Nalvar Nanmani Malai
of Turaimankalam Civappirakaca Cuvamikal
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm


Etext input & Proof-reading: Mr. N.D. Logasundaram & his daughter Ms. Selvanayagi, Chennai, Tamilnadu, India
web version: Mr. N.D. Logasundaram, Chennai, Tamilnadu.
Source acknowledgement: Book published by vAviLLa irAmasuvAmi casturulu and sons, 292 Esplanade Chennai
Printed at RamaPress 15, Broadway Madras 1926; patippAciriyar paccaiyappan kallUri tamizAciriyar
maNi tirynAvykkaracu mutaliyAr.


(c) Project Madurai 2002
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted
to preparation of electronic texts of tamil literary works and to
distribute them free on the Internet. Details of Project Madurai are
available at the website http://www.tamil.net/projectmadurai

You are welcome to freely distribute this file, provided this
header page is kept intact.


nālvar nāṉmaṇi mālai
(tuṟaimaṅkalam civappirakāca cuvāmikaḷ)


nālvar nāṉmaṇi mālai
(tuṟaimaṅkalam civappirakāca cuvāmikaḷ)


kāppu

eppō takattu niṉaivārk kiṭarillai
kaippō takattiṉ kaḻal.
1 campantar (veṇpā)

pūvāl malimaṇinīrp poykaik karaiyiṉiyaṟ
pāvāl moḻiñāṉap pāluṇṭu - nāvāl

maṟitteñ ceviamutāy vārttapirāṉ taṇṭai
veṟittaṇ kamalamē vīṭu.
2 appar (kalittuṟai)

vīṭṭiṟkuvāyil eṉuntoṭai cāttucol vēntapōtu
āṭṭiṟku vallaṉ oruvaṟku ñāṉa amututavi

nāṭṭiṟ kilāta kuṭaṟnōy niṉaikkumuṉ nalkiṉumeṉ
pāṭṭiṟku nīyum avaṉumop pīrap paṭiyiṉumē .
3 cuntarar (viruttam)

paṭiyilā niṉpāṭṭil ārūrānaṉiviruppaṉ paramaṉ eṉpatu
aṭiyaṉēṉ aṟintaṉaṉvāṉ toḻumīcaṉ
niṉaittaṭuttāṭ koṇṭu maṉṟit
toṭiyulā meṉkaimaṭa māntarpālniṉakkākat tūtu ceṉṟum

miṭiyilā maṉaikaḷtoṟum irantiṭṭumuḻaṉṟamaiyāl viḷaṅku māṟē.
4 māṇikka vācakar (akaval)

viḷaṅkiḻai pakirnta meyyuṭai mukkaṭ
kāraṇaṉ uraiyeṉum āraṇa moḻiyō
āticīr paravum vātavūr aṇṇal

malarvāyp piṟanta vācakat tēṉō
yātō ciṟanta teṉkuvī rāyiṉ
vētam ōtiṉ viḻinīrp perukki

neñcanek kuruki niṟpavark kāṇkilēm
tiruvā cakamiṅ korukāl ōtiṟ
karuṅkal maṉamuṅ karaintukak kaṇkaḷ

toṭumaṇaṟ kēṇiyiṟ curantunīrp pāya
meymayir poṭippa vitirvatirp peyti
aṉpar ākunar aṉṟi

maṉpatai ulakil maṟṟaiyar ilarē.
5 campantar (veṇpā)
ilaipaṭarnta poykai iṭattaḻutal kaṇṭu

mulaicuranta aṉṉaiyō muṉniṉ - nilaiviḷampak
koṅkai curantaaruṭ kōmakaḷō campantā
iṅkuyarntā ḷārcol leṉakku.

6 appar (kalittuṟai)
eṉakkaṉpu niṉporuṭ ṭeytāta teṉkolveḷ ḷēṟuṭaiyāṉ

taṉakkaṉpu ceytirut tāṇṭaka vēntait tāraṇiyil
niṉakkaṉpu ceykiṉṟa appūti yaicciva nēcamuṟum

iṉarkkaṉpu ceynampi ārūraṉ ēttum iyilpaṟintē.
7 cuntarar (viruttam)
aṟintu celvam uṭaiyāṉām
aḷakaip patiyāṟ tōḻamaikoṇṭu
uṟaḻnta kalvi uṭaiyāṉumōruvaṉ vēṇṭumeṉa iruntu
tuṟanta muṉivar toḻumparavai
tuṇaivā niṉaittō ḻamaikeṇṭāṉ
ciṟanta aṟivu vaṭivamāyttikaḻum nutaṟkaṭ perumāṉē.
8 māṇikka vācakar (akaval)

peruntuṟai pukuntu pēriṉpa veḷḷam
mūḻkiya puṉitaṉ moḻintavā cakamē
vācakam ataṟku vācciyam

tūcakal alkul vēyt tōḷiṭat tavaṉē.
9 campantar (veṇpā)
iṭukāṭṭuḷ mātar elumpiṟ puraḷmāl

cuṭukāṭṭuḷ āṭuvār cuṭṭiṉ - oṭukāṭṭuñ
campantā eṉpuniṉpāl tantākkik koṇṭilaṉeṉ

kumpantām eṉṉumulaik kompu.
10 appar (kalittuṟai)
koḷḷaik katirmuttiṉ pantaruñ ciṉṉamuṅ koḷḷumoru

piḷḷaik katutakum nāvara cāya peruntakaiyōy
kaḷḷaik kuvaḷai umiḻvī ḻiyiṟpaṭik kācoṉṟunī

vaḷḷaik kuḻaiumai paṅkāḷar kaiyileṉ vāṅkiṉaiyē.


11 cuntarar (viruttam)
vāṅkucilai puraiyumuṭal eṉuṅkuḷattil mūlamalameṉumōr veṅkaraviṉ pakuvāyilniṉṟun

tīṅkiluyir eṉumpavaṉak kulamakaṉai ātitirōtāyi eṉṉumoru ventiṟaṟ kūṟṟuvaṉāl

ōṅkunā tāntameṉap peyariyaak karaiyilumiḻvittuc civameṉumōr tantaiyoṭuṅ kūṭṭāy

kōṅkamukai kavaṟṟumiḷa mulaipparavai makiḻakkuṇṭaiyūr neṉmalaimuṟ koṇṭaaruṭ kaṭalē.

12 māṇikka vācakar (akaval)
kaṭalniṟa vaṇṇaṉ kaṇṇoṉ ṟiṭantu
malaiccilam paraṟṟum malaraṭik kaṇiyap

pariti koṭutta curutinā yakaṟku
muṭiviḷak kerittum kaṭimalark kōtaic
curikuḻaṟ karuṅkaṇ tuṇaiviyai aḷittum

arumakaḷ naṟumpūṅ karumayir utaviyum
neṉmuḷai vāri iṉṉamu taruttiyum
kōvaṇa nērtaṉai niṟuttuk koṭuttum

akappaṭu maṇimīṉ araṟkeṉa viṭuttum
pūṭṭi arivāḷ ūṭṭi arintum
talaiyuṭai olikkuñ cilaiyiṭai mōtiyum

moymmalark kōtai kaimmalar tuṇittum
tantaiyai taṭintum maintaṉaik koṉṟum
kuṟṟañ ceyta cuṟṟaṅ kaḷaintum

pūkkoḷu mātar mūkkiṉai arintum
iḷamulai mātar vaḷamai tuṟantum
paṇṭaināḷ orucilar toṇṭarāyiṉar

ceṅkaṇmāl taṭakkaiyil caṅkam nāṇa
muṭṭāḷ tāmarai muṟukkaviḻ malarmēl
valampuri kiṭakkum vātavūr aṉpa

pāṭum paṇinī kūṭum poruṭṭu
maturaimā nakariṟ kutirai māṟiyum
viṇpukaḻ muṭimicai maṇpoṟai cumantum

nīṟṟeḻil mēṉiyil māṟṟaṭi paṭṭum
niṉṉait toṇṭaṉ eṉṉak koṇṭaṉaṉ
irukkum aṭukkal arakkaṉ eṭuppa

mulaipora varaiperu moympiṉ
malaimakaḷ taḻuva maṉamakiḻ vōṉē.
13 campantar (veṇpā)

makiḻcci mikauṇṭu pōlumetir vantu
pukaḻcciyoṭu nīpāṭum pōtu - nekiḻccimalarc

cantaiyiṉum vaṇṭiraiyun taṇpukalic campantā
tantaiyiṉum pāl koṭutta tāykku.
14 appar (kalittuṟai)

tāyili yākuñ civaperu māṉtaṉait tāṉeṉumōr
kōyili ṉāraṟi vākiya nāmamuṉ koṇṭirunta

vāyiliṉ āṇava mākuṅ kapāṭamu maṉtiṟantu
nōyili ākiya colliṟai kāṭṭuvaṉ nōkkutaṟkē.
15 cuntarar (viruttam)

nōkkuṟu nutalōṉ niṉṉiṭai viruppālnūṟpaka aṉṉanuṇ maruṅkul
vārkuvi mulaimeṉ makaḷirtam pulavi
māṟṟuvāṉ ceṉṟaṉaṉ eṉṟāl
kōkkalikkāmaṉ vayiṟṟiṭaik kuttikkoṇṭatē tukkunī pukalāy

kākkaru matalai viḻuṅkiya mutalaikāṉṟiṭat tōṉṟunā valaṉē.
16 māṇikka vācakar (akaval)

valamaḻu uyariya nalamali kaṅkai
natitalai cērnta naṟkaru ṇaikkaṭal
mukantula kuvappa ukantamā ṇikka

vācakaṉ eṉumorumāmaḻai poḻinta
tiruvā cakameṉum perunīr oḻuki
ōtuvār maṉameṉum oṇkuḷam pukuntu

nāveṉu matakil naṭantu kēṭpōr
ceviyeṉu maṭaiyiṉ cevvitiṉ cellā
uḷameṉu nilampuka ūṉṟiya aṉpām

vittiṟ civameṉu meṉmuḷai tōṉṟi
vaḷarntu karuṇai malarntu
viḷaṅkuṟu mutti meyppayaṉ tarumē.

17 campantar (veṇpā)
payaṉāku nallāṇ paṉaikku viṭattiṟkum
mayilāku nōykku maruntām - uyirākuñ

cintumelum piṟkuc cirapurattu nāvalaṉcam
pantaṉ iyamputirup pāṭṭu.
18 appar (kalittuṟai)

pāṭṭāl maṟaipuka ḻumpiṟai cūṭiyaip pāṭimakiḻ
ūṭṭā makiḻcol liṟaivaṉaip pāṭi uvappuṟukka

vēṭṭāl maliperuṅ kallavaṉpōla mitappaṉeṉap
pūṭṭā maṟitirai vārkaṭaṟ kēviḻap pōtuvaṉē.

19 cuntarar (viruttam)
pōtamuṇṭa piḷḷai eṉpu porukaṇmātu ceytatō

kātal koṇṭu colliṉ maṉṉar kalmi tappa uyttatō
vāyti ṟantu mutalai kakka makaṉai nīya ḻaittatō

yātu nampi aritu naṉṟe ṉakki yampa vēṇṭumē.
20 māṇikka vācakar (akaval)
vēṇṭuniṉ aṭiyār meyyaṉ peṉakkum

aruḷcey civaṉē alantēṉ antō
muṟaiyō muṟaiyō iṟaiyō ṉēyeṉṟu
aḻutu cempoṉ ampalak kūttaṉ

aruḷāṟ peṟṟa aṉpiṉil oruciṟitu
aṭiya ṉēṟkum aruḷal vēṇṭum
nīyē kōṭal niṉṉaruṭ perukkiṟku

ēṟṟa taṉṟiḷa ēṟukan tēṟiyaip
parimā micaivarap paṇṇiya vittaka
tiruntiya vēta cirapporuḷ muḻuvatum

peruntuṟai iṭattup peruñ cīrk
kuruntuṟu niḻaliṟ koḷḷai koḷvāyē.


21 campantar (veṇpā)
koḷḷai koḷḷa vīṭutavik kūṟṟaip piṭarpiṭittut
taḷḷun tiruñāṉa campantā - veḷḷamiṭum

ēṭēṟap pālkuṟainta teṉṟaḻuva rēkaḻuviṉ
kāṭēṟap pukkaaru kar.
22 appar (kalittuṟai)

arukak kaṭalkaṭan tēṟiya tōcilai ampiṭuyaṉap
perukak kaṭalkaṭan tēṟiya tōcol perumiṭaṟu

karukak kaṭalviṭa muṇṭōṉ aṭiyiṟ kacintu maṉam
urukak kaṭalaṉpu peṟṟacol vēnta uṉakkaritē.
23 cuntarar (viruttam)

uṉaṟka rumpukaḻ mēviya cuntaraṉ umpaṉmī tivarā
niṉaippa ruṅkayi lāyam aṭaintamai niṉṟukāṇ kuṟavē

eṉakku vantuṟu mōmakaveṉṟaḻu kiṉṟanāḷ alaipāl
taṉitta runtupu mālai umiḻntiṭu tampirāṉ nalaṉē.

24 māṇikka vācakar (akaval)
nalamali vātavur nallicaip pulava
maṉaniṉ ṟurukku matura vācaka
kalaṅkuṟu pulaneṟi vilaṅkuṟu vīra

tiṅkaḷ vārcaṭai teyva nāyakaṉ
orukalai ēṉum uṇarāṉ aḵtāṉṟu
kaikaḷō muṟipaṭu kaikaḷ kāṇiṟ

kaṇkaḷō oṉṟu kālaiyiṟ kāṇum
mālaiyil oṉṟu vayaṅtit tōṉṟum
paḻippiṉ oṉṟu viḻippiṉ eriyum

āyiṉun taṉṉai nīpukaḻn turaitta
paḻutil ceyyuḷ eḻutiṉaṉ ataṉāṟ
pukaḻcci viruppaṉ pōlum

ikaḻcci aṟiyā eṉpaṇi vāṉē.
25 campantar (veṇpā)
vāṉum pukaḻpukali maṉṉaṉ toṭarpoṉṟu

tēṉun titaḻiyōṉ cīrēṭu - tāṉuṅ
kariyāy moḻiyuṅ kariyāy viṭāmal
eriyār aḻalvīḻn teḻuntu.


26 appar (kalittuṟai)
tuṭaivāḻai mēlmaṭa vāralkuṟ pāmpu toṭamayaṅki

naṭaivāyp piṇameṉap paṭṭār peṟukilar naccukulai
uṭaivāḻai mēlura kantīṇṭa māynta oruvaṉuyir

aṭaivāṉ aruḷpuri yuntiru nāvuk karaciṉaiyē.
27 cuntarar (viruttam)
aracaṉ parimēl varaneṭunal yāṉai eruttat tamarntupōy

varataṉ kailai malai aṭainta maṇiyē maṇinīr iṭupacumpoṉ
tiraicaṅ keṟiyuṅ kuḷattuvarac ceṅkaṟ cempo ṉāppāṭum

pariciṉ ṟeṉakkuṉ cempavaḷat tiruvāy malarntu pakarvāyē.
28 māṇikka vācakar (akaval)

pakirmati tavaḻum pavaḷavār caṭaiyōṉ
pēraruḷ peṟṟum peṟāriṉ aḻuṅki
neñcanek kuruki niṟpai nīyē

pēyēṉ peṟātu peṟṟār pōlak
kaḷikūrn tuḷḷak kavalai tīrntēṉē
aṉṉam āṭum akaṉtuṟaip poykai

vātavūr aṉpa āta lālē
teyvap pulamait tiruvaḷ ḷuvaṉār
naṉṟaṟi vāriṟ kayavar tiruvuṭaiyār

neñcat tavalam ilar eṉuñ
ceñcoṟ poruḷiṉ tēṟṟaṟin tēṉē.
29 campantar (veṇpā)

tēṉē ṟalarcūṭic cilpalikkeṉ ṟurtiriyum
āṉēṟi yāṇṭuppeṟ ṟāṉkolnī - tāṉēṟum

veḷḷaimaṇi eṉṟu niṉāvuvōm vāṅkiyaap
piḷḷaiyaiyāṅ kāṇap peṟiṉ.

30 appar (kalittuṟai)
peṟṟāl niṉaippeṟ ṟavarpōṟ peṟalum piṟappatuṇṭēl

naṟṟā raṇiyil niṉaippōṟ piṟappatu nallakaṇṭāy
ceṟṟār purameri ceytavil vīraṉ tiruppeyarē

paṟṟā maṟiveṇ tiraikkaṭal nīntiya pāvalaṉē.


31 cuntarar (viruttam)
pāvāyp poḻinta vāṉamutap pavaḷat tiruvāy nampinī

cēvāyp porutun tarumamuṭait tēvaṉ malaikkup pōmpoḻutu
kāvāyp payanta taṭakkaimalark kaḻaṟiṟṟaṟivār kaṭāvivaru

māvāyp piṟakkak kiṭaiyātē māvāyp piṟakkun tirumāṟkē.
32 māṇikka vācakar (akaval)

tiruvār peruntuṟaic ceḻumalark kuruntiṉ
nīḻalvāy uṇṭa nikarillā ṉantat
tēṉtēk keṟiyuñ ceyyamā ṇikka

vācakaṉ pukaṉṟa matura vācakam

yāvarum ōtum iyaṟkaik kātaliṟ
poṟkalam nikarkkum pūcurar nāṉmaṟai
maṭkala nikarkkum matura vācakam

ōtiṉ mutti uṟupayaṉ
vētam ōtiṉ meypayaṉ aṟamē.
33 campantar (veṇpā)
aṟattā ṟitueṉa vēṇṭācivikai

poṟuttāṉō ṭūrntāṉ iṭaiyē - maṟuttārcam
pantaṉ civikai parittār tirukuvarmaṟ
ṟuntuñ civikaiyiṉai ūrntu.

34 appar (kalittuṟai)
ūrntu varumiḷa ēṟu@aiṭu yāṉtaṉ uḷattaruḷāṟ
cārṟtu camaṇvīṭ ṭuṟumuṉakkēvaruñ caivanalaṅ

kūrntu miḷirtaru nāvara cēnal kuravumuṇañ
cērntu maruviṉark kēciṟan tōṅkuṟuñ celvamumē.
35 cuntarar (viruttam)

celvanalloṟṟi ūraṉ ceyyacaṅ kiliyāl ārttu
mallalam paravai taṉkaṇ māḻkuṟa amiḻttu mēṉum

allunaṉ pakalum nīṅkā tavaṉmakiḻ aṭiyil eyti
nallaiṉ paṭain tiruppaṉ nampiā rūraṉ tāṉē.

36 māṇikka vācakar (akaval)
tāṉē mutti tarukuvaṉ civaṉavaṉ
aṭiyaṉ vātavūraṉaik
kaṭiviṉ maṉattāṟ kaṭṭaval lārkkē.

37 campantar (veṇpā)
vallār piṟappaṟuppar vaṇmai nalaṅkalvi
nallātaraviṉpañāṉaṅkaḷ - ellām

tiruñāṉacampantaṉ cēvaṭiyē eṉṉum
oruñāṉa campantam uṟṟu.

38 appar (kalittuṟai)

uṟṟā ṉalaṉtavan tīyilniṉ ṟāṉalaṉ ūṇpuṉalā
aṟṟā ṉalaṉ nukar vuntiru nāvuk karaceṉumōr

coṟṟāṉ eḻutiyuṅ kūṟiyu mēeṉṟun tuṉpilpatam
peṟṟāṉ orunampi appūti eṉṉum peruntakaiyē.

39 cuntarar (viruttam)
perumiḻalaik kuṟumpareṉum paramayōki
perituvantuṉ tiruvaṭittā maraiyaip pōṟṟi

viraimalartūy vantaṉaicey kiṉṟāṉ eṉṟāl
viḷaṅkiḻaiyār iruvaroṭum muyaṅkalāmō

uraimatiniṉ taṉaiveṟuppa teṉkol niṉṉai
uṭaiyāṉuk kaṭuttaceyal uṉakku māyiṟ

curar muṉivar paravaluṟum peruñcīrt toṇṭat
tokaiceytōy aṟamutaṉāl vakaiceytōyē.
40 māṇikka vācakar (akaval)

ceyya vārcaṭait teyva cikāmaṇi
pātam pōṟṟum vātavūr aṉpa
pāveṉap paṭuvatuṉ pāṭṭup

pūveṉap paṭuvatu poṟivāḻ pūvē.This file was last revised on 21 Feb. 2002