Tiruvarutpa of Ramalinga Atikal
Tirumurai - VI, part II (verses 3872 - 4614)

tiruvaruṭpā
irāmaliṅka aṭikaḷ (vaḷḷalār) aruḷiyatu
āṟām tirumuṟai - iraṇṭām pakuti
pāṭalkaḷ (3872 - 4614)
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm


Etext preparation (inaimathi format) Mr. Sivakumar of Singapore (www.vallalar.org)
Proof-reading: Mr. P.K. Ilango, Erode, Tamilnadu, India
PDF and Web version: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland


(c) Project Madurai 2002
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.


tiru aruṭpirakāca vaḷḷalār iyaṟṟi aruḷiya tiruaruṭpā
āṟām tirumuṟai - iraṇṭām pakuti pāṭalkaḷ (3872 - 4614)

uḷḷuṟai39 potunaṭam purikiṉṟa poruḷ 20 3872 - 3891
40. āṉantāṉupavam 12 3892 - 3903
41. paraciva nilai 10 3904 - 3913
42. pērāṉantap perunilai 10 3914 - 3923
43. tiruvaṭi nilai 10 3924 - 3933
44. kāṭcik kaḷippu 10 3934 - 3943
45. kaṇkoḷāk kāṭci 10 3944 - 3953
46. iṟai tirukkāṭci 30 3954 - 3983
47. uḷam pukunta tiṟam viyattal 10 3984 - 3993
48. varampil viyappu 10 3994 - 4003
49. kaṇṭēṉ kaṉintēṉ kalantēṉ eṉal 10 4004 - 4013
50. āṇṭaruḷiya arumaiyai viyattal 10 4014 - 4023
51. iṟaivaṉai ēttum iṉpam 10 4024 - 4033
52. pāmālai ēṟṟal 12 4034 - 4045
53. uttara ñāṉa citamparamālai 11 4046 - 4056
54. ceypaṇi viṉaval 10 4057 - 4068
55. āṉma taricaṉam 10 4069 - 4078
56. cutta caṉmārkka vēṇṭukōḷ 11 4079 - 4089
57. aruḷ viḷakka mālai 100 4090 - 4189
58. naṟṟāy kūṟal 104190 - 4199
59. pāṅki talaivi peṟṟi kūṟal 10 4200 - 4209
60. talaivi varuntal 24 4210 - 4233
61. ñāṉa citampara veṇpā 9 4234 - 4242
62. civapati viḷakkam 104243 - 4252
63. ñāṉōpatēcam 104253 - 4262
64. āramutappēṟu 134263 - 4275
65. upatēca viṉā 114276 - 4286
66. neñcoṭu nērtal 104287 - 4296
67. añcātē neñcē 234297 - 4319
68. āṭiya pātam 174320 - 4336
69. apayam apayam 164337 - 4352
70. ampalavāṇar varukai 1054353 - 4457
71. ampalavāṇar āṭavarukai124458 - 4469
72. ampalavāṇar aṉaiyavarukai 124470 - 4481
73. varuvār aḻaittuvāṭi 54482 - 4486
74. eṉṉa puṇṇiyam ceytēṉō 94487 - 4495
75. ivarkkum eṉakkum 54496 - 4500
76. itu nalla taruṇam 64501 - 4506
77. āṉantap parivu 114507 - 4517
78. ñāṉa maruntu 344518 - 4551
79. civaciva jōti 334552 - 4584
80. jōtiyuḷ jōti 304585 - 4614


aṭikkuṟippukaḷil kāṇappaṭum patippāciriyarkaḷiṉ peyarc curukka virivu

1. to.vē --- toḻuvūr vēlāyuta mutaliyār
2. ā.pā --- ā.pālakiruṣṇa piḷḷai
3. ca.mu.ka --- ca.mu.kantacāmi piḷḷai
4. pi.irā --- piruṅkimānakaram irāmacāmi mutaliyār
5. po.cu --- po.cuntaram piḷḷai

tirucciṟṟampalam

āṟām tirumuṟai - iraṇṭām pakuti


39. potunaṭam purikiṉṟa poruḷ


eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam3872
aruṭperuñ cōti amutamē amutam
aḷitteṉai vaḷarttiṭa aruḷām
teruṭperun tāytaṉ kaiyilē koṭutta
teyvamē cattiyac civamē
iruṭperu nilattaik kaṭattieṉ ṟaṉaimēl
ēṟṟiya iṉpamē ellāp
poruṭperu neṟiyum kāṭṭiya kuruvē
potunaṭam purikiṉṟa poruḷē. 1

3873
cittelām valla cittaṉē ñāṉa
citampara jōtiyē ciṟiyēṉ
kattelām tavirttuk karuttelām aḷitta
kaṭavuḷē karuṇaiyaṅ kaṭalē
cattelām oṉṟē cattiyam eṉaeṉ
taṉakkaṟi vittatōr tayaiyē
puttelām nīkkip poruḷelām kāṭṭum
potunaṭam purikiṉṟa poruḷē. 2

3874
kalaikaḷōr aṉantam aṉantamēl nōkkik
kaṟpaṅkaḷ kaṇakkila kaṭappa
nilaikaḷōr aṉantam nēṭiyuṅ kāṇā
nittiya niṟkuṇa(258) niṟaivē
alaikaḷaṟ ṟuyiruk kamutaḷit taruḷum
aruṭperuṅ kaṭaleṉum aracē
pulaikaḷa vakaṟṟi eṉakkuḷē niṟaintu
potunaṭam purikiṉṟa poruḷē. 3
(258). nirkkuṇa - mutaṟpatippu. po. cu., pi. irā., ca. mu. ka.

3875
taṇṇiya matiyē taṉittaceñ cuṭarē
cattiya cāttiyak kaṉalē
oṇṇiya oḷiyē oḷikkuḷōr oḷiyē
ulakelān taḻaikkamey uḷattē
naṇṇiya viḷakkē eṇṇiya paṭikkē
nalkiya ñāṉapō ṉakamē
puṇṇiya nitiyē kaṇṇiya nilaiyē
potunaṭam purikiṉṟa poruḷē. 4

3876
aṟputa niṟaivē caṟputar259 aṟivil
aṟiveṉa aṟikiṉṟa aṟivē
coṟpuṉai māyaik kaṟpaṉai kaṭanta
turiyanal nilattilē tulaṅkum
ciṟparañ cuṭarē taṟpara ñāṉac
celvamē cittelām puriyum
poṟpulam aḷitta naṟpulak karuttē
potunaṭam purikiṉṟa poruḷē. 5
(259). caṟputar - nallaṟivuṭaiyavar.

3877
tattuva patiyē tattuvam kaṭanta
taṉittatōr cattiya patiyē
cattuva neṟiyil cārntacaṉ mārkkar
tamakkuḷē cārntanaṟ cārpē
pittuṟu camayap piṇakkuṟum avarkkup
peṟalari tākiya(260) pēṟē
puttamu taḷitteṉ uḷattilē kalantu
potunaṭam purikiṉṟa poruḷē. 6
(260). peritaritākiya - po. cu. patippu.

3878
mēlveḷi kāṭṭi veḷiyilē viḷainta
viḷaivelām kāṭṭimey vēta
nūlvaḻi kāṭṭi eṉṉuḷē viḷaṅkum
nōkkamē ākkamum tiṟalum
nālvakaip payaṉum aḷitteṉai vaḷarkkum
nāyakak karuṇainaṟ ṟāyē
pōluyirk kuyirāyp poruntiya maruntē
potunaṭam purikiṉṟa poruḷē. 7

3879
alappaṟa viḷaṅkum aruṭperu viḷakkē
arumperuñ cōtiyē cuṭarē
malappiṇi aṟutta vāymaiem maruntē
maruntelām poruntiya maṇiyē
ulappaṟu karuṇaic celvamē ellā
uyirkkuḷum niṟaintatōr uṇarvē
pulappakai tavirkkum pūraṇa varamē
potunaṭam purikiṉṟa poruḷē. 8

3880
parampara niṟaivē parāpara veḷiyē
paramaciṟ cukantarum patiyē
varampeṟu civacaṉ mārkkartam matiyil
vayaṅkiya peruñcuṭar maṇiyē
karampeṟu kaṉiyē kaṉivuṟu cuvaiyē
karutiya karuttuṟu kaḷippē
purampukaḻ nitiyē cirampukal katiyē
potunaṭam purikiṉṟa poruḷē. 9

3881
veṟpuṟu muṭiyil tampamēl ēṟṟi
meynnilai amarvitta viyappē
kaṟpuṟu karuttil iṉikkiṉṟa karumpē
karuṇaivāṉ amutatteṇ kaṭalē(261)
aṟpuṟum aṟivil aruḷoḷi āki
āṉanta māmaṉu pavamē
poṟpuṟu patiyē aṟputa nitiyē
potunaṭam purikiṉṟa poruḷē. 10
(261). taṇkaṭalē - paṭivēṟupāṭu. ā. pā.

3882
taṉmaikāṇ pariya talaivaṉē ellām
taravalla campuvē camayap
puṉmainīt takamum puṟamumot tamainta
puṇṇiyar naṇṇiya pukalē
vaṉmaicēr maṉattai naṉmaicēr maṉamā
vayaṅkuvit tamarntamey vāḻvē
poṉmaicār kaṉakap potuvoṭu ñāṉap
potunaṭam purikiṉṟa poruḷē. 11

3883
mūviru muṭipiṉ muṭintatōr(262) muṭipē
muṭipelām kaṭantatōr mutalē
tāviya mutalum kaṭaiyummēṟ kāṭṭāc
cattiyat taṉinaṭu nilaiyē
mēviya naṭuvil viḷaṅkiya viḷaivē
viḷaivelām tarukiṉṟa veḷiyē
pūviyal aḷitta puṉitacaṟ kuruvē
potunaṭam purikiṉṟa poruḷē12
(262). muṭintavōr - mutaṟpatippu, po. cu., pi. irā., ca. mu. ka., ā. pā.

3884
vētamum poruḷum payaṉumōr aṭaivum
viḷampiya aṉupava viḷaivum
pōtamum cukamum ākiiṅ kivaikaḷ
pōṉatu māyoḷir pulamē
ētamuṟ ṟirunta ēḻaiyēṉ poruṭṭiv
virunilat tiyalaruḷ oḷiyāl
pūtanal vaṭivam kāṭṭieṉ uḷattē
potunaṭam purikiṉṟa poruḷē. 13

3885
aṭiyaṉēṉ poruṭṭiv vavaṉimēl karuṇai
aruḷvaṭi veṭutteḻun taruḷi
neṭiyaṉē mutalōr peṟaṟkarum citti
nilaielām aḷittamā nitiyē
maṭivuṟā teṉṟum cuttacaṉ mārkkam
vayaṅkanal varantanta vāḻvē
poṭiaṇi kaṉakap poruppoḷir neruppē
potunaṭam purikiṉṟa poruḷē. 14

3886
eṉpiḻai aṉaittum poṟuttaruḷ purinteṉ
itayattil irukkiṉṟa kuruvē
aṉpuṭai aracē appaṉē eṉṟaṉ
ammaiyē aruṭperuñ cōti
iṉpuṟu nilaiyil ēṟṟiya tuṇaiyē
eṉṉuyir nātaṉē eṉṉaip
poṉpuṉai mālai puṉaintaōr patiyē
potunaṭam purikiṉṟa poruḷē. 15

3887
cattiya patiyē cattiya nitiyē
cattiya ñāṉamē vēta
nittiya nilaiyē nittiya niṟaivē
nittiya vāḻvaruḷ neṟiyē
cittiiṉ puruvē cittiyiṉ karuvē
cittiyiṟ cittiyē eṉatu
puttiyiṉ teḷivē puttamu taḷittup
potunaṭam purikiṉṟa poruḷē. 16

3888
citattoḷir paramē parattoḷir patiyē
civapata aṉupavac civamē
matattaṭai tavirtta matimati matiyē
matiniṟai amutanal vāyppē
catattiru neṟiyē taṉineṟit tuṇaiyē
cāmiyē tantaiyē tāyē
putapperu varamē pukaṟkarun taramē
potunaṭam purikiṉṟa poruḷē.17

3889
kalaivaḷar kalaiyē kalaiyiṉuṭ kalaiyē
kalaielām tarumoru karuvē
nilaivaḷar karuvuṭ karueṉa vayaṅkum
nittiya vāṉamē ñāṉa
malaivaḷar maruntē maruntuṟu palaṉē
māpalam tarukiṉṟa vāḻvē
pulaitavirt teṉaiyum poruḷeṉak koṇṭu
potunaṭam purikiṉṟa poruḷē. 18

3890
meymmaiyē kiṭaitta meymmaiyē ñāṉa
viḷakkamē viḷakkattiṉ viyappē
kaimmaiyē tavirttu maṅkalam aḷitta
karuṇaiyē karicilāk kaḷippē
aimmaiyē ataṟkuḷ atuatu ākum
aṟputak kāṭciyē eṉatu
poymmaiyē poruttup pukalaḷit taruḷip
potunaṭam purikiṉṟa poruḷē. 19

3891
kāraṇa aruvē kāriya uruvē
kāraṇa kāriyam kāṭṭi
āraṇa muṭiyum ākama muṭiyum
amarntoḷir aṟputac cuṭarē
nāraṇa talamē(263) nāraṇa valamē
nāraṇā kārattiṉ ñāṅkarp
pūraṇa oḷicey pūraṇa civamē
potunaṭam purikiṉṟa poruḷē. 20
(263). taramē - mutaṟpatippu. po. cu., ā. pā.40. āṉantāṉupavam
nēricai veṇpā


3892
kaḷḷattai ellām kaṭakkaviṭṭēṉ niṉaruḷām
veḷḷattai ellām mikauṇṭēṉ - uḷḷattē
kāṇāta kāṭcielām kāṇkiṉṟēṉ ōṅkumaṉṟa(264)
vāṇā niṉakkaṭimai vāyttu. 1
(264). ōṅkumaṟai - paṭivēṟupāṭu. ā. pā.

3893
kālaiyilē niṉṟaṉṉaik kaṇṭukoṇṭēṉ caṉmārkkac
cālaiyilē iṉpam taḻaikkiṉṟēṉ - ñālamicaic
cākā varampeṟṟēṉ tattuvattiṉ mēlnaṭikkum
ēkā niṉakkaṭimai ēṟṟu. 2

3894
mūvarkaḷum ceyya muṭiyā muṭipellām
yāvarkaḷuṅ kāṇa eṉakkaḷittāy - mēvukaṭai
nāykkut tavicaḷittu naṉmuṭiyum cūṭṭutalen
tāykkut taṉiiyaṟkai tāṉ. 3

3895
koḷḷaieṉa iṉpam koṭuttāy niṉatucelvap
piḷḷaieṉa eṟkup peyariṭṭāy - teḷḷamutam
tantāy camaracacaṉ mārkkacaṅkat tēvaittāy
entāy karuṇai itu. 4

3896
kaṇṭēṉ kaḷittēṉ karuṇait tiruamutam
uṇṭēṉ uyarnilaimēl ōṅkukiṉṟēṉ - koṇṭēṉ
aḻiyāt tiruuruvam accōeñ ñāṉṟum
aḻiyācciṟ ṟampalattē yāṉ. 5

3897
pārttēṉ paṇintēṉ paḻicciṉēṉ meyppuḷakam
pōrttēṉeṉ uḷḷamelām pūrittēṉ - ārttēniṉ
ṟāṭukiṉṟēṉ pāṭukiṉṟēṉ aṉpuruvā ṉēṉaruḷai
nāṭukiṉṟēṉ ciṟcapaiyai nāṉ. 6


3898
eṇṇukiṉṟēṉ eṇṇaṅkaḷ ellām tarukiṉṟāṉ
uṇṇukiṉṟēṉ uṇṇauṇṇa ūṭṭukiṉṟāṉ - naṇṇutiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭañcey kiṉṟāṉeṉ
kuṟṟam palapoṟuttuk koṇṭu. 7

3899
koṇṭāṉ aṭimai kuṟiyāṉ piḻaioṉṟum
kaṇṭāṉ(265) kaḷittāṉ kalantiruntāṉ - paṇṭāya
nāṉmaṟaiyum ākamamum nāṭun tiruppotuvil
vāṉmayattāṉ eṉṉai makiḻntu. 8
(265). kaṇṭē - mutaṟpatippu. pi. irā.

3900
kaṇṭēṉ kaḷittēṉ karuṇait tiruamutam
uṇṭēṉ aḻiyā uram(266) peṟṟēṉ - paṇṭē
eṉaiuvantu koṇṭāṉ eḻilñāṉa maṉṟam
taṉaiuvantu koṇṭāṉ taṉai. 9
(266). varam - paṭivēṟupāṭu. ā. pā.

3901
tātaiyām eṉṉuṭaiya tāyāmeṉ caṟkuruvām
mētaiyām iṉpa viḷaivumām - ōtu
kuṇavāḷaṉ tillaiaruṭ kŪttaṉ umaiyāḷ
maṇavāḷaṉ pāta malar. 10

3902
tiruvāmeṉ teyvamām teḷḷamuta ñāṉak
kuruvām eṉaikkākkum kōvām - paruvaraiyiṉ
tēppiḷḷai yāmem civakāma vallimakiḻ
māppiḷḷai pāta malar. 11

3903
eṉaṟivām eṉaṟiviṉ iṉpamām eṉṉaṟiviṉ
taṉaṟivām uṇmait taṉinilaiyām - maṉṉukoṭic
cēlaiiṭṭāṉ vāḻac civakāma cuntariyai
mālaiiṭṭāṉ pātamalar. 12


41. paraciva nilai
eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


3904.
aruṭcōtit teyvameṉai āṇṭukoṇṭa teyvam
ampalattē āṭukiṉṟa āṉantat teyvam
poruṭcārum maṟaikaḷelām pōṟṟukiṉṟa teyvam
pōtāntat teyvamuyar nātāntat teyvam
iruṭpāṭu nīkkioḷi īntaruḷum teyvam
eṇṇiyanāṉ eṇṇiyavā ṟeṉakkaruḷum teyvam
teruṭpāṭal uvanteṉaiyum civamākkum teyvam
ciṟcapaiyil viḷaṅkukiṉṟa teyvamatē teyvam. 1

3905
ellāñcey vallateyvam eṅkumniṟai teyvam
eṉṉuyiril kalanteṉakkē iṉpanalkum teyvam
nallārkku nallateyvam naṭuvāṉa teyvam
naṟcapaiyil āṭukiṉṟa naṭarācat teyvam
kallārkkuṅ kaṟṟavarkkuṅ kaḷipparuḷun teyvam
kāraṇamān teyvamaruṭ pūraṇamān teyvam
cellāta nilaikaḷelāñ cellukiṉṟa teyvam
ciṟcapaiyil viḷaṅkukiṉṟa teyvamatē teyvam. 2

3906
tāyākit tantaiyumāyt tāṅkukiṉṟa teyvam
taṉṉainikar illāta taṉittalaimait teyvam
vāyāra vāḻttukiṉṟōr maṉattamarnta teyvam
malaraṭieṉ ceṉṉimicai vaittaperun teyvam
kāyātu kaṉiyākik kalantiṉikkun teyvam
karuṇainitit teyvammuṟṟuṅ kāṭṭuvikkun teyvam
cēyāka eṉaivaḷarkkun teyvamakā teyvam
ciṟcapaiyil āṭukiṉṟa teyvamatē teyvam. 3

3907
eṉṉitaya kamalattē iruntaruḷun teyvam
eṉṉiraṇṭu kaṇmaṇikkuḷ ilaṅkukiṉṟa teyvam
poṉṉaṭieṉ ceṉṉiyilē poruntavaitta teyvam
poyyāta teyvamiṭar ceyyāta teyvam
aṉṉiyamal lātateyvam aṟivāṉa teyvam
avvaṟivuk kaṟivāmeṉ aṉpāṉa teyvam
ceṉṉilaiyil cemporuḷāyt tikaḻkiṉṟa teyvam
ciṟcapaiyil viḷaṅkukiṉṟa teyvamatē teyvam. 4

3908
eṇṇiyavā viḷaiyāṭeṉ ṟeṉaiaḷitta teyvam
ellāñcey vallacittē eṉakkīnta teyvam
naṇṇiyapoṉ ṉampalattē naṭampuriyun teyvam
nāṉākit tāṉāki naṇṇukiṉṟa teyvam
paṇṇiyaeṉ pūcaiyilē palittaperun teyvam
pāṭukiṉṟa maṟaimuṭiyil āṭukiṉṟa teyvam
tiṇṇiyaṉeṉ ṟeṉaiulakam ceppavaitta teyvam
ciṟcapaiyil viḷaṅkukiṉṟa teyvamatē teyvam. 5

3909
iccaielām eṉakkaḷittē eṉaikkalanta teyvam
iṟantavarkaḷ aṉaivaraiyum eḻuppukiṉṟa teyvam
eccamayat teyvamuntāṉ eṉaniṟainta teyvam
ellāñcey vallateyvam eṉatukula teyvam
piccakaṟṟum perunteyvam civakāmi eṉumōr
peṇkoṇṭa teyvameṅkum kaṇkaṇṭa teyvam
ceccaimalar267 eṉaviḷaṅkun tirumēṉit teyvam
ciṟcapaiyil viḷaṅkukiṉṟa teyvamatē teyvam. 6
267. ceccaimalar - veṭcimalar. mutaṟpatippu.

3910
cākāta varameṉakkē tantataṉit teyvam
caṉmārkka capaiyileṉait taṉikkavaitta teyvam
mākāta lāleṉakku vāyttaoru teyvam
mātavarā tiyarellām vāḻttukiṉṟa teyvam
ēkāta nilaiataṉmēl eṉaiēṟṟum teyvam
eṇṇutoṟum eṉṉuḷattē iṉikkiṉṟa teyvam
tēkāti ulakamelāñ ceyappaṇitta teyvam
ciṟcapaiyil viḷaṅkukiṉṟa teyvamatē teyvam. 7

3911
tūṇṭāta maṇiviḷakkāyt tulaṅkukiṉṟa teyvam
turiyateyvam ariyateyvam periyaperun teyvam
māṇṭārai eḻuppukiṉṟa maruntāṉa teyvam
māṇikka valliyaiōr valattilvaitta teyvam
āṇṭārai āṇṭateyvam aruṭcōtit teyvam
ākamavē tātielām aṟivaritān teyvam
tīṇṭāta veḷiyilvaḷar tīṇṭāta teyvam
ciṟcapaiyil viḷaṅkukiṉṟa teyvamatē teyvam. 8

3912
evvakaittān tavañceyiṉum eytaritān teyvam
eṉakkeḷitiṟ kiṭaitteṉmaṉam iṭaṅkoṇṭa teyvam
avvakaittān teyvamataṟ kappālān teyvam
appālum peruveḷikkē appālān teyvam
ovvakattē oḷiyāki ōṅkukiṉṟa teyvam
oṉṟāṉa teyvammika naṉṟāṉa teyvam
cevvakaitteṉ ṟaṟiñarelāñ cērperiya teyvam
ciṟcapaiyil viḷaṅkukiṉṟa teyvamatē teyvam. 9

3913
cattiyamān taṉitteyvam taṭaiyaṟiyāt teyvam
cattikaḷel lāmviḷaṅkat tāṉōṅkum teyvam
nittiyataṉ mayamāki niṉṟateyvam ellā
nilaikaḷuntaṉ aruḷveḷiyil nilaikkavaitta teyvam
pattivalaip paṭukiṉṟa teyvameṉak kellāp
paricumaḷit taḻiyāta patattilvaitta teyvam
cittielān taruteyvam cittāntat teyvam
ciṟcapaiyil viḷaṅkukiṉṟa teyvamatē teyvam. 10


42. pērāṉantap perunilai
eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


3914.
aṇivaḷar tirucciṟ ṟampalat tāṭum
āṉanta pōkamē amutē
maṇivaḷar oḷiyē oḷiyiṉuḷ oḷiyē
maṉṉumeṉ āruyirt tuṇaiyē
tuṇivuṟu cittān tapperum poruḷē
tūyavē tāntattiṉ payaṉē
paṇivuṟum uḷattē iṉittiṭa eṉakkē
paḻuttapē rāṉantap paḻamē. 1

3915
tiruvaḷar tirucciṟ ṟampalat tāṭum
teyvamē meypporuṭ civamē
uruvaḷar oḷiyē oḷiyiṉuḷ oḷiyē
ōṅkumeṉ uyirpperun tuṇaiyē
orutaṉit talaimai aruḷveḷi naṭuvē
uvantara caḷikkiṉṟa aracē
paruvaral nīkki iṉittiṭa eṉakkē
paḻuttapē rāṉantap paḻamē. 2

3916
tutivaḷar tirucciṟ ṟampalat tāṭum
cōtiyuṭ cōtiyē eṉatu
mativaḷar maruntē mantira maṇiyē
maṉṉiya peruṅkuṇa malaiyē
katitaru turiyat taṉiveḷi naṭuvē
kalantara cāḷkiṉṟa kaḷippē
patiyuṟum uḷattē iṉittiṭa eṉakkē
paḻuttapē rāṉantap paḻamē. 3

3917
cīrvaḷar tirucciṟ ṟampalat tōṅkuñ
celvamē eṉperuñ ciṟappē
nīrvaḷar neruppē neruppiṉuḷ oḷiyē
niṟaioḷi vaḻaṅkumōr veḷiyē
ērtaru kalānta mātiā ṟantat
tiruntara caḷikkiṉṟa patiyē
pāruṟum uḷattē iṉittiṭa eṉakkē
paḻuttapē rāṉantap paḻamē. 4

3918
uraivaḷar tirucciṟ ṟampalat tōṅkum
oḷḷiya teḷḷiya oḷiyē
varaivaḷar maruntē mavuṉaman tiramē
mantirat tāṟpeṟṟa maṇiyē
niraitaru cutta nilaikkumēl nilaiyil
niṟaintara cāḷkiṉṟa nitiyē
paraiyuṟum uḷattē iṉittiṭa eṉakkē
paḻuttapē rāṉantap paḻamē. 5

3919
mēlvaḷar tirucciṟ ṟampalat tōṅkum
meyyaṟi vāṉanta viḷakkē
kālvaḷar kaṉalē kaṉalvaḷar katirē
katirnaṭu vaḷarkiṉṟa kalaiyē
āluṟum upacān tappara veḷikkap
pālara cāḷkiṉṟa aracē
pāluṟum uḷattē iṉittiṭa eṉakkē
paḻuttapē rāṉantap paḻamē. 6

3920
icaivaḷar tirucciṟ ṟampalat tōṅkum
iṉpamē eṉṉuṭai aṉpē
ticaivaḷar aṇṭa kōṭikaḷ aṉaittum
tikaḻuṟat tikaḻkiṉṟa civamē
micaiyuṟu mauṉa veḷikaṭan tataṉmēl
veḷiara cāḷkiṉṟa patiyē
pacaiyuṟum uḷattē iṉittiṭa eṉakkē
paḻuttapē rāṉantap paḻamē. 7

3921
aruḷvaḷar tirucciṟ ṟampalat tōṅkum
arumperuñ cōtiyē eṉatu
poruḷvaḷar aṟivuk kaṟivutan teṉṉaip
puṟamviṭā tāṇṭameyp poruḷē
maruvumōr nāta veḷikkumēl veḷiyil
makiḻntara cāḷkiṉṟa vāḻvē
paruvaral nīkki iṉittiṭa eṉakkē
paḻuttapē rāṉantap paḻamē. 8

3922
vāṉvaḷar tirucciṟ ṟampalat tōṅkum
māperuṅ karuṇaiem patiyē
ūṉvaḷar uyirkaṭ kuyiratāy ellā
ulakamum niṟaintapē roḷiyē
māṉmutaṉ mūrtti māṉilaik kappāl
vayaṅkumōr veḷinaṭu maṇiyē
pāṉmaiyuṟ ṟuḷattē iṉittiṭa eṉakkē
paḻuttapē rāṉantap paḻamē. 9

3923
talamvaḷar tirucciṟ ṟampalat tōṅkum
taṉittameyp poruṭperuñ civamē
nalamvaḷar karuṇai nāṭṭamvait teṉaiyē
naṇpukoṇ ṭaruḷiya naṇpē
valamuṟu nilaikaḷ yāvaiyuṅ kaṭantu
vayaṅkiya taṉinilai vāḻvē
palamuṟum uḷattē iṉittiṭa eṉakkē
paḻuttapē rāṉantap paḻamē. 10


43. tiruvaṭi nilai
eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


3924.
ulakupal kōṭi kōṭikaḷ iṭaṅkoḷ
uvappilā aṇṭattiṉ pakuti
alakukāṇ pariya periyakūṭ ṭatta
avaielām puṟattiṟaic cārpil
vilakuṟā aṇuvil kōṭiyuḷ orukūṟ
ṟirunteṉa viruntaṉa miṭaintē
ilakupoṟ potuvil naṭampuri taruṇat
teṉparvāṉ tiruvaṭi nilaiyē. 1

3925
taṭaiyuṟāp piramaṉ viṇṭurut tiraṉmā
yēccuraṉ catācivaṉ vintu
naṭaiyuṟāp piramam uyarparā catti
navilpara civameṉum ivarkaḷ
iṭaiyuṟāt tirucciṟ ṟampalat tāṭum
iṭatukāṟ kaṭaiviral nakattiṉ
kaṭaiyuṟu tukaḷeṉ ṟaṟintaṉaṉ ataṉmēṟ
kaṇṭaṉaṉ tiruvaṭi nilaiyē. 2

3926
aṭarmalat taṭaiyāl taṭaiyuṟum ayaṉmāl
araṉmayēc curaṉcatā civaṉvāṉ
paṭartaru vintu piraṇavap piramam
paraiparam paraṉeṉum ivarkaḷ
cuṭarmaṇip potuvil tirunaṭam puriyum
tuṇaiyaṭip pātukaip puṟattē
iṭarkeṭa vayaṅku tukaḷeṉa aṟintē
ēttuvaṉ tiruvaṭi nilaiyē. 3

3927
ikattuḻal pakutit tēvarin tiraṉmāl
piramaṉī cāṉaṉē mutalām
makattuḻal camaya vāṉavar maṉṟiṉ
malaraṭip pātukaip puṟattum
pukattaram poruntā malattuṟu ciṟiya
puḻukkaḷeṉ ṟaṟintaṉaṉ ataṉmēl
cekattoṭar pikantār uḷattamar oḷiyil
terintaṉaṉ tiruvaṭi nilaiyē. 4

3928
poṉvaṇap poruppoṉ ṟatucaku ṇāntam
pōntavāṉ muṭiyatāṅ kataṉmēl
maṉvaṇac cōtit tampamoṉ ṟatumā
vayintuvān tattatāṇ ṭataṉmēl
eṉvaṇac cōtik koṭipara nātān
tattilē ilaṅkiya tataṉmēl
taṉvaṇam maṇakkum oḷimala rākat
taḻuviṉaṉ tiruvaṭi nilaiyē. 5

3929
maṇmutal pakarpoṉ vaṇṇatta vuḷavāṉ
maṟṟavaṟ ṟuṭpuṟaṅ kīḻmēl
aṇṇuṟu naṉantar pakkameṉ ṟivaṟṟiṉ
amaintaṉa cattikaḷ avaṟṟiṉ
kaṇṇuṟu cattar eṉumiru puṭaikkum
karuturu mutaliya viḷaṅka
naṇṇuṟum upayam eṉamaṉṟil eṉṟu
naviṉṟaṉar tiruvaṭi nilaiyē. 6

3930
tokaiyaḷa vivaieṉ ṟaṟivarum pakutit
tollaiyiṉ ellaiyum avaṟṟiṉ
vakaiyoṭu viriyum uḷappaṭa āṅkē
maṉṉieṅ kaṇumiru pāṟkut
takaiyuṟu mutalā vaṇaṅkaṭai yākat
tayaṅkamaṟ ṟatuvatu karuvic
cikaiyuṟa upayam eṉamaṉṟil āṭum
eṉparāl tiruvaṭi nilaiyē. 7

3931
maṉṟaōṅ kiyamā māyaiyiṉ pēta
vakaitokai virieṉa malinta
oṉṟiṉoṉ ṟaṉanta kōṭikō ṭikaḷā
uṟṟaṉa maṟṟavai ellām
niṉṟaan nilaiyiṉ uruccuvai viḷaṅka
niṉṟacat tikaḷoṭu cattar
ceṉṟati karippa naṭittiṭum potuvil
eṉparāl tiruvaṭi nilaiyē. 8

3932
pēcumōṅ kāram īṟatāp pēcāp
periyaōṅ kāramē mutalā
ēcaṟum aṅkam upāṅkamvē ṟaṅkam
eṉṟavaṟ ṟavaṇavaṇ icainta
mācaṟu catti cattarāṇ ṭamaittu
maṉati kāramain tiyaṟṟat
tēcucey taṇipoṉ ṉampalat tāṭum
eṉparāl tiruvaṭi nilaiyē. 9

3933
paraitaru cutta nilaimutal atītap
pativarai niṟuviāṅ kataṉmēl
uraitara oṇṇā veṟuveḷi veṭṭa
veṟuveḷi eṉaula kuṇarnta
puraiaṟum iṉpa aṉupavam taraṟkōr
tiruvuruk koṇṭupoṟ potuvil
tiraiaṟum iṉpa naṭampuri kiṉṟa
eṉparāl tiruvaṭi nilaiyē. 10


44. kāṭcik kaḷippu
eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


3934.
aṟintāṉai aṟivaṟivuk kaṟivā ṉāṉai
aruṭperuñcō tiyiṉāṉai aṭiyēṉ aṉpil
ceṟintāṉai ellāñcey valla cittāyc
ciṟantāṉaic ciṟuneṟiyil ceṉṟār tammaip
piṟintāṉai eṉṉuḷattil kalantu koṇṭa
piriyamuḷa perumāṉaip piṟavi taṉṉai
eṟintāṉai eṉaieṟiyā teṭuttāṇ ṭāṉai
emmāṉaik kaṇṭukaḷit tirukkiṉ ṟēṉē. 1

3935
pālāṉait tēṉāṉaip paḻatti ṉāṉaip
palaṉuṟuceṅ karumpāṉaip pāyntu vēkāk
kālāṉaik kalaicākāt talaiyi ṉāṉaik
kāleṉṟum talaiyeṉṟum karutaṟ keytā
mēlāṉai mēlnilaimēl amutā ṉāṉai
mēṉmēlum eṉatuḷattē viḷaṅkal aṉṟi
ēlāṉai eṉpāṭal ēṟṟuk koṇṭa
emmāṉaik kaṇṭukaḷit tirukkiṉ ṟēṉē. 2

3936
uḷḷāṉaik katavutiṟan tuḷḷē kāṇa
uḷaveṉakkē uraittāṉai uṇarār pāṭṭaik
koḷḷāṉai eṉpāṭṭaik kuṟikkoṇ ṭāṉaik
kollāmai viratameṉak koṇṭār tammait
taḷḷāṉaik kolaipulaiyait taḷḷā tārait
taḻuvāṉai yāṉpurinta tavaṟu nōkki
eḷḷāṉai iṭartavirttiṅ keṉṉai āṇṭa
emmāṉaik kaṇṭukaḷit tirukkiṉ ṟēṉē. 3

3937
uṟavāṉai eṉṉuyirkkuḷ uyirā ṉāṉai
uṟupiḻaikaḷ ceyiṉumavai uṉṉi eṉṉai
maṟavāṉai aṟavāḻi vaḻaṅki ṉāṉai
vañcakarkkut tirukkōyil vaḻikka pāṭan
tiṟavāṉai eṉṉaḷavil tiṟantu kāṭṭic
ciṟcapaiyum poṟcapaiyum cērvit tāṉai
iṟavāṉaip piṟavāṉai iyaṟkai yāṉai
emmāṉaik kaṇṭukaḷit tirukkiṉ ṟēṉē. 4

3938
akattāṉaip puṟattāṉai aṇuvā ṉāṉai
aṇuviṉukkuḷ aṇuvāṉai ataṉuḷ ḷāṉai
makattāṉai makattiṉumōr makattā ṉāṉai
māmakattāy iruntāṉai vayaṅkā niṉṟa
cakattāṉai aṇṭamelām tāṉā ṉāṉait
taṉiaruḷām peruṅkaruṇait tāyā ṉāṉai
ikattāṉaip parattāṉaip potuvil āṭum
emmāṉaik kaṇṭukaḷit tirukkiṉ ṟēṉē. 5

3939
ceyyāṉaik kariyāṉaip pacumai yāṉait
tikaḻntiṭupoṉ maiyiṉāṉai veṇmai yāṉai
meyyāṉaip poyyāṉai meypoy illā
veḷiyāṉai oḷiyāṉai viḷampu vārkkuk
kaiyāṉai eṉṉaiyeṭut taṇaittuk koṇṭa
kaiyāṉai eṉṉaieṉṟum kaiyā tāṉai
eyyāṉai evvulakum ētta eṉṉai
īṉṟāṉaik kaṇṭukaḷit tirukkiṉ ṟēṉē. 6

3940
maruntāṉai maṇiyāṉai vaḻuttā niṉṟa
mantiraṅka ḷāṉāṉai vāṉa nāṭṭu
viruntāṉai uṟavāṉai naṇpi ṉāṉai
mēlāṉaik kīḻāṉai mēlkīḻ eṉṉap
poruntāṉai eṉṉuyiril porunti ṉāṉaip
poṉṉāṉaip poruḷāṉaip potuvāy eṅkum
iruntāṉai iruppāṉai irukkiṉ ṟāṉai
emmāṉaik kaṇṭukaḷit tirukkiṉ ṟēṉē. 7

3941
āṉṟāṉai aṟivāṉai aḻivi lāṉai
aruṭperuñjō tiyiṉāṉai alarnta jōti
mūṉṟāṉai iraṇṭāṉai oṉṟāṉāṉai
muṉṉāṉaip piṉṉāṉai mūṭa neñcil
tōṉṟāṉait tūyaruḷē tōṉṟi ṉāṉaic
cuttaciva caṉmārkkan tulaṅka eṉṉai
īṉṟāṉai ellāmāy allā tāṉai
emmāṉaik kaṇṭukaḷit tirukkiṉ ṟēṉē. 8

3942
tōyntāṉai eṉṉuḷattē eṉpāl aṉpāl
cūḻntāṉai yāṉtoṭutta coṟpū mālai
vēyntāṉai eṉṉuṭaiya viṉaitīrt tāṉai
vētānta muṭimuṭimēl viḷaṅki ṉāṉai
vāyntāṉai eyppiṭattē vaippā ṉāṉai
maṇimaṉṟil naṭippāṉai varaṅkaḷ ellām
īyntāṉai(268) āyntavartam itayat tāṉai
emmāṉaik kaṇṭukaḷit tirukkiṉ ṟēṉē. 9
(268). īntāṉai - mutaṟ patippu, po. cu., pi. irā., ca. mu. ka.

3943
naṉṟāṉai maṉṟakattē naṭikkiṉ ṟāṉai
nāṭāmai nāṭalivai naṭuvē ōṅki
niṉṟāṉaip poṉṟāta nilaiyi ṉāṉai
nilaiaṟintu nillātār neñci lēcam
oṉṟāṉai evvuyirkkum oṉṟā ṉāṉai
oruciṟiyēṉ taṉainōkki uḷamnī añcēl
eṉṟāṉai eṉṟumuḷa iyaṟkai yāṉai
emmāṉaik kaṇṭukaḷit tirukkiṉ ṟēṉē. 10


45. kaṇkoḷāk kāṭci
eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


3944.
aṭuttāṉai aṭiyēṉai añcēl eṉṟiṅ
kāṇṭāṉaic ciṟuneṟikaḷ aṭaiyā teṉṉait
taṭuttāṉaip peruneṟikkut taṭaitīrt tāṉait
taṉṉaruḷum taṉporuḷum tāṉē eṉpāl
koṭuttāṉaik kuṟṟamelām kuṇamāk koḷḷum
kuṇattāṉaic camayamatak kuḻiniṉ ṟeṉṉai
eṭuttāṉai ellāñcey valla cittē
īntāṉaik kaṇṭukaḷit tirukkiṉ ṟēṉē. 1

3945
virittāṉaik karuvielām viriya vētam
vitittāṉai meynneṟiyai meyyē eṟkut(269)
terittāṉai naṭampotuvil ceykiṉ ṟāṉaic
ciṟiyēṉuk karuḷoḷiyāl ciṟanta paṭṭam
tarittāṉait tāṉēnā ṉāki eṉṟum
taḻaittāṉai eṉaittaṭutta taṭaikaḷ ellām
erittāṉai eṉuyiruk kiṉpā ṉāṉai
emmāṉaik kaṇṭukaḷit tirukkiṉ ṟēṉē.2
(269). viraittāṉai meyyē eṉṉai - pi. irā.patippu.

3946
naṭṭāṉai naṭṭaeṉai nayantu koṇṭē
nammakaṉnī añcaleṉa naviṉṟeṉ ceṉṉi
toṭṭāṉai eṭṭiraṇṭum colli ṉāṉait
tuṉpamelām tolaittāṉaic cōrntu tūṅka
oṭṭāṉai meyaṟivē uruvāy eṉṉuḷ
uṟṟāṉai uṇarntārkkum uṇarntu koḷḷa
eṭṭāṉai eṉṉaḷavil eṭṭi ṉāṉai
emmāṉaik kaṇṭukaḷit tirukkiṉ ṟēṉē. 3

3947
cōṟṟāṉaic270 cōṟṟiluṟum cukatti ṉāṉait
tuḷakkamilāp pārāṉai nīrā ṉāṉaik
kāṟṟāṉai veḷiyāṉaik kaṉalā ṉāṉaik
karuṇaineṭuṅ kaṭalāṉaik kaḷaṅkar kāṇat
tōṟṟāṉai nāṉkāṇat tōṟṟi ṉāṉaic
collaṟiyēṉ colliyapuṉ collai yellām
ēṟṟāṉai eṉṉuḷattil eyti ṉāṉai
emmāṉaik kaṇṭukaḷit tirukkiṉ ṟēṉē. 4
(270). cōṟu - mutti. mutaṟpatippu. īṇṭu cōṟu eṉpatu uṇṇum cōṟē.

3948
cērttāṉai eṉṟaṉaittaṉ aṉpa rōṭu
ceṟiyāta maṉañceṟiyac cempoṟ ṟāḷil
ārttāṉai ampalattil āṭā niṉṟa
āṉanta naṭattāṉai aruṭkaṇ nōkkam
pārttāṉaip pārāraip pārā tāṉaip
pārppaṟavē pārttirukkap paṇṇi eṉṉai
īrttāṉai aintoḻilnī iyaṟṟeṉ ṟāṉai
emmāṉaik kaṇṭukaḷit tirukkiṉ ṟēṉē. 5

3949
muḷaiyāṉaic cuttaciva veḷiyil tāṉē
muḷaittāṉai mūvāta mutalā ṉāṉaik
kaḷaiyāṉaik kaḷaṅkamelām kaḷaivit teṉṉaik
kāttāṉai eṉpiḻaiyaik karutik kōpam
viḷaiyāṉaic civapōkam viḷaivit tāṉai
vēṇṭāmai vēṇṭalivai mēvi eṉṟum
iḷaiyāṉai mūttāṉai mūppi lāṉai
emmāṉaik kaṇṭukaḷit tirukkiṉ ṟēṉē. 6

3950
puyalāṉai maḻaiyāṉai atirppi ṉāṉaip
pōṟṟiyamiṉ oḷiyāṉaip puṉita ñāṉac
ceyalāṉaic ceyalellān tikaḻvit tāṉait
tirucciṟṟam palattāṉait teḷiyār uḷḷē
ayalāṉai uṟavāṉai aṉpu ḷāṉai
aṟintārai aṟintāṉai aṟivāl aṉṟi
iyalāṉai eḻilāṉaip poḻilā ṉāṉai
emmāṉaik kaṇṭukaḷit tirukkiṉ ṟēṉē. 7

3951
tāyāṉait tantaieṉak kāyi ṉāṉaic
caṟkuruvu māṉāṉait tamiyēṉ uḷḷē
mēyāṉaik kaṇkāṇa viḷaṅki ṉāṉai
meymmaieṉak kaḷittāṉai vētañ coṉṉa
vāyāṉai vañcamilā maṉatti ṉāṉai
varaṅkoṭukka vallāṉai maṇimaṉ ṟaṉṟi
ēyāṉait turiyanaṭu virukkiṉ ṟāṉai
emmāṉaik kaṇṭukaḷit tirukkiṉ ṟēṉē. 8

3952
taḻaittāṉait taṉṉaioppār illā tāṉait
tāṉētā ṉāṉāṉait tamiya ṉēṉaik
kuḻaittāṉai eṉkaiyilōr koṭaitan tāṉaik
kuṟaikoṇṭu niṉṟēṉaik kuṟittu nōkki
aḻaittāṉai aruḷamutam aḷikkiṉ ṟāṉai
accamelām tavirttāṉai aṉpē eṉpāl
iḻaittāṉai eṉṉitayat tirukkiṉ ṟāṉai
emmāṉaik kaṇṭukaḷit tirukkiṉ ṟēṉē. 9

3953
uṭaiyāṉai aruṭcōti uruvi ṉāṉai
ōvāṉai mūvāṉai ulavā iṉpak
koṭaiyāṉai eṉkuṟaitīrt teṉṉai āṇṭu
koṇṭāṉaik kollāmai kuṟitti ṭārai
aṭaiyāṉait tiruciṟṟam palatti ṉāṉai
aṭiyēṉuk karuḷamutam aḷikka vēpiṉ
iṭaiyāṉai eṉṉācai ellān tanta
emmāṉaik kaṇṭukaḷit tirukkiṉ ṟēṉē. 10


46. iṟai tirukkāṭci
eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


3954.
aruḷelām aḷitta ampalat tamutai
aruṭperuñ jōtiyai aracai
maruḷelām tavirttu vāḻvitta maruntai
vaḷḷalai māṇikka maṇiyaip
poruḷelām koṭutteṉ puntiyil kalanta
puṇṇiya nitiyaimeyp poruḷait
teruḷelām valla cittaimeyñ ñāṉa
tīpattaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 1

3955
tuṉpelām tavirtta tuṇaiyaieṉ uḷḷat
turicelān tolaittameyc cukattai
eṉpolā maṇiyai eṉcikā maṇiyai
eṉṉiru kaṇṇuḷmā maṇiyai
aṉpelām aḷitta ampalat tamutai
aruṭperuñ jōtiyai aṭiyēṉ
eṉpelām urukki iṉpelām aḷitta
entaiyaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 2

3956
citattilē(271) ūṟit teḷintateḷ ḷamutaic
cittelām vallameyc civattaip
patattilē paḻutta taṉipperum paḻattaip
parampara vāḻvaiem patiyai
matattilē mayaṅkā matiyilē viḷainta
maruntaimā mantiran taṉṉai
itattilē eṉṉai iruttiāṭ koṇṭa
iṟaivaṉaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 4
(271). 271. citam - ñāṉam

3957
uṇarntavar uḷampōṉ ṟeṉṉuḷat tamarnta
oruperum patiyaieṉ uvappaip
puṇarnteṉaik kalanta pōkattai eṉatu
poruḷaieṉ puṇṇiyap payaṉaik
koṇarntoru poruḷeṉ karattilē koṭutta
kuruvaieṇ kuṇapperuṅ kuṉṟai
maṇantaceṅ kuvaḷai malareṉak kaḷitta
vaḷḷalaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 4

3958
pulliya neṟinīt teṉaieṭut tāṇṭa
poṟcapai appaṉai vētam
colliya paṭieṉ colelām koṇṭa
jōtiyaic cōtiyā teṉṉai
mallikai mālai aṇintuḷē kalantu
maṉṉiya patiyaieṉ vāḻvai
elliyum iravum eṉṉaiviṭ ṭakalā
iṟaivaṉaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 5

3959
paṇṇiya tavamum palamummeyp palañcey
patiyumām orupacu patiyai
naṇṇieṉ uḷattait taṉṉuḷam ākki
nalkiya karuṇainā yakaṉai
eṇṇiya paṭiyē eṉakkaruḷ purinta
iṟaivaṉai maṟaimuṭi ilaṅkum
taṇṇiya viḷakkait taṉṉika rillāt
tantaiyaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 6

3960
peṇmaiyai vayaṅkum āṇmaiyai aṉaittum
piṟaṅkiya potumaiyaip periya
taṇmaiyai ellām vallaōr citta
cāmiyait tayāniti taṉṉai
vaṇmaiyai aḻiyā varattiṉai ñāṉa
vāḻvaieṉ matiyilē viḷaṅkum
uṇmaiyai eṉṟaṉ uyiraieṉ uyiruḷ
oruvaṉaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 7

3961
ātiyai āti antamī teṉauḷ
aṟivitta aṟivaieṉ aṉpaic
cōtiyai eṉatu tuṇaiyaieṉ cukattaic
cuttacaṉ mārkkattiṉ tuṇipai
nītiyai ellā nilaikaḷum kaṭanta
nilaiyilē niṟaintamā nitiyai
ōtiyai ōtā tuṇarttiya veḷiyai
oḷitaṉaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 8

3962
eṉceyal aṉaittum taṉceyal ākki
eṉṉaivāḻ vikkiṉṟa patiyaip
poṉceyal vakaiyai uṇarttieṉ uḷattē
poruntiya maruntaiyeṉ poruḷai
vaṉceyal akaṟṟi ulakelām viḷaṅka
vaittacaṉ mārkkacaṟ kuruvaik
koṉceyal oḻitta cattiya ñāṉak
kōyilil kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 9

3963
puṉṉika rillēṉ poruṭṭiruṭ ṭiravil
pōntaruḷ aḷittacaṟ kuruvaik
kaṉṉikar maṉattaik karaitteṉuṭ kalanta
karuṇaiyaṅ kaṭavuḷait taṉatu
coṉṉikar eṉaeṉ colelāṅ koṇṭē
tōḷuṟap puṉaintameyt tuṇaiyait
taṉṉika rillāt talaivaṉai eṉatu
tantaiyaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 10

3964
ēṅkalai makaṉē tūṅkalai eṉavan
teṭutteṉai aṇaittaeṉ tāyai
ōṅkiya eṉatu tantaiyai ellām
uṭaiyaeṉ oruperum patiyaip
pāṅkaṉil eṉṉaip parintukoṇ ṭellāp
paricumiṅ kaḷittataṟ parattait
tāṅkumōr nītit taṉipperuṅ karuṇait
talaivaṉaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 11

3965
tuṉpuṟēl makaṉē tūṅkalai eṉaeṉ
cōrvelān tavirttanaṟ ṟāyai
aṉpuḷē kalanta tantaiyai eṉṟaṉ
āviyaip pāviyēṉ uḷattai
iṉpilē niṟaivit taruḷuru vākki
iṉitamarn taruḷiya iṟaiyai
vaṉpilāk karuṇai māniti eṉumeṉ
vaḷḷalaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 12

3966
naṉaviṉum eṉatu kaṉaviṉum eṉakkē
naṇṇiya taṇṇiya amutai
maṉaṉuṟu mayakkam tavirttaruṭ cōti
vaḻaṅkiya peruntayā nitiyaic
ciṉamutal āṟun tīrttuḷē amarnta
civakuru patiyaieṉ ciṟappai
uṉalarum periya turiyamēl veḷiyil
oḷitaṉaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 13

3967
karumpiliṉ cāṟṟaik kaṉintamuk kaṉiyaik
karutukōṟ ṟēṉnaṟuñ cuvaiyai
arumpeṟal amutai aṟivaieṉ aṉpai
āviyai āviyuṭ kalanta
peruntaṉip patiyaip peruñcukak kaḷippaip
pēcutaṟ karumperum pēṟṟai
virumpieṉ uḷattai iṭaṅkoṇṭu viḷaṅkum
viḷakkiṉaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 14

3968
kaḷaṅkoḷuṅ kaṭaiyēṉ kaḷaṅkelān tavirttuk
kaḷippelām aḷittacark karaiyai
uḷaṅkoḷun tēṉai uṇavuṇat teviṭṭā
tuḷḷakat tūṟumiṉ amutai
vaḷaṅkoḷum periya vāḻvaieṉ kaṇṇuḷ
maṇiyaieṉ vāḻkkaimā nitiyaik
kuḷaṅkoḷum oḷiyai oḷikkuḷē viḷaṅkum
kuruvaiyāṉ kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 15

3969
citampara oḷiyaic citampara veḷiyaic
citampara naṭampuri civattaip
patantaru patattaip parampara patattaip
paticiva patattaittaṟ patattai
itantarum uṇmaip peruntaṉi nilaiyai
yāvumāy allavām poruḷaic
catantaruñ cacci tāṉanta niṟaivaic
cāmiyaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 16

3970
āraṇa muṭimēl amarpira mattai
ākama muṭiamar parattaik
kāraṇa varattaik kāriya tarattaik
kāriya kāraṇak karuvait
tāraṇa nilaiyait tattuva patiyaic
cattiya nittiya talattaip
pūraṇa cukattaip pūraṇa civamām
poruḷiṉaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 17

3971
cuttavē tānta piramarā ciyattaic
cuttacit tāntarā ciyattait
tattuvā tītat taṉipperum poruḷaic
camaraca cattiyap poruḷaic
cittelām valla cittaieṉ aṟivil
teḷintapē rāṉantat teḷivai
vittamā veḷiyaic cuttaciṟ capaiyiṉ
meymaiyaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 18

3972
camayamum matamum kaṭantatōr ñāṉa
capainaṭam purikiṉṟa taṉiyait
tamaiaṟin tavaruṭ cārntameyc cārvaic
cattuva nittacaṟ kuruvai
amaiyaeṉ maṉattait tiruttinal laruḷā
ramutaḷit tamarntaaṟ putattai
nimalaniṟ kuṇattaic ciṟkuṇā kāra
nītiyaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 19

3973
aḷavaikaḷ aṉaittum kaṭantuniṉ ṟōṅkum
aruṭperuñ cōtiyai ulakak
kaḷavaiviṭ ṭavartaṅ karuttuḷē viḷaṅkum
kāṭciyaik karuṇaiyaṅ kaṭalai
uḷavaieṉ ṟaṉakkē uraittelām valla
oḷiyaiyum utaviya oḷiyaik
kuḷavayiṉ niṟainta kuruciva patiyaik
kōyilil kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 20

3974
cārkalān tātic caṭāntamuṅ kalanta
camaraca cattiya veḷiyaic
cōrvelān tavirtteṉ aṟiviṉuk kaṟivāyt
tulaṅkiya jōtiyaic cōtip
pārpeṟāp patattaip patamelāṅ kaṭanta
paramacaṉ mārkkameyp patiyaic
cērkuṇān tattiṟ ciṟantatōr talaimait
teyvattaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 21

3975
aṭinaṭu muṭiyōr aṇuttuṇai yēṉum
aṟintiṭap paṭātamey aṟivaip
paṭimutal aṇṭap parappelāṅ kaṭanta
patiyilē viḷaṅkumeyp patiyaik
kaṭiyaeṉ maṉaṉāṅ kallaiyum kaṉiyiṟ
kaṭaikkaṇit taruḷiya karuṇaik
koṭivaḷar iṭattup peruntayā nitiyaik
kōyilil kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 22


3976
payamumvaṉ kavalai iṭarmutal aṉaittum
paṟṟaṟat tavirttaruṭ paricum
nayamumnaṟ ṟiruvum uruvumīṅ keṉakku
nalkiya naṇpainaṉ ṉāta
iyamuṟa veṉatu kuḷanaṭu naṭañcey
entaiyai eṉṉuyirk kuyiraip
puyaṉaṭu viḷaṅkum puṇṇiya oḷiyaip
poṟpuṟak kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 23

3977
kalainiṟai matiyaik kaṉalaicceṅ katiraik
kakaṉattaik kāṟṟiṉai amutai
nilainiṟai aṭiyai aṭimuṭi tōṟṟā
niṉmala niṟkuṇa niṟaivai
malaivaṟum uḷattē vayaṅkumey vāḻvai
varavupōk kaṟṟaciṉ mayattai
alaiyaṟu karuṇait taṉipperuṅ kaṭalai
aṉpiṉiṟ kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 24

3978
mummaiyai ellām uṭaiyapē raracai
muḻutoruṅ kuṇarttiya uṇarvai
vemmaiyait tavirttiṅ keṉakkaru ḷamutam
viyappuṟa aḷittamey viḷaivaic
cemmaiyai ellāc cittiyum eṉpāl
cērntiṭap puriaruṭ ṭiṟattai
ammaiyaik karuṇai appaṉai eṉpē
raṉpaṉaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 25

3979
karuttaṉai eṉatu kaṇaṉai yavaṉaik
karuṇaiyā ramuteṉak kaḷitta
oruttaṉai eṉṉai uṭaiyanā yakaṉai
uṇmaivē tākama muṭiyiṉ
aruttaṉai varaṉai apayaṉait tirucciṟ
ṟampalat taruḷnaṭam puriyum
niruttaṉai eṉatu nēyaṉai ñāṉa
nilaiyaṉaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 26

3980
vittelām aḷitta vimalaṉai ellā
viḷaivaiyum viḷaikkaval lavaṉai
attelāṅ(272) kāṭṭum arumpeṟal maṇiyai
āṉantak kūttaṉai aracaic
cattelām āṉa cayampuvai ñāṉa
capaittaṉit talaivaṉait tavaṉaic
cittelām valla cittaṉai oṉṟān
teyvattaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 27
(272). attu - cenniṟam. mutaṟpatippu.

3981
uttara ñāṉa cittimā purattiṉ
ōṅkiya oruperum patiyai
uttara ñāṉa citampara oḷiyai
uṇmaiyai orutaṉi uṇarvai
uttara ñāṉa naṭampuri kiṉṟa
oruvaṉai ulakelām vaḻuttum
uttara ñāṉa cuttacaṉ mārkkam
ōtiyaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 28

3982
pulaikolai tavirtta neṟiyilē eṉṉaip
puṇarttiya puṉitaṉai ellā
nilaikaḷum kāṭṭi aruṭperu nilaiyil
niṟuttiya nimalaṉai eṉakku
malaivaṟat teḷinta amutaḷit taḻiyā
vāḻkkaiyil vāḻavait tavaṉait
talaivaṉai īṉṟa tāyaieṉ urimait
tantaiyaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 29

3983
paṉiiṭar payantīrt teṉakkamu taḷitta
paramaṉai eṉṉuḷē paḻutta
kaṉiaṉai yavaṉai aruṭperuñ cōtik
kaṭavuḷaik kaṇṇiṉuḷ maṇiyaip
puṉitaṉai ellām vallaōr ñāṉap
poruḷeṉak kaḷittameyp poruḷait
taṉiyaṉai īṉṟa tāyaieṉ urimait
tantaiyaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 30


47. uḷam pukunta tiṟam viyattal
eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


3984.
vāṉirukkum piramarkaḷum nāraṇarum piṟarum
mātavampaṉ ṉāṭpurintu maṇimāṭa naṭuvē
tēṉirukkum malaraṇaimēl paḷikkaṟaiyi ṉūṭē
tiruvaṭicērt taruḷkaeṉac ceppivarun tiṭavum
nāṉirukkum kuṭicaiyilē valintunuḻain teṉakkē
nallatiru aruḷamutam nalkiyataṉ ṟiyumeṉ
ūṉirukkum kuṭicaiyilum uvantunuḻain taṭiyēṉ
uḷḷameṉum ciṟukuṭicai yuḷḷumnuḻain taṉaiyē. 1

3985
paṭiceypira maṉmutalōr paṟpalanāḷ varuntip
paṉmaṇikaḷ oḷiviḷaṅkap patittaciṅkā taṉattē
aṭiceyteḻun taruḷiemai āṇṭaruḷal vēṇṭum
aracēeṉ ṟavaravarum āṅkāṅkē varunta
vaṭiceymaṟai muṭinaṭuvē maṉṟakattē naṭikkum
malaraṭikaḷ civappaoru vaḷamumilā acuttak
kuṭicainuḻain taṉaiyēeṉ ṟēcuvarē aṉpar
kūcāmal eṉṉuḷamām kuṭicainuḻain taṉaiyē. 2

3986
uḷḷapaṭi uḷḷatuvāy ulakamelām pukiṉum
oruciṟitum taṭaiyilatāy oḷiyatuvē mayamāy
veḷḷaveḷi naṭuvuḷatāy iyaṟkaiyilē viḷaṅkum
vētamuṭi ilakkiyamā mēṭaiyilē amarnta
vaḷḷaṉmalar aṭicivappa vanteṉatu karuttiṉ
vaṇṇamelām uvantaḷittu vayaṅkiyapēr iṉpam
koḷḷaikoḷak koṭuttatutāṉ pōtātō aracē
koṭumpulaiyēṉ kuṭicaiyilum kulavinuḻain taṉaiyē. 3

3987
taṭaiyaṟiyāt takaiyiṉatāyt taṉṉikaril latuvāyt
tattuvaṅkaḷ aṉaittiṉukkum tārakamāy avaikku
viṭaiyaṟiyāt taṉimutalāy viḷaṅkuveḷi naṭuvē
viḷaṅkukiṉṟa cattiyamā mēṭaiyilē amarnta
naṭaiyaṟiyāt tiruvaṭikaḷ civantiṭavan teṉatu
nalivaṉaittun tavirttaruḷi ñāṉaamu taḷittāy
koṭaiyitutāṉ pōtātō eṉṉaracē aṭiyēṉ
kuṭicaiyilum kōṇātē kulavinuḻain taṉaiyē. 4

3988
iṟaiyaḷavum turicilatāyt tūymaiyatāy niṟaivāy
iyaṟkaiyatāy aṉupavaṅkaḷ evaikkummuta liṭamāy
maṟaimuṭiyō ṭākamattiṉ maṇimuṭimēl muṭiyāy
maṉṉukiṉṟa meyññāṉa maṇimēṭai amarnta
niṟaiyaruṭcī raṭimalarkaḷ civantiṭavan taṭiyēṉ
niṉaittaelām koṭuttaruḷi nilaipeṟaccey taṉaiyē
kuṟaivilatip peruvarantāṉ pōtātō aracē
koṭumpulaiyēṉ kuṭicaiyilum kulavinuḻain taṉaiyē. 5

3989
uruviṉatāy aruviṉatāy uruaruvāy uṇarvāy
uḷḷatuvāy orutaṉmai uṭaiyaperum patiyāy
maruviyavē tāntamutal vakuttiṭuṅka lānta
varaiataṉmēl aruḷveḷiyil vayaṅkiyamē ṭaiyilē
tiruvuṟavē amarntaruḷum tiruvaṭikaḷ peyarttē
ciṟiyēṉkaṇ aṭaintaruḷit tiruvaṉaittum koṭuttāy
kuruvēeṉ aracēī tamaiyātō aṭiyēṉ
kuṭicaiyilum kōṇātē kulavinuḻain taṉaiyē. 6

3990
maṇamuḷatāy oḷiyiṉatāy mantiraā taramāy
vallatuvāy nallatuvāy mataṅkaṭanta varaippāy
vaṇamuḷatāy vaḷamuḷatāy vayaṅkumoru veḷiyil
maṇimēṭai amarntatiru aṭimalarkaḷ peyarttē
eṇamuḷaeṉ pālaṭainteṉ eṇṇamelām aḷittāy
iṅkitutāṉ pōtātō eṉṉaracē ñāṉak
kuṇamalaiyē aruḷamutē kuruvēeṉ patiyē
koṭumpulaiyēṉ kuṭicaiyilum kulavinuḻain taṉaiyē. 7

3991
cirampeṟuvē tākamattiṉ aṭinaṭuvum muṭiyum
cellāta nilaiatuvāy ellāmval latuvāy
paramparamāyp paramparamēṟ paravucitam paramāyp
pativeḷiyil viḷaṅkukiṉṟa maticivamē ṭaiyilē
taraṅkulava amarntatiru vaṭikaḷpeyart teṉatu
cārpaṭainteṉ eṇṇamelām tantaṉaieṉ aracē
kuraṅkumaṉac ciṟiyēṉuk kiṅkitupō tātō
koṭumpulaiyēṉ kuṭicaiyilum kulavinuḻain taṉaiyē. 8

3992
paṟṟiyapaṟ ṟaṉaittiṉaiyum paṟṟaṟaviṭ ṭaṟivām
pāṉmaioṉṟē vaṭivākip paḻuttaperi yavarum
uṟṟaṟitaṟ(273) kariyaoru peruveḷimēl veḷiyil
ōṅkumaṇi mēṭaiamarn tōṅkiyacē vaṭikaḷ
peṟṟaṟiyap peyarttuvanteṉ karuttaṉaittuṅ koṭuttē
piṟavāmal iṟavāmal piṟaṅkavaittāy(274) aracē
koṟṟamuḷēṉ taṉakkitutāṉ pōtātō koṭiyēṉ
kuṭicaiyilum kōṇātē kulavinuḻain taṉaiyē. 9
(273). uṟṟiṭutaṟ - paṭivēṟupāṭu. ā. pā.
(274). piṟaṅkavaitta - mutaṟpatippu. po. cu., ca. mu. ka.

3993
karuviyoṭu karaṇamelām kaṭantukaṭan tataṉmēl
kāṭciyelām kaṭantataṉmēl kāṇātu kaṭantu
orunilaiyiṉ aṉupavamē uruvākip paḻutta
uṇarcciyiṉum kāṇāmal ōṅkumoru veḷiyil
maruviyatōr mēṭaiyilē vayaṅkiyacē vaṭikaḷ
malarttivanteṉ karuttaṉaittum vaḻaṅkiṉaiiṉ puṟavē
kurumaṇiyē eṉṉaracē eṉakkitupō tātō
koṭumpulaiyēṉ kuṭicaiyilum kulavinuḻain taṉaiyē. 10


48. varampil viyappu
eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


3994.
poṉpuṉai puyaṉum ayaṉummaṟ ṟavarum
pukalarum periyaōr nilaiyil
iṉpuru vāki aruḷoṭum viḷaṅki
iyaṟṟalē ātiain toḻilum
taṉpotuc camukat taivarkaḷ iyaṟṟat
taṉiara ciyaṟṟumōr talaivaṉ
aṉpeṉum kuṭicai nuḻaintaṉa ṉāṉāl
avaṉtaṉai maṟuppavar yārē. 1

3995
maṉpatai vakukkum piramarnā raṇarkaḷ
maṉṉurut tirarkaḷē mutalā
oṉpatu kōṭit talaivarkaḷ āṅkāṅ
kuṟuperun toḻilpala iyaṟṟi
iṉpuṟac ciṟitē kaṭaikkaṇit taruḷi
ilaṅkumōr iṟaivaṉiṉ ṟaṭiyēṉ
aṉpeṉum kuṭicai nuḻaintaṉaṉ antō
avaṉtaṉai maṟuppavar yārē. 2

3996
taṉṉika rillāt talaivaeṉ ṟaraṟṟit
taṉittaṉi maṟaikaḷā kamaṅkaḷ
uṉṉiniṉ ṟōṭi uṇarntuṇarn tuṇarā
orutaṉip perumpati uvantē
puṉṉika rillāp pulaiyaṉēṉ piḻaikaḷ
poṟuttaruṭ pūraṇa vaṭivāy
eṉṉuḷam pukuntē niṟaintaṉaṉ antō
entaiyait taṭuppavar yārē. 3

3997
pālvakai āṇō peṇkolō irumaip
pālatō pāluṟā atuvō
ēlvakai oṉṟō iraṇṭatō aṉāti
iyaṟkaiyō ātiyiṉ iyalpō
mēlvakai yātō eṉamaṟai muṭikaḷ
viḷampiṭa viḷaṅkumōr talaivaṉ
mālvakai maṉattēṉ uḷakkuṭil pukuntāṉ
vaḷḷalait taṭuppavar yārē. 4

3998
varampeṟum āṉma uṇarcciyum cellā
varupara uṇarcciyum māṭṭāp
parampara uṇarcci tāṉumniṉ ṟaṟiyāp
parāpara uṇarcciyum paṟṟā
urampeṟa uṇarvār yāreṉap periyar
uraittiṭa ōṅkumōr talaivaṉ
karampeṟu kaṉipōl eṉṉuḷam pukuntāṉ
kaṭavuḷait taṭuppavar yārē. 5

3999
paṭaittiṭal mutalain toḻilpurin tilaṅkum
parampara oḷielām aṇuvil
kiṭaittiṭak kīḻmēl naṭueṉak kāṭṭāk
kiḷaroḷi yāyoḷik kellām
aṭaittakā raṇamāyk kāraṇaṅ kaṭanta
aruṭperuñ jōtiyām oruvaṉ
kaṭaittaṉic ciṟiyēṉ uḷampukun tamarntāṉ
kaṭavuḷait taṭuppavar yārē. 6

4000
aḷavelāṅ kaṭanta peruntalai aṇṭa
aṭukkelām ammaōr aṇuviṉ
piḷavilōr kōṭik kūṟṟiloṉ ṟākap
pēcaniṉ ṟōṅkiya periyōṉ
kaḷavelān tavirtteṉ karuttelām nirappik
karuṇaiyā ramutaḷit tuḷamām
vaḷavilē pukuntu vaḷarkiṉṟāṉ antō
vaḷḷalait taṭuppavar yārē. 7

4001
uḷḷavām aṇṭa kōṭi kōṭikaḷil
uḷavuyir muḻuvatum oruṅkē
koḷḷaikoṇ ṭiṭiṉum aṇuttuṇai eṉiṉum
kuṟaipaṭāp peruṅkoṭait talaivaṉ
kaḷḷaneñ cakattēṉ piḻaielām poṟuttuk
karuttelām iṉitutan taruḷit
taḷḷarum tiṟatteṉ uḷḷakam pukuntāṉ
tantaiyait taṭuppavar yārē. 8

4002
aṟintaṉa aṟintāṅ kaṟintaṟin taṟiyā
taiyakō aiyakō aṟiviṉ
maṟintaṉa mayarntēm eṉamaṟai aṉantam
vāykuḻain turaitturait turaiyum
muṟintiṭa vāḷā iruntaeṉ ṟaṟiñar
moḻiyumōr taṉipperun talaivaṉ
ceṟinteṉa tuḷattil cērntaṉaṉ avaṉṟaṉ
tiruvuḷam taṭuppavar yārē. 9

4003
karumutaṟ karuvāyk karuviṉuṭ karuvāyk
karuelāṅ kāṭṭumōr karuvāyk
kurumutaṟ kuruvāyk kuruelāṅ kiṭaitta
koḷkaiyāyk koḷkaiyō ṭaḷavā
arumutal aruvāy allavāy appāl
aruṭperuñ jōtiyān talaivaṉ
maruvieṉ uḷattil pukuntaṉaṉ avaṉtaṉ
vaṇmaiyait taṭuppavar yārē. 10


49. kaṇṭēṉ kaṉintēṉ kalantēṉ eṉal
eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


4004.
aruḷaracai aruṭkuruvai aruṭperuñ cōtiyaieṉ
ammaiyaieṉ appaṉaieṉ āṇṭavaṉai amutait
teruḷuṟumeṉ uyiraieṉṟaṉ uyirkkuyirai ellām
ceyyavalla taṉittalaimaic cittacikā maṇiyai
maruvuperu vāḻvaiellā vāḻvumeṉak kaḷitta
vāḻmutalai maruntiṉaimā maṇiyaieṉkaṇ maṇiyaik
karuṇainaṭam purikiṉṟa kaṉakacapā patiyaik
kaṇṭukoṇṭēṉ kaṉintukoṇṭēṉ kalantukoṇṭēṉ kaḷittē. 1

4005
tiruttakuvē tāntamoṭu cittānta mutalāt
tikaḻkiṉṟa antamelām tēṭiyuṅkaṇ ṭaṟiyā
oruttaṉaiuḷ ḷoḷiyaioḷir uḷḷoḷikkuḷ oḷiyai
uḷḷapaṭi uḷḷavaṉai uṭaiyaperun takaiyai
niruttaṉaimeyp poruḷāṉa niṉmalaṉaic civaṉai
nittiyaṉaic cattiyaṉai niṟkuṇaṉai eṉatu
karuttaṉaicciṟ capaiyōṅku kaṭavuḷaieṉ kaṇṇāl
kaṇṭukoṇṭēṉ kaṉintukoṇṭēṉ kalantukoṇṭēṉ kaḷittē. 2

4006
pāṭṭuvantu paricaḷitta patiyaiaruṭ patiyaip
pacupatiyaik kaṉakacapā patiyaiumā patiyait
tēṭṭamikum perumpatiyaic civapatiyai ellām
ceyyavalla taṉippatiyait tikaḻteyvap patiyai
āṭṭiyalcey taruḷparama patiyainava patiyai
āṉanta nāṭṭiṉukkōr atipatiyai ācai
kāṭṭieṉai maṇampurinteṉ kaipiṭitta patiyaik
kaṇṭukoṇṭēṉ kaṉintukoṇṭēṉ kalantukoṇṭēṉ kaḷittē. 3

4007
matittiṭutal ariyaoru māṇikka maṇiyai
vayaṅkiyapē roḷiyuṭaiya vacciramā maṇiyait
tutittiṭuvē tākamattiṉ muṭimuṭitta maṇiyaic
cuyañcōtit tirumaṇiyaic cuttaciva maṇiyai
vitittalmutal toḻiliyaṟṟu vittakuru maṇiyai
viṇmaṇiyai ammaṇikkuḷ viḷaṅkiyameym maṇiyaik
katittacuka mayamaṇiyaic cittacikā maṇiyaik
kaṇṭukoṇṭēṉ kaṉintukoṇṭēṉ kalantukoṇṭēṉ kaḷittē. 4

4008
māṟṟaiaḷan taṟintilameṉ ṟarumaṟaiā kamaṅkaḷ
vaḻuttamaṇi maṉṟōṅki vayaṅkumaruṭ poṉṉai
āṟṟalmiku perumpoṉṉai aintoḻilum puriyum
arumpoṉṉai eṉtaṉṉai āṇṭaceḻum poṉṉait
tēṟṟamiku pacumpoṉṉaic cempoṉṉai ñāṉa
citamparattē viḷaṅkivaḷar civamayamām poṉṉaik
kāṟṟaṉalā kāyamelām kalantavaṇṇap poṉṉaik
kaṇṭukoṇṭēṉ kaṉintukoṇṭēṉ kalantukoṇṭēṉ kaḷittē. 5

4009
āytaruvē tākamattiṉ aṭimuṭiniṉ ṟilaṅkum
ariyaperum poruḷaiavaik kaṉupavamām poruḷai
vēytarutat tuvapporuḷait tattuvaṅkaḷ viḷaṅka
viḷaṅkukiṉṟa paramporuḷait tattuvaṅkaḷ aṉaittum
tōytaralil lātataṉic cuyañcōtip poruḷaic
cuttaciva mayamāṉa cukātītap poruḷaik
kāytaralil lāteṉṉaik kāttaaruṭ poruḷaik
kaṇṭukoṇṭēṉ kaṉintukoṇṭēṉ kalantukoṇṭēṉ kaḷittē. 6

4010
tiruttamiku muṉivarkaḷum tēvarkaḷum aḻiyāc
cittarkaḷum ciruṭṭiceyum tiṟattarkaḷum kākkum
aruttamiku talaivarkaḷum aṭakkiṭalval lavarum
alaipurikiṉ ṟavarkaḷumuḷ aṉukkirakip pavarum
poruttumaṟṟaic cattikaḷum cattarkaḷum ellām
poruḷetuvō eṉattēṭip pōkaavar avartam
karuttiloḷit tirukkiṉṟa kaḷvaṉaieṉ kaṇṇāl
kaṇṭukoṇṭēṉ kaṉintukoṇṭēṉ kalantukoṇṭēṉ kaḷittē. 7

4011
kōṇāta nilaiyiṉarāyk kuṟikuṇaṅkaṇ ṭiṭavum
kūṭāta vaṇṇammalaik kukaimutalām iṭattil
ūṇāti viṭuttuyirppai aṭakkimaṉam aṭakki
uṟupoṟikaḷ aṭakkivarum ukaṅkaḷpala kōṭit
tūṇāka acaitaliṉṟit tūṅkātu viḻitta
tūyacatā niṭṭarkaḷum turiyanilai iṭattum
kāṇāta vakaioḷitta kaḷvaṉaieṉ kaṇṇāl
kaṇṭukoṇṭēṉ kaṉintukoṇṭēṉ kalantukoṇṭēṉ kaḷittē. 8

4012
nīṭṭāya cittānta nilaiyiṉiṭat tamarntum
nikaḻkiṉṟa vētānta neṟiyiṉiṭat tiruntum
āṭṭāya pōtāntam alaivaṟunā tāntam
ātimaṟṟai antaṅkaḷ aṉaittiṉumuṟ ṟaṟintum
vēṭṭācaip paṟṟaṉaittum viṭṭulakam pōṟṟa
vittakarāy viḷaṅkukiṉṟa muttarkaṭkum taṉṉaik
kāṭṭāmal oḷittirukkuṅ kaḷvaṉaieṉ kaṇṇāl
kaṇṭukoṇṭēṉ kaṉintukoṇṭēṉ kalantukoṇṭēṉ kaḷittē. 9

4013
maruḷneṟicēr malauṭampai aḻiyāta vimala
vaṭivākki ellāñcey vallacittām poruḷait
taruṇamatu terinteṉakkut tāṉēvan taḷitta
tayānitiyai eṉaiīṉṟa tantaiyaieṉ tāyaip
poruḷniṟaiciṟ ṟampalattē viḷaṅkukiṉṟa patiyaip
pukalaritām cuttaciva pūraṇameyc cukattaik
karuṇaiaruṭ peruñcōtik kaṭavuḷaieṉ kaṇṇāl
kaṇṭukoṇṭēṉ kaṉintukoṇṭēṉ kalantukoṇṭē kaḷittē. 10


50. āṇṭaruḷiya arumaiyai viyattal
eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


4014.

ampalat tāṭum amutamē eṉkō aṭiyaṉēṉ āruyir eṉkō
empalat tellām vallacit teṉkō eṉṉiru kaṇmaṇi eṉkō
nampiṭil aṇaikkum naṟṟuṇai eṉkō nāṉpeṟṟa peruñcelvam eṉkō
imparip piṟappē meyppiṟap pākki eṉṉaiāṇ ṭaruḷiya niṉaiyē. 1

4015
ammaiyē eṉkō appaṉē eṉkō aruṭperuñ cōtiyē eṉkō
cemmaiyē ellām vallacit teṉkō tirucciṟṟam palattamu teṉkō
tammaiyē uṇarntār uḷattoḷi eṉkō tamiyaṉēṉ taṉittuṇai eṉkō
immaiyē aḻiyāt tiruuru aḷittiṅ keṉṉaiāṇ ṭaruḷiya niṉaiyē. 2

4016
eyppilē kiṭaitta vaippatu eṉkō
eṉṉuyirk kiṉpamē eṉkō
tuyppilē niṟainta peruṅkaḷip peṉkō
cōtiyuṭ cōtiyē eṉkō
tappelām poṟutta tayāniti eṉkō
taṉipperun talaivaṉē eṉkō
ippiṟap patilē meyppayaṉ aḷittiṅ
keṉṉaiāṇ ṭaruḷiya niṉaiyē. 3

4017
accamnīk kiyaeṉ āriyaṉ eṉkō
ampalat tempirāṉ eṉkō
niccalum eṉakkē kiṭaittavāḻ veṉkō
nīṭumeṉ nēyaṉē eṉkō
piccaṉēṟ kaḷitta piccaṉē eṉkō
periyariṟ periyaṉē eṉkō
iccakat taḻiyāp perunalam aḻittiṅ
keṉṉaiāṇ ṭaruḷiya niṉaiyē. 4

4018
attamnēr kiṭaitta cuvaikkaṉi eṉkō
aṉpilē niṟaiamu teṉkō
cittelām valla cittaṉē eṉkō
tirucciṟṟam palaccivam eṉkō
mattaṉēṉ peṟṟa periyavāḻ veṉkō
maṉṉumeṉ vāḻmutal eṉkō
ittaṉip piṟappai nittiyam ākki
eṉṉaiāṇ ṭaruḷiya niṉaiyē. 5

4019
maṟappelām tavirtta matiamu teṉkō
mayakkanīt taruḷmarun teṉkō
paṟappelām oḻitta patipatam eṉkō
pataccuvai aṉupavam eṉkō
ciṟappelām eṉakkē ceytatāy eṉkō
tirucciṟṟam palattantai eṉkō
iṟappilā vaṭivam immaiyē aḷittiṅ
keṉṉaiāṇ ṭaruḷiya niṉaiyē. 6

4020
aṉpilē paḻutta taṉippaḻam eṉkō
aṟivilē aṟivaṟi veṉkō
iṉpilē niṟainta civapatam eṉkō
eṉṉuyirt tuṇaippati eṉkō
vaṉpilā maṉattē vayaṅkoḷi eṉkō
maṉṉumam palattara ceṉkō
eṉpuri aḻiyāp poṉpuri ākki
eṉṉaiāṇ ṭaruḷiya niṉaiyē. 7

4021
taṭaiyilā teṭutta aruḷamu teṉkō
carkkaraik kaṭṭiyē eṉkō
aṭaivuṟu vayirak kaṭṭiyē eṉkō
ampalat tāṇippoṉ eṉkō
uṭaiya māṇikkap perumalai eṉkō
uḷḷoḷik kuḷḷoḷi eṉkō
iṭaitalaṟ ṟōṅkum tiruaḷit tiṅkē
eṉṉaiāṇ ṭaruḷiya niṉaiyē. 8

4022
maṟaimuṭi viḷaṅku perumporuḷ eṉkō
maṉṉumā kamapporuḷ eṉkō
kuṟaimuṭit taruḷcey teyvamē eṉkō
kuṇapperuṅ kuṉṟamē eṉkō
piṟaimuṭik kaṇinta peruntakai eṉkō
periyaam palattara ceṉkō
iṟaimuṭip poruḷeṉ uḷampeṟa aḷittiṅ
keṉṉaiāṇ ṭaruḷiya niṉaiyē. 9

4023
eṉuḷam piriyāp pēroḷi eṉkō
eṉuyirt tantaiyē eṉkō
eṉuyirt tāyē iṉpamē eṉkō
eṉuyirt talaivaṉē eṉkō
eṉuyir vaḷarkkum taṉiamu teṉkō
eṉṉuṭai naṇpaṉē eṉkō
eṉoru(275) vāḻviṉ taṉimutal eṉkō
eṉṉaiāṇ ṭaruḷiya niṉaiyē. 10
(275).eṉperu - pi. irā. patippu.


51. iṟaivaṉai ēttum iṉpam
eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


4024.
karuṇaimā nitiyē eṉṉiru kaṇṇē
kaṭavuḷē kaṭavuḷē eṉkō
taruṇavāṉ amutē eṉperun tāyē
tantaiyē tantaiyē eṉkō
teruḷniṟai matiyē eṉkuru patiyē
teyvamē teyvamē eṉkō
aruḷniṟai tarumeṉ aruṭperuñ cōti
āṇṭava niṉṟaṉai aṟintē. 1

4025
oṭṭiyē eṉṉuḷ uṟumoḷi eṉkō
oḷielām nirampiya nilaikkōr
veṭṭiyē eṉkō veṭṭiyil(276) eṉakku
viḷaṅkuṟak kiṭaittaōr vayirap
peṭṭiyē eṉkō peṭṭiyiṉ naṭuvē
periyavar vaittatōr taṅkak
kaṭṭiyē eṉkō ampalat tāṭum
karuṇaiyaṅ kaṭavuḷniṉ ṟaṉaiyē. 2
(276) keṭṭiyē eṉkō keṭṭiyil - mutaṟpatippu., po. cu. patippu.

4026
tuṉpelām tavirtta tuṇaivaṉē eṉkō
cōtiyuṭ cōtiyē eṉkō
aṉpelām aḷitta aṉpaṉē eṉkō
ammaiyē appaṉē eṉkō
iṉpelām purinta iṟaivaṉē eṉkō
eṉuyirk kiṉamu teṉkō
eṉpolā maṇiyē eṉkaṇē eṉkō
eṉṉuyir nātaniṉ ṟaṉaiyē. 3

4027
karuttaṉē eṉatu karuttiṉuk kicainta
kaṇavaṉē kaṇavaṉē eṉkō
oruttaṉē ellām uṭaiyanā yakaṉē
orutaṉip periyaṉē eṉkō
tiruttaṉē eṉatu celvamē ellām
ceyavalla cittaṉē eṉkō
niruttaṉē eṉakkup poruttaṉē eṉkō
niṟaiaruṭ cōtiniṉ ṟaṉaiyē. 4

4028
tāyaṉē eṉatu tātaiyē orumait
talaivaṉē talaivaṉē eṉkō
pēyaṉēṉ piḻaiyaip poṟuttaruḷ purinta
peruntakaip perumpati eṉkō
cēyaṉēṉ peṟṟa civapatam eṉkō
cittelām vallacit teṉkō
tūyaṉē eṉatu nēyaṉē eṉkō
cōtiyuṭ cōtiniṉ ṟaṉaiyē. 5

4029
arumpilē malarvuṟ ṟaruḷmaṇam vīcum
āṉantat taṉimalar eṉkō
karumpilē eṭutta cuvaittiraḷ eṉkō
kaṭaiyaṉēṉ uṭaiyaneñ cakamām
irumpilē paḻuttup pēroḷi tatumpi
ilaṅkumōr pacumpoṉē eṉkō
turumpiṉēṉ peṟṟa perumpatam eṉkō
cōtiyuṭ cōtiniṉ ṟaṉaiyē. 6

4030
tākamuḷ eṭutta pōtetir kiṭaitta
carkkarai amutamē eṉkō
mōkamvan taṭutta pōtukaip piṭitta
mukanakaik kaṇavaṉē eṉkō
pōkamuḷ virumpum pōtilē valintu
puṇarntaōr pūvaiyē eṉkō
ākamuṭ pukunteṉ uyiriṉuṭ kalanta
ampalat tāṭiniṉ ṟaṉaiyē. 7

4031
tattuvam aṉaittum tavirttunāṉ taṉitta
taruṇattil kiṭaittatoṉ ṟeṉkō
cattuva nirampum cuttacaṉ mārkkan
taṉiluṟum aṉupavam eṉkō
ottuvan teṉaittāṉ kalantukoṇ ṭeṉakkuḷ
ōṅkiya orumaiyē eṉkō
cittuvan tāṭuñ cittaṉē eṉkō
tirucciṟṟam palattava niṉaiyē. 8

4032
yōkameyñ ñāṉam palittapō tuḷattil
ōṅkiya kāṭciyē eṉkō
ēkameyñ ñāṉa yōkattiṟ kiṭaittuḷ
icaintapē riṉpamē eṉkō
cākalait tavirtteṉ taṉṉaivāḻ vikkac
cārntacaṟ kurumaṇi eṉkō
mākamum puviyum vāḻvuṟa maṇimā
maṉṟilē naṭikkiṉṟōy niṉaiyē. 9

4033
iravilā tiyampum pakalilā tirunta
iyaṟkaiyuḷ iyaṟkaiyē eṉkō
varavilā vuraikkum pōkkilā nilaiyil(277)
vayaṅkiya vāṉporuḷ eṉkō
tiraiyilā tellām vallacit teṉakkē
ceytatōr cittaṉē eṉkō
karavilā teṉakkup pēraruṭ cōti
kaḷittaḷit taruḷiya niṉaiyē. 10
(277) nilaikkum - mutaṟpatippu, po. cu. patippu.


52. pāmālai ēṟṟal
nēricai veṇpā


4034.
nāṉpuṉainta coṉmālai naṉmālai eṉṟaruḷit
tāṉpuṉaintāṉ ñāṉa capaittalaivaṉ - tēṉpuṉainta
collāḷ civakāma cuntariyait tōḷpuṇarnta
nallāṉtaṉ tāṭkē nayantu. 1

4035
collukiṉṟa eṉciṟuvāyc coṉmālai attaṉaiyum
vellukiṉṟa tumpaieṉṟē mēlaṇintāṉ - valliciva
kāma cavuntarikkuk kaṇṇaṉaiyāṉ ñāṉacapaic
cēmanaṭa rājaṉ terintu. 2

4036
ētāku mōeṉanāṉ eṇṇi icaittaelām
vētāka mameṉṟē mēlaṇintāṉ - pātāra
vintam eṉatucira mēlamartti meyaḷitta
entainaṭa rājaṉ icaintu. 3

4037
iṉuraiaṉ ṟeṉṟulakam ellām aṟintirukka
eṉuraiyum poṉuraieṉ ṟēaṇintāṉ - taṉuraikku
nēreṉṟāṉ nīṭulakil niṉpōl uraikkavallār
āreṉṟāṉ ampalavaṉ āyntu. 4

4038
eṉpāṭṭuk keṇṇāta teṇṇi icaittēṉeṉ
taṉpāṭṭaic cattiyamāt tāṉpuṉaintāṉ - muṉpāṭṭuk
kālaiyilē vantu karuṇaiaḷit tētarumac
cālaiyilē vāeṉṟāṉ tāṉ. 5

4039
eṉṉē aticayamī tivvulakīr eṉṉuraiyaip
poṉṉē eṉamēṟ puṉaintukoṇṭāṉ - taṉṉēril
nalā raṇaṅkaḷelām nāṇiyavē ellāñcey
vallāṉ tirukkaruṇai vāyppu. 6

4040
muṉpiṉaṟi yātu moḻintamoḻi mālaielām
aṉpiṉ icain tantō aṇintukoṇṭāṉ - eṉparuvam
pārātu vanteṉ paruvaralel lāmtavirttut
tārā varaṅkaḷelām tantu. 7

4041
poṉṉoppa tāmorunī pōṟṟiyacoṉ mālaieṉṟē
eṉṉappaṉ eṉcol icaintaṇintāṉ - taṉoppil
vallāṉ icaintatuvē māmālai aṟputamī
tellām tiruvaruṭcī rē. 8

4042
piṉmuṉaṟi yēṉnāṉ pitaṟṟiyacoṉ mālaielām
taṉmuṉaraṅ kēṟṟeṉavē tāṉuraittāṉ - eṉmuṉ
iruntāṉeṉ ṉuḷḷē irukkiṉṟāṉ ñāṉa
maruntāṉciṟ ṟampalattāṉ vāyntu. 9

4043
nīyēeṉ piḷḷaiiṅku niṉpāṭṭil kuṟṟamoṉṟum
āyēmeṉ ṟantō aṇintukoṇṭāṉ - nāyēṉcey
puṇṇiyamiv vāṉiṟ puviyiṉ mikapperitāl
eṇṇiyael lāmpurikiṉ ṟēṉ. 10

4044
eṇṇukiṉṟēṉ eṇṇutoṟeṉ eṇṇamelām tittikka
naṇṇukiṉṟa teṉpukalvēṉ nāṉilattīr - uṇṇukiṉṟa
uḷḷamutō nāṉtāṉ uñaṟṟutavat tāṟkiṭaitta
teḷḷamutō ampalavaṉ cīr. 11

4045
ākki aḷittalmutal āntoḻilōr aintiṉaiyum
tēkki amutorunī ceyeṉṟāṉ - tūkki
eṭuttāṉ aṇaittāṉ iṟavāta tēkam
koṭuttāṉciṟ ṟampalatteṉ kō. 12


53. uttarañāṉacitampara mālai
kaṭṭaḷaik kalittuṟai


4046.
aruḷōṅku kiṉṟa taruṭperuñ cōti yaṭaintateṉṟaṉ
maruḷōṅku ṟāmal tavirttatu nalla varamaḷittē
poruḷōṅki nāṉaruṭ pūmiyil vāḻap purintateṉṟum
teruḷōṅka ōṅkuva tuttara ñāṉa citamparamē. 1

4047
iṇaieṉṟu tāṉtaṉak kēṟṟatu pōṟṟum eṉakkunalla
tuṇaieṉṟu vantatu cuttacaṉ mārkkattil tōyntateṉṉai
aṇaieṉ ṟaṇaittukkoṇ ṭaintoḻil īnta taruḷulakil
tiṇaiaintu mākiya tuttara ñāṉa citamparamē. 2

4048
ulakam elāntoḻa uṟṟa teṉakkuṇmai oṇmaitantē
ilaka elāmpaṭait tāruyir kāttaruḷ eṉṟateṉṟum
kalakam ilāccutta caṉmārkka caṅkam kalantatupārt
tilakam eṉāniṉṟa tuttara ñāṉa citamparamē. 3

4049
pavamē tavirppatu cākā varamum payappatunal
tavamē purintavark kiṉpan taruvatu tāṉtaṉakkē
uvamē yamāṉa toḷiōṅku kiṉṟa toḷiruñcutta
civamē niṟaikiṉṟa tuttara ñāṉa citamparamē. 4

4050
ottā raiyumiḻin tāraiyum nērkaṇ ṭuvakkaoru
mittārai vāḻvippa tēṟṟārk kamutam viḷampiiṭu
vittāraik kāppatu cittāṭu kiṉṟatu mētiṉimēl
cettārai mīṭkiṉṟa tuttara ñāṉa citamparamē. 5

4051
ettālum mikka teṉakkaruḷ īntatel lāmumvalla
cittāṭal ceykiṉṟa tellā ulakum ceḻikka vaitta
tittā raṇikkaṇi āyatu vāṉtoḻaṟ kēṟṟateṅkum
cettāl eḻuppuva tuttara ñāṉa citamparamē. 6


4052
kuruneṟik kēeṉṉaik kūṭṭik koṭuttatu kūṟaritām
peruneṟik kēceṉṟa pērkkuk kiṭaippatu pēyulakak
karuneṟik kēṟṟavar kāṇaṟ kariyatu kāṭṭukiṉṟa
tiruneṟik kēṟkiṉṟa tuttara ñāṉa citamparamē. 7

4053
kollā neṟiyatu kōṭā nilaiyatu kōpamilār
collāl uvantatu cuttacaṉ mārkkan tuṇintatula
kellām aḷippa tiṟantāl eḻuppuva tētamoṉṟum
cellā vaḷattiṉa tuttara ñāṉa citamparamē. 8

4054
kāṇāta kāṭcikaḷ kāṭṭuvik kiṉṟatu kālamellām
vīṇāḷ kaḻippavark keytari tāṉatu veñciṉattāl
kōṇāta neñcil kulāviniṟ kiṉṟatu kūṭiniṉṟu
cēṇāṭar vāḻttuva tuttara ñāṉa citamparamē. 9

4055
colvanta vēta muṭimuṭi mītil tulaṅkuvatu
kalvanta neñciṉar kāṇaṟ kariyatu kāmamilār
nalvan taṉaiceya naṇṇiya pēṟatu naṉṟeṉakkē
celvantan tāṭkoṇṭa tuttara ñāṉa citamparamē. 10

4056
ēkānta māki veḷiyāy iruntatiṅ keṉṉaimuṉṉē
mōkānta kārattiṉ mīṭṭateṉ neñca muyaṅkirumpiṉ
mākānta māṉatu valviṉai tīrtteṉai vāḻvitteṉṟaṉ
tēkānta nīkkiya tuttara ñāṉa citamparamē. 11


54. ceypaṇi viṉaval
aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


4057.
aruḷē paḻutta civataruvilaḷinta paḻantan taṭiyēṉait
teruḷē ciṟṟam palavāniṉ celvap piḷḷai ākkiṉaiyē
maruḷē mutalām taṭaiellāmtīrntēṉ niṉpāl vaḷarkiṉṟēṉ
poruḷē iṉiniṉ taṉaippāṭiāṭum vaṇṇam pukalukavē. 1

4058
oruvā taṭiyēṉ eṇṇiyavā ṟellām aruḷi uḷaṅkaḷittē
tiruvār ciṟṟam palavāniṉ celvap piḷḷai ākkiṉaiyē
peruvāḻ vaṭaintēṉ peruṅkaḷippāl perumāṉ niṉpāl vaḷarkiṉṟēṉ
uruvār ulakil uṉaippāṭi āṭum vaṇṇam uraittaruḷē. 2

4059
avamē purintēṉ taṉaimīṭṭuṉ aruḷār amutam mikappukaṭṭic
civamē ciṟṟam palavāniṉ celvap piḷḷai ākkiṉaiyē
pavamē tolaittēṉ peruṅkaḷippāl patiyē niṉpāl vaḷarkiṉṟēṉ
navamē aṭiyēṉ niṉaippāṭi āṭum vaṇṇam navilukavē. 3

4060
palvā taṉaiyum tavirtteṉakkē paramā ṉanta amutaḷittuc
celvā ciṟṟam palavāniṉ celvap piḷḷai ākkiṉaiyē
valvā taṉaicey maṉaccerukkai māṟṟi niṉpāl vaḷarkiṉṟēṉ
nalvāḻ vaḷittāy niṉaippāṭi āṭum vaṇṇam navilukavē. 4

4061
ōvā iṉpa mayamāki ōṅkum amutam utavieṉait
tēvā ciṟṟam palavāniṉ celvap piḷḷai ākkiṉaiyē
pūvār maṇampōl cukantarumeyp poruḷē niṉpāl vaḷarkiṉṟēṉ
nāvāl aṭiyēṉ niṉaippāṭi āṭum vaṇṇam navilukavē. 5

4062
iḷivē tavirttuc ciṟiyēṉtaṉ eṇṇam muḻutum aḷittaruḷit
teḷivē ciṟṟam palavāniṉ celvap piḷḷai ākkiṉaiyē
oḷivēy vaṭivu peṟṟōṅki uṭaiyāy uṉpāl vaḷarkiṉṟēṉ
taḷivēy niṉatu pukaḻpāṭi āṭum vaṇṇam cāṟṟukavē. 6


4063
maṟappē tavirttiṅ keṉaieṉṟum māḷā nilaiyil taṉiyamarttic
ciṟappē ciṟṟam palavāniṉ celvap piḷḷai ākkiṉaiyē
piṟappē tavirntēṉ peruṅkaḷippāl perumāṉ niṉpāl vaḷarkiṉṟēṉ
tiṟappēr ulakil uṉaippāṭi āṭum vaṇṇam ceppukavē. 7

4064
ūṉē pukunteṉ uḷaṅkaṉivit tuyiril kalantē oṉṟākit
tēṉē ciṟṟam palavāniṉ celvap piḷḷai ākkiṉaiyē
nāṉē aḻiyā vāḻvuṭaiyēṉ nāṉē niṉpāl vaḷarkiṉṟēṉ
tāṉēr ulakil uṉaippāṭi āṭum vaṇṇam cāṟṟukavē. 8

4065
ārā amutam aḷittaruḷi aṉpāl iṉpa nilaikkēṟṟic
cīrār ciṟṟam palavāniṉ celvap piḷḷai ākkiṉaiyē
ērār iṉpa aṉupavaṅkaḷ ellām porunti irukkiṉṟēṉ
tīrā ulakil aṭicciṟiyēṉ ceyyum paṇiyait terittaruḷē. 9

4066
meyvaip paḻiyā nilaikkēṟṟi viḷaṅkum amutam mikaaḷittē
teyvap patiyē civamēniṉ celvap piḷḷai ākkiṉaiyē
aivaip paṟintēṉ turicellām aṟuttēṉ niṉpāl vaḷarkiṉṟēṉ
poyvaip paṭaiyēṉ ivvulakil puriyum paṇiyaip pukaṉṟaruḷē. 10

4067
. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
nārā yaṇaṉu nāṉmukaṉu nayantu viyakka niṟkiṉṟēṉ
ērār ulakil iṉiaṭiyēṉ ceyyum paṇiyai iyampukavē. 11

4068
piṟantēṟ keṉṟum iṟavātu piṟavā tōṅkum perumaitantu
ciṟantē ciṟṟam palavāniṉ celvap piḷḷai ākkiṉaiyē
tiṟantēr muṉivar tēvarelān tērntu nayappa niṟkiṉṟēṉ
aṟantēr ulakil iṉiaṭiyēṉ ceyyum paṇiyai aruḷukavē.278 12

4067, 4068.
ivvoṉṟaraip pāṭṭum perumāṉ kaiyeḻuttil
iruppatākak kūṟi ā. pā. ivaṟṟait taṉippācurap pakutiyil cērttuḷḷār.
poruḷamaiti karuti ivai īṇṭu ippatikattuṭaṉ cērkkappeṟṟaṉa. 13


55. āṉma taricaṉam
eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


4069.

tiruelām tarumōr teyvamām oruvaṉ
tirucciṟṟam palantikaḻ kiṉṟāṉ
uruelām uṇarcci uṭalporuḷ āvi
uḷaelām āṅkavaṉ taṉakkē
teruelām aṟiyak koṭuttaṉaṉ vēṟu
ceyalilēṉ eṉaniṉait tiruntēṉ
aruelām uṭaiyāy nīaṟin tatuvē
aṭikkaṭi uraippateṉ niṉakkē. 1

4070
niṉaittapō tellām niṉṉaiyē niṉaittēṉ
niṉaippaṟa niṉṟapō tellām
eṉaittaṉi ākki niṉkaṇē niṉṟēṉ
eṉceyal eṉṉaōr ceyalum
tiṉaittaṉai eṉiṉum purintilēṉ ellām
civaṉceya lāmeṉap purintēṉ
aṉaittumeṉ aracē nīaṟin tatuvē
aṭikkaṭi uraippateṉ niṉakkē. 2

4071
kaḷittapō tellām niṉiyal uṇarntē
kaḷittaṉaṉ kaṇkaḷnīr tatumpit
tuḷittapō tellām niṉaruḷ niṉaittē
tuḷittaṉaṉ cūḻntavar uḷattait
teḷittapō tellām niṉtiṟam pukaṉṟē
teḷittaṉaṉ ceykaivē ṟaṟiyēṉ
oḷittiru vuḷamē aṟintativ vaṉaittum
uraippateṉ aṭikkaṭi uṉakkē. 3

4072
uṇṭatum porunti uvantatum uṟaṅki uṇarntatum ulakiyal uṇarvāl
kaṇṭatum karutik kaḷittatum kalaikaḷ kaṟṟatum karaintatum kātal
koṇṭatum niṉṉō ṭaṉṟināṉ taṉitteṉ kuṟippiṉil kuṟittatoṉ ṟilaiyē
oṇtakum uṉatu tiruvuḷam aṟinta turaippateṉ aṭikkaṭi uṉakkē. 4


4073
kaḷavilē kaḷitta kālattum nīyē kaḷittaṉai nāṉkaḷit taṟiyēṉ
uḷavilē uvanta pōtumnī tāṉē uvantaṉai nāṉuvan taṟiyēṉ
koḷailē camumōr kuṟippilēṉ aṉaittum kuṟittaṉai koṇṭaṉai nīyē
aḷavilē ellām aṟintaṉai aracē aṭikkaṭi uraippateṉ niṉakkē. 5

4074
tilakavāḷ nutalār tamaikkaṉa viṭattum ciṟitumnāṉ viḻaintilēṉ inta
ulakavāḻ vatilōr aṇuttuṇai eṉiṉum uvappilēṉ ulakuṟu māyaik
kalakavā taṉaitīr kālameṉ ṟuṟumō kaṭavuḷē eṉattuyarn tiruntēṉ
alakilāt tiṟalōy nīaṟin tatunāṉ aṭikkaṭi uraippateṉ niṉakkē. 6

4075
cātiyum matamum camayamum tavirntēṉ cāttirak kuppaiyum taṇantēṉ
nītiyum nilaiyum cattiyap poruḷum nittiya vāḻkkaiyum cukamum
ātiyum naṭuvum antamum illā aruṭperuñ cōtieṉ ṟaṟintēṉ
ōtiya aṉaittum nīaṟin tatunāṉ uraippateṉ aṭikkaṭi uṉakkē. 7

4076
pittelām uṭaiya ulakartaṅ kalakap pitaṟṟelām eṉṟoḻin tiṭumō
cattelām oṉṟeṉ ṟuṇarntacaṉ mārkka caṅkameṉ ṟōṅkumō talaimaic
cittelām valla cittaṉeṉ ṟuṟumō terintilēṉ eṉattuyarn tiruntēṉ
ottelām uṉatu tiruvuḷam aṟinta turaippateṉ aṭikkaṭi uṉakkē. 8

4077
oṉṟeṉak kāṇum uṇarccieṉ ṟuṟumō ūḻitō ṟūḻiceṉ ṟiṭiṉum
eṉṟumiṅ kiṟavā iyaṟkaieṉ ṟuṟumō iyalaruṭ cittikaḷ eṉaivan
toṉṟaleṉ ṟuṟumō aṉaittumeṉ vacattē uṟutaleṉ ṟōeṉat tuyarntēṉ
uṉtiru vuḷamē aṟintativ vaṉaittum uraippateṉ aṭikkaṭi uṉakkē. 9

4078
kaḷḷavā taṉaiyaik kaḷaintaruḷ neṟiyaik kātalit torumaiyil kalantē
uḷḷavā ṟinta ulakelām kaḷippuṟ ṟōṅkutal eṉṟuvan tuṟumō
vaḷḷalē atukaṇ ṭaṭiyaṉēṉ uḷḷam makiḻtaleṉ ṟōeṉat tuyarntēṉ
oḷḷiyōy niṉatu tiruvuḷam aṟinta turaippateṉ aṭikkaṭi uṉakkē. 10


56. cutta caṉmārkka vēṇṭukōḷ
eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


4079

appānāṉ vēṇṭutalkēṭ ṭaruḷpurital vēṇṭum
āruyirkaṭ kellāmnāṉ aṉpuceyal vēṇṭum
eppārum eppatamum eṅkaṇumnāṉ ceṉṟē
entainiṉa taruṭpukaḻai iyampiyiṭal vēṇṭum
ceppāta mēṉilaimēl cuttaciva mārkkam
tikaḻntōṅka aruṭcōti celuttiyiṭal vēṇṭum
tappētu nāṉceyiṉum nīpoṟuttal vēṇṭum
talaivaniṉaip piriyāta nilaimaiyumvēṇ ṭuvaṉē. 1

4080
aiyānāṉ vēṇṭutalkēṭ ṭaruḷpurital vēṇṭum
aṭimuṭikaṇ ṭennāḷum aṉupavittal vēṇṭum
poyyāta vāymaikaḷē pukaṉṟiṭutal vēṇṭum
pukaṉṟapaṭi pukaṉṟapaṭi purintiṭutal vēṇṭum
eyyāta(279) aruṭcōti eṉkaiyuṟal vēṇṭum
iṟantauyir tamaimīṭṭum eḻuppiyiṭal vēṇṭum
naiyāta vaṇṇamuyir kāttiṭutal vēṇṭum
nāyakaniṉ taṉaippiriyā tuṟutalumvēṇ ṭuvaṉē. 2
(279). eyyāta - aṟiyāta. mutaṟpatippu.

4081
aṇṇānāṉ vēṇṭutalkēṭ ṭaruḷpurital vēṇṭum
aḻiyāta taṉivaṭivam yāṉaṭaital vēṇṭum
kaṇṇāra niṉaieṅkum kaṇṭuvattal vēṇṭum
kāṇāta kāṭcielām kaṇṭukoḷal vēṇṭum
paṇṇāra niṉṟaṉaiyē pāṭiyuṟal vēṇṭum
paramāṉan tapperuṅkūt tāṭiyiṭal vēṇṭum
uṇṇāṭi uyirkaḷuṟum tuyartavirttal vēṇṭum
uṉaippiriyā tuṟukiṉṟa uṟavatuvēṇ ṭuvaṉē. 3

4082
attānāṉ vēṇṭutalkēṭ ṭaruḷpurital vēṇṭum
aruṭperuñcō tiyaippeṟṟē akaṅkaḷittal vēṇṭum
cettārai mīṭṭumiṅkē eḻuppiyiṭal vēṇṭum
tiruccapaikkē aṭimaikaḷāc ceyvittal vēṇṭum
ottārum uyarntārum tāḻntārum evarum
orumaiuḷar ākiula kiyalnaṭattal vēṇṭum
ettālum aḻiyāta vaṭivatilē nāṉum
entāyum oṉṟāka iṉituṟalvēṇ ṭuvaṉē. 4

4083
araicēnāṉ vēṇṭutalkēṭ ṭaruḷpurital vēṇṭum
aruṭperuñcō tiyaippeṟṟē akamakiḻtalvēṇṭum
varaicērev vulakamumōr oḻukkamuṟal vēṇṭum
maṭintārai mīḷavumnāṉ varuvittal vēṇṭum
puraicērum kolaineṟiyum pulaineṟiyum ciṟitum
poruntāmal evvuyirum purintuvattal vēṇṭum
uraicērmeyt tiruvaṭivil entāyum nāṉum
oṉṟāki eññāṉṟum ōṅkutalvēṇ ṭuvaṉē. 5

4084
aṭikēḷnāṉ vēṇṭutalkēṭ ṭaruḷpurital vēṇṭum
aṇṭamelām piṇṭamelām kaṇṭukoḷal vēṇṭum
tuṭicērev vulakamumet tēvarumev vuyirum
cuttaciva caṉmārkkam peṟṟiṭutal vēṇṭum
paṭivāṉum paṭaittalmutal aintoḻilum ñāṉam
paṭaittalmutal aintoḻilum nāṉpurital vēṇṭum
oṭiyāta tiruvaṭivil entāyum nāṉum
oṉṟāki eññāṉṟum ōṅkutalvēṇ ṭuvaṉē. 6

4085
ammānāṉ vēṇṭutalkēṭ ṭaruḷpurital vēṇṭum
āṇavamā tiyamuḻutum aṟuttuniṟṟal vēṇṭum
immālait tattuvaṅkaḷ ellāmeṉ vacattē
iyaṅkioru tīmaiyumil lātiruttal vēṇṭum
emmāṉnāṉ vēṇṭutalvēṇ ṭāmaiyaṟal vēṇṭum
ēkaciva pōkaaṉu pōkamuṟal vēṇṭum
tammāṉat tiruvaṭivil entāyum nāṉum
cārntukalan tōṅkukiṉṟa taṉmaiyumvēṇ ṭuvaṉē. 7

4086
accānāṉ vēṇṭutalkēṭ ṭaruḷpurital vēṇṭum
āṟanta nilaikaḷelām aṟintaṭaital vēṇṭum
eccārpum ākiuyirk kitampurital vēṇṭum
eṉaiaṭuttār tamakkellām iṉputaral vēṇṭum
iccāti camayavikaṟ paṅkaḷelām tavirttē
evvulakum caṉmārkkap potuvaṭaital vēṇṭum
uccāti antamilāt tiruvaṭivil yāṉum
uṭaiyāyum kalantōṅkum orumaiyumvēṇ ṭuvaṉē. 8


4087
aṟivānāṉ vēṇṭutalkēṭ ṭaruḷpurital vēṇṭum
aintoḻilnāṉ purintulakil aruḷviḷakkal vēṇṭum
ceṟiyāta karaṇamelām ceṟittaṭakkal vēṇṭum
cittānta vētāntap potuciṟattal vēṇṭum
eṟiyāteṉ eṇṇamelām iṉitaruḷal vēṇṭum
ellāñcey vallacittē eṉakkaḷittal vēṇṭum
piṟiyāteṉ ṉoṭukalantu nīiruttal vēṇṭum
perumāṉniṉ taṉaippāṭi āṭutalvēṇ ṭuvaṉē. 9

4088
aruḷānāṉ vēṇṭutalkēṭ ṭaruḷpurital vēṇṭum
aṇuttuṇaiyum ciṉaṅkāmam aṭaiyāmai vēṇṭum
maruḷāya ulakamelām maruḷnīṅki ñāṉa
maṉṟiṭattē vaḷḷaluṉai vāḻttiyiṭal vēṇṭum
iruḷāmai uṟalvēṇṭum eṉaiaṭuttār cukamvāyn
tiṭalvēṇṭum evvuyirum iṉpaṭaital vēṇṭum
poruḷāmōr tiruvaṭivil uṭaiyāyum nāṉum
puṇarntukalan toṉṟākip poruntutalvēṇ ṭuvaṉē. 10

4089
amalānāṉ vēṇṭutalkēṭ ṭaruḷpurital vēṇṭum
āṭiniṟkuñ cēvaṭiyaip pāṭiniṟka vēṇṭum
emaṉātit taṭaieṉṟum eytāmai vēṇṭum
ellāmcey vallatiṟaṉ eṉakkaḷittal vēṇṭum
kamaiyāti(280) aṭaintuyirkaḷ ellāmcaṉ mārkkam
kātalittē tiruppotuvaik kaḷittēttal vēṇṭum
vimalāti uṭaiyaoru tiruvaṭivil yāṉum
vimalānī yuṅkalantē viḷaṅkutalvēṇ ṭuvaṉē. 11
(280). kamai - poṟumai. mutaṟpatippu.


57. aruḷ viḷakka mālai
eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


4090

aruḷviḷakkē aruṭcuṭarē aruṭcōtic civamē
aruḷamutē aruḷniṟaivē aruḷvaṭivap poruḷē
iruḷkaṭinteṉ uḷamuḻutum iṭaṅkoṇṭa patiyē
eṉaṟivē eṉuyirē eṉakkiṉiya uṟavē
maruḷkaṭinta māmaṇiyē māṟṟaṟiyāp poṉṉē
maṉṟilnaṭam purikiṉṟa maṇavāḷā eṉakkē
teruḷaḷitta tiruvāḷā ñāṉauru vāḷā
teyvanaṭat taracēnāṉ ceymoḻiēṟ ṟaruḷē. 1

4091
kōṭaiyilē iḷaippāṟṟik koḷḷumvakai kiṭaitta
kuḷirtaruvē taruniḻalē niḻalkaṉinta kaṉiyē
ōṭaiyilē ūṟukiṉṟa tīñcuvaittaṇ ṇīrē
ukantataṇṇīr iṭaimalarnta cukantamaṇa malarē
mēṭaiyilē vīcukiṉṟa melliyapūṅ kāṟṟē
meṉkāṟṟil viḷaicukamē cukattiluṟum payaṉē
āṭaiyilē eṉaimaṇanta maṇavāḷā potuvil
āṭukiṉṟa aracēeṉ alaṅkalaṇin taruḷē. 2

4092
iṉpuṟanāṉ eyppiṭattē peṟṟaperu vaippē
ēṅkiyapō teṉṟaṉṉait tāṅkiyanal tuṇaiyē
aṉpuṟaeṉ uṭkalantē aṇṇikkum amutē
accamelām tavirtteṉṉai āṭkoṇṭa kuruvē
eṉparuvam kuṟiyātē eṉaimaṇanta patiyē
iccaiyuṟṟa paṭiellām eṉakkaruḷum turaiyē
tuṉpaṟamey aṉparukkē potunaṭañcey aracē
tūyatiru aṭikaḷukkeṉ collumaṇin taruḷē. 3

4093
ocittakoṭi aṉaiyēṟkuk kiṭaittaperum paṟṟē
uḷmayaṅkum pōtumayak koḻittaruḷum teḷivē
pacittapoḻu tetirkiṭaitta pālcōṟṟut tiraḷē
payantapoḻu tellāmeṉ payantavirtta turaiyē
nacittavarai eḻuppiaruḷ nalkiyamā maruntē
nāṉpuṇara nāṉāki naṇṇiyameyc civamē
kacittamaṉat taṉpartoḻap potunaṭañcey aracē
kaḷitteṉatu coṉmālai kaḻalilaṇin taruḷē. 4

4094
maṉamiḷaittu vāṭiyapō teṉetirē kiṭaittu
vāṭṭamelām tavirtteṉakku vāḻvaḷitta nitiyē
ciṉamukattār tamaikkaṇṭu tikaittapoḻu tavaraic
cirittamukat tavarākki eṉakkaḷitta civamē
aṉamukaittāṉ arimutalōr turuviniṟka eṉakkē
aṭimuṭikaḷ kāṭṭuvittē aṭimaikoṇṭa patiyē
iṉameṉappēr aṉpartoḻap potunaṭañcey aracē
eṉṉuṭaiya coṉmālai yāvumaṇin taruḷē. 5

4095
kaṅkulilē varuntiyaeṉ varuttamelām tavirttē
kālaiyilē eṉuḷattē kiṭaittaperuṅ kaḷippē
ceṅkuvaḷai mālaiyoṭu mallikaippū mālai
cērttaṇinteṉ taṉaimaṇanta teyvamaṇa vāḷā
eṅkumoḷi mayamāki niṉṟanilai kāṭṭi
eṉakattum puṟattumniṟain tilaṅkiyameyp poruḷē
tuṅkamuṟat tiruppotuvil tirunaṭañcey aracē
coṉmālai cūṭṭukiṉṟēṉ tōḷilaṇin taruḷē. 6

4096
karaintuviṭā teṉṉuṭaiya nāvakattē iruntu
kaṉattacuvai tarukiṉṟa kaṟkaṇṭē kaṉivāy
viraintuvanteṉ tuṉpamelām tavirttaaru ḷamutē
meyaruḷē meyyāki viḷaṅkukiṉṟa viḷakkē
tiraintauṭal viraintuṭaṉē poṉuṭampē ākit
tikaḻntaḻiyā tōṅkaaruḷ cittēmeyc cattē
varainteṉṉai maṇampurintu potunaṭañcey aracē
makiḻvoṭunāṉ puṉaintiṭuñcoṉ mālaiaṇin taruḷē. 7

4097
katikkuvaḻi kāṭṭukiṉṟa kaṇṇēeṉ kaṇṇil
kalantamaṇi yēmaṇiyil kalantakatir oḷiyē
vitikkumula kuyirkkuyirāy viḷaṅkukiṉṟa civamē
meyyuṇarntōr kaiyakattē viḷaṅkiyatīṅ kaṉiyē
matikkumatik kappuṟampōy vayaṅkutaṉi nilaiyē
maṟaimuṭiā kamamuṭimēl vayaṅkumiṉpa niṟaivē
tutikkumaṉpar toḻappotuvil naṭampuriyum aracē
coṉmālai cūṭṭukiṉṟēṉ tōḷilaṇin taruḷē. 8

4098
aṇṭavaḷa vevvaḷavō avvaḷavum avaṟṟil
amaintacarā caraaḷavev vaḷavōav vaḷavum
kaṇṭatuvāy āṅkavaikaḷ taṉittaṉiyē akattum
kāṇpuṟattum akappuṟattum puṟappuṟattum viḷaṅka
viṇṭakupē raruṭcōtip peruveḷikku naṭuvē
viḷaṅkioru peruṅkaruṇaik koṭināṭṭi aruḷām
taṇṭakumōr taṉicceṅkōl naṭattimaṉṟil naṭikkum
taṉiaracē eṉmālai tāḷilaṇin taruḷē. 9

4099
nallārcol yōkāntap patikaḷpala kōṭi
nāṭṭiyatōr pōtāntap patikaḷpala kōṭi
vallārcol kalāntanilaip patikaḷpala kōṭi
vaḻuttumoru nātāntap patikaḷpala kōṭi
illārnta vētāntap patikaḷpala kōṭi
ilaṅkukiṉṟa cittāntap patikaḷpala kōṭi
ellāmpēr aruṭcōtit taṉicceṅkōl naṭattum
eṉaracē eṉmālai iṉitupuṉain taruḷē. 10

4100
nāṭṭiyatōr cuttaparā cattiaṇṭam mutalā
ñāṉacatti aṇṭamatu kaṭaiyāka ivaṟṟuḷ
īṭṭiyapaṟ palacatti cattaraṇṭap pakuti
ettaṉaiyō kōṭikaḷum taṉniḻaṟkīḻ viḷaṅkac
cūṭṭiyapoṉ muṭiilaṅkac camaracameyñ ñāṉac
cuttaciva caṉmārkkap perunilaiyil amarntē
nīṭṭiyapē raruṭcōtit taṉicceṅkōl naṭattum
nītinaṭat taracēeṉ neṭuñcolaṇin taruḷē. 11

4101
taṉperumai tāṉaṟiyāt taṉmaiyaṉē eṉatu
taṉittalaivā eṉṉuyirkkuḷ iṉittataṉic cuvaiyē
niṉperumai nāṉaṟiyēṉ nāṉmaṭṭō aṟiyēṉ
neṭumālnāṉ mukaṉmutalā mūrttikaḷum aṟiyār
aṉpuṟumā kamamaṟaikaḷ aṟiyāvē eṉiṉum
avarumavai kaḷumcilacol aṇikiṉṟār niṉakkē
eṉparuvam kuṟiyātē eṉaiyāṇṭa aracē
yāṉumavar pōlaṇikiṉ ṟēṉaṇintiṅ karuḷē. 12

4102
uṇṇauṇṇat teviṭṭātē tittitteṉ uṭampō
ṭuyiruṇarvum kalantukalan tuḷḷakattum puṟattum
taṇṇiyavaṇ ṇamparavap poṅkiniṟain tāṅkē
tatumpieṉṟaṉ mayamellām taṉmayamē ākki
eṇṇiyaeṉ eṇṇamelām eytaoḷi vaḻaṅki
ilaṅkukiṉṟa pēraruḷām iṉṉamutat tiraḷē
puṇṇiyamē eṉperiya poruḷēeṉ aracē
puṉmoḻieṉ ṟikaḻātē puṉaintumakiḻn taruḷē. 13


4103
nāṭṭārkaḷ cūḻntumatit tiṭamaṇimē ṭaiyilē
naṭuirukka eṉṟaṉaiyē nāṭṭiyapē riṟaivā
pāṭṭāḷar pāṭutoṟum paricaḷikkum turaiyē
paṉṉumaṟaip pāṭṭēmeyp pāṭṭiṉatu payaṉē
kūṭṭāḷā civakāmak koṭikkicainta koḻunā
kōvēeṉ kaṇavāeṉ kuravāeṉ(281) kuṇavā
nīṭṭāḷar pukaḻntētta maṇimaṉṟil naṭikkum
nītinaṭat taracēeṉ neṭumoḻikoṇ ṭaruḷē. 14
(281). eṇ - mutaṟpatippu., po. cu., ca. mu. ka.

4104
kaikkicainta poruḷēeṉ karutticainta kaṉivē
kaṇṇēeṉ kaṇkaḷukkē kalanticainta kaṇavā
meykkicainta aṇiyēpoṉ mēṭaiyileṉ ṉuṭaṉē
meykalanta taruṇattē viḷaintaperuñ cukamē
neykkicainta uṇavēeṉ neṟikkicainta nilaiyē
nittiyamē ellāmāñ cattiyamē ulakil
poykkicaintār kāṇātē potunaṭañcey aracē
puṉmoḻieṉ ṟikaḻātē puṉaintumakiḻn taruḷē. 15

4105
koṭuttiṭanāṉ eṭuttiṭavum kuṟaiyāta nitiyē
kollāta neṟiyēcit tellāñcey patiyē
maṭuttiṭavum aṭuttaṭuttē maṭuppataṟkuḷ ācai
vaippataṉṟi veṟuppaṟiyā vaṇṇaniṟai amutē
eṭutteṭuttup pukaṉṟālum ulavāta oḷiyē
eṉuyirē eṉuyiruk kicaintaperun tuṇaiyē
taṭuttiṭaval lavarillāt taṉimutaṟpē raracē
tāḻmoḻieṉ ṟikaḻātē tarittumakiḻn taruḷē. 16

4106
taṉittaṉimuk kaṉipiḻintu vaṭittoṉṟāk kūṭṭic
carkkaraiyuṅ kaṟkaṇṭiṉ poṭiyumikak kalantē
taṉittanaṟun tēṉpeytu pacumpālun tēṅkiṉ
taṉippāluñ cērttorutīm paruppiṭiyum viravi
iṉittanaṟu neyaḷaintē iḷañcūṭṭiṉ iṟakki
eṭuttacuvaik kaṭṭiyiṉum iṉittiṭunteḷ ḷamutē
aṉittamaṟat tiruppotuvil viḷaṅkunaṭat taracē
aṭimalarkkeṉ collaṇiyām alaṅkalaṇin taruḷē. 17

4107
malaivaṟiyāp peruñcōti vacciramā malaiyē
māṇikka maṇipporuppē marakatappēr varaiyē
vilaiaṟiyā uyarāṇip perumuttut tiraḷē
viṇṇavarum naṇṇarumōr meypporuḷiṉ viḷaivē
kolaiaṟiyāk kuṇattōrtaṅ kūṭṭuṟavē aruṭceṅ
kōlnaṭattu kiṉṟataṉik kōvēmey aṟivāl
nilaiaṟintōr pōṟṟumaṇi maṉṟilnaṭat taracē
niṉṉaṭippoṉ malarkaḷukkeṉ neṭuñcolaṇin taruḷē. 18

4108
kaṇkaḷikkap pukaiciṟitum kāṭṭātē puruvak
kalainaṭuvē viḷaṅkukiṉṟa kaṟpūra viḷakkē
paṇkaḷikkap pāṭukiṉṟa pāṭṭilviḷai cukamē
pattaruḷē tittikkap paḻuttataṉip paḻamē
maṇkaḷikka vāṉkaḷikka maṇantaciva kāma
vallieṉa maṟaikaḷelām vāḻttukiṉṟa vāmap
peṇkaḷikkap potunaṭañcey naṭattaracē niṉatu
perumpukaḻccē vaṭikaḷukkeṉ arumpumaṇin taruḷē. 19

4109
uruveḷiyē uruveḷikkuḷ uṟṟaveḷi uruvē
urunaṭuvum veḷinaṭuvum oṉṟāṉa oṉṟē
peruveḷiyē peruveḷiyil peruñcōti mayamē
peruñcōti mayanaṭuvē piṟaṅkutaṉip poruḷē
maruoḻiyā malarakattē vayaṅkuoḷi maṇiyē
mantiramē tantiramē matippariya maruntē
tiruoḻiyā tōṅkumaṇi maṉṟilnaṭat taracē
ciṟumoḻieṉ ṟikaḻātē cērttumakiḻn taruḷē. 20

4110
nāṉeṉṟum tāṉeṉṟum nāṭāta nilaiyil
ñāṉavaṭi vāyviḷaṅkum vāṉanaṭu nilaiyē
ūṉeṉṟum uyireṉṟum kuṟiyāmē muḻutum
oruvaṭivām tiruvaṭivam uvantaḷitta patiyē
tēṉeṉṟum karumpeṉṟum cepparitāy maṉamum
tēkamumuḷ uyiruṇarvum tittikkum cuvaiyē
vāṉeṉṟum oḷieṉṟum vakupparitām potuvil
vayaṅkunaṭat taracēeṉ mālaiyumēṟ ṟaruḷē. 21

4111
eṭṭiraṇṭum eṉeṉṟāl mayaṅkiyaeṉ ṟaṉakkē
eṭṭāta nilaiellām eṭṭuvitta kuruvē
cuṭṭiraṇṭuṅ kāṭṭātē turiyanilai naṭuvē
cukamayamāy viḷaṅkukiṉṟa cuttaparam poruḷē
maṭṭitueṉ ṟaṟivataṟku māṭṭātē maṟaikaḷ
mavuṉamuṟap paramparattē vayaṅkukiṉṟa oḷiyē
taṭṭaṟiyāt tiruppotuvil taṉinaṭañcey aracē
tāḻmoḻieṉ ṟikaḻātē tarittumakiḻn taruḷē. 22

4112
cātikulam camayamelām tavirtteṉaimēl ēṟṟit
taṉittatiru amutaḷitta taṉittalaimaip poruḷē
ātinaṭuk kaṭaikāṭṭā taṇṭapakir aṇṭam
āruyirkaḷ akampuṟammaṟ ṟaṉaittumniṟai oḷiyē
ōtiuṇarn tavarellām eṉaikkēṭka eṉaittāṉ
ōtāmal uṇarntuṇarvām uruvuṟaccey uṟavē
cōtimaya māyviḷaṅkit taṉippotuvil naṭikkum
tūyanaṭat taracēeṉ collumaṇin taruḷē 23

4113
aṭikkaṭieṉ akattiṉilum puṟattiṉilum cōti
aruḷuruvāyt tirintutirin taruḷkiṉṟa poruḷē
paṭikkaḷaviṉ maṟaimuṭimēl ākamattiṉ muṭimēl
patintapatam eṉmuṭimēl patittataṉip patiyē
poṭikkaṉakat tirumēṉit tirumaṇaṅkaṟ pūrap
poṭimaṇattō ṭakampuṟamum putumaṇañcey amutē
aṭikkaṉaka ampalattē tirucciṟṟam palattē
āṭalpuri aracēeṉ alaṅkalaṇin taruḷē. 24

4114
aṟaiyāta mikuperuṅkāṟ ṟaṭittālum ciṟitum
acaiyātē aviyātē aṇṭapaki raṇṭat
tuṟaiyāvum piṇṭavakait tuṟaimuḻutum viḷaṅkat
tūṇṭātē viḷaṅkukiṉṟa jōtimaṇi viḷakkē
maṟaiyātē kuṟaiyātē kaḷaṅkamum illātē
mayakkātē paṉikkātē vayaṅkukiṉṟa matiyē
iṟaiyāyev vuyirakattum akappuṟattum puṟattum
ilaṅkunaṭat taracēeṉ icaiyumaṇin taruḷē. 25

4115
pārttālum niṉaittālum paṭittālum paṭikkap
pakkamniṉṟu kēṭṭālum parintuḷuṇarn tālum
īrttālum piṭittālum kaṭṭiaṇait tālum
ittaṉaikkum tittikkum iṉittacuvaik karumpē
vērttāvi mayaṅkātu kaṉintanaṟuṅ kaṉiyē
meymmaiaṟi vāṉantam viḷakkumaruḷ amutē
tīrttāeṉ ṟaṉparelām toḻappotuvil naṭikkum
teyvanaṭat taracēeṉ ciṟumoḻiēṟ ṟaruḷē. 26

4116
paṟṟutalum viṭutalumuḷ aṭaṅkutalum mīṭṭum
paṭutaloṭu cuṭutalumpuṇ paṭuttalumil lātē
uṟṟoḷikoṇ ṭōṅkieṅkum taṉmayamāy ñāṉa
uruvāki uyirkkuyirāy ōṅkukiṉṟa neruppē
cuṟṟutalum tōṉṟutalum maṟaitalumvec ceṉṟē
cuṭutalumil lāteṉṟum tulaṅkukiṉṟa cuṭarē
muṟṟumuṇarn tavaruḷattē tirucciṟṟam palattē
muyaṅkumnaṭat taracēeṉ moḻiyumaṇin taruḷē. 27

4117
aimpūta paraṅkaḷmutal nāṉkumavaṟ ṟuḷḷē
aṭuttiṭunan nāṉkumavai akampuṟamēl naṭukkīḻ
kampūta pakkamutal ellāntaṉ mayamāyk
kāṇumavaṟ ṟappuṟamum kalantataṉik kaṉalē
cempūta ulakaṅkaḷ pūtāṇṭa vakaikaḷ
ceḻittiṭanaṟ katirparappit tikaḻkiṉṟa cuṭarē
vempūtat taṭaitavirntār ēttamaṇi maṉṟil
viḷaṅkumnaṭat taracēeṉ viḷampumaṇin taruḷē. 28

4118
vātuṟumin tiyakaraṇa paraṅkaḷmutal nāṉkum
vakuttiṭunan nāṉkumakam puṟamēlkīḻ naṭuppāl
ōtuṟummaṟ ṟellāntaṉ mayamākak kalantē
ōṅkavaṟṟiṉ appuṟamum oḷirkiṉṟa oḷiyē
cūtuṟumin tiyakaraṇa lōkāṇṭam aṉaittum
cuṭarparappi viḷaṅkukiṉṟa cuyañcōtic cuṭarē
pōtuṟuvār palarniṉṟu pōṟṟanaṭam potuvil
puriyumnaṭat taracēeṉ pukalumaṇin taruḷē. 29

4119
pakutipara mutalnāṉkum avaṟṟuṟunan nāṉkum
paravielām taṉmayamām paṭiniṟaintu viḷaṅkit
takutipeṟum appakutik kappuṟamum ceṉṟē
taṉioḷicceṅ kōlnaṭattit taḻaikkiṉṟa oḷiyē
mikutipeṟu pakutiula kampakuti aṇṭam
viḷaṅkaaruṭ cuṭarparappi viḷaṅkukiṉṟa cuṭarē
tokutipeṟu kaṭavuḷarkaḷ ēttamaṉṟil naṭikkum
turiyanaṭat taracēeṉ collumaṇin taruḷē. 30

4120
māmāyaip paramāti nāṉkumavaṟ ṟuḷḷē
vayaṅkiyanan nāṉkuntaṉ mayattālē viḷakki
āmāṟam māmāyaik kappuṟattum niṟaintē
aṟivoṉṟē vaṭivāki viḷaṅkukiṉṟa oḷiyē
tāmāyā puvaṉaṅkaḷ māmāyai aṇṭam
taḻaittuviḷaṅ kiṭakkatircey taṉittaperuñ cuṭarē
tēmālum piramaṉumniṉ ṟēttamaṉṟil naṭikkum
teyvanaṭat taracēeṉ ciṟumoḻiēṟ ṟaruḷē. 31


4121
cuttapara mutalnāṉkum avaṟṟuṟunan nāṉkum
tūyaoḷi vaṭivākat tulaṅkumoḷi aḷittē
nittaparam paranaṭuvāy mutalāyan tamatāy
nīṭiyaōr perunilaimēl āṭiyapē roḷiyē
vittamuṟum cuttapara lōkāṇṭam aṉaittum
viḷakkamuṟac cuṭarparappi viḷaṅkukiṉṟa cuṭarē
cattiyañā ṉāṉantac cittarpukaḻ potuvil
taṉittanaṭat taracēeṉ cāṟṟumaṇin taruḷē. 32

4122
cāṟṟukiṉṟa kalaiaintil paramāti nāṉkum
takkaavaṟ ṟūṭirunta nannāṉkum niṟaintē
ūṟṟukiṉṟa akampuṟamēl naṭukkīḻmaṟ ṟaṉaittum
uṟṟiṭuntaṉ mayamāki oḷirkiṉṟa oḷiyē
tōṟṟukiṉṟa kalaiulakam kalaiaṇṭa muḻutum
tulaṅkukiṉṟa cuṭarparappic cūḻkiṉṟa cuṭarē
pōṟṟukiṉṟa meyaṭiyar kaḷippanaṭit taruḷum
potuvilnaṭat taracēeṉ pukalumaṇin taruḷē. 33

4123
nāṭṭiyaōṅ kāramaintil paramutalōr nāṉkum
nannāṉku māṟiṭattum nayantuniṟain taruḷi
īṭṭiyacem poruḷnilaiyō ṭilakkiyamum viḷaṅka
iṉituniṉṟu viḷaṅkukiṉṟa iṉpamaya oḷiyē
kūṭṭiyaōṅ kāraula kōṅkāra aṇṭam
kuṭiviḷaṅkak katirparappik kulavuperuñ cuṭarē
pāṭṭiyalkoṇ ṭaṉparelām pōṟṟamaṉṟil naṭikkum
paramanaṭat taracēeṉ pāṭṭumaṇin taruḷē. 34

4124
maṉṉukiṉṟa aparacattip paramāti avaṟṟuḷ
vakuttanilai yātielām vayaṅkavayiṉ ellām
paṉṉukiṉṟa paṟpalavām vicittiracit tiraṅkaḷ
paraviviḷaṅ kiṭaviḷaṅkip patintaruḷum oḷiyē
tuṉapara cattiula kaparacatti aṇṭam
cukampeṟavē katirparappit tulaṅkukiṉṟa cuṭarē
uṉṉumaṉpar uḷaṅkaḷikkat tirucciṟṟam palattē
ōṅkumnaṭat taracēeṉ uraiyumaṇin taruḷē. 35

4125
viḷaṅkupara cattikaḷiṉ paramāti avaṟṟuḷ
virintanilai yātielām viḷaṅkioḷi vaḻaṅkik
kaḷaṅkamilāp paraveḷiyil antammutal naṭuttāṉ
kāṭṭātē niṟainteṅkum kalantiṭumpē roḷiyē
uḷaṅkulavu paracatti ulakamaṇṭa muḻutum
oḷiviḷaṅkac cuṭarparappi ōṅkutaṉic cuṭarē
vaḷaṅkulavu tiruppotuvil mānaṭañcey aracē
makiḻnteṉatu coleṉumōr mālaiaṇin taruḷē. 36

4126
terintamakā cuttapara mutalumavaṟ ṟuḷḷē
ciṟantanilai yātikaḷum teḷintuviḷaṅ kuṟavē
parintaoru civaveḷiyil nīkkamaṟa niṟaintē
paramacuka mayamākip paraviyapē roḷiyē
virintamakā cuttapara lōkaaṇṭa muḻutum
meyaṟivā ṉantanilai viḷakkukiṉṟa cuṭarē
purintatavap payaṉākum potuvilnaṭat taracē
puṉmoḻieṉ ṟikaḻātē puṉaintumakiḻn taruḷē. 37

4127
vāyntapara nātamaintil paramutalum avaṟṟuḷ
maṉṉunilai yātikaḷum vayaṅkiyiṭa niṟaintē
āyntapara civaveḷiyil veḷiuruvāy ellām
ākiyataṉ iyalviḷakki alarntiṭumpēr oḷiyē
tōyntapara nātaula kaṇṭamelām viḷaṅkac
cuṭarparappi viḷaṅkukiṉṟa tūyataṉic cuṭarē
vēyntamaṇi maṉṟiṭattē naṭampuriyum aracē
viḷampuṟumeṉ coṉmālai viḷaṅkaaṇin taruḷē. 38

4128
kallārkkum kaṟṟavarkkum kaḷipparuḷum kaḷippē
kāṇārkkum kaṇṭavarkkum kaṇṇaḷikkum kaṇṇē
vallārkkum māṭṭārkkum varamaḷikkum varamē
matiyārkkum matippavarkkum matikoṭukkum matiyē
nallārkkum pollārkkum naṭuniṉṟa naṭuvē
nararkaḷukkum curarkaḷukkum nalaṅkoṭukkum nalamē
ellārkkum potuvilnaṭam iṭukiṉṟa civamē
eṉaracē yāṉpukalum icaiyumaṇin taruḷē. 39

4129
kāṭciyuṟak kaṇkaḷukkuk kaḷikkum vaṇṇam uḷatāyk
kaiyummeyyum paricikkac cukaparicat tatuvāyc
cūḻcciyuṟa nācikkuc cukantañcey kuvatāyt
tūyacevik kiṉiyatoru cukanātat tatuvāy
māṭciyuṟa vāykkiṉiya peruñcuvaiī kuvatāy
maṟaimuṭimēl paḻutteṉakku vāyttaperum paḻamē
āṭciyuṟa aruḷoḷiyāl tirucciṟṟam palattē
āṭalpuri aracēeṉ alaṅkalaṇin taruḷē. 40


4130
tiraiilatāy aḻivilatāyt tōlilatāyc ciṟitum
ciṉaippilatāyp paṉippilatāyc ceṟintiṭukō tilatāy
viraiilatāyp puraiilatāy nārilatāy meyyē
meyyāki aruḷvaṇṇam viḷaṅkiiṉpa mayamāyp
paraiveḷikkap pālviḷaṅku taṉiveḷiyil paḻuttē
paṭaittaeṉa tuḷattiṉikkak kiṭaittataṉip paḻamē
uraivaḷarmā maṟaikaḷelām pōṟṟamaṇip potuvil
ōṅkumnaṭat taracēeṉ uraiyumaṇin taruḷē. 41

4131
kārppilatāyt tuvarppilatāy uvarppilatāyc ciṟitum
kacappilatāyp puḷippilatāyk kāyppilatāyp piṟavil
cērppilatāy eññāṉṟum tiripilatāy uyirkkē
tiṉaittaṉaiyum nōytarumat tīmaioṉṟum ilatāyp
pārppaṉaiyēṉ uḷḷakattē viḷaṅkiaṟi viṉpam
paṭaittiṭameyt tavappayaṉāl kiṭaittataṉip paḻamē
ōrppuṭaiyār pōṟṟamaṇi maṉṟiṭattē veḷiyāy
ōṅkiyapē raracēeṉ uraiyumaṇin taruḷē. 42

4132
teṟṟiyilē nāṉpacittup paṭuttiḷaitta taruṇam
tiruamutōr tirukkarattē tikaḻvaḷḷat teṭuttē
oṟṟiyiṟpōyp pacittaṉaiyō eṉṟeṉaiyaṅ keḻuppi
uvantukoṭut taruḷiyaeṉ uyirkkiṉitān tāyē
paṟṟiyaeṉ paṟṟaṉaittum taṉaṭippaṟ ṟākap
parintaruḷi eṉaiīṉṟa paṇpuṭaien tāyē
peṟṟiyuḷār cuṟṟiniṉṟu pōṟṟamaṇip potuvil
perunaṭañcey aracēeṉ pitaṟṟumuvan taruḷē. 43

4133
tāymutalō roṭuciṟiya paruvamatil(282) tillait
talattiṭaiyē tiraitūkkat taricitta pōtu
vēyvakaimēl kāṭṭātē eṉṟaṉakkē ellām
veḷiyākak kāṭṭiyaeṉ meyuṟavām poruḷē
kāyvakaiil lātuḷattē kaṉintanaṟuṅ kaṉiyē
kaṉaviṭattum naṉaviṭattum eṉaippiriyāk kaḷippē
tūyvakaiyōr pōṟṟamaṇi maṉṟilnaṭam puriyum
cōtinaṭat taracēeṉ collumaṇin taruḷē. 44
(282). tāy mutalōrōṭu ciṟu paruvamatil - mutaṟpatippu, po. cu., ca. mu, ka.


4134
ōṅkiyaōr tuṇaiiṉṟip pātiira vatilē
uyarntaoṭṭut tiṇṇaiyilē paṭuttakaṭaic ciṟiyēṉ
tūṅkimikap puraṇṭuviḻat taraiyilviḻā teṉaiyē
tūkkieṭut taṇaittukkīḻk kiṭattiyameyt tuṇaiyē
tāṅkiyaeṉ uyirkkiṉpam tantaperun takaiyē
caṟkuruvē nāṉceyperun tavappayaṉām poruḷē
ēṅkiyaeṉ ēkkamelām tavirttaruḷip potuvil
ilaṅkunaṭat taracēeṉ icaiyumaṇin taruḷē. 45

4135
taṉicciṟiyēṉ ciṟitiṅkē varuntiyapō tataṉait
taṉvaruttam eṉakkoṇṭu tariyātak kaṇattē
paṉippuṟumav varuttamelām tavirttaruḷi makaṉē
payamuṉakkeṉ eṉṟeṉṉaip parintaṇaitta kuruvē
iṉippuṟunaṉ moḻipukaṉṟeṉ muṭimicaiyē malarkkāl
iṇaiamartti eṉaiyāṇṭa eṉṉuyirnaṟ ṟuṇaiyē
kaṉittanaṟuṅ kaṉiyēeṉ kaṇṇēciṟ capaiyil
kalantanaṭat taracēeṉ karuttumaṇin taruḷē. 46

4136
orumaṭantai valintaṇaintu kalantakaṉṟa piṉṉar
uḷamvarunti eṉceytōm eṉṟayarnta pōtu
perumaṭañcēr piḷḷāyeṉ keṭṭatoṉṟum ilainam
peruñceyaleṉ ṟeṉaittēṟṟip piṭittaperun takaiyē
tirumaṭantai māriruvar eṉetirē naṭikkac
ceytaruḷic ciṟumaielām tīrttataṉic civamē
karumaṭamtīrn tavarellām pōṟṟamaṇi maṉṟil
kāṭṭumnaṭat taracēeṉ pāṭṭumaṇin taruḷē. 47

4137
iruḷiravil orumūlait tiṇṇaiyilnāṉ pacittē
iḷaippuṭaṉē paṭuttirukka eṉaittēṭi vantē
poruḷuṇavu koṭuttuṇṇac ceyvittē paciyaip
pōkkiaruḷ purintaeṉṟaṉ puṇṇiyanaṟ ṟuṇaiyē
maruḷiravu nīkkiellā vāḻvumeṉak karuḷi
maṇimēṭai naṭuirukka vaittaoru maṇiyē
aruḷuṇavum aḷitteṉṉai āṭkoṇṭa civamē
ampalatteṉ aracēeṉ alaṅkalaṇin taruḷē. 48

4138
nāṉpacitta pōtellām tāṉpacitta tāki
naluṇavu koṭutteṉṉaic celvamuṟa vaḷarttē
ūṉpacitta iḷaippeṉṟum tōṟṟāta vakaiyē
oḷḷiyateḷ ḷamuteṉakkiṅ kuvantaḷitta oḷiyē
vāṉpatikkum neṭumāṟkum nāṉmukaṟkum aritām
vāḻveṉakkē ākiyuṟa varamaḷitta patiyē
tēṉparitta malarmaṇamē tiruppotuvil ñāṉat
tirunaṭañcey aracēeṉ ciṟumoḻiēṟ ṟaruḷē. 49

4139
naṭaikkuriya ulakiṭaiōr nallanaṇpaṉ āki
nāṉkuṟitta poruḷkaḷelām nāḻikaioṉ ṟatilē
kiṭaikkaeṉak kaḷittakattum puṟattumakap puṟattum
kiḷarntoḷikoṇ ṭōṅkiyameyk kiḷaieṉumpēr oḷiyē
paṭaippumutal aintoḻilum koḷkaeṉak kuṟittē
payantīrtteṉ uḷḷakattē amarntataṉip patiyē
kaṭaippaṭumeṉ karattiloru kaṅkaṇamum taritta
kakaṉanaṭat taracēeṉ karuttumaṇin taruḷē. 50

4140
nīniṉaitta naṉmaielām yāmaṟintōm niṉaiyē
nērkāṇa vantaṉameṉ ṟeṉmuṭimēl(283) malarkkāl
tāṉnilaikka vaittaruḷip paṭuttiṭanāṉ cerukkit
tāḷkaḷeṭut tappuṟattē vaittiṭattāṉ nakaittē
ēṉniṉaittāy ivvaḷavu cutantarameṉ makaṉē
eṉakkilaiyō eṉṟaruḷi eṉaiyāṇṭa kuruvē
tēṉnilaitta tīmpākē carkkaraiyē kaṉiyē
teyvanaṭat taracēeṉ ciṟumoḻiēṟ ṟaruḷē. 51
(283). muṭimēl - mutaṟpatippu. po. cu., ca. mu. ka., maṭimēl - pi. irā., ā. pā.

4141
mūrttikaḷum neṭuṅkālam muyaṉṟālum aṟiya
muṭiyāta muṭivellām muṉṉiyaōr tiṉattē
ārttiyuṭaṉ aṟiyaeṉak kaḷittaruḷi aṭiyēṉ
akattiṉaittaṉ iṭamākki amarntaaruṭ kuruvē
pārttiparum viṇṇavarum paṇintumakiḻn tēttap
paranāta nāṭṭaracu pālitta patiyē
ērttikaḻum tiruppotuvil iṉpanaṭat taracē
eṉṉuṭaiya coṉmālai ilaṅkaaṇin taruḷē. 52

4142
iccaioṉṟum illātē iruntaeṉak kiṅkē
iyaluṟucaṉ mārkkanilaik kiccaiyaiuṇ ṭākkit
taccuṟavē piṟamuyaṟci ceyuntōṟum avaṟṟait
taṭaiyākki ulakaṟiyat taṭaitīrtta kuruvē
eccamaya muṭipukaḷum tirucciṟṟam palattē
iruntaeṉa eṉakkaruḷi icaivitta iṟaiyē
muccakamum pukaḻamaṇi maṉṟiṭattē naṭikkum
mutalaracē eṉṉuṭaiya moḻiyumaṇin taruḷē. 53

4143
kaiyāta tīṅkaṉiyē kayakkāta amutē
karaiyāta kaṟkaṇṭē puraiyāta karumpē
poyyāta peruvāḻvē pukaiyāta kaṉalē
pōkāta puṉalēuḷ vēkāta kālē
koyyāta naṟumalarē kōvāta maṇiyē
kuḷiyāta perumuttē oḷiyāta veḷiyē
ceyyāta pērutavi ceytaperun takaiyē
teyvanaṭat taracēeṉ ciṟumoḻiēṟ ṟaruḷē. 54

4144
eṇṇāta mantiramē eḻutāta maṟaiyē
ēṟāta mēṉilainiṉ ṟiṟaṅkāta niṟaivē
paṇṇāta pūcaiyilē paṭiyāta paṭippē
pārāta pārvaiyilē patiyāta patippē
naṇṇāta maṉattakattē aṇṇāta nalamē
nāṭāta nāṭṭakattē naṭavāta naṭappē
aṇṇāeṉ appāeṉ aiyāeṉ aracē
aṭiiṇaikkeṉ coṉmālai aṇintumakiḻn taruḷē. 55

4145
cākāta kalviyilē talaiyāṉa nilaiyē
caliyāta kāṟṟiṭainiṉ ṟoliyāta kaṉalē
ēkāta puṉaliṭattē iṭiyāta puviyē
ēcāta mantirattē pēcāta poruḷē
kūkāeṉ ṟeṉaikkūṭi eṭukkātē eṉṟum
kulaiyāta vaṭiveṉakkē koṭuttataṉi amutē
mākātal uṭaiyārkaḷ vaḻuttamaṇip potuvil
mānaṭañcey aracēeṉ mālaiyumēṟ ṟaruḷē. 56

4146
cuttanilai aṉupavaṅkaḷ tōṉṟuveḷi yākit
tōṟṟumveḷi yākiavai tōṟṟuvikkum veḷiyāy
nittanilai kaḷiṉnaṭuvē niṟaintaveḷi yāki
nīyāki nāṉāki niṉṟataṉipporuḷē
cattiyamē cattuvamē tattuvamē navamē
camaracacaṉ mārkkanilait talainiṉṟa civamē
puttamutē cittielām vallatirup potuvil
puṉitanaṭat taracēeṉ pukalumaṇin taruḷē. 57

4147
nāṉaḷakkun tōṟumataṟ kuṟṟatupōl kāṭṭi
nāṭṭiyapiṉ oruciṟitum aḷaviluṟā tākit
tāṉaḷakkum aḷavatilē muṭivateṉat tōṟṟit
taṉaḷavuṅ kaṭantappāl maṉṉukiṉṟa poruḷē
vāṉaḷakka muṭiyātē vāṉaṉantaṅ kōṭi
vaittaperu vāṉaḷakka vacamōeṉ ṟuraittut
tēṉaḷakkum maṟaikaḷelām pōṟṟamaṇi maṉṟil
tikaḻunaṭat taracēeṉ ciṟumoḻiēṟ ṟaruḷē. 58

4148
ticaiyaṟiya māṭṭātē tikaittaciṟi yēṉait
teḷivittu maṇimāṭat tiruttavicil ēṟṟi
nacaiaṟiyā naṟṟavarum maṟṟavaruñ cūḻntu
nayappaaruṭ civanilaiyai nāṭṭavaitta patiyē
vacaiyaṟiyāp peruvāḻvē mayalaṟiyā aṟivē
vāṉnaṭuvē iṉpavaṭi vāyirunta poruḷē
pacaiaṟiyā maṉattavarkkum pacaiaṟivit taruḷap
parintanaṭat taracēeṉ pāṭṭumaṇin taruḷē. 59

4149
eṉuyirum eṉuṭalum eṉporuḷum yāṉē
icaintukoṭut tiṭavāṅki iṭṭataṉpiṉ makiḻntē
taṉuyirum taṉuṭalum taṉporuḷum eṉakkē
tantukalan teṉaippuṇarnta taṉittaperuñ cuṭarē
maṉuyiruk kuyirāki iṉpamumāy niṟainta
maṇiyēeṉ kaṇṇēeṉ vāḻmutalē maruntē
miṉṉiyapoṉ maṇimaṉṟil viḷaṅkunaṭat taracē
meyyumaṇin taruḷvōyeṉ poyyumaṇin taruḷē. 60

4150
maṉṉukiṉṟa poṉvaṭivum mantiramām vaṭivum
vāṉvaṭivum koṭutteṉakku maṇimuṭiyuñ cūṭṭip
paṉṉukiṉṟa toḻilaintuñceytiṭavē paṇittup
paṇpuṟaeṉ akampuṟamum viḷaṅkukiṉṟa patiyē
uṉṉukiṉṟa tōṟumeṉak kuḷḷamelām iṉittē
ūṟukiṉṟa teḷḷamutē orutaṉippē roḷiyē
miṉṉukiṉṟa maṇimaṉṟil viḷaṅkunaṭat taracē
meyyumaṇin taruḷvōyeṉ poyyumaṇin taruḷē. 61

4151
naṉmaielām tīmaieṉak kuraittōṭit tiriyum
nāykkulattil kaṭaiyāṉa nāyaṭiyēṉ iyaṟṟum
puṉmaielām perumaieṉap poṟuttaruḷip pulaiyēṉ
poyuraimey uraiyākap purintumakiḻn taruḷit
taṉmaielām uṭaiyaperun tavicēṟṟi muṭiyum
tarittaruḷi aintoḻilcey caturaḷitta patiyē
iṉmaielām tavirntaṭiyār iṉpamuṟap potuvil
ilaṅkunaṭat taracēeṉ icaiyumaṇin taruḷē. 62

4152
viḻukkulattār aruvarukkum puḻukkulattil kaṭaiyēṉ
meyyuraiyēṉ poyyuraiyai viyantumakiḻn taruḷi
muḻukkulattōr muṭicūṭṭi aintoḻilcey eṉavē
moḻintaruḷi eṉaiyāṇṭa mutaṟṟaṉippēr oḷiyē
eḻukkulattil purintamaṉak kaḻukkulattār tamakkē
eṭṭāta nilaiyēnāṉ eṭṭiyapoṉ malaiyē
maḻukkulattār pōṟṟamaṇi maṉṟilnaṭam puriyum
mānaṭatteṉ aracēeṉ mālaiaṇin taruḷē. 63

4153
kalaikkoṭikaṇ ṭaṟiyāta pulaikkuṭiyil kaṭaiyēṉ
kaitavaṉēṉ poytavamum karuttiluvan taruḷi
malaikkuyarmāt tavicēṟṟi maṇimuṭiyuñ cūṭṭi
makaṉēnī vāḻkaeṉa vāḻttiyaeṉ kuruvē
pulaikkoṭiyār oruciṟitum pulappaṭakkaṇ ṭaṟiyāp
poṉṉēnāṉ uṇṇukiṉṟa puttamutat tiraḷē
vilaikkaṟiyā māmaṇiyē veṟuppaṟiyā maruntē
viḷaṅkunaṭat taracēeṉ viḷampumaṇin taruḷē. 64

4154
matameṉṟum camayameṉṟum cāttiraṅkaḷ eṉṟum
maṉṉukiṉṟa tēvareṉṟum maṟṟavarkaḷ vāḻum
patameṉṟum patamaṭainta pattaraṉu pavikkap
paṭṭaaṉu pavaṅkaḷeṉṟum paṟpalavā virinta
vitamoṉṟum teriyātē mayaṅkiyaeṉ taṉakkē
veṭṭaveḷi yāaṟivit tiṭṭaaruḷ iṟaiyē
catamoṉṟum cuttaciva caṉmārkkap potuvil
taṉinaṭañcey aracēeṉ cāṟṟumaṇin taruḷē. 65

4155
eṉācai ellāmtaṉ aruḷvaṭivan taṉakkē
eytiṭaccey tiṭṭaruḷi eṉaiyumuṭaṉ iruttit
taṉācai ellāmeṉ uḷḷakattē vaittut
tāṉumuṭaṉ iruntaruḷik kalantaperun takaiyē
aṉṉāeṉ āruyirē appāeṉ amutē
āvāeṉ ṟeṉaiyāṇṭa tēvāmeyc civamē
poṉṉārum potuvilnaṭam purikiṉṟa aracē
puṇṇiyaṉē eṉmoḻippūṅ kaṇṇiyumēṟ ṟaruḷē. 66

4156
taṉaracē celuttiniṉṟa tattuvaṅkaḷ aṉaittum
taṉittaṉieṉ vacamākit tāḻntēval iyaṟṟa
muṉaracum piṉaracum naṭuaracum pōṟṟa
muṉṉumaṇṭa piṇṭaṅkaḷ evaṟṟiṉumep pālum
eṉaracē eṉṟuraikka eṉakkumuṭi cūṭṭi
iṉpavaṭi vākkieṉṟum ilaṅkavaitta civamē
eṉaracē eṉuyirē eṉirukaṇ maṇiyē
iṇaiaṭippoṉ malarkaḷukkeṉ icaiyumaṇin taruḷē. 67


4157
paraveḷiyē naṭuveḷiyē upacānta veḷiyē
pāḻveḷiyē mutalāka ēḻveḷikkap pālum
viraviyamā maṟaikaḷelām taṉittaṉiceṉ ṟaḷantum
meyyaḷavu kāṇātē melintiḷaittup pōṟṟa
uravilavai tēṭiyaav veḷikaḷukkuḷ veḷiyāy
ōṅkiyaav veḷikaḷaittaṉ ṉuḷaṭakkum veḷiyāyk
karaiyaṟaniṉ ṟōṅkukiṉṟa cuttaciva veḷiyē
kaṉintanaṭat taracēeṉ karuttumaṇin taruḷē. 68

4158
veyyalilē naṭantiḷaippu mēviyaak kaṇattē
mikuniḻalum taṇṇamutum tantaaruḷ viḷaivē
maiyalciṟi tuṟṟiṭattē maṭantaiyarkaḷ tāmē
valintuvarac ceyvitta māṇpuṭaiya naṭpē
kaiyaṟavāl kalaṅkiyapō takkaṇattē pōntu
kaiyaṟavu tavirttaruḷik kāttaḷitta turaiyē
aiyamuṟēl eṉṟeṉaiyāṇ ṭamutaḷitta patiyē
ampalatteṉ aracēeṉ alaṅkalaṇin taruḷē. 69

4159
kolaipurivār taviramaṟṟai ellārum niṉatu
kulattārē nīeṉatu kulattumutal makaṉē
malaivaṟavē cuttaciva camaracacaṉ mārkkam
vaḷaravaḷarn tirukkaeṉa vāḻttiyaeṉ kuruvē
nilaiviḻaivār tamaikkākkum nittiyaṉē ellā
nilaiyumviḷaṅ kuṟaaruḷil niṟuttiyaciṟ kuṇaṉē
pulaiyaṟiyāp peruntavarkaḷ pōṟṟamaṇip potuvil
puṉitanaṭat taracēeṉ pukalumaṇin taruḷē. 70

4160
uyirkkolaiyum pulaippocippum uṭaiyavarkaḷ ellām
uṟaviṉattār allaravar puṟaiṉattār avarkkup
payirppuṟumōr pacitavirttal māttiramē purika
parintumaṟṟaip paṇpuraiyēl naṇputavēl iṅkē
nayappuṟucaṉ mārkkamavar aṭaiyaḷavum itutāṉ
namāṇai eṉṟeṉakku naviṉṟaaruḷ iṟaiyē
mayarppaṟumeyt(284) tavarpōṟṟap potuvilnaṭam puriyum
mānaṭatteṉ aracēeṉ mālaiaṇin taruḷē. 71
(284). mayarppu - cōrvu. mutaṟpatippu.

4161
vaṉpuṭaiyār kolaikaṇṭu pulaiuṇpār ciṟitum
marapiṉaraṉ ṟātaliṉāl vakuttaavar aḷavil
aṉpuṭaiya eṉmakaṉē pacitavirttal purika
aṉṟiaruṭ ceyaloṉṟum ceyattuṇiyēl eṉṟē
iṉpuṟaeṉ taṉakkicaitta eṉkuruvē eṉaittāṉ
īṉṟataṉit tantaiyē tāyēeṉ iṟaiyē
tuṉpaṟumeyt tavarcūḻntu pōṟṟutirup potuvil
tūyanaṭat taracēeṉ collumaṇin taruḷē. 72

4162
koṭiyavarē kolaipurintu pulainukarvār eṉiṉum
kuṟittiṭumōr āpattil varuntukiṉṟa pōtu
paṭiyilataip pārttukavēl avarvaruttam tuṉpam
payantīrttu viṭukaeṉap parinturaitta kuruvē
neṭiyavarē nāṉmukarē nittiyarē piṟarē
niṉmalarē eṉkiṉṟōr ellārum kāṇa
aṭiyumuyar muṭiyumeṉak kaḷittaperum poruḷē
ampalatteṉ aracēeṉ alaṅkalaṇin taruḷē. 73

4163
tayaiuṭaiyār ellārum camaracacaṉ mārkkam
cārntavarē īṅkavarkaḷ tammōṭuṅ kūṭi
nayamuṟunal aruḷneṟiyil kaḷittuviḷai yāṭi
naṇṇukaeṉ ṟeṉakkicaitta naṇpuṟucaṟ kuruvē
uyaluṟumeṉ uyirkkiṉiya uṟavēeṉ aṟivil
ōṅkiyapēr aṉpēeṉ aṉpiluṟum oḷiyē
mayalaṟumeyt tavarcūḻntu pōṟṟummaṇi maṉṟil
mānaṭatteṉ aracēeṉ mālaiaṇin taruḷē. 74

4164
aruḷuṭaiyār ellārum camaracacaṉ mārkkam
aṭaintavarē ātaliṉāl avaruṭaṉē kūṭit
teruḷuṭaiya aruḷneṟiyil kaḷittuviḷai yāṭic
ceḻittiṭuka vāḻkaeṉac ceppiyacaṟ kuruvē
poruḷuṭaiya peruṅkaruṇaip pūraṇameyc civamē
pōtānta mutalāṟum niṟaintoḷirum oḷiyē
maruḷuṭaiyār tamakkumaruḷ nīkkamaṇip potuvil
vayaṅkunaṭat taracēeṉ mālaiyumēṟ ṟaruḷē. 75

4165
vemmālaic ciṟuvaroṭum viḷaiyāṭit tiriyum
mikacciṟiya paruvattē viyantuniṉai namatu
pemmāṉeṉ ṟaṭikuṟittup pāṭumvakai purinta
perumāṉē nāṉceyta peruntavameyp payaṉē
cemmānta ciṟiyēṉaic ciṟuneṟiyil ciṟitum
celuttāmal peruneṟiyil celuttiyanaṟ ṟuṇaiyē
ammāṉē eṉāvik kāṉaperum poruḷē
ampalatteṉ aracēeṉ alaṅkalaṇin taruḷē. 76

4166
āṇavamām iruṭṭaṟaiyil kiṭantaciṟi yēṉai
aṇimāyai viḷakkaṟaiyil amarttiaṟi vaḷittu
nīṇavamām tattuvappoṉ māṭamicai ēṟṟi
niṟaintaaruḷ amutaḷittu nittamuṟa vaḷarttu
māṇuṟael lānalamum koṭuttulakam aṟiya
maṇimuṭiyum cūṭṭiyaeṉ vāḻmutalām patiyē
ēṇuṟuciṟ capaiiṭattum poṟcapaiyiṉ iṭattum
ilaṅkunaṭat taracēeṉ icaiyumaṇin taruḷē. 77

4167
pāṉmaṟuttu viḷaiyāṭum ciṟuparuvat tiṭaiyē
pakarumula kiccaioṉṟum patiyāteṉ uḷattē
māṉmaṟuttu viḷaṅkutiru ainteḻuttē patiya
vaittaperu vāḻvēeṉ vāḻviluṟum cukamē
mīṉmaṟuttuc cuṭarmayamāy viḷaṅkiyatōr viṇṇē
viṇaṉantam uḷḷaṭaṅka virintaperu veḷiyē
ūṉmaṟutta peruntavaruk koḷivaṭivam koṭuttē
ōṅkunaṭat taracēeṉ uraiyumaṇin taruḷē. 78

4168
meyccukamum uyirccukamum mikuṅkaraṇac cukamum
viḷaṅkupatac cukamumataṉ mēlvīṭṭuc cukamum
eccukamum taṉṉiṭattē eḻuntacukam āka
eṅkaṇumōr nīkkamaṟa eḻuntaperuñ cukamē
accukamum aṭaiyaṟivum aṭaintavarum kāṭṭā
tatutāṉāy atuatuvāy appālām poruḷē
poyccukattai virumpāta puṉitarmakiḻn tēttum
potunaṭatteṉ aracēeṉ pukalumaṇin taruḷē. 79

4169
aṇṭavakai evvaḷavō avvaḷavum avaṟṟil
amaintauyir evvaḷavō avvaḷavum avaikaḷ
kaṇṭaporuḷ evvaḷavō avvaḷavum avaṟṟil
kalantakalap pevvaḷavō avvaḷavum niṟaintē
viṇtakumōr nātaveḷi cuttaveḷi mōṉa
veḷiñāṉa veḷimutalām veḷikaḷelām nirampik
koṇṭatuvāy viḷaṅkukiṉṟa cuttaciva mayamē
kulavunaṭat taracēeṉ kuṟṟamumkoṇ ṭaruḷē. 80

4170
cattiyanāṉ mukaraṉantar nāraṇarmaṟ ṟuḷavām
talaivaravar avarulakil cārntavarkaḷ piṟarkaḷ
itticaiat ticaiyāka icaikkumaṇṭap pakuti
ettaṉaiyō kōṭikaḷil irukkumuyirt tiraḷkaḷ
attaṉaipēr uṇṭālum aṇuvaḷavum kuṟaiyā
taruḷveḷiyil oḷivaṭivāy āṉanta mayamāyc
cuttaciva aṉupavamāy viḷaṅkiyateḷ ḷamutē
tūyanaṭat taracēeṉ collumaṇin taruḷē. 81

4171
poṟikaraṇa mutaṟpalavām tattuvamum avaṟṟaip
purintiyakki naṭattukiṉṟa pūraṇarum avarkkuc
ceṟiyumupa kārikaḷām cattikaḷum avaraic
celuttukiṉṟa cattarkaḷum taṉoḷiyāl viḷaṅka
aṟivaṟivāy avvaṟivuk kaṟivāyev viṭattum
āṉatuvāyt tāṉatuvāy atuatuvāy niṟaintē
neṟivaḻaṅkap potuvilaruḷ tirunaṭañcey aracē
niṉaṭiyēṉ coṉmālai nilaikkaaṇin taruḷē. 82

4172
uṇṇukiṉṟa ūṇveṟuttu vaṟṟiyumpuṟ ṟeḻuntum
orukōṭip peruntalaivar āṅkāṅkē varuntip
paṇṇukiṉṟa peruntavattum kiṭaipparitāyc ciṟiya
payalkaḷiṉum ciṟiyēṟkuk kiṭaittaperum patiyē
naṇṇukiṉṟa peruṅkaruṇai amutaḷitteṉ uḷattē
nāṉākit tāṉāki amarntaruḷi nāṉtāṉ
eṇṇukiṉṟa paṭiellām aruḷkiṉṟa civamē
ilaṅkunaṭat taracēeṉ icaiyumaṇin taruḷē. 83

4173
koḷḷaiviṉaik kūṭṭuṟavāl kūṭṭiyapal camayak
kūṭṭamumak kūṭṭattē kūvukiṉṟa kalaiyum
kaḷḷamuṟum akkalaikaḷ kāṭṭiyapal katiyum
kāṭcikaḷum kāṭcitaru kaṭavuḷarum ellām
piḷḷaiviḷai yāṭṭeṉanaṉ kaṟivittiṅ keṉaiyē
piḷḷaieṉak koṇṭupiḷḷaip peyariṭṭa patiyē
taḷḷariya meyyaṭiyār pōṟṟamaṇi maṉṟil
taṉinaṭañcey aracēeṉ cāṟṟumaṇin taruḷē. 84

4174
nālvaruṇam āciramam ācāram mutalā
naviṉṟakalaic caritamelām piḷḷaiviḷai yāṭṭē
mēlvaruṇam tōlvaruṇam kaṇṭaṟivār ilainī
viḻittitupār eṉṟeṉakku viḷampiyacaṟ kuruvē
kālvaruṇaṅ kalaiyātē vīṇilalai yātē
kāṇpaṉael lāmeṉakkuk kāṭṭiyameyp poruḷē
mālvaruṇaṅ kaṭantavarai mēlvaruṇat tēṟṟa
vayaṅkunaṭat taracēeṉ mālaiaṇin taruḷē. 85

4175
evviṭattum evvuyirkkum ilaṅkucivam oṉṟē
eṉṉāṇai eṉmakaṉē iraṇṭillai āṅkē
cevviṭattē aruḷoṭucērt tiraṇṭeṉakkaṇ ṭaṟinī
tikaippaṭaiyēl eṉṟeṉakkuc ceppiyacaṟ kuruvē
avviṭattē uvviṭattē amarntatupōl kāṭṭi
aṅkumiṅkum appuṟamum eṅkuniṟai poruḷē
ovviṭacciṟ capaiiṭattum poṟcapaiyiṉ iṭattum
ōṅkunaṭat taracēeṉ uraiyumaṇin taruḷē. 86

4176
iyalvētā kamaṅkaḷpurā ṇaṅkaḷiti kācam
ivaimutalā intiracā laṅkaṭaiyā uraippār
mayalorunūl māttirantāṉ cālameṉa aṟintār
makaṉēnī nūlaṉaittum cālameṉa aṟika
ceyalaṉaittum aruḷoḷiyāl kāṇkaeṉa eṉakkē
tiruvuḷampaṟ ṟiyañāṉa tēcikamā maṇiyē
ayalaṟiyā aṟivuṭaiyār ellārum pōṟṟa
āṭukiṉṟa aracēeṉ alaṅkalaṇin taruḷē. 87

4177
tōṉṟiyavē tākamattaic cālameṉa uraittēm
coṟporuḷum ilakkiyamum poyeṉakkaṇ ṭaṟiyēl
ūṉṟiyavē tākamattiṉ uṇmainiṉak kākum
ulakaṟivē tākamattaip poyeṉakkaṇ ṭuṇarvāy
āṉṟatiru aruṭceṅkōl niṉakkaḷittōm nīyē
āḷkaaruḷ oḷiyāleṉ ṟaḷittataṉic civamē
ēṉṟatiru amuteṉakkum īntaperum poruḷē
ilaṅkunaṭat taracēeṉ icaiyumaṇin taruḷē. 88

4178
nāṉmukarnal uruttirarkaḷ nāraṇarin tirarkaḷ
navilarukar puttarmutal matattalaivar ellām
vāṉmukattil tōṉṟiaruḷ oḷiciṟitē aṭaintu
vāṉakattum vaiyakattum maṉampōṉa paṭiyē
tēṉmukantuṇ ṭavareṉavē viḷaiyāṭā niṉṟa
ciṟupiḷḷaik kūṭṭameṉa aruṭperuñcō tiyiṉāl
tāṉmikakkaṇ ṭaṟikaeṉac cāṟṟiyacaṟ kuruvē
capaiyilnaṭat taracēeṉ cāṟṟumaṇin taruḷē. 89

4179
tavaṟāta vētānta cittānta mutalāc
cāṟṟukiṉṟa antamelām taṉitturaikkum poruḷai
ivaṟāta cuttaciva caṉmārkka nilaiyil
iruntaruḷām peruñcōti koṇṭaṟital kūṭum
evarālum piṟitoṉṟāl kaṇṭaṟital kūṭā
teṉāṇai eṉmakaṉē aruṭperuñcō tiyaittāṉ
tavaṟātu peṟṟaṉainī vāḻkaeṉṟa patiyē
capaiyilnaṭat taracēeṉ cāṟṟumaṇin taruḷē. 90

4180
aiyamuṟēl eṉmakaṉē ippiṟappiṟ ṟāṉē
aṭaivatelām aṭaintaṉainī añcalaieṉ ṟaruḷi
vaiyamicait taṉiirutti maṇimuṭiyum cūṭṭi
vāḻkaeṉa vāḻttiyaeṉ vāḻkkaimutaṟ poruḷē
tuyyaaruṭ peruñcōti cuttaciva veḷiyē
cukamayamē ellāñcey vallataṉip patiyē
uyyuneṟi kāṭṭimaṇi maṉṟiṭattē naṭikkum
orumainaṭat taracēeṉ uraiyumaṇin taruḷē. 91

4181
kālaiyilē eṉṟaṉakkē kiṭaittaperum poruḷē
kaḷippēeṉ karuttakattē kaṉintanaṟuṅ kaṉiyē
mēlaiyilē immaiyilē orumaiyilē tavattāl
mēvukiṉṟa perumpayaṉām viḷaivaielām tarumac
cālaiyilē orupakalil tantataṉip patiyē
camaracacaṉ mārkkacaṅkat talaiamarnta nitiyē
mālaiyilē ciṟantamoḻi mālaiaṇin tāṭum
mānaṭatteṉ aracēeṉ mālaiyumēṟ ṟaruḷē. 92

4182
ciṟpatamum taṟpatamum poṟpatattē kāṭṭum
civapatamē āṉantat tēmpākiṉ patamē
coṟpataṅkaḷ kaṭantataṉṟi muppatamum kaṭantē
turiyapata muṅkaṭanta periyataṉip poruḷē
naṟpatameṉ muṭicūṭṭik kaṟpatelāṅ kaṇattē
nāṉaṟintu tāṉāka nalkiyaeṉ kuruvē
paṟpatattut talaivarelām pōṟṟamaṇi maṉṟil
payilumnaṭat taracēeṉ pāṭalaṇin taruḷē. 93

4183
ātiyilē eṉaiyāṇṭeṉ aṟivakattē amarnta
appāeṉ aṉpēeṉ āruyirē amutē
vītiyilē viḷaiyāṭit tirintapiḷḷaip paruvam
mikapperiya paruvameṉa viyantaruḷi aruḷām
cōtiyilē viḻaivuṟaccey tiṉiyamoḻi mālai
toṭuttiṭaccey taṇintukoṇṭa turaiyēciṟ potuvām
nītiyilē niṟaintanaṭat taracēiṉ ṟaṭiyēṉ
nikaḻttiyacoṉ mālaiyumnī tikaḻttiaṇin taruḷē. 94


4184
kaṇakkuvaḻak katukaṭanta peruveḷikku naṭuvē
katirparappi viḷaṅkukiṉṟa kaṇniṟainta cuṭarē
iṇakkamuṟum aṉparkaḷtam itayaveḷi muḻutum
iṉituviḷaṅ kuṟanaṭuvē ilaṅkumoḷi viḷakkē
maṇakkunaṟu maṇamēciṉ mayamāyeṉ uḷattē
vayaṅkutaṉip poruḷēeṉ vāḻvēeṉ maruntē
piṇakkaṟiyāp peruntavarkaḷ cūḻamaṇi maṉṟil
perunaṭañcey aracēeṉ pitaṟṟumaṇin taruḷē. 95

4185
aṭicciṟiyēṉ accamelām orukaṇattē nīkki
aruḷamutam mikaaḷittōr aṇiyumeṉak kaṇintu
kaṭikkamalat tayaṉmutalōr kaṇṭumika viyappak
katirmuṭiyum cūṭṭieṉaik kaḷittāṇṭa patiyē
vaṭittamaṟai muṭivayaṅku māmaṇippoṟ cuṭarē
maṉamvākkuk kaṭantaperu vāṉnaṭuvām oḷiyē
paṭittalattār vāṉtalattār paraviyiṭap potuvil
parintanaṭat taracēeṉ pāṭṭumaṇin taruḷē. 96

4186
ettuṇaiyum ciṟiyēṉai nāṉmukaṉmāl mutalōr
ēṟaritām perunilaimēl ēṟṟiuṭaṉ iruntē
meyttuṇaiyām tiruvaruṭpēr amutammika aḷittu
vēṇṭiyavā ṟaṭināyēṉ viḷaiyāṭap purintu
cuttaciva caṉmārkka neṟioṉṟē eṅkum
tulaṅkaaruḷ ceytaperuñ cōtiyaṉē potuvil
citturuvāy naṭampuriyum uttamacaṟ kuruvē
ciṟcapaieṉ aracēeṉ ciṟumoḻiēṟ ṟaruḷē. 97

4187
iruntaiṭan teriyātē iruntaciṟi yēṉai
evvulakil uḷḷavarum ēttiṭamēl ēṟṟi
aruntavarum ayaṉmutalām talaivarkaḷum uḷattē
aticayikkat tiruamutum aḷittaperum patiyē
tiruntumaṟai muṭipporuḷē poruḷmuṭipil uṇarntōr
tikaḻamuṭin tuṭkoṇṭa civapōkap poruḷē
peruntavarkaḷ pōṟṟamaṇi maṉṟilnaṭam puriyum
perunaṭatteṉ aracēeṉ pitaṟṟumaṇin taruḷē. 98

4188
kuṇamaṟiyēṉ ceytaperuṅ kuṟṟamelāṅ kuṇamāk
koṇṭaruḷi eṉṉuṭaiya kuṟippellām muṭittu
maṇamuṟupē raruḷiṉpa amutameṉak kaḷittu
maṇimuṭiyum cūṭṭieṉai vāḻkaeṉa vāḻttit
taṇavililā teṉṉuḷattē tāṉkalantu nāṉum
tāṉumoru vaṭivākit taḻaittōṅkap purintē
aṇavuṟupēr aruṭcōti aracukoṭut taruḷi
āṭukiṉṟa aracēeṉ alaṅkalaṇin taruḷē. 99

4189
talaikāliṅ kaṟiyātē tirintaciṟi yēṉait
tāṉvalintāṭ koṇṭaruḷit taṭaimuḻutun tavirttē
malaivaṟumey aṟivaḷittē aruḷamutam arutti
vallapacat tikaḷellām maruviyiṭap purintu
nilaiyuṟavē tāṉumaṭi yēṉumoru vaṭivāy
niṟaiyaniṟai vittuyarnta nilaiataṉmēl amartti
alartalaippēr aruṭcōti aracukoṭut taruḷi
āṭukiṉṟa aracēeṉ alaṅkalaṇin taruḷē. 100


58. naṟṟāy kūṟal
eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


4190.
kātalkaim mikunta teṉceyvēṉ eṉainī
kaṇṭukoḷ kaṇavaṉē eṉṟāḷ
ōtaluṉ pukaḻē aṉṟināṉ oṉṟum
uvantilēṉ uṇmaiyī teṉṟāḷ
pētaināṉ piṟitōr pukalilēṉ ceyta
piḻaiyelām poṟuttaruḷ eṉṟāḷ
mātaya vuṭaiya vaḷḷalē eṉṟāḷ
varattiṉāl nāṉpeṟṟa makaḷē. 1

4191
mayaṅkiṉēṉ eṉiṉum vaḷḷalē uṉaināṉ
maṟappaṉō kaṉaviṉum eṉṟāḷ
uyaṅkiṉēṉ uṉṉai maṟantiṭil aiyō
uyirtari yāteṉak keṉṟāḷ
kayaṅkiṉēṉ kayaṅkā vaṇṇaniṉ karuṇaik
kaṭalamu taḷittaruḷ eṉṟāḷ
vayaṅkuciṟ capaiyil varataṉē eṉṟāḷ
varattiṉāl nāṉpeṟṟa makaḷē. 2

4192
añcaleṉ ṟeṉaiit taruṇanī vantē
aṉpiṉāl aṇaittaruḷ eṉṟāḷ
pañcupōl paṟantēṉ ayyavō tuṉpam
paṭamuṭi yāteṉak keṉṟāḷ
ceñcevē eṉatu karuttelām uṉatu
tiruvuḷam aṟiyumē eṉṟāḷ
vañcakam aṟiyā vaḷḷalē eṉṟāḷ
varattiṉāl nāṉpeṟṟa makaḷē. 3

4193
pūmiyō poruḷō virumpilēṉ uṉṉaip
puṇarntiṭa virumpiṉēṉ eṉṟāḷ
kāmieṉ ṟeṉainī kaiviṭēl kāmak
karutteṉak killaikāṇ eṉṟāḷ
cāminī varavu tāḻttiṭil aiyō
caṟṟunāṉ tarittiṭēṉ eṉṟāḷ
māmiku karuṇai vaḷḷalē eṉṟāḷ
varattiṉāl nāṉpeṟṟa makaḷē. 4

4194
aṭuttunāṉ uṉṉaik kalantaṉu pavikka
ācaimēṟ poṅkiya teṉṟāḷ
taṭuttiṭa muṭiyā tiṉicciṟu poḻutum
talaivaṉē tāḻttiṭēl eṉṟāḷ
toṭuttula kuḷḷār tūṟṟutal vāyāl
colamuṭi yāteṉak keṉṟāḷ
maṭuttaven tuyartīrt teṭuttaruḷ eṉṟāḷ
varattiṉāl nāṉpeṟṟa makaḷē. 5

4195
taṭuttiṭal vallār illainiṉ aruḷait
tarukanaṟ ṟaruṇamī teṉṟāḷ
koṭuttiṭil aiyō niṉṉaruṭ perumai
kuṟaiyumō kuṟaintiṭā teṉṟāḷ
naṭuttaya vilarpōṉ ṟiruttaluṉ ṟaṉakku
ñāyamō naṇpaṉē eṉṟāḷ
vaṭuttiṉum vāyēṉ allaṉnāṉ eṉṟāḷ
varattiṉāl nāṉpeṟṟa makaḷē. 6

4196
poṉcey niṉvaṭivaip puṇarntiṭa niṉaittēṉ
poṅkiya tācaimēl eṉṟāḷ
eṉceyvēṉ eṉaiyum viḻuṅkiya taiyō
eṉṉaḷa vaṉṟukāṇ eṉṟāḷ
koṉceyum ulakar eṉṉaiyum uṉatu
kuṟippaiyum kuṟittilār eṉṟāḷ
vaṉceyum avarvāy ōyvateṉ ṟeṉṟāḷ
varattiṉāl nāṉpeṟṟa makaḷē. 7

4197
melintaeṉ uḷattai aṟintaṉai tayavu
mēvilai eṉṉaiyō eṉṟāḷ
nalintapō tiṉṉum pārttumeṉ ṟiruttal
nallavark kaṭuppatō eṉṟāḷ
malinta ivvulakar vāyppatar tūṟṟa
vaittaluṉ marapala eṉṟāḷ
valinteṉaik kalanta vaḷḷalē eṉṟāḷ
varattiṉāl nāṉpeṟṟa makaḷē. 8

4198
oṉṟilēṉ piṟitoṉ ṟuṉṉaruṭ cōti
oṉṟuṟa oṉṟiṉēṉ eṉṟāḷ
naṉṟilēṉ eṉiṉum niṉtiru vaṭiyai
nampiṉēṉ nayantaruḷ eṉṟāḷ
kuṉṟilē iruttaṟ kuriyanāṉ tuyarak
kuḻiyilē iruntiṭēṉ eṉṟāḷ
maṉṟilē naṭañcey vaḷḷalē eṉṟāḷ
varattiṉāl nāṉpeṟṟa makaḷē. 9

4199
āṭiya pātat taḻakaṉeṉ ṟaṉaittāṉ
aṉpiṉāl kūṭiṉaṉ eṉṟāḷ
kōṭimā tavaṅkaḷ puriyiṉum piṟarkkuk
kūṭutal kūṭumō eṉṟāḷ
pāṭiya paṭieṉ karuttelām nirappip
paricelām purintaṉaṉ eṉṟāḷ
vāṭiya uḷamum taḷirttaṉaṉ eṉṟāḷ
varattiṉāl nāṉpeṟṟa makaḷē. 10


59. pāṅki talaivi peṟṟi uraittal
eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


4200.

ammatavēḷ kaṇaioṉṟō aiṅkaṇaiyum viṭuttāṉ
aruḷaṭaiyum ācaiyiṉāl āruyirtāṉ poṟuttāḷ
immatamō ciṟitumilāḷ kalaviyilē eḻunta
ēkaciva pōkaveḷḷat tiraṇṭupaṭāḷ eṉiṉum
emmatamō ekkulamō eṉṟuniṉaip puḷatēl
ivaḷmatamum ivaḷkulamum ellāmum civamē
cammatamō tēvartiru vāymalara vēṇṭum
capaiyilnaṭam purikiṉṟa taṉipperiya turaiyē. 1

4201
aṅkaliṭṭa(285) kaḷattaḻakar ampalavar tiruttōḷ
ācaiyeṉum pēyakaṟṟal āvatilai eṉavē
poṅkaliṭṭa tāyarmukam toṅkaliṭṭup pōṉār
pūvaimukam pūmukampōl pūrittu makiḻntāḷ
eṅkaḷiṭṭam tiruvaruḷmaṅ kalañcūṭṭal aṉṟi
iraṇṭupaṭā toṉṟākki iṉpaṭaivit tiṭavē
taṅkaḷiṭṭam yātutiru vāymalara vēṇṭum
capaiyilnaṭam purikiṉṟa taṉipperiya turaiyē. 2
(285). aṅku al eṉappirittu avviṭattuiruḷ eṉap
poruḷkoḷka - mutaṟpatippu. iruḷ - nañcu.

4202
paṉampaḻamē eṉiṉumintap pacitavirttāl pōtum
pārumeṉap pakarkiṉṟa pāvaiyarpōl pakarāḷ
iṉampaḻamō kaṅkalantāḷ civāṉupavat tallāl
entaaṉu pavaṅkaḷilum iccaiillāḷ avartam
maṉampaḻamō kāyōeṉ ṟaṟintuvara viṭuttāḷ
maṟṟavarpōl kācupaṇat tācaivaittu varuntāḷ
taṉampaḻamō tēvartiru vāymalara vēṇṭum
capaiyilnaṭam purikiṉṟa taṉipperiya turaiyē. 3

4203
pullavarē poyulaka pōkamuṟa viḻaivār
puṇṇiyarē civapōkam poruntutaṟku viḻaivār
kallavarē maṇiivarē eṉṟaṟintāḷ ataṉāl
kaṉaviṭaiyum poyyuṟavu karutukilāḷ ciṟitum
nallavarē eṉiṉumumai nāṭārēl avarai
naṉkumati yāḷivaḷai naṇṇaeṇṇam uḷatō
vallavarē numatutiru vāymalara vēṇṭum
vayaṅkutiru maṇimaṉṟil vāḻperiya turaiyē. 4

4204
tattuvarum tattuvañcey talaivarkaḷum piṟarum
taṉittaṉiyē valintuvantu taṉetirniṟ kiṉṟār
ettuṇaiyum maṟṟavarai ēṟeṭuttup pārāḷ
iruviḻikaḷ nīrcorivāḷ eṉṉuyirnā yakaṉē
ottuyiril kalantukoṇṭa uṭaiyāyeṉ ṟumaiyē
ōtukiṉṟāḷ ivaḷaḷavil uttamarē umatu
cittametu tēvartiru vāymalara vēṇṭum
ciṟcapaiyil poṟcapaiyil tikaḻperiya turaiyē. 5

4205
aṉṉaiyaikkaṇ ṭammānī ampalatteṉ kaṇavar
aṭiyavaḷēl mikavaruka allaḷeṉil iṅkē
eṉṉaiuṉak kirukkiṉṟa tēkukaeṉ ṟuraippāḷ
iccaielām ummiṭattē icaintaṉaḷiṅ kivaḷai
muṉṉaiyaḷeṉ ṟeṇṇātīr tāḻttiruppīr āṉāl
muṭukiuyir viṭuttiṭuvāḷ kaṭukivaral uḷatēl
maṉṉavarē umatutiru vāymalara vēṇṭum
vayaṅkutiru maṇimaṉṟil vāḻperiya turaiyē. 6

4206
karavaṟiyā ampalatteṉ kaṇavaraikkaṇ ṭalatu
kaṇtuyilēṉ uṇṭikoḷēṉ kaḷittamarēṉ eṉpāḷ
iravaṟiyāḷ pakalaṟiyāḷ etirvarukiṉ ṟavarai
iṉṉavareṉ ṟaṟiyāḷiṅ kiṉṉaluḻak kiṉṟāḷ
varavetirpārt tuḻalkiṉṟāḷ ivaḷaḷavil umatu
maṉakkaruttiṉ vaṇṇametu vāymalara vēṇṭum
viravumoru kaṇamumiṉit tāḻkkiluyir tariyāḷ
meyppotuvil naṭampuriyum mikapperiya turaiyē. 7

4207
ūrācai uṭalācai uyirporuḷiṉ ācai
uṟṟavarpeṟ ṟavarācai oṉṟumilāḷ umatu
pērācaip pēypiṭittāḷ kaḷḷuṇṭu pitaṟṟum
piccieṉap pitaṟṟukiṉṟāḷ piṟarpeyarkēṭ ṭiṭilō
nārācañ cevipukuntāl eṉṉanali kiṉṟāḷ
nāṭaṟinta tituellām naṅkaiivaḷ aḷavil
nīrācaip paṭṭatuṇṭēl vāymalara vēṇṭum
nittiyamā maṇimaṉṟil nikaḻperiya turaiyē. 8

4208
eṉṉuyiril kalantukoṇṭār varilavartām irukka
iṭampuṉaika eṉkiṉṟāḷ iccaimaya mākit
taṉṉuyirtaṉ uṭalmaṟantāḷ iruntaṟiyāḷ paṭuttum
tarittaṟiyāḷ eḻunteḻuntu taṉittorucār tirivāḷ
aṉṉamuṇa aḻaittālum kēṭpatilāḷ ulakil
aṇaṅkaṉaiyār aticayikkum kuṇaṅkaḷpala peṟṟāḷ
miṉṉivaḷai viḻaivatuṇṭēl vāymalara vēṇṭum
meyppotuvil naṭampuriyum mikapperiya turaiyē. 9

4209
ampalattē naṭampuriyum eṉatutaṉit talaivar
aṉpuṭaṉeṉ uḷaṅkalantē aruṭperuñcō tiyiṉāl
tampalattē perumpōkan tantiṭuvār itutāṉ
cattiyañcat tiyamataṉāl cārntavartām irukka
empalattē malaraṇaiyaip puṉaikaeṉap palakāl
iyampukiṉṟāḷ ivaḷaḷavil icaintunuma taruḷām
cempalattē uṟutaruṇam vāymalara vēṇṭum
ciṟcapaipoṟ capaiōṅkit tikaḻperiya turaiyē. 1060. talaivi varuntal
eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


4210.
paruvamilāk kuṟaiyālō pakutivakai yālō
paḻakkamilā maiyiṉālō paṭiṟṟuviṉai yālō
iruvakaimā yaiyiṉālō āṇavatti ṉālō
eṉṉālō piṟarālō etaṉālō aṟiyēṉ
caruvaloḻin teṉmaṉamām pāṅkipakai yāṉāḷ
taṉittaparai eṉumvaḷartta tāyummukam pārāḷ
niruvamaṭap peṇkaḷelām valatukoḻik kiṉṟār
nipuṇareṅkaḷ naṭarāyar niṉaivaiaṟin tilaṉē. 1

4211
ampalattē tirunaṭañcey aṭimalareṉ muṭimēl
aṇintiṭamuṉ cilacoṉṉēṉ ataṉālō aṉṟi
empalattē emmiṟaivaṉ eṉṉaimaṇam purivāṉ
eṉṟucoṉṉēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
vampicaittēṉ eṉaeṉatu pāṅkipakai yāṉāḷ
vaḷartteṭutta taṉittāyum malarntumukam pārāḷ
nimpamarak kaṉiyāṉār maṟṟaiyarkaḷ ellām
nipuṇareṅkaḷ naṭarāyar niṉaivaiaṟin tilaṉē. 2

4212
kaṇṇuṟaṅkēṉ uṟaṅkiṉumeṉ kaṇavaroṭu kalakkum
kaṉavaṉṟi ilaieṉṟēṉ ataṉālō aṉṟi
eṇṇuṟaṅkā nilavilavar irukkumiṭam pukuvēṉ
eṉṟuraittēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
peṇṇaṭaṅkāḷ eṉattōḻi pēcimukaṅ kaṭuttāḷ
peruntayavāl vaḷarttavaḷum varuntayalāḷ āṉāḷ
maṇṇaṭaṅkāp paḻikūṟi maṟṟavarkaḷ iruntār
vaḷḷalnaṭa rāyartiru uḷḷamaṟin tilaṉē. 3

4213
ellāñcey vallaturai eṉkaṇavar eṉṟāl
eṉakkumoṉṟu niṉakkumoṉṟā eṉṟaata ṉālō
illāmai eṉakkillai ellārkkun taruvēṉ
eṉṟucoṉṉēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
kallārpōl eṉṉaimukam kaṭuttuniṉṟāḷ pāṅki
kaḷitteṭuttu vaḷarttavaḷum kalantaṉaḷaṅ kuṭaṉē
cellāmai cilapukaṉṟu cirikkiṉṟār maṭavār
cittarnaṭa rāyartiruc cittamaṟin tilaṉē. 4

4214
iccaielām vallaturai eṉṉaimaṇam purintār
ēṭieṉak kiṇaievarkaḷ eṉṟaata ṉālō
eccamayat tēvaraiyum iṉimatikka māṭṭēṉ
eṉṟucoṉṉēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
naccumarak kaṉipōlē pāṅkimaṉaṅ kacantāḷ
nayanteṭuttu vaḷarttavaḷum kayanteṭuppup pukaṉṟāḷ
accamilāḷ ivaḷeṉṟē alaruraittār maṭavār
aṇṇalnaṭa rāyartiru eṇṇamaṟin tilaṉē. 5

4215
vañcamilāt talaivarukkē mālaiyiṭṭēṉ ellā
vāḻvumeṉṟaṉ vāḻveṉṟēṉ ataṉālō aṉṟi
eñcaluṟēṉ maṟṟavarpōl iṟantupiṟan tuḻalēṉ
eṉṟucoṉṉēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
añcumukaṅ kāṭṭiniṉṟāḷ pāṅkieṉai vaḷartta
aṉṉaiyumap paṭiyāki eṉṉaimukam pārāḷ
neñcuratta peṇkaḷelām nīṭṭinakaik kiṉṟār
niruttarnaṭa rāyartiruk karuttaiaṟin tilaṉē. 6

4216
aṉṉamuṇa aḻaittaṉarnāṉ āṭummalar aṭittēṉ
aruntukiṉṟēṉ eṉauraittēṉ ataṉālō aṉṟi
eṉṉuyirnā yakaṉoṭunāṉ aṇaiyumiṭam eṅkē
eṉṟuraittēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
tuṉṉuneṟik korutuṇaiyām tōḻimaṉaṅ kacantāḷ
tuṇinteṭuttu vaḷarttavaḷum cōrntamukam āṉāḷ
neṉṉalotta peṇkaḷelāṅ kūṭinakaik kiṉṟār
nipuṇareṅkaḷ naṭarāyar niṉaivaiaṟin tilaṉē. 7

4217
potunaṭañcey turaimukattē taḷataḷaeṉ ṟoḷirum
puṉṉakaieṉ poruḷeṉṟēṉ ataṉālō aṉṟi
ituvaraiyum varakkāṇēṉ taṭaiceytār evarō
eṉappukaṉṟēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
putumukaṅkoṇ ṭeṉatutaṉit tōḻimaṉan tirintāḷ
purinteṭuttu vaḷarttavaḷum putumaicila pukaṉṟāḷ
matuvukantu kaḷittavarpōl peṇkaḷnoṭik kiṉṟār
vaḷḷalnaṭa rāyartiru uḷḷamaṟin tilaṉē. 8

4218
kaṇkalanta kaḷvareṉṉaik kaikalanta taruṇam
karaṇamaṟin tilaṉeṉṟēṉ ataṉālō aṉṟi
eṇkalanta pōkamelām civapōkan taṉilē
iruntateṉṟēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
viṇkalanta matimukantāṉ vēṟupaṭṭāḷ pāṅki
viyanteṭuttu vaḷarttavaḷum vēṟucila pukaṉṟāḷ
paṇkalanta moḻimaṭavār paḻikūṟa lāṉār
pattarpukaḻ naṭarāyar cittamaṟin tilaṉē. 9

4219
māṭamicai ōṅkunilā maṇṭapattē makiḻntēṉ
vaḷḷaloṭu nāṉeṉṟēṉ ataṉālō aṉṟi
īṭaṟiyāc cukampukala eṉṉālē muṭiyā
teṉṟuraittēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
ēṭaviḻpūṅ kuḻaṟkōtait tōḻimukam pularntāḷ
eṉaieṭuttu vaḷarttavaḷum irakkamilāḷ āṉāḷ
nāṭaṟiyap peṇkaḷelāṅ kūṭinakaik kiṉṟār
nallanaṭa rāyarkarut tellaiaṟin tilaṉē. 10

4220
kaṟpūram maṇakkiṉṟa teṉmēṉi muḻutum
kaṇavarmaṇam atuveṉṟēṉ ataṉālō aṉṟi
iṟpūvai aṟiyumaṭi naṭantavaṇṇam ellām
eṉṟuraittēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
poṟpūviṉ mukamviyarttāḷ pāṅkiava ḷuṭaṉē
purinteṭuttu vaḷarttavaḷum karintamukam paṭaittāḷ
coṟpūvait toṭukkiṉṟār kālkaḷkaḷai yātē
tuṉṉunaṭa rāyarkarut tellaiaṟin tilaṉē. 11

4221
maṉṉutiruc capainaṭuvē maṇavāḷa ruṭaṉē
vaḻakkāṭi valatupeṟṟēṉ eṉṟaata ṉālō
iṉṉumavar vataṉaiḷa nakaikāṇac celvēṉ
eṉṟucoṉṉēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
miṉṉumiṭaip pāṅkioru vitamāka naṭantāḷ
mikapparivāl vaḷarttavaḷum veytuyirttup pōṉāḷ
aṉṉanaṭaip peṇkaḷelām ciṉṉamoḻi pukaṉṟār
attarnaṭa rāyartiruc cittamaṟin tilaṉē. 12

4222
kaḷḷuṇṭāḷ eṉappukaṉṟīr kaṉakacapai naṭuvē
kaṇṭatalāl uṇṭatilai eṉṟaata ṉālō
eḷḷuṇṭa maṟṟavarpōl eṉṉainiṉai yātīr
eṉṟuraittēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
uḷḷuṇṭa makiḻccielām uvaṭṭiniṉṟāḷ pāṅki
uvantuvaḷart tavaḷumeṉpāl civantakaṇṇaḷ āṉāḷ
tuḷḷuṇṭa peṇkaḷelām cūḻntunoṭik kiṉṟār
cuttarnaṭa rāyartiruc cittamaṟin tilaṉē. 13

4223
kārikaiyīr ellīrum kāṇavammiṉ eṉatu
kaṇavaraḻa kiṉaieṉṟēṉ ataṉālō aṉṟi
ērikavāt tiruuruvai eḻutamuṭi yātē
eṉṟucoṉṉēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
kārikavāk kuḻalcōrak kaṭutteḻuntāḷ pāṅki
kaṇpoṟuttu vaḷarttavaḷum puṇpoṟuttāḷ uḷattē
nērikavāp peṇkaḷmoḻip pōrikavā teṭuttār
niruttarnaṭa rāyartiruk karuttaiaṟin tilaṉē. 14

4224
kaṇṇēṟu paṭumeṉanāṉ añcukiṉṟēṉ eṉatu
kaṇavarvaṭi vatukāṇaṟ keṉṟaata ṉālō
eṇṇāta maṉattavarkaḷ kāṇaviḻai kiṉṟār
eṉṟuraittēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
naṇṇāril kaṭuttamukam tōḻipeṟṟāḷ avaḷai
nalkieṉai vaḷarttavaḷum malkiyavaṉ paṭuttāḷ
peṇṇāyam palapalavum pēcukiṉṟār iṅkē
periyanaṭa rāyaruḷḷap piriyamaṟin tilaṉē. 15

4225
kaṟpūram koṇarntuvammiṉ eṉkaṇavar vantāl
kaṇṇeccil kaḻikkaeṉṟēṉ ataṉālō aṉṟi
eṟpūta nilaiyavartam tiruvaṭittā maraikkīḻ
eṉṟucoṉṉēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
vaṟpūta vaṉampōṉṟāḷ pāṅkiyavaḷ taṉaimuṉ
makiḻntupeṟṟiṅ keṉaivaḷarttāḷ viṉaivaḷarttāḷ āṉāḷ
viṟpūoḷ nutalmaṭavār coṟpōrcey kiṉṟār
viṇṇilavu naṭarāyar eṇṇamaṟin tilaṉē. 16

4226
maṉaiaṇainta malaraṇaimēl eṉaiaṇainta pōtu
vaṭivucuka vaṭivāṉēṉ eṉṟaata ṉālō
iṉaivaṟiyēṉ muṉpurinta peruntavameṉ pukalvēṉ
eṉṟuraittēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
puṉaimukamōr karimukamāyp poṅkiniṉṟāḷ pāṅki
puḻuṅkumaṉat tavaḷāki aḻuṅkukiṉṟāḷ cevili
paṉaiyularnta ōlaieṉap peṇkaḷolik kiṉṟār
paṇṇavareṉ naṭarāyar eṇṇamaṟin tilaṉē. 17

4227
tāḻkuḻalīr eṉaiccaṟṟē taṉikkaviṭṭāl eṉatu
talaivaraikkāṇ kuvaleṉṟēṉ ataṉālō aṉṟi
ēḻkaṭaliṟ peritaṉṟō nāṉpeṟṟa iṉpam
eṉṟuraittēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
kūḻkotippa teṉakkotittāḷ pāṅkieṉai vaḷartta
kōtaimaruṇ ṭāṭukiṉṟa pētaieṉal āṉāḷ
cūḻmaṭantai mārkaḷelām tūṟṟinakaik kiṉṟār
cuttarnaṭa rāyartiruc cittamaṟin tilaṉē. 18

4228
taṉittalaivar varukiṉṟa taruṇamitu maṭavīr
taṉikkaeṉai viṭumiṉeṉṟēṉ ataṉālō aṉṟi
iṉittacuvai ellāmeṉ kaṇavaraṭic cuvaiyē
eṉṟuraittēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
paṉittakuḷir kālattē caṉittacalam pōṉṟāḷ
pāṅkieṉai vaḷarttavaḷum tūṅkumukaṅ koṇṭāḷ
kaṉittapaḻam viṭuttumiṉṉār kāytiṉṉu kiṉṟār
karuttarnaṭa rāyartiruk karuttaiaṟin tilaṉē. 19

4229
arumpoṉaṉai yāreṉatu turaivarumōr camayam
akalaniṉmiṉ aṇaṅkaṉaiyīr eṉṟaata ṉālō
irumpumaṇam āṉālum iḷakiviṭuṅ kaṇṭāl
eṉṟuraittēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
karumpaṉaiyāḷ pāṅkiyumnāyk kaṭukaṉaiyāḷ āṉāḷ
kaḷitteṉṉai vaḷarttavaḷum puḷittiṉṟāḷ ottāḷ
virumpukiṉṟa peṇkaḷelām arumpukiṉṟār alartāṉ
vittakareṉ naṭarāyar cittamaṟin tilaṉē. 20

4230
maṇavāḷar varukiṉṟa taruṇamitu maṭavīr
maṟaintirumiṉ nīvireṉṟēṉ ataṉālō aṉṟi
eṇamētu numakkeṉaittāṉ yārtaṭukkak kūṭum
eṉṟuraittēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
kuṇanīṭu pāṅkiavaḷ emmiṟaiyai niṉaiyār
kuṇaṅkoṇṭāḷ vaḷarttavaḷum paṇamviṇṭāḷ āṉāḷ
maṇanīṭu kuḻaṉmaṭavār kuṇanīṭu kiṉṟār
vaḷḷalnaṭa rāyartiru uḷḷamaṟin tilaṉē. 21

4231
pativarumōr taruṇamitu nīviravar vaṭivaip
pārppataṟkut taramillīr eṉṟaata ṉālō
etilumeṉak kiccaiillai avaraṭikkaṇ allāl
eṉṟuraittēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
matimukattāḷ pāṅkioru vitimukattāḷ āṉāḷ
makiḻnteṉṉai vaḷarttavaḷum ikaḻntupala pukaṉṟāḷ
tuticeymaṭa mātarelām caticeyvār āṉār
cuttarnaṭa rāyartiruc cittamaṟin tilaṉē. 22

4232
maṉṟāṭuṅ kaṇavartiru vārttaiaṉṟi umatu
vārttaieṉṟaṉ cevikkēṟā teṉṟaata ṉālō
iṉṟāvi aṉṉavarkkut taṉittaiṭaṅ kāṇēṉ
eṉṟuraittēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
muṉṟāṉai aviḻntuviḻa muṭukinaṭak kiṉṟāḷ
mutaṟpāṅki vaḷarttavaḷum matarppuṭaṉcel kiṉṟāḷ
oṉṟāta maṉappeṇkaḷ veṉṟāriṉ aṭuttār
oruttanaṭa rāyartiruk karuttaiaṟin tilaṉē. 23

4233
kūṭiyaeṉ kaṇavareṉaik kūṭāmaṟ kalaikkak
kūṭuvatō nummālē eṉṟaata ṉālō
ēṭieṉai aṟiyārō capaikkuvaru vārō
eṉṟuraittēṉ itaṉālō etaṉālō aṟiyēṉ
nāṭiyaeṉ pāṅkimaṉa mūṭiniṉṟu pōṉāḷ
naṇṇieṉai vaḷarttavaḷum eṇṇiyavā ṟicaittāḷ
tēṭiyaā yaṅkaḷelām kūṭiuraik kiṉṟār
tiruttarnaṭa rāyartiruk karuttaiaṟin tilaṉē. 2461. ñāṉacitampara veṇpā: tillaiyum pārvatipuramum
nēricai veṇpā


4234.
aṉṉaiyappaṉ māviṉattār āykuḻalār ācaiyiṉāl
teṉṉaioppa nīṇṭa ciṟuneñcē - eṉṉaieṉṉai
yāvakaicēr vāyil eyiṟṟillai eṉkilaiyē
āvakaiain tāyppatamā ṟārntu. 1

4235
nīrkkicainta nāma nilaimūṉṟu koṇṭapeyar
pōrkkicainta teṉṟaṟiyāp puṉṉeñcē - nīrkkicaintē
oṉṟuoṉṟuoṉṟu oṉṟuoṉṟuoṉṟu oṉṟuoṉṟu tillaimaṇi
maṉṟoṉṟu vāṉai makiḻntu. 2

4236
īṟṟiloṉṟāy maṟṟai iyalvarukka mākiyapēr
ēṟṟa paṟavai irumaikkum - cāṟṟuvamai
aṉṟē talaimakaṭkā ampalavar tampālē(ku)
eṉṟē eṉakkuniṉak kum. 3

4237
kaittalaimē liṭṭalaiyiṟ kaṇṇuṭaiyāṉ kālmalarkkuk
kaittalaimē liṭṭalaiyiṟ kaṇṇīrkoṇ - ṭuyttalaimēl
kāṇāyēl uṇmaik katinilaiyaik kaikkaṇiyāk
kāṇāyē neñcē kaḷittu. 4

4238
kallō maṇalō kaṉiyō karumpōeṉ(ṟu)
ellōmum iṅkē irukkiṉṟōm - collōm
atuvāy ataṉporuḷāy appālāy yārkkum
potuvāy naṭikkiṉṟa pōtu. 5

4239
atupār atilē aṭaintuvati maṟṟāṅ(ku)
atilēḻai yaippuramey yaṉpāl - atilē
nalamē vatilēniṉ ṉāvūr tiruvam
palamēvak kāṭṭum paricu. 6

4240
nampār vatipāka ṉampurattil niṉṟuvantōṉ
ampārat teṉkiḻakkē ampalattāṉ - vempātu
pārttāl aḷippāṉ teriyuñ citamparamnī
pārttāyip pāṭṭiṉ paricu. 7

4241
naṭippār vatitillai naṟkō purattiṉ
aṭippāvai yum(286)vaṭakkē ārntu - koṭippāya
niṉṟu vaḷarmalaipōl neñcēpārt tālteriyum
iṉṟevviṭat teṉṉilippāṭ ṭil. 8
(286). aṭippārvaiyum - mutaṟpatippu, civācāriyar akavaṟ patippu., po. cu., pi. irā.,

4242
pūmi poruntu purattē(287) namatuciva
kāmitaṉai vēṭṭuk kalantamarntāṉ - nēmi
aḷittāṉmāl kaṇmalaruk kāṉantak kūttil
kaḷittāṉ avaṉṟāṉ kaḷittu. 9
(287). pūmiporuntupuram - pārvatipuram. pūmi - pār, poruntu - vati.


62. civapati viḷakkam
eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


4243.
uraivaḷar kalaiyē kalaivaḷar uraiyē uraikalai vaḷartaru poruḷē
viraivaḷar malarē malarvaḷar viraiyē viraimalar vaḷartaru naṟavē
karaivaḷar taruvē taruvaḷar karaiyē karaitaru vaḷarkiḷar kaṉiyē
paraivaḷar oḷiyē oḷivaḷar paraiyē paraiyoḷi vaḷarciva patiyē. 1

4244
oḷivaḷar uyirē uyirvaḷar oḷiyē oḷiyuyir vaḷartarum uṇarvē
veḷivaḷar niṟaivē niṟaivaḷar veḷiyē veḷiniṟai vaḷartaru viḷaivē
vaḷivaḷar acaivē acaivaḷar vaḷiyē vaḷiyacai vaḷartaru ceyalē
aḷivaḷar aṉalē aṉalvaḷar aḷiyē aḷiyaṉal vaḷarciva patiyē. 2

4245
aṭivaḷar iyalē iyalvaḷar aṭiyē aṭiyiyal vaḷartaru katiyē
muṭivaḷar poruḷē poruḷvaḷar muṭiyē muṭiporuḷ vaḷarcuka nitiyē
paṭivaḷar vitaiyē vitaivaḷar paṭiyē paṭivitai vaḷarpala nikaḻvē
taṭivaḷar mukilē mukilvaḷar taṭiyē taṭimukil vaḷarciva patiyē. 3

4246
ciramvaḷar mutalē mutalvaḷar ciramē ciramutal vaḷartaru ceṟivē
taramvaḷar nilaiyē nilaivaḷar taramē taranilai vaḷartaru takavē
varamvaḷar niṟaiyē niṟaivaḷar varamē varaniṟai vaḷartaru vayamē
paramvaḷar patamē patamvaḷar paramē parapatam vaḷarciva patiyē. 4

4247
tiruvaḷar vaḷamē vaḷamvaḷar tiruvē tiruvaḷam vaḷartaru tikaḻvē
uruvaḷar vaṭivē vaṭivaḷar uruvē uruvaṭi vaḷartaru muṟaivē
karuvaḷar aruvē aruvaḷar karuvē karuvaru vaḷarnava katiyē
kuruvaḷar neṟiyē neṟivaḷar kuruvē kuruneṟi vaḷarciva patiyē. 5

4248
niṟaivaḷar muṟaiyē muṟaivaḷar niṟaiyē niṟaimuṟai vaḷarperu neṟiyē
poṟaivaḷar puviyē puvivaḷar poṟaiyē puvipoṟai vaḷartaru puṉalē
tuṟaivaḷar kaṭalē kaṭalvaḷar tuṟaiyē tuṟaikaṭal vaḷartaru cutaiyē
maṟaivaḷar poruḷē poruḷvaḷar maṟaiyē maṟaiporuḷvaḷarcivapatiyē. 6

4249
tavamvaḷar tayaiyē tayaivaḷar tavamē tavaniṟai tayaivaḷar caturē
navamvaḷar puramē puramvaḷar navamē navapuram vaḷartarum iṟaiyē
tuvamvaḷar kuṇamē kuṇamvaḷar tuvamē tuvakuṇam vaḷartaru tikaḻvē
civamvaḷar patamē patamvaḷar civamē civapatam vaḷarciva patiyē. 7

4250
naṭamvaḷar nalamē nalamvaḷar naṭamē naṭanalam vaḷartarum oḷiyē
iṭamvaḷar valamē valamvaḷar iṭamē iṭamvalam vaḷartarum icaivē
tiṭamvaḷar uḷamē uḷamvaḷar tiṭamē tiṭavuḷam vaḷartaru tiruvē
kaṭamvaḷar uyirē uyirvaḷar kaṭamē kaṭamuyir vaḷarciva patiyē. 8

4251
atuvaḷar aṇuvē aṇuvaḷar atuvē atuvaṇu vaḷartarum uṟavē
vituvaḷar oḷiyē oḷivaḷar vituvē vituoḷi vaḷartaru ceyalē
matuvaḷar cuvaiyē cuvaivaḷar matuvē matuvuṟu cuvaivaḷar iyalē
potuvaḷar veḷiyē veḷivaḷar potuvē potuveḷi vaḷarciva patiyē. 9

4252
nitivaḷar nilamē nilamvaḷar nitiyē nitinilam vaḷartaru niṟaivē
mativaḷar nalamē nalamvaḷar matiyē matinalam vaḷartaru paramē
kativaḷar nilaiyē nilaivaḷar katiyē katinilai vaḷartaru poruḷē
pativaḷar patamē patamvaḷar patiyē patipatam vaḷarciva patiyē. 10


63. ñāṉōpatēcam
kaliviruttam ; paṇ: naṭṭarākam


4253.
kaṇṇē kaṇmaṇi yē - karut - tēkarut tiṉkaṉi vē
viṇṇē viṇṇiṟai vē - civa - mētaṉi meypporu ḷē
taṇṇēr oṇmati yē - eṉait - tanta tayāniti yē
uṇṇēr uḷḷoḷi yē - eṉak - kuṇmai uraittaru ḷē. 1

4254
vaḷiyē veṇṇerup pē - kuḷir - māmati yēkaṉa lē
veḷiyē meypporu ḷē - poruḷ - mēviya mēṉilai yē
aḷiyē aṟputa mē - amu - tēaṟi vēara cē
oḷiyē uttama ṉē - eṉak - kuṇmai uraittaru ḷē. 2

4255
aṉpē eṉṉara cē - tiru - vampalat tāramu tē
eṉpē uḷḷuru kak - kalan - teṉṉu ḷiruntava ṉē
iṉpē eṉṉaṟi vē - para - mēciva mēyeṉa vē
uṉpē rōtukiṉ ṟēṉ - eṉak - kuṇmai uraittaru ḷē. 3

4256
taṉaiyā veṉṟaḻait tē - aruṭ - catti yaḷittava ṉē
aṉaiyā yappaṉu māy - eṉak - kāriya ṉāṉava ṉē
iṉaiyā teṉṉaiyu mēl - nilai - ēṟṟuvit tāṇṭava ṉē
uṉaiyāṉ ēttukiṉ ṟēṉ - eṉak - kuṇmai uraittaru ḷē. 4

4257
tuppār ceñcuṭarē - aruṭ - cōti cukakkaṭa lē
appā eṉṉara cē - tiru - vampalat tāramu tē
ippā riṟpacik kē - tanta - iṉcuvai nalluṇa vē
oppāy oppari yāy - eṉak - kuṇmai uraittaru ḷē. 5

4258
eṉṟē yeṉṟu ḷuṟuñ - cuṭa - rēeṉai īṉṟava ṉē
naṉṟē naṇpeṉak kē - mika - nalkiya nāyaka ṉē
maṉṟēr māmaṇi yē - cuka - vāḻkkaiyiṉ meypporu ḷē
oṉṟē yeṉṟuṇai yē - eṉak - kuṇmai uraittaru ḷē. 6

4259
tiruvē teḷḷamu tē - aruṭ - citta cikāmaṇi yē
karuvē raṟṟiṭa vē - kaḷai - kiṉṟaveṉ kaṇṇuta lē
maruvē māmala rē - malar - vāḻkiṉṟa vāṉava ṉām
uruvē eṉkuru vē - eṉak - kuṇmai uraittaru ḷē. 7

4260
taṭaiyā vuntavirt tē - eṉait - tāṅkikkoṇ ṭāṇṭava ṉē
aṭaiyā yaṉpilar pāl - eṉak - kaṉpoṭu tantape ruṅ
koṭaiyāy kuṟṟame lāṅ - kuṇaṅ - koṇṭaku ṇakkuṉṟa mē
uṭaiyāy uttama ṉē - eṉak - kuṇmai uraittaru ḷē. 8

4261
peṇṇāy āṇuru vāy - eṉaip - peṟṟape runtakai yē
aṇṇā eṉṉara cē - tiru - vampalat tāṭukiṉ ṟōy
eṇṇā nāyaṭi yēṉ - kaḷit - tiṭṭavu ṇavaiye lām
uṇṇā tuṇṭava ṉē - eṉak - kuṇmai uraittaru ḷē. 9

4262
nannā luṅkaṭan tē - oḷir - ñāṉaca pāpati yē
poṉṉā ruñcapai yāy - aruṭ - pūraṇa puṇṇiya ṉē
eṉṉāl āvatoṉ ṟum - uṉak - killaiye ṉiṉumen tāy
uṉṉāl vāḻukiṉ ṟēṉ - eṉak - kuṇmai uraittaru ḷē.10


64. āramutap pēṟu
kaliviruttam ; paṇ: naṭṭarākam


4263.
viraicēr poṉmala rē - atil - mēviya centē ṉē
karaicēr mukkaṉi yē - kaṉi - yiṟcuvai yiṉpaya ṉē
paraicēr uḷḷoḷi yē - perum - paṟṟampa lanaṭañ cey
araicē tantaṉai yē - aru - ḷāramu tantaṉai yē. 1

4264
viṇṇār ceñcuṭa rē - cuṭar - mēviya uḷḷoḷi yē
taṇṇār veṇmati yē - atil - taṅkiya taṇṇamu tē
kaṇṇār meykkaṉa lē - civa - kāmappeṇ kātala ṉē
aṇṇā tantaṉai yē - aru - ḷāramu tantaṉai yē. 2

4265
tuppār ceñcaṭai yāy - aruṭ - cōtic cukakkaṭa lē
ceppā mēṉilaik kē - ciṟi - yēṉaic celuttiya vā
eppā lumpuka ḻum - potu - iṉpa naṭampuri yum
appā tantaṉai yē - aru - ḷāramu tantaṉai yē. 3

4266
meyyā meyyaru ḷē - eṉṟu - mēviya meypporu ḷē
kaiyā ruṅkaṉi yē - nutaṟ - kaṇkoṇṭa ceṅkarum pē
ceyyāy veṇṇiṟat tāy - tiruc - ciṟṟampa lanaṭañ cey
aiyā tantaṉai yē - aru - ḷāramu tantaṉai yē. 4

4267
poṟivē ṟiṉṟi niṉai - nitam - pōṟṟum puṉitaru ḷē
kuṟivē ṟiṉṟi niṉṟa - peruñ - cōtik koḻuñcuṭa rē
ceṟivē taṅkaḷe lām - urai - ceyya niṟaintiṭum pēr
aṟivē tantaṉai yē - aru - ḷāramu tantaṉai yē. 5

4268
muttā muttaru ḷē - oḷir - kiṉṟa muḻumuta lē
cittā cittie lān - tara - valla ceḻuñcuṭa rē
pittā pittaṉe ṉai - valin - tāṇṭa peruntakai yē
attā tantaṉai yē - aru - ḷāramu tantaṉai yē. 6

4269
taṉṉē rillava ṉē - eṉait - tanta tayāniti yē
maṉṉē maṉṟiṭat tē - naṭañ - ceyyumeṉ vāḻmuta lē
poṉṉē eṉṉuyi rē - uyi - ruḷniṟai pūraṇa mē
aṉṉē tantaṉai yē - aru - ḷāramu tantaṉai yē. 7

4270
oḷiyē avvoḷi yiṉ - naṭu - uḷḷoḷik kuḷḷoḷi yē
veḷiyē evveḷi yum - aṭaṅ - kiṉṟa veṟuveḷi yē
taḷiyē ampalat tē - naṭañ - ceyyun tayāniti yē
aḷiyē tantaṉai yē - aru - ḷāramu tantaṉai yē. 8

4271
maruḷēy neñcaka ṉēṉ - maṉa - vāṭṭame lāntavirt tē
teruḷē yōrvaṭi vāy - uṟac - ceyta ceḻuñcuṭa rē
poruḷē ciṟcapai vāḻ - vuṟu - kiṉṟaveṉ puṇṇiya ṉē
aruḷē tantaṉai yē - aru - ḷāramu tantaṉai yē. 9

4272
muṉpē eṉṟaṉai yē - valin - tāṭkoṇṭa muṉṉava ṉē
iṉpē eṉṉuyi rē - eṉai -īṉṟa iṟaiyava ṉē
poṉpē rampala vā - civa - pōkañcey ciṟcapai vāḻ
aṉpē tantaṉai yē - aru - ḷāramu tantaṉai yē. 10

4273
pavaṉē vempava nōy - taṉait - tīrkkum parañcuṭa rē
civaṉē cemporu ḷē - tiruc - ciṟṟam palanaṭip pāy
tavanē yampeṟu vār - tamait - tāṅki yaruḷceya val
lavaṉē tantaṉai yē - aru - ḷāramu tantaṉai yē. 11

4274
tēṉāyt tīmpaḻa māyc - cuvai - cērkarum pāyamu tam
tāṉāy aṉparu ḷē - iṉik - kiṉṟa taṉipporu ḷē
vāṉāyk kālaṉa lāyp - puṉa - lāyatil vāḻpuvi yāy
āṉāy tantaṉai yē - aru - ḷāramu tantaṉai yē. 12

4275
poṭiyēṟ kumpuya ṉē - aruṭ - poṉṉam palattara cē
ceṭiyēṟ kaṉṟaḷit tāy - tiruc - ciṟṟam palaccuṭa rē
kaṭiyēṟ kaṉṉaiye ṉuñ - civa - kāmak koṭaiyuṭai yāy
aṭiyēṟ kiṉṟaḷit tāy - aru - ḷāramu tantaṉai yē. 13


65. upatēca viṉā
kalittāḻicai


4276.
vētānta nilaiyoṭu cittānta nilaiyum
mēvum potunaṭam nāṉkāṇal vēṇṭum
nātāntat tiruvīti naṭappāyō tōḻi
naṭavāmal eṉmoḻi kaṭappāyō tōḻi. 1

4277
tompata uruvoṭu tatpata veḷiyil
tōṉṟaci patanaṭam nāṉkāṇal vēṇṭum
empatamāki icaivāyō tōḻi
icaiyāmal vīṇilē acaivāyō tōḻi. 2

4278
ciṉmaya veḷiyiṭait taṉmaya mākit
tikaḻum potunaṭam nāṉkāṇal vēṇṭum
eṉmaya māki iruppāyō tōḻi
iccai mayamāy iruppāyō(288) tōḻi. 3
(288). mayamāyp poruppāyō - ā. pā. patippu.

4279
navanilai mēṟpara nātat talattē
ñāṉat tirunaṭam nāṉkāṇal vēṇṭum
mavuṉat tiruvīti varuvāyō tōḻi
vārāmal vīṇpaḻi taruvāyō tōḻi. 4

4280
āṟāṟuk kappuṟa mākum potuvil
atuvatu vānaṭam nāṉkāṇal vēṇṭum
ēṟāmal iḻiyāmal iruppāyō tōḻi
ēṟi iḻintiṅ kiṟappāyō(289) tōḻi. 5
(289). iḻintiṅ kiruppāyō - mutaṟpatippu.

4281
vakāra veḷiyil cikāra uruvāy
makārat tirunaṭam nāṉkāṇal vēṇṭum
vikāra ulakai veṟuppāyō tōḻi
vēṟāki eṉcol maṟuppāyō tōḻi. 6

4282
nātānta nilaiyoṭu pōtānta nilaikku
naṭuvām potunaṭam nāṉkāṇal vēṇṭum
cūtāntaṟ pōtattaic cuṭuvāyō tōḻi
tuṭṭaneṟiyil keṭuvāyō tōḻi. 7

4283
aṟivil aṟivai aṟiyum potuvil
āṉantat tirunaṭam nāṉkāṇal vēṇṭum
ceṟivil aṟivākic celvāyō tōḻi
cellāmal meynneṟi velvāyō tōḻi. 8

4284
eṉṉait taṉṉōṭē iruttum potuvil
iṉpat tirunaṭam nāṉkāṇal vēṇṭum
niṉṉaiviṭ ṭeṉṉōṭē nilaippāyō tōḻi
nilaiyāmal eṉṉaiyum alaippāyō tōḻi. 9

4285
turiyattiṟ kappālun tōṉṟum potuvil
jōtit tirunaṭam nāṉkāṇal vēṇṭum
kariyaikkaṇ ṭāṅkatu kāṇpāyō tōḻi
kāṇātu pōyppaḻi(290) pūṇpāyō tōḻi. 10
(290) poyppaṇi - mutaṟpatippu. po. cu., pi. irā.,

4286
tattuvat tuṭpuṟan tāṉām potuvil
cattān tirunaṭam nāṉkāṇal vēṇṭum
kottaṟu vittaik kuṟippāyō tōḻi
kuṟiyā tulakil veṟippāyō tōḻi 11


66. neñcoṭu nērtal
kalittāḻicai


4287.
aṭaṅkunāḷ illā tamarntāṉaik kāṇaṟkē(291)
toṭaṅkunāḷ nallataṉ ṟō - neñcē
toṭaṅkunāḷ nallataṉ ṟō. 1
(291) kāṇavē - pi. irā., patippu

4288
vallavā ṟellāmum vallāṉaik kāṇaṟkē
nallanāḷ eṇṇiya nāḷ - neñcē
nallanāḷ eṇṇiya nāḷ. 2

4289
kālaṅ kaṭanta kaṭavuḷaik kāṇaṟkuk
kālaṅ karutuva tēṉ - neñcē
kālaṅ karutuva tēṉ. 3

4290
ālam amutākkum aṇṇalaik kāṇaṟkuk
kālaṅ karutuva tēṉ - neñcē
kālaṅ karutuva tēṉ. 4

4291
taṭaiyātum illāt talaivaṉaik kāṇaṟkē
taṭaiyātum illaikaṇ ṭāy - neñcē
taṭaiyātum illaikaṇ ṭāy. 5

4292
kaiyuḷ amutattai vāyuḷ amutākkap
paiyuḷ(292) uṉakkeṉṉai yō - neñcē
paiyuḷ uṉakkeṉṉai yō. 6
(292). paiyuḷ - varuttam. mutaṟpatippu.

4293
eṉṉuyir nātaṉai yāṉkaṇ ṭaṇaitaṟkē
uṉṉuva teṉṉaikaṇ ṭāy - neñcē
uṉṉuva teṉṉaikaṇ ṭāy. 7

4294
nāṉpeṟṟa celvattai nāṉpaṟṟik koḷḷaṟkē
ēṉpaṟṟu vāyeṉpa tār - neñcē
ēṉpaṟṟu vāyeṉpa tār. 8

4295
tattuvā tītat talaivaṉaik kāṇaṟkut
tattuva muṉṉuva tēṉ - neñcē
tattuva muṉṉuva tēṉ. 9

4296
okka amutattai uṇṭōm iṉiccaṟṟum
vikkal varātukaṇ ṭāy - neñcē
vikkal varātukaṇ ṭāy. 1067. añcātē neñcē
cintu


pallavi

4297.
añcā tē neñcē añcā tē
añcā tē neñcē añcā tē. 1

kaṇṇikaḷ

4298
vañcami lārnām(293) varuntiṭil appōtē
añcaleṉ pāritō ampalat tirukkiṉṟār añcā tē 1
(293). vañcamilā nām - mutaṟpatippu., po. cu; pi. irā. patippu.

4299
tuyyar aruṭperuñ jōtiyār nammuṭai
ayyar itōtiru vampalat tirukkiṉṟārañcā tē 2

4300
maṇṇil namaiyāṇṭa vaḷḷalār nammuṭai
aṇṇal itōtiru vampalat tirukkiṉṟār añcā tē 3

4301
ippuvi yilnammai ēṉṟukoṇ ṭāṇṭanam
appar itōtiru vampalat tirukkiṉṟār añcā tē 4

4302
cittar elāmvalla tēvar namaiyāṇṭa
attar itōtiru vampalat tirukkiṉṟārañcā tē 5

4303
cōti aruṭperuñ cōtiyār nammuṭai
āti itōtiru vampalat tirukkiṉṟār añcā tē 6

4304
tāṇṭava ṉāreṉṉait tāṉtaṭut tāṭkoṇṭa
āṇṭava ṉāritō ampalat tirukkiṉṟār añcā tē 7


4305
vaṉpar maṉattai matiyā tavarnama
taṉpar itōtiru vampalat tirukkiṉṟār añcā tē 8

4306
teruḷuṭai yārelāñ ceyyaval lārtiru
aruḷuṭai yāritō ampalat tirukkiṉṟār añcā tē 9

4307
nammai āṭkoḷḷa naṭampuri vārnama
tammai yiṉōṭitō ampalat tirukkiṉṟār añcā tē 10

4308
taṉṉaiop pārciṟ capainaṭañ ceykiṉṟār
aṉṉaiop pāritō ampalat tirukkiṉṟār añcā tē 11

4309
pāṭukiṉ ṟārkkaruṭ paṇpiṉar ñāṉakkūt
tāṭukiṉ ṟāritō ampalat tirukkiṉṟār añcā tē 12

4310
kātarip pārkaṭkuk kāṭṭik koṭārnammai
ātarip pāritō ampalat tirukkiṉṟār añcā tē 13

4311
nīḷaval lārkkumēl nīḷavallār nammai
āḷaval lāritō ampalat tirukkiṉṟār añcā tē 14

4312
iṉpuṭai yārnam itayat tamarntapē
raṉpuṭai yāritō ampalat tirukkiṉṟārañcā tē 15

4313
upaya patattainam uccimēṟ cūṭṭiya
apayar itōtiru vampalat tirukkiṉṟār añcā tē 16

4314
vēṇṭukoṇ ṭāreṉṉai mēlnilaik kēṟṟiyē
āṇṭukoṇ ṭāritō ampalat tirukkiṉṟār añcā tē 17

4315
eccampe ṟēlmaka ṉēeṉṟeṉ ṉuḷuṟṟa
accam tavirttavar ampalat tirukkiṉṟār añcā tē 18

4316
namutaṉ mutaṟpala naṉmaiyu māmñāṉa
amutar itōtiru vampalat tirukkiṉṟār añcā tē 19

4317
ceṭikaḷ tavirttaruṭ celva maḷikkiṉṟa
aṭikaḷ itōtiru vampalat tirukkiṉṟār añcā tē 20

4318
viracula kellām virittain toḻiltarum
aracuṭai yāritō ampalat tirukkiṉṟārañcā tē 21

4319
ceṟivuṭai yāruḷat tēnaṭañ ceykiṉṟa
aṟivuru vāritō ampalat tirukkiṉṟār añcā tē 22

añcā tē neñcē añcā tē
añcā tē neñcē añcā tē68. āṭiya pātam
cintu


pallavi

4320.
āṭiya pātamaṉ ṟāṭiya pātam
āṭiya pātaniṉ ṟāṭiya pātam. 1

kaṇṇikaḷ

4321
pāṭiya vētaṅkaḷ tēṭiya pātam
patticey pattarkkut tittikkum pātam
nāṭiya mātavar(294) nēṭiya pātam
nātānta nāṭṭukku nāyaka pātam āṭiya 1
(294) mātavaṉ - ā. pā. pātippu.

4322
tīrāta valviṉai tīrkkiṉṟa pātam
teyvaṅkaḷ ellān tericikkum pātam
vārā varavāki vantapoṟ pātam
vañca maṉattil vaciyāta pātam. āṭiya 2

4323
ārā amutāki aṇṇikkum pātam
aṉpar uḷattē amarntaruḷ pātam
nārā yaṇaṉviḻi naṇṇiya pātam
nāṉpuṉai pāṭal nayantapoṟ pātam. āṭiya 3

4324
nallavar ellām nayakkiṉṟa pātam
nāta muṭivil naṭikkiṉṟa pātam
vallavar collellām vallapoṟ pātam
mantira yantira tantira pātam. āṭiya 4

4325
eccama yattum ilaṅkiya pātam
eḷḷukkuḷ eṇṇeypōl eṅkumām pātam
accam tavirtteṉṉai āṭkoṇṭa pātam
āṉanta nāṭṭuk katipati pātam āṭiya 5

4326
tēvarkaḷ ellārum cintikkum pātam
teḷḷamu tāyuḷan tittikkum pātam
mūvarum kāṇā muḻumutaṟ pātam
muppāḻuk kappāl muḷaittapoṟ pātam. āṭiya 6

4327
turiya veḷikkē uriyapoṟ pātam
cukamaya mākiya cuntarap pātam
periya poruḷeṉṟu pēcumpoṟ pātam
pēṟellān tanta perumpukaḻp pātam. āṭiya 7

4328
cākā varantanta tārakap pātam
caccitā ṉanta catōtaya pātam
tēkāti ellām ciruṭṭikkum pātam
titimutal aintoḻil ceykiṉṟa pātam. āṭiya 8

4329
ōṅkāra pīṭat toḷirkiṉṟa pātam
oṉṟāy iraṇṭāki ōṅkiya pātam
tūṅkāta tūkkattil tūkkiya pātam
turiyattil ūṉṟit tulaṅkiya pātam. āṭiya 9

4330
aivaṇṇa muṅkoṇṭa aṟputap pātam
apayar(295) ellārkkum amutāṉa pātam
kaivaṇṇa nellik kaṉiyākum pātam
kaṇṇum karuttum kalantapoṟ pātam. āṭiya 10
(295) aiyar - ca. mu. ka. patippu.

4331
āruyirk kātāram ākiya pātam
aṇṭa piṇṭaṅkaḷ aḷikkiṉṟa pātam
cāruyirk kiṉpam tarukiṉṟa pātam
cattiya ñāṉa tayāniti pātam. āṭiya 11

4332
tāṅki eṉaippeṟṟa tāyākum pātam
tantaiyu mākit tayavucey pātam
ōṅkieṉ ṉuḷḷē uṟaikiṉṟa pātam
uṇmai viḷaṅka uraittapoṟ pātam. āṭiya 12

4333
eṇṇiya vāṟē eṉakkaruḷ pātam
iṟavā nilaiyil iruttiya pātam
puṇṇiyar kaiyuḷ poruḷākum pātam
poyyar uḷattil poruntāta pātam. āṭiya 13

4334
āṟantat tuḷḷum amarntapoṟ pātam
āti aṉātiyum ākiya pātam
māṟantam illāeṉ vāḻmutaṟ pātam
maṇmutal aintāy vaḻaṅkiya pātam. āṭiya 14

4335
aruṭperuñ jōtiya tākiya pātam
ammaiyum appaṉum ākiya pātam
poruṭperum pōkam puṇarttiya pātam
poṉvaṇṇa mākiya puṇṇiya pātam. āṭiya 15

4336
nāraṇa ṉātiyar nāṭarum pātam
nāṉtavat tāṟpeṟṟa naṟṟuṇaip pātam
āraṇam ākamam pōṟṟiya pātam
ācaiviṭ ṭārkkē aṇimaiyām pātam. 16

āṭiya pātamaṉ ṟāṭiya pātam
āṭiya pātaniṉ ṟāṭiya pātam.69. apayam apayam
cintu


pallavi

4337.
apayam apayam apayam. 1

kaṇṇikaḷ

4338
upayama tāyeṉ uṟavāyc citamparac
capaiyil naṭañceyum cāmi patattiṟkē(296) apayam 1
(296) pātattiṟkē - pi. irā., ā. pā.

4339
empalat tālemmai ēṉṟuko ḷattillai
ampalat tāṭumem aiyar patattiṟkē apayam 2

4340
tavacitam paramākit taṉmaya māycceyum
civacitam paramakā tēvar patattiṟkē apayam 3

4341
oṉṟum patattiṟ kuyarporu ḷākiyē
eṉṟumeṉ uḷḷat tiṉikkum patattiṟkē apayam 4

4342
vāṉanta māntillai maṉṟiṭai eṉṟuniṉ
ṟāṉantat tāṇṭava māṭum patattiṟkē apayam 5

4343
nārā yaṇaṉoṭu nāṉmuka ṉātiyar
pārā yaṇamceyum patuma patattiṟkē apayam 6

4344
aṉpar ceyumpiḻai āyira mumpoṟut
tiṉpa maḷikkunam īcar patattiṟkē apayam 7

4345
kuṟṟam ceyiṉum kuṇamākak koṇṭunam
aṟṟam tavirkkunam appar patattiṟkē apayam 8

4346
cemporuḷ ākic citamparat tēeṉṟum
namporuḷ āṉa naṭēcar patattiṟkē apayam 9

4347
vecceṉṟa māyai viṉaiyāti yālvanta
accam tavirkkunam aiyar patattiṟkē apayam 10

4348
eṇṇiya eṇṇaṅkaḷ ellā muṭikkunam
puṇṇiya ṉārteyvap poṉṉaṭip pōtukkē apayam 11

4349
maṉṉam parattē vaṭivil vaṭivākip
poṉṉam palattāṭum poṉṉaṭip pōtukkē apayam 12

4350
nāta muṭiyil/(297) naṭampurin taṉparkkup
pōtam aḷikkiṉṟa poṉṉaṭip pōtukkē apayam 1313
(297) muṭivil - mutaṟpatippu., po. cu., ca. mu. ka.

4351
ucci tāḻkiṉṟa uṟavōr uṟavāṉa
cacci tāṉantat taṉinaṭap pōtukkē apayam 14

4352
cittamum uḷḷamum tittit tiṉikkiṉṟa
puttamu tākiya poṉṉaṭip pōtukkē apayam 15

apayam apayam apayam.70. ampalavāṇar varukai
cintu


pallavi

4353.
vārīr citampara valli civakāma
valli maṇāḷarē vārīr
maṇimaṉṟa vāṇarē vārīr. 1

kaṇṇikaḷ

4354
aruṭperuñ cōtieṉ āṇṭava rētiru
ampala vāṇarē vārīr
aṉpuṭai yāḷarē vārīr. vārīr 1

4355
accam tavirtteṉṉai āṭkoṇ ṭaruḷiya
antaṇa rēiṅku vārīr
ampalat taiyarē vārīr. vārīr 2

4356
aṉpuru vāṉavar iṉpuṟa uḷḷē
aṟivuru vāyiṉīr vārīr
aruṭperuñ jōtiyīr vārīr. vārīr 3

4357
aṇṭaṅkaḷ ellām aṇuvil aṭakkum
arumperuñ cittarē vārīr
aṟputa rēiṅku vārīr. vārīr 4

4358
ammaiyu māyeṉak kappaṉu mākieṉ
aṉpaṉu māyiṉīr vārīr
aṅkaṇa rēiṅku vārīr. vārīr 5

4359
allal aṟutteṉ aṟivai viḷakkiya
ampala vāṇarē vārīr
cemporu ḷāyiṉīr vārīr. vārīr 6

4360
appaṇi poṉmuṭi appaṉeṉ ṟēttumey
aṉparuk kaṉparē vārīr
iṉpam taraiṅku vārīr. vārīr 7

4361
accutar nāṉmukar ucciyil meccum
aṭikkama lattīrē vārīr
naṭikkaval līriṅku vārīr. vārīr 8

4362
aṇṭark karumpatan toṇṭark keḷitil
aḷittiṭa vallīrē vārīr
kaḷitteṉṉai āṇṭīrē vārīr. vārīr 9

4363
ampara māṉaci tampara nāṭakam
āṭaval līriṅku vārīr
pāṭalu vantīrē(298) vārīr. vārīr 10
(298) pāṭavallīriṅku - mutaṟpatippu., po. cu., ca. mu. ka.

4364
ātia ṉātieṉ ṟāraṇam pōṟṟum
arumperuñ jōtiyīr vārīr
āṉanta nāṭarē vārīr. vārīr 11

4365
ākama vētam aṉēka mukaṅkoṇ
ṭaruccikkum pātarē vārīr
āruyir nātarē vārīr. vārīr 12

4366
ācaṟum antaṅkaḷ āṟum pukaṉṟanal
āriya rēiṅku vārīr
āṉantak kūttarē vārīr. vārīr 13

4367
āla niḻaṟkaṇ amarntaṟañ coṉṉanal
āriya rēiṅku vārīr
āṉantak kūttarē vārīr. vārīr 14

4368
āramu tākieṉ āviyaik kākkiṉṟa
āṉanta rēiṅku vārīr
āṭalval līriṅku vārīr. vārīr 15

4369
ātara vāyeṉ aṟivait teḷivit
tamutam aḷittīrē vārīr
āṭiya pātarē vārīr. vārīr 16

4370
ātāra mītāṉat tappālum kāṇṭaṟ
karumperuñ jōtiyīr vārīr
karumpiṉil iṉikkiṉṟīr vārīr. vārīr 17

4371
ātiyum antamum illā arumperum
jōtiya rēiṅku vārīr
vētiya rēiṅku vārīr. vārīr 18

4372
āṭalkoṇ ṭīrtiru vampalat tēeṉṟaṉ
pāṭalkoṇ ṭīriṅku vārīr
kūṭaval līriṅku vārīr. vārīr 19

4373
ākkam koṭutteṉṟaṉ tūkkam taṭuttaeṉ
āṇṭava rēiṅku vārīr
tāṇṭava rēiṅku vārīr. vārīr 20

4374
āpattai nīkkiōr tīpattai ēṟṟieṉ
āṇavam pōkkiṉīr vārīr
kāṇavan tēṉiṅku vārīr. vārīr 21

4375
itutaru ṇamtaru ṇamtaru ṇameṉ
iṟaiyava rēiṅku vārīr
iṭartavirt tāṭkoṇṭīr vārīr. vārīr 22

4376
iccaiyiṉ vaṇṇam eṉakkaruḷ ceyya
itutaru ṇamiṅku vārīr
iṉṉamu tāyiṉīr vārīr. vārīr 23

4377
iṉpam koṭuttēeṉ tuṉpam keṭuttuḷ
irukkiṉṟa nātarē vārīr
irukkiṉ poruḷāṉīr vārīr. vārīr 24


4378
iravum pakalum itayatti lūṟi
iṉikkum amutarē vārīr
iṉittari yēṉiṅku vārīr. vārīr 25

4379
iṉṉumtāḻt taṅkē iruppa taḻakaṉṟu
itutaru ṇamiṅku vārīr
irumaiyum āyiṉīr vārīr. vārīr 26

4380
iṭartavirt tiṉpam eṉakkaḷit tāḷaṟ
kitutaru ṇamiṅku vārīr
iṉiyava rēiṅku vārīr. vārīr 27

4381
iṟaiyum poṟuppari teṉṉuyir nātarē
ittaru ṇamiṅku vārīr
itanaṭañ ceykiṉṟīr vārīr. vārīr 28

4382
immaiyi lēeṉak kammaiyiṉ iṉpam
itueṉ ṟaḷittīrē vārīr
itayat tiruntīrē vārīr. vārīr 29

4383
iṅkaṅkeṉ ṉāmalē eḷḷukkuḷ eṇṇeypōl
eṅkum niṟaintīrē vārīr
inteḻil vaṇṇarē vārīr. vārīr 30

4384
iṇaioṉṟum illā iṇaiyaṭi eṉtalai
ēṟavait tīriṅku vārīr
iṟutiyi līriṅku vārīr. vārīr 31

4385
īṉṟāḷum entaiyum eṉkuru vumeṉak
kiṉpamum āyiṉīr vārīr
aṉparuk kaṉparē vārīr. vārīr32

4386
īṉam aṟuttumeyñ ñāṉa viḷakkeṉ
itayattil ēṟṟiṉīr vārīr
utayac cuṭariṉīr vārīr. vārīr 33


4387
īṭaṟi yātamey vīṭutan taṉparai
iṉpuṟac ceykiṉṟīr vārīr
vaṉpark kariyīrē vārīr.vārīr 34

4388
ītiyal eṉṟuniṉ ṟōtiya vētattiṟ
keṭṭā tiruntīrē vārīr
naṭṭārk keḷiyīrē vārīr. vārīr35

4389
īcar eṉumpala tēcarkaḷ pōṟṟumna
ṭēcarē nīriṅku vārīr
nēcarē nīriṅku vārīr. vārīr 36

4390
īcar palikkuḻal(299) nēcareṉ ṟaṉparkaḷ
ēcaniṉ ṟīriṅku vārīr
nācamil līriṅku vārīr. vārīr 37
(299) īcar eḷiyaṟku - mutaṟpatippu., po. cu., pi. irā,

4391
īṟaṟi yāmaṟai yōṉeṉ ṟaṟiñar
iyampaniṉ ṟīriṅku vārīr
vayantaru vīriṅku vārīr. vārīr 38

4392
ītalkaṇ ṭēmikak kātalkoṇ ṭēṉeṉak
kītalcey vīriṅku vārīr
ōtari yīriṅku vārīr. vārīr 39

4393
īṭaṇai aṟṟaneñ cūṭaṇai uṟṟumaṟ
ṟīṭaṇai yīriṅku vārīr
āṭaval līriṅku vārīr. vārīr40

4394
īṇṭaṟi vōṅkiṭat tūṇṭaṟi vākiuḷ
īṇṭukiṉ ṟīriṅku vārīr
āṇṭava rēiṅku vārīr.vārīr 41

4395
uḷḷatē uḷḷatu viḷḷatu veṉṟeṉak
kuḷḷa turaiceytīr vārīr
vaḷḷal viraintiṅku vārīr. vārīr 42

4396
uruvāy aruvāy uruvaru vāyavai
oṉṟumal līriṅku vārīr
eṉṟumnal līriṅku vārīr. vārīr 43

4397
uṟavum pakaiyum uṭaiya naṭaiyil
uṟavumeṇ ṇēṉiṅku vārīr
piṟavunaṇ ṇēṉiṅku vārīr. vārīr 44

4398
uḷḷak karuttaināṉ vaḷḷaṟ kuraippateṉ
uḷḷat tiruntīrē vārīr
viḷḷaṟ kariyīrē vārīr. vārīr 45

4399
uyyaval lārkkaruḷ ceyyaval līrnāṉum
uyyaval lēṉiṅku vārīr
ceyyaval līriṅku vārīr. vārīr 46

4400
uṭaiyava rārik kaṭaiyava ṉēṉuk
kuṭaiyava rēiṅku vārīr
caṭaiyava rē(300) iṅku vārīr. vārīr47
(300) taṭai tavirppīr - mutaṟpatippu., po. cu., pi. irā.

4401
uṟaṅki iṟaṅkum ulakavar pōlanāṉ
uṟaṅkamāṭ ṭēṉiṅku vārīr
iṟaṅkamāṭ ṭēṉiṅku vārīr. vārīr 48

4402
uṇṭuṭut tiṉṉum uḻalamāṭ ṭēṉamu
tuṇṭi virumpiṉēṉ vārīr
uṇṭi taraiṅku vārīr. vārīr 49

4403
uṉṉutō ṟuṉṉutō ṟuḷḷē iṉikkiṉṟa
uttama rēiṅku vārīr
uṟṟa tuṇaiyāṉīr vārīr. vārīr 50

4404
ummāṇai ummāṇai ummaial lāleṉak
kuṟṟavar maṟṟilai vārīr
uṟṟaṟin tīriṅku vārīr. vārīr 51

4405
ūṉa naṭantavirt tāṉa naṭaṅkāṭṭu
mōṉa naṭēcarē vārīr
ñāṉa naṭēcarē vārīr. vārīr 52

4406
ūrumil līroru pērumil līraṟi
vōrumil līriṅku vārīr
yārumil līriṅku vārīr. vārīr 53

4407
ūṟu civāṉantap pēṟu tarukiṉṟa
vīṟuṭai yīriṅku vārīr
nīṟuṭai yīriṅku vārīr. vārīr 54

4408
ūṉṟunum cēvaṭi cāṉṟu tarikkilēṉ
ēṉṟukoḷ vīriṅku vārīr
āṉṟava rēiṅku vārīr. vārīr 55

4409
ūṟṟai uṭampitu māṟṟuyar poṉṉeṉa
ēṟṟam aruḷceyvīr vārīr
tēṟṟam aruḷceyvīr vārīr. vārīr 56

4410
ūṭalil līreṉaik kūṭalval līreṉṉuḷ
pāṭalcol vīriṅku vārīr
āṭalnal līriṅku vārīr. vārīr 57

4411
ūkkam koṭutteṉṟaṉ ēkkam keṭuttaruḷ
ākka maṭuttīrē vārīr
tūkkam tavirttīrē vārīr. vārīr 58

4412
ūmai eḻuttiṉuḷ āmai eḻuttuṇṭeṉ
ṟōmai aṟivittīr vārīr
cēmañ ceṟivittīr vārīr. vārīr 59

4413
ūka milēṉpeṟṟa tēkam aḻiyāta
yōkam koṭuttīrē vārīr
pōkam koṭuttīrē vārīr. vārīr 60

4414
ūtiyam tantanal vētiya rēuṇmai
ōtiya nātarē vārīr
ātia ṉātiyīr vārīr. vārīr 61

4415
eṉkuṟai tīrtteṉṉuḷ naṉkuṟai vīriṉi
eṉkuṟai eṉmuṉṉīr vārīr
taṉkuṟai illīrē vārīr. vārīr 62

4416
eṉṉuyir ākieṉ ṟaṉuyirk kuḷḷēōr
iṉṉuyir āyiṉīr vārīr
eṉṉuyir nātarē vārīr. vārīr 63

4417
eṉkaṇ aruḷceyteṉ puṉkaṇ vilakkiya
eṉkaṇ ṇaṉaiyīrē vārīr
miṉkaṇ ṇutalīrē vārīr. vārīr 64

4418
ellā uyirkaḷum nallār eṉattoḻum
ellāmval līriṅku vārīr
collā nilaiyiṉīr vārīr. vārīr 65

4419
eṭṭum iraṇṭumeṉ ṟiṭṭu vaḻaṅkutal
eṭṭum paṭiceytīr vārīr
eṭṭuru vāyiṉīr vārīr301. vārīr66
(301) eṭṭum iraṇṭum - pattu (ya). ya - āṉmā.
eṭṭuru - aṣṭamūrttam eṭṭu uru-(eṭṭu tamiḻil eḻuta `a' ākum)
akara vaṭivam. eṭṭuru - aru. ca. mu. ka

4420
eṉṟu kaṇṭāyitu(302) naṉṟukoṇ ṭāḷuka
eṉṟutan tīriṅku vārīr
aṉṟuvan tīriṉṟu vārīr. vārīr 67
(302) kaṇṭāmitu - mutaṟpatippu., po. cu., pi. irā.

4421
eccama yaṅkaḷum poyccama yameṉṟīr
iccama yamiṅku vārīr
meyccama yantantīr vārīr. vārīr 68

4422
eṉpāṟ kaḷippoṭum aṉpāloṉ ṟīntitai
iṉpāl peṟukeṉṟīr vārīr
teṉpāl mukaṅkoṇṭīr vārīr. vārīr 69

4423
ecca uraiyaṉṟeṉ iccaiel lāmuma
ticcaikaṇ ṭīriṅku vārīr
accamta virttīrē vārīr. vārīr 70

4424
eṇṇamel lāmuma teṇṇamal lālvēṟōr
eṇṇam eṉakkillai vārīr
vaṇṇam aḷikkiṉṟīr vārīr. vārīr 71

4425
ērāya nāṉmukar nārāya ṇarmaṟṟum
pārāya ṇamceyvīr vārīr
ūrāyam āyiṉīr vārīr. vārīr 72

4426
ēma mikuntiru vāma cukantarum
ēma capēcarē vārīr
cōma cikāmaṇi vārīr. vārīr 73

4427
ēta milāppara nāta muṭipporuḷ
ētatu colluvīr vārīr
ītal uṭaiyīrē vārīr. vārīr 74

4428
ēka parāpara yōka veḷikkappāl
ēka veḷiniṉṟīr vārīr
ēkar aṉēkarē vārīr. vārīr 75

4429
ēṟi iṟaṅki iruntēṉ iṟaṅkāmal
ēṟavait tīriṅku vārīr
tēṟavait tīriṅku vārīr. vārīr 76


4430
ēkānta naṉṉilai yōkāntat tuḷḷateṉ
ṟēkāntam colliṉīr vārīr
tēkāntam illīrē vārīr. vārīr 77

4431
ēkāta kalvitāṉ cākāta kalviyeṉ
ṟēkāta lāṟcoṉṉīr vārīr
vēkāta kāliṉīr vārīr. vārīr78

4432
ēṭā yirameṉṉai kōṭā moḻioṉṟē
ēṭāeṉ ṟīriṅku vārīr
īṭāvār illīrē vārīr. vārīr 79

4433
ēcāta tantiram pēcāta mantiram
īcāṉa mēleṉṟīr vārīr
ācāti illīrē vārīr. vārīr 80

4434
ēṉeṉpār vēṟilai nāṉaṉpāṟ kūvukiṉ
ṟēṉeṉpāl ēṉeṉpīr vārīr
āṉiṉpāl āṭuvīr vārīr. vārīr 81

4435
aintu malaṅkaḷum ventu viḻaeḻut
taintuñ ceyumeṉṟīr vārīr
intu cikāmaṇi vārīr. vārīr 82

4436
aiyamuṟ ṟēṉaiiv vaiyaṅ kariyāka
aiyam tavirttīrē vārīr
meyyam palattīrē vārīr. vārīr 83

4437
aiyar naṭampuri meyyareṉ ṟēuṇarn
taiyar toḻaniṉṟīr vārīr
tuyyar uḷaniṉṟīr vārīr. vārīr 84

4438
aivaṇaṅ kāṭṭunum meyvaṇam vēṭṭuniṉ
ṟaivaṇar ēttuvīr vārīr
poyvaṇam pōkkuvīr vārīr. vārīr 85


4439
oṉṟē civamatai oṉṟucaṉ mārkkamum
oṉṟēeṉ ṟīriṅku vārīr
naṉṟēniṉ ṟīriṅku vārīr. vārīr 86

4440
oppāril līrumak kippāril piḷḷaināṉ
oppāri allakāṇ vārīr
muppāḻ kaṭantīrē vārīr. vārīr 87

4441
otta iṭantaṉṉil nittirai ceyeṉṟīr
otta iṭaṅkāṭṭa vārīr(303)
citta cikāmaṇi vārīr. vārīr 88
(303) 'otta iṭattil nittirai cey' eṉpatu auvaiyār aruḷiya koṉṟai
vēntaṉ.'otta iṭam - mēṭupaḷḷa millāta iṭam, maṉam otta iṭam, niṉaippu
maṟappu aṟṟa iṭam, taṉitta iṭam, tattuvātītanilai,' eṉpatu ca. mu. ka. kuṟippu.
iruviṉaiyum otta iṭam, iruviṉaioppunilai eṉpatē poruttamām.

4442
oṭṭumaṟ ṟillaināṉ viṭṭup pirikalēṉ
oṭṭuvait tēṉummēl vārīr
eṭṭuk kuṇattīrē vārīr. vārīr 89

4443
orumai nilaiyil irumaiyum tanta
orumaiyi ṉīriṅku vārīr
perumaiyi ṉīriṅku vārīr. vārīr 90

4444
oṇmai virumpiṉēṉ aṇmaiyil īkuvīr
uṇmaicoṉ ṉēṉiṅku vārīr
peṇmai(304) iṭaṅkoṇṭīr vārīr. vārīr 91
(304) vaṇmai - mutaṟpatippu., po. cu., pi. irā.,

4445
ōṅkāra nāṭakam pāṅkākac(305) ceykiṉṟa
ōṅkāra nāṭarē vārīr
āṅkāra nīkkiṉīr vārīr. vārīr 92
(305) pāṅkārac - pi. irā.

4446
ōṅkumpiṇ ṭāṇṭaṅkaḷ tāṅkum peruveḷi
ōṅku naṭēcarē vārīr
pāṅkucey vīriṅku vārīr. vārīr 93

4447
ōcaiyiṉ uḷḷēōr ācai(306) utikkamel(307)
ōcaicey vittīrē vārīr
pācam aṟuttīrē vārīr. vārīr 94
(306) ōcai - piratipētam. ā. pā.
307. mēl - mutaṟpatippu., po. cu., pi. irā.

4448
ōrā tulakiṉaip pārā tiruniṉak
kōrā vakaieṉṟīr vārīr
pērā nilaitantīr vārīr. vārīr 95

4449
ōṭātu māyaiyai nāṭātu naṉṉeṟi
ūṭā tirueṉṟīr vārīr
vāṭā tirueṉṟīr vārīr. vārīr96

4450
ōlak kapāṭattaic cālat tiṟantaruḷ
ōlakkaṅ kāṭṭiṉīr vārīr
kālak kaṇakkillīr vārīr. vārīr 97

4451
ōṭattiṉ niṉṟoru māṭattil ēṟṟimey
yūṭattaik kāṭṭiṉīr vārīr
vēṭattaip pūṭṭiṉīr vārīr. vārīr 98

4452
ōmatti lēnaṭuc cāmatti lēeṉai
ōmattaṉ(308) ākkiṉīr vārīr
cāmatta(309) nīkkiṉīr vārīr. vārīr 99
(308) ōmattaṉ - uruvaruva vaṭivam., piraṇavatēkam. ca. mu. ka.
cāmattai - po. cu., ca. mu. ka; cāmattai - cākuntaṉmaiyai., ca. mu. ka.

4453
ōmeṉpa taṟkumuṉ āmeṉ ṟuraittuṭaṉ
ūmeṉṟu(310) kāṭṭiṉīr vārīr
nāmeṉṟu nāṭṭiṉīr vārīr. vārīr100
(310) ōm - ām - ūm - ōm hām hum. pījākkaraṅkaḷ.

4454
auviya mārkkattiṉ vevviyal nīkkiyē
cevviyaṉ ākkiṉīr vārīr
ovvioṉ ṟākkiṉīr vārīr. vārīr 101

4455
kaṇṇaṉai yīrummaik kāṇaeṉ ācai
kaṭalpoṅku kiṉṟatu vārīr
uṭaltaṅku kiṉṟatu vārīr. vārīr 102

4456
kaṇṭaṇain tālaṉṟik kātal aṭaṅkāteṉ
kaṇmaṇi yīriṅku vārīr
uṇmaṇi yīriṅku vārīr. vārīr 103

4457
kaṭṭikkoṇ ṭummaik kalantu koḷalvēṇṭum
kāraṇa rēiṅku vārīr
pūraṇa rēiṅku vārīr. 104


vārīr citampara valli civakāma
valli maṇāḷarē vārīr
maṇimaṉṟa vāṇarē vārīr.71. ampalavāṇar āṭavarukai
cintu


pallavi

4458.
āṭavā rīr eṉṉō ṭāṭavā rīr
ampalattil āṭukiṉṟīr āṭavā rīr. 1

kaṇṇikaḷ

4459
taṉmaipiṟark kaṟivariyīr āṭavā rīr
taṉittalaimaip perumpatiyīr āṭavā rīr
vaṉmaimaṉat tavarkkariyīr āṭavā rīr
vañcamilā neñcakattīr āṭavā rīr
toṉmaimaṟai muṭiyamarntīr āṭavā rīr
turiyapataṅ kaṭantavarē āṭavā rīr
iṉmaitavirt teṉaimaṇantīr āṭavā rīr.
eṉṉuṭaiya nāyakarē āṭavā rīr āṭavā rīr 1

4460
tiruvāḷar pōṟṟa eṉṉō ṭāṭavā rīr
tiruvaṉaiyār vāḻttaiṅkē āṭavā rīr
peruvāymaip peruntakaiyīr āṭavā rīr
pērācai poṅkukiṉṟēṉ āṭavā rīr
uruvāki ōṅkukiṉṟīr āṭavā rīr
uttamarē itutaruṇam āṭavā rīr
iruvāṇar ēttaniṉṟīr āṭavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē āṭavā rīr. āṭavā rīr2

4461
vēṟṟumukam pārēṉeṉṉō ṭāṭavā rīr
veṭkamellām viṭṭuviṭṭēṉ āṭavā rīr
māṟṟutaṟkeṇ ṇātireṉṉō ṭāṭavā rīr
māṟṟiluyir māyppēṉkaṇṭīr āṭavā rīr
kūṟṟutaitta cēvaṭiyīr āṭavā rīr
koṇṭukulaṅ kuṟiyātīr āṭavā rīr
ēṟṟataṉit taruṇamītē āṭavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē āṭavā rīr. āṭavā rīr 3

4462
illāmai nīkkiniṉṟīr āṭavā rīr
eṉṉaimaṇa mālaiyiṭṭīr āṭavā rīr
kollāmai neṟieṉṟīr āṭavā rīr
kuṟṟamelāṅ kuṇaṅkoṇṭīr āṭavā rīr
nallārcol nallavarē āṭavā rīr
naṟṟāyil iṉiyavarē āṭavā rīr
ellāmcey vallavarē āṭavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē āṭavā rīr. āṭavā rīr 4

4463
ācaikoṇṭēṉ āṭaeṉṉō ṭāṭavā rīr
ācaiveṭkam aṟiyātāl āṭavā rīr
ōcaikoṇṭa teṅkumiṅkē āṭavā rīr
umāṇai ummaiviṭēṉ āṭavā rīr
kācupaṇat tācaiyilēṉ āṭavā rīr
kaipiṭittāṟ pōtumeṉṉō ṭāṭavā rīr
ēcaṟalnīt teṉaiāṇṭīr āṭavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē āṭavā rīr. āṭavā rīr 5

4464
caṉmārkka neṟivaittīr āṭavā rīr
cākāta varantantīr āṭavā rīr
kaṉmārkka maṉaṅkaraittīr āṭavā rīr
kaṇṇicainta kaṇavarēnīr āṭavā rīr
coṉmārkkap poruḷāṉīr āṭavā rīr
cuttaaruṭ cōtiyarē āṭavā rīr
eṉmārkkam uḷattukantīr āṭavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē āṭavā rīr. āṭavā rīr 6

4465
aṇṭamelām kaṇṭavarē āṭavā rīr
akaṇṭapari pūraṇarē āṭavā rīr
paṇṭamelām paṭaittavarē āṭavā rīr
paṟṟoṭuvī ṭillavarē āṭavā rīr
koṇṭeṉaivan tāṇṭavarē āṭavā rīr
kūttāṭa vallavarē āṭavā rīr
eṇtakupoṟ capaiyuṭaiyīr āṭavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē āṭavā rīr. āṭavā rīr 7

4466
pētaniṉai yātuvirain tāṭavā rīr
piṉpāṭṭuk kālaiyitē āṭavā rīr
ōtaula vātavarē āṭavā rīr
uḷḷācai poṅkukiṉṟa tāṭavā rīr
cātalaṟut teṉaiāṇṭīr āṭavā rīr
taṉittalaimaip perumpatiyīr āṭavā rīr
ētamaṟut tavarkkiṉiyīr āṭavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē āṭavā rīr. āṭavā rīr 8

4467
kaḷḷamoṉṟum aṟiyēṉnāṉ āṭavā rīr
kaikalantu koṇṭīreṉṉō ṭāṭavā rīr
uḷḷapaṭi uraikkiṉṟēṉ āṭavā rīr
ummācai poṅkukiṉṟa tāṭavā rīr
taḷḷariyēṉ eṉṉōṭiṅkē āṭavā rīr
tāḻkkiliṟai yumtariyēṉ āṭavā rīr
eḷḷalaṟut tāṇṭukoṇṭīr āṭavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē āṭavā rīr. āṭavā rīr 9

4468
naccukiṉṟēṉ niccaliṅkē āṭavā rīr
nāṇamaccam viṭṭēṉeṉṉō ṭāṭavā rīr
viccaiyelām tantukaḷit tāṭavā rīr
viyanturaitta taruṇamitē āṭavā rīr
eccukamum ākiniṉṟīr āṭavā rīr
ellāmcey vallavarē āṭavā rīr.
iccaimaya māyiruntēṉ āṭavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē āṭavā rīr. āṭavā rīr 10

4469
eṉuyiruk kuyirāṉīr āṭavā rīr
eṉaṟivuk kaṟivāṉīr āṭavā rīr
eṉṉuṭaieṉ piṟkalantīr āṭavā rīr
eṉṉuṭaiuḷ ḷattiruntīr āṭavā rīr
eṉurimait tāyaṉaiyīr āṭavā rīr
eṉatutaṉit tantaiyarē āṭavā rīr
eṉorumaic caṟkuruvē āṭavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē āṭavā rīr. āṭavā rīr 11

āṭavā rīr eṉṉō ṭāṭavā rīr
ampalattil āṭukiṉṟīr āṭavā rīr.72. ampalavāṇar aṇaiyavarukai
cintu


pallavi

4470.
aṇaiyavā rīr eṉṉai aṇaiyavā rīr
aṇivaḷar(311)ciṟ ṟampalattīr aṇaiyavā rīr. 1
(311) aṇikiḷar - mutaṟpatippu, po. cu., pi. irā., ca. mu. ka.

kaṇṇikaḷ

4471
iyaṟkaiuṇmai vaṭiviṉarē aṇaiyavā rīr
ellāmcey vallavarē aṇaiyavā rīr
iyaṟkaiviḷak kattavarē aṇaiyavā rīr
ellārkkum nallavarē aṇaiyavā rīr
iyaṟkaiiṉpa māṉavarē aṇaiyavā rīr
iṟaimaiyelām uṭaiyavarē aṇaiyavā rīr
iyaṟkainiṟai vāṉavarē aṇaiyavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē aṇaiyavā rīr. aṇaiyavā rīr 1

4472
ulakamellām uṭaiyavarē aṇaiyavā rīr
uṇmaiuraik kiṉṟavarē aṇaiyavā rīr
kalakamaṟut tāṇṭavarē aṇaiyavā rīr
kaṇṇaṉaiya kātalarē aṇaiyavā rīr
alakaṟiyāp perumaiyarē aṇaiyavā rīr
aṟputappoṟ cōtiyarē aṇaiyavā rīr
ilakucapā patiyavarē aṇaiyavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē aṇaiyavā rīr. aṇaiyavā rīr 2

4473
potuvilnaṭik kiṉṟavarē aṇaiyavā rīr
poṟpuṭaiya puṇṇiyarē aṇaiyavā rīr
matuviliṉik kiṉṟavarē aṇaiyavā rīr
maṉṉiyaeṉ maṉṉavarē aṇaiyavā rīr
vituviṉamu tāṉavarē aṇaiyavā rīr
meyyuraitta vittakarē aṇaiyavā rīr
itutaruṇam iṟaiyavarē aṇaiyavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē aṇaiyavā rīr. aṇaiyavā rīr 3

4474
viṉaimālai nīttavarē aṇaiyavā rīr
vētamuṭip poruḷavarē aṇaiyavā rīr
aṉaimālaik kāttavarē aṇaiyavā rīr
aruṭperuñcō tippatiyīr aṇaiyavā rīr
puṉaimālai vēyntavarē aṇaiyavā rīr
potuvilniṟai pūraṇarē aṇaiyavā rīr
eṉaimālai yiṭṭavarē aṇaiyavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē aṇaiyavā rīr. aṇaiyavā rīr 4

4475
ciṟuvayatil eṉaiviḻaintīr aṇaiyavā rīr
cittacikā maṇiyēnīr aṇaiyavā rīr
uṟuvayatiṅ kitutaruṇam aṇaiyavā rīr
uṇmaicoṉṉa uttamarē aṇaiyavā rīr
poṟumaimika uṭaiyavarē aṇaiyavā rīr
poyyāta vācakarē aṇaiyavā rīr
iṟutitavirt tāṇṭavarē aṇaiyavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē aṇaiyavā rīr. aṇaiyavā rīr 5

4476
cātimatan tavirttavarē aṇaiyavā rīr
taṉittalaimaip perumpatiyīr aṇaiyavā rīr
ātiyantam illavarē aṇaiyavā rīr
āraṇaṅkaḷ pōṟṟaniṉṟīr aṇaiyavā rīr
ōtiyuṇar variyavarē aṇaiyavā rīr
uḷḷapaṭi uraittavarē aṇaiyavā rīr
īticainta taruṇamiṅkē aṇaiyavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē aṇaiyavā rīr. aṇaiyavā rīr 6

4477
aṉpāṭṭai viḻaintavarē aṇaiyavā rīr
aruṭcōti vaṭiviṉarē aṇaiyavā rīr
tuṉpāṭṭai oḻittavarē aṇaiyavā rīr
turiyaniṟai periyavarē aṇaiyavā rīr
piṉpāṭṭuk kālaiyitē aṇaiyavā rīr
piccēṟṟu kiṉṟavarē aṇaiyavā rīr
eṉpāṭṭai ēṟṟavarē aṇaiyavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē aṇaiyavā rīr. aṇaiyavā rīr 7

4478
araikkaṇamum tariyēṉnāṉ aṇaiyavā rīr
āṇaiummēl āṇaieṉṉai aṇaiyavā rīr
puraikkaṇaṅkaṇ ṭaṟiyēṉnāṉ aṇaiyavā rīr
poṉmēṉip puṇṇiyarē aṇaiyavā rīr
varaikkaṇañcey vittavarē aṇaiyavā rīr
maṉṟilnaṭik kiṉṟavarē aṇaiyavā rīr
iraikkaṇavu taruṇamitē aṇaiyavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē aṇaiyavā rīr. aṇaiyavā rīr 8

4479
karuṇainaṭañ ceypavarē aṇaiyavā rīr
kaṇmaṇiyil kalantavarē aṇaiyavā rīr
aruḷniṟaiciṟ capaiyavarē aṇaiyavā rīr
aṉparkuṟai tīrttavarē aṇaiyavā rīr
taruṇamitu virainteṉṉai aṇaiyavā rīr
cattiyarē nittiyarē aṇaiyavā rīr
iruḷniṟaintārk kaṟivariyīr aṇaiyavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē aṇaiyavā rīr. aṇaiyavā rīr 9

4480
cēraummēl ācaikoṇṭēṉ aṇaiyavā rīr
tiruvuḷamē aṟintatellām aṇaiyavā rīr
āreṉakkiṅ kummaiyallāl aṇaiyavā rīr
ayalaṟiyēṉ āṇaiummēl aṇaiyavā rīr
īrakattēṉ allaiṅkē aṇaiyavā rīr
eṉṉācai poṅkukiṉṟa taṇaiyavā rīr
ērakattē amarntaruḷvīr aṇaiyavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē aṇaiyavā rīr. aṇaiyavā rīr 10

4481
kalantukoḷa vēṇṭukiṉṟēṉ aṇaiyavā rīr
kātalpoṅku kiṉṟateṉṉai aṇaiyavā rīr
pulantaṟiyēṉ viraikiṉṟēṉ aṇaiyavā rīr
puṇarvataṟkut taruṇamitē aṇaiyavā rīr
alantaviṭat taruḷkiṉṟīr aṇaiyavā rīr
araikkaṇamum iṉittariyēṉ aṇaiyavā rīr
ilantainaṟuṅ kaṉiyaṉaiyīraṇaiyavā rīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē aṇaiyavā rīr. aṇaiyavā rīr 11

aṇaiyavā rīreṉṉai aṇaiyavā rīr
aṇivaḷar(312) ciṟ ṟampalattīr aṇaiyavā rīr.
(312) aṇikiḷar - mutaṟpatippu., po. cu., pi. irā., ca. mu. ka.73. varuvār aḻaittuvāṭi
cintu


pallavi

4482.
varuvāra ḻaittuvāṭi vaṭalūr vaṭaticaikkē
vantāṟ peṟalāmnalla varamē. 1

pallavi eṭuppu

4483
tiruvārpoṉ ṉampalattē ceḻikkuṅkuñ citapātar
civacitam parapōtar teyvac capānātar varuvār 1

kaṇṇikaḷ

4484
cintai kaḷikkakkaṇṭu civāṉanta matuvuṇṭu
teḷintōrel lārumtoṇṭu ceyyap pavurikoṇṭu
inta veḷiyilnaṭa miṭattuṇin tīrēaṅkē
itaiviṭap peruveḷi irukkuteṉ ṟāliṅkē varuvār 1

4485
iṭukki lāmalirukka iṭamuṇṭu naṭañceyya
iṅkam palamoṉṟaṅkē eṭṭam palamuṇṭaiya
oṭukkil iruppateṉṉa uḷavukaṇṭu koḷvīreṉṉāl
uṇmaiitu vañcamalla ummēl āṇai(313)eṉṟucoṉṉāl varuvār 2
(313) uṉmēlāṇai - mutaṟpatippu., po. cu., ca. mu. ka.

4486
melliyal civakāma valli yuṭaṉkaḷittu
viḷaiyā ṭavumeṅkaḷ viṉaiō ṭavumoḷittu
ellaiyil iṉpantaravum nallacama yantāṉitu
iṅkumaṅkum naṭamāṭi irukkalām eṉṟapōtu varuvār 3

varuvāra ḻaittuvāṭi vaṭalūr vaṭaticaikkē
vantāṟ peṟalāmnalla varamē.74. eṉṉa puṇṇiyam ceytēṉō
cintu


pallavi

4487.
eṉṉa puṇṇiyam ceytē ṉō - am mānāṉ
eṉṉa puṇṇiyam ceytē ṉō. 1

pallavi eṭuppu

4488
maṉṉarnātar ampalavar vantārvantār eṉṟutiruc
ciṉṉanātam eṉṉiraṇṭu cevikaḷiṉuḷ colkiṉṟatē. eṉṉa 1

kaṇṇikaḷ

4489
poruḷnāṉ mukaṉumālum teruḷnāṉma ṟaiyunāḷum
pōṟṟumciṟ ṟampalattē ēṟṟuma ṇiviḷakkāy
aruḷnāṭa kampuriyum karuṇāni tiyaruṉṉai
āḷavantār vantāreṉṟek kāḷanātam colkiṉṟatē. eṉṉa 1

4490
pāṭiyanal lōrtamakkē nāṭiyatel lāmaḷippār
pattivalai yuṭpaṭuvār cattiyarnit tiyarmaṉṟil
āṭiyapoṟ pātarvētam tēṭiyaciṟ pōtaruṉṉai
aṇaiyavantārvantāreṉṟēiṇaiyilnātamcolkiṉṟatē. eṉṉa 2

4491
entaramuṭ koṇṭañāṉa cuntarareṉ maṇavāḷar
ellāmcey vallacittar nallōr uḷattamarntār
mantiramā maṉṟiliṉpam tantanaṭa rājaruṉṉai
maruvavantār vantāreṉṟu teruvilnātam colkiṉṟatē. eṉṉa 3

4492
ōtienta vitattālum vētiyaṉum tērvariyār
ōṅkāra pañcakattē pāṅkāka naṭikkiṉṟār
ātiyantam kāṇpariya jōticuyañ jōtiuṉṉō
ṭāṭavantār vantāreṉṟē nāṭinātam colkiṉṟatē. eṉṉa 4

4493
aṟputappē raḻakāḷar coṟpatam kaṭantuniṉṟār
aṉparelām toḻamaṉṟil iṉpanaṭam purikiṉṟār
ciṟpararel lāmumvalla taṟparar viraintiṅkuṉṉaic
cēravantār vantāreṉṟōṅ kāranātam colkiṉṟatē. eṉṉa 5

4494
āraṇarnā raṇarellām pūraṇareṉ ṟēttukiṉṟa
aiyartiru vampalavar meyyarellām vallacittar
kāraṇamum kāriyamum tāraṇinī yākauṉṉaik
kāṇavantār vantāreṉṟē vēṇunātam colkiṉṟatē. eṉṉa 6

4495
pākārmoḻi yāḷciva mākāma vallināḷum
pārttāṭa maṇimaṉṟil kūttāṭu kiṉṟacittar
vākāuṉakkē eṉṟum cākā varaṅkoṭukka
valiyavantār vantāreṉṟē valiyanātam colkiṉṟatē. eṉṉa 7

eṉṉa puṇṇiyam ceytē ṉō - am mānāṉ
eṉṉa puṇṇiyam ceytē ṉō.75. ivarkkum eṉakkum
cintu


pallavi

4496.
ivarkkum eṉakkumperu vaḻakkiruk kiṉṟatatu
eṉṟum tīrā vaḻakkuk kāṇa ṭi. 1

pallavi eṭuppu

4497
evarkkum periyavarpoṉ ṉampalat tēnaṭam
iṭṭār eṉakkumālai iṭṭār itōvantār. ivarkkum 1

kaṇṇikaḷ

4498
aṉṟitō varukiṉṟēṉ eṉṟu pōṉavaraṅkē
yārceyta taṭaiyālō iruntāreṉ kaiyiṟcaṅkai
iṉṟutam kaiyiṟkoṇṭē vantuniṟ kiṉṟāriṅkē
intak katavaimūṭu ivarpōva tiṉieṅkē. ivarkkum 1

4499
avaravar ulakattē aṟintalar tūṟṟappaṭṭēṉ
aṉṟupō ṉavariṉṟu vantuniṟ kiṉṟārkeṭṭēṉ
ivarcūtai aṟiyātē muṉṉam ēmāntuviṭṭēṉ
intak katavaimūṭu iṉieṅkum pōkaoṭṭēṉ. ivarkkum 2

4500
ciṉṉa vayatileṉṉaic cērntārpuṉ ṉakaiyōṭu
ceṉṟār tayavāliṉṟu vantār ivarkkārīṭu
eṉṉaiviṭ ṭiṉiivar eppaṭip pōvārōṭu
intak katavaimūṭu iraṭṭaittāṭ kōlaippōṭu. 3

ivarkkum eṉakkumperu vaḻakkiruk kiṉṟatatu
eṉṟum tīrā vaḻakkuk kāṇa ṭi.76. itu nalla taruṇam
cintu


pallavi

4501.
itunalla taruṇam - aruḷceyya
itunalla taruṇam. 1

pallavi eṭuppu

4502
potunalla naṭamvalla puṇṇiya rēkēḷum
poyyētum colkilēṉ meyyē pukalkiṉṟēṉ. itunalla 1

kaṇṇikaḷ

4503
matitta camayamata vaḻakkellā māyntatu
varuṇāc ciramameṉu mayakkamum cāyntatu
kotitta lōkācārak kotippellām oḻintatu
kolaiyum kaḷavumaṟṟaip pulaiyum aḻintatu. itunalla 1

4504
kuṟitta vētākamak kūccalum aṭaṅkiṟṟu
kutitta(314) maṉamuruṭṭuk kuraṅku muṭaṅkiṟṟu
veṟittavev viṉaikaḷum ventu kulaintatu
vintaicey koṭumāyaic cantaiyum kalaintatu. itunalla 2
(314) kotitta - mutaṟpatippu., po cu, pi. irā., ca. mu. ka.

4505
kōpamum kāmamum kuṭikeṭṭup pōyiṟṟu
koṭiyaōr āṅkāram poṭippoṭi āyiṟṟu
tāpamum cōpamum tāṉtāṉē ceṉṟatu
tattuvam ellāmeṉ ṟaṉvacam niṉṟatu. itunalla 3

4506
karaiyā eṉatumaṉak kallum karaintatu
kalantu koḷaṟkeṉ karuttum viraintatu
puraiyā nilaiyileṉ puntiyum taṅkiṟṟu
poypaṭāk kātal tatumpimēl poṅkiṟṟu. 4

itunalla taruṇam - aruḷceyya
itunalla taruṇam.77. āṉantap parivu
tāḻicai


4507.
nāṉanta maṭaiyāten nāḷiṉumuḷ ḷavaṉāki naṭikkum vaṇṇam
āṉanta naṭampurivāṉ āṉanta amutaḷittāṉ antō antō. 1

4508
cātimatam camayamutaṟ caṅkaṟpa vikaṟpamelām tavirntu pōka
ātinaṭam purikiṉṟāṉ aruṭcōti eṉakkaḷittāṉ antō antō. 2

4509
turiyapatam aṭaintaperuñ cuttarkaḷum muttarkaḷum tuṇintu collaṟ
kariyapatam eṉakkaḷittāṉ ampalattil āṭukiṉṟāṉ antō antō. 3

4510
maruṭperuñcō taṉaieṉatu maṭṭumilā vaṇaṅkaruṇai vaittē maṉṟil
aruṭperuñcō tipperumāṉ aruḷamutam eṉakkaḷittāṉ antō antō. 4

4511
tuṉpamelām orukaṇattil tolaittaruḷi ennāḷum cukattil ōṅka
aṉpuṭaiyāṉ ampalattāṉ aruṭcōti eṉakkaḷittāṉ antō antō. 5

4512
pantamelām tavirttaruḷip patantaruyō kāntamutal pakarā niṉṟa
antamelām kaṭantiṭaccey taruḷamutam eṉakkaḷittāṉ antō antō. 6

4513
pērālum aṟivālum periyareṉac ciṟappākap pēca niṉṟōr
ārālum peṟalariya tiyātataṉaip peṟuvittāṉ antō antō. 7

4514
tiṉaittaṉaiyum aṟivaṟiyāc ciṟiyaṉeṉa niṉaiyāmal citti yāṉa
aṉaittumeṉṟaṉ vacamākki aruḷamutam eṉakkaḷittāṉ antō antō. 8

4515
potuvākip potuvilnaṭam purikiṉṟa pēriṉpap poruḷtāṉ yātō
atunāṉāy nāṉatuvāy attuvitam ākiṉṟēṉ antō antō. 9

4516
maruḷvaṭivē eññāṉṟum evviṭattum etaṉālu māyvi lāta
aruḷvaṭivāy immaiyilē aṭaintiṭappeṟ ṟāṭukiṉṟēṉantōantō 10

4517
ekkaraiyum kāṇātē iruṭkaṭalil kiṭantēṉai eṭuttāṭ koṇṭu
akkaraicērttaruḷeṉumōrcarkkaraiyumeṉakkaḷittāṉantōantō(315). 11
(315) ippatiṉōrām ceyyuḷ oru taṉippāṭal. poruḷ oṟṟumai karuti
ippatikattil cērkkappeṟṟatu.78. ñāṉa maruntu
cintu


pallavi

4518.
ñāṉa maruntim maruntu - cukam
nalkiya ciṟcapā nāta maruntu. 1

kaṇṇikaḷ

4519
aruṭperuñ cōti maruntu - eṉṉai
aintoḻil ceytaṟ kaḷitta maruntu
poruṭperum pōka maruntu - eṉṉaip
puṟattum akattum puṇarnta maruntu. ñāṉa 1

4520
ellāmcey valla maruntu - eṉṉuḷ
eṉṟum viṭāmal iṉikku maruntu
collāl aḷavā maruntu - cuyañ
jōti aruṭperuñ jōti maruntu. ñāṉa 2

4521
kāṇātu kāṭṭu maruntu - eṉṟaṉ
kaiyiṟpoṟ kaṅkaṇam kaṭṭu maruntu
āṇākip peṇṇām maruntu - atu
vāki maṇimaṉṟil āṭu maruntu. ñāṉa 3

4522
cuttacaṉ mārkka maruntu - aruṭ
cōti malaiyil tulaṅku maruntu
citturu vāṉa maruntu - eṉṉaic
cittelām ceyyaccey vitta maruntu. ñāṉa 4

4523
aṉpark keḷiya maruntu - maṟṟai
aivarkkum kāṇṭaṟ kariya maruntu
eṉpaṟṟil ōṅku maruntu - eṉṉai
iṉpa nilaiyil iruttu maruntu. ñāṉa 5


4524
nātānta nāṭṭu maruntu - para
ñāṉa veḷiyil naṭikku maruntu
pōtāntark keytu maruntu - eṉṉuḷ
poṉṉaṭi kāṭṭip puṇarnta maruntu. ñāṉa 6

4525
āti aṉāti maruntu - tiru
ampalat tēnaṭa māṭu maruntu
jōti mayamā maruntu - eṉṉaic
cōtiyā tāṇṭa turiya maruntu. ñāṉa 7

4526
āṟantat tōṅku maruntu - ataṟ
kappāluk kappālum āṉa maruntu
ūṟanta millā maruntu - eṉak
kuḷḷē kalanta uṟavā maruntu. ñāṉa 8

4527
eṉṉuyirk kaṉpā maruntu - kalan
teṉṉuyirk kuḷḷē irunta maruntu
eṉṉuyir kākku maruntu - eṉṟum
eṉṉuyi rākiya iṉpa maruntu. ñāṉa 9

4528
eṉṉaṟi vuṭkoḷ maruntu - eṉṟum
eṉṉaṟi vāki ilaṅku maruntu
eṉṉaṟi viṉpa maruntu - eṉṉuḷ
eṉṉaṟi vukkaṟi veṉṉu maruntu ñāṉa 10

4529
eṉkuru vāṉa maruntu - eṉṟum
eṉteyva māki irukku maruntu
eṉaṉṉai yeṉṉu maruntu - eṉṟum
eṉtantai yākiya iṉpa maruntu. ñāṉa 11

4530
eṉperu vāḻvā maruntu - eṉṟum
eṉcelva māki irukku maruntu
eṉṉuyir naṭpā maruntu - eṉak
keṭṭeṭṭuc cittiyum īnta maruntu. ñāṉa 12

4531
eṉṉiṟai yāṉa maruntu - makiḻn
teṉakkuttaṉ poṉmēṉi īnta maruntu
taṉṉaṟi vāku maruntu - eṉṉait
tanta marunteṉṟaṉ conta maruntu. ñāṉa 13

4532
uḷḷatti ṉuḷḷā maruntu - eṉṟaṉ
uyiruk kaṉāti uṟavā maruntu
teḷḷat teḷikku maruntu - eṉṉaic
civamākkik koṇṭa civāya maruntu. ñāṉa 14

4533
meypporu ḷeṉṉu maruntu - ellā
vētā kamattum viḷaṅku maruntu
kaipporu ḷāṉa maruntu - mūṉṟu
kaṇkoṇṭa eṉṉiru kaṇṇuḷ maruntu. ñāṉa 15

4534
matiyil viḷainta maruntu - yārkkum
matikkappa ṭātapoṉ vaṇṇa maruntu
katitarum iṉpa maruntu - aruṭ
kaṇṇāleṉ ṟaṉṉaik kalanta maruntu. ñāṉa 16

4535
kaṟpūra jōti maruntu - pacuṅ
kaṟpūra naṉmaṇaṅ kāṭṭu maruntu
poṟpūviṉ ōṅku maruntu - eṉtaṟ
pōtam tavirttaciṟ pōta maruntu. ñāṉa 17

4536
mēlai veḷiyā maruntu - nāṉ
vēṇṭuntō ṟellām viḷaiyu maruntu
cālai viḷakku maruntu - cutta
camaraca caṉmārkka caṅka maruntu. ñāṉa 18

4537
eṉṉaittā ṉākku maruntu - iṅkē
iṟantārai ellām eḻuppu maruntu
tuṉṉumeyc cōti maruntu - aruṭ
cōtiyāl eṉṉait tulakku maruntu. ñāṉa 19

4538
poyyark karitā maruntu - eṉṉaip
puṟattum akattum puṇarnta maruntu
kaiyiṟ kiṭaitta maruntu - civa
kāmak koṭiyaik kalanta maruntu. ñāṉa 20

4539
āṇavam tīrkku maruntu - para
māṉantat tāṇṭava māṭum maruntu
māṇava vaṇṇa maruntu - eṉṉai
valiya aḻaittu vaḷarkku maruntu. ñāṉa 21

4540
vāṉaṭu vāṉa maruntu - eṉṉai
māmaṇi mēṭaimēl vaitta maruntu
ūṉam tavirtta maruntu - kalan
tuḷḷē iṉikkiṉṟa uṇmai maruntu. ñāṉa 22

4541
malaiyilak kāṉa maruntu - eṉṟaṉ
maṟaippait tavirttamey vāḻkkai maruntu
kalainalam kāṭṭu maruntu - eṅkum
kaṇṇākik kāṇum kaṉatta maruntu. ñāṉa 23

4542
aṟputa jōti maruntu - ellām
ākiyaṉ ṟāki amarnta maruntu
taṟpatam tanta maruntu - eṅkum
tāṉētā ṉākit taṉitta maruntu. ñāṉa 24

4543
taṉṉai aḷitta maruntu - eṉṟum
cākāta nalvaram tanta maruntu
poṉṉaṭi īnta maruntu - aruṭ
pōṉakam tanta puṉita maruntu. ñāṉa 25

4544
kaṇṇuk kiṉiya maruntu - eṉṟaṉ
kaipporu ḷāntaṅkak kaṭṭi maruntu
eṇṇuk kaṭaṅkā maruntu - eṉṉai
ētakkuḻiviṭ ṭeṭutta maruntu. ñāṉa 26

4545
cuṭṭap paṭāta maruntu - eṉṟaṉ
tūkkamum cōrvum tolaitta maruntu
eṭṭutaṟ koṇṇā maruntu - nāṉ
eṭṭip piṭikka icainta maruntu. ñāṉa 27

4546
uṉṉaṟ karitā maruntu - eṉak
kuḷḷum puṟattum ulāvu maruntu
taṉṉan taṉitta maruntu - cuttac
cākkirā tītac capēca maruntu. ñāṉa 28

4547
oṉṟiloṉ ṟāṉa maruntu - anta
oṉṟil iraṇṭāki ōṅku maruntu
aṉṟimūṉ ṟāṉa maruntu - nāṉ
kākiain tāki amarnta maruntu. ñāṉa 29

4548
veḷikkuḷ veḷiyā maruntu - ellā
veḷiyum kaṭantu viḷaṅku maruntu
oḷikkuḷ oḷiyā maruntu - ellā
oḷiyumtā ṉākiya uṇmai maruntu. ñāṉa 30

4549
āṟāṟuk kappāl maruntu - ataṟ
kappuṟat tīrāṟuk kappāl maruntu
īṟāti illā maruntu - eṉṉai
ellām ceyacceyta iṉpa maruntu. ñāṉa 31

4550
āraṇat tōṅku maruntu - aruḷ
ākama mākiaṇ ṇikku maruntu
kāraṇam kāṭṭu maruntu - ellām
kaṇṭa marunteṉṉuḷ koṇṭa maruntu. ñāṉa 32

4551
malamaintu nīkku maruntu - puvi
vāṉaṇṭa mellām vaḷarkku maruntu
nalamik karuḷu maruntu - tāṉē
nāṉākit tāṉāḷu nāṭṭu maruntu. 33

ñāṉa maruntim maruntu - cukam
nalkiya ciṟcapā nāta maruntu.79. civaciva jōti
cintu


pallavi

4552.
civaciva civaciva jōti - civa
civaciva civaciva civaciva jōti
civaciva civaciva jōti. 1

kaṇṇikaḷ

4553
ciṟpara māmparañ jōti - aruṭ
cittellām valla citampara jōti
taṟpara tattuva jōti - eṉṉait
tāṉākkik koṇṭa tayāniti jōti. civaciva 1

4554
citturu vāmcuyañ jōti - ellām
ceytiṭa valla citampara jōti
attuvi tāṉanta jōti - eṉṉai
āṭkoṇ ṭaruḷumciṟ ṟampala jōti. civaciva 2

4555
ciṉmaya māmperuñ jōti - aruṭ
celva maḷikkum citampara jōti
taṉmaya māyniṟai jōti - eṉṉait
tantamey jōti catāṉanta jōti. civaciva 3

4556
ātiī ṟillāmuṟ jōti - araṉ
ātiyar tammai aḷittapiṟ jōti
ōti uṇarvarum jōti - ellā
uyirkaḷiṉ uḷḷum oḷirkiṉṟa jōti. civaciva 4

4557
maṉṉiya poṉvaṇṇa jōti - cuka
vaṇṇatta tāmperu māṇikka jōti
tuṉṉiya vaccira jōti - muttu
jōti marakata jōtiyuḷ jōti.civaciva 5

4558
pārmutal aintumām jōti - aintil
pakkamēl kīḻnaṭup paṟṟiya jōti
ōraim poṟiyuru jōti - poṟik
kuḷḷum puṟattum oḷirkiṉṟa jōti. civaciva 6

4559
aimpula mumtāṉām jōti - pulat
takattum puṟattu malarntoḷir jōti
poymmayal pōkkumuḷ jōti - maṟṟaip
poṟipulaṉ uḷḷum puṟattumām jōti. civaciva 7

4560
maṉamāti ellāmām jōti - avai
vāḻa akampuṟam vāḻkiṉṟa jōti
iṉamāṉa uḷḷaka jōti - caṟṟum
ēṟā tiṟaṅkā tiyakkumōr jōti. civaciva 8

4561
mukkuṇa mummūṉṟām jōti - avai
muṉpiṉ iyaṅka muṭukkiya jōti
ekkuṇat tuḷḷumām jōti - kuṇam
ellām kaṭantē ilaṅkiya jōti. civaciva 9

4562
pakutimūṉ ṟākiya jōti - mūlap
pakutikaḷ mūṉṟum paṭaittaruḷ jōti
pakuti palavākkum jōti - caṟṟum
vikutioṉ ṟiṉṟi viḷakkiya jōti. civaciva 10

4563
kāla mutaṟkāṭṭum jōti - kāla
kāraṇat tappāl kaṭantoḷir jōti
kōlam palavākum jōti - oṉṟum
kuṟikkap paṭācciṟ kuṇapperuñ cōti. civaciva 11

4564
tattuvam ellāmām jōti - antat
tattuvam ellām taruvikkum jōti
attuvi tapperuñ jōti - ellām
aruḷil viḷaṅka amarttiya jōti. civaciva 12


4565
cattarkaḷ ellāmām jōti - avar
cattikaḷ ellām taḻaippikkum jōti
muttar aṉupava jōti - para
muttiyām jōtimeyc cittiyām jōti. civaciva 13

4566
āṟantat tēniṟai jōti - avaik
kappuṟat tappālum ākiya jōti
vīṟum peruveḷi jōti - mēlum
veṭṭa veḷiyil viḷaṅkiya jōti. civaciva 14

4567
pēraruṭ jōtiyuḷ jōti - aṇṭa
piṇṭaṅkaḷ ellām piṟaṅkiya jōti
vāramuṟ ṟōṅkiya jōti - maṉa
vākkuk keṭṭātatōr māmaṇi(316) jōti. civaciva 15
(316) māṇikka - ca. mu. ka. patippu.

4568
oṉṟāṉa pūraṇa jōti - aṉpil
oṉṟāta uḷḷattil oṉṟāta jōti
eṉṟā oḷirkiṉṟa jōti - eṉṉuḷ
eṉṟum viḷaṅkiya eṉṉuyir jōti. civaciva 16

4569
meyyēmey yākiya jōti - cutta
vētānta vīṭṭil viḷaṅkiya jōti
tuyya civāṉanta jōti - kuru
turiyat talattē tulaṅkiya jōti. civaciva 17

4570
civamaya māmcutta jōti - cutta
cittānta vīṭṭil ciṟantoḷir jōti
uvamaiyil lāpperuñ jōti - eṉa
tuḷḷē nirampi oḷirkiṉṟa jōti.civaciva 18

4571
eṉṉaittā ṉākkiya jōti - iṅkē
iṟantārai ellām eḻuppumōr jōti
aṉṉaikku mikkaruṭ jōti - eṉṉai
āṇṭamu tamtanta āṉanta jōti. civaciva 19

4572
cittam civamākkum jōti - nāṉ
ceyta tavattāl terintauṭ jōti
puttamu tākiya jōti - cuka
pūraṇa māyoḷir kāraṇa jōti. civaciva 20

4573
tampattil ēṟṟiya jōti - appāl
cārmaṇi mēṭaimēl tāṉvaitta jōti
vimpap peruveḷi jōti - aṅkē
vītiyum vīṭum viḷakkiya jōti. civaciva 21

4574
cukamaya mākiya jōti - ellā
jōtiyu māṉa corūpauṭ jōti
akamitan tīrttaruḷ jōti - cacci
tāṉanta jōti catāṉanta jōti. civaciva 22

4575
nitta parāṉanta jōti - cutta
niratica yāṉanta nittiya jōti
attuvi tāṉanta jōti - ellā
āṉanta vaṇṇamum ākiya jōti. civaciva 23

4576
poyyāta puṇṇiya jōti - ellāp
poruḷum viḷaṅkap puṇarttiya jōti
naiyā taruḷceyta jōti - oru
nāṉumtā ṉumoṉṟāy naṇṇiya jōti. civaciva 24

4577
kaṇṇiṟ kalantaruḷ jōti - uḷak
kaṇṇuyirk kaṇṇaruṭ kaṇṇumām jōti
eṇṇiṟpa ṭāpperuñ cōti - nāṉ
eṇṇiya vaṇṇam iyaṟṟiya jōti. civaciva 25

4578
vintu oḷinaṭu jōti - para
vintu oḷikkuḷ viḷaṅkiya jōti
namtuyar tīrttaruḷ jōti - para
nātānta nāṭṭukku nāyaka jōti. civaciva 26

4579
tāṉaṉṟi oṉṟilā jōti - eṉṉait
taṉmayam ākkiya cattiya jōti
nāṉiṉṟu kaṇṭatōr jōti - tāṉē
nāṉāki vāḻntiṭa nalkiya jōti. civaciva 27

4580
taṉṉikar illatōr jōti - cutta
caṉmārkka caṅkam taḻuviya jōti
eṉṉuḷ niṟaintamey jōti - eṉṉai
īṉṟain toḻilceyeṉ ṟēviya jōti. civaciva 28

4581
accam tavirttamey jōti - eṉṉai
āṭkoṇ ṭaruḷiya ampala jōti
iccai elāmtanta jōti - uyirk
kiṅkumaṅ keṉṉāmal eṅkumām jōti. civaciva 29

4582
kālaiyil nāṉkaṇṭa jōti - ellāk
kāṭciyum nāṉkāṇak kāṭṭiya jōti
ñālamum vāṉumām jōti - eṉṉuḷ
nāṉākit tāṉāki naṇṇiya jōti. civaciva 30

4583
ēkānta mākiya jōti - eṉṉuḷ
eṉṟum piriyā tirukkiṉṟa jōti
cākāta varantanta jōti - eṉṉait
tāṉākkik koṇṭatōr cattiya jōti. civaciva 31

4584
cutta civamaya jōti - eṉṉai
jōti maṇimuṭi cūṭṭiya jōti
cattiya māmperuñ jōti - nāṉē
tāṉāki āḷat tayavucey jōti. 32

civaciva civaciva jōti - civa
civaciva civaciva civaciva jōti
civaciva civaciva jōti.80. jōtiyuḷ jōti
cintu


pallavi

4585.
jōtiyuḷ jōtiyuḷ jōti - cutta
jōti civajōti jōtiyuḷ jōti
jōtiyuḷ jōtiyuḷ jōti. 1

kaṇṇikaḷ

4586
civamē poruḷeṉṟu tēṟṟi - eṉṉaic
civaveḷik kēṟum cikarattil ēṟṟic
civamākkik koṇṭatu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 1

4587
vittellām oṉṟeṉṟu nāṭṭi - atil
viḷaivu palapala vēṟeṉṟu kāṭṭic
cittellām tantatu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 2

4588
colvanta antaṅkaḷ āṟum - oru
collālē āmeṉṟac collālē vīṟum
celvam koṭuttatu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 3

4589
taṅkōl aḷaveṉak kōtic - cutta
camaraca cattiya caṉmārkka nītic
ceṅkōl aḷittatu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 4

4590
āpattai nīkki vaḷarttē - caṟṟum
acaiyāmal aviyāmal aṭiyēṉ uḷattē
tīpattai vaittatu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 5

4591
meyyoṉṟu caṉmārkka mētāṉ - eṉṟum
viḷaṅkap paṭaippāti meyttoḻil nītāṉ
ceyyeṉṟu tantatu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 6

4592
eṉpāl varupavark kiṉṟē - aruḷ
īkiṉṟēṉ īkiṉṟēṉ īkiṉṟēṉ eṉṟē(317)
teṉpāl iruntatu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 7
(317) īkiṉṟōm īkiṉṟōm īkiṉṟōm eṉṟē - ca. mu. ka.

4593
turiyat talamūṉṟiṉ mēlē - cutta
turiyap patiyil atuata ṉālē
teriyat terivatu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 8

4594
paraitūkkik kāṭṭiya kālē - āti
paraiivark kappālap pāleṉṟu mēlē
tiraitūkkik kāṭṭutal pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 9

4595
taṟpara mēvaṭi vāki - atu
taṉṉaik kaṭantu taṉiuru vākic
ciṟparat tuḷḷatu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 10

4596
navaveḷi nālvakai yāti - oru
naṭuveḷik kuḷḷē naṭattiya nītic
civaveḷi yāmitu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 11

4597
mēruveṟ pucciyiṉ pālē - niṉṟu
viḷaṅkumōr tampattiṉ mēlukku mēlē
cērumōr mēṭaimēl pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 12

4598
āraṇa vītik kaṭaiyum - cutta
ākama vītikaḷ antak kaṭaiyum
cēra naṭukkaṭai pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 13

4599
pāṭal maṟaikaḷōr kōṭi - aruṭ
pāta uruva corūpaṅkaḷ pāṭi
tēṭa iruntatu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 14

4600
nīṭu civākamaṅ kōṭi - aruḷ
nēruṟap pāṭiyum āṭiyum ōṭit
tēṭa iruntatu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 15

4601
patti neṟiyil ceḻittē - aṉpil
pāṭumey yaṉpar patiyil paḻuttē
tittit tiruppatu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 16

4602
pittāṭu māyaikku mēlē - cuttap
pirama veḷiyiṉil pēraru ḷālē
cittāṭu kiṉṟatu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 17

4603
taruneṟi ellāmuḷ vāṅkum - cutta
caṉmārkkam eṉṟōr taṉippērkoṇ ṭōṅkum
tiruneṟik kēceṉṟu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 18

4604
emporuḷ emporuḷ eṉṟē - collum
ellāc camayattuḷ ellārkkum oṉṟē
cemporuḷ eṉpatu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 19


4605
caiva mutalāka nāṭṭum - pala
camayaṅkaḷ ellām taṉittaṉik kāṭṭum
teyvam ituvantu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 20

4606
eḷḷalil vāṉmutal maṇṇum - amu
tellām itilōr iṟaiyaḷa veṉṉum
teḷḷamu tāmitu pārīr -tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 21

4607
ettālum ākātē ammā - eṉṟē
ellā ulakum iyamputal cummā
cettārai mīṭpatu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 22

4608
piṟantu piṟantuḻaṉ ṟēṉai - eṉṟum
piṟavā tiṟavāp perumaitan tūṉaic
ciṟantoḷir vittatu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 23

4609
varuvitta vaṇṇamum nāṉē - inta
mānilat tēceyum vaṇṇamum tāṉē
terivit taruḷiṟṟup pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 24

4610
pāriṭam vāṉiṭa maṟṟum - iṭam
paṟṟiya muttarkaḷ cittarkaḷ muṟṟum
cēriṭa māmitu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 25

4611
uypiḷḷai paṟpalar āval - koṇṭē
ulakat tiruppaiṅ keṉṉaittaṉ ēval
ceypiḷḷai ākkiṟṟup pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 26

4612
uruvum uṇarvumcey naṉṟi - aṟi
uḷamum eṉakkē utaviya taṉṟit
tiruvum koṭuttatu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 27

4613
eṇṇiya eṇṇaṅkaḷ ellām - nāṉ
eṇṇiya vāṟē iṉitutan teṉṉait
tiṇṇiyaṉ ākkiṟṟup pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 28

4614
pērula kellām matikkat - taṉ
piḷḷaieṉ ṟeṉṉaip peyariṭ ṭaḻaittē
cīruṟac ceytatu pārīr - tiruc
ciṟṟam palattē tirunaṭa jōti. jōti 29

jōtiyuḷ jōtiyuḷ jōti - cutta
jōti civajōti jōtiyuḷ jōti
jōtiyuḷ jōtiyuḷ jōti.

tirucciṟṟampalam

This page was first put up on Feb 12, 2002