Perurp patticar kannati vitututu

Input by Naga Ganesan, Houston, Texas, USA
Source Acknowledgement: Based on the Handwritten manuscript of Mr. R. N. Kalyanasundaram, dated 16 August 1939


(c) Project Madurai 2003
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.




THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm








kōvai ceṭṭipāḷaiyam
makāvittuvāṉ kuṭṭiyappa kavuṇṭar iyaṟṟiya
tiruppērūrp paṭṭīcar kaṇṇāṭi viṭutūtu



kōvai ceṭṭipāḷaiyam
makāvittuvāṉ kuṭṭiyappa kavuṇṭar iyaṟṟiya
tiruppērūrp paṭṭīcar kaṇṇāṭi viṭutūtu


nūliṉ kālam - 18-ām nūṟṟāṇṭu
irā. na. kalyāṇacuntaram ēṭu peyarttu eḻutiya tēti: 16 - ākasṭu - 1939
vaiyaviri valaiyulā vaippu - nā. kaṇēcaṉ, hūsṭaṉ


kāppu
piṉmuṭuku veṇpā

vallōr pukaḻpērūr vāḻpaṭṭi nātaṉmēṟ
colluṅkaṇ ṇāṭiviṭu tūtukku - vellunaṭa
ṉampayila umpartoḻu nampaṉaru ḷumperiya
kampakumpat tumpimukaṉ kāppu

nūl

civaperumāṉ tuti



kārpōlum mēṉiyaṉuṅ kañcamalarp puṅkavaṉum
pārkīṇṭum viṇpaṟantum paṉṉeṭunāḷ - ārvamuṭaṉ

tēṭi varuntit tirintun teriyāmal
nīṭucuṭa rāvuyara niṉṟaruḷvōṉ - pīṭuṭaiya

takkaṉ cirattait takarttut takarccirattai
mikkat tiruttum viṟalāḷaṉ - ikkutaṉuk

kāmāri cūlataraṉ kārilaku kantarattaṉ
tīmaip purattaic ciritteritta - kōmāṉ

viṭaiyaṉ niruttamiṭu meyyaṉ alakaip
paṭaiyaṉ umaikkup patiyāṉ - muṭivilāc

caṅkaraṉveṇ ṇīṟṟaṉ catācivaṉkaṅ kāḷaṉeri
taṅkuṅ karattaṉ capāpatiyaṉ - koṅkaviḻum

kūviḷamār kaṅkaimati kōḷaravu tumpaikoṉṟaip
pūvaṟuku cūṭum puricaṭaiyāṉ - kāviyumveṅ

kāluñcen tāmaraiyum kārviṭamuñ cākaramum
vēluṅ karuviḷamum mīṉamum - nīlavaṇṭum

māṉumampum māvaṭuvum vāḷumoppaṟ ṟēyakaṉṟu
tāṉē yiraṇṭuñ cariyāki - vāṉulakil

maṇṇulakil uṟpavittu vāḻum uyirkkellām
eṇṇil aruḷaḷittum iṉpuṟṟa - kaṇṇiṇaicēr 10

pētai marakatamām peṇṇaittaṉ meyyiloru
pātiyilē vaittukanta paṭṭīcaṉ - tītaṇukāp

pērainakar vāḻum perumāṉṟaṉ meyyaḻakōr
kāraṇamāy uṉṉiṭattē kāṇutaluñ - cīrilaku

kaṇṇāṭiyiṉ ciṟappu

cuntaraṅkaḷ ellām tokuppil oruvaṭivāyc
cuntararaik kāṭṭum toḻilāṭi - antarattil

ampuviyil uḷḷaporuḷ attaṉaiyu nīyāṭik
kampitañcey vittiṭuvāy kañcaṉamē - kompaṉaiyār

vitturumap poṟṟaraḷa mikkapaṇi peṟṟiṭiṉu
mattavaḷai yuṟṟiruppā yattamē - muttanakai

māṉār kapōla vaḷattuvamai pārkkiluṉait
tāṉē pukaḻun taruppaṇamē - māṉēyār

nāṭṭaṅkam nāṟṟicaiyum nāṭilumuṉ ṉēyacaiya
māṭṭāmaṟ ceytapaṭi makkalamē - nīṭṭupati

ṉāṟupacā rañcivaṉukku aṉpiṉoṭu ceyyavatil
māṟilā tēntumoḷi vaṭṭamē - vīṟulakil

taṉṉēri lātamaṉṉaṉ tāṉirukkum ācaṉattiṉ
muṉṉē yirukku mukuramē - tuṉṉiyiṭum

paintār nakariṟ paṭutiravi yaṅkaḷiṉil
aintā matilmutaṟkaṇ ṇāṭiyē - muntu 20

nayamāṉa lōkattil nāṭuvāy naṟkal
nayamākil aṅkē naṭippāy - iyalpāṉa

appu vaḻiyē aruñcarakkuk koṇṭaṇaivār
kappal naṭattiyiṭu kaṇmaṇiyē - tuppuṟuvār

ācaiyiṉāl vētānta ākamanūl pārkkumavar
nāciyilē niṉṟuṇarttu nāyakamē - pēcariya

naṇṇupoṟi aintiṉaiyu nāṭavaṟi yātaveṉṟaṉ
kaṇṇiṇaikkum kaṇmaṇiyāyk kāṭṭiṭuvāy - viṇṇumaṇṇum

eṭṭut ticaiyōṭu iruntavoru pattiṉaiyum
kaṭṭut tavirttiṭuvāy kāṇātē - maṭṭārum

nūlaṇinta meyvalattai noytiṉiṭa mākkiyiṭap
pālaivalap pāliruttum pakkuvaṉē - cāla

iracamuṭaṉ cērntiruppa teṉṟaṟiyār uṉṉai
niracameṉṟu colluvatu nērō - paravacamāyk

kaṇṇāṭi yuṇṭataṉaṅ kaṇṇāṭi nillāmaṟ
kaṇṇāṭi yēṉvirumpuṅ kaṇṇāṭi - tiṇṇamatāy

miṉṉārkkum āṭavarkkum vēṇṭuporuḷ vevvēṟē
coṉṉālum uṉṉaiyē cūḻntukoṇṭu - muṉṉiruttip

pamparattai veṉṟataṉap paintoṭiyā ruṅkaṭalcūḻ
ampuviyait tāṅkum aracarumē - tampallaik 30

keñcip paṇintiṭṭuṉ kīḻppaṭṭār pāriluṉṉai
miñciṉapēr āruraiyāy mellōṉē - añcīr

ayaṉukkum kaṇṇāṭikkum cilēṭai

niṟaiyuñ carācaraṅkaḷ nīṭum tarātalattil
maṟainālu vāyāṉa māṇpāl - nilaiyāta

kañcaṉampēr kāṭṭukaiyāṟ kātalittōrk kāṉatiṉāṟ
pañcaṭicēr māṉāraip paṇṇuṟalāṟ - kañcamalart

tēvaṉē yeṉṟu teriyum periyōrip
pūvulakil uṉṉaiyē pōṟṟiṭuvār - mēvivaru

arikkum kaṇṇāṭikkum cilēṭai

kañcaṉaṅ kampaṭalāṟ kaṭṭuṇ ṭamaintatiṉāl
añcolār taṉkaivacam āṉatiṉāl - miñca

oruvaṭivāy niṉṟamaiyāl uḷḷē teriya
uruveṭuttuk kāṭṭukaiyāl ōtum - peruvāṉum

mētiṉiyum ellāntaṉ meyyil aṭakkukaiyāl
ātinā rāyaṇanī yāmeṉalām - kōtilār

araṉukkum kaṇṇāṭikkum cilēṭai

pākat tiruttalāṟ paṉṉīrun taṅkiṉatāṟ
cōkattai yārkkun tuṭaittalāl - mākattait

tantuḷḷē kāṭṭukaiyāl takkavaruḷ nāṭṭukaiyāṟ
cintukē cammurittuc cērntamaiyāl - muntavarum

ampalattil āṭiyeṉṟum āṉatiṉāl pērainakar
nampaṉukku nērāṉa nāyakamē - umparukkum 40


