Project Madurai
Copyright (c) 2001 All Rights Reserved

tiruvarutpA- 5th tirumurai
tiruvarutpA of rAmalinga aTikaL
tirumuRai -V (verses 3029 - 3266)

tiru aruṭpirakāca vaḷḷalār iyaṟṟi aruḷiya tiruaruṭpā
aintām tirumuṟai (pāṭalkaḷ 3029 -3266)

Etext preparation (inaimathi format) Mr. Sivakumar of Singapore (www.vallalar.org)
Proof-reading: Mr. P.K. Ilango, Erode, Tamilnadu, India
PDF and Web version: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm


(c) Project Madurai 2001
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.


*****************************************************************************tiru aruṭpirakāca vaḷḷalār iyaṟṟi aruḷiya tiruaruṭpā
aintām tirumuṟai (pāṭalkaḷ 3029 -3266)

uḷḷuṟai


1. aṉpu mālai 31 3029 - 3059
2. aruṭpirakāca mālai 100 3060 - 3159
3. piracāta mālai 10 3160 - 3169
4. āṉanta mālai 10 3170 - 3179
5. pakti mālai 10 3180 - 3189
6. cauntara mālai 12 3190 - 3201
7. aticaya mālai 14 3202 - 3215
8. aparāta maṉṉippu mālai 10 3216 - 3225
9. āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai 11 3226 - 3236
10. āḷuṭaiya aracukaḷ aruṇmālai 10 3237 - 3246
11. āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai 10 3247 - 3256
12. āḷuṭaiya aṭikaḷ aruṇmālai 10 3257 - 3266


aṭikkuṟippukaḷil kāṇappaṭum patippāciriyarkaḷiṉ peyarc curukka virivu

1. to.vē --- toḻuvūr vēlāyuta mutaliyār
2. ā.pā --- ā.pālakiruṣṇa piḷḷai
3. ca.mu.ka --- ca.mu.kantacāmi piḷḷai
4. pi.irā --- piruṅkimānakaram irāmacāmi mutaliyār
5. po.cu --- po.cuntaram piḷḷai

tirucciṟṟampalam

aintām tirumuṟai


1. aṉpu mālai

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


3029
aṟputappoṉ ampalattē āṭukiṉṟa aracē
āramutē aṭiyēṉṟaṉ aṉpēeṉ aṟivē
kaṟputavu peruṅkaruṇaik kaṭalēeṉ kaṇṇē
kaṇṇutalē āṉantak kaḷippēmeyk katiyē
veṟputavu pacuṅkoṭiyai maruvuperun taruvē
vētaā kamamuṭiyiṉ viḷaṅkumoḷi viḷakkē
poṟpuṟavē ivvulakil poruntucittaṉ āṉēṉ
poruttamum niṉtiruvaruḷiṉ poruttamatu tāṉē. 1

3030 niṟaiaṇinta civakāmi nēyaniṟai oḷiyē
nittapari pūraṇamām cuttaciva veḷiyē
kaṟaiaṇinta kaḷattaracē kaṇṇuṭaiya karumpē
kaṟkaṇṭē kaṉiyēeṉ kaṇṇēkaṇ maṇiyē
piṟaiaṇinta muṭimalaiyē peruṅkaruṇaik kaṭalē
periyavarel lāmvaṇaṅkum periyaparam poruḷē
kuṟaiaṇintu tirikiṉṟēṉ kuṟaikaḷelān tavirttē
kuṟṟamelāṅ kuṇamākak koḷvatuniṉ kuṇamē. 2

3031 āṇpaṉaipeṇ paṉaiyākki aṅkamataṅ kaṉaiyāy
ākkiaruṇ maṇattiloḷi aṉaivaraiyum ākkum
māṇpaṉaimik kuvantaḷitta mākaruṇai malaiyē
varuttamelān tavirtteṉakku vāḻvaḷitta vāḻvē
nāṇpaṉaiyun tantaiyumeṉ naṟkuruvum āki
nāyaṭiyēṉ uḷḷakattu naṇṇiyanā yakaṉē
vīṇpaṉaipōṉ mikanīṇṭu viḻaṟkiṟaippēṉ eṉiṉum
viruppamelām niṉaruḷiṉ viruppamaṉṟi ilaiyē. 3

3032 cittamaṉē kampurintu tirintuḻaluñ ciṟiyēṉ
ceyvakaioṉ ṟaṟiyātu tikaikkiṉṟēṉ antō
uttamaṉē uṉṉaiyalāl orutuṇaimaṟ ṟaṟiyēṉ
uṉṉāṇai uṉṉāṇai uṇmaiitu kaṇṭāy
ittamaṉē yaccalaṉam iṉippoṟukka māṭṭēṉ
iraṅkiaruḷ ceyalvēṇṭum itutaruṇam entāy
cuttamaṉē yattavarkkum eṉaippōlu mavarkkum
tuyartavippāṉ maṇimaṉṟil tulaṅkunaṭat taracē. 4

3033 tuppāṭu tirumēṉic cōtimaṇic cuṭarē
turiyaveḷik kuḷḷirunta cuttaciva veḷiyē
appāṭu caṭaimuṭiem āṉanta malaiyē
aruṭkaṭalē kuruvēeṉ āṇṭavaṉē aracē
ippāṭu paṭaeṉakku muṭiyātu turaiyē
iraṅkiaruḷ ceyalvēṇṭum itutaruṇaṅ kaṇṭāy
tappāṭu vēṉeṉiṉum eṉṉaiviṭat tuṇiyēl
taṉimaṉṟuḷ naṭampuriyun tāṇmalaren tāyē. 5

3034 kaṇṇōṅku nutaṟkarumpē karumpiṉiṟai amutē
kaṟkaṇṭē carkkaraiyē katalinaṟuṅ kaṉiyē
viṇṇōṅku viyaṉcuṭarē viyaṉcuṭarkkuṭ cuṭarē
viṭaiyavaṉē caṭaiyavaṉē vētamuṭip poruḷē
peṇṇōṅkum orupākam piṟaṅkuperun takaiyē
perumāṉai orukaraṅkoḷ periyaperu māṉē
eṇṇōṅku ciṟiyavaṉēṉ eṉṉiṉumniṉ ṉaṭiyēṉ
eṉṉaiviṭat tuṇiyēlniṉ iṉṉaruḷtan taruḷē. 6

3035 tiruneṟicēr meyaṭiyar tiṟaṉoṉṟum aṟiyēṉ
ceṟivaṟiyēṉ aṟivaṟiyēṉ ceyvakaiyai aṟiyēṉ
karuneṟicērn tuḻalkiṉṟa kaṭaiyariṉuṅ kaṭaiyēṉ
kaṟkiṉṟēṉ cākāta kalvinilai kāṇēṉ
peruneṟicēr meyññāṉa cittinilai peṟuvāṉ
pitaṟṟukiṉṟēṉ ataṟkuriya peṟṟiyilēṉ antō
varuneṟiyil eṉṉaivalin tāṭkoṇṭa maṇiyē
maṉṟuṭaiya peruvāḻvē vaḻaṅkukaniṉ aruḷē. 7

3036 kuṉṟāta kuṇakkuṉṟē kōvāta maṇiyē
kuruvēeṉ kuṭimuḻutāṭ koṇṭacivak koḻuntē
eṉṟātai yākieṉak kaṉṉaiyumāy niṉṟē
eḻumaiyumeṉ ṟaṉai āṇṭa eṉuyiriṉ tuṇaiyē
poṉṟāta poruḷēmeyp puṇṇiyattiṉ payaṉē
poyyaṭiyēṉ piḻaikaḷelām poṟuttaperun takaiyē
aṉṟāla niḻalamarnta aruḷiṟaiyē eḷiyēṉ
ācaiyelām niṉṉaṭimēl aṉṟioṉṟum ilaiyē. 8

3037 pūṇāta pūṇkaḷelām pūṇṭaparam poruḷē
poyyaṭiyēṉ piḻaimuḻutum poṟuttaruḷi eṉṟum
kāṇāta kāṭciyelāṅ kāṭṭieṉak kuḷḷē
karuṇainaṭam purikiṉṟa karuṇaiyaieṉ pukalvēṉ
māṇāta kuṇakkoṭiyēṉ itainiṉaikkun tōṟum
maṉamuruki irukaṇṇīr vaṭikkiṉṟēṉ kaṇṭāy
ēṇātaṉ eṉṉiṉumyāṉ ammaiyiṉniṉ aṭiyēṉ
eṉaaṟintēṉ aṟintapiṉṉar itayamalarn tēṉē. 9

3038 antōī taticayamī taticayameṉ pukalvēṉ
aṟivaṟiyāc ciṟiyēṉai aṟivaṟiyac ceytē
intōṅku caṭaimaṇiniṉ aṭimuṭiyuṅ kāṭṭi
itukāṭṭi atukāṭṭi eṉnilaiyuṅ kāṭṭic
cantōṭa cittarkaḷtan taṉiccūtuṅ kāṭṭi
cākāta nilaikāṭṭic cakacanilai kāṭṭi
vantōṭu(184) nikarmaṉampōyk karainta iṭaṅ kāṭṭi
makiḻvittāy niṉaruḷiṉ vaṇmaievark kuḷatē. 10

184. vantu - kāṟṟu. ca.mu.ka.


3039 aṉparuḷak kōyililē amarntaruḷum patiyē
ampalattil āṭukiṉṟa āṉanta nitiyē
vaṉparuḷat tēmaṟaintu vaḻaṅkumoḷi maṇiyē
maṟaimuṭiā kamamuṭiyiṉ vayaṅkuniṟai matiyē
eṉparuvaṅ kuṟiyāmal eṉṉaivalin tāṭkoṇ
ṭiṉpanilai taṉaiaḷitta eṉṉaṟivuk kaṟivē
muṉparuvam piṉparuvaṅ kaṇṭaruḷic ceyyum
muṟaimainiṉa taruḷneṟikku moḻitalaṟin tilaṉē. 11

3040 pālkāṭṭum oḷivaṇṇap paṭikamaṇi malaiyē
pattikku nilaitaṉilē tittikkum paḻamē
cēlkāṭṭum viḻikkaṭaiyāl tiruvaruḷaik kāṭṭum
civakāma vallimakiḻ tirunaṭanā yakaṉē
mālkāṭṭi maṟaiyāteṉ matikkumati yāki
vaḻikāṭṭi vaḻaṅkukiṉṟa vakaiyataṉaik kāṭṭik
kālkāṭṭik kālālē kāṇpatuvum eṉakkē
kāṭṭiyaniṉ karuṇaikkuk kaimmāṟoṉ ṟilaṉē. 12

3041 eṉṉaioṉṟum aṟiyāta iḷampavaruvan taṉilē
eṉuḷattē amarntaruḷi yāṉmayaṅkun tōṟum
aṉṉaieṉap parintaruḷi appōtaik kappō
tappaṉeṉat teḷivittē aṟivuṟutti niṉṟāy
niṉṉaieṉak keṉeṉpēṉ eṉuyir eṉpēṉō
nīṭiyaeṉ uyirttuṇaiyām nēyamateṉ pēṉō
iṉṉalaṟut taruḷkiṉṟa eṉkuruveṉ pēṉō
eṉeṉpēṉ eṉṉuṭaiya iṉpamateṉ pēṉē. 13

3042 pāṭumvakai aṇuttuṇaiyum parintaṟiyāc ciṟiya
paruvattē aṇintaṇintu pāṭumvakai purintu
nāṭumvakai uṭaiyōrkaḷ naṉkumatit tiṭavē
nallaṟivu ciṟitaḷittup pullaṟivu pōkki
nīṭumvakai caṉmārkka cuttaciva neṟiyil
niṟuttiṉaiic ciṟiyēṉai niṉaruḷeṉ eṉpēṉ
kūṭumvakai uṭaiyarelāṅ kuṟippetirpārk kiṉṟār
kuṟṟamelāṅ kuṇamākak koṇṭakuṇak kuṉṟē. 14

3043 caṟṟumaṟi villāta eṉaiyumvalin tāṇṭu
tamiyēṉcey kuṟṟamelāñ cammatamāk koṇṭu
kaṟṟumaṟin tuṅkēṭṭun teḷintaperi yavaruṅ
kaṇṭumaki ḻappurintu paṇṭaiviṉai akaṟṟi
maṟṟumaṟi vaṉavellām aṟivitteṉ uḷattē
maṉṉukiṉṟa meyiṉpa vāḻkkaimutaṟ poruḷē
peṟṟumaṟi villāta pētaieṉmēl uṉakkup
peruṅkaruṇai vantavakai entavakai pēcē. 15

3044 cuṟṟatumaṟ ṟavvaḻimā cūtatueṉ ṟeṇṇāt
toṇṭarelāṅ kaṟkiṉṟār paṇṭumiṉṟuṅ kāṇār
eṟṟatumpu maṇimaṉṟil iṉpanaṭam puriyum
eṉṉuṭaiya turaiyēnāṉ niṉṉuṭaiya aruḷāl
kaṟṟatuniṉ ṉiṭattēpiṉ kēṭṭatuniṉ ṉiṭattē
kaṇṭatuniṉ ṉiṭattēuṭ koṇṭatuniṉ ṉiṭattē
peṟṟatuniṉ ṉiṭattēiṉ puṟṟatuniṉ ṉiṭattē
periyatavam purintēṉeṉ peṟṟiati cayamē. 16

3045 ēṟiyanāṉ orunilaiyil ēṟaaṟi yātē
iḷaikkiṉṟa kālatteṉ iḷaippellām oḻiya
vīṟiyaōr paruvacatti kaikoṭuttut tūkki
mēlēṟṟac ceytavaḷai mēvuṟavuñ ceytu
tēṟiyanīr pōleṉatu cittamikat tēṟit
teḷintiṭavuñ ceytaṉaiic ceykaievar ceyvār
ūṟiyamey aṉpuṭaiyār uḷḷameṉum potuvil
uvantunaṭam purikiṉṟa oruperiya poruḷē. 17

3046 tarunitiyak kuruviyaṟṟac cañcalikku maṉattāl
taḷarntaciṟi yēṉtaṉatu taḷarvellān tavirttu
irunitiyat tirumakaḷir iruvareṉai vaṇaṅki
icaintiṭuvan taṉamappā eṉṟumakiḻn ticaittup
perunitivāyt tiṭaeṉatu muṉpāṭi āṭum
peṟṟiaḷit taṉaiintap pētamaiyēṉ taṉakkē
orunitiniṉ aruḷnitiyum uvantaḷittal vēṇṭum
uyarpotuvil iṉapanaṭam uṭaiyaparam poruḷē. 18

3047 añcātē eṉmakaṉē aṉukkirakam purintām
āṭukanī vēṇṭiyavā ṟāṭukaiv vulakil
ceñcāli vayalōṅku tillaimaṉṟil āṭun
tirunaṭaṅkaṇ ṭaṉpuruvāyc cittacutta ṉāki
eñcāta neṭuṅkālam iṉpaveḷḷan tiḷaittē
iṉitumika vāḻiyaveṉ ṟeṉakkaruḷic ceytāy
tuñcāti yantamilāc cuttanaṭat taracē
turiyanaṭu vēirunta cuyañcōti maṇiyē. 19

3048 nāṉkēṭkiṉ ṟavaiyellām aḷikkiṉṟāy eṉakku
nallavaṉē ellāmum vallaciva cittā
tāṉkēṭkiṉ ṟavaiyiṉṟi muḻutoruṅkē uṇarntāy
tattuvaṉē matiaṇinta caṭaimuṭiem iṟaivā
tēṉkēṭkum moḻimaṅkai orupaṅkil uṭaiyāy
civaṉēem perumāṉē tēvarperu māṉē
vāṉkēṭkum pukaḻttillai maṉṟilnaṭam purivāy
maṇimiṭaṟṟup peruṅkaruṇai vaḷḷaleṉkaṇ maṇiyē. 20

3049 āṉanta veḷiyiṉiṭai āṉanta vaṭivāy
āṉanta naṭampuriyum āṉanta amutē
vāṉanta mutalellā antamuṅkaṇ ṭaṟintōr
matikkiṉṟa poruḷēveṇ matimuṭicceṅ kaṉiyē
ūṉantaṅ kiyamāyai uṭaliṉiṭat tiruntum
ūṉamilā tirukkiṉṟa uḷavaruḷic ceytāy
nāṉanta uḷavukaṇṭu naṭattukiṉṟa vakaiyum
nallavaṉē nīmakiḻntu collavaru vāyē. 21

3050 āraṇamum ākamamum etutuṇinta tatuvē
ampalattil āṭukiṉṟa āṭṭameṉa eṉakkuk
kāraṇamuṅ kāriyamum pulappaṭavē terittāy
kaṇṇutalē iṅkitaṟkuk kaimmāṟoṉ ṟaṟiyēṉ
pūraṇaniṉ aṭittoṇṭu purikiṉṟa ciṟiyēṉ
pōṟṟiciva pōṟṟieṉap pōṟṟimakiḻ kiṉṟēṉ
nāraṇanāṉ mukaṉmutalōr kāṇparuman naṭattai
nāyaṭiyēṉ itayattil naviṟṟiyaruḷ vāyē. 22

3051 iṟaivaniṉa taruḷālē eṉaikkaṇṭu koṇṭēṉ
eṉakkuḷuṉaik kaṇṭēṉpiṉ iruvarumoṉ ṟāka
uṟaivatukaṇ ṭaticayittēṉ aticayattai oḻikkum
uḷavaṟiyēṉ avvuḷavoṉ ṟuraittaruḷal vēṇṭum
maṟaivatilā maṇimaṉṟuḷ naṭampuriyum vāḻvē
vāḻmutalē paramacuka vārieṉkaṇ maṇiyē
kuṟaivatilāk kuḷirmatiyē civakāmavallik
koḻuntupaṭarn tōṅkukiṉṟa kuṇanimalak kuṉṟē.23

3052 cattiyamey aṟiviṉpa vaṭivākip potuvil
taṉinaṭañcey taruḷukiṉṟa caṟkuruvē eṉakkup
puttiyoṭu cittiyumnal laṟivumaḷit taḻiyāp
puṉitanilai taṉilirukkap purintaparam poruḷē
pattiaṟi yācciṟiyēṉ mayakkamiṉṉun tavirttup
paramacuka mayamākkip paṭiṟṟuḷattaip pōkkit
tattuvanī nāṉeṉṉum pōtamatu nīkkit
taṉittacukā tītamumnī tantaruḷka makiḻntē. 24

3053 ētumaṟi yātiruḷil iruntaciṟi yēṉai
eṭuttuviṭut taṟivuciṟi tēyntiṭavum purintu
ōtumaṟai mutaṟkalaikaḷ ōtāmal uṇara
uṇarvilirun tuṇarttiaruḷ uṇmainilai kāṭṭit
tītuceṟi camayaneṟi cellutalait tavirttut
tiruaruṇmeyp potuneṟiyil celuttiyum nāṉmaruḷum
pōtumayaṅ kēlmakaṉē eṉṟumayak kellām
pōkkieṉak kuḷḷirunta puṉitaparam poruḷē. 25

3054 muṉṉaṟiyēṉ piṉṉaṟiyēṉ muṭipatoṉṟu maṟiyēṉ
muṉṉiyumuṉ ṉātumiṅkē moḻintamoḻi muḻutum
paṉṉilaiyil ceṟikiṉṟōr palarummaṉam uvappap
paḻutupaṭā vaṇṇamaruḷ parintaḷitta patiyē
taṉṉilaiyil kuṟaivupaṭāt tattuvappēr oḷiyē
taṉimaṉṟuḷ naṭampuriyañ cattiyataṟ paramē
innilaiyil iṉṉumeṉṟaṉ mayakkamelān tavirttē
eṉaiaṭimai koḷalvēṇṭum itucamayaṅ kāṇē. 26

