Cintu ilakkiyam:

1) Muttuk Karuppanan: Palaniyantavan kavatic cintu
2) Canmuka Tacan: Kantan manampuri cintu
3) Cuppiramaniyar peril cintu
4) Cittararuta nontic cintu
5) Enneyc cintu


cintu ilakkiyam :
paḻaṉiyāṇṭavaṉ kāvaṭic cintu, kantaṉ maṇampuri cintu,
cuppiramaṇiyar pēril cintu, cittarārūṭa noṇṭic cintu &
eṇṇeyc cintu
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm
Etext preparation : Mr. P.I.Arasu & Ms. Mahitha Sridhar, Toronto, ON, Canada
Proof-reading: Mr. P.K.Ilango, Erode, Tamilnadu, India
Etext prep in html, pdf formats: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland


(c) Project Madurai 2002
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.


cintu ilakkiyam


1. paḻaṉiyāṇṭavaṉ kāvaṭic cintu
nūlāciriyar: muttuk kaṟuppaṇaṉpaḻaṉippati vāḻum - vēlar
pātamtaṉai nāḷum
uḷamētiṉam tutikka - viṉai
oṭukkum katikoṭukkum
vaḷamēviya paraṉē - cutta
maṭavāḻu tantimukaṉē
aḻakākiya kuruvāy - eṉak
karuḷvāy muṉpu varuvāy
1. cuttamaṭam - ūr; tantimukaṉ - vināyakar1

civakiriyil vāḻvōṉ - eṉait
tiṉamum kuṭi āḻvōṉ
tavamēviya kumaraṉ - pukaḻ
tāṉē aṭiyēṉē
navamīṟiya kāvaṭic - cintu
nāṭat tiṉam pāṭa
puvaṉac caracuvatiyē - cintu
pukala varuvāyē
2. civakiri - kayilāyam, iṅkup paḻaṉiyil uḷḷa civamalaiyaik kuṟikkiṟatu.
navamīṟiya - putumai mikunta; puvaṉam - ulakam2

kaḷḷamāy aṉṟu vaṉattil - vaḷḷi
kāṉat tiṉaip puṉattil
uḷḷamē makiḻvākik - kiḻa
uruvāyp paraṇ ēki
teḷḷiya tiṉai māvai - pocit
tilakum aṇṭar kōvai
vaḷḷi nāyakap poruḷaik - koṇṭu
varuvāy tōkai mayilē
3. kaḷḷamāy - kaḷavu nilaiyil; pocittilaku - uṇṭu viḷaṅkum3

tuṇṭa veṇpiṟai aṇivōṉ - aruḷ
cuttaṉaip paricuttaṉai
aṇṭar kōṉ payam - tīrppōṉ
aṭiyārait tiṉamkāppōṉ
eṇṭicai paṇi nēcaṉ - tavam
ilakum kirivācaṉ
vaṇṭamiḻp paḻaṉiyaṉaik - koṇṭu
varuvāy tōkaimayilē
4. tuṇṭa veṇpiṟai - piṟaic cantiraṉ
tuṇṭa veṇpiṟai aṇivōṉ aruḷ cittaṉ - civaṉār aḷitta murukaṉ
aṇṭarkōṉ - tēvēntiraṉ; kirivācaṉ - malai vāḻpavaṉ4

ceyya tāṇṭava rāyaṉ - aruḷ
cēyaṉaik kārtti kēyaṉai
tuyya kuñcari paṅkaṉai - ayil
tulaṅkum kara tuṅkaṉai
uyyavē aruḷ koṭuppōṉ - aṉpar
uḷattil kuṭi iruppōṉ
vaiyakam pukaḻ vēlaṉaik - koṇṭu
varuvāy tōkai mayilē
5. tāṇṭava rāyaṉ - āṭalvallāṉ
cēyaṉ - makaṉ; murukaṉ; ayil - vēl; tuṅkaṉ - mēṉmai uṭaiyōṉ
kuñcari - teyvayāṉai5

āṉaimā mukaṉ tuṇaivaṉ - vaḷḷik
kaḻakākiya kaṇṇaṉ
ñāṉatē cika pōtaṉ - nava
vīrarum paṇi nītaṉ
tēṉulā viya kaṭappa - malar
ceṟivōṉ aruḷ purivōṉ
vāṉavar paṇi vēlaṉaik - koṇṭu
varuvāy tōkai mayilē
6. pōtaṉ - aṟivuṭaiyōṉ, aṟivaḷippōṉ
navavīrar - vīravāku tēvar uḷḷiṭṭa oṉpatu pēr
nītaṉ - nīti uḷḷavaṉ, talaivaṉ; ceṟivōṉ - cūṭuvōṉ6

tiṅkaḷ cēr nutal - mīṉāḷ
tarutēṉai murukōṉai
eṅkaḷ nāyakap poruḷai - paṇin
tēṟṟār maṉat tiruḷait
tuṅkamā maṉam tēmpiṭṭēṉ - uṉait
toḻutē nitam kumpiṭṭēṉ
maṅkaḷam uyar vēlaṉaik - koṇṭu
varuvāy tōkai mayilē
7. tiṅkaḷ cērnutal mīṉāḷ - pārvati
ēṟṟār - koṇṭār; tuṅka - periya; tēmpiṭṭēṉ - kalaṅkiṭṭēṉ7

iccekam taṉil aṭiyēṉ - uṉai
ēṟṟa tiṉam pōṟṟa
miccamāyk kalivarutta - nāṉ
melivēṉō alaivēṉō
accamāyt tuyar ōṭa - aruḷ
nāṭakak kavi pāṭa
vacciram tikaḻ vēlaṉaik - koṇṭu
varuvāy tōkai mayilē
8. miccamāy - mikutiyāy; kali - vaṟumai; vacciram - vairamaṇi, kūrmai
vacciram tikaḻ vēl - vairavēl allatu kūrvēl8

pūcurar vekumāṉi - civap
poruppil vaḷar ñāṉi
tēca mēḻum pukaḻ - kāvaṭip
pūcai ciṟakkum tamiḻpurakkum
$........ ......... ......... ........
........ ......... ......... ........
vācaṉai vaṭi vēlaṉaik - koṇṭu
varuvāy tōkai mayilē
9. $ oruvari viṭupaṭṭirukka vēṇṭum.
pūcurar - antaṇar; civapporuppu - kayilaimalai; purakkum - kākkum 9

paṭiyeḻum pukaḻ iṭumpaṉ - tiṉam
paṇiyum malark kaṭampaṉ
aṭiyār viṉai poṭi - ceytiṭum
māṉa pukaḻ kumaraṉ
tuṭimīṟu mummuracaṉ - teyvam
toḻuvāḻ kolu vācaṉ
vaṭivēl murukaṉaiyē - koṇṭu
varuvāy tōkai mayilē
10. iṭumpaṉ - kumaraṉiṉ ēval ceyvōṉ
poṭi ceytiṭum - aḻittiṭum; māṉapukaḻ - perumpukaḻ
tuṭimīṟu - mēṉmai mikunta, muḻakkamikunta
mummuracu - maṅkala muracu, veṟṟimuracu, koṭaimuracu10

karttaṉākiya murukaṉ - aruḷ
kaṉiyum tiru marukaṉ
pattarkaḷ mika vāḻi! - nitam
paṭippōr tiṉam vāḻi!
cuttamā nakar vāḻum - muttuk
kaṟuppaṇaṉ col nāḷum
cittamēviya periyōr - tiṉam
ceḻittu mika vāḻi!
11. karttaṉ - talaivaṉ; tiru - tirumakaḷ
muttuk kaṟuppaṇaṉ - nūlāciriyar; cittam - uḷḷam11

paḻaṉiyāṇṭavaṉ kāvaṭic cintu muṟṟum


2. kantaṉ maṇampuri cintu

nūlāciriyar: caṇmuka tācaṉ

vāḻttu

kaṅkā taraṉaṟ karuṇaiyā līṉṟeṭutta
ciṅkāra āṉaimukat tēcikaṉē-maṅkāta
kantaṉ maṇam puriyak kātaltaṉai mānilattil
cintukavi yāṉuraikkac cey

kaṅkātaraṉ - kaṅkaiyai muṭiyil tarittavaṉ

tūmpiṉil vīḻuñ calantaṉaic cākarañ cūḻntu koṇṭāl
vīmpaṉeṉ ṟeṇṇi veṟuppatuṇ ṭōyinta mētiṉiyil
kūmpalil lāta tamiyē ṉuraitta kuḻaṟu puṉcol
tāmpuka ḻākavāḻ vārperi yōrtaṭai vēṟuḷḷatē

tūmpu - calatārai
cākaram - kaṭal
vīmpaṉ - vampu vārttai colvōṉ
kūmpal - oṭuṅkal
(malartalum kūmpalum illatu aṟivu - kuṟaḷ
kūmpāta meynneṟiyōr - tiruvaruṭpā)cīruṭaṉ vaḷḷiyaic cērumvaṭi vēlaṉ
cēvaṭiyaip pōṟṟi - kantaṉ
cintunāṉ colla entaṉakkaruḷ
celvavi nāyakaṉē
ciṟiya(ṉ)ṉurai moḻiyun tamiḻ
kuṟamā taiyē maṇañ ceytiṭum
centū rataṉil mēviyē
cērntu vāḻntu cānta muṭaṉē (cīruṭaṉ vaḷḷiyaic)
1. centūr - tiruccentūr; kuṟamātu - vaḷḷi1

pēru periya nampi makarā cēntiraṉ
peṇṇāka vantutittut - tātip
peṇka ḷuṭaṉ tiṉaik kaṅkāṇaṅ kāttiṭap
pēciyē kākka vaittār
piriyā malē puṉamē viya
paraṇmī tiṉil kavaṇō caiyāl
palamāyt tiṉai viḷai kāttu
uṇaṅkip piṇaṅki irukkap (pēruperiya)
2. nampimakarācēntiraṉ- nampirācaṉ - vaḷḷiyiṉtantai
kaṅkāṇam - kaṇkāṇam; kavaṇō cai-kavaṇkal eḻuppum oli
viḷai - viḷaipulam (ākupeyar)
uṇaṅki - vāṭṭam aṭaintu2

kuṉṟak kuruparaṉ kōtaiyāḷ vaḷḷiyaik
kōri vaḻi naṭantu - kantaṉ
kuḷaṟik kuḷaṟip puṉattait tēṭik
koṇṭāṉ vaṇika ṉaippōl
kurunā rata ṉuvan tōtiya
uraikēṭ ṭiṭa varu vēlavar
kuyilōcaiyu mayil pācaiyum
kuṟittut tarittuc cirittu niṉṟu (kuṉṟakkuru)
3. mayil pācai - kuyil ōcaikku ēṟpat tirintu vantatu
kōri - virumpi; kurunāratar - nāratar3

maṉṟiṉi luḷḷa kālikaḷ māṭukaḷ
vaḷarun tiṉaippuṉattil - vaḷḷi
maṅkaiyar kaḷuṭaṉ centiṉai kākkavum
mātu talai vitiyō
maṅkaik kiḷi moḻiyā ḷeṉa
taṅkap pira kāca(m) meṉa
maruka itu camaya meṉa
mayaṅkit tiyaṅkic ceyañce yameṉṟu (maṉṟiṉi)
4. kālikaḷ - pacukkaḷ; mātu - vaḷḷi ; maruka - neruṅka4

kāṉak kuṟakkula māṉē uṉaittēṭi
kāviṉ vaḻiyē vantēṉ
kaikku vaḷaiyalu mikkaṇamē tārēṉ
kācu koṭut tiṭu vāy
kāci vaṭa kācip paṇi
ācai mika vēkoṇ ṭiṭum
kaṉṉaṭiyaṉ ceṉṉai nakar
kaṭantu kaṭantu toṭarntu vantēṉē (kāṉak)
5. kā - cōlai; kaṇamē - nērattilē
vaṭa kācip paṇi - vaṭa kāciyil ceyta
ceyaltiram uṭaiya aṇikalaṉ
kaṉṉaṭiyaṉ - oru cātiyāṉ.5

cīṉā vēlaiyitu tāṉē malaiyāḷam
ceñcik kōṭṭai nakaram - atil
cīmāṉ mecciya kōma ḷappaṇi
ceṅkai nī taruvāy
ceka moyttiṭu vaḷai rattiṉat
tokai ceppiṭa mukanaṭ pilai
tirumaṅkai yāḷkula naṅkaiyē
cirittu virittup parikkum kuṟappeṇ (cīṉā)
6. cīṉā vēlai - cīṉarkaḷāl ceyyap peṟṟa vaḷaiyal
cīmāṉ - śrīmāṉ - tirumakaḷ kēḷvaṉ - iṅku celvaraik kuṟittatu
kōmaḷappaṇi - aḻaku mikunta aṇikalaṉ
mukanaṭpilai - virumpavillai6

kaṇṭi katirkāmam kāñci koḻumpuvaṅ
kāḷatē cappaṇi yē-puṉak
kāviṟ kiḷikaḷaik kūvivi raṭṭiṭum
kaṉṉiyē peṇmayilē
kavi vāṇarkaḷ aṭi pōṟṟiṭum
tuti peṟumāṉ icai peṟṟiṭum
kalai māṉa tuṉai yīṉṟatum
kalaṅki yilaṅki alaṅkā rattuṭaṉ (kaṇṭi)
7. kaṇṭi, katirkāmam-ilaṅkaiyiluḷḷa murukaṉtiruppatikaḷ
puṉakkā - puṉam; icai - pukaḻ
kalaimāṉ - vaḷḷiyaiyīṉṟa māṉ. (civamuṉiyiṉ
kāmanōkkāl karuvuṟṟatu eṉpatu purāṇavaralāṟu)7

eṇ ṭicai pōṟṟiṭum yāḻppāṇa
tēcatti liruntu varukiṟēṉaṭi - maṉa
ticaintu yicaintu naṭantu vantatāl
iḷaippum koṇṭē ṉaṭi
irunī paraṇ aṭi kīḻiṉil
karanīṭ ṭiṭu aṇivēṉ vaḷai
ituvē nalla camaya mallavō
ikaṉai mukaṉai takaiyun tīrntēṉaṭi (eṇṭicai)
8. yāḻppāṇam - ilaṅkait talam
maṉa ticaintu - maṉam virumpi; iḷaippu - cōrvu
paraṇ - kāval mēṭai
ikaṉai mukaṉai - etukai mōṉai
iṅkē iṭampap pēccaik kuṟikka vantatu8

āyiraṅ kōṭi tiraviyan tantāl
ataṉvilai mēlākum - vaḷai mēl
ācai koḷḷuvār nēca mākuvār
aṉātiyeṉ ṟeṇṇātē
aṭarum tiṉai paṭarum viḷai
atilē kiḷi kaḷu mēyutu
aḻakā kavum maḻamā kavum
aṟintu terintu miruntu māvateṉ (āyiraṅ)
9. vaḷai - vaḷaiyal ; aṉāti - tikkaṟṟavaṉ
viḷai - viḷaipulaṉ - ākupeyar
maḻamākavum- iḷamaiyākavum eṉalām.9

cēyiḻai yēkoṅku tēcam tiruppēṭṭai
śrīraṅkap paṭṭaṇamām - (atil)
ciṟanta maṉita ruṟavuṇ ṭākum
cittirap paṇiyām
tiru vāviṉaṉ kuṭi mēviyē
oru mātamum atil taṅkiyē
tiṭamākavum naṭaiyākavum
cikappu tarippu mukappuṅ kāṟkumē (cēyiḻai)
10. cittirappaṇi - aḻakuṭaṉ viḷaṅkum vaḷaiyal10

makkan tulukkāṇa marāṭṭiya tēcamum
vantu paṇiyeṭut tēṉ - ciṟu
maṅkaiyark kēṟṟa iṅkita muḷḷa
vaḷaiya luṅ koṭuttēṉ
*ma(ya)luṟ ṟiṭu kāruṇ ṇiya
nakarmuṟ ṟilum vilai kūṟiyē
varum pātaiyil kuṟiyāccutu
makiḻntu pukaḻntu viruntuvan tēṉaṭi (makkan)
11. makkam, tulukkāṇam, marāṭṭiyam- tēcaṅkaḷ
paṇi eṭuttēṉ- vaḷai koṭuttēṉ
iṅkitamuḷḷa - iṉimaiyāṉa - virumpatakka
mayaluṟṟiṭu - ācai ēṟpaṭuttum; kāruṇṇiya - kirupaiyuḷḷa
kuṟiyāccutu - naṟcakuṉam ēṟpaṭṭatu
viruntu vantēṉ - viruntāka vantēṉ
*ayaluṟṟiṭu eṉṟum pāṭam11

tukkāṇip pāḷaiyap paṭṭu kalkattā
karutiyē vanteṭuttēṉ - cēlam
cuttiyē vantu mañcaḷkuppa mataṉil
cila tōkaiyark kuṅkoṭuttēṉ
tolaiyā vaḻi kaṭavāma lē
vilaimātarkaḷ kuṭi mēviya
curukkāyt tarikkap parikkak koṭāmalē (tukkāṇi)
12. tukkāṇi, pāḷaiyappaṭṭu, kalkattā - tēcaṅkaḷ
tōkaiyar - makaḷir; tolaiyāvaḻi - neṭuvaḻi
vilaimātarkaḷ - parattaiyarkaḷ12

ceñcik kōṭṭaiviṭṭu cīṉākkappal ēṟit
teṉtēcam nāṭi vantēṉ - (vaḻi)
tikaittut tikaittup puṉatti lōcaiyum
ceppiṭa vum kaṇṭēṉ
cintai teḷi vākiyē nāṉ
vantu ṉaiyuṅ kaṇṭavu ṭaṉ
ceyal peṟṟaṉaṉ payamaṟṟaṉaṉ
jeka mōkaṉa pukaḻuṇṭākiya (ceñcik)
13. jeka mōkaṉa pukaḻ - ulakiṉai mayakkum pukaḻ13

vañcieṉ tāypēr mīṉāṭci allō
peṟṟa makka ḷiruvaraṭi - peru
vayiṟṟaṉ kaṇēcaṉ iḷaiya ceṭṭikku
vaṭivēl paṭṭamaṭi
mātu tey vāṉai yallō
ētu maṟi yāḷ ciṟiyāḷ
maṇamuñ ceytēṉ tuṇai yākavē
maṟittuk kuṟittu veṟuttu vantēṉē (vañcieṉ)
14. mīṉāṭci-pārvati tēvi; iḷaiya ceṭṭi - murukaṉ14

kantaṉ ceṭṭiyeṉṟu yittalaik kellām
kaṇṭavar colvakēḷ-eṉṉaik
kāṇa veṉṟālumē tōṇāmal pōkumē
kāraṇam nī yaṟiyāy
kara nīṭṭiṭu ratam pōlavē
vaḷai māṭṭu vēṉ iḷaiyāmalē
kaṉi vāyiṉāl paṇam ōtaṭi
kalaṅki yilaṅku alaṅkik koṇṭāṉaṭi (kantaṉ)
15. ittalai - ikkālam; kāṇa veṉṟālum - kāṇavēṇṭumeṉṟālum
tōṇāmal - tōṉṟamāṭṭēṉ
kaṉivāy - kaṉipōṉṟa vāy; paṇam ōtu - vilai kūṟu
alaṅki - iraṅki15

cantira vaṭṭamoru kaṇṇāṭi āyiram
poṇ perun taiyalarē - atu
tāṉum pōtā toru
cūriya vaṭṭattiṉ mēl vilai
caṟkuṇamē camaya mitu
tamaiyaṉ mārkaḷ varuvāraṭi
taruvāy tiraviyam ōtaṭi
taṭittup puṭaittuk kuṭatti laṭaikka (cantira)

16. cantira vaṭṭam, cūriya vaṭṭam - vaḷaiyal vakaikaḷ
caṟkuṇam - naṟkuṇam uṭaiyavaḷ
tiraviyam - poruḷ - vilai16

vaḷḷi:-

āyiram poṉporuḷ tārē ṉuṉakku
varaku kūvaraku taṉapaṭiyāy viḷainta(tu)
tāṉē irukku taviṭṭarici puleṉ
tāy tantaik kōr kuḻantai
tātikaḷuñ cakiyār nī vantatumē aṟiyār
taruniti kaḷ vēṟē illai
taruvāy peṟuvāy kuṟaicol lāmaltāṉē (āyiram)
17. tārēṉ - taramāṭṭēṉ; kūvaraku - varakiṉ oruvakai (vaḻakku)
cakiyār - virumpār; tarunitikaḷ - vēṟu celvaṅkaḷ
taṉapaṭiyāy - tāṉappaṭieṉṟa vaḻakkuccol -
atikamāy eṉapporuḷ tarum17

murukaṉ:-

ārukku vēṇum taviṭṭarici pul
acalār vacai colluvār - itai
appuṟañ coṉṉālumē eṉ kulap
paḻippāka eṉai velluvār
āti nēramum āccē tiṉaip
patitā ṉirup pāccē
akaṅ kāramō pakai nēramō
alaiccal uḷaiccal viḷaiccal iruntum (ārukku)
18. ārukku - yārukku; acalār - ayalār - aṭuttavar - iṅkē iṉattavar
atinēram -atika nēram; iruppu - taṅkumiṭam
akaṅkāramō - uṉ āṇavamō
pakai nēramō - eṉ keṭṭa nēramō18

vaḷḷi:-

āṉā luṉakkut taravoru kācillai
aṇṇē yeṉ ceyvēṉ - muḷ
ḷaṭarvaṉan taṉil viḷaitiṉai yallāmal
ār koṭup pār kācu
accamāṉa tillāmalē
iccaṇamē yēkiviṭu
aṟintu terintum iruntum āvateṉ (āṉāluṉakku)
19. muḷḷaṭar vaṉam - muḷḷaṭarnta kāṭu
iccaṇam-intakṣaṇam - etukai nōkkit tirintatu19

murukaṉ:-

kāṉak kuṟattiyē nāṉ collum vārttai kēḷ
kaikku vaḷaiyiṭu vēṉ
kaṭṭi yaṇaintiṭu muttaṅ koṭuttiṅku
kāmaṉaiyuñ ceyippāy
kalaiyait tiṟa tuṭai taṭṭiyē
cilaiyaik kaṉai mūṭṭiyē
kaṉaka staṉamum neruṭiyē
karuttil niṉaitta paṭikku muṭippēṉ (kāṉak)
20. kāmaṉai - kāmattaik kuṟittu vantatu; kalai - āṭai20

vaḷḷi:-

pōṅkāṇum pittap payittiyaṅ koṇṭiṭum
pōtaṅ keṭṭa ceṭṭiyē-(intap)
putti nī eṅkup paṭittāyitu
pōtumō col maṭṭiyē
poṟukka muṭi yātē yiṉi
muṟukkum mīcaik kāra ruṉaip
poruvār etirvār maṉam
poṟuttēṉ uraittēṉ kuṟatti nāṉallavō(pōṅkāṇum)
21. pittap payittiyam - oruporuṭ paṉmoḻi
pōtaṅ keṭṭa - aṟivu keṭṭa; maṭṭi - maṭaiyaṉ
muṟukkum mīcaikkārar - tamaiyaṉ mār21

pāṅkāka nettiyil paṭṭamuñ cātti eṉ
pakkattil vantā(y) - entaṉ
pāṅkimār kāṇāmal pōṅkāṇuñ ceṭṭiyē
paṭṭap paka lalla vō
pala pēruṭa makaṉē kuṟa
kula meṉṟeṉai aṟiyāyō nī
pakavāṉ vitip paṭiyō itu
pakarum vikaṭam kukaṉuk kēṟkumō (pāṅkāka)
22. pāṅkāka - aḻakāka; paṭṭamum - tirunīṟum
pāṅkimār - tōḻiyar; palapēruṭa makaṉ - iḻivurai
pakavāṉ- iṟaivaṉ; vikaṭam - kēlip pēccu
kukaṉ - murukaṉ22

ceṭṭi makaṉceṭṭi pōlē yeṉatuṭ
cintaiyil tōṇavillai - kaḷḷar
cillākku vanta kaḷḷarē allātu
teyva vaṇakka millai
ceṅkaivaṭi vēlaṉē eṅkaḷkula teyvamē
ciṉṉañciṟu peṇṇallavō
civaṉār makaṉ aṭiyāḷ eṉai
tīṅkākavē niṉaiyāma lēpōm (ceṭṭimakaṉ)
23. cillākku- vaḻakkuccol
kaḷḷarē - tiruṭarpōl
civaṉār makaṉ - murukaṉ23

paṭṭap pakalil paṟikoṭuttavaṉ pōl
pārttu viḻikkiṟāy - uṉṉaip
pārkkiluṅ keṭṭik kāraṉpōl
tōṉṟuteṉ paraṇi loḷikkiṟāy
parikāca mōyiru untaṉai orupōtum
viṭār kantaṉē
payamillaiyō ayil koṇṭuṉai
paṟittuk kuṟittut tarittu viṭuvār (paṭṭap pakalil)
24. oḷikkiṟāy - oḷikiṟāy
parikācamō - kēli ceykiṟāyō; ayil - vēl24

murukaṉ:-

ātara vākavuṉ ālōlac cattaṅkēṭ
ṭaṉpuṭa ṉiṅku vantēṉ - iṅkē
āṇtuṇai illaiyē nāmpōvō meṉṟeṇṇi
ayarntu nā ṉiṅku vantēṉ
aḻaku vaṭi vāṉa poruḷ
vaḷaiya litu kiṭaiyā titu
aṟi orupa kāra mitu
aṇivāy paṇivāy tuṇivā yippōtu (ātaravāka)
25. ātara vāka - aṉpāka; ālōlam - oli
upakāram - utavi25

vaḷḷi:-

ētumaṟi yāta pōtaṅkeṭṭa ceṭṭi
ēkum vaḻi pāru - iṅku
entaṉaṇ ṇaṉmārkaḷ vantu viṭuvārkaḷ
ēcal puri yātē
iṇṭañceṭi yallōtalai kaṇṭumavar koytuviṭa
ēkum vaḻi yaṟiyāmalē - nī
pōkun taṭan teriyāmalē
iccaṇamē ēkiviṭu (ētumaṟi)
26. ēkum vaḻi pāru - tappip pōka vaḻipār; ēcal - ikaḻcci
iṇṭañceṭiyallō - iṇṭañceṭiyaik koyvatupōl
taṭam - pātai; iccaṇam - i-kṣaṇam - ippoḻutē26

murukaṉ:-

mātu kuṟavaḷḷi maṅkaiyē nāṉkoṇṭa
mayyalait tīrāyō - mōka
mākiṉē ṉuntaṉmēl tākamuṅ koṇṭēṉ
kāmaṉ ṟaṉai velluvāy
malai yuṟṟiṭuṅ kumarēcaṉum
varamuṟṟilum aruḷ ceykuvār
maṉatil kuṟai niṉaiyā malē
maruvi ceruvi uruvip puṇarvōm (mātu)
27. mayyal - maiyal; mōkam - kātal
maruvi - kalantu; ceruvi - ūṭi27

kōtai kuḻalvaḷḷi nāyaki yēeṉṉaik
kūṭi maruviṭu vāy
kōmā ṉirukkum koluvukkum pātai
koṇṭumē kāṭṭiṭu vāy
kulavittaikaḷō stampaṉattil
vittaikaḷō ceppaṭi kuṟi
kāraṇamō aṟiyēṉ
kuṟatti camartti niṟutti vaiyātē (kōtaikuḻal)
28. kōtai - mālai
kōmāṉ - aracaṉ - iṅkē maṉmataṉaik kuṟikka vantatu
tampaṉa vittai - uṭalai acaivaṟa niṟuttum vittai
ceppaṭi - ceppiṭuvittai - tantiravittai - ceppil
pantiṉai iṭṭu maṟaittuk kāṭṭum vittai
camartti - keṭṭikkāri;
kuṟi - oruvakaic cāttiram collutal28

vaḷḷi:-

ceṭṭi veku keṭṭikkāra nīyallatu
kēlika ḷiṉṉa muṇṭō - puṉak
kiḷḷaikaḷum vaṉattuḷḷa pakṣikaḷum
kiḷaikaḷ kūṭṭum uṇṭō
kiḷaiyiṉ muṟai uḷatāyiṉa
kuḷaviṉtaku vaḷai kaḻaṉiyil
keca karaṇam pōṭṭuviṭum
kiṟukkō tirukkō yitukkō vantāynī (ceṭṭiveku)
29. keca karaṇam - yāṉai kātai acaippatu pōl
acaikkum vittai; tirukku - vañcakam29

oṭṭāta vārttaiyai neṭṭūra mākavē
muṉṉē yuraittāyē nīyum
ōṭippō nillāta nāṉum vēḷvimalaik
kukanta kuṟatti yallō
uḷḷapaṭi colluki ṟēṉ
vaḷḷiyeṉum peyarāṉatum
ulakan taṉilē kēṭṭiṭu
oḷiyiṉṟa veku palaṉ col (oṭṭāta)
30. oṭṭāta vārttai - poruntāta col
neṭṭūram - niṭṭūram - koṭumai
vēḷvimalai - vaḷḷikkuriya malai30

mēvuṅ kuṇavitaraṇa vaḷḷi yeṉavaṭi
vēlaṉumē niṉaintāṉ - kuṟa
vēṭaṅkoṇ ṭāpa raṇaṅkaḷai
cūṭṭiṉār melliyāḷ eṉṟaṇaintār
vēṟē kataiyāccē mutaṟ
cīrāṉati lavaṉ pōntu
vipatai makaḷāṉa tiṉāl viṭumā
virumpi virumpip pukaḻntu (mēvum)
31. kuṇavitaraṇa - kuṇacciṟappu mikunta (vitaraṇam - aṟivu)
vipatai - tēvamakaḷ - tirumakaḷ31

nāvalar pōṟṟum kavivāṇar kaḷukkum
nāṭṭi laṉai vōrkkum
nāṭariya vēlavar tācaṉaṭi yavar
naṇparkkum vāḻiyatē
palamāka caṇmuka tācaṉum
kalaivāṇi taṉaip pōṟṟiyē
nalku tamiḻc celva mitu
nāḷum vāḻa vāḻi tāmē (nāvalar pōṟṟum)
32. nāṭariya - arumaiyāṉa - uyarnta
(tēṭak kiṭaikkāta celvam eṉpatu pōla)
caṇmuka tācaṉ - āciriyar peyar32

kantaṉ maṇampuri cintu muṟṟum


3. cuppiramaṇiyar pēril cintu

(āciriyar peyar teriyavillai)

āṉantak kaḷippu


cīrperuku cantavarai mēvum paḻaṉic
cēvaṟ koṭiyōṉmēl cintupōl pāṭak
1. cantavarai - aḻaku poruntiya malai1

kārperuku tantimukat taiyaṉ - centil
kaṭaṟkarai āṇṭimēl tamiḻai nāṉ pāṭa
2. kārperuku - karuṇai matam peruku
tantimukam - attimukam - āṉaimukam
centil kaṭaṟkarai - tiruccentūr2

tārperukum apirāmi colvāḷ - arumaic
cantak kaḷippai yāṉ tattimoḻi kuḷaṟa

3. tār - mālai3

ērperukum āṟumukat taiyaṉ - nāḷum
eṉṉāvil aṉutiṉamum āṉanta mayamāy

4. ēr - aḻaku4

attimuka (vēla)vaṉai nittam toḻuvēṉ - nāṉmukaṉ
nāvuṭaiya mātē maṉamēvi ippōtu

5. nāṉmukaṉ nāvuṭaiya mātu - nāmakaḷ5

puttivittai cavupākkiyam taruvāḷ - nāmum
pūlōka nāyakaṉ kumaraṉmēl pāṭa

6. putti - aṟivu; vittai - kalvi; cavupākkiyam - mikunta celvam6

cattiuyar aruḷ peṟṟa vēlā - eṉṉait
tayaṅkāmal kākkiṟatu niṉkaṭa ṉayyā7

veṟṟi mayil ēṟi viḷaiyāṭum - ayyaṉ
vēlava ṉayṅkaraṉ pātamalar tuṇaiyē
8. ayṅkaraṉ - vināyakaṉ8

kuṟṟaṅkuṟai teriyātu eṉat tamiḻaik
kumaraṉeṉ nāvilvan toḻuṅkākac colvāyē 9

pattaṉaik kākkum kuṟavaḷḷi - ēḻaiyēṉ
pāṭutaṟ karuḷtal niṉkaṭaṉ tāyē 10

āṟukuṟṟam nūṟupiḻai ceyyum - aṭimai
yaṟiyāk kuḻantaimēl aṉpucey taruḷvāy 11

tēṟuvēṉ apirāmi ceyalāl - oru
ciṅkāra mālaipōl āṉantak kaḷippai*

12. tēṟuvēṉ - teḷivēṉ
*āṉantak kaḷippai - āṉantak kaḷippāy eṉavumpaṭum12

kūṟuvēṉ uṉatuṭaiya nāmam - eṉakkuk
kuṟaiyoṉṟu vārāmal kumaranī kāppāy 13

ēṟumayil mītēṟi mālaik kippō
yituvēḷai kāppatu niṉkaṭa ṉayyā 14

cūrāti cūraṉai veṟutta - civa
cuppiramaṇiyar aruḷpeṟṟu nāṉtoḻuvēṉ 15

ārāta kāṉaṅ kaṭantayyaṉ* - ñāṉa
āṟumukat taiyaṉuṉ taricaṉam peṟavē

16. ārāta kāṉam kaṭantu - ariya vaḻi kaṭantu
'āṟāṟu kātam kaṭantu' eṉavum poruntum
* āṟāta nāmam kaṭantayyaṉ eṉpatu mūla vaṭivam16

upāṅkamuṭaṉ kāvaṭi eṭuttu aṉpar
pōṟṟiyē vēlaruṭa* pātamē tutittu
17. upāṅkam - tuṇai (pakka vāttiyam)
* vēlaruṭaiya eṉpataṉ citainta vaṭivam17

kaivēlu vaṭṭamiṭ ṭāṭac - centūrk
kāvaṭikaḷ irukōṭi cūḻntu viḷaiyāṭa18

kuyilkūva mayilum kūttāṭa - cāmi
kumarakuru paramuruka arakara eṉṟāṭa 19

āṇṭimaka ṉāṇṭikuma rāṇṭi - eṅkaḷ
āṟumuka vēlareṉa vanta kumarāṇṭi

20. āṇṭimakaṉ - piṭcāṭaṉap perumāṉākiya civaṉmakaṉ
kumarāṇṭi - āṇṭik kōlam koṇṭa murukaṉ20

tāṇṭi mayi lēṟivaru vāṇṭi - kiḻavaṉ
tāṉāvē uruveṭuttu varuvāṇṭi 21

vēṇṭiya kāṉavarkaḷ varavē - kumaraṉ
vēṅkaimara mākavē niṉṟavaṭi vāṇṭi

22. kāṉavarkaḷ - kuṟavar22

pāṇṭik kuṟavaruṭa makaḷai - nittam
paṭcamuṭa ṉiccittu vantakuma rāṇṭi
23. pāṇṭikkuṟavar - pāṇṭiya nāṭṭuk kuṟavar
paṭcam - aṉpu; iccittu - virumpi23

kaitaṉilvē lāyuta meṭuttu - nalla
kaṉakamaṇi rattiṉat tēriṉmē lēṟi 24

eytatoru cūraṉaiyum kutti - avaṉai
irupiḷavu ceytumē vākaṉama tākki 25

ceytatava muṉivōrkaḷ tēvar - tammaic
ciṟaiviṭut tēteyva lōkamī tēṟṟi

26. ceytatava muṉivōrkaḷ - tavam ceyta muṉivarkaḷ26

ayvar cakāyaṉ marukaṉ - aṉaṅkar*
āṟumuka vēlavarai vantu toḻu tētti

27. ayvar cakāyaṉ marukaṉ - māl marukaṉ
aṉaṅkar - kaṭavuḷ
* aṇaṅkār eṉavum pāṭam āyiṉ 'viḻā ayarum',
'veṟiyāṭukiṉṟa' eṉpatu poruḷākak koḷḷalām27

pāruṅkō pūlōkam vāḻum - intap
pārpukaḻum vēntarē centūr nakaril 28

vāruṅkō orumaṉatu koṇṭu eṅkaḷ
vaṭivēlar pātamatai vāḻttuṅkō niṉṟu

29. oru maṉatu - alaiyāta oru mukamāṉa niṉaivu29

kalakaleṉa varutaṇṭaik kālā - ukkira
kāḷitiri cūlikavu māripeṟu pālā

30. kalakaleṉa - taṇṭaiyiṉ olik kuṟippu
ukkirakāḷi - kōpamikunta kāḷi
tiricūli - cūlappaṭaiyuṭaiyāḷ; kavumāri - pārvati30

palapala yōcaṉaicey yāmal - entaṉ
pava viṉaiyait tīrppatuvum paḻaṉimalai yāṉē31

āṅkāra ōṅkāra caktiyammāḷ - tēvi
ammaiyumai paṅkilvaḷar civaṉuṭaiya catti

32. āṅkāra oṅkāra catti - veṟṟip perumitam uṭaiya
oṅkāra vaṭiviṉaḷāṉa catti32

vāṅkāta kāvaṭikaḷ kaṭṭi - nal
vaiyāpuri cuṟṟi vārā ṉiṭumpaṉ

33. vāṅkāta - vaḷaiyāta
vaiyāpuri - paḻaṉi33

maruvum marukkoḻuntum - vakaiyāy
mālai puṉaintu marakatarūpa mayi lēṟiyē

34. maru, marukkoḻuntu - naṟumaṇappūṇṭu
marakata rūpa mayil - paccai vaṇṇam uṭaiya mayil34

payiṉṟarakkaṉ cūrar pakai tīravē
tiruvum niṟainta talam tirupparaṅ kuṉṟil māṭat
teruvil pavaṉi vāra tārayyā 35

aṟumukaṉ paṉṉirukai ayil koṇṭu
acuraraimuṉ camarceyum kumararivar tāṉaṭi 36

cōlaikaḷum kaṉa ālayamum tikaḻ
cōpita campiramam mīṟiya centiṉil vēlaṉmēl*

37. cōpita campiramam mīṟiya - aḻakum kaḷippum mikunta
* ittoṭar amaippu poruḷ viḷaṅkavillai37

vālipar aṉpoṭu pāṭiya cintaiyil ācaikaḷ
cintukaḷavē maṉatiṉpuṟa nāṉumē 38

uttaḷa veṇṇīṟaṇintu etticai eṅkum viḷaṅka
vittāra pavaṉi vanta tārayyā
39. uttaḷa veṇṇīṟu - nīril kuḻaiyātu
uttūḷaṉamākap pūcappaṭṭa veṇṇīṟu
vittārappavaṉi - vittāram - virivu - perumpavaṉi39

cattivē leṭutturaṇa cuttavīraraic ceyitta
caṇmuka muttaiyar ivar tāṇṭi 40

cutti viḷaiyāṭa veṉṟē itticai taṉilē vantu
attitaṭa mattakamī tēṟiyē

41. atti - yāṉai41

cittu viḷaiyāṭa eṉṟē itticai taṉilē vanta
cēvakap perumāḷ ivar tāṇṭi

42. cēvakap perumāḷ - vīraṉākiya kumaraṉ
vicākaṉ - kumaraṉ (tivākaram 1- 4)42

cūrarmukaṅ kiriyūṭuruvum paṭi vēlviṭu ceṅkai vicākaṉ alaṅ
kārat tōkai yilaṅku mayūra turaṅkai vēlaṉē

43. mayūraturaṅkaṉ - mayilūrti (turaṅkam - kutirai - itu
ākupeyarāy ūrtiyaik kuṟittatu)43

patakkañ carappaṇiyōṉ paṇikaḷ
parutioḷi pōla vārativa rārayyā 44

katikkuṅ katalikaṉṉal niṟutti malartūkki
kaṉakaratam ēṟiyavar tāṇṭi 45

tāḷan tavilmuracu tampaṭṭa mēḷamoṭu
caṅkīta rākamuṭaṉ vārativa rārayyā

46. tāḷam, tavil, muracu, tampaṭṭam - icaikkaruvikaḷ46

vēḻañ caravaṇaikaḷ kaṇṭu payiṉṟatoru
vēlēṟum pavaṉi ivar tāṉaṭi
47. vēḻañ caravaṇai - nāṉal cūḻnta caravaṇap poykai
vēḻañ caruḷaṇaikaḷ - eṉpatu mūla vaṭivam47

vaḷḷik kuṟamaka ḷuḷḷapaṭi tiṉai
teḷḷic ciṟutēṉai vellap poṭitaṉai
vāṅkiyuṇṭa kāṅkaiyaṉ vicākaṉē
kaḷḷat taṉamuṭa ṉuḷḷat tiṉilmiku

48. kāṅkēyaṉ - murukaṉ (kaṅkai...koṇṭu ceṉṟu
caravaṇattiṭutalāl peṟṟa peyar. kanta-tiru-16)
vicākaṉ - kumaraṉ (kanta-tiruviḷai-60)48

vaḷḷip peṇtaṉai meḷḷat tiruṭiṉa
kāṅkaiyaṉ cuppiramaṇiyar tāṉaṭi 49

utta(ra) civakiriyil nittam kuḻantai vaṭi
vukantu kuṭiyiruppa tārayyā

50. uttacivakiri - pukaḻurai mikunta civakiri
uttaracivakiri - vaṭakkil uḷḷa civakiri eṉalumām50

cutti ulakameṅkum veṟṟimayi lēṟivarum
cuppira maṇiya vēlarivar tāṉaṭi 51

ceṉṉiyil kirīṭamiṉṉa ceṅkaiyil vēlilaṅka
tiṭṭamuṭaṉ vāra turai ārayyā

52. ceṉṉi - tirumuṭi52

coṉṉavaṭi vēleṭuttu cūraṉaic caṅkāram ceyyum
cuppira maṇiya vēlarivar tāṇṭi - eṅkaḷ

53. coṉṉa - corṇa - poṉ53

tiṅkaḷ tulaṅku mukattil cērnta kattūrit
tilakam tīṭṭimika vāraturai ārayyā 54

maiyalkoṇṭu vēlarkuṟa mātait tēṭiyē - kantaṉ
māṉiṭar vaṭivu koṇṭu pātai kūṭiyē - teyva

55. maiyal - mayakkam55

nārataṉē kūṭaccērntu vāveṉṟē - kantaṉ
cīkkiram kuṟappeṉṉāḷaip pārkkavē ceṉṟu 56

villeṭuttu amputoṭṭu vēṭar pōlavē - kanta
vēlavar vaṉattait tēṭi miñci ēlavē

57. miñci - mika, kaṭantu; ēla - porunta57

cellavaḻi kēṭṭut ticai nāṭiyē - kantaṉ
cīkkiram kuṟappeṇṇāḷaip pārkkavē - ceṉṟu 58

kaṇkaḷuk keṭṭāta tiṉaik kāṭu tūramō - meyyā
kantaṉ vaḷḷiyaik kāṇpa tenta nēramō 59

taṉtiṉaip puṉamum vaḷḷit talamu metuvō - vaḷḷi
taṉṉaik kāṇpa tekkālamō camayam eṉṟaikkō 60

tūravō kiṭṭavō lakkuc collu meṉakkē - antat
tōkaitaṉṉaik kāṇpittāl cukirta muṇṭuṉakku nāratā

61. lakku - ticai, nellai vaṭṭāra vaḻakku
tōkai - mayil pōṉṟavar; cukirtam - naṉmai61

vāveṉṟē vēlā naṇṇi naṭantār - anta
nākamalaik kappuṟattil naṇṇi naṭantār 62

veḷḷimalai taṅkamalai vintaimalai uṇṭu - aṅkē
viraikamaḻum cantaṉaccōlai vēlaratu kaṇṭu

63. virai - naṟumaṇam63

kiḷḷaiyum kuyilaṉṉamum kiḷaiperukkavē - vēlar
kēḷviyāl vaḷḷieṉṟataik kēṭṭuk kūvavē 64

tōkai vaḷḷi kavaṇōcai toṭarntuḷḷaṅ kuḷirntār-vēlar
cōlaip peṇṇā ḷōla meṉṟatu tōṇiccē 65

viyāyantār vācāyat tiṉaippuṉamum vaḷamum kāṇkiṉṟār-vēlar
vaḷḷiyiṉ vaṭivu kaṇṭu vantetir niṉṟār 66

entaūr kāṇīr entat tēcam ippam*
eṉak kaṟiya vakai vakaiyāy viḷḷuvīrē nēcam

67. viḷḷuvīr - colluvīr
*ippam - ippavum eṉpataṉ kumari māvaṭṭap pēccu vaḻakku67

teṉkaḻuku māmalai enta ṉūru - yāṉum
civaliṅkac ceṭṭi makaṉ kantaṉeṉap pēru 68

contamuṭaṉ intavaḻi vantu yāṉum
tōkaimayil koṇṭu intap pūmiyil vantēṉ 69

vantavakai entaṉuṭaṉ collum - nīrum
vampu tumpu pēcāmal marattaṭiyil nillum

70. vampu - vamputtaṉam, nēriṉmai, vañcaṉai
tumpu - anākarika vārttai70

kaṇṭu koṇṭār vēlavarum - vaḷḷi
kaṭṭaḻaki taṉṉaḻaki ceṇṭumukil mātaracē vaḷḷi

71. ceṇṭu - pūcceṇṭu71

entavūru tēcametō nāmaṟiyōm - ivaḷ
evarupeṟṟa peṇmayilō nāmaṟiyōm 72

antaramāy vaṉantaṉilē oru āḷumillāk kāṉakattiṉ
cuntariyō laṭcumiyō tōkaiyiḷa māmayilō
mantirañcēr kayilaimalai yivaḷ vāḻum paramīcuvariyō

73. paramīcuvari - paramēsvari73

teḷḷupukaḻ māṉavaṭivu kaṇṭucintai mikavē mayaṅki
vaḷḷiyarait tāṉeṭukka eṉṉa vaṭiveṭuppōm vēlavarum 74

kuṟavēṣamoṭu varuvōm vaḷḷi taiyalarait tāṉeṭukka
paratēci vēṭaṅ koṇṭu vaḷḷip pāvaiyarai nāmeṭuppōm 75

vaḷavicceṭṭi vēṭaṅkoṇṭu vaḷḷimātaraik kaippiṭippōm
iḷakimaṉam vāṭiyatāl cuppiramaṇiyar eṉṉavēṭam pōṭuvōm

76. vaḷavi - vaḷaiyal (pēccu vaḻakku)76

vēṭarvēṭam pōṭuṟataik kaṇṭu
melli nallā ḷētu colluvāḷ

77. melli - peṇ77

vēṟu

aṉṉamē māṅkuyilē - ciṉṉa
añcukamē tēṉmoḻiyē

78. añcukam - kiḷi78


uṉṉaiyallō nāṉiṉaintu - (ip)pam
urukimaṉam vāṭukiṟēṉ 79

kaṉṉal moḻi miṉṉaracē - untaṉ
kamalamukam kāṇpataṟku 80

eṉṉēṉeñ curuku tippō - vaḷḷi
ēntiḻaiyē vārāyō

81. ēntiḻai - peṇ (aḻakiya aṇikalaṉ aṇintavaḷ)81

paṭṭuṭaiyum tāṉilaṅkap
paṇikaḷ mikat tāṉ tulaṅka82

iṭṭamuṭaṉ vantuniṉṟu - ippam
eṉ mayakkam tīrāyō

83. iṭṭam - aṉpu83

kātaḻakum mārpaḻakum - aḷaka*
mukattaḻakum muttaḻakum

*vacai mukattaḻaku eṉṟum amaiyum84

pātac cilampa mēvu paṇpeṉṉa
paiṅkoṭiyē vantiṭāyō 85

vaṉak kuṟatti ācaiyiṉāl - vēlar
mayyal koṇṭu tāṉ mayaṅki 86

eṉakkoruvar tūtu colli
iṇaṅkavarak kāṇē ṉeṉṟār 87

uṉṉai maṇam ceyyuvēṉ - uṉaiviṭ
ṭorupakkamum pōkēṉ - eṉṉai 88

aṉṉitameṉṟu niṉaintukoṇṭāl - eṉak
kātaravār peṇṇē

89. aṉṉitam - anniyam eṉpataṉ pēccu vaḻakku
ātaravu - utavi89

ātaraveṉṟu coṉṉāl - eṉakku
aṭutta kiḷai nīyō

90. kiḷai - cuṟṟam90

mittira pētakam paṇṇātē nāṉ cakiyēṉ - iṉip
pēcāmal ōṭip pōvīrē

91. mittirapētakam - naṭpup pirittal91

ōṭippō eṉṟu coṉṉāl - eṉakku
uyirnilai iṅkirukkē eṉṉaik 92

kūṭik kulāviyē koñcik koṇṭāluṉ
kurukkaḷukkē puṇṇiyam

93. kurukkaḷ - kurumār93

puṇṇiyamum tavamum maṭantaṉil
pōṉāl ceyvārkaḷē

94. maṭam - cattiram94

āraṇyamāṉa vaṉantaṉilē puṇṇiyam
āriṅkē ceyyap pōṟār

95. āraṇiyamāṉa vaṉam - peruṅkāṭu95

āriṅkē eṉṟu coṉṉāl - eṉak
kātāram eṅkum uṇṭō 96

cērum paṭikkunī nampik koṇṭāl - uṉ
cinēkam piriyēṉē 97

āṟṟa māṭṭāmal pukal keṭṭu
alaikiṟīr toṇṇāntu - cummā

98. āṟṟa māṭṭāmal - poṟukka māṭṭāmal
toṇṇāntu - ēṅki (pēccu vaḻakku)98

pīṟṟātē pōminta maṭṭukku - tarkkittup
pēciṉāl kōpam varum

99. pīṟṟātē - taṟperumai pēcātē
tarkkittup pēciṉāl - vākkuvātam ceytāl99

kōpamuḷḷa iṭattilē atikak
kuṇamuṇṭu eṉpārkaḷē - maṉat

100. maṉattāpam - maṉavaruttam100

tāpamillāmalē cēru mantirit
tāluntaṉ taṉṉāḷāyiruppēṉ

101. mantirittal - mantiram cepittal101

taṉṉāḷā yirukkanī eṉakkut
tāytakappaṉ kiḷaiyō 102

eṭṭi uṉṉātē meṭṭi miṉṉātē*
iṉi uṉṉāl ēṉṟataip pār

103. eṭṭi uṉṉutal - tāvi uyarntu virainteḻumputal
*veṭṭi miṉṉātē eṉṟumpāṭam-kaṇṭittup pēcātē103

kōraṇi paṇṇātē ituvarai
kōpam poṟuttiruntēṉ

104. kōraṇi - kuṟumpuc ceykai104

āreṉṟum pārāmal pāṅkiyarai viṭ
ṭaṭittu muṭukkac colvēṉ

105. aṭittu muṭukka - aṭittut turatta105

aṭittu muṭukka eṉṟāl eṉakku
avvaḷavum laṭcam poṉṉē 106

piṭitta piṭṭukku maṇcumantē aṭi
paṭṭatu cokka rallō 107

maṉatuk kēṟṟa māppiḷḷai tāṉē - kukaṉai
maṇam ceytukkō vaḷḷi māṉē 108

taṉatāku māṉāl vaḷḷit tāyē - kanta
cāmi taruvār veku naṉmaiyē

109. taṉatu (ākumāṉāl) - naṭpurimai109


acuraraip porutumē vēlaṉ - ayi
lāṇṭavaḷ utaviya pālaṉ cummā

110. ayilāṇṭavaḷ - akilāṇṭēcuvari - ulakanāyaki110

vaciyam paṉiraṇṭukai tōḷaṉ - untaṉ
maṉatukkicainta maṇavāḷaṉ

111. vaciyam - paranta111

kaḻukumalaiyil murukēcaṉ - untaṉ
karuṇaik kiṇaṅkum upakāraṉ - avarai 112

vēṟu

taḻuvik koṇṭāl vekucemmaiyē - kanta
cāmi taruvēr veku naṉmaiyē 113

kaliyuka varata kumāraṉ - ārkkum
karuṇaik kukanta upakāraṉ

114.kaliyuka varatakumāraṉ-kaliyukattil aruḷceyyumkaṭavuḷ114

caliyāmal cērac cammatippāyē - vaḷḷit
tāyēuṉ maṉatil patippāyē

115. caliyāmal - tukkap paṭāmal115

ārō evarō eṉṟeṇṇātē - cummā
aṇaintukkō viṉaikaḷ vārātē 116

vēṟē pētakam niṉaiyātē - veṟṟi
vēlaraic cērntukkō mātē

117. pētakam - vēṟupāṭu117

kamalac caravaṇac caṇmukaṉē - mēvik
kalantukkō nalla cēvakaṉē

118.caravaṇac caṇmukaṉ - caravaṇap poykaiyil
vaḷarntatāl vanta peyar118

acurar paṇi kuḻantaik kukaṉē - nī
aṇaintu koṇṭāl nalla mukaṉē 119

vēluṇṭu viṉaiyillai tāṉē - veṟṟi
vēlaraic cērntukkō māṉē 120

taṉittunī iruppatu varuttam - intac
cāmikkum uṉakkum nalla poruttam 121

vaḷḷiyē uṉṉaināṉ kaṇṭēṉ - ippam
maiyalait tīrttuvi ṭāyō 122

kaṇkoṇṭu eṉṉainī pārāy - caṟṟu
kāttup pārttunī tārāy 123

vēṟu

vēḷvi malaik karacē ciṟṟūr kuṭi
vēṭuvar kōmāṉē (taṉaṉa)

124. vēḷvi malaik karacu - vaḷḷiyiṉ tantaikkuriya malai124

tāḻvilā vāḻkkaiyuṭaṉ eṉaippeṟṟa
tantaiyē aṇṇaṉ mārē (taṉaṉa)

125. tāḻvilā vāḻkkai - kuṟaiyā vāḻkkai125

eṉ tāy tēṭiṉaḷē eṉaittēṭi
ēṅki iruppatuṇṭō 126

maṟakka maṉam kūṭutillai - vañci
mātē untaṉ mayyal koṇṭu 127

vāṭuṟēṉ ippōtē uṟakkamum
varukutillai eṉṉa ceykuvēṉ 128

veyiltaṉil taṉittirukka vititāṉō - uṉṉai
viṭṭirukkat tāykkuc cammati tāṉō

129. cammati - cammatam129

nampiṉa pērkku vañcakam ceyyalākumō - uṉṉai
nāṭi vantu vāṭi nontu naiyalākumō 130

vampu cērum koṅkainaṭu vuṟṟu nāṉum - muttu
mālaiyāyk kuluṅka varam peṟṟilēṉē

131. vampu - mārpuk kaccu131

tuḷḷumuṉ viḻiyiliṭṭa maiya tākavē
tulakkamā yiruntēṉillai meyya tākavē

132. tulakkam - viḷakkam132

vaḷḷiyuṭaṉ mukattil pūcu mañcaḷākavē
mātuṭaṉ iruntē ṉillai tañca mākavē

133. tañcam - aṭaikkalam133

kaṉṉal moḻi mātu - vaḷḷi
miṉṉāḷ appōtu 134

appaṉē kumarāṇṭi - uṉ
takappaṉ pēyāṇṭi coṉṉāl 135

taṇṇīr uṇṇanīr eṇṇāmalē
niṉṉīr yeppavē uṉṉai vēṇṭit
toḻa yiruppavē maṉam pūṇṭīr

136. niṉṉīr - niṉṟīr136

aṭiyēṉ veṇ ṇīṟaṇintēṉ untaṉ
kuṭināṉ eṉṟu tuṇintēṉ137

miṭitīra eṉaippārum - intap
paṭiyōr pukaḻ kārum

138.miṭi - vaṟumai
kārum - 'kāppāṟṟum' eṉpataṉ marūu138

vāṉōr pukaḻ vēlar - nīr
tāṉā veṉṟu tutippēṉ 139

iṟaip pōtilum piriyēṉ - māt
tiraip pōtilum maṟavēṉ

140. iṟaippōtu - ciṟitu nēram
māttiraippōtu - kainnoṭi nēram140

turaiyākiya centūrac canta
varai mēviya kumarā 141

pavaṉic ciṟappu

pāṉai vayiṟṟōṉ kaḻaliṉai
paṇpuṭaṉ pōṟṟuvōmē - naṟkatali
paḻamoṭu carkkarai avaloṭu eḷ pori
palakaṉi paṭcaṇa vakai
caṭutiyil aruntiyē pārata mēru
varaintōṉ iḷaiyavar pātam paṇintiṭuvōm (taṉaṉa)

142. pāṉai vayiṟṟōṉ - piḷḷaiyār
katali - vāḻai; caṭutiyil - viraivil142

vāraṇaṅ koṭṭu mukil mātaraci vara
vantu naṭaṉañ ceya naṭṭuvarkaḷ
maṅkaiyar koṅkaikaḷ ceṅkai kuluṅkiṭa
mattaḷa vīṇaikaḷ kaittāḷam nērceyya
mātarkaḷ āṭiṭavē cuppiramaṇyar
vantār pavaṉitaṉil (taṉaṉa) 143

kāraṇaṉāka vantu aṭiyāraik
kāppatu niṉkaṭaṉ kāṇ potikaiyil
karaka muṉikkoru kuruveṉap pattiru
karamayil koṭuviṉai aṟupaṭa ēviya
kaḻuku malaik kumarā kuṟavaḷḷi
kātalaṉē kukaṉē (taṉaṉa)

144.kāraṇaṉ - kaṭavuḷ - "uyirkaṭkellām kāraṇam
āya mēlōṉ" (kantapurāṇam); karakamuṉi - kuṭamuṉi
pattiru karam ayil koṭu - paṉṉiru kaikaḷil
vēliṉaik koṇṭu144

antimati cūṭum paramaṉ
aruḷiya pālakaṉē - koṭiya
amartaru ceruviṉil iyalkoṭu camarceya
alakai niṇamuṇa kaḻuku kutikoḷa
acurarkaḷ māyntiṭavē - teyva lōkattu
amarar ciṟai mīṭṭāy (taṉaṉa)

145. amartaru ceru-ukkiram mikuntapōr nikaḻumiṭam
iyal - muṟai; alakai - picācam
kutikoḷa - kutittal, perukutal145

vintai pērk kāvil kuṟattiyai
mēviṭavē niṉaintāy - kuṟavaril
villum ampoṭu cellum pērtuṇai
vellavē niṉai vallavō muṉ
vēṅkai mara māki niṉṟatoru
vēlava ṉēkuka ṉē (taṉaṉa) 146

varam peṟṟa kumpa karṇaṉ intira cittu
maṟṟuḷa pērai ellām aṭakkiyē
vañcaka rāṉavar neñcil aṟaintiṭa
vāḷiya tēviya māl marukā kukā
vāyttiṭu naṟ kaḻuku malaitaṉil
vāḻum kuruparaṉē (taṉaṉa)

147. vāḷi - ampu; māl - tirumāl 147

tiṟamuṟṟa paṉṉirukai ayilkōṭu
cintiṉai vēraṟuppāy - kayilaic
civamaya ruttiraṉ aruḷiya puttiraṉait*
tiṉamum niṉaittiṭa viṉaikaḷ aṟuttiṭum
cēvaṟ koṭiyaṉē uṉai nitam
cēvaṭi pōṟṟuvamē (taṉaṉa)

148. cintu - kaṭal (vēl koṇṭu vēlaip
paṇṭēṟivōṉē - tiruppukaḻ)
civamaya ruttiraṉ - makā caṅkāra kāraṇaṉ (aḻittaṟ kaṭavuḷ)
*puttiraṉē eṉṟum pāṭam148

āṉaiyai muṉṉāḷil calantaṉil
ām karā paṟṟiṭa mūlameṉṟu
aḻaikkum ak kari piḻaikka nēmi toṭṭaṅ(ku)
karāvai muṉ caṅ karittiṭum
ari marukā kukaṉē niṉṉaṭi
aṉpuṭaṉ pōṟṟuvamē (taṉaṉa)

149. karā - mutalai; nēmi - cakkaram149

centiṉil vaḷarnta kumaraṉ aṭiyavar
cintaiyil niṟainta murukaṉ - kaṉakkuḻal
teyvat tirumaṭantai kaṇavaṉaic
cēvaṭi pōṟṟuvamē - taṉaṉa
cuntara milaṅku mayilaṉ nalam peṟuñ
cuntari taruṅ kuruparaṉ katircori
tuyyavaṭi vēlaṉ pātamalar
cūḻntu vaṇaṅkuvamē (taṉaṉa)

150. cuntaram ilaṅku mayilaṉ - aḻakiyamayilūrti uṭaiyavaṉ
nalam peṟuñ cuntari - umai; tuyya - tūya - paricutta150

ceñcara ṇiṟaiñcum aṭiyārk karuḷtarum
kañca malar miñcu caraṇam - tiṉaippuṉam
ceṉṟu kuṟamātaip puṇarntaruḷ
tēcikaṉaip paṇivōm (taṉaṉa)

151. ceñcaraṇ - cēvaṭi
kañcamalar miñcu caraṇam - tāmaraiyiṉai vellum cēvaṭi151

tēcikaṉ kuruparaṉ
añciṉ iṟai añcilēṉ - meyk
katipurai ampikai
alarnta karuṇait turaittiru
āṟumukak kumaraṉ patattai
aṉutiṉamum vāḻttuvamē (taṉaṉa)

152.añciṉ iṟai añcilēṉ - aintu pulaṉkaḷiṉ
alaikkaḻivukku añcāta eṉṉuṭaiya meykkati
eṉṟu koḷḷalām152

tōṭaviḻ kaṭappa malarum piracam kamaḻ
ēṭaviḻ naṟait toṭaiyalum puṉaintaruḷ
cōtivaṭi vēlaṉ patattait
tutittu nām vāḻttuvamē (taṉaṉa)

153. tōṭu, ēṭu - itaḻ; piracam - tēṉ153

kāṭuṟumāc ciṟumiyait tiṉantiṉam nāṭi
mayaluṟṟa taṉṉai muṉṉiṉṟu
kātta taṉikkumaraṉ patattaik
kaṉintu vaṇaṅkuvamē (taṉaṉa)

154. kāṭuṟumāc ciṟumi - tiṉaip puṉaittilirunta vaḷḷi154

vaṇṭukuṭi koṇṭa kuḻaliṉ - vaṇaṅkuvār
paṇṭai viṉai tuṇṭu ceyumiṉ - pattiru
vaḷḷik kicainta kukaṉ patattai
vaṇaṅkik koṇṭāṭuvamē (taṉaṉa)

155. paṇṭai viṉai - muṉviṉai155

caṇṭaṉuṭalaṅ kiḻipaṭat tirukkaḻal
tanta vimalaṉ tarukukaṉ taṉait tiṉam
cāmi eṉap paṇivār aruviṉai
tāṉaṟum niccayamē (taṉaṉa)

156. caṇṭaṉ - kālaṉ (emaṉ)156

tiṇṭiṟal mikuṅ kuruparaṉ tiraḷ ceyum
vaṇṭukaḷ muḻaṅkumālai cūḻa
tiruc centil mālvarai mēl ciṟanta
vēlavaṉai vāḻttuvamē (taṉaṉa)

157. tiṇṭiṟal - mikuvali
tiraḷ ceyum vaṇṭukaḷ - mikuntu muḻaṅkum vaṇṭukaḷ157

paṇṭukaṭa luṇṭa muṉivaṉ - kaḻaliṉai
teṇṭaṉiṭa vaṇṭamiḻ uraitaṉaip pukalum
paṉṉiru kaik kumaraṉ patattaip
paṇintu koṇṭāṭuvamē (taṉaṉa)158

paḷḷu

koṇṭal iḷacaik kumaraṉ eṭṭēntiraṉ
maṇṭalīkaṉ paṇṇai taṉilē - iṉṟu

159.koṇṭal iḷacai - mēkam tavaḻum iḷacai
(maḻaivaḷam poruntiya iḷacai)
maṇṭalīkaṉ - maṇṭalātipati159

kaṇṭiṭum nellukkum pullukkum uḷḷa
kaṇakku nāṉ colkiṟēṉ āṇṭē

160.āṇṭē - paṇṇai mutalāḷiyaip paṇiyāḷ
aḻaikkum muṟai160

mālōṉ vaṇaṅkum eṭṭīcuparaṉ kōvil
vakaikkēnaṟ cīrakac campā nellil 161

nālāyiram kōṭṭai ōr tokaiyāy
nammaḷ nātar paṭṭar vacam aḷantēṉ

162. nammaḷ - nam (namma - nammaḷ - pēccuvaḻakku)162

meyyāṉa kāraṇarām veṅkiṭācala
viṭṭuṇu kōvilukkun taṉ campā nellil 163

ayyāyiram kōṭṭai nampi tirumalai
ayyaṅkārar taṉvacam aḷantēṉ 164

cāttūrp perumāḷ paṭittaram pūcai
tavaṟāmal eṉṟum naṭakka uṅkaḷ

165. paṭittaram - kōvil mutaliyavaṟṟukkuc ceyyum kaṭṭaḷai165

vārttaip paṭikku āyiram kōṭṭai kastūri
vāraṇaṉam pārattil aḷantēṉ

166. kastūri vāraṇaṉ - peyar
ampāram - kuviyal166

viṇṇōr pukaḻum kaḻukā calakkuka
vēḷukkup pūntāḷaic campā nellil

167. pūntāḷaic campā - nelvakai167

aṇṇar paṭṭam vacam eṇṇāyiram kōṭṭai
aṭṭi paṇṇāmal aḷantēṉ

168. aṭṭi paṇṇāmal - taṭai collāmal168


kantaṉ kumara reṭṭa pāṇṭiya teyvēntiraṉ
kaṇṇaṉ tirunāmam tutikkum nākūr 169

muttup pulavar vaḷavukkut tāṉuṇṇa
muṉṉūṟu kōṭṭai nella ḷantēṉ

170. vaḷavu - iruppiṭam170

tiṭṭamatāyk kuḷam veṭṭuk keṉṟē - cēril
kaṭṭunel lāyiram kōṭṭaik (kuḷat)taik

171. cēr - neṟkūṭu, vaikkōlpuri cuṟṟi amaippatu171

keṭṭiyatāy nōṭṭam pārkkiṉṟa rākkappaṉ
ceṭṭiyār taṉvaca maḷantēṉ 172

caṭṭamatākap paṭikkum kaṉaka
capāpatiyā piḷḷai kaṇakkiṉ paṭi

173. caṭṭamatāka - cevvaiyāka173

koṭṭiya muttup pēyaṉpāl eṇṇāyiram
kōṭṭai nel pāṭṭattil aḷantēṉ

174. muttuppēyaṉ - muttappayyaṉ; pāṭṭam - pakuti174

uvaṇakiri cuttittēr ōṭṭi vaippataṟku
oṉpatiṉāyiram kōṭṭai nel

175. uvaṇakiri - kaḻukumalai (uvaṇam - kaḻuku)175

evarum pukaḻum kumāravēl maṇiyattukku
ēṟkavē tīrkkamāy aḷantēṉ

176. tīrkkamāy - tiṭṭamāy176

campāti veṟpuk kumara kuruparar
caṉṉitic cattiram naṭakka veṉṟē

177. campāti veṟpu - kaḻuku malai177

kompu peṟavē toṇṇūṟ ṟoru
kōṭṭainel cuppaṉ pakutiyil aḷantēṉ

178. kompupeṟa - mēṉmai peṟa
pakuti - varuvāy178

intavakai aṉpattīrāyirat teḻunūṟṟu
oru kōṭṭainel nīkkic cēril

179. aṉpattīrāyiram -aimpattīrāyiram179

vantanel toṇṇūtti reṇṭulaṭcam kōṭṭai
conta iruppu kāṇāṇṭē 180

tīrtta vicēṭam peṟum taṉukkōṭi
civarāma liṅkaruk keṉṟēkaṇ pārttum 181

ōrāyiram kōṭṭainel nērttiyāyp
paḷḷaiyac campā nellaḷantēṉ

182. paḷḷaiyac campā - nelvakai182

kāciṉi pōṟṟiṭu māṟṟiṉik kirikkōvil
kaṭṭaḷaik keṇṇūṟu kōṭṭai vicu

183. kaṭṭaḷai - kōvilkaḷukkuc ceyyum nipantaṉai183

vācamatāy namacivāyam paṇṭāram
vacattil miḷakunel aḷantēṉ 184

kūṭalvaḷar cokkēcar mīṉāṭcik keṇṇūṟu
kōṭṭainel kuṅkumac campāyinta 185

nāṭaṟiyumpaṭi kaṭṭaḷai mīṉāṭci
nātarpaṭṭam vacamaḷantēṉ 186

tāḻvu varāmalē kēcayyaṅ kāṟkuppūn
tāḷaic campā nellaḷantēṉ 187

kāntimati vaṭivāḷ nellai nāyakar
kaṭṭaḷaik keṇṇūṟu kōṭṭai 188

varāntaka mākappuḷuku campā nellai
vārik kaiyāravē aḷantēṉ
189. varāntakam - varāttam - kaṭṭaḷai189

puṉṉaivaṉac caṅkarēcuparar kōviluḷ
pūcai tavaṟāmal naṭakkattāṉē 190

aṉṉatāṉac campā ōrtokaiyāka
aḷantēṉ aṟunūṟu kōṭṭai 191

ātiveyil ukantāḷ muppiṭāri
alaṅkārik kaññūṟu kōṭṭai maṉu

192. aññūṟu - ainnūṟu 192

nītiyākavē paṇṭāram kaiyiṉil
nērmuttuc campā nellaḷantēṉ

193.paṇṭāram - civaṉaṭiyār; iccol
paṇṭārakaṉ eṉpataṉ tiripu 193

maṅkāta cīrttipeṟum eṭṭayapuram taṉil
taṅkāḷi nāyakik keṉṟē - kaṉa 194

poṅkamāy muṉṉūṟu kōṭṭainel
pūcāri aṅkaṇaṉ pāricam aḷantēṉ

195. kaṉapoṅkam - perumaiyum polivum
pāricam - vacam - iṭam 195

ceppamuṟum tavacit tampirāṉukkuc
cittirak kāli nellatilē caiva 196

cuppaṉ paṇṭāraṉ vacamaḷantēṉ ōr
tokaiyāy aṟunūṟu kōṭṭai 197

tāraṇi pōṟṟum iḷacai aṉṉatāṉac
cattirattukkē rācaveḷḷai nellil 198

ārumakiḻac citamparat tayyaṉ vacat
tāyiraṅ kōṭṭainel aḷantēṉ 199

kulateyvameṉṉuñ cakatēvik kāṉaik
kompaṉ campā nellatilē nāṉ

200. cakatēvi - kulateyvattiṉ peyar
āṉaik kompaṉ - nel vakai 200

nilavaramāka muṉṉūt tañcu kōṭṭainel

201. nilavaram - iṅku vaḻakkappaṭi eṉṟu koḷḷalām
* nēṟṟu anti eṉap piriyum201

kāci kētārattiṉil vācamiku vicuvēcar
paṭittaram naṭakkappaṭi

202.paṭittaram - kōyil mutaliyavaṟṟukku utavum
tiṉacarik kaṭṭaḷai202

pūcai tavaṟāmal āyiram kōṭṭainel
pōcaṉa campā nel aḷantēṉ

203. pōcaṉa campā - nelvakai203

maṅkaiyeṉum kōvilpaṭṭi taṉilē
vāḻpūvaṇa nātaruk keṉṟē veku 204

iṅkitamākavē muṉṉūṟu kōṭṭai
nelliṟkuc campā nellaḷantēṉ

205. iṅkitamāka - iṉimaiyuṭaṉ205

cantavarai tiruccentūril mēviya
caṇmukaṉār kaṭṭaḷaikkē nalla 206

ventayac campā eḻunūṟu kōṭṭainel
vēlaṉ pakutiyil aḷantēṉ

207. ventayac campā - nelvakai; pakuti - varuvāy207

cāttira tōttira vēta pārāyaṇat
tāt tayyaṅkār vakaikkeṉṟē 208

ātti kiṇattiṉil aññūṟu kōṭṭainel
kāttaṉ pakutiyil aḷantēṉ 209

ātikkaṟkup parāpari yākiya
āṉa kaṇṇap parun taṉakku 210

mātiṣṭamākavē eṇṇūṟ ṟañcu kōṭṭainel
mācaṟṟa campāvil aḷantēṉ 211

naṟṟamiḻ ōṅkum kaṭikaip pulavar
namaccivāyap pulavarukkē turai

212. turai - talaivar 212

col tavaṟāmal muṉṉūṟṟañcu kōṭṭainel
tūya veḷḷai taṉil aḷantēṉ 213

vīṇaitaṉil cura ñāṉa micait tiṭum
veḷḷai aṇṇāvi kumārar taṉakkum eṉṟu

214. cura ñāṉam - icai aṟivu
aṇṇāvi - kūttu mutaliyaṉa paḻakkupavar 214

vāṉpukaḻ toṇṇūṟ ṟañcu kōṭṭai nel
vāḻaip pūc campāvil aḷantēṉ

215. vāḻaippūc campā - nelvakai 215

campiratip piḷḷai vayittiya liṅkar
tayāleḻutuṅ kaik kaṇakkiṉ paṭi

216. campirati - talaimaik kaṇakkaṉ 216

ampārañ cēril kaḷañciyan tōṟum
aṉēka nel kaṭṭiṉēṉ āṇṭē

217.ampāram - cēr, kaḷañciyam;
nel cērttu vaikkum iṭam 217

ittaṉai nellum uḷḷūr maṇiyam
veṅkaṭēca reṭṭu muṉṉilaik kēyiṉṟu

218. maṇiyam - vicāraṇaik kārar 218


kanta ṉaṉuttārap paṭik kaḷantumē
kaṭṭi vaittēṉ paṇṇai āṇṭē 219

nantavaṉac cintu

cantamikum puṣpavaṉamē - muttu
cāmi ceyta nantavaṉamē - eṉṟu 220

cārntār kaḷikūrntār - maṉan
tērntār kali tīrntār

221. kali - ciṟumai, varuttam221

kontu kontāy malartūvum - mayal
koṇṭiṭavē kuyil kūvum

222. kontu - kottu222

piṉṉum kūṭum peṭaiyōṭum
uṟavāṭum viḷaiyāṭum 223

pañcavarṇak kiḷḷaic ceṟivum - veku
pāntak kalavikaḷ puriyum - kaṉi 224

paḻukkum kotti iḻukkum - piracam
oḻukkum nilam vaḻukkum

225. piracam - tēṉ225

añciṟait tumpikaḷ ōṅkum - kuyil
aṉpuṭaṉ vayiṉāl vāṅkum - malar

226.añciṟait tumpi - 'koṅku tēr vāḻkkai
añciṟait tumpi' - kuṟuntokai - oppu226

aṭukkum kītam toṭukkum - mārkka
meṭukkum iṉpam koṭukkum

227. kītam - icai
mārkkam - kūttu vakai227

iccaiyuṭaṉ iraṇṭu manti - māvil
ēṟip palākkaṉi aruntik - kaṉik

228. kaṉikketirum - kaṉikkāka etirttuk koḷḷum228

ketirum cōlai utirum - cuḷai
utirum kaṉi utirum 229

uccitac ceṇpakat tōppum - peṇkaḷ
ūṭē malar koyyum tāppum - teṉṟal

230. uccita - uyarnta
tāppu - nēram, ceḷakariyam, iṭam230

ōṭṭamum malar āṭṭamum kuyil
īṭṭamum kaṉa tēṭṭamum

231. īṭṭam - kūṭṭam; tēṭṭam - celvam231

kaṟpakak kāvaṉam pōlē - mayakkaṅ
kāṇutaṭi orukkālē - cuttik

232. kaṟpakakkā - kaṟpakac cōlai
kāvaṉam - cōlai - oruporuṭ paṉmoḻi
orukkāl - orumuṟai232

kaṉṉalum vaḷan tuṉṉalum kaṉa
ceṉṉelum caṭaip piṉṉalum

233. kaṉṉal - karumpu; vaḷantuṉṉal - vaḷam cērttal
ceṉṉel - cennel, etukaikkākat tirintatu233

poṟpa mikuṅkaṉa vāḷaiyum - taṉpūṭ
ṭuṭa vāḷeṉum tāḷaiyum - cālaip 234

poṅkamum tiruvaṅkamum makaṉ
caṅkamum piracaṅkamum

235. poṅkam - polivu
aṅkam - alaṅkāram
caṅkam - kūṭṭam235

kuṅkumac cantaṉa maramum - puṉṉai
koṇṭu vaḷarntiṭu muramum - malark 236

kollaiyum maṇamullaiyum - pacuṅ
kullaiyum tiruvillaiyum

237. kullai - iruvāṭci; villai - vilvam237

puṅkamiku nantavaṉamum - teyva
pūmiyiṟ kaṟpaka vaṉamum - kaṇṭu

238. puṅkam - uyarcci238

pukaḻ rātai ikaḻvār maṉam
makiḻvār kiṭṭa yakaḻvār 239

māmaram tōṟum ulāvi - kuyil
māraṉai vāveṉṟu kūvi - atil

240. māraṉ - maṉmataṉ240

vacikkum kuṭalpacikkum - metta
rucikkum kaṉi pocikkum 241

teṉṉaṅ kurumpaiyait tiṉṟu
teṟkē niḻalilē uṟaṅkum - maṉam242

ceḻikkum uṭal neḷikkum mukam
kaḷikkum mataṅ koḻikkum 243

paṉṉakan teṉṟalaip pucikkum - kaṉa
paṇpuyaru malaiyiṉil vacikkum - pala

244. paṉṉakam - pāmpu244

vaḷamum parimaḷamum kaṭal
vaḷamum malai vaḷamum

245. parimaḷam - naṟumaṇam245

taṅkum vaḷam kaṇṭu makiḻntār - muttu
cāmi teyvēntiraṉaip pukaḻntā - rupa

246. muttucāmi teyvēntiraṉ - pāṭṭuṭait talaivaṉ246

carittār meḷḷac cirittār - malar
paṟittār kuḻal tarittār 247

kāvaṭic cintu

tāyē caracōti - aruḷ
taravēṇunī tāyē

248. caracōti - caracuvati eṉpataṉ icai vaḻakkut tiripu248

vāyīcupari aracē - tamiḻ
vāṇaṟ karuḷ purivāy

249. vāyīcupari - vā īcvari eṉa varum249

kāvaṭic cintupāṭi - untaṉ
karuṇai malar tēṭi 250

cēvaṭi taṉaip pōṟṟa - aruḷ
purivāy maṉam makiḻvāy 251

āṇṭi kumarāṇṭi - eḻil
aḻaku mayilāṇṭi 252

mūṇṭi raṇa cūrarkaḷait
tāṇṭi mayi lēṟi

253. mūṇṭi - kūṭi ; iraṇacūrar - yuttavīrar253

muvviraṇ ṭāṟumukam
evvāreṉ ṟaṟintu

254. mūviraṇṭu - muvviraṇṭu eṉak kuṟukiyatu254

cevvē vaḻi naṭantāl civaṉ
avvāṟē tuṇai ceyvār

255. cevvē - nērē naṉṟāka255

mālitaṉai velvēṉ - caravaṇa
vāveṉṟu colvēṉ

256. māl - mayakkam256

paraṉē aṟumukaṉē uṉatiru
nīṟiṭa viṉai tīra

257. uṉa - uṉṉuṭaiya257

ñāṉak kaṭal mūḻki - veku
māṉattuṭaṉ vāḻka

258. vekumāṉam - paricu, caṉmāṉam258

pāṭuvamō ivvaṉattai - vēlar
paṇpuṉattai nāṭuvamō

259. paṇpuṉam - paṇpaṭuttappaṭṭa puṉam259

tēṭuvamē ivvaṉattil - vēlar
ciṟantirukkum iṭantēṭi260

ōṭuvamō kiriyaic cuṟṟi
oḷintiruntāl piṭikka lāmō 261

āṭumaṉṉa mayiliṉaṅkāḷ - centūr
āṇṭi vēlar varak kāṇaiyaḷō

262.kāṇaiyaḷō - kaṇṭīrkaḷō allatu
kāṇīrkaḷō eṉpataṉ vaṭṭāra vaḻakku262

ciṉṉa aṉṉa mayiliṉaṅkāḷ
centūr cēvakaṉaik kāṇaiyaḷō 263

aṉṉanaṭaip paṭcikaḷē - eṅkaḷ
āṇṭi varak kāṇaiyaḷō 264

māṭappuṟāk kiḷip piḷḷai - vaṭi
vēlar varak kāṇaiyaḷō 265

vāṭai kaṇṭu mayaṅki varum - vaṭi
vēlar varak kāṇaiyaḷō

266. vāṭai - vaṭakāṟṟu266

cūraṉaiyum cūṟaiyāṭi vanta
cokucaṉ varak kāṇaiyaḷō

267. cūṟaiyāṭutal - alaikaḻikka (veṉṟa)
cokucaṉ - cukāṉupavamuḷḷavaṉ - nākarikaṉ267

ēṟumayil ēṟivarum - eṅkaḷ
iṟaiyavaṉaik kāṇaiyaḷō 268

karaṭi paṉṟi yāḷikaḷē - centūrak
kantaṉ varak kāṇaiyaḷō 269

ōraṭiyā laḷantavar taṉ marukaṉ
uttamaṉaik kāṇaiyaḷō 270

kāṭaikaḷē kavutārikaḷē - centūrak
kantaṉ varak kāṇaiyaḷō
271. kāṭai, kavutāri - paṟavaiyiṉaṅkaḷ271

tēṭi varum puḷḷiṉamē - centūrac
cēvukaṉaik kāṇaiyaḷō 272

pañcavarṇak kiḷḷaikaḷē - civaṉ
pālaṉvarak kāṇaiyaḷō 273

kokkiṉaṅkāḷ kurukiṇaṅkāḷ - centūrak
kumaraṉ varak kāṇaiyaḷō 274

cōlaiyil vāḻ kuyilaṉaṅkāḷ - centūrac
cokucaṉ varak kāṇaiyaḷō 275

kālaimati cūṭitarum - kanta
cuvāmi varak kāṇaiyaḷō 276

pāyntu varum pulikaraṭi - civaṉ
pālaṉ varak kāṇaiyaḷō 277

mēyntu varum tārāvē - eṅkaḷ
vēlar varak kāṇaiyaḷō

278. tārā - oruvakaip paṟavai278

kūvukuyil mayiliṉaṅkāḷ eṅkaḷ
kumaraṉ varak kāṇaiyaḷō.279

cuppiramaṇiyar pēril cintu muṟṟum


4. cittarārūṭa noṇṭic cintu

(āciriyar peyar teriyavillai)

attimā mukavaṉ ceyya vaṭiyiṉaik kamalam pōṟṟic
cittarā rūṭam taṉṉil ceppiya poruḷā rāyntu
cuttamā yevarkkum tōṉṟac curukkamāy noṇṭiccintāy
vittakar aruḷiṉālē tamiḻiṉāl viḷampal uṟṟēṉ

cittarārūṭam - cittar eḻutiya āruṭam eṉṉum nūl (viṣavākaṭam)
attimāmukavaṉ - yāṉaimukaṉām vināyakar
vittakar - ñāṉamuṭaiyōr

kumāra nāyakaṉ tuṇai

teṭciṇāmūrtti kaṭāṭcam muṉṉiṟka vēṇum

kaṭāṭcam - kaṭaikkaṇ nōkku


tirumarutūr vaḷarum nākaliṅkar
cīrpātak kamalameṉ cintaiyuḷ vaittu
maruvucitta rārūṭap poruḷitaṉai
vakuttuc colluṟēṉinta makilattil
puṇṭarīkat tiluṟai vōṉpaṭaittatiṟ
pollāta viṣaccantu ellāmumē
viṇṭuraikkak kēḷumiṉi nalla pāmpu
viriyaṉvaḻalai kompēṟi mūkkaṉ
cāṇāra mūrkkaṉ puṭaiyaṉ maṇṭali
cavaḷakkārai maṇṇuḷi cārai 5

1 - 5.
tirumarutūr - āciriyariṉ ūrākalām
makitalam - ulakam; puṇṭarīkam - tāmarai
viṇṭu - viḷakkamāka;viriyaṉ, vaḻalai, kompēṟi mūkkaṉ, cāṇāra mūrkkaṉ,
puṭaiyaṉ, maṇṭali, maṇṇuḷi, cārai - pāmpu vakaikaḷ

vāṇāḷai vāṭṭum ceyyāṉ irutalai
mēlāṉa cilantip pulimukap pūcci
tēḷpuḷḷi vaṇṭu pūram paccōnti
cevvaṭṭaipēy narināy cōrveli
vāḷpallup pūṉai pulipiṅkavaṅkam
vaṉattuttavaḷai yaṭṭai vācimutalai
araṇai naṭṭuvak kāli mutaliyavai
allātu cīvacentuvum aṉēkam uṇṭām
urakattiṉ pōniṟamum cātiyum
ūrum maṇamum maṟṟuuṟaiviṭamum 10

6 - 10.
puḷḷi - palli; pūram - pūrāṉ; araṉai - pāmparaṉai eṉappaṭum
naṭṭuvakkāli - oru naccuyir - naṇṭu vāykkāli eṉpa
cīvacentu - vāḻum viṣa uyirkaḷ; urakam - pāmpu

paṭameṭuttāṭum kuṟiyum, muṭṭai yiṭṭup
paruvamaṟintu porittūrum paricum cil
viṭamuṟu taṅkak kuṟiyum kaṭittiṭum
viṭamum kaṭittakaṭimīḷātatum
kālkaṭi aṭakkakuṟi vēkak kuṟi
karutiya tūtariṉ kaṇ kuṟippum
cīlamuḷḷa maṇi mantirattāl karuṭatiyāṉattāl
maruntiṉāl tīrkkuñ ceyalum
kurumalaraṭi vaṇaṅki vakai yāyk
kūṟuki ṟeṉinta kuvalayattil 15

11-15.
paricu - vitam; tantam - pal
kuru - nūlāciriyariṉ āciriyarākiya cittar
kuvalayam - ulakam

marumalarp poruṭṭuṟaivōṉ payaṉṟaruḷ
makaveṉa vantutitta mātavattiṉōṉ
kācipaṉ maṉaiviya rilmikkāṉa katturu
vayiṟ ṟutitta kaṭcevikaḷaip
pēciṭil pēraṉantaṉ vācuki pilatta
takkaṉ kārkōṭaṉ paṟpaṉ
makāpaṟpaṉ caṅku pālaṉ kuḷikaṉ im
mānākam eṭṭup pērtāṉātiyitil

pāmpiṉ cāti

tēcukaṭ cevi aṉantaṉ kuḷikaṉum
cekattil vētiyaṉeṉṟu vakuttaṉarē 20

16 - 20
marumalarp poruṭṭuṟaivōṉ - piramaṉ
katturu - kācipa muṉivariṉ maṉaivi. nākaṅkaḷiṉ tāy.
104 piḷḷaikaḷaiyum oru peṇṇaiyum peṟṟavaḷ.
kaṭcevi - pāmpu
aṉantaṉ, vācuki, takṣaṉ, kārkkōṭaṉ, patmaṉ, makāpaṟpaṉ,
caṅkupālaṉ, kuḷikaṉ - katturu peṟṟa eṭṭup pāmpukaḷ
nākar - pāmpuc cātiyiṉar; vētiyaṉ - antaṇaṉ

vācuki caṅkupālaṉ itureṇṭu maṉṉavaṉāku
meṉṟu coṉṉār muṉṉōr
tēcuṟu taṟkaṉ makāpaṟpaṉ ............
tē......... vaṇikaṉeṉṟu moḻintaṉarē
cūttiraṉ kārkkōṭaṉ kaṉapaṟpaṉ eṉṟu
coṉṉārkaḷivaril muṉcoṉṉa pāmpu
mūttiṭum āṇākum piṉṉāka moḻinta
peṇpāmpeṉṟu moḻintaṉarē

pāmpiṉ uṇavu,irai eṭukkum nāḷ

ātitta vāram aṉantaṉ vācuki
aṭutta tiṅkaṭkiḻamaikku irai eṭukkum 25

21 - 25
ātittavāram - ñāyiṟṟukkiḻamai; irai - uṇavu

pōtitta cevvāy takkaṉ kārkōṭaṉ
putaṉkiḻamai aṉṟaikku iraieṭukkum
viṭaṅkoṇṭa tuḷaiyeyiṟṟup paṟpaṉ
viyāḻakkiḻamai taṉil iraieṭukkum
paṭarntuceṉṟu irai eṭukkum tēṭimakā
paṟparācaṉ veḷḷik kiḻamaitaṉil
kūṟucaṉik kiḻamai pakal caṅkupālaṉ
kuḷikaṉ irākkālam iraieṭukkum
pūnila maṟinta pāppāṉ vāyuvum
pūmaṇa miraṇṭum pocittirukkum 30

26 - 30
pōtitta - kūṟappeṟṟa
pocittirukkum - uṇṭirukkum

aracaṉ arukaṅ kiḻaṅku vaṇṭum eṭuttarunta
vaḷaitaṉil ceṉṟirun tiṭumē
cūttiraṉ mīṉtavaḷai taṇṇīrt
tuṟaitaṉil ceṉṟaruntum

irukkumiṭam āṭum kuṟi

cāttiram coṉṉapaṭiyē nālu vakaic
cātiyirukku miṭantaṉaik kēḷum
vētiyaṉ kōvililē marattiṉil vēntaṉ
maṉaiyil ceṭṭi cūttiraṉ puṟṟil
nītiyāy vāḻntirukkum nālvarum
niṉṟāṭum kuṟitaṉai nikaḻttukiṉṟēṉ 35

31 - 35
arukaṅkiḻaṅku - arukampulliṉ kiḻaṅku
cāttiram - pāmpu cāstiram
nāluvakaiccāti - anataṇar, aracar, vaṇikar,cūttirar
niṉṟāṭum kuṟi - pāmpu āṭum tiṟam


aṇṇāntu pārttāṭum vētiyaṉ aracaṉ
cevvē pārttāṭi niṟkum
kaṇṇālē teṟkum vaṭakkum ticai
kāṭṭikkoṇṭu niṉṟāṭum ceṭṭippāmpu
veḷḷāḷaṉ pūmi taṉṉaiyē pārttāṭum
vēta muṟaippaṭi tappātituvē

paṭattiṉ kuṟi, niṟam, maṇam

muḷḷākum pāmpiṉpaṭam taṉil vaitta
muttiraiyaic collukiṉṟēṉ cittiramāka
pārppāṉ paṭattil caṅku maṉṉavaṉ
paṭattiṉil cakkaram patittirukkum 40

36 - 40
cevvē pārttāṭi - nērākap pārttāṭum
kaṇṇālē ... ceṭṭippāmpu - vaṇikap pāmpu taṉ kaṇkaḷai
teṟkum vaṭakkum nōkkiyapaṭi āṭum
veḷḷāḷaṉ - cūttiraṉ; caṅku - caṅku pōṉṟa kuṟi


kāppāṉa villu vaṇikaṉ paṭattiṉil
kāraḷaṉ paṭattiṟpuḷḷaṭi yirukkum
*(pūcuraṉ retta niṟamām puravalaṉ
poṉṉiṟam ceṭṭi matiyiṉ niṟamām
mācillāc cūttiraniṟan tīṭṭiya
mainiṟa māmitu meyyākumē)
antaṇaṉ nāvimaṇam yiṟaiyavarkku
ākil malartāḻai maṇamākum
vantiṭum vaiciyaṉ maṇam pātiri pūmaṇam
cūttiraṉ maṉamiluppaiyiṉpūc 45

41 - 45
villu - vil pōṉṟa kuṟi; kārāḷaṉ - vēḷāḷar
puḷḷaṭi - paṟavaiyiṉ aṭipōṉṟa kuṟi
*ivai pāṇṭiccēri ēṭṭup piratiyil kaṇṭavai
pūcuraṉ - antaṇaṉ; retta - irattattiṉ cikappu niṟam
puravalaṉ - aracaṉ; ceṭṭi - vaṇikaṉ
mainiṟam - karuppu niṟam; nāvi - puṉuku maṇam
vaicikaṉ - vaṇikaṉ

muṭṭaiyiṭṭup porittiṭal

cātiyinta vakainālum āṇum peṇṇum
taḻuvip piṇaintu karppam tarittapiṉpu
nītiyāy muṭṭaiyiṭṭup porittiṭum
neṟiyaiyum collukiṟēṉ aṟiyavumē
kāṟṟuṟu āṭimātam āṇum peṇṇum
kalantu puṇarntuṭalil karppamuṟṟu
tōṟṟiya kārttikaiyiṉil karumuṟṟic
cūluḷaintu īṉumaṉṟu toṭṭēḷunāḷ
irunūṟṟu nāṟpat teṭṭumuṭṭai yiṭṭum
irunūṟṟirupatteṭṭu mēḻu nāḷil 50

46 - 50
piṇaintu - kūṭi; kāṟṟuṟum - kāṟṟu mikunta
kārttikai - kārttikai mātam; uḷaintu - varunti
toṭṭēḷu nāḷ - toṭṭu ēḻu nāḷ

parukiṭum nālumuṭṭai cāmuṭṭai
patiṉāṟu muṭṭai nalla pakkuvattilē
orumittirupat tēḻām nāḷil
uccitamākap porintūrntu tiriyum

viṣamēṟum kuṟi

nālāṟu kālum uṇṭāyt tōṉṟiya
nāḷēḻu nāḷiṉil nañcu vēṇṭi
mēlēṟu mātittaṉaip pārttāṭum
viḷaṅku mēlvāyiṉ pallu nāṉkilum
koṭuviṭam vantutikkum pāl curakkum
kūṟupōl ūṟumeṉṟu māṟāmalē 55

51 - 55
cāmuṭṭai - keṭṭupōṉa muṭṭai
uccitamāy - takutiyāy; ātittaṉ - cūriyaṉ
pālcurakkum kūṟu - pālcurakkum maṭipōl


kaṭuviṭam nāleyiṟṟukkum pēr kāḷi
kāḷāttiriyi yamaṉi matūtaṉ
mēlvāy alaku taṉṉil aravukku
viḷakkamāy nālupallu muḷaittirukkum
nālupallukkun tuḷaiyirukkum kaṭiyuṟil
naccuppal tuḷaivaḻiyē nañcukaḻaṉṟuvantu
kaṭivāyiṉiṟaṅkit toṇṇūṟ ṟeṭṭu
māttirai niṉṟuṭaliṉ maṇṭiyēṟum
antamuḷḷa paṭatturakam tōṉṟiṉāl
aṟupatil tōlurikku māṟāmatiyil 60

56 - 60
kāḷi,kāḷattiri, yamaṉ, yamaṉtūtaṉ - paṟkaḷiṉ peyarkaḷ
vāyalaku - mēlvāy
toṇṇūṟṟeṭṭu māttirai - 98 noṭi
paṭatturakam - pāmpup paṭam


kutittiṭum viṭameyiṟṟi litureṇṭum
koṇṭavā ḷaravukkuk kaṇṭameṉparāl

kaṭivāyiṉ kuṟi
kutittiṭu meyiṟṟaravam pallut taikkum
kaṭivāyiṉ kuṟiyiṉaik kaḻaṟukiṉṟēṉ
kāḷiyeṉṉum pallut taittāl puḷḷaṭipōl
kaṭivāyiṉ kuṟiyiṉil paṉīrpōl vaṭivākum
mīḷāta kāḷātri taitta vāyil
viḷaṅku mukkōṇa mañcaḷnīr pociyum
kōtāy namaṉtōṭṭip pallut taittāl
kūrmuṉaiyiṟ cennīr pāyum 65

61 - 65
vaṭivākum - vaṭiyum; pociyum - vaṭiyum
tōṭṭippal - kōṭari pōṉṟa pal


tūtaṉeṉṟa pallut taittāl vilpōṉṟa
cuvaṭilkaḻu nīrvan tuvaṭṭeṭukkum
paciyiṉil payattil nontāl kōpattāl
pallil viṭamikuttāl mella mitittāl
icaiyuṟu tēvar muṉivar kālaṉivar
ēvaliṉāl viṉait tāvaliṉāl
ceytanaṉṟi kuṉṟiṉa pēraip pūruva
ceṉmap pakaiyiṉavarai vaṉmamuḷḷōraip
paiyaravam vantu kaṭikkum itiloru
palpaṭṭāl viṣamtōlaip paṟṟiyēṟum 70

66 - 70
vaṭṭeṭukkum - vaṭiyum; nontāl - pāmpu varuntiṉāl
mella mitittāl - maṉitar mitittāl
viṉai tāvaliṉāl - viṉai vayattāl
pūrvaceṉmam - muṟpiṟappu; vaṉmam - vairākkiyam
paiyaravam - naccuppaiyiṉai uṭaiya pāmpu

pallureṇṭum paṭṭāl vicamāṅ kicattai
paṟṟiyēṟum mūṉṟupal paṭṭāl viṣam
valyelumpaip paṟṟiyēṟum nālu pallāl
vakirntāl mūḷai pukuntēṟum
kālkaṭi yorupalpaṭṭāl iraṇṭu pallāyk
kaṭittāl kaṭiyaraik kaṭiyāmē
mēlpallu mūṉṟum paṭṭāl kaṭipaṭṭa
viṭamukkāl kaṭiyeṉṟiṭa lāmē
muḷaittapal nālumpaṭṭāl antakkaṭi
muḻukkaṭiyā meṉṟu vaḻuttuvarē 75

71 - 75
māṅkicam - māmicam, catai; vakirntāl - pallāl kīṟiṉāl

tuḷaippallil orupal paṭṭāl antakkaṭi
tucaṅkaṭṭi tiyāṉikka viṭantīrum
iraṇṭupalpaṭ ṭaviṭattai maṇipatit tēṟku
mantirattālum tīrkka lāmē
muraṇṭumūṉṟu palpaṭṭāl antak kaṭikai
mūlikai kalikkam naciyattāl tīrum
araviṉpalnālum paṭṭāl maṇimantira
avuṣatam teyvac ceyalāl tīrkkavēṇum
iraviṉil pāmpu kaṭittāl antakkaṭi
mīḷāta kuṟiyiṭam viḷampukiṟēṉ 80

76 - 80
tucaṅkaṭṭi - tuvacaṅkaṭṭi, koṭikaṭṭi
(uṟutiyāka niṉṟu eṉpatum poruḷ)
kaimūlikai - mūlikai maruntu
kalikkam - kaṇṇukkiṭu maruntu
naciyam - mūkkil iṭum maruntu
avuṣatam - avuṭatam, maruntu vakai

uḷḷaṅkāl uḷḷaṅkai neṟṟi mārpu
kaḻuttu utaṭumulai mūkkupuruvam koppuḷ
teḷḷunācic cantum kutikkāl cevipuṟat
tōṭi ālamarat tūraṭiyil
puṉṉaipuḷi mūṅkilaracil nāṇalil
puṟṟuk kiṇaṟṟil puṟamaṭaiyil
piṉṉamuḷḷa paraṉkōvil pāḻ
vīṭṭil piṇamiṭu nilattil
nantavaṉam puttumaṭattil ērikkarai
natikkarai cuṉaikkarai yāka cālaiyil 85

81 - 85
nācic cantu - mūkkuttuvāram
puṉṉai, puḷi, mūṅkil, aracu - maravakaikaḷ
piṇamiṭu nilam - cuṭukāṭu; puttumaṭam - puṟṟuḷḷa iṭam

anticanti muccantiyil uṟakkattil
aiyaṉ piṭāri turkkai ālayattil
māyavaril pāmpu kaṭittāl tīrāta
maraṇanāḷ collukiṟēṉ paraṇimakam
āyiliyam tiruvōṇam mūlam kārttikai
ātirai cuḷaku cittirai cōti
ceṉma nāḷaṉu ceṉmanāḷ tiriceṉma
cērntiṭunāḷ vatamavai nāciyaṅ
kaṉmamum navami caṣṭi kuḷikaṉil
kaṭittiṭil antak kaṭinoṭikkuḷ kollum 90

86 - 90
māyavaril - tirumāl kōṭṭam
paraṇi, makam, āyilyam, tiruvōṇam, mūlam, kārttikai,
ātirai, cuḷaku, cittirai - naṭcattiraṅkaḷa
cuḷaku - vicākanaṭcattiram; cōti - naṭcattiram
kuḷikaṉ - kuḷikai nēram

tāṉōṭik kiṭantiṭaṉum antak kaṭi
tappāmal kollumeṉṟu ceppalāmē
kaṭittavāy taṭikkil kollum-vīṅkiyē
kaṭutterikiṉum kollum kaṇṭam corittum
kuṭitta marunteṭukkil kollum-kaṭittavāy
kumuṟiṉum ceṅkuruti pāyiṉum kollum
viṭaṅkutit toḻukil kollum-nāvaraṇṭu
viḻicivakkiṉum kollum mey naṭikkiṉum
paṭamkoṇṭa poṟiyaravam nāveyiṟum
patiyappaṭiṉum kollum pallum ukirum 95

91- 95
taṭikkil - vīṅkiṉāl; kaṇṭam - kaḻuttu
kuṭitta marunteṭuttal - vānti eṭuttal
kumuṟiṉum - ventāl; meynaṭikkiṉum - mey naṭuṅkutal
eyiṟu - pal; ukir - nakam

kaṟuttiṭil kollum urakam cīṟiyē
kaṭittavuṭaṉ malanīr viṭukkiṟ kollum
viṟaittiṭil kaikālviral nimarntiru
viḻi corukiṉum kollumeṉṉalāmē

viṣattiṉ kuṇam

naccaravil āṇ kaṭittāl mēlnōkkum
nayaṉampeṇ pāmpeṉil kīḻnōkkumē
accamillāmal aṭakkil vērvai mikum
alippāmpeṉil viṭamkalip pākum
cūlāki vayiṟuḷaiyum muṭṭaiyiṭṭa
tuṭṭaṉeṉil neṭṭaiviḻi muṭṭai civakkum 100

96 - 100
nayaṉam - kaṇ
alippāmpu - āṇ, peṇ iraṇṭumallāta pāmpu
kalittal - mikutal

mēleyiṟṟuk kāḷi kaṭittāl valatukaṇ
vētaṉai ceyyumakil pāmpukaṭittāl
kaṭittavāy vīkkam kāṇum vēkamāyiḷaṅ
kaṉṉik kiṭatukaṇ vētaṉai kāṇum
tuṭittiṭum kuṭṭip pāmpu kaṭittiṭil
cōrvu mayakkamuṭaṉ pārilvīḻttum
karunākam kaṭittateṉṟāl uṭaṉiru
kātum ceviṭāmeṉ ṟōtiṉārē
orunākat taṭaivituvē palaviṭattu
urakaṅkaḷ carittira murai ceykiṟēṉ 105

101 - 105
kāḷi - palliṉ peyar

muraṭṭup palpoṟi viriyaṉ cūl koṇṭu
mutukutaṉil veṭittuk kuñcu porittāl
karaṭṭōṇāṉ tēḷpūram naṭṭuvāk
kālicilanti pulimukap pūcci
ceyyāṉuṭaṉ poṟivaṇṭu mutaṟpala
cīvacantukaḷ atilē piṟakkum
meyyāṉa peruviriyaṉ kaṭittiṭil
vīṅkik kaṭutterivu mīṟikkuruti
vaṭintiṭum kaṭivāyil kaṇṇuṟaṅkum
mayaṅki uṭalvetumpit tiyakkiṭumē110

106 - 110
poṟivaṇṭu - puḷḷiyuṭaiya vaṇṭu
kaṭutterivu - kaṭuttalum, ericcalum
iyakkiṭum - iyaṅkutal

kaṭittiṭumē rattaveṟiyaṉ pallupaṭak
kaṭittiṭil vāyiṭam kāṇumkuruti
kaṟṟaḷi viriyaṉ kaṭittiṭil vayiṟṟiṉil
kāyntum vayiṟṟai valittiruntu kollum
maṟṟumuḷḷa mūviriyaṉum kaṭittiṭil
valittuk kaṭutterintu vīṅkum kaṭivāy
vaḻalaikku vāy veḷuttum - kaṭivāyil
vaṭiyum rattam; karu vaḻalaik keṉil
aḻaleṉa mēṉivetumpi vērvai mikuntu
akaṅkaiyum kālum civantain tiraṇṭum 115

111 - 115
kāyntum - ventum
vaḻalai - pāmpu
aḻaleṉa - tīyeṉa
aintiraṇṭum - pattu viralkaḷum

mārpiṉai aṭaittuk kollum cevviratta
maṇṭalik keṉilmayirk kāl vaḻiyē
tāraiviṭ ṭōṭum kuruti cītaḷam
tāṉā maṇṭalik kuṭalkuḷirn tāṭṭi
oḻukiṭum vērvainīr mūrkkaṉukkut tāṉ
mutukukaṭi taṭamum nontu
paḻakiya vāyum kaḻuttum tirukiyē
pakarum kuralum nalintuṭal utaṟum
cuṟṟumayak kārākil iru kaṇṇum
cuḻaṉṟaṭik kaṭimati mayakkiṭumē120

116 - 120
irattamaṇṭali - pāmpu
cītaḷam - kuḷircci
kaṭitaṭam - maṟaiviṭam
mati mayakkiṭum - aṟivu mayaṅkiṭum 5

paṟṟumuṟuk kārākil uṭal muṟṟum
pataṟimuṟukit tirukiṭum pūram
niṉṟūtum ukir karukkum tēḷukku
neṟikaṭṭik kaṭutterikkum vērkkum
eṉṟār naṭṭuvāk kāli kaṭikkil
erittuk kaṭuttuk kumuṟiṭum vīṅkum
ceyyāṉēl paṟpaṭṭa kaṭivāy vīṅkiyē
tēḷiṉ catamaṭaṅkōr nāḷum kaṭukkum
poyyāñ cōraravukkuk kāyattil
puḷḷipōl eṅkum taṭittiṭum civappāy 125

121 - 125
pūram - pūrāṉ; ukir - nakam
kaṭutterikkum - kaṭuttu eriyum
kumuṟiṭum - ventiṭum; catam - nūṟu
poyyāñ cōraravu - poyyāṉ eṉṉum viṣappāmpu

kaṟuttiṭum cōrvukkut tēka muṟṟum
kaṟuttut taṭittup paṭarntiṭu matarkkum
oṟuttiṭum cilantiyeṉil kaṭivāyil
orupoḻu tirupoḻu teritta ḻaṟṟum
vaṇṭukaṭik(ku) uṭalmuḻutum cila nāḷil
vaṭṭamiṭṭut taṭittiṭṭup paṭarntarikkum
taṇṭiya cev vaṭṭaikaṭittāl kaṭittavāy
taṭittuc civappēṟi matart tirukkum
iṉṉamoru kōṭiyuṇṭām avaiyellām
eṭutturait tōtuvatevarāl muṭiyum 130

126 - 130
oṟuttiṭum - vataikkum; matarttirukkum - uṇarvaṟṟirukkum

pāmpiṉ vayatu

paṉṉakaṅkaḷ vayatiṉaiyum ceyittiṭum
pakaiyum piriviṉaiyum pakarukiṟēṉ
pāppāṉuk kāyiratteṭṭup pārāḷum
pārttiparkku eṇṇūṟu mātam vayatu
vāyppāṉa patiyārk kainnūṟām eṉṟu
vakuttaṉar cūttirarkku muṉṉūṟām eṉṟār
irutalai mayiṇaṉ cennāy mayakkōṭi
eruttiṉ kuḷampu miṉṉalaṭi kīri
karumayil karaṭipaṉṟi cempōttuk
keruṭaṉ mutalaiyaṉa lāntai, kūkai135

131 - 135
paṉṉakam - pāmpu; pakarukiṟēṉ - kūṟukiṟēṉ
patiyār - vaṇikar
irutalai maṇiyaṉ - maṇi poruntiya iraṇṭu talaikaḷai
uṭaiyateṉṟu collappeṟum pāmpu
cempottu - oru vakaip paṟavai; kūkai - kōṭṭāṉ

ceyaluḷḷa māṉkuḷampu vēḻa mutal
ceppiyacat turuvukkut tappip piḻaittāl
vayatunūṟ ṟirupattukkum cākāmal
maṇmicai vāḻntirukkum uṇmai ituvē
maṇmītu nūṟṟirupatu paruvam vāḻntu
piṟa(ku) uṭal tēyntu kuṟuki
oṉṟāṉa paṭam ciṟiyatāyp paṟakkumpō
tantac cikaiyil maṇiyoṉṟu tōṟṟum
tōṟṟiya nākameṭṭum puvi viṭṭut
toṭarum vaṉattiṉum viṇṇāṭar veṟpiṉum 140

136 - 140
vēḻam - yāṉai; catturu - pakai uyirkaḷ
nūṟṟirupatu paruvam - nūṟṟirupatu āṇṭu
cikai - talai ucci; maṇi - nākarettiṉam
viṇṇāṭar veṟpu - tēvarulakam

pōṟṟiya paṉikōṭik kāviṉuḷ
puravalar pōliruntaracu ceyyum
māṉākameṉṉum pēraravaṅ keruṭaṟku
māttiram payappaṭum nēttiramāka
tāṉālu pallil viṭamum irukaṇṇil
karittiṭum pārttavuṭaṉe rittiṭumē
pāmpiṉ rācāḷi eṉṟum pukaluvar
paruvanūṟ ṟirupatu ceṉṟatupōka
tāṉpeṟṟa vayatu kuṟaiyum iruntu piṉ
cālōka patattu mēlākumē 145

141 - 145
paṉikōṭikkā - pāmpu vāḻum kāṭu;
keruṭaṟku - karuṭaṉukku
cālōkapatam - iṟaivaṉ ulakil vāḻum pēṟu

tūtaṉ varum kuṟippu

tūtaṉ vantuniṟkum vaṭivum āruṭam
collumkuṟi toṭukuṟi palliṉ kuṟiyum
nītiyuṭaṉ collukiṟēṉ rākuviṉ
nilaiyil pataṟivantu niṉṟu colliṉum
ceyyapūc cūṭivariṉum karuntukil
ceyyatukil puṉaintu paiyavariṉum
kaiyiltaṭi yūṉṟivariṉum keṭaiyā
kattikayiṟu piṭittuc cutti variṉum
kaṇṇil nīrvārntu niṟkiṉum vāykuḻaṟi
kaiyai virittu niṉṟu meypataṟi150

146 - 150
tūtaṉ - ceyti koṇarpavaṉ; rāku - pāmpu
ceyya - cemmai; kayiṟu - pācakkayiṟu

viṇṇōkkip pārttu niṟkiṉum-tūṇiṉum
viṟakiṉum cāyntuniṉṟu meypukaliṉum
maṇṇiṉaik kālkoṇṭu kīṟiṉum taraiyilkai
vaittuvariṉum uṭaicutti variṉum
eṇṇey iṭṭuvariṉum pāril viḻuntu
eḻuntu pulampit toḻutēṅki variṉum
pāmpiṉpēr muṉpu colliṉum pāmpiṉpal
paṭṭavaṉpēr piṉpu kaṇṭu neṭṭuyirppiṉum
cōmpuṭaṉ koṭṭāvi viṭiṉum mārpucantil
coṟiyiṉum taṉmayirait tūṟṟiniṟkiṉum 155

151-155
viṟaku-maram; eṇṇey iṭṭu-eṇṇey tēyttu
tūṟṟi-utaṟi

vantavaṉ uyarntu niṟkiṉum nōyāḷaṉ
variṉum mayirkaḷaintōṉ vantu niṟkiṉum
antakaṉ kaikāl taripaṭṭōṉ mūkkuk
kātaṟupaṭṭōṉ oṟṟai viḻimaṟaipaṭṭōṉ
iṅkivarkaḷ vantu colliṉum pūṉaikkaṇ
iyampiṉum kālkaṭi yeṉṟu collalāmē
pāṅkuṭaṉ muṉvanta tūtaṉ āruṭam
patiṉāṟu ticaikkum yāṉ pakarukiṉṟēṉ
arukkiṉil nallapāmpu tēḷvaḻalai
ālainīrp pāmpuraka melimaṇṭali 160

156 - 160
mayirkaḷaintōṉ - nāvitaṉ; antakaṉ - kuruṭaṉ
taṟipaṭṭōṉ - veṭṭuppaṭṭōṉ; arukku - arukampul

irukkunaṟ cāraippāmpu mānākam
eṟumpu mayakkār vaṇṭaravamuṭaṉ
pūramviriyaṉ cilanti yintappaṭi
pūrvamutal īcaṉ parinturaikkum
āruṭamituvākum tūtaṉ nilai
aṟintiṉṉa centuveṉṟu terintu koḷḷē
muṉṉē vantuniṉṟa tūtaṉ mūkkaiyum
mukattaiyum toṭilnalla pāmpeṉṉalām
paṇṇum kaḷamtaṉait toṭṭiṭil vaḻalaiyām
paruttaviriyaṉ karatturattait toṭṭāl 165

161 - 165
mānākam - talainākam; centu - jentu, viṣa uyir
kaḷam - kaḻuttu; urattai - mārpai

cantākil maṇṭaliyām iraṇṭumuḻan tāḷil
toṭilpuṭaiyaṉ kīḻil cilanti
vantōṉ intiraṉ mutalāy nālutikkum
varikiṉum araṇai eṉṟu nikaḻttiṉarē
īcaṉaṅku niruti ticaitaṉil collil
ēntiḻaiyar eṉṟu tērnturaittār
vāciyuḷḷa kāṟṟut ticaiyiyam piṭil
vaṉattu mirukaṅkaḷ taṉṉiṉattil eṉṟār
kīḻtticai varum tūtaṉ akaramuṉ
kiḷattiloru palyamaṉṟicaikku reṇṭām 170

166 - 170
cantu - mārpup pakuti; araṇai - pāmparaṇai
niruti - teṉmēṟkut ticai; ēntiḻaiyar - peṇkaḷ
kāṟṟutticai - vaṭamēl ticai; yamaṉticai - teṟku

vāṭṭamilā mēṟṟicaiyil mūṉṟupal
vaṭaticaināṟ palleṉṟiṭa lāmē
teṉticai varum tūtaṉ ikaramuṉ
ceyyiloru palmēṟku reṇṭupallām
kuṉṟāṉa vaṭaticaiyil mūṉṟupal
kuṇaticai nālupallum paṇippaleṉpām
mēṟṟicai varumtūtaṉ ukaramuṉ
viḷampilorupal vaṭaticaikku reṇṭām
tōṟṟumintiraṉ mūṉṟu teṉticaiyil
colliṟpal nāleṉṟu collalāmē 175

171-175
kuṇaticai-kiḻakku

cōmaṉilē varutūtaṉ ekaramuṉ
colliloru palkiḻakku reṇṭupallām
pūmiyiliya maṉṟicaiyil mūṉṟupal
pōlum varuṇaṉukku nālupallām
eṇṭicai varutūtaṉ okaramuṉ
iyampiṭil orupallum illai eṉalām
paṇṭai veḷḷai yāṭaipuṉaintu vantoruvaṉ
pataṟāmal niṟkilviṭam ciṟiteṉṉalām
tūtaṉcoṉṉa collataṉai yeḻut teṇṇit
tuṇintoru mūṉṟiṉil īntacēṭam 180

176 - 180
cōmaṉ - cantiraṉ

ōtumoṉṟu cāvutiṇṇam reṇṭiṉuk
kuyarntuviṭam talaikkoṇṭē mīḷum
carivāy yīyntateṉṟāl viṣamillai
cāvu leṭcaṇattaiyum urai ceykiṟēṉ
corioru pūraṇattil vantoruvaṉ
cūṉiya ticaiyiṉil pōṉāṉeṉṟāl
palpaṭṭāṉ paṭṭāṉeṉpām cūṉiyattil
pataṟāmal vantuniṉṟa pūraṇattil
muṟpaṭṭāṉ eṉilviṭattil meymayaṅki
mūrccittuk kiṭantālum tīrkkāyuḷām 185

181 - 185
tiṇṇam - uṟuti; cori - cuḻaltal
pūraṇam - muḻunilavu; cūṉiyam - ākāyam

iṭakkāntum kārattaik kaṇṇiṉāl eḻutip
pārttiṭil tantam veḷukkil oṉṟu
vaṭipoṉṉiṟa mākil reṇṭupal
vaṇṇam civakkil mūṉṟupal eṉalām
kaṟuttiṭil nālupallām mukarntiṭil
kaṭimalart tāḻai vācaṉai kāṇiṉ
matittatu nalla pāmpu pātirippū
maṇakkil vaḻalai puḷi maṇam viriyaṉ
mallikaippū maṇṭaliyar miḷaku cukku
maṇakkiṉ ciṟupāmpiṉ kuṇamām 190

186 - 190
tantam - pal

colliya muṟpaḻaiya kaiyai aravoṉṟum
toṭavillai eṉṟu collum tiṭamām
muṟpakkat tiruḷākil āṇiṉaic carppam
toṭarntu valakkālil kaṭikkum
poṟpuṟu maṭaviyarai yaraviṭap
puṟantāḷ taṉil kaṭittūrntiṭumē
naṟpakalil āṇaiyiṭattil kaṭittiṭum
nāriyarai valattil nāṭik kaṭikkum
viṟpakat tiruḷāṇai iṭattiṉil peṇṇiṉai
valappuṟam naṇṇu pakalil 195

191 - 195
maṭaviyar - peṇkaḷ; nāriyar - peṇkaḷ
viṟpakkam - oḷippakkam; naṇṇutal - poruntutal

kaṭittiṭum āṇai valattil peṇṇiṉaik
kaṭikkum iṭappuṟattil maṭippākap
piṭittiṭum vēkak kuṟitaṉaic colvēṉ
piṇittēṟu vēkam mūvakaiyākum
vāyuviṉ vēkameṭṭuk kuḷir tarum
varuṇaṉ taṉakkumū vēkam eṉpār
tēyuviṉ vēkam pattu māttirai tarum
varuṇaṉukku mūvoṉpatākum caracam
kāṟṟiṉuk kaimpatākum tēyuvukkuk
kaṇittiṭu māttirai nūṟṟaimpatām 200

196 - 200
maṭippāka - vēkamāka
vēkam mūṉṟu - vāyu,tēyu,varuṇaṉ
kaṇittiṭum - kaṇakkiṭum

cāṟṟiya vāyu vēka mutal vēkam
tāṉavaril mūrccittu vērvai varumpiṉ
iraṇṭukku vetuppa muṇṭām mūṉṟil
kaṇṇēṟac corukum nālil cōttiyam ceyyum
tiraṇṭañcilak kōḻai yaṭaikkum āṟukkuc
cintai aṟavaḻikku mēḻil viṟaikkum
eṭṭākil uyir pōkkum varuṇaṉil
eḻuntamutal vēkamayirk kūccāy
neṭṭuṭal muṭṭac civappām iraṇṭu
maṭṭumuṭal karintupāyum ularntu 205

201 - 205
tāṉavaril - tāṉ + avaril; vetuppam - veppam
cōttiyam - pulaṉkaḷ ceyalaṟṟa nilai
kōḻai - caḷi; neṭṭuṭal - neṭiya uṭal

vetumpiṭu mūṇuvēka muṉ viḷaikkum
viḷaṅka nalvēka meṉal uḷaṅkalaṅkit
tatumpiṭum kapam kakkum añciṉil
talaiyai naṭukkum neñcil aṟivaḻikkum
āṟākil kaṇṇai viḻittu mēl pārkkum
mīṟumōrēḻ vēkamey viṟaikkum
kūṟāṉa irunāṉkil aṭakkamāyk
kuṟittiṭu cukkilam oṉpatil eṉparāl
pattākil maraṇameṉpām aḻal vēkam
pakarumutal vēkam kaṇkaḷ civantu 210

206 - 210
kapam - caḷi; viṟaikkum - marattu viṭum
cukkilam - intiriyam; aḻal vēkam - tēyuvēkam

cattāṉa mukam karuki reṇṭiṉil
kaṟuttuc ciṟunīrum kaṭuttiṟaṅki
mukamvērttu uṭal muḻutum rōmaṅkaḷ
muḷaittuk kiḷaittateṉat tiḷaittu niṟkum
cekamatil mūvēkam vāy kuḷaṟic
cintai kalaṅkiyuṭal nontu vīḻttum
nāliṉil kuṭaliṟaintu cōrañ ceytu
nāciyil nīrvaṭintu tēcumāṟum
mēleḻum aintaṉukkum uṭal muṟṟum
veṭuveṭut tāṭṭik koḷḷumāṟākil 215

211 - 215
jekam - ulakam; kuṭaliṟaintu - kuṭal keṭṭu
cōram - vañcaṉai; nāci - mūkku

palloṭupal kaṭikkum viṟaittuṭal
pataikkum irumūkkil nīrpāyum
collurai keṭumēḻil eṭṭil
cuvācammēl ēṟāmal viḻimēl nōkkum
ōṉpatil oṭuṅkumuyir pattiṉil
uṭalviṭṭup paṟantiṭum uyirvāṉil

aṭakkakuṟi

eṉpuḷḷa tāparattil aṭakkamāy
irukkumuyirk kalaiyai iyampukiṉṟēṉ
aṭakka muṟṟiṭum poḻutil iruviḻi
atumēl nōkkil uyiratumēlām 220

216 - 220
palloṭupal kaṭikkum - pal kiṭṭittal
aṭakkakuṟi - uyir aṭaṅkiyirukkum nilai
eṉpu - elumpu; tāparam - tāvaram, uṭampu

maṭakkiyaviḻi kīḻāy viḻittiṭil
māṉamāṉa uyirkīḻē niṟkum
pakkattil viḻiyotuṅkil cīvaṉum
pakkattil irukkumeṉṟār mikkākavē
cattetir viḻittirukkil cīvaṉum
caṭattil nērnilaiyeṉat tiṭattuccollē
oṭuṅku muṉṉē pātattaip pirampukoṇṭu
ōṅki aṭikkiluṭal taṭittiṭiṉum
caṭantaṇal eṉa vetumpil meycivakkil
taṇṇīril pōṭṭiṭil tāḻntiṭilum 225

221 - 225
cīvaṉ - uyir; caṭam - uyiraṟṟa uṭampu; pātam - kāl

kuṭattunīr mēlcoriyil uṭal muṟṟum
kuḷirntumayir kūcceṟi vaḷaittirukkil
piṭittukai viralil neṭṭi paṟittiṭil
pilattaḻuttiṭa mayir valuttirukkil
ūṉṟiṭum kuṭōriyiṭil cevvirattam
oḻukiṉ tātuoṉṟu naṭakkil
tōṉṟiṭum āviyuḷḷē aṭakkamāyc
cūṭcamāy irukkumatu māṭciyaṟiyē 229

viruttam

(aṭakkam eḻuppavakai)

aṭakkameṉ ṟaṟinta pōtē avartalai ucci kīṟik
kuṭattuvā yōṭa ḻuttik koṭumpurai yaṭaittup piṉṉar
viṭuttiṭum vēḷaic cāttai viṭṭumēl oṭṭai vaittuk
kaṭukkiṉil erikka mīṇṭu kaṭiviṣam kaṭivāy kāṇum

cintu

ciracil kuṭōriyiṭṭup - paḷḷuñ
cēntatil cūtam kaḷañciyiṭṭu 230

226 - 230
pilattaḻuttiṭa - pātāḷattil aḻuttuvatu pōl aḻuttiṭa
kuṭōri - kīṟi maruntiṭum muṟai; kuṭattuvāy - talaiyiṉ ōṭu
vēḷai - maruntuc ceṭi; kaṭukkiṉil - viraivil

virivāyōr ōṭṭai vaittu ōṭṭu
mēl koṭuntaṇal tāṉerikkil
aṭaṅkik kiṭanta uyir kāytta
pōlvarum capai meyppuvarum
kālaṉtaṉai eḻuppat tantiram
kaṟṟuṇarntōr coṉṉa vēttiyattai
mēlāṉa tantirattai yāṉum
vistāra māyccollat tattaiyarē
kēḷāynī āṭavarkku ñāḷam
kēḷpaṭi āṟuviral nīḷam 235

231 - 235
cūtam - racam; kaḷañci - cūtapāṭāṉām
vēttiyam - muṟai; tattaiyar - kiḷiyaṉaiyar
ñāḷam - taṇṭu

tāḷāta maṅkaiyarkku ñāḷam
tāṉeṭṭuk kaiviral nīḷamumāy
cempil takaṭṭi laṭittuvaḷar
ceṉṉeliṉ tāḷiṉ paruvamoṉṟum
nampum ciṟuviralpōl oṉṟu
ñāḷa miraṇṭum tiraṭṭiyatai
ūmattam pūppōla mēlāy
orupuṟamum virivāy irukkum(paṭi)
nēmittut taṇṭiṉilē cella
nīḷam aṟuviral ñāḷamataic 240

236 - 240
ceṉṉel - cennel; nēmittu - vaṭṭamāka

celuttik kuḷattalaiyil oru
tīpattaṇalvait tatiṉmēl cūtam
nilattil araik kaḻañci viṭṭu
ñāḷa vaḻiceṉṟu kīḻiṟaṅki
kālkaṭi kaṭittē yuyirkkai
kaṭantē uḷmey aṭaṅki
mālāyk kiṭantiṭiṉum cīvaṉ
vantu pukuntu kalantiṭumē
peṇṇāṭkum ippaṭiyē ceyyap
piḻaippaḷ uṉakkum aḷappituvē 245

241 - 245
kaḻañcu - paṉṉiraṇṭu paṇa eṭai
mālāy - mayakkamāy
cīvaṉ - uyir
aḷappituvē - kūṟamuṭiyātu 0

paṇṇum tailamoṉṟu ceytu
paṭṭa piṇattaiyum toṭṭeḻuppic
ceyyum vakaikēḷāy vaḷar
ceṅkuṉṟit tōṭumiyum karuti
tuyya paruppeṭuttuk koṇṭu
cōtit torupiṭi yōratilē
erukkaṉ ilaiccāṟum vīḻi
ilaiccāṟum iraṇṭum oṉṟāka viṭṭup
paruppai atilpōṭṭu vaittup
pattunāḷ ūṟiyeṭut taraittu 250

246 - 250
ceṅkuṉṟi - kuṇṭumaṇi; vīḻi - oru vakai maruntucceṭi

kaṭitāy iraṇṭumoṉṟāyk kaṭṭik
kañca kalattiṉil appivaittu
veyilmukat tirukka vaittu
vīḻum tailattait tāṉeṭuttup
paiya niṟuttikkoṇṭē atil
pātitāṉ vāluḷu vaiarici
poṭittē uṭaṉcērttu cērtta
pōtil tailattil nāṟkaḻañcum
tuṭittāṭum cūtamoṉṟu nāṟṟam
tōṉṟiya kentivirukaṉ oṉṟum 255

251 - 255
kaṭitāy - vēkamāy; kañcakkalam - veṇkalam
vāl uḷuvai - oru maruntu (peruñcīrakamākavum irukkalām)
kentivirukaṉ - kantakam

kūṭṭi uttāmaṇiyiṉ pañcil
koḷḷavē tōyttatai meḷḷavaittu
nāṭṭil aṭakkamuṟṟa pērkku
ñāḷattait taṇṭiṉilē celutti
iruppuc cilākaiyoṉṟu ñāḷam
niṉṟamaṭṭum viṭṭuk koṇṭiruntāl
uṭaṉē eḻuntiruntu pēcum uṇmai
eṉṟē coṉṉār iṉṉamoṉṟu
cuṭarnāṟum kantakamum kāyam
cūtam erukkampāl vārttu 260

araittu vaḻitteṭuttu veḷḷai
āṭaiyil pūcit tiriyākki
tirittē aṉalkoḷuttit taṇṭil
cērntiṭum nāḷampukavē pukaittāl
aṭakkam eḻuppumeṉṟu collip
pōtittār āruṭam cōtittavar

viruttam

naccara vāṉa tellām nāṭṭilmā ṉiṭarait tīṇṭik
kuccita viṭaṅkaḷ miñcik koṭuviṭam talaimēl koṇṭāl
vecca mantira tantirattāl maruntiṉāl tīrā viṭṭāl
uccita mākat tīrkkum keruṭaṉai uraikkal uṟṟēṉ

cintu

vētiyar kulattiṉkaṇ kāciparkku
viṉatai payanteṭutta kaṉayōkaṉ
cātiyil paṭcirācaṉ aruṇaṉukkut
tampiyeṉa utitta kampīraṉ 265

261 - 265
āruṭaṉ cōtittavar - mutal nūl āciriyar
naccaravu - nañciṉaiyuṭaiya pāmpu
kuccita - acuttamāṉa; uccitam - arumai
viṉatai - ivaḷ taṭcaṉ kumāri; kācipar tēvi; karuṭaṉ, aruṇaṉ,
caṭāyu, campāti,cēnaṉ mutaliyavarkaḷaip peṟṟavaḷ.
kaṉayōkaṉ - karuṭaṉiṉ paṭṭap peyar

aṭṭamā nākaṅkaḷaip pātāḷam
maṭṭum turattiveṉṟu vākai puṇaintōṉ
tuṭṭaṉeṉum intira jittu toṭṭa nākak
kaṭṭuviṭan taṭṭukkeṭa viṭṭaperiyōṉ
palattiṉil cavuriyattil oppillāp
palacāli yāṉaveku kuṇacāli
kulattiṉil piramakulaṉ kīḻkkaṭal
kuṭakaṭal teṉkaṭal vaṭakaṭalum
noṭiyiṉil cuṟṟivaruvōṉ pāṟkaṭal
naṭuviṉil kaṇvaḷarum nāraṇaṟku 270

266 - 270
tuṭṭaṉeṉum...periyōṉ - intirajittiṉ nākapācattāl
kaṭṭuṇṭa ilakkuvaṉaik kāppāṟṟi nākapācattaip
pōkki irāmaṉiṉ aruḷaip peṟṟa katai kūṟap peṟukiṟatu.
cauriyam - vīram; nāraṇar - tirumāl

koṭivākaṉa māṉōṉ tīviloru
kōṭinicā cararait tēṭi nukarntōṉ
katiyiṉil nilattiṉ kāṇumnilavum
kaṉaliyam tuticeyyu mativēkaṉ
tāvilneṭu mūkkiṉālum ciṟakālum
taṭakkaiyiṉālum iru tāḷiṉālum
malaittavar veruṇṭōṭa veṉṟucey
vākai puṉaintu maṉam ōkaiyuṭaṉ
talattiṉil ciṟutāyām katturumuṉ
taṅkak kuṭattamu taṅkē vaittuc275

271 - 275
nicācarar - iravil cañcarippavar,arakkar (pāmpum eṉalām)
kaṉali - ñāyiṟu
karuṭaṉ taṉ ciṟiya tāyāṉa katturu eṉpāḷ muṉ amirtattaik
koṇṭuvantu vaittu taṉ tāyāṉa viṉataiyiṉ iṭukkaṇ
tīrtta varalāṟu kūṟappeṟukiṟatu.
viṉataiyiṉ iṭukkaṇ: intiraṉ kutiraivāl veḷḷaiyā
yiruppatu eṉṟum, aṉṟāyiṉ niṉakku aṭimaiyāvēṉ
eṉṟum viṉatai katturuviṉōṭu pantayam vaikka, avaḷ
ataṉai vañcaṉaiyāl kariya tākka aḵtaṟiyātu avaḷukku
aṭimaiyāki varuntutal.
ataṉaik kaḷaital: intiraṉ amarāvatikkaṇ koṇṭu
vaitta amirtamtariṉ avaḷ aṭimai nilai oḻiyumeṉṟu
katturu colla avaḷukkuk karuṭaṉ ataik koṇṭu
vantu koṭuttut tāyai aṭimait taḷaiyiliruntu mīṭṭatu.
(paripāṭal - u.vē.cā patippu pak 20)
ōkai - uvakai - makiḻcci 0

cāpattai aṟattīrtta cutta vīraṉ
tāṉum taṉakkiṇai tāṉāṉavaṉ
civatavaniyamam peṟṟōṉ keruṭa tiyāṉam
ciṟakureṇṭum paccai niṟamāy
viḷarcivappāka mēṉi muṟṟilum (kaṇṭam)
veḷḷai niṟamāka viṇmaṇ oṉṟāy
aḷaviṭal pōlum nimirnta uruvamumāka
amutakuṭam karattil vaittu
tititarum acurarkaḷum atiti tarum
ciṟuvarum pāṟkaṭal ataṉil amirtam 280

276 - 280
niyamam - neṟi
titi - acurarkaḷiṉ tāy
atiti - tēvarkaḷiṉ tāy

kaṭaintiṭa mēruvaraiyai vērōṭum
piṭuṅki mattāka naṭṭa perumaiyiṉāṉ
maṭantaik katturuveṉum tāycol capata
māṟṟiṭa vēṇumeṉṟu maṉam tuṇintu
paṟantu viṇṇulakil ceṉṟu teyvēntiraṉ
patiyil karuvūril matiḷkatavait
tiṟantukoṇṭu uḷpukuntu kāttirunta
tēva kaṇaṅkaḷaiyum ōṭa viraṭṭi
poṟkuṭam niṟaintirukkum amirtattaip
poṟpuṭaṉē eṭuttu veḷiyil vantu 285

281 - 285
tēvarum acurarum pāṟkaṭal kaṭaintapōtu mērumalaiyai
mattākak koṇṭu vantu niṟuttiyavaṉ karuṭaṉ;
tāyiṉ tuṉpattait tīrttavaṉ.
teyvēntiraṉ - tēvēntiraṉ

māṟketir poruḷai ayirāpatam
mutal muppattu mūṉṟu kōṭi
tēvar kiṉṉara muṉivar kantiruvar
cittiyarkaḷā cutti vaḷaintōraip
pēṟāka maṇikōṭi cepam ceyta
palapaṇi vaṇṇamālai tarittavarāy
poṉṉāṭai rettiṉamakuṭam nutalilum
ceṉṉiyilum taritta tiṟattiṉarāy
mālōṉaip puyattil vaittuk karuṇainīr
vaḻin toḻukiya tirunayaṉamumāy 290

286 - 290
māṟketir - pōrceyvataṟku etirnta
kiṉṉarar - patiṉeṇ kaṇattuḷ oruvar
cittiyar - teyvamaṅkaiyar
nutal - neṟṟi; ceṉṉi - talai; mālōṉ - tirumāl

mēlāṉa viṇṇiṟpaṟantu ticaiyeṭṭum
viḷaṅkavē iruḷeṉum kaḷaṅkamaṟa
varupavarāka niṉaintu karuṭaṉai
maṉatiṉil tiyāṉam ceyya valviṣaṅkaḷ
parutiyaik kaṇṭa paṉipōl taṭṭukkeṭṭup
paṟantiṭumē uyir ciṟantiṭumē

maruntup puṭalam

viruttam

tutittiṭum paṇikaḷ nāṉkiṉ tōṟṟamum oṭukkam tāṉum
vitittiṭum vevvē ṟāṉa cāyiṉa vitaṅkaḷ tāṉum
payiṟṟiṭum eyiṟṟāl uṟṟa kuṇaṅkaḷūm vakuttēṉ ippāl
katittiṭum viṣattuk kellām maruntiṉaik kaḻaṟa luṟṟēṉ

cintu

attarteṉ marutūr kāraṇa
cittarpura meritta tēvatēvar
mattoṭu kaṭukkai tumpai kaṅkaipiṟa
vaitta caṭilar yōkatta rāṉōr295

291 - 295
paruti - cūriyaṉ; paṇi - pāmpu
eyiṟu - pal; katittal - mikutal
puram - tiripuram; mattu - ūmattai
kaṭukkai - pāmpu; caṭilar - caṭaiyiṉai uṭaiyavar

kaṭuvamarkāḷa kaṇṭar māṉmaḻuk
karattarpulic caramurit tuṭuttōr
naṭuvaṉai urattu taittōr tēṭimuṉ
nāraṇa nāṉmuka rāṉavar kāṇātavar
cēṭaṉukkāka vannāḷ cuyamputiru
vuruvāka vanta cekatīcar
vēṭaṉuk karuḷ purintōr nākayyaṉ
vētaṉukkaṉṟu racavātam pukaṉṟōr
tarittiran tīramati māl taṉakkumuṉ
tantōlaiyar tikiritaṉai yaḷittōr 300

296 - 300
kaṭuvamar - nañciṉaiyuṭaiya
kāḷakaṇṭar - kariya kaṇṭattai uṭaiyavar
puliccaram - pulittōl; naṭuvaṉ - yamaṉ
mārkkaṇṭēya varalāṟu ivvariyil kūṟappeṟukiṟatu.
cēṭaṉ - āticēṭaṉ; vēṭaṉ - kaṇṇappaṉ
nākayyaṉ - tirumarūtūr iṟaivaṉ peyar
tikiri - cakkaram

kirittaḷap paṭaiyuṭaiyōr paṇimoḻi
kiriyara cīṉṟeṭutta kirimakaḷum
malarmakaḷ kalaimakaḷum aruntati
vaṉatuṟkai yakalikai mātu
tavamuṟu neṭumālum kautamaṉ
caturmukaṉ paruti cantira murukaṉ
pāṇapattiraṉ kapila @e$ṉeṭṭu
māṉākar akastiyar ticaipālar
cēṇilat tamararkaḷum muṉivarum
tericittup pūcaiceyyak katikoṭuttōr 305

301 - 305
kirittaḷappaṭai - muttalaivēl
kiriyaracaṉ - imayattaracaṉ
kautamaṉ - muṉivaṉ
caturmukaṉ - nāṉmukaṉ; paruti-cūriyaṉ
pāṇapattiraṉ - maturaiyilirunta pāṭakaṉ

meyyeṉa nampum aṭiyār taṅkaḷuṭai
veyyaviṉai yakaṟṟi viḷaṅkavaippōr
poyyeṉac colvarpāl orunāḷum
pukutātavar viṉai karutātavar
kaliyuka varatareṉa viḷaṅkiya
kāraṇattar caturā ṇattar
malaimakaḷ aḻakiya nāyakitaṉai
valappākam vaittukanta makimaiyāḷar
pattarkaḷ paripālar nākaliṅkar
pātamalar eṉatu cirattil vaittu 310

306-310
malaimakaḷ - malaiyattuvacaṉ makaḷ, pārvati
paripālar - kāppāṟṟupavar

cittarkaḷ aticayikkum nākamutal
ciṟṟeṟum pātiyāyc cērnta viṣayaṅkaḷ
tīrntiṭa naciyaṅkaḷum oṟṟiṭac ceyyum
viṣamum viṭam tīṇṭiṉavuṭaṉ
māntiṭaṟkuḷ maruntu māttiraiyum
maiyum kuḻampum kaiyikiḷḷākkaiyum
cōṟṟiṉil pākil koṭukku mūlikai
tuvarum muṟukkum kaṭivāyil pūca
māṟṟiṭu...kā...m añcaṉamum
vakaivakai yākavēyāṉ pakarukiṉṟēṉ 315

311 - 315
naciyam - mūkkil iṭum maruntu
māntutal - kuṭittal; pākil - tēṉil
kaṭivāyil - pāmpu kaṭitta iṭattil

cōtaṉai pārkka vēḷai vērtiṉṉat
tuvakka kacakka viṣamillai eṉṉalām
pōtavē iṉittateṉṟāl nallapāmpu
puḷikkil vaḻalai tuvarttiṭil viriyaṉ
cerukkiṭil mayakkar varaḷuppu
uṟaikkil ciṟiya puṭaiyaṉ eṉṟu aṟivāyē
narukkuṟu miḷakuraikkil maṇṭaliyām
nākkil kaṭukkil mūrkkaṉām
ippaṭi aṟintiṭunī cōtaṉai
ellā viṭattukkum ēka naciyam 320

316-320
vēḷai - oru vakai maruntucceṭi
cerukkiṭil - irumiṭil; varaḷuppu - paṭikāram
miḷaku - uṇavukkuriya miḷaku 305

ceppavum kēḷaṇaṅkē veṟṟilai
ciṟiyamiḷaku kaṟiyuppu naṟukkik
kaṇcevi mūkkil piḻiyauṭal viṭṭuviṇ
pukuntiṭṭa uyir mīṇṭu varumē
paṇṇēr moḻiyiṉamē murukkilai
paṭarum erukkiṉil tumpai ilaiyum
piḻintiṭil nācitaṉil uṭalviṭṭuk
kaḻinta uyirum vantu kalantiṭumē
kuḷirntiṭum tuḷaciyilai tumpaiyilai
koṭiya miḷakum kaṟiyuppum kacakki 325

321 - 325
aṇaṅku - peṇ
paṇṇēr moḻiyiṉam - icaiyiṉai otta
moḻiyiṉai uṭaiya peṇ iṉam
erukku - erukkañceṭi; kaṟiyuppu - uṇavuppu

nāciyil piḻintiṭavē uyirviṭṭup
pēcāmal kiṭanta pirēta meḻumē
vīciya mutalvēkam kaṇcivakkil
veḷḷuḷḷi perumarappaṭṭai vacampu
pīnāṟippaṭṭai ciṟunīr mūkkiṉil
piḻintiṭa mutal vēkam oḻintiṭumē
āṉāviraṇṭu mūṉṟu vēkattuk kāṟṟum
miḷaku cukku kaṭuku intuppuc
cāraṇai veṟṟilaiyiṉ cāṟṟiṉil
taṭṭi naciyamiṭa viṭṭōṭumē 330

326 - 330
pirētam - uyiraṟṟa uṭal
veḷḷuḷḷi - veḷḷaippūṇṭu
perumarappaṭṭai - peruṅkaḷḷippaṭṭai (talaiccuruḷieṉṟum kūṟuvar)
pīnāṟippaṭṭai - maruntup paṭṭai

kāraṇamāka vēkam nālaintu
kaṭukumōr āṟēḻukku naciyam
pukaṉṟiṭum iluppaik kaṭṭi naṟukkiyē
poṭittuc ciṟunīrviṭṭu mūkkil piḻiya
akaṉṟiṭum antavēkam appāleṭ
ṭativēkam vanteḻuntu mati mayakkil
kentakamuḷḷi vacampu miḷakuṭaṉ
keṭiyāṉa tumpai tuḷaciyilai
tantiṭu mulaippālum nāciyil
taṟukāmal piḻintiṭa maṟumaṟukiṭumē 335

331 - 335
iluppaikkaṭṭi - iluppaip puṇṇākku
cāraṇai - oru vakaip pūṇṭu
kentakam - kantakam; uḷḷi - veṅkāyam
maṟumaṟukiṭum - viṣam nīṅkiṭum

cīlaiyil erukkalāmpāl taivēḷai
ciṟantiṭum cāṟum perumpaṟaṭṭaic cāṟṟoṭu
vēlai vaittut tīyiṭu ciṟunīrtaṉil
viṭa viṭam aṟumē
koṭikkaḷḷip pālkaṟantu cīlaiyil
koḷḷavē tōyttularttic cukkum vacampum
aṭittiṭum paccaip pāmpu miḷakukāyam
ampuvil vamum camaṉ kūṭṭit
tirittiṭu tuṇiyilvaittut tiritaṉatai
tīyil koḷutti neṭumūkkil pukaikka 340

336 - 340
cīlai - maruttuvattiṟkup payaṉpaṭum kāraccīlai
erukkalāmpāl - erukkañceṭiyiṉ pāl
taivēḷai - taivaḷaic ceṭi
koṭikkaḷḷi - kāramuḷḷa kaḷḷi
ampu - tippili; camaṉ - camamāka

marittiṭum maraṇameṉiṉum cīkkiram
karuttuṭaṉē eḻuppum kālaṉillaiyē

oṟṟaṭam tuvālai

oṟṟiṭum vēlipparutti taivēḷai
ūruṭaṉ mutaliyār pūṉai vaṇaṅki
maṟṟuḷḷa vērkuruntum poṉṉiṟamāy
vaṟuttuṭaṉ oṟṟauyir niṟuttiṭumē
kīḻvāy nelli tuḷaci murukkilai
kiḷaṟumoṭu vaṭakkiyivai nālum
tāḻāmal iṭitteṭuttup piḻintiṭum
cāṟṟiṉaic caṭalameṅkum tēyttiṭappōm 345

341 - 345
marittiṭum - iṟantiṭum
vēlipparutti, taivēḷai - maruntuc ceṭikaḷ
pūṉaivaṇaṅki - kuppaimēṉi; vaṭakki - vatakki
caṭalam - uyiraṟṟa uṭampu

pēyccurai pēykkumaṭṭi .... ḷicilai
pēyp pīrkkil ciṟunīr viṭṭiṭit teṭuttu
tēyttiṭu caṭamuḻutu viṭattiṉāl
cetta piṇamum eḻuntiruntiṭumē
muṟukki āṇaivaṇaṅki camūlam koṭuvantu
tuvaittup pūci muṟukka
uḷḷukkut tūḷmaruntu kollaṉ kōvaik kiḻaṅku
kuppaik kiḻaṅku kaiyeṭuttoḻutu muḻutu
teḷḷiya culai curuḷi vērivai
tiruntaviṭattut teḷḷi verukaṭittūḷ 350

346 - 350
pēyccurai,pēykkummaṭṭi,pēyppīrkku - maruntuc ceṭikaḷ
āṉaivaṇaṅki - tēḷkoṭukkup pūṇṭu
camūlam - vērmutal; uḷḷukku - uṭampiṉuḷ
kollaṉ kōvai - oru ceṭi

aḷḷiyē eṭuttu vennīrtaṉil koḷḷak
koḷḷai viṭaṅkaḷ ellām kuṭipōmē
pēyarucum camaṉākak koṇṭu vantu
periyakun tāṇiyil tuvaitteṭuttu
kāypiñcuṟu kārāṭṭiṉ nīrviṭṭu
kalantiravu muḻutum kalattūṟil
pakaliṉil niḻalularttit tūḷ paṇṇip
palapala viṭattukkum verukaṭittūḷ
cukamuḷḷa vennīril kalakkiyē payan
tuṭaviṭa mellām curuṇṭiṭumē 355

351 - 355
koḷḷaiviṭaṅkaḷ - mikutiyāṉa nañcu
kuṭi - vilaki; kuntāṇi - periya ural /tr>

cittarārūṭa noṇṭic cintu muṟṟum


5. eṇṇeyc cintu

(āciriyar peyar teriyavillai)

kāppu


cīrpūtta teṉkuṭavai tēvi āṉantavalli
pārpūtta ceṅkamalap pātam taṉaippōṟṟi

1. cīrputta - ciṟappu mikunta
pārpūtta ... pātam - aṉṉaiyiṉ tiruvaṭi ulakiṉ
tōṟṟattiṟkuk kāraṇam eṉṟapaṭi. "irutāḷ niḻaṟkīḻ
mūvakai ulakum mukiḻttaṉa"- aiṅkuṟunūṟu1

ceppariya eṇṇeyc cintu taṉaippāṭa
kaṟpakak kaṉṟāṉa kaṇapati kāppāmē

2. kaṟpakak kaṉṟu - aruḷ vaḻaṅkum iḷaṅkaḷiṟu2

veḷḷaik kalaiyāḷē veṇṭā maraiyāḷē
teḷḷariya ñāṉat tiraviyamē vantutavāy 3

vīṟutaru cūrarkaḷai veṉṟulakait tāṉāṇṭa
āṟumukaṉē aṭiyāṟku vantuta vāy4

teḷḷariya eṇṇeyc cintu taṉaippāṭa
vaḷḷi teyvāṉai malaraṭiyē kāppāmē 5

kaṭavuḷ vāḻttu

paṉimatic caṭaiyāḷ īcaṉ paramaṉār pātam pōṟṟi
kaṉiyitaḻ umaiyāḷ cōti kāraṇi taṉṉai vāḻtti

6. kāraṇi - kāraṇamāṉavaḷ6

puṉitamām eṇṇeyc cintaip puvimicai pāṭutaṟkut
taṉiyoru kaṭavuḷāṉa tantiyaic cintai ceyvōm

7. kaṭavuḷāṉa tanti - āṉai mukak kaṭavuḷ7

aṭimuṭi illāṉ piṉṉum yāvaiyum paṭaittōṉ eṉṟum
paṭinamak kaḷakkum īcaṉ paramaṉār kirupai yālē 8

maṭitaṉil amirta mūṭṭi vaḷarttāy maṉati raṅki
caṭutiyil aṉuppu mammā caraṇam caraṇam tāyē

9. maṭitaṉil - karuvaṟaiyil; caṭutiyil - viraivil9

vēṟu

maṇṇulakum viṇṇulakum maṟṟum puvivāḻka
eṇṇum puviyil irunitiyamtāṉ peruka

10. irunitiyam - peruñcelvam10

kōtillā ñāṉak kurutē cikaṉaruḷāl
tītillā eṇṇeyc cintutaṉaip pāṭukiṟēṉ

11. kōtu - kuṟṟam11

oṉṟumillāk kālam ulakam yāvum paṭaittu
iṉṟunamai naṭattum ēkaṉ tiruvaruḷāl

12. oṉṟumillāk kālam - makā caṅkārakālam, kaṭaiyūḻikkālam
ēkaṉ - oppaṟṟa oruvaṉ (ēkaṉ anēkaṉ - tiruvācakam)11

muṭṭaik karuvāl muṭintu puvitaṉilē
viṭṭaiṟai yōṉirakkam viḷḷamuṭiyātu

13. iṟaiyōṉ irakkam - ulakiṉaip paṭaitta taṉipperuṅkaruṇai13

eṭṭātu puttitaṉṉāl pāvikkak kūṭātu
caṭṭamemaip paṭaitta cuvāmi kirupaiyatāl

14. pāvikkak kūṭātu - pāvaṉaikku eṭṭātu, niṉaipparitu
caṭṭameṉap paṭaitta eṉṟum pāṭam14

tiṭṭamatāyc cūḻukiṉṟa tīviṉaikkel lāmpiḻaittu
caṭṭamāy ippō tamiḻaṟiyum kālamatil

15. caṭṭamāy - caṭṭam - ceppam.
caṭṭa - ceppam uṇartta niṉṟa tōr iṭaiccol
atu caṭṭam eṉa maruviyatu. (civañāṉamuṉivar)15

tuṭṭat taṉampōka cūtuvañ caṉaiyakala
paṭṭamaram taṉilē paccaittaḷir āṉāṟpōla 16

āva luṭaṉē aṇṇāvi taṉṉiṭattil
pāva puṇṇiya maṟiyappaḷḷikku vaittatuvum

17. aṇṇāvi - kūttu mutaliyaṉa paḻakkuvōr -
iṅku eḻuttaṟivikkum āciriyaraik kuṟittatu
paḷḷikku vaittal - paḷḷikku aṉuppal17

aṇṇāvi tāmum aṟivitta ñāṉamatu
naṇṇākac collukiṟēṉ nāṭṭilentaṉ mātāvē 18

maṇṇum puviyil maṇavāḷaṉum mātum
miṉṉatikac celvam mikavāḻn tirukkaiyilē

19. maṇavāḷaṉ - kaṇavaṉ19

puttiraṉē vēṇumeṉṟu puṇṇiyamcey yattuṇintu
cattiraṅkaḷ ampalaṅkaḷ cālai maṭaṅkaḷceytu

20. cattiram - taṅkum ilavacak kūṭam
ampalam - maṉṟam; cālai - uṇaviṭumiṭam20

ātitta vāram vāci ātarittu
nītiyuṭaṉ tāṉatavam nērāka vēpuriya

21. ātitta vāram - ñāyiṟu; vāci - mūccōṭṭam21

kaṇṭu civaṉār karuṇai mikaviraṅki
toṇṭu mikacceyta tōkaiyāḷ taṉvayattil

22. vayattil - vayiṟṟil22

caṟput tiraṉākat tāṉaruḷic ceytaṉarām
viṟpuruva mātunallāḷ mēṉmaiyuṭaṉ peṟṟeṭutta

23. caṟputtiraṉāka - uyarnta makaṉāka23

valla piṟaiyum vaḷarum vakaipōl
cellak kumaraṉaiyum cīkkira māyvaḷarttu 24

paṇṇu tamiḻaip paṭippikka vēṇu meṉṟu
maṉṉavaṉum tēviyumāy maṉatil mikaniṉaintu

25. paṇṇu - ōcai25

kālukkut taṇṭai kaḻuttukkuk kāṟaiyuṭaṉ
kōlavarṇac cōmaṉaiyum koytu mikavuṭutti

26. kāṟai - kaḻuttaṇiyuḷ oṉṟu; cōmaṉ - vēṭṭi
koytu - kocuvi, maṭittu26

vīracca taṅkai viralukku mōtiramum
āramikap pūṭṭi aṉpāy alaṅkarittu

27. āram - mālai27

tiripuṇṭa rīkat tirunīṟum tāṉpūci
veṟimālai cuṟṟi viḷaṅku tilakamiṭṭu

28. tiripuṇṭa rīkam - tiri puṇṭaram, mūṉṟuvariyāyp
pūcum tirunīṟu; veṟimālai - maṇamikka mālai28

kātil kaṭukkaṉiṭṭuk kaṉatta murukum tūkkic
cītanaṟum veḷḷi eḻuttāṇi tāṉcērttu

29. muruku - kātaṇiyil oṉṟu; kaṉatta - parutta29

vāttiyār taṉṉai varavaḻaittu annēram
kōttirattil uḷḷōrum kūṭi mikaeḻuntu

30. kōttirattil uḷḷōr - cuṟṟattār30

paḷḷik kūṭattil paṇpākac ceṉṟupukku
viḷḷariya ñāṉa vimalaṉ tiruvaruḷāl

31. viḷḷariya - kūṟamuṭiyāta31

cāṇiyaik koṇṭu taraiyai mikameḻuki
pēṇiyē tūpamiṭṭup piḷḷaiyā rainiṟutti

32. cāṇi - pacuviṉ cāṇam32

vācamalarum makiḻarukum tāṉ cārtti
nēcamikum tāmpūlam niṟaināḻi tāṉumvaittu

33. makiḻaruku - arukampul
tāmpūlam - veṟṟilai pākku
niṟaināḻi - maṅkalakkuṟiyāka nel vaittu nirappiya nāḻi33

kaṭalaiaval payaṟu kaṉivakaikaḷ carkkaraiyum
viṭalaiyuyar taramikka vāḻaip paḻamum

34. viṭalai - tiṇṇiya34

māmpaḻam palāppaḻamum varicaiyā kappaṭaittu
cāmpirāṇi kaṟpūram tālat tiruviḷakkum 35

tāmpiram veḷḷipoṉ kurutaṭcaṉai tāṉumvaittu
āmporuḷāṉa mata yāṉaimukaṉait toḻutu 36

cīrāka vāttiyār ceyyapaṉai ōlaitaṉai
nērākac ceppamiṭṭu niṟaintamaku ṭampiṭittu

37. makuṭam - toṭakkattil muḻaṅkum poruḷ niṟaivuṭaiya
coṟkaḷ, aṟivōm naṉṟāka eṉpatu pōla.37

arieṉṟa eḻuttai appōti lēeḻuti
teriyap paṭutti cittariyum tāṉeḻuti

38. ari - kalvi toṭaṅkumuṉ aṟivōm naṉṟāka
eṉat toṭaṅkutaliṉ muṉ eḻuttukkaḷ-ari-
tirumālaik kuṟippatākak koḷḷappaṭṭatu38

kaṟpakak kaṉṟaik kaitoḻutu ātarittu
aṟputamāy maintaṉaiyum arukilē tāṉirutti

39. kaṟpakak kaṉṟu - āṉaimukaṉ39

kaiyaip piṭittu katipeṟavē aṇṇāvi
meyyāka aṇṇāvi meyññāṉa mēvaḻaṅka

40. kati - pēṟu; meyññāṉam - uṇmaiaṟivu40

arivari koṉṟaivēntaṉ aṉṉaiyum pitāvuṭaṉē
virivāṉa eṇcuvaṭi mikka ulakanīti

41. arivari - akaramutalākak kōvai ceyyappaṭṭa
vari vaṭiva eḻuttukkaḷ41

piḷḷaiyār viruttam periyaavvai mūturaiyum
vaḷḷuvamālai vaḷamkuṟaḷ nālaṭiyār 42

nallaporuḷai navilum tivākaramum
collariya nikaṇṭum cuppiramaṇyar pukaḻum

43. tivākaram - nikaṇṭu. cēntaṉ eṉum aracaṉ kālattil
tivākara muṉivarāl iyaṟṟappaṭṭatu.
cupramaṇyar pukaḻ - tiruppukaḻ43

nalpiḷḷait tamiḻum rācarici pāṭalkaḷum
nalla puviyil nalamuṭaṉē eṅkaḷukku

44. rācarici - rājarici - iḷaṅkōvaṭikaḷ44

paṭippittār vēṟupala cāstiram taṉṉaiyum
paṭittōmkāṇ mātāvē pārulakil aṇṇāvi

45. cāstiram - kalai nūl; kāṇ - muṉṉilai acai
aṇṇāvi neṭiyōṉ - aṇṇāviyākiya periyōṉ45

neṭiyōṉ tiruvaruḷāl nimiṭamitu taṭcaṇamē
vaṭivāka eṇṇeytaṉai vāṅkivarac coṉṉārkaḷ

46. taṭcaṇam - uṭaṉ46

eṉṟaṟintu nāṅkaḷ iyampiyacol taṭṭāmal
cintai makiḻntu tiruttāḷ karamkuvittu

47. tiruttāl karam kuvittu - tiruvaṭikaḷait toḻutu47

caṉi eṇṇeyk keṉṟu vantōm tāyē caliyātē
iṉitāṉa nalleṇṇey iluppeṇṇey āṉālum48

nāṉkeṇṇey āṉālum naṟuney āṉālum
maṅkeṇṇey mutteṇṇey potuvāyc cērtteṇṇey49

entanō vāṉatukkum erukkiṭumē vēppeṇṇeymutal
entaeṇṇey āṉālum ippōtē viṭṭaṉuppu

50. erukkiṭum - aḻittiṭum50

pērammai ciṟṟammai periyatāy uṭaṉpiṟantāḷ
attaimakaḷ mataṉi aṉpāṉa macciṉamār

51. pērammai - periya tāy; ciṟṟammai - ciṟiya tāy
mataṉi - maittuṉi51

ittaṉai pērum emakkiraṅki eṇṇey taṉaic
cittam makiḻntu cīkkiramāyt tantaṉuppum 52

cellak kumāraruṅkaḷ tiṇṇaiyilē vantuniṟka
allaṟpaṭut tātēeṅkaḷ aṉpuṭaiya mātāvē

53. allal - tuṉpam53

muttuk kumāraruṅkaḷ muttattil vantuniṟka
cittam iraṅkic cīkkirattil eṇṇeytaṉait

54. muttattil - muṟṟattil54

tantaṉuppum eṅkaḷukkut tāyēnī mātāvē
maintaṉ taṉakkiraṅki vārttuviṭu eṇṇeytaṉai

55. vārttal - koṭuttal55

piḷḷai taṉakkiraṅkip peṟṟār utaviceytāl
koḷḷai tavampeṟuvīr koṟṟavaṉpōl vāḻntiṭuvīr

56. koḷḷai - mikuti
koṟṟavaṉ - aracaṉ56

aṉṉa maṇiyē arumaiyuḷḷa mātāvē
ciṉṉañciṟu pālakarmēl cittam iraṅkiyaṉpāy 57

mātā makiḻnteṇṇey vārttiṭuvār eṉṟu colli
ātalāl vantōmkāṇ aṉṉaiyarē nīrkēḷir
kāṇ - muṉṉilai acai58

cōtitiru aṇṇāvi coṉṉa moḻitavaṟi
nītiyuṭaṉē neṭunēra māṉa tuṇṭō 59

eṅkaḷaiyum aṇṇāvi eṇṇāma lēaṭippār
paṅkaya mukattaḻaku pavaḷavitaḻt tāymārē

60. paṅkayam - tāmarai60

naṉṉayamāy eṇṇeytaṉai nalamākat tantaṉuppum
iṉṉamoru caṟṟunērañceṉṟāl eṅkaḷaiyum aṇṇāvi 61

kōvit tiṭuvār koṭippiram pālaṭippār
nāvūṟa nakaṭṭuvār eṅka ḷaittāṉ

62. nakaṭṭuvār - nacukkuvār62

allāmal caṭṭampiḷḷai avaṉkoṭumai collaritu
cellappiḷḷai yāṉālum ciṉamē poṟukkaṟiyāṉ

63. caṭṭampiḷḷai - māṇavattalaivaṉ63

kōtaṇṭa rāmaṉilē kūcāmal pōṭṭiṭuvāṉ
mātaṇṭa māka vaṭuppaṭavē taṇṭippāṉ

64. kōtaṇṭam - paḷḷic ciṟuvar taṇṭaṉaiyil oṉṟu
kōtaṇṭan taṉṉilē eṉṟum pāṭam
vaṭuppaṭavē - kāyampaṭavē64

muṭṭukkaṇṇi pōṭṭu mutukilkal eṭuttiṭuvāṉ
kaṭṭiyaṭippāṉ kacaiyāl urittiṭuvāṉ

65. kacaiyāl - cavukkāl65

tūtuḷai viḷāṟuveṭṭit tuṭikka aṭittiṭuvāṉ
mātuḷaiyam kompālē malara aṭittiṭuvāṉ

66. tūtuḷai viḷāṟu - tūtuvaḷai vaḷāṟu66

kuṭṭip pirampālē eṭṭi aṭittiṭuvāṉ
caṭṭampiḷḷai tuṭṭaṉavaṉ caṟṟum irakkamillāṉ

67. tuṭṭaṉ - koṭiyaṉ67

kāṇikaṉ kaiyālum kāciṉiyi laṇṇāvi
tāṇikaṉ kaiyālum tāṉaṭiyē paṭṭuḻaṉṟu

68. tāṇikaṉ - urimai uṭaiyavaṉ (stāṇikaṉ)68

piḷḷai nāṅkaḷ pulampi aḻukaiyilē
taḷḷainīṅkaḷ kaṇṭāltāṉ poṟukkumō maṉatu

69. taḷḷai - tāy69

ātaliṉāl nāṅkaḷ avacaramāyp pōvataṟku
mātāvē tāyē maṉatiraṅki yēyaṉuppum 70

vantōm vekunēram varuttamikak kāṇutammā
tantai maṉatiraṅki tāymārē nīṅkaḷumtāṉ 71

niṟuttiviṭṭup pārātē nītiyillāt tāymārē
cuṟutitaṉil aṉuppum cukampeṟuvīr mātāvē
72. cuṟuti - cuṟucuṟuppu - viraivu72

untaṉuṭa vīṭṭileṇṇey uṇṭillai yāṉālum
enta vīṭṭilāṉālum vāṅkiviṭu eṇṇeytaṉai

73. untaṉuṭaiya - uṉtaṉ uṭaiya eṉpataṉ pēccut tiripu73

uṇṭāṉa eṇṇey orukaraṇṭi kuṟaiyāmal
koṇṭāntu viṭṭiṭuvīr kūrmaiyuḷḷa mātāvē

74. koṇṭāntu - koṇṭuvantu eṉpataṉ pēccu vaḻakku74

paḻañcō ṟuṇṇāmal vayiṟu kotikkutammā
kuḻaintu viḻukutammā kovvaiyitaḻ mēṉi yellā
75. paḻañcōṟu - nīriṭṭacōṟu75

vērttu naṭuṅkutappā meycōrntu kāṇutippō
āttil naṭṭa kōraikaḷpōl alaiyutu caṭalamellām

76. āṟṟil naṭṭa kōrai - alaitalukku uvamai76

tiṇṇakka millāmal tiyaṅkutē eṉṉuṭampu
aṇṇāvi tāmum aṭippāreṉ ṟeṉmaṉatu

77. tiṇṇakkam - maṉauram 77

uḷḷam pataṟutammā oḷiccutāṉ pōkaveṉṟu
kaḷḷamaṉam pōlē kalaṅkutammā uḷḷamellām

78. oḷiccu - oḷiñcu78

caṭṭameḻutit tayavuṭaṉē tāṉkaṇakku
tiṭṭamtāyp pārkkac ciṟuvar taṉakkiraṅki79

āttāḷ eṉappayiṉṟa aṉṉaiyē eṇṇeytaṉai
...... ....... ...... ....... ...... .......

...... ........ ........ ........ ...... ........
...... ........ ........ ........ ...... ........


(eṇṇeyccintu muṟṟākak kiṭaikkap peṟavillai)


cintu ilakkiyam muṟṟum.
This page was first put up on april 3, 2002