Srinivacaiyankar Iyarriya [Maturakavi] (=Srinivasa Aiyengar):
Iramayana venpa - part 2 (cantos 5-6)Input & proof-reading: Mr. & Mrs. Devarajan, Durham, NC, USA
Webpage preparation : Dr. Kumar Mallikarjunan, Blacksburg, VA, USA
This file was last revised on 12 Feb 2003


(c) Project Madurai 2002
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted
to preparation of electronic texts of tamil literary works and to distribute them
free on the Internet. Details of Project Madurai are available at the
website http://www.tamil.net/projectmadurai/

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm


maturakavi śrīṉivāca aiyaṅkār iyaṟṟiya

irāmāyaṇa veṇpā - pākam 2
kāṇṭaṅkaḷ 5 & 6


irāmāyaṇa veṇpā - iraṇṭām pākam (5, 6-vatu kāṇṭaṅkaḷ)


irāmāyaṇa veṇpā - mutal pākam


0. pāyiram
1. pālakāṇṭam
2. ayōttiyā kāṇṭam
3. āraṇiya kāṇṭam
4. kiṭkintā kāṇṭam


5. cuntara kāṇṭam5.1. kaṭal tāvu paṭalam
5.2. ūrtēṭum paṭalam
5.3. kāṭcip paṭalam
5.4. uruk kāṭṭu paṭalam
5.5. cūṭāmaṇip paṭalam
5.6. poḻiliṟuttu paṭalam
5.7. campuvāli vataip paṭalam
5.8. pañca cēṉāpati vataip paṭalam
5.9. pācap paṭalam
5.10. piṇi vīṭṭu paṭalam
5.11. eriyūṭṭu paṭalam
5.12. tiruvaṭi toḻuta paṭalam


6. yutta kāṇṭam (pāṭalkaḷ 1- )6.1. irāvaṇaṉ mantirap paṭalam
6.2. iraṇiyap paṭalam
6.3. vīṭaṇaṉ aṭaikkalap paṭalam
6.4. ilaṅkai kēḷvip paṭalam
6.5. varuṇaṉai vaḻi vēṇṭu paṭalam
6.6. tiruvaṇaip paṭalam
6.7. ottuk kēḷvip paṭalam
6.8. tāṉaikāṇ paṭalam
6.9. aṇivakuppup paṭalam
6.10. aṅkataṉ tūtup paṭalam
6.11. mutaṟpōrp paṭalam
6.12. kumpakaruṇaṉ vataip paṭalam
6.13. māyācaṉakap paṭalam
6.14. atikāyaṉ vataip paṭalam
6.15. nāka pācap paṭalam
6.16. pirammāstirap paṭalam
6.17. kaḷaṅkāṇ paṭalam
6.18. maruntup paṭalam
6.19. māyā cītaip paṭalam
6.20. paṭaik kāṭcip paṭalam
6.21. mūlapalam vataip paṭalam
6.22. vēlēṟṟa paṭalam
6.23. irāvaṇaṉ vataip paṭalam
6.24. mīṭcip paṭalam
6.25. tiru apiṭēka , tirumuṭicūṭṭup paṭalam
irāmāyaṇa veṇpā
5. cuntara kāṇṭam


5.1. kaṭal tāvu paṭalamvēntar muṭiviḷaṅkum viṇṇōr puṉaimuṭiyām
māntar kuṟaitīra varumaruntāy - āyntamalart
tēṉuñ curumpum ceṟiyum ceḻuntaṭamum
kāṉum kaṭantāṉ kaḻal....1

eṭutta uruvam ilaṅkai aḷavāka
aṭuttuṟainta vāṉaraṅkaḷ añcap - puṭaittuyartōḷ
koṭṭiṉāṉ ārttāṉ kulicat tiṟaipatiyai
eṭṭiṉāṉ pārttāṉ eḻuntu....2

maṉṉilaṅku kōpuramum māṭamumpoṉ māmatilcūḻ
miṉṉilaṅku vīti vilācamumcēr - teṉilaṅkai
kaṇṭiṇaittōḷ koṭṭik kakaṉmukaṭuṅ kāciṉiyum
viṇṭatira vārttāṉ vekuṇṭu....3

iruṇṭa kiriccikaram ēṟiṭimuṉ vīḻa
uruṇṭa teṉavē oṭuṅki - veruṇṭu
purappaṇaikaḷ tēyap puraṇṭaṉapōr āṇmai
karappaṇaiya mākak kari....4

parivataṉa mākkaḷ paṭarmuḻaiyil maṉṉi
teritarattōḷ ākamelām tērntu - purakaraṉār
vāṭkayilai veṟpeṭuttu vaṉpiḻantu māḻānta
tōṭkapaṭaṉ ottār tuyarntu....5

uṇṇamuta mūṭṭi uyirpōl vaḷarttamaṇi
vaṇṇak kiḷikaḷ maṉamtaḷara - naṇṇariya
tantuṇaivar mārpan taḻuviṉār mīcceṉṟār
kantaruva nallār kacintu....6

āyiṭaiyi laṅkataṉai ātiyōr mārutiyait
tāyaruḷti eṉṟuḷ taḻainturaippa - tūyavaṉum
naṉṟeṉavē koṇṭu nayantāṉ naṉimalartūy
aṉṟamarar ēttiṭavē āṅku....7

mārpoṭukki vāleṭuttu vaṉṟāṉ uramaṭakki
vārtaṭakkai nīṭṭi valiyiṇaittōḷ - mērueṉak
kaṇṭañ curuṅkak kaṭuṅkāl eṉaeḻuntāṉ
aṇṭa muṭiyuṟiñca āṅku....8

kallum maramum kaṭuṅkaḷiṟum maṟṟevaiyum
pullum piṟavum puṇarimēl - viluṭaiyem
kōmāṉṟaṉ tūtu kuṟittaṭaiva pōlaṭainta
tāmaneṭu mārutipiṉ tāṉ....9

aṟantāṟē cellum aṟattōṉṟal nākap
puṟattāya vekap putukkāl - niṟattārmaik
kallōla meṟṟak karaiyarumpāk kaṅkaḷelām
ullōla māya tulaintu....10

araṉayaṉtaṉ tōḷāy ariciramāy āka
uraṉaṭivāṉ maṟṟai uṟupput - tarumaṉmutaṟ
pālakarāyt tēvar palamayirāy uṟṟateṉa
mēleḻuntāṉ vīraṉ vicaintu....11

nallaṟaṅkaḷ ōṅka naṉimīc celumiṟaivaṉ
vallarakkaṉ taṉmakaḷai vāṉciṟaiyil - alluṟuttum
kāṟkarutār uṇṭōak kaṟpaṇiyaik kāṇumā
pāṟkaṭalmēṟ cellum paricu....12

vāḷeyiṟṟu miṉṉilaṅka vaṇṇamaṇik kuṇṭalamviṟ
kēḷeṟippa vāṉaṅ kiḷarnteḻuvāṉ - nīḷuṟuppoṉ
vallilaṅkai vaṉmaḻaiyāṉ māytarappey vāḷariyāṟ
celeḻunta tottāṉ ceṟintu....13

nēmi varaivaḷaittu nīṇmatiyai mēṉmūṭi
vāmaneṭu mēruviṉai vālākkik - kōmutalōr
tiṇkā liṭaiviṭutta cīrkkatali yāṅkamaintāṉ
viṇkā leḻuntāṉ viraintu....14

ticaiyaḷavā yuḷḷa timiṅkilamē yāti
icaiyaḷavu koṇṭavuyir ellām - vicaiyaḷavāyp
poṉṟi mitantu puṇari yiṭaippolinta
oṉṟiṉmēl oṉṟā ulaintu....15

paṉṉariya mālai paṭararuvi pāṭuṟattaṇ
poṉṉiṉ cikaram poliyavē - maṉṉiyatu
kainākam maṉṉāṉ kaṭuṅkāl eṉacceluṅkāl
mainākam eṉṉum malai....16

kāciṉiyai muṉṉam karantāṉ taṉaivīṭṭip
pūcurarkaḷ pōṟṟap puṇarivāyt - tēcupuṉai
vārāka mōṅka malaipōl eḻuntaneṭu
vārāka mōṅka vaḷarntu....17

kaṇṇaṅ kamalak kayamilakak kaṟpakattiṉ
vaṇṇac ceḻuntār maliyavē - naṇṇariya
ventakaiyāṉ māṉatattuḷ mēvieḻum poṉmuṭiyār
intiraṉai oppa eḻuntu....18

ittiṟanē reytum irumpoṟaiyai eṇtavattōṉ
cittiranēr eṉṉat tikaittuṭaṉē - attalaiyil
untā uyarntāṉ uvarit talaimuṭikīḻ
antō viḻunta tamiḻntu....19

ārāta kātal atumuṉṟa akkuṉṟam
ōrmā ṉiṭaṉāy uḻaiuṟṟē - pērāḷa
niṟkuriyēṉ niṉṉaṭiyēṉ nērmaiyuḷēṉ niṉṉēva
lukkuriyēṉ eṉṟāṉ uvantu....20

muṉṉōṉ vilaṅkal muḻutum ciṟaiyarinta
aṉṉāḷ eṉaiuṉ aruntātai - uṉṉāp
puṇariyiṭai vīḻttup purantāṉ puviyil
iṇarmuṭiya tārāy iṉitu....21

apperiyōṉ taṉmakaṉnī ātaliṉāl āṇṭakaiyīṅku
ippoḻuteṉ mēṟṟaṅ kiḷayāṟit - tuppuṟayāṉ
tantaruḷva kōṭi taṭaiuraiyēl eṉṟuraittatu
antamilāk kātal amaintu....22

nallaṟivaṉ uṉṉi nayamuṭaiyā ṉeṉṟaṟintu
colluraiyāṟ ṟēṟietir colluṅkāl - ellaiyilā
vaṉmuṭika ḷōṭum maruṅkoḷirnta tāṅkaruṇap
poṉmalinta nīlap poruppu....23

kaṇṭāṉ viyanteṉ karuttaṉai muṟṟiyalāl
uṇṭēṉ iruntiṅ kuṟavāṭēṉ - viṇṭēṉāy
mīṇṭuṟuṅkāl niṉpāl viruntāvaṉ eṉṟuraittāṉ
pūṇṭapukaḻp pūṇāṉ polintu....24

muṉpiṭaipiṉ ṉōriṉ mutalām pukaḻuṭaiyōr
eṉpu muyirum iṉitīvar - aṉpuṭaiyār
tañcīrmai collat taramaṉ ṟayaraleṉṟāṉ
añcā valiyuṭaiyāṉ āṅku....25

ciṉṉañ ciṟukāṟ ceḻuṅkaṉieṉ ṟeṇṇinamai
muṉṉaṅ kaṭuku muyaṟciyāṉ - iṉṉum
vicaintāṉeṉ ṟeṇṇi veyilavaṉum añca
vicaintāṉnam mārutiyu mēl....26

akkāl amarar ṭalaṟivā ṉāṅkēvap
pukkāḷ curacaip peyarpuṉaivāḷ - nakkā
muḻaivāy tiṟantu muṉinturaittāḷ oṉṟum
viḻaiyāṉai nōkki miṭaintu....27

eṉvāyai aṉṟi iṭamiṅ kuṉakkaritu
miṉvā ḷeyiṟṟu miṭaṟkuraṅkē - muṉvāynta
naṟpacikku nāṉeṉṟāy nallainī eṉṟuraittāḷ
veṟparakki yāṉāḷ vekuṇṭu....28

nērvāyp pukuntuṟuvaṉ nēriḻainī tiṉṉieṉa
vārvāyp pukuntu vaḷarntāṉpiṉ - kārvāyu
miṉṉaleṉa vantāṉ veḷiyēav viṇṇavarkaḷ
poṉṉalarkaḷ tūvap pukaḻntu....29

āyatukaṇ ṭaṉṉai aṉaiyāḷ pukaḻntēttat
tūyavaṉu māci coliēki - mēyapoḻutu
aṅkāra tārai aṭaintāḷ aṉalpōl
iṅkār kaṭattir eṉa....30

ārpparittāḷ āreṉ ṟataṭṭiṉāḷ ālameṉac
cīrtta piṟaippal tikaḻavē - tīrttaraṅkap
pūvulakam koḷḷum puḻaivāy tiṟantuyirttāḷ
māvaliyāṉ mārutimuṉ vantu....31

ippuḻaivāy ellai ituvē vaḻieṉṉa
veppuruvaṅ koṇṭu viraintaṇukit - tuppuṭaiyāḷ
ceyya kuṭarpaṟittuc ceṉṟāṉ tiṟaṟkaluḻaṉ
veyteḻunta vāpōl viraintu....32

veṅkaṭ kaṉakaṉ virimār piṭantanara
ciṅkam eḻunta ceyalēpōl - aṅkarakki
māḻān tuyirpataippa vāṉmī teḻuntāṉpoṟ
kēḻārnta meyyāṉ kiḷarntu....33

iṅkuṟṟāṉ eṉṟār imaiyō rimaiyāmuṉ
aṅkuṟṟāṉ eṉṟār aṟikilā - tuṅkac
ceḻuṅkaṟ pakanaṟumpūc cintiṉār tēvar
uḻuntuṟṟa pōtuḷ uvantu....34

ittaṉmai eytum iṟaivaṉ emakkukanta
attaṉ taṉakkē aruntūtaṉ - pattip
pavaḷattiṇ mālvaraipōṟ pāyntāṉ paṭarum
kavaḷattiṇ māviṟ katittu....35

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


5.2. ūrtēṭum paṭalamkaṇṭāṉi laṅkaik kaṭinakaruṅ kāvalumviṇ
koṇṭārnta kōpuramum kōmaṟuku - maṇṭāvu
māṭamum maṟṟum vaḷamum vaḷamamainta
kūṭamum kāvuṅ kuṟittu....36

iṉṉakarō poṉṉakara meṉṟē yeṭuttuvamai
paṉṉavallār kūṟāta pāṭevaṉō - maṉṉun
tavattā laṭaintatuvō tāṉetuvō veṉṟāṉ
civattāru ṭaiyāṉ terintu....37

araṉ kayilai veṟpukoṇ ṭāṉṟatunēr māṭap
puraṉkamalap puttēḷ pulaṉāl - varaṉpoliya
teṉṉilaṅkai eṉṟupeyar ceytamaittāṉ kollō
miṉṉilaṅka veṉṟāṉ virittu....38

poṉṉāṟ putukkip puṉaimaṇikaṇ mēṟpatittu
miṉṉā laḻutti veyiṟkatirōṉ - muṉṉārap
pūci meḻukip puṉaimāṭa meṇṇariya
kāciṉmalai yeṉpār kaṇittu....39

poṉṉa karamēkam putumaiyā riṉṉakara
maṉṉuniḻaṉ muṉṉuvari maṉṉutalāl - tuṉṉariya
pākamuṟu moṇkavitaip pāvalarkaḷ yūkamuṟa
nākavula keṉpār nayantu....40

mālai yuṟumaṇimēṉ māṭamumvā ṉaṭṭiluṟu
cālaiyu nīrāṭun taṉiyiṭamum - kōlamuṭaṉ
maṇṇuṅ kaṉaka vaṉaikuṉṟum mālamaiya
naṇṇumāl vāṉa nati....41

antap puramu maruṅkāvum māṭaḷiyār
cantap puramum taṉiyiṭamum - kantaruvattu
āṭaraṅkum aṅkayaṟka ṇāḻiyaṉai yāriruntu
pāṭaraṅkum vāṉkaṟ pakam....42

katiroḷicel lātu kaṉaliyē kātu
nutiyilaivēṟ kālaṉetir nōkkāṉ - catamakaṉār
mālum pukātu varaiyuṅkāl vāṉulavuṅ
kālum pukātu kalantu....43

vallarakkaṉ taṉṉai vaḻuttuvō vāṇmalarāṉ
pullun tavattaip pukaḻtumō - nalliyaṉūl
cīriṟ purintāṉ ceyalaip pukaḻtumō
yāraip pukaḻtum maṟintu....44

mantāra nīḻal vayaṅkukiṉṟa māṇpataṉāl
nantāta viṇmē ṉaṭattalāṟ - ṟantāru
māvarainā vallōr vaḻuttalāṉ māṭcimaicāl
tēvaraiyum okkum ciṟantu....45

paḷḷi yaṟaiyum pariniraiyār pantikaḷum
vaḷḷuṟumāl yāṉaiyuṟum vārikaḷum - viḷḷariya
cēṇuṟṟa tiṇṭērc ceḻumaṇimā ṭampiṟavum
āṇik kaṉaka amaintu....46

vāṉiṭaiyum celva vaḷiyaṉaiya vēkatta
pūṉiṟatta pōriṟ pukaḻuṟuva - nāṉameṉak
kantaṅ kamaḻva kaṇippil kaṭumpariyiṉ
pantiyoru kōṭi paṭarntu....47

orukai irukom poṭumum matanāl
varuvā yuṟumai vaṇamuṭaiya - taruciṉamār
nīṭuṅ kiriyai nikarva neṭuṅkariyiṉ
kūṭamoru kōṭi kuṟittu....48

maṇṇatirac celva vaḷivāṉiṭai yaṭaiva
kaṇṇimaiyiṟ kātaṅ kaṭukuvaṉa - veṇṇariya
cēṭavirnta māmaṇiyāṟ tēcuṟuva tiṇṭēriṉ
māṭamoru kōṭi matippu....49

kantāra vīṇaik kaḷiyamutaṅ kāṉṟoḻuka
mantāra vāṉa maṭanallār - paintāmat
tāṭuvār vaṇmai yarakkiyarka ḷāṅkamaiyap
pāṭuvā ruḷḷam patintu....50

toḻukiṉṟār ākit tuyarāl ayarntu
viḻukiṉṟār aṉpu veṟuttār - paḻutiṉ
muḻukiṉṟā riṉpamaṟa mūṭiyapaṉ ṉōyā
laḻukiṉṟā rillai yavaṇ....51

nīri ṉeruppi ṉeṭumpaṉiyi ṉīrvaḷañcūḻ
pāri liruntu palapalanāḷ - tīramuṟu
meyttavattāṟ peṟṟa viḷaivaṉṟō vēlarakkar
ettavattāṟ peṟṟa titu....52

vaṇṇat tuḷapa maṇivaṇṇaṉ vaikutaṟkōr
kaṇṇiṟ ciṟanta kaṭinakaram - eṇṇun
tiṟaṉmalarāṉ kālavarai cīrkeṭuta luṇṭō
aṟamuḷatē yāki layarntu....53

cāṟṟuṅkā leṉṉē taṭamā malaruṭaiyāṉ
pōṟṟuṅ kamalap purātaṉaṉmā - lāṟṟaluṟuñ
cītaraṉuk kēṟṟa tiruttala mīteṉṟaṟiya
vēta muraiyā vitam....54

entirattēr maṟṟu mivuḷittēr mīcceṉmaṇi
mantirattēr mēvi maticiṟanta - tantirattiṉ
uṟṟōr maṟuki ṉuḻaiyiruntu pōtaruvar
maṟṟōr maṟukiṉ makiḻntu....55

eṉṉap palavuniṉain teṇṇi yikalkaṭantōṉ
poṉṉiṟ polinta poḻilvaraimēṟ - paṉṉariyōr
mēka meṉakkoṭiyōr mēvuvareṉ ṟēyiruntō
ṉākañ curukkiṉā ṉāṅku....56

maṟaipporuḷaip poyyeṉaccoṉ māṇpilārneñci
laṟattuṟaiyai nīttā ramaiccil - puṟattiruṇmai
yeṅkum paranta teḻuppariyu ṭaiyāṉtēr
poṅkalainīr mēlpāṟ puka....57

vallarakkar kōmāṉ matiyār pukaḻpāṭā
mallaṉ mitilai makarācaṉ - celvitaṉai
nērciṟaikkaṇ vaitta neṭuntī viṉaippayaṉāṟ
kārpuran tākuṅ kalantu....58

akkā larakka raṭalōtai yaṇṭamuṟat
tikkāti yevviṭattuñ celkuvār - pukkāyt
tariyulakañ celvā ramarar kaṇamuṉṉi
viraikuvarta meṇmēl veṟintu....59

kaṭaleḻunta tāṇṭaṉumaṉ kārvaraiyiṟ pāya
maṭaleḻunta tārilaṅkai maṉṉa - ṉaṭalamainta
nīṇilāk koṟṟa neṭuṅkuṭaivīḻn tāṅkumaṇi
vāṇilā muṟṟu mati....60

vaṭikoṇṭa cīrtti yaṉammāruti taṉkaiyāṟ
poṭiyuṇ ṭuyiriḻantu pōṉa - kaṭiyuṇ
karāvaṉaiya cāla kaṭaṅkari ṉēyāṉatu
irāviṭaivan tōṅku miruḷ....61

ivvaḻi yilaiya ṉetirntā ṉiraviyoṭu
cevvoḷiya tiṅkaḷ celavaṟiyāt - tevvariya
vāṉa mukaṭuṟiñca māmaṇiyiṉ vāḷoḷicēr
tāṉa neṭumatilaic cārntu....62

ceṉṉiyi laṅkait tirumakaḷār tōṟṟamaṟap
poṉṉeḻiṉi yāttateṉap poṟpamaiyu - maṉṉumaṇi
miṉvāy neṭumatilvāy vēntaraviṉ vāyaṉaiya
maṉvāyil kaṇṭāṉ matittu....63

ēḻulakil vāḻvaṉamaṟ ṟellā vuyirumoṉṟāyc
cūḻuvari yeṉṉat toṭarntālum - pāḻiyuṟum
iṉṉilaiya vāyi liṭaiyaṭaṅku meṉṟuraittāṉ
maṉṉilaikoḷ tōḷāṉ matittu....64

cūlattar kārmukattar tōmarattar cūḻviḻiyāl
mālattar vēlvā ḷaṭaṟkarattar - pālattar
eṇṇariyar veḷḷa mirunū ṟeṉumavarpāl
naṇṇiṉā ṉiṉṟā ṉaṉi....65

akkaṭalait tāyiṅ kaṭaintē ṉaritaṉṟu
maikkaṭaliṉ mikkuṭaiya vaṉcēṉai - yikkaṭalait
tāvalari teṉṟu takaintayaṉceṉ mārutiyai
yāvaṉaṭā veṉṟā ḷetirntu....66

nāliraṇṭu tōḷuṭaiyāḷ nālmukattā ṇāñciloṭu
cūlamuta lāyutattiṉ tōṟṟattāḷ - kālaṉ
kalaṅkuṅ kaṉaluruvak kāriḻaiyāḷ kāval
ilaṅkaimā tēvi yeḻuntu....67

palvaṇṇat tūcuṭuttāḷ palvaṇṇap paṉmaṇiyāḷ
palvaṇṇaṅ koṇṭa paṇimulaiyāḷ - nillaṭanī
yeṉṟataṭṭi vantā yeṉaiyāteṉ ṉeṉṟāḷ
kuṉṟurutta taṉṉāḷ kuṟittu....68

ettakaiya tēva reṉiṉu mivaṇaṭaiyac
cittaṅ kalaṅkuvarkaḷ tīviṉaiyā - luttamanī
yeṉṉō vuyiriḻappā yēkukanī yeṉṟicaittāṇ
muṉṉāḷ vitippaṭiyē mūṇṭu....69

naṉṉūṉ muṟaiyaṟinta nāyakaṉu naṅkainallāy
eṉṉē yuṉakkiḻaviṅ keytiṉāṟ - poṉṉāru
miṉṉakaraṅ kāṇṭaṟ kiyaṉṟē ṉeḷiyaṉeṉac
coṉṉamoḻi kēṭṭāḷ tuṇintu....70

vañca muṭaiyaṉivaṉ vāṉaramu mallaṉeṉa
neñcaḻaṉṟu poṅki neṭuñcūlam - tañcameṉa
vēviṉāḷaiya ṉiruṅ karattāṟ paṟṟinilan
tūviṉāṉ kaṇṭāḷ toṭarntu....71

maṟṟum paṭaiyai vaḻaṅkāmuṉ vavviṉaṉviṇ
ceṟṟamuṟa vīcat tiṟaṟkarattāṟ - poṟṟoṭiyu
meṟṟinā ḷaiyaṉivaḷ peṇṇeṉak karuti
yeṟṟiṉāṉ aṅkai eṭuttu....72

vicaiyacaṉi vīḻa viḻuntaruva ṭeṉṉa
pacaiyaṟavē vīḻntāḷ pataittāḷ - acaivilvali
mārutiyai nōkki vakuttāḷ vaḻikuruti
vārutiyai mēva maruṇṭu....73

naṉṉalaṅkaḷ vāyntōy naḷirmalarpput tēḷeṉaiyip
poṉṉakaraṅ kākkap pukaṉṟāṉyā - ṉaṉṉavaṉai
ettaṉaiyāṇ ṭaiya vivaṇvāḻva teṉṟuraippa
attaṉ moḻintā ṉaṟintu....74

vaṅuraṅkoṉ ṟuṉṉai malarkkarattāṟ ṟākkiyakā
leṉpatanī kāṇṭi yeḻililaṅkaip - poṉpuripiṉ
kēṭuṟu māleṉṟu kiḷattiṉā ṉavvāṟē
pāṭamaintē ṉeṉṟāḷ parintu....75

niṟkariya toṉṟuḷatō nīti yuṭaiyāyeṉ
ṟeṟkalaṉkaḷ pūṇṭā ḷicaittēka - maṟkulavu
vaṉpuyattāṉ mēru matilkaṭantap pāṟpukuntāṉ
muṉpaṉaṭi vāḻtti muyaṉṟu....76

kaṭalu maṟaluṅ kaṭuviṭamuṅ kūṭṭi
yuṭaluṅ karamu moḷira - vaṭavaraiyaik
kāla vamaittaneṭuṅ kaṇpaṭaikoḷ vāṉaiyiteṉ
āvamō veṉṟā ṉaṭaintu....77

viṭanēr tuyilvāṉ vaḻipiḻai cōrak
kaṭaivāy naṟavoṭumūṉ kālap - puṭaipērā
vantakaṉō veṉṉa vayirttāṉmey yāṟṟalaru
ventoḻilā ṉeṉṟāṉ viyantu....78

pattut talaiyuṭaiya pātakaṉā rallaṉiva
ṉettakaiya pērvaḻiyō veṉṟuṉṉā - vattalaiviṭ
ṭāyiramāṭaṅ kaḷaritiṟ kaṭantu ceṉṟāṉ
nāyakiyai nāṭi naṉi....79

cantikaḷu nallaṟattiṉ cālaikaḷun tāraṇiyār
pantikaḷum pāṭum paṉittuṟaiyu - mantiramum
āvinuḻai yāvakamu maṭain taṉaṉat
tēvitaṉai nāṭit tirintu....80

vāṉavarum maṇṇulakiṉ māṉavaru maṟṟulakat
tēṉaiyaru mētta viṇṇaṭainta - ñāṉa
naṭaiyā ṉakanāṭi naṉṟeṉavē kaṇṭāṉ
viṭaipō ṉaṭaiyāṉ viraintu....81

nallaṟamaṉ ṉāṉuruvē naṇṇiyava ṇuṟṟateṉa
collariya puṇṇiyaṉaic cūḻcciyiṉāl - mallamainta
tōḷāṉu nōkkic cukuṇaṉiva ṉeṉṟaṟintāṉ
vēḷāṇmai veṉṟāṉ viyantu....82

āyiram pattāyiramō rāyiramā ṭaṅkaḷellām
ēyeṉumuṉ ceṉṟā ṉikalvallāṉ - cāyaṟ
catamakaṉār vaikun taṉicciṟaiyuṅ kaṇṭāṉ
ituvō vitiyeṉ ṟetirntu....83

aṅkakaṉṟa piṉṉai yarivaiyartam nāppaṇoru
maṅku leṉattuyilu māmakaṉai - yiṅkivaṉō
cevvē ḷivaṉkariyaṉ tēruṅkā leṉṟuraittāṉ
avvē ḷaṭaloḻintā ṉāṅku....84

vīra ṉivaṉmakaṉāy mēvat tavampurintāṉ
pērarumai coṉṉāṟ peritaṉṟō - tīraṉivaṉ
taṉpō rariteṉṟu cāṟṟiṉāṉ ṟāṉakaṉṟāṉ
miṉpōlu meyyāṉ viraintu....85

atikāyaṉ vīrat taṭalak kayaṉpal
atikāra vīra ramaiyuñ - catirāru
māṭamoru kōṭi maruviṉāṉ māltūtaṉ
kūṭamoru kōṭi kuṟittu....86

ettakaiya māṭa meṉiṉuṅ kaṭantaṉaṉpiṉ
catta mukiluvari tāṉeṉevē - nittamukan
tārkaḻi vēlai yaṉaiyataṇi yārnaṭuvaṭ
pērakaḻi kaṇṭāṉ peyarntu....87

avvēlai tāyvan taṭaintē ṉakaḻiyeṉu
mivvēlai tāva leḷitaṉṟāṉ - maivēlai
yēḻum vaḷainta teṉumāṟitu veṉṟāṉ
vāḻi yaṉumāṉ matittu....88

vemmaṭaṅka laṉṉāṉ viriyakaḻi muṉviraiviṉ
mummaṭaṅku vēka moṭutāvit - temmaṭarvēṟ
kōmāṉ pukaḻiṟ kulaviṉāṉ koṟṟaneṭum
tēmāṇpu ṭaiyāṉ terintu....89

pāti yiraviṟ paṉireṇṭu yōcaṉaiyā
yētamaṟu nūlō riyampiyavā - ṟōtu
maruvilakka mūṉṟāy vakutta maṟukellā
moruvaṉē ceṉṟā ṉuṇarntu....90

parituyiṉṟa kālāṭ paṭaituyiṉṟa kōpak
karituyiṉṟa kaḷḷuṇ kaḷiyār - varituyiṉṟa
vūṭiṉā raṉṟi yuṟaṅkiṉār maṟṟevarum
vīṭiṉā reṉṉa miṭaintu....91

vēlarakka maṉṉaruṟai vīti kaṭantappāṉ
mēlavaṉu mēki viraintaṭalcēr - ālamaṉāṉ
kāta liyakkiyartaṅ kaṇmaṟukuṅ kaṇṭakaṉṟāṉ
ōtiyimaip pataṉmu ṉuṟṟu....92

vaṇṭiṉamē ceṉṟu vaḻuttāyō nīlamaṇik
kaṇṭarvarai yeṭutta kātalarkkuk - keṇṭaiviḻi
nallārkkuk kāmaṉikar nātarukku nāṭaṟinta
vallārkkeṉ ṉuḷḷa mayal....93

kānta varaiyōvak kātalaṉār kāmaruṟu
mēntu mulaiyā yirumpōnī - vāyntaviḷañ
cūriyaṉō tōṉṟal tuṇaimalarō niṉnayaṉam
vāriḻaiyē yeṉṟāḷōr mātu....94

uṇṇā ḷuṟaṅkā ñayirppuṟāḷ ūcaloṭu
maṇṇār kaḻaṅkam maṉaiyāṭāḷ - kaṇṇār
maṭalūraṉ māṟāṇ maṇikkaṇīr vāra
kuṭamāṉumā mulaiyōr kompu....95

muṉṉorukkāl vantāṉ mukaṅkoṭāṉ moykuḻāl
piṉṉorukkāl vanteṉ piṟaḻmulaiyai - maṉṉutaṟku
mālai yaḷittāṉ varakkāṇē ṉeṉṟuḷaintōr
mālai yiruntāṉ maruṇṭu....96

mayilviṭuttāḷ piṉṉum varakkāṇāḷ māḻki
kuyilviṭuttāḷ kompiṟ kuḻaintāḷ - ayiliṇaitta
kaṇmut tarumpak kaluḻntāḷōr kāmariḷam
peṇmutta māṉāḷ peyarntu....97

attakaiya mātar akaṅkaṭantāṉ viñcaiyartam
puttamuta nallār putumāṭap - pattikaṭan
tēkiṉāṉ māṉmukaṉṟa ṉēntiḻaiyāḷ kōyiliṭai
mākamār tōḷāṉ matittu....98

vāṉarampai mātar maṇimalarppūn tāḷvaruṭa
āṉaiyiruṅ kōṭṭā lamaittiṭuvi - tāṉaniḻaṉ
mañcattiṉ mīttaṇ malaraṇaiyiṟ kaṇṭuyilum
añcattaik kaṇṭāṉ ayirttu....99

māṉaṉaiya vammayilai maṉṉuneṭu mārutiyuñ
cāṉakiyā meṉṉac calaṅkoṇṭāṉ - pōṉatu
nallaṟamu meṉṟāṉ nakaiyōṭu nāṇumuṟa
alla luḻaṉṟāṉ ayirttu....100

kaṉṉaṅ karuṅkuḻalak kārikaiyār kaṟpoḻukkam
iṉṉaluṟa nīkkuṅ koleṉṟuraiyā - maṉṉaṟivāṉ
muṟṟu muṇarntāṉ muḻumatinē roṇvataṉam
ceṟṟa maṟuṅkuṇattāṉ ṟērntu....101

māṉiṭartam peṇṇō valiyavuṇar mātaracō
ēṉai yilakkaṇaṅka ḷeytuṟiṉum - nāṉamuṟum
pūṅkuḻalkaḷ cōrap pulampuvāḷ pōkamelām
nīṅkuṟumā leṉṟāṉ niṉaintu....102

aṅkakaṉṟa piṉṉai yaṇimāṭat tārakaikkōr
tiṅka ḷeṉavē tikaḻtarumpoṟ - paiṅkaṉakat
tōḷarakkaṉ māḷikaikkaṭ ṭōṉṟiṉāṉ tōṉṟāta
nāḷuṭaippē rāḷa ṉaṉi....103

kārāṭum vaṇṇak kaṭalkiṭanta kāṭciyaṉai
vārāṭu māmulaiyār vaṉkuḻuviṟ - pōrāṭum
mattak karipōṉ malaraṇaiyiṟ kaṇṭuyilkoḷ
pittaṉaikkaṇ kaṇṭāṉ peyarntu....104
tikkacaṅkaḷ veṉṟa tiṟalāṉaic cītaiyiṉāl
nekkuruki niṉṟa nilaiyāṉaic - cakkaramum
nērpārum vacciramu nīṇmaḻuvum tōḷāta
mārpāṉaik kaṇṭāṉ matittu....105

appuviḻi yācai yaṉalūṟa vākamelāṅ
koppuḷattiṉ vērvai kotittūṟac - ceppariya
pattut talaiya neṭumpāntaḷeṉa neṭṭuyirkkuṅ
kuttiraṉaik kaṇṭāṉ kuṟittu....106

kaṇṭāṉ viḻiyiṟ kaṉaloḻukak kaipicaintu
viṇṭā ṉivaṉai viṟaloṭuṅkat - taṇṭāt
taṉimuṭikaḷ pattun taraicitaṟat tākki
yiṉiyakalva ṉeṉṟā ṉeḻuntu....107

vāṉavarkku māmaṟaitēr vāṇarukku māṉiṭarām
ēṉaiyarkkun tāyā yeṉaiyāḷuñ - cāṉakiyai
vañcitta pātakaṉai māyttiṭē ṉēkuvaṉēl
vañcittēṉ yāṉaṉṟō vantu....108

nallaṭimai yeṉṟa naṉiyuraiyā lāvatuvō
pulliyavip pātakaṉaip poṉṟiṭavē - mallamaitōḷ
nālaintum pōkki naṉiyeḻuva leṉṟuruttāṉ
mēlaintum veṉṟāṉ vekuṇṭu....109

aṅkavaṉai vīṭṭi yamaiva ṉeṉaveḻuvāṉ
iṅkaḻakaṉ ṟeṉṉa viṉituṇarntāṉ - poṅkimika
mūlampārt tellā muṭikkun tiṟamuṟiṉuṅ
kālampārt taṉṟō kaṭal....110

eṉṉā livaṉiṟakku meṉpatevaṉ yāṉumivaṉ
taṉṉāl velavaritu cāṟṟuṅkāl - muṉṉāṭi
yeṟṟuvaṉē laiya ṉiruñcilaikku mēṟṟamuṟāk
kuṟṟamuṟu meṉṟāṉ kuṟittu....111

ammāṭam piṟpaṭappō yantōvim mānakaram
emmāṭun tēṭi yiḻaiyaṇiyai - vimmātu
kaṇṭilē ṉāṟṟuvateṉ kālaviṉai yeṉṟiṉaintāṉ
maṇṭamariṉ vallāṉ maruṇṭu....112

koṉṟaṉaṉō vaṇmaik kulamakaḷaip pēḻvāyāl
tiṉṟaṉaṉō vappuṟattē cērttāṉō - aṉṟiyavaṉ
eṉceyvā ṉeṉṟaṟivē ṉēḻaiyē ṉeṉṟuḻaintāṉ
poṉceypūn tārāṉ pularntu....113

eruvaik karaca ṉiyampiya meymāṟṟam
puraiyuṟ ṟaṉavō pukaliṟ - parivuṟṟē
niṉṟuḷaippa teṉṉō nilaiyilā vākkaiyiṉi
iṉṟulappa ṉeṉṟā ṉiruntu....114

namperumāṉ muṉṉaṇuki nāyakaṉē nāyakiyai
yampuviyi leṅku maṟivuṟēṉ - tuṉpamuṟak
kaṇṭilē ṉeṉṟu karaikuvaṉō veṉṟayarntāṉ
paṇṭaimaṟai yāyntōṉ paṭarntu....115

iṉṉa palavuniṉait teṇṇi yikalkaṭappāṉ
muṉṉaṟaiyā rōrpoḻilai muṉṉiṉāṉ - iṉṉilaiyiṟ
pūṅkuḻalaik kaṇṇiṟ poruntilē ṉeṉṉiluyir
nīṅkiṭuva leṉṟā ṉiṉaintu....116

ittakaiyō ṉeṇṇil eḻiṉmalarp pūñcōlaiyiṭai
attaṉaiyu ḷētti yarukaṭaintāṉ - ittalaiyiṟ
poykkār maṉattiruḷē pōlvāṉ ciṟaiyiruntāḷ
meykkātai colvām virittu....117

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


5.3. kāṭcip paṭalamāla maṉaiya varakkiyarkaḷ nāppaṇiṭai
nīla maṉaiya neṭuṅkaṇṇīr - kāluṟavē
iṉṉa luḻattaṅ kiruntā ḷiṟakiḻanta
aṉṉap paṟavaipō lāṅku....118

mañcāṭuṅ kāyā malarmāri māmaḻaiyōṭu
añcāru mañcaṉamē yātiyatāy - neñcāru
māvi yuruka vakatteṇuṅkā lāliyuṟuṅ
kāvi puraiyuneṭuṅ kaṇ....119

eṇṇa leḻuta licaitta leḻiṉmalarppūṅ
kaṇṇuṟavē nōkkal kaviṉaṟital - uṇṇutalō
ṭellā mirāma ṉeṉattuyiluṅ koṇṭaṟiyāḷ
pollā maṇinērap poṉ....120

tēriḻanta meyyā ṭiraḷcaṭaiyām pūṅkuḻalāḷ
mācaṭainta ceyya matimukattāḷ - nācimuṉai
nōkkuṟṟa kaṇṇiṉā ṇuṇṇaṟivā laiyaṉiṭai
yēkkuṟṟa neñcā ḷiṉaintu....121

varumvarumeṉ ṟeṇṇi vaṭaticaiyai nōkkit
tiruvaḷaru mārpaṉ ciṟanta - karuṇaiyamu
tuḷḷuṟavē tēkkiyu ṟaintā ḷuyirkoṇṭu
vaḷḷamulait teḷḷarikkaṇ māṉ....122

vaṟkalaiyaṉ vāṇmukattaṉ vaṇṇat taṉukkarattaṉ
naṟkalaiyaṉ ṟampiyoṭu naṇṇiyē - kaṟpaṭarntu
kāṉiṭaiyāṉ celvaṉ kalaṅkanī yeṉṟuraitta
pāṉmaiyuḷaṅ koḷvāḷ parintu....123

meyttiruvu mūḻiṉ viḷaivum viḷaitarunāḷ
ottirukku naṉmukattai yuṉṉuvāḷ - cattik
karaṉvaliyaik kaṭṭuk karicaṟuttuk kāṭṭu
muraṉvaliyai yōrvāḷ uḷaintu....124

maṉṉu mitilai makarācaṉ maṉṉavaiyiṟ
ṟuṉṉumpoḻutu tuṇai viḻiyā - miṉṉamutā
nōkkiyakaṇ ṇōkka nuṉittā ḷiruntāḷait
tākkaṇaṅkā ḷēkkamuṟat tāṉ....125

kaṅkaik karaiyiṟ karutuṅ kukaṟkaruḷun
tuṅkak kuṇamuñ cukamoḻiyum - poṅkariṭai
pulliṟuttuk kākam purantatuvu muṉṉiyuṉṉi
valliyiṭai māḻku mayarntu...126

ēyavōr taṉmaiyoṭu meṇṇariya vallarakkar
āyiḻaiyar mūḷum aṉantaluṟac - cēya
varicaṭaiyāṅ kūntaṉ maṭamātu coṟṟāḷ
tiricaṭaiyai nōkkit terintu....127

aṉṉai yaṉaiyā yakattuṇarti yākamicait
tuṉṉu miṭappāṟ ṟuṭikkiṉṟatu - uṉṉiṉ
mitilaivā yittuṭiyē mēviyatāṉ maṉṟal
vatuvainala mēviya tammā....128

mātaraci veṅkāṉ varumpoḻutum vallarakkar
nāta ṉurumāṟi naṇumpoḻutum - pētamuṟa
vāman tuṭittilavāl maṅkaiyitu coṟṟiṭeṉak
kōmaṭantai coṟṟāḷ kuḻaintu....129

kaṟpuṭaiya poṉṉē kalakkameva ṉippoḻutē
niṟkiyaiyuñ cōpaṉanī niṉṟiraṅkēl - viṟpiṭitta
māmēkan taṉṉai maruvuvainī yeṉṟuraittāḷ
tūmēvu nallā ṭuṇintu....130

maṟṟu muraittāḷ maṇimitilai nāṭimaṇip
poṟṟaniṟa vaḷḷaip puḻaiccevivā - yuṟṟinakar
tumpiyicai pāṭuvatāṟ ṟōkaivarun tūturaippā
ṉampaṉiva ṇēva naṉi....131

centukila ṉeṇṇeyc ciramuṭaiyāṉ pēyoṭunāy
untiyatēr mīti luṟaintāṉāy - tantiramuñ
cuṟṟu mumaṟṟuntaṟ cūḻat teṉātuticai
yuṟṟaṭaintāṉ kaṇṭāy uvantu....132

ciṅkāra nantaṉamuñ cīrmaikeṭa vērpaṟinta
maṅkāy piṭikaṇ matampoḻinta - koṅkārtta
kaṟpakamum puṉpulāṟ kāṉaṅ kamaḻntaṉakāṇ
aṟpoḻutil viṟpoliya vāṅku....133

maṟṟuṅkē ḷammā mayaṉmakaṭaṉ pūṅkuḻaliṉ
kaṟṟai yaviḻntu kaḻaṉṟaṉakār - maṅkainallār
maṅkalanāṇ maṟṟoruvar vāṅkiṭā tiṟṟaṉavip
paṅkamitu veṉṉōnī pār....134

iṉṉuṅ kēḷammā veḻilē ṟiraṇṭuṭaṉē
tuṉṉu muḻuvait tokaivaḷaintu - maṉṉiyapū
māvaṉattiṟ ceṉṟuyirkaṇ māyttakala vōrmayiluṅ
kāvoḻinta tuḷḷaṅ kaḷittu....135

palviḷakkañ cūḻap paṭarviḷakkoṉ ṟēntiyaṅkai
alviḷakka meyta varavintai - vallarakkar
maṉṟāma māṭa maṉaiyiruntu vantuṟaintā
ḷeṉṟātai yilli ṉiṭam....136

ikkaṉavu kāṇu miṭaiyeḻuppi yeṉṉainī
pukkuṇarac ceytāy puṉamayilē - yakkaṉavu
niṉṟa teṉavuraippa nēriḻaiyu nītiyiṉāy
naṉṟeṉavē coṟṟā ṇayantu....137

āya poḻuti larakkiyarka ḷāṟṟaluḷār
tīyaṉaiyar vañcaṉaiyiṟ tērntuḷār - pēyaṉaiyar
nāymukattar naṭpi ṉarimukattar ñāṉamilār
āyirattiṉ mēlārka ḷāṅku....138

vāyvayiṟṟi ṉuḷḷār maḻuveḻuvāḷ cūlattār
tīya viḻimuṉpiṉ tikaḻntuḷār - mēyatuyil
viṭṭuṇarntār cūḻntār viraināṇ maraimalariṉ
maṭṭaviḻpūn tēṉai vaḷaintu....139

appoḻutiṟ kaṇṭā ṉaṉumāṉ alaikaṭalvāy
naṟpavaḷak kompai nalaṉīṅkāk - kaṟpuṭaiya
māmaṇiyait tūṇṭā maṇiviḷakkai vaḷḷalpuyaṅ
kāmuṟupūn tēṉaiyiru kaṇ....140

eṉṟā yiruntā ḷeṉaittuyiru mevvuyiruṅ
kuṉṟā nalaṉaṭaiyuṅ kōḷāka - viṉṟē
kulamu nalamuṅ kuṭiyuṅ kuṟitta
valamumeṉak keṉṟāṉ makiḻntu....141

ilakkaṇamuñ cīru meḻilu miyalpuñ
colattakunta maṟṟait tuṟaiyuñ - cilaippuyattāṉ
empirāṉ coṟṟa emataṉaiyē yeṉṟaṟintāṉ
vampulān tārkkāṉ makaṉ....142

mācuṇṭa poṉṉiṉ vayaṅkuvāḷ vāṇmukamat
tēciḻanta tiṅkaḷeṉat tēmpuvāḷ - pēcariya
kaṟpaṇiyaip pūṇṭāḷ karutuṅkāṟ kaṇṭatuṇṭō
vaṟpaṇiyār meymaik kaḻivu....143

yāṉceyta mātavamō vaṉṟē laruḷuṭaiyāṉ
tāṉceyta vāṭāt taṉittavamō - vāṉceyta
nallulaku ceytavamō nākāpa tirtavamō
collariya teṉṟāṉ tutittu....144

mātavarkkuṅ kaṟpakakkā vāṉavarkku maṟṟuyarnta
vētiyarkku naṉmai viḷaikkumāṟ - pātakaṉār
veṅkaṭ ciṟaiyakattiṉ mēvi yeṉaippuranta
naṅkaiyiva ṇōṟṟa nalam....145

eṉṟivai yeṇṇi yirumpoḻil vāyuṟṟuḻiyap
puṉṟiṟalāṉ vantāṉ poruppeṉavē - veṉṟit
ticaiyāṉai veṉṟa cerukkilaka niṉṟa
vicaiyā ḷirunta viṭam....146

kattu tiraikkaṭaliṟ kāyuṅ katiravaṉiṟ
pattu muṭiyum paḷapaḷeṉa - mattu
malaiyaṉṉa tiṇṭōṇ malaiyilaku vāku
valaiyaṅkaḷ kāciṉ malintu....147

oḷḷuṭaivāḷ tāṅka vuruppacivāṉ mēṉakaiyāḷ
veḷḷaṭaika ḷīya viḷakkaṉaiyār - kaḷḷoḻukum
pāṭalkaṉiyap patat tāṭa ṉanaṭaṉat
tāṭal puriya vaṟintu....148

kaṉṉaṅ kariya karumukiliṉ miṉṉaleṉa
muṉṉūl tikaḻa muḻumaṇiyāṉ - maṉṉiyapū
ṇārakē yūra maḻakerippa vātittaṉ
cīrutaiyañ ceyta teṉa....149

maṉṉīla mālvaraiyiṉ maṉṉumveyi leṉṉamaṇip
poṉṉāṭaic cōti poliyavē - teṉṉāru
mantarattiṉ vīḻaruvimāṉa maṇiyun tariyaṅ
kantara niṉṟārak kalantu....150

cantiraṉai yotta taṉiveṇ kuṭainiḻaṟṟa
panturañcēr veṇkavari pāṭacaiya - ventaṟukaṭ
pērākka mātar perumpaṭaika ḷēntivarak
kāruruk koṇṭeṉṉak kaṉaṉṟu....151

intiraṉu mēṉaiyimai yavarumev vulakun
tantamuḷa māḻkic calippaṭaiyac - cantaṉattiṉ
kantaṅ kamaḻak kayilaip poruppiṭantōṉ
vantaṭaintā ṉemmōy vayiṉ....152

iṉaiyāṉaik kaṇṭāṉi vaṉceyalu maṟṟa
viṉaiyāvun tōṉṟumeṉa mēvi - niṉaiyāveṅ
kōmakaṉai yēntiyuḷaṅ koṇṭiruntā ṉōrtaruviṉ
māmaruvum vāyu makaṉ....153

maṅkaiyaru māṭavaru maṟṟakala vallarakkaṉ
naṅkai yiruntuḻiyi ṉaṇṇiṉāṉ - ciṅkametir
kaṇṭakulap piṭiyiṟ kārikai muḷḷulaintāḷ
keṇṭaiviḻi cōrak kiḷarntu....154

valluḻuvai kaṇṭaviḷa māṉpiṇai pōluḷḷamayarn
tallaluṟuñ cevviya mutiṉai - mellaiyilāk
kāta luṭaṉetirvaṉ kaṇṇaṉaiyuṅ kaṇṭuḷaintāṉ
ōtavari tāviyaruḷ vōṉ....155

maṟaivāḻi yaiyaṉ valamvāḻi mēlōr
tuṟaivāḻi mātar tukaṭīr - niṟaivāḻi
cāṉakiyum vāḻiyeṉac cāṟṟiṉāṉ ṟāvariya
ñāṉa kuṇākaraṉā ṉāṉ....156

appoḻutu vallarakka ṉāytoṭiyu ṉiṉpameṉak
keppoḻutu nalki yiraṅkuvīr - appumalar
aiṅkaṇaiyāṟ paṅkamuṟa vāṟṟuvaṉō veṉṟicaippāṉ
naṅkaitaṉai nōkki nayantu....157

tēṉāruṅ kañcat tiruvē cekampurakkuṅ
kōṉaki yuḷḷa kulattēvar - nāṇāḷum
vantu vaṇaṅka vaḷaiyā varacamaivēṉ
nontayarta ṉaṉṟō nuval....158

aḻakuṅ kuṇamu maḻiyā nalamum
paḻaka viṉimaitaru paṇpuṅ - kaḻiyāt
teruḷuṇarvum peṟṟaṉainiṉ ciṟṟiṭaiyiṟ poṉṉē
yaruḷoḻinta teṉṉō vaṟai....159

intiraṉṟaṉ vāḷu mimaiyō raṭaṟpaṭaiyum
untariya nēmi yoṭumaḻuvu - mantakaiyir
tikkacaṅkaḷ veṉṟa tiṟaṉmarumat tuṟṟiṭumō
vukkuṟuva tallā loṭintu....160

pūvulakun tēvaruṟai poṉṉulaku maṟṟumuḷa
kōvulaku niṉpaṇimai koṇṭētta - māvaṉaiyīr
ellaiyilāc celvat tirunta likaḻtiyō
pullaṟivā lantō pularntu....161

ūṉuṭalaip pēṇi yuyircumanta vāṭkaiyuṭai
māṉiṭarai yōrporuḷāy vaikkilē - ṉāṉatunī
kaṇṭiruntu meṉṉō vīṇkālaṅ kaḻikkiṉṟāy
vaṇṭirunta kūntāṉ maruṇṭu....162

aṇiyiḻāy kāta laṭaṅkāta tāka
piṇiyakala vāḻviye ṉappēṇi - maṇivāṇ
muṭikī ḻuṟavē muḻumā malaipōl
aṭimēl viḻuntā ṉayarntu....163

viṭampōluñ coṟcevivāy mēvutalum vempi
yiṭampērā miṉpō liruntāḷ - tiṭampērāc
cintaiyoṭu nōkkit tiraṇampōṟ ceppiṉāḷ
ventaḻalpōl vāṉai veṟuttu....164

ēṭā nirutaṟ kiṟaiyē yirakkamilā
māṭē yaṟivilāvaṉ pēyē - nāṭāmal
eṉcoṉṉāy vāḻnāṭ kiṟutiyēṉ ceyvāyvāṉ
miṉceyta teṉṉa viraintu....165

āḻi maḻaikkaṇṇa ṉaruta ṉāṭavarkōṉ
pāḻiyantōḷ vīraṉ paṭucarattā - lēḻaimati
niṉmuṭikaḷ pattunilaṉ vīḻun tiṇṇamītu
kaṉmaṉattā yeṉaḻivāy kāṇ....166

māyamā ṉēvi matiyilāy vaṇmaiyilāy
nāyuruvaṅ koṇṭu naṉikavarntāy - tūymaiyilāy
ittoḻiṉiṟ kēṟṟa viṇaiyilā vīramō
mattareva ruṉpōl varai....167

aṟivilāc cintai yaṉulōma ṉāvāy
niṟaṉaṟivāṉ cēyiḷaiyō ṉiṟkap - paṟaitaruniṉ
villāṇmai kāṭṭāy melivuṟṟā yañciṉainī
pullāṇmai yēṉō pukal....168
maṟṟoruvar tāramatai vavvutalu māyattāṟ
koṟṟa mēyāmē kuṟaiyāma - laṟṟa
marāmaramē yeṉṉa vaṇaṅkutalu maṅkā
vurāvuvali yāmē yuṉakku....169

pattiraṇṭu tiṇṭōṭ paḻuva muṟappiṇittu
muṟṟuciṟai vaitta muraṇvēntaic - ceṟṟa
paracuṭaiyā ṉāṟṟal paṭumparicu kaṇṭāy
uraiceyavum vallā yuṉai....170

eṉcollā ṉiṉṉai yeriyeḻavē ceyvalatu
miṉceyta mēkameṉum vēntarkōṉ - poṉceyta
kārmukattuk kōriḻivu kāṇu meṉaviruntēṉ
ērmukatti lillā yivaṇ....171

poṉṉulaka māḷum puravalarum pūvulaka
maṉṉavarum peṇpaḻiyāṉ māyvuṟṟā - riṉṉareṉac
coṟṟorukka vaṟṟō tuṟaiyaṟintu tōṟṟamaṟak
kaṟṟaṟinta nīcā kaṇittu....172

centā maraiyaruṭkaṭ cēvakaṉār pēreḻiṟka
ṇantā tarunte ṉayaṉavaḷi - ventāṟuṅ
koḷḷi yaṉaiya kulappatarē kōḷuṟumō
taḷḷiluppai nuṇmatuvait tāṉ....173

kāmaṉukkut tātai kaṭavuḷarkku nāyakaṉip
pūmaṉarkku vēntaṉ pukaḻccilaiyāṉ - tāmaraikkaṇ
añcaṉappoṉ mēṉi yaḻakaṉaikkaṇ ṭāyeṉileṉ
mañcaṟiyā peṇṇāy maṉattu....174

antō keṭuvāy aracu maruṅkulamuṅ
kontār niṉatu kulamuṭiyuñ - cintā
muṭitiyō tīyōy mutalōṭu maṇmēṟ
paṭutiyō vuḷḷam parintu....175

avvuraiyaik kēṭṭāṉ aṉaloḻukuṅ kaṇṇiṉaṉāy
kavvaiyuṟu tuṉpak kaṭalāṭi - mavvalantārk
kāmaṉaiyu mīṟuṅ katamūḷak kātaleḻac
cēmamaṟa niṉṟāṉ ṟikaittu....176

māṉviḻiyāy nīyiyampu māṉiṭarai vāṭkiraiyāyt
tāṉpuriva lēḻat taṉamuṭaiyāy - mīṉameṉuṅ
kaṇkaluḻi pāyak kalaṅkuvainī yeṉṟoḻintēṉ
peṇkaṉikā ṇeṉṟāṉ peyarntu....177

kolluvā ṉuṉṉaik kuṟittēṉ kuṟittamuṟai
nallatala veṉṟuḷattu nāṭiṉēṉ - ellainikar
vāḷuruval peṇmicaiyō vaṉpaḻiyā meṉṟaṟintēṉ
vēḷutava veṉṟāṉ vitirntu....178

arakkiyarai nōkki yamaivaṉanī rāyntu
viraikkuḻalait tēṟṟumeṉa viṇṭāṉ - karuttuṟavē
ṟeṇṇiṉāṉ ceṉṟā ṉivaiyaṉaittu mārutiyuṅ
kaṇṇiṉāṉ pārttāṉ kaṉaṉṟu....179

eṟṟumiṉ kaiyā leṟimiṉ kaṟaṅkeṉavē
cuṟṟumiṉ paṟṟi tuṇittiraṇṭāy - veṟṟuṭalait
tiṉṉumi ṉeṉpār teḷippār tirappaṭaikaḷ
miṉṉuṟaḻa vōcci vekuṇṭu....180

pētainī yeṉṉō piḻaittāy piḻaippillā
vēta muṇarnta viḻuttavattōṉ - cātiyiṉiṉ
mikkuyarntōṉ ṟaṉmēl veṟuppa tevaṉvēṇṭāma
likkaṇamē kolvā miṉi....181

maṇṇiṟ ciṟanta maṭavārum vāṉavartaṅ
kaṇṇiṟ ciṟantaveḻiṟ kaṉṉiyaru - maṇṇalaruḷ
tāmuṟumō veṉṟu tayaṅkuvarēṟ ṟārkuḻalāy
nīmatiyā teṉṉō niṉaintu....182

eṉṟiyampa oṉṟu miyampā tiruntaṉaḷak
kuṉṟaṉaiya koṅkaik kulamaṭamā - ṉaṉṟituvē
kālameṉa viñcai karutiṉāṉ kāṟṟutavum
ālakaṇṭa ṉoppā ṉaṟintu....183

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


5.4. uruk kāṭṭu paṭalamakkā larakkiyarkaḷ yāru mayarcciyakam
pukkār tuyiṟci poruntiṉār - maikkōlattu
ampar viḻiyāḷu maṟintā ḷayarvuṟṟāḷ
komparpō luḷḷaṅ kuḻaintu....184

mātam pattāyum varavaṟiyēṉ maṉṉavaṉai
yētampat tāyiraṅka ḷeytuvēṉ - cītai
yeṉappiṟantē ṉeṉṉi lilaṅkiḻai yaruṇṭō
maṉattiṭaiyē nōkkiṉ matittu....185

āramutē tēṉē yarumait tiraviyamē
kārmukilē tāmaraikkaṭ kākuttā - nērmaiyilā
vaṉciṟaiyi lettaṉaināḷ vaikuvēṉ vantaruḷvāy
poṉceyta tōḷuṭaiyāy pōntu....186

teṉṟalavē veṇṇilavē cīkaratteṇ kārkkaṭalē
yaṉṟilē yallā yaṭuviṭamē - veṉṟic
cilaiyāṉaic cēvakaṉait tērkilirō cēra
vulaivēṉaik kāṇa vuvantu....187

kaṇṇaṉē kāyā kaṭaṉmēka nīlamaṇi
vaṇṇaṉē yeṅkaṇ maṇiviḷakkē - yeṇṇamellām
pōkkiṉaiyō vuḷḷam puḻuṅkiṉaiyō poyyuṟaviṅ
kākkiṉaiyō veṉpā ḷayarntu....188

māyat tarakkaṉ maṉaiyuḷā ḷeṉṟataṟpiṉ
tēyattār pāṭavattaic cintittē - vēyun
tiṟaluṭaiyā ṉeṇṇan tirintatō veṉpāḷ
aṟamelintā ḷantō vayirttu....189

ekkā larakkaṉiruñ ciṟaiyil vaikiṉaṉyāṉ
akkā luyirtuṟavā tallaluṭaṉ - ikkālun
tāḻntē ṉeṉaippōlac cāṟṟuṅkāṟ ṟāraṇimēl
vāḻntā revarē maruṇṭu....190

māyamāṉ piṉṉeṉatu māmaṇiyaip pōkkiyaru
kāya viḷaiyō ṉakaṉṟēkat - tīyavurai
ceytēṉ paḻiyavaraic cērumō veṉṟuraippāḷ
neytāvum vēlviḻiyā ṇekku....191

eṉṟiṉaintu piṉṉu mivaiyuṇarntā ḷippoḻutē
poṉṟalnala meṉṉap poḻiliṭattu - maṉṟaṉmalar
mātavivāyp pantar maruviṉāṇ mārutiyum
mītamaiya meṉpā ṉiruntu....192

aṉṉāy varunta laṭiyē ṉapirāmaṉ
taṉṉāṇait tūtaṉ ṟaḷaraliṉi - yeṉṉā
aṭimēṟ ṟoḻutā ṉaṉaittulakum pōṟṟuṅ
koṭinē riṭaimuṉ kuḻaintu....193

eṇṭicaiyu nāṭi yeḻilār mayilaṇaṅkai
kaṇṭaṭaiti yeṉṉak kaṭitēva - voṇṭoṭiyē
vantaṉaṉkā ṇeṉṟāṉ makamuṉivar vāṉōrkaḷ
tantavattā luṟṟāṉ takaintu....194

māṟṟārē yāka maṟaintu puṟaṅkavartaṟ
kēṟṟārē yāka viṟutiyiṭait - tōṟṟā
maruntaṉṉa nāmam vaḻaṅkiṉā ṉaṉṟō
peruntuṇaiyā yammā peyarntu....195

arakkarurai yallaṉ aṟamuṭaiyāṉ meymaik
kurakkuruvu koṇṭa kuṇattāṉ - irakkamuḷā
ṉeṉṟuruki yaiya yivaṇeytiyanī yāraiyeṉṟāḷ
maṉṟalarntārp poṉṟaḷirkkai māṉ....196

aṉṉā yuṉaippirinta vaṇṇa lapirāmaṉ
paṉṉāka vēntaṉ paṭarvalicāṉ - miṉṉār
maṇimuṭiyāṉ cukkiriva maṉṉavaṉai naṭṭāṉ
aṇimuṭiyuṅ kōlu maḷittu....197

aṉṉavaṉṟaṉ muṉṉō ṉaṭalvāli yeṉṟuṟaivōṉ
maṉṉilaṅkai yātipaṉai vālviciyāl - poṉṉulaku
mevvulakuṅ kāṇa viruñciṟaiyiṉ muṉvaittāṉ
tevvarnakai ceyyac ceṟuttu....198

attiṟalāṉ taṉṉai yaruḷāḷa ṉampoṉṟāl
ittalai yiṉiṉṟuvā ṉēṟṟiyē - muttaṉaiya
naṉṉakaiyīr muṉṉa naviṉṟavā ṟēyaracu
maṉṉavaruḷ ceytāṉ makiḻntu....199

avvaracaṉ ṟaṉṉamaiccaṉ yāṉaṭiyē ṉākappēr
vevvaracaṉ maintaṉ viḻuttavattōy - cevvit
tirunātaṉ vēṟiruntu ceppuraiyāṟ ṟeṉpāl
varuvēṉ peyarumaṉu māṉ....200

maṟṟait ticaiyaṭavē vāṉaraṅka ḷeṉpōlvār
paṟṟit toṭarntār paṉimoḻiyā - yuṟṟa
ceyalī teṉamoḻintāṉ ṟeṇṭirainī rāḻik
kayanīr kaṭantāṉ kaḷittu....201

ammoḻikaḷ yāvu maṟintā ḷamutaṉaiyā
ḷemmaiyā ḷaiya ṉeḻiṉmēṉi - cemmaiyuṟa
tērntaṉaiyēṟ ceppukeṉac ceppiṉāṉ ekkalaiyum
āynta vuḷattā ṉaṟintu....202

iḷaṅkatirai yokku miṇaiyaṭikaṭ kammā
taḷaṅkeḻumu tāmaraiyuñ cāṟṟil - vaḷaṅkeḻumu
naṟpavaḷak kompu nalampuraiyā teṉṉilevai
yoppuḷatā meṉpē ṉuṇarntu....203

kaṟpakattiṉ ṟaṇmukiluk kāmarpeṟac cenniṟañcēr
naṟpavaḷak kompu nalañciṟanta - poṟpiṉ
viraṟkuvamai yāmēl veyilavaṉuk kammā
paraṟṟuṇaitā ṉeṉpār parintu....204

makattavarkaḷ pōṟṟum vayira maṇiyai
nakakkuvamai kūṟi ṉakaiyē - mikaippaṭavē
ṉaṟkaṇaik kāva naviluṅkā ṉaṇṇumeṉpār
poṟkaṇaikkāṟ kākum poruḷ....205

vaṇṭalampum pūntuḻāy mātavaṉ ṟaṉūrtiyeṉu
meṇṭavañcēr puḷḷi ṉeruttiṉamain - ōṭakaiyār
vaṇṇat ticaiyiṉ matamāk karināṇun
taṇṇeṉ tuṭaika ṭamakku....206

maṉnan tiṉamār varamā ṉaticcuḻiyu
poṉṉunti yeṉṉum poliveytā - miṉṉumaṇit
tōṭkuvamai kūṟiyavat tūṅkaṉiṟat toṇkaramuṅ
kōṭpaṭā tāmō kuṇattu....207

aḻakoḻukuñ ceyya vapirāma ṉākam
aḻaloḻuku mampuyatti ṉāṉṟa - kuḻaliṉiya
nalluraiyā ḷeṉṟu nalaṉamaiya vāḻuvaṉēṟ
collun taramō tutittu....208

tiraṇṭaḻaku vāḻntu tiruvuṟaintu poṉṉiṉ
uruṇṭa kulaccikara mottut - teruṇṭaviḻik
kārikaiyar nōkkaṅ kavarntuyarum poṟpuyaṅkaṭ
kāruvamai colvā raṟintu....209

ēḻulakuṅ kāppā ṉivaṇvan tuṟaiyaṉaiyē
āḻiyāṉ ceṅkai yavircaṅkam - vāḻiyaniṉ
kantarattuk kēyuvamai kāṭṭiṉāṟ kākuttaṉ
kantarattuk kētuvamai kāṇ....210

māṉmaṟuvu miṉṟi vaḷarkalaiyārn tōrmatiyam
vāmaruvu mēṉu malarmātē - kāṉmaruvum
pūntuḻāy mālaip puravalaṉṟaṉ vāṇmukattukku
āntakaimai yāmō vaṟi....211

mēṉmaiyilā vitturumam vēciyattārc cēvakaṉvāyk
keṉmatikoṇ ṭāytturaippa rīṭeṉavē - naṉmaruvāy
centā maraiyait terikkumēṟ cēṇmatiyāl
nantā tuṟumē naṉi....212

campakamō tāmaraiyiṟ cārntuṟainta kōpamataip
paṇpuṟavē paṟṟap paṭarōti - vaṇparicō
veṉṉum mūkkuk kiṇaiyiyampu māṟuḷatō
aṉṉaiyē tēṟa laritu....213

tēṉāruṅ kañcat tiruvē civaṉmutalām
vāṉōrk karuṇmā maḻaipoḻiyuṅ - kāṉār
tuḷavaṇiyāṉ kaṇṇiṉ ṟuṇaiyulaki ṉammā
vuḷateṉalev vāṟō vurai....214

irunāḷiṟ ṟōṉṟi yiṟaimaṟuvu meytā
torunāḷu malkā tuyarā - turuvārnta
poṟṟaniṟat tōrpiṟaitāṉ pōtarumēṟ pūmakaṉār
neṟṟi nikarāku nēr....215

aṇṭamuṇṭa vāyā ṉaravintak kaiyuṟuṅkō
taṇṭameṉa maṟṟoruvil cārumēl - oṇṭoṭiyē
kaṇṇiṇaikaṭ kēṟṟa kaviṉcēr puruvanika
reṇṇalā nērāka vē....216

neyttuk kuḻaṉṟu neṟintu kalaicuruṇṭu
maittuc ceṟintu maṇampurintu - cuttamuṟa
nīṇṭu kaṉintu niṟañcēr talaikkuvamai
yāṇṭuraikka lāku maṟintu....217

aṉṉa moḻikēṭ ṭayarvu makattaṭaṅkā
iṉṉuvakaip paṇpu miyavāḷai - naṉṉutāṉ
maṉṉa ṉuraitta vakaikkuṟiyu muṇṭeṉavē
coṉṉavila luṟṟāṉ ṟoḻutu....218

māṉakaril vaikutinī vāralari tākumeṉa
mīṉaviḻi cēppa vekuḷiyoṭun - tāṉayalē
muntiyatuṅ kāṇa moḻimō veṉavuraittu
vantatuvuñ colvāy vakuttu....219

kāṉiṭaiyi ṉuyppāṉ kaṉakamaṇit tērkaṭavu
nūṉavilu mētai mukanōkkit - tēṉuraiyāṟ
pūvaiyoṭu kiḷḷainalam pōṟṟukanī yeṉṟuraittāṉ
mēvuṟanī colvāy virittu....220

eṉṟamaiyac colli yeṭuttā ṉiruḷkīṟi
kuṉṟutaiyañ ceyta kulakkatiri - ṉoṉṟum
maṇiyāḻi nīṭṭiṉāṉ vāṇutali kaṇṭāḷ
piṇiyāḻi nīntap peyarntu....221

piḻaittaporuḷ kaṇṭa perumpēṟu kollō
aḻaittavamu teytiyanē rākit - taḻaitteḻunta
āviyuṭaṉīṅki yaṭainta vaṭaivukolō
pūvaiviḻi kaṇṭa poruḷ....222

āḻamaṟiyā valaikaṭalil vīḻn tuṭalkāl
ūḻi valattā loruvaṅkam - ēḻaiyetir
pukketirntā luṟṟa polivāṅ kaṭaintaṉaḷuṇ
mikkuvakai koṇṭamaṭa miṉ....223

vāṅkiṉāṇ meṉmulaimēl vaittāṇ maṉattuvakai
yōṅkiṉāḷ kaṇmuttu tirttuyirttāḷ - vīṅkiṉāḷ
vērttāṇ mayirppukai mēviṉāḷ vēlviḻiyāṟ
pārttāḷ pataittāḷ parintu....224

kaṇṇiḻantār kaṇpeṟṟa kāṭciyiṉuṅ kātaluṟum
viṇṇiḻantār viṇpeṟṟa mēṉmaiyiṉum - eṇṇiḻantār
eṇpeṟṟa taṉmaiyiṉu meytariya nalluvakaip
paṇpeṟṟā ḷuḷḷam parintu....225

ittakaiyaḷāṉa viṇaikkayaṟkaṭ pūṅkoṭi nēr
muttanakai maṭamāṉ muṉṉiṉṟa - vittakaṉai
yeṉṉuyirum vāḻvu mikaparamu mīyntaṉaiyeṉṟu
uṉṉiyivai coṟṟā ḷuvantu....226

eṅkō makaṉuk kiruntūtu vanteṉatu
paṅkamelām nīttuyirum pālittāy - iṅkuṉakkuc
ceyyuṅkaim māṟuḷatō teyvamunī celvamunī
ayyaṉunī yaṉṉaiyunī yāl....227

ekkaṭalu mekkiriyu mevvulaku mepporuḷu
mekkulamu mokka viṟantālum - mikkaṟivō
yiṉṟeṉavē yeṉṟu miṟavā tiruttiyeṉṟāṇ
maṉṟaṟ kuḻaṟkayaṟkaṇ māṉ....228

yāṇṭai yirāma ṉiruntā ṉiḷavaloṭum
yāṇṭai niṉaiyetirnta tiṉpamuṟa - īṇṭaṟiyac
coṟṟiṭuka veṉṟuraippac coṟṟāṉ ṟuḷakkamaṟa
muṟṟumuta līṟāy moḻintu....229

avvuraiyā layya ṉayarvu maṭaintatuvuñ
cevviyuṟat tērntā ṭerumantāḷ - kavvaiyaṟa
vuḷḷaṅ kaḷittā ḷuvaritā yuṟṟapaṭi
vaḷḷalmoḻi yeṉṟāḷ makiḻntu....230

niṉṉaruḷuṇ ṭāmē ṉeṭuvaṟumail kārkkakaṭaṟāy
naṉṉaruṟu māṟē naṉiyaṭiyēṉ - maṉṉavaṉār
āṇaiyoṭu māḻi yakaṉṟaṭaintē ṉaṉṉaiyeṉṟāṉ
māṇariyē ṟaṉṉavaṉu māṉ....231

ittakaiya mēṉiyoṭu mevvā ṟiruṅkaṭaṟāy
attaviva ṇuṟṟaṉaini ṉāṟṟalō - meyttavamō
vēṟetuvō māyattiṉ viñcaiyō veṉṟuraittāḷ
ūṟuvakai yuṟṟā ḷuḷattu....232

eṉṟalumē viṇṇi ṉeḻuntā ṉiruṅkaṉakak
kuṉṟeṉavē paṉmaṇiyār kuṇṭalaṅkaḷ - niṉṉoḷiṟat
tārā pataṅkaṭantu cārntāṉviṇ ṭāvariya
pōrēṟu vīraṉ polintu....233

kaṇṇiṇaicāṉ ṟākak kaḷittāḷ kaṭalñālam
vaṇṇak kuṟaḷuṟuvāy māyavaṉār - maṇṇaḷanta
kāṭciyatō veṉṉak karutiṉāḷ kaṅkaiyeṉa
māṭcimaicāl ceṅkayaṟkaṇ māṉ....234

añciṉē ṉayya vaṭaṅkuvā yeṉṟuraippak
kañca mukamalarnta kāṭciyāṉ - vañcimalarp
pātāra vintam paṇintāṉ paḻavurukkoṇ
ṭātāra māvā ṉamaintu....235

veṟṟiyāy niṉperumai viṇṇavarum mēvuvarō
muṟṟuṇara lākumoḻi yuḷatō - eṟṟutirai
yikkaṭaloṉ ṟōmaṟ ṟeḻukaṭalun tāvumvalik
koṟṟavaṉī yeṉṟāḷ kuṟittu....236

vevvarakkar veñciṟaiyil mīṇṭēṉ viḷivuṟēṉ
evvamiṉi yuṇṭō veṉakkaiyā - cevvipeṟu
nāyakaṉai yuṟṟa nalaṉaṭaintē ṉeṉṟuraittāḷ
vēyamaitōṭ cēyarikkaṇ miṉ....237

aṉṉaiyē yeṉṉiṉumik kāṟṟaluḷār vāṉarattiṉ
maṉṉartamai yeṇṇil varampuḷarō - aṉṉavarkaḷ
ēvak kaṭava viyaṟṟuvō ṉeṉṟuraittāṉ
kōvuṟṟa tōḷāṉ kuṟittu....238

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa

5.5. cŪṭāmaṇip paṭalamnañcaṉaiyāṉ mānakarvāy nāṇāḷum naṅkaiyivaḷ
eñcaluṟa nōkki irakkamuṟā - neñciṭaiyōr
nalluṇarvu tōṉṟa naviṉṟāṉ naḷiṉamalar
vallimuka nōkkiaṉu māṉ....239

iṉiyoṟka meṇṇā yicaittiṭutal kēṭṭi
muṉiyaṟka veṉṟu moḻintāṉ - taṉiyuṟṟa
nuṇṇiṭainiṟ koṇṭu noṭippoḻutil nāyakaṉpāl
naṇṇuvaṉyāṉ eṉṟāṉ nayantu....240

kontaḷappoṟ kōlak kuyilēeṉ kōlamuṟu
mantarappōṟ ṟōḷiṭainī vaikavē - vantetirtta
pātakarai vīṭṭip paṭarvēṉ paruvaralāl
nītaḷara leṉṟāṉ niṉaintu....241

iṉnakarai yaṅkaiyiṭat tēkeṉiṉum āraṇaṅkē
coṉṉapaṭi āṟṟum tuṇivuṭaiyēṉ - miṉṉaṉaiyāy
ēṟukaṭi teṉṉa irutāḷ malarpaṇiya
kūṟum etirmoḻiyak kompu....242

kaṟṟaṉainī ellāk kalaiyu mataṟkuriya
muṟṟuṇarvuk kēṟṟa muṟaieṉṟāṉ - naṟṟavañcēr
āṇṭavaṉai aṉṟi yayaloruva raṅkamoṉṟum
tīṇṭuṟutal oṇṇātu tēr....243

aṉṟiyum maiyaṉ aṭaṟcilaikkō rīṉamuṇṭām
eṉṟaṟiti yāḻi eḻililaṅkaik - kuṉṟoruṅkac
cuṭṭiṭuva lantōvōr collāṟ ṟukaḷākak
kaṭṭaviḻun tārāyik kāl....244

aracuveṟuttu antaṇarai ātarippāṉ kāṉam
viracu tavampuriyum mēlōṉ - karicarkulak
kaṭṭaṟuttu mīṭkilaṉēl kaṟpoḻukkaṅ kāciṉiyil
viṭṭuṇartti māḷvēṉ veṟuttu....245

tīṇṭuṟutal añcic ceṉipat tuṭaiyōrnāy
kīṇṭupuvi yōṭu kiḷarntatuvum - āṇṭakainī
pukkuṇarntāy aṉṟō pulaṉillāp poṉmoḻiya
rakkarilnī coṟṟāy aṟintu....246

kārniṟattuk koṇṭal kaṇaiyālap pātakaṉtaṉ
pōrmukattup puṉtalaiyaip pōkkuṟunāḷ - tārniṟattu
naṟcikarak kuṉṟaṉaiyāy nāyuṇ poḻutallāl
icciṟaiyi ṉīṅkēṉ iṉi....247

ītumuṭi vākum iṉiem porupāṉpāl
pōtalpuri yeṉṉap pukaluṅkāl - ētamilāy
aiyaṉpāṟ ceṉṟāl aṟaivatevaṉ yāṉeṉṉa
tuyyaviṭai colvāḷ tokuttu....248

piṉṉuraitta māṟṟam peyarvā yuraittiyāl
iṉṉamoru tiṅkaḷ iruppalyāṉ - maṉṉavaṉum
vārā toḻivaṉēl maṇṇariya vāṉulakañ
cērā toḻiyēṉ teri....249

tamivaṉattil īṉṟa viḷantaṉṉaṅ kaṟṟāviṉ
amaivataṉat tāṉṟa kuṟiyāṟṟaṉ - kamaiyuṟucu
tantiramaṟ ṟāṅku tamiyēṉ iruntuparicu
antaranī coṟṟiṭuka āṅku....250

kaṇṇakaṉṟa vāvi kayalukaḷum mānakarvāy
naṇṇum poḻuteṉatu nāyakaṉpāl - taṇṇeṉunīḷ
kaṅkaiyiṭai yeṟkuk kaṭaṉkaḻikkac ceykuvāy
aṅkaiyāl ayyā aṭaintu....251

mañcārnta māṭa nakaravāy vantaṭaintāl
eñcā valicēr iṟaiyōṉait - tuñcāta
kaṇṇāṟku uraitti kaṉaka muṭipuṉaiya
maṇṇāḷu māṟu makiḻntu....252

maṉṉu mitilai maṇinakarvāy maṉṉarpirāṉ
taṉṉaṉaiya ceṅkait taṉimalarkoṇ - ṭeṉṉirukai
toṭṭanā ḷeṇṇiṉumōr tōkaiyarai yeṇṇēṉeṉṟu
iṭṭavaram colvāy eṭuttu....253

ittakaiya māṟṟam icaittiyeṉac coṟṟaruḷum
puttamutam ottamalarp pūṅkoṭiyaic - cittam
varuntē leṉamoḻintāṉ vāritinīr tāvi
maruntēpōl vantāṉ matittu....254

eṉṟum iṟavā yiṟappatuvum emiṟaiyōṉ
ceṉṟumuṭi cūṭit tikaḻvatuvum - naṉṟaṟiyā
vallarakkaṉ māḷāṉ valikoṇṭu vāḻvatuvum
collilitu meyyām antō....255

vañcaṉ ciṟaimīṭṭa vallāṉum allāṉāy
veñcilai kaikkoṇṭu viputēcar - eñcum
kuṟaimuṭiyāṉ mīḷum kuṇamuṭaiyā ṉāmē
niṟaikatirkā luṇṭō niṉai....256

eṉpōl palaruḷarav veṇṇuṭaiyārk ivvarakkar
miṉpōl iṭaiyāy viṟaṉmikutta - vaṉpōril
pantāṭum pāṉmaiyaṉṟip pāramevaṉ aṉṉaiyē
antō ayarēl akam....257

miṉṉiṉ urumiṉ veyiliṟ kaṭuṅkaṇaikaḷ
maṉṉum poḻutu valiyarakkar - ciṉṉamuṟum
vaṉṟalaikaḷ cinti maṟikaṭalil vīḻuvaṉa
aṉṟil aṉaiyā aṟi....258

kākamum pēyum kaḻutum kavantamumpal
yūka muṭaṟṟu muṭaṟceruviṉ - mākamuṭi
vañcakarta mūṉṟeviṭṭu māṟuṇ ṭuḻalvaṉanī
añcoṉmayil nōkkiṭuka āṅku....259

pattu maṇimuṭiyum pattiraṇṭu tiṇtōḷum
vittakaṉār vāḷi vicaiyiṉāṟ - kottaṟavē
maṇmēl viḻuntu maṟivaṉavum kāṇkiṟpāy
eṇmēl uṭaiyāy iruntu....260

nīla malaipōl neṭiyōṉ eṉatupuyak
kōla malaimēṟ kulavavē - ālamaṉṉa
vañcakarmēl vāḷi maḻaipoḻiyum māṭcimaiyai
añcoṉmayil nōkkāy aṟintu....261
ittakaiya māṟṟam iyamputalum iṉṉamuta
muttanakai mūraṉ mukamuṭaiyāṉ - cuttat
tiruviḻiyāl nōkkit tirumāl taṉakkītu
uraiyeṉavē ōtum uṇarntu....262

kākattai nallaruḷāṟ kāttatuvum yāṉvaḷartta
tōkaic cukantaṉakkuc cōtiyeḻiṟ - kēkayarmāṉ
taṉpeyarai īyntatuvum tāṉuraippāy tāṭāḷaṟ
kaṉporuvā muṉpā aṭaintu....263

eṉṟiṉaiya paṉṉi eṭuttāḷ iruḷkīṟi
tuṉṟiravi yaṉṉaveḻiṟ cōtiyaṟā - toṉṟumaṇit
tūciṟ polinta cuṭarmaṇiyaik kaṇmaṇiyiṉ
vācak kuḻalāḷ matittu....264

maṅkāta cūṭā maṇiiḵtu mātavaṉukku
aṅkāku māōr aṭaiyāḷam - ciṅkātu
kōṭinī eṉṟu koṭuttāḷ kuḷirmitilai
nāṭiyām aṉṉai nayantu....265

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


5.6. poḻiliṟuttu paṭalamcūṭā maṇiyait toḻutu karamēnti
vāṭā malarōṉ varampeṟṟāṉ - pāṭārnta
ippoḻilai vērpaṟiya īṇṭoḻippaṉ eṉṟuyarntāṉ
eppoḻiluṅ kāppāṉ eḻuntu....266

vāḷulavum poṟkaṉakaṉ mārpiṭanta mānakara
kōḷariyē eṉṉak kulavuvāṉ - tāḷiṟ
tukaittāṉviṇ ṇōṅkum tuṭavaiyelām māḷa
akaittāṉvaṉ tāḷāl aṭarntu....267

virintapatam untutalāl vērōṭu maṟṟum
karintu porintu kaṉalāy - nerintu
poṭiyāyt tukaḷākap pōṉatuvē poṉṉaṅ
kaṭicēr malarkkuriya kā....268

kāṭciyuṟu nāmattāṟ kāciṉiyiṟ kāṇavoṇā
māṭcimaipeṟ ṟārtal vaḻakkaṉṟō - pūṭcimaicāl
vāṉarampai mātar vaṉappeyarkoṇ ṭārntamaṭa
vāṉarampai uṟṟaṉaav vāṉ....269

ettiṟaṉāl vāynta tiṇaiyimaiyōr maṅkaiyartam
meyttaruṇa mārntamulai vintaiyeṉa - vattiṟaṉai
kaṇṭaṟitum eṉṉak kaṇippāṉ neṭuntāḻai
viṇṭaṭaital pōlum viraintu....270

māṟṟar imaiyōr valaṉaṭaitu mēlarakkarkku
ēṟṟāṉ muṉiyu meṉaniṉaintō - kāṟṟōṉ
kaṭuṅkāl vicaitteṟinta kāmaraṅka ḷellām
naṭuṅkā maṟinta naṉi....271

mākattā rēkum neṭummantāram vallicaiyāṉ
mēkattōṭu impar viraintuṟuva - nākattiṟ
cattiyapā maikkāyt tarukkoṇṭa ṭaitarumāl
attaṉē yākum avai....272

naṭpuṟṟārk kōralakkaṇ naṇṇumē ṉāḷumuḷam
peṭpuṟṟār ātarikkum peṟṟipōl - maṭpeṟṟār
taṉṉilaimai māytteḻutiṇ ṭāruvoṭum pukkaṉavāṟ
coṉṉilaimai mēvā cukam....273

makamuṟaiyi ṉōrmaṉaivāy maṉṉiṉār taṅkaḷ
akamuṟaiyil uṟṟa aṭaivē - nakumalarvāy
nantaṉattil uṟṟa naṟumalarkkā viṇaṭainta
cuntaraṉkai eṟṟat tuṉaintu....274

tāvariya mārutiyiṉ tāmaraikkai yūṟuṟalāl
mēvariya viṇṇavariṉ mēviṉavāṟ - kāvuṟutaṇ
poṉṉāṉ maṇiyāl poliyum taruviṉaṅkaḷ
miṉṉāl uyarvāṉ viraintu....275

tammalarkka ṇōrār tariyalark kōrūṉamuṟa
amma makiḻuṟuva ātaliṉāl - temmavartaṅ
kāmaraṅkaḷ vīḻak kaḷittār kaḻalimaiyōr
pūmalarkaḷ vāḻttip poḻintu....276

ēttariya vallarakkaṉ eytariya naṟṟavattāṟ
pūtta matuvār poḻilīyāṉ - kāttaporuḷ
tīviṉaiyāṉ māynta ceyalēpōṟ ṟīrntatuvem
pāvamveṉṟa tuṇṭō pakaittu....277

āṇṭakaitaṉ kaimalarāl ākācañ ceṉṟaṉanīḷ
māṉaṭaruvi ṉāya matukaraṅkaḷ - cēṇṭaruvāḻ
kārccurumpa rōṭu kaṭimaṇaṅkoṇṭu iṉmatuvuṇṭu
ārttatuciṅ kāram amaintu....278

āya poḻutil arakkiyarkaḷ vāyverīi
cēyavaṉai nōkkit tiruntiḻaiyē - nīivaṉait
tērtiyō veṟpiṟ ciṟiyaṉō eṉṟicaittār
mārutiyai nōkki maruṇṭu....279

aṉṉa poḻutil aṉumāṉ aruñcamittan
taṉṉai eṭuttāṉ taṉiilaṅkaip - poṉṉakarmēl
vīciṉāṉ valliṭiyil vīḻtalumē vallarakkar
kūciṉār uḷḷaṅ kuḻaintu....280

ūḻi yiṟuti uruttiraṉai oppuṭaiyāṉ
āḻi yaṉaiya arivēntaṉ - pāḻimaka
mērupōl niṉṟa viṟaṉōkki veytuyirttār
nīroḻukum tūcār niṉaintu....281

ceṉṟaṉarka ṭēvar ticaikkariyiṉ kōṭocitta
veṉṟi yuṭaiyāṉ viraimalarttāḷ - kuṉṟeṉavīḻntu
āṇṭakai niṉcōlai aḻintatu orukuraṅkāl
kāṇṭaruti eṉṟār kalantu....282

kūṟṟamō aṉṟēl kotitteḻunta ālanukar
ēṟṟukaikkun tēvō iṉiyārō - yāṟṟaṟ
kuraṅkeṉavē tōṉṟiyateṅ kōvēnī koṇṭa
varaṅkaḷiṉmē lāntōṇ malai....283

eṉṟa poḻutil eḻupoḻilum eñcaluṟa
kuṉṟaṉatōḷ koṭṭik kurakkēṟu - niṉṟu
poṭittapōr veyyōṉ puḻaicceviyi ṉūṭaṅku
iṭittapē rōtai iṭi....284

cempoṟ kiriyiṉ cikaram ciṉattīyāl
kampittatu eṉṉak karuttaḻintāṉ - vempippōr
vallārai ēviyavaṇ vāṉarattaik koṇṭuṟutir
kollāti eṉṟāṉ kuṟittu....285

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


5.7. campuvāli vataip paṭalamcūlam pariti toṭartō maraulakkai
pālaṅ kaṇaikap paṇamparikam - kōleḻukkaik
kuntam kuṭāram kuṟittār tarittārmai
vantateṉa vantār vaḷaintu....286

āla maṉaiyā raṉaloḻukuṅ kaṇṇiṉār
nīla malaiyil nilavuvār - kōlap
piṟaieyiṟṟār mēkam piḻintuuṇpār ūṉai
niṟaivayiṟṟār uṟṟār niraintu....287

aṟattiṉaivēr pōkki aruḷiṉaiyē tiṉṟu
maṟattiṉaiyē mūṭṭi vaḷarttār - puṟattiṉieṉ
tāyaṟiyā māyat takaiyār catamakaṉai
vāyuraiyāl veṉṟār valintu....288

vantār malaipōl vaḷaintār kaṭalpōla
nontār kuraṅkeṉavē nūḻilpeṟa - muntetirntē
āravā rittār aḻiyā valaṉuṭaiya
vīravā rattār vekuṇṭu....289

kiṭṭiṉār uṟṟār kiḷarntār kiḷarntaṉumaṟ
tiṭṭiṉār vempit teḷinturuttār - muṭṭik
kataivāḷkaḷ occik kaṭuttārkaḷ vempōr
vitavāḻkkai koṇṭār vekuṇṭu....290

kaṇṭāṉ kariya kaṭalpōl varumavarai
viṇṭār neṭumtaruvai vērōṭuṅ - koṇṭāṉ
araittāṉ puviyōṭu aḷaṟkuḻampoṉ ṟāka
iraittāṉ karattāl eṭuttu....291

vālmuṟinta cūlak karamuṟinta veṅkataivāḷ
vēlmuṟinta ceyyum viṉaimuṟinta - tōlmuṟinta
eṉpumuṟinta iṇaittōḷ muṟintaṉa pēr
aṉpaṉvicait teṟṟu marattāl....292

kaḻuttum talaiyum karamum kaṇitta
eḻuttu muṭintā riṟantār - vaḻuttariya
colvīram pēcit toṭarntār toṭarmuḻaivāyp
palvīrar ammā pataittu....293

piḷantāṉ cilaraip picaintāṉ cilarai
uḷarntāṉ cilarai yoruttāṉ - aḷantaṟiya
vālāl cilarai maṭittāṉ varuñcilaraik
kālāl kaṭittāṉ kaṉaṉṟu....294

viṇṭuviṇṭu muntiṉarai viṇṭuviṇṭu aṅkavicai
koṇṭukoṇṭu kaṅkapanti kūṭavē - kaṇṭakaṇṭa
tikkaṭaṅka mikkaṭaintu teṟkaṭaṅka vikkiramattu
ukkaramatti runtuṭaṟṟum ūṅku....295

caṇṭavicai koṇṭucaya meṉṟuvakai koṇṭetirkoḷ
kaṇṭakarai viṇṭuuṭalkaḷ kaṇṭamuṟa - maṇṭaiyoṭu
kaṇṭamum aṭaṅkavicai maṇṭukaḻa ṟuṇṭamuṟa
maṇṭietir koṉṟaṉaṉam mā....296

kaṅkapanti yumkavanta kaṇṭamumka lantumunta
aṅkamumte ṟintucinta vaṅkaiyāṟ - paṅkamuṟa
māṭṭiuḷam vāṭṭamuṟa vāṭṭivaḻi yōṭṭamuṟa
vīṭṭiyicai nāṭṭiṉaṉmēl mēl....297

vīravali pēci veyiṟpaṭaikaḷ koṇṭuetirntōr
ōroruvark kōroruva ṉākiyē - kāruruva
vañcarneñca ḻintucinta aṅkaṇaṅka ḷumkalaṅka
añciyañci niṉṟotuṅka vaṇṭarpanti yumkuluṅka
mañciniṉṟa ḻintacempuṇ vantacintu cintaṭaṅka
veñciṉaṅka ḷumtuṟattu vempiyampa - rantiruntu
nañculainta teṉṉavaṅka nantavanta kaṉṉaṭuṅka
vañcamaṟak koṉṟāṉ malaintu....298

tumpaiyantārk koṉṟaiaṇi cūṭu mavaṉāvāṉ
amparamēṟ poṉmuṭiyu māravē - tampameṉa
maṇṭupaṭai aṇṭamuṟa maṇṭupaṇṭu tuṇṭamuṟa
vaṇṭarkaḷi koṇṭulava vaṇṭarmiṭi koṇṭulaiya
viṇṭuviṇṭu vantavarai veṅkaiaṟai koṇṭaṭaṅka
kuṇṭaivanta teṉṉavanta kuñcaraṅkaḷum noṟuṅka
paṇṭiṉum kiḷarntetirntu paṅkamuṟa vaṇṭamuḻu
tuṇṭavaṉ niṉṟāṉ oṟuttu....299

aṭittāṉ cilarai araittāṉ cilaraip
piṭittāṉ cilaraip picaintāṉ - vaṭittāmat
tōḷum karamum tuṭaiyum cuṭarmuṭiyum
tāḷum citaṟat takaintu....300

malaiyum kaṭalum malaiyum ticaiyum
talaiyum ayaṉār taṭamum - nilaiyilāk
kārum poḻiluṅ kaṭiyilaṅkai eṉṟicaikkum
ūru marakka ruṭal....301

añciṉō maiya vapaiya mapaiyameṉat
tuñciṉār kaiyāl toḻutuulaintār - veñciṉattut
tāḷāṟ cilarka ṭaḷarntār tarukakaṟṟār
tōḷāṟ cilarka ṭukaintu....302

ūḻik kaṭaiyil uruttiramā mūrttiyeṉa
vāḻik karuṇaineṭu mārutiyum - pāḻip
paṭaimuṟukki niṉṟāṉ paṉimalartūy vāṉōr
naṭaṉaviṟṟi ētta naṉi....303

attaṉmai kaṇṭa aṇimalarppūṅ kāviṭaikkā
vaittaneṭu vāṉōr maṉanaṭuṅkip - pittaṉ
cevittuḷaiyiṟ ceppiṉār cēṉaṉayelām māṇṭa
puvittalattil eṉṉāmuṉ pukku....304

kēṭṭa poḻutil kiḷarum ciṉamūḷa
nāṭṭam civappa nakaiyōṭum - vāṭṭaṭakkai
vāḷariyē ṟaṉṉacampu māli mukanōkkik
kēḷitunī eṉṟāṉ kiḷarntu....305

ippoḻutē vallaiyava ṇēkiṉainī puṉkuraṅkuk
koṭpaṭakkit tāmpu koṭuvicittut - tuppiṉ
viraintuṟuti eṉṟāṉ viriyilaṅkai mūtūrt
turantarapō kattāṉ tuṉintu....306

yāṉpeṟṟa pēṟuivaril yārpeṟṟār eṉṟuvantōr
vāṉpeṟṟa tērmēl maruviṉāṉ - tēṉpeṟṟa
kaṟpakappūñ cōlaik kaṭavuḷaruṅ kaṇṇimaippak
kaṟpakanēr tōḷāṉ kaṭitu....307

taṉcēṉai yumpiṟarāṟ ṟantaperuñ cēṉaiyoṭu
maṉcē ṉaiyumcūḻ varacceṉṟāṉ - poṉcāyaṟ
pūṅkamalat tēvaḷitta pōrppaṭaiyum maṟṟuḷapēr
ōṅkumpaṭai yōṭu uruttu....308

kārmēṟ kariyum karimēṟ kaṭumpariyum
tērmēṟ kavaṉat tiṟalāḷum - pārmēṟ
kaṭalpōṟ kaṉalpōṟ kaṭuṅkāl vicaipōl
uṭaṉā varavē uṭuttu....309

iruḷum piṟaiyum iruṅkaṉalum iṉṉum
maruḷun tiḷaintōr malaiyiṉ - tiraḷuruva
teṉṉu māṟuṟṟa iruṅkariyum vāḷarakkar
maṉṉumāt tūcum vaḷaintu....310

cuṟṟaḷavu mēlun tulaṅkupuceṉ ṟoṭṭalarai
veṟṟi makuṭa micaitākki - muṟṟuraiyum
kaikkuṟiyum ācaṉamum kāṟkuṟiyum kāṇṭarumeyk
kaṟkiyuṭa ṉēkak kalantu....311

antakaṟku māṇai yaṟaivā raḷavariya
kantarattiṟ kantaramum kāṭṭuvār - cantatamum
veṟṟiyallāl vēṟu viṉaiyaṟiyār veñciṉattup
puṟṟaravam oppār pukaintu....312

muracucaṅku pēri muruṭāti ēṅkat
tiraicey kaṭaliṟ ceṟintu - viracuṟumat
tāṉaivaḷa nōkkit taṉittō raṇamiruntāṉ
vāṉavarkaḷ pōṟṟumaṉu māṉ....313

aṇṭam kulaiya arakkar kuṭalnaṭuṅka
eṇṭicaiyiṉ māvum irintōṭa - viṇṭalañcēr
mīṉutira vārttāṉ viraimalarppūn toṅkalaṇi
vāṉuyartōḷ koṭṭiyaaṉu māṉ....314

akkālai vāḷarakkar āṟṟaṟ paṭaimāri
maikkāriṟ peyya valiyāṉum - pukkāyntu
eḻuvoṉṟu nāṭi eṭuttāṉ araittāṉ
kuḻuvoṉṟu cērak kuḻaintu....315

palliḻantu paṟṟum paṭaiyiḻantu vīravalic
colliḻantu vākait toḻiliḻantu - villiḻantu
mārpiḷantu tōḷiḻantu vākiḻantu cēkiḻantu
tēriḻantu niṉṟār cilar....316

aṟṟuk kavaca maṭuṅkai neṭuñcūlam
aṟṟuk kaḻalum aṭaṟṟalaiyum - maṟṟuc
ceḻuntōḷum vāḷun tiṟaṉu miḻantār
uḻuntōṭu muṉṉar uruṇṭu....317

matamuṟintu vākai valimuṟintu māṟāk
katamuṟintu tālak karattiṉ - vitamuṟintu
kōṭiḻantu mākak koṭiyiḻantu kimpuriyiṉ
māṭiḻantu niṉṟamata mā....318

vāciyāl yāṉaiyanta māvāṟ kaṭumparittēr
ācaṟumat tērāl aṭalarakkar - nācamuṟak
koṉṟāṉ namaṉuṅ kulaintāṉ kuṟittuṇarntu
niṉṟāṉ oruvaṉ niṉaintu....319

tūcinirai tūciyāyc colluṅ kaḷapamelām
pēcuṅ kaḷapap peruṅkuḻampāy - vāciyuṟuṅ
kūḷiyaruṅ kūḷiyarāyk kūviramuṅ kūviṭamāy
māḷumvakai kaṇṭāṉ maruṇṭu....320

āṉai paritēr aṭalvāṭ paṭaimutalā
ēṉai arakkar uṭalellām - pēṉa
varaikkaṭaliṟ cōriveḷḷa maṇṭutaluṅ kaṇṭāṉ
tiraipparitēr tūṇṭic ciṉantu....321

oṉṟupattu nūṟā uṭaṟpakaḻiyōr toṭaiyil
niṉṟu turappa neṭuvillāl - oṉṟum
paṭāvakaiyē ceytāṉ palācavaṉa moppāṉ
keṭāvaḻiyāṉ vīraṅ kiḷarntu....322

eḻuviruntāl vīra miḻavāṉeṉ ṟeṇṇi
aḻaluṟumō rampā laṟuppa - viḻiyimaimuṉ
tēriṭaiyē pukkuc cilaiyāl avaṉṟalaiyaip
pāriṭaiyē vīḻttāṉ paṭarntu....323

kaṇṭaṉar kāvaṟ kaṭuntēvar kāṉaṭuṅki
viṇṭaṉarkaḷ vēntaṉpāl mēviṉār - maṇṭamariṟ
cātēva māliyoṭu cāyntār nirutarelām
mātēva eṉṟār maruṇṭu....324

eṉṟalumē kaṇkaḷ eriyoḻuka veṉṉaracu
naṉṟeṉavē miṉṉoḻuka nakkiṭipōṟ - ceṉṟariyai
yāṉē piṭittuuṟuva leṉṉamu ṉaivakaiyē
ṟāṉār aṟaivār aṭuttu....325

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


5.8. pañca cēṉāpati vataip paṭalampūvuṇṇum vāḻkkaiyuṟum puṉkavimēl pōtiyeṉiṉ
māvaṇṇat tēvar matipparō - pāvuṇṇum
emperumai eṇṇā tiruntaṉaiyē ṉēḻulakōr
tamperumai veṉṟār taṭuttu....326

mūvaraiyum veṉṟu muḻuvaracu ceytiṭuniṉ
cēvakammeṉ ṉākun tiṟalōṉē - kāviṭaivāḻ
kūṉaṟ kuraṅkiṉmēṟ kōpamevaṉ koḷḷutinī
yūṉac ceyaleṉṟār ōrntu....327

nīvirē ceṉṟu neṭumpukaḻkoṇ ṭārtireṉa
ēviṉāṉ ēva iṟaiñciṉār - mūvulakum
vellun tiṟalār viṭaikoṇṭu aṭaintaṉarpāy
valliyaṅka ḷeṉṉa vaḷaintu....328

eṇṇariya yāṉai yivuḷik kuḻāneṭuntēr
vaṇṇap paṭaiyār vayavīrar - maṇṇeḻunta
tūḷineṭu vāṉakaṭu tūrppat tuṉaivalattu
mīḷipōl ceṉṟār viraintu....329

pūtaṅkaḷ aintum poṟiaintum pukkaṉapōl
nātaṅkoḷ tērmēl naṇukiṉār - cītaṅkoḷ
vāriyeṉa vanta vakainōkki mārutiyum
vārumeṉa niṉṟāṉ matittu....330

intiraṉār vēlum emaṉār muḷaieḻuvum
intaṇintāṉ kaiyiṉeri maḻuvum - muntariya
vāḷurattar kālurattar vākaip paṭaiyurattar
tōḷurattar cūḻntār tuṉintu....331

tikaikkariyiṉ kōṭaṇinta tiṇkuḻaiyar centīp
pukaippaṭala nācip puḻaiyar - mikaippaṭucīr
veṟṟit taṉataṉ viḻunitiyaṅ koḷḷaikoṇṭār
paṟṟit tirukip paṭarntu....332

nīlaniṟattu intiraṉai nērkaṭavum veṇkariyiṉ
vālatipiṉ paṟṟi valittetirntār - kālaṉaiyum
kaṭṭic ciṟaippaṭuttuṅ kāḷamaṉai yārariyiṉ
muṭṭip poruvār muṉaintu....333

ippañ cavarmaṟ ṟerikaṭaṉēr cēṉaiyoṭum
ceppariya āṇmait tiṟalāṉmuṉ - kappuṭainā
vaintalaiya pānta ḷaraceṉavē yāṟṟaloṭu
vantaṉarkaḷ tīvāy maṭittu....334

tōraṇattiṉ mēlirunta tōṉṟal ulakaḷanta
vāraṇakkai māyaṉ vaṭiveṉṉak - kāraṇattiṉ
eṅkumuḷa ṉeṉṉa eṭuttāṉ eḻuvoṉṟai
ciṅkavē ṟeṉṉac ciṉantu....335

karaṉeriya vīrak kaḻaṉeriyak kaṉṉēr
uraṉeriya maṇṭai yuruḷa - varaṉuṭaiya
vāḷum karamum maṭintoṭiya māṭṭiṉaṉveṅ
kōḷariē ṟeṉṉak kotittu....336

karamum ceviyum katamuṅ katitta
uramuṅ koṭiyum ulaiyat - tiraṉiḻantu
vākiḻantu koṟṟa matamiḻantu poṉṟiṉatiṇ
pākiḻantu vanta pakaṭu....337

vālu mayirum vayiṟum vaṭittavicaik
kālun talaiyuṅ kalampakampōl - mēlumaṟa
oṉṟāyk kuḻampāy utirattōṭu uṟṟaṉavāṟ
kuṉṟōṅkum vācik kuḻām....338

kaṟpuṭaiya mātar kalantār kaṇavaruṭaṉ
aṟpamaintār ētu maṟiyārāyp - poṟpatumak
kaṇmuttaṅ kāṉṟu kaluḻntār katirpōla
viṇmuṟṟaṅ kaṇṭār viḻaintu....339

paṭaiyularnta taṉmaiyiṉaip pārttār payilum
aṭaluṭaiya vaiva raḻaṉṟār - viṭucaraṅkaḷ
tūrttār teḷittār cukaṉcutaṉmēṟ cūḻamarar
vērttār uṭalam viḷarttu....340

akkaṇattiṉ mārutiyu makkaṇaiyel lāmakaṟṟi
pukkorutē rēṟip puraṭṭiṉāṉ - mikkavaṉviṇ
ōṅkiṉāṉ aiya ṉuṭaṉṟeḻuvā lōccutalum
tāṅkiṉāṉ viṟpaṭaiyāṟ ṟāṉ....341

villoṭintu niṉṟāṉōr veṟpeṭuppāṉ taṉṉaiyaṟintu
elleḻuvāṟ cāṭa iṟavuṟṟāṉ - colliyavaṉ
nālvarum vantuṟṟār namaṉā reṉavaraiyiṉ
mēlvarutōḷ vīraṉ micai....342

eṇṇariya vāḷi yiṉattāl eḻuvaṭutōḷ
aṇṇa lurumaṟaittar āṟṟalār - viṇṇiṭaiyōr
tēreṭuttu vīcat tirintāṉ ceyalaṟṟup
pāriṭaiyil vīḻntāṉ pataittu....343

kaṇṇimaikkum muṉṉark kaṭitavaṉmēṟ pāyntulaintu
viṇṇiṭaiyil ēka mitittoruppa - eṇṇariya
tēvaruṅkai koṭṭic cirittārmaṟ ṟāṅketirnta
mūvarumvan tēṟṟār muṉintu....344

ōroruva rōrulaka mokkavellu māṟṟaluḷār
pāruruvum viṇṇuruvum palpakaḻi - mārutiyiṉ
tiṇṇāka muṟṟuñ ceṟiyum paṭipoḻintār
eṇṇākam oppār etirntu....345

ākaṅ kurutinī rāṟōṭa vāṅkaṉumaṉ
mākan taṭavum maṇittērkkuḷ - ēkamaṟa
maṟṟiraṇṭu tēru maṇikkaiyāl vāriyeṭuttu
eṟṟiṉāṉ viṇmēl eṭuttu....346

tāvum pariyum taṉiccū tarumoḻiya
vēviṉ vicaiyāl eḻuvārtam - māvalicēr
aṅkaiyuṟu vāḷum aṭaṟcilaiyum āṅkiṟuttāṉ
eṅkeḻuva teṉṉā eḻuntu....347

malliṉ malaivār malaiyāmuṉ vāṉakañcēr
kallaṭutōḷ vīraṉ kaṭuṅkarattal - vallavartan
tōḷka ḷiṟuttuc cuṭaṟpōṟ puviyiḻintāṉ
kōḷariēṟu oppāṉ kotittu....348

maṟṟoruva ṉiṉṟa valiyaṟintāṉ mārutiyum
iṟṟaṉainī yeṉṉa icaitteḻuntāṉ - muṟṟiṭiyiṉ
vaṉtalaiyiṟ pāya maṭintāṉ valiyiḻantu
kuṉṟeṉavē vīḻntāṉ kulaintu....349

aivaraiyum veṉṟa varuntavaṉiv aivaraiyum
moyvaraiya tōḷāṉ muṉintoṟuttuk - kaivaraiyām
vāraṇampōl tēvar malartūva vāṉuṟumat
tōraṇamēṟ koṇṭāṉ tuṉaintu....350

iṟṟaceya lellā miruntā raṟintimaiyōr
muṟṟuvakai uḷḷakattu mūḷavē - koṟṟavarkku
nañcēṉai aivaroṭu nācamuṟṟa teṉṟuraittār
tañcē vakamoṭuṅkit tāṉ....351

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


5.9. pācap paṭalamvarumuraiyaik kēṭṭāṉ malarviḻikaḷ cēppa
orukuraṅkiṉ taṉceyali toṉṟō - maruvuyiṉik
kōḷuṟuval eṉṉak kotippāṉmuṉ kōkkumaraṉ
kēḷitunī eṉṟāṉ kiḷarntu....352

muṉṉetirntu māṇṭa muṉaivō reṉaniṉaiyēl
eṉṉainī aiya ivaṇirutti - maṉṉiyavak
kōṭaṟpū vuṇṇum kurakkiṉainiṉpāṟ koṇarval
āṭaṟ kayiṟṟāl acaittu....353

civaṉallaṉ vētac cirattiṭaiyē niṉṟa
avaṉallaṉ mālayaṉu mallaṉ - navaṉmaṉṉum
puṉkuraṅkoṉ ṟāyiṭiṉum pōriṟ pulaṉaṭaikku
muṉkoṇṭu uṟuvēṉ muṉaintu....354

vaṉmaṭaṅkal aṉṉa valiyāṉai mārpiṭanta
maṉmaṭaṅka leṉṉum valiyēṉu - muṉmaṭaṅka
naṉmuṉaiyil veṉṟu naṭavē ṉeṉiṉāta
niṉmakaṉāṉ allēṉ niṉai....355

eṉṟuraippa vēntaṉ eḻuntuvakai poṅkanaṉi
ceṉṟaṭaika eṉṉa viṭaiceppiṉāṉ - niṉṟavaṉum
intiraṉ paṇṭēṟṟa ikaliṟ kiṭaittataṉi
entiramēṟ ceṉṟāṉ etirntu....356

koṭiyum kuṭaiyuṅ kuḷirvā ṉulāvap
paṭiyun tukaḷāyp paṭiya - iṭiyiṉ
muracuatira caṅka muḻaṅkavē vantāṉ
varaipuraiyum tōḷarakkar maṉ....357

malaiyeṇṇil āṟṟu maṇaleṇṇiṟ kārkōḷ
alaiyeṇṇiṟ ṟārakaiyum āyiṟ - kalaimaṉṉu
nāṟpaṭaiyu meṇṇi naviṟṟalā meṉṟuraippar
nūṟkaṭalait tērntōr tuṉittu....358

āṟiraṇṭā māyirava rāṟṟaluṭaik kūṟṟamaṉār
pāṟucūḻ vēlvāṭ paṭaiyuṭaiyār - nīṟupaṭa
maṭpaṭarun tērār maruviṉār vāṉveruvap
puṭpaṭiyun tārāṉ puṟam....359

mantirattar valla matiyamaiccar vāḷvalimait
tantiratta rīṉṟa taṉaiyaroṭun - tantaikku
arampaiyaril vantavarnāṉ kāyiranū ṟōṭum
varampilarkaḷ cūḻa vaḷaintu....360

mañcaṇainta mārpil vayira maṇimālai
añceviya poṉṉi ṉaṇiyilaṅka - eñcalilā
mēkat tiṭaivayaṅku miṉpōla vāḷeyiṟu
nākak kaṭaivāy naka....361

kuḻaiyum koṭiyum kuṭaiyum kariyum
taḻaiyum paṇimiṉ taḻaiyum - puḻaiyuṟumvāy
veḷḷeyiṟu miṉṉu miṭaiyiruḷum veṅkatirum
moṇṇilavu mōṅku muṭaṉṟu....362

ittakaiya cēṉai iruṅkaṭaliṟ cūḻvaravōr
maittakaiya vōṅkal varuvateṉa - attaṭantēr
mītuṟutal kaṇṭāṉ virinūṟ paravaiyiṉai
ātavaṉmuṉ kaṇṭāṉ aṟintu....363

arakkarkōṉ intiracit taṉṟivaṉō rāṇmai
karukkoṇ mukilaṉaiyāṉ kaṇṭāṟ - cerukkuṭaiyār
ēvarē yeṉṉiṉume ṉeṉṟāṉ irāmaṉaṭip
pūvataṉai ēttip pukaḻntu....364

āyiṭai yilakka ṉaruntō raṇamirunta
nāyakaṉai nōkki nakaiyōṭum - cīyanikar
kōḷiṉaraik koṉṟa kurakkituvō eṉpāṉmuṉ
kēḷitunī eṉṟāṉ kiḷarntu....365

cūli varaieṭutta tōṉṟalaimuṉ paṇṭetirnta
vāli kuraṅkaṉṟi maṟṟuṇṭō - cāla
vulakiyalai evvāṟu uṇarntaṉam yāmeṉṟāṉ
valaṉaṟiyum cūtaṉ matittu....366

āyatuvē āmeṉiṉum aṇṭap puṟattuṟiṉum
nīetirkaṇ ṭēṅka nimaippataṉmuṉ - pōyoṟuppal
eṇṇalaieṉ ṉāmuṉ iṭipōlu ruttaṉaṭanta
aṇṇalainē rāyaṭaintāṉ ārntu....367

pārtta ticaimuḻutum palpakaḻi māriyuṟa
vērttuṭalam viṇṇōr veruviṉār - tīrttaṉumak
kōlaveḻuk koṇṭāṉ kumaintāṉ koṭippaṭaiyaik
kālaṉuṅkaṇ ṭañcak kaṉaṉṟu....368

pariyāṟ kariyum kariyāṟ pariyum
ariyāl ariyum akaittāṉ - varinēra
vantōr uyirum maṭintāṉ valaṉaḻiyak
kontāṭu tārāṉ kotittu....369

kālāḷun tēruṅ kariyum karaiyāvem
pālār kayattiṟ paṉiyārnta - mālār
carimalarnta tāmaraiyiṟ taṇṭamaṟa muṟṟum
cucimalarnta kāṭciyiṉiṟ cūḻntu....370

cēṉaiyelām māṇṭa ceyalaṟintāṉ tērkaṭavi
vāṉaiyelām koṇṭāṉ maṇittērmēṟ - cōṉai
maḻaiyeṉṉa vāḷi maḻaitūvi vantāṉ
kaḻaimaṉṉum tōḷak kayaṉ....371

ēviyapal vāḷi evaiyum maḻuvoṉṟāl
mēvuṟā teṟṟi viṭaiyeṉṉa - nāvuraimuṉ
pārmēṟ tikaḻntāṉ paṭarmāmukila ṉaiyāṉ
tērmēṟ kutittāṉ ciṉantu....372

pākōṭu māvum paṭuttāṉ paṭuttiyavaṉ
vākōṭu pallampu māriyuṟac - cēkōṭum
villuraṉiṟ paṟṟa vicaikoṇṭavaṉ valippa
oleṉṟa tammā oṭintu....373

villoṭinta teṉṉa viṭaintāṉ viṟalōṭu
mallamainta kuṟṟuṭaivāḷ vāṅkiṉāṉ - vallarakkaṉ
kuttutalum kaiyāṟ kulanuṇ poṭiyākki
mattaṉmēṟ koṇṭāṉ valittu....374

paṟṟik karattāṟ paṭarveṇ piṟaippaliṟa
eṟṟik kuruti iḻintōṭa - veṟṟuṭalait
tēyttāṉ kuḻampāyc ciṉantīra vakkayaṉai
pūttēvar vāḻttap polintu....375

māṉāyp pacuvāy maṟainaviṟṟu mantaṇarāy
māṉār vaṭivāy vaṉappaṟaiyāyt - tēṉāki
uṟṟār cilaraṅ koḻintār cilarpiṇattiṉ
maṟṟāma vīrar maṟaintu....376

vakkirappal vāṅki maḻaipō ṉiṟaṅkarukkic
cekkar niṟakkuñci cilaraṭaivār - pukku
vaṇaṅkuvar vāyāl vaḻuttuvā rantō
vaṇaṅkuvar āvik kulaintu....377

ittaṉmai yāka vilaṅkaiyū reṅkaṇumtērntu
ottaḻuta vōtai yuvariyeṉa - ettalaiyun
tiṇṭāṭat tēvar tirintā rivaiterittār
vaṇṭāṭu tārāṉtaṉ māṭṭu....378

mayaṉmakaḷum maṟṟaimaṭa maṅkaiyarum māḻki
ayaṉmakaṉtaṉ pēraṉ aṭivīḻntu - ayarvuṟuṅkāl
eṇṇārum intiracit teṉpā ṉivaiyaṟintāṉ
viṇṇōr veruṇṭuiri yavē....379

uṭaṉpiṟappeṉ ṟōtum oḻiyā takātaṟ
kaṭaṉiṟutta teṉṉak karaintāṉ - viṭaṉaṭuveṅ
kaṭkaṉali kālak katittāṉ kaṭavuḷarav
viṭpulaṉviṭ ṭōṭa veruṇṭu....380

vāraṇaṅkaḷ eṭṭu makamēru vumkaṭalum
tāraṇiyum añcic calippavē - kāraṇavum
vāmparittē rēṟi maruviṉāṉ maṉṉavaṉmāṭṭu
ēmpaloṭu ceṉṟāṉ etirntu....381

kaṇṇanīr cōrak kaluḻvāṉ kaḷattiṟanta
veṇṇuṭaiya tampik kiraṅkuvāṉ - naṇṇariya
tantaimuka nōkki itucāṟṟiṉāṉ tāvariya
cintaialaṅ koṇṭāṉ ciṉantu....382

ētaiyā cintittu iḻaittāy ikalkaṭakku
cātakaraic cāykkun tarukkaṟintum - pētamaiyāl
akkayaṉaiyum ēvi yavaṉuyiru muṇṭaṉainī
tikkiṉivē ṟuṇṭōpiṉ ceppu....383

kiṅkararai āti kiḷarntā ruyiruṇṇum
veṅkaṭ kurakkiṉ viṟalituvēl - aṅkuṟainta
māṉiṭarai evvaliyāl vākai aṭaikutinī
kāṉaṭaiti pōlāṅ kaṇittu....384

āyiṉunī aiya vayaluḷaiva teṉkuraṅkai
ēyeṉumuṉ paṟṟi eḻuvaleṉat - tīyaṉaiyāṉ
pōrppaṇaikaḷ ārppap polaṉkoṭēr mīcceṉṟāṉ
vērttulaiya viṇṇōr micai....385

pārēṉa maṉṉa paruntāḷ kariyorupaṉ
ṉīrā yirayiratat tellaiyitēṟ - kārārnta
kālāṭ tokaiyum kaliṉamā viṉtokaiyum
ārāyntu uraippārkaḷ yār....386

nariyuṅ kaḻutu namaṉnū tarumāṅku
iriyum paṭiyē etirntāṉ - kariyoṭutēr
vāciyoṭu vīrar maṭintaḻivem pōrkkaḷattut
tūciyoṭum vallōṉ tuṉaintu....387

tiṇṇakañ ceṅkaṭ tiṟalvāṉ mayirccīyat
toṇṇakattā lāṉṟa uṟuppellām - vaṇṇak
kuḻampāṅ kariyiṟ kurutinīr veḷḷattu
uḻaṉṟāṉaik kaṇṭāṉ uyirttu....388

eṉpiṟavit tēṉē iḷaṅkō eriyēmey
aṉparukkō raṉporuvā vāṇṭakaiyē - tuṉpaṟiyāc
celvak koḻuntēniṉ cēvakamum eṅkoḷittāy
vilvit takaṉē viḷampu....389

eṉpuḻiyi laiyaṉ etirnōkki eṅkōmāṉ
taṉpukaḻai ēttit taṭantērmēl - muṉpukunta
ikkoṭiyōṉ intiracit teṉṟāl itilnūṅku
takkatiṉi eṟketuvō tāṉ....390

iṉṟē yivaṉai iṟuppa ṉeṉililaṅkai
maṉṟā ṉiṟanta vakaiyaṉṟō - veṉṟē
niṉaittā ṉiruntuḻiyi ṉērntār neruṅkic
ciṉaittāma vīrar ciṉantu....391

vēluṅ kaṇaiyum viṭañcēr muṉaiyeḻuvuṅ
kōlum maḻuvum koṭuticaikaḷ - nālum
vaḷaintārait teṉpulattu vaittāṉ ariyai
uḷantēṟa vaittōṉ oruṅku....392

paṭṭaṉamāl yāṉai paṭarntaṉapoṟ tērkkulamum
paṭṭaṉavem pōrppariyum paṭṭaṉavōr - eṭṭuk
karācalamum mañcak kaṭuṅkā laḷittōṉ
marāmaraṅkoṇ ṭeṟṟa maṭintu....393

eṇṇariya tāṉai yimaippoḻutiṟ kūṟṟuvaṉpāl
naṇṇiyatu kaṇṭāṉ naṉiaḻaṉṟāṉ - eṇṇi
valintaṟaikūy mārutimēl vantāṉ amarar
melintiriya veṉṟāṉ viraintu....394

cēṇeṟintu veṉṟāṉ ticaikalaṅkat tiṇcilaiyil
nāṇeṟintu tīyumiḻum nāvāycērntu - ēṇamainta
vāḷiyāl aṅka maṟaintāṉvaṉ mārutimey
vīḻipōṟ cēppa vekuṇṭu....395

muṇmā viḷaṅka muṉaivā ḷikaḷutaṟi
tiṇmā vaṉaiyāṉpoṟ ṟērpāyntāṉ - eṇmāvum
pākun taraiyiṟ paṭuttiṉāṉ paṇṇavarkaḷ
mākaṅ kaḷippa vayirttu....396
maṟṟoru tērēṟi vaḻaṅkāmuṉ vāḷimaḻai
puṟṟaraviṉ uḷḷam puḻuṅkiṉāṉ - maṟṟāṅkum
villiṟuttāṉ aṇṭam veṭipaṭumā vēkamoṭum
kollaṭaṟpō rāṉmuṉ kutittu....397

mallaṇainta tōḷāṉ makavāṉ iṭaippaṟitta
villeṭuttu vāḷi vicaittēva - allaluṟa
ūṟupaṭa volki uḷaintāṉ imaippoḻutil
tēṟiṉāṉ aṅkañ cilirttu....398

teṟṟiṉāṉ tīyōṉ ceṉimēl taruvoṉṟāl
eṟṟiṉāṉ mārutiyum eṟṟavē - muṟṟum
kurutiā ṟōṭak kulaintāṉ kulaiyā
maruvayirat tōḷāṉ makaṉ....399

tēṟṟaṅkoṇ ṭēṟṟāṉ ceḻuvayirat tiṇcilaiyiṉ
ēṟṟaṅkoṇṭu eytāṉ eḻiliyeṉak - kāṟṟiṉcēy
tērōṭu pātakaṉaic cēṇiṭaiviṭ ṭārttaṉaṉpiṉ
pārōṭu vīḻntāṉ pataittu....400

kurutimaḻai poḻiyuṅ koṇmū vaṉaiyāṉ
nirutaṉ viḻuntā ṉimaippiṟ - karutik
kakalūrā muṉṉaṅ kaṭitavaṉ tēryāvu
mikanūṟā niṉṟāṉ matittu....401

tēriṉmai tēṟit terintāṉ ayaṉpaṭaiyai
ērmaṉṉu māṉacattāl ēttiṉāṉ - pārmaṉṉum
mārutimēl viṭṭāṉ makamuṉivar vāṉōrkaḷ
cōrvaṭaiya veyyōṉ tuṇintu....402

apperiya vāḷi aravurukkoṇ ṭaṇṇaluṭal
veppaṭaiya vammā virittateṉil - oppariya
pārmuḻutum īṉṟa paraṉceyalcā lappaṭaiyiṉ
pērururaikka vaṟṟō pirittu....403

pāravali oṭuṅkip pācamoṭum pēcariya
vīraṉ avaṉi micaicērntāṉ - mērumalai
vāraravam paṟṟiyanāṇ mākāl vaḻaṅkaneṭum
pāriṭaiyē vīḻnta paṭi....404

tikaḻmalariṉ mēliruntāṉ teyvap paṭaiyī
tikaḻtaloṇā teṉṉa viruntāṉ - akamakiḻa
vārttacura ruḷḷam aḻintār arakkarelām
cīrttaṉarka ḷuḷḷam ciṟantu....405

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


5.10. piṇi vīṭṭu paṭalamantarattai uṟṟāṉ aṭaintaṉa rakkarellām
vantiraittār uḷḷa makiḻvuṟṟār - nontaḻuta
mātarum vantīṇṭi vaḷaintār vaḻaṅkariya
pētaiyarum vantār peyarntu....406

kuraṅkalatavī tammā koṭuṅkālaṉ eṉpār
iraṅkalīr eṉpā riraippār - puraṅkaṭinta
mukkaṇā ṉeṉṉa muṉinta tituveṉpār
ukkatiṉi yeṉpā ruvantu....407

piḻaittatuvē lūraip piḻintuṇṇum eṉpār
aḻaittatuvō kūṟṟeṉa niṉṟārppār - maḻaikkuḻalāḷ
cītai yirunta ceḻuntarukkal lātavitam
ētaṟivī reṉpār iruntu....408

āvi akaṉṟa ariyeṉ ṟacatiyuṟat
tāvit tiriyēṉmiṉ tampikāḷ - tāvil
katiroḷiya vāṇmukattaik kāṇu miṉōveṉpār
pataṉamiṉi eṉpār palar....409

eṉmakaṉait tāveṉpār eṉkoḻu narōṭīṉṟa
naṉmakaṉait tāveṉavē naṇṇuvār - poṉmakaṉait
tēytta kurakkiṉ ceyalaṟiti nammavarai
māyttatitu veṉpār valittu....410
aṉṉavurai kūṟa avaṇaṭainta vālanikar
paṉṉariya vāyiravar paṟṟiṉār - maṉṉavaṉmuṉ
koṇṭaṭaitu meṉṉak koṭiyōṉmuṉ koṇṭaṭaintār
aṇṭarkula mañca ayarntu....411

āṭaraṅku mēṉilaiyum ampoṟ calākaiyoṭum
kūṭaraṅku meytik kuḻāṅkoṇṭu - pēṭai
mayilaṉaiyār kāṇpāṉ maṟukaṇaintār vīraṉ
tuyiluṟuvāṉ pōlavuṭal cōrntu....412

mantirattil ōynta varivāḷ aravameṉa
vantavarait tākkum valiyilaṉpōl - kantamalart
tēppaṭaiyai muṟṟum tiṟamilipōṟ ceṉṟacaitta
yāppuṭaṉē ceṉṟāṉ eḻuntu....413

tacamukaṉmā ṭeytiyavaṉ taṉcerukkum vāḻvum
pucapalamum vākaip polivum - nacaiyaḷavuṅ
kāṇalām eṉṉuṅ karuttōṭu ceṉṟaṉaṉāl
māṇulāt tārāṉ matittu....414

ittakaiya mārutiyai intiraṉai veṉṟuticai
pattum pukaḻāṟ parappiṉāṉ - attalaiyiṟ
tātaipāṟ koṇṭuṟuṅkāṟ cārar taṉittūtar
ūtaipōl vēka moṭum....415

māppuṇ ṭarikaṉ vayappaṭaiyā ṉiṉmakaṉkai
yāppuṇ ṭatukā ṇarieṉṉa - nāppaṟaintu
viṇṭāruk kīyntāṉ veyilkāṉ maṇiyimaikkum
oṇṭāma mālai uvantu....416

vāṉarattaic ceṉṟu vatiyāmal yāṉaṟiyat
tāṉaṭaintu koṇmiṉeṉac cāṟṟutalum - mēṉimirnta
kōtaitāḻ mārpaṉukkuk kūṟiṉār kōvuraitta
tūtaipōṟ ceṉṟār uvantu....417

kāruruvap pātakarāṅ kālak kaṭunaṭuvōr
mēruveṉa mārutiyum mēviṉāṉ - vīrataiyāl
eṇṭicaiyum veṉṟā ṉicaiyō ṭiruntamaṇi
maṇṭapattu vallē matittu....418

antivā ṉākiyapo ṉāṭai tarittiravi
cantiraru mītu talattulaṅka - ventakaiya
colliruntu vaṇṇac cuṭarveṇ piṟaiyaṇintōr
alliruntāṅ keṉṉa amaintu....419

nīṇilāk kaṟṟai neṭumatipōl veṇkavikai
vāṇilāk kaṟṟai vaḻaṅkavē - cēṇimirum
aṇṭap puṟattu miruḷakaṟṟi yampoṉmaṇik
kuṇṭalamvil vīcak kuḻai....420

tikkayamum veḷḷic ceḻuṅkiriyum tēvaruṭaṉ
mikkavarum añci vitirvitirppa - maikkaṭalum
kūṟṟum viṭamum kuyilum kuḻaittaṉaiya
tōṟṟamoṭum vācan tutaittu....421

tēṉarampā pāṇṭil cevikkiṉiya cillarippaṇ
vāṉarampai mātar vaḻaṅkavē - māṉamuṟa
āṭiṉarpā lōrmuka muḷḷaṉpuṟa vuvantu
kūṭiṉarpā lōrmukamum koṇṭu....422

ēntu maṇiyāṭi yiṭaiyōr mukamvayaṅka
kāntaḷaṅkaic cāṉakiyaik kātalkoṇṭu - vāyntaṅku
orumukaniṉ ṟōṅka oḻiyāta kāmattu
orumukaniṉ ṟēṅka vuḷaintu....423

uṟṟār mukaniṉ ṟorumukamum umpartampāṉ
maṟṟōr mukamum malarntōṅka - veṟṟi
amaiccaroṭum ōrmukam koṇṭā vaṉapiṉeṇṇic
camaippaṉacoṉ ṉōkkit taḻaintu....424

āṭaluṭaṉ pāṭal avaiyōr mukampayila
kūṭalvali vāṉarattiṉ koṭpaṭakkip - pīṭuṟutaṉ
maintaṉ taṉatu valiyōr mukamvaraiya
kontaviḻciṅ kātaṉamēṟ koṇṭu....425

ittaṉmai yōṭu mirunta irāvaṇaṉai
attaṉmai vīraṉaṭaintu etirtāyc - cittaṅ
kaṉaṉṟuavaṉaip paṟṟik kaṭitu eḻuvaleṉṉa
muṉintaṉaṉveṅ kōḷaripōl mūṇṭu....426

ayaṉpaṭaiyai vīci arukuṟaintōr uḷḷam
payaṉkeḻuma vaṉmuṭikaḷ pattum - vayaṅkakaḻi
mākkaṭalil iṭṭu maṉakkuṟaiyai muṟṟuvaṉeṉṟu
ūkkamuṟṟāṉ vīraṉ uruttu....427

muṉṉiṉainta vīraṉ muṟaiaṉ ṟivaiyeṉṉap
piṉṉiṉainta veṇṇam peyarttaṉaṉāl - maṉṉumvaḷa
muṟṟiṭuṅkāṉ maṟṟu muṟaipurital nūlevaiyum
kaṟṟaṟinta mēlōr kaṭaṉ....428

kālaṉaiyop pāvāṉak kākuttaṉ kaippiṭitta
kōla varicaikkaik kūṟṟataṉāl - cālap
paṭumparicāl aṉṟiintap pātakaṉmaṟ ṟārāl
aṭumparicāṉ eṉṟāṉ aṟintu....429

ettakaiyāl velva tivaṉai ivaṉumeṉai
ettakaiyāl vella tilaiyeṉiṉum - attakaiyē
kālaṅ kaḻiyum karutuṅkāl kālanilai
cīlamilai eṉṟāṉ terintu....430

eṉṟuarakkaṉ taṉmāṭ ṭetirntāṉai ikkuraṅkē
koṉṟa taṉaivaraiyuṅ kūṟṟeṉṉa - veṉṟi
yāṉeṉṉa vāṟṟa latukāṇṭi eṉṟāṉ
varaṉmaṉṉu tōḷāṉ makaṉ....431

eṭṭut ticaiyum eripiṟaṅka veḷḷiyiṭiṟ
paṭṭacirip piṟpaṭu pukaivāṉ - muṭṭuṟavē
yāvaṉaṭā nīiṅ kaṭaintavā ṟeṉeṉṟāṉ
tēvaraimuṉ veṉṟāṉ ceyirttu....432

māliyō vaṇṭuḷapa māliyō vāṇmaḻukkaic
cūliyō ventaṟukaṭ cūliyō - vālaviṭap
pāpparacō uḷḷa paricuraitti añcaleṉṟāṉ
kāppuṟṟāṉ mūvulakuṅ kaṇṭu....433

eṉṟuraippa nīyuraitta vellōru mallēṉap
puṉṟiṟalā rēvalkoṭu pōntilēṉ - kaṉṟuṅ
karāmaṭiyac ceṟṟa karuṇaiyaṅkaṭ ṭēvām
irāmapirāṉ tūtuvaṉkāṇ yāṉ....434

vētattāl vētaṉ viḻuntavattāṉ meññāṉa
pōtattāṟ kāṇariya poṟpiṉāṉ - nītattāṉ
maṉṉuyiruṅ kāttu maṟanīttu aṟamvaḷarppāṉ
iṉṉilattil uṟṟāṉ eḻuntu....435

tēvar varaḻum cerukkuñ ceyaṅkoṭutta
mūvar varaḻum mutalaṟuttut - tāvil
kaṇaioṉṟāl niṉkulattaik kaṭṭaṟuppāṉ vantāṉ
iṇaiyoṉṟā emperumāṉ iṅku....436

mūvaralaṉ maṟṟai muṉivaralaṉ muṉṉuraitta
tēvaralaṉ veḷḷic cilampumalaṉ - yāvareṉiṟ
camparaṉaik koṉṟa tayaratamaṉ puttiraṉē
imparukkā yuṟṟā ṉivaṇ....437

tikiricaṅka moṇkarakañ centī maḻumāṉ
nakaṅkamalam vēlai nalaṉīt - takaṅkalaṅkum
vāṉavarkkāy villēnti māṉiṭaṉāy vantaṉaṉkāṇ
mēṉaviṟṟu cīrāṉiv vēḷ....438

akkamalak kaṇṇaṟ kaṭiyaṉaṉu maṉeṉpēṉ
teṟkaṭaintu nāṭit tiritiyeṉa - mikkavaṉem
vālicēy taṉṉuraiyāl mātaracaik kāṇṭarumā
vēlaitāy vantēṉ viraintu....439

eṉṟuraippa miṉṉi ṉeyiṟilaṅka nakkuraitta
vaṉṟiṟal cērvāli valiyaṉkol - veṉṟi
araciyalum naṉṟuko lāyntuuraitti yeṉṉa
uraiceytāṉ mārutiyum ōrntu....440

añcalañca laiya aṭutiṟalār vāliyumpōyt
tuñciṉāṉ vālun tolaintatukāṇ - mañcaṉaiyāṉ
kaikkaṇaiyāl āvi aḻintāṉ kaviyaracaṉ
cukkirivaṉ eṉṟāṉ tuṇintu....441

vāliyaiek kāraṇattāl maṉṉavaṉkoṉ ṟāṉavaṉep
pāliruntāṉ aṅkavaṉtaṉ pattiṉiyaic - cālumvali
aṅkataṉār nāṭum amaitiyevaṉ yāṉaṟiya
iṅkuraitti eṉṟāṉ eṭuttu....442

mātutaṉai nāṭi varuṅkōmāṟ eṅkaḷkula
nātaṉ uyireṉavē naṭṭaṉaṉpiṉ - ētamelām
pōkkiṭuva leṉṟu pukaṉṟāṉ pukaṉṟapaṭi
nīkkiṉāṉ vāliyaimuṉ nērntu....443

naṅka ḷaraciṉoṭu nāḷmatiyam vīṟṟirunta
eṅkaṇ mutalva ṉiṉitēva - iṅkuṉatu
mānakarvan tuṟṟēṉ vakaiyī teṉamoḻintāṉ
mānakanēr vāyu makaṉ....444

uṅkulattu vēntai oṟuttāṉuk kaṉporuvā
iṅkaṭaintu cōlai yiṉamtūṟic - caṅkalarai
koṉṟatevaṉ tūturimai kūṟuvateṉ kūṟueṉṟāṉ
veṉṟiyantār vellarakkar vēntu....445

arakkaṉainaṉ kēya vaṟattamuta mūṭṭit
tiruttutaṉaṉṟu eṉṉat terintāṉ - maruttuḷapa
mālaiyāṉ nāmam vaḻuttiṉāṉ āṅkuraittāṉ
vēlaitāy vantōṉ viraintu....446

nītiyaṟiyāy nilai aṟiyāy niṉmūṭac
cāti yoḻukkam tavirkilāy - kātaluṟa
māyāp paḻiaṭaintāy vāḻnāṭ iṟutiyeṇṇāy
tōḷāṟṟal eṉṉāt tuṇi....447

iṉṟōpiṉ eṉṟō iṟappuṟumeṉ ṟeṇṇumuṭal
eṉṟunilai niṟkumeṉa eṇṇuvatō - veṉṟic
cilaivalattāy eṇṇic ceyattaruva ceyti
kalaivalattāl āyntu kaṭitu....448

mūvar varattāṉ muṭiyā nalaṉuṭaiyāy
āvaṉa koṇṭaṟṟaṉanīt tāytantu - nāvalavar
uḷḷaṅ kaḷippaula kōmpiṉāl aṉṟōnī
vaḷḷal eṉumaṉṉavaṉ āvāy....449

vētattuṟai aṟintāy vēṇiyaraṉ pūcaipurintu
ātittuṟai vaḻuvā tāṟṟuvāy - tītuṟavē
maṟṟoruvar tāramatai vauviṉāl vāymaiyoṭu
kaṟṟanilai yāmōnī kāṇ....450

mātarār kāma vacappaṭṭu aṟiviḻantu
kātaloṭu cuṟṟaṅ kaṉamiḻantu - cātaluṟu
maṉṉartamai eṇṇa varampuṇṭō māyaviṉaip
puṉṉeṟiyi ṉīcā pukal....451

ciṟaiyirunta tēvitaṉaic ceyyāṉ eṉṟeṇṇi
kuṟaiyirantu naṉmoḻikaḷ kūṟit - taṟaiyiraṅkit
tāḻntu viṭutiyō tāraṇiyil niṉpōla
vēntaruṇṭō aiyā viḷampu....452

āḻiyāṉ kaiccilaiyil ārntilaṅku ampariṉi
ūḻivāyt tīyiṉ uṟuttuṟuṅkāl - ēḻai
matinī maṭitaruvāy vāyttapati yōṭum
vitināḷ aṭalvaramum viṭṭu....453

kaṟpuṭaiyār ācaik kaṉalmīṟak kāyvatuvum
naṟpatatti ṉārai nalivatuvum - veṟpaṉaiya
tōḷvaliyō āṇmait tuṟaivaliyō cūṭciyuṟum
āḷvaliyō oṉṟum ala....454

eṉṟiṉaiya nīti iyaiya uṉakkeṉainī
ceṉṟu paṇittieṉat tērvēntaṉ - oṉṟi
uraittēṉ eṉamoḻintāṉ oppilā veṟṟi
varaittōḷāṉ vāyu makaṉ....455

ēṭā kuraṅkē eṉakkō iyampariya
pīṭār neṟiyaṟiyap pēcuvāy - kōṭāta
tūteṉṟāṟ cōlaiyoṭu tuṉṉalarai yāṭṭiyateṉ
ōteṉṟāṉ tīppōl uruttu....456

eṉakkariya kāṭṭuvār iṉmaiyāṟ cōlai
vaṉattai aḻittamariṉ vanta - ciṉattavarai
teṉpulattil uyttēṉ ceyalī teṉamoḻintāṉ
vaṉpulattai māyttāṉ matittu....457

kaṟkaṭitta teṉṉak kaṉaloḻukak kaṇkaḷiṭai
paṟkaṭittu muttumuṉam paṟṟinīr - maṟkuraṅkai
koṉmiṉ eṉṟāṉvañcak koṭiyōrai nōkkivaya
viṉmukañcēr vallarakkar vēntu....458

āya poḻutil aṟivuṭaiya vīṭaṇaṉām
tūyavaṉ muṉṉōṉ mukanōkki - nāyakaṉē
tūtuvarai mātavarait tōkaiyaraik kōṟalitu
nītiyala eṉṟāṉ niṉaintu....459

pūtalattil aiyā niṉpōlvār evarēnal
tūtuvaraik koṉṟār tuṇiyuṅkāl - nītiyilā
ippaḻiyai intiravi yeytaḷavum īṟuṟumō
kaṟpaḻiyum meyyaḻiyuṅ kāṇ....460

añciṉōr nōvāl apayameṉṟōr āṇmaiyaṟa
veñciṉōr kāeṉaniṉ ṟēttiṉōr - vañciyiṭai
mātaroṭu tūtar maṟaiuṇarntōr tammaiaiya
ātaruṅkol lārkāṇ aṟintu....461

piṉṉavaṉaik kollār peruñcevivāy mūkkiṉoṭu
maṉṉum mulaiyarinta mantirampōl - iṉṉilaiyē
yāñceytal nīti aḻakeṉ ṟaṟivuṟuttāṉ
vāṉceyta puṇṇiyamā vāṉ....462

cālun takavuraittār tampiiṉi ikkuraṅkiṉ
vālaṟavē cuṭṭu valinōkkik - kōlanakar
ellai kaṭattiṭumiṉ eṉṟāṉ imaiyavarai
ollaiyaṭu vāḷāṉ oruṅku....463

pācam akaṟṟip pāvai eṉaārttut
tūcu mutalāt tokuttatelām - nācamuṟac
cuṟṟiṉār vāliṟ corintār iḻuteṇṇey
muṟṟiṉār vīrar muṉintu....464

āṅkaṟintā ṉaiyaṉ avarkkavarē āytaliṉṟit
tīṅkiḻaittār naṉṟiteṉac cintiyā - nīṅkariya
mātavarumvan tīṇṭa maṭuttār vayaṅkaṉalaic
cītai aṟintāḷ tikaittu....465

eṉṉuyiraik kāppāṉ ivaṇaṭainta iṉtuṇaiyai
naṉṉar uṟuṅkurakku nāyakaṉai - maṉṉumaṉaik
kaṟpuṭaiyēṉ eṉṉil kaṉalāti eṉṟuraittāḷ
vaṟperiyai nōkkimaṭa māṉ....466

tiruvaṉaiyāḷ ceppac ceḻuṅkaṉalip puttēḷ
veruvi uḷaṅkuḷira vīraṉ - uruvavali
vāluṅ kuḷirntu varaiyuṅ kuḷirntuticai
nāluṅ kuḷirnta naṉi....467

nāyakitaṉ ēṟṟamitu naṉṟeṉavē nāyakaṉum
mēya vicumpiṉiṭai mēviṉāṉ - tīyiṉiṭaip
paṟṟiyavap pātakarum pāriṭaiyil vīḻntaḻiyat
teṟṟiṉāṉ uḷḷam ceyirttu....468

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


5.11. eriyūṭṭu paṭalammuṟpakaiyai muṉṉi muḷarik karamataṉāṟ
coṟparanta veḷḷic cuṭarkkuṉṟam - aṟputaṉkai
nīṇmaḻuppeṟ ṟāṇmaipeṟīi nīṭṭiyatu pōlumāl
vāṇmukappōr mārutiyiṉ vāl....469

vālāl ulakaḷanta māyavaṉpōl vāṉuṟanērntu
ālāla muṇṭa araṉpōla - mālārnta
kōḷoṭunāḷ añcak koḷuttiṉāṉ kōnakarai
āḷuṭaiya vīraṉ aṟintu....470

aṟantuṇaiyāy niṉṟa ariyurukkoṇ ṭāṇmai
ceṟinta purattiṉaimuṉ tīynta - tiṟanteriyak
kāṭṭuvāṉ eṉṉak kaṭiyār purattiṉaittī
mūṭṭiṉāṉ vīraṉ muṉintu....471

muṉinteḻunā ḷāyu muṟaitavirntā ṉeṉṉa
vaṉantaḷarat tīyappu māri - aṉantamuṟap
paṭṭaṉavē eṉṉap paruntīt tiraḷevaṇum
kaṭṭaḻiyac cuṭṭatuvē kāṇ....472

kāṇuruveñ ceṅkēḻk kaṉaluruvi eṅkumuṟat
tūṇuruvat tōḷiṉ tuṇaitaḻuvi - māṇuruvak
kaṉṉiyarkaḷ māḻkik kaḻintār kaṇavaroṭun
tuṉṉariya cuṟṟat toṭum....473

toṭarvāṉ matakarikaḷ tūmpuṭaikkai tūkki
kaṭalvāṉ iṭiyiṟ kataṟā - maṭalārum
tōlurintu veḷḷaivaṇṇat tūṅkaliṉiṉ ṟōyntaṉavāl
mālurintu māṉṟu mati....474

maruṇṭamaṭa maṅkaiyarkaḷ vācattoṭu cōrntu
iruṇṭapura meṅkum eriyac - curuṇṭa
kuḻalum eriyiṉ koḻuntum puraiyat
taḻalū ṭiṟantār taḷarntu....475

taḷarntuḷamum cāmpit taḷarntaṟivum taḷḷit
taḷarntaṉarka ḷēṉum takaicāl - vaḷarntapuyattu
āṭavaraik kūṭiyaṇai aṅkaitaḷar veytilarak
kōṭaṉmalark kaiyār kuḻaintu....476

kuḻaimukattuk kompaṉaiyar kūrerikkāl paṟṟa
viḻaimukattup pālar virumpār - uḻaimukattuk
kaṇṇanīr cōrak kaṉalerivāyp paṭṭuḻaṉṟē
eṇṇilarkaḷ māṇṭār irintu....477

iruṅkaṉalvāyp poṟṟē reriyiṭaippaṭṭup
perunta marameṉṉap peyarntu - varuṅkaṭalvāy
nīrpō luruki nilaiyāyt tiraṇṭatumaik
kārpōḻu miṉṉiṟ kalantu....478

kalantavarum mūṭik kaṉaṉṟavarum kaicōrntu
ularntavarum ōṭi oḷittu - pularntavarum
tikkaṟiyār uḷḷam tikaittavarum tīṅkutalai
makkaḷaṟa māḻkiṉarum vāyntu....479

vāytta paḷikkaṟaiyum vaṇṇac cilātalamum
āynta maṇiyāl aḻuttiyapoṉ - vēyntamaṇi
māṭamum maṟṟum vayaṅkuerivāy uṇṭaṉatiṇ
āṭavarkaḷ māḻka aṭaintu....480

aṭainterivāy maṇṭa aṭupaṭaika ḷōṭu
miṭaintaṉarkaḷ viṇṇiṉ vicaintu - toṭarntuṟalum
aṅkam erintār aṉaliṭaiyē vīḻntaḻintār
ciṅkaē ṟaṉṉār tikaittu....481

tikaittalaṅkaḷ eṭṭum ceḻuntūmam maṇṭa
tikaittunilai māṟit tirinta - pakaippaṇaivem
tāṟuṟā vaṇcevittiṇ tākkuraṟkālveṇ kariyōṭu
ūṟuṟā maṟṟai uvā....482

uvākkatirvāy tīvāy umiḻntataḻal poṅka
tavāttalaimai cāṉṟa taruvār - avāttaramil
poṉṉulakum venturukip poṟṟārai kāṉṟaṉaviṇ
miṉṉoḻuku māpōl viraintu....483

viraintu uṟutī maṉṉaṉ viḻumaṇiyāl āṉṟa
tarantikaḻum māṭam taḻuvi - paranteriyap
puṭpakamā ṉattup poruntiṉāṉ taṉkiḷaiyōṭu
uṭparintu ceṉṟāṉ uyarntu....484

uyarntarakkar maṉṉaṉ uruttivaiyā eṉṉa
ayarntu uraippār aiyaivaṇ aṇṇic - cayamperuku
mākkuraṅku ceyta vakaiyī teṉamoḻintār
mēkkuyarnta vīrar melintu....485

meliyaṉmiṉ iṉṉē viṉaikkuraṅkai vīṭṭi
nalivuṟuttir eṉṉa navilac - calamuṟuttut
tākkiṉār eṇṇariya tāṉaip paṭaiyoṭaṉal
vākkiṉār ōreḻuvar vantu....486

vantavarai ellām maṭittāṉ malarvatinta
antamilāt tāyai aṭipaṇintāṉ - cintaiyuvantu
ōrmalaiyai uṟṟāṉ oḷiyār arukkaṉeṉa
vīrataikkōr vīraṉ viraintu....487

viraimalarntār cēvakaṉām vīraṉaṭi uṉṉi
kuraikaṭalmēl ceṉṟāṉ koṭiyōr - purameṟitta
entaiyivaṉ eṉṉa imaiyōr toḻutuētta
kantavakaṉ eṉṉak kaṭitu....488

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa

5.12. tiruvaṭi toḻuta paṭalammainnākam eṉṉum malainayaṉum kaṇṭaruḷik
kainnākam aṉṉār kaḷittuṟaiyum - painnākat
taṇṭēṟaṟ cāral taṉināka mēlkutiyum
koṇṭāṉ aṟattuṇaiem kōṉ....489

mālvāynta uḷḷattu mātā etirkaṇṭa
pālvāynta taṇkutalaip pālareṉa - mēlvāynta
mārutiyaik kaṇṭu makiḻntār varumkuṟiyāl
kāriyamnaṉṟu eṉṉak kaḷittu...490

tuḷḷiṉār ōṭit toḻutār toḻutukaiyāl
aḷḷiṉār āṭi aḻutayarntār - uḷḷuvakait
tīntēṟal uṇṭār teḷintār ciṟantavali
vēntēṟu pōlvār miṭaintu....491

palpaṭaiyiṉ ūṟuuṭalil pārttār pataittuuyirttār
mallaṭutōḷ vīraiṉi maṟṟuṇṭō - ellaiyilā
evvuyirum kāttāy emaippurattāy eṉṟuraittār
avvaraimēl uṟṟār aṭaintu....492

aṅkataṉai muṉṉar aṭivaṇaṅki yeṇkaraciṉ
tuṅkamalarttāḷ toḻutu eḻuntu - ceṅkamalat
tāyiruntāḷ namuyirait tantāḷ eṉauraittāṉ
māyiruntōḷ vīraṉ vaṭittu....493

cākā marunturaiyait tantāṉ mukamnōkki
mākāl vaḻaṅkum valiyuṭaiyōy - ākāyattu
āṟaṭainta āti aṭaintativaṇ antamuṟa
kūṟukeṉṟār uḷḷam kuḷirntu....494

āḷuṭaiyāṉ tēvi aṟaintatuvum āṇaiyuṟak
kōḷiravi eṉṉamaṇi koṇṭatuvum - nīḷa
uraintaṉaṉpiṉ oṉṟum uraiyāṉtaṉ veṉṟi
uraipparō mēlōr uvantu....495

muṉṉōy porutatuvum muṟṟiyatu mūḷeriyāṟ
tuṉṉār purattiṉainī cuṭṭatuvum - aṉṉār
tiṟaṉvaruvāṉ mīṇṭatiṉāṟ cēṇpukaiyāṟ cītai
yuṟalaritāt tērntām oruṅku....496

ekkuṟaiuṇṭu aiya iṉinam iṟaivaṉpāl
maikkuḻalaik kaṇṭa vakaipukaltum - pukkeṉavē
ceṉṟār aṉumaṉ uraittēṟalvāy uṇṭuvantār
oṉṟāki vīrar uvantu....497

kāliṟ kaṭuki katirōṉ naṭuvaṇaiya
vēlait tiraipōl viṟalvīrar - kōla
matuvaṉattai uṟṟār vaḷaruvakai poṅka
matuvalattai uṟṟār makiḻntu....498

aṅkataṉtaṉ āṇai amaintār arumpaṭaiyiṟ
koṅkaṇainta vaṇṭu kuḻalūtu - paṇkaṉinta
kompiṟāl tūṅkum kuḷirvaṉampuk kārkavaḷak
kompiṟā vaṇkariyiṟ kūṇṭu....499

āṭuvār tēṉai aruntuvār āṭaluṟa
ōṭuvār maṟṟoruvar uṇnaṟavam - nāṭip
paṟittuuṇpāṟ paṟṟip paṭaruvār munta
veṟittuuṇpār vīrar miṭaintu....500

putunaṟavu tēkkieḻum pūcaliṉai nōkki
matuvaṉattaik kākkum maṟavōr - tatimukaṟkuk
kūṟiṉār aṅkataṉtaṉ kōṭāṉu kōṭipaṭai
ūṟumatu uṇṭateṉa uṟṟu....501

eṉṉāmuṉ eyti eḻilā ṭakapporuppiṉ
maṉṉāmuṉ niṉṟa valiyōṉaik - koṉṉē
aḻivaṭuttatu emaracaṉ āṇai aṟiyāyō
moḻitieṉakku eṉṟāṉ muṉintu....502

āyiṭaiyil aṅkataṉum aṅkaiyāl ārkuruti
vāyiṭaiyē cōra valintueṟṟip - pōyiṉiniṉ
vēntaṉukkō teṉṉa viṭuttāṉav vīraroṭum
pōntiruntāṉ vēṟōr poḻil....503

appāl aṉumaṉ aṟintiyaṟṟum āṇmaiyelām
tappātip pāviṉiṭaic cāṟṟiṉām - ippāl
uṭukkaṇmati nērvāḷai uṉṉi vaḷḷalnaivatu
eṭuttuuraikkal uṟṟām iṉi....504

tāmaraikkaṭ ceṅkaṉivāyt tākkaṇaṅkai yuṉṉinitam
ēmuṟuṅkāl veyyōṉ eḻiṟkumaraṉ - āmuraiyāl
tēṟi iruntāṉ cekampurappāṉ vantavaḷḷal
vīṟupeṟu māmalaiyiṉ mēl....505

mātaṇiyai nāṭi varumaṉumaṉ eṉṉuyirkkōr
kātaluṟum kaṇṇam karuṇaiyāṉ - ātavaṉār
maintaṉmukam nōkki vakuttāṉ maṉattuyaram
entaikēḷ eṉṉā eṭuttu....506

teṉticaiyil ceṉṟa tiṟalvāṉa rātiparkaḷ
poṉṟiṉarō aṉṟip porutaṉarō - niṉṟu
payaṉiṉmai eṉṉum paricuṇarntār kollō
nayaṉaṟiyēṉ aiyā navil....507

tiruntiḻaiyaik kāṇār tiṟameṉṉām eṉṟē
aruntavam ceytārō aṟiyēṉ - poruntalar
vañcittār kollō varavaṟiyēṉ eṉṟuuraittāṉ
vañcittār koḷvāṉ malaintu....508

īturaikkum elvai iruṅkuruti cōrvuṟavāṉ
ātavaṉtaṉ tōṉṟal aṭivīḻntāṉ - kātal
matuvaṉattaik kākkum maṟavarukku mūtta
tatimukaṉār eṉpāṉ taḷarntu....509

eṉnaṭanta teṉṉa iravicēy emperumāṉ
teṉaṭainta cōlai matutēkkiyē - muṉaṭainta
aṅkataṉai ātiyarvantu ārttaṉarvantu eṟṟiṉarkāṇ
eṅkaḷaiyē eṉṟāṉ eṭuttu....510

ammoḻiyaik kēṭṭāṉ arukkaṉcēy āṇṭakaiyē
emaṉaikkōr tīṅkuṟumeṉṟu eṇṇaṟka - ammaiṉi
oṉṟō ulakukku uṟumū tiyamuṇarka
eṉṟāṉ uvakai eḻa....511

avviṭam uṟṟārai aṟaitieṉa āḷuṭaiyāy
tevvaṭarkkum añcaṉaiyār cēymutalōr - vevvalicāl
vīrar patiṉeḻuvar mēviṉār cēṉaiyoṭum
ārkaliyum nāṇa avaṇ....512

eṉṟuraippa vēntaṉ eṟuḻvalicāl aṅkataṉtaṉ
maṉṟal matukkā vaṉamaṉṟō - ceṉṟavaṉai
tāṅkutinī eṉṉac caraṇaṭaivēṉ eṉṟupaṇintu
āṅkuavaṉum ceṉṟāṉ amaintu....513

cārntaṭiyil vīḻnta tatimukaṟkut takkaurai
nērntaruḷi veṅkatircāy nērattē - ārntavali
mētakaiyai muṉṉē viṭuttuaṭaintāṉ āḷaripōl
cūtakalum vāli cutaṉ....514

teṉticaivāyc cēṇmatiyam tiṇkāl uṭaṉviravi
maṉṟa vaṭaticaivāy vantateṉa - kuṉṟiṉ
varuvāṉaik kaṇṭāṉ matavāṉaik kaṉṟu
peruvāṉai īynta pirāṉ....515

vantamalaṉ tāḷai vaṇaṅkāṉ malarirunta
centirumāṉ vāḻum ticainōkki - vintameṉa
pārmēl toḻutāṉ patiṉā leṉumulakiṉ
cīrmēl puṉaintāṉ terintu....516

ēṟṟañcāl vāṉum iravi yoṭumatiyum
māṟṟañcāl evvuyirum vāḻavē - tēṟṟañcāl
teṉilaṅkai taṉṉil tikaḻntāṇiṉ tēvimaḻai
miṉṉaleṉa ñāṉam mika....517

niṉkulamum maṟṟai neṭuṅkulamum nērcaṉakaṉ
taṉkulamum mēlait tavarkulamum - eṉkulamum
vāḻvittuk kaṇṇiṉ maḻaimāri yāluṭalam
āḻvittu iruntāḷ aṉai....518

aṟamtuṇaiyō maṟṟum aruḷtuṇaiyō kaṟput
tiṟantuṇaiyō maṟṟitaṉaic ceyta - maṟantuṇaiyō
mātaracik kēṟṟatuṇai vaiyakamō vārkaṭalō
yātutuṇai eṉpēṉ iṉi....519

kāṇpatu niṉtōṟṟam kaḻaṟuvatu niṉnāmam
pūṇpatuniṉ ācaip poruḷkaṇṭāy - māṇpuṟavē
uṇpatuniṉ cevvi uṟaṅkuvatuuṉ yōkamatē
yeṇpatumac celvik kiyalpu....520

attakaiya ḷāya aruntatiyai avvarakkaṉ
kaittalattil tīṇṭi uyirkāppaṉō - ceyttalaiyil
caṅkēṟkum veṇmaṇiyait tāmaraitaṉ pattirattāl
aṅkēṟku nāṭā aṟi....521

maṉattuṟalāṟ tīṇṭāṉ maṉamilār tammai
niṉaitta vaḻipaṭaru nīcaṉ - ciṉattiṉoṭum
tūḷāyt talaicitaṟat tūmalarōṉ iṭṭatoru
māḷāta cāpa vaḻi....522

eṉṟiyampi yāvum ilaṅkaiyiṭai nāṭiyatum
maṉṟaṉmalarc cōlaiyiṭai vantatuvum - puṉtiṟalāṉ
vantiṟaiñcic coṉṉatuvum maṅkaietir ōtiyatum
cuntaraṉum coṟṟāṉ tokuttu....523

piṉviḷainta vāṟum peruntakaikkup pēciyavaṭ
kiṉṉuyirtan tīyum eḻilāḻi - taṉṉirukai
taṉṉā laḷittatuvum cāṟṟiyatum āṅkuraittāṉ
eṉṉāḷu māḷāṉ iruntu....524

iṉṉamoru tiṅkaḷ iruppalyāṉ ēkiyamēl
eṉṉuyirai māyttiṭuval eṉṟatuvum - paṉṉiyaṉai
tantavaṭai yāḷamaṇi tantāṉ cakampurappāṉ
vantaceya mārutiyā māl. ...525

ammaṇiyaik kaṇṭa apirāmaṟku aṅkamelām
pommaṉ mayirppuḷakam pūttatē - vimmaloṭu
nalluvakai poṅka navilātu iruntaṉaṉōr
coḷḷaṟaiyuṅ kālat tuṇai....526

ceyya kamalat tiruvāḻac cītaimaṇik
kaiyeṉkō kātaluṟuṅ kaṇṇeṉkō - toyyaṉ
mulaieṉkō tēṉēy moḻieṉkō pāca
valaieṉkō cūṭā maṇi....527

āyiṭaiyil aṅkataṉē ātimutal vīrarelām
mēyiṉarkaḷ vīraṉaiyum vēntaṉaiyum - tūymaiyoṭu
pukkiṟaiñci vāḻttap pukaṉṟāṉ poruḷaṟiyum
cukkirivaṉ kaiyāl toḻutu....528

īṇṭiṉiyām tāḻttal evaṉō iṟaiviyaiyām
tēṇṭarutal veṉṟic ceyaleṉṉa - āṇṭakaiyum
aṉṉatē ākaveṉa ārttaṉaac cēṉaiuvā
maṉṉuvari pōla makiḻntu....529

kaviyaracaṉ ēvāṟ kaṭalaṉayai tāṉai
puvimuḻutu mākip polintu - cavimaṇivāy
vaṇṇatteṉ pāṟpuṇari maṉṉiyatu paṉṉirunāḷ
eṇṇiaiya mēṉmēl eḻuntu....530

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


cuntara kāṇṭam muṟṟiṟṟu.
6. yutta kāṇṭam

6.1. irāvaṇaṉ mantirap paṭalampātat tukaḷāṟkaṟ pāṟaivaṭi vaṅkayaṟkaṇ
māteṉaccey tōṉkaruṇai vaḷḷalē - pōtattu
orumutalāyp palvēṟu uruvāy niṉṟāṉeṉṟu
arumaṟaikaḷ ōtum aṟintu....531
veḷḷap paravai viyaṉpāṟ kaṭaleḻuntōr
paḷḷap paravaiyiṭaip pāyntateṉum - viḷḷariya
tāṉai yoṭumeytiya vaṇṭaṅkiṉāṉ tāḻntiṟaiñcum
vāṉavarkkāy vantaruḷum māl....532

epporuḷum āṉa irāmaṉ ikalkaṭakkum
ceppariya tāṉaiyoṭum ceṉṟetirum - uppuvari
ēṟṟiruppac collām erivāy erintanakar
māṟṟalartam ceykai vaṭittu....533

ceṅkamalam mēya ticaimukaṉōṭu eytiyavaṇ
taṅkiṉiya paṇṭait takaimaiyiṉum - puṅkamuṟa
viccaiyiṉāṟ ceytāṉ viccuvakaṉ māveṉum
taccaṉnakar poṉṉāṟ camaittu....534

kaṇṭāṉviṇ nōkkik kaḷittāṉ kamalamalarp
paṇṭātikku ēṟṟa paliyiyaṟṟit - taṇṭāviṉ
taccaṉukku vāytta takavaḷittut tāṉaṭaintāṉ
naccaravam oppāṉ nakar....535

āyiraṅkāṟ patti avirmaṇ ṭapanāppaṇ
cēyoḷiyār ātaṉattiṉ tēttiruntu - tūya
matiyamaiccar tammai varukaveṉac coṟṟāṉ
katiramaicca vēlāṉ kaṭitu....536

uṟṟār uṭaṉpiṟantār ōṅkurimai pūṇṭārnūl
kaṟṟār uṭaṉkalappak kāluṭaṉē - maṟṟārum
eytā vaṇaṅkā iruttiṉāṉ ēṭaviḻpūṅ
koytāma vēlāṉ kuṟittu....537

puṉkuraṅkoṉṟu eytip purinta ceyalaṟintīr
eṉperumaikku eytā iḻivuṟṟa - miṉpiṟaṅkum
māmakuṭam ēnti vaḷaṉiyaṟṟu maṉṉaracu
tōmeṉavuṭ koṇṭēṉ tuṉintu....538

kūvamoṭu kālum kurutinīr ūṟṟuṟuva
māvaṭuvēṟ kaṇṇār malarkkūntal - nāvi
maṇanāṟi iṉṉum vaḷarcuṟuvai maṉṉum
kuṇamār aṟiyār kuṟittu....539

irāvaṇaṉeṉṟu eṉṉai imaiyōrum eṇṇip
parāvuvarō nōkkumiṉeṉ pāṉmai - arāakilam
veṉṟi peṟṟam vīramveḷukkumē mētakaiyīr
naṉṟaraciṉ vāḻkkai nalam....540

eṉṟuaraciṉ mēlōṉ iyampa eriviḻiyā
niṉṟayarti pōlām neṭuṅkuraṅkaip - puṉtiṟalār
māṉiṭarai veṉṟuṉakku vākai taruvaleṉṟāṉ
cēṉaimuta lāḷaṉ terintu....541

veḷḷi malaiyeṭutta vīram niṉaiyāmal
eḷḷutiyō uṉṉai eṉauraittāṉ - vaḷḷai
cakōtaraṟkum māyappōr tāṉiyaṟṟa vallāṉ
makōtarappērk kāḷai matittu....542

ēyiṉaieṉ pāṟkoṇarti eṇkurakkai yeṉṟuṉatu
vāyuraiyeṉ pāluraikka maṟṟaṟiyāy - cōkamuṟum
iccirattai eṉṉām iṉiyeṉṟu eṭutturaittāṉ
vaccira tantattāṉ vakuttu....543

aṉṉavaṉaik kaikavittāṉ ālam eṉaeḻuntāṉ
maṉṉavaṉai nōkki valaṉuṭaiyōy - muṉṉariya
vaṉmukaṅkoṇṭu ēki valimukaṅkaḷ māyppaleṉṟāṉ
tuṉmukaṉām vīraṉ tuṇintu....544

māpakkaṉ pēyaṉ vaḷartūmak kaṇṇaṉaḻaṟ
kōpak kurutik koṭuṅkaṇṇaṉ - tūpa
makappakaiñaṉ āti valiyārkaḷ tattam
akakkuriya coṟṟār aṭuttu....545

vempurai vallārai vilakkiyoru veṟpaṉaiya
kumpa karuṇak koṭuṅkūṟṟam - ampuviyiṉ
maṟṟoruvar tāramatai vavvutalō vāḻkkaiyiṉi
iṟṟataṉṟō vīram elām....546

ayaṉkulattil tōṉṟimaṟai āyiramum kaṟṟāy
peyarvilarum palvaramum peṟṟāy - mayaṉmakaḷōṭu
eṇṇilāt tēviyarkaḷ īṅkiruppa vēṟumaṉai
kaṇṇutalō celvak kaḷippu....547

tēvarukkum maṟṟait ticaipurakkuñ cēvakarkkum
mūvarukkum eytā muḻuvaracāyk - kāvalpuri
koṟṟamelā maiya kuraṅkoṉṟāṟ kōḷuṟumē
iṟṟataṉṟō vīram iṉi....548

avvēḷai intiracittu ārtteḻuntu mēkameṉac
cevvē eṉatu tiṟaliṉaiyum - vevvēṟām
pācam valiyum pakarāteṉ eṉṟuraittāṉ
mūcaṉalai oppāṉ muṉintu....549

vempieḻum cēyai vilakkumati yāṉṟaviṟal
umpa ruraiyā vuraitantāy - piṉpurivatu
eṇṇakilāy piḷḷaimaiyā leṉṟamaiya vīṭaṇaṉām
aṇṇalitu coṟṟāṉ aṟintu....550

pullaṟivu cāṉṟēṉ pukaluraiyai ōrporuḷā
nallateṉa muṟṟum naṉiyōrntu - vallai
tiruvuḷḷattuk kēṟṟaviṉai ceytiṭuka veṉṉa
vuraivakuttāṉ meymai uṇarntu....551

evaḷaruḷāl ivvaraci ṉēṟṟamoṭu celvam
evaḷaruḷāl vīrat tiyaṟkai - evaḷaruḷāl
yāmutalār vāḻvē mavaḷaṉṟō īṅkuṟainta
pūmaṭantai yārāyum pōtu....552

kuraṅkucuṭṭa tīyeṉavē kōṭiyō kuṉṟā
varaṅkiḷarum makkaṉiyiṉ māṇpār - tiraṅkiḷaruṅ
kaṟpoḻukkam aṉṟō kaṉaluruvāyp paṟṟiyatai
aṟpameṉak koḷḷēṉ ayarntu....553

nararvaliya riṉṟeṉavē nāṭimutaṉ mēṉāḷ
araṉmutalōr pālaṇuki yāynta - varaṉvaliyāṟ
peṟṟatilai yattakaimai pēṇiṉaiyē ṉūṉmuṟaiyāṟ
kaṟṟa payaṉuṇṭāṅ karutu....554

vāli yeṉuṅkuraṅkiṉ māṭcimaiyu māyirantōḷ
cālunaraṉ taṉvaliyun tāṉaṟintuṅ - kāla
viṉaiyaṟintun tīttoḻilai mēvutalō veṉṟi
muṉaiyaṟintā laṉṟō muṟai....555

camparaṉaik koṉṟa tayaratamaṉ puttirarā
umparukkāy vanta uravōrkaḷ - vempiyeḻu
tāṭakaiyaik koṉṟār tavakkōcikaṉ uraiyāl
nāṭaṟiya vaiyāvan nāḷ....556

malliṟutta tōḷāy maṇimitilai mēviyanāḷ
villiṟuttāṉ tāycoliṟkāṉ mēviṉāṉ - pulliṟuttuk
kākam purantāṉ karaṉātiyark kaḷaintu
mākam purattāṉim maṉ....557

tiraṉuruvat tiṇcilaiyāṟ ceṅkatirai mūṭum
maraṉuruva vāli varaṉār - uraṉuruva
vāḷiyoṉṟu pōkki makattavarai añcaleṉṟāṉ
āḷipōl vīraṉ aṭaintu....558

vāṉaraṅkaḷ vāṉavarkaḷ māṉiṭarkaḷ māmaṭuvil
āṉaimutalē eṉa aḻaippa - ēṉeṉamuṉ
vantaḷitta mālē varalāṟitu eṉṟāṉ
mantirattiṟ cāṉṟāṉ matittu....559

kaṟṟōriṉ āṉṟa kaviñaṉurai kēṭṭup
poṟṟōḷ kuluṅkap pukaiyōṭun - teṟṟā
veripiṟaṅka nakkaṟivi ṉēṟṟamuṟṟā yeṉṟō
uraimoḻiva tāṉāṉ uruttu....560

tēvaraiyum veṉṟu ticaikkariyiṉ vīṟaṭakki
tāvariya veṉṟi talaippeṟunāḷ - nīvarainta
mūlamāl yāṉai muṟaikkaruḷu muṉpaṉoru
pālaṉō colvāyap pā....561

añcalainī yaiya aṟampurivā yāṅkoṭiyēm
uñcaṉainī muṉpō luraṉaṭakkit - tañcameṉak
kāṉiṭaṉvāy mēvik karuttaṭakkik kaikuvittu
māṉiṭaraip pōṟṟinaṉi vāḻ....562

eṉṟuraippa vantō viraṇiyaṉeṉṟu uṉṉilumōr
veṉṟiyaṉav viṇṭuviṉāṉ mēṉāḷiṟ - taṉtiṟamai
ellā maṭaṅki iṟantamaikē ḷeṉṟuraittāṉ
mallārtōḷ vīṭaṇaṉā maṉ....563

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.2. iraṇiyap paṭalamtēvarāṉ maṟṟait ticaikkariyāl tērvariya
mūvarāṉ maṟṟai muṉivarāṟ - cāvariyāṉ
paṇṭai maṟaiyiṉ pakarporuḷā lumpaṭāṉ
aṇṭamelā māḷvāṉ aracu....564

ākkuvatum tīyiṉ aḻippatuvum āṅkavaṟṟaik
kākkuvatun tāṉē kaṭaṉkoṇṭāṉ - mēkkuyarnta
āraṇamu nūlum avaṉē iṟaieṉṉap
pūraṇamāy ōtum pukaḻntu....565

ōtum poḻutum uṟupakaiyai uḷḷaṭakkik
kātum poḻutuṅ kaṇippaṟṟa - vētaneṟi
āṟṟum poḻutum avaṉaṭiyē aṉpuṟuvār
tēṟṟan terivār tiṉam....566

āyavaṉtaṉ maintaṉ aṟiñariṉum nallaṟiñaṉ
tūyavariṟ tūyaṉ tuḻāymukilai - nēyamoṭu
nāṇāḷum pōṟṟum nayaṉkeḻumu naṟkuṇattāṉ
cēṇār pukaḻtavattāṉ tēr....567

aṉṉavaṉai nōkki arumaḻai nūlāytiyeṉum
paṉṉariya tātai paṇikoṇṭu - maṉṉumaṟai
ellām uṇarntatuō rēntalpāl ēkiṉāṉ
kallatu kaṟṟāṉ kaḷittu....568

antaṇaṉum nuntai apitāṉa mōtukeṉa
muntai maṟaimuṭivu muṉṉiyē - antamilā
nārā yaṇāya namavō meṉamoḻintāṉ
ārāta kātal aṭaintu....569

ākeṭuvā yeṉṉai avamatittā yuntaiyainī
cēkuṟuñcol antō terivittāy - ēkiyatu
colval eṉanaṭuṅkit tōṟṟattōr kūṟṟameṉu
mallavaṉai uṟṟāṉ maruṇṭu....570

tēvaṉē niṉciṟuvaṉ ceppiya ceppiṭaeṉ
nāvuraikka vañcumā ṉāṇamiṉṟip - pūvulakil
ēṟṟamilā māṟṟam iyampi maṟaiyōtilaṉiṉ
tōṟṟa maṟiyāc cutaṉ....571

eṉcoṉṉāṉ collukanī yeṉṟuuraippa meynnaṭuṅki
puṉcolnāc coṉṉāṟ poṟukkumō - niṉcolnēr
avvuraiyaik kūṟi ṉarunaraka māḻvaṉeṉṟāṉ
tevvaṭarkkum vēlāṉṟaṉ tēttu....572

naṉṟaṟitu meṉṉāvaṉ nāyakaṉaik kūvukeṉac
ceṉṟaḻaippa vēvaṟ ṟiṟalvallār - aṉṟavaṉum
pukkiṟaiñci niṟpavetir pullimaṟai kaṟṟatevaṉ
ikkaṇurai yeṉṟāṉ eṭuttu....573

vētattum vētam virittōr uṇarnta perum
pūtattu mellāp poḻiloṭumaim - pūtattu
niṉṟavaṉṟa ṉāma niṉaittuuraittē ṉītaṉṟi
oṉṟilaivē ṟuṇmai uṉakku....574

appeyarē teṉṉi larumpatattai yaṉparukkut
tappaṟavē tantu taṉipurakkuñ - ceppariya
nārā yaṇāya namaveṉ ṟiṭumaṉuvē
ārāyti eṉṟāṉ aṟintu....575

mukkaṭ perumāṉ muḷarip peruntalaivaṉ
makkaḷ mutalevaru maṉṉavaṉē - mikkuyaram
mantirattāl aṉṟō aruñciṟappuṟ ṟāratiṉcīr
nantirattāṟ collaritu nāṭu....576

cāṅkiya yōkattiṉ takaiyāl aṟivuṟumap
pāṅkarumai yāṉa paramporuḷai - īṅkevarē
kāṇuvār kāṇuṅkaṇ kaṇṭaṉṟō kāṇuvatu
māṇaṟivā laiyā matittu....577

ōrakkara mārntu ulappilā maṉṉuyirkaḷ
ārakkati rārntu aḻakuṭaittāy - īra
viraiyilāp pallitaḻ cērmeṉ pokuṭṭiliṉṟō
puraiyilā ñāṉap poruḷ....578

ārntavitaḻ nālāyō rāṟāki yaiyiraṇṭāy
tērnta paṉireṇṭu cērntuḷatāy - ēyntapati
ṉāṟā yiraṇṭā aṟintavartam pālaṟivu
tēṟā teṉamuṭivān tēr....579

eṉṟaṟivaṉ coṟṟa vitavuraiyai yētameṉak
kaṉṟiyeḻu tūmak kaṉaṉmaṇṭa - niṉṟa
pakaiyāḷaṉ taṉpeyaraip pāyeṉṉa nīyum
nakaiyā vuraippāy naṉi....580

iṟpuliyiṉ nāmam miruntō tiṉālelikkōr
naṟpayaṉum uṇṭueṉṟu navilvatupōl - eṟketirā
māṟṟāka yeṉṉō vaḻuttiṉainī piḷḷaimaiyāl
tēṟṟāteṉ āṇmaiyitu col....581

eṉṟivaṉaik koṉmi eṉakkuriya piḷḷaiyilaṉ
kuṉṟiyalvē yaṉṉa kulappakaiñaṉ - iṉṟiṉinīr
tāḻkkilī reṉṉavurai tantāṉ taṉakkoruvar
mēkkilaiyeṉ ṟāyvāṉ veṟuttu....582

cūlattāl vēlāṟ cuṭarmaḻuvāl tōmarattāl
ālattāl tīppal aṭalaravāl - kālak
kaṭuṅkaṉalāk kātaviṉai kaṟṟārak kātal
paṭumparicu kāṭṭiṉarap pā....583

ittaṉmai yāṉa eḻutariya iṉṉalelām
attaṉaiyē pōṟṟi yaṭaiyāṉāy - cittaṅ
kalaṅkā tiruntāṉ karutariya mēlōrkku
alaṅkāra mākum avaṉ....584

maṟṟum viṉaipurintār māḷāmai tērntaritiṉ
oṟṟarvirain tittakaimai ōtutalum - maṭṭaṭantōṭ
poṉṉavaṉum nōkkip pukaintāṉ porukkeṉaeṉ
muṉṉaḻaitti eṉṟāṉ muṉintu....585

ōṭiṉarkaḷ vallē uṉaiyaḻaittāṉ untaiyeṉa
āṭavarkaḷ nātaṉ arukaṇaittu - tāṭoḻaluñ
ciṅkavēṟu eṉṉac ceyirttaṭaniṉ tēvaṉeṉpāṉ
eṅkuṟaivāṉ colka eṉa....586

colliṭattum vētat tuṟaiyiṭattum cūḻariyār
palliṭattum vāṉap parappiṭattum - cilliṭattum
eṉṉiṭattum niṉṉiṭattum ittūṇ iṭattummuḷaṉ
maṉṉavakāṇ eṉṟāṉ matittu....587

naṉṟeṉavē poṉṉaṉ nakaittāṉ nakaittiṭipōl
kuṉṟiṭaivīḻntu eṉṉak koṭuṅkarattāl - niṉṟamaṇit
tūṇiṉvāy eṟṟic curikaiyoṭu niṉṟuruttāṉ
cēṇuḷōr añcat tikaittu....588

mantaranēr tūṇvāy valiyār naramaṭaṅkal
vantutittu vāḷavuṇar māyaviṉai - cinta
iraṇiyaṉai mārpiṭattē ēḻulakum kāttāṉ
araṇi iṭaikkaṉalpōl āṅku....589

ātalāl aiya aṭiyēṉ uraittavurai
tītilātu eṉṉat terintaruṇiṉ - kātalāl
ītuuraittēṉ eṉṟāṉ iṉavaṇṭu kiṇṭiyapūn
tāturaitta tāruṭaiyāṉ tāṉ....590

mantiranūl vāymai maṉakkoḷāṉ vāḷarakkaṉ
cintaiyaṉal poṅkac ciṉaṅkoṇṭāṉ - ventakaiya
mālukantīn tēṟaluṟa vāṉamutañ cērntiṭiṉum
cāluñ cuvaiyuṟumō tāṉ....591

muntaiyarikku aṉpāy muṉainteḻuntu mūḷaiyiṉṟit
tantaitaṉaik koṉṟa taṟukaṇaṉpōl - ventiṟalcēr
emmavaraik koṉṟaracai ēntutiyō vātaipuri
mummalaṅkaḷ veṉṟāy muṉaintu....592

aṉṟilaṅkai eyti araṇaḻinta akkuraṅkai
koṉṟaruḷal eṉṟumaṟai kūṟiṉāy - iṉṟu
paḻiyuraikaḷ kūṟip paḻicciṉaiyaṉ ṉōrai
oḻutiyivaṇ eṉṟāṉ uruttu....593

eṉṟarakkaṉ kūṟa ituvē nalaṉeṉṉat
taṉṟuṇaiva rōṭuñ caraḷamaṇit - teṇṭiraimāṭu
uṟṟāṉveṇ pāṟkaṭalil ōṅkiyatiṇ cēṉaiyiṉaik
kaṟṟāṉum kaṇṭāṉ kaḷittu....594

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.3. vīṭaṇaṉ aṭaikkalap paṭalamkaṭaṟkaraiyai uṟṟa kaviñaṉummey āḻip
paṭaippuyalai nōkkum parivāl - iṭattiṭaivēṟu
eṇṇi iruntāṉ iṉattōr uṭaṉitukāl
naṇṇiṉaṉpoṟ tērmēl naḷaṉ....595

āya poḻutil amalaṉ aruṅkaṭalvāyc
cēyavaṉai uṉṉic ceḻumaṇiyum - tūya
pavaḷamuṅkaṇ ṭantōvap pāvaiyuṟuppu eṉṟāṉ
kuvaḷainēr koṇṭāṉ kuṟittu....596

aṭaikkurukum ceṅkāl avirpaḷikku meyya
peṭaikkuruku nāṭip peruveṇ - puṭaikkurukar
oṇciṟakāl meyyaṇaippa ūṭuvaṉa kaṇṭuruki
maṇpurantāṉ koṇṭāṉ mayal....597

cantanaṟuṅ kāṉan ṭavaḻntaruvit taṇpuṉa ṟōyntu
antarat taṇkaṭalvāy ārntaṇavi - mantamuṟun
teṉṟaṉmaḻai nuṇṭivalaic cīkarattōṭu ākamuṟat
taṉṟuṇaittōḷ nōkkum taḷarntu....598

vāḷaṟalō kūntaṉ maṇiyō muṟuvalaṇi
nīḷpavaḷat tuṇṭō nilavitaḻtāṉ - kōḷarakkaṉ
koṉṟumiḻntāṉ kollō koṭiyēpūṅ koṭiyēeṉṟu
aṟaṉṟayarntāṉ āḷariaṉ ṉāṉ....599

ivvaṇṇa mātutaṉai yeṇṇi yeḻilkoṇṭa
maivaṇṇat taṇṇal valimukamām - cevvaṇṇac
cēṉainaṭu veytit tikaḻntāṉ cekampurappāṉ
vāṉavarkkāy vanta tirumāl....600

āyiṭaiyil vīṭaṇaṉu māṉavarō ṭeytinilam
tāya paraṉē caraṇeṉṉak - kūyatoru
nalluraiyār yāreṉu muṉaṇṇiṉār nākameṉap
palluṭaiya vīrar paṭarntu....601

arakkariva rāku maritivaraip paṟṟit
taraittalaṉiṟ ṟēymiṉ takaimiṉ - marakkiḷaiyāṟ
koṉṟurumiṟ kuttik kolaipurimiṉ kōḷkaḷaṟat
tiṉṟiṭumi ṉeṉpār teḷittu....602

appōtu irāmaṉ aruḷāl aṭaintaṉarmeyt
tuppār mayintaṉ tumintaṉeṉpār - veppār
paṭaivilakki yāvar paṭarntavāṟu eṉṉō
naṭainavaṟṟi eṉṟār naṉi....603

muṟṟuṇarvu cāṉṟōṉ muḻumalarōṉ āyavaṉmuṉ
peṟṟamakaṉ pēraṉukkup piṉpiṟantōṉ - kaṟṟavarpāṟ
pēraṉ puṭaiyāṉ peyarntāṉ peruṅkuṇattāl
vīramuṟum vāḻkkai veṟuttu....604

uṟutimoḻi muṉṉōṟku uraittalāl veyya
kuṟaimoḻikaḷ kūṟak kuṟitta - poṟaikeḻunūl
vallāṉ tuṟantāṉ varavī teṉamoḻintāṉ
mallār puyattaṉilaṉ maṟṟu....605

naṇṟaṟivu cāṉṟīrē nāyakaṟkuc ceṉṟuraippāṉ
niṉṟirutti reṉṉa nikaḻttiyē - vaṉṟaṉukkai
maṉṉavaṉ pāluṟṟāṉ mayintaṉ malaiyaṉaiyār
aṉṉavaraik kāval amaittu...606

intiraviṟ pūṇṭa eḻilār mukilaṉaiya
cuntarap pātan toḻutentāy - vantavartam
maṉṉuḷamiṟ ṟeṉṟu vakuttāṉ matiyaṉilaṉ
coṉṉa paṭiyē tokuttu....607

avvurai kēṭṭuaiyaṉ aṇimuṟuval pūttuvantu
moyvaliyār taṅkaṇ mukanōkki - ivvuraiyāl
īṅkuṟutal pālaṉō iṉṟō uraittireṉat
tīṅkaṉivāy viṇṭāṉ terintu....608

āḻiyāynī oṉṟu aṟiyāp poruḷuḷatō
ēḻaiyēm yātiṅ keṇiyuraippēm - ūḻmuṟaiyē
yeṉṉaṟiviṟ ṟōṟṟiyavā ṟīṅkicaippaṉ eṉṟuraippāṉ
miṉṉu maṇimuṭiyār vēntu....609

muṉṉavarkku nīti moḻintatuvum ūḻmuṟaiyē
aṉṉavaṉai nīṅki aṭaintatuvum - uṉṉiṟ
karavaṭameṉṟu uḷḷaṅ karutumāṟ kāṇṭi
uravaṇainta tōḷāy oruṅku....610

tañcamuṉṉi namvayiṉil cārntāṉ alaṉkoṭiya
vañcamuṉṉi vanta varavākum - kañcamalar
mātuvāḻ mārpā matiyilār taṅkēṇmai
vētaṉaiyām eṉṟāṉ veṟuttu....611

arakkarkuṇam naṉṟeṉṟu aṟaivarō āṉṟōr
karakkamuruk koḷvār kayavar - cerukkuṭaiya
māyamāṉ taṉvaravē māṉumivaṉ taṉvaravum
āytal kaṭaṉeṉṟāṉ āṅku....612

naṉṟaṟivu cāṉṟōr nayantōr nalivuṭaiyōr
toṉṟumaṟai kaṟṟōr tuyaruṟṟōr - maṉṟaleṉum
celvam iḻantōr ceyirppuṟṟōr cēyiḻaiyār
palvicaṉam uṟṟōr paṭarntu....613

vēṟṟumaṉṉar ceykai veṟuttōr camarkkaḷattut
tōṟṟaraṇa meṉṉat toḻutaṭaintōr - cāṟṟiyapūm
paṭṭa miḻantōr payaṉpeṟumā ṟeytiṉōr
iṭṭamuṟal ēyntōr ivar....614

ittakaiyar nampālvantu ēṟṟal varavēṟpatu
uttamamē yāyiṉuṅ kuṟṟārkaḷ - ettakaiyar
eṉṟaṟitum vallār eḷiyōr avareṉṟāṉ
kuṉṟutaḻtōḷ nīlaṉ kuṟittu....615

maṟṟavarum tatta maṉanilaiyāl vantavaṉcīr
paṟṟutalpāṟ ṟaṉṟeṉavē paṉṉiṉār- muṟṟuṇarnta
mārutiyai niṉkarutteṉ vallāy vaḻaṅkukeṉa
vīraṉurai tantāṉ virittu....616

mūvarāy vēta mutalvaṉāy mūvulakiṉ
yāvumāy niṉṟa iṟaivaṉē - mēvariya
ittakaiyi ṉāṉainallā eṉṉaḷavil eṉṟaṟintēṉ
attakaikēḷ eṉṟāṉ aṟintu....617

aṉṟu koṭiyaṉām āṭalvali vāḷarakkaṉ
koṉṟiṭumi ṉeṉṉak kuṟikkuṅkāl - niṉṟivaṉun
tūtartamaik kōṟal tuṟaiyaṉ ṟeṉamoḻintāṉ
vōtuvaṉa vellā muraittu....618

nalla nimittamelām nāṉkaṇṭēṉ īṅkivaṉvāy
ellamainta māṭattu ivaiyaṉṟip - pulliyavūṉ
vāynta naṟavaruntu mārkkamilai antaṇaril
ēyntativaṉ vācat tiṭam....619

pakaippulattōr tañcameṉap pāriyō meṉṉiṉ
nakaippulatta tāymuṭiyu nampa - takaippulattu
mēlavarum eṇṇi viḷampuvarō namvīram
nūlaṟivāl nōkki nuṉittu....620

ātalāl aṇṇāl aṭiyēṉ aṟintapaṭi
ōtiṉēṉ maṟṟuṉ uḷappaṭiyē - cātameṉa
āriyaṉum nōkki aṉaivīruṅ kēṇmiṉeṉac
cīriyaṉṟa colvāṉ terintu....621

mātavattu māruticol vāymaiyē maṟṟiṉiyeṉ
ātarattāl vantapaiya māvāṉai - mātarattīr
kaippaṟṟōm eṉṉil karutuvarō kāciṉiyōr
tuppaṟṟōr eṉpār tuṇintu....622

puṟavukku uyirkoṭutta puṇṇiyaṉum pūviṉ
iṟavukku uyirkoṭuttaṅ kēṟṟa - maṟalikkōr
pūntā ḷūtaiaḷitta puṇṇiyaṉum iṉṟaḷavum
cāntāram uṇṭō taṟai....623

kaiyaṭaiyuṟ ṟāṉuyiraik kāvāṉuṅ kāramaiti
ceyyutavi eṇṇāt tiruviliyum - poymoḻiyā
māmaṟaiyiṉ nīti maṟantālum māṇpuṭaiyīr
tāmuṟuvar aṉṟō taḻal....624
peṭaivalittut taṉṉaip piṭikkavarum vēṭaṟku
aṭaivuṟattī mūṭṭi aṉalvīḻntu - uṭaloḻittu
nalliraiyāy vīṭuyarnta naṟpuḷḷiṉ pērutavi
collun taramō tutittu....625

vaṉkaravāṉ meyvarunti vāraṇaniṉ ṟōlamiṭa
muṉpukuntu kātta murāritaṉ - tiṉpukaḻuṅ
kēṭṭilirō ātaliṉāṟ kēḷār eṉiṉunalam
nāṭṭutalē naṉṟeṉṟāṉ naṉku....626

āyavaṉai nīpō yaḻaittuvā eṉṟuarakkaṉ
cēyavaṉuk kōtat tiṟalarakkar - nāyakaṉai
uṟṟā ṉiraviṉetir ōṇmatiyam pukkateṉa
maṟṟāma vīraṉ makiḻntu....627

māṉmayintaṉ taṉṉiḷaval vāḷarakkar kōmāṟku
vāṉmaṇitaṉ maintaṉ varukiṉṟāṉ - kōṉuraiyāl
niṉṉai aḻaippaveṉa neñcurukit tāṉumetir
maṉṉiṉāṉ uḷḷam makiḻntu....628

allum pakalum aṇaintateṉa aṉpiṉōṭum
pulli yiruvarumap pōrvalicāl - villiyeṉum
vaṇṇak kaṉivāy marakatappoṉ māmēṉi
aṇṇaluruk kaṇṭār aṭuttu....629
pāṟkaṭalil vīṟṟirunta pāṉmaiyeṉap palvalicāl
māṟkaṭañcūḻ vaippiṉ vayaṅkoḷiyār - cūṟkiḷarnta
mēkampōl vīṟṟirunta meypporuḷaik kaṇṭivaṉpoṉ
nākaṉē eṉṟāṉ nayantu....630

cempavaḷa vāyuñ ciṟunakaiyuñ cēvaṭiyum
vampaviḻnta centā maraimukamum - paimpoṟ
caṭaimuṭiyum nīṉiṟamun tāḻkaramuṅ kaṇṭāṅ
uṭalpuḷaka muṟṟāṉ uvantu....631

kāṇṭoṟumā ṉantaneṭuṅ kaṇṇīrk kaluḻiporap
pūṇṭapē raṉpu poliyavē - yāṇṭakaitaṉ
pātāra vintam paṇintāṉ paṇiyaṟṟukku
ātāra māvāṉ aṇaintu....632

toḻutavaṉaik kañcat tuṇaimalarkka ṇōkki
aḻakoḻuku mārpiṉ aṇaittut - taḻuviyiru
kaiyā lirukkai kaṉintaḷittāṉ kāraṉaiya
maiyānta mēṉineṭu māl....633

nīruḷ ḷaḷavum neṭumatiya muḷḷaḷavum
pāruḷ ḷaḷavum parāvariya - kāroṭumeṉ
pēruḷ ḷaḷavum piḻaiyilā tāṇṭiṭuka
cīrilaṅkai vāḻkkaic ciṟappu....634

poruṇayantīr puṉpiṟavip pōkkoḻiya vaiyaṉ
karuṇaimatut tēkkik kaḷittāṉ - teruḷnayanta
kaṟṟā rivaṉṟiṟattiṟ kāciṉiyil yāvarnalam
peṟṟāreṉ ṟēttap peritu....635

eṉṟum tuyilā iḷaiyō yiṉaiyōṟkut
tuṉṉu maṇimuṭinī cūṭṭukeṉa - maṉṟaluṟum
pāṭṭaḷittār vēntaṉ parataṉukkuc cūṭṭiyatu
cūṭṭukeṉa coṟṟāṉ toḻutu....636

paḻuvamatiṉ mēya paricāṉiṉ ṉōṭu
eḻuvareṉa āṉō micaiyōy - taruviṉaiyāl
eṉṉuraiyuṅ kōṭi ikaiyē leṉamoḻintāṉ
poṉṉuraiyām mēṉip puyal....637

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.4. ilaṅkai kēḷvip paṭalamuṭaṉpiṟantā yeṉṉu muraikkuvakai poṅka
puṭaṉpiṟanta poṉṉiṟ poliyum - taṭaṅkatir
māmakuṭam tāṅki vayaṅkutaiya ṉucciyuṟu
māmalaiyi ṉiṉṟāṉ makiḻntu....638

āyiṭaiyi layya ṉarikkulattu vēntaṉainī
cēya mavulipuṉai cēyōṉai - ēyaneṭum
māṉamī tēṟṟi valampurimi ṉeṉṟuraittāṉ
āṉateṉac ceṉṟāṉ avaṉ....639

vāṉavarkaḷ vāḻtti malarcoriyac cantaṉavi
māṉamī tēṟṟi valampurintār - cēṉaiyoṭu
mākāḷa mēka malaivāṉai vālvalicāl
nākā tiparkaḷ nayantu....640

akkālai veyyavaṉum attamaṉa mākaneṭu
maikkār iruḷāy malintatē - kaikkālap
pōrāḻi koṇṭa puyalē parameṉṟār
kārāḻi neñciṟ kalantu....641

maiyaluṟu māntar maṭavā ruyircekuppāṉ
teyvak karuppuc cilaivēṭaṉ - paiyavē
ciṟṟuṭaivāḷ koṇṭa ceyalē tikaḻuṭumīṉ
peṟṟeḻunta vāṉap piṟai....642

muṟṟucūṟ koṇṭa mutupiṭiyiṉ māmayiliṟ
ceṟṟamaṟu maṉṉac ceḻumpeṭaiyiṟ - paṟṟuṭaiyār
antakaiya rāvi ayarvaṭaiya vantatuvē
mantamanta vāṭai maṇantu....643

āya poḻuti layarvuṭaiya vayyaṉaippoṉ
ēya katirō ṉiḷañciṟuvaṉ - nīyayartal
eṉṉē ceyaṉmuṭippa teṉṉē yeṉamoḻintāṉ
coṉṉērva vellāñ coli....644

aruṭpavaḷāy viṇṭa ṇiyalaṅkaṉ mōli
kurukkiḷarum vallarakkar kōviṉ - urukkiḷarum
vāḷvataṉa nōkki matiyō yirāvaṇaṉār
tōḷvalicol eṉṟāṉ tokuttu....645

vaḷḷalē veḷḷi varaiyeṭuttāṉ vāḷvalimai
teḷḷulakat tēvar teriyātār - vaḷḷuṟutōṭ
kumpakaṉṉa ṉeṉṟōr koṭuṅkāla ṉoppuṭaiyāṉ
umparaiyum veṉṟāṉ uruttu....646

mantiracit tāṉṟa valiyāṉ varicilaiyāṉ
intiracit eṉṟōr iruṅkūṟṟan - tantirattōṭu
ēṟṟāṉai intiraṉai ēṟṟutaḷai iṭṭaṉaṉkāṇ
māṟṟārkkē ṟaṉṉa valaṉ....647

aṉṉamāy vētam aṟaintāy atikāyaṉ
eṉṉumōr kūṟṟi ṉiyalpuṭaiyāṉ - muṉṉariya
māyaviṉai yillā valiyāṉ matukaivaḷat
tēyacurarc ceṟṟāṉ ivaṉ....648

pukaikkaṇṇaṉ kumpaṉ picācaṉ kuruti
nakaikkaṇṇaṉ vēḷvi nalivāṉ - pakaikkatirai
veṉṟāṉai yāti viḷiyā larattaraṟam
tiṉṟā raḷappilarkaḷ tēr....649

cītaraṉē māyaviṉai tērvāṉ tiṟalamaiccaṉ
mōtaraṉeṉ ṟuḷḷāṉ muṭivaṟivōṉ - tītavitta
mātavaraip pōta mayakku mayakkuṭaiyāṉ
kātal viṉaiyuṭaiyōṉ kāṇ....650

kuttiramum vañcak kuṇamum kuṭikoḷuvār
ettaṉaicēr kōṭi yeṉavuraikkēḷ - pittaṉoṭu
mattaṉivar paṇṭu maṟaliyaiyum veṉṟaṇintār
attaṉē vākai aṇi....651

mupparicai yāti mutunakariṟ kāvalpuri
apparicār āyiranūṟ āṟutacattu - oppuṭaṉvāḻ
kōṭiyeṉac colvār kuṟikkoṭi yeṉṟuraittāṉ
tōṭaviḻnta tārāṉ toḻutu....652

ittakaiyā reṇṇiṟantōr ivvaṉumaṉ kaiyiṟantōr
attaṉēyak kaṉaiyum āṅkaraittup - patti
ilaṅkaieri yūṭṭi yikaṉmuṭitta pāṉmai
valaṅkoḷtōḷ kāṇāy matittu....653

ēḻunāḷ vāṉat tiruntā ṉirāvaṇaṉum
vāḻiyāy piṉṉar vaḷanakara - mūḻmuṟaiyē
paṇṭaiya ṉāṟṟap parintāṉap pāṉmaivalaṅ
kaṇṭaṭaintēṉ eṉṟāṉ kaḷittu....654

mārutiyai nōkki variviṟ karuṇaineṭu
vāruti yeṉaṉpa valaṅkoṇṭē - kāraṉaiya
pāviyarai muṟṟum paṭuttaṉaiviṟ pāramoṭum
ēvaraiyāṉ velva tiṉi....655

ēḻulakun tanta iṟaivaṉ tiruppatattai
vāḻiyāy niṟkē vaḻaṅkiṉēṉ - tāḻvaṟavē
iṉṟupōl eṉṟum iruttinī eṉṟuraittāṉ
maṉṟalantārk kōcalaiyār maṉ....656

eṉṉaiyāṭ koṇṭa iṟaivaṉ tiruppukaḻē
paṉṉiṉār āḻip paṭaivīrar - muṉṉavaṉum
kārāḻi nīntik kaṭakkum paricevaṉeṉṟu
ārāytal uṟṟāṉ akam....657

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.5. varuṇaṉai vaḻi vēṇṭu paṭalammuṉṉūl muṟaiyē muṟaiyaṟintu mūvulakil
taṉṉēril lāta taṉipparamaṉ - poṉṉērum
pulliṟ ṟuyiṉṟāṉ puyalpōṟ puṉaliṟaiyām
nalvaruṇaṟ pōṟṟi nayantu....658

ēḻpoḻilum ēḻkaṭalum ēḻmukilum ēḻvaraiyum
ēḻulakum ēttiṭavē emperumāṉ -ṉēḻunāḷ
cālap paṭuttāṉ taṉiilaṅkai yeytamaṇi
mālap paṭaippāṉ vakuttu....659

ūḻik iṟuti yuṭaiyā ṉuvantuṟunāḷ
ēḻukkiṟuti yeṉa vaṟintāṉ - āḻik
kaṭaṟkiṟaiva ṉeytalviḻi kāṇāṉ kaṉaṉṟāṉ
aṭaṟcilaiyai nōkki avaṉ....660

epporuḷuñ cāṉṟa iyampiṉaru mētamoṭōr
meypporuḷai nāṭiṉ virumpārō - epparicē
āyiṉumeṉ pālamaiti ākkamuṟac ceyvaleṉṟāṉ
māyvilpukaḻk kōcalaiyār maṉ....661

ciṉattavariṉ mūṇṭa ceḻumpuruvaṅ kōṭṭik
kaṉaṟpori kaṇkālak karutip - puṉaṟparavai
ventu nīṟāka viṭuttāṉ caramāri
paintuḻāy ātip paraṉ....662

urumiṟ kaṉaliṉ oḷiyiṟ koṭiya
karuviṟ pakaḻik kaṇamāy - maruvattaṇ
kārkkaṭalun tīkkaṇamāyk kaṇṭaṉarak kaṟpakattār
mēkkuyarum vāṉōr viyantu....663

nañcañcār kaṇṭaṉ naḷircaṭaiyiṉ nallamutum
añcañcār mēlōṉ aṇikkaramāṅ - kañcañcār
kuṇṭikai yīṉiruṅ kotittatē kōmāṉkai
maṇṭiyatī maṇṭiyatī vāyntu....664

ceyya makarat timiṅkilamē yātiyavem
aiyaṉ pakaḻi yaṭukkuṟalāṉ - maiyaloṭu
māṇṭu porintu vakirntu poṭintaṉavē
mūṇṭakaṉa lōṭu muṭintu....665

māṟṟuvamai ceppuvateṉmātavattāl vāyntavoru
naṟṟavaṉṟaṉ cāpa naliveytap - puṟṟaravam
oppāṉ kulampō loruṅkariyāy ventatuvē
pappā ruvarip payam....666

vēynta carakkuḻuvāl ventavuvāc ceyanīr
vāyntamaṇi yāmai vaḷaicilaiyō - āyntuṟupoṉ
vaṅkattup pāti vayaṅkoḷinī ṟāyiṉaveṉṟu
aṅkuraittār tēvar amarntu....667

avvaḻiyi levvulakum añci yalaṅkoḷīi
evvitamō eṉṟuulaiyu mellaivāyk - kavvaik
kaṭalvaruṇaṉ māḻkik kaṭukiṉāṉ antō
uṭaleriyiṉ mūḻka oruṅku....668

valluyirppu vīṅka vaḻiyaṟiyāṉ vaṉpukaiyāṟ
collaṭuttu māṟat toḻukarattāṉ - allaluṟa
vēntā caraṇam vimalā caraṇameṉat
tāḻntāṉ varuṇaṉ taḷarntu....669

appuvāy viṇṇā yaṉalā yariyāki
epporuḷu māki iṇaiyillāy - muppuvaṉan
tīrppā yorumutaṉī ciṟṟaṭiya ṉēṉṟaṉaiyuṅ
kāppāy caraṇiṉ kaḻal....670

kāraṇa mākik karutariya māyaiyilāp
pūraṇamu mākip poruḷpalavāy - āraṇamum
ākamum māku makaṇṭa paramutāl
māmakañcey tāṇṭaruḷu vāy....671

eṉṟaṭiyil vīḻvāṉai emperumāṉ ṟaṉkaruṇai
oṉṟavetir nōkki uruttamaiyāl - niṉṟaṉainī
eṉṉō maṟanta teṉavāy putaittaḻutu
coṉṉāṉ varuṇaṉ toḻutu....672

pārilakka mākum paṭartiraivāy mīṉviḷatta
pōrvilakkap pōṉa poruṭaṉṉāṉ - nīrviḷaitta
niṉmuṟaimai tēṟēṉ neṭiyōṉ eṉamoḻintāṉ
poṉmalariṉ ṟārāṉap pōtu....673

añcalai eṉṟaiyaṉ ayilvāy mukappakaḻi
vañcamilā nalvaruṇaṉ vāymaiyāl - viñcumaṟu
kāntārat tīvu kalantō raṟaviṭuttāṉ
māntātā nalvaḻiyā māl....674

āyapoḻu tañci aṭipaṇintu niṟpavaṉai
nīyayara linta neṭumparavai - āyataṉmēl
cellumā ceyti tiṟalō yeṉamoḻintāṉ
mallaṉīrk kōcalaiyār maṉ. ...675

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.6. tiruvaṇaip paṭalamniṉṉuruvē yaṉṉa neṭuntiraiko ṇīkkaṭalvāy
eṉṉuruviṟ cētu viyaṟṟiyē - piṉṉaruṟuṅ
kāriyaṅkaṇ muṟṟukanī eṉṟāṉ kaṭaṟkiṟaivaṉ
vīraṉaiyē pōṟṟi viraintu....676

ceṅkamala nātaṉ ṟirukkumara ṉāntiṟalōṉ
tiṅkaṇmuka nōkkit tiraikkaṭaṉmēṟ - tuṅka
aṇaipuriyu mākaruti yāṟṟukanī yeṉṟāṉ
iṇaiyoruvar illā iṟai....677

īṟilā veṅka ḷiṟaiyōṉ tirumoḻiyai
ūṟilā veyyōṉ makaṉuvantu - vēṟilā
meynaḷaṉuk kōta viraintāṉ viyappuṟuntaṉ
kaivaḷaṉaik kāṭṭuvāṉ kaṇṭu....678

mārutiyai āti vayavāṉa rattalaivar
pēruṭaiya vāṉaraṅkaḷ pērntaṇukip - pāriṭanta
vōrēṉa meṉṉa uyarmāl varaiuruṭṭi
vērōṭuṅ koṇṭatuvē mēl....679

ōrmalaiyaik kālā luruṭṭi orumalaiyaip
pāramalaic ceṉṉi parippavē - ōrmalaiyai
vāliṭaiyi līrttiraṇṭu māmalaiyait tōḷkara
mēlirutti vanta viraintu....680

ettaṉaiyō kōṭiyarka ḷeṇṇariyar vāṉarattiṉ
uttamarkaḷ vīcu oḷiyōṅkal - kaittalaiyil
tāṅkiṉāṉ viñcait tarukkāṟ ṟaruvamarar
vīṅkiṉā ruḷḷam viyantu....681

tēṇāṟu pāyun tiruttaṭaṅkai yēntiṉarviṇ
āṉāta vīrar avaivīca - mīṉōṭu
mālaimē kañcitaṟi vārkaṭalvāyp pukkatuvē
cōlaicūḻ viṇṇan tuḷaintu....682

pūvuṅ kaṉiyum porutaruvum pōrariyuṅ
kavuṅ kariyum kaṭaluṟalāl - pāvuṅ
kuṟiñciyē yāyiṉatu kōvuṟamuṉ kūṟap
peruṅcamappāl vaṇṇam piṟaḻntu....683

nāṉāḷum ōmpi naṉipuratta naṇpaṉukkōr
mēṉāḷ vitiyālōr vemmaiyuṟat - tāṉāṭi
tāmum paritaleṉat tāmavarai yōṭukaṭal
ēmuṟuval ellām iyaintu....684

eḻuntuvakai poṅka iraittuvarum vīrar
viḻuntamaiya vīcuneṭu veṟpar - ceḻuntaraḷat
teṇṭirai māntun tiraṇmēka meṉṟiṭalām
maṇṭutalāl mēṉmēṉ vaḷarntu....685

mārutiyeṉ ṟēttum valattāṉ eṟintamalai
mēruviṉil vīḻnturuḷa vīḻtivalai - kāriṟ
piṟanta tuḷiyeṉṉap perumvā ṉulakam
ciṟantaṉavā leṅkum teḷittu....686

nīlaṉeṭuṅ kaiyāl nilampiḷantu vīciyamaik
kālavarai āḻi kaṭavutalāṉ - mūlamuṟum
pātalamvāḻ ventaṟukaṭ pāmpiṉ payaṅkūrntu
ātaravu peṟṟa taṟintu....687

ēttariya vāṉararaṅku iṭṭaneṭum paṉmaṇiyāl
vāyttaparuṅ kuṉṟam vaṉaintaṭukkic - cīrttataṉiḻp
pāvalariṟ cētu payattōṭi yaṟṟiṉaṉaṉ
nāvaliyai uṟṟāṉ naḷaṉ....688

aḷakkariya vāḻi yaḷakkariṭai yāyntu
paḷikkaṟaipō loṉṟu paṭutti - vaḷappaṭuttum
cētunalañ ceppat ticaimukaṟku mākumō
vētameṉun taṉmai virittu....689

kāṟṟiṇṭi vēṇṭuṅ kaṉaliṉṟik kaitavamāṅ
kūṟṟiṉṟip pōṟṟuṅ kuṇamiṉṟi - māṟṟariya
pāṉmaittāy niṉṟa paḵṟipō lāṉatē
māṉmaittāy niṉṟavaṇai māṇpu....690

ātiyā mōcaṉaiyō raiyiru patāntakaittāy
pātiya kalamaraip pattāki - nītineṟi
vāṉavaruṅ kaṇṭaritiv vāṟamaittaṟ keṉṉumaṇi
yāṉavaṇaip pēraṟaivār yār....691

ittaṉmai yāka iyaṟṟum aṇaiyaṟintāṉ
muttaṉ viyantu muḻunōkkāy - pattiyuṟa
iṅkiyaṟṟuñ cētuk iṇayeṭuttuc colvaṉō
paṅkayattāṉ eṉṟāṉ parintu....692

eṉṟicaittup pulli eḻiṉaḷaṟku nalvaruṇaṉ
aṉṟaḷitta mālai aḷittāṉāy - veṉṟiyuṟum
vīraroṭu ceṉṟāṉ viyaṉaraviṟ ceṉṟateṉap
pēraṇaimēl aiyaṉ peyarntu....693

māṭuruvac cempoṉ maṇiyār varanatiyaṅ
ūṭuruvac ceṉṟa uvamaiyeṉap - pāṭuruva
pāṉiṟantu veḷḷam parinteḻuntu ceṉṟaṉavāl
vāṉuraikkum pēraṇaimēl vantu....694

āya varōṭaiyaṉa rikkulattu vēntarakkar
nāyakaṉem mārutiyu naṇṇavē - tūyaneṭu
vārāḻi ceṉṟilaṅkai māṭuṟumōr veṟpaṭaintāṉ
nīrāḻi vaṇṇaṉ niṉaintu....695

āyiṭaiyi layyaṉ aruḷāl ayarviṉṟit
tūya neṭuñcēṉait tokaikkellām - ēyamaṇip
pāṭivī ṭāṟṟip parintāṉ paṉimalarōṉ
nāṭiyē pōṟṟum naḷaṉ....696

tattamakku vāytta taṭampatiyiṟ ṟāmaraikkaṇ
atta ṉaruṭāṅki aṭaitaralum - vitturumat
toṇkoṭiyai yuṇṇi uruyirppa ūḻmuṟaiyē
vaṇkatiruñ ceṉṟāṉ maṟaintu....697

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.7. ottuk kēḷvip paṭalampuṉṉaik kuṟumpūp puṉainta naṟuṅkantap
piṉṉaṟ tiraiyiṟ peyarntumaṇi - eṉṉattaṇ
cīkaraṅkaḷ vīciyeḻun teṉṟaluṭaṉ vantatucen
nākampōl anti naṭantu....698

cekkar viḻiyum tikaḻuruvām paṟkulamum
pukka putukkāṟ porumuyirppum - mikka
iruḷviṭamuṅ koṇṭāṅku eḻuntatuvē yanti
maruṭaraccen nākameṉa vāṉ....699

poṉamainta tiṇtōḷ puravalaṉtaṉ pēroḷivāy
maṉṉamainta veṉṟi varivileṉat - teṉṉamaintu
naṭpuṟuvār neñca nalaṉaṭait tōṉṟiyatu
peṭpuṟumav vāṉap piṟai....700

cēyiruntāṉ vaṇṇan tikaḻmātirunta viṭattu
āyiruntā luḷḷam aṟiyāṉō - vēyirunta
villāḷi allaluṟa veytē viṉāṉkaṇaikaḷ
allāṉaik koṇṭāṉ aṇaintu....701

avvēlai māyattu ariyurukkoṇṭu āṟṟaluṭaṉ
poyvēlai uṟṟāṉ puṟattēva - maivēlai
vaṇṇaṅkaḷ māṟṟi varuvārai maṉṉumati
aṇṇal aṟintāṉ akam....702

māyai aṭaṅkum valiyāṉai māṇaṟivāṟ
tūyamati koṇṭaṟiyum toṉmaiyariṉ - mēyavarai
uḷḷapaṭi kaṇṭāṅku uraittālum mēvaritāy
vaḷḷalpata muṟṟāṉ matittu....703

kurutinīr cōrak karamataṉāṟ kutti
kuraikaḻalār māṇaik koṭiyāl - variyaraviṟ
kaṭṭiṉār koṇṭu kariyōṉmuṉ kāṭṭiṉār
paṭṭikaḷīṅ keṉṉāp pakarntu....704

ēḻulakum tanta iṟaiyōṉ ivaraievaṉ
vāḻiyīr mēya ceyaleṉṉō - vūḻiṉamait
tañcameṉṟāṉ aṉṟē takaiyī reṉamoḻintāṉ
kañcamalark kaṇṇāṉ kacintu....705

āya poḻutil aṟivāḷaṉ vīṭaṇaṉum
tūyariva reṉṟu tuṇiyuṅkāl - māyaiuruk
koṇṭār arakkareṉak kōvēyām vāṉaraṅkaḷ
paṇṭēyum eṉṟār parintu....706

āḷuṭaiya ammāṉ aruṇmuṟuval pūttuvantu
nāḷuṟumōr viñcai naviluṅkāl - mīḷak
kuṇamvēṟu paṭṭuk kulamvēṟu paṭṭu
vaṇamvēṟu paṭṭār maruṇṭu....707

vātattiṟ cērntamaṇi vaṅkattāl vēṟupaṭum
nītatti ṉiṉṟa nilaiyārai - vētattiṉ
muṉṉiṉṟāṉ nōkki muṟaiyilīr numvarukai
eṉeṉṟāṉ añcē leṉa....708

vaḷḷalē yāṅkaḷ valiyarakkar maṉṉēvāl
uḷḷapaṭiyē uṇarum oṟṟareṉak - kaḷḷaviḻnta
taṇṭuḷava mālait taṭaṅkār mukilaṉaiyāṉ
viṇṭaṉaṉōr māṟṟam virittu....709

peṟṟuṭaiya nāḷum piṟavum orukaṇaiyāl
aṟṟuruḷac ceṉṉi aṉaittulakiṉ - cuṟṟamoṭum
pōkkumā ṟeṇṇip poruvēlai taṭṭaṉareṉṟu
ēṟkumā ṟōtir etirntu....710

ciṟaiyirunta tiṭṭait teriyāmai yāluṉ
uṟaviruntatu eṉṉa uraippīr - kaṟaiyirunta
uḷḷattīr eṉṉa uraiyāmuṉ uyntameṉa
meḷḷattāñ ceṉṟār viraintu....711

avvaḻiyil veyyōṉ arakkaroṭum ārāyntu
cevvaḻiyōr māṭam ciṟantaṇukit - tevvarceyum
āravāraṅ kaṇṭu ariyā taṉattiruntāṉ
kāravā nīrpōṟ kalantu....712

āyiṭaiyil añci ayarkiṉṟa uḷḷattār
cāyvil kuraṅkut talaivartam - vāymai
niṉaikkuṅkāl neṭṭuyirppu nīṅkātār uṉṉik
kaṉaikkuṅkāṟ paccirattaṅ kāṉṟu....713

vantārai nōkki valiyīriv vāritiyaip
pantāṉam ceyta paraparappum - tantārnta
māṉiṭarpā luḷḷa varamum piṟavumelām
tāṉuraittir eṉṟāṉ takaintu....714

veṟpeṭutta tiṇtōḷ vimalānal viñcaiyiṉāṟ
ciṟpauruk koṇṭu tiritantēm - aṟputamō
ālukat teṇāyntāl avvāṉarat teṇāytaralām
kālvaliya vālvaliya kāṇ....715

nāṭpaṭutta piṉṉar nayaṉam civantatupiṉ
kōṭpaṭumat teṇṇīrk kulakkōmāṉ - tāḷkamalam
vīḻntuiṟaiñcit taṉmēl viyaṉcētu ceykaveṉat
tāḻntaṉaak kōpat taḻal....716

ettakaiya veṟpeṉiṉum ēntiṉarkaḷ kārkkaṭalil
ettiṉarkaḷ cētuveṉa viḷḷavē - attakaiya
pērōtai vāṉam piḷakkumē eṉṟuraittār
kārōta maṉṉārkaḷ kaṇṭu....717

maṉṉilaṅkai vēlōy maṟuvilā umpiyarkkē
teṉṉilaṅkaic celvat tiṟaṉaḷittāṉ - aṉṉavaṉē
kāṭṭiṉāṉ emmaik kariyavaṉār taṇṇaruḷāl
mīṭṭaṉamyām eṉṟār virittu....718

iṉṉumōr māṟṟaṅkēḷ emperumāṉ niṉkiḷaiyum
maṉṉum varamutalām maṟṟevaiyum - ciṉṉamaṟap
pōkiṭuval eṉṟu pukaṉṟāṉap puṅkavarkōṉ
vākkiṉāl eṉṟār maruṇṭu....719

avvuraiyaik kēṭṭa aṭaṟcēṉai nātaṉiṉit
tevvaramar ceyvāṉ ceṟuttaṭaintār - avvamarai
iṉṉē taṭuttum eṉiṉām ivaṇakaṉṟāṉ
aṉṉārai ōṭṭāṉ aṟintu....720

eṇṇic ceyalkarumampiṉ vāṅkuvatu iḻukkeṉṟu
eṇṇiṟ ciṟantō riyampiyavā - ṟuṇṇiṟkum
ūkkamuṭaṉ niṟpatu uravōr kaṭaṉeṉṟāṉ
mākkaṭaṉēr cēṉaikkōr maṉ....721

veṟṟiyuṭaṟ kōḷarimuṉ vīramevaṉ yāṉaiyiṉam
uṟṟa ceyalaṉṟō uravōynam - paṟṟalarkaḷ
yāmetirva meṉṉi layarē leṉamoḻintāṉ
kōmutalvaṉ taṉmuṉ kuṟittu....722

ālamuṇṭāṉ oppa aḻaṉṟuraikkum avvuraiyāl
māliyavāṉ neñcam maṟukiyē - cālavitu
kaṟṟāy koluṇmai kaḻaṟakkēḷ eṉṟuuraittāṉ
naṟṟāypōl nāṭi nayantu....723

ēṭalarnta tārāy irāmapirāṉ eṉṟicaippoṉ
kōṭamainta ceṅkaik kuricileṉṟum - pīṭamainta
nalliḷaiyōṉ cēṭaṉeṉṟu nāṭṭiṉār nāṉilattē
colluṭaiyār āṉār tuṇintu....724

vālimakaṉ intiraṉām vāṉaramaṉ vāṉmaṇiyām
nīla ṉeruppā niṉaivariya - kālaṉeṉum
mārutiyum mēlai varaṉāku māṟutitta
mārutaṉām eṉpār matittu....725

maṟṟumuḷa vāṉararum vāṉavarē vantutitta
peṟṟiyeṉa aṟintu pēcuvār - cuṟṟamoṭu
palvaramu māṇṭu paṭumparicu pārttaṟiyāy
velvameṉum eṇṇam viṭu....726

ciṟaiyirunta celvi tirumātē eṉṉap
poṟaiyirunta mēlōr pukalvar - niṟaiyirunta
vīṭaṇaṉum mēṉāḷ viḷampiyatu muṇṭaṟintu
kōṭinī eṉṟāṉ kuṟittu....727

ātināḷ yāṉpaṭ ṭaṟintuḷēṉ ātaliṉiṉ
kātalāṟ coṉṉa karuttitueṉa - ōtutalum
eṉpō laṟivum viḻumiyatē eṉṟuraittāṉ
eṉcīrmai eṇṇāy eṉa....728

valvāyk kaṉaṟkaṇ varivēṅkai muṉmalainta
pulvāy pōlōṭum pulavarē - colvāynta
vāṉarar eṉṉiṉ valiyarkāṇ maṟṟuaṟiti
yāṉaayara luṇṭō ivarkku....729

cakkarattiṟ puḷḷiṟ taṭamārpiṟ ṟākkiyaveṉ
cekkarniṟat tampiṟ ceyaliḻantu - pukkaṭainta
centirumal aṉṟō tiṟaṉmāṉi ṭatturuvil
vantiṭumō colvāy matittu....730

āyu ḷatikat taṟiviḻantāy ātaliṉuṉ
pēyaṟivu cālappiḻai kaṇṭāy - vāymukiḻttu
tevvurainī pēcātu celkanī eṉṟuuraittāṉ
vevviṉaicā lavvarakkar vēntu....731

akkā lilaṅkiḻaiyāḷ āṇṭuṟain tāḷeṉṟuyaru
mikkār karattāl viḷamputalpōl - maikkōlak
kārāḻi mītiṟ kalantāṉ katirpputtēḷ
ōrāḻit tērmēl uyarntu....732

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.8. tāṉaikāṇ paṭalamvētāntattu umpar viḷaṅkiya vāṟeṉṉavē
nātāntap pēroḷiyām nāyakaṉum - cītārnta
poṉṉakatti ṉucci polintāṉ porupuṉalcūḻ
teṉṉilaṅkai kāṇpāṉ terintu....733

poṉṉulakiṉ maṟṟum puviyulakiṟ pōkiyarvāḻ
maṇṇulakil uṟṟa vaḷanakaram - teṉṉilaṅkai
yāḻi kaṭantueyti aṟiyā tiruttaliṉāl
vāḻumāl iṉṉum vaḷarntu....734

koṅkuṇṭa tārāy kulamaṇippoṟ cōtiyuṟac
caṅkuṇṭa ceṅkait taṭamulaiyār - taṅkeṇṭai
pōlviḻiyāl vāyiṟ pulanteriyār puṇpaṭavē
māluṟutal nōkkāy matittu....735

vāṉat tiyalpaṭiyāṉ vaṇcutaiyiṉ maṉṉutalāṉ
māṉap paramameṉa vāṉuṟalāṟ - ṟēṉiṟ
ciṟantārac celvat tikaḻmāṭa mōṅki
tiṟantatupā lōtakampōl niṉṟu....736

vācattiṉ veṇmaiyiṉāl vāṉatiyiṉ mēluṟalāl
mācaṟṟa taṇkiḷaiyiṉ maṉṉutalāl - tēciṟ
catirperukum vāṉiṟ ṟayaṅkalā laṉṉattu
etirporuvum tōkai iṉam....737

eṇṇil mavuli ilaṅkalāl imparoṭu
viṇṇakattu mēlum viḷaṅkalāṉ - maṇṇavarāl
nōkkaṟku arumaiyāl nōṉcikari evvulakum
kākkumutal nērākuṅ kāṇ....738

iṉṟiṉaiya ellām iḷaiyōṟ kiyampiyavaṇ
niṉṟa poḻutil neṟiyillāṉ - poṉtikaḻum
uttira kōpurat tiṉumpariṭai yuṟṟāṉav
vittakaraik kāṇpāṉ viḻaintu....739

paṉṉu maṇippai parappiyē mēruvarai
tuṉṉurakar vēntaṉeṉeṉat tōṉṟiṉāṉ - kaṉṉaṉmoḻip
poṟṟoṭiyai uṉṉip poliviḻanta poṟpuyaṅkaḷ
poṟṟaula kēṟap polintu....740

kampavaḷa māviṟ kalantu kaṉiyuṟumpoṟpu
ampavaḷa valli aṉaiyārkaḷ - taṇpavaḷap
poṟkavari vīcap poliveṇ kuṭainiḻaṟṟa
naṟkalaikāl oṇmatiyiṉ naṉku....741

kaipparicai vāṭkarattar kañcukattar vañcakattar
maipparicil oṉṟum vaṇamuṭaiyar - ceppariya
pallā yirappaṭaiyar pāṅkaruṟa ōṅkiṉāṉ
ellār kiripōl eḻuntu....742

māṇikkam paccai vayiram vaḷarpavaḷam
āṇippoṉ nīlam aviraṇiyāṟ - cēṇuṟṟa
oṉpāṉkōḷ ēkittu oruvaḻipaṭ ṭāleṉavē
aṉpāl avirttāṉ vaḷarntu....743

ācilā vāraṇattiṉ antattai yākamattiṉ
mācilā vāṉanta vāritiyait - tēculām
kāḷamē kampōl kavivāṉaik kaṇṭaṉaṉṟāṉ
kōḷarā eṉṉak kotittu....744

maṅkulpōl niṉṟa vaṭivuṭaiyāḷ maitilitaṉ
aṅkam puṇarntāṉ ivaṉeṉṉa - iṅkivaṉtaṉ
mēṉiyē kāṭṭiyatu vēṟuḷār tammaielām
nīṉaviltī eṉṟāṉ niṉaintu....745

maimalaipāṟ cemmalaipōl maṉṉuvāṉ maṉṉavaniṉ
temmuṉai vēlāṉai tiṟampiyē - vimmaluṟap
piṉṉavaḷ taṉmūkkum peruñceviyum koytoḻitta
maṉṉiḷaiyēṉ kaṇṭāy mati....746

āramainta vēlāy avaṉpaṇṭu vāliyoṭu
vīramainta aṇṭam veṭippavē - pōramaintu
muṟkiriyiṉ maṟcamara muṭṭiṉāṉ cūriyaṉcēy
cukkirivaṉ kaṇṭāy tuṇintu....747

tantaitaṉaik koṉṟu tarupaḻiyai eṇṇātu
vantaṉaicey taṅkaṇ maruvuvōṉ - mantaramā
mattāṟ kaṭalaik kalakkiṉāṉ maintaṉivaṉ
attā avaṉai aṟi....748

naṭantiri tarumaṉ nāyakaṉ tāṉvēlai
kaṭantavaṉum vāṉak katirait - toṭarntavaṉum
muppurattai muṉṉa murukkiṉaṉum mākumivaṉ
koṭpataṉai nīaṟiyāy kol....749

iṅkilaṉcē ṉaikkuatipa ṉīlaṉavaṉiṭapaṉ
ciṅkavēṟu eṉṉat tikaḻuvaṉō - naṅkaiyarkku
kāmavēḷ aṉṉāy kaṭaṟcētu kaṭṭiyavaṉ
nāmamuṟu pērāṉ naḷaṉ....750

āṟṟa luṭaiyā ṉavaṉkumutaṉ āṅkiruvart
tōṟṟam uṟuvōr curarkkellām - ēṟṟamikum
āyunūl āyntōr aruṅkumara rantakaṟku
māyvil valattār mati....751

niṉtōṟṟam āti neṭuntakaiyar tōṟṟutaṟku
muṉtōṟṟu āṇmai mutuvaliyāṉ - vaṉtōṟṟattu
tiṇkaimā eṉṉat tikaḻvāṉ ceyirppaṟucīr
eṇkaracaṉ kaṇṭāy ivaṉ....752

maṟṟaiyōr tammai varaṉmuṟaiyē kūṟutaṟku
muṟṟumō paṉṉāḷ moḻintiṭiṉum - koṟṟamikum
aṇṇālniṉ cīrttikku aḷavuṇṭō aṟṟeṉavē
eṇṇāynī eṉṟāṉ iruntu....753

eṉṟuraippa vēntaṉ iḷamuṟuval pūttariyiṉ
veṉṟitaṉaiyē viyantu uraittāy - kuṉṟiṭaivāḻ
māṉiṉaṅkaḷ vāluḷaivāy vāḷariyoṉ ṟāmeṉiṉum
tāṉetirtal uṇṭō takaintu....754

eṉṉuṅkāl aiyaṉ etirnōkki eṟkuriyōy
paṉṉuṅkāl umparp parappellām - tuṉṉiruḷiṟ
cūḻntunamar tōṟṟam terivāraic collukanī
āynteṉaluñ colvāṉ aṟintu....755

eṟumpīṟā yāṉaimutal eṇṇiṟanta yōṉi
uṟumpacuvil oṉṟēṉum uṉṉic - ciṟantakuṇattu
oṉṟiṉāṉ eṉṉa uraiyāt tacamukaṉak
kuṉṟupōl niṉṟāṉ kuṟittu....756

maṟṟoṉṟu pēcāmuṉ mācilā vāṉamaṇi
peṟṟa putalvaṉ peruñciṉattāṉ - puṟṟaravam
nōkkum ciṟaikkaruṭaṉ nōṉmaiciṟi tākumvakai
ūkkamuṟap pāyntāṉ uruttu....757

muṟpakaiyai uṉṉi mutalaruṭ pālituvāl
aṟpaṉai nāmkōṟaṟ kamaiyumeṉac - ciṟparaṉvāḻ
veṇkayilai viṇmēl vicainteḻuntu ceṉṟateṉa
vaṇkavimaṉ ceṉṟāṉav vāṉ....758

atticaiyē niṉṟa ayirā vatamaṉaiyāṉ
kuttiṉaṉkai koṇṭu kulaintarakkaṉ - pattoṭupattu
eṉṉuṅ karaṅkoṇṭu iṭiyēṟeṉap puṭaittāṉ
paṉṉakampōl aṅkārp parittu....759

neṭṭuṭal niṉṟu niṇaccōri pāytaraat
tuṭṭaṉaivaṇ kālāṟ tukaittiṭalum - muṭṭiyetir
tiṇkarattāṟ paṟṟit tirittāṉ tiṟaluṭaiyāṉ
veṇkaviyiṉ vēntai vekuṇṭu....760

veṟuttāṉait tīyiṉ viḻiyirattaṅ kālac
ceṟuttukirvāḷ teṟṟic ciṉantu - maṟittirukai
koṇṭamarar ārppak koṭiyōr alamaruva
maṇṭakaḻi iṭṭāṉ valittu....761

valittāṉai veyyōṉ maṇiyakaḻi niṉṟu
olittāṉai vēntai etiruṟṟuk - kalittārap
piṉṉakaḻi iṭṭāṉ peruṅkarattāṟ paṟṟiṉāṉ
aṉṉamarar māḻka ayarntu....762

āḻa maṟiyā akaḻiyiṭai vīḻvataṉmuṉ
cūḻkatirōṉ maintaṉ tuṇintuyarnta - pāḻic
ceḻuñcikari umparc ciṟantāṉ muṉaṇṭam
kiḻintiṭavē ārttāṉ kiḷarntu....763

muṭṭiṉarkaḷ kālāl muṟukkiṉarkaḷ muṉṉuraiyāl
kiṭṭiṉarkaḷ uḷḷam ceyirppuṟṟār - neṭṭuṭalil
ceñcōri āḻit tiraivaḷarac cēvakamum
eñcārkaḷ eṉṉō ivar....764

cutaittalaṅkaḷ viṇṭu tukaḷākak kāliṉ
utaittaṉarkaḷ vāṉavarum uṭkap - pataittuṭalam
viṭṭilarkaḷ muṭṭi vitampurintu vīramoṭu
kaṭṭiṉarkaḷ kaiyāṟ kalantu....765

maruṅkuṟaiyum vallarakkar māyvilār niṉṟār
arampaiyarum añci akaṉṟār - nirantaramum
vaṉpōr puriyum matukai yiṭavareṉa
coṉpōr purintār kotittu....766

ikkālai aiyaṉ iravicey iṉṉumivaṇ
pukkāṉiṉ ṟeṉṉap porumiṉāṉ - mikkāṉa
naṭpuk koruva nalamiḻantēṉ nalkuraviṉ
uṭpukkēṉ eṉṟāṉ uyirttu....767

palpaṭaiyum māyap payiṟciyumval lōṉaievaṉ
velkuvainī yantō viḷivuṟṟēṉ - kolvaṉeṉiṟ
peyvaḷaiyum intap perunilamum peṟṟālum
uyvaṉō iṉṉum uyirttu....768

eṉakkutavi yuṟṟārk kiṟutivarak kāṭṭi
maṉakkiṉiya mātōṭu maṉṉi - vaṉattiṉaiviṭṭu
eppārum eppārum iṉṉaracu ceykuvaṉē
appāeṉ aṉpē aṭaintu....769

niṟkoṉṟāṉ eṉṉil neṭuṅkiḷaiyai nīṟupaṭa
viṟkoṇṭu nūṟi viṟalōṉaip - piṟkoṉṟum
yātō payaṉuṉai viṭṭu aiyāiḻantēṉ
nītā ṉayarntateṉṉō nērntu....770

eṉṟu tuyarurumav ellaivāy avvikalōṉ
kuṉṟaṉaiya ceṉṉik kulamuṭiyār - poṉtikaḻum
māmaṇikaḷ vāṅki mayarntavaṉum veḷkiṭaveṅ
kōmakaṉai uṟṟāṉ kutittu....771

vāṉavarkaḷ vāḻtti malarpoḻiya vāṉaramāc
cēṉaiyiṉa mārppat tiṟalvallāṉ - māṉavaṉmuṉ
vāṅkumaṇi vaittu vaṇaṅkiṉāṉ mātavaṉum
ōṅkumuyir peṟṟāṉ uvantu....772

vaḻuvuṭaiyāṉ pōriṉ malinteḻuceñ cōri
kaḻuviṉaṉ kaṇṇīril irukaiyāl - taḻuvinaṉi
eṉṉiṉaintāy eṉceytāy eṉṟaṉaiviṭṭu epporuḷum
muṉṉiṉaintāl aṉṟō muṟai....773

vīrattiṉ pāṉmai vitimutalām viṇṇavarkku
nērōtta taṉṟu niṉaiyuṅkāl - cīriṟ
piṟantaṉainī eṉṉōniṉ peṟṟimaiyai muṟṟum
maṟantaṉaiyāl eṉṟāṉ vakuttu....774

ayyaṉē nāyēṉ aṭimait tiṟamaḻakē
maiyuṟukāṉ aṉpiṉ valiyuṭaiyār - ceytaṉavum
nāṭṭiṟ kukapperumāṉ nāṭṭiyatum nāṭṭakilēṉ
mīṭṭiṉieṉ vīra viṉai....775

veṉṟilēṉ eṉṉā virainteyti veyyavaṉaik
koṉṟilēṉ tūtaṉ kuṟittavaṟṟil - oṉṟilēṉ
kāṟkatiyil vallavaṉē kāṇeṉṟāṉ kaṇkaluḻntu
pāṟkaraṉmuṉ īṉṟōṉ paṇintu....776

kāyat tarakkaṉ katirmuṭiyār paiṅkaṉakan
tōyak katirmaṇiyaic coṉmēlait - tīyotta
ceṅkēḻt ticaikkavi maṉṟēvari ṉampōṟṟa
aṅkāyntu koṇṭāṉ aṟintu....777

vāṉaramaṉ āṟṟum valiniṉaintu nāṇamuṟat
tāṉitaiyat taippa taṉiyiravil - māṉaṉaiyār
kaiviḷakka mēntak kaṭiyōṉ maṉaipukuntāṉ
poyviḷakka vantāṉ viraintu....778

veṅkari muṉuṇṭa viḷaṅkaṉiyi ṉuḷḷuṭaintu
poṅkamaḷi mītu porumiyē - taṅki
maṇiyiḻanta puṟṟaraviṉ vaikiṉāṉ vākai
aṇiyiḻanta pōṟṟōḷ avaṉ....779

āya poḻutil aṭaiyār ceyalaṟintu
māyai valattāṉ varuṅkālai - ēytaranī
uṟṟavā rellām uraittiṭuka eṉṟuraittāṉ
koṟṟampōy niṉṟāṉ kotittu....780

paṇṭilaṅkai uṟṟōṉ patiṉēḻu veḷḷamuṭaṉ
aṇṭamaḷanta vaṉiṉaṅ kuṟṟāṉ - maṇṭum
vayanāṭip pūḷai malarnāṭi vāynta
ceyanāṭi mēlait ticai....781

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.9. aṇivakuppup paṭalamkālaṉ aṉaiya kaṭaṟcēṉai attokaiyiṉ
nīlaṉ kiḻakkut ticainiṉṟāṉ - vālimakaṉ
aṅkataṉun teṉticaivāy attakaiya cēṉaiyoṭu
taṅkiṉāṉ vākai tarittu....782

veṅkiraṇa mālai puṉaiveyyōṉ tarukumaraṉ
aṅkaṇaruṭ koṇṭal aṭipiṟiyāṉ - caṅkamuṟap
pattēḻu veḷḷam parintārva mōṭamaiya
uttiravāy niṉṟāṉ uṟuttu....783

maṟṟiraṇṭu veḷḷa valimukaṅkaḷ mālvaraivāy
uṟṟakaṉi kāykoṇṭu uṟukeṉṉa - veṟṟipeṟa
ēviṉāṉ vāyiltoṟum empirāṉ umpiyarai
mēviyaṟi keṉṟāṉ viraintu....784

pōrttūṭu pukkār poruḷī teṉavuraittuc
carttūlaṉ collat takaiyillāṉ - māttiraiyiṉ
maṉṉamaiccar tammai varukaveṉa vantiṟaiñci
eṉṉaḻaitta teṉṟār iruntu....785

iruntārai nōkki eṉakkuri yīrēmam
poruntārai cūḻap puṭaicūḻ - tiruntārai
evvaṇṇam vēṟal iṉiyiyaṟṟal yāticaimiṉ
uyvaṇṇam eṉṟāṉ uḷaintu....786

vēṟpaṭaivāḷ āti viṟaṟpaṭaikaṇ mikkōmai
kāṟpaṭaiyāl vellak karutuvōr - tīrkkamilā
māṉiṭarē nīyu mayarntaṉaiyō eṉṟuraittār
ēṉa viṉaiyamaiccar ēṉṟu....787

aṉaṟkirai yūrai aḻittāṉuk kaiya
kaṉaṟpaṭaika ḷuṇṭē karutiṉ - maṉakkativāy
cukkirivaṟ kuṇṭō cuṭarvāḷum vēlumiṉip
pukkuṇarka eṉṟāṉap pōtu....788

eṉṟuraippa māli eripōl viḻitturuttu
naṉṟuraittāy allai nayaṉaṟiyāy - poṉṉuṟumūppu
ākiṉaiyeṉ veṟṟikku aṭātaṉavō vāynturaittāy
nīkoṭiyāy eṉṟāṉ neṟittu....789

tāṉait talaivaṉ taruvēn taṭupakaiyōṉ
māṉat talaiyāṉ makōtaraṉār - pāṉak
kaḷivataṉa nōkkik kaḻaṟiṉāṉ kāma
aḷimuralun tārāṉ aṟintu....790

vaṉkīḻt ticaivāy vaḷarmēṟ ticaiyiṉvāy
teṉmēṟ ticaivāyt tiṟanterintu - vaṉpāṟṟum
veḷḷamiru nūṟu viravuṟanīr veytuṟumiṉ
piḷḷaimaieṇ ṇātīr peyarntu....791

uttaravā yāṉiṉṟu uṭaṟṟuvalnīr ceṉmiṉeṉa
attakaiyārk kāṇai aḷittiruppa - muttaṉaruḷ
āḻvār aruñcamaraṅ kāṇpār aṭaintaṉaṉāṟ
kīḻvāyav veyyōṉ kiḷarntu....792

meyyuraimuṉ poyyuraipōl vīyntaviruṭ kaṅkulvāy
ayyaṉeṉu eṅkaḷ apirāmaṉ - veyyavaṉtaṉ
cēyiṉoṭun tampiyoṭun tiṇkaic cilaiyiṉoṭum
āyiṉaṉvem pōrkkaḷattiṉ āṅku....793

marumalattār vīṭaṇaṉai māyavaṉum nōkki
porumaṉattāy tūtoṉṟu pōkki - karumaṉattāṉ
uḷḷak karuttōrntu uṭaṟṟutalē pēraṟattiṉ
vaḷḷalaṟa meṉṟāṉ matittu....794

naṉṟitē eṉṉa nayanturaittāṉ vīṭaṇaṉum
vaṉtiṟalcēr vāṉarattiṉ maṉṉavaṉum - iṉṟituvē
maṉṉark kuritteṉṟāṉ valiḷaiyōṉ maṇṭamarē
uṉṉiṟ karutteṉṟāṉ ōrntu....795

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.10. aṅkataṉ tūtup paṭalammātavarai vēta maṟaiyōrai vāṉavarai
ēta miyaṟṟi iṭarviḷattāṉ - pātakamuñ
ceyyā taṉavuḷḷō tēruṅkāl āṅkavaṉukku
aiyā aruḷalaḻaku aṉṟu....796

aṉṟiyumnam āruyirpōl vantāṟku ulakaṟiya
eṉṟum ilaṅkaiuṉak keṉṟuraittāy - iṉṟitunī
kūṟiṉāl eṉṉāṅ kuṟikkōṭi eṉṟuraittāṉ
māṟilā maṉṉar makaṉ....797

tampimoḻi kēṭṭut taṉippuṉ muṟuvaluṭaṉ
empi ayarēṉ muṭivituvē - ampuviyil
nallār puriyiyaṟkai nāntuṟanta ṉītiyatō
collāynī eṉṟāṉ tokuttu....798

añcaṉaicēy celliṉ avaṉaṉṟi āṟṟaluḷār
iñcilareṉ ṟeṇṇa iyalumāl - veñcamarkku
vallāṉav vāli makaṉē amaiyumeṉa
nallāṉ aḻaittāṉ nayantu....799

vantaṭiyil vīḻntōṉ vataṉa malarnōkki
entakaiyōr oṉṉār iṭaimēvip - paintoṭiyai
viṭṭakalti aṉṟēl viḷaicamaram ceykaeṉak
kaṭṭuraittu mīḷkeṉṟāṉ kaṇṭu....800

aṟṟaṭiya ṉāka aṉumaṉika rāyiṉareṉṟu
uṟṟa uvakaiuḷat tōṅkavē - veṟṟi
eyilkaṭantu kaṇṭāṉ irupatutōḷ koṇṭa
puyalkaṭantu kuṉṟiṭaiyē pōntu....801

ittakaya pūtat tiṟaiyai ikalkaṭappōr
attakaiyār mūvaruntāṉ āvarō - cittam
valintivaṉaip paṟṟi maṇikavarnta entai
melintavaṉnaṉ ṟeṉṟāṉ viyantu....802

viyantavaṉmāṭṭu eyti viṟalōṉum niṟka
puyampoliyum nākameṉap poṅki - iyaintirunta
vallarakkar kōmāṉ valimukanī yāraiyivaṇ
pullutaleṉ eṉṟāṉap pōtu....803

aruṇātaṉ vētat amarnātaṉ ātip
poruṇātaṉ ēvap pukuvēṉ - veruḷātai
mantiramum vāḻvum matiyum uṉakkaruḷvāṉ
vantaṉaṉyā ṉeṉṟāṉ vakuttu....804

ākkamuṭaiyāy araṉ ayaṉmāl eṉpatiṉṟip
pūkkavarum puṉkuraṅkāṟ pōrkaṭappāṉ - nīkkariya
āḻinīr tāva aṇaikōlum āṅkavaṉō
ūḻiyāy eṉpāy uvantu....805

maṟṟitutā ṉiṟka varuntū tuvavuṉaimuṉ
peṟṟavaryār eṉṉap peruntakaiyōṉ - koṟṟat
tayamukaṉai vālāṟ cimiḻttiyicai peṟṟa
vayamukaṉkāṇ eṉṟāṉ vayirttu....806

untai eṉakkē uyirttuṇai vaṉuṇyuḷa
muntai vitiyiṉ muyaṟciyiṉāl - vantaṉainī
eṟkiṉiya mainta iṉinī ivaṇirutti
kaṟpuyakāṇ eṉṟāṉ kaṉintu....807

vañca milāvuyir māḷavē vaṉcarattāl
tuñcavaṭu vāṉait tuṇaikoṇṭāy - neñcaṟiya
vāṉaṟiya maṇṇikaḻa vāḻtaliṉum naṉṟaṉṟō
ūṉuyirait tāṉviṭutal ōrntu....808

eṉṉaracum vāḻvum iṉiyuṉakkē īyntiṭuvēṉ
maṉṉaraciṉ vaiki makiḻtiyeṉat - taṉṉaracu
piṉṉaracuk kīynta periyōṉ nakaittitaṉaip
paṉṉiṉaṉak koṟṟavaṉaip pārttu....809

yāmaḷitta celva meṉakkaḷippā ṉāyiṉainīr
tāmaḷippāṉ uṟṟa tarameṉṉō - cēmamuṟa
nāyaḷikkap peṟṟiṭumō nallaracu ciṅkamevaṉ
vāyaḷittāy vīṇuraiyēṉ vampu....810

vāṇōkki maṟṟa valinōkki maṟṟirupāṉ
tōṇōkkic cevvāy tuṭippavē - kōṇōkkum
puṉṉuraṅkē vanta poruḷeṉ uraittiyeṉṟāṉ
poṉpiṟaṅku pūṇāṉ pukaintu....811

niṉmēl tayaikūr nimalaṉ niṉaietirntu
poṉmēl tikaḻum puṉitaiyiṉai - naṉmāṟṟan
tantu viṭuttiṭuka aṉṟēṟ camarkkeḻukeṉṟu
intavurai tantāṉ iruntu....812

mātā makimai vataittanāḷ māmaṉuyirkku
ātāram nīṅka akaṟṟunāḷ - cūtār
kaṉittaṉamum mūkkuṅ kaṭintanāḷ vārāṉ
iṉipporutal uṇṭō etirntu....813

karaṉpaṭṭu mārutiyāṟ kāvuṅ kaṭiyum
uraṉpaṭṭum māyañcēr uṅkaḷ - varaṉpaṭṭum
akkaṉ kuḻampāy araipaṭṭum vantaṭaiyāṉ
pukketirtal uṇṭō pora....814

cimpuḷē ṟaṉṉāṉit teṉṉilaṅkaic celvamelām
umpi peṟavē utavunāḷ - kampulavu
āḻi yaṭaikkunā ḷāyntuaṭupō rāṟṟaluṟā
ēḻai varumō iṉi....815

muṉṉiṉṟār kāṇa muṭimaṇiyai muṉṉiḻantu
veṉṉiṉṟār kāṇa virutiḻantu - poṉṉiṉṟa
ūrpukuvāṉ veṟṟi uṭaiyōṉpōl ūkkamoṭum
pōrpukuvāṉ uṇṭō pora....816

eṉṟiyampi vāveṉ ṟeṉaiyēvi ṉāṉamalaṉ
oṉṟuṟuti colvaṉ uṉakkiṉiyāṉ - maṉṟal
malarāḷai viṭṭu vaṇaṅkuka nīyaṉṟēṟ
pularāti pōriṟ puka....817

aimpoṟiyum aṉpāy aṭakki aṟivōṭum
tuṉpuḻantu peṟṟut tolaiyāta - vaṉpamainta
palvaramuṅ kāṟṟilavam pañcākum pāviyiṉi
velvataritu eṉṟāṉ virittu....818

uṟṟavurai kēḷā uyiruṇpāṉ pōlamuṉintu
iṟṟavaṉaip paṟṟum eṉavōṭip - paṟṟiṉaraic
ceṉṉi uruḷa ticaitōṟum vīciyeḻā
muṉṉiṉāṉ ayyaṉ muṉam....819

vantiṟaiñci niṉṟa valiyāṉai vaḷḷalavaṉ
cintaiyevaṉ eṉṉat tiṟamuṭaiyāṉ - entaiyavaṉ
taṉmuṭikaḷ niṉkaic carattukkē tantaḷikkum
vaṉmaṉattāṉ eṉṟāṉ vakuttu....820

mṟṟiṉiyeṉ ūrai vaḷaittuṭaṟṟal ākumiṉi
veṟṟiyē eṉṟu viḷamputalum - cuṟṟit
teḷittārkaḷ tīppōṟ ceyirttārkaḷ tākkik
kaḷittārkaḷ maṟkaṭaṅkaḷ kaṇṭu....821

kallārnta vāraiyiṭaik kaṭṭuṅ koṭiyiṉaṅkaḷ
ellām paṟittaṅ keṟintatāl - pollāta
vañca ṉirāvaṇaṉār vaṇpukaḻai muṟṟumarin
teñcaluṟac ceyvāri ṉēṉṟu....822

vāyūṭu ceṉṟu maraivaḷaiyaṅ kaikkoṭakal
vāyūṭu niṉṟu makiḻntavāl - tīyāṭu
kāroṭunēr vāṉiṉ katirmāp perumpukaḻai
vēroṭukoḷ vāriṉ viḻaintu....823

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.11. mutaṟpōrp paṭalamārvaṇ koṭika ḷarikkulaṅka ārttaḷippak
kārvaṇ koṭiyuṟaiyuṅ kāṭcitāṉ - īramilāṉ
veḷḷaip pukaḻuruvam vēṟupaṭak kārmaruvi
meḷḷak kaṟuttaṉavām viṇṭu....824

naṇṇariya vīrar naralai oliañcat
tuṇṇeṉ muḻakkiṉoṭu cuṟṟiṉār - naṇṇalaruṅ
koyyō veṉaviraittuk kokkarittu vantetirntār
maiyō veṉavē vaḷaintu....825

kalleṭuttu vīrak kaḻaleṭuttuk kāriṭiyiṟ
colleṭuttu vākait toḻileṭuttu - maleṭutta
vāleṭuttu vaṇṇa marameṭuttu vantaṉavak
kāleṭutta vēkak kavi....826

maḻukkoṇṭum vaṉṟō maraṅkoṇṭum vākai
eḻukkoṇṭu miṉṉi iṭittuk - kuḻukkoṇṭa
kārmēkam oppak kalantār kataḻerikkaṇ
tārvēl arakkar takaintu....827

tāḷāṉ malaiyāṟ taruvāṟ takaitarupal
vāḷāl nakattāl marippuṇṭu . nāḷāka
uṟṟārum vaṉmai uraippārum vālvalimai
kaṟṟārum uṟṟār kaḷaṉ....828

cūlattāl vēlāl cuṭarmaḻuvāl tōmarattāl
pālattāl vāḷāl pataittāvi - mūlattiṇ
vāliḻantu mārpiḻantu vaṉpiḻantu tuṉpuḻaṉṟu
kāliḻanta vēkak kavi....829

meyyaṭuttōr vīca viṟalaṭutta viṇvaraikaḷ
poyyaṭuttōr taṅkaḷ puṟaṉaṭuttuk - kaiyoṭittu
villoṭittu vāḷoṭittu vēloṭittu meyyeṉumak
kalloṭittuc ceṉṟaṉavē kāṇ....830

vañcamum poyyu maṟamu muṭaiyārneñcu
añcaliṉṟi yēvum ayiṟpaṭaikaḷ - tuñcalilār
vāltuḷaittu mārtuḷaittu vāytuḷaittu vaṉvayirak
kāltuḷaittuc ceṉṟatuvē kāyntu....831

eṅkum kurutiniṇa meṅkum piṇamalaikaḷ
eṅkum paṟavai iṉattokuti - eṅkuṅ
kavantapanta māṭuṅ kaḻutu naṭamāṭum
avantalaiya moyyamarkkaṇ āṅku....832

ittalaiyil veyyōṉmuṉ ēviyacē ṉaippuṇari
uttaravāy mēvi uṭaṟṟavē - mattamuṟu
kaikkariyiṉ āṅku kalantāṉ tarukkaiyiṉāṟ
cukkirivaṉ eṉṉum turai....833

meymuṟintu vīrar miṭaṟoṭintu vēlpiṭitta
kaimuṟintu mēvuṅ kariyiḻantu - neyvaṭinta
vāṇmuṟintu koṇṭa vayamuṟinta vāṉkavimaṉ
tōṇmalarnta taṇṭāṟ tukaintu....834

nāṟpaṭaiyu māya navilūḻik kāṟṟeṉavē
ārpparaiyun teril aṇukiṉāṉ - kārpparuvak
kāḷamē kampōṟ corintāṉ kavikkulaṅkaḷ
māḷamā vāḷi maḻai....835

taṇpaṭaikaṇ māḷat tariyāṉac cātakaṉait
teṉpulattil ēṟṟal tiṟameṉṉāp - paimpoṉeṭun
tērmēṟ kutittāṉ cilaimuṟittut tēyttuṭalaip
pārmēṟ kutittāṉ paṭarntu....836

viṭṭikaḻum veyyōṉ makaṉāl viḷaṅkumvacra
muṭṭi ulainta muṟainōkkik - keṭṭaṉarkaḷ
veṉṉōkki ārttār viṟaṉāka vīrarelām
maṉṉōkki āṇmai matittu....837.

kārkiḷarnta cēṉaik kaṭalkīḻt ticaimaruvip
pōrkiḷarnta peṟṟi puṟanōkkic - cūrkiḷarnta
maṉṉāka vīrar varaimaraṅkoṇ ṭēṟṟaṉarkaḷ
tiṉṉāka meṉṉac ceyirttu....838

vēluṅ kaṇaiyum viṭamum kalantavayiṟ
kōlum piṟavu koṭunāṭik - kālaṉeṉa
viṭṭēva māḻki viṟaṉāka vīrarkaṇam
viṭṭēva rāṉār viraintu....839

kavimālai cintik kaḷappaṭutal nōkkip
puvimālai koṇṭa pukaḻōṉ - cevimālai
vāṉtarukkoṇṭu āṭṭiṉattil valliyampuk kāleṉavē
tāṉpaṭuttāṉ ēṟṟār tamai....840

kompiḻantu yāṉaik kulamaḻiyak koṇṭavillōṭu
ampiḻantu vīrar aḻintēkat - tuṉpuḻaṉṟu
vāliḻantu vāci maṭiyat tiritantāṉ
nīlaṉeṉum pēruṭaiyāṉ nērntu....841

erimukattāṉ īṉṟa iḷaṅkāḷai ampoṟ
tarumukattāl cāṭat tariyār - porumukattu
nillāmai kaṇṭu neṭuṅkār mukamvaḷaittu
vallāṉil vantāṉ vayirttu....842

puṟṟaravu meṉṉap puḻuṅkiṉāṉ pōrkkaviyai
muṟṟum paṭuppa muyalvāṉmēṟ - koṟṟamoṭu
kuṉṟoṉṟu tāṅkik koṭiyōṉ mēlēviṉāṉ
veṉṟoṉṟu tārāṉ vekuṇṭu....843

ammalaiyum ālampōl āṅkaṇuka avvarakkaṉ
temmalaiyum villuñ ceḻumpariyum - pommaluṟu
pāruṅ koṭiyum paṭartērum pāraḻiyap
pōkiṉāṉ āvi purantu....844

eṅkakalva teṉṉa iṭumpaṉi maippoḻutil
aṅkavaṉaip paṟṟi aṇivayirat - taṉkaraṉāṟ
tākkiṉāṉ mūḷai tacaikuruti oṉṟākap
pōkkiṉāṉ āvi pukaintu....845

vempāṉu vaṉṉa viṟaliṭumpaṉ vaṉkarattāṟ
kumpāṉu cāyak koṭittērāṉ - amparaṉum
villāṉu mēka maṉaiyāṉ viraintariyaik
kollātu koṉṟāṉ kotittu....846

kūṟṟavaṉō eṉṉak koṭuṅkār mukamataṉāl
ēṟṟaṭuvāṉ taṉṉai etirvīraṉ - pāṟṟarumōr
kuṉṟāl arakkar kuḻāmoruṅku nuṇkotukiṉ
oṉṟāy araittāṉ uruttu....847

akkuṉṟam nīṟāy aṟuttāṉ ayiṟkaṇaiyāl
maikkuṉṟa maṉṉa valiyarakkaṉ - ekkuṉṟum
ākā tivaṉvayiṉeṉṟu āṅkōr marāmaraṅkoṇṭu
ēkāmuṉ niṉṟāṉ etirntu....848

etirntavaṉaic cāṭa iratamoṭu villum
utirntaḻiyak kāṟkatiyum uṭkap - pitirntamaṉak
kāṭakaṉun taṇṭoṭumak kāṟkatiyē kāṭṭiṉaṉav
vātaṉiyāl naṉṟi maṟantu....849
veṉkāṭṭum vīraṉaiyav veyyōṉ makaṉaṉaiyāṉ
muṉkāṭṭi uṟṟu mutirvaliyāl - vaṉkāṭṭu
taṇṭamoṭu paṟṟit tariyalarkaḷ añcaluṟa
viṇtoṭara viṭṭāṉ vekuṇṭu....850

viṇtoṭarnta veyyōṉ viḻiyirattaṅ kāṉṟiṭavē
maṇtoṭarntu vāyu makaṉmakaṉmēṟ - taṇṭukoṭu
viṇṭataṇṭa meṉṉa virainturuntu mōtaluṅ
kaṇṭavaṇṭar koṇṭār kaḷippu....851

kaḷippuṟumaṉ ṉērār karuttum atukaṇṭu
tuḷakkamuṟum taṉkiḷaiyiṉ cōrvum - iḷakkamaṟak
kaṇṭavaṉai eṟṟak karattāṟ karumaiyaṟap
puṇtiṟanta cōrip puyal....852

maṟṟumetir kūcāṉ vayirat taṭakkaiyiṉāṟ
poṟṟaṭantōḷ nīlaṉ poruppaṉaiya - maṟṟaṭamārpu
eṟṟiṉāṉ maṟṟaṅ ikalpurinta peṟṟiyiṉaik
kaṟṟuraippār yārē kaṇittu....853

avvēlai nīlaṉ arakkaṉ aṭaṟpuyattum
vevvāḷ urattum viḷitteṟṟa - maivārnta
kuṉṟeṉavē vīḻntāṉ lurutip puṉaloḻuka
iṉṟiṟuti eṉṉā icaintu....854

arakattaṉ āṇmai aṭaṅkiyē āṅkup
pirakattaṉ māyap piṟaṅkum - varakattar
ōṭiṉār ūrvāy uvantār arikkulaṅkaḷ
āṭiṉār tēvar amaintu....855

teṟkut ticaivāyc ceṟintōr aṟamāṇṭār
coṟkat tiṉuñ cupāricaṉum - maṟkaik
kariyaṉaiyāṉ vālitaru kāṉmuḷaiyāl maṉṉō
eriyiṭaivāyp paṭṭār eṉa....856

vaṉmukañcēr nūṟiraṇṭu vāyntaperu veḷḷamoṭu
tuṉmukaṉum āvi tolaivuṟṟāṉ - kaṉmukañcēr
nālvāy eṉavē naviṉmāruti karaṉāl
mēlvāyt ticaiyiṉ veruṇṭu....857

appoḻutu tūtar aṭaintār arakkaṉaṭi
ceppiṉarkaḷ cēṉait tiṟamellām - muṟpakalē
māyntapira kattaṉmutaṉ māvīra rumvalipōy
vīyntaṉarkaḷ eṉṉā viḻuntu....858

kēṭṭaḻaṉṟu naṉṟiṉiyeṉ vīrak kiḷarcciyeṉa
nāṭṭañ civantu nakaipiṟaṅka - mōṭṭamainta
eñcēṉai celka eḻukatēr eṉṟicaittāṉ
mañcē aṉaiyāṉ vayirttu....859

maivaṇṇa vēḻa maḻaivaṇṇa vāḷvīrar
aivaṇṇap pāymā aṇiyiratam - moyvaṇṇa
āḻiyām eṉṉa aṭaitaralāl āṅkiruṇṭa
pūḻiyāl eṅkum putaintu....860

viṇṇiṭattum pūvāḻ vitiyiṭattum vevvurakar
kaṇṇiṭattuñ celluṅ katiyuṭaiyatu - eṇṇariya
āyiramāp pūṇṭa aṭaṟṟēril ēṟiṉāṉ
pāyiranūl vallāṉ parintu....861

mūlat tēvaṉṟi muṭiyātu muntuṟutaṉ
kālattē aṉṟik kaḻiyāta - kōlattār
meykkavaca millā viṉaiyaṟintu vīramuṟu
akkavacam pūṇṭāṉ aṟintu....862

viṇṇavarai uḷḷam veruppurintu melliyarām
maṇṇavarai veṉṟu valaṉamaintatu - eṇṇariya
villeṭuttum vīraviṉai yaṭuttum mēviṉāṉ
cellaṭutta collāṉ teḷintu....863

vāṉaccaṅ kappulavar vāḷviḻiyār uṇṇaṭuṅka
māṉaccaṅ kattoliyum maṉṉavē - ēṉaik
kaṭaṉmuracu ārppak kavikainiḻal ōṅka
viṭameṉavē vantāṉ viraintu....864

palkōṭi pūtam paṭaitāṅkip piṉtoṭara
palkōṭi veṟṟip paṭaicūḻap - palkōṭi
cēmattē eytac cilaitāṅkic ceṉṟaṉaṉap
pāmattōḷ vīraṉ paṭarntu....865

vāṉañca eṇṇum maṉamañca vāyuṭaiyār
tāṉañca nañciṉ takaiyāṉum - mīṉañcu
kaṇṇāṭaṉ pāṟperuku kātaloṭu kālaṉeṉa
eṇṇārmuṉ vantāṉ etirntu...866

māṉavacciṅ kāra malainikartēr mēlvayaṅkun
tāṉavacciṅ kēṟu taṉaikkaṇṭē - vāṉavarkkam
allaluṟa veyyōṉ aṇaintāṉeṉ ṟaṇṇalukkuc
colliṉār tūtar toḻutu....867

vaṟkalaiyil āṭai maruṅkaṇintu vaṇṇamaṇik
kaṟkaviṉum vīrak kaḻalaṇintu - puṟkuruva
mācuṇamvaṇ kaṟpakattiṉ maṉṉiyavāṟu oṇkaraṇil
ācaṟumeṉ kōtai aṇintu....868

maṟantu puṟampiṟiyā maṅkaiyār mārpan
tuṟantum tuṟavāta tuṉṉāṉ - ciṟantavali
ākkiṉāṉ koṇṭatu aṟitumō akkavacam
vīkkiṉāṉ cevvē virittu...869

muṉṟāṉ iṟutta muṉiyiraṇṭum moykaṇaipōl
oṉṟākum eṉṟum orumuṉiyai - vaṉṟāḷil
ēṟṟiṉāṉ nāṇi etirntāṉat tūcimuṉai
kūṟṟiṉvāy ārppak kuṟittu....870

kūṟṟattōṭu ēṟṟak koṭuṅkār mukamvaḷaittaṅku
ēṟṟakkāl eṉṟāṉ iyaṟṟumē - māṟṟattiṉ
muṉṉē viḻuntu muṭintaṉavāl vāṉaraṅkaḷ
koṉṉēmey āvi kulaintu....871

kāṟṟum viṭamuṅ kaṉaluṅ kaṭumaḻaiyuṅ
kūṟṟuṅ kalantu koṭuñcamaram - āṟṟutalpōl
ēṟṟāṉai ēṟṟāṉ iṭiyaṉṉa colloṭutēṉ
ūṟṟūṟun tārāṉ uruttu....872

antarappoṟ ṟērāṉ aṭaṟkumaraṉ vīciyatiṇ
cuntarappoṟ kuṟṟaṅ kaṭuṅkaṇaiyāl - antarattil
nīṟupaṭa eytāṉ niṉaiyuṅkāl evvulakum
māṟupaṭa veṉṟāṉ malaintu....873

maṟṟeṭutta māmaramum mālvaraiyum vaṉpakaḻi
viṟṟoṭuttu nīṟāy vilakkiyē - kaṟṟoṭutta
vaṉkaviyiṉ mārpakattē vāyampu māṭṭutalum
eṇmayaṅki niṉṟāṉ iṉaintu....874

eṇṭuḷaṅki niṉṟa iṟaiyōṉ muṉamaṉumaṉ
maṇṭuḷaṅka eyti malaiyoṉṟu - viṇṭuḷaṅka
ēviṉāṉ veyyōṉ imaiyāmuṉ ōrkaṇaiyāṟ
tūviṉāṉ tūḷāyt tuṇintu....875

maṟṟorukuṉ ṟēnti valiyāl vicaitteṟiya
maṟṟaṭantōḷ vāku valaiyattō - ṭaṟṟutirntu
nīṅkiṉamai kaṇṭu neṭiyōṉem mārutiyum
vāṅkiṉāṉ vēṟōr malai....876

vāṅkiṉāṉ tōḷiṉumvaṉ mārpiṉu mīraintukaṇai
tīṅkiṉāṉ ēvat tiṟaṅkuṟaiyāṉ - āṅkōr
maraṅkoṇṭu vīra mavulimēṟ pākaṉ
ciraṅkoṇṭa taṉṟē ceyirttu....877

maṟṟorutērc cūtaṉ vayamāp paritūṇṭap
puṟṟaraviṉ uḷḷam puḻuṅkiyē - veṟṟiṭiyiṉ
āyiramampu ēva ayarntāṉ ayarvilāṉ
māyiruntōḷ vīraṉ maruṇṭu....878

ākattiṇ tōḷāṉ aṉumāṉ ayarcciyumav
ūkattiṇ tāṉai uṟuntaḷarvum - mōkattiṇ
mallāṭu tōḷāṉ valiyum aṟintetirntāṉ
villō ṭilakkuvaṉām vēntu....879

āḷuṅ kariyum ayamum aṭaintavaṟṟiṉ
tāḷuṅ karamum taṉicciramun - tōḷun
talattuṟuva kaṇṭāṉ takaiyilaṅkai vēntaṉ
ilakkuvaṉṟaṉ ēvāl etirntu....880

tūṇiyiṭaik kaiyiṉ toḻilun toṭaikkuriya
nāṇiyiṭaip pāṇipuri nāḷviṉaiyuṅ - kāṇariyāṉ
aṇṭañcēr veṟpiṉ aṇināṟ paṭaiyiṉattiṉ
kaṇṭaṅkaḷ kaṇṭāṉ kaṇittu....881

poṉmāri peyyum puyaṉāṭaṉ puṅkamelām
viṉmāri koṇṭu vilakkiyē - neṉmāri
vittiṉāl eṉṉa vitaittāṉ pakaḻiyeṉum
puttaravam veyyōṉ pukaintu....882

appōtu aṉumaṉ ayarvoḻintu veṟṟipeṟaṟku
ippōtu amaiya eṉakkaṭukā - eppōtum
veṉṟiyē aṉṟip piṟitoṉṟum vēṇṭāmuṉ
niṉṟuraippāṉ ītu niṉaintu....883

mūṉṟulakum veṟṟi muṭittāyniṉ tōḷvalimai
āṉṟavarep pāruḷ ḷavarāvār - cāṉṟavarattu
avvalimai iṉṟeṉ aṭaṟkaraṉuk ēṟṟatō
evvaramuṅ koṇṭāṉ iṉi....884

poṅkaravam pūṇṭa puṉitaṉ taruvaramuñ
ceṅkamalaṉ īynta tiṟalvaramum - paṅkamaṟu
palpaṭaiyum vaṇṇam paṭarpuyanā laintiṉōṭu
malvaliyuṅ koṇṭāy vaḷarntu....885

maṟkaṭamām meṉkarattāl vāyttapuṭaip pāṟṟutiyēl
mikkavaṉnī eṉṟu viḷampiyē - pukkaṭarttu
vāmaṉamāl taṉkaḻalil vāṉamuṟa vāḷvalakkai
tāmamuṟa niṉṟāṉ takaintu....886

eṉkarattāl eṟṟa iṟavāy eṉiluṉatu
vaṉkarattāl eṉmār piṉiṭaip - puṉkuṇattōy
iṟṟilēṉ eṉṉil ikalpuriyēṉ niṉṉoṭeṉṟāṉ
muṟṟuṇarviṉ mikkōṉ muṉintu....887

niṉṟāṉ valiyum niṉaivum aṟintiṉinī
veṉṟāy eṉaiyē veṟuṅkaiyōṭu - oṉṟāl
velappaṭā eṉmuṉ veṟuvilāy vīrañ
colappaṭā taṉṟō tuṇintu...888

veṉṟilā yēṉum viḷiyāta eṉpukaḻai
eṉṟumē koṇṭāy ituniṟka - niṉṟiṉinī
kutteṉavē mārpu koṭuttāṉak kūṟṟuvaṉōṭu
etticaiyum veṉṟāṉ icaintu....889

maṇṭalamum veṅkatirum māmatiyum mālvaraiyum
viṇṭalamum añci vitirpuṟavē - kaṇṭakaṉtaṉ
vaṉmār piṭaippuṭaittāṉ vāṉavar kaṇṭuvappa
poṉmēvum tārāṉap pōtu....890
aṇṭam piḷanta atirppoliyiṉ āṉṟapuṭaippu
uṇṭa poḻutil uyirppaṭaṅki - eṇṭuḷaṅka
uḷḷāṭum veṅkāl uṭaṟṟuṅkāṉ mēruveṉat
taḷḷāṭi niṉṟāṉ calittu....891

maikkār varaiyaṉaiya vāḷarakkaṉ mārpiṭait
tikkārnta veṉṟit tiṟaṟkariyiṉ - mikkāḻnta
vaṉpaṉaikaḷ veṉkaḻaṉṟa mārutitaṉ kaippuṭaippāṟ
kaṇkuḷira viṇṇōr kaṇam....892

tuyiluṇarntāṉ eṉṉat tulaṅkuṇarvu naṇṇa
mayaṉmakaḷār kāntaṉ valiyāl - viyaṉulakil
niṉṉō ṭoruvar nikaruṇṭō eṉṟuraittāṉ
taṉṉō ṭuvamaiyilāṉ tāṉ....893

kuṉṟuṅ kariyum kulavaraiyuṅ kūṟṟumiṉi
niṉṟacati yāṭi nikaḻttumē - aṉṟiyumeṉ
taṉpukaḻum niṉpukaḻē eṉṟāṉ taṉakkoruvar
maṉpuviyi ṉērilāṉ maṟṟu....894

maṟṟiṉiyeṉ eṉkai valattālniṉ vāḻuṭaināḷ
iṟṟilatām eṉṉil iṉiyeṉṉē - veṟṟipeṟa
niṉkaṭaṉkoḷ eṉṟāṉ niṉaiyuṅkāl evvulakum
miṉpiṟaṅku meyyāṉ viraintu....895

pattiraṭṭi vāynta paṇaikkaiyāṟ pāpiyavaṉ
kuttutalum aṇaṭaṅ kulaṅkavē - etticaiyum
vāṉuñ calitta maṟaiyuñ calittavaṉu
māṉuñ calittāṉ maruṇṭu....896

āya poḻutil arikkulattār yāvarkaḷum
āyiramveṟ pēnti arakkaṉmēṟ - tīyurumiṉ
viṭṭār viṭumuṉ veṟuntukaḷāy vīḻttiṉavak
kaṭṭāma vēlāṉ kaṇai...897

nīṇmalaikaḷ nīṟāy neruppāy neṭunticaivāy
vēṇmaruvu palvaṉamum ventiviyat - tōṇmaruvu
viṉmāri peyta viyappē viyappeṉṟu
coṉmāri peytār curar....898
vāṉun ticaiyum makiyum makiyuṭutta
kāṉuṅ kaṭaluṅ kaṇaiyāka - māṉamuṟum
vaṉṟāṭ cilaiyorupat tēntiṉāṉ vāṉavarkaḷ
taṉtāṭ puṉaintāṉ taḷai....899

aṅkataṉpat tampāl ayarntāṉ aṭaluṟumōr
puṅkamatāl nīlaṉ puviyāṉāṉ - paṅkamilā
cāmpavaṉum uḷḷan taḷarntāṉ kaṇaiyiraṇṭāl
cāmpiṉār maṟṟavarun tām....900

vilakkuvaṉiv vīra viṉaiyeṉṟu vempi
ilakkuvaṉum ēṟṟāṉ ikalōṉ - alakkaṇiyat
tampela māṟṟiya vaṉkaic cilaipattu
ampiṉāl aṭṭāṉ aṟuttu....901

pūmāri peytār pulavōr pukaḻuṟumey
nāmāri peytār nalamuṭaiyōr - māmāri
aṉṉāṉum vīraṉ aḻakuṭaittuuṉ āṟṟaleṉac
coṉṉāṉ curaṟpōṟ tuṇintu....902

yāṉaṉṟi niṟkuvamai āyuṅkāl niṉmuṉeṉuṅ
kōṉaṉṟi yuṇṭō eṉakkūṟik - kāṉiṉṟōr
ātāra miṉṟeṉṟu avaṅkūra ēviṉaṉav
vētā aḷittaruḷum vēl....903

cakkaramum oṇmaḻuvum tāṉnāṇac caṇṭamoṭu
pukketirntu nērām poruḷellām - ikkaṇattē
uṇpaṉapōl eyta orukōlaṉṟu āyiramkōl
viṇparava viṭṭāṉ vekuṇṭu....904

viṭṭacara mellām viḻuṅkiyē vēkamoṭu
paṭṭiruvi mārpiṟ paṭarutalum - keṭṭameṉā
viṇmēl ayarntu veruviṉār vāṉavarkaḷ
maṇmēl ayarntāṉam māl....905

poṉmāl varaipōl polivāṉ taṉaiyeṭuppāṉ
vaṉmāl varaipōl valiyarakkaṉ - kaṉmarpil
ūkkamoṭu ceṉṟāṉ oḷirvataṉa maṇṭalattil
ākkamatu kaṇṭāṉ aṭaintu....906

iṟṟilaṉiṅku eṉṉā irupatutōḷ koṇṭeṭuppa
muṟṟuṇarvi ṉāṟṟaṉaiyē muṉpaṉeṉum - peṟṟiyiṉāl
ēṭaviḻnta tōḷāṉ eḻāmaiyiṉāl uḷviyantu
vāṭiyē ceṉṟāṉ mayarntu....907

araṉkayilai koṇṭāṟ karitāka vāṅkut
tirampayilum mārutiyuñ cintit - turaṉpaṭara
muṉpukuntu koṇṭeḻuntāṉ mūtulakiṉ muṟṟiyanal
aṉpuṭaiyārk keṉṉō aritu....908

ikkālai aiyaṉumnam ēṭaviḻntār mārutimēṟ
pukkāṉ amarvāyp puyalpōlak - kaikkālak
kōtaṇṭa nāṇerintāṉ kōkaṉaka ātiyarkaḷ
kātaṇṭa vōtai kaṭitu....909

kāṟṟeṉkō ūḻik kaṉaleṉkō kaṇṇutalāl
ēṟṟeṉkō pūtattu iṟaieṉkō - māṟṟariya
ūḻiyiṉil aṇṭamelām uṇṭuōrilai yiṟtuyilum
āḻiyāṉ ēṟum ayam....910

aṇṭamē ottāṉ aṉumaṉatiṉ umpariṭai
viṇṭuvē ottu viḷaṅkiṉāṉ - taṇtaraḷam
māṭiruppa aṉṉam vaḷaimayaṅki vaṇciṉaiyil
ūṭiṟukkum nāṭaṉ uvantu....911

tērmēl karuniṟattuc ceṅkaṭ cikiyaṉaiyāṉ
kārmēl celumōr karumalaiyiṟ - pārmēṟṟaṉ
meyniḻalāl eṅkum verukkoḷavē villiṉoṭu
aiyaṉmēl vantāṉ aṭarntu....912

vantēḻu vāḷi maḻaiyaṉaiyāṉ mēṟṟoṭuppa
vantēḻu vāḷi yatiṉaṟuttup - paintāmak
koṟṟavaṉum aintu koṭuñcaraṅkaḷ ēviṉaṉak
kaṟṟaṟi vilāṉmēṟ kaṉaṉṟu....913

akkaṇaikaḷ māṟṟi arakkaṉ aṭukaṇaiyāl
ekkaṇainēr eṉṉa iraṇṭēvē - mikkavaṉum
avviraṇṭāṉ māṟṟi ayaṉaṭainta cēṉaiyelām
pavvamuṟak koṉṟāṉ paṭarntu....914

kariyeṉkō tēriṉ kaṇameṉkō vaṇṇap
pariyeṉkō cuṟṟip paṭarum - ariyeṉkō
māṇuṟṟa tārāṉ vayaveñ cilaiyutaitta
pāṇattāṟ paṭṭa paṭai....915

viṇṇaḷantu niṉṟa viripiṇattiṉ veṟpataṉaik
kaṇṇaḷantu niṉṟa kariyarakkaṉ - maṉṇaḷanta
cēvaṭiyāṉ vaṇṇac cikarap puyattiraṇṭampu
ēviṉāṉ tīppōla vē....916

vaṇṇa muṟuval vataṉat toṭumalarnta
kaṇṇaṉ vayirak kaṇaioṉṟāl - eṇṇariya
ūḻiyiṉum māḷā oruvil naṭuvaṟuttāṉ
vāḻiyeṉa viṇṇōr makiḻntu....917

maṟṟuñ cilaiyeṭuttu vāṅkunā ṇēṟṟāmuṉ
ceṟṟamilā vīraṉavaṉ tēramarnta - koṟṟanaṭai
veṇpariyum veṇkuṭaiyum veṇkoṭiyu maṟṟaviya
tiṇkaṇaiyāṟ ceytāṉ ciṉantu....918

maṭṭirukkun tārāṉ maṇimār paṇikavacak
kaṭṭaṟuttu vīrakkaṇai oṉṟāl - vaṭṭamuṟum
vaṇmavuli pattum vaḷaivāri tippaṭuttāṉ
viṇmakiḻa vāṉōr viyantu....919

kāṟṟuṅ kaṉaluṅ kaṭuṅkālak kālaviṭak
kūṟṟum porumak koṭuṅkālam - āṟṟaluṟu
maṇṭalattō ṭātaṉavav vāriyiṭai vīḻntaṟṟē
kaṇṭakaṉtaṉ mōlik kaṇam....920

villiḻantu ceyyum viṉaiyiḻantu vīramuṟu
valliḻantu vākai valiyiḻantu - ellai
muṭiyiḻantu veṟṟi muraciḻantu koṟṟak
koṭiyiḻantu niṉṟāṉ kuṉintu....921

tāṇōki niṉṟa takaiyāṉaic cāmiyuntaṉ
tōṇōkki vemmait toḻiluṭaiyāṉ - kōṇōkkum
vempaṭaioṉ ṟillāṉ veṟuṅkaiyāṉ eṉṟuraittāṉ
cempavaḷat toṇvāy tiṟantu....922

nalviṉaiyāl aṉṟi nalaṉaṟiyā yāvarukkum
valviṉaiyāl vellum vaḻakkuṇṭō - palviṉaiyum
aṟṟoḻintu numpik aracaḷittāy ākiliṉi
peṟṟatirup peṟṟiruppāy piṉ....923

kuṉṟupōl kōlak koṭiyōṭu koṟṟamilāy
iṉṟupōy nāḷaivā eṉṟicaittāṉ - eṉṟum
valampurikaḷ māvāḻ maraimalarai uṉṉi
valampuriyum kōcalaiyār maṉ....924

pārmēl naṭantāṉ patinōkkip paṇṇavartam
ūrmēṟ pavaṉi ulavuvāṉ - tērmēṟtaṉ
villiḻantu collum viṉaiyiḻantu vīramuṭi
elliḻantu vākai iḻantu....925

ticaikkariyai eṇṇit ticainōkkāṉ cērnta
vacaikkuruki vāṉōr maruvu - nacaikkuriya
viṇṇōkkāṉ maṟṟum viṉainōkkāṉ veytuyirttu
maṇṇōkkic ceṉṟāṉ maruṇṭu....926

cūtaṉaiya koṅkait tuṭiyiṭaiyār tamviḻiyuṅ
kātalartañ collum kaṇippariya - cītaraṉtaṉ
vāḷiyē oppa mayaṅkiṉāṉ vantaṭaintāṉ
āḷiyē aṉṉāṉ akam....927

teruṇ mālai aiyaṉ ceruntoḻilai uṉṉi
maruṇmālai mēvi vaḷañcēr - curuṇmālai
nāṟṟiyapoṟ pūvāḷi naṇṇiṉāṉ naṇṇilaraik
kūṟṟiṉvāy uyttāṉ kotittu....928

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.12. kumpakaruṇaṉ vataip paṭalamtikkaṉaittum veṉṟa ceruvaliyāṉ taṉṉāṇai
pukkiṟaiñci niṉṟu pukaḻvārai - ikkaṇattē
vāṭṭamilīr ceṉṟev varaippiṉum vāḷarakkark
kūṭṭitirnīr eṉṟāṉ kuṟittu....929

uṇṇiṉainta māṉattu uyarnī oruvaḻippaṭṭu
eṇṇiṟainta cāṉakiyār icceyalaik - kaṇṇuṟuṅkāl
eṉṉiṉippāḷ eṉṉā iṉaintāṉet tēvaraiyum
muṉṉiṉaippiṉ veṉṟāṉ muṉintu....930

mūppiṉāl yākkai muṉiyaṉaiya mūtātai
ārppiṉāṉmey nontu ayarvāṉmuṉ - pārppiṉāṉ
uṟṟaceyal ellām uṇarntaruku ceṇṟuṟaintāṉ
poṟṟaviciṉ mītu polintu....931

eṉṉuṟṟa peṟṟi icaittiṭuka eṉṟiyampi
muṉṉuṟṟa pāṭṭaṉ mukanōkki - poṉṉuṟṟa
miṉṉiṉāl āyaviṟal vēlat tacamukaṉum
paṉṉiṉāṉ ellām pakuttu....932

yāṉicaittal eṉṉē etircamaram eṉṟayartal
tāṉicaittal oṉṟum tavirntatō - mīṉicaitta
kaṇṇāṭaṉ pāṟperuku kāmattāl vantaviṉai
naṇṇātō aiyā naṭantu....933

cempoṉ varaiyiṟ tikaḻum ilakkuvaṉṟaṉ
ampoṉṟē eccamarum āṟṟumē - nampavetir
pukketirnta pōriṟ pukaluvateṉ pōṟṟumavaṉ
kaikkaṇaik kuṇṭō kaṇakku....934

centāmarai aṉaiya ceṅkaṭ ciṟumuṟuval
kontār kuvaḷaik kuḷirmēṉip - paintāmak
koṟṟavaṉtaṉ vīramiṉik kūṟuvateṉ kūṟuṅkāl
uṟṟuraippār uṇṭō oruṅku....935

ciṅkāra mārpuñ ceṟiyaḷaka pantiyeḻiṟ
koṅkāra mālaik kuḷirmuṭiyum - maṅkāta
vaṇṇa maṇiniṟamuṅ kaṇṭār maṟupiṟavi
naṇṇuvarō kaṇṭāy nakam....936

kaṟkoṇṭa tiṇpuyattuk kākuttaṉ kaippiṭitta
viṟkoṇṭa vāḷi vicaikoṇṭu - muṟkoṇṭu
maṇṭu tiṟaṟpaṭaiyiṉ vaṉṟalaikaḷ koṇṭavicai
kaṇṭavaru muṇṭō kaṇittu....937

oruvāḷi yēpal uruvā yiramāy
maruvār mayaṅka maruvic - ceruvūṭu
ceṉṟuruvi maṟṟun ticaiyuruvic ceṉṟatām
niṉṟuṟaital uṇṭō niṟaintu....938

kaṇṭa tiraṇṭuṭaṉē kāṇā tiraṇṭumaṉaṅ
koṇṭa tiraṇṭuṅ kuṇintaṟinta - paṇṭaineṟi
mātavaruṅ kaṇṭu vakupparō māṉiṭaṉām
mātavaṉkai vāḷi vali....939

nāṭṭamiṉi eṉṉē naḷiṉā karattuṟaiyum
vāṭṭaṭaṅkaṇ cāṉakiyār maṟṟavaṉtaṉ - tōṭṭuṇaikaṇ
eṇṇumō īṉa irākkataraik kaṇṇimaiyā
viṇṇuḷōr tammai viyantu....940

maṟṟavaṉtāṉ ēṟum valimukattiṉ māṭciyiṉai
muṟṟuraippār uṇṭō moḻiyuṅkāṟ - koṟṟamuṟu
mālūrti eṉṟu vakuppaṉēl maṟṟatavuṅ
kālūrti eṉpēṉ kaṇittu....941

intiraṉai yāti eḷiyarāl ēṟṟamilā
mantaranēr tōḷeṉ valikkuriya - ventakaiyār
nallapakai kiṭṭiyatu nāṉcey tavameṉṟāṉ
kollamainta vēlarakkar kōṉ....942

muṉṉanī coṉṉa moḻikēḷāy moyyamarvāy
iṉṉal aṭaintāy iṉiyēṉum - poṉṉaṇaṅkai
viṭṭiṭuka aṉṟēl vitiyuntac cuṟṟamoṭu
paṭṭiṭuka eṉṟāṉ parintu....943

naṉṟitē eṉṉa nayantuḻiyiṉ nāṉilattil
veṉṟi vitiyār vilakkavalār - niṉṟu
taṭuttāṉvem māyai taṉaippuriya vallāṉ
aṭuttārkku emaṉaṉaiyāṉ āṅku....944

oṉṟilē niṟṟal uṟutip paṭutalivai
veṉṟiyē uṟṟār viṉaiyaṉṟō - aṉṟik
kalaṅkutinī eṉṉiṟ karutuvarō kaṇṭāy
tulaṅkoḷivēṟ kāḷāy curar....945

māttā ṉavarevarkku māṟṟāṉev vāṉavarkku
mūttāṉpuḷ ḷēṟi muṉaiyunāḷ - pārttācai
ellām aṟiya ikalpurintu veṉkaṇṭa
vallāynī aṉṟē mati....946

vīrattāl aṉṟu vitiyālum aṉṟuneṭun
tīrattāl aṉṟeṉavē ceppuvār - kōrattu
veñcamari laṅci viṭuttateṉa viṇṇuḷōr
vañcitaṉai viṭṭāl matittu....947

yāvarāl vellap paṭuvāṉeṉṟu eṇṇavarun
tēvarāṟ pōṟṟun tiṟamuṭaiyāṉ - pūvuḷāṉ
tanta varattiṉ taṉiyāṇmait tampitaṉaic
cintiyātu eṉṉō ceyirttu....948

maṟṟavaṉaik kaṇṭāl māṉiṭarum vāṉaramuṅ
koṟṟamo ṭuṅkiyuḷaṅ kūcuvār - veṟṟiyitaṉ
mēluṇṭō eṉṉa viṟalarakkaṉ mētakainiṉ
pōluṇṭō eṉṟāṉ pukaḻntu....949

mālvaraipōl niṉṟa valiyuṭaiya kiṅkararkaḷ
nālvarainīr vallai naṉiyēki - mēlvarainēr
tampitaṉai iṉṉē tarutir eṉavuraittāṉ
vampaviḻtār vallarakkar maṉ....950

vakuttapaṭi ceytumeṉa maṉṉiṉarkaṇ maṉṉō
nakattuṭaṉmain nākamalai māṉat - tikaittamarar
añciṉarka ṇōkka vamaḷimēl ārvamuṭaṉ
tuñciṉāṉ taṉṉait tuṇintu....951

kālaṉ vacantuyiluṅ kāṇa maṇittāka
nīlaimalai pōla neṭuntuyilcey - ālamaṉāy
iṉṟeḻuka niṉmuṉ iruntaracu ceykaviṉi
niṉṟaḻuka yāmum niṉaintu...952

vantār iraittu maḻuvāl puṭaittaṉarkaḷ
kantā lulakkaik kaḻuvataṉāl - muntārak
kallāṟ puṭaittār kaṭukaḷavuṅ kaṇviḻittal
illā tiruntāṉ ivaṉ....953

vaṉmucalan tākkutalāṉ māluṟakka nīṅkieḻuntu
eṉmuṭiyav viṇmicaiyum ēṟavē - kaṉmalaiyil
ēṟṟavaṇai mītiruntāṉ eṇkuṭattār paṉṉaṟavam
ūṟṟiṉāṉ vāyvāyu vantu....954

vempaciyān tīykku viṟakāya tumuṭiya
vaṉpaciyai yāṟṟāṉ maruḷkoṇṭāṉ - taṉpacikkōr
āyiramē ṟaṅkān tayiṉṟāṉ ataṉpiṉṉum
āyiraṅkō vuṇṭāṉ aṟintu....955

karumpoṟaiyiṟ ceṅkaṇaṭaṟ kampamatak kaimā
iruntatupōl vīṇmuṭiyiṉ ēṟap - poruntiyaṇai
māyiruntōḷ vīraṉ iruntuḻiyiṉ maṉṉavaṉiṟ
kūyiṉaṉkāṇ eṉṟār kuṟittu....956

tammuṉār ēva talaikkoṇṭu taṉṉirupāl
pommeṉ ṟiraittunakar pōtavē - ammavoru
tiṇkāl varaippōlac ceṉṟāṉac cēvakaṉmāṭṭu
eṇkālaṉ aṉṉāṉ eḻuntu....957

kaṭalkiṭantatu eṉṉak kaṭalcūḻum vaṇkāl
tiṭarkiṭantatu eṉṉat tikaḻvōṉ - maṭalkiṭanta
taṇṭā maraiccaraṇ mēṟṟāḻntāṉ attāṉavaruṅ
kaṇṭārum añcak kalantu....958

tāḻntāṉai ēntit tariyalarka ṇeñcamaṟap
pōḻntācai veṉṟa pukaḻuṭaiyōṉ - cūḻntāruṅ
kaṇṭaṇaittatu eṉṉak karattālak kāḷaitaṉaik
koṇṭaṇaittāṉ vempōr kuṟittu....959

maitavaḻuṅ kuṉṟamatil vantutayañ ceytavam
eytariya palkalaṉum ellamaiyap - peytutaṭa
mākkariya ṉōṭaiyeṉa vāḷvīra paṭṭanutal
vīkkiṉāṉ veyyōṉ viraintu....960

muṟṟiṉāṉ iṉpa muḻuvāri yiṉeḻuntu
cuṟṟiṉāṉ vācat tuvaraṇintu - peṟṟavuru
eṭṭiṉāṉ īynta iṟavā neruṅkavacaṅ
kaṭṭiṉāṉ vīranilai kaṇṭu....961

iṉṉa takaimai etuīṅ kiyampukeṉa
aṉṉa takaimai aṭaiyalarkaḷ - tuṉṉinakar
vantu vaḷaittār maṉitaravar tammuyirnī
untipōy eṉṟāṉ uruttu....962

kēṭṭirukaṇ cēntāṉ keṭuvāyak kēḻkiḷarmai
vāṭṭaṭaṅkaṭ cāṉakiyāl maṟṟuṉatu - nāṭṭakattu
vāḻvellām poṉṟum vakaikoṇṭāy vāṉavartan
tāḻvellām nantamakkē tāṉ....963

tāṉam poṟumai tayavoḻukkaṅ kaṟpuniṟai
māṉam ivaiyōr vaṭivāki - yāṉamalar
maṅkaiyē kaṇṭāyam maitaliyam māṉiṭaṉuñ
ceṅkaṇmāl eṉṟēnī tēr....964

pāvamō aṉṟip paḻiyōnaṟ paṇṇavartaṅ
kōvamē yāmcey koṭuntoḻilō - tīvanikar
kārikaitaṉ mītilaṭaṅ kāta neṭuṅkātal
yārivviṉai tīrppār iṉi....965

pākup paṉimoḻiyiṉ pārvaiyunaṟ pārvaiyilāk
kākuttaṉ kaiccamuraṅ kārkkaṭaltāy - mākattiṇ
meyyōṭu miṅkuṉ viṉaiyumnam pāliṟuppa
uyyumāṟu uṇṭō umakku....966

maṭṭaviḻun tārōy matiyilēṉ eṉṉiṉumeṉ
kaṭṭuraiyuṅ kōṭi karuṅkuḻalai - viṭṭavarait
tañcameṉak kōṭi taṭaiyuṇṭēl veñcamarukku
añcalainī eṉṟāṉ aṟintu....967

mēṉaṭakkum pāva viṉaiyaṟi vākiniṉait
tāṉaḻaitta taṉṟivaṇiṟ tampikāṇ - vāṉamaruk
kañciṉaiyū ṉiṉṉu maruntiṉaipō yātaravāyt
tuñcutipō eṉṟāṉ cuḷittu....968

vampiṭṭa vaṉṟār maṇimuṭiyam māṉiṭaraik
kompiṭṭu vāḻātu kokkaraiyil - ampiṭṭa
kaiyāl toḻumak kaṭaṉuṉakkum umpikkum
aiyā amaikaviṉi yāṅku....969

vāṉan taṭavu maṇittēr varukaviṉi
yāṉañ cutalum iṉiyuṇṭō - nīṉañca
māvāyiṅ keṉṉa aṟaintāṉ aruṅkamalat
tēvāḷi koṇṭāṉ ceyirttu....970

āyatukaṇṭu ēki aṭipaṇintāṉ emperuma
nāyaṉaiyēṉ ceyta navaiellām - nīyuḷattuk
koḷḷātu aruḷkaeṉak kūṟiṉāṉ kūṟṟuvaṉvāy
viḷḷātu veṉṟāṉ viraintu....971

veṉṟiyāy veṉṟiṉiyāṉ mīḷuvēṉ eṉṟuraiyēṉ
poṉṟuvaṉyāṉ poṉṟuvaṉap pōtēṉum - naṉṟeṉavē
nāyakiyai viṭṭu nalaṅkōṭi nāṟṟicaiyum
vēyapukaḻ koḷvāṉ viraintu....972

mēkanātap peyarkoḷ vēntum avaṉtampikaḷaip
pākamāy māḷum paricuṇarti - yākavatti
eṟkoṉṟāṉ eṉṉil irāmapirāṉ emperumāṉ
niṟkollum kaṇṭāy niṉaintu....973

iṉṟoṭuniṉ kēṇmai iḻantēṉyāṉ eṉṟuruki
niṉṟuviḻi cōra nilaṉvaṇaṅkip - poṉṟayaṅkum
vāyilvāyc ceṉṟāṉ matiyā valattiṉāṟ
kāyeriyai oppāṉ kaṭitu....974

tēruṅ kariyuñ ceḻumpariyun tiṇpaṭaikkai
yārum irupāl aṭaiyavē - vīramaṇi
vēkattiṇ ṭērmēl viḷaṅkiṉāṉ veṟpaṉaiya
mākattiṉ tōḷāṉ vayirttu....975

paṉṉaṟavum pallūṉum palcakaṭat tēṟṟiyavaṉ
piṉṉaṭaintu nalkap perumpilavāy - taṉṉiṭaiyē
avvakaiyāl vāri ayiṉṟāṉ aṭaintāṉap
puṅkavarkaṇṭu ōṭap pularntu....976

ūḻivāyp pūmēl urutteḻumak kūṟṟuvaṉiṟ
pāḻivāy tiṇṭōḷ paḻiyarakkaṉ - āḻivāy
mainnākam eṉṉa varuvāṉaik kaṇṭayirttāṉ
painnāka mēya paraṉ....977

kālaḷavu kāyattiṉ kaṇṇaḷavu kaṇṇaḷavum
vēlaḷavā mārpaḷavu viḷḷariteṉ - nūlaḷavāl
ittakaiyāṉ yāraṟaiti eṉṟāṉ uraippariya
citturuvāy niṉṟāṉ terintu....978

māyōṉ uraippa vaṇaṅkiṉāṉ vīṭaṇaṉum
āyō taṉattuk kamainteḻuvāṉ - nāyēṟku
muṉpiṟantāṉ mūvulaku moyyamaril veṉṟavaṟkup
piṉpiṟantāṉ kaṇṭāy peyarntu....979

āramainta ceṉṉi araṉār aḷittaneṭuñ
cūramainta cūlat toṭukarattāṉ - pēramainta
veṇkariyai mēliruntōṉ vīḻāmal viṇṭirittāṉ
tiṇparivāl paṟṟic ceyirttu....980

kālaṉ aracuṅ kaṭavuḷartaṅ kōṉaracum
mēlavartam vāḻvum viṉaiyillāy - nīlaṉiṟak
koṇṭal eṉumiṉṉōṉ koṭuttuyiliṉ nīṅkurimai
uṇṭelān taṉmai uṇar....981

maṟṟoruvar tāramatai vavvutal māpāvameṉa
kaṟṟaṟinta nīti kaḻaṟiṉāṉ - ceṟṟamuṟu
kaṇṭakaṉuñ cīṟik kaṭukaṭuttāṉ pōlumivaṉ
taṇṭoṭumiṅ kēṟṟāṉ taṭuttu....982

eṉṟavaṉtaṉ ceykai eṭutturaippa īṅkivaṉaik
koṉṟupayaṉ eṉṟuṉatu kūṭṭuṟavu - naṉṟeṉavē
kūṭumeṉiṟ kōṭuṅ kuṟippuṇarēṉ eṉṟuraittāṉ
māṭirunta veyyōṉ makaṉ....983

ayyaṉum naṉṟeṉṟa aṟivuṭaiya vīṭaṇaṉai
uytiṟamaṉ ṉāṟkuḷattil uṇṭāmēl - eytiṉainī
uḷḷakkarut tōrntu uṟukaivaṇ eṉṟuraittāṉ
eḷḷuvaṉō vantāl etirntu....984

tāṉai vaḷaṅkaṭantu tammuṉ aṭivaṇaṅka
mēṉimirntu pulli viḻicōra - vāṉavarkku
eṭṭāt tiruvaṭaintāy eṉceytāy empiyivaṇ
naṭṭāyō aiyā naṭantu....985

eṇṇūm poruḷāy iṟappilā naṉmaitarum
puṇṇiyaṉai eytip pukaḻaṭaintāy - maṇṇiṭaiyil
tīyaṉavē ceytu tiruntiyavem pālaṭaitaṟku
āyatevaṉ aiyā aṟai....986

māḷāka attēyam māyavaṉpāṟ paṭṭutamaṟku
āḷām poḻutil ayarviṉṟik - kēḷārniṉ
kaiyāṟṟum eḷḷīrk kaṭaṉkuṭippār eṉṟiruntēṉ
aiyāeṉ ceytāy ayarntu....987

pāviyē ellām paṭukaḷattup paṭṭapiṉṉar
āviyē aṉṉāy arumcelva - mēvutaṟku
pōtukanī iṉṉakarkkup pōtukanī eṉṟuraittāṉ
kātalāl uḷḷam kacintu....988

vīṭaṇaṉuṅ kēṭṭu viḷampuvāṉ meyttavaṅkoḷ
īṭu meṭuppumiṉi illāṉaik - kūṭiyavaṉ
cēvaṭiyē tañcameṉac cērtiyēl maṟṟiṉiyeṉ
yāvarnikar kaṇṭāy iṉi....989

puṉkulattu vempiṟavi pōkki aruṇmalaiyāl
iṉpaḷikkuṅ koṇṭaleṉak kīyntavelām - muṉpuṉakkē
tantaṭimai ceyvaṉ takaitarēl pēriṉpam
vantiṭumēl aiyā maṟuttu....990

takkavaicey yātār tamarēṉun taṉṉaṟivāl
akkaṇattē nīppatu aṟivuṭamai - mikkapavam
āṟṟiṉatāl aṉṟō takaieṉṟa ṟintumuyir
māṟṟiṉāṉ ōrmāta vaṉ....991

vañcakattāl mātaracai vañcitta māpāvi
nañcameṉa yārkkum nayañceyyāṉ - tañcameṉa
aṉṉavaṉukku āka amariyaṟṟar naṉṟalaveṉṟu
eṉṉap paṇintāṉ iṉaintu....992

kaṇṇanīr aṉṉāṉ kaḻalalampak kātaluṭaṉ
maṇṇiṉmēl vīḻntu mayarvāṉai - vaṇṇamaṇip
poṟṟār akattiṟukap pulliṉāṉ pulliyivai
coṟṟāṉ viḻinīr corintu....993

pōruk kuriya purintāṉ taṉaimaṟantu
pārukkuḷ yārum parintēkak - kārukkuḷ
miṉṉaṉaiya vāḻvai virumpiyē nummoṭiyāṉ
maṉṟuvaṉēl eṉṉām mati....994

vētaṇṭat tāṉattaṉ veṟpeṭutta mikkavaṉam
mūtaṇṭat tāṉattaṉ moykaṇaiyāl - mātaṇṭap
paṭṭuruḷa ākuavattē pārtteḷiyēṉ pōliruttal
kaṭṭaḻakō aiyā karutu....995

kāṟṟiṉcē yātik kavikkulattuk kāvalarai
kūṟṟiṉvāy uyttuk kurutinīr - ēṟṟirukai
uṇṭalālūr pukku uḻalvaṉō eṉṟuraittāṉ
aṇṭaraimuṉ veṉṟāṉ aṉaṉṟu....996

mātavamum vēḷvi valamum matinaṭaiyum
nītiyiṉāl vanta neṟiyoḻukkum - pōtaṉaiyum
vantaṉaiyum niṟkē maṟamuṅ koṭuntoḻiliṉ
cintaṉaiyum eṅkaṭkē tēr....997

paṇṇum vitiyiṉ payaṉpaṭiyē yāmaṉṟi
eṇṇum paṭiyē iyalumō - aṇṇalitaṟku
uḷḷan taḷarēl oḻikanī eṉṟuraittāṉ
veḷḷanīrk kaṇṇāṉ vekuṇṭu....998

piṉṉum uraippāṉ peruntavattōy pētuṟalnī
maṉṉutiav vaḷḷal malaraṭiyē - niṉṉoṭuñcēr
uṟpavattiṉ kātal oḻintatiṉi eṉṟaḻutāṉ
kaṟpaṇainta tōḷāṉ kacintu....999

vāyum pularntu matiyum pularntunilat
tōyuṅ kaṭaliṟ tuḷaintaḻutu - nēyamoṭu
mīṇṭāṉ vaṇaṅki mikukātal uḷḷūṟa
āṇṭāṉ patumattu aṭi....1000

vantiṟaiñci entāy malarvāḻ orumutalvaṉ
muntai vitiyār muṭikkavalār - nintaiyuṟu
vaṉkulattu māṉa maṟamoḻiyāṉ eṉṟuraittāṉ
taṉkulattu naṟkuṇattōṉ tāṉ...1001

muṉṉavaṉai niṉmuṉ muṉittoṟuttal uṉṉiyivai
paṉṉiṉamyār ūḻip payaṉkaṭappār - eṉṉalitu
pēciṉāṉ pēcāp perumaṟaikaḷ āyiramum
īcaṉivaṉ eṉpāṉ iṉitu....1002

eṉṟuraikkum kālai irākkatattiṇ cēṉaiyelāñ
ceṉṟetirttu veyya cerucceyya - kuṉṟukoṭu
muṭṭiṉār mōti muṉaintār muṉaintupala
tiṭṭiṉār vāṉaraṅkaḷ cērntu....1003

cūlattār vēlāṟ cuṭarmaḻuvāṟ tōmarattāṟ
pālattāṟ pallāṟ palvaṟaiyāṟ - kūlattāl
oṇṇakattāṉ meyyaṟṟu ularntār nirutaroṭu
kaṇṇakattu vāṉaraṅkaḷ kāyntu....1004

ivvakaiyāyc cēṉai ikaliyaṟṟuṅ kālaiyoru
maivvaṇṇak kuṉṟam varuvateṉac - ceyvaṇṇap
poṟṟēriṉ mītu polintāṉ uruttaṭaintāṉ
ceṟṟārkkē ṟaṉṉāṉ ceyirttu....1005

neruppeṉkō nīla niṟañcērum vaṇṇap
poruppeṉkō añcap pulaiyil - iruppeṉkō
kūṟṟeṉkō vempōr kuṟitteḻuvāṉ ūḻiyaṉaṟ
cīṟṟantāṉ eṉkō ceyirttu....1006

kaiyāṟ kaḻalār kaṭiyāṟ piṭiyālviṇ
meyyāṟ ṟuṭaiyāl vicaiyataṉāl - ceyyāṟṟum
paṇṇaiccē ṟeṉṉap paṭukaḷatattuc ceytaṉaṉav
viṇṇaiccēr meyyāṉ vekuṇṭu....1007

viṇṇiṉeṭut eṟiyum vīḻātuviṇ ēṟṟum
maṇṇiṉeṭut eṟiyum vāṉararaik - kaṇṇutalmuṉ
āḻivāy nīrpaṭuttum aṅkaiyāl tēyttutirkkum
ūḻivāyk kālpōl uruttu...1008

nākattiṉ cēṇai narāntakaṉāl nācamuṟṟup
pākattiṉ mēlum paṭaṉōkki - mākattiṉ
viṇvaraiyoṉṟu ēnti viṭuttāṉmey mītupaṭa
nuṇmalarē pōṉṟuḷatu nontu....1009

veṟpatunī ṟākaviṉaivē ṟoṉṟu aṟiyāṉap
poṟpuruva nīlaṉ pukaintetirtāy - maṟkarattāṟ
kuttiṉāṉ kālāṟkumaittāṉ koṭiyōṉai
mottiṉāṉ nīlaṉ muṉintu....1010

taṭṭu kuraṅkiṉ takaiyāya tumuṭiyap
paṭṭa nutaṟkaḷiṟṟiṉ pāṉmaiyāṉ - kaṭṭamaitiṇ
vāmak karattāl valinteṟṟa maṇviḻuntāṉ
tāmattōḷ vīraṉ taḷarntu....1011

nīlaṉ ayara neṭumalaioṉṟu ēntivayak
kālaṉivaṉ eṉṉak kaṭukiya - ālameṉa
ēvutalum tōṭkiriyiṉ ēṟṟāṉ ikalpuriyiṉ
mūvaraiyum velvāṉ muṉintu....1012

eṟṟa neṭuñcikaram eṇṇaṟunī ṟākavavaṉ
maṟṟorukuṉ ṟaṉṉa maṇittaṇṭam - paṟṟiṉaṉkai
ēvutalum maintaṉ irukaiyāṟ paṟṟiyavaṉ
kūvirimēl niṉṟāṉ kutittu....1013

niṉṟavaṉai nōkki neṭiyōynī yāraiyulaku
oṉṟuṅ kavikaṭ oruvaṉō - veṉṟiyavaṉ
maintaṉō vāyu makaṉō vaḻaṅkutinī
uyntiṭumāṟu eṉṟāṉ uruttu....1014

vāliṉāl nummuṉ valiyaṭaṅkac cuṟṟiyari
nāluntāy vantōṉtaṉ naṟkumaraṉ - ālameṉa
uṉṉaiyumeṉ vālā luṭaṉicaittem aiyaṉaṭi
maṉṉuvaṉyāṉ eṉṟāṉ vayirttu....1015

tantaiuyir māytta taṉippakaiyai eṇṇiyaṉṟē
vantaṉaivem pōrkkunī vallamaiyeṉa - cintaikoṭu
vīciṉāṉ taṇṭamatu vīcutalum veyyavaṉmēṟ
tūciyē āyiṉatu cūḻntu....1016

taṇṭiṟattaṉ kaiyāl taḻuviṉāṉ taṉṉaietir
maṇṭiyiru kaiyāl valinteṟṟap - puṇṭiṟantu
cōrinīr vāyāl corintāṉ viḻuntayarntāṉ
mūriyēṟu aṉṉāṉ muṉintu....1017

maṇṇiyarvāṉ valluyirum vāṅkuvāṉ ākiyuḷattu
eṇṇiyoru cūlam eṭukkuṅkāl - viṇṇakampōḻ
veṟpoṉṟu neṟṟiyiṉ mēlviṭṭāṉ emmārutiyuṅ
kaṟpakampōl maṉṉō kalantu....1018

maṟṟōrukuṉṟu ēnti valiyōyim mālvaraiyāl
iṟṟilainī eṉṉil iṉiyuṉṉōṭu - aṟṟamuṟap
pōrpuriva tillaieṉṟāṉ poṉṉulakam pōṟṟuceya
ērpuriyun tārāṉ eṭuttu....1019

coṟṟatunī naṉṟu colattakunta māṟṟamatē
aṟṟeṉiṉum mēvum aṭaṟpoṟaiyāl - koṟṟamaṟat
tōṟṟiyuṭal koñcañ cuḷittēṉ eṉiṉniṉakkut
tōṟṟavaṉyāṉ eṉṟāṉ tuṇintu....1020

naṉṟaṭā eṉṟu naviṉmā rutieṟinta
kuṉṟamoru kūṟu palakūṟāka - niṉṟavalit
tōḷiṉmēl ēṟṟāṉ curarkaṇṭa kamveruvak
kōḷiṉmēl niṉṟāṉ kotittu....1021

nañcaṉaiyāṉ meyvalimai naṉṟeṉ ṟakamviyantu
mañcaṉaiyāṉ kōtaṇṭa vāḷikkē - eñcumivaṉ
taṉvalimai eṉṉat taṉiviyantāṉ maṟṟevarkkum
maṉvalimai koṇṭāṉ matittu....1022

mārutinē rākum valaṉilaṉēṉ maṟṟivaṉōṭu
āretirnēr vāreṉ ṟalaṅkūrap - pērimaiyōr
ittaruṇaṅ kāppa iṭarēṉmiṉ eṉṟetirntāṉ
mittiraiyār taṉcēy viraintu....1023

villeṭuttu nāṇeṟintu vīrak kaṇaiyeṉumac
celleṭuttup peyyun tiṟaṉōrār - mallaṭutta
kaṇṭakartaṅ kāluṅ kaḻuttu maṟakkiṭanta
tuṇṭaṅkaḷ kaṇṭār curar....1024

vaṇṇa naṭaik kaliṉamāvum matakariyun
tiṇṇeṉko ṭiñcik ceḻuntērum - eṇṇumuṉam
pūḻivāyp paṭṭuruḷap pōkkiṉāṉ puṅkamatāl
ūḻivāyttīp pōla uruttu....1025.

viṉmaiyumav vīraṉ vicikattu viṇṇuṟuvōr
taṉmaiyumē nōkkuṉ taṟukaṇṇāṉ - vaṉmaiyiṉiṟ
kāruvamai eṉṉa aṟaintāṉ avaṉmuṉaṇit
tērnaṭatti vantāṉ ceyirttu....1026

tampiyumem mārutitaṉ tāmat tiruttōḷiṟ
cempoṉ varaimēl tikaḻkiṉṟa - vemparuti
vīṟṟiruntatu eṉṉa viḷaṅkiṉāṉ viṇṇavarkaḷ
pōṟṟiṉār āci pukaṉṟu....1027

kumpa karuṇaṉ kotittoruvil vāṅkiyuḷam
vempi yiṉinī viḷivaiyeṉa - namparpuṉai
vāḷaraviṟ cīṟi vakuttāṉōr māṟṟamiḷaṅ
kōḷariyai nōkkik kuṟittu....1028

ippōruk kāti iruvarukkun tampikaḷyām
oppōtaṟku uṇṭō oruvarkkē - ippōtil
yāmiru varāṟṟum amariṉāṟ tōṉṟumitu
nīmaṟavēl eṉṟāṉ niṉaintu...1029

iṭṭamilā eṅkai irukuḻaiyum mūkkumarintu
iṭṭa karaṉilattē iṭṭilēṉ - maṭṭaviḻuṅ
kūntal maṭavār kuḻāmēcak kōnakarkkuc
cārntiṭēṉ eṉṟāṉ takaintu....1030

villiṉāṉ aṉṟi viṉaiyuṭaiyāy numpōlap
pallelān tōṉṟap paṭumuraiyāl - vallameṉac
cāṟṟutaṟku yāmeḷiyēn tāṉuṇarka eṉṟuraittāṉ
pōṟṟutaṟkum eṭṭāp poruḷ....1031

maṟṟattiṉ ellaiyeṉa vāḷarakkaṉ vempakaḻi
kūṟṟattiṉ āṭal koḷaṟpāla - āṟṟaṟpēr
oṉpāṉ iraṭṭi orutoṭaiyil ēviṉāṉ
vaṉpāl urumiṉ vakuttu....1032

kuṭakkaṇṇaṉ vāḷik kuḻuviṉai eṅkōmāṉ
aṭaṟkaṇaiyōr nāṉkāl aṟuppap - paṭappaṇiyiṉ
valvāy viṭamaṉaiya vāyampuōr āyiramnī
velvāyiṅku eṉṟāṉ viṭuttu....1033

ettikkum pōṟṟum iḷaiyōṉum emperumāṉ
vittam kaṇaiyaṉaiya veṅkaṇaiyāl - attakka
puṅkamelām nuṇpoṭiyāyp pōkkiṉāṉ poṉṉulakōr
aṅkaieṭut tārppa avaṉ....1034

mārutimēl āṟiraṇṭu maṟṟavaṉmē luṟṟavaṉmēl
ōriraṇṭu vāḷi uṭalaḻutti - vāramilāṉ
maitāvu mēṉi valiyāṉ ticaimaṟaiyap
peytāṉ kaṇaiyiṉ peyal....1035

akkaṇaikaḷ māṟṟi aṭalampiṉ āṟṟaliṉāl
mikkavaṉtēr nūṟi miṭaṟpariyun - tokkamainta
kūḷiyumvem pūtak kuḻuvuṅ kuṟaittavaṉṟaṉ
tōḷvilaiyum aṭṭāṉ tuṇintu....1036

tēriḻantu vākaic cilaiyiḻantu tiṇtiṟalōṉ
pāriḻintu pōtap patātiyeṉat - tīraṉeṉum
mārutitaṉ tōḷiḻintu mālvaraiyiṉ niṉṟiḻanta
pōrariyiṉ niṇṟāṉ polintu....1037

vañcakattāṉ ēva maṭivāriṉ mummaṭaṅku
viñcineṭun tāṉai viraintetirntu - nañcāmeṉat
tākkutalum vempic caramāri yiṉoḻittāṉ
tūkkamilā mēlōṉ cuḷittu....1038

icceruviṅ kāṟṟa iḷaiyōṉmaṟ ṟōrticaivāyp
piccariṟpēr uṟṟāṉ perumpōrukku - accamoṭum
vāṉavarum niṉṟu maruṇṭārav vāṉaramaṉ
tāṉetirpōy ēṟṟāṉ taṭuttu....1039

taṭuttorukuṉ ṟēntit takaiyarakkaṉ taṉmēl
viṭuttalumav veṟpai vekuṇṭu - piṭittorukai
paṟṟiṉāṉ nīṟu paṭuttiṉāṉ pātakaṉkai
peṟṟavali eṉṉō peritu....1040

maṟṟorukuṉ ṟēnti malaikuvaṉyāṉ eṉṟuṇarum
aṟṟamoru cūlam arakkaṉeṭuttu - iṟṟativaṉ
vāḻveṉavav viṇṇōr maṉaṅkalaṅka ēviṉāṉ
ūḻiyaṉal pōla uruttu....1041

viṇṇelām añca viraintuṟumac cūlamatai
maṇṇelām ētta valiyiṉāl - paṇṇulām
pāṉmoḻikkāy villiṟutta paṇṇavaṉiṟ toṭṭiṟuttāṉ
vāṉmaruntōṉ īṉṟa makaṉ....1042

naṉṟuṉatu vīrameṉa nampiyaiyav vāḷarakkaṉ
iṉṟuraitta pōrporutu mēṉṟeṉṉa - niṉṟaṉoṭu
colliraṇṭu kūṟēṉ tuṇitunī eṉṟuraittāṉ
mallamainta vāyu makaṉ....1043

paṭaiyiṉṟi uḷḷam parivuṟuvāṉ taṉmēl
iṭaiyoṉṟik kaiyiṉāl eṟṟi - uṭaloṉṟum
maṉkaviyai meyyiṟukki mānakarvāy ēkiṉāṉ
puṉpulavu meyyāṉ appōtu....1044

vañcakattāṉ ūru maṟaintoḷirum avvāṉaramaṉ
mañciṟ karantikaḻum māmatiyōṉ - eñcaluṟa
naṇṇiyatu pōlum nalaṅkuṟaintu nañcaravāy
uṇṇuḻaital pōlum uṟaḻvu....1045

muṉṉāka maṉṉaṉ muṉaintarakkaṉ pālaṭaṅkap
paṉṉāka vīrar pataitturuka - uṉṉōṭu
pōrāṟṟēṉ eṉṟum poruṇiṉaintu piṉceṉṟāṉ
nērāṟṟu mārutiyum nērntu....1046

ayyaṉ aṭivīḻntu arakkaṉ makaṉtaṉaiyav
veyyavarakkaṉ vicittuṭaṉ koṇṭu - eyyeṉavē
taṉṉakarvāyc ceṉṟāṉ takaiyō yeṉavaḻutār
paṉṉakavāḷ vīrar pataittu....1047

kēṭṭirukaṇ cēntu kiḷarūḻik kāleṉavē
tāṭṭuṇaikaḷ pērat taṭañcilaiyōṭu - ūṭṭiyeṉa
kollumō eṉṉak kuṟittakal vāyceṉṟaṭaintu
nalleḻiṟṟōḷ vīraṉ naṉi....1048

viṉmāri taṉṉāl vicumpā ṟaṭaittalumap
puṉvāya vāḻviṟ poruntiṉāṉ - vaṉmā
maṟaṅkoṇṭu cella vaḻiyiṉṟi niṉṟāṉ
puṟaṅkoṇṭu nōkkip pukaintu....1049

villoṭumōr mēkam viyaṉilattu vantateṉum
alli malarkkaṇ apirāmaṉ - nalleḻilaik
kaṇṭaṉaṉtīk kālak kaṭaikkāl acaṉiyeṉa
viṇṭaṉaiōr māṟṟam virittu....1050

pūvuṇṇum vāḻkkaip poruvāli taṉṉaiyumak
kāvuṇṇum vāḻkkaik kavantaṉaiyum - ēvuṇṇac
ceytatupōl eṉṉaṉaiyumnī ceyyalām eṉṟuṉṉi
eytiṉaiyō aiyā etirntu....1051

ilakkuvaṉai mārutiyai maṟṟetirvār tammai
ulappuṟak koṉṟeṉ payaṉiṅuṉṉai - vilakkiyetir
kākkumā vantāy kamalakkaṭ kārmukiṉiṟ
pōkkiṭuval eṉṟāṉ pukaintu....1052

naṉṟeṉavē aiyaṉ nakuvā ḷikaḷiraṇṭu
kuṉṟaṉaiyāṉ neṟṟik kuṟikoṇṭu - ceṉṟuruva
māṭṭutalum uḷḷam mayaṅkiṉāṉ maṟṟavaṟku
vēṭṭuyilum mēṉmēṉ mika....1053

puṇtiṟanta cōrip putuppuṉalāl pōrkkavimaṉ
koṇṭuṇarvu neñcuṅ kuḷiravē - muṇṭakattuk
kaṇṇaṉaiyuṅ kaṇṭu kaḷittāṉavaṉ kātoṭumūkku
eṇṇutaṉmuṉ koṇṭāṉ eḻuntu....1054

taṅkaimuka meṉṉat tariyalaṉṟaṉ vaṉmukamum
paṅkamuṟa vāṉiṟ paṟantaṉaṉpōl - ceṅkatirccēy
taṉṟamaraik kūṭiṉāṉ tāṉam tavamoḻukkaṅ
kuṉṟilā tōṅkak kutittu....1055


añcaṉamā mēṉi apirāmaṉ āraṇaṅku
veñciṟaiyiṉ mīṇṭa vitameṉavē - ceñcuṭarōṉ
maintaṉaikkaṇ ṭuḷḷam makiḻntāṉ avvāṉarum
uyntaṉameṉ ṟārttār uvantu....1056

avvēlai vallarakkaṟku āraṟivu vantaṇuka
cevvētaṉ mūkkuñ ceviyumaṟa - vavvāniṉṟu
ārarimaṉ ceṉṟatu aṟintāṉ ṟaṉaṅkamelāñ
cōrinīr pāyac cuḷittu....1057

vāṉamum maṇṇum mayaṅkac ciṉaṅkoṇṭu
tāṉavarai vellun taramuṭaiyatu - ūṉamilā
vāḷōṭu kēṭakamum vāṅkiṉāṉ vāṉulavuṅ
kōḷōṭu nērvāṉ kotittu....1058

tōḷpuṭaittuk kūṟṟun tuṇukkaṅ koḷavalakkai
vāḷvitirttuc ceṉṟu malaipōlat - tāḷpeyarttu
vīciṉāṉ vāṉaraṅkaḷ meyyaṟṟār vīḻntulaintār
kūciṉār viṇṇōr kuḻām....1059

taṭātoḻintām eṉṉiṟ takaivāḷ arakkaṉ
paṭātoḻiyuñ cēṉaip parappai - viṭātiṟuttal
muṟṟunī kāṇṭi mutalō yeṉamoḻintāṉ
kaṟṟuṇaruñcām paṉetir kaṇṭu....1060

naṉmāṟṟam eṉṉa nayantoruvil vāṅkiyavaṉ
taṉmāṟṟam aṉṉa caramēḻu - puṉmāṟṟa
māṟupaṭum uḷḷattāṉ mēlēva vāṭpaṭaiyāl
nīṟupaṭa eytāṉmuṉ nērntu....1061

maṇṇuru valla vaṭivāḷi yoṉṟamalaṉ
eṇṇuruva nīṇṭōṉ iṭaiyēva - viṇṇuruvak
kēṭakattāl māṟṟik kiḷarntāṉ kiḷarimaiyōr
vāṭakatta rāka maruṇṭu....1062

maṟṟumōr kōlāl maṇimuṟuval pūttamalaṉ
koṟṟavāḷ aṟṟiraṇṭu kūṟāka - iṟṟirutuṇṭu
āmāṟu vīḻtti avaṉkavacat tuṇuḻaintu
pōmāṟu meytāṉ putaittu....1063

ivvēlai veṟpeṭuttōṉ ēviya tiṇnāṟpaṭaiyām
maivēlai aṉṉa vaḷattāṉai - koyvācap
pūntuḷapa mālaip puyaṉmēṟ porutaruvāṉ
cūḻntaṉarkaḷ uḷḷam cuḷittu....1064

ūḻi mutalvaṉ oruṅkuṟ ṟamarpuriyum
ēḻiraṇṭu kōṭi iruṅcēṉai - tāḻvaṭaiya
nīṟuṟavē nūṟiyetir niṉṟāṉ mukanōkkik
kūṟiṉāṉ taṉkaruṉai koṇṭu....1065

viṭaṉpiṟanta ceṅkaṇ viṉaiyiṉōy nallōṉ
uṭaṉpiṟantāy īvaṉ uyirait - taṭampurikkup
pōtiyō vaṉṟēl porutiyō pōrivaṟṟil
yātuṉmaṉam eṉṟāṉ eṭuttu....1066

naṉṟeṉatu vīramiṉi nāci ceviiḻantu
poṉṟiṭēṉ āvi purappatiṉum - niṉṟamarar
kōḷuravē nōkkak koṭuñcamarniṉ ṉōṭiyaṟṟip
māḷuvaṉkāṇ eṉṟāṉ matittu....1067

eṉṟu koṭiyōṉ irāvaṇaṟkum ēntariya
kuṉṟoṉṟu tāṅkik kuṟittēva - niṉṟamalaṉ
nīṟapaṭa nūṟi neṭiyōṉkai vēliṉaiyuṅ
kūṟupaṭa eytāṉ kotittu....1068

kōlāl aḻiyātu koṟṟak kavacameṉa
mālōṉ araṉār vayappaṭaiyāl - mēlārnta
ātavaṉil vīḻa aṟuttāṉ amarmuṉaivāy
mātavarkaḷ vāḻtta makiḻntu....1069

vaṉkavacam vīya maṟattaṇṭa mēntiyavaṉ
paṅkamuṟa nākap paṭaivīrar - veṅkaiyiṉāṟ
cāntāku māṟu taraiyōṭa ṟaittaṉaṉāl
pūntāma vēlāṉ porutu....1070

attaṇṭa nīṟāy amaintāṉ arunātaṉ
mattaṉ oruvāḷ valattēntac - cittirañcey
vāḷum karamum matiyum aravumeṉa
vēḷilaka veytāṉav vēḷ....1071

aṟṟoḻinta veṅkaraṉmaṟ aṅkaiyār peṟṟariyai
yeṟṟa virinta veyiṟiḻittē - koṟṟavaṉum
ampā laṟuttiṭamaṟ ṟakkaraṉum pōyatammā
cempāl oḻukat tirintu....1072

aṟṟakaraṉ muṟṟuvari āḻtamutu tantavarai
iṟṟeṉavē kāṭṭa ikalarakkaṉ - ceṟṟamōṭu
kāliṉā ṉākak kaṭalkuḻappavak kaḻalōr
kōliṉāl aṭṭāṉ kuṟaittu....1073

mantira vāyampāṉ valakkaḻal immaṇṇāka
kuntiṉā ṉākak kuḻuvellām - cintiṭavē
ayyaṉummaṟ ṟorkāl aṟuttāṉ ayiṟkaṇaiyāl
meyyaṟaṅkaḷ oṅka viraintu....1074

kaiyiḻantu nīṇṭa kaḻaliḻantu kātakaṉum
meyyelām ampu viraintēka - veyyapila
vāyiṉāl nīṇṭa varaipiṭuṅki ūtiṉāṉ
tīyiṉār kaṇṇāṉ teḷittu....1075

vāyiṉāl ūtu malaiyālav vāṉaraṅkaḷ
cāyumāṟu uṉṉit taṉuvallāṉ - mēyaivaṉ
āṭalvali eṉṉē aritaritueṉ ṟāṉarakkaṉ
nāṭiyivai coṟṟāṉ nayantu....1076

puṟavoṉṟāl maṅkāp pukaḻpaṭaitta puttēḷ
aṟavaṉ kulattīr atikat - tiṟaṉamaiyum
vilvalattīr nāyēṉ viṉainōkkā tāṇṭaruḷ
pulvalatteṉ tīmai poṟuttu....1077

naṉṟi yaṟiyāṉ nayamaṟiyāṉ eṉmuṉivaṇ
niṉṟavaṉaik kollum niṉaivuṭaiyāṉ - veṉṟiyainiṉ
kaiyaṭaikāṇ eṉṟāṉ karutuṅkāṟ kaivēlāl
vaiyamelām velvāṉ matittu....1078

varaṅkoṇṭāṉ eṉṉa matittoruvil vāḷi
uraṅkoṇṭāṉ ēva uṭaṉē - ciraṅkoṇṭu
mainnākam eṉṉa maṟikaṭal vīḻttiyatu
painnākam aṉṉa paṭai....1079

āṭiṉārkaṟ patta amarar aruntavattōr
pāṭiṉār aiyaṉ patamalaraic - cūṭiṉār
vaṉkaviyiṉ vīrar matittār valamuṭaiyōr
maṉkaviyiṉ vīrar makiḻvu....1080

kumpa karuṇaṉ kuṟittaṭupōr āṟṟalelām
ampuviyōr tēṟa aṟaintāmpiṉ - kampulavu
muṉṉīr ilaṅkaik karacaṉ muṭittaviṉai
taṉṉīrmai colvaiṉit tāṉ....1081

mōtaraṉai nōkki mutirā mulaikkayaṟkaṇ
kātaṉmoḻi vaṇṇak karuṅkūntaṟ - cītaitaṉai
yāṉcēru māṟoṉ ṟaruḷitinī eṉṟuraittāṉa
vāṉcēr ilaṅkaiyarkō māṉ....1082

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.13. māyācaṉakap paṭalammuṉkoṇarntu kāṭṭi mukiḻmulaiyai mōkamelām
niṉkaṇa māka niṟuttiṭuval - puṉkaṇiṉi
eṉṉō maruttaṉaiyav ēntiḻaiyaip peṟṟeṭutta
maṉṉāka iṉṉē vakuttu....1083

ayyatuṇai niṉṉōṭu amaiccarevar eṉṟaṇaittu
poyyuruvañ ceytu pukutiyeṉat - taiyal
irunta neṭuñcōlaivāy eytiṉāṉ pēykku
viruntaḷikkum vēlāṉ viḻaintu....1084

vāṉan taṭavu maṇimuṭika ḷellimaippak
kāṉan taṭavak karacāl - māṉamainta
kaṇṇāṭaṉ pāṟperuku kātaloṭum vantaṭaintāṉ
maṇṇācai veṉṟāṉ makiḻntu....1085

kañcan taraḷam kaṉakaṅ kaṭalamutam
añcaṅ kuyilvataṉa mārntanakai - viñcuruva
naṉṉōkkañ colliṉ naṭaipūṅ kuḻaleṉavē
taṉṉōkkaṅ kaṇṭāṉ taḷarntu....1086

eṉṟa ṭiyaṉēṉuk kiraṅkuvatu naṉṟiyaṟintu
eṉṟuṉ arunōkka meṉakkuṟuvatu - aṉṟiliḷam
pēṭaiyē aṉṉāy peruṅkāmap pēypiṭittu
vāṭuvaṉō iṉṉum maruṇṭu....1087

teṉṟalāl vāṉac ciṟupiṟaiyāṟ ceñcilaivēḷ
maṉṟalār vāḷi malarmaḻaiyāl - eṉṟumilā
iṉṉaṟ kiṭamāy iruntiṉaital ītaruḷō
miṉṉaṟ koṭiyāy viḷarttu....1088

iṉṟiṅku nāḷai iraṅkumeṉa eṇṇiyaveṟku
eṉṟiraṅkaṉ maṅkāy iṉiyēṉum - maṉṟaṟ
kumutavāyc centēṉ koḻuviya niṉceñcol
amutamvārt tāḷti aṇaintu....1089

eṉṟuraittu māḻān tirunilaṉil vīḻntiṟaiñcit
taṉṟuṇaikkai kūppat taṭaṅkaṇṇāḷ - kuṉṟuṟainta
vaṉpuliyaik kaṇṭa viḷamāṉpōl alamantāḷ
eṉpurivaḷ antō iruntu....1090

pulloṉṟu nōkkip pukaṉṟāḷ poliviḻanta
alloṉṟu pēyiṉ arukaṇaintu - celloṉṟu
māṟṟattāl eṉṉai maruḷvittāy vañcakattiṉ
ēṟṟattāl eṉṉām iṉi....1091

karuṇaik kaṭalaṉaiyāṉ kāmar amutuṇṭēṟku
iruṇiṟattu nāypōl etirntāy - pariṇamitta
kāmappēy āṭṭak kaḻaṟā taṉakaḻaṟēl
īmattē celvāy iṉi...1092

pattu maṇimuṭiyum pattiraṇṭu tiṇtōḷum
ittalattil vīḻa emataiyaṉ - kaittalattup
pōṟpuruva vāḷi pukutāmuṉ pōtiyaruṅ
kaṟpaṟiyāy kollōvik kāl....1093

naṉṟutītu eṉṉa nayantaṟiyāy naṅkaiyartaṅ
kuṉṟalaṟu kaṟpiṉ kuṇaṅkuṟiyāy - eṉṟu
erinarakukku ētu eṉavikkaṭaṉ mēṟkoṇṭāy
varumpaḻiyai eṉṟāḷ vakuttu....1094

mātaraci coṟṟa vakaikēṭṭu māṉamilāṉ
kātaṉmī tūṟak kaṉaṅkuḻāy - nīṟuticey
māṉiṭaraik koṉṟāṟpiṉ vāḻuvatār tammoṭeṉṟāṉ
ēṉa viṉaiyāṉ eṭuttu....1095

aṇumaruvuñ cōlai ayōttiyil vāḻvārai
maṇimitilai yārai vataittut - tuṇivuṟuniṉ
tātaitaṉai eṉmuṉ tarutireṉac cāṟṟaṉaṉip
pōtuṟuvaṉ eṉṟāṉ pukuntu....1096

varuvatep pōtum varuvatē uḷḷam
paruvaralkoṇ ṭētō payaṉē - tirukiṉoṭu
eṉṉaiyim māyam iyaṟṟiṉāṟ kētariteṉṟu
uṉṉiṉāl cōrntāḷ uṇarvu....1097

akkālattu āṅkōr arakkaṉaimā māyaivallāṉ
takkōr pukaḻccaṉakaṉ tāṉākki - maikkōlak
kaṇṇāḷtaṉ pāṟkalantu kāṭṭiṉāṉ kaṟpaṇiyum
puṇṇāṉāḷ neñcam pularntu....1098

uruṇṭāḷ pukaintāḷ uyirttāḷ ayirttāḷ
veruṇṭāḷ parintāḷ viyarttāḷ - maruṇṭumati
ēṅkiṉāḷ cāla iḷaittāḷ kaḷaittāḷap
pūṅkuyilē aṉṉāḷ porintu....1099

aṟamilaiyō eṉṉum aruḷilaiyō eṉṉun
tiṟamilaiyō eṉṉum tiṟamum - maṟamuṭaiyāṉ
taṉvacamō eṉṉun tariyāḷ uyiriḻanta
miṉvaṭivam āṉāḷ veṟuttu....1100

pukkattiṉ vēṇṭum poruḷaḷippāṉ pōnturiya
makkaḷaikkāṇ pārulakiṉ maṉṉaṉē - takkatilāṉ
taṉciṟaiyil niṉṟōḷ taṉicciṟaiyōṭu aiyavuḷain
eṉciṟaikaṇ ṭāyō iṉaintu....1101

aṟañceytāy yārkkum aruḷceytā yōniṉ
tiṟañceytāy eṉṟuñ citaiyā - maṟañceyta
peṇpeṟṟāy ātaliṉip pēṟuṟṟāy piṉṉamilā
maṇpeṟṟāy aiyā maruṇṭu....1102

nāṭṭil orukarumam nāṭṭiṉēṉ naṉkaṟiyāk
kāṭṭil orukarumaṅ kāṭṭiṉēṉ - mīṭṭariya
valviṉaiyāl niṉṉaiyumiv vaṉkarumat tāṭṭiṉaṉit
tolviṉaikkeṉ ceyvēṉ tuyarntu....1103

meṉciṟaiya vaṇṭūtum vēriyantār viṇṇavarkkāy
vaṉciṟaiyai mīṭpāṉ varunātaṉ - eṉciṟaiyai
mīṭpāṉ varunāḷ veṟuttuṉ ciṟaitaṉaiyuṅ
kāṭpāṉēl eṉṉāṅ karuttu....1104

eṉṟuraippa naṅkāy iṉaiyāti eṉṉuṭaiya
poṉtuḷikku celvap poruḷaṉaittu - niṉṟaṉakkē
tantuṉaṭimai talaik koḷvēṉ eṉṟuraittāṉ
mantaramē aṉṉāṉ maruṇṭu....1105

kīṭṭicaivāyt tēvaṉ kiḷaroḷiyār poṉmaruṭañ
cūṭṭiyuṉatu ēval tuṇaikkoḷvēṉ - vāṭṭaṭaṅkaṇ
cuntariniṉ kāmart tuṇaittōḷ nalamarunti
uyttiṭumā ṟeṉṟāṉ uvantu....1106

iccelva mellām peṟukiṟpāṉ emperumāṉ
meyccaraṇam pūṇṭa viṉaiyillāṉ - nacciyuṉai
meykkalattaṟ pāla viḻumiyōṉ veñcaramē
poykkalanta collāy pukaintu....1107

māṟṟantan tuṉṉai maruvuvatu vallamarvāy
ēṟṟaṅkaṇṭu āṭumatu ikkaṇamē - kūṟṟamuniṉ
valluyirai uṇṭa vakaiyaṉumaṉ vāḻttiyeṉmuṉ
colluvatē kēṭkuñ cukam....1108

eṉṟiyampa veyyōṉ eḻunturuvi veñcurikai
koṉṟiṭuval eṉṉak kotippuṟalum - niṉṟu
taṭuttāṉ arukiruntu tāṅkuvāṉ pōla
aṭuttārai māyppāṉ aṟintu....1109

mōtaraṉār collāl muṉivāṟi moympuṭaiyāṉ
ātaṉamē lāka vayalirunta - pātakañcēr
vallarakka ṉāñcaṉakaṉ mātu mukanōkki
colliṉāṉ māṟṟan tuṇintu....1110

eṉṉuyirkkum kātal iṟaiyuyirkku meṉmakaḷāy
niṉṉuyirkkum maṅkā nilaipeṟuvāṉ - poṉṉuyirkkum
pūttāma mārpaṉ pukaḻttē viyāyiruntu
kāttāḷti eṉṟāṉ kacintu....1111

cevittuṇaikaḷ tīyavaṉ ceppiyapuṉ māṟṟa
navittuṇaiyāḷ kēṭṭuḷamum nāṇip - puvikkuḷ
vaṭuttavireṉ tantaiyeṉum maṉṉākil iccol
eṭutturaiyāṉ eṉṟāḷ iṉaintu....1112

nīrāḷum pārāḷ nimimarapuk keytariya
cīrāḷaṉ allai teriyuṅkāṟ - pērāta
vañcaṉēṉ neñcam valiyaṉē eṉṟuraittāḷ
veñciṉattāl nīrcōra viṭṭu....1113

aṟaṅkeṭiṉu niṉṉōṭum eṉṉāvi keṭiṉum
niṟaṅkeṭiṉuñ celvattāl nērnta - tiṟaṅkeṭiṉum
mākkaṉaka mēṉi maṟaimutalai yaṉṟimaṉa
nōkkuvaṉō kaṇṭāy nuṉittu.....1114

nāḷuṅ kuṟaiya nalaṅkuṟaiya vāḷkuṟaiya
āḷuṅ kuṟaiya aṟaṅkuṟaiya - nīḷum
niṟaikuṟaiyap peṟṟa nilaṅkuṟaiyak kaṟpiṉ
muṟaikuṟaiyēṉ eṉṟāḷ muṉintu....1115

kēṭirukaṇ cēntu kiḷaroḷicēr vāṭkiṟaiyāy
māṭṭuval eṉṟuḷḷam valippuṟalum - tōṭṭumalar
ēlak karuṅkuḻalāḷ añcā tiruntaṉaḷak
kālattiṉ cīlaṅ kaṇittu....1116

maṇmēṟ paḻiyum vaḷaravē vāḷeṭuttup
peṇmēl uṟutal piḻaiyaṉṟō - viṇmēluñ
ceṉṟa pukaḻōy ciṉantaṇiti eṉṟuraittāṉ
naṇṟaṟinta tīyōṉ nayantu....1117

appoḻutu tūtar aṭaintār avaṉcevivāy
veppamuṟac coṟṟār viṉaiyillāṉ - tuppuṟaḻum
veñcarattāl umpi mikumveñ camariyaṟṟit
tuñciṉāṉ eṉṉat tuṉaintu....1118

tampi iṟanta taṉivārttai kēṭṭumaṉam
vempi uḷaintu viḻuntayarntāṉ - ampil
arāvaṇaiyāṉ eyya avaṉikulain tēṅka
marāmaramvīḻn teṉṉa maruṇṭu....1119

paṭṭaṉaṉō eṉṉum pataikku muyirttuyirkkuṅ
keṭṭaṉaṉō eṉṟu kiṭanturuḷum - eṭṭut
ticaikkariyai veṉṟāṉ ceyalaṉaittun tērntu
pakaittavaruñ collār parintu....1120

ivvēlai pavvam eḻumvāḷ matimukattu
maivēlai vāṭkaṇ mayilaṉaiyāḷ - poyvācap
poṟkuṭaṅkaḷ ōṅkip puḷakarumpap pūrittāḷ
paṟpampōl uḷḷam parintu....1121

eṉtampi iṉṉuyirai īrttāṉ taṉatuyirai
teṉticaivāy cērppal tiṟameṉṉat - taṉtuṇaiyām
mantiriyar āṟṟa maruviṉāṉ mantirattuk
kantaṭupoṟ ṟōḷāl kaṉaṉṟu....1122

karicaṭaital illāk karuttuṭaiya naṅkai
tiricaṭaiyuḷ ḷaṉpiṟ teruṭṭat - turicaṭaittu
mācuṇṭa kūntal matimukattu māṉviḻiyun
tēcuṇṭāḷ mēṉi ciṟantu....1123

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.14. atikāyaṉ vataip paṭalammantirañcey maṇṭapattu vīṟṟiruntu vāḷarakkaṉ
entirampōl niṉṟa icaiyōrait - tantiramāy
vīrampē cittirital vēṇṭām eṉaicaittāṉ
kūrampō eṉṉak kotittu....1124

cerumukamum uṟṟa ceyalum ceyirttu
varumukaṉai vellum matiyum - porumukamum
vallarēm eṉṉa vaḻuttiṉīr māṉiṭavaṉ
pallavanōk kātīr payantu....1125

maruvaṭainta mālai maṇamakaḷir pēṇat
tiruvaṭaintu nāṇa milīrcērac - ceruvaṭainta
villāḷi eṉṉum viṟaluṭaiyīr veñcamattu
vallīrēṟ celmiṉ malaintu....1126

maṭṭiṭṭa koṅkai vaṉamulaikaḷ mārpiṉiṭaip
paṭṭiṭṭa mīyum paṭiyēyak - kaṭṭiṭṭa
villaḷi veñcaranum vēṭkai tarumeṉpīrēṟ
cellātir eṉṟāṉ ciṉantu....1127

matikāyum veṇkuṭaiyāṉ mālaitāḻ mārpaṉ
atikāyaṉ eṉṉum aṭalāṉ - tutimēvum
vilvallāṉ māya viṉaiyillāṉ viṇṇiṭipōṟ
colvallāṉ coṉṉāṉ toḻutu....1128

keṭuttaṉainiṉ vāḻvaik kiḷaramaril eṉṉai
viṭuttaṉaiyiṉ ṟēnī viḷittē - aṭuttiṉieṉ
eṇṇuvatu cāla etirttōr uyiraṉaittum
uṇṇuvatē eṉṟāṉ uḷam....1129

tēyppuṇṭa empi tiṟampōl eṉaimatiyēl
kāyppuṇṭa vēkak kaṭuṅkaṇaiyāl - vāyppuṇṭa
vāṉararai māṉiṭarai māyttuṟuvaṉ naṉkuviṭai
tāṉaruḷti eṉṟāṉ takaintu....1130

makaṉuraitta vāymai maṉattuṟuti koṇṭāṉ
mukamalarntu celkeṉavē muṉṉi - akamalarntu
tērāti vempaṭaikaḷ ēviṉāṉ ceñcilaiyāṟ
pārāti veṉṟāṉ paṭarntu....1131

maṇṇakattum viṇṇakattum maṟṟakattuñ celvaliya
eṇṇutaṟku muṉcel iruṅkatiya - paṇṇamainta
āyiramāp pūṇṭa aṭaṟṟēril ēṟiṉāṉ
māyiruntōḷ vīraṉ vayirttu....1132

kumpaṉ akampaṉ koṭiyōṉ nikumpaṉeṉum
vemparuti aṉṉa viḻiyuṭaiyār - tampameṉac
cuṟṟiṉār tēriṟ cuṭarttō maramulakkai
paṟṟiṉār vīram parittu....1133

eṇṇariya māvum iruṅkariyum kāṟpaṭaiyum
maṇṇakala miṉṟāy maruvavē - viṇṇavarkaḷ
vērttārkaḷ añca viṭaipōl aṭaintāṉap
pōrttāṉa mītupu kuntu....1134

tātai uṭaṟkuṟaiyaik kaṇṭāṉ talaiyaṟiyāṉ
vētaṉaiyāl neñcam vetumpiṉāṉ - ītu
paṭuttāṉai āvi paṭapporuval eṉṉa
eṭuttāṉ cilaināṇ eṟintu....1135

aṭuttorupāl niṉṟa arakkaṉai muṉṉōkki
vaṭuttavireṉ māṟṟam matittē - aṭaṟkai
ilakkuvaṉai eyti iyamputiyēl niṉcīr
colattakumō kaṇṭāy tutittu....1136

eṇṇariya tampi iṟappukkāy eṇṇayarum
aṇṇal tuyaram akaṟṟuvāṉ - maṇṇayara
vantaṉaṉvem pōrkkavaṉṟaṉ maintaṉeṉa munturaitti
cintaṉaiyil lātāy terintu....1137

tēvarē yāka ticaikkariyē yākavanta
mūvarē yāka muṉintuṭaṉē - ākavattum
maṟkuriya rāki variṉum vaṭikkaṇaiyāl
niṟkolvaṉ eṉpāy niṉaintu....1138

tērō pariyō kariyō tikaḻtarumōr
ūrō nitiyō utavuvēṉ - cīrōtum
ērkkuriya ṉāya ilakkuvaṉai eṉṉetirē
pōrkkuriya ṉākkum poḻutu....1139

ittaṉaiyō muṟṟum iṉitaḷippaṉ ēkeṉavē
attuṇaiyē ceṉṟāṉ avaṉkaṭukic - cittirattiṉ
kāyā viṉaiyāṉ kaḻalmaruvak kākuttaṉ
nīyārai yeṉṟāṉ niṉaintu....1140

muṉvanta ceṅkai muṉiyāy mutaleṉuniṉ
piṉvantā ṉēyaṟiyum peṟṟiyeṉap - poṉvanta
nallāṉ iḷaiyōṉ navilnī yeṉaavaṉum
vallāykēḷ eṉṟāṉ vakuttu....1141

tāṉavarai veṉṟāṉtaṉ tampikkāy māḻkutalpōl
māṉavaniṉ muṉṉōṉum maṟṟaṭaiya - vāṉamaril
niṟkolvāṉ vantāṉ neṭumpō ratikāyaṉ
poṟkuṉṟa maṉṉāy porutu....1142

eṉṉuṭaṉē pōtu keṉavē iḷaṅkāḷai
taṉṉuṭaṉē rillāt taṉuvōṭum - poṉṉuṭaṉēr
tāmaraikkaṇ kōmāṉ caraṇcūṭit tāṉaṭaintāṉ
kāmutalōr vāḻttak kaṭitu....1143

appoḻutu vīṭaṇaṉnam āḷuṭaiya nāyakaṇār
tuppuṟaḻum pātat tuṇaitoḻutu - maippuyalil
vantāṉ caritam vaṭippakkēḷ eṉṟuraittāṉ
kontār malarkkai kuvittu....1144

muṉṉāḷ matukai yiṭavar muṉaiyamariṟ
taṉṉēri lāta taṉipparamaṉ - kaṉṉērum
ēṟṟattāl taṇṭattu iṟantār ikaluṭaiya
māṟṟattē maṇmēṉ maruṇṭu....1145

kañcamalark kaṇṇā katirvēṉ matuveṉyāṉ
tuñciyavem muṉṉōṉ tuṇaiyāvāṉ - viñcum
aṭalvallāṉ peṟṟa atikāyaṉ eṉpāṉ
iṭalvallōṉ ēṟpōṟ ivaṉ....1146

ātalāl veṟṟi atikāyaṉ taṉpariciṅku
ōtiṉēṉ eṉṉa ukanātaṉ - kātaluṟum
vīṭaṇaṉai nōkki viḷampiṉāṉ villuṭaṉē
māṭaṇaintāṉ taṉmai matittu....1147

pōriṟ porutu pukaḻuṟuvāṉ vantatuyāṉ
yāraikkoṇṭu aiyā aṟivāyō - vīrattāl
ēntum cilaiyōṭu iḷaiyōṉ etirtarumēl
nērntetirvār yārē niṉai....1148

pārtantāṉ veḷḷaip paṇiyār paṭarcaṭaikkē
nīrtantāṉ kōla niṟaimatikkuc - cīrtantāṉ
cūrtarumven nōyait tuṭaittāṉ tutiyiyampap
pērtarumāl empi peyarntu....1149

caṅkāḻi ceṅkai tarittāḷu nāyakaṉē
iṅkēyeṉ tampi yeṉaniṟpāṉ - koṅkārnta
mālaitāḻ mārpa valaṅkaruti yēkeṉṟāṉ
cōlaicūḻ nāṭaṉ tuṉaintu....1150

vaṅkiyamuṅ kōṭum vaḷarmuracum mattaḷamum
caṅkamoṭu pēri taḻaṅkamarvāy - tuṅkac
cilaiyāṉai ēttic ceyameṉavē ceṉṟāṉ
malaiyār puyattarakkar maṉ....1151

kallun taruvuṅ kavikkulaṅkaḷ ēntiniṟpa
villuṅ kaṇaiyu miṭalvēlum - vallarakkar
koṇṭaṉarkaḷ ārppak kuṟippatevaṉ kōpamoṭu
maṇṭiṉarkaḷ mēṉmēl malaintu....1152

cukkirivaṉ tōṉṟal tumintaṉavaṉ tuṇaivaṉ
takkaneṭuñ cāmpaṉ mutaṟṟalaivar - pukketirntu
tākkiṉār vañcattavar tantaṉi yāvi
pōkkiṉār kallāṟ porutu....1153

tumpaiyantār cūṭuñ cumittiraiyār kāṉmuḷaiyum
vempip poḻinta vicikattāl - ampuviyiṟ
kaiyun talaiyuṅ kaḻuttuṅ kaḻaloṭunīḷ
meyyum iḻantār vitirntu....1154

viṇṇuruvi eṇṇum vicaiyuruvi veṟpuruvi
maṇṇuruvic cellum vaṭivāḷi - naṇṇalartan
tōluruvic celluñ cukamuruvit tōṟṟamaṟa
mēluruvic ceṉṟa viraintu....1155

villoṉṟē ceṅkai viraliraṇṭē vemmaiyuṟuñ
colloṉṟum vāḷic cuṭaroṉṟē - yalloṉṟu
meṇṇat tarāvi yiṭaṉoṉṟē yeṉṟeṭuttu
viṇṇuṟṟār coṟṟār viraintu....1156

cōriyāyt toṉṉiṟamun tōṉṟātu tolkaṭalum
ōriyāyt tokka uṭalamarvāy - kāraṉaiya
kālaṉ tamarum ayarntār kaṭuvicaipōy
māliḷaiyōṉ ēṟṟamuṉai vāy....1157

pārakaṅkoḷ cēṉai paṭumāṟu aṟintuneṭun
tērakaṅkoḷ vemmaic cilaivaliyāṉ - kārakaṅkoḷ
tārukaṉā mattōṉ takaintāṉ camarmuṉaivāyp
pōrakamār vāḷi poḻintu....1158

ēviyavev vāḷi evaiyum aṟuttuṭaṉē
pūvaiyar vēḷaṉṉāṉ porukaṇaiyāl - āvi
aṭaṅkiṭavē teṉpāl avaṉtalaiyaik koytāṉ
naṭampuriyap pēykaḷ naṉi....1159

maṟṟum poruvāṉ varuṅkālaṉ ātiyarkaḷ
koṟṟaṅ kulaiyak koṭuṅkaṇaiyāṉ - maṟṟavartañ
ceṉṉi yuruḷatticai tōṟuñcey toḻittāṉ
miṉṉilaiya vēlāṉ vekuṇṭu....1160

paṉaikkaipparū uttāḷ paṇaimatatta nālvāy
muṉaikkaṭ peyarā mutaṉmait - tuṉaikkariyō
eṇṇā yirattoṭumvan tēṟṟuvār ikalpurivāṉ
viṇṇār kiripōla vē....1161

eṇṇariya vātuvarai ēḻpoḻiluṅ kāttaḷippāṉ
naṇṇiyapoṉ tārāṉ naṉivekuḷā - viṇṇil
varaṅkoṇṭa ellāmim maṇṇāka vaṉmaic
ciraṅkoṇṭāṉ aṉṟē ceyirttu....1162

kāluṅ karamuṅ kaḻuttuṅ kavāṉoṭunīḷ
vālum viḻiyu matamūṉṟun - tōloṭumārpu
eṉpun tavaiyum iḻantatē emmiḷaiyōṉ
ampiṉ maḻaiyāl avaṇ....1163

kompuṅ karamuṅ kulaiyak kulakkōmāṉ
ampiṉ maḻaiyāl aṟuppuṇṭu - tampamaṟa
muṇmā veṉavē muraṇaḻiya moymatamā
mṇmēl viḻunta marintu....1164

pēyuṅ kaḻukum pilavāyk kaṉalviḻippa
nāyum nariyum nacaitīrnta - tīyaṉaiya
vāṉvāḷi pāya maṭintavartam mākkariyiṉ
ūṉmuḷai tōlirattam uṇṭu....1165

ācukattūṉ uṇṇūm avāpperukic campiṉaṅkaḷ
ācukappēy uṇṇum arumpuḻaivāy - ācukattu
mākkavaṉa mākkuḻiyiṉ maṉṉi uṭalutippap
pōkkaṟavē niṉṟa pularntu....1166

poṉṉārnta mēṉip puravalaṉ kaiyācukattī
muṉṉārnta vēḻa muṉintuṇṇap - piṉṉārnta
kāṟṟeṉavē vantāṉ kaṭuṅkālak kālaḷitta
kūṟṟuvaṉōr māmaraṅkaik koṇṭu....1167

ūḻik kaṉalpōl uruttaṉumaṉ eṟṟiyatiṇ
pāḻip parāraip paṇaittaruvāṟ - cūḻi
matamiḻantu veḷḷai maruppiḻantu māṟāk
katamiḻanta vēkak kari....1168

araikkuṅkait taṇṭāl akalvāṉat tēṟṟum
iraikkuṅkai aḷḷi vekuṇṭu - taraittalaṉil
mālāka vanta matakari kaḷattaṉaiyun
tōlāka vīraṉ tukaittu....1169

kāṉun ticaiyuṅ kaṭaluṅ kaḻikkaraiyum
vāṉuṅ kuruti vaḷaravē - ūṉarunti
kaittuṇaṅkai yālik kaṭumpā takaraieṉak
kaittuṇaṅkai iṭṭavala kai....1170

māvān takaṉeṉumem mārutimēl vaccirattērt
tēvānta kaṉtīc ciṉaṅkoṇṭu - kālārnta
viṇṇavarkaḷ añci verukkoḷaviṭ ṭāṉveyilpōl
maṇṇulām vāḷi maḻai....1171

tēriṟ kutiyāc cilaiyiṟuttuc centaṟukaṇ
kāriṟ karuttōṉ kaḷattaviyap - pārakattu
muṉkalaṅkak koṉṟāṉ muḻaṅkuṅ karuṅkaṭaltāy
teṉṉilaṅkai vaittiṭṭāṉ tī....1172

mārutiyai nōkkiyaṭal vaṉpōr atikāyaṉ
pērutaleṅ kēnī piḻaippillāc - cīramainta
empitaṉait tēyttāy iṉiyuṉ uyirnamaṟkē
uṇpataṟkuk kaṇṭāy uṇavu....1173

eṉṟuraippa aiyaṉ itupiḻaiyā yāyiṉumip
puṉṟalai mūṉṟeṉṉap poruntuvōṉ - teṉṟicaikkē
āḷāka niṉmuṉ araittiṭuval kāṇeṉṟāṉ
māḷāta cīruṭaiyōr maṉ....1174

aṟṟeṉavē mūṉṟu talaiyarakkaṉ ārpparittu
puṟṟaraviṉ uḷḷam puḻuṅkiyeḻa - maṟṟavaṉai
ammi taraiyā araittāṉ atikāyaṉ
vimmaluṟa vīraṉ vekuṇṭu....1175

aḻaluṅ kuruti atuvum viḻiyiṟ
poḻiya uḷamum puḻuṅkā - iḻiviṟ
culaviṭā tiṉṉē cumittiraiyār cēymēṟ
celaviṭāy eṉṟicaittāṉ tēr....1176

tēroliyum māṟṟāṉ cilaiyoliyun tēṟātār
pōroliyum nōkkiṉaṉeṉ puṉtōḷmēl - nīrmaipeṟa
ēṟukavīṅ keṉṟāṉ iḷavāḷ ariyaiuḷam
māṟilā vāli makaṉ....1177

immoḻiyum naṉmoḻiyē eṉṉa iḷaṅkāḷai
ammoḻitan tāṉtōḷ aṭivaittāṉ - vemmaṭaṅkaṟ
puḷḷaracē eṉṉap polintāṉ pukaḻkkaviyiṉ
vaḷḷaracu koṇṭāṉ makaṉ....1178

eṇṇarumāp pūṇṭa ikalarakkaṉ cempoṟṟēr
naṇṇiya veppālum navilūḻik - kaṇṇimirnta
vēkakkāl eṉṉa viḻuccāri pōtarumam
mākattōḷ vāli makaṉ....1179

iṟṟapaṭai yaṉṟi iruntapaṭai attaṉaiyum
aṟṟapiṉṉē eṉṉōṭu aṭarttiyō - maṟṟuṉ
karuttetuvō veṉṟāṉak kātakaṉaic cempoṉ
kurutteṉavē niṉṟaviḷaṅ kō....1180

caṅkaṇinta ceṅkait talaivaṉoṭuñ cattiyoru
paṅkaṇinta vēṇip paramporuḷum - iṅkuṉakkē
kāppāy variṉuṅ kalaṅkuvaṉō kārvaṇṭu
pāppāṭun tārāy payantu....1181

ūḻi valiyāl uṇavāyc ciṉavarimuṉ
vēḻametir pukkāl viṭumōkāṇ - ēḻaiyuṉai
yāṉaḻaitta teṟṟuk kaṟiyāykol eṉṟicaittāṉ
tēṉaḻaikkun tārarakkaṉ cēy....1182

coṟṟavā naṉṟu tuṇintāy niṉcoṟpaṭiyē
kaṟṟavā vempōr kaṭitāṟṟi - muṟṟavā
māṟātu veṉṟiyeṉiṉ maṟṟavarai veṉṟiyeṉṟāṉ
pāṟāṭum vēlāṉ pakuttu....1183

vemparuti aṉṉaoru veṅkaṇaiyak kātakaṉmēl
vampulavun tārāṉ vakuttēva - ampoṉṟāṟ
paṭṭiraṇṭu tuṇṭāp paṭuttiṉāṉ ēviṉaṉpiṉ
eṭṭiraṇṭu vāḷi icaittu....1184

avvāḷi ellām akaṉkō kōcalaināṭaṉ
vevvāḷi koṇṭu vilakkiyē - evvāḷi
ivvāḷik kīṭeṉ ṟiṭumāṟu palvāḷi
avvāḷi mēleytāṉ āṅku....1185

cāntaḷavum pūṇmulaiyār taṅkaṭ kiṉiyamataṉ
ēntuñ cilaiyiḷaiyōṉ ēviyapal - vāyntavalip
puṅkamelām māṟṟip poḻintāṉ caramāri
ceṅkai varaiyeṭuttōṉ cēy....1186

vālimaka vūrti vayiram paṭaittacilai
kōli yorunūṟu kulappakaḻi - ālamaṉṉāṉ
tiṇkavacaṅ kīṟac celuttiṉāṉ tērākkaṉ
maṇkaviḻu māṟu malaintu....1187

māṟṟan tavirntu malaipōṟ cilaiyūṉṟit
tēṟṟaṅkoṇ ṭēṟṟa teṟukaṇṇāṉ - kūṟṟameṉap
pallā yiramkōṭi pāṇan toṭutteytāṉ
vellāyiṅ keṉṉā viṭuttu....1188

kāṉuṅ kaṭaluṅ kaṉavaraiyu nāṟṟicaiyum
vāṉuṅ kaṇaiyāy maṟaiyavē - māṉamuṟum
veñceruveṉ ṉāmō viṭivaṟiyē meṉṟuruki
añciṉār tēvar ayirttu....1189

vālicēy neṟṟiyiṉmēl mārpiṉmēl maṟṟavaṉṟaṉ
mēlavaṉmēl vāḷi vekuṇṭēvip - pālaṉaiya
caṅka muḻakkiṉāṉ tāṉavaraip paṇṭamaril
aṅkam uḻakkiṉāṉ āṅku....1190

aṅkataṉ ākat tavirkuruti āṟākac
ciṅka maṉaiyāṉ ceyirttaḻalcey - puṅkamatāṟ
pākaṉ talaiyaṟuttup pāymāk kaḷampaṭutti
mākavilum aṭṭāṉ vayirttu....1191

vēroṟutēr ēṟiyavaṉ vēṟoruvil vāṅkutaṉmuṉ
māṟupaṭa vaiyamoṭu vāṉamelāñ - cīṟariyiṉ
vāṉpaṭaitoṭṭu ēva matiyō ṉavaṉkatirāṅ
kōṉpaṭaitoṭ ṭārttāṉ kuṟittu....1192

irupaṭaiyun tammil ikalpurintu centī
varuṭamē yāka valiyōṉ - parivuṟavē
oṉṟalapal vāḷi uṭaluṟuva ōṭṭiṉāṉ
maṉṟalantārk kōcalaiyār maṉ....1193

allaṭar tiṇkaimā atikāyaṉ ākamelāñ
callaṭaikkaṇ ṇākat taḷarvillāṉ - celluruttu
māmāri peyta vakaivāḷi māriyiḷaṅ
kōmāṉmēl eytāṉ kotittu....1194

kāṟṟaracaṉ collāṟ kamalā layattavaṉṟa
āṟṟal tarupaṭaiyō ṭācukamum - ēṟṟamuṟak
kūṭṭiṉāṉ viṭṭāṉ koṭiyōṉ talaiyuvari
māṭṭiṉāṉ maṉṉō vayirttu....1195

vāṉavarkaḷ ārttu malarcorintār vācavaṉum
īṉamaṟa nīṅkiṟ ṟeṉavicaittāṉ - māṉavarāṅ
kāṭuṟainta vāḻkkaik kaṇamuṉivar ācicoṟṟār
vīṭaṇaṉuṅ koṇṭāṉ viyappu....1196

curāntakaṉē yāvāṉ toṭucilaikkai vallaeṉ
narāntakaṉum viṇṇakattu naṇṇap - purāntakaṉil
veṅkataṅkoḷ vākai vicaiyamuṟum vāliyaruḷ
aṅkataṉuṅ koṉṟāṉ aṟaintu....1197

kārmattaṉ vīrak karimēlāṉ kaiccilaiyāṉ
pōrmattaṉ āvi puraḷavē - nīrmattiṉ
eytiṉāṉ nīlaṉ iṭittāṉ imaiyavarum
uytiṟamyām eṉṉa uruttu....1198

tantan talaivar taṉiyāvi paṭṭoḻiyac
cintai veruvit tiṟalaḻintār - muntiṉartam
ūrakattu mēvi ulaintār uyirppoṟaiyum
mārakattar āṉār maruṇṭu....1200

mukampārttār eṇṇu muṟaiyaṟiyār vempi
akampārttār ācai aṟiyak - kakampārttuk
kaṇṇīr viṭuttuk kalaṅkiṉār kālamaṟa
uṇṇīruṇṇīr eṉṟu uyirttu....1201

ittiṟaṉāy avvūr iṭaivan tayarvupaṭa
poyttavuḷa nāḷum puḻuṅkuvāṉ - moyttalaiyāy
vantaṭainta tūtar vaḻaṅkaṟiyār māriyeṉac
cintiṉarkaḷ kaṇṇīr teḷittu....1202

uṟṟapari ceṉṉē uraimiṉ eṉavuruttāṉ
maṟṟavarun tāḻntu valiyōynī - peṟṟaviḷaṅ
kōkkumarar āvi koṭuttār amarileṉa
ūkkamaṟac coṟṟār uyirttu....1203

ticainōkku māṉac ceḻuntīyiṉ uṟṟa
vacainōkkuṅ kaṇṇīr vaṭikkum - icainōkki
poṟpeṭutta vēṇip purāriyeḻiṟ pūṅkayilai
veṟpeṭutta tōḷāṉ melintu....1204

māmālai pūṇṭu varuntāṉi mālaiyeṉum
pūmālai vaṇṇap purikuḻalāḷ - tēmālaic
ceṅkatirvēṟ pōrarakkaṉ cēvaṭimēl vīḻntaḻutāḷ
maṅkaiyarkaḷ ēṅki vara....1205

eṟṟiṉāḷ kaiyāl iṉaintāḷ eḻutuyara
muṟṟiṉāḷ māmulaimēṉ mōtiṉāḷ - veṟṟiyuṟum
eṉmakaṉaik koṉṟāy iruntaṉaiyō eṉṟicaittāḷ
taṉmalarkkaṇ nīrvārat tāṉ....1206

aḻavaṟiyāḷ nātaṉ aruḷmuṟaiyāl aṉṟit
toḻavaṟiyāḷ ivvāṟu cōrap - paḻakiṉiya
vāṉāṭṭu maṅkaiyaru māḻkiṉār eṉṉiliṉi
mēṉāṭṭal eṉṉām virittu....1207

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.15. nāka pācap paṭalam


ceṅkaṭ karuniṟattuc cīrarakka nāyakiyar
puṉkaṭ kuralaḻukai pōtaravē - veṅkaṭ
kariyaṭakkum veṅkāṟ kaṭuṅkōḷ ariviṇ
ariyaṭakkum pērāṇmai yāṉ....1208

āraṭutta cūlattu ayilaṭutta āṟṟalaṟap
poraṭutta entai puraṇṭāṉkol - ūraṭutta
ivvōtai yāteṉṟu iyampiṉāṉ ēṅkiyaḻun
tevvōtai kaṇṭāṉ ceyirttu....1209

veṟṟi neṭuntēr micaikkoṇṭāṉ vempiyuḷañ
cuṟṟuniṉṟār añcat toṭukaḻalāṉ - paṟṟuṭaiya
maṉṉavaṉaik kaṇṭāṉ mayarvoḻintāṉ vāṭṭamuṟaṟku
eṉṉipamīṅ keṉṟāṉ eṭuttu....1210

cempōṉ varaipōl tikaḻatikā yaṉmutalām
umpiyarai māṉiṭavar ūkkattāl - vempiviḻak
koṉṟaṉarkaḷ eṉṟāṉ koṭuṅkūṟṟū vaṉaiyumuṉam
veṉṟataṟu kaṇṇarakkar vēntu....1211

māṉiṭarō koṉṟār vaḷaivāy muḻaiyariyiṟ
tāṉiruntu nīyē caticeytāy - āṉatiṉi
oṉṟōveṉ ṟālum uṭaṉṟuvara ēvukilai
eṉṟāṉ urumiṉ iṭittu....1212

maṟṟiṉiyeṉ colli vaṭiyampukku empiyuyir
uṟṟavuṇavu eṉṉa oḻittāṉaik - koṟṟaneṭuṅ
kūṟṟuvaṉār uṇṇak koṭuttilaṉēṟ kūrvēlāy
māṟṟalarkaḷ ēcaveṉai vantu....1213

empiyuyir māya ikalpurintāṉ taṉṉai eṉkai
ampuk kiraiyāy aḷittilaṉēl - vempi
uraṇiḻanta viṇṇavarkōṉ oṇpaṭaiyāl eṉṉai
varaṉiḻanta tākumaṉṟō maṟṟu....1214

vañcamilā empiuyir māḷvittāṉ taṉṉuyirai
añcaluṟuṅ kūṟṟukku aḷiyēṉēl - veñcamarvāy
naṉmoḻitan teṉcaraṇam naṇṇiyavav viṇṇavarkaḷ
iṉmoḻiyār ēca eṉai....1215

eṉṟuraippa maṉṉaṉ ikaluṭaiyāy nīyetirntāl
niṉṟuraippatu eṉṉō nilaṅkaṭanta - vaṉtikiri
āḻiyāṉ ākiluniṟku añcuvaṉē eṉṟuraittāṉ
ūḻināḷ māḷāṉ uvantu....1216

aṇṇalaṭi tāḻntu aḻiyāta cārikaitaṉ
vaṇṇameyiṟ pūṇṭāṉ vaṭivāḷi - eṇṇamainta
kaippuṭṭil tāṅkik kakaṉēn tiraṉiḻanta
meyttaṉuvuṅ koṇṭāṉ viraintu....1217

kāṟṟuṅ kaṉaluṅ karuttuṅ katiroḷiyiṟ
tōṟṟum pulaṉāñ cuṭarnōkkum - āṟṟalpeṟa
kūṭṭi iḻaittaṉaiya kōlaneṭun tērkkuvamai
kāṭṭutalev vāṟō kaṇittu....1218

poṉṉōkkuṅ koṉṟaip puricaṭaiyāṉ taṉṉoṭumāṉ
maṉṉōkkum vāṉavarkaḷ vāṉakattiṉ - piṉṉōkkum
peṟṟiyatu cālap piṟaṅkuvatu pēykkoṭiyāṟ
teṟṟiyatu vaṇṇamaṇit tēr....1219

attēril ēṟi aṭaintāṉ aṭaiyalarām
ettē varuṅkaṇ ṭiṟaiñcavē - puttēḷ
arāvaṇiyum vēṇi araṉaṉaiyaṉ āṇmai
irāvaṇiyeṉṟu ēttum ivaṉ....1220

cēmattēr āyiraṅkaḷ cellac ceḻuṅkaṉaka
vāmattēr mītu vayaṅkuvāṉ - nāmattār
oḷḷaḻalvāṭ ṭāṉai uravōr oṭunāṟpāṉ
veḷḷamoṭum ceṉṟāṉ viraintu....1221

vīṭaṇavit tērmēl viḷaṅkuvāṉ veṟṟiyivaṉ
māṭirunta teṉṉa vayaṅkuvāṉ - kōṭamainta
villaṇainta mēka meṉamēvuvāṉ taṉmaiyiṉaic
colleṉṟāṉ coṉṉāṉ toḻutu....1222

āriyavip pōruṭaiyōṉ aṉṟamarar vēntaṉaittaṉ
cīriyaṉṟa pācat tiṭaivicittāṉ - vīriyarkaḷ
yārumivaṟ kuvamai yākār aṟitiyiṉṟu
pōrumvali teṉṟāṉ pukaḻntu....1223

ayyaṉunaṉ ṟeṉṉa aṟaintāṉ aṭalṉumaṉ
ceyyaneṭun tērmītu cērtaruvāṉ -veyyavaṉtaṉ
kōkkumaraṉ ākuṅ koṭitupōr eṉṟaṭaintāṉ
mēkkuvāy niṉṟāṉ viraintu....1224

caṅkaṉ kumutaṉ catavaliyaṉ tārppaṉacaṉ
aṅkataṉmey nīlaṉ aṭalvēntaṉ - poṅkutiṟaṉ
cāmpaṉ mayintaṉ tumintaṉ mutaṟṟalaivar
ēmpaloṭum ēṟṟār etirntu....1225

vāṭpaṭaiyum vīra vayavā ṉarappaṭaiyum
nāṭparavai eṉṉa naṇukiyē - kōṭpuliyiṉ
muṭṭiṉār mōti muṉaintār muḻuvayirak
kaṭṭiyē aṉṉār kaṭuttu....1226

kālāḷ paritēr karivāḷ ayilvēl
mēlāḷ koṭiyaṭaṅka vīciyē - mālār
keṭiyaṭaṅka vīraṅ kiḷarntārkaḷ vārip
paṭiyaṭaṅka vēārp parittu....1227

nāṇpaṭaiyun tolluruva naṇṇātu tāṉaḻiya
vāṟpaṭaiyāl vīci vaḷarkarattāṉ - mēṟpoṟaiyiṟ
cāntu paṭavaraittāṉ tāmattōḷ mārutiyām
ēntupukaḻ uṟṟāṉ etirntu....1228

kaṇmaittiṇ kārkōḷ kalakkuṅ kaṉavaraiyām
oṇmatti ṉiṉṟum ulāviyē - vaṇmaik
kavikkaracaṉ cālak kalakkiṉāṉ kaiyāṟ
puvikkulaṅkaḷ tīyap pukaintu....1229

eppāṉ maramum iruntatō emperumāṉ
kaippāluṟuṅ kūrṅ kaṇaiyaṉṉa - tuppārum
veṅkataṅ koḷaṅkataṉām vīraṉurut taṅkaṭaiyār
paṅkamuṟa nērum patam....1230

emmalaikaḷ niṉṟa iṭapaṉ eṭutteṟiya
ammalaiyāṉ muṉmalaintu āviyaṟuṅ - kaimalaiyum
koyyuḷaimāṉ tēruṅ koḻuṅkurutip pērāṟu
maiyuḷainīr mēviyatu maṟṟu....1231

eṇkaracaṉ caṅkaṉikaṟ kumutaṉ māppaṉacaṉ
vaṇkayilai māṉum vayakkavaiyaṉ - tiṇkirinēr
tāṉā patimutalōr tākkutalāṟ tārarakkar
ūṉāki māṇṭār uḷaintu....1232

taṉcēṉai ellām taḷarntaḻiyat tāṉaṟintāṉ
maṉcēṉai ellām maṭittiṭuvāṉ - poṉcērum
vilvaḷaitta mēkameṉa vantāṉav veṇkayilai
malvaḷaitta tōḷāṉ makaṉ....1233

ōrā yarampakaḻi ōrtoṭaiyil ēviṉaṉpiṉ
īrā yirampakaḻi ēviṉāṉ - kūrārnta
vaṉṉakattuc cēṉai maṭinta torukōṭi
paṉṉakaṅkaḷ eṉṉap parantu...1234

vāṉelām vāḷi maḻaiyelām vāḷiyiḷaṅ
kāṉelām vāḷik kaṇamvāṉa - mīṉulām
nīrelām vāḷi nilamelām vāḷineṭum
pārelām vāḷip parappu....1235

mantiracit tāṉṟa valiyāṉ varivilakkai
intiracit tēvum erivāḷi - ventirattār
vāluruvi vīrar valiyuruvi mārpuruvi
mēluruvic ceṉṟa viraintu....1236

ōrmuḻutta mātavaṉmuṉ oṇkaṇaiyāl veṇkavikaḷ
nīrmuḻutti veṟṟi nirappiṉāṉ - pārmuḻutta
vākaiyeṭṭuṅ koṇṭāṉ valāritaṉai veṟṟiṭṭāṉ
pōkameṭṭuṅ koṇṭāṉ porutu....1237

taṉpaṭaikaḷ māyat tariyāṉat tārarakkaṉ
vaṉpaṭaiyai nīṇṭa marāmaraṅkoṇṭu - aṉpatilā
vañcakattīr eṉṉaetir māṭṭiṉāṉ vāṉavarum
uñcaṉameṉṟu ētta uruttu....1238

naṉṟuvali eṉṉa nayantarakkaṉ naṇṇariya
vaṉṟaruvai nūṟiyoru vaṉkaṇaiyāṟ - kuṉṟaṉaiya
maṉkaviyiṉ neṟṟiyiṉum mārpiṉum īraintukaṇai
muṉkaviya eytāṉ muṉaintu....1239

appōtu aṉumaṉ aṭaṟkaraṉōr kuṉṟēnti
ippōtu nīpiḻaiyāy eṉṟēvat - tuppōtum
palkaṇaiyāṉ nīṟu paṭuttiṉāṉ pāviyavaṉ
nillaṭā eṉṟumuṉa nērntu....1240

malleṭutta tōḷāy valiyaṭuttu vāṉvaḷaruṅ
kalleṭuttuk kaṟṟaceyal kaṇṭaṉaiyē - villeṭutta
veṟṟiaṟin tuṟṟāy viruntaṉṟō kūṟṟuvaṉukku
iṟṟaināḷ eṉṟāṉ etirntu....1241

viṟkuriyār nīrē viruttavurai taṉṉilevaṉ
maṟkuriyē ṉōṭu malaitiyō - coṟkuriya
tampiyoṭu meytic camarpuriti yōvitaṉil
oṉṟuraitti eṉṟāṉ uruttu....1242

eṅkuniṉṟāṉ uṅkaḷ ilakkuvaṉām ēḻaiyuyir
nuṅkutaṟkē vantēṉ nuṉittaṟuti - caṅkaiyaṟa
mūvulakum oṉṟu muṉaintālum moyyamarvāy
āviuyyīr eṉṟāṉ atirntu....1243

ceyattakuva coṉṉāypoy ceppāynī eṉṉa
vayakkirioṉṟu ēnti valiyāl - ayakkirinēr
veyyavaṉtaṉ mārpiṉiṭai viṭṭāṉ atutukaḷāy
noyyeṉavē ākiyatu nontu....1244

ōrā yirampakaḻi ūṭuruva eytāṉpuṇ
nīrāyveṇ mēṉi nirampavē - pōrāṭum
mīḷakkāl porakkaṉaka mērupōl niṉṟayar
mākkālaṉ aṉṉāṉ maruṇṭu....1245

vantavanta vīrar makivāy iṭaṉāka
antavanta kāntaṉ aṉaiyāṉum - kontaḻalvāy
vāḷimaḻai peytu vataittāṉ taṉaiyiḷaṅ
kōḷariyuṅ kaṇṭāṉ kotittu....1246

nampaṭaikaḷ māya nalivittō nāmaṉṟō
puṉpaṭaiyāṉ āvi puṟatteyta - eṉputirak
kūṟṟuvaṉuṅ kaivitirppak kolvaṉ eṉaveḻuntāṉ
pāṟṟuṇarum vīṭaṇaṉaip pārttu....1247

villoṉṟu tāṅkiyacem mēkampōṉ muṉṉetirnta
kalloṉṟu tōḷāṉaik kaṇṭivaṉō - celloṉṟu
vaṇṇamuḷāṉ nampiyeṉa vaṉcāra ṉāmivaṉai
eṇṇukanī eṉṟāṉ eṭuttu....1248

vilvaḷaittal kaṇṭāṉ viṉaiyaṟiyāṉ viṇṉavarkaḷ
malvaḷaitta tōḷāṉ makaṉvaliyār - palvaḷaitta
muṇṭamalai kaṇṭu muṉintāṉ muṉitarumēl
aṇṭamalai māku avaṉ....1249

mārutitaṉ tōḷmēl vayaṅkiṉāṉ māmutalvaṉ
tārakanā mappēr taṉaiyuṉṉi - vīrattu
ilakkuvaṉeṉ ṟēttum eḻiṟpeyarai iṉṉē
tulakkuvaṉyāṉ eṉṟāṉ tuṇintu....1250

teṉṉilaṅkai maṉṉavaṉtaṉ cēyun tikaḻoḷir
poṉṉoḷi koḷmēṉip purātaṉaṉum - miṉṉoḷipāy
veṅkaṇaiyām māri viṭuttār ticaimuḻutum
kaṅkulāy mūṭa vaḷaintu....1251

māvāḷi nāka vaṭivāḷi vaṉmaiyuṟun
tīvāḷi māyat tiṟalvāḷi - kārvāḷi
oṉṟōpal kōṭi oruṅkukōt teytaṉarpōr
veṉṟōriṉ muṉṉōr vekuṇṭu....1252

evvāḷi peytatu iṭaiyaṟutta tevvāḷi
avvāḷi īteṉṟu aṟiyārāy - maivāṉa
vītiyiṭai niṉṟu viḻittār imaiyōrum
ōti uṇarār oruṅku....1253

kaṟṟatoḻil ellāmak kārmukattil kāṭṭiṉar
uṟṟa valiyōr uravuṭaiyōr - veṟṟiyuṟum
kālampārt teṉṟu kaḷikkutumō veṉṟuraittār
ālampārt tañcum avar....1254

appoḻutu vaṉtōḷ aṭalmā rutiyākan
tuppuṟaḻa vāḷi toṭuttamalaṉ - poṟpuṟuttiṉ
ciṟpamuṟuṅ kavacattēttu mōrā yiraṅkōl
taṟpamuḷāṉ eytāṉ takaintu....1255

aṇṇal aṟintāṉ aṉumāṉtaṉ ākamelām
puṇṇīrāyc cōrtal puḻuṅkiṉāṉ - eṇṇariya
paṉṉūṟu vāḷi parappiṉāṉ pātakaṉmēṉ
muṉṉūṟu eṉavē moḻintu....1256

akkuḻuveṅ kōlāl aṭalēṟṟa arimāvum
muṟkaraṅkoḷ pāku muṟiyavē - akkapaṭaṉ
māṉa muṟuṅkavaca mārpum piḷantateṉa
vāṉavarkaḷ coṟṟār makiḻntu....1257

pāku maṭaṅkaṟ pariyum pataittāvi
ēkattaṉ mēṉi iruṅkuruti - ākavē
kaṇṭivaṉvil āṇmaik kaṭavuḷē eṉṟicaittāṉ
aṇṭamelām veṉṟāṉ aṟintu....1258

maṟṟorutēr ēṟi vayappakaḻi āyirattōṭu
uṟṟapala kōṭi utaittamalaṉ - neṟṟiyiṉmēl
nūṟukōl eytāṉ nuvalāmuṉ veṉṟiyeṉa
māṟilā vīraṉ malaintu....1259

appakaḻik koṉṟum ayarāṉem āriyaṉum
muppuraṅkaḷ tīytta muḻuvāḷik - koppuṟumōr
nūṟukōl mēṉi nuḻaippittāṉ ōtaralāl
vīṟaṟavē niṉṟāṉ melintu....1260

villūṉṟi meyyayarntu veyyōṉ makaṉuṟuṅkāṟ
cellūṉṟu mēṉi tikaḻaṉumāṉ - pallūṉ
veruṭṭiyuṇuṅ kūṟṟil viḷaṅkuvāṉ tērai
uruṭṭiṉāṉ kālāl utaittu....1261

tēṟiṉāṉ ēṟumaṇit tiṇṭērkaḷ attaṉaiyum
nūṟiṉāṉ vēṟu nuvalvateṉō - āṟilāṉ
mīkkoṇ ṭiḻintatalāl vēṟuviṉai ceytatuṇṭō
tākkuñ camarmuṉaiyiṟ tāṉ....1262

akkālai veṅkaṇ arakkarpal āyirampēr
pukkārkaḷ cuṟṟum puyaleṉavē - mikkāṉmēl
ēviṉār palpaṭaikaḷ iṟṟaḻiya maṟṟamalaṉ
tūviṉāṉ villāṟ tuṇintu....1263

kuṇṭalamum paṉpaṇiyār kōvaiyumpoṉ māmuṭiyum
maṇṭalamvīḻ ceṅkatirai māṉavē - eṇtiṟalār
vāḷimaḻai tūvi vaḷaieyiṟṟār taṅkaḷaiviṇ
kōḷuṟavē koṉṟāṉ kumaittu....1264

kālāl utaittuṟukkuṅ kaiyāṟ picaintiṟukkum
vālā leṭutteṟiyum vaṇmaiyilā - mālārnta
maiyaṉaiya mēṉi vaṭivāḷ arakkaraiyaṉṟu
aiyaṉuvantu ēṟum ari....1265

viṇṇil eṭutteṟiyum veṟpiṉmēl eṟṟumaṇik
kaṇṇil uruṭṭuṅ kaḷitturuṭṭu - maṇṇiṉ
valattiṉiṭait tēykkum matiyilār tammai
ilakkuvaṉaṉṟu ēṟum ipam....1266

akkaṇattu vāli aruḷputalvaṉ āṅkaṇuki
ikkaṇattē tīrvāy eṉavicaittup - poṟkirinēr
tāruvoṉṟu vāṅki viṭuttāṉ takaiyarakkaṉ
tēraḻinta taṉṟē ceyirttu....1267

tēraḻinta taṉmai terintāṉ attīyōṉum
ēraḻintatu eṉṉa imaiyāmuṉ - pōreḻunta
cīyampōl vēroṟupoṉ tērēṟic ceṉṟetirntāṉ
māyantāṉ vallāṉ vayirttu....1268

ittaṉaipal kōṭiyeṉa eṇṇariya vāḷimaḻai
attaṉmēl ēva avaiyaṉaittuñ - cittirattiṇ
vāḷiyāl māṟṟi valiyōṉ neṭuṅkavacam
tūḷiyāc ceytāṉ tuṇittu....1269

kavacamiḻantu aiyaṉ kaṭuṅkaṇaiyāl veyyōṉ
avacamuḻan tāṟum aḷavun - tuvacamuṟa
malliruvar āki malaintāram mātavaṉmēṟ
celluṟaḻum vāḷi terittu....1270

villiḻantār aiyaṉ viṭuṅkaṇaiyāl vēṟāka
malliḻantār mārutitaṉ vaṉkarattāl - ellamainta
taṇṭiḻantār āvi taṉakkutavi tāṉpurintār
uṇṭacōṟu uṇṇār uḷaintu....1271

maṟṟavarum ōṭum vaḻiyaṟintār vañcakaṉum
uṟṟa taṉimaitaṉai uṉṉiṉāṉ - iṟṟituvē
kālameṉa uṉṉiyavak kālaṭaintāṉ kālamuṟa
mēlticaiyil veyyōṉ viraintu....1272

epporuḷum ātuyiṭai īṟoṉṟu iṉṟieṉṟun
tuppuṟavē tōṉṟuñ cupāvameṉum - aṟparmaṉam
eṉṉavē tōṉṟum iruḷuṟuṅkāl vīṭaṇaṉum
paṉṉiyivai coṟṟāṉ parintu....1273

tēṅkāvi vāḻuñ celcaraṅkaḷ teyvamaṇip
pūṅkāvi nāṟum puṉalnāṭā - vāṅkālam
vallararkku eṉṟuṇarntu māyaviṉai vallāṉaik
kollutinī eṉṟāṉ kuṟittu....1274

tēruṭaiyāṉ eṉṉiṟ ceyamuṭaiyāṉ avaṉamaṉ
ūruṭaiyāṉ āka oḻippaṉeṉap - pōruṭaiya
villiṉāl vēṟu paṭavīḻttiṉāṉ meṉkaḻaipōl
nellulām nāṭaṉ niṉaintu....1275

viḻittimaiyā muṉṉam neṭuviṇṇiṉ mīkkoṇṭāṉ
iḻintaceyal aṉṉavuru ēyttāṉ - aḻaṟpiḻampār
māṉāka vāḷitaṉai vāṅkiṉāṉ vañcamuḷāṉ
māṉākar añca maruṇṭu....1276

akkālai añciṉaṉ kolāmeṉṟu arivīrar
nakkārkaḷ aiyaṉ nakumuṉiyaip - pakkāṉa
aṅkataṉ kaiyākki aṉumāṉmēl niṉṟiḻintāṉ
ciṅkaēṟu eṉṉat tikaḻntu....1277

meyyuruṅkōl nīkki viḷaivaṟiyāṉ mērunikar
aiyaṉ iruppa aḵtuṇarā - maiyarakkaṉ
viṭṭaṉaṉ vaṉṉāka viṟalvāḷi vēkamoṭum
vaṭṭavāṉ tōḷmēl vayirttu....1278
evvakaiya eṉpēṉ ilakkuvaṉiv ēḻulakum
uyvakaiyē vantāṉ uvamaiyilāk - koyvakaippūn
tiṇṭōḷ uṟappiṇitta ceykaiyiṉait tēvarkuḻām
kaṇṭōṭa uḷḷaṅ kacintu...1279

māya maṟiyāṉ mayaṅkiṉāṉ mārutiyum
tīyavaṉai iṉṉē ceruppaleṉa - mēyavaṉaik
kālaṉeṭum pācameṉak kaṭṭiyatu vaṉpācam
mālamaitōḷ vīra varai....1280

maṟṟaineṭu vīrar varaiyaṉaiya tōḷkaḷelām
iṟṟatiṉi eṉṉa irumpācañ - cuṟṟiyatu
eṇṇariya kōṭi ikalvāḷi eytaṉaṉav
viṇṇuṟaiyum veyyōṉ vekuṇṭu....1281

mattiḷaṅkāy eṉṉa vaṭivoṭuṅka vāḷimaḻai
kaittaṭaṅka āvi taḷarvuṟṟār - ettiṟamum
vallāṉ makaṉum maṇivāṉ maṇimakaṉum
allār amarvāy ayarntu....1282

ettaṉaipal kōṭiyeṉa eṇṇukēṉ kāṉmuḷaimēl
taittavaṭi vāli taṉakkañcāṉ - meyttarumam
āvāṉukku uṟṟataṟku añciṉāṉ uḷḷuḷaintāṉ
pūvār kaḷattē pukaintu....1283