eṭṭāmē mūvarukkum ēmamāy niṉṟaruḷum
paṭṭīcaṉ eṉṟumaṉam pāvippōṉ - iṭṭamuṭaṉ

āruṟiṉuṅ kaicēru mattamē rūpamatāyc
cēruvāy kīḻmēl ciṟappilatāyp - pāriṟ

kaṇikaimā teṉṟuṉṉaik kāṇalāṅ kaṇṇē
iṇaipakarā vāḻvē iṉitē - kaṇavaruṭaṉ

ūṭuṅ kaṉaṅkuḻaiyārkku uṟṟa kuṇantirutta
āṭavarkai kūppi aṭipaṇintāl - nāṭātē

tōyār kapōlattait toṭṭumuttam iṭṭavuṭaṉ
vēyaṉaiya tōḷiyarkaḷ mēvuvatu - māyilellām

āṭiyē yuṉṟaṉeḻi lāṅkapō laṅkaṇiṉaik
kūṭiṉatāl aṉṟō kuṇavāṉē - nāṭiyiṭum

peṇṇavarkaḷ taṅkuṇamum peṭpum perumaiyunī
uṇṇayantu kaṇṭiruppāy uttamaṉē - kaṇṇiṇaiyāy

uṉṉaiyē naṭpukku uṟutiyeṉa eṇṇiyatu
muṉṉamē vaḷḷuvaṉār mūturaiyiṟ - coṉṉa

naviṟoṟu nūṉayam pōlum payiṟoṟum
paṇpuṭai yāḷar toṭarpām - puviyiṟ

puṇarcci paḻakutal vēṇṭā uṇarccitām
naṭpāṅ kiḻamai tarumām - nuṇukkamāyc 50

coṉṉa muṟaiyiṉ paṭiniṉ toṭarpuḷatāṟ
piṉṉai oruvaraiyum pēcuvaṉō - kaṉṉiyarkaḷ

antak karaṇam avaruraikku muṉṉēnī
cintai taṉiluṇarntu tērntiṭuvāy - pantamelām

kūṟāmai nōkkik kuṟippaṟivāṉ eññāṉṟu
māṟānīr vaiyak kaṇiyeṉṟuṅ - kūṟāmuṉ

aiyap paṭāa takatta tuṇarvāṉait
teyvattō ṭoppak koḷaleṉṟum - vaiyamelām

pōṟṟutiru vaḷḷuvaṉār pūvulakōrk kēyiṉitāyc
cāṟṟuporu ḷiṉpayaṉī tāṉāmē - ēṟṟariya

āṭiyē eṉṟaṉ arumai nalaṅkaḷelāṅ
kūṭi yiruntatintak koṟṟavaṉē - mūṭiyeṉṉap

pēykkuraittāl uṇmaiyiṉaip pēcamaṉam nāṇiṉatāl
tāykkoḻitta cūlumuṇṭō tāraṇiyil - cēykkup

pacivaruttaṅ kaṇṭiṭiṉnal pālaruttit tāytaṉ
cicuvaip purakkuñ ceyalpōl - nicamāka

entaṉ karuttil irunta paṭimuṭittut
tantiṭuvāy nalla taruppaṇamē - antaraṅkam

paṭṭīcuvarap perumāṉ tiruttacāṅkam

collakkēḷ vēta corūpavā ṉantaṉukku
villuruva māyvaḷaintu mēvaliṉāṟ - pollā 60

iṭukkaṇ evarkkum iyaṟṟum arakkaṉ
eṭukka icaikkum iyalpāṟ - kaṭuttuvaru

mārutattaip pōkkiviṭa māṭṭāmal taṉmuṭiyil
ōrmuṭiyaic cintum urattiṉāl - vāritiyil
vāṉavarun tāṉavarum vācukiyi lēpiṇittut
tāṉē kaṭaintiṭumat tāṉamaiyāl - vāṉaḷavu

pōmēru mantaramum pōkumō oppukkē
āmō eṉavē acaivaṟṟup - pūmiyilē

antarattōr pōṟṟa aticayaṅkaḷ cērunica
mantaramatām vau;ḷi malaiyiṉāṉ - pantaviṉai

pintiṭavē ceyyum pirayākai yāmeṉavē
vantulavu naṟkāñci mānatiyāṉ - cantatamun

taṇṭaraḷan taṅkumoḷir caṅkulavuṅ kantamalar
vaṇṭulavum koṅku vaḷanāṭaṉ - aṇṭarpukaḻ

vācavaṉum nāṉmukaṉum māyavaṉum māmakimai
pēcariya pōtivaṉap pērūraṉ - ācaiyuṭaṉ

tuṉṟavari vaṇṭiṉaṅkaḷ tuṅkanaṟa vuṇṭukoñcu
maṉṟalniṟai koṉṟaimalar mālaiyāṉ - kuṉṟiṭāp

pōkamuṟuñ cuntararkkup pōyoḷikkuñ cālivayal
pākamatu kāṭṭumiṭa pappariyāṉ - mākaṭattiṉ 70

vīṟupaṭum eṇṭicaicēr vēḻamiru nāṉkiṉaiyum
māṟupaṭac ceyyumata vāraṇattāṉ - nīṟaṇinta

aṇṇalaivan tippōrkku arumpatantan tōmeṉavē
viṇṇaḷantu kāṭṭum viṭaikkoṭiyāṉ - eṇṇaritāyk

kāṭṭuñ carācaraṅkaḷ kāṇumivai attaṉaiyu
mūṭṭuvippō meṉṟaṟaiyu mummuracāṉ - kāṭṭimaṟai

ceppum iruviṉaiyuñ ceyyu muṟaipiṟaḻā
mappociyu māṟāta vāṇaiyiṉāṉ - oppilatām

pākaṉaiya tēmoḻiyam pāmuṉaikūr vēlviḻitaṉ
pākaṉeḻil pēraivaḷar paṭṭīcaṉ - cōkameṉuṅ

kōtilāk kāraikkāl ammai kuṭiyirukkum
pātaṉeḻil pēraivaḷar paṭṭīcaṉ - ōtariya

kālaṉukkōr kālaṉ kariyiṉuri pōrttiṭukā
pāliyeḻil pēraivaḷar paṭṭīcaṉ - kōlamiku

naṭarācar pavaṉi

mīṉat tiravipuka viḷḷariya uttiranāḷ
āṉa tiṉattil aticayamāy - vāṉulavu

pōtivaḷar nīḻaltaṉil poṉṟikaḻu maṉṟilāṉ
kātaṟ ṟirunaṭaṉaṅ kāṭṭutaluṅ - kōtilayaṉ

mālin tiraṉkaruṭaṉ vāṉōruṅ kiṉṉararum
kōlamiku kantaruvar kūṟutavat - tāluyarnta 80

nārataṉē ātiyām ñāṉa iruṭikaḷum
cēravara campalattē ceṉṟiṟaiñci - ārvamuṭaṉ

eṅkaḷmaṉak kaṇmaṇiyē eṅkaḷ tavappayaṉē
eṅkaḷ pavantolaikkum eṅkōvē - caṅkaraṉē

kaṅkai muṭikkaṇinta kaṇṇutalē pōṟṟinitam
maṅkai piriyāta vāmattāy - tiṅkaḷōṭu

āṟṟaic caṭaikkaṇinta aṇṇalē pōṟṟitiru
nīṟṟai aṇinta nimalaveṉap - pōṟṟiyiṭap

pūtalattōr ellām puṉitanati tōyntutaṅkaḷ
nīti karuma niyamamuṟṟi - nātaṉaṭi

kaṇṭiṟaiñcip pōṟṟiceytu kāmiyamum āṇavamum
paṇṭuvaru māyaiyumup paṟṟuviṭak - kaṇṭē

arakara eṉṟētāṉ aṉpuṭaṉkai kūppi
arakara eṉṟēnāṉ aṇṭi - arakaṉaka

maṉṟiṟ ṟirunaṭañcey maṅkaipaṅka ṉaittoḻutēṉ
kuṉṟaṉaiya tōḷkaḷunaṟ kuṇṭalamuṅ - koṉṟaiyaṇi

cekkarc caṭaiyun tirunutaluñ ceṅkaramum
mikkapaṇi pūṇṭirunta meyyaḻakum - okkavē

kaṇṭumaṉaṅ kātalittuk kaṇkuḷirac cēvittuk
koṇṭuniṉṟēṉ appoḻutu kūttāṭum - puṇṭarikap 90

