Srinivacaiyankar Iyarriya [Maturakavi] (=Srinivasa Aiyengar):
Iramayana venpa - part 1 (cantos 1-4)


Input: Mr. & Mrs. Devarajan, Durham, NC, USA
This file was last revised on 12 Feb 2003

About the author & Source Acknowledgements:

Madurakavi Srinivasa Ayyangar is the author of this work.
He lived in a small village in Madurai district during the early part
of twentieth century. (He is different from Madurakavi Azhwar (one of
the twelve Azhwars). He is well known for the innumerable poems composed by him.

He had left the manuscript copy of this work with Madurai Tamil Sangam.
It was printed and published by Thiru. R. Govindarajan, Chennai in 1990 with
financial assistance provided by Govt. of India. We are grateful to him
for having accorded permission to publish it in Project Madurai. The
present release contains only the moolam of the work and does not
include the notes and commentaries in the printed book.
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm

maturakavi śrīṉivāca aiyaṅkār iyaṟṟiya

irāmāyaṇa veṇpā - pākam 1
mutal nāṉku kāṇṭaṅkaḷ


irāmāyaṇa veṇpā - paṭṭiyalpāyiram (pāṭalkaḷ 1-8)1. pālakāṇṭam (pāṭalkaḷ 9-472 )1.1. tiru avatārap paṭalam
1.2. kaiyaṭaip paṭalam
1.3. tāṭakai vataip paṭalam
1.4. vēḷvip paṭalam
1.5. mitilaik kāṭcip paṭalam
1.6. taṉu iṟutta paṭalam
1.7. kaṭimaṇap paṭalam
2. ayōttiyā kāṇṭam (pāṭalkaḷ 473-866)

2.1. mantirap paṭalam
2.2. kaikēci cūḻviṉaip paṭalam
2.3. nakar nīṅku paṭalam
2.4. taila māṭṭu paṭalam
2.5. kaṅkaip paṭalam
2.6. cittira kūṭap paṭalam
2.7. kiḷaikaṇṭu nīṅku paṭalam
3. āraṇiya kāṇṭam (pāṭalkaḷ 877 -1408 )3.1. virātaṉ vataip paṭalam
3.2. cāpaṅkar mutti yaruḷ paṭalam
3.3. akattiyap paṭalam
3.4. caṭāyukāṇ paṭalam
3.5. cūrppaṉakaip paṭalam
3.6. karaṉ vataip paṭalam
3.7. mārīcaṉ vataip paṭalam
3.8. caṭāyu vataip paṭalam
3.9. ayōmukip paṭalam
3.10. kavantaṉ vataip paṭalam
4. kiṭkintā kāṇṭam (pāṭalkaḷ 1409-1853 )4.1. pampaip paṭalam
4.2. aṉumap paṭalam
4.3. naṭpuk koḷ paṭalam
4.4. tuntupip paṭalam
4.5. vāli vataip paṭalam
4.6. araciyaṟ paṭalam
4.7. kārkālap paṭalam
4.8. kiṭkintaip paṭalam
4.9. nāṭa viṭṭa paṭalam
4.10. makēntirap paṭalam
5. cuntara kāṇṭam -5.1. kaṭal tāvu paṭalam
5.2. ūrtēṭum paṭalam
5.3. kāṭcip paṭalam
5.4. uruk kāṭṭu paṭalam
5.5. cūṭāmaṇip paṭalam
5.6. poḻiliṟuttu paṭalam
5.7. campuvāli vataip paṭalam
5.8. pañca cēṉāpati vataip paṭalam
5.9. pācap paṭalam
5.10. piṇi vīṭṭu paṭalam
5.11. eriyūṭṭu paṭalam
5.12. tiruvaṭi toḻuta paṭalam

6. yutta kāṇṭam

6.1. irāvaṇaṉ mantirap paṭalam
6.2. iraṇiyap paṭalam
6.3. vīṭaṇaṉ aṭaikkalap paṭalam
6.4. ilaṅkai kēḷvip paṭalam
6.5. varuṇaṉai vaḻi vēṇṭu paṭalam
6.6. tiruvaṇaip paṭalam
6.7. ottuk kēḷvip paṭalam
6.8. tāṉaikāṇ paṭalam
6.9. aṇivakuppup paṭalam
6.10. aṅkataṉ tūtup paṭalam
6.11. mutaṟpōrp paṭalam
6.12. kumpakaruṇaṉ vataip paṭalam
6.13. māyācaṉakap paṭalam
6.14. atikāyaṉ vataip paṭalam
6.15. nāka pācap paṭalam
6.16. pirammāstirap paṭalam
6.17. kaḷaṅkāṇ paṭalam
6.18. maruntup paṭalam
6.19. māyā cītaip paṭalam
6.20. paṭaik kāṭcip paṭalam
6.21. mūlapalam vataip paṭalam
6.22. vēlēṟṟa paṭalam
6.23. irāvaṇaṉ vataip paṭalam
6.24. mīṭcip paṭalam
6.25. tiru apiṭēka , tirumuṭicūṭṭup paṭalam
irāmāyaṇa veṇpā


pāyiram


kāppu

āḻikaṭantu āḻimakaṭ(ku) āḻiaḷittu āḻi aṅkai
āḻimukil vaṇṇaṟku aruntūtā - āḻi
ilaṅkai eriūṭṭi ikalkaṭanta vīrak
kalaṉ kulavu mārutitāḷ kāppu. ...1

nammāḻvār tuti

colviracai aṉparmaṉat tūmalarvāḻ cōtipatam
nalviracai āṟṟiṉ nalampeṟalām - celvat
tirumoḻinam māṟaṉ tiruvāy moḻiyiṉ
orumoḻikaṟ pīrēl uvantu....2

villiputtūrk kuravaṉ

māḷā nalampuṉaivāṉ vāḻttutieṉ māmaṉamē
āḷāka vanta aṭiyēṉai - mīḷāta
cittuūra vaittaruḷum tēcikaṉām eṅkaḷvilli
puttūrk kuravaṉ pukaḻ....3

ōruruvāy niṉṟa oḷiuruvāy ōtariya
īruruvāy mūvuruvāy eṅkumāyp - pāruruvil
nīruruvāyk kālāy neruppuāy neṭuvicumpuāy
āruruvam koṇṭāṉ araṇ....4

avaiyaṭakkam

kālmakaṉpōl vāri kaṭappataṟkuk kaṇṇiyaōr
ūṉmaliyum mantiyiṉai oppāmāl - tēṉmatura
nallicainūl vallōrum nāṭariya kākuttaṉ
collicainūl pāṭum tuṇipu....5

pāṭṭum taḷaiyum patamum patippuṇarpum
kāṭṭum kaviṉum karutiṭār - kōṭṭucilai
aiyaṉ irāmaṉ aruṭcaritam eṉṟuuḷattuḷ
vaiyakattu mēlōr matittu....6

collum tulaiyiṟ cuvaṇamumak kōṟkuriya
kallum niṟaiyiṟ kaṭuttalpōl - ollumnalam
muṟṟaṟiyum nāvalarkaḷ muṉṉūl ilakkaṇaṅkaḷ
kaṟṟuaṟiyēṉ pāṭuṅ kavi....7

avaiyaṭakkam eṉpatu aṟiyēṉ iṟṟāmeṉṟu
evaiyaṭakkam eṉpēṉ eḷitil - cuvaiyaṭakku
naṉmoḻikaḷ illēṉ navaiyaṭakku nāvuṭaiyēṉ
puṉmoḻiyuṅ koḷvīr poṟuttu....8

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


1. pālakāṇṭam

1.1. tiru avatārap paṭalam


ulakam pukaḻ amutam oppākum tūya
nalaṉmalirā māyaṇattai naṉku - nilaṉmicaiyāṉ
veṇpāvāl pāṭi viṉaikaṭiya eppoḻutum
kaṇpārāy mārutinī kāṇ....9

āḻiyāṉ āḻi amarntāṉ aṉavaratam
vāḻiyāṉ ūḻivaṭattu amarntāṉ - ēḻaiyēṉ
neñcattāṉ vēta neṭumuṭiyiṉ mītuamarnta
kañcattāḷ eppoḻutum kāppu....10

kōcala nāṭu

vaṇṭāya ayaṉnāṉ maṟaipāṭa vāymalarnta
taṇtā maraiyiṉ takaittāmāl - eṇtāvum
tēcualampum teyvat tirumā makaḷvatiyum
kōcalanal nāṭṭiṉ kuṇam....11

maṭṭuoḻukum veṇtāmarai malarmēl vākkuaruḷum
vaṭṭamulaip pūmāṉ maruvutalpōl - naṭṭaceḻum
cenneṟ paḻaṉam ciṟappueytac ceṅkaṉivāy
aṉṉappuḷ vaikum aracu....12

ceṅkuvaḷaip pōtil ciṟaivaṇṭu kaṇpaṭuppa
poṅkip poḻintu pututtēṟal - koṅkuuṟattaṉ
piḷḷaikku iraṅkip perituaruntum centuvarkkāl
veḷḷaik kurukar viyantu....13

vāḻai maṭaluṟutti vaṇṇamuṟu muppuṭaikkāy
tāḻai maṭaluṟuttum taṇiṟāl - pōḻamatut
tēṉōṭip pāyac ceḻuṅkāltoṟum arunti
vāṉōṭip pāyum varāl....14

vaṇṇak kuvaḷai malarviriya vaṇṭuūtum
paṇṇiṟ ciṟanta paṉivāvi - naṇṇik
karuēṟu caṅkam karumkaḻalkāl maḷḷar
teruēṟum eṅkum tirintu....15

nalnāṉ maṟaiiyampum nāṉmukaṉum cepparitēl
eṉnā iyampa iyalumō - poṉṉār
uruayōt tippeyariṉ umpar pukaḻum
tiruayōt tippuriyiṉ cīr....16

pūmakaṭku vāṇmukamām pūmakaṭkut tāmaraiyām
pūmaṉṉar yārum pukumiṭamām - vāmamuṟa
mākētam illā vaḷaṉamainta māṭcimaicāl
cākētam eṉṉum talam....17

ōtil poṟiyōṭu uṟalāl uvamaiilā
vētappuṇ mītu viḷaṅkalāṟ - cōtiuṟa
ātik kakaṉam aḷattalāl āḻiaṅkai
mātavaṉil tōṉṟum matil....18

tiruaṉaiya celvac ciṟappuṭaiya nallār
uruakaṉṟa kaṇṇukku uṭaintu - veruviiruḷ
pāḻivāy nīlōṟpalam paṭarum pāṉmaiuṟa
āḻipōl tōṉṟum akaḻ....19

māmatilum kōpuramum maṇṭapamum vaṇmaṟukum
kāmarmaṇi māṭak kaviṉmaṉaiyum - vāmac
ciṉakaramum maṟṟum terivuṟuttaṟ(ku) āmō
aṉavaratam ārāyntu aṟintu....20

maṇulakil āṉṟa maṇiurakar tamulakil
viṇulakil maṟṟum viyaṉulakil - eṇṇariya
ātip paramaṉ aracuiyaṟṟum annakarccīr
ōtaṟ(ku) eḷitō uvantu....21

tāṉam tavamoḻukkam cāntam tayaipoṟumai
māṉam kuṭioḻukkam maṉṉuvōr - ñāṉaneṟi
vallār uṟalāl vakuttiṭaṟpāṟ ṟōkamala
nallāḷ uṟaiyum nakar....22

innakariṉ pēraracaṉ eṇtavattāṉ muṇṭakappū
aṉṉai aruḷkoṇṭa atiyōkaṉ - miṉaṉaiya
mātar maṭalūrum vaṇṇamalart tiṇtōḷāṉ
cāturaṅka vīrataḷat tāṉ....23

aṟaṉamainta neñcaṉ aruḷamainta kaṇṇaṉ
maṟaṉamainta tiṇṭōḷ valiyaṉ - tiṟaṉamainta
paintuḻāy mālaip paramporuḷai ennāḷum
vantaṉaicey nīrāṉ makiḻntu....24

villāṉ pakaiuṟavum illāṉ viṟalamaitōḷ
kallāṉ palamciṟitum kallāṉnūl - nallāriṉ
ellām uṇarntōṉ ikalōrkku ariaṉaiyāṉ
vallāṉ ikkōcalaiyār maṉ....25

añcā valiyāṉ aruṭkoṭaiyāṉ taṇṇaḷiyāṉ
eñcāta celvat(tu) icaiyuṭaiyāṉ - mañcār
kacaratamāt tāṉaik kaṭaluṭaiyāṉ kāṭcit
tacarataṉeṉṟu ēttiṭuvōṉ tāṉ....26

tacarataṉ maṉakkavalai

ittakaiya āḻi iṟaivaṉ ayaṉaruḷum
uttamaṉai uḷaṉpu uṟavaṇaṅkic - cittam
varuntiṉāṉ vāytta makavuilai yeṉṟuiṉṉal
aruntiṉāṉ eṉṉa ayarntu....27

emkulattu muṉṉōr itukāṟum ivvulakil
maṅkuṉar illātu vayaṅkiṉār - iṅkuaṟupatu
āyiram āṇṭuellai akaṉṟum makaviṉṟēl
tūyaiṉic ceyvatu evaṉcol....28

tolāḻi aṉṉa tuyarāḻi nīntutaṟku
vallāy aruḷvāy eṉavakuttāṉ - elārnta
maṉṟalaḷi kaṟpakakkā maṉṉavaṟku vāṉulakam
aṉṟaḷitta kōmāṉ ayarntu....29

maiyalmaṉattu arakkar vaṉkoṭumai vāṉōrkaḷ
veyyaviṭam uṇṭa virivēṇi - aiyaṉiṭam
tāḻntuuraippac ceṉṟāṉ calacattu ayaṉeṭumāl
vāḻntu uṟaiyum āḻivayiṉ....30

tirumāliṭam vāṉavar muṟaiyīṭu

kaṇṇā karuṇaimaḻaik kaṇṇā aṭiyārtam
aṇṇā eṉaniṉṟu aṭiparava - viṇṇōrmuṉ
añcalañcal numvaravueṉ āḷutumeṉṟāṉ maḻaikkār
mañcueṉappuḷ kōviṉmicai vantu....31

tirumāl aruḷ urai

vemciṉattu vāṉarakkar veyyakoṭuṅ kōluraippa
mañcuaṉaiya māyaṉ maṉamiḷaki - añcakilīr
vāṉaraṅka ḷāyppukumiṉ maṇmicaiōr maṉmakaṉil
yāṉutippaṉ eṉṟāṉ icaintu....32

ivvāṟu aruḷi iṟaivaṉ maṟaintiṭalum
avvaṟu amarar ariuruvāy - mayvāṉ
malaiiṭattum maṟṟiṭattum vantaṉarmuṉ eṉṟal
kalaiiṭattāṉ kaṇṭāṉ karuttu....33

puttirakāmēṭṭi vēḷvi

maṉṉavarkaḷ maṉṉa maṟuvil makappeṟuvāṉ
taṉṉikaril yākam taṉaiāṟṟiṉ - naṉṟeṉa
ettāl ataṉukku iyaṟṟupaṇi eṉeṉṟāṉ
pūttāma vēlāṉ pukaḻntu....34

vaciṭṭar kalaikkōṭṭu muṉiyai aḻaikkak kūṟutal

kolaikkōṭṭuk kuñcaramtēr kōmāṉai nōkki
talaikkōṭṭuc cāral tavattōṉ - kalaikkōṭṭu
māmuṉivaṉ eyti makammuṭittal nallatueṉṟāṉ
tēmalarvāḻ nāṉmukattōṉ cēy....35

tacarataṉ urai

ceytavattu ñāṉacciruṅka muṉikku aracaip
poytavirtta ñāṉap pulamaiyōy - eytiivaṇ
yāṉaḻaippatu evvāṟu aruḷvāy eṉauraittāṉ
tēṉaḻaikkun tārāṉ teḷintu....36

uṇmaikku oruvaṉ urōmapataṉ taṉnāṭṭil
taṇmaip puyalcoriyat tāṉkaruti - vaṇmait
talaicciruṅka māmuṉiyait taṉnakaril uyttāṉ
alaiccuvarum pañcam aṟa....37

miṉṉaliṭaik kaṉṉalmoḻi veṇtāḷak kōvainakai
aṉṉanaṭaip poṉnikarum āyiḻaiyai - naṉṉarviti
māṟāmai vēṭṭuaṅkaṇ vaikiṉāṉ tāṉcol
māṟāmai kaṇṭāṉ matittu....38

maṉṉar vaṇaṅka mativeṇ kuṭainiḻaṟṟap
poṉiyalum tērmītu pōyaṭaintāṉ - miṉṉal
koṭiiṭaiyā ḷōṭukalaik kōṭṭumuṉi vaikum
paṭiiṭaiyē māṟāp pati...39

ceṅkōl aracutaṉatu tirunāṭu aṭainta(tu)
aṅkuōrn(tu)eḻuntu etirkoṇṭu āṟṟiṉāṉ - naṉkuārac
centā maraivāḻ tirukkōyil koṇṭuaṭaintu
ventāma vēlāṉ viruntu....40

yāṉceyta mātavamnī iṅkuvarap peṟṟēṉeṉṟu
ūṉceyta vēlāṉ uvantuuraippak - kāṉceyta
vaṇṇa malarttārāṉ vanta varalāṟṟai
eṇamaiyac coṟṟāṉ iruntu....41
avvāṟu aruntavaṉai yāṉaḷippaṉ eṉṟuaṟaiya
vevvāy vaṭivēlviṭai aṭaintāṉ - koyvācap
pūōtai vaṇṭuuṟaṅkum puttūr eṉappulavar
pāōtai māṟāp pati....42

kāvalāṉ koṟṟak kavikaiyiṉāṉ pōyapiṉṉar
cēvalāṉ aṉṉa tiṟalmuṉiyai - pūvilaṉap
pēṭuuṟaṅku nāṭṭiṟ peyarntu aruḷtir eṉṟuuraittāṉ
ēṭuaṭarnta tārāṉ eṭuttu....43

kāvik kayalviḻiak kārikaiyā ḷōṭumalart
tēviṟ ciṟanta tirumuṉivaṉ - āvimalar
aṉṉap peṭaivāḻ ayōttinakar vantaṭaintāṉ
miṉṉal koṭittēriṉ mēl....44

māmuṉi vantueyta maṇimakuṭa maṉṉarpirāṉ
tūmuṉivar cūḻat tutittuetirkoṇṭu - ēmaviti
āṅkuiyaṟṟik kōyil aṭaintāṉ aḻaittuavarai
tēṅkamaḻpaṉ ṉīrāl teḷittu....45

cittiramcēr teyvat tirumuṉivaṉ tītakalap
puttirakā mēṭṭi purintuaracaṉ - mittirañcēr
naṅkaiyarkaḷ mūvarukkum nālukūṟu iṭṭuaḷittāṉ
aṅkai malarāl avi....46

vēḷvimuṭit(tu) ataṉpiṉ meyttavaṉtaṉ pālaṭaintāṉ
vāḷviḻiyār mūvar vayāaṭaintu - nīḷvicumpil
naltēvar vāḻa navilnāṉ maṟaivāḻap
peṟṟār makāraip peritu....47

irāmāvatāram

pōmati oṉpāṉtāḷ vēykaṭakam mēṉmai
āṭuaraviṉ mēlē aṟituyilcey - nāṭaṟiya
tēciṉaṉait teyvat tirumaṇiyaip peṟṟueṭuttāḷ
kōcalaiyām celvak koṭi....48

naltavam ennāḷum naṉiōṅkap pūcamuṭaṉ
ceṟṟamaṟu mīṉam ciṟantuōṅka - veṟṟipuṉai
mākayamnē rumparata maṉṉavaṉaip peṟṟaṉaḷē
kēkayarkōṉ peṟṟa koṭi....49

puṟṟu araviṉōṭu ampulikaṭaka mītiluṟak
kaṟṟavarum māluṅ kaḷikūṟac - ceṟṟam
vilakkuvaṉ īṅkueṉṉa ilaṅkuiḷaiya nallāḷ
ilakkuvaṉaip peṟṟāḷ iṉitu....50

muttuuruk koṇṭuaṉṉa muḻuniṟattu moympuuṭaiya
catturukka vīraṉ taṉaiīṉṟāḷ - ittaraiyil
kōḷariyum māmakamum kūṭumnalam kūrtaraav
vāḷarimaik kaṇṇāḷ makiḻntu....51

ivvāṟuav vēntiḻaiyār ēḻulakum pōṟṟaiṇai
ovvā makārai uvantuaḷippak - koyvācap
pūntāma vēlāṉ puṉalmūḻkip poṉmaṟaiyōrkku
īntāṉ maḻaipōl eṭuttu....52

viṇulakam vāḻamaṟai vētiyarkaḷ tāmvāḻa
maṇulakam vāḻaaṟam vāḻavē - kaṇṇariya
īṉṟōr makiḻa iḷaēṟueṉa vaḷarntār
āṉṟōr tavampōl avirntu....53

napanayaṉam ēṟṟōṉ navilaṟiya nālvarkku
upanayaṉam āṟṟi uraittāṉ - tapaṉaṉeṉa
viṟkalaiyum vēta virikalaiyum maṟṟuariya
coṟkalaiyum mātavattōṉ āyntu....54

nāṟporuḷum nāṟkaviyum nāṟkaṭalum nāṉmaṟaiyum
pōṟpuviyōr pōṟṟip pukaḻntuētta - māṟkumarar
maṇvaḷarap poṉvaḷara vāṉvaḷarat tāmvaḷarntār
eṇvaḷar appeṇ vaḷaravē....55

maṉṉar tiraiaḷappa vantiyar vāḻttueṭuppac
ceṉṉimakuṭam ciṟantu imaippap - poṉnikarum
maṅkaiyarkaḷ vāḻttuolippa vāṉavarkōṉ pōṉṟuiruntāṉ
veṅkaṇari ātaṉattiṉ mēl....56

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


1.2. kaiyaṭaip paṭalamkōcikaṉ varavu

akkālam āḻviḻutai aṉṉacaṭaik kaṟṟaiyōṭu
mukālam tērumuṉi aṭaintāṉ - takkarvāḻa
mūḷakaṇṭam muṟṟum muruṅkaaḻa lākumnakaik
kāḷakaṇṭaṉ oppak kaṭitu....57

ciṅkātaṉam iḻintutēr vēntaṉceṉṟu etirkoṇṭu
aṅkuātaṉam irutti āṟṟiṉāṉ - naṉkuāra
mukkāl valampurintu muṉpaṇintu ceymmuṟaimai
akkāl arukkiyamōṭu āyntu....58

maṉṉaruṉakku apayam eṉṉāmuṉ vāṉavartam
poṉnāṭu kātta puravalaṉē - eṉṉāl
varummakaṉaik kāppāṉ vaḷampeṟu niṉmālām
tirumakaṉaik kāeṉṟāṉ tērntu....59

kāti aracuaḷitta kātalcol vēlpāynta
vētaṉaiyiṉ neñcam vetumpiṉāṉ - cītamukil
vaṇkoṭaiyāṉ eṇciṟanta vaiyam purakkumatit
taṇkoṭaiyāṉ uḷḷam taḷarntu....60

aṉṉai mulaippāl aṟāvāyc ciṟumatalai
taṉṉai aḻaittal takutiyō - muṉṉam
malaivillāl aṉṟu malaiyum araṉceyta
tolaivuillā mēlōy tuṇintu....61

mañcuāṭu mālvaraiyum vāṉakamum vaiyakamum
pañcuāṭu tīyil paṭarāvō - eñcāta
valvillāl vāḷi vaḻaṅkuvaṉēl māmaṟainūl
collillāy eṉṟāṉ toḻutu....62

vāṉam tiriya varaitiriya maṇtiriyak
kāṉam tiriyak kaṉaṉṟueḻuntāṉ - vāṉaṭaiyār
maintuaṭakkum vāḷāṉ vakuttuuraippak kēṭṭumaṉattu
aintuaṭakkum ceṅkōl avaṉ....63

maṉṉā maṟuttiyō māmuṉiyiṉ māmakaḷait
tuṉṉāmai kaṇṭāl toṭarumō - muṉnāḷ
tarumattiṉ cārameṉat tāṉāka mēvum
karumattiṉ viñcaik kalai....64

āṇmai aṟivuoḻukkam ākkam akatteḷivu
vāṇmai piṟavum varumakaṟkuk - kēṇmai
varumuṉi piṉcella maṟēl eṉṟāṉkañcat
tirumuṉivaṉ peṟṟu eṭutta cēy....65

taṅkaḷ kulakuruvām tāpataṉcol vāymaiyiṉāṟ
puṅka muṟumuṉipiṉ pōkkiṉāṉ - paiṅkamukil
vāḷai ukaḷum vaḷanāṭaṉ maintaṉaiccev
vēḷaṉaiyā ṉōṭum viraintu....66

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


1.3. tāṭakai vataip paṭalamalaivuilkavi nāvalarkaḷ āḻntaporuḷ cōlpōl
tolaivuil perumtūṇi tūkki - malainēr
cilaivalam koṇṭu āriyaṉpiṉ ceṉṟārkaḷcentī
ulaivaḷaṅkoḷ vēlār uvantu....67

tantai aruḷkoṇṭu carayu natitāṇṭik
kantai aṭaruṅ kariaṉaiyār - cintaiaṭar
tīmparākap pakaiyaic ceṟṟamuṉi yōṭupukkār
pūmparā kattēm poḻil....68

ippoḻil yātueṉṉa iṟaivaṉ eriviḻiyāl
appumalark kāmaṉ aṇiaṅkam - tuyppotiyil
eṅkumāy niṉṟa irāmā erintuavintatu
aṅkanilam eṉpārkaḷ āyntu....69

āṟukamaḻ koṉṟai aravōṭu erukkuaṇintu
vīṟupukaḻ ēṟu viṭaiuyarttōṉ - tēṟumuṉi
vōrāl uṇarvuariya yōkupurintāṉ eṉiliv
ārāmac cīraṟaivār yār....70

eṉṟuuraittuk kōcikaṉav ēṟuaṉaiyārōṭu arukkaṉ
kuṉṟuaṇaiyac ceṉṟu kuṟukiṉāṉ - oṉṟal
peṟātuaṉalvāy veṇmatiyāl pētuṟuvār neñcil
peṟātuaṉalvāy nīḷvem pulam....71

cārnta paṉikkaṭalum taṇtiraivāy nīḷnatiyum
cērntuuṟiṉum ōrmukamāyt tīykkumēl - āyntuuṇarnta
nāvalarum pāvāl naviṟṟaṟku eḷitāmō
tīvaḷarum accurattiṉ cīr....72

neṟṟik kaṉalviḻiyāṉ nīṇṭacilai mēruvatāyp
paṟṟip poruta paṭarcilaiyāṉ - muṟṟuaṉalvāy
vaṉpāṉ maṇaliṟai peyvāṉēl eriyātō
puṉpāl uṟumup puram....73

maṇṇiṟ politaṉ maṉaicurappa māḻāntōṉ
eṇṇiṟ cuṭupulamīṇ ṭēiruppa - naṇṇip
paṭumāyaikkuuḷ aḻinta pātakarait tīvāyc
cuṭumāṟuevaṉ maṟali cūḻntu....74

tāraivāyc cārntu taṉaierikkum eṉṟuivaṉav
vīraivāy uṇṭu miḷirmēkam - pāraimutal
ellā ulakum iṟutiyuṟunāḷ poḻiyum
celār avāṉañ ceṟintu....75

ikkoṭiya pālai etirtaraveḷēṟu aṉaiyārkku
ekkalaiyun tanta iruṭiyarkōṉ - ceṅkamalak
kōmāṉ aḷitta kuḷirmaṟai āṅkuuraittāṉ
pūmāri peyyap puṉal....76

kaṇāyiram uṭaiyāṉ kaṟpakappūṅ kāiṭaivāḻ
viṇnā ṭarukkum viravātē - naṇṇār
puramūṉṟu erittāṉaip pōṉṟāṉ aṉṟuīynta
varamūṉṟum pālai vaṉam....77

aṟakkaṭavuḷ pōlvāṉ aḷittuaruḷ innāṭṭil
maṟakkaṉal vāyinta vaṉattiṉ - tiṟapputumai
yātuaṟiti ellām aṟaivāy eṉaaṟaintāṉ
mūtaṟivāl mēya muṉi....78

irupiṟaikaḷ tāṅki iruviḻittī ōṅki
varupoṟaiyatu oppa varuvāḷ - karumalaicēr
vīra vārattāḷ veḷiyeḻili ēṟaṉaiya
āra vārattāḷ avaḷ....79

veṇtirai vāyppeytu viṭāyaḻalai āṟṟukiṟpāḷ
koṇṭal kariyak kumuṟuvāḷ - aṇṭaariya
nañcākum eṉṉu nayaṉattāḷ nākarukkum
añcāta neñcurat tāḷāy....80

celvak kupēraṉ tirukkulattōṉ caṟcaraṉām
mallaṟ puyattu makavāṉōṉ - kalvit
tuṟaiyāṉ cukētueṉac colvāṉ iruntāṉ
taraimītu nalla talam....81

ōrāyiram kariyiṉ ūkkamuṟum peṇmakappūm
tārāy uṉakku utikkum tāṉeṉṉak - kūrvuāya
aṉṉappuḷ ēṟi aṭaintāṉ taṉatuulakam
muṉappuḷ tōṉṟum muṉi....82

aṉṉappuḷ tēvarattiṉ āṅkuutitta āyiḻaiyāḷ
taṉṉaip parintumaṇam tāṉpurintāṉ - naṉṉart
tuṟaiiyakkam māṟāta cuntaṉ eṉappūvil
aṟaiiyakkaṉ mālai aṇintu....83

tuyakkum anurāka cukapōkattu uḷmakiḻntu
maikkarumkaṇ tāṭakaiyā māṉīṉṟāṉ - poykkaruttuc
cūtakareṉṟu ōtum cuvāku mārīcaṉeṉum
pātakarai uḷḷam parintu....84

poyvaḷara meyyotuṅkap puṇṇiyarkaḷ uḷnaṭuṅka
vaiyamelām ārttu varunāḷil - kaitavamcey
āṟṟalakam koḷḷā aṭāneṟiyi ṉuḷmakiḻntāṉ
māṟṟarumcīr cuntaṉeṉu maṉ....85

kuṭaṅkaiyiṉil āri aṟalkoṇṭu nukarntōṉ
iṭampayilum māmaraṅkaḷ ellām - kaṭampaṭavē
kaṭṭāṉ eṟintāṉ kalaiiralai māṉmutala
cuṭṭāṉ ayiṉṟāṉ aṭarntu...86

ceyyāta tīmaipala ceytārkaḷ vaiyakattil
aiyā evaruyt taṉarāvār - poyyāk
kuṟumuṉivaṉ kōpak koṭuṅkaṉalāl ventāṉ
kaṟuviyaap pāviyiyak kaṉ....87

tōṭalarāc cuntaṉ tolaittamai tērntuantakaṉil
tāṭakaitaṉ makkaḷoṭum cārntuaṇuki - nīṭiyavāṉ
kaṟṟarukkai koṇṭu kaṭuṅkaṉalpōl ārttuetirntār
maṟṟarukkai veṉṟāṉ vayiṉ....88

vaṇṇap potiya malaivāḻ tarumuṉivaṉ
tiṇṇattu avaraic ciṉantuaṭaintu - maṇṇil
aṭumcāpa vallarakkar āvireṉa viṭṭāṉ
kaṭumcāpam māṟātu kāṇ....89

veṟṟi puṉaiilaṅkai vēntarkku uriyaperum
cuṟṟattōr eṉṉac coliyeṅkum - paṟṟalarai
uṟpātam āṟṟuṉarai uṉpakaḻikku ūṭṭuvaiyēl
naṟpārukku appāl nalam....90

ittakaiyōrkku īṉṟatāy eṉpāḷ ivariṉṟi
mattakaim māveṉṉa vaṉamtirintu - tattaipayil
ippoḻilkaḷ ellām iṟuttāḷ emaiaṭarttāḷ
eppoḻilum kāṇa etirttu....91

vēṇṭum varamtanta viṭaiuyarttōṉ veṟpueṭutta
tūṇtiraṇṭatu aṉṉaperun tōḷāṉcol - pūṇṭueṉatu
vēḷvikku iṭaiyūṟāy mēvukiṉṟār eṉṟuuraittāṉ
vēḷvikki ṉēcaṉ virintu....92

ippātaki uṟaivatu eppāl eṉumuṉiṟai
appā takiyum arukaṭaintāḷ - ippōtiṉ
nāmkāṇu nīrōeṉ āḷukaiyiṉ vantaṭaivīr
pōṅkāṇum eṉṟāḷ pukaintu....93

ventakaiyīr eṉvāy viḻuṅkip paciāṟṟaṟku
antaka ṉārunta aṭaintīrō - nantamatu
muttalaiya cūlam muṉiyāmuṉ celtireṉṟāḷ
attalaiyil celpōr atirntu....94

mātuivaḷ eṉṟuaiyaṉ maṉamkarutum ellaiyiṉil
yātum karutal ivaḷainī - pōtil
peruvarāl pāyap piracam vaḻināṭā
maruvarā eṉṟē mati....95

vārvāya nēmimuṉāḷ māyttatuvum vāṉavarkōṉ
kūrvāya vaccirattāl koṉṟatuvum - cīrvāy
kurukuṟaṅka vaṇṭu kuḻalicaikkum nāṭā
terivaiyarai aṉṟō terintu....96

eṉṉāmuṉ vaḷḷal iruntavattōy yātupaṇi
coṉṉālum ceyyattuṇin tēṉyāṉ - paṉṉākam
aṉṉāḷtaṉ āviakal vāḷikku ūṭṭuvaṉeṉṟu
uṉṉāmuṉ niṉṟāḷ uruttu....97
villāḷi niṉṟaviṟal nōkki vēḻameṉa
allām eṉaniṉṟa aṭalarakki - ellārnta
mūvilaiya kūrvāya muṟpaṭuva cūlamoṉṟai
ēviṉāḷ niṉṟāḷ etirttu....98

eṉūṟueṉa niṉṟu eḻuntaṉic cūlay
palnuṟu utitāp paṭuvittamaṉ - poṉṉārum
mūtaṇṭam tāṉāy muḷaittāṉ muḻuvayirak
kōtaṇṭa mēvucaram koṇṭu....99

kalmāri vañcakkaṭum pātaki poḻiya
vilmāri koṇṭu vilakkiṉāṉ - nelmāri
poṉmāri peyyum puyaṉāṭaṉ muṉṉorunāḷ
vaṉmāri kāttāṉ malaintu....100

vāḻaimutir kaṉiyil valūci pāyntatueṉa
ūḻai muṉiyum oruvāḷi - tāḻaimaṭal
puḷuṟaṅkum nalnāṭaṉ pōkkiṉāṉ vaḷurattiṉ
uḷuṟaṅkātu ēkiṟṟu uruttu....101

miṉṉi iṭivīḻa vērōṭum cāyntakarum
poṉṉiṉ cikarapputu varaipōl - maṉṉaṉ
viṭumkaṇaiyāl vīḻntāḷ viṟalarakki mēṉi
neṭum kurutipāya nilaṉ....102

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


1.4. vēḷvip paṭalamayyaṉ cilaivalikaṇṭu āṉantam koṇṭumuṉi
vaiya paṭaikaḷ vaḻaṅkiṉāṉ - eytineṭum
kātam iraṇṭu kaṭantārōr ōtaiyuṟa
yātaruḷtir eṉṟāṉ iṟai....103

tuṅkamuṟu māṉatattil tōṉṟi varumcarayu
naṅkaieṉap pōṟṟum natiyuṭaṉē - caṅkamañcey
vāṉōrpukaḻ kōmati yaravameṉṉa appāl
pōṉār kaṭantu appulam....104

vempavaṅkaḷ tīrkkum viḻunativēṟu eytutalum
emperumāṉ muṉpaṉai niṉṟuēttiyē - eṉpularttu
naltavattōy inta natiyiṉ perumaievaṉ
coṟṟaruḷ vāyeṉṟāṉ toḻutu....105

vāṭā malarōṉ varattutitta vāḷuḻavaṉ
vāṭāta tāmattu uṟupaṭaiyāl - nāṭuāḷ
taruṅkucaṉ naṉṟuīṉṟa taṉaiyar orunālvar
karumpiṟaivaṉ nēreḻilār kaḷ....106

paṉṉukucaṉ kucatāpaṉ ātūrttaṉ piṉvacuvi
maṉṉar kavucāmpi makōtaiyamcīrt - taṉmavaṉam
ērārkiri viracam eṉṉum patiyāṇṭār
pōrārvēl intiraṉē pōl....107

attakaiyā rilkucatā paṉaruḷum āyiḻaiyār
vitturumak kompuaṉaiya melliyalār - muttanakai
vāḷtaṭamkaṇ mātar malarppoḻilvāy eytiviḷai
yāṭṭuayarntār kātal amaintu....108

kaccu mulaiyum karuviḻiyum kaṇṭu urukit
taccu varumkāmaṉ carattaṉuṅki - iccamaiyam
eṉpāl iṟaṅki iṉituaṇaivīr eṉṟuuraittāṉ
aṉpāl catākatiyum āyntu....109

entaiyurai illātu iṉituaṇaital ēṟuaṉaiyāy
muntai muṟaiaṉṟu eṉamoḻiya - intirainēr
aṉṉār veriṉcūṟai yāyttirukip pōyakaṉṟāṉ
muṉṉāki ammāṉ muṉintu....110

vāraṇaṅkum koṅkai maṭavār nakarntupōy
kāraṇaṅku māṭam kalantuaṟaiya - ōraṇaṅkum
taiyalarai vāṉpirama tattarkku aḷittāṉāl
maiyaṟucīrt tātaieṉu maṉ....111

cūḷikumaraṉ tuṇai malarkkai tīṇṭutalum
āḷiiṭaiyār avir eyti - kōḷvaṟumeyk
kūṉnimirak koṇkaṉoṭum kūṭimakiḻ vaṭaintār
nālnilamēl aṉṉārpaṉ ṉāḷ....112

maṉṉaṉ makappeṟuvāṉ mālvēḷvi āṟṟutalum
poṉṉam cikaiaḻalkaṇ pōntāṉāl - miṉṉumaṇip
poṉkātu iṇaiviḻimēl poṉaṉaiyār mālkoḷumvēl
maṉkāti eṉṟuraikku māl....113

aṉṉōṉ taṉakkē aracu aḷittut tiṇkucatā
paṉṉēr poṉṉāṭu paṭarntāṉpiṉ - tuṉṉār
aṭiaṭaṅkat tīmaipala aṉṟaṭaṅka ōrēḻ
paṭiaṭaṅka āṇṭāṉ parintu....114

kōcikaṉ eṉpēṉum koḻumkamalap pūmpokuṭṭu
vācamaṭa mātu vaṭivuamainta - kōcikaiyum
akkāti maṉṉaṉ aruntavattāl vantuutittēm
maikkōla maintāvim maṇ....115

irucikaṉav ēntiḻaiyai iṉpamuṟa vēṭṭuk
karutuariya iṉpanilai kaṇṭu - parivuaṟappū
mītuiruntāṉ taṉulakam mēviṉāṉ veḷḷaivaḷaic
cōti malarppātam tutittu....116

emmuṉāḷ inta irunatiyatu āyiṉaḷeṉṟu
emmaṉōrkku ellām iṟaiyākik - kaimmalaiyaik
kāttāṉ uvappak kaḻaṟiṉāṉ ceytavattāl
mūttāṉeṉṟu ēttu muṉi....117

ciṟparaṉum teyvac cilaiēttum cēvakaṉum
aṟputamkoṇṭu ēkuḻiyiṉ aṅkuorupāl - poṟpuuṟumtaṇ
maippaḻuvam tōṉṟa varamuṉivaṉ taṉmukampārttu
ippoḻil yātueṉṟāṉ iṟai....118

āraṇamāy āraṇattiṉ antamāy āṉṟapari
pūraṇamāy niṉṟa poruḷāṉ - nāraṇaṉmuṉ
īraimpāṉ ūḻi iruntavamcey tāṉitaṉcīr
āreṉpār collaṟku aṟintu....119

mupporuḷāy mukkuṇamāy muttoḻilcey mūrttiyāy
epporuṭkum cāṉṟāy iṟaiyāki - oppil
maruttuḷava mālaipuṉai māyōṉcey nōṉpiṉ
karuttuetuvō ārāyum kāl....120

antanāḷ ceyyum arumtavattiṉ āṟṟaliṉāl
entanāṭ ṭukkum iṟaiyākik - kantamalart
tēṉāṭum tārāṉ tiṟaṉmā valieṉpāṉ
vāṉnāṭum koṇṭāṉ makiḻntu....121

vallavarkaḷ nāṇaṭaiya vāṉavarkaḷ ēkkamuṟa
colaṟiñar kaṇṭu tutiiyampa - nalla
cukampuriyum kēḷvit tuṟaiyōrkaḷ cūḻa
makampurintāṉ ammā vali....122

ellā ulakum iṇaiaṭiyiṉ kīḻotuṅka
vallāṉ iyaṟṟum makamnōkki - ellārnta
cuntarattōḷ māyaṉiṭam colli muṟaiyiṭṭār
antarattōr tāḻntār ayarntu....123

vāṉōr ayarvum makāpaliyiṉ vāṉcerukkum
tāṉōrntu aṭalāḻit tampirāṉ - kōṉāṉa
kācipaṉām mātavattōṉ kāṉmuḷaiyāy vantutittāṉ
mācuilāl vittuāki maṉ....124

maṟaiviḷaṅkat tēvar valamviḷaṅka munnūl
muṟaiviḷaṅkac cōti mukamēt - taṟaiviḷaṅka
āvaliṉāl kaṇṭōr aticayippa vāmaṉaṉāy
māvalimuṉ vantāṉam māl....125

maṉṉaṉ etirpaṇintu mātavattōy nīvarutaṟku
eṉṉatavam purintēṉ yāṉeṉṉāp - paṉṉip
palamuṟaiyum pōṟṟap pakarntāṉ viṇṇāti
ulakamāy niṉṟāṉ uvantu....126

uṇmaikku uriyāy uraikkuuriyāy oppillā
vaṇmaikku uriyāy eṉamatittut - taṇmaiuṟum
inturuvāy niṉṟāy etirttēṉniṉ pāleṉṟāṉ
cinturuvāy niṉṟāṉ teḷintu....127

māvaliyum yātuuṉ maṉameṉṉa mālaṉaiyāṉ
mūvaṭimaṇ vēṇṭum eṉamoḻiya - āvaluṭaṉ
koḷiḵtu eṉṉāmuṉ kuṟittuuṇarntu kōḷitueṉa
veḷḷi taṭuttāṉ vekuṇṭu....128

maṉṉā ivaṉaioru māṇkuṟaḷ eṉṟueṇṇūtiyō
aṉṉō amararkkāy āṅkuaṭaintāṉ - iṉṉāḷil
īrkkavaṉai nampēl itukapaṭam eṉṟuuraittāṉ
pārkkavaṉum uḷḷam parintu....129

eṉṟuuraippa veḷḷi iṉiyāṉ maṟuppaṉō
naṉṟuuraittāy āṉālum nāṉmaṟēṉ - kaṉṟum
maṟampurintār ceykaiitu māṇpualavē eṉṟum
aṟampurintār ceykai yala....130

māṉampōm kalvi vaḷampōm maṟuvikanta
tāṉampōm āṇmai tavampōmāl - ñāṉa
nayampukalum mēlōy navaitīr ulakil
iyampumoḻi māṟum eṉiṉ....131

celvam keṭiṉum ceḻitta pukaḻkeṭiṉum
velvaṉ ciṉamkoṭu nīmēviṭiṉum - kalvit
tiṟamtiṟampum āṉālum ceppiya colmāṟi
aṟamtiṟampi āṟṟuvaṉō yāṉ....132

keṭuppārum kīḻmai kiḷappārum poymai
aṭuppārum alla aṟavōy - taṭuppārē
kūṟṟuulakil tīvāyk kuḻiāḻvar eṉṟuuraittāṉ
māṟṟuulakil illāta maṉ....133

eṉṟum pukaḻē irumpuvaṉam āvatueṉakku
eṉṟum pukaḻē irumputalvar - niṉṟaḷatti
mūvaṭimaṇ eṉṟu moḻintuaṅkai vārttaṉaṉnīr
māvaliyām vēntaṉ makiḻntu....134

ōraṭiyāl vāṉulakum ōraṭiyāl pūvulakum
āraṭiyār pōṟṟa aḷantataṉpiṉ - ōraṭiyāl
aṉpaṉ uṭalkoṇṭāṉ amararkku aruḷpurintāṉ
poṉpayilum āṭaip puyal....135

ātaliṉ iccōlaivaṉam āruraippār āriyaṉē
ōtaaritu pūvil uyarvēḷvi - kātaluṭaṉ
ceyyum iṭamituvē tēṟutinī eṉṟuuraittāṉ
uyyumiṭam kaṇṭāṉ uvantu....136

mañcaṉaiya vaḷḷal makiḻntuavvā ṟākaeṉa
añcalittu niṟpa aruntavattōṉ - neñcalara
vēṇṭuvaṉa koṇṭu vitimuṟaiyāl āṟṟiṉāṉ
māṇtavarōṭu anta makam....137

eṇṇaṟku aritāy iraṇṭōṭu mūṉṟunāḷ
kaṇṇil kalaiyiṉ kaṭalaṉṉār - viṇṇavarukku
ākku maṟainūl arumakamaṅ kāmāṟu
kākkumuṟai pūṇṭār kalantu....138

appoḻutiṉ antarattiṉ ārttuvaṭi vāḷnirutar
maippuyaliṉ niṉṟu malaimaraṅkaḷ - kaippiṭiyil
tūrttār teḷittār kaḷittār kaṉaloḻukap
pārttār eṟintār paṭai....139

ayyaṉ aṟintāṉ aṭalvāḷi māmaḻaiyāl
veytiṉa nirutaraṭal meyccōri - ceymakattil
cērātu orukūṭam ceytāṉ tiṟalcilaiyāl
vīrāti vīraṉ viraintu....140

vaṇṭalampuṅ kuñci maḻaiaṉaiyāṉ vāḷiyiṉāl
aṇṭar uvappa aṭalarakkar - kaṇṭamuṟa
vāṭṭiṉāṉ tāṭakaitaṉ makkaḷetir vantuaṇaiyak
kōṭṭiṉāṉ cāpam kuṉittu....141

oruvaṉaittaṇ kārkkaṭalil uyttāṉ kaṇaiyāl
oruvaṉaitteṉ pālpulattil uyttāṉ - varumuṉiyum
muṟṟiṉāṉ vēḷvi muṟaiyāl vicumpiṉiṭaic
cuṟṟiṉār ēttac curar....142

pūmaḻaikaḷ peytār pulavōr puṉitamuṟu
nāmaḻaikaḷ peytār naviṉmaṟaiyōr - kōmuṉivaṉ
naṉmukamē nōkki naviṉṟāṉ navaiyillā
maṉmukamē nōkki makiḻntu....143

aṇṭam aḷantāy aṉaittuulakum uṇṭuumiḻntāy
eṇtavattōr yārkkum ikaliriyak - kaṇṭakarai
kūṭṭiṉāy teṉpāl kuvalayattu niṉpukaḻai
nāṭṭiṉāy eṉṟāṉ nayantu....144

eṉṉāmuṉ vaḷḷal iruntāleṟku īṅkiṉimēl
niṉṉāl paṇieṉ nikaḻttuvāy - coṉṉāl
talaiyēṟṟuk koḷvaṉeṉac cāṟṟiṉāṉnāmac
cilaiēṟṟuc ciṅkamaṉāṉ tērntu....145

varataṉ itupakara mātavattōṉ mainta
virata neṟitavaṟā vēntaṉ - carataṉeṉum
māmitilai vēntaṉ makamutām kāṇṭumeṉat
tāmiṉitu ceṉṟār taṭam....146


uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


1.5. mitilaik kāṭcip paṭalammuṉṉaraiya ceṅkēḻ muḷari mukaiarumpa
vaḷḷamtēr āmpal malarvirintu - kaḷoḻukka
yāṇart tiraivā ṉakamaḷappa āṅkuiḻiyum
cōṇanati kaṇṭār tuṉaintu....147

cūriya astamaṉam

aiyaṉ kaṇaiyāl aṭumarakkar meyccōri
ceyya vuṭalpaṭutal cintittu - veytiṉatai
māṟṟuvāṉ eṇṇi vaḷarmēl kaṭalkuḷittāṉ
kāṟṟulām tērmēl katir....148

puḷḷuṟaṅkum cōlaip pulaṉ aṭaintār poṟṟāma
vaḷḷalivaṇ yātuiv vaṉameṉalum - kaḷḷamaṉap
pālakattai veṉṟa paṭarcaṭaiyak kōcikaṉ
cēvakaṟkuc coṟṟāṉ teḷintu....149

vaṇṇamuṟum viñcai makaḷorutti vāṉkaṭantu
kaṇṇaṉ ulakueytik kamalaitaṉaip - paṇṇicaiya
ālai vaḻiyiracam ākumeṉap pāṭaoru
mālai koṭuttāḷ makiḻntu....150

anta aṇiyai avaḷyāḻ iṭaippiṇittu
canta malarōṉ taṉatuulakam - muttavē
kaṇṭāṉ viyantāṉ kaṭumciṉattu māmuṉivaṉ
koṇṭāṉ uvakai kuṉittu....151

ulakamelām uṇṭōṉ oḷikoḷtiru mārpattu
ilakum aṉaiyaḷittatu entāy - nalaṉuṟanī
koṇṭupō veṉṟu koṭuttāḷ kuḷirntamalarc
ceṇṭupōl niṉṟamulait tēṉ....152

kōpak koṭumuṉiyum koṇṭēṉ perumaieṉa
ārvak kaṭaliṉ akattuāḻntu - mēlariya
ennāṭum pōṟṟum ilakkumiyait tāḷpaṇintu
poṉṉāti pukkāṉ purintu....153

karumpu aṉaiyār paimpoṉ kavaripaṇimāṟa
arumpu kaṉaiya koṅkaiaṉuṅka - virumpumeḻil
viṇṇarampai mātar viḷarikkuḻal amainta
paṇṇicaintu pāṭap parintu....154

vaṭṭamati pōlum vataṉattu arampaiyarkaḷ
naṭṭam iṭappulavar ñāṅkarura - maṭṭaviḻum
centā maraimalarntu tiṅkaḷmuṭi mēlkaviya
vantāṉ eṉaōtu māl....155

vaṅkam acaimēl maruvukiṉṟa kāṭciyiṉil
veṅkaṇayi rāpatattiṉ mēlivarntu - taṅki
perumpavaṉi vantaaṇṭar pemmāṉaik kaṇṭāṉ
virumpuavaṉi yēttumuṉi vēntu....156

pēcaṟku ariya perumai yuṭaṉvarum at
tēcaṟkut tantāṉ tirumakaḷtaṉ - vācappūṅ
kōtaitaṉai āyntu koṭiyapakai mūṉṟāṉa
vātaitaṉai veṉṟāṉ makiḻntu....157

cālikaitaṉ tātaṉ taṉṉainikarvōṉ tāṉkoṭutta
mālikaiyait tōṭṭiyiṉāl vāṅkiṉāṉ - ālikaiyāl
vaṉpaḻi mēṟkoṇṭāṉ matikkumō mālkarimēl
iṉpuaḻiya viṭṭāṉ iruntu....158

kaṇṭāṉ muṉivaṉ karuttuḷ mikacciṉattāṉ
aṇṭār puramūṉ ṟaḻittāṉpōl - taṇṭāta
kāmattī paṟṟak kalaṅkiṉainī kāṇutiyeṉ
ōmattī yeṉṟāṉ uruttu....159

viṇṇum cuḻala vīti kaḻala mēruvoṭu
maṇṇūm kaḻala matikaḻala - eṇṇūm
catamakaṉiṉ celvat tarukkuoḻippaṉ eṉṟāṉ
katamakattiṉ mūḷtāvak kāl....160

evaṉ aruḷāl yāmumulaku ēṉaiyavum uṇṭō
avaḷaruḷāl īnta aṇiyai - tavaḷakkai
māmī tiruntuiṟa māppāṉ maṟantaṉaikol
cāmāṟu kāṇaviṉit tāṉ....161

aṉpaṉ aṭiyār aruvaruttut taḷḷiyaiv
iṉpac cerukkāl emaippōlvār - tamperumai
kāṇāyō kaṇṭum kaḷippaṭainta(tu) eṉitunī
cēṇāyōm eṉṟō tirintu....162

cēṭṭāṉai yāyniṉ ceḻunitiyu maintaruvum
mōṭṭāṉai yumtēṉ moḻiyārum - tōṭṭu
maṭalpukummeṉ tārāykēḷ maṟṟum tiruppāl
kaṭalpuka eṉṟāṉ ikkaṇam....163

kampaṉ kavipperumai kāṇāk kavivāṇar
tamperumai nīṅkiyaat taṉmaipōl - muṉpārum
cāpattāl yāvum taraṅkak kaṭalpukuta
āpattāl eyattāṉ ari....164

maṇṇil periya vaṟumaiyarāy vāṉōrkaḷ
naṇṇik kuṟaiyirappa namperumāṉ - viṇnimiru
mantaramām mattāṉ makarā layamkaṭaimiṉ
vantuaruḷvōm eṉṟāṉ makiḻntu....165

vācukiyā nāṇiṉeṭu mantarattāl vārkaṭalai
ācurarka ḷōṭum arumpulavar - vīcutirai
vāṉkavippa āmai vaṭivāyem māṉparappa
tāṉkaṭaintār uḷḷam taḻaintu....166

māvalaiya vārimaṟainta neṭumcelvam elām
ēlamakiḻvu eyti viḷaṅkiṉāṉ - pūviṉ
kuṟaiaṟintu nīṇṭa kuṭumivarai ellām
iṟaiarinta viṇṇōr iṟai....167

āmaiaraṟku īntu aruḷtiruvum āramumtaṉ
kōlamaṇi mārpil koṇṭuaṇintāṉ - ālat
taruvamarar pōṟṟat taṭampuṇari cārntāṉ
paruvāltīrttu āṇṭa paraṉ....168

attitiyiṉ meyttitiyām āraṇaṅku kātalaṉai
ittitiyil ōrmakaveṟku īytieṉa - vattatiyil
kācipaṉu nōkkik kaḻaṟiṉāṉ kārikainī
ētiltavam ceyka eṉa....169

eṇṇaṟku arunāḷ iruntu tavam iyaṟṟa
kaṇṇil ciṟanta kaṭavuḷarkōṉ - naṇṇit
tavattuūṟuuṟa makavait tāṉēḻu kūṟuiṭṭāṉ
uvappōṭu taṉpaṭaiyāl ōrntu....170

māmakavuaṅ kēṅka maruttueṉavā ṉōrpukaḻu
nāmam aḷittāṉ nakārieḻil - kōmatalāy
avviṭai ītueṉṟāṉ aṭaiyārpuram eritta
vevviṭaiyōṉ aṉṉamuṉi vēntu....171

koṅkuuṇṭu vaṇṭukoḻum pāṇ kaḷimiḻaṟṟu
poṅkun taruvip poḻilkaṇṭāy - tuṅkac
ciravaṇattōr pōṟṟumaruḷ cēyvaḷarum celvac
caravaṇamītu eṉṟāṉ tavaṉ....172

eṉṉum aḷavil iruḷiriyak kīḻtticaivāyt
tuṉṉum katirōṉum tōṉṟiṉāṉ - aṉṉapoḻutu
āṇtakaiyā rōṭum aṭaintāṉ arumtavaṉum
kāṇtakaiya kaṅkaik karai....173

iṉṉatiyiṉ tōṟṟam iruntavanī īṅkicaitti
eṉṉalumeṉ īcaṉ iḷavaṇṭu - tuṉṉi
murukuuṭaikkum taṇtār muraṭcakaraṉ eṉpōṉ
orukuṭaikkīḻ āṇṭāṉ ulaku....174

ivviṟaivaṉ vēṭṭār iruvar avarkaḷil ōr
mauvaṟkuḻal vitarppai māṉaruḷcēy - navviviḻi
ūcaṟ kuḻaiyār uḷamaruḷum cuntarattōḷ
pōcaṉaṉeṉṟu ēttum puyal....175

ēmappuḷ kōvukku iḷaiyakama tippeyarmāṉ
vāmattōḷ īṉṟa valaṉuṭaiyōr - nāmamuṟum
āṟupati ṉāyiravar eṉṟuāyntu uraippār
tēṟuṇarviṉ mikkōr terintu....176

vañcamaṟum vitarppai māṉuyirtta māmakaṉcēy
añcumāṉ iṉṉōr arumtiṟalkaṇṭu - eñcalilā
vaṇṇap puravi makampurintāṉ vārkaṭalcūḻ
maṇṇulakam kāttāṉ makiḻntu....177

teyvap puravitaṉaic cēṇnāṭṭakam purappōṉ
vavvik koṭupōy maṟaittaṉaṉāl - mauval
karumkuḻalār kāmak kaṭalkaṭanta kāṭci
iruṅkapilaṉtaṉ māṭṭu eḻuntu....178

makattukku uriyaneṭu vāmpuravi nāṭi
cakattiṟaivaṉ tanta taṉaiyar - akapparivōṭu
ēḻuulakamētta irunilam toṭṭu ēyeṉumuṉ
kīḻulakam pukkar kiḷarttu....179

kaṇṇār tavamcey kapilaṉmāṭ ṭēirunta
paṇṇār makappuravi pārttuvekuṇṭu - eṇṇāriṉ
māṟupaṭa vaitu maṭintār muṉimuṉivāl
nīṟupaṭa vuṭalam nērntu.---180

tūtumukam kēṭṭut toṭukaḻalāṉuḷ varunti
yātupurivatu eṉamakañ cey - mātaruṟu
naṉmukamē nōkkiṉāṉ nākam ciṟakuarinta
miṉmukavēl kāḷaiyaṉṉa vēntu....181

āṭalpaṭaiyāṟu ayutaru nīṟu āyiṉarpiṉ
kōṭal kiḻaṅkil kulavuvēṉ - nāṭu
makampurital evvāṟu mainta eṉacceṉṟāṉ
akampurintu pātalattiṉ āyntu....182

uṟṟāṉ iṟaiñci uṟṟaṉa āṅ(ku)ōtutalum
kaṟṟār pukaḻum kaṉatavattōṉ - poṟṟōḷāy
maṟṟuṉatu vēḷviyai mākkoṭupō eṉṟuuraittāṉ
uṟṟaṉakaḷ kūṟi yuvantu....183

vaṉcaṭilam ēva makamuṭittu maṉṉavarkku
maṉcaṭiti vāṉtalattu maṉṉiṉāṉ - poṉtaruvōr
añcumā ṉumporuvum aṅkaiyiṉiṉṟu āṉṟamati
añcumāṉukku ippū aḷittu....184

akkulattu vantāṉ aṭaiyār aṭivaṇaṅku
ekkulattu maṉṉarunēr iṉṟuāka - maikkavuḷkārp
pūṭkaip porukariyē pōlvāṉ porumuṉaivēl
vāṭkaip pakirataṉā maṉ....185

aṉṉōṉ cakarar aṭalaiyarāy āṉamaitērn(tu)
iṉṉā muṉivaṟku eṭuttuuraippap - poṉṉār
tavamceyta tāmaraivāḻ nāyakaṉaip pōṟṟit
tavamceyka eṉṟāṉ avaṉ....186

eṉṟāṉ uraiyāl imakirittaṇ cāraliṭai
aṉṟuōr patiṉāyiram āṇṭu - niṉṟu
tavampuriya vantāṉ cakamuḻutum tanta
navampuriyum paṅkayattōṉ naṉku....187

maṉṉā cakarā maṭintārōr māmuṉivaṉ
taṉṉāl avaruṭalac cāmpariṭaip - poṉṉām
varanativantu eytil maruvuvarvāṉ eṉṟāṉ
caracamalar mītuuṟaivōṉ tāṉ....188

vāṉniṉṟu ivaṇav varamānati varumēl
tāṉniṉṟu ataṉait tarippārār - māṉap
piṟaiyiṭatta vēṇip perumāṉai aṉṟit
taṟaiyiṭattueṉ ṟāṉcalacat tāṉ....189
veḷḷai aravuaṇinta vittakaṉai eṇṇimaṉattu
aḷḷal paḻaṉattu aṇināṭaṉ - vaḷḷal
arumtavamuṉ āṇṭaṅ karitiyaṟṟa vantāṉ
karumtaṭamkaṇ ṇāḷorupaṅ kaṉ....190

kāvalaniṉ uḷḷak karuttu muṭikkumeṉap
pūalarum veḷḷip poṟaipukuntāṉ - ōvalaṟap
poyyā varanatiyaip pōṟṟit tavam purintāṉ
aiyāyiram varuṭam āṅku....191

mātuuruvāyk kaṅkai makiḻntutavam yātueṉṉak
kātaluṟa naṭanta kāriyaṅkaḷ - ōtutalum
pittaṉurai meyyō perumaṟputam aṟivāṉ
meyttavamcey eṉṟāḷ viraintu....192

poyakalu ñāṉap puravalarkōṉ piṉṉumavaṇ
aiyaraiāṇṭu āyiramaṅ kāṟṟutalum - ceyyatavam
vantāṉ etirntuṉmaṉam yātueṉa viṉava
kontār kuḻaliumai kōṉ....193

poṉaviruṅ koṉṟaip puricaṭaiyāy kaṅkaietir
tuṉṉiivai coṟṟāl eṉattūyōṉ - aṉṉatiyai
maṉṉā ciṟitu maṭiyāvakai purattum
eṉṉā vuraittāṉ iṉitu....194

aṉṉapaṭi muṉṉuraitta āṇṭutavam purintāṉ
ceṉṉel viḷaiyum tirunāṭaṉ - maṉṉariya
āravārattiṉoṭum ākāca niṉṟu iḻintāṉ
tīravā rattīrt tikai....195

pūvilaḷi nīrkāl poṭiyuṇṭu ivaioḻittu
mūvayuta āṇṭu muyaṉṟavaṉāyt - tāvil
aruntavamcey tāṉivaṉ nilai yāevarvāṉ
tarumtavamcey tārit tarai....196

puṟpaṉiyil aiyaṉ poṟuttāṉ puricaṭaivāy
veṟpuaṉaiya tōḷāy viṭaaṇuki - aṟputamcēr
caṉṉumuṉi vēḷvi taṉaiaḻippat tāṉnukarntāṉ
muṉṉalvāy kaiyāṉ mukattu....197

puvivēntaṉ ceṉṟu pukaḻntiṟaiñcip pōṟṟac
cevivāy viṭuttāṉat teṇṇīr - caviārntu
maṉṉupulaṉ aintuaṭakkum mātavattōṉ tītuakaṟṟum
caṉṉumuṉi eṉṉum takai....198

vāṉārnta teyva varamā natimuṉivar
kōṉām kapilaṉ koṭumciṉattāl - mēṉāḷiṉ
māyttār uṭalpoṭiyil maṉṉutalum vāṉaṭaintār
vēyttāṉ pukaḻmālai vēntu....199

maṇulakil kaṅkai varamā tavammuyaṉṟa
vaṇṇak kavikai maṇimuṭiyāṉ - eṇṇariya
maṉṉar pukaḻntuiṟaiñca vantāṉ malarppoḻilcūḻ
naṉṉar ayōtti nakar....200

poṉulakil niṉṟu puviyil koṇarntamaiyāl
maṉṉaṉ peyarum varamuṉivaṉ - taṉṉoḷirkātu
uṟṟamaiyāl aṉṉōṉ uyarpeyarum peṟṟuvantāḷ
naṟṟavam cērkaṅkā nati....201

eṉṟāṉ uraiyāl iṟumpūtu uḷaṉamaiyac
ceṉṟār vicālait tiruvāḷaṉ - niṉṟāṉ
aṭiiṟaiñca nalluraikaḷ āṅkuuraittuc ceṉṟār
paṭiiṟaiñca niṉṟār parintu....202

ceṅkumutam vāymalarntu tēṉpoḻiya uṇṭumakiḻn(tu)
aṅkuvarāl pāyum aṇināṭaṉ - tuṅkamuṭi
maṉṉa riṟaiñcum vaḷarpukaḻcēr māccaṉakaṉ
naṉṉakaram ceṉṟār naṭantu....203

mitilaic ciṟappu

vaṇṇak kuvaḷai malarviriya vaṇṭuūtum
paṇṇil ciṟanta paṉimoḻiyār - kaṇṇil
taḷaṅkeḻumum kañcamalart taṇtēṟal pāyntu
vaḷamkeḻumu mānīr vayal....204

vāḷai kutippa varālukaḷa vaṉkamukap
pāḷai viriyum pacumtēṟal - nīḷamutak
kumpamēyaṉṉa iṟāl kūṇṭuoḻukum tēṉpāya
vampulavu mānīr vayal....205

mayilāṭa aṉṉam makiḻntuotuṅka māvil
kuyilpāṭa añcukam kūva - iyalicaiyil
kōpālar pāṭum kuḻalpōl aḷiaṟukāl
pūpāḷam pāṭum poḻil....206

iṉṉatirunāṭṭu iṭaivaruṅkāl eṅkaḷ piṟāṉ
poṉṉam kaḻalkāl poṭikatuva - muṉṉaruṟum
kaluruvam māṟioru kaṉṉikaiyāy āṅkuniṉṟāḷ
celuruva miṉpōl tikaḻntu....207

niṉṟaavaḷai nōkki neṭumtavaṉmaṟṟu īṅkuivaḷai
aṉṟuamarar kōmāṉ aṇaitaliṉāl - kaṉṟic
cilaiuruvāy vīḻkaeṉac ceppiṉāṉ celvak
kalaiuruvāy niṉṟāṉ kaṟuttu....208

maṟpuviēṟu aṉṉa vayirap paṭaivēntaṉ
iṟpuviāy āṅkuorupāl ēkiṉāṉ - aṟpaviṉai
kaṇṭāṉ uruttāṉ kaṭittāṉ orucāpam
viṇṭāṉ muṉivaṉ veṟuttu....209

eṇkuṟi illātāy iṉiyuṭalil āyiramām
peṇkuṟi vantueytum eṉappētamaiyōṉ - viṇkuṟiyā
vantāṉman tāra marumalarttār vāṉavarkōṉ
cantāpat tōṭum taḷarntu....210

viṇṇavarkaḷ vēntaṉ vikaṟpa uruk kaṇṭuayarntu
maṇṇataṉiṉ mātavaṉpāl vantuirappa - eṇṇariya
kaṇṇāka akkuṟikaḷ kāṇpōrkku eṉauraittāṉ
taṇṇār kaṭumtavattōṉ tāṉ....211

eṉṉā uraippa irumtavattōṉ eṅkaḷpirāṉ
aṉṉāḷai nōkki aṭipaṇintu - poṉārnta
pūṅkuḻalāy cēṟi puṉitaṉuḻai eṉṟuuraippa
nīṅkiṉāḷ ceṉṟār neṟi....212

mātavaṉu nītineṟi maintamainta maintarkaḷum
kōtamaṉvāḻ cālai kuṟukutalum - ātaravāy
vantuetirttu pūcai varaṉmuṟaiyāl āṟṟiṉāṉ
intetirtta vēlai eṉa....213

kōcikaṉam māmuṉivaṉ kōkaṉamā mukampārt(tu)
ēcilā inta irāmaṉaṭit - tūciyiṉāl
mācuilāḷ paṇṭai vaṭivuāṉāḷ eṉṟuuraittāṉ
kācuilā meyttavattōṉ kaṇṭu....214

kōtamaṉām mātavaṉpāl koṇṭuviṭai peṟṟuakaṉṟār
vētamaṉār mūvar viraintueytic - cītamaṇic
cōtivāy māṭam tulaṅku maṇimitilai
vītivāy vantār viḻaintu....215

maṭṭuvaḷaru malar aṇiyār māṭamicaik
kaṭṭum katalik kaḻaikkāṭu - muṭṭumatip
pūñcāral vaṇṇap poruppil kataliyiṉan
tāñcāram pōlum takaittu....216

vaṇṇap paṉaiyuṟalāl vāṉmaṇiyai mēvutalāl
tiṇṇak karimaruppuc cērtaliṉāl - maṇṇil
perum kāvaṇaṅkaḷ piṟaṅkavāl eṉṟum
arumkā vaṇanēr malai....217

paluruvāy vallarakkaṉ pāravalikku añcimalar
vallipāṉiṉṟu maṇik kayilai - pullum
paḻiyuraippāṉ vantuniṉṟa paṇpōlat tōṉṟum
eḻilniraikkum māṭattu ilam....218

vācap potiya varaikkoḻuntuk kāṉmaruvip
pūcip polinta putuvīti - tēcap
paṇiyiḻaiyār ūṭip paṟittuetirnta kāmar
aṇiyiḻaimā ṟāta virumāṅku....219

vāṉmaruvum kaṉṉikā māṭattu iṭaivatiyum
tēṉmaruvum cemcol tirumayilaik - kāṉmaruvum
kaṇṇittār vēynta karuṅkuḻalaik kaṇṭuniṉṟāṉ
maṇṇiltār vēntaṉ makaṉ....220

pūmayilpōl muṉṉam poliyummaṭap pūmkiḷiyai
kāmar tiruviḻikkaṇ kaṇṭuaṟintāṉ - ēmam uṟa
āṅkuṟuvāḷ tēṉō amirtō eṉaniṉaittāṉ
vāṅkucilai ōṅkupuya māl....221

pēraḻakum paṇpum perituuṭaiyāḷ pūṅkamalattu
āraṇaṅkō vāṉattu arampaiyō - vīrac
caṉakartavat tālutitta taiyalō eṉṟāṉ
kaṉakamalait tōḷ amalaṉ kaṇṭu....222

poṉṉaṅ kamalap poruṭṭakattu vīṟṟirukkai
maṉṉummayaṉ māyāta mātavattāl - kaṉṉiyarai
muṉpaṭaittut tērntuim mutunilattu immaṅkaiyaraip
piṉpaṭaittāṉ kollō pirittu....223

iṉṉavitam eṇṇi emaiāḷum emperumāṉ
poṉoḷiyāy niṉṟa puṉamayilai - maṉṉavarkōṉ
nōkkiṉāṉ āṅkavaḷ nōkkiṉāḷ uḷḷamumoṉṟu
ākkiṉār paṇṭaiviti yāl....224

eṇvaḻiyē niṉṟa iruvōrum iṉpanalam
kaṇvaḻiyē uṇṭu kaḷippaṭaintār - maṇṇil
peruntavattāl eytunalam peṟṟāl uṇṇāmal
varuntuvarō tammai maṟantu....225

vāṉō kaṭalō marakatamō maikkuvaḷaik
kāṉō karunīlak kāyāvō - tēṉō
karuviḻiyiṉ uḷmaṇiyil kaṇṭacilai vīraṉ
tiruvaṭivam eṉpāḷ teruṇṭu....226

kuñci aḻakum koṭuṅkalaiyiṉ nāṇaḻaku
mañcu aṇiyum mārpiṉ varaiaḻakum - kañcat
tiruvaṭiyum kaṇṭāl cekamuḻutum kākkum
karuṇaivaṭivu ākumivaṉ kāṇ. ...227

aruḷoḻuku kaṇṇum amutuoḻuku vāyum
iruḷoḻuku mēṉi eḻilum - teruḷoḻuku
naṉmukamum kāṇaiṉi naṇṇūmō nallanāḷ
iṉmukamuṉ kāṇa iṉi....228

naṭiaḻakum kōtaṇṭa nāṇaḻakum kāmar
uṭaiaḻakum kaṇṭāl urukik - kaṭaiyum
tiraṇṭamaṇic ceppuaṉaiya tiṇmulaiyār eṉpōl
virakam koḷḷārō melintu....229

mātarkkup pētai maṉameṉṉap pāvalarkaḷ
ōtaṟkuc cīṟṟam uṟuvatueṉṉō - cītak
karumukilop pāṉavaṉaik kaṇvaḻiyē koṇṭu
oruvaviṭṭup pētuuṟaleṉ ōtu....230

eṉṟuivvāṟu uṉṉi iraṅkuṟumak kōṅkumulai
maṉṟaṟ kuḻalpavaḷa vāymayilait - tuṉṟaḷi
ārttiṉiyapāṭa laṟaiyumalarp pūvaṇaimēl
cērttaṉarkaḷ cēṭiyarkaḷ cērntu....231

pāyal viritta paṉimalarum pallavamum
tīyavai mēlum ceṟiyavē - āyirattiṉ
aimpāṉ iraṭṭi aṭukkiṉā rāyvaḷaiyār
eṉpār arukil iruntu....232

mātutuyaruḻappa vāṉmaṇiyum ceṉṟu aṭaintāṉ
mōtu tiraikkuṭapāl muntavē - ātip
puviamarar kaiyum puṉaikamalak kāṭum
kuvitara nīrāṭuṅ kuḷam....233

pāṭuvār āṭuṟukam pattuuṟac cevvāṉeṉṉum
cēṭuṟuvāṉ paṅki ceṟintavira - nīṭum
irāvaṇamum cēra etirntatē anti
irāvaṇaṉār eṉṉa iyaintu....234

aṉṟil tuṇaiiḻappa āviṉaṅkaḷ ūrpukuta
kaṉṟumuḷak kūkaiiṉam kātalippa - aṉṟu
karuvā yiraviṟ kataḻntatē māyap
peruvāy iruḷeṉumap pēy....235

vaṉpotiya niṉṟu vaḷarmīṉ poṟimaruvi
taṇpoḻil kaṭāvic carittatē - uṇkaṇ
orukāl aṉaiyār uyirkavarvāṉ āṭip
porukāleṉṟu ōtum puvi....236

vācamalar taḻuvi vāri muracu olippa
mācil uruva maṟaintuetirntu - vācic
cukamakara kētaṉaṉiṟ tōṉṟiyatu teṉpāl
cikaranakarntu ūṟiyakāl tī....237

maṉṉavarkaḷ maṉṉaṉ vaḷarveṇ kavikaiyiṉil
aṉṉanaṭaic cāṉakitaṉ ātaṉattil - tuṉṉum
iruḷiriya vāṉmīṉ eḻuntuilaṅkat tōyntār
maruḷiriyak kīḻpāl mati....238

peṇṇōṭu ṉakkup perumpakaiyō pērulakil
naṇṇāt tuyarāl nalivēṉō - kaṇṇāki
evvuyirum kāppāṉ eṉappakarvatu uṉṉaiaṉṟō
avuyiril yāṉayalō āy....239

aṅkam kuṟaivāy akakkaḷaṅka mēvuvāy
caṅkam paṭauṭalum tāṉviḷarppāy - poṅkum
kalaiaḻivāy eṉpōl kalaṅkiṉaiyō kaṅkul
nilaiaḻiyā vāṉmatiyē nī....240

tēyā iḷamatiyē teṉṟal ciṟupuliyē
ōyāk kaṭalē uruviliyē - māyāta
aṉṟilē kuṉṟā vaḷiyiruḷē vāṭṭutirō
iṉṟuiṭar nīṅkā eṉai....241

eṉṟuiṭarvāy uṟṟāḷ iṉiuraippām īṅkuivaḷtaṉ
maṉṟal kamala matimukamum - kuṉṟuaṉaiya
māmulaiyum kaṇṭu maṉamaruḷum āṇaḻakaṉ
tēmarutārt tōḷāṉ ceyal....242

maṉṉaṉ etirkoṇṭu varaipuraiyu māṭattē
naṉṉar uṟairukkai nalkiṉāṉ - maṉṉariya
māmuṉiyum villēṟṟu maintarkaḷum āṅkuuṟaintār
ēmuṟumāl aṉpōṭu iyaintu....243

ivvāṟu iruppa eḻukaṭalcūḻ vaiyakattōr
vevvāy iṭukkaṇ viṉaitīrppōṉ - koyvācap
pūttāḷ malarpōl polintāṉ aruḷkumaraṉ
pōntāṉ katirpōl polintu....244

eṇṇum kalaiyum iyaṉmaṟaiyum tērntamuṉi
nṇṇūtalum nīlamalai nāṇavē - taṇṇeṉmalarp
pātam paravip paṇittāṉukku ācicoṟṟāṉ
kōtamaṉcēy naṟkaruṇai koṇṭu....245

aṇṇal periyīr ivaṇaṭaitaṟ kāmtavaṅkaḷ
paṇṇiyatueṉṉō kaṭalcūḻ pāriṭameṉṟu - eṇṇip
pakarntāṉai nōkkip parivōṭu uraittāṉ
cekamtēr pukaḻkkōci kaṉ....246

iṭikkural vemtāṭakai taṉēmāppu nummōy
paṭittalamcēr kaluruvum pāṟa - muṭittueṉatu
cattiramum kāttāṉit tāraṇitōḷ vīraṉeṉṟāṉ
muttiramum tērnta muṉi....247

pāṉal karumkaṇiyār paṟṟuṭaṉip pārakamōr
kāṉal calamāyk karutiyē - māṉattu
arumtavamcey tōyniṉ aruḷaṭaintārkku eṉṉō
tiruntiṭātu eṉṟāṉ terintu....248

kañca malarnta karumukilop pāykaṭavuḷ
tañcamuṉi ivvirunta tāpataṉtaṉ - viñcum
utāram perukum uyarpukaḻkēḷ eṉṟāṉ
catāṉantaṉ eṉṉum tavaṉ....249

tēṉvēṭṭuṟu teriyal niṇtōḷāy cepputumkēḷ
māṉvēṭṭai yāṭi vaṉattuorunāḷ - tāṉvēṭṭu
māmalarōṉ peṟṟa varamuṉipāl uṟṟaṉaṉik
kōmuṉivaṉ tākaviṭāy koṇṭu....250

kaṇṭāṉ nayaṉam kaḷippuuṟakkaṅ kātaraṉnēr
koṇṭāṉ curapitaṉaik kūyitaṉai - viṇṭāṉ
paruntuaḷikkum vēlāṉ paṭaik kuḻuvukkuellām
viruntuaḷitti eṉṉa viraintu....251

coṉṉavāṟu āṅkuc curapiyumtē vāamirtam
eṉṉa amutuaḷitta eṉpavē - poṉṉam
toṭaiaracaṉ vaṇmaic cuyaaracaṉ tiṅkaṭ
kuṭaiaracaṉ aṉpu koḷa....252

peṭṭuc curapi piṇittuivaṇ koṇṭēkuḻiyiṉ
muṭṭik koṭiyamuraṇ maruppāl - vaṭṭak
kuṭaiaracaṉ tāṉai kuṟaittatuvē koṉṟu
naṭaipurintu nallā naṉi....253

tañcamuṉi vañcameṉat tārvēntaṉ taṉputalvar
vemciṉam koṇṭuēṟṟu viḷintārkaḷ - neñcam
vaḻioḻukum tūya malarōṉ tarucey
viḻioḻukum tīyāl viraintu....254

taṉmakār nūṟṟuvarkaḷ tāṉmaṭinta taṉmaiterin(tu)
immuṉiyum ēṟṟāṉ iruntavaṉōṭu - ammuṉiyum
taṇṭametir ūṉṟac caramevaiyuntap pātuaṅ(ku)
uṇṭatuvē ammā vuruttu....255

māmuṉivarkku allāl makimai evarkkueṉṟumatik
kōmuṉiyum uḷuṟuti koṇṭiruntu - nāmam
paravutalum vīrappaṭai oṉṟu tantāṉ
aravu aṇiyum cōti araṉ....256

appaṭaiyai viṭṭāṉ aṉaittu ulakum kampamuṟa
ippoḻutē māyppaṉ eṉavēnti - oppil
aruntatiyāḷ kēḷvaṉ aruntiṉāṉ kaṇṭāy
maruntueṉavē vāṅki makiḻntu....257

ittavaṉōṭu oppa ivaṇuṟuvēṉ emmaṉōr
poyttalaiya vāḻvil poruntēṉeṉṟu - ottamaiyaic
ceṉṟāṉ utaya ticaivāyt tavampurintāṉ
veṉṟāṉ pulaṉai veṟuttu....258

uṟṟāṉ uṇarntāṉ uṟutavattai umparpirāṉ
teṟṟāmai vēṟkaṇti lōttamaiyai - muṟṟāmaṇ
pōkkiṉāṉ āṅku pukuntāḷ puṇarviḻiyāl
tākkiṉāḷ kaṇṭāṉ taḷarntu....259

ikkaṉaiya collum iruntaṉamuṅ kūrviḻiyum
maikkuḻalum cāpamaṉṉa vāṇutalum - poṟkaḻalum
kaṇṭāṉ aṇaintāṉ kaḷittāṉ kaṉiitaḻttēṉ
uṇṭāṉ uvantāṉ uḷam....260

viṇmakipaṉ ceyta viṉaieṉṟu aṟintaaracaṉ
maṇmakaḷ nīyātieṉa vakuttāṉ - eṇmariṉum
vallāṉ maṟali vaḷamcērticai aṭaintāṉ
villāy immātavattuōr vēntu. ...261

atticaivāy naṇṇi arumtavamcey ōraivāy
kattutirai cūḻavaṉi kākkumaṭal - cattirattāṉ
teṉkatir vēlkōmāṉ tiricaṅku eṉumaracaṉ
niṉkulattāṉ aṉṉāḷ niṉaintu. ...262

taṉkulattut tēcikaṉārtāḷ iṇaikaḷ tāḻntuiṟaiñci
eṉ kulattu mēlōy iruntaṉuvōṭu - aṉpuṟayāṉ
vāṉ ulakamēva makamuṭitti eṉṟuuraittāṉ
ūṉoḻukum vēlāṉ uṇarntu. ...263

vēntaiṉi āṇṭiṟantu mēvukaeṉa mīṭṭumuṉi
ēntal avaṟpōṟṟi iṭarnīṅka - māṇṭakaiyār
maṟṟoruvar tammālam māmakattai aṉpiṉoṭu
muṟṟuvēṉ eṉṟāṉ muyaṉṟu....264

navamatiyōy vēṟṟuoruvar nāṭieṉai eṇṇā(tu)
avamati nī ceytāy aṟavē - tavamaṟunī
nīcaṉā yātieṉa niṉṟāṉ neṭumalarmēl
vācaṉā mēlōṉ makaṉ....265

kaṇṭār ikaḻak kaḻaṅkāl akkāvalaṉum
aṇṭā neṭumpulaiyaṉ ākiyē - taṇṭār
vaṉattuṟaiit tāpataṉmuṉ vantāṉ vaṭivāṉa
aṉaittuaḻiyum tēcuṭaiyaṉ āy....266

ārainī eṉṉa arumtavaṉum āṅkuamainta
nīrelām niṉṟu nikaḻttavē - kārulām
vāṉaḷippaṉ añcēl makamuṭittum māḻkaleṉat
tāṉuraittu niṉṟāṉ tavaṉ....267

tavam uṭaiyārum tapōnitiyai īṇṭuac
civamuṭaiya cāli aruḷcēyar - avamaḻiyāp
peṟṟipeṟum ippulaiyaṉ pēruṟumā vēḷviceyak
kaṟṟilamyām eṉṟār kaṉaṉṟu....268

vaṉkirātar āvieṉa maṟṟuavarkkuc cāpamiṭṭāṉ
aṉpuṟuvār tammōṭu arumtavaṉum - tuṉpamaṟa
vēḷvi muṭittāṉ viḷittāṉ irācaṉarai
kēḷvi vaṭittāṉ kiḷarntu....269

īṉap pulaiyaṟku iṭumakamyām ēṟkilameṉṟu
āṉat taruvuraiyōr āṅkuuraippa - mōṉa
kurumuṉiyum vemciṉamīk koṇṭāṉ vimāṉam
varukaeṉa vantatuvē vāṉ....270

ēṟukanī eṉṉalumaṉ ēṟivāṉ ēkiṭalum
cīṟineṭu vāṉōrkaḷ cintaiaṟam - māṟik
kaṭitaralu māṉam kaviḻntatē antō
paṭitalaikīḻ eṉṉum paṭi....271

maṉṉā uṉakkuapaiya maṟṟuyāṉ eṉṟuuraippa
uḷḷēṉ maṟukkam uṟēleṉṉat - taḷḷāk
kaṭumkōpam uṟṟāṉ kataḻeri kaṇkāla
aṭumkālaṉ eṉṉa atirntu....272

ikkaṭalum ikkiriyum ipporuḷum iccurarum
ikkatirum ippuviyum ekkalaiyum - ikkaṇamē
māṟāy amaippaṉeṉa mālvaṭavai pōlaḻaṉṟāṉ
vīṟāy arumtavamcey vēntu....273

centā maraivāḻ ticaimukaṉai ātiyuḷōr
vantār makampuriyu mātavaṉpāl - nantā
muṟaitiṟampal cellā muḻuttavaṉē muṉṉai
maṟaitiṟampal eṉṟuuraittār vantu....274

maṉiruṭi nīyē arumtavattōy teṉpālvan(tu)
uṉṉariya vaintu nāḷōṅkiṭuka - eṉṉavē
āṅkuuraittuc ceṉṟār ayaṉāti aṇṭarellām
vāṅkucilaic cēvakaṉē vāṉ....275

eṇtavattāl ayyāav ēntalunīḷ vāṉiṭaināṇ
maṇṭalatti lāṉāṉim māmuṉiyum - paṇṭaip
poruḷnalaṅkaḷ tērntōr pukaḻtarumāṟu uṟṟāṉ
varuṇaṉ ticaivāy makiḻntu....276

vampariṭam illā varicilaikkai maṉṉavarkōṉ
ampariṭaṉ āṇmai ariaṉaiyāṉ - vempuruṭa
māmakamcey vāṉaṭaintōr maintaṉaikkoḷ vāṉpukuntāṉ
kōmakaṉē oḷnitiyam koṇṭu....277

irucikaṉmāṭu eyti irunitiyam nalkit
tarumakaṉai ēṟṟit taṉittēr - varumamaiyam
pacciḷamāṉ tērvāyp paṭarpariti vāṉavaṉum
uccinilai uṟṟāṉ oḷirntu....278

tēriḻintu vēntaṉ ceyumniyamam āṟṟuḻiyil
cīramainta cēyum cepaniyama - nīramaintaṅ(ku)
āṟṟuvāṉ ceṉṟuaṅku arumtavaṉaik kaṇṭuiṟaiñcic
cāṟṟiṉāṉ ellām taḷarntu....279

tattuṟaṉnī eṉṉat tavattōṉṟal tāmamuṟum
puttirarai nōkkip puravalaṉoṭu - ottamaiyaic
ceṉmiṉō eṉṉac ceyirttārait tīoḻuka
muṉmoḻintāṉ cāpa muṉintu....280

vaṉpuḷiñar āvireṉa māṟāk kaṭumcāpam
muṉpakarntu cēyōṉ mukanōkki - aṉpuṟanī
immaṟaiyai ōtuka eṉṟicaittāṉ iṉpamuṟa
emmaṟaiyum tērntāṉ ivaṉ....281

ammāṉ icaitta arumaṟaiyai āṅkuōta
meymmāṇ pulavōr viraintuaṇukic - cemmāl
akamciṟanta māmakaṉuk(ku) āṅkuaruḷi vēntaṉ
makampurantu ceṉṟār makiḻntu....282

mātavaṉpiṉ vaḷḷāl vaṭaticaiyai naṇṇiavaṇ
ōtuariya yōkam uñaṟṟutalu - nīti
poḻintaulaku eṅkum pukaippaṭalam mūṭap
puḻuṅkiyatu kaṇṭāy pularntu....283

vāṉnāṭum maṇṇiṉ vaḷanāṭum valurakar
kōṉnāṭum añcik kulaiyavē - mānāṭum
paintuḻāy ātip paramparaṉai ātiyuḷōr
muntiṉarkaḷ mātavattōṉ muṉ....284

arumtavattōy antaṇaṉnī ātieṉa āṅku
varamkoṭuttuc ceṉṟārkaṇ mainta - poruntiyaik
kōcikaṉiṉ kātaiyiṉai kūṟiṉāṉ iḵteṉṟu
ēcilcatā ṉantaṉ eṭuttu....285

āṉantam āki aruḷāḻi aṇṇalumtaṉ
tāṉam tavamuṟumat tampiyumpōy - vāṉam
paṭimāṭam eyti paṉimalarp pūmpaḷḷi
iṭaiyē tuyiṉṟār iṉitu....286

vācak kuḻalum matimukam vārkuḻaiyāḷ
nācik kumiḻum nakaiaḻakum - tēcak
kaṇaiviḻiyum neñcil karutiṉāṉ kāmar
aṇaiyiṉmicai māyōṉ ayarntu....287

vārāy iḷamayilē vantueṉ peruṅkavalai
tīrāy mukamum ceḻumkuḻaiyum - kārār
karuṅkuḻalum celvak kaṉataṉamum kāmar
maruṅkulum yāṉkāṇa makiḻntu....288

cēlayarum kaṇṇāḷ tiruaḻakiṉ uḷuṭaintu
mālayarum vēlaiiṭai vantuutittāṉ - āviiṭaip
paṅkayam vāyviriyap palliyaṅkaḷ ārttuolippa
vemkatirōṉ kīḻtticaiyiṉ mēl....289

meymuṉimuṉ poypōl viriiruḷvey yōṟ(ku)otuṅka
uymoḻiyārc cārnta uṇarvilitaṉ - maimaṉattiṉ
uḷḷampōl veḷeṉṟu oḷirntatē āṅkuuvarip
paḷḷanīr cūḻtarumip pār....290

kaṟpuaḻiyāc cintaik kaṇaiviḻiyār kātalarkkaṇṭu
aṟpamaiyum cintai atupōlum - veṟpiṉ
viṟaiarinta vaccirakkai intiraṉaip pōlum
niṟaikamalak kāṭualarnta nīr....291

paṉṉumalarp pāyal paḷḷit tuyiluṇarntu
muṉṉum niyamam muṭittataṟpiṉ - kaṉṉal
cilaitāṅkum vēḷaṉaiyār ceṉṟuiṟaiñci niṉṟār
kalaitāṅku mātavaṉaik kaṇṭu....292

maṉṉaṉ caṉakaṉ makam puriyum cālaiiṭai
aṉṉavarkaḷ mūvaru aṇukutalum - muṉetirntu
pōṟṟiṉāṉ uḷḷam purintāṉmaṟṟu āṅkavarum
vīṟṟuiruntār ācaṉattiṉ mēl....293

taṇtārc caṉakaṉ tavattāṉ taṉainōkki
kaṇṭārkaḷ kātal kaṭaṉmūḻkum - paṇṭārnta
vēḷaṉaiyār yāvar viḷampukanī eṉṉamaḻaik
kōḷaṉaiyāṉ coṟṟāṉ kuṟittu....294

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


1.6. taṉu iṟutta paṭalamviṇṇavarkkāy valacurar veṅkaṭṭakam eritta
aṇṇal tayarataṉcēy āmivarkaḷ - eṇṇarumniṉ
poṟcilayum kāṇuṟumā pōntaṉarkaḷ eṉṟuuraittāṉ
kaṟcilaiyāṉ aṉṉa muṉikaṇṭu....295

maṉṉāpukaḻ uruvām vaivaccuta maṉuvām
aṉṉāṉtaṉai yār aṟiyārkaḷ - muṉnāḷil
viṇ curantatēvar viyappuuṟumāṟu evvaḷamum
maṇcurantōṉ ikkulattōr maṉ....296

kāṉaraṅkum tārāy ikkāciṉiyōr tāmvāḻa
vāṉaraṅkam tantuaḷitta maṉṉavaṉum - tāṉviṭaiyāy
intiraṉ muṉtāṅka etirttāṉum eṇṇalarai
intamarapu uṟṟavareṉṟu eṇ....297

antarat tōrkku āramirtam āḻikaṭaintuīntāṉum
intaneṭum kulattuōr ēntalkāṇ - muntap
pulippōttum pulvāyum pōriṉṟi vāḻa
valittāṉum ikkulattōr maṉ...298

vāṉavarkkāyt tāṉavarai māyttālum eṇpuṟavuk(ku)
ūṉaṟuttut tanta uravōṉum - ātinimittam
cīkaramkoḷ vārieṉat tiṉpuviyait toṭṭaneṭum
cākararum ikkulattōr tām....299

eṉṉatiyiṉ nāmamniṉaintu ēttumyām eppoḻutum
aṉṉatikkut taṉpēr aḷittāṉum - kaṉṉal
paḻaṉa vayanāṭāip pāraracarkku ellām
aḻakuuṟum ōr ceṅkōl aracu....300

cantiraṉai veṉṟavaṉum tāṇutaṉaic cāyttavaṉum
tuntuviṉai āvi tolaittavaṉum - intiraṉai
veṉṟavaṉum intumati melliyalai vēṭṭavaṉum
iṉṟuaṟiti akkulattōr eṉṟu....301

puyavaliyāl camparaṉaip pōrtolaittu veṉṟa
tayarataṉtaṉ celvat taṉaiyar - viyaṉulakil
viṟkalaiyum maṟkalaiyum viñcaik kalaiyuṭaṉē
ekkalaiyum tērvār ivar....302

vilvaliyāl yāṉpurinta vēḷvitaṉaik kāttuetirnta
kalvalinēr tāṭakaiyaik kātalaraik - kolvalicēr
nāḷoḻittāṉ nāḷkamalam tāṇum aṭippoṭiyāl
kōḷoḻittāṉ ālikaikkuik kō....303

īṅkuivaṉtaṉ meyvaralāṟu ītām eṉauraittāṉ
pāṅkuuṟayum vēntaṉ parivumika - āṅkuavarai
nōkkiṉāṉ vilvaliyai nōkkiṉāṉ nāṉmaṟainūl
vākkiṉāṉ vāymai matittu....304

maṟkoṇṭa tiṇpuyattu māccaṉaka maṉṉavarkōṉ
viṟkoṇṭu vammiṉeṉa viḷḷutalum - kaṟkoṇṭa
ākattar tiṇtōḷar āṟupatiṉ āyiravar
ēkik koṇarntār eḻuntu....305

vantu iraittārmēru varaipuraiyum vaṉcilaiyai
nontuuraittār tamviḻiyāl nōkkiṉār - paintoṭiyāḷ
peṟṟatavam eṉṉaāmō pēcuṅkāl eṉṟuuraittār
kaṟṟavarum maṟṟavarum kaṇṭu....306

kaḻaiyil piṟanta karu aṉṟu itunam
uḻaiyil piṟanta uruvē - iḻaiyil
ciṟantār ivvaḷḷal teriyal puṉaitiṇtōḷ
iṟantāḷeṉil iṟantār iṉṟu....307

ittakaiyāy annakaril yārum iyampuṅkāl
vittakaṉai nōkki viḷampiṉāṉ - cittipeṟum
meymmuṉi nalvāḻvuaracu viṭṭa viratamuṉi
immuṉiyiṉ tōṟṟam elām....308

maikkaṇ marakatatēr valli taṉaiikaḻnta
takkaṉ iyaṟṟum taḻalvēḷvi - mukkaṇ
aḻalpukaivantu īṇṭa aḻittāṉ ivvillāl
kaḻaiccilai vēḷ aṉṉāyak kāl....309

vaḷḷal kuricilinta vaṉcilaiyai ikkulattōr
puḷḷikkatir vēlpuravalaṉ māṭṭu - oḷ aḻalkaṇ
kātuaravap pūṇaṇinta kaṅkā tarakkaṭavuḷ
kōtuakala vaittāṉ kuṟittu....310

iccilaiyiṉ tōṟṟam itueṉṟu iyamputalum
naccilaiya kūrvēl narātipaṉum - meccupukaḻc
centiruvāḷ tōṟṟam terippēṉ eṉauraittāṉ
antaṇar kōmāṉukku avaṇ....311

vaṇpaḷiṅku mānukattiṉ valēṟu iṇaintuneṭum
kaṇpaṟiyum poṟpaṭaiyil kāltiṇaintu - naṇpuṟayām
yākamcey pūmi alakilpala cāluḻutēm
yōkamcey mēlōy uvantu....312

ammukattil poṉmaṇiyāy eḻilpē ḻaiyiṉmaṟṟu
emmukattum cōti erittiṭavē - meymukatta
vāḷuruvam tōṉṟa maṭamayilpōl vantuutittāḷ
nāḷamalar nāyakaman nāḷ....313

aṅkuutitta kātaliyai āramutam vēṭṭuvanta
puṅkavarkaḷ cūḻp puṇaricūḻ - iṅkaṇuṟum
mukkulattu vēntar muṟaimuṟai vantuātarittār
nekkuuruka neñcam niṉaittu...314

iccilaiyiṉ ēṟṟattu iḻintār eḻilmāraṉ
kaiccilaiyiṉāṉum karuttu aḻittār - meyccilaiyōṭu
ēṟṟār avviṇṇōr iṉituaruḷum eṇpaṭaiyāl
tōṟṟār puviaracar cūḻntu....315

mātava avvillai vaṇakkumēl maṟṟueṉatu
kōtakalum eṉṟuaracu kūṟutalum - vētiyaṉam
maintaṉ mukamnōkka maṭaṅkalpōl āṅkueḻuntāṉ
tuntumi vāṉ koṭṭaccurar....316

kācaṟupoṉ māṭamicaik kārikaiyaik kaṇṭapoḻutu
ācaieḻunta vitam āmāṟum - vācak
kuḻalmātu neñcam kuḻaintuūṟum kātal
eḻumāṟum ottāṉ ivaṉ....317

mālviṭaiatu eṉkēṉō mānākam eṉkēṉō
kālviṭaiyum celvak kaḷiṟueṉkō - nīlap
puyaleṉkō vīrappuli eṉkō maṟṟueṉ
ayaluraippaṉ naluvamai āyntu....318

nañcam puraiyumviḻi naṅkaiyarkaḷ māmāraṉ
añcampu pāya alaciṉār - kañcamalar
kaṇiṇaiyum tōḷumiru kālumaṇi nūlummukil
vaṇṇamumkaṇṭu uḷḷam maruṇṭu....319

kaṇṭār nayaṉam kaḷikūrak kātalmikak
koṇṭār uvakai kuḷittuēṟa - viṇṭārum
puṅkavarkaḷ ācipukaṉṟu ēttap pōrmatattiṉ
maṅkuleṉa naṭantāṉ māl....320

vāḻaiiḷam taṇṭai matakaritaṉ vaṉkarattāl
kūḻai paṭamuṟikkum koḷkaipōl - pāḻic
cilaioṭittāṉ tēvar tiraṇṭaṉarkaḷ vāḻtti
malaioṭittāṉ eṉṟuuraippa maṟṟu....321

aṇṭam piḷantatueṉa ayirttār āṅkuamarar
eṇticaiyōr eṇtuḷaṅki ēṅkiṉār - maṇṭalamvāḻ
maṟṟōr takaimai vakuppatuevaṉ vaiyamicai
iṟṟacilai ōcai eḻa....322

kaiilakum āḻik karuṇākaraṉ kamalat(tu)
aiyaṉivar oṉṟāy avataritta - ceyyamalark
kaṇṇaṉō mummaineṭum kaṇṇaṉō āyirampoṉ
kaṇṇaṉō eṉpārkaḷ kaṇṭu....323

ivulakam ceytavamō innakaram ceytavamō
velvilaivēl maṉṉaṉ viḻuttavamō - nalviḻip
peṇaṇaṅku ceyta peruntavamō eṉṟuuraippār
maṇṇavarum viṇṇavarum vantu....324

ūraip pukaḻtumō uṟṟamuṉi peṟṟaneṭum
cīraip pukaḻtumō tērvēntaṉ - vīrat
tirumakaṉai vāḻttutumō tērkilēm eṉṟār
tirunakaril vāḻvōr terintu....325

cītaiyiṉ nilai

ittaṉmaiyārum iyampiṭa aṉṉāṉ iyampum
muttaṉṉamūral mukam koṇṭāḷ - cittam
kalaṅkiṉāḷ āḻik karumukilai uṉṉi
malaṅkiṉāḷ uḷḷa maruṇṭu....326

vīṟiṭṭu eḻunta mulaikāḷ viṇ ōṅkiṉīr
kūṟiṭṭu eḻuntu kulaviṉīr - cīṟip
porutīr malaiyai avaṟ pullātuniṉṟīr
karutīr perumpayaṉaik kaṇṭu....327

pūṇaṇinta moympum puyalaṉaiya taṇniṟamum
nāṇaṇinta kaiyum nakaimukamum - kāṇak
kiṭikkumō eṉṟu kiḷakkuṅkāl anta
maṭakkuyil muṉvantāḷ ōr māṉ....328

maṅkāy tacarataṉām maṉṉaṉ aruḷmakaṉām
caṅkuāḻi koṇṭa takaiaṉaiyāṉ - maṅkāta
nīla kiripōla niṉṟāṉ maraimalarnta
māloppāṉ aṉṉāṉ mati....329

orumuṉi ēka orumuṉikai tāṅki
arukuoruvaṉ pōta aḻakār - karumukilil
vilorukai tāṅkiivaṇ mēviṉāṉ eṉṟuuraippār
alliyam pūṅkōtai avaṉ....330

ikkuricilvillai iṟuttāṉ avvōcai ellāt
tikkiṉumpōyc ceṉṟatunī tēṟāyō - ikkaṇ uṟu
mālai oḻieṉṟu vakuttāḷ malarnīla
mālai moḻiyālaieṉu māṉ....331

tampiyoṭu nalla tavattō ṉoṭummukiltēr
nampieṉac coṟṟavurai nampiṉāḷ - imparilyāṉ
kaṇṇiṉāl kaṇṭa kaṭavuḷē eṉṟumaṉattu
eṇṇiṉāḷ eṉṉai iruntu....332

kālukkum ōcaik kaṭalukkum kāmaṉmalark
kōlukkum uḷḷam kuḻaiyēṉeṉṟu - ālitta
kōṅkumulai nōkkik kuḷirntāḷ koḻumkayalkaṇ
vāṅkumiṭait tēmkiḷavi māṉ....333

viliṟuttāṉ eṉmaṉattē vīṟṟiruppāṉ allaṉēl
coliṟuttāṉ āvi tuṟappaṉeṉa - vallik
koṭiiṭaiyāḷ kūṟiuḷam kōtukulam uṟṟāḷ
vaṭimalarppūm paḷḷi vatintu....334

kuḷamulā mātavattuk kōtaṉaṉōṭu eṇṇi
aḷavaḷāy āṉantam ākit - taṉamulā
mālaimuṭic caṉakaṉ maṉṉavarkaḷ maṉṉavaṉukku
ōlai viṭuttāṉ uvantu....335

ceṉṟuaṭaintār tūtar ceḻumkuvaḷai mēyntukarum
kuṉṟuaṭaintāl eṉṉak kulamēti - ceṉṟu naṟum
tēmā niḻaluṟaṅkum cennel paḻaṉamcūḻ
nāmāṇ ayōtti nakar....336

maṉṉar muṭiuriñca vantiyarkaḷ vāḻntuiyampa
ceṉṉimakuṭam ciṟantu imaippap - poṉṉiṉ
ariyātaṉattu iruntāṉ aṉṟuamarar kōmāṉ
cariātaṉattu uṟaintāṉ tāṉ....337

aruḷmuṟaiyiṉ īṇṭi aṭipaṇintu niṉṟu
poruḷmuṟaikaḷ yāvum pukaṉṟu - tirumakaṉiṉ
pāṭṭuiyalum cīritunī pāreṉṟu paṭṭōlai
nīṭṭiṉār kōmāṉai nērntu....338

vāṅkiṉāṉ ōlai matittāṉ puyammalaipōl
ōṅkiṉāṉ vāri utaviṉāṉ - nīṅkariya
poṉṉum maṇiyum puṉaikalaṉum poṉtūcum
maṉṉavarkaḷ maṉṉaṉ makiḻntu....339

vaḷḷal irunta maṇi mitilaik kēaraca
veḷḷamoṭu tāṉai viravukaeṉat - teḷḷum
muracu aṟaitir eṉṟu moḻintāṉ aracar
tirai coriyu muṉṟilāṉ tērntu....340

matakarimēl vaḷḷuvarkaḷ māmuracam eṟṟa
ataṉamaṉa makiḻcci ārap - putaṉaṉaiya
maintavarkku maṟṟavarkku maṅkaiyarkkum vantueḻunta
cintainalam āruraippār tērntu....341

nañcaviḻi añcaṉattu naṅkaiyarum āṭavarum
mañcaṇikaḷ pūṇṭu vayaṅkiṉār - viñcum
viruntaḷittār vāṉōr virikaṭalaṉṟu īynta
maruntuaḷittāl eṉṉa makiḻntu....342

yāṉaimēl vāḷi ayamēl arumcivikai
māṉamēl ceṉṟār maṭantaiyarkaḷ - tāṉac
cayantaṉamēl ceṉṟār taṉimakara kētu
vayantaṉnikar āṭavarkaḷ maṟṟu....343

naṉnaṭaiyar muṉṉūl naviṉṟuvaru nāvar
meṉnaṭaiyar mēlnivanta veṇkuṭaiyar - maṉṉariya
cattitavam vēḷvi tarumamtaṉai naṭattum
antaṇarkaḷ ceṉṟār aṇintu....344

āyiram poṉmātar arumcivikai cūḻntuvarak
kāyerikāl kaṇṇār kaṭuvicaiyār - āyumaṇit
tūcualaikkum kañcukattār cuṟṟivara ēkiṉaḷpoṉ
kōcalaimātu eṉṉum koṭi....345

poṉaṉaiyar eṇariya pūvaiyarkaḷ cūḻntuvara
miṉavirum kañcikaiyiṉ mēlmaruvi - maṉṉutalpōl
kēkayarkōṉ mātum kiḷinēr cumittiraiyum
ēkiṉarkaḷ maṉṉō eḻuntu....346

vaḷḷaluṭaṉ piṟanta maṟṟuiruvar cūḻntuvara
oḷaḻalvāḷ kaiyār uṭaṉaṇaiya - teḷḷumaṇik
kañcikaimēl ceṉṟāṉ kalaitēr vatiṭṭaṉeṉum
ceñcolmuṉi vañciyoṭum cērntu....347

kaṇṇaṉ emakkuuriya kantaṉkaru mukilnēr
vaṇṇaṉ tiruvaṭiyai vāḻttiyē - maṇ amarar
uḷḷam teviṭṭa orukōṭi poṉaḷittāṉ
veḷḷanīrk kōcalai yārvēntu....348

aracar aṭivaṇaṅka antaṇarkaḷ vāḻtta
muracuatirak kāḷam muḻaṅkap - paracum mati
mantiriyarcūḻa maṇittēr micai aṭaintāṉ
intirivēntu aṉṉāṉ eḻuntu,...349

kalaicariyac caṅkam cuḻala matamānēr
mulaipuḷaka āram muṟuva - nilavu arumpac
ciṅkāra mātar teruman tiṭanaṭantāṉ
maṅkāta ceṅkōlam maṉ....350

viñcuperum tāṉaiyoṭum vēlvēntaṉ tāṉaṭaintāṉ
kañcamalarvavik karāk(ku) otuṅki - añcutaruk
kāṉōṅkum celvak kaṉanati pāyntuuṟaṅkum
vāṉōṅku intu malai....351

pūnāka māṭu porutaṭaiyu māṉākam
pūnāka māṭu poruviṉmaṇi - māṉākam
mīṉāka oppa vilaṅki oḷivīcum
vāṉāka māṭu makiḻntu....352

arimuka mākkaṉ malarum ammalaiyiṉ ōrpāl
parimuka mākkaṇ malarumpālām - varimukamār
māvēṅkai tāvum vaṉacararpōl māḻaieṉa
māvēṅkai tāvum valam....353

mācukan tattai maruvum poḻil maruvi
mācukan tattai vaḷarkkumkāl - mācuil
aṭakkarum mantāra varuniḻalil vāḻvōr
kaṭakkaaruman tāmak kaḷam....354

vaṇṭuaraṅkam muntuuṟaṅkum vāriaya ṉārvaṉacam
vaṇṭuaraṅkam muntuaraṅkam malkumāl - viṇṭuaraṅkam
pāvit tavampuriyāp paṇpiṉoṭum paltuṟaiyum
āvit tavampurivār āṅku....355

mañcamañca nākam valiyapuḻaik kainīṭṭi
mañcamañca nākam vaḷaikkumām - neñcamañca
valariyil pulariya vāḷviḻiyiṉ ōṭuraṟi
malarikaḷ pāyum malaintu....356

mālarumpum koṅkai vaḷamarumpum valliiṭai
nūlarumpum pūvai nuvalarumpum - kōlarumpum
kaiarumpum kāntaḷ kaṭiarumpum paiyarava
meyarumpum cōka miṭaintu....357

viṇtoṭara niṉṟa vaṭakuṉṟameṉa maṇṭalamōṭu
eṇticaiyum maṇṭiyiṭa liṉṟiyē - koṇṭuilakum
vāṉamalai iṉṟimalai vāyamalai mēyamalai
tāṉamalai nīlamalai tāṉ....358

kalāvati aṅkueytak katirmuṭiyiṉ āṉṟa
nilāmaṇiyiṉ kāṉṟa neṭunīr - kulāvuṟumvāṉ
viṇkumpa vāyniṟaippa mīṉamatil tāvuṟumcīr
vaṇkumpa mēya varai....359

cellaip poruvum ceḻumkuḻalār cēyarikkaṇ
kollaip puṉamvāḻ kuṟamakaḷir - villiṉukkēḻ
āmiṭakai paṟṟiarum kuyiliṉ mīṭṭuuṟumcīr
vēmaliyum kāmaliyum veṟpu....360

vāṉmaruvum kaṅkai maṇinīr teḷintarukār
pāṉmatiyil cantam paṭaaraittuk - kāṉmaruvum
vācak kuṟamakaḷir mantaratēr māmulaimēl
pūcik kaḷikkum poruppu....361

vaṇkumpa māmulaiyār vaṉpāl kuṟamakaḷir
viṇkumpa vāyniṟaiya mēluṟaiyāṉ - taṇkumpat(tu)
ēntumaṭi yiṉpāl kaṟantuitaiyam iṉpamuṟa
māntum vaḷamcēr malai....362

vāṉuṟumpoṟ kāvāy varumpiṟaiya vāḷoḷiyār
kūṉirumpil paṟṟik koṭumkayalkaṇ - tāṉak
kaṉaivayirak kālkuṟavar kārikaiyar kaiyāl
tiṉaiaṟiyum celvac cilampu....363

immalaiyiṉ pēraṇiyai eyti irukaṇkaḷippa
ammaeṉa nōkki aticayittār - vimmum
paṭamāṭam eytip parivōṭu uṟaintār
vaṭamāṭum pūṇār makiḻntu....364

āṭiṉār pāṭiṉār āṭittoṭai mālai
cūṭiṉār cūṭittuyil koṇṭār - nīṭum
aṉurākam koṇṭueḻil āṭavarum āṅku
taṉunēr nutaliṉarum tāṉ....365

vaiyattu iruḷ kaṭittu vāṉattu oḷiparava
ceyya niṟakkīḻt ticaiaṭaintāṉ - maiya
iruḷpaṭām nīkki iravieḻum māttēr
maruḷpaṭām nīttatueṉa vāṉ....366

kañcam mukamalarak kātalarkaḷ kaṇmalara
vañciiṭai mātarmukam vāḷmalarat - tañcamuṟum
tāṉai puṭaicūḻat tārvēntaṉ tāṉaṭaintāṉ
nāṇanīrc cōṇa nati....367

veyyōṉ naṭuaṇaiya vēṉilāṉ vīṟṟuirukkum
tuyyamalarc cōlai turuviṉār - peyvaḷaikkai
maṅkaiyarum āṭavarum māmalarkaḷ koytuvantār
ceṅkaimalar vāṭat tiraṇṭu....368

koṅkai acaiyak koṭiyiṭaiyiṉ iṭaiāṭap
poṅkum kuḻalcariyap pūmtāṉai - aṅkualaiyat
tēṭiṉār miṉpōl ceḻumkōṭṭu alarcūṭi
āṭiṉār āyvaḷaiyār āyntu....369

kātaluṭaṉ pūmēl kaṉiorutti ceṉṟuaṭaiya
cītamati mukattaic cemmalareṉṟu - ētil
cutipāṭi vaṇṭuiṉaṅkaḷ cūḻvaṉaaṉ ṉōrai
etirkoḷ vaṉanikarā mē....370

veṇṭā maraimalarōr vemtaṟukaṇ ēṟuaṉaiyāṉ
vaṇṭuōti uḷḷam makiḻavē - koṇṭāṉ
aṭumkavuḷmāl yāṉai aṭalpuḻaiya kaiyāl
paṭumkavaḷam koṇṭa paṭi....371

cēya niṟamamainta cemmalarum veṇmalarum
ēya curamiraṇṭil ēntiṉāṉ - kāyerikāl
tūyavaḷai yōṭum curimukaccaṅku ēntiyamā
māyavaṉai ottāṉōr māl....372

kuyilō(ṭu) uṟavāṭik kompōṭu ocintu
mayilō(ṭu) iyalāy makiḻntu - payilum
kaṭamāṭa vāḷkaik kaṇavaroṭum mēvit
taṭamāṭal āṉār taḷirntu....373

ēntu mulaiorutti iṉkaṉivāy iṉṉuraiyāl
kāntaḷmuka nōkkieṉ kātalīr - nīntu ariya
nīriṉiṭaip pōtumeṉa niṉṟāṉ niṉaivaṟiyāṉ
māraṉeṉum ōrpaṭiva māl....374

intiraiop pāḷōr eḻilmā tirunativāy
antirainīr aḷḷi alarkkaiyiṉ - unta
iṟaintāḷōr maṉṉaṉ eḻuvuṟaḻum tōḷmēl
maṟaittāḷtaṉ kaiyāl makiḻntu....375

irukamalam kaiyālōr ēntiḻaiyāl kātil
orukaṇavaṉ cūṭṭa uvantāḷ - tiruviṉeḻum
cemcuṭarum veṇcuṭarum cērautittaṉa pōl
amcuṭar viṭṭāḷ avaḷ....376

cantiraṉum tārakaiyum taṇpiṭiyum vaṉkaḷiṟum
mantiramum māmayilum māṉavē - cantak
kuḻalārum kātal koḻuṉarum nīrāṭik
kaḻalā(tu) aṭaintār karai....377

annīr veṟitā aṭaintār arumtukilum
poṉṉār aṇiyum puṉaintuuṭuttār - miṉṉiṉ
iṭaikkuyilaṉ ṉārōṭu iṇaintuāṭu vōṉpōl
kaṭal kuḷittāṉ ceyya katir....378

veyyavaṉukku, aṅkam melintāṉ virimalarppoṉ
taiyalarukku āvi taḷarntāṉ - meyniṟaiyum
pūmkalaikoṇṭu ēṟṟāṉ putaṉeṉumōr puṇṇiyaṉai
āṅkukaruḷil peṟṟāṉ avirttu....379

veḷḷainilā veḷḷam virintuōṭa veṇtaraḷak
koḷḷaiaṇi pūṇṭamaṭak kōtaiyarum - uḷḷam
vaḻintu ōṭum vēṟkai maruvuāṭavarum
viḻaintārkaḷ ārvam mika....380

matukkaṭattuḷ maṉṉum mativataṉam kaṇṭu
vituppakaikoṇṭu eṉviḻimuṉ mēvit - tutikkum
aṇipalavum pūṇṭāṉ aṟintaṉirō veṉṟu
maṇimuṟuval koṇṭāḷ ōrmāṉ....381

mātuorutti kaṇtāḷ maṉamnaṭuṅka māṟṟalaṉip
pōtiṉ nakaitta(tu) evaṉ pōntueṉṉak - kōtiṉōṭum
muṉṉik kuḻaintāḷ orukaṇavaṉ taṉvataṉam
poṉnaṟavuḷ tōṉṟap pularntu....382

muṉnāḷ pulaviyiṉai muṉṉuvāḷ nāyakaṉōṭu
ataṉṉāṭ kuṭaṉkūṭṭu aṇiiḻaipōl - maṉṉā
iruntatē vāṉattu iravuoḷi vaḷḷat(tu)
aruntutēṉ okkum aḷi....383

kampamata yāṉaik kaḷiṟuaṉaiya kātalaṉōr
vimpamati aṉaiya meliyalai - imparilniṉ
māṭṭē eṉatumaṉam eṉṟāṉav vārkuḻalum
mīṭṭētum orāḷ veṟuttu...384

nallōr tamatu nalaṉaṟiyā nāṉilam vāḻ
pullōrpukaḻa pōlap pōyiṟṟē - allārnta
tiṅkaḷoḷi maḻuṅkic ceṅkatirōṉ kīḻtticaiyil
poṅkutaiya mākum poḻutu....385

tērum pariyum kariyum ceḻum kuṭaiyum
nērum koṭiyum neruṅkivara - vīra
muracuolippac caṅkam muḻaṅkavē ceṉṟāṉ
viraiceypūn tārāṉ viraintu....386

ciṅkaēṟu aṇaiya tiṟalmaṉṉaṉ cēṉaiyoṭum
paṅkērukam malarum paintuṟaiyil - koṅkuēṟum
vāḷaipāy celva varamā natiyaṭaintāṉ
kāḷaiēṟu eṉṉak kaḷittu....387

maṇulakil taṉṉai varavaḻaitta maṉṉavaṉtaṉ
oṇmarapil vantōṉiṅku uṟṟāṉeṉṟu - eṇmalarkoḷ
āṉṟa tiraikkarattāl aṉpiṉoṭum aḷḷieṟin(tu)
eṉṟiraitta taṉṟē etirntu....388

annatipiṉ ṉāka aṭaintāṉ aṭalmāṉ tēr
maṉṉiya vemcēṉai maruṅku aṭaiyak - kaṉṉip
peṭai aṉṉam vaikum perum turai nīr nāṭaṉ
naṭai aṉṉa māmmitilaināṭu....389

vantāṉ tacaratapū māṉeṉṟu vaṇṭuūtum
antāra mārpaṉ āṭalcaṉakaṉ - cintēpōl
paliyaṅkal ārppap paṇaiolippa vantuetirntāṉ
cilliyam poṟṟērmītu ceṉṟu....390

māvirinīr vārietir vantuaṭaiyum vaṇṇamaṇik
kāvirinīr eṉṉak kalantatē - tūvaliyāl
koṭuaḻiyā vīrak kulappaṭaiyil kōccaṉakaṉ
pāṭuaḻiyā vīrap paṭai....391

tēriḻintu vēntaṉ tiruttēr maruṅkuaṭaiya
pōraracaṉ kaikoṭunī pōtukaeṉṟu - ārvamuṭaṉ
ceppiṉāṉ vētac ceḻumporuḷai īṉṟa
vaippiṉāṉ meyppā matittu....392

vāṉam taṭavum maṇittēr micaimaruvum
tāṉam tavamuṟumat tāraracai - vāṉam
tarumtaṭakkai nīṭṭit taḻuviṉāṉ tāmap
poruntalarkkuēṟu aṉṉāṉ pukaḻntu....393

uvāpparuvattu eytum orucuṭarkaḷ oppār
avākkaṭalil mūḻki aḷaintu - tavāpperumai
okka aḷavaḷāy umparmalar māripeyyap
pukkaṉarkaḷ cītā puri....394

mātalitēr tūṇṭa varumiḷaiya vācavaṉōṭu
ātaravōṭu eytum ariyēpōl - cōtieḻil
tampiyoṭum celvat taṉittēr micaiaṭaintāṉ
paimpuyalum pūvaiyumop pāṉ....395

kāyāaṉaiya karuniṟat(tu)em kaṇṇa pirāṉ
ōyā uvakai uṟumaracaṉ - māyāc
ceḻumtā maraimuṭiyil cērttāṉ maimēkak
koḻuntuām eṉavē kuḻaintu....396

vantuaṭiyil tāḻnta maṇiniṟattu vaḷḷalaiap
punti makiḻvuuṟum appōrvēntaṉ - kontuaviḻum
tāraṇainta mārpil taḻuviṉāṉ poṉmalaiyōr
kāraṇainta(tu) eṉṉak kaḷittu....397

mātarampoṉ mēṉi vaṭivuuṭaiya vaḷḷalumap
pūtaram pōlniṉṟa puyavēntaik - kātaluṭaṉ
pōntuiṟaiñca meyyār puṟattaḻuvi uḷuvantāṉ
vēntar pirāṉ uḷḷam viḻaintu....398

tāyaraiyum avvāṟu iṟaiñcat taṉiāṇmaic
cēyaraimuṉ kaṇṭu tiṟalvēntaṟ(ku) - āyirampaṅ(ku)
ātaramkoṇ ṭārkaruṇaik(ku) ākaramām ampuyattu
mātunikar mātaraṉai mār....399

viratam tavam oḻukkam meymmai neṟipōtam
caratam poṟumai ivai cārnta - parataṉmaṇic
catturukkaṉ ōṭuaṉakaṉ tāḷmalarmēṟ ṟāmpaṇintār
ottuirukkumuḷḷam vantutittōṉ uvantu....400

piṉṉareḻil cēṭaṉ eṉappēr ulakil
maṉṉum parataṉ malaraṭiyai - ceṉṉi
vaṇaṅkutalum catturukkaṉ vantuiṟaiñci niṉṟār
maṇamkeḻutārt tammuṉainēr vantu....401

ipparicuiṅku eytiyamēl ēḻkaṭalnēr tāṉaiyoṭu
maippuyalai otta maṇivaṇṇaṉ - opparutaṉ
tātaiurai tāṅkimuṉañ cārntāṉ taṉimaṟaiyōr
vētaoli kītameḻa vē....402

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


1.7. kaṭimaṇap paṭalam

vāmpari mēl tampiyarkaḷ maṉṉivara māmalariṉ
tēmpotiyum celvac ceḻumtērmēl - kāmpaṉaiya
cōtivāy meṉtōḷ curikuḻalār cūḻmitilai
vītivāyc ceṉṟāṉ viraintu....403

valampuriyum kākaḷamum māmuracum kompum
kulampuriyu mañcil kumuṟa - nalampuriyum
māmayilpōl īṇṭi matimutattu māṉaṉaiyār
kāmaṉivaṉ eṉṟuuraippār kaṇṭu....404

naṅkāyit tōṉṟal nalaṉnukarvār nāṉilattil
eṅku āyn(tu) uraippaṉ iṉieṉṉac - ceṅkai
kaḻalamaṇic caṅkam kalainekiḻak kāmar
kuḻalcariyac ceṉṟāḷōr kompu....405

kaṇṭīrō intak karumukil oppāṉai iru
kuṇṭalap poṉkātum kuṟunakaiyum - maṇṭalamcēr
nalvataṉat tāmaraiyum eṉṟāḷ naṉaviḻantāḷ
valvaṭiva māmulaiōr māṉ....406

mañcuaṉaiyaōti mayilēiv vaḷḷal vantueṉ
neñcam pukuntāṉ niṉaippataṉmuṉ - kañcamalark
kaṇvaḻiyē ceṉṟāṉnī kaṇṭaṉaiyō eṉṟāḷōr
paṇvaḻiyum vāyāḷ parintu....407

neñcamatait tūtu viṭuttēṉnaṉ nēriḻaimīr
añcukalaik kālum āṉatē - koñci
uṟavāṭip pōṉa uḷavaṟiyēṉ eṉṟāḷ
tiṟavā viḻitterivait tēṉ....408

viṇakaṉṟa tēril viṭalaiavaṉ cērkiṉumeṉ
kaṇakaṉṟu cellak kaṭavaṉō - paṇamainta
yāḻmoḻiyāy niṉuḷattum allaṉō eṉṟuuraittāḷ
tāḻkuḻalāḷ ōrmaṭavāḷ tāṉ....409

iṉṉaṇamak kompuaṉaiyār eytiṭap poṉmalarōṉ
maṉmakaṉum kōcikaṉum vantuuṟaiyum - naṉmaṇiyāl
āṉṟamaṇi māṭat(tu) aṭaintāṉ aṟamkākkat
tōṉṟiṉāṉ eṉṉum cuṭar....410

irakuravar pātam iṟaiñci iḷaiyōr
arukuṟaāṉ ēṟṟiṉ ariya - tirumaṇip
pūntaviciṉ ēṟip polintāṉap pūmakaḷtaṉ
kāntaṉeṉum pūmāṉ kaḷittu....411

kaṇṭavartam uḷḷam kaḷikūrak kāmaṉeṉa
maṇṭapattil eyti malaraṇaimēl - aṇṭar
kulapatiyai oppak kulaviṉāṉ maṉṉō
valamaruvum kōcalattār maṉ....412

aṅkam aruṇam avanti yarumkuṭakam
koṅkaṇa nēpāḷam kurukal intac - ciṅkaḷampoṉ
cīṉam kaṭāram tirāviṭamvaṅ kāḷamoṭu
tāṉamali tāṉavamac cam....413

marāṭam kaliṅkam makatam kaṉṉāṭam
kirāṭam karucam kirāṭam - virāṭamoṭu
vaṅkam vitarppam malāṭu karunāṭam
teṅkaṇamcō ṇāṭunaṟum cintu....414

innāṭṭu aracar eṉappalarum īṇṭamaṇi
maṉṉāṭṭum veṇka variacaiyap - poṉṉāṭṭum
tiṅkaḷ kuṭaicciṟappac cemkatirpōl vīṟṟiruntāl
kaṅkainīr nāṭaṉ kaḷittu....415

aṉṉa poḻutil ayaṉ aḷitta āṇtakaiyum
kaṉṉitaṉai aḻaitti kāvala - eṉṉalum aṅku
āyiḻaiyārk kōta avartā tiyarkkaṟaiya
ēyiṉār maṅkai iṭam....416

kaṉṉal aṭupākaik kaṉiyum ceḻumkaṉiyaip
paṉṉariya vēmpiṉ paḻaracattāl - iṉamutam
āṟṟiṉār eṉṉaaṇi iḻaikku avāyiḻaiyār
āṟṟiṉār poṉ aṇikaḷ āyntu....417

maiaṇinta kūntal maḻaiaṇintār vaṇpiṟaiyum
ceyyacuṭarum ceḻum koḻuntum - tuyya
aṟukāl vaṇṭuāṭum aṇimalarum māti
maṟitāvum kaṇṇār makiḻntu....418

palniṟamcēr ampoṉ paritimati nāṭkaṇameṉṟu
uṉṉumivai vaḷḷai oḷirvapōl - poṉṉam
kuḻaiaṇintār celvak kuḻaiporuntak kūrvēl
uḻaiporuntum kaṇṇār uvantu....419

pāti iḷampiṟaiyum alla paṉiakattuip
pōtiṉ vaḷainta puṉaivumala - ātaramcēr
neṟṟiyē eṉṟu nikaḻttuvār eṉṉavē
poṟṟilata miṭṭār purintu....420

īṅku aṇaintāṉvillai iṟuttōṉ eṉṟu iṟumān(tu)
ōṅki vaḷarum uyarmulaikkup - pūmkaṉakak
kaccuaṇintār vemtaṟukaṇ kālaṉaiyum vāḷaiyumveṉṟu
accuṟuttum kaṇṇār avar....421

veḷḷaiyāy uḷoḷitta veṇmaṇiyār vemmatattiṇ
koḷḷai mālyāṉaik koḻumkōṭṭai - eḷḷutalpōl
muttuāram iṭṭār mulaimukaṭṭu muṉṟiliṭaik
kaittāyar uḷḷam kaḷittu....422

valampuritaṉ pāṅkar maṇikoḻittu eṉṉa
nalampuriyum ceṅkēḻ naḷiṉap - polaṉkalaṉāl
cītai tirukkaḻuttiṉ cemcōti māṟṟiṉār
ōtu kuyilaṉṉār uvantu....423

meyāḻi koṇṭa viṟalōṟku vantāṭaṉ
kaiyāḻi pūṇṭa kaviṉ ōtiṉ - aiyāḻi
mītueḻunta cemkatirōṉ mēlalarnta tāmaraiyiṉ
pōtualarntatu oppām polintu....424

aṉiccamalar tūvi arumpaṉi nīrmēvit
taṉiperumpaṭṭu āṭai taṉaiccāttip - paṉippuuṟumap
poṉaṭiyil cāttum puṉaikuralcil ōcaiaṟā
maṉaṇikaṭku ētuuvamai vaippu....425

mātā aṉaiya maṭamayil avvāṟu aṇintu
pātāra vintam paṉippaulaku - ātāram
īṅkuivaḷē eṉṉa icaikūra vēaṭaintāḷ
āṅkaḻaṉmā maṉṉar avai....426

valli iṭaiyum vaḷarum kaṉataṉamum
alli itaḻum arumkaruṇai - pulli
vaḻintuōṭu kaṇṇum malarmukamum poṉṉam
koḻumtōṭum kaṇṭār kuḻaintu....427

nitāṉamayil aṉṉār niraivaḷaiyat taṅka
vitāṉa niḻalkīḻ virintu - catānaṟ
kavari paṇimāṟak kaviṉaruvāḷ eṉṉap
puviyil naṭantāḷ appoṉ....428

kalaimakaḷō celvak kaṭalmakaḷō pūviṉ
talaimakaḷō eṉṉat taḻaintu - kulavi
uṭalpūrittu uḷḷam uvantāṉoṇ cemkēḻ
maṭalpūrittu uṟṟatōḷ maṉ....429

māmaṭantai maṉṉavaiyiṉ vantāḷ vaṭivuuṭaiya
pūmaṭantai nāyakaṉaip poṟpiṉāl - tūmaruvum
maṅkaiyaraip pārkkum vakaikaṭaikkaṇ pārttuuṇarntu
caṅkaiaṟa nīttāḷ taḻaintu....430

kōtamaṉai nōkkik kuṭaivēntaṉ kōkaṉaka
mātu maṇanāḷ varaitiyeṉa - mātavaṉum
vāḷai ukaḷum maṇinīr maṇināṭa
nāḷaiyē eṉṟāṉ nayantu....431

appoḻutil vēntar aṭipaṇiya ampoṉvarai
oppu amaiyum māṭam uṟaintāṉviṇ - @ī$ippuvaṉam
kāttāṉ kariya karumukilum pōyiruntāṉ
māttāṉa nērā maṉai....432

mātarukkum anta vaḷanakarvāḻ maintarukkum
ātaraviṉ eytum akamakiḻvai - ōtil
perumtaṭamkaṇ cītaikkum pērāḻi yāṟkum
varumtakaimai oppāku māl....433

vāmakkaṭalil maṟaintāṉ vayaṅ(ku) aruṇaṉ
kāmakkaṭalil karaikāṇā(tu) - ēmak
kaṉivāy aruntatiyum kaṇṇaṉai eṇṇit
taṉiyē iruntāḷ taḷarntu....434

kompuaṉaiyāḷ maṉṟal kuṟittatiṉa nāḷaiaṇi
vampuamaiya naṉku vaṉaitireṉa - umpalvāy
inmuracam ārppa eḻuntāṉ neṟikaṭalvāy
viṉmaruvum ōrāḻi vēntu....435

vācap pukaiaṇintār mālaiaṇi vīkkiṉār
tēcappulavar ciṟan(tu) aṭaintār - pācak
karum kuḻalār ūṭik kaḻittaaṇi ellām
oruṅ(ku)akaṟṟi vantār uvntu....436

kaṉṉal terivār kaṭimaṇamīṅku eṉṟuuraippār
iṉamutam ūṭṭuvār iṉpuṟuvār - coṉṉa
kaṭikaivantatu eṉpār karutukaīṅku eṉpār
viṭiyum viṉaieṉpār viyantu....437

puliyaṭiya paiṅkāy puṉalarampai yōṭu
poliyum marakatattiṇ pūkam - ilakavē
tūṇan toṟuniraippār tōraṇaṅkaḷ tūkkuvār
cēṇan taramtikaḻat tērntu....438

kaṇṇūkku maiaṇivār kaccuaṇivār māmulaikku
maṇṇukku āṉṟa vaṭampuṉaivār - viṇṇukku
vemkatirōṉ eṉṉa viḷaṅkumaṇik kuṇṭalaṅkaḷ
aṅkuaṇivār āṅkuaṉaiyar āyntu....439

poṉṉāl maṇiyāl puṉainta maṇamaṇṭapattu
taṉṉēr aracar taṇin(tu) ētta - miṉārnta
maṉmalarōṉ īṉṟa arumtavattu māmuṉiyō(ṭu)
eṉmaruvum vēlāṉ eḻuntu....440

kōccaṉakar kōmāṉ kuṭainiḻalil uṟṟuaṭaintāṉ
māccapaiyiṉ maṟṟavarum vantuuṟaintār - vāccoḷirum
aṇṭamuṇṭa māltaṉ akaṭupōl āyiṉatu
viṇtalamcēr māṭam virintu....441

kaṅkai kāḷitti kalaimakaḷ kāvēriyōṭu
tuṅkam uṟukaṭaliṉ tōyamatāl - aṅkaivāy
kañcam aṉaiyāṉ karuṇā karakkaṭavuḷ
mañcaṉanīr kaṇṭāṉ makiḻntu....442

karuvaraiyaic cūḻnta katirpōl poṉāṭai
maruva aṇintāṉ malarmēl - piramaṉoṭum
eṉnāmam uṟṟār eṉaivarumaṉ pālaṇinī
taṉnāmam cāttiṉāṉ tāṉ....443

taṉkulattōr pōṟṟum taṉiaraṅka nātaṉaṭi
iṉpamuṟa ētti iṟaiñciṉāṉ - miṉkulavum
kaṉṉiyarai īyntāṉ kaṉakamoṭu kāciṉiyai
maṉṉumaṟai antaṇark(ku) uvantu....444

vācavaṉum taṇtā maraivatinta mātavaṉum
īcaṉeṉa ēttum iṟaiyōṉum - nēcamuṟa
vantuaṭaintār vāṉa maṉaiyā roṭummalarnta
cintaiyarāy aṉṉāḷ terintu....445

vēta muṟaivaḻuvā vētiyarkaḷ cūḻvaranaṉ
mātavaṉum mātum maṇavēḷvik(ku) - ētamaṟum
meyttaruppai ātiyoṭum mēviṉāṉ āṅ(ku)uriya
vittu aṇintāṉ munnūlviti....446

parivayaṅkaḷ ārap parappiṉāṉ pāṅkar
viriyum itaḻttaruppai vēyntāṉ - paritieṉa
maṇṭalaṅkaḷ nāṭṭiṉāṉ māmalar pey(tu)ōmaneṟi
kaṇṭu vaḷarttāṉ kaṉal....447

tēvāti tēvaṉumat teyvat tirumakaḷum
ōvā(tu) uṟain(tu)āṅ(ku) uyarkamalp - pūvārum
maṅkaiyuṭaṉ mēvi makiḻnīr eṉaccaṉakaṉ
ceṅkainīr vārttāṉ teḷintu....448

poṉmāri peyta puṉalmēkam puṇṇiyarkaḷ
colmāri petār cukantamalar - eṉmāri
tūṟṟiṉār vāṉōr corintār kavimāri
pōṟṟi nāvallār pukaḻntu....449

veyya kaṉalvāy vititta vitiyāvum
ceytu muṭittuc ceḻumkarattāṉ - neyyamainta
ākutikaṇ tērntāṉ arumpavaḷa vallikaram
ōkaiyoṭu toṭṭāṉ uvantu....450

uṭaluyirum oṉṟāy uṟuvatupōl yāṇar
maṭalpuṉaiyum tīvalamum vantār - iṭamaliyum
pommaluṟum cemneṟi poṟitūvip poṟ(pu)uṟumkal
ammi mitittār aṭaintu....451

aṟputamcēr kaṟpiṉ aruntatiyum kaṇṭuvantār
viṟpaṉamcēr ellā vitimuṭittu - naṟpaṭiva
mātavarait tāḻntu vaṇaṅkiṉār peṟṟueṭutta
tātai patayuḷakam cārntu....452

māvuṟaiyuñ celva maṉaipukuntu peṟṟueṭutta
mūvaraiyum pōṟṟi muṟaiyākat -tāvilāc
cāṉakiyum kōlat taṭampuyaṉum tāḻntu niṉṟār
vāṉakamum miṉṉalumpōl vantu....453

koṅkārum cōlaik kuḷakkaraiyil cūluyirkkum
caṅkār paḻaṉat taṭanāṭaṉ - maṅkāta
cāyal mayilōṭumat taṇpāṟ kaṭalpuraiyum
pāyal uṟaintār parintu....454

vēlai muracuatira vēntaṉ uḷamuvappa
mālai muṭiccaṉaka maṉṉarpirāṉ - cālpuṟuntaṉ
tampiyaru navviḻit taiyalarai emperumāṉ
tampiyarum vēṭṭār taḻaintu....455

paṅkuṉiyiṉ uttirattil pārakamel lāmpukaḻu
maṅkul aṉaiyāṉ maṇanāḷeṉṟu - aṅkuaṇaivār
pōṟṟiceyap pūmkaṇaivēḷ pōlavaru maṟṟavarum
vīṟṟuiruntār uḷḷam viḻaintu....456

kōcikaṉum mācuilāk koṟṟavarkkum maṟṟavarkkum
ā(cu)ilā vāriaḷittu aṭaintāṉ - tēculām
tiṅkaḷmuṭic celvaṉ tiriam pakaṉorupāl
maṅkai piṟanta malai....457

viṉmain(tu) amainta viṟalvēl paṭaicūḻa
maṉmaintar taṉpāl maruvavē - poṉmalinta
nalnutalār mēva naṭantāṉ aṇinakaram
miṉṉurai vāḷkaiyāṉ viraintu....458

āṉai pariiratam ātiarum kalaṉkaḷ
ēṉai paricum iṉitāka - nāṉamalark
kontār muṭiccaṉakar kōṉaruḷac cellumkāl
vantāṉ maḻuttaritta māl....459

tīoḷi pōlmēṉi tikaḻac ceḻumkarattil
pāyoḷikāl vīrap paracavirak - kāyumaṭal
kōpavaṭavaik koḻun(tu)eriya vantāṉkal
cāpavarai eṉṉat takaintu....460

varatalum māmaṉṉaṉ maṉamtaḷarntu muṉceṉṟu
irupataṅkaḷ ētti iṟaiñci - araṉaṉaiyāy
īṅ(ku) aṭaitaṟ(ku) ēṟṟa nipam eṉṉō eṉa uraittāṉ
tāṅ(ku) ariya veyya tavattāṉ....461

iṟṟa cilaiyiṉ ikal aṟivēṉ īṇṭu eṉatu
maltōḷ tiṉavuṭaittuuṉ malamainta - poṉtāmat
tiṇtōḷ ceyalum terivāṉvan tām eṉavē
viṇṭāṉ urumiṉ vekuṇṭu....462

muṉiyēṉ muṉiyēṉ mutupparuvam eṉṉai
muṉiyē muṉitaṉ muṟaiyō - iṉiyāṉum
maintarkaḷum cēṉaikaḷum maṟṟuuḷarum niṉpukalāy
vantaṉamāḷ(ka) eṉṟāṉ ayarntu....463

āḻiulakam aḷittāy arum tavaṉuk(ku)
ūḻiṉ muṟaipaṟavai ōmpiṉāy - ēḻai
aṭiyēm poruḷōy aruḷuka eṉṟu ēttip
paṭimēl viḻuntāṉ pataittu....464

poruvalicāl mērup polaṉvaraiyai ōtta
irucilaiuṇṭu aṉṉāṉ eḻilcēr - karumukilum
kāyāvum otta katiroḷiyum kāḷanukar
vāyāṉum ēṟṟār malaintu....465

accilaiyiṉ ēṟṟam aṟivāṉ aṉṟu antarat(tu)ōr
meyccilaiyiṉārai virain(tu) ēttak - kaiccilaiyiṉ
ērntu porumkāṉ eṟintatē neṟṟiviḻi
cērnta pirāṉ kaittiṇ cilai....466

irucikaṉtaṉ pāliv irum cilaiyai īyntāṉ
karumukilnēr kañcamalark kaṇṇaṉ - oru cilaiyai
intiraṉ pāl vaittāṉ iḷampiṟai mēl pai aravam
muntaṇinta āti mutal....467

ittaṉmai ātaliṉ av īṉaccilai muṟittatu
attaṉmai vīram atuāmō - pait talaiya
nākaaṇaiyāṉ vilitaṉai nāṇ ēṟṟuka eṉṟu aḷittāṉ
mākavarai oppāṉ valittu....468

vāṅkiyavil vāṅki vaḷaittāṉ ivvaṉ cilaiyiṉ
ōṅkumvaṭi vāḷikku uṇavuaḷitti - īṅku eṉalum
cantitavam tantēṉ taṭut(tu) āḷ eṉa aḷittāṉ
antaṇarpā laṉpuṭaiyāṉ āṅku....469

maḻuvuṭaiya vaḷḷal makiḻntu ētti nīṅkat
toḻu(tu) amarar vāḻttit tutippa - vaḻuvilāt
tātai makiḻat taṭamānakar aṭaintāṉ
vētamuta lākiyaav vēḷ....470

alli mukaiaviḻa ampuyam pōtuāṟupaṭac
celvarāl pāyum tirunāṭaṉ - colvalicāl
āḻi ulakam aḷittāṉ arum kiḷaikaḷ
vāḻa aṟam vāḻa makiḻntu....471

mātātai ūti varipāṭum pūmpoḻilcūḻ
mūtātaitaṉ nakaram muntiṉāṉ - kōtuil
viratam tavamtūymai meyaṉpu koṇṭa
parataṉ carataṉ purintu....472


pālakāṇṭam muṟṟum.

