Umarup Pulavar: Cirappuranam
Canto 1, part i (verses 1-596)

Input by Vassan Pillai, New Mexico
Proof-reading by Sriram Venkataraman, Indianapolis
Revised 19 March 2003

umaṟup pulavariṉ cīṟāppurāṇam
kāṇṭam 1 (vilātattuk kāṇṭam)
paṭalaṅkaḷ 1-9 / pāṭalkaḷ (1- 596)(c) Project Madurai 2002
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htmumaṟup pulavariṉ cīṟāppurāṇam
kāṇṭam 1 (vilātattuk kāṇṭam)
paṭalaṅkaḷ 1-9/ pāṭalkaḷ (1- 596)


uḷḷuṟai1.0 kaviyēṟu umaṟup pulavaravarkaḷiṉ
varalāṟṟuc curukkam
miṉpatippu
1.0 cīṟāppurāṇam iyaṟṟappeṟṟa varalāṟu
miṉpatippu
1.1 kaṭavuḷ vāḻttup paṭalam (1-20)
miṉpatippu
1.2 nāṭṭup paṭalam (21-76)
miṉpatippu
1.3 nakarap paṭalam (77-98)
miṉpatippu
1.4 talaimuṟaip paṭalam (99-165)
miṉpatippu
1.5 napiyavatārap paṭalam (166-290)
miṉpatippu
1.6 alimā mulaiyūṭṭup paṭalam (291-390)
miṉpatippu
1.7 ilāñcaṉai taritta paṭalam (391-481)
miṉpatippu
1.8 puṉal viḷaiyāṭṭup paṭalam (482-538)
miṉpatippu
1.9 pukaiṟā kaṇṭa paṭalam (539-596)
miṉpatippukaviyēṟu umaṟup pulavaravarkaḷiṉ varalāṟṟuc curukkam


aṇṇal perumāṉār muhammatu(sal) avarkaḷiṉ kālattil aptullāh ipṉu pākir
eṉpār vāḻntiruntār.perumāṉāriṉ tiruttōḻarākum pēṟu peṟṟa aṉṉār , aṇṇalāriṉ
ariya vāḻttiṉaip peṟṟavar.avariṉ vaḻittōṉṟalkaḷ aṉaivarum kālamellām
kamaḻmaṇattuṭaṉ vāḻavēṇṭum eṉṟē aṇṇalār āci kūṟiṉār. anta paramparaiyil
vantavarē 'cēku mutaliyār' eṉṟa ceyku muhammatu aliyār āvar. aṉṉār malaiyāḷa
nāṭṭiliruntu tamiḻnāṭṭiṟkku vantu,tirunelvēliyaic cārnta nākalāpurattil
kuṭiyiruntukoṇṭu,ataiyaṭuttirunta eṭṭaiyapurattu makārājāviṭam vācaṉait
tiraviyaṅkaḷai eṭuttup pōy viṟṟuk kālam kaḻittu vantār.

uyarnta maṇapporuṭkaḷai vaḻaṅkit tam uḷḷattaik koḷḷai koṇṭa cēku
mutaliyār tam arukilēyē vāḻntu varavēṇṭu meṉṟu maṉṉar virumpiṉār.eṉvē,
cēku mutaliyārum maṉṉariṉ viruppiṟkkuk kaṭṭuppaṭṭu,nākalāpurattilum eṭṭaiyapurattilumāka
vāḻntu vantār.akkālattiltāṉ, avaruṭaiya oppaṟṟa aruntavak koḻuntāka 'umaṟu'
eṉṟa aḻakiya kuḻantai piṟantatu.

iḷamaiyilē eḻilum kalviyārvamum vāykkap peṟṟa ciṟuvar umaṟu, eṭṭaiyapurattu
araṇmaṉait tamiḻppulavarāyirunta 'kaṭikai muttu pulavar'eṉpāriṭam tamiḻk kalvi
payilat toṭaṅkiṉār.palvakaik kalvi-kēḷvikaḷil tērnta umaṟu,tam ācāṉiṉ
perumatippiṟkuriya māṇavarāṉār.ivvāṟirukkaiyil,orunāḷ vaṭanāṭṭiliruntu
āriyamum aruntamiḻum kaṟṟup pulamai peṟṟa 'vālai vāruti'eṉṟa pulavar eṭṭaiyapura
aracavaikku vantu cērntār.tammai vātil vellat takkār yārumilār eṉṟu avar
mār taṭṭip pēcip piṟa pulavarkaḷai vātukkaḻaittār.ataṉpaṭiyē eṭṭaiyapurattu
aracavaiyilum vantu aṟivittār.maṉṉarum āvaṉa ceyya icaintār.

pulamait tiṟattālaṉṟi,māya mantiraṅkaḷālēyē pala aracavaip pulavarkaḷai
veṟṟikoṇṭa vālaivārutiyaip paṟṟik kaṭikaimuttup pulavar kēḷviyuṟṟiruntār.
ataṉāl,vittaikaḷ puriyum vittuvāṉait tammāl evvāṟu veṟṟikoḷḷa
muṭiyumeṉṟa nīṅkāk kavalaiyil āḻntiruntār.

ācāṉiṉ kavalaiyai aṟinta māṇavar umaṟu,avarai aṇuki,kavalaikkāṉa kāraṇattai
viḷaṅkikkoṇṭār.eṉvē,vālai vārutiyuṭaṉ vātiṭuvataṟkāṉa kuṟippiṭṭa
nāḷ vantatum,tam āciriyariṭam avarukkup pakaramāka aracavai celluvataṟkāṉa
aṉumatiyai valintup peṟṟu,eṭṭaiyapurattu aracavaikku vantu cērntār.uṭal
nalak kuṟaivāl kaṭikaimuttup pulavar varavillaiyeṉṟum,avarukkup pakaramāka
avariṉ māṇavar vantirukkiṟār eṉṟum,vālai vāruti tam coṟpoḻivait
toṭaṅkalām eṉṟum maṉṉar uttaraviṭṭār.

ataic ceviyēṟṟa vālaivāruti,tam valakkaiyiṟ pōṭṭirunta taṅkak kaṭakattai
acaittu mēlēṟṟiṉār.vaḻakkamāka akkaṭakattiliruntu olikkum 'vālaivāruti
eṉṟaṟiyīrō'eṉṟa coṟkaḷ,aṉṟaikku maṭṭum,'vālaivāruti eṉṟaṟiyāyō
piḷḷāy!'eṉṟu uṇṭāyiṉa.appōtu umaṟup pulavar,tam iṭuppil cerukiyirunta
yāḻppāṇattu eḻuttāṇiyai eṭuttu nilattil ūṉṟi,"eṉ eḻuttāṇiyē!
ivarukketir pēcu!"eṉṟu kaṭṭaḷaiyiṭṭār.oṉṟum nikaḻavillai!piṉṉum
uttaraviṭṭār.

appōtum ētum nikaḻavillai!mūṉṟāvatu muṟaiyilum muyaṉṟu tōlvi kaṇṭa
umaṟu, kaṇkaḷ civakka,mukattil tīkkaṉal paṟakkak kaṭuñciṉam koṇṭu,
eḻuttāṇiyaip pārttu,'pēcu!'eṉṟu urakkak kūṟi uttaraviṭṭār.avai
kiṭukiṭutta avvōcaiyait toṭarntu,avveḻuttāṇiyiliruntu kīḻkkāṇum
pāṭal utirntu uḷḷaṅkaḷai atira vaittatu:

"camaratura katatuṅka maṉaruñca pāceṉṟu
caricamā caṉamītilē
amaravoru narakompu tiṉamuñcu mācellu
mamutakavi rājaṉāṉē
timirapakai varaiveṉṟa parutiyeṉu memateṭṭat
tīraṉaṇi vāyilvitvāṉ
umaṟukumu ṟiṭilaṇṭa mukaṭumpa ṭīreṉṉu
muḷḷaccam vaiyumpiḷḷāy!"

itaṉaic ceviyuṟṟa pulavar vālaivāruti,uḷam pataṟi,mey naṭukkuṟṟu,taṉatu
mantirac caktiyellām ittakaiya aṟputattiṉ muṉ aṟpam eṉṟuṇarntu,
eḻuntu ceṉṟu umaṟu pulavariṭam maṇṭiyiṭṭu maṉṉippuk kōri,aracavaiyai
viṭṭu akaṉṟār.

innikaḻcci,maṉṉarukku umaṟup pulavar mītu oppaṟṟa matippai ēṟpaṭuttiṟṟu.
makiḻccip perukkāl,maṉṉar tammiṭamirunta virutukaḷ palavaṟṟaiyum umaṟup
pulavarukku vaḻaṅki aṉuppivaittār.veṟṟi peṟṟu vīṭu tirumpiya tam māṇākkarai
iṟukat taḻuvikkoṇṭa kaṭikaimuttup pulavar,tām appōtu mutumai
eytiviṭṭatāl,aṉṟumutal umaṟē eṭṭaiyapurattu araṇmaṉai avaip pulavarāka
irukkavēṇṭumeṉṟu āci kūṟi aṉuppi vaittār.aṉṟu mutal umaṟup
pulavar eṭṭaiyapurattu araṇmaṉaiyai alaṅkarittu vantār.


* * * * * * * *cīṟāppurāṇam iyaṟṟappeṟṟa varalāṟutamiḻakattil āṅkāṅkirunta muslim makkaḷ ilakkiya ārvattuṭaṉ kamparāmāyaṇam,
makāpāratam pōṉṟa ilakkiyaṅkaḷiṉ upanniyācaṅkaḷaik kēṭṭu varuvatu aṉṟaiya
vaḻakkamāka iruntatu.akkālattil,irāmanātapurac cētupati maṉṉariṉ amaiccarāy
ilaṅki vanta ceykaptul kātir eṉṟa 'cītakkāti maraikkāyar'avarkaḷ itaṉai
uṇarntu,muslimkaḷ avarkaḷiṉ mārkka aṭippaṭaiyil amainta pērilakkiyaṅkaḷiṉ
upanniyācaṅkaḷaik kēṭkavēṇṭum eṉṟa peruviruppai uṭaiyavarāyiruntaṉar.
tamatu ivvēṭkaiyait taṇippataṟkāṉa nalvāyppai etirnōkkiyum kāttiruntār.

ivvāṟirukkaiyil,orunāḷ aracāṅka vēlaiyiṉ nimittam cītakkāti maraikkāyar
avarkaḷ eṭṭayapura aracavaikkuc cella nērntatu.āṅku umaṟu eṉṟa peyaril
oru pulavar irukkak kaṇṭu,'ivarē perumāṉāriṉ vāḻkkaiyaik kāppiyamākap
pāṭa vallavar'eṉṟu ōrntār. ciṉṉāṭkaḷ kaḻinta piṉṉar tamatillattil nikaḻnta
viruntil kalantukoḷḷa umaṟup pulavar vanta pōtu tamatu uḷḷak kiṭakkaiyai
aṉṉāriṭam veḷiyiṭṭār cītakkāti vaḷḷal.pulavarum itṉai aṭakkattuṭaṉ
ēṟṟukkoṇṭār. eṉiṉum,vaḷḷal perumāṉāriṉ varalāṟṟuc ceytikaḷai
uraiyākat taruvatu yār eṉṟa kēḷvi eḻuntatu.cītakkāti vaḷḷal tam āṉmīka
vaḻikāṭṭiyāṉa 'iṟainēcar ṣeyku catakkattullāh appā'avarkaḷai
aṇuki,perumāṉāriṉ vāḻkkaic caritaiyiṉaik kāviyamākap pāṭa
umaṟup pulavarukku urai vaḻaṅkumāṟu kōri niṉṟārkaḷ.

umaṟup pulavariṉ alaṅkōlat tōṟṟattaik kaṇṭu,urai koṭukka appā
avarkaḷ icaiyavillai.uḷam vāṭiya umaṟup pulavar,perumāṉāriṉ vāḻvaik
kāviyamākki, ataṉ nimittamāka aṉṉārait tām kāṇum nāḷ ennāḷō
eṉṟu ēṅki,paḷḷivāyi lukkuḷ ceṉṟamarntu tam uḷḷattu uṇarccikaḷaip
pākkaḷākap pāṭikkoṇṭiruntār. ivvāṟu eṇpatteṭṭu pāṭalkaḷ*
pāṭi muṭittapōtu pulavarait tuyil āṭkoṇṭatu. perumāṉār(sal) avarkaḷ,
pulavariṉ kaṉavil tōṉṟi,maṟupaṭiyum appā avarkaḷiṭam ceṉṟu urai kēṭkumāṟu
paṇittaṉar.kaṇ viḻitta umaṟup pulavar karuṇai napiyavarkaḷiṉ kaṭṭaḷaiyaic
ciramēṟkoṇṭu,appā avarkaliṭam ceṉṟu urai kōriṉar.muṉpōlaṉṟi,
pulavarai etikoṇṭaḻaittu upacaritta appā avarkaḷ,cīṟā urai koṭukkac
cammatittaṉar.appā avarkaḷ tāṅkaḷākavum,tam māṇākkarākiya mahmūtu pantar
eṉṟu vaḻaṅka peṟṟa 'paṟaṅkip pēṭṭaiyaic cārnta 'māmū naiṉār leppai'
eṉpār mūlamum umaṟp pulavarukku urai vaḻaṅkiṉar.acceytikaḷaik koṇṭu
cīṟāk kāppiyam paṭaikkat toṭaṅkiṉār nam pulavar.

itaṟkiṭaiyil,cīṟāvaip pāṭap pērutaviyāka irunta cītakkāti maraikkāyar
avarkaḷ iṟaiyaṭi cērntaṉar.kāppiyam paṭaittu vanta umaṟup pulavariṉ uḷḷattil
pēriṭi viḻuntatu.annilaiyil,pulavariṉ iraṅka takka nilaiyai uṇarnta 'apulkācim
maraikkāyar'eṉṟa vaḷḷal perumāṉ,pulavarai aṉpuṭaṉ ātarittu,cīṟāvai
iyaṟṟat tām uṟutuṇaiyāyiruppatāka vākkaḷittup pala utavikaḷumcetu
ūkkiṉār. 'cīṟāppurāṇam"eṉṟa oru peruṅkāviyam uruveṭuttatu.
īṭiṇaiyillā ippērutavi- kaḷukku naṉṟi colum mukattāṉ, umaṟup pulavar,
apul kācim maraikkāyarait tam cīṟāppurāṇattil pala iṭaṅkaḷil maṟavāmal
niṉaivu kūrntu pōṟṟi pukaḻntuḷḷār.

umaṟup pulavariṉ 'cīṟāppurāṇam'aṇṇal perumāṉāriṉ vāḻkkai muḻuvataiyum
kūṟavillai eṉpatu,viyappiṟkuriyatum,varuntat takkatumākum!yātu kāraṇattālō
cīṟāvil napiyavarkaḷiṉ varalāṟu muḻumaiyākak kūṟappeṟavillai.iruppiṉum,
islāmiyat tamiḻilakkiyaṅkaḷil cīṟāp purāṇattiṟkku taṉiyōr iṭamuṇṭu.

perumāṉāriṉ tūya tiruvāḻkkaiyiṉ eñciya pakutikaḷai paṉū akamatu
maraikkāyar yāttu muṭittārkaḷ.ituvum 'ciṉṉa cīṟā'eṉṟa peyaril
pirapalamākiyuḷḷatu.

paṇṭitarkaḷiṭaiyē ōraḷavu paḻakkattil irukkum cīṟā,cātāraṇa vācakarkaḷiṭaiyē
nilaiyāṉa ōr iṭattaip peṟāmal pōṉatu viyappiṟkuriyatākum.cīṟāviṉ
piratikaḷ eḷitil kiṭaikkāmal iruntatu itaṟku oru mukkiya kāraṇamākum.
pāṭalkaḷil viravik kiṭakkum arapi,pārcic coṟkaḷ,paṭippōrukku malaippaik
koṭuttirukkalām. ikkuṟaikaḷai ōraḷavukkuc cariceyvataṟku nāṅkaḷ
muyaṉṟuḷḷōm.ippaṇiyil eṅkaḷai īṭupaṭuttiya valla nāyaṉukku mīṇṭum
maṉam,mey moḻi ākiyavaṟṟāl naṉṟi kūṟi amaikiṟōm.vassalām.

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa

cīṟāppurāṇam
mutalāvatu kāṇṭam - vilātattuk kāṇṭampismillāhir rahmāṉir rahīm

nahmatuhū va nusallī alā rasūlihil karīm1.01 kaṭavuḷ vāḻttup paṭalam

kāppu
tiruvuruvā yuṇaruruvā yaṟiviṉoṭu
teḷiviṭattuñ cinti yāta
aruvuruvā yuruvuruvā yakampuṟamun
taṉṉiyilā vaṭaṅkā viṉpat
toruvuruvā yiṉmaiyiṉi luṇmaiyiṉait
tōṟṟuvikku moḷiyā yāvu
maruvuruvāy vaḷarkāvaṉ mutalavaṉaip
paṇintuḷḷi vāḻttu vāmē.

kaṭavuḷ vāḻttup paṭalam

1
tiruviṉun tiruvāyp poruḷiṉum poruḷāyt
teḷiviṉun teḷivatāyc ciṟanta
maruviṉu maruvā yaṇuviṉuk kaṇuvāy
matittiṭāp pēroḷi yaṉaittum
poruviṉum poruvā vaṭiviṉum vaṭivāyp
pūtalat tuṟainta pal luyiriṉ
karuviṉuṅ karuvāyp peruntalam puranta
karuttaṉaip poruttutal karuttē. 1.1.1
2
ciṟantameyp poruḷai yaḻivilā maṇiyait
terintumuk kālamu muṇarntu
tuṟantava ritayā caṉattirun tavaṉait
tuṭariṉpa tuṉpamaṟ ṟavaṉaip
piṟantapal liyiriṉ maṉattaḷa vuṟaintu
piṟappiṟap peṉṟilā tavaṉai
maṟantavar cuvarkkap patiyaiyu maṟantu
maṇṇiṉiṉ matimaṟan tavarē. 1.1.2
3
iruviḻi civantu kaṉaṟpoṟi teṟippa
veṭuttakaik kataiyiṉā luṟukki
varumava retirniṉ ṟorumoḻi kēṭpa
maṟumoḻi koṭuttiṭa vaṟiyēṉ
tarumamum poṟaiyu maṟivumaṟ ṟaṟintuṉ
ṟaṉṉaiyu meṉṉaiyu maṟiyap
peruvaran taruvā yātinā yakaṉē
pētiyāc cōtimā mutalē. 1.1.3
4
kaṭaliṉai malaiyaik katirmati yuṭuvaik
kakaṉamaṟ ṟaṟuṣoṭu kuṟucaip
puṭaviyaic cuvaṉap patiyiṉai yamarar
poruntiṭa maṭukkaṭuk kavaiyai
vaṭivuṟat taṉatu pēroḷi yataṉāl
vakuttuvev vēṟeṉa vamaittē
yuṭaliṉuk kuyirā yuyiriṉuk kuṭalā
yuṟaintameyp poruḷiṉaip pukalvām. 1.1.4
5
vēṟu

arumaṟai terintunīti neṟimuṟai naṭantutīṉiv
vakilatala meṅku mīṟavē
yorukavikai koṇṭumāṟu paṭumavarai veṉṟunāḷu
muṟupukaḻ ciṟanta vāḻvuḷōr
tiruvoḷi veṉumhapīpu napimukamma taṉṟuvāṉar
ciramicai naṭantu cōrvuṟā
virucaraṇa nampiṉōrkaḷ varicaika ṇiṟaintapērka
ḷevariṉu muyarnta pērkaḷē. 1.1.5
6
vēṟu
kaviyā luraittapukaḻ peṟuvār mikuttakavi
yaṭaivār kalakka maṟavē
ceviyāra meypporuḷai yaṟivār maṉattiṉuṟu
ceyalkē ṭakaṟṟi viṭuvār
puviyāra moyttaneṟi maṟaināliṉukkumoru
poṟiyā yutitta vaṭivār
naviyār cuvarkkapati nayiṉār patattuṇaiyai
naṭunāvil vaitta varkaḷē. 1.1.6
7
vēṟu
ātitaṉ kirupai tāṅki yakilamī taracu vaikit
tītilāc cōti pōlat tīṉpayir viḷakkañ ceytē
mūtaṟi vuṭaiya rāṉa muṟucalīṉ kaḷaiyen nāḷum
pōtara vuṭaṉē pōṟṟip puntiyiṉ makiḻcci ceyvām. 1.1.7
8
vēṟu
tārā tarattaiyē mēlē kavikkavē
tāṭāṇmai peṟṟa nayiṉār
pērā yutikkavē vāṉō ruraikkavē
pēṟāy viḷakku muravō
rārāyviṉ mikkapēr nūṟāyirattunā
lāṟāyirattu napimār
mārāya mikkapēr vāyāra vaittapēr
vāḻvār cuvarkka patiyē. 1.1.8
9
vēṟu
puracaik kaṭakkarika ṇiraitaṭ ṭaṟkkupirar
puviyaip paṭakka ṭaviyē
carakuṟṟa naṟpatavi vaḻiyiṟ pukuttiyuyar
talaimaikku vaitta periyōr
piracat tuḷittivalai citaṟik kiṭakkumiru
piṇaiyaṟ puyattu nayiṉā
raracukku vaittaneṟi varicaikku mikkaturai
yapupak karaippukaluvām. 1.1.9
10
vēṟu
amariletirt tōrkaḷāvi yematicaiyait tēṭiyōṭa
vaṭarumaṭaṟ cūra vīravēḷ
mamataikeṭac cātinīti muṟaimaitaṉak kākavōtu
makaṉaivatait tōro ṟāmalē
timirapakaip pāṉumēṉi karukiviṭap pārvaiyēvu
terimaṟaiyiṟ kāra ṇīkaṉā
rumaṟutirut tāḷaināḷu maṉatiṉiṉait tōtuvōrtam
muriyatavap pēṟu mīṟumē. 1.1.10
11
vēṟu
vitumāṟa voḷivāṉa vataṉāti napināvil
viḷaivāṉa tiru vētamē
pativāka vorucēka ramatāka nilamītu
payirāka vurai tūviṉōr
catumāma ṟaiyiṉōrkaḷ periyōrkaḷ ciṟiyōrka
ṭamatāvi yeṉa vāḻvō
rutumāṉai yorukālu maṟavāma lirukālu
muḷamītu niṉai vāmarō. 1.1.11
12
vēṟu
paṭikiṭu kiṭeṉanāka muṭineṟu neṟeṉavāri
paṭutirai yaḷaṟa tākavē
vaṭavarai yacaiyāvāṉa mukaṭuṭai paṭavaṟāta
maḻaimukil citaṟi yōṭavē
yaṭaiyalar keṭikaḷkōṭi yiṭipaṭu paṭalatūḷi
yalariyi ṉuṭaliṉ mūḻkavē
naṭamiṭu kaṭiṉavāci micaivaru camaracūra
nararpuli yaliyai yōtuvām. 1.1.12
13
nalivaṟa vulakanīti neṟimuṟai perukanāḷu
namaruyi rariya kāvalā
yolikaṭa lulakamītu teritara variyatīṉu
muṟukati rutaiya mākavē
malipuka ḻaracarcīya mirkamata naṟaikulāvu
maṟainapi maruka rākivā
ḻalitiru matalaiyāṉa vacaṉucai ṉupayapāta
maṉutiṉa maṉati lōtuvām. 1.1.13
14
vēṟu
ālakāla vāripōlu mākoṭūra mākiya
kālakēḷvi tāṉaṭāta kāraṇīka rāḷavē
tālamīti lātitūtar cāramēvu vāḻviṉōr
nāloṭāṟu pērkaḷpāta nāviṉāḷu mōtuvām. 1.1.14
15
vēṟu
āta mīṉṟamaṉu nīti yāṇṭamuṟai
yālu mōṅkupuka ḻākiṉōr
tūta rāṅkaṭavu ṇāvi lāyntamaṟai
tūvi nāṉku matka pākiṉōr
nīta vāṉkaḷuṟu pōta vāṉkaḷkuru
nērmai yāntakaimai yākiṉōr
vēta vāṉkaḷeṉu nālimāmkaḷpata
mēlu miyāmpukala vēṇumē. 1.1.15
16
vēṟu
uramuṟu tīṉpā rellā moḷiravē viḷakkañ ceyyun
turamuṟu mavuli yāvāyt tōṉṟiṉa pērkku mēlām
varamuṟu mukiyit tīṉcem malaraṭi yiraṇṭu meṉṟaṉ
ciramicai yirutti vāḻttic centamiḻp paṉuval ceyvēṉ. 1.1.16
17
nammaiyā ḷuṭaiyāṉ vēta napitiru vacaṉan tīṉōr
cammatit tiṭappā rellān taḻaikkavē viḷakkañ ceytō
rimmaiyu maṟumai yumpē ṟilaṅkiya catakkat tullā
cemmala raṭiyi raṇṭuñ cintaiyi lirutti ṉēṉē. 1.1.17
18
avaiyaṭakkam
vēṟu
tikka ṉaittiṉum pāriṉun tīviṉuñ ceṅkōṟ
pukka naṉṉeṟit tikirimaṉ ṉavarkaṇmuṉ poruntak
takka kūliyuñ ceytuṇa vaṟikilāṉ caripōṉ
mikka centamiḻap pulavarmu ṉiyāṉviḷam puvatē. 1.1.18
19
paṭitta latteḻu kaṭalkula kirinilai pataṟa
veṭuttu vīciya caṇṭamā rutattiṉuk ketirē
miṭittu nontaciṟ ṟeṟumporu mūccuviṭ ṭatupōl
vaṭitta centamiḻp pulavarmu ṉiyāṉcolu māṟē. 1.1.19
20
aṭiya ṭittoṟum vaḻuvalāl vitivilak kaṟiyēṉ
paṭipa ṭittaceñ coṟpula vōrmuṉam pakarta
liṭiyi ṭittiṭu māravā rattiṉuk ketirōr
noṭino ṭippatu pōlumot tirunteṉ nūlē. 1.1.20


kaṭavuḷ vāḻttup paṭalam muṟṟiṟṟu.


uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa1.2. nāṭṭuppaṭalam

21
taruṅkoṭai nayiṉār kīrtti cakamelām parantu miñci
neruṅkiyē vicumpi laṇṭa mukaṭuṟa niṟainta vēpō
liruṅkaṇa veḷḷai mēka miraipacuṅ kaṭalvīḻn tuṇṭōr
karuṅkaṭa leḻunta teṉṉak kakaṉiṭail ceṟintu mīṇṭa. 1.2.1
22
vēṟu
akila meṅkaṇun tiṭukkiṭa vāytiṟan tatirntu
mikuma ḻaikkula maṭikkaṭi viḻippapōṉ miṉṉik
kakaṉa meṇṭicai yaṭaṅkalum parantukā lūṉṟic
cikara pūtara maṟaitarac corintaṉa cerumi. 1.2.2
23
atiru māmaḻait tuḷiyiṭai yiṭaiyaṇi yaṇiyāy
mutiru mintira kōpamu māliyu mutirnta
katircey muttamu māṇikka rāciyuṅ kalantē
yutirum vaṇṇamot tiruntaṉa kiriyoruṅ koruṅkē. 1.2.3
24
pammi yeṅkaṇum poḻitaru cāralvāyp paṭṭuk
kammi ṉattaka ṭuṟakkoṭu kiyakuḷir kalakka
mumma takkari kaḷumari kaḷumura ṇaṟavē
camma tittoru puṭaikiṭap paṉaveṉac cārum. 1.2.4
25
tanti māṉmarai yaṇilkoṭu varitaka ruṭumpu
manti ciṅkaḷaṅ kavarimā vaḻuṅkutē vāṅku
muntu māṉmata meṇkucen nāypaṇi muṇmā
nanti miñciya vilaṅkiṉaṅ koṭukimeyn naṭuṅkum. 1.2.5
26
vēṅkai cantaṉañ caṇpakam nellivey tāṉṟi
kōṅka cōkutēk kāciṉi pāṭalaṅ kuṟiñci
nāṅku kārakil kuṅkuma milavu nārattai
tāṅkum vēraṟa varaiyoṭu varaiyiṭai cāykkum. 1.2.6
27
vilaṅki ṉaṅkaṭaṅ kulattoṭuṅ kuḻuvoṭum veruṭṭik
kalaṅku mañciṟaip paṟavaika ḷaiṉaittaiyuṅ kalaittē
yilaṅku paiṅkaṉi citaṟiṭat tarukkaḷai yiṭaṟi
nalaṅkoḷ paiṅkatirk kiriyiṭai carintaṉa nāram. 1.2.7
28
vēṟu
variviḻic cevvāyk kuṟattiya ritaṇu
maṉaiyaiyun tiṉaiyaiyum vārip
purinaram picaiyāḻ toṇṭakap paṟaiyum
poṭipaṭat tuṟukaliṉ mōti
viritalaik kuṟavar kuḻāttoṭum veruṭṭi
viḷaintamuk kaṉicata kōṭi
caritara vīḻtti marakatak kiraṇat
taṭavarai yaruvikoṇ ṭiṟaṅkum. 1.2.8
29
malaiyeṉu maracaṉ puyaṅkaḷait taḻuvi
makiḻccicey tavaṉuḻaic ciṟanta
nilaikeḻu poṉṉu murakacem maṇiyu
nittila rāciyuṅ kavarntu
tolaivilāp paṇṭa maṉaittaiyum vāric
curuṭṭiyē yellaiviṭ ṭakalum
vilaimakaḷ pōṉṟu palapala mukamāy
veḷḷaru vittiraḷ cāyum. 1.2.9
30
vēṟu
tātu kuttuvaṇ ṭārtteḻat taruttalai taṭavi
vīti vāynurai taravaru pākeḻa vīcik
kātu mākaḷi ṟeṉanati kaḻaikkaṭaṅ kātu
mōtik kāliṉā leṟṟiyē yaṇaiyiṭa muṟikkum. 1.2.10
31
paranta veṇṇurait tukiluṭut taṟaṟkuḻaṟ parappi
viraintu pāykayal viḻiyeṉat tiraikkaram vīcic
curanta puṟputat taṉattuṭaṉ cuḻiyunti tōṟṟap
poruntu māṉati viḷaṅkiḻai makaḷiraip pōlum. 1.2.11
32
kiṭanta cantaṉaṅ kārakil kiḷaimaṇi karikkō
ṭuṭainta muttamveṇ ṭantamuc cuṭaroḷi yotuṅkak
kaṭanta cemmaṇip paiyuṭaṉ koṭukaṭa lēṟa
naṭanta vāṇika ṉottatu ceḻuṅkaḻai natiyē. 1.2.12
33
vēṟu
ittakaik kuṟiñci nilattiṉaik kaṭantē
yeritaḻaṟ pālaiyiṟ pukuntu
maittaṭaṅ kūntaṟ karuviḻic cevvā
yeyiṟṟiyar vayiṟalait tēṅkak
kaittalat tēntu kuḻantaiyuñ ciṟārum
vēṭartaṅ kaṇattoṭum veruṭṭi
muttaṇi ciṟappa virukarai koḻittu
mullaiyiṟ pukuntatu calilam. 1.2.13
34
pāṟayir naṟuneyk kalattoṭuṅ kalakkip
paṭṭiyuṅ kuṭṭiyuñ citaṟic
cūṟaiyiṭ ṭutaṟi neymuṭai kamaḻuñ
curikuḻaṟ ṟoṟuviya ruṭutta
kūṟaiyuṅ kuḻaluṅ kuṭukkaiyun taṭukkuṅ
koṇṭeṭut tavarnirai cāyttu
vēṟarai yaraippōṟ peruvaḷaṅ kavarntu
marutattiṟ parantaṉa veḷḷam. 1.2.14
35
vēṟu
kaṉṉaṉ māṉati veṇṭirai nuraikarai puraḷat
teṉṉi laippakup pākiya kālelāñ cerumi
yaṉṉa meṉciṟaip peṭaiyoṭuṅ kuṭampaiviṭ ṭakalat
tuṉṉu mēriyun taṭaṅkaḷu niṟaintaṉa tōyam. 1.2.15
36
alaiyeṟi ntirai kaṭaleṉa varunati yataṉait
tolaiviṉ maḷḷarkaḷ kuḷantoṟum pukuttiya tōṟṟaṅ
kolaima takkarik kuḻuviṉai vayavarāyk koṭupōy
nilaita rittiṭum paṭukuḻip paṭuttavai nikarkkum. 1.2.16
37
taṭamu mēriyum vāviyuṅ kaḻaṉiyuñ calacak
kiṭaṅku meṅkaṇu niṟaitarap perukukīlālaṅ
kuṭampai yiṉpala pētamā kiyacata kōṭi
yuṭampu tōṟiṉu muyirniṉṟa nilaiyiṉai yokkum. 1.2.17
38
vēṟu
ēriyai yuṭaittuk kuḷaṅkarai takarttē
yiṭipaṭa vaṇaiyiṉai muṟittuc
cēriyuṭ parantu kollaiyuṭ pukuntu
ceḻuṅkarup pālaiyaic cāyttu
vēriyañ calacak kaḻaṉiyaic yuḻakki
viritalai yarampaiyait taḷḷi
vāriyiṟ ceṟittu paṇaiyelā nirappi
maṭṭilā malintaṉa vaṉamē. 1.2.18
39
vēṟu
alaiye ṟintiru karaivaḻi yoḻukukam palaiyuṅ
kalaiyum veḷḷaṉañ ciṟaivirit tacaitta kampalaiyu
malaiti ṟantaṉa matakiṉvāy vaḻintakam palaiyuñ
cilaita rittapē roliperum paṭaiyoli ciṟakkum. 1.2.19
40
muṟaimu ṟaikkiṇaip paṟaiyoli kaṭaleṉa muḻaṅka
niṟaiyuñ cēriviṭ ṭeḻuntaṉa ruḻavarka ṇeruṅkic
ceṟika ṭakkaḷi ṟiṉameṉa vayiṉvayiṉ ṟiraṇṭu
maṟipu ṉaṟkarai yiṭantoṟuñ ceṟintaṉar malintē. 1.2.20
41
maṭṭu vāyvayi ṟāravuṇ ṭeṇṇilā maḷḷar
koṭṭu vāṅkiyē yirupuyaṅ kuluṅkiṭak karaṇkaḷ
veṭṭu vārcilar meṉkarat tēntiyē varampu
kaṭṭu vāraṭaip pārticai toṟuṅkaṇak kilaiyē. 1.2.21
42
vēṟu
teripoṟi mukaṭṭuk kavaṭṭaṭi yalavaṉ
citaintiṭak kamaṭamuḷ ḷaḻunta
varivaḷai neriya valampurik kulattiṉ
vayiṟṟiṭai koḻumukan tākki
virikatirt taraḷa maṇipala vukuppa
veruṇmatak kavaiyaṭip pēḻvāy
niraineṟi maruppuk karumpaka ṭiṇakki
nīḷvaya leṅkaṇu muḻutār. 1.2.22
43
muḷḷaraip pacuntāḷ vaṭṭilaik kamala
mukaiyuṭain toḻukutēṉ ṟeṟippak
kaḷḷaviḻ kuvaḷai yorupuṟañ cariyak
kaṭimalark kumutamu maṭiya
maḷḷarkār cēṟṟi liṭaṟiya patuma
maṇiyiṉa malaraḷi yeḻuppa
veḷḷanīr parappu kaḻaṉika ṭōṟu
meṉkaruñ cēṟucey taṉarē. 1.2.23
44
cuntarap poṟiyañ ciṟaiyaṟu kālē
ḻicaiyaḷi tokutiyiṟ kūṭi
mantara maṉaiya taruviṉmēl vīḻntu
vāyviṭa muḻaṅkiya vōtai
konteṟi kamalaṅ kumutañceṅ kaḻunīr
kuṭiyoṭu maṭintaṉa viṉimē
lantara malatu vēṟiṭa milaiyeṉ
ṟaḻukuraṉ mayaṅkuva pōlum. 1.2.24
45
curumpiṉa miruntu tēṉuṇṭu tevuṭṭic
curuticey paṉmalar ciṟanta
virumpaṭi kiṭaṅkiṟ kiṭantumūc ceṟinta
verumaiyiṉ kavaiyaṭip parūuttā
ṇirampiṭap patinta calañcalat taraḷa
nīṇilā veṟippatu niṟainta
karumpoṟik kavaināt tuḷaiyeyiṟ ṟaravu
kavviya katirmati pōlum. 1.2.25
46
kalaṉpala vaṇintu toṇṭiyuṇ ṭeḻuntu
katiravaṉ ṟaṉaikkaiyāṟ ṟoḻutu
kulantaru teyva vaṇakkamuñ ceytu
kuḻuvuṭa ṉuḻunarkaḷ kūṇṭu
nilantaṉai vāḻtti valakkaraṅ kulukki
neṉmuḷai citaṟiya tōṟṟam
polaṉpala ciṟappa viṭaṉaṟa neruṅkip
poṉmaḻai poḻivatu pōlum. 1.2.26
47
paṭarmarup perumaik kuṭampurai ceruttaṟ
parumulaik kaṇṭiṟan toḻuki
naṭaivaḻi coriyu mamutamum vāḻai
naṟuṅkaṉi yukuttacen tēṉu
muṭaipaṭu paṉacap pacuṅkaṉic cuḷaiyi
lūṟṟirun tōṭiya tēṉuṅ
kaṭimalar pōrtta varampiṉait takarttuk
kaḻaṉiyiṟ parantupāyn tuṭaikkum. 1.2.27
48
arumaṟai neṟiyum vaṇakkamuṅ koṭaiyu
maṉpumā taravunal laṟivun
tarumamum poṟaiyu mirakkamuṅ kuṇamun
tayavuñcī roḻukkamu muṭaiyōr
perukiya celvak kuṭiyoṭu kiḷaiyum
peruttiṉi tiruntuvāḻ vaṉapōṉ
marumalarp paḻaṉak kāṭelā neruṅki
vaḷarntatu nellilai nāṟṟē. 1.2.28
49
kōtaṟa veḻunta nāṟṟiṉaip paṟittuk
kuvittiṭu muṭiyiṭa maṭuttuk
tītuṟuṅ karuṅkaṭ ceyyavāy veṇpaṟ
ciṟṟiṭaik kaṭaiciyar vārip
pūtara maṉaiya cuṇaṅkaṇi mulaiyiṟ
puḷḷiyiṟ cētakam pōrppa
vātaram peruki nirainirai vaṭivā
yaṇiyaṇi nāṟṟiṉai naṭuvār. 1.2.29
50
kaiyiṉiṟ ceṟinta muṭiyiṉaic citaṟik
kaṭaiciyar karaṅkaṭoṭ ṭoḻuṅkāyc
ceyyiṉiṟ patippat tuḷikaruñ cēṟu
teṟittiṭuñ ceḻumukac cevvi
tuyyaveṇ ṭiraippāy curuṭṭimē leṟiyun
toṭukaṭaṉ mukaṭṭiṭai yeḻuntu
vaiyakañ ciṟappa varumuḻu matiyu
maṟuvumot tiruntaṉa mātō. 1.2.30
51
paṉaimatut tēkki yiruviḻi cēppap
paiṅkaḻai nikarttatō ḷacaiya
vaṉanaṭai citaiyac cēvaṭi peyarttiṭ
ṭaḷḷalañ cēṟṟiṭai naṭuvōr
ciṉamata karikkō ṭeṉumulait taṭattiṟ
cētakan teṟippatu tiraṇṭa
vaṉacameṉ mukaiyiṟ poṟivari yaṟukāl
vaṇṭumoyt tiruppatu pōlum. 1.2.31
52
muṟṟiḻai kiṭanta mulaikkuva ṭacaiya
mukiṟavaḻ karuṅkuḻa ṉekiḻac
ciṟṟiṭai yociya matimukam veyarppac
cēṟṟiṭai nāṟṟiṉai naṭuvōr
paṟṟumeṉ karattiṟ karumpoṉiṉ kaṭakam
paciyaneṟ payiroḷi pāya
maṟṟeṉai yuraippa virikatir parappu
marakatak kaṭakamot tirunta. 1.2.32
53
veṟimatu varunti marakatak kōvai
meṉpiṭar kiṭanturuṇ ṭacaiyak
kaṟuviya maṉattō ṭiṉattoṭu mikalik
kaṭaiciyar kaḷippoṭu tavaḷac
ciṟunakai taraḷap pavaḷamel litaḻiṟ
ceḻumalark kaiviraṟ kuvittuk
kuṟikuraṟ kuravai kūṉpiṭarp pēḻvāyk
kuṭavaḷaik kuravaiyō ṭikalum. 1.2.33
54
kūntalam piṭimā meṉṉaṭai payiluṅ
kuṭamulaik kaṭaiciyar ceḻuṅkaik
kāntaṇmel viṟarkuṅ kaṭuvari viḻikkuṅ
kaṭaintiṇaik kiyakaṇaik kāṟkuñ
cēntiṇai poruvā tiṉameṉa veruvic
ceṅkayal varivarāṟ keḷiṟu
pāyntayal pōya vaṉattiṭai yoḷittup
paṅkamey paṭappayap paṭumē. 1.2.34
55
kurukiṉa miriyap puḷḷiṉam pataṟak
kokkiṉam veruviṭa vekiṉam
virimalark kamalap pāyalviṭ ṭakala
meṉciṟaip pēṭṭaṉan tuṭippac
corimatut tuḷittuk kuvaḷaiyāy citaṟac
curuṭṭivāl vicaittiṭat tuḷḷi
varivarāṟ pakaṭu vaḷainila veṟikku
maṭaittalaik kiṭantumūc ceṟiyum. 1.2.35
56
varicaiyiṟ ceṟinta niraipacuñ cāli
vaḷarkiḷaik kiḷaiyeṉak kiḷaittup
perukucūṉ mutirntīṉ ṟāramu tuṟaintu
piṭarkuṉi tarakkulai cēntu
corikatirp pavaḷa niṟampala paṭaittuc
cuṭarmaṇi muttiṉan teṟippat
taraiyiṉiṟ paṭintē yaruṭkai curanta
taruviṉam veruviṭak kiṭakkum. 1.2.36
57
kottalar cūṭi yaraittuki liṟukkik
kuṭamatuk kaimaṭut tarunti
maittavaḻ kaṉakak kirippuyan tiraṇṭa
maḷḷarkaḷ vaṉappiṉuk kuṭainta
cittacaṉ karavāṭ paṟittatai vaḷaitta
ceyaleṉap piḷḷaiveṇ piṟaivāṭ
kaittalat tēntik kaḻaṉiyiṟ pukuntu
katirarin tarinirai yiṭuvār. 1.2.37
58
tiruntiya variyaik koṭuṅkaiyiṟ kiṭattit
tiraiceytu cummaiyiṟ cērttuk
karuntaṭaṅ kūntaṟ cevvari vēṟkaṭ
kaṭaiciyar kuḻāttoṭun tiraṇṭu
virintaceṅ kamalak karampala varunta
vicittiṟuk kiyacumai yēntip
poruntiya varappi neṟikaṭaik katalip
puliyaṭik kulaittalai cāykkum. 1.2.38
59
acaintaciṟ ṟiṭaimeṉ koṭivarun tiṭanī
ḷaṇivaṭa mārpiṭaip puraḷap
pacuṅkiḷip parivēḷ paṭaiyeṉat tiraṇṭa
kaṭaiciyar cumaiyelām parappi
yicaintiṭa niṟaittuk kuvittaneṟ pōrka
ḷeṅkaṇu milaṅkiya tōṟṟam
vicumpiṉait taṭava varaicata kōṭi
vīṟṟirun taṉaveṉac ciṟakkum. 1.2.39
60
kārttaṭak kaḷiṟṟiṉ vaṉappiṉai yaḻitta
karuṅkaṭā viṉampala viṇaittup
pōrttlai tiṟantu tirittuvai nīttup
poṉṉiṟac cennellaik kuvittuc
cērttiṭuñ cakaṭan toṟuntoṟu miyaṟṟit
tiraṇmaṉai vayiṉvayiṉ ceṟippā
rārttapē rōtai yiṉamaṇi koḻikku
maṟaitiraik kaṭaliṉaip poruvum. 1.2.40
61
cenneliṟ perukkiṉ kaṉaikuraṟ cakaṭan
ticaitoṟu malintaṉa cerukkuṅ
kaṉṉalaṅ kaḻaṉi pukuntaṟut taṭainta
kaḷamarka ḷolikuraṟ cerukkun
tuṉṉupūṅ kamuka citaṟucem paḻukkāy
cumappavar kampalaic cerukku
maṉṉavaṉ vakutait turaiyapul kācīm
vaḷamaṉaic cerukkumot tirukkum. 1.2.41
62
vēṟu
kāla vaṭṭavāy muḷariyi lūṟukaḷ ḷaruntik
kōla vaṭṭavañ ciṟaiyaḷi kuḻuvuṭaṉ pāṭuñ
cōlai vaṭṭavāy mayiliṉañ cūḻntukār nīla
vāla vaṭṭamot tiruntameṉ ciṟaivirit tāṭum. 1.2.42
63
arakke ṟintacev vāmpalvā yaṇiyiḻai maṭavār
nerukki yiṭṭakāṟ cilampoli vicumpuṟa nimira
virukkum vāviyuṭ peṭaiyaṉa miṭarkoleṉ ṟiraṅkit
tarukki ḻantutaṉ cēvalvāyt toṉiyeṉat tayaṅkum. 1.2.43
64
nalaṅko ṭāmarai mukamalar taranaṟuṅ kuvaḷai
vilaṅki vaḷḷaiyil viḻiyeṉak kiṭappamel larumpu
tulaṅku meṉmulai tōṉṟiṭap paccilait tukilpōrt
tilaṅku vāvika ḷaṇiyiḻai makaḷirot tirunta. 1.2.44
65
nirainta caṇpakam pāṭalan taṭakkarai nirampac
corinta paṉmalar mītiṉil variyaḷit tōṟṟa
merinti laṅkupoṟ karaiyiṉai yirumpiṉā liṟukap
parinta ṟaintacuḷ ḷāṇiyiṉ puṟameṉap paranta. 1.2.45
66
tōṭa viḻntupūn tātukak kuṭaintiṉaic curumpu
pāṭa vāviyu ḷiḷanilāt tōṟṟiya pāṉmai
cāṭum vārpuṉa lalaitarat tiraikaḷiṟ ṟatti
yōṭa mōṭuva tottirun taṉaveṉa voḷirum. 1.2.46
67
vāynta melliḻai maṭantaiyar taṭattiṉmey varuntat
tōyntu nīrkuṭain tāṭuvōr matimukat tōṟṟañ
cēnta kañcamuṅ kuvaḷaiyu meṉaveḻil ciṟanta
kūntal veṇṭiraik kaṭaliṭai mukileṉak kulavum. 1.2.47
68
tiruntu melliḻai maṭantaiyar puṉaliṭai tiḷaippac
carinta kūntali liruntavaṇ ṭeḻuntupūn taṭattil
virinta kāviyil vīḻvatu miṉṉaṉār viḻikkup
poruntu mōveṉac ciṉattuṭa ṉutaippatu pōlum. 1.2.48
69
maṟintu tūṅkiya nāvaliṉ kaṉiyaiyōr maṅkai
yeṟintu pārmatu karattiṉaik karattiṉā leṭuppap
paṟintu pōtaliṟ ṟuṇikkiṉkai yutaṟimey pataṟic
ceṟintu cūḻtarac corintamaik kaṉiyaiyun tīṇṭāḷ. 1.2.49
70
kariya maiviḻi maṅkaiyar pūṅkuḻaṟ kāṭṭiṟ
coriyu meṉmalart tātukka ḷutirntaṉa cuṭarmiṉ
viriyu melliḻaip pūṇoṭu pūṇpala miṭaintu
porutu riñcatiṟ poṟpoṭi yutirvaṉa pōlum. 1.2.50
71
piṭitta kompirun tōṭimuṭ kuṭakkaṉi piṭittuk
kaṭitta pōtiṉiṟ kāmpaṟak kaṉiyuṭaṉ kaviyum
paṭitta lattiṉil vīḻntiṭap pataṟimey pataittut
tuṭittut taṉṉuyirk kaṭuvaṉai yaṇaittuṭa ṟuṇukkum. 1.2.51
72
tāṟu koṇṭapaiṅ katalitē māppalāt taruttē
ṉūṟu koṇṭaceṅ kaṉiciṟu kiṭaṅkiṭai yukuppac
cēṟu koṇṭatiṟ kiṭantiruḷ ceṟikaru mēti
vēṟu koṇṭupoṉ mētiyiṉ kulameṉa viḷaṅkum. 1.2.52
73
kaḷḷa viḻntapūm poykaiyiṟ puḷḷiṉaṅ kalaiyat
tuḷḷu mēlvarik kayaluṇṭu nāraikaṇ ṭūṅku
muḷḷa maṉpuṟac cēvaliṉ ciṟainiḻa lotuṅki
veḷḷa ṉappeṭai tāmarait tavicilvīṟ ṟirukkum. 1.2.53
74
ēla vārkuḻaṟ kiṭupukai mañciṉō ṭikaluñ
cōlai vāytoṟu mukkaṉit tēṉmaḻai coriyu
mālai vāytoṟuṅ karumpuṭait tāṟeṭut tōṭu
nīla vāymalar vāvikaḷ peruṅkaṭa ṉikarkkum. 1.2.54
75
teruḷu ṟumpaṭi tēṉṟuḷi teṟittiṭac citaṟip
poruta laittiṭu māṅkaṉi tēṅkaṉip poḻilē
maruma ṇampeṟuñ cantakil caṇpaka vaṉattiṟ
ṟaruvē ṉumpeyar peṟacciṟan tīntirun taṉavē. 1.2.55
76
vēṟu
niṉakkumpoṟ poruḷē nintaṉai maṟṟōr
nintaṉai cintaṉai yilaiyē
yiṉakkaruñ curumpu matuttuḷi yaruntu
mivaiyalāṉ matuppiṟi tilaiyē
ciṉakkari muṉaikkōṭ ṭiḷamulaip pulavi
tiruttumpoy yalatupoy yilaiyē
vaṉakkaṉi kaṟutta kulaikkaḷa valatu
maṟuttoru kolaikkaḷa vilaiyē. 1.2.56


nāṭṭup paṭalam muṟṟiṟṟu.
uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa1.3. nakarappaṭalam

77
nilaṅka ḷēḻukku nāvalan tīvukaṇ ṇikarkku
nalaṅko ṭīvukkuk kaṇmaṇi yaṟapunaṉ ṉāṭē
pulaṉkoḷ kaṇmaṇik kuḷḷuṟai yuyireṉap porunti
yilaṅku makkamā nakarvaḷañ ciṟiteṭut ticaippām. 13.1
78
vēṟu
virikati reṟitta maṇivaḷai yukuppa
viritirai yakaḻeṉun taṭatti
lericaikaik kiraṇap patumamā maṇiyi
ṉiṉampala cūḻntirun tilaṅkap
purimuṟuk kaviḻnta poṉṉitaḻk kamalam
pūttirun tatuveṉap puricai
teritarac ciṟantu celvamuñ cerukkun
tikaḻtara vīṟṟirun tatuvē. 13.2
79
vaṭavaraip puṭaicūḻ nilatteḻu tīvum
varavaḻait torutalat tiruttit
taṭamuṭik kiraṇat tikirimāl varaiyaic
caturtarap puricaiyāy niṟutti
yiṭaṉaṟa neruṅkum perumpupuṟak kaṭalai
yitaṟkaka ḻeṉappeya riṭṭup
paṭavara varacaṉ ṟirumuṭi maṇiyaip
patittatu makkamā nakaram. 13.3
80
kāṉakat tuṟaiyum vayiravoṇ katirō
kaṭalpaṭu nittilak katirō
tēṉaviḻ patuma maṇikkati ratuvō
ciṟantiṭu makkamā nakaril
vāṉavark kiṟaivaṉ japuṟayīl palakāl
vantavar meyyoḷi pāyntē
yīṉami ṉakarañ ceḻuṅkatir parappi
yiruppatu piṟituvē ṟilaiyē. 13.4
81
carikati vēka mārutañ citaiyat
tāviya puraviyi ṉoliyu
niraimaṇi yuruṭṭup pacuṅkati rirata
neruṅkiṭa naṭattupē roliyu
muralaṭic ciṟukaṭ perumatap piṟaikkōṭ
ṭoruttali ṉiṭimuḻak koliyum
viritiraik karaṅkoṇ ṭaṟaiyuvāp perukkum
verukkoḷat terukkiṭan tolikkum. 13.5
82
miṉṉiṭai nuṭaṅkac cilampoli cilampa
mēkalait tiraṇmaṇik katircem
poṉṉoṭu milaṅka maṟukiṭaip pukunta
puṉaiyiḻaip piṭinaṭai maṭavār
maṉṉiya patatti ṉalattaka nilattil
varipaṭak kiṭappaṉa ciṟanta
tuṉṉitaḻk kamalap patattiṉai nikarppac
cuvaṭṭaṭi toṭarvaṉa pōlum. 13.6
83
kaṇṇakaṉ ñālam vilaicolaṟ kariya
kalaipala niraittalāṟ paṇiyāṟ
ṟaṇṇeṉak kuḷirntu piṟavuru vamaittut
tarumpaṭi makkalap perukkāṉ
maṇṇiṉiṟ ciṟanta nakarttira viyattāṉ
marakkalat tiṟakkiya carakkā
leṇṇiṟan teḻunal vaḷampala paṭaittaṅ
kiruntatu kaṭaitterut talaiyē. 13.7
84
māṉmatak kuvaiyuñ cantaṉat tokaiyu
maṇikkaruṅ kāḻakiṟ ṟuṇiyum
pāṉmatik kuḻavik kurutteṉak katirkaḷ
parappiya matakari maruppun
tēṉamarn toḻukuṅ kuṅkumat tokaiyuñ
ceṟitalā luyarcciyāl vaḷattā
līṉami limayap poruppeṉap paṇaittaṅ
kiruntatu kaṭaitterut talaiyē. 13.8
85
tantiyiṉ kuḻuvuṅ kurakatat tiraḷun
taṭavarai poruvutērk kaṇamuñ
cinturap piṟainaṉ ṉutaṟkaruṅ kūntaṟ
cevvarit taṭaṅkaṇṇār nerukkum
vantavar niṉaitta poruḷumā ramirtum
vakaivakai tarutalāṉ maṇiyu
mintira taruvum vaṟiteṉa matarttaṅ
kiruntatu kaṭaitterut talaiyē. 13.9
86
niraittapaiṅ katirār marakata maṇiyā
ṉīṇilāk karuppurat takaṭṭāṟ
paruttacaṅ kiṉattāl valampurik kulattāṟ
paṭarkoṭit tiraṭpava ḷattāl
virittaveṇ ṇuraipōl veṇṭuki laṭukkāl
viraiceṟi yampariṉ ṟiṭarā
liraittapē roliyāṟ peruṅkaṭa ṉikarā
yiruntatu kaṭaitterut talaiyē. 13.10
87
paiṅkaṭaṟ piṟantu vaṇikarkai pukunta
parumaṇi nittilak kuvaiyun
taṅkiya kiraṇa vaṉacamā maṇiyun
tayaṅkoḷi vayirarā cikaḷuñ
ceṅkati reṟikku miraviyu mamutac
ceḻuṅkatir matiyamu muṭuvu
miṅkivaṇ kuṭipuk kiruntatu pōṉṟu
miruntatu kaṭaitterut talaiyē. 13.11
88
aṇipeṟa voḻuṅkāy vayiṉvayiṉ ṟiraṇṭa
vakiṟpukai mukiliṉa meṉavuṅ
kuṇilporu muracap peruṅkural kiṭantu
kuḻumiviṇ ṇēṟoli yeṉavu
maṇivaḷait taṭakkait tuvaritaḻ kaṉatta
vaṉamulai miṉkaṇmiṉ ṉeṉavun
taṇivila nivanta ceḻuṅkatir māṭan
tamaṉiyak kiriyiṉō ṭikalum. 13.12
89
veṇṇila veṟikku miracatat takaṭu
vēyntamē ṉilaivayiṉ ceṟintu
paṇṇirun toḻuku meṉmoḻik kutalaip
pāvaiyar ceḻuṅkuḻal virittu
naṇṇiya tukiluṅ kamaḻtara vūṭṭu
naṟumpukai curuṇṭeḻun toḻuṅkāy
viṇṇiṉiṟ paṭarva tēṇiyoṉ ṟamaittu
vicumpiṉuk kiṭuvatu pōlum. 13.13
90
aṭuceḻum pākun tēṉumā ramirtu
maṉattoṭu maṉattoṭun tirunti
yiṭaṉaṟa viruntu viruntoṭu nukarvōr
maṉaiyiṭa meṇṇiṉai maṟaikkuṅ
kaṭuviṉai yaṭarnta koṭuviṉai viḻiyār
kaṟaitavir matimukaṅ kaṇṭō
paṭartaru māṭak kuṭumiyiṉ vicitta
pacuṅkoṭi matimaṟut tuṭaikkum. 13.14
91
tēṅkamaḻ curuti varimuṟai paṭarntu
tikaḻtaru nittilak koṭika
ḷōṅkiṭa māṭak kuṭumiyi ṉaṭuniṉ
ṟulaviya tiraviṉum pakalum
vīṅkuceṅ katiri ṉiraviyun tavaḷa
veṇkatir matiyamum vilakip
pāṅkiṉiṟ pukumi ṉeṉakkara macaitta
pāṉmaiyot tiruntaṉa mātō. 13.15
92
vēṟu
māṉai yaṉṉakaṇ maṭantaiyar vatuvaiyiṉ muḻakkuñ
cēṉai maṉṉavar paṭaimura catirteru muḻakkun
tāṉa minnakar mutaleṉac cāṟṟiya muḻakkuñ
cōṉai māmaḻai muḻakkeṉa vaikalun toṉikkum. 13.16
93
vīti vāytoṟu miṭaṉaṟa neruṅkiya mēṭaic
cōti veṇkati rantarat tulaviya tōṟṟa
nīti māṉapi piṟantanāḷ viṇṇavar neruṅkik
kōtil poṉṉakar tiṟantavāyk katireṉak kulavum. 13.17
94
maṉṟa laṅkama ḻakaḻpuṉai cutaitikaḻ matiḷā
ṉiṉṟi laṅkiya kaṇamaṇik koṭumuṭi niraiyāṉ
muṉṟi leṅkaṇu macaitaru koṭiniṟai muṟaiyā
leṉṟu minnakar poṉṉaka reṉpatot tiṭumē. 13.18
95
paṭṭa muṟṟiṭu napikaḷāl viṇṇavar parivāṟ
kaṭṭu pēroḷik kakupattul lāviruk kaiyiṉāṉ
maṭṭu vārkuḷir cōlaiyāṉ malintapoṉ ṉulaka
meṭṭu moṉṟeṉat tiraṇṭuvan tiruntatot tirukkum. 13.19
96
terinta cevviyar muṟaivaḻi teḷintavar cennūṟ
corinta nāviṉar mutiyavar tiraṇṭacol lōtai
yerinta ceṅkati rilaṅkiya paḷḷika ḷevaiyum
virinta vāytiṟan tōtuva pōṉṟaṉa vētam. 13.20
97
cantira kānticey palakaiyai maṭimicai tarittē
yintira nīlamot tiruntamai tōyttati leḻuti
mantira māmoḻi maṟaipayi liḷaiyavar neruṅki
yenta vītiyu muḻaṅkuva tivaiyalā lilaiyē. 13.21
98
maṟaiyiṉ mikkava rōtiya vōcaiyum varicait
tuṟaviṉ mikkavar tikkiṟi ṉōcaiyuñ cūḻntē
yiṟaiva ṉaittoḻu tirukaiyu mēntiya vāmīṉ
muṟaimu ṟaippaṭik kūṟiya vōcaiyu muḻaṅkum. 13.22

nakarappaṭalam muṟṟiṟṟu.