pātattiṟ pūmāri pattararuc cittiṭavē
vētavoli eṅkum mikavolippa - vītiyelān

tuntupika ḷēmuḻaṅkac collariya palliyaṅkaḷ
intanilam ellām icaintārppap - paintoṭimiṉ

paccaippeṇ pākaṉ pavaṉivantāṉ piṉtoṭarntu
naccuviḻi yāruṭaṉē nāṉpōntēṉ - paccimattu

vītiyilōr pātiyilē mēvutalum paccaiyumai
kātaliṉāl aṅkōr kalakamiṭṭu - nātaṉuṭaṉ

ūṭit tirukkōyi luṭpukuntāḷ cūlataraṉ
ōṭit tiruppa upāyamiṉṟi - vāṭimaṉaṅ

kaṉṟiṉataik kaṇṭirunta kāmaṉ carantoṭuttē
iṉṟupaḻi tīrppaṉ eṉavicaintāṉ - kuṉṟavilli

pākam piriyāta paccaimayi laippirinta
mōkak kaṉalkuḻittu muṉpōntāṉ - cōkamuṟal

kaṇṭeṉṉaik kaṇṭāṉē kaiyacaittāṉ puṉmuṟuval
koṇṭāṉ puruvaneṟṟi kōṭṭiṉāṉ - vaṇṭulavuṅ

koṉṟaimalar mālaiyiṟkai koṇṭeṭuttuk kāṭṭiṉāṉ
kuṉṟaṉaiya tōḷiṟkai koṇṭaṇaittāṉ - niṉṟaveṉaip

pātāti kēcamutaṟ pārttāṉ puṟampōntāṉ
nītāṉ eṉatu nilaikuṟittē - ōtariya 100

nāṇa maṭamaccam naṟpayirppu nāṉkiṉaiyum
vīṇilē cūṟaikoṇṭu mēviṭutal - nīṇilattil

uṉṉaippōl vāruḷarō oṇṭoṭiyār taṅkaḷmuṉ
eṉṉaimayal ceyvatuṉakku ēṟkumō - uṉṉariya

ampalavā māraṉara campalavā entaṉuṭal
ampaḷavā kattōṇum ācaiyiṉāl - nampum

uṭaiyum vaḷaiyum uṉakkīntēṉ uḷḷa
muṭaiyum vaḷaiyu murittāṉē - aṭiyāḷ

aṟaivatelāṅ kēṭṭuṅkē ḷātavaṉpōṟ pōtal
muṟaitāṉō collāy mutalvā - ciṟitunāḷ

uṇṇaccō ṟiṉṟi uṭukkap puṭavaiyiṉṟi
eṇṇilakan tōṟum irakkunāḷ - nuṇṇiṭaiyār

piccaiyiṭa vantavarkkum pēcariya mālutava
niccayamāy kaiyaṟivāy niṉṟaṉakku - uccavanā

ḷākiyoru peṇṇaivarum aṅkacaṉam pukkiṟai
yākak koṭuttal aṟamāmō - ākamatiṟ

piccaiyiṭa vantataṉap pētaiyarkkum pēṟutarum
uccavattil vantutoḻum oṇṭoṭikkum - niccayamā

ācai koṭukkaveṉṟē āyntaṟintā yāmeṉṟē
ēciviṭṭēṉ kātiṉiṟkoṇṭu ēkutalum - pācaviṉai 110

nīkki aruḷtantu niṭṭaiyiṉāl muṉceṉmap
pākkiyattait tērntaṟiyap paṇṇuvittut - tākkupava

māṟṟun tiruvā vaṭutuṟainaṟ ṟēcikaṉṟāḷ
pōṟṟu muṉikkuḻuvum pūtalattē - tōṟṟun

taruma purakkuruviṉ tāḷparavi neñcil
orumaipeṟa niṟpārum ōṅki - arumaiyuṟu

cāntaliṅka mūrtti caraṇamalar tāṉtutittup
pōnta aṭiyārkaḷ pōṟṟicaittut - tīntamiḻil

mūvar tamiḻum mutirnta peruntuṟaiyār
tūvu tamiḻun tolaiyāta - āvaluṭaṉ

paṇṇō ṭicaittiṭalum pārileva rumpōṟṟun
taṇṇārcol ñāṉacivāc cāriyartāṉ - eṇṇariya

vētam uraittiṭavum mēlōṉ atuvumoru
kātilē kēṭṭakaṉṟāṉ kāciṉiyil - tītakalum

kōyilmuṉ ṉēniṉṟāṉ kompaṉaikkut tūtuviṭṭāṉ
āyiḻaiyum ūṭaltavirn taṅkuvantu - tūyavaṉaip

pātam paṇintāḷ patiyum eṭuttaṇaittuk
kātaluṭaṉ pōntu kaṉakacapai - ōtariya

ācaṉattil vīṟṟiruntāṉ nāṉceṉ ṟaṭipaṇintuṉ
ācaivalaik keṉṉai akappaṭuttip - pācamiku 120

mālaiyiṭṭāy koṉṟaimalar mālaiyiṭa vēniṉaintu
mālaitaṉil eṉmaṉaikku vāveṉṟu - cālavē

kaṇṇārak kaiyālē kāṭṭiṉēṉ cāṭaiyelāṅ
kaṇṇālē kaṇṭāṉ kaḻalpaṇintēṉ - paṇṇārcol

mātaruṭaṉ kōpurattu vāyiliṉmuṉ vantiṟaiñcip
pōtumeṉa eṉmaṉaikkup pōtalumē - tēṭiyappō

tāy ceykai

vantaṉaiyē kāṇamiku vantaṉaiyē ceytuvantēṉ
vantaṉaiyē eṉṟu maṭiyiruttic - cuntarañcēr

ceṅkaraṅkaḷ taṅkuvaḷai cintiṉamey tuṉṟukalai
paṅkamuṟu kiṉṟaveṉṟaṉ paintoṭikku - yaṅka

mikuntu kaṉaṉṟu vetumpu taṉaṅkaḷ
cukantam ularntu tulaṅkac - cakantaṉilē

peṇkaḷilai yōveṉṟaṉ peṇṇaiyār pārttaṉarō
kaṇpaṭṭa teṉṟunutaṟ kāppiṭṭāḷ - taṇmalarppūñ

cēkkait tukaḷpōkkic cērkkavuṭal vērkkumaṉal
tīykkaveṉ tāykkumaṉan tēkkiṭavē - nōykkuppaṉi

nīriṟaittu vīciyumiṉ ṉēriḻaikkuk kaṇṇūṟu
tīriteṉak kāṇikkai ceppaṉiṭṭāḷ - cūriyaṉtēr

mēlaip puṇaritaṉil mēvutaluṅ kīḻtticaicēr
vēlaitaṉil vaṭṭamati mēṟṟōṉṟa - mālaiyilē 130

vanteṉatu maiyaltaṉai māṟṟiṭavē vāraṉeṉṟē
antaraṅkañ collivantār ātaliṉāl - tantiyuri

pōrttuc capāpatiyār puṉmuṟuval koṇṭaṇaiyiṟ
cērtta varuvāṉ tirameṉṟē - pārttiruntēṉ

maṉmataṉ mutaliyōr

appōtu māraṉ aḷināṇ karuppuvilmul
laippōtu koṇṭuvantē ārpparittāṉ - eppōtum

āṇmaicey pētaiyarpāl allālmaṟ ṟōriṭattil
tāṇmai varumeṉṟē talaippaṭṭa - kīṇmaiyaṉē

uṉṉaiyaṉṟu koṉṟavaṉpāl uṉvalimai kāṭṭātē
eṉṉaiyiṉṟu veṉṟataṉāl eṉṉapayaṉ - muṉṉavaṉṟāḷ

kāmāri eṉṟorupēr kāṭṭupaṭṭi nātaṉaippōyp
pūmāri ceytiṭutal poṟpāmē - māmataṉām

uṉṟaṉukkum āṇmai uḷatāku muṉṉālē
eṉṟaṉukku metta iṉitāmē - eṉṟu

piritturaikkak kēṭṭup piraticollā teṉṉai
varuttak karumpai vaḷaittut - tirittaḷināṇ

pūṭṭimalar vāḷiyelām poṟkuṭattai veṉṟukarik
kōṭṭiṉaiyuṅ kāṭṭilē kūṭṭiviṭap - pōṭṭiceyum

pantut taṉaṅkaḷiṟpuṇ paṭṭiṭavē eytuviṭṭāṉ
intuvumap puṇṇil eriyaiviṭṭāṉ - cantaṅ 140

kalantuvaru teṉṟalataṟ kāṟṟātē uḷḷaṅ
kulaintu mikavaruttaṅ koṇṭēṉ - melintatuṭal
mettap paravacamāy veytuyirttēṉ kaṇṇiṇaikku
nittiraiyum aṟṟēṉ niṉaivaṟṟēṉ - puttiyelām

pōtimaṉṟi lēnaṭañcey puṇṇiyaṉpā laṉṟiyuṟun
tātaitāy cuṟṟattār tāṉvēṇṭēṉ - mētiṉiyil

tūtu

uṉṉaippōl tūtāṅku uraippārō uṟṟuraittu
naṉṉayaṅkaḷ kāṭṭi navilutaṟkuk - kaṉṉiyarē

taṅkaḷ varuttam tavirppāral lāleṉatu
koṅkai varuttaṅ kuṟippārō - paiṅkiḷiyum

aṉṉamumvaṇ ṭuṅkuyilum aṉṟiluntā rāvumayil
iṉṉa piṟavum etirniṉṟu - coṉṉataiyē

collum pirituraittuc collum vakaiyuṇarntatu
illaiyalātu aṅkiraikaṇṭu ēkumē - vallai

tokaccollit tūvāta nīkki nakaccolli
naṉṟi payappatān tūtāy - cakattiṉilē

kaṟṟukkaṇ ṇañcāṉ celaccollik kālattāl
takkatu aṟivatān tūteṉṟu - mikka

kaṭaṉaṟintu kālaṅ karuti iṭaṉaṟintu
eṇṇi uraippāṉ talaiyē - paṭimītil 150

vaḷḷuvaṉār coṉṉamoḻi vāymaiyellām niṉṟaṉakkē
uḷḷatutāṉ vēṟār uṇarntavarkāṇ - au;ḷiyanāḷ

uttirattiṉ piṉvan tuṟunāḷ uṉatupeyar
etticaiyum pōṟṟa icaikkumē - uttiramum

cittiraiyuṅ kaṉṉiyiṭañ cempāti naṭpicaiyum
nittiyamā innāḷ niṟaintirukkum - tattaiyeṉum

paccaiyumai yāḷmeyyiṟ paṭṭīcaṉ cērntatuvum
niccaiyamāy attamaṉṟō nītiyāy - uccitamāy

paṭcamuṟum uṉṟaṉukkum paṭṭīca ṉārtaṉakkum
naṭpuc caritāṉē naṉṟiceyum - mattimattiṟ

ceṉṟuraikkil attaṉukkuc cittamatil attamuṟum
naṉṟeṉṟē nāṭi nalaṉuraippār - iṉṟētāṉ

cutta taruppaṇamē tūyavoḷi vaṭṭamē
attamē kañcaṉamē āṭiyē - ettupaṭi

makkalamē pārkai vaḻuttu mukuramē
mikka varuttamelām viḷḷutaṟkut - takkavaṉē

nīyaṉṟi vēṟulakil nēyattār illaiyeṅkaḷ
nāyakaṉmuṉ nīceṉṟu naṇṇuvaiyēl - āyiḻaiyāḷ

pālaiyaraṉ pālkāṭṭip pāṉuvaḷit taṉṉaimati
pōlavē kāṭṭiyatār pōtiyilvāḻ - mēlavaṉṟāṉ 160

aṉṟuceyuñ cittuviḷai yāṭalaippō lēnīyum
iṉṟuceytāy eṉṟumika iṉpuṟuvēṉ - ceṉṟataṉāl

velvāy marumālai mēlavaṉṟāṉ tantiṭavē
colvāykaṇ ṇāṭiyē tūtu. 162


kaṇṇāṭi viṭutūtu muṟṟiṟṟu
cupam