Project Madurai
Copyright (c) 2001 All Rights Reserved

tiruvarutpa of ramalinga aTikaL
tirumuRai -IV (verses 2571 - 3028)


Etext preparation (inaimathi format) Mr. Sivakumar of Singapore
Proof-reading: Mr. V. Devarajan, Durham, NC, USA
PDF and Web version: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland


THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm


(c) Project Madurai 2001
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.


*****************************************************************************tiruvaruṭpā
irāmaliṅka aṭikaḷ (vaḷḷalār) aruḷiyatu
nāṉkām tirumuṟai


1. kuñcitapātap patikam (2571- 2580)kāppu

paṉṉirucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2571 tiruvaṇṇa natiyumvaḷai oruvaṇṇa matiyumvaḷar cevvaṇṇam naṇṇucaṭaiyum
teruḷvaṇṇa nutalviḻiyum aruḷvaṇṇa vataṉamum tikaḻvaṇṇa veṇṇakaiyumōr
maruvaṇṇa maṇikuvaḷai malarvaṇṇa miṭaṟummalai makaḷvaṇṇa maruvumiṭamum
maṉvaṇṇa mikutuṇaip poṉvaṇṇa aṭimalarum māṇikka vaṇṇavaṭivum
iruvaṇṇa māmeṉmaṉa toruvaṇṇam ākiyē iṭaiyaṟā teṇṇumvaṇṇam
evvaṇṇam avvaṇṇam ivvaṇṇam eṉṟivaṇ iyampaluṉ karuṇaivaṇṇam
karuvaṇṇam aṟauḷam peruvaṇṇam uṟaniṉṟu kaṭalvaṇṇaṉ eṇṇumamutē
kaṉakaam palanāta karuṇaiyaṅ kaṇapōta kamalakuñ citapātaṉē. ...1

2572 eṇṇuṟuvi ruppāti valvilaṅ kiṉamelām iṭaiviṭā tuḻalaoḷiōr
eḷaḷavum iṉṟiañ ñāṉairuḷ mūṭiṭa iruṇṭuyir maruṇṭumāḻka
naṇṇumaṉa māyaiyām kāṭṭaik kaṭantuniṉ ñāṉaaruḷ nāṭṭaiaṭaiyum
nāḷenta nāḷanta nāḷinta nāḷeṉṟu nāyiṉēṟ karuḷceykaṇṭāy
viṇṇuṟucu ṭarkkelām cuṭaraḷit toruperu veḷikkuḷvaḷar kiṉṟacuṭarē
vittoṉṟum iṉṟiyē viḷaivelām tarukiṉṟa viññāṉa maḻaiceymukilē
kaṇṇuṟunu taṟperuṅ kaṭavuḷē maṉṟiṉil karuṇainaṭam iṭuteyvamē
kaṉakaam palanāta karuṇaiyaṅ kaṇapōta kamalakuñ citapātaṉē. ...2

2573 pūtaneṟi yātivaru nātaneṟi varaiyumāp pukalumū vulakunīttup
puraiyuṟṟa mūṭameṉum iruḷnilama kaṉṟumēl pōyaruḷo ḷittuṇaiyiṉāl
vētaneṟi pukalcakala kēvalami lātapara veḷikaṇṭu koṇṭukaṇṭa
viḷaiviṉṟi nāṉiṉṟi veḷiiṉṟi veḷiyāy viḷaṅkunāḷ eṉṟaruḷuvāy
vātaneṟi naṭavāta pōtaneṟi yāḷarniṟai matineṟiu lāvummatiyē
maṇimiṭaṟ ṟaracēem vāḻviṉmuta lēaru maruntēpe runteyvamē
kātaneṟi maṇamvīcu kaṉitarupo ḻiṟkulavu kaṭimatiṟ ṟillainakarvāḻ
kaṉakaam palanāta karuṇaiyaṅ kaṇapōta kamalakuñ citapātaṉē. ...3

2574 kūrkoṇṭa vāḷkoṇṭu kolaikoṇṭa vēṭṭuvak kuṭikoṇṭa cērinaṭuvil
kuvaikoṇṭa orucelvaṉ arumaikoṇ ṭīṉṟiṭu kulaṅkoṇṭa ciṟuvaṉoruvaṉ
nērkoṇṭu ceṉṟavarkaḷ kaikoṇ ṭuṟakkaṇkaḷ nīrkoṇṭu vāṭaleṉavē
nilaikoṇṭa nīaruṭ kalaikoṇ ṭaḷittayāṉ neṟikoṇṭa kuṟitavaṟiyē
pōrkoṇṭa poṟimutal pulaikoṇṭa tattuvap puraikoṇṭa maṟavarkuṭiyām
poykoṇṭa meyeṉṉum maikoṇṭa cēriyil pōntuniṉ ṟavaralaikkak
kārkoṇṭa iṭiolik kaṇkoṇṭa pārppil kalaṅkiṉēṉ aruḷpurikuvāy
kaṉakaam palanāta karuṇaiyaṅ kaṇapōta kamalakuñ citapātaṉē. ...4

2575 paṭameṭut tāṭumoru pāmpāka eṉmaṉam pāmpāṭṭi yākamāyaip
pārttuk kaḷittutavu paricuṭaiyar viṭayam paṭarntapira pañcamākat
tiṭamaṭut tuṟupāmpiṉ āṭṭamatu kaṇṭañcu ciṟuvaṉyā ṉākaniṉṟēṉ
tīrattu rantanta accanta virttiṭu tiṟattaṉnī ākalvēṇṭum
viṭamaṭut taṇikoṇṭa maṇikaṇṭa ṉēvimala viññāṉa māmakaṇṭa
vīṭaḷit taruḷkaruṇai veṟpaṉē aṟputa virāṭṭuruva vētārttaṉē
kaṭamaṭut tiṭukaḷiṟ ṟurikoṇṭa ṇintameyk ṭavuḷē caṭaikoḷaracē
kaṉakaam palanāta karuṇaiyaṅ kaṇapōta kamalakuñ citapātaṉē. ...5

2576 eḻuvakaip piṟavikaḷuḷ eppiṟavi eytukiṉum eytukapi ṟappiliṉināṉ
eytāmai eytukiṉum eytiṭuka irumaiyiṉum iṉpamey tiṉumeytuka
vaḻuvakait tuṉpamē vantiṭiṉum varukamiku vāḻvuvan tiṭiṉumvaruka
vaṟumaivaru kiṉumvaruka mativariṉum varukaava mativariṉum varukauyarvō
ṭiḻivakait tulakiṉmaṟ ṟetuvariṉum varukaala tetupō kiṉumpōkaniṉ
iṇaiyaṭikaḷ maṟavāta maṉamoṉṟu māttiram eṉakkaṭaital vēṇṭumaracē
kaḻivakaip pavarōka nīkkumnal laruḷeṉum katimarun tutavunitiyē
kaṉakaam palanāta karuṇaiyaṅ kaṇapōta kamalakuñ citapātaṉē. ...6

2577 paṟṟuvatu pantamap paṟṟaṟutal vīṭiḵtu paramavē tārttameṉavē
paṇpuḷōr naṇpiṉoṭu pakaruvatu kēṭṭumeṉ pāvimaṉam viṭayanaṭaiyē
eṟṟuvatu ceyyāmal eḻuvatoṭu viḻuvatum iṟaṅkuvatum ēṟuvatumvīṇ
eṇṇuvatum naṇṇuvatum ippuvaṉa pōkaṅkaḷ yāviṉum ceṉṟuceṉṟē
cuṟṟuvatum ākiōr caṟṟumaṟi villātu cuḻalkiṉṟa teṉceykuvēṉ
tūyaniṉ tiruvaruḷiṉ aṉṟiiv vēḻaiac cuḻalmaṉama ṭakkavarumō
kaṟṟuvaḻu vaṟṟavar karuttamar karuttaṉē kaṇṇutaṟ kaṭavuḷmaṇiyē
kaṉakaam palanāta karuṇaiyaṅ kaṇapōta kamalakuñ citapātaṉē. ...7

2578 eḷiyaṉēṉ ciṟiyaṉyāṉ ceypiḻaikaḷ ciṟiyavō eḻukaṭali ṉumperiyavē
eṉceykēṉ eṉceykēṉ iṉiāyi ṉumceyā tentainiṉai ēttaeṉṟāl
vaḷiyiṉvāṉ cuḻalkiṉṟa pañcāka neñcāl mayaṅkukiṉ ṟēṉaṭiyaṉēṉ
maṉameṉatu vacamāka niṉatuvacam nāṉāka vantaṟivu tantaruḷuvāy
oḷiyiṉoḷi yēnāta veḷiyiṉ veḷiyēviṭaya uruviṉuru vēuruviṉām
uyiriṉuyi rēuyarkoḷ uṇarviṉuṇar vēuṇarviṉ uṟaviṉuṟa vēemiṟaiyē
kaḷiyiṉniṟai vēaḷikoḷ karuṇainiti yēmaṇikoḷ kaṇṭaeṇ tōḷkaṭavuḷē
kaṉakaam palanāta karuṇaiyaṅ kaṇapōta kamalakuñ citapātaṉē. ...8

2579 cantatame ṉakkumakiḻ tantainī uṇṭuniṉ taṉṉiṭat tēmavalli
tāyuṇṭu niṉaṭiyar eṉṉumnal tamaruṇṭu cāntameṉum nēyaruṇṭu
puntikoḷni rācaiyām maṉaiviuṇ ṭaṟiveṉum putalvaṉuṇ ṭiravupakalum
pōṉaviṭa muṇṭaruṭ poruḷumuṇ ṭāṉanta pōkapōk kiyamumuṇṭu
vantaṉaicey nīṟeṉum kavacamuṇ ṭakkamā maṇiyumuṇ ṭañceḻuttām
mantirap paṭaiuṇṭu civakatie ṉumperiya vāḻvuṇṭu tāḻvumuṇṭō
kantamiku koṉṟaiyoṭu kaṅkaivaḷar ceñcaṭaik kaṭavuḷē karuṇaimalaiyē
kaṉakaam palanāta karuṇaiyaṅ kaṇapōta kamalakuñ citapātaṉē. ...9

2580 nāṉmukaṉum mālumaṭi muṭiyumaṟi variyapara nātamicai ōṅkumalaiyē
ñāṉamaya māṉaoru vāṉanaṭu āṉanta naṭaṉamiṭu kiṉṟaoḷiyē
māṉmukamvi ṭātuḻalum eṉaiyumuyar neṟimaruva vaittavaṇva ḷarttapatiyē
maṟaimuṭivil niṟaiparap piramamē ākama matikkummuṭi vuṟṟacivamē
ūṇmukac ceyalviṭut tuṇmukap pārvaiyiṉ uṟuntavarpe ṟuñcelvamē
oḻiyāta uvakaiyē aḻiyāta iṉpamē oṉṟiraṇ ṭaṟṟanilaiyē
kāṉmukak kaṭakaḷiṟ ṟurikoṇṭa kaṭavuḷē kaṇkoṇṭa nutalaṇṇalē
kaṉakaam palanāta karuṇaiyaṅ kaṇapōta kamalakuñ citapātaṉē. ...10

tirucciṟṟampalam
------------------------------------


2. pōṟṟit tiruppatikam (2581 - 2590)eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2581 aruḷtaral vēṇṭum pōṟṟieṉ aracē
aṭiyaṉēṉ maṉattakat teḻunta
iruḷkeṭal vēṇṭum pōṟṟien tāyē
ēḻaiyēṉ niṉṟaṉaip pāṭum
teruḷuṟal vēṇṭum pōṟṟieṉ aṟivē
cintainain tulakiṭai mayaṅkum
maruḷaṟal vēṇṭum pōṟṟieṉ kuruvē
matinati vaḷarcaṭai maṇiyē. . ..1

2582 maṇimiṭaṟ ṟamutē pōṟṟieṉ taṉṉai
vāḻvikka vēṇṭuval pōṟṟi
aṇimati muṭiyōy pōṟṟiiv vēḻaik
karuḷamu taruḷuka pōṟṟi
paṇiaṇi puyattōy pōṟṟiniṉ cīrē
pāṭutal vēṇṭumnāṉ pōṟṟi
taṇivilpē roḷiyē pōṟṟieṉ taṉṉait
tāṅkuka pōṟṟiniṉ patamē. ...2

2583 niṉpatam pāṭal vēṇṭumnāṉ pōṟṟi
nīṟupūt toḷirkuḷir neruppē
niṉpukaḻ kēṭṭal vēṇṭumnāṉ pōṟṟi
neṟṟiyaṅ kaṇkoḷum niṟaivē
niṉvaca mātal vēṇṭumnāṉ pōṟṟi
neṭiyamāl pukaḻtaṉi nilaiyē
niṉpaṇi purital vēṇṭumnāṉ pōṟṟi
neṭuñcaṭai muṭittayā nitiyē. ...3

2584 nititaru niṟaivē pōṟṟieṉ uyirkkōr
neṟitaru nimalamē pōṟṟi
matimuṭik kaṉiyē pōṟṟieṉ taṉṉai
vāḻvitta vaḷḷalē pōṟṟi
vitimutaṟ kiṟaiyē pōṟṟimeyñ ñāṉa
viyaṉneṟi viḷakkamē pōṟṟi
patipacu patiyē pōṟṟi niṉpātam
pāṭaeṟ karuḷuka pōṟṟi. ...4

2585 pōṟṟieṉ uyirkkōr iṉpamē aṉpar
puritavak kāṭciyē pōṟṟi
pōṟṟieṉ aṉpām teyvamē caivam
pukalciva pōkamē pōṟṟi
pōṟṟieṉ peritāñ celvamē karuṇaip
pūraṇa veḷḷamē pōṟṟi
pōṟṟieṉ vāḻvuk koruperu mutalē
pōṟṟiniṉ cēvaṭip pōtē. ...5

2586 pōtaā ṉanta pōkamē eṉṉaip
puṟampiṭa niṉaittiṭēl pōṟṟi
cītavāṉ piṟaicēr ceñcaṭai yāyeṉ
ciṟumaitīrt taruḷuka pōṟṟi
pētamoṉ ṟillā aruṭkaṭa lēeṉ
piḻaielām poṟuttaruḷ pōṟṟi
vētameyp poruḷē pōṟṟiniṉ allāl
vēṟeṉak kilaiaruḷ pōṟṟi. ...6

2587 pōṟṟuvār uḷḷam pukuntoḷir oḷiyē
pōṟṟiniṉ pūmpatam pōṟṟi
āṟṟuvār caṭaieṉ appaṉē pōṟṟi
amalaniṉ aṭimalar pōṟṟi
ēṟṟuvār koṭikoḷ entaiyē pōṟṟi
iṟaivaniṉ iruṅkaḻal pōṟṟi
cāṟṟumā ṟariya perumaiyē pōṟṟi
talaivaniṉ tāṭṭuṇai pōṟṟi. ...7

2588 tuṇaimulai maṭantai emperu māṭṭi
tuṇaivaniṉ tuṇaiyaṭi pōṟṟi
puṇaieṉa iṭariṉ kaṭaliṉiṉ ṟēṟṟum
puṉitaniṉ poṉṉaṭi pōṟṟi
iṇaiyilpē riṉpa amutaruḷ karuṇai
iṟaivaniṉ iṇaiyaṭi pōṟṟi
kaṇaieṉak kaṇṇaṉ taṉaikkoḷum orumuk
kaṇṇaniṉ kaḻalaṭi pōṟṟi. ...8

2589 aṭiyaṉēṉ piḻaikaḷ poṟuttaruḷ pōṟṟi
ayaleṉai viṭṭiṭēl pōṟṟi
koṭiyaṉēṟ kiṉpan tantaruḷ pōṟṟi
kuṇapperuṅ kuṉṟamē pōṟṟi
neṭiyaeṉ tuṉpan tuṭaittaruḷ pōṟṟi
niṉaialāl piṟitilēṉ pōṟṟi
paṭimicaip piṟarpāl celuttiṭēl eṅkaḷ
paramaniṉ aṭaikkalam nāṉē. ...9

2590 nāṉceyum piḻaikaḷ palavumnī poṟuttu
nalantaral vēṇṭuvaṉ pōṟṟi
ēṉceytāy eṉpār illaimaṟ ṟeṉakkuṉ
iṉṉaruḷ nōkkañcey pōṟṟi
ūṉceynā vāluṉ ainteḻut teḷiyēṉ
ōtanī uvantaruḷ pōṟṟi
māṉceyum neṭuṅkaṇ malaimakaḷ iṭaṅkoḷ
vaḷḷalē pōṟṟiniṉ aruḷē. ...10

tirucciṟṟampalam

----------------------------------------

3. ammai tiruppatikam (2591 - 2600)kāppu

patiṉāṉkucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2591 ulakiṉuyir vakaiuvakai yuṟaiṉiya aruḷamutam utavumā ṉanta civaiyē
uvamaicola ariyaoru periyaciva neṟitaṉai uṇarttupē riṉpa nitiyē
ilakupara aparanilai icaiyumava ravarparuvam iyaluṟa uḷaṅkoḷ paraiyē
irumaineṟi orumaiyuṟa arumaipeṟu perumaitaṉai nteṉai aḷitta aṟivē
kalakamuṟu cakacamala iruḷakala veḷiyāṉa
kaṭakaraṭa vimalakaya mukaamutum aṟumukak kanaamutum utavu kaṭalē
alakilvaḷam niṟaiyumoru tillaiyam patimēvum aṇṇalār makiḻum maṇiyē
akilāṇṭa mumcarā caramumīṉ ṟaruḷparaci vāṉanta valli umaiyē. ...1

2592 kaṟpavaie lāṅkaṟṟuḷ uṇarpavaie lāmaṉak karicaṟa uṇarntu kēṭṭuk
kāṇpavaie lāṅkaṇṭu ceypavaie lāñceytu karuneṟi akaṉṟa periyōr
poṟpavaie lāñceṉṟu pukalpavaie lāṅkoṇṭu puripavai elāmpu rintuṉ
pukaḻavaie lāmpukaḻn tuṟumavaie lāmuṟum pōtavai elāma ruḷuvāy
niṟpavaie lāmniṟpa acaipavaie lāmacaiya niṟaipavai elāñcey nilaiyē
niṉaipavaie lāmnekiḻa neṟiavaie lāmōṅkum nittiyā ṉanta vaṭivē
aṟpuṭaiya aṭiyarpukaḻ tillaiyam patimaruvum aṇṇalār makiḻum maṇiyē
akilāṇṭa mumcarā caramumīṉ ṟaruḷparaci vāṉanta valli umaiyē. ...2

2593 ikkaṇami runtaim meyyeṉṟa poykkūrai iṉivaru kaṇappō tilē
iṭiyāti rukkumō iṭiyumō eṉceykōm eṉceykōm iṭiyum eṉilyām
tekkaṇam naṭakkavarum akkaṇam pollāta tīkkaṇam iruppa teṉṟē
cintainain tayarāta vaṇṇamnal aruḷtanta tikaḻ parama civacattiyē
ekkaṇamum ēttumoru mukkaṇi paramparai
iṟaivipai raviamalai eṉamaṟaikaḷ ēttiṭa irunta ruḷtarun tēviyē
akkaṇutal empirāṉ tillaiyam patimaruvum aṇṇalār makiḻum maṇiyē
akilāṇṭa mumcarā caramumīṉ ṟaruḷparaci vāṉanta valli umaiyē. ...3

2594 poyyāta moḻiyummayal ceyyāta ceyalumvīṇ pōkāta nāḷum viṭayam
puriyāta maṉamumuṭ piriyāta cāntamum puntitaḷa rāta nilaiyum
eyyāta vāḻvumvē ṟeṇṇāta niṟaivumniṉai eṉṟummaṟa vāta neṟiyum
iṟavāta takavummēṟ piṟavāta katiyumiv ēḻaiyēṟ karuḷcey kaṇṭāy
koyyātu kuviyātu kumaiyātu maṇamvīcu kōmaḷat teyva malarē
kōvāta muttamē kuṟaiyāta matiyamē kōṭāta maṇivi ḷakkē
aiyāṉa ṉamkoṇṭa tillaiyam patimaruvum aṇṇalār makiḻum maṇiyē
akilāṇṭa mumcarā caramumīṉ ṟaruḷparaci vāṉanta valli umaiyē. ...4

2595 pavamāṉa eḻukaṭal kaṭantumēṟ katiyāṉa patinilai aṇaintu vāḻap
pakalāṉa cakalamuṭaṉ iravāṉa kēvalap pakaiyun taṭāta paṭiōr
tavamāṉa kalaṉilaruḷ mīkāma ṉālalatu tamiyēṉ naṭatta varumō
tāṉā naṭakkumō eṉceykēṉ niṉtiruc caraṇamē caraṇam aruḷvāy
uvamāṉa maṟṟapara civamāṉa cuttaveḷi uṟavāṉa muttar uṟavē
uruvāṉa aruvāṉa oruvāṉa ñāṉamē uyirāṉa oḷiyiṉ uṇarvē
avamāṉa nīkkiaruḷ tillaiyam patimaruvum aṇṇalār makiḻum maṇiyē
akilāṇṭa mumcarā caramumīṉ ṟaruḷparaci vāṉanta valli umaiyē. ...5


2596 cūriṭṭa naṭaiyileṉ pōriṭṭa maṉataināṉ colliṭṭa muṭaṉa ṇaittut
tuṉṟiṭṭa mōṉameṉum naṉṟiṭṭa amutuṇṭu cummā irutti eṉṟāl
kāriṭṭi taṟkumuṉ yāriṭṭa cāpamō kaṇṭilēṉ ammam maōr
kaṇamēṉum nillātu pollātu puviyil kaṟaṅke ṉaccuḻal kiṉṟatē
tāriṭṭa nīaruḷ cīriṭṭi ṭāyeṉil tāḻpiṟavi taṉṉil atutāṉ
taṉṉaivīḻt tuvataṉṟi eṉṉaiyum vīḻttumit tamiya ṉēṉeṉ ceykuvēṉ
āṟiṭṭa caṭaiyāḷar tillaiyam patimaruvum aṇṇalār makiḻum maṇiyē
akilāṇṭa mumcarā caramumīṉ ṟaruḷparaci vāṉanta valli umaiyē. ...6


2597 māyaieṉum iravileṉ maṉaiyakat tēviṭaya vātaṉaie ṉuṅkaḷ vartām
vantumaṉa aṭimaiyai eḻuppiava ṉaittamatu vacamāka uḷavu kaṇṭu
mēyamati eṉumoru viḷakkiṉai avitteṉatu meynnilaic cāḷi kaielām
vēṟuṟa uṭaittuḷḷa poruḷelām koḷḷaikoḷa mikanaṭuk kuṟṟu niṉaiyē
nēyamuṟa ōvātu kūvukiṉ ṟēṉcaṟṟum niṉcevik kēṟa ilaiyō
nītiilai yōtaruma neṟiyumilai yōaruḷiṉ niṟaivumilai yōeṉ ceykēṉ
āyamaṟai muṭiniṉṟa tillaiyam patimaruvum aṇṇalār makiḻum maṇiyē
akilāṇṭa mumcarā caramumīṉ ṟaruḷparaci vāṉanta valli umaiyē. ...7

2598 vevviṉaik kīṭāṉa kāyamitu māyameṉa vēta mutalā kamamelām
mikupaṟaia ṟaintumitu veyilmañcaḷ niṟameṉum vivēkar coṟkēṭ ṭaṟintum
kavvaipeṟu kaṭalulakil vairamalai ottavar kaṇattiṭai iṟattal palakāl
kaṇṇuṟak kaṇṭumip pulaiuṭaliṉ māṉamōr kaṭuaḷavum viṭuva taṟiyēṉ
evvamuṟu ciṟiyaṉēṉ ēḻaimati eṉṉamati iṉṉamati eṉṟu ṇarkilēṉ
intamati koṇṭunāṉ entavakai aḻiyāta iṉpanilai kaṇṭu makiḻvēṉ
avviyama kaṟṟiaruḷ tillaiyam patimaruvum aṇṇalār makiḻum maṇiyē
akilāṇṭa mumcarā caramumīṉ ṟaruḷparaci vāṉanta valli umaiyē. ...8

2599 oḷimaruvum uṉatutiru varuḷaṇut tuṇaiyēṉum uṟṟiṭil ciṟutu rumpum
ulakam paṭaittalmutal muttoḻil iyaṟṟumeṉa uyarmaṟaikaḷ ōra ṉantam
teḷivuṟamu ḻakkaatu kēṭṭuniṉ tiruvaṭit tiyāṉam illā malavamē
ciṟuteyva neṟicellum māṉiṭap pēykaḷpāl cērāmai eṟka ruḷuvāy
kaḷimaruvum imayavarai araiyaṉmakaḷ eṉavaru karuṇaitaru kalāpa mayilē
karutumaṭi yavaritaya kamalamalar micaiaruṭ kalaiki ḷaravaḷar aṉṉamē
aḷinaṟaikoḷ itaḻivaṉai tillaiyam patimaruvum aṇṇalār makiḻum maṇiyē
akilāṇṭa mumcarā caramumīṉ ṟaruḷparaci vāṉanta valli umaiyē. ...9

2600 nīṟaṇin toḷirakka maṇitarit tuyarcaiva neṟiniṉṟu ṉakku riyaōr
nimalamuṟum ainteḻut tuḷnilaiyu ṟakkoṇṭu niṉṉaṭip pūcai ceytu
vīṟaṇin teṉṟumoru taṉmaipeṟu civañāṉa vittakarpa tampara vumōr
meyccelva vāḻkkaiyil viruppamuṭai yēṉitu viraintaruḷa vēṇṭum amutē
pēṟaṇin tayaṉmālum intiraṉum aṟivariya perumaiyai aṇinta amutē
piracamalar makaḷkalaicol makaḷvicaya makaḷmutal peṇkaḷciram mēvum maṇiyē
āṟaṇin tiṭucaṭaiyar tillaiyam patimaruvum aṇṇalār makiḻum maṇiyē
akilāṇṭa mumcarā caramumīṉ ṟaruḷparaci vāṉanta valli umaiyē. ...10

tirucciṟṟampalam
-----------------------------

4. āṉanta naṭaṉap patikam (2601 - 2610)
paṉṉirucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2601 paracivā ṉantapari pūraṇa catāṉanta pāvaṉā tītamukta
paramakai valyacai taṉyaniṣ kaḷapūta peḷatikā tārayukta
carvamaṅ kaḷacacci tāṉanta ceḷapākya cāmpava vinācarakita
cāsvata purātara nirātara apētavā cāmakō caranirūpā
turuvakaru ṇākara nirantara turantara cukōtaya patitvanimala
cuttanit tiyaparō kṣānupava aparōkṣa cōmacē karacorūpā
arahara civāyanama eṉṟumaṟai ōlamiṭ ṭaṇuvaḷavum aṟikilāta
aṟputa citākāca ñāṉaam palamāṭum āṉanta naṭaṉamaṇiyē. ...1

2602 jōtimaṇi yēakaṇ ṭāṉanta caitaṉya cuttamaṇiyē ariyanal
turiyamaṇi yēturiya muṅkaṭan tappāl tulaṅkumaṇi yēuyarnta
jātimaṇi yēcaiva camayamaṇi yēcacci tāṉanta māṉamaṇiyē
cakajanilai kāṭṭiviṉai yōṭṭiaruḷ nīṭṭiuyar camaraca cupāvamaṇiyē
nītimaṇi yēniru vikaṟpamaṇi yēaṉpar niṉaivilamar kaṭavuṇmaṇiyē
niṉmala cuyampira kācaṅkulavum atvaita nityaā ṉantamaṇiyē
ātimaṇi yēeḻil anātimaṇi yēeṉak kaṉputavum iṉpamaṇiyē
aṟputa citākāca ñāṉaam palamāṭum āṉanta naṭaṉamaṇiyē. ...2

2603 tēṉamar pacuṅkoṉṟai mālaiyā ṭakkaviṉ ceyyumati vēṇiyāṭa
ceyyumup purinūlu māṭanaṭu variyuri ciṟantāṭa vēkarattil
māṉimirn tāṭaoḷir maḻuveḻun tāṭamaka vāṉāti tēvarāṭa
māmuṉivar urakarkiṉ ṉararviñcai yarumāṭa mālpirama ṉāṭauṇmai
ñāṉaaṟi vāḷartiṉa māṭaula kaṉṉaiyām naṅkaiciva kāmiyāṭa
nākamuṭaṉ ūkamaṉa nāṭioru puṟamāṭa nantimaṟai yōrkaḷāṭa
āṉaimuka ṉāṭamayi lēṟiviḷai yāṭumuyar āṟumuka ṉāṭamakiḻvāy
aṟputa citākāca ñāṉaam palamāṭum āṉanta naṭaṉamaṇiyē. ...3

2604 poyyāṉa vāḻkkaiyiṉai meyyāka nampivīṇ pōkkinaṉ ṉāḷaimaṭavār
pōkamē periteṉak koṇṭaṟi vaḻintuniṉ poṉṉaṭik kāṉapaṇiyaic
ceyyāta pāviyēṉ eṉṉainī kaiviṭil ceyvataṟi yēṉēḻaiyēṉ
cēyceyta piḻaiyelām tāypoṟup patupōla cintaitaṉil eṇṇiṭāyō
meyyāṉa nilaipeṟak kaiyā laṇaittaruḷa vēṇṭumaṟai yākamattiṉ
mēlāṉa cuttacaṉ mārkkaaṉu pavacānta mētaiyarkaḷ paravivāḻttum
aiyāṉa ṉaṅkoṇṭa teyvamē kaṅkaiara vampuliyu māṭamuṭimēl
aṟputa citākāca ñāṉaam palamāṭum āṉanta naṭaṉamaṇiyē. ...4

2605 (pōtāru nāṉmukap) puttēḷi ṉāṟperiya pūmiyiṭai vantunamaṉāṟ
pōkumuyir kaḷviṉaiyai oḻimiṉeṉ ṟēkuravar pōtikkum uṇmaimoḻiyaik
kātāra vēpala taraṅkēṭṭum nūṟkaḷiṟ kaṟṟumaṟi vaṟṟiraṇṭu
kaṇkeṭṭa kuṇṭaiyeṉa vīṇē yalaintiṭum kaṭaiyaṉēṉ uyvatennāḷ
mātāvu māyñāṉa vuruvumāy aruḷceyum vaḷḷalē uḷḷamutalē
mālāti tēvarmuṉi vōrparavi yētoḻutu vāḻttimuṭi tāḻttumuṉṟaṉ
ātāra māṉaam pōrukat taikkāṭṭi yāṇṭaruḷa vēṇṭumaṇicīr
aṟputa citākāca ñāṉaam palamāṭum āṉanta naṭaṉamaṇiyē. ...5

2606 paṇṇāru mūvarcoṟ pāvēṟu kēḷviyiṟ paṇpaṭā ēḻaiyiṉcoṟ
pāvaiyum ikaḻntiṭā tēṟṟumaṟai muṭivāṉa paramārtta ñāṉanilaiyai
kaṇṇāra nelliyaṅ kaṉiyeṉak kāṭṭinaṟ karuṇaicey tāḷāviṭil
kaṭaiyaṉēṉ īṭēṟum vakaienta nāḷaruṭ kaṭavuḷē karuṇaiceyvāy
taṇṇā riḷampiṟai taṅkumuṭi mēṉmēṉi tantaoru cuntariyaiyum
takkavā mattiṉiṭai paccaimayi lāmariya cattiyaiyum vaittumakiḻeṉ
aṇṇāeṉ appāeṉ aṟivēeṉ aṉpēeṉ ṟaṉpar (ep poḻutum) vāḻttum
aṟputa citākāca ñāṉaam palamāṭum āṉanta naṭaṉamaṇiyē. ...6

2607 pavamāṉa eḻuvakaip parappāṉa vēlaiyiṟ pacuvāṉa pāviiṉṉum
paṟṟāṉa kuṟṟamatai uṟṟalai turumpeṉap paṭarātu maṟaiyaṉaittum
uvamāṉa muraiceyya aritāṉa civanilaiyai uṟṟataṉai yoṉṟivāḻum
uḷavāṉa vaḻiyī teṉakkāṭṭi aruḷceyyil uykuvēṉ muṭivāṉanal
tavamāṉa neṟipaṟṟi raṇṭaṟṟa cukavāri
tāṉāṉa cuttacaṉ mārkkaaṉu pavacānta taṟpararka ḷakaniṟaintē
avamāṉa karuṇaippira kācaniṉ ṉaruḷtaṉai aṭiyaṉuk karuḷceykuvāy
aṟputa citākāca ñāṉaam palamāṭum āṉanta naṭaṉamaṇiyē. ...7

2608 cantatamum aḻiyāmal orupaṭit tāyilaku cāmiciva kāmiyiṭamār
campuvā meṉṉumaṟai ākamat tuṇivāṉa catyamoḻi taṉṉainampi
entaiyē eṉṟaṟiñar yāvarum niṉpukaḻai ēttiviṉai taṉaimāṟṟiyē
iṉpamaya māyiṉitu vāḻntiṭap puviyiṉiṭai ēḻaiyēṉ oruvaṉantō
cintaiyā ṉatukalak kaṅkoṇṭu vāṭaleṉ ceppuvāy vētaṉāti
tēvarmuṉi varkaruṭar kāntaruvar viñcaiyar cittarkaḷum ēvalpuriya
antaṇarkaḷ palakōṭi mukamaṉā ṭappiṟaṅ karuṇmuka vilācattuṭaṉ
aṟputa citākāca ñāṉiam palamāṭum āṉanta naṭaṉamaṇiyē. ...8

2609 nīṟaṇin toḷirakka maṇipūṇṭu caṉmārkka neṟiniṟkum aṉparmaṉamām
nilamītu vaḷartēva tāruvē nilaiyāṉa niṟaivē (mey yaruṭcattiyām)(169)
vīṟaṇin taḻiyāta nitiyamē oḻiyāta viṇṇē akaṇṭacutta
veḷiyē viḷaṅkupara oḷiyē varaintiṭā vētamē vētamuṭivē
tūṟaṇin talaikiṉṟa pāviyēṉ niṉtirut tuṇaimalart tāṭkuriyaṉāyt
tuyartīrn tiḷaippāṟum iṉpaam pōtiyil tōyaaruḷ puritikaṇṭāy
āṟaṇin tiṭuvēṇi aṇṇalē aṇikulavum ammaiciva kāmiyuṭaṉē
aṟputa citākāca ñāṉaam palamāṭum āṉanta naṭaṉamaṇiyē. ...9

2610 maṇikoṇṭa neṭiyaula kāyatil taṅkumāṉ mākkaḷāy āṉmākkaḷiṉ
malamoḻit taḻiyāta peruvāḻ viṉaittarum vaḷḷalāy māṟāmikat
tiṇikoṇṭa muppurā tikaḷeriya nakaikoṇṭa tēvāy akaṇṭañāṉac
celvamāy vēlēntu cēyāy kajāṉaṉac cemmalāy aṇaiyākavem
paṇikoṇṭa kaṭavuḷāyk kaṭavuḷa relāmtoḻum paramapati yāyeṅkaḷtam
paramēṭṭi yāypparama pōtamāy nātamāy paramamō kṣātikkamāy
aṇikoṇṭa cuttaaṉu pūtiyāyc cōtiyāy ārntumaṅ kaḷavaṭivamāy
aṟputa citākāca ñāṉaam palamāṭum āṉanta naṭaṉamaṇiyē. ...10

tirucciṟṟampalam
-------------------
169. aṭikkuṟippu 163 kāṇka.
---------------------------

5. etirkoḷ pattu (2611 - 2620)eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam (170)

2611 āṉantak kūttaṉai ampalat tāṉai
aṟputat tēṉaiem ātippi rāṉait
tēṉantak koṉṟaiam ceñcaṭai yāṉaic
ceṅkaṇvi ṭaiyaṉai eṅkaṇma ṇiyai
mōṉantat tārpeṟum tāṉantat tāṉai
muttaṉai muttiyiṉ vittaṉai muttai
īṉantak kāteṉai ēṉṟukoṇ ṭāṉai
iṉṟaii ravile tirntukoḷ vēṉē. ...1

2612 aṭuttavark kellāma ruḷpuri vāṉai
ampalak kūttaṉai emperu māṉait
taṭuttemai āṇṭukoṇ ṭaṉpaḷit tāṉaic
caṅkaraṉ taṉṉaieṉ tantaiyait tāyaik
kaṭuttatum pummaṇi kaṇṭatti ṉāṉaik
kaṇṇuta lāṉaiem kaṇṇaka lāṉai
eṭutteṉait tuṉpamviṭ ṭēṟavait tāṉai
iṉṟaii ravile tirntukoḷ vēṉē. ...2

2613 mālayaṉ tēṭiyum kāṇāma laiyai
vantaṉai ceypavar kaṇṭama runtai
ālama mutiṉa runtalcey tāṉai
ātiyai ātiyō ṭantami lāṉaik
kālaṉva runtivi ḻavutait tāṉaik
karuṇaikka ṭalaieṉ kaṇṇaṉai yāṉai
ēlama ṇikuḻa lāḷiṭat tāṉai
iṉṟaii ravile tirntukoḷ vēṉē. ...3

2614 cuntarark kākamuṉ tūtuceṉ ṟāṉait
tūyaṉai yāvarum collari yāṉaip
pantama ṟukkumpa rāparaṉ taṉṉaip
pattaru ḷaṅkoḷpa rañcuṭa rāṉai
mantara veṟpiṉma kiḻntamarn tāṉai
vāṉavar ellāmva ṇaṅkaniṉ ṟāṉai
entamai āṇṭunal iṉpaḷit tāṉai
iṉṟaii ravile tirntukoḷ vēṉē. ...4

2615 aṉparkaḷ vēṇṭuma vaiaḷip pāṉai
ampalat tēnaṭam āṭukiṉ ṟāṉai
vaṉparkaḷ neñcilma ruvalil lāṉai
vāṉavar kōṉaiem vāḻmuta lāṉait
tuṉpam tavirttuccu kaṅkoṭup pāṉaic
cōtiyaic cōtiyuḷ cōtiyai nāḷum
eṉpaṇi koṇṭeṉai ēṉṟukoṇ ṭāṉai
iṉṟaii ravile tirntukoḷ vēṉē. ...5

2616 kaṇṇuta lāṉaieṉ kaṇṇamarn tāṉaik
karuṇāni tiyaikka ṟaimiṭaṟ ṟāṉai
oṇṇuta lāḷumai vāḻiṭat tāṉai
oruvaṉai oppilā uttamaṉ taṉṉai
naṇṇutal yārkkuma rumaiyi ṉāṉai
nātaṉai ellārkkum nallavaṉ taṉṉai
eṇṇutal ceyteṉak kiṉpaḷit tāṉai
iṉṟaii ravile tirntukoḷ vēṉē. ...6

2617 veḷviṭai mēlvarum vīṟuṭai yāṉai
vētamu ṭiviṉil vīṟṟirun tāṉaik
kaḷvirai yārmalark koṉṟaiyi ṉāṉaik
kaṟpakan taṉṉaimuk kaṇkoḷka rumpai
uḷviṉai nīkkieṉ uḷḷamarn tāṉai
ulakuṭai yāṉaieṉ uṟṟatu ṇaiyai
eḷviṉai oṉṟumi lātavaṉ taṉṉai
iṉṟaii ravile tirntukoḷ vēṉē. ...7

2618 peṇṇamar pākaṉaip pēraru ḷōṉaip
periyavark kellāmpe riyavaṉ taṉṉaik
kaṇṇamar neṟṟik kaṭavuḷpi rāṉaik
kaṇṇaṉai āṇṭamuk kaṇṇaṉai eṅkaḷ
paṇṇamar pāṭalpa ricaḷit tāṉaip
pārmutal aṇṭampa ṭaittaḷip pāṉai
eṇama rātae ḻiluṭai yāṉai
iṉṟaii ravile tirntukoḷ vēṉē. ...8

2619 vaḷaṅkoḷum tillaippoṉ maṉṟuṭai yāṉai
vāṉavar ceṉṉiyiṉ māṇikkam taṉṉaik
kaḷaṅkami lātaka ruttuṭai yāṉaik
kaṟpaṉai muṟṟumka ṭantuniṉ ṟāṉai
uḷaṅkoḷum eṉtaṉu yirttuṇai yāṉai
uṇmaiyai ellāmu ṭaiyavaṉ taṉṉai
iḷampiṟai cūṭiya ceñcaṭai yāṉai
iṉṟaii ravile tirntukoḷ vēṉē. ...9

2620 kuṟṟamel lāmkuṇa mākakkoḷ vāṉaik
kūttuṭai yāṉaippeṇ kūṟuṭai yāṉai
maṟṟavar yārkkuma riyavaṉ taṉṉai
vantippa varkkumi kaeḷi yāṉaip
peṟṟama tēṟumpe riyapi rāṉaip
piṟaimuṭi yōṉaippem māṉaiem māṉai
eṟṟieṉ tuṉpame lāmoḻit tāṉai
iṉṟaii ravile tirntukoḷ vēṉē. ...10

tirucciṟṟampalam
____________________________________________________________________________

170. eṇcīrk kaḻineṭilaṭic canta viruttam. to. vē. 1. ca. mu. ka. ā. pā.
eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam. to. vē. 2.
--------------------------------


6. puṟamoḻik kiraṅkal (2621 - 2630)kaṭṭaḷaik kalittuṟai

2621 kēḷaṉan tāṉoru pōtuṇ ṭaṉaimaṉak kētamaṟa
nīḷaṉam tēṭu muṭiyāṉ etuniṉak kīntateṉṟē
vēḷaṉam pōlnaṭai miṉṉārum maintarum vēṭikkaiyāy
ēḷaṉam ceykuvar nīaru ḷāviṭil eṉappaṉē. ...1

2622 appāniṉ poṉṉaruḷ eṉmēl tayaicey taḷittilaiyēl
tuppā ṉavumoru pōtutuv vātu cuḻaṉṟaṉaiyē
ippāril īcaṉ tiruvaruḷ nīpeṟṟa teṅṅaṉamō
ceppāy eṉavarip pārcirip pāric cekattavarē. ...2

2623 tītucey tēṟkaruḷ ceyvāṉniṉ cittam tirumpilaiyēl
tātucey tēkattu ṇāoru pōtu tavirntaniṉak
kētucey tāṉcivaṉ eṉṟē ulakar iḻivuraittāl
yātucey vēṉteyva mēeḷi yēṉuyirk kiṉṉamutē. ,,,3

2624 teriyāmai yālciṟi yēṉceykuṟ ṟattainiṉ cittamatil
piriyāmai vaittaruḷ ceytilai yēleṉaip peṟṟavaḷum
periyācai koṇṭapiḷ ḷāyaraṉ eṉtarap peṟṟateṉṟē
pariyācai ceykuva ḷālaya lāreṉ pakaruvatē. ...4

2625 eṇṇāmal nāyaṭi yēṉceyta kuṟṟaṅkaḷ yāvumeṇṇi
aṇṇāniṉ cittam iraṅkāy eṉiliṅ kayalavartām
peṇār iṭattavaṉ pēraruḷ caṟṟum peṟātaniṉak
koṇṇātiv vaṇmai viratameṉ ṟāleṉ uraippatuvē. ...5

2626 poyyāṉa vañcaka ṉēṉpiḻai yāvum poṟuttuṉaruḷ
ceyyāy eṉiletu ceykuvaṉ yāṉic cekatalattōr
eyyā viratattil yātupeṟ ṟāyeṉ ṟikaḻvarkaṇṭāy
ayyāeṉ iṉṉamu tēara cēeṉa tāṇṭavaṉē. ...6

2627 uṉuḷḷam koṇṭēṟ karuḷāy eṉiliv ulakarpoyyām
eṉuḷḷam koṇṭa kaḷavaṟi yātuniṉ ṟēṭaviṅkē
niṉuḷḷam koḷvira tappayaṉ yātu nikaḻtteṉavē
muṉuḷḷam koṇṭu moḻivarkaṇ ṭāyem mutalavaṉē. ...7

2628 muntōkai koṇṭuniṉ taṇṇaruḷ vāriyiṉ mūḻkutaṟkiṅ
kantōeṉ tuṉpam tuṭaittaru ḷāyeṉil āṅkulakar
vantō civavira tāetu peṟṟaṉai vāytiṟaeṉ
ṟintōr tarucaṭai yāyviṭai yāyeṉṉai ēcuvarē. ...8

2629 ācum paṭiyil akaṅkā ramumuṭai yāṉeṉṟeṇṇip
pēcum paṭiyil eṉakkaru ḷāyeṉil pērulakōr
ēcum paṭivarum poyvēṭaṉ eṉṟatai eṇṇieṇṇik
kūcum paṭivaru mēeṉcey kēṉeṉ kulateyvamē. ...9

2630 aitaṭ ṭiṭumneñ cakattēṉ piḻaikaḷai āyntuveṟum
poytaṭ ṭikaluṭai yēṟkuṉ karuṇai purintilaiyēl
veytaṭṭi uṇṭa viratāniṉ nōṉpu viruttameṉṟē
kaitaṭṭi veṇṇakai ceyvarkaṇ ṭāyaruṭ kaṟpakamē. . ..10

tirucciṟṟampalam
---------------------------------


7. tiruppukaṟ patikam (2631 - 2640)koccakak kalippā(171)

2631 vēkamuṟu neñca melivum eḷiyēṉṟaṉ
tēka melivum terintum iraṅkāyēl
māka natiyum matiyum vaḷarcaṭaiem
ēka iṉimaṟ ṟeṉakkār iraṅkuvarē. ...1

2632 kaḷḷa maṉattuk kaṭaiyōrpāl nāṇuṟumeṉ
uḷḷa melivum uṭalmelivum kaṇṭiruntum
eḷḷiṉ aḷavum iraṅki aruḷāyēl
eḷḷum ulakil eṉakkār iraṅkuvarē. ...2

2633 poṉṉai vaḷarppāraip pōṟṟāmal emperumāṉ
uṉṉaimatit tuṉṉuṟumeṉ uḷḷam aṟintiruntum
aṉṉaiyiṉum cāla aruḷvōy aruḷāyēl
eṉṉai mukampārt teṉakkār iraṅkuvarē. ...3

2634 tuṉṉuṭaiya viyākkiramat tōluṭaiyāṉ tāṉirukkap
poṉṉuṭaiyār pakkam pukuvāṉēṉ eṉṟiruppēṉ
taṉṉuṭaiya tuṉpam tavirttiṅ karuḷāyēl
eṉṉuṭaiyāy maṟṟiṅ keṉakkār iraṅkuvarē. ...4

2635 vaṉkaṇṇar tammai matiyātuṉ poṉṉaṭiyiṉ
taṉkaṇ aṭiyēṉtaṉ cañcalavaṉ neñcakattiṉ
puṉkaṇ uḻalvaip pukalkiṉṟēṉ kāttilaiyēl
eṉkaṇ aṉaiyāy eṉakkār iraṅkuvarē. ...5

2636 tōṉṟuvatum māyvatumām cūḻcciyiṭaip paṭṭalaintu
māṉṟukoḷum tēvar marapai matiyāmē
cāṉṟukoḷum niṉṉaic caraṇaṭaintēṉ nāyēṉai
ēṉṟukoḷāy eṉṉil eṉakkār iraṅkuvarē. ...6

2637 tītumuṟṟum nāḷum ceyiṉum poṟuttaruḷum
cātumuṟṟum cūḻnta tayānitinī eṉṟaṭaintēṉ
kōtumuṟṟum tīrak kuṟiyāyēl naṉmaieṉpa
tētumaṟṟa pāvik kevartāṉ iraṅkuvarē. ...7

2638 tuṉṟiyamā pātakattōṉ cūḻviṉaiyai ōrkaṇattil
aṉṟutavirt tāṇṭa aruṭkaṭalnī eṉṟaṭuttēṉ
kaṉṟuṟumeṉ kaṇkalakkam kaṇṭum iraṅkāyēl
eṉṟumuḷāy maṟṟiṅ kevartāṉ iraṅkuvarē. ...8

2639 kōṭāmē paṉṟitarum kuṭṭikaṭkut tāyāki
vāṭā mulaikoṭutta vaḷḷaleṉa nāṉaṭuttēṉ
vāṭāeṉ ṟuṉaruḷil vāḻvāṉ aruḷilaiyēl
īṭārum illāy eṉakkār iraṅkuvarē. ...9

2640 kallā naṭaiyēṉ karuṇaiyilēṉ āṉālum
nallār pukaḻum namaccivā yappeyarē
allātu paṟṟoṉ ṟaṟiyēṉ aruḷāyēl
ellām uṭaiyāy eṉakkār iraṅkuvarē. ...10

tirucciṟṟampalam
___________________________________________________________________________

171. kaliviruttam @e$ to. vē. 1. 2. ca. mu. ka.
koccakak kalippā. ā. pā.
-----------------------------------


8. cintait tiruppatikam (2641 - 2650)


koccakak kalippā

2641 viṭaiārkkum koṭiuṭaiya vittakaeṉ ṟuṉaṭiyiṉ
iṭaiārttu niṉṟaḻumiv ēḻaimukam pārāmē
naṭaiārkkum vāḻkkaiyilē nalkuravōrk kīyāta
uṭaiyārkkō eṉṉai uṭaiyāy utavuvatē. ...1

2642 kaṟṟē aṟiyāk kaṭaippulaiyēṉ āṉālum
uṟṟēniṉ taṉṉainiṉain tōtukiṉṟēṉ allāmē

maṟṟētum tēṟēṉeṉ vaṉtuyartīrn tuḷkuḷirac
caṟṟē iraṅkit tayavuceytāl ākātō. ...2

2643 kallā roṭumtirinteṉ kaṇṇēniṉ tāḷvaḻuttum
nallār tamaikkāṇa nāṇukiṉṟēṉ āṉālum
vallāyniṉ taṉṉaiaṉṟi maṟṟoṉ ṟaṟiyēṉnāṉ
ellām aṟivāyk kitaṉaiiyam paleṉṉē. ...3

2644 kaḷḷaneṟi koḷḷum kaṭaināyēṉ eṉṉiṉumniṉ
vaḷḷal malarttāḷē vaḻuttukiṉṟēṉ eṉṉuṭaiya
uḷḷa melivō ṭuṭalmelivum kaṇṭumantō
eḷḷaḷavum entāy iraṅkā tiruntaṉaiyē. ...4

2645 cīrtuṇaiyār tēṭum civaṉēniṉ taṉṉaiaṉṟi
ōrtuṇaiyum illēṉniṉ oṇpoṟ patamaṟiya
kārtuṇaiyā nāṭum kalāpieṉa nāṭukiṉṟēṉ
ārtuṇaieṉ ṟaiyā akala iruntaṉaiyē. ...5

2646 pēyaṉaiyā rōṭum piḻaipurintēṉ āṉālum
nāyaṉaiyēṉ niṉṉuṭaiya nāmam naviṟṟukiṉṟēṉ
tīaṉaiya tuṉpil tikaikkiṉṟēṉ kaṇṭiruntum
tāyaṉaiyāy caṟṟum tayavu purintilaiyē. ...6

2647 veḷḷa maruvum viricaṭaiyāy eṉṉuṭaiya
uḷḷa virivum uṭalmelivum kaṇṭiruntum
taḷḷariya niṉṉaruḷōr caṟṟum puriyāmē
kaḷḷaviṉaik keṉuḷattaik kaikāṭṭi niṉṟaṉaiyē. ...7

2648 eṉṉurimait tāykkum iṉiyāyniṉ ainteḻuttai
uṉṉunilaik keṉṉai urittākka vēṇṭutiyēl
maṉṉulakil poṉṉuṭaiyār vāyiltaṉaik kāttayarntēṉ
taṉṉuṭaiya eṇṇan taṉaimuṭikka vēṇṭuvatē. ...8

2649 kuṟṟamelām nalla kuṇamākak koṇṭaruḷum
uṟṟatuṇai nīyēmaṟ ṟōrtuṇaiyum illaieṉṟē
naṟṟalaimai yāmuṉatu nāmam navilkiṉṟēṉ
kaṟṟavaṉē eṉṟaṉainī kaiviṭileṉ ceyvēṉē. ...9

2650 aṟiyāp paruvat taṟivuṟutti āṭkoṇṭa
neṟiyāṉē niṉāṇai niṉāṇai niṉāṇai
poṟiyārniṉ nāmam pukaluvatē aṉṟimaṟṟai
veṟiyārvaṉ nāmamoṉṟum vēṇṭēṉnāṉ vēṇṭēṉē. ...10

tirucciṟṟampalam

-----------------------------------


9. uykait tiruppatikam (2651 - 2662)kaliviruttam

2651 tiruvum cīrumci ṟappumti ṟalumcaṟ
kuruvum kalviyum kuṟṟamil kēḷviyum
poruvil aṉṉaiyum pōkkaṟu tantaiyum
taruma veḷviṭaic cāminiṉ nāmamē. ...1

2652 poyya ṉēṉpiḻai yāvumpo ṟuttaruḷ
ceyya vēṇṭumniṉ cempoṟpa tamalāl
ayya ṉēmukka ṇāiva ṭiyaṉēṟ
kuyya vēṟupu kalilai uṇmaiyē. ...2

2653 kaḷḷa neñcaka ṉēṉumka ṭaiyaṉēṉ
vaḷḷal niṉmalar vārkaḻaṟ pātamē
uḷḷu vēṉmaṟṟai ōrteyva nēyamum
koḷḷa lēṉeṉku ṟippaṟin tāḷkavē. ...3

2654 vañca mātarma yakkamka ṉaviṉum
eñcu ṟātitaṟ keṉceyku vēṉeṉṟaṉ
neñcam ammayal nīṅkiṭa vanteṉait
tañcam eṉṟuṉ caraṇtantu kākkavē. ...4

2655 paṟṟu neñcakap pātaka ṉēṉceyum
kuṟṟam yāvumku ṇameṉak koṇṭaruḷ
uṟṟa eḷtuṇai yēṉumu tavuvāy
kaṟṟa naṟṟavar ēttummuk kaṇṇaṉē. ...5

2656 matiyum kalviyum vāymaiyum vaṇmaiyum
patiyum īntempa cupati meynneṟik
katiyiṉ vaippatu niṉkaṭaṉ vaṉkaṭal
vatiyum nañcama ṇimaṇi kaṇṭaṉē. ...6

2657 nīṭu vāḻkkai neṟivaru tuṉpiṉāl
vāṭum eṉṉaiva runtaleṉ ṟuṉpatam
pāṭum vaṇṇamnaṟ pāṅkaruḷ vāymaṉṟuḷ
āṭum mukkaṇa ruṭperu veḷḷamē. ...7

2658 cintai nonticci ṟiyaa ṭiyaṉēṉ
entai eṉṟuṉai eṇṇiniṟ kiṉṟaṉaṉ
intu cēkara ṉēuṉṟaṉ iṉṉaruḷ
tantu kāppatuṉ taṉkaṭaṉ ākumē. ...8

2659 uṉṉai nāṭumeṉ uḷḷam piṟariṭaip
poṉṉai nāṭumpu tumaii teṉkolō
miṉṉai nāṭumnal vēṇippi rāṉiṅkē
eṉṉai nāṭie ṉakkaruḷ ceykavē. ...9

2660 iḻaipo ṟuttamu laiyavark kēṟṟaeṉ
piḻaipo ṟuppatuṉ pēraruṭ kētakum
maḻaipo ṟukkumva ṭivuṭai yōṉpukaḻ
taḻaipo ṟukkumca ṭaimuṭit tantaiyē. ...10

2661 mūṭa ṉēṉpiḻai muṟṟum poṟuttuṉaip
pāṭa vēaruṭ pāṅkeṉak kītiyēl
nāṭa vēṟuma ṉaiyiṭai naṇṇināṉ
vāṭa vēṇṭuva teṉṉaiem vaḷḷalē. ...11

2662 miṉṉop pāki viḷaṅkumvi ricaṭai
eṉṉap pāeṉak kiṉṉaruḷ īntuniṉ
poṉṉop pāntuṇaip pūmpatam pōṟṟiyē
uṉṉap pāṅkiṉu yarneṟi uykkavē. ...12

tirucciṟṟampalam

------------------------------


10. aparāta viṇṇappam (2663 - 2684)aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2663 ulakam paravum poruḷēeṉ uṟavē eṉṟaṉ uyirkkuyirē
ilakam parattē paramparamāy iṉpa naṭañcey emiṟaiyē
kalakam paravum maṉattēṉaik kaiviṭ ṭiṭanī karututiyō
tilakam paravum nutaṟpākaṉ eṉpa taruḷiṉ tiṟattaṉṟē. ...1

2664 aṉṟōr poruḷāy aṭiyēṉai āṭkoṇ ṭaruḷi aṟivaḷittāy
iṉṟō ciṟiyēṉ piḻaikaruti iraṅkā takaṟṟa eṇṇutiyō
kuṉṟōr aṉaiya kuṟaiceyiṉum koṇṭu kulampē cutalentāy
naṉṟō karuṇaip peruṅkaṭalē āḷāy inta nāyiṉaiyē. ...2

2665 nāykkuṅ kaṭaiyēṉ piḻaiaṉaittum nāṭil tavattāl nalkiyanal
tāykkum kōpam uṟumeṉṉil yārē yeṉpāl caliyātār
vāykkum karuṇaik kaṭaluṭaiyāy uṉpāl aṭuttēṉ valinteḷiya
pēykkum tayavu purikiṉṟōy āḷa vēṇṭum pētaiyaiyē. ...3

2666 pētaip paruvat teṉaivaliyap piṭittāṭ koṇṭa perumāṉē
pōtaik kaḻippāṉ vīṇpuriyum pulaiyēṉ piḻaiyaip poṟukkilaiyēl
vātaip paṭumeṉ uyiraiuṉṟaṉ malarttāḷ muṉṉar maṭivittē
ōtaik kaṭalcūḻ ulakattē paḻicūḻ vippēṉ uraittēṉē. ...4

2667 uraittār cilarciṉ ṉāḷkaḻiya uṟuvēm eṉṉa uraittavarē
naraittār iṟantār avartammai nāṉkaṇ ṭiruntum nāṇāmē
viraittāḷ malaraip peṟalāmeṉ ṟeṇṇi vīṇē iḷaikkiṉṟēṉ
tiraittāḻ kaṭaliṟ perumpiḻaiyē ceytēṉ eṉṉa ceyvēṉē. ...5

2668 ceyvēṉ tīmai nalamoṉṟum teriyēṉ terintu teḷintōrai
vaivēṉ aṉṟi vāḻttēṉeṉ vaṇṇam inta vaṇṇameṉil
uyvēṉ eṉpa tevvāṟeṉ uṭaiyāy uyvēṉ uyvittāl
naivēṉ alatiṅ keṉceyvēṉ antō eṇṇi nalivēṉē. ...6

2669 eṇṇi nalivēṉ niṉpātam ennāḷ aṭaivōm eṉaeṉpāl
naṇṇi nalivait tavirāyēl eṉcey tiṭuvēṉ nāyakaṉē
kaṇṇi naliyap paṭumpaṟavaik kālpōl maṉakkāl kaṭṭuṇṇap
paṇṇi nalañcēr tirukkūṭṭam pukuta eṉiṉum parintaruḷē. ...7

2670 pariyum maṉattāl karuṇainaṭam paravun toṇṭar patappaṇiyē
puriyum iṉattā roṭuṅkūṭip puṉita ṉāka vēṇṭumeṉat
tiriyum aṭimaic ciṟiyēṉuk kiraṅkā tiruntāl ciṉṉāṭpiṉ
eriyuṅ koṭuvāy narakattuk keṉcey vēṉeṉ ceyvēṉē. ...8

2671 eṉcey tiṭuvēṉ pulaināyēṉ iyaṟṟum piḻaikaḷ ellāmniṉ
poṉcey malarttāḷ tuṇaiantō poṟuttuk karuṇai puriyātēl
puṉcey viḷavip payaṉiliyāyp puṟattiṟ kiṭatti eṉaaṭiyār
vaṉcey uraiyil cirippārmaṟ ṟatukaṇ ṭeṅṅaṉ vāḻvēṉē. ...9

2672 vāḻā maṉattiṉ vaḻiceṉṟu vāḷā nāḷaik kaḻikkiṉṟa
pāḻām ulakac ciṟunaṭaiyil pāvi yēṉaip pativittāy
ūḻām eṉilem perumāṉē iṉṉum viṉaiyāl otiaṉaiyēṉ
ēḻām narakuk kāḷāvēṉ allāl pukaleṉ eḷiyēṟkē. ...10

2673 eḷiyēṉ karuṇait tirunaṭañcey iṇaittāḷ malarkaṇ ṭitayamelām
kaḷiyēṉ karuṅkaṟ pāṟaieṉak kiṭakkiṉ ṟēṉik kaṭaiyēṉai
aḷiyē peruka āḷutiyō āḷki lāyō yātoṉṟum
teḷiyēṉ antō antōeṉ ceyvēṉ vilaṅkiṟ ciṟiyēṉē. ...11

2674 ciṟiyēṉ piḻaiyait tiruvuḷattē tērntiṅ keṉṉaic cīṟutiyō
eṟiyēm eṉakkoṇ ṭiraṅkutiyō ivvā ṟavvā ṟeṉaoṉṟum
aṟiyēṉ avalak kaṭalaḻunti antō aḻuṅki ayarkiṉṟēṉ
piṟiyēṉ eṉṉaip pirikkiṉumpiṉ tuṇaiyum kāṇēṉ perumāṉē. ...12

2675 kāṇēṉ niṉatu tiruvaruḷaik kaṇṭār tamatu kaḻaltalaimēl
pūṇēṉ ulakac ciṟunaṭaiyil pōntu poyyē pukaṉṟantō
vīṇē cuḻaṉṟu melikiṉṟēṉ eṉṉē iṉṉal mikaccumakkum
tūṇē eṉaiṅ keṉaivitittāy entāy yātu cūḻvēṉē. ...13

2676 cūḻvēṉ niṉatu karuṇainaṭam cūḻum periyār tamaiccūḻntu
vāḻvēṉ eḷiyēṉ kuṟippinta vaṇṇam eṉatu maṉakkuraṅkō
tāḻvēṉ niṉaiyum tāḻvippēṉ avalak kaṭalil caliyāmē
vīḻvēṉ eṉṟāl emperumāṉ itaṟkeṉ ceykēṉ viṉaiyēṉē. . ..14

2677 viṉaiyē perukkik kaṭaināyēṉ viṭayac cerukkāl mikanīṇṭa
paṉaiyē eṉaniṉ ṟularkiṉṟēṉ pāvi yēṉuk karuḷutiyō
niṉaiyē niṉaiyāp piḻaikaruti nekiḻa viṭavē niṉaitiyō
aṉaiyē aṉaiyāy tirukkuṟippai aṟiyēṉ īteṉ ṟaṭiyēṉē. ...15

2678 aṭiyēṉ muṭukic ceyumpiḻaikaḷ aṉantam avaṟṟai antōik
koṭiyēṉ niṉakkuntoṟumuḷḷam kumaintu naṭuṅkik kulaikiṉṟēṉ
ceṭiyēṉ maṉamō viṉaiyōniṉ ceyalō ceykai teriyēṉveṇ
poṭiyē tikaḻum vaṭivuṭaiyāy yātu purivēṉ pulaiyēṉē. ...16

2679 pulaiyē puriyum maṉampōṉa pōkkē allāl puṇṇiyanal
nilaiyē aṟiyēṉ ciṟiyēṉuk karuḷal aḻakō niṟaintakuṇa
malaiyē maṇiyē maruntēeṉ vāḻvē ellām vallōṉē
kalaiyē karutum kaḻaluṭaiyāy aruḷā maiyumniṉ kaṭaṉaṉṟē. ...17

2680 kaṭantāḻ kayampōl cerukkimayaṟ kaṭalil aḻuttik kaṭuviṉaiyēṉ
maṭantāḻ maṉattō ṭulaikiṉṟēṉ karaikaṇ ṭēṟum vakaiaṟiyēṉ
toṭarntār eṭuppār eṉaiyeṭukkum tuṇainiṉ malarttāḷ tuṇaikaṇṭāy
aṭarntār tamakkum aruḷkiṉṟōy āṇai āṇai aṭiyēṉē. ...18

2681 aṭiyār iṉpam aṭaikiṉṟār aṭiyēṉ oruvaṉ ayarkiṉṟēṉ
paṭiyār palarum palapēcic ciriyā niṉṟār parantiravum
viṭiyā niṉṟa teṉpurivēṉ iṉṉuṅ karuṇai viḷaittilaiyē
koṭiyār piḻaiyum kuṇamākak koṇṭu makiḻum kuṇakkuṉṟē. . ..19

2682 kuṉṟā nilainiṉ ṟaruḷaṭaintār aṉpar ellām koṭiyēṉnāṉ
naṉṟām neṟiceṉ ṟaṟiyātē maṉañcel vaḻiyē naṭakkiṉṟēṉ
poṉṟā maṇiyē avarkkaruḷi eṉṉai viṭuttal pukaḻaṉṟē
eṉṟāl eṉakkē nakaitōṉṟum entāy uḷattuk keṉṉāmē. ...20

2683 eṉā ruyiruk kuyiraṉaiyāy eṉṉaip poruḷāy eṇṇimakiḻn
tannāḷ aṭimai koṇṭaḷittāy yārkkō vanta virunteṉavē
innāḷ iraṅkā tirukkiṉṟāy eṅkē pukuvēṉ eṉpurivēṉ
niṉṉāl aṉṟip piṟartammāl vēṇṭēṉ oṉṟum niṉmalaṉē. ...21

2684 niṉpāl aṭaintār aṉpālē aṭiyār ellām neṭuviṉaiyēṉ
vaṉpāl maṉappēy taṉpālē varuntic cuḻaṉṟu mayarkiṉṟēṉ
teṉpāl nōkki iṉpanaṭam ceyyum iṟaivā ciṟuvaṉukkā
muṉpāl amutak kaṭalaḷitta mutalvā eṉṉai muṉṉutiyē. ...22

tirucciṟṟampalam

---------------------


11. kali viṇṇappam (2685 - 2694)kaṭṭaḷaik kalittuṟai

2685 ceṟiyāta neñcaka vañcaka ṉēṉic ciṟutalattē
aṟiyā taṟintavaṉ pōṟcila ceytiṭal aiyaniṉtāḷ
kuṟiyā tarittala tāṇaimaṟ ṟillaieṅ koṟṟavaṉē
muṟiyā taruḷceyti yōteri yēṉentai muṉṉiyatē. ...1

2686 tītoṉṟu mēkaṇ ṭaṟintatal lālpalaṉ cēranalam
yātoṉṟum nāṉkaṇ ṭaṟiyēṉ aṟintavaṉ eṉṉaiṅkē
pōtoṉṟu pōkkukiṉ ṟēṉpiḻai yāvum poṟuttaruḷvāy
mātoṉṟu pākat tuṇaiaṉṟi naṟṟuṇai maṟṟilaiyē. ...2

2687 ellām terinta iṟaivāniṉ taṇṇaruḷ eytukilāp
pollāta pāvip pulaiyēṉ piḻaiyaip poṟuttaruḷvāy
kallā maṉakkaṭai yālē kaṭaivaittuk kaṇṭatutuṉ
pallāl aṇuttuṇai yumaṟi yēṉiṉpam āvatuvē. ...3

2688 maṇṇuṭai yāriṭai vāḷā maṉañcela vaittatalāl
eṇṇuṭai yāriṭai eytiniṉ tāṇmalar ēttukilēṉ
puṇṇuṭai yāriṟ pulampukiṉ ṟēṉaip poṟuttaruḷmuk
kaṇṇuṭai yāykaḻaṟ kāluṭai yāymaṇi kaṇṭattaṉē. ...4

2689 tāḻāta tuṉpac camuttirat tēit taṉiaṭiyēṉ
vīḻāta vaṇṇam karuṇaicey vāyeṉṉai vēṇṭiannāḷ
ūḻām viṉaitavirt tāṇṭaṉai yēeṉ uṭaiyavaṉē
vāḻā vakaieṉai innāḷ viṭuttal vaḻakkalavē. ...5

2690 ūṉceyta vempulaik kūṭṭiṉ poruṭṭiṅ kuṉaimaṟantu
nāṉceyta tīmaiyai nāṉē niṉaikka naṭuṅkukiṉṟēṉ
ēṉcey taṉaieṉak kēḷātu mēlum iraṅkukiṉṟāy
vāṉceyta nātaniṉ taṇṇaruḷ vaṇṇameṉ vāḻttuvaṉē. ...6

2691 āyātu nāṉceyum kuṟṟaṅ kaḷaikkaṇ ṭaṟiyilpeṟṟa
tāyāyi ṉumpoṟup pāḷala āṅkavai caṟṟalavē
ōyātu ceyyun toṟumpoṟut tāḷum uṉaieḷiyēṉ
vāyāl uraikkavum māṭṭēṉan tōeṉṉa vaṉmaiitē. ...7

2692 oṉṟun terintiṭa māṭṭāp paruvat tuṇarvutantāy
iṉṟun tarutaṟ kiṟaivā niṉuḷḷam iyaitikolō
kaṉṟuṅ karuttoṭu māḻkukiṉ ṟēṉuṉ kaḻalaṭikkē
tuṉṟuṅ karuttaṟi yēṉciṟi yēṉeṉ tuṇivatuvē. ...8
2693 āvā eṉaeṉai āṭkoḷa vēṇṭum aṭimaikoṇṭa
tēvāeṉ kuṟṟam tiruvuḷat teṇṇileṉ ceytiṭuvēṉ
vāvā eṉaaḻaip pārpiṟar illai maṟantumeṉṟaṉ
nāvāl uraikkavum māṭṭēṉ ciṟuteyva nāmaṅkaḷē. ...9

2694 paḷḷatti lēcelum nīrpōleṉ uḷḷam parappatalāl
eḷḷatti lēciṟi tāyiṉum nāṉcelva tillaientāy
kaḷḷatti lēcollu kiṉṟēṉ alaniṉ kaḻaliṇaieṉ
uḷḷatti lēniṉṟa āṅkavai kāṇka uṭaiyavaṉē. ...10

tirucciṟṟampalam

------------------------


12. aṭimaip patikam (2695 - 2704)eṇcīrk(172) kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2695 āḷviṉaiyāl payaṉuṟuvār acati yāṭa
antō ip pulaināyēṉ aṉpāl niṉpāl
vēḷviceyum peruntavarkkē vēḷvi ceyya
vēṇṭumitaṟ kemperumāṉ karuṇai ceyyum
nāḷviḷaivil ciṉṉāḷē itutāṉ uṇmai
nampumeṉa naviṉṟuṉaiyē nampi niṉṟēṉ
kēḷviyilāt turaittaṉamō alatu nāyēṉ
kiḷakkumuṟai kiḷakkilaṉō kēṭṭi lāyē. ...1

2696 kēṭṭilāy aṭiyēṉcey muṟaiyai antō
kēṭilāk kuṇattavarpāl kiṭṭu kiṉṟōy
ēṭṭilā yiraṅkōṭi eṉiṉum caṟṟum
eḻutamuṭi yākkuṟaikoṇ ṭiḷaikkiṉ ṟēṉnāṉ
cēṭṭiyā viṭiṉumeṉaic cēṭṭit tīrkkum
ciṟumaṉattāl ceypiḻaiyait tērti yāyil
nāṭṭilār kākkavallār eṉṉai entāy
nāḷkaḻiyā vaṇṇamiṉi nalkalvēṇṭum. ...2

2697 vēṇṭāmai vēṇṭukiṉṟōr niṟka maṟṟai
vēṇṭuvār vēṇṭuvaṉa virumpi nalkum
tūṇṭāta maṇiviḷakkē potuvi lāṭum
cuṭarkkoḻuntē eṉṉuyirkkut tuṇaiyē eṉṉai
āṇṭāṟu mūṉṟāṇṭil āṇṭu koṇṭa
aruṭkaṭalē eṉuḷḷat tamarnta tēvē
īṇṭāva eṉacciṟiya aṭiyēṉ uḷḷat
teṇṇamaṟin taruḷāyēl eṉcey kēṉē. ...3

2698 eṉṉaiaṟiyāpparuvat tāṇṭukoṇṭa
eṉkuruvē eṉakkuriya iṉpa mēeṉ
taṉṉaiiṉṟu viṭattuṇintāy pōlum antō
takumōniṉ peruṅkaruṇait takavuk kentāy
uṉṉaialā toruvartampāl cellēṉ eṉṉai
uṭaiyāṉē eṉṉuḷḷat tuḷḷē niṉṟu
muṉṉaiviṉaip payaṉūṭṭa niṉaippik kiṉṟāy
muṭippikkat tuṇintilaiyēl moḻiva teṉṉē. ...4

2699 eṉnāṇai aṟintumeṉṉai antō antō
ivvakaicey tiṭattuṇintāy eṉṉē entāy
niṉāṇai niṉṉaiyalā toṉṟum vēṇṭēṉ
nīitaṉai aṟintilaiyō niṉaippik kiṉṟa
maṉṉāeṉ āruyirkku vāḻvē eṉkaṇ
maṇiyēeṉ kuruvēeṉ maruntē iṉṉum
uṉṉāliṅ kuyirtarittu vāḻkiṉ ṟēṉeṉ
uḷḷamaṟin tutavutiyō uṇarki lēṉē. ...5

2700 uḷḷamaṟin tutavuvaṉnam uṭaiyāṉ ellām
uṭaiyāṉmaṟ ṟorukuṟaiiṅ kuṇṭō eṉṉak
kaḷḷamaṉat tēṉantō kaḷitti runtēṉ
kaiviṭuvār pōliruntāy karuṇaik kuṉṟē
eḷḷaluṟap paṭuvēṉiṅ kētu ceyvēṉ
eṅkeḻukēṉ yārkkuraippēṉ iṉṉum uṉṟaṉ
vaḷḷalaruḷ tiṟanōkki niṟkiṉ ṟēṉeṉ
maṉattuyarpōm vakaiaruḷa matitti ṭāyē. ...6

2701 vakaiaṟiyēṉ ciṟiyēṉcaṉ mārkka mēvum
māṇpuṭaiya peruntavattōr makiḻa vāḻum
takaiaṟiyēṉ nalamoṉṟum aṟiyēṉ poymmai
tāṉaṟivēṉ nallōraic calañcey kiṉṟa
mikaiaṟivēṉ tīṅkeṉpa ellām iṅkē
mikaaṟivēṉ eṉiṉumeṉai viṭuti yāyil
pakaiaṟivēṉ niṉmītil paḻivait tintap
pāviuyir viṭattuṇivēṉ pakarntiṭ ṭēṉē. ...7

2702 iṭṭavakai vāḻkiṉṟēṉ entāy nāṉē
eṇṇukilēṉ eṇṇuvittāl eṉcey vēṉniṉ
maṭṭalarcē vaṭiāṇai niṉaitta vaṇṇam
vāḻvikka vēṇṭuminta vaṇṇam allāl
tuṭṭaṉeṉa viṭattuṇiti yāyil antō
cūṟaiyuṟu turumpeṉavum cuḻaṉṟu vāṉil
viṭṭacilai eṉappavattil viḻuvēṉ aṉṟi
vēṟetucey vēṉinta viḻala ṉēṉē. ...8

2703 viḻaṟkiṟaittu melikiṉṟa vīṇa ṉēṉiv
viyaṉulakil viḷaittiṭṭa mikaikaḷ ellām
aḻaṟkiṟaitta pañceṉavē ākki nīyē
āṭkoṇṭāl taṭuppavariṅ kārē aiyā
kaḻaṟkaṭimai eṉaulakam aṟiya oṉṟum
karutaṟiyāc ciṟuparuvatteṉṉai āṇṭu
niḻaṟkaruṇai aḷittāyē innāḷ nīkai
nekiḻaviṭṭāl eṉceyvēṉ nilaiyi lēṉē. ...9

2704 nilaiaṟiyēṉ nilaiaṟintu peṟṟa nallōr
neṟiaṟiyēṉ eṉiṉumuṉṟaṉ nēca maṉṟi
ilaiaṟiyēṉ maṟṟavaraik kaṉavi lēṉum
eṭṭuṇaiōr tuṇaieṉavum eṇṇu ṟēṉnal
kalaiaṟiyēṉ karuttilirun taṟivit tāynāṉ
kaṇṭaṟintēṉ eṉiṉumavai kāṭṭa vēṇṭum
alaiaṟiyā aruṭkaṭalē amutē tēṉē
ampalatteṉ kuruvēnāṉ aṭimai āḷē. ...10

tirucciṟṟampalam
____________________________________________________________________________

172. eḻucīr. to. vē. 1, 2. eṇcīr. ca. mu. ka. ā. pā.
-------------------------

13. caraṇap patikam (2705 - 2715)kalinilaittuṟai

2705 mativār caṭaimā maṇiyē aruḷvaḷ ḷalēnaṉ
nitiyē tiruam palattā ṭalceynit taṉēniṉ
tutiyēṉ eṉiṉum uṉaiaṉ ṟittuṇaiyi lēṉeṉ
patiyē eṉateṇ ṇampa likkumpaṭik karuḷē. ...1

2706 paṭimēl aṭiyēṉ uṉaiaṉ ṟiōrpaṟṟi lēṉeṉ
muṭimēl aṭivait taruḷcey tiṭamuṉṉu kaṇṭāy
koṭimēl viṭaināṭ ṭiyaeṇku ṇakkuṉ ṟamē
poṭimēl viḷaṅkun tirumē ṉiempuṇ ṇiyaṉē. ...2

2707 puṇṇām maṉamcañ calittuḷ ḷampularntu niṉṟēṉ
aṇṇā eṉaiāṭ koḷavēṇ ṭumakaṟṟu vāyēl
kaṇṇār kaḷaikaṇ piṟitoṉ ṟilaikaḷḷa ṉēṉai
eṇṇā viṉaieṉ ceyumō itaṟkeṉcey vēṉē. ...3

2708 ceyvēṉ avamaṉ ṟittavam oṉṟumcey taṟiyēṉ
naivēṉ piḻaiyā vumpoṟut taruḷnalku vāyēl
uyvēṉ alatuy vakaiiṉ ṟumaṉṟōṅku kiṉṟāy
vaivēṉ tutippēṉ uṉaieṉ ṟummaṟanti lēṉē. ...4

2709 maṟavā tuṉaivāḻt tumeyaṉ paraimāni lattē
iṟavā vakaiāṭ koṇṭaru ḷiyaīca ṉēmey
uṟavā kiyaniṉ patamaṉ ṟioṉ ṟōrki lēṉnāṉ
piṟavā neṟitan taruḷeṉ pateṉ pēci ṭāyē. ...5

2710 eṉṉē iṉumniṉ aruḷey tilaṉēḻai yēṉai
muṉṉē valintāṭ koṇṭatiṉ ṟumuṉinta tēyō
poṉṉēr aṇiam palattā ṭiyapuṇṇi yāeṉ
aṉṉē aracē amutē aruḷāṇṭa vaṉē. ...6

2711 āṇṭāy eṉaiēḻ piṟappum uṉaiaṉṟi oṉṟum
tīṇṭā teṉatuḷ ḷameṉṟāl eṉciṟumai tīrkka
vēṇṭā tayalār eṉakkāṇ pateṉmeyya ṉēpoṉ
āṇṭāṉ tiruey tanañcaik kaḷamnāṭṭi ṉōyē. ...7

2712 nāṭṭār nakaicey vareṉṟō aruḷnalki lāynī
vīṭṭār niṉaieṉ ṉiṉaippār eṉaimēvi lāyēl
tāṭṭā maraiaṉ ṟittuṇai oṉṟumcārn tilēṉeṉ
māṭṭā maiaṟin taruḷvāy maṇimaṉṟu ḷāṉē. ...8

2713 maṉṟā ṭiyamā maṇiyē taṉivāṉa vāōr
miṉṟāḻ caṭaivē tiyaṉē niṉaivēṇṭu kiṉṟēṉ
poṉṟā tameyaṉ parukkaṉ puḷampūṇṭu niṉṟu
naṉṟāy iravum pakalum uṉaināṭu māṟē. ...9

2714 māṟā maṉamā yaiyiṉāl matimāḻki māḻki
ēṟā maliṟaṅ kukiṉṟēṉ itaṟkeṉ ceyvēṉ
tēṟā vuḷattēṉ ṟaṉaiē ṟiṭacceyti kaṇṭāy
pēṟā maṇiam palamē viyapeṟṟi yāṉē. ...10

2715 āṉē ṟivantaṉ paraiāṭ koḷumaiya ṉēem
māṉē maṇimaṉ ṟilnaṭam purivaḷḷa lēcen
tēṉē amutē mutalā kiyateyva mēnī
tāṉē eṉaiāṇ ṭaruḷvāy niṉcaraṇ caraṇē. ...11

tirucciṟṟampalam

----------------------

14. potut taṉit tiruveṇpā (2716 - 2728)nēricai veṇpā

2716 vantikkum meyyaṭiyār mālaṟṟa ōrmaṉattil
cantikkum eṅkaḷ cayampuvē - pantikkum
vaṉmalakkaṭ ṭellām valikeṭ ṭaṟaniṉatu
niṉmalakkaṇ taṇṇaruḷtāṉ nēr. ...1

2717 caṅkarā mukkaṭ cayampuvē tāḻcaṭaimēl
poṅkarāt tiṅkaḷ polintōṉē - veṅkarā
vāyniṉṟu piḷḷai varappāṭum vaṉtoṇṭark
kāyniṉṟu canturaitta tār. ...2

2718 nīlak kaḷaṅkoṇṭa nīṭoḷiyē nīḷkaṅkai
kōlac caṭaikkaṇinta kōmaḷamē - ñālattil
antō ciṟiyēṉ aruḷiṉṟi vāṭuvatu
cantōṭa mōniṉ ṟaṉakku. ...3

2719 nāṉciṟiyēṉ eṉṉiṉumin nāṉilattil nāṉceypiḻai
tāṉciṟitō aṉṟulakil tāṉperitē - māṉkarattōy
aṅṅaṉamē ṉumuṉ aruṭperumaik kipperumai
eṅṅaṉameṉ ṟuḷḷam eḻum. ...4

2720 āvit tuṇaiyēeṉ āramutē niṉvaṭivaip
pāvittuḷ naiyēṉip pāviyēṉ - cēvittu
vāḻttēṉniṉ poṉṉaṭiyil vanteṉ talaikuṉittut
tāḻttēṉeṉ ceytēṉ tavam. ...5

2721 uṉṉainiṉain tiṅkē ulāvukiṉṟēṉ aṉṟientāy
piṉṉai niṉaippoṉṟum peṟṟilēṉ - eṉṉai
viṭātēniṉ poṉṉaṭiyai mēvārcēr tuṉpam
koṭātē eṉaiēṉṟu koḷ. ...6

2722 eṉṉaracē niṉṉaṭikkīḻ eṉṉiṭarai nīkkeṉanāṉ
coṉṉatalāl tāyuṭaṉum coṉṉēṉō - iṉṉumintat
tuṉpac cumaiyaic cumakkamuṭi yāteṉṉāl
aṉpark karuḷvōy aruḷ. ...7

2723 aṉṉēeṉ appāeṉ āruyirkkōr ātaravē
eṉṉēniṉ uḷḷam iraṅkilaiyē - poṉṉē
uṭaiyā riṭaieṉ uḷanontu vāṭik
kaṭaiyēṉ paṭuntuyaraik kaṇṭu. ...8

2724 pakuti takuti vikutieṉum pāṭṭil
ikalil iṭaiyai iraṭṭit - takaviṉ
aruccittāl muṉṉām atukaṭaiyām kaṇṭīr
tirucciṟ capaiyāṉait tērntu. (173) ...9

2725 tātātā tātātā tākkuṟaikkeṉ ceykutumyām
tātātā eṉṟulakil tāṉalaintōm - pōtātā
nantā maṇiyē namaccivā yapporuḷē
entāy eṉappukaḻa vē. (174) ...10

2726 poykaṇṭāy kāmap putumayakkiṟ pōyuḻalak
kaikaṇṭāy eṉṉapalaṉ kaṇṭāyē - meykaṇṭa
poṉṉē aṉaiyārpāl pōyvaṇaṅkak kaṟṟilaiyō
eṉṉēniṉ taṉmaimaṉa mē. ...11

2727 ivvaḻiyil cellātē eṉṉuṭaiyāṉ taṉṉaṭicēr
avvaḻiyil celeṉ ṟaṭikkaṭikkuc - cevvaḻiyil
coṉṉālum kēṭkilainī tuṭṭamaṉa mēuṉakkiṅ
keṉṉāl uṟavē tiṉi. ...12

2728 kālvāṅ kiyauṭ katavam koḷumakattiṉ
pālvāṅ kiyakāl paramparaṉē - mālvāṅ
karitāram ūṇāti yāmmayalkoṇ ṭēḻaip
peritāra ōrmoḻiyaip pēcu. ...13

tirucciṟṟampalam
____________________________________________________________________________

173. itaṉ poruḷ: pakuti, takuti, vikuti eṉṉum mūṉṟu coṟkaḷiṉ iṭaiyeḻuttai iraṭṭittu aruccittāl avaṟṟiṉ kaṭaiyeḻuttukaḷ cērnta muṉṉeḻuttukaḷ kiṭaikkum. mūṉṟu coṟkaḷilum iṭaiyeḻuttu ku. 3ku x 2 = 6ku, aṟuku (aṟukampul). mutaleḻuttukaḷ cēriṉ: pa, ta, vi - patavi. kaṭaiyeḻuttukaḷ cēriṉ: ti, ti, ti - mūṉṟu ti, mukti. ciṟcapaiyāṉai aṟukāl aruccittāl muttip patavi peṟalām.

174. 'tā tā tā tā tā tā tākkuṟai' eṉpatil tā eṉṉum eḻuttu eḻumuṟai aṭukki vantatu. ataṉai eḻutākkuṟai eṉṟu paṭikka. ēḻu tā eḻutā. eḻutākkuṟaikku eṉ ceykutum - ematu talaiyil eḻutāta kuṟaikku eṉṉa ceyvōm. iraṇṭāvatu aṭiyil 'tā tā tā' eṉa mummuṟai aṭukki vantatai tātā, tā eṉap pirittup poruḷ koḷka. tātā - vaḷḷalē, tā - koṭu.
568 ām pāṭal kāṇka. mutal aṭiyil eḻutākkuṟai. iraṇṭāvatu aṭiyil 'tatiti' - olikkuṟippu. mūṉṟām aṭiyil 'tititi' - mutti. iṅkitamālaiyilum ivvāṟu orupāṭal uṇṭu. pāṭal 1930.
kukukukukuku aṇivēṇi - aṟuku aṇinta caṭai . kukukukukukukuku: kuku - amāvācai, kuku nāṉkumuṟai aṭukki vantatu. nālu kuku eṉṟu koṇṭu toṭaṅkum iruṇṭa kūntal eṉap poruḷ koḷḷavēṇṭum. virikkiṟ perukum.
-------------------


15. taṉit tiruviruttam (2729 - 2785)kaṭṭaḷaik kalittuṟai

2729 nīrpūtta vēṇiyum āṉantam pūttu niṟaimatiyiṉ
cīrpūt tamuta iḷanakai pūtta tirumukamum
pārpūtta paccaip pacuṅkoṭi pūttacem pākamumōr
kārpūtta kaṇṭamum kaṇpūtta kālumeṉ kaṇviruntē. ...1

2730 vīḻāka ñāṉṟacev vēṇip pirāṉeṉ viṉaiiraṇṭum
kīḻāka nāṉataṉ mēlāka neñcak kilēcamellām
pāḻāka iṉpam payirāka vāykkilap pāṟpiṟavi
ēḻāka aṉṟimaṟ ṟeṭṭāka iṅkeṉṉai eṉceyumē. ...2

2731 āyiraṅ kārmukil nīrviḻi nīrtara aiyaniṉpāl
cēyiraṅ kāreṉak keṉṟēniṉ poṟpatam cintikkiṉṟēṉ
nīiraṅ kāyeṉil eṉceyku vēṉin nilattiṟpeṟṟa
tāyiraṅ kāḷeṉpa tuṇṭōtaṉ piḷḷai taḷarccikaṇṭē. ...3

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2732 cempavaḷat taṉikkuṉṟē aruḷā ṉantac
ceḻuṅkaṉiyē mukkaṇuṭait tēvē mūvā
ampuvinīr aṉalvaḷivāṉ āti yāya
aracēeṉ āruyirkkōr araṇa mākum
campuciva cayampuvē caṅka rāveṇ
cailamvaḷar teyvatavāṉ taruvē mikka
vampaviḻmeṉ kuḻalorupāl viḷaṅka ōṅkum
maḻaviṭaimēl varuṅkāṭci vaḻaṅku vāyē. ...4

aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2733 nīṭukiṉṟa māmaṟaiyum neṭumālum ticaimukaṉum nimala vāḻkkai
nāṭukiṉṟa muṉivararum uruttirarum tēṭaaruḷ nāṭṭaṅ koṇṭu
pāṭukiṉṟa meyyaṭiyar uḷamvirumpi ānantap paṭiva māki
āṭukiṉṟa māmaṇiyai āramutai niṉaintuniṉain taṉpu ceyvām. ...5

vēṟu

2734 maṟaimuṭi viḷakkē pōṟṟi māṇikka malaiyē pōṟṟi
kaṟaimaṇi kaṇṭa pōṟṟi kaṇṇutaṟ karumpē pōṟṟi
piṟaimuṭic caṭaikoṇ ṭōṅkum pēraruṭ kuṉṟē pōṟṟi
ciṟaitavirt teṉaiyāṭ koṇṭa civaciva pōṟṟi pōṟṟi. ...6

eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2735 ceyvakai aṟiyēṉ maṉṟuṇmā maṇiniṉ
tiruvuḷak kuṟippaiyun teriyēṉ
uyvakai aṟiyēṉ uṇarvilēṉ antō
uṟukaṇmēl uṟuṅkoleṉ ṟulaintēṉ
meyvakai aṭaiyēṉ vēṟevark kuraippēṉ
viṉaiyaṉēṉ eṉceya viraikēṉ
poyvakai uṭaiyēṉ eṅṅaṉam pukukēṉ
pulaiyaṉēṉ pukalaṟi yēṉē. . ..7

aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2736 nitiyainiṉain tuṉaimaṟanta matiyainiṉain taḻukēṉō nimalā ṉantak
katiyaiikaḻn tiruḷviḻainta vitiyainiṉain taḻukēṉō kaṇpōl vāynta
patiyaiuṉaip pāṭāta pāṭṭainiṉain taḻukēṉō paṭiṟṟu neñcac
catiyainiṉain taḻukēṉō yātukuṟit taḻukēṉit tamiya ṉēṉē. ...8

vēṟu

2737 tāytaṭai eṉṟēṉ piṉṉart tāramē taṭaieṉ ṟēṉnāṉ
cēytaṭai eṉṟēṉ intac ciṟutaṭai ellān tīrntum
tōytaṭaic ciṟiyēṉ iṉṉun tuṟantilēṉ eṉait taṭukka
ēytaṭai yātō entāy eṉceykēṉ eṉcey kēṉē. ...9

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2738 eṇkaṭanta uyirkaḷtoṟum oḷiyāy mēvi
iruntaruḷum peruvāḻvē iṟaiyē niṉṟaṉ
viṇkaṭanta perumpatattai virumpēṉ tūymai
virumpukilēṉ niṉaruḷai viḻainti lēṉnāṉ
peṇkaṭanta mayaleṉumōr muruṭṭup pēyāṟ
piṭiuṇṭēṉ aṭiuṇṭa piñcu pōṉṟēṉ
kaṇkaṭanta kuruṭṭūmar kataipōl niṉcīr
kaṇṭuraippal eṉkēṉō kaṭaiya ṉēṉē. ...10

vēṟu

2739 miṉṉaip pōliṭai meliya lāreṉṟē
viṭattaip pōlvarum vemmaṉap pēykaḷaip
poṉṉaip pōlmikap pōṟṟi iṭainaṭup
puḻaiyi lēviral pōtappu kuttiīt
taṉṉaip pōlmuṭai nāṟṟacca lattaiyē
canta ṉaccalan tāṉeṉak koḷkiṉṟēṉ
eṉṉaip pōlvatu nāykkulam taṉṉilum
illai alla tevaṟṟiṉum illaiyē. ...11

aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2740 kaḷurukum malarmaṇampōl kalanteṅkum niṟaintōyniṉ karuṇaik kantō
muḷurukum valiyaparāy muruṭurukum urukāta muṟaicēr kallum
vaḷurukum malaiurukum maṇurukum maramurukum matiyi lēṉṟaṉ
uḷurukum vakaiyilaieṉ ceykēṉnāṉ ēṉpiṟantēṉ otiya ṉēṉē. ...12

2741 maṉuyirkkut tāytantai kuruteyvam uṟavumutal maṟṟum nīyē
piṉuyirkkōr tuṇaivēṟu piṟitilaieṉ ṟiyāṉaṟinta piṉpoyyāṉa
miṉuṭaṟkut tāytantai yātiyarai matittēṉō virumpi ṉēṉō
eṉuyirkkut tuṇaivāniṉ āṇaioṉṟum aṟiyēṉnāṉ iraṅki ṭāyē. ...13

2742 māṟṟariya pacumpoṉṉē maṇiyēeṉ kaṇṇēkaṇ maṇiyē yārkkun
tōṟṟariya cuyañcuṭarē āṉantac ceḻuntēṉē cōti yēnī
pōṟṟariya ciṟiyēṉaip puṟamviṭiṉum vēṟṟavarpāṟ pōkēṉ vētam
tēṟṟariya tiruvaṭikkaṇ paḻiviḷaippēṉ niṉāṇaic ciṟiya ṉēṉē. ...14

2743 uḷuṇarvōr uḷattuniṟain tūṟṟeḻunta teḷḷamutē uṭaiyāy vañca
naḷuṇarvēṉ ciṟitēṉum nalamaṟiyēṉ veṟittuḻalum nāyiṟ pollēṉ
veḷuṇarvēṉ eṉiṉumeṉṉai viṭutiyō viṭutiyēl vēṟeṉ ceykēṉ
taḷuṇarvōṉ eṉiṉummakaṉ taṉaiīṉṟōr puṟampākat taḷḷār aṉṟē. ...15

2744 kalaipayiṉṟu neṟioḻukum karuttuṭaiyēṉ alaṉniṉṉaik kaṉavi lēṉum
malaipayiṉṟa peruṅkuṇattem vaḷḷalē eṉattutiyēṉ vañca millā
nilaipayiṉṟa nallōrtam nēcamilēṉ kaitavamē niṉaippēṉ antō
ulaipayiṉṟa arakkeṉaneñ curukēṉnāṉ ēṉpiṟantēṉ otiya ṉēṉē. ...16

2745 irumpuṉṉai malarccaṭaiyāy ivvulakil cilartaṅkaṭ keṉṟu vāytta
arumpiṉṉai mārpakattōṉ ayaṉāti ciṟuteyva marapeṉ ṟōtum
karumpoṉṉaic cempoṉṉil kaiviṭā tirukkiṉṟār kaṭaiya ṉēṟkē
tarumpoṉṉai māṟṟaḻikkum arumpoṉnī kiṭaittumuṉait taḻuvi lēṉē. ...17

2746 kañcamalart tavicirunta nāṉmukaṉum neṭumālum karutip pōṟṟa
añcanaṭai ammaikaṇṭu kaḷikkappoṉ ampalattil āṭu kiṉṟa
eñcalilāp paramporuḷē eṉkuruvē ēḻaiyiṉē ṉiṭattu nīyum
vañcamniṉait taṉaiyāyil eṉceyvēṉ eṉceyvēṉ matiyi lēṉē. ...18

kaṭṭaḷaik kalittuṟai

2747 vēmpukkum taṇṇiya nīrviṭu kiṉṟaṉar vevviṭañcēr
pāmpukkum pāluṇa vīkiṉ ṟaṉarip paṭimicaiyāṉ
vīmpukkum tīmpukkum āṉēṉ eṉiṉum viṭēleṉainī
tēmpukkum vārcaṭait tēvē karuṇaic civakkoḻuntē. ...19

2748 aṭamuṭi yātupal āṟṟālum ēḻaik kaṭuttatuṉpam
paṭamuṭi yāteṉṉai ceykēṉeṉ taṉmukam pārttiraṅkāy
tiṭamuṭi yālayaṉ mālvaṇaṅ kuntuṇaic cēvaṭiyāy
taṭamuṭi yāyceñ caṭaimuṭi yāynan tayānitiyē. ...20

aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2749 pollā vāḻkkait tuyarameṉum puṇarip perukkil vīḻntaḻuntip
pallār nakaikkap pāvipaṭum pāṭṭai muḻutum pārttiruntum
kallāl amarntīr eṉṉiraṇṭu kaṇkaḷ aṉaiyīr kaṟaimiṭaṟṟīr
ellām uṭaiyīr mālviṭaiyīr eṉṉē iraṅki aruḷīrē. . ..21

2750 poṉṉai uṭaiyār mikuṅkalvip poruḷai uṭaiyār ivarmuṉṉē
iṉṉal eṉumōr kaṭalvīḻntiv vēḻai paṭumpā ṭaṟintiruntum
miṉṉai nikarum caṭaimuṭiyīr viṭaṅkoḷ miṭaṟṟīr viṉaitavirppīr
eṉṉai uṭaiyīr veḷviṭaiyīr eṉṉē iraṅki aruḷīrē. ...22

kalittuṟai

2751 āyum vañcaka neñcaṉiv aṭiyaṉēṉ aiyā
nīyum vañcaka neñcaṉeṉ ṟālinta nilattē
ēyum iṅkitaṟ keṉceyvēṉ eṉceyvēṉ evaikkum
tāyum tantaiyum ākiuḷ niṟkiṉṟōy cāṟṟāy. ...23

2752 nāṉum poyyaṉniṉ aṭiyaṉēṉ taṇṇaruḷ nitinī
tāṉum poyyaṉeṉ ṟālitaṟ keṉceyvēṉ talaivā
tēṉum pāluntīṅ kaṭṭiyum ākiniṟ ṟeḷintōr
ūṉum uḷḷamum uyirumaṇ ṇikkiṉṟa uravōy. ...24

nālaṭit taravu koccakak kalippā

2753 nēcaṉumnī cuṟṟamumnī nērniṉ ṟaḷittuvarum
īcaṉumnī īṉṟāḷum entaiyumnī eṉṟēniṉ
tēcuṟucīr ainteḻuttum ceppukiṉṟa nāyēṉai
ācakalum vaṇṇam aruḷpurintāl ākātō. ...25

kaṭṭaḷaik kalittuṟai

2754 āṟṟāl viḷaṅkum caṭaiyōyiv vēḻai aṭiyaṉumpal
āṟṟāl varuntum varuttamel lāmmuṟ ṟaṟintumiṉṉam
āṟṟā tiruttalniṉ pēraruḷ āṟṟuk kaḻakukolō
āṟṟāmai mēṟkoṇ ṭaḻutāl evareṉai āṟṟuvarē. ...26

aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2755 aruḷār amutē aracēniṉ aṭiyēṉ koṭiyēṉ muṟaiyēyō
iruḷcēr maṉaṉō ṭiṭaruḻantēṉ entāy itutāṉ muṟaiyēyō
maruḷcēr maṭavār mayalālē māḻkiṉ ṟēṉnāṉ muṟaiyēyō
teruḷōr ciṟitum aṟiyātē tikaiyā niṉṟēṉ muṟaiyēyō. . ..27

2756 oḻiyāk kavalai uṟukiṉṟēṉ uṭaiyāy muṟaiyō muṟaiyēyō
aḻiyāk karuṇaik kaṭalēeṉ aracē muṟaiyō muṟaiyēyō
poḻiyāp puyalē aṉaiyārpāl pukuvit taṉaiyē muṟaiyēyō
iḻiyāt tiritan tuḻalkiṉṟēṉ iṟaivā muṟaiyō muṟaiyēyō. ...28

eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2757 matioḷir kaṅkaic caṭaipperuṅ karuṇai vaḷḷalē teḷḷiya amutē
nitioḷir vāḻkkai intiraṉ mutalōrnilaittavāṉ celvamum maṇṇil
patioḷir vāḻkkai maṇimuṭi aracar paṭaittiṭum celvamum vēṇṭēṉ
katioḷir niṉatu tiruvaruṭ celvak kaḷippaiyē karutukiṉ ṟaṉaṉē. ...29

kaṭṭaḷaik kalittuṟai

2758 veḷḷaṅkoṇ ṭōṅkum viricaṭai yāymiku mēṭṭiṉiṉṟum
paḷḷaṅkoṇ ṭōṅkum puṉalpōlniṉ taṇṇaruṭ paṇpunallōr
uḷḷaṅkoṇ ṭōṅkum avamē parutta otiaṉaiyēṉ
kaḷḷaṅkoṇ ṭōṅkum maṉattuṟu mōuṟiṟ kāṇkuvaṉē. ...30

2759 aiyāmuk kaṇkoṇṭa āramu tēaru ḷārpavaḷa
meyyāmeyñ ñāṉa viḷakkē karuṇai viḷaṅkavaitta
maiyār miṭaṟṟu maṇiyēaṉ ṟeṉṉai makiḻntatantō
poyyāeṉ ceyval aruḷā yeṉileṅkup pōtuvaṉē. ...31

2760 nārā yaṇaṉticai nāṉmukaṉ ātiyar naṇṇiniṉṟu
pārā yaṇañceyap paṭṭaniṉ cēvaṭip paṅkayamēl
cīrā yaṇampeṟap pāṭun tiṟamōr ciṟitumilēṉ
ārā yaṇaṅkuṟa niṉṟēṉpoṉ maṉṟat tamarntavaṉē. ...32

2761 pēykoṇṭa neñcakap pāḻāl varumeṉ peruntuyarai
vāykoṇ ṭaṉantar aṉantarkkum colla varāteṉilin
nāykoṇ ṭuraikka varumōeṉ ceykuvaṉ naccumarak
kāykoṇṭu vāḻaik kaṉiyaikkai viṭṭa kaṭaiyavaṉē. ...33

aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2762 vaṉmāṉaṅ karattēntum māmaṇiyē maṇikaṇṭa maṇiyē aṉpar
naṉmāṉaṅ kāttaruḷum aruṭkaṭalē āṉanta naṭañcey vāḻvē
poṉmāṉam piṉaipporuntum ampiṉaivait tāṇṭaruḷum poruḷēnī iṅ
keṉmāṉaṅ kāttaruḷa vēṇṭutiyō vēṇṭāyēl eṉceyvēṉē. ...34

kalinilait tuṟai

2763 vaiva meṉṟeḻu kiṉṟavar tamakkumnal vāḻvu
ceyvam eṉṟeḻu kiṉṟameyt tiruvaruṭ ceyalum
caiva meṉpatum caivattiṟ cāṟṟiṭun talaimait
teyva meṉpatum eṉṉaḷa villaieṉ ceyvēṉ. ...35

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2764 aiya rēuma taṭiyaṉnāṉ ākil aṭikaḷ nīreṉa tāṇṭavar ākil
poyya ṉēṉuḷat tavalamum payamumpuṉkaṇumtavirt taruḷutalvēṇṭum
taiya lōrpuṟam niṉṟuḷaṅ kaḷippac cacci tāṉantat taṉinaṭam puriyum
meyya rēmiku tuyyarē taruma viṭaiya rēeṉṟaṉ viḻiamarn tavarē. . ..36

vēṟu

2765 eḻuviṉum valiya maṉattiṉēṉ malañcār īyiṉum nāyiṉum iḻintēṉ
puḻuviṉuñ ciṟiyēṉ poyviḻain tuḻalvēṉ puṉmaiyēṉpulaittoḻiṟkaṭaiyēṉ
vaḻuviṉum periyēṉ maṭattiṉum periyēṉ māṇpilā vañcaka neñcak
kuḻuviṉum periyēṉ ampalak kūttaṉ kuṟippiṉuk keṉkaṭa vēṉē. ...37

kali viruttam

2766 poṉa ḷikkumnaṟ puttiyun tantuniṉ
taṉṉa ruṭṭuṇait tāṇmalart tiyāṉamē
maṉṉa vaittiṭa vēṇṭumem vaḷḷalē
eṉṉai nāṉpala kāliṅki yampalē. ...38

2767 tāyum tantaiyum caṟkuru nātaṉum
āyum teyvamum nīeṉ ṟaṟintaṉaṉ
pāyum mālviṭai ēṟum paramaṉē
nīyum kaiviṭa eṉṉai niṉaittiyō. ...39

vēṟu

2768 oḻiyā mayalkoṇ ṭuḻalvēṉ avamē
aḻiyā vakaiyē aruḷvāy aruḷvāy
poḻiyā maṟaiyiṉ mutalē nutalēy
viḻiyāy viḻiyāy viṉaitūḷ paṭavē. ...40

veṇtuṟai
2769 ulake lāmniṟain tōṅku pēraruḷ uruva mākiev uyirum uyntiṭa
ilaku vāṉoḷi yāmmaṇi maṉṟiṭai eṉṟumniṉṟē
alakil āṉanta nāṭakañ ceyyum ampoṟ cēvaṭik kapayam eṉṉaiyum
tilaka nīviḻai vāynaṭa rācaci kāmaṇiyē. ...41

aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2770 eṉṉirukaṇ kāḷumatu peruntavamep puvaṉattil yārtāṉ ceyvar
muṉṉiruvar kāṇāmal alaintaṉarāl iṉuṅkāṇa muyalā niṉṟār
naṉṉirupar toḻutēttum ampalattē ōriṭattōr nāḷā tittar
paṉṉiruvar oḷimāṟṟum paraoḷiyaip pārttuyarntīr paṇpi ṉīrē. ...42

2771 cēṇāṭar muṉivaruyar ticaimukaṉmāl uruttiraṉat tiraḷōr caṟṟum
kāṇāta kāṭciyaināṉ kaṇṭēṉciṟ ṟampalattiṉ kaṇṇē paṉṉāḷ
āṇākap piṟantaṭiyēṉ aruntavameṉ purintēṉō aṟiki lēṉmuṉ
pēṇāta piṟappellām piṟappalaip piṟappēeṉ piṟappām antō. ...43

eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2772 iruḷaṟa ōṅkum potuvilē naṭañcey eṅkuru nātaṉem perumāṉ
aruḷeṉum vaṭivaṅ kāṭṭioṇ mukattē aḻakuṟum puṉṉakai kāṭṭit
teruḷuṟa arumait tirukkaiyāl taṭavit tirumaṇi vāymalarn tarukil
poruḷuṟa iruntōr vākkaḷitteṉṉuḷpukuntaṉaṉ putumaiītantō. ...44

aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2773 poṉeṉkō maṇieṉkō puṉitaoḷit tiraḷeṉkō poṟpiṉ ōṅkum
miṉeṉkō viḷakkeṉkō viricuṭarkkōr cuṭareṉkō viṉaiyaṉēṉyāṉ
eṉeṉkō eṉeṉkō emperumāṉ tirumēṉi irunta vaṇṇam
muṉeṉkō taṟutavattāl kaṇṭukaḷit tiṭappeṟṟēṉ mukkaṇmūrtti. ...45

2774 vañcakarkkel lāmmutalāy aṟakkaṭaiyāy maṟattoḻilē valikkumpāvi
neñcakattuṉ mārkkaṉaimā pātakaṉaik koṭiyēṉai nīca ṉēṉai
añcaleṉak karuṇaipurin tāṇṭukoṇṭa aruṭkaṭalai amutaitteyvak
kañcamala ravaṉneṭumāṟ karumporuḷaip potuviṉilyāṉ kaṇṭuyn tēṉē. ...46

kaṭṭaḷaik kalittuṟai

2775 nātāpoṉ ampalat tēaṟi vāṉanta nāṭakañcey
pātā turumpiṉum paṟṟāta eṉṉaip paṇikoṇṭellām
ōtā tuṇara uṇarttiuḷ ḷēniṉ ṟuḷavucoṉṉa
nītā niṉaimaṟan teṉniṉaik kēṉinta nīṇilattē. ...47

aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2776 kanta nāṇmalark kaḻaliṇai uḷattuṟak karutukiṉ ṟavarkkellām
panta nāṇvalai aviḻttaruḷ citamparai paramparai yuṭaṉāṭum
anta nāḷmakiḻ vaṭaipavar uḷarcilar avarevar eṉiliṅkē
inta nāḷmuṟai tiṟampala rāyuyirk kitamceyum avaraṉṟē. ...48

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2777 veṭṭai māṭṭi viṭāpperun tuṉpanōy
viḷaiva teṇṇilar vēṇṭicceṉ ṟētoḻuk
kaṭṭai māṭṭik koḷvāreṉa vēṇṭippeṇ
kaṭṭai māṭṭik koḷvārtaṅ kaḻuttilē
tuṭṭai māṭṭiṉ kaḻuttaṭik kaṭṭaiyō
tuṇikkum kaṭṭaiya tāmintak kaṭṭaitāṉ
eṭṭai māṭṭi uyirviṭak kaṭṭaimēl
ēṟum pōtum iḻukkiṉṟa kaṭṭaiyē. ...49

2778 puṇṇaik kaṭṭikkoṇ ṭēataṉ mēloru
puṭavai kaṭṭip putumaikaḷ kāṭṭiṭum
peṇṇaik kaṭṭikkoḷ vārivar koḷḷivāyp
pēyaik kaṭṭikkoṇ ṭālum piḻaipparkāṇ
maṇṇaik kaṭṭikkoṇ ṭēaḻu kiṉṟaim
maṭaiyap piḷḷaikaḷ vāḻviṉai nōkkuṅkāl
kaṇṇaik kaṭṭikkoṇ ṭūrvaḻi pōmkiḻak
kaḻutai vāḻvil kaṭaieṉal ākumē. . ..50

kaṭṭaḷaik kalippā

2779 uṭukka vōoru kantaikku mēlilai
uṇṇa vōuṇa vukkum vaḻiyilai
paṭukka vōpaḻam pāykkum katiyilai
pāril nallavar pālceṉṟu piccaitāṉ
eṭukka vōtiṭam illaieṉ pāluṉak
kirakkam eṉpatum illai uyiraittāṉ
viṭukka vōmaṉam illaieṉ ceykuvēṉ
veṇpi ṟaiccaṭai vittaka vaḷḷalē. ...51

2780 toṭukka vōnalla coṉmalar illaināṉ
tutikkavō patti cuttamum illaiuḷ
oṭukka vōmaṉam eṉvacam illaiū
ṭuṟṟa āṇava mātima laṅkaḷait
taṭukka vōtiṭam illaieṉ maṭṭilē
tayavu tāṉniṉak killai uyiraiyum
viṭukka vōmaṉam illaieṉ ceykuvēṉ
viḷaṅku maṉṟil viḷaṅkiya vaḷḷalē. ...52

aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2781 iṟakeṭutta amaṇarkulam vēraṟutta cokkēī teṉṉa ñāyam
aṟukaṭutta caṭaimuṭimēl maṇṇeṭukka māṭṭāmal aṭipaṭ ṭaiyō
piṟakeṭuttīr vaḷaiyalviṟṟīr coṟkēḷāppiḷḷaikaḷaip peṟṟatōṣam
viṟakeṭuttīr eṉceyvīr vitivacantāṉ yāvaraiyum viṭātu tāṉē. ...53

kali viruttam

2782 caccitā nantaciṟ capaiyil nāṭakam
paccitān tiruvurup pāvai nōkkiṭa
meccitā kāramā viḷaippar mellaṭi
uccitāḻ kuvarnamak kuṭaiyar neñcamē. ...54

kaṭṭaḷaik kalittuṟai

2783 tattā taṉattattait tāveṉ ṟaraṅkaṉ ṟaṉinaṭippā
tattā taṉattattait tāveṉ ṟaraṅkaṉ ṟaṉinaṭippā
tattā taṉattattait tāveṉ ṟaraṅkaṉ ṟaṉinaṭippā
tattā taṉattattait tāveṉ ṟaraṅkaṉ ṟaṉañcollumē. ...55

nēricai veṇpā
2784 immai yaṟaiyaṉaiya vēcūra mātarumā
immaiyumai yimmaiyaiyō eṉceyta - tammaimataṉ
māmāmā māmāmā māmāmā māmāmā
māmāmā māmāmā mā. . ..56

2785 āviyī raintai aparattē vaittōtil
āviyī raintai akaṟṟalām - āviyīr
aintuṟalā māviyī raintaṟalā māviyī
raintiṭalā mōriraṇṭō ṭāyntu. (176) ...57

tirucciṟṟampalam
___________________________________________________________________________

176. itaṉ poruḷ : āvi - āṉmavakkarameṉṉum, īraintu - pattākiya yakarattai, ai - civattiṟku, aparattē - piṉṉāka, vaittu - porutti, ōtil - cepikkil, āviyī raintai - ā eṉṉum āpattukaḷaiyum vi eṉṉum vipattukaḷaiyum, akaṟṟalām - nīkkik koḷḷalām. āvi - āṉmaviyaṟkaiyai, īr - keṭukkum, aintu - pañcamalaṅkaḷaiyum, aṟalām - kaḷaintu viṭalām, āvi - āṉmāvuk kuṟutiyāy, īraintu - pattiyai, uṟalām - poruntalām, āyntu - cērkkum vakai terintu, āvi - pirāṇaṉatu kalaikaḷ, īraintu - pattuṭaṉ,
ōr - oru, iraṇṭōṭu - iraṇṭaiyuṅ kaḻiyāmal, iṭalām - cērttuk kaṭṭik koḷḷalām.

- āṟām tirumuṟai mutaṟ patippu 1885

ippatikattuḷ kalittuṟaikaḷum viravi niṟkavum, viruttameṉak kuṟiyiṭṭāḷap paṭṭamaik kīṇṭu vitiyeḻutap pukiṉ mikap perukumātaliṉ viṭukkappaṭṭatu. caivam paṉṉiraṇṭu tirumuṟaikaḷuḷ āḷuṭaiya varacākiya appar cuvāmikaḷ tiruvāy malarntaruḷiya tirumuṟaiyil "kulampalampāvarum" eṉṟaṟ ṟoṭakkat tilakkiyaṅkaḷāṟ kaṇṭukoḷka. - to. vē.

-------------------------


16. tirukkuṟippu nāṭṭam (2786 - 2789)āciriyat tuṟai(177)

2786 āṟṟuk kēpiṟaik kīṟṟuk kēcaṭai ākkic cēvaṭi tūkki āruyirp
pēṟṟukkē naṭippāy maṇimaṉṟil peruntakaiyē
cōṟṟuk kēitañ collip pētaiyar cūḻal vāyttuyar cūḻntu mēṟṟicaik
kāṟṟukkē kaṟaṅkāyc cuḻaṉṟēṉaik karututiyō. ...1

2787 ñālat tārtamaip pōlat tāmiṅku naṇṇu vārniṉṉai eṇṇu vārmiku
cīlattār civamē evaiyumeṉat tērntaṉarāl
cālat tāṉkoṭuñ cālat tālattait tāvi nāṉperum pāvi āyiṉaṉ
ēlattār kuḻalā ḷiṭattāyeṉai eṇṇutiyō. ...2

2788 aṇṇa lēniṉṉai eṇṇa lēṉeṉṉai āṇṭu koṇṭaṉai mīṇṭum viṇṭaṉaṉ
naṇṇalē aṟiyēṉ kaṭaiyēṉciṟu nāyaṉaiyēṉ
peṇṇa lēṉiyal āṇa lēṉalip pēya ṉēṉkoṭum pētai yēṉpiḻai
kaṇṇalē puriyā tiṉummīṭkak karututiyō. ...3

2789 valli āṉanta valli cērmaṇa vāḷa ṉēaru ḷāḷa ṉēmalai
villiyāy nakaittē puramvīḻtta viṭaiyavaṉē
pulli yāṉpulaip pōkam vēṭṭuniṉ poṉṉa ṭittuṇaip pōkam pōkkiṉēṉ
illiār kaṭampō liruntēṉeṉai eṇṇutiyō. ...4

tirucciṟṟampalam
___________________________________________________________________________

175. āciriyattāḻicai. to. vē. 1, 2. āciriyattuṟai. ca. mu. ka. ā. pā.


17. taṉit tiruppulampal (2790 - 2793)aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2790 tiṅkaḷ viḷaṅkum caṭaittaruvait tīmpāṟ cuvaiyaic centēṉaic
ceṅkai maruvum ceḻuṅkaṉiyaic cīrār mukkaṭ ceṅkarumpai
maṅkai malaiyāḷ maṇantaperu vāḻvaip pavaḷa malaitaṉṉai
eṅkaḷ perumāṉ taṉaiantō eṉṉē eṇṇā tiruntēṉē. ...1

2791 aṉpar itaya malarkkōyil amarnta paramā ṉantattait
tuṉpam akalac cukamaḷikkum tūya tuṇaiyaic cuyañcuṭarai
vaṉpa riṭattiṉ maruvāta maṇiyai maṇiyār miṭaṟṟāṉai
iṉpa niṟaivai iṟaiyōṉai eṉṉē eṇṇā tiruntēṉē. ...2

2792 orumaip payaṉai orumaineṟi uṇarntār uṇarviṉ uḷḷuṇarvaip
perumaik katiyaip pacupatiyaip periyōr evarkkum periyōṉai
arumaik kaḷattil karumaiaṇi ammāṉ taṉṉai emmāṉai
irumaip payaṉun taruvāṉai eṉṉē eṇṇā tiruntēṉē. ...3

2793 kaṟaiyōr kaṇṭat taṇintaruḷum karuṇā nitiyaik kaṇṇutalai
maṟaiyōṉ neṭumāṟ kariyaciva malaiyai alaiyil vāritiyaip
poṟaiyōr uḷḷam pukuntoḷirum puṉita oḷiyaip pūraṇaṉām
iṟaiyōṉ taṉṉai antōnāṉ eṉṉē eṇṇā tiruntēṉē. ...4

tirucciṟṟampalam
---------------------------


18. parama rāciyam (2794 -2795)eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2794 vitie lāmvilak keṉavilak kiṭuvēṉ
vilakke lāṅkoṇṭu vitieṉa vitippēṉ
nitie lāmpeṟa niṉaitteḻu kiṉṟēṉ
nilame lāṅkoḷum niṉaippuṟu kiṉṟēṉ
etie lāmveṟut tiṭṭaciṟ ṟūḻai
iṉpe lāṅkoḷa eṇṇiniṉ ṟayarvēṉ
patie lāṅkaṭan tevvaṇam uyvēṉ
parama rāciyap paramparap poruḷē. ...1

2795 ceṭiya ṉēṉkaṭun tīmaiyē purivēṉ
teḷivi lēṉmaṉac ceṟiveṉpa taṟiyēṉ
koṭiya ṉēṉkoṭuṅ kolaipayil iṉattēṉ
kōḷa ṉēṉneṭu nīḷavañ cakaṉēṉ
aṭiya ṉēṉpiḻai aṉaittaiyum poṟuttuṉ
aṉpar taṅkaḷō ṭiṉpuṟa aruḷvāy
paṭia ṉēkamuṅ kaṭantaciṟ capaiyil
parama rāciyap paramparap poruḷē. ...2

tirucciṟṟampalam

----------------------------


19. tiruppukaḻcci (2796 - 2798)eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2796 tiruvuḷan teriyēṉ tikaippuṟu kiṉṟēṉ
ciṟiyariṟ ciṟiyaṉēṉ vañcak
karuvuḷak kaṭaiyēṉ pāviyēṉ koṭiya
kaṉmaṉak kuraṅkaṉēṉ antō
veruvuṟu kiṉṟēṉ añcaleṉ ṟiṉṉē
virumpiāṭ koḷḷutal vēṇṭum
maruvumā karuṇaip peruṅkaṭal amutē
vaḷḷalē eṉperu vāḻvē. . ..1

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2797 tāyum tantaiyum teyvamum kuruvum
tāṅku kiṉṟatōr talaivaṉum poruḷum
āyum iṉpamum aṉpummey aṟivum
aṉaittum nīeṉa ātarit tiruntēṉ
ēyum eṉṉaḷa virakkamoṉ ṟilaiyēl
eṉcey vēṉitai yārkkeṭut turaippēṉ
cēyum niṉṉaruḷ nacaiuṟuṅ kaṇṭāy
tillai maṉṟiṭait tikaḻoḷi viḷakkē. ...2

eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2798 aruḷpaḻut tōṅkum kaṟpakat taruvē
aruṇmarun toḷirkuṇak kuṉṟē
aruḷeṉum amutan tarumoru kaṭalē
aruṭkira ṇaṅkoḷum cuṭarē
aruḷoḷi vīcum arumpeṟaṉ maṇiyē
aruṭcuvai kaṉintacem pākē
aruḷmaṇam vīcum orutaṉi malarē
aruṇmaya māmpara civamē. ...3

tirucciṟṟampalam

--------------------------------


20. tirumaruntaruḷ nilai (2799 -2800)aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2799 paṉakaaṇait tiruneṭumāl ayaṉpōṟṟap pulavarelām parava ōṅkum
kaṉakamaṇi ampalattē periyamarun toṉṟirukkak kaṇṭēṉ kaṇṭēṉ
aṉakanaṭat tatucacci tāṉanta vaṭivatupē raruḷvāyn tuḷḷa
teṉakamamarn tiruppatellām vallatupēr naṭarācaṉ eṉpa tammā. ...1

2800 tiruneṭumāl ayaṉtēṭat turiyanaṭu oḷittateṉat teḷintōrcollum
orukaruṇai maruntutiru ampalattē iruntiṭakkaṇ ṭuvantēṉ antō
aruvuruvaṅ kaṭantatupē rāṉanta vaṭivatunal laruḷvāyn tuḷḷa
tirumaiyumnaṉ kaḷippatellām vallatupēr naṭarācaṉ eṉpa tammā. . ..2

tirucciṟṟampalam

-----------------------------


21. tiruvaruḷ vilācam (2801 - 2802)eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2801 āṇṭavaṉnī yākiluṉak kaṭiyaṉumnā ṉākil
aruḷuṭaiyāy iṉṟiravil aruḷ iṟaiyāy vantu
nīṇṭavaṉē mutaliyarum tīṇṭaritām poruḷiṉ
nilaikāṭṭi aṭimuṭiyiṉ neṟimuḻutum kāṭṭi
vīṇṭavaṉē kālaiyilnī viḻittavuṭaṉ eḻuntu
vitimuṭittup puritiitu viḷaṅkumeṉap pukalvāy
tāṇṭavaṉē aruṭpotuvil taṉimutalē karuṇait
taṭaṅkaṭalē neṭuntakaiyē caṅkaraṉē civaṉē. ...1

2802 tiruneṟimeyt tamiḻmaṟaiyām tirukkaṭaikkāp pataṉāl
tiruvuḷaṅkāṭ ṭiyanāḷil terintilaṉ ic ciṟiyēṉ
peruneṟieṉ uḷattiruntu kāṭṭiyanāḷ aṟintēṉ
piḻaipaṭāt teyvamaṟai ituveṉappiṉ puṇarntēṉ
oruneṟiyil eṉatukarat tuvantaḷitta nāḷil
uṇarāta uḷavaielām oruṅkuṇarntu teḷintēṉ
teruṇeṟitan taruḷummaṟaic cilampaṇinta patattāḷ
civakāma vallimakiḻ tirunaṭatteḷ ḷamutē. . ..2

tirucciṟṟampalam

----------------------


22. civa citampara caṅkīrttaṉam (2803 - 2807)eṇcīrk kaḻineṭilaṭic canta viruttam(178)

2803 ulaka muñcarā caramum niṉṟuniṉ ṟulavu kiṉṟapē rulakam eṉpatum
kalakam iṉṟieṅ kaṇuni ṟaintaciṟ kaṉamvi ḷaṅkuciṟ kakaṉam eṉpatum
ilaka oṉṟiraṇ ṭeṉala kaṉṟatōr iṇaiyil iṉpamām itayam eṉpatum
tilakam eṉṟanaṅ kuruci tamparam civaci tamparam civaci tamparam. ...1

2804 varamu ṟuñcutan taracu kantarum maṉama ṭaṅkuciṟ kaṉana ṭantarum
uramu ṟumpatam peṟava ḻaṅkupē roḷina ṭantarum veḷivi ṭantarum
paramu ṟuṅkuṇaṅ kuṟika ṭantaciṟ parama mākiyē paravu māmaṟaic
ciramu ṟumparam paraci tamparam civaci tamparam civaci tamparam. ...2

2805 nitti yamparā parani rātaram nirkku ṇañcatā nilaya niṭkaḷam
catti yamkaṉā kaṉami kuntatōr taṟpa ramcivam camara cattuvam
vitti yañcukō tayani kētaṉam vimalam eṉṟunāl vēta muntoḻum
citti yaṅkuciṟ kaṉaci tamparam civaci tamparam civaci tamparam. ...3

2806 aruḷa ḷittumey yaṉpar tammaiuḷ ḷaṅkai nellipōl ākku kiṉṟatum
poruḷa ḷittunāṉ maṟaiyiṉ antamē pukalu kiṉṟatōr pukaḻa ḷippatum
veruḷa ḷittiṭā vimala ñāṉavāṉ veḷiyi lēveḷi viravi niṟpatām
teruḷa ḷippatum iruḷke ṭuppatum civaci tamparam civaci tamparam. ...4

2807 petta muñcatā mutti yumperum pēta māyatōr pōta vātamum
cutta munteṟā vitta muntarum corūpa iṉpamē tuykkum vāḻkkaiyum
nitta munterin tuṟṟa yōkartam nimala mākimeyn niṟaivu koṇṭaciṟ
citta muñcelāp parama rāciyam civaci tamparam civaci tamparam. ...5

tirucciṟṟampalam
___________________________________________________________________________

178. kaṭṭaḷaik kalippā. to. vē. 1, 2. ca. mu. ka.
eṇcīrk kaḻineṭilaṭic canta viruttam. ā. pā.

--------------------------


23. civakāmavalli tuti (2808 - 2812)eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2808 araṅkāya maṉamāyai aḷakkar āḻam
aṟiyāmal kāliṭṭiṅ kaḻuntu kiṉṟēṉ
iraṅkāyō ciṟitumuyir irakkam illā
eṉmaṉamō niṉmaṉamum iṟaivi uṉṟaṉ
uraṅkāṇum araciyaṟkōl koṭuṅkōl āṉāl
ōṭieṅkē pukuntevaruk kuraippa tammā
tiraṅkāṇāp piḷḷaieṉat tāyvi ṭāḷē
civakāma vallieṉum teyvat tāyē. ...1

aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2809 taṉattāl iyaṉṟa taṉiccapaiyil naṭikkum perumāṉ taṉakkaṉṟē
iṉattāl uyarnta maṇamālai iṭṭuk kaḷitta turaippeṇṇē
maṉattāṉ viḷaṅkum civakāma vallik kaṉiyē māloṭumōr
aṉattāṉ pukaḻum ammēiv vaṭiyēṉ uṉakkē aṭaikkalamē. ...2

2810 tiruvē tikaḻuṅ kalaimakaḷē tiruvē malaiyāṉ tirumakaḷē
uruvē iccai mayamēmey uṇarviṉ vaṇamē uyariṉpak
kuruvē ātit taṉittāyē kulavum paraiyām peruntāyē
maruvē malarē civakāma valli maṇiyē vantaruḷē. ...3

2811 aruḷē aṟivē aṉpēteḷ ḷamutē mātar aracēmeyp
poruḷē teruḷē māṟṟaṟiyāp poṉṉē miṉṉē pūṅkiḷiyē
iruḷēy maṉattil eytāta iṉpap perukkē ivvaṭiyēṉ
maruḷē tavirtta civakāma valli niṉakkē vantaṉamē. ...4

kaṭṭaḷaik kalittuṟai

2812 taruvāy itunal taruṇaṅkaṇ ṭāyeṉṉait tāṅkikkoṇṭa
kuruvāy viḷaṅku maṇimaṉṟa vāṇaṉaik kūṭiiṉpa
uruvāyeṉ uḷḷattiṉ uḷḷē amarntuḷḷa uṇmaielām
tiruvāy malarnta civakāma valliniṉ cīraruḷē. ...5

tirucciṟṟampalam

----------------------------


24. civa paramporuḷ (2813 -2816)kalinilait tuṟai

2813 urutti raṉtiru mālayaṉ oppamuk kuṇamāy
iruttal iṉṟiak kuṇaṅkaḷai eṉṟumāṇ ṭaruḷuṅ
karuttaṉ ākaiyiṟ kuṇēcaṉak kuṇavikā rattiṟ
porutta miṉmaiyaṉ ākaiyāl pukalkuṇa rakitaṉ. ...1

2814 kaḷaṅka akkuṇam kaṭantirut talilkuṇā tītaṉ
vaḷaṅko ḷattakum ulakelām maruviniṟ ṟaliṉāl
viḷaṅku viccuva viyāpiiv vicuvattai yāṇṭu
tuḷaṅku ṟānalan tōṟṟaliṉ viccuva karuttaṉ. ...2

2815 veyya ṉāyula kaḻittaliṉ vicuvacaṅ kāri
paiya mēleṉap paṭuvaṉa palavaṟṟiṉ mēlām
aiyaṉ ātaliṟ parāpara ṉāmeṉap paṭṭa
ceyya ṉākiya civapirāṉ oruvaṉuṇ ṭamarīr. ...3

2816 uyva tāmitu namkuru vāṇaiyoṉ ṟuraippēṉ
caiva māticit tāntattu maṟaimuṭit talattum
naiva tiṉṟiāṅ katuvatu vāyatu namatu
teyva mākiya civaparam poruḷeṉat teḷivīr. . ..4

tirucciṟṟampalam

-----------------------


25. naṭarāja alaṅkāram (2817 -2819)aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2817 iraṇṭē kāṟkai mukantantīr iṉpa naṭañcey perumāṉīr
iraṇṭē kāṟkai mukaṅkoṇṭīr eṉṉē aṭikaḷ eṉṟuraittēṉ
iraṇṭē kāṟkai mukampuṭaikka iruntāy eṉaikkeṉ ṟiṅkēnī
iraṇṭē kāṟkai mukaṅkoṇṭāy eṉṟār maṉṟil niṉṟārē.(179) ...1

2818 iraṇṭē kāṟkai mukaṅkoṇṭīr eṉṉai uṭaiyīr ampalattīr
iraṇṭē kāṟkai mukantantīr eṉṉai itutāṉ eṉṟuraittēṉ
iraṇṭē kāṟkai mukaṅkoṇṭiṅ kirunta nīyum eṉaikkaṇṭē
iraṇṭē kāṟkai mukaṅkoṇṭāy eṉṟār tōḻi ivarvāḻi.(180) ...2

2819 āṭuṅ karuṇait tirunaṭattīr āṭum iṭantāṉ yāteṉṟēṉ
pāṭun tiruvuñ cavuntaramum paḻamuṅ kāṭṭum iṭameṉṟār
nāṭum paṭinaṉ karuḷumeṉṟēṉ naṅkāy muṉpiṉ oṉṟēyāy
īṭun tiyapaṉ ṉaṭuvuḷatāl eṉṟār tōḻi ivarvāḻi.(181) ...3

tirucciṟṟampalam
___________________________________________________________________________

179. patavurai : iṉpam - pēriṉpam taruvatākiya, naṭañcey - tirunaṭaṉattaip puriyā niṉṟa, perumāṉīr -
perumāṉākiya nīr, iraṇṭē - iraṇṭēyākiya, kāṟku - pātaṅkaḷaiyuṭaiya eṉakku, ai - aḻakiya, mukam - mukam
oṉṟiṉai, tantīr - koṭuttīr, iṅṅaṉam irukka, iraṇṭē kāṟku - iraṇṭu pātāmpuyaṅkaḷukku, aimukam -
pañcamukaṅkaḷai, koṇṭīr - koṇṭa nīrāka irukkiṉṟīr, eṉṉē - yātupaṟṟi, aṭikaḷ - aṭikaḷē, eṉṟuraittēṉ -
eṉap pukaṉṟēṉ. ataṟku maṉṟil niṉṟār - ampalattiṉ kaṇṇiṉṟa ivar aṭiyāḷaik kaṇṇuṟṟu, iraṇṭē
kāl - iraṇṭu kālākap peṟṟa nī, kaimukam puṭaikka viruntāy - kaitta mukam perukkak kāṭṭiṉai,
eṉaikkeṉṟu - yātupaṟṟi eṉa viṉavi, iṅkē nī - ippōtu ivviṭattu, iraṇṭē kāṟku - iru kālākiya
arai ( alkulukku iṉpam perukka eṇṇi ) aimukam koṇṭāy eṉṟār - cumukaṅ koṇṭaṉai eṉap
pukalkiṉṟaṉar. ē! tōḻi ! iḵtu eṉ ? eṉa viṉaviyatu. - ca.mu.ka.

180. patavurai : iraṇṭēkāṟku - iruviṉai vaḻi cellātavarkaḷukku, aimukam - ācāriya mukattiṉai,
koṇṭaṉai - koṇṭa nīrāyirukkiṉṟīr. eṉṉai - aṭiyāḷai, uṭaiyīr - uṭaiyavarē, ampalattīr -
tiruvampalattil naṭikkiṉṟavarē, iraṇṭēkāṟku - cūriyakalai cantirakalaiyākiya vāciyaṉupavattiṟku, ai -
aḻakiya, mukantannīr - mukattiṉait tantavarē, eṉṉai itu tāṉeṉṟu - iḵtu eṉṉa viṣayattiṟku eṉṟu,
uraittēṉ - ceppiṉēṉ. ataṟku aṉṉār, iraṇṭē kāl, kai, mukaṅ koṇṭirunta nīyum - iraṇṭu kālum,
irukaiyum, mukamum aṭaiyap peṟṟirā niṉṟa nīyum, eṉaik kaṇṭē - nammait taricitta takṣaṇam nī muṉ uraitta
vaṇṇamē, iraṇṭēkāṟku - vācikku, aimukaṅkoṇṭāy - aḻakiya mukattiṉai aṉupava iṭamākak koṇṭu
viṭṭaṉai eṉkiṉṟaṉar tōḻi, iṉṉār nīṭuḻi vāḻka eṉat talaivi vāḻttiyatākak koḷka.
iraṇṭēkāṟkai - tamiḻil eḻutiṉāl iraṇṭu (u), kāl (va), kai : uvakai.
iraṇṭēkāṟ kaimukan tantīr eṉṟataṟku, vināyakarukku kai - tutikkaiyuṭaiya mukattiṉait tantīr eṉap
poruḷ kūṟuvārum uḷar. talaivi talaivarukkuḷ naṭanta alaṅkāra vivakārattuḷ vināyakaraip paṟṟik kūṟutal
avvaḷavu vicēṭa maṉṟeṉak koḷka.

181. kuṟippu : āṭumiṭam - naṭaṉañ ceyyumiṭam, pāṭum - vētākamaṅkaḷāl pukaḻappaṭum, tiruvum - poṉ
eṉṉuñ collum, cavuntaramum - aḻaku, aḻakukkup piratipatamāya am eṉṉum collum, paḻamum - (paḻam =
palam vaṭamoḻi ) - palam eṉṉum collum cērntāl, poṉṉampalam ākiṟatu. muṉpiṉ oṉṟēyāy - muṉṉum
piṉṉum oru collākiya am, pal naṭu vuḷatu - pal eṉṉuñ col naṭuvuḷatu. am+pal+am - ampalam,
@e$ ca. mu. ka.

------------------------


26. pāṅkimār kaṇṇi (2820 -- 2846)cintu

2820 ampalattil āṭukiṉṟār pāṅkimā rē - avar
āṭṭaṅkaṇṭu nāṭṭaṅkoṇṭēṉ pāṅkimārē. ...1

2821 āṭukiṉṟa cēvaṭimēṟ pāṅkimā rē - mika
ācaikoṇṭu vāṭukiṉṟēṉ pāṅkimārē. ...2

2822 iṉpavaṭi vāyccapaiyiṟ pāṅkimā rē - naṭa
miṭṭavarmē liṭṭamvaittēṉ pāṅkimārē. ...3

2823 īṉavuṭaṟ kiccaivaiyēṉ pāṅkimā rē - naṭa
ṉēcartamai yeytumvaṇṇam pāṅkimārē. . ..4

2824 uttamarpoṉ ṉampalattē pāṅkimā rē - iṉpa
uruvāki ōṅkukiṉṟār pāṅkimārē. ...5

2825 ūṉavula kaikkarutēṉ pāṅkimā rē - maṉṟil
uttamaruk kuṟavāvēṉ pāṅkimārē. ...6

2826 kaṟpaṉaiyel lāṅkaṭantār pāṅkimā rē - eṉṟaṉ
kaṟpaṉaikkuṭ paṭuvārō pāṅkimārē. ...7

2627 kaṇṭilarnāṉ paṭumpāṭu pāṅkimā rē - mūṉṟu
kaṇṇuṭaiyā reṉpāraiyō pāṅkimārē. ...8

2828 kaṉmaṉamel lāṅkaraippār pāṅkimā rē - maṉaṅ
karaiyāreṉ ṉaḷavilē pāṅkimārē. ...9

2829 kaḷḷamoṉṟu maṟiyēṉāṉ pāṅkimā rē - eṉṉaik
kaiviṭavun tuṇivārō pāṅkimārē. ...10

2830 kaṟpaḻittuk kalantārē pāṅkimā rē - iṉṟu
kainaḻuva viṭuvārō pāṅkimārē. ...11

2831 kaṇṭavarel lāmpaḻikkap pāṅkimā rē - eṉṟaṉ
kaṉṉiyaḻit tēyoḷittār pāṅkimārē. ...12

2832 kāmaṉaikkaṇ ṇālerittār pāṅkimā rē - eṉṟaṉ
kātalaikkaṇ ṭaṟivārō pāṅkimārē. ...13

2833 kāvalaiyel lāṅkaṭantu pāṅkimā rē - eṉṉaik
kaikalanta kaḷḷaravar pāṅkimārē. ...14

2834 kāṇaviḻain tēṉavaraip pāṅkimā rē - koṇṭu
kāṭṭuvārai yaṟintilēṉ pāṅkimārē. ...15

2835 kiṭṭavara vēṇṭumeṉṟār pāṅkimā rē - nāṉ
kiṭṭumuṉṉē yeṭṭaniṉṟār pāṅkimārē. ...16

2836 kiṉṉaraṅkē ḷeṉṟicaittār pāṅkimā rē - nāṉ
kēṭpataṉmuṉ cēṭpaṭuttār pāṅkimārē. ...17

2837 kiḷḷaiyaittū tāviṭuttēṉ pāṅkimā rē - atu
kēṭṭuvarak kāṇēṉaiyō pāṅkimārē. ...18

2838 kītavakai pāṭiniṉṟār pāṅkimā rē - atu
kēṭṭumati mayaṅkiṉēṉ pāṅkimārē. ...19

2839 kīḻmaikuṟi yāmaleṉṉaip pāṅkimā rē - maṉak
kēṇmaikuṟit tārēyaṉṟu pāṅkimārē. ...20

2840 kīṭamaṉai yēṉeṉaiyum pāṅkimā rē - aṭik
kēyaṭimai koṇṭāraṉṟu pāṅkimārē. ...21

2841 kuṟṟamellāṅ kuṇamākap pāṅkimā rē - koḷḷuṅ
koṟṟavareṉ koḻunarkāṇ pāṅkimārē. ...22

2842 kuṟṟamoṉṟuñ ceytaṟiyēṉ pāṅkimā rē - eṉṉaik
koṇṭukulam pēcuvārō pāṅkimārē. ...23

2843 kuñcitappoṟ pātaṅkaṇṭāṟ pāṅkimā rē - uḷḷa
kuṟaiyellān tīruṅkaṇṭīr pāṅkimārē. . ..24

2844 kūṟṟutaitta pātaṅkaṇṭīr pāṅkimā rē - naṅkaḷ
kuṭikkellāṅ kulateyvam pāṅkimārē. ...25

2845 kūṟariya pataṅkaṇṭu pāṅkimā rē - kaḷi
koṇṭuniṟka viḻaintēṉāṉ pāṅkimārē. ...26

2846 kūṭalviḻain tēṉavaraip pāṅkimā rē - atu
kūṭumvaṇṇam kūṭṭiṭuvīr pāṅkimārē. ...27

tirucciṟṟampalam

--------------------------


27. veṇṇilāk kaṇṇi (2847 - 2869)cintu

2847 taṉṉaiyaṟin tiṉpamuṟa veṇṇilā vē - oru
tantiranī collavēṇṭum veṇṇilā vē. ...1

2848 nātamuṭi mēlirunta veṇṇilā vē - aṅkē
nāṉumvara vēṇṭukiṉṟēṉ veṇṇilā vē. ...2

2849 caccitāṉan takkaṭalil veṇṇilā vē - nāṉun
tāḻntuviḻa vēṇṭukiṉṟēṉ veṇṇilā vē. ...3

2850 irāppakalil lāviṭattē veṇṇilā vē - nāṉum
irukkaveṇṇi vāṭukiṉṟēṉ veṇṇilā vē. ...4

2851 tēcuniṟa māyniṟainta veṇṇilā vē - nāṉuñ
civamayama tāyviḻaintēṉ veṇṇilā vē. ...5

2852 pōtanaṭu vūṭirunta veṇṇilā vē - malap
pōtamaṟa vēṇṭukiṉṟēṉ veṇṇilā vē. ...6

2853 ārumaṟi yāmaliṅkē veṇṇilā vē - aru
ḷāḷarvaru vārōcollāy veṇṇilā vē. ...7

2854 antaraṅka cēvaiceyya veṇṇilā vē - yeṅkaḷ
aiyarvaru vārōcollāy veṇṇilā vē. ...8

2855 vētamuṭi mēlirunta veṇṇilā vē - mala
vētaiyuḷa vētucollāy veṇṇilā vē. ...9

2856 kuṇṭalippāl niṉṟilaṅkum veṇṇilā vē - antak
kuṇṭalippāl vēṇṭukiṉṟēṉ veṇṇilā vē. ...10

2857 ātiyanta meṉṟuraittār veṇṇilā vē - anta
ātiyanta māvateṉṉa veṇṇilā vē. ...11

2858 vittilāma lēviḷainta veṇṇilā vē - nītāṉ
viḷaintavaṇṇa mētucollāy veṇṇilā vē. ...12

2859 mupporuḷu moṉṟateṉpār veṇṇilā vē - anta
mūṉṟumoṉṟāy muṭintateṉṉa veṇṇilā vē. . ..13

2860 nāṉatuvāy niṟkumvaṇṇam veṇṇilā vē - oru
ñāṉaneṟi collukaṇṭāy veṇṇilā vē. ...14

2861 ñāṉamaya māyviḷaṅkum veṇṇilā vē - eṉṉai
nāṉaṟiyac collukaṇṭāy veṇṇilā vē. ...15

2862 vācivāci yeṉṟuraittār veṇṇilā vē - anta
vāciyeṉṉa pēcukaṇṭāy veṇṇilā vē. ...16

2863 aintalaippām pāṭṭukiṉṟār veṇṇilā vē - avar
ampalattil niṉṟateṉṉa veṇṇilā vē. ...17

2864 ōreḻutti laintuṇṭeṉpār veṇṇilā vē - atu
ūmaiyeḻut tāvateṉṉa veṇṇilā vē. ...18

2865 ampalattil āṭukiṉṟār veṇṇilā vē - avar
āṭukiṉṟa vaṇṇameṉṉa veṇṇilā vē. ...19

2866 antarattil āṭukiṉṟār veṇṇilā vē - avar
āṭumvakai eppaṭiyō veṇṇilā vē. ...20

2867 aṇuvilaṇu vāyiruntār veṇṇilā vē - eṅkum
ākiniṉṟa vaṇṇameṉṉa veṇṇilā vē. ...21

2868 aṇṭapaki raṇṭamellām veṇṇilā vē - aiyar
āṭṭameṉṟu colvateṉṉa veṇṇilā vē. ...22

2869 amparatti lāṭukiṉṟār veṇṇilā vē - eṉṉai
āṭṭukiṉṟār imparattē veṇṇilā vē. ...23

tirucciṟṟampalam

-----------------------


28. muṟaiyīṭṭuk kaṇṇi (2870 - 2938)tāḻicai

2870 paṟṟu niṉaitteḻumip pāvimaṉat tīmaiyelām
uṟṟu niṉaikkileṉak kūṭuruvip pōkutaṭā. ...1

2871 eḷḷēta niṉṉiṭattē eṇṇukiṉṟa tōṟumatai
uḷḷē niṉaikkileṉak kūṭuruvip pōkutaṭā. ...2

2872 tuṉṉukiṉṟa tīmainiṉpāṟ cūḻnturaikkun tōṟumatai
uṉṉukiṉṟa pōtileṉak kūṭuruvip pōkutaṭā. . ..3

2873 eḷḷukiṉṟa tīmainiṉpā leṇṇukiṉṟa tōṟumatai
uḷḷukiṉṟa pōtileṉak kūṭuruvip pōkutaṭā. ...4

2874 mikka nilainiṟka virumpēṉ piḻaikaḷelām
okka niṉaikkileṉak kūṭuruvip pōkutaṭā. ...5

2875 kōkō veṉuṅkoṭiyēṉ kūṟiyakuṟ ṟaṅkaḷelām
ōkō niṉaikkileṉak kūṭuruvip pōkutaṭā. ...6

2876 pittu maṉakkoṭiyēṉ pēciyavaṉ collaiyelām
ottu niṉaikkileṉak kūṭuruvip pōkutaṭā. ...7

2877 tērntu teḷiyāc ciṟiyavaṉēṉ tīmaiyelām
ōrntu niṉaikkileṉak kūṭuruvip pōkutaṭā. ...8

2878 niṟutti yaṟiyē nikaḻttiyavaṉ collai
uṟutti niṉaikkileṉak kūṭuruvip pōkutaṭā. ...9

2879 tōṉṟi viriyumaṉat tuṭṭaṉēṉ vaṉpiḻaiyai
ūṉṟi niṉaikkileṉak kūṭuruvip pōkutaṭā. ...10

2880 eṇṇiṉaippa tiṉṟiniṉai yeḷḷi yuraittataṉai
uṇṇiṉaikkun tōṟumeṉak kuḷḷa murukutaṭā. ...11

2881 kaṭaiyavaṉēṉ vaitakaṭuñ coṉṉiṉaikkun tōṟum
uṭaiyavaṉē yeṉṉuṭaiya vuḷḷa murukutaṭā. ...12

2882 pittaṉeṉat tīmai pitaṟṟiyateṇ ṇuntōṟum
uttamaṉē yeṉṉuṭaiya vuḷḷa murukutaṭā. ...13

2883 maṉṟuṭaiyāy niṉṉaruḷai vaitakoṭuñ coṟporuḷil
oṉṟai niṉaikkileṉak kuḷḷa murukutaṭā. ...14

2884 veruvāma laiyō viḷampiyacol lellām
oruvā niṉaikkileṉak kuḷḷa murukutaṭā. ...15

2885 pulaikkoṭiyēṉ puṉcoṟ pukaṉṟateṇ ṇuntōṟum
ulaikkaṇmeḻu kākaveṉṟa ṉuḷḷa murukutaṭā. ...16

2886 īṭilperun tāyi liṉiyāyniṉ ṟaṇṇaruṭpāl
ūṭiyacol luṉṉileṉak kuḷḷa murukutaṭā. ...17

2887 puraittamaṉa vañcap pulaiyēṉ ṟiruvaruḷai
uraittapiḻai yeṇṇileṉak kuḷḷa murukutaṭā. ...18

2888 nāṭi niṉaiyā navaiyuṭaiyēṉ puṉcolelām
ōṭi niṉaikkileṉak kuḷḷa murukutaṭā. ...19

2889 veppil karuṇai viḷakkaṉaiyā yeṉpiḻaiyai
oppi niṉaikkileṉak kuḷḷa murukutaṭā. ...20

2890 añcaleṉṟāy niṉpāl aṭātamoḻi pēciyatai
añciniṉaik kileṉak kañcuṅ kalaṅkutaṭā. ...21

2891 meyyōr ciṟitumilēṉ vīṇmoḻiyā lūṭiyatai
aiyō niṉaikkileṉak kañcuṅ kalaṅkutaṭā. . ..22

2892 ittā raṇikkuḷeṅku millāta tīmaiceytēṉ
attā niṉaikkileṉak kañcuṅ kalaṅkutaṭā. ...23

2893 poyyāl virinta pulaimaṉattēṉ ceypiḻaiyai
aiyā niṉaikkileṉak kañcuṅ kalaṅkutaṭā. ...24

2894 ippāvi neñcā liḻukkuraittē ṉāṅkataṉai
appāni ṉaikkileṉak kañcuṅ kalaṅkutaṭā. ...25

2895 eṇṇāk koṭumaiyelā meṇṇiyurait tēṉataṉai
aṇṇā niṉaikkileṉak kañcuṅ kalaṅkutaṭā. ...26

2896 vemmāṉ maṉattu viṉaiyēṉ pukaṉṟatelām
ammā niṉaikkileṉak kañcuṅ kalaṅkutaṭā. ...27

2897 eccōṭu millā tiḻintēṉ piḻaikaḷelām
accōni ṉaikkileṉak kañcuṅ kalaṅkutaṭā. ...28

2898 vantōṭi naimaṉattu vañcakaṉēṉ vañcamelām
antōni ṉaikkileṉak kañcuṅ kalaṅkutaṭā. ...29

2899 ōvāk koṭiyē ṉuraitta piḻaikaḷelām
āvā niṉaikkileṉak kañcuṅ kalaṅkutaṭā. ...30

2900 karaicēra voṇṇāk kaṭaiyēṉ piḻaiyai
araicēni ṉaikkileṉak kañcuṅ kalaṅkutaṭā. ...31

2901 maruḷuṭaiyēṉ vañca maṉattīmai yellām
aruḷuṭaiyā yeṇṇileṉak kañcuṅ kalaṅkutaṭā. ...32

2902 īṇṭavaṉēṉ vaṉcol iyampiyatai yeṉṉuṭaiya
āṇṭavaṉē yeṇṇileṉak kañcuṅ kalaṅkutaṭā. ...33

2903 vaṟputaṉēṉ vañca maṉappiḻaiyai maṉṟāṭum
aṟputaṉē yeṇṇileṉak kañcuṅ kalaṅkutaṭā. ...34

2904 tuṉpuṭaiyēṉ puṉmoḻikaḷ tūṟṟiyatai yevvuyirkkum
aṉpuṭaiyā yeṇṇileṉak kañcuṅ kalaṅkutaṭā. ...35

2905 kotikkiṉṟa vaṉmoḻiyāṟ kūṟiyatai yaiyō
matikkiṉṟa tōṟumuḷḷē vāḷiṭ ṭaṟukkutaṭā. ...36

2906 ciṉaṅkoṇṭa pōtellāñ ceppiya vaṉcollai
maṉaṅkoḷḷun tōṟumuḷḷē vāḷiṭ ṭaṟukkutaṭā. ...37

2907 ceytanaṉṟi yeṇṇāc ciṟiyavaṉē ṉiṉṉaruḷai
vaitteṇṇun tōṟumuḷḷē vāḷiṭ ṭaṟukkutaṭā. ...38

2908 poytta maṉattēṉ pukaṉṟakoṭuñ coṟkaḷelām
vaittuniṉaik kuntōṟum vāḷiṭ ṭaṟukkutaṭā. ...39

2909 poṅkukiṉṟa tīmai pukaṉṟatelā meṇṇiyeṇṇi
maṅkukiṉṟa tōṟumuḷḷē vāḷiṭ ṭaṟukkutaṭā. ...40

2910 ūṭukiṉṟa collā luraittataṉai yeṇṇiyeṇṇi
vāṭukiṉṟa tōṟumuḷḷē vāḷiṭ ṭaṟukkutaṭā. ...41

2911 uyaṅkukiṉṟēṉ vaṉcol luraittataṉai yeṇṇi
mayaṅkukiṉṟa tōṟumuḷḷē vāḷiṭ ṭaṟukkutaṭā. ...42

2912 colviḷaivu nōkkātē coṉṉatelā meṇṇutoṟum
valviṉaiyē ṉuḷḷakattē vāḷiṭ ṭaṟukkutaṭā. ...43

2913 mēlviḷaivu nōkkātē vēṟucoṉṉa teṇṇutoṟum
mālviṉaiyē ṉuḷḷakattē vāḷiṭ ṭaṟukkutaṭā. ...44

2914 viñcakattā lantō viḷampiyatai yeṇṇutoṟum
vañcakattē ṉuḷḷakattē vāḷiṭ ṭaṟukkutaṭā. ...45

2915 vilaṅkukiṉṟa neñca viḷaivaiyeṇ ṇuntōṟum
malaṅkukiṉṟē ṉuḷḷakattē vāḷiṭ ṭaṟukkutaṭā. ...46

2916 tūymaiyilā vaṉmoḻiyāṟ coṉṉavelā meṇṇutoṟum
vāymaiyilē ṉuḷḷakattē vāḷiṭ ṭaṟukkutaṭā. ...47

2917 kalikkiṉṟa vañcakak karuttaik karuti
valikkiṉṟa tōṟumuḷḷē vāḷiṭ ṭaṟukkutaṭā. . ..48

2918 nīṭṭukiṉṟa vañca neṭuñcolelā neñcakattē
māṭṭukiṉṟa tōṟumuḷḷē vāḷiṭ ṭaṟukkutaṭā. ...49

2919 poruntukiṉṟa vañcap putumaiyeṇṇi yaiyō
varuntukiṉṟa tōṟumuḷḷē vāḷiṭ ṭaṟukkutaṭā. ...50

2920 veruvikkum vañca veṟuñcolelām neñcil
varuvikkun tōṟumuḷḷē vāḷiṭ ṭaṟukkutaṭā. ...51

2921 ūṭumpō tuṉṉai yuraittavelā nāyaṭiyēṉ
nāṭumpō tellāmeṉ ṉāṭi naṭuṅkutaṭā. ...52v

2922 vāykkaṭaiyā vaṉcol vaḻaṅkiyaveṉ vaṉmaṉattai
nāykkaṭaiyē ṉeṇṇutoṟum nāṭi naṭuṅkutaṭā. ...53

2923 kaṉṟi yuraitta kaṭuñcoṟ kaṭuvaiyelām
naṉṟiyilē ṉeṇṇutoṟum nāṭi naṭuṅkutaṭā. ...54

2924 puṉmaiyiṉāl vaṉcoṟ pukaṉṟapulait taṉmaiyelām
naṉmaiyilē ṉeṇṇutoṟum nāṭi naṭuṅkutaṭā. ...55

2925 ūṉeṇṇum vañca vuḷattā luraittavelām
nāṉeṇṇun tōṟumeṉṟa ṉāṭi naṭuṅkutaṭā. ...56

2926 vañcaṉaiyā lañcātu vaṉcol pukaṉṟavelām
nañcaṉaiyē ṉeṇṇutoṟum nāṭi naṭuṅkutaṭā. ...57

2927 kōṇaneṭu neñcak kuraṅkāṟ kutittavelām
nāṇamilē ṉeṇṇutoṟum nāṭi naṭuṅkutaṭā. ...58v

2928 ūṉamilā niṉṉai yuraittakoṭuñ collaiyelām
ñāṉamilē ṉeṇṇutoṟum nāṭi naṭuṅkutaṭā. ...59

2929 eṟṟē matiyiliyē ṉeṇṇā turaittataṉaic
caṟṟē niṉaittiṭiṉun tātu kalaṅkutaṭā. ...60

2930 iṉiyētu ceyvē ṉikaḻnturaitta collait
taṉiyē niṉaittiṭiṉun tātu kalaṅkutaṭā. ...61

2931 nāyaṉaiyē ṉeṇṇāma ṉalaṅkiyavaṉ collaiyelām
tāyaṉaiyā yeṇṇutoṟun tātu kalaṅkutaṭā. ...62

2932 niṟkurukā vañca niṉaivāl niṉaittavelāñ
caṟkuruvē yeṇṇutoṟun tātu kalaṅkutaṭā. ...63

2933 vennarakil vīḻum viḷaivāl viḷampiyatai
eṉṉaracē yeṇṇutoṟu meṉṉai viḻuṅkutaṭā. ...64

2934 naṉkaṟiyēṉ vāḷā naviṉṟa navaiyaṉaittum
eṉkuruvē yeṇṇutoṟu meṉṉai viḻuṅkutaṭā. ...65v

2935 āva taṟiyā taṭiyē ṉikaḻntakoṭum
pāva niṉaikkiṟ pakīreṉ ṟalaikkutaṭā. ...66

2936 vantip paṟiyēṉ vaḻaṅkiyavaṉ collaiyelām
cintik kiluḷḷē tiṭukkiṭ ṭaḻuṅkutaṭā. ...67

2937 kuṟṟa niṉaitta koṭuñcolelā meṉṉuḷattē
paṟṟa niṉaikkiṟ payamā yirukkutaṭā. ...68

2938 eḷḷukiṉṟa tīmai yeṭutturaittē ṉāṅkataṉai
viḷḷukiṉṟa tōṟu muḷḷamventu vetumputaṭā. ...69

tirucciṟṟampalam

-------------------------


29. tiruvaṭik kaṇṇi (2939 - 2949)


tāḻicai

2939 miṉṉiṭaiyāḷ kāṇa viḷaṅkumaṉṟi lāṭukiṉṟāy
eṉṉuṭaiyā yuṉṟa ṉiṇaiyaṭitāṉ nōvātā. ...1

2940 vaṉṉamutē yiṉpa maliyamaṉṟi lāṭukiṉṟāy
eṉṉamutē yuṉṟa ṉiṇaiyaṭitāṉ nōvātā. ...2

2941 naṇṇiyamey yaṉpar nayakkamaṉṟi lāṭukiṉṟāy
puṇṇiyaṉē yuṉṟaṉatu poṉṉaṭitāṉ nōvātā. ...3

2942 aṉpariṉpaṅ koḷḷanaṭa mampalattē yāṭukiṉṟāy
iṉpuruvā muṉṟa ṉiṇaiyaṭitāṉ nōvātā. ...4

2943 nūluṇarvā nuṇṇuṇarvi ṉōkkanaṭa māṭukiṉṟāy
mālaṟiyā vuṉṟaṉ malarppātam nōvātā. ...5

2944 eḷḷalaṟa vampalattē yiṉpanaṭa māṭukiṉṟāy
vaḷḷalē yuṉṟaṉ malaraṭitāṉ nōvātā. ...6

2945 caiva nilaittut taḻaittōṅka vāṭukiṉṟāy
teyva maṇiyē tiruvaṭitāṉ nōvātā. ...7

2946 ellāru miṉpuṟ ṟirukkanaṭa māṭukiṉṟāy
vallāriṉ vallāy malarppātam nōvātā. ...8

2947 avamē kaḻintiṉpa maṉparkoḷa vāṭukiṉṟāy
civamē niṉatu tiruvaṭitāṉ nōvātā. ...9

2948 taṟparamā maṉṟiṟ ṟaṉinaṭaṉa māṭukiṉṟāy
ciṟparamē yuṉṟaṉ tirumēṉi nōvātā. ...10

2949 vilvavēr mālai miḷirntacaiya vāṭukiṉṟāy
celvamē yuṉṟaṉ tirumēṉi nōvātā. . ..11

tirucciṟṟampalam
------------------------


30. pēraṉpuk kaṇṇi (2950 - 2963)tāḻicai

2950 kaṟṟateṉṟuñ cākāta kalviyeṉṟu kaṇṭukoṇṭuṉ
aṟputacciṟ ṟampalatti laṉpuvaittēṉ aiyāvē. ...1

2951 īṭaṇaikaḷ nīkkinamak kiṉpaḷikku meṉṟumaṉṟil
āṭun tiruvaṭikkē ācaivaittēṉ aiyāvē. ...2

2952 nāṉanta meytā nalampeṟavē yeṇṇimaṉṟil
āṉanta nāṭakattuk kaṉpuvaittēṉ aiyāvē. ...3

2953 vāṭalaṟac cākā varaṅkoṭukku meṉṟumaṉṟil
āṭalaṭip poṉmalarkkē aṉpuvaittēṉ aiyāvē. ...4

2954 poṟpuṟavē poṉṟāp poruḷaḷikku meṉṟumaṉṟil
aṟputappoṟ cēvaṭikkē aṉpuvaittēṉ aiyāvē. ...5

2955 īṉamaṟut teṉṟum iṟavāmai nalkumeṉṟē
ñāṉamaṇi maṉṟiṭattē naṇpuvaittēṉ aiyāvē. ...6

2956 ōrtuṇainiṉ poṉṉaṭiyeṉ ṟuṉṉukiṉṟē ṉuṉṉaiyaṉṟi
ārtuṇaiyum vēṇṭēṉeṉ aṉpuṭaiya aiyāvē. ...7

2957 pūcaiceytu peṟṟavuṉṟaṉ poṉṉaṭimē laṉṟiyayal
ācaiyoṉṟu millaiyeṉak kaṉpuṭaiya aiyāvē. ...8

2958 iccainiṉmē laṉṟiyeṉak keḷḷaḷavum vēṟumoṉṟil
iccaiyilai niṉṉāṇai yeṉṉarumai aiyāvē. ...9

2959 eppaṭiniṉ ṉuḷḷa mirukkiṉṟa teṉṉaḷavil
appaṭinī ceykaveṉak kaṉpuṭaiya aiyāvē. . ..10

2960 evvaṇṇam niṉkaruttiṅ keṉṉaḷavi leṇṇiyatō
avvaṇṇañ ceykaveṉak kaṉpuṭaiya aiyāvē. ...11

2961 tēcuṟuniṉ ṟaṇṇaruḷān teḷḷamutaṅ koḷḷavuḷḷē
ācaipoṅku kiṉṟateṉak kaṉpuṭaiya aiyāvē. ...12

2962 mācaṟuniṉ poṉṉaruḷā māmaṇipeṟ ṟāṭavuḷḷē
ācaipoṅku kiṉṟateṉak kaṉpuṭaiya aiyāvē. ...13

2963 nācamilā niṉṉaruḷām ñāṉamarun tuṇṇavuḷḷē
ācaipoṅku kiṉṟateṉak kaṉpuṭaiya aiyāvē. ...14

tirucciṟṟampalam
---------------------


31. naṭēcar kommi (2964 -2970)cintu

pallavi

2964 kommiya ṭippeṇkaḷ kommi yaṭi - iru
koṅkaiku luṅkavē kommiyaṭi. ...1

pallavi eṭuppu

2965 nammai yāḷumpoṉ ṉampala vāṇaṉai
nāṭik kommiya ṭiyuṅka ṭi - patam
pāṭik kommiya ṭiyuṅkaṭi. kommi ...1

kaṇṇikaḷ

2966 kāma makaṟṟiya tūya ṉaṭi - civa
kāma cavuntari nēya ṉaṭi
māmaṟai yōtucev vāya ṉaṭi - maṇi
maṉṟeṉu ñāṉavā kāyaṉaṭi. kommi ...1

2967 āṉantat tāṇṭava rāja ṉaṭi - namai
āṭkoṇ ṭaruḷiya tēja ṉaṭi
vāṉanta māmalai maṅkai makiḻ - vaṭi
vāḷaṉa ṭimaṇa vāḷaṉaṭi. kommi ...2

2968 kallaik kaṉivikkuñ cutta ṉaṭi - muṭi
kaṅkaik karuḷiya kartta ṉaṭi
tillaicci tampara citta ṉaṭi - tēva
ciṅkama ṭiyuyar taṅkamaṭi. kommi ...3

2969 peṇṇoru pālvaitta matta ṉaṭi - ciṟu
piḷḷaik kaṟikoṇṭa pitta ṉaṭi
naṇṇi namakkaru ḷatta ṉaṭi - mika
nallaṉa ṭiyellām vallaṉaṭi. kommi ...4

2970 ampalat tāṭalcey aiya ṉaṭi - aṉpar
aṉpuk keḷitaru meyya ṉaṭi
tumpai muṭikkaṇi tūya ṉaṭi - cuyañ
cōtiya ṭiparañ cōtiyaṭi. kommi ...5

---------------------------


32. tōḻiyar uraiyāṭal (2971 - 2976)tāḻicai

2971 taṇmati yoṇmukap peṇmaṇi yē - uṉṉait
tāṉkoṇṭa nāyaka rārē ṭi
aṇmaiyiṟ poṉṉaṇi yampalat tāṭalcey
aiya ramuta raḻakaraṭi. ...1

2972 ceṅkayaṟ kaṇmaṭa maṅkainal lāy - uṉṟaṉ
ceṅkai piṭittava rārē ṭi
aṅkaya lāraṉṟu poṉṉampa latteṅkaḷ
āṉantat tāṇṭava rājaṉaṭi. ...2

2973 kaṉṉaṟ cuvaimoḻi miṉṉiṭai yāy - uṉṉaik
kaṉṉi yaḻittava rārē ṭi
uṉṉaṟ kariyapoṉ ṉampalat tāṭalcey
uttama rāṉanta cittaraṭi. ...3
2974 tīmaiyi lātapeṇ māmayi lē - uṉṉaic
cērntu kalantava rārē ṭi
tāmamu ṭikkaṇin tampalat tēyiṉpat
tāṇṭavañ ceyyuñ caturaraṭi. ...4

2975 aṉṉana ṭaippeṇka ḷāramu tē - uṉṉai
aṉpiṟ puṇarntava rārē ṭi
tuṉṉa luṭaiyiṉa rampalat tēniṉṟa
tūya tirunaṭa rāyaraṭi. ...5

2976 kāraḷa kappeṇ cikāmaṇi yē - uṉṟaṉ
kaṟpai yaḻittava rārē ṭi
pēraḷa vaikkaṭan tampalat tēniṉṟa
pittar parāṉanta nittaraṭi. ...6

tirucciṟṟampalam
----------------------------


33. teṇṭaṉiṭṭēṉ (2977 - 2985)cintu

pallavi

2977 teṇṭaṉiṭṭē ṉeṉṟu colla ṭi - cu vāmikkunāṉ
teṇṭaṉiṭṭē ṉeṉṟu collaṭi. ...1

pallavi eṭuppu

2978 taṇṭalai viḷaṅkun tillait talattiṟpoṉ ṉampalattē
kaṇṭavar mayaṅkavēṭaṅ kaṭṭiyāṭu kiṉṟavarkku teṇṭa ...1

kaṇṇikaḷ

2979 kaṟpūra vācamvīcum poṟpānti rumukattē
kaṉintapuṉ ṉakaiyāṭak karuṇaikka ṭaikkaṇāṭa
aṟpārpoṉ ṉampalattē āṉantat tāṇṭavam
āṭikkoṇ ṭēyeṉṉai āṭṭaṅkaṇ ṭārukku teṇṭa ...1

2980 iḻintālu nammaiyiṅkē yēṟṟuvā reṉṟaṭaintāl
ēṟṟuvār pōlēpiṉṉu miḻiyavaip pārukkup
paḻantāṉ naḻuvimellap pālil viḻuntateṉṉap
pacappip pacappiyaṉpar paṇṭam paṟippavarkku teṇṭa ...2

2981 cuṭṭatiru nīṟupūcit tontōmeṉ ṟāṭuvārkkut
tōṉṟutalai mālaiyaṇi tōḷviḷaṅka varuvārkkup
piṭṭukkācaip paṭṭumāṟaṉ pirampaṭi paṭṭavarkkup
piḷḷaikkaṟik kācaikoṇṭa kaḷḷattava vēṭarukku teṇṭa ...3

2982 vāḻntārai mēṉmēlum vāḻaccey pavarukku
mācupaṟit tavarkaiyiṟ kācupaṟik kiṉṟavarkkut
tāḻntārai yaṭikkaṭi tāḻakkāṇ pavarukkut
tāṉāki nāṉākit taṉiyēniṉ ṟavarukku teṇṭa ...4

2983 ātiyanta naṭuvillā āṉanta nāṭarukku
aṇṭaruyir kāttamaṇi kaṇṭacaci kaṇṭarukkuc
cōtimaya māyviḷaṅkun tūyavaṭi vāḷarukkut
toṇṭarkuṭi keṭukkavē tujaṅkaṭṭik koṇṭavarkku teṇṭa ...5

2984 pāṭṭukkācaip paṭṭumuṉṉam paravaitaṉ vāyiliṟpōyp
paṇpuraittut tūtaṉeṉṟē paṭṭaṅkaṭṭik koṇṭavarkku
vīṭṭukkācaip paṭuvārai vīṭṭaiviṭṭut turattiyē
vēṭṭāṇṭi yāyulakil ōṭṭāṇṭi yākkuvārkku teṇṭa ...6

2985 tāyvaṟiṟṟiṟ piṟavātu tāṉē muḷaittavarkkuc
cātikula maṟiyātu tāṇṭavañcey kiṉṟavarkku
ēya toḻilaruḷu meṉpirāṇa nāyakarkku
ēmānta varaiyellām ēmāttu mīcarukku ...7

teṇṭaṉiṭṭē ṉeṉṟu colla ṭi - cu vāmikkunāṉ
teṇṭaṉiṭṭē ṉeṉṟu colla ṭi.

tirucciṟṟampalam
----------------------------


34. iṉṉan tayavu varavilaiyā (2986 - 2992)cintu

pallavi

2986 iṉṉan tayavuvara vilaiyā - uṉakkeṉmītil
eṉṉa varmañ colaiyā. ...1

kaṇṇikaḷ

2987 aṉṉam pālikkuntillaip poṉṉam palattilāṭum
aracē - aracē - aracēyeṉ ṟalaṟavum iṉṉan ...1

2988 ciṉṉañ ciṟuvayati leṉṉai yaṭimaikoṇṭa
civamē - civamē - civamēyeṉ ṟalaṟavum iṉṉan ...2

2989 muṉṉam piḻaipoṟuttā yiṉṉam poṟātuviṭṭāl
muṟaiyō - muṟaiyō - muṟaiyōveṉ ṟalaṟavum iṉṉan ...3

2990 taṉṉai yaṟiyāveṉṉai yiṉṉa luṟacceytāyē
takumō - takumō - takumōveṉ ṟalaṟavum iṉṉan ...4

2991 paṇṭu makiḻnteṉaiyāṭ koṇṭu karuṇaiceyta
paramē - paramē - paramēyeṉ ṟalaṟavum iṉṉan ...5

2992 koṇṭu kulampēcuvā ruṇṭō vulakileṅkaḷ
kuruvē - kuruvē - kuruvēyeṉ ṟalaṟavum ...6

iṉṉan tayavuvara vilaiyā - uṉakkeṉmītil
eṉṉa varmañ colaiyā.

tirucciṟṟampalam

------------------------------


35. viṉā viṭai (2993 - 2995)koccakak kalippā

2993 ākamamu māraṇamu marumporuḷeṉ ṟoruṅkuraitta
ēkavuru vākiniṉṟā rivarārcol tōḻi
mākanati muṭikkaṇintu maṇimaṉṟu ḷaṉavarata
nākamaṇi miḷiranaṭa navilvārkāṇ peṇṇē. ...1

tāḻicai

2994 aruḷālē aruḷiṟai aruḷkiṉṟa poḻutaṅ
kaṉupava mākiṉṟa teṉṉaṭi tāyē
teruḷālē maruḷālē teriyātu teriyum
tirunaṭa iṉpameṉ ṟaṟiyāyō makaḷē. ...2

2995 aṟivālē aṟiviṉai aṟikiṉṟa poḻutaṅ
kaṉupava mākiṉṟa teṉṉaṭi tāyē
ceṟivālē piṟivālē teriyātu teriyum
tiruvaruḷ uruvameṉ ṟaṟiyāyō makaḷē. ...3

tirucciṟṟampalam

----------------------


36. naṟṟāy kavaṉṟatu (2996 - 3004)eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

2996 tiruvaruṭ puṉitai makiḻaniṉ ṟāṭum tillaimaṉ ṟaḻakaṉē eṉpāḷ
maruvaruṭ kaṭalē māṇikka malaiyē maticcaṭai vaḷḷalē eṉpāḷ
iruvaruk kariya oruvaṉē eṉakkiṅ kiyārtuṇai niṉṉalā teṉpāḷ
veruviuṭ kuḻaivāḷ viḻikaṇīr tuḷippāḷ veytuyirp pāḷeṉṟaṉ miṉṉē. ...1

2997 ōṭuvāḷ tillait tirucciṟṟam palameṉ ṟurukuvāḷ uṇarvilaḷ ākit
tēṭuvāḷ tikaippāḷ tiyaṅkuvāḷ aiyō teyvamē teyvamē eṉpāḷ
pāṭuvāḷ pataippāḷ pataṟuvāḷ nāṉ peṇpāvi kāṇpāvikāṇ eṉpāḷ
vāṭuvāḷ mayaṅki varuntuvāḷ iruntu valviṉai yēṉpeṟṟa makaḷē. ...2

2998 ulakelān taḻaippappotuviṉil ōṅkum orutaṉit teyvameṉkiṉṟāḷ
ilakupē riṉpa vārieṉ kiṉṟāḷ eṉṉuyirk kiṟaivaṉeṉ kiṉṟāḷ
alakilāk karuṇai amutaṉeṉ kiṉṟāḷ aṉparkaṭkaṉpaṉeṉ kiṉṟāḷ
tilakavā ṇutalāḷ ivvaṇam pulampit tiyakkamuṟ ṟaḻuṅkukiṉ ṟāḷē. ...3

2999 tiruelāmaḷikkum teyvameṉ kiṉṟāḷ tirucciṟ ṟampalavaṉeṉkiṉṟāḷ
uruelām uṭaiya oruvaṉeṉ kiṉṟāḷ uccimēl karaṅkuvik kiṉṟāḷ
karuelāṅ kaṭantāṅ kavaṉtiru mēṉi kāṇpaten nāḷkoleṉ kiṉṟāḷ
maruelāmmayaṅkum malarkkuḻal muṭiyāḷ varuntukiṉṟāḷeṉṟaṉ makaḷē. ...4

3000 miṉiṇaic caṭila viṭaṅkaṉeṉ kiṉṟāḷ viṭaikkoṭi vimalaṉeṉ kiṉṟāḷ
poṉiṇai malarttāḷ puṉitaṉeṉ kiṉṟāḷ potuvilē naṭippaṉeṉ kiṉṟāḷ
eṉiṇai viḻikaḷ avaṉtiru aḻakai eṉṟukol kāṇpateṉ kiṉṟāḷ
tuṉiṇai mulaikaḷ vimmuṟa iṭaipōl tuvaḷkiṉṟāḷ paciyapoṟ ṟoṭiyē. ...5

3001 karuṅkaḷiṟ ṟuripōrt tampalat tāṭum karuṇaieṅ kaṭavuḷeṉ kiṉṟāḷ
peruṅkaḷi tuḷumpa vaṭavaṉat tōṅkum pittaril pittaṉeṉ kiṉṟāḷ
oruṅkaḷi miḻaṟṟum kuḻaliṉār eṉpōl uṟuvarō avaṉaieṉkiṉṟāḷ
taruṅkaḷi uṇṭāḷ pōlkiṉṟāḷ nāṇum tavirkkiṉṟāḷ eṉarun tavaḷē. ...6

3002 maṉṟiṭai naṭikkum maṇāḷaṉai allāl matippaṉō piṟaraieṉkiṉṟāḷ
vaṉtuyar nīkkum avaṉtiru vaṭivai maṟappaṉō kaṇamumeṉ kiṉṟāḷ
oṉṟumil lavaṉeṉ ṟuraikkiṉum ellām uṭaiyavaṉākumeṉkiṉṟāḷ
poṉṟutal piṟaḻtal iṉiyuṟēṉ eṉṟē poṟṟoṭi poṅkukiṉṟāḷē. ...7

3003 tiruttaku tillait tirucciṟṟampalattē teyvamoṉ ṟuṇṭemakkeṉpāḷ
peruttakuṅ kumappoṟ kalacavāṇ mulaiyār pēcuka palapala eṉpāḷ
maruttaku kuḻalāḷ maṉamoḻi uṭalam maṟṟavum avaṉkaḻaṟ keṉpāḷ
kuruttaku kuvaḷaik kaṇṇiṉnīr koḻippāḷ kutukulip pāḷpacuṅ koṭiyē. ...8
3004 ampalat tāṭum aḻakaṉaik kāṇā taruntavum poruntumō eṉpāḷ
kampamuṟ ṟiṭuvāḷ kaṇkaḷnīr ukuppāḷ kaikuvip pāḷuḷaṅ kaṉivāḷ
vampaṇi mulaikaḷ iraṇṭumnōk kiṭuvāḷ vaḷḷalaipparikilīr eṉpāḷ
umparaṉ tavañcey tiṭumiṉīr eṉpāḷ uyaṅkuvāḷ mayaṅkuvāḷ uṇarvē. ...9

tirucciṟṟampalam

----------------------------


37. callāpa lakari (3005 - 3006)
kalinilaittuṟai (182)

3005 cuntara nīṟaṇi cuntarar naṭaṉat toḻilvallār
vantaṉar iṅkē vantaṉam eṉṟēṉ mātēnī
mantaṇam itukēḷ antaṉam ilanam vāḻvellām
antaram eṉṟār eṉṉaṭi ammā avarcūtē. ...1

3006 nampala māmeṉa naṉmaṉai pukkār naṭarājar
empala māvīr emperu māṉī rēeṉṟēṉ
vampala maṭavāy emmuṭai iṉpa vāḻvellām
ampalam eṉṟār eṉṉaṭi ammā avarcūtē. ...2

tirucciṟṟampalam
___________________________________________________________________________

182. kaliccanta viruttam. to. vē. 1, 2. ca. mu. ka. kalinilaittuṟai. ā. pā.
---------------------


38. talaimakaḷiṉ muṉṉa muṭipu (3007 - 3016)eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

3007 veṟutturaittēṉ piḻaikaḷelām poṟuttaruḷal vēṇṭum
viḷaṅkaṟivuk kaṟivāki meyppotuvil naṭippōy
kaṟutturaittār tamakkumaruḷ kaṉinturaikkum periya
karuṇaineṭuṅ kaṭalēmuk kaṇṇōṅku karumpē
maṟutturaippa tevaṉaruḷnī vaḻaṅkukiṉum aṉṟi
maṟuttiṭiṉum uṉṉaiyalāl maṟṟorucār paṟiyēṉ
ceṟutturaitta uraikaḷelām tiruvaruḷē eṉṟu
cintippa tallāmal ceyvakaioṉ ṟilaṉē. ...1

3008 mikutturaittēṉ piḻaikaḷelām cakittaruḷal vēṇṭum
meyyaṟiviṉ puruvāki viyaṉpotuvil naṭippōy
tokutturaitta maṟaikaḷumpiṉ viritturaittum kāṇāt
turiyanaṭu vēirunta periyaparam poruḷē
pakutturaitta payaṉuraikkōr poruḷāki viḷaṅkum
parañcuṭarē paramparaṉē pacupatiyē aṭiyēṉ
vakutturaippa tevaṉaruḷnī vaḻaṅkukiṉum aṉṟi
maṟuttiṭiṉum uṉṉaiyalāl maṟṟorucār pilaṉē. ..2

3009 muṉṉavaṉē ciṟiyēṉnāṉ ciṟitumaṟi yātē
muṉinturaitta piḻaipoṟuttuk kaṉintaruḷal vēṇṭum
eṉṉavaṉē eṉtuṇaiyē eṉuṟavē eṉṉai
īṉṟavaṉē eṉtāyē eṉkuruvē eṉatu
maṉṉavaṉē eṉṉuṭaiya vāḻmutalē eṉkaṇ
māmaṇiyē maṇimiṭaṟṟōr māṇikka malaiyē
aṉṉavaṉē ampalattuḷ āṭukiṉṟa amutē
āṟaṇinta caṭaiyāyyāṉ vēṟutuṇai ilaṉē. . ..3

3010 ciṉanturaittēṉ piḻaikaḷelām maṉampoṟuttal vēṇṭum
tīṉatayā nitiyēmeyñ ñāṉacapā patiyē
puṉainturaippār akattoṉṟum puṟattoṉṟum niṉaittē
poyyulakar āṅkavarpōl puṉainturaittēṉ alaṉnāṉ
iṉantirunti eṉaiyāṭkoṇ ṭeṉṉuḷamarn teṉaittāṉ
evvulakum toḻanilaimēl ēṟṟiyacaṟ kuruvē
kaṉantaruciṟ cukaamutam kaḷittaḷitta niṟaivē
karuṇainaṭat taracēeṉ kaṇṇilaṅku maṇiyē. ...4

3011 ūṭutaṟkōr iṭaṅkāṇēṉ uvakkumiṭam uḷatō
uṉṉiṭamum eṉṉiṭamum ōriṭamā taliṉāl
vāṭutaṟku nērntiṭilō māṭṭāmai yālum
maṉampiṭiyā maiyiṉālum ciṉanturaittēṉ cilavē
kūṭutaṟku vallavaṉnī kūṭṭieṉaik koṇṭē
kulampēca vēṇṭāmeṉ kuṟippaṉaittum aṟintāy
nāṭutaṟkiṅ keṉṉālē muṭiyātu nīyē
nāṭuvittuk koṇṭaruḷvāy ñāṉacapā patiyē. ...5

3012 eṉṉuḷamnī kalantukoṇṭāy uṉṉuḷamnāṉ kalantēṉ
eṉceyaluṉ ceyaluṉṟaṉ iruñceyaleṉ ceyalē
piṉṉuḷanāṉ pitaṟṟalelām vēṟukuṟit teṉainī
piḻaiēṟṟa niṉaittiṭilō peruvaḻakkiṭ ṭiṭuvēṉ
aṉṉaiyiṉum tayavuṭaiyāy appaṉeṉak kāṉāy
aṉṟiyumeṉ āruyiruk kāruyirāy niṟaintāy
maṉṉumaṇip potunaṭañcey maṉṉavaṉē karuṇai
mānitiyē eṉakkaruḷvāy maṉakkalakkan tavirttē. ...6

3013 eṇaṅkuṟiyēṉ iyalkuṟiyēṉ ētuniṉai yātē
eṉpāṭṭuk kiruntēṉiṅ keṉaivalintu nīyē
maṇaṅkuṟittuk koṇṭāynī koṇṭatutoṭ ṭeṉatu
maṉamvēṟu paṭṭatilai māṭṭāmai yālē
kaṇaṅkuṟittuc cilapukaṉṟēṉ pukaṉṟamoḻi eṉatu
karuttililai uṉṉuṭaiya karuttiluṇṭō uṇṭēl
kuṇaṅkuṟippāṉ kuṟṟamoṉṟuṅ kuṟiyāṉeṉ ṟaṟavōr
kūṟiṭumav vārttaiiṉṟu māṟiṭumē aracē. ...7

3014 maṉampiṭiyā maiyiṉālō māṭṭāmai yālō
maṟatiyiṉā lōeṉatu varuttamata ṉālō
tiṉampiṭiyā mayakkālō tikaippālō piṟarmēl
ciṉattālō etaṉālō cilapukaṉṟēṉ itaṉaic
ciṉampiṭiyāt tēvartiru vuḷampiṭiyā teṉavē
cintaikaḷit tirukkiṉṟēṉ tiruvuḷattai aṟiyēṉ
iṉampiṭiyā maiyumuṇṭō uṇṭeṉilaṉ puṭaiyār
ēcalpukaḻ pēcaleṉa iyamputaleṉ ulakē. ...8

3015 nāyakarē umatuvacam nāṉirukkiṉ ṟatupōl
nāṭiyatat tuvattōḻi naṅkaiyareṉ vacattē
mēyavarā kāmaiyiṉāl avarmēlaṅ keḻunta
vekuḷiyiṉāl cilapukaṉṟēṉ vēṟuniṉait taṟiyēṉ
tūyavarē veṟuppuvaril vitiveṟukka eṉṟār
cūḻavitit tāraiveṟut tiṭutalavar tuṇivē
tīyavarā yiṉumkuṟṟam kuṟiyātu pukaṉṟāl
tīmoḻiaṉ ṟeṉattēvar ceppiyatum uḷatē. ...9

3016 kuṟṟamoru ciṟiteṉiṉum kuṟittaṟiyēṉ vēṟōr
kuṟaiataṉāl cilapukaṉṟēṉ kuṟittaṟiyēṉ mīṭṭum
caṟṟumaṉam vēṟupaṭṭa tillaikaṇṭīr eṉatu
cāmiummēl āṇaioru caturumniṉait taṟiyēṉ
peṟṟavaḷum uṟṟavarum cuṟṟamumnīr eṉṟē
piṭittirukkiṉ ṟēṉpiṟitōr veṭippumurait taṟiyēṉ
iṟṟaitoṭut teṉaḷavil vēṟuniṉai yātīr
eṉṉuṭaiya nāyakarē eṉācai ituvē. ...10

tirucciṟṟampalam

----------------------

39. vēṭkaik kottu (3017 - 3026)talaimakaḷ pāṅkiyoṭu kūṟal

eṇcīrk kaḻineṭilaṭic canta viruttam

3017 viṇpaṭaitta poḻiṟṟillai(183) ampalattāṉ evarkkum
mēlāṉāṉ aṉparuḷam mēvunaṭa rājaṉ
paṇpaṭaitta eṉaiaṟiyā iḷamparuvan taṉilē
parintuvantu mālaiyiṭṭāṉ pārttaṟiyāṉ mīṭṭum
peṇpaṭaitta peṇkaḷellām avamatittē valatu
pēcukiṉṟār kūcukiṉṟēṉ piccieṉal āṉēṉ
kaṇpaṭaittum kuḻiyilviḻak kaṇakkumuṇṭō avaṉṟaṉ
kaṇakkaṟintum viṭuvēṉō kaṇṭāyeṉ tōḻī. ...1

3018 cīttamaṇi ampalattāṉ eṉpirāṇa nātaṉ
civaperumāṉ emperumāṉ celvanaṭa rājaṉ
vāyttaeṉṉai aṟiyāta iḷamparuvan taṉilē
makiḻntuvantu mālaiyiṭṭāṉ maṟittummukam pārāṉ
āyttakalai kaṟṟuṇarnta aṇaṅkaṉaiyār tamakkuḷ
ārceyta pōtaṉaiyō āṉālum itukēḷ
kāyttamaram vaḷaiyāta kaṇakkumuṇṭō avaṉṟaṉ
kaṇakkaṟintum viṭuvēṉō kaṇṭāyeṉ tōḻī. ...2

3019 eṉṉuyiril kalantukalan tiṉikkiṉṟa perumāṉ
eṉiṟaivaṉ potuvilnaṭam iyaṟṟumnaṭa rājaṉ
taṉṉaiaṟi yāpparuvat teṉṉaimaṇam purintāṉ
taṉaiaṟinta paruvattē eṉaiaṟiya virumpāṉ
piṉṉaiaṉṟi muṉṉumoru piḻaipurintēṉ illai
peṇparitā paṅkāṇal peruntakaikkum aḻakō
kaṉṉaleṉṟāl kaikkiṉṟa kaṇakkumuṇṭō avaṉṟaṉ
kaṇakkaṟintum viṭuvēṉō kaṇṭāyeṉ tōḻī. ...3

3020 teruḷamutat taṉiyōkar cintaiyilum ñāṉac
celvaraṟi viṭattumnaṭañ ceyyumnaṭa rājaṉ
aruḷamutam aḷippaṉeṉṟē aṉṟumaṇam puṇarntāṉ
aḷittaṟiyāṉ aṇuttuṇaiyum aṉupavittum aṟiyēṉ
maruḷuṭaiyāṉ allaṉoru vañcakaṉum allaṉ
maṉamirakkam mikauṭaiyāṉ valviṉaiyēṉ aḷavil
iruḷuṭaiyār pōlirukkum iyalpeṉṉai avaṉṟaṉ
iyalpaṟintum viṭuvēṉō iṉittāṉeṉ tōḻī. ...4

3021 ciṉmayamām potuviṉilē taṉmayamāy niṉṟu
tirunaṭañcey peruṅruṇaic celvanaṭa rājaṉ
eṉmayamnāṉ aṟiyāta iḷamparuvan taṉilē
eṉṉaimaṇam purintaṉaṉī tellārum aṟivār
iṉmayamil lātavarpōl iṉṟumaṇan taruḷāṉ
iṟaiaḷavum piḻaipurintēṉ illaiavaṉ itayam
kaṉmayamō aṉṟucuvaik kaṉimayamē eṉṉum
kaṇakkaṟintum viṭuvēṉō kaṇṭāyeṉ tōḻī. ...5

3022 eṉkuṇattāṉ ellārkkum iṟaivaṉellām vallāṉ
eṉakattum puṟattumuḷāṉ iṉpanaṭa rājaṉ
peṇkuṇattai aṟiyāta iḷamparuvan taṉilē
piccēṟṟi maṇampurintāṉ peritukaḷit tiruntēṉ
vaṇkuṇattāl aṉupavamnāṉ aṟiyaniṉṟa poḻutil
vantaṟiyāṉ iṉpamoṉṟum tantaṟiyāṉ avaṉum
veṇkuṇattāṉ allaṉmiku nallaṉeṉap palakāl
viḻittaṟintum viṭuvēṉō viḷampāyeṉ tōḻī. ...6

3023 poyyāta pukaḻuṭaiyāṉ potuvilnaṭam purivāṉ
puṇṇiyarpāl naṇṇiyanaṟ puṉitanaṭa rājaṉ
koyyāta arumpaṉaiya iḷamparuvan taṉilē
kuṟittumaṇam purintaṉaṉnāṉ maṟittumvarak kāṇēṉ
ceyyāta ceykaioṉṟum ceytaṟiyēṉ ciṟitum
tiruvuḷamē aṟiyummaṟṟeṉ oruuḷattiṉ ceyalkaḷ
naiyāta eṉṟaṉuyir nātaṉaruṭ perumai
nāṉaṟintum viṭuvēṉō navilāyeṉ tōḻī. ...7

3024 kaṇṇaṉaiyāṉ eṉṉuyiril kalantuniṉṟa kaṇavaṉ
kaṇakkaṟivāṉ piṇakkaṟiyāṉ karuṇainaṭa rājaṉ
taṇṇaṉaiyām iḷamparuvan taṉṉileṉait taṉittut
tāṉēvan taruḷpurintu taṉimālai puṉaintāṉ
peṇṇaṉaiyār kaṇṭapaṭi pēcavumnāṉ kūcāp
perumaiyoṭum iruntēṉeṉ arumaielām aṟintāṉ
uṇṇaṉaiyā vakaivaravu tāḻttaṉaṉiṉ ṟavaṉṟaṉ
uḷamaṟintum viṭuvēṉō uraiyāyeṉ tōḻī. ...8

3025 ūṉmaṟanta uyirakattē oḷiniṟainta oruvaṉ
ulakamelām uṭaiyavaṉeṉ ṉuṭaiyanaṭa rājaṉ
pāṉmaṟanta ciṟiyaiṉam paruvamatiṉ mālaip
parintaṇintāṉ terintataṉip paruvamitiṟ pariyāṉ
tāṉmaṟantāṉ eṉiṉumiṅku nāṉmaṟakka māṭṭēṉ
tavattēṟi avattiḻiyac cammatamum varumō
kōṉmaṟanta kuṭiyēpōl miṭiyēṉnāṉ avaṉṟaṉ
kuṇamaṟintum viṭuvēṉō kūṟāyeṉ tōḻī. ...9

3026 taṉittapara nātamuṭit talattiṉmicait talattē
talaivarelām vaṇaṅkaniṉṟa talaivaṉnaṭa rācaṉ
iṉittacukam aṟintukoḷā iḷamparuvan taṉilē
eṉpuruva naṭuiruntāṉ piṉpukaṇṭēṉ illai
aṉittamilā iccaritam yārkkuraippēṉ antō
avaṉaṟivāṉ nāṉaṟivēṉ ayalaṟivār uḷarō
tuṉittanilai viṭuttorukāl cuttanilai ataṉil
cukaṅkaṇṭum viṭuvēṉō collāyeṉ tōḻī. ...10

tirucciṟṟampalam
-----------------

183. iṟukkam irattiṉa mutaliyārkku 26-11-1866 il varainta tirumukattil ' viṇpaṭaitta poḻiṟṟillai
ampalattāṉ evarkku mēlāṉā ṉaṉparuḷa mēvu naṭarājaṉ eṉal vēṇṭum ' eṉa vaḷḷaṟperumāṉ
tiruttamoṉṟai aruḷiyuḷḷār. tiru aruṭpā urainaṭaippakuti, ūraṉ aṭikaḷ patippu pakkam, 399 kāṇka.
eṉiṉum 1867 to. vē. mutaṟ patippil ' viṇpaṭaitta pukaḻttillai ' eṉṟē accākiyuḷḷatu. piṉvanta
patippukaḷilum avvāṟē. ā. pā. maṭṭum perumāṉiṉ tiruttattaip piṉpaṟṟi ' viṇ paṭaitta poḻiṟṟillai '
eṉap patippittuḷḷār.
----------------------------


40. aṟanilai viḷakkam (3027)aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

3027 maruvāṇaip peṇṇākki orukaṇattil kaṇviḻittu vayaṅkum appeṇ
uruvāṇai uruvākki iṟantavarai eḻuppukiṉṟa uṟuva ṉēṉum
karuvāṇai yuṟairaṅkā tuyiruṭampaik kaṭintuṇṇuṅ karutta ṉēleṅ
kuruvāṇai ematucivak koḻuntāṇai ñāṉieṉak kūṟo ṇātē.(184) ...1

tirucciṟṟampalam
____________________________________________________________________________

184. iṟukkam irattiṉa mutaliyārkku varainta tirumukamoṉṟiṉ toṭakkattil perumāṉ
ippāṭalai eḻutiyaruḷiyuḷḷār. tiru aruṭpā urainaṭaippakuti, ūrāṉ aṭikaḷ patippu, pakkam 385 kāṇka.
-------

41. aruḷnilai viḷakkam (3028)aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

3028 meyviḷakkē viḷakkallāl vēṟuviḷak killaieṉṟār mēlōr nāṉum
poyviḷakkē viḷakkeṉauṭ poṅkivaḻi kiṉṟēṉōr putumai aṉṟē
ceyviḷakkum pukaḻuṭaiya ceṉṉanakar naṇparkaḷē ceppak kēḷīr
neyviḷakkē pōṉṟorutaṇ ṇīrviḷakkum erintatucan nitiyiṉ muṉṉē.(185) ...1

tirucciṟṟampalam
____________________________________________________________________________

185. karuṅkuḻiyil perumāṉ tiruvaṟaiyil taṇṇīrāl viḷakkerinta aṟputattaik kuṟikkum ippāṭal perumāṉ ceṉṉai naṇparkaḷukku eḻutiya tirumukamoṉṟaṉpāṟpaṭṭatu pōlum. perumāṉ kaiyeḻuttiluḷḷa ēṭṭuc cuvaṭiyoṉṟilum kāṇappaṭuvatāka ā. pā. kuṟikkiṟār. to. vē. itaṉaiyum ' maruvāṇaip peṇṇākki' eṉṉum pāṭalaiyum iraṇṭān tirumuṟaiyil cērttup patippittuḷḷār.

aṭikkuṟippukaḷil kāṇappaṭum patippāciriyarkaḷiṉ peyarc curukka virivu

1. to.vē --- toḻuvūr vēlāyuta mutaliyār
2. ā.pā --- ā.pālakiruṣṇa piḷḷai
3. ca.mu.ka --- ca.mu.kantacāmi piḷḷai
4. pi. irā --- piruṅkimānakaram irāmacāmi mutaliyār
5. po.cu --- poṉṉēri cuntaram piḷḷai


nāṉkām tirumuṟai muṟṟiṟṟuThis page was first put up on November 30, 2001