3055 aiyaṟiviṟ ciṟitumaṟin taṉupavikkak teriyā
taḻutukaḷit tāṭukiṉṟa apparuvat teḷiyēṉ
meyyaṟiviṟ ciṟantavaruṅ kaḷikkauṉaip pāṭi
virumpiaruḷ neṟinaṭakka viṭuttaṉainī yaṉṟō
poyyaṟiviṟ pulaimaṉattuk koṭiyēṉmuṉ piṟappil
purintatavam yātataṉaip pukaṉṟaruḷa vēṇṭum
tuyyaṟivuk kaṟivāki maṇimaṉṟil naṭañcey
cuttapari pūraṇamāñ cukarūpap poruḷē. 27

3056 aruḷniṟainta peruntakaiyē āṉanta amutē
aṟputappoṉ ampalattē āṭukiṉṟa aracē
teruḷniṟainta cintaiyilē tittikkun tēṉē
ceṅkaṉiyē matiaṇinta ceñcaṭaiem perumāṉ
maruḷniṟainta maṉakkoṭiyēṉ vañcamelāṅ kaṇṭu
makiḻntiṉiya vāḻvaḷitta mākaruṇaik kaṭalē
iruḷniṟainta mayakkamiṉṉun tīrttaruḷal vēṇṭum
eṉṉuṭaiya nāyakaṉē itutaruṇaṅ kāṇē. 28

3057 maṉṉiyapoṉ ṉampalattē āṉanta naṭañcey
māmaṇiyē eṉṉirukaṇ vayaṅkumoḷi maṇiyē
taṉṉiyalpiṉ niṟaintaruḷuñ cattuvapū raṇamē
taṟparamē ciṟparamē tattuvappē roḷiyē
aṉṉiyamil lātacutta attuvita nilaiyē
ātiyanta mētumiṉṟi amarntaparam poruḷē
eṉṉiyalpiṉ eṉakkaruḷi mayakkamiṉṉun tavirttē
eṉaiāṇṭu koḷalvēṇṭum itutaruṇaṅ kāṇē.29

3058 pūtanilai mutaṟparama nātanilai aḷavum
pōntavaṟṟiṉ iyaṟkaimutaṟ puṇarppellām viḷaṅka
vētanilai ākamattiṉ nilaikaḷelām viḷaṅka
viṉaiyēṉṟaṉ uḷattiruntu viḷakkiyamey viḷakkē
pōtanilai yāyatuvuṅ kaṭantaiṉpa nilaiyāyp
potuviṉiṉmey aṟiviṉpa naṭampuriyum poruḷē
ētanilai yāvakaieṉ mayakkamiṉṉun tavirttē
eṉaikkāttal vēṇṭukiṉṟēṉ itutaruṇaṅ kāṇē. 30

3059 cevvaṇṇat tirumēṉi koṇṭorupāṟ pacantu
tikaḻpaṭika vaṇṇamoṭu tittikkuṅ kaṉiyē
ivvaṇṇam eṉamaṟaikkum eṭṭāmeyp poruḷē
eṉṉuyirē eṉṉuyirkkuḷ iruntaruḷum patiyē
avvaṇṇap peruntakaiyē ampalattē naṭañcey
āramutē aṭiyēṉiṅ kakamakiḻntu purital
evvaṇṇam atuvaṇṇam icaittaruḷal vēṇṭum
eṉṉuṭaiya nāyakaṉē itutaruṇaṅ kāṇē. 31

tirucciṟṟampalam


2. aruṭpirakāca mālai

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


3060 ulakamelām utikkiṉṟa oḷinilaimey yiṉpam
uṟukiṉṟa veḷinilaiyeṉ ṟupayanilai yāki
ilakiyaniṉ cēvaṭikaḷ varuntiyiṭa naṭantē
iravileḷi yēṉirukkum iṭantēṭi aṭaintu
kalakamilāt terukkatavaṅ kāppaviḻkkap purintu
kaḷitteṉaiaṅ kaḻaitteṉatu kaiyiloṉṟu koṭuttāy
alakilaruṭ kaṭalāmuṉ perumaiyaieṉ eṉpēṉ
āṉanta vallimakiḻ aruḷnaṭanā yakaṉē. 1

3061 oḷivaṇṇam veḷivaṇṇam eṉṟaṉanta vēta
ucciyelām meccukiṉṟa uccamala raṭikaḷ
aḷivaṇṇam varuntiyiṭa naṭantaruḷi aṭiyēṉ
aṭaintaviṭat taṭaintukata vantiṟakkap purintu
kaḷivaṇṇam eṉaiaḻaitteṉ kaiyilvaṇṇam aḷitta
karuṇaivaṇṇan taṉaiviyantu karutumvaṇṇam aṟiyēṉ
teḷivaṇṇa muṭaiyaraṉpu ceyyumvaṇṇam potuvil
teyvanaṭam purikiṉṟa caivaparam poruḷē. 2

3062 tirumālum urumāṟic cirañcīvi yākit
tēṭiyuṅkaṇ ṭaṟiyāta cēvaṭikaḷ varunta
varumālai maṇṇuṟuttap peyarttunaṭan taruḷi
vañcakaṉēṉ irukkumiṭam valintiravil tēṭit
terumālaik katavutaṉait tiṟappittu niṉṟu
cevvaṇṇat tiṭaippacanta tirumēṉi kāṭṭik
kurumālaip peruvaṇṇak koḻuntoṉṟu koṭuttāy
kurumaṇiniṉ tiruvaruḷaik kuṟittumakiḻn taṉaṉē. 3

3063 aṉṟorunāḷ iraviṭaivan taṇikkatavan tiṟappit
taruṇmalarccē vaṭivāyiṟ paṭippuṟattum akattum
maṉṟavaittuk koṇṭeṉṉai varavaḻaittu makaṉē
varuntātē iṅkitaṉai vāṅkikkoḷ ḷeṉṉa
oṉṟuciṟi yēṉmaṟuppa maṟittumvalin teṉatu
orukaitaṉiṟ koṭuttiṅkē uṟaitieṉṟu maṟaintāy
iṉṟatutāṉ aṉupavattuk kicaintatunā yaṭiyēṉ
eṉṉatavam purintēṉō iṉittuyaroṉ ṟilaṉē. 4

3064 iravilaṭi varuntanaṭan teḻiṟkatavan tiṟappit
teṉaiaḻaittu makaṉēnī ivvulakiṟ ciṟitum
karaviṭaineñ cayarntiḷaittuk kalaṅkātē itaṉaik
kaḷippoṭuvāṅ keṉaeṉatu kaitaṉilē koṭuttu
uraviṭaiiṅ kuṟaikamakiḻn teṉattiruvāy malarnta
uṉṉuṭaiya peruṅkaruṇaik koppilaieṉ pukalvēṉ
araviṭaiyil acaintāṭa ampalatti ṉaṭuvē
āṉantat tirunaṭañcey tāṭṭukiṉṟa aracē. 5

3065 iyaṅkāta iraviṭaiaṉ ṟorunāḷvan teḷiyēṉ
irukkumiṭan taṉaittēṭik katavutiṟap pittuk
kayaṅkāta malaraṭikaḷ kaviṉvāyiṟ paṭiyiṉ
kaṭaippuṟattum akattumvaittuk kaḷitteṉaiaṅ kaḻaittu
mayaṅkātē iṅkitaṉai vāṅkikkoṇ ṭulakil
makaṉēnī viḷaiyāṭi vāḻkaeṉa uraittāy
puyaṅkāniṉ aruḷarumai aṟiyātu tirintēṉ
poyyaṭiyēṉ aṟintiṉṟu pūrittēṉ uḷamē. 6

3066 orunāḷaṉ ṟiravilaṭi varuntanaṭan taṭiyēṉ
uṟṟaiṭan taṉaittēṭik katavutiṟap pittu
marunāḷa malaraṭioṉṟuḷḷakattē peyarttu
vaittumakiḻn teṉaiaḻaittu vāṅkitaṉai eṉṟu
tarunāḷil yāṉmaṟuppa maṟittumvalin teṉatu
taṭaṅkaitaṉiṟ koṭuttiṅkē cārkaeṉa uraittāy
varunāḷil ataṉarumai aṟintumakiḻ kiṉṟēṉ
maṇimaṉṟuḷ naṭampuriyum māṇikka maṇiyē. 7

3067 neṭumālum paṉṟieṉa neṭuṅkālam viraintu
nēṭiyuṅkaṇ ṭaṟiyātu nīṭiyapūm pataṅkaḷ
toṭumālai yeṉavarupū makaḷmuṭiyiṟ cūṭṭit
tolviṉaiyēṉ irukkumiṭan taṉaittēṭit toṭarntu
kaṭumālai naṭuiraviṟ katavutiṟap pittuk
kaṭaiyēṉai aḻaitteṉatu kaiyiloṉṟu koṭuttuk
koṭumālai viṭuttumakiḻ eṉattiruvāy malarntāy
kuṇakkuṉṟē innāḷniṉ koṭaiyaiaṟin taṉaṉē. 8

3068 maṟaimuṭikku maṇiyāki vayaṅkiyacē vaṭikaḷ
maṇmītu paṭanaṭantu vantaruḷi aṭiyēṉ
kuṟaimuṭikkum paṭikkatavan tiṟappittu niṉṟu
kūvieṉai aḻaittoṉṟu koṭuttaruḷic ceytāy
kaṟaimuṭikkuṅ kaḷattaracē karuṇaineṭuṅ kaṭalē
kaṇṇōṅkum oḷiyēciṟ kaṉaveḷikkuḷ veḷiyē
piṟaimuṭikkuñ caṭaikkaṭavuṭ peruntaruvē kuruvē
periyamaṉṟuḷ naṭampuriyum periyaparam poruḷē. 9

3069 aṉṟakattē aṭivarunta naṭanteṉṉai aḻaittiṅ
kañcātē makaṉēeṉ ṟaḷittaṉaioṉ ṟataṉait
tuṉṟakattuc ciṟiyēṉ nāṉ aṟiyātu vaṟitē
cuḻaṉṟatukaṇ ṭiraṅkimikat tuṇintumakiḻ vippāṉ
iṉṟakattē pukuntaruḷi eṉakkataṉait terivit
tiṉpuṟaccey taruḷiyaniṉ irakkamevark kuḷatō
maṉṟakattu naṭampurintu vayaṅkumoru kuruvē
vallavarel lāmvaṇaṅkum nallaparam poruḷē. 10

3070 aṉparmaṉak kōyililē amarntaruḷi viḷaṅkum
arumporuḷām uṉatumala raṭivarunta naṭantu
vaṉparkaḷil talainiṉṟa vañcakaṉēṉ irunta
maṉaikkatavu tiṟappittu makiḻnteṉaiaṅ kaḻaittut
tuṉpamelām nīṅkukaiṅ kitutaṉaivāṅ kukanī
toḻumpaṉeṉṟa eṉṉuṭaiya turaiyēniṉ ṉaruḷai
eṉpakarvēṉ eṉviyappēṉ eṅṅaṉamnāṉ maṟappēṉ
eṉuyiruk kuyirāki ilaṅkiyacaṟ kuruvē. 11

3071 ñālanilai aṭivarunta naṭantaruḷi aṭiyēṉ
naṇṇumiṭan taṉiṟkatavam naṉṟutiṟap pittuk
kālanilai karutimaṉaṅ kalaṅkukiṉṟa makaṉē
kalaṅkātē eṉṟeṉatu kaiyiloṉṟu koṭuttuc
cīlanilai uṟavāḻka eṉattiruvāy malarnta
civaperumāṉ niṉperumait tiruvaruḷeṉ ṉeṉpēṉ
ālanilai maṇikaṇṭat tarumperuñcīr oḷiyē
ampalattil tirunaṭañcey tāṭṭukiṉṟa aracē. 12

3072 iruḷniṟainta iravilaṭi varuntanaṭan taṭiyēṉ
irukkumiṭan taṉaittēṭik katavutiṟap pittu
maruḷniṟainta maṉattālē mayaṅkukiṉṟa makaṉē
mayaṅkātē eṉṟeṉṉai varavaḻaittup pukaṉṟu
teruḷniṟainta toṉṟeṉatu ceṅkaitaṉiṟ koṭuttut
tikaḻntuniṉṟa paramporuḷniṉ tiruvaruḷeṉ ṉeṉpēṉ
aruḷniṟainta meypporuḷē aṭimuṭioṉ ṟillā
āṉanta maṉṟilnaṭam āṭukiṉṟa aracē.13

3073 kaṉmayamuṅ kaṉivikkun tiruvaṭikaḷ varuntak
kaṭaippulaiyēṉ irukkumiṭan taṉaittēṭi naṭantu
toṉmayamām iraviṉiṭaik katavutiṟap pittut
tuṇintaḻaitteṉ kaitaṉilē tūyaoṉṟai yaḷittu
vaṉmayamil lāmaṉattāl vāḻkaeṉa uraitta
māmaṇiniṉ tiruvaruḷiṉ vaṇmaiyaieṉ eṉpēṉ
taṉmayamē ciṉmayappoṉ ampalattē iṉpat
taṉinaṭañcey taruḷukiṉṟa tattuvappē roḷiyē. 14

3074 piraṇavattiṉ aṭimuṭiyiṉ naṭuviṉumniṉ ṟōṅkum
peruṅkaruṇait tiruvaṭikaḷ peyarntuvarun tiṭavē
karaṇamuṟṟu naṭantaṭiyēṉ irukkumiṭan tēṭik
katavutiṟap pittaruḷik kaṭaiyēṉai aḻaittuc
caraṇamuṟṟu varuntiyaeṉ makaṉēiṅ kitaṉait
tāṅkukaeṉ ṟoṉṟeṉatu taṭaṅkaitaṉiṟ koṭuttu
maraṇamaṟṟu vāḻkaeṉat tiruvārttai aḷittāy
maṉṟuṭaiyāy niṉaruḷiṉ vaṇmaievark kuḷatē. 15

3075 oṅkārat tuḷḷoḷiyāy avvoḷikkuḷ oḷiyāy
upayavaṭi vākiyaniṉ apayapatam varunta
īṅkāra naṭantiravil yāṉirukkum iṭampōn
teḻiṟkatavan tiṟappittaṅ keṉṉaivalin taḻaittup
pāṅkārum vaṇṇamoṉṟeṉ kaitaṉilē aḷittup
paṇpoṭuvāḻn tiṭukaeṉap paṇittaparam poruḷē
āṅkāra vaṇṇamakaṉ ṟataiaṟintu makiḻntē
aṉupavikkiṉ ṟēṉpotuvil āṭukiṉṟa aracē. 16

3076 aripiramā tiyarellām aṟintaṇuka oṇṇā
arumperuñcīr aṭimalarkaḷ aṉṟorunāḷ varuntak
kariiravil naṭantaruḷi yāṉirukku miṭattē
katavutiṟap pitteṉatu kaiyiloṉṟu koṭuttu
urimaiyoṭu vāḻkaeṉa uraittatuvum aṉṟi
uvantiṉṟai iraviṉumvan tuṇarttiṉaieṉ mītu
piriyamuṉak kiruntavaṇṇam eṉpukalvēṉ potuvil
perunaṭañcey aracēeṉ piḻaipoṟutta kuruvē. 17

3077 kāraṇaṉeṉ ṟuraikkiṉṟa nāraṇaṉum ayaṉum
kaṉaviṭattuṅ kāṇpariya kaḻalaṭikaḷ varunta
ūraṇavi naṭanteḷiyēṉ uṟaiyumiṭan tēṭi
uvanteṉatu kaitaṉilē oṉṟukoṭut tiṅkē
ēraṇavi uṟaikamakiḻn teṉauraittāy niṉcīr
yātaṟintu pukaṉṟēṉmuṉ yātutavam purintēṉ
pāraṇavi aṉparelām parintupukaḻn tēttap
paṇiaṇintu maṇimaṉṟuḷ aṇinaṭañcey patiyē. 18

3078 turiyaveḷi taṉiṟparama nātaaṇai naṭuvē
cuyañcuṭaril tulaṅkukiṉṟa tuṇaiyaṭikaḷ varuntap
piriyamoṭu naṭanteḷiyēṉ irukkumiṭan tēṭip
peruṅkatavan tiṟappittup pēyaṉeṉai aḻaittu
uriyaporuḷ oṉṟeṉatu kaiyilaḷit tiṅkē
uṟaikamakiḻn teṉauraitta uttamaniṉ ṉaruḷaip
periyaporu ḷevaṟṟiṉukkum periyaporu ḷeṉṟē
piṉṉaraṟin tēṉitaṟku muṉṉaraṟi yēṉē.19

3079 nīḷāti mūlameṉa niṉṟavaṉum neṭunāḷ
nēṭiyuṅkaṇ ṭaṟiyāta niṉṉaṭikaḷ varunta
āḷānāṉ irukkumiṭam atutēṭi naṭantē
aṇikkatavan tiṟappittuḷ ḷaṉpoṭeṉai aḻaittu
vāḷānī mayaṅkātē makaṉēiṅ kitaṉai
vāṅkikkoḷ eṉṟeṉatu malarkkaitaṉiṟ koṭuttāy
kēḷāyeṉ uyirttuṇaiyāyk kiḷarmaṉṟil vēta
kītanaṭam purikiṉṟa nātamuṭip poruḷē. 20

3080 cattauru vāmaṟaippoṟ cilampaṇintam palattē
taṉinaṭañcey taruḷumaṭit tāmaraikaḷ varunta
cittauru vākiiṅkē eṉaittēṭi naṭantu
terukkatavan tiṟappitteṉ ceṅkaiyiloṉ ṟaḷittu
mattauru vāmaṉattāl mayakkamuṟēl makaṉē
makiḻntuṟaika eṉattiruvāy malarntakuṇa malaiyē
cuttauru vāyccutta aruvāki aḻiyāc
cuttaaru uruvāṉa cuttaparam poruḷē. 21

3081 palakōṭi maṟaikaḷelām ulakōṭi mayaṅkap
paranāta muṭinaṭikkum pātamalar varuntac
cilakōṭi naṭanteḷiyēṉ irukkumiṭat taṇaintu
terukkatavan tiṟappitteṉ ceṅkaiyiloṉ ṟaḷittē
alakōṭi varuntēliṅ kamarkaeṉat tiruvāy
alarntaaruṭ kuruvēpoṉ ṉampalattem aracē
vilakōṭi eṉattuyarkaḷ oṉṟoṭoṉṟu pukaṉṟu
viraintōṭac ceytaṉaiiv viḷaivaṟiyēṉ viyappē. 22

3082 ceyvakaioṉ ṟaṟiyātu tikaippiṉoṭē iruntēṉ
tiṭukkeṉaiṅ keḻuntiruppat terukkatavan tiṟappit
tuyvakaioṉ ṟeṉatukarat tuvantaḷittu makaṉē
uykamakiḻn tiṉṟumutal oṉṟumañcēl eṉṟu
meyvakaiyil pukaṉṟapiṉṉum añciyirun tēṉai
mīṭṭumiṉṟai iraviluṇar vūṭṭiaccan tavirttāy
aivakaiyāy niṉṟumaṉṟil āṭukiṉṟa aracē
aṟputattāḷ malarvaruttam aṭaintaṉaeṉ poruṭṭē. 23

3083 uḷḷiravi matiyāyniṉ ṟulakamelām naṭattum
upayavakai yākiyaniṉ apayapatam varunta
naḷḷiraviṉ mikanaṭantu nāṉirukkum iṭattē
naṭaikkatavan tiṟappittu naṭaikkaṭaiyil aḻaittu
eḷḷiravu niṉaintumayak keytiyiṭēl makaṉē
eṉṟeṉkai taṉiloṉṟai īntumakiḻ vittāy
aḷḷiravu pōlmiṭaṟṟil aḻakukiḷarn tāṭa
ampalattil āṭukiṉṟa cempavaḷak kuṉṟē. 24

3084 viḷaṅkaṟivuk kaṟivāki meytturiya nilattē
viḷaiyumaṉu pavamayamām mellaṭikaḷ varuntat
tuḷaṅkuciṟi yēṉirukkum iṭantēṭi naṭantu
toṭarkkatavan tiṟappittut toḻumpaṉeṉai aḻaittuk
kaḷaṅkamilā oṉṟeṉatu kaitaṉilē koṭuttuk
kaḷittuṟaika eṉattiruvāk kaḷittaaruṭ kaṭalē
kuḷaṅkoḷviḻip peruntakaiyē maṇimaṉṟil naṭañcey
kurumaṇiyē aṉparmaṉak kōyililvāḻ kuruvē. 25

3085 vētamuṭi mēṟcuṭarāy ākamattiṉ muṭimēl
viḷaṅkumoḷi yākiyaniṉ mellaṭikaḷ varuntap
pūtamuṭi mēlnaṭantu nāṉirukku miṭattē
pōntiraviṟ katavutaṉaik kāppaviḻkkap purintu
nātamuṭi mēlviḷaṅkun tirumēṉi kāṭṭi
naṟporuḷeṉ kaitaṉilē nalkiyaniṉ perumai
ōtamuṭi yāteṉileṉ pukalvēṉam palattē
uyirkkiṉpan taranaṭaṉam uṭaiyaparam poruḷē. 26

3086 taṅkucarā caramuḻutum aḷittaruḷi naṭattun
tāḷmalarkaḷ mikavaruntat taṉittunaṭan torunāḷ
kaṅkulilyāṉ irukkumaṉaik katavutiṟap pittuk
kaiyiloṉṟu koṭuttauṉṟaṉ karuṇaiyaieṉ eṉpēṉ
iṅkuciṟi yēṉpiḻaikaḷ ettaṉaiyum poṟutta
eṉkuruvē eṉuyiruk kiṉparuḷum poruḷē
tiṅkaḷaṇi caṭaippavaḷac ceḻuñcōti malaiyē
civakāma vallimakiḻ tirunaṭanā yakaṉē.27

3087 māmāyai acaintiṭacciṟ ṟampalattē naṭittum
varuntāta malaraṭikaḷ varuntanaṭan taruḷi
āmāṟaṉ ṟiraviṉiṭai aṇikkatavan tiṟappit
taṅkaiyiloṉ ṟaḷittiṉinī añcēleṉ ṟuvantu
tēmāviṉ paḻampiḻintu vaṭittunaṟu neyyun
tēṉumokkak kalantateṉat tiruvārttai aḷittāy
kōmāṉniṉ aruṭperumai eṉuraippēṉ potuvil
kūttāṭi eṅkaḷaiāṭ koṇṭaparam poruḷē. 28

3088 paṭaippavaṉuṅ kāppavaṉum paṟpalanāḷ muyaṉṟu
pārkkavirum piṉuṅkiṭaiyāp pātamalar varunta
naṭaippulaiyēṉ poruṭṭāka naṭantiraviṟ katavam
naṉkutiṟap pittoṉṟu nalkiyatum aṉṟi
iṭaippaṭunā ḷiṉumvanteṉ itayamayak kellām
irintiṭaccey taṉaiuṉṟaṉ iṉṉaruḷeṉ eṉpēṉ
taṭaippaṭumā ṟillāta pēriṉpap perukkē
taṉimaṉṟil āṉantat tāṇṭavañcey aracē. 29

3089 muṉṉaimaṟai muṭimaṇiyām aṭimalarkaḷ varunta
muḻutiravil naṭanteḷiyēṉ muyaṅkumiṭat taṭaintu
aṉṉaiyiṉum parintaruḷi aṇikkatavan tiṟappit
taṅkaiyiloṉ ṟaḷitteṉaiyum aṉpiṉoṭu nōkki
eṉṉaiiṉi mayaṅkātē eṉmakaṉē makiḻvō
ṭiruttieṉa uraittāyniṉ iṉṉaruḷeṉ eṉpēṉ
miṉṉainikar ceñcaṭaimēṉ matiyamacain tāṭa
viyaṉpotuvil tirunaṭañcey vimalaparam poruḷē. 30

3090 mītāṉat taruḷoḷiyāy viḷaṅkiyaniṉ aṭikaḷ
mikavarunta naṭantiravil viṉaiyēṉṟaṉ poruṭṭāc
cītāṉak katavutaṉait tiṟappittuc ciṟiyēṉ
ceṅkaiyiloṉ ṟaḷittiṉinī ciṟitumañcēl iṅku
mātāṉat tavarcūḻa vāḻkaeṉa uraittāy
māmaṇiniṉ tiruvaruḷiṉ vaṇmaievark kuḷatē
ōtāṉat tavartamakkum uṇarvaritām poruḷē
ōṅkiyaciṟ ṟampalattē oḷinaṭañcey patiyē. 31

3091 vētānta cittāntam eṉṉumantam iraṇṭum
viḷaṅkaamarn taruḷiyaniṉ mellaṭikaḷ varunta
nātānta veḷitaṉilē naṭantaruḷum atupōl
naṭantaruḷik kaṭaināyēṉ naṇṇumiṭat taṭaintu
pōtānta micaiviḷakkun tirumēṉi kāṭṭip
pulaiyēṉkai yiṭattoṉṟu poruntavaitta poruḷē
cūtānta maṉaittiṉukkum appāṟpaṭ ṭirunta
turiyaveḷik kēviḷaṅkum periyaaruṭ kuruvē. 32

3092 orumaiyilē irumaieṉa urukkāṭṭip potuvil
oḷinaṭañcey taruḷukiṉṟa upayapatam varunta
arumaiyilē naṭanteḷiyēṉ irukkumiṭat taṭaintē
aṇikkatavan tiṟappitteṉ aṅkaiyiloṉ ṟaḷittup
perumaiyilē piṟaṅkukanī eṉattiruvāy malarnta
peruṅkaruṇaik kaṭalēniṉ peṟṟiyaieṉ eṉpēṉ
karumaiyilē neṭuṅkālaṅ kalantukalak kuṟṟa
kalakkamelān tavirttemmaik kāttaruḷum patiyē. 33

3093 vintunilai nātanilai irunilaikkum aracāy
viḷaṅkiyaniṉ cēvaṭikaḷ mikavarunta naṭantu
vantunilai peṟacciṟiyēṉ irukkumiṭat taṭaintu
maṇikkatavan tiṟappittu makaṉēeṉ ṟaḻaittu
intunilai muṭimutalān tiruuruvaṅ kāṭṭi
eṉkaiyiloṉ ṟaḷittiṉpam eytukaeṉ ṟuraittāy
muntunilaic ciṟiyēṉcey tavamaṟiyēṉ potuvil
muttarmaṉan tittikka niruttamiṭum poruḷē. 34

3094 navanilaikkum atikāram naṭattukiṉṟa aracāy
naṇṇiyaniṉ poṉṉaṭikaḷ naṭantuvarun tiṭavē
avanilaikkuṅ kaṭaippulaiyēṉ irukkumiṭat tiravil
aṇaintaruḷik katavutiṟan taṭiyēṉai aḻaittē
civanilaikkum paṭieṉatu ceṅkaiyiloṉ ṟaḷittuc
cittamakiḻn tuṟaikaeṉat tiruppavaḷan tiṟantāy
pavanilaikkuṅ kaṭaināyēṉ payiṉṟatavam aṟiyēṉ
paramparamā maṉṟilnaṭam payiṉṟapacu patiyē. 35

3095 puṇṇiyartam maṉakkōyil pukuntamarntu viḷaṅkum
poṉmalarccē vaṭivaruttam poruntanaṭan teḷiyēṉ
naṇṇiyaōr iṭattaṭaintu katavutiṟap pittu
naṟporuḷoṉ ṟeṉkaitaṉil nalkiyaniṉ perumai
eṇṇiyapō tellāmeṉ maṉamurukkum eṉṟāl
empa@e$rumāṉ niṉaruḷai eṉṉeṉayāṉ pukalvēṉ
taṇṇiyaveṇ matiaṇinta ceñcaṭainiṉ ṟāṭat
taṉittamaṉṟil āṉantat tāṇṭavañcey aracē. 36

3096 mūvarukkum eṭṭātu mūttatiru aṭikaḷ
muḻutiravil varuntiyiṭa muyaṅkinaṭan taruḷi
yāvarukkum iḻintēṉiṅ kirukkumiṭat taṭaintē
eḻiṟkatavan tiṟappittuḷ eṉaiaḻaittu makaṉē
tēvarukkum arititaṉai vāṅkeṉaeṉ karattē
cittamakiḻn taḷittaṉainiṉ tiruvaruḷeṉ eṉpēṉ
pūvarukkum poḻiṟṟillai ampalattē naṭaṉam
purintuyiruk kiṉparuḷum pūraṇavāṉ poruḷē. 37

3097 kaṟṟavartam karuttiṉiṉmuk kaṉiracampōl iṉikkum
kaḻalaṭikaḷ varuntiyiṭak kaṭitunaṭan tiravil
maṟṟavarkā ṇāteḷiyēṉ irukkumiṭat taṭaintu
maṉaikkatavu tiṟappittu valinteṉaiaṅ kaḻaittu
naṟṟavarkkum arititaṉai vāṅkeṉaeṉ karattē
nalkiyaniṉ peruṅkaruṇai naṭpiṉaieṉ eṉpēṉ
aṟṟavarkkum paṟṟavarkkum potuviṉilē naṭañcey
aruṭkuruvē caccitā ṉantaparam poruḷē. 38

3098 karuṇaivaṭi vāyaṭiyār uḷḷakattē amarnta
kaḻalaṭikaḷ varuntiyiṭak kaṅkulilē naṭantu
maruṇiṟaiyuñ ciṟiyēṉnāṉ irukkumiṭat taṭaintu
maṇikkatavan tiṟappittu makiḻntaḻaittu makaṉē
poruṇiṟaiyum itaṉaiiṅkē vāṅkeṉaeṉ karattē
poruntaaḷit taruḷiyaniṉ poṉṉaruḷeṉ eṉpēṉ
aruṇiṟaiyum peruṅkaṭalē ampalattil paramā
ṉantavuru vākinaṭam āṭukiṉṟa aracē. 39

3099 aruḷuruvāy aintoḻilum naṭattukiṉṟa aṭikaḷ
acaintuvarun tiṭairavil yāṉirukkum iṭattē
teruḷuruviṉ naṭantuteruk katavutiṟap pittuc
ciṟiyēṉai aḻaitteṉatu ceṅkaiyiloṉ ṟaḷittu
maruḷuruviṉ maṟṟavarpōl mayaṅkēleṉ makaṉē
makiḻntutiru aruḷvaḻiyē vāḻkaeṉa uraittāy
iruḷuruviṉ maṉakkoṭiyēṉ yātutavam purintēṉ
ellāmval lavaṉāki iruntapacu patiyē. 40

3100 muḻutumuṇarn tavarmuṭimēl muṭikkumaṇi yāki
mupporuḷu mākiyaniṉ oppilaṭi malarkaḷ
kaḻutumuṇar variyanaṭuk kaṅkulilē varuntak
kaṭitunaṭan taṭināyēṉ karutumiṭat taṭaintu
paḻutupaṭā vaṇṇameṉaip parintaḻaittu makaṉē
paṇintitaṉai vāṅkeṉaeṉ pāṇiyuṟak koṭuttut
toḻuteṉaippā ṭukaeṉṟu coṉṉapacu patiniṉ
tūyaaruṭ perumaiyaieṉ colliviyak kēṉē. 41

3101 māṉiṉaitta aḷavellāṅ kaṭantappāl vayaṅkum
malaraṭikaḷ varuntiyiṭa makiḻntunaṭan taruḷip
pāṉiṉaitta ciṟiyēṉnāṉ irukkumiṭat taṭaintu
paṇaikkatavan tiṟappittup parintaḻaittu makaṉē
nīniṉaitta vaṇṇamelāṅ kaikūṭum ituōr
niṉmalameṉ ṟeṉkaitaṉil nērntaḷittāy niṉakku
nāṉiṉaitta naṉṟioṉṟum ilaiyēniṉ aruḷai
nāyaṭiyēṉ eṉpukalvēṉ naṭarāja maṇiyē. 42

3102 cūriyacan tirarellān tōṉṟāmai viḷaṅkum
cuyañcōti yākumaṭit tuṇaivarunta naṭantu
kūriyamey aṟiveṉpa toruciṟituṅ kuṟiyāk
koṭiyēṉnāṉ irukkumiṭaṅ kuṟittiravil naṭantu
kāriyamuṇ ṭeṉakkūvik katavutiṟap pittuk
kaiyil oṉṟai aḷittaṉaiuṉ karuṇaiyaieṉ eṉpēṉ
āriyartam aḷavukaṭan tappāluṅ kaṭanta
āṉanta maṉṟilnaṭam āṭukiṉṟa aracē. 43

3103 taṟpōtan tōṉṟāta talantaṉilē tōṉṟum
tāḷmalarkaḷ varuntiyiṭat taṉittunaṭan taruḷi
eṟpōtaṅ kakaṉṟiravil yāṉirukku miṭampōn
teḻiṟkatavan tiṟappittiv veḷiyēṉai aḻaittup
poṟpōta vaṇṇamoṉṟeṉ kaitaṉilē aḷittup
pulaiyoḻinta nilaitaṉilē poruntukaeṉ ṟuraittāy
ciṟpōta mayamāṉa tirumaṇimaṉ ṟiṭattē
civamayamām aṉupōkat tirunaṭañcey aracē. 44

3104 kaṟpaṉaikaḷ ellāmpōyk karaintatalan taṉilē
karaiyātu niṟaintatiruk kaḻalaṭikaḷ varunta
veṟpaṉaiyum iṉṟioru taṉiyāka naṭantu
viraintiraviṟ katavutaṉaik kāppaviḻkkap purintu
aṟpaṉaiōr poruḷāka aḻaittaruḷi aṭiyēṉ
aṅkaiyiloṉ ṟaḷittaṉainiṉ aruḷiṉaieṉ pukalvēṉ
naṟpaṉavar tutikkamaṇi maṉṟakattē iṉpa
naṭampuriyum peruṅkaruṇai nāyakamā maṇiyē. 45

3105 oṉṟāki iraṇṭāki oṉṟiraṇṭiṉ naṭuvē
uṟṟaaṉu pavamayamāy oḷiraṭikaḷ varunta
aṉṟāra naṭantiravil yāṉuṟaiyum iṭattē
aṭaintukata vantiṟappit taṉpoṭeṉai aḻaittu
naṉṟāra eṉatukarat toṉṟaruḷi iṅkē
naṇṇinī eṇṇiyavā naṭattukaeṉ ṟuraittāy
iṉṟāra vantataṉai uṇarttiṉainiṉ aruḷai
eṉpukalvēṉ maṇimaṉṟil ilaṅkiyacaṟ kuruvē. 46

3106 eṅkumviḷaṅ kuvatāki iṉpamaya māki
eṉṉuṇarvuk kuṇarvutarum iṇaiyaṭikaḷ varunta
poṅkumira viṭainaṭantu nāṉuṟaiyum iṭattē
pōntumaṇik katavutaṉaik kāppaviḻkkap purintu
taṅkumaṭi yēṉaiaḻait taṅkaiyiloṉ ṟaḷittē
tayaviṉoṭu vāḻkaeṉat taṉittiruvāy malarntāy
iṅkuniṉa taruṭperumai eṉṉuraippēṉ potuvil
iṉpanaṭam purikiṉṟa eṉṉuṭainā yakaṉē. 47

3107 cittevaiyum viyattiyuṟuñ cuttaciva cittāyc
cittamatil tittikkun tiruvaṭikaḷ varunta
mattaira viṭainaṭantu vantaruḷi aṭiyēṉ
vāḻumaṉait terukkatavu tiṟappittaṅ kaṭaintu
attakaviṉ eṉaiaḻaitteṉ aṅkaiyiloṉ ṟaḷittāy
aṉṉaiyiṉum aṉpuṭaiyāy niṉṉaruḷeṉ eṉpēṉ
muttarkuḻuk kāṇamaṉṟil iṉpanaṭam puriyum
mukkaṇuṭai āṉantac cekkarmaṇi malaiyē. 48

3108 cakalamoṭu kēvalamun tākkāta iṭattē
taṟparamāy viḷaṅkukiṉṟa tāḷmalarkaḷ varuntap
pakaloḻiya naṭuviravil naṭantaruḷi aṭiyēṉ
pariyumiṭat taṭaintumaṇik katavutiṟap pittup
pukaluṟuka varukaeṉa aḻaitteṉatu karattē
poruntaoṉṟu koṭuttaṉainiṉ poṉṉaruḷeṉ eṉpēṉ
ukaloḻiyap peruntavarkaḷ uṟṟumakiḻn tētta
uyarpotuvil iṉpanaṭam uṭaiyaparam poruḷē. 49

3109 uḷḷurukun taruṇattē oḷikāṭṭi viḷaṅkum
uyarmalarccē vaṭivarunta uvantunaṭan taruḷik
kaḷḷamaṉat tēṉirukkum iṭantēṭi aṭaintu
katavutiṟap pittaruḷik kaḷitteṉaiaṅ kaḻaittu
naḷḷulakil uṉakkitunām nalkiṉamnī makiḻntu
nāḷumuyirk kitampurintu naṭattieṉa uraittāy
teḷḷumamu tāyaṉpar cittamelām iṉikkum
ceḻuṅkaṉiyē maṇimaṉṟil tirunaṭanā yakaṉē. 50

3110 taṉṉuruvaṅ kāṭṭāta malairavu viṭiyun
taruṇattē utayañcey tāḷmalarkaḷ varuntap
poṉṉuruvat tirumēṉi koṇṭunaṭan taṭiyēṉ
poruntumiṭat taṭaintukata vantiṟakkap purintu
taṉṉuruvam pōṉṟatoṉṟaṅ keṉai aḻaitteṉ karattē
tantaruḷi makiḻntiṅkē taṅkukaeṉ ṟuraittāy
eṉṉuruvam eṉakkuṇartti aruḷiyaniṉ perumai
eṉṉuraippēṉ maṇimaṉṟil iṉpanaṭat taracē. 51

3111 aṇṭavakai piṇṭavakai aṉaittumutit toṭuṅkum
aṇimalarccē vaṭivaruttam aṭaiyanaṭan taruḷik
kaṇṭavaruṅ kāṇāta naṭuiravu taṉilyāṉ
karutumiṭat taṭaintukata vantiṟakkap purintu
toṇṭaṉeṉa eṉaiyumaḻait teṉkaiyiloṉ ṟaḷittāy
turaiyēniṉ aruṭperumait toṇmaiyaieṉ eṉpēṉ
uṇṭavarkaḷ uṇuntōṟum uvaṭṭāta amutē
uyarpotuvil iṉpanaṭam uṭaiyaparam poruḷē. 52

3112 aṟivuṭaiyār uḷḷakappō talarukiṉṟa taruṇat
taruḷmaṇattē ṉākiuṟṟa aṭiiṇaikaḷ varuntap
piṟivuṭaiyēṉ irukkumiṭan tēṭinaṭan taṭaintu
peruṅkatavan tiṟappittup pēyaṉeṉai aḻaittuc
ceṟivuṭaiyāy ituvāṅkeṉ ṟutavavumnāṉ maṟuppat
tirumpavumeṉ kaitaṉilē cēraaḷit taṉaiyē
poṟivaṟiyēṉ aḷaviṉiluṉ karuṇaiyaieṉ eṉpēṉ
poṟpotuvil naṭampuriyum pūraṇavāṉ poruḷē. 53

3113 viṭaiyamoṉṟuṅ kāṇāta veḷinaṭuvē oḷiyāy
viḷaṅkukiṉṟa cēvaṭikaḷ mikavarunta naṭantu
kaṭaiyaṉaiyuṅ kuṟikkoṇṭu karutumiṭat taṭaintu
katavutiṟap pitteṉatu kaiyiloṉṟu koṭukka
iṭaiyiṉatu nāṉmaṟuppa maṟukkēleṉ makaṉē
eṉṟupiṉṉuṅ koṭuttāyniṉ iṉṉaruḷeṉ eṉpēṉ
uṭaiyaparam poruḷēeṉ uyirttuṇaiyē potuvil
uyyumvakai aruḷnaṭaṉañ ceyyumoḷi maṇiyē. 54

3114 nāṉtaṉikkun taraṇattē tōṉṟukiṉṟa tuṇaiyāy
nāṉtaṉiyā iṭatteṉakkut tōṉṟāta tuṇaiyāy
ēṉṟaruḷun tiruvaṭikaḷ varuntanaṭan taruḷi
yāṉuṟaiyum iṭattaṭaintu katavutiṟap pittu
āṉṟaeṉai aḻaitteṉatu kaiyiloṉṟu koṭuttāyk
kaṟiviliyēṉ ceyyumvakai aṟiyēṉniṉ karuṇai
īṉṟavaṭkum illaieṉa naṉkaṟintēṉ potuvil
iṉpanaṭam purikiṉṟa eṉṉuyirnā yakaṉē. 55

3115 aruḷviḷaṅkum uḷḷakattē atuatuvāy viḷaṅkum
aṇimalarccē vaṭivaruttam aṭaiyanaṭan taruḷip
poruḷviḷaṅkā naṭuiravil nāṉuṟaiyum iṭattē
pōntuteruk kāppaviḻkkap purinteṉaiaṅ kaḻaittut
teruḷviḷaṅkum oruporuḷeṉ ceṅkaitaṉil aḷittāy
civaperumāṉ peruṅkaruṇait tiṟattiṉaieṉ eṉpēṉ
maruḷviḷaṅki uṇarcciyuṟat tirumaṇimaṉ ṟiṭattē
maṉṉuyirk kiṉparuḷa vayaṅkunaṭat taracē. 56

3116 paruvamuṟu taruṇattē carkkaraiyum tēṉum
pāluneyyum aḷintanaṟum paḻaracamum pōla
maruvumuḷam uyiruṇarvō ṭellāntit tikka
vayaṅkumaṭi yiṇaikaḷmika varuntanaṭan taruḷit
teruvaṭaintu nāṉirukku maṉaikkāpput tiṟakkac
ceytaruḷip poruḷoṉṟeṉ ceṅkaitaṉil aḷittāy
tirumaṇimaṉ ṟiṭainaṭikkum perumāṉniṉ karuṇait
tiṟattiṉaiic ciṟiyēṉnāṉ cepputaleṅ ṅaṉamē. 57

3117 eṉaṟivai uṇṭaruḷi eṉṉuṭaṉē kūṭi
eṉiṉpam eṉakkaruḷi eṉṉaiyuntā ṉākkit
taṉaṟivāy viḷaṅkukiṉṟa poṉṉaṭikaḷ varuntat
taṉinaṭantu terukkatavan tāḷtiṟappit taruḷi
muṉṉaṟivil eṉaiaḻaitteṉ kaiyiloṉṟu koṭutta
muṉṉavaniṉ iṉṉaruḷai eṉeṉayāṉ moḻivēṉ
maṉaṟivuk kaṟivāmpoṉ ṉampalattē iṉpa
vaṭivāki naṭikkiṉṟa mākaruṇai malaiyē. 58

3118 parayōka aṉupavattē akampuṟantōṉ ṟāta
parañcōti yākumiṇaip pātamalar varunta
varayōkar viyappaaṭi yēṉirukkum iṭattē
vantuteruk katavutaṉaik kāppaviḻkkap purintu
tirayōkark karititaṉai vāṅkukaeṉ ṟeṉatu
ceṅkaitaṉil aḷittāyniṉ tiruvaruḷeṉ eṉpēṉ
urayōkar uḷampōla viḷaṅkumaṇi maṉṟil
uyirkkiṉpan taranaṭaṉam uṭaiyaparam poruḷē. 59

3119 coṉṉiṟainta poruḷumataṉ ilakkiyamum ākit
turiyanaṭu viruntaaṭit tuṇaivarunta naṭantu
koṉṉiṟainta iraviṉiṭai eḻuntaruḷik katavam
koḻuṅkāppai aviḻvittuk koṭiyēṉai aḻaittu
eṉṉiṟainta oruporuḷeṉ kaiyilaḷit taruḷi
eṉmakaṉē vāḻkaeṉa eḻiltiruvāy malarntāy
taṉṉiṟainta niṉkaruṇait taṉmaiyaieṉ pukalvēṉ
taṉimaṉṟil āṉantat tāṇṭavañcey aracē. 60

3120 muttioṉṟu viyattioṉṟu kāṇmiṉeṉṟā kamattiṉ
muṭikaḷmuṭit turaikkiṉṟa aṭikaḷmika varuntap
pattioṉṟum illāta kaṭaippulaiyēṉ poruṭṭāp
paṭiṟṟuḷattēṉ irukkumiṭan taṉaittēṭi naṭantu
cittioṉṟu tirumēṉi kāṭṭimaṉaik katavam
tiṟappittaṅ keṉaiaḻaitteṉ ceṅkaiyilē makiḻntu
cattioṉṟu koṭuttāyniṉ taṇṇaruḷeṉ eṉpēṉ
taṉimaṉṟuḷ āṉantat tāṇṭavañcey aracē. 61

3121 eṉakkunaṉmai tīmaiyeṉpa tiraṇṭumotta iṭattē
iraṇṭumottut tōṉṟukiṉṟa eḻiṟpataṅkaḷ varuntat
taṉakkunalla vaṇṇamoṉṟu tāṅkinaṭan taruḷit
taṉittiravil kaṭaippulaiyēṉ taṅkumiṭat taṭaintu
kaṉakkumaṉait terukkatavaṅ kāppaviḻkkap purintu
kaḷippoṭeṉai aḻaitteṉatu kaiyiloṉṟu koṭuttu
uṉakkiṉiya vaṇṇamiteṉ ṟuraittaruḷic ceṉṟāy
uṭaiyavaniṉ aruṭperumai uraikkamuṭi yātē. 62

3122 immaiyiṉō ṭammaiyiṉum eytukiṉṟa iṉpam
eṉaittoṉṟum vēṇṭāta iyaṟkaivarun taruṇam
emmaiyiṉum niṟaicorupa cuttacukā rampam
iyaṟcorupa cuttacuka aṉupavameṉ ṟiraṇṭāyc
cemmaiyilē viḷaṅkukiṉṟa tiruvaṭikaḷ varuntac
ciṟiyēṉpāl aṭainteṉatu ceṅkaiyiloṉ ṟaḷittāy
ummaiyilē yāṉceytavam yāteṉavum aṟiyēṉ
uyarpotuvil iṉpanaṭam uṭaiyaparam poruḷē. 63

3123 aṉpaḷippa toṉṟupiṉṉar iṉpaḷippa toṉṟeṉ
ṟaṟiñarelām matikkiṉṟa aṭimalarkaḷ varunta
eṉpaḷitta uṭalkaḷtoṟum uyirkkuyirāy irukkum
emperumāṉ naṭantaruḷik katavutiṟap pittut
tuṉpaḷikkum neñcakatteṉ ṟaṉaikkūvi aḻaittut
tūyaiḷa nakaimukattē tuḷumpaeṉai nōkki
muṉpaḷitta teṉṟaṉatu kaiyiloṉṟai aḷittāy
muṉṉavaniṉ aruṭperumai muṉṉaaṟi yēṉē. 64

3124 mōkairuṭ kaṭalkaṭattum puṇaioṉṟu niṟainta
mōṉacukam aḷippikkum tuṇaioṉṟeṉ ṟuraikkum
yōkamalart tiruvaṭikaḷ varuntanaṭan taruḷi
uṇarviliyēṉ poruṭṭāka iruṭṭiravil naṭantu
pōkamaṉaip peruṅkatavan tiṟappittuṭ pukuntu
pulaiyēṉai aḻaittoṉṟu poruntaeṉkai koṭuttāy
nākamaṇip paṇimiḷira ampalattē naṭañcey
nāyakaniṉ peruṅkaruṇai naviṟṟamuṭi yātē. 65

3125 kāṇukiṉṟa kaṇkaḷukkuk kāṭṭukiṉṟa oḷiyāyk
kāṭṭukiṉṟa oḷitaṉakkuk kāṭṭuvikkum oḷiyāy
pūṇukiṉṟa tiruvaṭikaḷ varuntanaṭan taṭiyēṉ
poruntumiṭat taṭaintukata vantiṟakkap purintu
kōṇukiṉṟa maṉattālē nāṇuvatēṉ makaṉē
kuṟaivaṟavāḻ keṉamakiḻntu koṭuttaṉaioṉ ṟeṉakku
māṇukiṉṟa niṉṉaruḷiṉ perumaiyaieṉ eṉpēṉ
maṇimaṉṟil āṉanta mānaṭañcey aracē. 66

3126 āṟāṟu tattuvattiṉ corūpamutal aṉaittum
aṟivikkum oṉṟavaṟṟiṉ appālē irunta
vīṟāya taṟcorupa mutalaṉaittum aṟivil
viḷakkuvikkum oṉṟeṉṟu viḷaivaṟintōr viḷampum
pēṟāya tiruvaṭikaḷ varuntanaṭan tiravil
pēyaṭiyēṉ irukkumiṭat taṭainteṉṉai aḻaittuc
cōṟāya poruḷoṉṟeṉ karattaḷittāy potuvil
cōtiniṉa taruṭperumai ōtimuṭi yātē. 67

3127 karuvikaḷai nammuṭaṉē kalantuḷattē iyakkik
kāṭṭuvatoṉ ṟakkaruvi karaṇaṅkaḷ aṉaittum
oruviappāṟ paṭuttinamai orutaṉiyāk kuvatoṉ
ṟupayameṉap periyarcolum apayapatam varuntat
turuviaṭi yēṉirukkum iṭattiravil aṭaintu
tuṇinteṉatu kaiyiloṉṟu cōtiyuṟak koṭuttu
veruviyiṭēl iṉṟumutal mikamakiḻka eṉṟāy
vittakaniṉ tiruvaruḷai viyakkamuṭi yātē. 68

3128 ātiyilē kalappoḻiya āṉmacutti aḷittāṅ
katuatuāk kuvatoṉṟām atuatuvāy ākkum
cōtiyilē tāṉākic cūḻvatoṉṟām eṉṟu
cūḻcciaṟin tōrpukalum tuṇaiyaṭikaḷ varunta
vītiyilē naṭantaṭiyēṉ irukkumiṭan tēṭi
virumpiaṭain teṉaikkūvi viḷaivoṉṟu koṭuttāy
pātiyilē oṉṟāṉa pacupatiniṉ karuṇaip
paṇpaiaṟin tēṉoḻiyā naṇpaiaṭain tēṉē. 69

3129 iruṭṭāya malacciṟaiyil irukkumnamai ellām
eṭuppatoṉṟām iṉpanilai koṭuppatoṉṟām eṉavē
poruṭṭāyar pōṟṟukiṉṟa poṉṉaṭikaḷ varuntap
poṟaiyiravil yāṉirukkum iṭantēṭip pukuntu
maruṭṭāyat tiruntēṉaik kūvivara vaḻaittu
vaṇṇamoṉṟeṉ kaitaṉilē makiḻntaḷittāy niṉṟaṉ
aruṭṭāyap perumaitaṉai eṉṉuraippēṉ potuvil
āṉantat tirunaṭañcey taruḷukiṉṟa aracē. 70
3130 uṉmaṉiyiṉ uḷḷakattē oḷiruvatoṉ ṟāki
uṟṟaataṉ veḷippuṟattē ōṅkuvatoṉ ṟākic
ciṉmayamāy viḷaṅkukiṉṟa tiruvaṭikaḷ varuntac
ciṟunāyēṉ poruṭṭākat teruvilnaṭan taruḷip
poṉmayamān tirumēṉi viḷaṅkaeṉpāl aṭaintu
poruḷoṉṟeṉ kaitaṉilē poruntaaḷit taṉaiyē
niṉmalaṉē niṉṉaruḷai eṉpukalvēṉ potuvil
niṟaintaiṉpa vaṭivāki niruttamiṭum patiyē. 71

3131 aivarkaḷuk kaintoḻilum aḷittiṭuva toṉṟām
attoḻiṟkā raṇampurintu kaḷittiṭuva toṉṟām
teyvaneṟi eṉṟaṟiñar pukaḻntupukaḻn tēttun
tiruvaṭikaḷ mikavaruntat teruviṉiṭai naṭantu
kaivarayāṉ irukkummaṇaik katavutiṟap pittuk
kaḷitteṉaiaṅ kaḻaitteṉatu kaiyiloṉṟu koṭuttāy
caivamaṇi maṉṟiṭattē taṉinaṭaṉam puriyum
taṟparaniṉ aruṭperumai cāṟṟamuṭi yātē. 72

3132 aruḷutikkun taruṇattē amutavaṭi vāki
āṉanta mayamāki amarntatiru vaṭikaḷ
iruḷutikkum iraviṉiṭai varuntanaṭan taruḷi
yāṉirukkum maṉaikkatavan tiṟappittaṅ kaṭaintu
maruḷutikkum maṉattēṉai varavaḻaittu nōkki
makiḻnteṉatu karattoṉṟu vaḻaṅkiyacaṟ kuruvē
teruḷutikkum maṇimaṉṟil tirunaṭañcey aracē
civaperumāṉ niṉkaruṇait tiṟattaiviyak kēṉē. 73

3133 nāṉkaṇṭa pōtucuyañ cōtimaya māki
nāṉpiṭitta pōtumati naḷiṉavaṇṇa mākit
tēṉkoṇṭa pāleṉanāṉ cintikkun tōṟun
tittippa tākieṉṟaṉ ceṉṉimicai makiḻntu
tāṉkoṇṭu vaittaannāḷ cilleṉṟeṉ uṭampum
takauyiruṅ kuḷirvitta tāṇmalarkaḷ varunta
vāṉkoṇṭu naṭantiṅku vanteṉakkum aḷittāy
maṉṟilnaṭat taracēniṉ mākaruṇai viyappē. 74

3134 yōkānta micaiiruppa toṉṟukalān tattē
uvantiruppa toṉṟeṉamey yuṇarvuṭaiyōr uṇarvāl
ēkāntat tiruntuṇarum iṇaiyaṭikaḷ varunta
eṉporuṭṭāy yāṉirukkum iṭantēṭi naṭantu
vākāntac caṇikkatavan tiṟappittaṅ keṉṉai
varavaḻaitteṉ kaitaṉilē makiḻntoṉṟu koṭuttāy
mōkānta kāramaṟut tavarēttap potuvil
muyaṅkinaṭam purikiṉṟa mukkaṉuṭai aracē. 75

3135 makamatikku maṟaiyummaṟai yāṉmatikkum ayaṉum
makiḻntayaṉāṉ matikkumneṭu mālumneṭu mālāṉ
mikamatikkum uruttiraṉum uruttiraṉāl matikkum
mēlavaṉum avaṉmatikka viḷaṅkucatā civaṉum
takamatikkun tōṟumavar avaruḷattiṉ mēlum
talaimēlum maṟaintuṟaiyun tāḷmalarkaḷ varunta
akamatikka naṭanteṉpāl aṭaintoṉṟu koṭuttāy
ampalattil āṭukiṉṟāy aruṭperumai viyappē. 76

3136 iruviṉaiop pākimala paripākam poruntal
ettaruṇam attaruṇat tiyalñāṉa oḷiyām
uruviṉaiyuṟ ṟuḷḷakattum piraṇavamē vaṭivāy
uṟṟuveḷip puṟattumeḻun tuṇarttiurait taruḷum
tiruvaṭikaḷ mikavarunta naṭanteḷiyēṉ poruṭṭāt
terukkavan tiṟappittuc ciṟiyēṉai aḻaittuk
kuruvaṭivaṅ kāṭṭioṉṟu koṭuttāy eṉkarattē
kuṇakkuṉṟē niṉṉaruṭkeṉ kuṟṟamelāṅ kuṇamē. 77

3137 tammaṭiyār varuntilatu cakiyātak kaṇattē
cārntuvarut taṅkaḷelān tayaviṉoṭu tavirttē
emmaṭiyār eṉṟukoḷum iṇaiyaṭikaḷ varunta
iraviṉiṭai naṭanteḷiyēṉ irukkumiṭat taṭaintu
kammaṭiyā(185)k katavuperuṅ kāppaviḻap purintu
kaṭaiyēṉai aḻaitteṉatu kaiyiloṉṟu koṭuttu
nammaṭiyāṉ eṉṟeṉaiyun tiruvuḷattē aṭaittāy
naṭampuriyum nāyakaniṉ naṟkaruṇai viyappē. 78

185. kammaṭiyar - to.vē. - aṭikaḷār eḻuttu
iv viru vakaiyākak koḷḷak kiṭakkiṟatu.
poruttamāṉa poruḷ taruvataik koḷka. ā.pā.3138 umparukkuṅ kiṭaipparitām maṇimaṉṟil pūta
uruvaṭivaṅ kaṭantāṭun tiruvaṭika ḷiṭattē
cemparukkaik kalluṟuttat teruvilnaṭan tiravil
terukkatavan tiṟappittuc ciṟiyēṉai aḻaittu
vamparukkup peṟalaritām oruporuḷeṉ karattē
makiḻntaḷittut tuyartīrntu vāḻkaeṉa uraittāy
imparukkō amparukkum ituviyappām eṅkaḷ
iṟaivaniṉa taruṭperumai icaippatevaṉ aṇintē. 79

3139 uruvamoru nāṉkāki aruvamumav vaḷavāy
uruaruoṉ ṟākiivai oṉpāṉuṅ kaṭantu
turuvamuṭi yāpparama turiyanaṭu virunta
corupaaṉu pavamayamān tuṇaiyaṭikaḷ varuntat
teruvamicai naṭantuciṟu cemparaṟkal uṟuttac
ciṟiyēṉpāl aṭainteṉatu ceṅkaiyiloṉ ṟaḷittāy
maruvaiṉi yāymaṉṟil naṭampurivāy karuṇai
mākaṭalē niṉperumai vaḻuttamuṭi yātē. 80

3140 pakkuvattāl uyarvāḻaip paḻaṅkaṉintāṟ pōlum
paraṅkaruṇai yāṟkaṉinta pattarcittan taṉilē
pokkamilap paḻantaṉilē teḷḷamutaṅ kalantāṟ
pōṟkalantu tittikkum poṉṉaṭikaḷ varunta
mikkairuḷ iraviṉiṭai naṭanteḷiyēṉ irukkum
viyaṉmaṉaiyil aṭaintukata vantiṟakkap purintu
okkaeṉai aḻaittoṉṟu koṭuttiṅkē irueṉ
ṟuraittaṉaiem perumāṉniṉ uyarkaruṇai viyappē. 81

3141 uḷavaṟintōr tamakkellām upaniṭatap poruḷāy
uḷavaṟiyārk kikaparamum uṟuvikkum poruḷāy
aḷavaṟinta aṟivālē aṟintiṭaniṉ ṟāṭum
aṭimalarkaḷ varuntiyiṭa naṭantiravil aṭaintu
kaḷavaṟintēṉ taṉaikkūvik katavutiṟap pittuk
kaiyiloṉṟu koṭuttāyniṉ karuṇaiyaieṉ eṉpēṉ
viḷaveṟintōṉ ayaṉmutalōr paṇintēttap potuvil
viḷaṅkunaṭam purikiṉṟa tuḷaṅkoḷimā maṇiyē. 82

3142 evvulakum evvuyirum ecceyalum tōṉṟi
iyaṅkumiṭa mākiellām muyaṅkumiṭa mākit
tevvulakum naṇpulakuñ camaṉākak kaṇṭa
cittarkaḷtam cittattē tittikkum pataṅkaḷ
ivvulakil varuntanaṭan teṉporuṭṭāl iravil
eḻiṟkatavan tiṟappittaṅ keṉkaiyiloṉ ṟaḷittāy
avvulaka mutalulakam aṉaittumakiḻn tētta
ampalattē naṭampuriyum cempavaḷak kuṉṟē. 83

3143 māṉiṉoṭu mōkiṉiyum māmāyai yuṭaṉē
vaintuvamum oṉṟiṉoṉṟu vatintacaiya acaittē
ūṉiṉoṭum uyiruṇarvuṅ kalantukalap puṟumā
ṟuṟuvittup piṉkaruma oppuvarun taruṇam
tēṉiṉoṭu kalantaamu teṉarucikka irunta
tiruvaṭikaḷ varuntanaṭan taṭiyēṉpāl aṭaintu
vāṉiṉoṭu viḷaṅkuporuḷ oṉṟeṉakkum aḷittāy
maṉṟilnaṭat taracēniṉ mākaruṇai viyappē. 84

3144 pacupāca pantamaṟum pāṅkutaṉaik kāṭṭip
paramāki uḷḷiruntu paṟṟaṟavum purintē
acamāṉa māṉacivā ṉantaaṉu pavamum
aṭaivittav vaṉupavantām ākiyacē vaṭikaḷ
vacumītu varuntiyiṭa naṭantaṭiyēṉ irukkum
maṉaiyaiaṭain taṇikkatavan tiṟappittu niṉṟu
vicuvāca muṟaeṉaiaṅ kaḻaittoṉṟu koṭuttāy
viṭaiyavaniṉ aruṭperumai eṉpukalvēṉ viyantē. 85

3145 ātiyumāy antamumāy naṭuvāki āti
antanaṭu villāta mantaṇavāṉ poruḷāyc
cōtiyumāyc cōtiyelān tōṉṟupara mākit
turiyamumāy viḷaṅkukiṉṟa tuṇaiyaṭikaḷ varunta
pātiyira viṭainaṭantu nāṉirukkum iṭattē
paṭarntuteruk katavaṅkāp paviḻttiṭavum purintu
ōtiyilaṅ keṉaiyaḻaitteṉ karattoṉṟu koṭuttāy
uṭaiyavaniṉ aruṭperumai eṉṉuraippēṉ uvantē. 86

3146 pāṭukiṉṟa maṟaikaḷelām orupuṟañcūḻn tāṭap
pattaroṭu muttarelām pārttāṭap potuvil
āṭukiṉṟa tiruvaṭikaḷ varuntanaṭan taṭiyēṉ
aṭaiyumiṭat taṭaintiraviṟ kāppaviḻkkap purintu
nāṭukiṉṟa ciṟiyēṉai aḻaittaruḷi nōkki
nakaimukañcey teṉkarattē nalkiṉaioṉ ṟitaṉāl
vāṭukiṉṟa vāṭṭamelān tavirntumakiḻ kiṉṟēṉ
maṉṉavaniṉ poṉṉaruḷai eṉṉeṉavāḻt tuvaṉē. 87

3147 emmatattil evarevarkkum iyaintaaṉu pavamāy
ellāmāy allavumāy iruntapaṭi iruntē
ammatappoṉ ṉampalattil āṉanta naṭañcey
arumperuñcē vaṭiyiṇaikaḷ acaintumika varunta
immatattil eṉporuṭṭāy iravilnaṭan taruḷi
eḻiṟkatavan tiṟappittaṅ keṉaiaḻaitteṉ karattē
cammatattāl oṉṟaḷitta tayaviṉaieṉ pukalvēṉ
tammaiaṟin tavaraṟiviṉ maṉṉumoḷi maṇiyē. 88

3148 pūtaveḷi karaṇaveḷi pakutiveḷi māyā
pōkaveḷi māmāyā yōkaveḷi pukalum
vētaveḷi aparavintu veḷiapara nāta
veḷiēka veḷiparama veḷiñāṉa veḷimā
nātaveḷi cuttaveṟu veḷiveṭṭa veḷiyā
navilkiṉṟa veḷikaḷelām naṭikkumaṭi varunta
ētaeḷi yēṉporuṭṭā naṭanteṉpāl aṭaintē
eṉkaiyiṉoṉ ṟaḷittaṉainiṉ irakkamevark kuḷatē. 89

3149 vāṉatuvāyp pacumalampōyt taṉittuniṟkun taruṇam
vayaṅkuparā ṉantacukam vaḷaintukoḷḷun taruṇam
tāṉatuvāy atutāṉāyc cakacamuṟun taruṇam
taṭaiyaṟṟa aṉupavamān taṉmaiyaṭi varunta
māṉatuvāy naṭanteḷiyēṉ irukkumiṭat taṭaintu
maṇikkatavan tiṟappittu makiḻnteṉaiaṅ kaḻaittu
āṉatoru poruḷaḷittāy niṉṉaruḷeṉ eṉpēṉ
ampalattē naṭampuriyum emperuñcō tiyaṉē. 90

3150 puṉṟalaieṉ talaiyeṉanāṉ aṟiyāmal orunāḷ
poruttiyapō tiṉiṟcivantu poruntiyapoṉ ṉaṭikaḷ
iṉṟalaiviṉ mikaccivantu varuntanaṭan teḷiyēṉ
irukkumiṭat taṭaittukata vantiṟakkap purintu
maṉṟaliṉaṅ keṉaiaḻaitteṉ kaiyiloṉṟu koṭuttāy
maṉṉavaniṉ peruṅkaruṇai vaṇmaiyaieṉ eṉpēṉ
poṉṟalilāc cittarmuttar pōṟṟamaṇi maṉṟil
puyaṅkanaṭam purikiṉṟa vayaṅkoḷimā maṇiyē. 90

3151 tañcamuṟum uyirkkuṇarvāy iṉpamumāy niṟainta
tamperumai tāmaṟiyāt taṉmaiyavāy orunāḷ
vañcakaṉēṉ puṉṟalaiyil vaittiṭavuñ civantu
varuntiyacē vaṭipiṉṉum varuntanaṭan taruḷi
eñcalilā iraviṉiṭai yāṉirukkum iṭañcērn
teḻiṟkatavan tiṟappittaṅ keṉaiaḻaittoṉ ṟaḷittāy
viñcuparā ṉantanaṭam viyaṉpotuviṟ puriyum
mēlavaniṉ aruṭperumai viḷampalevaṉ viyantē. 92

3152 eḻuttiṉoṭu patamāki mantiramāyp puvaṉam
ellāmāyt tattuvamāy iyampukalai yāki
vaḻuttumivaik kuḷḷākip puṟamāki naṭattum
vaḻiyāki naṭattuvikkum maṉṉiṟaiyu māki
aḻuttuṟumiṅ kivaiyellām allaṉavāy appāl
ākiyataṟ kappālum āṉapatam varunta
iḻaittunaṭan tiravileṉpāl aṭaintoṉṟu koṭuttāy
emperumāṉ niṉperumai eṉṉuraippēṉ viyantē. 93

3153 māviṉmaṇap pōrviṭaimēl nantiviṭai mēlum
vayaṅkiaṉpar kuṟaitavirttu vāḻvaḷippa taṉṟip
pūviṉmaṇam pōluyiruk kuyirāki niṟaintu
pōkamaḷit taruḷkiṉṟa poṉṉaṭikaḷ varuntat
tāvinaṭan tiraviṉmaṉaik katavutiṟap pittē
tayavuṭaṉaṅ keṉaiaḻaittut takkatoṉṟu koṭuttāy
nāviṉmaṇan tuṟappulavar viyantēttum potuvil
naṭampuriyum nāyakaniṉ naṟkaruṇai ituvē. 94

3154 maṇappōtu vīṟṟiruntāṉ mālavaṉmaṟ ṟavarum
maṉaaḻukkā ṟuṟacciṟiyēṉ varuntiyanāḷ antō
kaṇappōtun tariyāmaṟ karuṇaiaṭi varuntak
kaṅkulilē naṭanteṉṉaik karutioṉṟu koṭuttāy
uṇappōtu pōkkiṉaṉmuṉ uḷavaṟiyā maiyiṉāl
uḷavaṟintēṉ innāḷeṉ uḷḷamakiḻ vuṟṟēṉ
taṇappōtu maṟaikaḷelān taṉittaṉiniṉ ṟēttat
taṉimaṉṟil āṉantat tāṇṭavañcey aracē. 95

3155 naṭuṅkamalak kaṇkuṟuki neṭuṅkamalak kaṇviḷaṅkum(186)
nallatiru vaṭivarunta valiravil naṭantu
toṭuṅkatavan tiṟappittut tuṇinteṉaiyaṅ kaḻaittut
tuyaramelām viṭukaitu toṭukaeṉak koṭuttāy
koṭuṅkuṇattēṉ aḷaviṉileṉ kuṟṟamelāṅ kuṇamāk
koṇṭakuṇak kuṉṟēniṉ kuṟippiṉaieṉ pukalvēṉ
iṭuṅkaṭuka eṉṟuṇartti ēṟṟukiṉṟa aṟivōr
ēttamaṇip potuvilaruṭ kūttuṭaiya poruḷē. 96

186. aṭikaḷāriṉ eḻuttu pāvil uḷḷapaṭi tōṉṟukiṟatu.
to.vē. avarkaḷum appaṭiyē patittirukkiṟārkaḷ.
cīr amaivu karuti "neṭuṅkamalam viḷaṅkum" eṉak
koḷvār koḷka ā.pā.3156 veyyapavak kōṭaiyilē mikaiḷaittu melinta
meyyaṭiyar tamakkellām virumpukuḷir cōlait
tuyyaniḻa lāyamutāy melivaṉaittun tavirkkum
tuṇaiyaṭikaḷ mikavaruntat tuṇintunaṭan taṭiyēṉ
uyyanaṭu iraviṉilyāṉ irukkumiṭat taṭaintē
uyarkatavan tiṟappittaṅ kuvantaḻaittoṉ ṟaḷittāy
vaiyakamum vāṉakamum vāḻamaṇip potuvil
mānaṭañcey aracēniṉ vaṇmaievark kuḷatē. 97

3157 ciṟayavaṉēṉ ciṟumaiyelām tiruvuḷaṅkoḷ ḷāteṉ
ceṉṉimicai amarntaruḷum tiruvaṭikaḷ varuntac
ceṟiyiravil naṭantaṇaintu nāṉirukku miṭattē
terukkatavan tiṟappittuc ciṟappiṉeṉai aḻaittup
piṟivilatiṅ kitutaṇainī peṟukaveṉap parintu
pēcioṉṟu koṭuttāyniṉ perumaiyaieṉ eṉpēṉ
poṟiyiṉaṟa vōrtutikkap potuvilnaṭam puriyum
poruḷēniṉ aruḷēmeyp poruḷeṉattērn taṉaṉē. 98

3158 aṭināḷil aṭiyēṉai aṟivukuṟik koḷḷā
tāṭkoṇṭeṉ ceṉṉimicai amarntapatam varuntap
paṭināḷil naṭantiravil aṭaintaruḷit teruvil
paṭarkatavan tiṟappittup parinteṉaiaṅ kaḻaittup
piṭināḷu makiḻntuṉatu maṉaṅkoṇṭa paṭiyē
pēraṟañcey tuṟukaeṉap pēcioṉṟu koṭuttāy
poṭināḷum aṇintumaṇip potuvilnaṭam puriyum
poruḷēniṉ aruḷēmeyp poruḷeṉattērn taṉaṉē. 99

3159 ulakiyalō ṭaruḷiyalum oruṅkaṟiyac ciṟiyēṉ
uṇarvilirun tuṇarttieṉa tuyirkkuyirāy viḷaṅkit
tilakameṉat tikaḻnteṉatu ceṉṉimicai amarnta
tiruvaṭikaḷ varuntanaṭai ceytaruḷi aṭiyēṉ
ilakumaṉaik kataviravil tiṟappittaṅ keṉṉai
iṉitaḻaittoṉ ṟaḷittumakiḻn tiṉṉumneṭuṅ kālam
pulavartoḻa vāḻkaeṉṟāy potuvilnaṭam puriyum
poruḷēniṉ aruḷēmeyp poruḷeṉattērn taṉaṉē. 100

tirucciṟṟampalam


3. piracāta mālai

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


3160 tiruurukkoṇ ṭeḻuntaruḷic ciṟiyēṉmuṉ aṭaintu
tirunīṟṟup paiaviḻttuc ceñcuṭarppū aḷikkat
taruvurukkoṇ ṭetirvaṇaṅki vāṅkiyanāṉ mīṭṭum
tayānitiyē tirunīṟum tarukaeṉak kēṭpa
maruvurukkoṇ ṭaṉṟaḷittām tirunīṟiṉ ṟuṉakku
makiḻntaḷittām ivaieṉṟu vāymalarntu niṉṟāy
kuruurukkoṇ ṭampalattē aruḷnaṭaṉam puriyum
kurumaṇiyē eṉṉaimuṉṉāṭ koṇṭakuṇak kuṉṟē. 1

3161 eṉvaṭivan taḻaippaoru poṉvaṭivan tarittē
eṉmuṉaṭain teṉainōkki iḷanakaicey taruḷit
taṉvaṭivat tirunīṟṟut taṉippaiaviḻt teṉakkut
takucuṭarppū aḷikkavumnāṉ tāṉvāṅkik kaḷittu
miṉvaṭivap peruntakaiyē tirunīṟum tarutal
vēṇṭumeṉa muṉṉaratu virumpiyaḷit taṉamnām
uṉvaṭiviṟ kāṇṭiyeṉa uraittaruḷi niṉṟāy
oḷinaṭañcey ampalattē veḷinaṭañcey aracē. 2

3162 aḻakuniṟain tilakaoru tirumēṉi tarittē
aṭiyēṉmuṉ eḻuntaruḷi aruḷnakaikoṇ ṭaṭiyār
kaḻakanaṭu eṉaiirutti avarkkellām nīṟu
kaḷittaruḷi eṉṉaḷaviṟ karuṇaimuka malarntu
kuḻakiyaṟceñ cuṭarppūvaip pokkaṇattil eṭuttuk
koṭuttaruḷi niṉṟaṉainiṉ kuṟippaṟiyēṉ kuruvē
maḻakaḷiṟṟiṉ uriviḷaṅka maṇippotuviṟ cōti
mayavaṭivō ṭiṉpanaṭam vāyntiyaṟṟum patiyē.3

3163 vilaikaṭanta maṇieṉaōr tirumēṉi tarittu
viṉaiyēṉmuṉ eḻuntaruḷi meyyaṭiyar virumpak
kalaikaṭanta poruṭkellāṅ karaikaṭantu nātak
katikaṭanta peruṅkaruṇaik kaṭaikkaṇmalarn taruḷi
alaikaṭanta kaṭalmalarnta maṇacceḻumpū aṭiyēṉ
aṅkaitaṉil aḷittaṉainiṉ aruṭkuṟippē taṟiyēṉ
malaikaṭanta neṭuntōḷil itaḻiacain tāṭa
maṉṟilnaṭam purikiṉṟa vaḷḷalaruṭ kuruvē. 4

3164 ularntamaran taḻaikkumoru tiruuruvan tāṅki
uṇarviliyēṉ muṉṉaruvan tuṟukaruṇai tuḷumpa
malarntamukam kāṭṭiniṉṟu tirunīṟṟup paiyai
malarkkarattāl aviḻttaṅku vatintavarkaṭ kellām
alarntatiru nīṟaḷittup piṉṉareṉṟaṉ karattil
aruḷmaṇappū aḷittaṉainiṉ aruṭkuṟippē taṟiyēṉ
kalantavaraik kalantumaṇik kaṉakamaṉṟil naṭañcey
karuṇaineṭuṅ kaṭalēeṉ kaṇamarnta oḷiyē. 5

3165 piḻaialatoṉ ṟaṟiyāta ciṟiyēṉmuṉ purinta
peruntavamō tiruvaruḷiṉ perumaiyitō aṟiyēṉ
maḻaieṉaniṉ ṟilakutiru maṇimiṭaṟṟil paṭika
vaṭantikaḻa naṭantukuru vaṭivatukoṇ ṭaṭaintu
viḻaiviṉoṭeṉ etirniṉṟu tirunīṟṟuk kōyil
virittaruḷi aruṇmaṇappū viḷakkamoṉṟu koṭuttāy
kuḻaiacaiyac caṭaiacaiyak kulavupoṉṉam palattē
kūttiyaṟṟi eṉṉaimuṉṉāṭ koṇṭacivak koḻuntē. 6

3166 muttēvar aḻukkāṟṟiṉ mūḻkiyiṭat taṉitta
muḻumaṇipōṉ ṟoruvaṭiveṉ muṉkoṭuvan taruḷi
ettēvar tamakkumika ariyaeṉum maṇappū
eṉkarattē koṭuttaṉainiṉ eṇṇamiteṉ ṟaṟiyēṉ
cittēeṉ pavarumoru cattēeṉ pavarum
tēṟiyapiṉ oṉṟākat terintukoḷḷum potuvil
attēvar vaḻuttaiṉpa uruvāki naṭañcey
āramutē eṉṉuyiruk kāṉaperun tuṇaiyē. 7

3167 teḷḷamutam aṉaiyaoru tiruuruvan tāṅkic
ciṟiyēṉmuṉ eḻuntaruḷic ceḻumaṇappū aḷittāy
uḷḷamutam ākiyaniṉ tirukkuṟippē tuṇarēṉ
uṭaiyavaḷai uṭaiyavaṉē ulakuṇarā oḷiyē
kaḷḷamilā aṟivāki avvaṟivuk kaṟivāyk
kalantuniṉṟa peruṅkaruṇaik kaṭalēeṉ kaṇṇē
koḷḷutoṟum karaṇamelāṅ karaintukaṉin tiṉikkum
koḻuṅkaṉiyē kōṟṟēṉē potuviḷaṅkuṅ kuruvē. 8

3168 kaṇviruppaṅ koḷakkaraṇaṅ kaṉintukaṉin turukak
karuṇaivaṭi veṭuttaruḷik kaṭaiyēṉmuṉ kalantu
maṇviruppaṅ koḷumaṇappū makiḻnteṉakkuk koṭuttu
vāḻkaeṉa niṉṟaṉainiṉ maṉakkuṟippē taṟiyēṉ
peṇviruppan tavirkkumoru civakāma vallip
peṇviruppam peṟairuvar periyar(187)uḷaṅ kaḷippap
paṇviruppan tarumaṟaikaḷ palapalaniṉ ṟēttap
paramacitam paranaṭaṉam payiṉṟapacu patiyē. 9

187. iruvar periyar - patañcali, viyākkirapātar. ca.mu.ka.3169 uṉṉutaṟkum uṇarvataṟkum uvaṭṭāta vaṭivam
oṉṟeṭuttu meyyaṉpar uvakkaeḻun taruḷi
muṉṉutaṟkōr aṇuttuṇaiyun taramillāc ciṟiyēṉ
mukanōkkic ceḻumaṇappū mukamalarntu koṭuttāy
tuṉṉutaṟkiṅ karitāmniṉ tiruuḷḷak kuṟippait
tuṇintaṟiyēṉ eṉṉiṉumōr tuṇiviṉuvak kiṉṟēṉ
poṉṉutaṟkut tilakameṉuñ civakāma vallip
pūvaioru puṟaṅkaḷippap potunaṭañcey poruḷē. 10
tirucciṟṟampalam


4. āṉanta mālai

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


3170 tiruvaruṭun tiruvaṭippoṟ cilampacaiya naṭanteṉ
cintaiyilē pukuntuniṉpāṟ cērntukalan tiruntāḷ
terumaralaṟ ṟuyarntamaṟaic cirattamarnta puṉitai
civakāma valliperun tēviuḷaṅ kaḷippap
poruvarumey yaṉpuṭaiyār iruvaruṅkaṇ ṭuvantu
pōṟṟamaṇip potuvilnaṭam purikiṉṟa turaiyē
paruvaralaṟ ṟaṭicciṟiyēṉ peruvarampeṟ ṟuṉaiyē
pāṭukiṉṟēṉ periyaaruṭ paruvamaṭain taṉaṉē. 1

3171 caṇpaimaṟaik koḻuntumakiḻ taraamutaṅ koṭuttāḷ
tayavuṭaiyāḷ eṉaiyuṭaiyāḷ carvacatti yuṭaiyāḷ
ceṇpakappoṉ mēṉiyiṉāḷ ceyyamalarp patattāḷ
civakāma valliperun tēviuḷaṅ kaḷippap
paṇpakarpoṉ ampalattē āṉanta naṭañcey
paramparaniṉ tiruvaruḷaip pāṭukiṉṟēṉ makiḻntu
eṇpakarkuṟ ṟaṅkaḷelāṅ kuṇamākak koḷḷum
enturaieṉ ṟeṇṇukiṉṟa eṇṇamata ṉālē. 2

3172 aruḷuṭaiya nāyakieṉ ammaiaṭi yārmēl
aṉpuṭaiyāḷ amutaṉaiyāḷ aṟputappeṇ ṇaraci
teruḷuṭaiya cintaiyilē tittikkum patattāḷ
civakāma valliperun tēviuḷaṅ kaḷippa
maruḷuṭaiya māyaiyelān tēyamaṇi maṉṟiṉ
mānaṭañcey turaiyēniṉ maṉṉaruḷiṉ tiṟattai
iruḷuṭaiya maṉacciṟiyēṉ pāṭukiṉṟēṉ paruvam
eytiṉaṉeṉ ṟaṟiñarelām eṇṇimatit tiṭavē. 3

3173 mācuṭaiyēṉ piḻaiaṉaittum poṟuttuvara maḷittāḷ
maṅkaiyarkaḷ nāyakināṉ maṟaiaṇinta patattāḷ
tēcuṭaiyāḷ āṉantat teḷḷamuta vaṭivāḷ
civakāma valliperun tē@ē$viuḷaṅ kaḷippak
kācuṭaiya pavakkōṭaik koruniḻalām potuvil
kaṉanaṭañcey turaiyēniṉ karuṇaiyaiyē karuti
ācuṭaiyēṉ pāṭukiṉṟēṉ tuyaramelān tavirntēṉ
aṉparpeṟum iṉpanilai aṉupavikkiṉ ṟēṉē. 4

3174 poyyāta varameṉakkup purintaparam paraivāṉ
pūtamutaṟ karuviyelām pūṭṭuvikkun tiṟattāḷ
ceyyāḷuṅ kalaiyavaḷum uruttiraiyum vaṇaṅkum
civakāma valliperun tēviuḷaṅ kaḷippak
kaiyāta iṉpanaṭaṅ kaṉakamaṇip potuvil
kaḷittiyaṟṟun turaiyēniṉ karuṇaiyaināṉ karuti
naiyāta vaṇṇamelām pāṭukiṉṟēṉ paruvam
naṇṇiyapuṇ ṇiyarellām nayantumakiḻn tiṭavē. 5

3175 aṟaṅkaṉinta aruṭkoṭieṉ ammaiamu taḷittāḷ
akilāṇṭa vallicivā ṉanticaun taricīrt
tiṟaṅkalanta nātamaṇic cilampaṇinta patattāḷ
civakāma valliperun tēviuḷaṅ kaḷippa
maṟaṅkaṉintār mayakkamelān teḷiyamaṇip potuvil
mānaṭañcey turaiyēniṉ vaṇmaitaṉai aṭiyēṉ
puṟaṅkaviyap pāṭukiṉṟēṉ akaṅkaviyap pāṭum
puṇṇiyarel lāmivaṉōr putiyaṉeṉak koḷavē.6

3176 uḷḷamutam ūṟṟuvikkum uttamieṉ ammai
ōṅkāra pīṭamicaip pāṅkāka iruntāḷ
teḷḷamuta vaṭivuṭaiyāḷ celvanalkum patattāḷ
civakāma valliperun tēviuḷaṅ kaḷippak
kaḷḷamaṟut taruḷviḷakkum vaḷḷaṉmaṇip potuvil
kālniṟuttik kāleṭuttuk kaḷittāṭun turaiyē
eḷḷalaṟap pāṭukiṉṟēṉ niṉṉaruḷai aruḷāl
ippāṭṭiṟ piḻaikuṟittal eṅṅaṉamiṅ ṅaṉamē. 7

3177 pārpŪtta pacuṅkoṭipoṟ pāvaiyarkaḷ araci
paramparaiciṟ paraiparā parainimalai yāti
cīrpūtta teyvamaṟaic cilampaṇinta patattāḷ
civakāma valliperun tēviuḷaṅ kaḷippa
ērpūtta maṇimaṉṟil iṉpanaṭam puriyum
eṉṉarumait turaiyēniṉ iṉṉaruḷai niṉaintu
kārpūtta kaṉaimaḻaipōl kaṇkaḷiṉnīr corintu
kaṉintumikap pāṭukiṉṟa kaḷippaiaṭain taṉaṉē. 8

3178 pūraṇiciṟ pōtaiciva pōkiciva yōki
pūvaiyarkaḷ nāyakiaim pūtamuntā ṉāṉāḷ
tēraṇiyum neṭuvītit tillainaka ruṭaiyāḷ
civakāma valliperun tēviuḷaṅ kaḷippa
ēraṇiyum maṇimaṉṟil iṉpavaṭi vāki
iṉpanaṭam purikiṉṟa emmuṭaiya turaiyē
tāraṇiyil uṉaippāṭun tarattaiaṭain taṉaṉeṉ
taṉmaiyelām naṉmaieṉac cammatitta vāṟē. 9

3179 taṉṉoḷiyil ulakamelān tāṅkukiṉṟa vimalai
taṟparaiam paraimāci tamparaiciṟ catti
ciṉṉavaya tiṉileṉṉai āḷaniṉak kicaittāḷ
civakāma valliperun tēviuḷaṅ kaḷippa
maṉṉiyapoṉ maṇippotuvil iṉpanaṭam purintu
vayaṅkukiṉṟa turaiyēniṉ mākaruṇait tiṟattai
uṉṉiuvan tuṇarnturukip pāṭukiṉṟēṉ eṅkaḷ
uṭaiyāṉē niṉṉaruḷiṉ aṭaiyāḷam ituvē. 10

tirucciṟṟampalam


5. pakti mālai

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


3180 aruḷuṭaiyāy aṭiyēṉnāṉ aruḷarumai aṟiyēṉ
aṟiyātē maṟuttapiḻai attaṉaiyum poṟuttu
maruḷuṭaiyēṉ taṉaiaḻaittut tirumpavumeṉ karattē
makiḻntaḷitta peruṅkaruṇai vaṇṇameṉṟaṉ maṉamum
teruḷuṭaiya kaṇkaḷumviṭ ṭakalātē iṉṉum
terikiṉṟa tāyiṉumeṉ cintaiuru kilatē
iruḷuṭaiya cilaiyumitaṟ kurukalari talavē
iṉittanaṭam purintumaṉṟil taṉittacivak koḻuntē.1

3181 aṉpuṭaiyāy aṭiyēṉnāṉ aruḷarumai aṟiyēṉ
aṟiyātē maṟuttapiḻai attaṉaiyum poṟuttu
vaṉpuṭaiyēṉ taṉaiaḻaittut tirumpavumeṉ karattē
valintaḷitta peruṅkaruṇai vaṇṇameṉṟaṉ maṉamum
iṉpuṭaiya kaṇkaḷumviṭ ṭakalātē iṉṉum
viḷaṅkukiṉṟa tāyiṉumeṉ veyyamaṉam urukā
eṉpuṭaiya uṭalumitaṟ kurukalari talavē
iṉittanaṭam purintumaṉṟil taṉittacivak koḻuntē.2

3182 āḷuṭaiyāy ciṟiyēṉnāṉ aruḷarumai aṟiyēṉ
aṟiyātē maṟuttapiḻai attaṉaiyum poṟuttu
vāḷuṭaiyēṉ(188) taṉaiaḻaittut tirumpavumeṉ karattē
valintaḷitta peruṅkaruṇai vaṇṇameṉṟaṉ maṉamum
nīḷuṭaiya kaṇkaḷumviṭ ṭakalātē iṉṉum
nikaḻkiṉṟa tāyiṉumeṉ neñcamuru kilatē
ēḷuṭaiya malaiyumitaṟ kurukalari talavē
iṉittanaṭam purintumaṉṟil taṉittacivak koḻuntē.3

188. vāḷ - oḷi, paṭṭayam. ca.mu.ka.3183 āramutē aṭiyēṉnāṉ aruḷarumai aṟiyēṉ
aṟiyātē maṟuttapiḻai attaṉaiyum poṟuttu
vāramuṟa eṉaiyaḻaittut tirumpavumeṉ karattē
makiḻntaḷitta peruṅkaruṇai vaṇṇameṉṟaṉ maṉamum
cīruṭaiya kaṇkaḷumviṭ ṭakalātē iṉṉum
terikiṉṟa tāyiṉumeṉ cintaiuru kilatē
īramilā maramumitaṟ kurukalari talavē
iṉittanaṭam purintumaṉṟil taṉittacivak koḻuntē. 4

3184 aṟputaniṉ aruḷarumai aṟiyēṉnāṉ ciṟitum
aṟiyātē maṟuttapiḻai āyiramum poṟuttu
vaṟpuṟuvēṉ taṉaiaḻaittut tirumpavumeṉ karattē
valintaḷitta peruṅkaruṇai vaṇṇameṉṟaṉ maṉamum
kaṟpuṭaiya kaṇkaḷumviṭ ṭakalātē iṉṉum
kāṇkiṉṟa teṉṉiṉumeṉ kaṉmaṉamō urukā
iṟpuṭaiya irumpumitaṟ kurukalari talavē
iṉittanaṭam purintumaṉṟil taṉittacivak koḻuntē.5

3185 āṇṭavaniṉ aruḷarumai aṟiyātē tirintēṉ
aṉṟiraviṉ maṟuttapiḻai attaṉaiyum poṟuttu
vēṇṭieṉai arukaḻaittut tirumpavumeṉ karattē
mikaaḷitta aruḷvaṇṇam viṉaiyuṭaiyēṉ maṉamum
kāṇtakaiya kaṇkaḷumviṭ ṭakalātē iṉṉum
kāṇkiṉṟa tāyiṉumeṉ karutturukak kāṇēṉ
īṇṭurukāk karaṭumitaṟ kurukalari talavē
iṉittanaṭam purintumaṉṟil taṉittacivak koḻuntē.6

3186 aracēniṉ tiruvaruḷiṉ arumaioṉṟum aṟiyēṉ
aṟiyātē maṟuttapiḻai attaṉaiyum poṟuttu
viravumaṉpil eṉaiaḻaittu valiyavumeṉ karattē
viyantaḷitta peruṅkaruṇai viḷakkameṉṟaṉ maṉamum
uravumalark kaṇkaḷumviṭ ṭakalātē iṉṉum
oḷirkiṉṟa tāyiṉumeṉ uḷḷamuru kilatē
iravuniṟat tavarumitaṟ kurukalari talavē
iṉittanaṭam purintumaṉṟil taṉittacivak koḻuntē. 7

3187 aiyāniṉ aruṭperumai arumaioṉṟum aṟiyēṉ
aṟiyātē maṟuttapiḻai attaṉaiyum poṟuttu
meyyāaṉ ṟeṉaiaḻaittu valiyavumeṉ karattē
viyantaḷitta peruṅkaruṇai viḷakkameṉṟaṉ maṉamum
kaiyātu kaṇkaḷumviṭ ṭakalātē iṉṉum
kāṇkiṉṟa tāyiṉumeṉ karutturukak kāṇēṉ
eyyāvaṉ paralumitaṟ kurukalari talavē
iṉittanaṭam purintumaṉṟil taṉittacivak koḻuntē.8

3188 appāniṉ tiruvaruṭpēr amutarumai aṟiyēṉ
aṉṟiraviṉ maṟuttapiḻai attaṉaiyum poṟuttu
ippāril eṉaiaḻaittu valiyavumeṉ karattē
iṉitaḷitta peruṅkaruṇai iṉpameṉṟaṉ maṉamum
tuppāya kaṇkaḷumviṭ ṭakalātē iṉṉum
tōṉṟukiṉṟa tāyiṉumit tuṭṭaneñcam urukā
eppāvi neñcumitaṟ kurukalari talavē
iṉittanaṭam purintumaṉṟil taṉittacivak koḻuntē. 9

3189 ammāṉniṉ aruṭcatti arumaioṉṟum aṟiyēṉ
aṉṟiraviṉ maṟuttapiḻai attaṉaiyum poṟuttu
vemmāyai akaṟṟieṉai arukaḻaitteṉ karattē
mikaaḷitta peruṅkaruṇai viḷakkameṉṟaṉ maṉamum
maimmāḻai viḻikaḷumviṭ ṭakalātē iṉṉum
vatikiṉṟa tāyiṉumeṉ vañcaneñcam urukā
emmāya neñcumitaṟ kurukalari talavē
iṉittanaṭam purintumaṉṟil taṉittacivak koḻuntē. 10

tirucciṟṟampalam


6. cauntara mālai

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


3190 cēlōṭum iṇaintaviḻic celviperun tēvi
civakāma valliyoṭu civapōka vaṭivāy
mēlōṭu kīḻnaṭuvuṅ kaṭantōṅku veḷiyil
viḷaṅkiyaniṉ tiruuruvai uḷaṅkoḷumpō tellām
pālōṭu paḻampiḻintu tēṉkalantu pākum
pacuneyyuṅ kūṭṭiuṇṭa paṭiiruppa teṉṟāl
mālōṭu kāṇkiṉṟa kaṇkaḷukkaṅ kirunta
vaṇṇaminta vaṇṇameṉa eṇṇavumoṇ ṇātē. 1

3191 iṉparuḷum peruntāyeṉ itayēttē iruntāḷ
iṟaiviyoṭum ampalattē ilaṅkiyaniṉ vaṭivai
vaṉpuṟukaṉ maṉakkoṭiyēṉ niṉaikkumiṭat tellām
maṉaṅkaraintu cukamayamāy vayaṅkumeṉil antō
aṉpuṭaiyār niṉṟuniṉṟu kaṇṭukoṇṭa kālam
āṅkavarkaṭ kiruntavaṇṇam īṅkevarkaḷ pukalvār
tuṉpuṟutal illāta cuttanilai uṭaiyār
toḻukiṉṟa tōṟumakiḻn teḻukiṉṟa turaiyē. 2

3192 civayōka cantitarum tēviula kuṭaiyāḷ
civakāma valliyoṭuñ cempoṉmaṇip potuvil
navayōka urumuṭikkaṇ viḷaṅkiyaniṉ vaṭivai
nāykkaṭaiyēṉ nāṉniṉaitta nāḷeṉakkē maṉamum
pavayōka intiyamum iṉpamaya māṉa
paṭieṉṟāl meyyaṟiviṟ paḻuttaperuṅ kuṇattut
tavayōkar kaṇṭaviṭat tavarkkirunta vaṇṇam
taṉṉaiinta vaṇṇameṉa eṉṉai uraippatuvē. 3

3193 cittiyelām aḷittaciva cattieṉai yuṭaiyāḷ
civakāma valliyoṭu civañāṉap potuvil
muttiyelān taraviḷaṅkum muṉṉavaniṉ vaṭivai
mūṭamaṉac ciṟiyēṉnāṉ nāṭavarum poḻutu
puttiyelām oṉṟākip puttamutam uṇṭāṟ
pōlumirup patuataṟku mēlumirup patuvēl
pattielām uṭaiyavarkaḷ kāṇumiṭat tirukkum
paṭitāṉep paṭiyōip paṭieṉpa taritē. 4

3194 teyvamelām vaṇaṅkukiṉṟa tēvieṉai aḷittāḷ
civakāma valliyoṭu tirumaliam palattē
caivamelān taraviḷaṅku niṉvaṭivaik koṭiyēṉ
tāṉniṉaitta pōteṉaiyē nāṉniṉaitta tilaiyēl
aivakaiin tiyaṅkaṭantār kaṇṭaviṭat tirunta
aṉupavattiṉ vaṇṇamatai yārpukala vallār
uyvakaian nāḷ uraitta taṉṟiyumin nāḷil
untiravil vantuṇarvu tantaciva kuruvē. 5

3195 tēṉmoḻippeṇ ṇaraciaruṭ celvameṉak kaḷittāḷ
civakāma valliyoṭu cempoṉmaṇip potuvil
vāṉmoḻiya niṉṟilaṅku niṉvaṭivaic ciṟiyēṉ
maṉaṅkoṇṭa kālattē vāyttaaṉu pavattai
nāṉmoḻiya muṭiyātēl aṉparkaṇṭa kālam
naṇṇiyamey vaṇṇamatai eṇṇievar pukalvār
nūṉmoḻikkum poruṭkummika nuṇṇiyatāy ñāṉa
nōkkuṭaiyār nōkkiṉilē nōkkiyameyp poruḷē. 6

3196 ciṟṟiṭaiem perumāṭṭi tēvartoḻum patattāḷ
civakāma valliyoṭu ciṟantamaṇip potuvil
uṟṟiṭainiṉ ṟilaṅkukiṉṟa niṉvaṭivaik koṭiyēṉ
uṉṉutoṟum uḷamiḷakit taḷataḷaeṉ ṟuruki
maṟṟiṭaiyil valiyāmal āṭukiṉṟa teṉṟāl
vaḻiyaṭiyar viḻikaḷiṉāl makiḻntukaṇṭa kālam
paṟṟiṭaiyā tāṅkavarkaṭ kiruntavaṇṇan taṉaiyār
pakarvārē pakarvārēl pakavaṉnikar vārē. 7

3197 āramutam aṉaiyavaḷeṉ ammaiapi rāmi
āṉanta valliyoṭum ampalattē viḷaṅkum
pēramuta mayamāmuṉ tiruvaṭivaik kuṟittup
pēcukiṉṟa pōtumaṇam vīcukiṉṟa toṉṟō
cīramuta mākiellān tittippa taṉpōr
ciṟitumilāk kaṭaippulaiyēṉ tiṟattukkiṅ keṉṟāl
ūramutap pēraṉpar pēcumiṭat tavarpāl
uṟṟavaṇṇam iṟṟiteṉṉa uṉṉamuṭi yātē. 8

3198 poṟpatattāḷ eṉṉaḷaviṟ poṉṉācai tavirttāḷ
pūraṇiā ṉantaciva pōkavalli yōṭu
coṟpatamuṅ kaṭantamaṉṟil viḷaṅkiyaniṉ vaṭivait
tūymaiyilēṉ nāṉeṇṇun tōṟummaṉam iḷakic
ciṟpatattiṟ parañāṉa mayamākum eṉṟāl
teḷivuṭaiyār kāṇkiṉṟa tiṟattilavark kirukkum
naṟpatamet taṉmaiyatō uraipparitu mikavum
nātamuṭi taṉiṟpuriyum ñāṉanaṭat taracē. 9

3199 eṉpiḻaiyā vaiyumpoṟuttāḷ eṉṉaimuṉṉē aḷittāḷ
iṟaiviciva kāmavalli eṉṉammai yuṭaṉē
iṉpavaṭi vāyppotuvil ilaṅkiyaniṉ vaṇṇam
iṟṟeṉanāṉ niṉaittiṭuṅkāl eṟṟeṉavum moḻivēṉ
aṉpuruvāy atuatuvāy aḷintapaḻam āki
appaḻaccā ṟākiataṉ aruñcuvaiyum āki
eṉpuruka maṉañāṉa mayamākum eṉṟāl
eṟṟōmey aṉpuṭaiyār iyaintukaṇṭa iṭattē.10

3200 karumpaṉaiyāḷ eṉṉiraṇṭu kaṇkaḷilē iruntāḷ
kaṟpakappoṉ valliciva kāmavalli yuṭaṉē
virumpumaṇip potuviṉilē viḷaṅkiyaniṉ vaṭivai
viṉaiyuṭaiyēṉ niṉaikkiṉṟa vēḷaiyileṉ pukalvēṉ
irumpaṉaiya maṉamnekiḻntu nekiḻnturuki orupēr
iṉpamaya mākumeṉil aṉparkaṇṭa kālam
arumpimalarn tiṭṭacivā ṉantaaṉu pavattai
yāraṟivār nīaṟivāy ampalattem aracē. 11

3201 kāmacatti yuṭaṉkaḷikkum kālaiyilē aṭiyēṉ
kaṉañāṉa cattiyaiyum kalantukoḷap purintāḷ
vāmacatti civakāma valliyoṭum potuvil
vayaṅkiyaniṉ tiruvaṭiyai maṉaṅkoḷumpō tellām
āmacattaṉ eṉumeṉakkē āṉanta veḷḷam
atutatumpip poṅkivaḻin tāṭumeṉil antō
ēmacattar eṉumaṟiñar kaṇṭaviṭat tirunta
iṉpaaṉu pavapperumai yāvarpukal vārē. 12

tirucciṟṟampalam


7. aticaya mālai

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


3202 akkōī taticayamī taticayameṉ pukalvēṉ
ayaṉmutalōr neṭuṅkālam mayaṉmutalnīt tiruntu
mikkōla miṭavumavark karuḷāmal iruḷāl
mikamaruṇṭu matiyiliyāy viṉaiviriya virittu
ikkōlat tuṭaṉiruntēṉ aṉpaṟiyēṉ ciṟiyēṉ
eṉaikkaruti eṉṉiṭattē eḻuntaruḷi eṉaiyum
takkōṉeṉ ṟulakicaippat taṉvaṇamoṉ ṟaḷittāṉ
taṉittaciva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē. 1

3203 accēī taticayamī taticayameṉ pukalvēṉ
arimutalōr neṭuṅkālam purimutalnīt tiruntu
naccōla miṭavumavark karuḷāmal maruḷāl
nāḷkaḻittuk kōḷkoḻikkum naṭaināyiṟ kaṭaiyēṉ
eccōṭum iḻiviṉukkoṉ ṟillēṉnāṉ pollēṉ
eṉaikkaruti yāṉirukkum iṭattileḻun taruḷit
taccōti vaṇapporuḷoṉ ṟeṉakkaḷittuk kaḷittāṉ
taṉittaciva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē. 2

3204 attōī taticayamī taticayameṉ pukalvēṉ
antaṇarel lārummaṟai mantaṇamē pukaṉṟu
ottōla miṭavumavark koruciṟitum aruḷāṉ
otiyaṉaiyēṉ vitiyaṟiyēṉoruṅkēṉvaṉ kuraṅkēṉ
ittōṭa mikavuṭaiyēṉ kaṭaināykkuṅ kaṭaiyēṉ
eṉaikkaruti yāṉirukkum iṭantēṭi naṭantu
cattōṭa muṟaeṉakkum cittiyoṉṟu koṭuttāṉ
taṉittaciva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē.3

3205 antēī taticayamī taticayameṉ pukalvēṉ
aṟivuṭaiyār aimpulaṉum ceṟivuṭaiyār āki
vantōla miṭavumavark karuḷāmal maruḷāl
maṉañceṉṟa vaḻiyellān tiṉañceṉṟa matiyēṉ
entōeṉ ṟulakiyampa viḻivaḻiyē uḻalvēṉ
eṉaikkaruti eḷiyēṉnāṉ irukkumiṭat taṭaintu
cantōṭa muṟaeṉakkum taṉvaṇamoṉ ṟaḷittāṉ
taṉittaciva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē. 4

3206 appāī taticayamī taticayameṉ pukalvēṉ
aruntavarkaḷ virumpimika varuntiuḷam muyaṉṟu
ippāril iruntiṭavum avarkkaruḷāṉ maruḷāl
ivvulaka naṭaiviḻaintu vevviṉaiyē purintu
eppālum iḻintumaṉat ticcaipuri kiṉṟēṉ
eṉaikkaruti yāṉirukkum iṭantēṭi aṭaintu
tappāta oḷivaṇṇan tanteṉṉai aḷittāṉ
taṉittaciva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē. 5

3207 ammāī taticayamī taticayameṉ pukalvēṉ
aṉparelām muyaṉṟumuyaṉ ṟiṉpaṭaivāṉ varunti
emmāṉeṉ ṟēttiṭavum avarkkaruḷāṉ maruḷāl
itunaṉmai itutīmai eṉṟuniṉai yāmē
maimmāliṟ kaḷiciṟantu valviṉaiyē puriyum
vañcakaṉēṉ taṉaikkaruti vantumakiḻn teṉakkum
tammāṉa muṟaviyantu cammāṉa maḷittāṉ
taṉittaciva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē. 6

3208 āvāī taticayamī taticayameṉ pukalvēṉ
aṭiyarelām niṉaintuniṉain taviḻntakanek kuruki
ōvāmal araṟṟiṭavum avarkkaruḷāṉ māyai
ulakaviṭa yāṉantam uvantuvantu muyaṉṟu
tīvāya narakiṉiṭai viḻakkaṭavēṉ eṉaittāṉ
civayānama eṉappukalum teḷivuṭaiyaṉ ākkic
cāvāta varaṅkoṭuttut taṉakkaṭimai paṇittāṉ
taṉittaciva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē. 7

3209 aṇṇaī taticayamī taticayameṉ pukalvēṉ
aṟaṅkarainta nāviṉarkaḷ akaṅkaraintu karaintu
kaṇṇāra nīrperukki varuntavumaṅ karuḷāṉ
kaṭaināyiṟ kaṭaiyēṉmeyk katiyaioru ciṟitum
eṇṇāta koṭumpāvip pulaimaṉattuc ciṟiyēṉ
eṉaikkaruti valiyavumnāṉ irukkumiṭat taṭaintu
taṇṇārveṇ matiyamutam uṇavoṉṟu koṭuttāṉ
taṉittaciva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē. 8

3210 aiyāī taticayamī taticayameṉ pukalvēṉ
arumaiaṟin taruḷvirumpi urimaipala iyaṟṟip
poyyāta nilainiṉṟa puṇṇiyarkaḷ irukkap
pulaimaṉattuc ciṟiyēṉōr pullunikar illēṉ
ceyyāta ciṟutoḻilē ceytuḻaluṅ kaṭaiyēṉ
cerukkuṭaiyēṉ eṉaittaṉatu tiruvuḷattil aṭaittē
caiyāti antanaṭuk kāṭṭioṉṟu koṭuttāṉ
taṉittaciva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē. 9

3211 aṉṉōī taticayamī taticayameṉ pukalvēṉ
aruḷarumai aṟintavarkaḷ aruḷamutam virumpi
eṉṉōiṅ karuḷāmai eṉṟukavaṉ ṟiruppa
yātumoru naṉṟiyilēṉ tītuneṟi naṭappēṉ
muṉṉōpiṉ ṉumaṟiyā mūṭamaṉap pulaiyēṉ
muḻukkoṭiyēṉ eṉaikkaruti muṉṉareḻun taruḷit
taṉṉōṭum iṇaintavaṇṇam oṉṟeṉakkuk koṭuttāṉ
taṉittaciva kāmavallik kiṉintanaṭat tavaṉē. 10

3212 aiyōī taticayamī taticayameṉ pukalvēṉ
aruviṉaikaḷ aṇukāmal aṟaneṟiyē naṭantu
meyyōtum aṟiñarelām virumpiyiruntiṭavum
veyyaviṉaik kaṭalkuḷittu viḻaṟkiṟaittuk kaḷittup
poyōtip pulaiperukki nilaicurukki uḻalum
puraimaṉattēṉ eṉaikkarutip pukuntaruḷik karuṇaic
caiyōka muṟaeṉakkum valintoṉṟu koṭuttāṉ
taṉittaciva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē. 11

3213 eṟṟēī taticayamī taticayameṉ icaippēṉ
iccaiyelām viṭuttuvaṉat tiṭattummalai yiṭattum
uṟṟēmeyt tavampurivār uṉṉiviḻit tiruppa
ulakaviṭa yaṅkaḷaiyē vilakaviṭa māṭṭēṉ
kaṟṟētum aṟiyakilēṉ kaṭaiyariṉuṅ kaṭaiyēṉ
karuṇaiyilāk kalmaṉattuk kaḷvaṉeṉaik karutic
caṟṟēyum aṉṟumikap periteṉakkiṅ kaḷittāṉ
taṉittaciva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē. 12

3214 eṉṉēī taticayamī taticayameṉ icaippēṉ
iravupakal aṟiyāmal iruntaiṭat tiruntu
muṉṉēmeyt tavampurintār iṉṉēyum iruppa
mūṭarkaḷil talainiṉṟa vēṭamaṉak koṭiyēṉ
poṉṉēyam mikappurinta pulaikkaṭaiyēṉ iḻinta
puḻuviṉumiṅ kiḻintiḻintu pukuntaeṉaik karutit
taṉṉēya muṟaeṉakkum oṉṟaḷittuk kaḷittāṉ
taṉittaciva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē. 13

3215 ōkōī taticayamī taticayameṉ ṉuraippēṉ
uḷḷapaṭi uḷḷaoṉṟai uḷḷamuṟa virumpip
pākōmup paḻaracamō eṉarucikkap pāṭip
patticeyvār irukkavumōr pattiyumil lātē
kōkōeṉ ṟulakuraippat tirikiṉṟa koṭiyēṉ
kuṟṟamaṉṟik kuṇamaṟiyāp pettaṉeṉaik karutit
tākōta raṅkuḷirnta taṉmaioṉṟu koṭuttāṉ
taṉittaciva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē. 14

tirucciṟṟampalam


8. aparāta maṉṉippu mālai

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


3216 ceyvakainaṉ kaṟiyātē tiruvaruḷō ṭūṭic
cilapukaṉṟēṉ aṟivaṟiyāc ciṟiyariṉuñ ciṟiyēṉ
poyvakaiyēṉ pukaṉṟapiḻai poṟuttaruḷal vēṇṭum
puṇṇiyaṉē matiyaṇinta puricaṭaiyāy viṭaiyāy
meyvakaiyōr viḻittiruppa virumpieṉai aṉṟē
mikavalintāṭ koṇṭaruḷi viṉaitavirtta vimalā
aivakaiya kaṭavuḷarum antaṇarum parava
āṉantat tirunaṭañcey ampalattem aracē. 1

3217 nilaināṭi aṟiyātē niṉṉaruḷō ṭūṭi
nīrmaiyala pukaṉṟēṉnaṉ ṉeṟioḻukāk kaṭaiyēṉ
pulaināyēṉ pukaṉṟapiḻai poṟuttaruḷal vēṇṭum
pūtakaṇañ cūḻanaṭam purikiṉṟa puṉitā
kalaināṭu matiyaṇinta kaṉapavaḷac caṭaiyāy
karuttaṟiyāk kālaiyilē karuṇaiaḷit tavaṉē
talaiñāṉa muṉivarkaḷtan talaimītu viḷaṅkum
tāḷuṭaiyāy āḷuṭaiya caṟkurueṉ aracē. 2

3218 kalaikkaṭainaṉ kaṟiyātē kaṉaaruḷō ṭūṭik
karicupukaṉ ṟēṉkavalaik kaṭaṟpuṇaieṉ ṟuṇarēṉ
pulaikkaṭaiyēṉ pukaṉṟapiḻai poṟuttaruḷal vēṇṭum
pōṟṟiciva pōṟṟiciva pōṟṟiciva pōṟṟi
talaikkaṭaivāy aṉṟiravil tāḷmalaroṉ ṟamarttit
taṉipporuḷeṉ kaiyilaḷitta tayavuṭaiya perumāṉ
kolaikkaṭaiyārk keytariya kuṇamalaiyē potuvil
kūttāṭik koṇṭulakaik kāttāḷuṅ kuruvē. 3

3219 niṉpukaḻnaṉ kaṟiyātē niṉṉaruḷō ṭūṭi
neṟiyalavē pukaṉṟēṉnaṉ ṉilaivirumpi nillēṉ
puṉpulaiyēṉ pukaṉṟapiḻai poṟuttaruḷal vēṇṭum
pūraṇaciṟ civaṉēmeyp poruḷaruḷum puṉitā
eṉpuṭaian nāḷiravil eḻuntaruḷi aḷitta
eṉkuruvē eṉṉirukaṇ ilaṅkiyanaṉ maṇiyē
aṉpuṭaiyār iṉpaṭaiyum aḻakiyaam palattē
āttāḷum appaṉumāyk kūttāṭum patiyē. 4

3220 tulaikkoṭinaṉ kaṟiyōtē tuṇaiaruḷō ṭūṭit
turicupukaṉ ṟēṉkaruṇaip paricupukaṉ ṟaṟiyēṉ
pulaikkoṭiyēṉ pukaṉṟapiḻai poṟuttaruḷal vēṇṭum
poṅkutiraik kaṅkaimati taṅkiyaceñ caṭaiyāy
malaikkoṭieṉ ammaiaruḷ mātuciva kāma
vallimaṟai vallituti colliniṉṟu kāṇak
kalaikkoṭinaṉ kuṇarmuṉivar kaṇṭupukaḻn tēttak
kaṉakacapai taṉilnaṭikkuṅ kāraṇacaṟ kuruvē. 5

3221 paḻuttalainaṉ kuṇarātē patiyaruḷō ṭūṭip
paḻutupukaṉ ṟēṉkaruṇaip pāṅkaṟiyāp paṭiṟēṉ
puḻuttalaiyēṉ pukaṉṟapiḻai poṟuttaruḷal vēṇṭum
puṇṇiyartam uḷḷakattē naṇṇiyameyp poruḷē
kaḻuttalainañ caṇintaruḷuṅ karuṇaineṭuṅ kaṭalē
kālmalareṉ talaimītu tāṉmalara aḷittāy
viḻuttalaivar pōṟṟamaṇi maṉṟilnaṭam puriyum
meymmaiaṟi viṉpuruvāy viḷaṅkiyacaṟ kuruvē. 6

3222 kaiyaṭainaṉ kaṟiyātē kaṉaaruḷō ṭūṭik
kācupukaṉ ṟēṉkaruṇait tēcaṟiyāk kaṭaiyēṉ
poyyaṭiyēṉ pukaṉṟapiḻai poṟuttaruḷal vēṇṭum
puttamutē cuttacuka pūraṇaciṟ civamē
aiyaṭikaḷ kāṭavarkōṉ akamakiḻntu pōṟṟum
ampalattē aruḷnaṭañcey cempavaḷa malaiyē
meyyaṭiyar uḷḷakattil viḷaṅkukiṉṟa viḷakkē
vētamuṭi mītirunta mētakucaṟ kuruvē. 7

3223 tiṟappaṭanaṉ kuṇarātē tiruvaruḷō ṭūṭit
tīmaipukaṉ ṟēṉkaruṇait tiṟañciṟitun teḷiyēṉ
puṟappaṭiṟēṉ pukaṉṟapiḻai poṟuttaruḷal vēṇṭum
pūtamutal nātavaraip puṇaruvitta puṉitā
uṟappaṭumey uṇarvuṭaiyār uḷḷakattē viḷaṅkum
uṇmaiyaṟi vāṉanta uruvuṭaiya kuruvē
ciṟappaṭaimā tavarpōṟṟac cempoṉmaṇip potuvil
tiruttoḻilain tiyaṟṟuvikkun tirunaṭanā yakaṉē. 8

3224 tērntuṇarntu teḷiyātē tiruvaruḷō ṭūṭic
cilapukaṉṟēṉ tirukkaruṇait tiṟañciṟitun teriyēṉ
pōntakaṉēṉ pukaṉṟapiḻai poṟuttaruḷal vēṇṭum
pōtānta micaiviḷaṅku nātānta viḷakkē
ūrntapaṇak kaṅkaṇamē mutaṟpaṇikaḷ oḷira
uyarpotuvil naṭikkiṉṟa ceyaluṭaiya perumāṉ
cārntavarai evvakaiyun tāṅkiaḷik kiṉṟa
tayavuṭaiya peruntalaimait taṉimutalen tāyē. 9

3225 ollumvakai aṟiyātē uṉṉaruḷō ṭūṭi
ūṟupukaṉ ṟēṉtuyaram āṟumvakai uṇarēṉ
pulliyaṉēṉ pukaṉṟapiḻai poṟuttaruḷal vēṇṭum
pūtiyaṇin toḷirkiṉṟa poṉmēṉip perumāṉ
colliyalum poruḷiyalum kaṭantapara nātat
turiyaveḷip poruḷāṉa periyanilaip patiyē
melliyalnaṟ civakāma vallikaṇṭu makiḻa
viriyumaṟai ēttanaṭam puriyumaruḷ iṟaiyē. 10

tirucciṟṟampalam


9. āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai

eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


3226 ulakiyal uṇarvōr aṇuttuṇai mēlum
uṟṟilāc ciṟiyaōr paruvat
tilakiya eṉakkuḷ iruntaruḷ neṟiyil
ēṟṟavun taramilā maiyiṉāṉ
vilakuṟaṅ kālat taṭikkaṭi ēṟa
viṭuttuppiṉ vilakuṟā taḷittāy
tilakanaṟ kāḻi ñāṉacam pantat
teḷḷamu tāñciva kuruvē.(189) 1

ulakiyal uṇarvōr aṇuttuṇai yēṉum
uṟṟilāc ciṟiyaōr paruvat
tilakiya eṉakkuḷ iruntaruḷ neṟiyil
ēṟṟavun taramilā maiyiṉāṉ
vilakuṟuṅ kālat taṭikkaṭi ēṟa
viṭuttuppiṉ vilakuṟā vaṇṇam
alakilā uṇarcci aḷittaṉai uṉṟaṉ
aruṭkaṭaṟ perumaieṉ pukalvēṉ
tilakanaṟ kāḻi ñānacam pantat
teḷḷamu tāñciva kuruvē.

189. perumāṉiṉ kaiyeḻuttu mūlattil ivviruttam ivvāṟu aintu aṭikaḷuṭaṉ kāṇappeṟuvatāka ā.pā.kūṟi
iṅṅaṉamē patippittuḷḷār. to. vē. mutaṟpatippilum piṉ patippukaḷilum `alakilā uṇarcci aḷittaṉai' eṉṉum
nāṉkām aṭi illai. `tilakanaṟkāḻi' eṉpataṉai nāṉkām aṭiyāka avarkaḷ koṇṭaṉar. āciriyaviruttam nāṉkaṭiyiṉ
mikku varātu. perumāṉatu kaiyeḻuttu mūlaṅkaḷil aṭittal tiruttalkaḷ uṇṭu. pāṭum vēkattil aintaṭiyāka amainta
itaṉaip perumāṉ tiruttiyamaikkātuviṭṭārkaḷ pōlum.


3227 uyiraṉu pavamuṟ ṟiṭilata ṉiṭattē
ōṅkaruḷ aṉupavam uṟumac
ceyirilnal aṉupa vattilē cutta
civaaṉu pavamuṟum eṉṟāy
payilumū vāṇṭil civaitaru ñāṉap
pālmakiḻn tuṇṭumeyn neṟiyām
payirtaḻain tuṟavait taruḷiya ñāṉa
pantaṉeṉ ṟōṅkucaṟ kuruvē. 2

3228 tattuvanilaikaḷ taṉittaṉi ēṟit
taṉippara nātamān talattē
ottataṉ mayamām niṉṉainī iṉṟi
uṟṟiṭal uyiraṉu pavameṉ
ṟittuṇai veḷiyiṉ eṉṉaieṉ ṉiṭattē
iruntavā ṟaḷittaṉai aṉṟō
cittanaṟ kāḻi ñāṉacam pantac
celvamē eṉatucaṟ kuruvē. 3

3229 taṉippara nāta veḷiyiṉmēl niṉatu
taṉmayan taṉmayam ākkip
paṉippilā teṉṟum uḷḷatāy viḷaṅkip
paramparat tuṭpuṟa māki
iṉippuṟa oṉṟum iyampuṟā iyalpāy
iruntatē aruḷaṉu pavameṉ
ṟeṉakkaruḷ purintāy ñāṉacam pantaṉ
eṉṉumeṉ caṟkuru maṇiyē. 4

3230 uḷḷatāy viḷaṅkum oruperu veḷimēl
uḷḷatāy muṟṟumuḷ ḷatuvāy
naḷḷatāy eṉatāy nāṉatāyt taḷatāy
naviṟṟarun tāṉatāy iṉṉa
viḷḷoṇā appāl appaṭik kappāl
veṟuveḷi civaaṉu pavameṉ
ṟuḷḷuṟa aḷitta ñāṉacam panta
uttama cuttacaṟ kuruvē. 5

3231 pottiya mūla malappiṇi tavirkkum
poruḷaru ḷaṉupavam ataṟkup
pattiyam uyiriṉ aṉupavam itaṉaip
paṟṟaṟap paṟṟuti ituvē
cattiyam eṉaeṉ taṉakkaruḷ purinta
taṉipperuṅ karuṇaieṉ pukalvēṉ
muttiyaṟ civikai ivarntaruḷ neṟiyiṉ
mutalara ciyaṟṟiya turaiyē. 6

3232 aṭiyeṉal etuvō muṭiyeṉal etuvō
aruṭciva mataṟkeṉap palakāl
paṭiyuṟa varunti iruntaeṉ varuttam
pārttaru ḷāleḻun taruḷi
miṭiyaṟa eṉaittāṉ kaṭaikkaṇit tuṉakkuḷ
viḷaṅkuva aṭimuṭi eṉṟāy
vaṭivilāk karuṇai vāriyē mūṉṟu
vayatiṉil aruḷpeṟṟa maṇiyē. 7

3233 cevvakai orukāl paṭumati aḷavē
ceṟipoṟi maṉamataṉ muṭivil
evvakai nilaiyum tōṟṟumnī niṉakkuḷ
eṇṇiya paṭielām eytum
ivvakai oṉṟē varuttamil vakaieṉ
ṟeṉakkaruḷ purintacaṟ kuruvē
tevvakai amaṇa iruḷaṟa eḻunta
tīpamē campantat tēvē. 8

3234 muṉpuṟu nilaiyum piṉpuṟu nilaiyum
muṉṉiniṉ ṟuḷamayak kuṟuṅkāl
aṉpuṟu nilaiyāl tiruneṟit tamiḻkoṇ
ṭaiyanīt taruḷiya aracē
eṉpupeṇ ṇuruvō ṭiṉṉuyi ratukoṇ
ṭeḻuntiṭap purintula kellām
iṉpuṟap purinta maṟaittaṉik koḻuntē
eṉṉuyirk kuyireṉuṅ kuruvē. 9

3235 varupakaṟ kaṟpam palamuyaṉ ṟālum
varalarun tiṟaṉelām eṉakkē
orupakaṟ poḻutil uṟaaḷit taṉainiṉ
uṟuperuṅ karuṇaieṉ uraippēṉ
perumaṇa nallūrt tirumaṇaṅ kāṇap
peṟṟavar tamaiyelām ñāṉa
uruvaṭain tōṅkak karuṇaicey taḷitta
uyartaṉik kavuṇiya maṇiyē. 10

paṉṉirucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


3236 cīrār caṇpaik kavuṇiyartam teyva marapil tikaḻviḷakkē
teviṭṭā tuḷattil tittikkum tēṉē aḻiyāc celvamē
kārār miṭaṟṟup pavaḷamalaik kaṇṇiṉ muḷaitta kaṟpakamē
karumpē kaṉiyē eṉiraṇṭu kaṇṇē kaṇṇiṟ karumaṇiyē
ērār paruvam mūṉṟilumai iṉiya mulaippāl eṭuttūṭṭum
iṉpak kutalaimoḻikkuruntē eṉā ruyiruk korutuṇaiyē
pērār ñāṉa campantap perumā ṉēniṉ tiruppukaḻaip
pēcu kiṉṟōr mēṉmēlum peruñcel vattil piṟaṅkuvarē.(190) 11

190. iḵtōr taṉippāṭal. itaṉai ivviṭattil cērttut to.vē. patippittuḷḷār.
tirucciṟṟampalam


10. āḷuṭaiya aracukaḷ aruṇmālai

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


3237 tiruttakucīr atikaiaruḷ talattiṉ ōṅkum
civakkoḻuntiṉ aruṭperumait tiṟattāl vāymai
uruttakumey uṇarccivaṭi vākic caiva
oḷiviḷaṅka nāvaraceṉ ṟorupēr peṟṟup
poruttamuṟa uḻavārap paṭaikaik koṇṭa
puṇṇiyaṉē naṇṇiyacīrp puṉita ṉēeṉ
karuttamarnta kalaimatiyē karuṇai ñāṉak
kaṭalēniṉ kaḻalkarutak karutu vāyē. 1

3238 vāymaiyilāc camaṇātar palakāṟ ceyta
vañcamelām tiruvaruṭpēr valattāl nīntit
tūymaipeṟum civaneṟiyē viḷaṅka ōṅkum
cōtimaṇi viḷakkēeṉ tuṇaiyē emmaic
cēymaiviṭā taṇimaiyiṭat tāḷa vanta
celvamē ellaiyilāc ciṟappu vāyntuḷ
āymaiyuṟu peruntakaiyē amutē caiva
aṇiyēcol laraceṉumpēr amainta tēvē. 2

3239 tēvarelām toḻuntalaimait tēvar pātat
tirumalarai muṭikkaṇintu tikaḻntu niṉṟa
nāvaracē nāṉmukaṉum virumpum ñāṉa
nāyakaṉē nallavarkku naṇpa ṉēem
pāvamelām akaṟṟiaruṭ pāṉmai nalkum
paṇpuṭaiya perumāṉē paṇintu niṉpāl
mēvavirup puṟumaṭiyark kaṉpu ceyya
vēṇṭiṉēṉ avvakainī vititti ṭāyē. 3

3240 vitivilakkī teṉṟaṟiyum viḷaivoṉ ṟillā
viṉaiyiṉēṉ eṉiṉumeṉṉai virumpi eṉṉuḷ
mativiḷakkai ēṟṟiaruḷ maṉaiyiṉ ñāṉa
vāḻvaṭaiyac ceyalvēṇṭum vaḷḷa lēnaṟ
patimalarttāḷ niḻalaṭainta tavattōrk kellām
patiyēcol laraceṉumpēr paṭaitta tēvē
katitarukaṟ pakamēmuk kaṉiyē ñāṉak
kaṭalēeṉ karuttēeṉ kaṇṇu ḷāṉē. 4

3241 kaṇṇuḷē viḷaṅkukiṉṟa maṇiyē caivak
kaṉiyēnā varacēceṅ karumpē vētap
paṇṇuḷē viḷaintaaruṭ payaṉē uṇmaip
patiyōṅku nitiyēniṉ pātam aṉṟi
viṇṇuḷē aṭaikiṉṟa pōkam oṉṟum
virumpēṉeṉ ṟaṉaiyāḷa vēṇṭuṅ kaṇṭāy
oṇṇuḷē oṉpatuvāy vaittāy eṉṟa
uttamaṉē(191) cittamakiḻn tutavu vōṉē. 5

191. eṇṇukēṉ eṉcolli eṇṇukēṉō
emperumāṉ tiruvaṭiyē eṇṇiṉallāl
kaṇṇilēṉ maṟṟōrka ḷaikaṇillēṉ
kaḻalaṭiyē kaitoḻutu kāṇiṉallāl
oṇṇuḷē oṉpatu vācalvait
tāyokka aṭaikkumpō tuṇaramāṭṭēṉ
puṇṇiyā uṉṉaṭikkē pōtukiṉṟēṉ
pūmpukalūr mēviya puṇṇiyaṉē.
7215 (6-99-1) tirunāvukkaracar, tiruppukalūrt tiruttāṇṭakam.3242 ōṅkārat taṉimoḻiyiṉ payaṉaic caṟṟum
ōrkilēṉ ciṟiyēṉiv vulaka vāḻvil
āṅkārap perumatamāl yāṉai pōla
akampāva mayaṉāki alaikiṉ ṟēṉuṉ
pāṅkāya meyyaṭiyar tammaic caṟṟum
parintilēṉ aruḷaṭaiyum paricoṉ ṟuṇṭō
tīṅkāya ceyalaṉaittum uṭaiyēṉ eṉṉa
ceyvēṉcol laracēeṉ ceyku vēṉē. 6

3243 ceyvakaioṉ ṟaṟiyāta ciṟiyēṉ intac
ciṟṟulaka vāḻkkaiyiṭaic cikki antō
poyvakaiyē purikiṉṟēṉ puṇṇi yāniṉ
poṉṉaṭiyaip pōṟṟilēṉ puṉita ṉēnāṉ
uyvakaiev vakaiyātu ceyvēṉ nīyē
uṟutuṇaieṉ ṟirukkiṉṟēṉ uṇarvi lēṉai
meyvakaiyiṟ celuttaniṉait tiṭuti yōcol
vēntēeṉ uyirttuṇaiyāy viḷaṅkuṅ kōvē. 7

3244 viḷaṅkumaṇi viḷakkeṉanāl vētat tucci
mēviyameyp poruḷai uḷḷē virumpi vaittuk
kaḷaṅkaṟumey yaṉparellāṅ kaḷippa aṉṟōr
kaṟṟuṇaiyāṟ kaṭalkaṭantu karaiyiṟ pōntu
tuḷaṅkuperuñ civaneṟiyaic cārnta ñāṉat
tuṇaiyēnan turaiyēnaṟ cukamē eṉṟum
vaḷaṅkeḻumā kamaneṟiyai vaḷarkka vanta
vaḷḷalē niṉṉaruḷai vaḻaṅku vāyē. 8

3245 aruḷvaḻaṅkun tilakavati ammai yārpiṉ
avataritta maṇiyēcol laracē ñāṉat
teruḷvaḻaṅkum civaneṟiyai viḷakka vanta
ceḻuñcuṭarmā maṇiviḷakkē ciṟiya ṉēṉai
iruḷvaḻaṅkum ulakiyalniṉ ṟeṭuttu ñāṉa
iṉṉaruḷtan tāṇṭaruḷvāy iṉṟēl antō
maruḷvaḻaṅkum pavaneṟiyiṟ cuḻalvēṉ uyyum
vakaiaṟiyēṉ niṉṉaruṭku marapaṉ ṟītē. 9

3246 tērntauḷat tiṭaimikavum tittit tūṟum
ceḻuntēṉē collaracām tēvē meymmai
cārntutikaḻ appūti aṭikaṭ kiṉpam
tantaperun takaiyēem tantai yēuḷ
kūrntamati niṟaivēeṉ kuruvē eṅkaḷ
kulateyva mēcaivak koḻuntē tuṉpam
tīrntaperu neṟittuṇaiyē oppi lāta
celvamē appaṉeṉat tikaḻkiṉ ṟōṉē. 10

tirucciṟṟampalam


11. āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai


koccakak kalippā


3247 matiyaṇiceñ caṭaikkaṉiyai maṉṟuḷnaṭam purimaruntait
tutiyaṇiceñ cuvaipporuḷil coṉmālai toṭuttaruḷi
vitiyaṇimā maṟaineṟiyum meynnilaiā kamaneṟiyum
vatiyaṇintu viḷaṅkavaitta vaṉtoṇṭap peruntakaiyē. 1

3248 nīṟṟiliṭṭa nilaiyāppuṉ ṉeṟiyuṭaiyār tamaikkūṭic
cēṟṟiliṭṭa kampameṉat tiyaṅkuṟṟēṉ taṉaiāḷāy
ēṟṟiliṭṭa tiruvaṭiyai eṇṇiarum poṉṉaiyelām
āṟṟiliṭṭuk kuḷatteṭutta aruṭṭalaimaip peruntakaiyē. 2

3249 ilaikkuḷanī raḻaittataṉil iṭaṅkaruṟa aḻaittataṉvāyt
talaikkutalai matalaiuyir taḻaippaaḻait taruḷiyaniṉ
kalaikkumvaṭa kalaiyiṉmutaṟ kalaikkumuṟu kaṇakkuyarpoṉ
malaikkumaṇu nilaikkumuṟā vaṉtoṇṭap peruntakaiyē. 3

3250 vētamutaṟ kalaikaḷelām viraintuvirain taṉantamuṟai
ōtaavaik kaṇuttuṇaiyum uṇarvaritām emperumāṉ
pātamalar niṉatutirup paṇimuṭimēṟ paṭappurinta
mātavamyā turaittaruḷāy vaṉtoṇṭap peruntakaiyē. 4

3251 ēḻicaiyāy icaippayaṉāy iṉṉamutāy eṉṉuṭaiya
tōḻaṉumāy eṉṟumuṉnī coṉṉaperuñ coṟporuḷai192
āḻaniṉait tiṭilaṭiyēṉ aruṅkaraṇam karaintukarain
tūḻiyaliṉ puṟuvatukāṇ uyarkaruṇaip peruntakaiyē.


192. ēḻicaiyāy icaippayaṉāy iṉṉamutāy eṉṉuṭaiya
tōḻaṉumāy yāṉceyyum turicukaḷuk kuṭaṉāki
māḻaioṇkaṇ paravaiyaittan tāṇṭāṉai matikillā
ēḻaiyēṉ pirintirukkēṉ eṉārūr iṟaivaṉaiyē.
- 7751 (7-51-10) cuntarar, tiruvārūrppatikam.


3252 vāṉkāṇa intiraṉum mālaiyaṉum mātavarum
tāṉkāṇa iṟaiaruḷāl taṉittavaḷa yāṉaiyiṉmēl
kōṉkāṇa eḻuntaruḷik kulaviyaniṉ kōlamatai
nāṉkāṇap peṟṟilaṉē nāvalūrp peruntakaiyē. 6

3253 tēṉpaṭikkum amutāmuṉ tiruppāṭṭait(193) tiṉantōṟum
nāṉpaṭikkum pōteṉṉai nāṉaṟiyēṉ nāoṉṟō
ūṉpaṭikkum uḷampaṭikkum uyirpaṭikkum uyirkkuyirum
tāṉpaṭikkum aṉupavaṅkāṇ taṉikkaruṇaip peruntaṉaiyē. 7

193. tiruñāṉacampantar tēvārattait tirukkaṭaikkāppu eṉpatum,
tirunāvukkaracar tēvārattait tēvāram eṉpatum, cuntaramūrttikaḷ tēvārattait
tiruppāṭṭu eṉpatum oruvakai vaḻakku.


3254 iṉpāṭṭut toḻiṟpotuvil iyaṟṟukiṉṟa emperumāṉ
uṉpāṭṭuk kuvappuṟalpōl ūrpāṭṭuk kuvantilareṉ
ṟeṉpāṭṭuk kicaippiṉumeṉ iṭumpāṭṭuk karaṇamelām
aṉpāṭṭuk kicaivatukāṇ aruṭpāṭṭup peruntakaiyē. 8

3255 paramparamām turiyameṉum patattirunta paramporuḷai
urampeṟattō ḻamaikoṇṭa uṉperumai taṉaimatittu
varampeṟanaṟ ṟeyvamelām vantikkum eṉṟāleṉ
tarampeṟaeṉ pukalvēṉnāṉ taṉittalaimaip peruntakaiyē. 9

3256 pērūrum paravaimaṉap piṇakkaṟaem perumāṉai
ūrūrum palapukala ōriravil tūtaṉeṉat
tērūrum tiruvārūrt teruvutoṟum naṭappittāy
ārūra niṉperumai ayaṉmālum aḷapparitē. 10

tirucciṟṟampalam


12. āḷuṭaiya aṭikaḷ aruṇmālai

taravu koccakak kalippā


3257 tēcakattil iṉikkiṉṟa teḷḷamutē māṇikka
vācakaṉē āṉanta vaṭivāṉa mātavaṉē
mācakaṉṟa nītiruvāy malarntatamiḻ māmaṟaiyiṉ
ācakaṉṟa aṉupavamnāṉ aṉupavikka aruḷutiyē. 1

3258 karuveḷikkuṭ puṟaṉākik karaṇamelāṅ kaṭantuniṉṟa
peruveḷikku neṭuṅkālam pittākit tirikiṉṟōr
kuruveḷikkē niṉṟuḻalak kōtaṟanī kalantataṉi
uruveḷikkē maṟaipukaḻum uyarvāta vūrmaṇiyē. 2

3259 maṉpuruva naṭumutalā maṉamputaittu neṭuṅkālam
eṉpuruvāyt tavañceyvār ellārum ēmākka
aṉpuruvam peṟṟataṉpiṉ aruḷuruvam aṭaintupiṉṉar
iṉpuruvam āyiṉainī eḻilvāta vūriṟaiyē. 3

3260 uruaṇṭap perumaṟaieṉ ṟulakamelām pukaḻkiṉṟa
tiruaṇṭap pakutieṉum tiruakaval vāymalarnta
kurueṉṟep peruntavarum kūṟukiṉṟa kōvēnī
irueṉṟa taṉiakaval(194) eṇṇameṉak kiyamputiyē. 4

194. `irueṉṟa taṉiakaval' eṉṟatu tiruvācakam,
tiruvaṇṭappakutiyil`eṉṉaiyum iruppatākkiṉaṉ' eṉṟa vācakattai

vākkiṟantu amutam mayirkkāl tōṟum
tēkkiṭac ceytaṉaṉ koṭiyēṉ ūṉtaḻai
kurampai tōṟum nāyuṭa lakattē
kurampukoṇṭu iṉtēṉ pāyttiṉaṉ nirampiya
aṟputa māṉa amuta tāraikaḷ
eṟput tuḷaitoṟum ēṟṟiṉaṉ urukuvatu
uḷḷam koṇṭuōr urucceytāṅku eṉakku
aḷḷūṟu ākkai amaittaṉaṉ oḷḷiya
kaṉṉaṟ kaṉitēr kaḷiṟeṉak kaṭaimuṟai
eṉṉaiyum iruppa tākkiṉaṉ eṉṉil
karuṇai vāṉtēṉ kalakka
aruḷoṭu parāvamutu ākkiṉaṉ
piramaṉmāl aṟiyāp peṟṟi yōṉē.
- tiruvācakam. 3. tiruvaṇṭap pakuti 170-182.3261 tēṭukiṉṟa āṉantac ciṟcapaiyil ciṉmayamāy
āṭukiṉṟa cēvaṭikkīḻ āṭukiṉṟa āramutē
nāṭukiṉṟa vātavūr nāyakaṉē nāyaṭiyēṉ
vāṭukiṉṟa vāṭṭamelām vantorukkāl māṟṟutiyē. 5

3262 cēmamikum tiruvāta vūrttēveṉ ṟulakupukaḻ
māmaṇiyē nīuraitta vācakattai eṇṇutoṟum
kāmamiku kātalaṉṟaṉ kalavitaṉaik karutukiṉṟa
ēmamuṟu kaṟpuṭaiyāḷ iṉpiṉumiṉ peytuvatē. 6

3263 vāṉkalanta māṇikka vācakaniṉ vācakattai
nāṉkalantu pāṭuṅkāl naṟkaruppañ cāṟṟiṉilē
tēṉkalantu pālkalantu ceḻuṅkaṉittīñ cuvaikalanteṉ
ūṉkalantu uyirkalantu uvaṭṭāmal iṉippatuvē. 7

3264 varumoḻicey māṇikka vācakaniṉ vācakattil
orumoḻiyē eṉṉaiyumeṉ uṭaiyaṉaiyum oṉṟuvittut
tarumoḻiyām eṉṉiliṉic cātakamēṉ cañcalamēṉ
kurumoḻiyai virumpiayal kūṭuvatēṉ kūṟutiyē.8

3265 peṇcumanta pākap perumāṉ orumāmēl
eṇcumanta cēvakaṉpōl eytiyatum vaikainati
maṇcumantu niṉṟatumōr māṟaṉ pirampaṭiyāl
puṇcumantu koṇṭatumniṉ poruṭṭaṉṟō puṇṇiyaṉē. 9

3266 vāṭṭamilā māṇikka vācakaniṉ vācattaik
kēṭṭapoḻu taṅkirunta kīḻppaṟavaic cātikaḷum
vēṭṭamuṟum pollā vilaṅkukaḷum meyññāṉa
nāṭṭamuṟum eṉṉiliṅku nāṉaṭaital viyappaṉṟē. 10

tirucciṟṟampalam

aintām tirumuṟai muṟṟiṟṟuThis page was first put up on December 13, 2001