Umarup Pulavar: Cirappuranam,
Canto 2, part 1, patalams 1-8 (verses 1-698)


Input by Vassan Pillai, New Mexico
Proof-reading: Dr. Ram Ravindran, Indianapolis, Indiana, USA
Last revised on 13 May 2003


umaṟup pulavariṉ cīṟāppurāṇam
iraṇṭāvatu kāṇṭam - nupuvvattuk kāṇṭam)
paṭalaṅkaḷ 1- 8 / pāṭalkaḷ (1-698 )


(c) Project Madurai 2002
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htmuḷḷuṟai

2.01 napip paṭṭam peṟṟa paṭalam 1-55
miṉpatippu
2.02 toḻukai vanta varalāṟṟup paṭalam 56-99
miṉpatippu
2.03 tīṉilai kaṇṭa paṭalam 100-262
miṉpatippu
2.04 umaṟukattāpu īmāṉ koṇṭa paṭalam 263-357
miṉpatippu
2.05 uṭumpu pēciya paṭalam 358-397
miṉpatippu
2.06 uttupā vanta paṭalam 398 - 418
miṉpatippu
2.07 hapīpu makkattukku vanta paṭalam 419-510
miṉpatippu
2.08 matiyai aḻaippitta paṭalam 511-698
miṉpatippu
2.1 napip paṭṭam peṟṟa paṭalam (1- 55)
1
cōtiyā yevaikku muḷḷuṟaip poruḷāyt
tōṟṟamu māṟṟamun tōṉṟā
vātitaṉ parumāṉ koṇṭiṉi tōṅki
yamariḻin tamararuk karacaṉ
mētiṉi pukuntu mukammatu tamakku
viḷaṅkiya napiyeṉum paṭṭaṅ
kōtaṟak koṭuppat tīṉpayir viḷaitta
kūṟelām viritteṭut turaippām. 2.1.1
2
puḷḷivaṇ ṭaruṭṭa muṇṭicai payilum
poḻiṟikaḻ makkamā purattiṟ
ṟeḷḷiya kuṟaiṣik kulattiṉi lutitta
cemmaluk kuṟaintapē rāṇṭu
viḷḷaruṅ kaṇakkā ṟāriraṇ ṭatiṉmēl
mēlavaṉ ṟiruvuḷap paṭiyāl
veḷḷiṭai yataṉiṟ ciṟitoḷi tiraṇṭu
viḻittiṭum viḻikketir tōṉṟum. 2.1.2
3
terintiṭu moḷiyaik tammiru viḻiyāṟ
ṟeritara nōkkuvar kāṇā
tiruntiṭum piṉṉun tōṟṟiṭu mitaṉai
yevaroṭum viṭutteṭut turaiyār
poruntuḷak kaḷippu maccamum piṟappap
puntiyiṟ ṟērkuvar poruvāk
karuntalaik kavainā varavuṭa ṟaṭinta
kaviṉkara talamukam matuvē. 2.1.3
4
ticaiyaṉait tiṉuman tarattiṉu mirunta
ticaiyiṉu miraviṉum pakalu
micaiyuṟac ciṟitu toṉikaḷē piṟakku
metirntunōk kiṭilurut teriyā
tacaiyiṉum piriyā taṭuttuṟain tavartañ
ceviyiṉu mattoṉi cārā
vacaiyaṟuṅ kuṟaiṣik kulattuṟuṅ kuriciṉ
maṉattiṉi laticayam peṟuvār. 2.1.4
5
ivvaṇañ ciṟitu pakaṉikaḻn tataṟpi
ṉeḻilpeṟum varicilaik kuriciṉ
maivaṇa viḻiyā riṭattiṉi luṟaiyā
maṟṟoru varaiyuṭaṉ kūṭṭāc
cevvaṇak karuttiṟ ṟaṉiyirup pataṟkē
cintikku mataṉpaṭi tēṟi
yevvarai yiṭattuṅ kāliṉi lēki
yeḻilpeṟat taṉittaṉi yiruppār. 2.1.5
6
ulakiṉiṟ piṟantu varumeḻu vakaikku
muyireṉuñ calatarak kavikai
nilaipeṟu niḻalār mukammatu taṉittu
niraikatir tavaḻkiṟā malaiyi
ṉalaṉuṟa vulavi maṉaṉuṟum paṭiyē
nālunā ḷiraṇṭunā ḷiruntu
cilaiyeṉa vaḷainta ciṟunutaṟ katījā
tirumaṉai yiṭattiṉil varuvār. 2.1.6
7
varicaikkuṅ katikku mutaṟṟirut talamāy
matittiṭa varuṅkiṟā malaiyi
lurucikkuṅ kaṉivāy maṭamayiṟ katījā
vuṭaṉvara mukammatu meḻuntu
tericikkap poruntu mamarartam muruvun
terintiṭā tavaṇiṭai yiruntu
paricutta maṉaiya kuyiloṭun tāmum
pakṟapoḻu tāṟṟiyē varuvār. 2.1.7
8
makkanaṉ ṉakarun teruttalai matiḷum
vaḻiyiṭaik kiṭantakal laṉaittum
pukkunal liṭattiṟ ṟerintavai yevaiyum
pukaḻoṭu mukammatu tamakkut
takkanaṟ poruḷā yuṟucalā muraikkun
taṉittoṉi yirucevi taḻaippa
mikkameyp putumai taṉaiyuṇarn tuṇarntu
mikakkaḷīt taticayit tiruppār. 2.1.8
9
murukaviḻ puyavaḷ ḷalukkuṟum varuṭa
muppatiṟ ṟoṉpatiṉ mēlāy
teritarun tiṅka ḷāṟuñceṉ ṟataṟpiṉ
ṟiṉantoṟum putumaiya tāka
marumalarc ceḻuntārk kaṉaṅkuḻaṟ katījā
veṉumayiṉ maṇamaṉai yiṭatti
liruviḻi tuyila maṇṇiṭait tōṉṟā
teḻilpeṟak kaṉavukaḷ kāṇpār. 2.1.9
10
veṇṭiraik kaṭali lamutamum poruvā
viyaṉuṟu mellitaḻk katījā
koṇṭuṟu mayalu ḷuyiriṉu muyirāyk
kulaviya mukammatu nayiṉār
vaṇṭuṟai malarppañ caṇaimicai porunti
maṟuvilā toḷirmati mukattuk
kaṇṭuyil poḻutiṟ kaṉavuka ḷaṉaittuṅ
kaṇṭatu kaṇṭatāyk palikkum. 2.1.10
11
tuyyava ṉaruḷā lātamā maṉuvāyt
tōṉṟiya vavaṉiyiṉ varuṭa
maiyami lāṟā yirattiṉi lorunūṟ
ṟirupattu mūṉṟiṉi laḻakā
vaiyaka matikku mukammatiṉ vayatu
nāṟpatil ṟapīyulav valiṉi
leytiya veṭṭān tētiyiṟ caṉiyi
ṉiraviṉiṟ kiṟāmalai yiṭattil. 2.1.11
12
nittila niraitta viruciṟai yoḻuṅku
nīṇilāk katirkaḷviṭ ṭoḻuka
vitturu mattāḷ ciṟantaṇi tikaḻa
villumiḻ karaṅkiṭan tilaṅkap
pattiviṭ ṭeṟikkuñ cemmaṇi yirukaṭ
pārvaiyiṟ karuṇaivīṟ ṟirukkac
cittira vaṭivaic curukkimā ṉuṭarpōṟ
jipuṟayī lavviṭat taṭaintār. 2.1.12
13
vēṟu
māṉuṭa vaṭivāy vanta vāṉavark karacaṉ cevvi
yāṉaṉak kurici leṉṉu makumatiṉ vataṉa nōkki
nāṉamuṅ kiyameyc cōti nāyakā varaiyiṉ kaṇṇē
tīṉuṟa virukkiṉ ṟīrō veṉṟucē ṇaṭaintā raṉṟē. 2.1.13
14
maṟṟaināṭ paruti rāvil kiṟāmalai yiṭattil vāṉōr
koṟṟava ruṟaintu vaḷḷaṟ kuvavuttōḷ vaṉappu nōkki
yuṟṟaveṉ ṉuyirē nīriṅ kuṟaintiṉi rōveṉ ṟōti
veṟṟiveṇ vicumpu kīṟi mēlula kiṭattiṟ cārntār. 2.1.14
15
viṇṇakat taracar tōṉṟum vitimuṟai yaṟiyā vaḷḷaṉ
maṇṇakat tivarai nērum vaṉappiṉil vicaiyi lantak
kaṇṇakaṉ vāṉa nāṭṭuṅ kāṇkuṟa varitē yeṉṉa
veṇṇamuṟ ṟitayat tārāyn tiruppiṭam peyarnti rārāl. 2.1.15
16
varicainēr ṟapīvu lavval mātamī raintu nāḷiṟ
ṟeritara viḷaṅkun tiṅka ḷiraviṉiṟ ciṟappu mikkō
ṉaruḷiṉil jipuṟa yīlvan taruvarai yiṭattiṉ vaikuṅ
kuriciṟaṉ kamalac ceṅkaṇ kuḷirtara vetirntu niṉṟār. 2.1.16
17
nāṉilam parappuñ cōti nāyakak kaṭavu ṭammai
vāṉakat tirunta cōti vantucan titta tēpōṟ
kāṉamar tuṇṭac ceṅkaṭ kalainilāt tavaḻu miyākkai
yīṉamil jipuṟa yīlvan tiṟaiyavaṉ calāmuñ coṉṉār. 2.1.17
18
marakatap patti kōli vaccirat tārai cātti
yurakamā maṇika ṇāppa ṉoḷipeṟak kuyiṟṟi veḷḷait
taraḷameṉ puruṭa rākam palamaṇi tayaṅkat tākkic
corikatir parappuñ cōtit tukiliṉaik karattiṟ koṇṭār. 2.1.18
18
cekamatil viṇṇi lovvāc ceḻuntuki lataṉai yēnti
yakamakiḻn tiṉitu pōṟṟi yamararuk karacar vāytta
mukamati nōkki yāti muṟaimaṟaik kalimā vōti
mukammatai viḷittuc cevvi valakkarat tiṭattil vaittār. 2.1.19
20
maraimalar vataṉac cōti mukammatiṉ karattil vāṉō
raracarmik kuvakai kūrntav vaṇituki liruttum pōtiṟ
ṟiraimukil varaiyum viṇṇun tikāntamu naṭuvu mīkko
ḷiraikaṭa lēḻum pāru milaṅkoḷi virinta taṉṟē. 2.1.20
21
maṇṭalam purakkuñ ceṅkōṉ mukammatiṉ vataṉa nōkki
viṇṭalam paravum vēta napiyeṉum paṭṭa numpāṟ
koṇṭalē kutāviṉ ṟīntā ṉeṉumoḻi kūṟip piṉṉu
maṇṭarvāḻt teṭuppac cevvi yāraṇam pukaṟi yeṉṟār. 2.1.21
22
ceppiya vacaṉaṅ kēṭṭu jipuṟayīl mukattai nōkki
muppaṭi viḷaṅkum vaṇṇa muḻumaṇik kurici lēyā
ṉipperum puviyiṟ ṟīṭṭu meḻuttiloṉ ṟaṟiyē ṉāti
yopparum vēta meṉpa tōtiṉē ṉalla ṉeṉṟār. 2.1.22
23
ciṟainiṟañ curukkit tōṉṟuñ jipuṟayīl mutalōṉ kūṟu
muṟaivaḻi mukamma taṉpāṉ muṉṉirun tirukai yāra
viṟukuṟat taḻuvip piṉṉa riyampumeṉ ṟiyampat tōṉṟaṉ
maṟaimutal vacaṉa nāviṉ vaḻakkiṉa ṉalla ṉeṉṟār. 2.1.23
24
etirirun taracar piṉṉu miṭaruṟat taḻuvi nōkki
matiyiṉu milaṅkuñ cōti mukammatē yōtu meṉṉap
putumaiyi ṉariya pēṟē puviyiṭat tariya vētaṅ
katipeṟak kaṇṭuṅ kēṭṭuṅ kaṟṟaṟin tilaṉiyā ṉeṉṟār. 2.1.24
25
kēṭṭuvā ṉavarkō māṉuṅ kiḷaroḷi vaṉappu vāynta
tōṭṭuṇai neruṅka vuḷḷan tuṉivara viṭalañ cōrap
pūṭṭiya karaṅkaḷ cēppap pullinan napiyai nōkki
mīṭṭumeym maṟainūṉ māṟṟam viritteṭut tiyampu meṉṟār. 2.1.25
26
nerukkiviṭ ṭataṟpiṉ vēta neṟinapi yuḷḷata tuḷḷē
tirukkiḷar puviyil viṇṇōr teḷitaru maṟivu muṉṉū
lirukkiṉi laṟivun tōṉṟi yiṭaṉaṟap peruki nallō
rurukkoḷu maracai nōkki yōtaveṇ ṭuvatē teṉṟār. 2.1.26
27
mikkuyar maṟaiyiṉ vaḷḷal viḷampaviṇ ṇavarkaḷ kōmā
ṉikṟavu veṉumcū ṟatti liruntunā lāyat tiṉpa
meykkuṟa mālam yaḵla meṉumaṭṭum viḷampu vīreṉ
ṟokkali luyiriṉ mikkā yuṟunapik kuṇartti ṉārāl. 2.1.27
28
eḻuttiṉiṟ ṟavaṟāc colli ṉiyaṉmuṟai citakā viṉpam
paḻuttapaṇ ṇoliyāṟ ṟīynta payiruyir peruva tākac
ceḻittamey jipuṟa yīltañ ceviyakaṅ kuḷirak kalvi
yaḻuttiya poruḷuṭ ṭōṉṟa akumatu mōti ṉārāl. 2.1.28
29
uṟaintameym maṟaiyiṉ ṟīñcoṉ mukammatāṇ ṭuraippac cevvi
yaṟantaḻait taṉanaṉ mārkkat tarumpuvi taḻaitta veṟṟit
tiṟantaḻait taṉaviṇ ṇōrkaḷ ceyaṟaḻait taṉati kāntap
puṟantaḻait taṉanan tīṉiṉ pukaḻtaḻait tōṅka vaṉṟē. 2.1.29
30
paṟavaika ḷiṉaṅkaḷ pōṟṟa vilaṅkiṉam palavum pōṟṟa
vuṟaitarun tarukkaḷ pōṟṟa vūrvaṉa vevaiyum pōṟṟa
niṟaitaru malakai pōṟṟa niraitiraip paravai pōṟṟa
maṟaivilā tamarar pōṟṟa mukammatu mōti ṉārāl. 2.1.30
31
uyiriṉuk kuyirāy vanta mukammatu muraippak kēṭṭuc
ceyiraṟu jipuṟa yīltam meymayir cilirppa vōṅki
muyalakaṉ matiyam pōṉṟa mukammataip pōṟṟi vēka
veyilavaṉ katiriṟ ṟūṇṭi mēlula kiṭattiṟ pukkār. 2.1.31
32
ariyavaṉ ṟūta rāṉa akumatu kalakka muṟṟu
marumalark cōlai cūḻnta mālvarai yiṭattai nīṅki
yeripakaṟ katirkkā ṟōṉṟā viraviṉiṟ ṟaṉittu vallē
virikati rumiḻum paimpūṇ miṉṉakat tiṭattiṟ cārntār. 2.1.32
33
vēṟu
naṭukka muṟṟumeyc curattoṭuṅ kuḷirtara nalintu
miṭukka kaṉṟiṭap payattoṭu marivaiyai viḷittut
tiṭukka muṟṟatu tukilkoṭu potimaṉan teḷiyā
tiṭukka ṇiyāteṉa vaṟikila ṉeṉṟaṉa riṟacūl. 2.1.33
34
talaivar kūṟiya moḻicevi pukavuṭa ṟayaṅki
nilaiku lainteḻun tayarvoṭu neṭṭuyirp peṟintu
palama larttoṭai ceṟintapañ caṇaimicaip paṭuttic
calavai koṇṭuṟap pōrttaru kiruntaṉar taiyal. 2.1.34
35
nontu meyyakam pataṟiṭak kaṇavarai nōkki
yenta ṉāruyi rēyika laṭalari yēṟē
cintai cintimey tiṭukkoṭu matimukan tēmpa
vanta vāṟevai yuraikkaveṉ ṟuraittaṉar maṭamāṉ. 2.1.35
36
malaiyi ṉucciyi ṉiruntatu moruvarvan taṭuttu
nilaipe ṟuntukil karattaḷit turaittatu neruṅka
vulaivu ṟattaṉi yaṇaittatu muraittuḷap payattā
lalama larntaṉa ṉeṉṟaṉa raracaruk karacar. 2.1.36
37
tuṇaivar kūṟiya māṟṟamu maṟaikaḷcoṟ ṟatuvu
miṇaipa ṭuttinērn tiṉpameṉ ṟuḷattiṉi liruttip
piṇaiyai nērviḻi kaṉimoḻi ciṟupiṟai nutalā
raṇaiyun tamvayiṉ ṟuṉipala vakaṟṟiṉa raṉṟē. 2.1.37
38
tāṅku meypporu ḷaṟivaruḷ kuṇantaya virakka
nīṅki ṭātaṟam perukiṭa vaḷarkkunaṉ ṉeṟiyī
rōṅku māṉilat tiṭattuṟai pavarkaḷā lumakkut
tīṅku ṟāteṉa vuraittaṉar maṭantaiyar tilatam. 2.1.38
39
cintu tēṉmoḻic ceḻuṅkuyil tūteṉun tiruppēr
vanta tāmeṉat teruḷuṟa mukammatu nayiṉā
runtu veṅkupir kaḷaivatit tarameṉa vuyarvā
ṉintu nēriru ḷoṭukkiviṇ ṇeḻuntaṉa ṉiravi. 2.1.39
40
niṟakka ruṅkaḻu nīrkuvi taraniṟai vaṉacan
tiṟakka mellitaḻ veyyava ṉeḻuntapiṉ ṟiruvu
muṟakkat teṉṉumav vēntaṉaik koṇarkeṉa voruva
ṉaṟakka ṭumvicai koṇṭeḻun tēkiṉa ṉaṉṟē. 2.1.40
41
maṭaṅka lēṟeṉu mukammatum variparan tiruṇṭa
viṭaṅkoḷ vēliṉai nikarttumai poruviḻi mayilu
muṭaṉka lantiṉi taḻaittaṉar varukaveṉ ṟuṇarvu
tuṭaṅku mummaṟai teḷintavaṟ kuraittaṉaṉ ṟūtaṉ. 2.1.41
42
paḻuti lākkulap pāvaitam pāliṉiṟ parivā
yeḻuka veṉṟaṉa reṉṟacoṟ ciramicai yēṟṟi
vaḻuvi lāmaṟai vuṟakkatteṉ ṟōtiya vaḷḷa
ṟaḻuvu meykkatir mukammatu maṉaivayiṟ cārntāṉ. 2.1.42
43
kaṟṟa vētiyaṉ varutaluṅ kiḷimoḻik katījā
poṟṟo ṭikkarañ cāyttiva ṇuṟaikeṉap pukaṉṟu
maṟṟa ṭappuya mukammatu varaiyiṭaip putumai
yuṟṟa ceytiyuṇ ṭeṉṟaṉa raṟikaveṉ ṟuraittār. 2.1.43
44
matiyiṉ mikkanaṉ maṟaiyavaṉ mukammatai nōkkit
tuticey tummuḻai vantavā ṟaṉaittaiyun tokuttu
mutirta rumpuka ḻōyurai keṉṟalu muṟaiyā
vitiya vaṉṟirut tūtarnaṉ ṟeṉaviḷam puvarāl. 2.1.44
45
varaiyi ṉiṟṟaṉi yiraviṉi lirukkaiyiṉ matiyi
ṉuraiyiṉ mikkava roruvarvan teṉpeya ruraittup
parivi ṉāliva ṇuṟaintiṉi rōveṉap pakarntu
viraivi ṉiṉmaṟu nāḷumav vuraiviḷam piṉarāl. 2.1.45
46
iruti ṉattiṉu muraittavar maṟutiṉat teytit
terima ṇittuki leṉatuceṅ karattiṉiṟ cērtti
yariya nāyaka ṉapiyeṉum peyarumak kaḷittā
ṉurimai yīriṉi yōtumeṉ ṟuraittaṉa ruvantē. 2.1.46
47
ōtu meṉṟacoṟ kēṭṭalu mōtiṉa ṉalaṉeṉ
ṟōta muṉṉirun tirukaiyi ṉiṟukkimuṉ ṉuraipō
lōtu meṉṟalum piṉṉaru mōtiṉa ṉalaleṉ
ṟōta maṟṟumeṉ ṟaṉaimika viṟukkiṉa rurattiṉ. 2.1.47
48
maṟuttu mōtumeṉ ṟuraittiṭa maṟuttaṉaṉ maṟuttu
miṟukki yōtumeṉ ṟuraittaṉa retirirun teḷiyēṉ
ṟiṟakka vōtuva tevaiyeṉa vuraittaṉaṉ ṟīṭṭā
taṟatti ṉuṭpaṭuñ colliṉaik kuṟitteṭut taṟaintār. 2.1.48
49
anta nallurai kēṭṭaṉa ṉavaruraip paṭiyē
pinti ṭāteṭut tōtiṉaṉ ceḻumporuḷ piṟakka
ventai yīreṉap pōṟṟiviṇ ṇaṭaintaṉa reḻilōy
vanta vāṟivai yeṉaveṭut turaittaṉar vaḷḷal. 2.1.49
50
puviyi ṉiṟperum putumaiya tākiya poruḷāy
napiyu raittacol laṉaittaiyu maṉattiṉi ṉayantu
kuvita ruṅkatirc ceḻumaṇik koṭiyiṭai katījā
ceviku ḷirntiṭa maṉaṅkaḷit tiṭapporu ṭerivāṉ. 2.1.50
51
malaiyal vaḷḷaṉum miṭattiṉil varaimicai yaṭainta
talaivar nāyakaṉ ṟūtaril jipuṟayīl caratam
palaka tirttukil karattaḷit tatunapip paṭṭam
vilaka vōtumeṉ ṟōtiya tumakkuṟum vētam. 2.1.51
52
uṭalu laintiṭa viṟukkiya tumatiṭat tiṉimēl
vaṭuviṉ mummuṟai yiṭukkaṇvan tuṟṟatu māṟum
paṭiyi ṭattiṉum miṉattavar perumpakai viḷaittu
miṭaru ṟumpaṭi yūraiviṭ ṭeḻatturat tiṭuvār. 2.1.52
53
eṉṟa vimmoḻi maṟaiyava ṉuraittalu micaittēṉ
ṟuṉṟu meṉmalarp puyanapi maṉattiṉiṟ ṟuṇukkuṟ
ṟoṉṟu meṉṉiṉat tavarpakai yeṉakkuvan tuṟumō
poṉṟu mōveṉa vuraittalu mutiyavaṉ pukalvāṉ. 2.1.53
54
muṉṉar māmaṟai napiyeṉum peyarmuti yavaruk
kiṉṉal vantuṟā tilatunum miṭattiṭa raṇukā
naṉṉa lampeṟu napikaṇā yakamunī ralatu
maṉṉu māṉila napiyiṉi yilaiyeṉa vakuttāṉ. 2.1.54
55
māta vattuṟum poruḷeṉu mukammatu napitam
pāta paṅkayat tiṇaimicai ciraṅkoṭu paṇintu
kōti lākkatī jātamai yirukaraṅ kuvittut
tīti lāteḻun tēkiṉaṉ palakalai teḷintōṉ. 2.1.55

napip paṭṭam peṟṟa paṭalam muṟṟiṟṟu.

paṭalam 1kkut tiruviruttam...55

2.1 kaṭavuḷ vāḻttup paṭalam muṟṟiṟṟu.


uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa2.2 toḻukai vanta varalāṟṟup paṭalam (56 - 99)

56
uṭaiyava ṉoruvaṉṟa ṉuṉmait taṉmaiyai
naṭaivara viḷakkinal vaḻiyi liyāraiyu
maṭaitara vaḻaittiṭaṟ kaṉuppun tūtareṉ
ṟiṭaivaru mamararkō ṉīynta paṭṭamē. 2.2.1
57
oruttaṉā yakaṉavaṟ kuriya tūteṉu
maruttamē yuraikali māvan niṇṇayap
poruttamī māṉaṭai puṉaita lāmamal
tiruttamē vivaiyicu lāmiṟ cērtalē. 2.2.2
58
ipporuḷ potintatō riṟaimai tāṅkiya
maippuyal kavikaiyiṉ vaḷḷal tammiṭat
toppura voḻukuvārk kurimai yārkkelāñ
ceppiṉar veḷippaṭāc ciṟappiṟ ṟākavē. 2.2.3
59
oruvaṉē nāyaṉmaṟ ṟoḻinta tēvata
mirumaiyum pēṟilā tiḻivu koṇṭateṉ
ṟarumoḻi viḷakkalā lāyntu nannapi
tirumoḻi yuṇmaiyiṟ cintai ceykuṟṟār. 2.2.4
60
valliya meṉumukam matutam māmaṇam
pulliya puyavaraip paṭarnta poṟkoṭi
mullaiyaṅ kuḻaṟkatī jāmiṉ ṉēmuta
lillaṟat toṭumicu lāmi lāyiṉār. 2.2.5
61
maṉumuṟai neṟivaḻu vāapū pakka
reṉumukil kaṇṭuyil kālai yiṉpuṟat
tiṉakaraṉ matimaṭi yiruppac cevviya
kaṉavukaṇ ṭeḻuntakaṅ kaḷippuṟ ṟārarō. 2.2.6
62
iṉṉataṉ maiyiṉkaṉa viyātu kolleṉa
maṉṉiya maṉattiṉaṉ matiyiṟ ṟēkuvar
paṉṉuvar putumaiyiṟ palaṉuṇ ṭāmeṉa
vuṉṉuvar teḷintoru varukkum viṇṭilār. 2.2.7
63
poṉṉaka rattiṉum puviyuṅ kāṇuṟā
naṉṉala muṇṭunam miṭatti leṉṉavē
yiṉṉalaip piritteṟin teḻuntu poṟpuṟa
maṉṉavar napiyuṟai maṉaiyi lāyiṉār. 2.2.8
64
āraṇak kaṭavuḷu maḻakiṉ kaṉṉiyum
pūraṇa maṉattuṭa ṉiruttip pōṟṟiyē
tāraṇi yiṭattiṉiṟ ṟaṉiya ṉāluṟuṅ
kāraṇa maṉaittaiyuṅ kaḻaṟi ṉārarē. 2.2.9
65
ammoḻi kēṭṭaṭa lariyapū pakkar
tammaṉak kaṉavaiyuñ cārnta ceytiyuñ
cemmaiyi ṉuṇarntuḷat tiruttic cintaiyiṉ
vimmitat toṭumpuyak kaḷippu vīṅkiṉār. 2.2.10
66
curattiṉiṟ perunati yaḻaittut tōṉṟiya
carattiṉiṟ kaṭcevi taṭintu pātakaṉ
karattiṉaip poruttiya kāva lāḷanum
varattiṉai yevariṉum vakukkaṟ pālatō. 2.2.11
67
eṉṟurait taruḷiya veḻilapū pakkar
taṉṟiru matimuka nōkkit tāḻvilā
veṉṟikoṇ ṭuṟuṅkali māvai viḷḷuta
ṉaṉṟumak keṉanapi naviṟṟi ṉārarō. 2.2.12
68
arumaṟai nāyaka napika ḷāṉavar
teritarum putumaiyiṉ vaḻiyiṟ cērttuvar
periyavaṉ ṟūteṉa veṉakkum peṭpuṟa
viritarum putumaiyoṉ ṟutava vēṇṭumē. 2.2.13
69
eṉavurait tavarmaṉaṅ kaḷippuṟ ṟiṉpuṟap
puṉaimalarp pañcaṇai poruttuṅ kālaiyiṟ
kaṉavukaṇ ṭiṉiratu putumai kāṇeṉa
vaṉamalart toṭaippuya mukamma tōtiṉār. 2.2.14
70
colliya naṉmoḻi kēṭṭut tuṉpuṟu
mallalum pōkkaṟut taṭalapū pakkar
celluṟaḻ napitiru nāmañ cīrpeṟa
nalliya loṭumicu lāmi ṉaṇṇiṉār. 2.2.15
71
antami ṉāyakaṉ ṟūtark kaṉpuṟuñ
cintaiyar pukaḻaput tālip cēykaḷiṟ
cuntarap puliyali yeṉṉun tōṉṟalum
vantaṉai ceytutīṉ vaḻiyi lāyiṉār. 2.2.16
72
aṭimaiyi lōṅkiya vaṟiviṉ mikkavar
vaṭivuṟum āritā matalai yākiya
miṭalavar caiteṉum vīra kēcari
yiṭaraṟuṅ katiyicu lāmi lāyiṉār. 2.2.17
73
iyaṉmaṟai muṟaiyoṭu mivarka ḷiṅṅaṉa
mayalava raṟivuṟā taṭaṅki naṉṉeṟic
ceyaleṉa nāṭkunāṭ ṭērntu tammaṉa
mayalaṟat tīṉeṉum vaḻiyiṟ ṟēṟiṉār. 2.2.18
74
aṟiviṉiṟ ṟeḷintapū pakka raṉpeṉu
muṟaviṉiṟ kiḷaikaḷi luṟṟa pērkaḷuk
kiṟaiyava ṉapiyiva reṉṉa vētanūṟ
ṟuṟaiyoṭum rakaciyac colliṟ colliṉār. 2.2.19
75
cevviya rivarmoḻi citaivi lāteṉa
vavvavar karuttiṉu ḷāyntav vāṟṟiṭaik
kavvaiyaṅ kaṭaṉati kaṭappa vaṉṟoru
navvipi ṉeḻunapi patattai naṇṇiṉār. 2.2.20
76
alakilvaṇ pukaḻapū pakkar colliṉaip
pelaṉuṟak kuṟittava ṇaṭainta pērkkelā
malaivaṟa vaṟattoṭuñ cuvaṉa vāḻveṉu
nilaipeṟa nalvaḻi nikaḻtti ṉārarō. 2.2.21
77
paṇavara vaṭarntavar pakarat kēṭṭalu
maṇamaṉat toṭuṅkati vāḻvuk kītoru
tuṇaiyeṉa naṟkali māvaic colliniṉ
ṟiṇaiyilāṉ ṟūtaṭi yiṟaiñci vāḻttiṉār. 2.2.22
78
karumpeṉu napikali māvaik kāmuṟa
virumpiya pērkaḷiṟ ṟalaimai mikkava
rarumpuvik karacapu turraku māṉuṭaṉ
ṟarumpukaḻ cupaiṟutal kāvuñ cakutuvum. 2.2.23
79
arumaṟaip poruṭkurai yāṇi yākiya
varicainaṉ ṉeṟiyutu māṉu mācilāt
tirunapi peyarkkali māvaic ceppiya
paricaṉat toṭuntaṉi paḻaku nāḷiṉil. 2.2.24
80
aṇṭaruk karaciḻin taṭutteṉ muṉṉurai
viṇṭaṉar pōyiṉar maṟuttu veṟpiṭaik
kaṇṭila ṉeṉamaṉaṅ kalaṅkik kārkkaṭaṉ
maṇṭalam pukaḻnapi varutta muṟṟaṉar. 2.2.25
81
kurunapip paṭṭamē koṇṭa mēlavar
varuvatu nikaḻvatum vaḻuttu vāreṉu
mirunila māntaruk keṉcol vōmeṉap
paruvara laṭikkaṭi paṭarva tāyiṉār. 2.2.26
82
maruppukuṅ karuṅkuḻaṉ maṭantai tammoṭu
mirupparpiṉ ṟaṉitteḻun tiravi ṉēkiyap
poruppiṭai vaikuvar pukaḻntu viṇṇiṉai
viruppoṭu nōkkuvar mīḷva reṇṇuvār. 2.2.27
83
vāṇutaṟ kuraitara maṟuppar tammuḷam
pāṇiyiṟ caciyeṉap pataippar nallurai
pēṇiṉar tammukam peritu nōkkuṟa
nāṇuva ruyirpparmey nalital koṇṭaṉar. 2.2.28
84
eṉṉiṉi yuraippateṉ ṟeṇṇi yiṉpuṟun
taṉṉuyirt tuṇaiviyait taṇantu neñcakan
tuṉṉiya tuyaroṭu meḻuntu cūṉmukiṉ
maṉṉiya taṭavarai mukaṭṭiṉ vaikiṉār. 2.2.29
85
taṉiyivaṉ ṟūteṉac cārntu pūviṭai
naṉipeṟum putumaika ṇaṭatta lilleṉiṟ
paṉivarai niṉṟuvīḻn tiṭutal paṇpalā
liṉiyirup patupaḻu teṉṉuṅ kālaiyil. 2.2.30
86
vāṭiya payirkkuṟu maḻaiyum pōṟṟiṉan
tēṭiya poruṭkarañ cēru māṟeṉa
vīṭilvā ṉavarkkiṟai viraivi ṉēkiyak
kōṭuṟai napivayiṉ kuṟuki ṉārarō. 2.2.31
87
tiṇṇiya peruñciṟai jipuṟa yīlvarai
naṇṇiya mukammatai yaṭuttu naṉkuṟā
teṇṇameṉ ṉumakkeṉa viyampi yāvarkku
muṇmainīr napiyeṉpa turaittup pōyiṉār. 2.2.32
88
taṉṉuṭaṟ kuyireṉun takaimait tākiya
poṉṉakark kiṟaicolum puṉita vācakaṅ
kaṉṉalañ cuvaiyiṉuṅ kaṉinta pākeṉa
naṉṉapi cevippuka naṭukka nīṅkiṉār. 2.2.33
89
cakamatil tīṉpayir taḻaippat tūneṟi
mukammatiṉ ṟiruppeyar vaḷara mācilāp
pukaḻoṭuñ jipuṟayīl pōṟṟi yimmoḻi
yikalaṟap palatara miyampip pōyiṉār. 2.2.34
90
vēṟu
murukuṇ ṭaṟukāṟ cañcarika
muralum puyattā rucaṉayiṉā
rarumait tavattāl vantutitta
apulkā cīmataṉ ceḻuṅkarampōṟ
perukat taruñcel liṉakkulaṅkaḷ
piṟaṅkum piṟaṅka liṭattirunta
varicai napiyai nōkkippiṉṉum
vantār vāṉōr kōmāṉē. 2.2.35
91
kalaṉcūḻ kiraṇa maṇināppa
ṇirunta katirmā maṇikkuṟaiṣik
kulañcūḻ varicai napikkamarar
kōmāṉ calāmuṉ kūṟiyapi
ṉilañcūḻ paravaip puṟappuviyu
miṟaiñca neṭiyōṉ ṟiruvaruḷāṟ
columcū ṟattil musammileṉuñ
curuti vacaṉa miṟaṅkiṉavē. 2.2.36
92
cilampi luṟainta mukammatuvait
tiruntu mamarar kōmāṉkoṇ
ṭulampaṟ ṟuṟuñciṉ ṉeṟiyiṉiḻin
tuṭaṉiṉ ṟaritōr maruṅkaṇaintu
nilampiṭ ṭutira maṇcitaṟa
nilavā maṇittāḷ koṭukīṇṭap
pilampaṭ ṭuṟainta naṟuñcalilam
piṟantu kumiḻi yeḻuntaṉavē. 2.2.37
93
perukip paranta puṉaṟkaraiyiṟ
periyōṉ ṟūtai yarukirutti
maruvu malaru meṉavuluviṉ
vakaiyun tokaiyum varavaruttik
kurici ṉapiyaip piṉṉiṟuttik
kuṟitta nilairaṇ ṭiṟakattup
pariviṟ ṟoḻuvit tiruntuviṇṇiṟ
paṭarntu cuvaṉat talattuṟaintār. 2.2.38
94
maṟaiyār napikki rakaciyattiṉ
vaṇakkam paṭittuk koṭuttumaṇic
ciṟaiyā ramarark karacarmuki
ṟīṇṭā vicumpi ṉaṭaintataṟpi
ṉaṟaiyār kūntaṟ katījāvai
naṇṇi yuluvum vaṇakkamumuṉ
muṟaiyā yuraippa vuraittapaṭi
muṭittār kaṉakak koṭittāyē. 2.2.39
95
māri yaruntip paṇmiḻaṟṟi
varivaṇ ṭuṟaṅku malarkkūnta
ṉāri curuti muṟaivaṇaṅki
naḷiṉa maṉaṅkūrn tiruntataṟpiṉ
mūrit tiṟaloṇ cilakkaiyapū
pakkar mutaṉmaṟ ṟuḷḷōru
mērup puyattār peruvarattār
viraittā maraittāṭ pukaḻntaṭuttār. 2.2.40
96
vanta kuṟaiṣik kulattiluṟu
maṭaṅka laṉaiya mutiyōrtañ
cintai kuḷira vāṉavarkōṉ
ṟirutti yuraitta vaṇakkamuṟai
yanta militaṉ ṟūtareṭut
taṟaiya neṟinēr vaḻuvāmaṟ
panti peṟaniṉ ṟuṟuntoḻukai
paṭittār pāvan tuṭaittārē. 2.2.41
97
vaṭuvaip pakirnta kariyaviḻi
mayilum varicai nayiṉāru
maṭalvem puravik kuricilapū
pakka ralicaḵ tutumāṉun
taṭaveṇ kavikaic cupaiṟoṭutal
hāvum aptur rakumāṉum
puṭaiviṭ ṭakalāc ceḻuntēṉaip
poruttuñ ciṟaivaṇ ṭeṉattoḻutār. 2.2.42
98
cīṟṟa maṭaṅkā varivēṅkai
tiriyum vaṉamuṅ koṭumaṭaṅka
lēṟṟai veruvi vilaṅkiṉaṅka
ḷirukku miṭamum varaiyiṭattun
tūṟṟu maruvic cāraliṉun
tōṉṟā tiruṇṭa maṉaiyiṭattum
vēṟṟuc camayap payattotuṅki
vititta toḻukai muṭittuvantār. 2.2.43
99
vētap poruḷāyp poruḷoḷiyāy
viḷaṅku mutalōṉ ṟirukkāṭcit
tūteṉ ṟutitta mukammatuvuñ
curuti neṟittīṉ periyōrun
tītuṟ ṟulaikkuṅ koṭuṅkāpir
teriyā vaṇṇa mūvāṇṭu
pētap paṭāti rakaciyattiṉ
periyōṉ vaṇakkam perukkiṉarē. 2.2.44


2.2 toḻukai vanta varalāṟṟup paṭalam muṟṟiṟṟu.

ākap paṭalam 2kkut tiruviruttam...99.

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa2.3 tīṉilai kaṇṭa paṭalam (100-262)

100
cītavoṇ kavikai nīḻa ṟiruntiya kurici lāṉōr
tūteṉa napiyiṉ paṭṭan tulaṅkiya nāṉkā māṇṭil
vētamnal vaṇakka miyārkkum virittuṟa viḷakku meṉṉa
vātitaṉ parumāṉ mēṟkoṇ ṭamararkō ṉuraittup pōṉār. 2.3.1
101
poruppiṭat toḷittum vāḻāp puṟamaṉai yiṭattum pukki
yiruppatu takāteṉ ṟāyat tiṟaṅkiya teṉṉak kēṭṭu
marupparuṅ karaṭak kaimā matarttaṉa matarttu vīrar
teruppukun tevarkkun tōṉṟat tīṉilai vaṇakkañ ceytār. 2.3.2
102
nīruṟai yiṭattuñ cevvi niḻaṟika ḻiṭattum vāynta
pēroḷi māṭa vāyum perukumaṇ ṭapattiṉ cārpuṅ
kūrunal laṟivi ṉōṭu maṟapikaḷ kulattu vēnta
rīramuṟ ṟuruki neñca miṇaṅkuṟa vaṇaṅki niṉṟār. 2.3.3
103
āraṇat tuluvum vāynta vaṟivuman tirattiṉ vāyum
pūraṇa nilainiṉ ṟaṅkai poruntuṟa vaḷaikku māṟum
pāriṉi ṉeṟṟi tīṇṭap paṭumpaṭi kuḻaivu maṟṟuṅ
kāraṇa mituko leṉṉak kāpirkaṇ ṭaiya muṟṟār. 2.3.4
104
mārkkamō neṟiyō vītōr vaṇakkamō māṟu pāṭī
tēṟkumō nallōr kēṭki liṇaṅkumō viṉattār vēta
nūṟkitu poruntu mōvin nūtaṉac ceykai yāvu
nāṟkulat tavarkku movvā nakaiyeṉa nakaittuc colvār. 2.3.5
105
mīṟiya matappi ṉālōr vētamoṉ ṟiṟaṅkiṟ ṟeṉṟu
mīṟilā ṉiṟutit tūta ṉeṉumpeya reṉakkuṇ ṭeṉṟun
tēṟiya vaṟiñar pōlat teḷivuṟā mukamma teṉpōṉ
kūṟiya kūṟṟait tēṟṟā viḷaittiṭuṅ kōṭṭi yeṉpār. 2.3.6
106
poṟuttuḷat taṭakkik kaṇṭu pōvatu takuva taṉṟu
maṟuttuṭaip paṉapōṉ mārkka vaḻikeṭa niṉṟa pēraik
kaṟuttakaṭ ṭuraika ṭammāṉ matamaṉaṅ kalaṅkak kūṟic
ceṟuttivar tammait taṇṭañ ceyvirā loḻiyu meṉpār. 2.3.7
107
uraṉaṟu maṉatti ṉūṭu mulaivilāc camaya nīṅkār
parakati yaṭaivar vēṟu paṭuttinal laṟattait tīyttōr
narakamē yaṭaiva reṉṟa naṉmaṟai vacaṉan taṉṉāl
virakarkaḷ pakuttuk kāṭṭi vilakkavuṅ kalakka nīṅkār. 2.3.8
108
maṉattuṟu varumak kāpir valipakai ciṟitu meṇṇā
tiṉattuṭaṉ kūṭic caḵteṉ ṟilaṅkuṟu malaṅkaṉ mārpar
puṉaṟṟaṭak karaiyi luḷḷap pukaḻoṭum poruvi lāṉai
niṉaittuluc ceytu nīṅkā neṟimuṟai vaṇakkañ ceytār. 2.3.9
109
vaṇakkamuṟ ṟirunta caḵtu maṉṉavaṉ ṟaṉṉai nōkki
yiṇakkiyiv viṭarait tīrppō mivarkkeṉa vuraippar piṉṉum
piṇakkeṉuñ camaya pētap pēypiṭit tavarkku nītik
kaṇakkaṟi vuṟumō veṉṉak kāpirkaḷ kaṭuttu niṉṟār. 2.3.10
110
cīṟṟamuṅ kaṭuppu māṟāc ciṉattoṭuṅ kāpir kūṭi
māṟṟalar pōlac cūḻntu maṉṉavar caḵtai nōkkit
tēṟṟuṟu mutiyōr muṉcey ceyaliṉaik ceyya laṉṟi
vēṟṟaḻa lūḻal pukka toḻiliṉai viruppa muṟṟīr. 2.3.11
111
varuneṟi piḻaittīr kaḵpā valañceytu kupalaip pōṟṟun
tiruneṟi viṭuttīr ceyyāt tīviṉai viḷaittīr vīṇi
loruneṟi toṭuttīr nummō ṭuṟṟavark kellā nantaṅ
kuruneṟi tavirttīr koḷḷāk koṭumpavam viḷaittuṅ koṇṭīr. 2.3.12
112
amararuk kavalañ ceytī rarumaṟai vacaṉan tīyttīr
numarkaḷuk kiṭukkaṇ ceytīr nōṟṟanōṉ pataṉai māyttī
remaruṭaṉ pakaittī rivvū riruppiṭam peyarntīr pollāk
kamariṭai vīḻva tallāṟ katiyoṉṟuṅ kāṇa māṭṭīr. 2.3.13
113
eṉṟava ruraippak kēṭṭa viḷavalpuṉ muṟuva ṟōṉṟa
niṉṟupuṉ moḻikaḷ vēṟu nikaḻttiya peyarai nōkkit
toṉṟutoṭ ṭuvantu nīvir tuticeyum puttu kāṉai
yiṉṟoḻit tiṭumi ṉāṉoṉ ṟiyamputal kēṇmi ṉeṉṟār. 2.3.14
114
vāṉamum puviyu maṟṟum vakuttava ṉuṇmait tūta
rāṉavar mukamma teṉpō ravarmoḻi maṟātu niṉṟō
rīṉamil cuvaṉa naṉṉā ṭeytuva reṅkaṭ kuṟṟa
tīṉilai poymai yeṉṟa tēvaru narakañ cērvār. 2.3.15
115
tīnara kaṭaiva reṉṟa coṟcevit tuḷaiyiṉ māṟāk
kāyeri neyyiṭ ṭeṉṉak kaṭkaṉal katuvak kāpir
pāymatak kaḷiṟu pōlap paṭukolai maṉatta rāki
vāytuṭi tuṭippap pēci varumittu neruṅki niṉṟār. 2.3.16
116
varaitiraṇ ṭaṇaiya poṟṟōṇ maṉṉavar caḵtu kōpaṅ
karaikaṭan teṉṉac cōkat teṉpiṉaik karatti lēnti
viraivoṭuñ ceṟuttu niṉṟa vīrari loruvaṉ ṟaṉṉaic
ciracuṭain tutirañ cintac ciṉattuṭaṉ puṭaittu niṉṟār. 2.3.17
117
ciṉattuṭa ṉetirtta kāpir tiraḷaiyuñ caḵtu vēnta
riṉattaiyum vēṟa tākki yivarkkuṟu moḻikaḷ cāṟṟi
maṉattiṉiṟ kōpa māṟṟi maṉaivayiṉ pukutac ceytār
kaṉattanūṉ muṟaiyi ṉuṭpaṅ kaṇṭaval lavarka ḷaṉṟē. 2.3.18
118
utittamuṉ mutaṉmai yāka pīsapī lutiraṅ kāṭṭi
matittavī riyattiṉ cevvi maṉṉavar cakutum pukkār
kotittapuṉ maṉatti ṉōṭuṅ kuṟukalar maṉaiyiṟ cārntār
patittavē rūṉṟi tīṉum paṭarkoḻun tōṅkiṟ ṟaṉṟē. 2.3.19
119
vēṟu
tūta rākiya mukammatu mavarkkuṟuñ curuti
yōtu naṉṉeṟi yuṭaiyaru miṉattuṭa ṉuṟaintu
tītu ṟuṅkoṭuṅ kāpirkaḷ ceyaliṉaic citaippa
vēta naṉmoḻip poruḷoṭun tīṉilai virittār. 2.3.20
120
kōta ṟuntukil potintaru maṇipala kuyiṟṟi
yōtu naṉmoḻi yoṭumiru karaṅkuvit totuṅkip
pēta muḷḷaṟa vaṇaṅkumip pēyiṉā lumakkup
pāta kampalit tiṭunica meṉappaḻit taṉarē. 2.3.22
121
vampi rātacoṉ maṟaitaṉa turaiyeṉa vakutten
tampi rāṉaiyum paḻippatu takuvataṉ ṟeṉavē
vempi māciṉat toṭumpala vikkiṉam viḷaippa
vampu rāciyot tūravar mukammatai yaṭarntār. 2.3.22
122
aṭarntu vantavark ketiraput tālipceṉ ṟaṭuttut
toṭarntu vantatiṅ keṉṉeṉac cūḻcciyāṟ ṟēṟṟik
kaṭanta colloṭu mitattoṭum palavurai kāṭṭit
tiṭampa ṭaittavar vikkiṉa maṉaittaiyuñ citaittār. 2.3.23
123
camaya pētaput taṉaittaiyun takarttiṭun tīṉi
lamaiyu meṉpavar cilarcila rammoḻip pakaiyāṟ
kamaiya ṟakkaṭu kaṭuppavar cilarcila rivarka
ṭamaivi lakkuta ṟoḻilaput tālipu tamakkē. 2.3.24
124
ivva ṇañcila pakalika loṭunaṭan tataṟpiṉ
pauva mārtteṉak kuṟaiṣika ṭalaivarkaḷ palaruñ
cevvi tāyoru neṟipaṭat tiraṇṭuvan taṭaintār
maiva ṇantaru koṭaiyapit tālipu maṉaikkē. 2.3.25
125
ikaṉma ṉattavar tiraṇṭapit tālipai yetirntu
cakata lattiru ḷaṟavarum parutiyot taṉaiyōy
vikaṭa vikkiṉam viḷaiyumuṉ vilakanum miṭattiṟ
pukalu taṟkoru karumamuṇ ṭeṉappuka luvarāl. 2.3.26
126
hāṣi mākulak kaṭaṉaṭu veḻuntaka liṭattiṉ
māci lāmati niṉṟuṇai yavartaru matalai
yēcu vārkkiṭa meṉappiṟan tiḻitara viṉattup
pāca nīkkinan tēvata maṉaittaiyum paḻittāṉ. 2.3.27
127
naṭanta muṉṉeṟi paḻuteṉa naviṟṟiyā layattu
ḷaṭainta pēraṉai varumvaḻi kēṭareṉ ṟaṟaintu
kaṭanta nūṉmaṟaip periyava rirucevi kacappat
toṭarntu pēcuva toṟuttila ṉaṭikkaṭi toṭuttāṉ. 2.3.28
128
tantai tāytamark kuṟumporuṭ camayaniṇ ṇayattai
nintai ceytaṉaṉ ṟaṉakkuṟum vaṭuveṉa niṉaiyāṉ
cintai yuṟṟatē tuṇintaṉaṉ piṟarmoḻi tēṟā
ṉinta vāṟalāl vēṟoru karumamu micaiyāṉ. 2.3.29
129
niṉṉai nōkkiyu niṉkula muṟaipperi yavarnēr
taṉṉai nōkkiyum poṟuttaṉan taṇintaṉa mivaṉai
yuṉṉi nōkkiyē vaṇakkiṭu mumatucoṟ kaṭantāṟ
piṉṉai nōkkumen tiṟameṉap pēciṉa raṉṟē. 2.3.30
130
muṟaimu ṟaippaṭi kāpirkaḷ kūṟiya moḻikēṭ
ṭaṟama tittaneñ kaṭaintapit tālipaṅ kavarkaṭ
kuṟuma ṉakkuṟai tavirntiṭa naṉmoḻi yuraippap
poṟaima ṉattoṭu maṉaivaru maṉaivayiṟ pōṉār. 2.3.31
131
māṟṟa larkkari mukammatu kāpirkaḷ vaṇaṅkip
pōṟṟu puttaiyu miṉattaiyum poruntilā tikaḻntu
tūṟṟu nintaṉai yuraimaṟut tilarceḻuñ curuti
tēṟṟum vāṉavar kōṉurai nilaipaṭun tiṟattāl. 2.3.32
132
uraitta vācaka maṉattiṭai tarittila ṉuravōr
niraitta ṭaintapit tālipuk kuraittatu nekiḻntāṉ
kuraitta leṉṉiṉi mukammatu pelattoṭuṅ kuṟumpaik
karaittal vēṇṭumeṉ ṟavaravar taṉittaṉi kaṭuttār. 2.3.33
133
kōtil kaṟpakac ceḻuṅkoṭik koḻuṅkaṉik katījā
mātu taṉmaṇam puṇarntavar poruṭaru matamē
cāti hāṣimeṉ kulattavar pelaṉkuṟit tatuvō
vēti vaṟkuṟuṅ kuṟumpeṉac cilareṭut ticaittār. 2.3.34
134
tanti rattiṉāṟ cilavarait taṉaturaik kaṭakki
manti ratturuc cittiyāṉ mārkkamoṉ ṟeṭuttāṉ
cintai yiṟṟeḷi vuṟṟunōk kiṭumaṟaic ceyalī
rinta vāṟivaṉ ṟoḻileṉac cilareṭut ticaittār. 2.3.35
135
iḻivu ceytoru kulampiṟan torukula meṭuttu
vaḻike ṭattaṉi niṉṟavaṉ ṟaṉatuyir māykkap
paḻiyum pāvamu niṉaittivai paḻuteṉap palakāṉ
moḻiya vēṇṭuva tilleṉac cilarmoṟu moṟuttār. 2.3.36
136
niṟaitta nanneṟit tēvat nilaitalai kulaiya
veṟutta pēruyi rakalvicum piṉiṟkuṭi paṭutta
loṟutta leṉṉapit tālipuk kuraittiṉi yorukāṟ
poṟuttuc ceyvatu karumameṉ ṟaṉaivarum pukaṉṟār. 2.3.37
137
icaittu raittavai naṉkeṉa viṉattoṭu palarum
vicaitte ḻuntapit tālipu tiruvayiṉ mēvit
ticaitta ṭaṅkaḷun tikkiṉun tiritaru kavaṉak
kucaitta ṭapparik kuriciṉmuṉ kūṟutal kuṟittār. 2.3.38
138
kurici ṉaṅkula makaṉmukam matuceyuṅ kuṟumpaip
parivi ṉiṟpoṟut tiruntunum mirucevip paṭuttit
teriya vēṇṭuva tilaiyiṉic cērtaru miṉattiṟ
kuriya riyāmala vaṟikaveṉ ṟuraittayal pōṉār. 2.3.39
139
uṟṟa taṅkulap periyava raṉaivaru muraitta
peṟṟi yummakaṉ kuṟippaiyum piritteṭut tāyntu
veṟṟi vāḷapit tālipu maṉamiṭai miṭaintiṭ
ṭuṟṟa taṅkarut toṭumayaṟ kuraittiṭā tuṟaintār. 2.3.40
140
patti viṭṭiṉam veṟuppatum paḻutuyirt tuṇaivaṉ
putti rarkkiṭar varuvatum paḻuteṉap puḻuṅki
yeytta cintaiyō ṭiyaṉapi tamaiyaḻait tirutti
vaittu naṉṉaya moḻicila vakutteṭut turaittār. 2.3.41
141
varutta muṟṟapit tālipaṅ kuraittiṭum vacaṉan
tiruttun tīṉilai mukammatu ceviyiṭaip pukuntu
karutti ṉiṟṟeḷin teṇṇiya nalviṉaik karumam
poruttu taṟkiṭa ritukolaṉ ṟakattiṭaip poṟuttār. 2.3.42
142
vantu raittatam miṉattavar maṉaveṟup pakala
nanta maicciṟi tikaḻvareṉ ṟakattiṉi ṉāṭṭit
tantai tantiru mukamalar taṉaiyehir nōkkic
cintu muttaveṇ ṇakaiyita ḻamutavāy tiṟantār. 2.3.43
143
paruti yaikkoṇarn taṇivalak karattiṭaip patittu
mariti ṉiṟcaci koṇarntiṭak karattiṉi lamaittu
morumo ḻippaṭa viṉattava roruṅkuṟa neruṅkip
poruta ṭakkiṉu nummaṉam poruntilā tiruntum 2.3.44
144
īta lāṟcila viṭareṉai yaṭukkiṉu miṟaiyōṉ
ṟūta ṉiyāṉeṉac curutiyai viḷakkuva talatu
pēti yāteṉa takameṉa mukammatu piriyāt
tātai yōṭurait taṉariru viḻimaḻai tayaṅka. 2.3.45
145
aḻutu raittanaṉ ṉeṟimukam matutamai yaṭuttuc
taḻuvi yeṉṉuyir nīyala tilaiyeṉac cāṟṟi
muḻutu niṉkarut tuṟumpaṭi muyalvatē yaṉṟip
paḻuti leṉmaṉat titukoṉiṉ ṇayameṉap pakarntār. 2.3.46
146
citaivi lāmoḻi taṉaiyapit tālipu teḷippa
matalai yākiya mukammatu maṉattiṭaik kaḷittup
putiya ṉāyaka ṉāraṇam puṭaiparan tōṅka
vituvi ṉoṇkalai vaḷartteṉat tīṉpayir viḷaittār. 2.3.47
147
varunti lātoru camayameṉ ṟakumatu vaṭuvait
tarunta vappiḻaik koṭumuṭi taṉaimaṟut tilaṉeṉ
ṟirunta pēriṉiṟ ṟalaivarka ḷavaravark kicaittut
tirunti lāmaṉak kāpirkaḷ kiḷaiyoṭun tiraṇṭār. 2.3.48
148
māta vattiṉa ṉolītaruṇ matalaiyaik koṭupōyk
kōti lātapit tālipu tirukkaraṅ koṭuttut
tīti ḻaittiṭu mukammatai namatiṭañ cērttup
pēta kattiṉait tuṭaippameṉ ṟuraittaṉar periyōr. 2.3.49
149
kuṟitta vācaka naṉkeṉat tiraḷoṭuṅ kūṭi
naṟaitta ṭappuya volītaruṇ makaṉaimuṉ ṉaṭatti
niṟaitta māmalarp puyarapit tālipu nilavac
ceṟitta nīṇilai maṇittalaik kaṭaiyiṭaic cērntār. 2.3.50
150
vēṟu
mālai yiṭṭa varaippuya maṉṉapit
tāli paikkaṇ ṭaṉaivaruṅ kaimukiḻt
tōli ṭuṅkaṭa luṭpaṭu nañciṉaip
pōlu māṟṟam pukalap poruntiṉār. 2.3.51
151
utta mattolī teṉpavaṉ ceytavap
putti raṉkalai yiṟporu vaṟṟavaṉ
citti rattiṉu mikkuyar cevviyaṉ
matta mākari yotta maṉattiṉaṉ. 2.3.52
152
maṟuva ṟuṅkula maintaṉim maintaṉai
yaṟuti naṉmaṉat tōṭu maḷittaṉa
miṟaiva niṉmaka ṉākkuka villakat
tuṟaika piṉṉu morumoḻi kēṭṭiyāl. 2.3.53
153
peṟatta kāta perumpaḻi yāynama
taṟatti ṉukkaḻi vāyava tūṟumāy
maṟuttōr mārkkam vakuttamu kammatai
veṟutti ṉattavark kīntiṭal vēṇṭumāl. 2.3.54
154
inta māṟṟa micaintiṉi rēṟpakai
vanti ṭātu maṟuttoru tīṅkilaic
cintai vēṟucey tīreṉi ṉīḷpakai
pinti ṭāta perumpaḻi cūḻumē. 2.3.55
155
eṉavu raitta viṉattavar tammoḻi
maṉati ṉuṭpukun taṅki vaḷarttuṟu
ciṉame ḻuppiṉa cintaiyuṭ ṭīyainaṉ
ṉiṉaivi ṉuṭpotin tōrmoḻi nīṭṭuvār. 2.3.56
156
nalivi lātu naṭuvurait tīruma
tolitu maintaṉu māṟatteṉ pōṉṟaṉai
maliyum veṇcutai māṭattuḷ vaittiyāṉ
melivi lātu vaḷarttiṭal vēṇṭumāl. 2.3.57
157
eṅka ṭaṅkulat tiṉṉuyirt tampitaṉ
maṅkai yīṉṟa maṇiyai mukammatai
yuṅkaḷ pāṟkoṭu pōyumar tammaṉap
paṅkan tīrap paṭuttalum vēṇṭumāl. 2.3.58
158
ītu nanneṟi yītu maṉuneṟi
yītu naṅkulat tāruk kiṇaṅkuva
tītu vētat turaippaṭi yāvarkku
mīta lātunaṉ ṉītiyu millaiyē. 2.3.59
159
aṟape ṉumpati yārā cūḻiyō
raṟavu nallaṟat tālaṟi vōṅkiyōr
piṟavu mivvurai yāvarkaḷ pēcuvār
piṟaru millainum pōṟperi yōrkaḷē. 2.3.60
160
uraitta leṉṉumark kuṟṟacol leṉmaṉam
porutta milleṉap puṇṇiyar kūṟalun
tirutti lāteṉkol ceykuva miyāmeṉa
varutta muṟṟa maṉattoṭum pōyiṉār. 2.3.61
161
kaṉaṉṟu ceṉṟaṟa pikkulak kāpirka
ḷaṉanta rakkuṟai ṣikkulat tāroṭu
vaṉainta poṟkaḻaṉ maṉṉavar tammoṭu
ciṉantu taṅka ḷiṉaṅka ṭiraṭṭiṉār. 2.3.62
162
kēṭṭu vantava ruñcilar kēṭṭiṉai
mūṭṭa vantava ruñcilar mūḷpakai
vīṭṭu meṉṟu vekuṇṭava ruñcilar
kūṭṭa miṭṭuk kulattoṭuṅ kūṭiṉār. 2.3.63
163
vaṭitta meymaṟai nannapi vākkiṉiṟ
paṭitta collaip pakarntiṭum pērkaḷaip
piṭitta ṭittup pelaṉkuṟait tillamu
muṭittu ṭaittiṭai yūṟu paṭuttiṉār. 2.3.64
164
ceṟunar ceytiṭun tīyavak kōṭṭikaṇ
ṭaṟivu ṟummapit tālipu maṅkavark
kiṟuti ceykuva ṉiyāṉeṉa vīramuṟ
ṟuṟaipe ruṅkulañ cērppataṟ kuṉṉiṉār. 2.3.65
165
peruki niṉṟa talaimuṟaip pērarāy
varumav vaptul muṉāputam makkaḷi
ṉuriya hāṣi meṉuṅkiḷai yōraiyum
poruviṉ muttali pukkiḷai yāraiyum. 2.3.66
166
taṉatta vaptul ṣamucuk kiḷaiyaiyuñ
ciṉatta vēlnavu palukkiḷaic cēṉaiyuṅ
kaṉatta veṇṭirai mākaṭaṟ koppeṉa
maṉaitta lattil varavaḻait tārarō. 2.3.67
167
muṉṟi leṅkaṇu moyttacev vēṟkara
veṉṟi vīrarai nōkki viḷittaṇi
maṉṟaṉ mārpiṉ mukammatu vāṉmuṉañ
ceṉṟa ceyti yaṉaittaiyuñ ceppiṉār. 2.3.68
168
māṟi lāteḻiṉ māṉmataṅ kāvata
nāṟu mēṉi mukammatai nāṭoṟum
vēṟu pāṭu viḷaittiṭum pērkaḷaik
kōṟa leṉkuṟip peṉṉavuṅ kūṟiṉār. 2.3.69
169
āṭṭi ṟattapit tāli puraittacoṟ
kēṭṭu muttali pukkiḷai yōrkaḷuṅ
kūṭṭat tāṣim kulapperi yōrkaḷu
nāṭṭa muṟṟitu naṉṟeṉak kūṭiṉār. 2.3.70
170
maṟṟi raṇṭu kiḷaimutaṉ maṉṉariṅ
kuṟṟa vārttai yucāvi yuṟāteṉa
veṟṟi vēntaka nīṅki veṟuttiṭum
paṟṟa lāruṟai pālaṭain tārarō. 2.3.71
171
maṟuvu ṟuttu maṉattiṉa ṉākinal
laṟivu nīṅki yapūlaku peṉpavaṉ
peṟumu ṟaittalai maippeya rāṉumak
kuṟuka lāruṟai kūṭṭatti lāyiṉāṉ. 2.3.72
172
pirivu ceykiḷai taṉṉoṭum piṉṉava
ṉuriya ṉāyiṉa ṉeṉṟu muḷattiṉil
veruvi lātupuṉ mūral viḷaittaṭa
lariyiṉ cīṟṟamuṟ ṟārapit tālipē. 2.3.73
173
pakaitta kāpirkaḷ kūṭip paṉaikkaimā
vukaitta vīra ṉolītiṭam pukkinā
mikaitta hajjiṉ mukammatiṉ vīrattait
takaittal vēṇṭuva tuṇṭeṉac cāṟṟuvār. 2.3.74
174
kaṇitaṉ ṟuṉpak kaviyaṉ kapaṭita
vaṇitaṉ vañcaṉai yaṉvarai vaṟṟapit
taṇita ṉeṉṟoru pēraiyuṇ ṭākkuta
ṟuṇita ṉaṉṟeṉa yāvaruñ colliṉār. 2.3.75
175
nīṭṭu kaikkari yainika riṟpuli
kāṭṭu māṟeṉa māṟiṭuṅ kāpirkaṇ
māṭṭi runtu vaḻaṅkiya māṟṟataik
kēṭṭi runta volītu kiḷattuvāṉ. 2.3.76
176
īte lāmpeya raṉṟivaṉ colliṉaik
kōta ṭarttakak kuṟippari tāṟkulam
pēta kappaṭut tumperu vañcaṉaik
cūta ṉeṉṟiṭum pēreṉac colliṉāṉ. 2.3.77
177
itta lattiṉi livvaru ṭattiṉiṉ
moytta hajjiṉmu kammatai vañcaṉaip
pitta ṉeṉṟu perumpeyar nāṭṭutal
patti yeṉṟita mittaṉar poymaiyōr. 2.3.78
178
makka mānakar vantavar tammiṭam
pukki runtumu kammatiṉ puttikēṭ
ṭokka lōṭumiv vūriḻan tovvoru
tikki ṉillaṭai vārcilar kāṇeṉpār. 2.3.79
179
tāyait tantaiyait taṉṉuyi rākiya
cēyaip peṇṭiraic cintaiyil vēṟatāy
pāyat tōṭum pakaippikka vallatōr
māyak kāraṉmu kammateṉ ṟōtuvār. 2.3.80
180
āti vēṟuṇ ṭoruvaṉeṉ pāṉavaṉ
ṟūta ṉiyāṉeṉac colluvaṉ ṟeyvaṅkaḷ
pēta kampaṭap pēcuvaṉ pētiyā
vēta moṉṟu viḷantatu kāṇeṉpāṉ. 2.3.81
181
maṭutta cintai mukammateṉ pōṉṟaṉai
yaṭutta vaṉmoḻik kuḷḷakap paṭṭunī
reṭutta nalvaḻi keṭṭeḷi maikkuṅkīḻp
paṭutta lākap paṭaniṉai yīreṉpār. 2.3.82
182
vēṟu
malita rumpukaḻ mukamma taikkoṭiya
vañca ṉeṉṟupeyar pēciya
volitu makkaḷu miḻantu kaipporu
ḷoḻintu pēṟumuta vāmalē
nalita ruṅkoṭiya naraka ṭantiṭuva
ṉeṉṉa vātitiru naṉmoḻi
yalaivi lātamarar kōṉi ḻintavaṉi
yiṟpu kaṉṟavaṇi lēkiṉār. 2.3.83
183
māci lāvaricai mukamma tiṉpeyarai
māṟṟi vañcakaṉe ṉumpeyar
pēci yūravari raṇṭu paṭṭavurai
peruki yeṅkaṇum ṟintupoṉ
ṉūca lāṭuteru vīti māmatiṉa
muṟṟa maṉṉaru maṟintumā
pūca lākuva tiṉatti ṉukkitu
poruntu mōveṉa varuntiṉār. 2.3.84
184
matiṉa mānaka ravarkku makkanaka
ruṟṟa maṉṉavar tamakkumō
rutara pētamaḵ taṉṟi yāviyuṭa
lottirup pavarka ḷākaiyāl
vitiyi ṉuṭpamaṟai kaṟṟa vaṉpukaḻiṉ
mikka ṉāṉaapu kaicavaṉ
pativu pācuramo ṭuṟaiya nītimuṟai
paḻuti lātapaṭi yeḻutiṉāṉ. 2.3.85
185
ōlai yuttaramu kamma taikkoṭu
muraitta nintaipaḻu teṉṉavuñ
cīla maṟṟapakai yoruvaruk koruvar
ceytu kōṭalpaḻu teṉṉavu
mēlu nalvaḻi tirutti ṉōrkaḷpata
mītu cārtaṉala ṉeṉṉavuñ
cāla mikkakavi taitti ṟattoṭu
taṇappi lātuṟa vaṉuppiṉāṉ. 2.3.86
186
vanta vācaka muṇarntu kāpirkaṇ
mukamma taippaḻutu pēciya
ninta ṉaicciṉa moṟukki lārtiṉa
nikaḻttu nalvaḻi maṉakkoḷār
tanti rattiluyar maṉṉar coṉṉamoḻi
taṉṉaiyun niṉaivi leṇṇilār
centa ḻaṟkuḻika ḷēḻu māṉamuṟai
tēṭi naṉṉeṟiyai mūṭiṉār. 2.3.87
187
iṉṉa vāṟumura ṇāṉa kāpiriṭa
rāyi ruppavu mukammatu
muṉṉu naṉṉeṟi niṟuttu vēṉeṉu
muḷatti ṉōṭutaṭu māṟilā
taṉṉa maṉṉamaṭa vārkku māṭavar
tamakku maṟṟavar tamakkumē
liṉṉa laṟṟavicu lātti ṉērvaḻi
yiḷaikki lātuṟa viḷakkiṉār. 2.3.88
188
cintu rattira ḷaṭarttu niṉṟatoru
ciṅka vēṟeṉu mukammatu
tanti rattaiyu mavaṉṟa ṉērvaḻi
taṉakki caintavarka ṭammaiyu
manta rattiṉvaḻi yāviṭaṟ kiṉiyō
raiya millaiyeṉa vaṅkavar
punti yiṟkaruti vēṟu vēṟukolai
pūṇu nāḷilvara vōtuvām. 2.3.89
189
matuva ḻintoḻuku marava mālaipuṉai
varaini karttapuya aptulā
putalva rākiyamu kammatun taṉiyōr
pōtu nīṭukaku pāvaṭut
tativi tapputumai maṟaimo ḻikkumuta
lāti yaittalai vaṇaṅkiyē
putiya vētamoḻi koṭupu kaḻntunilai
porunti yaṅṅaṉa miruntaṉar. 2.3.90
190
kaṇṭa kāpirkaḷi loruva ṉōrtukil
karatti loppaṟamu ṟukkiyē
yaṇṭar nāyakamu kamma tiṉṟama
taruṅka ḻuttuṟa viṟukkiṉāṉ
viṇṭi lāretir viḻuttilā rataṉai
meymai yōrumpu pakkartā
miṇṭu valviṉai yiteṉṟu kaṇṭaṟa
viraintu pāliṉi laṭaintaṉar. 2.3.91
191
miṭaṟṟi luṟṟatuki ṟaṉaine kiḻttumiku
viṉaiko laikkapaṭar taṅkaḷai
yaṭutta ṭātacila moḻiyiṉ vēkamō
ṭaṭarttu viṭṭeḻiṉ mukammati
ṉiṭatti runtutoḻu teḻunta piṉpuṭa
ṉeḻunti runtutama tāvita
muṭaṟpu kuntapaṭi maṉaipu kuntapi
ṉuyarnta tammaṉai yaṭaintaṉar. 2.3.92
192
aṉṟo ḻintucila nāḷa kaṉṟapiṉa
ṉāti tūteṉu mukammatu
maṉṟa ṟuṉṟumatu mālai nāṟṟiyoḷir
maṇiti kaḻntakaku pāviṭañ
ceṉṟa ṭuttaru kiruntu mūturai
teḷitta māmaṟai viḻkikkoṭe
yoṉṟu paṭṭamaṉa maṅṅa ṉañciṟi
tuṇaṅki lātuṟa vaṇaṅkiṉār. 2.3.93
193
takka naṉṉeṟi piḻaitta pāviyapu
jakalcaipā volitu taṉṉuṭa
ṉukku pāvumut pāvu mūṭaṉumai
yavu mīṉaṉumā ṟāvumā
yokka lōṭava ṇaṭaintu nannapi
yoḻuṅkuṟun toḻukai nōkkiyōr
vikki ṉattiṉai niṉaitto ruttaṉai
viḷittu ḷūriṭai viṭuttaṉar. 2.3.94
194
ūri ṉiṟpukuntō roṭṭa kattelum
puṭaṟkuṭark kuruti yūṉulam
vāri vantavaṉ mukamma tiṉṟaṉi
maṇippu ṟattiṭaip paṭuttalum
vēri yaṅkamu talaimpu laṉkaḷum
veṟutto ṭukkiya cujūtiṉiṟ
pāri ṭaippaṭital kaṇṭu tīṉilai
pakaitta pāvika ṇakaittaṉar. 2.3.95
195
piṭariyiṉ mītucumai yumcu jūtiyal
pirinti ṭātava ṇuṟaintatu
maṭaiya lārkaṇakai yōṭu niṉṟatu
makamve tumpavoru kāḷaikaṇ
ṭiṭaiya ṟātavacai koṇṭa pāvika
ḷiḻaitta pātakami teṉṉavē
yuṭaiya nāyaṉapi putalvi tammiṭa
motuṅki niṉṟivai yuraittaṉaṉ. 2.3.96
196
māta rukkaraci pātti māveṉu
maṭantai kēṭṭuḷa mayakkuṟa
vīti vāyiṭai pukuntu miṉṉeṉa
naṭantu māmaṟai viḷakkiṭun
tātai venniṭa mirunta taiccitaṟic
carivaḷaik kaikoṭu taṉituṭait
tēta muṟṟamoḻi kāpi raicciṟi
teṭuttu raittumaṉai mēviṉār. 2.3.97
197
ēka ṉaittoḻu teḻunti runtupi
ṉiṭumpucey tavarai nōkkiyē
mōka muṟṟataṉi ṟappaṉā vuṉatu
muṉiviṉā livarka ṭaṅkaḷai
vēka muṟṟakoṭu narakiṭaip pukuta
viṭutal vēṇṭumeṉa viraiviṉāṉ
māka nōkkiyiru karame ṭuttupatu
vāvu raittunapi pōyiṉār. 2.3.98
198
vēṟu
vīṇurai pakarntu miṭumpuka ṭoṭuttum
vevviṉaik koṭuṅkolai niṉaittuṅ
kāṇilāp putumai viḷaittanā yakattai
kāpirkaḷ veṟuttiṭuṅ kālan
tūṇiṉait turumpā niṉaitteṉa hāṣiṉ
ṟōṉṟalil akkameṉ ṟoruvaṉ
pūṇilāp pavanōy pūṇpatu taṉakkē
peruvilā torutoḻi leṭuttāṉ. 2.3.99
199
iruviḻi kaṟuppu morupuṟat totuṅka
vitaḻkkaṭai vāyiṭaip pituṅkat
tirukuṟa mukattaic curippoṭu vaḷaittut
tikaḻtaru nāciyaic cilirttup
perukiya kaḻutti ṉarampukaḷ viṟaippap
piḷantuvāy nānuṉi puraṭṭi
varivara valittu mukammatai nōkki
maṉattuṟā tikaḻccicey taṉaṉāl. 2.3.100
200
katirvirin toḻuku meyyeḻi ṉapiyaik
kāṇṭoṟuṅ kāṇṭoṟum valittiṭ
ṭetiretir varuvaṉ vilakkutaṟ kamaiyā
ṉiṅṅaṉañ cilapaka ṟirintāṉ
putiyavaṉ ṟūta rivaṉṟaṉai nōkkip
poruvilāc cevvitaḻ tiṟantu
patipeṟa valittiṭ ṭitaṉileṇ maṭaṅkāyp
paḻippoṭun tirikuvai yeṉṟār. 2.3.101
201
palittatu napitan tirumoḻi yavaṉpāṟ
patimaṭaṅ kāyiṉa vitaḻvāy
valittaluṅ kaṇkaḷ cimiṭṭalu mulakil
vaḻaṅkilā valippelām valittuc
cilirttatu mukaṅkaṇ ṭaṭuttavar maṉaṅka
ṭikaittatum peruṅkula maṉaittuñ
calittatun tavirā viṭumpiṉāl varunōy
paṭarntatu vaikalun taḻaittē. 2.3.102
202
peṟumava riṭattu maṉaivitaṉ ṉiṭattum
valippatu tavirntilaṉ periyōr
maṟuketirp paṭiṉu mukattetir nōkki
valittiṭa loḻittiṭāṉ putiyōr
ciṟuvarkaḷ kāṇi levviṭa maṉaittuñ
citaṟiyē veruviṭat tirivaṉ
kuṟaivilā napiyaip paḻittanin taṉaiyāṟ
kuvalayam paḻittiṭat tirintāṉ. 2.3.103
203
kuruneṟi yavaraik kāṇṭoṟum valippaṉ
kōyiliṟ ṟēvata miṭattiṟ
ciraciṉai vaḷaittu mukañcurit tirukaṇ
cimiṭṭuva taṭikkaṭi maṟavāṉ
varuneṟi piḻaitta pāvikaḷ kulamum
vaṇaṅkiya puttuka ḷaṉaittun
tarunapi paḻittuk kāṭṭutaṟ kivaṉōr
cāṭciyiṟ ṟalaimaiya ṉāṉāṉ. 2.3.104
204
maruntiṉāṉ maṇiyāṉ mantirat toḻilāṉ
māṟilā māyanō yataṉāṟ
ṟiruntiya matikeṭ ṭaṅkamum vēṟāyt
tirintava ṉāṭkuṉāṭ ṭēyntāṉ
parunteḻuṅ katirvēṉ mukammatai yikaḻntōṉ
paṭumvara lāṟṟaiyu maṟintu
miruntakā pirkaḷi loruvaṉuṇ matattā
liṭatuceṅ karaṅkoṭu pocittāṉ. 2.3.105
205
pōṉaka maruntāk karattiṉā lamutu
pocittavaṉ ṟaṉaiyetir viḷittu
vāṉanā yakanaṉ ṉeṟimukam matuvum
valakkaraṅ koṭupucit tiṭumeṉ
ṟīṉamaṟ ṟuraippa viṭaruṟu moḻiyā
yiṭakkaram vaḻaṅkuva talatu
tēṉaviḻ toṭaiyāy valakkaram vaḻaṅkā
teṉavavar tirumoḻi maṟuttāṉ. 2.3.106
206
valipeṟa vaḻaṅkum valakkaram vaḻaṅkā
teṉamaṟup paṭiṟurait tavaṉaik
kaliyeṉa niṉaittuk kavaritaḻ tiṟantek
kālamu muṉaturaip paṭiyē
nilaipeṟa nilatti liruppatu nicameṉ
ṟuraittaṉar neṭumuṭi yātan
talaimuṟaip peyariṉ mutaṉmaṇi viḷakkāyt
tarukatir napimukam matuvē. 2.3.107
207
aṭaṅkalark kariyā yutittanan nayiṉā
raṟaintacoṉ maṟuttavaṉ valakkai
muṭaṅkila ciṟitu nīṇṭila vuṇarvu
muḻutiṉu milatukeṭ ṭoṭuṅki
vaṭaṅkoḷvem mulaiyār nakaittaru varuppa
varuntiṉum vāykkuta vāma
liṭaṅkoḷam puviyu ṇōkkunark kiḻivā
yiṇaṅkilā toḻintirun tatuvē. 2.3.108
208
maṇṇiṉiṟ ceḻuntīṉ payirnalan taḻaikka
vaḷarttamā maṟainapi nayiṉār
kaṇṇuṭaik karumpiṉ cuvaiyiṉu miṉiya
kaṭṭurai neṟikkali māvai
yuṇṇiṟai yamirta meṉavaṟi yāma
loṭuṅkilā tetiriṭar pakarntiṭ
ṭeṇṇiṟan taṉaiyar cilapaka livarpō
liṭumpainōy cumantirun taṉarē. 2.3.109
209
maṟaipaṭāp pukaḻai yulakiṉil vaḷarttu
varumoru turaipuyal kācīṅ
kuṟaipaṭā maṉamum vākkumoṉ ṟākap
pukaḻntiṭuṅ kuriciṉan napikku
niṟaipaṭa vaṭutta kiḷaiyaṉait taiyuntī
ṉilaipeṟa niṟuttiṭu meṉṉa
viṟaiyava ṉāyat tiṟaṅkiya teṉavaṅ
kiruntiṟaṅ kiṉarjipu rīlē. 2.3.110
210
tirumaṟai moḻiyoṉ ṟuraittuviṇ ṇavarkōṉ
cēṇiṭai yuṟaintapiṉ māṟā
viraikiṭan taruntēṉ ṟuḷittakuṅ kumattār
viḷaṅkiya puyavarai tulaṅka
varumutaṉ matamā kariyeṉat tiruntu
maṉattiṭaik kaḷippoṭu makiḻntu
tarumukiṟ kavikai yilaṅkiṭac ciṟanta
capāmalai yiṭattiṉiṟ cārntār. 2.3.111
211
uṭuppuṟam potinta matitavaḻ malaiyi
ṉucciyi ṉaṭumicai yuṟaintu
kaṭuppaṟak koṭuñcoṟ piṟantiṭā tamirtaṅ
kaṉintavā yitaḻtiṟan tevarkku
meṭupparum putumai yuṇṭeṉa viṉattō
riyāraiyu miṉituṟa nōkkik
koṭuppataṟ keḻumā mukiliṉam poruvāk
kuruneṟi mukammatu viḷittār. 2.3.112
212
kallakat tuṟaintu mukammatu viḷitta
kaṭṭurai kēṭṭalu miṉattōr
pallaruñ ceṟintu tiraḷoṭu meḻuntu
pārttaṟi kuvameṉa naṭantu
celliṭam piriyāk karumukiṟ kavikai
nīḻaliṟ cēṭṭiḷaṅ katirviṭ
ṭellava ṉeḻunta teṉanapi yirunta
viṭattiṉi luṟaintaṉa raṉṟē. 2.3.113
213
kāraṇa muḷateṉ ṟuraittemai viḷitta
karuttaṟi kilameṉak kaṭiti
ṉūrava ruraippa vāṉava ruraitta
vuraiyiṉai yuḷattiṉi liruttit
tāraṇip puṟattiṟ ṟeṟumpaṭai tiraṇṭu
vantatu tamarkkiṭa reṉayā
ṉīramuṟ ṟuraippa vevarkkumuṇ maiyatā
yiruppatō veṉanapi yicaittār. 2.3.114
214
uraittacol levarkku muṟutiniṇ ṇayameṉ
ṟaṉaivaru muraittiṭa makiḻntu
niraittakuṅ kumattārp puyanapi yiṉiyā
ṉikaḻttiya mārkkanaṉ ṉeṟiyait
taraittalat tīmāṉ koḷḷutaṟ kicaiyāt
tarampaṭait tavaraṉai varaiyuṅ
karaittiṭa naṉiya tāpeṉuṅ koṭiya
kaṭumpiṇi piṭittiṭu meṉṟār. 2.3.115
215
kūṟiya moḻikēṭ ṭapūlaku peṉumak
koṭiya ṉiruviḻi civantu
māṟupaṭ ṭitaṟkō kulattoṭuṅ keṭuvāy
vāvaḻait taṉaiyeṉac cīṟit
tēṟilā tuṟukki yirukaram putaippac
ceṟitaru pūḻtiyai vāri
yīṟilāṉ ṟūtai mukammataic ciṟitu
meṇṇilā tetirntuniṉ ṟeṟintāṉ. 2.3.116
216
aṭarntetirt turaitta koṭiyava ṉapūla
kapupuvi yiṭattumā kiṟattu
miṭaintiṭum peruṅkē ṭuṭaiyava ṉivaṉē
yeṉṉumap poruḷurai piṟappat
tuṭaṅkutap patya tāveṉat tōṉṟuñ
cūṟattoṉ ṟiṟaṅkiya tulakiṟ
kiṭantamum maṟaiyun teritarap pukaḻnta
kiḷaroḷi mukammatu napikkē. 2.3.117
217
cūṟattiṉ poruḷai mukammatu muraippat
tuṇukkuṟā tuṉaturai yulakiṟ
ṟēṟattuṉ puṟuṅkē ṭeṉakkuvan taṭaintāṟ
ṟēṭiya tiraviya maṉaittu
mīṟattan tiraruk kaḷittiṭa rataṉai
viraiviṉiṟ pōkkuva ṉeṉṉap
pēṟatta milaco luraittaṉa ṉevarkkum
peruṅkolaip piḻaiviḷait tiṭuvāṉ. 2.3.118
218
iṟaiyavaṉ ṟūtark kicaittacoṟ ketirā
yicaittiṭu mapūlaku peṉpō
ṉiṟaitarum poruḷu miḻantuta vāma
ṉeṭṭuṭaṟ peruntalai yarava
muṟaitaru narakam pukuvaṉeṉ ṟāyat
tiṟaṅkiya tulakelām viḷaṅka
maṟaimoḻi payiṟṟuñ cevvitaḻ maṇivāy
mukammatu maṉamakiḻ peṟavē. 2.3.119
219
avaṉiyiṟ kēṭu muṭiviṉi ṉaraku
maṭaikuva ṉapūlaku peṉavē
ceviyuṟa vāyat tiṟaṅkiṟṟeṉ ṟuraitta
vuraikkuñcēr tarumiṉa maṉaittuṅ
kaviṉaṟa atāpeṉ ṟorupiṇi piṭikku
meṉṟakaṭ ṭuraikkumē kaṉṟit
tavirkilā vayira maṉattarāyk kāpir
taṉittaṉi kolaittoḻi ṉiṉaittār. 2.3.120
220
vēṟu
tēntaru miṉiyacoṟ cevvi nannapi
yāyntaco luṇarnticu lātti lākiya
māntaraip piṭittaka maṟukka muṟṟaṟa
vīyntiṭa viṭarpala viḷaittiṭ ṭārkaḷē. 2.3.121
221
vīcuvar cilartamai viṭuttu naṉmoḻi
pēcuvar cilartamaip piṭittup puṉmoḻi
yēcuvar cilartamai yiraṇṭu paṭṭuṟum
pūcaluk kaṭippaṭai puṇarttu vārcilar. 2.3.122
222
māyavaṉ mukammatu vakutta mārkkatti
lāyiṉa ṉivaṉeṉa vaṭuttam māṟaiyuṅ
kūyavaṉ ṟantaiyā ciṟaiyuṅ kōtilāt
tāycumai yāvaiyun tamakkai taṉṉaiyum. 2.3.123
223
piṭittaṉar ciṉattoṭin nāṉku pēraiyu
maṭittaṉa rirukara maḻunta vaṅkamun
tuṭittiṭak kayiṟṟiṉiṟ curukkip pātalam
veṭittiṭac cuṭumparal veyili lākkiṉār. 2.3.124
224
ēṅkuva riraṅkuva riruka ṇīrviḻat
tēṅkuva raṭikkaṭi tīṉai māṟiyu
nīṅkuva tilleṉa niṉaintiṭ ṭuḷḷakam
vīṅkiṭa neṭṭuyirp peṟintu vīḻkuvār. 2.3.125
225
taṅkiya katiravaṉ ṟaḻaliṉ meyyoḷi
maṅkiyuḷ ḷīralum vaṟantu tīyntiṭap
paṅkikaḷ pūḻtiyiṟ patiya mūṭṭiya
vaṅkiyiṟ kirimiyot taṟivu pōkkiṉār. 2.3.126
226
vēṉaliṟ kiṭantuṭal vetumpic cevvari
pāṉalat taruvinīr parappi yuḷḷuṭain
tūṉeṉa viyarppeṟin tutira nannapi
tīṉilai maṟuttilar cevvi yōrkaḷē. 2.3.127
227
uṟukkiṉār ceḻuṅkara murattō ṭoṉṟavē
yiṟukkiṉā raṭikkaṭi yeṭutta tīviṉai
muṟukkiṉā rallatu mūṭṭun taṇṭaṉaik
kuṟukkiṉā rilaikkolaik koṭumai yāḷarē. 2.3.128
228
naṉṉilai keṭumavar naṭattum valviṉai
yiṉṉalkaṇ ṭeḻiṉapi yiṭaruṟ ṟoroṭu
maṉṉiya tuyariṉaip poṟutta māṭciyāṟ
poṉṉula kumakkeṉa vuraittup pōyiṉār. 2.3.129
229
maṇṇiṭai kaṇavaṉai nōkki maintaṉai
yeṇṇuṟa nōkkuva ḷitayam vāṭumap
peṇṇiṉai nōkkuvaḷ peyyuñ centaḻal
viṇṇiṉai nōkkuvaḷ vīṭu nōkkuvāḷ. 2.3.130
230
yāciṟu maṉaivinal laṟivuk killiṭa
mācaṟa tīṉpayir vaḷarkkum vēliyār
pācamaṟ ṟavariṭar pārtti lēṉeṉak
kācaṟu poṉṉakar kāṇap pōyiṉār. 2.3.131
231
terimaṟai mukammatiṉ tīṉuk kākavē
yirunilat tiṭaimuta liṟantu tēṉcori
marumalar cuvarkkamā rāyam peṟṟavar
taruammā ṟuṭaiyatā yevarkkun tāyarē. 2.3.132
232
aṉṉameṉ ṉaṭaiccumai yāveṉ ṟōtiya
miṉṉama rulakiṭai mēya piṉṉeṭu
vaṉṉiyiṉ kuḻikkuṭal vaḷarkkum pātaka
ruṉṉiya koṭuñciṉa moḻinti lārarō. 2.3.133
233
tuṉṉala riḻaittiṭun tuṉpat tālaṭaṉ
maṉṉavaṉ yāciṟu makaḷum vāṭiniṉ
ṟiṉṉali liṭaintiṭain tiṟantu cōtivāyp
poṉṉula kiṉiṟkuṭi pukutap pōyiṉār. 2.3.134
234
tantaiyu muṭaṉpiṟan tavaḷun tayaru
mintaval viṉaiyiṉā liṟantiṭ ṭāreṉa
mantarap puyarammā ṟeṉṉu maṉṉavar
cintaiyiṟ cūḻcciyoṉ ṟuṉṉit tēṟiṉār. 2.3.135
235
vāyiṉi loṉṟuntam maṉatti loṉṟumat
tīyiṉuṅ koṭiyava riṭattiṟ ceppiyē
mēyatuṉ paṉaittaiyum vilakki villiṭuñ
cāyaka meṉanapi yiṭattiṟ cārntaṉar. 2.3.136
236
mātava riṭampukun tamarar vāḻttiya
pātapaṅ kayamala riṟaiñcip paṟṟoṭuṅ
kōtaṟu tīṉilai niṟuttuṅ koṟṟavar
cītavoṇ kaṭkaṭai yaruvi cintiṉār. 2.3.137
237
aḻutavar tirumuka nōkki yaṅkaiyāṟ
ceḻumalark kaṇṇiṉīr tuṭaittut tīyavark
kuḻuviṉaik kaṭantiva ṇaṭainta koḷkaiyai
moḻiyeṉa vuraittaṉar mutalvaṉ ṟūtarē. 2.3.138
238
peṟṟava riruvarum piṟappun tuñciṉa
ruṟṟava rilaiyeṉa vuṉṉi yuṇmaiyai
muṟṟuṟak karuttiṉiṉ muṭittuk kāpirkaḷ
coṟṟavaik kēṟpavai colli ṉēṉeṉṟār. 2.3.139
239
ākkamaṟ ṟavariṭa raṭukki liṉṉamum
vākkiṉi lorumoḻi vaḻaṅki yuṇmaiyaip
pōkkaṟac cintaiyuṭ poruttit tīviṉai
nīkkutal kaṭaṉeṉa nikaḻtti ṉārarō. 2.3.140
240
ivvaṇa nikaḻntiva ṇirukku nāḷaiyi
ṉovviya maṉattipu ṉukala peṉpavaṉ
vevviya ṉaṭimaipi lālai nōkkimā
cevviya ṉivaṉeṉa nakaittuc cīṟiṉāṉ. 2.3.141
241
aṭimaiya ṉaṟivila ṉaṟiyun taṉṉuraik
paṭinaṭa vāmuraṇ paṭitta vañcaṉpoy
piṭipaṭu mukammatiṉ pēccuk kuṭpaṭuṅ
koṭiyava ṉivaṉeṉak kaṉaṉṟu kūṟiṉāṉ. 2.3.142
242
māyavañ caṉaittoḻiṉ mukamma tiṉvayiṉ
pōyicu lāttiṉiṟ pukunta teṉṉeṉak
kāyeri nilattiṭaip paṭuttik kalleṭut
tēyava ṉurattiṉi lirutti ṉāṉarō. 2.3.143
243
paṭarula murattiṉin patiyap pārkkaraṉ
cuṭukatir nilattiṭaic cōrntu mūcceṟin
tuṭalulain tuḷḷuyi roṭuṅkuṅ kālaiyi
liṭartavirt tiruviḻi yeriya nōkkuvāṉ. 2.3.144
244
maṟṟumat taraiyiṭaik kiṭatti mārpaka
miṟṟiṭap peruñcilai yuratti lēṟṟuvaṉ
caṟṟoru noṭivarai tavirnti rāṉmaṉap
paṟṟaṟu mirakkami lāta pāviyāṉ. 2.3.145
245
neñciṉiṟ peruñcilai cumantu nīṅkilā
veñcurat tiṭaimiṭai miṭaintum vētanūl
viñcaiyiṉ mukammatu viḷakku muṇmaiyai
yañcalit tavaṉalā laṟivu nīṅkilāṉ. 2.3.146
246
ipuṉukal pavaṉiṭa reṉṉun tīyiṉi
ṉavanita meṉappilāl naṭuṅka viṇṇumiv
vavaṉiyum pukaḻnapi tōḻa rākiya
kavaṉavām pariyapū pakkar kaṇṭaṉar. 2.3.147
247
poṟukkarum vētaṉai poṟuttu niṇṇaya
maṟukkila ṉivaṉeṉa matittuk kūṟiya
veṟukkaikoṇ ṭaṭimaipi lālai mīṭṭiṉam
peṟaṟkaru murimaiyā ṉeṉṉap pēciṉār. 2.3.148
248
maṉṉiya pukaḻapū pakkar mācilā
naṉṉilai yavaṉṟaṉai yurimai nāṭṭiya
piṉṉarum pakaippiṇi piṇippu nīkkiyē
taṉṉaru ḷoṭumperun tīṉait tāṅkiṉār. 2.3.149
240
vēṟu
tiruneṟi tīṉuḷ ḷōrait tīṉeṟi māṟi ṉōrkaṇ
maruḷuṭai maṉatta rāki muraṇmaṟā tirukku nāḷil
virikati rilaṅkic cērār meyniṇam parukum veḷvēṟ
karatala hamcā veṉṉuṅ kāḷaikā ṉiṭattiṟ pukkār. 2.3.150
250
mellilaik kāṉat tēki vilaṅkiṉam vēliṟ ṟākkip
pallaruṅ kuḻumi yārppap parivoṭum vēṭṭai yāṭi
yollaiyi laṭavi nīnti yuḷḷakam pūrit tōṅkac
celluṟai puricai vēlit tirunakar cāruṅ kālai. 2.3.151
251
celluṟaḻ karaccut āṉeṉ ṟōtiya cevvit tōṉṟa
lilluṟait toḻumpi luḷḷā ḷiḷaṅkoṭi yorutti veṟṟi
villaṇi taṭakkai yēnti varumviṟal hamcā veṉṉum
valliya metiriṟ pukku vāytiṟan turaikka luṟṟāḷ. 2.3.152
252
oṉṉalarc cekukkum vēlō yumatuyirt tuṇaiva rīṉṟa
maṉṉarmaṉ ṉavaraic celva mukammatai vataṉa nōkki
yiṉṉaluṟ ṟakamuṅ koḷḷā viḻukkoṭum vaḻukkoṇ māṟṟa
muṉṉiyuṟ ṟuraikka voṇṇā tapūjaki luraitta taṉṟē. 2.3.153
253
kaippurai ciṉakkak kūṟuṅ karutalaṉ mukattai nōkki
maippaṭuṅ kavikai vaḷḷaṉ maṟuttoṉṟu moḻiki lāma
leyppuṟu maṉatta rāki yiṉamillāt tamiyar pōlac
ceyppaṭum vaṉaca movvāc cemmukam veḷiṟiṟ ṟeṉṟāḷ. 2.3.154
254
paḻutuṟuṅ koṭiya māṟṟa mapujakal pakarnta vellām
poḻikatirp porupput tiṇṭōṭ puravalar poṟuttā reṉṉa
vaḻuvaṟu hamcā kēṭṭu maṉattiṉuḷ vēka mīṟik
kuḻuvoṭun tiraṇṭu vaikuṅ koṭiyava ṉiṭattiṟ cārntār. 2.3.155
255
paṭiṟapū jakileṉ ṟōtum pātakaṉ vataṉa nōkki
yaṭalmukam mutuvaic collā tavamoḻi pakarnta tenta
miṭaleṉac ciṉantu cīṟi vīravēṟ ṟaṭakkai villā
luṭaipaṭac cirattiṟ ṟākki yuṟukkoṭuṅ kaṟuttuc colvār. 2.3.156
256
tuṉimaṉat tuṟaiya muṉṉōṉ ṟōṉṟalai yuṟaittā yeṉṉi
liṉiyevai yuraippa ṉiyāṉu miyaṉapi moḻinta mārkkan
taṉiṉaṭu nilaimai yāṉēṉ cātiyiṟ ṟalaivar kūṭi
naṉipakai variṉuṅ kāṇpēṉ kāṇunī naviṟa leṉṟār. 2.3.157
257
aṇitikaḻ hamcā vañca maṭarapū jakilai nōkkit
taṇivilā vekuḷi māṟṟañ cāṟṟalu mavaṉaic cūḻntu
paṇipaṉī makucū meṉṉun tiraḷavar palaruṅ kōpat
tuṇivuṭa ṉamaruk kēṟṟa cuṭarppaṭaik kalaṉka ḷēṟṟār. 2.3.158
258
iṉattavar neruṅkic cevvā yitaḻmaṭit tirukaṇ cēppac
ciṉattatum hamcā veṉṉuñ ciṅkavē ṟiyalpu nōkki
maṉattiṉi laṭakkic cevvi matiyoṭun tamaruk kēṟpak
kaṉatturai yeṭuttuk kāṭṭi yapūjakil kaḻaṟa luṟṟāṉ. 2.3.159
259
aṅkavaṉ ṟaṉaiyaṉ mainta ṉakumatai vāykkoḷ ḷāta
paṅkamuṟ ṟuṟuñcoṟ kēṟpat taṇṭaṉai paṭuttal ceytā
ṉaṅkulat tavarkkuk kōpa naṭattutal paḻuteṉ ṟōti
veṅkolai maṉattu ḷākki viḷaipakai tavirttu niṉṟāṉ. 2.3.160
260
aṭalari hamcā kōpit tapujaki lavaiyai nīṅkik
kaṭimalar maravat tiṇṭōṭ kaṉavarai katittu vīṅka
vuṭaitirai yamuta movvā tōtiya kalimā vēnta
riṭaiviṭā tiruppat tōṉṟu meḻiṉmukam matuvaic cārntār. 2.3.161
261
vaḷḷaleṉ ṟutavuñ cevvi mukammatiṉ matura vākkiṉ
viḷḷaru maṟaiyiṉ ṟīñcol viṭutteṭut turaippat tēṟi
yuḷḷamu muṭalum pūrit turucikku mamutiṉ mikkāyt
teḷḷiya kalimā vōti tīṉilaik kuriya rāṉār. 2.3.162
262
aṟivuṟum hamcā tīṉi lāyiṉa reṉṉu māṟṟa
maṟuvuṟai kupirar kēṭṭu mṉattiṉiṟ ṟuṉpa muṟṟā
riṟaiyavaṉ ṟūtar cevvi yiyaṉapi kalimā vōtun
tiṟalkeḻum vēnta riyāruñ cintaiyiṟ celvam peṟṟār. 2.3.163


tīṉilai kaṇṭa paṭalam muṟṟiṟṟu.
ākap paṭalam 3kkut tiruviruttam...262

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa2.4 umaṟukattāpu īmāṉ koṇṭa paṭalam (263- 357)
263
camara kēcari yaptullā tarutiru matalaik
kamarar kōṉiḻin tarunapi yeṉumpeya raḷittut
timira veṅkupir kaṭintutī ṉilaineṟi niṟuttik
kamaita rumpaṭi yāṇṭunāṉ keṉakkaṭan tataṟpiṉ. 2.4.1
264
varuṭa nāṉkuceṉ ṟaintiṉiṉ mukammatu vorunā
ḷiravi ṉiṟṟaṉit tiruntiru karameṭut tēntip
poruvi lāmuta liṟaivaṉai yīṟilāp poruḷai
yuruku meymmaṉa vākkoṭum pukaḻeṭut turaittār. 2.4.2
265
ulaki ṉiṟkaru talarkkaṭa lariyuma ṟiṉaikkoṇ
ṭalata pūjaki liṉaikkoṭu tīṉilai yataṉaip
pelaṉu ṟumpaṭi yeṉakkaruḷ piṟitilai yeṉavē
nalaṉo ṭuntutuāc ceytaṉar mukammatu napiyē. 2.4.3
266
inta maṉṉarka ḷiruvari loruvareṉ vacamāyt
tantu tīṉilai niṟuttuvai yeṉattaṉi mutalaip
punti kūrtara vuraittaṉar kēṭṭaṉar pukaḻntār
cintu veṅkati reḻuntatu viḻuntatu timiram. 2.4.4
267
aṟṟai yiṟpakaṟ pōtiṉi lapūjaki lavaiyuḷ
veṟṟi vēntarkaḷ palaruṭa ṉumaṟaiyum viḷittuk
kaṟṟa vāḷvali yavarkkuṟu karumameṉ maṉatti
luṟṟa toṉṟuḷa tiyāvaruṅ kēṇmiṉeṉ ṟuraittāṉ. 2.4.5
268
tikku nāṉkiṉun ticaiyiṉun tēyaṅka ṭaṉiṉu
makka mēyika laṟuntalam valimaiyu maḵtē
mikka vīratti ṉammiṉat tavaratiṉ mēlō
rokku miyāntoṭut tatiṉmuṭi yātatoṉ ṟilaiyē. 2.4.6
269
patikku nammiṉat tavarkkunal vaḻikkumuṭ pakaiyā
yutikkum pātakar pōṉapi mukammateṉ ṟutittāṉ
catikkum vañcaṉait taṟukaṇa ṉivaṉṟaṉaip poruḷāy
matikka vēṇṭuva tilaiyiṉi vataittiṭa vēṇṭum. 2.4.7
270
utirañ cintiṭa mukammati ṉuyircekut tavarkkeṉ
patiyi ṉuṟṟatep poruḷuḷa tapporuḷ palavu
nitiyu mīykuva ṉeṉakkara ceṉanikaḻt tiṭuva
ṉetirum vīrarka ḷuḷareva reṉaveṭut ticaittāṉ. 2.4.8
271
māṉam pōkkiya koṭuṅkolai viḷaittiṭu maṉattā
ṉīṉa ṉivvurai pakartalu mavaiyakat tiruntō
rāṉa tivvurai tīṅkivai yeṉavurai yāṭā
tūṉa runtiya vēṉuḻai pavaraiyot tiruntār. 2.4.9
272
veṟṟi vīrattiṉ mikkava revareṉa virittuc
coṟṟa tiṟkaṭu vekuḷiyuṟ ṟiruviḻi cuḻala
vuṟṟu nōkkiveṟ patirttiṭu muṟuvalip puyaṅka
ḷiṟṟa tōveṉa vavaiveru viṭavuma ṟicaittār. 2.4.10
273
putiya vētamoṉ ṟuḷateṉum paṭiṟurai pukaṉṟip
patiyi luḷḷavark karuṅkaḷai yeṉappakai viḷaitta
matukai maṉṉavaṉ mukammati ṉuṭalvatait tiṭumvā
ḷitukol kāṇuti nīvireṉ ṟaṭaluma ṟeḻuntār. 2.4.11
274
kuṟuka lāruyi rutiraṅkop paḷittakuṟ ṟuṭaivā
ḷiṟuka vīkkimaṟ ṟorupaṭaik kalamvala ṉēntit
taṟuki lāmaṉa valiyoṭu puyavarait taṭatti
ṉaṟaikoḷ kuṅkumat toṭaipuraṇ ṭacaintiṭa naṭantār. 2.4.12
275
umaṟe ḻuntiṭum vekuḷiyi ṉuṭaiyava ṉaruḷā
lamarar taṅkaḷi loruvarā ṉēṟuru vākik
kamala meṉpata mukammati ṉarumpakai kaḷaiya
vimaino ṭikkuḷan taramirun tavaṉiyi ṉiḻintār. 2.4.13
276
kāṟṟi raṭciyuṅ kavaiyaṭik kuḷampiṉkaṭ ṭuramu
mēṟṟi rukkaṟa vaḷainteḻu maruppiṉil viyappuṅ
kūṟṟu ṟāturuḷ kaḻuttaṭit tōṉeḷik kuḻaivu
nāṟṟi mēṟṟuḷai nāciyiṟ ṟavaḻtaru nāvum. 2.4.14
277
acaitta vāleṭut tirupuṭai puṭaittumaṇ ṇatira
vicaitta kālkaḷi lulavittaṇ paciyapuṉ mēyntu
pacitta vaḷḷukir nikaruma ṟēkiya pātaik
kicaitta ṭuttatu vāṉakat turumeṉu miṭapam. 2.4.15
278
ulaṅko ṭiṇṭiṟaṟ puyaṉuma ṟeṉamoru cīyaṅ
kalaṉkaḷ villiṭa viyarppoṭum viḻikkaṉal katuvat
tulaṅku cevvitaḻ veḷḷeyi ṟatuṅkiṭac cuṭarvā
ḷilaṭaṅki ṭattaṉi varuvatu nōkkiya tiṭapam. 2.4.16
279
kavvai yaṅkaṭaṟ puviyiṉ mukammataik kacappat
tevva rilleṉa maṉattiṭaik kaḷippoṭuñ cirittuk
kuvva tirntiṭa vumaṟukat tāpeṉak kūvi
yevvu ḻittaṉi celkuṟṟīr nīvireṉ ṟicaitta. 2.4.17
280
uraitta ceṟcovi pukavuḻai yevareṉa nōkkit
taraitta lattiva ṇoruvaru milareṉac cāra
viraitta lōṭumav vuraipakarn tumaṟeṉa vicaippat
tirutti nāṟṟicai yeṅkaṇu nōkkiṉar cemmal. 2.4.18
281
kūṟu māntarka ḷilaiyeṉap piṉumvaḻi kuṟuka
vēṟu kūviya tevareṉa maṟuttumuḷ ḷiṭaittu
vēṟu mākkaḷaik kāṇkilar viṭaiyiṉai nōkkit
tēṟu mivvurai pakarntatiṅ kevareṉat tikaittār. 2.4.19
282
parunte ḻuṅkatir vēluma ṟeḻiṉmukam pārttu
varunti lātumaik kūviya tiyāṉeṉa matittup
poruntu milliṭan tavirntevaṇ pukuvatu pukaḻōy
virinta vāytiṟan taṟaiyumeṉ ṟuraittatu viṭaiyē. 2.4.20
283
ñāṉa māmaṟai muṉṉavar moḻinaṭa vāma
līṉa miṉṟiya tēvata maṉaittaiyu mikaḻntu
māṉi lattiṉiṟ putitoru mārkkamuṇ ṭākki
tīṉe ṉumpeyar niṟuttittaṉ ṉuraippaṭit tirutti. 2.4.21
284
iṉame lāmveṟut tiṭappakai yeṉattalai yeṭuttut
tuṉivi ḷaittiṭu mukammati ṉuṭaṟuṇi tuṇittuc
ciṉama kaṟṟutaṟ keḻuntaṉa ṉeṉatteḷin tetirāy
viṉavu mēṟuṭaṉ moḻintaṉa rumaṟeṉum vīrar. 2.4.22
285
āti tūtarai veṟuttula kaṭaṅkalun tiraṇṭu
vēta ṉaittoḻil viḷaikkiṉu mavarvayiṉ viḷaiyā
tēta muṟṟatum maṉamali yiṭariṉait tavirntu
pōtal vēṇṭumā ṉumakkeṉa maṟutturai pukalum. 2.4.23
286
parika rittiraṭ paṭaiyoṭu nilattiṉiṟ parappi
yaraca rāyira rikaliṉiṉ maṉavalik kaṇuvē
tirama tāyiṉu mukammati ṉiṭattiṉiṟ cēra
lurama taṉṟuni ṉuraṉatu muraṉala vuravōy. 2.4.24
287
paṭaikka lattiloṉ ṟeṭuttaṟi yāppakut taṟiyā
viṭaikkuṇ melliya ṉiḷamaiyaṉ ṟaṉiyavaṉ viṉaiyēṉ
puṭaikkuḷ vīrattai viḷaittiyēṉ mukammatiṉ pukaḻai
yuṭaikku niṉvali yeṉpatai yaṟivaṉeṉ ṟuraitta. 2.4.25
288
nanti yivvurai pakarntiṭa narapati yumaṟu
kanta ṭartteṟi kaḷiṟeṉa viruvaḻik kaṉalkaḷ
cinti ṭakkarum pirukuṭi nutalcelac ciṉantu
manti rakkatir vaḷeṭut tacaittetir vantār. 2.4.26
289
etirttu niṉṟaṟa vīciṉar vīcalu miṭapaṅ
kutittut tamvalap pārica mākiṉa kuṟuki
matittu vīcalu miṭappuṟa māṉatu maṟuttum
patittu vīcalum piṟpuṟa māṉatu paṟantē. 2.4.27
290
nāṉku tikkiṉuṅ kutittumuṉ ṉaṇittuṟa naṭakkun
tēṉku tittacen toṭaippuya rurattoṭuñ ciṉantu
vāṉku tittamiṉ ṉeṉakkara vāḷoḷi vayaṅkat
tāṉku tittaṉar turattiṉar tirintaṉar cāri. 2.4.28
291
eṭṭi yoṭṭuvar veṭṭuvar veṭṭalu miṭapaṅ
kiṭṭi ṭātaka lātuṭal kiḻipaṭa vetirntu
muṭṭit tākkuṟa varuvapō laṭikkaṭi muṭukun
toṭṭi ṭātoḻi yātaruñ cūṟaiyiṟ cuḻalum. 2.4.29
292
aṭuttu muṉṉetirn tiruvaḷai maruppiṉai yacaikkum
veṭitta vāliru puṟattiṉu maṭikkaṭi vicaikkum
paṭitta lattukaḷ vicumpuṟak kuḷampiṉiṟ paṟikku
miṭitta vāṉuṟu mēṟeṉa vatirntiṭu miṭapam. 2.4.30
293
kaṇṇi ṉukketir tōṉṟiṭuṅ kāṇeṇā takalum
viṇṇi ṉiṟpaṟan tiṭunticai vicumpelān tiriyu
meṇṇu muṉṉumuṉ vantiṭuṅ kāṉmaṭit tetirē
maṇṇi ṉiṟpaṭut tiṭuṅkuṉin teḻuntuvā ṉimirkkum. 2.4.31
294
iṭapa mivvaṇan tiritara viruviḻi civantu
toṭaru vārcuṭar vāṭkoṭu tākkuvar turatti
yaṭaru vārmaṟip pārtikaip pāraṭut taṭuttuk
kaṭuvi caikoḷuṅ kāṟaḷarn titaḻiṉaik kaṟippār. 2.4.32
295
karattai nōkkuvar vāḷiṉai nōkkuvar kaṭuppi
ṉeruttai nōkkuvar vīrattai nōkkuva retirāt
tarattai nōkkuva ravaiyiṉi lapūjaki luṭaṉē
yuraitta vārttaiyai nōkkuvar nōkkuva ruḷattai. 2.4.33
296
iṉṟi runteḻun tikalaṭa larimukam matuvai
veṉṟi koṇṭaṉa milaiyala tivaṇeṟi mēvuṅ
kaṉṟi ṉaikkaṭin tōmilai yeṉamaṉaṅ kacaṅki
naṉṟu naṉṟunam vīrameṉ ṟakattiṭai nakuvār. 2.4.34
297
muṉintu puṉṉakai koṇṭavā ḷumaṟaimuṉ ṉaṭuttuk
kuṉintu pātala mōntuṭal kuḻaittaṟat tūṅkik
kaṉinta vāyacaip pōṭṭiru kātiṉai yacaittu
vaṉainta pōlaka lātuniṉ ṟatumaḻa viṭaiyē. 2.4.35
298
ēṟu muṉṉaṇit tiṭṭateṉ ṟeḻiṟkara vāḷāṉ
māṟi vīciṉar muṭukkiṉa raṭikkaṭi vaḷaittuk
kōṟal ceykuva ṉiyāṉeṉak kuvalayaṅ kuluṅkac
cīṟi muṉṉiṉu mummaṭaṅ keṉumpaṭi tirintār. 2.4.36
299
tolainta tivvaṇam veyyavaṉ ṟōṉṟumuṉ ṟoṭuttiṭ
ṭalaintu laintiṭain taṟattavit tacaṟumaṭ ṭākak
kalainta taṉṟiyē ṟakappaṭa vilaiyeṉak kalaṅki
malainti ṭāmaṉa maṟukuṟa vumaṟuḷa malaintār. 2.4.37
300
maṭṭu vārpoḻi ṉeṟiyiṭai maḻaviṭai yetirntu
veṭṭu meṉṟurai pakarntatum vekuḷiyi ṉaṭantu
paṭṭa ceytiyum putumaiyu mūravar palarkkum
viṭṭu raittiṭa vēṇṭumeṉ ṟeḻuntaṉar viraiviṉ. 2.4.38
301
kuṟittu vantavai viṭutteḻu mumaṟiṉaik kūvit
teṟitta tuṇṭuḷi mukiṟkuṭai mukammataic cekuppa
veṟitta veñciṉa vīrattiṉ viḻaivuka ḷaṉaittu
maṟaitti vōreṉap pukaṉṟupō yatumaḻa viṭaiyē. 2.4.39
301
koṇṭa vēkamum vīramum puṟantalai kuṉiyak
kaṇṭa kāraṇat toṭumiḷaip paruneṟi kāṭṭa
viṇṭu tirttamey viyarppoṭu melamela naṭantu
maṇṭu pēravai yapūjaki liṭattilvan taṉarē. 2.4.40
303
mukama larccikeṭ ṭaṟattavit tuṭalveyar muḻukap
pakuma ṉattuma ṟaṭaintavai yaṉaivarum pārttu
mukamma tiṉvayi ṉaṭaintatu naṭantatum vakuttup
pukara ṟumpuka ḻōyurai yeṉappukaṉ ṟaṉarē. 2.4.410
304
vēṟu
aṟapikaḷ kuḻuvi ṉāppa ṇamarapū jakilai nōkkip
poṟaimatak karikō ṭēṟṟa puravala ruyirai māntik
kaṟaikeḻuṅ kuruti vaivēṟ kāvala rumaṟu kattāp
maṟaipaṭā neṟiyiṟ kaṇṭa putumaiyai vakukka luṟṟār. 2.4.42
305
maṇṇiṉiṟ ṟicaiyiṟ cūḻnta maṟitiraik kaṭaṟkuḷ vāṉōr
viṇṇiṉiṟ periyō rāynta meymmaṟai taṉakkuṭ ṭērnta
tiṇṇiya ruraikkuṭ kēṭṭa tilaimaṉan teḷiya veṉṟaṉ
kaṇṇiṉiṟ kaṇṭa tiyāruṅ kāṇoṇāp putumai yeṉṟār. 2.4.43
306
carattiṭai viṭaiyoṉ ṟaṅṅaṉ ṟaṉittuniṉ ṟatirnteṉ pērai
yuraittatu viḷippak kēṭṭē ṉuṇarntiyā reṉṉa nērntēṉ
viraittali ṉeṅkē kiṉṟī reṉaviṟaṉ mukamma tuṟṟa
turaittaṉak kuṟumpu tīrppat tuṇintaṉeṉ ṟuraittaṉ mātō. 2.4.44
307
iṉṟeṉai yaṭarttōr cevvi yiyaṉmukam matuvai veṉṟō
reṉṟataṟ ketirntu kaivā ḷeṟintaṉa ṉurattiṟ ṟākki
niṉṟaṉaṉ maṟintē ṉenta nilattiṉun toṭarntu kāliṟ
ceṉṟaṉaṉ ṟavittē ṉeṉṉāṟ ceytatoṉ ṟillai yaṉṟē. 2.4.45
308
kāṟṟeṉap paṟakku mūḻik kaṉaleṉac cīṟuṅ kolluṅ
kūṟṟeṉa vetiruñ celliṟ kulavarai yaṉaittuñ cuṟṟun
tōṟṟiṭā vicumpiṟ ṟāvuñ cuḻalumaṭ ṭikiri yeṉṉac
cīṟṟamuṟ ṟaṭuttup piṉṉu muṉṉumē tiriyu maṉṟē. 2.4.46
309
alakaiyiṉ kulamō vāṉi ṉamarari loruvaṉ ṟāṉō
vulakuṟuñ jiṉṉō teyva muruveṭut tatuvō cevvic
cilainutal katījā kēḷvaṉ ceytoḻil vañcat tāṉō
nilamicai viṭaiyāyt tōṉṟi niṉṟavam māyan tāṉē. 2.4.47
310
māṟṟurai vētam pēcu mukammatait tēṭic cellu
māṟṟaliv viṭaiyaik kaṇṭē ṉacaṟumaṭ ṭākak kaṇṇiṟ
ṟōṟṟiṭāt tuṉpa muṟṟa putumaiyait tokuttu vallē
cāṟṟutaṟ kamaintēṉ vīran taṉaimaṟut tilaṉiyā ṉeṉṟār. 2.4.48
311
koṭuvari yaṉaiya kattāp kumararī turaippak kēṭṭu
viṭameṉak kaṟuttuc cintai viṟalapū jakuluñ cuṟṟi
yuṭaṉirun tavarun tammi loṇpuyaṅ kuluṅka nakki
yaṭaluṟu mumaṟu kattā paṇimuka nōkkic colvār. 2.4.49
312
ītoru putumai yāka veṇṇinī ruraittīr vēta
mātavaṉ mukamma teṉpōṉ vaḷarttavañ caṉaikku ṇūṟu
pētamoṉ ṟataṟkuk kāṇā titaṉainīr pitaṟṟip pēca
ṟītuṟu mivaipō liyāṅkaḷ kaṇṭatun terikkō ṇātē. 2.4.50
313
iṉṉamu mivaipō ṉūṟā yiramvitaṅ kaṇṇuṟ ṟālu
maṉṉavaṉ viḷaikkum vañca mataṉaitī ramaittal vēṇṭum
paṉṉuta levaruṅ kēṭpiṟ paḻutuṟun paruti vēlōy
muṉṉumuṉ karutti luṉṉum paṭimuṭit tiṭumi ṉeṉṟār. 2.4.51
314
poyyiṉaip pukalēṉ kaṇṭa putumaiyaip pukaṉṟēṉ ṟōṉṟu
meyyiṉaip poyyeṉ ṟōta viyāvarkkum vitiya taṉṟē
yaiyuṟa luraikka lākā taticaya maṟaikka lākā
vaiyakat tiyaṟkai yīteṉ ṟumaṟivai vaḻaṅkip pōṉār. 2.4.52
315
aṟṟaināṭ kaḻinta piṟṟai yaṭaluma ṟeḻuntu cevvēṟ
koṟṟava raptul lātaṅ kumararaik kōṟal vēṇṭi
muṟṟiya maṉatti ṉōṭu muraṇmatak kariyai nērāy
veṟṟiveṇ katirvāṭ ṭāṅki naṭantaṉar viḷaiva tōrār. 2.4.53
316
naṭuvuṟu maṉattār nīti nāṉmaṟai terinta nāvār
paṭiṟurai pakarāc cevvi yaṟpikaḷ pallar kūṭi
yuṭaṉoru vaḻakkait tēṟṟit tēṟilā toḷirum cempoṟ
koṭumuṭi vicumpu tūṇṭuṅ kōyiliṉ vāyiṟ pukkār. 2.4.54
317
ālayam pukuntu centē ṉalaṅkaṟōy cuvāku pūmpoṟ
kāliṇai yiṟaiñci yēttit kaimukiḻt tiruntu nōkki
mēlava veṅkaṭ kuṟṟa vaḻakkiṉai viḷaṅkak kēṭṭuc
cālavun tīrta lākac cāṟṟutal vēṇṭu meṉṟār. 2.4.55
318
tōṭṭalar nāṟṟum vāyiṟ cuvākeṉum puttut taṉṉai
vāṭṭiṟat taṟapi vīrar makiḻntevar vaḻakki ṉuṭpap
pūṭṭaṟut turaikka vēṇṭu meṉappukaḻn tirukkuṅ kālai
tīṭṭiya katirvēṟ ceṅkait tiṟalum ṟavaṇiṉ vantār. 2.4.56
319
vakaiyaṟā vaḻakkut tīrttut tarukeṉa maṉṉar cūḻnta
tokaiyiṉi lumaṟeṉ ṟōtun tōṉṟalu miruppak kaṇṭu
tikaiteri viḷakka mākac cuvākeṉun teyvam vāyviṇ
ṭakamakiḻn tavaiyōr kēṭpa naṉmoḻi yāyntu collum. 2.4.57
320
matikati ravaṉi kāyam vāṉamaṟ ṟevaiyum pōṟṟum
putiyava ṉuṇmait tūtar napikaḷiṟ pukaḻiṉ mikkōr
patiyiraṇ ṭiṉukku mēlōr paṭaippuḷa vevaikku muṉṉōr
katitaruṅ kāṭci peṟṟōr hapīpeṉu mukamma teṉpōr. 2.4.58
321
aṉṉavar muṉṉa rēki yavarnilai koṇṭa tīṉiṉ
coṉṉayak kalimā vōtit tuṇaimala raṭiyaip pōṟṟip
paṉṉumā maṟaiyiṉ ṟīñcoṟ paṭivaḻu vātu nērntu
poṉṉumā maṇiyum pōlap poruntuta levarkkum vēṇṭum. 2.4.59
322
tēvanaṉ moḻiyeṉ ṟeṉcoṟ cintaiyiṟ cintit tōrkaḷ
kāvala revarkku mēlāyk kāciṉik karaca rākip
pūvalar cuvaṉa nāṭṭaip potuvaṟap purappō rāki
mēvutī viṉaika ṭīrttu vētanal laṟiva rāvār. 2.4.60
323
varuntiṭā takalu nunta maṉattuṟai vaḻakkiṉ collait
tiruntiṭa vuraiyu nītic cevviyaṉ mukamma tiṉcoṟ
poruntiṭa naṭavu meṉmuṉ pukalvatu punti kēṭeṉ
ṟiruntavap peyaruk kellā miṉaiyaṉa viyampiṟ ṟaṉṟē. 2.4.61
324
puttunaṉ kuraitta māṟṟam putumaiyeṉ ṟevarum pōntār
mattakak karaṭak kaimā maṭutteṟin tutireñ cintuñ
cittira vaṭivāṭ ceṅkai yumaṟeṉuñ cemma lēṟṟi
ṉuttaran taṉaiyu minta vuṟutiyu niṉaittut tērntār. 2.4.62
325
neṉṉalēṟ ṟuraiyun teyva nikaḻttiya moḻiyum pārttu
muṉṉuṟu kāṭci yētō muṭivatoṉ ṟuḷateṉ ṟeṇṇit
taṉṉakat tiruttic cevvi mukammatiṉ cārpai mīṭṭu
maṉṉucō tariyeṉ ṟōtum pāttimā maṉaiyiṟ ceṉṟār. 2.4.63
326
tirumayil pātti māvuñ cevviyal sahītun tēṉcōr
marumali paṭalait tiṇṭōṉ mukammatiṉ kalimā vōtik
kuruneṟi happā peṉṉuṅ kuriciṉmuṉ ṉiruntu celvam
perukiya maṟainēr kēṭṭup piriyamuṟ ṟirukkuṅ kālai. 2.4.64
327
eṟuḻvalit taṭakkai veṟṟi yeḻiluma ṟivaṇi ṉampāṟ
kuṟukiṉa reṉṉac celvak kulakkoṭi pātti māvum
peṟukati sahītun tammiṟ pētuṟṟu neṟihap pāpai
maṟaipaṭa viruttic cevvi maṉaittiru muṉṟi ṉiṉṟār. 2.4.65
328
meṉṉapik kīmāṉ koṇṭō rivareṉum veṟuppi ṉālum
paṉṉumā maṟaicco lilluṭ pakarntatō raiyattālu
maṉṉiya cīla nīkki maittuṉar sahītaik kōpit
tiṉṉuyir taṭivē ṉeṉṉa viruviḻi kaṉala niṉṟār. 2.4.66
329
kaṇavaṉaic ciṉantā reṉṉak kārikai pātti mākaṇ
ṭiṇaiviḻi muttañ cinta viṉṉuyirp piṟappai nōkki
maṇavalit taṭakkai vēntē maruvalar pōlac cīṟa
laṇavatu numakkoṉ ṟōti yaṭarttatai vilakkā niṉṟār. 2.4.67
330
maṭittavā ḷeyiṟu kavvi niṉṟamaṉ maṭantai taṉṉai
veṭittiṭa vuṟukkik kūṟi viḻikkaṉal citaṟac cīṟi
yeṭuttatōr karattiṟ ṟaṇṭā liḷampiṟai nutaṟku mēlpā
laṭittaṉa rutira māri yāṟupaṭ ṭoḻukiṟ ṟaṉṟē. 2.4.68
331
ciracuṭain tutirañ cintit tēṅkiya mayilai nōkki
virikatir maṇippaim pūṇār vekuḷiyuḷ ḷaṭaṅka vēṅki
yarivainum maṉaikku ṇīvi raṭikkaṭi yōti yōtip
paraviya māṟṟa meṉṉē teḷitarap pakarmi ṉeṉṟār. 2.4.69
332
paṭittaco liyātu vēṟu pakarntava revarko leṉṉa
vaṭittaṭaṅ katirvēṉ maikkaṇ maṭamayiṉ maṟaittuk kūṟak
kaṭittaṭak karattu vēḻak kāvalark kacaṉi yoppār
piṭittacoṟ ṟaṉaima ṟātu viruppuṟṟup piṉṉuṅ kēṭṭār. 2.4.70
333
uṭaṉpiṟan tikalā niṉṟa vumaṟeṉu muyirai nōkki
maṭantaiyar tilata maṉṉa pāttimā maṇivāy viṇṭu
tiṭantava ḻuṇmai vētan teḷintacol lataṉait tīṉaik
kaṭantavar puṉita millār karattaḷit tiṭaṟī teṉṟār. 2.4.71
334
muṉṉavaḷ kaṉivāy viṇṭu moḻintacoṉ maṉattuṭ koṇṭu
maṉṉava ṉapulkā cīntaṉ maṉatteḷi vataṉiṉ mikkāyp
paṉṉaruñ ciṟappu vāynta paṅkaya vāvi naṇṇit
teṉṉuṟu katirvēṟ ciṅkañ cītanī rāṭi ṉārāl. 2.4.72
335
puṉaintameṉ ṟukilai nīttu vēṟoru putiya tūcum
vaṉaintakam puṉita mākki vāviyaṅ karaiyai nīkkic
ciṉantaṅku katirvēṟ kaṇṇā ṭirumaṉai pukuntu nīviṟ
niṉantavai muṭittē ṉiyāṉu nikaḻttiya taruḷka veṉṟār. 2.4.73
336
cuntarap putunī rāṭit tūcaṇin tikali lātu
vantapiṉ ṉōṉai nōkki mukammatē yuṇmait tūteṉ
ṟantami lāti coṟṟa āyattum poruḷun tīñcoṟ
cintupat tirattai yīntār ciṟṟiṭaip periya kaṇṇār. 2.4.74
337
pattiraṅ karattil vāṅkip pārttiva rumaṟu kattāp
cittira variyi loṉṟait teḷivuṟat tērntu vācit
tittakaik kuriya riyāva revarmoḻi yituko leṉṉap
puttiyuṭ kaḷittut tēṟip poruvilā vuvakai pūttār. 2.4.75
338
maṟaimoḻip poruḷait tērntu māṉuṭar moḻiyī taṉṟeṉ
ṟiṟaiyavaṉ moḻiyē yeṉṉa vitayatti lirutti vēta
niṟainilai maṉatta rāki niṉaittavañ cakattaip pōkkik
kuṟaipaṭuṅ kupiraic cūḻnta kulattoṭum veṟuttu niṉṟār. 2.4.76
339
vaḻipiḻait tiruḷiṉ muṭcār vaṉattiṭaik kiṭantuḷ ḷāvi
kaḻipaṭa viṭainteṟ ṟōṉṟuṅ kālainaṉ ṉeṟipeṟ ṟōrpō
laḻitaruṅ kupirai nīkki yakumatu tīṉai nōkkip
poḻikatir vataṉac cevvip puravala rumaṟu niṉṟār. 2.4.77
340
ōtunaṉ ṉeṟikku nērpaṭ ṭicaintaṉa rumaṟeṉ ṟeṇṇik
kātara makaṟṟi yilluṭ karantatu tavirttu happāp
tātavi ḻalaṅkaṟ kōtait taiyalum sahītu muṟṟa
vētikai yiṭattiṟ pukku viḷaivatu kāṇpa niṉṟār. 2.4.78
341
maruṅkiṉi ṉiṉṟa happāp maṉṉava rumaṟai nōkkit
taruṅkara talattōy numpāṟ cakattiṉum viṇṇu movvā
varuṅkaṉa veṟṟi naṉmā rāyamoṉ ṟaṭaiva tāka
neruṅkiya poruḷā yiṉṟōr cōpaṉa nikaḻva ṉeṉṟār. 2.4.79
342
iṇaiyaṭa ṟavirveḷ vēlō yiṉṟira vumaitī ṉukkōr
tuṇaiyeṉa varuḷcey vāyeṉ ṟātiyait tutittuc cevvi
maṇavali puyattār vaḷḷaṉ mukammatāṇ ṭirantu kēṭpa
vuṇarvuṟak kēṭṭē meṉṟā rōṅkunaṉ ṉeṟiyai nīṅkār. 2.4.80
343
eṭuttivai yuraitta happāp tamaiviḷit tirappōrk keṉṟuṅ
koṭuttatiṟ cevanta ceṅkaik kōḷari yumaṟu kattāp
kaṭuttavaḻn tiruṇṭu cēnta kayalviḻi katījā kēḷva
raṭuttuṟain tavaṇeṅ keṉṉa vaṇiyitaḻ vāyviṇ ṭārāl. 2.4.81
344
vēṟu
mutiruṅ karuñcūṟ calatarattai
muṭiyiṟ ṟāṅkic ceḻuntēṉai
vitiruñ ciṉaittaṇ ṭalaiyuṭuttu
viḷaṅkuṅ kuvavu capāvaraikkuc
caturi ṉaṇittā yorumaṉaiyuṇ
ṭataṉiṟ ṟarittā rakumatuvu
mutiruṅ kalimā nilaitavaṟā
mutiyōr cilaru muraṇaṟavē. 2.4.82
345
maṟaimā moḻinā voḻiyātu
vaḷarkku mutiyōriṉi turaippak
kaṟaiyā rilaivēṟ karattēntik
kaṭitiṉ viruppi ṉuṭaṉeḻuntu
kuṟaiyā matiya meṉatīṉai
vaḷarkkuṅ kuriciṉ mukammatuvu
muṟaivār poḻilcūḻ varaiyiṉiṭat
tuṟṟā rumaṟu kattāpē. 2.4.83
346
malaiyi ṉiṭatti ṉuyarntirunta
maṉaiyai nōkki yemmaruṅkum
kuvava nōkki māntaruṟai
kuṟippuṟ ṟaṟiyat tōṉṟāmal
vilakuṅ katirmeyk kuriciṉapi
yuṟaiva tivaṇē yeṉaviraivi
ṉilaikoḷ kapāṭan taṉaittīṇṭi
niṉṟā raṟivu kuṉṟārē. 2.4.84
347
iṇaittāḷ ceṟitta maṇikkatavan
tīṇṭi yivaṇi laṭaintōrtī
ṉaṇittār puṟattā reṉanōkki
yumaṟeṉ ṟaṟintaṅ kaṉaivōrum
paṇittāḻ kuḻiyiṟ kaḷiṟṟiṉampōṟ
pataṟip payantuḷ ḷaṅkalaṅkit
taṇittā rilaimey naṭukkamurai
tavirntār mukaṅkaḷ kuvintārō. 2.4.85
348
veruvi yuraiyā tiruntavarai
viḻittuk karattā laṭarkaḷiṟṟaip
poruvum hamcā maṉamvekuṇṭu
pukaḻtaṟ kariya tirukkalimā
maruvi varuvā reṉilumaṟu
matikku matikkum paṭiyākap
peruku nalaṉuñ cuvaṉapatip
pēṟum peṟuva reṉavuraittār. 2.4.86
349
ikalun tīṅku maṉattirutti
yeḻuntā reṉilaṅ kavarkarattiṟ
ṟikaḻuṅ katirvāṭ ṭaṉaippaṟittuc
ceṉṉi kaḷaiva taṟutiyitaṟ
kakalu maṉattāl veruviṭaliv
vavaiyīr maṇittāḷ yeṟikatavan
takaval viṭumi ṉeṉamaṟuttu
muraittār taṭattārp puyattārē. 2.4.87
350
aṟantāṅ kakattār hamcācol
laṟivu ḷirutti maṇikkatavan
tiṟantār tiṟanta maṉainōkkic
cemmai kuṭikoṇ ṭeḻuntaṭalvem
maṟantāṅ kiyapoṟ puyattumaṟu
vantār varaluñ ceḻuñcōti
piṟantā reḻiṉan napikkuricil
pintā tiruntā reḻuntārē. 2.4.88
351
narantaṅ kulavi maravamalar
naṟuntēṉ kuḷikkum puyavaraiyō
ṭurantaṅ kiṭavā ḷariyumaṟait
taḻuvi yoḷiruṅ karantīṇṭi
yiruntiṅ kivaṇil varumvaravā
ṟiyampu meṉakkeṉ ṟeḻilimuṟṟuṅ
karantaṅ kiyanal laruḷperukum
hapīpu mukamma turaittaṉarāl. 2.4.89
352
varicai napiyē mukammatuvē
vāṉōrk karacē puvikkaracē
yuriya taṉiyōṉ mutaṟṟūtē
yumatu kalimā vuraippaṭiyē
yariya maṟaitērn tīmāṉkoṇ
ṭaṟattā ṟoḻukum paṭikaruttiṟ
karuti yivaṇi laṭaintēṉeṉ
ṟuraittā rumaṟu kattāpē. 2.4.90
353
kūṟuṅ kalimā vuraittatīmāṉ
koḷḷum paṭikkiṅ kaṭaintaṉeṉat
tēṟu moḻikēṭ ṭakumatutañ
cevvik kamala mukamalarntu
pēṟu mituvē kiṭaittateṉap
periyō ṉāti taṉaippukaḻntu
mīṟuṅ kaḷippā nantamaṉa
viḻaivāṟ ṟakku pīṟuraittār. 2.4.91
354
vallō ṉapiyuṅ kalimāvai
vakuttuk kāṭṭi muṉṉuraippac
cellēr karattā rumaṟukattāp
ceppi yiculā neṟitēkki
yallār kupiraik kaṭitakaṟṟi
yaḻiyāt toḻukai muṟipaṭittu
nallōr paravum paṭivaṇaṅki
naṟuntī ṉaṭukkan taṉaittavirttār. 2.4.92
355
viriyuṅ katirmeyc ciṟaittaṭaṅkaṇ
viṇṇōrk karacar poruppiṉirun
taruvi yeṉaccey tiṭuṅkalimā
vaṭaṅkā natiyiṉ perukkākkic
curuti moḻittīṉ payirtaḻaippac
cuṟṟuṅ kupirveṅ kaḷaitīykkuṅ
kuruvi ṉeṟiyāṉ maṉaṅkaḷippuk
koṇṭā rīmāṉ koṇṭārō. 2.4.93
356
vitiyiṉ muṟaiyeṉ ṟakumatutām
viḷakku muraikēṭ ṭumaṟukattāp
matimey mayaṅki vañcaṉaiyiṉ
māyat tuṟaintā reṉavūrum
patiyum perukka vurainaṭattip
paṟṟā rivareṉ ṟapūjakaltaṉ
putiya moḻiyait tolkiḷaikkup
pukaḻntā ṉapiyai yikaḻntāṉē. 2.4.94
357
cariyun tiraimut teṟintiraikkuñ
calatik kupiri ṉiṭaiyiṉaṭu
viriyu mamuta meṉuṅkalimā
mēlō rorumup paḵtuṭaṉmūṉ
ṟaṟiya makaṭū vaṟuvarum
ṟaraca roruva ravaṉiyiṉiṟ
ṟeriyu milakka minnāṉku
patiṉma ruṭaṉuñ ciṟantiruntār. 2.4.95


umaṟukattāpu īmāṉ koṇṭa paṭalam muṟṟiṟṟu.

ākap paṭalam 4kkut tiruviruttam...357

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa2.5 uṭumpu pēciya paṭalam (358-397)
358
vaṭivuṟu mumaṟeṉum vaḷḷa ṉannapi
yuṭaṉuyar tīṉilaik kuriya rāyapiṉ
ṟiṭamuṭait tavarkaḷāyc cintai yiṟpeṟu
maṭamaka ṟarapperu makiḻcci yeytiṉār. 2.5.1
359
ceyiraṟun tīṉilaik kuriya cevviya
payireṉa varuṅkali māvaip paṇpoṭu
nayaṉuṟap perukkiya naṇpa riyāvaru
muyireṉa mukammatai yuvantu kāmuṟṟār. 2.5.2
360
uṭaluyi reṉavuvan tuṟaiyu nāḷiṉi
laṭalapū pakkaru maliyun tevvaraik
kaṭaviya vēṟkara vumaṟuṅ kaḷḷaviḻ
maṭaṟikaḻ mālikai yaṟapi maṉṉarum. 2.5.3
361
tōmakaṉ mukammatu napiyuñ cūḻvara
māmati ṇakarppuṟat teyti maṟṟoru
tēmalarp poḻiliṭai teriya vaikiṉār
kāmaru matiyamuṅ kaṇamu meṉṉavē. 2.5.4
362
celliṭuṅ kuṭainapi cevvi kāṇṭaluṅ
kalloṭu maramumpuṟ kāṉum vāviyu
melliya ciṟaippuḷum vilaṅki ṉaṅkaḷu
mollaiyūr vaṉavaṉat tukaḷuñ cātiyum. 2.5.5
363
tōṟṟiya tevvaiyun tulaṅkak kēṭpatāy
māṟṟaruñ curutiyiṉ vacaṉan taṉṉoṭum
pōṟṟarum pukaḻcciyāṟ pukaḻntu poṅkiya
vūṟṟamuṟ ṟuyarcalā muṟaittu niṉṟaṉavē. 2.5.6
364
kāṉakat tuṟṟakā raṇaṅkē ḷiyāvaiyun
tīṉavar ceviyuṟat tēkkic cīrpeṟa
vāṉavar pukaḻtara makka mānapi
yīṉamiṉ maṉaiyakat tēki ṉārarō. 2.5.7
365
aṟṟaiyiṟ pōḻtavai yakaṉṟu piṉṉaināḷ
veṟṟiveṅ katirayil vīra riyāvaruñ
cuṟṟiṭa meyyeḻi ṟulaṅka māṉapi
maṟṟoru talattiṭai vaiki ṉārarō 2.5.8
366
nallaṟi vuṭaiyavar cūḻa nannapi
yillirun teḻuntiva ṇiruppa maṟṟoru
villiṉaṉ valaiyiṉaṉ vēṭaṉ kaiyiṉiṟ
kalliya taṭiyoṭuṅ kāṉi lēkiṉāṉ. 2.5.9
367
kāṉakañ cuṟṟiyuṅ kallait taḷḷiyu
māṉiṉan taṭaipaṭa valaikaḷ vīkkiyun
tāṉmalai muḻaiñciṉun taṭavi nōkkiyu
mūṉpucit tiṭuvataṟ koṉṟuṅ kāṇkilāṉ. 2.5.10
368
aṭaviyiṟ pukuntarum patukkai cuṟṟiyōr
puṭaiyiṉiṉ mucalikai pukutak kaṇṭaṉaṉ
ṟaṭaipaṭa valaivayiṉ cāyttu mēṟcilai
yuṭaipaṭat tākkittaṉ ṉurattiṟ paṟṟiṉāṉ. 2.5.11
369
vaḷḷuki ruṭumpiṉai valaikkuṇ māṭṭivai
muḷḷuṟai kāṉamu murampu nīkkitta
ṉuḷḷaka makiḻvoṭu muḻaiyar cūḻtara
naḷḷuṟai mukammatu napiyai nōkkiṉāṉ. 2.5.12
370
maṉṉiya vaṟiñiri ṉāppaṇ vaikiya
teṉṉivark kuṟuñceya liyātu kolleṉa
muṉṉiya vēṭṭuvaṉ moḻiya vātita
ṉaṉṉilait tūtivar napiyeṉ ṟōtiṉār. 2.5.13
371
maimukiṟ kavikainaṉ ṉapimuṉ vantuniṉ
ṟemmaṟaik kuriyavar nīvi renneṟi
cemmaiyi ṉaṭattuta ṟeḷiyac ceppumeṉ
ṟimmoḻi yaṟapivēṭ ṭuvaṉi caittaṉaṉ. 2.5.14
372
kūṟiya vaṟapiyaik kuṟittuk kāciṉik
kīṟiṉil varunapi yāṉa lātilai
yūṟiya poruṭpuṟuk kāṉeṉ ṟōtiya
tēṟunaṉ maṟaiyeṉak kuṟṟa cevviyōy. 2.5.15
373
eṉṉurai niṉṟicu lātti lāyiṉōr
miṉṉoḷir māḷikaic cuvaṉa mēvuvar
paṉṉiyim moḻipaḻu teṉṉum pāviyōr
vaṉṉiyiṉ kuḻiyiṭaik kiṭantu māḻkuvār. 2.5.16
374
ītunaṉ ṟeṉamaṉa micainteṉ ṉāviṉi
lōtiya naṉkali māvai yōtiniṉ
pātakan tuṭaittunaṟ patavi yeyteṉa
vātitaṉ ṟūtuva raṟaintiṭ ṭārarō. 2.5.17
375
teritara naṉmoḻi teḷitta nannapi
maraimalar cevviya vataṉa nōkkinum
muraimaṟut tilaṉeṉac kuṇmai yākavit
taraiyiṉi ṉapiyeṉac cāṭci vēṇṭumāl. 2.5.18
376
kāṉiṭai yaṟapiyiv vuraiyaik kāṭṭalun
tēṉaku malarppuyac cevvi nannapi
vāṉiṭai maṇṇiṭaip paṭaippiṉ maṟṟati
līṉamil kariyuṉak kiyaiva tēteṉṟār. 2.5.19
377
kaṭumparaṟ kāṉkaviḻ valaiyi ṉuṭpaṭu
muṭumpeṉa tiṭattiloṉ ṟuḷatu muḷḷeyi
ṟiṭumpaku vāytiṟan tiṉiti ṉākanum
moṭumpakarn tiṭiṉmaṟut turaippa tillaiyē. 2.5.20
378
eṉṟurai pakarntava ṉitayaṅ kūrtara
naṉṟeṉa muṟuvalkoṇ ṭiṉiya nannapi
kuṉṟiṉiṟ ṟiritaru muṭumpaik kūṭiya
maṉṟiṉil viṭukaveṉ ṟuraiva ḻaṅkiṉār. 2.5.21
379
kāṉiṭai tirintaṟat tavittuk kāṟaḷarn
tēṉiṉi viṭiluṭum peḷiti ṉeytiṭā
tāṉatāṉ maṭimicai yākki ṉēṉaṟun
tēṉavi ḻalaṅkalō yeṉṉac ceppiṉāṉ. 2.5.22
380
eṭuttuṉa tuṭumpaiyeṉ ṉiṭattiṉ muṉṉitāy
viṭuttiṭi lakaṉṟiṭā teṉavi ḷampalu
maṭuttameṉ maṭipuku muṭumpai vāṅkiyaṅ
kaṭuttaṉaṉ viṭuttaṉa ṉaṟapi vēṭaṉē. 2.5.23
381
neṭuntalai yeṭuttuvā ṉimirttu muḷḷeṉap
paṭuntarat tukirnilam patippa vūṉṟiyeḷ
ḷiṭuntarai yakaṉṟiṭā tiṟaivaṉ ṟūteṉat
tiṭantara maṉattiṉiṟ ṟeḷintu nōkkiṟṟē. 2.5.24
382
āramu taṉaiyacol lariya vāytiṟan
tōrmoḻi nannapi yuṭumpaik kūvaluñ
cīrpeṟa viruviḻi tiṟantu nōkkiniṉ
ṟīrtaru nāveṭut tiyampiṟ ṟaṉṟarō. 2.5.25
383
ikampara meṉavaru mirumaik kuṇmaiyā
yukampala vatikkumuṉ ṉutittup piṉṉutit
takampayi lāraṇāt tuṟaintu ceppumuc
cakampukaḻn tiṭavarun takka nītiyōy. 2.5.26
384
aṇṭarkaḷ paravunum maṭiyai nāṭoṟun
teṇṭaṉiṭ ṭiruviḻi ciraciṉ mītuṟak
koṇṭaciṟ ṟaṭimaiyē ṉuyyak koṇṭuvāy
viṇṭeṉai viḷittavai viḷampu keṉṉavē. 2.5.27
385
tēṟiya moḻiyivai ceviyiṟ cārtalu
māṟilā tiyārainī vaṇaṅku kiṉṟaṉai
vēṟaṟa vuraiyeṉa viḷaṅku nannapi
kūṟalu mucalikai maṟuttuṅ kūṟumāl. 2.5.28
386
marumali vaḷḷaliyāṉ vaṇaṅku nāyaka
ṉoruvaṉaṉ ṉōṉeḻi luyarciṅ kācaṉam
poruvarum vāṉilrā cāṅkam pūmiyiṟ
ṟeritaruṅ kirupaiyō cempo ṉāṭṭiṉil. 2.5.29
387
tītika laṟṟavaṉ ciṉantu ceyyumav
vētaṉai narakameṉ ṟeriyum vīṭṭiṉiṟ
pētami laṉṉatōr periya vaṉṟaṉai
yōtiyāṉ vaṇaṅkuva tuṇmai yeṉṟatē. 2.5.30
388
aṟattoṭu muraittaṉai yeṉṉai yāreṉak
kuṟittaṉai yeṉanapi kūṟak kēṭṭaluñ
ciṟuttamuḷ ḷeyiṟṟaveṇ ṇiṟatta cemmuṉai
yiṟuttunū liraṭṭainā veṭutti yampumāl. 2.5.31
389
paravaiviṇ ṇilamalai paruti maṟṟavu
muriyanum moḷiviṉi luḷḷa vuṇmaiyiṟ
ṟeritara mutalavaṉ cevvit tūtarā
yirunila napikaḷi ṉilaṅku mēṉmaiyāy. 2.5.32
390
īṟiṉil varunapi yivaṇum vākkiṉiṟ
kūṟiya mārkkamē mārkkaṅ kōtaṟat
tēṟiṉar cuvarkkamē cērvar tīteṉa
vēṟurait tavaravar narakiṉ vīḻvarāl. 2.5.33
391
iṉitiṉum peyarkkali māvai yeṉṉoṭum
vaṉamuṟai yaḵṟiṇai vāḻttu kiṉṟatu
naṉipuka ḻuṇmainaṉ ṉapiyu nīralāṟ
piṉaiyiva ṇilaiyeṉa vuṭumpu pēciṟṟē. 2.5.34
392
uṭumpivai yuraittalu muvantu taṉmaṉat
tiṭumpiṉait tavirttuniṉ ṟaṟapi yeṉpavaṉ
kuṭumpamu meḷiyeṉuṅ kupiri ṉāṟṟiṉam
paṭumpavan tavirkeṉap pātam paṟṟiṉāṉ. 2.5.35
393
vaṇṇavoṉ puyanapi pātam vaittakai
kaṇṇiṉiṟ patittakaṅ kaṉiya muttamiṭ
ṭeṇṇil vuvakaiyuṟ ṟevarum pōṟṟiṭa
vuṇṇekiḻn taruṅkali māvai yōtiṉāṉ. 2.5.36
394
putiyava ṉapikali māviṉ poṟpuṟa
votuvuṭaṉ varumuṟai yoḻuki māmaṟai
vitimuṟait toḻukaiyu mēvi mētaiyiṉ
mutiyava ṉivaṉeṉa muculi māyiṉāṉ. 2.5.37
395
uṉaippiṭit taṭarntaṉa ṉuṉatu ceykaiyā
leṉaippiṭit taṭarpava miṉṟu pōkkiṉēṉ
maṉaittaṭa vaḷaiceleṉ ṟuṭumpai vāḻttiṉāṉ
paṉaittaṭak karakkaḷi ṟaṉaiya paṇpiṉāṉ. 2.5.38
396
uṟaitaruṅ kuḻuviṉa ruvappa nōkkittaṉ
ṉaṟapitaṉ mukamala rataṉai nōkkimey
maṟainapi paṅkaya vataṉa nōkkippiṉ
ṉiṟaitaru makiḻccipeṟ ṟuṭumpu niṉṟatē. 2.5.39
397
maruppuya napitiru matura vāytiṟan
tiruppiṭat tēkeṉa vuṭumpuk kiṉpuṟa
vuraippatu kēṭṭuḷaṅ kaṉintu kāṉiṭai
viruppoṭum pōyatu vilaṅkiṉ cātiyē. 2.5.40

uṭumpu pēciya paṭalam muṟṟiṟṟu.

ākap paṭalam 5kkut tiruviruttam...397.

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa2.6 uttupā vanta paṭalam (398 - 418)
398
aṭaviyiṉi luṭumpakala aṟapivē
ṭaṉumaṟivuḷ ḷakattiṟ ṟēkkip
puṭaiyakalā niḻalpōlun tōḻaruṭa
ṉakumataiyum pukaḻntu pōṟṟa
maṭalaviḻpaiṅ kuvaḷaiceṟi maṭuccūḻu
nīḷpuricai makka mīti
luṭuviṉamu naṭuvuṟaiyu niṟaimatiyu
nikarttiṭavan tuṟaintā raṉṟē. 2.6.1
399
tiraikkaṭali ṉaṭuveḻunta matikkatirpōṉ
mukammatutañ ceḻuntīṉ cevvi
niṟaitteḻunta payirpōlat taḻaittōṅka
nilainiṟutti nikaḻuṅ kāla
muraikkaṭaṅkā vekuḷipoṅku maṉattiṉarāyk
kupirttalaiva roruṅku kūṭi
varaittaṭattaik kolukiṉaṅka ḷarippateṉac
cilavacaṉam vaḷarkkiṉ ṟārāl. 2.6.2
400
taṇṭaraḷak katirvaṭiviṉ mukammatiṉaik
kuṟaipaṭutti yavartam vākkiṉ
viṇṭuraikku maṟaimoḻiyai yeḷiyamoḻi
yeṉavākki viṉavi yīmāṉ
koṇṭavarka ṭamaiyumavar maṉaiyumpuṟam
paṭuttinamar kulattuk kākāt
taṇṭaṉaikaḷ paṭuttiṭavum palapalatan
tiravacaṉañ cāṟṟi ṉārāl. 2.6.3
401
piṟaviyā tivaṉuraiyā teṉavirittup
pakuttaṟiyāp pēta māka
aṟapiyā kiyakupirar palarkūṟu
moḻivaḻikēṭ ṭavarai nōkki
yiṟapiyā tarumputalva ṉiraṅkāta
keṭumaṉatta ṉeṉṟu nīṅkā
vuṟaviyā ṉeṉpavaraip pakaiyākkum
viṭaṉākki ṉuraikkiṉ ṟāṉāl. 2.6.4
402
mukiṟkavikai mukammatiṭañ ceṉṟuciṟi
tuttarattai moḻinti yōṉōr
pakaṟpoḻuti ṉavaṉuraiyā lavaṉeṭutta
neṟiyaṉaittum paḻuti lākki
nikarkkariya kupalalatu mutaṟpiṟitoṉ
ṟillaiyeṉa niṟutti mēlum
vikaṟpamilai yeṉappaṭutti varuvaṉeṉa
moḻinteḻuntāṉ vīrark kaṉṟē. 2.6.5
403
orukālun taṟukātu kuṇakkeḻuntu
kuṭakkōṭaṟ kuṟumvey yōṉai
yirukālum vaḻaṅkātāṉ muṉṉōṭi
maṟippaṉeṉu miyaṟkai pōlak
kurukālu malarvāvi puṭaicūḻu
makkanakark kurici ṟaṉpāṟ
porukālak katirilaivēl valaṉilaṅka
viraiviṉoṭum puṟappaṭ ṭāṉē. 2.6.6
404
uttupā varapiṉaikkaṇ ṭuruṭṭuvār
tiraikkaratti ṉōṭic cōrntu
kattuvāl vaḷaittāḷaṅ katirttuvārn
toḻukumaṇik kaṭali ṉāppaṇ
vaittuvāḻn teḻuṅkatirpōṟ katirkāṉṟa
mukammatuḷa makiḻntu nōkkit
tattuvām parivayava ruṭaṉaṇittaṅ
kuṟaikaveṉac cāṟṟi ṉārāl. 2.6.7
405
ikalporuntu muḷattōṭu miṟapiyā
tarumviṭalai yiruntu cōti
mukammatiṉai mukanōkkic cūḻntirunta
periyōrai matittup pōṟṟip
pakarumoḻi ciṟituḷateṉ ṉiṭattilam
moḻiyaṉaittum pariviṟ kēṭṭup
pukaraṟanum maṉattāyntu teḷiyumeṉa
maṟuttumurai pukalkiṉ ṟāṉāl. 2.6.8
406
peruntavattāl varumpukaḻōy taṉiyiṟaiva
ṉoruvaṉeṉap perukkum pēccu
miruntamaṟai yaṉaittaiyumviṭ ṭeṉatumoḻi
maṟaimoḻiyeṉ ṟicaikkum vākkun
tiruntuneṟi putuneṟiyoṉ ṟuḷateṉamuṉ
neṟivaḻuvāyc ceppu māṟum
varuntamarkkun ticaiyōrkku maṟaiyōrkku
maṉamporunta maṉṟu tāṉē. 2.6.9
407
oruvaṉeṉa vuraittīrin niṟattavaṉi
ṇuḷaṉeṉakkaṇ ṇuṟaccey tīriṟ
ṟiruvaṇakka meṉattoṭuttīr mukaṅkaikā
ṟaṉaittōyttōr ticaiyai nōkkit
taraiyiṉuta ṟaivaralā yaṭikkaṭittāḻn
teḻuntirukai taṉṉai yēnti
varuvatalā lorukuṟippu milaiyevarka
ḷivvaṇakkam vaṇaṅki ṉōrē. 2.6.10
408
mutalvaṉṟaṉ ṟiruttūta reṉappēriṭ
ṭariyamaṟai moḻiyeṉ ṟēttip
putiyamoḻi yuraittīmāṉ koḷvittī
riculāttiṟ pukka pēri
litamuṟanam miṟaivaṉiva ṉeṉakkaṇṭō
meṉavuraittō rillai mēlum
pataviyuḷa veṉilatuvu mevaraṟivar
caratameṉap pariti vēlōy. 2.6.11
409
mantiramoṉ ṟuruvēṟṟik kaṇkaṭṭā
yuṭumpiṉoṭum vacaṉit tōmeṉ
ṟantarattaik kāraṇamāy viḷaivittīr
viccaiyalā laruḷō nāḷum
puntiyiṉiṟ ciṟiyōrka ḷaṟiyātu
mayakkuṟuvar poruvi lāta
tantiramum maṟaiyōrka ḷitaṉaiyoru
poruḷākac cārnti ṭārē. 2.6.12
410
kulattiṉukku maracarukku mutiyōrkku
maṟaiyōrkkuṅ kōti lātit
talattiṉuṟai kupaleṉumat tampirāṉ
ṟaṉakkumentac camayat tōrkku
nalattakaimait talakkēṭum piṟarcūṭum
perumpakaiyu naṭavā muṉṉa
milattoṭoḻu kiṉattoṭuṟain tivaitavirveṇ
ṇiṇamparuti yilaṅkum vēlōy. 2.6.13
411
tantaitāy tamarvaṇakka muṟaiyoḻukip
paḻaiyamaṟai taḻuvi ṉīrēl
vantamā viṉainīṅku miṉattōrka
ḷevarumaṉa makiḻcci yākik
kantaṭarveṅ kariyiratam parineruṅkap
paṭaicūḻak kavikai yōṅka
vintamā nilattaracā miṟaiñcuvatu
caratameṉa viyampi ṉāṉāl. 2.6.14
412
accamaṇu vilatakatti ṉuttupā
vuraittamoḻi yaṉaittuṅ kēṭṭu
muccakamum pukaḻmukamma tuṟacūltam
mitaḻiṉiṟpuṉ muṟuva ṟōṉṟi
viccaiyeṉat teḷintupala palacūḻcci
virittaṟattai viḷaṅki yeṉṉō
ṭiccaipeṟa vuraittaṉainaṉ kiyāṉuraittal
kēṭṭiyeṉa vicaikkiṉ ṟārāl. 2.6.15
413
eṉakkiṟaiyō ṉuraittamaṟai moḻivacaṉan
tiṟattatala veṉṉak kūṟal
maṉakkuṟaiyō valatuṉatu matittiṟaṉō
vaṟikilaṉmum maṟaiyun tērntōy
kaṉakkamoḻi yeṉṟeṭuttuk kāṭṭukanī
yeṉatumoḻik kaviṉaip piṉṉa
ruṉakkuraippak kēṭṭumoḻit tiṟaṉaṟiyeṉ
ṟeṭutturaittā roḷirum pūṇār. 2.6.16
414
taraḷavoḷi taṉiluruvā yutittamukam
matuvitaṉaic cāṟṟak kēṭṭup
perukumutaṉ maṟaivacaṉa mevvulaku
maṟivatiyāṉ pēci leṉṉē
yirumaiyiṉuṅ katitarunum putumoḻiyai
yeṉatucevik kiyaiva tāka
vuraiyumeṉa veṭutturaittā ṉiṟapiyā
tarumputalva ṉuttu pāvē. 2.6.17
415
ātitaṉai yuḷattirutti picumileṉu
muraitirutti yamuta mūṟum
vētameṉum puṟukkāṉi lorucūṟat
teṭuttōti viriva tākap
pōtamuṟu mupaṉiṭatap poruḷaṉaittun
tokutturaittār poruvi lāta
cītaravoṇ kavikainiḻa ṟaṉilulakam
purantaḷikkuñ cevvi yōrē. 2.6.18
416
iraviyeṉuṅ kalimāviṟ kupirttimira
maṭartteriyu miṟacū lullā
terimaṟaiyi ṉuraikēṭṭup poruṭērntu
pakuppavati cayittu nōkki
yurukimati mayaṅkiyeti ruraiyāma
lūmaṉeṉa voṭuṅki vāṉṟōy
peruvaraiyiṉ maṭaṅkaletir varaiyāṭu
nikarvateṉap pētuṟ ṟāṉē. 2.6.19
417
alaṅkuḷaivā lariyēṟu mukammatunā
viṟpiṟanta taṉṟit tīñco
lilaṅkamara riṟaimoḻikēṭ ṭivarkkuraitta
taṟutiyeṉa vitayat tōrntu
kalaṅkumaṉan teḷintunapi kamalamalar
mukanōkkak kaṇka ṇāṇi
vilaṅkiṉamot tevarōṭu moḻiyātu
taṉiyeḻuntu viraiviṟ pōṉāṉ. 2.6.20
418
kalaimaṟaitēr mukammatuṭa ṉuraiyāma
leḻuntutalai kaviḻntu nāṇi
nilamaiyaṭa laṟivakaṉṟa neñciṉoṭum
pulampineṭu mūcciṟ cōrntu
cilaivayavark ketiruraippa teṉṉeṉaccañ
calattiṉaṭut tiyaṅki vāṭik
kulaikulaintu kulattavaru mapūjakilu
miruntaperuṅ kuḻuvaic cārntāṉ. 2.6.21


uttupā vanta paṭalam muṟṟiṟṟu.

ākap paṭalam 6kkut tiruviruttam...418


uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa2.7 hapīpu makkattukku vanta paṭalam (419 - 510)
419
uḷḷaṟivu kuṭipōkki yiruntavaṉṟaṉ
mukanōkki yurava nīyav
vaḷḷaliṭañ ceṉṟatuvu miruntatuvum
nikaḻntatuvum vakuttuk kūṟeṉ
ṟaḷḷilaivē lavarkēṭpa mukammatucoṟ
ketirāka vamara rālum
viḷḷaritin nilattileva retiruraippa
reṉumoḻiyai viḷampi ṉāṉē. 2.7.1
420
ariyalampum puyaviṭalai maṉamayakkuṟ
ṟuraittavaikēṭ ṭaṟiviṉ māntar
perukumaḵ ṟiṇaiccāti yuḷamaṉaittum
pētuṟuttip peṭpi ṉōṭu
muṟaitaraccey tuvarivarai nilaimāṟac
ceypavaṉil vuttu pātaṉ
ṟirumaṉattaip pētuṟutta lavaṟkaritō
veṉanakaittuc ceppi ṉārāl. 2.7.2
421
kaṉaittamuraṭ karinikartta vuttupā
kalaṅkiyakaṭ ṭuraiyu nērntaṅ
kiṉattavarka ḷuraittatuvuñ caratameṉac
cirantūkki yeṇṇit tērntu
maṉattaṭakki tīṉeṉumōr perumpayattaip
puṟattākki varivi lēntu
muṉaittaṭakkai yapūjakiltaṉ kulattōrai
yetirnōkki moḻiva tāṉāṉ. 2.7.3
422
ettiṟattu mepputumai viḷaittiṭiṉu
mammāyat tiṭaippa ṭāta
puttiyiṉum vāḷvaliyiṉ ṟiṭattāṉum
vañcaṉaiyaip potintu tōṉṟuñ
catturuvā mukammatuta ṉuyirvicumpu
kuṭipukutak takka tākkum
pattiyiṉa ṉiṉaittapaṭi muṭittiṭuvaṉ
pārmiṉeṉap pakarntu mātō. 2.7.4
423
tēṟāta matiyālu muṟṟāta
valiyālum cevvi yōrkku
māṟāta perumpakaiyāy mukammateṉa
vutittōṉṟaṉ māyan tāṉōr
pēṟāka niṉaittumaṟu kattāpaip
pōlamaṉam pētu ṟēṉiyāṉ
vīṟārum vēlvēntī rivaicarata
meṉamaṟuttum viḷampi ṉāṉē. 2.7.5
424
matiyārtañ cevikkiyaiya vākkiṉā
livaiyuraittu maṉatti ṉūṭu
kotiyārvev viṭavaraviṉ vāyttērai
yeṉavaṟivu kulaintu mēṉāḷ
vitiyāteṉ ṟaṟiyāta koṭumpāvi
yavainīṅki viṇṇi ṉūṭum
patiyākap paṭuttakoṭi maṇimāṭa
maṉaipukuntāṉ paṇpi lāṉē. 2.7.6
425
aṟṟaiyiṉi liravakaṟṟi yaṟiviṉā
luyarntōrai yāvi pōlu
muṟṟavarai matikkēṟpa vuraikoṭukkun
tiṟattavarai yuṟavi ṉōrai
veṟṟiyoṭu miṉitaḻaittaṅ kōrmāṭat
tiṭattirutti viyantu nōkkik
kuṟṟamaṟa apūjakilta ṉuḷattiṉuṟum
varalāṟu kūṟa luṟṟāṉ. 2.7.7
426
piṟantakulan taṉaivaḻukki namarkkumoru
perumpakaiyāyp pēti yāta
maṟantavaḻu maṉattiṉaṉā yiruntamukam
matuvaiyuyir māyttal vēṇṭu
niṟantavaḻuṅ katirvēlī rilleṉiltī
ṉilaiperuki nilattiṉ mītu
puṟantayaṅkap paṭarntunamar kulañcamayan
tēyttamiḻttip pōṭun tāṉē. 2.7.8
427
pakaiyiṉainal luṭalvaruttu nōyataṉaik
koṭuneruppaip pāriṉ mītiṟ
ṟokuviṭattait tōṟṟaraviṟ parikaritta
liyāvarukkuñ cūḻccit tāku
mikumeṉilin nilamākkaṇ matiyālum
valiyālum velva tākā
nikararumveñ camartolaittu niṟaṅkuruti
piṟaṅkiyoḷir niṇaṅkoḷ vēlīr. 2.7.9
428
vēṟu
kuṭimai yiṉṉamar kulattaiyu maṉattiṉiṟ kuṟittu
maṭimai yāyirun tēmeṉiṉ mukammatu taṉakkē
yaṭimai yāyavaṉ ṟaṇṭaṉaik kaṭalvali yiḻantu
miṭimai yākutal caratamiṉ ṉavirkatir vēlīr. 2.7.10
429
uṟainta varkkiṭar varumuṉa morumaṉat tuṇivāy
maṟanta rittiṭuñ tiraḷiṉait toṭumukam matuvai
yiṟanti ṭumpaṭik kiyaṟṟuva meṉimaṉark keḷiti
ṉaṟanta rumpara katiyuṭaṉ pukaḻumuṇ ṭāmāl. 2.7.11
430
inta valviṉai tavirttiṭaṟ keṉatuḷam poruntac
cinti ṭātuṟu moḻipala ruḷattiṉun tērntu
manti rattoṭu vaḻuvaṟu muraivaḻaṅ kiṭumeṉ
ṟanta maṉṉavar tamakkurait tapūjakil kēṭṭāṉ. 2.7.12
431
māṟu koṇṭaku matunaṭat tiṭumvara lāṟṟai
vēṟu koṇṭapū jakilviḷam piyamoḻi yaṉaittuṅ
kūṟu koṇṭavar cintaiyiṟ palapala kuṟittu
vīṟu koṇṭoru moḻippaṭa vetirviḷam puvarāl. 2.7.13
432
uraitta vācaka naṉkuṉa tuṟumoḻik ketirāyt
tirutti vēṟurai pakaraval lavarevar tiṟalōy
virittu mēlurai pakaravu namarkulam viḷaṅkap
porutta vumniṉai yalatuvē ṟilaiceḻum puvikkē. 2.7.14
433
citaivi lāmaṉat tiṟalvalic ceyaliṉuk kēṟṟa
mativa lōmiyā malamiṉa nummatik kiyaiyap
putiya cūḻcciyoṉ ṟuraittiyē leṅkaḷpun tiyiṟkum
vitiya tāmavai naṭattuka veṉavurai virittār. 2.7.15
434
uṟṟa ceytika ḷaṉaittaiyu mōrntuṇarn turavōr
veṟṟi vāṇmuka nōkkivev viṉaimukam matuvaip
paṟṟa ṟākkolai paṭuttiṭa ṉamaroṭu pariviṉ
muṟṟu minnakarp paṭaikoṭu muṭittiṭa laritē. 2.7.16
435
vañca ṉaittoḻi liṉiṉmukam matiṉoṭum vātā
viñcai kaṟṟava rāyira retiriṉum viḷaiyā
tañca lāturu vēṟṟiṭi lēṟuru vaṉaittu
nañca māmnama tuyiriṉaik cekuttiṭa naṭakkum. 2.7.17
436
vaṉma tiṭpuṟat tālayat tuṟaintatē vatattai
yeṉma ṉakkuṟai tavirttiṭar tavirttiyeṉ ṟicaikki
ṉaṉmai yāyurait tiṭuvatō namarkulap pavattāṟ
ṟiṉmai yāyurait tiṭuvatō veṉatteri kilamāl. 2.7.18
437
āyntu ṇarntuḷat teṇṇiya kāriya maṉaittun
tēynta tallatu tēṟiya teruṭciya taṉṟē
vāynta puntiyoṉ ṟuḷatiṉan teḷintiṭu matippāyk
kāynta ceṅkatir vēlvala ṉēntiya karattīr. 2.7.19
438
uraṉi ṉamperuṅ kulattiṉi laracari ṉuyarntōṉ
maraima larttaṭañ cūḻtimaṣ katipati mālik
karuḷha pīpeṉu maracaṉuk kaṟintiṭa vuraittu
viraivi ṉamperum pakaiyiṉait tuṭaittiṭal vēṇṭum. 2.7.20
439
īta lāṟpiṟi tilaiyeṉa apūjaki licaippa
vāta rattuṭaṉ kēṭṭava raṉaivaru makattiṟ
kōta ṟatteḷin timmoḻi naṉkeṉak kuṟittu
māti rappuyam vīṅkiṭa makiḻntucam matittār. 2.7.21
440
mānta riyāvaru moruppaṭa veḻuntoru maruṅkiṟ
pōnti runtunal laṟiviṉiṟ kēḷviyiṟ pukaḻiṟ
cārnta vuttarap pirattiyut tarattivaṉ ṟaṉaippō
lāynta pērilai yeṉavoru vaṉaikkuṟit taḻaittār. 2.7.22
441
patti rammivaṉ varaintiṭiṟ kāriyam palikkum
putti yiṟṟiṟat tavaṉiva ṉeṉappala pukaḻntu
mutti raippaṭa muṟaiyoṭun tērntiyā moḻinta
vutta rantaṉai varaikeṉa yāvaru muraittār. 2.7.23
442
kāci lāturai varaipavaṉ kēṭṭuḷaṅ kaḷittu
māci lāpperun talaivarait tāḻntuṟa vāḻttic
cūci yuṅkaṭu tāciyu meṭuttumai tōyttup
pācu rantaṉai yuraimiṉka ḷeṉumurai pakarntāṉ. 2.7.24
443
eḻutu kiṉṟaṉa ṉeṉṟatu mavaṉirun tatuvum
paḻuti lātiṟṟai mukurttamu nimittamum pārkkiṉ
muḻutum veṟṟiyē yalatiṭa rilaiyeṉa mutalōr
toḻutu puttiṉaip pukaḻntuvak kaṇaitokut turaippār. 2.7.25
444
āti nūlurai teritaru hapīpara caṟika
vōtu naṉṉeṟi makkamā nakariṉi luṟainta
cāti yōrkaḷun talaivaru mapūjakil tāṉuṅ
kōti lātaviṇ ṇappameṉ ṟirukaraṅ kuvittē. 2.7.26
445
kupalu ṟaintanaṟ ṟalattiṉil hāṣimā kulatti
laputul lāvayi ṉavatarit tāmiṉā makavāyt
tavami lāmukam matuveṉum peyariṉait tarittup
puviyi kaḻntiṭap piṟantirun taṉṉoṭu putiyōṉ. 2.7.27
446
calati yūṭuṟai koṭuviṭa meṉattalai yeṭuttiṭ
ṭulaivo ṭaṉṉaiyun tantaiyu miḻantoru taṉiyā
yalaki lātavañ caṉaivitat toḻilpaṭit tataṉāl
vilaku taṟkari tākiya māyaṅkaḷ viḷaittāṉ. 2.7.28
447
anta nāṭkuvai litumaka ḷaraceṉu mayilaip
pinti ṭāmaṇa muṭittaṉa ṉavarperum poruḷāṟ
cintai yiṟkaru vitattoṭu matattoṭuñ cilanā
ḷenta maṉṉavar tammaiyu mācarit tiṇaṅkāṉ. 2.7.29
448
āṇṭu nāṟpatu ceṉṟapi ṉavaṉiyi levarun
tūṇṭi ṭāpperuṅ kōṭṭika ṭoṭuttavaṉ ṟuṇivāyk
kāṇṭa kāviṟai yoruvaṉuṇ ṭeṉumoḻi kaṇittu
mīṇṭu maṉṉavaṉ ṟūtaṉiyā ṉeṉumurai virittāṉ. 2.7.30
449
tūta ṉiyāṉeṉak kātitaṉ ṟūymoḻi puṟukkāṉ
vēta moṉṟiṟaṅ kiṟṟeṉap palaroṭum virittāṉ
pūta lattilev viṭattiṉuñ cirantarai puraḷa
vīta lāṉeṟi yilaiyeṉa viḻunteḻun tiṭuvāṉ. 2.7.31
450
eṉakku ṟuṅkali māvurai taṉakkiyai yātāṉ
ṟaṉakkē rintiṭu narakameṉ ṟicaittavaṉ ṟaṉakkuk
kaṉakka mēmpaṭu mavarkaṭāṅ kaṉakanaṉ ṉāṭṭiṉ
maṉaikkuḷ vāḻkuvar caratameṉ ṟuraivaḻaṅ kuvaṉāl. 2.7.32
451
tēṟi lātakaṭ ṭuraiyiṉiṟ putuneṟi tirutti
māṟu paṭṭava revaraiyun taṉvacap paṭutti
vīṟu koṇṭanam vēta maṉaittaiyum viḻalā
yēṟu māṟukoṇ ṭirumpukal leṉavikaḻn tiṭuvāṉ. 2.7.33
452
āla yaṅkaḷaik kāṇṭoṟuṅ kaṇputait takalvaṉ
mēlai yōrceyum vaṇakkaṅka ḷaṉaittaiyum veṟuppaṉ
pālai nērmaṟaik kurukkaḷait tiṉampaḻit tiṭuvaṉ
cāla vummaṉap perumaiyiṟ kiḷaiyoṭuñ cārāṉ. 2.7.34
453
akila mītuṟai yaracarka ḷevaraiyu maṭikkīḻp
pukavi ṭuttuva ṉeṉpatu caratamāyp pukalavaṉ
pakuma ṉattaṟi viṉiṟṟeḷi viṉiṟpala neṟiyi
likali yeṉṉuṭa ṉetirppava rilaiyeṉa vicaippaṉ. 2.7.35
454
vāti yāyita lāṟcila vāykkoḷā vacaṉaṅ
kāti ṉāṟkoḷap paṭuvataṉ ṟiḻintakaṭ ṭuraiyai
yōti yōlaiyiṟ tīṭṭavu muṭivataṉ ṟuṭaiyōṉ
ṟūta ṉiyāṉeṉa vuraittava ṉuraittiṭun tuṇivē. 2.7.36
455
maṟanta vaḻntiṭu mukammatu virittacoṉ maṉuvāyp
piṟanta varkkiṭar vaṭuvalāṟ peṟupaya ṉilaiyā
laṟanta ḻaittiṭun talattuṟai yaṟapika ḷevaru
miṟanti ṭāvayi rāyttalai kaviḻntiva ṇiruntōm. 2.7.37
456
inta vācaka maṟintiva ṇiṭatteḻun taruḷi
vantu pārttiṭiṉ mukammatu māyavañ caṉaiyum
vintai yēṟṟuru mantirac cūḻcciyum vīṟuñ
cinti naṅkiḷai yavarmaṉat tuṉpamuñ citaiyum. 2.7.38
457
iṉaiya pācura maṉaittaiyum viritteṭut ticaittu
vaṉaiyum vārkaḻa laṟapika ḷaṉaivarum vakuttār
tiṉaiyi ṉavvaḷa veṉṉiṉuñ citaivilā vaṇṇa
niṉaivi ṉērvaḻi toṭutteḻu tiṉaṉvari niraittē. 2.7.39
458
eḻutu pattiran taṉaimaṭit tilaṅkupaṭ ṭataṉāṉ
muḻuti ṉumpotin tiruvayiṉ muttirai patittuk
kuḻuvi lāyntoru viraiviṉaṉ karattiṉiṟ koṭuppat
toḻutu vāṅkiṉāṉ kāliṉuṅ kāliṉiṟ ṟoṭarvāṉ. 2.7.40
459
eṭutta muttiraip pattirañ ciramicai yēṟṟik
koṭutta maṉṉaraip paṇintukoṇ ṭaṟapikaḷ kuḻuvai
viṭuttu vītinaṉ ṉimittamey tiṭavirai vuṭaṉē
taṭattu kiṟkoṭi nuṭaṅkiya matiṭpuṟañ cārntāṉ. 2.7.41
460
karaṭa mukammatak karinikar tuṟaiyapul kācī
mirava larkkaḷit tavaṉiru nitiperu kiṉapōṉ
maruma larttaṭa vāviyuṅ kaḻaṉiyum vaḻitēṉ
muruko ṭuṅkaṉi tarumpoḻi laṉaittumuṉ ṉiṉaṉāl. 2.7.42
461
kuṉṟuṅ kāṉamu maṭaviyu natikaḷuṅ kuṟukik
kaṉṟu meṉmayirk kavariyun tirivaṉaṅ kaṭantu
veṉṟi veyyavaṉ katiriṉu maṉattiṉum viraivā
yeṉṟum pūmakaḷ poruntiya timaṣkiṉai yetirntāṉ. 2.7.43
462
miṉṉe ṉakkatir tarumaṇi kuyiṟṟiveṇ kataiyāṟ
ṟeṉṉu lāviya mēṉilai māṭamuñ ceṟinta
poṉṉi ṉaṉkatir kulaviya koṭikaḷum poruvāk
kaṉṉi māmatiṭ puricaiyun timaṣkaiyuṅ kaṇṭāṉ. 2.7.44
463
tiraiye ṭutteṟin tiraitaru kaṭaliṉuñ ceḻittu
viraika maḻntameṉ kuvaḷaiyum vaṉacamu mēvik
karaita tumpiya cīkarat takaḻiṉaik kaṭantu
puricai vāyiluṅ kaṭantarum perumpati pukuntāṉ. 2.7.45
464
niraiko ṇittilat tāvaṇa vītiyu nimirnta
varaiye ṉattikaḻ maṇṭapa maṟukaiyuṅ kaṭantu
paraka tippari kariyoṭu paṭaikkalam parappi
yaracu taṅkiya kōyiliṉ vāyili ṉāṉāṉ. 2.7.46
465
meyyiṉ vēṇṭukiṟ kañcuki yaṇintaṭal viḷainta
kaiyiṉ vēttira mēntiya vāyilkā valarai
yaiyu ṟātaṭut tavaroṭum varaveṭut taṟaintāṉ
ṟuyya naṉṉiṉai vakaṟṟiya apūjakil tūtaṉ. 2.7.47
466
vanta tūtuva ṉuraittalum vāyiṟkā valavar
pintiṭāteḻun teṇṇarum paṭaikkalam piṟaṅkat
tanti rātipar mantirat talaivarcoṟ ṟaṇvāc
cintai yaṉhapī peṉumaṭa laracaṉmuṉ ceṉṟār. 2.7.48
467
pōṟṟi niṉṟukum piṭṭaṇi yotukkivāy putaittut
tūṟṟu tēmpoḻiṉ makkamā nakaravar tūtaṉ
māṟṟa ruṅkatir vāyilil vantaṉa ṉeṉuñcoṟ
cāṟṟi ṉārceḻum poṉmaḻaik karatalaṉ ṟaṉakkē. 2.7.49
468
karaiko ḷāpperuñ cēṉaiyaṅ kaṭaṉaṭuk kaṭitiṉ
varavi ṭuttuka veṉṟalum vāyilkā valavar
viraivi ṉēkiyat tūtaṉai viḷittumiṉ ṉaṇipū
ṇaracar nāyakaṉ ṟirumuṉa maḻaittuvan taṉarāl. 2.7.50
469
etirnta tūtuvaṉ ṟaraiyiṉiṟ ṟeṇṭaṉiṭ ṭeḻuntu
mutirnta pēravai yaracaṉai muṟaimuṟai paṇintu
patinta muttirai puṇarttiya viṇṇapat tirattaip
potinta meṉṟuki loṭuntiṟaṟ puravalaṟ kīyntāṉ. 2.7.51
470
īynta muttiraip pattira mataṉaiyō riḷaval
vāynta ceṅkarat tēntimut tiraittukil vāṅki
yāynta pācura maṉaittaiyun teritara vaṇiyāyc
cāynti ṭātapoṉ maṇimuṭi yavarkkurait taṉaṉē. 2.7.52
471
vaṉainta pācura maṉaittaiyum varaṉmuṟai kēṭṭuc
ciṉanta yaṅkuvē lavaṉmaṉa muṟacciran tūkki
yiṉanta ṉiṟperi yavarmaṟai yavarkkeṭut tiyampip
puṉainta poṉmuṭi maṇṭapa māḷikai pukuntāṉ. 2.7.53
472
taṉitti runtoru maṇṭapat taracarka ṭamaiyu
niṉaitta cūḻcciyai yuraitaru niruparka ṭamaiyu
maṉatti ṉiṉpuṟa vaḻaittaru kiruttimum maṟaiyiṉ
ṟoṉitta ceytiyu nikaḻntatun tokutteṭut turaittāṉ. 2.7.54
473
aracaṉ coṟṟavai kēṭṭava raṉaivarun teḷintu
puricai cūḻtaru makkamā nakariyiṟ putumai
viraiviṟ kāṇkuva tuṇṭeṉac cūḻcciyiṉ virittār
maraima larttaṭañ cūḻtaru timaṣkumaṉ ṉaṉukkē. 2.7.55
474
kēṭṭu maṉṉava ṉaṉkeṉak kiḷaroḷi vaṭivāṭ
pūṭṭun tiṇkara vīraru maṭaṟpura vikaḷuṅ
kōṭṭu vāraṇat tokutiyu maracarkaḷ kuḻuvu
mīṭṭu miṟṟaiyi leḻumpuṟa viṭutiyi leṉṟāṉ. 2.7.56
475
vēṟu
niruparkō ṉeḻuka veṉṉa nikaḻttaman tirattiṉ mikkār
puraviyun taṟuka ṇālvāyp pukarmukak kaḷiṟun tēru
maracarum varuka veṉṉa vaṇimaṇik kaṉaka māṭat
teruviṉu nakara muṟṟuñ ceḻumura caṟaivit tiṭṭār. 2.7.57
476
muracati rōtai kēṭṭu muraṇmaṟa mutirntu veṟṟi
marumali vākai tāṅku maṉṉavar tiraḷiṟ kūṇṭu
tirunakarp puṟattuṅ kōyiṟ ṟeruviṉuñ ceṟintu tūḷi
parutiyum vicumpun tūrppap paṭaikkalam parappi vantār. 2.7.58
477
cēṉaiyiṟ ṟiraḷiṟ cempoṟ ceḻuṅkoṭi nuṭaṅka veṟṟi
vāṉati racaṉi yoppa matakari muraca mārppak
kāṉamar kūntaṟ cevvāyk kaṭuvaṭar koṭiya vāṭkaṭ
ṭēṉitaḻ maṭavār cūḻac cīyamot teḻuntā ṉaṉṟē. 2.7.59
478
tikkaṭaṅ kāta veṟṟit tiṟaṟpaṭai hapīpu vēnta
ṉokkaliṉ puṟappa tāti yuvarkkaṭal kaṭuppap poṅkit
tikkiru nāṉkun tūtu celattuka ḷamarar pōṟṟu
makkamā nakarai nōkki naṭantaṉaṉ vayaṅka mātō. 2.7.60
479
vaṇṭuka ḷuṇṭu pāṭa maṇicciṟai mayilka ḷāṭak
koṇṭalkaṇ ṭūṅkuñ centēṉ koḻuṅkaṉi kuḻaipaiṅ kāvu
muṇṭakat taṭamuñ cevvi murukaviḻ kaḻaṉik kāṭun
teṇṭirai paranta teṉṉat tiraṭpaṭai paṭarnta taṉṟē. 2.7.61
480
varivaḷaik kulattiṉ kuppai vāciyiṉ kurattiṟ ṟākki
virikatirt taraḷañ cintum viḷainilaṅ kaṭantu centē
ṉaruvikaḷ varaiyiṟ cempō ṉaṇivaṭam puraḷva pōla
nirainirai ceṟintu tōṉṟu neṭumuṭik kuṟiñci cārntār. 2.7.62
481
kaṇvirit taṉaiya tūvik kalāpamā mayiluṅ kītap
paṇvirit teṉṉap pēcun tattaiyum paṟavai yāvum
viṇpaṭarn tiriyac centēṉ viḷaitarup paṭintu tōṉṟā
maṇpaṭa neriyat tāvum vilaṅkiṉa malaiya vantār. 2.7.63
482
varippulik kuḻuvu māṟā matakarit tiraḷuñ ceṅkaṭ
ṭirukkaṟat ticaika ṇōkkuñ cīyamum veruvi yōṭip
poruppuṟain totuṅkit teṉṟāṟ puravalaṉ cēṉai vīrar
viruppuṟum vīrat taṉmai yāvarē virikkaṟ pālār. 2.7.64
483
neṭuvaraik kuṟiñci nīnti niraitoṟu pukutac cērtti
yiṭukuṟu nuṉaimuḷ vēli yiṭaiyartam pāṭi yēṅkap
paṭarkoṭi nuṭaṅku mullaip parappaiyu nīnti yīnti
ṉaṭavikaḷ puṭaiyiṟ ṟōṉṟu maṟapunāṭ ṭakattiṟ pukkār. 2.7.65
484
matitavaḻ kuṭumi māṭa makkamā nakara meṉṉum
patiyiṉuk kaṭuppa maṟṟōr pāṭiyi ṉiḻintu pāyuñ
catikatip pariyu nīṇṭa taṭakkaimā kariyum poṅkak
katirayiṉ maṉṉa rīṇṭa hapīpara ciruntā ṉippāl. 2.7.66
485
maikkaruṅ kavikai vaḷḷaṉ mukammatuk kutavi yākat
takkava ṉaruḷāṟ cempoṟ ṟalattiṉum pāriṟ ṟōṉṟun
tikkiṉuṅ katirku lāvuñ ceḻuñciṟait taṭaṅkaṭ cevvi
mikkuyar vaṭiva tāka jipuṟayīl vicumpil vantār. 2.7.67
486
āyirañ ciṟaiyu movvā vāyirañ ciracu māyī
rāyiram viḻiyun tōṉṟa vāyira mukamu māki
yāyira nāvi ṉālu makumatē yeṉṉak kūvi
yāyiram peyari ṉāṉṟaṉ calāmeṉa varuḷic ceytār. 2.7.68
487
viraiviṉiṟ calameṉ ṟōtu moḻivaḻi vicumpai nōkkik
karaiyilā vaṭivu tōṉṟuṅ kāraṇaṅ kaṇṭi yārō
terikila meṉṉa vuḷḷan terumantu varutta muṟṟār.
maraiyitaḻ vaṉappu movvā malarppata mukamma taṉṟē. 2.7.69
488
kuriciṟaṉ ṉuḷatti ṉaccañ jipuṟayīl kuṟittup piṉṉum
varicaiyiṉ viḻittuc cōti mukammatē varuntaṉ mēlōṉ
parivuṭa ṉumpāl veṟṟip patavika ḷaḷitta tiyāvun
teritarak kēṇmi ṉeṉṉac ceyyavāy tiṟantu colvār. 2.7.70
489
vāṉula kiṉiṉī rāṭai maṇṇula kiṉilveṇ ṭiṅkaḷ
pāṉuvi ṉaritā yuḷḷa paṭaippiṉi levaikku mēlā
mīṉamiṉ mukamma taippō lilaiyeṉa varicai mēlun
tāṉavaṉ perumai mēlu māṇaiyiṟ cāṟṟi ṉāṉāl. 2.7.71
490
cennelaṅ kaḻaṉi cūḻun timaṣkiṉiṉ hapīpu vēntaṉ
poṉṉaṇip purōcai nālvāyk kaḷiṟoṭum puravi yōṭu
minnakarp puṟattiṟ cārntaṅ kiruntaṉa ṉataṉāl tīṉiṉ
maṉṉava tuṉpa meṉpa varuvatoṉ ṟillai yaṉṟē. 2.7.72
491
kaṭaṟpaṭu nilatti lillāk kāraṇaṅ kaḷaiha pīpu
toṭutturait tiṭuvaṉ kēṭṭu makiḻcciyiṟ ṟuvāccey vīrā
laṭuttirun tavarkkun tūrat tavarkkuṅkaṇ ṭaṟiya vallē
paṭaippuḷa tevaikkun tōṉṟap palittiṭuṅ kaṭitiṉ mātō. 2.7.73
492
uṭaṟṟacai tiraṇṭa tallā luṟuppoṉṟu milatāyp piṉṉōr
maṭakkoṭi taṉaikko ṇantāṉ vaṭivucey tiṭumi ṉeṉṉat
tuṭakkuṟak kēṭpaṉ kēṭku muraippaṭi tuāccey vīrāṟ
kaṭaṟpaṭu puvikkuṭ kāṇāk kāraṇan tōṉṟu mātō. 2.7.74
493
vāṭpaṭait timaṣku vēntaṉ maṟaiyuṇar teḷivā leṇṇik
kēṭpatev vaḻikku nuntaṅ kiḷaroḷit tiruvāy viṇṭu
kōṭpaṭa vuraiyu meṉṉa jipuṟayīl kūṟi ṉārtēn
tōṭpaṭu marava mālai tulaṅkiya kuriciṟ kaṉṟē. 2.7.75
494
amararkō ṉiṉaiya māṟṟa mātitaṉ parumāṉ mēṟkoṇ
ṭimainoṭip poḻutiṟ ṟōṉṟi yiyampiya tiṇaṅkā rāṉa
timiravem pakaikkut tōṉṟun tiṉakara ṉākap pūtta
kamalavoṇ vataṉac cevvi mukammatu kaḷippuk koṇṭār 2.7.76
495
eṉṉuyirt tuṇaiva rāṉa jipuṟayī lirukaṇ ṇāra
muṉṉuṟu kōlam pōla mukattetir niṟpap pētan
taṉṉaimāṟ ṟukaveṉ ṟāti taṉṉuṭa ṉirantu niṉṟār
maṉṉiya jipuṟa yīlu maṟuttumuṉ vaṭivam pōṉṟār. 2.7.77
496
aviroḷi japuṟa yīlmuṉ vaṭiveṭut taṭuttup pēcip
puviyiṉiṉ ṟakalvāṉ pukkār poruntala ruyirai māntik
kaviṉuṟu neṭuvē lēntuṅ karatala mukamma teṉṉu
napiyiṉi tiruntā rippā ṉaṭantavā ṟeṭuttuc colvām. 2.7.78
497
maṟukiveḷ ḷekiṉañ cinta varivarāṟ ṟāvum vāvi
ceṟitimaṣ kiṟaivaṉ celvat tirunaka raṭutta cīṟūrp
puṟaṉiṭat tuṟaintā ṉeṉṉap poruvarun taṭakkai veḷvē
laṟapikaṭ kuṟaittār tūta rapūjaki laṟiya vaṉṟē. 2.7.79
498
kavaṉavām pariyu nālvāyk kariyuṭaṉ hapīpu vēnta
ṉivaṇilvan taṭaintā ṉeṉṉa apūjaki liṇaittōḷ vīṅki
yavirkatirk kalaṉka ṭāṅki yakumatai velvēṉ mēlum
puvaṉiyi letiriyā reṉṉap putumatik kaḷippup pūttāṉ. 2.7.80
499
nikararum patikkuṭ cevvi neṭunteru vaṉaittun tūtaip
pukaviṭut taṟiviṟ ṟērnta puravalar tammaik kūvi
mukiluṟai kaṉaka māṭa muṉṟili ṉiruttic cērnta
tokutiyil hapīpu vēntaṉ vantavai yeṭuttuc coṉṉāṉ. 2.7.81
500
neṟikulañ camayañ cāyā niṟuttiṭa vanta vēntait
tiṟaikoṭu paṇintu vēṟōr tirumaṉai yiṭattiṟ cērtti
maṟuvaṟum paṭikuṟ ṟēval vakuttavai naṭattap pōtal
poṟiyeṉa vevarkkuñ coṉṉāṉ poṟiyaṟin turaikka lāṉē. 2.7.82
501
maṉamatik kuṟiyaṉ kūṟum vacaṉaṅkēṭ ṭaṟapi maṉṉa
raṉaivaru mitunaṉ keṉṉa vakattiṉiṟ koṇṭu vēṟōr
puṉaikatir viṭuti māṭam putiyatoṉ ṟiyaṟṟic cempoṟ
kaṉaikaḻa laracaik cērttik kavalvatu karuma meṉṟār. 2.7.83
502
maraviṉai yavarkkuñ ciṟpa maṟuvaṟu toḻili ṉōrkkun
tirakama taḷittuc cevvic ceḻumaṭik kaṉaka māṭa
nirainirai yiyaṟṟic cuṟṟu neṭumati ṟirutti vāyil
virikatirk kapāṭañ cērtti vītikaḷ palavuñ ceytār. 2.7.84
503
pantariṭ ṭalarka ṇāṟṟip parumaṇik kalaṉka ṭūkkic
cantaṉam paṉinīr cintit taraimeḻuk keṟintu cōti
yantarat tuṭuviṉ kūṭṭa maṉaittumvan taṭainta teṉṉac
cintuveṇ ṭaraḷa rāci ceṟittalaṅ kārañ ceytār. 2.7.85
504
kaṇpaṭait tavarka ḷiyāruṅ kaṇṭati cayippak kānti
viṇpaṭar māṭa vāyiṉ veḷiyiṉiṟ paṭaṅku kōṭṭip
paṇpaṭa ricaiyiṉ vāynta paḻakkulaik katali nāṭṭi
maṇpaṭa rulaki ṉillā vaḷampala ceyvit tārāl. 2.7.86
505
mētiṉit tuṟakka meṉṉa viṭutika ḷiyaṟṟi yōtum
vētiyar kuḻuvum veḷvēl vīrarka ṭalaiva rōṭu
mētamil timaṣkil vāḻu miṟaivaṉai yetiriṟ kāṇak
kātalit tiṉatti ṉōṭu mapūjakil kaṭitiṟ pōṉāṉ. 2.7.87
506
mālamar nakara mākka ḷapūjakil marapi ṉōṭu
nālvakaip patāti cūḻa naṉipala tiṟaika ḷīyntu
nīlavā rutiyē yaṉṉa neṭumpaṭaik kaṭali ṉāppaṇ
kālaiveṅ katiriṟ ṟōṉṟum hapīpeṉu maracaik kaṇṭār. 2.7.88
507
kaṇṭukaṇ kuḷira nōkkik karañciraṅ kuvittuk kāṉa
vaṇṭama ralaṅkaṟ ṟiṇṭōṇ maṉṉavar maruṅku niṟpat
teṇṭiraip puvaṉaṅ kākkun tiṟalvali yaracar kōmāṉ
viṇṭanal luraiyi ṉōṭu mirukameṉa viraiviṟ coṉṉāṉ. 2.7.89
508
pōtalar kaḻaṉi cūḻnta timaṣkiṉaip puranta vēntuṅ
kōtaṟu makka meṉṉuṅ koḻumpatit talaiva māru
mātarat tuṭaṉu moṉṟā yaḷavaḷā makiḻcci poṅkip
pētamiṉ maṉatta rākip piriyamuṟ ṟeḻuntā raṉṟē. 2.7.90
509
kurakatat tiraḷi ṉōṭuṅ kolaimatak kariyi ṉōṭum
virikati reḵkaṅ kūrvāḷ villuṭait talaiva rōṭu
marumalarc cōlai cūḻu makkamā nakarañ cērntu
puravalark kariyē ṟaṉṉāṉ putiyamaṇ ṭapattiṟ pukkāṉ. 2.7.91
510
ceyyavā yoḷiveṇ mūraṟ ciṟunutaṟ periya kaṇṇāṟ
kaiyiṉveṇ ṇilaviṉ kāntik kavarikā lacaippa nīṇṭa
vaiyaka muḻutuṅ kākku maṇikkuṭai niḻaṟṟa veṟṟi
veyyava ṉirunta teṉṉ viruntaṉaṉa timaṣku vēntaṉ. 2.7.92


hapīpu makkattukku vanta paṭalam muṟṟiṟṟu.