ākap paṭalam3-kkut tiruviruttam 98.
uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa1.4. talaimuṟaip paṭalam


99
maruviri vāvi centā maraimalark kaika ḷēntac
corimatu cintuñ cantat tuṭavaicūḻ matiṉā taṉṉiṟ
ṟeritara varacu ceytu tīṉilai niṟuttic celvan
tarunapi yiṟacū lullā talaimuṟai tōṟṟañ colvām. 1.4. 1
100
teriporu ḷariya vētat tuṭporuṭ ṭeḷiva tāka
varuporu ḷāti pāriṉ mukammatai viḷakkañ ceyyap
parivuṟu maṉuvā tattaip paṭaikkamaṇ ṇeṭuttu vāveṉ
ṟuraitara icuṟā yīlu muvantumaṇ ṇeṭuttup pōntār. 1.4. 2
101
katirvaṭi voḻuki niṉṟa hapīpumey vakukka vēṇṭi
vitiyavaṉ jipuṟa yīlai viraintumaṇ koṭuvā veṉṟāṉ
tutipeṟu matiṉā taṉṉiṟ ṟūyavō riṭattiṟ ṟōṉṟi
yitamuṟa veṭuttup pōntā rimaiyavar talaiva raṉṟē. 1.4. 3
102
tiṟaluṟu jipuṟa yīltan tirukkaiyi lēntip pōnta
pirutivi taṉaiyē mikkōr peṟumpati cuvaṉan taṉṉil
naṟaiviri yamuta menta nāḷiṉu matura māṟāt
tuṟaiviri natika ṭōṟuṅ kaḻuviṉar tulaṅka vaṉṟē. 1.4. 4
103
varicaiyum pēṟum vāytta mukammatu nayiṉār tōṟṟan
teritara vāṉōrk kellāñ cōpaṉañ ciṟakkac colli
yariyamey pūrit tōṅki yakattiṉiṉ makiḻcci poṅkip
periyavaṉ ṟirumaṉ vaittār pēroḷi yilaṅkiṟ ṟaṉṟē. 1.4. 5
104
maṉṉiya katirkaḷ vīcu maṇṇiṉai maṉuvā tattiṉ
venniṭat tirutti yaṅkam viyaṉuṟum vaṭiva tākat
teṉṉuṟu jalāl jamāleṉ ṟēttiya tirukkai yārat
taṉṉika rillāt tuyyōṉ vakuttaṉaṉ taḻaikka vaṉṟē. 1.4. 6
105
meyyeḻil vāyppac cīvaṉ viṭuttaṉaṉ viṭutta pōtil
aiyamaṟ ṟeḻuntu ceṉṉi mūḷaiyi ṉavata rittu
vaiyakañ ciṟappa vāṉōr maṉaṅkaḷip pēṟi vimmat
tuyyanaṟ kalimā taṉṉaic colliyaṅ kirunta taṉṟē. 1.4. 7
106
uraiteri kalimā vōti yōtiyaṅ kirunta cīvaṉ
iruviḻi taṉili ṟaṅki yiruntakaṇ viḻittuc corkkac
corikatir vāyiṉ mēlāy nōkkiṉa cuṭarka ṭūṅkum
variyuṟu kalimāt taṉṉai vaḷampeṟak kaṇṭa taṉṟē. 1.4. 8
107
tuṇṭatti ṉāvi tōṉṟat tummalun tōṉṟip piṉpu
viṇṭurai pakaru nāviṉ mēviyal hamtai yōtik
koṇṭapiṉ piratti coṉṉa kutātiru vacaṉa nōkki
yaṇṭarnā yakaṉaip pōṟṟi yātamoṉ ṟuraippa tāṉār. 1.4. 9
108
kaṇittaḷa vaṟukka voṇṇāk kaṭavuḷē kutāyē nīṅkā
maṇikkati reṟikkuñ corkka vāyili ṉilaikku mēlpāṟ
paṇittaniṉ ṟirunā matti ṉuṭaṉoru peyaraip paṇpā
yaṇittuvait tiruppak kaṇṭē ṉavareva raṟiyē ṉeṉṟār. 1.4. 10
109
mātarcū lakaṭṭuṭ ṭōṉṟā maṉuneṟi āta mēniṉ
kātali lutavu kiṉṟa kāṉmuḷai yatilōr piḷḷai
vētanā yakamā yeṅkum viḷaṅkutīṉ viḷakkāyp piṉṉāṭ
pūtala napiyāyk kāṇap paṭaittaṉaṉ pukalak kēṇmō. 1.4. 11
110
kalaimaṟai mukamma teṉṉuṅ kāraṇa millai yākil
ulakuviṇ ṇiravi tiṅka ḷoḷiruṭuk kaṇañcu varkkam
malaikaṭa ṉatipā tāḷam vāṉavar mutalā yummai
nilaiyuṟap paṭaippa tillai yeṉaviṟai nikaḻtti ṉāṉē. 1.4. 12
111
parattiṉai yiṟaiñci vāḻttip parivupeṟ ṟirunta vātañ
cirattiṉi lirunta vāvi tēkatti ṉiṟainta piṉṉar
varattiṉi luyarnta vaṇmai mukammatu puviyiṟ ṟōṉṟat
tarittapē roḷivuk kantac cacikatir maḻuṅku maṉṟē. 1.4. 13
112
uṭaluṟain tuyiruṇ ṭeṉṉu moruvaṭi villāṉ cevvi
maṭalaviḻ vaṉaca pāta mukammati ṉoḷivuk kāka
vaṭaluṟu makkaṭ kellā matipati yātat tukkē
yiṭamuṟu mamarar yārum cujutucey tiṭuka veṉṟāṉ. 1.4. 14
113
tūyava ṉuraippak kēṭṭa coṉmaṟā teḻuntu taṅkaḷ
kāyamu maṉamum vākkuṅ kalantoṉṟāy makiḻvu poṅki
nēyamuṟ ṟiṭap paṇinta nirainiraik kaika ḷēnti
vāyiṉiṟ pukaḻntu pōṟṟi malakkukaḷ vaṇakkañ ceytār. 1.4. 15
114
vāṉavar ceyyu manta vaṇakkattiṉ muṟaicey yāmaṟ
pōṉata ṉāla jācīl poṟainiṟai yaṟivu pōkki
yīṉavaṉ kuṇatta ṉāyi lakuṉattu muṉivum peṟṟē
yāṉavam pipulī ceṉṉum peyarumpeṟ ṟalaintu pōṉāṉ. 1.4. 16
115
poruppuruk koṇṭa taṉṉap puyatteḻi lātan taṉṉuḷ
viruppeṉum pōka muṟṟi viḻaivupeṟ ṟiṭuta lālē
karuppamuṟ pavikka vēṇṭuṅ kāraṇa kāṭci yāka
maruppukuṅ kuḻalhav vāvai vallavaṉ piṟappit tāṉē. 1.4. 17
116
tēṅkamaḻ kuḻaluñ cōtit ciṟupiṟai nutalum vāyppap
pāṅkirun tamutañ cintum paṉimoḻi mātai nōkki
yōṅkuniṉ peyaraik kūṟeṉ ṟuraittiṭa havvā veṉṟā
rīṅkiva ṇuṟainta vaṇṇa mēteṉa vātaṅ kēṭṭār. 1.4. 18
117
cevvimaṉ ṉeṟiyā tattiṉ ṟirumati mukattai nōkki
mavvalaṅ kuḻalā rinta vāṉakam puvimaṟ ṟuḷḷa
vevvaiyum paṭaittō ṉeṉṉai vakuttunum vayiṉcel keṉṟā
ṉavvaḻi yaṭaintē ṉeṉṟā raḻakoḷir pavaḷa vāyāl. 1.4. 19
118
ceppiya māṟṟaṅ kēṭṭu rōmaṅkaḷ cilirttup pūrit
tappoḻu tiṟaiyaip pōṟṟi yātamhav vāvai nōkki
maippaṭuṅ kariya kūntaṉ maṭamayil vaṭivuṭ koṇṭu
tuppuṟai yamutan tuyppat toṭuvataṟ korumit tārē. 1.4. 20
119
pakararuṅ kuṇamun tivya parimaḷa maṇamu māṟāc
cikaramu mayaṅka veṟṟi tikaḻtaru puyamu nōkki
nikararuṅ kurici lēnaṉ ṉilaipeṟu vāḻvē yeṉṟaṉ
makariṉait taruka piṉṉar varukaveṉ ṟuraittiṭ ṭārē. 1.4. 21
120
kēṭṭaṉar makareṉ ṟātaṅ kilēcamuṟ ṟiṟaipāṟ keñci
vāṭṭamil lavaṉē yenta vakaimakar koṭuppa teṉṟār
nāṭṭiya pukaḻcēr makka mukammatu napitam pēriṟ
cūṭṭiya calavāt tīrain turaimeṉa viṟaivaṉ coṉṉāṉ. 1.4. 22
121
matikkatir vilakkuñ cōti mukammatiṉ calavāt tōta
vitittaṉa ṉiṟaiyeṉ ṟātam viḷaṅkoḷic calavāt tōtit
tutittaṉar havvā kēṭṭuc cōpaṉa makarpeṟ ṟēṉeṉ
ṟitattita mittu neñca miruṅkaḷip pēṟi ṉārē. 1.4. 23
122
kaṭimalark koṭiyuñ cevvik kaṟpakat taruvum pōlap
piṭinaṭai mayilum veṟṟi peṟuntiṟa laracuṅ kāma
miṭaiyaṟā tamirta pōka miṉituṇṭu kaḷittup poṅki
vaṭivuṟu miṉpa veḷḷa vārikku ḷaḻunti ṉārē. 1.4. 24
123
tuṟakkanaṉ ṉakariṟ cērntu cukamaṉu pavikku māta
maṟakkarum poruḷē vētam varumuṟaik kuriya kōvē
peṟaṟkaruñ cuvaṉa vāṉō raṉaivarum perutu kūṇṭeṉ
puṟakkaṇi ṉiruppa teṉṉō pukaleṉap pukala luṟṟāṉ. 1.4. 25
124
nitamaḻa koḻuki vāca niṟaintamey mukamma teṉṉu
mutirkatir viḷaṅki nunta mutukiṭat tirukkai yālē
pataviyi ṉariya viṇṇō reṇṇilāp pakuppuk kūṭi
yitamuṟat tericik kiṉṟā reṉṟaṉa ṉeṉṟu muḷḷōṉ. 1.4. 26
125
maruḷkaṭin taṟivu poṅku mukammati ṉoḷiyai yeṉmu
ṉaruḷkaveṉ ṟirukai yēnti yātanaṉ ṉapiyuṅ kēṭkap
periyavaṉ karuṇai kūrntu peṟumuṟai yituko leṉṉa
nerinaṭup puruvak kāṉmē ṉeṟṟiyi loḷira ceytāṉ. 1.4. 27
126
vēṟu
tātaviḻ malarttā rātanaṉ ṉutaliṟ
ṟaṇṇeṉuṅ katirkaḷviṭ ṭoḻukuñ
cōtiyait tericit tamararka ḷaṇuvun
tōṉṟutaṟ kiṭamaṟa neruṅkik
kōtaṟap peruki muṉṉilai tiraṇṭa
kuḻuviṉaik kaṇṭukaṇ kuḷirntu
mātavam peṟṟē ṉeṉamaṉa makiḻcci
vāriyiṟ kuḷittaṉa raṉṟē. 1.4. 28
127
aṟavari tāṉa kāṭciyum pēṟu
mamararka ḷiyāvarum peṟṟā
riṟaivaṉē yāṉum peṟuvataṟ keṉka
ṇiṭattiṉiṟ ṟerikilē ṉeṉṟār
niṟainaṭu vāki yulakelā niṟainta
neṭiyava ṉiṉitaruḷ purintu
viṟalpuri yātam valatukaik kalimā
viraṉakat tiṭattilvait taṉaṉē. 1.4. 29
128
variccurum palartti naṟaiviri turukka
maruvupoṟ puyatteḻi lātam
virittaka makiḻcci perukkiyeṉ mutukil
viḷaṅkoḷi yiṉṉamu muḷavō
terittaruḷ puriyeṉ ṟiṟaiyuṭaṉ moḻiyac
cevviya mukammatu napitam
murittuṇait tōḻar nālvaruṇ ṭavarta
moḷiyuḷa veṉavurait taṉaṉē. 1.4. 30
129
apperum peyarka ṇāṉkupē roḷiyu
makumati ṉoḷiyaṭut tiruppa
vaippaiyeṉ viralka ṉāṉkiṉu meṉṉa
vallava ṉavvaḻi yamaittāṉ
meypporuḷ kalimā viraṉaṭu viraṉmeṉ
viraṟciṟu viraṟperu viralka
ḷippaṭi viralka ḷaintiṉu maivar
viḷaṅkoḷi yukirilaṅ kiṉavē. 1.4. 31
130
pakuttoḷi virikku nakattoḷi virukkum
paṇpukaṇ ṭaticayit tāta
makattiṉiṉ makiḻntu kaṇṇiṇai malari
ṉaṭikkaṭi vaittuvāy mutti
mikuttiṭum varicai napicala vāttai
viḷakkivāy maṟāteṭut tōti
vakuttaval lavaṉaip paṇintuvā ṉakattil
vāḻntiṉi tirukkuman nāḷil. 1.4. 32
131
mikkeḻi lāta mēlavaṉ vititta
vilakalaip poruntiṉa paṭiyā
lakkaiyiṉ viralka ḷoḷivumuṉ ṉirunta
vaṇiyaṇi mutukiṭat tākit
tukkamu mikuntu cuvarkkamu miḻantu
tollula kaṭaintuvev vēṟu
tikkiṉiṉ mayaṅki yiruvaru malaittut
tīviṉaik kuriyava rāṉār. 1.4. 33
132
ātiyē hakkā ṟappaṉā viṟaiyē
yaḻivilāp pēriṉpa vāḻvē
nītiyē yeṉavum palataran tavupā
nikaḻttiyun tuṉpamviṭ ṭoḻiyāp
pōtilē yeṉatu mutukiṭat tuṟainta
poruḷoḷic ciṟappeṉum poruṭṭāṟ
cōtiyē tavupāt taṉaikkapū lākkeṉ
ṟuraittaṉar cuṭarmuṭi yātam. 1.4. 34
133
naṟaitaru maṟuvi kamaḻmukam matunan
napitirup peyarcolum poruṭṭā
yiṟaivaṉu mātañ ceyuntavu pāvuk
kicaintiṉi tuṟakkapū lākka
vuṟaitaru tuṉpa maṉaittaiyum pōkki
yūḻviṉai piṉpumoṉ ṟākka
maṟumati yakaṭu toṭumuṭi yaṟapā
malaiyiṉi liruvaruñ cērntār. 1.4. 35
134
kūṭiya viruvar tāmuñcut tāviṟ
kuṭiyirun tirupatu cūlil
nāṭiya poruṭpō ṉāṟpatu peyarai
naṉkuṟap peṟṟatiṉ piṉṉar
cūṭiya kirīṭa patinapi yamarar
turaikaṉā yakameṉu miṟacūl
nīṭiya voḷiyu ciṟantoru cūli
ṉilamicai cītutit taṉarē. 1.4. 36
135
marumalart tiṇitō ṇiṟaimati vataṉa
mukammatiṉ pēroḷi yilaṅkit
terimaṟai āta makkaḷiṟ ciṟanta
cītuvi ṉiṭattirun tataṉāṟ
parivuṟu napippaṭ ṭamumvarap peṟṟup
palkalaik kuricileṉ ṟētta
variyavaṉ koṭutta varicaika ṇiṟainta
vaimpatu cukupiṟaṅ kiyatē. 1.4. 37
136
cītuvi ṉiṭatti ṉiruntavar matalai
ciṟantamā maṇimuṭik kuriciṉ
mātavar kamala vataṉayā ṉucutam
vayiṉuṟain tiruntaṇi ciṟantu
tātaviḻ malarttārk kuṅkumak kalavait
taṭappuyar yāṉucu tarukār
nīticēr hayiṉā ṉiṭattiṉi liruntu
nilaipeṟa viḷaṅkiya taṉṟē. 1.4. 38
137
taṇmaṇik katirviṭ ṭeṟikkumveṇ kavikaik
taṭavarai maṇippuya hayiṉāṉ
kaṇmaṇi makulī liṭattiṉi liruntu
kaviṉkuṭi koṇṭeḻun tōṅki
veṇmaṇit taraḷat toṭaippuya makulīl
vēntaruk kuṟṟacē yeṉavāḻ
uṇmainaṉ ṉeṟicē reṟutuvi ṉiṭatti
ṉuṟaintiṉi tilaṅkiya taṉṟē. 1.4. 39
138
vaṭavarai kuluṅka naṭamiṭu turaṅka
maṉṉava reṟututam matalai
kaṭakarik kuvaṭṭi ṉiṇaiyeṉap paṇaitta
katirmulait tuṭiyiṭai maṭavār
viṭameṉak kariya kolaiviḻik kaṇaṅkaḷ
vīṟṟirun tiṭumalarp puyattār
iṭimura catiru muṉṟilā rukunū
kiṭattiṉi liruntilaṅ kiyatē. 1.4. 40
139
kaṭaleṉat tāṉai yaracarvan tīṇṭik
kaikuvit tirupuṟa neruṅkac
cuṭarmaṇit tavici ṉuyarntara ciyaṟṟic
curutinē ruṟaiyuku nūku
puṭaiyirun tavarcey yaṟamelān tiraṇṭōr
puttira vaṭiveṭut teṉṉa
viṭukoṭai kavippap purantacē yiturī
ciṭattiṉi ṉiṟaintirun tatuvē. 1.4. 41
140
naṉṉeṟi nayiṉā roḷiyirun tataṉā
ṉapiyeṉum paṭṭamum peṟalāy
uṉṉutaṟ kariya muppatu cukupu
muṭaiyava ṉaruḷiṉā liṟaṅkip
paṉṉiya vulakat toḻilevai yavaikkum
parivuṟu mutaṉmaiyē yivareṉ
ṟennilaṅ kaḷukkum peyarpeṟa varacā
yiruntiṭa viyaṟṟiya taṉṟē 1.4. 42
141
meyttavak kurici ṉapiyitu rīcu
viruppuṟa vutittanaṉ matalai
yuttamar mattū calkutam miṭattav
voḷiyuṟain tulakelā miṟaiñca
vaittapiṉ mattū calkutam maintar
maṭantaiyar maṭaleṭut tēntac
cittirak kaviṉpeṟ ṟiruntalā makku
vayiṉciṟan tilaṅkumav voḷiyē. 1.4. 43
142
tarumanaṉ ṉeṟiyā lulakelām purakkat
takumpuka ḻāṉalā makkut
tirumaka nūku vayiṉuṟain tiruntu
ciṟantapē roḷiyiṉā lavarkkum
perukiya napippaṭ ṭamumikap peṟalāyp
piraḷayap perukkeṭut teṟiyuṅ
karuniṟak kaṭalvaṅ kamuṅkavi ḻātu
kāṭciyāyk kalācupeṟ ṟatuvē. 1.4. 44
143
varicaiyu mimaiyōr tuticeyum paricum
varappeṟu nūkutam matalai
taraipukaḻn tēttac cāmiṭat tiruntu
taṉapati kaṉapati yākkik
karuviḷai viḻiyār kavarikā lacaippak
kaṉakaciṅ kātaṉat tirutti
virikaṭa lulakam potuvaṟap purakkum
vēntiva reṉaviyaṟ ṟiyatē. 1.4. 45
144
cāmutaṉ matalai yaṟupaku catumaṉ
ṟammiṭat tavatarit tiruntu
tūmamum puḻukun takaramuñ cāntun
tōyntiruṇ ṭaṭarntapūṅ kuḻalār
kāmuka reṉaccey taṇimaṇip puyaṅkaḷ
kaṇkoḷā taḻakirun toḻuku
māmatak kaḷiṟṟa raṟuvaku catumā
matalaicā lakuvayi ṉaṭainta 1.4. 46
145
cālaku tampā laṭaintuvāy maikkun
tavattiṟkum pavuttukku mivarē
mēlava reṉaccey tiruntavar matalai
vēntarai paṟuvayiṉ purantu
kālaṭi maṟaikkak kaviḻmata miṟaikkuṅ
kaṭakari yaracarai paṟucēy
pālaku vayiṉvīṟ ṟiruntula kellām
parittiṭap paṇpupeṟ ṟatuvē. 1.4. 47
146
tēṉkiṭan toḻukuṅ kuṅkumat toṭaiyaṟ
ceḻumpuyaṉ pālaku matalai
vāṉkiṭan taṉaiya miṉṉoḷir vaṭivār
maṉṉaṉṟā kuvāviṭat tiruntu
kūṉkiṭan taṉaiya piṟaikaṟaik kōṭṭuk
kuñcarat taracarkai kūppa
mīṉkiṭan talarvāṉ matiyeṉuṅ kavikai
vēntarvēn teṉaviḷait tatuvē. 1.4. 48
147
vāraṇi muraca miṭiyeṉak kaṟaṅkum
vāyilāṉ ṟākuvā matalai
tāraṇi taruvā yutittacā ṟūku
tammiṭat tirunteḻil ciṟantu
kāraṇak kurici lāṉacā ṟūku
kaṇṇiṇai maṇiyeṉa viḷaṅkum
ēraṇip puyaṉā kūṟiṭat tuṟaintaṅ
kilaṅkiya tarumaṟai yoḷiyē. 1.4. 49
148
veṇṭirai puraṭṭuṅ karuṅkaṭa luṭutta
mētiṉik karaceṉa viḷaṅkun
tiṇṭiṟa ṉākū ṟutaviya matalai
ceḻumpuka ḻācaṟu vayiṉvan
teṇṭicai muḻutu morutaṉic ceṅkō
liyaṟṟuva tivareṉa viyaṟṟi
vaṇṭaṇi malarttā rācaṟu tavattāl
varumoru vaṭivuṟu matalai. 1.4. 50
149
murukaviḻ puyattār napiyipu ṟākīm
ceytavap palaṉoru vaṭivāy
īṉami licumā yīlnapi yiṭatti
ṉiruntilaṅ kiyavoḷip poruṭṭāl
vāṉakat tamarar cuṭarviri cuvaṉa
maṭantaiya riṉituvāḻt teṭuppak
kāṉaku malarttār ceḻumaṇik kaḻuttiṟ
karuvivāy taṭavila vaṉṟē. 1.4. 51
150
tīṉilaik kuriya napiyipu ṟākīm
ceytavap palaṉoru vaṭivāy
īṉami licumā yīlnapi yiṭatti
ṉiruntilaṅ kiyavoḷip poruṭṭāl
vāṉakat tamarar cuṭarviri cuvaṉa
maṭantaiya riṉituvāḻt teṭuppak
kāṉaku malarttār ceḻumaṇik kaḻuttiṟ
karuvivāy taṭavila vaṉṟē. 1.4. 52
151
maṉṉava ricumā yīltaru matalai
maṇiviḷak kaṉaiyatā pittu
taṉṉiṭat tiruntu taraṇiyēḻ purakkun
talaipati nilaipeṟa viyaṟṟi
miṉṉavir mauli viḷaṅkutā pittu
vēntarpeṟ ṟeṭuttamā matalai
yinnilam pukaḻu mecuhapu veṉumpē
reṭuttava riṭattilaṅ kiyatē. 1.4. 53
152
uṭalpiḷan tuyiruṇ ṭutiraṅkop paḷittū
ṉuṇaṅkuvēṟ kararecu haputam
piṭinaṭai maṭavāḷ peṟṟeṭut tuvanta
piḷḷaiyaḵ ṟupuvayi ṉiruntu
kaṭalkiḷarn taṉaiya tāṉaiyaḵ ṟuputaṅ
kaṇmaṇi tayiṟaku eṉpōr
iṭamuṟa viruntu neṭumpukaḻ viḷakki
yeḻilkaṉin tilaṅkiya taṉṟē 1.4. 54
153
cantaṉan timirntu tiraṇṭamaṟ puyattār
tayiṟaku tarutiru matalai
kanteṟi taṟukaṭ karaṭamā liyāṉaik
kāvalark kacaṉinā kūṟu
cuntara vataṉat tilaṅkiṭa viruntu
corimaḻaic ceḻuṅkainā kūṟu
maintarmik kuvantam miṭattuṟain tiruntu
māṭcipeṟ ṟilaṅkiya taṉṟē. 1.4. 55
154
mikkuva meṉumpē raracutam matalai
veyilviṭu maṇimuṭi yutatu
pakkali liruntu celvamuñ cerukkum
paṇpuṟap perukkiṭa niṟaittut
tikkaṉait tiṉumpēr viḷaṅkiṭa viḷaṅkit
tiṟalpeṟu muttunaṉ matalai
takkameyp pukaḻcē riruniti yatuṉāṉ
tammiṭat tirunteḻi ṟaḻaitta 1.4. 56
155
veṇṇilā virikku morutaṉik kuṭaikkīḻ
vēntucey taruḷpuri yatuṉāṉ
kaṇṇiṉmā maṇiyā yutittiṭu muattu
kaviṉpeṟa viruntava riṭattil
eṇṇilā varaca raṭipaṇin tiṟaiñca
viyaṟṟiya pēroḷi muattu
puṇṇiyap poruḷā yuruveṭut tulakam
purantani cāṟiṭat tuṟainta 1.4. 57
156
orukuṭai niḻaṟkī ḻirunilam purantiṭ
ṭurumeṉa mummura catirat
tiruniṟai nāṉku tikkiṉuñ ceṅkōl
celuttiya nicāṟeṉu maracar
perukiya nilaimaik kulakkaṭa ṉāppaṇ
piṟanteḻuṅ katirava ṉoppa
varumukiṉ mulaṟu napiyiṭat tuṟaintu
makitalam pukaḻntiṭa virunta. 1.4. 58
157
aṟiveṉuṅ kaṭalāy varampupeṟ ṟirunta
varumaṟai mulaṟunaṉ ṉapikkup
peṟupala ṉeṉavan tutittail yācu
napiyeṉap pēroḷi taṅkit
tuṟavalark karacā yiruntail yācu
puttirar pavuttelā niṟainta
maṟumaṉar kulakkō ḷariyeṉap piṟanta
māmaṇi mutuṟakkat teṉumāl. 1.4. 59
158
mukammatu nayiṉā roḷivirun tilaṅku
maṉṉavar mutuṟakkā matalai
cekamakiḻ kucaimā vayiṉuṟain taracar
ceḻumuṭi naṭumaṇi yeṉalāy
nakukatir viriveṇ kuṭainiḻa lirunta
narapati yeṉuṅkucai māmaṉ
pukaḻeṉat tōṉṟi varutuṟai kaṉāṉāp
pūpati yiṭattiṉvan tirunta. 1.4. 60
159
maṭaṅkalē ṟaṉaiya taṉpati kaṉāṉā
makipati tavattuṟu matalai
nuṭaṅkiṭai maṭavār karuttiṉaik kavaru
nulaṟeṉu maḻakuṟu maracar
taṭampuyaṅ kaḷiṉmā nilaṅkuṭi yiruppat
taṅkiyaṅ kavarpeṟu maracar
muṭaṅkuḷaip pakuvāy maṭaṅkalaṅ koṭiyār
mōlimā likkucār pirunta. 1.4. 61
160
tiṇṭiṟa laracar cirampoṭi paṭuttic
cevantavāṭ karattarmā likku
maṇṭalam viḷakku muḻumaṇi viḷakkāy
vantamaṉ piḵṟiṭat tilaṅki
eṇṭicai yiṭattu meḻukaṭaṟ puṟattu
maṟuvakait tāṉaikoṇ ṭetirntu
koṇṭamar kaṭanta varaceṉap peyaruṅ
koṭuttatu tirunapi yoḷiyē. 1.4. 62
161
kuricileṉ ṟuyarnta piḵṟeṉu maracar
kuṟaiṣiyaṅ kulattuṟu matalai
viritirai yuvari naṭunilam puranta
vēntarkā lipuvayi ṉilaṅkik
karipari patāti ratampuṭai neruṅkuṅ
kaṭaittalai kālipu tarucēy
murukaviḻ maravat toṭaippuyar luvaiyu
mukamalar taravirun toḷirum. 1.4. 63
162
vāṉmati pakunta mukammatu nayiṉār
vaṭivuṟum pēroḷi luvaiyāṅ
kōṉmakaṉ kakupu tammiṭat tilaṅkik
kuṉṟiṉi liṭumviḷak kākic
cūṉmutir maḻaikkai kakupukaṇ maṇiyāyt
tōṉṟiya muṟattiṭat tuṟainta
cēṉamuṅ koṭiyun toṭarkatir vaṭivēṟ
cemmaleṉ ṟuyarccipeṟ ṟiruntār. 1.4. 64
163
kontalarn tiruṇṭa karuṅkuḻaṉ maṭavār
koṅkaiyiṟ ṟaṭampuya maḻuntuñ
cuntarar muṟattu matalaiyāy nilattiṟ
ṟōṉṟiya matimukak kilāpu
mantara maṉaiya taṭampuya riṭattil
vantirun tavartaru matalai
kantaṭar taṟukaṭ karaṭamā liyāṉaik
kāvalar kucaiyiṭat tuṟainta 1.4. 65
164
villumiḻ vayirat toṭaipuraṇ ṭacainta
viṟaṟpuyar kucaitaru matalai
celleṉa viraṅkuñ ciṉantuvē ṟāṅkum
ceḻuṅkara raptul muṉāpu
mallalait tiṇitō ḷaracarnā yakartam
vayiṉuṟain tavarpeṟu matalai
yellava ṉeṉavē kaliyiru ṭuratti
yiruntahā ṣīmiṭat tuṟainta. 1.4. 66
165
kimpurik kōṭṭuk kaṭamalai tuḷaittuk
kiḷaittiṭum vēṟkarar hāṣīm
ampuvik karacāyp peṟṟeṭut tuvanta
varumaṇi yaptulmut talipu
nampiya tavappē ṟeṉavirun tilaṅki
naṟaikamaḻ aptulmut talipu
tampeyar viḷakkak kuvalayat tutitta
cantati yaptullā veṉpōr. 1.4. 67


talaimuṟaip paṭalam muṟṟiṟṟu.

ākap paṭalam 4-kkut tiruviruttam - 165
uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa1.5. napiyavatārap paṭalam

166
perukiya kōṭican tirappira kācamāy
varumoru peruṅkatir matiyam pōlavē
karuṇaivīṟ ṟiruntaceṅ kamalak kaṇṇiṇait
tirunapi varumava tārañ ceppuvām. 1.5.1
167
vēṟu
kaṭiyi runteḻu kaṟpaka muñcuṭar
vaṭivi runta maṇiyum vaṉacamum
paṭiyuṅ kārmuki lēḻum paḻittuviṇ
kuṭiyi ruttuṅ koḻuntaṭak kaiyiṉār. 1.5.2
168
vēṟu
viṇṭoṭu koṭumuṭi mēru vīṟaḻit
teṇṭicaik kiriyoṭu mikaluṅ koṅkaiyar
koṇṭamā mayaloṭu maṉamuṅ kūrviḻi
vaṇṭoṭum vaṇṭuṟai mālai mārpiṉār. 1.5.3
169
koṉṉuṉai veṇṇiṟak kōṭṭu vāraṇac
cenniṟak kurutiyiṟ ṟimirntu vāykaḻīi
miṉṉavir kaṇamaṇi viḷaṅku māmuṭi
yoṉṉala ruyiraimēyn tuṟaṅkum vēliṉār. 1.5.4
170
muṭaṅkalaṅ kaitaimuḷ ḷeyiṟṟu veṇpaṇip
paṭaṅkaḷā yirattiṉum paritta pārelā
miṭaṅkoḷpū tarappuyat tirutti yētilār
maṭaṅkalē ṟeṉumaṉa valiyiṉ māṭciyār. 1.5.5
171
mākkaṭa ṉeṭumpuvi vaḷainta vaṉkali
nīkkiya veṇkuṭai nīḻa lōmpuvōr
vīkkiya kaḻalaṭi vēntar poṉmuṭi
tākkiya marucceḻuṅ kamalat tāḷiṉār. 1.5.6
172
varapati yulakelām vāḻttu makkamā
purapatik katipati yeṉṉum pūpati
parapati yaracarkaḷ paṇin tiṟaiñciya
narapati yaptullā veṉṉu nāmattār. 1.5.7
173
ceḻumaḻai mukileṉa vamutañ cintiṭa
vaḻikatir napiyeṉa vakutta pēroḷi
poḻikarat taptullā viṭattiṟ poṅkiyē
yeḻiṟaru tirunuta liṭatti laṅkumē. 1.5.8
174
ayiluṟai ceḻuṅkarat taptul lāveṉum
peyariya kaḷiṟukkōr piṭiyum pōlava
ruyireṉa viruntacain tocinta pūṅkoṭi
mayileṉu māmiṉā veṉṉu maṅkaiyē. 1.5.9
175
iṟpukun teḻumati yilaṅku māmaṇi
viṟpuru vakkaṭai miṉka ṇāyakam
poṟpelām potintapoṟ koṭinaṟ pūvaiyar
kaṟpelān tiraṇṭuruk koṇṭa kaṉṉiyē. 1.5.10
176
aṟattiṉuk killiṭa maruṭkōr tāyakam
poṟuttiṭum poṟumaiyiṟ pūmik keṇmaṭaṅ
kuṟaipperuṅ kulattiṉuk koppi lāmaṇic
ciṟappiṉuk kuvamaiyil lāta celviyē. 1.5.11
177
kuṇipparuṅ kuṟaiciyaṅ kulameṉ ṟōṅkiya
maṇipperuṅ kaṭaliṭai vaḷaruñ celvamē
taṇippilā teṭutteṟi taraṅka mēṉaṭup
paṇippaṭā teḻuntacem pavaḷak kompaṉār. 1.5.12
178
ittakaik kulamayi lāmi ṉāveṉu
muttaveṇ ṇakaikkaṉi moḻiyu mōkaṉac
cittira aptullā veṉṉuñ cemmalu
mottiṉi tamutamuṇ ṭuṟaiyu nāḷiṉil. 1.5.13
179
vēṟu
vīcu teṇṭiraik kaṭaṉmalai yaṭaṅkaveṇ kuṭaikkī
ḻāci lātaciṅ kācaṉat tiruntacik kantar
kāci ṉikkara ciyaṟṟutul karuṉaiyiṉ kāla
māci lākkaṇak keṭṭunūṟ ṟeṇpattōr varuṭam. 1.5.14
180
karaitta miṉṟeḷit teḻutteṉac ciṟakkumak kāvi
ṉiraitta kārkkulan tiraṇṭeṉak kaḷiṟuka ṇeruṅki
yiraitta ṭarntumum mataṅkaḷai vāriniṉ ṟiṟaittu
varaikku laṅkaḷpōl vantataṟ korumutal varuṭam. 1.5.15
181
tiṅka ḷāmiṟa capumutaṟ ṟētiveḷ ḷiyirāt
tuṅka vārkaḻaṉ mukammatu pēroḷi tulaṅki
yeṅka ṇāyaka raptullā nutaliṭat tiruntu
maṅkai yāmiṉā vayiṟṟiṉiṟ ṟarittaṉa vaṉṟē. 1.5.16
182
tiruttum poṉṉaka ramararē tiraṇṭavā ṉavarē
karutti ṉuṇmakiḻn tevvaiyu malaṅkarit tiṭumiṉ
varutta meṉṟilā muhammatai yāmiṉā vayiṟṟi
lirutti ṉēṉeṉa vuraittaṉa ṉiyāvarkku miṟaiyōṉ. 1.5.17
183
paranta vāykkoṭum pāntaḷum viṭaṅkoḷ pañcaramuṅ
karintu poṅkiya kuḻikaḷuṅ kaṉaṟpoṟi katuva
verintu cennerup poḻukiya narakaṅka ḷēḻum
virainta vittaṭait tiṭukaveṉ ṟaṉaṉmutal vēntaṉ. 1.5.18
184
viṟke ḻumaṟu coṭukuṟu cantaram viḷaṅkac
corkka vāyilun tiṟantalaṅ karittaṉar tuṉpa
mikka vāripāḻ narakaṅka ḷaṭaittaṉar vāṉōr
kaṟku māmaṟai mutalavaṉ vitittakaṭ ṭaḷaikkē. 1.5.19
185
antaṇ poṉṉaka raṭaṅkalu malaṅkarit tatuvum
venta pāḻnara kaṅkaḷai yaṭaittapal vitamuñ
canta tiṇpuya mukammatu napitarit tatuvu
minta vāṟuka ḷaṉaittaiyu maṟintipu līcu. 1.5.20
186
naṭuṅki vāyiṉīr vaṟantiṭa nāvularn tuṭala
moṭuṅki yaimpoṟi mayakkuṟa neñcelā muṭaintu
puṭaṅkoḷ vaṅkama tāyniṉai vurukiṉaṉ pulampat
tuṭaṅki ṉāṉaṭik kaṭiperu mūccoṭu cuḻaṉṟē. 1.5.21
187
karaiva ṉēṅkuvaṉ malaṅkuvaṉ kalaṅkuvaṉ kataṟi
yiraivaṉ kaṉṉattiṟ kaiyaivait tirunteḻun tiruppaṉ
ṟaraiyiṉ mēlviḻun teṉakkilai yiṉicciṅkā caṉameṉ
ṟuraima ṟantiṭak kiṭantaṉa ṉirukaṇī roḻuka. 1.5.22
188
aṟiva ḻintamaṉ ṉavaṉṟaṉai makkaḷvan taṭaintu
kuṟiyun tuṉpamum vantavā ṟēteṉak kūṟi
niṟaiyu makkaḷō ṭuṟumvara lāṟelā nikaḻtti
yuṟaiyu milliṭa mivaṇilai namakkeṉa vuraittāṉ. 1.5.23
189
inta vācakaṅ kēṭṭalu makkaḷel lōrun
tantai yēyitaṟ keṉceyvō meṉattaṭu māṟip
puntinontu non tavaravar ticaiticai pukuntār
cintai nontipu līcuvun tikaittirun tiṭaintāṉ. 1.5.24
190
taritti ṭumutaṟ ṟiṅkaḷiṟ ṟaraipuka ḻāta
muraippa rāmiṉā kaṉaviṉi luṉṟiru vutarat
tirukkuñ cantati valimaiyai yuṭaiyativ vulakat
tarukka ṉoppala nāmamu kammateṉ ṟakaṉṟār. 1.5.25
191
karuppan tiṅkaḷi raṇṭiṉi lāmiṉā kaṉaviṉ
maruppu kuṅkuḻal valliniṉ vayiṟṟiṉiṉ matalai
yaruppum vīṟuṭai yavarpeyar mukammateṉ ṟatika
viruppa māyitu ṟīcunaṉ ṉapiviḷam piṉarē. 1.5.26
192
ikke ṉummoḻi yāmiṉāk kiṉituṟat tiṅkaḷ
pukku mūṉṟiṉi ṉūkunaṉ ṉapimaṉap polivāy
mikka vuṇmaiyum viḷaṅkiya veṟṟiyu muṭaiyōr
takka pērmukam matuveṉac cāṟṟiviṭ ṭakaṉṟār. 1.5.27
193
tiṅka ṇāṉkiṉi lāmiṉā kaṉaviṉiṟ ṟeḷivā
yiṅki tattipu ṟākinaṉ ṉapiyiyam piṉarāṟ
caṅkai yāymiku varicaiyum peruṅkolut taṉaiyum
poṅku vāḻviṉar peyarmukam matuveṉap pōntē. 1.5.28
194
ampoṟ kumpatti ṉaruvanīr mañcaṉa māṭic
cempoṟ paṭṭuṭut teṟikati raṇiyiḻai tiruttip
pampu mēkalai tarittumeṉ karavaḷai parittuk
kampa laiccilam paṇintaṉar pataṅkaviṉ peṟavē. 1.5.29
195
neṟitta vārkuḻa liṟukkimeṉ malarpala niṟaittuk
kuṟitta vēliṇaik kaṇkaḷi lañcaṉaṅ kōṭṭic
ceṟitta māṉmatañ cantaṉak kalavaiyun timirntē
yeṟitta naṉkatir viḷakkeṉa vāmiṉā veḻuntār. 1.5.30
196
iṉattu ḷāreṉuñ ceḻumalark koṭinaṭu viṭaiyē
kaṉatta māmaṇik kompeṉa naṭantukaḵ pāviṉ
maṉatti rukkaṟa valañceytu vāyilil vantu
niṉaitti ṭumporu ṭarukeṉap pōṟṟiṉar niṟaintē. 1.5.31
197
vaṇṭu vāḻkuḻaṉ maṭantaiyar tiraṇṭuvāḻt teṭuppak
kaṇṭu meṉkoṭi yāmiṉā tāmaraik kāliṉ
muṇṭa kacceḻu malarcori talaimukaṅ kaviḻat
teṇṭa ṉiṭṭatu putteṉa vuṟaintatē vataiyē. 1.5.32
198
añca littatu putteṉa maṉattati cayittu
mañcu vārkuḻa lāmiṉā payantumey varuntik
kañca miṉṉaṉār kaṇattuṭaṉ vāyilaik kaṭantē
yiṉco ṉaṉkulak kiḷiyeṉa maṉaiyilvan tiruntār. 1.5.23
199
teriyun tiṅkaḷain tiṉilicu māyilcep piṉarā
luriya meṉmayi lēniṉa tutaratti luṟaintōr
tariya larkkiṭi yāyaṭut tavarkkoru taruvāy
varicai yuṟṟavar peyarmukam matuveṉa vakuttē. 1.5.34
200
āṟu tiṅkaḷil vantamū cānapi yaḻakāyk
kūṟu meṉkarum pēniṉṟaṉ vayiṟṟuṟu kuḻantai
vīṟu peṟṟiṭun talaimaiyum perumpata viyaiyu
māṟi lātavar peyariṭu mukammateṉ ṟuraittār. 1.5.35
201
ciṉavu vēṟkarat taptullā veṉumoru ciṅka
maṉaivi yākiya āmiṉā veṉuṅkula maṭamā
ṉiṉamu māyamum vāḻttiṭak karuppamu milaṅkak
kaṉavu kaṇṭaka makiḻntiṉi tirukkumak kālam. 1.5.36
202
makka naṉṉaka raptulmut talipeṉu maṉṉa
rakka maṉṉamaṉ ṉaptullā tamaiyaḻait tiruttit
takka puttiyu muṟaimaiyun toḻilaiyuñ cāṟṟi
yokkal kūṭṭuṟap puṟanakark keḻukaveṉ ṟuraittār. 1.5.37
203
tantai kūṟiṭa aptullā maṉantaṟu kāmaṉ
mantira vāḷeṭut tiṉituṟa vicittaṉar maruṅki
lintira villeṉa villeṭut torukaiyi lēntik
kantu kaṅkoṇar keṉṟukaṭ ṭuraittaṉar kaṭitiṉ. 1.5.38
204
pāṭa lattiṉmēṟ koṇṭuṟu taṉiṟpari vāraṅ
kūṭu kōḷarit tiraḷeṉa varaneṟi kuṟukik
kāṭuṅ kāṉamuṅ kaṭantucen tēmpoḻiṟ kaṉicūḻ
nāṭa ṭaintupōyp pukuntaṉar matīṉamā nakaril 1.5.39
205
matiṉat tiṉṉuṟai racavaruk kaṅkaḷu matiṉap
patiya ṭuttavūrc carakkaiyuṅ koṇṭupan taṉamāk
katirkoṇ māṭattiṟ kaṭṭivait tavaravar karattiṟ
putiya vāṇipat talaivilaik kīntaṉar poruḷai. 1.5.40
206
vāṇi pattoḻi laṉaittaiyu muṭittumaṉ ṉavaruṅ
kāṇu nāṭcila viruntutaṉ pativarak karutip
pūṇa ṇintaḻa kuṟumiḷai yavarpuṭai cūḻac
cēṇa ṭaintapu vāveṉun talattiṉaic cērntār. 1.5.41
207
āti kaṟpaṉai yūḻvitip payaṉumvan taṭaintu
pōtu nāṭkaḷu nāḻikaik kaṇakkaiyum pōkki
nīti maṉṉava ṉaptullā taṉaiyaṟi niṉaivāyc
cōti meṉmuka milaṅkiṭat tuyilvapōṉ ṟiṟantār. 1.5.42
208
kūṭic cūḻntavar vitippaya ṉeṉakkulai kulaintu
vāṭi maṉṉaṉai yeḻilpeṟa maṇattuṭa ṉaṭakkip
pāṭi yūrapu vāvaiviṭ ṭakaṉṟupōyp patiyai
nāṭi vantava rāmiṉāk kivaiyelā naviṉṟār. 1.5.43
209
māṟṟaṅ kēṭṭalu maṭamayiṉ maṉamuṭain talaṟit
tōṟṟu māmaḻai corinteṉak kaṇṇiṉīr coriyap
pōṟṟuṅ kāḻakiṟ pukaikkuḻa ṉilampuraṇ ṭacaiyak
kōṟṟo ṭikkarak kāntaṭā maraimukaṅ kuḻaikka. 1.5.44
210
varunti nontaḻu tāmiṉā viṭaitalum vaḷaintu
tirunti ḻaikkoṭi maṭaviya riraṅkuta ṟiraṇmut
tirunta cūlvalam puriyiṉaic cūḻntacaṅ kiṉaṅka
ḷirainti raṅkuva pōṉṟaṉa veṅkaṇu niṟaintē. 1.5.45
211
calittu vimmiya mayiliṉaik kaṇṭumey taḷara
valitta tōpakai vitikolō makappeṟum palaṉō
palitta tēteṉa vaṟikilō meṉappatai pataittē
yolittay yōveṉa viraṅkiṉa rūriṉi luḷarē. 1.5.46
212
uṭutta pūḻiyiṟ putaimaṇi yeṉavuṭa loṭuṅki
vaṭitta kaṇṇiṉī roḻukiṭa viruntapoṉ mayilai
yaṭuttu vantirun taṉpuṭa ṉaptulmut talipu
toṭutta tuṉpaṅka ḷāṟṟinal vaḻipala coṉṉār. 1.5.47
213
iṉattu ḷārcolu nalvaḻik kurukineñ ciṭaintu
niṉaitta paṟpala tuṉpamu makaṟṟinī ṇilatti
laṉaittai yumvitit tavaṉceya liṉaiyumuṟ ṟaṟintu
maṉatti ṉiṟṟeḷi vākiṉar kulakkoṭi mayilē. 1.5.48
214
tavici runtunaṉ ṉeṟimuṟai naṭattutā vūtu
napiyun tiṅkaḷō rēḻiṉiṟ kaṉaviṉi ṉaviṉṟā
raviyuṅ kālamaṉ ṟāṭṭattuk kuriyava rāṉōr
puviyi ṉiṟpeyar mukammateṉ ṟiṭumeṉap pōntē. 1.5.49
215
nalaṅko ṭiṅkaḷō reṭṭiṉil culaiyumā ṉapivan
tilaṅku pūṇaṇi mayilaṉīr niṉvayiṟ ṟiruntōr
pelaṉke ḻumatu ṉāṉkiḷaip pēroḷi napiyāyt
tulaṅka vantavar peyarmukam matuveṉac coṉṉār. 1.5.50
216
māta moṉpati lāmiṉā kaṉaviṉiṉ matittē
vēta nāṉmaṟai nērvaḻik kuriyavar viḷaṅkak
kōtai yēpeṟiṉ mukammatu veṉappeyar kūṟeṉ
ṟāti nāykaṉ varicaiyī cānapi yaṟaintār. 1.5.51
217
īta lālimai yavartiṉa miṭaiviṭut tilarāyp
pōtu cērkuḻa lāmiṉā kaṉaviṉiṟ pōntē
yāti tūtuvar mukammatu peyareṉa va tika
nīti yāṉamā rāyamē peṟanikaḻt tiṉarāl. 1.5.52
218
eṉṟum vāṉava ricaittiṭuṅ kaṉavelā meṭuttum
veṉṟi naṉṉapi mārcoluṅ kaṉavelām virittu
maṉṟa laṅkuḻa lāmiṉā paṭippaṭi vakaiyā
naṉṟi tērntacoṟ ṟāyarkkut tiṉantoṟu naviṉṟār. 1.5.53
219
peṟṟa tāyaruṅ kaṉaviṉiṉ peṟṟiyaip pirittē
yuṟṟa pēroṭu maṉattoṭun teḷintaṟin tōrntu
coṟṟa taṉmakaṭ kuṟippelāṅ kāṇkuṟat tuṇintu
kuṟṟa miṉṟiya mukammatē peyareṉak kuṟittāḷ. 1.5.54
220
ceṟinta vārkuḻa lāmiṉā vuraittacey tiyaikkēṭ
ṭaṟintu tāyataṟ ketirmoḻi koṭuttalu mārāyn
tuṟainta valliruṭ cītteṟi matiyeṉa vōṅki
niṟainta pēroḷi mukamalar taracapā nikaḻttum. 1.5.55
221
tirinta pāleṉac ceṟuttuppaṇ ṇēḻaiyuñ ciṉantu
virinta teṇṭiraik kaṭaliṭai yamuteṉa viḷaṅkic
corinta tēṉmoḻi yāmiṉā vayiṟṟiṉiṟ cūlā
yirunta nāḷelāṅ kaṉavalā loḻintanā ḷilaiyē 1.5.56
222
uḷḷa kaṅkuḷirn tarumaṟai mūṉṟaiyu muṇarntōr
vaḷḷa lākiya aptullā vayiṟṟiṉil vaṭivāyp
piḷḷai yoṉṟutōṉ ṟiṭumukam matuveṉum peyari
ṉeḷḷa liṉṟiya vuṇmainaṉ ṉapiyeṉa vicaittār. 1.5.57
223
coriyum pūntukaṭ ṭuṭavaicūḻ cāmiṉiṟ ṟōṉṟa
larivai taṉṉakat taṟiviṉun tērntuṇarn taṟintu
teriyak kūṟiya periyavar colliṉun teḷintu
varicai nērumak kāviṉil viraiviṉil vantāḷ. 1.5.58
224
vantu nalvaḻik kuriyava rirukkumak kāviṟ
canta ṉappuya ṉaptullā taṉaimaṇam puriyac
cintai nērntaṉa ḷavvurai kēṭṭuḷan tiṭukkiṭ
ṭinta vūruḷar mikutipēr maṇattiṉuk kicaintār. 1.5.59
225
eṉakku ṉakkeṉa maṭantaiyar maṇattiṉuk kikalat
taṉakku nērilā ṉeḻutiya paṭitaṉi muṭintu
vaṉakka ruṅkuḻa lāmiṉā veṉumaṭa māṉaic
ciṉakkum vēṟkarat taptullā maṇattoṭuñ cērntār. 1.5.60
226
anta vāṟaṟin tarivaiya rinnaka raṉaittu
mintu vāṇuta lāmiṉā maṉaiveṟut tiruntār
kanta meṉkuḻal karuppumu mutirntaṉa kālam
ventu vāṉavar piṟarilai yeṉkolō viḷaivē. 1.5.61
227
maṇṇa runtilaḷ puḷippaiyum virumpilaḷ vayiṉō
yuṇṇi rantila meypala varuntila vutarak
kaṇṇi runtapūp poṉṟumē kaṇṭila kaṉimeṉ
paṇṇi runtavāy veḷuttila palaṉpeṟum paṭiyē. 1.5.62
228
ciṟutta melliṭai paruttirun tilatiru vutaram
poṟuttu vīṅkila vuntimēṟ puṭaittila poruppuṅ
kaṟuttiruntila pacunaram peḻuntila kaviṉkaḷ
veṟutti runtila karuppameṉ ṟaḻakuṟum vitamē. 1.5.63
229
eṉṟum paṟpala moḻintuca pācalit tiruppa
maṉṟa laṅkuḻa lāmiṉā karuppamum valiyu
miṉṟu tōṉṟuva teṉaveṭut tiyampiṉa rilaṅkum
veṉṟi vēlviḻi maṭantaiyark kivaicoli viṭuttār. 1.5.64
230
uraitta vācakaṅ kēṭṭalu mannaka ruṟaivō
riraitta ṭaṅkalu morumoḻip paṭaveṭut ticaiyā
varaitta ṉikkoṭi yāmiṉā maṉaiyiṉiṉ maṟantuṅ
karaitta lāyiṉum varuvatil leṉakkaḻa ṟiṉarē. 1.5.65
231
uṟṟa vāymaiyaik kēṭṭalu māmiṉā vulaintu
kuṟṟa mētunam miṭatteṉa maṉattiṉiṟ kuṟittup
peṟṟa cūlvali yaṭikkaṭi periteṉap pataṟi
veṟṟi vāṭkarat taptulmut talipukkāḷ viṭuttār. 1.5.66
232
caruvu vēlviḻi maṭantaiyar viṭuttavar cāṟṟak
kuricil kēṭṭava ravarkellām vakaivakai kūṟi
varuka veṉṟaluṅ koṭiyiṭaip piṭinaṭai maṭavā
roruva rummavaṇ pukuvatil leṉamaṟut turaittār. 1.5.67
233
mañcu vāḻkuḻa lāmiṉā vuraittatu maṟuttā
riṉcoṟ kūṟinā maḻaikkavu maṉamiraṅ kilareṉ
ṟañci yuḷḷakam puḻuṅkiniṉ ṟaptulmut talipu
tañca mīteṉak kaḵpattul lātaṉaic cārntār. 1.5.68
234
vaṭivi runtoḷir kaḵpattul lātaṉai valamāyk
kaṭitiṟ ṟuṉpuṟa varuṅkaru māriyiṉ kaḷaiyāṟ
koṭiyi ṭaippara tāpamum varuttamuṅ kūṟi
neṭitu yirttayarn tirantukoṇ ṭirukkuman nēram. 1.5.69
235
vēṟu
ariyameyp poruḷā yaḷaviṭaṟ kariyō
ṉaruḷiṉa ṉamararkaḷ cuvarkkat
terivaiyar paṟavaik kulaṅkaṇmaṟ ṟevaiyuñ
ceḻumpoḻiṟ cekatalat tiṟaṅki
variñimi ṟutaṟik karuṅkuḻaṉ muṭitta
maṭakkoṭi āmiṉā maṉaiyi
ṉirainirai ceṟintaṅ kavarurai maṟātu
niṉṟiṭum paṇiviṭaik keṉavē. 1.5.70
236
karuviṉiṟ ṟōṉṟā toḷivi luruvāyk
kaṇṇimait tuṇṭuṟaṅ kāta
peruvaṭi vaḻakāyk kuḻuvuṭaṉ ṟiraṇṭu
periyava ṉuraimaṟā teḻuntu
virikatirk kakaṉam puṭavimaṭ ṭoḻuṅkāy
viṇṇava reṇṇiṟan taṉaiyō
raruvarai yaṉaiyā ruruvamuñ ciṟitā
yāmiṉā tirumaṉai cūḻntār. 1.5.71
237
tēṉperuk koḻuki vaḻitaruṅ kaṉikaḷ
citaṟiṭuñ cōlaivāyt teḷinta
vāṉati mūḻkit tukileṭut tuṭuttu
vaḷaipaṇit tokaiyelā maṇintu
kāṉmalar muṭittuk kaṭuvari vaṭivēṟ
kaṇkaḷi lañcaṉaṅ kulavac
cūṉmuti rāmi ṉāmaṉai yiṭattiṟ
cūḻntaṉar viṇṇavar makaḷir. 1.5.72
238
maṟuvaṟut tirunta niṟaintapū raṇamā
matikkulan tiraṇṭuvan tatuvō
vuṟaitaru mamutat tiraḷaika ḷuruvā
yoḻuṅkuṭa ṉeḻuntiṭun tiraḷō
kaṟaipaṭāc cuvaṉak kāṭcivāḻ vaṉaittuṅ
kalantuṭa ṉilaṅkivan tatuvō
kuṟaipaṭāc cuvaṉat taruviṉi lutitta
koḻuṅkatirc ceḻuṅkaṉik kulamō. 1.5.73
239
aṇittulaik kaṉali lurukkiṭā toḷiru
māyiraṅ kōṭimāṟ ṟeṉavuṅ
kaṇittiṭāp pacumpo ṉeṭutteṭut tamaitta
kaviṉkulaṅ kūṇṭeḻuṅ kaṇamō
maṇikkati riḻaittut tiraṭṭivait turuva
vaṭivamait teḻuntiṭuṅ kuḻuvō
tuṇittumiṉ kulaṅkaṇ maṟaipaṭā teḻunta
tokutiyō veṉavaṟi kilamāl. 1.5.74
240
iruṭṭaṭai kiṭakkuṅ karuṅkuḻaṟ piṉṉa
leḻupati ṉāyirami laṅka
virittapoṉ ṉiḻaippūn tukilumē kalaiyum
viṭṭoḷir vīciṭat tulaṅkat
tarittamut tāra muṭukkula maṉaittun
tāṉkuṭi yirunteṉat tayaṅkak
karittakaṇ ṇimaiyā mulaikkuva ṭacaiyāk
kaṉṉiyar tiraṇṭirun taṉārāl. 1.5.75
241
paṇṇamait tīñco larampaiyar mēṉip
parimaḷan teruvelāṅ kamaḻa
viṇṇakat tiravik katiroḷi maṇikaḷ
viṭuveyil viḻutuviṭ ṭoḻukat
taṇṇakait taraḷak katiriru ṭuṇippat
taraiyelām poṉmaipōrt tiruppa
maṇṇakat tirunta vāmiṉā maṉaiyai
vāṉavar patiyeṉa lāmāl. 1.5.76
242
paṟavaika ḷaṉaittu mēvaliṉ paṭiyē
paṭiyiṉu mantara maṉaittu
niṟaitarap peruka vatiloru veṇpu
ṇittilak katirkaḷ kāṉṟoḻuka
vuṟaitaru māmi ṉātiru maṉaiyi
ṉuṭpukun tetirvaru vatukaṇ
ṭaṟaitara maṉamum payantiṭa votuṅki
yañciniṉ ṟaticayit taṉarē. 1.5.77
243
varuntinon tirunta vāmiṉā tirumuṉ
vantuniṉ ṟaḻakuṟum veṇpu
ḷiruntaveṇ ciṟaiyai virittoḷi ciṟantē
yilaṅkiṭa vīciya kāṟṟāṟ
poruntiya carīra vērvaiyun tīrntu
puḷakeḻac cilirttaṉa rōman
tiruntiḻai maṉattuṭ payaṅkara makaṉṟu
tēkamuṅ kuḷirntaṉa vaṉṟē. 1.5.78
244
aṇṭari loruvar marakatak kiṇṇat
tamutiṉai yēntivan taṭuttak
koṇṭavar koṭuppak kūṟulīṉ vāṅkik
koṭiyiṭai maṭamayiṟ kīya
muṇṭakak karattāṟ ṟāṅkiyē paruka
mutirpara tāpamu nīṅkik
kaṇṭeṉu moḻiyār karuppanō yakaṉṟu
kalakkamun teḷintaṉa raṉṟē. 1.5.79
245
poṉṉoḷir kaviṉu muṟakkuḻait teḻutu
pūntukil veṇṇiṟaṅ kaviṉa
miṉṉoḷi karappak katirviṭuṅ kalaiyai
viraintoru taṭṭiṉi lēntip
paṉṉiya vamarar tokaiyiṉi loruvar
parivuṭaṉ koṇarntatai vāṅki
yaṉṉamō mayilō veṉumoru maṭamā
ṉāmiṉā tirukkaiyi līyntār. 1.5.80
246
cevvivīṟ ṟiruntu mukamati yilaṅkun
tiruntiḻai āciyā tamaiyu
mavvalaṅ kuḻalār maṟiyumeṉ ṟuraikku
mayilaiyu marampaiyar tamaiyuṅ
kavvaiyaṅ kaṭalcūḻ puṭaviyiṟ ciṟanta
kāṭci cēr makkamā nakari
ṉavvivēl viḻiyā rāmiṉā virukku
naṟaimaṉai pukaviṟai yuraittāṉ. 1.5.81
247
iṟaiyava ṉuraippac cuvaṉamā maṭavā
reṅkaṇum paranteḻu moḻuṅku
maṟiyamu maḻaku paḻuttoḷi tatumpu
māṉaṉā rāciyā tāmu
niṟaimati yiraṇṭu vāṉakat tiḻintu
nilattiṭai yuṭuvoṭun tiraṇṭē
yaṟaikaḻal cilampa varuvapōl vantaṅ
kāmiṉā tirumaṉai pukuntār. 1.5.82
248
paṭittalam pukalu māmiṉā valatu
pāricat tāciyā tāmum
vaṭittateḷ ḷamirta meṉumoḻik kutalai
maṟiyamu miṭatupāri catti
laṭuttavap poḻuti larampaiyar cilarvan
taṇimuḻan tāṭuṭai kaṇaikkāl
piṭittaṭi varuṭi niṉṟaṉar maṉaiyum
pēroḷi piṟaṅkiṉa vaṉṟē. 1.5.83
249
maṭantaiyu makappē ṟaṭuttiṭuñ camayam
vāṉavar kuḻuviṉai nīntik
kaṭantuvan toruvar niṉṟaṉa ravarceṅ
karattiṉiṟ kiṇṇamoṉ ṟēnti
yiṭaṅkoḷā tuṟainta kūṟulīṉ kaḷilō
rēntiḻai kaṭitiṉil vāṅki
yaṭarntillam pukuntu koṭuppataip paruki
yāmiṉā makiḻntaṉa rakamē. 1.5.84
250
pāṉakam paruka voḷivumvan tiṟaṅkip
pakalavaṉ katireṉap parappa
vāṉavar makaḷir maruttuvam pukuta
maṟiyamu māciyā tāmun
tēṉaviḻ patumac ceḻuṅkaraṅ koṭuttuc
cērntaṇain tarukuṟac ciṟanta
kāṉamar kuḻalā yañcaleṉ ṟuraippak
kaṉintiḷa kiṉakarup pamumē. 1.5.85
251
kōtaṟap paḻuttu maturamē kaṉinta
kovvaivā yarampaiyar vāḻttit
tītaṟa neruṅki yēvalcey tiruppac
ceḻuṅkama lācaṉat tirunta
mātaruk karaci yāmiṉā vutara
maṉaiyiṭat tiruntumā nilatti
lātaram peruka nalvaḻip poruḷā
yakumatu tōṉṟiṉa raṉṟē. 1.5.86
252
kiṭantoḷi parappi vācaṅkop paḷittuk
kiḷarkipu lāvaimuṉ ṉōkki
yiṭaṅkoḷan taranēr ciraciṉai yuyartti
yeḻilpeṟac cucūtucey tiṇaittāṭ
ṭiṭaṉpeṟa maṭittuk kuṟiyiṭak kaiyāṟ
cērttoḷir valakkaikāṉ mēlvait
tuṭaṉaṇi kalimā viraliṉai yuyartti
yutittaṉar mukammatu napiyē. 1.5.87
253
ciraciṉi ṉeytōyt tiruviḻik karumai
ciṟantiṭak koppuḷuṅ koyalāy
maruvucuṉ ṉattuñ ceyyalāyt tuṭakkiṉ
varuṅkuṟi yoṉṟumil lātāyp
paravukas tūri maṉaiyelā niṟainta
parimaḷaṅ kamakama kameṉap
perukiya voḷivu vāṉamaṭṭu lavap
piṟantaṉar mukammatu napiyē. 1.5.88
154
cemmaiyaṅ kōṭṭuk kaṭakarik kalakan
tīrntapi ṉaimpatā nāḷi
lammati mācat tokaiyiṉil ṟapīyu
lavvaliṟ paṉiraṇṭān tēti
yemmaṉaik kumpē ṟeṉavarum poruḷā
yicaittiṭun tiṅkaḷi rāviṉ
mummaiyeṉ ṟuraikkum puvaṉamum purakka
mukammatu napipiṟan taṉarē. 1.5.89
255
pūtalat taracu patiyeṉa vutitta
pukaḻpeṟu makkamā nakariṟ
cītavoṇ katircēr kaḵpattul lāviṉ
ṟicaiyiṉil vaṭakiḻak kāka
vētamoṉ ṟaṇukāc cemuṟatti lustā
veṉumoru talattiṉi ṉaṭuvē
mātava rapittā liputiru maṉaiyiṉ
mukammatu napipiṟan taṉarē. 1.5.90
256
neṟinilai tiriyā maruṇmata mikuntu
neṭunila meṅkaṇum parantu
tuṟavaṟan tavaṟi yillaṟa maṭintu
cuṭarilā maṉaiyatu pōlak
kuṟaipaṭuṅ kāla miruḷeṉuṅ kupiriṉ
kulamaṟut taṟaneṟi viḷakka
maṟuvilā teḻunta muḻumati pōla
mukammatu napipiṟan taṉarē. 1.5.91
257
pāṉuviṉ katirā liṭaruṟuṅ kālam
paṭartaru taruniḻa leṉalā
yīṉamuṅ kolaiyum viḷaittiṭum pavanō
yiṭartavirt tiṭumaru maruntāyt
tīṉeṉum payirkkōr ceḻumaḻai yeṉalāyk
kuṟaiciyiṟ ṟilatamē yeṉalāy
māṉilan taṉakkōr maṇiviḷak keṉalāy
mukammatu napipiṟan taṉarē. 15.92
258
ceṅkatir parappi yulakelām viḷakkit
tiritiṉa karaṉumveṇ ṇamutan
taṅkiya kiraṇac caciyuman tarattiṟ
ṟavaḻtaru muṭukkula maṉaittum
poṅkoḷi yevaiyuñ cuvaṉanā ṭaṉaittum
pūtalam vicumpumaṟ ṟaṉavu
miṅkeḻiṉ mukamma toḷiviṉi leṉṟā
livarkkevai yuvamaicol luvatē. 1.5.93
259
makitalam pukaḻī cānapi pāril
vantanāṭ ṭoṭuttiṭai viṭātu
pakumata milaiyeṉ ṟāṟu nūṟāṇṭu
pāricuk kārarkaḷ vaṇaṅkum
pukaiyuṭaṉ keḻumip poṟipala terippap
purinteḻu makkiṉik koḻuntu
tikaitoṟun teriya verintacen nerupput
tēyntunūn taḻintaṉa vaṉṟē. 1.5.94
260
paṭiyiṭai puṭaippap perukkeṭut tatirap
pāyalaic curuṭṭiviṭ ṭeṟiya
viṭukaṭal cāvā veṉumpati yiṭattil
veṟuntarai yāyiṉa vaṟantu
kuṭilamaṭ ṭōṅki mañcaṭai kiṭakkuṅ
kottaḷa morupati ṉāṉku
miṭipaṭa vīḻntu cēruvā ṉakara
meṅkaṇuṅ kalaṅkiya taṉṟē. 1.5.95
261
cilaiyeṭut turuvāy vaittaput taṉaittuñ
ciracukīṭ paṭamukaṅ kaviḻtta
calamati lipulī ciyaṟṟiya ciṅkā
caṉamumaṉ ṟiṭintaṉa cayittāṉ
kulamumaṉ ṟotuṅki vāṉakam pukāmaṟ
kūṇṭu nakkēttira merintu
nilamicai vīḻnta viṉuñcila putumai
nikaḻttutaṟ kariyataṉ ṟiravē. 1.5.96
262
ciṟantanaṉ matalai taṉaivirain teṭuppat
terivaiyar maṉattiṉi ṉiṉaippa
maṟantikaḻ viḻiyār toṭattakā teṉṟaṉ
mukammatai viraiviṉi lēnti
niṟantikaḻ cuvaṉap patiyiṉiṟ koṭuvam
meṉṟaṉa ṉeṭiyava ṉataṉā
laṟantika ḻāmi ṉātiru maṉaipuk
kaṭuttavar piḷḷaiyai yeṭuttār. 1.5.97
263
amararuk kiṟaivaṉ capuṟayīl varicai
yakumatai yeṭuttiṉi tēntit
tamaruṭaṉ cuvaṉap patiyiṉiṟ koṭupōyc
calanati toṟumuḻu kāṭṭi
yimaitiṟan tirukaṇ maiyiṉai yeḻuti
yeṇṇeyiṭ ṭamirtamu mūṭṭic
cumaitara vācan tikaḻttiyeṇ ṭicaiyuñ
cuṟṟiyē cilamoḻi pakarvār. 1.5.98
264
ātinā yakaṉṟaṉ ṟirunapi yiṟacū
lāmivar taṅkali māvaip
pūtalat tuṟainta paṭaippevai yavaiyum
pōṟṟutal ceyyavum vēṇṭu
mītalā lamara rivarkali māvuk
kicaintaṉa reṉpatu micaittuc
cūtara moḻiyā rāmiṉā viṭattiṟ
ṟōṉṟalaik koṭuttakaṉ ṟaṉarē. 1.5.99
265
antara mavaṉi kaṭaṉmalai yeḻutī
vakattiṉu meṇṭicai muḻutuñ
cuntara vataṉa mukammataik koṭupōyc
cuṟṟiyeṅ kaṇumpeyar viḷakkic
cantameṉ mukattā maraimalar kuḷirat
taṭañciṟai vāṉavar tiraṇṭu
vantatu māmi ṉātiru maṉaiyil
vaittatu morunoṭip poḻutē. 1.5.100
266
vaḷḷaleṉ ṟutavip peyarnilai niṟutti
vaḷantaru pukaḻpul kācī
muḷḷaka niṟainta cemmalarp patantoṭ
ṭoḷirpeṟu miṇaiviḻik kēṟṟi
viḷḷarum pavaḷam virintaṉa kaṉivāy
viḷaṅkiṭa vāḻtteṭut tuvantu
teḷḷamu taṉaiya mukammatu napiyaic
capātiru maṭimicaik koṇṭār. 1.5.101
267
malartaru karattā lēntiyē maṭiyil
vaittiṉi tirukkuman nēra
malartaru pavaḷa vāyitaḻ tiṟantē
yaḻutaṉar mukammatu napiyu
mulakamum vicumpu niṟaitarap poruntu
muṭaiyavaṉ cattamuṇ ṭāṉa
tilakiya kamala mukamalar capāvuk
kirakumattuṇ ṭākaveṉ ṟicaintē. 1.5.102
268
cattamuṇ ṭākik kēṭṭavap poḻutē
capāveṉu maṭamayi ṟaṉakkup
pattiviṭ ṭoḷiru ṟūmirāc ciyattup
patiyiṉmā ḷikaiyelān terintu
mittira ṉeḻunta kuṇaticai toṭuttu
vīḻtaru kuṭaticai toṭuttuc
cittiram peṟavē yiruviḻik ketirē
teritarac ciṟantaṉa vaṉṟē. 1.5.103
269
variyaḷi kuṭaintu taṇṇaṟā varuntu
malarppuya ṉaptul muttalipu
karutiya varaṅkēṭ ṭiruntuneñ curukuṅ
kālaiyiṟ kakupattul lāvi
ṉirainirai ceṟinta puttuka ḷaṉaittu
neṭṭuyirp poṭukalain talaintu
viraiviṉi lōṭik kāvata vaḻikku
vēṟuvē ṟāykkiṭan tatuvē. 1.5.104
270
pāṉalaṅ kaṭantu cēleṉap piṟaḻntu
parantucev varikkoṭi yōṭi
māṉmaruḷ viḻiyā rāmiṉā virunta
vaḷamaṉait ticaiyiṉai nōkki
nāṉilam pukaluṅ kakupattul lāvi
ṉālumū laiyumoru neṟiyāyt
tūnaṟai kamaḻa voḷitikaḻ taravē
cucūtucey teḻuntaṉa vaṉṟē. 1.5.105
271
iṟaiyava ṉēva viṇṇavar karattā
liyaṟṟiya maṇimatiṭ kakupā
maṟaipaṭā tevarkkuṅ kēṭpaṉa vāka
vāytiṟan tōtuva pōṉṟu
kuṟaipaṭā vaṭivum perumaiyum peṟṟa
koṟṟava ṉeṉṟaṉai yiṉṟē
niṟaitarap puṉita mākkiṉā ṉeṉṉa
nikaḻttiya torumoḻi yaṉṟē. 1.5.106
272
iraviṉiṟ ṟaṉittaṅ kiruntakā laiyiṉi
liyaṟṟiya puttuka ḷaṉaittum
paraviyē citaṟak kaṇṭumaṅ kakupāp
paṇpuṟac cucūtucey tiyalpā
viraiviṉiṉ moḻinta vārttaiyuṅ kēṭṭu
veruviyē yaptulmut talipu
murukukop piḷikku māmiṉā maṉaiyiṉ
muḻumaṇi vāyilvan taṭuttār. 1.5.107
273
taraiyiṉiṟ paranta kupiriruṭ kulamuñ
cāṟṟiya kaliyiruṭ kulamum
varaivilā toṭuṅka mukammatu napiyim
māṉilat tutittaṉa reṉṟē
karaiyilā vuvakai yānanta veḷḷak
kaṭaliṭai kuḷittuṟak kaḷittu
viraiviṉiṟ ṟimirak kaṭaṟpakai tuṟantu
veyyavaṉ katirkaḷviṭ ṭeḻuntāṉ. 1.5.108
274
viṭintavap poḻuti laptulmut talipu
viraiviṉi lāmiṉā veṉṉu
maṭantaiyaik kūvi varukaveṉ ṟuraippa
maṭamayiṟ peṭaiyeṉa veḻuntu
naṭantetir varakkaṇ ṭammaniṉ ṉutali
ṉalaṅkiḷar pēroḷi yoṉṟuṇ
ṭiṭantikaḻn tilaṅkak kāṇkilē ṉeṉṉa
vīṉṟaṉaṉ makaveṉa vicaittār. 1.5.109
275
vañcimeṉ koṭiyiṉ mukamalark kaviṉu
maruṅkiṉil vicittapaṭ ṭuṭaiyuṅ
kañcameṉ malarttā ṇilampuṭaip peyarvuṅ
kamaḻtaru meyyiṉiṟ kuṟiyum
piñcunaṉ ṉutaluṅ kaṇṭuḷat taṭakkip
peṟṟavā ṟeṉkoleṉ ṟeṇṇik
koñcumeṉ moḻiyīr matalaiyaik koṇarkeṉ
ṟuraittaṉar kuḷirmaḻaik koṭaiyār. 1.5.110
276
kūṟiya moḻikēṭ ṭāmiṉā veṉatu
kumaraṉai mūṉṟunāḷ varaikkum
vēṟoru varukkuṅ kāṇoṇā teṉavē
viṇṇava ruraittaṉa reṉṟe
yūṟiya matura vāyitaḻ tiṟantē
yōtiṉa raptulmut talipu
cīṟiṉar puruva muritara virukaṇ
ṭīppoṟi teṟittiṭac civantē. 1.5.111
277
ciṉantamā tulaṉaik kaṇṭuḷam pataṟic
cēyiḻai yāmiṉā tikaittuk
kaṉantaru koṭaiyā yaracarnā yakamē
karutalark kacaṉiyē nunta
maṉantaṉiṟ ciṉameṉ maṉaiyunum maṉaiyē
makavunum makaviṉiṉ makavē
yiṉantarum palaṉpō leḻuntacan tatiyē
yeṭumilam pukumeṉa vicaittār. 1.5.112
278
marumalar ceṟintu vaṇṭukaṇ paṭukku
mañceṉuṅ karuṅkuḻaṉ maṭantai
tarumurai kēṭṭu vekuḷiyaip pōkkic
cacimuka malarntakaṅ kuḷirntu
parutiyot tilaṅku māḷikai pukappōyp
pārttaṉar vāyilu ḷoruva
ruruviṉa karuvi karattiṉi lēnti
yuṟukkiṭa verukkoṭu mīṇṭār. 1.5.113
279
mīṇṭaṉar pataṟik kāṟaṭu māṟi
viḷaintiṭum payaṉaiyō rāma
lāṇṭakai yivaṉār nammaṉai taṉaivan
taṭuppaṉō takāteṉa veṇṇip
pūṇṭanam miṉattā raṉaivarkku muraittup
pōkkuva mivaṉaiyā meṉṉat
tūṇṭiyē naṭantu vāyilaik kaṭantār
tuṉpamuṟ ṟaptulmut talipu. 1.5.114
280
kāraṇa maṉaittum veḷippaṭā tamaikkuṅ
kālameṉ ṟaṟintuṇa rāma
lūrava revarkku muraittivaṇ pukaveṉ
ṟuḷattiṉi leṇṇiya kālai
pāriṭat teṟumpī ṟāyipa mutalāp
pakuttamait tavaṉvitip paṭiyā
līramuṟ ṟuṇaṅki nāvaḻaṅ kāma
leḻutiṉa millampuk kiruntār. 1.5.115
281
cilainutaṟ kayaṟka ṇāmiṉā veṉṉuñ
cevvipūt tiruntapoṉ maṭantai
malartalai yulakiṟ curutiyai viḷakku
mukammatu napinayi ṉārai
yilakiya kamalak karattiṉi lēnti
yiruviḻi kuḷirtara nōkkip
palakalai yaṟivuṅ koṭuppapō leḻunāṭ
pāṉmulai koṭuttaṉa raṉṟē. 1.5.116
282
miṉṉavir cuvaṉa vāṉavar kūṇṭu
viḷaṅkoḷi yiṉamaṇit tacumpi
ṉaṉṉilaic calilaṅ koṇantukō taṟavē
naṟaikamaḻ mukammatu napiyai
yinnilam viḷaṅka viḷakkuva teṉavē
yeḻiṟkarat tēntinī rāṭṭip
paṉṉiya calavāt tōtiyē vāḻttip
parivuṭaṉ pukaḻntupōn tiṭuvār. 1.5.117
283
ilaṅkilai vēṟkai yaptulmut talipu
meḻutiṉa maṉaiyakat tiruntu
nalaṅkiḷar nāvum vaḻaṅkiṭa maṉatti
ṉālvakaip payaṉaiyu muṇarntu
kalaṅkiyē teḷintu matalaimēl viruppāyk
kaṭuviḻik kaṉimoḻit tuvarvāyp
polaṉkoṭi yāmi ṉāmaṇi maṉaiyiṟ
pukkiṉar puyaṅkaḷvim muṟavē. 1.5.118
284
tiṇṭiṟaṟ poruppum poruvarā teḻuntu
cemmaivīṟ ṟiruntapoṟ puyattār
vaṇṭaṇi kuḻalā rāmiṉā veṉumpēr
maṭantaitaṉ ṟirumuka nōkkik
kaṇṭeṉu moḻiyā yivvayi ṉikaḻnta
kāraṇak kāṭcika ḷellām
viṇṭemak kurairayu meṉṟaṉar muṟuval
viḷaṅkiya kumutavāy tiṟantē. 1.5.119
285
paṟavaika ḷaṉaittum vantuñ cuvaṉap
patiyaiviṭ ṭamararvan tatuvum
maṟiyamu māci yāvumvan tatuvum
vāṉavar makaḷirvan tatuvum
veṟikamaḻ paṟavai vīciniṉ ṟatuvum
viṇṇakat tamutantan tatuvuṅ
kuṟaivilāp putumai palavuṅkaṇ ṭatuvuṅ
kuṟippuṭaṉ paṭippaṭi yuraittār. 1.5.120
286
pukaṉṟanaṉ moḻikēṭ ṭaṟapperum putumaip
putumaiyī teṉaccira macaittuṉ
makaṉṟaṉait taruka veṉṟalu maṭamāṉ
makiḻvoṭun tirumaṉai pukuntu
mikuntapē roḷivu corintukāl vīca
viḷaṅkiya mukammatai yeṭuttuc
cekantaṉi purakku maptulmut talipu
ceḻumaṇit taṭakkaiyi līyntār. 1.5.121
287
kaṟainiṇañ cumanta ceṅkatir vaṭivēṟ
karatalaṉ aptulmut talipu
muṟaimuṟai mōntu muttamiṭ ṭuvanta
muḻumalarc ceḻumuka nōkki
niṟaimati nikarā mukammatu nayiṉār
nilavukop piḷittiṭac cirippak
kuṟaipaṭā vuvakaip perukkeṭut teṟiyak
kuḷittaka mikamakiḻn teḻuntār. 1.5.122
288
katampamāṉ matampē roḷivuṭaṉ ṟikaḻnta
kāḷaiyaik karatteṭut taṇaittu
matañcorin tacainta kaḷiṟeṉa naṭantu
vantukaḵ pāviṉai valañcey
titampeṟap pōṟṟi yuḷḷuṟap pukuntaṅ
kiruntiṟai taṉaippukaḻn tētti
vitampeṟa mukamma teṉappeyar tarittu
vīṟuṭaṉ ṟirumpiṉa raṉṟē. 1.5.123
289
tēmalarp poḻilcūḻ cuvaṉanāṭ ṭaracait
ticaitoṟum viḷakkunā yakattai
māmaṟaik koḻuntai mukammatu napiyai
maṟuppaṭā teḻuntacem maṇiyaip
pūmalark kuḻali yāmiṉā veṉṉum
pūṅkoṭik karattiṉi laruḷi
nāmavai vēṟkai yaptulmut talipu
naṭantutaṉ ṟirumaṉai cārntār. 1.5.124
290
aṉpuṭa ṉeḻunā ḷaṇiyiḻai cumanta
vāmiṉā mulaiyarun tiyapi
ṉiṉpuṟa apūla kaputiru maṉaiyi
ṉiruntatōr maṭakkoṭi tuvaipā
maṉperum pukaḻār mukammatu napikku
maṉamakiḻ voṭumulai koṭuttut
taṉperum pukaḻum varicaiyum perukat
taḻaittiṉi tirukkuman nāḷil. 1.5.125


napiyavatārap paṭalam muṟṟiṟṟu

ākap paṭalam 5-kkut tiruviruttam--290
uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa1.6. alimā mulaiyūṭṭup paṭalam

291
aṟivata paṟamuṟai payiṟṟi yaṉpuṭa
neṟivaḷar taravaḷart tiṭuvam nīyemak
kuṟutiyāy mukammatai yaruḷeṉ ṟuṉṉiyē
yiṟaiyuṭaṉ moḻintaṉa ramara riyārumē. 1.6.1
292
nampeṟum pēṟeṉa napiyaip poṉṉula
kampoṉī rāṭṭinal lamuta mūṭṭiyē
yempatik karaceṉa viyaṟṟu vōmeṉa
vumpartam makaḷirka ḷuvantu kēṭṭaṉar. 1.6.2
293
nāṉmaṟai napiyaiyem miṭatti ṉalkiṉāṟ
pāṉmulai koṭuttiyām parippan tammeṉa
māṉmarai vilaṅkiṉa maṉaittum vāytiṟan
tīṉamil lavaṉṟaṉai yirantu kēṭṭavē. 1.6.3
294
iraitteḻum puḷḷelā mēkaṉ ṟaṉṉiṭat
turaittiṭu meṅkaḷpā lutavi ṉannapi
varuttamoṉ ṟiṉmaiyā maturat tēṉkaṉi
yaruttiyām vaḷarppataṟ kaiyamil laiyē. 1.6.4
295
vēṟu
eṉṟu kūṟiya palamoḻi kēṭṭapi ṉiṟaiyōṉ
maṉṟa laṅkuḻa lāḷali māveṉu maṭantai
veṉṟi yāmulai koṭuppatum vaḷarppatum viruppa
maṉṟi yētaku mōpiṟar tamekkeṉa vaṟaintāṉ. 1.6.5
296
iṟaiva ṉimmoḻi kūṟalu mamararka ḷiyārum
piṟamo ḻintilar maṉattiṭaip payamperi tāṉār
ciṟaivi rittiṭum paṟavaiyum vilaṅkiṉat tiraḷu
maṟumo ḻikkiṭa milleṉap pōṟṟiṉa makiḻntē. 1.6.6
297
kaṉaika ṭaṟṟirai yāṭaicūḻ pāriṉiṟ kaviṉkoṇ
ṭaṉaiya nāṭṭiṉi laṟapeṉum vaḷamainā ṭataṉuḷ
kuṉaiyi ṉeṉṟoru patiyali mākuṭi yiruntā
riṉaiya vūriṉi ṉaṭantavā ṟeṭutticait tiṭuvām. 1.6.7
298
vēṟu
karuṅkaṭa ṉīraiyuṇ ṭeḻuntu kārkkulam
peruntarai yeṅkaṇum peyta lillaiyā
liruntapaiṅ kūḻelāṅ karuki yeṅkaṇum
parantatu ciṟuvilaip pañca māṉatē. 1.6.8
299
malipaci yāṉaiyā vaṟumai cēṉaiyāp
palapari pavaṅkaḷāp paḻira taṅkaḷāk
kaliyamaic cāyttuṟaik kaṇakkar kōpamāk
kolaiyara caṉkoṭuṅ kōṉa ṭāttiṉāṉ. 1.6.9
300
kulamuṟai maṉṉarpōyk koṭiya pātakar
talainilam purantiṭun takaimai pōlavē
nalaṉuṟu koṭaiyeṉu nāma vēntukeṭ
ṭilaṉeṉu maracuvīṟ ṟirunta kālamē. 1.6.10
301
uruttiraṇ ṭeḻuntupoy yuṭampai meyyeṉat
tiruttupuṇ ṇiyampukaḻ tēṭi nāṭoṟum
varuttamiṉ ṟipporuḷ vaḻaṅku mēlavar
tarittiram paṭaittiṭuñ cāma kālamē. 1.6.11
302
neṭunilam pāraṟat toṭṭu nīriṟait
tiṭupayir ceytukāt tiruntu kaḷvarāṟ
paṭumuṟaip pāṭelām paṭappa littiṭāk
koṭumaiyā lakavilai kuṟainta kālamē. 1.6.12
303
kāyilai kiḻaṅkelāṅ karuva ṟuttukāṉ
mēyvilaṅ kiṉampala koṉṟu meṉṟumē
tīyavap pacippiṇi tīṇṭa lāṟcaṉa
māyvuṟu caṭampala malinta kālamē. 1.6.13
304
nalantaruṅ kaṟpeṉu nāmaṅ keṭṭuṭa
lularntaṟap paciyiṉā loṭuṅki yīṉarta
milantoṟum pukuntiran tiṭaintu vāṭinaṟ
kulantalai mayakkiṭuṅ koṭiya kālamē. 1.6.14
305
matalaikaḷ piṟarmaṉai vāyi ṟūṅkiniṉ
ṟitayanon tirukaiyēt tirappak kaṇṭutāy
vitikoleṉ ṟēṅkiṭa vēṟu vēṟatāyp
patikulait teṟintiṭum pañca kālamē. 1.6.15
306
pañcameṉ ṟorukoṭum pāvi tōṉṟiṭat
tuñciṉar cilartaṉi tuṟanta pērcilar
tañcamaṟ ṟaṭimaiyāyc cārnta pērcila
rañciyē puṟanaka raṭainta pērcilar. 1.6.16
307
karuppiṉiṟ caṉamelāṅ kalaintu pōtalā
luraipparuṅ kuṉaiṉeṉu mūruḷ ḷōrelā
niraippeṟak kūṭiyē niṉaittu cāviniṉ
ṟoruppaṭa vuyyumā ṟattup pēciṉār. 1.6.17
308
makitalat tuyarpati makka meṉṉumūr
pukutalē karumanam pūvai māraṇi
nakilamu tūṭṭiṭa matalai nalkuvā
rikalpuri tarittira milaiyeṉ ṟōtiṉār. 1.6.18
309
makkamā nakareṉum varicai yūratiṟ
pukkiyē piḻaippatu poruṭṭeṉ ṟeṇṇiyē
mikkapē raṉaivarum viḷampik kālamē
takkanaṟ payaṇameṉ ṟeṭuttuc cāṟṟiṉār. 1.6.19
310
āritu maṉaiyali mākaṇ ṭuñciṭa
vēriya maṭimicai virukka moṉṟatiṟ
ṟūrilai paṇarelāṅ kaṉika ṭūṅkiṭac
cīrpeṟu naṟaikkaṉi yamutañ cintavē. 1.6.20
311
marakata niṟamara maṭiyiṟ ṟōṉṟiyē
corikatirk kaṉiyelān tuyppac ceṅkayal
variviḻi mayilali māka ṉāviṉait
teritarak kaṇṭeḻun tevarkkuñ ceppiṉār. 1.6.21
312
aṟivuṟu tuvaipeṉun tantai yākiya
maṟaiyavaṉ kēṭṭuttaṉ makavai nōkkinaṉ
ṉeṟitikaḻ makkamā nakari ṉīrceliṉ
peṟupala ṉuṟutiyuṇ ṭeṉṉap pēciṉāṉ. 1.6.22
313
ammoḻi kēṭṭali māvu māritu
nammaiyāḷ pavaṉaru ṇamakkuṇ ṭeṉṉavē
tammiṉat tāruṭaṉ kūṇṭu tāḻvilāc
cemmaicēr makkamā nakariṟ celkiṉṟār. 1.6.23
314
iṭukkiya kuḻantaiyu mēntu piḷḷaiyum
vaṭuppiḷa vaṉaiyakaṇ māṉa ṉārkaḷum
kaṭuppiṉiṟ kaṇavaṉmā ruṭaṉuṅ kaṟkuvait
tiṭarppaṭu ciṟuneṟic celkiṉ ṟārarō. 1.6.24
315
varumpari vākaṉat tuṭaṉun tammaṉam
virumpiya makkamā nakarai mēviyē
karumpeṉu moḻiyaṉār kāḷai māruṭaṉ
perunteru viṭantoṟum piriyat teytiṉār. 1.6.25
316
piṟainutaṟ karuṅkuḻaṟ peṇka ḷiyāvaruṅ
kuṟaiyaṟa meṉmulai koṭuttuk kūlikkā
maṟuvaṟap pōṟṟiyē vaḷarppa miyāmeṉac
ciṟuvarka ḷuḷamaṉai yaṉaittun tēṭiṉār. 1.6.26
317
kūliyiṉ mulaiyamu tūṭṭuṅ kōtaiyar
nāloru patiṉmarvan tavaru naṉkuṟap
pālakar peṟṟuṟu palaṉum peṟṟaṉar
cālavem pacippiṇi tavirntiṭ ṭārarō. 1.6.27
318
āyiḻai yeṉumali māvu māritun
tūyanaṟ ṟeruvelān tirintu cōrntoru
cēykiṭait tilaiyeṉat tikaittu vāṭiyē
vāyurai maṟantaṟa matima yaṅkiṉār. 1.6.28
319
uṭaṟparut tilavoru mulaiyuñ cūkaiyim
maṭakkoṭik keṉamaṟut tāreṉ ṟeṇṇiyē
taṭappuyat taptulmut talipu tammaṉai
yiṭattiṉil vantuniṉ ṟicaittiṭ ṭārkaḷē. 1.6.29
320
taraipperum pukaḻelān tarittu māmaṇi
niraittaṇi kuṅkuma mālai nīṅkilā
varaippuya vaptulmut talipu vantuniṉ
ṟuraittava riruvarai yuṟṟu nōkkiṉār. 1.6.30
321
uṭalularn toṭuṅkiyōr mulaiyuñ cūkaikoṇ
maṭamayil kūlippāl vaḻaṅku vōmeṉat
tiṭamuṟa vicaittaṉa ṭeriyuṅ kāraṇam
kaṭavuḷiṉ payaṉeṉak karutti leṇṇiṉār. 1.6.31
322
kōtainiṉ kulampeya rētu kūṟeṉa
mātava ruraittalu maṭantai yaṉpuṟac
cāteṉuṅ kulattiṉeṉ ṟāyun tantaiyu
mōtumeṉ peyarali māveṉ ṟōtiṉār. 1.6.32
323
kulattuṭaṉ peyaraiyuṅ kūṟak koṟṟavar
nalattuṭaṉ celvamum poṟaiyu naṉkeṉap
pelattatu poruḷeṉa veṇṇip pētiyāc
cilaittaṭam puyarpala terintu kūṟuvār. 1.6.33
324
peṟumoru tantaiyu millaip piṉṉiya
vaṟumaiyet tīmtaru matalai yuṇṭuko
laṟivuṟa mulaikoṭut tākkañ ceyvataṟ
kuṟuvatō nummaṉa meṉṉa vōtiṉār. 1.6.34
325
maṉṟalaṅ kuḻaliyu maṉṉa rāritu
moṉṟiya maṉattoṭu mucāvic celkuva
naṉṟupārt taṟikuva nāmeṉ ṟuṉṉiyē
veṉṟivēṟ ceḻuṅkara vēntuk kōtiṉār. 1.6.35
326
avvayi ṉaptulmut talipu māṅkoru
cevviya vaṟivaṉaik kūṭṭic celkeṉa
navvinōk kuṟumviḻi yāmi ṉāveṉu
mavvalaṅ kuḻalalimā maṉaikka ṉuppiṉār. 1.6.36
327
vēṟu
arivai yāmiṉā vakattiṉi laṭaintali māvuṉ
ṉuriya maintaṉuk keṉmulaip pālamu tūṭṭat
teriya vantaṉa ṉaruḷuka veṉṟaluñ ciṟanta
maruma larkkuḻa livarkketir moḻivḻaṅ kuvarāl. 1.6.37
328
uṟṟa tantaiyu milaiyuṟu poruḷilai yettīm
peṟṟa piḷḷaiyō rutavicey kuvarpiṟa rilainir
paṟṟu naṟporuḷ kuṟittuvan tavarpaci yuṭaiyī
riṟṟaik kuṇpataṟ kiṭamilai yeṉṉiṭat teṉṟār. 1.6.38
329
anta vāṟali mātuṇai yāritai nōkki
yinta naṉmaṉaik kuṟuporu ḷētumoṉ ṟilaiyān
tantai yummilai yāmvaṟu maikkuṭi tāṉā
menta vāṟiyā muyvatik kuḻantaiyā leṉṟār. 1.6.39
330
palaṉpa ṭaippatum vaṟumaiyaip paṭaippatum pāri
ṉalampa ṭaippatu muṭaivaṉ vitippaṭi naṭukkuṟ
ṟulaintu niṉmaṉa muṭaivateṉ veṇṭirai yuṭutta
talampu rappatiṉ ṉāraṉac cāṟṟavu maritē. 1.6.40
331
paṭiyi ṉiṟpeṟum palaṉamak kuḷaveṉiṟ pātik
koṭima ruṅkulik kuḻantaiyā lāṅkoṭi yavarēl
vaṭivu ṟumporu ḷaṭukkiṉu namvayiṉ vārāk
kaṭiti ṉiṟpukun taṟivameṉ ṟāritu karaintār. 1.6.41
332
iruva rummeḻun tāmiṉā maṉaiyiṭat teytit
terivai niṉmakak koṇarkeṉak kēṭṭaluñ ciṟanta
parima ḷantikaḻ matalaiyaik koṇ arntār pārttār
varipa rantacev viḻitiṟan taṉarmukam matuvē. 1.6.42
333
kaṇṭi ṟantavap pōtiṉiṟ kaviṉoḷi katirviṭ
ṭeṇṭi caiyiṉum parantiru cuṭariṉu milaṅkap
paṇṭu kaṇṭilāp putumaiko leṉavuḷam payantu
viṇṭu raittiṭā tiruvaru mayaṅkimey maṟantār. 1.6.43
334
pārtta kaṭkatir parattaliṟ payantavar teḷintu
kūrtta tammaṉat taticayit takamakiḻ koṇṭu
kārtta ṭaṅkaṭaṟ kīṇṭeḻu muḻumatik katiraic
cērtta nēmiyam puḷḷeṉa vuvakaiyiṟ ṟiḷaittār. 1.6.44
335
vēnta rāritu tammaṉai yāṭamai viḻittuk
kāntaṇ mellitaḻp pacuntoṭik karattiṉāl viraivi
ṉēntu meṉṟaṉa rilaṅkiḻai maṭamayi lalimā
vāynta pēroḷi mukammatai yiṉiteṭut taṇaittār. 1.6.45
336
malinta pēroḷi mukammatai yeṭuttalum varunti
melinta melliḻai caṭamparut tōṅkiṉa vīṅkit
kalanta māṉmata vācamuṅ kamaḻntaṉa karuki
yulanta cūkaimeṉ mulaitiraṇ ṭaḻakoḻu kiṉavē. 1.6.46
337
vaṭanta yaṅkupūṇ ceppeṉac paṇaittiṟu māntu
kaṭanta mummatak kariyiṇaik kōṭṭiṉuṅ katittuk
kuṭanta yaṅkuṟa vimmitaṅ koṇṭapoṟ kuvaṭṭai
yaṭarnta meṉmulaik kaṇṭiṟan toḻukiṉa vamutam. 1.6.47
338
pāki runtameṉ moḻiyali māvalap pākac
cūkai meṉmulai tiraṇṭatum pāṟuḷum piyatun
tēka meṅkaṇum paruttatuṅ kaṇṭeḻil ciṟantatu
vāku ṟumvaṭi vāyiṉa rāritu makiḻntē. 1.6.48
339
putiya nalvaṭi vākiya pūṅkoṭi yalimā
katirvi rittiṭa maṭimicai vaittukāl varuṭik
kutikoḷ pāṉmulaik kuṭittiṭak koṭuttiṭak kuṟaiyā
matura vāytiṟan tamutamuṇ ṭaṉarmukam matuvē. 1.6.49
340
naṟaika maḻntoḷi tatumpiya mukammatu napiyu
muṟaimai yākavuṇ ṭaṉarvalap pārica mulaippāṉ
maṟuvi lātatam matalaiyu miṭatupāṉ maruṅkiṟ
kuṟaivi lātuva taṭikkaṭik kuṭittukkop paḷikkum. 1.6.50
341
vaṟṟit tūṅkiya lamuṟattu veṉumanta matalai
naṟṟa vampeṟu mukammatu napipaṟak kattā
luṟṟa pālkuṭit tuṭaṟaḻait tuṟupiṭi yāki
veṟṟi veṅkayak kaṉṟeṉak kaviṉviḷaṅ kiyatē. 1.6.51
342
māta vampeṟu mukammatu napikkuntam makaṟku
mēta miṉṟiya pālkoṭut tiruntuciṉ ṉāṭpiṉ
kōti lākkuṉai yiṉiṟcelak karuttiṉiṟ kuṟittuk
kāta litturait tārtuṇait tārkaṇa varukkē. 1.6.52
343
iruva rummaṉac cammatak kaḷippuṭa ṉēki
yaracar nāyaka raptulmut talipaicceṉ ṟaṭuttu
varicai peṟṟaṉam poruḷpala peṟṟaṉa makiḻntem
puricai cūḻpati pukuvameṉ ṟuraittaṉar pukaḻntē. 1.6.53
344
kēṭṭa pōtiṉi laptulmut talipeṉuṅ kiḻavōr
vēṭṭa lāyiru varukkunaṉ moḻipala viḷampik
kōṭṭu māṅkuyi lāmiṉāk kivaiyelāṅ kūṟi
vāṭṭa millatōr numpatic celkeṉa vakuttār. 1.6.54
345
inta vāṟutērn tāritu meḻilali māvuṅ
kontu lāṅkuḻa lāmiṉā maṉaiyiṉaik kuṟukic
cunta rantavaḻn tilaṅkiya koṭiyiṉait tutittuc
cintai yiṉṉuṟuñ ceytika ḷaṉaittuñcep piṉarē. 1.6.55
346
tampa ticcela viruvaruñ cāṟṟiya māṟṟañ
cempoṟ pūṅkoṭi yāmiṉā kēṭṭuḷan tiṭukkiṭ
ṭampa ratteḻu muḻumati nikaraku matuvaik
kampa ṇintaceṅ karatteṭut tuvakaiyiṟ kaluḻntār. 1.6.56
347
tēṉki ṭantaceṅ kaṉiyitaḻp pavaḷavāy tiṟantu
vāṉki ṭantoḷir matiyiṉu moḷirmukam matuvaik
kāṉki ṭantamey yuṟamutta miṭṭuṭal kaḷippa
vūṉki ṭantavēl viḻimala riṇaiyilot tiṉarē. 1.6.57
348
amarar nāyaka mēpuvi yaracaruk karacē
tamari ṉukkoru tilatamē yārkkun tāyakamē
namatu yirkkuyi rākiya mukammatu napiyē
kamaita ruṅkaṭa lēyeṉap pōṟṟiṉar kaṉintē. 1.6.58
349
pōṟṟi muttamiṭ ṭaṇiyaṇin taruntukil puṉaintu
māṟṟa larkkiri yēyeṉa mukammatai vāḻttit
tēṟṟu meṉmoḻi palaveṭut tāmiṉā ceppik
kūṟṟa ṭarntavēl viḻiyali mākaiyiṟ koṭuttār. 1.6.59
350
taṉṉu ṭaṉpiṟan tavaḷeṉa virukaiyāṟ ṟaḻuvi
yeṉma kaṉṉala ṉiṉmaka ṉivaṉeṉa viyampi
miṉṉu ṇaṅkuvē lāritai veṟṟiyāl viyattip
poṉṉu ṉāruṭa ṉūriṉiṟ pumeṉap pukaṉṟār. 1.6.60
351
vēṟu
aruntavam puriyum peruntalam vaṇaṅki
yaṭaikuvam patikkeṉa alimā
varuntiṭā teḻuntu mukammataik katiriṉ
maṇivaḷaik karattiṉi lēntit
tiruntiṭa naṭappak kakupattul lāviṟ
ciṟantiṭun teṉkiḻa mūlai
yiruntiṭum hajaṟu lacuvatu veṉuṅkāl
letirkoṭu naṭantatu vaṉṟē. 1.6.61
352
nāriyuṅ karuṅkaṟ ṟoṭṭumut tamiṭṭu
naṭantukaḵ pāvalañ ceytu
cīriti ṉiyaṉṟa vāyili ṉetirē
ceṉṟuniṉ ṟiṟaiñcuman nēran
tāraṇi tikaḻnta kupaleṉum puttut
talaikaviḻn tatuvata ṉaṭuppa
nērpeṟa niraiyā yiruntaput taṉaittu
nilamicaic cāynturuṇ ṭaṉavē. 1.6.62
353
putumaika ḷaṉaittuṅ kaṇṭukaṇ kuḷirntu
poṟkoṭi kakupattul lāviṭ
ṭitamuṟa naṭantu kaṇavaraik kuṟuki
yeṭuttivai yaṉaittaiyu miyampa
matiyiṉiṟ ṟeḷivuṟ ṟāritu malimā
malarmuka nōkkiyim makavāṟ
katiyuṟu namakkuc celvamum perukuṅ
kavalaiyun tīrntaṉa meṉṟār. 1.6.63
354
naṉṟeṉap pukaḻntu maṉaṅkaḷi kūrntu
nāriyu māritu tāmum
veṉṟikoṇ ṭaṉameṉ ṟoṭṭaimēṟ koṇṭār
mēṉyiṟ coṟiyuṭaṉ varaṭu
moṉṟiya kiḻaṭun tūṅkiya kuṇamu
moḻintatu tiṭapiṭi yākik
kuṉṟeṉa vuyarntu paruttuṟak koḻuttuk
kutippoṭu naṭantaṉa vaṉṟē. 1.6.64
355
kuṉaiyiṉviṭ ṭeḻunta koṭiyiṭai maṭavāk
kūṭiṉa rorumuka māka
vaṉaivarun tiraṇṭu makkamā nakarviṭ
ṭaruvaraic ciṟuneṟi yaṇukit
taṉaiyarum putiya taṉaiyaru muyiṟpōṟ
ṟalaivaru maṭantaiyar tāmuṅ
kaṉaikuraṟ kaḷiṟum piṭikaḷuṅ kaṉṟuṅ
kalantuṭa ṉaṭappatot taṉarē. 1.6.65
356
malluyar tiṇitō ḷāṭavar palarum
vaṉamulai maṭakkoṭi yavaruñ
cellunaṉ ṉeṟipāl vayiṉvayiṉ ceṟinta
ceṭikaḷu marantalai yevaiyuṅ
kalluṅkaṟ kuvaiyum yāvaruṅ kēṭpak
kaṭitiṉiṟ ṟeḷiyavāy viṇṭu
celluyar kavikai mukammatu napikkut
teritarac callamurait taṉavē. 1.6.66
357
naṭantavar veyilā luṭaṟaṭu māṟi
nalitarat tākamum peritāy
viṭantayaṅ kiyakaṇ ṇiṇaimaṭa vāru
melitarac cellumak kālaik
kiṭantatōr kāṉa milaiyila vākik
kiḷaittiṭum paṇarelāṅ karuki
yiṭantoṟu niḻalaṟ ṟiruntatav viṭatti
liṟaṅkiṉa raṉaivaruñ ceṟintē. 1.6.67
358
māṉmatañ ceṟintu kamaḻtara alimā
maṭimicai mukammatu viḷaṅkak
kāṉakan taḻaittup paṇarkaḷviṭ ṭeḻuntu
katiravaṉ kaṉaṟkara maṟaittu
nīṉiṟap pacanta vilaimika neruṅki
niraimalar coritarak kāyttut
tēṉirun toḻukuṅ kaṉipala citaṟit
ticaiyelā niṟaintaṉa vaṉṟē. 1.6.68
359
kaṇṭavar maṉamuṅ kaṇkaḷuṅ kuḷirntu
kaṉipala paṟitteṭut tarunti
vaṇṭaṇi kuḻalār varuttamun tīrntu
vaḻiyiṉiṟ perumpalaṉ kiṭaittuk
koṇṭatun tākan tīrntatu malimā
kuḻantaiyā lāmeṉac cūḻntu
muṇṭaka malarttā ḷiṉilviḻi cērtti
mukammataip pōṟṟivāḻt tiṉarē. 1.6.69
360
ilaipala taḷirttuk kuḷirvaṉac cōlai
yiruntavā raṉaivaru meḻuntu
kulavuvā kaṉattiṟ koṇṭukuṉ ṟukaḷuṅ
kuḻitaruṅ kāṉiyā ṟukaḷu
nilaipeṟuñ curamuṅ kaṭantavar naṭantu
nīḷvarai yaṉaiyamā matiḷcūḻ
palapala maṉaiyun teritara nōkkip
patiyeṉuṅ kuṉaiyiṉai yaṭaintār. 1.6.70
361
patiyiṉai yaṭuttā ravarmaṉai pukuntār
pāvaiyar palarumvan taṭaintu
matiyiṉun teḷinta vaṭiveṭut taṉaiya
mukammataṅ kiruppataik kaṇṭā
raticaya miḵteṉ ṟaṇimalart tāḷi
layilviḻi vaittumut tamiṭṭu
nitiyamum pēṟum paṭaittaṉa ralimā
nikarilai yivarkkiṉi yeṉpār. 1.6.710
362
kūṇṭuvan teṭuppār pukaḻntupōṟ ṟiṭuvār
koḻuṅkaṉi mukammatai yivaruk
kāṇṭavaṉ koṭuttā ṉintanaṟ perumpē
ṟaṇiyiḻai paṭaittaṉa reṉpār
tūṇṭiṭā viḷakkō muḻumaṇi tāṉō
cuvarkkatti liruntuvan tatuvō
vēṇṭiya poruḷu muṟumoru nāḷōr
vīṭṭiṉiṟ pukileṉap pukalvār. 1.6.720
363
vaṟumaiyun tīru nōyumviṭ ṭakalu
maṉattiṉiṟ kavalaiyu nīṅkuñ
ciṟumaiyu makalum puttiyum perukun
tīviṉai vantaṭa rātu
teṟupakai citauyuñ celvamum vaḷarun
tēkamuñ ciṟantapū rikku
muṟupavan tolaiyu mukammatai yevarkku
morupakaṟ kāṇkileṉ ṟuraippār. 1.6.73
364
taṉkiḷai yavarai viḷittaru kiruttic
cāṟṟiṉar cerumpuka ḻalimā
veṉkulat tavamō yāṉceyta palaṉō
vivartamaik kiṭaikkavum peṟṟēṉ
muṉperuñ cūkai vaṭuvaiyun tavirntēṉ
mukamalar taravaṭi vāṉēṉ
piṉpuṟu kaliyuṅ kāṇkilēṉ palaṉum
peṟṟaṉa ṉeṉavurait taṉarē. 1.6.74
365
pāriṉiṟ ciṟnta makkamā nakarkkup
payaṇameṉ ṟirukkumaṉ ṟiravi
ṉērumeṉ maṭiyil virukkamoṉ ṟeḻuntu
nilamicai kaṉikaḷaic cinta
vāriyē yarunti vaṟumaiyum paciyu
maṟantuṭal kaḷippoṭu makiḻak
kūrumōr kaṉavu kaṇṭaṉa ṉeṉavē
kōtaiyark keṭutturait taṉarē. 1.6.75
366
arantuṭait toḷiruṅ katirilai vēṟkaṇ
ṇāmiṉā tirumaka ṉalimā
varantaru kuḻantaik korumulaip pālē
vaḻaṅkiṉa paṭiyaṟi vataṟkē
curantiṭuñ cūkai mulaiyamu taruntik
tuyiṟaruṅ kālaiyi leṭuttuṅ
curantutam miṭatu pāṉmulai koṭukkiṟ
kaṉiyitaḻ vāytiṟan taruntār. 1.6.76
367
āritu maṉaiyiṟ cilaturuc commuṇ
ṭaṟakkiḻa ṭoṭucoṟi malaṭuñ
cōriyil varaṭum vaṅkumā yirunta
turuvaikaṇ mutukiṉiṟ ṟiṟamā
vāraṇin tilaṅku maṇimulai yalimā
mukammatu tirumalark karattāṟ
cīruṟat taṭava vikkiṉañ citaintu
cevvipeṟ ṟilaṅkiya vaṉṟē. 1.6.77
368
vālacait tiṭāta kiḻaṭiḷa vuruvāy
varaṭuvaṅ kaṟamala ṭumpōyc
cālavum paruttiṭ ṭuṭaṟiraṇ ṭaḻakāyt
taḷataḷat taṇimayi roḻukkāyc
cūlumāyc ciṟitu pālumāy mulaikkaṇ
curappeṭut taṟaccorin tiṭalā
yēlavār kuḻalār maṉaiyiṭaṅ koḷḷā
tiruntatu paṟaḻkaḷu niṟaintē. 1.6.78
369
ōṅkiya kuṉaiyi ṉeṉumpati taṉṉi
luṟaipava revarmaṉaik kēṉu
nīṅkarum piṇivan taṭuttiṭi lavarka
ṇiṟaitaru mukammataik kāṇkiṟ
ṟīṅkakaṉ ṟiṭumac ceytikaṇ ṭaṟintu
ceṟitaru piṟanaka ruḷarum
pāṅkiṉiṟ pukuntu mukammatu malarttāḷ
paṇintumey makiḻccipeṟ ṟiruppār. 1.6.79
370
maṟaitarāc cōti mukammatu nayiṉār
vaṭivuṟu meyyiṉiṟ ṟukaḷu
muṟaitarā nīriṟ kaḻuvilā tiruntu
mulavuṟu cikkumoṉ ṟaṇukāk
kuṟaitarā vācaṅ kamaḻvatu māṟāk
kumiḻiṉīrc ciṟitumē yaṇukāk
kaṟaitarā varicceṅ kaṇṭuyiṉ ṟeḻiṉuṅ
kalantuṟu mācumoṉ ṟaṇukā. 1.6.80
371
calamalā tikaḷī ṉāṟṟamun tōṟṟāt
taraiyarun tiṭuvatē yallā
ṉilamicai yevarkkuṅ kaṇṇiṉiṟ ṟōṉṟā
nīṭaru nīḻalun tōṉṟā
vulaviya veṟumpu moṇciṟai yīyu
morupoḻu tākilun tīṇṭāk
kalaiyiṉiṉ mayilaip paṭartarāp piḷḷaik
kaṉiyeṉu mukammatu napikkē. 1.6.81
372
māmayi lalimā kaṇṭuyil kālai
mukammatu tuyiliṭa nōkkit
tāmati yātu cantira ṉiṟaṅkit
taṉṉuru māṟivēṟ ṟuruvāyk
kāmaru malarttāṇ melleṉa varuṭik
katirmaṇit toṭṭilai yāṭṭip
pūmaṇa maṉaikku ḷiruntaṭi paṇintu
pōvatu tiṉantoṟun toḻilē. 1.6.82
373
intuvan tuṟaintu malaraṭi varuṭi
yiravelāṅ kāttiṉi tiruntu
kontalar kuḻalār maṉaiyelā niṟainta
koḻuṅkatir parappiṭak kūṭi
vantuvā ṉavarka ḷiṭamaṟa neruṅki
maṉaippuṟaṅ kāppeṉa viruppac
cuntara vataṉa mukammatu napiyait
tuyyava ṉiṉituṟa vaḷarttāṉ. 1.6.83
374
varaiyeṉat tiraṇṭa puyanapi nayiṉār
mukammatai vaḷarttiṭu maṉaikkuṭ
karaiyilāc celvan taṉittiṉi perukik
kāṭcikaḷ palavumuṇ ṭāki
nirainirai māṭā ṭoṭṭakam palavu
niṟaintupā ṟayirkuṟai vilatāyt
taraiyiṉiṟ kuṭikkuṭ peruṅkuṭi yāṉa
talaivarā rīteṉa viruntār. 1.6.84
375
kuṉaiyiṉi lalimā makkaḷun tāmuṅ
kuṭikkuyar kuṭiyeṉa vāḻu
maṉaiyiṉi lorunāṭ ṭīpamiṭ ṭatumil
mukammatu pēroḷi yallāṟ
ṟaṉiyavē ṉaruḷāṟ ṟuṉpanōy vaṟumai
taṉaiyaṭut tavarkkumil lāmaṟ
ciṉavuvēṟ karatta rāritu makiḻntu
celvamuñ cerukkumpeṟ ṟiruntār. 1.6.85
376
ennila maṉaittun tīṉeṟi naṭappa
viyalpeṟu maṉumuṟai naṭappat
tuṉṉiya vaṟattiṉ ṟuṟaivaḻi naṭappat
tuṉpamaṟ ṟiṉpamē naṭappap
paṉṉaruñ ceṅkō lulakelā naṭappap
pariṉiṟ kulamuṟai naṭappa
maṉṉiya revaruñ coṟpaṭi naṭappa
mukammatu napunaṭan taṉarē. 1.6.86
377
nilamicai hāṣīṅ kulampeyar viḷaṅka
nikarilā nērvaḻi viḷaṅkak
kulaviya niṟaiyum poṟumaiyum viḷaṅkak
kōtilāp perumpukaḻ viḷaṅka
vulakuyar putumaik kāraṇam viḷaṅka
vuyartaru vētamum viḷaṅka
malartiru cōti mukamati viḷaṅka
mukammatu colviḷaṅ kiṉavē. 1.6.87
378
viṇṇakat tamarar maṉamakiḻ vaḷara
viyaṉuṟum varicaikaḷ vaḷarak
kaṇṇakat tuṟaintu karuṇaiyum vaḷarak
kaviṉiṟai piṟaiyeṉa vaḷara
veṇṇarum putumaik kāraṇam vaḷara
viṟaiyavaṉ ṟiruvaruḷ vaḷara
maṇṇakat tiruntu kilaiyelām vaḷara
mukammatu napivaḷarn taṉarē. 1.6.88
379
pāriṉiṟ paranta kupirkkula maṟuttup
paṭartaru tīṉpayir viḷakkac
cīruṟuṅ kaṉaka māmaḻai poḻiyat
tiraṇṭeḻuñ ceḻumukiṟ kulampōṟ
pērtaruṅ kuṟaiṣik kulattiṉi lutittup
piṟaṅkoḷi mukammatu napikku
vārporu mulaiyār maṉaṅkaḷit tuvappa
varuṭamu miraṇṭuceṉ ṟaṉavē. 1.6.89
380
katiruṭaṉ katiyu moruvaṭi veṭutta
kāṭcipeṟ ṟiruntaṇi ciṟantu
matiyiṉu moḷiru mukammatu napikku
vayatiraṇ ṭāṉataṉ piṉṉar
kutikoḷu mamuta maṭikkaṭi curantu
koṭuttiṭu mulaimaṟap pittup
patiyiṉi liruntu poṟpati purakkum
palaṉpaṭait tuvantaṉa raṉṟē. 1.6.90
381
neṟittiruṇ ṭaṭarnta ceḻumaḻaik kūnta
ṉēriḻai vaṉamulai yalimāk
kuṟittacem pavaḷam virinteṉat tēṉpāy
koḻumaṭaṟ kumutavāy tiṟantu
ceṟittatiṇ māṭa makkamā nakariṟ
celkuvan taruṇamī teṉṉap
poṟittapoṟ kuvaṭṭaip paṇaitteḻum puyattup
puravala rārituk kuraittār. 1.6.91
382
āritu mataṉaik kēṭṭuṟat teḷintaṅ
kaḻakuṟuṅ karumamī teṉṉac
cīrpeṟu maṉaiyā ṭammaiyum payanta
celvari loruciṟu vaṉaiyum
pāriṉil viḷaṅku mukammatu tamaiyum
paṇpuṭaṉ vākaṉat tēṟṟi
yērpeṟum varicai makkamā nakaruk
keḻuntaṉar ceḻumpuya milaṅka. 1.6.92
383
vāṉavar cuṉap patinika raṉaiya
makkamā nakariṉiṟ pukuntu
kāṉamar kuḻalā rāmiṉā veṉṉuṅ
kaṉimoḻip poṟṟoṭik karatti
ṉāṉamuṅ kaviṉum vaḷarntumē ṉivanta
napimukam matunayi ṉārait
tēṉaviḻ patuma meṉmalarc ceḻuntāṭ
ṭiruntiḻai kaḷippoṭuṅ koṭuttār. 1.6.93
384
maṭantaiyiṟ ciṟanta vāmiṉā veṉṉu
malarkkoṭi mukammatai vāṅki
yiṭampeṟap piṟaḻntu civantavē leṉṉu
miṇaiviḻi mukattoṭuñ cērttik
kuṭaṅkaiyi lēnti mārpuṟat taḻuvik
kumutavāy muttamiṭ ṭuvantu
kiṭantaṉa maṉattiṟ ṟuyarelā makaṟṟiṟ
kiḷartaru muvakaiyiṟ kuḷirntār. 1.6.94
385
mulaiccumai kiṭanta ciṟṟiṭai tiraṇṭa
mukileṉuṅ kuḻalali māvai
yilaittaḷir viralkaṇ mutukuṟap porunta
viṉṉuyir poruntalpōṟ ṟaḻuvi
nilaittapoṟ pāvai yeṉavaru kirutti
neṟiyuṭaṉ palamoḻi pukaḻntu
malaittaṭam puyattā rītaiyum pōṟṟi
makiḻntaṉa rāmiṉā vaṉṟē. 1.6.95
386
neyniṇaṅ kamaḻnta ceṅkatir vaṭivē
ṉiruparkō ṉaptulmut talipu
mainiṟap pāvaik kayalviḻi yalimā
vantatu kēṭuvan taṭuttu
meyniṟak katirmuc cuṭaraiyu maḻukkum
viṟaṉmukam matutamai yeṭuttuk
kainiṟai poruṭpō liruviḻi kuḷirak
kaṇṭaka makiḻntuṭal kaḷittār. 1.6.96
387
vaṭivuṟuñ cuṭarvē laptulmut talipu
maraimalar māmuka nōkkik
koṭiyeṉa vayaṅku nuṇṇiṭai yalimā
kovvaiyaṅ kaṉiyitaḻ tiṟantu
paṭiyiṉi levarkkuṅ kāṇeṇāp putumaip
pālakar mukammatu tammāṉ
miṭimaiyun tavirntōm pākkiyam peṟṟom
vēṇṭuva piṟitilai yeṉṟār. 1.6.97
388
āṭavar tilaka raptulmut talipu
māmiṉā veṉuṅkulak koṭiyum
pīṭuṟu malimā tammaiyun talaimaip
perumaiyā rītaiyum pōṟṟi
nāṭuṟu maṉattā liṉattavar maṉaikku
ṇaṉkuṟa viruntuka ḷaḷaittut
tēṭiya poruḷaik kiṭaittavar pōlac
celvamuṟ ṟiruntaṉar cilanāḷ. 1.6.98
389
cevviya varicai makkamā nakariṟ
ṟiṅkaṇā liraṇṭuceṉ ṟataṟpi
ṉevvaram piṉukku mikuvaram peṉavā
ḻilaṅkiḻai yāmiṉā tamaiyu
mavvalan toṭaiyā raptulmut talipu
maṉṉaiyum poruntuṟap pōṟṟik
kavvaiyaṅ kaḻaṉi kuṉaiyiṉiṟ pukutuṅ
karuttiṉak karutiyē yuraittār. 1.6.99
390
eṇṇarum perumaip pukaḻucai ṉayiṉā
reṭuttiyaṟ ṟiyapala varicaip
puṇṇiyap poruḷāy varumapul kācim
puntiyi ṉaṭuvuṟap poruntik
kaṇṇiṉu mirukku mukammatu napiyaik
kaṭitiṉil vākaṉat tēṟṟi
naṇṇiya kuṉaiyiṉ vaḻiyiṉaik kaṭantu
naṭantutam maṉaiyiṉaic cārntār. 1.6.100


alimā mulaiyūṭṭup paṭalam muṟṟiṟṟu.

ākap paṭalam 6-kkut tiruviruttam--390.
uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa1.7. ilāñcaṉai taritta paṭalam

391
puricaicūḻ makkan taṉṉiṟ pōntava ṇiruntum piṉṉart
tiruvuṟai kuṉaiyi ṉeṉṉum patiyiṉiṟ cērntum pāriṟ
kuriciṉmā mukamma teṉṉuṅ kulamaṇi tamakku nāḷiṉ
varuṭamū ṟeṉṉat tēkam vaḷarntatu miraṭṭi tāṉē. 1.7.1
392
āṇṭumūṉ ṟuṟaintu nālā māṇṭuceṉ ṟataṟpiṉ celvam
pūṇṭamā mayilē yaṉṉa polaṉkoṭi yalimā veṉṉun
tūṇṭiṭā viḷakkiṉ cevvic cuṭarmati mukattai nōkkic
kāṇṭakāp putumai vaṇmai mukammatu kavala luṟṟār. 1.7.2
393
cēṭṭiḷañ ciṅka meṉṉun tiṟalurai yaptul lāvum
pūṭṭiya taṉuvāl veṟṟi poruntukai lamuṟat teṉṉun
tōṭṭuṇait taṉaiya reṅkē colluka vaṉaiyē yeṉṉak
kēṭṭapi ṉalimā veṉṉuṅ kēkaya maṟuttuk kūṟum. 1.7.3
394
piḷḷaimeṉ kaṉiyē celvam peṟuntavap palaṉē yenta
mūḷḷakat tuyirē māmai yōṅkiya mukamma tēyin
naḷḷiruṭ poḻutu nīṅki viṭintapi ṉampi mārka
ṭuḷḷumeṉ maṟikaṇ mēyppat toṭarntaṉar kāṭṭileṉṟār. 1.7.4
395
kāṉakat toruviṉ piṉṉē kalantaṉar taṉaiyar tāmeṉ
ṟāṉava ruraippa navvi yakumatuṅ karutti luṟṟut
tūnakait taḷarac cevvāyt tuṭiyiṭaik koṭiyai nōkki
yāṉumav vaḻicel vēṉeṉ ṟaṭuttaṭut turaippa tāṉār. 1.7.5
396
varamuṟu mukamma tinta vācaka muraippat tēṉpāy
viraimalar cerukuṅ kūntaṉ meṉkoṭi yalimā kēṭṭuk
karaiyilā vuvakai poṅkik kāḷaitam vataṉa nōkki
niraitaru takarppiṉ ṉāḷaic celkeṉa nikaḻtti ṉārē. 1.7.6
397
virikatirp paruti veyyō ṉutittapiṉ viḷaṅkuñ cevvit
turaimukam matukku veḷḷait tukileṭut taraiyiṟ cāttic
ciraciṉi ṉeyyun tēyttuc ceṟimaṇik kōlkaik kīyntu
kuricilaik kuṟittuc cūḻnta kumararai viḷittuc colvār. 1.7.7
398
kaṟceṟi potumpiṟ kūrnta kaṇṭaka vaṉattiṟ cērnta
puṟceṟi villāp pāriṟ poṟiyarā vuṟaiyuṅ kāṉil
viṟceṟi vēṉaṟ kāṭṭil viriniḻa lillāc cārpiṉ
maṟceṟi puyattīr cēṟaṉ maṟumeṉa maṟuttuñ colvār. 1.7. 8
399
paṇarviri niḻalun tuyya pacumpuli ṉiṭamum vāynta
maṇamviri vaṉacam pūtta maṭuvuṟai yiṭamu mārkku
muṇavuṟai kaṉiyuñ cērnta voruṅkiṉi lāṭu mēyppak
kuṇavarai yaṉaiya cevvik kuricilaik koṭupō meṉṟār. 1.7.9
400
ilaṅkiḻai yalimā kūṟum vārttaikēṭ ṭiḷaiyō rellā
nalaṅkiḷar maṉampū rittu naṉmoḻi yīteṉ ṟeṇṇit
tulaṅkucem maṇiyaic cūḻnta palamaṇi pōlac cūḻntu
kulaṅkeḻuṅ koṟiyiṉ piṉṉē mukammataik kūṭṭic ceṉṟār. 1.7.10
401
parutiyiṉ karaṅkaḷ kāṇāp pācaṭai ceṟinta nīḻaṟ
ṟaruviṭai mukamma teṉṉuñ calatarak kavikai vēntai
yirumeṉa viruttic cūḻnta viḷaiyariṟ cilarpuṟ kāṉiṟ
ṟuruvaimēyt tarunī rūṭṭit tōṉṟuva ralatu nīṅkār. 1.7.11
402
cuṟṟiya tuṇaiva rōṭuñ corikatir mukamma teṉṉu
naṟṟava muṭaiya nampi varuvatai nōkki nāṭic
ciṟṟiṭai yalimā veṉṉuñ cēyiḻai yetiriṟ ceṉṟu
poṟṟoṭik karatti lēntik koṟiyuṭaṉ maṉaiyiṟ pukkār. 1.7.12
403
maṟṟumiv vaṇṇañ ciṉṉāṇ mukammatu maptul lāvum
paṟṟuviṭ ṭakalā rāṭum palukiṉa toṉṟu pattāyk
kuṟṟami lalimā veṉṉuṅ koṭimaṉai tayirpā ṉaṉṉey
vaṟṟuṟāp perukic celvam vaḷarntiṉi tōṅkiṟ ṟaṉṟē. 1.7.13
404
kuṟumaṟi yāya rāruṅ kuricilaic cūḻava rallāṟ
piṟitoru neṟiyuñ cellār peyparaṟ kāṉi lāṅkōr
ceṟipuṉaṟ ṟaṭatti ṉīḻaṟ cērntoru mukamāyk kūṭi
yiṟaiyavaṉ ṟūtar muṉceṉ ṟēvalcey tiruppa raṉṟē. 1.7.14
405
naṉṟiko ḷiḷaiyō rellā naṟaimukam matuvai yārkkum
veṉṟiko ḷaracā vaittu vēṟuvē ṟatikā rattā
reṉṟava ravarkkē pēriṭ ṭiruntaṭi paṇintu cārnta
maṉṟalcē ruvāyi ṉīḻaṉ makiḻntiṉi tirukkum pōtil. 1.7.15
406
paṭṭuṭai yiṉarāyc cāntam paḻakutō ḷiṉarāy vāynta
kaṭṭaḻa kiṉarāy vīcuṅ katirmati vataṉa rāymeyk
kiṭṭakañ cukarā yāṇmai yilaṅkumvā liparāyc cōti
viṭṭoḷir miṉṉi ṉoppa viḻaiviṉi liruvar vantār. 1.7.16
407
paṭiyakaṅ keṇṭi cempoṟ patumameṉ karatti lēnti
vaṭivuṭa ṉoruvar niṟpa maṟṟoru kāḷai kaiyiṟ
ṟoṭipakup peṉṉak kūṉvā ṭōṉṟiṭa vetira tākat
tiṭamuṭa ṉiṟpak kaṇṭu ciṟuvarkaḷ kalakka muṟṟār. 1.7.17
408
ciṟuvarka ḷuḷḷan tēmpik tiṭukkiṭa niṟkuṅ kālai
maṟuvakaṉ matiyam pōṉṟa mukammatai yaṭuttup pāri
liṟaiyavaṉ ṟūtē yeṅkaṭ kiṉṉuyirk kuyirē yeṉṉa
naṟaimalark karattaip paṟṟi naṭantuvāy niḻali lāṉār. 1.7.18
409
taruniḻa liṭattil vaḷḷa ṟammuṉum piṉṉu māka
viruvaru miruppak kaṇṭa viḷaiyava raṉaittu mēṅki
veruvuva ruḷḷan tēṟā melikuva rivariyā reṉṉa
vurukuvar karaivar kaṇṇī roḻukiṭa voruṅku niṟpār. 1.7.19
410
pataṟuvar kalaṅki yēṅkip pataipatait talaṟi vimmik
kataṟuva rantō veṉṉak kalaṅkuvar kalaṉka ḷiyāvuñ
citaṟiṭa vōṭi yōṭit tirumpineṭ ṭuyirppu vīṅki
yitayanon tāvi cōra viṭaintuvā ṭuvarka ḷaṉṟē. 1.7.20
411
malvitam payilun tiṇṭōṇ maṉṉava rivarka ḷiyārō
tolvitip payaṉāl vantu cūḻntukaik karuvi taṉṉāṟ
kolvatuk kicainta pērō kuricilaik koṇṭu tammūr
celvatuk kirukkiṉ ṟārō terikilō meṉṉa naivār. 1.7.21
412
kaṭaliṭaip puviyi leṅkaṇ mukammatu pēriṟ kaiyāṟ
ṟoṭaniṉait tavaru millait toṭarntukaip paṟṟi nuṅka
ḷiṭamaṟa viruttal ceytī rētukā raṇamō veṅka
ḷuṭaṉurait tiṭuvī reṉṉa vuraittuvāy pularntu niṟpār. 1.7.22
413
maṟaipaṭāc cevvi vāynta mukammatu pēriṟ caṟṟē
kuṟaipaṭa niṉaikkiṉ ṟīrāṟ kuṭikuṭi vaṭu nuṅkaṭ
kiṟaiyavaṉ miṉivum pāri leṇṇilāp paḻiyuñ cūḻu
muṟaiyala viṭumi ṉeṉṉa moḻintuneñ caḻintu niṟpār. 1.7.23
414
mukammatu pēri ṉummāl vaṭuvaru māki lintac
cekamaki ḻalimā veṉṉun tiruntiḻai paḻiyu mīṉṟa
nakaimaṇi muṟuva lāmi ṉāvuyirp paḻiyu mallāṟ
pakaiperi tuṭaiya rākip paḻiyelāñ cumappī reṉṟār. 1.7.24
415
ittiṟañ ciṟuvar kūṟa viyalapu tullā veṉṉuñ
cittira vaṭivaṉ cevvāy tiṟantiru varaiyu nōkki
vittakar mukamma tiṉṉai viṭumeṉai nuṅkaṭ kēṟṟa
kuttiraṅ kolaiyā tēṉuṅ kuṟittati muṭitti reṉṟāṉ. 1.7.25
416
ciṟuvarka ḷuraikku māṟṟaṅ kēṭṭapiṉ jipuṟa yīlu
maṟaneṟi mīkkā yīlu maticayit takatti ṉuḷḷē
mūṟuvalcey turaiyā toṉṟu moḻintila rākic cevvi
niṟaimukam matuvaic cērnta niḻaliṭaip paṭuttal ceytār. 1.7.26
417
paṭuttoḷi parappuñ cevvi mukammataip pārttuk kūṉvā
ḷeṭuttunāṟ ṟicaiyu nōkki yiyalpeṟa vuratti ṉērē
vaṭuppaṭa vūṉṟi noytāy vakirntiṭum pōti ṉeñcan
tiṭukkoṭu pataṟi niṉṟa ciṟuvarkaḷ citaṟi ṉārē. 1.7.27
418
nēyamuṟ ṟurattaik kīṇṭu niṟaiyoḷi poṅkuṅ kañcak
kāymukai kiḻittuḷ ḷuṟṟa kaṟuppoṭu kacaṭu māṉa
māyavaṉ kūṟṟai māṟri vaḻuvaṟak kaḻuvi māṟā
tāyunaṉ ṉiṉaivī māṉal laṟivuṭa ṉiṟappal ceytār. 1.7.28
419
uṇmaiyu niṉaivuñ cērtti yūṟilā tuṟappo rutti
vaṇmaicēr mukamma tiṉṟaṇ maṇippiṭart taṇiva tākat
tiṇmaikoḷ puyami raṇṭiṟ ṟeritara naṭuviṟ ṟūya
voṇṇiṟap puṟavi ṉaṇṭat tōtiya vaḷava tāka. 1.7.29
420
muttirai yeṉṉu mavvi lāñcaṉai ṭahrittu mūvā
vuttamar terintu nōkki yoruvaruk koruvar colvā
rittakaik kurici ṉiṉṟa niṟaiyiṭai kaṇṭō rellām
pattiviṭ ṭoḷiruñ corkkap palaṉpatam peṟuva reṉṟē. 1.7.30
421
tarampeṟu māyi rampēr niṟaiyeṉac cāṟṟip pattā
yirampeyar niṟaiyuṇ ṭeṉṉa viyampinū ṟāyi rampērk
kurampeṟak kaṉamuṇ ṭeṉṉa vōtiyōr kōṭi kōṭi
nirampumā ṉiṭaruk kuṟṟa niṟaiyeṉṟu nikaḻtti ṉārē. 1.7.31
422
vakuttanāṭ ṭoṭuttup piṉṉāḷ varuvatōr nāḷī ṟākat
tokuttava caṉaṅka ḷellā mivareṭai tōṉṟā teṉṉap
pakuttavar pārttup pāriṟ paṭaippuḷa caṉaṅka ḷellā
mikattivar ṣapāat tālī ṭēṟuva reṉruñ coṉṉār. 1.7.32
423
aticayit turaittu niṉṟaṅ kakumatu ciracait toṭṭut
tuticeytu mutta miṭṭut tūyavaṉ ṟōḻa rāṉa
putiyatōr hapīpul lāveṉ ṟōtiya pērum pōrttu
matimakiḻn tuvakai poṅki vāṉavar vāḻttic colvār. 1.7.33
424
arumaṟai mukamma tēnum makattiṉi lañcal vēṇṭām
varamuṟu putumai numpāl varuvatuṇ ṭaṉēka mantat
taramaṟin tuvakai yeytu mumakkeṉac cāṟṟip pōṟṟip
periyava ṉaruḷāl vāṉōr pērula kaṭaintā raṉṟē. 1.7.34
425
ōṭiya ciṟuvar kāṉon tulaintiḷait tuṭalam vērttu
vāṭiya mukattiṟ kaṇṇīr mārpaka naṉaippac cōrntu
pāṭiyiṟ pukuntu taṅkaṇ maṉappayaṅ karattai vantu
kūṭiya peyaruk kellām vakaivakai kūṟu kiṉṟār. 1.7.35
426
appoḻu taptul lāvum lamuṟattu maḻutu vimmi
yeyppoṭu mēṅki yēṅki yīṉṟavar mukattai nōkki
maippaṭuṅ kavikai vaḷḷaṉ mukammataik koṉṟā reṉṟu
ceppiya māṟṟak kūṟṟañ cevippuka mayaṅki vīḻntār. 1.7.36
427
āritu teruman tuḷḷat taṟivaḻin tāvi cōrak
kārikai yalimā pūṇṭa kalaṉpala ticaiyuñ cinta
vēriyaṅ kuḻaṉmā mēka miṉṉeṉa mēṉi tēmpip
pāriṉiṟ puraṇṭē ṟuṇṭa mayileṉap pataikka luṟṟār. 1.7.37
428
pataitteḻun taiyō veṉṉap pālaka ṉaptul lāvai
matittumuṉ ṉaṭattik kāntaṇ malarkkarañ ciraci lēṟṟi
yutitteḻuṅ kamalap pāta mutiraṅkop paḷippak kāṉiṉ
mitittalain tiṭuṅkom poppa viraiviṉi ṉaṭantu ceṉṟār. 1.7.38
429
ayiroḻit tarampoṟ ṟēykku maṟakkoṭum paraṟkā ṉēkik
kuyilpurai collār cellak kōṭṭuvāy niḻaliṉ kaṇṇē
yiyiruntam maṉamuṅ kaṇṇu mōruruk kaṇṭa taṉṉa
ceyiraṟa makaṉvā ṉōkki niṉṟiṭuṅ ceyti kaṇṭār. 1.7.39
430
kaṇṇiṉiṉ maṇiyē yentaṅ karuttuṟu maṟivē kāmar
viṇṇiṉiṟ kuṟaipa ṭāmal viḷaṅkiya matiya mēyim
maṇṇiṉuk karacē nanta maṉaikkuṟu celva mēyem
puṇṇiyap palaṉē yeṉṉap pūṅkoṭi yeṭutta ṇaittār. 1.7.40
431
vaṭivuṟu mēṉi nōkki māmati vataṉa nōkki
yuṭaluṟum vaṭukkā ṇēṉiṅ kuṟṟavai yuraippā yeṉṟu
koṭiyiṭai yalimā kūṟak koṭuvarai muḻaiyiṟ ṟōṉṟu
maṭaluṟu cīya maṉṉa akumatu pukala luṟṟār. 1.7.41
432
ittaru niḻali liyāṅka ḷirukkaiyi liruvar vantēṉ
kaittalam paṟṟa niṉṟa kāḷaiyar veruvi yēkap
pattira māyeṉ ṟaṉṉaip paṭimicaik kiṭattik kūṉvāḷ
vaitturaṅ kīṇṭal kaṇṭēṉ maṟuttoṉṟun terikilēṉē. 1.7.42
433
niṉaivoṭu meḻuntēṉ piṉṉeṉ ṉeñciṉil vaṭuvuṅ kāṇēṉ
maṉamakiḻn tiruva rummey makiḻcciyā leṉatu ceṉṉi
taṉaiyuṟat taṭavi muttic cañcalam vēṇṭā numpāṟ
kaṉaputu maikaḷuṇ ṭeṉṟōr kāraṇap peyaru miṭṭār. 1.7.43
434
ītalā laṉēka māṟṟa meṭutteṭut tiyampi yeṉṉai
mātava mukamma tēnal varicaiyiṉ maṇiyē yeṉṉa
vōtiṉa rōti vāṉat tuṟaintiṭal pārttu niṉṟēṉ
ṟātaiyu nīru meṉṉait taḻuvavuṅ kaṇṭē ṉeṉṟār. 1.7.44
435
uraittavic ceyti yellā mūrava ruṭaṉu muṟṟa
varaiccilai cumanta tiṇṭōṇ maṉṉarā rituvu mōcait
tiraikkoṭip pavaḷa maṉṉa cēyiḻai yalimā vuṅkēṭ
ṭiraittaka makiḻcci poṅki yeḻuntutam patiyiṟ pukkār. 1.7.45
436
vēṟu
vāṭu melliḻaip pātinuṇ ṇiṭaimayi lalimā
kūṭi vantava raṉaivarkku naṉmoḻi koṭuttu
nāṭi nummaṉai pukumeṉat tamarkaḷai naṭattit
tēṭi ṭāpporuṇ mukammatai maṉaivayiṟ ceṟittār. 1.7.46
437
vaṉanta ṉiṟceluñ ciṟuvarō ṭiṇakkilār maṟiyi
ṉiṉanta ṉiṟṟoṭarn tēkavu maṉattiṉi liyaiyār
ciṉanta ciṉmoḻi maṟantoru nāḷiṉuñ ceppā
raṉanta rattavar maṉaiyiṉiṟ pukuttiyu maṟiyār. 1.7.47
438
cēma mākiya poruḷiṉaik kāttiṭun tiṟampōl
vāma māmaṇi mukammatai vaḷarkkuman nāḷiṟ
ṟāma voṇpuyat tiṉarnacu ṟāṉika ṭaṭañcūḻ
pūma larppoḻil kuṉaiyiṉvan taṭaintaṉar putitāy. 1.7.48
439
hapaṣi nāṭṭiṉi luṟainacu ṟāṉika ḷāṉōr
kuvita runtaṉak koṭiyali māvaiyuṅ kūṇṭu
kaviṉpa ḻuttoḻu kiyamukam matuvaiyuṅ kaṇṭu
ceviyi rāciya moruvaruk koruvarcep piṉarāl. 1.7. 49
440
napiye ṉumperu muttiraik kuṟiyumpoṉ ṉakarkkum
puviyi ṉukkumō raraceṉap poruntilak kaṇamu
maviro ḷittiru mēṉiyu mavayavat taḻaku
mivaiye lāmaṟin tivarnapi yeṉavuḷat ticaintār. 1.7.50
441
puṉaima ṇippuya rārituk kuyireṉap poruntu
maṉaivi yākiya mayilali māmuṉam vantu
kaṉaita ruṅkaṭa lamutameṉa vāḻttiyuṭ kaḷittu
viṉaiya māynacu ṟāṉikaḷ cilamoḻi virittār. 1.7.51
442
uṅka ṭammaṉaik kuḷatoru kuḻantainum muyirpō
leṅka ṭammaṉat tuvakaiyāl vaḷarppataṟ kicaintōn
tiṅkaḷ vāṇuta laḷittiyēṟ celvamuñ cerukkum
poṅku māniti tarukuva miyāmeṉap pukaṉṟār. 1.7.52
443
naṉṟu nummaṉat teṇṇiya vuvakaiyā ṉaṭukka
miṉṟik kēṭpatek kuḻantainī riyampumeṉ ṟicaittār
veṉṟi maṟpuyaṉ mukammatu veṉappeyar virittār
kuṉṟu pōṉmulai cevicuṭa maṉaṅkotit tiṭavē. 1.7.53
444
pukaṉṟa puṉmoḻi pōtunum patipukap pōtu
mikaḻnti runtirāṟ paḻivaru mūrilem miṉattār
tikaḻnti ruppava raṟikilar kēṭkilō cekuppa
rakanta ṉaippuṟa miṭuñcelum pōmeṉa vaṟaintār. 1.7.54
445
kāṭṭi ṉiṟpuja viḷaintakā raṇattaiyum hapaṣā
nāṭṭi luṟṟavar kēṭṭakā riyaṅkaḷu naṟavū
rēṭṭi laṅkitaḻp patattali māmaṉat teṇṇik

kūṭṭit tāyiṭañ cērppatē karutteṉak kuṟittār. 1.7.55
446
varuṭa maintumōr tiṅkaḷuñ ceṉṟatu makkā
purama ṭaintiyā mukammataip pukaḻoṭum poruvil
arivai yāmiṉā vakattiṭaip pukuttalē yaṟiveṉ
ṟuraita rattiṟa lāritu maṉaṅkaḷit tuvantār. 1.7.56
447
māta vamukam matumvari viḻiyali māvuṅ
kōta ṟuntuṇai varumvaḻit tuṇaiyuṭaṉ kūṭit
tītu ṟuṅkoṭum pālaiyuṅ kuṟiñciyuñ cērnta
pātai yiṉṟaru niḻaliḷaip pāṟiṉar parivāy. 1.7.57
448
iṟaṅki yaṅkirun teḻutniṭa niṉaikkuman nēram
piṟaṅku mōrkara nīṭarak kaṇṭaṉar peritā
yaṟaṅki ṭantoḷir mukammatai kāṇkila ralimā
maṟaṅki ṭantavēṟ kaṭkaṭaṉ maṭaitiṟan taṉavē. 1.7.58
449
eṉṉa māyamiṅ keṉṉeṉa neṭṭuyirp peṟintu
vaṉṉa meṉmalark karanerit tutarattil vaittut
tuṉṉu pūṅkuḻal viritarac cevvitaḻ tuṭippak
kaṉṉi māmayil kalaṅkiṉar pulampi kataṟi. 1.7.59
450
paṭiyiṉ mītiṉi lōṭuvar tēṭuvar pataṟik
kaṭitiṟ kaṉmuḻai muṭceṟi potumpiṉuṅ kaviḻntu
neṭitu nōkkuvar ceṭiyaṟak kiḷaṟuvar nikaril
vaṭivu ṟummaka vēyeṉak kūvuvar varunti. 1.7.60
451
veyya kāṉiṭai nīṅkavuṅ kāṇkilaṉ vēṟōr
kaiya lāṟpiṉaip piṟareṭut tēkavuṅ kāṇē
ṉuyyu māṟiṉi yēteṉa vulaintuṭa loṭuṅki
ayya kōmaka ṉēviti yōveṉa vaḻutār. 1.7.61
452
kavaca valluraṅ kīṇṭavar vañcaṉaik karuttō
hapaṣi mānacu ṟāṉikaṇ māyamō valatu
puviyiṟ pūtaṅka ḷalakaikaḷ ceytoḻiṟ poruḷō
vevarka ḷivviṭar ceytava reṉamaṉa miṭaintār. 1.7.62
453
vañci melliṭai vāṭṭamu naṭukkamum vācak
kañca meṉmukak kōṭṭamuṅ kaṇṇiṉīrk kaviḻppuṅ
koñcu meṉmoḻi kuḻaṟiṭap pulampiya kuṟippu
mañci niṉṟatum payantoṭuṅ kiyavara lāṟum. 1.7.63
454
kariya pūṅkuḻal ceṉṉiṟap pūḻtiyiṟ karantu
virita rakkiṭan toḷirumey pataittuvāy veḷiṟi
yeriyu neyyiṭai yiṭṭapain taḷireṉa virunta
varivai taṉvayi ṉeṟicelum pērkaḷkaṇ ṭaṭaintār. 1.7.64
455
ētu vantavai yeṉṟaṭain tavarcila riyampak
kōtai yīreṉa tuṟukulak kaḷiṟoru kuḻantai
tīti lāppeyar mukammatu veṉuñciṟu varaiyip
pātai yiṉṉiḻan tēṉkoṭi yēṉeṉap pakarntār. 1.7.65
456
kēṭṭa pērkaṭam maṉampayan taṟakkeṭi kalaṅkik
kāṭṭi ṉipperum putumaiyaik karuttiṉiṟ ṟeḷintu
mūṭṭum valviṉai pirittiṭa muṭittavaṉ muṟaiyāyk
kūṭṭi vippatum valiyatō kūṭṭuvaṉ kōtāy. 1.7.66
457
eṉave ṭuttanaṉ moḻikaḷā livarkarut tiyaiya
naṉaita ruṅkuḻaṉ maṭantaiyar tēṟṟiyu naṭukkan
tiṉaiyi ṉavvaḷa vāyiṉun tēṟilar tiyaṅku
maṉaiya kālaiyil viruttaṉeṉ ṟoruttaṉvan taṭaintāṉ. 1.7.67
458
kaiyi lūṉṟiya taṭiyumōr kayiṟkavi kaiyumāy
meyye lānaram peḻuntula riyaviri tiraiyāyt
tuyya nūlvirit taṉanarai tulaṅkiṭak kūṉi
naiyu meṉṟalai naṭukkoṭu melamela naṭantē. 1.7.68
459
vantu tōṉṟiya mutiyava ṉarivainiṉ maṉatti
ṉonti runtavā ṟēteṉap pūṅoṭi nuvaṉṟār
kanta ṭarkkayak kaḷiṟeṉu mukammataik kāṉiṟ
cinti ṉēṉuyir cintavu niṉaittaṉa ṉeṉavē. 1.7.69
460
tiruntu meṉmalark koṭiyiṭai kēṭṭiniṉ cintai
varunta ṉiṉṟiru makaṉmukam matuvaiyiv vaḻiyiṟ
poruntak kūṭṭuṟun teyvamoṉ ṟuḷatiyām pukuntaṅ
kiruntu kēṭkuvam vammeṉa naṉmoḻi yicaittāṉ. 1.7.70
461
virutta ṉammoḻi yiyampiṭa viḷaṅkiḻai yalimā
karutti luṟṟivai yaṟikuva meṉanaṭuk kāṉiṟ
kurutta ceṅkati rutitteṉak koṭumuṭi yiyaṟṟi
yiruttu mālayat tēkiṉa ravaṉmoḻik kicaintē. 1.7.71
462
muruku lāṅkuḻaṉ maṭantaiyark kāynarai mutiyōṉ
ceruku poṉmalark kōyiliṟ kāvaṇat tiṉiṉiṉ
ṟuruku taṉmaṉap payattoṭum vāyputait totuṅkip
poruvi lāmaṇi yēmut lēyeṉap pukaḻntāṉ. 1.7.72
463
pōṟṟit teṇṭaṉiṭ ṭeḻuntoru varameṉap pukaṉṟu
kūṟṟa ṭarntavēl viḻiyeḷi yavaḷivaḷ kuḻantai
māṟṟa larkkari vaṭivuṟum peyarmukam matuvai
yāṟṟi ṉiliḻan tāḷaruḷ vāyeṉa vaṟaintāṉ. 1.7.73
464
mātu taṉmakaṉ mukammatu veṉumpeyar cilaiyiṉ
kāti ṉuṭpukak karuttuṟak kalaṅkimey naṭuṅkip
pātai yiṟpuku mutiyavaṉ patamalar ketiyā
mōti vīḻntatu mukantarai paṭamuṉaṅ kiyatē. 1.7.74
465
cilaima ruṇṭatu kaṇṭali māmaṉan tiṭukkiṭ
ṭalaivi ṉōṭaṟa naraimuti yavaṉmuka nōkkik
kolaiko ṉīcelu neṟikuṟu keṉakkoḻuṅ kamalat
tilaiyiṉ mēṉaṭut tuḷiyeṉa vaḻiyiṉiṉ ṟiṭaintār. 1.7.75
466
inta nāḷaiyiṟ ṟēvata mavaṉpeya riyampa
vanta pōtiṉiṟ ṟalaimukaṅ kaviḻntatu maṭavā
yunta maintaṉuk kuṭaiyavaṉ vēṟuḷa ṉoruva
ṉanta nāyaka ṉiṭattiṉi laṟaikeṉa vakaṉṟāṉ. 1.7.76
467
āṟṟi runteḻun tirukaiyuñ ciraciṉi lākkit
tūṟṟum vēlviḻi nīriṭuñ cuvaṭukaṇ maṟaippa
nāṟṟi caiyiṉuṅ kaṇmalar parappiṭa naṭantu
tēṟṟu naṉmaṟai makkamā nakariṉaic cērntār. 1.7.77
468
aputul muttali peṉumara caṇimaṉai yaṭuttuc
cuvaṉa nāyakak kuricilai vaḻiyiṭai tōṟṟip
puviyiṟ ṟōṉṟiya tuṉpamu mutiyavaṉ pukalac
cavike ṭapperun tēvatan taraipaṭin tatuvum. 1.7.78
469
maruma larttoṭait taṭampuyar cevimaṭaṟ ṟuḷaiyiṟ
ṟiruka ventutī yumiḻntavē ṟiṇittaṉa civaṇak
karuki yīraluñ cintiṭat teḷimaṉaṅ kalaṅki
yurukak kūṟiṉa rūṟṟeṭut toḻukunīr viḻiyār. 1.7.79
470
paḻuti runtacoṟ kēṭṭalum paṭarntacen neruppi
loḻuku meṉmeḻu kāyuṟu karuttaḻin tuṭaintu
koḻuma ṭaṟceḻuṅ kamalameṉ malarmukam kūmpi
yaḻutu cañcalat tuṟaintaṉa raptulmut talipu. 1.7.80
471
kalavai māṉmata mārpakañ civantakaṭ ṭaraḷaṅ
kulava vantavai yevaikoleṉ ṟiṉattavar kūṟa
malaiye ṉuntiṭak kaṭakkari yutiramvāy maṭuttuṇ
ṭulavu vēṟkara ruṟṟavai yaṉaittaiyu muraittār. 1.7.81
472
malaiya ṭaṅkalun taṭaviyum vaṉattiṉai vakirntun
tolaiviṟ ṟīviṉuñ cuṟṟiyu mukammatait toṭarntu
nilaita ruṅkatir paṭumuṉan tarukuva numatu
nalita laittavir meṉatticai ticaitoṟu naṭantār. 1.7.82
473
paraṟce ṟintakā ṉiṭattiṉum paruppata neṟiyum
viraṟpu kuntiṭā vaṉattiṉum vēṟuciṟ ṟūru
miraitta pīṭikai māṭamā nakarika ḷevaiyu
niraittut tēṭiyuṅ kāṇkila meṉanikaḻt tiṉarē. 1.7.83
474
akanta yaṅkimey maṟanteḻi laptulmut talipu
vakirntu pēroḷi tiruntiṭa virintakaḵ pāviṟ
pukuntu cuṟṟivan taṭipaṇin tiṟaiñcivāy putaittu
nekiḻnta neñciṉō ṭākulat tayaruman nēram. 1.7.84
475
taraiyil vāṉakat tiruntiṟaṅ kiyatoru cattam
viraika maḻntiṭuṅ kakupattul lāviṟṟeṉ mēlpā
ṉiraima larttaṭat tōṭaiyiṉ vāḻaiyi ṉiḻaṟkī
ḻariya māmaṟai mukammataṅ kiruppateṉ ṟatirntē. 1.7.85
476
anta rattiṉiṉ muḻaṅkiya moḻivaḻi yaṟintu
cintai kūravat ticaiyiṉiṟ cilaruṭaṉ celumpōḻ
tintu taṇkalai yeṇṇiraṇ ṭuṭaṉiṟain tiṟaṅki
vanti runtatot tiruntaṉa reḻiṉmukam matuvē. 1.7.86
477
katali nīḻali liruntoḷir kuricilaik kaṇṭeṉ
matalai tammiru kaṇmaṇi yēmukam matuvē
yatiru maikkaṭaṟ ṟaraḷamē yeṉavaṭa laraca
ritaya mītuṟak kaḷittuttam mirukarat teṭuttār. 1.7.87
478
aṭaiya larkkari yēṟeṉu maptulmut talipu
koṭimi ṭaintacai puricaicūḻ nakariṉaik kuṟukik
kaṭima larkkuḻa lāmiṉā ceḻumalark karattil
vaṭiviṉ mikkuyar mukammataik koṭuttaṉar makiḻntē. 1.7.88
479
kaṇṇi runtoḷir maṇiyeṉak kaṇṭukaṇ kaḷittuṭ
puṇṇi runteṉa viṭuntiṭun tuṉpamum pōkki
vaṇṇa vārkuḻa lāmiṉā mukammatai vāḻtti
yeṇṇa moṉṟunam miṭattilai yeṉacciṟan tiruntār. 1.7.89
480
aṭarnta cevvarik koṭipaṭa rariviḻi yalimā
toṭarnta taṉmaṉat tiruṭkaḷi vāḷiṉāṟ ṟuṇittu
maṭantai yāmiṉā maṉaiyiṉil varamalark karattā
liṭampe ṟattaḻīi yiruvaru moruvarā yiruntār. 1.7. 90
481
pōtu lāṅkuḻa lāmiṉā veṉumaṇip pūvaic
cāte ṉuṅkulat tārali māvuṟat taḻuvi
yāta rattoṭu mukammatai yeṭuttumut tāṭic
cīta voṇpoḻiṟ kuṉaiṉeṉum patiyiṉaic cērntār. 1.7.91

ilāñcaṉai taritta paṭalam muṟṟiṟṟu.

ākap paṭalam 7-kkut tiruviruttam...481
uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa1.8. puṉal viḷaiyāṭṭup paṭalam

