Project Madurai
Copyright (c) 2001 All Rights Reserved


vaTamalai nikaNTu (compiled by Iswara Bharathi)
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm
vaṭa malai nikaṇṭuEtext Preparation & Proof Reading : Mr. & Mrs. V. Devarajan, Durham, NC, USA
PDF and Web version: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland

(c) Project Madurai 2001
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept
intact.


vaṭa malai nikaṇṭutokuppu : īsvara pārati


The original work was compiled by iswara Bharati, son of Chidambara Bharati in
the Kollam year 876,
corresponding to 1700.a.D. it was called "iraiyur vadamalai nikaNtu". although it
contained three chapters
as mentioned in the dedication stanzas, only the second chapter is available in
manuscript and is secured in
Dr. u.V.Swaminatha iyer Library.

it was due to the devoted efforts of late Dr. u.V.Swaminatha iyer, who is revered as
tamiḻt tāttā, that
this manuscript was collected and preserved.

The source of this text is the edition published by Dr. u.V.Swaminatha iyer Library,
edited by Tiru. R.Nagaswamy in
1983. This pmadurai file contains only the original verses (moolam) and not the
meaning and notes included
in the printed book.

pāyiram
kāppup pāyiram

kollameṇṇūṟ ṟeḻupattā ṟeṉakkaṇitap
pāvāṇar kuṟitta vāṇṭiṉ
malkiyacīr vikkirama varuṭattā
vaṇimūla vaḷañcēr nāḷi
ṉellainakar vaṭivukanta vēymuttaip
paṇintulaki ṉeṭunā ṇiṟkap
palkalaitēr vaṭamalainaṉ ṉikaṇṭiṉaiyī
cura kaviñaṉ pakarntiṭṭāṉē.

pārpukaḻ tirunel vēliyam pativā
ḻaiṅkarat torukōṭ ṭāṉaiyai vaṭivēṟ
ciṅkan taṉṉaic ciṟappuṭa ṉīṉṟa
piṭivaṭi vuṭaiya peṇkoṭi pākat
taṭikaḷ cempoṉ ṉaṭikaḷai vaṇaṅki
orupeya roruporuḷ uraikkuṅ kāṇṭamum
oruporuḷ palapeyar ōtuṅ kāṇṭamum
palapeyark kūṭṭat torupeyark kāṇṭamum
coṟporuṭ kāṇṭat tokaimūṉ ṟākki
īṭṭupukaḻ iraiyūr vaṭamalai nikaṇṭeṉa
nāṭṭiṉaṉ maṭacai naṉṉakar vāḻum
citampara pārati cēytiṉa mumaiyāḷ
patampaṇi yīcura pārati tāṉē.
kāppup pāyiram muṟṟum.

kaṇṇaṉuṅ kaṇṇaṉaik kātta nelvēlik
kaṇṇaṉuñ centamiḻk kāppā kuvarē.

tikkaṉ puṟupeyar nūlceyyavaṭi vāḷukanta
nakkaṉ pukaḻnellai nāyaka-mukkaṇṇiṟai
cāratitā ṉevavvulakan tantōṉcen nāviṉiṟcēr
pāratitāḷ vāḻttiniṉaip pām.


uyir varukkat tokutiyil
akara varukkam

aruḷerum peyarciva cattiyi ṉuṭaṉē
karuṇaiyiṉ peyaruṅ karutappeṟumē. ....1

aṉanta ṉeṉṉum peyarcivaṉu mātavaṉum
ciṉantavir arukaṉu nāliru teyvamum
cēṭaṉum eṉavē ceppuvar pulavar.
....2

arampai yeṉumpeyar teyvappeṇ peyarum
vāḻaiyiṉ peyarum vaḻaṅkap peṟumē. ....3

ariyeṉum peyarnit tiraiyumiru cuṭarum
pariyuñ ciṅkamum pakaiyun tēraiyum
poṉṉum kāṟṟum purantaraṉu mālum
cenneṟ katirum kiḷiyum kāntiyum
tērum aimmaiyuñ cēkum variyum
kūrmaiyu niṟamum kūṟṟum vaṇṭum
vēyum paṉṟiyum viciyum pukaiyum
pāyaluñ cilampiṉ paralum cōlaiyum
kaṇṇil variyum kaṭalum urakamum
eṇṇiya tikiriyum ikaliyar vāḷum
takarum valiyum ariciyum kuraṅkum
pukaru neruppum puraiyuñ cayaṉamum
eṟitaru muracamum eṇpaṭaik kalamum
kuṟitaru paccaiyum kūṟiya matuvum
aritalum nāṟpā ṉeḻu peyarāmē. ....4

aṇṭa reṉumpeyar viṇṭalat tamararum
iṭaiyarum pakaiñarum iyampuvar pulavar. ....5

alari yeṉumpeya ralarkkaṇai aintum
iraviyu malarumōr maramu nīrāviyun
tēṉīyum aḻakum ceppap peṟumē.
....6

aruṇa ṉeṉumpeya rarukkaṉum avaṉtērp
pākaṉum putaṉum pakarntaṉar pulavar. ....7

aḷakka reṉumpeyar cēṟum uppaḷamum
kaṭalum puṭaviyuṅ kārttikai nāḷumām. ....8

anta meṉumpeya raruneṟi yuṭaṉē
orunāḷ mīṉum uṟukavip poruḷum
kāṭum kaṉakamum kaiyum pātiyum
kaṇṇā ṭiyumeṉak karutuvar pulavar. ....9

aṇaṅkaṉeṉum peyarē ācaiyum aḻakum
varuttamum kolaiyum maiyaṉōyum
teyvamun teyvattu vamaicol mātumām. ....10

aṅkata meṉupeya raravun tōḷaṇiyum
vacaipukal kavitaiyum vaḻaṅkap peṟumē. ....11

arava meṉupeya rōcaiyum pāmpu
cilampum eṉavē ceppuvar pulavar.
....12

aṇṭa meṉumpeyar muṭṭaiyum vicumpumām. ....13

ampara meṉumpeya rāṭaiyum vicumpum
kaṭalu meṉavē karutappeṟumē.
....14

añcaṉa meṉumpeyar karumai niṟamum
oruticai yāṉaiyu meḻutukaṇ maiyumām. ....15

aṅki yeṉumpeya raṉalum caṭṭaiyum. ....16

ayameṉum peyarē aṟalum kutiraiyum
kuḷamum irumpum takaruṅ kūṟuvar.
....17

aḷaka meṉupeyar puṉalu mayirum
mayirkkuḻaṟ ciyumeṉa vakuttaṉar pulār. ....18

aḷaṟeṉum peyarē narakamum cēṟumām. ....19

antari yeṉumpeyar turkkaiyum umaiyumām. ....20

alkal eṉum peyar taṅkalu nāḷum
karuṅkalum iravum ciṟumaiyum colluvar. ....21

anti yeṉumpeyar pālaiyāḻt tiṟattōr
ōcaip peyaru mālaiyum iravumām. ....22

aṭuppeṉum peyarē yiyama ṉāḷum
accap peyarumut tāṉamu māmē.
....23

aṟuvai yeṉumpeyar cittirai nāḷum
tūcum eṉavē collap peṟumē.
....24

aṉṟil eṉumpeyar mūla nāḷumōr
puḷḷum eṉavē pukaṉṟaṉar pulavar.
....25

akiyeṉum peyarē aravum irumpumām. ....26

aṇuveṉum peyarē nuṇmaiyum uyirum
mantirap peyarum vaḻaṅkap peṟumē.
....27
akaluḷ eṉum peyar ūru nāṭum
parappum eṉavē pakarap peṟumē.
....28

avanti yeṉum peyar kiḷiyiṉ peyarum
uñcēṉai nakaramum uraittaṉar pulavar. ....29

aruppam eṉumpeyar ūrppotup peyarum
cōlaiyiṉ peyarum nōyum kāṭumām.
....30

aṭaiyeṉum peyarē ilaiyiṉ peyarum
aṭuttalum kaṉamum appamum vaḻiyumām. ....31

aruvi yeṉumpeyar malaiccār natiyun
tiṉaittāḷ peyarum ceppap peṟumē. ....32

ayiri yeṉumpeyar nuṇmaṇaṟ peyaru
mīṉmuḷ ḷarittiṭu karuviyum viḷampuvar. ....33

aṇaiyeṉum peyarē mettaiyum cayaṉamum
ceykaraip peyarum ceppap perumē. ....34

akameṉum peyarmarap potuvum cayilamum
illamu maṉamum iṭamum pāvamum
aintiṇaip poruḷu ṭaṉuḷḷu māmē. ....35

aṅkaṇam eṉumpeyar tūmpu vāyilu
muṉṟiluñ cēṟum moḻintaṉar pulavar. ....36

araca ṉeṉumpeyar viyāḻamu maṉṉaṉum. ....37

aṉṉai yeṉumpeyar muṉpiṟan tāḷun
tāyum tuṇaiviyum cāṟṟap peṟumē. ....38

ammai yeṉumpeyar tāyu maṟupiṟappum
yāppiṉōr vaṉappum iyampap peṟumē. ....39

aṇiyeṉum peyarē aḻakum perumaiyum
paṭaiyiṉa tuṟuppum ilakkaṇa aṇiyum
pūṇum oppaṉaiyum pukaṉṟaṉar pulavar. ....40

arattam eṉumpeyar arattamum civappum
arakkum kaṭampu marattavuṟ palamumām.
....41

aṭiyeṉum peyarē mutaṉmaiyum kāluṅ
kavitaiyiṉ pātamum ceṇṭum veḷiyumām. ....42

aralaiyeṉum peyar aruṅkaṉi vitaiyum
mālum kaḻalaiyiṉ peyarum vaḻaṅkuvar. ....43

aṉṉameṉum peyar cōṟum ōtimamumām. ....44

akkāra meṉṉum peyarcaruk karaiyum
puṭavaiyum eṉavē pukaṉṟaṉar pulavar. ....45

aḻaṉam eṉumpeyar aṉalum piṇamumām. ....46

aṇiye ṉumpeya raṉpum naṟavamum
koṭaiyum vaṇṭiṉ peyarum kūṟuvar. ....47

ariṭṭam eṉumpeyar piṟaviyiṟ kuṟṟamum
kaḷḷum kākkaiyum karutap peṟumē. ....48

atteṉum peyarē acaiccollum civappum
icaippun tuṉṉamum araippaṭ ṭikaiyumām. ....49

akkeṉum peyarē caṅkiṉ maṇiyum
ēṟṟiṉ murippum elumpum iyampuvar. ....50

arākam eṉumpeyar pāḻaiyāḻt tiṟamum
cenniṟap peyaru muṭukiyaṟ kavitaiyum
ācaiyiṉ peyaru māmeṉa vaḻaṅkuvar. ....51

aṉantam eṉumpeyar poṉṉum ākāyamum
aḷaviṉ maipporuṭ peyaru māmē. ....52

alaṅkal eṉumpeyar acaivum toṭaiyalum
ilaṅkalum taḷirum iyampuvar pulavar. ....53

arattai yeṉumpeyar kuṟiñci yāḻicaiyum
tuṉpamum eṉṉac colluvar pulavar. ....54

aṭaleṉum peyarē camarum pelamum
veṉṟiyum eṉavē viḷampap peṟumē. ....55

ayileṉum peyarē vēluṅ kūrmaiyum
ārtaliṉ peyaru māku meṉpa.
....56

araṇam eṉumpeyar kāvaṟ kāṭum
vēluṅ kāvalum matilum kavacamum. ....57

ampaṇa meṉṉum peyarmarak kalamum
katalit taṇṭum nīrppantalun tūmpum
āmaiyiṉ peyaru māmeṉap pukaluvar. ....58

aḷittal eṉumpeyar koṭuttalum kāttalum
ceṟivum eṉavē ceppuvar pulavar.
....59

accam eṉumpeyar akattiyum payamumām. ....60

aruṇam eṉum peyar cemmaṟi yāṭum
māṉum elumiccuñ civappum vaḻaṅkuka. ....61

antam eṉumpeyar aḻaku muṭivumām. ....62

ampal eṉumpeyar paḻimoḻi yuṭaṉē
cilaraṟintu tammuṭ puṟaṅkūṟal ceppuvar. ....63

alareṉum peyarpaḻi moḻiyum pūvum
palararin talartūṟ ṟutalum pakaruvar.
....64

araṟṟal eṉumpeyar aḻukaiyum olittalum. ....65

añcali eṉumpeyar añcalit tiṟaiñcalum
vāvaṟ paṟavaiyum vakuttaṉar pulavar. ....66

alakeṉum peyarē nuḷampum cōtiṭamum
neṟkati rātiyum palakaṟaip peyarum
makiḻiṉ paralum pulvāyun tuṭaippamum. ....67

alli yeṉum peyar kācai maramum
veḷḷām palumaka vitaḻum viḷampuvar. ....68

atameṉum peyarpā tāḷamum kīḻum
iṟaṅkutaṟ peyarum iyampuvar pulavar. ....69

arameṉum peyarē palaporuḷ vaṭiviṉ
arukum arāvum karuviyu māmē.
....70

akaittal eṉumpeyar aṟuttalum olittalum
īrttalum eṉavē iyampap peṟumē.
....71

aciyeṉum peyarē avamatic cirippum
vacitaru vāḷum paṭaikkalap potuvumām. ....72

amarar eṉumpeyar aṭupaṭai vīrarum
tēvarum eṉavē ceppuvar pulavar.
....73

antaṇar eṉumpeyar aṟavōr peyarum
pūcurar peyarum pukaluvar pulavar.
....74

aḷḷeṉum peyarē kātum kūrmaiyum
varipat tirumpum vaṉmaiyum ceṟivumām. ....75

alameṉum peyarē amaivum kalappaiyum. ....76

ayireṉum peyarē carukkaraip peyarum
nuṇmaṇaṟ peyarum nuṇmaiyum nuvaluvar. ....77

aṇṭacam eṉumpeyar aravum tavaḷaiyum
naṇṭu mutalaiyu māmaiyu mīṉum
uṭumpum ōntiyum palliyum araṇaiyum
paṟavaiyum ippiyum pakarntaṉar pulavar. ....78

aṟṟam eṉumpeyar maṟaivum avakācamu
muṭivum eṉavē moḻiyap peṟumē.
....79

aruccuṉam eṉumpeyar marutuvum veḷuppumām ....80

atti yeṉumpeya ratavu miyāṉaiyum
uvariyum elumpum uraikkap peṟumē. ....81

antil eṉumpeyar acaiccollu miṭamumām. ....82

ammeṉum peyarē acaiccollu maḻakum
puṉaliṉ peyarum pukalap peṟumē.
....83

ampeṉum peyarē mēkamum puṉalum
kaṇaiyu mūṅkiluṅ karutap peṟumē. ....84

akaḷam eṉumpeyar tāḻiyum miṭāvumām. ....85

aṅkāraka meṉumpeyar pūcu vaṉavum
neruppum eṉavē nikaḻttuvar pulavar. ....86

añareṉum peyarē aṟivilōr peyarum
tukkamum eṉavē colluvar pulavar. ....87

antakar eṉum peyar kuruṭaruṅ kūṟṟumām. ....88

arakkeṉum peyarē matuvilōr vikaṟpamum
civappuñ ceṉṉiṟa meḻukum ceppuvar. ....89

akaval eṉumpeyar kūttumāci riyappāvum. ....90

araṅkam eṉumpeyar āṟṟiṭaik kuṟaiyum
pōriṭam vaṭṭā ṭiṭamum capaiyum
kūttā ṭumiṭap peyaruṅ kūṟuvar.
....91

aṉṉal eṉumpeyar nākamum cēṟumām. ....92

aḻuṅkal eṉumpeyar āra vāramum
iraṅkalum kēṭum icaikkap peṟumē. ....93

aṟaleṉum peyarē nīru nīrttiraiyum
viḻavum nuṇmaṇalum viḷampuvar pulavar. ....94

aḷaiyeṉum peyarē tayirum vaṉmīkavum
ummaiyum pāḷiyum mōriṉmaip peyarumām. ....95

aṅkam eṉumpeyar uṭalum uṟuppum
āṟaṅkamum kaṭṭilum elumpu māmē. ....96

aḻuva meṉumpeyar turukkamum parappum
nāṭum eṉavē naviṉṟaṉar pulavar.
....97

aṟukeṉum peyarē yāḷiyum ciṅkamum
puliyum yāṉaiyum pulliṉōr vikaṟpumām. ....98

attiri yeṉumpeyar malaiyum kutiraiyum
kaḻutaiyum oṭṭakap peyarum karutuvar. ....99

aṟaiyeṉum peyarmalai muḻaiyum pāṟaiyum
ciṟṟilum moḻiyum ceppap peṟumē. ....100

arileṉum peyarciṟu tūṟum piṇakkamum
kuṟṟamum paralum kūṟuvar pulavar.
....101

avaleṉum peyarnīr nilaiyum paḷḷamum
muḷaiyu neṟpeṟu ciṟṟuṇṭiyu moḻikuvar. ....102

aṇṇai yeṉumpeyar aṟivilōṉ peyarum
pēyiṉ peyarum pēcap peṟumē.
....103

akappā veṉumpeyar matiḷumuḷ ḷuyarattup
poruntiya mēṭaiyiṉ peyarum pulampuvar. ....104

acame ṉumpeyar puruvai yāṭum
mūvāṭṭai nelliṉ peyaru moḻikuvar. ....105

acaṉi yeṉumpeyar vaccirā yutamum
iṭiyiṉ peyarum iyampap peṟumē.
....106

alleṉum peyarē iravum iruḷumām. ....107

aritam eṉumpeyar pacumaiyum ticaiyum
pacumpuṟ ṟaraiyum pakarap peṟumē.
....108

akaṭeṉum peyarē vayiṟum puṟamumām. ....109

amaral eṉumpeyar miṭaitalum polivumām. ....110

arukal eṉumpeyar karuṅkaluñ cārtalum. ....111

aṭutal eṉumpeyar aṭartalum kolaiyum
palaporuḷ pākap paṭuttaliṉ peyarumām. ....112

avirtal eṉumpeyar pīṟalum oḷiyumām. ....113

ampi yeṉumpeyar teppamum tōṇiyum
nīrmē lōṭu vaṉavu nikaḻttuvar.
....114

antara meṉumpeyar pēta muṭivum
viṇṇi ṉiṭamum viḷampap peṟumē. ....115

aṅkā rakaṉeṉum peyarutā caṉaṉum
cevvāyp peyarum ceppap peṟumē. ....116

aṭareṉum peyarē aimai vaṭivum
neruṅkutaṟ peyaru nikaḻttap peṟumē. ....117

araṅkeṉum peyarē maṉaiyiṉ vikaṟpamum
capaiyum vaṭṭā ṭiṭamumō riṭamumām. ....118

ayaṉa meṉumpeyar āṇṭiṟ pātiyum
vaḻiyum eṉavē vakuttaṉar pulavar.
....119

amalai yeṉumpeyar umaiyavaḷ peyarum
āra vāra mumcapaip peyarumām.
....120

alavaṉ eṉumpeyar naṇṭum pūñaiyum
nilavuṅ kaṭaka rāciyum nikaḻttuvar.
....121

araceṉum peyarōr taruvu maṉṉaṉum
rācciyap peyarum iyampap peṟumē. ....122

aṟikkai eṉumpeyar aṟitaliṉ peyarum
paṟṟu vittaliṉ peyarum pakaruvar.
....123

atareṉum peyarē puḻutiyum vaḻiyum
nuṇmaṇaṟ peyaru nuvalap peṟumē.
....124

arunta veṉumpeyar arumaiyum pocittalum. ....125

attaṉ eṉumpeyar īcaṉum kuruvum
tantaiyum eṉavē cāṟṟiṉar pulavar. ....126

aṉittiyam eṉumpeyar nilaiyāmai poyyumām. ....127

aṇṇal eṉumpeyar talaivaṉum perumaiyum. ....128

accutaṉ eṉumpeyar amutiṟai peyaruṅ
kaṇṇaṉum acōkamar kaṭavuḷ peyarumām. ....129

aṉuveṉum peyarē toṭarcciyum kavuḷumām. ....130

amutam eṉumpeyar muttiyum perumaiyum
puṉalum payacum pulava ruṇavuṭaṉ
mēkamum eṉavē viḷampuvar pulavar. ....131

amparam eṉumpeyar ampuṭaṉ āṉaiyiṟ
piṟakā lumeṉap pēcuvar pulavar.
....132

alaiyeṉum peyarē kaṭalum kaṭaṟṟiraip
peyarum eṉavē pēcap peṟumē.
....133

arāval eṉumpeyar puraitalum kuṟukalum. ....134

araṇi yeṉumpeyar tīkkaṭai kōlum
kavacamu matilum karutap peṟumē.
....135

aṟpam eṉumpeyar ciṟumaiyum nāyumām. ....136

aḻukkā ṟeṉumpeyar poṟāmaiyiṉ peyarum
maṉakkōṭ ṭattiṉ peyarum vaḻaṅkuvar. ....137

aṉaṅkam eṉumpeyar mallikaip peyarum
iruvāṭ ciyumeṉa iyampuvar pulavar. ....138

acaiyeṉum peyarī racaikaḷum acaiccollum. ....139

amuteṉum peyarē pālum iṉkataiyum
teyva vuṇaviṉ vikaṟpamum ceppuvar. ....140

acōka meṉumpeya racōkiṉ taruvum
iṉpamum eṉavē iyampap peṟumē. ....141

acaittal eṉum peyar acaittaliṉ peyarum
kaṭṭutaṟ peyarum karutuvar pulavar.
....142
-----
akara varukkam muṟṟum.

ākāra varukkam

āti yeṉumpeya rāṉṟiru nāmamu
mātavaṉum oṟṟiyil vaitta poruḷum
arukaṉu mutalu nērōṭalu māmē.
....143

āral eṉumpeyar aṅkā rakaṉum
kārttikai nāḷum kaṭimatil uṟuppum
orumīṉ peyarum uraittaṉar pulavar. ....144

āvaṇam eṉumpeyar teruvum aṅkāṭiyum
aṭimai yōlaiyum puṉarpū camumām. ....145

āṭi yeṉumpeyar mātatti loṉṟum
nāṭi luttirāṭamum kaṇṇā ṭiyumām. ....146

ācai yeṉumpeyar ticaiyum kātalum
poṉṉum eṉavē pukaṉṟaṉar pulavar. ....147

āḻi yeṉumpeyar nēmip puḷḷum
kaṭalum vaṭṭa vaṭivun tērkkālum
cakkirā yutamu mōtiramuṅ karaiyumām.
....148

ālam eṉumpeyar aṟalum viṭamum
āla maramum malarntiṭu pūvumām.
....149

ācāra meṉṉum peyarnal loḻukkamum
tūciṉ peyarum maḻaippeyaruñ colluvar. ....150

ārvam eṉumpeyar viruppoṭu narakumām. ....151

āṟeṉum peyarē vaḻiyum natiyumōr
eṇṇum eṉavē iyampuvar pulavar.
....152
ālaiyam eṉumpeyar tēvar kōyilum
nakaramum yāṉaik kūṭamum naviluvar. ....153

ārai eṉumpeyar kottaḷippāy puricaiyām
nīrceṟi yāraiyiṉ peyaru nikaḻttuvar. ....154

āṭavar eṉumpeyar āṇpāṟ potuvum
iḷaiñar peyarum iyampap peṟumē. ....155

ārvala reṉumpeyar aṉpuṭai yōṉum
kaṇavaṉum eṉavē karutuvar pulavar.
....156

āka meṉumpeyar tēkamu mārpumām. ....157

ākāra meṉumpeyar acaṉamu neyyun
tēkamum eṉavē ceppap peṟumē.
....158

āmpal eṉumpeyar āṉaiyuṅ kumutamum
icaiyiṉ kuḻalum kaḷḷu mūṅkilum
oliyiṉ peyarum uraittaṉar pulavar. ....159

āram eṉumpeyar atti maramum
aṇikalap potuvun taraḷamu mālaiyum
cantaṉa mumaṇi vaṭamum patakkamum.
....160

āṭal eṉumpeyar veṉṟiyu naṭaṉamum
uraiyā ṭalumeṉa vuraittaṉar pulavar. ....161

ārppeṉum peyarē āravā rittalum
amaruñ cirippum ākum eṉpa.
....162

āreṉum peyarē yāttiyum kūrmaiyum
tērāḻi yuṟuppu niṟaivum ceppuvar.
....163

āceṉum peyarē aṟpamum kuṟṟamum
meypuku karuviyum viraivumōr kaviyumām. ....164

āṟṟa leṉumpeyar āṇmaiyu mikutiyum
poṟumaiyum cumattalum pelamum poyyāmaiyum
ñāṉamum uṇṭāk kutalum naviluvar. ....165

āṭeṉum peyarē yāṭṭiṉ vikaṟpamum
mēṭavi rāciyum veṉṟiyum viḷampuvar. ....166

ākulam eṉumpeyar catta voliyuṭaṉ
varuttamum eṉavē vaḻaṅkap peṟumē. ....167

ārta leṉumpeyar uṇṭalum niṟaitalum
aṇitaliṉ peyaru māku meṉpa.
....168

āṇaiyeṉum peyari lāñcaṉaiyu muṇmaiyum
cattiya vacaṉamum ēvalum cāṟṟuvar. ....169

āciṉi yeṉumpeyar māvayi rattoṭu
palāviṉōr vikaṟpamum vicumpum pakaruvar. ....170

ākkam eṉumpeyar aṉpuceya milāpam
pākkiya viyalpum payilpūn tiruvumām. ....171

āri eṉumpeyar aḻakum katavumām.
....172

āṇam eṉumpeyar aṉpum kuḻampumām. ....173

āku veṉumpeyar eliyiṉ vikaṟpamum
mūṭikap peyarum moḻiyap peṟumē.
....174

ātit tiyareṉum peyarviṇ ṇavarum
cūriyar peyarum colluvar pulavar. ....175

āvaraṇam eṉumpeyar araṇamu maṟaivum
caṭṭaiyuṅ kavacamum taṭaiyum tukilumām. ....176

ātaṉ eṉumpeyar aṟivilōṉ peyarum
cīvaṉum eṉavē ceppap peṟumē.
....177

āṅkeṉum peyarē yavviṭap peyarum
acaiccoṟ peyarum uvamaiyu māmē. ....178

āyam eṉumpeya rarivaiyar kūṭṭamum
ātā yattoṭu kavaṟṟiṉ ṟāyamumām. ....179

āyal eṉumpeyar āytalum varuttamum. ....180

āytal eṉumpeyar tērtalu nuṇukkamum. ....181

ālal eṉumpeyar naṭaṉamum oliyumām. ....182

āleṉum peyarē yacaiccolum puṉalum
paḻamarap peyarum pakaruvar pulavar.
....183

āṉi eṉumpeyar keṭutaliṉ peyarum
mātatti loṉṟu mūlanāṭ peyarumām. ....184

āṉakam eṉumpeyar tuntumip peyarum
paṭakamum eṉavē pakarntaṉar pulavar. ....185

āṉiyam eṉumpeyar nāḷum poḻutumām. ....186

ācukam eṉumpeyar ampum kāṟṟumām. ....187

āvi eṉumpeyar vāviyum uyirum
pukaiyu nāṟṟamu mūccum pukaluvar.
....188

āveṉum peyarē irakkak kuṟippum
uyirum pacuvum uraikkap peṟumē.
....189

āṭakam eṉumpeyar tuvaraiyum poṉṉumām. ....190

āmpiram eṉumpeyar tēmāp peyarum
puḷimāp peyarum puḷippum pukaluvar. ....191

āriyar eṉumpeyar aṟivuṭai yōrum
āriya tēcat tavaru māmē.
....192

āṇi yeṉappeyar eḻuttāṇiyum aḻakum
āṇi māṉavikaṟpamum cayaṉamu māmē. ....193
------
ākāra varukkam muṟṟum.

ikara varukkam

iravi eṉumpeyar eḻuñcū riyaṉuṭaṉ
malaiyum vāṇikat toḻilum vaḻaṅkuvar. ....194

iruḷeṉum peyarē karumaiyu mayakkamum
narakamun timiramu naviṉṟaṉar pulavar. ....195

iralai yeṉumpeyar māṉi ṉēṟum
acupatiyu mūtuṅ kompu māmē.
....196

iṟaiyeṉum peyarē civaṉum illiṟappum
talaimaiyun talaivaṉ peyarun taṅkalum
puḷḷiṟa kuṅkai varaiyum ciṟumaiyum
kuṭiyiṟaip peyarum collum kūṟuvar. ....197

iṭiyeṉum peyarē neṉmā mutalum
uṟuti vārttaiyum acaṉiyum ōtuvar. ....198

iṟāleṉum peyarkārt tikaiyum iṭapamum
tēṉkū ṭumoru mīṉuñ ceppuvar.
....199

iṟumpeṉum peyarē tāmaraip pūvum
malaiyum kāṭum vaḻaṅkap peṟumē.
....200

ilañci yeṉumpeyar makiḻamarap peyarum
koppuḷun taṭākamum kūṟuvar pulavar. ....201

iṭaiyeṉum peyare iṭamum nukappum
naṭuvum eṉavē navilap peṟumē.
....202

ikuḷai yeṉumpeyar cuṟṟamum pāṅkiyum. ....203

iratam eṉupeyar tērum iṉcuvaiyum
araināṇ puṇarcci pāta ratamumām. ....204

ilampaka meṉumpeya ratti yāyamum
nutalaṇip peyarun toṭaiyalu nuvalum. ....205

intaṉam eṉumpeyar icaiyum kāṭṭamum
neruppiṭu kalaṉu nikaḻttuvar pulavar. ....206

iḷiyeṉum peyarō ricaiyum yāḻnarampum
ikaḻcciyil varukkap peyarum iyampuvar. ....207

ilaiyam eṉumpeyar kūttiṉ vikaṟpamum
kūttiṉ peyaruṅ kēṭuṅ kūṟuvar.
....208

iṟaivai yeṉumpeyar ēṇinīrp puṭṭilām. ....209

iḻukkam eṉumpeyar piḻaittal pollāṅkumām. ....210

iṟappeṉum peyarē yiṟattalum mikutiyum
naṭattalu milli ṟappum naviluvar.
....211

ilāṅkali yeṉumpeyar teṉṉa maramum
kalappaip peyarum veṇkāntaḷum karutuvar. ....212

ikuttal eṉumpeyar koṭuttalum vīḻttalum
cekuttalu mavirtalum iḷaittalum ceppuvar. ....213

illeṉum peyarē yillai yeṉṟalum
irāciyu maṉaiviyu maṉaiyum iṭamumām. ....214
irāci yeṉumpeya rōcaiyuṅ kūṭṭamum. ....215

irāciya meṉumpeyar yōṉiyum maṟaivumām. ....216

ipameṉum peyarē marattiṉ kompum
yāṉaiyiṉ peyarum iyampuvar pulavar. ....217

ikaleṉum peyarē pelamum camaramum
pakaiyum eṉavē pakarap peṟumē.
....218

iṭameṉum peyariṭap puṟamum vicālamum
iṭaṅkaḷiṉ vikaṟpamum celvamum iyampuvar. ....219

iṭakka reṉumpeyar kuṭattiṉ peyarum
maṟaittiṭu vārttaiyum vaḻaṅkap peṟumē. ....220

itaḻeṉum peyarpū viṉitaḻu mataramum
paṉaimaṭal pōlavum pakarap peṟumē. ....221

iyameṉum peyarē yuraiyum ōcaiyum
vāttiyap peyarum vaḻaṅkap peṟumē. ....222

irupiṟap peṉumpeya reyiṟum paṟavaiyum
pārppeṉum cātiyum nilavum pakaruvar. ....223

iruceṉum peyarē paṇṭiyuḷ irumpum
cevvaiyum eṉavē ceppuvar pulavar. ....224

ivartal eṉumpeyar ēṟalum virumpalum. ....225

ivaṟal eṉumpeyar ōcaiyu maṟappumām. ....226

iḻumeṉa leṉumpeyar iṉimaiyum oliyumām. ....227

iṟattal eṉumpeyar mikuttalum kaṭattalum
maraṇamum eṉavē vaḻaṅkap peṟumē.
....228

iṟutta leṉumpeyar taṅkalum iyampalum
oṭittalum eṉavē yuraittaṉar pulavar. ....229

iḷamai yeṉumpeyar taṇmaiyum kāmamum
iḷamaiyiṉ paruvamu miyampap peṟumē. ....230

irati yeṉumpeyar mataṉaṉ ṟēviyum
pittaḷaip peyarum piṭiyā ṉaiyumām. ....231

ikkeṉum peyarē matuvum karumpumām. ....232

iṟumpū teṉumpeyar malaiyum aticayamum
ciṟutūṟum kuḻaiyun takaimaiyum ceppuvar. ....233

iṭaṅka reṉumpeyar kuṭamum tūrttarum
mutalaiyu meṉavē moḻintaṉar pulavar. ....234
-------
ikara varukkam muṟṟum.

īkāra varukkam

īḻa meṉumpeyar poṉṉiṉ peyarum
ciṅkaḷa tēcamu naṟavuñ ceppuvar.
....235

īkai yeṉumpeyar īṅkaiyum koṭuttalum
poṉṉum eṉavē pukaṉṟaṉar pulavar. ....236

īṭeṉum peyarē pelamum kuḻaivum
perumaiyu muvamaiyum pēcuvar pulavar. ....237

īmam eṉumpeya reriyiṭu kalaṉum
mayāṉamum viṟakum vaḻaṅkap peṟumē. ....238

īṇṭeṉum peyarē yivviṭap peyarum
īṅkaiyiṉ peyarum iyampuvar pulavar. ....239

īra meṉumpeyar aṉpuṅ kuḷircciyum
pakuttalum eṉavē pakarap peṟumē.
....240

īṉṟā ṉeṉumpeyar piramaṉum pitāvumām. ....241
-----
īkāra varukkam muṟṟum.

ukara varukkam

uṭuveṉum peyarē yoḷivāṉ mīṉum
pakaḻiyum amput talaiyoṭu nāvāy
naṭattiya marakkalak kōlu naviluvar. ....242

uttira meṉumpeya rorunā ḷuṭaṉē
cittira māḷikai cērnta tōruṟuppē. ....243

utti yeṉum peya rurakap poṟiyuṭaṉ
tiruviṉu ṟuppoṭu nuṇmaip poruḷumām. ....244

uttira meṉumpeyar mēlum vaṭakkum
maṟuvārt taiyumeṉa vaḻaṅkappeṟumē. ....245

ulavai yeṉumpeyar marattiṉ kōṭum
vilaṅkiṉ maruppuṅ kāṟṟun taḻaiyumām. ....246

unti yeṉumpeyar nīrumnīrc cuḻiyum
tēriṉ ṟaṭṭum nāpiyum kaṭalum
peṇkaḷ viḷaiyāṭalu natiyum pēcuvar. ....247

uppeṉum peyarē makaḷir viḷaiyāṭalum
kaṭalum iṉimaiyum kaṭalviḷaiyu varumām. ....248

uṟaiyeṉum peyarē nīrttuḷi mutalān
tuḷiyu nīrnōy tolaittiṭu maruntum
perumaiyum pālum piraiyum viḻumamum
veṇkalap peyarum iṭaiccolu muṇavum
ūḻiyuṅ kāramum uvarnīru nīḷamum
paṭaiyuṟai yuṭaṉē naṉṉila vūrum
eṇkuṟit tiṟuti yeyvatum iyampuvar. ....249

ulakeṉum peyaruyarn tōrum pūmiyum
ticaiyu mākāyamu nāṭuñ ceppuvar. ....250

ulakkai yeṉumpeya rōṇa nāḷu
murōṅkalu meṉavē yuraittaṉar pulavar. ....251

uṟuva ṉeṉumpeyar acōkamar kaṭavuḷum
iruṭiyu meṉavē yiyampap peṟumē.
....252

uṟaiyuḷ eṉumpeya rūru nāṭum
vīṭṭiṉ peyarum viḷampuvar pulavar. ....253

uyavai yeṉumpeyar kāṉai yāṟuṅ
kākkaṇaṅ karuviḷaip peyaruṅ karutuvar. ....254

uḻaiyeṉum peyarē yāḻi ṉarampum
iṭamum māṉum iyampuvar pulavar.
....255

umpal eṉumpeyar vilaṅkiṉāṇ peyaruṅ
kuṭivaḻit tōṉṟalum yāṉaiyuṅ kūṟuvar. ....256

uvāveṉum peyariṉai yōṉum yāṉaiyum
īruvā viṉpeyar tāṉum viḷampuvar. ....257

uṇṭai yeṉumpeyar paṭaiyiṉa tuṟuppum
tiraṇṭa vaṭiviṉ peyaruñ ceppuvar. ....258

uḷaiyeṉum peyarē parikka ṭivāḷat
taṇima yirāyavu maḵṟiṇai mayirum
āṇpāṉ mayiroṭu catta voliyumām. ....259

uṭaiyeṉum peyarē celvamum kūṟaiyum
kuṭaivēlu muṭaimaip peyarum kūṟuvar. ....260

uṇarveṉum peyarē uḷattiṉ teḷivum
ñāṉamu meṉavē navilap peṟumē.
....261

uraiyeṉum peyarē catta voliyum
tēytalu moḻiyuñ ceppuvar pulavar. ....262

uvaḷaka meṉumpeyar matilum paḷḷamum
āya rūrumōr pakkamum vāviyum.
....263

uyireṉum peyarē cīvaṉuṅ kāṟṟumām. ....264

uṟaḻveṉum peyariṭai yīṭu muvamaiyum
puṇarvum ceṟivum pukalap peṟumē.
....265

urutta leṉumpeyar tōṉṟutal ciṉamumām. ....266

ukkam eṉumpeya riṭaiyiṉ pakkamum
viciṟiyu miṭapap peyarum viḷampuvar. ....267

umpa reṉumpeyar uyarnila mēṭaiyum
tēvarum vicumpum ceppap peṟumē.
....268

urameṉum peyarē yūkkamum ñāṉamum
pelamu marumamum pēcuvar pulavar.
....269

uruveṉum peyarē niṟamum vaṭivamum
aṭṭaiyiṉ peyaru māku meṉpa.
....270

uvappeṉum peyarē yuyaramu makiḻcciyum. ....271

uṟavi yeṉumpeyar uyirnilaik kaḷamum
nīrūṟṟum uṟavum eṟumpum uṇarttuvar.
....272

uṟuppeṉum peyarē yuṭalu maṅkamum
paṭaiyiṉa tuṟuppum pakarntaṉar pulavar. ....273
uṭaleṉum peyarē yuṭampum poruḷumām. ....274

uvaṇam eṉumpeyar kaḻukum paruntumām. ....275

uḷartal eṉumpeyar utaṟalum varuṭalum. ....276

uḷḷa meṉumpeyar neñcamu niṉaivumām. ....277

uḻappeṉum peyarē valiyu muccākamum. ....278

uḷḷa meṉumpeyar muyaṟciyiṉ peyarum
neñciṉ peyaru nikaḻttuvar pulavar. ....279

uṟukaṇ eṉumpeyar nōyum tuṉpamum
miṭiyum payamum viḷampap peṟumē.
....280

uñaṟṟeṉum peyarē vaḻukkuṭaṉ oḷirṭciyun
tāḷāṇ maiyumeṉac cāṟṟiṉar pulavar. ....281

uṟati yeṉumpeyar kalviyum naṉmaiyum. ....282
--------
ukara varukkam muṟṟum.

ūkāra varukkam

ūkka meṉumpeya ruḷḷattiṉ mikutiyum
pelamu muccākamum pēcap peṟumē. ....283

ūḻeṉum peyarē pakaiyum paḻamaiyum
marapum veyilum vitiyum vaḻaṅkuvar. ....284

ūtiya meṉumpeyar lāpamum kalviyum. ....285

ūḻtta leṉumpeyar pataṉaḻivuñ cevviyum
niṉaittalum eṉavē nikaḻttap peṟumē. ....286

ūci yeṉumpeyar eḻuttāṇiyuñ cūriyum. ....287

ūṟeṉum peyarē tīṇṭalun tīmaiyum
kolaiyum iṭaiyūṟuṅ kūṟap peṟumē. ....288

ūṟṟeṉum peyarē yūṟṟi ṉuṭaṉē
ūṉṟiya kōlum uraittaṉar pulavar. ....289

ūrti yeṉumpeyar vimāṉamun tērum
yāṉaiyum pariyum civikaiyum pāṇṭilum. ....290
---
ūkāra varukkam muṟṟum.

ekara varukkam

eṉṟūḻ eṉumpeyar iraviyum veyilum
kōṭaik kālamum kūṟappeṟumē.
....291

elleṉum peyarē yiraviyum oḷiyum
iruḷu mikaḻcciyum iyampuvar periyōr. ....292

eliyeṉum peyarē yeliyiṉ vikaṟpamum
pūra nāḷoṭu matuvum pukaluvar.
....293

eruvai yeṉum peyar koṟukkaiyuṭaṉē
kaḻukun tāmpirap peyarum karutuvar. ....294

eṟuḻeṉum peyarē taṇṭā yutamum
pelamu meṉavē pēcap peṟumē.
....295

ekkar eṉumpeyar coritalum kuvitalum. ....296

ekiṉa meṉṉumpeyar puḷimāvu maṉṉamum
kāvarimāvu nīrnāyum puḷiyiṉṟaruvum pukalappeṟumē. ....297

eḵkeṉum peyarē vēluṅ kūrmaiyum
urukku meṉavē yuraittaṉar pulavar. ....298

eḷta leṉumpeyar ikaḻtalu nakaiyumām. ....299

eṟṟeṉum peyarē yirakkamum eṟitalum
aṭittalum ettaṉmait teṉṟalu māmē. ....300

eṟṟutal eṉumpeyar eṟitalum puṭaittalum. ....301

eṇṇeṉum peyarē yeḷḷu milakkamuñ
cotiṭap peyarum vicāramu meḷimaiyum. ....302

eḻileṉum peyarē yiḷamaiyu maḻakumām.
....303

ellai yeṉumpeyar aḷavaiyum iraviyum. ....304
-----
ekara varukkam muṟṟum.

ēkāra varukkam

ēlvai yeṉumpeyar vāviyum poḻutumām. ....305

ēmam eṉumpeyar iṉpamum veṇṇīṟuñ
cēmamum poṉṉumē māppu mayakkum
kāvalum iravuṅ karutuvar pulavar.
....306

ēṟeṉum peyariṭi yēṟṟiṉ peyarum
vilaṅki ṉāṇpāṟ peyaru miṭapamum
acupatip peyaru māku meṉpa.
....307

ēṉal eṉumpeyar tiṉaitiṉaip puṉamumām. ....308

ēṉāti yeṉumpeyar mayirviṉai yōṉum
mantirit tantirip peyarum vaḻaṅkuka. ....309

ēnta leṉumpeyar perumaiyu muyaramum
talaivaṉum eṉavē cāṟṟiṉar pulavar. ....310

ēti yeṉumpeyar āyutap potuvum
vāḷum eṉavē vakuttaṉar pulavar.
....311

ētam eṉumpeyar kuṟṟamum tuṉpamum.
....312

ēṇi yeṉumpeyar ellaiyu mulakamu
māṉuṅ kaṇṇē ṇiyumē vaḻaṅkuvar. ....313

ēṅkal eṉumpeyar oliyum iraṅkalum
ēṅkutaṟ peyarum iyampuvar pulavar. ....314

ēṟṟal eṉumpeyar etirntupōr ceytalum
kōṭaliṉ peyaruṅ kūṟuvar pulavar.
....315

ēreṉum peyarē yaḻakumuḻu peṟṟamum
uḻavuṭai yōṉum uraikkap peṟumē. ....316

ēṉaiyeṉum peyariṭaic collum oliyumām. ....317

ēvaleṉum peyar viyaṅkōḷum vaṟumaiyum. ....318

ēla meṉumpeya rēlavi kaṟpamum
mayirccān tumeṉa vaḻaṅkuvar pulavar. ....319
----
ēkāra varukkam muṟṟum.

aikāra varukkam

aiyam eṉumpeyar piccaikoḷ kalaṉum
piccaiyum veṇṇeyuñ cantē kamumām. ....320

aiyai yeṉumpeyar umaiyum turkkaiyum
aruntavap peṇṇum aracāḷum kāḷiyum
putalviyum eṉṉap pukaṉṟaṉar pulavar. ....321

aiyeṉum peyarē kuruvum aracaṉum
eḻilum irumalu miṭaiccolluṅ kōḻaiyum
talaivaṉum tāramum cāṟṟap peṟumē. ....322

aiyaṉ eṉumpeyar kuruvuñ cāttuṉun
tantaiyu mutalvaṉu mantaṇaṇ peyarumām. ....323

aiteṉum peyarē noytum viraivumām. ....324
---
aikāra varukkam muṟṟum.

okara varukkam

oḷiyeṉum peyarē yoṇcuṭa rōṉum
vituvum kaṉalum viḷakkoṭu kīrttiyum
kēṭṭai yumoḷip piṉiṭamuṅ kiraṇamum. ....325

oliyeṉum peyarē ōcaiyum kāṟṟum
iṭiyu meṉavē yiyampap peṟumē.
....326

oḻukka meṉumpeyar vaḻiyum kulamum
ācā ramumeṉa aṟiyap peṟumē.
....327

oliyal eṉumpeyar oṇpuṉal yāṟuma
ṇilluñ carumamum uṭutta āṭaiyumām. ....328

oḷivaṭṭa meṉumpeyar cakkarā yutamum
kaṇṇā ṭiyumeṉak karutuvar pulavar. ....329

oṇmai yeṉumpeyar naṉmaiyu maḻakum
mikutiyum oḻuṅku maṟivum viḷampuvar. ....330

otukka meṉumpeyar maṟaivum naṭaiyumām. ....331

oṉṟeṉum peyarō reṇṇu muttiyumām. ....332

ollai yeṉumpeyar ciṟupoḻutum viraivum
tollaiyum eṉavē colluvar pulavar. ....333

otuṅkal eṉumpeyar otuṅkutal naṭaiyumām. ....334
------
okara varukkam muṟṟum.

ōkāra varukkam

ōṇa meṉumpeyar mātava ṉāḷum
varupuṉal yāṟum vakuttaṉar pulavar. ....335

ōrai yeṉumpeyar arivaiyar kūṭṭamum
avarviḷai yāṭalum viḷaiyāṭu kalaṉum
irāciyiṉ potuvu miṭaiccol lumāmē. ....336

ōṅka leṉumpeya ruyaramu malaiyum
mēṭu mūṅkilun talaivaṉum viḷampuvar. ....337

ōṭai yeṉumpeyar vāviyiṉ peyarum
yāṉai nutalaṇi paṭṭamum kiṭaṅkum
orukoṭip peyarum uraittaṉar pulavar. ....338

otai yeṉumpeyar catta voliyum
puricaiyuḷ ḷuyarvum poruntiya mēṭaiyum
natiyum nakaramum navilap peṟumē.
....339

ōri yeṉumpeyar mucuvum nariyum
arivaiyar mayiroḻit tellā mayirum
koṭaitaru moruvaḷḷal peyaruṅ kūṟuvar. ....340

ōviyareṉum peyar cittira kārarum
ciṟpanūl viṉaiñarum ceppap peṟumē. ....341

ōṭṭa meṉumpeyar mēlutaṭum tōlviyum
ōṭutaṟ peyarum uraittaṉar pulavar. ....342

ōtaṉam eṉumpeyar uṇavum cōṟumām. ....343

ōveṉum peyarē nīrttakai katavum
nīkkamum irakkak kuṟippiṉ vārttaiyumām. ....344

ōtimam eṉumpeyar aṉṉamum veṟpum
kavari māviṉ peyaruṅ karutuvar.
....345

ōti yeṉumpeyar veṟpu maṉaṉamum
peṇpāṉ mayiru maṟivum pūñaiyum
ottiyu meṉavē yuraikkap peṟumē. ....346

oḷiyeṉum peyar yāṉaik kūṭṭamum
oḻuṅku meṉavē yuraittaṉar pulavar. ....347
----
ōkāra varukkam muṟṟum.

kakaravarukkat tokuti

kakara akara varukkam

kalaiyeṉum peyarē kalviyu nūlu
māṉi ṉēṟu makara virāciyum
matiyiṉ paṅku marattiṉ cuvaṭu
māṇmukap peyaruṅ kāla nuṭpamum
puṭaivai yuñcekumē kalaiyum pukaluvar. ....348

kaṉali yeṉumpeyar kaṉalu marukkaṉum
paṉṟiyu meṉavē pakarap peṟumē.
....349

karameṉum peyarē kaiyuṅ kaḻutaiyum
kiraṇamu nañcuṅ kuṭiyiṟaip peyarumām. ....350

kaḻiyeṉum peyarē kālaik kālamu
mikutiyuṅ kaḻimukap peyarum viḷampuvar. ....351

kaviyeṉum peyarē kavival lōṉum
kutirai vāyppey karuviyuṅ kuraṅkum
veḷḷiyuṅ kavitai vikaṟpamum viḷampuvar. ....352

kavaiyeṉum peyarē kavaruṅ kāṭum
eḷḷiḷaṅ kāyu māyiliya nāḷumām. ....353

kaṇaiyeṉum peyarē yampun tiraṭciyum
pūra nāḷum pukalap peṟumē.
....354

kaḷiṟeṉum peyarē yatta nāḷum
eḷḷum cuṟāmuta livaṟṟi ṉāṇpālum
yāṉaiyum pukalvari ṉituṇarn tōrē. ....355

kaḷva ṉeṉumpeyar kaṭaka virāciyuṅ
karuniṟat tavaṉoṭu kaḷiṟu ñeṇṭuñ
cōraṉu mukavuñ colluvar pulavar. ....356

kaṉṉi yeṉumpeyar peṇṇu miḷamaiyu
maḻivilāp poruḷuṅ kumari yāṟum
kaṟṟāḻai yiṉoṭu kaṉṉi yirāciyun
turkkaiyu meṉavē collap peṟumē. ....357

kaḷḷeṉum peyartēṉ matuvuṅ kaḷavumām. ....358

kaliyeṉum peyarē kaṭaiyukap peyarum
valiyu moliyum valiyōṉ peyarumām.
....359

kaṇameṉum peyarē kāla nuṭpamum
uṭuvuṅ kūṭṭamum nōyum vaṭṭamum
tiraṭciyiṉ peyariṉ vikaṟpamuñ ceppuvar.....360

kaṉṉa leṉumpeyar karakamuṅ karumpum
nāḻikai vaṭṭamu nāḻikaip peyarum
carukkaraip peyaruṅ kuppamuñ cāṟṟuvar. ....361

kaṭikai yeṉumpeyar katavoṭu tāḷun
tuṇṭamum nāḻikaip peyaruñ colluvar. ....362

kaṭiyeṉum peyarē kāvalum viraivum
accamuṅ kūrmaiyum varaivuñ ciṟappum
viḷakkamum putuvaiyu maṇamu muṭukalum
pēyu neṟkarippum pēcuvar pulavar.
....363

kaḻuteṉum peyarē kāvaṟ paraṇum
vaṇṭum pēyum vaḻaṅkap peṟumē.
....364

kammeṉum peyarē kakaṉamum piramaṉum
talaivaṉum veḷuppum pulaṉum vāyuvum
cuvarkkamum puttiyuñ colluvar pulavar. ....365

kayameṉum peyarē kaḷiṟum āḻamuṅ
kuḷamum puṉaluṅ kuṟaivumōr nōyumām. ....366

kamala meṉumpeyar tāmarai puṉalumām. ....367

kavanta meṉumpeyar talaikuṟai piṇamum
nīrum pēyu nikaḻttuvar pulavar.
....368

kaṉameṉum peyarē mēkamum pāramum
tēkamum aṭaikoṭut taluñcem poṉṉum
muṭṭiya vaṇṭiliṉ mulaikkaṉa mumāmē. ....369

karaka meṉumpeyar ālāṅ kaṭṭiyum
kaṅkaiyun tuḷiyuṅ kamaṇṭala mumāmē. ....370

kantara meṉumpeyar kaḻuttu mēkamum
malaimuḻai yumeṉa vaḻaṅkap peṟumē. ....371

kakaṉa meṉumpeyar kāṭuñ cēṉaiyum
vicumpu meṉavē viḷampap peṟumē.
....372

kaḻaiyeṉum peyarē karumpu mŪṅkilum
puṇarta nāṭpeyarum pukalap peṟumē. ....373

kayiṉi yeṉumpeyar anta nāḷum
vitavaiyu meṉavē viḷampap peṟumē. ....374

kaṭameṉum peyarē yāṉait tiraḷum
maṟṟataṉ koṭiṟu matamum kāṉamum
yākkai yumaruñ curappeyaruṅ kayiṟum
nītiyuṅ kumpamu neṭuma@ai$c cāralum
etirppai kaṭaṉkuṭa muḻavu miyampuvar. ....375

kavalai yeṉumpeyar kavarpaṭu vaḻiyum
tuṉpamuñ centiṉaip peyarumōr koṭiyumām. ....376

kaṭaka meṉumpeyar kaṅkaṇap peyarum
vaṭṭa vaṭivu malaiyiṉ pakkamum
paṭaivī ṭumeṉap pakarntaṉar pulavar. ....377

kaṭci yeṉumpeyar kāṭuṅ kūṭum
kiṭappiṭa mumeṉak kiḷattuvar pulavar. ....378

kaṇṭaka meṉumpeyar vāḷuñ curikaiyum
muḷḷuṅ kāṉamu moḻiyap peṟumē. ....379

kaṇiyeṉum peyarē maruta naṉṉilamum
vēṅkai maramum viḷampuvar pulavar. ....380

kaṅkeṉum peyarkarun tiṉaivaram parukumām. ....381

kaḷameṉum peyarkaḷā maramuṅ kaḻuttum
karuniṟa mumpōrk kaḷamum viṭamumām. ....382

kaṭaiyeṉum peyarē katavu muṭivum
iṭamu meṉavē yiyampap peṟumē.
....383

kaṟaiyeṉum peyarē karumaiyu muraluṅ
kuruti mācuṅ kuṭiyiṟaip peyarumām. ....384
kaṇṭa meṉumpeyar kariyiṉ kaccaiyun
tuṇṭamu meypuku karuviyum vāḷuṅ
kaṇṭa carkkaraiyun tēcamuṅ kaḻuttum
iṭutiraip peyarum iyampuvar pulavar. ....385

katuppeṉum peyarē yirupāṉ mayirum
koṭiṟum vilaṅkiṉ ṟiraḷuṅ kūṟuvar. ....386

kanteṉum peyarē paṇṭi yuḷirumpum
kampamum tiraṭci yākkaiyiṉ mūṭṭum
ātāra nilaiyum kāykku maramumām. ....387

kaṭippa meṉumpeyar kātaṇip potuvum
aṇikalac ceppum accu maṇiyum
vācciyat toṉṟum patakka meṉavē
pakarntaṉar pulavar.
....388

kaṉṟeṉum peyarē yorucār vilaṅkiṉatu
kaṉṟum iḷamarak kaṉṟum ciṟumaiyum
kaivaḷai vikaṟpamuṅ karutap peṟumē. ....389

kalāpa meṉumpeyar mēkalaip peyarum
maṇivaṭap peyaru mayiliṟaku māmē.
....390

karaṇṭa meṉumpeya raṇikalac ceppum
nīrkkāk kaiyumeṉa nikaḻttuvar pulavar. ....391

karaṇa meṉumpeyar meykkūttiṉ vikaṟpamum
kalaviyuṅ kaṇitamum pulaṉuṅ karutuvar. ....392

kalleṉum peyarē yaruviyu mōcaiyum
malaiyuṅ kaṟpotup peyarum vaḻaṅkupa. ....393

kavikai yeṉumpeyar kuṭaiyuṅ koṭaiyumām. ....394

kaṇicci yeṉumpeyar maḻuvun taṟikaiyun
tōṭṭiyu muḷiyuñ colluvar pulavar. ....395

kataiyeṉum peyarē kāraṇac collun
taṇṭā yutamoṭu vārttaiyuñ cāṟṟuvar. ....396

kacca meṉumpeyar purōcak kayiṟum
marakkālu maḷavum vaḻaṅkap peṟumē.
....397

kataveṉum peyarē kapāṭamum kāvalum. ....398

kaṟuppeṉum peyarē karumaiyum ciṉamum
veṟuttiṭu ciṉakkuṟip pumeṉa viḷampuvar. ....399

kampalai yeṉumpeyar naṭukkamu maccamun
tuṉpamuñ catta voliyuñ colluvar. ....400

kampam eṉumpeyar naṭukkamum tūṇumām.
....401

kaṇṭū veṉumpeyar kāñcoṟi tiṉavumām. ....402

kanta meṉumpeyar maṇamu maimpulaṉum
kiḻaṅku meṉavē kiḷattuvar pulavar. ....403

kaṟaṅkeṉum peyarē kāṟṟāṭi vaṭṭamum
kaḻaluñ catta voliyum colluvar. ....404

kañaṟa leṉumpeyar polivum ciṟumaiyum. ....405

kariṇi yeṉumpeyar kaṭakarip peyarum
piṭiyiṉ peyarum pēcuvar pulavar.
....406

katali yeṉumpeyar kāṟṟā ṭiyuṭaṉē
vāḻaiyun tuvacamum tēṟṟā maramumām. ....407

kaṭavu ḷeṉumpeyar naṉmaiyun teyvamum
muṉivaṉ peyaru moḻiyap peṟumē. ....408

kaṇakkeṉum peyarē kalaikaḷiṉ vikaṟpamum
eṇṇiṉ peyarum iyampuvar pulavar. ....409

kaccai yeṉumpeyar kavacamum kayiṟum
taḻumpu meṉavē cāṟṟiṉar pulavar.
....410

kayileṉum peyarpū ṇiṉkaṭaip puṇarvum
piṭarttalai peyarum pēcap peṟumē
....411

kañca meṉumpeyar kamalamun tāḷamum
veṇkalacamum appa vikaṟpamuṅ kañcāvum
kaṇṇā ṭiyumeṉak karutuvar pulavar. ....412

kaliṅka meṉumpeyar ūrkkuruviyum puṭaivaiyum
vāṉam pāṭiyum kaliṅka tēcamumām. ....413

kantaruva meṉumpeyar peṇṇōṭu kutiraiyām. ....414

cukameṉum peyarē puḷḷiṉ potuvum
ampiṉ peyaru māku meṉpa.
....415

kavaṭeṉum peyarē purōcak kayiṟum
marattiṉ kavaṭu maṉakka paṭamumām.
....416

karumai yeṉumpeyar kaṟuppum perumaiyum
pelamum pulavōr pēcap peṟumē.
....417

karēṇu veṉumpeyar kolaiyāṉai yiṉoṭu
piṭiyā ṉaiyumeṉap pēcap peṟumē.
....418

kaṉaitta leṉumpeyar olittaliṉ peyarum
tiraṇṭa viruḷiṉ peyaruñ ceppuvar. ....419

kaṭaippiṭi yeṉumpeyar maṟappilā tavaṉum
tēṟṟamu meṉavē ceppap peṟumē.
....420

kaṭṭaḷai yeṉumpeyar iṭṭikai yiyaṟṟalun
tattuva vikaṟpamu niṟaiyaṟi karuviyum
piṟaviṉa oppum ōrirāciyum pēcuvar. ....421

kaṇṭa leṉumpeyar kaitainīr muḷḷiyām ....422

karaital eṉumpeyar olittal kūvutalumām. ....423

kataḻveṉum peyarē ciṟappum vēkamumām. ....424

kaḷiyeṉum peyarē kaḷippoṭu kuḻampumām. ....425

kattikai yeṉum peyar ciṟukoṭip peyarum
toṭaiyal vikaṟpamum vācantiyum colluvar. ....426

kantuka meṉumpeyar kutiraiyum pantumām. ....427

kappaṇa meṉumpeyar kaivēl vikaṟpamum
irumpiṉiṟ purintiṭu neruñcimuṭ peyarumām. ....428

kalāmeṉum peyarē koṭumaiyum ciṉamumām. ...429

kariyeṉum peyarē kaḷiṟuñ cāṭciyum
iruntaiyu meṉavē yiyampuvar pulavar. ....430

karīra meṉumpeyar miṭāvum akattiyum
tantiyiṉ pallaṭip peyaruñ cāṟṟuvar. ....431

kaṉaveṉum peyarē kaṉāvu mayakkamum. ....432

kaṭṭa leṉumpeyar kaḷaitalum piṇittalum
taṭuttalu meṉavē cāṟṟiṉar pulavar. ....433

kanta ṉeṉumpeyar murukaṉum arukaṉum. ....434

kaḷari yeṉumpeyar pōrkkaḷamum kāṭum
karumañ ceyyiṭamuṅ karutuvar pulavar. ....435

kaṟaṅka leṉumpeyar cuḻaṟṟutalu moliyum
vaḷaitaṭip peyarum vaḻaṅkap peṟumē. ....436

kaṟpaka meṉumpeyar kaṟpaka taruvum
corkkamum piramaṉ vāḻnāḷuñ colluvar. ....437

kaṭuttal eṉumpeyar uvamaiyum viraivumām. ....438

katava meṉumpeyark kapāṭamum kāvalum. ....439

kariyava ṉeṉumpeyar kaṇṇaṉin tiraṉuṭaṉ
caṉiyiṉ peyarum cāṟṟap peṟumē.
....440

karileṉum peyarē koṭumaiyuṅ kuṟṟamum
kāḻttalu meṉavē karutuvar pulavar. ....441

kaluḻi yeṉumpeyar kāṉi yāṟum
kalaṅkiya nīruṅ karutap peṟumē.
....442

kavaṉa meṉumpeyar kāṭuṅ kalakkamum
viraivu meṉavē viḷampuvar pulavar. ....443

kaḻitta leṉumpeyar mikutaluñ cātalum
kaṭattalu meṉavē karutap peṟumē.
....444

kaḻaleṉum peyarē kaḻaṅkuñ ceruppum
kāluṅ kālaṇip peyaruṅ karutuvar. ....445

kaḻuma leṉumpeyar mayakkamum paṟṟum
niṟaiviṉ peyaru nikaḻttuvar pulavar. ....446

kayameṉum peyarē meṉmaiyum perumaiyum
kaḷaviṉ peyaruṅ karutap peṟumē.
....447

kaḷapa meṉumpeyar yāṉaik kaṉṟum
kalavaiyuñ cāntum karutap peṟumē. ....448

kampuḷ eṉumpeyar campaṅ kōḻiyuñ
caṅkiṉ peyaruñ cāṟṟap peṟumē.
....449

kaṇṇeṉum peyarē kaṇuvu mūṅkilum
iṭattiṉ peyarum viḻiyu miyampuvar. ....450

karuvi yeṉumpeyar kavacamum yāḻum
palaviṉaip peyarun toṭarpu mīṭṭamun
tuṇaikkā raṇamun tukilu māyutamum
kacaiyum palliyap peyaruṅ kalaṇaiyun
tokutiyu meṉavē colluvar pulavar. ....451

kaṭuveṉum peyarē kaṭumarap peyarum
viṭamum kaṭuttalum viḷampap peṟumē. ....452

kaḻaṅkeṉum peyarē vēla ṉāṭaluṅ
koṭiyiṉ kaḻaluṅ kūṟuvar pulavar.
....453

kalameṉum peyarō reṇṇumā paraṇamum
uṇkala marakkala maṭkalam yāvumām. ....454

kañca ṉeṉumpeyar piramaṉuṅ kuṟaḷaṉum. ....455

kavvai yeṉumpeyar kavalaiyun tuṉpamum
āra vārattiṉ peyaru māmē.
....456

karaiyeṉum peyarnīrk karaiyuñ cērkkaiyiṉ
colliṉ peyaruñ collap peṟumē. ....457

kaṇṇuta leṉumpeyar kaṟaimiṭaṟ ṟiṟaiyaiyum
niṉaittaliṉ peyaru nikaḻttuvar pulavar. ....458

kakara varukkam muṟṟum.

kakara ākāra varukkam

kāri yeṉumpeyar caṉiyuñ cāttaṉuṅ
karumaiyuṅ kākamuṅ karikku ruviyum
vaṭukak kaṭavuḷun teyvēn tiraṉum
kaṭuvumōr vaḷḷaluṅ karutap peṟumē. ....459

kāla meṉumpeyar viṭiyaṟ kālamum
viṭinta piṟkālamu mukkā lamumām. ....460

kāleṉum peyarē kāṟṟuṅ kūṟṟun
tāḷum poḻutun taṟiyu maḷavaiyum
vaḻiyun tēri ṉuruḷum vāykkālum
pelamu malarkkāmpu miṭamum piḷḷaiyum
muḷaiyu meṉavē moḻintaṉar pulavar. ....461

kāḷa meṉumpeyar karumaiyu nañcum
ūtu ciṉṉattiṉ varukkamu muraippar. ....462

kāreṉum peyarē mārik kālamum
kaṟuviya karumaṅ kaṭaimuṭi vaḷavum
tavirāc ciṉamu nīruṅ karuṅkuraṅkum
uḻaviṉ paruvamu mēkamuṅ kūntaluṅ
karumaiyu miruḷum veḷḷāṭuṅ karutuvar. ....463

kāñci yeṉumpeyar kāñci naṉṉakaramum
mēkalaip peyarumōr paṇṇumōr maramumām.
...464

kāṇṭai yeṉumpeyar kaṟpā ḻiyiṉoṭu
tavattō riṭamuñ cāṟṟap peṟumē.
....465

kāntāra meṉumpeya ricaiyuṅ kāṭumām.
....466

kāmara meṉumpeya ricaip potuppeyarum
atta nāḷu mōricaiyu maṭuppumām. ....467

kāḷai yeṉumpeyar pālaik katipaṉum
iḷamaiyōṉ peyaru merutum iyampuvar. ....468

kāya meṉumpeyar kaṟiyiṉ karippum
ākamum vicumpum peruṅkā yamumām. ....469

kāttira meṉumpeyar kaḷiṟṟiṉ muṟkālum
ākkaiyuṅ kaṉamum kōpa mumāmē. ....470

kāceṉum peyarē maṇiyiṉ kōvaiyum
kuṟṟamuṅ kāciṉ vikaṟpamum kūṟuvar. ....471

kāvi yeṉumpeyar kaḷḷum kuvaḷaiyum
kāvik kalluṅ karutap peṟumē.
....472

kāḻaka meṉumpeyar karuniṟan tūcumām. ....473

kāṉa meṉumpeyar kāṭu micaiyumām. ....474

kākuḷi yeṉumpeyar manta vicaiyoṭu
nāciyi ṉeḻumoli tavicu naviluvar. ....475

kāṉa leṉumpeyar kaṭaṟkaraic cōlaiyum
malaicār cōlaippeyaru nalloḷiyum
pēyttērp peyarum pēcap peṟumē.
....476

kāveṉum peyarē kāṭimalarc cōlaiyum
tulāmuṅ kāttalun tōṭcumaip peyarumām. ....477

kācai yeṉumpeyar puṟpiṭip peyarum
nāṇalum kācai maramu naviluvar.
....478

kāṇa meṉumpeyar poṉṉum poṟkācum
pariyū ṇuñcekku mōrkaṭ centumām. ....479

kāmpu eṉumpeyar malarkkāmpu mūṅkilum
paṭṭiṉ vikaṟpamum pakarap peṟumē.
....480

kāḻeṉum peyarē maṇiyiṉ kōvaiyu
marattiṉ vayiramum vitaiyum paralumām. ....481

kāḻiya reṉumpeyar kaṭaṟkaḻip paratarum
īraṅ kōliyar peyarum iyampuvar.
....482

kāṉeṉum peyarē kāṭu maṇamumām. ....483

kāppa, eṉumpeyar veṇṇīruṅ kāvalum
tūcuṅ katavum colluvar pulavar.
....484

kāta leṉumpeyar viruppamuṅ kōṟalum. ....485

kālili yeṉumpeya raruṇaṉum caṉiyum
pāmpu meṉavē pakarap peṟumē.
....486

kāṇṭa meṉumpeyar kāṭun tīrttamun
tūcu nūṉmuṭivum paṭaikkalap potuvum
ampuṅ kōlu maṇikalac ceppum
kutirai yuṅkamaṇ ṭalamu miyampuvar. ....487

kātai yeṉumpeyar kataiyoṭu collumām. ....488

kāma ṉeṉumpeyar kaṇaivēḷ peyarum
aintaru viṟaivaṉ peyaru māmē.
....489

kāma reṉumpeyar kaṭṭa ḻakuṭaṉē
viruppamu meṉavē viḷampuvar pulavar. ....490

kāma meṉumpeyar virakamum viruppum. ....491

kakara ākāra varukkam muṟṟum.

kakara ikara varukkam

kiṭakkai yeṉumpeyar kiḷarpuvip peyarum
cayaṉamu meṉṉac cāṟṟap peṟumē.
....492

kiḻamai yeṉumpeyar kuṇamu murimaiyum
vāramu meṉavē vaḻaṅkuvar pulavar. ....493

kiḷaiyeṉum peyarē mūṅkilum cuṟṟamum
kiḷaittalu mōrpaṇ peyaruṅ kiḷattuvar. ....494

kiṭṭi yeṉumpeyar talaiyīṟ ṟāvum
tāḷamu meṉavē cāṟṟuvar pulavar.
....495

kiṉṉara meṉumpeyar kiṉṉara mituṉamum
yāḻiṉ peyaru nīrppaṟavaiyu māntaiyum. ....496

kiṭukeṉum peyarē tērmarac cuṟṟum
paricaiyu meṉavē pakarap peṟumē.
....497

kiḷareṉum peyarē kiḷartteḻu kiraṇamum
kōṭṭu malarppūn tātuṅ kūṟuvar.
....498

kiñcuka meṉumpeyar muṇmuruk kuṭaṉē
ceṉṉiṟap peyaruñ ceppap peṟumē. ....499

kiḷḷai yeṉumpeyar kiḷiyuṅ kutiraiyum. ....500

kiruṭṭiṉa ṉeṉumpeyar kēcavaṉ peyarum
aruccaṉaṉ peyaru māku meṉpa.
....501

kiruttima meṉumpeyar toḻiluñ carumamum
pūtamum poyyum pukalap peṟumē.
....502

kimpuri yeṉumpeyar kirīṭa vikaṟpamum
kaḷiṟṟiṉ maruppiṉ pūṇuṅ karutuvar. ....503

kiḻiyeṉum peyarē kiḻipaṭu tukilum
irunitip peyaru meḻutu paṭamumām. ....504
kiruṭṭi yeṉumpeyar paṉṟiyiṉ peyarum
ōrīṟ ṟāvum uraikkap peṟumē.
....505

kakara ikara varukkam muṟṟum.

kakara īkāra varukkam

kīra meṉumpeyar kiḷiyum pālumām. ....506

kīca kameṉum peyar mūṅkiluṅ kuraṅkumām. ....507

kīta meṉumpeyar icaiyuṭaṉ vaṇṭumām. ....508

kīlāla meṉumpeyar nīruṅ kāṭiyum
utiramu meṉavē yuraikkap peṟumē. ....509

kīḻeṉum peyarē kiḻakkuṅ kīḻmaiyum
kīḻppaṭu cātiyu miṭamuṅ kiḷattuvar. ....510

kakara īkāra varukkam muṟṟum.

kakara ukara varukkam

kuruti yeṉumpeyar kucaṉum civappum
utiramu meṉavē yuraikkap peṟumē. ....511

kulameṉum peyari rēvatiyuṅ kūṭṭamum
varuṇa vikaṟpamu maṉaiyuṅ kōyilum. ....512

kumpa meṉumpeyar kumpa virāciyum
veṅkiri neṟṟiyuṅ kuṭamum viḷampuvar. ....513

kumpi yeṉumpeyar yāṉaiyum cēṟum
nirayamu meṉavē nikaḻttap peṟumē. ....514

kumuta meṉumpeyar mikumpē rōcaiyum
aṭuppu neytalu mōrticai yāṉaiyumām. ....515

kuṇṭeṉum peyarē kutirai āṇpeyarum
āḻamum kolaiyun tāḻvu māmē.
....516

kuyileṉum peyarē kōkilamun tuḷaiyum
uraiyuṅ karumukiṟ peyarum ōtuvar. ....517

kuvalaiya meṉumpeyar kuvaḷaiyum puviyumām. ....518

kumari yeṉumpeyar aḻivilā mātarum
umaiyun turkkaiyu maḻivilāp poruḷum
catta mātākkaḷiṟ cāṟṟu mōraṇaṅkum
kaṟṟā ḻaiyumōr natiyuṅ karutuvar. ....519

kurukeṉum peyarē kollulai mūkkum
kōḻiyuṅ kaivaḷai yuṅkuruk kattiyum
nārai peyarōṭu mūla nāḷum
puḷḷiṉ potuvum veṇmaiyum iḷamaiyum. ...520

kuṉṟeṉum peyarē varuṇa ṉāḷum
ciṟumalaip peyarperu malaiyuñ ceppuvar ....521

kuruveṉum peyarē kuravaṉu niṟamum
aracaṉum viyāḻamum pāramum perumaiyum
tāḷatti ṉirumāt tiraiyumōr nōyumām. ....522

kuṭiyeṉum peyarē kōttira vikaṟpamum
kulattiṉ peyarumūrp potuvum puruvamum. ....523

kuṟiñci yeṉumpeyar malaiccārpu nilamum
annila yāḻumōr maramu māmē.
....524

kuvaṭeṉum peyarmarak kōṭuñ cayilamum
malaiyi ṉucciyum vaḻaṅkap peṟumē.
....525

kuṟumpoṟai yeṉumpeyar kuṟiñci yūrum
kāṭu meṉavē karutuvar pulavar.
....526

kuṭiñai yeṉumpeyar kūkaiyum yāṟum
puṭpotup peyarum pukalap peṟumē.
....527

kuḷameṉum peyarē nutalum poykaiyum
carukkaraip peyaruñ cāṟṟuvar pulavar. ....528

kuḻaiyeṉum peyarē cēṟun tuvāramum
taḷiṟuṅ kuṇṭalap peyaruñ cāṟṟuvar. ....529

kuṭameṉum peyarē kumpamum pacuvum
koṭṭik kaikaḷ kuvittāṭu kūttum
nakara makkāramu navilap peṟumē.
....530

kuṇuṅka reṉumpeyar tōṟkaru viyaruṭaṉ
pulaiñaru meṉavē pukaṉṟaṉar pulavar. ....531

kuñca meṉumpeyar kuṟaḷaic collum
nāḻiyuṅ kuṟaḷu navilap peṟumē.
....532

kuraleṉum peyarē vācik kōvaiyum
kiṇkiṇi mālaiyum kiḷarneṟ katirum
kōtaiyar mayirum yāḻnaram piloṉṟum
puḷḷiṉ ciṟakum pukaṉṟaṉar pulavar. ....533

kuṇileṉum peyarkava ṇuṅkuṟun taṭiyuṅ
kaṭippeṉum paṇaiyuṅ karutap peṟumē. ....534

kuḷireṉum peyarē kuṭamuḻavum ñeṇṭum
kuḷircciyu milaimūk kariyuṅ karuviyuṅ
kavaṇu maḻuvuṅ karutap peṟumē.
....535

kuraiyeṉum peyarē kutiraip peyarum
oliyumiṭaic collu muraikkap peṟumē. ....536

kulaiyeṉum peyarkāyk kottuñ ceykaraiyum
ampiṉ kutaiyum viṟkutaiyu māmē. ....537

kuyyeṉum peyarē kuḷirmaṇap pukaiyuṭaṉ
kaṟikarit taliṉpeyar tāṉuṅ karutuvar. ....538

kuṭampai yeṉumpeyar muṭṭaiyum kūṭumām. ....539

kuñci yeṉumpeyar kuṉṟiyiṉ putalum
paṟavai yiḷamaiyu māṇpāṉ mayirumām. ....540

kuḻaleṉum peyarē tuḷaiyuṭaip poruḷum
icaiyiṉ kuḻalum irupāṉ mayirumām. ....541

kumpaca ṉeṉumpeyar centamiḻ muṉiyum
turōṇā cāriyaṉ peyaruñ colluvar. ....542

kuṭumi yeṉumpeyar malaiyi ṉucciyum
veṉṟiyu māṇpāṉ mayirum viḷampuvar. ....543

kuyameṉum peyarē yiḷamaiyu mulaiyuṅ
koṭuvā ḷeṉavuṅ kūṟappeṟumē.
....544

kuṭṭa meṉumpeyar kuḷamu māḻamun
toḻunō yeṉavuñ colluvar pulavar. ....545

kuṇameṉum peyarē kumpamu miyalpuṅ
kayiṟuṅ kuṇattiṉ vikaṟpamum karutuvar. ....546

kullai yeṉumpeyar veṭciyun tuḷaciyum
kañcā viṉpeya rataṉaiyuṅ karutuvar. ....547

kutti yeṉumpeyar aṭakkamu maṇṇumām . ....548

kupēra ṉeṉumpeyar vayiccira vaṇaṉōṭu
matiyiṉ peyarum vaḻaṅkap peṟumē.
....549

kuṟaḷeṉum peyarē kuṟaḷartam peyarum
pāriṭap peyarum kuṟumaiyum pakaruvar. ....550

kuṟaṭeṉum peyarē tiṇṇaiyum palakaiyum. ....551

kuṟṟa leṉumpeyar kōṟalum paṟittalum. ....552

kunta meṉumpeyar kuruntamum viyātiyum
kaivēl kutiraip peyaruṅ karutuvar. ....553

kuyiṟal eṉumpeyar kūvalum kuṭaitalum
ceṟitalum ceytalum ceppap peṟumē. ....554

kuvaveṉum peyarē kuvitalun tiraṭciyum
perumaiyu meṉavē pēcap peṟumē.
....555

kuyyam eṉumpeyar yōṉiyu maṟaivumām. ....556

kuraṅkeṉum peyarē vaḷaivum vāṉaramum
mirukap potuviṉ peyarum viḷampuvar. ....557

nakara ukara varukkam muṟṟum.

kakara ūkāra varukkam

kūṟṟeṉum peyarē kūṟṟaṉum vārttaiyum. ....558

kūṉiyeṉumpeyar kuṭumpamuṅ kūṭṭamum
pēyuñ cēṉait talaivaṉum pēcuvar. ....559

kūṭa meṉumpeyar malaiyiṉ kuvaṭum
kūṭṭamu maṟaivu maṉavañ caṉaiyum
kollaṉ cammaṭ ṭiyaiyuṅ kūṟuvar.
....560

kūla meṉumpeyar pākalum pakavum
varampum vilaṅkiṉ vālu nīrkkaraiyum
teruvum palapaṇṭa mumaṅkā ṭiyumām. ....561

kūḷiya reṉumpeyar pūtakaṇa vīrarum
kolaittiṟa lōrunaṭ pāḷaruṅ kūṟuvar. ....562

kūntaleṉum peyar mayiliṉ ṟōkaiyum
kōtaiyar kuḻaluṅ kūṟap peṟumē.
....563

kūvira meṉumpeyar tēriṉ koṭiñciyun
tēru meṉavē ceppuvar pulavar.
....564

kūtta ṉeṉumpeya ruyiriṉ peyarum
naṭippōṉ peyaru navilap peṟumē.
....565

kūḻeṉum peyarē palavakai yuṇavum
neṟpayir mutalavuṅ kaṉakamu nikaḻttuvar. ....566

kūreṉum peyarē kūrmaiyu mikutiyum. ....567

kūra leṉumpeyar mātartam mayirum
puḷḷiṉ ciṟakum pukalap peṟumē.
....568

kūḻai yeṉum peyar koṭumpaṭai yuṟuppum
puṭciṟaku peṇpāṉ mayirum pukaluvar. ....569

nakara ūkāra varukkam muṟṟum.

kakara ekara varukkam

keḻuvuta leṉumpeyar mayakkamum paṟṟumām ....570

ketiyeṉum peyarpara ketinaṭai viraivumām. ....571

kakara ekara varukkam muṟṟum.

kakara ēkāra varukkam

kēṭaka meṉumpeyar ūrpotup peyarum
paricaiyum palakaiyum pakarntaṉar pulavar. ....572

kēca meṉumpeyar peṇpāṉ mayirum
āṇpāṉ mayiru maḵṟiṇai mayirumām. ....573

kēḻeṉum peyarē niṟamum oḷiyum
uvamaiyu meṉavē yuraittaṉar pulavar. ....574

kēcara meṉumpeyar makiḻamarap peyarum
pūntātu meṉavē pukalap peṟumē.
....575

kētu veṉum peyar oṉpāṉ kirakamum
tuvacamu neruppuñ colluvar pulavar. ....576

kēvala meṉumpeyar taṉimaiyu muttiyum. ....577

kēṭṭai yeṉumpeyar purantara ṉāḷum
acaiccoṟ peyaru mūtēviyu māmē. ....578

kēḷvi yeṉumpeyar kalviyum ceviyumām. ....579

kēkaya meṉumpeyar mayilumōr paṇṇum
akaṇa māviṉ peyaru māmē.
....580

kakara ēkāra varukkam muṟṟum.

kakara aikāra varukkam

kaiyeṉum peyaralaṅ karittaluñ ciṟumaiyum
tāṉaiyi ṉuṟuppum taṅkaiyum ceṅkaiyum
oḻukkamu miṭamuṅ kuṟṟamuñ cārpumām. ....581

kaitta leṉumpeyar kaippuñ ciṉamumām. ....582

kaikkiḷai yeṉumpeya rorutalaik kāmamum
icaiyiṉ vikaṟpamu miyampap peṟumē. ....583

kakara aikāra varukkam muṟṟum.

kakara okara varukkam

koṭiṟeṉum peyaracurar kuruvi ṉāḷuṅ
kavuḷiyiṉ peyaruṅ karuvip paṟṟumām. ....584

kokkeṉum peyarē kutiraiyu mūlamum
pēkamuñ cennāyu māmaramum pēcuvar. ....585

koṉṉeṉum peyarē ōracaic collum
perumaiyuṅ kālamum vaṟitu maccamum
payaṉi lātatum pakaruvar pulavar.
....586

koṟṟi yeṉumpeyar kōviḷaṅ kaṉṟum
turkkaiyuṅ kottiyuñ collap peṟumē. ....587

koṇmū veṉumpeyar mēkamā kāyamumām. ....588

kontaḷa meṉumpeyar kōtaiyar mayirum
kuruḷaiyuṅ karuṅkuḻaṟ kottu māmē. ....589

koṭiya ṉeṉumpeyar koṭiyavaṉ peyarum
kētuviṉ peyaruṅ kiḷarttap perumē. ....590

kommai yeṉumpeyar koṅkaiyum pelamum
iḷamaiyum aṅkai kuvittuk koṭṭalum
vaṭṭa vaṭivun tiṭarum vaḻaṅkuvar.
....591

koṇṭai yeṉumpeyar irantaiyiṉ kaṉiyum
mayirmuṭip peyarum vaḻaṅkap peṟumē. ....592

koṟṟa meṉumpeyar araciyaṟ peyarum
veṟṟiyiṉ peyarum viḷampuvar pulavar. ....593

kolleṉum peyarkolai yēvalu macaiccollum
aiyamum varuttamum ceṅkollum karuṅkollum. .... 594

koṭiyeṉum peyarē yoḻuṅkum valliyum
tuvacamuṅ kākkaiyiṉ peyaruñ colluvar. ....595

kakara okara varukkam muṟṟum.
kakara ōkāra varukkam

kōṭai yeṉumpeyar mēṟṟicaik kāṟṟum
kutiraiyum veyilum veṇkāntaḷuṅ kūṟuvar. ....596

kōveṉum peyarē kulicamun talaivaṉum
ampum pūmiyum aṟaluṅ kiraṇamum
cuvarkkamum viḻiyuñcūḻ perunticaiyum
malaiyum patavum vāṉamu mirakkamum
kuṟippiṉ vārttaiyuṅ kūṟuvar pulavar. ....597

kōḷeṉum peyarē yoṉpāṉ kirakamum
valiyuṅ koḷkaiyuṅ kolaiyu miṭaiyūṟum
kuṟaḷaiyiṉ puṉcolluṅ kūṟap peṟumē. ....598

kōla meṉumpeyar koḻuntu nīrōṭṭamum
pākkum pīrkkum paṉṟiyu maḻakum
irantaiyum irantaik kaṉikkum iyampuvar. ....599

kōṭṭa meṉumpeyar kōyilu nāṭum
kōṭṭamum vaḷaivum uṇkalaṉu māṉkoṭṭilum
kuravu maṉakkōṭṭa mumeṉak kūṟuvar. ....600

kōttira meṉumpeyar kuṭiyu malaiyum
puvaṉiyu meṉavē pukaṉṟaṉar pulavar. ....601

kōṭeṉum peyarē malaiyiṉ kuvaṭum
vārpuṉaṟ karaiyum vilaṅkiṉ maruppum
marattiṉ paṇaiyu mūtuṅ kompum
caṅkiṉ peyaruñ cāṟṟap peṟumē.
....602

kōca meṉumpeyar matiluṟuppu muṭṭaiyum
pottakamum poruḷ poruntu peṭṭakamum
āṇkuṟip peyaru māku meṉpa.
....603

kōṭṭi yeṉumpeyar kōpura vāyilum
īṭṭu palacapaiyu miyampap peṟumē.
....604

kōtai yeṉumpeyar maṭantaiyar kuḻaluñ
cēraṉu muṭumpuñ ciṟanta kaikkaṭṭiyum
mālaiyuṅ kāṟṟiṉ peyarum vaḻaṅkuvar. ....604

kōṇeṉum peyarē vaḷaivum kūṉumām. ....606

kōṭaka meṉumpeyar muṭiyiṉa tuṟuppum
kutiraiyum putumaiyuṅ kūṟap peṟumē. ....607

kōra meṉumpeyar koṭumaiyum vaṭṭilum
cōḻaṉ kutiraiyuñ collap peṟumē. ....608

kōcika meṉumpeyar paṭṭum kūṟaiyum
cāmavēta mumeṉac cāṟṟuvar pulavar. ....609

kōṭika meṉumpeyar kūṟaiyiṉ peyarum
pūviṉ ṟaṭṭum pukalap peṟumē.
....610

kōṭara meṉumpeyar kuraṅkum kutiraiyum
marattiṉ kōṭum eṭṭimarac ceṟivumām. ....611

kōkula meṉumpeyar kuyiloṭu kuraṅkum
palliyu meṉavē pakarntaṉar pulavar. ....612

kōḷi yeṉumpeyar koḷiñci maramum
antiyāl pūvātu kāykku maramumām. ....613
kōḻi yeṉumpeyar cōḻa ṉuṟaiyūrum
āṇṭalaip puḷḷu māmeṉa vuraippar. ....614

kōṇa meṉumpeyar kutiraiyu mūkkum
aṅkuca muṅkūṉ vāḷu māmē.
....615

kōṭi yeṉumpeyar tūcum putumaiyum
ōreṇ peyaru muraikkap peṟumē.
....616

kōṇa leṉumpeyar kūṉalum vaḷaitalum
māṟupaṭu kuṇattiṉ peyarum vaḻaṅkum. ....617

kōleṉum peyarē yāḻi ṉarampum
ampun tulāmun tūrikaik kōlum
añcaṉak kallu maḷantiṭu kōlum
kutirai mattikaiyun tiraṭciyu mīṭṭiyum
iṟaimuṟai naṭattal vāṭkōlu miyampuvar. ....618

kakara ōkāra varukkam muṟṟum.

kakara oḷakāra varukkam

keḷacika meṉumpeya rōri caiyuṭaṉ
kūkaiyum cuṭarnilait taṇṭum paṭṭumām. ....619

koḷavai yeṉumpeyar kaḷḷum tuṉpamum
eḷḷilaṅ kāyum paḻiccolu mōcaiyum. ....620

keḷanti yeṉumpeyar pāṇṭava raṉṉaiyum
arunta vappeṇ peyaru māmē.
....621

keḷaṭa meṉumpeya rorutē cattuṭaṉ
ōrukoṭip peyaru muraikkap peṟumē. ....622

kakara aukāra varukkam muṟṟum.
------
kakara varukkam muṟṟum.

3vatu cakara varukkat tokuti

cakara varukkam

campu veṉumpeyar caṅkaraṉ ṟirumāl
nāṉmuka ṉāvaṉa riyumōr pulluñ
cūriyaṉ peyaruñ collap peṟumē. ....623

catti yeṉumpeyar vēlum pelamum
umaiyun tuvacamuṅ kuṭaimuṟ kāramum. ....624

camaṉeṉum peyarē yiyamaṉu naṭuvumām. ....625

catiyeṉum peyarē tāḷa vottuṭaṉ
urōkiṇip peyaruṅ kaṟpāṭ ṭiyumām. ....626

canti yeṉumpeya rantip poḻutu
mūṅkiluñ catukkamu moḻiyap peṟumē. ....627

cariyeṉum peyarkai vaḷaiyum vaḻiyumām. ....628

caraṇa meṉumpeyar tāḷuṅ karamuñ
cārpu meṉavē cāṟṟuvar pulavar.
....629

caṭaiyeṉum peyarkō ṭīramum vērumām. ....630

caviyeṉum peyarē yaḻakum pelamum
maṇikkōvai vaṭamu moḷiyum vaḻaṅkum. ....631

carameṉum peyarē taṉimaṇi vaṭamum
ampuñ camarum koṟukkac ciyumām. ....632

calākai yeṉumpeyar cavaḷap peyarōṭu
nārā camunaṉ maṇiyu naviṉṟaṉar.
....633

cakuṉi yeṉumpeyar nimittam pārppavaṉum
paṟavaiyiṉ potuvum pakarap peṟumē. ....634

cattira meṉumpeyar aṉṉa cālaiyum
kaiviṭāp paṭaiyuṅ kaviṉpeṟu kuṭaiyum
kuṭaiyiṉ tirumpum vēḷviyum kūṟuvar. ....635

caṭameṉum peyarē poyyuñ carīramum
koṭumaiyu meṉavē kūṟap peṟumē. ....636

cakunta meṉumpeyar puḷḷiṉ potuvum
kaḻuku meṉavē karutuvar pulavar.
....637

cakuṉa meṉumpeyar puṭpotup peyarum
nimittamum kiḻaṅku nikaḻttap peṟumē. ....638

caṭila meṉumpeyar caṭaiyu nerukkamum ....639

cakkiri yeṉumpeyar tarāpati yaravuṭaṉ
mikkacīr mukuntaṉ cekkāṉ kuyavaṉām. ....640

caciyeṉum peyarē matiyum kaṟpūramum
intiraṉ maṉaiviyum veṇmaiyu miyampuvar. ....641

caṅka meṉumpeya raṉpuñ capaiyum
veṉṟiyuṅ kaviñaru mōreṇ peyarum
kaṇaikkāl caṅkiṉ peyaruṅ karutuvar. ....642

caṇṭaṉeṉumpeyar cūriyaṉ yamaṉuṭaṉ
napuñcakaṉ peyaru navilap peṟumē.
....643

cakkara meṉumpeyar cutari caṉamum
cakkara yūkamum cakatalap peyarum
tēri ṉuruḷum perumaiyum piṟappum
nēmip puḷḷuṅ kaṭalum cakaṭamum
vaṭṭamun tikiri varaiyuñ ceppuvar. ....644

cattiya meṉumpeyar capatamu meyyumām. ....645

canta meṉumpeyar niṟamuma pirāmamuñ
cāntamu miṉampeṟu kavitaiyuñ cāṟṟuvar. ....646

calameṉum peyarē poyyuṅ kōpamum
puḷḷiṉ peyaru naṭukkamum pukaluvar. ....647

cayameṉum peyarē carukkarai veṉṟiyām. ....648

carapa meṉumpeyar cimpuḷvarai yāṭumām. ....649

carāva meṉumpeyar viḷakkiṉ takaḷiyum
calākaiyu meṉavē cāṟṟiṉar pulavar. ....650

camaḻtta leṉumpeya raḻittalu nāṇamum ....651

cayintava meṉumpeyar kalaiyum kutiraiyum
intup piṉpeyar tāṉu miyampuvar.
....652

cakameṉum peyarē puḷḷiṉ ciṟakum
ilaiyumō rilakkamu miyampap peṟumē. ....653

cakara akara varukkam muṟṟum.

cakara ākāra varukkam

cāṉṟā reṉumpeyar cārpuḷeṉum peyarum
arukkaṉu miruka cīriṭamu māṉē.
....654

cātaka meṉumpeyar pūtamuñ caṉaṉamum
vāṉam pāṭip puḷḷum vaḻaṅkuvar.
....655

cāmi yeṉumpeyar talaivaṉu maracaṉum
kuravaṉum viyāḻamuṅ kūṟuvar pulavar. ....656

cāma meṉumpeyar paccai niṟamum
yāmamu miravumōr vētamu miyampuvar. ....657

cāṉu veṉumpeyar malaiyiṉ pakkamum
malaiyu muḻantāṭ peyarum vaḻaṅkum. ....658

cāra leṉumpeyar malaiyiṉ pakkamum
maruta yāḻttiṟat tōrōcaiyum vaḻaṅkum. ....659
cāṉaki yeṉumpeyar cītaiyu mūṅkilum. ....660

cāmpa leṉappeyar paḻampūvum cāmparum
muṟṟuta leṉavu moḻiyappeṟumē.
....661

cāla meṉumpeyar āccāra maramum
matiluñ cāḷarap peyarum valaiyumām. ....662

cālēka meṉṉum peyarpū varumpum
vātā yaṉamum vakukkap peṟumē.
....663

cāti yeṉumpeyar pirampun tēṟalum
tēṉum tēkkuñ ciṟucaṇ pakamum
cātiyiṉ vikaṟpamuñ cāṟṟap peṟumē. ....664

cāṟeṉum peyarē tāḻamarak kulaiyum
vēriyu muyartiru viḻāvumāmē.
....665

cāli yeṉumpeyar neṟpotup peyarum
vēriyu maruntatip peyarum viḷampuvar. ....666

cārṅka meṉumpeyar viṟpotup peyarum
māyōṉ cilaiyum vakuttu raittaṉarē. ...667

cāpa meṉumpeyar capittalum cilaiyumām. ...668

cāka meṉumpeyar cākiṉi vikaṟpamum
tēṉīp peyarum veḷḷāṭun tēkkumām. ...669

cākiṉi yeṉumpeyar taḻaittiṭu cēmpoṭu
kīraiyiṉ vikaṟpamum kiḷattap peṟumē. ...670

cāraṅka meṉumpeyar māṉum vaṇṭumām. ...671

cārikai yeṉumpeyar cūṟaiyum cuṅkamum
nākaṇa vāyppuṭ peyaru naviluvar.
...672

cāya leṉappeyar meyppāṭ ṭiṉaḻakum
mēṉmaiyu meṉavē viḷampap peṟumē. ....673

cākara meṉumpeyar tuyiloḻin tiṭutalum
ēḻkaṭaṟ peyarum iyampuvar pulavar.
....674

cālai yeṉumpeyar kutiraip pantiyum
aṟappuṟa maṭamum aracartaṅ kōyilum
vaḻinaṭaic cālaiyum vaḻaṅkap peṟumē. ....675

cālpeṉum peyarcāṉ ṟāṇmaiyu miyalpumām. ....676

cānta meṉumpeyar cantaṉamum poṟumaiyum ....677

cāmpu veṉumpeyar paṟaiyoṭu poṉṉumām. ....678

cārpeṉum peyarē cārtalu miṭamumām. ....679

cātta ṉeṉumpeyar ayyaṉum arukaṉum
puttaṉu meṉavē pukaluvar pulavar.
....680

cāta meṉumpeyar meymaiyum pūtamum. ....681

cāleṉum peyarē yuḻaviṉ cālum
nīrpey pacāṉamu nikaḻttuvar pulavar. ....682

cakara ākāra varukkam muṟṟum.

cakara ikara varukkam

civaiyeṉum peyarē navaiyilā vumaiyuṭaṉ
kolla ṉulaiyum perum nariyumām. ....683

citameṉum peyarē ceyamuṟap paṭutalum
ñāṉamum veḷuppum vāṉ mīṉumām. ....684

cinteṉum peyarē nīruṅ kaṭalum
natiyuṅ kuṟaḷum yāppiṉ muccīrum
ōrtēca mumeṉa vuraittaṉar pulavar. ....685

citareṉum peyarē cīlait tuṇiyun
tuvalaiyu muṟiyum vaṇṭuñ colluvar. ....686

cimaiya meṉumpeyar cikaramuṅ kuṭumiyum. ....687

cilaiyeṉum peyarē malaiyum pāṟaiyum
villu meṉavē viḷampuvar pulavar.
....688

ciṉaiyeṉum peyarē ceḻumarak kōṭuṅ
karuviṉ peyaru muṭṭaiyu muṟuppumām. ....689

cilīmuka meṉumpeyar ampum vaṇṭum
mulaikkaṇiṉ peyaru moḻiyap peṟumē.
....690

cimili yeṉumpeyar uṟiyuṅ kīḻvīṭum
kuṭumiyu meṉavē kūṟuvar pulavar.
....691

cikka meṉumpeyar cīppuṅ kuṭumiyum
uṟiyu meṉavē yuraittaṉar pulavar. ....692

cintura meṉumpeyar tilakamum veṭciyum
cenniṟap poruḷkaḷuñ ceṅkuṭaip peyarum
matakarip peyarpuḷi māvum vaḻaṅkum. ....693

ciraka meṉumpeyar karakamum vaṭṭiluñ
ceṉṉiyiṟ kōṭuñ ceppap peṟumē. ....694

citalai yeṉumpeyar celloṭu tuṇiyumām. ....695

cikaṇṭi yeṉumpeyar pālaiyāḻt tiṟattiṉ
ōcaiyum aliyu mayilu māmē.
....696

cilli yeṉappeyar ciḷvīṭum vaṭṭamum
tēruru ḷuñciṟu kīraiyum ceppuvar. ....697

ciṟai yeṉumpeyarē puḷḷi ṉiṟakum
kāvalu mōrpā liṭamum karaiyumām. ....698

civappeṉum peyarē cemmaiyum ciṉamum
ciṉakkuṟip pumeṉac ceppuvar pulavar. ....699

cillai yeṉumpeyar pakaṇṭaip puḷḷum
ciḷvīṭuṅ kilukilup paiyuñ ceppuvar. ....700

cikari yeṉumpeyar malaiyu meliyum
karunā raiyuṅ kōpuramuṅ karutuvar. ....701

citta meṉumpeyar tiṭamum uḷamumām. ....702

cittira ṉeṉumpeyar cittira kāraṉun
taccaṉu meṉavē cāṟṟap peṟumē.
....703

cikiyeṉum peyarē mayilum kētuvum
neruppu nūpuramu nikaḻttap peṟumē. ....704

cittira meṉumpeyar cittira kavitaiyum
meypōṟ poyyai yuraittalu maḻakum
tuṇitta palaporu ḷumati cayamuñ
ceycol vaṭivuṅ kāṭumā maṇakkumām. ....705

cittira pāṉu veṉumpeyar neruppuñ
cūriyaṉ peyaru mōrāṇṭuñ colluvar. ....706

cilampeṉum peyarē malaiyu mōcaiyum
paripurap peyarum pakarntaṉar pulavar. ....707

cikara meṉumpeyar tiraiyun tivalaiyu
malaiyi ṉucciyum ceṉṉiyuṅ
kavari māviṉ peyaruṅ karutuvar.
....708

cikaḻikai yeṉumpeyar mayirmuṭip peyarum
mālaiyiṉ peyarum vaḻaṅkap peṟumē. ....709

citaṭa ṉeṉumpeyar kuruṭaṉu mūṭaṉum. ....710

cirameṉum peyarneṭuṅ kālamuñ ceṉṉiyum. ....711

civameṉum peyarē muttiyum perumaiyum
kuṟuṇiyiṉ peyaruṅ kūvap peṟumē. ....712

citteṉum peyarē ceyamum ñāṉamumām. ....713

cakara ikara varukkam muṟṟum.

cakara īkāra varukkam

cītam eṉumpeyar mēkamum pālum
kuḷircciyum puṉaluṅ kūṟuvar pulavar. ....714

cīva ṉeṉumpeyar viyāḻamu muyirum. ....715

cīru ḷeṉumpeyar celvamuñ cempum
īyamu meṉavē iyampap peṟumē.
....716

cīvaṉi yeṉumpeyar cevvaḻi yāḻttiṟat
tōricaip peyaru muyirtaru maruntumām. ....717

cīreṉum peyarē celvamuṅ kīrttiyum
pāramu maḻakum pakarntiṭu cīrmaiyum
tāḷa vottun taṭiyuṅ kāttaṇṭuñ
coṟcīr eṉavuñ colluvar pulavar. ....718

cīppeṉum peyarē kataviṉ ṟāḻum
mayirvār cīppum vaḻaṅkap peṟumē.
....719

cīkara meṉumpeyar tiraiyun tivalaiyum
kavari māvuṅ karutuvar pulavar.
....720

cīla meṉumpeya roḻukkamuṅ kuṇamum
tarumamu meṉavē cāṟṟuvar pulavar.
....721

cītai yeṉumpeyar uḻupaṭaic cālum
irāmaṉ ṟēviyu miyampap peṟumē.
....722

cakara īkāra varukkam muṟṟum.

cakara ukara varukkam

cuntari yeṉumpeyar umaiyun turkkaiyum
cūraṉu meṉavē colluvar pulavar. ....723

cukkai yeṉumpe yarvāṉ mīṉoṭu
mālaiyu meṉavē vakuttaṉar pulavar. ....724

cuciyeṉum peyarē kōṭaik kālamum
cuttamuṅ kaṉaliṉ peyaruñ colluvar. ....725

cutaiyeṉum peyarē cuṇṇac cāntum
maṟikaṭa lamutamum putalviyum vaḻaṅkuvar.
....726

cuṭareṉum peyarē cūriyaṉ matikaṉal
viḷakku moḷiyum viḷampap peṟumē. ....727
cuvaveṉum peyarcuvark kattiṉ peyarum
puḷḷiṉ mūkkuñ cuṇṭaṉum pukaluvar. ....728

cuṇṭa ṉeṉumpeyar cūraṉuñ cataiyamum. ....729

cummai yeṉumpeyar ūrppotup peyarum
neṉmutaṟ pōrum niṟainta nīrnāṭuñ
cumaiyōṭu catta voliyuñ colluvar. ....730

cuvaleṉum peyarē tōḷiṉ mēlum
mēṭuṅ kurakatak kucaiyiṉ mayirum
piṭarttalaip peyarum pēcap peṟumē. ....731

curuṅkai yeṉumpeyar karanta kaṟpaṭaiyum
nuḻaivāy talumeṉa nuvalap peṟumē. ....732

curiya leṉumpeyar āṇpāṉ mayirum
peṇpāl mayirum pēcuvar pulavar. ....733

curaiyeṉum peyarē yuṭṭuḷai vaṭivum
āviṉ mulaiyum naṟavum alāpumām. ....734

cuṭikai yeṉumpeyar cuṭṭiyu makuṭamum
ucciyu meṉavē moḻiyap peṟumē. ....735

curikai yeṉumpeya ruṭaivā ḷuṭaṉē
meypuku karuviyum viḷampuvar pulavar. ....736

cukameṉum peyarē yiṉpamuṅ kiḷiyumām.
....737

curarkuru veṉumpeyar tēvar mantiriyum
intiraṉ peyarum iyampap peṟumē. ....738

cuvēta meṉumpeyar veṇmaiyum veyarvumām.
....739

cuvāmi yeṉumpeyar murukaṉum viyāḻamum
kuruvun talaivaṉuṅ kūṟuvar pulavar. ....740

curuti yeṉumpeyar vētamum oliyumām. ....741

curameṉum peyarē vaḻiyuṅ kāṭum
aruneṟip peyarum pālai nilamumām. ....742

cakara ukara varukkam muṟṟum.

cakara ūkāra varukkam

cūra ṉeṉumpeyar cūriyaṉ peyarum
tīraṉu marukaṉu nāyaiyuñ ceppuvar.
....743

cūreṉum peyarē teyvamu nōyum
vañcamu mañcā maiyumē vaḻaṅkum.
....744

cūḻi yeṉumpeyar karimuka paṭāmum
vāviyu meṉavē vakutturait taṉarē. ....745

cūtaka meṉumpeyar piṟappiṉ peyarum
ācū cappeyar tāṉu māmē.
....746

cūttira meṉumpeyar nūṟpā vakavalum
nūṟkum veṇṇūlum nuvalpal poṟiyumām. ....747

cūta ṉeṉumpeyar cūtāṭu pavaṉum
cūtu cēruḷattaṉum tērppā kaṉumām. ....748

cūta meṉumpeyar paratā rattoṭu
māmara meṉavum vaḻaṅkuvar pulavar.
....749

cūḻa@e$ laṉumpeyar vicāramu miṭamumām. ....750

cakā ūkāra varukkam muṟṟum.

cakara ekara varukkam

cevvi yeṉumpeyar poḻutum paruvamum. ....751

celleṉum peyarē yiṭiyu mēkamum
muṉṉilai yēvaluñ citalu moḻintaṉar. ....752

centeṉum peyarē cīvaṉuñ civappum
ōriyu maṇuvum narakatti loṉṟumām. ....753

ceppa meṉumpeyar naṭunilaip peyarum
teruvuñ cevvaiyu neñcamuñ ceppuvar. ....754

cempula meṉumpeyar vaṉpālai nilamum
poruka ḷamumeṉap pukaṉṟaṉar pulavar. ....755

ceyya leṉumpeyar cēṟu moḻukkamum
kāvalu meṉavē karutap peṟumē.
....756

cemma leṉumpeyar cīvaṉum ceyiṉaṉum
talaivaṉuñ ciṟuvaṉum vīraṉum perumaiyum
paḻampū vumeṉap pakarntaṉar pulavar.
....757

cevili yeṉumpeyar muṉpiṟan tāḷum
vaḷarnta kaittāyum vakuttaṉar pulavar. ....758

ceḻumai yeṉumpeyar vaḷamaiyum koḻuppum
vaṉappu māṭcimaiyum vaḻaṅkuvar pulavar. ....759

ceṭiyeṉum peyarē yoḷiyuñ ceṟivum
pāvamuṅ kuṇamiṉ maippeyarum pakarntaṉar. ....760

cetteṉum peyarē cemmaiyu muvamaiyum
acaiccolu muṟuppuṅ karuttuñ cantēkamum. ....761

ceṭṭi yeṉumpeyar murukaṉ peyarum
vaṇikaṉu meṉavē vaḻaṅkap peṟumē. ....762

ceccai yeṉumpeyar veḷḷāṭ ṭēṟoṭu
veṭci ceñcāttum viḷampuvar pulavar. ....763

ceviyeṉum peyarē kēḷviyuṅ kātumām. ....764

cemmai yeṉumpeyar civappuñ cevvaiyum. ....765

ceppeṇum peyarpaṇic ceppuñ ceppalum. ....766

ceyyeṉum peyarē ceytoḻiṟ peyarum
oḻukkamu meṉavē yuraikkap peṟumē. ....767

ceyireṉum peyarē ciṉamum kuṟṟamum. ....768

cakara ekara varukkam muṟṟum.

cakara ēkāra varukkam

cēyeṉum peyarē civappuñ cevvēḷum
cevvāyk kirakamum ciṟuvaṉu nīḷamum
tūramu miḷamaiyuñ colluvar pulavar. ....769

cēṭi yeṉumpeyar viñcaiyar nakaramum
cilatiyu meṉavē ceppap peṟumē.
....770

cēkkai yeṉumpeyar mulaiyum cayaṉamum
vilaṅku tuyiliṭamum viḷampuvar pulavar. ....771

cēṭaṉe ṉumpeyar aṉantaṉum pāṅkaṉum
iḷaiyōṉ peyaruṭa ṉaṭimaiyu miyampuvar. ....772

cē@e$ṇuṉum peyarē yakalamu nīḷamum
uyaramu meṉavē yuraikkap peṟumē. ....773

cēṭeṉum peyarē ciṟappu naṉmaiyum
aḻakun tiraṭciyu miḷamaiyu māmē.
....774

cētaka meṉumpeyar cēṟu cenniṟamumām.
....775

cēva leṉumpeyar puḷḷi ṉāṇpālum
kāvaluñ cēṟuñ cāvalum karutuvar. ....776

cēvaka meṉumpeyar yāṉai tuyiliṭamum
vīramu meṉavē viḷampuvar pulavar.
....777

cētāra meṉappeyar tēmāvum veṭciyum
poṉṉiṉ peyarum pukaṉṟaṉar pulavar. ....778

cakara ēkāra varukkam muṟṟum.

cakara aikāra varukkam

caiva meṉumpeyar purāṇatti loṉṟum
civacama yattiṉ vikaṟpamum ceppuvar. ....779

cakara aikāra varukkam muṟṟum.

cakara okara varukkam

colleṉum peyarē kīrttiyum vārttaiyum
nellum palkalaip peyaru nikaḻttuvar. ....780

corkka meṉumpeyar cuvarkkamu mulaiyumām.
....781

cakara okara varukkam muṟṟum.

cakara ōkāra varukkam

cōti yeṉumpeya rorunāḷ mīṉum
arukaṉum araṉum ātittaṉum viḷakkum
tārā kaṇamum viḷampuvar pulavar.
....782

cakara ōkāra varukkam muṟṟum.

cakara oḷakāra varukkam

ceḷari yeṉumpeyar caḷiyuṅ kaṉṉaṉum
imayaṉuṅ kaṇṇaṉum yamuṉai natiyumām. ....783

ceḷariya meṉumpeyar vīramum kaḷavumām ....784

cakara oḷakāra varukkam muṟṟum.

cakara varukkat tokuti muṟṟum.

4 vatu ñakara varukkat tokuti

ñakara akara varukkam

ñamali yeṉumpeyar nāyum mayilum
kaḷḷu meṉavē karutap peṟumē.
....785

ñakara akara varukkam muṟṟum.

ñakara ākāra varukkam

ñāḷi yeṉumpeyar naṟavu nāyumām. ....786

ñāṭpeṉum peyarē pāramum kŪṭṭamum
ceruvu meṉavē ceppuvar pulavar.
....787

ñāṉa meṉumpeyar kalviyu maṟivun
tattuva nūluñ cāṟṟap peṟumē.
....788

ñāṅka reṉumpeyar pakkamu mēlum
vēlu meṉavē viḷampap peṟumē.
....789

ñakara ākāra varukkam muṟṟum.

ñakara ekara varukkam

ñeḷḷa leṉumpeyar teruvu mēṉmaiyum
paḷḷamu meṉavē pakarntaṉar pulavar. ....790

ñerē leṉumpeyar viraivu moliyumām. ....791

ñemirta leṉumpeyar muṟitalum parattalum. ....792

ñekiḻi yeṉumpeyar neruppuṟu viṟakum
tīyuṭaṉ aṉaṟpoṟi cilampu māmē.
....793

ñakara ekara varukkam muṟṟum.

ñakara okara varukkam

ñoḷka leṉumpeyar noypaṭu vaṉavum
iḷaittalu maccak kuṟippōṭu cōmpumām. ....794

ñakara okara varukkam muṟṟum.
ñakara varukkat tokuti muṟṟum.

5 vatu takara varukkat tokuti

takara akara varukkam

taraṇi yeṉumpeyar tarukatir iraviyum
nilamuñ cayilamu nikaḻttuvar pulavar. ....795

tamameṉum peyarē rākuvu miruḷumām. ....796

taṇṭeṉum peyarē taṭiyu mituṉamuñ
civikaiyiṉ peyarum cerumiku tāṉaiyum
varampum vīṇaiyuṅ kuḻāyum vaḻaṅkuvar. ....797

taḻaleṉum peyarē kiḷikaṭi karuviyum
neruppu meṉavē nikaḻttuvar pulavar. ....798

taṇṇaṭai yeṉumpeyar maruta nilavūrum
nāṭu meṉavē navilap peṟumē.
....799

taṇṭa meṉumpeyar taṇṭā yutamum
cēṉaiyum yāṉai celvaḻiyun teṇṭittalum. ....800

taṭameṉum peyarē malaiyum poykaiyum
perumaiyu makalamu malaiyaṭi vaḻiyum
vaḷaivuṅ kuḷakkaraip peyarum vaḻaṅkuvar. ....801

taṭiyeṉum peyarē taṉuvu mulakkaiyum
tacaiyu muṭumpun taṇṭā yutamum
vayaloṭu miṉṉum vakuttaṉar pulavar. ....802

taṉañceya ṉeṉumpeyar cavviya cāciyum
meyyiṉ māruta vikaṟpatti ṉoṉṟum
neruppu meṉavē nikaḻttuvar pulavar. ....803

taḷima meṉumpeyar cayaṉamu mettaiyum
aḻakiṉ peyaru māku meṉpa.
....804

tattai yeṉumpeyar muṉpiṟan tāḷum
kiḷiyu meṉavē kiḷattuvar pulavar.
....805

taṉuveṉum peyarē caṭamum ciṟumaiyum
villiṉ peyaru mōrirāciyum viḷampuvar. ....806

taḷaiyeṉum peyarē tamiḻnūṟ pātamu
malarmukai muṟukku māṇpāṉ mayirum
toṭaroṭu cilampun toṭaiyaluñ colluvar. ....807

taṉameṉum peyarcan taṉamum poṉṉum
muttiṟap poruḷu mulaiyumāṉ kaṉṟumām. ....808

taviceṉum peyarē mettaiyun taṭukkum
palakaiyum pīṭamum pakarntaṉar pulavar. ....809

taḷameṉum peyarē tāḻiyum cāntamum
paṭaiyum pūvitaḻp peyarum pakarntaṉar. ....810

taṇṇa meṉumpeyar tarittaṭā maḻuvum
orukaṭ paṟaiyu muraikkap peṟumē.
....811

taṭṭai yeṉumpeyar karaṭikaip paṟaiyum
kiḷikaṭi kuruviyun tiṉaittāḷu muṇṭamum
mūṅkilu meṉavē moḻintaṉar pulavar. ....812

tampa meṉumpeyar meypuku karuviyum
kampamum paṟṟuk kōṭuṅ karutuvar.
....813

taṇmai yeṉumpeyar tāḻvum eḷimaiyum
kuḷircciyum pulavōr kūṟappeṟumē. ....814

takaṭeṉum peyarē aimai vaṭivum
ilaiyu meṉavē yiyampuvar pulavar. ....815

tarāveṉum peyarē caṅkum matukamum. ....816

taruma rāca ṉeṉumpeyar yamaṉum
arukaṉum puttaṉum pāṇṭu maintaṉumām. ....817

taṭṭeṉum peyarē naṭuvaṭ ṭērum
tirikaiyum paricaiyum pakuttalum taṭuttalum
vaṭṭamum pūttaṭṭu mutalavum vaḻaṅkum.
....818

taṉmai yeṉumpeyar taṉmai yiṉiṭamum
iyalpu meṉavē iyampuvar pulavar.
....819

taḷiyeṉum peyarē tuḷiyum kōyilum
taḷanaṭat tiyacamart talamum pukaluvar. ....820

takaiyeṉum peyarē perumaiyu maḻakum
aṉpum paṇpu miyalpu māmē.
....821

taputa leṉumpeyar cātalum kēṭumām. ....822

tamiḻeṉum peyarē tamiḻiṉ vikaṟpamum
nīrmaiyu miṉimaiyu nikaḻttiṉar pulavar. ....823

taṉṉa meṉumpeyar ciṟumaiyāṉ kaṉṟumām. ....824

tapaṉa ṉeṉumpeyar taḻalu marukkaṉum. ....825

talameṉum peyarē paccai niṟamum
ilaiyum puviyum iyampuvar pulavar. ....826

tacumpeṉum peyarē kuṭamu miṭāvumām. ....827

taṭṭa leṉpeya rottaṟutta liṉuṭaṉē
taṭuttaliṉ peyaruñ cāṟṟap peṟumē. ....828

talaiyeṉum peyarē iṭamum ceṉṉiyum
vicumpu mutaṉmaiyum viḷampap peṟumē. ....829

tavaveṉum peyarē mikutiyum kuṟaivumām. ....830

tanteṉum peyarē cāttirap peyarum
nūliṉ peyaru nuvalap peṟumē.
....831

takaimai yeṉumpeyar aḻakum perumaiyum
iyalpu meṉavē yiyampap peṟumē.
....832

taṉiyeṉum peyarop piṉmaip peyarun
taṉimaiyiṉ peyaruñ cāṟṟap peṟumē. ....833

taṉṉai yeṉumpeyar muṉpiṟan tāṉum
aṉṉaiyum ceviliyu māku meṉpa. ....834
takara akara varukkam muṟṟum.

takara ākāra varukkam

tāṇu veṉumpeyar caṅkaraṉ peyarum
tūṇu malaiyu nilaiyuñ colliya
āvu riñcutaṟip peyaru māvē.
....835

tāti yeṉumpeyar aṭimaiyum paraṇiyum. ....836

tāla meṉumpeyar kūttaṟ kamukoṭu
ñālamum paṉaiyu muṇkalamu nāvumām. ....837

tārai yeṉumpeyar vaḻiyum viḻiyum
oḻuṅkuñ ciṉṉamu muraikkap peṟumē. ....838

tāma meṉumpeyar tārum pūvum
maṇivaṭap peyaru nakaramuṅ kayiṟum
oḷiyuṅ koṉṟaiyu miruppiṭap potuvumām. ....839

tāra meṉumpeyar tarāvum nāvum
vallicaip peyarum vāḻkkait tuṇaiviyum
arumpaṇṭap peyarum yāḻnarampi loṉṟum
veḷḷiyu meṉavē viḷampap peṟumē. ....840

tāṉai yeṉumpeyar cēṉaiyun tukilum
āyutap potuvu māku meṉpa.
....841

tāreṉum peyarpūn tāmamu malarum
māviṉuk kaṇiyuṅ kiṇkiṇi mālaiyum
oḻuṅkōṭu tūcip paṭaiyaiyu muraippar. ....842

tāḻeṉum peyarē kataviṭu tāḻum
patamu muyaṟciyum pakarap peṟumē.
....843

tā@e$ṟuṉum peyarmarak kulaiyu maḷavum
viṟkutaip peyaru muṭkōlum viḷampuvar. ....844

tāteṉum peyarē yeḻuvakait tātum
poṉmuta lēḻum puvimuta laintum
kāvik kalluṅ karutap peṟumē.
....845

tāṇṭava meṉumpeyar tāvalum kūttumām. ....846

tāṉa meṉupeyar tarumak koṭaiyum
palvakai yutaviyu matamu nīrāṭaluñ
cuvarkkamum pulavōr collap peṟumē. ....847

tāḻai yeṉumpeyar nāḷi kēramum
kaitaiyiṉ peyaruṅ karutap peṟumē. ....848

tāveṉum peyarē pakaiyum keṭutalum
pelamum varuttamum tāṇṭutaṟ peyarumām. ....849

tāmpeṉum peyarē tāmaṇik kayiṟumām.
....850

tāpara meṉumpeyar maramuṭaṉ malaipōl
niṟpaṉa yāvaiyu muṭampu nikaḻttuvar. ....851

tāci yeṉumpeya riyama ṉāḷum
toḻumpu ceypeṇṇiṉ peyaruñ colvar. ....852

tāṭeṉum peyarē talaimaiyum valiyumām. ....853

tāḷi yeṉumpeyar tāḷip putalum
paṉaiyu meṉavē pakarntaṉar pulavar. ....854

takara ākāra varukkam muṟṟum.

takara ikara varukkam

tiṅka ḷeṉumpeyar matiyu mātamumām. ....855

tikaiyeṉum peyarē ticaiyuñ cuṇaṅkumām. ....856

titiyeṉum peyarnilai pēṟum pakkamum
kāttalu meṉavē karutuvar pulavar.
....857

tiṇaiyeṉum peyarē kulamum oḻukkamum
aintiṇaip peyaru māku meṉpa.
....858

tiṭṭai yeṉumpeyar tiṇṇaiyu muralum
mēṭu meṉavē viḷampuvar pulavar.
....859

tikiri yeṉumpeyar tērun tērāḻiyum
malaiyu mūṅkilum vaṭṭa vaṭivum
cakkaramu nēmip puḷḷum cāṟṟuvar.
....860

tilameṉum peyarē yeḷḷu mañcāṭiyum. ....861

tiruveṉum peyarē ciṟappum celvamum
kamalaiyu meṉavē karutap peṟumē.
....862

tirital eṉumpeya rulāvuṅ keṭalumām. ....863

tiḷait taleṉupeya raṉupavap peyarum
niṟaiviṉ peyarum neruṅkutaṟ peyarumām. ....864

takara ikara varukkam muṟṟum.

takara īkāra varukkam

tīyeṉum peyarē tīmaiyum kaṉalum
narakamum eṉavē navilap peṟumē.
....865

tīviṉai eṉumpeyar pāvamum koṭumaiyum ....866

tīrtta meṉumpeyar tiruviḻā vuṭaṉē
puṇṇiya tīrttap peyarum pukaluvar. ....867

tīrtta ṉeṉumpeyar tēvaṉum kuruvumām. ....868

takara īkāra varukkam muṟṟum.

takara ukara varukkam

tuṇaṅkaṟa leṉṉum peyartiru viḻāvum
iruḷu meṉavē yiyampuvar pulavar.
....869

tuṭiyeṉum peyarē kāla nuṭpamum
ciṟṟēla mumēḻ mātar niruttamum
ciṟupaṟai yuṅkū tāḷamum ceppuvar.
....870

tutti yeṉumpeyar mulaiyiṉ cuṇaṅkum
pāmpiṉ paṭattiṉ poṟiyumōr putalumām. ....871

tuṇṭa meṉumpeyar cāraip pāmpum
kaṇṭamu mukamu mūkkuṅ karutavar.
....872

turutti yeṉumpeyar āṟṟiṭaik kuṟaiyum
carumamu meṉavē cāṟṟuvar pulavar.
....873

tukaḷeṉum peyarnuṇ poṭiyuṅ kuṟṟamum. ....874

tuvakkeṉum peyarē tōlum piṇakkumām. ....875

tutta meṉumpeyar yāḻi ṉarampum
eḻuvakai yiṉōrvi kaṟpamum vayiṟum
pālumōr maruntum pakarap peṟumē.
....876

tuppeṉum peyarē tuṇaikkā raṇamum
arakku māyutamum pelamum pavaḷamum
neyyum polivum aṉupavap peyarumām. ....877

turōṇa meṉumpeyar tumpaiyuñ cimpuḷum
patakkoṭu kākamuñ cilaiyum pakaruvar. ....878

tuṇiyeṉum peyarē tuṇṭamuñ cīraiyum
cōtināṭ peyarum colluvar pulavar. ....879

tumpi yeṉumpeyar curaiyum yāṉaiyum
vaṇṭu matuvum vaḻaṅkap peṟumē.
....880

tuḷiyeṉum peyarmaḻait tuḷipeṇ ṇāmaiyām. ....881

tuñca leṉappeyar nilaipēṟu muṟakkamum
maraṇamu meṉavē vaḻaṅkap peṟumē.
....882

tuṇaiyeṉum peyarē yuḻavum cakāyamum
uvamaiyu muvamaiyum uraittaṉar pulavar. ....883

tumpeṉum peyarē tōṭuñ cimpuḷum. ....884

tuvaiyeṉum peyarpiṇ ṇākkum iṟaicciyum
parukuva puḷiṅkaṟip peyarum pakaruvar. ....885

tuṉiyeṉum peyarē pulavi nīṭutalum
kōpamum variyuṅ kūṟuvar pulavar.
....886

tuṉṉa leṉumpeyar kuṟukaluñ ceṟivumām. ....887

tuṇaṅkai yeṉumpeyar tiruviḻā vuṭaṉē
meykkūt teṉavum viḷampuvar pulavar. ....888

tuḷumpa leṉumpeya ralaitalun timiṟalum. ....889

tuṇita leṉumpeyar tuṇipaṭaṟ peyarum
teḷivu meṉavē ceppap peṟumē.
....890

takara ukara varukkam muṟṟum.

takara ūkāra varukkam
tūmpeṉum peyarē yuṭṭuḷai vaṭivum
nīrnuḻai yiṭamu marakkālu mūṅkilum. ....891

tūceṉum peyarē tūcip paṭaiyum
purōcaik kayiṟum puṭavaiyu miyāṉaiyum.
....892

tūveṉum peyarē cuciyu miṟaicciyum
paṟṟuk kōṭum pakarap peṟumē.
....893

tūriya meṉumpeyar pēreru tuṭaṉē
muracamu meṉavē moḻiyap peṟumē. ....894

tūkkeṉum peyarē yuṟiyun tulāmum
kūttu mārāytaluṅ kūṟucoṟ kalaiyumām. ....895

tūṅka leṉumpeyar tuyilum cōmpuṅ
kuṟaivun tantiyuṅ kūttiṉ peyarumām. ....896

takā ūkāra varukkam muṟṟum.

takara ekara varukkam

teyveṉum peyarē kolaiyun teyvamum. ....897

teṉṉeṉum peyarē teṟku maḻakum
kaṟpuṭa ṉicaiyu milāṅkalip peyarumām. ....898

tevveṉum peyarē pakaiyuñ camarumām. ....899

teviṭṭa leṉumpeyar niṟaitalu moliyum
kāṉṟalu maṭaittiṭaṟ peyaruṅ karutuvar. ....900

teyva meṉumpeyar puttēḷum vācamūm. ....901

takara ekara varukkam muṟṟum.

takara ēkāra varukkam

tēḷeṉum peyarē terukkā luṭaṉē
viruccika rāciyum aṉuṭamum viḷampuvar. ....902

tēcika ṉeṉumpeyar kuruvum vaṇikaṉum
tēcān tiriyaiyuñ ceppap peṟumē. ....903

tēmeṉum peyarē tittippum vācamum
tēcamun ticaiyu miṭamuñ ceppuvar. ....904

tēcika meṉumpeyar ticaiccollu moḷiyum
arum poṉṉuṅ kūttiṉ vikaṟpum aḻakumām. ....905

tērtal eṉumpeyar koḷkaiyiṉ peyarum
ārāy talumē yākum eṉpa.
....906

tēṉeṉum peyarē vaṇṭu matuvumām. ....907

takara ēkāra varukkam muṟṟum.

takara aikāra varukkam

taitta leṉumpeyar tuṉṉattiṉ peyarum
taittiṭu toḻiluñ cāṟṟap peṟumē. ....908

taiya leṉumpeyar peṇṇuṭa ṉaḻakumām. ....909

taiyeṉum peyarē pūca nāḷum
makara mātattiṉ peyarum vaḻaṅkum.
....910

takara aikāra varukkam muṟṟum.

takara okara varukkam

toḻuveṉum peyarē yirēvati nāḷum
uḻalait toḻuvu muraittaṉar pulavar. ....911

toṭuveṉum peyarē tōṭṭamum vañcamum
maruta nilamum vaḻaṅkap peṟumē.
....912

toyyi leṉumpeyar cēṟum iṉpamum
tuyiru mulaimēṟ ṟoyyilu muḻuvumām. ....913

totteṉum peyarpūṅ kottun toḻumpumām....914

toṟuveṉum peyarē tōḻamu niraiyum
tokutiyu meṉavē colluvar pulavar. ....915

toṭiyeṉum peyarkai vaḷaiyu mōrpalamum
kaṅkaṇap peyaruṅ karutap peṟumē.
....916

toṅka leṉum peyarpīlik kuñcamum
veṇkuṭaip peyaru mālaiyun tūkkamum. ....917

toṇṭai yeṉumpeyar yāṉait tutikkaiyum
ātoṇṭai yiṉoṭu kōvaiyu māmē. ....918

toṇṭeṉum peyarē toḻumpum paḻamaiyum
oṉpatu nuḻaivaḻip peyaru mōtuvar. ....919

toṭṭa leṉumpeyar tōṇṭutaṟ peyarum
toṭutaṟ peyarum uṇavum colluvar. ....920

toṭuttal eṉumpeyar piṇittalum vaḷaittalum
paṟṟuta leṉavum pakarap peṟumē.
....921

toḻuti yeṉumpeyar puḷḷoliyuṅ kūṭṭamum....922

takara okara varukkam muṟṟum.

takara ōkāra varukkam

tōṇi yeṉumpeyari rēvati nāḷum
nīruñ cēṟu meyila tuṟuppum
teppamu mōṭamum pakaḻiyuñ ceppuvar. ....923

tōṭṭi yeṉumpeyar aṅkucap paṭaiyum
katavu meṉa karutap peṟumē.
....924

tōṉṟa leṉumpeyar cutaṉu nātaṉumām. ....925

tōleṉum peyarē tōlviyum yāṉaiyum
kēṭakap palakaiyuṅ kiḷattiṭu carumamum
iyāppiṉōr vaṉappum iyampuvar pulavar. ....926

tōṟṟa meṉumpeyar ēṟṟamum piṟappum
āṟṟalum uṇṭāk kutalum uyarcciyun
tōṉṟutaṟ peyarum collap peṟumē. ....927

tōṭeṉum peyarē paṉaimaṭal pōlavum
pūvi ṉitaḻum tokutiyum pukaluvar. ....928

tōḷeṉum peyarē tuṇaiyum puyamumām. ....929

tōrai yeṉumpeyar mūṅki lariciyum
kaivarai yōṭunel vikaṟpamum karutuvar. ....930

takara ōkāra varukkam muṟṟum.

takara oḷakāra varukkam

teḷavai yeṉumpeyar tāyumuṉ piṟantāḷu
mūtēviyuñ cāṟṟap peṟumē.
....931

takara oḷakāra varukkam muṟṟum.
takara varukkat tokuti muṟṟum.

6 vatu nakara varukkat tokuti

nakara akara varukkam

nanti yeṉum peyar īcaṉu miṭapamum
ciṟupē rikaiyoṭu cekkāṉ peyarumām. ....932

nalameṉum peyarē nallupa kāramum
cukamum viruccika rāciyum colluvar. ....933

navameṉum peyarē yoṉpatuṅ kēṇmaiyum
putumaiyuṅ kārkā lamumeṉap pukaluvar. ....934

naṭaiyeṉum peyarē vaḻiyu moḻukkamum. ....935

nakameṉum peyarē marappotup peyarum
uciru malaiyum uraikkap peṟumē. ....936

navira meṉumpeyar malaiyi ṉucciyum
malaiyum puṉmaiyum vakuttaṉar pulavar. ....937

nayantō ṉeṉumpeyar naṭpuṭai yōṉum
kaṇavaṉu meṉavē karutap peṟumē.
....938

nakaiyeṉum peyarē makiḻcciyum oḷiyum
eyiṟum cirippum iyampuvar pulavar.
....939

navireṉum peyarē yāṇpāṉ mayirum
takkēci yicaiyu marutayāḻt tiṟamum
vāḷā yutamum vaḻaṅkap peṟumē.
....940

naṉaiyeṉum peyarē pūviṉ mukaiyum
naṟavu meṉavē naviluvar pulavar.
....941

naviya meṉumpeyar maḻuvum kuṭāriyum. ....942

nayameṉum peyarē naṉmaiyuñ cukamumām. ....943

naraiyeṉum peyarē āṉi ṉēṟum
veṇṇiṟak kutiraiyu mikupeṟu nāraiyum
kavariyun tavaḷa niṟamum karutuvar.
....944

naḷiyeṉum peyarē cītamuñ ceṟivum
perumaiyu muraippar peritu ṇarntērē. ....945

naranta meṉumpeyar nārattai maramum
kattū riyumeṉak karutap peṟumē.
....946

nanteṉum peyarē nattaiyuñ caṅkumām. ....947

naṭalai yeṉumpeyar vañcamum poyyumām. ....948

nanta leṉumpeyar ākkamum kēṭumām. ....949

nakareṉum peyarē nakaramum vīṭumām. ....950

natta meṉumpeyar nakariṉ keṭutiyum
iravum paṇilamu miruḷum iyampuvar. ....951

naṉṟeṉum peyarē naṉmaiyum peritumām. ....952

naṭṭa meṉumpeyar naṭaṉamum kēṭumām. ....953

navilal eṉumpeyar paṇṇutal collutal. ....954

nakka leṉumpeyar nakaiyun tiṉṟalum. ....955

nakka ṉeṉumpeyar civaṉum arukkaṉum
niṉmā ṇiyumeṉa nikaḻttuvar pulavar. ....956

naṉpeṉum peyarē akalamun teḷivumām. ....957

nayaṉeṉum peyarē iṉpamum makiḻvum
payaṉu naṉmaiyum pakarap peṟumē.
....958

nakara akara varukkam muṟṟum.

nakara ākāra varukkam

nāḻi yeṉumpeyar uṭṭuḷai vaṭivum
aḷakku nāḻiyum pūraṭ ṭātiyum
nāḻikaip peyaru naviṉṟaṉar pulavar. ....959

nāka meṉumpeyar naṉmata yāṉaiyum
veṟpuṅ kaṭavuḷa rulakuṅ kāriyamum
orumarap peyarum kuraṅkum pāmpum
naṟṟūcum puṉṉaip peyaru naviluvar. ....960

nāvitaṉ eṉumpeyar pūra nāḷum
kārttikai nāḷu mayirviṉai ñaṉumām. ....961

nāñcil eṉumpeyar kalappaip paṭaiyum
eyilu ṟuppumeṉa viyampap peṟumē.
....962

nāṭṭa meṉumpeyar nayaṉamum vāḷum
paṇṇiṉ vikaṟpamum pakarap peṟumē. ....963

nāri yeṉumpeyar naṟavum paṉṉāṭaiyum
peṇṇuñ cilaināṇ peyarum pēcuvar. ....964

nāppaṇ eṉumpeyar naṭuvaṭ ṭērum
naṭuvu meṉavē navilap peṟumē.
....965

nāṉa meṉumpeyar ñāṉamum pācamum
pūcu vaṉavum puṉalā ṭutalum
kattū riyumeṉak karutap peṟumē.
....966

nāṭi yeṉumpeyar nāḻikai narampumām. ....967

nākeṉum peyarē yīṉā viḷamaiyum
iḷamarak kaṉṟum caṅkum nattaiyum
orucār vilaṅkiṉ peṇpālu mōtuvar. ....968

nā@e$ṇuṉum peyarē mātar maṅkalamum
pūṇu milaccaiyuṅ kayiṟum pukaluvar.
....969

nāreṉum peyarē aṉpum kayiṟumām. ....970

nāṟutal eṉumpeyar uṇṭātal maṇamumām. ....971

nāṉmukaṉ eṉumpeyar arukaṉum piramaṉum. ....972

nakara ākāra varukkam muṟṟum.

nakara ikara varukkam

niṟaiyeṉum peyartulā rācip peyarum
tulaiyu nīrccālu maḻiyā nilaimaiyum.
....973

niciyeṉum peyarē kaṅkuṟ poḻutum
mañcaḷum poṉṉum vakukkap peṟumē. ....974

nitampa meṉumpeyar malaiyiṉ pakkamum
alkuliṉ peyaru māku meṉpa.
....975

niyamam eṉumpeyar niyatiyu nakaramum
teruvum aṅkāṭiyun tēvarā laiyamum
niccayap peyarum nikaḻttuvar pulavar. ....976

nirumitta leṉṉum peyarā rāytalum
paṭaittalu meṉavē pakarntaṉar pulavar. ....977

niṟameṉum peyarē niṟaṅkaḷu mārpum
kāntiyu meṉavē karutuvar pulavar.
....978

nirappu eṉumpeyar kuṟaipāṭum vaṟumaiyum. ....979

niḻaṟṟa leṉumpeyar niḻaṟceya luṭaṉē
nuṇukka meṉavē nuvaṉṟaṉar pulavar. ....980

nakara ikara varukkam muṟṟum.

nakara īkāra varukkam

nīli yeṉumpeyar pālaik kiḻattiyum
karuniṟa mumoru putaluṅ karutuvar. ....981

nīreṉum peyarē nīrmaiyum puṉalum
pūrāṭa nāḷum pukalap peṟumē.
....982

nīpa meṉumpeyar uttiraṭ ṭātiyum
nimittamum kaṭampu nikaḻttuvar pulavar. ....983

nīvi yeṉumpeyar āṭaiyun tuṭaittalum
neruṅkiya koycakap peyaru nikaḻttuvar. ....984

nakara īkāra varukkam muṟṟum.

nakara ukara varukkam

nutaleṉum peyarē neṟṟiyum puruvamum. ....985

nuṇaṅka leṉumpeyar nuṇmaiyun tēmalum. ....986

nuṉiyeṉum peyarē nuṇmaiyum nuṉiyumām. ....987

nuṇavai yeṉumpeyar nuṇpiṇ ṭiyiṉuṭaṉ
eṇṇō laiyumeṉa iyampap peṟumē. ....988

nuvaṇai yeṉum peyar tiṉaiyiṉ piṇṭiyum
nūlu nuṇmaiyu nuvaṉṟaṉar pulavar.
....989

nakara ukara varukkam muṟṟum.

nakara ūkāra varukkam

nūlō reṉumpeya rantaṇa ruṭaṉē
mantiri yarpeyar pulavōrum vaḻaṅkuvar. ....990

nūḻi leṉumpeyar yāṉaiyuṅ kōṟalum
koṭiyiṉ peyarum koṭikkoṟ ṟāṉum
poṭiyiṉ peyarum pukaṉṟaṉar pulavar. ....991

nūleṉum peyarē vēta nūloṭu
cāttira vikaṟpamum tantum pēcuvar. ....992

nūṇa meṉumpeyar kuṟaivu niccayamumām. ....993

nakara ūkāra varukkam muṟṟum.

nakara ekara varukkam

neṟiyeṉum peyarē nītiyum vaḻiyumām.
....994

neṟṟi yeṉumpeyar neṭumpaṭai yuṟuppum
nutalu meṉavē nuvaṉṟaṉar pulavar.
....995

neytaliṉ peyarōr nilamum kaṭalum
neytaṟ pūvoṭu cāppaṟai nikaḻttuvar. ....996

nakara ekara varukkam muṟṟum.

nakara ēkāra varukkam

nēttira meṉappeyar paṭṭiṉ vikaṟpamum
kaṇṇu meṉavē karutap peṟumē.
....997

nēya meṉumpeyar neyyum eṇṇeyum
aṉpiṉ peyaru māmeṉa vuraippar. ....998

nēmi yeṉumpeyar tikiriyum vaṇṭilum
pūmiyum puṇariyum pukalap peṟumē.
....999

nēreṉum peyarē koṭuttalum pātiyum
taṉimaiyum nikarum nuṭpamuṭaṉ parañcamamu
mikutiyun talaippaṭal vilaiyu māmē. ....1000

nakara ēkāra varukkam muṟṟum.

nakara okara varukkam

nocci yeṉumpeyar cintu vāramum
ciṟṟūru matilum eyil kāttalumām. ....1001

noṭiyeṉum peyarkai noṭiyum vārttaiyum. ....1002

noṟileṉum peyarē nuṭakkamum viraivum
oṭukkamu meṉavē yuraikkap peṟumē. ....1003

nakara okara varukkam muṟṟum.

nakara ōkāra varukkam

nōṉāmai yeṉṉum peyarpo ṟāmaiyum
tavampaṇṇā maiyuñ cāṟṟuvar pulavar. ....1004

nōkkeṉum peyarē yaḻakum viḻiyumām.
....1005

nōṟṟa leṉumpeyar poṟaiyum tavamumām. ....1006

nōṉā reṉumpeyar tavamil lōruṭaṉ
pakaiñartam peyarum pakarntaṉar pulavar. ....1007

nakara ōkāra varukkam.

nakara oḷakāra varukkam

neḷaviya meṉumpeyar marakkalap peyarum
māṉu meṉavē vaḻaṅkap peṟumē.
....1008

nakara oḷakāra varukkam muṟṟum.
nakara varukkat tokuti muṟṟum.

7 vatu pakara varukkat tokuti

pakara akara varukkam

pakuti yeṉumpeyar parivē ṭattuṭaṉ
vaṭṭa vaṭivu miraviyu nēmiyum.
....1009

pakaleṉum peyarpakaṟ pōtum pirivum
naṭuvum paraṇi nāḷum iyampuvar.
....1010

paccai yeṉumpeyar pacumaiyum putaṉum
tōlum ilāpamu marakata maṇiyumām. ....1011

paṅkeṉum peyarē pakuttalum caṉiyum
muṭamum pātiyum moḻintaṉar pulavar. ....1012

pakka meṉumpeya raruku miṟakun
titiyu maṇmaiyuñ ceppap peṟumē.
....1013

patameṉum peyarē pātamum cōṟum
varicaiyum viḻāvum vaḻiyum vārttaiyum
uṇavu mīramuñ celviyuñ cēmamum
poḻutu meṉavē pukaṉṟaṉar pulavar. ....1014

paṇiyeṉum peyarē paṇamuṭaip pāmpum
toḻilun toḻilpaṭu kalaṉuñ colluvar. ....1015

payameṉum peyarē pālum calilamu
maccamuma mutumi lāpamu māmē.
....1016

paravai yeṉumpeyar parappuṅ kaṭalumām. ....1017

payōtara meṉumpeyar mēkamu mulaiyumām. ....1018

paṉiyeṉum peyarē tuṉpamu naṭukkamum
accamuṅ kuḷircciyu mimamu māmē. ....1019

pakava ṉeṉumpeyar paramaṉu mālum
piramaṉum arukaṉum kuruvum puttaṉum.
....1020

paṇṇava ṉeṉumpeyar muṉiyum tēvaṉum
kuruvun tiṟalōṉ peyaruṅ kūṟuvar. ....1021

pacuveṉum peyarveṇ peṟṟamu muyirumām. ....1022

paṭiyeṉum peyarē pakaiyum kuṇamum
puvaṉamu mulakamum pukalap peṟumē.
....1023

paṭappai yeṉumpeyar nāṭu nakaramum
tōṭṭamum pacuniraip peyaruñ colluvar. ....1024

paṭṭeṉum peyarē paṭṭiṉ vikaṟpamum
ciṟṟūrp peyarum tukiluñ ceppuvar. ....1025

paḷḷi yeṉumpeyar tavattō riṭamum
tuyiṟalum pāyaluñ ciṟṟūrp peyarum
kōyiliṉ peyaruṅ kūṟap peṟumē.
....1026

paṭṭa meṉumpeyar mēmpaṭu pataviyum
vaḻiyuṅ kavari māvun tukilum
vāyilu matakari mukapa ṭāmum
vilaṅku tuyiliṭamum paṭamum viḷampuvar. ....1027

patukkai yeṉumpeyar pāṟaiyu mēṭum
ciṟutū ṟumeṉac ceppuvar pulavar.
....1028

patalai yeṉumpeyar malaiyun tāḻiyum
orukaṭ paranta vāyppaṟaiyu mōtuvar. ....1029

paṇaiyeṉum peyarē paruttalu ḻūṅkilum
maruta nilamum vayalu muracamum
kutiraiyiṉ pantiyu marattiṉ kompumām. ....1030

paṇṇai yeṉumpeyar vayalum vāviyum
capaiyu makaḷir viḷaiyā ṭiṭamum
vilaṅku tuyiliṭamum viḷampuvar pulavar. ....1031

paṭuveṉum peyarē marattiṉ kulaiyum
matuvum naṉmaiyum vāviyu māmē.
....1032

payampeṉum peyarē pakaṭupaṭu kuḻiyum
nīrnilaip peyaru nikaḻttiṉar pulavar. ....1033

paṅka meṉumpeyar cēṟum tukilum
piṉṉamun tīviṉaip peyarum pēcuvar. ....1034

paricu meṉpeyar kaṇaippaṭaik kalamum
puricai yuḷḷuyarnta nilamum akaḻiyum
mēṭaiyu meṉavē viḷampuvar pulavar. ....1035

paṇavai yeṉumpeyar paraṇuṅ kaḻutumām. ....1036

paṭaiyeṉum peyarē parimāk kalaṉaiyum
āyutap potuvu maṭarkoṭuñ cēṉaiyum
kaṇpaṭai yuṭaṉē kalappaiyuṅ karutuvar. ....1037

palameṉum peyarē paḻamum kiḻaṅkum
cēṉaiyum lāpamum niṟaiyum ceppuvar. ....1038

paṅki yeṉumpeyar āṇpāṉ mayirum
aḵṟiṇaip potuviṉ peyaru māmē. ....1039

paṇṭa meṉumpeyar paṇṇi kārattuṭaṉ
viṇṭoḷir poṉṉum viḷampap peṟumē. ....1040

paṭalikai yeṉṉum peyarperum pīrkkum
kaimaṇi vaṭṭamum pūttaṭṭiṉ peyarumām. ....1041

paṭaṅkeṉ peyarperuṅ koṭiyu mēṟkaṭṭiyum. ....1042

paṭalai yeṉumpeyar vācik kōvaiyum
paṭartalun toṭaiyalum parantavāyp paṟaiyumām.....1043

paṇṇeṉum peyarē parimāk kalaṉaiyum
pāṭṭiṉ paṇṇum pakarap peṟumē.
....1044

paṟaiyeṉ peyarpuḷḷi ṉiṟakum paṇaiyum
vacaṉamu meṉavē vaḻaṅkap peṟumē.
....1045

pakaḻi yeṉumpeyar pakaḻik kutaiyum
kaṇaiyu meṉavē karutap peṟumē.
....1046

parameṉum peyarē parimāk kalaṉaiyum
meyyu meypuku karuviyum pāramum
muṉpu mēlu moḻintaṉar pulavar.
....1047

paḻaṅkaṇe ṉumpeya rōcaiyum tuṉpamum. ....1048

paṭiṟeṉum peyarē poyyoṭu kaḷavumām. ....1049

panta meṉumpeyar cīriṉ toṭarcciyum
aḻakum tiraṭciyum kiḷaiyoṭu kaṭṭumām. ....1050

pattira meṉumpeya raḻakum naṉmaiyum
curikaiyum ciṅkā caṉamum puḷḷiṟakum
ilaiyu meṉavē iyampap peṟumē.
....1051

paliyeṉum peyarē tēva pūcaiyum
piccaiyum palittalum pēcuvar pulavar. ....1052
pariyeṉum peyarē pātu kāttalum
paruttiyuñ cumattaluṅ kutiraiyum perumaiyum. ....1053

pakaṭeṉum peyarē perumaiyu merutum
erumai yāṇpeyarun tōṇiyuṅ kaḷiṟumām. ....1054

pataṅka meṉumpeyar viṭṭiṟ paṟavaiyum
puṭpotup peyarum pukalap peṟumē.
....1055

payaleṉum peyarcciṟ ṟāḷum paḷḷamum
pantiyu meṉavē pakaruvar pulavar.
....1056

paṇila meṉumpeyar calañcalap peyarum
caṅkiṉ peyaruñ cāṟṟuvar pulavar.
....1057

pappeṉum peyarē parappum uvamaiyum. ....1058

panteṉum peyarkan tukamum kaṭṭum
nīrtūvuñ ciṟutu ruttiyum nikaḻttuvar. ....1059

pavaṉa meṉumpeyar pāruṅ kāṟṟum
irāciyum kōyilu nāṭu millamumām. ....1060

paṭameṉum peyarē pāmpiṉ paṇamum
cittirap paṭamum cilaiyum koṭiyumām. ....1061

paṟampeṉum peyarē malaiyu mulaiyumām. ....1062

parata reṉumpeyar taṉavaiciyar pērum
neytaṉila mākkaḷu nikaḻttap peṟumē. ....1063

pavameṉum peyarē pāvamum piṟappumām. ....1064

paṇṇal eṉumpeyar collu nerukkamum
paruttiyiṉ peyarum pakarap peṟumē. ....1065

payireṉum peyarē yoliyum paiṅkūḻum
vitantu kaṭṭiya vaḻakkum puṭkuralum
vilaṅkiṉ kuralum viḷampuvar pulavar. ....1066

paṭareṉum peyarē pariyum nōyum
vīraru niṉaittalu naṭaiyum viḷampuvar. ....1067

pavittira meṉumpeyar taruppaiyuñ cuciyumām. ....1068

paṭiva meṉumpeyar vaṭivamu nōṉpumām. ....1069

paṭutta leṉumpeya roliyu muṇṭātalum
pūttalu miṉmaip peyarum pukaluvar. ....1070

patiyeṉum peyarē kaṇavaṉum nākamum
talaivaṉu meṉavē cāṟṟap peṟumē. ....1071

patti yeṉpeyar vaḻipāṭu moḻuṅkum
aṭaippatu muṟaimaiyu māmeṉa viyampuvar. ....1072

parittal eṉumpeyar aṟuttalum veṭṭalum
iraṅkalu maṉpum icaikkap peṟumē. ....1073

pañca meṉumpeyar aintuñ ciṟumaiyum. ....1074

paṉuva leṉumpeyar ceyyuḷum nūlumām. ....1075

parāka meṉpeyar malarttātuvu mirēṇuvum. ....1076

palla meṉumpeyar pāṇamum karaṭiyum
kaṇakkilōr kuṇippum karutap peṟumē. ....1077

pattiri yeṉumpeyar paṟavaiyum pariyumām. ....1078

paṭṭikai yeṉumpeyar paṇaiyu mīramum
kaccu meṉavē karutap peṟumē.
....1079

pariveṉum peyarē yiṉpamun tuṉpamum
aṉpu mitaṉpeya rāmeṉa viyampuvar. ....1080

paṟpa meṉumpeyar patumamun tūḷumām. ....1081

paraṇi yeṉumpeyar taruma ṉāḷum
aḻuntiṭu kalaṉu matakarip peyarumām. ....1082

paṉaiyeṉum peyarē pōntaiyiṉ taruvum
anuṭanāṭ peyaru māku meṉpa.
....1083

paṇameṉum peyarē pāmpiṉ paṭamum
aravuñ cempoṟ kācu māmē.
....1084

pakara akara varukkam muṟṟum.

pakara ākāra varukkam

pārati yeṉumpeyar paṉuva lāṭṭiyum
tōṇiyu meṉavē collap peṟumē. ....1085

pāṇṭi leṉumpeya riṭapa rāciyum
cakaṭamu mūṅkilun tāṅkuṟu civikaiyum
kāḷaiyuṅ kaṭṭilum viḷakkiṉ ṟakaḷiyum
vaṭṭamu meṉavē vaḻaṅkap peṟumē.
....1086

paraṇi yeṉumpeyar patiyoṭu cērnta
cōlaiyu nāṭuṅ kāṭu nīrum
pāṭaṟ palliyamum pāṭṭumō ricaiyum
kaiyum poḻutu nīṭṭittaluṅ karutuvar. ....1087

pārā vāra meṉumpeyar kaṭalum
kaṭaṟkaraip peyaruṅ karutap peṟumē. ....1088

pāceṉum peyarē pacumaiyu mūṅkilum. ....1089

pāreṉum peyarē tēriṉ parappum
urōkiṇip peyarum puvaṉiyu muraippar. ....1090

pāmpeṉum peyarē paṉṉaka vikaṟpamum
varampiṉ peyarum vaḻaṅkap peṟumē. ....1091

pāri yeṉumpeyar pāriṉ peyaruṅ
kaṭṭiliṉ peyarunal lāṭaiyu munnīrum
maṉaivi peyarumōr vaḷḷalu māmē. ....1092

pāṭi yeṉumpeyar ūru nāṭum
nakara mumpaṭai vīṭu naviluvar.
....1093

pāṉal eṉumpeyar karuniṟak kuvaḷaiyum
maruta nilamum vayalum vaḻaṅkum.
....1094

pātti yeṉumpeyar pakuttalum vīṭum
ciṟuceyyu meṉṉac ceppuvar pulavar. ....1095

pāḻi yeṉumpeyar tavattōr cālaiyum
nakaramum pelamum naṇṇala rūrum
paṭukkaiyum pāyalum pāḻpaṭu poruḷum
malaimuḻai vilaṅku tuyiliṭamu māmē. ....1096

pāleṉum peyarē pakuttalum pakkamum
kīramum iyalpum iṭamuṅ kiḷattuvar. ....1097

pācaṉa meṉumpeyar pāṇṭamuñ cuṟṟamum
uṇkalap peyarum uraikkap peṟumē. ....1098

pāṭeṉum peyarē pakkamum paṭutalum
perumaiyuñ catta voliyum pēcuvar. ....1099

pālikai yeṉumpeyar paṭṭavāḷ muṭṭum
ataramum vaṭṭap peyaru māmē.
....1100

pākeṉum peyarē pākkiṉ peyarum
pakuttalum kuḻampum pālum pākaṉum
carukkaraip peyaruñ cāṟṟap peṟumē. ....1101

pāḷita meṉum peyar kaṇṭa carkkaraiyum
kuḻampum paṭṭā ṭaiyumē kūṟuvar.
....1102

pāṇameṉum peyar paṭṭiṉ vikaṟpamum
ampum pavaḷa vaṇṇak kuṟiñciyumām. ....1103

pāka meṉumpeyar pātiyum piccaiyum
nāvalar kavitaip pākamum naviluvar. ....1104

pāka leṉumpeyar palāviṉ taruvum
ḻūvakaik kāra valliyu moḻikuvar. ....1105

pātiri yeṉumpeyar pātiri maramum
mūṅkilu meṉavē moḻiyap peṟumē. ....1106

pāla meṉuleṉum peyar neṟṟiyu maḻuvum
nīriṭaip parappukaṟ pālamu nikaḻttuvar. ....1107

pāva meṉumpeyar pāvakap peyarun
tīviṉaip peyarum ceppap peṟumē. ....1108

pāymā veṉumpeyar pariyoṭu puliyumām. ....1109

pākkeṉum peyarcem paḻukkāyp peyarum
etirkā lattaip pakariṭaic collumām. ....1110

pāṭala meṉumpeyar civappum pātiriyum
kutiraiyu meṉavē kūṟap peṟumē.
....1111

pātteṉum peyarē paruttūṇ peyarum
aṭiciṟ peyaroṭu kañciyu māmē.
....1112

pāra meṉumpeyar kavacamum poṟaiyum
kalaṉaiyum pārum nīriṉ karaiyum
vaṉpā ramumarak kalamum vaḻaṅkum.
....1113

pāveṉum peyarē parattalum paṉuvalum. ....1114

pālai yeṉumpeyar pālai nilamum
annilap pāṭalum piriva turaittalum
poruṇmēṟ piritalum puṇarntuṭaṉ pōtalum
puṉarpū camumōr maramum pukaluvar.
....1115

pārtta leṉṉum peyarparap putalum
tōṟṟutaṟ peyaruñ collap peṟumē. ....1116

pāvai yeṉumpeyar cittirap pāvaiyum
tirumaka ḷāṭaluñ ceppuvar pulavar.
....1117

pāyaca meṉumpeyar pāṟcōṟ ṟiṉuṭaṉē
pāṟkuṟaṇ ṭiyeṉ peyartāṉum pakaruvar. ....1118

pakara ākāra varukkam muṟṟum.

pakara ikara varukkam

piḷḷai yeṉumpeyar vaṭukak kaṭavuḷuṅ
kārip puḷḷuṭa ṉiḷamarak kaṉṟum
makaviṉ peyarum vakutturait taṉarē. ....1119

pitā veṉumpeyar civaperumāṉ peyarum
piramaṉ peyarum tātaitaṉ peyarum
perunā raippuṭ peyarum pēcuvar.
....1120

picita meṉumpeyar nīṟum pulālum
vēmpiṉ peyarum viḷampuvar pulavar. ....1121

picca meṉumpeyar pīlik kuṭaiyum
āṇpāṉ mayirum veṇkuṭaiyu māmē. ....1122

piciyeṉum peyarē pēcutaṟ poruḷum
poyyuñ cōṟum pukalap peṟumē.
....1123

piṇṭi yeṉumpeyar neṉmā mutalavum
acōka maramum piṇṇākku māmē. ....1124

piraca meṉumpeyar tēṉīp peyarum
tēṉiṉ peyaru miṟāluñ ceppuvar. ....1125

piṟaṅka leṉumpeyar perumaiyu niṟaivum
malaiyu muyaramum vakukkap peṟumē. ....1126

piṇaiyeṉum peyarē vilaṅkiṉ peṇpālum
viruppamu māṉum viḷampuvar pulavar. ....1127

piṇimuka meṉumpeyar puṭpotup peyaruṭaṉ
mayilu maṉṉamum vakuttu raittaṉarē. ....1128

piṅkala meṉumpeyar ceṅkaṉa kattoṭu
poṉṉi ṉiṟamum pukaṉṟaṉar pulavar. ....1129

piṉṉai yeṉumpeyar piṟṟaip poḻutum
taṅkaiyuṅ kaṇṇaṉ maṉaiviyuñ cāṟṟuvar. ....1130

piṇṭa meṉumpeyar piccaiyun tiraṭciyum
tēkamu meṉṉac ceppuvar pulavar.
....1131

pirama meṉumpeyar civaṉu māyaṉum
piramaṉum iraviyu matiyuṅ kaṉalum
mantiramum vētamum muttit tarumamum
vēḷviyu muṉivarum viḷampap peṟumē. ....1132

pippila meṉumpeyar tippili aracumām.
....1133

pilavaṅka meṉpeyar tēraiyuṅ kuraṅkumām. ....1134

pitireṉum peyarē teṉpulat teyvamum
noṭittalum tivalaiyuṅ kiḷiyiṉ vikaṟpamum
kataiyu meṉavē karutap peṟumē.
....1135

pittikai yeṉumpeyar kavartta lattuṭaṉē
kottaviḻ karumukaip peyaruṅ kūṟuvar. ....1136

piṟaḻta leṉumpeyar peyartalum oḷirtalum. ....1137

piciṉa meṉumpeyar poyyaṉuṅ kōḷaṉum. ....1138

pakara ikara varukkam muṟṟum.

pakara aikāra varukkam

paiyeṉum peyarē pacumai niṟamum
pāmpiṉ paṭamum kūṟaiyiṉ vikaṟpumām. ....1139

paiyuḷ eṉumpeyar nōyum ciṟumaiyum. ....1140

paitta leṉumpeyar pacuttalu muṉivumām. ....1141

pakara aikāra varukkam muṟṟum.

pakara okara varukkam

poṟiyeṉum peyarē poṭitteḻu nuṇ
ciṟukala ṉōṭu marakkalam celvam
ilāñciṉai tiruvum aimpulaṉu mōtiramu
meḻuttumām.
....1142

poṉṉeṉum peyarē poṟiyuṅ kaṉakamum
aḻakum viyāḻamum tiruvuṅ kupēraṉum
irumpu meṉavē yiyampuvar pulavar.
....1143

poḻileṉum peyarē yulakamuñ cōlaiyum
perumaiyu meṉavē pēcap peṟumē.
....1144

poṟaiyeṉum peyarē pūmiyum poṟumaiyum
tuṟukal luṭaṉē malaiyuñ colluvar. ....1145

poṅka reṉumpeyar marattiṉ kōṭum
poruppum ilava maramum pukaluvar.
....1146

poruṭṭeṉum peyarē poruppu mokkuḷum
paṅkayap poṉṉiṟak koṭṭaiyum pakaruvar. ....1147

poruna reṉumpeyar porupaṭai vīrarum
koṟṟavar peyarum kūttartam peyarum
tiṇṇiyōr peyarum ceppap peṟumē. ....1148

pokileṉum peyarē puṭpotup peyarum
koppuḷu mukaiyuṅ kūṟap peṟumē.
....1149

pomma leṉumpeyar polivuñ cōṟumām. ....1150

poṅka leṉumpeyar mikutiyuṅ kotittalum. ....1151

poytta leṉumpeyar makaḷir viḷaiyāṭalum
poyttiṭu collum pukalap peṟumē. ....1152

pottaka meṉumpeyar cittirap paṭāmum
tirumuṟaip peyaruñ ceppuvar pulavar. ....1153

poyyeṉum peyarē pontum poymaiyum. ....1154

poccāp peṉumpeyar maṟavi pollāṅkumām.....1155

pakara okara varukkam muṟṟum.

pakara ōkāra varukkam

pōki yeṉumpeyar purantaraṉ peyarum
pāmpiṉ peyarum pakarap peṟumē.
....1156

pōreṉum peyarē neṉmutaṟ cummaiyum
cataiya nāḷoṭu camaru māmē.
....1157

pōkkeṉum peyarē yiṉamarak kaṉṟum
vaḻiyuṅ kuṟṟamum pōtalum poyyumām. ....1158

pōtaka meṉumpeya rappa varukkamum
matakarik kaṉṟoṭu marattiṉ kaṉṟum
iḷamaiyum ñāṉamu miyampap peṟumē. ....1159

pōka meṉumpeyar pōka vikaṟpamum
pāmpiṉa tuṭampum pakarap peṟumē.
....1160

pōrvai yeṉumpeyar tōliṉ peyarum
cālikaip peyaroṭu pōrttaluñ cāṟṟuvar. ....1161

pōta meṉumpeyar ñāṉamum tōṇiyum. ....1162

pakara ōkāra varukkam muṟṟum.

pakara oḷakāra varukkam

peḷava meṉumpeyar kaṭalum kaṇuvum.

pakara oḷakāra varukkam muṟṟum.
pakara varukkat tokuti muṟṟum.

8 vatu makara varukkat tokuti

makara akara varukkam

maṉṉa ṉeṉumpeya ruttiraṭ ṭātiyum
maṉṉavaṉ peyarum vakuttaṉar pulavar. ....1164

matiyeṉum peyarē muṉṉilai yacaiccolum
uṭupatip peyaru muṇarvu mātamumām. ....1165

marakkā leṉumpeyar mātava ṉāṭalum
cōti nāḷu maḷavaiyuñ colluvar. ....1166

mayilai yeṉumpeyar malariru vāṭciyum
mīṉa rāciyum mīṉpotup peyarumām. ....1167

maṭaṅka leṉumpeya riṭiyu maṟaliyum
muṭaṅkalu noyuṭa ṉūḻiyuñ ciṅkamum. ....1168

maṟali yeṉumpeyar maṟappu maḻukkāṟum
kūṟṟaṉu meṉavē kūṟuvar pulavar.
....1169

maruḷeṉum peyarē mayakkattiṉ peyarum
kuṟiñci yāḻttiṟamum pēyuṅ kūṟuvar. ....1170

mañceṉum peyarē valimaiyu miḷamaiyum
mēkamum paṇiyum vēḻattiṉ mutukum
eḻilu meṉavē yiyampiṉar pulavar.
....1171

mataṉeṉum peyarē māṭcimaip peyarum
aṉaṅkaṉum pelamu maḻaku māmē.
....1172

maṇṭali yeṉumpeyar nāyum pūñaiyum
maṇṭali yaravum vaḻaṅkap peṟumē.
....1173

maṇṭala meṉumpeyar nāṭuṅ kutiraiyum
vaṭṭamuṅ kutiraic cāriyum vaḻaṅkum. ....1174

maṉṟa meṉpeyar ampalamum vācamum. ....1175

mantira meṉumpeyar kutiraip pantiyum
kōyilum vicāramu matavu millamum
iṟaiyavar nāma veḻuttu māmē.
....1176

maṟava reṉumpeyar vaṉacarar peyarum
paṭaivīrar peyarum pakarap peṟumē.
....1177

maḷḷar eṉum peyar vaṉcamar vīrarum
tiṇṇiyōr peyaru marutanila mākkaḷum. ....1178

matalai yeṉumpeyar marakkalap peyarum
putalvar peyarum koṭuṅkaip pāvum
koṉṟaiyum tūṇum cārpiṉa vaiyumām. ....1179

maṭai yeṉumpeyar maṇippaṇip pūṭṭum
puṉaliṉ maṭaiyum aṭicilum pukaluvar. ....1180

maṭṭeṉum peyarē yaḷavu matuvumām. ....1181

maṉaveṉum peyarē maṇippotup peyarum
akku maṇiyiṉ peyaru māmē.
....1182

maṇiyeṉum peyarē vaṉappu naṉmaiyum
karuniṟa mutava maṇiyuṅ kaṇṭaiyum
icaiyu meṉavē yiyampap peṟumē.
....1183

matuka meṉumpeyar vaṇṭun tarāvum
iruppaiyu maṭṭi maturamum iyampuvar.
....1184

maṭiyeṉum peyarē vayiṟut tāḻaiyum
cōmpum puṭaivaiyun tuṉpa nōyumām. ....1185

maṉṟa leṉumpeyar maṇamum kalyāṇamum
pālaiyāḻt tiṟamum pakarap peṟumē. ....1186

mattikai yeṉumpeyar mālaiyiṉ peyarum
cammaṭṭi yiṉōṭu cuṭarnilait taṇṭumām. ....1187

mal leṉumpeyarē māyō ṉāṭalum
vaḷamum pelamum vakutturait taṉarē. ....1188

mallikai yeṉumpeyar mālatip putalum
cuṭarnilait taṇṭuñ colluvar pulavar. ....1189

maṟameṉum peyarē pāvamum koṭumaiyum
ciṉamu meṉavē ceppap peṟumē.
....1190

mañcari yeṉumpeyar malarppūṅ kottum
mālaiyun taḷirum vakuttaṉar pulavar. ....1191

makara meṉumpeyar malarppūn tātum
kaṟavu makara virāciyuñ colluvar.
....1192

mantāra meṉumpeya raintaru viloṉṟum
cemparat taiyumeṉac ceppuvar pulavar. ....1193

matteṉum peyarē tayirkaṭai taṟimutaṉ
mattiṉ vikaṟpamu mattu muṇarttuvar. ....1194

malla leṉumpeyar valimaiyum vaḷamumām. ....1195

maṭameṉum peyarē muṉivar vācamum
aṟiyāmai yuñcattira maṉaiyu meṉmaiyum. ....1196

makaṉeṉum peyarē maintaṉ perumaiyum
makimaiyiṟ ciṟantōṉ peyarum vaḻaṅkum. ....1197

maṇameṉum peyarē kalyāṇamum vācamum
kūṭṭamu meṉavē kūṟap peṟumē.
....1198

maṟaiyeṉum peyarman tiramum vētamum
paricaiyu maṟaivum rāciyap peyarumām.
....1199

makameṉum peyarmaka nāḷuṭaṉ yākamām. ....1200

maṭaleṉum peyarpaṉai maṭalpōl vaṉavum
pūvi ṉitaḻu mōrnūlum pukaluvar.
....1201

mattaka meṉumpeyar neṟṟiyun talaiyumām. ....1202

maṇṇeṉum peyarē muḻaviṉ mārccaṉaiyum
alaṅkarittalu nalla vaṉiyu māmē.
....1203

matuveṉum peyarē vacanta kālamum
iṉimaiyu naṟavoṭu tēṉu miyampuvar. ....1204

marapeṉum peyarē paḻamaiyum iyalpumām. ....1205

maṟaleṉum peyarē mayakkamum kūṟṟumām. ....1206

marumāṉ eṉumpeyar vaḻittōṉ ṟaluṭaṉē
marumakaṉ peyarum vaḻaṅkap peṟumē. ....1207

mayaleṉum peyarē mayakkamum ceṟṟaiyum
pēyiṉ peyarum pēcuvar pulavar.
....1208

malaita leṉumpeyar maṟuttalum porutalum
cūṭalu meṉavē collap peṟumē.
....1209

maruta meṉumpeyar maruta nilamum
annilap pāṭalum vayalumōr maramumām. ....1210

maṅku leṉumpeyar mēkamum vicumpum
iruḷu meṉavē iyampuvar pulavar.
....1211

maṉṉeṉum peyarē acaiccolum vēntaṉum
nilaipēṟu mikutip peyaru nikaḻttuvar. ....1212

malartal eṉumpeyar etirtalun tōṉṟalum
malartaliṉ peyarum vakuttaṉar pulavar. ....1213

makaranta meṉṉum peyarmalart tēṉum
naṟavum pūntātu navilap peṟumē.
....1214

mataveṉum peyarē vaṉmaiyu mikutiyum. ....1215

matameṉum peyarkari matamum cerukkumām. ....1216

maṉaiyeṉum peyarē maṉaiviyum vīṭumām. ....1217

marunteṉum peyarē maruntiṉ vikaṟpamum
amara ruṇaviṉ peyaru māmē.
....1218

manti yeṉumpeyar vaṇṭum ātittaṉum
kuraṅkiṉ vikaṟpamum kūