Icanyanana Tecikar (20th cent.?):
Nencuvitututu on Tiruvannamalai


Tiruvaṇṇāmalai śrī Īcāṉyañāṉa tēcikar mītu
Neñcu viṭutūtu


Input by N. Ganesan, Houston, Texas
(version of 20.10.2003)


(c) Project Madurai 2003
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm


kuṟippu: kaṇiṉik kuḻukkaḷil tiruvaṇṇāmalai īcāṉiyamaṭañ ceṉṟatāka aṉpar
oruvar eḻuta, ammaṭat tēcikarpāl neñcai aṉuppiya tūtaik kaṇiyēṟṟam
ceykiṟēṉ. nūlāciriyar, pāṭṭuṭait talaivar peyarkaḷ iṉṉum teriyavillai.
irupatām nūṟṟāṇṭil evvāṇṭu nūl iyaṟṟappaṭṭatu eṉṟum aṟikilēṉ.
ik kaṇippatippukku ātāram 1953-l veḷiyāṉa tiruvaruṇai śrī jayalaṭcumi
patippakattāriṉ iraṇṭām patippu ākum. -
nā. kaṇēcaṉ, hūsṭaṉ, ṭekcācu.


tiruvaṇṇāmalai śrīīcāṉya ñāṉa tēcikar mītu
neñcu viṭutūtu


kāppu
cīrpūtta nallaruṇai īcāṉa tēcikaṉmēl
ērpūtta tūtoṉ ṟicaikkavē - nīrpūtta
ceñcaṭaiyāṉ kāliṉṟu cemmaiyuṭa ṉēyeṉatu
neñcaṭaiya vaittēṉ nicam

nūl


kaliveṇpā

ōṅkārat tuḷḷē uṟumporuḷāy uttamarkaḷ
āṅkāra miṉṟi aṟaimaṉuvāyt - tūṅkāmal
uṟṟārtam cintai uyarā taṉamītē
paṟṟōṭu niṉṟa paramākik - kaṟṟōrum
kallāk kayavarum kaṇṇiṟ katiyaḷikkum
ullāca ṉāki uyarmaṟaiyiṉ - nalla
poruḷāki niṉṟa puṉita aṭiyār
aruḷārac ceyyum aḻakaṉ - iruḷārnta
kaṇṭamoṭu tuṇṭamatik kaṇṇi aṇintitaḻi
maṇṭu kaṉañcirattiṉ maṉṉuvittōṉ - aṇṭar
paṇiyum aritaṉ paḻaṅkaṇ aṟuttōṉ
aṇiyum puliyāṭai aṇṇal - taṇivil
aruṇa kirinātaṉ āṉantaṉ eṉṟum
karuṇai uruvām kaṭavuḷ - taraṇi
puṉalaṉalnīḷ kālāyp pukaḻveḷiyāy eṉṟum
taṉimatiyum āṉmāvum tāṉāy - niṉaivārkku
aṉṉatuvē yāki amaiyum apirāmaṉ
eṉṉai yuṭaiya iḷamulaiyāḷ - taṉṉai
iṭamuṭaiyāṉ ñālattil empōlvār tammaik
kaṭamuṭaiyac ceyvāṉ karutit - tiṭamuṭaiya 10

āṉaittōl nīkki aruṅkāvi tōyttaeḻil
tāṉaittō lākat tarittaḻakār - māṉai
viṭuttunaṟ kaṭṭaṅkam vēyntu tīrunīṟu
eṭuttuṭalam ellām icaittē - toṭutta
aravāti nīkki aruṅkaṇ maṇiyai
viravā tirukka vicaittut - taramākac
cātti aḻakākac caṅkaraṉē tāṉeṉṉa
nētti yuṭaṉaṟiyum nīrmaikkā - vēytta
tirunāman taṉṉuṭaṉē cīraruṇai vaippil
oruvāmal īcāṉattu uṟṟē - varuvārtam
cittattē ārkiṉṟa cittacavēḷ ceykaimutal
ettattai yumnīkki iṉpamataic - cuttamuṭaṉ
īvāṉai eṇṇukiṉṟār eṇṇu vaṭivamelām
āvāṉai aññattē ārvārpāl - mēvāṉai
aṉpar aṉupavamām ākāca ūrataṉil
iṉpa muṭaṉē iruppāṉait - tuṉpil
maṟaimuṭiveṉ ṟōtum matakariyiṉ mēlē
iṟaiyaḷavum nīṅkātu icaivāyk - kuṟaiyaṟavē
taṅki matattiṉartam taṉmaikaḷuk kēṟpattāṉ
aṅkaṅku ilakum aḻakaṉait - taṅki 20