āyira vāyvāḷi aṉalumiḻa vāyaravam
mīyuruvāṉ mēru vicittateṉa - nāyakaṉār
māmēṉi ovva vaḷaittatuvē vāḷarakkar
kōmāṉ makaṉaravak kōl....1284

ittalaiel lōrum erivāyp pakaḻiyiṉum
mattamuṟum pāca valiyāluñ - cettavariṉ
maṇcōra veyyōṉ makaṉaṭaintāṉ mānakaram
puṇcōrac ceṉṉīr poṭittu....1285

maṅkalaṅkaḷ ārppa maṇikkuṟuval mātarnallār
aiṅkaṇaikaḷ pāya aṭalvallāṉ - ciṅkameṉa
intiraṉai veṉṟanāḷ intanāḷeṉ ṉavicaitta
tantaitaṉaik kaṇṭāṉ taḷarntu....1286

eṇṇuvateṉ cāla irāmapirāṉ aṉṟimaṟṟōr
viṇṇiṉ mēluṟṟār vitivacattāl - maṇṇiliṉi
entai iṉaiyal iṉiyeṉṟu eṭutturaittāṉ
maintuṭaiya villāṉ vakuttu....1287

ippāl irāvaṇaṉpiṉ eṉpāṉ iḻaippariyāṉ
eppā larukkōiv veṟṟiyeṉā - maippāṉmai
valliruḷvāy vaiyakattu uvantu maḻaipiliṟṟuñ
celleṉavē niṉṟāṉ tikaittu....1288

okkumō ceykai ulakattārk keṉṉaṭaivē
vaikkumō vāvi malarāḷkōṉ - cikkariya
vaṉmāyai yāṉai maṭittilēṉ vaṉtaṇṭāl
eṉmāṉam eṉṟāṉ iṉaintu....1289

taṉṉuṇarvu cōrvāṉait tāṅkiyē tāraṉilaṉ
eṉṉitunī cōrntāy ivaṇirutti - uṉṉutalmuṉ
āriyaṉpāl eyti aṟaitaruval eṉṟakaṉṟāṉ
cīriyariṉ muṉṉōṉ terintu....1290

aṇṇaṉ aḻakaṉ aruḷām paramaḻainēr
vaṇṇaṉ kaḻalai vaṉaṅkiyē - eṇṇa
oṭuṅkauṇar uṟṟāṉ uraittaṉaṉpal vīrar
paṭuṅkaḷattiṟ paṭṭa paricu....1291

taṉṉaṇaiyāñ celvan taṉittampik kuṟṟaceyal
maṉṉavaṉuṅ kēṭṭu mayaṅkiṉāṉ - muṉṉuṇarntum
eṅṅaṉō eṉṉa iruntāṉ imaiyavarum
aṅṅaṉē cōrntār aṟivu....1292

kaṉṉaṅ kariyaniṟak kāriruḷvāyk kākuttaṉ
taṉṉuṇarvu cōrat taḻaṟpaṭaivāḷ - muṉṉuṟavē
aṇṭartoḻuñ celvattu aṭinōva āṅkaṭaintāṉ
kaṇṭaṉaṉav vīrak kaḷam....1293

ūḻivāy yārum oruṅkaviyat tāṉoruvaṉ
āḻivāy niṉṟāṅku aṉaivōrum - pāḻivāy
nākattāṟ paṭṭa naṭukkaḷattu vantuniṉṟāṉ
cōkattāṟ cōrntāṉ toṭarntu....1294

kālattāṟ paṟṟuṅ kaṭuṅkōḷ uṭaṉkaviṉcey
nīlattār cōti nirampavē - ālattu
mēṉiṉṟu veyyōṉ viḻuntaṉaiyāṉ mēṉiyiṉmēṟ
kōṉiṉṟu vīḻntāṉ kuḻaintu....1295

uḻaikkum uyirkkum uyirulaiya vāṭum
aḻaikkum ilakkuvaṉ eṉṟantō - maḻaipparuvak
kāreṉavē cōrntu kaluḻuṅ kacinturukum
vīravarai aṉṉāṉ melintu....1296

vāṉōkkum vāḷi maḻainōkkum mārutiyait
tāṉōkkum vīrar tamainōkkum - pūnōkkip
paṭṭaṉarō eṉṉum patikkum uyirttuyirkkum
maṭṭaviḻun tārāṉ maruṇṭu....1297

eṉtampik kuṟṟatu ituveṉṉil ēḻulakil
niṉṟavarāl eṉṉō niṟaivativaṇ - kuṉṟaṉaiya
maṟkūṭṭuṅ kuṟṟa makiḻntuṇṇa vāḷiyiṉāl
viṟkūṭṭal ceyval viruntu....1298

aṟaṅkāppāṉ vantēṟku aṭaivitu vēṉmaṟṟeṉ
tiṟaṅkāppāṉ vanta ceruviṟ - puṟaṅkāppāṉ
vīṭaṇayik kēṭu viḷaittaṉainī eṉṟuraittāṉ
ēṭaviḻun tārāṉ iṉaintu....1299

taṉpiṟavik kuṟṟa taṉittuyaran tāṅkiyavaṉ
aṉpuṟattaṉ āvi ayaruṅkāl - muṉpiṟinta
ūṭṭamaṟa vantāṉav valliruḷvāy māṭuṟaivāṉ
nāṭṭamuṟaṟunākā caṉaṉ....1300
poṟciṟakar ōṅkap puṉaimāmati yaṇintu
naṟcilaiyoṉ ṟēnti navilkāṉmuṉ - viṟparava
eṇṭicaiyiṉ niṉṟa iruḷkīṟa māmēru
viṇṭaṭaivatu eṉṉa viraintu....1301

nāka maṇimakuṭa miṉṉicaippa nāyakaṉār
ēkamuṟal uḷḷam icaiyāṉāy - mēkameṉum
māmēṉi kaṇṭu makiḻvāṉāy vāṉavarai
ēmēra uḷḷam eḻuntu....1302

kalaṅkāta uḷḷam kalaṅkavē kaṇṭāṉ
alaṅkāra mārpiṉ alaiya - ilaṅkāta
peṟṟimaiyai uṉṉip peyarā vicaiyēṟa
uṟṟuṇarvāṉ vāṉmītu oḷirntu....1303

vētaṅkaḷ pāṭa viriciṟakar mēṉiyoḷi
kātaṅkaḷ kōṭi karaicella - ōtaṅkaḷ
oṉṟiṉōṭu oṉṟuuṟaḻa uṟṟāṉ oḷimakuṭam
eṉṟeṉavē kīṟi iruḷ....1304

mukiḻēṟu kaikaṇ muṭiyēṟa muṉṉi
nekiḻēṟa niṉṟu niṉaivāṉ - makiḻēṟa
vākkiṉāl aiyaṉ maḻaimēṉi kaṇṭuvantu
nōkkiṉāṉ colvāṉ nuṉittu....1305

kāraṇamā ṉārkkuṅ kaṭavuḷnī kaṟpattil
āraṇaṅkaḷ pāṭa aḻiyānī - vāraṇamuṉ
vantaḷittāy nīyuṉ makamāyai yāraṟivār
cuntarattōḷ nātā tutittu....1306

mūṉṟeḻuttāy mūṉṟiṉ mutaleḻuttāy avveḻuttiṉ
āṉṟa nilaiyai arumaṟaikkun - tōṉṟāta
vantunī yāruṉ makamāyai yāraṟivār
muttarumē ammā moḻintu....1307

tōṉṟāp poruḷnī cuṭaroḷiyāy vantatunī
mūṉṟām poruḷnī mutalunī - tōṉṟi
varamaruḷvāy nīyuṉ valiyār aṟivār
paramiṉiyārk kuṇṭō pakar....1308

āṇāy aṟivāy aṟivōr aṟiviṭaiyuṅ
kāṇā mutalāyk karutariya - cēṇāṭar
uḷḷattuk keṭṭā oruvaṉnī uṉperumai
viḷḷattāṉ āmō virittu....1309

maṉpeṟuvā ṉōrmutalā māmaṉicar īṟāka
naṉpeṟavip puṉpiṟavi naṇṇiṉāy - eṉpeṟuvāṉ
naṇṇiṉainī aiyāuṉ naṇṇariya māmāyai
eṇṇiṭavu muṇṭō iruntu....1310

tēṟṟuvārt tēṟṟit teḷiyāril tēṟṟariya
āṟṟiṉārk kuṭpaṭṭu aḻuntuvāy - māṟṟariya
māyaiyelām māṟṟu makamāyai yāraṟivār
māyamilār kāṇpār matittu....1311

āṉantam eṉṉum aṟiveṉṉum antamilā
māṉan toṭarnta varameṉṉum - vāṉañ
ciṟanta patameṉṉun tikaḻmaṟaikaḷ nāṉkum
aṟañciṟantāy uṉṉai aṟintu....1312

oruvarāl īya oruporuḷum ēṟkāy
arumaṟaikaḷ ōti aṟaiyum - iruvarukkum
vēṇṭum varamaḷikkum vittakanī evvuyirkkum
āṇṭakainī yāraṟivār āyntu....1313

ittakaimai paṉṉi varuvāṉai emperumāṉ
ettakaiyōṉ āṉāvaṉivaṉ eṉṟurukic - cittaṅ
karutuṅkāl nōkki malarkkai kuvittuniṉṟāṉ
maruvuṅkāl pōlvāṉ makiḻntu....1314

elliravi muṉṉam iruḷeṉkeṉō puṉmāyai
nallaṟiviṉ muṉṉameṉa nāṭṭukeṉō - viloḷiyār
mātuḷavat tārkkaruṭaṉ vaṉciṟakark kāluṟuṅkāl
ōtariya nākā yutam....1315

naṉṉeṟikkōr tīṅkeṉṟu naṇṇumō naṇṇariya
iṉṉaluṟṟa veḷḷam eḻupatum - maṉṉariya
pūmāri peyyap pulavōr eḻuntatuvē
māmāri peyya maḻai....1316

eḻuvāriṉ muṉṉam iḷaiyāṉ eḻuntu
toḻuvāṉai aṉpu toṭara - vaḻuvāta
miṉṉiṉṟa mārpiṉ micaiyaṇaittu vaṇciṟaiyāṉ
muṉṉiṉṟu coṉṉāṉ mutal....1317

ettavamyāñ ceytēm etirtōṉṟi iṉpavaruḷ
vaittaṉaikaim māṟeṉ vaḻaṅkumō - uttamaṉē
nītit taruma neṟiyuṭaiyāy paṇṭuṉakkuc
cātittateṉ payaṉō tāṉ....1318

ettakaiyāy eppeyarāy evvulakāy eṉṟamalaṉ
cuttaviḻ vāyviṇṭu collutalum - meyttakaiyōy
piṉṉāl uraippateṉap pērntāṉ peruñciṟakar
maṉṉāniṉṟār paṟavai maṉ....1319

īcaṉu naṉṟeṉṉa iruntāṉ emaippurakku
nēcaṉum maṟṟai neṭiyōrum - ōcaiyuṟa
ārttārkaḷ anta atirppacaṉi kēṭṭumaṉam
vērttāṉ arakkaṉ viyantu....1320

aṅkataṉtaṉ ārppum aṉumāṉ aṭaṟṟoḷiyum
poṅkiruvar viṇṇāṉ porumoliyu - maṅkul
iṭikkiṉṟa taṉṉa iravicēy ārppum
poṭittatukāṇ eṉṟāṉ pukaintu....1321

ittaṉmai eṇṇi eḻuntāṉeḻiṉ mulaippū
kottaṇinta vēṇik kuḻaimukattar - poyttaiṭai
maṅkaiyarkaḷ aṅkai maṇiviḷakkam ēntivara
vaṅkameṉa vantāṉ maruṇṭu....1322

kaḷimayakku mūṇṭa kaṉāmayakkuṅ koṇṭār
aḷimayakkuṅ kaṇṇār aṭaiya - oḷimayakkum
vāṭkarattar cella makaṉkōyil vantaṭaintāṉ
kōṭpuliyai aṉṉāṉ kuṟittu....1323

ilakkuvaṉṟaṉ vāḷi eḻiliyē ṟuḷḷaṅ
kalakkiṭavē kaṇpaṭaiyuṅ koḷḷāṉ - alakkaṇuṟap
pākalaṅkoḷ yāṉai yeṉappāyaṇai mēlāvāṉai
mēkamaṉāṉ kaṇṭāṉ viyantu....1324

aḻuntutuyar uṟṟāṉ aritirukai ēṟṟi
eḻuntuvaḻi pāṭiyaṟṟaṟku ēlāṉ - toḻuntakaiya
māmakaṉaik kaṇṭu mayaṅkiṉaiyō veṉṟuraittāṉ
kōmakaṉām vallarakkar kōṉ....1325

intiraṉai yāti imaiyōr neṭuñceruvil
nontilaṉ kāṇaiyā nuvaluṅkāl - ventiṟalār
viṉmaiyiṉum mēlāṉa viṉmaiyuḷōr mētiṉimēl
iṉmainī tērvā yiṉi....1326

attakaiyar pācattu ayarntār ayaleṉṉē
uyttuṇartal eṉṉa uraimikkōṉ - tattuvanī
oṉṟu muṇarntilaikol oṉṉalar tamārppōtai
eṉṟaṉaṉkuṉṟu aṉṉāṉ iṉaintu....1327

avvēḷai tūtar aṭaintār avaṉcevivāy
ivvā ṟeṉavē iyamputalum - maivārnta
koṇṭalē oppāṉ koṭuṅkūṟ ṟamumnaṭuṅka
viṇṭaṉaṉōr māṟṟam virittu....1328

kaṇṭirō veṉkaik kaṭuṅkōlāl veṉṉiṭattu
maṇṭamarvāyp paṭṭa vaṭuttīrāṉ - toṇṭaṉāy
vantutavi ceytāṉ ammāmaṉitark keṉkaṇṭō
mantarattōḷ vīmaṉetir vantu....1329

maṉṉuṅ kaḷapamulai mātavaṉō ṭettaṉaikāl
eṉṉetirē tōṟṟāṉ etirnillāṉ - piṉṉart
teritaruval nīpōyc ceruṉaruyir vīyap
porutuveṉṟi eṉṟāṉ pukaintu....1330

iṉṟorunāḷ appā ikaṟciramam nīkkiyapiṉ
veṉṟiṭuval nāḷai viyaṉamainta - maṉṟal
eḻuṅkamalap puttēḷ irumpaṭaiyāl eṉṟāṉ
maḻuṅkaṟivu koṇṭāṉ makaṉ....1331

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.16. pirammāstirap paṭalamveṟpeṭuttōṉ ēvāl viriyun tiraṟcēṉai
pappunīr eṉṉap parantē - neṟparanta
taṉpaḻaṉat tāmaraiyiṟ caṅkulavun naṉṉāṭaṉ
kaṇkoḷā vēlaik kaḷam....1332

arumpakkan tūmat tavirvāṉ aṭalmā
perumpakkaṉ āvi peyarttār - curumpōkku
mārutitaṉ vaṉkarattāl vālimakaṉ kaiyāl
cōrivāy ārat tukaintu....1333

nīlaṉkai ōcca neṭuntaruppōṉ maṇṇayarntu
māli yaṭaintāṉav vāṉulakam - cūlinikar
vaṉpaṉacaṉ kaiyāl maṭintāṉ vayaveyyōṉ
taṉpakaiñaṉ āvāṉ takaintu....1334

taṉtātaic catturuvāyc cāṟṟun tariyalaṉ
veṉṟāṉ uyirulaiya villampāl - piṉṟāta
vēḷvi neṭumpakaiyai viṇṇulakat tēṟṟiṉāṉ
kōḷuṟakka nīttāṉ kotittu....1335

vacciratan tappēr valiyāṉ malaiyaṉaiya
acciracan tiṟpēr aḻiyavē - uccamuṟum
villaṭapaṉ kaiyāṉ maṭittāṉmaṟ ṟōraiiṉic
colluvateṉ māṇṭār tukaintu....1336

vanta peruñcēṉai maṭiyavē māttūtar
nontarakkaṉ muṉṉa nuvaluṅkāl - ventiṟalāy
eṇṇuvateṉ cāla eṉakkuviṭai tāveṉ
puṇṇiyamē illāṉ pukaintu....1337

vaṇṇak karaṉār makaṉuraippak kēṭṭumaṉam
eṇṇinī ēkeṉṟu eṭuttōtap - paṇṇamainta
tērmītu ceṉṟāṉ tiṟaṟpaṭaikaḷ nāṉkumvarak
kārpōlum veyyōṉ kaṉaṉṟu....1338

intiracit teṉpāṉ ivaṉpālō kaṟṟateṉa
antarattōr kūṟa atirēka - mantirattu
māmāyai ceytu maṭintāṉ maḻaiyaṉaiya
pūmāṉkai vāḷi pora....1339

maṟṟum porutār maṭiyavē māttūtar
koṟṟavaṉpāl ēkik kuṟaikūṟac - ceṟṟamoṭu
eṉmakaṉai iṉṉē ivaṇtaruti eṉṟuraittāṉ
kaṉmaruvu tōḷāṉ kaṭuttu....1340

tūtar aṭaintu toḻutaṅ kivaiyuraippat
tātai camukan taṉaiyaṭaintāṉ - kōtai
marumalarāṟ kaṟpakattu vāṉavarkōṉ taṉṉai
ceruvilāl veṉṟāṉ ceyirttu....1341

vantaṭiyiṟ tāḻnta makaṉmā mukanōkki
cintaṉaiyeṉ nīyē iṉicceṉṟu - ventiṟalār
māṉiṭartam ūkka valitolaittu vāveṉṟāṉ
tāṉavarai veṉṟāṉ takaittu....1342

cerumaṭaṅkal āyirañcēr teyvamāt tērmēl
urumaṭaṅka vāṉōr ulaiya - varumaṭaṅkal
eṉṉumāṟu ēṟiṉāṉ ēkiṉāṉ nāṟpaṭaikaḷ
maṉṉiyē cūḻntu vara....1343

ettaṉaitēr ettaṉaimā ettaṉaiyāḷ vācinirai
ettaṉaieṉ ṟeṇṇi icaittiṭukēṉ - muttamiḻiṉ
kalvikaṟpam eṉṉak karutuvārk keṭṭumō
colvikaṟpa millāc cuyampu....1344

tērōtai vaṇṇac cilaiyōtai centaṟukaṇ
kārōtai vaṇṇak kaviyōtai - nīrōtai
viṇṇōtai eṉṉa virintatē mēlulakattu
eṇṇārum añca iṭittu....1345

eḻumatatta nālvāy iruṅkōṭṭa mūri
muḻumatatta nīḻaṉ muṉiyuṅ - kaḻumatatta
viṇṇaṉaiya mēlōṉ vititta neṟipiṟaḻāk
kaṇṇaṉaiya vēkak kari....1346

vāṉōkki eṅkaḷ vayamaṉāl vāṉuṟaiyuṅ
kōṉōkkuṅ koṟṟaṅ kuṟittemmuṉ- pūnōkki
vārunīr eṉṉa vakaiyaṉumā ṉittamarvāyp
pāriṭaiyē ceṉṟa pari....1347

appaṭaikaḷ cūḻa aṭaintāṉ amarkkaḷattu
muppuṭaikkāy vīḻa muṭatteṅkiṉ - tuppuṭaiya
vāḷaipāy celva vaḷanāṭaṉ muṉmāyak
kōḷiṉāṉ vempōr kuṟittu....1348

vālōṭu tuṇṭam varumpakkam vaṉkaḻuttu
mēlōṭu mēṉi viḻiyukirvāy - ēlavē
aṉṟil uruvāy aṇivakuttu niṉṟetirttāṉ
veṉṟiyē eṉṉa viraintu....1349

intiraṉtantu ēka ivaṉpaṟittuk koṇṭaēḻu
kantaramu nāṇuṅ kalippuṭaiyatu - antarañcēr
kālvaḷaivāy ūtiṉāṉ kaṇṭōruṭal vitirppak
kālvaḷaiyum villāṉ katittu....1350

ammuḻakkaṅ kēṭṭa aṭalvāṉa raccēṉai
kammuḻakkaṅ kēṭṭaneṭuṅ kaṭceviyil - vimmaluṟa
eṅkuṟṟa eṉṉa irintatiṉi aṅkiruntār
ciṅkattai oppār cilar....1351

aṅkataṉṟaṉ tōḷmēl avirntāṉ aṭaliḷaiyōṉ
maṅkulē yaṉṉāṉam marutimēṟ - ciṅkameṉa
ēṟiṉāṉ kaṇṭu amararēttiṉār paṉmuṉivar
kūṟiṉār āci kuṟittu....1352

iruvarumvil māri iṭaiviṭātu eyyap
puraviyoṭu yāṉai porutēr - varaiyaṉaiya
tōḷarakkar āvi tolaiyavē kaṇṭuḻaintāṉ
kālamukil aṉṉāṉ kaṭuttu....1353

paṭṭanutal yāṉai paṭukaḷattup paṭṭoḻintu
keṭṭaṉavō eṉṟāṉ kiḷaramarvāy - maṭṭuraiyā
mallarakkar ellām maṭintaṉarō eṉṟuraittāṉ
vellaṭarkkai villāṉ viyantu...1354

malainōkkum vīrar malaiyaṉaiya veṅkaṇ
talainōkkum vīrar carattiṉ - cilainōkkum
viṇṇōkkuñ cōri veḷanōkkum vīyntavarai
maṇṇōkkuṅ kaṇṇāṉ maruṇṭu....1355

talaikkiriyaik kāṇār taḻuviya tōḷuṟṟa
mulaikkuṟiyai nōkki mucintār - alaipperiya
ceṅkuruti āṟṟil tikaittaḻutu cōrvārai
maṅkulaṉāṉ kaṇṭāṉ maruṇṭu....1356

ōrāyiraṅ kōṭi tēroḻiya maṟṟuḷḷōr
pārāka māṇṭu pataipataittāṉ - nīrāṭu
mummaṭaṅkal eṉṉa muṉintāṉ mukamāṟat
temmaṭaṅka veṉṟāṉ ceyirttu....1357

tērōṭṭi vantāṉ ticaimuḻutum veṉṟamarar
pōrōṭṭi vanta pukaḻuṭaiyāṉ - kārōṭṭum
elluruvam vāynamatu īcaṉiṉai yōṉeṉumav
villiruvar tammēl vekuṇṭu....1358

kārpūtta mēṉik karuṇā laiyaṉkakaṉam
pārpūtta untip parantāmaṉ - ērpūtta
pātam paṇintu pakarntāṉ paciyuṟakka
vātaṉaiyil lātaṉ matittu....1359

villoṉṟu kārmēka mēṉiyāy vēṭṭiṭumeṉ
colloṉṟu kēṭṭi curāntakaṉai - malloṉṟum
vāḷiyāl antakaṉum vāycuvaikka vaṉtalaiyait
tūḷiyāc ceyval tuṇittu....1360

iṟaippoḻutu niṟṟi ivaṉtalaiyai maṇmēṟ
kuṟaittiṭuvaṉ allēṟ kūcāṉ - kuṟippuṇarāṉ
vēṭṭakattu nāḷum viruntuṇṭāṉ avaṉeṉṟāṉ
tōṭṭiṇarppūn tārāṉ toḻutu....1361

aiya niṉatuvali āyuṅkāl ampuviyiṟ
teyva valiyuṭaiyār tēntuṇṭō - eytiṉavaṉ
puṉtalaiyai vīḻttip poṟaiyuyirp pappūttēvi
veṉṟiyeṉṟāṉ kōcalaiyār vēntu....1362

mūvulakum pōṟṟum muḻumutalva ṉāmmukuntaṉ
cēvaṭiyaic ceṉṉi micaicērttiṉāṉ - tāvil
ceḻuṅ kaṉakamēṉit tiṟalāḷaṉ cevvē
eḻuntāṉ ariēṟu eṉa....1363

viṟkoṇṭu vañca viṉaikoṇṭu veñciṉamāñ
coṟkoṇṭu cūḻun tokaiyārai - maṟkoṇṭa
kūṟṟavaṉūr cellak koṭumpakaḻi yēviṉāṉ
ēṟṟuṭaiyāṉ eṉṉa etirntu....1364

mēkampōl niṉṟaraku vīraṉumem mārutitaṉ
mākattēr vāku malaiyēṟi - vēkac
cuṭucarattāl nuṇpoṭiyāy tūviṉāṉ cēṉai
paṭukaḷattē māṇṭu paṭa....1365

taṉpaṭaiyun tēruñ camarmuṉaivāyt tāṉaḻiya
vempi yuḷantī viḻipoḻiyat - tampameṉa
niṉṟāṉ tikaittu neṭuntērun tāṉumāy
veṉṟāṉ curarai vekuṇṭu....1366

muṉṉiṉṟīr eṉṉēr muṉaitirō moyyamarvāy
veṉṉiṉṟu kāṭṭi viḷittirō - iṉṉiṉṟa
maṉcēṉai māḷa maṭitirō māṟṟamitil
eṉkōṭir eṉṟāṉ etirntu....1367

viṟkuriyēm māya viṉaikkuriyēm vēṟuḷḷa
maṟkuriyē maṟṟum vakaikoṇṭa - niṟkuriya
pōrkkuriyē meṉṟu porukanī eṉṟuraittāṉ
kārkkutavu kaiyāṉ kaṉaṉṟu....1368

tēṟṟañcāl uṅkaḷ ceḻuṅkurutic cempuṉaliṉ
ēṟṟañcāl eṉkai iraṇṭiṉāl - māṟṟañcāl
empiyarai yāti iṟantōrk iruṅkaṭaṉmai
muṉpurival eṉṟāṉ muṉintu....1369

kāṭarakkark kellāk kaṭaṉmuṟaiyuñ ceyvataṟku
vīṭaṇaṉiṅ kuḷḷāṉ viṉaiyuntai - nīṭu
maṉakkiṉiya taṉmai maṟanturiya patti
uṉakkiyaṟṟum eṉṟāṉ uruttu....1370

avvaḻiyil veyyōṉ aḻaṉṟamarar añciṭavē
vevvaṉaltēr vāḷi viraintēvik - kavvaiyaṟu
mārutiyai yātineṭu vāṉararkaḷ ākamelāñ
cōrivarak kaṇṭāṉ ṟuḷaittu....1371

aiyaṉmēl maṟṟai aṭaliḷaiyōṉ mēlamarar
uytiṟamiṉ eṉṉa ulaiyavē - teyvac
cilaikōli eytāṉ ticaimuḻutum veṉṟāṉ
malaikōlum vāḷi maḻai....1372

naṉṟūkka meṉṉa nakumiḷaiyōṉ nāramilāṉ
ceṉṟūkka muṟṟa ceḻuntēri - niṉnūkku
māmaṭaṅkal āyiramum māmaṟali vāyppaṭuttāṉ
tūmaṭaṅkal vāḷi toṭuttu....1373
vaṇṇat tērārnta maṭaṅkalō āyiramum
tiṇṇappār cērat tiṟaluṭaiyāṉ - eṇṇi
iḷaiyāṉmēl aṅkataṉmēl eṇṇil kaṇaiēvi
vaḷaiyūti niṉṟāṉ makiḻntu....1374

ciṅkaē ṟeṉṉat tikaḻiyaiyōṉ īraintu
puṅkamatāl oṇkavacam pōkkutalum - iṅkiṉinam
āṟṟalevaṉ eṉṉa aṭaintāṉav amparattē
tōṟṟamaṟa veyyōṉ tuṉaintu....1375

viṇṇoḷiyum veyyōṉam veḷḷap perumpaṭaiyai
maṇṇoḻiyac ceyvataṉmuṉ vaḷḷalē - eṇṇariya
ācaimukaṉ vāḷi avaṉmēṟ toṭuppaṉeṉṟāṉ
mācil ilakku maṇaṉ....1376

māyavaṉār vāḷi valiyōy eṭutteytāṉ
mūvulakum āḷum muṟaiyiteṉat - tāviṉ
matumalarttārk kañca malarkkaṇṇāṉ kūṟa
atutavirttu niṉṟāṉ aṟintu....1377

appoḻutu veyyōṉ aṟintāṉ avarmaṉattai
ippoḻutē celvaṉ eṉaveḻuntāṉ - ceppum
valaṅkuṟaintu mīṭṭiṉieṉ māya viṉaieṉṉa
ilaṅkainakar uṟṟāṉ iṉaintu....1378

vīṭaṇaṉai nōkki vimalaṉ viṟaluṭaiyōy
nīṭamarcey ollai neṭuñcēṉai - vāṭiyatu
ceṉṟuṇavu vallai terintutavu keṉṉavaṉ
naṉṟeṉavē ceṉṟāṉ naṭantu....1379

tampimukam nōkkit takaiyōy takumpaṭaikaṭku
umparuṟu pūcai uñaṟṟiyē - imparuṟuṅ
kālaḷavuṅ kātti kaṭaṟcēṉai eṉṟuraittāṉ
mūlamuṟu mūvā mutal....1380

ilaṅkai ceṉṟa tīyōṉ iruntātai yōṭuṅ
kalanturiya māṟṟaṅ kaḻaṟi - valaṅkoḷaṭal
mōtaraṉaic cēṉaiyoṭu moyyamarcey keṉṟēvic
cūtoṉṟi niṉṟāṉ tuṇintu....1381

vāṉait toṭumiratam vāmparicūl māmaḻainēr
āṉaik kuḻāmivaikaḷ ārtteḻavē - tēṉiṟ
ciṟantatārk kāḷai ceruviyaṟṟa vallāṉ
aṟintorutēr mēṟkoṇṭāṉ āṅku....1382

mōtaraṉ veñcēṉai muṭuki neṭuṅkaḷattu
mōtiyetir poravu muṭṭiyāl - ōtariya
vāṉaraṅkaḷ kāṇa malaintaṉavē vāṉavarun
tāṉavaruṅ kāṇat takaittu....1383

vāḷiṉāl vēliṉ valattāl maḻuppaṭaiyāl
vāḷiyāl tīyōr malaiyavē - mūḷumvalak
kaiyāl nakattāṟ kaḻalāṟ karumalaiyāl
meyyāṟ porutār vekuṇṭu....1384

vañcamum māya vaḻiyum vaḻiyaṟiyā
neñcakamuṅ koṇṭōr neṭuntēvar - tañcamuṟum
vāṉuruvaṅ koḷḷum vakaipurinta valiḷaiyōṉ
tāṉamuṟa ēvuñ caram....1385

antakaṉtaṉ vempaṭaiyai āriyaṉum āyteṭuttu
mantiramuṅ koṇṭu vakuttēva - vantavanta
vallarakkar ellām maṭintārav vāṉulakam
ollaiyiṭai uṟṟār ulaintu....1386

kuṭacceviyaṉ iṭṭatuveṅ kuṉṟaṉaiyatu umpar
paṭapporuta antakaṉum pārtta - aṭaṟkaivalat
taṇṭoṉ ṟeṭuttāṉ takaintāṉ arakkaraiyē
maṇṭamariṟ kāṟṟiṉ makaṉ....1387

tēreṉkō veyyōr tiraḷeṉkō cemmukatta
kāreṉkō vācik kaliyeṉkō - vīramuṟum
viṇṭiṉāṟ peṟṟa viyaṉtōḷ aṉumāṉkait
taṇṭiṉāṟ paṭṭatuvē tāṉ....1388.

aṅkataṉpiṉ nīlaṉ aṭaṟcāmpaṉ ātiyarkaḷ
poṅku neṭuñceruvuṭ pōyiṉār - taṅkaḷiṭai
iṉṉa ticaivāy ikalpurintōm eṉṟuṇarār
paṉṉuticai nālum paṭarntu....1389

vilvaliyu māya viṉaivaliyum vēṟuḷḷa
malvaliyum māyavaṭu mārutiyāṟ - tolvalimaik
kūṟṟuvaṟku nalviruntāyk kūṭṭiṉāṉ kōkaṉakaṉ
āṟṟaluṟa muṉṉē aṟintu....1390

ceṟṟamilā vāṉaramaṉ cēṉā patimutalām
maṟṟavarkaḷ uṟṟa vaḻiyaṟiyāṉ - kuṟṟamilāṉ
viṇṇāṇi ōtai viṉaiyaṟiyāṉ veṅkuruti
muṉṉōṭak kaṇṭāṉ muṉaintu....1391

amparamum eṇticaiyum āṉai pariyivaṟṟiṉ
komputalai kālvāl kuṟaittuṭaṉ - koṇṭumpariṭai
aṇṇal iḷaiyōṉ aṭalvāḷi ēkuvatu
kaṇṇetirē kaṇṭāṉ kaḷittu....1392

kantukattēr ellāṅ kaṉalāyk kaḻaivaṉattil
venteriva kaṇṭāṉ vicikattāl - muntiḷaiyōṉ
ciñciṉiyiṉārppa poliyun tērntāṉ ticaiyaṭaṅka
mañceṉavē pārttāṉ makiḻntu....1393

ārppaṉumaṉ ārppeṉṟu akamakiḻum aiyaṉmuṉam
pōrttoḻiliṉ mikkāṉ pukuntiṟaiñcat - tārpuyaṉum
aiya arikulamaṉ ātiyarkaḷ eṅṅaṉeṉa
meyyuṇarvāṉ coṟṟāṉ virittu....1394

ceṉṟārkaḷ ceṉṟa ticaiyil naṭantatiṉi
oṉṟēṉu naṉkuṇarēṉ uṟṟatelā - naṉṟēyav
vīrarniṉaic cērum vitampuriya vēṇṭumeṉa
mārutiyuñ coṟṟāṉ vaṭittu....1395

nallatucoṟṟāy eṉavē nāyakaṉum nañcamuṇṭōṉ
vellavalla vāḷi viṭuttalumē - ollaiyiṭaip
pukkeriyiṟ poṅkip poruvariya veyyavarai
akkaṇamē māytta avaṇ....1396

uṟṟaceyal oṟṟar uraittiṭa maiyūriyeṉa
iṟṟituvē kālam eṉaeḻuntāṉ - koṟṟa
muḷaiyiṭṭu vāṉōr mukanāṇa vaṉkāl
taḷaiyiṭṭāṉ intiraṉait tāṉ....1397

maṉmakattuk kēyuriya maṟṟevaiyuṅ koṇṭorunaṟ
toṉmarattai uṟṟāṉ cuyamarapiṉ - naṉmaṟaiyōr
ampil camitai amaintār aṉalvaḷarttār
tumpaimala riṭṭuc corintu....1398

kōṭacaṉam kāḷamuṟuṅ kōḷāṭṭu iruṅkuruti
nīṭutacai peytu niṟaivittār - mūṭuṟukār
eṭcorintār naṉṉimittam ēyntaṉakaṇṭu iṉpamuṟṟāṉ
viṭpukuntāṉ veyyōṉ viraintu....1399

viṇmaṟainta mōtaraṉum veḷḷāṉai mēṟkoṇṭu
vaṇmaitaru intiraṉpōl māṇurukkoṇṭu - eṇmaitaru
muntarakkar yāru muṉaiyamar ākivara
vantaṉaṉvem pōrkku vaḷaintu....1400

intiraṉam pāṟporutaṟ keṉṉipamō veṉṟaṉumāṉ
cantamuka nōkkiyitu cāṟṟuṅkāl - antarañcāl
antakaṉum viṭṭāṉ ayaṉpaṭaiyai āriyaṟku
muntiḷaiyōṉ taṉmēl muṉintu....1401

eṇṇilā vāḷi iṭaiviṭā teytaṉaṉpiṉ
aṇṇal ayarntāṉ aṉumāṉō - kaṇṇiraṇṭum
vempoṟikaḷ kāla vitirntāṉ orukōṭi
ampuruva mēṉi ayarntu....1402

ceñcuṭarōṉ kāri tirumalarōṉ nalvaruṇaṉ
mañcuṟutī viccuvakaṉ mānitiyōṉ - tañcamuṟum
aṅkicamāy vantōr ayarntār aṭalvāḷi
poṅkupala kōṭi puka....1403

maṟṟavartam taṉmai vaḻaṅkuvateṉ vallampāl
uṟṟanilañ cārntār uyirulaintār - cuṟṟevaṇum
veṅkuruti yāka viḷaintatuvē viṇṇavarum
aṅkiruntu cōrntār akam....1404

veṟṟiyeṉa veyyōṉ viraintunakar pōyppukuntāṉ
uṟṟaceyal tātaik kuraiceytāṉ - koṟṟamuṟum
pōrcciramum nīkkutaṟkup pōyiṉāṉ taṉṉakattē
kārkkaḷiṟu pōlvāṉ kaḷittu....1405

taṉpiṟavik kēṟṟa vitimuṟaimai tappātu
koṉpaṭaiyiṉ pūcai kuṟitteḻuntāṉ - muṉparavai
maṉṉuṟakka nīttōr maṉitavuru vākivanta
poṉṉurukkoḷ mēṉip puyal....1406

muṭṭiṭṭuk kāṇariya mūṭiruḷvāy moyyaṉaliṉ
viṭṭiṭṭu miṉṉum miḷirpaṭaikai - toṭṭiṭṭu
vantāṉ naṭantu valiyār amrkkaḷattē
cintākula muṟṟāṉ tērntu....1407

ayaṉcapippa māṇṭa akilampōl tōṉṟuñ
cayaṉparappai nōkkic calittāṉ - nayaṉparappum
uḷḷattē koṇṭāṉ uṟutuyaram ōṅkiḷanīr
veḷḷattār kōcalaiyār vēntu....1408

puvivēntaṉ ākip poṟaiyoḻippāṉ vantāṉ
kavivēntai nōkkik kaluḻntāṉ - caviyēntu
mārutiyai nōkki vaṭittāṉ peruṅkaṇṇīr
pērutavi eṇṇip peritu....1409

maṟṟavarai nōkki mayarntāṉ vaḷarkaruṇai
uṟṟatoru mēka uruvuṭaiyāṉ - ceṟṟamoṭum
vempum arāppiṇitta mērumalai yiṟkiṭanta
tampitaṉaik kaṇṭāṉ taḷarntu....1410

uṉṉiṉāṉ māyam uṇarntilāṉ uḷḷantī
maṉṉiṉāṉ eṉṉa mayaṅkiṉāṉ - teṉṉaveṉa
vaṇṭārkkuñ cōlai vaḷanāṭaṉ tampitaṉaik
kaṇṭārkkum uḷḷam kacintu....1411

iṇaiyoruvar illā iṟaiyōṉum āṅkut
tuṇaiyoruvar iṉṟit tuyarat - tiṇaimaruvum
pullun taruvum puliyāti valvilaṅkum
kallum mayaṅkiṉavē kaṇṭu....1412

paṭaikkalattuk kēṟṟa paliyamaippa ēkit
tuṭaittaṉaṉeṉ vāḻvait tuyartīr - paṭaittuṇaiyaip
pōkkiṉēṉ eṉṟu porumiṉāṉ pūvayaṉōṭu
ākkiṉāṉ evvulakum āṅku....1413

miṉṉuruvāy vanta viḷarimoḻic cītaiyumap
poṉṉuruvāy vantaveḻiṟ pulvāyu - piṉṉuruvāy
piṉkaṭuvā yāṉakoṭum peṟṟiyiṉāl aṉṟōvip
puṉkoṭumai eṉṟāṉ pularntu....1414

aṟamum poruḷum aṟivum ataṟkāṉa
tiṟamumnī eṉṉat terintē - viṟaluṭaiyēṉ
eṉṉayāṉ vāḻntēṉ iṉivāḻēṉ eṉṉuyirē
maṉṉiḷaiyā eṉṟāṉ mayarntu....1415

eṉṉuyirum niṉṉuyirum oṉṟē eṉṉiliḷaiyōy
uṉṉuṭaṉē vārā toḻivaṉē - kaṉṉuruva
vaṉṉeñca muṟṟēṉ valiyaṉēṉ vāḻuvaṉō
iṉṉam palanāḷ iruntu....1416

nāṭum poruḷum navanitiyum nalluyirum
īṭum eṭuppum iruñcukamum - tēṭu
maruntaṉaiya vaḷḷal makiḻntunī eṉṉa
iruntēṉukku uṇṭō iṭar....1417

eṉṟupala kāleṭut turaikkum emmuṟuntaṉ
iṉṟuṇaikkai taṉṉāl eṭuttaṉaikkuṅ - kuṉṟiṟ
peruttatōḷ nōkkum piṟantiṭuvaṉ eṉṟu
aruttiyuṟa mēṉmēl ayantu....1418

maṉṉun tuṇaikkai malariṉāṉ mārpōṭu
iṉṉuyirai otta iḷaiyōṉaip - piṉṉiyē
uḷḷam mayaṅkiṉāṉ ōyntāṉ uṟaṅkiṉāṉ
kaḷḷaneṭu māyaik kaṭal....1419

aṇṇal ayarntāṉ aṉantaluṟum avvaḷavil
viṇṇavarkaḷ nōkki viṉaiyillāy - eṇṇariya
māyaiyitu ceytu mayakkutiyēl maṟṟaṭiyēm
ēmauṟalev vāṟu iṉi....1420

paṭaippāy paṭaittup payaṉpeṟu māṟeṇṇit
tuṭaippāy ituvē toḻilāy - kaṭappāṭu
niṟkuriya toṉṟuṇṭō nīḷmaṟaiyiṉ vērmuḷaitta
vaṟputaṉē māyaiyituvām....1421

māyaikku māyaiceya vallāyuṉ māyaitaṉai
āyap pukuṅkāl ayaloruvar - vāyāṟ
colat takuvatāmō colattakā vēta
nalattuṟaiyu nātā naṉi...1422

allal puriyum arakkar tamaivīṭṭi
ollai aruḷvāṉiṅ kuṟṟāynī - tollai
makamāyai kāṭṭi mayakkutiyēl yāmec
cukamāra vallēn tuṇintu....1423

eṇṇumporuḷum eḻuttum eḻuttaṟiya
naṇṇum poruḷum naṉiyāṉāy - kaṇṇiṟ
ciṟanta poruḷāṉa tirumālnī aṉṟō
iṟantaṉaipōl uṟṟāy ivaṇ....1424

eṉṟamarar ētti iruntār iruntūtar
aṉṟarakkaṉ taṉmāṭu aṇukiṉār - niṉṟaraca
tampiyoṭuñ cāyntu tavaṟiṉāṉ tāmaraikkaṇ
aṉpaṉeṉac coṟṟār aṟintu....1425

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.17. kaḷaṅkāṇ paṭalammaiyāṭum vēlarakkar māṟṟaṅ kēṭṭiṉṉakara
neyyāṭuka eṉṉa nikaḻttiṉāṉ - poyyāta
māṉamī tēṟṟi malarkkoṭiyai māṉiṭarait
tāṉuṇarttuka eṉṟāṉ takaintu....1426

maruttaṉaimuṉ kūli valiyōy arakkar
perutta uṭalaṉaittum pēṇi - karutta
kaṭaliṭuti eṉṉak kaṇittavaṉav vāṟē
tiṭaraṭaiya viṭṭāṉ terintu. ...1427

poṉmāṉam ēṟṟip puraiyaṟucīrk kaṟpamainta
naṉmāṉaic cūḻntu navaiyarakkar - vaṉamāṉār
pōrkkaḷattil uyttār pulikkuḻām cūḻnteṉavē
kārkkaṭaliṉ maṉṉō kaṉaittu....1428

kaṇṭāḷ kaṇavaṉ kaṉakat tirumēṉi
koṇṭāḷ tuṇukkaṅ kuyileṉavē - uṇṭāya
tuṉpamelāñ collit tuyarntāḷ tulaṅkumeḻil
aṉpuruvam koṇṭāḷ ayarntu....1429

kallum iraṅkak kaṉiyāta kāṉakattē
pullum iraṅkap porukariya - valliraṅka
vāṉiraṅka maṇṇiraṅka valvilaṅkum vāyiraṅkat
tāṉiraṅkal uṟṟāḷ taḷarntu....1430

poṉṉaḻutāḷ vaṇṇap puviyaḻutāḷ pōṟṟimaiya
miṉṉaḻutāḷ kaṉma viṉaioḻukkil - iṉṉaluṟum
pāviyarun tāmaḻutār paṇpuṭaiya ceṅkamalap
pūvai iraṅkum poḻutu....1431

uyirttāḷ ulaintāḷ uḷaintāḷ kuḻaintāḷ
veyarttāḷ ayirttāḷ veṟuttāḷ - peyarppariya
uṭṭeruman taḷamantu umparayarntu ēṅkamaṇik
kaṭṭaviḻuṅ kōtaik kaṉi....1432

āviyē poṉṉē aruṅkalamē āramutat
tēviyē cērun tirumārpā - pāviyē
ittaṉaināḷ āvi iṟavā tiruntapalaṉ
ittakaiyō kāṇpāl iṉaintu....1433

aṟamē aruḷē akamē akattiṉ
tiṟamē valiyē ceruvil - maṟamēvu
pāviyarō veṉṟāṟ pakaruṅkāṟ pārulakiṟ
pāvamō vellum paricu....1434

ettalaiyum iṉpam ilātaveṉaik kaippiṭitta
attalaiyē viṇṇōrkku arumporuḷē - cutta
nirāmayamē ōrcukamu nīyaṭaiyak kāṇēṉ
tarātalattil eṉpāḷ taḷarntu....1435
puṟaṅkāttu niṉṟaeḻiṟ pōrēṟē pōriṉ
maṟaṅkāttu vaḷḷalaiyuṅ kātteṉ - tiṟaṅkāppāṉ
niṉṟa koḻuntā niṉaiccamaril eṉvitiyē
koṉṟateṉpāḷ kompiṟ kuḻaintu....1436

kuṉṟaṉaiya tōḷuṅ kuṟunakaiyuṅ kōlamuṟa
aṉṟalarnta tāmarainēr ampakamum - maṉṟaluṟu
māṇaṭiyum mārpum matimukamum vañcamuḷēṉ
kāṇunāḷ uṇṭō kaḷittu....1437

eṉṟarivai māḻkutalkaṇṭu ērperuku mūṉṟucaṭaik
kuṉṟamulai nōkkik koṭiyaṉaiyāy - aṉṟarumpoṉ
māṉviṭutta māyaminta māyaikāṇ eṉṟuraittāḷ
tēṉaḷitta collāṟ terintu....1438

valaṉaḻiya vāvi maṭintavarai māḻaṅku
kalaṉaḻinta kaṉṉiyaraik kaṇṭāy - ilakukoṭi
vāṅkumiṭaik kōṅkumulai maṅkāyiv vāṉmāṉam
tāṅkiṭā tammā takaintu....1439

aṉṟiyumniṉ aṉparkku aṭupaṭaiyāl ōrvaṭuvun
tuṉṟiyatiṉṟu ātaliṉic cūḻntayarēl - eṉṟuraippa
niṉṉuraiyē nāḷu niṉaintuṟuti koṇṭaṉaṉ
aṉṉamurai ceytiruntāḷ āṅku....1440

māṉamī tēṟṟi maṭamaṅkaiyar kaḷtaṟcūḻa
pāṉmoḻiyaik koṇṭu paṭartantār - nūṉattu
uṇavutava uṟṟāṉum ollai iṭaiyuṟṟāṉ
kaṇanaripēy cūḻuṅ kaṇam....1441

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.18 maruntup paṭalamkaṇṭāṉ viḻiyāṟ kaṭumpōrk kaḷamataṉai
uṇṭāyatu ellām uṇarvuṟṟāṉ - taṇṭāta
kātal uṭaṉtuyiluṅ kaṇṇaṉaiyuṅ kaṇṇuṟṟāṉ
mātuyaraṅ koṇṭāṉ maruṇṭu....1442

ayaṉpaṭaiyāl uṟṟa amaieṉavuṅ kaṇṭāṉ
iyampiḷaiyō ṉukkāy iṟaivaṉ - mayarntateṉa
attakaiyun tērntāṉ ayaliyaṟṟal yāteṉṟu
cittamicaik koṇṭāṉ teḷivu....1443

naṟkalaiyiṉ uṭporuḷtēr nāvalarāl nallaṟivāṟ
ciṟpamuṟu tattuvaṅkaḷ cēriṭamum - uṟpavamum
ellām uṇarntaṉarkaḷ eṉṉiṉumaṉ peṉpataṉai
vallār aṟital valitu....1444

uṟṟuḻiyiṉ naṉmai utavaṟ kuriyatuṇaik
koṟṟavarai nāṭik kuṟitteḻuntāṉ - ceṟṟamoṭuṅ
kaimuṟukkit tōṉṟuneṭuṅ kāṉmakaṉaik kaṇṇuṟṟāṉ
maimuṟukku mēṉiyāṉ vantu....1445

vampulām mēṉi maḻaimēl aḻuntiyakūr
ampelām māṟṟi aṭaṟkarattāṟ - paimpuyaliṉ
nīrāṉ mukanteḷippa neñcurukik kaṇmalarntāṉ
vīrāti vīraṉ viraintu....1446

urōmañ cilirppa uṭalpukaḷa mēṟak
karāmaṭiyac ceṟṟa karuṇaip - purātaṉaṉai
meyyuṇarvai vāḻtti eḻuntāṉ viṉaitīrppāṉ
aiyaṉ aṉumāṉ aṟintu....1447

vīṭaṇaṉum ārvamuṟa meyyiṟukat tāṉṟaḻuvik
kēṭiṉiyeṉ eṉṟu kiḷattiṭalum - nāṭinamai
āḷuṭaiyāṉ taṉmai aṟaitiyeṉa āṅkavaṉuṅ
kōḷilaṉīṅ eṉṟāṉ kuṟittu....1448

maṟṟiṉiyeṉ cāmpaṉ valaṉaḻiyāṉ āṅkavaṉai
uṟṟuṇartu nalviṉaiyum ōrnteṉṉa - maṟṟavaṉai
uṟṟār vitiyiṉ uṟumcuvaṭṭait tāṉaṟintāṉ
kaṟṟāṉ kalaiyaṉaittuṅ kaṇṭu....1449

aiyaṉō āḷum aṉumaṉō ārvamilā
veyyaṉō mētakka viṇṇavarō - aiyamaṟa
āḷuvāṉ vanta amaivuṭaiyār yāreṉṟu
cūḷuvāṉ neñciṟ tuṇintu....1450

vantavarai nōkki matiyīrnīr yāvareṉa
uyntaṉamyām eṉṟāṉ uraiyolikēṭṭu - antamilāṉ
pakkaniṉṟār yāvareṉap pārtaṉuma ṉāmaṭiyēṉ
pukkuniṉṟēṉ eṉṟāṉ pukaḻntu....1451

maṟṟumoru tīṅku varumōnam mārutiyār
uṟṟa poḻutil uyirmutalvaṉ - peṟṟimaiyātu
eṉṟāṉuk kaiya viḷaiyōṟkāy iṉṉaluṟṟu
poṉṟiṉāṉ pōṉṟāṉ pularntu....1452

eṉṟa poḻutaiya iṉittāḻātu eṉṉuraiyai
iṉṟunī mēṟkoṇṭu imaippataṉmuṉ - ceṉṟu
maruntaḷittāy eṉṉiliṉi vāḻvittāy aṉṟō
tiruntula kēḻiṉaiyum cērntu....1453

ikkaṭalpiṉ ṉāka imaiya varaitāṇṭit
takkatoru poṟkūṭañ cārntuṟuti - akkaṇakaṉṟu
eṇṇiṭataṅ kāṇṭi itukaṭantāl īkaiyeṉum
vaṇṇamalai kāṇṭi makiḻntu....1454

poṉmalaiyām antap poṟainōkki āṅkakaṉṟu
naṉmalaiyā nīlamalai naṉkaṭaintu - taṉmaneṟi
vāṉavaru naṉṉeṟicāl mātavarum mātavañcey
māṉavaḻi kāṇpāy makiḻntu....1455

nīlārnta ammalaiyai niṉṟakaṉṟāl yōcaṉaiyōr
nālā yirattu naṉivaikum - mālārnta
meymaruntu kāṇpāy viṭivataṟkuṅ kāṇkiṟpāy
uymaruntē oppāy uvantu....1456

vīyiṉum āvi tarumaruntum mēṉivevvēṟu
āyiṉumuṇ ṭākkum arumaruntum - pōyaurup
piṉṉutavu naṉmaruntum peytapaṭaiyaik kiḷappun
toṉmaruntumuṇṭu avaṇiṟ cūḻntu....1457

ittakaimai vāynta eḻilmarun taikkāval
meyttakaiya āḻi viraintuṉatu - cittam
aṟintakalum aiyaviṉi āṇṭeḻuka eṉṟāṉ
ceṟintatōṭ cāmpaṉ teḷintu....1458

vāmaṉaṉāy niṉṟa neṭumālō eṉavamarar
ēmuṟavē koṇṭāṉ eḻiluruvaṅ - kāmar
muṭiyuruvam āṉa mukaṭuriñca niṉṟāṉ
paṭiyuruvaṅ kālāyp parintu....1459

cempoṟ ciṟakaroṭun teyvat tirukkaṭal
umparp paṟantāṉ eṉavuravōṉ - impariṭai
vālvicaittuk kaiyiraṇṭum maṟṟiraṇṭu nīṭṭiyavaṉ
mēlvicaittāṉ ammā viraintu....1460

kāleṉpār celluṅ kaṭaleṉpār kāṇariya
māleṉpār kāla vakaiyeṉpār - ālanukar
aiyaṉ ivaṉeṉpār alaṉēl aṭalāḻik
kaiyaṉivaṉ eṉpār kaḷittu....1461

ivvāṟu etirnta ulakeṅkaṇumē pōṟṟiceya
meyvākai uṟṟa viṟaluṭaiyōṉ - tuvvārnta
nallimaiya muṟṟāṉ naṉivāṉa kamuṟaivōr
colliṭavē āci tutittu....1462

vampulavuṅ kūntal malaimā tuṭaṉkayilai
ampoṟ kirivāḻ arumporuḷai - umparpukaḻ
mukkaṭ parama mutalōṉaik kaitoḻutu
pukkaṉaṉav vīrap puli....1463

mātumaikkuk kāṭṭi maḻuvāḷaṉ vaṇṇanutāl
pōtamuṟu miṉṉōṉ pukaḻvāyukku - ētamileṉ
aṅkicamāy vantōṉ aṉumāṉkāṇ eṉṟuraittāṉ
puṅkamuṟa ellām pukaṉṟu....1464

poṟkūṭan tāṇṭip pukaḻniṭata veṟporuvi
viṟkūṭa mākumaka mēruviṉai - eṟkūṭum
āṟṟal uṟuntōḷ aṉumāṉ aṭaintaṉaṉāṟ
kāṟṟeṉavē maṉṉō kaṭitu....1465

pūvalaṅkaḷ ēntum purātaṉaṉām veṅkatirōṉ
mīvalaṅkoṇ mēruveṉum veṟpiṭaiyil - pāvalañcāṉ
naṉṉā valaṅkaṭavuḷ naṉmaramu naṉkaṟintāṉ
maṉṉā valamuṭaiyāṉ vantu....1466
akkaṭavuṇ māmalaimēl ārntamalarp pīṭamicaip
poṟkaṉaka mēṉi poliyavē - naṟkamala
māṉmukaṅkaḷ nāṉkum vayaṅkuṟavē vaikiyavap
pāṉmukaṉaik kaṇṭāṉ parintu....1467

pakarnta malaivaṭakīḻp pākattil ōṅkic
cukanta malarvāṉōr coriyat - tukantamelām
cēyoḷikaḷ ārat tikaḻaimukat teṇtōḷ
tūyavaṉaik kaṇṭāṉ toḻutu....1468

pūmakaḷum māmakaḷum poṟpāl arukiruppat
tāma naṟuntuḷavat tārtulaṅka - ēmamuyar
muttē varukkuḷ mutalaiyuṅkaṇṭu iṉpamuṟṟāṉ
cuntāttumā āvāṉ toḻutu....1469

maṅkalaṅkaḷ ārppa maṇimuṟuval vāṉmātar
tiṅkaḷ niṟakkavari cērntiraṭṭap - puṅkavarkaḷ
poṟṟiṭavē vāḻum puṉitaṉaiyuṅkaṇ ṭiṉpamuṟṟāṉ
kāṟṟiṉmakaṉ vāḻttik kaṭitu....1470

eṇṭicaikkā vallōr irukkaiyūṇaṅkaṇ ṭiṉpamuṟṟāṉ
maṇṭariyē ṟaṉṉa valiyuṭaiyāṉa - aṇṭarpukaḻ
naṟpōka pūmiyiṭai naṇṇiṉāṉ naṅkaiyarkaḷ
poṟpōka millāṉ polittu....1471

eṟṟō iravi eḻuntiṉi eṉvēkam
muṟṟā teṉavē mucikuvāṉ - kaṟṟāynta
nalluṇarvāṉ mēru mayakkameṉa naṉkuṇarntāṉ
elloḷirtal kaṇṭē iṉitu....1472

vēṇṭiya nāṭittamatu meyyuṇaru naṟṟavarvāḻ
pāṇṭiya nāṭokkum patikaṭantu - māṇṭakucīr
naṉṉāṭu piṉṉāka naṇṇiṉāṉ nākarpukaḻ
maṉṉāṭu nīla malai....1473

ammalaiyai nīṅki aṭaintāṉ arumaruntār
cemmalaiyai ammalaivāḻ teyvaṅkaḷ - vimmaluṟa
yāvaṉī eṉṉa aṟaintāṉ aṟivuṟuttip
pāvalaṉāṅ kuṟṟa paricu....1474

eṇṇiya eṇṇam muṭittavaṉem pāṟpariviṟ
puṇṇiyanī kāṭṭukeṉap pōyiṉapiṉ - vaṇṇamuṟu
mālāḻi tōṉṟi maṟaintatumey mārutiyum
mālāḻi uṟṟāṉ makiḻntu....1475

mīṭṭiyeṉ kaṉṉal veṟitākum eṉṟaṉumaṉ
tōṭṭaṉaṉ kaiyālvāṉ toṭumalaiyai - nāṭṭamuṭaṉ
ēnti orukaiyāl imaiyār eṭuttēttap
pōntaṉaṉav vāṉap pulam....1476

uyvaṇṇam eṅkaḷ uravōṉ avaṇaṇaiyap
poyvaṇṇa millāp pulamaiyōr - maivaṇṇak
kōmāṉ aṭivaruṭak kōkaṉakak kaṇtiṟantāṉ
pūmāṉ eṉaiyāḷ puyal....1477

vīṭaṇaṉai nōkki viṉaiyilāy ēviyatu
nāṭiṉaiyō eṉṉa naviṉṟamalaṉ - nīṭupukaḻc
cinturanēr cāmpaṉ mukanōkkic ceppiṉāṉ
uyntaṉaiyō veṉṟāṉ uvantu....1478

eṇkaraca nōkki eṉaiyāḷum emperumāṉ
eṇpatumat tāṉpaṭaitāṉ eṉceyyum - paṇpuṭaiya
mūvarnī vēta mutalvaṉnī muṟṟunī
yāvarnilai tērvār aṟintu....1479

aiyaṉē niṉperumai nīyē aṟikilāy
poyyuḷāṉ ēvap pukupaṭaiyuṉ - teyvat
tirumēṉi tīṇṭiṟṟō eṉpatuvun tērti
tarumamnī ēṉitaṟkōr cāṉṟu....1480

aṉṟiyumnam mārutiyīṇṭu āviyuḷāṉ āviyaṟap
poṉṟiṉarkkāy naṉmaruntiṟ pōyiṉāṉ - ceṉṟu
varuṅkālam āṉatiṉi varuntēl mummai
taruṅkāla millāy taḷarntu....1481

oṅki ulakaḷanta uttamaṉāl nāṉmukaṉāṟ
pāṅku peṟumukkaṭ paramaṉāl - ēṅkuṅ
kariyaḷitta nēmiyāy kāṇalām aṉṟi
aritumaṟṟōr kāṇa atu....1482

kaṭalkaṭainta nāḷutitta kārmēka vaṇṇa
aṭalkaṭanta nēmi aḷippa - maṭalaviḻnta
vāviyiḷa vāricattōṉ māṇṭālum mātavaṉē
āvitaruṅ kaṇṭāy atu....1483

ammaruntai immeṉumuṉ ṉāvaṉumaṉ koṇṭaṭaiyum
vimmaloḻi keṉṟu viḷampuṅkāl - pommaluṟa
uttaravāy niṉṟōr olieḻunta ōtanīr
tattuṟamēṉ mēlun taḻaintu....1484

viṇkiḻiya vanta viṉaikiḻiya vēṟuḷḷa
maṇkiḻiya veyyōr maṉaṅkiḻiya - eṇkarutum
ātarattār uṇmai aṟitaruvāṉ ārttaṉaṉeṇ
pūtaramu nērāp puyaṉ....1485

maṟkuṉṟat tōḷāṉ makavāṉ maḻaitaṭukkap
poṟkuṉṟam ēntum poruḷēpōl - eṟkuṉṟam
māṉuvāṉ vantāṉ makitalattu vāṉporunta
mīṉulā māmaruntiṉ veṟpu....1486

tēṭaṟ kariya tirumaruntiṉ cevvipeṟum
vāṭai uṟalāl varaṉpaṭaiyiṉ - pīṭaḻintu
meykaḻal vīrar viṟalō ṭeḻuntumoyttār
poykalantōr ēṅkap pularntu....1487

iḷaiyāṉ eḻuntu paṇivāṉai iṉpam
aḷaiyār mārpiṉ aṇaiyā - viḷaiyāta
kāṇṭaṟ kariya kaḷippeṉ kaṭaluṟaintāṉ
māṇṭakaikkār aṉṉāṉ makiḻntu....1488

vañcakamum poyyum maṟamuṅ koṭiyakolai
neñcakamun tīmai niṟaiyoḻukkum - viñcumavarkku
uṇṭōnal kālam uraikkuṅkāl āṅkoruvi
viṇṭār kaṭalvāy viraintu....1489

vāṉavarum vāṉuṟaiyum maṅkaiyarum māmuṉivar
āṉavaru nāṉmaṟaitēr antaṇarum - māṉavarum
tuḷḷiṉār aḷḷic corintār malmāri
veḷḷavā ṉanta mika....1490

āya poḻutil aṉumāṉai emperumāṉ
tūya tirukkaṇṇīr coriyavē - nēyamoṭun
tākkaṇaṅku nōvat taḻuviṉāṉ taṉmārpa
nōkkiṉāṉ palkā nuṉittu....1491

maṉṉāṟ piṟantēm maṭintē maṟupaṭiyum
niṉṉāṟ piṟantō neṟiyuṭaiyōy - eṉṉāṟ
peṟappeṟuva tiṉṟeṉiṉum pēraruḷāy eṉṟum
iṟappeṟāy eṉṟāṉ iṉitu....1492

vāṉōr vaḻutti makiḻntār palvāṉaraṅkaḷ
āṉōrkaḷ vāḻtti aṭipaṇintār - kāṉēyum
māmaruntu mūlamiṭai vaittiṭuvāṉ pōyiṉāṉ
tēmarutār añcaṉaiyār cēy....1493

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.19. māyā cītaip paṭalamiṅkivvāṟu āka ikalarakkaṉ iṉpamuṟa
aṅkiyaṟṟuṅ kātai aṟaikuvām - poṅkum
aḷiyāṭṭum vāḷkaṇ arampaiyarkaḷ tammai
kaḷiyāṭṭaṅ kaṇṭāṉ kaḷittu....1494

uṇṭanaṟai mēlmēl uyaravē ōṭarikkaṇ
toṇṭaik kaṉivāyt tuṭiyiṭaiyār - ceṇṭumulai
paṟṟiṉār alkul payaṉpeṟavē kāmaṉaruḷ
muṟṟiṉār ācai mutirntu....1495

cevinayakkuṅ collāl tiraḷmulaiyaip paṟṟi
avinayattāṟ tēruruvai āṅkuc - cuvainayappak
kuṉṟuruvaik kāṭṭik kuṟumuṟuval koṇṭaṉarpū
maṉṟaṉmalar vāyāl makiḻntu....1496

kaḷḷāl eḻunta kaḷimayakkaṅ kātaluṟa
uḷḷār mayalvāy uṟakkaikaḷ - vaḷḷārnta
kāma apinayaṅkaḷ kāṭṭavē kaṇṭiruntāṉ
pūmaṉmakaṉ makaṉcēy pōntu....1497

māttiraiyuṅ kāla vakaiyum pititupaṭa
vārttaiyuṟu perumpāṇ māṟavē - cīrttavicu
niṉṟanilai pēra niṉaivupōm vaṇṇamē
kuṉṟamulai āṉār kuḻaintu....1498

vāyviḷarttuk kaṇcivantu māṟupaṭa māmaḻalai
tōyviḷarip pāṭal cuvaiyūṟat - tūyamaṇi
mēkalaiyum tāḻkalaiyum meṉkāl aṭivaruṭap
pōkamār pōṉṟār polintu....1499

kalainekiḻac caṅkaṅ kaḻalavē kāmar
mulainekiḻak kaccu muṟiyat - talainekiḻā
māmuṉivar ātiyarkkum vantu poṭittaṉavē
kāmanīr veḷḷak kaṭal....1500

ittaṉmai nōkki iruntāṉ ceviyiṭaiyē
mattamuṟu tūtar vaḻaṅkuraiyu - moyttatiṟal
maṟkaṭattiṉ ārppum vayavarcilai nāṇterippu
muṟpaṭavē kēṭṭāṉ muṉintu....1501

kaḷḷuṇṭa uḷḷak kaḷiyuṅ kayaṟkaṇiṉār
aḷḷuṇṭa pāṉum akalavē - puḷḷuṇṭa
kākō tarattiṟ kalantāṉ karuniṟattōṉ
cēkār maṇiman tiram....1502

āṅkavaṉai nōkki aṭalmāli eṉṉiṉiyān
tīṅkaṟunañ cēṉait tiraḷvāri - vāṅkutirai
viṭṭilamēl uyyum vitamaṉṟō vēṟupaṭak
keṭṭatuṉṉāl eṉṟāṉ kiḷarntu....1503

māmēru vukkum vaṭapāl uṟumaruntai
yāmē oruvar aṟiyavē - nāmētāṉ
kōṭaṟ keḷitōōr kōṭarattāl ākumēṟ
pīṭiṉiṉiyeṉ collap peritu....1504

iṟantār piṟantār eṉiṉmaṟaṅ koḷvēlāy
tiṟantāṉvē ṟeṇṇun tiṟamō - aṟantāṉam
uṟṟavaruk kuṇṭō uṭalūṉam umpariṉuṅ
kaṟṟiṉinī eṉṉō kalai....1505

cāṉakiyai viṭṭavartañ tañcameṉap paṟṟutiyēl
cōṉa karaiyoppēñ cukamāka - īṉamaṟa
vāḻutumāl eṉṉa maṭittuvāy kaṇcivappa
ūḻittī āṉāṉ uruttu....1506

marāmaramēḻ ceṟṟuvaya vālitaṉai māyttu
virāvumaṭal empiyaiyum vīṭṭip - parāvupukaḻ
attaṉaivel vāriv arakkarō aṅkaiyileṉ
cattivaṭi vēlirukkat tāṉ....1507

tēroḻika cēṉait tiṟamoḻika tiṇtiṟaṟpal
kāroḻika vācik kaliyoḻika - cīruruvap
poṉṉuruvap pūvuruvap poṟpuruva naṟpuruva
miṉṉoruval uṇṭō veṟuttu....1508

eṉṟarakkaṉ kūṟa ikalari ēṟaṉṉavali
oṉṟarakkaṉ māmakaṉum ōtuvāṉ - niṉṟuraippa
eṉṉō irāmaṉaiyav ēṭuṭaiyāṉ attiramun
tuṉṟātu kaṇṭāy tuṇintu....1509

mūvarō allaṉ muṉaiyamaril yāmveṉṟa
tevarō allaṉ tiṟamuṭaiya - pāvalaṉām
vīṭaṇaṉār coṟṟa viḻupporuḷē eṉṟuraittāṉ
ēṭuṭaiya tārāṉ eṭuttu....1510

oṉṉār valiyar eṉaruḷaital ūkkamaṉṟu
maṉṉā valiyiṉ valiyareṉa - uṉṉāvōr
māyai iyaṟṟi valantaruval eṉṟakaṉṟāṉ
cīyanikar āvāṉ tiṟattu....1511

iṅṅaṉam ītāka iravicēy ēḻulakum
aṅkaṇ vayiṟṟil aṭakkuvāṉ - ceṅkamalat
tāḷiṟaiñci vañcaṉ taṉinakarañ centaḻalāṟ
kōḷuṟuttu meṉṟāṉ kuṟittu....1512

aṉṉatē yākaveṉa ampavaḷa vāymalara
maṉṉum vayavā ṉaraccēṉai - tuṉṉumaḻaṟ
koḷḷikoṭu nīḷmatiluṅ kōpuramu maṟṟiṭamum
aḷḷiyeṟin taṉṟē aṭaintu....1513

mañceṉavē aṉpar maṉaṅkaḷippa vantaruḷvōṉ
ceñcarattāl venta tiraikkaṭalpōl - iñciyuṭaṉ
mantaṇañcēr teṉṉilaṅkai vāṉararkaik koḷḷiyiṉāl
ventoḻinta tammā veṭittu....1514

ittalaiyiṉ uyttamaruntu ettaṉaiyō kāvatampōy
vaittatakai uttamaṉum vantaṭaintāṉ - kaittamarar
kūṟṟuvaṉō eṉṟaṉuṅka koṇṭalpōl ārttariyiṉ
mēṟṟicaivāy vantāṉ viraintu....1515

māṉamuṟa vantavaṉu māṉpurattu vāḷarikkaṇ
cāṉakiyiṉ māyañ camaittuṭaṉkoṇṭu - ūṉakuvēl
veṅkaiyoṭu mēvi viḷampiṉāṉ viṇṇiṭaivāḻ
puṅkavarai veṉṟāṉ porutu....1516

aḻalpaṟṟum vāḷoḷi vāḷaṅkai nimirttuk
kuḻalpaṟṟi iṅkivaḷaik koṉṟu - niḻalpaṟṟun
taṇkuṭaiyāl entai taṉakkiḻaippa ṉaṉmaiyeṉṟāṉ
viṇkaṭintu veṉṟāṉ vekuṇṭu....1517

takkatitu veṉṟun takāta tituveṉṟu
maikkaṭalai oppāy vakuttaṟiyāy - vaikkaruṅkaṇ
maṅkaiyaraik kōṟal valiyaṉṟu vīramaṉṟu
ciṅkavēṟu aṉṉāy ciṉantu....1518

vāṉavareṉ collārōr māṇiḻaiyai nīcekuttāl
tūṉakuvēṟ kāḷai cuṭutoḻilī - tāṉatiṉāl
nallaraṅkaḷ uṉṉi naṭuneṟiyai nāṭiṉaiyēṟ
pullutinī eṉṟāṉ pukaḻ....1519

eṉṟiraṅki meyyayarum ēntalainōk kāvivaḷai
koṉṟoḻittal uṇṭē kuṟaivīra - iṉṟē
ayōttiyiṉum eyti aṉaivaraiyuṅ koṉṟu
cuyēccaiyuṭaṉ mīḷvaleṉṟāṉ cūḻntu....1520

coṉṉa poḻutāvi tuḷaṅkuvāṉ muṉṉaravaṉ
aṉṉavaḷai vāḷāl arintaṇiyār - poṉṉamainta
puṭpakamī tēṟiyumparp pōyiṉāṉ uttaravāy
uṭpakamil lātāṉ uruttu......1521

nakumpalaiyop pāḷai naṉivāṉil vīṭṭi
nikumpalaiyiṟ pōyāṉ neṭiyōṉ - akampalavāy
vērttāṉ uḷaintāṉ veṟuttāṉ uyiraiyeṉap
pōrttāṉ tuyaram pularntu....1522

eṇṇiṉāṉ eṇṇuvaṉa ellā iṭarkkaṭalil
naṇṇiṉāṉ āṟṟu nalaṅkaruti - vaṇṇamaṇi
vaṇṇaṉaikkaṇ uṟṟāṉ vaṇaṅkaṟiyāṉ māṇaṭimēl
maṇṇiṭaiyē vīḻntāṉ maruṇṭu....1523

eṉṉaiyuṟṟatu eṉṉai iyampukeṉa emperumāṉ
taṉṉaiyotta celvat takaiyāḷai - miṉṉaiotta
vāḷāṟ tuṇittāṉav vallarakkaṉ maintaṉeṉṟāṉ
tōḷāṟṟal olkāṉ tuyarntu....1524

ceppiyavam mārutiyuñ cittirattil uṟṟatutērntu
opparupal vīrarum uyirppaṟṟār - kuppuṟaccāy
viṇṭaruvil vīḻntu veṟuttār uyireṉavē
aṇṭarum āṅkuṟṟār ayarvu....1525

viṇṭilāṉ māṟṟam veyarttilāṉ mēṉiyoṉṟuṅ
kaṇṭilāṉ uḷḷaṅ karutilāṉ - puṇṭarikam
pūttamaṇi nīlavarai pōlvāṉ poḻilēḻuṅ
kāttaḷippāṉ vanta kaṭal....1526

maṅkaiyāl vanta mayakkameṉa vīṭaṇaṉuñ
ceṅkaiyāl teṇṇīr teḷittumukam - paṅkayattaṇ
kālvaruṭak kaṇtiṟantāṉ kaṭcevimēl pāṟkaṭaltaṉ
kālvaruṭak kaṇtuyiluṅ kār....1527

ayyaṉ ariyōṉ amarēcaṉ tamperumāṉ
meyyaṉ irāmaṉ viḻipūppa - ceyya
moḻikaṇṭu coṟṟāṉ mutaṉmāya māṉiṉ
vaḻikaṇṭu coṟṟāṉ vakuttu....1528

irakkameṉpa tammā iṉinampāl eytil
arakkarpāl naṉmai aḷippēm - purakkavuḷa
niṉkaruttai nīttu neṭiyōy iruntaṉaiyēl
eṉkaruttu muṟṟum iṉi....1529

aṟattāl aṟiyum amararāl maṟṟōr
tiṟattāl namakkāvatu eṉṉō - maṟattāṉa
viṟṟoḻilāṉ mūvulakum ventoḻiyac ceytumeṉṟāṉ
maṟṟoḻilum vallāṉ vakuttu....1530

iḷaiyāṉ iyampa ericuṭarōṉ maintaṉ
vaḷaiyā matililaṅkai maṉṉaik - kaḷaiyātu
mārpiṟ kutittumyām vammiṉō veṉṟuraittāṉ
kāruṟṟa tīpōṟ kaṉaṉṟu....1531

appoḻutu coṟṟāṉ aṉumāṉ ayōttiyiṉmēṟ
tuppuṟavē ceṉṟavoru cūṭciyiṉaip - poṟkaṉakak
kuṉṟuṟaḻeṇ tōḷum koṭiyēṟu mukkaṇṇum
iṉṟiyivaṇ vantāl eṭuttu....1532

tiṇtiṟalāṉ kūṟat tiruvāḷaṉ tēmpiyuḷam
maṇṭu tuyarvāy varuntavē - kaṇṭiṉinī
uḷḷam varuntēl uraippakkēḷ eṉṟuraippāṉ
teḷḷaṟivāl vīṭaṇaṉun tērntu....1533

pattiṉiyait teyvap patumiṉiyaip pāvaiyarkaḷ
uttamiyait tīṇṭi oṟuppaṉēl - muttalamum
vāḻumē iṉṉamaṟam vaikumē aṇṭamelām
pōḻumē kaṇṭāy pularntu....1534

īṅkiruntu vāṭutaliṉ yāṉēpōy ēntiḻaiyār
pāṅkaṭaintu vāḻum paricuṇarntu - tēṅkumaṟait
toṇṭuruva māṉa cuyampē varuvaleṉa
vaṇṭuruvāyc ceṉṟāṉav vāṉ....1535

kaṇṭaṉaṉtaṉ kaṇṇāl kamala caṉattaṉoṭiv
aṇṭamelām īṉṟa aṇiyāḷaik - koṇṭaaiyam
pōkkiṉāṉ āṭip pukaḻntāṉ putunaṟavan
tēkkiṉāṉ eṉṉac ciṟantu....1536

vēḷvik kiriya viṟakum uḻupaṭaiyuṅ
kōḷuṟ ṟaṭaiyuṅ kuṟikaṇṭāṉ - āḷuṟṟa
ayyaṉaṭi tāḻntāṉ aṟintaṉave lāmuraittāṉ
veyya irākkatartam vēntu....1537

makamuṭippāṉ eṉṉil vayamaṭaiya vallār
akaṉilattil uṇṭō aṟiyiṉ - mikutiṟattuc
cēṉai yoṭum citaikkavaruḷ eṉṟuraippa
māṉavaṉnaṉ ṟeṉṟāṉ matittu....1538

aṉpaṉ iḷaiyōṉ aruḷmā mukanōkki
eṉpakarva tuṇṭiṉakkiṅku ēṟṟaceru - vaṉpaṟintu
tīyōṉaik koṉṟaṭaika veṉṟāṉ ceḻuṅkamala
vāyōṉ ulakaḷanta māl....1539

maṟṟum pakarntāṉ varaṉmuṟaiyē māyaviṉai
uṟṟa ceruviṉ upāyamelāṅ - koṟṟamuṟun
tēvāti tēvaṉ tiruccilaiyuṅ kaikoṭuttāṉ
mūvā muḻumā mutal....1540

pāṇi viraiviṉ paṭiyaḷakkum palpakaḻit
tūṇiyumval lāṇmaic cuṭāriyuntaṉ - tōṇivanta
kaiyāṟ ṟaḻuvi aḷittāṉ kayalukaḷuñ
ceyyāṟṟu nāṭaṉ terintu....1541

nilamvanta cīrtti neṭiyōṉait tāḻntu
valamvantu pōṟṟi matiyāc - calamvanta
vīraroṭu ceṉṟāṉ viḷaric curumpumural
ērulavu tārāṉ eḻuntu...1542

veḷḷak karumpuṇari mēṉmēl iraitteḻuntu
paḷḷattiṟ pāykiṉṟa pāṉmaiyeṉa - uḷḷattil
ūkkamoṭuñ ceṇṟārav oṉṉār uṟaiviṭattu
mākkariyai oppār vaḷaintu....1543

kariparitēr āḷik kaṭalāl vaḷaittu
viritarumoḷ nēmi viyūkam - niraivakutta
cēṉaitaṉaik kaṇṭu ceyirttār tiṟamuṭaiya
vāṉaramām vīrar malaintu....1544

viṟkoṇṭum vañca viṉaikoṇṭum veyyaṉavāñ
coṟkoṇṭum vēliṉ tokaikoṇṭu - maṟkoṇṭum
vāḷkoṇṭun tīya vaḻikoṇṭum vallarakkar
kōḷkoṇṭu mēṟṟār kuṟittu....1545

paṉṉakattāl vālāṟ paruṅkarattāṟ pāravalip
paṉṉakattāṟ kālāṟ paṭartaruvāṟ - paṉṉakanēr
maṟkaṭattār naṟkaṭattu vāṉuruva nīttutitta
maṟkaṭattār ēṉṟār malaintu....1546

aṅkamalai uṟṟa arakkar aṟakkaṟutta
aṅkamalai aṅkam alaiyākavē - aṅkamalai
vampulavuṅ kōtai maṇantōṉ apirāmaṉ
tampi toṭuttāṉ caram....1547

vālaṟukkum nīṇṭa vayiṟaṟukku māviṉattiṉ
kālaṟukkum vālkai katuppaṟukku - mēliṭattu
pukkavarai akkaṇattup poṟpaḻiya mikkiyaṟṟuñ
cakkarattai otta caram....1548

āṉai paritērum aṭiyāḷu muṟṟumuḷa
cēṉaiyoṭu vēḷvi ceyuñcaṭaṅkum - āṉatelām
iṟṟatukaṇṭu iṟṟōeṉ cēvakameṉ ṟāṉuruttāṉ
koṟṟamuṟum vallarakkar kōṉ....1549

maṉṉiṭṭa vēḷvi vakaiyum maṟaiyoliyum
muṉṉiṭṭa vēṟkai muraṇpaṭaiyun - teṉṉiṭṭa
taṇṭār iḷaiyāṉ carattāl tuṇipaṭutal
kaṇṭāṉ aṉumāṉ kaḷittu....1550

cēṉai aḻiyat tikaittāṉaic ceyvēḷvi
māṉa maḻiya maruṇṭāṉai - ūṉattu
irāvaṇiyai eyti icaittāṉ eṉaiyāḷ
purātaṉaṉām mārutimuṉ pōntu....1551

yāṉetirntu vēṇṭa avaimatiyātu eṉṉetirē
cāṉakiyaik koṉṟuraiyun tantapaṭi - māṉa
virataneṟi pūṇṭa viḻuntavaṉām eṅkaḷ
parataṉaiveṉ ṟīrō paṭarntu....1552

maṟṟitelā niṟka valiyōyem maṉṉarpirāṉ
koṟṟamuṟun tampiyaraik koṉṟuyirkoṇṭu - iṟṟaineṭu
vēḷvi muṭitta viṉaiyē periteṉṟāṉ
tōḷvaliyai uṟṟāṉ tokuttu....1553

nīrō irāvaṇiyār nīrōcoṉ māṟātīr
nīrō ayaṉpaṭaimuṉ nērnteytīr - nīrōtāṉ
iṉṟiṟakka vallīr iṉiyantō eṉṟicaittāṉ
teṉṟicaittē vaṉṉāṉ cirittu....1554

coṟpaṭaiyāl māyat toḻilāṟ cuṭucarattāl
viṟpaṭaiyāl māṇṭu viṉaiyiḻantīr - aṟpaṭaiyum
māmaruntāl uyvīr valiyīrkāṇ eṉṟuraittāṉ
māmaruppoḷ mārpāṉ makaṉ....1555

eṉṟavaṉmēṟ kāṉmatalai ēṟuṭaiyā ṉāmeṉavē
kuṉṟoṉṟu tāṅkik kuṟittēva - niṉṟataṉaip
paṉṉīṟē yākap paṭuttiṉāṉ palkaṇaiyāl
veṉṉīrmai yuṟṟāṉ vekuṇṭu....1556

maṟṟorukuṉ ṟēntāmuṉ mārutimēl vañcamuḷāṉ
puṟṟarava vāḷi pukaintēvac - ceṟṟamoṭu
niṉṟayarntāṉ maṟṟōr nilaiyeṉṉā nīṇilattiṟ
poṉṟiṉār pōṉṟār pularntu....1557

ittakaimai kaṇṭāṉ iḷaiyōṉ iṉiayartal
uttamamaṉ ṟeṉṉa uḷattutippac - cittirattiṇ
villoṭuñ ceṉṟāṉav vēlaivāy vantuniṉṟāṉ
mallāṭum vāyu makaṉ....1558

aṉṟavaṉmēl aiyaṉ aruṇāmpuya aṭivaittu
oṉṟala palkōṭi uṭalvāḷi - veṉṟiyeṉa
viṭṭāṉ arakkaṉ vekuṇṭāṉav ampaṉaittum
aṭṭāṉ kaṇaiyāl aṟuttu....1559

āyiramai āyirampal āyirappat āyiraṅkōl
ēyeṉummuṉ ēva ikalarakkaṉ - nāyakaṉum
akkaṇaikaḷ koṇṭē aṟuttāṉav ampaṉaittum
takkateṉa vāṉōrkaḷ tām....1560

evvamarar evvacurar ivvamarcey tāreṉavē
avvamarar ētta aṭalvīrar - kaivaḷaitta
viṟṟoṭutta paṟpal vitañcēr vicikaṅkaḷ
muṟṟuraikka lāmō muṭivu....1561

vāṉelām vāṉa varampelām vāriyilvāḻ
mīṉelām ēṉṟu viṉaiyiḻantōr - ūṉelām
vāḷiyē yāka malaintār vayamukattu
mīḷiyē aṉṉār vekuṇṭu....1562

aiyaintu vempakaḻi āriyaṉpoṉ mēṉiyiṉmēl
poyyuṭaiyāṉ ēva puricarattāl - veyyaneṭun
tēraḻittāṉ kaṇṭu tiṟaṟpakaḻi pattuyarviṇ
ūraḻittāṉ viṭṭāṉ uruttu....1563

appakaḻi mattakamēl ākavayarntu uḷteḷintāṉ
ippakaḻikā veṉaviṭ ṭēviṉāṉ - tuppuṭaiya
vaṉkavacat tuṇṇuḻaintu mārpuruva vāṭṭamuṟṟāṉ
maṉkaruṇai illāṉ maruṇṭu....1564

icikappaṭai mutalā eṇṇariya vaṉmai
vicikattoṭai arakkaṉ viṭṭāṉ - vaciyattu
villār neṭiyamaka mērupōl vāṉavaikaḷ
ellān taṭuttāṉ etirntu....1565

āḻik kaṉalituvō eṉṟamarar añcaveyyōṉ
pāḻip piramap paṭaiyēva - vāḻik
katirvēṟ kumaraṉ kaṇittāṉ karuti
atuvē toṭuppaṉeṉa āyntu....1566

māmaṟaiyuṅ kāṇā malarmakaḷkōṉ āṇaiyitu
cēmamuṟuka ceka talaṅkaḷ - nāmamuṟu
appaṭaiyum māyka avaṟcārā tākaveṉac
ceppiṉāṉ viṭṭāṉ terintu....1567

vimittiraiyār vaiyam viḷaṅkiṭavē vanta
cumittiraicēy ēvun toṭaiyāl - amittiraṉey
veyya neṭuṅkamala vētaṉ paṭaiyaḻinta
aiyamaṟap poypōl avaṇ....1568

tīyōṉ paṭaimāyac cēyōṉ paṭaiyeṅkun
tīyōṭa vaṟṟa tiṟanterintāṉ - mīyōṭum
vaṉkaṇaiyāl taṉvacamē yākkiṉāṉ vāṉavarkaḷ
maṉkaḷippa vīraṉ matittu....1569

vīrark kariyatitaṉ mēluṇṭō eṉṟupukaḻntu
ēruṟṟa viṇṇōr iyampavē - cīruṟṟa
koṉṟaiyantār vēṇik koṭiyēṟ ṟuṭaiyapirāṉ
aṉṟuraippāṉ ellām aṟintu....1570
naranā raṇariruvar nāmvaḻut taṟkotta
paramaṉār eṉṟum paḻaiyōr - varamāṉa
ellā uṭaiyōr ivarkkumē lāyoruvar
illātār kaṇṭīr ivar....1571

mēṉā ematu kuṟaikēṭṭu veyyavarai
vāṉāḷa vaippāṉ varumperiyōr - tēṉārun
taṇteriyal tāruṭaiyīr cāṟṟuvateṉ āṅkavaṉcīr
kaṇṭaṟitīr eṉṟāṉ kaṇittu....1572

pāṭṭaḷikaḷ mūcumpaṉi malarōṉ pāypakaḻi
mīṭṭiṉamai kaṇṭu vekuṇṭāṉpiṉ - vāṭṭamuṟa
māyōṉ pakaḻi viṭuttāṉ maṇimalaimēṟ
tīyōriṟ tīyōṉ ciṉantu....1573

kaiyā yiramilakak kālāyiran tulaṅka
meyyā yiramum virintōṅka - neyyāṭum
aimpaṭaika ḷōṭum aṭaivatukaṇ ṭāṅkimaiyōr
eṉpuruka nontār iruntu....1574

māṟṟuvatev vāṟutaṉai māyōṉ paṭaiyeṉavāṅku
ēṟṟa viḷaiyōṉ etircellat - tōṟṟiyetir
mīṉvalaṅkoṇ ṭēkumaka mēruviṉaic cūḻntateṉat
tāṉvalaṅkoṇṭu ēkiyatu cārntu....1575

kaṇṭāṉav veyyōṉ kaṇittāṉik kāvalaṉē
paṇṭāya vētap paḻamporuḷeṉṟu - eṇtāvum
mūlappaṭai oḻiya muppurattaic cuṭṭapirāṉ
cūlappaṭai toṭuttāṉ toṭṭu....1576

vērttāri maiyōr verukkoṇṭār veñceruvil
ārttācai eṅkum atiravē - pōrttāmap
pāriṭamum pēyum parantuvarap pukkatuvē
pāriṭaṅkoḷ ḷātap paṭai....1577

appaṭaiyaiap paṭaiviṭṭu appaṭaiyat tuppiṉmōṭu
oppariya muttār uyarnāṭaṉ - ceppariya
māmaṟaiyu nallaṟamum vāṉavaruṅ kaṇṭuvappak
kōmuṟaiyē aṭṭāṉ kuṟittu....1578

eṇṇu muṟaiyē ikalkaṭattal īṅkariteṉṟu
uṇṇum kaṉalpōl uruttetirē - naṇṇuciṟu
tātaimuka nōkkic calittāṉ caliyāta
kōtaivari villāṉ kotittu....1579

veñceruvil añci viḷitaliṉum māṉiṭavar
tañcamē vaṇmaieṉac cāruvāy - iñcinakar
uṟṟōṅkaḷ ellām oruṅkaviya nīyiruntu
maṟṟāḷa vōvuṉ maṉam....1580

paḻikkañci uṉṉaip pakaḻiṉāṉ māyppal
oḻikkiṉṟa tuḷḷa oruvā - iḻittakaimai
uṉṉātu māṉiṭarai uṟṟaṉainī kaṟṟavitam
eṉṉē ariyataṉṟō īṅku....1581

piṭikkiṉṟa māyap perumpiṇak kaṟṟārpōl
naṭikkiṉṟāy cuṟṟa naliya - vaṭikkiṉṟa
teṉṉilaṅkaic celvam peṟukiṟpāṉ tērnteṉṉa
muṉṉurantu coṟṟāṉ muṉintu....1582

poyyilēṉ māyap puraiyilēṉ puṇṇiyamum
meyyuraiyu millā vumaiveṟuttu - maiyaṟucīr
aiyaṉaṭi vīḻntu aṭaikkalamuṟ ṟēṉitaṉāl
veyyapuka ḻuṇṭō viḷampu....1583

kaṟpuk kaṇimaṇiyaik kācilā vāṉmaṇiyaip
poṟpuk kaṇimaṇiyē pōlvāḷai - naṟkamalap
pūvaiyaraip poṉṉaip polaṉkoṭiyaip pūvaivaṇṇaṉ
tēviyarai vaittāṉ ciṟai....1584

akkoṭiya pāvi aṭātaṉacey tāṉeṉavē
pukkaṉaṉmey vāḻviṟ poruntavē - takkatiṉi
uṅkaṭ karunakarē eṉṉauṉai māyppaleṉap
puṅkamoṉṟu viṭṭāṉ pukaintu....1585

appakaḻiyaip pakaḻi oṉṟāl aṟuttaṉaṉeñ
ceppariya celvat tirunāṭaṉ - ippoḻutē
vēṟpaṭaiyāl māykaveṉa viṭṭāṉav vēṟpaṭaiviṇ
pāṟpaṭavē aṭṭāṉ pakaittu....1586

māṉamilāṉ vañca maṉaṅkoṇṭu vīṭaṇaṉun
tāṉa maṇivayirat taṇṭataṉāl - ēṉaiyavaṉ
pākōṭu vāci paṭuttiṉāṉ paṇṇavartañ
cēkōṭa uḷḷañ ciṉantu....1587

āṅkavarmēl āyiram ampākkiṉāṉ akkaṇattē
īṅkuṟutal evva meṉaveḻuntāṉ - pāṅkuṟuviṇ
pukkatupōṟ pukkāṉ pukaḻuṟutaṉ tātaitaṉpāṟ
maikkariyai oppāṉ maṟaintu....1588

āvi iḻattal aritaṉṟō aṉpiṉāl
vēḻvi iḻantu viṉaiyiḻantu - mēvaritāy
uṟṟaṉaiyō eṉṟāṉ uṭaṟkuṟikaṇ umpamurai
veṟṟiyuṟa veṉṟāṉ vekuṇṭu....1589

pārtantāṉ tanta paṭaiyum paṭarcaṭaikku
nīrtantāṉ tanta neṭumpaṭaiyuṅ - kārtanta
vaṇṇattāṉ ācukamum māṟṟiṉāṉ māṉiṭareṉṟu
eṇṇattāṉ uṇṭō iṉi....1590

untik kamalattu oruvaṉ taṉivāḷi
vantittavaṉai valañ ceyumēṉ - maintuṟṟāṉ
kaṭṭuṟumoṇ vīraṅ kaṇikkaritu kārikaiyai
viṭṭiṭuka veṉṟāṉ viraintu....1591

viṭṭārum āvi viṭātārum ippakaiyai
aṭṭārum vākai aḷippareṉak - kaṭṭāṇmai
ēṟaṉaiyāy eṇṇi iruntēniṉ ṟeṉvalikoṇṭu
ūṟupaṭa velvēṉ uruttu....1592

tēvaraiyum veṉṟu ticaikkariyai veṉṟorunaṉ
mūvaraiyum veṉṟēṉ muṭiyātēṉ - mēvariya
māṉiṭarait tāḻntu varampeṟutal uṇṭukolō
mīṉviḻiyai muṉṉē viṭuttu....1593

allum pakalum amararaimuṉ veṉṟapukaḻ
colli maruṅkuṟṟu tuṭiyāraip - pullinita
nāḷkaḻitti yāṉpōy nararāvi uṇpaṉeṉṟāṉ
kōḷvalippa niṉṟāṉ kotittu....1594

veñceruviṟ pukkiṉiyāṉ mīṇṭuṟuva ṉeṉṟicaiyēṉ
añciṉēṉ iṉṟuṉmēl ācaiyāṟ - tañcamilēṉ
kūṟumoḻi naṉṟeṉavē koḷkanī kōvēyāṉ
nīṟupaṭuvē ṉēl iṉi....1595

eṉṟiṟaiñcip poṟṟēr mēlēṟiṉāṉ ēttimaiyōr
aṉṟaḷitta palpaṭaikoṇṭu aintaruvi - niṉṟirappōrkku
ellām aḷittāṉ irunitiyam eṇṇariya
vallāṇmai tīrvāṉ malaintu....1596

ekkāla niṉṉai etirvēm eṉaviraṅkip
pukkār makaḷir pulampavē - kaikkāla
villōṭu ceṉṟāṉ vitipiṭari untavantō
kallāṉa tōḷāṉ kaḷam....1597

viṇṇaṭaintāṉ eṉṟiḷaiyōṉ meṉōkki vilvaḷaittuk
kaṇṇimaiyāṉ eṇṇaṅ karutuṅkāl - maṇṇiṭaiyil
pēraravam oppāṉ piṟaṅkiyapoṟ cillineṭun
tēraravaṅ kēṭṭāṉ cevi....1598

āṭaṟ puraviyōr āyiraṅkoṇ ṭārppatunaṟ
pāṭaṉmaṇi koṇṭatumeyp pāṭuṟṟa - tīṭaṟṟatu
evvulakuñ celvatupaṇṭu intiraṉpāṟ koṇṭatupūñ
cevvimali poṟcikarat tēr....1599

teṇtiraicel vaṅkameṉat tērutal kaṇṭiḷaiyōṉ
kaṇṭakaṉai āvi kaṭintiṉṉē - aṇṭartuyar
māṟṟuvaleṉ(ṟu) eṇṭicaiyum vāḷi maḻaipoḻintāṉ
kūṟṟuvaṉuñ cōrak kotittu....1600

eṇticaiyum veṉṟa irāvaṇaṉcē yēḻkaṭalum
moṇṭu coriyum mukilēpōl - aṇṭarpirāṉ
ceṅkōl viḷaṅkac cilaiyeṭutta cēvakaṉmēl
veṅkōl poḻintāṉ viraintu....1601

poṉṉotta mēṉip purātaṉaṉap pōrvīraṉ
veṉṉotta āvam viḻappurintu - muṉṉotta
tērppākaṉṟaṉ taṉciramuṅ koytāṉ ceḻuñcilaiyāl
ārppāka vāṉōr aṟintu....1602

pāypuravi tūṇṭip paṟittuṭalār vaṉpakaḻi
ōyviṉ maḻaipōl urutteytāṉ - cāyvilvalat
taṉmaiyāṉ vaṉmait taṟukaṇṇāṉ cāṟṟumavaṉ
viṉmaiyār colvār virittu....1603

teyvak kaṇaitoṭuttut tēraḻiyātu eṉṉaniṉaintu
eyvittu akattāl imaippoḻutil - moyvaitta
acciṉōṭu āḻi akaṟṟiṉāṉ antaṇarkai
uccimēṟ koḷvāṉ uruttu....1604

maṟṟiṉiyeṉ ammā vayavāḷ arakkaṉumviṇ
uṟṟaṉaṉṟaṉ āvitaṉai ōmpuvāṉ - ceṟṟamaṟa
muṉparavi yāṉṟa tarumūlamaṟa vīḻpoḻutu
vaṉpaṟavai yēpōl maruṇṭu....1605

tāṉpeṟṟa māyat taṉivalattāṟ cāṟṟariya
vāṉpeṟṟa teyva varantaṉṉāl - ūṉpeṟṟa
viṉmāri yōṭum viṉaiyuṭaiyāṉ veyyaneṭuṅ
kaṉmāri peytāṉ kaṭuttu....1606

mutturukkoḷ catturukkaṉ muṉṉōṉ muṉintaṭalcey
puttaravai ottavoru puṅkamatāl - ittaraimēl
mallāṭu tōḷāṉ maṇikkarattaik koytaṉaṉkai
villōṭu vīḻa viraintu....1607

cellāḷaṉ intiraṉaic cēṇiṭattu veṉṟavariṉ
vallāḷaṉ taṉkai varicilaiyōṭu - ellām
taraiviḻunta aivāyt taṉinākaṅ kavvum
piṟaiviḻunta eṉṉap piṟaḻntu....1608

kaiyaṟṟōm āvatiṉik kāṇōm eṉakkataḻntu
poyyuṟṟa ceykaip pulaṉuṭaiyāṉ - vaiyuṟṟa
cūlap paṭaiyōṭun tōṉṟiṉāṉ tōṟṟariya
mūlap paṭaiyuṭaiyāṉ muṉ....1609

uṇmaiyāṉ mūlat toruvaṉ irāmaṉeṉum
vaṇmaiyōṉ eṉṉil vayaṅkivaṉait - tiṇmaiyoṭuṅ
kōṟinī eṉṟuorukāl kōtteytāṉ kōkaṉakai
vīṟucēr nāṭaṉ viraintu....1610

ōrāḻi eṉṉa uṭaiyāṉ ayilmukakkōl
kārāḻi aṉṉa karuniṟattōṉ - tārāḻi
vaṉtalaiyaik koytu malartūva vāṉuṟaivē
ceṉṟatuvē viṇmēṟ tikaḻntu....1611

centaḻarkaṇ ṇōṭuñ ciṟantamaṇik kuñciyoṭum
intiravi yōṭum iruñcuṭarcēr - antarattu
mēṟkōḷiṉ maṇṭalaṅkīḻ vīḻntateṉa vīḻttatantak
kārkkōḷaṉ uttamāṅ kam....1612.

tāḷiṉ taḷaiyun taṉippācattu ārttaneṭun
tōḷiṉ cuvaṭun tolaintatiṉi - nīḷumeḻiṟ
poṉmuṭiyil oṅkip polivēṉ eṉappukaṉṟāṉ
maṉmuṭiyār vāṉavarkō māṉ...1613

talaikaṇṭār vāḷarakkar tammuyiraip pēṇi
nilaikaṇṭār ūriṭattu niṉṟār - malaikaṇṭa
tiṇpuyattem mārutimēṟ ceṉṟāṉ cilaiyiḷaiyōṉ
maṇkaḷippac ceṉṟāṉ makiḻntu....1614

vāri kaṭaintamutam vāṉōrk kaḷittavaṉcēy
kāri ikalōṉ karuntalaikoṇṭu - ārkaliyiṉ
muṟṟūcu cella aṭaintāṉ mutircilaiyōṉ
poṟṟūcāṉ pātam pukaḻntu....1615

taṉṉaiyē nōkkum tamarēpōl tāṉirunta
poṉṉaiyē nōkkum puyavaṉaiyāṉ - taṉṉetirē
kaṇṭāṉak kaṇṭakaṉaik kālaṉūr ēṟṟivayaṅ
koṇṭāṉ varavu kuṟittu....1616

talaiyiṟai vaittaṉpil taṉcaraṇan tāḻum
malaiyaṉaiya tōḷāṉai māyōṉ - alaiyaruḷcēr
neñcōṭu pulliṉāṉ nīḷamariṟ paṭṭaceḻuñ
ceñcōri pāyat tikaḻntu....1617

veñciṟaiyiṉ niṉṟum viṭuvittēṉ āvaṉiṉi
añcoṟ kiḷavi aruntatiyai - tañcamuṟum
vāṉavarum antaṇarum vāḻntaṉareṉ ṟuḷmakiḻntāṉ
māṉiṭaril vanta tirumāl....1618

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.20. paṭaik kāṭcip paṭalamceñcōri veḷḷat tiraiorīit tiṇkaḻalkaḷ
neñcoṭu niṉṟu nilaimāṟa - eñcāta
naṉṉakaram pukku naṭuṅkuvār nāppularntu
maṉṉavaṉaik kaṇṭār maruṇṭu....1619

attūtar āṇṭakainiṉ āṇmaip perumputalvaṉ
eyttāvic ceṉṟāṉ eṉappukala - neyttāma
vāḷkoṇṭu vīciṉāṉ vaṉkulattuk kellāmōr
kōḷkoṇṭāṉ tīyil kotittu....1620

paruntu matiṉiḻalum pōlpāṭum pāṭal
viruntutavi niṉṟa maṭamiṉṉār - iruntaiṭam
eṅṅaṉō eṉṉa irintāṉ ikalarakkaṉ
poṅkiyaveṅ kōpam pora....1621

aḻutāṉ ayarntāṉ ayirttāṉ akattai
uḻutāṉ uḷaittāṉ uyirttāṉ - paḻutāya
ōviyampōl āṉāṉ uṟuntūtar tāmuraitta
māviṭattai uṇṭāṉ maruṇṭu....1622

cakkarattai uṟṟāṉ calatarattāṉ cāṟṟiyavan
takkarattāṉ āti amararkuḻām - pukkiṉinam
ūrmēl ulāvuvarē eṉṟāṉ uḷaintuḷaintu
kārmēlu niṉṟāṉ kacintu....1623

ayyaṉē eṅkaḷ arumait turaiyēyāṉ
uyvaṉō āvi uṉaippirintu - vaiyamicai
eṉṟuraittuc ceṉṟāṉ ikaṟkurutip pērāṟu
ceṉṟulavum pōrkkaḷattē tērntu....1624

vāṉar cilaitaḻuvum mānīla mālvaraiyiṉ
māṉak karumēka maṇṭalattiṟ - tāṉattē
vīḻntataṉik kaiyiṉaiyum mēṉiyaiyuṅ kaṇṭuḷaintāṉ
āḻnta tuyarattōṭu aḻutu....1625

talaiyilā ākkai taṉaikkaṇṭāṉ calittāṉ
malaiyiṉmēl vīḻnta malaipōl - nilaiyiṭattu
maintaṉmēl vīḻntu maṟukiṉāṉ vācanaṟuṅ
kontulān tārāṉ kuḻaintu....1626

antarattu vāṉōr aḻutār arampaiyarum
nontaḻutār kālameṉa nōvuṟṟār - tantirañcēr
puṉṉariyum pēyum pulampiyatu pōrarakkar
maṉṉaḻuta kālai maruṇṭu....1627

ekkāluṉ cevvi eḻiṉmukattaik kāṇuvatu
takkōr pukaḻun taṉiēṟē - maikkāṉa
māmukilē pōlvāyal vāṉanāṭu uṟṟāyō
ēmamuṟa aiyā iṉitu....1628

evvev ulakil aṭaintālum eṉṉaracē
avvav ulakōr arumpakaiyē - kavvaiyaṟa
eṅkiruntāy eṉceytāy eṉṟu aḻutāṉēmuṟavē
kaṅkul pōlvāṉ kacintu....1629

eṉṟiraṅki ēṅki eṭuttumakaṉ ākkaitaṉai
kuṉṟanikar māṭak kulampukuntāṉ - ceṉṟuticai
eṭṭum kulakkarikaḷ eṭṭum ikalaravam
eṭṭumveṉ ṟiṭṭāṉ iṉaintu....1630

koṅkaimēl kaipuṭaittuk koṇṭaṟ kuḻalcōra
paiṅkaḻalkaḷ kaṉṟap pataitturuki - aṅkaṇ
kayaṉpeṟṟa kāvimalark kaṇcōra vantāḷ
mayaṉpeṟṟa celva maṇi....1631

intumuṟi eṉṟu iraṇṭucilai yōṭiyaṅka
vantavoru miṉpōla maintaṉmēl - antiraṅki
vīḻntāḷ kuḻaintāḷ veṟuttāḷ mikavuḷaittāḷ
āḻntāḷ tuyarattu ari....1632

muṉṉappār ellām muṭintālu nīmuṭiyāy
eṉṉappārttu uḷḷam makiḻveytuvēṉ - ceṉṉiyilā
ākkaiyuṅkaṇṭu antō añaruṟuvāṉ ūḻviṉaiyun
tākkiyatē eṉpāḷ taḷarntu....1633

veṟṟik korunī viraintiraṇṭu kōḷarimā
paṟṟik koṇarntu pakaimūṭṭi - muṟṟiliṉkaṇ
cāṟṟariya celvar tavaḻparuvattu āṭṭayarniṉ
āṟṟaṉ maṟantuyvaṉō yāṉ....1634

tēṅkutalaic celvac ciṟuparuvat tampuliyai
īṅkuṟuka eṉṉa irukarattup - pūṅkalaiyōṭu
uṟṟāṉai ēnti ulāvuvaṇa meṉṉirukaṇ
eṟṟō vaṟivatu iṉi....1635

yāmvaṇaṅkaṟ kotta amarar kuḻāmellām
tāmvaṇaṅkat teyvat taṉiccilaiyāl - tēṉmaṇañcēr
mantāra mālaipuṉai vācavaṉai veṉṟaceya
maintāvuṉai maṟavēṉ māḻntu....1636

eṉṟiraṅki ēṅki irukaṇ nīrāviyuka
kuṉṟa mulaiyāḷ kuḻaitaralkaṇṭu - iṉṟitelām
cāṉakiyāl vanta taṉittuyara meṉṟeḻuntāṉ
ūṉaruvāḷ koṇṭāṉ uruttu....1637

eḻuntuivaḷtaṉ āvi iṟutiyuṟa iṉṉē
uḻunturuḷmuṉ eṉṟumuṉin tōṭak - kaḻintu
takā taṉaceyvāy nīeṉavaṭi yiṟtāḻntu
makōtaraṉuñ colvāṉ vaṭittu....1638

eṭṭut ticaiyiṉ iruntakari veṇmaruppu
veṭṭip pukaḻpaṭaitta veḷvāḷāl - vaṭṭamulaip
peṇṇaracaik koṉṟu perumpaḻinī cūṭutiyō
naṇṇalarkai koṭṭa nakaittu....1639

muntuṟṟa mūvā muḻumalarōṉ taṉmarapu
vantuṟṟāṉ vāḻi maṟaivallāṉ - intuṟṟa
naṉṉutalaik koṉṟāṉ eṉanakaippar nākattē
muṉṉuṉakkut tōṟṟār moḻintu....1640

eṉṟuraippa naṉṟeṉṟu eṭuttavāḷ āṅkeṟintāṉ
kuṉṟamaṇi māṭak kulakkōyil - ceṉṟaṇaimēl
vīṟiruntāṉ ēḻulakum veṇkuṭaik kīḻāṇṭaperum
māṟṟal uṭaiyāṉ ayarntu....1641

ēṇivaru meṉmakaṉai iṉṉē iruntayilat
tōṇi vaḷarttukeṉac coṟṟiruppa - āṇaikoṭu
pukkaneṭun tūtar pukuntār polaṉkaḻalāṉ
pakkaniṉṟu coṟṟār paṇintu....1642

ettikkum uḷḷa ikalarakkar īṇṭiyuḷār
neyttakka cōti nimirvēlāy - moyttakka
uṉṉūr iṭampōtātu ūṅkunī kāṇṭiyeṉṟār
miṉṉur eyiṟṟār viraintu....1643

makaṉiṟanta attuyaram māṟa makiḻēṟak
kakaṉaṭainta cēṉai taṉaikkaṇṭāṉ - akaṉaṭainta
teṇṭiraiyōr ēḻum oruvaḻiyē cērntatukol
viṇṭuraippīr eṉṟāṉ viyantu....1644

tāṉavartam yākan taṉiṟpiṟantār tāmaneṭun
tāṉavarai veṉṟu tarukkuṟṟār - tāṉamalai
mōkattōṭu uṇpār muṉintuḻiyiṉ mūrineṭuñ
cākattī vattarivar tām....1645

avarkucaiyiṉ tīvattu amarntōr ariya
pavamuḻutuñ ceytu payiṉṟōr - puvaṉam
ulavippēr uṟṟa uyarvaraṅkaḷ uḷḷār
ilavattī vattar ivar....1646

aṇṟiṟṟī uṟṟōr avarpavaḷat tīvuṟaivōr
maṉṟaṉ malaiyat tiṭaivativōr - ceṉṟaṟiyā
puṭkarat tīvuṟṟōr pukaḻiṟalit tīvuraivōr
ikkaṇ uṟuvār iraintu....1647

kālaṉaiyum veṉṟu kaṇittārperuñ cūlamuḷār
āla maṉaiya aṭaltiṟattār - cīlamoṭu
naṉṉaṟamu nallaruḷu nāṉmaṟaiyiṉ nalloḻukkum
tiṉṟu vaḷarntār ciṉantu....1648

eṇṇūvatu tīmai iyaṟṟuvatu vaṉkolaikaḷ
uṇṇuvatu kaḷḷōṭu uyarnararūṉ - naṇṇalarāyk
koḷḷuvatu vāṉavaraik kūṟuṅkāl alloḻukkam
viḷḷuvatu kāma veṟi....1649

āḻi vaṟaḷak kuṭippār atuvaṉṟi
ēḻu malaiyum eṭuppārmēl - ūḻineṭuṅ
kāṟṟeṉavē celvār kaṉalpōl urutteḻuvar
māṟṟalaruk kañcār maṉam....1650

ittirattar icceyalar ittakaiyar ippeyarar
ittarattar eṉṉa iyalicaiyār - muttamiḻiṉ
naṟṟuṟaikaḷ tērtarunal nāvalarum collaritu
maṟṟitu eṉṟār matittu....1651

ittakaiya cēṉaiitaṟku ellaievaṉ eṉṟuraippa
ottaveḷḷam ōrā yiramuṭaiya - uttamaṉē
mūlamāt tāṉaiyitu muṉṉutinī eṉṟuraittāṉ
ālampōl meyyuṭaiyār āṅku....1652

nīṇṭaperuñ cēṉai neṭuntalaivar tammaiyiṉṉē
īṇṭaḻaitti eṉṉa icaintēki - āṇṭaṇaintu
collutalum vantu toḻutār toṭukaṭaliṉ
ellaiyilā vīrar eḻuntu....1653

vantaṭiyil tāḻnta vayavaraittaṉ māṭaṇaimēl
muntiruttic collum muṟaimoḻintu - nuntamatu
makkaḷumaṟ ṟōrum valiyarō veṉṟuraittāṉ
tikkaṉaittum veṉṟāṉ terintu....1654

pēyirukkum īmap pirāṉaruḷār tiṇpuyattu
nīyirukkac celva niṟaintirukka - āyum
varamirukka eṇṇuṅkāl maṟṟōr kuṟaiyuṇṭō
uramirukkum vēluṭaiyāy ūṅku....1655

niṉmaṉam vēṟāka neṭuntamarum iṉṉaluṟaṟku
eṉmūlam eṉṉa irāvaṇaṉum - poṉmūlam
uṟṟatuvum māṉiṭavar ūkkamuntaṉ cēṉaivaḷañ
ceṟṟatuvum coṟṟāṉ tikaittu....1656

naṉṟu namatūkka nararkolō nākaraiyum
veṉṟavaraik koṉṟu virutuṟṟār - eṉṟuraippa
vaṉṉiyeṉpāṉ nōkkiyanta māṉiṭavar ūkkameṉ
paṉṉutinī eṉṟāṉ parintu....1657

appoḻutu māliyavāṉ āṟṟaluṭai yāyaritu
epporuḷuṇ ṭāṅkavarukku ēḻulakil - tuppuṭaiyāṉ
eṉṟuraikkum vāli eṟuḻmārpa kampiḷantu
koṉṟuyirait tiṉṟatoru kōl....1658

viṟkaraṉai ātiyarai vīṭṭiyaṟum veṟpeṉavē
coṟkaraṉai nīṭṭit toṭarpiṟainēr - paṟkavantaṉ
viṇṇulakañ cēra viṭuttatuvum vēriyantārk
kaṇṇapirāṉ villoṉṟē kāṇ....1659

ūḻiyaṉal aṉṉa orukaṇaiyāl ventatorēḻ
āḻiyeṉa nīvir aṟintilirō - pāḻiyāṉ
vārntataṉit teyva varicilaiyaṉ ṟiṟṟavoli
tērntilavō uṅkaḷ cevi....1660

maṟṟiṉieṉ ammāōr vāṉaramvantu ivvilaṅkai
uṟṟavarai vīṭṭi oruṅkaviya - muṟṟerivaittu
akkaṉuṭal tēya araittuvari āmkaṭaltāyp
pukkatuvē kaṇṭīr porutu....1661

aḷavaṟiyā āḻik kaṇai amaittataiyā
viḷaiyaṟivō mukku viyappaṉṟu - uḷavaṟintu
vēṇṭuvaṉa nalkum viyaṉmaruntu koṇṭimpar
mīṇṭatuvē aṉṟō viyappu....1662

ittaṉaiyuñ cītai eḻilāl viḷaintatiṉi
attuvareñ ceykai aṟintilaṉeṉṟu - uyttatiṟaṉ
māliyavāṉ colla vaṭittuṇarntu vaṉṉiyeṉum
ālamaṉāṉ colvāṉ avaṇ....1663

ettaṉaiyō cēṉaiveḷḷa īṇṭiṟappa ēṉṟuporaṟku
uyttuṇarā teṉṉai uraittiyeṉa - ittalaiyil
nāṇtaṭuppa niṉṟēṉ narartammēl naṟṟārāy
īṇṭuporaṟ keṉṟāṉ eṭuttu....1664

eṉṟuraippa vaṉṉi eḻuntavarai ippoḻutē
koṉṟuṉakku vākai koṭuppaleṉa - vaṉtiṟalcēr
āṉaipari māvoṭukāl āḷiratam ātineṭuñ
cēṉaiyoṭuñ ceṉṟāṉ ceṟintu....1665

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.21. mūlapalam vataip paṭalamkālapalam untak kaṭukkaṇṭaṉ veṟpeṭuttōṉ
mūlapalam munta muṭukkiyē - nīlamukil
peṟṟatiru mēṉip pirāṉaruḷār cēṉaiyiṉmēṉ
maṟṟorticaic ceṉṟāṉ vayirttu....1666

cempoṟ parākañ ceṟiyalaṅkal tiṇpuyattar
umparp parākam uṟanaṭappār - kampamata
mālyāṉai āyirañcēr vaṉmaiyiṉār vāḷaravam
pōlvār uyirppār pukaintu....1667

aravattiṇ kaccuṭaiyār aṅka malaipoṅkum
aravac cilampar aṟukāl - viravittēṉ
maṭṭārnta mālai vayamārpar vāḷvayirak
kaṭṭārnta tōḷuṭaiyār kaḷ....1668

malliṭṭa valvilaṅkum vāṉiṭṭa mālvaraiyum
palliṭṭa tukkum paciyuṭaiyār - alliṭṭa
neñcattār añcā nilaiyuṭaiyār nīḷamarvāy
vañcattuc celvār vayirttu....1669

pallā yirañciraṅkaḷ pallā yiraṅkaraṅkaḷ
pallā yiravarattiṉ pāṭuṟuvār - ellārnta
kūṉpiṟaiyai vāymukattuk koṇṭaṉaiya kūreyiṟṟar
ūṉpiṟaṅku nāvār uvar....1670

koṭiyuṅ kuṭaiyuṅ kulavī mītōṅka
iṭiyuṅ kaṭalum eṉavē - vaṭiyiyaṅkaḷ
ārtteḻavē nāṟṟicaiyum aṇṭakaṭā kamelām
pōrtteḻavē tūḷip pukai. ...1671

ārttuṟuvar viṇmēl atirttuṟavar aṇṭamukaṭu
īrttuṟuvar tīyiṉ etirntuṟuvar - vārttaiyiṭi
eṉṉavē pēci iṭuttuṟuvar ēṟṟavarait
tiṉṉavē pārppar ciṉattu....1672

koṅkirunta kōlak kuḻalkayalkaṇ kompaṉaiyāḷ
paṅkirunta ātip paramporuḷai - vaṇkayilai
mālvaraiyōṭu ēntum maṇittōḷāṉ taṉṉaiyoru
kālvaliyāṉ eṉpār kaṇittu....1673

kaiyuṅ kaḻaluṅ kakaṉam varainīṇṭa
meyyuṅkaṇṭu ēṅki verukkoṇṭār - uyyumvakai
eṅkaṉē eṉṉa irintār imaiyōrac
caṅkaraṉai uṟṟār taḷarntu....1674

maṇṇaḷavu pōtā varampuṭaiyar ātaliṉem
viṇṇaḷavum pōta viraikuvār - eṇṇiṭavum
uṇṭō iṭamiṅku uḷatēl uraittiyeṉṟār
viṇṭēku māṅkaṇ viraintu....1675

ettaṉaiyō kōṭi irākkatarkaḷ īṇṭiṉaram
mattarainēr kaṇṭu maṉantaḷarātu - ittalaikaṇṭu
eyyumō vāḷi eṭukkumō vaṉcilaitāṉ
ceyyumō vīrac ceyal....1676

eṉṟuraippa añcakilīr ippoḻutē aṉṉavaraik
koṉṟamalaṉ vākai koṭukkumeṉa - aṉṟamararkku
ōtiṉāṉ maṅkaikku orupākan tāṉaḷittōr
pātiyāy niṉṟāṉ parintu....1677

ūḻi muṭivil oruṅkukōr uṟṟakaṭal
ēḻumeṉa vanta irumpaṭaikaṇṭu - āḻiyaveṇ
tikkirinta ālan terintirunta tēvareṉa
maṟkaṭaṅka ḷammā maruṇṭu....1678

pātavattum viṇṭoṭarnta pātavattum pāṅkuṟutaṇ
pūtarattuk kantarattum pukkacila - ētiṉinam
āvik kuṟutiyeṉa amparattē pukkacila
vāvip paṭintacila vām....1679

veṅkatirōṉ cēyum viṟalaṉuma ṉāntakaiyum
aṅkataṉum allār aṉaivōrum - poṅkietir
ōṭutaluṅ kaṇṭiteṉkol uṟṟatevaṉ eṉṟamalaṉ
nāṭiṉāṉ cevvē nakaittu....1680

kaṇṇaḷavāl nōkka arumaiyē kāṇuṅkāl
viṇṇaḷavum maṇṇaḷavum vēṇṭumē - eṇṇilitaṟ
kōmāṟu uḷḷameṅkaṉ uṟṟatilai eṉṟuraitta
pūmāṉ eṉaiyāḷ puyal....1681

āḻi varaiyiṭattum appuṟattuṅ kīḻamainta
ēḻiṭattu niṉṟu eḻuntativai - ūḻvaliyāl
vantateṉac colli vaṇaṅkiṉāṉ mātavañcēr
cintaṉaiyāṉ vīṭaṇaṉun tērntu....1682

pārttaṟitir intap paṭaicceyalai eṉṟamalaṉ
cōrttiriyu nantat tuṇaippaṭaiyai - vārttaiyiṉil
mīṭcipuri keṉṉa viraintāṉ viṟalpuṉaiyu
māṭcimaicāl vāli makaṉ....1683

eṉṉōkki eṉceytīr eṉmukanīr nōkkiyoru
coṉṉōkki ēkumaṉac coṟṟiṭalum - piṉṉōkki
emmuyiraik kāttu iṉiyaḻaiyēl eṉṟakaṉṟār
temmaṭarac cōrvār tikaittu....1684

iḷavaracaṉ eṉṉu mirumperumai eṇṇum
uḷamuṭaiyār mīḷa oruṅku - vaḷaṉamainta
uttaravāy ōrvaraiyai uṟṟāṉ avaruṭaṉē
cittamakiḻ vālitaru cēy....1685

pārttilainī kollōvip pārmuḻutum viṇmuḻutum
ārttuvarun tāṉai avatiyiṉai - nīrttaraṅka
vālukattiṉ eṇṇuṭaiyār vaṉmaiyiṉil vāṉayaṉār
kālaṉukku mañcārkaḷ kāṇ....1686

āṟupaṭac ceṅkuruti ākamelām appumaḻai
ūṟupaṭa eyta cilaiyoruvaṉ - māṟupaṭa
veñceruvil ceyta viṉaimaṟattaṟ kuṇṭōyām
kuñcaranē rāvāy kuṟittu....1687

colluvateṉ cālat toḻutēn toṭarntemaippōr
allaluṟac ceyvatu aṟamaṉṟeṉavē - ellavarum
añcalicey tētta aṟivuṭaiya cāmpaṉainī
eñciṉaiyeṉ eṉṟāṉ etirntu....1688

maruttamaiya nalkumaṉu māṉaṉaiyāy vaṉmai
iruttalilā iṅkivarai eṇṇit - tiruttutaṉiṉ
pēṟṟurimai yākap piḻaittaṉainī eṉṉiluyar
ūṟṟamevaṉ aiyā uṉakku....1689

tantārai āvi taḷaruṅkāṟ tañcameṉa
vantārai nīṅki varumvāḻvil - muntēki
ēṉṟirantōm eṉṉil irumpukaḻē eṉṟuraittāṉ
vāyntatiṟal vāli makaṉ....1690

ceṉṉāḷil vīrar eṉacceppuvōr tammilaiyā
eṉṉāl aṟiyātār yāvarē - maṉṉōtap
pāṟkaṭaṟtaṇ cērppaṉ patumaṉ civaṉeṉṉum
mūpparaiyuṅ kaṇṭēṉ mukam....1691

vāliyiṉum āṟṟal valimikunta mālvīrar
kālamumvem pōruṅ kaṇittaṟivēṉ - ālanikar
āvārtam vaṉmai avarkkuṇṭō eṉṟuraittāṉ
tēvā emaiyāḷ tiṟattu....1692

eṉṟuraippa aṅkataṉyā mellārum ippoḻutē
ceṉṟiruppa tallālyāñ ceyvateṉṉē - niṉṟiruntu
kāṇṭumeṉa mīṇṭāṉ kavipperiya tāṉaiyoṭu
nāṇtoṭarac cāmpaṉ naṭantu....1693

āya poḻutil amalaṉ iḷaiyōṉai
nīyaṟiyā tuṇṭō nikaḻttuṅkāl - mēyaneṭum
pōrttāṉai ampāṟ poṭiceyval pōyppuṟam
kāttāḷka aiyā kaṇittu....1694

moyyamaril valla muṭipat tuṭaiyāṉpōr
ceyyumāṟu eṇṇiyavaṇ cērntakkāl - uyyumvakai
uṇṭōnam cēṉaikku uṭalaṟintu ōmpukanī
eṉṟāṉ ulakukku iṟai....1695

naṉṟeṉavē āyntiḷaiyōṉ naṇṇuṅkāl nallaṉumāṉ
oṉṟuḷattuk koḷka uravōyeṉ - kuṉṟaṉaiya
maṟpuyamī tēṟi malaikanī eṉṟuraittāṉ
aṟputaṉaip pōṟṟiṉāṉ āṅku....1696

mañcaṉaiyāy niṉpōl vaḻaṅkaṟ kuriyāryār
tañcamāy niṟpōryār cāṟṟuṅkāl - veñcaruvil
uṉṉāṟ ceyaṟkariyatu oṉṟuṇṭō vāyiṉumeṉ
coṉṉōk kutinī tuṇintu....1697

malluṟṟa vīra varaiyotta maṟpuyattāy
alluṟṟa teṉṉa arakkarpirāṉ - kolluṟṟa
kāyarā veṉṉak kaṭituṟumēl namcēṉai
nīyirā teṉṉā niṉai....1698

vāṉuṟṟa celva varampeyti vaṇkuṭaikkīḻt
tāṉuṟṟa kāvaṟ talaivēntaṉ - tēṉuṟṟa
puttamuta māntip politarutal yārtarum
attavuṉṉāl aṉṟō atu....1699

eṉṟamalaṉ kūṟa ituvēpaṇi eṉṉa
ceṉṟaṉaṉtiṇ mārutiyuñ cērntuṭaṉē - niṉṟavalic
cūriyaṉcē yātineṭun tōḷvīra rumaṭaintār
āriyaṉṟaṉ collāl avaṇ....1700

vaṇkaviyiṉ tāṉaiyoṭum vāḷiṉaiyōṉ ceṉṟataṟpiṉ
oṇkalacan tāṅki oḷiyārnta - tiṇkarattu
villēnti niṉṟāṉ viṭucūlañ cakkaramvēl
mallēntun tōḷārmuṉ māl....1701

mēṉmukamār kaṟpakattār viṇṇavarum meymoḻiyum
nāṉmaṟaitēr antaṇaru nāvalarum - nūlmuṟaiyāl
veṉṟiṭuka aiyaṉ virainteḻunta tāṉaiyelām
poṉṟiṭuka veṉṟār pukaḻntu....1702

ulakaḻiyuṅ kālattu uruttiraṉē yāti
alakil uyiraḷikkum āṟṟal - valaṉamainta
taṉṉuruvaṅ koṇṭu taṉippōr toṭaṅkiṉaṉap
poṉṉuruvap pūṅkuḻalāṉ pōntu....1703

villōṭu tōṉṟumoru mēkampōl niṉṟavaṉai
mallōṭu tōḷār malaintār - ellār
muṭaṅkuḷaiya ēṟṟai muḻumatatta nālvāy
aṭaṅkaluñceṉ ṟēṉṟateṉa āṅku....1704

ākā orumaṉita ṉāmkolivaṉ aṇṭamelām
ēkā imaippil etirttuvaruñ - cākā
varampeṟṟa nantam valiyaṟintu niṉṟu
karampeṟṟāṉ villeṉṟār kaṇṭu....1705
maṇṇun ticaiyum vaḷarkaṭalum mārutamum
viṇṇuṅ kaṉalum verukkoṇṭa - taṇeṉ
iṇarttuḻāy mālai irāmaṉkai villiṉ
kuṇattoṉiyāl maṉṉō kulaintu....1706

uṭaṉaṭuṅki meyviyarvum ōṭa viḻicōra
kuṭaṉaṭuṅki uḷḷaṅ kulaintār - aṭalamainta
tīrarāy viṇṇuṟaiyun tēvaraiyum veṉṟapuya
vīrarāy uḷḷār veruṇṭu....1707

maruṇṭacila āvi maṭintacila maṇmēl
uruṇṭacila nañca muṇṭatottē - veruṇṭacila
meyyuṅ kaḻalum vitirntacila vēḻamoṭu
koyyuḷaiya kiḷḷaik kuḻām....1708

muttamiḻun tērnta muḻunāvalar vacaiyē
vaitta kavipōl malarayaṉār - uyttatiṟal
kōvampōl uṇmaik kulamuṉivar nāṉmaṟaiyōr
cāvampōl eytāṉ caram....1709

vāṉun taraiyu malaiyu malaivaḷainta
kāṉun ticaiyuṅ kaṇaiyāka - nūṉmuṟaiyē
aiyaṉ eṉaiyāḷ aḻakaṉ aruḷmaḻainēr
meyyaṉ viṭuttāṉ viraintu....1710

oruvā ḷiyēpal uruvāḷi yāki
maruvār puyaṅkaḷ malaipōl - ceruvīḻa
ceṉṟuruṭṭi vēḻac ciramāyiram uruṭṭip
poṉṟuvitta tammā porutu....1711

āyirantēr āyirampōr āṉaiōr āyiramā
āyiraṅ kālāḷuyir vāṉākkumāl - mēyamaṇic
caṅkārnta celvat taṭattalarcen tāmaraiyiṉ
koṅkārnta nāṭaṉoru kōl....1712

mattakattup pukkuruvi vālatiyuṅ koytutira
moyttatumā ṟakkaṭaṉīr mūḻkumāl - cittacaṉai
muntu kamalālayaṉai mūtaṇṭa kōṭikaḷait
tantapirāṉ tanta caram....1713

kālaṟukku vīrar kaḻalaṟukkuṅ kaṇṭakartan
tōlaṟukkum nīṇṭa toṭaiyaṟukkum - nīlaniṟap
paṇkarumpu nāḷvirumpum pāṭaloṭu pāṭaliyuṇ
taṇkuvaḷai nāṭaṉ caram....1714

tērkōṭi vācit tiraikōṭi cemmukattiṇ
kārkōṭi nūṟik kaṉikkumā - ērkōṭā
aṇṇal umaiyāṭku arumporuḷeṉ āṇṭavaṉcīrk
kaṇṇapirāṉ ēvuṅ kaṇai....1715

muṭiyaṟukkuṅ kāmar muṭiyaṟukku moyya
aṭiyaṟukkuṅ kaiyaṟukkum āṉaik - koṭiyaṟukkuṅ
kantaraṅ kāruṟṟōṉ kaṭuṅkār mukamuṟitta
kantarattōḷ nātaṉ toṭai....1716

ētiṅ kivaṉoruvaṉ eṇṇiṟantōr tammainoṭip
pōtiṭaiyiṟ ceṟṟāṉ puratakaṉaṉ - ātineṭun
tēvarukkum eṭṭāt tirumāl ivaṉeṉpār
kāvarukkam veṉṟavarak kar....1717

ārēṉu māka amarkaruti ammaviṉi
vārārai ēttal valiyāmō - nērē
ceyamvaruka aṉṟēl ceyamoḻika eṉṉa
vayavaretir ēṟṟār malaintu....1718

pūntā maraimēl porukayalcēr naṉṉāṭaṉ
nērntārai nērnta nilaiyilē - āyntāya
ampiṉāl aṭṭāṉ arumaṟaiyum vāṉulakum
imparumvāḻ vōṅki iṭa....1719

māyntārpiṉ māyā varamuṭaiyār vaṉṉipōl
āyntār amarukku ariyaṉaiyār - kāyntavaḻaṟ
kaṇṇāḷar vañcaṅ karavaḻukkāṟu ātiyuḷa
eṇṇāḷar ēṟṟār etirntu....1720

kaippurattu muṉṉaṅ kaḻaṟpurattuṅ kāraṉaiya
meyppurattuñ cēnta viḻippurattum - eppurattu
tāṉoruva ṉākaneṭuñ cārikaivan tāṉkaṭalvāḻ
mīṉamuta lāṉāṉ viraintu....1721

ōroruvark kōroruvaṉ ākiula kampurakkum
āriyaṉaṅ kāṟṟum amarttoḻilaip - pārakattāṅku
ātiyara vēcaṉiraṇṭu āyiranā vālumaṟintu
ōtavoḷi tāmō oruṅku....1722

talaiyaṟuttu vēkaneṭun tāḷaṟuttu veṇpaṟ
kalaiyaṟuttu vāḷaṅ katamār - malaiyaṟuttu
veṅkaiyaṟut tēntum viṟalaḻitta taṉṟiyuṭal
taṅkiyatuṇ ṭōvac caram....1723

kārvāḷi veyya kaṉalvāḷi kaṭceviyiṉ
tārvāḷi veyyōṉ taṉivāḷi - nīrvāḷi
kālvāḷi mukkaṇ katirvāḷi kaṭkamala
mālvāḷi eytār malaintu....1724

teyvap paṭaiyevaiyun teyvap paṭaiyataṉāl
eytap poḻutē iṭaiyoḻittāṉ - ceymuṟṟum
koṅkēṟu celvak kuḷamuṅ kuḷakkaraiyuñ
caṅkēṟu nāṭaṉ taṭuttu....1725

vēlaṟuttu vāḷaṟuttu villaṟuttu vēkaneṭuṅ
kālaṟuttu nīṇṭa karamaṟuttuc - cālum
varamaṟuttu vāyaṟuttu vañcakartam mālaic
ciramaṟuttāṉ aiyaṉ ciṉantu....1726

villeṭuttāl villaṟukkum vēleṭuttāl vēlaṟukkuṅ
kalleṭuttāl kallaṟukkuṅ kāṇuṅkāl - malleṭutta
meyyuṭaiyār ceyyum viṉaiyoḻintā rāyiṉitiṉ
kaiyaṟukkum aiyaṉ kaṇai....1727

vaivatapaḵ vāyu malainēr perumpuyamum
eyta karamum irumpaṭaiyuṅ - koytapaṇai
aḷḷaṟ kamalattu aracavaṉṉaṅ kaṇpaṭukkum
veḷḷat tirunāṭaṉ vēl....1728

paṭṭoḻinta tallālap pāviyar palpaṭaiyāl
iṭṭamuṟac ceytatu ilaioṉṟum - muṭṭiyetir
pukketirnta tāṉaiyelām poṉṉulakam pōyiṉavē
mukkaṭ paṭaiyāṉ muṟintu....1729

mēluṟṟa cōrineṭu veḷḷattu veṅkaiyoṭu
kālaṟṟu vīḻntuḻaluṅ kaivaraimēl - māluṟṟa
vaḷḷaḻuṅkāy ēntupuṉal mantarampōl āṭiyatu
teḷḷumaṇip poṟcikarat tēr....1730

maṭṭuviri vaṇtuḷapa māyōṉ viṭumpakaḻi
paṭṭuruṇṭa poṟṟēr pariyōṭu - neṭṭuṭalattu
ampiṉoṭuṅ kālaṟṟu aḻuṅkuṟā āṅkuruṇṭa
kumpakaṉṉaṉ eṉṉak kutittu....1731

āṭṭutirai veṅkuruti āḻkaṭaliṉ īrttōṭa
kōṭṭutirai āṭaik kulamaṇittēr - īṭṭumaṇic
caṅkavaḷa vāriyiṭait tāritaiyōṭu ēkuneṭu
vaṅkameṉac celvam maṟintu....1732

ayyaṉ pakaḻi aṭaramī tuṟṟakoṭi
vaiyamvaiya māki maṟintatē - caiyat
taṟaiyoḻintu mītuyarat tāma vairattāl
iṟaiyoḻintu vīḻnta eṉa....1733

mālaṟintu viṭṭa vacumpiḻampār vaṉkaṇaiyāl
tōliruntu niṉṟaneṭun tōlelām - pālaṉaiya
vāṭkaik kamalavari neṭuṅkaṇ āyirattōṉ
pūṭkaik kaṭakariyē pōl....1734

eṇṇat tolaiyā ikalvāḷi ūṭuṟuvum
puṇṇilceñ cōri poḻintavāl - vaṇṇamati
māmāri yaṟṟuneṭu vāṉulavum māmēkat
tīmāri peyta teṉa....1735

veḷḷattiraic cōri vēlā valayattup
puḷḷik katirvāṉ policevvāṉ - uḷḷuṟṟa
taṇpiṟaiyil tōṉṟum taṉimum matappuḻaikkai
vaṇpiṇarkkāl āṉai maruppu....1736

pāmpaṇaipput tēḷtaṉ paṭukaṇaip pāyntapuḻai
yāmpilaṉiṟ cōri yaṭalvāri - kāmpacalattu
ōṅku matavēḻa uṭaṟpuravi uṭkaḻiya
vāṅkuvaṉa vēḻa varai....1737

pāṭṭuc curumparp pacuntuḻāyp paccaimukil
vīṭṭuk kuriyōṉ viṭuṅkaṇaiyāl - āṭṭamuṟum
vīcutiraic cākarattil vīḻvaṉamaṟṟu āṅkumaṇit
tūcinirai veḷvāl tuṇintu....1738

cēṟṟuñceñ cōrit tiraiyōṭuñ ceṉṟaṉavōr
vēṟṟumaiyiṉ ṟāka vitiyeḻuvāy - māṟṟamaṟa
maṇṇukkuḷ āṉṟa vayiṟpiṟanta vaṇṇamaṇip
paṇṇūkku vāvum pari....1739

ceṉṉiṟattu noyyaniṇac cēṟṟakattut tōṉṟuneṭu
maṉṉiṟattu vīrar vataṉamelā - naṉṉiṟattāl
ēṭalarnta ceyya irumpaḻaṉat tampuyattiṉ
kāṭalarnta toppāṅ kalantu....1740

iḻiyuṅ kiriyaruvi eṉṉa uṭaleṅkum
poḻiyuṅ kurutip puṉalaik - kaḻiya
naṭippaṉavāṅku uṟṟu matanālvāyk kaittūmpāl
kuṭippaṉavem pēyiṉ kuḻām....1741

toṭukkumaṭal vāḷit toṭaiyaṟuttu maṇmēl
aṭukkum piṇakkuṉṟu aṭaiyap - paṭukkiṉṟa
mēkattiṉ moyttu viḷaṅkiṉaūṉ uṇṭiyaṅkum
kākattiṉ īṭṭaṅ kalantu....1742

ittakaiya vāki iṟantār oḻintōrkaḷ
ettakaiyāl vēṟum ivaṉaiyeṉa - moyttup
paṭaikkalaṅkaḷ vīcip paṭarntār palkōṭi
viṭaikkulaṅkaḷ eṉṉa vekuṇṭu....1743

vantavarai ellām vaṭikkaṇaiyāl vāṉulakam
muntavariṉ munta muṭukkiṉāṉ - entuyaram
ellām akaṉṟaveṉṟē ēttiṉār āṅkimaiyōr
collār muṉivar tutittu....1744

kōṭipaṉṉīr āyiramāk koṇṭapaṭai māḷavuṭal
nāṭumuṭaṟ kuṟaiyoṉ ṟāṅkayuta - kōṭiyuṟa
kāraimuṉik kaṇṭai kaṇīreṉṉuṅ kaṇṭaitiri
ōraiviṭā tāṭiṉavāl ūṅku....1745

tēvareṉkō mīḷāt tiṟañcāl puṭaiyataṉi
mūvareṉkō mūvar muṉivareṉkō - pūvareṉkō
vēyuṭaiya valvil vimalaṉaikkaṇṭu ēttukiṉṟa
vāyuṭaiya rāvār makiḻntu....1746

mūlapala vempōr moḻintā muṭiyorupattu
ālanikar veyyōṉ aṭaṟcilaiyōṉ - ēṭalar
kuruḷārkkuk kāmaṉeṉak kūṟiḷaiyōṉ taṉmēṟ
ceruvāṭal colvān terintu....1747

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.22. vēlēṟṟa paṭalamtērkōṭi vācit tiraikōṭi centaṟukaṇ
kārkōṭi vīrar kaṇaṅkōṭi - pārpōta
vantāṉ neṭunticaiyum vāṉakamum veṉṟataṉic
centārai vāḷāṉ ciṉantu....1748

vantaṉaṉvem pōrkku valiyāṉeṉ ṟeṇṇiviṟal
ventiṟalāl vīrar viraintārttu - munta
aṇivakuttu niṉṟār aṭaṟcilaikai ēnti
tiṇivakutta tōḷāṉmuṉ ceṉṟu....1749

arakkar paṭaiyum aṭalamainta vīrak
kurakkiṉ paṭaiyuṅ kuruti - marakkalañcel
vāri yiṭaippukutu māṟamarcey tāravartam
vīramevar colvār virittu....1750

kālāṟ kakaṉamumik kāciṉiyuṅ kaṇṭaḷakkum
vālālna kattāl mayirppuṟaṉāl - mēlāṉa
āṟṟaltarun tōḷāl aṉumāṉ aṭaṟcikaiyār
kūṟṟeṉavē koṉṟāṉ kumaittu....1751

kūṟṟuṅ karamuṅ kulaittēṅkak kōkaṉakañ
cēṟṟuḷ malarun tirunāṭaṉ - cāṟṟariya
māyaṅkaḷ vallārai māyttāṉ vaḷarumviṭam
tōyuṅ kaṇaiyāl cuḷittu....1752

kampa matayāṉaik kaṇamuṅ kaṭumpariyuñ
cempoṟ cikarac ceḻuntērun - tumpaipuṉai
vīrarummaṇ ṇāka viḻuntatukaṇ ṭāṉviḻiyāl
kārarumput tōḷāṉ kaṉaṉṟu....1753

tāḻkkiliṟai nantaneṭun tāṉaiyelām maṭkiṟaiyāy
pāḻttuviṭu meṉṟu paraparappōṭu - ārttaneṭun
tērōṭṭi vantāṉ cilaiyiḷaiyōṉ mēlamarar
pōrōṭṭi vantāṉ pora....1754

ēṟṟārai ēṟṟa iṭattē iruṅkurutic
cēṟṟāṟu tuñcat tiṟalarakkaṉ - māṟṟil
valimukaṅkaḷ eṉṟu vaḻaṅku peyarmāṟac
cilimukaṅkaḷ eytāṉ ciṉantu....1755

ampuyattiṉ pōtil aṟukāl karuvuyirkkum
vampulavuñ celva vaḷanāṭaṉ - tampiyaṭal
mārutitaṉ tōḷeṉumpoṉ mākattēr ēṟiniṉṟāṉ
kāraṉaiyāṉ taṉmēl kataḻntu....1756

catakōṭi aṉṉa caraṅkaṟumai cāṉṟōṉ
catakōṭi ēvac camarvāyc - catakōṭi
ampiṉāl aṭṭāṉ avaiyaṉaittum āriyaṟkut
tampiyeṉa niṉṟāṉ takaintu....1757

eytakaṇai muṟṟum iruttamaikaṇṭu ētamuṭaṉ
veytiṉ ilakkuvaṉtaṉ mēlviṭṭāṉ - koytuṇarttār
mālaimuṭi veyyōṉ vaṭavāṉal attiṉiṟpal
kōlaraṅka uḷḷaṅ kotittu....1758

avvampukku aiyaṉ aṉuṅkātu aṉaṟcikaicēr
vevvampu toṭṭu viṭuttulakiṟ - tevvampu
veṉṟu vayavākai milaintāṉ alakkaṇuṟa
aṉṟu purintāṉ aṭarntu....1759

nontarakkaṉ vēṟucila nūḻilamar āṟṟutalum
antavama rellām aṭumuṟaiyōrntu - intiracittu
ōtumoḻi uṇmaiyeṉa ōrntāṉ umaiyorupaṅ
kātiyaruḷ peṟṟāṉ aṟintu....1760

vāṉuḷōr tanta varañcāl puṭaiyapaṭai
āṉatelām ēvil aṭumivaṉait - tāṉamuṟu
mōkap paṭaiyāl muṭippēṉ eṉattoṭuttāṉ
mākattōḷ vallarakkaṉ maṟṟu....1761

mukkaṭ civaṉai muraṇaḻitta mōkameṉum
akkaṭ paṭaimēl aṇukutaluñ - cakkaramveṇ
kōṭaṇintāṉ ēṟi koṭutaḻitti eṉṟuraittāṉ
māṭuṟainta vīṭaṇaṉum maṟṟu....1762

pūmaṉaiyum maṟṟap pulavaraiyum pūvāḷik
kāmaṉaiyun tantōṉ kaṭupaṭaiyāṟ - tāmamuṟu
mōkap paṭaiyai muṭittāṉ muṭattāḻai
mākattār kōcalaiyār maṉ....1763

maṟṟivaṉē māyam vaḻaṅkiṭanam vāḻvaṉaittum
iṟṟateṉa māmaṉ eṭuttīynta - koṟṟamuṟu
vēleṭuttu viṭṭāṉav vīṭaṇaṉmēl viṇṇakamōr
kāleṭuttu veṉṟāṉ kaṉaṉṟu....1764

mūṉṟu lakuntan tamuḻumutalē āyiṉuntīk
kāṉṟuyiraik kōṭuṅ karutukanī - tōṉṟalinta
vaṭṭavēl eṉṟu vakuttāṉ varavaṟintu
tiṭṭamuṟum vīṭaṇaṉun tērntu....1765

añcalañcal eṉṉa aruḷvaḻaṅki āriyaṉum
eñcalaṟu palpaṭainēr ēvutalum - viñci
varuvatukaṇṭu umpar maruṇṭār eṉṉāmō
terikilamyām eṉṉat tikaittu....1766

eṇmaiyula kīṉṟa iṟaiyumōr nāḷiṟattal
uṇmaiyiṉi māyātu uṟumpukaḻē - vaṇmaiyoṭu
kāppārum eṉṟu karutiṉāṉ taṉmārpam
ēṟpāṉmuṉ niṉṟāṉ etir....1767

vēntiḷaiyōṉ taṉmuṉ varumvīṭaṇaṉav vīṭaṇaṉmuṉ
vārntaneṭu vāli makaṉvarumav - ēntalmuṉ
maṟkaṭamaṉ taṉmuṉvaya mārutiyam mārutimuṉ
pukkuniṉṟāṉ valviṟ puyal....1768

eṉṉuṟṟa peṟṟi ituveṉṟu imaiyōrum
poṉṉuṟṟa uḷḷam porumiṉār - miṉṉuṟṟatu
eṉṉum paṭaipayilvēl ēntalakaṉ mārpuruvi
veṉṉeḻunta tammā viraintu....1769

vāciyoṭu pāku maṭitarumā vaṉṟaṇṭāl
vīciyiṭa vīṭaṇaṉav veyyōṉpat - tācilkaṇai
aṅkavaṉmēl ēviaṭal mārutimēl āyiraṅkōl
puṅkamuṟa eytāṉ pukaintu....1770

muṟṟiyateṉ eṇṇameṉa muntiṉaṉtaṉ mūtūrvāy
koṟṟa muṟuṅkurakkuk kōmāṉōṭu - uṟṟavarnī
kāttaruṭi eṉṟu kaṇipparum mārutiyai
ēttiṉār iṉṉal iṟa....1771

ulakaḷanta uttamaṉil ōṅkiṉāṉ umpar
talaṉaruḷum naṉmaruntun tantāṉ - valaṉamainta
ēṟṟamiṉi eṉṉē iḷaiyāṉ eḻuntuniṉṟāṉ
māṟṟiṉār vāṉōr payam....1772

eḻuntiḷaiyāṉ vīṭaṇaṉukku ētamiṉṟē eṉṉat
toḻuntakaiyā ṉōṭun tuṇaivil - viḻuntapiṇak
kuṉṟuṅ kurutik kuraikaṭalun tāyamalaṉ
ceṉṟiṟaiñci niṉṟār terintu....1773

yātuṟṟa taṉmai aṟaitireṉac cāmpuvaṉap
pōtuṟṟa taṉmai pukalutalun - tātuṟṟa
taṇṭār aṉumaṉaiyeṉ cāminī eṉṟaṇaittuk
koṇṭāṉa yōttiyartaṅ kōṉ....1774

maṉukulattil āṉṟa vaḻimuṟaiyai aiya
puṉitamuṟak kāttatuvē pōtum - iṉiyuṉakkōr
oppuraikka lāmō ulakattu eṉṟāṉkaruṇai
appaṉaiyāṉ ṟampitaṉai āyntu....1775

kaṟaiyilā villuṅ kaṇaikkūṭu maṟṟu
muṟainīkki māruti muṉīyntu - tiṟamār
camarcciram nīppāṉōr tāḻvarai mēluṟṟāṉ
emarkkuriya aiyaṉ eḻuntu....1776

kārvaṇṇaṉ ēvāl karuṇaipeṟu vīṭaṇaṉāṟ
pōrvaṇṇattu iṟṟa pukaḻccēṉaic - cīrvaṇmai
cūriyaṉcēy ātineṭun tōḷuṭaiya rāṉavali
vīriyarkaṇ ṭāruḷ viyantu....1777

viṇṇukkōr ellai viyaṉulakuk kellaiyoṭu
eṇṇukkōr ellai uḷaveṉiṉum - aṇṇal
valaṉumiḻnta veṅkaṇaiyāl māṇṭa paṭaikkellām
alakuṇṭō eṉṟār aṟintu....1778

āvi oḻittārai añcukiṉṟām āviyoṭu
mēvuṅkāl yārtām viḻittuniṟpār - pūvilayaṉ
poṉceytārk koṉṟaip puratakaṉaṉ ātiyarkaḷ
eṉceyvār eṉṟār etirntu....1779

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.23. irāvaṇaṉ vataip paṭalampōrvaṉattaik kaṇṭu pulikkuḻām pōluṭaiyār
ārvamoṭum aiyaṉ arukaṭaintār - ūrpukunta
neymaṇaṅkoḷ vēlāṉ neṭumvicumpu veṉṟavaṉ
ceytiṟaṅkaḷ colvān terintu....1780

vāṉakattu mātarainīr valviraivil mācaṟṟa
pōṉakañcey keṉṟu pukaṉṟiṭṭāṉ - ūṉvēl
paruntūṭṭum vīrar paṭaikkelāñ cāla
viruntūṭṭal ceyvāṉ viḻaintu....1781

āya poḻutil aṭaintoṟṟar aiyaiṉi
ēyauṇa vuṉpār evarkaṇṭār - āyiramām
veḷḷamelām aiyaṉ viṭukaṇaiyāl māynta
aḵtuḷḷavā ṟeṉṟār uḷaintu....1782

īteṉṉē ōrāyiram veḷḷamōr mukūrttap
pōtiṉilē māṇṭateṉal poyyaṉṟō - tūtar
uraittavai cintaik kovātaṉa veṉṟāṉtēṉ
iraittavān tārāṉ eṭuttu....1783

maruṅkuṟainta māli ituvārttai yōaiya
oruṅka ulakuṇ pataṉaiyōriṉ - iruṅkaṭalvāy
attīyē aṉṟō avaiyaṭaṅka āṟṟuvatak
kattu tiraiyaṉṟō kāṇ....1784

ātalāl moympukku avatiyilaiyā ṭamaittōṭ
cītaiyāñ celvat tirumakaḷāl - ōtariya
cuṟṟamutal vāḻvan tolaittaṉaikāṇ eṉṟuraittāṉ
ceṟṟamuṟak kēṭṭāṉ ciṉantu....1785

vempi yilakkuvaṉai vīṭṭiṉēṉ vēṟpaṭaiyā
umparaṟin tolka uṭaṟceruvil - ampuyakkaṇ
muṉṉōṉuṅ kaṇṭu muṭiyum iṉivākai
eṉṉatā meṉṟāṉ iruntu....1786

attūtar kēṭṭār aracavatu meyyimaippiṉ
meyttūtiṅ kuṟṟa viṟaṟkuraṅku - moyttūti
vaṇṭuḷaruñ cōlai malaimaruntāṅku īyavaṟa
uṇṭeṉavē peṟṟāṉ uyir....1787

nāṭāñ civantu nakaipiṟaṅka nāciyiṭai
mūṭṭun taḻaṟpukaiyum muntavē - tīṭṭariya
oṇṭāraik kōpurattiṉ umparaṭain tāṉviḻiyāṟ
kaṇṭāṉpaṭu pōrk kaḷam....1788

malaiyuruṭṭi maṟṟu maramuruṭṭi mōtum
alaiyuruṭṭi vantapuṉal āṟṟil - vilaiyuruṭṭi
vārārnta kaimā vaḷamuruṭṭic celkurutip
pōrāṟu kaṇṭāṉ pukaintu....1789

nāvalarai antaṇarai nāṉmaṟaiyu naṉkaṟinta
pāvalarai ēcip parikacitta - tīvaliya
māntarkuṭi yeṉṉa varaiyiṭattum maṇṇiṭattum
vīyntavaraik kaṇṭāṉ viyantu....1790

tēṉōkkum vāvit tirumā malarvatiyum
māṉōkka millā valiyāḷaṉ - pūnōkki
mōtaraṉaip pārttu moḻintāṉ muṭivāka
vētaṉaiyāl neñcam veṟuttu....1791

aṅkaṉaiyār aṉṟiuḷa āṭavarkaḷ āṉaipari
taṅku iratamoṭu cārkeṉṟu - poṅkum
muracaṟaika veṉṉa moḻintāṉ muraṭpōr
ceṟinta tōḷarakkar maṉ....1792

veḷḷac caṭila viḻupporuḷai meyyuṇarvai
uḷḷattup pūcai ukantāṟṟit - teḷḷumaṟai
antaṇaruk kīyntāṉ avāvaṭaṅka vampoṉmaṇi
cantamuṟun tūcumutaṟ ṟāṉ....1793

ampoṟ kamalattu ayaṉpaṇṭu aḷittamaṇi
cempoṟ kavacañ ciṟappeytak - kampamatattu
eṭṭāṉaik kompu iṟuttiṭṭu ārttāṉ
oṭṭārai veṉṟāṉ uruttu....1794

meycuvaṇa motta vikaṅkapati yoṇciṟaiyum
koycuvaṉa ārttoḷicey kuṟṟuṭaivāḷ - meyvalicēr
kaccōṭu cāttik kaḻalaṇintāṉ vīrakaṇṭai
naccōṭu nērvāṉ naṉi....1795

mantarattaic cuṟṟum vaṭampōl maṇivalaiyam
cuntarattōḷ ārac cuṭarmukuṭam - antarañcēr
nīlavarai mēlutitta nīḷkatirōṉ pattuṟutal
pōlavoḷi vīcap polintu....1796

pattiraṇṭu veṇpiṟaiyiṟ paṉmukattu vāykaḷtoṟun
taittateṉa veṇpal tayaṅkavē - cuttamuḻu
māmatiyiṉ vaṇṇa maṇiyār kuṭainiḻaṟṟa
kāmaṉayarntu ēṅkavetir kaṇṭu....1797

tāṉavarai ācait talaikkariyait tākkivarum
vāṉavarai veṉṟu vayavākai - āṉapoḻutu
ettaṉmai uṟṟāṉ irāvaṇaṉmaṟṟu āṅkiruntāṉ
pattumuka miṉṉap parintu....1798

aṇṭampala koṇṭu aṭukkiyavai ēṟṟiṉumēṟ
koṇṭaṉaiyuṅ kuṉṟiyiṉiṟ kōkaṉakaṉ - paṇṭu
paṭaittaula keṅkum payilvatupal āṇmaip
paṭaikkalaṅkaḷ koṇṭantap pār....1799

ayaṉviḻiyil aṅkiiṉil āramutam taṉṉiṟ
payaṉpayilum paccaip paritaṉ - viyaṉvaḻiyil
vantaṉaviṇ maṇpuṉaltī maṟṟiṭattuñ celvaṉamā
antamilātu ārtta atu....1800

akkaṭavuḷ tērai aruccaṉaiceytu ātiyeṉum
maikkaḷaṉai ētti valaṅkoṇṭu - takkavali
vīṟaṭaiyum viṇṇōr verukkoṇṭu akamvetumpa
ēṟiṉāṉciṅ kēṟu eṉa....1801

tērōtai aṇṭan tiṭukkiṭavil nāṇōtai
kārōtai eñcak kaṭaltāṉaip - pōrōtai
māttāṉai cūḻa maruviṉāṉ vaṇkayilai
pōttāṉtaṉ tōḷāṟ peyarntu....1802

vācat tuḷapa maṇimārpa vantaṉaṉpōr
ācaik kariyai aṭartōḷāṉ - pūcal
valimukaṅkaḷ ōṭa vaḻikkoṇṭatu eṉṟāṉ
cilimukampōl vīṭaṇaṉmuṉ ceṉṟu....1803

cāyntamuḻu vētan talaiyeṭuppat tāṉamuḷōr
āynta tavattōṭu aṟamōṅka - vāynta
ceḻuntār amarar ciramēlkai kūppa
eḻuntāṉ irāmaṉ iṉitu....1804

mikkavacañ ceyyum viḻikkamalai mellaṇaṅkait
takkavacañ ceyyun taṉimārpiṟ - pukkuruvā
māyaiyurup peṟṟu varintateṉa maṉṉumaṇi
āyakava campuṉaintāṉ āyntu....1805

aṉṉa poḻutil ayaṉpaṇiyāl uyttaṉaṉcel
miṉṉukoṭi maṉṉi viṭumaṇittēr - poṉṉulaka
nātaṉaruḷ koṇṭu naṭāvimaṇi vaṇṇaṉmuṉ
mātalivantu uṟṟāṉ makiḻntu....1806

āti aravām akalattil āraṇaṅkaḷ
ōtun tirumāl uyarattiṟ - tātaviḻtār
mārutiyām ācukat tilmaṟṟiṉi yeṉkūṟuvatu
tēriṉvaḷam ellām terintu....1807

maṟaivēḷvi ōtam malaiyulaku pūtam
iṟaivāta ācai iravu - niṟaiyum
pulaṉkaraṇañ cōtiyiru pōtaṇikaḷ pūṇṭa
valaṉparimāp pūṇṭatatu maṟṟu....1808

āya polantēr aṇukutalum aiyaṉumpuṉ
māyamatō eṉṉa matikkuṅkāl - āyu
muṟaimoḻiyun teyvamuṉi moḻiyun tēṟa
maṟaimoḻinta teyvavaya mā....1809

poṟpēṟa mēlōr pukaḻēṟap pūṅkuḻalār
kaṟpēṟa viṇṇōr kaḷippēṟa - naṟparamaṉ
pārēṟa uṇmai parantēṟa vētiyartañ
cīrēṟavē ēṟiṉāṉ tēr....1810

mācilā ñāṉa maṇiyē vaḻuttariya
īcaṉē eṅkaḷ iṟaivaṉē - nīcaṉ
katittatalai pattumaṟa kāttaruḷti eṉṟu
tutittaṉarkaḷ viṇvāḻ curar....1811

āraḷitta cūlattu ayiṟpaṭaikku veṉṉiṭṭōr
tēraḷittār eṉṉac ciṉantirukik - kāraḷitta
vaṇṇaṉmēl tērviṭuka eṉṟāṉ maṇikkayilai
aṇṇalmēl aṉpuṭaiyāṉ āṅku....1812

iṉṉamumyām māyam iyaṟṟiyuyir pōṟṟutalet
taṉmaiyatām eṉṉat taṉittērmēl - miṉṉum
vaḷaieyiṟṟi ṉōṭum makōtaraṉ vantuṟṟāṉ
muḷaimuṟuval āṉattāṉ muṉ....1813

māyam vēṟāka maṇineṭuntēr vēṟākak
kāyam vēṟākak karattōṭuñ - cīyamaṉāṉ
kantaramvē ṟākak kaṇaiyoṉṟu viṭṭoḻittāṉ
cuntarattōḷ aiyaṉ tuṉaintu....1814

cūtukku māyat toṭarpukkun tōṟṟariya
tōtukku nalla tuṇaiyāṉ - mōtaraṉai
vīṭṭiṉamai kaṇṭu vekuḷipora vilmukilmēl
ōṭṭivantāṉ poṟṟēr uruttu....1815

cēṉaiyelām māḷāt tiṟampeṟuvāṉ āyiṉivaṉ
vāṉaiyuṟal evvā ṟeṉamatittuc - cōṉaimukil
eṉṉaaṭal vāḷimaḻai eytāṉ iṟappurintāṉ
taṉṉetirtāṉ āvāṉ takaintu....1816

virinta kaṭalvaṟaṇṭu viṇṇelāñ cōri
corintiṭamey yūṟu toṭarap - parintiṭumpal
tuṉṉimittan tōṉṟat tuṭittaviṭat tōḷkaḷelām
tuṉṉarakkar ellān toṭarntu....1817

iṉṉimitta naṉṉimitta meṉṟuṇarntāṉ ēḻpoḻilun
taṉṉimittam vāṭṭan taṉaikkoḷḷat - tuṉṉimittam
āṟṟum pukaikkētu vāmeṉavē vantutittōṉ
kūṟṟeṉavē ēṟṟāṉ kotittu....1818

cāntamoṭu kōpan tarumamuṭaṉ pāvam
cērnta matiyōṭu ceṟiyiravu - nērntataṉi
ñāṉamoṭu māya nalattiṉoṭu naṉṟiṉmai
tāṉetirntatu ottār takaintu....1819

āriyaṉān taṇṇattu avaṉum maṭaṟkātta
vīriyaṉum veḷḷiyeṉum veṟpōṉu - nāraṇaṉum
tantaiyumat tāvac cavuriyumē ottetirntār
maintuṭaiya vīrar malaintu....1820

kāracaṅka ōrēḻ kaṭalacaṅkak kaṇṇimaiyār
ūracaṅka aṇṭam oruṅkacaṅka - vīracaṅkam
ūtiṉāṉvāy vaittu rumiṭitta oppeṉaveṇ
kātiṉāṉ pēraṉ kaṉaṉṟu....1821

accaṅkam accaṅkoṇṭu ārppaṭaṅka amparattōr
eccaṅkamō eṉṟu iṭaiyēṅka - maccaṅkaḷ
amparattil kampamuṟa ārttataṇi yārtuḷava
vampeṟikkun tārāṉ vaḷai....1822

iṭikkoṭiyum vīṇai yeḻutuṅ koṭiyum
iṭittaṉaeṉ cāmi iṟaivaṉ - aṭaṟcilaiyiṉ
nāṇoliyum veyyōṉ nakaccilaiyiṉ nāṇoliyum
cēṇimirnta taṉṟē teḷittu....1823

kūṟṟoppa vēkak koṭuṅkālattu uṟṟeḻunta
kāṟṟoṭuppa veyya kaṉaloppa - māṟṟoppil
ēṟṟoppa vāḷi iṭaiviṭā teytaṉartam
vīṟṟoppa mēṉmēl viraintu....1824

tīvāḷi mēkat tiṟalvāḷi ceñcaṭaiyōṉ
māvāḷi nāka vaṭivāḷi - kōvārnta
velvāḷi eñcā iruḷvāḷi eytaṉarvāṉ
vilvāḷi yōṭum viraintu....1825

vāṉelām vāṉa varampelām vāṉvaḷarnta
kāṉelā nīṇṭa kaṭalelā - mīṉelām
viṇṇelām viṇṇulavum veṟpelām veṟpakattu
maṇṇelām vāḷi maḻai....1826

ittakaimai vāynta iruvōrum viṟpalaṅkoṇṭu
ottacamar āṟṟi uṭaṟṟutalum - attalainiṉ
ṟāṉmēl ukantāṉ aruḷpeṟṟāṉ āyntaṇitēr
vāṉmēl viṭuttāṉ valittu....1827

viṭuttavaṭal veyyōṉav viṇṇiṭaiyē niṉṟu
toṭutta aṭalvāḷi toṭara - eṭuttapuyattu
ūṉēṟun tiṇmai uṭaṟkaviyiṉ vīrarelām
vāṉēṟi ṉārkaḷ maruṇṭu....1828

tērōṭu viṇṇiṭaiyē ceṉṟatuvuñ cēṉaiyelām
pārōṭa vāḷi parappiyatu - nērōṭa
nōkkiṉāṉ aiyaṉ noṭippoḻutil mātalitēr
mēkkuyarttuka eṉṟāṉ viraintu....1829

iruṅkatirap poṟṟēr iraṇṭil iraṇṭu
karuṅkatirpuk kārttal kaṭuppa - curumpimirum
pūntuḻāy mālaip puravalaṉum pōrarakkar
vēntaṉumāṅ kēṟṟār veḷi....1830

kōḷtiriya viṇṇōr kulantiriyak kūṟṟuvaṉaṉ
nāḷtiriya eṅku nalantiriya - nīṭucilait
taṟparaṉum añcāt taṟukaṇaṉuñ cāṟṟariya
aṟputappōr ceytār avaṇ....1831

vāṉeṉkō vāṉa varampeṉkō mātavañcey
kāṉeṉkō veṇpāṟ kaṭaleṉkō - mīṉmatiyel
ēyntulavu maṇṭilaṅkaḷ eṉkō ikaluṭaiyār
vāyntaceru vāṟṟum valam....1832

muṇṭakattoṇ ceṅkēḻ muḻumā malarppiramaṉ
aṇṭamuṟṟuñ ceṉṟa taṇittērkaḷ - maṇṭucamar
evvakainiṉṟu āṟṟiṉarkaḷ eṉpataṟi kiṟṟilarviṇ
evvakaivā ṉōrum iruntu....1833

kolaivaḻaṅkum vemmaik koṭumpakaḻi pattuc
cilaivaḻaṅka veyyōṉ ceṟuttuk - kalaivaḻaṅkum
ayyaṉ avaitaṭuttatu aṉṟiyamar āṟṟiviṉai
ceytanilai oṉṟun terintu....1834

ittakaiya vempōr iyaṟṟuṅkāl ēḻpoḻilum
vaittavicai mattaṉ valittirukōl - uyttamalaṉ
intiraṉtēr ārtta iṭikkoṭiyai vīḻttiṉaṉav
antarattē vīḻa aṟuttu....1835

ētariya aiyaṉ iruntērp pariyuṭalil
ārtta palavāḷi aḻuttiyē - cīrttaneṭum
mārutimēṟ paṉṉiraṇṭu vāḷi maḻaipoḻintāṉ
pūtarampōl niṉṟāṉ pukaintu....1836

maṟṟumpal vāḷi vaḻaṅkiṉāṉ mātavaṉai
muṟṟum maṟaittāṉ muṉivōṭuñ - ceṟṟamilā
vāṉavarum vāṉararum mārutiyē ātiyuḷār
āṉavaruṅ koṇṭār ayarvu....1837

talaikulainta vāṉan taraṇi mutalāmkōḷ
nilaikulainta vētamoṭu niṉṟa - kalaikulainta
maṇkulainta mēlōr maṉaṅkulainta mātavattōr
eṇkulainta annāḷ iṉaintu....1838

māṟṟāṉtaṉ vīramum ammātalitaṉ nōvumuḷam
āṟṟāṉ aṟintamarar ārppōṅkak - kūṟṟāṉa
vaṉkaṇaiyāl akkaṇaiyai māṟṟiyavaṉ māmaṇittērp
poṉkaṇaiyai aṭṭāṉ porutu....1839

muṟaiyiṭumāl yāṉai muṉamvan taḷitta
iṟaivaṉivaṉ eṉṉa evarkkum - aṟaitaleṉ
vantiruntāṉ aiyaṉ maṇittēr muṭimītu
maintamainta tārppaṟavai maṉ....1840
villāl ivaṉaiyiṉi vēṟalari teṉṟuḷattu
mallāṭu tōḷāṉ matittaṭalcēr - pollāta
tāmatam eṉṟāṉ taṉippaṭaiyai ēviṉaṉak
kōmutalvaṉ taṉmēl kotittu....1841

cilaivaruṭa māṟāta tīvaruṭañ celliṉ
kolaivaruṭam poṅkuṅ kuruti - alaivaruṭa
maṟṟum vikirta vaṭivōṭum vantatantak
koṟṟavaṉai velvāṉ kuṟittu....1842

puṉmuṟuval kāṭṭip puṉamā mayiṉmuruntap
paṉmuṟuvaṟ pākaṉ paṭaiyālak - koṉpaṭaiyai
aṭṭāṉ avaṉum curēcar tampaṭaiyai
viṭṭāṉ karuṇaimukil mēl....1843

poṅkip puvaṉam poṭipaṭuttal pōluṟalum
aṅkip paṭaiyāl avaiyaḻippap - puṅkamoru
kōṭinūṟu ēviṉaṉak koṉṟaimuṭi nampaṉai
pāṭivaram peṟṟāṉ parintu....1844

akkaṇaiyai akkaṇaiyāl āḷuṭaiya nāyakaṉuñ
cukkalcukka lākanilan tūvutalum - poykkoṭiyōṉ
mātavattāṟ peṟṟa mayaṉpaṭaiyai ēviṉaṉac
cītaraṉmēl uḷḷañ ciṉantu....1845

vēntaṟku vēntaṉ vitiyaraṉōṭu evvulakum
māntaṟ kamaiyum vayappaṭaiyaik - kāntarppal
eṉṉum paṭaiyāl iṟuttāṉ irutuṇiyāp
poṉṉulakōr ēttap pukaḻntu....1846

tārukaṉmuṉ koṇṭatupal tāṉavarai veṉṟatuvā
ṉōruyirai veṉṟatu uṟuṅkūṟṟiṉ - mērukiri
eṉṉanimir taṇṭoṉṟu eṭuttāṉ ilakkuvaṉār
muṉṉavaṉmēl viṭṭāṉ muṉintu....1847

akkoṭiya taṇṭam aṉaṟporiyōṭu ārttuṟalum
mukkaṭavuḷ āṉāṉ muṉintataṉait - takkapala
kōliṉāṟ paṉṉūṟu kūṟākak koytaḻittāṉ
kāliṉāṟ cāṭutaitta kār....1848

maṟṟiṉiyeṉ māyam vaḻaṅkupaṭai ēviyivaṉ
koṟṟamoṭu nāḷuṅ kuṟaippaleṉa - veṟṟipuṉai
mantiramun tēvum vaḻuttiṉāṉ mantarattōḷ
cuntaraṉmēl viṭṭāṉ toṭuttu....1849

cātakamum pēyun talaiyā yiramuṭaiya
kōtakañcēr nākak koṭumpaṇiyum - tōtakañcey
kaṇmaruḷum mēkak kaṇamumvara vantatantat
tiṇmaiyuṟu māyāt tiram....1850

kuṭacceviyaṉ intiraṉaik koṟṟa moṭumveṉṟōṉ
paṭaittalaivar kāyam paruttōṉ - viṭattuvamai
uṟṟa peruñcēṉai ulantōrkaḷ yārumantak
koṟṟavaṉai uṟṟār kotittu....1851

vaḷaieyiṟṟar cūla neṭuvāḷ mucalantaṇṭu
muḷaieyiṟṟar tīyaṉaiya mūrkkar - tuḷaieyiṟṟu
vaṉmā cuṇakkaṭuvil valliyiṭil vantetirttu
kaṉmāri peytār kaṉaṉṟu....1852

ittakaimai kaṇṭa irākavaṉī teṉputumai
tottuṟupuṉ māyamaruḷ cūḻcciyō - poyttakaiyōṉ
tōtakamō maṟṟetunī coṟṟiṭuka eṉṟiṭalum
mātaliyuñ coṉṉāṉ vakuttu....1853

cīriyapal nūluṇarntu tēṟṟaravu ceytiṟaṉai
āriyaṉpāṟ kāṭṭum aṟivilipōl - pūriyaṉāṅ
kāyerikkaṇ kārniṟattuk kaṇṭakaṉviṭ ṭāṉkaṭiya
māyaiyitu nātā mati....1854

epporuḷāl māyai ikalkaṭappār eṇtavattōr
apporuḷnī ākil ariyatevaṉ - maippuyaṉēr
koṟṟavā vāṉak kulamaṇimuṉ kūriruḷtāṉ
tuṟṟiṭumō eṉṟāṉ toḻutu....1855

pūntaṭattum veḷḷaip puṉaltaṭattum poṉmaiyiṟāl
vārntamatup pāyum vaḷanāṭaṉ - ārntavaḷi
vāṉappu aṭaltī makiyāṉāṉ māṟṟariya
ñāṉap paṭaitoṭuttāṉ naṉku....1856

uṟṟa camayattu utavā ulōpaniṟai
veṟṟap paṭaiyēṉ viṭuttameṉāk - koṟṟamuṟu
nīlan toṭutta niṟattāṉ niṉaippataṉmuṉ
cūlan toṭuttāṉ tuṇintu....1857

āraṇinta vēṇi apirāmaṉ aṅkayalpōṟ
kūraṇinta vāḷkaṇ kuyilpākaṉ - cūraṇinta
pēyāṭum īmap perumāṉ uruvōṭun
tīyōṭu vantatantac cēṇ....1858

tīyotta kālaṉ ciṉamotta tiṇṇaraviṉ
vāyotta maṟṟum valiyotta - vīyotta
paṅkayaṉṟaṉ cāpap paṇiyotta palpaṭaikaḷ
ciṅkamaṉāṉ uyttāṉ terintu....1859

viṭṭapaṭai ellām viḻuṅkutalum veyyōṉmuṉ
paṭṭaviruḷ eṉṉum paricaṟiyā - oṭṭiyitu
ceyyumā ceykaveṉat tēṟṟaravōṭu āṅkiruntāṉ
aiyaṉ eṉaṉaiyāḷ ari....1860

aṅkaṇakal vāṉattu amararañca ampuyakkaṇ
maṅkuḷaṉai yāṉiṟantu maṉṉutalum - poṅkuciṉattu
uṅkarippap paltukaḷāy uṟṟatutiṇ koṟṟavaiyāḷ
paṅkaṇintāṉ vīrap paṭai....1861

mātavattāṟ peṟṟa varattāluyn tāmeṉavē
ātarattāl ārppa amarēcar - pātakattāṉ
veṟṟiyoṭu mūvulakum veṉṟavaya vākaiyiṉṟōṭu
aṟṟateṉṟāṉ uḷḷam ayarntu....1862

ātipparañ cuṭarō allaṉ aṇivacai
mītiṟ poliyum vitiyallaṉ - ōtimattiṉ
muntiruntāṉ allaṉ muḻupparama ñāṉiyalaṉ
cintaiyiṭai eṇṇuṅkāṟ tērntu....1863

pāṭaṟ curutip paḻamaṟaikaḷ āyiramum
tēṭaṟ kariya ceḻumporuḷē - īṭil
irākavaṉāy impar eḻuntatō veṉṟāṉ
arāvaṉaiya tīyāṉ aṟintu....1864

āṟṟal uṭaiyār avarivareṉṟu eṇṇuvatō
tōṟṟiṭuka velka eṉattuṇintu - māṟṟil
curutip paṭaiyuṭaiya tōṉṟalmēl viṭṭāṉ
nirutip paṭaikkalamuṉ nērntu....1865

palluruvaṅ koṇṭa paṇiyuruvil appaṭaiyum
vellum vakaiyāki viraikutalum - malluruvac
cuntarattōḷ aiyaṉ toṭuttāṉ viṉataiyeṉpāḷ
tantavaṭaṟ puttēḷ caram....1866

avvēl uvaṇattu aracāyvantu āṭuaraviṉ
cevvē varumpaṭaiyait tiṇkaḻalāl - vavvāviṇ
pukkiṭalum veyyōṉ puḻuṅkiṉāṉ taṉpelattu
mikkateṉa veḷḷam veṟuttu....1867

veḷḷaip piṟaiyiṉ viṟaṟkūrṅ kaṇaioṉṟāṟ
piḷḷait taṉamuṭaiya pētamaitaṉ - vaḷḷai
uṭaimakuṭan tāṅkum orutalaiyaik koytāṉ
caṭaimakuṭaṅ koṇṭāṉ talai....1868

civamallāṟ ceppukiṉṟa cittimutal ellān
tavamallāl vēṟu tarumō - navamallāṉ
aṟṟatalai pōka aṟātatalai uṇṭeṉavē
uṟṟatuvē mīḷa utittu....1869

itamkirakam uṟṟa eḻilmā maṟaikkup
pataṅkirakam āti paruttōṉ - cataṅkoṭunīḷ
ācukaṅkaḷ peytāṉ aruḷmā maḻaimukilmēl
tēcuṟutī eṉṉac ciṉantu....1870

malvaliyu maṟṟa mativaliyu māyavaṟku
vilvaliyu mēṉmēl viḷaintatē - colvalicēr
pātakaṟkav ēṟṟam paṭippaṭiyāy māṟiyatāl
ētamuḷārk kuṇṭō ikal....1871

aṟṟatalai mīḷavuṟum aṟputampeṟ ṟāṉeṉavē
oṟṟaik kaṇaiyāl uvamaiyilā - viṟpiṭitta
kaiyaṟuttāṉ maḷḷar kamalaṅ kaḷaieṉavē
ceyyaṟukku nāṭaṉ terintu....1872

alliṭṭa kāmar aḻakiṭṭa akkaramvāṉ
villiṭṭa mēru viḻuntateṉac - colliṭṭa
vaṭṭamaki mītuviḻa maṟṟorkaram uṟṟatavaṉ
iṭṭavaram peṟṟār evar....1873

vīḻntaneṭu veṅkaraṉai vēṟōr karaṅkoṭutār
vēyntaneṭu mātalimēl vīcutalum - ōyntutiraṅ
kakkiṉāṉ vāyāl kaṉaittirumik kaṇpituṅka
ukkiṉāṉ uḷḷam uyirttu....1874

māmarattār kaiyāl varuntuvāṉ taṉṉaioru
tōmarattāl kollat tuṇintēva - kāmarattāl
vaṇṭuḷarum pūntuḷava māyōṉ orukaṇaiyāl
tuṇṭupaṭa eytāṉ toṭuttu....1875

ayyaṉumpal ampāl avaṉtalaiyaip paṉmuṟaiyē
koytu neṭuvāṉuṅ kuraikaṭaluñ - caiyameṉap
pārmuḻutum ākap parappiṉāṉap paṅkayattoṇ
tāruṭaiyār pōṟṟat takaintu....1876

karumap paṭivak kayavaṉ talaikaḷ
tirumat tirumaṟuvuñ ceykai - nirumitta
aṟputam īteṉṉa aṟintāṉ aruḷvaṭivāṅ
kaṟpakanēr aiyaṉ kaṇittu....1877

mañcaṉaiya tīyōṉ mayirkkāl toṟumaraṅka
veñcaraṅkaḷ kōṭi virainteytāṉ - kañcamalar
pīṭamēl aṉṉap peṭiyaṇaittuc cēvalvarum
ūṭaloḻi nāṭaṉ uruttu....1878

kaiyaraṅka eṇṇūṅ karuttaraṅkak kāloṭunīḷ
meyyaraṅkak kaṇṇuḷ virittaṭaṅka - veyyaneṭu
vāḷipora uḷḷam mayaṅkiṉāṉ vāṉamuḻu
tāḷitaṉai veṉṟāṉ ayarntu....1879

āṭiṉār tēvar ayirttār acurēcar
vāṭiṉār tevvar vayappākaṉ - nīṭutiṟal
pērntāṉ eṉavē peyarttāṉ perumaṇittēr
vēntā tarattāl veruṇṭu....1880

mātavaṉai mātaliyum vāḷarakkaṉ uḷmayaṅkip
pōtiṉilē kōṟiyeṉap pūriyartañ - cātaṉaikaḷ
takkatō eṉṟāṉ tacarataṟkuc cēyākip
pukkapirāṉ nīti pukaṉṟu....1881

aṉṉa poḻutil ayarvoḻintav vāṭarakkaṉ
eṉṉai irāmaṉ evaṉeṉṉa - maṉṉiyatērc
cāratiyum aiyaeṉat tāḻnturaicey tāṉtaṉatu
pāramī teṉṉap paṇintu....1882

uñcaiyeṉa ōtiyavaṉ oṉṟōpal kōṭikaṇai
mañcaṉaiyāṉ taṉmēl valintēva - veñcaraṉāl
allaṟutta teṉṉa aṟuttayaṟpeṟ ṟōṉpaṭaiyāl
villaṟuttāṉ ayyaṉ viraintu....1883

oṟṟaivillō eṟkeṉṟu uraippatupōl ōrkōṭi
poṟṟaviṟkaḷ koṇṭu poraavaṟṟai - koṟṟamuṟum
ēviṉāṉ māṟṟa eḻumaḻuttaṇṭu ātipaṭai
tūviṉāṉ mēṉmēṟ corintu....1884

attaṉaiyum māṟṟi aṟuttāṉ aṭalimaiyōr
cuttamalar koṇṭu coriyavē - kottaviḻtēm
pūṅkāviṟ pōtiṟ porivaṇṭu pāṇmiḻaṟṟun
tēṅkāvi nāṭaṉ cirittu....1885

ivaṉṟalaiyai iṉṉē iruttiyeṉa vemmāṉ
pavaṉṟaṉaimuṉ peṟṟa patiyōṉ - navaṉṟarumā
vaṉpaṭaiyai viṭṭāṉ makimītil nallaṟattil
aṉpaṭaiyāṉ taṉmēl aṉaṉṟu....1886

viṭṭapaṭai vaṭṭa maṇivīrat tikiriyuṭaṉ
tiṭṭamuṟac ceṉṟu tiṉakaraṉil - eṭṭumata
mākariyai veṉṟāṉ marumattuṭ pukkuyiruṇṭu
ēkiyatu viṇmēl eḻuntu....1887

viṇṇeḻuntu ceṉṟu virinīrt tiraippuṇari
naṇṇit tikaḻcā ṉavimūḻki - eṇṇutaṉmuṉ
pukkataiyaṉ āvap polaṉkūṭṭiṟ poṉṉulakōr
pakkamuṟa ēttap paṭai....1888.

moyvalamun tēcumoru mukkōṭi vāḻnāḷum
meyvaramu māṉavoru veṟpeṉavē - ayyaṉaṭaṟ
tiṇkaṇaiyāl vīḻntāṉ ticaiyaṉaittum veṉṟapukaḻ
maṇkaviḻap pēḻvāy maṭittu....1889

pālēntu miṉcoṟ pavaḷavāyc cēyarikkaṇ
mālēntuṅ kaṟpuṭaiya māmaṇiyum - kōlēntum
veṉṟi muṉiyuṭaiyāṉ veñciṉamum allātu
poṉṟuvaṉō eṉṟār pukaḻntu....1890

aṟamvaḷartta vētattu akamvaḷartta nallōr
tiṟamvaḷarnta yāvun terintōr - niṟamvaḷarnta
meyyāṉ ayōttiyartam vēntaṉ viṭupaṭaiyāl
veyyōṉ kaviḻntu viḻa....1891

kaṇṇīr poḻintu kalaṅkiniṟkum vīṭaṇaṉai
eṇṇīrmai uṟṟōy iraṅkuvateṉ - maṇṇīrmai
īmakkaṭaṉ iyaṟṟu keṉṟāṉ irumpuvaṉañ
cēmamuṟa vantāṉ terintu....1892
uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.24. mīṭcip paṭalammaṇṇīrk kaṭaṉmuṭittu vantaṭiyiṟ tāḻntāṉukku
eṇṇīrmai ellām iyampiṉāṉ - uṇṇīrāyt
tēvumāy vāṉāyt ticaiyāyc cekatalaṅkaḷ
yāvumāy niṉṟāṉ aṟintu....1893

ilakkuvaṉai nōkki ikaluṭaiyāy iṉṉē
vilakkamaṟum vīṭaṇaṟku mēvit - tulakkamuṟa
māmakuṭañ cūṭṭi varuvāy eṉavicaittāṉ
kōmutalvaṉ aṉpāṟ kuṟittu....1894

nalakkuriya nāta naviluraiyai mēṟkoṇṭu
ilakkuvaṉum ceṉṟāṉ imaiyōr - valattaritāṅku
ātaṉamum oṇmuṭiyum āḻinaṟun tōyamumtam
pōtaṇiyun tantār pukaḻntu....1895

nāṉmukaṉtaṉ ēvāl navamaṇiyāl nākarpukaḻ
māṉmukaṉār ceytavoḷi maṇṭapattut - tēṉmukañcēr
mañcaṇiyār vīṭaṇaṉai vāṉōrput tēṭpuṉalāl
mañcaṉaṅkaḷ ceytār makiḻntu....1896

vāraṇaṅkaḷ ātiyaeṇ maṅkalamum māmakara
tōraṇaṅkaḷ ōṅkac curarvāḻa - vīrak
kaṭipuṉainta ceṅkamalak kaiyāl kaṉaka
muṭipuṉaintāṉ ceṅkēḻ mukil....1897

mātaravā uṟṟaeḻil vaṇṇamulai ūrmiḷaitaṉ
kātalaṉait tāḻntu karuṇaiyoṭum - pūtarattiṇ
vākaṉalaṟ kītu vakuttāṉ maṇimuṭicēr
mēkameṉa niṉṟāṉ virittu....1898

āriyaṉpāl eyti aṟivōy varumaḷavum
ērilaṅkai āṭci iyaṟṟukeṉa - vīra
ilakku vaṉōṭeyti iṟaivaṉaik kaṇṇuṟṟāṉ
kulakkuriya vallarakkar kōṉ....1899

vantaṭiyiṟ tāḻnta maṇimuṭiyār vīṭaṇaṉai
cintai yuvantutaḻī ittiṟalār - antamilā
vāḻvaṭaiti eṉṟu vakuttāṉ maṇimuṟuval
ūḻimutal nātaṉ uvantu....1900

uṟṟa camaiyamaṟintu olkā nalaṉutavu
muṟṟum aṉumāṉ mukanōkkic - ciṟṟiṭaipāl
ceppiṭuka eṉṉumuṉam ceṉṟāṉ tiruvamarnta
maippuyalcēr piṇṭi vaṉam....1901

āṭiṉāṉ aiyaṉ aḻiyāta āyirampēr
pāṭiṉāṉ emmōy patañciramēṟ - cūṭiṉāṉ
tuḷḷiṉāṉ tuḷḷik kutittāṉ cukameṉavē
kaḷḷaruntu māṇpiṟ kaḷittu....1902

aṉṉāy amalaṉ aṭaṟkaṇaiyāl avvarakkaṉ
miṉṉār maṇimuṭikaḷ vīḻntatiṉi - iṉṉā
oḻittaruḷka eṉṟāṉ oḷiyilaṅkai mūtūr
aḻittaṭaintāṉ tīyataṉāl aṉṟu....1903

vaṭṭak kaṉaka matimukattu māṉaṉaiyāḷ
neṭṭilaivēṟ kaṇmalarntāḷ nēriḻaiyum - uṭṭeḷivantu
ōṅkiṉāḷ meypuḷakam uṟṟāḷ eḻilperuka
vīṅkiṉāḷ vaṇṇamulai veṟpu....1904

temmaṭaṅkum vilmitilait tēttiṟutta cevviyaiyaṉ
vemmaṭal tiṇmai viṉāvuḷiyil - mummaṭaṅku
koṇṭāḷ peruṅkaḷippuk kūrntāḷ maṇimuṟuval
viṇṭāḷōr māṟṟam viyantu....1905

tēṉāṭuñ cevvic ciṟakaraṇi vaṇṭeṉavum
vāṉāṭun tōkai mayileṉavun - tāṉāṭi
āvi tarippēṟku atuvāy iruntaḷittāy
īvateṉnī colvāy iṉi....1906

mukkāla millā mukiluṟuva mūtaṟivōy
ekkālaṅ kāṇpaṉ eṉaniṉaivēṟku - ikkālam
āruyirtan teṉṉai aḷittāy aḷippatevaṉ
ōrutavi illā uṉakku....1907

pūvulakun tāḻulakum poṉṉulaku maṟṟulakum
āvaloṭun tantuṉakkē āṭceyiṉun - tēvavitu
cālumō eṉṟāḷ cakamaṉaittun tāṉīṉṟa
kōlamaṇik kūrvāyk kuyil....1908

ampavaḷa valli atukūṟa āriyaṉtaṉ
muṉpuṉaiyāṉ kāṭṭu muṟaimaiyiṉum - iṉpamuṟat
tantaruḷun tāṉamatu takkatō tāyaṉaiya
intunutāl eṉṟāṉ eṭuttu....1909

vaṇṇat tiricaṭaiyē aṉṟiyuḷa mātaraiyeṉ
eṇṇap paṭiyē eṭutteṟintu - maṇṇiṭaiyil
kūṟṟuvaṉār uṇṇak kumaittiṭuvaṉ eṉṟuraittāṉ
kōṟṟoṭiyai nōkkik kuṟittu....1910

ammoḻiyaik kēṭṭāṇṭu arakkiyarkaḷ aṉṉaipatam
vimmaloṭu mēvi verūuvaṭaiya - naṉmoḻiyāl
añcalmiṉ eṉṉa aruḷvaḻaṅki añcaṉaiyār
mañcaṉukkuc coṟṟāḷ vakuttu....1911

maṉvitiyāl aṉṟiyivar maṟṟevaṉcey tāraṟiyiṉ
eṉvitiyāl yāṉiv iṭaruḻantēṉ - naṉmatiyōy
āṟṟuniṉ kōpat taḻaleṉṟāḷ aṉṉameṉa
māṟṟaruñcīr uṟṟāḷ matittu....1912

appoḻutu vīṭaṇaṉam āḷuṭaiya nāyakaṉār
tuppitaḻvāy viṇṭaruḷuñ coṟṟuṇaiyāl - oppariya
kaṟpakakkā uṟṟāṉak kārikaiyaik kaṇṇuṟṟāṉ
aṟputaṅ koṇṭāṉ akam....1913

māṟṟariya kaṟpiṉ maṭavarāl vaṇṇamuṟum
pōṟṟariya kōlam puṉaintaṉainī - tōṟṟattu
eḻuntapukaḻ aiyaṉ eḻiluruvaṅ kāṇpāṉ
eḻuntaruḷka eṉṟāṉ iṉitu....1914

vāṉavarum antaṇarum mātavaruṅ kaṟpuṭaiya
āṉavaruṅ kāṇa aruñciṟaiyil - yāṉirunta
tōṟṟan terivittāl aṉṟōveṉ tūyanalan
tēṟṟamuṟum eṉṟāḷat tēṉ....1915

maṉpaṇiyī taṉṟi matinutāl vaṇṇamuraṟku
eṉpaṇiyī taṉṟeṉavav ēntiḻaimāl - taṉpaṇiyēl
takkateṉa vāṉat takaiyarampaiyar ātiyarkaḷ
pukkaṉarkaḷ maṉṉō puvi....1916

oṉṟāy irunta uyarmaṟaiyai oppikantōr
aṉṟā yiramāy amaintateṉap - piṉtāḻnta
vēṇitaṉai mella viṭuttāḷ curukkumuṟai
māṇarampai eṉṉum mayil....1917

vaṇpavaḷac cevvāy maṇiviḷakki vācanaṟun
taṇcukanta tāṉan taṉaittimirntu - peṇkoṭiyai
poṉviḷakkait taṇṇam puṉalālaṅ kāṭṭiṉarviṇ
miṉviḷakkal eṉṉa viraintu....1918

vācak kalavai maṇittūcum vaṇṇamaṇit
tēciṟ puṉaiyun tirukkuḻaiyuṅ - kāciloḷi
mēkalaiyu maṟṟum viḷaṅkiḻaiyum vēyntaṉarap
pākaṭarnta collār parintu....1919

maṇiyoḷiyil tēṉcuvaiyil vāṉmatiya māṉil
aṇimaruvum pūvār aṉattiṟ - paṇimaruvu
māṉamītu ēṟṟi maṭantaitaṉaik koṇṭaṇaintār
vāṉamiḻta maṉṉār makiḻntu....1920

kantiruva mātar kaṭavuḷartan tōkaiyarviṇ
cuntarañcēr viñcait tuṭiyiṭaiyār - mantaranēr
kommaimulaic cāraṇartam kōtaiyarkaḷ ātiyuḷōr
pommaloṭuñ ceṉṟār pukaḻntu....1921

mummai ulakiruntōr moyttuḻiyiṉ mūriyikal
vemmai arakkar vilakkoliyai - ammaviḵtu
eṉkolō eṉṟāṉ iṟaiyōṉī teṉṟuraittār
maṉpaṭivar āṉōr vakuttu....1922

miṭainta amarkkaḷattiṉ vēṭkaiyoṭu mēvi
aṭaintiṭuvōr tammai aṟivōy - kaṭintiṭutaṟku
yāruraittār allavainī āṟṟutiyō eṉṟuraittāṉ
kāruraittāl aṉṉāṉ kaṉaṉṟu....1923

pūntavicōṉ veḷḷimalaip puṅkavaṉap poṟkalaiyōṉ
kāntaiyarai aṉṟi uḷarōkāṇ - māntarukkut
takkatetu cāntamaṉṟō eṉṟāṉnal tāyuraiyāl
pukkapirāṉ nīti pukaṉṟu....1924

māṟṟa muraiyāṉav vāḷarakka maṉṉavaṉtaṉ
ēṟṟamati nontu iruntaṉaṉpiṉ - vēṟṟalanēr
māṉamītu ārntamaṭa maṅkaiyiḻin tāḷkamalak
kāṉilattil tōyak kaḷittu....1925

vaṇpuyamun tāḻkaramum māmukamu māvaṭivun
taṇkaruṇai ārnta taṭamalarum - eṇkavarum
vaṇṭuḻāy mārpu maṇippavaḷa vāyitaḻuṅ
kaṇṭaṉaḷtaṉ kaṇṇāl kaḷittu....1926

ūḻviṉaiyāl māṉatameṉṟu ōtu taṭamoruvic
cūḻpuviyiṟ kāṉakattē tuṉṉaṉamōr - vāḻvuṟalāl
attaṭaṉaik kaṇṇuṟṟa vāṟatupōl āyiṉaḷap
puttamuta moppāḷ polintu....1927

neñciṉāl aṉṟiyoṉṟāl nēraṟiyā niṉmalaṉai
vañcaṉēṉ kāṇa vaṭiviḻiyāl - neñcuvantu
tūturaitta mārutikkeṉ colluvatu kaimmāṟip
pōturaittal eṉṉām pukaḻntu....1928

eṉṟiyampik kuṉṟamiraṇṭu ēntiyavap pūṅkoṭiyiṉ
niṉṟiruntāḷ olki neṭiyōṉmuṉ - poṉtayaṅkum
viṇṇavarum mātavarum vētiyarum viñcaiyarum
maṇṇavarum kāṇa vaḷaintu....1929

poṉṉiṟaiñcun teyvap putunāḷ malarttaviciṉ
miṉṉiṟaiñci niṟpa virāṭṭamalaṉ - muṉṉiṟaiñci
vantōr varunta vakuttāṉav vāṉmatiya
muntār araviṉ muṉintu....1930

maṉkulattiṉ tūymai maṟantaṉainī māṉamilāp
puṉkulattiṉ tīmai poruntiṉāy - eṉkulattukku
ēṟṟavaḷ nīyallai iṟattalaritu eṉṟukolō
pōṟṟiṉainī āvi purantu....1931

karuṅkaṭalait tūrttatuvuṅ kārarakkar tammai
oruṅkavaṟa māyttatum ōriṉ - aruṅkulattiṉ
eṉpaḻiyai nīppāṉ iyaṟṟiyatai aṉṟiyuṇṭō
niṉpaḻiyai nīppāṉ niṉaintu....1932

naṟkulat tuṭṭōṉṟi navaiyilā naṉmakaḷir
aṟpamoru mācuṟṟu aṇukiṭiṉum - niṟpatilā
ākkaitaṉaip pēṇār akalutinī eṉṟuraittāṉ
vākkumaṉam eṭṭāta māl....1933

mūṭṭaḻaliṟ poṅki muṉintamalaṉ kūṟutaluṅ
kēṭṭayarttār āṅkuk keḻumiṉār - vāṭṭaṭaṅkaṇ
kōtai uḷamāḻkik kuḻaintāḷ koḻuṅkaṉalvāyp
pōtalarum pūṅkoṭiyē pōl....1934

tūyavaṉāy vantamatit tūyōṉam mārutitaṉ
kōtiluṟai koṇṭu kuṟukiṉēṉ - nītimukil
aṉṉāyuṉ uḷḷammav vāṟuākumēl yāṉpurivatu
eṉṉōy iṉimēl etir....1935

vākkiṉāl kaṇṇāl maṉatiṉāl maṟṟoṉṟāl
ākkalān tīmaiyilēṉ āyiṭiṉuñ - cīrkkaṇavaṉ
ūṟupaṭumāṟu oṉṟu uraittāl ulakamoṭu
tēṟumō aiyan terintu....1936

ellān terintavarē eṉṉiṉumēr uṟṟamulai
vallār maṉamaṟiya vallārē - mallārnta
poṟpuyaṉē aṟṟēl pulaicciṟaiyil vaikiyaveṉ
kaṟpevarkkuk kāṭṭukēṉ kāṇ....1937

iḷaiyōy iṭutī eṉalum iṟaivaṟ
toḻutapōḻtu kaṇṇāṟ colavē - vaḷaiyuṟutī
āṅkamaittāṉ uḷnontu alamarumāṟu evvuyirum
vāṅkucilai iḷaiyōṉ maṟṟu....1938

attī arukil aṉameṉavē aṉṉaicela
muttīyum ventu muraṇaḻinta - paintāmap
pāntaḷara cēntumintap pārakamum pāṟkaṭaluñ
cāyntatuḷam vempit taḷarntu....1939

kalaiyaṇintāṉ ātik kaṭavuḷ aruṅkāmar
ilaiyaṇinta vēlviḻiyār yārum - nilaitaḷarntu
meynaṭuṅka māmaṟaiyum vēḷvimutal nallaṟamum
uytaluṇṭō eṉṟatu ulaintu....1940

maṭṭaviḻum vāviyilōr māṇaṉṉam pukkateṉa
vaṭṭamulaik kōtai valampurintu - neṭṭulakil
āyntaniṟai nītiyilēṉ āyiṟ cuṭutiyeṉap
pāyntāḷtaṉ nātaṟ paṇintu....1941

cērntārai māykkun tiṟamuṭaiya centaḻalvāṉ
ārntēru māmati nērāyiṉavēl - tērnteṅkum
ūṟupukaḻk kaṟpuṭaiya oṇṭoṭiyār āyiṉār
vīṟuṟaippār uṇṭō virittu....1942

cētārnta ceṅkamalac centiruvait tiṇpuvaṉa
mātāvai ēnti etirvantāṉ - mītārntu
venteriyu mēṉiyoṭum veṅkaṉalip puttēḷc
cuntarattōḷ nātaṉ tutittu....1943

vaṇṭāṭun tāmaraimēl vaikiyavem mātāvai
kaṇṭāṭuñ ciṉmoḻiyaik kārvaṇṇā - taṇṭāma
maṉkulā mēṉi maṟaimutalē aiyamuṟa
eṉkolō eṉṟāṉ eṭuttu....1944

ivveriyuḷ tōṉṟi etirvantāy yāraiyivaṇ
evvuraicey tāyivaḷai eṉnimittañ - cevviyaṟa
meycuṭātu uṟṟaṉainī viḷḷutieṉ ṟāṉkamalak
kaiyoruvil ēṟṟāṉ kaṉaṉṟu....1945

epporuḷum āṉāy eriyiṟaivaṉ emmōytaṉ
tuppuṭaiya kaṟpuṭaittī cuṭṭiṭalāl - uppuṭainīr
puṇpukuntāl eṉṉap puḻuṅkuvēṉ poyyeṉavuṉ
eṇpukuntāṟ ceyvatu evaṉ....1946

vēḷvikaḷum mātavattiṉ mētakavum vēṭpatuvum
nīḷpuviyil aiyam nikaḻttuḻiyil - āḷuṭaiyāy
meyyuṇaru māṟu virikkil eṉatiṭattē
poyyilaikāṇ eṉṟāṉ pukaḻntu....1947

neyyaṇiyum kūntal niraipiṟaḻntāl ivvulakam
uyyumō kaṇṭāy eṉavuraittup - peyvaḷaiyai
ayyaṉuḻaik koṇṭu aṇukutalum āynturaittāṉ
ceyya maṇivāy tiṟantu....1948

palluyirkkuñ cāṉṟāyp payiṟaliṉnī uṉṉuraiyai
nallateṉak koṇṭāmiṉ naṅkaiyiṉip - pullutalukku
ēṟṟavaḷē eṉṟāṉ eḻupuvaṉattu uḷḷuyirum
tēṟṟamuṟa vāḻvāṉ terintu....1949

teḷviḻiyāḻt tīṅkuraliṟ tēṉpāṭuñ ceṅkamalattu
uḷvayiṉvāḻ mūvā orumaṟaiyōṉ - kaḷviriyum
poṟṟatār vāṉōr pukalmaṟaiyāṟ pōṟṟiṉarāṅku
uṟṟaperi yōṉai uvantu....1950

āraṇamāy āraṇattiṉ antamāy antamuṟum
pūraṇamāy niṉṟa poruḷāki - nāraṇaṉāy
niṉṟāṉē nīyē nikilavula kampurappāṉ
naṉṟāṉāy māṉiṭaṉiṉ naṉku....1951

pollā iliṅkap puraimāyai meyyoruvu
nallār aṟivu nalaṉuṭaiyāy - villārnta
maṉṉavaṉāy vanta maṇiyēyuṉ māṭcimaiyiṉ
coṉṉavilvār uṇṭō tutittu....1952

ceyyā maṟaimuḻutun tērntupara mārttameṉa
ayyā uṉaiyē aṟaiyumāl - poyyāta
tattuvamai aintun taṉiyaṟivār tāmaṟivar
vittakanī āṇṭaruḷti mēl....1953

mūvuruvāy vanta mutalēyim moykuḻalam
māvuruvam aṉṟōvim māyamelā - nīvakuttatu
eppālār kāṇpār iṉimoḻiyēl eṉṟuraittāṉ
poṟpātam ēttip pukaḻntu....1954

veḷḷēṟṟu vēṇiyaṉum vētamuṟai ēttiṉaṉpiṉ
kaḷḷēṟṟa paṅkayacceṅ kālekiṉap - puḷḷēṟṟāṉ
maṉṉuraiyāl vantāṉ vaḻaṅkuraiyai māṟātāṉ
poṉṉuraiyā māṉam polintu....1955

vantaneṭun tātai malarccaraṇam vīḻttiṟaiñci
uyntaṉaṉyāṉ eṉṟāṉ uraippariya - cantamuṟu
naṟṟā maraiyāṉ naṉimakiḻvu koṇṭilaṅka
vaṟṟā aruḷmā maḻai....1956

imparkkuṅ kīḻēḻ iṭavarkkum ēttariya
umparkkum eṭṭā uyarpatattai - nampiyuṉaip
peṟṟapayaṉ taṉṉāl peṟumpayaṉaip peṟṟaṉaṉ
uṟṟaṇaittāṉ uḷḷam uvantu....1957

kārārnta vācak karuṅkuḻalaik kaṟpaṇiyai
pārārnta teyvap pacumpoṉṉai - vārārnta
kōṭṭumulaic ceṅkaṉivāyk kōṟṟoṭiyaik kūrviḻiyai
nāṭṭamuṟak kaṇṭāṉ naṉi....1958

miṉpōl iṟaiñcu maṭamelliyalait tāṉtaḻuvi
niṉpōl vāruṇṭō neṭunilattiṟ - poṉpōlvāy
ayyaṉ iḻaitta akaṅkarutēl āṟṟumuṟai
meyyuṇataṟ keṉṟāṉ virittu....1959

viṇṇiṉṟa vēntaṉ viḻaiveyta ventaṟukaṇ
kaṇṇiṉṟa māyaṅ kataḻntāṉaip - puṇṇiṉṟa
vārkuruti māri vaḻintōṭa veṉṟacilai
āriyaṉaik kaṇṭāṉ niṉaintu....1960

aṇṇaloṭum piṉceṉṟu aruṅkāṉ iṭaiyaṭaintu
viṇṇulakam vāḻa viyaṉcilaiyāl - eṇṇariya
kōṟṟāṉai vaṉṟa kuricāluṉ kīrttiyevar
pāṟṟākum eṉṟāṉ parintu....1961

neṟittuk kuḻaṉṟa neṭunīlamē pōlvāṉ
aṟattuk korukaṇaikaṇ āvāṉ - tiṟattuvamai
illāṉai nōkkiyuṉakku ītumvaraṅ kōṭiyeṉṟāṉ
mallār puyattaracar maṉ....1962

vāṉceṉṟu kāṇa valittēṟku maṉṉavuṉai
yāṉiṉṟu kāṇa aruḷpurintāy - tēṉniṉṟu
iṉṉuraiyun tantāy iṉippeṟuva teṉṉeṉṟāṉ
poṉṉuṟaiyu mēṉip puyal....1963

uṉakkariya tuṇṭō uraikkuṅkāl aiya
eṉakkuvakai ēytarumā ṟeṇṇu - maṉakkiṉiya
taṉmaiyaruḷ eṉṟāṉ tacarataṉeṉ ṟevvulakum
coṉmakimai uṟṟāṉ tokuttu....1964

empiyum eṉtāyum ikaliṉṟi iṉpamuṟa
nampiyaruḷ eṉṉa nalamuṭaiyōṉ - impariṭai
aṉṉatē ākaveṉa antarattuc ceṉṟaṭaintāṉ
miṉṉukatir māṉa micai....1965

āyiṭaiyil aiyaṉ aruḷmā mativataṉam
tūyavaraṉ āti curarnōkki - nīyuḷattu
vēṭṭavaraṅ kōṭiyeṉa viṇṭāṉ maṇippavaḷaṅ
kōṭṭucilai vīraṉ kuṟittu....1966

ciṟantavali koṇṭu cerukkaḷattiṉ ēṟṟaṅku
iṟanta kaviveḷḷam eḻavum - aṟintavarvāḻ
kāṉakanīr tēṉkāy kaṉiyāti kaḷvaravun
tāṉaruḷtir eṉṟāṉ taḻaintu....1967

ēḻkaṭalum ēḻpoḻilum ēḻmukilum ēḻmalaiyum
ūḻimuṭivu uṇṭōr ilaiyuṟaṅkum - āḻimukil
aṉṉāy avaipeṟuka eṉṟaṟaintu mīṭṭumivai
coṉṉār amarar tokuttu....1968

āṇṭupati ṉāṉkavati iṉṟōṭu āyiṉanī
mīṇṭaṭaiyāy eṉṉil viḻuppurivāy - mūṇṭa
eriviḻuntu tuñcu ikaṟparataṉ eṉṉa
uraipurintu pōṉār uvantu....1969

ayyaṉ niṉaittāṉ avatinilai aṉpavulaku
uyyum vakaiyuṇṭōr ūrtiyeṉat - teyva
vimāṉamuḷa teṉṟiṟaiñci vīṭaṇaṉ koṇṭuyttāṉ
camāṉamilā vaḷḷalmuṉan tāṉ....1970

vantetirnta māṉamicai vāṉāti mūvulakun
tantapirāṉ mēvit talaiviyoṭum - ventiṟalār
vīṭaṇaṉaik kāṉmuḷaiyai veṅkatirōṉ taṉcutaṉai
nāṭiyivai colmuṉ nayantu....1971

eṉporuṭṭāl vempōr ikaliyaṟṟi eyttaṉirnīr
aṉpuṭaiyīr numpaticeṉṟu ārtireṉak - kampamoṭu
meyyayarntu tammuṇarvum vēṟāka vīḻntiṟaiñci
uytumō eṉpār uḷaintu....1972

arumaṟaiyun tēṭi aṟiyāta niṉpoṟ
tirumuṭiyun tēcun tiṟamum - iruviḻiyāl
kaṇṭukaḷip peytuṅ karuttuṭaiya kātalemakku
uṇṭataṉai ōrvāy uvantu....1973

eṉṉapiḻai ceytōm emaippiritaṟku eṇṇiṉainī
aṉṉapiḻai uṇṭeṉiṉum aiyaṉē - taṉṉaitaṉai
viṭṭakalā makkaḷeṉa vēṟākōm eṉṟuviḻi
coṭṭiṉarkaḷ kaṇṇīr corintu....1974

aṉpukkōr ellai aṟiyātu niṉṟayarntu
muṉpukkār tammai mukanōkki - eṉpukki
vīṟukeṭa niṟpatevaṉ meyyuṭaiyīr māṉamicai
ēṟiṭumiṉ eṉṟāṉ iṟai....1975

maḻaituḷirppa vāṭi vatiṅkiyayar paiṅkūḻ
taḻaiviṭutta taṉmaiyeṉat takkōṉ - kaḻaiyiṭattil
ūṟiratam otta uraikēṭṭu akamakiḻntu
tēṟiṉarkaḷ yārun teḷintu....1976

teṉṉilaṅkaik kōmāṉuñ ceṅkatirōṉ taṉmakaṉum
maṉṉilaṅku aṅkataṉum mārutiyum - paṉṉumaṟu
pattēḻu kōṭip paṭaivīra rumpiṟarum
ottēṟi ṉārkaḷ oruṅku....1977

peṭpakañcey vaṇṇam piṟaṅkukkatir maṇṭilanēr
puṭpaka māṉattup poruvariya - naṭpakañcēr
kōṟṟoṭiyum vīrak koḻuntām ilakkuvaṉum
vīṟṟiruntār uḷḷam viḻaintu....1978

arāvaṇaiyāṉ vētavati ākiyanañ cītaikku
irāvaṇaṉai āti ikalēṟṟōr - parāvamariṟ
paṭṭatelāṅ kāṭṭip paṭarntāṉtaṇ cētuviṭai
iṭṭavimā ṉattil iruntu....1979

taṇporuṭṭut tāmaraivāḻ tākkaṇaṅkē tāraṇiyil
niṉporuṭṭāl āṟṟuminta neṭṭaṇaiyil - aṉpurukkoṇṭu
āṭuṉartam pāvamelām ātavaṉaik kaṇṭaviruḷ
ōṭutalpōl ōṭum oruṅku....1980

kaṅkaimutal āṉa kaṭavuḷ natiyiṟpaṭinta
tuṅkamelām eytumitiṟ tōyuṉarkku - maṅkainallāy
vempiṟavi vēlai viḻavēṇṭām iṉippiṟavā
maṉpatavi cērvār makiḻntu....1981

tātaviḻ centāmarai vāḻtaiyāl cakampukaḻic
cētu tericaṉaṅkaḷ ceyvārkkup - pātakaṅkaḷ
aintumiṉi oṉṟu aṟiyāta pātakamum
naintakaluṅ kaṇṭāy naṉi....1982

karuvaṇaiyum pāvak kaṭaṟkaraiyaik kāṭṭun
tiruvaṇaiyiṉ ēṟṟan terittu - maruvaṇaiyum
pūṅkuḻaṟku vēṟu pukaṉṟāṉmuṉ pukkaviṭam
vāṅkuvari villāṉ vakuttu....1983

naṅkaiyurai koṇṭu natitavaḻuṅ kiṭkintai
maṅkaiyarai ēṟṟi valaṅkoṇṭu - tiṅkaḷtavaḻ
cittirakū ṭattiṭaiyē ceṉṟāṉ tiṉakaraṉēr
attirakū ṭattil amarntu....1984

veyya arakkarkulam vīṭṭi varicilaikkai
aiyaṉvantāṉ eṉṉa akamakiḻntu - tuyyatava
maṉṉu caṭaippurattu vācamuṉi vantaṭaintāṉ
taṉṉaṉaiyār cūḻntuvarat tāṉ....1985

kuṭaiyuṅ karamalarcēr kuṇṭikaiyuṅ koṇṭu
naṭaimuṉivaṉ naṇṇutalu nātaṉ - viṭaiyeṉavē
puṭpakattiṉ niṉṟiḻintu pōntiṟaiñcip pōṟṟiṉāṉ
naṭpakaṅkoṇṭu ōṅka nayantu....1986

tāḻntiṟaiñci niṉṟaperun tāṭāḷaṉ taṉṉaiyetir
āḻntavaruḷ koṇṭu aṇainturuki - vāḻntaṉaṉyāṉ
eṉṟāṉ palakāl eṭuttāci kūṟiṉāṉ
kuṉṟā muṉivarkulak kōṉ....1987

tampiyoṭu vīṭaṇaṉuñ cāṉakiyu mārutiyum
vemparuti cēyumaṟṟai vīrareṉu - nampiyarum
pōṟṟiṉār vīḻntu poruvariya mātavaṉuñ
cāṟṟiṉāṉ āci taḻaintu....1988

vētat tolimuḻaṅka vētiyarkaḷ cūḻntuvara
mātavattiṟ cāṉṟōṉ maṉaikoṇṭu - mītalattōr
pūmāri peyyap pukuntāṉ puyalaṉaiya
cīmāṉai mātavaṉait tērntu....1989

maruntuṇṭa vāṉavarpōl maṉṉavaṉē yāṉcey
viruntuṇṭu celkaveṉa vēṇṭa - iruntuṇṭu
pōtaruval eṉṟu pukaṉṟāṉ poruvariya
vētamutal āvāṉ viḻaintu....1990

vārāruk kēṟaṉaiya mārutiyai nōkkiṉaṉī
cīrār ayōttiyiṉiṟ ceṉṟaṇukip - pērār
parataṉeri vīḻātu pārttaṟuka eṉṟāṉ
carataneṟi mōtiramun tantu....1991

īṅkamainta kātai iyampiṉām maṟṟiṉiyap
pūṅkuvaḷai vāvip poṟivaṇṭu - tēṅkamaḻum
pōtār ayōttip purivāḻ parataṉiruṅ
kātā eṭutturaippāṅ kaṇṭu....1992

cittirakū ṭattiruntu cēvakaṉtaṉ pātukattai
vaittumuṭi mītu valaṅkoṇṭu - pattieḻil
nantik kirāma naṇukiṉāṉ naṟparataṉ
vantittu vantāṉ mayarntu....1993

kāṇuvatu teṉticaiyē kātal peṟamuṭimēl
pūṇuvatu vāmap puricaṭaiyē - pēṇi
uṭuppatuvuñ cīraiyukattu uṇpatuvuṅ kantam
paṭuppatuvum pulviritta pāy....1994

āṇṭupati nāṉku avatināḷ iṉṟeṉṟu
mūṇṭatuyar munta muraṇaḻintāṉ - āṇṭakaiyōṉ
vantilaṉeṉ ṟeṇṇi maḻaikkaṇṇīr āliyuka
naintuḻaṉṟāṉ cintai nalintu....1995

vāṉpārkkum paiṅkūḻpōl vaḷḷal varavataṉait
tāṉpārttu niṉṟa taṉipparataṉ - tēṉpārkkun
taṇṭeriyaṟ catturukkaṉ taṉṉaiyiṭu tīyeṉalum
maṇṭavaḻal iṭṭāṉ vaḷarttu....1996

aṉṉaiyarum mātar ayōttinakar vāḻcaṉamum
eṉṉaiyiḵ teṉṉa viraittēṅka - maṉṉumaḻal
uṭkuḷippāṉ uḷḷam oruppaṭ ṭeḻuntuniṉṟāṉ
kaṭkuḷikkun tārāṉak kāl....1997

aṉṉa poḻutil aṉumāṉ viraintaṇuki
tuṉṉumaḻal irukai toṭṭaṇaittu - maṉṉa
varuntēliṉ ṟaiyaṉ varukiṉṟāṉ eṉṟāṉ
maruntē eṉakkaṭuki vantu....1998

ēṟṟa camayattu irākavaṉpēr īṅkuraittāy
āṟṟal uṭaiyāynī yāraiyeṉak - kāṟṟiṉmakaṉ
nāyaṭiyaṉ āḻiyitu naṉkaṟiti eṉṟuraittāṉ
nēyamoṭu tāḻntaruku niṉṟu....1999

kaṇṭāṉ viḻiyāṟ karamēntik kaḷḷataṉai
uṇṭāṉ eṉavē uvappuṟṟāṉ - maṇtāvit
tuḷḷiṉāṉ tuḷḷit tutittāṉ tuyaroruṅku
taḷḷiṉāṉ uḷḷan taḷirttu....2000

vētiyarai mātavarai vēntartamai vēṟuḷḷa
tātiyarai tāymār tamaippaṇintāṉ - ātiyaṟam
uṇṭeṉpāl eṉṟāṉ ulakamīr ēḻumuyar
koṇṭulām eṉṟāṉ kuḷirntu....2001

mārutiyai nōkkiyaruḷ vaḷḷal caritamelām
tērtarumāṟu ōtukeṉac ceppiṉāṉ - vīrap
paṭaiyiṉoṭun tampiyoṭum paṭṭa paricellām
iṭaiviṭātu ellām eṭuttu....2002

poṉṉuruvam maṉṉum puyaluruvap pūmāṉpōṟ
taṉṉuruvaṅ kāṭṭit talaippaṭṭāṉ - maṉṉum
varata ṉeṉumparattu vācaṉamar cālai
parataṉoṭum uḷḷam parintu....2003

ayyaṉ varuvatu aṟintār ayōttinakart
taiyalarum āṭavaruñ cārntetirntār - ceyyanaṟum
poṉṉāl maṇiyāl puṉaintu putukkiṉār
miṉṉāl puṉaintateṉa vēṭṭu....2004

īṅku naṭantatu ituvāka eṇtavattōṉ
āṅku purintatu aṟaikuvām - vēṅkaṉalvāy
ākutiyoṉṟu īya aṭaintār arampaiyar
mākamukil miṉpōl makiḻntu....2005

vantār arampaiyarkaḷ vāriamu tāyaṭicil
tantār aṟucuvaiyum tāṉamaittu - nantāta
mukkaṉiyun tēṉu mutirtīñ cuvaiyamaiya
mikkamaṇam mēva viraintu....2006

veṅkatirōṉ taṉmakaṉum vīṭaṇaṉum aṅkataṉun
taṅkiḷaiya tampiyoṭu cāṉakiyum - aṅkaṇaṉum
maṟkaṭamum eṇkaracum maṟṟavarum uṟṟavarum
poṟkalattil uṇṭār polintu....2007

maruntuṇṭa teṉṉa makiḻntavarkaḷ mēlōṉ
viruntuṇṭal nōkki virumpi - muruntuṇṭa
pallaṇainta vāṉkuṭapāṟ paravai amutuṇpāṉ
ellaṇaintāṉ nākam eḻuntu....2008

avvēlai ceyvaṉaceytu āṟṟuṅ kaṭaṉmuṭittu
maivēlai aṉṉa maṇiniṟattāṉ - kaivēlaip
pañcavaṇai mītu paṭuttāṉtaṉ pāriyoṭum
kañca meṉamukiḻttuk kaṇ....2009

maṟṟavarum tattamakku vāyttamalarp pūvaṇaimēl
uṟṟuṟakkaṅ koṇṭār uvarivāy - iṟṟaivaḷaik
kaiyōṉ muṭipuṉiyuṅ kāṭcināṅ kāṇṭumeṉa
veyyōṉ eḻuntāṉ viraintu....2010

paḷḷi eḻuntu pakalavaṉaip pōṟṟiceytu
meḷḷa muṉivaṉ viṭaikoṇṭu - vaḷḷalmaṇi
māṉamī tēṟiṉāṉ maṅkaiyoṭun tampiyoṭum
ēṉaiyaruñ cūḻa iruntu....2011

kāṉmuḷaiyiṉ vēkak kaṭumaiyiṉu nāṉmaṭaṅku
vāṉmaruvi eytumaṇi māṉamataip - pāṉmaruvu
naṟparataṉkāṇa naviṉṟāṉ aṭaintāṉ nāyakaṉmuṉ
ciṟparantēr añcaṉaiyār cēy....2012

tampi yoṭuparataṉ tāṉuṟutal kaṇṭiṟaṅki
impar vimāṉam iḻikaveṉa - vampulavun
taṇkuḻali yōṭumtaṉ tampiyoṭun tāṉiḻintāṉ
maṇkulava vantāṉ makiḻntu....2013

caṭaimuṭiyun tāḻcaṭaiyun tāṉumāy niṉṟu
paṭiyiṟaiñcun tampiyaraip pārttāṉ - vaṭipuṉaṟkaṇ
māriyāṉ mēṉielām maṇṇiṉāṉ āṅkaṇaittuk
kāriyē aṉṉāṉ kacintu....2014

māṉaṉaiya vāṭkaṇiḷa valliyoṭun tampiyoṭun
tāṉamuṟun tāpataṉait tāyartamaik - kāṉamalar
āṉaaṭi vīḻntavartam ācinalam peṟṟuvantāṉ
māṉamuṟuṅ kōcalaiyār maṉ....2015

veḷḷi malaiporuvum vēriyantārc catturukkaṉ
vaḷḷal ilakkuvaṉai vantiṟaiñcak - kaḷḷaviḻtārt
tōḷāl taḻuvit tuṭaittāṉ iruviḻinīr
vāḷāṟṟal koṇṭāṉ makiḻntu....2016

kaṟpuk karuṅkalaṉaik kācilā naṉmaruntai
aṟpuk kaḷavaṟiyā āramirtai - naṟparataṉ
taṇparavum veṇmatinēr tampiyoṭun tāṉaṇuki
maṇpaṇintu niṉṟār makiḻntu....2017

kukaṉōṭu teṉṉilaṅ@ai$ṅ kōmāṉum veyyōṉ
makaṉōṭu maṟṟavarum vāḻtti - nikaril
kaḷavaṉaiyāṉ ceyya kaḻalvaṇaṅki tammil
aḷavāy niṉṟār avaṇ....2018

aṇṇal uraiyāl ayōttiyiṉiṉ ṟeytiṉaru
maṇṇiṭaiyil eytu neṭuvāṉararum - viṇṇaviru
māṉamatil ēṟi makiḻntār malarmāri
vāṉavarkaḷ tūva vatintu....2019

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


6.25. tiru apiṭēka , tirumuṭicūṭṭup paṭalamvantik kalāku maṟaiyōrkaḷ vāḻvupeṟu
nantik kirāma naṇukiyē - cuntarañcēr
vaṇcaṭaiyum māṟṟi mayirviṉaiyu muṟṟiṉāṉ
maṇpoṟaiyai māṟṟavanta māl....2020

tampiyarun tāṉum taṭanīr paṭinteḻuntu
vampaviḻun tāma malarcūṭi - umparpukaḻ
oppaṉaicey tāṟṟi uyarmaṇittēr ēṟiṉāṉ
kaṟpaṉaiil lātāṉ kaḷittu....2021

tiṇkaviyiṉ veḷḷa miṟacceytāṉ tiṟalceṉṉi
maṇkaviya eyta varicilaiyōṉ - veṇkavikai
paṟṟak kavaripaṇi māṟa maṟṟiḷaiyōṉ
maṟṟavaṉkōl koḷḷa makiḻntu....2022

mātavañcēr vīṭaṇaṉum vaṇkatirōṉ taṉcēyum
pōtakamēṟ koṇṭu puṟampōtavē - ētamilāp
pōrutavum aṅkataṉām puṇṇiyaṉ muṟṟūcucela
mārutiyiṉpiṉ ceṉṟāṉ makiḻntu....2023

āṟupattēḻ kōṭi aṭalvā ṉarattalaivar
aṟupattēḻ kōṭiyaṭal āṉaimēl - vīṟupeṟṟa
vaṇkuṭimī tōṅkavarum māṉiṭariṟ ceṉṟaṭaintār
viṇkaḷippa maṇkaḷippa mēl....2024

oṉpāṉ iraṭṭi uṟunilattu maṉṉavarkaḷ
aṉpāṉ maṇimakuṭam ārntilaka - muṉpārnta
koṟṟak kavikaik koṭineruṅkak kūṇṭaṭaintār
veṟṟip paṟaikaṟaṅka mēl....2025

camāṉamurai ceyyat takāta maṇipputtēḷ
vimāṉa maṇimitilai miṉṉāḷ - amāṉattu
aramakaḷir āti arimakaḷir cūḻntu
varamakiḻntu ceṉṟār makiḻntu....2026

uḷḷaṅ kaḷiciṟappa ōṭaik karimataṅkaḷ
veḷḷanī rāka viṭuttatē - vaḷḷalpati
nālāṇṭu kāṉmaruvi naṇṇiṉāṉ eṉṟuvantu
kālāṇṭa vēkaṅ katittu....2027

vāṅku cilaikkaruppaṉ maiyaluṟa mātarmicai
pūṅkaṇaikaḷ eytāṉ puṟampōntē - mūṅkaiyaril
maṉṉun turakamaṉu māṉitta māmukiliṉ
piṉṉun tiraikkaṭaliṟ pērntu....2028

aṉṉa poḻutil ayōtti nakaraṭaintu
miṉṉumaṇik kōyil virainteyti - paṉṉariya
taṉṉaiyarait tāḻntu talaivaṉaiyun tāḻnteḻuntāṉ
muṉṉaimaṟai kāṇā mutal....2029

kulamuṉivaṉ ceyyapatak kōkaṉa kantāḻntu
valamaruvu maṉṉar vaṇaṅka - nilamaruvu
āḷariyār pīṭattu amarntār aruṇmaḻaipōl
vāḷariyāyt tūṇpiṟanta māl....2030

vēyuṅ karumpunikar meṉṟōṭ karuneṭuṅkaṇ
tēyum maruṅkul tiraḷmulaiyār - āyumaṇip
poṉṉāl uṭampaip putukkiṉār ōviyattiṉ
maṉṉā tarattāl makiḻntu....2031

pōvār varuvār puḷakarumpap pūrippār
nāvārnta pāṭal naviṉṟicaippār - pūvāra
naṭṭa miṭuvār naṟumaṇaṅkaḷ meyyaṇivār
vaṭṭamulai mātar makiḻntu....2032


iṉṟē piṟanta payaṉeytiṉōm eṉṟicaippār
iṉṟē iṟavō miṉiyeṉpār - iṉṟētāṉ
māraṉ kaṇaiyāl maruṇṭēm eṉappukalvār
vīraṉpāl aṉpuṭaiyār vīḻntu....2033

maṇṇuṟaiyum mātar maṭavāy uṭaṉkalantu
viṇṇuṟaiyum mātar viracuvār - naṇṇariya
maṅkalanāḷ eṉṉa valampurikaḷ niṉṟūta
taṅkalaṅkaḷ ellān tarittu....2034

āya poḻutil aruṭparataṉ taṉṉaiyaiya
ēyaneṭu vīrar evarkaḷukkun - tūyatirup
poṟkōyil uḷḷa putumainalaṅ kāṭṭukeṉṟāṉ
viṟkārmukil aṉaiya vēntu....2035

aṉṉavāl āṟṟuvaleṉṟu ātavaṉcē yātiyuḷōrkku
uṉṉalān taṉmai uṇarvariyatu - eṉṉavām
māṭam palakaṭantu māmakaḷuk keṉṟatiru
māṭamatu kaṇṭār makiḻntu....2036

māṇikkam paccai vayiram vayiṭūriyam
āṇik kaṉakam atiliḻaittuc - cēṇiyaṟṟu
naṉmāṭaṅ kaṇṭār nayaṉaṅkaḷ kūcaiḵtu
eṉmāṭam eṉṟār etirntu....2037

vīṭaṇaṉai yātiyuḷa vīrarukku vēriyantārp
pāṭaṇaiyu mārpaṉ paratāḻvāṉ - māṭalarntu
vāyntamalarp pīṭattāṉ vaṇkarumput tōḷāṉukku
īyntatitu eṉṟāṉ eṭuttu....2038

aṉṉatō eṉṉa akamviyantār āṅkevarum
eṉṉaiyē eṉṉa iṟaiñciṉār - paṉṉupala
māṭaṅ kaṭantorumā maṇṭapattu vīṟṟiruntār
vīṭaṇainta taṉṉār viyantu....2039

āvayiṉ veyyōṉ aruṭputalvaṉ āṅkuṟain
tāvil parataṉ taṉainōkkit - tēvapirāṉ
kāppunāḷ eṉṉō karutilainī eṉṟirukai
kūppiniṉṟāṉ neñcaṅ kuḻaintu....2040

ēḻkaṭalnīr ēḻnatinīr iṅkuṟalev vāṟeṉalum
tāḻvil aṉumāṉ taṉainōkkap - pāḻit
tiruttōḷkaḷ vāṉulakañ cellavē ceṉṟāṉ
maruttōṉ aḷitta makaṉ....2041

camantamantēr māmuṉiyait tāṉaḻaitti eṉṉac
cumantaraṉuñ ceṉṟataṉaic colla - amaintatava
mātavaṉvan teyta vaṇaṅkiṉār niṉṟaḷitta
ātaṉamēl āṉāṉ amarntu....2042

virataneṟi pūṇṭa viḻuntavattōy meymaip
parata ulakāḷ pavarukku - arataṉañcēr
poṉmavuli cūṭṭip puṉaiyunāḷ nāḷaiyeṉṟāṉ
coṉmaruvum vētiyarkōṉ cūḻntu....2043

eṭṭut ticaiyil iruntanila maṉṉarukkuñ
caṭṭa muṟaitavaṟāt tāpatarkkuṅ - kaṭṭamainta
ōlai viṭuttāṉ uyarntōṉ muṭipuṉaiyuṅ
kālaiyuṭaṉ ōrai kaṇittu....2044

vētiyarum mātavarum viñcaiyarum vēṟuḷḷa
cātiyarum vantu talaippaṭṭār - mētiṉiyum
koḷḷātu iṭameṉavē kōrtteḻunta vēlaiyeṉat
teḷḷōtai yōṭuñ ceṟintu....2045

mātavañcēr vaṇparataṉ vālimakaṉ cāmpaṉ
ātavaṉcēy cūḻa aṇukiṉāṉ - ōtariya
kāppunāḷ nāḷaiyeṉak kaṭṭuraittāṉ āriyaṟku
mūppaṉāy niṉṟa muṉi....2046

taricciṇaṅkā tārait taṉiccilaiyāl veṉṟōṉ
kiricciṉaṅkaḷ āṟṟik kiḷarntāṉ - varicciṉamum
vālvaḷaiyun tūriyamum mañcatirva pōlmuḻaṅkac
cēlvaḷaiyu nīrnāṭaṉ tērntu....2047

ayaṉpaṇiyāl vāṉavarum aṟputamītu eṉṉa
mayaṉiyaṟṟu maṇṭapattu vantāṉ - payaṉkeḻumum
nāṟkaṭaliṉ nīru natippuṉaluṅ koṇṭuyartōḷ
māṟkaṭaṅkoḷ vāyu makaṉ....2048

caṅka muḻaṅkat taṉittārai niṉṟūta
poṅkuṅ kavikai polintōṅka - veṇkavari
cērntiraṭṭa yāṉaiyiṉmēl tīñcarayu mānatinīr
vēntar koṇarntār viraintu....2049

poṉṉāl maṇiyāl puṉaintamaṇi yātaṉattu
miṉṉōṭu vīṟṟirunta mēkampōṟ - teṉṉārnta
allimalart tāmaraimēl aṉṉam payilmitilai
valliyoṭum vīṟṟiruntāṉ māl....2050

maṅkalaṅkaḷ pāṭa maṟaiyōrkaḷ ācicola
caṅkiṉaṅkaḷ ārppat taṉimutalai - eṅkum
avirōta māṉa aṇaṅkaṉai yāḷtaṉṉai
aviṭēkañ ceytār aṟintu....2051

cāṉṟōr maṟaiyōr tavattōr tavattoḻukka
māṉṟōr apiṭēka māṟṟiṉarmuṉ - tēṉtōytār
vēntar iruvar viṟalmāru timutalōr
pērntapiṭē kampurintār piṉ....2052

aṭimalaril ampuyattōṉ āṭṭu maṇikkaṅkai
muṭipuṉaintāṉ mūri mutalvaṉ - vaṭivamelām
maṇṇūnīr eṅkaṇiṉi vaittumeṉa vāṉavartām
uṇṇutalē naṉṟeṉṟār ōrntu....2053

valli taḻuvi malarpūtta vaṇkāyā
valli vaṉaca malarntumaḻai - nallakuḷir
nīrāl naṉaintirunta nērmaiyiṉ vīṟṟiruntāṉ
cīrāruñ cītaiyoṭuñ cērntu....2054

tāḷum kuṟunakaiyum taṇṭā maraiviḻiyum
tōḷum kamaḻum tuḻāymārpum - nīḷumaṇi
kuṇṭalamvil vīcak kulavum tirumukamum
kaṇṭavaruk kuṇṭō kali....2055

ciṅkavaṇai ēntat tiṟalaṉumaṉ ciṟṟuṭaivāḷ
aṅkataṉ kaiyēnta aṭaṟparataṉ - poṅkuṅ
kuṭainiḻaṟṟa maṟṟiruvar kūrṅkavari yaṟṟa
muṭipuṉaintāṉ kōmā muṉi....2056

poyyilā vāymaip pukaḻōṭu poṉṉavaṉcēr
meyyulā viyakaṭikai vēḷaiyiṉil - vaiyamelām
tuḷḷiṉarkaḷ ārppamuṭi cūṭiṉāṉ toṉmaṟaiyōrkku
aḷḷiṉāṉ ellām aḷittu....2057

matamum māri maḻaipoḻiya mātavarum
vētiyarum vāḻntu viḷampavē - kōtaic
caṉakiyoṭum veṇkuṭaikkīḻt tāṉiruntu kāttāṉ
aṉakaṉ puviyaṉaittum āṅku....2058

vāḻka ayōttinakar vāḻka irāmapirāṉ
vāḻka mitilaivarum valli - vāḻkavaṟam
vāḻka maturakavic cīnivāca māmaṟaiyōṉ
vāḻavaṉ veṇpā vaḷarntu....2059

vāḻiaṉu mantanakar vāḻi maturakavi
vāḻiyavaṉ nūlkaḷ vaḻivaḻiyē - vāḻiyavē
impar irāmā yaṇaveṇpā iṉṉurai
kampaṉuṭaṉ vāḻi kalantu....2060


payaṉ

irāmāyaṇa veṇpā iṉtamiḻai ōtip
parāvumvakai tantōrip pāril - arāvaṇaiyāṉ
taṇṇaruḷāl eṉṟum catāyuḷuṭaṉ nōyiṉṟik
kaṇṇiyamā vāḻvār kaḷittu....2061uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


yutta kāṇṭam muṟṟum.