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa
2. ayōttiyā kāṇṭam2.1. mantirap paṭalamcāttuvār taṇṇam tuḻāykoṇṭu taṉpatattai
ēttuvār uḷḷameṉa icaippām - cīrttakaiyōr
tampirāṉ tēvar taṉippirāṉ cattuvamcēr
empirāṉ vāḻum iṭam....473

tiṅkaḷ kuṭaiilakac cēyiḻaiyār ceṅkaiiṭait
tuṅkak kavari cuḻaṉṟualaiyap - puṅkamuṟu
mantiram ceymāṭa varaipukuntu vīṟṟuiruntāṉ
intiraṉai oppāṉ eḻuntu....474

āṅku aṭaintapiṉṉar ayal uṟaivār nīṅkiṭuka
īṅkaṟiñar pōta icaimiṉeṉat - tēmkamaḻtār
ēntal uraippa etirntāṉ ikalkaṭanta
vēntumuṉi veṉṟamuṉi vēntu....475

uṟṟatuṇaiyum uṟupakaiyum ōrntu uraippār
kuṟṟam ilāk kāṭcik kuṟiuṭaiyōr - vaṟṟa
alaikkaṭalai uṇṭa akattiyaṉai oppak
kalaikkaṭalai uṇṭōr kaṇittu....476

pāvat taruvaip paṟittār paṭupakaiyām
kōpak kaṉalaik kuḷippittār - cāpak
kuṟieṉavē kālam kuṇittuuraippār kāma
veṟikaṭinta mēlōr veṟuttu....477

varumuṟaiyiṉ eyti vaṇaṅkiṉār maṉṉaṉ
tarumuṟaiyiṉ ācaṉamum cārntār - perumuṟaiyiṉ
āṅkuavarai nōkki aṟaintāṉ aṟaikaḻalkāl
ōṅkuvarait tōḷāṉ uṇarntu....478

vemkatirōṉ taṉkulattu vēntar eṉaviḷaṅka
iṅku ulakak kāval icaiārat - tiṅkaḷeṉa
ōraṟupāṉ āyiramāṇṭu āṇṭōm piṉṉumvaliyāl
vīram kuṟaiyā vitam....479

mātamōr mūṉṟu maḻaipoḻiya mātavamum
vētamoru mūṉṟum virintu ōṅka - nīti
aracāṭci ceytēṉ akila muḻutum
paracāṭci eytap parintu....480

paṉṉakamum pūṭkaip paruppatamum tāṉparitta
maṉṉulakam āḷumvaram vēṇṭēṉ - miṉṉiṉ
iṟantavarum yākkai iṉiaṭaiyā mārkkam
maṟantuuṟaiya māṭṭēṉ maruṇṭu....481

naṟkati oṉṟēṟā navaitīrap peṟṟayāṉ
piṟkatiyai eytal piḻaieṉṉō - muṟkatiyiṉ
muntumā vuṟṟa mutupparuvam mūṇṭiṭuṅkāl
intaulaku ōmpal evaṉ....482

maṇpurattal nal oḻukkam maṉṉartamakku eṉṟālum
kaṇpurakku nalimaipōl kāṇuvīr - viṇpurakkum
vēntaṉeṉak kārikaiyār meyccukattai nacciṭutal
cāntuṇaiyum eṉṉām takaittu....483

cerukkaḷattil māḷāṉ tiruvaṉaiya nallār
perukkamatil vāḻvuuṭaiya pittaṉ - murukkitaḻvāy
maṅkaiyarkaḷ ēcum vayōtikattaṉ eṉṟataṟpiṉ
taṅkuvatō nalaṟivu tāṉ....484

tuṟantu peṟutaliṉṟit tolulakil ammā
aṟampurintu ḷōrum ayalē - maṟampurintu
veṉṟōrum celvam mikuttōrum peṟṟārō
kuṉṟānalaṉ aṭaiyum kōḷ....485

piṟantu peṟumpayaṉaip pēcil aṟivīr
tuṟantu perumpayaṉē colvār - tiṟampurintu
mēlā nalaṉaṭaiya vēṇṭumivaṇ eṉṟuuraittāṉ
tāvā nalampuṉaivōṉ tāṉ....486
varumvitiyiṉ kōṭpālam maṉṉavaṉ ceṉṟuēkap
peruvaliyāṉ ivvulakam pēṇal - varaṉmuṟaiyām
eṉṉā valittār ivainaṉṟu eṉamoḻintār
poṉṉām uḷattār pukaḻntu....487

taṉkaruttu nōkkum talaivaṉ tirukkuṟippu
maṉkaruttu mēlāṉa mantirimār - naṉkaruttu
muṟṟum uṇarntu moḻintāṉ mutumaṟaitēr
naṟṟavaṉām mēlōṉ nayantu....488

vaṇṭuaraṟṟum tārōy makitalamvāṇ nēmiyiṉāl
paṇṭuuruṭṭi āṇṭōr palaravaril - keṇṭaiviḻic
ceṅkamala mātuvaḷar cīmāṉaip peṟṟeṭuttār
iṅkuṉaiyē aṉṟi evar....489

karāmaṭiya yāṉaitaṉaik kātta mutalē
irāmaṉeṉa uṟṟāṉ eṉiliṅku - arāvakilaṅ
kāttarkku maṟṟavaraik kāṇkilēṉ kāciṉimāṉ
pūttatavam aṉṟō pukal....490

maṇṇukkuc cāṉṟa vaṭivuuṭaiya cāṉakitaṉ
kaṇṇukkuc cāṉṟa kaviṉuṭaiyāṉ - eṇṇūm
puvikkuicainta tōḷuṭaiyāṉ pūmāṉem kōmāṉ
avikkuicaintāṉ īṅkuivaṉē yām....491

ucca nilaimītil uṇarvuṟuttik kāṇpavaṉum
accam akaṟṟi aḷippavaṉum - paccaimaṇip
pūṅkāvu mēṉip puyalē eṉappukaṉṟāṉ
āṅkāram aṟṟāṉ aṟintu....492

avvuraiyaik kēṭṭāṉ aracar perumāṉum
evvamiṉi illai eṉamakiḻntāṉ - cevvit
tirumukamē nōkkiivai ceppiṉāṉ tērntu
karumamuṇar mēlavaṉak kāl....493

maṉṉā niṉatukula maṉṉar varaṉmuṟaiyai
uṉṉā(tu) iḻaippa(tu) oḻukkaṉṟāl - eṉṉāmuṉ
tēṅkamaḻ tārccelvat tiruppavaḷa vāyāṉai
īṅkuaḻaitti eṉṟāṉ iruntu....494

toḻutupaṇi cūṭic cuṭarneṭumtēr tūṇṭi
eḻuaṭutōḷ maintaṉiṭam vantu - oḻivil
karuṇaimuka nāṭik kaḷittāṉ iṟaiñci
varukarumam colvōṉ matittu....495

tārkkontu aviḻum taṭampuyattāy tātainiṉaip
pārkkumpaṭi aḻaittāṉ pāṅku eṉṉap - pōrkkum
paṇaimuracam ārppap paṭarntāṉpoṟ ṟērmēl
aṇaiarava māyōṉ amarntu....496

pāra paṭīrap paṇaimulaiyār vāḻntuolippa
tērum kavari tiraṇṭualaiya - nērum
koṭimarukil ceṉṟāṉ koḻunīlam kāyā
vaṭivuuṭaiya pūmāṉ makiḻntu....497

eḷporiyiṉ mēvi eḻunta cilaiḷanīr
uḷpacalai pūtta orucilavē - maippayilum
kaṇcivanta kāmak kaṉalāl kaḻaiaṭartōḷ
paṇcivanta vāyārtam pāl....498

nākam aṉaiyāṉ narēcaṉ iruntutuḻic ceṉṟu
ēka maṉatāy iruntavaṉaip - pūkamuṟa
muṟpaṇintu pōṟṟi muṟaiyāl vaṇaṅkiṉāṉ
taṟpayanta tātai caraṇ....499

eḻuntu iṟaiñcu maintaṉ eḻilār akalam
aḻunta aṇaittāṉ ayaṉcēy - iḻuntakalā
ākkaiyoṭum tuṟakkam āyiṉāṉpōl āṉāṉ
mākkaiari aṉṉāṉ makiḻntu....500

muttat tuvattiṉ muṭivuṟuvāṉ vēṇṭiṭumeṉ
cittat tuvakkoḻiyac ceyvāyeṉṟu - ittalaiyil
kūviyatu maintaveṉak kūṟiṉāṉ kōkaṉakat
tēviaruḷ peṟṟāṉ terintu....501

maṉṉaṉ uraittaṉ maṟuppatuaṟam aṉṟueṉavē
uṉṉi etirmāṟṟam uraiyāṉāl - paṉṉi
veṟuppar evaieṉiṉum mēlōrcol vāymai
maṟupparō nallōr matittu....502

kuṟiaṟintu vēntar kuḻuttoṭarac ceṉṟāṉ
neṟiaṟintu tērmēl nirupaṉ - poṟiaṟinta
mātavarum vētiyarum vāṉavarum vāḻttiyampac
cōtineṭum kōyil tuṉaintu....503

añcaṉakkuṉṟu aṉṉa ariyēṟum ampoṉmaṇic
ceñcuṭarppoṟ ṟēriṉmicaic ceṉṟāṉāl - kañcamalar
pūttu alarnta kāḷamukil pōltaṉatu kōyil iṭai
ēṟṟuamarar ācicola vē....504

maṉṉar varukaeṉa vāṉciṟaippuḷ kōuṟaiyum
poṉavirum tāmap polaṉtōṭu - naṉṉaruṟap
pōkkiṉāṉ celvap puriaṇimiṉ eṉṟuuraittāṉ
vākkiṉ nērillāta maṉ....505

aṅkirunta maṉṉarkku aṭaivē aṟivittāṉ
caṅkuaṇinta kaiyāṉ taṉakkuaracueṉṟu - iṅkitamtēr
aṉṉavarum taṅkaṭ(ku) aracuaṇain tāmeṉavē
maṉṉiṉār uḷḷam makiḻntu....506

kampamata yāṉaik kaṭalvēn taṉumkaṇitak
kumpamuṉi aṉṉavaraik kūviṉāṉ - cempoṉmuṭi
cūṭṭumtāḷ maintaṉukkuc colkaeṉac ceppiṉāṉ
vēṭṭaṉicēr tārāṉ miṭaittu....507

pūḷai muṭivēynta purātaṉaṉai oppuamaivār
nāḷai muṭipuṉaiyum nāḷeṉṉa - vāḷai
perukum vayalnāṭaṉ perumuṉivaṉ taṉṉai
varukaeṉa vantāṉ makiḻntu....508

vantamuṉivaṉ vataṉa malar nōkki
maintaṉ taṉakku maṉunīti - muntaaruḷka
entāy eṉalum iṉitē eṉanaṭantāṉ
cantāvaṉ illāt tavaṉ....509

kaṅkainīr pāyum kaṅkai vaḷanāṭaṉ
caṅka muṉivaṉ taṉaietir koṇṭu - aṅkaṇ ari
ātaṉattil ēṟṟi aṭiiṟaiñca antaṇaṉum
nītiivai coṟṟāṉ niṉaintu....510

āraṇaṉum āti araṉum aṭal āḻi
vāraṇaṉum vāṉavarkku maṉṉavaṉum - pūraṇamāy
kaṟṟuaṟiyum antaṇartam kāṭciyiṉāl pērāṟṟal
uṟṟaṉareṉṟu ōrvāy uḷantu....511

āṟṟal amainta araṉā tiyareṉiṉum
ēṟṟaaruḷ iṉṟi irupparēl - cēṟṟavaḷai
āmaieḻil kāṭṭumakaṉ paṇaicūḻ naṉnāṭā
māṉamuḷar eṉṟē mati....512

aruḷuṭaiyaṉ vaṇmai aṟivuuṭaiyaṉ tūya
poruḷuṭaiyaṉ maṅkaiyarāl pōnta - iruḷuṭaiya
kāmamilāṉ eṉṉil kaṭalulakil kārvaṇṇā
cēmamallāl tīmaiuṇṭō ceppu....513

tēvarkkum ellāt ticaiyum purappavarkkum
yāvarkkum mēlā aṭalmainta - mūvarkkum
mantirattōr vāymai maṟavātu iruttalē
antarameṉṟu āyti akattu....514

ēṉai aṟiyum iyampiṉāṉ emperumāṉ
āṉai aḷittāṉ amarntuuṟaiyum - tāṉamatai
naṇṇiṉāṉ āṟṟum nalampurintāṉ nāraṇaṉai
eṇṇiṉāṉ yōkat(tu) iruntu....515

tāṭāḷāṉ vētattalai uṟaivōṉ tāmamuṟa
nāṭāḷtal nāḷaieṉa naṇṇiyē - kōṭuārnta
vaḷvār muracam aṟaivittār vaḷḷuvarkaḷ
teḷvār amutameṉat tērntu....516

pūṅkamukam tāḻaipalā poṟkatali nāṭṭimaṇi
ōṅkaneṭum pantar uñaṟṟiṉār - tēmkoḷaṇi
nāṟṟiṉār nālumaṟai nāyakaṉai rākavaṉaip
pōṟṟiṉār vāyāl pukaḻntu....517

poṉnāṭō nākar pukaḻnāṭō pōṟṟariya
eṉnāṭō eṉṟuevarum eṇṇavē - teṉnāṭum
palaṇiyāl palmaṇiyāl palkalaṉāl palmalarāl
nallaṇikaḷ vēyntār nakar....518

pūraṇa kumpaṅkaḷ pūrittār poṟkiritēr
vāraṇaṅkaḷ uyntār vaḷaṉ amainta - tōraṇaṅkaḷ
nāṭṭiṉār antaṇarkku nalkiṉār nalnitiyam
pūṭṭiṉār āram puṉaintu....519


uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa

2.2. kaikēci cūḻviṉaip paṭalamavvaḻiyil veyya aravampōl aṉpuaṟiyā
vevarakkar ceyta viṉaiyēpōl - kavvaiuṟa
mūṉṟu ulakam kampamuṟa mūḷum oru kālampōl
tōṉṟiṉāḷ kūṉi tuṇintu....520

maruvaḷarnta centā maraiyalarnta miṉṉiṉ
uruvaḷarnta pūṅkoṭipōl oṅkit - tiruvaḷartta
mañcattiṉmītu vaḷarntuaruḷkai kēci taṉpāl
nañcattiṉ cārntāḷ naṉi....521

vantakoṭum kūṉi malarkkaḻalait tīṇṭimaṇip
paintoṭitaṉ pāppuuṟakkaṇ pārttiruntu - nontilarpōl
oṉṟum teriyātu uṟaṅkutiyō eṉṟuuraittāḷ
kaṉṟu maṉattāḷ kataḻntu....522

kūṉi uraippak koṭi aṉaiyāḷ kūṉiyaṭi
āṉievaṉ aṉṉō aṭuppatuvām - tēṉaip
poḻiyāyp putalvar puṟattuiruppa maṟṟeṉ
aḻivuuṇṭām eṉṟāḷ aṟintu....523

centāmarai pōl civanta tiruviḻiyāṉ
entāy irāmaṉ irukkavē - nontāy
viṉaiuḷatō iccol viḷampuvatueṉ nīti
taṉaimatiyātu eṉṟāḷ taṭuttu....524

avvuraiyaik kēṭṭāḷ aṟivil koṭumkūṉi
navvi viḻimayilē nāṉilattai - teyvat
tiruiḻantāy vāḻntāḷ ciṟantāḷeṉ tēvi
uruvaḷarttāḷ kōcalaieṉṟu ōr....525

aṉṉapaṭi ōta aṟivuillāḷ ampuvikkōr
maṉṉavarkaḷ maṉṉaṉ maṇavāḷaṉ - poṉṉitaḻppūm
kontuaviḻum kūrvēl kulapparataṉ maintaṉeṉiṉ
vantatueṉṉō māṟṟuavaṭku māṇpu....526

ilamkiḷiyē peṇkolaicey ēṭaviḻtār mārpaṉ
kaḷaṅkaṉiyē oppāṉa kaḷvaṟku - uḷaṅkaṉintu
kāḷaiyē aṉṉāṉ kavikkum kaṉakamuṭi
nāḷaiyē eṉṟāḷ kaṉaṉṟu....527

kēṭṭāḷ uvakai kiḷarntuēṟak kēḻkiḷarppoṉ
tōṭṭuāram nīṭṭutalum tōmilā - nāṭṭam
civantāḷ ciṟuvāyait tiṉṟāḷ tiṇkūṉi
uvantāyō eṉṟāḷ uruttu....528

poṉṉē maṇiyē puṉamayilē pūmkiḷiyē
aṉṉē irāmaṉ aracāṉāl - iṉṉēuṉ
maintaṉ parataṉ vaṉamaṭaital māṇpuaṉṟō
cintaiyiṉāl eṇṇuka tīrntu....529

maṉṉar kulampiṟantu maṉṉar kulampukuntu
maṉṉar vaṇaṅkum varampeṟṟāy - iṉṉal
taḻal vīḻvāy antō taṉiyākit tuṉpa
viḻalvīḻvāy eṉṟāḷ veṟuttu....530

eṉakkunī allai iṉiulakam kāppāṉ
taṉakku nīallai taṉuviṉ - maṉakkoṭiyāy
ellārkkum nallaṉ irāmaṉ avaṟkuriyatu
allātueṉ coṉṉāy aṭi....531

tēvariṉum maṟṟait ticai uṟaivōr taṅkaḷiṉum
yāvariṉum nīti muṟai āyuṅkāl - ēvariṉum
mūttavaṟkē āṭci muṟaieṉṟāḷ mūvulakum
ēttum makappeṟṟāḷ iṉitu....532

eṉmuṉ akaltiiṉṟu iccilarkaḷ īṅkaṟintāl
tuṉmatiniṟ kollat tuṇivarām - niṉmutiya
nāaṟukku muṉṉam naṭaeṉṟuivai moḻintāḷ
kōvarukkam ēttum kuyil....533

tītuamaintōrkku ettuṇaiyum ceppavallār ceppiṉumap
pōtaṉaiceṉṟu ēṟāp putumaipōl - nītineṟit
tēṉiṉitu coṟṟa tiṟaṉaṟiyāt tīyakuṇak
kūṉiivai coṟṟāḷ kotittu....534

mūttavarkku vāytta muṟaimaiyēṉ mūvulakam
kāttavaṟku mūttavaṉō kaṇṇaṉār - vāytta
poruḷaḻiyā ēḻai pukaḻaṭaiti pōlām
aruḷaḻiyā māṟṟāḷ vayiṉ....535

maṉṉavarkaḷ maṉṉaṉ maṉaiyāṭṭi eṉṟuaṟintu
muṉṉi irantāṉ mutumaṟaiyōr - vaṉṉamayil
kōcalaipāl ēṟṟuk koṭuttiyō kōmāṭṭi
pūcutiyō cāntam puṉaintu....536

maṉṉaṉ mitilaiyōrkōṉ mārccaṉakaṉ vāṉavarkōṉ
eṉṉavē vāḻvaṉ iṉikkaṇṭāy - niṉṉil
piṟantārkkueṉ vāḻvu piṟitum uḷatāmō
maṟantāyō antō mati....537

uṉneñcē pōla uraṉilā eṉmaṉamum
kaṉneñcō pāvi karaivēṉō - iṉṉam
maṉamtarippa tillaieṉai vaituvataicey eṉṟu
iṉampirippāḷ coṟṟāḷ ivai....538

antaṇarkaḷ tēvar arumtavattāl nalaṟattiṉ
vantaṉaiyāṉ nīti varumpayaṉāl - cintai
maṟantāḷ akkūṉi vaṭittamoḻi taṉṉāl
tuṟantāḷtaṉ vāymait tuṇipu....539

varuman taraiyēeṉ maintaṉ aracueytum
karumam talaikkaṭṭik kāttueṉ - terumanta
cintaiuvappu eytumā ceytinī eṉṟuuraittāḷ
kottaviḻum kēkayarkōṉ kompu....540

tāṉavarē ṟākiyaac camparaṉaic ceṟṟaaṉṉāḷ
māṉamuṟap peṟṟa varamiraṇṭāl - māṉap
parataṉ puviāḷap pattunā lāṇṭu
varataṉkāṉ āḷa matittu....541

vēntaṉpāl peṟṟu viṭutinī eṉṟuicaippac
cāntuaḷavum poṉṉam taṭamulaiyāḷ -āyntuuṇarvōṭu
eṉā ruyirttuṇanī eṉṟuirukai koṇṭuaṇaittup
poṉāram tantāḷ pukaḻntu...542

kūṉi akalak kuḻai maruvu kātuaṇiyum
ēṉai aṇiyum iṟanīttāḷ - cōṉainaṟum
kūntal aviḻk kulaittāḷ koṭieṉṉac
cāyntu kiṭantāḷ tārai....543

appoḻutu maṉṉaṉ aṭaintāṉ avaḷ akattu
meyppuḻuti yāra viraimalarppūm - koppueṉavē
vīḻntu kiṭantamaṭa melliyalaik kaṇṭumaṉat(tu)
āḻnta tuyaruṟṟāṉ ayarntu....544

maṇṇukku(ku) icainta maṭamayilē vaṉtaraimēl
viṇṇuk(ku) icainta oḷimiṉpōla - naṇṇik
kiṭappatuevaṉ eṉṉāk kiḷarn(tu)irukai koṇṭuāṅku
eṭuttuaṇaittāṉ mārpōṭu iṇaittu....545

maṉṉum tavaḷa mativeṇ kuṭainirupaṉ
miṉaṉaiyāḷ taṉṉai viḷaṅkiḻaiyāy - eṉṉai
uṉakkuiṭarvantu uṟṟatu uraieṉṉa ōtak
kaṉakkuḻalāḷ coṟṟāḷ kaṉaṉṟu....546

kāril ciṟantakoṭaik kāvalaniṉ kaṇaruḷeṉ
ārvattu aṭaṅkutaliṉ aṟṟatiṉāl - vīrap
puliēṟu aṉaiya tiṟalpūmā ivvāṟu
meliyaṉō eṉṟāḷ vekuṇṭu....547

eṉṟāḷai nōkki eṉatuuyirē eṉtuṇaiyē
miṉtāḻa vīḻnta(tu)aṉṉa melliyalē - iṉṟē
niṉaitta(tu) elāmīyvaṉ nikaḻttutinī eṉṟāṉ
paṉaittaṭakkai māaṉaiyāṉ pārttu....548

eṉṟapoḻutiṉ iṭamviritta pūṅkuḻalāḷ
naṉṟu naṭuvuṭaiya nāyakaṉēl - aṉṟu
koṭuttavaram iraṇṭu kōṭātu aruḷeṉṟu
eṭuttu moḻintāḷ etir....549

vañcam aṟiyāṉ maṟuil maṉamuṭaiyāṉ
vañci aṉaiyāy maṭamayilē - nañcam
porumāṉ viḻiyāy pukalvaraṅkaḷ iṉṉē
taruvaṉicai eṉṟāṉ taḷarntu....550

pattunā lāṇṭu parataṉ ulakuāḷa
maintamukil aṉṉāṉ vaṉam ēka - otta
varamiraṇṭu tāeṉṟāṉ maiaṇinta nīlak
karamiraṇṭu koṇṭāḷ kacintu....551

nañcam uṇṭayāṉai eṉanākāti paṉaṉaiyāṉ
vañcamaṭa māluraitta vācakattāl - añci
aḻintāṉ akilat(tu) aruvaraiyatu eṉṉa
viḻuntāṉ ayarntāṉ melintu....552

āviulaiyum ayarum ayarntu aṭaṅkum
pāvi uraittāḷpaḻi eṉṉum - nāvi
parukiṉāṉ eṉṉap pataikkum parivāl
urukum uḻaikkum uyirttu....553

teyvac ceyalō tikaḻaṟattiṉ pēr aṟaṉō
vaivac cutamaṉ marapukkuōr - kauvai
piṟakkumnāḷ uṇṭō perumpāvi vemcol
maṟakkumnāḷ uṇṭō maṉam....554

tēṉē mayilē teviṭṭāta teḷamutē
yāṉō viruttaṉ eṉaivaruttal - kāṉēkā
vaṇṇam karumēka vaṇṇaṉainī kāttieṉṟāṉ
eṇṇavark(ku)ēṟu aṉṉāṉ iṇaintu....555

īyvaṉeṉac coṉṉavaram īyāy eṉiliṉṉē
māyvaṉeṉak kēkayarkōṉ māṉuraippa - nōyil
cuḻaṉṟāṉ aṟivuaḻintu cōkattu iruntāṉ
uḻaṉṟāṉ iruntāṉ ulaintu...556

āyiramnā antō alarōṉ paṭaittilaṉōr
vāyilev vāṟu varuntiṭuvēṉ - tīyil
koṭiyāḷ paḻipāvam koṇṭāḷcol kēṭṭa
paṭiyāḷum maṉṉavaṉ parivu....557

kaṇvēṇṭu mēṉum kalaṅkiyaeṉ āviyoṭu
maṇvēṇṭu mēṉum maṟutturaiyēṉ - eṉvēṇṭum
pūvaimoḻik kāviyaṅkaṇ poṉṉēeṇṇā(tu) aḷippaṉ
tēvaietu eṉṟāṉ tikaittu....558

cīriyaṉṟa veyyōṉ tirukkulattil vantuutittāy
nēriyaṉṟa nīti nirampiṉāy - kāriyaṉṟa
vāṉaṟiya maṇaṟiya maṟṟueṉakkut tantavaram
ēṉmaṟutti eṉṟāḷ icaintu....559

puḷporuṭṭāl taṉuṭalaip pōkkiyaap pōrvēntai
naṭpamaiyum māvaliyām nallōṉaik - kaṇpulaṉil
kāṇāy eṉiṉumavar kātaiuḷam tērntilaiyō
pūṇāra mārpā pukal....560

eṉuyirē eṉmaṇiyē eṉappā eṉciṟuvā
maṉṉarpirāṉ uṉṉai maṟantāṉō - maṉṉum
varatāi ppāvi vayiṟṟilēṉ vantāy
paratānī eṉṟāḷ parintu....561

mūulakam vēṇṭukiṉum muṉīvēṉ nīmoḻiyum
māvaramtan tālulakam vāḻumō - pūvainallāy
eṉṟuaṭiyil vīḻntāṉ irumpuvaṉa vēntarelām
tuṉṟuaṭiyil vīḻum turai....562

alli arumpa aravintam vāynekiḻa
elilaṅka vāṉam iruḷiriya - olleṉṟu
oliāḻi vaiyam uvantuiṟaiñca uṟṟāṉ
kaliāḻit tērmēl katir....563

muṟpoḻutil aiyaṉ muṭicūṭum nāḷ eṉṉa
naṟpuḷakam ēṟa nakaimukamāyp - poṟpuaṇiyār
kuṅkumak kōṭṭu āramulaik kōtaiyarumāṭavarum
poṅkuvakai uṟṟār purintu....564

kōcalaiyai ottār kulakkoṭiyār kōkaṉakap
pūcuraṉai ottār puvittēvar - tēcuṟumey
maṉṉavaṉai ottār vayavēntar maṟṟavarai
eṉiṉieṉ colvatu eṭuttu....565

matipavaḷam centā maraiamutam vaṇṇak
katirvataṉam cevvāy karumkaṇ - tutipeṟumcol
mātaram poṉmēṉi mayilaṉaiyār vantuetirntār
kātaloṭum uḷḷam kaḷittu....566
āya aḷavil aravinta māmalarōṉ
cēyāṉ kucamutala cēkarittut - tūyamaṟai
antaṇarkaḷ cūḻa aṭaintāṉ aṇimāṭam
canta maṟaimuḻaṅkat tāṉ....567

kaṅkai mutalāyk kaṭaliṟuti yāyamainta
caṅkamuka tīrttam taṉaiētti - maṅkalamcēr
aṅkā rakaṉai aruccit(tu) aṟampurintāṉ
ciṅkā taṉamum terintu....568

ēya piṟavum iḻaittāṉ iruntavaṉum
tūya cumantiraṉait tollōynī - nāyakaṉait
tantuaruḷka eṉṟuuraippac cārntārat tārvēntaṉ
vintaiuṟai kōyil viraintu....569

kontu aviḻtārk kōmāṉirunta kulamāṭam
vantu aṇainta(tu)ōrntu mayilaṉaiyāḷ - paintuḷavat
tārāṉai īṇṭut tarukaeṉac ceṉṟuaṭaintāṉ
ārāya vallāṉ aṟintu....570

taṉṉaiyē ōrntu taṉiuṟaiyum tācarati
taṉṉai iṟaiñciivai cāṟṟutalum - aṉṉamāy
vētam taruparaṉai vīḻntuiṟaiñcic ceṉṟuaṭaintāṉ
nātamiyal tērmēl naṉi....571

maṉṉavarkaḷ ētta maṟaiyōrkaḷ vāḻttuiyampa
kaṉṉalmoḻi mātarkaḷippu eyta - miṉṉumaṇi
māttaṭamtēr vantuaṭaintāṉ vāṉulakum maṇulakum
pūttavaṉaip pūtta puyal....572

tōḷum kuṟunakaiyum tūya tirukkamalat
tāḷum karuṇait taṭamkaṇṇum - nāḷumiṉic
cēvikkum vāḻvu ciṟantatu eṉattutippār
āvikkayal viḻiyār āṅku....573

paṭṭamaram taḷirkkap pāloḻukum māmukattuc
ciṭṭaṉ etirtōṉṟat tirukkuṭaiyāḷ - kaṭṭuaviḻpūm
tāmaraik kaikūppi aṭitāḻntāṉ cakattiramām
nāmamuṭai emperumāṉ naṉku....574

tāṉai oṭukkic caraṇtāḻntu niṉṟuaruḷcī
māṉaimuka nōkki ivaivakuttāḷ - ēṉaip
paḻiellām oṉṟākap pārutitta pāvi
vaḻiallāt tīyaviḻi mātu....575

tantai uraitta taṉimoḻioṉṟu uṇṭuuṉakku
maintāeṉak kūṟutalum mātāvē - numtamatu
vāymoḻi eṉṟālum maṟuppaṉō eṉṟuuraittāṉ
pēymoḻiyum kēṭkum pirāṉ....576

āḻiulakam aṭalparataṉ āḷtaranī
ēḻiraṇṭuāṇṭu ellai iruṅkāṉam - tāḻcaṭaikaḷ
tāṅkit tavampurika eṉṟāṉniṉ tātaieṉṟāḷ
vāṅkumiṭaik kēkayarkōṉ māṉ....577

empiparataṉ iṉitu aṭaika ivvulakam
vampiyalum kāṉam vativaṉeṉap - paimpuyaliṉ
ciṟṟavaitaṉ pātammuṭi cērttāṉ cirittueḻuntāṉ
koṟṟavaicēr tiṇpuyattāṉ kūrntu....578

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


2.3. nakar nīṅku paṭalamiṅku naṭanta teṉaittum aṟintuvakaip
poṅkum kaṭalkuḷitta pūvaimoḻi - naṅkaiyarum
āṭavarum koṇṭa arantaik(ku) aḷavuṇṭō
pāṭavarumō kaviyāl pārttu....579

paṉṉariya kāṭcip parippōrip pārvēntar
maṉṉavaṉai ottu mayaṅkiṉār - aṉṉanaṭaik
kōcalaiyai ottuk kuḻaintār kuḻalkōla
mūcuvari vaṇṭuaṉaiyār moyttu....580

māvātam tākki maṟippuṇṭa māmarampōl
āvāveṉṟu ēṅki aṟivuaḻuṅkip - pūvārum
vēntarelām vīḻntār veruṇṭu avviṇṇēṟiyuṇṭa
pāntaḷeṉa uḷḷam pataittu....581

maṇaḻuta poṉmā maramaḻuta vāyalaṟi
viṇaḻuta kōkkaḷ melintaḻuta - taṇṇam
puṉalaḻuta puḷaḻuta pūaḻuta kuṉṟiṉ
vaṉamaḻuta māaḻuta māḻntu....582

maṇceyta pāvamō māmalarmēl vīṟṟirukkum
peṇceyta pāvamō pērulakil - puṇceyta
mīḷā viruttam vitiyō eṉaaḻutār
kēḷār nalivu kiḷarntu....583

parataṉ araciyaṟṟāṉ pāviyurai māṟāḷ
virataṉ vaḷattiṭaiyē mēval - caratamiṉi
yāmceyvatu eṉeṉṟu aḻuvār viḻuntuayarvār
tēṉceytār vāṭat tikaittu....584

kaikai neṭumkūṉi kalantuaḻittār kāciṉiyil
uykaiiṉi uṇṭō uṇarvuṟumkāl - peyyumalarp
poṉtōḷāṉ taṉpuṟaṉē pōtunām aṉṟueṉilīṅku
eṟṟō iruppēm iṉaintu....585

ittalaiyil ēṅki irun(tu)uḻiyil intiraṉai
ottaciṟai vaittōṉ uṭalkuruti - moyttatirai
āṟueṭuppac ceṟṟāṉ aṟintāṉ ivaiaṉaittum
pōreṭuttāṉ uḷḷam putaintu....586

ciṅkattuk(ku)iṭṭa tiṟalūṉ cuvai ataṉai
ceṅkaṇ cuvāk(ku)aḷikkum ceykaipōl - naṅkaieṉum
ciṟṟāy eṭutta tiṟaṉnaṉṟu eṉamoḻintāṉ
ceṟṟārk(ku) ariaṉaiya cēy....587

vil eṭuttu vāḷvicittu vīrak kaḻalvīkki
coleṭutta tūṇipuṟam tūkkiṉāṉ - maleṭutta
poṉṉam kiripōl polintāṉ purāriyeṉap
paṉṉampuōr kaiyil parittu....588

pātakkaḻal olippap pāraccilai olināṇ
mītil poliiṭiyiṉ mēlmuḻaṅkap - pūtak
kaṇak(ku)elām ōyak kaṭaiyukanāḷ tōṉṟum
taṇappaṭaiyāṉ eṉṉavurut tāṉ....589

aṇṭam aḷantāṟ(ku) aṉait(tu)ulakum tantapirāṟ(ku)
uṇṭuulakam eṉṉā vulōparmuṭi - kaṇṭamuṟa
ākkuvaṉkāṇ eṉṟāṉ acurēcar kālaṉeṉum
kōkkumaraṉ aṉṉāṉ kotittu....590

vāṉulakat(tu) uṟṟōr malarōṉ araṉarimāl
ēṉaiulakattōr ikal purivāṉ - tāṉuṟiṉum
maṅkaiyartam pēroḻiya māṭṭuvaṉeṉ ṟāṉkuruḷaic
ciṅkam aṉaiyāṉ ceyirttu....591

ivvaṇṇam ūḻitirin(tu) ēṟkunāḷ iṉṟueṉṉak
kaivaṇṇa villāṉ kaṉaṉṟuḻiyam - maivaṇṇap
paiṅkāvi mēvip paramaṉaṟin tāṉiḷaiyōṉ
uṅkāra vilnāṇ oli....592

imaikkum cumittiraikō yiliruntu nīṅki
amaittaṭavil lāṉpāl aṇuki - umaikkuoruvaṉ
eṉṉak kaṉaṉṟāy evaṉiṭamīṅ(ku) eṉṟuuraittāṉ
vaṇṇakkār aṉṉāṉ matittu....593

kaṇṇāveṉ kaiyil kaṭumkār valiirukka
viṇṇōr eṉiṉum vilakkuvarō - vaṇṇamuṭi
niṟkaḷippaṉ kāṇeṉṟāṉ nīḷvem cilaiamainta
poṟkiriyai oppāṉap pōtu....594

poṉṉaṅ kiripōl polivōṉ itupukala
miṉṉum muṟuval viḷaittamalaṉ - eṉṉaviḵtu
uṟṟaṉaiveṅ kōpamuṉak(ku) uṇṭukolō eṅkaṉanī
kaṟṟaṉainī eṉṟāṉak kāl....595

uṭaimakuṭa nīkkiuṉak(ku) uṟṟatuala eṉṟu
caṭaimakuṭan tantupuṉañ cārtal - aṭaivitueṉum
paṟṟiliyar eṉṉap parantāma yāṉpoṟumai
kaṟṟilaṉ eṉṟāṉ kaṉaṉṟu....596

natiyiṉ piḻaiyō naṟumpuṉal illāmai
patiyiṉ piḻaiyō payantāḷ - putiya
matiyiṉ piḻaiyō makaṉpiḻaiyō aiyā
vitiyiṉ piḻaiyē viḷaivu....597

māṉam keṭukkum matiaḻikkum vaṇmaiyoṭu
tāṉam tuṭaikkum tavamtuṟakkum - ēṉaip
perunaraku cērkkum perumkōpam aiyā
karutuvarō mēlōr kaṇam....598

pāvam paḻimaṭavai pārātu vemtarukaṇ
kōvam kolaivarutal kōḷuṟutal - tīpameṉum
māmatiyē eṇṇātu māṟṟutinī eṉṟuuraittāṉ
pūmakaṉaip peṟṟa puyal....599

aṉṉaiyunī tantaiyunī allavunī ātaliṉāl
muṉṉaimuṟai nīttal muṟaiāmō - eṉṉai
vilakkalainī eṉṟāṉ vilaṅkalāl aṉṟu
kalakkalainīr aṉṉāṉ kaṉaṉṟu....600

vileṭuttu pōrpurintu mētiṉiyait tāṉpurattal
maleṭuttōy tantaitaṉai mātāvaic - colaṭutta
muṉṉavaṉaik koṉṟō moḻieṉṟu eṭut(tu)uraittāṉ
maṉṉavarkaḷ maṉṉaṉ makaṉ....601

ciṉamtaṇintu vaḷḷalmalarc cīraṭiyaip pōṟṟi
maṉamtaṇintu mātāvai vāḻtti - aṉantaṉeṉum
naṟkalaiyāṉ nāraṇaṉai nāyakaṉaip piṉtoṭarntāṉ
vaṟkalaiyait tāṉuṭut(tu) vantu....602

poṉaṇainta kōlappuyal aṉaiyapōr ēṟṟiṉ
piṉaṇaintu ceṉṟu piḻaiyāmal - miṉaṇainta
poṉvaraiya aṉṉāy pukutinī eṉṟuicaittāḷ
miṉvaraiyum kompuaṉaiyāḷ mīṇṭu....603

piṉṉal tiraikkaṭalcūḻ pērulakil pēcuṅkāl
maṉṉac ciṟanta matiyuṭaiyōy - niṉṉai
eṭutturaik kāṭṭāka ēkutinī eṉṟāḷ
vaṭukkayalnēr kaṇṇāḷpiṉ vantu....604

taṇṇaḷiyāl āṉṟa taṭamkayalkaṇ tāytaṉatāḷ
vaṇṇamuṭi cērttu vaṇaṅkiṉār - paṇamainta
coṟkalaikaḷ tāṅkumaṉat tūyōr toḻutuētta
vaṟkalaikaḷ tāṅki makiḻntu....605

tāḻtal perumai tavirtal avaivarutal
ūḻvaliyāl aṉṟi uḷatāmō - pūvil
paṭarntavaṉum neṟṟiviḻip paṇṇavaṉum kālam
kaṭantaṉarō eṉṟār kaṇittu....606

cīrai aṇinta tiruvaraiyaṉ tampiyoṭum
kārai aṉaiya kariyōpōl - pāruṟutal
kaṇṭār paṭumtuyaram kaṭṭuraikka oṇṇumō
aṇṭarpirā ṉālum aṟintu....607

vētiyarkaḷ vēntar virinakarvāḻ melliyarkaḷ
cātucaṉar maṟṟuevarum tāṉaṭaintu - pōtap
polivuiḻantār poṉṟiṉār pōlavē āṉār
kalaṉiḻantār eṉṉak kaḷaittu....608

viḻuntār ayarntār vitieṉṟu nontār
kuḻaintār uyirttār koṭipōl - aḻintār
nalaṉiḻantōm eṉṉa naṭuṅkiṉār kāṭcip
palaṉiḻantōm eṉṟār pataittu....609

vāṉamaṇi eṉpōṉ vayavēntaṉ tēviyartam
kāṉamarum tāmaraiyum kaṇṭuāṉāṉ- māṉat(tu)
aḷakēca ṉēṉum arantai uṟileṉṉām
viḷaiyā valamvarutal mey....610

ippaṭiyē nontuiraṅki eṇṇilarkaḷ cūḻntuvara
oppilā maṉṉaṉ uyarkōyiṟ(ku) - appuṟaṉē
ceṉṟāṉ cekamēḻum tēvarum maṟṟuēṉaiyarum
niṉṟuēttu mēlōṉ niṉaintu....611

aṭṭil iḻanta aṉalpukai nalār amirta
vaṭṭil iḻanta vaṉakkiḷikaḷ - toṭṭil
kuḻavi iḻanta(tu)iṉik kūṟuvatueṉ kūṟiṉ
aḻumoliyē eṅkumuḷa tāṅku....612

vētam iḻantārnal vētiyarkaḷ miṉaṉaiyār
kītam iḻantār kiriaṉaiyar - pōtakaṅkaḷ
tāṉam iḻanta takaiiḻanta vāmpuravi
kāṉam iḻantaaṟu kāl....613

vayalmaṟanta cennel matimaṟanta vāṉam
puyalmaṟanta māri poḻital - nayamaruvum
āmaṟanta kaṉṟuk arumpā luṇavaḷittal
kāmaṟanta tīntēṉ kaṉi....614

kūntal iḻanta koḻumpukaikaḷ kūramirtam
māntal iḻanta maṇikkuḻavi - vāynta
naṭaiiḻanta pāymā nalaṉiḻanta māṭam
kuṭaiiḻanta vēntar kuḻām....615

īṇṭiyaat tuṉpamoṭum ellārum piṉtoṭara
nīṇṭa pukaḻōṉ neṟiaṭaintāṉ - māṇṭakulac
cītaieṉum pēreḻilvāy ceṅkarumkaṇ pālmoḻittaṇ
kōtai iruntamaṉaik ku....616

āyam puṭaicūḻa antaṇarkaḷ nontuvarat
tāyar ulaintu taṭumāṟa - mēyaeḻil
cīrai tarittuvarum cēvakaṉaik kaṇṭuayarntu
vīraievaṉ eṉpāḷ veyarttu....617

eṉṟueḻunta poṉṉai etirmāmiyar taḻuvi
niṉṟukalaṅka nipam aṟiyāḷ - oṉṟum
uṇarntilāḷ ōrnta(tu) uraittuaruḷka eṉṟāḷ
niṇaṅkulavum vēlōṉmuṉ nērntu....618

ciṟṟalaiyār taṉvarattāl teṇṭiraicūḻ ippuvikkuk
koṟṟavaṉām naṟparataṉ kūrviḻiyāy - maṟṟuiṉiyāṉ
kāṉam maruvivarum kālum kaṉamkuḻāy
nīnaliyal eṉṟāṉ niṉaintu....619

parataṉ puviyaḷippap pātavañcēr kāṉvāy
varataṉ uṟumeṉṉa varuntāḷ - iratamuṟa
īṇṭu iruttieṉṉa icaittataṟkē ēmpaluṟṟāḷ
pūṇtiruttum pūṅkoṭinēr poṉ....620

appoḻutil aiyaṉ ayarvatuevaṉ aṉṉamaṉāy
pulpaṭiyum kāṉiṭainī pōtariṉō - veṟkatirvāy
kalarakkum kālniṉatu kālvaruntum eṉṟuuraittāṉ
malarakkum tōḷāṉ maṟittu....621

centāmarai pōl teḷinta tirumukattāy
entāy irāmā iṉampirintu - nantāta
māṉpōluṉ ṉaippirintu vāḻvaṉō eṉṟuuraittāḷ
mīṉpōlum kaṇṇāḷ vekuṇṭu....622

kañcamalark kaṇṇaṉ karuṇaik kuṟippuaṟintu
mañcaṇiyum kōyilakam maṉṉiṉāḷ - añcameṉa
vaṟkalaiyum tāṅki maruviṉāḷ mātavaṉpāl
poṟkalaikoḷ meyyāḷ polintu....623

acceyalaik kaṇṭu aṉaivarum antōurukip
piccar eṉamayaṅkip pētuṟṟār - naccayiṉṟa
paṅkiyaiyum ottār paṭarvāṉ oḷiiḻanta
cakkiyaiyum ottār taḷarntu....624

vaṟkalaipūṇṭu aiyaṉ maruṅkuvara maṉṉarpirāṉ
naṟkalaiyār aṉṉa naṭaiyāḷē - poṟkalaicēr
kāṉiṭattu nīvarutal kaṇkalakkam eṉṟuuraittāṉ
māṉiṭattu vantaruḷu māl....625


uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


2.4. taila māṭṭu paṭalamcīrai puṉaintu tirumakaḷār piṉcella
tīraṉ iḷayōṉmuṉ cellavē - pērum
perumāṉaik kaṇṭārtam peṟṟimaiyāṉ pēca
varumōōr vāyāl matittu....626

maṉṉumaṟam purinta mātavattāṉ maṅkaiyuṭaṉ
poṉṉam poruppaṉaiyāṉ pōtaravē - vaṉṉamaṇit
tērmītu ceṉṟāṉ terintār ceyalaṟṟup
pārmītu ceṉṟār pataittu....627

avaḷavil veyyōṉ aruntuyara meṉkarattil
veyyatueṉat tērmēl virain(tu)aṇuki - meyayarntāṉ
attaṉa mākaveti rannakarmān tarmukamē
ottaṉavā lampōru kam....628

kātam iraṇṭu kaḻiyak kaṭalaṉaiyāṉ
mātavamcey tampi maruṅkuuṟaiyac - cītaiyuṭaṉ
kallaṇaimēl pañcaṇaiyil kāta luṭaṉviritta
pullaṇaimēl kaṇtuyiṉṟāṉ pōntu....629

naṇpaṭaiya muṉpuaṭainta nāriyarum āṭavarum
kaṇpaṭaikoḷ kālam karutiṉāṉ - paṇpaṭainta
cūtaṉmukam nōkkiivai coṉṉāṉ curarporuṭṭu
cātamatu koṇṭāṉ tarai....630

īṅku tuyilvōr eḻumēl celavaritu
nīṅkukanī yeṉṉa niṉain(tu)urukit - tāṅkariya
ētak kaṭalvīḻntu eḻuntāṉ ivaimoḻintāṉ
nātattēr vallāṉ nalintu....631

naṭṭuvattu kāṉakattu nāyakaṉaip pūmakaḷai
viṭṭuvantēṉ eṉṟu viḷampuvaṉō - kaṭṭamainta
vaṉcilaiyāy peṟṟueṭutta mātarukkum maṟṟavarkkum
eṉcolvaṉ eṉṟāṉ eṭuttu....632

vāḻntār perumaiyiṉum vāymaineṟi māṟātu
tāḻntār perumai takavuṭaittuc - cūḻntāyiṉ
eṉiṉinī cōrvaṭaital ēkuka eṉṟuicaittāṉ
maṉiṉiya collāṉ matittu....633

aṉṉōr aṭivaṇaṅki aṉpuṭaiya muṉpaṉumap
poṉṉār neṭuntērmēl pōyiṉāṉ - paṉṉākam
tāṅkiyavit tāraṇiyait tāṅkiyatōḷ maṉṉavaṉil
vīṅ(ku)uyirppō(ku) uḷḷam vitirntu....634

kaṭpulaṉ eṭṭāmal karuttuaṟiya oṇṇāmal
viṭpulaṉvāyc ceṉ(ṟu)iravi mēvutalum - appoḻutil
eṉṟoṉṟu irāmaṉ eṉaeḻuntāṉ intuvumak
kaleṉṟa ōtaik kaṭal....635

epporuḷum āṉōrk(ku)iṭar uṟumēl ivvulakil
apporuḷuk(ku) iṉṟō alamarutal - tuppiṉitaḻ
maṭṭu aviḻtatillai maraimaruvi allioḷi
viṭ(ṭu)etirntu pōtum vitu....636

veḷḷaik kalaiyāl virittaṉapōl veṇmatiyam
koḷḷaik kalaivirippak kōkkumaraṉ - kiḷḷaimoḻic
cāṇakiyāḷ piṉtoṭarat tampiyō ṭumceṉṟāṉ
māṉakañcēr kāṉvāy makiḻntu....637

ayyaṉ caritamatuvāka āṅ(ku) akaṉṟa
toyyaṉ maṉattuc cumantiraṉum - veyyaneṭum
kārōṭṭi vanta katipōl kaliyuruḷait
tērōṭṭi vantāṉ tirintu....638

tēraṭainta(tu) eṉṉat terintār ceviyuraippap
pāraṭainta vēntaṉ parivaṭaiyā - ārvamuṭaṉ
eṅkaḷ irāmaṉ eṉaicaittāṉ ammuṉivaṉ
aṅku naṭanta(tu) aṟintu....639

oṉṟum uraiyāṉ uraittāṉ aracaṉuyir
poṉṟum iyalpaip poruntutalum - aṉṟuuruki
ittuyaram kāṇaritu iṅkueṉṉā eḻun(tu)akaṉṟāṉ
muttuyaram illā muṉi....640

cēralarkōṉ piṉṉum teḷintāṉnam cēvakaṉet
tūramuḷḷāṉ eṉṉac cumantiraṉum - nēriyaṉṟa
aṟputanāṟ kātam akaṉṟāṉ eṉakkaḻinta(tu)
oppuvamai illāṉ uyir....641

vāṉavarkaḷ ētti malarmā maḻaipoḻintu
māṉamatil ēṟṟi maṟuvillāt - tēṉamarum
paintuḷava mālaip parantāmaṉ vāḻtarumvai
kuntamati luyttār kuṟittu....642

vākaik katirneṭuvēl maṉṉaṉ uyirtuṟappac
cōkat tuṭaṉulaintu cōrveytit - tōkaimayil
mālvaraimēl moytta(tu)eṉa vantuaḻutār nontalaṟi
vēlviḻiyiṉ nīrcōra viṭṭu....643

āṅkuaḻutu cōrum ariyavarait tāṉakaṟṟi
īṅ(ku)urimai ceyvōr ilaieṉṉat - tēṅkum
tayilakkaṭal viṭuttāṉ tārvēntaṉ taṉṉaik
kayilaikku iṟaiyaṉaiyāṉ kaṇṭu....644

muruku aviḻntu vāynekiḻa mūciyaḷi moyttup
parukavarum paintārp parataṉ - varukaeṉa
ōlai viṭuttāṉ uṟaintāṉ uṭaṉṟuvarum
mālai viṭuttāṉ matittu....645

maṟṟuituiṅku āka vaṉattil tuyilpurivārk(ku)
uṟṟa ceyalaṉaittum ōtuvām - veṟṟi
maḻaiaṉaiyai kōvum mayilum iḷaiyōṉum
piḻaiilā(tu) ēkiataṉ piṉ....646

vaṉamviṭutta toṉmai vaḻimaṟutta māṉmēl
ciṉameṭutta celvaṉeṉat tērmēl - kaṉameṭutta
maiār tirainīr maruvum kaṭaleḻuntāṉ
veyyōṉ kuṇapāl virintu....647

ōṅkum iruḷakala ōvāṭu uṭaṉuṟaintu
tūṅkiṉōr yārum tuyilorīi - āṅkuṟainta
kātalaraik kāṇātu kaṇkalakkam koṇ(ṭu)eḻuntār
ētilarpōl niṉṟār iṉaintu....648

ōṭiṉār ōṭi ulaintār uyiruruka
nāṭiṉār eṅkum nakaraṭaintār - māṭimiṭai
ēṟiṉām vīḻtum iṉieṉpār ēṅkiṭuvār
tēṟiṉār āṭim tikaittu....649

ivvaṇṇam āka eṉait(tu)ulakum iṉṉaluṟap
paivvaṇṇak kāṉil paṭarn(tu)eḻunta - maivvaṇṇak
kōtaitāḻ mārpaṉ kutaināṇ varicilaiyāṉ
kātaieṭut(tu) uraippām kaṇṭu. ...650

maṉnantu iṉaṅkaḷ maṇikoḻikkum vaṇtaṭattu
poṉnantu uṟaiyil puḷiṉamicai - aṉṉam
peṭaiyōṭu uṟaṅkuvaṉa pēraṇiyai nōkki
iṭaiyāmam ceṉṟār eḻuntu....651

pañcil paḻutta paṉimoḻiyāḷ pātamalark
kañcam parukkaik kaṇamuṟutta - viñcum
vitivāynta(tu) eṉṟāl viḷampuva(tu) eṉmaṟṟōr
kativāyppa tammā kaṇittu....652

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


2.5. kaṅkaip paṭalampaṇṭu paramaṉ patattil piṟanta(tu)eṉak
koṇṭu muṉivar kuḻāmparava - maṇṭum
pavamtuṭaikkum celvap paramanati kaṇṭār
avamtuṭaippāṉ vantōr aṭaintu....653

āṇṭu muṉivar aṭaintār akat(tu)ārvam
pūṇṭa kaḷikkalavai pūciṉār - nīṇṭapukaḻc
cīmāṉum ēttic cirampaṇintāṉ ceṅkamalap
pūmāṉōṭu aṉpu purintu....654

māraṉoru kōṭi vaṭivuamainta maṉṉarpirāṉ
kāraṉaiya kūntal kaḷimayilōṭu - ārvamuṭaṉ
kaṅkainati āṭik kaḷittāṉ kaḻaṟuva(tu)eṉ
poṅkutirai āṟṟiṉ pukaḻ....655

tāḷmalarmuṉ tīṇṭat tavampurinta kaṅkainati
nīḷmakiyōr pāvamelām nīkkumnati - vāṇmaruvum
ākamelām tīṇṭum natiyāmēl ataṉperumai
yōkamevar colvār uṇarntu....656

nīrāṭi yōka niyama viṉaimuṭittup
pōrāṭum villi puṟampōtak - kārāṭum
aimpāl amirtat(tu) arivai yoṭumtuṟavōr
tampāl aṭaintāṉen tai....657

āḻiulakuk(ku) amutu aḷikkum ātiparaṉ
vāḻimuṉivar vakut(tu) amaitta - pāḻik
kaṉiamutam uṇṭu kaḷittāṉ meykkaṟpiṉ
vaṉitaiyoṭu maṉṉō makiḻntu....658

nilattāmarai alarnta nīlamukil oppāṉ
kulattār maṟaiyōr kuḻāttē - nalattār
marumalarnta kaṟpakattār mālai aṇivāṉōr
tarumameṉa iruntāṉ tāṉ....659

āyapoḻutil arunīrt tuṟai viṭukkum
āyirampē rampik kaṭalaracaṉ - pāyum
paliēṟu aṉaiyāṉ poḻiyum aḻalkaṇṇāṉ
kaviyāta tōḷvīrat tāṉ....660

tuṭiyaṉ ceruppiṉ tokutta kaḻalaṉ
iṭiyiṉ icaikkum icaiyaṉ - vaṭivak
kaṭalniṟattaṉ kaṅkaik karainakarai āḷvāṉ
aṭalniṟattaṉ kōlkarattaṉ ām....661

vayaariyiṉ vālvicitta valaraiyaṉ mākap
puyavaraiyaṉ nīṇṭacilai pūṇṭōṉ - tayarataṉam
maṉmakaḷaik kāṇumā vantāṉ varaiaṉayai
vaṉkukaṉām vēṭarkula maṉ....662

tēṉeṭuttu veṇṇeyt tiraḷeṭuttu vantataṉa
mīṉeṭuttu vēntaṉpirāṉ mēvuḷiyil - tāṉaṭuttu
kūvāmuṉ vantāṉ koṭum kōḷariyāṉ
ēvāmuṉ naṇṇāṉ eḻuntu....663

nīyāraieṉṉa neṭiyōy niṟkāṇum nacai
nāyēṉōr vēṭaṉeṉa nampiiṭaip - pōyāṉmuṉ
coṟṟāṉ varukaeṉac colliṉāṉ māmaṟainūl
kaṟṟāṉum ceṉṟāṉ akkāl....664

iḷamkōl ariaḻaippa eytiṉāṉ maṉṉō
uḷamkōṭum uḷḷat(tu) uvakai - vaḷamkōṭa
kaṇṭāṉ aḻakaṉ kaḻalvīḻntu iṟaiñciṉāṉ
taṇṭātu muṉceytavat tāl....665

tāḷiṟaiñci ēttum tavattōṉ taṉainōkki
āḷuṭaiya vaḷḷal aṟivōyniṉ - kēḷirnalam
vāḻiyavō eṉṟāṉ maṟainālum kāṇariya
ēḻuulaka nātaṉ iruntu....666

āḻi amutam aḷikkum aruḷvāri
ēḻai yiṭattil ituvāmēl - vāḻiyāy
tēṉoṭu mīṉum tiruttiṉēṉ cintaiyevaṉ
tāṉō varuḷtiyeṉṟāṉ tāḻntu....667

mātavarai nōkki maṇimuṟuval pūttivaṉtaṉ
kātalitu āmēl karaipeṟā - ītil
ciṟanta(tu)uṇṭō eṉṟāṉ cekamuḻutum kāppāṉ
piṟantunaṭam ceyyum pirāṉ....668

kāḷai aṉaiyāy kaṭumtirainīrk kaṅkaiiṭai
nāḷai varutum naliyaṟka - mīḷvuṟaniṉ
cuṟṟamoṭu celkaeṉat tōḻaṉ kukapperumāṉ
koṟṟavakēḷ eṉṟāṉ kuṟittu....669

kaṭṭaḻaku kūruṅ kaḷimatuvuṇ kāṭciyiṉṟi
iṭṭam evaiyum ilaṉeṉṉa - maṭṭuaviḻum
pātamalar pōṟṟip paṇintāṉ paramparaṉum
īturaittāṉ aṉpōṭu icaintu....670

tampi vataṉam taḷiriyaltaṉ vāṇmukampārt(tu)
imparivaṉ aṉpuk(ku) etiruṇṭō - nampaṭiyaṉ
ākumivaṉ eṉṟāṉ arukuirutti eṉṟuuraittāṉ
nākaaṇaiyil mēyapirāṉ naṉku....671

valliravām ciṟṟavaiyāl vāyttapakaṟ kālameṉum
nalaracu nīṅki naḷirkiraṇat(tu) - eliyalum
vaṟkalaikaḷ tāṅki varuṇaṉ ticaiaṭaintāṉ
viṟkalaicēr veyyōṉ viraintu....672

mālaik kuḻalmuṭittu mālaik kuḻaṉmuṭitta
cēlaip porukayalkaṇ tēviyuṭaṉ - kōlappoṉ
pulaṇaiyil kaṇtuṉṟāṉ pōrvāḷ aravameṉum
nalaṇaiyiṉ mēyapirāṉ naṉku....673

elaṇainta cōti iḷaiyōṉ mukamnōkkik
kolaṇainta vēlkaik kukaṉeṉpāṉ - vilaṇainta
mēkamē pōlvāṉiv vēḷaracuey tātuvaṉam
ākumāṟu eṉeṉṟāṉ āyntu....674

ciṟṟavaiyām koṟṟavaṉtaṉ tēvi varamiraṇṭāl
uṟṟa ceyalaṉaittum ōtiṉāṉ - maṟṟuataṉaic
cūtāṭṭam eṉṉat tuṇintāṉ tuyaruḻantu
kōtāṭṭam eṉṟāṉ kukaṉ....675

vīraṉviḻit tāmaraiyum melliyaltaṉ vāṇmukamām
cāracamum mellat taḷaiaviḻa - āramaṇik
kārāḻi vaṇṇak kaṭaleḻuntāṉ kāykatirōṉ
ōrāḻit tērmēl uṟaintu....676

nāṭkaṭamai āṟṟinalam peṟuvāṉ ñāṅkaruṟai
pūṭkai nikarkukaṉaip pōrvallāy - tāṭkilainī
nāvāy koṇarti naṉieṉṟāṉ ākameṉum
pūvāy amaḷip puyal....677

poyilēm eṅkaḷ pukaliṭamum ivvaṉavē
meyaṟivēm vēṇṭum viṉaiaṟivēm - aiyamaṟat
tēṉuḷatu teyvat tiṉaiuḷatuem mōyk(ku)iṉiya
māṉuḷatu kāṇṭi makiḻntu....678

kaṅkai uḷatu kamaḻum tuṟaiuḷatu
maṅkaik(ku) iṉiya malaruḷatu - paṅkayakkaṇ
pēraḻakā īṇṭuirutti eṉṟāṉ piṟavāta
cīraḻaku koṇṭāṉ terintu....679

aṇṇal atukēṭ(ṭu) aṟivuṭaiyōy āṉṟaperum
puṇṇiya tīrttap puṉalpaṭintu - naṇṇum
peruntavaraip pōṟṟip peyarum aḷavum
varuntalnī eṉṟāṉ matittu....680

maṟut(tu)uraiyāṉ ākamaṇi vaṇṇa maḻaiaṉṉa
kaṟutta vaṭivuṭaiya kaṇṇaṉ - poṟuttatavap
puṅkavaraip pōṟṟineṟi pōṉāṉ poruppuaṉaiya
koṅkaimayi lōṭum kuṟittu....681

cevvēḷ aṉaiyatiṟaṟ cēvakaṉum piṉtoṭara
vevvāy vaṭivēl viḻimaruva - navvēyum
nāvāy viṭuka naṉieṉṟāṉ nāṭkamalap
pūvāyum mēṉip poruḷ....682

cūṉmutirnta celvac cukamaṉaiyār tamnaṭaiyil
kāṉmutirnta ñaṇṭiṉ kaṉiiracap - pāṉmutirnta
vaṇṇak kiḷimoḻivāy maṅkaiuvap(pu) ēṟaaṇai
aṇṇiyatu nāvāy acaintu....683

atticaiyiṉ ēkiyapiṉ aṉpaṉmukam nōkkic
cittirakū ṭattil celuneṟinī - meyttakaiyōy
cepputiyāl eṉṟāṉ ceḻumkamalam pūttatoru
maippuyalai oppāṉa māl....684

kallēṉ eṉiṉum kamalat taṭamkaṇṇā
ollēṉ piritaṟ(ku) uṉaiaṭiyēṉ - villāram
oṉṉār variṉum uyiraṉaiyāy añcuvaṉyāṉ
eṉṉā(tu) uṭaṉkoḷ eṉai....685

aṉpāl uraitta moḻiyiṉ poruḷaṉaittum
taṉpāl uḷatām taṭamniṟaiya - muṉpuārnta
vēṭar perumāṉai nōkki ivaivirittāṉ
mūṭar aṟiyā mutal....686

eṉiḷaiyāṉ nīivaṉum niṉiḷaiyāṉ ētamilā
naṉnutalum niṉkoḻunti nāṉilamum - niṉṉatuvē
yāṉum niṉak(ku)uriyēṉ īṅkueṉṟāṉ evvulakum
tāṉumāy niṉṟāṉ taḻaittu....687

maṉṉaṉ ariya makappēṟṟāl vantuutittēm
uṉṉariya naṭpuk(ku) oruvaṉeṉum - niṉṉuṭaṉē
aimpulaṉai oppa amaintōm aṟivuṭaiyāy
vempuvatuēṉ nīuḷ melintu....688

tampi parataṉ taṉiiruppa tālumeṉai
muṉpiṉ pirinta muṟaiyālum - vempiyuḷam
naiyumiṉi nīarukil naṇṇutalāl āytieṉa
aiyaṉ uraittāṉ avaṟku....689

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


2.6. cittira kūṭap paṭalamāṇṭakaitaṉ ēval ataimaṟuttaṟ(ku) añciavaṉ
pūṇṭa paṇiyiṉoṭu pōyiṉāṉ - nīṇṭavaṉum
tēṉār kuḻalum cilaikkai ilakkuvaṉum
pōṉārkaḷ kāṉam pukuntu....690

īrap pacaiyeṉpatu illāta māntarmaṉam
nērap paṭinta neṭuṅkāṉam - cērap
paṭimē laṟampurintu pālittār taṅkaḷ
kuṭipōl taḻaittaṉavām kompu....691

anta vaṉattil aṉaittulakum tantapirāṉ
vantatu aṟintu makiḻntuetirntāṉ - muntai
varattuvanta kēḷvi malarayaṉai oppāṉ
parattuvaṉām mēlōṉ parintu....692

vanta muṉivaṉ malarttāḷ iṟaiñcietir
entaipirāṉ niṟpa etirtaḻīi - antamilāṉ
ivvuruvō kāṇa iḻaittēṉ iruntavameṉṟu
avvayiṉeṉṟu uḻaṉṟāṉ āyntu....693

mālai muṭituṟantu vāḻiyāy maṟṟuivaṇnī
kālai varuntik kaṭantavaṉam - cīlamuṟum
kōlak kumaraṉoṭum kōṉakai yōṭumvaral
pālatuevaṉ eṉpāṉ parintu....694

cālai yuṭaṉkoṭupōyt tāpataṉum tāmaraikkaṇ
pālaṉmukam nōkkip parantāma - cīlamuṟum
kaṅkaikā ḷinti kalaimakaḷim mūvaruṟum
tuṅkamivaṇ eṉṟāṉ tokuttu....695

ātaliṉ eṉpāl iruttiyāṉmuta lōrceytavamum
mētakavu cērum viṉaiyaṇukā - pātavamcēr
naṟkaṉiyum kāyum naṉiuḷatueṉ ṟāṉaṟattiṉ
coṟkaṉiyum vāyuṭaiyāṉ cūḻntu....696

poṟkamalam pūttamukilpōl vāṉ puṉitamaṟai
aṟputa veṉṉāṭṭuk(ku) arukuḷatik - kaṟpavaṉam
ātaliṉāl nērva raruṅkiḷaiñar eṉṟuuraittāṉ
pōtaneṟi kāṭṭum poruḷ....697

āyatuvēl kātam akaṉṟāl arumtavarvāḻ
tēyam pukaḻcit tirakūṭam - mēyatumuṉ
kaṇṭāy avaṇuṟaiti eṉṟāṉ kalaikkaṭalai
uṇṭāṉ uṇarntāṉ oruṅku....698

parattuvamtēr vāṉap parattuvaṉār āṇai
varattuviṭai koṇṭu maruvic - cirat(tu)iṭaiyē
ceṅkatirum cēraneṟi ceṉṟuaṭaintār veṅkatirōṉ
kaṅkaieṉum mānatiyāṇ māṭṭu....699

annatiyiṉ āṭi arumkaṭamai āṟṟiyapiṉ
poṉṉamalai eṉṉap poliiḷaiyōṉ - vaṉṉamaṇip
pūṅkaḻaiyāl ampi puṉaiyāmuṉ nīntiṉāṉ
vāṅkum iṭaiyōṭuiruppa māl....700

āṅkukarai ēṟi aṭaintār arumtamiḻiṉ
vēntar koṭumkaviyāl vīṟuiḻanta - māntar
kulaṉilā vāṟumaḻaik koṇmū ilā(tu)eṉṟiṉ
valaṉulām aṉpāl vaḻi....701

ēṟṟārk(ku) utavāṉ iruṅkuṭipōl yātoṉṟum
tōṟṟā(tu) iravil tuṇaipirintōr - māṟṟāt
tuyarkūrum puṇmaṉampōl tuṉṉiṉaraik kāyum
veyilkūrum vemcurattiṉ veppu....702

appālai aṉṉār aṭaintār aṭaivataṉmuṉ
eppālum naṟpāl iyaṉṟavāl - eppālum
vempālum taṇpālā mēviyatu mellaṭaikaḷ
tampālum koṇṭa taru....703

uraittanāḷ vantilaṉeṉṟu uḷḷam ulaivāḷmuṉ
iraittatēr mītiluṟa ēntal - viraikkamalat(tu)
uḷḷam kuḷirntavā(ṟu) okkumē yuccuramum
teḷḷiyarāṅ(ku) eytac ceḻittu....704

āyacuram kaṭantār aṇṭam aḷantavaṉiṉ
mēyaneṭum kiriyai mēyiṉār - tūya
maṭamāṉuk(ku) anta malaivaḷaṅkaḷ ellām
tiṭamātavaṉ uraippāṉ tērntu....705

pōraṇainta veṅkaṇ puḻaikkaramkoṇṭu aṅkuaṇaiyum
kāraṇainta vempiṭik(ku)ōr kārkkaḷiṟu - nīraṇaintu
pūḻi oḻiyap puṉalkoṭutup pāṟṟuvatai
āḻiyaṅkaṭ poṉṉē aṟi....706

māṇikkam paccai vayira maṇippavaḷam
āṇik kaṉakam arumpaṭikam - māṇniṟattu
nīlamivai ellām neṭumkiraka maṇṭalanēr
pōlumivai nōkkāy purintu....707

nāḷēṟum taṇkatirvāy nāḷaracaṉ mītuamarnta
vāḷēṟum kūrṅkaṇ maṭanallāy - tāḷēṟum
poṟpatuma niṉcaraṇam pōlātu kūmpiyatōr
aṟputamnī nōkkāy amaintu....708

koṅkaik kuyilaṉaiyāy kōvulakam mītueḻunta
paiṅkaṇ kamukap pacuṅkāyviḷ - aṅkuaṉaimār
veḷḷiṭaiuṇ pāṉamutiṉ viṇeḻuntu koḷeḻilai
aḷḷilaivēl kaṇṇāy aṟi....709

īṇṭu taruviṉ iṭaiiruntu namnērmai
kāṇṭum eṉaoḷittuk kāṇuṟumav - āṇṭueḻilvāy
kāṉmaṉitaṉ peṇmaik kaṇaniṉaiyē kaṇṭiṭutaṉ
māṉviḻiyāy nōkkāy makiḻntu....710

neytavaḻum pāṟai neṭumuṭimēl nīṇmatiyait
tuyyanilai yāṭiyeṉac cūḻkuṟavar - taiyalarkaḷ
vāṇmukaṅkaḷ nōkkiviḻi maieḻutum pāṉmaiyiṉaik
kāṇmatinī eṉṟāṉ kaḷittu....711

ivvāṟu celvat(tu) iḷamayiluk(ku) āṅkuiyampic
cevvāṟu cellum tiṟattiṉarait - tevvēntar
kōmāṉ paṇin(tu)avartam kūṭṭat(tu) uṭaṉiruntāṉ
pūmāṟu peyyap puyal....712

vēntarpirā ṉuk(ku)kiḷaiya mētakaivēyk kāṉniṟuvi
ēntu mukaṭuoḻukki iṉpamuṟa - ārntaneṭum
kaivicittum nārvariccum kaṭṭiṉāṉ tēkkaṭaiyāl
cevvipeṟa vēyntāṉ terintu....713

nāṇalpul vēyntu nalamkiḷarmaṭ pittikaiyēr
kāṇat taṉiyilaivēl kaiaḻuttip - pēṇumayil
meṉtōkai koṇṭu virittāṉ vitāṉamuḷat
tuṉtōkai koṇṭuiḷaiyōṉ cūḻntu....714

cālai amaittāṉ taṉimitilai nāṭiyarkku
kōlak kaṉakam koṭuniraittāṉ - nīlaniṟap
puṇṇiyaṉum kaṇṭāṉ puṉaliru kaṇpālcōra
eṇṇi iruntāṉ iṉaintu....715

veṟṟi uṭaiyōy viṟaluṭaiyōy ittoḻilum
kaṟṟaṉaiyō ikkaṭaṉum kāṇpaṉō - peṟṟiyiṉi
eṉṉām varunti eṉattēṟi āṅ(ku)iruntāṉ
poṉnāṭar pōṟṟum puyal....716

poṉulakam vāḻap puvivāḻap pōntapirāṉ
maṉṉiyaac cālai maṉaipukuntāṉ - eṉiṉiyāṉ
pēcuvatu māmaṟaiyaip pēraravai mēṉāṭṭai
ēcuvatu pōlum itu....717

vāṉceyta mātavattāṉ maṅkaiyoṭum tampiyoṭum
tēṉceyta vaṇṇac ceḻumtuḷavōṉ - kāṉceyta
cittirakū ṭat(tu)iruppac ceppuvām naṉṉakarvāy
attiṟamai ellām aṟintu....718

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


2.7. kiḷaikaṇṭu nīṅku paṭalam.mākayattil vāḷai varālpāyum taṇpaṇaicūḻ
kēkayattil ceṉṟu kiḷarmaṉuppūṇ - ākayatēr
tātūrtaṇ tārpparataṉ tampi tamaivaṇaṅki
mātūtar vantuniṉṟār maṟṟu....719

eṉaṉaiyar empiyuṭaṉ eṉuyirē pōlvāṉum
maṉṉavaṉum etilarō maṟṟueṉṉa - muṉṉar
orumukattu māṇmaitaṉak(ku) opparumuṉ tantai
tirumukamkāṇ eṉṟār terintu....720

maṇmūṭu tōṭṭu maṇimuṭaṅkal vāṅkimaḻaik
koṇmū aṉaiya kuḻakaṉum - kaṇmāṭu
kaṇṭāṉ uvantu kaḷittāṉ katirmuṭimēl
koṇṭāṉ uḷamum kuḷirntu....721

kālam poḻutu karutāṉ karumkaṭalnēr
kōlaṉ taṉaimaruvu kōḷiṉāṉ - cālak
kariparitēr vāṇmaruvum kālāḷar cūḻntu
varaeḻuntāṉ apparata māl....722

palliyaṅkaḷ ārppap paṉiveṇ kuṭainiḻaṟṟa
mallaṉ maṇittēr maruviṉāṉ - tollaivaḷak
kōcalanāṭu uṟṟāṉ koḻumkaruṇaik koṇṭaleṉat
tēcupuṉai vācavaṉnēr cēy....723

nīrtuṟanta paṇṇai nilamtuṟanta palvaḷaṅkaḷ
tārtuṟanta cōlai taṉilvaṇṭu - cīrtuṟantu
pālmaṟanta kaṉṟu paḻammaṟanta kāmaraṅkaḷ
vāṉmaṟanta paiṅkūḻ maruṇṭu....724

pārppuk kiṟaiyum pacuṅkuḻavikku ūṭṭamutam
vārppaṟaikku vaḷḷoliyum māṅkaṉikkut - tīppolivum
vaṭṭa mulaiyiṇaikku vācap parimaḷamum
iṭṭamuṟa āṅkuetuvum il....725

ittaṉmai nāṭṭai yetirntāṉ iḷamkoṇṭal
ettaṉmai eytumō eṉṟuiṉaintāṉ - muttamiḻtēr
māntar perumaiyeṉa vāṉār matilvāyil
cērntaṉaṉ tampiyoṭum cērntu....726

maṅkalattiṉ pēroliyum mālvarainēr māmulaiyār
taṅkaḷ vaṇṭalāṭṭum taṉittaṉiyāy - aṅkaṇuṟu
nalviḻavum kāṇāṉ naṉiuḻaṉṟāṉ nāṭieṅkum
malvaraiya tōḷāṉ maruṇṭu....727

kāraṇaṅkaḷ maṟṟum karutiṉāṉ campunikar
pūraṇaṉai nōkkip puraiillāy - nēretirum
iṉnimittam ellām evaiyuyaṟkām eṉṟuuraittāṉ
poṉamaitta tiṇtōḷ puyal....728

muttuuruvai otta mutalōṉum moym(pu)uṭaiyōy
ittalaiyil kañcat(tu) iṭaiiruntāḷ - kaittaṟavu
nīttāḷām eṉṉa neṭumtakaiyum ākamelām
vērttāṉ ayirttāṉ melintu....729

uṟṟatu aṟivāṉ oruṅ(ku)uṇarum tampiyoṭum
ceṟṟamaṟum tantai tikaḻkōyil - maṟṟuuṟumuṉ
maṉṉumaṇic kantaranēr vārkuḻalpoṉ māmulaiyōr
aṉṉamicai coṉṉāḷ aṭaintu....730

aṉṉai yaṭikāḷ aḻaittāḷ eṉaavaṉum
maṉṉi nilaṉil vaṇaṅkiyē - poṉṉaṉaiyāy
tantaievaṇ eṉṉāmuṉ tavvai aṉaiyāḷaṟivōy
antaramītu eṉṟāḷ avaṇ....731

kēkayarmāṉ colliṭattil kimpurikkōṭ ṭōṅkaleṉum
mākayamcōrn(tu) iṉṉilamvīḻ vaṇṇameṉa - cōkamuṟa
vīḻntāṉ aṟivuaḻintu meyayarntu veytuuyirttuḷ
āḻntāṉ viḻippuṉaliṉ āṅku....732

vāṭiṉāṉ uḷḷam varuntiṉāṉ iṉuyirum
vīṭiṉāṉ eṉṉa veṟuttuuyirttāṉ - āṭi
araṟṟiṉāṉ antō atukaṇṭōr tāmum
araṟṟiṉār naintār ayarntu...733

kaṇṭakarāt tāṉavartam kaṭṭaṟuppāṉ iṉṉamuṉai
viṇṭalattōr kūva viraintāyō - maṇṭalattōr
yārait tuṇaikkoḷuvār eṉceytāy aṉpuiḻantēṉ
kāraikkai vaittavaṉē kāṇ....734

eṉṟuaraṟṟi naintāṉ iṟaivaṉ pataṅkuṟuki
iṉṟuiviṭar tīrppaṉ iṉieṉalum - kuṉṟiṇaitta
vaṉmulaiyāḷ tīkkuṇamcēr maṅkaiivai aṅkuuraittāḷ
kaṇmaṉattāḷ uḷḷam katittu....735

ilakkuvaṉpiṉ ṉāka iruṅkuḻalpoṉ mēṉi
nalakkuriya cītaiyoṭu nampi - valattuṟukāṉ
ceṉṟāṉ eṉalum tikaittāṉ tiṟamaḻintu
niṉṟāṉ ulaintāṉ nekiḻntu....736

ellārkkum nallaṉ irāmapirāṉ yāriḻaitta
pollā viṉaivayattāl pōyiṉāṉ - villār
muṭittalaivaṉ āviviṭu muṉṉarō piṉṉō
eṭut(tu)uraippāy eṉṟāṉ iṉaintu....737

yārum iḻaittaviṉai aṉṟu varamiraṇṭāl
tūriḻaitta kāṭṭiṭaiyē tūṇṭiṉēṉ - pāriḻaitta
paṭṭam niṉakkuaḷittup pārttipaṉār vīṭuuṟumuṉ
kiṭṭiṉaṉkāṉ eṉṟāḷ kiḷarntu....738

kēṭṭāṉ iṉieṉ kiḷattuvatu kēḻkiḷarum
vāḷtāṉai maṉṉaṉ vayappuruvaṅ - kōṭṭāṉ
nutalkiḻiya vēṟu nuvalvāṉ urumil
kataḻerikaṇ kālak kaṭintu....739

koṉṟāy aṟattaik kuṭittāy koḻumkaruṇai
tiṉṟāy oḻukkam ciṟituaṟiyāy - naṉṟāy
muṭintāy perumpaḻiyai muṟṟiṉāy vempōr
kaṭintāy perumpukaḻaik kāṇ....740

kāṉiṭaiem muṉṉaik kaḻittēṉ poykkaṇṭakaril
vāṉiṭaiyil entaiuṟa vākkiṉēṉ - īṉamaṟa
vaiyakamum āṇṭēṉ varuṉpayaṉeṉ maṟṟuitaṉiṉ
meyaṭaivu muṇṭō viḷampu....741

mukkulattiṉ āṉṟa mutalkulattiṉ nīpukutap
pukkuyarnta taṉṟō pukaḻeṉpa - tokkaeṉai
īṉṟueṭutta tāyeṉavē eṇṇiṉēṉ aṉṟueṉilmuṉ
tōṉṟutiyō eṉṟāṉ tokuttu....742

muṉetir niṟpiṉ muṭaivāḷuk(ku) uṉuyirai
maṉiraiyāy īyvaṉeṉa māḻkiivai - paṉṉutalum
kōcalaiyāḷ eytik kuṇamū ṟilaṉeṉṟāḷ
āciṉmoḻi coṟṟāḷ aṟintu....743

mañcāniṉ tāyiḻaitta vañcaṉaiyāl nērntatuyark(ku)
añcāyō nītāṉ aṟintilaiyō - eñcāeṉ
kaṇmaṇiyē eṉṉak kalaṅkiṉāṉ kaṭṭuraikaḷ
peṇmaṇikkuc colvāṉ pirittu....744

parataṉiṉ vañciṉam

pōril puṟamkoṭuttōṉ poyuraikaḷ kūṟiṉōṉ
cīruṟ ṟavaraic ciṉantuḷōṉ - kāraip
paḻittuḷōṉ añcip patuṅkiṉōr tammai
aḻittuḷōṉ celneṟiyē yāṉ....745

āriyaṉait tātaiyarai aṉṉaiyarai aṉpiṉarai
nēriḻaiyām tammai neṭumtavaraic cīriyarai
vētiyaraip pāṉmakarai vempaṭaiyāl koṉṟuoḻitta
pātakam eṟkākap paṭarntu....746

taṇṇam tuḻāymuṭiyōṉ tāḷē parattuvameṉṟu
eṇṇaṟiyāṉ nalaṟattai ēciṉāṉ - puṇṇiyamē
ceyyāṉ oḻukkam ciṟituaṟiyāṉ īṅkuivarcēr
maiyār narakueṉakku maṟṟu....747

naṉṟi maṟantōṉ naṭuvil vaḻakkuuraittōṉ
kaṉṟupaci eytak karattuuṇṭōṉ - maṉṟil
piṟarporuḷai vauviṉōṉ pērācai koṇṭōṉ
eṟinarakam eṟkuāka iṉṟu....748

kaṉṉiyarai maṅkaiyaraik kaṟpuaḻitta kaṇṭakaṉum
paṉṉiyarai viṟṟuuṇṇum pātakaṉum - maṉṉuneṟi
vantōraik kāvā vaṟiñaṉumcēr vaṉnarakam
nantātueṉak(ku) uṟuka naṉṟu....749

pantavarkaḷ tuṉpam parippap parivuṭaṉē
intiraṉpōl celvat(tu) iruntālum - antaṇartam
ileriyai vaittōṉum ēkunaraku eṟkuākum
allaluṟēl ammā ayarntu....750

villiṉ valiyum viṟalum mikumpiṟavum
pullil ukuttup poruvārmuṉ - malliḻantu
māṉam iḻantu valiiḻantu piṉṉiṭaintōr
tāṉam eṉakkuuṟuka tāṉ ....751

ēṟṟārk(ku) utavāṉ iḻikulattil peṇukantōṉ
māṟṟāṉ eṉavē maṉaiiruppōṉ - vēṟṟōr
nakaiviḷampa vēṭṭakattiṉ naṇṇiamutu uṇpōṉ
pukunarakē eṟkup pukal....752

māṟṟār etira vaḷanakarat(tu) ēṟṟaelām
tōṟṟēṉ iṭuṅkāl tuvakkuṇṭēṉ - āṟṟēṉ
talaiiraṅki niṟpēṉeṉ tāyēam māṟṟal
kalaiiraṅka yāṉaṟintak kāl....753

eṉṟuiṉaiya vañciṉaṅkaḷ ellām iyamputalum
kaṉṟuiraṅkum āviṉ kacintuuruki - niṉṟuirukai
pulliṉāḷ mōntāḷ puḻuṅkiṉāḷ veytuuyirttāḷ
tallieṉum kōcalaiyāḷ tāṉ....754

aṉṉa poḻutil aruntatitaṉ kēḷvaṉetir
maṉṉutalum ampoṉ malarttārāṉ - ceṉṉikaram
koṇṭāṉ tikaittāṉ kuḷittāṉ viḻippuṉaliṉ
maṇṭāṉ viḻuntāṉ maruṇṭu....755

mātavatta ṉōṭu maruviṉāṉ vāṉtayilat
tātaieḻil mēṉi taṉaikkaṇṭāṉ - mītuyirttuk
kaṇṇanīr āṭṭik kaḻuviṉāṉ kaṇṇuṭaiyārkku
eṇṇunīr āmō itu....756

vāri muracuolippa maṉṉar puṭaiiraṅkak
kārikaiyār kaṇṇīr kaluḻntuvarat - tārācai
māṉamatil ēṟṟi maruviṉār vaṇcarayu
mānatiyiṉ oṇkaraiyiṉ vāy....757

ēṟṟa kaṭamaik(ku) eḻumparataṉ taṉṉaiivaṇ
āṟṟaṟ(ku) aruka ṉalakaṇṭāy - māṟṟariya
maṉāvi cōrāmuṉ maṟṟuuṉaiit tīkkaṭaṉmai
paṉṉāṉeṉ ṟāṉmuṉivaṉ pārttu....758

eṉṟumuṉi kūṟa ituvōyāṉ peṟṟavaram
eṉṟuuruki naintāṉ eṉaippeṟṟa - kaṉṟumaṉat(tu)
aṉṉai iḻaitta aṟamītu eṉauraittāṉ
maṉṉumvaḷak kōcalaiyār maṉ....759

antalaiyiṉ eyti arumkaṭaṉmai yālaṉaittum
catturukkaṉ āṟṟat tavaṟāmal - vitturumak
kompuaṉaiyār mūvaralāl kōlak koṭiaṉaiyār
vemputaḻal mēyār viraintu....760

maṟṟum viṉaimuṭittu vantāṉ tirukkōyil
cuṟṟi iṉattōr curutinūl - kaṟṟuuṇarnta
vētiyaraip pōṟṟi viritiraicūḻ vēṇmuḻutum
pātukat(tu) īyntāṉ parintu....761

aiyiraṇṭu nāḷum akaṉṟapiṉ avvēlai
maiyiraṇṭu nītta maṟaiyāḷar - teyvat
tirumuṉiyōṭu eytiivai ceppiṉār vāymaik(ku)
oruvaṉeṉum naṟparataṟku) ūṅku....762

maṉiṟantā ṉiṉmuṉ vaṉat(tu)aṭaintāṉ vaiyakattaip
piṉaṟintu kāppār piṟaruṇṭō - uṉṉaiaṉṟi
nīyēeṉ kaṭṭuraiyai nīttāy alaiiṉiyār
vāyēeṉ ṟāṉaṟattōr maṉ....763

vāṉiṉṟip paiṅkūḻ vayaṅkā vaḷamciṟanta
kāṉiṉṟi māṉiṉamum kāṇōmōy - ūṉiṉṟi
āvi uṟumō atupōl avaṉiyumak
kōilaiyēl eṉākum koḷ....764

eṉṉāmuṉ vaḷḷal ituvum eṉak(ku)urittē
uṉnīrmai aṉṉaikuṇam ottuuḷatē - aṉṉō
kaliyulakam ītō karutuiḷaiyēṉ aṉṟō
valaṉuṭaiyāy eṉṟāṉ maruṇṭu....765

nīrāḷum cevvi nilamāḷum naṉnilaimai
vārāḷum koṅkai malarvantāḷ - tārāḷum
kūntal maṇamnukarnta koṇṭaleṉak kōlamuṟum
vēntaṉukkē eṉṟāṉ virittu....766

aṅkuirunta tiṇmai aṟappāl uṭaiyōrkaḷ
koṅkuirunta taṇtārk kuḻakaṉaiyē - caṅkuirunta
kaiāḻivaṇṇak kaṭavuḷumov vāṉeṉavē
meyāyn(tu) uraittār viyantu....767

caṅkuaṇainta veṇniṟattut tampimukam nōkkimaḻai
maṅkul aṉaiyatiru māmaṇiyai - iṅkuaḻaippāṉ
iṉnakara mākkaḷ eḻukanavilka eṉṟuuraittāṉ
coṉṉaurai māṟāṉ tokuttu....768

āḻi muracam aṟaitaluman nāṭṭuuṭaiyōr
vāḻiaṟam eṉṟu vaḻuttiṉar - vīḻik
kaṉivāy uṭaiyārum kāḷaiyarum yārum
iṉivāy eḻuntār iraittu....769

vētiyarkaḷ tātiyarkaḷ mēlōrkaḷ kīḻōrkaḷ
mātar kariparitēr maṟṟuuḷḷōr - ōtak
kaṭalpōl eḻuntuvarak kātal uḷamunta
uṭalmēl uyirulava uṟṟu....770

koṭineruṅka vaṇṇak kuṭaineruṅka vēkap
piṭineruṅka yāṉai peyarap - paṭineruṅka
vāṉaḷappap pūḻi maḻaipōl karimataṅkaḷ
tāṉavippac cēṟuām tarai....771

kāruṟṟa vaṇṇak kaṭalpōl varumcēṉai
pēruṟṟi ṭuṅkāl perumkuṇattōṉ - cīraiuṭai
cuṟṟiṉāṉ tampiyoṭum tōṉṟiṉāṉ poṉtērmaṉ
muṟṟiṉāṉ cēṉai mukam....772

āti maṟaitēr arumtavarkaḷ antaṇarkaḷ
nīti uṟutāyar neṟiyuṭaiyōr - pōtaravē
cellumkāl mantaraiyām tīyavaḷaik kaṇ(ṭu)ivaḷaik
kolvaṉeṉac ceṉṟāṉ kotittu....773

āyatu aṟintāṉ aṟivaṉ aṟivuṭaiyōy
nāyakaṉār āṇai naliyumē - nīiḻaippa(tu)
ōrumkāl eṉṉām ulakuk(ku) eṉauraittāṉ
kārumpōṉ niṉṟāṉaik kaṇṭu....774

koṇṭamuṉivu āṟik kuḷirntāṉak kōoṭumpōyp
puṇṭarikak kaṇṇaṉ poṟiyoṭumpōy - tiṇtiṟalcēr
tampiyoṭumaṉṉum taṭampoḻil vāyt tāṉuṟaintāṉ
vampaviḻtārk kōcalaiyār maṉ....775

kaṉṉaṟ kaṉiyum karumkāyum tāṉnukarāṉ
iṉṉaṟku uṟaiyuḷ eṉattuyiṉṟāṉ - poṉṉiṉoṭum
vilaṇainta tōḷāṉ virumpit tuyilpuriyum
pulaṇaiyiṉ ōrpāl pularntu....776

ellai etira iṇaiaṭippoṟ pūtaliya
vallaivaḷa māvum matakariyum - celvat
taṉittērum piṉtoṭarat tāṉnaṭantu ceṉṟāṉ
vaṉattē parataṉeṉum maṉ....777

tēcikameyt tūcupuṉai cītaraṉpoṟ pātamalar
vācaṉaicēr kaṅkai maruviṉāṉ - kācalampu
naṉnāṭu piṉāka nāmavēl tāṉaiyoṭum
eṉnāṭum ēttum iṟai....778

maṉṉaṉ parataṉ vayaccēṉai yuṇṭiṭuṅkāl
caṉṉumuṉi yuṇṭapoḻutu attaṉaiyatu - iṉṉumaikōṉ
poṟcaṭaiyi ṉiṉṟu puviyiṉ iṭaippōnta
naṟcarayu otta nati....779

añcaṉakkuṉṟu aṉṉāṉ aṭalcēṉai akkōṇi
eñcalilā vāṟayutam eṉparāl - kañcamalark
kaṅkai natiaṭaiyak kaṇṭāṉ karumkaḻalkāl
koṅ(ku)aviḻum taṇtārk kukaṉ....780

kaccuiṟukkik kūṟṟuṅ kalaṅkak kalaṅkāta
naccuiṟutta(tu) eṉṉa naṉiviḻiyāṉ - uccamuṟum
vāḷeṭuttāṉ tāḷeṭuttu maṇkiḻiyat teṉkaraiyil
kīḻaṭuttāṉ vileṭuttuk kiṉṟu....781

ippaṭaikaḷ ellām iralaik kuḻāmaṭaivē
tuppuṭaiyēṉ valliyayeṉ cuṟṟattīr - veppaṭaiyā
maṉṉark(ku) aracuaḷippāṉ vaṉpōr purimiṉeṉap
piṉṉum uraippāṉ peyarntu....782

pāvam karutāṉ paḻiuṇarāṉ ipparataṉ
āvam puṟattil aṟiyāṉō - cāvameṉum
kūṟṟam karattuiruppak kūṭārait tīeṉavē
nīṟṟiviṭu vēṉalaṉō nērntu....783

yāṉ oruvaṉ uḷḷēṉ eṉaaṟiyāṉ ipparataṉ
māṉavali kaṇṭāṉ malaivaṉō - tēṉiṉattait
tumpi tukaippa(tu)eṉat tōḷāl picaintueṟivaṉ
tampiyaṉṟō yāṉumiṉit tāṉ....784

ampi viṭuvēṉ avarum natikaṭappār
nampitaṉai velvār naṇukiyē - tampieṉum
yāṉum uyirkoṇṭu iruppēṉ ituaṉṟō
vāṉuyarum kīrtti vaḷam....785

tayirmatikkum mattiletir cārvārait tākki
uyirmatittu mīḷātu oḻippēṉ - ayirkiṭakkum
pāṉac ciṟukūval pārttup patuṅkumō
māṉakkaṭal nīr maruṇṭu....786

eṉṟuuraittu niṉṟāṉ eyiṉarkōṉ ikkuṟiyaic
ceṉṟuuṇarvaṉ eṉṟuōr tiṟavallāṉ - kuṉṟuiṇainta
koṟṟap puyattiṉiḷam kōaṭikaṭ(ku) āṅkuuraittāṉ
uṟṟatuelām ōti oruṅku....787

kārvaraiyai oppāṉ kaṇak(ku)iṟanta nāvāyāṉ
vārvicitta vāḷāṉ valiyiṉāṉ - nīrparitta
kaṅkā taraṉpōl katalvariyiṉ āṭaiyiṉāṉ
maṅkāk kukaṉeṉumpēr maṉ....788

āriyarkku vāynta arunaṭpāṉ alamainta
mērumalai oppāṉ viṭumnāvāy - ūramainta
kāraṭutta(tu) aṉṉāṉ kariyōyniṉ mēlkaṉaṉṟu
pōreṭuttāṉ eṉṟāṉ pukuntu....789

eṉmuṉ uvakkum ivaṉpāl eḻumaṉamē
taṉmuṉ uvantu taḻuvāyō - eṉaṟivē
eṉṟāṉ makiḻn(tu)etirmuṉ niṉṟāṉ ivaṉetirē
vaṉtāṉai vēṭarkula maṉ....790

mācuaṭainta tūya vaṭivāṉai mānilattut
tēcuaṭainta vaṇmai tikaḻvāṉai - ācuaṭainta
māmalarkkaṇ nōva varuvāṉaik kaṇṭuṉaintāṉ
nāmam kukaṉeṉpōṉ naṉku....791

mañcaṉaiyāṉ emmuṉ vaṭivuṭaiyāṉ avvaḷḷal
kañca mukat(tu)iḷaiya kāḷaiyē - neñcuuvappat
tōṉṟuvār ikkulattut tōṉṟiṉōr eppiḻaiyum
ūṉṟuvarō eṉṟāṉ uḷaintu....792

ivvaṇṇam eṇṇi etirē toḻuvāṉai
maivaṇṇaṉ ceṉṟu vaṇaṅkiṉāṉ - kaivaṇṇap
pōtakamaṉ ṉāṉumavaṟ pulliṉāṉ pulliyaac
cātakaṉum coṟṟāṉ taḷarntu....793

malaṭutōḷ vīravaravu evaṉō eṉṟuiṟaiñcak
kolulaivēl tātai kuṭituṟantāṉ - allalaṟa
nīttāṉṟaṉaik koṇara eṉṟāṉ niṉaintuuruki
māyttāṉ piṟavi valai....794

puṟavukku uyirkoṭutta puṇṇiyaṉai āti
aṟaṉuk(ku) uyirkoṭuttōr yārum - caratat(tu)
oruvaṉē maṉṉā vuṉainērvar kollō
iruṇmukilcūḻ vāri yiṭattu....795

eṉṟuuraippa aiyaṉ etirnōkki emperumāṉ
aṉṟuuṟaintatu eppāl aṟaitieṉa - kuṉṟuṟainta
kāṉakattil īṅkueṉavē kāṭṭiṉāṉ vāṉakamcēr
māṉakattōḷ valeyiṉar maṉ....796

ulakaṅkaḷ ellām orucēra āḷum
tilakaṉ makaṉāmem teyvam - cilaimicaiyil
pāḻiaṇai mēlvaḷarum pāṉmaiyumuṟ ṟāṉeṉilav
ūḻil periyatuuḷa vō....797
ēntal takaimai ituvēl iṭaraṟappiṉ
pōntapirāṉ ceykai pukalkaeṉṉac - cēntavaḻi
vāṉuraitta vaṇṇaṉ matakarinēr valeyiṉar
kōṉuraittāṉ uḷḷam kuḻaintu....798

aṟputaṉum cevvi aṇaṅkum avaṇuṟaṅka
viṟpiṭitta kaiyaṉ viḻiimaiyāṉ - poṟpuṟuntaṉ
vaṇṇameṉa ellai varukāṟum kāttiruntāṉ
kaṇṇanīr cōrak kaluḻntu....799

kēṭṭāṉ uyirttuyirttuk kēṭil pukaḻkoṇṭāṉ
kāṭṭāka niṉṟāṉik kāciṉimēl - nāṭṭārk(ku)
aṭāppaḻiyāṉ pūṇṭēṉ amaitiilēṉ yāṉē
keṭāppuviyil eṉṟāṉ kiḷarntu....800

kūṭṭuk(ku) oruvaṉ kukapperumāṉ taṉṉaiiṉi
ōṭṭum puṇaikoṇṭu uruvōmaip - pāṭṭaḷicūḻ
allimukai aviḻkkum annatiteṉ pālkaṭatti
vallaiiṉitu eṉṟāṉ maruṇṭu....801

āvatuvē eṉṉa aṭaintāṉ aṇināvāy
māvaraipōl īṇṭa makiḻn(tu)ēṟik - kāvalarum
māvum kariyum maṇittērum maṅkaiyarum
yāvarkaḷum ceṉṟār iruntu....802

nāḷalarnta paṅkayappū naṅkaimār māṉamicaik
kōḷalarnta vāṉil kuṟukalpōl - vāḷalarnta
māmaṇiyār teyva varamā natikaṭantār
māmakaḷir ellām makiḻntu....803

aṉṉaiyarkaḷ mūvaruṭaṉ ampoṟkaḻal parataṉ
piṉṉavaṉum nāvāy peyarn(tu)ēṟi - maṉṉumkāl
naṟkukaṉum nōkki nalamuṭaiyāy inniṉṟa
kaṟpuṭaiyār yāreṉṟāṉ kaṇṭu....804

mūulakum kātta muḻumutalvaṉ muṉtēvi
ēvulakum kāppāṉa ivaḷutitta - tēvaṉeṉum
aṇṇal irāmaṟ(ku) arumtāy aracuiḻantu
naṇṇiṉaḷkāṉ eṉṟāṉ nalintu....805

eṉṟāṉaip piṉṉum ivarār eṉaviṉava
taṉtātai colliṉ tavamuṭaiyāṉ - piṉtāḻntu
pōyiṉāṉ peṟṟa poriyāḷ eṉauraittāṉ
vāyiṉāl poyyuraiyā maṉ....806

īṇ(ṭu) iruppāryār eṉ(ṟu)eyiṉar iṟaiviṉava
nāṇtuṟantāḷ peṇmai nalamiḻantāḷ - vēṇṭum
kalaiiḻantāḷ aṉṉaieṉak kaṇṭilaiyō eṉṟāṉ
ulaioḷirnta vēlāṉ uyirttu....807

ammū varaiyum aṭipaṇiya appoḻutil
emmōy ivaṉyār eṉaviṉava - ammākēḷ
empiyaṟkum eṟkum ivaṉē mutaṟpiṟantōṉ
tampiyavaṟ(ku) eṉṟāṉ taḷarntu....808

kēṭṭāḷ uvantāḷ kiḷipōl ivaimoḻintāḷ
nāṭṭār uvappa nalamaruvik - kāṭṭum
paḻiiṉṟi aivīrum parāḷtir eṉṟāḷ
oḻivil pukaḻuṭaiyāḷ ōrntu....809

eṉṟukarai aṭaintu ceṉṟāṉ irumpuvaṉam
niṉṟa pukaḻōṉ neṭumkātam - oṉṟum
parattuvaṉaik kaṇṭāṉ parataṉ avaṉtāḷ
cirattu vaṇaṅkiṉāṉ cērttu....810

cālai aṭaintāṉ tamaroṭumat tāpataṉcey
kōla virun(tu)amutu koṇṭuulaintāṉ - mūlac
ceḻumtā maraieṉavē cemkatirōṉ kīḻpāl
eḻuntāṉ iruḷoḻiya vē....811

paṅkayaṉmuṉ tōṉṟap parataṉ perumcēṉai
vaṅka maṟikaṭal pōl vantatāl - kaṅkulniṟak
kāmaṉampāl mīṟi eḻumkāmanōyk kārikaiyār
māmaṉanēr pālai vaṉam....812

pālai kaṭantu parataṉ perumcēṉai
cīlamuṟu cittira kūṭam - vēlaieṉa
vantuetirtal kaṇṭāṉ maṇittār ilakkuvaṉāṅ(ku)
kantetirnta tōḷāṉ kaṉaṉṟu....813

vaṇṇa malaiyōr maruṅ(ku)ēṟi mākkaṭalcel
vaṇṇameṉa etticaiyum maṉṉiyē - naṇṇiṭumac
cēṉaitaṉai nōkkinilam cērntāṉat tēvartoḻum
kōṉaimaṟa vātaiḷam kō....814

vīrac curikaiiṭai vīkkiṉāṉ mērunikar
pārat taṉuiṭakkai paṟṟiṉāṉ - pōraṭarkkum
tōlaṇiyum poṟkavacam toṭ(ṭu)amaittāṉ cūḻtaḻainēr
kālaṇintāṉ vīrak kaḻal....815

ayyaṉ camukam aṭaintāṉ aṭipaṇintāṉ
poyyaṉ parataṉ pukalilāṉ - veyyaneṭum
cēṉaiyoṭu niṉmēl ciṉaṅkoṇṭāṉ uṟṟuaṭaintāṉ
mēlnaṭappa(tu) eṉṉō viti....816

parataṉ puyattiṉ palamum paṭaiyiṉ
uramum oruvēṉ uramum - parivuṭaṉē
kaṇ(ṭu)irutti ceṉṟuik kaṇattil karuṅkālaṉ
uṇṭuuvappak kāṇpēṉ uruttu....817

kompum karamum koṭiyum koṭumkuṟaṅkum
vempum viḻiyum viraivālum - impariṭai
vevvēṟāy umpariṭai vīḻa aṭucaraṅkaḷ
peyvēkam nōkkāy peyarntu....818

tēriḻantu vācit tiraiiḻantu cemmukattiṇ
kāriḻantu kālāṭ kaṇak(ku)iṟantu - pāriḻantu
kēkayarmāṉ toṇṭai kiḻit(tu)araṟṟa ōrcarattāl
vākaimuṭi koḷvēṉ mati....819

kaiaṟavum vīrar kaḻut(tu)aṟavum kaikkaṇaiyāl
meyaṟavum nīṇṭa veriṉaṟavum - teyvac
cilaiaṟavum māṉac ciramaṟavum cempoṉ
kalaiaṟavum kāṇṭi kaṭitu. ...820

eṉṟāṉai nōkki irāmaṉ nakait(tu)itunī
oṉṟō piṟavum uñaṟṟuvāy - naṉṟē
iṟaippoḻutu tāḻvāy iṉitteriyum aṉṟē
poṟaipparataṉ āṟṟiṭumap pōr....821

namkulattōr muṉpiṉ naṭuenta nāḷumnalam
poṅ(ku)aṟaṉai nīttār pukaluḷarō - caṅkaiaṟak
koṇṭa ara(cu)aḷippāṉ kūvuvāṉaṉṟi uḷvēṟu
uṇṭueṉal naṉṟāl uṉakku....822

vētat tuṟaiyiṉ vitiyēav vittakaṉtaṉ
nītat tuṟaiyum niṉaitiyāl - ātip
perunūl uṇarntōy peyarticiṉam eṉṟāṉ
arunūl maṟaiuraittōṉ āṅku....823

oṉṟum uraittilaṉāṅku uṟṟuḻiyil vaṇṇamaṇit
taṉtuṇaiva ṉōṭum tavaṉōṭum - veṉṟip
perumpaṭaipiṉ ṉākap peyarntāṉ maḻaikkār
varumtakai māṉa maruṇṭu....824

vaṟkalaiyaṉ vārcaṭaiyaṉ maṇpaṭinta mēṉiyiṉāṉ
eṟkalainta āṉaṉattō(ṭu) eytuvāṉ - colkaṉintu
teṉticaiyē nōkkivarum ceykaitaṉaik kaṇuṟṟāṉ
kaṉṟiraṅkum appōl kacintu....825

aiyaivaṉ taṉmai aṟintaṉaiyō āramartāṉ
ceyyum karuttiṉaṉō tēreṉṟāṉ - veyya
kaṉalpōl kaṉaṉṟaiḷam kālmuḷaikkuk kāvi
aṉaiyāṉkaṇnīr vāra aṅku....826

akkāl aṭaintāṉ aruvinīr cōrviḻiyāṉ
nekkā uruki nilaiaḻivāṉ - maikkōlat(tu)
entāy uṉatuaṭiyēṉ eppiḻai ceytēṉeṉavē
vantāṉ paṇintāṉ maruṇṭu....827

niṉṟāṉai nōkki neṭi(tu)uyirttāṉ cīraieṉavē
vaṉtāṉai nōkki maṉamcalittāṉ - piṉtāḻnta
poṟcaṭaiyai nōkki etirpulliṉāṉ pūvaieṉak
kaṟkaṉiyat tōṉṟum kaṭal....828

kaṇeṉṉum teyvak kalacattiṉ āramutām
maṇṇu nīrāṭṭi maṟukiṉāṉ - eṇṇum
uraiaṟiyāṉ ōyntāṉ uyirttāṉ uḷaintāṉ
karaiaṟiyāk kātalāl kaṇṭu....829

nantātai meyvalimai naṉṟō eṉaviṉava
entāy uṉaippirinta iṉṉalāl - nantāta
vāṉavar nāṭu maruviṉāṉ eṉṟuuraittāṉ
māṉavarkkuḷ māmatipōl vāṉ....830

ātāramāka aṉait(tu)uyirum kāttu vanta
tātā emaippirital takkatō - vētā
vititta vitiituvō vēṟuetuvō maṉṉā
matit(tu)aṟiyēṉ eṉṟuayarntāṉ maṉ....831

uḷaintāṉ eḻuntāṉ uyirttāṉ uṭalam
kaḷaintāṉ eṉavē kacintāṉ - aḷan(tu)aṟitaṟ(ku)
eṇṇoṇā iṉṉaṟ(ku) iṭamāṉāṉ ēḻpoḻilum
kaṇṇoṇā iṉpak kaṭal....832

tampiyarum maṟṟumuḷa tāpatarum maṉṉavarum
emperumāṉ taṉṉai eṭut(tu)aṇaittu - vempumuḷam
tēṟṟiṉār māmalarōṉ cēyeṉumat tāpataṉum
āṟṟiṉāṉ coṟṟāṉ aṇaintu....833

viṇnāṭṭiṉ maṇnāṭṭil vevvē(ṟu) ulakattil
eṇnāṭṭum āvi iṉamellām - kaṇṇā
piṟanta(tu)uṇṭēl ōrnāḷ peyarn(tu)iṟappa(tu) aṉṟi
maṟan(tu)iruppa(tu) uṇṭō mati....834

māmaṟainūl tērum matiyōyvaṇ taṇṭoṭunūl
tāmarainīr maṉtikiri caṅ(ku)aṇintōr - āmeṉiṉum
kāla valaiyaik kaṭapparō kāraṇattiṉ
cīlanilai ellām terintu....835

viṉaikkarumam pūṇṭu viḻicevivāy āti
maṉappoṟiyi ṉōṭum maruvit - tiṉaippoḻutu
nillā uṭampai niṉaitiyō nīṇmaṟainūl
vallāy uṟavāy matittu....836

eṉait tuṇaiyō āṇ(ṭu)āṇ(ṭu) iruntāṟ(ku)iraṅki
maṉattuyar nīti vaḻakkō - niṉaikkumkāl
ettaṉaitāy tantaiyar ettaṉaiyō palpiṟavi
uttamaṉē vāḻum uyirkku....837

ac(cu)ataṉāl cakkaramniṉ(ṟu) āṭum acai(vu)iṉṟi
ac(cu)aḻintāl cakkaramniṉ(ṟu) āṭumō - acceyalpōl
accutaṉē kālam avaioḻintāl āva(tu)evaṉ
iccaiuṟum ivuṭalāl īṅku....838

aṉṟiyumniṉ tātai ayaṉtaṉakkum eṭṭāta
maṉṟal tarumtuḷapa māmārpaṉ - oṉṟum
paramapatam uṟṟāṉ parin(tu)ayarva(tu) eṉṉō
caramaviti muṟṟukanī tāṉ....839

kaṇṇīr ukuttuk kalaṅkuva(tu)eṉ kārvaṇṇā
eṇṇīr ukuppāy eṉaicaittāṉ - maṇṇāti
aivakaip pūtam aḷittōṉ ayaṉīṉṟa
meyvakaiyaṉ eṉpāṉ virittu....840

añcaṉamā mēṉi aḻakaṉ ayarvuoḻintu
mañcaṉanīr āṭi varaṉmuṟaiyāyk - kañcamalark
kaiyiṉāl ellāk kaṭaṉum kaḻittaṉaṉāl
ceyyum muṟaitiṟampāṉ tērntu....841

maṟṟum viṉaimuṭittu māmalarāḷ vīṟ(ṟu)irunta
poṟṟaneṭuñ cālaiiṭaip pōyiṉāṉ - maṟṟavarum
vantār taṉiuṟainta mātaracaik kaṇ(ṭu)ayarntāṉ
antārp parataṉ aṭaintu....842

ceyya kamalat tiruvaṭiyil vīḻn(tu)aḻuta
kaikayamāṉ īṉṟa kaḷiṟṟaracai - aiyaṉmalark
kaiyāl eṭuttāṉ kaḻintāṉeṉ tātaiavaṇ
taiyāl eṉauraittāṉ cārntu....843

kēṭṭa kiḷimoḻiyāḷ keṇṭaiyamkaṇ nīrukuttuk
kōṭṭu mulaimēl kuḻaintuaḻutāḷ - vāṭṭam
aṟintār muṉivar arivaiyarkaḷ āṟṟap
poṟintāḷ teḷintāḷ pularntu. ...844

āyiṭaiyil aṉṉam aṉaiyāḷai aṅ(ku)aṉaimār
tūya nīrāṭṭit tukaḷnīṅka - nāyakaṉpāl
kūṭṭi imaippoḻutil kōcalaiyai ātiyuḷam
nāṭṭiṉar uṟṟār naṭantu....845

van(tu)aṭainta tāyar malarttāḷ viḻuntaḻutāṉ
entai irāmaṉ iṭaruṟṟāṉ - munta(tu)aṭainta
naṉnakara māntarkaḷum naṇṇiṉār mēlticaivāy
maṉṉiṉāṉ meyyōṉ maṟaintu....846

aṉṟoḻinta piṉṉar aṉaivōrum aṉpuṭaiya
kaṉṟetirnta āṉpōl karintuaṇaiya - naṉṟipuṉai
mālvaṇṇaṉ tūya maṇivaṇṇaṉ mātavamcēr
mālvaṇṇaṟ(ku) ītuuraittāṉ maṟṟu....847

maṉṉaṉ iṟappa matiuṭaiyōy māmaṇiyār
poṉṉiṉ makuṭam puṉaiyātu - muṉṉōr
viratamatu pūṇṭa vitietuvō eṉṟāṉ
parataṉmukam nōkkip parintu....848

tīyāḷeṉ ṟāycol tiṟampātu cērntuvaṉam
nīāḷayāṉō nilam āḷvēṉ - māyāpa
perum pukaḻī(tu)aṉṟō piṟi(tu)itaṉ uṇṭō
varumperumai yāvatutāṉ maṟṟu....849

eṉtāy iḻaitta iṭarāl uḷaintu
poṉṟātuivaṇ aṭainta puṇṇiyarkaḷ - naṉṟāy
nalamtaḻaippa nīyēvaṉ nāṭāḷka eṉṟāṉ
kulamtaḻaippa vantāṉ kuḻaintu....850

cēyōṉ uraitta moḻitērntāṉ cekanātaṉ
tūyōy aṟivum columaṟamum - māyāp
perumpukaḻum maṟṟum pitāuraiyaip pōṟṟi
varumceyalārk(ku) eṉṟāy maṉattu....851

avvuraiyāṉ koṇṭēṉ atupōl eṉa(tu)uraiyum
meyvaliyōy kōṭal vitiaṉṟō - evvamaṟum
mētaimoḻi mātavarcol vittai taruvārcol
tātaitaṉurai aṉṟō cakattu....852

taṉtātai meyuraiyait tāḻātu poyyākka
vantāṉ ivaṉeṉavē māṉilattōr - nantā
uraipeṟuvaṉ eṉṟāl itiṉūṅkum uṇṭō
tiraieṟinīr vaiyakat(tu)eṉ cīr....853

nīrāḻi vaṇṇaṉ nikaḻtta ivai nēyamuṟum
ōrāḻi niṉṟum ula(ku)utittōṉ - pērāḻi
mānilamkoḷ ḷāyeṉilyāṉ maṟ(ṟu)uṉatu piṉaṭaintu
tāṉiḻaippaṉ eṉṟāṉ tavam....854

appoḻutil aiyaṉ aruḷārmukam nōkki
meypporuḷ tērnta viḻuntavattēṉ - maippuyatēr
maintāniṉ muṉṉōṉ maṉumutaliṉ ṟāmaḷavum
vantēṉ kulakuruvāy vāyntu....855

ātaliṉāl vaḷḷal aṟaitarumeṉ ṟaṉmoḻiyum
nītaṉeṉa uḷḷam niṉaittunī - pētamaṟa
nā(ṭu)āḷti eṉṉa naviṉṟāṉ alamaruva
vāṭā malarōṉ makaṉ...856

vittakaṉum kēṭṭu vitiaṉaiya meyttavaṉē
ettaṉmai yēṉum iyampuvaṉēl - cittam
kalaṅkiatai māṟṟuvatu kaṇṭāyō eṉṟāṉ
valamkiḷarum cakkarakkai māl....857

maṟṟoṉṟum kūṟātu mātavaṉum āṅkiruppa
veṟṟi puṉaiiḷaiya mētakaiyum - muṟṟumiṉi
āḷumavar āḷka aṭiyēṉ taṉak(ku)aṭaivu
cūḷuṟunōṉpu eṉṟāṉ tuṇintu....858

āya(tu) aṟintār amara rarumkāṉam
māyavaṉār vaika makiāḷka - tūya
parataṉē eṉṉap pakarntārkaḷ paṇṭai
viratamoḻi poyyā vitam....859

vāṉavartam āṇai maṟukkēṉ maṟā(tu)iṉinī
āṉa ula(ku)aḷitti aiyaeṉat - tāṉaniṟai
kaiyiṉāl tampi karamalarkaḷ tīṇṭiṉāṉ
aiyaṉōr āyirampē rāṉ....860

maṉṉum parataṉ vakuttanāṭ kālavarai
uṉṉi uṟāyēl uyirmāyvaṉ - muṉerivīḻntu
eṉṟāṉ irāmaṉ iṉimaṟuppa tevvāṟeṉṟu
iṉṟuēka eṉṟāṉ iyaintu....861

maṟṟōr ceyalmaṟantu māmaḻainēr mālvaṇṇā
eṟṟē piṟital iṉiuṉtāḷ - kuṟṟēyum
pātukamī eṉṉap parataṉ avaiaḷittāṉ
ātaravōṭu ēṟṟāṉ avaṉ....862

vilamainta mēkameṉa vīṟṟirukkum vittakaṉtāḷ
pulliviṭai koṇṭuayarntu pōyiṉāṉ - malamainta
tampimukam nōkkit tavattōrum maṟṟavarum
umparumkaṇ(ṭu) ēṅka ulaintu....863

īṉṟatāy mārum ēṉaiyōrum pōyiṉār
mūṉṟunūl oṉṟa muṉivaraṉum - āṉṟavarum
ceṉṟār kukaṉum ciruṅki puramaṭaintāṉ
kuṉṟēy mukilviṭaimēl koṇṭu....864

nāyakaṉār pātukamkoḷ naṟṟavaṉum naṉṉakaram
pōyaṭaiyāṉ nantieṉum poṟpatiyiṉ - vāyaṭaintu
kaṅkul uṟakkam kaḻittāṉ iruntāṉviṇ
puṅkavarkaḷ pōṟṟap pukaḻntu....865

vaṉṉamaṇic cāral varaiiṭattē vīṟṟirunta
maṉṉarpirāṉ iṉṉum maruvuvarkēḷ - eṉṉa
naṭantāṉ aṇiyiḻaiyum nampiyumpiṉ ṉāka
kaṭamtāḻ neṭiya kaṭam....866

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa

ayōttiyā kāṇṭam muṟṟum.3. āraṇiya kāṇṭam

3.1. virātaṉ vataip paṭalampoymālai pōkkip puran(tu)aruḷum poṉmārpaṉ
ceymālai cērum tiruaraṅkaṉ - meymālai
vaṇṇattāṉ mātar maṇiniṟattāṉ mātavarvāḻ
eṇṇattāṉ eṅkaṭ kiṟai....867

aṇṇaṉ karuṇai aḻakaṉ katiaruḷum
kaṇṇaṉ tiruniṟañcēr kākuttaṉ - taṇaḷiyār
aiyaṉ aṉakark kariyaṉ kariyaṉarum
tuyyaṉ kaḻalkāl tuṇai....868

pūvirunta valliyoṭum poṉmalainēr tampiyoṭum
mēvirunta villiyuṭaṉ mēviṉāṉ - tēvirunta
muttaḻalāṉ poṟcaṭaiyāṉ muṇṭakattāṉ aṉṉamuṉi
attiritaṉ cālai akam....869

kaṇṭāṉ etirntāṉ karaiteriyāk kātaluḷam
koṇṭāṉ muṉivaṉ kuḷirmalarttāḷ - taṇṭāta
vāciaḷit tāruṭaiyār van(tu)iṟaiñca mātavaṉum
āci aḷittāṉ amarntu....870

pūviruntāṉ veḷḷip poṟaiiruntāṉ pūmpuṉalcēr
tāviruntāṉ teyvat taruviruntāṉ - mēvietir
uṟṟālum numvaravai opparō eṉṟuraittāṉ
kaṟ(ṟu)āynta mēlōṉ kaḷittu....871

āttavaṉtaṉ paṉṉi aṉacūyai maitiliyārk(ku)
otta aṇioppaṉai cey(tu)ōṅkavē - cittamika
allārt tavaṇuṟaintāṉ amparattō(ṭu) imparpukaḻ
mallāṇṭa tōḷāṉem māl....872

ōrāḻi vaṇṇat(tu) orutēr utaiyattil
kārāḻi vaṇṇak kaṭalaṉaiyāṉ - pērāḷaṉ
villi tiruviṉoṭum mēviṉāṉ taṇṭakattil
kalatarum melatarāyk kaṇṭu....873

uralaṭikaḷ āḷi uḻuvai orukai
viralaṭukki ōrkai micaivāṉ - niralaṭutta
vakkirappal vāyāṉ maḻaipōl karuniṟattāṉ
ukkiramcēr palpaṭaiyāṉ ūṅku....874

uṟ(ṟu)aṭaintōr vāci uyartēr kariāti
teṟṟi aravil ceṟitoṅkaṉ - muṟṟiyacai
maṟpuyattāṉ mālaieṉa māṉam toṭut(tu)aṇivāṉ
poṟpoṟaiyai oppāṉ polintu....875

tīkkoḻuntu pōlum cikaiyāṉ tiṟalaricēr
mēk(ku)uyarnta veṟpāl viṭukuḻaiyāṉ - kākkariya
vempoṟika ṭāvum viḻiyāṉ viṟaṟkariyiṉ
kom(pu)aṉaiya paṉṉiraiyāṉ kūrntu....876

maivirāy uṟṟa vaṭivāṉ vaḷarpaciyāṉ
vevvirā tappēr vekuḷiyāṉ - temmaṭarkkum
imaṭikaḷ nūṟā yiramvalicēr moympuṭaiyāṉ
vemaṭiyāṉ uṟṟāṉ viraintu....877

aṭainta koṭiyōṉ arumkuyil aṉṉāḷait
toṭarn(tu)irukai paṟṟic cuṭarvāṉ - paṭarntiṭalum
nampiyarkaḷ vañcaṉaicey nāyaṇaiyāy nāḷmuṭivōy
imparuṟu(ka) eṉṟār etirntu....878

māṉmalarāṉ āṇai varattāṉ nalivilaṉeṉ
vēṉmukaniṉ(ṟu) āvi viḷiyātir - māṉviḻiyai
viṭ(ṭu)akaltir eṉṟāṉ viṭāneṭiya cāpattāl
keṭṭa(tu)aṟi yātāṉ kiḷarntu....879

naṉṟuituvē eṉṉa nakamaṉaiya tōṟṟatta
veṉṟivari vilnāṇ vicait(tu)eṟintāṉ - niṉṟa
ticaikkariyum pātalamvāḻ cēṭaṉumuḷ ēṅka
vicaik(ku)uriya kōmāṉ etirntu....880

valuḻuvai vāyppaṭṭa māṉpiṇaiyiṉ mammaraṭaintu
allaluṟu vāḷai akaṟṟiyē - kolulaiyār
muttalaiya cūlam muṭukkiṉāṉ muṉamarar
attalaiyiṉ ōva aṭaintu....881

vemcarattāl cūlam viḻun(tu)iraṇṭu tuṇṭāka
mañcaṉaiyāṉ ēva valiarakkaṉ - neñ(cu)aḻaṉṟu
kaṭṭāṉ neṭiya kaṉavaraikaḷ koṇṭuetirntu
viṭṭāṉ neṭiyōṉ micai....882

viṭṭamalai aṉaittum vēṟāki nīṟupaṭa
maṭṭuamaiyā vāḷi maḻaipoḻiyat - tuṭṭaṉeṉum
maiarakkaṉ aṅ(ku)ōr marāmaramkoṇṭu eṟṟutaṟkuaṅku
aiyaṉetir vantāṉ aṉaṉṟu....883

kaippiṭittavaṉ maramōr kaṇṭampal kūṟāka
vappu maḻaiyāl aṟut(tu)arakkaṉ - maippuyaṉēr
aṅkam tuḷaittāṉ ayarntāṉ aṭalvāḷip
puṅkam muḻutum puka....884

karamtuṇittum eṉṉak kaṭiyōṉ puyattil
virain(tu) avaṉimaṉ kumararmēva - varamtarucīr
entirampōl mīkkoṇṭu eḻuntāṉ iḻikuruti
mun(tu)uṟaipōl cōra muṉintu....885

poṉaṉaiya mēṉip puṉitaṉuṭaṉ poṟ(pu)uyarvil
taṉaṉaiya ātit taṉimutalai - muṉnimirnta
vēkam uṭaiyāṉ vicaiyaṉoṭu kaṇṇaṉaikkoṇ(ṭu)
ēkimaiyil ottāṉ eḻuntu....886
ikkaṇainta villaṉ iṇaiyār iruvaroṭu
mik(ku)uyarnta ceṉṉiyoṭu mēvuvāṉ - mukkavaṭṭuk
kuṉṟamē ottāṉ kuṟikoṇ(ṭu) imaiyōrum
iṉ(ṟu)ayirttār eṉāmō eṉṟu....887

āyiṭaiyil aṉṉam aṟintāḷ alamantāḷ
mēya vitieṉavē vimmiṉāḷ - nīeṉaiyē
tiṉpāy eṉamoḻintāḷ tēmpiṉāḷ meymaṟantāḷ
aṉpāeṉa aḻaittāḷ āṅku....888

iḷaiyōṉ aṟintāṉ iṉiem perumāṉ
viḷaiyāṭēl entāy mikavum - uḷaiyāmuṉ
muntivaṉaik kōṟieṉa muṉṉōṉ tirukkaḻalāl
untutalum vīḻntāṉ uvaṇ....889

vīḻntāṉ puyamalaiyai vīḻttiṉār vevvāḷāl
tāḻntār puviyil taṉiarakkaṉ - pōḻnta
iṭaikkuruti pāya iruvarmēl uṟṟāṉ
naṭaippaṇiyai oppāṉ naṉi....890
mēleḻutal kaṇṭu viṟalār iḷaiyōyim
mālavaṉai maṇṇil maṟaittiṭutal - cīlameṉat
toṭṭāṉ toṭukuḻiyil cuntarattōḷ kākuttaṉ
viṭṭāṉ kaḻalāl viraintu....891

ula(ku)aḷanta pātamalar ūṟu paṭalāl
kalaikaṭanta ñāṉam kañala - malaikaṭanta
tōḷarakkaṉ toṉṉāḷ toṭarcāpam nīṅkiṭavāṉ
vāḷutippa niṉṟāṉ makiḻntu....892

veṅkaravu paṟṟa viḷittōr matavēḻam
eṅkaḷ kulamuta lēeṉṉap - poṅkum
karuṇaiyoṭum van(tu)aḷitta kārvaṇṇaṉ nīyē
irumaiviṉai nīkkum iṟai....893

nīyē ula(ku)aṉaittum nīyēneṭum piramaṉ
nīyē karuṇā nitievaiyum - nīyē
ariaraṉum nīyē aḷiaṉalkāl nīyē
kariyaraṉnī yēaṟiyuṅ kāl....894

kāppāṉum nīyē avaikaṭaikkā lat(tu)aṉaittum
tīyppāṉum nīyē cekamellām - vāyppākap
pūppāṉum nīyē purakkum poruḷaṉaittum
vāyppāṉum nīyē makiḻntu....895

ātip paramaṉumnī ātik kamalaṉumnī
ātik karuṇai ariyumnī - vētattiṉ
vittunī ellā viḷaivumnī viṇāti
pattumnī aṉṟōkaṇ pār....896

nārvēṭam koṇṭu naṭippāy uṉaiyāṉ
varamvēṇṭēṉ eṉviḻimuṉ vantāy - purakaraṉār
cāpamtīrt(tu) āṇṭa cayampē taḷartaruveṉ
pāpamtīrt tāḷvāy parintu....897

eṉ(ṟu)uraippa nīyār eṉaem iṟaiviṉava
taṉtaḷirkkai kūṭṭāt tamiyaṉēṉ - naṉṟueḻilār
umpar iyakkark(ku) uṟumaracaṉ cāpattāl
vem(pu)arakkaṉ āyiṉaṉiv vēḷ....898

vāḻiyāy maṟ(ṟu)uṉ malarkkaḻaliṉ ūṟupaṭa
ēḻaiyēṉ cāpam iṟumeṉṟāṉ - ūḻmuṟaiyē
peṟṟēṉ perumpiṟavip pēṟuṭaiyēṉ tīmaiiṉi
aṟṟēṉ piḻaipoṟuppāy āl....899

tumpuru nāmattēṉ toḻutēṉ aruḷvāyeṉ(ṟu)
umpar vaḻiyē oruviṉāṉ - nampiyarum
kaṇṭār viyantār kaṭukiṉār pōyuṟaintār
taṇtā(tu)ōr cōlait talam....900

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


3.2. cāpaṅkar mutti yaruḷ paṭalamvaliravu nīṅka maṇimitilai nāṭiyuṭaṉ
alli malarkkaṇ apirāmaṉ - tollai
carapaṅkar vaikum taṭampoḻilai uṟṟāṉ
uramuntu tampi yoṭum....901

appoḻutu vantāṉ aṇiyār oḷiyataṉāṉ
maipparavai vaṇṇaniṟa māṟavē - ceppariya
mantāra mālai maṇammaruva aṅkaniṟat(tu)
tantā vaḷamuṭaiyāṉ tāṉ....902

eṇṇil periya eḻilāṉ iṉavaraiyiṉ
vaṇṇac ciṟaiaritta vaccirattāṉ - maṇṇil
polinta mukiloppāṉ puvaṉam muḻutum
malintapukaḻ vāṉavarkō māṉ....903

vaṇṇak katirmuṭiyāṉ vārkaḻalāṉ āyirampoṉ
kaṇṇil tikaḻum karut(tu)uṭaiyāṉ - eṇṇum
peruntēvar aṉṟip piṟi(tu)evarum pōṟṟum
arumtēva rācaṉ avaṉ....904

ittaṉmai uṟṟa imaiyōr patietira
muttineṟi uṟṟa muṉivaraṉum - cittam
makiḻntetir koṇ(ṭu)āṟṟum varaṉmuṟaiyaic ceytāṉ
tikantamuṟum cīrttiyiṉāṉ tērntu....905

mātavattōy niṉtavattiṉ māṭcimaiōrn(tu) antaṇaṉtaṉ
mī(tu)ulakil niṉṉai viḷittaṉaṉnī - pōtuvaiyēl
niṉetirē tōṉṟum niṉaiveṉṉō eṉṟuraittāṉ
maṉṉucata māmakakkō māṉ....906

nallōy uṭaṉnī naṭaeṉ(ṟu) avaṉuraippa
pallōr pukaḻap paṭartavattōṉ - kallēyum
mallāṭu tiṇpuyattu vaccirakkai vācavaṟkuc
collāṭum taṉmaṉattē cūḻntu....907

aṟpam karutēl arumtavamyāṉ ceytatuvō
kaṟpam palavum kaḻintatāl - niṟpatilā
aṉṉāṭu vēṇṭuvaṉō ampuviyum umparuṟai
poṉṉāṭum āḷvāyip pōtu....908

āti naṭuvīṟu aṭaiyā vaḻiaṭaiyā
nīti piṟaḻā neṟikuṟaiyāc - cātalilāk
kālavarai illāk kaṉioruvar naṟpatamē
cāla eṉakkut takum....909

eṉṟuuraikkum vēḷai iḷaṅkumarar eytiavaṉ
niṉṟuuṇarntār collum niṟaiuraiyai - vaṉtiṟalcēr
tanta malaiyūrntu tavaṉpāl catamakattōṉ
vantaṉaṉeṉ(ṟu) āyntār matittu....919

mañcuaṉaiya vaḷḷal mayilaṇaṅkai valiḷaiya
kuñcarattai niṉmiṉ kuṟip(pu)aṟintu - ceñcarattiṉ
ēki ivaṇuṟuval eṉ(ṟu)aṭaintāṉ īṟuilpukaḻc
cākarattā rēyum talam....911

kaṇṭaṉaṉ ōrāyiramām kaṇmalarāl kañcamalark
koṇṭal eṉaniṉṟa kuṇakkaṭalaip - paṇṭai
arumaṟaiyum kāṇā aruḷāḻi yāṉai
orumutalai aṉpāl uvantu....912

kaṇṭuvantu pōṟṟik katirmuṭiyāṉ nāḷnāḷum
aṇṭaroṭu pōṟṟi aṭitoḻuvāṉ - puṇṭarikak
kaiyāl toḻutu kavalvāṉ kalaimaṟaiyiṉ
meyyāl tutittāṉ viḻaintu....913

karuti muṟaiaḷittum tuṉṉāraic ceṟṟum
tiruaḷittum vīṭuaḷittum cērat - tarumuyirāyk
kaṇṇāyt tavamāyk kavacamāyk kāt(tu)aruḷum
aṇṇāuṉai aṟivār ār....914

poṉāḻi koṇṭa puyalēeṉ pōlvārkaḷ
niṉāḻi yāṉai niṉaipparēl - aṉṉō
keṭuvāy narakil kiṭan(tu)uḻaippar kollō
viṭuvār payaṉaṭaiyā(tu) eyttu....915

ūḻitōṟum palvē(ṟu) urukkoṇ(ṭu) emaippurappāṉ
āḻi ulakil avatarippāy - ēḻaiyēm
ceyyumkai māṟuevaṉō tēṟēñ ceḻuṅkamalak
kaiyuṭaiyāy kaṇuṭaiyāy kāṇ....916

mūlap paḻamaṟaiyum kāṇā muḻumutalē
ālil tuyilum arumporuḷē - ñālam
aḷantōṉē eṅkaḷ apirāmā nāyēṉ
uḷamtēṟal oṇṇā(tu) uṉai....917

uṇṭāy umiḻntāy orukompil ēntiṉāy
taṇṭātara veṉavē tāṅkiṉāy - paṇṭē
aḷantāy nilamakaḷtaṉ ācaiyō maṟṟō
uḷantatē(tu) aṉaiyāy urai....918

vāṉāy vaḷiāy vacuāy vaṉamakiyāy
mīṉāy veyilāy vipuvāki - nāṉāṉa
mūlamāy vittāy muḷait(tu)eḻunta cattiyattiṉ
kōlamāy niṉṟāyem kōṉ....919

oṉṟāyp palavāy uyirāy uyirk(ku)uyirāy
kaṉṟāyp pacuvāyk kaḷaikaṇṇāy - niṉṟōṉē
āḻi amutam aḷittāy kaṭain(tu)emakkē
ēḻaiyēm eṉpurintēm eṉṟu....920

parattuvamāy mupporuḷāyp palvaṭiyāyp paṇṭaic
carattacarat(tu) uḷḷuṟaiyum campāy - varattuyarum
arccaiyāy āṇāy aliyāy alatāki
ecceyalu māvā yiruntu....921

ivvaṇṇam ētti imaiyōr patiaṭaintāṉ
poyvaṇṇam illāp putumaiyōṉ - cevvic
celavi ṉoṭumvacantat tēṉpāṭum ceyya
malarmaliyum kaṟpakam cūḻvāṉ....922

ceṉṟāṉ akanilaimai tērntāṉ cekanātaṉ
niṉṟāṉ uvakai niṟain(tu)etirkoṇṭu - iṉṟē
valaippiṟavi māyntateṉa vāḻttiṉāṉ maṉṉō
ilaikaṉikāy uṇpōṉ eḻuntu....923

ammuṉiyai ētti aṭipaṇintu namperumāṉ
pommal uṟumcōlaip puṟaṉuṟainta - cemmait
tiruvaḷarum pūṅkamalac celviyoṭu tampi
varukaeṉa vantār makiḻntu....924

vantavarō(ṭu) āḻi vaḷarvāṉ muṉiamarnta
cantaneṭum cālai taṉiluṟaintāṉ - muntiravum
kaṇuṟakkam eytak kaṭalmēl eḻuntāṉav
vaṇṇa neṭuvāṉ maṇi....925

ēyapoḻu(tu) aiyaṉ etirē aruntavaṉum
kāyum kaṉalvaḷarkkak kaṇuṟīi - nīiyaṟṟal
cepputiīṅku eṉṉat terintāṉ tavañciṟantu
muppuvaṉam pōṟṟu muṉi....926

ellaiyilāp pallāṇ(ṭu) iyaṟṟum iruntavattiṉ
nalviṉaiyāl tēvarukku naṇṇariya - malvalikāl
villiuṉaik kāṇum vitiaṭaintēṉ ivvuṭalat(tu)
illiṟukku māṟueṉ iṉi....927

vāṉavarkōṉ eyti malarmēl ayaṉulakam
tāṉaṭaital vēṇṭumeṉat tāṉaḻaittāṉ - yāṉataṉai
māṟṟiṉēṉ māyā valaṉaṭaiyu māṟuṉaiyē
pōṟṟiṉēṉ iṉṟē pukal....928

eṉṟueriyiṉ mūḻki iṇaiyilāp paṉṉiyoṭum
oṉṟum paramaṉ ulakuaṭaintāṉ - maṉṟal
kamalā layaṉmutalōr kaṇṭu toḻutuēttat
tamarāka maṟṟa tavaṉ....929

nārā yaṇamukuntā nātā eṉavaḻuttum
pērār perumai peri(tu)eṉpa - nērē
iṟutiyilat tēvai etirttōrtam pēṟṟai
aṟuti yiṭaevarāl ām....930

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa

3.3. akattiyap paṭalam.kōkkumarar kompōṭumak kōtilāṉ taṉvaḻiniṉ(ṟu)
ākamaṇam nāṟum aṭaviyuṭaṉ - mēkkuyarum
kuṉṟum natiyum kuḷamum palakaṭantu
ceṉṟaṉarkaḷ kāṉvāyt terintu....931

cīlam uṟuceyya tirumalarōṉ īṉṟuaruḷum
vālaki varāti varamuṉivar - mūlamaṟait
taṇṭakattōr maṟṟum tavattōr aṭaintaṉar
koṇṭalaiyē kāṇak kuṟittu....932

kaṇṭār irāmaṉeṉum kārmukilaik kaṇkalakkam
viṇṭār arakkareṉum vevaḻalvāyt - taṇṭāk
kaṭumpālai mēvik kalaṅkuvār kaṟpa
neṭumpālaic cārntār niṉaintu....933

antakaṉēr vevvāḷ arakkaṉeṉum vevvaravāl
tantam uṇarvuiḻanta tāpatakarkaḷ - manta
matavēḻa muṉṉiṉṟa māyōṉaik kaṇṭa
vitanēra āṅkuvantār mēl....934

allamainta mēṉi aṭalār arakkareṉum
palukutta valviṭattāl pāṭuṟuvār - elamaitta
poṟkirinēr mālikaṅka pūpatiyaik kaṇṭāril
ciṟkuṇaṉaik kaṇṭār teḷintu....935

valaippiṟavi yāḻntu matimaruṇṭu māḻki
alaippuṟuvōr eṉṟum aḻiyā - nalappayaṉār
ñāṉam tarumparama naṟkatiuṟ ṟāreṉavē
āṉantam uṟṟār aṭaintu....936

ittaṉmai yāṉa irumtavattōr eytutalum
attalaiyi ṉāṉa aṭalvīrar - metta
toḻuntōṟum āciyurai coṟṟārkaḷ mēkak
koḻuntēr tama(tu)uḷattil koṇṭu....937

cāṟ(ṟu)ariya taṅkaḷneṭum cālai uṭaṉkoṭupōy
ēṟṟatalam nalki iruntavarkaḷ - māṟṟariya
malarakkum cuntarattōḷ mālvaṇṇaṟku) āṅkuuraittār
valarakkar tīmaielām maṟṟu....938

vētak koḻuntē viṟalarakkar vemmaiyiṉāl
nītit tuṟaimuṭiyēm nīṇmaṟaikaḷ - ōtit
tavampuriyēm muppoḻutil cantimuṟai āṟṟēm
navampuriyum antaṇarām nām....939

vēḷvi muṭiyēm viṇaimuṭiyēm vittakamcēr
kēḷvi muṭiyēm kiḷarmaṟainūl - āḷviṉaikoṇ(ṭu)
ētam uraiyēm ivaioḻintēm āyiṉemak(ku)
ātāram eṉṉō aṟai....940

vāṉavartam kōṉuḷaṉēl vañcak karaarakkar
pōṉakamcey vēlai poruntiṉāṉ - āṉatuvēl
ettarattar kāppār iṉiuṉ caraṇcaraṇam
attaṉē eṉṟār aṭaintu....941

ippuṟattum appuṟattum eppuṟattum eytiṉarait
tuppaṟaviṟ koṇṭu tumiyēṉil - ippoḻutueṉ
tōḷvalimai eṉām tuyarēṉmiṉ eṉṟuuraittāṉ
vāḷvaliyāl āṅ(ku)uṟainta maṉ....942

tāyvaramkoṇṭuiv vaṉamyām cārntatumuṉ tāmiḻaitta
nōyvaramō vevarakkar noyviṇaiyō - kāyviṉaiyō
eṇṇumkāl ēteṉiṉum eñcātir eṉṟuuraittāṉ
vaṇṇamkār pōlvāṉ matittu....943

veḷḷai ara(vu)aṇinta vittakaṉum veḷilaivēl
vaḷḷaluṭaṉ āḻi vaḷaiyōṉum - uḷetirntu
kāttiṭiṉum kaṇṭakaraik kaippiṭitta kārmukattāl
kūttaṉ ula(ku)uyppēṉ kuṟittu....944

tattum kaṭalcūḻpuviyil takkōr eṉiṉeṉatu
cittam avartiṟaṉē cellumāl - ittalaiyil
añcaṉmiṉ eṉṟāṉ ariāy araṉāṉa
mañcaṉaiya meyyāṉ vakuttu....945

aṇṇal uraiamutiṉ āṉantam koṇṭaṟiñar
eṇṇum aḻa(ku)uṭaiyāy iṅṅaṉē - naṇṇi
emaippurattir eṉṟār eḻutāk kiḷavi
amait(tu)eḻutum uḷḷat tavar....946

kottār kuḻaviyoṭum kōiḷaiya tampiyoṭum
pat(tu)āṇṭu iruppap paṉimukiltēr - attā
akattiyaṉaik kāṇiṉnala mākumeṉac coṟṟār
makattiyalpu tēr mātavar....947

avuraikoṇ ṭāṉṟa aṟivuṭaiyār aṉṉaiyoṭum
navviviḷai yāṭumvaṉam nāṭiyē - cevvic
cutīkkaṇaṉār vaikum tuṭavaitaṉai uṟṟār
atīccura campattār avaṇ....948

appoḻiliṉ mēya aruntavaṉait tāḻtalumam
muppakaiyai veṉṟa muḻuttavattōṉ - ippoḻutu
nīviruṟa ettavamyāṉ nērntaṉaṉ eṉṟāṉavaṉuk(ku)
āvieṉa uṟaintār aṅku....949

ayyaṉmukanōkki arumtavaṉum yāṉiḻaitta
ceyya tavamuṉakkē cērkaeṉṉa - meyuṭaiyōy
ellām uṉataruḷē eṉṟāṉ iṉiorucol
vallāykēḷ eṉ(ṟu)uraippāṉ māl....950

akattiyaṉaik kāṇum avāirunta(tu) eṉṉa
makattuvaṉum nōkki matiyōy - akattiṭaiyāṉ
eṇṇiyatē coṟṟāy iṇaiilā ammuṉipāl
naṇṇiṭutir eṉṟāṉ naṉi....951

aṟputaṉum avurai koṇ(ṭu)āṉṟa kuṟumuṉivāḻ
kaṟpakanēr pūmpoḻilaik kaṇuṟṟāṉ - veṟ(pu)aṭakkum
kaiyāṉ karumkaṭalai uṇṭāṉ kaṇicciyainēr
meyyāṉ aṟintāṉ viraintu....952

viṇṇiṟ paṭantaneṭu vintameṉum veṟpaṭakki
vaṇṇap pavaḷa varaipuraiyeṇ - kaṇṇaṉ
uraikoṇṭu teṉpāl uṟaiyum potiya
varaiyirunta mātavattōr maṉ....953

maṇṭalaṅkaḷ vāḻa maṟaiyōr kulamvāḻap
paṇṭai viṉaiyum paṟantōṭak - kuṇṭikaiyil
kāvirinīr tantāṉ kaṭalavuṇaṟ kāyttarunti
ēvulakum kāttāṉ icaintu....954

aṇṭarukkāy vēlaieḻum ālattai uṇṭumaṇik
kaṇṭam amainta kaṉalkaṭavuḷ - paṇṭai
arumaṟaiyiṉ uytta arumtamiḻtan tāṉem
karumukilaik kaṇṭāṉ kaḷittu....955

vaṇṇak karumaṇinēr mātavaṉu mātavaṉai
maṇṇil paṭintu vaṇaṅkutalum - naṇṇit
taḻīiuvantu vāḻttinalam cārntēṉīṅ(ku) eṉṟāṉ
vaḻuvuṟumey mātavattōr maṉ....956

vētattum mēliṭattum meyuṇarnta yōkiyartam
pōtattum ellāp poruḷiṭattum - nītattum
niṉṟāṉai nōkki nilaiaṭaintēṉ yāṉeṉṉa
oṉṟā makiḻvaṭaintāṉ ūṅku....957

aṟappayirkaḷ ōṅkum arumpavaṅkaḷ māyum
maṟakkoṭiya vañcakarum vāḻār - puṟat(ti)eṉṉi
mātavarum vētiyarum vāṉavarum vāḻntaṉareṉṟu
ātaravu koṇṭāṉ avaṉ....958

attavaṉum mātavarum ampoṉ malartūvic
cattamaṟai ōtineṭum taṇtalaivāy - vittakaṉaik
koṇṭuēki nalviruntu kūrn(tu)amaintā vāriamutu
uṇṭāriṉ uṇṭār uvantu....959

mātavaṉai nōkki malaiyā calattumuṉi
ātaravāy nīaṭainta āṟṟiṉāl - pōtamilā
vevarakkar āṟṟum viṉaicceyalāl vētaneṟi
evvamuṟēm kaṇṭāy iṉi....960

taṇṭakattiṉ uṟṟaṉaṉit taṇṭalaiyum cārumeṉak
koṇṭakattiṉ eṇṇum kuṟaimuṭittāy - muṇṭakappū
aṉṉaiaṇi mārpā arakkaraiyum koṉ(ṟu)aruḷka
maṉṉiivaṇ eṉṟāṉ makiḻntu....961

teṉtamiḻ kaṭanta tirumuṉiyē tevarakkark
koṉṟaruḷi vanta kuṟaitīrat - tuṉṟiavar
mēvuticai uṟaivāṉ mēyaviṭameṟ karuḷāl
nīvakutti eṉṟāṉ niṉaintu....962

āvatuvē eṉṉa akattiyaṉum aiyavitu
mūvarpirāṉ koṇṭatu vaṉmoympuṭaiya - tēvamarum
villitunī kōṭieṉa vemkaṇaiyiṉ puṭṭiluṭaṉ
allaṉaiyāṟ(ku) īyntāṉ avaṉ....963

poṟai uṟainta puttēḷ purameritta vevvāyk
kaṟaiamainta veṟṟik kaṇaiyum - uṟaicumanta
vāḷum aḷittāṉ maṟaipōl tamiḻtanta
āḷum perumāṉ aṇaintu....964

vālukamkaṇ mēvi vaḷartarukkaḷ mēloṅkic
cīlamuṟum naltuṟaikaḷ cērn(tu)eḻilārntu - ēlamuṟum
pañcavaṭi cēṟi payaṉuṇṭu eṉamoḻintāṉ
añcavarai veṉṟāṉ aṟintu....965

naṭaikoṇṭa māmuṉivaṉ naṉkutarap peṟṟa
viṭaikoṇṭu vaḷḷal viraintāṉ - puṭaiyē
veyilaṉaya mēṉi vimalaṉoṭu kōla
mayilaṉaiya mātum vara....966

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


3.4. caṭāyukāṇ paṭalammaṉṟal kamala malarttuṟaiyum mānatiyum
kuṉṟum kuḷamum kuḷirpoḻilum - ceṉṟu
kaṭantārkaḷ kaṇṭār kaḻukuk(ku) aracai
naṭantārkaḷ vīrar naṉi...967

mēleḻunta vintam viriciṟaiyiṉ ōrvaraiyiṉ
pāleḻuntu niṉṟa paricēpōl - nīlamaṇip
poṟkaṉakak kuṉṟil polivāṉaip puṇṇiyaṉai
aṟputaṉaik kaṇṭār ayirttu....968

pāramaḻai mēkam paṭiyum neṭuvaraiyil
pōramaiyu mēṉi poliyavē - vāramaiyum
kāloḷikaḷ mītu katuvak katirmuṭivāṉ
mēloḷipōl kāla veyil....969

valavuṇaṉ tuñca vataitta naramaṭaṅkal
mallaṟ karattiṉ vaḷainakampōl - elamainta
tuṇṭattāṉ tolaruṇaṉ tōṉṟal cutaiaṉaiya
kaṇṭattāṉ āṅ(ku)uraintāṉ kāṇ....970

aṉṉavaṉaik kaṇṭār ayirttār ivaṉarakkar
maṉṉavaṉō aṉṟēl valiamainta - poṉṉiṟamcēr
puḷaracō eṉṉap pukaṉṟār pukaṉṟōṉum
oḷḷiyaraik kaṇṭāṉ uvantu....971

poṟcaṭaiyar villar puritavattar pōlpuṉainta
vaṟkalaiyar nīti vaṭivamaintār - eṟkalaiyā
āṉaṉattar ōrmā(tu) arukuvara vāyiṉarik
kāṉaṉattam yā(tu)eṉpēṉ kaṇṭu....972

mūvaraiyum kaṇṭēṉ muḻukkaruppu villiṉaiyum
tēvaraiyum kaṇṭēṉ tiraṇṭapuyam - māvaḷarum
kōvaṭivu peṟṟa ivarkōlamuṟum kāṭcietir
āvarō eṉpāṉ aṟintu...973

vāḻi amarar maṉamakiḻa vāṉpuranta
āḻi aracaṉ avaṉaṉaiyar - kēḻkiḷarum
tōṟṟattār tamnilaimai cōrā(tu)uṇar kuvaṉeṉṟu
ēṟṟattāl uṟṟāṉ etir....974

nīviryār eṉṉa neṭiyōṉ puvimuḻutum
kāvalāṉ koṟṟak kavikaiyāṉ - pāvalāṉ
maintaryām eṉṉa valiyaṉō apperiyōṉ
muntaruḷtir eṉ(ṟu)uraittāṉ muṉ....975

meyuraiyāl viṇṇiṉmicai mēyiṉāṉ vēn(tu)eṉṉap
poyuraiyāṉ uḷḷam porumiṉāṉ - vey(tu)uyirttāṉ
eṉtuṇaivā eṉṟāṉ eḻuntāṉ viḻun(tu)aḻutāṉ
poṉṟiṉāṉ pōṉṟāṉ pularntu....976

viṇṇavarkkāyt tāṉavarai vēraṟutta meyccuṭarām
aṇṇal uṭaṉīyā ṉāvieṉa - maṇṇil
uraittaurai poyyō uraitavaṟāy aṉṟō
varaippuyattāy eṉṟāṉ maruṇṭu....977

naṉ(ku)amaintu nōkki nalametuvō eṉ(ṟu)uruki
taṉkaikoṭu cērat taḻuviyē - iṅkuḷainta
nīyārai eṉṉa nikaḻttiṉāṉ nēyamoṭum
āyō taṉat(tu)ariyaṉ tāṉ....978

tāṇu aṉaiyaperum takkaṉ aḷit(tu)aruḷum
māṇiḻaiyār paṉmū varaimaṇantāṉ - ēṇamaiyum
poykkācu mūṉṟum poṭittāṉ pulaṉaṭakkum
meykkā cipamuṉivaṉ vēṭṭu....979

apperiyāṉ tōya atitieṉum amkayalkaṇ
tuppuṟaḻum cevvāyt tuṭiiṭaippoṉ - muppattu
mukkōṭi viṇṇavarai muṟpayantāḷ mikkapukaḻt
takkōr kaḷiarumpat tāṉ...980

tititaṉuvām āṉār tiṟalacurarp peṟṟār
matieṉpāḷ māntar varuṇa - matiyuṟuppum
īṉṟāḷ kutiraieru(tu) āṉaivai aḷittāḷ
vāṉtōy curapu maṇi....981

oṭṭaimarai āti uyirttāḷ kurōtavacai
vaṭṭu mulaiyāḷ mayilviṉatai - viṭ(ṭu)ilakum
ēṟuiṭimiṉ āti ikalaruṇaṉ pēruvaṇaṉ
pāṟumutal īṉṟāḷ parintu....982

kām(pu)aṭainta villīrkāḷ kāṭaimutal ūrkkuruvi
tāmpiraippeṇ nalkat taṉikkaḻaimāṉ - ēmpaluṭaṉ
iṅku koṭiceṭikaḷ īṉṟāḷak katturuvum
aṅkaḷittāḷ paltalaippāmpu āyntu....983

ōrtalaiya nākam uyirttāḷ uyarcutaimāṉ
āruṭumpē āti aṉilellām - cīrnirampu
meyyariṭṭai īṉṟāḷ viḷaṅ(ku) iḷaiyāḷ peṟ(ṟu)eṭuttāḷ
aiya calacaraṅkaḷ āyntu....984

iṉṉōril nalviṉatai īṉṟaaṭal pēraruṇaṉ
poṉṉēr arampai taṉaippulliyemai - aṉṉāḷ
aḷittāṉ avaṉpaṭarum avvulakum celvēṉ
aḷittāma vēluṭaiyīr yāṉ....985

mācil varuṇam vakukkumnāḷ vantutittē
kāciṉiyil nāṉōr kaḻu(ku)aracaṉ - ēcalaṟum
tātaikku naṭ(pu)uṭaiyēṉ campāti piṉvantēṉ
ātic caṭāyueṉpē rām....986

kāḷaiyarum tātai kaḻintataṟpiṉ attātai
mīḷauṟum takaimai mēviṉār - kōḷaṟucīr
uṇmaik(ku) uriyār uyirttār ulain(tu)aḻutār
kaṇmut(tu) arumpak kaluḻntu....987

iṉṉal paṭuvārai irumciṟaka rāltaḻuvi
maṉṉaṉ iṟappa matiyuṭaiyīr - eṉuyiraik
koḷḷēṉ eriyil kutippeṉ eṉamuyaṉṟāṉ
vaḷḷār puyat(tu)eruvai maṉ....988

entātai tīrnta iṉaloḻippa nīuḷaieṉ(ṟu)
antō iruntōm atumaṟantu - nantā
eripukuvaṉ eṉṟāy iṉittuṇaiyār eṉṟār
araṉayaṉmā lāṉār ayarntu....989

muṉṉavaṉum nōkki muṟaiyāl ivaṇiruntu
naṉṉakara nīvir naṭantataṟpiṉ - eṉuyiraip
pōkkuvaṉnīr vanta putumaievaṉ eṉ(ṟu)uraittāṉ
nīk(ku)ariya aṉpāl niṉaintu....990

makkāḷ valārimutal vāṉavarāl maṟṟavarāl
mikkāya tuṉpam viḷaintiṭiṉum - takkārmuṉ
koṉ(ṟu)aḷippal aṉpu kuṟaiyaṉmiṉ eṉṟuuraittāṉ
kuṉṟinikar valeruvaik kōṉ....991

ciṟṟavaiyāl vanta ceyalaṉaittum tērccipeṟa
veṟṟi iḷaiyōṉ viḷamputalum - koṟṟavaṉām
tātaipukaḻ ēṟat taḻuviṉīr ī(tu)aṉṟō
kātalarkaḷ ceyyum kaṭaṉ....992

pāṉamkaṇ pākumoḻi pāvaiivar āreṉṉa
mēlnaṭanta(tu) ellām virit(tu)uraittāṉ - ñāṉiyaril
viṇnāṭṭil maṇnāṭṭil mētakka naltavattāl
eṇnāṭṭu mēlōṉ eṭuttu....993

nāṭṭil irunta nalampōla nāuṟaiik
kāṭṭilirun(tu) aṉṉāḷ kaḻimiṉeṉak - kōṭṭucilai
mañcuaṉaiyāṉ pañca vaṭiuṟaiyumāṟu eṉatu
neñcameṉac coṟṟāṉ niṉaintu....994

eṉṟāṉ irāmaṉ ituvē nalameṉṉa
miṉtōy ciṟakar virit(tu)ēka - aṉṟē
paṭarvāṉ niḻalil paṭarntaṉarkaḷ ceṉṟār
maṭamā mayilōṭu vantu....995

pañcavaṭi eytip parantāmaṉ tampiyoṭum
kañcavaṭi aṅkayalkaṇ kaṉṉiyoṭum - neñ(cu)uvantu
vīṟṟuiruppak kāttāṉ viḻiyai imaikāppatupōl
kūṟṟaṉuṅkum valeruvaik kōṉ....996

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


3.5. cūrppaṉakaip paṭalamnāḷum orupaṭittāy naṉṉilaimai pūṇ(ṭu)oḻuki
vāḷaṇikaḷ tāṅki varuvōrkkuk - kēḷireṉa
ūṇamutam ūṭṭi uyarkulattu mātareṉa
veṇnaraicēr kōtā viri....997

kalaikkaṭalām naṇpaṟ kalan(tu)oḻuki nāḷum
alaiccutaiyiṉ āṅkuiṉimai ārntu - tulakkupukaḻ
ilaṟamcey kōtai eṉakkiṭanta eṇmaṇiyiṉ
vilaṇiyār kōtā viri...998

tāmaraikaḷ maṉṉutalāl tāmaraikaḷ muṉṉutalāṉ
māmaṇicēr vaṇṇa maṇiuṟalāl - kāmaruṟum
vaṇṇa mativataṉa vāḷviḻiyāl niṉvaṭivai
naṇṇiya(tu)īṅku eṉṟā nati....999

kallāra mēvieḻil kallāra maṉṉutalāl
villār arumpum viravalāl - ellārum
kōlamuṭi tuṟanta kōmāṉē niṉvaṭivam
pōlamaivatu eṉṟāḷ puṉal....1000

ittaṉmai ōti iḷaiyōṉ iḻaittaneṭum
cuttamuṟum pañcavaṭic cūḻalvāyp - pattiuṟum
cālai uṟaintāṉ tamaṉiyappoṉ māmalarvāḻ
mālaimayi lōṭum makiḻntu....1001

irāvaṇaṉuk(ku) eytā iṟutiviṉai īṭṭit
tarātaraṅkaḷ ellām carittup - parāvum
curakkiṭac ceytālam tuṉiuruk koṇṭuaṉṉa
arakkiivaḷ āṉāḷ aṟintu....1002

vevarakkar ceyyum viṉaipōla vemtaṟukaṇ
tavvaipōl peṇmaic camaṉeṉṉak - kavvaitaru
nañcampōl cūrppaṇakai naṇṇiṉāḷ vaṇṇamaṇi
mañcaṉaiyāṉ vīṟṟuirukkum vāy....1003

kaṇṭaṉaḷtaṉ kaṇṇāl karumkuvaḷai nāṇmalarpōl
koṇṭalpōl vīṟ(ṟu)irunta kōmaḷattai - vaṇṭal
ceṟipaḻaṉak kōcalaiyār teyvattait tēṉaip
poṟivaḷaru mārpiṉaṉaip pōntu....1004

kāḷakaṇṭaṉ neṟṟik kaṉalāl erittamataṉ
mīḷavaṭi(vu) eṭuttu mēviṉaṉō - nāḷamalark
kaṇṇaṉō āyirampoṟ kaṇṇaṉō āṟuiraṇṭu
kaṇṇaṉō eṉpāḷ kaṉintu....1005

pēraḻaku vāyntu peruṅkamalam peṇuṟaintu
kāraḻaku vāyntu kaṉintuiṟukic - cērap
paruttoruvil tāṅkip paḷapaḷattu vāṉcēr
poruppuḷatēl okkum puyam....1006

nāḷnāḷun tēyum nakaimatiyai nāraṇaṉnēr
āḷnā yakaṉār aruḷoḻukum - vāḷmāl
vataṉa nikarāka vaḻaṅkiṉāl vāṉmīṉ
katiriravi ākumaṉṟō kāṇ....1007

naṅkaiyarkaḷ nōṟṟa nalamōiṉ ṉāṉilattōr
taṅkayaṇañ cārnta tavamkollō - eṅkaḷ
kulappayaṉō eṉṟuvakai kūrntāḷtaṉ āvi
malarkkaṇaiyāḷ vāṭa maruṇṭu....1008

aiṅkaṇaiyāṉ kāmaṉ ayilvēl aṭalkumaraṉ
iṅkuivaraip pēraḻakukku ēṟṟameṉac - caṅkaiaṟat
tāṉmoḻivar iṉṉōṉpoṉ tāḷpoṭiyum nērvareṉa
yāṉmoḻiyēṉ eṉpāḷ etir...1009

eṉṟu palavum niṉait(tu)eḻumāṉ tōḷmalaimēl
ceṉṟa viḻimīṭṭum tiṟamilāḷ - niṉṟu
terumantāḷ āviciṟi(tu) ilaiuṇṭu eṉṉa
arumanta meyeḻilai āyntu....1010

pantumulaip paṅkayap poṟpāvaitaṉai eṇṇioru
mantirattai ōta matimukampeṟ(ṟu) - antamilā
nalaḻaku vāyttiṉiya nampitaṉaic cērvaleṉa
vallieṉa vantāḷ maruṇṭu....1011

maiaṇinta kaṇṇum malaraṇinta pūṅkuḻalum
kaiaṇinta kācum kalaiaṇiyum - meyaṇinta
pūaṇiyum peṟṟōr putuaḻakup poṟkoṭipū
mēviyatai ottāḷ miḷirntu....1012

koṅkalarum vallik koṭipōl iṭaituvaḷa
aṅkai aḷakam aviḻn(tu)alaiyat - taṅkak
kalainekiḻap poṟcarikaik kaccuaṭarnta kāmar
mulainekiḻa vantāḷ muyaṉṟu....1013

mēkalaiyum nūpuramum meleṉ oliciṟappa
tōkaimayil eṉṉavaru cuntariyai - nākarpukaḻ
vaṇṇattāṉ māmaḻainēr vaṇṇattāṉ mātavartam
eṇṇattāṉ kaṇṭāṉ etir....1014

meyaṇikaḷ miṉṉa viḻivalaikaḷ vīcitaṟum
toyyil mulaikaḷ tuṇainekiḻa - maiyaloṭu
nāṇi ayalotuṅki nāṭik karamkūppi
pūṇoḷiyiṉ niṉṟāḷ polintu....1015

maṭṭaṅkā ñāṉa maṇiccuṭarām vaḷḷalantat
tuṭṭa niṉaippuṭaiya tōkaitaṉaic - caṭṭamuṟat
tūkkiṉāṉ uḷḷat tulaiyāl eḻilulakam
ākkiṉāṉ kaṇṇāl aṟintu....1016

māṉiṭavar peṇṇō maṇiurakar mātaracō
vāṉarampai māṉō malarttiruvō - tēṉaṉaiyāy
poyaṟaniṉ pērum puriyum pukaḻuṟavum
taiyalurai eṉṉaurait tāṉ....1017

kātal uḷat(tu)aṭaṅkāk kārikaiyum kāraṉaiyōy
vētam aṉaittukkum vittākum - cōtiari
peṟṟāṉ tirupputalvaṉ pēraṉavaṉ piṉpiṟantēṉ
muṟ(ṟu)āyti eṉṟāḷ moḻintu....1018

eṉṟāḷ iṟaivaṉ ivaḷkuṇamvē ṟāmpōlum
naṉṟuāyntu aṟitum nayan(tu)eṉṉam - piṉṟā
irāvaṇaṉār taṅkaieṉil ivvuruvam mēvi
virāvaṇaṉeṉ eṉṟāṉ viyantu....1019

tāṉam tayaioḻukkam cārntēṉ tavacceyalāl
māṉavaril peṟṟa varameṉṉa - vāṉatuvēl
intu nutalāy irāvaṇaṉār taṅkaiivaṇ
vantavaravu eṉeṉṟāṉ māl....1020

poyyuruvāḷ vīraṉ pukalmoḻiōrn(tu) antaṇarmāṭṭu
eytu paṇipurivēṉ eytiṉēṉ - veytiṉiṉaik
kāṇiyavan tēṉeṉ karuttuītu eṉamoḻintāḷ
vāḷnilā mūralāḷ maṟṟu....1021

niṉuṟavu peṟṟēṉ nirutara ruḷaṭaintēṉ
eṉeṉakku vārā tiṉieṉṉa - maṉṉarpirāṉ
vāṉnilava takkāṉ maṇimitilai māṉeṉumap
pāṇaviḻi vantāḷap pāl....1022

vantavaḷai nōkki vaṉacamalar mī(tu)uṟainta
paintoṭiyō eṉṉap paṇit(tu)ayarntāḷ - muntivarum
eṉṉaippōl uṟṟāḷ iṭaiyē eṉauraittāḷ
miṉṉaippōl uṟṟāḷ veṟuttu....1023

āyiṭaiyil aṉṉam aṇaiyāḷap pētamaiyai
nīivaḷait tērti neṭiyōṉē - pēyaṉaiyaḷ
poyuruvāḷ eṉṟu pukaṉṟāḷ appūvainiṟattu
aiyaṉiṭa mēvi yaṇaintu....1024

appōtu arakki akaṅkarittu nīiṭaiyil
eppōtu vantāy eṉauṟuppat - tuppārnta
valliyōḷ aiyaṉ maṇittōḷ iṭaimaruvip
pulliṉāḷ añcip pukuntu....1025

aḷaiyaṉaiya vāyāḷ arakki mukamnōkki
iḷaiyaṉ uṟiṉ mikkaiṭaṟām - uḷaivaṟavē
cēṟieṉa viṭ(ṭu)akaṉṟu ceṉṟāṉ ceḻumcālai
vīṟuaṇainta kāraṉaiya vēḷ....1026

nampi akala naṭantāḷ orupoḻilvāy
vempi uḷaintāḷ virikatirum - paimpoṉ
kaṭalkuḷittāṉ cekkark kaṭivāy aravāḷ
iṭarkuḷittāḷ tīyāḷ ivaḷ....1027
teṉṟal pulikkum ciṟupiṟaikkum cekkarukkum
aṉṟil peṭaikkum aṟi(vu)iḻantu - veṉṟik
karuppaṉukku mōtak kaṭalukku māḻān(tu)
aruppamuṟṟāḷ uḷḷam ayarntu....1028

vaṇṇam kaṭalaṉaiyār vāykaṇkai untipatam
eṇṇum kamalameṉum nīrār - naṇṇit
taḻuvumvakai uṇṭō taṭamulaikāḷ eṉṉē
eḻumalaiyai ottīr evaṉ....1029

uḷaikkum uyirkkum uṭalcōrum eṇṇi
iḷaikkum ayirkkum iṉaiyum - kaḷaikkum
kalaṅkum ulaiirukkum kaittuṇaiyāl vempi
malaṅkum nakaikkum maruṇṭu....1030

vētaṉaiiv vā(ṟu)uḻakkum vēlaiyilav vēlaivāy
ātavaṉum tōṉṟa atirkuralāḷ - cōtimaṇip
peyvaḷaiyāḷ uḷḷavaraip pēṇā ṉavaṭkavarval
eytiṉivaṇ eṉṟāḷ viraintu....1031

canti tavammuṭippāṉ cāmi rakurāmaṉ
antil akaṉṟāṉ aṭaliḷaiyōṉ - kattamalark
kāuṟaital kāṇāḷ karukiṉāḷ kāḷameṉap
pūuṟaiyum pūvaimuṉam pōntu....1032

taṉiiruntāḷ ippoḻutē takka(tu)eṉa eṇṇi
vaṉitai iruntuḻiyiṉ maṉṉa - muṉivuṭaṉē
nillaṭi eṉṉa niṉaivataṉmuṉ nērn(tu)uruttāṉ
vileṭātu eṇṇi viraintu....1033

curikuḻakaip paṟṟic curikai iṭaivāṅki
virikuḻaiyum mūkkum viṭamār - karimulaiyum
pōkkiṉāṉ maṉṉōp purantaraṉaip poṉulakil
ākkiṉāṉ eṉṉa aṭarntu....1034

avvēlai valarakki ārt(tu)araṟṟum ollōtai
evvēlaiyum pōliraintu eḻavē - koyvāṉ
puḻaioḻukum cōri puviniṟainta(tu) ammā
maḻaiaruvi eṉṉa malintu....1035

uyirttāḷ uḷaittāḷ uyirulaiya ēṅkic
ceyirttāḷ ciṟuvāyait tiṉṟāḷ - peyarttuiṉieṉ
mūkkiḻantēṉ eṉṟāḷ muḻaivāy tiṟantunalam
pōkkiṉēṉ eṉṟāḷ pularntu....1036

piṟaiccaṭaiyāṉ veḷḷip piṟaṅkal orutōḷāl
iṟaippoḻutiṉ muṉṉi eṭuttōy - taṟaikkuḷiru
māṉiṭavar ceyta vaṭukkāṇa vārāyō
ūṉoḻuka niṟpēṉai ōrntu....1037

intiraṉai annāḷ irumciṟaiyil eytuvitta
maintā marukā valiuṭaiya - namtamakkup
pōṉakamaṉ ṉāriḻaitta pollā viṉaippaḻiyai
yāṉaṭaiyu māṟō ayarntu....1038

vāṉavarai veṉṟu valiyāl cerumuṉaiyil
tāṉavarai veṉṟu cayamkoṇṭōy - yāṉaṭainta
kaiyaṟavu kāṇāy kaḷiarumpak kaṇuṟakkam
eytiyō aiyā iṉitu....1039

maraṉamainta kāṉil vatitaruvār vaṇmai
narariruvar ceytaviṉai nāṭi - araṉamaiyum
taṇṭak karaṉē taṉikkaraṉē cārntavarait
taṇṭaṉaicey yāyō takaintu....1040

iṉṉavitam muṉṉiavaḷ iṉṉaluṟa maṉṉumeḻil
maṉṉavaṉum annilaiyil maṉṉiṉāṉ - poṉaṉaiya
kōkaṉakai mēyaoru kōmaḷaimuṉ ākavarum
mēkameṉa nākam eṉavē....1041

vantāṉai nōkki vayiṟalaittu mammaruḻan(tu)
entāyniṉ aṉpāl eṉak(ku)aṭainta - cantāpam
pāreṉṉa vīḻntāḷ pataittāḷ paṭumcōri
kāriḻiva(tu) eṉṉak kalantu....1042

ekkuṟṟa mēṉum ivaḷpurintāḷ eṉpatuvum
akkuṟṟam nōkki aṭaliḷaiyōṉ - kaikkuṟṟa
vāḷāl arinta vakaiyum maṉattuṇarntāṉ
tōḷā maṇinēr cuṭar....1043

nīrār eṉaviṉava nērārkulam aṟutta
vīrāti vīraṉ viru(tu)uṭaiyōṉ - pērār
irāvaṇaṉār taṅkai eṉaaṟiyāy kollō
parāparaṉē eṉṟāḷ pataittu....1044

tavamceyvēm emuḻainī cārtal evaṉeṉṉa
pavamceyta pāviivaḷ pārttu - navamceyta
neṉṉal poḻutiṉiṭai nērntilaṉō yāṉeṉṉa
aṉṉaḷō eṉṟāṉ aṟintu....1045

ittaṉmai ceytaṟ(ku) iḷaiyōy ivaḷiḻaitta
poyttaṉmai eṉkol pukaṟieṉac - cittam
aṟintilēṉ emmōy avaḷmēl kaṉaṉṟu
poṟin(tu)etirntāḷ eṉṟāṉ pukaintu....1046

ēṟṟāṉ uraippa etirmoḻiip pūvulakiṉ
māṟṟāḷaik kaṇṭāl maḻaiaṉaiyāy - tōṟṟāta
vaṉciṉam uṇṭatāl vaḻakkē eṉauraittāḷ
nañcaṉaiya tīyāḷ nakaittu....1047

niṉkulamum niṉuṟavum nīyum keṭuvataṉmuṉ
naṉkakalti eṉṉa naṭalaiyoṭum - taṉkuṭikkōr
īṟu niṉaippāḷ ivaipiṉṉum ōtiṉāḷ
cīṟuviṭam aṉṉāḷ ceyirttu....1048

vāraṇamcēr vāraṇaṉveḷ vāraṇattōṉ vāricattōṉ
vāraṇañcēr kētaṉattāṉ māṉmaḻuvāṉ - ēvarelām
kampattāṉ eṉṟāl katiiḻappar kāppumiḻan(tu)
eṉpattai yōrī revaṉ....1049

eṉmuṉāṟ(ku) ivvuraivan(tu) eytumuṉam eṉṉuṭaṉnī
aṉmukamiṉ ṟāka aṇaikaaṉṟēl - naṉmukaṉār
vāḷeṭutta kaiilakku vaṉṉuṭaṉē yākkiṭuka
kōḷaṭuppa taṉṟuuṟuti kōḷ....1050

maṇulakil viṇṇulakiṉ maṟṟumuḷa pērulakil
eṇṇa varummāṟṟalar van(tu)ēṟṟiṭiṉum - aṇṇal
tayamukaṉār taṅkaieṉil tāmiriva tallāl
vayamukamcēr vākaiuṇṭō maṟṟu....1051

mūk(ku)iḻantēṉ eṉṟu muṉivīrkāḷ muṉaṭainta
tāk(ku)aṇaṅkukku ēṟṟaviṭai tāṉuṇṭō - pākkiyamē
vanta(tu)eṉa ēṟkum vakaiuḷatēl māṟ(ṟu)eḻilvāy
mun(tu)uruvaik koḷvēṉ muyaṉṟu....1052

eṉṟāṉ irāmaṉ iḷamuṟuval pūt(tu)uṉatu
piṉṟā nirutap perumpaṭaiyai - iṉṟēōr
villaṭī kāṇṭiaṭi vēraṟuppaṉ nillātu
cellaṭī eṉṟāṉ ciṉantu....1053

kūṟṟuvaṉnēr uṉmuṉ koṭumpaṭaiyum vempaṭaiyum
kāṟ(ṟu)etirpañ cākak kaṭit(tu)oṟuppaṉ - māṟṟamelām
kaṇṭēṉ iṉioḻuti eṉṟāṉ kaḻikkaraivāy
vaṇ(ṭu) ēṟunāṭaṉ vakuttu....1054

piṉṉum koṭiyāḷ pitaṟṟutalum pēriḷaiyōṉ
iṉṉum ivaḷuk(ku) iraṅkuva(tu)eṉ - muṉṉamivaḷ
valuyirai māyppaṉeṉa vāḷeṭuttāṉ valarakki
ollai akaṉṟāḷ uyirttu....1055

uṅkaḷ uyiruk(ku) uṟutiiṉi uṇṭōkol
koṅkai aṟuttīr koṭiyīrkāḷ - caṅkaiaṟak
kūṟ(ṟu)aṉaiya vemkaraṉaik kūyvaruval eṉṟuakaṉṟāḷ
māṟ(ṟu)ilā vañca makaḷ....1056

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


3.6. karaṉ vataip paṭalamteṉṉilaṅkai maṉṉaṉukkut tīnimittam eṉṉavē
uṉṉa iḻanta uṟuppiṉāḷ - miṉaṉaiya
vēṟkaraṉai uṟṟāḷ viḻuntāḷ puraṇṭaḻutāḷ
cūṟpaṉakai eṉpāḷ tuṇaintu....1057

pukaipiṟanta vāyaṉ puliyaṉaiyaṉ cīṟi
nakaipiṟaṅku māviḵtu naṅkāy - pakaiarumpa
mūkkum kuḻaiyum muṭittārai viṇṇulakam
ākkuvēṉ eṉṟāṉ atirntu....1058

mataṉaṉ aṉaiyar maṉitar iruvar
putaṉaṉaiyār puttip polivil - vitaṉamilā
naṟṟavattar kārmukattar naṅkaiyoṭu mēviṉār
kaṟṟavarkaḷ vētam kalai....1059

arakkaraik koṉṟu āvi amarar kulattaip
purakkavanta puṇṇiyarkaḷ pōlvār - karakkumaṭal
kāmaṉnōy illār karuṇaittaṇ kāraṉaiyār
kōmakarkaḷ pōlvār kuṟippu....1060

ittakaiyar pālirunta ēḻai malarirunta
attaruṇi pōlum aḻakuṭaiyāḷ - patti
ilaṅkaiyar kōṉukkā eṭuttuṟu vāṉellai
valaṅkaiyāṟ ceytārim mācu....1061
eṉṟāḷ uraitērntu eriviḻittup paṟkaṭittu
niṉṟārai nōkki nimaippoḻutil - ceṉṟēnam
tērtarutir eṉṉat tiṟaluṭaiya avvarakkar
pōrtarutir eṉṟār pukaḻntu....1062

tāṉavarkaḷ allar tarumpakaimai cārntuuṟainta
vāṉavarkaḷ allar maṉitarē - āṉatiṉām
ceṉṟāl itupaḻiyām tēṟuṅkāl ippaṇiyai
oṉṟē emakkē urai....1063

eṉṟuraippa aṟṟē iyaiyum iṉinīvir
ceṉṟu avaraikkoṉṟu tirumakaḷai - naṉṟuiṉinīr
vallai uṭaṉkoṇṭu varumiṉ naṭamiṉeṉac
colliṉaṉ celeṉṉat toṉittu....1064

viṭaikoṇṭu vallarakkar mēviṉār tīmai
uṭaikoṇṭa pāviyumvantu uṟṟāḷ - naṭaikoṇṭa
mātavaṉaic cuṭṭiṉāḷ maṇṇukkum viṇṇukkum
tītakaṟṟa niṉṟāḷ ciṉantu....1065

ārttār uṟuttār alaiyār alaikkaṭaliṟ
pōrttār pukuntu puḻuṅkiṉār - cērttuivaṉaik
kaṭṭutirnīr eṉṟār kaṭittār kaṉalviḻittār
tiṭṭiṉār cūḻntār teḷittu....1066

ayyaṉ aṟintāṉ aṭaliḷaiyōy āramirtām
tayyalainī kāttieṉac cārntumalark - kaieṭutta
villāl eḻunāṉku veṅkaramum vīḻttiṉāṉ
ellār paṭaiyōṭu iṟa....1067

malaiō ṭiṉapōlav vaḷḷal carattāl
talaiō ṭiṭalum taṉiyāḷ - ulaiyāmuṉ
ōṭiṉāḷ ceṉṟāḷ uraittāḷ urakkaraṟku
vīṭiṉār eṉṉa viraintu....1068

īreḻuvar māyntār eṉumuraikēṭṭu eṇṇariya
pāravali ōṅkuap paṭappaṇipōl - vēraṟavē
ceṉṟu kaḷaivaṉeṉac cīṟiṉāṉ tēvarelām
aṉṟuayarntār uḷḷam ayirttu....1069

tērvaruka vācit tiraivaruka tiṇmukakkaik
kārvaruka kālāṭ kaṭalvaruka - vīra
vaḷaimuḻakkic celkaeṉa vāḷeṭuttuc ceṉṟāṉ
aḷaimuḻakkum kārpōl atirntu....1070

māṟṟārtam āvi malaintuukutta kaṇṇīriṉ
cēṟṟāl aṇinta tilatanutal - kāṟṟām
kaṭuvēkak kārpōṟ kalantatē kāṉak
koṭiyōṭum vēḻak kuḻām....1071

nērār maṇimakuṭam nīṟuākkip poṟkuḷampāl
kārār iṭipōl kaṉaittiṭuva - pārēy
vaḷaimukatta viṇmicaiyum vāvuvaṉa vaṇṇak
kaḷaimukatta vācik kaṇam....1072

vēruṟaiyum nākam viṭampoḻintu kaṇpituṅka
pārkiḻiyac cellum paramuṭaiya - nīril
neruppil poruppil neṭuvāṉil cellum
tiruppaṇiya kētaṉattiṇ tēr....1073

kaṉalviḻiyar vēkak kaṭunaṭaiyar kākattu
aṉalviḻiyar pēyviḻiyar añcum - puṉalviḻiyar
eṇviḻiyar piṉviḻiyar eñcā valiuṭaiyar
viṇvaḻiyuñ celvār viraintu....1074

maḻuayilvāḷ vaṉtō maramkulicam īṭṭi
eḻuulakkai pācam iruṅkōl - muḻuvayirak
kuntam valaiyam koṭuñcaramvil āḻivalam
muntu mucuṇṭi mutal....1075

pālam neṭumkap paṇamēntu kaiyuṭaiyar
ālam aṉaiyar aṉalviḻiyar - vēlaieṉa
vantār ivartalaimai vāyntōr eḻupatiṉmar
mantēyar oppār vali....1076

pēymukamum vēḻap perumukamum pittuṭaiya
nāymukamum vañca narimukamum - tīya
arimukamum ventaṟukaṇ āḷi mukamum
parimukamu mēyap paṭai....1076

koṭiyum kavarik kuḻāmum kuṭaiyum
piṭiyum kaḷiṟum peyarak - kaṭaleṉavē
pōrppaṇaikaḷ ārppa purantaraṉār poṉulakam
pōrkkum puḻuti puka....1077

tiricirā eṉṉum tiṟalari oppāṉum
paricirā veyya paḻicār - kiriulām
tōḷaṭalvem tūṭaṇaṉum tōṉṟiṉār maikkaṭalvāy
kāḷakamcēr kāḷameṉak kāyntu....1078

viṇṇavarkaḷ mēlōr verukkoḷavum veṇtiraicūḻ
maṇṇavarkaḷ kaṇputaintu vāṭavum - paṇṇamainta
tērēṟic ceṉṟāṉ cilaiyōṭum cīyameṉak
kārēṟum kāyak karaṉ....1080

mūkkaṟunta meyyāḷ mutalāka moyamariṉ
ēkkamoṭum cēṉai etirntavāl - kākkamukil
vāḷai ukaḷum vaḷanāṭaṉ kōcalaiyār
kāḷaiyavaṉ muṉṉē kaṉaṉṟu....1081

iṭippaṟaiyiṉ ārppum etirviṇ aḷāvum
koṭikkatalit tiṇtērk kuḻāmum - maṭuttuvarum
tūḷi paṭaravarum tūciyuṅkaṇ ṭāṉkaḻaṟkāl
āḷiyaṉa moympuṭaiyāṉ āṅku....1082

karaṉvaruvatu eṉṉak kavacamoṭum vēkac
caraṉamainta villum tarittāṉ - uraṉamainta
vāḷeṭuttāṉ tampi mativataṉam nōkkiitu
kēḷeṉṟāṉ nampi kiḷarntu....1083

vēṇṭiṉēṉ uṉṉai viraimalarttārp pūṅkuḻalai
īṇṭunī kātti imaippoḻutil - māṇṭa
tavattōrkku uraittamoḻi tappāmal yāṉē
avattōraik kolvēṉ aṭaintu....1084

ēval kaṭavāṉ ilakkuvaṉum ēṅkuṟumap
pūvaitaṉaik kāttup puṟamniṉṟāṉ - kāvalaṉum
mālviṭaipōṟ cālai vayiṉiṉṟu eḻuntāṉpoṟ
kālvaḷaiyum villuṭaṉak kāl....1085

vantuetirnta pūvai vaṭivāṉaic cuṭṭiṉāḷ
muntavarun tūci muṉaivaruvāḷ - antakaṉtēr
vēṟkaraṉum nōkki veṟummā ṉiṭavaṉuyir
pōkkiṭuvaṉ eṉṟāṉ pukaintu....1086

eṉṟapoḻu tattē iraittār peruṅkaṭalpōl
veṉṟi arakkareṉum vīrarelām - vaṉtiṇ
cilaivaḷaittār nāṇeṟintār cēvakaṉai naṇṇi
malaivaḷaittatu eṉṉa vaḷaittu....1087

viluṭaiyar vāḷuṭaiyar vēluṭaiyar viṇiṭiyiṉ
coluṭaiyār pāvat toḻiluṭaiyār - ellaiilā
āyutattār cuṟṟiṉār ārttār amarpurintār
tīyumiḻnta kaṇṇār teḷittu....1088

karuṇai maḻaiaṉaiya kākuttaṉ kaivil
urumiṉ neṭunāṇ uraṟṟip - pariyamuṉai
valvāyp pakaḻi maḻaipoḻintāṉ vaccirattiṇ
kalvāytta tōḷiṉarmēṟ kāyntu....1089

vāḷuṅ karamum vayiṟum vayappaṭaiār
tōḷum talaiyum tumittavāl - nāḷumaṟā
vikramatti rukkarattaṉ veṟṟipeṟṟa kokkaraiyiṟ
kokkarittu ṭaṟṟumukra kōl....1090

kaiyuṅ kaḻuttum kariyiṉ kaṟaippatamum
meyyum viḻiyum vicaivālum - koytuoḻittāṉ
cakkarat tirukkarattiṉ ukramacci laiccarattiṉ
vikramacce rukkaḷattiṉ mēl....1091

vaḷaimukamum kālum maṇivayiṟum pākar
uḷaimukamum vāci uramum - kaḷaṉmukattē
kaṇṭatuṇṭam viñcamuntu kaṅkapanti yuñceṟinta
viṇṭavaṉ carantuṟanta mēl....1092

accaḻintu cellumaṇi āḻi aṇiiḻantu
taccaḻintu vācit talaiyaḻintu - vaccarappoṟ
kantaḻintu munturuṇṭa kantaraṅkaḷ eṅkaḷnantaṉ
untuveñca rammaḻunta vum...1093

celmāripeyta celatarampōl cēvakaṉum
vilmāri peyya viḻuntavāl - vaṉmāya
vallarakkar kaiyum valiyum avarvaramum
kalarakkum tōḷum kaṭitu....1094

aṟṟa neṭuñcūlam aṟṟa ayilpālam
aṟṟa muḻuvayirattu ampoṭucōl - aṟṟacilai
aṟṟa karuntalaikaḷ aṟṟa kaṭumparikaḷ
aṟṟakoṭit tērum āṅku....1095

alām niṟamuṭaiyār ārpparittu vemcaraṅkaḷ
ellārum oṉṟāy etirntueytār - villāḷaṉ
nūṟu āyiramā noṟilār taruṅkaṇaiyāl
nīṟāka eytāṉmuṉ nērntu....1096

kāriruḷpōl vantu kaṉaṉṟāraik kaiccarattāl
vēraṟavē nūṟi viḻuttiṉāṉ - pārilaṟam
ceyyārai māḷac ceḻuntavañcey māmaṟaiyōr
vaitār eṉavē vakirntu....1097

muṟṟum etirnta valiyārai vaṉkaṇaiyāl
muṟṟum avittāṉ muḻumutalvaṉ - veṟṟieṉa
muttalaiyāṉ kaṇṭu muṭukiṉāṉ tāṉaiyoṭum
attalaiyiṉ mālpōl atirntu....1098

poypōlac cūḻntu poruvār iṭaippuṟattu
meypōla vīraṉ viḷaṅkiṉāṉ - maipōla
vantārai vāḷi maḻaiyāl avittuoḻittāṉ
centārai pāyac ciṉantu....1099

kākamum pēyum kaḻukum kaḷamaṭainta
ākam uṟumpuṇ aḻikuruti - vēkamoṭum
uppuuvari pāyntatu uṭaṟkuruti āṟeṉavē
ceppum cerukkaḷattiṟ cērntu...1100

muccikaram otta muṭiyāṉ muṉintuetirntu
vacciranēr vāḷi maḻaipoḻiyā - accutaṉai
ārttāṉ maṟaittāṉ aṟivōṉ aṟintuaḻittāṉ
pōrttāma villāṟ porutu...1101

tēraḻittu vācit tiraiyaḻittu vaccirattiṇ
kāraḻittu pākark kaṭintuaḻittu - vīrattu
muttalaiyiṉ oṉṟuoḻiya maṟṟiraṇṭum moykaṇaiyāl
attalaiyiṉ vīḻntāṉ aṭarntu....1102

orutalaiyiṉ ūḻi uṟuṅkaṉalpōl cīṟi
varucilaiyiṉ nāṇeṟintu vāṅki - aruḷmukilmēl
peytāṉ caramaḻaiyaip peytiṭumak kārmukamum
koytāṉ orukaṇaiyāl kōṉ....1103

villiḻantum veyyāṉ vicaiyāl eṭuttueṟiyum
kalliḻavāṉ eṉṉak karutiyē - valamainta
tāḷiraṇṭum nīṇṭa talaioṉṟum aiṅkaṇaiyāl
tōḷiraṇṭum vīḻttāṉ tuṇittu....1104

muttalaiyāṉ āvi muṭintataṟpiṉ vallarakkar
ettalaiyum ōṭi irintiṭavē - attalaiyil
tūṭaṇaṉār eṉṉum toṭukaḻalkāl tōḷvaliyaṉ
nāṭiṉāṉ cevvē taṉi....1105

ōṭiṉār tammai uṟuttāṉ amarkkaḷattil
vīṭiṉār eṉṉum viyaṉiṉṟip - pāṭuiṟavā
vāḷōṭum ūrpukuntāl mātarnakai ceyyārō
nāḷōṭu pōmō nakai....1106

eṉṟuavarait tēṟṟa etirttāṉ ikalarakkaṉ
kuṉṟuetirvatu eṉṉak kuḻuviṉār - veṉṟic
cilaivaliyāṉ kaikkaṇaiyāl teṉticaiyai uṟṟār
kalainimiṭa māttiraiyām kāl....1107

eṉṉumaḷa viṉkaṇ erieḻittup paṟkaṭittut
tuṉṉumvalit tūṭaṇaṉum tōṉṟiṉāṉ - miṉumiḻum
kūrvāyk kaṇaimūṉṟu kōttueytāṉ koṟṟamuṟum
vārvāyc cilaimukiṉmēl maṟṟu....1108

naṉṟuuṉatu vīram eṉarākavaṉum appoḻutil
taṉtaṉuviṉ cāyakattāl cāyttaṟavē - kuṉṟa
neṭuntērum kārmukamum nīkkiṉāṉ maṉṉō
kaṭantōr kaḷiyarumpak kāyttu....1109

vāṉavarkaḷ vāḻtta valāritalai eṭuppa
māṉavarkaḷ ētti makiḻavē - īṉaneṟi
tūṭaṇaṉār vaṉtalaiyait tolilaṅkai āḻkaṭaliṉ
pāṭuuṟavē vīḻttāṉ paṟittu....1110

tampi talaituminta taṉmai terintumaṉam
vempi uḷainta viṟalkaraṉār - komputalai
kaṭṭum kulakkariyil kākuttaṉ taṉṉaietir
muṭṭiṉāṉ maṉṉō muṉintu....1111

kaṭalpōlac cūḻntu kaṉaṉṟār arakkar
viṭanākam eṉṉa virava - aṭalvīraṉ
maṇuruva nīruruva vāṉuruva vāḷnirutar
eṇuruva eytāṉ etirntu....1112

vantuetirntōr āvi vayavīraṉ vemcarattāl
nontaḻiya mantarattiṉ nōṉmaiuṟum - entirammī(tu)
uṟṟāṉ kaṉalpōl uṟuttāṉ avumparmutal
ceṟṟārai veṉṟāṉ ceyirttu....1113

tīuruva kālvicaiya cevviyaṉa vempakaḻi
āyiramkoṇṭu eytāṉ aṭalarakkaṉ - ēeṉummuṉ
tīuruva kālvicaiya cevviyaṉa vempakaḻi
āyiramkoṇṭu eytāṉ ari....1114

pūmaṭaṅkā veyya porupakaḻi ōroṉpāṉ
kōmaṭaṅkal aṉṉāṉkuṟit(tu) eytāṉ - māmaṭaṅkal
oppāṉum oṉpāṉ uṟupakaḻi koṇ(ṭu) aṟuttāṉ
maippāntaḷ oppāṉ valintu....1115

māmāyam ceytu valiarakkaṉ vaṉpakaḻi
māmāri peytu maṟaittiṭalum - kōmāṉum
iṉṉē muṭippaṉ ivaṉāvi eṉ(ṟu)uruttāṉ
oṉṉār naṭukkam uṟa....1116

tāṅkum aravuaṉaiya cāpa neṭunāṇil
vāṅkiṉāṉ ākaṉmēṉ maṉṉarpirāṉ - nīṅkuariya
aṇṭamukiṭu kiḻit(tu) aṟṟatueṉum mārppiṉoṭum
viṇṭuoṭinta(tu) aṉṟēav vil....1117

viloṭinta taṉṉa veruviṉār viṇuṟaivōr
alaṇinta mēṉi apirāmaṉ - elalarnta
tōṭṭunāḷ tāmarainēr tūya tiruccemkaraṉai
nīṭṭiṉāṉ maṉṉō niṉaintu....1118

antaraṅkam ākivarum aṉparmaṉam nāṭuṟuṅkāl
vanta(tu)aruḷcey mārutipōl maṉṉarpirāṉ - kantamalark
kainīṭṭat tantāṉak kārmukattaik kāciṉicūḻ
mainīṭṭa vāritik(ku)ōr maṉ....1119

viṟkoṇṭa mēkameṉum vēntarpirāṉ vīṅkupuyat
taṟkoṇṭa mēṉi apirāmaṉ - muṟkoṇṭa
entiramnī ṟākkiṉāṉ elaṉaiya palkaṇaiyāl
antarammī(tu) uṟṟāṉ avaṉ....1120

māyaikoṭu valarakkaṉ vāḷimaḻai poḻiyat
tīyiṉ valiyatōr ceñcarattāṉ - āyōṉ
valakkai aṟuttāṉ vayavīraṉ vempi
ulakkai eṭuttāṉ uvaṉ....1121

avulakkai aṟ(ṟu)oḻiya ampoṉṟil vīḻttiṉāṉ
tevarakkaṉ piṉṉum ciṉantuetirntu - vevviṭampōl
māmaramkoṇ(ṭu) eṟṟutaṟku vantāṉ ataiarintāṉ
nāmamiraṇ(ṭu) eḻuttōṉ naṉku....1122

vilvāyk koḷuvi viṭuttāṉ veyilaṉaiya
velvāy neṭiya viṟalvāḷi - malvāy
malaitumintu vīḻnta(tu)eṉa maṇmēl arakkaṉ
talaitumiḻntu vīḻntatuvē tāṉ....1123

māmuṉivar āṭiṉār vāṉavar koṇṭāṭiṉār
pūmakaḷum niṉṟu poṟaiuyirttāḷ - kōmakaṉum
aṉṉapoḻu(tu) uṟṟāṉ aḻutuāvi cōrn(tu)itaiyam
iṉṉal uṟukōtai iṭam....1124

maṭamayilum tampiyumam mālvaṭivil tīya
aṭaiyavarkaḷ tamceruviṉ āya - poṭiirattam
kaṇṇīr poḻintu kaḻuviṉār kātaluḷārk(ku)
eṇṇīrmai aṉṟō itu....1125

mūttameṉum vēḷai muṉintōrtam āvikaḷai
nītta mutalvaṉ neṭuvāṉōr - ētta
iruntuḻiyil colvām ikalarakki taṉṉāl
varumtakaimai ellām vakuttu....1126

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


3.7. mārīcaṉ vataip paṭalamkaraṉmutalōr māṇṭaceyal kaṇṭāḷ kalaṅki
uraṉamainta nāci oḻukum - kurutiōṭum
valiṭiyiṉ ōcaipaṭa vāyāl uḷaintuaraṟṟi
kalilaṅkai vantāḷ kaṭintu....1127

eṅkaḷpirāṉ tōḷmītu ivarntaperum kātaloṭu
maṅkai caṉaki vaṭivuaṉaittum - aṅkaiuṟum
āmalakam eṉṉa aṟivippēṉ eṉ(ṟu)ilaṅkaik
kōmakaṉai uṟṟāḷ kotittu....1128

āṉṟa tavattōr aḷavā arumtavamcēr
mūṉṟulakil cāṉṟa muḻuttaccaṉ - ēṉṟaritil
āṟṟumaṇi maṇṭapattil ālam vaṭivueṭuttu
vīṟṟuiruntatu eṉṉa miḷirntu....1129

paṉniṟamkoḷ vemkatirōr pattuutaiya mālvaraimēl
maṉṉutalai oppa maṇimakuṭam - ceṉṉi
veyileṟippa āram miṉumiṉuppa mārpiṉ
eyilerit tōṉnāṇa viruntu....1130

eṇṇāṉ iḷamatiyam intiraviṉ nīlamaṇi
viṇārnta veṟ(pu)iṭaiyiṉ miṉṉutalpōl - taṇārnta
ācaik kariyiṉ aṭalpaṭaikaḷ niṉ(ṟu)ilaṅka
tē(cu)uṟṟa mārpil tikaḻntu....1131

nālaintu vaṉṟalaiya nākapaṇa pantiyiṉil
nīlamaṇi kaṇṭar neṭuvaraiyaic - cāla
eṭuttatōḷ tōṉṟa eripporika ṭāvum
viṭattu uvamaicāla viḻi....1132

eppoḻutil eṉṉapaṇi emperumāṉ eṉṟuimaiyōr
niṟpaaruḷ nōkki neṭumurakar - aṟputamcēr
māmaṇikaḷ īya valāri muṟaivaṇaṅki
nāmam tutippa nayantu....1133

aṅkōr tiṟattil aṟaiyiṉumav viñcaiyarkaḷ
eṅkōṉ paṇieṉ eṉaicaippac - caṅkītap
pāṭalicai vāṉavartam pāvaiyarkaḷ āṭalceya
cēṭaṉveruk koḷavum cērntu....1134

muttu maṇiyum muḻumalarum kuppaieṉa
attalaiyiṉ niṉṟum akaṟṟiyē - cuttamuṟa
kāṟṟiṉ kaṭavuḷ karutappuṉal teḷippa
māṟṟilāc cīkaranīr maṉ....1135

kañcukattar vēttirattiṇ kaiuṭaiyar kāvalavaṉ
neñcukku māṟarukar niṟkavē - añcavitta
pūcuraṉai āti pukuntōrkkup poṉṉucaṉaṉ
ācaṉaṅkaḷ īya aṭaintu....1136

pācamuta liṉṟip pakuvāy neṭumkaraṉāl
tūcukoṭu pottit toḻutuarukē - pēcum
kaṇita muṟaitavaṟāṉ kāvalarai kūṟat
taṇivil pukaḻttarumaṉ cārntu....1137

maṅkaiyarkaḷ vāṉamaṭan taiyarkaḷ māluraka
naṅkaiyarkaḷ pāṭalicai nalkavē - ciṅkaari
ātaṉattiṉ mēliruntāṉ antaramcēr yāḻeṉumak
kētaṉattāṉ maṉṉō kiḷarntu....1138

avvaḻivantu uṟṟāḷ araṟṟumpal vāyō(ṭu)
evvaḻiyum uṟṟār iḻaittueḻavē - evvamaṟum
uttaravāy vantāḷ uḻaiyār uyirt(tu)aḻutār
ettuṉiyō vantatu eṉa....1139

ikkoṭumai ceytār evarō irāvaṇaṉār
vikkirama āṇai viḷintatō - takka(tu)iṉi
eṉṉō ivaḷceyal ītāmēl ilaṅkaiuḷārk(ku)
aṉṉō vaḻieṉpār āyntu....1140

intiraṉō eṉṉil ituceyya vallaṉō
antaṇaṉō piṉṉai arikolō - muntai
viṭamuṇṭa kaṇṭaṉō vē(ṟu)evarō tamtam
kuṭikaṇṭa māmē kulaintu....1141

kāṉṟavarkaḷ eṉṉilitu kaitavamē yāmulakil
āṉṟavarkaḷ ceyta arumpaḻiyē - cāṉṟa
ilaṅkaiara caṟkuuṟu kaṇeytu nāḷkollō
nalaṅkaiviṭu nāḷō naṉi....1142

iṉṉapaṭi annakarat(tu) ēḻaiyarkaḷ ēṅkivara
eṉṉavitam eṉ(ṟu) evarumēṅkavē - miṉṉumiṭi
māripōl vīḻn(tu)aḻutāḷ vāytiṟantu valarakki
mūriari ēṟuaṉaiyāṉ muṉ....1143

kaṇṭāṉ arakkaṉ kaṉaloḻukak kaṭceviyil
koṇṭāṉ taṇiyāk koṭumkōpam - aṇṭāmal
ōṭiṉār ōṭi oḷintār ulain(tu)eṉṉa
pāṭuuṟumō eṉṉap payantu....1144

alaitirinta nāḷō(ṭu) arukkaṉmati kōḷkaḷ
nilaitirinta pūtalammēl niṉṟa - malaitirinta
intiraṉum iṉṉē iṭarvanta(tu)eṉṟu aḻintāṉ
cantiraṉum nontāṉ calittu....1145

celiṭitta(tu) ottut teḷintāṉ ciṟunutāl
allal ivaiiḻaittār yāreṉṉap - pullum
paḻiulakam uḷḷaḷavum pālippā ṭīyāḷ
vaḻimuṟaiyē colvāḷ vakuttu....1146

kāṭuṭaiya vāḻkkaik kaviṉuṭaiyār kārmukattar
vīṭuṭaiya naltavariṉ mēyiṉōr - pīṭuuṭaiyar
māṉiṭavar koytār valiyāl eṉauraittāḷ
ūṉoḻuka niṟpāḷ uyirttu....1147

vakaiilā vāḻkkai maṉitar ceyaleṉṉa
nakainilā munta nakaiyā - mikaiitunī
coṟṟamoḻi oṉṟō tuṇukkamevaṉ cōrtiyalai
muṟṟummoḻi eṉṟāṉ muṉintu....1148

kōṭi mataṉa urukkoṇṭār koñcīrai
āṭai puṉainta araiyuṭaiyar - cēṭanikar
villār tavattarurai mēlkoṇṭār nammavaraik
kolvāṉ iruntār kuṟittu....1149

aṉṉōrk kuvamai aṟaiyavalēl antaṇaṉum
taṉṉēr ilāta tayaramataṉ - poṉṉēr
iḷamkumarar nantā veṟuḻvaliyar eṉṟāḷ
kaḷaṅkamaṉam illātāḷ kaṇṭu....1150

naṉṟueṉatu vīram narariḻaitta vā(ṟu)ituvum
naṉṟueṉatu koṟṟam navilvatuevaṉ - veṉṟipeṟum
maṉṉavaraik koṉṟāl alavō itteṉilaṅkai
maṉṉavaṉyāṉ eṉṟāṉ vaṭittu....1151

antaṇartam ūkkat(tu) aṭaivum avarporuṭṭāl
vantavarkaḷ peṟṟa valiuramum - cinti
irāvaṇaṉāṅku eyti iḻaittilaṉēl eṉpēr
irāvaṇaṉō kaṇṭīr iṉi....1152

eṉṟuuruttu naṅkāy iyalkaraṉai ātiuḷōr
poṉṟiṉarō niṉṟilarō pōn(tu)eṉṉak - kuṉṟueṉavē
vantār karaṉmutalōr māṇṭārak kākuttaṉ
cantāṉa villāl taṭittu....1153

eṉṟāḷai nōkki iḷaiyāy uṉaiivvāṟu
oṉṟā viṉaimuṭittaṟku uṟṟatuevaṉ - iṉṟueṉakkuk
kūṟukanī eṉṟu kotittāṉ kulamaṭaṅka
nīṟukavē niṉṟāṉ nilattu....1154

ēttum cilaikkai irāmaṉuṭaṉ mēviṉāḷ
pūtta maṇikkompar pōluḷāḷ - cīrttamukil
miṉpāl iṭaiyuṭaiyāḷ vēntā ivaḷtiṟattāl
eṉpāl aṭaintatu itu....1155

tēyā matimukamum cempavaḷam pōlvāyum
māyāta miṉpōl vaṭivaḻakum - kāyāta
ceṅkamalam aṉṉa tiruvaṭiyum ciṉmoḻiyum
eṅkuaṟiyap pōvāy iṉi,...1156

kuḻaiaḻakum ārnta kuḻalaḻakum meṉtōḷ
kaḻaiaḻakum kaṇaḻakum kaṇṭu - viḻaitalilār
viṇṇāṭṭil paṇṇavarvāḻ mēṉāṭṭil īṅkuolinīr
maṇnāṭṭil uṇṭō mati....1157

tittikkum meṉkarumpum tīmpākum centēṉum
ettikkum pōṟṟum eḻilamutum - pattik
kavikkuiṉiya oḷamutak kārikaiyār colpōl
cevikkuiṉiyatu āmō teḷintu....1158

miṉoḷiyō poṉṉoḷiyō mēṉioḷi muṟuval
taṉoḷiyum muttiṉ takaioḷiyō - maṉṉum
cilaiyō nutalataram cempavaḷat tuṇṭō
malaiyō mulaiavaṭku maṟṟu....1159

pākattum nāviṭattum paimpoṉ paruppatanēr
ākattum vaittār arivaiyarai - yōkattiṉ
novviṭaiyaip peṟṟāl noṭippoḻutu nōviṉṟi
evviṭainī vaippāy iṉi....1160

mātavattāl vāynta maṭamayiliṉcāyal uṭai
cītai nalamuḻutum tēkkuvāy - mētiṉiyil
aṉpāl uyarnta apirāma nātaṉainī
eṉpāl takuti eṉil....1161

aṉṉavaḷai niṉpāl aṭaivippāṉ yāṉmuyaṉṟu
maṉṉutalum tūya maṇivaṇṇaṉ - piṉṉavaṉār
vāḷuruvik kōḷiḻaitta vāṟuītu eṉamoḻintāḷ
tēṉaṉaiyai tīyāḷ terintu....1162

cutaimaruvu kāñcaṉiyil tōṉṟātu tōṉṟi
katamaruvu kōpam kalināṇ - matamaruvum
māṉam valivē(ṟu) ākamammarnōy koṇṭuuḻaṉṟāṉ
tāṉavarai vākai tarittāṉ....1163

iḷaiyāḷuk(ku) uṟṟa iyalpum iḻaitta
vaḷaiya valiyār valamum - iḷaiyārkaṉ
māṇṭatuvum eṉṉō maṟantāṉ maṟantilāṉ
nāṇtuṟantāḷ colliṉ nayam....1164

ellā aṟivum iyalpāl uraittamaṟai
vallāṉ eṉiṉum mataṉiḻaitta - pollāta
kātalnōy koṇṭu kalaṅkiṉāṉ kaṟṟiruntum
pōtamiṉṟēl eṉṉām pulaṉ....1165

mēya vitiyiṉ viḷaivālum mētakkōr
tūya tavattiṉ toṭarpālum - āya
peruntuṉpak kāmam perukiṟṟē antō
maruntukoḷḷā nōypōl vaḷarntu....1166

kāmam uḷattuaṭaṅkāk kāvalaṉōr mantirattil
tāmaaṇaimītu taḷarvu aṭaintāṉ - vāma
matavēḷ maṭalār malarkkaṇaikaḷ eytāṉ
ituvē camayam eṉa....1167

uḻaikkum uyirkkum uṭalcōrum uṉṉi
aḻaikkum ayarum ayirkkum - puḻaikkaimatap
pākalaṅkōḷ veyya paruttāḷ paṇaippakaṭu
pākalamkōḷ eṉṉap pataittu....1168

muṉniṉṟāḷ eṉṉum muṉiyum muṉintuyirkkum
piṉniṉṟāḷ eṉṉum pitaṟṟumāl - miṉniṉṟatu
oppāḷai eppārum muppōtum uccikaram
vaippāḷai naṭpā matittu....1169

teṉṟalē aṉṟilē tēmā naṟumkuyilē
maṉṟalēy vāca malarppūvē - veṉṟic
cilaimāraṉ ceyyum ceruttoḻilait teyvak
kalaimāṉuk kōtīrō kāṇ....1170

eṉṟāṉ orukōṭi iṉṉaṟku iṭamāki
niṉṟāṉ iruntāṉ neṭituyirttup - poṉṟā
aṭalāḻip poṟṟēr aruṇaoḷi ārak
kaṭalmītu eḻuntāṉ katir....1171

aṉṉa poḻutil arakkaṉ viḻiuṇarntāṉ
neṉṉal poḻutiṉ niṟaimatiyē - maṉṉum
iṟaiaḷavum ākātu iravi ivaṉaṉṟu
piṟaiaḻaimiṉ eṉṟāṉ peyarntu....1172

kalvi aṟivil karutumkāl kāciṉiyil
celvat tavamē ciṟappuallāl - nalvittam
vēṟuillai veyyōṉ viḻikkuetirāy mēviyatu
pēṟuuṭaiya vāṉap piṟai....1173

meyamaiyum kāma viṉaiuṭaiyārkku epporuḷum
naiyumāṟu iṉṟi nalamceyumō - eytum
piṟaikkatirvey yōṉuṭalil pētuṟumāṟu eyta
iṟaippoḻutum āṟṟāṉ iṉaintu....1174

ippiṟaiyil tuppiravi eṟkuiṉitu maippuyalukku
oppiravai ippoḻutiṉ uyttiṭumiṉ - ceppameṉac
cēṭārnta viṇṇum ticaiyum ceṟintaṉavāl
kāṭānta kāram kaṭintu....1175

ālamō aṉṟēl alaiyō ulakuaṭaṅkum
kālamō māyattiṉ kaṟpaṉaiyō - nīlaniṟac
cālamō vēcaiyarkaḷ tamkaruttō aṉṟueṉilek
kōlamō iviruḷiṉ kōḷ....1176

cempavaḷa vāyum ciṟunutalum ciṟṟiṭaiyum
paimpoṉ vaṭivum parumtaṉamum - umparuṟa
māya vaṭivameṉa vantuetirntōr maṅkaietir
ēyāḷ iruḷiṉ iṭai....1177

miṉṉalivaṇ eytā veḷiyaṭaiyā vīṇaieṉac
colnayaṅkaḷ tōṉṟā tuyaruṟuttā - muṉaṇuki
eṅkai uraitta iḷamayilē inniṉṟa
maṅkaieṉac coṟṟāṉ matittu....1178

muṉniṉṟa piṉṉai mukamnōkki moykuḻāl
miṉniṉṟa teṉṉa viḻimuṉṉē - inniṉṟa
mātaraci nīuraitta maṅkaiyō eṉṟuraittāṉ
kātaluru veḷiyaik kaṇṭu....1179.

intiranī lampōl eḻilum eḻilmukamum
mantarampōl tōḷum vaṭivaḻakum - centiruvāḻ
mārpumāy eṉmuṉ varuvāṉav vaḷḷaleṉa
ārvamoṭu coṟṟāḷ avaḷ....1180

immāyam eṉṉē iruvarukkum vēṟupaṭa
ammā evarpurinta tāmeṉṉa - vimmā
ayarvāṉai nōkki aṟaintāḷ avaṟkuk
kuyilā viṉaiceyumōr kūṟṟu....1181

kāmanōy koṇṭu kalaṅkuvatueṉ kāvalava
tāmatameṉ vallai caṉakitaṉai - nīmaruvik
koṇṭu aṇaika eṉṟāḷ kulattukkuōr kōṭālit
taṇṭupōl vantutittāḷ tāṉ....1182

naṉṟuitutāṉ eṉṉa naviṉṟāṉ nalamkarutum
taṉtuṇaiva rōṭum taṉittueṇṇi - veṉṟieṉa
mārīcaṉ pālaṭaintāṉ māṉamicai valarakka
mārīcaṉ vallē matittu....1183

vantāṉai nōkki varavuevaṉō eṉṟumaṉam
cantāpa muṟṟut takuvaṉaceytu - entāy
eḷiyēṉ irukkaikku eḻuntuaruḷum peṟṟi
teḷiyēṉ aruḷeṉṟāṉ tērntu....1184

ōcaip paravai viṭamuṇṭōṉ malaivaliyum
ācaik kariyiṉ akaccerukkum - pācattāṉ
munturamum māṟa muṇainta muṉaimāṟa
vantatuvē ammāṉ vacai....1185

narariruvar niṉmaruki nācimulai koytu
karaṉmutalām palpaṭaiyaik kaṭṭu - varaṉamainta
namtamaiyum kolvāṉ naṇukiṉarām naṉṟuaṉṟō
numtamakkum eṉṟāṉ nuṉittu....1186

āyirukkum kāṇā atimāyai vallavaṉeṉum
nīirukka eṉtōḷ nilaiirukkac - cēyirukka
ippaḻiyāṉ pūṇal eḻilō ikalkaṭanta
tuppaḻiyā vēlōynī col....1187

āyavartam pālmaruvum āṭakappoṉ tōḷmayilai
nīalatu yārtaruvār nēyamuḷōy - māyaiyiṉāl
koṇṭuaṇaiti eṉṟāṉ kulattukkōr kōḷaṉaiyāṉ
paṇṭai viṉaippavattāṟ pārttu....1188

veyya viṉaiyāṉ viḷamputalum mētiṉiyil
taiyal poruṭṭāl takaiiḻantōr - aiya
aḷakkar atariṉum eṇṇaṟṟār aṟṟōmēl
kiḷattuvatueṉ kaṇṭāy kiṭāy....1189

naṇṇaṟku ariyapala nāḷiruntu naltavaṅkaḷ
paṇṇip paḻutta payaṉellām - maṇṇil
viḻaṟkuiraitta nīrpōl veṟitākku kiṟṟi
aḻalkoṭiya vēlōy aṟintu....1190

kaṟṟōr ikaḻum kaḷinukartal poymoḻital
aṟṟōrkku akalātu ayarviyaṟṟal - maṟṟuoruvar
tāram kavartalivai takkōr ceyalaṉṟāl
pāraṅ katamuṭaiyōy pār....1191

peṇṇāl aṟivuiḻanta pittartamaip pēciṭuṅkāl
kaṇā yirattōṉ kalaimatiyōṉ - maṇnāṭṭil
ettaṉaipēr eṉkēṉ ituaṟintum īṉamuṟa
nattutalnaṉku āmō nayantu....1192

tēvaraiyum veṉṟu ticaiaṉaittum pōrkaṭantu
mūvaraiyum veṉṟu muṟaiaṭainta - tāvilvaḷat
teṉilaṅkaic celvam ciṟuvilaiyil viṟṟuuṇpāṉ
eṉṉa iḻantāy iṉi....1193

tākkavanta vevvirā tappeyarōṉ ātiyarkaḷ
ākkam aḻintār ayilvēlōy - nōkkutinī
empikkum āykkum iṟuti yuṟumāṟē
ampuuyttāṉ aṉṟē avaṉ....1194

īcaṉ piṭitta iṇaiyilā viliṟutta
ōcai ceviyiṉ uṇarkilaiyō - nīcamuṟa
eṉniṉaintāy eṉceytāy ētilarpāl uṟṟavali
muṉṉiṉaintāl aṉṟō muṟai....1195

muṟai aṟṟār mūtulakil mūttōrtam nītit
tuṟaiaṟṟār māyaviṉai cūḻntār - kaṟaiaṟṟār
kaṟpuaḻikka eṇṇūm kaṭaiñar ivarkaṭaikkāl
poṟpuaḻivār aṉṟō pularntu....1196

cerukkuaṭaivatu eṉṉē ciṟunutalāḷ kaṟpāl
arukkaṉ aṭaintatu aṟiyāy - marukkiḷarnta
ceṅkamalam mītuirunta cēyiḻaiyē nīuraitta
maṅkaieṉa uḷḷattē vai....1197

māmaṉnāṉ eṉṉum vaḻakkā livaiuraittēṉ
nīmuṉiyal eṉṟu nikaḻttiṉāṉ - tāmoruvar
muṉorukkāl paṭṭa muyaṟciyaṭi vaipparō
piṉṉorukkāl ammā peyarntu....1198

kēṭṭāṉ vekuḷi kiḷampak keṭuvāynī
nāṭṭār nakaikka naviṉṟaṉainī - cēṭṭāṉat
tēvarnakai ceyyat tiṟamterintāy ceppiyauṉ
pāvakameṉ ṉāmiṉinī pār....1199

mūvar mutalvar muṉivar muḻuppakaiyām
tēvar acurar ticaiuḷōr - yāvarumeṉ
āṇai kaṭavār aṟaintāy aṟameṉakku
kōṇai matiyāy kuṟittu....1200

vacaiviḷaitta māṉiṭarai vāyāra maṉṉō
icaiuraittāy eṉperumai eṇṇāy - ticainilaitta
tikkacaṅkaḷ veṉṟa tiṟaṉaṟiyāy tuñcutaṟku
nekkuuruki niṉṟāy nerintu....1201

eṉāṇāy mēlāy iruntāy itukāṟum
uṉāvi uṇpaṉ eṉauruttāṉ - taṉāvi
pōkkuvāṟku eṉṉō pukalvatu eṉaniṉaintu
vākkiṉāl coṟṟāṉ matittu....1202

kēṭuvaru muṉṉē matikeṭṭuvarum eṉṟuuraitta
pāṭalatu poyyō palapalaeṉ - nāṭuvatu
yātupaṇi coṟṟaruḷka eṉṟāṉ ulakukkām
vētaṉaiyai mīṭpāṉ virittu....1203

ivvaṇṇam coṟṟāṉ eḻilmār puṟattaḻuvi
maivaṇṇa nīla maṇivaṇṇaṉ - kaivvaṇṇam
poṟṟoṭiyai eṉpāl puṇarttutinī eṉṟuuraittāṉ
maṟṟuavaṉum colvāṉ matittu....1204

muṉorunāḷ tampiyoṭum mūṇṭaperum pōriṉiṭai
eṉuyirkoṇṭu aiya iṉituaṭaintēṉ - aṉṉavarpāl
pōyiyaṟṟal yātō pukalmiṉeṉap pōrkaṭantōṉ
māyaiyāl eṉṟāṉ matittu....1205

māyam iyaṟṟal valiyōr tiṟaṉaṉṟu
mēyavarai veṉṟu viṟalōṭu - nīavaḷai
kōḷuṟutal māṉameṉak kūṟiṉāṉ kōmakaṉāl
māḷuvāṉ niṉṟāṉ matittu....1206

pukkavaraik kōṟal poruḷaṉṟu poṉṟuvarēl
akkayaṟkaṇ āvi aḻiyumāl - takkatuiṉi
māyaikoṭu vavvutalē vāyppākum eṉṟuuraittāṉ
cīyamē aṉṉāṉ ceyirttu....1207

nañcuaṉaiya tīyāṉ nayanteriyāṉ nāḷiḻantu
tuñcumeṉa uḷḷam tuṇintuaṭalōy - vañciyaiyāṉ
emmāyam āṟṟi iṉikkavarvatu eṉṟuuraittāṉ
ammāṉām ammāṉ avaṉ....1208

tāṉāka māyañ camaital taṉakkuicaiyāṉ
māṉāka maṉṉa valiyōṉai - mēṉāṭip
poṉmāṉ uruvāyp puṇarttutipō eṉṟuuraittāṉ
poṉmāṉum pūvaimuṉam pōy....1209

āyatuvē ceyval aḷiyēṉ eṉaakaṉṟāṉ
māyamā rīcaṉ valiuṭaiyāṉ - cēyatueṉa
māṟōr neṟivāy maruviṉāṉ vāyttatueṉa
tūṟēy neṭuṅkāṉ toṭarntu....1210

vantamā rīcaṉ maruviṉāṉ māmalarvāḻ
vintamulaic cāṉakipāl mēviṉāṉ - antaramcēr
aṇṭar tavattāl aṇiyārpoṉ māṉuruvāy
kaṇṭakamcēr kāṉam kaṭitu....1211

ammāṉaik kaṇṭa ayaṉmāṉmu talpalamāṉ
cemmā malarvāḻ ciṟaiyaḷipōl - ammā
pataṅkaṉ pōluṟṟa paṭaroḷiyil vīḻum
pataṅkampōl moyttatukaṇ pārttu....1212

kaṇṭāḷ ceḻumkamalak kaṇkaḷāl kātaluṭaṉ
vaṇṭār poḻilvāy malareṭuttu - viṇtōyum
miṉṉaleṉap poṟpaṇivil vīcavarum melliyalāḷ
maṉṉumeḻil poṉuruva māṉ....1213

māṇikkam eṉṉum maṇiccevikāl vāyuṭaiyatu
āṇik kaṉakattu aviruḷatu - pāṇikkai
veṟṟikkai vīra vitiyaṉṟu valviraivil
paṟṟittā eṉṟāḷ parintu....1214

kontaḷakak kōlak kuḻalaviḻa pūṅkompar
vantatu eṉaccintai makiḻntuarivai - muntuicaippa
āṇṭaiyatō eṉṉa apirāma vaḷḷalviḻi
kāṇṭaruvāṉ uṟṟāṉ kaṭitu....1215

akkāl iḷaiyōṉ aṟintāṉ aṭalvaliyōy
ekkālum kēṭṭatu ilaiitutāṉ - mukkālu
cēyamāṉ aṉṟu ceyalaṟiti tērumkāl
māyamāṉ eṉṟē mati....1216

ayyaitu eṉṉē ayaṉpaṭaitta paluyiril
vaiyamicai eṇṇum vaḻakkuuṇṭō - poyalavē
ettaṉaiyō palniṟaṅkaḷ ettaṉaiyō pallurukkaḷ
ettaṉaiyō pētam ivaṇ....1217
iṉṉam oruputumai ippuviyil poṉoḷiyēḻ
aṉṉam piṟantatu aṟintilaiyō - eṉṉac
caṉakiitu vallē tarutieṉa māḻki
aṉakaṟku uraittāḷ ayarntu....1218

aṉṉam uraittatu aṟintāṉ aṇiiḻāy
naṉṉutalnī kāṭṭateṉa namperumāṉ - muṉaṇuki
kaṇṭāṉ ammāṉaik kaṉiyā uvakainalam
koṇṭāṉ viyantāṉ kuṟittu....1219

attā itunī aṟintaṉaiyō amtaraḷam
ottōy muṟuval uruvampoṉ - mattār
tayirttuḷiyil tōṉṟum caviniṟainta puḷḷi
mayirttokuti nuṇmaṇalā maṟṟu....1220

eṉṟuuraippa aiyaṉ iḷaiyōṉ etirnōkki
veṉṟi arakkar viṉaiituvām - kuṉṟuaṉaiyāy
poṉuruvam eṉṟu pukaḻēl pulaṉmaṟaiyum
miṉuruvam eṉṟāṉ veṟuttu....1221

appoḻutil aṉṉai akalāmuṉ aṉpaiṉi
eppoḻutu paṟṟutaleṉṟē ēṅkutalum - maippuyalnēr
aiyaṉ viraintāṉ atukaṇṭu aṭaliḷaiyōṉ
veyyatuitu eṉpāṉ virittu....1222

piṉṉuḷār māyam piṭitta vakaiaṟiyēṉ
niṉuḷāy vēḷvi nilaietirttōṉ - koṉṉulām
mārīca ṉēiv vakaimāṉ eṉauraittāṉ
nērīcaṉ oppāṉ niṉaintu....1223

ivvāṟu iḷaiyōṉ iyampāmuṉ eṇariya
maivāca maṉṉu malarkkuḻalāḷ - vauvāmal
niṟṟiyō veṉṟu nikaḻttiṉāḷ nīrāvi
maṟṟuirukaṇ vāra maruṇṭu....1224

āyiḻaiyiṉ nōkkam aṟintāṉ aṭalarakkar
māyamēl aṉṉār matamāyppa - nīyayaral
īṇṭuirutti eṉṉa iṇaintāḷ peyarttaṉaṉāṉ
māṇṭakulak kōcalaiyār maṉ....1225

pāyum paṭarum patiyum pacumpuṟkaḷ
mēyum vicaiyum veruḷumāl - nāyakaṉmuṉ
kiṭṭuṅ kiḷarum kiḷattuvatueṉ keṇṭaiyamkaṇ
vaṭṭamulai yāriṉ maruṇṭu....1226

kāṟṟum kaṉalum karuttum itaṉkaṭumai
āṟṟumō eṉṉa apirāmaṉ - māṟṟuuyarnta
tōṭṭu mukaiaviḻkkum tūyatiruc ceṅkamalam
nīṭṭiṉāṉ maṉṉō niṉaintu....1227

niṉṟuḻiyiṉ niṟkum nilaiaṭaintu nērmaipeṟac
ceṉṟuḻiyiṉ cellum tirukivarum - kuṉṟām
taṉakkuuriya kāmam taṉaivilaicey nallār
maṉakkunikar eṉṉā ammāṉ....1228

māṉpurinta māya valiyaṉṟu valarakkar
tāṉpurinta māyamitu tāṉeṉṉā - vāṉpurinta
veñcaramoṉṟu eytāṉ vitiaḷitta cāpameṉa
mañcaṉaiya kōcalaiyār maṉ....1229

moykaṇaioṉṟu ēva viḻuntāṉōr veṅkuralviṭṭu
eṅkum atira iṭipōlap - paiṅkaṉakap
poṉuruvam iṉuruvap pulvāy uruvuaḻintu
muṉuruvam āki muṭintu....1230

ikkuralāl uḷḷam iṉaiyum ivaṉmāyam
pukkuiḻaittāṉ mārīcaṉ pōluḷāṉ - nekkuruki
naṅkai varuntumeṉiṉ naṉṟuiḷaiyōṉ tēṟṟumeṉa
aṅkuakaṉṟāṉ aiyaṉ aṟintu....1231

maioḻukum kāmar vaṭivuamainta māmaḻainēr
aiyaṉkatai ītu avaṇuṟainta - teyvamalar
māmaṭantai taṉmai vakuppām iṉimalarkkai
āmalakam pōla aṟintu....1232

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


3.8. caṭāyu vataip paṭalamveyyōṉ uraitta vitamkēṭṭu vēlviḻiyāḷ
aiyō eṉavē aṟivuiḻantāḷ - neyvetuppa
muṟṟuāṅku urukiṉāḷ uḷaḻintāḷ veytuyirttāḷ
iṟṟō eṉakkuaṭaiyum eṉṟu....1233

vitturumak kompuociya vīḻntuaḻutu eṉnāyakaṉām
attaṉ taṉakkōr avatiuṟa - ittalaiyil
iṉṉum iruttiyō eṉṟāḷ iḷaiyōṉai
miṉṉal iṭaiyāḷ viṭaintu....1234

kaṇmuttam kāṉṟu kaluḻvāḷ mukamnōkki
eṇmuṟṟum vīrarē eṉpōum - viṇmuṟṟum
eṉṟālum aṉṉāy etirniṟka vallārō
mūṉṟām ulakuuṭaiyāṉ muṉ....1235

vētattu uṟaivaḻuvum viṇmatikāṉ mīyulaiyum
cātit tuṟaiyum taḷarvaṭaiyum - mētakka
aṉpuaḻiyum meymai aḻiyum aḻivillā
empirāṟkuīṟu uṇṭu eṉiṉ....1236

vētam aṉaittum viḷintālum viṇāti
pūtam aṉaittum puraṇṭālum - ētamilā
ammāṉukku iṉṉal aṇukumō naṇṇātē
emmōy caratam itu....1237

muppurattai māytta muḻumutal viliṟutta
tuppuramum nīraṟiyāc cūḻcciyō - ippoḻutil
vaḷḷal pakaḻiuṟa māyntōṉ uraiataṉaik
koḷḷakalīr eṉṟāṉ kuḻaintu....1238

iḷaiya perumāḷ icaippa eḻilāḷ
uḷaivaṉatērntu iṉṉum uḷaiyō - viḷaivaṉavum
eṇṇāy eriyiṉiṭai vīḻntu iṟappaleṉap
peṇṇāvi coṟṟāḷ peyarntu....1239

attalaiyil vīraṉ aṟintāṉ aṉaiaṉaiyīr
ittalaiyil iṉṉam iṉaivatueṉṉō - cittam
kalaṅkaṉmiṉ ceṉṟuik kaṇattu aṭaivaṉeṉṟāṉ
ilaṅkuilaiya vēlāṉ eṭuttu....1240

aṉṉainumatu āṇai akaṟṟiṉēṉ allaiṉip
piṉṉar viḷaital perumpaḻiyē - eṉṉa
naṭantāṉ uḷammaṟuki nāyakaṉpāl maṉṉō
kaṭamtāḻ puṉattil kaṭitu....1241

iṅkuiruntāl āvi iṟakkum ivaṇoḻiya
aṅkuaṭaintāl eytum arumpaḻiyē - eṅkaṉeṉa
āvaṉ eruvaikku aracaḷikkum eṉṟuakaṉṟāṉ
pūvaḷarvēl kaiyāṉ pularntu....1242

imaiyōr tavattāl iḷaiyāṉ akalat
tamiyāḷ taṉimaitaṉait tērntu - imaiyāt
tacamukaṉum vantāṉ tavamuṉiva ṉēpōl
nacaiperuka uḷḷam naṉi....1243

mukkōlaṉ miṉaṉaiya muppurinūl mārpaṉmaṟai
ekkālum ōti eḻutaṭaiyaṉ - akkuārnta
mūppuuṭaiyaṉ mēlvāṅku mūccuuṭaiyaṉ eytiṉāṉ
nīppuuṭaiya maṅkaimuṉam nērntu....1244

kaṇṭāṉ irupatueṉum kaṇṇāl kaḷiamutam
uṇṭāṉ iḷaiyōḷ uraittaelām - viṇṭāṉ
maṉameḻunta kāma vacamaḻintu māḻki
taṉamaṭaintāṉ pōṉṟāṉ taṉittu....1245

avvaḻiyiṉ nallāḷ aṭiyār eṉamatiyā
evvaḻi yiṉniṉṟu ivaṇuṟuvīr - kavvaiyilīr
pukkuirumiṉ eṉṟu pukaṉṟāḷ puṉakkiḷiyiṉ
akkapaṭan tēṟāḷ aṟintu....1246

nāyaṉaiya tīyāṉ naṭalaiyoṭu naṅkaitaru
ēya virukkai yiṭaiiruntāṉ - āyapoḻutu
aṇṭam atirntatu arumpaṟavai ātiyavum
kaṇṭualakkaṇ eytiyatu kāṇ....1247

āramutam aṉṉa aṇiiḻaiyai nōkkiumatu
ūrumatu pēruraimiṉ uṟṟuuṟainta - cīruṭaiya
kātalaṉyār eṉṟāṉ kaṇikkariya kālamelām
pōtarumā niṉṟāṉmuṉ pōntu....1248

pattut ticaiyum paṭarum pariiratattu
uttamaṉtaṉ kātal orumakaṉār - cittammakiḻntu
aṉṉaiurai mēṟkoṇṭu aṭaintāṉ ivaṇuṟaintāṉ
eṉṉa uraittāḷ iṉitu....1249

avvuraikēṭ ṭaṉṉam aṉaiyā yaṉaṅkulavu
cevvi natiyāl ciṟappuamainta - evvamilāk
kāvaṉnilam muṟṟumoruk kālvantēṉ kaṇṭilēṉ
yāvaṉmakaḷ eṉṟāṉ eṭuttu....1250

kaṉakam mutalnitikaḷ kaṟpakampōl īyum
caṉakaṉ makaḷyāṉ tavattōy - viṉaikaṭinta
kākuttaṉ taṉmaṉaivi eṉṟāḷ kayalneṭumkaṇ
mākak kamalamaṭa māṉ....1251

peyarttum aṉaiyāḷ periyīr evaṇniṉṟu
ayarttuuṟutal ceytīr aṟivīr - veyarttuḷikāl
mēṉiyīr eṉṉa viḷampiṉāṉ ālviḻutiṉ
kāṉnikartōḷ vīrararak kaṉ....1252

vilirunta ceṅkēḻ niṟamirunta meṉpatumam
pulliirunta purātaṉaṉcēy - tollaimaṟait
tūyōṉ marapilvarum tōḷvaliyāṉ tollaiaruḷ
cēyāṉ aṉaiyiṉ tiṟattu....1253

kaḷirukkum koṉṟai kamaḻcaṭaiyāṉ taṉuṭaṉē
veḷḷivarai eṭutta vīrattāṉ - naḷḷalarkaḷ
ennāṭum illāṉ ikaṉāṭum vēluṭaiyāṉ
aṉṉāṭu ceyvāṉ aracu....1254

tēvar acurar cekammuḻutum pōṟṟiceyum
mūvar maṉitar muḻunākar - yāvarkaḷum
munturaikaḷ kēṭpa muṟainaṭattuñ ceṅkōlām
mantaranēr tōḷāṉ mati....1255

aṉṉavaṉvāḻ teṉilaṅkai aṉpiṉoṭu cilpakalyāṉ
muṉṉiuṟaintu uṟṟēṉ muṭivatueṉ - aṉṉaṉ
karuttuṇarvāṉ coṟṟāṉ kaṉakamalai eṉṉap
peruttuyartta tōḷāṉ piṭittu....1256

poyuṭalaip pēṇāp pulamaiyīr puṉneṟicēr
veyya arakkariṭam mēviṉīr - maiaṟumāṟu
evvāṟu uṟaintīr iḻukkuaṉṟō eṉṟuuraittāḷ
maivācak kontaḷaka māṉ....1257

nallāḷ uraippa nayamilā nāyaṉaiyāṉ
ellām tuṟanta emaippōlvār - pollā
arakkar eṉauṉṉār aṇiyiḻāy eṉṟāṉ
urukkaranta tīyōṉ uyirttu....1258

cāṉakiyum mēlīr tavattōr pavaneṟiyil
āṉavartam pāluṟaiyār ākilavar - īṉareṉat
tīyā riṭampukiṉum tīyaṉacey yāreṉavē
āyōṉ uraittāṉ aṟintu....1259

māyai uruviṉav vāḷarakkaṉ eṉṟaṟiyā
tūya caṉaki toḻutavattīr - nāyakaṉār
īṇṭuirukkum nāṭkuḷ iṟantuoḻivar īṉareṉat
tīṇṭariya appulaiyar cērntu....1260

piṉṉar iṭariṉiip pērulakukku illaieṉac
coṉṉa poḻutu tuyaramuṟā - naṉṉutalak
kāḷai irāvaṇaṉaik kaṇṭāl naraṉvalinuṇ
pūḷai vīyākum pularntu....1261

eṭṭuk kayattai irupatutōḷ koṇṭuveṉṟu
eṭṭut ticaiyiṉ iṟaivaraiyum - eṭṭup
puyattāṉ varaiyiṉaiyum pōril veṉṟārkkuṇṭō
vayattāḻvu māṉaṉaiyāy maṟṟu....1262

tōḷpalavāl eṉṉō toṭukaṭalcūḻ tolilaṅkai
āḷpalattaṉ taṉṉai arumciṟaiyil - nīḷavaittōṉ
āyiramtōḷ aṭṭā ṉavaṉmaṉitaṉ allaṉō
pōyarutir eṉṟāḷ pularntu....1263

añciṟaiya aṉṉam aṉaiyāḷ avaiviḷampa
veñciṉamīk koṇṭāṉ viṟalarakkaṉ - tamaruvam
māṟṟiṉāṉ pattu maṇiccīrammī tōṅkaviṇṇil
tōṉṟiṉāṉ veyyōṉ tuṇintu....1264

kārēynta pūṅkuḻalāḷ kaṇṭāḷ karutilivar
yārē periyār alareṉṉap - pārārnta
valuḻuvai muṉaṇainta māṉpōl alamantāḷ
eliḻanta miṉpōl iruntu....1265

aṉṉavaḷai nōkki arakkaṉ aṇinaṭaiyāy
teṉilaṅkaic celvac ciṟappueyti - eṉṉuṭaiya
kāṇimuḻutuṅ karamēntik kāttieṉa
nāṇiḻantu coṟṟāṉ nayantu....1266

cēmam purintucevi ceṅkarattāl pottiari
nāmam naviṉṟu nalamkoṭukkum - ōmavali
nāyvēṭṭa teṉṉa nakumeyiṟṟu valarakkaṉ
nīvēṭṭāy aṉṟōeṉ nēr....1267

miṉaṉaiya vāḻkkai virumpi aḻiyāta
eṉṉuṭaiya kaṟpil iḻukkuuṟēṉ - maṉṉavaṉār
ampuaṭaiyā muṉṉam akaṟieṉac coṟṟaṉaḷpūṅ
kompareṉa vemmōy kuḻaintu....1268

tikkayattai veṉṟa tiṟalpuyattil ōrmaṉitaṉ
kaikkaṇaieṉ ceyyum kayalkaṇṇāy - mikka
aṇaṅkuṟumeṉ kāmattu aṉalavitti eṉṉa
vaṇaṅkiṉāṉ pūmēl maruṇṭu....1269

aṭimēl vaṇaṅka aṉalvīḻ tarumpūṅ
koṭipōl maruṇṭu kuḻaintāḷ - kaṭitēyeṉ
aṉpā iḷaiyōy aṇukilirō eṉṟuaḻaittāḷ
miṉpōl iṭaiyāḷ veruṇṭu....1270

mācilā māmaṇiyai vañcakattōṉ mēloṭukīḻ
ōcaṉai oṉṟāka oḷivāḷāl - ācaṟavē
kīṇṭāṉ puviyiṉoṭum kēṭuuṟum akkālamuṟat
tīṇṭāṉ koṭiyōṉ ceyirttu....1271

mērunēr tērmēl mikkoṇṭu viṇvaḻiyē
kāruruvaṉ cellak kacintuuruki - vīraiyoṭum
pūṉaivāyp paṭṭakiḷi pōlap pulampiṉāḷ
māṉaivāy kaṇṇāḷ maruṇṭu....1272

mayilē maṟiyē maraṉē malaiyē
kuyilē kurukē koṭiyē - payilum
uḻaiyē uḻaiyaṟ ṟavarpāl uṟaimiṉ
kuḻaivēṉ iṭarnīr kuṟittu....1273

mātā eṉavē makiaṉaittum vāḻvikkum
kōtā viriyē kuḻaitaruvē - cētāmpaṉ
māmalarē vaṇṭiṉamē vāytiṟantu collīrō
kōmakaṉpāl eṉtiṟamnīr kūy....1274

māṉpiṉṉē pōṉa varatā vaṉattileḷiyēṉ
piṉṉē pōṉa iḷaiyōṉē - nōṉpuiḻaikkum
aṇṇal paratā aṟiyīrō yāṉaṭainta
eṇṇaṟku ariya iṭar....1275

eṉṟuiṉaiya naṅkai etirnōkki vāḷarakkaṉ
veṉṟiilā māṉiṭarai vēṇṭuvatueṉ - niṉṟuetirntār
āmākil āvi avarkkuuṭaiyatu aṉṟuaṟinī
ēmāṟal eṉṉō iṉi....1276

eṉṉa vicaippa itumoḻintāḷ eṉetirē
puṉmatiyōy māṉoṉṟu pōkkiṉāy - viṉmaḻaiyai
nīkkiṉāy vantu nilattōṭu eṭuttaṉainī
tākkiṉāy aṉṟō camar....1277

uṅkai oḷimūkku oḻittum uṭaṉṟueḻunta
veṅkaṇ karaṉmutalām vīraraivāṉ - caṅkaiaṟap
pōkkiyum ceyta porutiṟattaik kēṭṭuuruttut
tākkiṉainī aṉṟō camar....1278

añci iḻaitta atuallāl āyuṅkāl
vañcakattōy maṟṟum vakaiuḷatō - añcalaiyēl
kaloṉṟu vaṉpuyattak kāḷai varuṅkāṟum
nileṉṟu coṟṟāḷ niṉaintu....1279

vañciivai kūṟi vakukkum poḻutuurakar
añci ulaiya aruṅkāṉam - pañcupaṭa
eṅkaṭā pōvatu iṉieṉṟu iruñciṟakar
aṅkeṭā ārttāṉ aṟintu....1280

tēṭi eṭutta tiraviyattaip pāḻākkum
mūṭar eṉavē muṟaiaṭaintu - nāṭuariya
naṟṟavaṅkaḷ kaṟpuuṭaiya naṅkaiyāl pōkkutiyō
veṟṟi uṭaiyāy veṟitu....1281

immai aṟivōy evarum paḻiyiyampa
ammai narakum aṭaikuvāy - emmaielām
vāḻvikka vantāṉ maṉaiviaṭā maṟṟuavaḷait
tāḻvikka lāmō takaintu....1282

ēḻai matiyē evareṉṟu avarainiṉaintu
ūḻai uṉatuuyirai uṇpatuvai - vāḻi
maruntu aṉaiya vāṭāmalaraik kavarntāy
aruntatiyē eṉṟuaṟiti āyntu....1283

mūvā mutalvar muḻumutalvar ammutalvar
tēvēti tēvar tiraṇṭālum - āvā
irāmaṉaivel vāruḷarō ippuviyil aṟpak
karāaṉaiya tīyamati kāṇ....1284

eṉṟāṉ eruvaikku iṟaivaṉ iṭaruṟumak
kuṉṟā mulaiyaik koṭiaṉaiyāy - iṉṟē
iṟuppaṉ ivaṉāvi iṉaiyal iṉieṉṉak
kaṟuttuetirntāṉ aṉṟē kaṭitu....1285

eṟṟic ciṟakāl eḻutērmicai maruvum
koṟṟak koṭiyaik kulaittuiṟuttuc - cuṟṟukatir
maṇṭalaṅ kaṇālaintu maṉṉutalpōl miṉṉumaṇik
kuṇṭalaṅkaḷ vīḻttāṉ kotittu....1286

kaṇṭā narakkaṉ katamkoṇ ṭaṭalcilaiyil
viṇṭāṉ maḻaipōl viṟalkaṇaikaḷ - aṇṭātaṅku
eṇciṟakāl vīci iṟuttāṉav villiṉaiyum
vaṇkaṉaka mūkkāṉ malaintu....1287

villiṟutaṉ nōkkiiṉi vempaṭaiyāl aṉṟiivaṉ
malaḻiyāṉ eṉṟu matittuarakkaṉ - tollaiviṭak
kāleṟinta neṭṭuyirppuk kāṉeruvaik kāvalavaṉ
mēleṟintāṉ ōrkoṭiya vēl....1288

kaṟpaṇiyār mātarmicaik kāmukartam neñcameṉa
veṟpueṟiyum pantiṉ vitampōlac - coṟparavum
āṇṭakaiyār meymoḻimuṉ vañcamoḻi yāmeṉavē
mīṇṭatuanta vāḷarakkaṉ vēl....1289

avvēl iṟalāṅku aṟintāṉ aṭalarakkaṉ
ivvēlaiyil veṉṟi ṭuvaleṉak - kaivēl
eṭāmuṉ avaṉtē ricaipāku vīḻttāṉ
keṭāniṉṟu avaṉmuṉ kiḷarntu....1290

kaṇṭāṉtī kālak kaṭaikkāl urumeṉavē
taṇṭāl eṟiyat taraivīḻntāṉ - vaṇṭōḷi
naintuuḷaiyat tērkaṭavi nākamicai eḻuntāṉ
kantaranēr veyyavaṉak kāl....1291

mēkampōl veyyōṉ micaieḻalum puṇṭaramaṉ
cōkamtīrntu ēṟṟut tuṉaipparicāyttu - ēkavalit
taṇṭum paṟittut tacamukaṉait tāḻttiṉāṉ
tuṇṭamkoṇṭu aṉṟē tuṇintu....1292

tuṇṭap paṭaiyāl tuḷaṅkiṉāṉ cūḻcciyoṭum
paṇṭaip piḻaiyāp paṭaiataṉāl - maṇṭi
eṟintāṉ eṟiyaviḻuntu eyttāṉ evaiyum
aṟintāṉ eruvaikku aracu....1293

akkāl emaṉṉai arumtuyaram tāṅkakilāḷ
maikkar varaimayilpōl māḻkiṉāḷ - mikkuāṅku
koṭikoḻu kompillāta koḷkaipō lōyntāḷ
vaṭuviḻinīr vāra maruṇṭu....1294

vañcam aṟiyāta vaḷḷalaieṉ vaṉmaiyiṉāl
neñcuaṟiyap pōkki nilaiiḻantēṉ - viñcum
vitiyō maṟaṉō virakō koṭiya
matiyō peritu vacai....1295

iṟpaḻiyāṉ pūṇal iyalpō iḷaṅkumarā
aṟputaṉē viṟkoṇṭu aṭalarakkaṉ - veṟpuaṉaiya
vaṉtalaikaḷ vīḻtti valikāṭṭa vārīrō
eṉpiḻaittēṉ eṉceyvēṉ yāṉ....1296

eṉṟuiṉaiyum poṉṉai yeṭuttāṉ ilaṅkainakar
ceṉṟu karuttiṭaiyum tīṇṭāṉāyk - kuṉṟuaṉaiya
mañcarakki mārnaṭuvē vāḷarakka maṉṉaṉneṭum
ciñcupattiṉ vaittāṉ ciṟai....1297

īṇṭarakkaṉ ceykai iyampiṉām yāvumiṉi
yāṇṭiḷaiyōṉ ceykai aṟaikuvām - nīṇṭaviḻi
māṉtaṉimai uṉṉi maṉamayarntu vallariyiṟ
kāṉtaṉimai ceṉṟāṉ kaṭitu....1298

viṟpiṭitta mēkameṉa vēlaik kalampōla
aṟputamcēr kōlattu apirāmaṉ - puṟparanta
kāṉurutal kaṇṭāṉ kaṉakā calameṉavē
vāṉvaḷarum tōḷilakku vaṉ....1299

aṇṇalumav vāṇmai aṟivaṉ varavaṟintāṉ
viṇṇurumu pōla viḻuntarakkaṉ - eṇṇamuṟak
kūyiṉaval ōtai kuṟiyā maṉantaḷarvāḷ
ēyiṉaḷpōl ākum ivaṇ....1300

eṉṟuṉṉi aiyaṉ iḷaiyōy iruntaḷitti
niṉṟuṉṉi eṉṉa neṭuviḻiyai - eṉṟeṉ
uraikaṭantu vittatu uraiyeṉṟāṉ āḻi
varaikaṭanta tōḷāṉ makaṉ....1301

attā arakkaṉ araṟṟum uraiataṉāṟ
pittēṟi aṉṉai piṇaṅkiṉāḷ - ittalaiyil
añci aṭaintēṉ alaṉēl aṉalvīḻātu
uñcumō eṉṟāṉ uḷaintu....1302

māyāvi ceyta vakaieṉṟu aṟikilāḷ
nīē keṉavē nikaḻttutalum - nāyēṉ
paṇikku aṭaṅki vantēṉ paramaṉē eṉṟāṉ
maṇikkirinēr tōḷāṉ maruṇṭu....1303

avvuraikēṭṭu aiyaṉ ayarntāṉ aṟivuṭaiyōy
vevvitiyai mīṭṭum viṉaiuṇṭō - kavvaiyuṟal
eṉṉōeṉ ṟuṉṉi ivarntāṉ iṉampirinta
maṉṉāṉai eṉṉum vakai....1304

poṉṉuruvap pūṅkāl poṭiyaḻuntap pukkaṉaṉav
iṉṉuyiraik kaṇṇāl etirntilaṉāl - maṉṉum
viṉaioḻikkum kōtā virikkaraiyiṉ mēvip
puṉaimalarttārc cālaip puram....1305

mūvulakam cēra muyaṉṟālum muṉṉiyaep
pāvakamum cērap payiṉṟālum - āvataiyīy
puttēḷ arumaṇiyaip pōkkiṉāṉ taṉceyalē
attēvum ottāṉ ayarntu....1306

malaitirinta āḻi varaitirinta āḻi
alaitirinta vāṉattu aḷavum - nilaitirinta
viṇtirinta veṅkatirum vēḻamumav ācaiyiṭai
kaṇtirinta maṉṉō karantu....1307

maṟaimuṉiyuṅ kollō maṟaiyōr iyaṟṟun
tuṟaimuṉiyuṅ kollō toṭarntu - niṟaivaḷamcēr
antarattaic cīṟuṅkol āā eṉaayarntār
antaṇarē ātiyarkaḷ āṅku....1308

akkā liḷaiyō ṉaṭitoḻutuem āriyaṉē
ikkāl iṭamnīṇṭu eḻumiyalpu - mikkōtait
tērāḻi yumterintēm tēmpuvateṉ ceṉṟaṟital
pērāṇmai eṉṟāṉ peyarntu....1309

aṉṉatē āmeṉṟu amalaṉ pariiratam
muṉṉu neṟiyē muṭukiṉāṉ - taṉiḷaiya
tampiyōṭum vēkat taṉuviṉoṭun tārakamām
ampiṉoṭum kālpōla āṅku....1310

maṇṇuṟutēr āḻi vaṭuccuvaṭu tāṉmaṟaiyak
kaṇṇapirāṉ uḷḷam kalaṅkiṉāṉ - eṇṇiitu
miṉceyta vēlōy veḷiviṇ ṇaṭaintatiṉi
eṉceyvatu eṉṟāṉ iṉaintu....1311

teṉticaiyē attēr celumparicu kāṭṭiyatu
niṉṟuiṉaivatu eṉkol nirupaṉē - eṉṟuuraippa
naṉṟu eṉavē ceṉṟār navilyō caṉaiyiraṇṭu
kuṉṟuaṉaiya tōḷār kuṟittu....1312

anneṟiyiṟ kaṇṭār aṭalmāl varaieṉavē
maṉṉiya poṉvīṇai vaḷarkoṭiyai - eṉṉaitu
nantamakkāy vāṉulakōr nāṭietirn tārkoleṉac
cintai ayirttār terintu....1313

tuṇṭap paṭaiyāṟ ṟuṇinta titutuṇiyiṉ
aṇṭattu aḷavum aṭaivalicāl - paṇṭai
eruvaik karacē etirntiṭumā ṟeṉṟāṉ
karuvaikkum vēliḷaiyōṉ kaṇṭu....1314

malvaliyāṉ entai valiyuṭaiyāṉ vañcamaṉap
pulvaliyā ṉōṭu porutaṉaṉām - vilvaliyāy
tāmeḻā vaṇṇam taṭaippaṭutṭum attalaiyil
nāmaṭaivatu eṉṟāṉ naṉi....1315

naṉṟeṉavē ceṉṟār naṭavai iṭaimuṟivil
kuṉṟeṉavē kaṇṭār koṭumūkkāl - veṉṟuoṭitta
entai valiyaṉ eṉavē viyanturaittār
mantarampōṟ ṟōḷār matittu....1316

maṟṟum neṟikaṭantu vāṉcikaiya vaṉcūlam
koṟṟak kaṇaiyār koṭumpuṭṭil - veṟṟik
kavacam parivalavaṉ kaṇṭārkaḷ āvi
avacam peṟuvatu aṟintu....1317

kāṉiruḷaip pōkkum katirmaṇippoṟ kuṇṭalaṅkaḷ
vaṉa maṇipōl vayaṅkavē - tāṉoruvaṉ
entai yoṭumporutār eṇṇilarkaḷ eṉṟuraittāṉ
cuntarañcēr villi tuyarntu....1318

vaḷḷāl palarporuta vaṇṇamala vāṉavarum
eḷḷā irupatu eṇuntōḷāṉ - kaḷḷār
irāvaṇaṉē eṉṟāṉ ilakkuvaṉeṉṟu ēttum
parāvarutiṇ tōḷāṉ parintu....1319

naṉṟuṉatu yūkameṉa nātaṉ paṇittaruku
ceṉṟaṟintu kaṇṭāṉ cilaieṉṉa - oṉṟik
kurutik kaṭaliṟ kulaiyāta vaṉmai
eruvaikku aracai etirntu....1320

kaḷḷaviḻnta ceṅkēḻk karattai aṇipuṉaivār
veḷḷimalai mītiloru villārnta - teḷoḷiyār
vāṉviḻutal pōlviḻuntu māḻkiṉāṉ vañcakaṉāṟ
kāṉviḻuntōṉ taṉmēṟ kavaṉṟu....1321

uyiriḻantāṉ eṉṉa uṇarviḻantāṉ tampi
ayarvoḻiyat taṉpuṉalkoṇṭu āṟṟa - mayarvorīi
amkamalak kaṇṇaṉ aṉaittuyiru muḷaḻiyap
poṅkiṉāṉ coṟṟāṉ pularntu....1322

illāḷai vañcaṉ eṭuttēka nīyiṟakka
villōṭu niṉṟēṉ viḷikilēṉ - malārnta
tōḷvaliyar eṉpōlit tollulakil yāruḷār
āḷvaliyē eṉṟāṉ ayarntu....1323

mātavarkku muṉkoṭutta vākkiḻantu vañcamilāc
cītai taṉaiiḻantu teḷaṟivil - ētamilā
niṉṉai iḻantu nekiḻāuyir uṭaiyēṉ
eṉṉil uyarntār evar....1324

eṉṟupala paṉṉi iṉaintaraṟṟum emmutalai
veṉṟiyuṭai yōṉai viḻinōkkip - poṉṟum
uyirutittatu aṉṉāṉ uṟuticila coṉṉāṉ
mayarvoḻikkum valeruvai maṉ....1325

kaitavattāl vanta karumam itueṉiṉum
maitiliyai nīṅkiṉirō makkaḷeṉap - paitaluṭaṉ
māṉmutalāy vanta varavaṉaittum coṟṟaṉaṉcīr
vāṉmaṇiyai oppāṉ vakuttu....1326

vitiyiṉ viḷaivai vilakkuvār yāvar
matiyiṉ viḷaivāl varumō - natipuṉainta
tampirāṉ makkāḷ talaikkalattil ēṟṟuṇṭāṉ
empirāṉ ceykai itu....1327

veṅkatirum pāntaḷ viṉaiyāl ayarvaṭaiyum
tiṅkaḷumtēyntu antarattiṟ cellumāl - maṅkutalum
vāḻvum vaḻakkē varuvaṉa vantaṭaiyum
ūḻvaliī taṉṟō umakku....1328

iṉpatuṉpam ellām evarkkum camameṉpar
aṉpuṭaiya mēlōr apirāma - eṉpiṟaam
mātu taṉaippiritta vañcakaraik koṉṟuaruḷti
mētiṉiyai eṉṟāṉ virittu....1329

iṭaikkoṭiyai vallē irāvaṇaṉ vantueyti
eṭuttaṉaṉkoṇṭu ēka iṭaiyē - taṭuttuavaṉtaṉ
vāḷāṟ ciṟakaḻittim maṇviḻuntēṉ eṉṟuraittāṉ
māḷā ulakaṭaivāṉ maṟṟu....1330

kēḷāmuṉ avvuraiyaik kīṟiṉataṇ ṭāṇṭamelām
māḷātu ayarntaṉapal maṉṉuyirkaḷ - mīḷātu
niṉṟalainta veṅkatirum nīḷmatiyum vāṉcikarak
kuṉṟalainta kōpaṅ kuṟittu....1331

kaṭkaṉalkāṉ ṟaiyaṉ kataḻntāṉ katircuḻala
viṭpulamum tārakaiyum vēṟuḷavu - muṭpatamār
vaiyakamum vāritiyum maṟṟuḷavum iṟṟuaviyac
ceytiṭuval eṉṟāṉ ciṉantu....1332

kaṇṭirunta vāṉavaraik kaṭṭaṟuttu vallāṇmai
koṇṭirunta tīyōr kulamvīṭṭi - oṇtoṭivāy
peṇṇaṇaṅkai mīṭṭiṭuval piṉeṉṟāṉ vāṉoṭukāṉ
maṇṇaṇalnī rāvāṉ vakuttu....1333

appōtu eruvaikku aracaṉ apirāmā
veppētu uṉakku viṉaiarakkaṉ - tuppāṟ
keṭuvā yamarar kiḷarntālum eṉām
vaṭuvāy muṉiyēl matittu....1334

pūviruntōṉ ātimaṟaip puṅkavarkaḷ avarakkaṉ
tāvaṟucīrp pattut talaiyaṟintāl - nāvularttaṅku
ēmuṟuvar entāy eḷiyārpāl ivvaṇṇam
nīmuṉital eṉṉō niṉaintu....1335

eṉṟāṉ eruvaik kiṟaivaṉ iyampiyacol
taṉtātai colliṟ ṟalaikkoṇṭāṉ - kuṉṟā
muṉivikantu tīyōrai muṟṟavittal naṉṟeṉṟu
iṉitu matittāṉ iruntu....1336

ayyaṉ eruvaikku aracē arivaiyoṭum
poyyaṉ pukunta pulampukalti - noytiṉeṉac
coṟṟiṭumuṉ ceṉṟāṉ uravōrkkum eṭṭāta
ceṟṟamilā cāyuc ciyam....1337

tātai iṟanta taṉittuyaram tāṅkakilāṉ
mātuyaram koḷḷum maṇivaṇṇaṉ - nītiyaṟi
tampi uraiyāṟ ṟaṇintāṉ taṇiyāta
vempumuḷat tuṉpa viḷaivu....1338

cantaṉamē āti taruṅkār akiltaḻuvam
intaṉaṅkoṇ ṭīmaneṟi ēṟṟiyē - tantaiyiṉai
moyaṉalum mūṭṭi muṭittāṉ muṟaiyaṉaittum
paiyarava mēya paraṉ....1339

maṟṟum viṉaimuṭittu vāṉpuṉaliṟ ṟōynteḻuntu
naṟṟavamcēr puṇṭaramaṉ nātaṉukkup - poṟṟamalar
kaiyāl aḷittāṉ kaṭaṉnīr kaṭaltuyiṉṟa
maiyārum pūvai vaṇaṉ....1340

naṉnāl maṟaimuṭivāl nāṉmukaṉē ātiyarāl
eṉṉāḷuṅ kāṇa iyalāta - paṉṉākattu
empirāṉ īmak kaṭaṉiyaṟṟaṟ kēṟṟiṭuvāṉ
umparyāṉ ōtavuṟu mō....1341

akkaṇ eruvaik karacuk kaḷittaaḻal
pukkateṉa eṅkum poliyavē - cekkar
viṭamālai mēva virikatirōṉ viḻntāṉ
tiṭamālai mēlpāṟ ṟicai....1342

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


3.9. ayōmukip paṭalamkallāta pullar karuttaṉaiya kāriruḷvāy
mallārnta tōḷāṉ vakutturaittāṉ - ellār
toṭiaṇiyait tūmaṇiyait tūṇṭāviḷakkai
koṭiiṭaiyai eṇṇik kuḻaintu....1343

ātaravuil lātueṉ aruṅkātaṟ kaṟpuṭaiyāḷ
nātaṉvaru meṉṉa naviṉṟāḷō - pātakaṉvāyp
paṭṭāḷō pāvam palarnakaippar eṉṟuāvi
viṭṭāḷō eṉṉō veṟuttu....1344

eṉniṉaiyum eṉceyyum yāṉvaruvaṉ eṉṟeṇṇi
muṉviṉaiyu mōpiṉ muṟaiyillāṉ - taṉvalikkē
añciṉēṉ eṉṉumō aṉpilā vaṉkaṇmai
neñciṉēṉ eṉṉumō nērntu....1345

vāṅkuvillai nōkkum mayaṅkum mayaṅkiuyirttu
ēṅkum iḷaiyōy eṉaicaikkum - vīṅkiyataṉ
tōḷnōkkum mātu tuyarnōkkum tūvilaiya
vāḷnōkku maṉṉō maruṇṭu....1346

muṉivark kuraittamoḻi muṉṉum muṟaiyē
kaṉivuṟṟa nalliruḷaik kāṇum - iṉituṟṟa
māyamō eṉṉum valiyāṉ ceyaleṉṉum
āyumaṇi eṉṉāṉ ayarntu....1347

veṅkatirai antamilā vaiyyōṉ ciṟaivaikkak
kaṅkulāy vantu kalantatō - tiṅkaḷ
viṭamō aṉalō veḷivantatu eṉṉum
paṭanākam mēya paraṉ....1348

ivvaṇṇam vaḷḷal iruntiṉai veytiyakkāl
maivvaṇṇak kaṅkul vaṭitaravē - paivaṇṇap
poṟṟamaṇit tērmēl polintāṉ pukaḻkkatirōṉ
eṟṟut tirainīr iṭai....1349

pūmukaiyiṟ ṟātu pukuntatu eṉapporuntik
kāmarañcey vaṇṭu kañaṟalpōl - māmalariṉ
mūṭaviḻnta moykuḻaleṉ muṉṉilaiyeṉṟu uṇmaipeṟa
kāṭṭutaliṟ poṟkō kaṉam....1350

akkāl iḷaiyōṉ aṭitāḻn taṇaṅkiṉainām
pukkāyntu aṟital poruḷeṉṉa - maikkōlak
kuṉṟum kuḻiyum kuḷamum palakaṭantu
ceṉṟaṉarkaḷ kāṉvāyc ceḻittu....1351

yōcaṉaiīr oṉpatu oḻintār uyirttuḷaintu
vācak kuḻalai vaḻikāṇār - ācaṟumōr
cōlai aṭaintu turuviṉār āṅkuuṟaintār
mēlai aṭaintāṉ veyil....1352

taṭṭalilār cintaieṉa nāṉilamum vāyttaticai
eṭṭum paranta iruṭpoḻutil - kaṭṭamainta
villāṉai nōkki viraintaḷitti nīreṉṟāṉ
pollā maṇitēr puyal....1353

elaṉaiya tampi eḻuntāṉ viṭaipōla
kalaṭarnta kāṉam kaṭitēkic - celluṅkāl
kaṇṭāḷ ayōmukiyām kaṟpikanta vallarakki
koṇṭāḷ uvakai kuḷirntu....1354

puliāram pūṇṭāḷ pukaiuyirtta vāyāḷ
olivāri aṉṉa uruvāḷ - valiyār
akiacaitta kaṅkaṇattāḷ ālam aṉaiyāḷ
makiacaitta tiṇṇaṭaiyāḷ maṟṟu....1355

ciṅkak kuḻaiyāḷ ceyirppuṭaiya cīṟṟattāḷ
maṅkul iṭiaṉṉa vārttaiyāḷ - poṅkuciṉat
tāṭakaiyai oppāḷ taḻaitteḻunta kāmattāḷ
āṭavarai nāṭumavaḷ āṅku....1356

vāli eṭukkariya mālvaraiyai naṉkuamaitta
tāliuṭaiyāḷ taṉaik kaṇṭāṉ - māliruḷvāy
yāvaḷaṭi vantāy aṟaikutinī eṉṟuuraittāṉ
pūvaieṉa eṇṇip pukaintu....1357

poṉaṇainta tōḷāṉ pukaṉṟa uraikēṭṭu
miṉaṇainta vāḷōy viṟaluṭaiyōy - muṉoruvar
tīṇṭā mulaitaḻuvit tīrppāyeṉ kāmanōy
āṇṭāṉē eṉṟāḷ ayarntu....1358

avvuraikēṭṭu aiyaṉ arakkieṉa uṇarntāṉ
tevaṭumeṉ vāḷāl cevināci - koyvataṉmuṉ
viṭṭuakalti aṉṟēl viḷitaruvai eṉṟuraittāṉ
kaṭṭuamainta villāṉ kaṭuttu....1359

uḷniṉainta vāṟē uruttarakki oḷḷiyaṉai
viṇṇiṉmīk koṇṭu vicaitteḻuntāḷ - eṇṇumkāl
mākañcēr viṇmaṇiyai vāṉuṟavē koṇṭeḻunta
mēkampōl maṉṉō viraintu....1360

ittiṟattiṉ ēka iḷaiyōṉ eṉaiyāṇṭa
muttaṉ karuṇai mukilaṉaiyāṉ - attalaiyil
appukku aṭaintaruḷtaṉ āviyaṉai yāṉaiuṉṉi
veppuṟṟāṉ antō melintu....1361

appuaritō valarakka rāyuḷartam pōruḷatō
epparicō eppaḻivantu eytumō - tuppuṭaiyēṉ
collāl iṉuṅkēṭu cūḻumō eṉṟuraittāṉ
vallāḷaṉ kōcalaiyār maṉ....1362

uṉṉai iḻantum oḷivaḷaikkai āruyirāḷ
taṉṉai iḻantum tarippaṉō - miṉuṟummeyp
poṉmalaiyē eṉṉuyirē pōtakamē puṇṇiyaṉē
viṉmalaiyē ceyvatevaṉ mēl....1363

āruyirai māyppaṉeṉa āyum poḻutuiḷaiya
vīraṉivaṇ māyā vilāciyaṟa - vīramilāḷ
eṉṟuarintāṉ nāci imaiyōr toḻutētta
veṉṟiuṭai vāḷāl vekuṇṭu....1364

appōtu arakki araṟṟum pakuvāyiṉ
veppōtai mēva viṟalvīraṉ - tuppār
arakkikural eṉṉā aṉaṟpaṭaikai tāṅki
marakkaṭaṟu ceṉṟāṉ matittu....1365

āḻi iruḷakala āḻivaraik kappālun
tāḻun tarukkaḷ caṭacaṭeṉa - ūḻimutal
vēkamoṭu mēvum vitamkaṇṭāṉ vevvarakki
mōkan taṭinta mutal....1366

vantēṉ aṭaintēṉ varuntēl varuntēlnī
entāy eṉavē iṟaiñciṉāṉ - mantārak
kuṉṟetirnta tōḷāṉ kulaviṉāṉ kōtaṟumāṉ
kaṉṟuetirntatu eṉṉak kacintu....1367

kaṇṇiḻantōṉ kaṇpeṟṟa kāṭciyiṉum kāraṇattāl
viṇiḻantōṉ viṇpeṟṟa mēṉmaiyiṉum - naṇṇietir
eṉaṭaintatu eṉṟāṉ iṇaittāḷ iṟaiñciṉāṉ
muṉnaṭantatu ellām moḻintu....1368

aṉṉatō eṉṉa akamakiḻntāṉ āriyaṉum
niṉṉai uṭaiyēṉ nilammītil - eṉṉa
kuṟaivariṉum añcēṉ kulammuḻutum māḷātu
iṟaiyumiṉi eṉṟāṉ eṭuttu....1369

eṉṟāṉ iḷaiyōṉai eṉṉuyirē aṉṉavaḷaik
koṉṟā yilaiyōnī kūṟukeṉa - muṉtāḻ
kuḻaicceviyum mūkkum kuṟaittēṉem kōvē
aḻaittaṉaḷkāṇ eṉṟāṉ atirntu....1370

āṅkiḷaiyōṉ kūṟa aṟivōy aṉaittuyirum
taṅkum maṉukkulattut takkatē - īṅkiḻaittāy
māṟṟariya cīriteṉac ceṉṟōr varaiiṭattil
vīṟṟiruntār vīrar viraintu....1371

kalaṇainta cūḻaṟ kataḻmalarē ātipuṉai
melaṇaiyiṟ paḷḷi virumpiṉāṉ - malaṇainta
tampi aṭivaruṭat taṇpāṟ kaṭalmicaiōr
paimpuyaliṉ mēya paraṉ....1372

tamiḻpiṟanta teṉmalaiyiṟ cārntu varuṅkāl
umiḻviṭattiṉ meyyūṭu ulāva - amiḻtaṉaiya
veṇkatirkaḷ mēltavaḻa mēṉi vetumpātō
taṇkatirvāy poṉṉaiiḻan tāl....1373

āya poḻutil aṭalvīrar āṅkutaiyam
mēya poḻutiṭaiyē mēviṉār - tūymai
toṭarkāṉuṅ kuṉṟum cuṉaiyum kuḻiyum
paṭarkāṉum ceṉṟār parintu....1374

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


3.10. kavantaṉ vataip paṭalamvempariti ucciyiṭai mēvuṅkāl yōcaṉaiōr
aimpatuceṉṟu uṟṟār aṭalvīrar - impariṭaip
pukkavanta ellāp poruḷum vayiṟṟuaṭakkum
akkavantaṉ vāḻum akam....1375

āṉai mutaleṟumpuī ṟāṉauyir attaṉaiyum
ēṉai uyirum irintualaiya - māṉamilā
maṉṉaṉ purakkum vaḷanakarpōl āṉatē
maṉṉuka vantaṉ vaṉam....1376

mēru vaḷainta vitampōl virintakarat
tāru vaḷaiyat taṉinaṭantōr - vīrattu
irāvaṇaṉtaṉ cēṉai etirntatō eṉṉap
parāvuvakai koṇṭār parintu....1377

iṉṉilaṅkai uḷḷattu irāvaṇaṉār āṭciceyum
teṉilaṅkai ākum tiṟalvīra - muṉṉiyatam
kāriyaṅkaḷ muṟṟumnī kāṇutiyāl eṉṟuuraittāṉ
pāraḷippāṉ vanta paraṉ....1378

valarakkar tāṉaiitu vāmēl vaḷaioliyum
viloliyum kāṇōm viḷampilitu - malamainta
vācukiyē eṉṉa vaḷaittuuṟuva teṉṟuuraittāṉ
mācuilā vililakku vaṉ....1379

ariyēṟu aṉaiyāṉ atunaṉṟu eṉavē
tiriyō caṉaikaṭantu ceṉṟār - taruamarar
cintikka vantaruku ceṉṟuiṟuttār cīyameṉa
muntik kavantaṉ muṉam....1380

pāṭuamainta kātavitap pattipeṟa valvayiṟṟil
cēṭuamainta ācait tiṟalkariyiṉ - kōṭuamainta
vakkiratan tattāl vaḷarvāyaṉ maṉṉiyatōḷ
ukkiratan tattāṉ uvaṉ....1381

kārvaraiyai oppāṉ kaṉalumiḻum kaṇuṭaiyāṉ
pārmutal pūtap paruvaliyāṉ - cōriōṭum
ūṉviruppam uḷḷāṉ uyiraṉaittum vāriuṇpāṉ
kāṉvirumpi vāḻvāṉ kaḷittu....1382

tikkuuṟakkai nīṭṭic ceṟintauyi rattaṉaiyum
okka viḻuṅkum utarattāṉ - kaikariōr
āyiram eṉṟālum aṭaṅkā varumpaciyāṉ
kāyeriyai oppāṉ katam....1383

kaṇṭār iruvarumak kārkkavantaṉ taṉnilaimai
koṇṭār viyappuk koṭiyatitu - taṇṭātu
maṇṇum carācaramum maṟṟuuḷavum vāyaṭaṅkum
eṇṇum taramalavē īṅku....1384

āṇṭuiḷaiyōy kāṇṭi aṉaittuuyirum vāriuṉum
mūṇṭatoru pūtam muṉitarumēl - āṇṭu
neṟiaṟiyēm eṉṉa nikaḻttiṉāṉ nīṇṭa
aṟivaṉ ayōttikku aracu....1385

āviyē aṉṉa arivai taṉaippirintu
pāviyēṉ iṉṉum parikuvaṉō - māvaliyāy
nīakaṟi pāriṭattiṉ nīḷvāyp pukuntuoḻivaṉ
ēeṉummuṉ eṉṟāṉ etirntu....1386

māmitilai maṉṉavaṉpāl maṇṇil piṟantaruṇiṉ
kōmakaḷait tāṅkum kuṇippillēṉ - tōmarakkar
vaṉciṟaiyil mēviṉāḷ eṉṟu varaivatiṉum
tuñcutalnaṉṟu aṉṟō tuṇintu....1387

ātaliṉāl ayya arumpiṟavit tuṉpavalai
vētaṉaiyai āṟṟēṉ viḷikuvaṉip - pōtileṉa
aṉpāl uraittāṟku aṟaintāṉ alaikkaṭalcūḻ
vaṉpār pukaḻiḷaiya māl....1388

āṇṭavaeṉ aṉṉai aṟainta moḻikaṭantu
mīṇṭumnakar uṟṟāl viṉaiāmō - nīṇṭa
uṭampuet taṉaināḷ uḷavākum kollō
iṭampeṟā tāmō icai....1389

eṉtāyum yāṉum eṉaittōr vakaiyālum
niṉtāykkun tantaikkum nērmaikeṭātu - eṉṟum
pukaḻpaṇiyēm eṉṟāl pulaiuṭalaip pēṇi
ikaḻakilēm eṉṉām icai....1390

pūtamkeṭiṉum poṟi keṭiṉum poṉṟāta
vētam keṭiṉum viḷiyātāy - ētamuṟum
ikkavantaṟku ukkiṉaiyō eṉṟāṉ iṇaiyillāc
cekkarmuki loppāṉ teḷintu....1391

eṉṉā uraittav iḷaṅkō eḻaavaṉ
muṉṉōṉum muntu muṟainōkki - aṉṉōeṉṟu
aṉpiṉoṭu uḷḷam ayarntār aṭalvāṉōr
eṉpuurukak kōvāy iruntu....1392

attalaiyiṉ maikkavantaṉ ārvīrar eṉṟuaṟaintu
paittalaiya pāmpil paṭarumkāl - attoḷikāl
vāḷāl taṭintār varaittōḷ iraṇṭiṉaiyum
tāḷāṇmai koṇṭār takaintu....1393

tōḷiḻantu vīḻkuruti toṭṭaneṭu vāriuṟak
kōḷiḻantu tīmaik kuṇamiḻantu - vēḷaṉaiyār
kāvalarkai tīṇṭak kavantaṉ kakaṉaṭaintāṉ
tēva vaṭivāyc ciṟantu....1394

muṭṭai veḷivantamuṟai pōl arumpaṟavaik
kaṭṭuuṭalai nīttuk katiroḷiyāy - eṭṭak
karattāṉaic caṅkak karattāṉaip poṟcak
karattāṉai ēttum kaḷittu....1395

maṇṇāy aṉalāy vaḷiyāy maṟaimuṭivāy
eṇṇāy eḻutā eḻuttāki - naṇṇār
paramaṟuppāṉ vanta paramāniṉ pāta
varamaḷittāḷ eṉṉai makiḻntu....1396

nantaṉē emparamā ṉantaṉē nāṉmaṟaiyiṉ
antaṉē māyā aṉantaṉē - muntupukaḻk
kaṇṇaṉē ceṅkamalak kaṇṇaṉē kāyāmpū
vaṇṇaṉē kāttaruḷcey vāy....1397

appaṉē veṇcutaiyār appaṉē tīyaraikkāy
appaṉē eṇṇā viyappaṉē - veppuuṟukār
aṅkaṉē māyttu aṭucāraṅkaṉē amputanēr
aṅkaṉē pōṟṟi aṭi....1398

nātaṉē veṇcaṅka nātaṉē nāṉmaṟaitēr
pōtaṉē untieṉum pōtaṉē - ātaravām
meyyaṉē nāḷkuvaḷai meyyaṉē vētāntattu
aiyaṉē pōṟṟi aṭi....1399

ayyaṉ aṟintāṉ aṭaliḷaiyōy yāvaṉivaṉ
veytuaṟiti eṉṉa vicaintuavaṉum - eytiyanī
yāvaṉaruḷ eṉṉa icaittāṉ aḻiyāta
tēvulakam cērvāṉ teḷintu....1400

mantarappoṉ tōḷīr varumtaṉuveṉ nāmattēṉ
kantarppaṉ cāpam kaṭitūṉṟa - vantuṟṟēṉ
cāpamtīrttu āṇṭataṉi mutlīr cāṟṟiṭuval
kōpamtīrttu āḷmiṉ kuṟittu....1401

māṉakap poṉtōḷīr valiuṭaiyīr āyiṭiṉum
tūṉakaiyai nāṭat tuṇaivēṇṭum - tāṉakaittu
muppurattai māytta mutalōṉum palpūtat
tuppuraṅkaḷ peṟṟāṉ toṭarntu....1402

āyataṉāl uṇmai aṟintīrnam aṉṉaiyiṉum
tūya cavaricolum neṟiyē - pōyaṭaintu
ceṅkatirōṉ īṉṟa ciṟuvaṉainaṭṭu āṅkuavaṉāl
maṅkaitaṉai āyvīr matittu....1403

eṉṟuuraittu viṇmēl eḻuntāṉ ivarmataṅkak
kuṇṟuaṇaintu tamvaravuṭ koṇṭuirunta - naṉṟaṟiyum
mātavattā ḷāmcavari mātu taṉaikkaṇṭār
pōtakattai aṉṉār pukuntu....1404

kaṇṭāḷ cavariarum kaṟpuṭaiyāḷ kātaluḷam
koṇṭāḷ kumarar kuṟukutalum - maṇtāvum
vevviṉaikaḷ iṉṟē viḷintatueṉa ēttiṉāḷ
evviṉaiyum tīrttāḷ iṉitu....1405

viluṭaiya raṉṉāḷ viruntu nukarntuṟainta
nallavaḷai nōkki nalaṉuṭaiyōy - ellavaṉār
cēyiṉaiyāṅ kāṇpāṉ terittineṟi eṉṟuuraippa
āyavaḷum coṟṟāḷ aṟintu....1406

ēyaneṟi pakarntuāṅku eṇariya paltavattāl
kāyam oḻittuk katireṉṉa - māyaiilā
mācuneṟi aṭaintāḷ maṇṭalammūṉṟu āyntuamainta
yōka neṟiyāl uyarntu....1407

vilēṟu aṉaiyār viyantuavaḷtaṉ colmuṟaiyē
kallā neṟikaḷ kaṭantuaṭaintār - ellārum
kampārnta muttar kalaimatiyam pōloḷirum
pampā caraciṉ patam....1408

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


āraṇya kāṇṭam muṟṟum.


4. kiṭkintā kāṇṭam4.1. pampaip paṭalamaḷantaṉapē raṇṭam aḷantaṉanāl vētam
kaḷaintaṉaeṉ pāvam karuti - vaḷarntapukaḻc
cuntaravaṇ ṇattāṉ ṟuḻāymuṭiyāṉ cōtimaṇic
cuntaravaṇ ṇattāṉ kaḻal....1409

kaḷḷak kuṟumpu kaṭintār karuttueṉavē
teḷḷat teḷinta tiraikkaṭaliṉ - uḷakaṉṟatu
āḻa muṭaiya taruṅkaraṇṭa mātiyapuḷ
vāḻuvatuav vāvi vayiṉ....1410

viṇaṭainta mēkam virinīrk kaṭaleṉavē
uṇṇiyavantu eṅkum uṭaṉuṟuvatu - eṇariya
vālvaḷaikaḷ īṉṟa maṇioḷirvatu eññāṉṟum
kālkatirvāy veṇmatipōl kāyntu....1411

paccai oḷiyum patumarā kattuoḷiyum
ucca maṇiyiṉ uruoḷiyum - kiccaṉaiya
poṉṉoḷiyum mēvap poṟiāḻi mālvaḷaikoḷ
maṉariyai oppākum māl....1412

pittikaiyiṉ ārntu piṟaṅkumvai rattoṭunal
pattiuṟu māmaṇiyiṉ paṟṟuuṟalāl - cittat
teḷivilār cintaieṉac cērntuḻiyē anta
oḷimaruvum poykai utam....1413

māṇikkam paccai vayirat taruntuṟaicēr
yāṇark kamalam icaintamarnta - pāṇuṟṟa
aṉṉaṅkaḷ ceyyāḷ apirāmi aṅkayalkaṇ
eṉṉavē tōṉṟum iruntu....1414

naṉmakiḻtaṉ aṉpilā naṉnutalaik kaivaliyāl
piṉmaruvi uḷḷammakiḻ peṟṟieṉa - muṉmaruvi
āmpal mukaiyiṉ aḷiaṟukā lālkuṭaintu
tēmpiracam uṇṇum terintu....1415

vaṭṭamuṟum veṇtā maraimēl akalavāyt
tiṭṭapaṇa nākam eḻiṟkalaicēr - veṭṭaveḷi
mīmaruvi oḷḷoḷicēr veṇmatiyait tīṇṭumvitam
āmuvamai kūṟiṉ ataṟku....1416

mātarār kāma vacappaṭṭu aḻuntiyapul
ātarpōl kaḷuṇṭu aṟivuiḻantu - tātuaviḻnta
mañcuḷamcēr poṉmukuḷam maṉṉiuḷam māḻkiyatāl
amciṟaiya kōlattu aḷi....1417

neṟittuk kuḻaintaneṭu nīlampōl nīṇṭu
maṟittuk kumiḻpōl maruṇṭu - ceṟittatamatu
eṇpōl ulāvi ilakum paruvanallār
kaṇpōl ulāvum kayal....1418

valampuriyiṉ ōtai maliya aṟukāl
alampuriyum teḷḷicaik kālaṇṇak - kulamcēr
vitumaṇamkoṇṭu āṭum vitampōl aṉaṅkaḷ
putumaṇamkoṇṭu āṭum polintu....1419

cekkara vākam tikaḻmalarmiṉ ṉārnakiliṟ
cakkara vākan tayaṅkumnaḷi - vakkira
cattirā cīvañ catakōṭi tōṉṟuvaṉa
attarā paṉṉīr ayam....1420

koṅkaimukam kaṇkāl kumiḻnaḷiṉam nīlamarat
taṅkai iṭaivā yaḷakanakai - iṅkulikam
valliarakku āmpal maṇiaṟalkaṇ maṉṉutalāl
pullummaṇi mātareḻil pōl....1421

cētāmpal ceṅkamalam ceṅkuvaḷaip pōtaruku
mītāmpal vēri mikakkamaḻum - tātuārnta
veṇkamalam veṇkumuta mēya neṭumpāṉmāl
vaṇkuvaḷai tōṉṟum malintu....1422

vaṇṉaccaṅku ēṟi matumaḻaipey vāṉkamalattu
aṇṇal pacumpāy aṭaialaṅka - viṇuṟṟa
mīṉcōti eṉṟuuraippa veytuuyirkkum veṇmatinēr
vāṉcōti yāṟṟum maṇi....1423

nāṉmaṟaiyiṉ uḷḷa navaracavan tātimuḻu
māṉmutaleṉṟu uḷḷam valittōrum - tēṉmaḻaiyār
ūḻvaḷamcey nāṇmalariṉ ūṟṟamali oṇkayattiṉ
āḻam aṟiyaari tāl....1424

vāḷai yukaḷa varālveṭippa vaṇkamukam
pāḷai kamaḻum paṉimarutam - vēḷaielām
vaṇṭuuṟaṅkum cōlai vaḷanāṭē ottatutaṇ
kaṇṭuilakum āḻik kayam....1425

vaṭṭamulai paṭṭanuta maṭṭamaiyum iṭṭamoḻi
tiṭṭaviṭai neṭṭilaivēl tiṭṭiyiṉār - naṭṭaluḷan
teṭṭatilāp peṭṭamaiyum tēṭṭamuḷār nāṭṭamuṟum
caṭṭakamār kuṭṭat taṭam....1426

nāṉmukamum naṇṇutalāl naṟpaṭiyaip peṟṟiṭalāl
māṉmukac centāmaraimēl maṉṉutalāl - pāṉmukamcēr
vāṇikaḻum pāṇi maruvalāl mācillā
māṇamaivē tāāku māl....1427

tēṉperukum cevvic ceḻuntuṟaiyil cērperiya
mīṉkaruti veṇṇārai mēvumāl - vāṉkaruti
meyoḻukkam pūṇṭavitam pōṉaṭit toḻukum
poyoḻukkam pūṇṭārkaḷ pōl....1428

ittakaiya poykai eḻilnōkki empirāṉ
muttuaṉaiya mūral mukakkuyilaic - cittamatil
eṇṇi uḷaintāṉ iṭarukku iruppiṭamāy
naṇṇiṉāṉ coṟṟāṉ nalintu....1429

cakkaravā kaṅkāḷ calacat tuṟaiaṉaṅkāḷ
pukkuuṟainta veṇnāraip puḷiṉaṅkāḷ - maikkarumkaṇ
ceṅkaṉivāyp peṇaraceṉ tēvitaṉaik kāṇilaṟintu
iṅkuuraiyīr kollō eṉakku....1430

kaṇvāy mukamumatu kāṭcikoṇṭa kaṟpuṭaiya
peṇṇār amutaip pirintuuṟutal - eṇṇāmal
vaṉkaṇmai ceytal marapuaṉṟu eṉauraittāṉ
meṉkamalam nōkki melintu....1431

kaṇṇiṉ maṇiaṉaiyār kaṇṇiṟ karuṅkuvaḷāy
uṇṇum viṭalpōl uruttaṉainī - eṇṇum
pakaiuṭaiyār pāliṉṟip pācaṟaiceytu eṉṉām
nakaiuṭaiyatu aṉṟō navil....1432

kayalē vaḷaiyē kamalattu aḷiyē
mayalē aṉamē maṇiyē - ayalēy
koṭiyē kuyilaik kuṟiyīrō eṉṟāṉ
vaṭivār mukilaṉaiya māl....1433

maṉṉaṅkāl vitturuma vaṇṇamuṟa māmalarvāḻ
aṉṉaṅkāḷ eṉṉō akamakiḻvīr - muṉṉam
naṭaiaḻakāl ummai nalivittāḷ iṉṟueṉ
iṭaiyilaieṉṟu āyntō viṉitu....1434

iṉṉavāṟu uṉṉi iraṅkuṟumak kāvalaṉai
poṉṉavā mēṉip poliviḷaiyōṉ - cennelvāy
poṅkuolinīr nāṭa poḻutuneṭitu āyatueṉa
aṅkuuraittāṉ uḷḷam ayarntu....1435

āṇṭuaṅku iḷaiyōṉ aṟaitaralāl āytavamuṉ
pūṇṭa putuvaippuṉal tōyntu - nīṇṭavaṉaic
cintaṉaiceytu uṟṟāṉ ceyalvēṟu paṭṭuoḻiya
anti yaṭaintatu avaṇ....1436

ivvira vilaiyaṉ iṭarppaṭumeṉṟu eṇṇiveyyōṉ
avvutaiya veṟpiṉ aṭaitaralum - cevviiḷam
kāvalarum ceṉṟu kaṭukiṉār naṟcavari
ēvu neṟiyē icaintu....1437

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


4.2. aṉumap paṭalamvārkamukiṉ mākamukil maṉṉumalarp poḻilum
nīraraṇum ceṉṟu neruṅkiṉār - cūriyaṉtaṉ
naṉmakaṉār vaiku nakamā ṭaṇaittaṉarav
viṉmukavēṟ kaiyār viraintu....1438

kāṟṟuaṉaiya vēkatta kārmukattar eytutaltērntu
ēṟṟumuṟum vāli iakaṉṟuēvat - tēṟṟamoṭum
pukkuaṭaintār eṉṉap porumiṉār pōrāṟṟal
cukkirivaṉ ātiyarkaḷ cūḻntu....1439

kuṉṟiṉ puṟamum koṭimuḻaiyum palkaḻiyum
ceṉṟumaṟaiyat terintu emaiāḷ - veṉṟipeṟu
mārutivan tēṟṟu varuvārait tērntuṟuval
tērutirpiṉ eṉṟāṉ teḷintu....1440

āṇi ulakukku aṉaiyāṉem āḷuṭaiyōṉ
māṇi uruvukoṭu vantuayalē - āṇariyiṉ
nērvāy varuvārai nērntuṟavā yeytiṉaṉmeyc
cīrvāy uḷattiṭaimuṉ cērntu....1441

mūvaralar vēta muṉivaralar muṟṟuṇarnta
tēvaralar villiṉ tiṟamuṭaiyār - pūvulakil
viṇṇulakil maṟṟum viyaṉulakil vēṟuvamai
eṇṇum takaittō ivarkku....1442

eṇṇuvatu pōtam iyalpō koḻuṅkaruṇai
puṇṇiyamē ceykaiyatu pōlumāl - naṇariya
cintaik kuyarporuḷait tēṭuvār pōlumivar
tantakai mēlām taram....1443

muṉpupiṉpu kāṇēṉ mutalām ivartiṟattueṉ
aṉpuruka veṉpurukum yātukolō - aṉpuṭaiya
entaikkum entaiyō yārō eṉatteriyēṉ
vantuṟṟār eṉṉō matittu....1444

ēḻpuvikaḷ tāṅkum ilakkaṇaṅkaḷ tāmuṭaiyar
tāḻcaṭaiyār meyttavattiṉ cārpuṭaiyar - ūḻvaliyāl
cintaik koruporuḷait tēṭuvār pōlumeṉac
cintittāṉ añcaṉaiyār cēy....1445

vāḻiumatu varavueṉṟu aruku aṭaintu
pāḻi aṉumaṉ paṇintuētta - ūḻmuṟaiyē
evvaḻiyiṉ īṅkiyōy yārnī eṉavicaittāṉ
cevvaḻiyiṉ uḷḷattāṉ tērntu....1446

mañcuaṉaiya meyyāy valiuṭaiya kāṟṟuaracaṟku
añcaṉaipāl vantēṉ apitāṉam - ceñcilaiyāy
meyaṉumaṉ immalaivāḻ veyyōṉ makaṟkuēval
ceyaṭiyaṉ eṉṟāṉ teḷintu....1447

avvuraikēṭṭu aiyaṉ aṟivuṭaiyōy āramutattu
ivvuraiav vētattiṉukku uraiyō - cevviivaṉ
kallāk kalaikaḷ karutumkāl kaṇṭatuuṇṭō
ellām uṇarntāṉ ivaṉ....1448

nāṉmukaṉō nañcamuṇṭa nampaṉō nākarikap
pāṉmukaṉār colliṉ payaṉuṭaiyāṉ - nūṉmukañcēr
nuṇaṟivāṉ eṉṟu nuṉittavaṉai nōkkietir
kaṇṇaṉ moḻintāṉ kaṉintu....1449

eppāl uṭaiyāṉ iravicutaṉ aṉṉavaṉvāḻ
appālemaik koṇṭu aṭaitieṉat - tuppārnta
vārutinīr tāvumaṉu māṉeṉavā ṉōrpukaḻum
mārutiyum coṟṟāṉ vaṭittu....1450

entaiyiṉum nallīr iravik kuriyamakaṉ
ventiṟal vāli viṉaittoḻilāl - maintaṭaṅki
āṇṭiruntāṉ naṟṟavattāl aṉṟōnīr vantatuiṉi
māṇṭiṭumō nalaṟattiṉ māṇpu....1451

pakaippulaṉai māyttup parippatiṉu muṇṭō
vakaippukaḻeṉṟu uṉṉi valiyīr - takaippukaḻem
kōmakaṉukku eytunalam koṇṭuaruṇmiṉ eṉṟuraittāṉ
vīmaṉukku muṉṉōṉ viraintu....1452

āreṉṟu aracarkku aṟaivēṉ eṉaiḷaiyōṉ
cōrviṉṟi ātiantam coṟṟiṭalum - vīraṉmalart
tāḷiṟaiñci niṉṟāṉ taṉikkaḻai vilāḷieṉum
vēḷikalai veṉṟāṉ viḻaintu....1453

eṉceytāy aiya ivaiēṟkumō māmaṟaiyōr
maṉcey kulattiṉainī maṟṟueṉṉap - poṉceyta
tōḷāy arikulattut tōṉṟiṉēṉ eṉṟuuraittāṉ
māḷātu vāḻvōṉ makiḻntu....1454

kālāl ulakam kaṭanta perumāṉiṉ
mēlāki niṉṟa viṟalōṉai - mālākik
kaṇṭā rurumuḻutum kāṇkilār uṭkaḷippu
koṇṭārmey āṇmai kuṟittu....1455

āyavarai nōkkiemai āḷuṭaiya mārutiyām
cīya mariyiṉ tiṟalaracaip - pōyaṭaintu
kūyvaruval iṉṉē kuṟittuuṟai miṉeṉṟāṉ
tūymaiyuṟa eṇṇit toḻutu....1456

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


4.3. naṭpuk koḷ paṭalamceṉṟa kurakkut tiṟalcīyam ceṅkatirōṉ
veṉṟimakaṉ taṉiṭam mēviṉāṉ - iṉṟē
pakaikaṭantu vāḻvu aṭaintōm paṇṭupurinta
takaikaṭanta naltavamē tāṉ....1457

kōḷiḻaitta tāṭakaik kōlvāṅkik koṉṟumuṉi
vēḷvi purantu viṉainīṅkat - tāḷmalarāl
ālikaitaṉ cāpam akaṟṟiṉāṉ āṭakattiṉ
nīlamalai oppāṉmuṉ nērntu....1458

malaṇainta eṇtōḷ varaippuṉitaṉ kaippiṭitta
viliṟuttāṉ māmitilai mēviyanāḷ - pullum
maḻuvalāṉ ceṅkai varicilaiyum koṇṭāṉ
eḻuvalār tōḷāy etirntu....1459

ciṟṟavaitaṉ collāl cekamuḻutum tampipeṟa
muṟṟaruḷāl amtavattāṉ muṉṉiṉāṉ - uṟṟa
virāta ṉoṭukavantaṉ viṇpeṟṟu mēvip
parāvumvakai ceytāṉ parintu....1460

āyamā nākattār ātarippa mārīcaṉ
māyamā ṉāka maṭittueḻuntāṉ - tūyamaṉat
tampiyoṭum uṟṟāṉ tarumattiṉ tārakattāṉ
umparnalaṉ oppāṉ uṉakku....1461

āyavaṉ tēvitaṉai āḻi ilaṅkainakar
ēya arakkaṉ eṭuttuēka - mēyaneṟi
nāṭuvār niṉṉaṟivu nāṭi nayantuṟavu
kūṭuṟuvāṉ vantār kuṟittu....1462

ītuavartam ceykai iṉiiṉaiyal eṉṉuṭaṉē
pōtarāy eṉṉap pukaṟalumnī - mātuṇaiyāy
eṉpāl irukka iṭarvarumō eṉṟuuraittāṉ
aṉpāl aṭaintāṉ avaṇ....1463

pūttakañcam vāyttōr puyalirunta poṟpamainta
ātta ṉiruntuḻiyē aṇmiṉāṉ - māttaṉuvum
eṉpum kuḷira etirttāṉ iṇaiillā
aṉpukku oruvaṉ aṭaintu....1464

eṉmuṉoḷir miṉmiṉipōl iṉṟō eḻiluṭaiyār
poṉmaruvum nēmi puramerittōṉ - iṉmaruvum
vaccirattāṉ ikkuricil vāṇmukattiṉ muṉetirntāl
accirattār ākār avar....1465

evvuruvam nōkki eṉatuirukaṇ iṉpameṉum
avvuruva vāḻi amiḻntaṉavē - uyvakaivē(ṟu)
uṇṭō uṇarvum uḷamum uḷatteḷivum
kaṇṭēṉ iruviṉaiyaik kaṭṭu....1466

muṭiyāt tavaṅkaḷ muṭittārukku ellām
aṭiyāl aḷakkum aḻakaṉ - paṭiēḻum
toṭṭuṇṭa celvat turaiyēit tōṉṟaleṉak
kaṭṭuuṇṭāṉ aṉpil kaṉintu....1467

ittaṉmai eyti iravi cutaṉaṇukac
cittam uvantu tirunātaṉ - ottamalark
kaittalattāl vīṟṟirukkai kāṭṭiṉāṉ kāmaṉeṉum
cittacaṉaip peṟṟāṉ terintu....1468

antamilā vāḷarakkar āya viṭantīrkkum
mantiramum naṉmaruntu māṉavē - muntuetirnta
nammāṉu nāka navavurukkaṉ naṇṇiniṉṟārkku
ammāṉum nērntār amaintu....1469

kaviyum kavipporuḷum kāṭciyumak kāṭci
caviyum takaiyum tayaiyum - pavamaṟavē
naṭṭateṉa naṭṭār nalañciṟanta nāṉilattōr
iṭṭamelām eyta etirntu....1470

immalaiyiṉ uḷḷāy eṉaccavari mātuuraitta
ammoḻiyāl vantēm aṭalvīra - vimmaliṉi
niṉṉāl oḻiyumeṉum nīṇṭavaṉuk kuṟṟuraittāṉ
maṉṉākat tērōṉ makaṉ....1471

niṉaḻakum niṉkuṇamum neñcuṟaiya nērmaiyilā
eṉuḷamum eṉuṟavum iṉpamuṟa - naṉṉalañcēr
māccelvam peṟṟu makiḻntuḷarpōl āyiṉēm
pūccelva nātā polintu....1472

aṇṭap puṟattiṉ aḷavum eṉaikkaṭintu
paṇṭaip palattāl paruvāli- maṇṭip
poravaḻintēṉ naṉku purantaruṭi eṉṟāṉ
marumalarntār veyyōṉ makaṉ....1473

niṉuṟavum eṉuṟavē niṉpakaiyum eṉpakaiyē
eṉuṟavum niṉuṟavē eṉṟuaiyaṉ - coṉṉavilkāl
vāṉaraṅkaḷ ārtta maḻaipoḻinta poṉmāri
vāṉavarkaḷ ārttār makiḻntu....1474

akkāl aṭalaṉumaṉ āṇtakaiyai muṉvaṇaṅki
ikkāṉum kōyil iṭaieytit - takka
aruḷpuriti eṉṉa amalaṉ avarōṭu
maruviṉaṉtaṉ tampiyoṭu maṟṟu....1475

mārutiyum ceṅkatirōṉ maintaṉum paṉṉākavali
vīrarumuṟ ṟētta viḻuttaṭamum - kāriyainta
kaṉṉāṭṭum cāral kaṭaiyum kaṭantaṭaintār
poṉṉāṭṭai okkum poḻil....1476

vāṉarampai mātar maruvum maṇittaṭamum
kāṉarampai ārtta kaṭipoḻilum - tūnarampiṉ
iṉoliyum iṉṟi ilavēṟu poṟcikaram
tuṉṉum iṭaṅkaḷ toṟum....1477

ippoḻiliṉ eyti iruntār malaraṇaimēl
oppariya kāyum uṟukaṉiyum - ceppariya
nīrtōyntu arunti neṭuvaruntum āyiṉāṉ
pārtōynta pātap paraṉ....1478

āya poḻutil aṟivaṉ akaṉmaṉaiyai
nīyum pirintaṉaiyō nērattatueṉṉac - cāyvil
valattaṉumaṉ niṉṟu vaṇaṅkiṉāṉ coṟṟāṉ
colattaruva tuṇṭueṉavē cūḻntu....1479

antakaṟkum āṇai aṟaivāṉ ariyamaṇi
vintamalai mēlum mikauyarntāṉ - mantaramum
vācukiyum tēyamaṇi yārkaṭal kaṭainta
ēcaṟu poṟṟōḷāṉ ivaṉ....1480

mēya vipākaraṉiṉ mēyār aṭalvarattil
tāya vipākan tarakkoḷvāṉ - ēyaticai
aṭṭam aṭaintē araṉpūcai āṟṟiṭuvāṉ
maṭṭuamaiyā meyyāṉ vaḷarntu....1481

kāṟṟiṉ kaṭiyāṉ kaṉaliṟ kaṭumkōpaṉ
kūṟṟil koṭiyāṉ kulappakaiyāṉ - māṟṟavaṉtaṉ
vālcelā niṉṟa valattē irāvaṇaṉtaṉ
kōlcelā cellāk kuṭai....1482

aṉṉavaṉmey āṇmai arikulattu vēntaṉukku
muṉṉavaṉāy vantu muḷaittuṟaināḷ - iṉṉavaṉai
māyāvi eṉṉum valiyōṉ etirttuuṭaṉṟāṉ
māyā varattāṉ malaintu....1483

oṭṭip poralum ulaintuavuṇaṉ ōrpilattuḷ
kiṭṭip porutak kiḷarvāli - eṭṭip
pukuṅkālum mētiṉiyaip pōṟṟukanī eṉṉa
nakumkārpōl ceṉṟāṉ naṉi...1484

ītuuraittu vempilaṉum eyti irutiraṇṭēḻ
mōtum amarporutu mūḷumkāl - nītiyuṟac
cōkam uṟumivaṉaic cūḻntuāṟṟi ivvaraciṉ
ākutinī eṉṟēm aṭaintu....1485

muṉṉavaṉaik koṉṟa muraṇiyaṉai ēṟṟiṭuval
aṉṉavaṉaik kōṟaṟku aṭaiyāmal - eṉuyiraip
pōṟṟalaṉyāṉ eṉṉap pukuvāṉai māmatiyōr
āṟṟa amaintāṉ aracu....1486

akkālai vāḷavuṇaṉ ārttuvarum eṉṟuvarai
pukkāyt taṭukkip pukumuḷaivāy - ekkālum
īṟuiṉṟu eṉairuntēm ivvēlai aṉṉavaṉaik
kōṟal purintāṉ kotittu. ...1487

ūḻik kaṉalpōl uruttavuṇark koṉṟuṭaṉē
pāḻik kaṉalpōl paṭarvāli - vāḻitirut
tampi araciyaṟṟum taṉmaiitu naṉṟueṉavē
vempi moḻintāṉ vekuṇṭu....1488

pukkuaṭainta veṟpaip puḻuṅki utaittiṭalum
tikkuaṉaittum ceṉṟiṭavē tīppaṟakka - nakkuetirntu
tampi taṉaittukaittāṉ tāṉavaṉaik kaṭṭoḻittāṉ
tumpipōl maṉṉō toṭarntu....1489

kuṟṟam ilaieṉavum koḷḷāṉ koṭumaiceyap
poṟṟavarai āḻip poruppiṭattē - uṟṟuuṟaiya
āṅkuaṭaintum iṉṉalceya aṟṟampeṟṟu immalaimēl
nīṅki iruntāṉ nekiḻntu....1490

veñcāpam uṟṟa vitattālim māmalaimēl
añcā tiruntāṉ atuvaṉṟi - mañcār
kuḻalmātu urimaiyaiyum koṇṭāṉ niṉpātam
niḻalē tuṇaieṉṟāṉ nērntu....1491

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


4.4. tuntupip paṭalam


nāvalarē ātiyarkaḷ nāṭip pukaḻntuēttum
nāvalē āti naviltarukkaḷ - mīvaḷarum
meycciṉaikaḷ tāṅki veḷimaṟaitta vittaruviṉ
kaicciṉaioṉṟu ovvā kalantu....1492

maṉmatiyum tārakaiyum vaṇkaviyum mālkatirum
miṉmiṉipōl attaruviṉ mēvumāl - eṉmaruvu
pūvaṇamvāy poṉṉakaril poṟpaṇaikaḷ ārntaṭaintu
kāvaṇampōl tōṉṟum kamaḻntu....1493

vempiṟavi taṉṉiṉ mikumaṭaiya viṇṇavarum
impar uṟutaṟku iyalpuṭaiya - paimpoṉ
varaiyaṭutta tiṇkariyiṉ māṭciyaṉa vāṉa
varaiaṭutta tampamaṉa vārntu....1494

ammaraṅkaḷ nōkki aṉakaṉ aṭaṟcilaināṇ
vimmaluṟa vāṉōr viraintuēṟṟik - kaimmalarāl
ōrvāḷi eytāṉ urumaṉaiyatu oḷḷiyatu
nīrvāyum celvatummuṉ nērntu....1495

ēḻkaṭalum ēḻulakum ēḻkiriyum ēḻmukilum
ēḻpariyum ēḻpeyarcāl evvevaiyum - tāḻvuṟumō
eṉṟuulaiyak kuṉṟanikar eṉṟamaram ēḻumiṭai
ceṉṟuuruviṟṟu aṉṟē ceyirttu....1496

appōtu veyyōṉ aṭalputalvaṉ āramutam
oppāṉa mēṉi orumutalai - ippāril
epporuḷum nīyē eṉakkuariyatu eṇṇumkāl
epporuḷē eṉṟāṉ eṭuttu....1497

maṟṟumuḷa vāṉararkku mārutiyē ātiyarkkum
uṟṟa uvakai oruciṟitō - veṟṟiiṉi
eṉṟār viyantār eḻuntār ciṟituellai
ceṉṟār aṭaintār ceṟintu....1498

āya poḻutil amalaṉ avaruṭaṉē
mēya poḻutuav vilaṅkaṉmēṉ - mīyuyarnta
māvaraiyil tuntumitaṉ valuṭalam tōṉṟutalum
yāvatuaṟai eṉṟāṉ iṟai....1499

cuntarappoṉ tōḷāy cuṭuciṉattaṉ tuntumippēr
mantarappoṉ tōḷāṉ valiavuṇaṉ - antarattai
mītuṟupoṟ kōṭuṭaiyāṉ mēru kiriaṉaiyāṉ
ētilarkkuēṟu aṉṉāṉ ivaṉ....1500

āḻikaṭantu uṟṟa aravuaṇaiyāṉ māṭuaṇuki
vāḻi amarpurivāṉ vāeṉṉa - ūḻimutal
kūṟṟuutaitta pātaka kuḻakaṉē niṉvalimaikku
ēṟṟavaṉkāṇ eṉṟāṉ etirntu....1501

vampārum veḷḷi varaikuṟuki vañcakattōṉ
kompāl eṭuttuk kuṟukutalum - ampārnta
eñcaṭaiyōṉ eytiṉaṉ niṉcintai evaṉeṉṟuuṟaippa
veñcamanēr eṉṟāṉ veruṇṭu....1502

veṉṟiyāy niṉvalikkuav viṇṇavarē takkavarkaḷ
eṉṟēva vēki etirkaeṉṉak - kuṉṟāta
vāṉavarkaḷ vālipāl maṉṉuka eṉavāḻttiṉār
māṉavaṉum pōntāṉim maṇ....1503

maṇṇiṭaiyil vantuvaya vāliyoṭu porutāṉ
viṇṇum ticaiyum verukkoḷumāṟu - eṇṇumati
īrāṟu ceṉṟum ikalveñ camarmuṉaintār
vīrāti vīrar veṟuttu....1504

vāli uruttāṉ mayaṉmakaṉai vālacaittu
mūlamuṟu kompar muṟittueḷitāyk - kālpiṭittuc
cuṟṟiṉāṉ viṭṭāṉ cuṭarmaṇṭa lattaṭaivum
muṟṟiṉāṉ vīḻntāṉ muṭintu....1505

immalaiyil vīḻa iruntavaṉtaṉ cāpattāl
amma iruntēṉ aḻiyāmē - vimmaliṉi
nīkkuvāy eṉṟu nikaḻttiṉāṉ nīḷvicumpiṉ
mākkatirōṉ peṟṟa makaṉ....1506

iṟṟatu eṉṉā iḷavalmukam nōkkutalum
uṟṟa kaḻalviralāl untiṉāṉ - maṟṟatuvum
māṇṭa kamala malarōṉ ulakuaṭaintu
mīṇṭatuvē maṉṉō viraintu....1507

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


4.5. vāli vataip paṭalamaṅkuaṭainta vāṉaraṅkaḷ ārttatuviṇ maṇatira
eṅkaḷ mutalvaṉ iṉituēki - maṅkultavaḻ
cōlaivāy vīṟṟuiruppac colluvatuoṉṟu uṇṭueṉavē
mēlavaṉcēy coṟṟāṉ viḻaintu....1508

ikkuṉṟam mīti liruntēm iruntapoḻutu
akkuṉṟam otta aṭalarakkaṉ - maikkuṉṟam
viṇeḻuntatu eṉṉa viraintāṉ avaṉiṭaiyōr
peṇiruntāḷ aṉṟē peyarntu....1509

taṉṉarattai yārum taṇippāreṉṟu eṇṇiyō
miṉṉali ṭaiyāḷ miḷiriḻaikaṇ - maṉṉariya
mēkalaiyil vēyntu viṭuttāḷ viḻaipacumpoṉ
nākamukil aṉṉāy nayantu....1510

ēyakalaṉ ituveṉṟu ēnti irukarattāl
tūyaṉetir kāṭṭat tukaḷillā - nāyakaṉum
kaṇṭāṉ iruviḻiyāl kañcamakaḷ vantaṉaḷpōl
koṇṭāṉ uvakai kuḷittu....1511

kālaṇiyum kaiaṇiyum kātaṇiyum mūkkaṇiyum
mālaṇiyum alkul malaraṇiyum - nīlamaṇic
ciṅkaēṟu aṉṉa cilaivaliem cēvakaṟkuav
vaṅkamē āyatu amaintu....1512

uyirkkum uḷaikkum uṭalcōrum uṉṉi
ayirkkum veyarkkum ayarum - ceyirkkum
aḻummuṉiyum nāṇum aṟivuaḻiyum antō
eḻumirukkum oṉṟō iyalpu....1513

ittuyaruk kētukaram yāṉeṉṉa vemmutalai
attalaiyil ventuyaram āṟṟuvāṉ - cittam
kalaṅkiṉāṉ coṟṟāṉ kavivēntaṉ eṉṉum
ulamporuvu tōḷāṉ uḷaittu....1514

aṇṭattiṉ appuṟattiṉ allā iṭantaṉilum
oṇṭoṭiyai nāṭi utavuvēṉ - maṇṭalamcūḻ
āḻi aṉaiyāy arikulattār eṇṇilarkaḷ
vāḻiyāy uḷḷēṉ mayarntu....1515

araṉāti tēvar aṉakāniṉ āṇai
uraṉmīṟa vallar uḷarō - ciramīraintu
uṟṟāṉum ōrpakaḻi uḷuṟattaṉ āviiḻantu
iṟṟāṉum āvāṉ iṉi....1516

maṉṉiyatiṇ vāli vayamuṭittaṉ mātavaṉē
piṉṉar uṟuka peyarntuēki - miṉaṇiyai
nāṭuvatē peṟṟiitu naṉṟuaṟiti eṉṟuuraittāṉ
āṭalvali āṉaṉavēn tāṅku....1517

ceṅkatirōṉ īṉṟa ciṟuvaṉ uraiteruṇṭu
maṅkul aṉaiya vaṭivaḻakaṉ - aṅkayaliṉ
maṉṉumviḻi miṉṉaliṭai vaṇṇamuṟu kaṇmaṇiyai
uṉṉiivai coṟṟāṉ uyirttu....1518

ettakaiya vīrar eṉiṉum avaruyirkoḷ
attakaiya vileṉ ayalirukkap - puttamuṟap
poṟpaṇiyai nīttiṭutal peṟpō polivuṭaiya
kaṟpaṇiyārkku eṉṟāṉ kaṭuttu....1519

vēlai virittār viṟalcuvaittār viṇṇatiyiṉ
mālai aḻittār varumpaṟavai - cīlamuṟa
aṅkam arintār avarkulattuḷ tōṉṟiṉēṉ
paṅkam aṭaintēṉ parintu....1520

eṉṟuuraittu māḻkum irāmapirāṉ ēṟṟatuṇai
vaṉtiṟalcēr veyyōṉ makaṉuraiyāl - naṉṟueṉavē
tēṟi iruntuḻiat tiṇtiṟalcēr mārutiyum
kūṟiṉāṉ aṅkai kuvittu....1521

maṉariya vālitaṉai māṭṭi iravicutaṉ
taṉurimai īyntu taṉittāṉai - tuṉṉuṟavē
kūṭṭiṉāl aṉṟik koṭiiṭaiyaik koṇṭalaṉāy
tēṭṭarutal īṅkuarumai tēr....1522

aṇṭattō appuṟattō āṇai arakkaruṟai
kaṇṭattai yāraṟiyum kāṭciyār - vaṇṭuṟṟa
taṉmai paṭaoruṅku tāṉaṟital vēṇṭumeṉa
naṉmaipaṭa uṟaittāṉ naṉku....1523

mātavaṉum naṉṟuiṉinām vālipāl ellīrum
pōtumeṉa ātaravāl pukkaṉaṉcīr - nītipeṟu
maṉiḷaiya kōvum valivīra vāṉararum
maṉṉi yuṭaṉcūḻ vara....1524

vaṇṭuuṟaṅkum pūvil mayiluṟaṅkum māmarattil
koṇṭal uṟaṅkum kulaccikaram - aṇṭietir
nākamoṭu nāka naṉiuṟaṅku naṟkuṇattār
ēkuneṟi ellām icaintu....1525

mākkuṟavar vaṉṟaḻalkal vaṇṇamuṟum vārkamukil
mēkkuyarum tēṉiṟāl vīḻntuṭaippa - ākkamuṟum
tēṉaruvi pāyac ceḻunīr matukkaṭalil
tāṉilakum kañcat taṭam....1526

ivvaraivā yōcaṉaioṉ ṟēṟi ikalvāli
vevviṭattai uṟṟu miṭalvīrar - ivviṭattil
eṉceyvatu eṉṉa icaittāṉ iṇaiillā
poṉceyta mēṉip puyal....1527

caṭṭakañcēr vālitaṉai aḻaittut tākkiṉaiyēl
oṭṭi maṟaintuuṟṟu oruvāḷi - viṭṭiṭumāṟu
eṇṇiṉēṉ eṉṉa ituvē karumameṉak
kaṇṇiṉāṉ ceṉṟāṉ kaṭitu....1528

vāṉmuṟukki mēṉimirttu vaṉtōḷ puṭaittetirntāṉ
ūṉmuṟukki uṉuyirai uṇpaṉeṉat - tāṉmuṟukki
āravā rittāṉ ayaluḷōr añciṭavē
vīravā rattāl viḷittu....1529

pūaṇaiyil veḷḷip poṟaipōl tuyilpuriyum
māvaliyāṉ vāli maṇiccevivāy - mēviyatu
malluṟutōḷ maṉṉaṉ valintuolitta vāyōtai
valiṭiyiṉ ōcaipaṭa vantu....1530

tiṇkāl arimuḻakkam tērnta ciṉakkataḻēṟu
eṇkāl uṭaippuḷ eṉavekuṇṭāṉ - vaṇkārum
viṇṭalamum maṟṟum vitirppuṟakkaṇ vāypukaitī
maṇṭanakai ceytāṉ matittu....1531

kaivēkak kālum kaṉaka varaiaṉaiya
meyvēkak kālum miṭaitaralāṉ - maivaraiyum
mikkār taruviṉamum vērpaṟiya veyteḻuntu
pukkāṉ viṭampōl pukaintu....1532

intiraṉum eṉpatattuk kīṟuṟumō eṉṟaḻintāṉ
cantiraṉum aṟṟē calittaṉaṉāl - antakaṉum
añcik kulaintāṉ ayaluḷār āṟṟuvarō
neñculaintār tēvar niṉaintu....1533

appoḻutil tārai avaṉmaṉaivi āramutam
oppuṭaiya collāl uḻaiyaṉaiyāḷ - ceppariya
viṇnaṭanta mēṉiyaṉai meṉcāyal māmayiliṉ
naṇṇi ivaicoṟṟāḷ nayantu....1534

niṉtōṟṟam vaṉmai nilaiyaṟiyāṉ allaṉivaṉ
muṉtōṟṟa piṉṉōṉ muṉintuetirntāṉ - piṉtōṟṟa
muṟṟuetirntāṉ allaṉ uṟutavaṅkaḷ ceytuvaram
peṟṟuetirntāṉ allaṉ piṭittu....1535

cāpattāl nīaṭaiyāt tāmamalai mēlmaruvi
āpattāl mēvi aṟivuiḻantōṉ - kōpattāṉ
naṉṟuuṟṟatu teriyiṉ naltuṇaiyāl eṉṟuuraittāḷ
maṉṟalkuḻal kayalkaṇ māṉ ....1536

tēvā curarkaḷ tirikka muṭiyāta
mūvā malaiyai muṟaivalittuc - cāvā
maruntuaḷitta vaṇmai maṟantaṉainī kollō
karuntaṭaṅkaṇ peṇṇēak kāl....1537

ārpaṭaitta cūlattu araṉkoṭutta nalvarattāl
vārpaṭaitta eṉtōḷ malaivārēl - tārpaṭaitta
paṟṟār peṟumvalattil pākameṉakku uḷḷatuaṉṟō
muṟṟā viḷaimulaiyāy muṉ....1538

ariaṉaiyāṉ kūṟaari vaiyumeṉ aṉpa
variaṉaiyārkku eytum valitāṉ - kariyaniṟak
kākuttaṉ eṉṟuurimaik kātalarpāl kēṭṭuuṇarntēṉ
mākattōḷ vīra mati...1539

eṉṟu uraippap pētamaiyāl evvurainī coṟṟaṉaiyāl
naṉṟaṟivāṉ puṉkuraṅkiṉ naṭpamaintu - veṉṟipeṟa
eṉmēl pakaḻi eyumō eṉauraittāṉ
miṉmēl kotittāṉ vekuṇṭu....1540

aṉṉai uraiyāl aracuurimai yāvaiyumtaṉ
piṉṉavaṉukku īyntu perumkāṉil - tuṉṉariya
naṟṟavamēṟ koṇṭu naṭantāṉai naṉkuaṟiyāy
coṟṟaṉainī aṉṟō tuṇintu....1541

pāriṭanta pāḻip paṇaimāvum paṇṭuavuṇaṉ
mārpiṭanta veṟṟi valattuariyum - kārkaṭanta
mantaramum eṉṉa varuvāṉ ceyalaṟintāṉ
kantanīr vāṉāvāṉ kaṇṭu....1542

tampimukam nōkkit taṟaicalippat tāṉaṭaiyum
nampumukam nōkkutinī naṇṟueṉṉa - vempakaiyāl
muṉṉavaṉaik kōṟal muyaṉṟāṉeṉṟu uḷvarunta
eṉṉaṟivēṉ eṉṟāṉ iruntu....1543

eṉnalattil cērntār ivarmarapiṉ āyuṅkāl
uṉariya pātakattiṉ oṉṟāvār - naṉnalamcēr
empi parataṉaippō lēvariṉim maṇṇulakiṉ
nampi eṉavuraittā ṉāl....1544

āya urainikaḻum avvuḻicceṉṟu aṇmiṉār
kāerikaṇ kālak kaṭukiṉār - pōyetirntu
muṭṭiṉār mōtiṉār mūṇṭār muṉintuatirntu
kiṭṭiṉār ēṟṟār kiḷarntu....1545

kaṭalcuḻala vāṉak katircuḻalak kāṇum
tiṭarcuḻalat tārakaiyum cinta - uṭalvaliyāṉ
maṭṭikiri eṉṟuuraippa vantār neṭuñcāri
oṭṭip porutār uyirttu....1546

viṇmēl celuvar vicaitturuttu vēkamuṭaṉ
maṇmēl celuvar vayakkatirpōl - eṇmēlum
eṭṭut ticaiyum ivarvari ṭitturappar
kaṭṭip puraḷvar kaṭittu....1547

kaṉṟiyapoṟ kaṇṇaṉoṭu kāciṉiyai muṉṉiṭanta
paṉṟi etirporuta pāṉmaipōl - niṉṟu
porucamaram muṟṟip porutiṭuvar poṅkit
tirukuvarmēṉ mēlum ciṉantu....1548

vālālvarintu uṭalam maṇṇil eṭuttueṟivar
kālāl utaippar kaṭittuuruppar - ālālam
eṉṉa viḻippar iṭippar eṭuttueṟivar
miṉiṭiyai oppār vekuṇṭu....1549

āyiṭaiyil vāli arukkaṉ ṟarumputalvaṉ
ōyvuṟanīḷ kaiyāl urumuṟavē - vāyiṉiṭaic
cōri perukat tukaittāṉ tuṇaiillā
mūri varipōl muṉintu....1550

āṟṟal iḻantāṉ aṉakaṉtaṉ māṭuaṇuki
ēṟṟatu uraippa iravicēy - vēṟṟumainum
pālaṟiyōm ōrkoṭippūp paṟṟimilaintu uṟṟaṉainī
mēlamarceyka eṉṟāṉ viraintu....1551

kalaiaṇinta tiṅkaḷ katiraṉaiya kāṭci
malaraṇintu piṉṉum maruvi - valaṉamainta
mākkarattāl tākki malaintāṉ malaraṉaiya
ākkai uṭaiyāṉ aṉaṉṟu....1552

pūṅkoṭitaṉ ceṉṉi puṉaintāṉ puraṇṭuāvi
nīṅka iḻaippaleṉa nērntuuruttāṉ - ōṅkiyataṉ
tōḷāṟṟal koṇṭu tukaittāṉ kaṭuciṉattiṉ
āḷāṟṟal uṟṟāṉ ayirttu....1553

vaccirattil cāṉṟa vayirattiṇ mārpiṉiṭaip
paccirattañ cōrap paṭupakaḻi - naccarava
nākuṟṟa taṉmaieṉa nañcariya nañcameṉap
pōkuṟṟatu aṉṟē pukaintu....1554

vāyvaḻiyum nāci vaḻiyum vaḻikuruti
pāya nilamēl paṭuppaleṉa - mēyavaṉmēl
viṭṭāṉ orupakaḻi veyyōṉ kulamutalvaṉ
vaṭṭā karavil vaḷaittu....1555

paṟṟiyatī vāyppaṟ paṇiyōṭum pārmicai
muṟṟum kalaiyār muḻumatiyam - veṟṟiyaṟa
vīḻntatu eṉaviḻuntāṉ veṅkālat tiṇpakaḻi
pōḻntuuyarnta mārpil puka....1556

vempi ivaṉuyirai vīyppaṉeṉa ventaṟukaṇ
tampi uṭalpiṭitta tāḻtaṭakkai - ampumuṉai
uṉṟuakaṉṟa mārpiṉiṭai ūṭuṟuva oṭṭātu
paṟṟiyatu tēvar viyappa....1557

accutaṉtaṉ āḻiyō aṉṟēl ataḻpuṉaittāṉ
muccirattuc cūla muḻuppaṭaiyō - vacciramum
ēkumē eṉmārpu etirntāriṉṟu yāvarō
cēruṭaiyār yārō ciṉantu....1558

mūvaritu ceyya muṟaiyuḷatō muṟṟikalāl
ēvalitu ceyya ikaluḷār - tāvariya
villāl eṭuttueytu viṭṭatuitu vākumō
pullō avaṟkuip poruḷ...1559

eṉṟuuraittuk kaiyāl iṇaikkaḻalāl vālvaliyāl
kuṉṟaruvi eṉṉak koḻuñcōri - niṉṟuoḻuka
paṟṟip paṟittāṉ paruvaliyāl parviṇiṭaik
koṟṟak koruvaṉ kotittu....1560

vāṉavarum maṟṟuḷarum māmaṟaitēr vāṇarumiv
vāṉarattiṉ koṟṟam makiḻnturaippat - tāṉamuṟum
akkarattiṉ cīrmai aṟitaruvaṉ eṉṟuuraittāṉ
cekkarmukil oppāṉ teḷintu....1561

vētap poruṭkellām vittāy aṉātiyāy
cōtip poruḷāyt tuḷakkamilā - ātimaṉu
mūlamāy niṉṟa muḻunāmam kaṇiṇaiyāl
vāli aṟintāṉ matittu....1562

kulaṅkeṭuttāṉ vāymai kuṇamoḻukka māṉṟa
nalaṅkeṭuttāṉ vañcakamu naṇṇic - calaṅkoṭutteṉ
tampikkum eṟkum camarmūṭṭit tāṉmaṟaintōr
ampuyttāṉ eṉṉō aṟam....1563

eṉṟuuraitta vālimuṉam intiravil nīlamaṇik
kuṉṟuetirntāl eṉṉak kulavuttōḷ - veṉṟipuṉai
māṉac cilaiyāṉ varanōkki ītuuraittāṉ
tāṉak kariaṉaiyāṉ tāṉ....1564

māṉam tarumam valimai tayavuoḻukkam
tāṉam poṟumai tavamēṉmai - āṉaelām
numkulattuk kēurimai nōṉkaḻalkāl vilvaliyōy
eṅkuulappa vantāy ivaṇ....1565

maṉumutalā nīti vaḻakkuṭaiyāy vāymai
taṉuvalieṉ pālkoḷuval cālpō - vaṉitaitaṉai
nīkkiyapiṉ nīti niṉaiyātē nīpurintāl
ākkamō collāy aṟintu....1566

puṟattoruvaṉ ceyta pukaḻilā vaṉmai
maṟattuṟaiyai eṇṇi valiyāl - aṟattuṟaiyōy
kāyilaiyuṇ vāḻkkaik kaviyuṟaik kaṭṭaṉainī
māyumō vinta vacai....1567

vāritiyait tantu varanatiyai mīkkoṇarntu
pārvaḷattait tantum parittaṉarkaḷ - ārvamika
āya kulattil avatarittāy āṇṭakainī
tāyalavō evvuyirkkun tāṉ....1568

vañcakamāy empi varavaḻaitta pōriṉiṭai
añcalainī pōlum ayaliruntē - veñcilaiyil
vāḷioṉṟu viṭṭāy maṟainūl muṟaippaṭiyō
āḷiyaṉṉa moympōy aṟintu....1569

pērāṇmai vīram piṟituevarukku uṇṭukolō
pōrāṇmai uṟṟa puyalaṉaiyāy - tārārmai
allēntum kūntal arivai taṉaiiḻantu
vilēnti niṉṟatuaṉṟō vīṟu....1570

pāvam paḻiaccam pārāy pakaimūṭṭum
kōvamatai eṇṇāy kulamaṟiyāy - nīvalimai
uṟṟāy eṉaaṟivēṉ ūḻvaliyāl veṉṟatuaṉṟi
eṟṟāl eṉamatiyāl eṇ....1571

eṉṉuraioṉṟu uṉpēr iḻaiaṇiyaip peṟṟiṭacceytu
iṉṉalelām nīkkum ituaṉṟi - muṉmaṟaittampu
ēviṉāṉ eṉṉum iḻukkumilai ītuaṟiyā
nīvilaikkoṇ ṭēniṉṟāy nēr....1572

ītuuraippa aiyaṉ etirnōkki ēṟuaṉaiyāy
mōtavuṇaṉ pōriṭai nīmūḷumkāl - nītiivaṉ
mīḷkilainī eṉṉā veṟuttāṉ veṟuttāṉai
āḷutinī eṉṟār aracu....1573

avaracu koḷḷātu ayarvāṉai āṟuaṭaintār
vevvuraiyāl añciyatu mēṟkoṇṭāṉ - tevvamarai
muṟṟi yaṭaintu muṉintiṭanī mūturaiyāl
kuṟṟamilai eṉṟāṉ kuṟittu....1574

añci uraittal aṟintum avaṉāvi
eñcum paṭikkē iyaṟṟiṉāy - nañcuaṉaiyāy
tāramum koṇṭāy tarukkāl takavintāy
īramilāneñ cōṭu iruntu....1575

tampiyuṭaṉ piṟanta taṉmaiuṇa rātavaṉkoḷ
ampar viḻimayilai ātarittu - vempiitu
vāramō vīramō māṉamō vaṇmaipeṟum
kāramō eṉṟāṉ kaṭuttu....1576

teṭpamilāc ceykaic ceyalālum umpimuṉam
naṭpamainta tāṉum naṉipaṭuttēṉ - koṭpuṭaiyōy
cāla eṉakkut takumāṟu itueṉalum
vāli uraittāṉ vaṭittu....1577

uṅkaḷkulat tāṉṟa oḻukka maṇatturimai
eṅkaḷ kulattukku iyalpuuṇṭō - caṅkaiaṟa
nērntavāṟu aṉṟi neṟiyiṉṟu eṉamoḻintāṉ
kāntukaṉal viḻiyāl kaṇṭu....1578

viṇṇavaril tōṉṟi viṭamuṇṭa nāṟperuntōḷ
aṇṇal vaḻipaṭṭa ṭalamainta - eṇariya
vevvaraṅkaḷ peṟṟu mikappēcum peṟṟiyainī
evvilaṅkueṉ ṟāvāy iṉi....1579

maṉṉiṭaṅkar vāyppaṭṭu māḻān toruporuḷai
uṉṉi aḻaitta orukariyum - muṉṉi
aḻiyā neṟiaṭainta aiyaṉum meyyaṟṟāy
paḻiyā vilaṅkuaṉṟō pār....1580

naṉṟuitutītu eṉṟuuṇarār nākā tipareṉiṉum
veṉṟiyāy puṉmai vilaṅkāmāl - naṉṟaṟital
vevvilaṅkē āyiṭi ṉumēci limaiyōrē
kavvaiilā nūlāyuṅ kāl....1581

ittaṉmai aiyaṉ iyampa etirvāli
attaṉmai ākil apirāmā - ettieṉai
nīmaṟaintuampu eyyum nipamyātu eṉaiḷaiya
kōmakaṉum coṟṟāṉ kuṟittu....1582

tampicaraṇ aṭaiyat tāḻvitta niṉṉaiyōr
ampil paṭuppal eṉaaṟaintāṉ - vemparvāy
nīyum caraṇeṉṉa nērvāy eṉamaṟaintuampu
ēyiṉavāṟu eṉṟāṉ etirntu....1583

accol cevivantu aṭaitaralum ayyaṉveṟum
koccait taṉamataṉil kūṭumō - naccuaravap
pāyal uṭaiya paraṉivaṉē eṉṟuuṇarntu
vāyiṉ uraittāṉ matittu....1584

āraṇamum kāṇā amalā akaṇṭapari
pūraṇā āṉantap poruḷēōr -kāraṇamāy
appālviṭṭu ippāl aṭaintāy uṉaiaṟivatu
eppālkoṇ ṭappā iṉi....1585

uṉuruvam uṉperumai uṉceyaliv vāṟueṉaniṉ
poṉuruvam kāṭṭutiyō pōrvillāy - maṉṉaṟivāl
kāṇpār aṟivārē kāṇpār kaṇakkuiṟantāy
māṇpār poruḷāku vāy....1586

ceyvatu ceykeṉṉat tiramuṭaiyōy yāvarukkum
poytavirvāṉ tuyya pulaṉkāṭṭi - aiyamaṟa
āṇṭuaruḷa vanta aḻakā aṭiyēṟkut
tāṇṭariya nalvaraṅkaḷ tā....1587

nāyiṉēṉ puṉcol navaitīrttu uṉatupatat
tūya kamalat tuṇaicērttu - māyaiilā
vīṭuaḷippa vēṇṭum ituvēeṉ viṇṇappam
nāṭuaḷippa vēṇṭum naṉi....1588

meyvāynta empi viṉaiaṟiyāṉ vēṟupiḻai
ceyvāṉ eṉiṉum ciṉantueṉmēl - eyvāḷi
ēvātu aruḷti iṟaivā iṟavāta
tēvāti tēvā terintu....1589

yāṉurimai ceyya ilaṉēṉum intaaṉu
māṉurimai ceyya valaṉkaṇṭāy - vāṉurimai
empiyumniṉ tampieṉa eṇṇutiyāl empirāṉ
tampamilai nīyē caraṇ....1590

eṉṟuuraittu muṉṉar irunta iḷaiyōṉait
taṉtuṇaikkai kūṭṭit taḻuvinī - oṉṟuraippal
kēṇmō uṟutiiṉik kēṭuilaieṉṟu ōtiṉāṉ
cēṇmēka vākaṉaṉār cēy...1591

kāṇpārkkum kāṇum karuttārkkum kaṟpakattiṉ
māṇpāy oḷiyāy maṟaimuṭivāyc - cēṇpārum
viḷḷum poruḷē veḷivantatu eṉṟuaṟiiv
vaḷḷalainī aiyā makiḻntu....1592

pavappuṇarik kōṭam pakarutaṟkoṇ pāku
tavacceyaluk kaṉpaḷikkun tāru - navattuṟaiyār
meyyiṉukkōr vittu veḷivan taruṇmaḻaiyaip
peyyu mukilaṉaiyāṉ pēr....1593

ceṅkōl araciṉ tiruvāl mayaṅkiṉainī
veṅkāma muṉṉi viḷaivaṟiyāy - maṅkāta
māmaṇi oppāṉai vaḻipaṭāy eṉṉiliṉip
pāmaraṉē yāvāy appā....1594

iṉṉa palavum iyampi eḻiluṭaiyāṉ
taṉṉai etirnōkkit taṉimutalē - eṉiḷaiya
icciṟuvaṉ niṉcaraṇam eṉṟē etirillāṉ
uccikaram vaittāṉ uvantu....1595

muṉṉum iḷaiyōṉ mukamnōkki moykaḻalōy
niṉmakaṉai īṇṭuaḻaitti nēreṉṉa - muṉṉiyavaṉ
muntuaḻaippa vantāṉ muḻumatiya māmeṉavē
mantaranēr vāli makaṉ....1596
pāṟkaṭaliṉ mītōr paṉimatiya māmeṉavē
māṟkiriyiṉ mēlkiṭanta vālimēl - kōkkumaraṉ
kaṇṇaṉīr cōrak kacintāṉ viḻuntuaḻutāṉ
eṇṇariya tuṉpatti ṉaintu....1597

ayyaṉē eṅkaṭku aracaṉē aṇṭarukkōr
meyyaṉē niṟkuituvum mēvumō - paiyamaṟa
antakaṉum añcātuuṉ āvi kavarntāṉō
entaiiṉi eppāl iṭam....1598

kārāṭu nāṉku kaṭalum kaṭituaṭaintu
nīrāṭi meyyaraṉai nēcippāy - pōrāṭum
aṉkaḷattu vīḻkuruti mākkaṭaliṉ āṭiṉaiyō
miṉkaṇinta meyyāy viḻuntu....1599

eṉṟu pulampum iḷaval taṉaieṭuttu
niṉṟuayarvāy allaiiṉi nīvaruntēl - veṉṟi
irāmapirāṉ ceytu aruḷumēṟṟam ītuaiya
turāluṟutal eṉpayaṉō col....1600

ippuviyil tōṉṟal iṟattal ivaiiyaṟkai
apporuḷuk kuḷaḻiyu māṟueṉṉō - tuppuamaiyum
entaikkum niṟkum eṉakkum itiṉūṅku
vantiṭumō pērutavi māṇpu....1601

eṉakkuiṟuti ceytāṉ ivaṉeṉṟu ikaḻntu
maṉattiṭaiyum eṇṇēl matiyōy - vaṉattuḷapa
mātavaṉē inta maṇivaṇṇaṉ vaṇṇamalarp
pātam pukaḻti paṇintu....1602

iṉṉatu uraittāṉ imaiyōr patimatalai
maṉṉaṉ mukamnōkki maṇivaṇṇā - iṉṉavaṉap
pullalarkkēṟu aṉṉāṉ pukalāṉpoy eṉmakaṉniṉ
illaṭaiyām eṉṟāṉ eṭuttu....1603

eṉṟalumē aiyaṉ ikaluṭaivāṇ nīṭṭiitu
vaṉtiṟalōy tāṅkutinī maṟ(ṟu)eṉṉa - aṉṟavaṉum
tāḻntu poṟuttāṉ tarunīḻal vāḻamarar
vāḻntaṉameṉṟu ētta makiḻntu....1604

karanekiḻa vāli kaṭaikkāl urumiṉ
uramuruvi vāḷi uyarum - paramaṉulaku
uṟṟāṉ oḷiyāy ulakācai mūṉṟumaṟap
paṟṟaṭaiyār vāḻttap paṇintu....1605

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


4.6. araciyaṟ paṭalamappāl irāmaṉ arukkaṉ putalvaṉoṭum
oppārum illā oruvaṉoṭum - tappāmey
aṅkataṉeṉṟu ēttum ariyōṭum pōyorucār
taṅki yiruntār carittu....1606

nañcaviḻit tārai naṇukiṉāḷ naṇṇiyoru
vañcaka miṉkoṭiyiṉ māḻkiṉāḷ - neñcayarntu
māmayil pēṭaioru māmalaimēl vīḻntateṉa
māmakiḻṉaṉ mēlviḻuntāḷ vantu....1607

kuḻalcariyap pūviṉ koṭipōl puraṇṭāḷ
aḻakulaiya āramuta nāṇa - maḻalaimoḻic
coṟkiḷiyiṉ māḻkit tuṇaikkariyait tāṉiḻanta
naṟpiṭiyiṉ naintāḷ nalintu....1608

iṉpattuk kellām iṇaiyā yiyalpillāt
tuṉpattuk kellām tuṇaiyāki - aṉpuṟṟa
nātā eṉaiirutti nākaruṟa vuṟṟaṉaiyō
ētō piḻaieṉ ṉiṭam....1609

ākac ceruvil aṭarvā raṭalvarattiṟ
pākattiṉ mēya palamellām - mēkattiṉ
vantuetirnta mēkattiṉ vaṇṇaṉoṭu pōyiṟṟō
entavitam tēṟēṉ itu....1610

ēya palavum icaittaraṟṟum iṉṉakaiyait
tūyaaṉumaṉ colum uṟaiyāl - āyiḻaiyār
koṇṭaṭaintār kōyil kuṭapāl kuṟieṉavē
viṇṭaṭaintāṉ veyyōṉ viraintu....1611

aṉṟuiravil aiyaṉ arukkaṉmakaṉ āti
veṉṟitarum tuṇaivar mēvavē - maṉṟaṉmalarp
paḷḷi tuyiṉṟāṉ patamā malarvaruṭa
vaḷḷal iḷaiyōṉ makiḻntu....1612

taṉmakaṉukku uṟṟa taṉippēṟu kāṇṭaruvāṉ
vaṉmakar nīrmēl maruviṉāṉ - poṉmaruvum
ceyyār malaralarntu tēṟal tuḷicitaṟa
veyyōṉ kuṇapāl virintu....1613

ivvēlai valēṟu iḷaval mukamnōkki
avvēḷai vantōṉ aṭalmakaṟkuc - celvēnī
māmakuṭañ cūṭṭi varuvāy eṉauraittāṉ
kōmakuṭam nīttaaruḷ kō....1614

aṇṇal iḷaiyōṉ aruḷiṉ muṟaiaṭaintu
maṇṇum ayalmutalā maṅkalaṅkaḷ - kaṇṇariya
mārutitan tīytaralum maṟṟum viṉaimuṭittāṉ
āraṇanūṉ māmuṟaiyē āyntu....1615

antarattōr vāḻntaṉameṉ ṟātarippa vantaṇarkaḷ
muntaṟaṅkaḷ ōṅka muṟaiyaṟintu - centaṉikkōl
ayyaṉ kavittāṉ arukkaṉ makaṉmuṭimēl
ceyyamaṇi makuṭam tērntu....1616

kavikkulattu nātaṉ kavittamuṭi yōṭum
cevikkuṇavu tēṭit tirumāl - navappatamā
tēvaṉattil tāḻattiru nōvap pulliṉāṉ
pūvaṉattiṉ mēya poruḷ....1617

kātal uḷattaṭaṅkāk kāvalaṉak kōkkavikku
nīti palavum nikaḻttiṉāṉ - pōtattu
tuṟaiyāti colliṉ tuṇiporuḷuk kēṟṟa
maṟaiyāti nūliṉ vaḻi....1618

aracurimai ceytal aṟiyuṅkāl aiya
tiraicey puviyil ciṟitō - uraicey
pakaiyiṉṟi naṭpiṉṟip pālittal aṉṟō
takaiyaracueṉ ṟāytimaṉat tāl....1619

aṅkik kuṇampeṟṟu avaravarkkum tārakamāy
ceṅkamalam eṉṉat tikaḻvataṉam - caṅkalarkkum
ēṟṟavarkkum oppa iruntuaṅku araciyaṟṟal
kōtarumam kaṇṭāy kuṟittu....1620

immaikkum kēṭām iṭarukku iruppiṭamām
ammaikkum tīmai aḷikkumē - cemmaik
kuṇaṅkaṇṭār uḷḷam kuṟikkoḷā tāṟṟum
aṇaṅkuaṇaiyār kāmattu aṉal....1621

vētaṉaiuṇ ṭākkum viṉaiviḷaikkum veyyapakai
pōtap perukkum poruḷaḻikkum - nītiyaṟa
mātueṉpa tuṇṭā matiyōr virumpuvarō
cūtueṉpatu aiyā tuṇintu....1622

nallatum tītueṉavē nāṭṭuvikkum nāṉilattil
allatuvum naṉmaieṉa āṭṭuvikkum - vallamaiyāl
collā taṉamoḻiyum colluvikkum tūyavali
kallār virumpiyapuṉ kaḷ....1623

ūḻilareṉṟu uṉṉi oruvark kiṭarpurital
vāḻi oḻukka varampuaṉṟāl - ēḻaieṉak
kōḷiḻaippak kūṉietir kōḷiḻaitta vāṟuṇarti
āḷiyēṟu aṉṉāy aṟi....1624

tāyum uṭaṉpiṟanta taiyalarum eṉṟuuḷattil
āyutinī ārvam aṭaiyātē - tūyaeḻil
kaṉṉiyarai maṟṟuoruvar kaṟpuaḻiyāk kāmaruṟum
paṉṉiyarai aiyā parintu....1625

ēṟṟa iṭantaṉilum ēlā iṭantaṉiṉum
māṟṟaariya tīmai varumeṉavē - tōṟṟamuṟum
kōpak kariyaik kulaittaṟivām aṅkucattāl
āpattiṉ nīṅkutinī yāl....1626

aṟattiṉai uṇṭākkum aruḷperukkun tīya
maṟattiṉaivēr kallu makimēṟ - tiṟattiṉaiyē
pōtap perukkum pulaṉaḷikkum poṟpuṟuttum
vētap poruḷaṉaiya mey....1627

cūtupakai accam cupamiṉmai kāmamaṭam
vētaṉaiuṇ ṭākkum viṉaiperukkum - nītiyilāk
kaṟpaṉaikku vittām kaḷippuakaṟṟum kāciṉiyil
poṟpuaḻikkum puṉmaiyuṟum poy....1628

antaṇarai meyttavarai āriyarai aṉpiṉarai
muntaṟaṉai āvai mutaṉmaṟaiyai - antaramcēr
cintaiyarai maṟṟum ceyaluḷōr tammaielām
vantaṉaiceytu āḷutalē vāḻvu....1629

valuruvam peṟṟu vaḷarum taruviṉukkuōr
puluruvi eṉṟu pukaluvār - mallaluṟum
cēṭār kuṇakkuḻuvil cērntārkkuc cemmaiyiṉil
kūṭāvu lōpak kuṇam....1630

āyatu aṟintē araciyaṟṟi aṉpuṭaiyōy
tūya maḻaināḷ tolaintamēl - nīyaṉikār
taṉṉōṭum eytiṭuka tāḻātueṉ ṟāṉkaruṇaip
poṉṉōṭum maṉṉu puyal....1631

eṉṉalumav veyyōṉ iruñcutaṉnam āriyaṉai
niṉṉai orupoḻutu nīṅkēṉnāṉ - miṉaṇiyai
nāṭalāṅ kāṟum naṉiīṇṭu iruttieṉa
vāṭiṉāṉ uḷḷam maruṇṭu....1632

teyvak kurakkuraiyait tērnta cekanātaṉ
eytuṟṟa peṟṟi evaikaṇṭāy - veytuṟṟa
māvirati yāṉēṉniṉ maṇṇaraciṉ pāliruttal
ēvantāṉ aṉṟō iṉi....1633

aṉṟiyumniṉ pāliruntē māyiṉemaip pōṟṟiṭavē
ceṉṟiṭumā ṉāḷkaḷ tiṟampātōy - niṉṟaṉaiyē
vēṇṭiṉē nāṉmatiyiṉ mēvukanī eṉṟuuraittāṉ
āṇṭakaiēṟu aṉṉāṉ aṟintu....1634

piṉuraikaḷ kūṟāṉ piṇippuṇṭa pācattāṉ
paṉṉum ematu parataṉeṉa - muṉiṟaiñcip
pōyiṉāṉ vāli putalvaṉetir tōṉṟiṉaṉat
tūyōṉ kaḻaṟkāl toḻutu....1635

aṉṉavaṉai nōkki aṟivuṭaiyōy tātaiyiṉiṉ
maṉṉavaṉpāl aṉpuṟṟu vāḻukanī - piṉṉamaṟa
veṉṟavaṉaip pōkki etiriṟaiñcu mārutikkōr
naṉṟuraikēḷ eṉṟāṉ nayantu....1636

āṟṟal uṭaiyōyniṉ āḻam uṭaikkaruttut
tōṟṟutalāṉ niṉpōl tuṇaiiṉṟi - ēṟṟamuṟac
ceyaracu meyaracu cērā tavaṟcērti
aiyanī eṉṟāṉ aṟintu....1637

ītē paṇieṉṟu etirtāḻntu emaippuranta
kātal aṉumāṉ kaṭantataṟpiṉ - ātaravām
tampiyoṭum ceṉṟuṟaintāṉ taṇṇam poḻilmaruvi
vampaviḻum vēṟōr malai....1638

aṇṇal uraiyāl aṭainta arukkaṉcēy
eṇṇum kiḷaiyōṭu iṉitākap - puṇṇiyamcēr
poṉulaka vēntiṟ purantāṉ pukaḻmaruva
maṉṉum araciṉ vaḷam....1639

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa

4.7. kārkālap paṭalamvaṭaticaiyi ṉiṉṟum varukatirōṉ teṉpāl
paṭarticaiyiṉ mēvapparū uttāṭ - kaṭakariyiṉ
ākāyam ellām aṭaintatē añcaṉattiṉ
vākāya mēka vakuppu....1640

kallārtam uḷḷattil kārikaiyār kaṇoḷiyil
pullār naṭaiyil puṭaiparantu - nallār
uḷampōla miṉṉi oruṅkimayam eṉṉum
vaḷamcēr malaimēl malintu....1641

ayantirakat tāṭakamkoṇṭu āyum tavattōr
nayattirata naṟpaṇiyiṉ naṇṇik - kayattirata
munnīr mukattu muḻaṅkit ticaimēkam
naṉṉīr poḻintaṉavām naṉku....1642

ūtiyattai yuṉṉi uñaṟṟā uṇarvuṭaiya
mētaiyariṉ mēkam viḷaṅkiyē - nītiyoṭum
peyyu maḻaiyāl peruñcelvap pēṟuuṭaiya
vaiyañ ciṟanta vaḷam....1643

ūtiyamcērt tīntārkku utavuvaril oṉṟāki
ātaravāy uṇṭa aṇimēkam - pōtap
poḻinta puṉaliraṭṭi poṅkōtai koṇṭu
kaḻintatē mānīrk kaṭal....1644

cilainutalpoṉ ṉākam celumcē vakaṉil
tolaivil vaḷamkaḷ tolainta - malaimutalām
vaṇkāṉ iṭaṅkaḷ vayamperuka maṉṉiyatu
taṉkāmar maṉṉō takam....1645

coṟṟālum eṇṇit toṭarntālum tuṉpamuṟa
uṟṟālum vemmai uṟumpālai - kaṟṟāyum
mārutiyiṉ pūṅkaruṇai maṉṉiyanaṉ māntareṉac
cīrutaiya māṉatuvē cērntu....1646

nāyakariṉ ūṭiyapo ṉaṅkaiyaril pūṅkuvaḷai
āytarumoṇ pāṭalamum allaluṟa - mēyavaril
kāntaḷumpoṟ pūvār kaṭukkaiyumvel kūtaḷamum
ēntaluṟak kāmar icaintu....1647

kuyilotuṅki vāḻak kuraṇṭamoṭu cāyal
mayilmakiḻak kōpa maliya - veyilvirinta
paccai oḷiyil pacumpul parantuilaka
naccaravam olka naṉi....1648

vaṇṭum nimiṟum makaramum vaṇkarumpum
taṇtamiḻi ṉāya taṉippāṭal - viṇṭuicaippak
kaṉṉal cilaiuruvak kāmaṉ kaḷiarumpa
maṉṉiyatu kārpparuvam vantu....1649

ivvaḻiyil ayyaṉ iṇaikkarumkaṇ pūṅkumuta
cevvaḻivāyt tōkaitaṉaic cintiyā - vevvaḻiyāṉ
kāmaṉ malarkkaṇaiyāl kaḷḷuṇṭu aṟiviḻantār
āmeṉavē colvāṉ aṟintu....1650

taṇṇīr uṭaiyāy tarumkātal tāṉuṭaiyāy
maṇṇōr pukaḻa maṇiniṟattāy - eṇṇāy
pakaiyētu uṉakkup parivuuṟuttik kollum
vakaiētu colvāy maḻai....1651

iṭittuk kaṟutturaṅkoṇṭu ēṟivicumpu eṅkum
taṭittuppal tōṟṟamoṭu tākki - vaṭittacara
māri poḻintu varutalāl vāḷarakkar
nēruvamai ākummaḻai nī....1652

maṇpeṟṟa kōla vaṭivāḷ marukkuḻalum
poṉpeṟṟa miṉṉiṉ polivataṉāṉ - muṉpeṟṟa
nuṇiṭaiyum kāṭṭutalāṉ nuṉpālviṇ eṉṉuyirām
kaṇṇiruntā ḷākum kalantu....1653

kaṇmāri ākkiuṟu kaṇviḷaivu kāṭṭiuṭaṉ
maṇmācu paṭṭamaiya māyañceytu - oṇmāk
kuyilmoḻinīṅ kaccalamum koṇṭaṉainī aṉṟō
puyaleṉumpēr koṇṭāyip pōtu....1654

uṉvāy tiṟantāl uyirnaṭuṅkum umpariṉiṉṟu
eṉmāri peytā liṭattaṇaṅkiṉ - poṉmēvum
meyelām puṇṇīr mikuntaṭittāl viṇṇavarum
ceyya viḻiyimaippār tērntu....1655

appōtu iḷaiyōṉ aṟaivāṉ aruḷniṟainta
maippōtakam aṉaiya mātavaṉē - veppāl
uḷaintiṭuvatu eṉṉō uṉainī aṟiyāy
kaḷaintiṭuti ittuyaram kāṇ....1656

cītai pirinta ciṟumaiyō tērarakkar
vātai niṉainta varuttamō - kōtuilā
maṉṉaṉ kavikkō makaṉār varāmaiyō
eṉṉavitam uṟṟāy iṭar....1657

malaikalaṅki ṉālum maṉamkalaṅkā maṉṉa
nilaikalaṅka ṉīyō niṉaiti - tolaivuṟumim
māri yavati varuntēl eṉamoḻintāṉ
cūriyaṉai oppāṉ tuṇintu....1658

āyōṉ uraiyām amirtāl ayarvuāṟic
cēyōṉ iruppac ceṟitarumkār - māyai
oḻintār uḷampōl oḷirntatē kāmam
viḻaintār uṭalpōl viḷarttu....1659

eytum poruḷillāṉ īyāṉ koṭaipōlap
peytal oḻinta perumēkam - veytiṉavaṉ
taṉpukaḻiṉ māynta taṭittut takaimuḻakkum
eṉpiṟayāñ colvatu eṭuttu....1660

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


4.8. kiṭkintaip paṭalamāya paruvam akala aruḷnātaṉ
tūyaṉ eṉavē colippōṉ - cēykatirōṉ
maintaṉ itukāṟum varātiruttal yātueṉavē
cintaṉaikaḷ ceytāṉ ciṉantu....1661

ceynaṉṟi koṉṟāṉ tiramaṟiyāṉ cintaiiṭai
meynaṉṟi yillāṉ viḷaivuaṟiyāṉ - poynaṉṟi
ceytāṉ namatupāl tērvāya ceytumuṉ
eytā vitamē itu....1662

ayya nikaḻvatu aṟiyiṉ arumporuḷtam
kaiaṭaiyum kāṟum kaṉintuuraippar - meyaṭaivē
vantuuṟṟār piṉṉai matiyār eṉauraittāṉ
kontuṟṟa tārāṉ kotittu....1663

vāli uyirkavarnta vāḷi palauḷatu
kālaṉmukam kāṇak karuttuuḷatēl - ñālamicaip
puṉkuraṅkiṉ cīlam poṟutti eṉaicaippāy
miṉkaṇitta vēlōy viraintu....1664

poymoḻintōr tīmai purintōr puviyiṉiṭai
meymoḻiyār naṉṟi viṉaimaṟantōr - kaitavañcēr
uḷḷattār īṅkuivarpāl uḷḷaṉpi lōmeṉavē
eḷḷuṟṟāṉ taṉpāl icai....1665

eṉṟuiyampa aiyaṉ iḷaiyōṉ toḻutuviṭai
naṉṟueṉavē peṟṟu naṉinaṭantāṉ - oṉṟum
neṟiyaṭaiyāṉ vāytta neṟiyē aṭaintāṉ
kuṟietirē koṇṭāṉ kuṟittu....1666

mēkavaṇṇaṉ vāḷieṉa vēkamoṭum eytiyacem
nākavaṇṇaṉ kaṇṭuaṭalār nākamelām - cōkamuṟa
intiraṉār kātaṟku icaittār ivaṇiḷaiyōṉ
vantaṉaṉkāṇ eṉṟār maruṇṭu....1667

aṅkataṉum kēṭṭāṉ arukkaṉ oḷiilaka
veṅkatamkoṇṭu eytum viraivōrntāṉ - iṅkuaṇukit
tātaipāl colvaleṉac cārntāṉnaṟ ṟātuaviḻum
kōtaitāḻ mārpaṉ kuṟittu....1668

vaḷañciṟanta maṇṭapattōr mālaṇaiyiṉ mītāy
uḷañciṟanta teṉṟal ulāvak - kaḷamciṟanta
maṅkaiyarkaḷ pātam varuṭat tuyilpuriyum
aṅkavaṉaik kaṇṭāṉ aṭaintu....1669

aṭaintōṉ aṉantar oḻippāṉ aṟivōy
iṭantāṉ atira iḷaiyōṉ - paṭañcēr
vayarcēṭaṉ añca varutal aṟintuippār
uyarttēka eṉṟāṉ uṇarntu....1670

kaṇmayakkā ṉumkatirkāl kāmarmuṭi peṟṟacelvat
tuṇmayakkāṉum koluṟai yaṟiyāṉ - eṇmayakkāl
uṟṟāṉai oṉṟum uraiyāṉ naṭantaṉanūl
kaṟṟāyt toḻukaṉumaṉ kaṇ....1671

aṉṉavaṉta ṉōṭum aṉaipāl aṭaintitaṉaic
coṉṉa poḻutu tuṇukkamuṟā - miṉṉaṉaiya
tāraieṉum nallāḷ tariyāḷ ivaimoḻintāḷ
īramuṟa yārkkum iṉitu....1672

naṉṟimaṟantīr nalaṉmaṟantīr nāyakaṉār
veṉṟi maṟantīr viṉaimaṟantīr - aṉṟiyumnīḷ
celvac cerukkāl tikaittīr cerukkaṭaintīr
kalvip payaṉaṟiyīr kāṇ....1673

keṭṭīr keṭuvīr keṭātīr keḻīiyanalam
viṭṭīr veṟumkaḷ veṟiyuṭaiyīr - maṭṭaviḻum
kārikaiyār kāmak kalaimuyaṉṟīr kāṭciyilīr
cīroḻintīr eṉṟāḷ ciṉantu....1674

ītuuraikkum ellai eḻiltō raṇavāyil
cātakamcey tiṇkatavam cāttiṉār - pūtarattāṉ
muṭṭuṟuttit tāru mukamkoṭuttuk kāttatumeyk
kaṭṭuamaitta maṟkaṭaṅkaḷ kaṇṭu....1675

koṇṭāṉ iḷaiyōṉ kuṟumuṟuval pūttamaṇit
taṇṭāmaraik kaḻalāl tākkutalum - viṇṭārai
vāyvaḻiyē ceṉṟu maṟikaṭalvāy vīḻntaṉavāl
vāyvaḻiyē cūḻnta malai....1676

kaṇṭirunta vāṉaraṅkaḷ kaṇmaṟaintu ceṉṟaṉatikku
eṇṭirinta vāṉat teyilvaraiyum - viṇṭoṭintatu
ōcaṉai oṉpāṉōṭum oṉṟuoḻinta vāṉulakattu
ōcaipaṭa valiṭiyiṉ ūṅku....1677

āya poḻutil amalaṉ aṇinakarvāy
mēya poḻutu viṟaluṭaiyār - tūyaiyiṉi
eṉceyvatu eṉṉa iṉaintār iṉaiyuḷiyap
poṉceytāḷ iṉṉa pularntu....1678

nīrakalmiṉ eṉṟuuraittu nēriḻaiyār taṅkaḷoṭum
tārai etircellat taṉiiḷaiyōṉ - pōraracar
vītikaṭantu viraintu aracaṉ kōyiliṭai
pōtarutal uṟṟāṉ pukuntu....1679

maṅkaiyarāl vīti maṟaittāḷ maruvutalum
kaṅkai tavaḻum kaṭalnāṭaṉ - ceṅkamalat
taṇvataṉam cāyttut tarainōkkit tāṉuṟaintāṉ
peṇvataṉam pārāṉ peyarntu....1680

poṉaṇainta tārāṉ potunōkku miṉṟiyē
muṉaṇaintu niṟpa muṉiviṉṟi - miṉiyaṉṟa
tārai uraittāḷ taḷiraṅkam tāṉnaṭuṅka
āramutam eṉkoleṉa āyntu....1681

vāṉavarkkum eṭṭā varavōy maṇiniṟattu
māṉavaṉai nīṅki varaleṉṉō - tēṉukucem
pūntāḷip puṉmaṉaiyil pōtutaṟkup pūṉṟatavañ
cārntēmō eṉṟuuraittāḷ tāḻntu....1682

avvuraiyār eṉṉa amalaṉ aruḷūṟak
kavvaiuṟu kōpam kaṭalēṟac - cevviuṟum
tārai mukammōkkit taḷarntāṉ taṉittāyar
tārai niṉaintāṉ taḷarntu....1683

maṅkalaṅkaḷ illāta vaṇpūkamāṅ kaḻuttum
kuṅkumaṅkaḷ kōṭṭāk kuvimulaiyum - koṅkaviḻum
vaṇmala rillātu vaṉaikuḻalum kaṇṭuiṇaintu
kaṇmuttu utittāṉ kacintu....1684

tāyar eṉaniṉaintu taiyāl arukkaṉcēy
vēyaṉaiya tōḷmayilai vēvukarāl - āytaliṉṟit
tāḻntāṉ aṟitieṉac cārntēṉ taṉiaruḷāl
cūḻntāyti eṉṟāṉ turai....1685

muṉitaruvāy allai muḷarimalark kaṇṇaṉ
iṉitaruḷai eṇṇātu ivaṉāl - aṉikamelām
ūṟumā nōkki uṟaintāṉ uyartēvar
vēṟuvēṟu ēvi viraintu....1686

uṟṟa camayattu utavi purintīrnum
koṟṟam teriyāta kōṭaramō - maṟṟuiṉieṉ
empāl uḷatupiḻai eṉṟālum nīpoṟutti
nampā eṉauraittāṉ naṉku....1687

nalamutac colceviyil nāṭṭamuṟa nāṇamoṭum
mallal aruḷperuka valiḷaiyōṉ - tollai
maraimalarnta tiṇṭōḷem mārutiyum eyti
arukuiṟaiñci niṉṟāṉ aṇaintu....1688

ceyirppaṟuta ṉōkkiiṭai cērntāṉai nōkki
ayarttaṉaiyē nīyumeṉa aiyaṉ - mayalkoṭiyār
aṅkayalkaṇ nōkku malarampum eytāta
aṅkaṉivai coṟṟāṉ aṟintu....1689

eppāṉmai yāṉa iruviṉaiyum nīttiṭalām
appācey naṉṟiatu koṉṟārkku - ippāriṉ
māṟṟalām eṉṟa vaḻiaṟintatu illaiillai
tēṟṟalām eṉṉum ceyal....1690

muṉceyta ceykai mutalōṉē muṉṉumkāl
eṉceykai aṉṟō iravicēy - vaṉceyta
vāṉaraṅkaḷ kūṭṭi varumaḷavum tāḻntiruntāṉ
nīmuṉiyal aiyā niṉaintu....1691

tēṭuvārt tēṭit tirintīr ceyaluṭaiyīr
nāṭuvārk keytum nalamuṭaiyīr - kūṭi
aruḷiyaṟṟōm eṉṉil aṭiyōmil yārē
maruḷiyaṟṟāṅ kaṇṭāy matittu....1692

eṉṟuaṉumaṉ kūṟa iḷaiyōṉ muṉivuāṟi
niṉṟa poḻutiṉ neṭuvāli - taṉtaṉaiyaṉ
māmatipōl vantu vaṇaṅkutalum eṉvaravu
nīmoḻiti eṉṟāṉ niṉaintu....1693

naṉṟueṉavē ceṉṟāṉ nalantarumat tātaivayiṉ
poṉṟakaiya pātap polampōtu - niṉṟu
varuṭi yiḷaiyōṉniṉ vāyilā ṉeṉṟāṉ
veruvarumveñ cīṟṟam mika....1694

mayaroḻintu maṉṉaṉ matiyōyā mētum
ayarviyaṟṟē māka avarkku - veyilvekuḷi
uṟṟavāṟu eṉeṉṟāṉ ōrā yiramkatirōṉ
peṟṟacēy eṉpāṉ peyarntu....1695

yāmuraitta nāḷavati yāṉatueṉṟum ārvamika
māmakuṭan tāṅkiyapiṉ vāḻvaṭaintu - cēmamuṟa
māṟṟiṉōm eṉṟum varaiyāveṅ kōpamuṟa
āṟṟiṉāṉ namaṉumāṉ āṅku....1696

eṉṟu mutalum muṭivum iyalpāka
naṉṟuuraik kūṟi naḷirmuṭiyōy - ceṉṟamalaṟ
kāṇṭinī eṉṟāṉ kaṭalkaṭainta kaiyuṭaiya
māṇṭakaiyāṉ peṟṟa makaṉ....1697

eṟkuutavi eṇṇi evarālum ceyvariya
naṟporuṭan tārpāl nalaṉmaṟantēṉ - aṟpameṉum
teḷḷuṇ ṭiṭāta ciṟiyār mikavirumpum
kaḷḷuṇṭatu aṉṟōik kāl....1698

aiviṉaiyiṉ oṉṟāmatu eṉṟu aṟintumataic
ceyviṉaieṉ ṟēcil tiruvōṭum - eytiyayāṉ
aiyaṉpāl evvāṟu aṭaivēṉeṉa moḻintāṉ
maiyaṟupoṟ ṟērōṉ makaṉ....1699

eṅkōṉ irāmaṉ iṇaittā maraiāṇai
veṅkāli koḷḷēṉ viratameṉa - naṅkōṉai
eytaṟku uriyaṉakoṇṭu eytukanī eṉṟuicaittu
veytiṉ eḻuntāṉ viḻaintu....1700

taṉkiḷaiyum yūkat talaivarumtaṟ cūḻntiyaṅka
miṉkulavum vāyil iṭammēviyē - poṉkulavu
māmuṭiyāṉ niṉṟāṉ matiyōṭum vantuetirum
kōmaṇiyai nērāyk kuṟittu....1701

kuṭaimuracu caṅkam koṭiyōṭu kāḷam
vaṭikavari tīpa malarkaḷ - kaṭimaruvu
cuṇṇa naṟumaṇamār tūpam ivaimaruva
vaṇṇamaṟuku ellām malintu....1702

kālvaḻaṅkum ālavaṭṭam kārikaiyār oṇkavikai
mēlviḷaṅka vēṇṭuvaṉa mēvavē - mālviḷaṅka
intiraṉpōl eytiṉāṉ empirāṉ tampietir
maintuṭaiya cūraṉ makaṉ....1703

tampuyaṅkaḷ ārat taḻuviṉār taṇkatirum
amparam cērumkatirum ākavē - poṉpurinta
māḷikaiyiṉ uṟṟār matiyōr puṭaicūḻa
vāḷi aṉaiyār aṇaintu....1704

āyntorupoṟ pīṭa matiṉamarti eṉṟuariyiṉ
vēntaṉ uraippa viṟalaracē - ēntalemmuṉ
pūmē lirukkaitu pōṟṟuvaṉō eṉṟuuraittāṉ
māmēvum viliḷaṅkō māṉ....1705

āyatu uraippa aṟivuḷōrāṟ ṟavoṇātu
ēya iṭarkku iṭamāṉāṉ - cēyamaṇik
kaṇmuttu utirttuk kalaṅkiṉāṉ kātaluḷār
taṇmaik kuṇamituvē tāṉ....1706

maṉpaṭṭa vāṉararkaḷ maṟṟuḷār maṅkaiyarkaḷ
eṉpaṭṭār nontuaṅku iraṅkiṉār - poṉpaṭṭa
vaḷḷal mukanōkki maṟuttum eṭutturaittāṉ
teḷḷumaṇic cukkirivaṉ tērntu....1707

mañcaṉaṅkaḷ āṭi maṇiamutam kaṇṭu aruḷiṉ
uñcaṉameṉṟu ētta uyartavattōṉ - mañciṉ
marukkuḻalai mīṭṭilamēl vāṉaramaṉ ṉāyeṉainī
aruntiyatēṉ eṉṟāṉ ayarntu....1708

paccaimaṇi vaṇṇaṉ pavaḷavāy koṇṭuaruntu
miccil oḻiya micaivaṉēl - ecciltaṉai
nāyuṇṭa tāku naṉiaṟiti eṉṟuuraittāṉ
tīyuṇṭa vēlōṉ terintu....1709

āyatuvum aṉṟi aracēniṉ muṉṉavaṉyār
mēyariya kāyum viḻuppalamum - tūyaṉavāyt
tantilaṉēl uṇṭoḻiṉum tāṉiṉṟeṉa moḻintāṉ
mantarattōḷ kōcalaiyār maṉ....1710

kēṭṭalumuḷ eṉpu kiṭaintutaippak kēḻkiḷarum
vāṭkarattāy puṉkuraṅkiṉ māṇpuituvē - nāṭṭamiṉi
eṉuṇṭē iṉṉē eḻumiṉō eṉṟuicaittāṉ
poṉuṇṭa tārāṉ pularntu....1711

mārutiyai nōkki matiyōynī cēṉaiyoṭum
cērutiāṅku eṉṉaivai ceppiyē - vīraroru
kōṭioṉpāṉ āyiravar kūṭaviḷaṅ kōṉoṭum
nāṭi naṭantāṉ naṉi....1712

koṭikkatali koṟṟak kuṭaikuḻumap poṉṉam
cuṭarccilikai cūḻat tuṉaintu - viṭattaḻalvāy
uṇṭapoḻutu iruntāṉ oppavē uṟṟiruntāṉ
kaṇṭuiṟaiñci niṉṟāṉ kaṉintu....1713

taṇṇat tuḷavat taṭamār puṟattaḻuvi
naṇṇum karuṇaiyoṭu nāṭiyē - peṇṇum
muṉivāṟi yēynta muṟaiyōṭu irukkai
kaṉivāy aḷittāṉ kaḷittu....1714

niṉuṟavum niṉkiḷaiyum niṉaracum niṉkuṭaiyum
eṉnalamum naṉṉalamē eṉṟuicaippa - uṉaruḷeṟku
uṇṭā meṉiṉiṭarum uṇṭō eṉauraittāṉ
vaṇṭēṟu tārāṉ makiḻntu....1715

tēvitaṉai nāṭic ciṟaimīṭṭilēṉ aḷiyaṉ
āvitaṉai īynta taṟikilēṉ - pāviyēṉ
eṉnaṉṟi kāṭṭiṉēṉ emperumāṉ eṉṟuaḻutāṉ
maṉoṉṟu tārkkavikkō māṉ....1716

avvuraikēṭṭu aiyaṉ aṟivōy ayaṉmutalōr
vevvitiyai mīṭṭumvakai mēviṉarō - ivvakaiyāl
nīayarnta tāmō niṉaintayarēl eṉṟuuraittāṉ
māytalilā vaṇpukaḻkkō māṉ....1717

maṉṉum pukaḻuṭaiem mārutiep pālaṉeṉa
piṉṉum pukalap perunticaikkaṇ - muṉṉum
valimukaṅka ḷōṭu varumnāḷai iṉṟu
meliyalnī eṉṟāṉ virittu....1718

uṟṟatukēṭṭu aiyaṉ uḷamuvantu nāḷaiuṉ
koṟṟamoṭum veṟṟiyoṭu kūṭukaeṉa - aṟṟatuvē
ceyval eṉaeḻuntāṉ cēṉai puṟañcūḻa
neytavaḻum vēluṭaiyāṉ nēr....1719

arikkulattu vēntaṉ arukaṇaintatu ellām
virinturaitti eṉṟu viḷampat - terintataṉai
aṉṟuaṟaintā rāka ariveṅ kulaccēṉai
aṉṟuaṭaintār vēlaieṉa ārttu....1720

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


4.9. nāṭa viṭṭa paṭalam>āyirappat tāṉai aṭalvāṉa rātiparōr
āyiravar cūḻa aṭutiṟalāṉ - tūya
catavaliyaṉ vantāṉ catakōṭi vīrar
matavaliyar cūḻntu vara....1721

tūtakappoṉ tiṇtōḷcu cēṭaṇaṉvaṉ poṉkiriyait
tāṉeṭukkum tiṇṭōḷ taṟukaṇṇāka - vāṉarattiṉ
āṭaluṟum vaṉcēṉai aiyirunū ṟāyirattōr
kōṭiyoṭum vantāṉ kuṟittu....1722

catakōṭi moympiṉ tarukkuṭaiyar aimpāṉ
catakōṭi cūḻat takaiyār - itakōṭi
mācaritaṉ ākiyavem mārutiyaip peṟṟueṭutta
kēcariyum vantāṉ kiḷarntu....1723

alavirum meyyaviraṇ ṭāyirakō ṭippaṭaikaḷ
kallamainta vaṉtōḷ karaṭiyoṭum - ellamainta
tāma vaṇiyalaṅkal caṅkaniṟat tiṇkarinēr
tūmiraṉum vantāṉ tuṇintu....1724

kālāl ulakuaḷakkum kaiyāl kaṭalkuṭikkum
vālāl kakaṉaḷakkum vaṉmaiyaṉa - ālōlat
tārppoliya paṉṉiraṇṭā māyirattiṉ kōṭiyoṭu
māppaṉacaṉ vantāṉ makiḻntu....1725

tāṇmalaipōl cūḻat taṉimēru veṉṟicaikkum
nīṇmalaipōl vantāṉ neṭunīlaṉ - āṇmai
vitittaintu pūta valipeṟ ṟaṉṉa
patiṟṟaintu kōṭip paṭai....1726

ōrāyirat taṟunūṟu oṇkōṭi māppaṭaikaḷ
kārār kaṭalpōl kaṉaṉṟuvarat - tārārum
kaṟcāmput tōḷāṉ kaṭukiṉāṉ kaivarainēr
maṟcāmpaṉ eṉpāṉ matittu....1727

pēṟilak kamāṉa perumpaṭaika ḷaiaintām
nūṟilakañ cūḻa nuvalariya - vāṟuuṭaittaṇ
vārutiyum nāṇaneṭu mantarappoṉ mālvaraipōl
mārutiyum vantāṉ makiḻntu....1728

pārilakka mākap paṭarvā ṉaraccēṉai
ōrilakkaṅ kōṭi uṭaṉāka - vīrattu
uḷaṉeṉpāṉ veḷḷi uyarvaraiyai oppāṉ
naḷaṉeṉpāṉ vantāṉ naṇi....1729

maṟṟumuḷa vīrarumtam vāṉpaṭaikaḷ tammuṭaṉē
uṟṟaṉarkaḷ vēlai ulakuaṭaṅka - muṟṟumuyar
vāṉulakat tūḷiyuṟa vantaṉarkaḷ mātavaṉpēr
nāṉaviṉṟu maṉṉō naṉi....1730

āṟupattēḻ kōṭi aṭalvāṉa rātiparkaḷ
nīṟupaṭap pūvulaka nērniraiyē - vīṟupaṭa
vāḻieṉa vantu vaṇaṅkiṉār vaṇṇamaṇi
āḻi yuṭaiyāṉ aṭi....1731

appoḻutu vāṉat tarukkaṉcēy eytiṉaṉkār
oppamainta vīraṉ upayapatam - ceppariya
māmuṭiyil tīṇṭi maruviyaniṉ cēṉaielām
kōmakaṉē eṉṟāṉ kuṟittu....1732

naṉṟueṉavē aiyaṉ nayantōr varaikkuṭumi
ceṉṟuiruntu nōkkit tiṟavīrar - iṉṟuneṭum
pāṟkaṭalmītu ōṅkip paṭarntatō eṉṟuicaittāṉ
māṟkaṭalnēr vaṇṇaṉ matittu....1733

tēcu peṟumvaṭakkut teṟkiruntu teṉmukamā
yōcaṉai mūvaintakala mūṟiyē - vīcalaipōl
vantaperuñ cēṉai vakainōkki maṉṉavarkōṉ
cintai viyantāṉ ciṟantu....1734

tampi mukamnōkkit takaiyōyit tāraṇiyil
umpar ulaki luṇaruṅkāl - amparampōl
uṟṟaperum cēṉaikku uṟaiyiṭuvār yāvareṉa
maṟṟum uraittāṉ vaṭittu....1735

valiḷaiya kōmāṉ matiyōyiv vāṉpaṭainiṉ
toluruvē ākum tuṇaievaṉō - nallaṟanam
pāluḷatu mēluḷavap pāṉmaikuṟi eṉṟuuraittāṉ
nūluḷatu kaṇṭāṉ nuṉittu....1736

āyatuvē eṉṉa amalaṉ arikkulattu
nāyakaṉai nōkki nalamuṭaiyōy - mēyavitaṟku
ellaiuṇṭō eṉṟāṉ iṟaiyōṉ eṭuttuicaittāṉ
vallār tokaiyiṉ vaḻi....1737

viḻumiyanūl eṇṇiṉ vitamāka veḷḷam
eḻupatueṉa vāṉṟōr icaippar - paḻutuaṟavē
āyuṅkāl eṇṇi aṟintār ivaṇuḷarō
māyuṅkāl illāy matittu....1738

piṉṉum karuṇaip perumāṉ ariaraciṉ
taṉvataṉam nōkkit takaiyuṭaiyōy - maṉṉum
neṟiiḻaikkum taṉmai nikaḻttukeṉa neñcil
aṟivuṟutti niṉṟāṉ avaṟku....1739

aṉumaṉainī aiya ayarntaṉaieṉ āḻit
taṉuvalaṉnī aṉṟō camaril - uṉaioruvar
velvār uḷarō viḷiyā varamuṭaiyōy
colvār uḷarōniṉ col....1740

arakkaṉnakar teṉticaiyē āṉatu aṟintāy
kurakkiṉattu vēntarkuḻu vōṭu - urattuṭaiya
veḷḷam iraṇṭoṭunī mēvutiyāl eṉṟuuraittāṉ
vaḷḷal katirōṉ makaṉ....1741

veḷḷam iraṇṭiṉoṭu mēlait ticaivaṭapāl
teḷḷum kuṇakkut ticaiyaṭaivē - vaḷḷuṟutōḷ
vāḷac cucēṭaṇaṉum māṉac catavaliyum
kāḷai viṉataṉumcel ka....1742

āyirattiṉ māmuṭiyār āḻi varaiaṉaiya
cēyoḷiyār vintam terintappāṟ - pōyaḷiyār
nāṭkamala mēya narumataiyum muṉṉiṭuvīr
kōṭpaṭā meyyīr kuṟittu....1743

antatikaṇ ṭappā lavirēma kūṭamalai
maṉṉineṭum poykai vaḻikkoṇṭār - poṉaṉaiya
tākkuaṇaṅkai nāṭit taṉivitarppam cārntuuṟutir
ākkamuṟu vīrar amaintu....1744

aṉṉāṭu piṉṉāka āyntaṇaṅkai aṉpāka
paṉṉāṭu ceṉṟu payaṉuṭaittāy - muṉṉāṭu
muṇṭakattu vāḻum mutalōṉ aṉaiyavarvāḻ
taṇṭakattaic cārtir taḻaintu....1745

appoḻutiṉ ēṟṟam aṟaivāryār āṇṭoruvi
vaippuṭaiya pāṇṭu malaimaruvit - tuppiṉamum
kōtaṟucem poṉṉumoḷir kōtā viriaṇuki
mātutaṉait tērtir matittu....1746

appāl aṟumukattōṉ āyntuuṟaiyum ammalaiyum
veppār iravi vituppeyarvāy - tuppārmeyk
kānta varaiyum karuṭaṟku otuṅkineṭum
pāntaḷ uṟaipatiyum pārttu....1747

āraṇaṅkaḷ pāṭum aruntatioṇ mālvaraiyum
vāraṇañcēr mākatattiṇ mālvaraiyum - pūraṇamāy
ammaṉaiyai nāṭi aṭaluṭaiyīr celkavuḷam
vimmal uṟātu viraintu....1748

teṉcoṟkun teyvac ceḻuñcoṟkum ellaiyāy
muṉcoṟpeṟ ṟemmāṉ muṭiyuṟaiya - vaṉcoṟpōrt
tīṅkaṭaruñ celvat tiruvēṅkaṭam aṭaitir
pōṅkoṭiya pāvap puṇarppu....1749

pulippōttum pulvāyum pōriṉṟi vāḻa
colittōṅkum poṟcikaran tōṟum - kalittōṅkum
pūñcuṉaiyum nāṭitaṟum poṉṉiyaṇi nāṭṭuuṟutir
tēñcoliyai nāṭit teḷintu....1750

appoṉṉi nāṭukaṭantu appāl maṇialampum
tuppaṇiyār naṟporuḷai tuṉṉiyē - ceppu
malaināṭu mēvi mayēntiramum cārtir
kalaināṭa vallīr katittu....1751

iṅku nikaḻttum iṭammuḻutum nāṭioru
tiṅkaḷ avatikkuḷ cērntuuṟumiṉ - caṅkaiyaṟac
ceṉmiṉō eṉṟuviṭai ceppiṉāṉ ceṅkatirōṉ
maṉmakaṉār āṅku avarukku....1752

āyapoḻutil aṉumaṉ taṉaik kūvic
cēya kamalac ceḻuṅkaṇṇaṉ - nāyakiyaik
kāṇṭaruti eṉṉil kaḻaṟum kuṟikkoḷeṉa
īṇṭuuraittāṉ vēṟāy iruntu....1753

viḷarttuk kaṟuttu veḷippaṭṭu miṉṉik
kaḷittuc cerukkik katittut - teḷittamaḻai
mañcaṇaṅkum kāmar malarkkuḻaṟku nēreṉaṟkeṉ
neñciṇaṅkaḷ evvāṟu nērntu....1754

tēyntu vaḷarum ciṟupiṟaiyai naṅkainutaṟku
āyntu uraikkalākum aḻakaṉṟāl - vāynta
karuppañ cilaiuruvak kāṭci eṉanōkka
viruppamuṟātu aṉṟō viḻaintu....1755

māṉō maraiyō vaṭuvō maṟikaṭalō
tēṉō kuvaḷaic ceḻumalarō - yāṉōtal
eṉṉō aṟiti iṉikkaruṇai vāyntatiru
miṉṉēr tarumpoṉ viḻi....1756

tēyātu vaḷḷuṟaiyil cērātu tīaḻalil
kāyātu vaṉmai kalavātu - māyātōr
vēluḷatēṉ maṅkai viḻikkuvamai yākumeṉpār
nūlarumai tērntōr nuṉittu....1757

vaṇkumiḻum eḷmalarum vāṭātu uḷaeṉiṉum
peṇkoṭiyiṉ mūkkuuvamai pēcuvarō - taṇkamalap
poṟṟoṭivāy cempavaḷam pōluḷatueṉ ṟālumnakaikku
eṟṟuvamai colvām eṭuttu....1758

tēṉō kuyilō teviṭṭāta teḷamutō
vāṉār karumpō vaṉakkiḷiyō - māṉārum
keṇṭainēr añcaṉakkaṭ kiṇkiṇivāyk iñcukappoṟ
toṇṭaivāyc ciṟṟiṭaiyāḷ col....1759

piḷḷaik kuyilmoḻiyāḷ peṇmaip peruntiruvāḷ
vaḷḷaic cevinikarva maṟṟuuṇṭō - teḷḷumaṇik
kaṇṇāṭi taṉṉaik katuppukku uvamaieṉa
uṇṇāṭu vārevarō ūṅku....1760

kaḷaṅkam kaṉintu kalainirampit tēyntu
viḷaṅka uṭalviḷarttu veḷkit - tuḷaṅkumati
muṟṟā mulaiyāḷ mukampōl moḻivataṟkuk
kaṟṟār tuṇintuuraiyār kāṇ....1761

valampuriyum eyttu maṇiaḻaku vāyntu
polampuriyum pūkattiṉ poṟpum - kalampurinta
naṅkaikaḻut tuuvamai nāṭṭalām nāṭṭiliṉic
ceṅkai malarkkuumai tēr....1762

kōṅkarumpō cempoṉ kuṭamō maṭalaviḻāt
tēṅkamala vaṇṇac ceḻumukaiyō - pāṅkupeṟum
vallō pavaḷa maṇivāyāḷ taṉakkuuvamai
vallōy evaraṟivār maṟṟu....1763

āṉṟōr aṟiyā uruaruvaṉ ākumeṉat
tōṉṟātu tōṟṟum tuṭiyiṭaiyai - vāṉtōyum
nūlaṟinta vāṟṟāṉ nuṉittuaṟiti nōṉkaḻalkāl
mālamainta nuṇmatiyāy maṟṟum....1764

cempoṟ kamalat tirumalaril vīṟṟuirukkum
ampoṟ koṭinikarum āyiḻaiyiṉ - paimpoṉ
maṭikkuuvamaiyāl ilaiyē maṟṟuuḷatō muṉṉūl
kaṭaṟkuaḷavu kaṇṭaṉainī kāṇ....1765

ēḻaikuṟaṅkuk kiṇaiyarampai eṉṟu uraippar
māḻaioḷi amaiyum māṭcimaicāl - cūḻumaṇi
tāmaraippōtu aṉṟiviḻic cañcarikac ceñcoṉmayil
kāmaraṭik kētuuvamai kāṇ....1766

iṉṉa ilakkaṇaṅkaḷ imparuḷārkku ēṟṟataṉṟi
aṉṉa naṭaiyāṭku aṭaiviṉṟāl - ciṉṉamelām
kaṇṭu uṇartiyātu ikkalaielām kaṇṭuuṇarnta
tiṇtiṟalāy aṉṟōnī tēr....1767

vaṉṉamā ṭañcūḻ maṇimitilai mānakarvāyk
kaṉṉi māṭattiṭaiyē kaṇṭatuvum - maṉṉuniṟat
toṇmaṇiyil taṉuruk kaṇṭuūṭiyatum uṟṟuraitti
vaṇṇak koṭikku makiḻntu....1768

tāyuraimēl koṇṭu taṭamā nakarkaṭantu
pōya poḻutu puṉamituvō - nāyakaṉē
coṟṟaruṭi eṉṟu columuraiyum collukanī
kaṟṟuaṟinta mēlōy kaṇittu....1769

kaliṟutta taṇvaraiyil kātalpeṟum kākakkāyp
puliṟuttu muṉṉam purantavum - colli
aṭaitieṉa āḻi aḷittāṉ karuṇai
maṭaitiṟanta kaṇṇāṉ matittu....1770

aṅkataṉum maṟṟai aṭalvīrar ātiparum
koṅkualarnta tāmaraikkaṇ kōviṉaiyum - taṅkaḷkula
vēntaṉaiyum tāḻntiṟaiñcip peṟṟār viṭaiakaṉṟār
pūntiruvai nāṭum poruṭṭu....1771

uḷḷuṟai aṭṭavaṇaikkut tirumpa


4.10. makēntirap paṭalam


maṟṟaiyarun tantamakku vāytta neṟippaṭiyē
uṟṟaṉarkaḷ teṉpāl uṟumuravōr - ceṟṟaṅ
kaḷaivuṅ karuttuṅ katiyuṅ katitta
viḷaivumēṟ colvām virittu....1772

vaṉkatiyiṟ ceṉṟār maṇivinta mātiyatāy
muṉkarainta nalliṭaṅkaṇ muṉṉiṉār - poṉpuraiyu
mātutaṉai nāṭi varuntiṉār vantaṭaintār
vātaitarum pālai vaṉam....1773

oḻiyā vaṟumai yoṭumūp puyara
paḻiyā evarum paṟaiya - viḻiyāl
aṭarveṟukkaip peṟṟiḻantāṉ aṉpilā neñciṟ
cuṭumaḻalkai māṟāc curam....1774

nāvularntu meykaruki nāṭṭam pukainturukip
pāvukaḻal ventu payappayavē - tāvariya
nīrnacaiya rākineṭu tuyirttu nīṅkariya
ōrpilaṉai yuṟṟār ulaintu....1775

ippilaṉai aṉṟi iyaṅkalaritu eṉṟuṇarā
appilaṉuṭ ceṉṟār aṭalvīrar - veppiravikku
añci otuṅki yamarvateṉa vāṅkuṟaintatu
eñcalilā tōṅku miruḷ....1776

avviruḷvāyc ceṉṟā raṭalvīra rāṟṟaluḷār
tevvaṭumey vīrar terumantār - ivvaḻinī
kāttaruḷvāy eṉṉak kalaṅkiṉār mārutiyai
nāttaḻum pūṟa nayantu....1777

añcaṉ miṉeṉṉāō rāṟiraṇṭu yōcaṉaiya
ceñceviya mēṉi tikaḻavē - mañcuṟumeṉ
vālatinīr paṟṟi varuka veṉa naṭantāṉ
mālatinēr mēṉi aṉumāṉ....1778

kuṇṭalamvil vīcak koṭuniciyum pērntoḻiya
maṇṭamariṉ vallōr vaḻiyēkik - kaṇṭaṉarvaṇ
poṉṉakaram naṇṇiyatu poṉṉavira meṉṉumoru
naṉṉakaraṅ kaṇṭār naṉi....1779

pūvun taḷirumaṇip poṉṉurukkoḷ kaṟpakamuṅ
kāvuṅ kamalat taṭaṅkāṭum - tāvil
vilaiyilā muttu miḷirmaṇiyuñ cērak
kalaiyulā meṅkuṅ kaḷittu....1780

kūvuṅ kiḷiyuṅ kuyiluṅ kulamayiluṅ
kāvuṅ kalaiyiṟ karaintapala - ōviyamum
maṟṟumuḷa āṭavaru mātarkaḷu millaiaṉṉār
uṟṟuḻiyiṉ ēṅkum uyirttu....1781

aṉṉakaran taṉṉai aṭaintā ratutāṉap
poṉṉakara meṉṟu pukaṉṟaṉarkaḷ - maṉṉuñ
cuyampirapai yeṉṉumoru tōkaitaṉaik kaṇṭār
vayampirapai yuṟṟār makiḻntu....1782

ūruvi ṭaiyalkul oṭukki yoḷirumaṇip
pāramulai mācu paṭaravē - vārcaṭaikaḷ
maṇṇiṭaiyiṟ cella matamāti vaṉpakaikaḷ
eṇṇiṭaiyi ṉillā tiruntu....1783

valakkarantaṉ ūru valampaṭara maṉṉuṅ
kulakkoṭiyai nōkkik kuṇittār - valattuyarnta
mārutiyai nōkkiyivaṇ maitiliyō veṉṟaṟintu
tērutikā ṇeṉṟār teḷintu....1784

immaṇiyai ammaṇikkuōr īṭiyampil vāṉmaruvu
ammaṇiyum miṉmiṉi nērākumē - ammaviṉi
ekkuṇamum ekkuṟiyum illai yeṉamoḻintāṉ
nakkarmalai oppāṉ nakaittu....1785

appoḻuti laṉṉā ḷaṟintā ḷaṟintumuṉin
tippoḻuṉiṉ yāvar paṇieytiṉīr - tuppuṭaiyīr
eṉmuṉ aṭaital iyalpaṉ ṟeṉamoḻintāḷ
miṉmiḷirum meyyāḷ veṟuttu....1786

maṅkā yirāmaṉ vayattūtar yāmāyai
veṅkōl arakkaṉ viṉaipuriyak - koṅkār
kuḻalaṇaṅkai nāṭivaruṅ kōḷiṉēm eṉṟār
kaḻalaṇaṅkuṅ kālār akkāl....1787

eṉṉāmuṉ naṅkai iruntunaṭañ ceyvaleṉa
uṉṉā uvakaiyuḷaṅ koṇṭāḷ - poṉṉār
varaittōḷ rāmaṉ valiyaṉō eṉṟāḷ
maraikkoṭiyai nērāku vāṉ....1788

aṉṉapoḻutil aṉumāṉ mutalīṟāyc
coṉṉa poḻutu cukamaṉaiyāḷ - iṉaṭicil
ūṭṭiṉāḷ uṇṭuvantār uḷḷat tiṭaiaṉpu
kāṭṭiṉār vīrar kaḷittu....1789

aṉumaṉu maṉṉā ṉaṭivaṇaṅki yamma
vaṉitaiiva ṇuṟṟa varavum - iṉituṟumiv
ūraracaṉ pēru muraieṉpāṟ kōtiṉāḷ
kāramarnta kaṇṇāḷ kaṉintu....1790

iṉṉakaram peṟṟēṉ icaivāli caintamaṭa
vaṉṉamuṟu pōkat tamarntaṉaṉāṟ - paṉṉarunā
nāṉmukaṉai nōkki nalañcēr tavamiyaṟṟi
māṉmukaṉār eṉṉum mayaṉ....1791

paṉṉāṉmēl viṇṇavarkōṉ pāciḻaiyai nāṭiyavam
maṉṉā ulakiṉ maruviyē - poṉṉāṉa
māṉmukaṉai vīṭṭi vataṉamati yeṉṉikaḻnta
tēṉmaṟaittāy eṉṟāṉ iṟai....1792

eṉṉā ṉikaḻnta teṉakkaṇ eṭutturaippa
aṉṉāṉ muṉivō ṭaṟinteṉainī - iṉṉāṭu
niṉṟaḷitti yeṉṟāṉ niṉaintē itaṟkumuṭivu
eṉṟuraitti eṉṟēṉ iṉaintu....1793

vaḷḷal irāmaṉ vayattūtar vantaṇukil
aḷḷalmuṭivu eṉṉa aruḷiṉāṉ - viḷḷuṟumā
naṉkaṭaintēṉ iṉṟē nalaṉaṭaintēṉ eṉṟicaittāḷ
aṉporuvā naṅkai yavaḷ....1794

piṉṉum uraiceyvāḷ periyōy ippērulakiṉ
maṉṉutuyar koṇṭutaṉi vāḻvaṉō - aṉṉatuyar
nīṅkumāṟu uṇṭeṉilnī nērntaruḷti eṉṟicaittāḷ
vāṅkumiṭai ōṅkumulai māṉ....1795

ītōr poruḷō eṉakkaruti mārutiyum
pōtār varaiyiṟ puyamōṅkap - pūtāṉōr
pāta maḷanta parantāmaṉ pōlvaḷarntāṉ
kōtukulaṅ koḷḷak koṭi....1796

vārēṉam pāriṭanta vaṇṇampōl vaṉkarattāl
pārōr pukaḻap paṉimalainēr - cīrāḷaṉ
yōcaṉainūṟu oṉṟoḻittā ṉoṇvaṭamē lācaivaḷar
kācaṟumveṇ muttār kaṭal....1797

kaṇṭā ḷuvantutaṉik kaṟpuṭaiyā ḷāyntututi
viṇṭāḷviṇ vēntulaka mēviṉāḷ - taṇṭāta
vīrarumem mārutiyiṉ vīṟataikkoṇ ṭāṭineṭun
tūram akaṉṟār tuṉaintu....1798

poykaieṉun teyvap puṉitat talamaṭaintār
veyyavaṉum ucciyiṭai mēviṉāṉ - aiyamaṟa
akkarai yiṉuṇṭā rayamu maruṅkaṉiyun
tokkiruntār koṇṭār tuyil....1799

attalaiyil aṅkataṉtaṉ āṭualaṅkaṉ mārpiṭaip
paittalaiya pāmpiṉ paṭarntuuruttuk - kuttiṉāṉ
poykaiyeṉa teṉṟu puḻuṅkiṉāṉ pōrāṟṟaṟ
ceykaicēr vāḷavuṇaṉ cērntu....1800

tuyiluṇarntu teṉilaṅkait tōṉṟalē yeṉṉa
ayalirunta vāḷavuṇaṉ añci - uyiriṟaṅka
eṟṟiṉāṉ ṉeṟṟa iṭipōl araṟṟiyavaṉ
muṟṟiṉāṉ āvi muṭintu....1801

āvi muṭintāṉ araṟṟun toṉiyōtai
kāviṟṟu yiṉmaṟ kaṭavīrar - yāvateṉat
tuṇṇeṉ ṟeḻuntār toṭarntaripōṟ cuṟṟiṉār
viṇṇiṉṟa meyyār viraintu....1802

yāriḻainta teṉṉa vaṉumaṉa ṟiyaṉeṉat
tāraicēy collat taṉiccāmpaṉ - pāravalik
kāḷa maṉaiyāṉ kaṭuntū miraṉeṉṉum
vāḷavuṇa ṉeṉṟāṉ matittu....1803

utaiyap poruppil utaiyataraṉ ōṅkak
katiyiṟ ciṟanta kaḻalār - mativaḻiyē
peṇṇainā ṭippukaḻp peṇṇainā ṭappukuntār
maṇṇainā ṭikkaṭitu vantu....1804

aṉṉatiyun tāṇṭi aruntacaṉa vappeyarcāl
paṉṉariya poṟcampa kappoḻilum - poṉṉavaṉēr
cuṅkaṉ utittavaḷat toṉṉakarum nāṭiṉār
ciṅkavē ṟaṉṉār ceṟintu....1805

taṇṭakamum maṟṟum taṭaviṉār tāṉamuṟum
viṇṭuveṉum pāṇṭuveṉum veṟpiṉuṭaṉ - taṇṭamiḻpōl
koḷḷum puṉalperukum kōtā virinatiyum
kaḷḷaviḻuṅ kāvuṅ kaṭantu....1806

koṅkaṇaṅkaḷ ēḻum kuṟukiṉār kūramutac
caṅkamaṇiyum neyta ṟaṉaittavirttār - poṅkum
aruntatiyum nāṭi aṭaintār arumpoṟ
karuñcimaiya nīḷvēṅ kaṭam....1807

mātavarum vāṉavarum maṉṉavarum vantunitam
pātakaṅkaḷ tīrppāṉ paṭarvārum - cōti
vaḷaiyāḻi tāṅku maṇivaṇṇaṉ cēvai
aḷaivārum kaṇṭār aṭaintu....1808

varukkai uṭaintu vaḻinaṟavam uṇṭu
marukkamaḻnta pūvai maṇāḷaṉ - tiruppukaḻaip
pēṭaippuṭ kōtum peruñciṟappuṅ kaṇṭuvantār
nāṭit tiruvai naṭantu....1809

taṇṭakattai nīṅkit taṉippoṉṉi nāṭukaṭantu
aṇṭar paravum aṭumporuṉai - oṇṭamiḻiṉ
nāṭu kaṭantumalar naṅkai taṉaināṭiṉār
nīṭuvarai oppār niṟaintu....1810

kaṇṭilarkaḷ neñcaṅ kalaṅkiṉār kārikaiyai
viṇṭalatum ōṅki miḷircikaram - taṇṭariya
vāṉulavum celva mayēntirattil vantiruttār
kāṉulavum tārār kalantu....1811

varuntalīr maitiliyeṉ māṭuiruntāḷ eṉṟu
virinta tiraikkaraṅkaḷ vīci - iraintuaṅku
aḻaippatē pōṉṟa akaḻāḻi kaṇṭār
kaḻaikkiriyai oppār kalantu....1812

nāṟṟicaiyum vēṟāy naṭantōrum ammalaiyē
tōṟṟiṉar taṅkaḷ tuṇaiyōṭum - kōṟṟoṭiyaik
kaṇṭilēm eṉṟu karaintārak kāḷaiyarum
viṇṭiṭār oṉṟum vitirntu....1813

tiṅkaḷ avati tiruntiḻaiyai nāṭiyuṟa
vaṅka ṉikaḻtti yaṭaintaṉamyām - iṅkaṉ
nikaḻntatitu vāmē nikaḻttuvate ṉeṉṟē
yikaḻntaṉar kaṭammaiyi runtu....1814

namiṟaipāl naṇṇi aṟiyōmnal nāyakiyai
emmakiyum tēṭiṉōm eṉṟiyampi - vimmaloṭum
vāḻtumō aṉṟēl matiyuṭaiyīr ivvāḻi
vīḻtumō eṉpār veṟuttu....1815

āyiṭaiyi laṅkatappē rāṟṟaṟ kaḷiṟaṉaiyāṉ
nāyakaṉmuṉ coṟṟapaṭi nāmpuriyēm - māyutaloṉṟu
aṉṟi uṟuti ayalaṟiyēṉ eṉṟuraittāṉ
poṉtikaḻnta tōḷāṉ pularntu....1816

āya poḻutil aṭaṟcāmpaṉ aṅkataṉē
nīuyirai nīttiṭutal nītiyō - vēyeṉumuṉ
pukkiṭuka namiṟaipāṟ pōyuraittu māytumeṉa
nekkurukac coṟṟāṉ niṉaintu....1817

yāmiṟanta ṉaṅkō ṉaṟiyumē lāṅkiṟakkum
kōmutalu māḷumiḷaṅ kōvaṟṟē - nāmamuṟum
anta ṇayōtti yaṉaivōru māṅkiṟappar
entavitam uyvēm iṉi....1818

avaiyaṉaittum kēṭṭa aṉumaṉummā lāḻip
puviyaṉaittum pōntaṉamō pukkuk - kavaṉamilar
pōlavē māḻkiṉīr pōlumāl uṅkaḷvali
cālumā eṉṟāṉ takaittu....1819

nāṟṟicaiyum nāṭi naḷiṉat tirumakaḷaik
kāṟṟeṉavē ceṉṟu kaṇiyēmēl - āṟṟaluṭaṉ
vīynta caṭāyuvaippōl vīytunā meṉṟāṉnūl
tōrnta uṇarvuṭaiyāṉ cūḻntu....1820

avvuraiyaik kēṭṭāṇṭu ayalirunta campāti
vevviṭiyaik kēṭṭa viṭaaraviṟ - kavvaiyuṟā
vaṅka malaipōl maruviṉāṉ vāṉarattiṇ
ciṅkavē ṟaṉṉār muṉcērntu....1821

irunta neṭuvīrar irintā raṉumaṉ
porinteḻuven tīyiṟ puḻuṅki - muruntaṉaiya
vāṉakaippoṟ ṟōṇmayilai vañcitta vāḷarakkaṉ
tāṉeṉavē koṇṭāṉ takaintu....1822

nīraruvik kaṇṇaṉ neṭituyirppa ṉekkuruki
cōrvoṭun taṉmēṉi tuḷaṅkuvāṉ - nērmukamā
eytiṉaṉaik kaṇṭāṉ eḻuntamuṉi vāṟiṉāṉ
ceytavattu mārutiyum tērntu....1823

āyiṭaiyi leyti yaṟavōy ariyakuṇa
mēyacaṭāyu viti vacattāl - vīytarutal
ēvarāl eṉṉa irāvaṇaṉāl eṉṟuraittāṉ
māvaliyāṉ vīraaṉu māṉ....1824

accoṟ cevivan taṭaiyāmuṉ āḻtuyarāl
picca reṉavē pitaṟṟiṉāṉ - muccikarak
kuṉṟupōl vīḻntāṉ koṭiyēṉnāṉ iṉṉumuyir
poṉṟilēṉ eṉṟāṉ pularntu....1825

vīḻntaḻuta veṇkaḻukiṉ vēntaṉumaṉ meyyuraiyāl
āḻntatuyar āṟi aṟavōṉē - tāḻnta
irāvaṇaṉāl ēṟṟu iṟappataṟkueṉ eṉṟāṉ
parāvumuṭal peṟṟāṉ parintu....1826

eṅkō ṉirāmaṉ eḻiṟkicainta villuṭaiyāḷ
ceṅkō luṭaiyāṉ tirumakaḷai - veṅkōlāṉ
māyai koṭituiyaṟṟi vavviṉāṉ tēriṉmicai
ēyeṉummuṉ ceṉṟāṉ eḻuntu....1827

aṟivaṉ aṟaṅkaṭavāṉ āṟṟaluṟum umpi
eṟiva ṉivaṉaiyeṉa eṇṇik - kaṟuvik
kaṭumpōr purintāṉaik kālavā ḷōccip
paṭumpāvi ceṉṟāṉ parintu....1828

eṉṟalumē aiya irāmapirāṉ ētuviṉāl
ceṉṟiṟantāṉ eṉṉil ciṟiyatō - eṉṟum
kuṟaivilā nalluṇarvaik kūṭiṉāṉ eṉṟu
poṟaiyaṉaiyāṉ coṟṟāṉ pukaḻntu....1829

muṟaimuṭittu vīrar mukamnōkki moympīr
kuṟaimuṭikkum koḷkaik kuṇattīr - poṟaicēr
irāmaṉpēr collil iṟaivaḷarum eṉṟāṉ
parāvuvalac campāti pārttu....1830

āyiṭaiyil aṟputamum ātaravum eytiṉarvāṉ
nāyakaṉār nāmam naviṉṟiṭalum - cēyoḷicēr
poṟciṟakar ōṅkap polintāṉōr poṉmalaivāṉ
naṟciṟakar peṟṟateṉa naṉku....1831

kaṇṭuneṭu vāṉarattiṇ kāvalarkaḷ kātaluḷaṅ
koṇṭu pukaḻntāreṅ kōmutalaip - puṇṭarika
maṉṉaṉ vataṉa matinōkki mārutiyum
iṉṉaurai tantāṉ iruntu....1832

appātiṟku uṟṟa taruḷti aṟiyaeṉa
poyyāta aṉpu puritavattōy - meyyārnta
empiyoṭu yāṉumvicumpu ellai aṟitaruvāṉ
umparmicaic ceṉṟēm uvantu...1833

appoḻutu veyyōṉ aḻaluṅkāl empiaṟintu
ippoḻutu kāveṉṟu eṭuttēttat - tuppuṭaiyāṉ
vēṇṭātu ceṉṟēṉ viḻuntēṉ ciṟakiḻantu
māṇṭār eṉaim malai....1834

ītarō muṉnikaḻntatu eṉṟāṉum piṉṉavaraik
kātaluṟa nōkkik karuttuṭaiyīr - pōtarutal
evvāṟu eṉavē icaittāṟku iyalpuṭaiyār
ivvāṟu coṉṉāṉ eṭuttu....1835

valarakkar kōmāṉ maṇivaṇṇaṉ māṭirunta
villuṭaiyāḷ taṉṉai eṭuttēka - malluṭaiyāy
teṉṟicaiyē eṉṉat terintuṟuvēm eṉṟicaittār
kuṉṟicainta tōḷār kuṟittu....1836

collum poḻututiṟ tuṉaittuarakkaṉ tōkaiyoṭu
cellum poḻutu terivuṟṟēṉ - valvilaṅkal
teṉilaṅkai mēvic ciṟaivaittāṉ tērumiṉōm
maṉṉilaṅku tōḷīr matittu....1837

karuvāyum teṇṇīrk kaṭalkaṭakkum vallīr
oruvīrē ceṉṟaṅku ulavit - tiruvāḷai
tērntuuṟutīr eṉṟiṟaimai ceykuvāṉ celvaṉeṉap
pērntakaṉṟāṉ vāṉam piṟaḻntu....1838

puṭkaramaṉ coṟṟa poruḷkēṭṭup pūrittār
naṭpamaintāṉ meyyuraiyai nampiṉārpeṭ - pamaintu
vallīr naṭamiṉō maṟṟeṉ varuntaleṉṟār
kallārum tōḷār kalantu....1839

uyiroḻittaṟ kāṉēm oḻiyum vakaiyuṟṟēm
mayartaliṉi eṉṉō valiyīr - ayamuṭaitteṇ
āḻi kaṭattaṟku aṭaluṭaiyīr ceṉmiṉkaḷ
vāḻiyīr eṉṟār makiḻntu....1840

nīlaṉmutal vīrar neṭumkaṭaltāy mīḷumviṟaṟ
cālpilamyām eṉṟār taṭaṅkirinēr - vāli
taruṅkumaraṉ vāritaṉait tāṇṭuvēṉ mīṇṭum
varuntakaiyiṉṟu eṉṟāṉ matittu....1841

māvalipāl nampakavaṉ maṇṇaḷanta nāṭpaṟaivait
tēvarum tērntār icaittuuṟunāḷ - māvaraitāṉ
mōta viḷaittēṉ muṭiyātu eṉāleṉṟāṉ
vēta ṉaḷittaviṟal vēntu....1842

maṟṟavarum tattam valiyuraittār vaṉkaraṭik
koṟṟavaṉām cāmpaṉuḷaṅ koṇṭiruntu - coṟṟaṉalāl
vārutunīr tāvi varumāṟṟal tāṉuṭaiyāṉ
mārutieṉ ṟōrntāṉ maṉattu....1843

maṉṟaṟ kamala malarmēl ayaṉmutalōr
poṉṟum poḻutiṭaiyum poṉṟātīr - vaṉtiṇmai
vēḷāṇmai eṉṟa virutuuṭaiyīr meyvarattīr
tāḷāṇmai koṇṭīr tavam....1844

māmaṟaiyum maṟṟuuraicey mākkalaiyum vāṉiṉiṭaik
kōmaṇimuṉ kaṟṟuk kulavuvīr - māmaṇinēr
vaṇṇaṉpāl naṭpamaintīr vāṉulakam celvīr
eṇṇuruvā ṉerāttīr icaintu....1845

karuviḻiyār kāmakkaṭal kaṭantīr kāṭcip
poruḷaṟiyum pūṭcimaiyum pūṇṭīr - iruḷakattu
nuṇpuraiyum celvīr nuṉikkum karuttuṭaiyīr
kaṇpuraiyum naṭpuṭaiyīr kāṇ....1846

utikkumkāl vaccirattāl ūṟupaṭā meyyīr
matikkumkāṟ ṟērvariya māṇpīr - tutikkumkāl
emmaṉōrkku eṭṭā irumpukaḻīr yāmaṭainta
vimmaṉōy tīrppīr viraintu....1847

kaṇṭam kaṟuppuṭaiyāṉ kaṇṇam kamalattāṉ
aṇṭar palarā laḻivilīr - teṇtirainīr
āḻikaṭantu emarum tuyaram tīrttaruḷka
vāḻiyīr eṉṟāṉ vaṭittu....1848

eṇkaracu coṉmoḻikēṭṭu ēṭualartār mārutiyum
taṇvataṉam cāyttu tarainōkki - eṇkaruti
nāṉmukaṉai otta nalamuṭaiyīr kēṇmiṉeṉa
kāṉmakaṉum coṟṟāṉ kaḷittu....1849

aṉpuṭaiyīr nummaruḷum āriyaṉtaṉ meyyaruḷum
eṉpuṭaiyē cūḻa viruṅkaṭaltāy - poṉpuraiyum
taṇṇaṅ kamalat taṉiyaṇaṅkaik kaṇṭuṟuvaṉ
eṇṇuṟummuṉ eṉṟāṉ eḻuntu....1850

viṭaitaruvaṉ iṉṉē viraivaṉ eṉaviṇṇiṉ
puṭaiuyarnta māṉap poruppil - muṭiyiṉmicai
uṟṟāṉ kamalat tuṟaiayaṉai ātiyōr
poṟṟārkaḷ tūvap polintu....1851

ayaṉulakam tāṉum aṭiyaḷavu tōṉṟa
viyaṉvaṭivaṅ koṇṭu miḷirntāṉ - payaṉāl
aruvaṭivaṉ vāṉamaḷantu aruḷum ampoṉ
tiruvaṭieṉ ṟēttac ciṟantu....1852

vētam eṉavum viriñcaṉ aḷittaperum
pūtam eṉavum polintāṉāl - ōtu
makēntiraṉum namulakil vantaṉa ṉōeṉṉa
makēntiramēl niṉṟāṉ vaḷarntu....1853

kiṭkintā kāṇṭam muṟṟum.