irukkumatu nammaiyaṉṟi yētumillai yeṉṉā
uraikkum upaniṭata oṇtūcu - iraikkum
maṇināvām kāliṉ makiḻntaṭiyār tūkkit
tuṇivōṭu kāṭṭum tuvacaṉ - aṇiyōṭē
pakkuvarkaḷ kaṇṭu paravi naṭakkavaitta
cikkil maṟaiyeṉṉum ceṅkōlāṉ - takkavarkaḷ
eṇṇik kaḻittāl ilaṅkum eḻiluṇmai
naṇṇum ilakkiyamā naṉṉāṭaṉ - maṇṇataṉil
pukkuḻalā vaṇṇam puṉitar tamaiyāḷum
pakkuvameṉ ṟōtum pariyiṉāṉ - pukkōr
nilaiyākak kaṇṭu nilaittu nilaiyil
malaiyāmai eṉṉum malaiyāṉ - kalaiyōtik
kālaṭaiyā niṉṟavarkaḷ kaṇṇīrō ṭēyicaikkum
mālaṭaiyāp pāveṉṉum mālaiyiṉāṉ - cāla
iravaṇalai nīkka eḻilaṭiyār koṇṭa
ciravaṇamām ceyya muracāṉ - karavellām
tāṉanta mākat taṉaiyaṭaintār tāṅkaṇṭa
āṉanta māṉauyar āṟuṭaiyāṉ - vāṉantam
taṅki eḻilkāṭṭum taṇmaṭatti lēmēvi
eṅkaḷ iṭartavirkkum īcāṉaṉ - tuṅkak 30

kurunātaṉ ñāṉak kurunātaṉ eṉṟum
orunātaṉ ākum uravōṉ - tirunātaṉ
āṉavaṉum vāṉavarum aṇmi aṭipaṇiyum
ñāṉakuru mātēvaṉ nāyēṉṟaṉ - īṉavuṭal
ātiyelām kaikkoṇṭa aṇṇal aṭiyēṉai
nītiyuṭaṉ āṇṭa nirumalaṉai - ētamelām
nīkki aṭaintārai nittiyamāc ceytaruḷum
pākkiyaṉai yeṉṉuṭaṉē paṉṉāḷum - ēkkamaṟa
vāḻmaṉamē nīpōy vaḻipāṭu ceykuvaiyē
tāḻtiyalai yeṉpatuyāṉ tāṉaṟivēṉ - āḻkaṭaliṉ
otta viḻiyārai ōrntuṟṟa annāḷil
cittamē nīyatuvāyc cērntaṉaiyē - vittai
ataṉai uṇarpōtil aṉṉatuvāy niṉṟāy
etuvēṉum āvāy eṉiṉum - ataṉiṭaiyē
eṉṉōṭē yaṉṟi irunta iṭaṅkāṇēṉ
innāḷil nītaṉiyē ēkiṉāl - uṉṉaik
kalaikkōṭṭai iṭṭaeḻiṟ kārikaiyār āṉa
mulaikkōṭṭai yārkaḷ muṭuki - nilaikkōṭṭai
ceyyavaru vāravaraic cērātē cērātē
vaiyamatai meyyeṉṉum vātiyarkaḷ - meypōl 40

pitaṟṟum uraiyataṉaip pēṇātē pēṇiṉ
ataṟkuḷ orupayaṉum ārāy - matattil
uṟaiporuḷai ārāmal ūrvīti niṉṟē
paṟaiyaṭippār tammainī pārēl - muṟaiyāyt
tarumam purivārpōl takkārai ēcum
karumikaḷaik kaṇṇālum kāṇēl - varumit
tuṟaviṟ payaṉētu collumeṉum keṭṭa
maṟaviyarai nīvaḻiyil maṉṉēl - kuṟaivil
aruḷuṭaiyār pōla acaṭeḻutit tūṟṟum
kuruṭar iṭattum kuṟukēl - curuti
moḻiyaṟintār pōla muṉivararai ēcum
iḻicaṉaraik kaṇṭāl iṇaṅkēl - paḻiyiṉoṭu
pāvam varumeṉṟu pārātu palnūlum
āvā paḻippārai aṇṇātē - nīvā
tarukiṉṟōm ñaṉameṉac cāṟṟuvār piṉṉai
arukoṉṟi niṉṉaiyē āyvār - tirukaṉṟi
vēṟoṉṟuṅ kāṇārav vīṇarainī viṭṭakalti
āṟoṉṟum kōṭīra aṇṇaltaṉaip -pēṟoṉṟa
uṇmai yuṭaṉpukaḻum uttamarai ēcukiṉṟa
veṇmaiyarai eṉṟumnī mēvātē - vaṇmaiyuṭaṉ 50

cemporuḷait tēṭātu cemporuḷait tēṭukiṉṟa
vampariṭai aṉpiṉainī vaiyātē - ampuviyil
vētāntam ōtiyatai vēṇapaṭi accākkip
pōtāntaṉ eṉṟorupēr pōkkiyē - vētāntam
eṉṉē paṇamaḷippa tillaiyiṉic cittānta
naṉṉēyaṅ koḷvameṉa nāṭiyē - piṉṉē
civatīkkai koṇṭu civaṉuruvaik kaṇṭu
pavamāṟṟi viṭṭatupōl pāṭi - ivaṇnōkkiṉ
piccaiyaṉṟi vēṟoṉṟum pēṇaṟ kilaiyituvum
naccil ilaccaiyeṉa nāṭiyē - ucci
arimatamē muṉṉiraṇṭum āyātu coṟṟām
karipalavum iññāṉṟu kaṇṭēm - uriyīr!
varutir itileṉṟu vāyaṟaintu vāṇāḷ
peritum uḷatēl piṉaiyum - kuruti
taruppaṇamā vaikkiṉṟa cāttēyaṉ ākik
karuttoḻilīṇ ṭuṇṭeṉṟu kāṭṭi - viruppam
atiliṉṟip piṉṉai arivaiyartōḷ cērntē
itilākum naṉmai ituvē - matiyuṭaiyōr
koḷḷap paṭumatām kōyil ivarpakamē
uḷḷaṇaintu pārmiṉ eṉavōtik - kaḷḷai 60

arunti aḻiyum acaṭar anēkar
porunti yuḷatuip puvaṉam - tirunti
itukāṟum vanta eḻilmaṉamē aṉṉār
potupōl uraitta pukalai - matiyātē
ūṉaruntik kaḷḷum uṭaṉmānti ōrvaṟalē
īṉamaṟal eṉpārai eṇṇātē - mānilattil
cātaṉaiyaic ceyyātār cāṟṟum moḻikaḷelām
vātaṉaiyaic ceyyumnī vārātē - pātaiyilē
pērāṉ maruṭṭukiṉṟa pēykaḷuṇṭu pētaiyarpōl
ārātē aṉṉā riṭattaṟaintēṉ - nērākat
tammatamē meymmatamāc cāṟṟum matameṉpār
ammatattiṉ teyvattai ārāyār - immatattiṉ
ciṉṉattai yēṉkoṇṭīr ceppuvīr eṉṟuraippār
eṉṉattuk kītiṭuva teṉṟōrār - piṉṉait
tiṭavaḻakkai viṭṭuc civacivā taṅkaḷ
maṭavaḻakkē meyvaḻakkā maṉṉa - naṭavaḻakkai
māṟṟuvār vēṟāṉa mātiriyā yumporuḷaic
cāṟṟuvār tammaiyē tāmaṟiyār - nīṟṟai
aṇiyum aṭiyār avarmaṭattar aṉṟēl
paṇiyum iyalpu paṭiyār - tuṇiyum 70

poruḷetuvō iṉṉār puraṭṭil maruḷēl
orupoḻutum coṉṉēṉ uṇarti - karuvaḻiya
vētamoṭu cūtaṉ viḷakkum uraiyēṉum
ētamē eṉpārai ēyātē - pōtamē
cittarāy ivvulakil cērntōm civaṉmutalām
cuttaraiyām kaṇṭōm tukaḷētum - ittaraiyil
mullai muṟuval mukiḻmulaiyār māṭṭiṉum
illai emakkeṉṟu icaittuttam - pallai
iḷittup palariṭattum īṇṭit tirunīṟu
aḷittuc cilacol aṟaintu - kuḷittu
viḻimūṭi vantāṉ vimalaṉ eṉakkūṟi
aḻivētum illēm aṟiti - paḻipōṭa
vanta puliyai vakirntām eṉakkūṟic
cantaiyil nāykkut tavikkiṉṟa - mantikaḷaik
kiṭṭiṉavar ellārum keṭṭār avarkaḷumpiṉ
maṭṭiuṭal nōyataṉāl māḷkiṉṟār - kiṭṭi
avarai aṭaintāl aṟivakalum kaṇṭāy
ivarai akalti iṉinī - pavarai
vaṇaṅkuvatum tīteṉṟu vāyñāṉam pēcum
tuṇaṅkai anēkam culavum - iṇaṅki 80

avarōṭu cērntāl aruñāṉam pōkum
pavarōkam cārum pataiyēl - tavirātu
uṉakkēṉ ituvellām ōtuvateṉ ṟālō
taṉaikkāṭṭi niṉṟāṉaic cārntē - eṉakkāṇa
ellāmuñ colli iṟaiñci varamāṭṭāy
nallāynī veṇpaḷiṅkiṉ ārniṟampōl - ellāmum
paṟṟuvaiyē paṟṟil pataṅkeṭumē ātaliṉāl
uṟṟuraittēṉ uṉṟaṉakkiv vuṇmaiyiṉai - maṟṟiṉinī
ārmatattum cārāmal aṇṇā malaiaṭaiti
ērmikutta kōvilukkuḷ ēkutimuṉ - kārmikutta
tāraiyeṉa ūṟṟumata tantiyaṭi vantaṉaiceytu
āraiyaṇi ceñcaṭaiyā ṉāriṭattē - cīraiyelām
koṇṭamarnta cuntariyām koṟṟoṭiyaik kumpiṭuti
iṇṭaimukī eṉṉaiyāḷ eṉṟucoli - maṇṭai
karaṅkoṇṭa kaṅkāḷaṉ kāmar aṭiyaic
ciraṅkoṇṭu tāḻti tirumpi - varaṅkoṇṭa
aṇṇal ciṉakaramviṭṭu aṉpiṉ veḷiyāki
vaṇṇamaṇi vīti valamāka - naṇṇi
amarar paṇiyum apirāmaṉ āṉa
kumaraṉ aṭiyaik kuṟittut - timiram 90

akala oḷirum aruṇā calattai
ikalatu aṟavē iṟaiñcip - pukala
viṉaikaḷ aṟumav viyaṉcilampaic cuṟṟi
eṉaiyuṭaiyāṉ īcāṉam eyti - viṉaiyē
akalti eṉanī akatteyti aṇṇal
takavil vaṭivait talaiyāl - mikavum
paṇivāyp paṇintu paṇintu cuḻaṉṟē
aṇaivāy kurunātaṉ ārnta - tuṇivāy
aṇaiyarukil āki aṭimalaril vīḻntu
paṇiti ciṟunāyēṉ pāvam - taṇiya
eḻuti karaṅkaḷ iraṇṭum ciramēl
toḻuti uṟaamaittuc cūḻti - aḻuti
karuṇā karaṉē kamalā layaṉē
aruṇā calaṉē araṉē - poruḷnī
aṟivittāl allāmal āra aṟiyēṉ
ceṟivitti eṉṟu cilampi - muṟaiyē
vimala amala kamala nayaṉa
camala rakita catura - kamalam
ataṉil uṟaiyum aḻaka kuḻaka 100

mataṉam vitaṉam akalum - mataṉa
cakala puvaṉa uyirum uṉatu
takamai uṟuva talatu - takavāy
aṟiya evarum arukar alarkaḷ
kuṟiya ciṟiya vaṭiva - piṟivil
cakuṇa nikuṇa acala cakala
takuti uṭaiya uṟuva - pakuti
taṉaiyiṉṟi niṉṟa talaiva niṉaiyē
aṉaiyiṉṟi uṇṭāṉāy āka - niṉaivoṉṟik
kāṇa eṉaiviṭuttāṉ kaṇṭēṉ aruḷpurika
tāṇuvē eṉṟunī cāṟṟinal - pāṇi
nilaimai uṟumvaṇṇam nīkaraintu pōṟṟi
talaimai taṉaiyuṭaiyāṉ tāḷait - talaimēlāk
koṇṭu vāymoḻiyaik kūṟip patilaṟintu
maṇṭi eṉatiṭattil maṉṉinī - aṇṭiyē
kaṇṭa poruḷataṉaik kāmar iṭatteyti
uṇṭaruḷil neñcēnī ōṅku. 108