482
alattaka malarppatan tāmi ṉāveḻiṟ
cilaittaṭap puyamukam matumeyc cīrpeṟak
kalaittaṭa matiyeṉa vaḷarak kaṇṭuṟu
nalattaru kaṇkaḷit tirukku nāḷiṉil. 1.8. 1
483
poṟinika rāmiṉā veṉṉum pūṅkoṭi
yaṟivaka mukammataik kūṭṭi yātinū
ṉeṟitaru makkamā nakarai nīṅkiyē
ceṟivaḷa matiṉamā nakariṟ ceṉṟaṉar. 1.8.2
484
taṉṉuyi raṉaiyamuṉ ṉavariṟ cārntavar
poṉṉaṭi vaṇaṅkiya poruvi ṟaṅkaiyai
yeṉṉuyi reṉṉuyi reṉattaḻī ikkula
maṉṉuyir mukammatai yeṭuttu vāḻttiṉār. 1.8.3
485
piṭinaṭai yamiṉā periya tantaitam
vaṭivuṟu maintaru maṉṉu ciṉṉaiyar
kuṭivaḷart tiṭuṅkulak koṟṟa vēntaru
maṭikaḷeṉ ṟakumati ṉaṭiyaip pōṟṟiṉār. 1.8. 4
486
aṉanaṭaic ciṉmoḻi yāmi ṉātirut
taṉaiyarun tampiya riyārun taṉkula
maṉaimayi laṉaivaru maṉama kiḻcciyāṟ
kaṉaikaṭa lamuteṉa napiyaik kāmuṟṟār. 1.8.5
487
ipperu muvakaiyuṟ ṟiruppa maṉṉeṟik
kopparu matīṉameṉ ṟōtu mūriṭait
tuppuṟaḻ maturavāyc ciṟuvar cūḻtara
maippuyaṉ mukammatōr vāvi naṇṇiṉār. 1.8.6
488
paṇṇaru maṟainapi pāriṟ ṟōṉṟiya
naṇṇiya puṉalviḷai yāṭa nāṭunā
ḷeṇṇuṟa vaṭuttateṉ ṟiṟaṅki vāṉati
maṇṇiṉiṟ kuṭiyirun taṉaiya vāviyē. 1.8.7
489
vaṭuviḻit taṭamulai yārkaṇ māmata
ṉaṭaṟaru mucaiṉayi ṉārtam māruyirk
kaṭakari yeṉumapul kācim celvampō
liṭaṉaṟap perukiyaṅ kirunta vāviyē. 1.8.8
490
cēṭuṟu mukammatu cevvi vāyppanī
rāṭuva tiḵteṉa vāvi yampuyam
pāṭuṟu mācaṇu kātu paintuṇa
rēṭalar pōrvaipōrt tirunta tottatē. 1.8.9
491
karaitavaḻ teṉṟalaṅ kāli ṉālvirai
corimalar vāvinī racaintu tōṉṟuva
taritiraik karaṅkaḷiṟ caṅka mārttiṭa
virukarai mutteṭut teṟital pōlumē. 1.8.10
492
tēṉmalarc caṇpakañ ceṟinta nīḻalum
pāṉiṟak katirmaṇaṟ parappu maṉṉamuñ
cūṉmutir kuṭavaḷait toṉiyum vaikiya
kāṉmalar vāvikaṇ kaḷippa nōkkiṉār. 1.8.11
493
maṇimura catiraṟā matīṉa mānakart
tiṇipuya varacarkaḷ celva riyāvarum
paṇimaṇi mukammatu niṟainta paṅkayat
taṇitikaḻ vāvinī rāṭa luṟṟaṉar. 1.8.12
494
niṟaitaṭa macaitalā ṉikari lāmuta
liṟaiyavaṉ ṟūtartam miṭattiṉ mūḻkuṟak
kuṟaipaṭā variyamey kuḷiru mōveṉa
naṟaipuṉal kalaṅkiyuṇ ṇaṭuṅkal pōṉṟatē. 1.8.13
495
pampunīr vāvikaṇ kuḷirntip pāriṭai
yemperu māṉama tiṭattiṉ mūḻkalāṟ
cempoṉā ṭavarkkuṟāc cīrpeṟ ṟōmeṉak
kampita mampuyak karaṅkaḷ kāṭṭumē. 1.8.14
496
taṅkiya puṉaliṭai kuḷippat tattunī
reṅkaṇuṅ karaitavaḻn tiḻintu tōṉṟuva
kaṅkaitaṉ ṉuḷḷakaṅ kaḷippuṟ ṟāṉantam
poṅkiyē yuṭaṟpuṟam pociva pōṉṟatē. 1.8.15
497
vaṭivuṟu mukammatu vāvit taṇpuṉa
liṭaikuḷit tuyartara vilaṅkum vāṇmukam
paṭimicai yāyiraṅ kalaikoḷ pāṉmati
kaṭaliṭai muḷaitteḻuṅ kāṭci pōṉṟatē. 1.8.16
498
varuntimey naṭukkoṭu maraikaṇ mūḻkuva
taruntavap pēṟeṉu makuma tiṉṟiruk
karuntaṭaṅ kaṇmukan tāḷkaik koppeṉap
poruntuṟō meṉavaṉam pukutal pōṉṟatē. 1.8.17
499
akumatu vāvinī rāṭal kāṇṭaluñ
cakamakiḻ taṭakkarait tarukka ṭēmalar
vakaivakai corintaṉa veṟṟi vāṉavar
pukaḻoṭum poṉmalar poḻiva pōṉṟavē. 1.8.18
500
matumalart tēṉaiyuṇ ṭirunta vaṇṭiṉam
putumaṇac curumpoṭu micaitta poṅkicai
catumaṟai mukammatu taḻaittu vāḻkaveṉ
ṟativitap pukaḻeṭut taṟaita laṉṉatē. 1.8.19
501
piṉṉiya taṭattaru ciṉaiyiṟ pēṭoṭu
maṉṉiya kuyiliṉam vāyviṭ ṭārppatu
kaṉṉalañ cuvaikkali māvai nannapik
kiṉṉaṇa miyampumeṉ ṟicaittal pōlumē. 1.8.20
502
poṉmuṭi vēntarkaḷ putalvar tammoṭu
maṉṉavar mukammatum vāvi nīrkuḷit
taṉṉameṉ ṟūviyi ṉariya veṇṭukiṉ
miṉṉiṉaip potinteṉa varaiyil vīkkiṉār. 1.8.21
503
kaṇamaṇik kalaṉpala vaṇintu kaḷḷaṟā
maṇamalar mālikai cūṭi vāṉṟoṭu
paṇartaru pācaṭait taruviṉ pāluyirut
tuṇaivarō ṭariyeṉat tōṉṟal vaikiṉār. 1.8.22
504
varivaḷait taṭampuṉai matīṉa mānakark
kuriyavar kupiriṉi luṟaiye kūtika
ḷaritiṉiṟ ṟaṭakkarai yaṭuttup pūmaḻai
coritalkaṇ ṭakumataic cūḻntu nōkkiṉār. 1.8.23
505
pāluṟac ceḻuṅkatir parappi meṉkaṇaik
kāluṟa vaḷarntaceṅ karamum poṉmalai
pōleṉa vīṅkiya puyamu māmukak
kōlamuṅ kāṭciyeṉ ṟuṇarntu kūṟiṉār. 1.8.24
506
maṇṇakat tutittamā ṉuṭaṉko lōvalāl
viṇṇakat tamararkaḷ vēnta ṉōveṉa
veṇṇiya veṇṇakat taṭaṅki lāveḻi
laṇṇalaip pārttaṭut taiya muṟṟaṉar. 1.8.25
507
muttirai yoṉṟuḷa muḻutu meyyiṉiṟ
pattiviṭ ṭoḷirvaṉa pātam pāruṟāc
cittira nīḻalun teriyak kāṇkuṟā
vittiṟa napiyeṉat tuṇinti yaṟṟiṉār. 1.8.26
508
pūraṇa matiyamē pōlav piṉṉaināṭ
ṭāraṇi taṉiṉapi varuvar cāṉṟeṉa
vāraṇat tuṇarntaṟin taṟiñar kūṟiya
kāraṇak kuṟippivar kāṇuṅ kāṇeṉṟār. 1.8.27
509
kaṇṭavar kēṭṭavark kuraippak kātiṉiṟ
koṇṭavar karuttiṉiṟ kuṟittu cāvuva
raṇṭarnā yakanapi yuṇṭeṉ ṟātinūl
viṇṭatu tavaṟuṟā meyyeṉ ṟōtuvār. 1.8.28
510
tēntaru taṭattaru viṭuttuc cemmalu
māntarkaṇ kaḷippuṟa maṉaiyiṟ pukkapi
ṉēnteḻi lāmiṉā viṉamu māyamun
tāntama tuḷaṅkaḷi ṉeṇṇañ cāṟṟuvār. 1.8.29
511
napiyeṉu moruvarpiṉ ṉāḷiṟ ṟōṉṟiyip
puviyiṭai varuvareṉ ṟōtip pōntava
rivareṉak kuṟittaṉa riṉiyiv vūriṭaik
kavarmaṉak kāpirkaḷ koṭiyar kāṇeṉṟār. 1.8.30
512
kuruttiṟaṉ mukammataik kuṭiyiv vūriṭai
yiruttutal paḻutunam miṉatta riyāvarkkum
poruttamil leṉamaṉam puḻuṅkit taṅkulat
tiruttiḻai yāmiṉā vaṟiyac ceppiṉār. 1.8.31
513
tampiyar taṉaiyarcoṟ kēṭṭut tammuḷam
vempiyē yāmiṉā mikavi cāramiṭ
ṭampiṉai yaṭarntakaṇ ṇāli cintiṭa
nampiyai nōkkittan nakarai nāṭiṉār. 1.8.32
514
iṉattuḷār taṅkaṭam mitayat tuḷḷuyirp
puṉakkoṭi tuṉpuṟap punti kūrtara
niṉaittanaṉ moḻipala nikaḻttip paṅkaya
naṉaittaṭa makkamā nakarkka ṉuppiṉār. 1.8.33
515
viṭṭoḷir viḷaṅkumi ṉāmi ṉānaṟuṅ
kaṭṭaḻa kakumatai naṭattik kaḷḷaṟā
vaṭṭilai muḷḷarai vaṉaca vāviyu
neṭṭilai muḷikkaḻaik kāṭu nīntiṉār. 1.8.34
516
koṭiyiṭai yāmiṉā veṉṉuṅ kōtaiyōr
piṭiyeṉa vaṉamelām peruka māṉmatak
kaṭikamaḻ mukammatōr kaṉṟum pōlavē
yaṭaviviṭ ṭakaṉṟapu vāvi lāyiṉār. 1.8.35
517
karuviḷai variviḻik kaṉṉi yāmiṉā
variyamey naṭukkamuṟ ṟavalit tēṅkavē
curameṉa vorupakai tōṉṟit tukkamuṟ
ṟiravalar pōṟṟaṉi yiṟantiṭ ṭārarō. 1.8.36
518
aracarnā yakanapik kāṇṭō rāṟuṭa
ṉorutirut tiṅkaḷu niṟainta tōtiya
varitiṉiṟ kaṇakkilak kāka vāṇṭumō
rirupaḵ tāmiṉā viṟanta kālamē. 1.8.37
519
tāyiṟat talumaṉañ calittuc cañcalat
tīyiṉiṟ kirimiyiṟ ṟiṭukkiṭ ṭēṅkiyē
māyirum puviyiṭai taṉittu maṉṉuyir
pōyiṉa teṉani ṉaivaṟap pulampiṉār. 1.8.38
520
ciṟukuṭi yeṉamapu lāviṟ cērntavar
maṟainapi mukammatiṉ vāṭṭan tēṟṟiyē
kuṟaivaṟāk kaṟpeṉuṅ kōtai mātiṉai
yaṟaimaṟai muḻakko ṭummeṭut taṭakkiṉār. 1.8.39
521
olipuṉaṟ ṟaṭattapu vāvi luḷḷavar
kaliyiru ṭurantaceṅ kavikai vaḷḷaṟan
nalitalaip pōkkimak kāvai nāṭiyē
valitaṉiṟ pācuram varaintiṭ ṭārarō. 1.8.40
522
cilainuta lāmiṉā viṟanta ceytiyiṉ
malaivuṟu vācakaṅ kaṇṭu vāypularn
talaikulain taptulmut talipu maṉṟutan
nilaitaṭu māṟiyuḷ ḷaṟivu nīṅkiṉār. 1.8.41
523
maṉattulai kavalaiyai māṟṟit tammuyi
riṉattavar cilartamak kicainta vācaka
maṉaittaiyu muraittapu vāviṟ pōynapi
taṉaicciṟu poḻutiṉiṟ ṟaruti reṉṟaṉar. 1.8.42
524
villuṟa vicaitteṟi carattiṉ vēkamā
yollaiyiṟ cilarapu vāviṟ lōṭiyē
malluṟu puyamukam matuvaik kaṇṭunaṟ
colloṭun tēṟṟiyuṭ ṭuyara māṟṟiṉār. 1.8.43
525
matimuka mukammatai makka mānakarp
patiyiṉiṟ koṭuvarap pārttuc cintaikūrn
taticayit taptulmut talipu māmalar
potitaru taṭappuyam poruntap pulliṉār. 1.8.44
526
maṇṇiṉiṟ patamuṟā vaḷḷa ṟammaitaṅ
kaṇṇetir viṭṭaka lāta kāṭciyā
yeṇṇiyuḷ ḷakattiṉi lirutti yeṅkulap
puṇṇiya mitukoleṉ ṟuvantu pūrittār. 1.8.45
527
ilaimalar kiḻintutē ṉiḻiya vāymaṭut
talakilvaṇ ṭuṇṭupaṇ ṇārkkun tārppuyar
kalaiteri hapīpullā veṉṉuṅ kāḷaitan
nilaipeṟa vāṇṭorē ḻāni ṟaintavē. 1.8.46
528
kaṉaikuraṉ mummatak kaḷiṟṟiṉ mattakac
tiṉaiyuṟak kīṇṭuyir kuṭikkuñ cīyamē
yaṉaiyava raptulmut talipu tantiru
maṉaiyara ceṉanapi vaḷaru nāḷiṉil. 1.8.47
529
taḻaiyaṟak karukinīrt taṭaṅkaḷ vaṟṟimeyk
kuḻaivoṭu kāṉalaik kuṟittu nīreṉa
vuḻaiyiṉa mōṭiyuḷ ḷoṭuṅkap pāriṭai
maḻaiyaṟac caṉamelā maṟukka muṟṟatē. 1.8.48
530
puviyiṭai maḻaipoḻi yāta nōviṉā
laptulmut talipeṉu maracar nāyakar
napitamaik kūṭṭimuṉ ṉaṭatti yāṅkoru
taviceṉu murampuṟu talatti ruttiṉār. 1.8.49
531
irukaiyu napitamai yēntac collittam
mirukara napitiruk karattai yēntiyē
yiruvaru miraṅkiniṉ ṟirantu nōkkavē
yiruvicum piṭaimaḻai yiṟaitta teṅkumē. 1.8.50
532
pāriṉṟ perumpuṉal paranta celvamit
tāruṭai mukammatiṉ paṟakkat tāleṉa
vūriṉiṟ ṟalaivaruk kiyampi yuṇmakiḻn
tērpeṟu maptulmut talipi runtaṉar. 1.8.51
533
naṟaipoḻil hapucunaṉ ṉāṭṭiṉ cēṉaiyai
aṟapikaḷ porutuve ṟōreṉ ṟōtiya
tiṟaṉaṟu ceytikēṭṭituvuñ cevvinū
liṟainapi poruṭṭalā tilaiyeṉ ṟōtiṉār. 1.8.52
534
napitiru vayatiru nāṉkun tiṅkaḷuṅ
kaviṉuṟa viraṇṭuceṉ ṟataṟpiṉ kāṇunāṭ
puviyiṉiṟ pattuṟap poruntum pōtiṉi
laputulmut talipumē lulaka ṭaintaṉar. 1.8.53
535
viṟakarat taputulmut talipu mēlula
kiṟpukun tāreṉa viṉamu makkaḷuṅ
kaṟpuṭai makaḷiruṅ kamala vāṇmukam
poṟpaṟap puṭaittaḻu tēṅkip poṅkiṉār. 1.8.54
536
vitimaṟai nūlavar viruttar maṉṉava
ritamuṟa vantaṭut tiraṅkum pērkkelā
matipala colliyuṭ puḻukka māṟṟiyē
yativitat tuṭaṉeṭut taṭakki ṉārarō. 1.8.55
537
caṭaṅkuḷa tevvaiyun tuṭaittut taṅkula
maṭaṅkalē ṟaṉaiyavar kūṇṭu mācilāt
taṭampuya mukammatai vaḷarkkat takkatō
riṭampeṟu maṉattava revareṉ ṟōtiṉār. 1.8.56
538
ammoḻi kēṭṭapit tāli pākiya
mummatak kariyuyir mukamma tukkiṉi
yemmaṉai yalatuvē ṟiṭamuṇ ṭōveṉac
cemmalark karatteṭut taṇaittuc ceṉṟaṉar. 1.8.57


puṉal viḷaiyāṭṭup paṭalam muṟṟiṟṟu.

ākappaṭalam 8-kkut tiruviruttam ..538
uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa1..9 pukaiṟā kaṇṭa paṭalam

539
malaiye ṉattiraṭ puyaraput tālipu maṉaiyi
lalaika ṭaṟpuṭai varumuḻu maṇiyaku matuvu
nilaita rittaveṇ katiṭmati nikareṉa vaḷara
vulaivil celvamum vaḷarntaṉa voṉṟupat teṉavē. 1.9. 1
540
calata rattainēr karattapit tālipu tampāṟ
kulavu vīramuṅ kalviyum veṟṟiyuṅ kuṭiyāy
nalamu ṟappukun tiruntaṉa nāṭoṟum vaṉacat
tilaku celviyu mivarmaṉai muṉṟilvīṟ ṟiruntāḷ. 1.9.2
541
curapi yiṉṟiraḷ kūṉṟoṟut tiraḷoṭuñ curanta
kariya mētiyiṉ kulamoru peruṅkaṭal kaṭuppap
peruki yōṅkiṉa koṟikaḷum palkiṉa piṟarum
parukap pāṟayir kuṟaivaṟap perumpalaṉ paṭaittār. 1.9.3
542
nāṉa meykamaḻ vētanā yakarnama tiṭatti
lāṉa tālivai peṟṟaṉa meṉavaka makiḻntu
vāṉu lāvuveṇ pukaḻapit tālipu maṉṉar
tēṉu lāmpoḻiṟ cāmiṉiṟ celakkaru tiṉarē. 1.9. 4
543
veḷḷi veṇṭakaṭ ṭoḷirnilā veṟittamē ṉilaika
ṇaḷḷi ruṭkaḷi cītteṟi makkamā nakariṟ
koḷḷum paṟpala carakkevai yavaiyelāṅ koṇṭu
teḷḷi tākittam puṟaccarak kaṟaiyaiyun tiṟantār. 1.9. 5
544
ēṟu vāmpari yoṭṭaiyi leṭutteṭut tēṟṟik
kūṟa vallava revarava ravarkkelāṅ kūṟi
yāṟa ṭuttoru poḻilpuṟa viṭutiya tāki
yūṟu tēṉkuḻaṉ maṉaiviyark kivaiyelā muraittār. 1.9.6
545
coṉṉa vācakaṅ kēṭṭalu mukammatu tuṇukkuṟ
ṟeṉṉai yuṅkoṭu ṣāmiṉuk kēkumeṉ ṟicaippap
poṉṉu naṉkatir maṇiyaiyum pōrtteṭup pavarpōl
vaṉṉa vārkaḻaṟ kuriciluk kuṟumoḻi vakuttār. 1.9.7
546
pātai pōvatum varuvatu meḷitala paraṟkā
ṭēta muṟṟatu curattiṭai paṭumiṭar koṭitu
kāta nāṉkiṉuk korukara nīruṟāk kaṭuṅkāṉ
vātai mikkuḷa varumoḻi maṟumeṉa maṟuttār. 1.9.8
547
tantai colliya colliṉuk kariyakaṭ ṭaraḷañ
cinta nōkkiya mukammatu tirumuka nōkkip
punti nērntaṉai tēṟṟavun telintilai pukaḻō
yenta vāṟṟiṉu niṟpirin tēkala ṉeṉṟār. 1.9.9
548
kulatta ṭakkiḷait tāmaraik kuḻuviṉi ṉāppa
ṇalattu titteḻun ceḻumaṇi napikaṇā yakattaic
cilaitta ṭappuyar varukeṉap paṇipala tirutti
yilaitta ṭakkatir vēleṭut tiṉattuṭa ṉeḻuntār. 1.9.10
549
pārtti varapū pakkarum pātaiyar palaru
mēttu meyppukaḻ mukammataic cūḻtara viyaintu
mātta ṭakkari kūṉṟoṟuc cumaiticai maliyap
pūtta tāmaraik kaḻaṉiviṭ ṭaruneṟi pukuntār. 1.9.11
550
kāṟu nīṅkiyē mukammatu varuvatu kaṇṭu
māṟi lātacan tōṭamu moṉpatām vayatiṟ
ṟēṟi lāmaṉac ciṟuvaṉeṉ ṟeṇṇiya tiṭukku
mūṟu tuṉpamu miṉpamu muṭaṉvara naṭantār. 1.9. 12
551
maṭaṅka lēṟapit tālipeṉ ṟōtiya maṉṉar
kaṭaṅkoṇ mummatak karitiri vaṉattaiyuṅ kaṭantu
caṭaṅka muṅkiya caṭilamu miṭapamuñ cāyttē
yaṭaṅka luṅkoṭu naṭantoru talattiṉi lāṉār. 1.9. 13
552
takka tōrpucu ṟāveṉun talattiṉiṟ cāra
mikka pēroḷi veyyavaṉ mēṟṟicaic cārntāṉ
ṟikke lāntuti ceyumapit tālipuñ ceṟinta
vokkal cūḻtara viṉṉuyirp putalvarō ṭuṟaintār. 1.9.14
553
āṅki runtaṉar viṭintapi ṉattalat toruva
ṉōṅki mummaṟai nuṇporu ḷaṉaittaiyu muṇarntu
tīṅki lātamuk kālamun teḷintaṟi tiṟalōṉ
ṟāṅku millaṟan tuṟavaṟan terintamā tavattōṉ. 1.9. 15
554
nakaiyu ṟāvuṟū meṉumpakut taṟiviṉai nāḷum
vakaiyu ṟānacu ṟāṉikaḷ kurukkaḷiṉ matiyōṉ
pukaiyu ṟāveṉum peyariṉa ṉetticaip puṟattum
pakaiyu ṟātacem malarmuka mukammataip pārttāṉ. 1.9.16
555
kaṇṭu nannapi meyyeḻi lirumalark kaṇṇā
luṇṭu taṉṉakaṅ kuḷirtara vuṭalelāṅ kaḷippuk
koṇṭu vīṅkiṉaṉ maṟaiyiṉiṟ kaṇṭatuṅ kulattōr
paṇṭu coṟṟatuṅ kēṭṭatuṅ kaṉaviṉiṟ payaṉum. 1.9.17
556
vāynta muttiraik kuṟiyuñceṅ karaṅkaḷiṉ vaṉappun
tōyntu cīraṭi paṭiyuṟāp putumaiyuñ cuṭarāl
vēynta meyyiṉ mācaṇu kātatum viṟalō
ṉāyntu naṉṉapi yivareṉat tiṭamuṟa vaṟintāṉ. 1.9.18
557
aṟintu ṇarntapaṇ ṭitaṉapit tālipai yaḻaittuc
ciṟanta vātaṉat tiruttittaṉ cevvitaḻ tiṟantu
piṟant vūrkula numpeya ripperum peyarō
ṭuṟainta piḷḷaiyiṉ peyarteri taravurai meṉṟāṉ. 1.9. 19
558
āti mākamūr kiḷaiyatu ṉāṉkulat tācī
mōtu miyāṉapit tālipeṉ piṉṉava ṉuyiriṉ
pōta rattiṉa ṉaptullā tarutirup putalvaṉ
māta vaṉivaṉ peyarmukam matuveṉa vakuttār. 1.9.20
559
paitta ṭappaṇi neḷitara viṇṭukaḷ parappa
moytta voṭṭaiyu miṭapamu muḻakkoṭu naṭatti
yetta lattiṉuk kēkuvir nīvireṉ ṟiyampa
vitta karpoḻil ṣāmiṉuk keṉaviḷam piṉarē. 1.9.21
560
arumpu meṉmalart toṭaitiraṭ puyavapit tālipu
virumpic cāmiṉuk keḻuntaṉa meṉavurai viḷampat
tarumpe rumpayaṉ mukammataic caṭutiyiṟ kūṭṭit
tirumpu nummaṉaic ceṉmeṉa vuraittaṉaṉ ṟiṟalōṉ. 1.9.22
561
veṭitta meṉmalart tēṉaiyuṇ ṭiṉaveṟic curumpu
paṭitta pāṭṭayar poḻiṟikaḻ ṣāmeṉum patikkup
piṭittu nōkkiya carakkuṭa ṉemaiyoru pēcci
laṭitta lampuka vuraittacol leṉṉeṉa vaṟaintār. 1.9.23
562
vāṭi ṟattapit tālipu naṭuṅkiyuḷ varuntik
kēṭṭa pōtiṉiṟ pukaiyuṟā veṉumaṟaik kiḻavōṉ
pūṭṭum viṟṟaṭak karamukam matumaip pukaḻntin
nāṭṭiṉ mēlvaruṅ kāraṇa maṉaittaiyu navilvāṉ. 1.9.24
563
āta makkaṭan talaimuṟai yaimpatiṉ piṉṉar
cōti mānapi varuvarin nāḷeṉat tuṇintu
pēta maṟṟava ruraittatuṅ kaṇṭatum periyōṉ
vētañ coṟṟatu mivaralāṟ piṟituvē ṟilaiyē. 1.9.25
564
kolaiye hūtikaḷ vaṉṉacu ṟaṉiyiṉ kulattō
ralakil kūṭṭamuṇ ṭapperum ṣāmiṉi laṭaintāṟ
ṟolaivi ṟuṉpuṟa vaṟakkoṭu viṉaiyoṭun toṭarvar
kalaiva taṉṟinum miṭartavirt tiṭuvatuṅ kaṭitē. 1.9.26
565
napiyu miṅkiva ralatuvē ṟilaiyiva ṇapikkut
tavaṟe ṭuttavar muṭittiṭa niṉakkiṉuñ cārā
napiyu mōmuti yavaralac ciṟuvarā kaiyiṉār
ṟaviru numpati pukumeṉa vuraittaṉaṉ ṟavattōṉ. 1.9. 27
566
uraitta vācakaṅ kēṭṭapit tāliptam muḷattiṟ
porutta mīteṉac cammatit tirukkumap pōtiṟ
ṟiruttu nannapik kuṟupakai viḷaittiṭac ciṉantu
niraittē hūtikaḷ vantaṭain taṉarcilar neruṅki. 1.9.28
567
aṭarntu vantuniṉ ṟavarmukak kuṟippaiyu mavarait
toṭarntu māyavaṉ cūḻcciyuṅ koṭumaṉat tuṇivuṅ
kaṭanta vārttaiyuṅ kaṇṭupaṇ ṭitaṉakaṅ kaṟuttu
ḷiṭaintu nōkkiṉaṉ ṟaḻaṟkati reḻaviru viḻiyāl. 1.9.29
568
kaṭuttu nōkkiyaṅ kavaruḷaṅ kalaṅkakkaṭ ṭuraika
ḷeṭuttu raittuniṉ ṉapitamai vāḻttumeṉ ṟicaittu
viṭuttir nummaṉa niṉaiveṉak kāpirkaḷ viraivi
ṉaṭutta valviṉait tuṇivaiviṭ ṭappuṟa makaṉṟār. 1.9.30
569
īta lālnacu ṟāṉika ḷeṇṇiloṉ patupēr
cīta meṉṟaṭam puṉaipucu ṟāviṉaic cērntu
māta vattiṉa ṉaṟappuṟac cālaiyil vantu
kōta ṟappaṇin tirukarañ cirattiṉiṟ kuvittār. 1.9.31
570
vantu kaṇṭavark kiṉpuṟu moḻipala vaḻaṅki
yenta vūruḷī revviṭat tēkuvir nīreṉ
ṟanta mikkuṟu paṇṭitaṉ kēṭṭapi ṉaṭaintōr
cintai kūrntutam varaviṉai yeṭutturai ceytār. 1.9.32
571
anta millavaṉ mummaṟai yuṇarttiya taḻakāy
nanta mārkkamuñ camayamuṅ keṭanamar naliya
vantu tōṉṟuvar napiyeṉa mukammativ varuṭa
minta mātamiṟ cāmiṉuk kēkuva reṉavē. 1.9.33
572
kōti lāmaṟai yuraittaco lulattiṉiṟ kuṟittuc
cūta meṉpoḻil vaḷaitaru ṣāmiṉaic cūḻnta
pātai nāṉkiṉu moṟṟarai yaṉuppiyip pātaik
kēta maṉṟinum pālaṭain tōmeṉa vicaittār. 1.9.34
573
vaṭivu ṟummaṟai yuraittatu muḷatumum maṟaikku
neṭiya vaṉṉapi yutittavaṇ varuvatu nicamē
paṭiya tirntiṭa naṭantalaik tulaintumey pataṟak
kaṭitiṟ ṟēṭiyē tirivatek kāraṇa meṉṟāṉ. 1.9.35
574
mutiya vētiya ṉuraittalum pakaiyeṉa muḷaittup
putiya tāynapi yeṉavari lavaraiviṇ pukutac
caticey vōmeṉa vantaṉañ caratameṉ ṟuraittār
matiyi lātaṟai yiruḷiṉu miruṇṭapuṉ maṉattār. 1.9. 36
575
niṟaima tikkati reṉavoru napiyaiyin nilattiṟ
kuṟaivi lātavaṉ vitittaṉē ṉīvirnuṅ kulattuk
kiṟaivar kūṭiyu miṭarceyuṅ koṭuṅkolai yiruḷāṉ
maṟaiyu mōmaṟai yāteṉa vuraittaṉaṉ maṟaiyōṉ. 1.9.37
576
cuṭikai maṉṉavar kulattuṟu toṉmaṟai napikkup
paṭiyi ṭattiṭar niṉaittiṭi limmaiyiṟ paḻiyuṅ
kuṭiku ṭittoṟum vaḻuvum lāṟkoṭu naraka
muṭivi leytuva reṉṟaṉa ṉītinūṉ muṟaiyāl. 1.9.38
577
vāṉar muṉṉiṉum piṉṉiṉuñ cuṟṟiyev vaḻikku
mīṉa miṉṟiyē tirikuva reṇṇiṟan tōrka
ḷāṉa tāloru tīṅkilai napikkeṉa vaṟaintāṉ
ñāṉa mūṟṟirun toḻukiṭa moḻintacen nāvāl. 1.9.39
578
vacci rattiṉi leḻutiya veḻuttiṉai māṟṟap
paccai meṉmala ritaḻkoṭu tuṭaittiṭum paṭipōṟ
ceccai muṅkiya puyanapik kuṟukolai ceyavē
yacca miṉṟinīr tuṇintateṉ ṟaṟaintaṉa ṉaṟivāl. 1.9.40
579
vēta vētiya ṉuraittanaṉ moḻiyelām viraiviṟ
kāti ṉuṭpukun teṇṇiya karuttiṉaik kalakkap
pāta kappaya ṉiyāmniṉait tavaiyeṉap payantu
kōta ṟatteḷin tārnacā ṟākkaṭaṅ kulattōr. 1.9. 41
580
poruntu mātavaṉ cemmalar poruvucē vaṭiyil
virinta ceṅkaraṅ kūppiyuṇ maṉaviṉai veṟuttut
tarunta vappaya ṉummoḻi yeṉavetir cāṟṟit
tiruntu nalvaḻi koṇṭaṉa ravaravar ticaikkē. 1.9.42
581
muṉṉar māmaṟai mutiyavaṉ coṟṟapiṉ muṟaiyā
yinni lattehū tikaḷcila raṭaintu miṭarāy
vaṉṉi tānacā ṟākkaḷvan tatuvumuḷ ḷakatti
luṉṉi ṉārapit tālipeṉ ṟoḻuṅkuṟu muravōr. 1.9.43
582
naṉṉa yampeṟu mukammatai makkamā nakariṟ
kiṉṉa ṇamviṭuttu tutumeṉa veḻilapit tālip
coṉṉa pōḻtiṉiṟ paṇṭitaṉ mukamati tulaṅki
yaṉṉa tēkarut tāmeṉak kaḷittaka makiḻntāṉ. 1.9. 44
583
varuti yeṉṟeḻiṉ mukammatait tavicilvait tuyarttit
tirikai yiṉkaṉi mōtakat toṭucila veṭuttup
parivi ṉiṟkoṭut taṇimala raṭiyiṭaip paṇintu
poruviṉ makkamā nakariṉiṟ pukumeṉap pukaṉṟāṉ. 1.9.45
584
cicaicu mantoḷir puyattapit tālipu ceḻuṅka
malaiku ṭikkuṟu maṉiyapū pakkarai vāḻtti
nalaṉu ṟumpaṭi mukammatai makkamā nakariṟ
kalaivi ṉalviḻi koṭucolu meṉavaṉup piṉarē. 1.9. 46
585
aṇṇa lacceḻu makkamā nakariṉuk kaṉuppi
vaṇṇa vārkaḻa laṭalapit tālipu maṟaiyiṉ
paṇṇa maintavāy mutyavaṟ kivaiyelām pakarntu
kaṇṇa kaṉpoḻiṟ cāmiṉuk keḻuntaṉar kaṭitiṉ. 1.9.47
586
kuṉṟuṅ kāṉamu maṭaviyuñ curaṅkaḷuṅ kuṟukip
poṉṟi lāppukaḻ ṣāmeṉum patiyiṭaip pukuntē
yoṉṟu nāleṉa vāṇīpat toḻiṉmuṭit toṭukki
veṉṟi koṇṭeḻun taṉaratu ṉāṉkiḷai vēntar. 1.9.48
587
eḻuntu ṣāmeṉum patiyaiviṭ ṭiruñcuraṅ kaṭantu
poḻinta cāraliṟ poruppiṭa maṉaittiṉum poṅki
vaḻintu pāytaru maruviyuṅ kaṇṭuḷa makiḻntu
ceḻunta ṭampoḻiṉ makkamā nakariṉaic cērntār. 1.9.49
588
aṟane ṟikkuyi rāyapit tālipu maṭuttōrk
kuṟupo ruṭkoṭut tiravalark kiṉṉamu tūṭṭi
yiṟaiyiva ṉaṉmaṟai mutiyavar vēṭṭavai yīntu
maṟuvil vaṇpukaḻ mukammatai yiṉitoṭum vaḷarttār. 1.9. 50
589
kāṉa ṟaippoḻil cūḻtarac ciṟantamak kāviṟ
ṟāṉa vaṉṉaru ṭaḻaitteḻu mukammatu tamakku
vāṉar vantiru cemmala raṭiyiṇai varuṭa
vāṉa nalvaya torupatiṉaṉkuceṉ ṟaṉavē. 1.9.51
590
anta nāḷiṉiṉ makkama nakariṉai yaṭuttu
vanta tōrpaṭai kayiceṉa varumperuṅ kūṭṭan
tanta milviṭut taṉaivaru mōriṭañ cārntu
cintai nontuvaṉ maṟamaṟa voṭuṅkiṉar tikaittē. 1.9.52
591
kalakka muṟṟava revareva reṉaccilar kaṭuttu
nalakka muṟṟiṭap porukuva miyāmeṉa navilvār
nilaikku mōnilai yātunam paṭaiyeṉa nikaḻvā
ralakka ḻintoru moḻiyurait taṉaraṉai varumē. 1.9.53
592
canta māṉmataṅ kamaḻpuya vaptullā tavattāl
vanta pēroḷi veṟṟivem pulimukam matuvai
nanta mūrava riṉappaṭai yuṭaṉkoṭu naṭantā
linta valviṉaip pakaiyiṭar tavirntiṭu meṉavē. 1.9.54
593
naṉṟu naṉṟeṉa ipuṉucut āṉunan napiyun
tuṉṟu vempaṭait talaivarum pariyuṭaṉ cūḻak
kuṉṟu lāvuko ḷarikkulak kuṟaiṣika ṇaṭantu
ceṉṟu tākkiṉar kaiceṉum paṭaiteṟit tatuvē. 1.9.55
594
taruvē ṉattaru mucaiṉayi ṉārtaru matalai
tiruvu lāviya puyaṉapul kāciñceṅ karattāṟ
poruḷva rappeṟu mavarkali yuṭaintatu pōla
veruvi yōṭiṉa kaiceṉum paṭaimiṭai miṭaintē. 1.9.56
595
māṟu koṇṭakai ceṉumpaṭai teṟittiṭa vayavar
pēṟu koṇṭaṉam veṟṟiyuṅ koṇṭaṉam periyōṉ
vīṟu koṇṭanaṉ mukammatiṉ poruṭṭeṉa viyatti
yāṟu koṇṭaṉa rūraṭain taṉaraṉai varumē. 1.9.57
596
paṇṭu nāṭṭoṭut tiṟṟaināḷ varaikkumap paṭaiyaik
kaṇṭu nāmuṟin taṉamalāl veṟṟikaṇ ṭaṟiyōm
vaṇṭu vāḻmalart toṭaippuya mukammatu varalāṟ
koṇṭa veṟṟipōl veṟṟivē ṟilaiyeṉak kuṟittār. 1.9.58


pukaiṟā kaṇṭa paṭalam muṟṟiṟṟu

ākap paṭalam 9-kkut tiruviruttam...596