ākap paṭalam 7kkut tiruviruttam...510

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa2.8 matiyai aḻaippitta paṭalam (511-698)

511
taviciṉi liruntu veṟṟit taṭamuṭi yaracar kōmā
ṉapujakil taṉṉaik kūvi yaṇinakark kaḻaitta māṟṟaṅ
kavaraṟa maṉatti ṉuṟṟa karumaṅka ḷaṉaittu nāḷuṅ
kupaliṉai maṉattiṟ koṇṭōy kūṟeṉak kūṟi ṉāṉāl. 2.8.1
512
olituttu pāvu māṟā vukkupā vumaiyā caipā
malitaruṅ koṭumai pūṇṭa maṉattapū jakilu moṉṟāy
nalitali leḻuntu pōṟṟi namarkkala ruṟṟa yāvu
malartalai yulakam pōṟṟu maracukēṭ ṭaruḷka veṉṟār. 2.8.2
513
mukammateṉ ṟoruttaṉ ṟōṉṟi vaṇakkamu neṟiyu minta
vakaliṭan tōṉṟat tōṉṟu mālaya muḻutu muṉṉōr
pukalunaṉ maṟaiyuñ cūḻnta poruvaruṅ kulamu maṟṟu
mikaloṭuṅ keṭuttu niṉṟā ṉivaiyivaṇ viḷainta taiyā. 2.8.3
514
akaliṭam viḷakkuñ ceṅkō laṇimaṇit tīpa mēnēr
pukalumum maṟaiyun tērnta puntiyiṟ kaṭalē nāḷu
mikaluṭai yaracark kellā metiriṭi yēṟē vāṉuñ
cakamumeṇ ṭicaiyun tikkum veṇpukaḻ taṭavum vēntē. 2.8.4
515
maṟuvaṟa vulaki ṉillā vayatoru nūṟṟiṉ mēlu
maṟupatu miruntōy nunta maṟiviṉā laṟiyā tillaic
ciṟiyava ruraitta tallāṟ ceviyiṉun teriva tākuṅ
kaṟaiyaṟa viṟṟaip pōtiṟ kaṇṇiṉuṅ kāṇpi reṉṟār. 2.8.5
516
ōlaiyut taramu miyāṅka ḷuraittatu mukamma teṉpōṉ
pāliṉiṉ muraṇi ṉūṟu paṅkiṉi loṉṟuṅ kāṇā
tōliṭuṅ kaṭaṉmāc cēṉai yuravaveṉ ṟuraippa mūṉṟu
kālamun terintu nōkkuṅ kāvalaṉ ceviyiṟ koṇṭāṉ. 2.8.6
517
uraittaviv vacaṉa mellā muḷḷuṟap porutti nāḷai
varaittaṭap puyattu vīra mukammatai viḷittu mārkkam
poruttaṟap pukaṉṟa ceyti yaṟikuva miṟṟaip pōtiṟ
ṟiruttaku maṉaiyiṉ kaṇṇē yāvaruñ celka veṉṟāṉ. 2.8.7
518
aracurai kēṭṭu vīra ravaravar maṉaiyiṟ cārntār
karaitirai puraṭṭu mēlaik kaṭaliṭaik kaṉali cārntā
ṉiraviṉaip pakalaic ceyyu meḻiṉmaṇit taviciṉ mītiṟ
kuravarkaṇ viḻippa vōcaik kuṇakaṭal veḷutta taṉṟē. 2.8.8
519
viṭintapi ṉavaṉip poṉṉā ṭeṉumviṟaṟ patiyiṉ vīra
riṭantaru timaṣkiṉ vēntaik kāṇpataṟ keḻuntār veṟṟip
paṭarntaru koṭiyiṟ ṟūṇṭum pakaipperuṅ kaṭalaik kaiyāṟ
kaṭantavē lapittā līpu kalaṉpala vaṇiva tāṉār. 2.8.9
520
vaiyakam purantu tīṉai vaḷarttiṭu mipuṟā kīntaṅ
kaiyoli yalaicceṅ kaiyā laraiyiṉiṟ kaviṉac cērttit
tuyyavaṉ ṟūtar muṉṉan tōṉṟiya āta meṉpōr
meyyaṇi kuppā yattai viyaṉpeṟa meyyiṟ cērttāṉ. 2.8.10
521
karuvimeṉ miṭaṟṟiṟ ṟīṇṭāk kāraṇa ricumā yīltañ
caruvantu ciraciṟ cērttit tāraṇi taṉiṟpoṉ ṉāṭṭu
marumalarp puyattiṟ ṟāṅki vaḷarnapi cītu meyyiṟ
ṟarukati rutta rīyan taṉaiyeṭut taṇintā raṉṟē. 2.8.11
522
cūliṉait taritta koṇṭaṟ cukaipunaṉ ṉapitañ cempoṟ
kāliṇaik kapucai vīrak kaḻalaṭi poruntac cērttik
cālavuṅ kulattu muṉṉōr tarittiṭuṅ kalaṉka ṭāṅki
vēliṉaik karatti lēnti vīravāṇ maruṅku cērttār. 2.8.12
523
taṉakkuṟuṅ kulatti lāynta talaivariṉ mutiyār pāriṟ
ciṉakkatir vēṟkai koṇṭa celvarnāṟ patiṉmar tammaik
kaṉakkuṟa maruṅku kūṭṭik kāvala rapittā līpu
vaṉakkaṭa kariyai nērāy makiḻvoṭum puṟappaṭ ṭārāl. 2.8.13
524
vēṟu
mātira meṉakkaṉaka maṇṭapa neruṅkum
vītiyiṭai pukkuviṟaṉ maṉṉarpuṭai cūḻak
kōtaṟu maṟakkoṭu varikkuḻuvi ṉāppa
ṇētamaṟa vantavari yēṟeṉa naṭantār. 2.8.14
525
nittila niraittumalar nīṭoṭaiya ṉāṟṟip
puttari coḻukkumuyar pantariṭai pukkuc
cittira viṟaṟkuricil cevviyaḻi yāta
mattakari yaittimaṣku maṉṉaiyetiṟ kaṇṭār. 2.8.15
526
kaṅkamula vuṅkati rayiṟkaṭavu ṭaṉṉai
maṅkulaka loṇkatir maṇikkaṭaka miṉṉa
vaṅkaiyiṇai toṭṭiṉi taḻaittaru kirutti
yiṅkita moṭuntimaṣki ṉukkiṟai yiruntāṉ. 2.8.16
527
mūriyaṭa lēṟaputul muttalipu maintar
māriporu vātakara maṉṉavaṉai nōkkit
tērumati yāṟpala terintapuka ḻōṭu
māramuta māṉacila naṉmoḻi yaṟaintār. 2.8.17
528
ōtuneṟi nītiyapit tālipurai kēṭṭuc
cītamati pōlumoḷir cemmuka milaṅka
vātaravi ṉōṭumakiḻ viṉcira macaittuc
cōtimatiḷ cūḻtimaṣki ṉukkiṟaicol vāṉāl. 2.8.18
529
innakari yiṟṟalaiva riyāvariṉu mikkōy
maṉṉukiḷai yiṟpakai varattavirtal ceyyā
taṉṉavar tuṇintavai tuṇintaṉai yaṟattō
ruṉṉavu miḻukkeṉa vuḷattilivai koḷḷār. 2.8.19
530
cīlamaṟi yātaciṟi yōrkaḷpiḻai ceyyiṉ
mēlavarkaḷ kaṇṭavai vilakkalkaṭa ṉallāṟ
kōliya perumpakai kulattiṉil viḷaitta
māluṟa vaḷarttaṉmaṭa maittakaimai yāmāl. 2.8.20
531
ātiyoru vaṉṟaṉiya ṇuṇṭeṉava vaṉṟaṉ
ṟūtaṉapi yāṉaḷavil cōtiyurai yāṉa
vētameṉa tiṉcoleṉa viñcaiyiṉ viḷaitta
pētamoḻi vañcamoṭu pēcu vatu maṉṟē. 2.8.21
532
māṟupaka raṟkariya makkanaka rattiṟ
ṟēṟumaṟai maṉṉavar ceḻuṅkuṟaiṣi maṉṉar
kūṟuvati loṉṟupaṭi ṟiṉṟukula muṟṟum
vēṟupaṭal vētaviti yaṉṟupukaḻ mikkōy. 2.8.22
533
kāraṇa niṉaittavar karuttuṟa muṭittip
pāriliṟai tūtuva reṉappakartal vēṇṭum
vērumoru tūrumilai yeṉpatoru viñcai
yārvamoṭu koṇṭunapi yeṉpatiyal paṉṟē. 2.8.23
534
naṉṟivai yaṟintiṭuva tuṇṭunapi tammai
yiṉṟavai yiṭattiṉi laḻaittiṭuka veṉṉa
veṉṟiviṟal cērumapit tālipai viḷittu
maṉṟalkama ḻuntimaṣku maṉṉava ṉuraittāṉ. 2.8.24
535
mantara matiṟṟimaṣku maṉṉava ṉuraippac
cintaikaḷi koṇṭaputul muttalipu celva
rintamoḻi naṉkeṉa veṭuttuṟa viyattic
canteṉa voruttaṉai yaḻaittaṉar taṉittē. 2.8.25
536
maṅkuṟava ḻuṅkavikai vaḷḷalai virinta
paṅkayapa takkurici laipparivi ṉōṭu
miṅkiṉita ḻaittavaru keṉṟaṉar viraintē
poṅkiya puyaṅkaḷpuḷa kaṅkoḷa veḻuntāṉ. 2.8.26
537
ūtaiyai nikarttakati yoṇpuravi mēṟkoṇ
ṭētamaṟu mānakara vītiyiṭai pukki
yātamuta lāṉanapi nāyakama ṉāti
tūtuvarai vantanara tūtaṉetir kaṇṭāṉ. 2.8.27
538
kaṇṭukaṭi tiṟpari yiḻintirukai yāra
muṇṭaka malarppata miruttimuṭi mītu
koṇṭuṟa vaṇaṅkinaya ṉaṅkaḷkaḷi kūra
vaṇṭeṉa malarkkara vaṉappiṉai nukarntāṉ. 2.8.28
539
mātavamu kammatiṉ vaṉappiṉai nukarnta
tūtaṉoru villiṉiṭu tūramati ṉiṉṟu
kātaloṭu meyyiṇi kalaṉkalai yotukkic
cūtaṟa virintamaṇi vāyputaittuc colvāṉ. 2.8.29
540
pavakkaṭa ṉaṭuppaṭu maṉuppakuti yellā
muvappoṭu karaippaṭu marakkalam tottē
navappaṭa vutittanapi nāyaka viḷakkē
tuvarkkamuṭi viṟkoru cuṭarkkatiriṉ mikkōy. 2.8.30
541
tēṉamar poḻiṟṟimaṣku maṉṉoṭu ceṟintim
māṉakariṉ vīraru matikkuṭai kavitta
kōṉaputul muttalipu puttiraru muṟṟē
yīṉamaṟa nummaivara veṉṟaṉarka ḷeṉṟāṉ. 2.8.31
542
varukaveṉa naṉmoḻi vakuttaṉarka ḷeṉṉa
varukiṉitu ṟaintava ṉaṟaintatu teḷintē
tarumaneṟi nannapi tarukkoṭu makiḻntē
marumalar potintamaṇi māḷikai pukuntār. 2.8.32
543
mācakala vantakula mātiṉai viḷittup
pācaṉapil hakkamoṭu paṟpala ruṭaṉṟu
pūcalai niṉaitteḻuti viṭṭatum purintē
yāciltimaṣ kikkiṟai yaṭaintatuvu maṉṟē. 2.8.33
54
tuṉṟumaṭal vempuravi cēṉaipuṭai cūḻa
vaṉṟiṟala maccaroṭi runtumati vallōṉ
veṉṟiko ḷayiṟpaṭai yoruttaṉai viṭuttē
yoṉṟiya maṟattoṭu maḻaittatu muraittār. 2.8.34
545
vēṟu
maṟattikaṉ maṉattavar tiraṇṭu mānakarp
puṟattirun taḻaittaṉa reṉṉum puṉmoḻi
naṟaittaṭap puyanapi navilak kēṭṭalu
niṟaittakaṟ puṭaimaiyā raṟivu nīṅkiṉār. 2.8.35
546
kārati riṭikketir kalaṅkit taṉṉuṭal
cōrtaru mayileṉac cōrntu kaṇṇiṉīr
vārtaru kalaṉkalai naṉaippa vārkuḻal
pārtara virippamey pataittu vāṭiṉār. 2.8.36
547
maṟaittiṭā matiyeṉa vaḷarun tīṉilai
niṟaittanaṟ pataviyai nilatti leṅkaḷuk
kuṟattaru miṟaivavuṉ ṟūta ruṉṟirup
puṟattiṉi laṭaikkala meṉṉap pōṟṟiṉār 2.8.37
548
navvipiṉ perumpuṉa ṉaṭanta nannapi
mauvalaṅ kuḻaṟkati jātam vāṭṭaṅkaṇ
ṭavvayi ṉiṉituṟa vaṭuttu naṉmaṟaic
cevviya teruṭciyiṟ ṟeḷiyac ceppuvār. 2.8.38
549
kuvailituk karumperuṅ kulattiṟ ṟīpamē
puviyilviṇ ṇavartiṉam pōṟṟum pūvaiyē
kaviṉumeṉ ṉuyiraṉṉīr kavalal kāvalō
ṉavaṉaru ṇammiṭat takalva tillaiyāl. 2.8.39
550
maṉperum puviyiṉil vāḻu māntariṟ
ṟuṉpuṟā tavarilait tuṉpait tuṉpuṟā
tiṉpamē koḷpava rilaṅkum poṟpatik
kaṉparā yiruppareṉ ṟaṟivu coṟṟatē. 2.8.40
551
iṉappaṭaik kaṭaṉaṭu viruntu ḷōmiyān
taṉippava ṉaruṇmarak kalattiṉ cārpiṉāṟ
paṉippaṭā makiḻkaraip paṭuta lallatu
tuṉippaṭa laṟiveṉuñ cūḻccit taṉṟarō. 2.8.41
552
kotippaṭar kupireṉuṅ kuṟuka lārtira
ḷatirppaṭar tīṉpaṭaik kalatti ṉākkampō
letirppaṭun tuṉpeṉu miruḷai yuṇmakiḻ
matippeṉuṅ katiriṉāṉ māyttal vēṇṭumāl. 2.8.42
553
taṉmamē poruḷeṉat tavattiṉ mēṟcelu
naṉmaṉat tavarkkoru nāḷun tīṅkeṉum
puṉmaivan taṭaintiṭā teṉṉap pūviṉiṉ
muṉmaṟai teḷintavar moḻinta vāymaiyē. 2.8.43
554
iṉṉaṉa palamoḻi yiyampik kaṟpeṉu
naṉṉilaik koṭimaṉa naṭukkan tīrttoru
miṉṉakat tirunteḻu mēka nīḻaliṟ
poṉṉaṇi muṉṟiliṉ puṟatti lāyiṉār. 2.8.44
555
uḷḷakak kaḷippoṭu muvantu nannapi
viḷḷarum vicumpiṉi ṉōkka veḷḷiṭait
teḷḷiya peruñciṟai jipuṟa yīltamaik
kaḷḷaviḻ tāmaraik kaṇṇuṟ ṟārarō. 2.8.45
556
muraṇuṟum vāṉarkō ṉoṭumū vāyira
varamuṟu malakkukaḷ vantu tōṉṟiṉar
ciramoru kiriyeṉat tikaḻac cevviya
karatalam puyavarai kakaṉan tuṉṉavē. 2.8.46
557
perumpaṭaip peṉumavar piṭitta vallaya
marumperum poruḷavaṉ muṉivi lāyatu
tarumaperuṅ katiravaṉ ṟaṉiṉum veyyatā
yirumperum puvikkaṭa lēḻu muṇṇumāl. 2.8.47
558
aṟattaṉip paṭaippavar karatti lāyavai
maṟattiṉait tiraṭṭiyōr vaṭivu koṇṭeṉa
vuṟaitteḻuṅ koḻuntaḻu lōṅki yovvoru
puṟattiṉi leḻupatu talaikkum poṅkumāl. 2.8.48
559
varumeḻu vāṉpaṭu vāṉeṉ ṟōṅkiya
viruticaik kirutalai yiṭamun tīṇṭuntīp
porukati rayiṟketir poruva vāyiram
parutiyuñ ceḻuṅkatir parappa veṭkumāl. 2.8.49
560
apperun tiṟalayi laṅkai yēntinaṉ
maippaṭi tiraḷeṉa vanta vāṉavar
cepparuñ calāmeṉac ceyya vāytiṟan
topparum pukaḻnapik kōti ṉārarō. 2.8.50
561
murukalar toṭaippuya mukamma tēyemak
karuḷiṉaṉ perumporu ḷāti nāyaka
ṉiruḷaṟa numvirum pēval ceytiṭat
tiraḷoṭum vantaṉañ cekata lattiṉē. 2.8.51
562
kolaimaṉak koṭiyavar kūṭṭat tāṉmaṉa
malaiyaṉī rēviṭiṉ māntar cēṉaika
ḷalaikaṭa lāyiṉu maṇuvaṉ ṟātita
ṉilaipeṟun tīṉeṟi niṟuttal vēṇṭumāl. 2.8.52
563
iruṅkalaik kuricilem mēval kāṇpirāṟ
karuṅkaṭa lēḻaiyuṅ kalakki nīṟatāyp
peruṅkiri yaṉaittaiyum pitirttiṭ ṭōrnoṭi
yaruṅkatirp poḻutiṉi laṭaiku vōmeṉṟār. 2.8.53
564
viṇṇava ruraittavai kēṭṭu meycilirt
tuṇṇiṟai makiḻvoṭu muṇarntu tērntiyaṉ
maṇṇakat teṉṉoṭum vantu ceṉmiṉeṉ
ṟaṇṇalum poṟumaiyi ṉavarkaṭ kōtiṉār. 2.8.54
565
amararuk kiṉiturai yaruḷic ceytapiṉ
ṟamarvarat tiṟalapū pakkar tammoṭu
mumaṟutu māṉali yumvan tuṟṟaṉa
rimaiyiṉi laṭalari yēṟu pōlavē. 2.8.55
566
kāraṇa meṉumpala kalaṉka ṭāṅkimē
lāraṇa veṟṟiveḷ ḷalaṅkal cūṭiyōr
vīravē leṉuṅkatir picumi lēntiṉaṟ
pūraṇa matiyeṉap puṟappaṭṭa ṭārarō. 2.8.56
567
tīṉeṉuṅ koṭimuta ṉiṟuttic cevviyī
māṉeṉu matakari maruṅku cūḻvarap
pāṉala ṉeṉuṅkali māppa rantiṭat
tāṉava ṉaruḷeṉun tāṉai muṉcela. 2.8.57
568
mūturai yeṉṉun tīṉtīṉ mukammateṉ
ṟōtiya perumura colippa nālvaru
mātita ṉamararu maṇiya tāyvara
vītiyi ṉaṭantaṉar vēta vīrattār. 2.8.58
569
aṭaṉapi varuvatu kēṭṭa pūjaki
luṭaluyir maṉamaṟi voṭuṅki yevvaṇa
muṭivatō veṉattimaṣ kiṟaimuṉ ṉēkiyōr
vaṭivuṟuṅ kavitaiyiṉ vāḻttic colluvāṉ. 2.8.59
570
maṟaiteri yaṟivaṉmā likku ceytava
muṟaitara vuruveṭut tutitta tīpamē
kuṟaipaṭāp peruṅkulak kākkuṅ koṟṟava
niṟaipaṭa vulakiṉaip purakku nēmiyōy. 2.8.60
571
maruppoti mukammatu vākki ṉāṟṟiṉa
muraippatu paṭiṟalā luṇmai yillaiyā
ṉiraittaṭar vañcaṉai niṟutti yāraiyu
moruppaṭa māyattu ḷoṭukki ṉāṉarō. 2.8.61
572
vañcaṉai yākiya valayi ṉuṭpaṭu
neñcaral lāṉeṟi nilainiṉ ṟārilai
veñcamark kavaṉoṭum vīram pōkkiniṉ
ṟañciṉa ralatetirn tavaru millaiyāl. 2.8.62
573
varuntiṭa mukammatiṉ māya veḷḷamē
parantati lamiḻntumuṉ pariviṟ ṟāṅkutaṟ
karuntava marakkala māka vantiva
ṇiruntaṉai mārkkamu miṟatta lillaiyāl. 2.8.63
574
niraitiraik kaṭaṟpaṭai nirappi nāmitu
varaiyiṉu mivaṇiṭai varuva tillaiyā
lirunila māntarka ḷiyāruñ cūṟaiyiṟ
coritaru pūḷaiyot tiṭuvar colliṉē. 2.8.64
575
naṉipala putumaiyi napikaḷ vēṭamā
yiṉamoṭu varukuva ṉiyāva rāyiṉu
maṉamalait tiṭamoḻi vaḷarppaṉ meyyeṉak
kaṉaviṉu maṉattiṉiṟ karutal kāvalōy. 2.8.65
576
aṭuttuṟain tapūjaki laḷavi lātacol
leṭutticait tiṭatimaṣ kiṟaivaṉ kēṭṭuḷaṅ
kaṭuttilaṉ kaḷittilaṉ kavitai yāṟcila
toṭutturai yeṭuttavai yevarkkuñ colluvāṉ. 2.8.66
577
taṉṟuṇait tavattiṉar tīyaṟ taṉmaiyiṟ
kuṉṟilar nāṭoṟuṅ kuḷattaip palluṟat
tiṉṟiṭi liratamē ceṉikku miyāvaru
meṉṟiṭi liṉiyavai vēmpuk killaiyāl. 2.8.67
578
poymaiyōr noṭivaraip poḻutiṟ ṟī@ī$rntiṭu
moymaicūḻ kaṭaliṉum viḷaṅkit tōṉṟumāṟ
kaimatak kariyiṉaik karuppai māyttiṭā
tuymatip periyava ruḷattil kāṇparāl. 2.8.68
579
vañcaṉaik kīḻmaiyōr māyak kāraṇa
meñcali luḷatila teṉṉat tōṉṟiṭu
mañcali liṟaivaṉṟū tavarkaḷ kāraṇam
viñcaiyaṉ ṟulakelām viḷaṅki niṟkumāl. 2.8.69
580
tūyavaṉ maṟaivaḻit tūtar ceykaiyu
māyaman tirattavar vaḻakkiṉ vaṇṇamu
nēyamu mummaṟai nikaḻttuṅ kēḷviyi
ṉāyunal laṟiviṉu maṟiva tākumāl. 2.8.70
581
variyaḷi malarttaṭat timaṣku maṉṉavaṉ
kuruneṟi mukammatu koṇṭa peṟṟiyai
yeṟikatir paṭumuṉa miṟṟaip pōtiṉiṟ
ṟerivatuṇ ṭeṉappala kaviyiṟ ceppiṉāṉ. 2.8.71
582
ceviyiṉu muḷattiṉuṅ kāyat tīyaco
lapujaki luraittatun timaṣki ṉātipaṉ
kaviyiṉiṟ coṟṟatuṅ kēṭṭuk kalviyiṉ
mavuluvar kuriciṉmut talipu maintarē. 2.8.72
583
aṟiviṉiṟ kuṇattiṉi levarkku maṉpiṉiṟ
poṟumaiyi ṉaṉṉeṟip pukaliṟ ceykaiyiṟ
ṟiṟaṉmukam matiṉoṭu muvamai cepputaṟ
kuṟupava revarumiv vulaki lillaiyāl. 2.8.73
584
maitaruṅ kavikaiyiṉ vaḷḷal vākkiṉiṟ
poyyeṉap piṟantacoṟ pukalva tillaiyāṟ
kaitavac cūṉiyaṅ kaṟṟu mantirañ
ceypava riṭattiṉuñ cērnta tillaiyāl. 2.8.74
585
peṟṟaṉaṉ vaḷarttaṉaṉ piṟanta nāṭṭoṭut
tiṟṟaināḷ varaiyiṉu mevaro ṭāyiṉum
veṟṟikoṇ ṭiṇaṅkutal viruppa mallatu
kuṟṟameṉ ṟorumoḻi kuṟitta tillaiyāl. 2.8.75
586
piṟapala moḻiyiṉaip pitaṟṟa leṉkolōr
ciṟunoṭip poḻutivaṇ cērvar kaṇkaḷāṟ
ṟiṟaṉuṟak kaṇṭavar ceppuñ ceytiyu
maṟikaveṉ ṟeṭuttapit tāli pōtiṉār. 2.8.76
587
ivvaṇam palamoḻi nikaḻu melvaiyiṉ
maivaṇak kavikaiyar meyyiṉ māṉmata
mavvavaik kuṟṟatū tāka muṉṉamē
cevvinaṉ ṉeṟittimaṣ kiṟaimuṉ ceṉṟatē. 2.8.77
588
ticaikatir taranapi naṭantu tīṉeṉa
vacaiyaṟum pukaḻapul kāci maṉṉaṉuk
kicaitarā maruvala ritayam pōlaniṉ
ṟacaitaruṅ koṭimatiḷ vāyi lāyiṉār. 2.8.78
589
meyyoḷi parappiṭa virinta vāyiliṉ
maiyalaṅ kaṭakarit tiraḷum vāciyum
peykaḻaṟ cēṉaiyu nīkkip peṭpuṟat
tuyyavaṉ ṟirumaṟait tūtar tōṉṟiṉār. 2.8.79
590
māṉmataṅ kamaḻntiru maruṅku meyyeḻil
pāṉmatik katiroḷi parappa vantanan
nāmaṟaik kuricilaik kaṇṭu naṇpoṭun
tēṉaviḻ toṭaiyalā ṉetiriṟ ceṉṟaṉaṉ. 2.8.80
591
aṇitimaṣ kiṟaiyeḻun tetiri ṉaṉpoṭu
maṇiyoḷi mukammatai maruṅki ruttinaṟ
paṇiviṭai yoṭumpala pakarnta ṭikkaṭit
taṇivilā makiḻmoḻi cāra nōkkiṉāṉ. 2.8.81
592
maruṅkiṉi liruttimā likku taṉmaka
ṉiruṅkuḻu nāppaṇi ṉiruppak kāpirka
ḷoruṅkuṟa nōkkiyuḷ ḷuṭaintu māmukam
peruṅkukai vaṅkamot taḻuṅkip pēcuvār. 2.8.82
593
kaṉṉalaṅ kaḻaṉicūḻ timaṣkuk kāvala
ṉiṉṉaṇa meḻunteti riṟaiñcip pōntaṉaṉ
muṉṉamiyā ṉiṉaittavai muṭiva teṉkoleṉ
ṟaṉṉavar cañcalit tavala muṟṟaṉar. 2.8.83
594
tiruntilāk kāpirkaḷ cintai nontava
ṇiruntatum hapīpuṭa ṉapiyi runta tum
poruntuṟak kaṇṭupoṟ puricai cūḻtara
varuntimaṣ kavarcila vacaṉaṅ kūṟuvār. 2.8.84
595
nilantaṉiṟ cuvaṭila niḻalun tōṉṟila
kalantumey yoḷiyoṭu naṟaika maḻntaṉa
calantaru kavikaiyoṉ ṟeḻuntu cārntaṉa
kulantaru maṉuvala reṉṉak kūṟuvār. 2.8.85
596
vēṟu

aruḷi ṉōkkamu mamutuku vacaṉamu maḻakā
yiruḷi lātamey yavayavat tācilak kaṇamun
teruḷuṅ kalviyum poṟumaiyu niṟaintavic cēyai
maruvi lātaḷa viṭaṟkari teṉaccilar matippār. 2.8.86
597
iṟaivaṉ ṟūtuva reṉṟatu miṟaitiru vacaṉa
maṟaiyi ṟaṅkiya teṉṟatu mārkkameṉ ṟatuvu
niṟaiyum vākkiṉiṟ ṟerivatu nikarilin nakarā
raṟaiyum vācakam paṭiṟeṉac cilareṭut taṟaivār. 2.8.87
598
matiyi lāmaṉat tapujakil varaintapat tirattuk
kitaya nērntivaṇ vantaṉa mivaṉmoḻi kēṭki
latika poṉṉula kiḻantupāḻ narakaṭai vatalāṟ
patiyi ṉallaṟi vilainamak keṉaccilar pakarvār. 2.8.88
599
patti rattiṉāṟ kaṭitiṉip patiyaṭain tivarta
mutta rattiṉuk koḻukiyuṟ pavipavan tuṭaittu
mutti yeytutaṟ keḻutiya mutalviti yiyaṟṟuñ
citti rattiṟa ṉiḵteṉac cilareṭut ticaippār. 2.8.89
600
kaṇpa ṭaittava rivareḻiṟ kāṇpavar mukattiṟ
puṇpa ṭaittava rivartamaik kāṇkilār putiyōṉ
paṇpa ṭaittacoṉ maṟainapi patampaṇi yātār
maṇpa ṭaittatiṟ paṭaippala reṉaccilar vakuppār. 2.8.90
601
aṇṭar nāyaka mukammatiṉ kāraṇa maṉaittuṅ
kaṇṭu nalvaḻi yoḻukippoṉ ṉulakukai vilaiyāyk
koṇṭu pōvataṅ kaṭaintaṉa meṉaccilar kuḻumi
viṇṭu meypuḷa keḻakkaḷip poṭumvirit turaippār. 2.8.91
602
uṟuti yānama taracapu jakilurai kēṭṭu
maṟukum vempakai viḷaittiṭi laṉaivaru matiyā
taṟuti yīteṉa varacuṭa ṉapujakil taṉaiyun
teṟuta lētuṇi veṉaccilar teḷintucep puvarāl. 2.8.92
603
mukammatu tamakkiṭar ceyatti maṣkumaṉ ṉavaṉuñ
cekata lattuṟai maṉṉava raṭaṅkaluñ ciṉantē
yikalpo rattuṇin tetiriṉu miruṅkatirp paṉiyā
yakalva tallatu muṭivatil leṉaccila raṟaivār. 2.8.93
604
īta lāṟcila vuraipiṟar tarattimaṣ kiṟaivaṉ
kāta lāṉmukam matutiruk kaviṉmuka nōkki
mūtu raitteḷi viṉumaṟai yiṉumutir moḻiyāyp
pōta rattoṭum pukaḻoṭu mitattoṭum pukalvāṉ. 2.8.94
605
varicai hāṣimeṉ kulattiṉi lutittamā maṇiyē
taruma larppuya aptullā tarutiru makavē
yiruni lattavark kicaintiṭa veṉatuḷat tirunta
vuraiyi ṉiṟcila kēṭṭiyeṉ ṟiṉiteṭut turaippāṉ. 2.8.95
606
tantai tāytamar tamvaḻi yoḻukilā tatuvu
menta ṉāyaka ṉoruvaṉuṇ ṭeṉṟatu meḻilā
yanta nāḷaiyiṉ varuṅkupa liṉaippaḻit tatuvum
vanta teṉṟaṉak karumaṟai yeṉavakut tatuvum. 2.8.96
607
napiyu nāṉalā liṉiyilai yeṉanaviṉ ṟatuvum
puviyu ḷōrkkelā morukali māveṉap pukaṉṟu
cevicu ṭaccuṭa vuraittatuṅ kulattoṭu tiṉamun
tavirki lāppakai koṇṭatun takuvataṉ ṟumakkē. 2.8.97
608
iṉṉa vācakaṅ kūṟanam miṟaiyavaṉ ṟūtāy
maṉṉu naṉṉapi mārkkuṟun toḻiṉmutaṉ maṟaiyōr
coṉṉa coṟpaṭip periyarkkuñ ciṟiyarkkun tōṉṟa
muṉṉi laippaṭi mikutikā raṇaṅkaḷai muṭippār. 2.8.98
609
piṟanta palluyi raṉaittumuṟ piraḷaya mataṉi
liṟanti ṭāvakai nūkunaṉ ṉapiyiṉi taḷittār
niṟanta ḻī iyipu ṟāhinaṉ ṉapiperu neruppaic
ciṟanta meṉmalar vāviyiṟ kuḷirtarac ceytār 2.8.99
610
muraṇi ṭumpiru vūṉmuṉa maṟainapi mūcā
karata lattuṟai kōṟaṉaik perumalai kaṭuppa
varava mākkiṉa rariyatā vūtuval lirumpai
yuruku meṉmeḻu kākkiṉar ceṟunarneñ curuka. 2.8.100
611
niṟainta nīṇati yiṭaṅkariṉ vāyiṭai neṭunā
ḷiṟanta varkkuyir koṭuttaṉar maṟainapi yīcā
vaṟainta veṇṭiraik kaṭaṟpaṭu talattivai yaṟiyā
tuṟainta pēreva rāmiṉā vayiṟṟiṉi lutittōy. 2.8.101
612
paṇṭu mēlavar kāraṇap paṭikkavar kalimā
koṇṭi runtavar cilariṉaṅ kuvalayat turavōr
kaṇṭu tēṟiṭum paṭitaruṅ kāraṇa ruḷarēṟ
ṟoṇṭu ceytiṭā revareṉat timaṣkiṟai coṉṉāṉ. 2.8.102
613
vēta nannapi kēṭṭeti raracaṉai viḷittip
pōtu raittaṉai naṭunilai niṉṉuḷam poṟutta
tētu kāraṇa kāriyaṅ kuṟitteṭut teṉakkuk
kōti lāturai yeṉavurait taṉarnapik kuricil. 2.8.103
614
kurici lākiya mukammati ṉuraicevi kuḷira
varuḷi ṉōkkoṭu maṉakkaḷip poṭuñcira macaittut
teruḷi ṉāṭoṟun terintutaṉ cintaiyāṟ ṟiraṭṭum
poruḷa tākiya naṉmoḻi timaṣkiṟai pukalvāṉ. 2.8.104
615
matiyi ṉuñceḻuṅ katirtaru mukamukam matuvē
katiriṉ veyyavaṉ mēṟkaṭaṟ pukakkakaṉ muḻutu
mutirum valliruḷ parantiṭa vēṇṭumpiṉ murampāṟ
potiya pūkkupai ceṉkirik kuṭumiyiṟ pukuntē. 2.8.105
616
niṉṟu nīrama vācaiyiṟ kalainiṟai matiyam
veṉṟi veṇṭiraik kaṭaṉmukaṭ ṭeḻacceyal vēṇṭuṅ
kuṉṟi ṭāteḻun tantaraṅ kulavippiṉ ṉiṟaṅkit
toṉṟu tōṉṟukaḵ pāmicai tōṉṟavum vēṇṭum. 2.8.106
617
irunta pūraṇa matiyanaṉ ṉiṭattiṭai yiṟaṅki
varunti ṭātukaḵ pāviṉai yeḻutaram valamāyt
tirunta vantupiṉ ṉuṭpukun tiṟaivaṉaic cirañcāyt
tarunta lattoṭu mitayamaṉ puṟattoḻa vēṇṭum. 2.8.107
618
vaṇaṅki yaṅkirun teḻuntupoṉ vāyilaik kaṭantu
kaṇaṅkoṇ māntari ṉaṭunaṭan taḻakoṭu kaṭiti
ṉiṇaṅkoṇ mālvarai yēṟiniṉ ṟummuṭa ṉiyalpāyp
piṇaṅki lātanaṉ moḻipala pēcavum vēṇṭum. 2.8.108
619
āti nāyaka ṉoruvaṉuṇ ṭeṉavumaṅ kavaṉṟaṉ
ṟūtar nīrnapi yeṉpatu maṟapeṉuñ coliṉāṟ
pāta lattiṉi livāyaruñ ceviyuṟap pakarntap
pōti ṉuntiruc caṭṭaiyuṭ pukutavum vēṇṭum. 2.8.109
620
aṅki runtiru piḷavatā yaṇiceḻum valatu
ceṅka rattuṟai caṭṭayiṟ puṟappaṭat tiṟattōr
paṅkiṭakkarac caṭṭaiyiṟ puṟappaṭap parivā
yiṅki tattoṭuṅ kuṟaiyaṟa vetiravum vēṇṭum. 2.8.110
621
orupa kuppeḻu vāṉiṉiṟ pukuntoru pakuppu
viriti raippaṭu vāṉpukun tantaram viḷaṅkap
poruvi lātiru paṅkumōr matiyeṉap poruntip
paruti vāṉakat tiṭaikkatir parappavum vēṇṭum. 2.8.111
622
parappum veṇmati piṉṉumip pārelā maṟiya
vurappi nāyaka ṉoruvaṉeṉ ṟavaṉmaṟaik kurittāy
varappa ṭuntiṟaṉ mukammateṉ ṟarumoḻi vakuttu
virippar tīṉilai yeṉpatum viḷakkavum vēṇṭum. 2.8.112
623
īte lāmuṭit tiṭuvirē ṉummuraik kiṇaṅkik
kāta lāliṇai yaṭimicaic ciramukaṅ kaviḻtti
yāta rattileṉ ṟiraḷoṭun tīṉilaik kākip
pōtu vēṉeṉa vuraittaṉaṉ timaṣkiṉaip purappōṉ. 2.8.113
624
uḷḷa mītiṉi litukolō viṉṉumaṟ ṟuḷavō
viḷḷu vāyeṉa napitimaṣ kiṟaivaṉai viḷittuk
kiḷḷai yiṉṟira ḷaracaruñ cēṉaiyuṅ kēṭpak
kaḷḷa neñcapū jakilmaṉaṅ karukakkaṭ ṭuraittār. 2.8.114
625
pukaluñ coṟcevi pukattimaṣ kiṉiṟpura valaṉu
makama kiḻccikoṇ ṭivaiyalāl vēṟeṉṉeṉ ṟaṟaiya
vikaṉma ṉattavar mukamaraik kiruñcaci yeṉalāy
makita lampukaḻ napiyeḻun taṉartiru maṉaikkē. 2.8.115
626
karinta cintaiya ṉapūjakil kaṭitiṉi leḻuntu
purinta poṉmalarp puyattimaṣ kiṟaivaṉaip pōṟṟi
varunti lātucam matittaṉaṉ mukammatu miṉimēṟ
ṟerinta taṅkavaṉ paṭiṟeṉa vuraittayal cērntāṉ. 2.8.116
627
vāynta pēravai viṭuttiṉa māntarai viḷittuc
cāynta puntiyaṉ mukammatiṉ caritaiyum valiyu
māynta vētamu mārkkamum vaṇakkamu maṟivun
tēynta tiṉṟeṉa apūjakil kuluṅkiṭac cirittāṉ. 2.8.117
628
maruva lārurai cevikkiṭā teḻiṉmukam matumap
poruvi lāvaṇaṅ kaṭantutan tirumaṉai pukuntu
perukuṅ kēḷviyiṉ kuvailitu tavattiṉiṟ piṟanta
virima larkkuḻaṟ ṟerivaiyai yarukiṉil viḷittār. 2.8.118
629
aṭarnta vēlviḻi maṭantaiyai yarukuṟa viruttit
tiṭanta ruṅkatir vēṟakara talattimaṣ kiṟaimu
ṉaṭanta vuttara maṉaittayum varaṉmuṟai naviṉṟār
maṭanta rātanaṉ maṟaimaṉa valimukam matuvē. 2.8.119
630
aṭikaḷ kūṟiya moḻivaḻi kēṭṭakan tuṇukkik
kaṭikoṇ meṉmalarp pallavac ceḻuṅkara mēnti
neṭiya vāveṉa tuyiravar maṉattiṉi ṉiṉaitta
paṭimu ṭittaru ḷeṉṟiṟai yoṭupakarn tirantār. 2.8.120
631
aṉṟu nannapi taṉittoru vayiṉuṟain taṟivā
ṉiṉṟi raṇṭiṟak attunaṉ ṉeṭiyaṉai vaṇaṅki
veṉṟi tāveṉa viruntaṉar viraiviṉvan taṭaintār
teṉṟi ṟaṟṟama tuyireṉa varuñjipu rīlē. 2.8.121
632
eṉakku ṟuntuṇai yēyuyi rēmuta liṟaiyeṉ
ṟaṉakku makkuca lāmeṭut turaiyeṉac cāṟṟic
ciṉakkuṅ kāpirka ḷoṭuntimaṣ kiṟaivaṉcep piṉatum
niṉaikku muṉvaru meṉṟaṉa ṉeṉanikaḻt tiṉarāl. 2.8.122
633
maṉṟaṉ meymukam matiṉurai maṟuttiṭā tēva
leṉṟuñ ceytavark kamaittaṉaṉ matiyaiyeṉ ṟiṟaiyōṉ
veṉṟi yāyppiṉu muraittaṉa ṉeṉumurai virittār
kuṉṟi lāpperuñ ciṟaiceṟi vāṉavar kōmāṉ. 2.8.123
634
viṇṇa varkkiṟai yivaiyalāṟ palapala virittu
maṇṇa kattirun tarumvicum paṭaintapiṉ makiḻvā
yaṇṇa lākiya mukammatu makattiṉiṟ kaḷippuṟ
ṟeṇṇa miṉṟiyaṅ kiruntaṉar tiruntala riṭiyiṉ. 2.8.124
635
maruva larkkari nikarapit tālipu maṉṉar
tiruma ṉaippukun tiruntutam muḷattiṉiṟ ceṉitta
paruva raṟperu nōyiṉāṟ ṟaṉittuṭal pataittut
teriyun tēṟṟamu nalakkamum varaccila pukalvār. 2.8.125
636
kāṉa kaccurat tiṭainati yaḻaittaṉar kaṭiti
ṉūṉa runtiya pulipaṇi taraveti ruraittār
pāṉu viṉkatir maṇimuṭi yaravoṭum pakarntā
rīṉar vaṉkolaik kaṟuṅkaram poruntiyaṅ kiruntār. 2.8.126
637
nilava ḻaittiṭat timaṣkiṟai nikaḻttiṉa ṉavaṉmu
ṉalaivi lātetirn taṟuticoṟ ṟaṉarula kaṟiya
vilaku kāraṇa mevveṇa muṭiyumō veṉattam
malaivi ṉāluṭaṉ matiyaṟa mayaṅkiṭuṅ kālai. 2.8.127
638
irunta villakat torumati ḷiṭiyeṉa muḻaṅki
virinta ceṅkatir vēlapit tālipai viḷittut
tiruntum poṉṉakar vāṉavar moḻiyeṉat teḷiyap
porunta naṉkuṟat teritara viṉiyaṉa pukalum. 2.8.128
639
melivu meṇṇamuṅ kavalaiyum virainteṭut teṟimiṉ
valiya vaṉṉaru ṇiṉmaka viṭattiṉiṉ malivāyt
tolaivi lāpperuṅ kāraṇam viḷaippatāṟ cuṭarveṇ
ṇilavu miṟṟaiyil varūumatu maṟuvaṟa niṟaintē. 2.8.129
640
maruva lārperuṅ kiḷaiyoṭuṅ kuḻuvoṭum vataṉaṅ
karuki yaṅkavar valiyiḻan tiṭutalkaṇ ṭaṟimi
ṉariya tīṉeṉuñ ceḻuṅkatirk kupiriru ḷaṟuttup
peruku meṉpatuṅ kēṭṭaṉa raṟiviṉiṟ periyōr. 2.8.130
641
nikati peṟṟilā vaticaya miḵteṉa niṉaittu
mukamma tiṉṟiru maṉaipukut tavarvayi ṉuṟaintu
pakara ruñcutai matiṇmuṟai pakarntataip pakarntār
cekata lattiṉum viṇṇiṉum perumpukaḻ ciṟantōr. 2.8.131
642
tantai kūṟiṭa vāṉanta muḷattaṭan tatumpi
yentai yīreṉap pōṟṟiviṇ ṇavarkkiṟai yicaitta
manti rattaiyum varaṉmuṟai vakutteṭut turaittār
kanta meṉmalarp puyavapit tālipuṅ kaḷittār. 2.8.132
643
aviru meyyoḷi mukammatē yummiṭat tavaṉāṟ
puviyiṉ mikkuyar celvamum perumputu maikaḷun
tavirki lātuvan taṭaivatuṇ ṭeṉappala cāṟṟit
tivaḷu mālaika ṭuyalvara maṉaivayiṟ cērntār. 2.8.133
644
aṟṟai nāḷakaṉ ṟarumperum pukaḻmukam matuvu
maṟṟai nāḷuyirt tōḻarka ṭamaivara vaḻaittuk
kuṟṟa maṟṟatam peruṅkulat tavaraiyuṅ kūṭṭi
yoṟṟar muṉpukap piṉṉeḻun taṉarkuḻu vuṭaṉē. 2.8.134
645
koṭiya pātakam vañcaṉai kupirkolai yaṉaittu
maṭiya nallaṟaṅ kuruvoṭum varuvaṉa pōṉṟuṅ
kaṭikoṇ māṉmataṅ kamaḻtarat teruttalai kaṭantu
muṭiyiṉ maitavaḻ kakupattul lāvaimuṉ ṉiṉarāl. 2.8.135
646
uyiru ṟuntuṇait tōḻamai nālvarka ḷuṭaṉē
vayira voṇkatirk kakupattul lāvalañ cūḻntu
ceyira ṟattoḻu tiruntiṉat tavaruṭaṉ ciṟappa
viyalpe ṟuntaṉi maṟaimukam matunapi yeḻuntār. 2.8.136
647
vaṭivu ṟuñcala tarakkuṭai niḻaṟṟiṭa vāṉōr
neṭuva cumpiṭai yiṭaṉaṟat ticaiticai neruṅka
vuṭalu ṟumpaṭaip pevaiyunal vāḻtteṭut tolippap
puṭaipa rantiṉam varanapi poruppiṉi lāṉār. 2.8.137
648
ciṟuva runtuṇai mulaiyaṇai pirintiṭāc cēyu
maṟuku maikkaya lañcaṉa viḻimaṭan taiyarun
teṟuka tirppaṭaip paṉṉakar mākkaḷuñ cilaiyak
kuṟuki niṉṟaṉar nālvakaik kulantalai mayaṅka. 2.8.138
649
kaṉaiku raṟciṟu kaṭperuñ cevimata kariyum
puṉaima yirkkaṭu vicaivaḷai mukappura vikaḷu
miṉama ṇikkaṭaṟ cēṉaiyum puṟappaṭa veḻuntāṉ
vaṉaca meṉmalart taṭantikaḻ timaṣkumaṉ ṉavaṉē. 2.8.139
650
tivaṭa ṭaṅkaṭaṟ calañcala muraṟarat ticaiviṇ
ṭavaḻta ruṅkuṭait tiraḷkaḷuṅ kavariyun tayaṅkat
tuvaṭa ruṅkoṭi malitarap palliyan toṉippak
kuvaṭa ṭaṅkaluñ cerukiṉa niṟaintaṉa kuḻumi. 2.8.140
651
muruka larttarup poruppiṭan toṭuttaṇi mutirnta
teruvum vītiyuṅ kāṉamum pārttiṭun ticaiyu
miruti lattiṭai yeḷḷiṭa viṭamari teṉalāyp
peruki niṉṟatu niṟaitaru maṉuppira ḷayamē. 2.8.141
652
kalaiyi ḻantaṉa māṉiṉa maṭicurai kaviḻpāṉ
mulaiyi ḻantaṉa kaṉṟukaḷ vilaṅkiṉa muḻutu
nilaiyi ḻuntaṉa paṟavaika ṇeṭumvicum peḻunta
malaiya miḻntiya tiraitaru veṉumaṉuk kaṭaluḷ. 2.8.142
653
eṟinta veṇṭiraik kaṭaṉmukaṭ ṭeḻuntuviṇ ṇēkic
ceṟinta pārmaṉuk kaṭaliṉaik kaṇkaḷāṟ ṟericit
tuṟainta tiṇkati rāyiraṅ karaṅkaḷu moṭukkik
kuṟainta kāntikoṇ ṭiravimēṟ kaṭaliṭaik kutittāṉ. 2.8.143
654
aṭarum vāṉṟirin tuṭaliḷaip pāṟṟutaṟ kaṇimēṟ
kaṭala ṇaittirait tukiliṉiṟ katirkkara mūṉṟi
yuṭalku ḻaittiṭac cekkariṉ paṭattiṉuḷ ḷuṟaintu
paṭarum pēroḷi maṟaintiṭap paṭuttaṉaṉ paruti. 2.8.144
655
matiyi ṉaippakir taranapi malaimicai vāṉōr
tutice yattaṉi niṉṟaṉar katiraiyun toṭarntu
patiyi ṉiṟṟaru keṉṟiṭiṟ pakarvateṉ ṉeṉatta
ṉitaya maccamuṟ ṟaṭaintapō laṭaintaṉa ṉiravi. 2.8.145
656
anta rattamā vācaiyi ṉapimati yaḻaippa
vanti runtaṉar vāṉava revarumeṇ ṇilatti
linta vāṉakat tiruppatu paḻuteṉa viravi
cintu veṇṭiraik kuṭakaṭa liṭattiṉiṟ cērntāṉ. 2.8.146
657
māti rappuya napimaṉaṅ kaḷippuṟa matiyaik
kōti lātivaṇ koṭuvaru vēṉeṉak kuṟittu
vīti vāṉaka vaḻiyiṉait toṭarntumēṟ kaṭaluṭ
ṭūtu pōṉava rottaṉaṉ corikatirc cuṭarōṉ. 2.8.147
658
veyya vaṉkaṭaṟ pukuntapiṉ cekkarmē leḻunta
tuyyu meṉmaṟai mukammatiṉ moḻiyiloṉ ṟataṉaip
poyyeṉ pārkiḷai yoṭumuṭal poritarap puḻuṅki
yaiya maṟṟeḻu narakiṭai neruppeṉa lāmāl. 2.8.148
659
vēṟu
viritarum pakutik katirkaḷait tēkki
mēṟkaṭal koppaḷit taṉapōṟ
ṟeritarac cēntu cekkarviṇ ṇilaṅkac
ceḻumaṟai pukaḻmukam matupūc
corimatu vitirkkum poriyarait tarukkaḷ
cuṟṟiya varaimicai yēṟi
maraimalar poruvā virukara mēnti
vallavaṉ ṟaṉaiyiran turaippār. 2.8.149
660
ātinā yakaṉē yaḻivilā tavaṉē
yaḷavaṟut tiṭaṟkarum poruḷē
cōtiyē yevaiyi ṉuvamaiyil lavaṉē
toṭariṉpa tuṉpamaṟ ṟavaṉē
nītiyē kupirar teḷitarum paṭiyā
ṉiṉaittavai muṭittiṭeṉ ṟurukik
kōtaṟa maṉamum vākkumoṉ ṟākik
kutātaṉai yaṭikkaṭip pukaḻntār. 2.8.150
661
irantuniṉ ṟataṟkā yātival lavaṉu
miruṭṭaṟai malakkiṉaik kūvip
parantiṭa viruḷiṟ ciṟiteṭut tūcit
tuḷaiyiṉuṭ paṭaviṭu keṉṉat
tiruntiṭa vuraippa ammalak keḻuntu
ceṟiyiruṭ piḻampiṉiṟ ciṟitu
poruntiṭa viṭuttār kakaṉamum puviyum
potuvaṟa viḻuṅkiya taṉṟē. 2.8.151
662
maṉuneṟi piḻaitta apujakil kotitta
maṉattiṉu miruṇṭamaik kaṭaloṉ
ṟiṉamaṇi koḻikkum paravaiyuṅ kiriyu
meṭuttakaṭ ṭiṭaimaṭut teriyun
tiṉakara ṉulavum viṇṇiṉait taṭavit
ticaiticai yiṭaṉaṟac cerukit
taṉinilai perukum piraḷaya meṉalāyc
cakattiṉiṟ parantaval liruḷē. 2.8.152
663
karaipura ḷiruḷā lakkiṉik koḻuntuṅ
karintukaṇ ṇiṉiloḷi maṟuki
virikatir maṇiyiṉ kulaṅkaḷu miruṇṭu
vicumpiṭaik kaṇaṅkaḷu maṟaintu
corimata kariyum pariyoṭi ratamun
tuvaṇṭaṇi maṟukilan tōṉṟā
toruvaruk koruvar vataṉamun teriyā
tulakameṅ kaṇumayaṅ kiyatē. 2.8.153
664
muṭivuṟuṅ kālat tiyaṟkaiyō valatu
mukammataik kuṟaipaṭa niṉaitta
koṭiyavar poruṭṭāl viḷaittiṭum pavamō
kuvalayat tutittiṭu mānta
riṭaruṟa vevarkkuṅ kaṇṇoḷi maḻuṅki
yiruntatō matimayaṅ kiyatō
paṭarviṭa mulakiṟ parantatō vevaiyeṉ
ṟuraippari teṉappatai pataittār. 2.8.154
665
kaṉamukiṟ kavikai mukammatu viḷaitta
kāraṇa muḷatitaṉ ṟeṉpār
tiṉakara ṉiṟantu pēriru ḷaracu
celuttiṭuṅ kālamī teṉpār
maṉamakiḻ taravan taṭaintava revaru
maṉaiyiṭam pukalari teṉpā
ciṉamoru kaṭikaip poḻutiṉiṟ ṟeriyā
tiṟantiṭuṅ kālamī teṉpār. 2.8.155
666
aṉpiṉark kiraṅkāt taṟukaṇaṉ koṭiya
ṉapūjaki loḻiyunā ḷaḷavun
tuṉpamu moḻiyā tiṉamperuṅ kēṭu
cūḻtara viḷaintiṭu meṉpā
riṉpuṟu napicoṟ kiṇaṅkilā rirukku
nakariṉu mirukkoṇā teṉpār
vaṉperu miruṭīrn tuyvirē ṉaṭakku
māṟṟamu miḵteṉa matippār. 2.8.156
667
malvitam payiṉṟu tiraṭarum puyattār
mukammataik tiṉantoṟum pakaittuc
celvuḻi maṟutta apujaki laḻaitta
timaṣkiṉuk kiṟaivaṉaic ciṉantu
kolvitac cūḻcci yitukoleṉ ṟuraippār
kutātiru varuḷiṉāl vāṉil
velvitap putumaik kāraṇa malatu
vēṟutuṉ pilaiyeṉa virippār. 2.8.157
668
uyiriṉum piriyāt tuṇaivaraik kāṇā
tulaintiṭu maṭantaiyar cilarē
ceyiraṟu makavait tavaṟaviṭ ṭalaintu
tirintiṭu maṭantaiyar cilarē
kuyilpurai yamutak kiḷimoḻi maṭavār
kuḻuppirin taḻuṅkuvar cilarē
mayaluṟaḻn taṇiyum paṇiyiḻan tiraṅki
maṟukuṟu maṭantaiyar cilarē. 2.8.158
669
teritarā viruḷā laracarun tērccit
tuṇaivarum varicaimaṉ ṉavarum
pariyiṉiṉ ṟiḻinta vīraru maṟṟap
paṭaikkalat tavarkaḷu nakariṟ
perukiya mānta raṉaivaru niṟainta
peṇṇiṉat tuṭaṉṟalai mayaṅki
viritarun talaimat teṟitarun tayiriṉ
mikkuṭain taṟamiṭain taṉarē. 2.8.159
670
putunaṟa varunti variccurum piraikkum
poḻiluṭaip poruppiṭait tiraṇṭa
mutumarat tuṟainta paṟavaika ḷaṉaittu
muyaṅkiya peṭaiyiṉaik kāṇā
tatir tarum vāyviṭ ṭantara muḻutu
maraṟṟuva takumatu noṭikkuṇ
matiyaḻait tiṭuva raiyuṟa leṉuñcoṉ
māṉiṭark kuraippaṉa pōlum. 2.8.160
671
vilaṅkiṉaṅ kalaiyap paṟavaikaṇ maṟuka
mētiṉip paṭaippuḷa vevaiyuṅ
kalaṅkiṭak kalaṅkit timaṣkiṉuk karacaṉ
kaṇkoḷāp putumaiyāyc ciṟanta
nilaṅkoḷa niṟainta maṟaimukam matuvai
neñcuṟap pukaḻntumuṉ ṉilaiyāyp
palaṉkoḷum patamum paṭaittaṉa meṉṉap
paṇpoṭu kaḷitteḻun tiruntāṉ. 2.8.161
672
mīṉaka ṭuriñcuṅ kuvaṭṭiṭai vaṭivāy
viḷaṅkiya mukammatai viḷittu
vāṉamaṭ ṭiruṇṭa koṭiyaval liruḷai
maṟaipaṭa noṭiyiṉiṉ māṟṟip
pālaṉaṅ koḻikku niṟaintaveṇ matiyaip
paravaiyiṉ mukaṭṭeḻap paṭutti
yīṉamaṟ ṟivaṇil varavaḻait tiṭuka
veṉṟaṉaṉ timaṣkiṉuk kiṟaivaṉ. 2.8.162
673
tiraittaṭat talarttēṉ cēliṉañ citaṟun
timaṣkiṉuk kiṟaiyavaṉ ṟeriya
vuraittaco luḷattū ṭiruttinan napiyu
muṭaiyava ṉiṭattiṉi nōkki
niraittaval liruḷaic caṭutiyi lakaṟṟi
nīṇilāk katirkaḷkop paḷippat
taraittalam pukala muḻumati yaḻaittuc
tarukaveṉ ṟiṉiturait taṉarē. 2.8.163
674
iṟaiyavaṉ ṟaṉainaṉ ṉayamaṉat tirutti
yirantuniṉ ṟiṭumporuṭ ṭataṉā
laṟaitarun tiraimut tiṟaittapaiñ calati
yakaṭṭiṭai yiruntuveṇ kalaika
ṇiṟaipaṭap parappi vicumpuṟat taṭavi
neṭumpuvi yaṭaṅkalu nayiṉār
maṟaipaṭāp pukaḻiṉ koḻuntiṉiṟ pūtta
malareṉa veḻuntatu matiyam. 2.8.164
675
tiṇicuṭarc cuvaṉat tarampaiya ramarar
tiṉantoṟum paraviya nayiṉā
raṇipeṟat timaṣkuk kiṟaimaṉaṅ kaḷippa
vavaṉiyil tīṉpayir paṭarap
paṇineṭum paṭattiṟ kiṭantapā ruṭutta
paravaivēn taṉukkuveṇ ṭaraḷa
maṇiyiṉi lamaitta ceḻumuṭi nikarppa
vantatu niṟaintaveṇ matiyam. 2.8.165
676
iṭaṉaṟak kalaikaḷ perukiya matiya
meṅkaṇuṅ katirkaḷviṭ ṭeṟintu
kaṭukaviṭa maṉaiya viruṭkula maṟuttuk
kakaṉmukaṭ ṭoḷicutai tīṟṟi
maṭalaviḻ kuvaḷai matumalar malartti
mukammatait teḷitara nōkki
miṭaluṭaik kupira rakamukaṅ karukki
viṇṇakat tiṉiteḻun tatuvē. 2.8.166
677
viṇṇakat tamutaṅ kāṉṟaveṇ matiya
mīṉaṭu matiyiṉiṟ ṟikaḻntu
maṇṇaka nōkki melamelat tāḻntu
makkamā nakariyiṟ kakupā
naṇṇiviṇ mukaṭṭi ṉaṭunilai nōkki
nalaṅkeḻuṅ kalainilā voḻukap
paṇṇutaṟ kiyainta veḷḷiveṇ kuṭampōṟ
parivuṟa viṉituvan tuṟainta. 2.8.167
678
paṭiyiṉiṟ cuvaṉap patinikart taṉaiya
paḻamaṟaip paḷḷiyiṟ ciṟanta
koṭumuṭi yeṉalā yuṟaintaveṇ matiyaṅ
kuvalayat tiṭattiṉiṟ ṟāḻntu
vaṭivuṟuṅ kakupā vāyili ṉetirntu
makiḻvoṭu meḻutaram valamvan
tuṭalkuḻait tariti ṉuḷḷuṟap pukuntaṅ
kuṟaintatu ticaiticai yoḷira. 2.8.168
679
naṟaikuṭip pukunta kakupattul lāvi
ṉaṭuvirun toḷirumā matiya
miṟaivaṉaip parivi ṉoṭumaṉap payattā
liruntarai yiṭattiṉiṟ ṟoḻutu
muṟaimuṟai paṇintu palataram pukaḻntu
mukammatu napiyaiyum vāḻtti
niṟaimatik katirttāḷ vāyilaik kaṭantu
niṉṟatu nilampiṟaṅ kiṭavē. 2.8.169
680
mutirkati reṟitta kakupattul lāviṉ
muṉṟiliṟ ciṟantaveṇ matiya
matuviri poḻilcūḻ varaiyiṭai nōkki
vantumā maṟaimukam matuvai
yetirtarap paṇintu calāmeṭut tōti
yiṇaimarai malarppatam pōṟṟi
vitiyavaṉ ṟūtar pēriṉiṟ kalimā
virainteṭut turaittuniṉ ṟatuvē. 2.8.170
681
tiruntinaṟ kalimā vōtimuṉ ṉetirnta
ciṟappiṉai nōkkinaṉ ṉeṟiyāy
varuntiṭā teṉatu varaviṉai yevarkku
mavuleṉa mukammatu mavulap
poruntiya maṉattiṟ kaḷippoṭum vākkiṟ
pukaḻoṭum poḻinilā matiya
miruntava revarkkun teritara vaṟapi
micaiyiṉiṟ ṟeḷitara viyampum. 2.8.171
682
neṭiyavaṉ paṭaippep poruṭkumuṉ ṉoḷiyāy
niṉṟupi ṉaptullā vayiṟṟil
vaṭivuṟu maracā yutittanaṉ ṉapiyē
mukammatē taṉiyavaṉ ṟūtē
paṭiyiṉuṅ kalimāp pakarntavar cuvaṉap
patiyiṭai kuvarpaka rātār
keṭunara kaṭaivar caratameṉ ṟevarkkuṅ
kiḷattiniṉ ṟatuceḻu matiyam. 2.8.172
683
pāriṉi levarkkun tōṉṟiṭa matiyam
paḻamaṟai mukammatiṉ meyyiṟ
pōrvaiyiṟ pukuntaṅ kuraṉaṭu viruntu
poruvaṟa virupakup pākic
cīrpeṟa valatu karattiṭai yorupāṟ
ceḻumiṭak karattiṉi lorupā
lērpeṟa veḻuntu mukammatuk ketirā
yirupiṟai yilaṅkaniṉ ṟaṉavē. 2.8.173
684
muṉṉetirn tilaṅku morupakup peḻuvāṉ
muritiraik kaṭaṉmukaṭ ṭēkip
piṉṉoru pakuppuk kuṭakaṭaṟ pukuntu
peruvicum piṭaiyiṉiṟ piṟaṅkit
taṉṉiru pakuppu mantarat tulavit
tavaṇilāk katiroṭun tāḻntu
maṉṉiya kakupāk kuṭumimēṟ ciṟantu
maṟuvaṟap poruntiya taṉṟē. 2.8.174
685
ulakelām viḷaṅkac ceḻuṅkatir parappi
yoḷirtara vayaṅkumā matiya
nilamicai yutitta mukammatē yevarkku
neṭiyavaṉ ṟūtareṉ ṟicaittuk
kulavumep paṭaippu mivartamak kīmāṉ
koṇṭatu caratameṉ ṟaṟaintu
malitara napikkuc calāmeṭut tētti
vaḷarntatu vāṉakat tiṭattil. 2.8.175
686
vāṉakat tulavi yamutaveṇ katirkkāṉ
mānilap parappelām parappi
mīṉoṭuñ ceṟintu taṉṉara ciyaṟṟi
viraivoṭu mēṟṟicai paṭarntu
tēṉiṉa miruntu putunaṟa varuntic
ceḻittiṭum peruntaṭat tirunta
pāṉalaṅ kuviyak kuṭakaṭaṟ ṟiraikkuṭ
pāyntatu putumuḻu matiyam. 2.8.176
687
mativara vaḻaittuk kāraṇam viḷaitta
mukammatiṉ poruṭṭiṉāṟ cuvaṉak
katipata maṭaintē meṉaccira macaittu
hapīputaṉ ṉakattiṉiṟ kaḷittu
mutirkalai nūlōr tamakkeṭut ticaittu
muṉmaṟai viḷakkamum viḷakki
yetirivark kilaiyeṉ ṟaticayam piṟappa
vevaroṭun taṉittiṉi yicaittāṉ. 2.8.177
688
mātavaṉ timaṣkuk kiṟaiyurait tatuvu
mukammatu viḷaittakā raṇamum
pūtalat tiṉiṟkaṇ ṭaṟikoṇāp periya
putumaiyiṟ putumaiko leṉṉac
cītavoṇ kamala mukamalar malarntu
tērcciyiṟ ṟuṇaivarmaṉ ṉavarum
pētuṟa lakaṟṟic cintaiyiṟ ṟēṟip
periyavaṉ ṟūtiṉaip pukaḻntār. 2.8.178
689
maruvalark kariyē ṟeṉuntimaṣ kiṟaivaṉ
maṉakkaḷip puṭaṉeḻun tiruntu
kurumukam matutam miṇaiyaṭi malaraik
koḻumalark karattiṉāṟ ṟaṭavi
yiruviḻi kuḷira vaittumut tamiṭṭī
māṉiṉai yuḷattiṉi liruttit
tirumuka malarntu maṇiyeyi ṟilaṅkac
cevvitaḻ tiṟantucep puvaṉāl. 2.8.179
690
ātitaṉ ṟūtē pēriṉpa viḷakkē
yamarula kiṉukkumnal laracē
mātalat tevarkkum pavakkaṭal kaṭappa
varumoru tirumarak kalamē
tītaṟa veṉatu karuttuṟu maṟivē
tīṉilai niṟuttunā yakamē
pūtarat tuṟainta muḻumaṇic cuṭarē
puṇṇiyan tiraṇṭameyp poruḷē. 2.8.180
691
umaturai tiruttu mavarkaḷpoṟ patiyō
rumaturai paṭiṟeṉa vuraittōr
tamaroṭu narakiṟ pukuvarnum mariya
taṇṇaḷi yevaraṟi kuvarin
nimirtaruṅ kuṭumik kiriyiṉ ṟiṟaṅki
niraimaṇi ,māḷikai pukumeṉ
ṟamararum pukalu mukammatuk kuraittā
ṉaṇimatiṭ ṭimaṣkiṉuk katipaṉ. 2.8.181
692
kuruttuveṇ ṇilavu koppaḷit teriyuṅ
koṭimatiḷ timaṣkiṉuk kiṟaiva
ṉuraittacoṟ ṟavaṟā taḻakoḷir nayiṉā
rulakelāñ ceḻumpukaḻ viḷaṅkat
tiruttiya vakutaip patiyapuyal kācīñ
cintaiyiṟ palaṉpeṟat tiṉamu
miruttiya maraittā ṭaruṅkatir kulava
viṟumpiṉiṉ ṟirunilat tiḻintār. 2.8.182
693
maṇṭalat tariya putumati viḷaṅki
vāṉeḻun takattaṭain taṉapōl
viṇṭuniṉ ṟiṟaṅki mukammatu napiyum
virikatir māḷikai pukuntār
tiṇṭiṟaṟ pariyuñ cēṉaiyu miṭaiyun
timaṣkiṟai yavaṉiṭañ cērntā
ṉeṇṭicai yavaru nakarava ruṭaṉu
miṉpuṟak kalantayal pōṉār. 2.8.183
694
makkamā nakarak kuṟaiṣikaḷ palaru
matiyili yapūjaki luṭaṉiv
vokkalun tuṉpuṟ ṟeḻiṉmukam veḷiṟi
yuḷḷuṇar niṉaivaṟak karukit
takkava roruvark kuraikoṭup pataṟkut
taṅkaḷiṟ ṟaṉitaṭu māṟip
pukkiṭam pukutaṟ karuneṟi yaṟiyāp
pullaṟi viṉiṟcila pukalvār. 2.8.184
695
varuṭamī raimpā ṉaṟupatiṉ mēlu
miruntumā maṟaikaḷait teḷinta
puruṭarā tipaṉim mukammatiṅ kiyaṟṟum
puṉmaivañ caṉaiyiṭat taṭaintu
tiruṭarpōl viḻittā ṉeṉṉilin nilattiṟ
ṟeḷimaṟai teḷintacin taiyiṉu
miruṭarā tirunta lariteṉac ciṉanta
viṭaroṭum paṭiṟeṭut ticaippār. 2.8.185
696
viṟaṟperum paṭaikoṇ ṭapūjakil viḷaikkum
viṉaikaḷu mikuntatan tiramu
maṟaṟpala koḻippa naticurat taḻaitta
akumati ṉiṭattiṉi laṇukāp
puṟappala nakariṟ camayamuñ citaiyap
putumaṟai yeṉumpuṟuk kāṉi
luṟappaṭut tulaka maṭaṅkalu mivaṉṟa
ṉuḷḷaṭi paṭukkumeṉ ṟuraippār. 2.8.186
697
terimaṟai mālik karuḷara caṟiyāc
cintaiya ṉeṉavumā matiyai
varavaḻait tariya kāṭciyai muṭitta
mukammatai vañcaka ṉeṉavum
perukiya kupirar taṉittaṉi yuraippap
peruñciṟai tiraṇṭamuḷ vaḷaivāyk
kurutikop paḷitta vētiṉac cūṭṭuk
kukkuṭan ticaitoṟuṅ kūya. 2.8.187
698
iṉavaḷai muralun taṭattaṉa miraippa
vicaikkuraṟ kōkila miyampa
maṉanilai yuṇarāk kupirartam muḷattil
valliruṭ kulampukun toḷippa
naṉiporuṇ maṟaitī ṉavarmaṉat teḷivi
ṉaṭunilan teḷitarat kuṇakkiṟ
ṟiṉakaraṉ katirkaḷ veḷiṟiṭap parappit
teṇṭiraik kaṭaṉmuḷait teḻuntāṉ. 2.8.188


matiyai aḻaippitta paṭalam muṟṟiṟṟu.

ākap paṭalam 8kkut tiruviruttam...698
uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa