Ativirarama Pantiyan (1539-1610?):
Verriverkai

Civappirakaca Cuvami, Turaimankalam (17th cent.):
Nanneriveṟṟivēṟkai (ativīrarāma pāṇṭiyar) &
naṉṉeṟi (tuṟaimaṅkalam civappirakāca muṉivar)
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htmEtext input & Proof-reading: Mr. N.D. Logasundaram & his daughter Ms. Selvanayagi, Chennai, Tamilnadu, India
web version: Mr. N.D. Logasundaram, Chennai, Tamilnadu & Mr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.


(c) Project Madurai 2002
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted
to preparation of electronic texts of tamil literary works and to
distribute them free on the Internet. Details of Project Madurai are
available at the website http://www.tamil.net/projectmadurai

You are welcome to freely distribute this file, provided this
header page is kept intact.veṟṟivēṟkai
(naṟuntokai)
(āciriyar : ativīrarāma pāṇṭiyar)

ativīrarāma pāṇṭiyar eṉpār pāṇṭiya nāṭṭu koṟkaiyai pakutiyai 450 āṇṭukaḷukku muṉ
āṇṭaciṟṟaracaṉaṉ āvār. varatuṅkapāṇṭiyarku iḷaval. naiṭatam, kūrma purāṇam,
iliṅka purāṇam, kāci kāṇṭam, vāyu caṅkitai, tirukkaruvai antāti mutaliya piṟa nūṟkaḷaiyum
iyaṟṟiyuḷḷār.

kaṭavuḷ vāḻttu
piraṇavap poruḷām peruntakai aiṅkaraṉ
caraṇaaṟ putamalar talaikkaṇivōmē.
nūl
1. eḻuttaṟi vittavaṉ iṟaiva ṉākum.
2. kalvik kaḻaku kacaṭaṟa moḻital.
3. celvark kaḻaku ceḻuṅkiḷai tāṅkutal.
4. vētiyark kaḻaku vētamum oḻukkamum.
5. maṉṉavark kaḻaku ceṅkōl muṟaimai.
6. vaṇikark kaḻaku vaḷarporu ḷīṭṭal.
7. uḻavark kaḻakuēr uḻutūṇ virumpal.
8. mantirik kaḻaku varumporu ḷuraittal.
9. tantirik kaḻaku taṟukaṇ āṇmai.
10. uṇṭik kaḻaku viruntō ṭuṇṭal.
11. peṇṭirk kaḻakuetir pēcā tiruttal.
12. kulamakaṭ laḻakutaṉ koḻunaṉaip pēṇutal.
13. vilaimakaṭ kaḻakutaṉ mēṉi miṉukkutal.
14. aṟiñaṟ kaḻaku kaṟṟuṇarn taṭaṅkal.
15. vaṟñark kaḻaku vaṟumaiyil cemmai.
16.
tēmpaṭu paṉaiyiṉ tiraḷpaḻat toruvitai
vāṉuṟa vōṅki vaḷampeṟa vaḷariṉum
oruvar kirukka niḻalā kātē.

teḷḷiya āliṉ ciṟupaḻat toruvitai
teṇṇīrk kayattuc ciṟumīṉ ciṉaiyiṉum
nuṇṇitē āyiṉum aṇṇal yāṉai

aṇitēr puravi āṭperum paṭaiyoṭu
maṉṉark kirukka niḻalā kummē.
ataṉāl,
periyō rellām periyaru mallar

ciṟiyō rellām ciṟiyaru mallar
peṟṟō rellām piḷḷai kaḷallar
uṟṟō rellām uṟaviṉa rallar

koṇṭō rellām peṇṭiru mallar.

17.
aṭiṉum āviṉpāl taṉcuvai kuṉṟātu.
cuṭiṉum cempoṉ taṉṉoḷi keṭātu.
araikkiṉum cantaṇam taṉmaṇam aṟātu.

pukaikkiṉum kārakil pollāṅku kamaḻātu.
aṭiṉumpāl peytukaip paṟātupēyc curaikkāy.
ūṭṭiṉum palvirai uḷḷi kamaḻātu.

orunāḷ paḻakiṉum periyōrk kēṇmai
irunilam piḷakka vērvīḻk kummē.
nūṟāṇṭu paḻakiṉum mūrkkar kēṇmai

nirkkuḷ pācipōl vērkkoḷ ḷātē.
perumaiyum ciṟumaiyum tāṉtara varumē.

18.
ciṟiyōr ceyta ciṟu piḻai yellām
periyō rāyiṉ peṟuppatu kaṭaṉē.
ciṟiyōr perumpiḻai ceytaṉa rāyiṉ

periyōrap piḻai poṟuttalu maritē.
kaṟkai naṉṟē kaṟkai naṉṟē
piccai pukiṉum kaṟkai naṉṟē.

19.
kallā oruvaṉ kuṇanalam pēcutal
nelliṉuḷ piṟanta patarā kummē.
nāṟpāl kulattiṉ mēṟpā loruvaṉ

kaṟṟila ṉāyiṉ kīḻirup pavaṉē
ekkuṭip piṟappiṉum yāvarē yāyiṉum
akkuṭiyil kaṟṟōrai mēlvaruka eṉpar

aṟvuṭai oruvaṉai aracaiṉum virumpum
accamuḷ ḷaṭakki aṟivakat tillāk
koccai makkaḷaip perutaliṉ akkuṭi

eccamaṟ ṟēmāṉ tirukkai naṉṟē.

20.
yāṉaikku illai tāṉamum tarumamum
pūṉaikku illai tavamum tayaiyum
ñāṉikku illai iṉpamum tuṉpamum

21.
citalaikku illai celvamum cerukkum
mutalaikku illai nīttum nilaiyum
accamum nāṇamum aṟivilōrk killai

nāḷum kiḻamaiyum nalintōrk killai
kēḷum kiḷaiyum keṭṭōrk killai.

22.
uṭaimaiyum vaṟumaiyum oruvaḻi nillā
kuṭainiḻaliruntu kuñcara mūrntōr
naṭaimalin tōrur naṇṇiṉum na ṇṇuvar

ciṟappuñ celvamum perumaiya muṭaiyōr
aṟakkūḻcālai aṭaiyiṉum aṭaivar.
aṟattiṭu piccai kūvi irappōr

aracarōṭi runtara cāḷiṉum āḷuvar
kuṉṟat taṉaiya iruniti paṭaittōr
aṉṟaip pakalē aḻiyaṉum aḻivar

eḻunilai māṭam kālcāyn tukkuk
kaḻutai mēypāḻā kiṉum ākum
peṟṟamum kaḻutaiyum mēynta appāḻ

poṟṟoṭi makaḷirum maintarum ceṟintu
neṟpoli neṭunaka rāyiṉum ākum
maṇaaṇi aṇinta makaḷi rāṅkē

piṇaaṇi aṇintutam koḻunarait taḻīi
uṭutta āṭai kōṭiyāka
muṭitta kūntal virippiṉum virippar

illō rirappatum iyalpē iyalpē
irantōr kīvatum yaṭaiyōr kaṭaṉē.

23.
nalla ñāṉamum vāṉamum peṟiṉum
ellāma illai illilal lōrkkē.

24.
taṟukaṇ yāṉai tāṉperi tāyiṉum
ciṟukaṇ muṅkiṟ kōṟkañ cummē.

25.
kuṉṟuṭai neṭuṅkāṭu ūṭē vāḻiṉum
puṉtalaip pulvāy pulik kañcummē
āraiyum paḷḷat tūṭē vāḻiṉum

tērai pāmpiṟku mikavañ cummē
koṭuṅkōl maṉṉar vāḻum nāṭṭiṉ
koṭum puli vāḻum kāṭu naṉṟē.

26.
cāṉ ṟillāt tolpati yiruttaliṉ
tēṉtēr kuṟavart tēyam naṉṟē.

27.
vittum ērum yuḷavāy iruppa
eyttaṅ kirukkum ēḻaiyum patarē.

28.
kālaiyum mālaiyum nāṉmaṟai yōtā
antaṇar eṉpōr aṉaivarum patarē.

29.
kuṭiyalaintu irantuveṅ kōloṭu niṉṟa
muṭiyuṭai iṟaivaṉām murkkaṉum patarē.

30.
mutaluḷa paṇṭamkoṇṭuvā ṇipamceytu
ataṉpayaṉ uṇṇā vaṇikarum patarē.

31.
taṉmaṉai yāḷait tāymaṉaik kakaṟṟip
piṉpavaḷ pārāp pētaiyum patarē.

32.
taṉmaṉai yāḷait taṉimaṉai yirutti
piṟamaṉaik kēkum pētaiyum patarē.

33.
taṉṉā yutamum taṉkaip poruḷum
piṟaṉkaik koṭukkum pētaiyum patarē.

34.
vāyppaṟai yākavum nākkaṭip pākavum
cāṟṟuvatu oṉṟaik pōṟṟik kēṇmiṉ.
poyyuṭai yoruvaṉ colvaṉ maiyiṉāl

meypo lummē meypō lummē
meyyuṭai oruvaṉ collāṭ ṭāmaiyāl
poypō lummē poypō lummē.

ataṉāl
iruvar collaiyum eḻutaram kēṭṭē
iruvarum porunta uraiyā rāyiṉ
maṉumuṟai neṟayiṉ vaḻakkiḻan tavartām

maṉamuṟa maṟukiniṉ ṟaḻuta kaṇṇīr
muṟaiyuṟat tēvar mūvar kākkiṉum
vaḻivaḻi īrvatōr vāḷākummē

paḻiyā varuvatu moḻiyā toḻivatu
cuḻiyā varupuṉal iḻiyā toḻivatu.

35. tuṇaiyō ṭallatu neṭuvaḻi pōkēl

36. puṇaiyō ṭallatu neṭumpuṉa lēkēl.

37.
eḻilār mulaivari viḻiyār tantiram
iyalā taṉakoṭu muyalvatā kātē.

38. vaḻiyē ēkuka vaḻiyē mīḷuka.

39. ivaikāṇ ulakiṟku iyalām āṟē.

40. vāḻiya nalaṉē vāḻiya nalaṉē.


naṉṉeṟi

(āciriyar : tuṟaimaṅkalam civappirakāca muṉivar)


kaṭavuḷ vāḻttu
miṉṉeṟi caṭāmuṭi vināyakaṉ aṭitoḻa
naṉṉeṟi veṇpā nāṟpatum varumē.
nūl

1 . upacāram karutāmal utavuka
eṉṟum mukamaṉ iyampā tavarkaṇṇum
ceṉṟu poruḷkoṭuppōr tītaṟṟōr - tuṉṟucuvai

pūviṟ polikuḻalāy pūṅkai pukaḻavō
nāviṟ kutavum nayantu?

2 . vaṉcollum iṉimaiyākum
mācaṟṟa neñcuṭaiyār vaṉcoliṉitu ēṉaiyavar
pēcuṟṟa iṉcol piṟiteṉka - īcaṟku

nallōṉ eṟicilaiyō naṉṉutāl ōṇkaruppu
villōṉ malarō viruppu.

3 . iṉiya vaḻiyaṟintu oruporuḷai aṭaika.
taṅkaṭku utavilarkait tāmoṉṟu koḷḷiṉavar

taṅkaṭku uriyavarāl tāṅkoḷka - taṅkaneṭuṅ
kuṉṟiṉāl ceytaṉaiya koṅkāy āviṉpāl
kaṉṟiṉāl koḷpa kaṟantu.

4 . celvam payaṉpaṭuttuvārkkē uriyatām
piṟarkkutavi ceyyār peruñcelvam vēṟu

piṟarkkutavi ākkupavar pēṟām - piṟarkkutavi
ceyyāk karuṅkaṭalnīr ceṉṟu puyalmukantu
peyyāk koṭukkum piṟarkku.

5 . naṭpiṟpiriyalākātu
nīkkam aṟumiruvar nīṅkip puṇarntālum
nōkkiṉ avarperumai noytākum - pūkkuḻalāy

nelliṉ umiciṟitu nīṅkip paḻamaipōl
pulliṉum tiṇmainilai pōm.

6 . tampatikaḷ oṟṟumai
kātal maṉaiyāḷum kātalum māṟiṉṟit
tītil ōrukarumam ceypavē - ōtukalai

eṇṇiraṇṭum oṉṟumati eṉmukattāy nōkltāṉ
kaṇṇiraṇṭum oṉṟaiyē kāṇ.

7 . kalvic cerukkuk kūṭātu
kaṭalē aṉaiyamyām kalviyāl eṉṉum
aṭalēṟu aṉaiyacekku āḻtti - viṭalē

muṉikkaracu kaiyāl mukantu muḻaṅkum
paṉikkaṭalum uṇṇap paṭum.

8 . āṟuvatu ciṉam
uḷḷam kavarnteḻuntu ōṅkuciṉam kāttuk
koḷḷum kuṇamē kuṇameṉka - veḷḷam

taṭuttal aritō taṭaṭaṅkaraitāṉ pērttu
viṭutta laritō viḷampu.

9 . tuṇaiyuṭaiyār valimaiyuṭaiyār
meliyōr valiya viravalarai añcār
valiyōr tammaittāṉ maruviṉ - paliyēl

kaṭavuḷ avircaṭaimēl kaṭcevi yañcātē
paṭarciṟaiya puḷḷaracaip pārttu.

10. taṉṉalam karutalākātu
taṅkuṟaitīr vuḷḷār taḷarntu piṟarkkuṟūum
veṅkuṟaitīrk kiṟpār viḻumiyōr - tiṅkaḷ

kaṟaiyiruḷai nīkkak karutātu ulakiṉ
niṟaiyiruḷai nīkkumēl niṉṟu.

11. aṟiñar aimpulaṉkaṭku aṭimaiyākār
poyppulaṉkaḷ  aintunōy pulliyar pālaṉṟiyē

meyppulavar tampāl viḷaiyāvām - tuppiṟ
cuḻaṉṟukol kaltūṇaic cūṟā vaḷipōyc
cuḻaṟṟum ciṟupuṉ turumpu.

12. uṭampil uyir amainta viyappu.
varuntum uyiroṉpāṉ vāyil uṭampil

poruntutal tāṉē putumai - tīruntiḻāy
cītanīr poḷḷal ciṟukuṭattu nillātu
vītalō niṟṟal viyappu.

13. aṉpoṭu utavuka
perukka moṭucurukkam peṟṟaporuṭku ēṟpa
viruppamoṭu koṭuppar mēlōr - curakkum

malaiyaḷavu niṉṟamulai mātē matiyiṉ
kalaiyaḷavu niṉṟa katir.

14. celvac cerukkuk kūṭātu
tolaiyāp peruñcelvat tōṟṟattō meṉṟu
kalaiyā yāvar cerukkuc cārtal - ilaiyāl

iraikkumvaṇṭu ūtumalar īrṅkōtāy mēru
varaikkumvan taṉṟu vaḷaivu.

15. aṉpaṟṟa celvam payaṉaṟṟatu
illāṉukku aṉpiṅku iṭamporuḷ ēvalmaṟṟu
ellām yiruntumavark keṉceyyum - nallāy

moḻiyilārk kētu mutunūl teriyum
viḻilārkku ētu viḷakku

16. mēlōr iḻintōrkkum utavuvār
tammaiyum taṅkaḷ talaimaiyaiyum pārttuyarntōr

tammai matiyār tamaiyaṭaintōr - tammiṉ
iḻiyiṉum celvar iṭartīrppar alku
kaḻiyiṉum cellātō kaṭal.

17. vaḷḷalkaḷ vaṟumaiyilum utavipurivārkaḷ
entainal kūrntāṉ irappārkkīn teṉṟavaṉ

maintartam īkaimaṟupparō - paintoṭii
niṉṟu payaṉutavi lilā arampaiyiṉ kīḻk
maṉṟum utavum kaṉi.

18. iṉcollaiyē ulakam virumpum
iṉcolā laṉṟi irunīr viyaṉulakam
vaṉcolāl eṉṟum makiḻātē - poṉcey

atirvaḷaiyāy poṅkātu aḻalkatirāl taṇṇeṉ
katirvaravāl poṅkuṅ kaṭal.

19. nallār varavu iṉpam payakkum
nallōr varavāl nakaimukaṅkoṇ ṭiṉpuṟīi

allōr varavāl aḻuṅkuvār - vallōr
tiruntum taḷirkāṭṭit teṉṟalvarat tēmā
varuntuṅ kaḻaṟkāl vara.

20. periyōr piṟar tuṉpam kaṇṭiraṅkuvār
periyavartam nōypōl piṟarnōykaṇ ṭuḷḷam

eriyiṉ iḻutāvār eṉka - teriyiḻāy
maṇṭu piṇiyāl varuntu piṟavuṟuppaik
kaṇṭu kaḻalumē kaṇ.

21. ilakkaṇam kallār aṟivu kaṟṟār aṟivukkumaṉ cellātu
eḻuttaṟiyār kalvipperukkam aṉaittum

eḻuttaṟivārk kāṇiṉ ilaiyām - eḻuttaṟivār
āyum kaṭavuḷ avircaṭaimuṭi kaṇṭaḷavil
vīyum curanīr mikai.

22. aṟivuṭaiyōr uyarkulattavar aṟivilār iḻikulattavar
ākkum aṟivāṉ allatu piṟappiṉāl

mīkkoḷ uyarviḻivu vēṇṭaṟka - nīkka
pavarār araviṉ parumaṇikaṇṭu eṉṟum
kavarār kaṭaliṉ kaṭu.

23. maṉavuṟuti viṭalākātu
pakarcci maṭavār payilanoṉpu āṟṟal
tikaḻcci taruneñcat tiṭpam - nekiḻcci

peṟumpūrik kiṉṟamulai pētāy palakāl
eṟumpūrak kalkuḻiyumē.

24. ōruvartam naṟkuṇattaiyē pēcutal vēṇṭum
uṇṭu kuṇamiṅku oruvarkku eṉiṉumkīḻ

koṇṭu pukalvatavar kuṟṟamē - vaṇṭumalarc
cēkkai virumpum ceḻum poḻilvāy vēmpaṉṟō
kākkai virumpum kaṉi.

25. mūṭar naṭpuk kūṭātu
kallā aṟiviṉ kayavarpāl kaṟṟuṇarnta
nallār tamatu kaṉam naṇṇārē - villār

kaṇaiyiṟ poliyuṅ karuṅkaṇṇāy noytām
puṇaiyil pukumoṇ poruḷ.

26. uruvattāl ciṟiyavarum aṟiviṉāl peṟiyavarāvār
uṭaliṉ ciṟumaikaṇṭu oṇpulavar kalvik

kaṭaliṉ perumai kaṭavār - maṭavarāl
kaṇṇaḷavāy niṉṟatō kāṇum katirōḷitāṉ
viṇṇaḷa vāyiṟṟō viḷampu.

27. aṟiñarkaḷ kaimmāṟu vēṇṭāmal utavuvārkaḷ
kaimmāṟu kavāmalkaṟ ṟaṟintōr meṉvaruntit

tammāl iyalutavi tāmceyvar - ammā
muḷaikkum eyiṟu mutircuvai nāviṟku
viḷaikkum valiyaṉatām meṉṟu.

28. aṟivuṭaiyōr kōpattilum utavuvār
muṉivilum nalkuvar mutaṟiñar uḷḷak
kaṉivilum nalkār kayavar - naṉiviḷaivil

kāyiṉum ākum katalitāṉ eṭṭipaḻuttu
āyiṉum āmō aṟai.

29. āṇṭavar aṭiyār etaṟkum añcār
uṭaṟku varumiṭar neñcōṅku parattuṟṟōr
aṭukkum orukōṭiyāka - naṭukkamuṟār

paṇṇiṉ pukalum paṉimoḻiyāy añcumō
maṇṇil puliyaimati māṉ.

30. iṟappukkumuṉ aṟamceyka
koḷḷuṅ koṭuṅkūṟṟam kolvāṉ kuṟukutaṉmuṉ
uḷḷam kaṉintaṟamcey tuykavē - veḷḷam

varuvataṟku muṉṉar aṇaikōli vēyār
perukutaṟkaṇ eṉceyvār pēcu.

31. piṟar tuṉpam tāṅkuka
pēraṟiñar tākkum piṟartuyaram tāṅkiyē
vīramoṭu kākka viraikuvar - nēriḻāy

meyceṉṟu tākkum viyaṉkōl aṭitaṉmēl
kaiceṉṟu tāṅkum kaṭitu.

32. pakuttaṟivaṟṟavar aṟaṅkaḷ payaṉpaṭā
paṉṉum paṉuval payantōr aṟivilār
maṉṉum aṟaṅkaḷ valiyilavē - naṉṉutāl

kāḻeṉṟu uyartiṇkatavuvaliyuṭaittō
tāḻeṉṟu ilatāyiṉ tāṉ.

33. periyōrkkup pātukāppu vēṇṭuvatillai
eḷḷā tiruppa iḻiñar pōṟṟaṟkuriyar
viḷḷā aṟiñaratu vēṇṭārē taḷḷāk

karaikāp puḷatunīr kaṭṭukuḷam aṉṟik
karaikāppuḷatō kaṭal.

34. aṟivuṭaiyavar paḻikku añcuvar
aṟivuṭaiyā raṉṟi atupeṟār tampāl
ceṟipaḻiyai añcār ciṟitum - piṟainutāl

vaṇṇañcey vāḷviḻiyē aṉṟi maṟaikuruṭṭuk
kaṇṇañcumō iruḷaikkaṇṭu.

35. mēṉmakkaḷ aṟivuṭaiyōraiyē virumpuvar
kaṟṟa aṟiviṉaraik kāmuṟuvar mēṉmakkaḷ

maṟṟaiyartām eṉṟum matiyārē - veṟṟineṭum
vēlvēṇṭum vāḷviḻiyāy vēṇṭā puḷiṅkāṭi
pālvēṇṭum vāḻaippaḻam.

36. takkārkē utavuka
takkārkē īvar takārkkaḷippār illeṉṟu
mikkārkutavār viḻumiyōr - ekkālum

nellukku iraippatē nīraṉṟik kāṭṭumuḷi
pulalukku yiraiprō pōy.

37. periyēr muṉ taṉṉai pukaḻalākātu
periyōr muṉ taṉṉaip puṉainturaitta pētai

tariyā tuyarvakaṉṟu tāḻum - teriyāykol
poṉṉuyarvu tīrtta puṇar mulaiyōy vintamalai
taṉṉuyarvu tīrntaṉṟu tāḻntu.

38. nallār naṭpu naṉmai payakkum
nallārceyuṅ kōṇmai nāṭōṟum naṉṟākum
allārceyuṅ kēṇmai ākātē - nallāy kēḷ

kāymuṟṟiṉ tiṉatīṅ kaṉiyām iḷantaḷirnāḷ
pōymuṟṟiṉ eṉṉākip pōm.

39. mūṭar naṭpu kēṭu tarum
kaṟṟaṟiyār ceyyuṅ kaṭunaṭpum tāmkūṭi
uṟṟuḻiyun tīmainikaḻ yaḷḷatē - poṟṟoṭii

ceṉṟu paṭarnta ceḻuṅkoṭimeṉ pūmalarnta
aṉṟē maṇamuṭaiya tām.

40. pulavarkaḷukku aracarkaḷum oppākār
poṉṉaṇiyum vēntar puṉaiyāp peruṅkalvi

maṉṉum aṟiñaraittām maṟṟevvār - miṉṉumaṇi
pūṇum piṟavuṟuppup poṉṉē atupuṉaiyāk

kāṇum kaṇṇokkumō kāṇ.


This file was last revised on 21 Feb. 2002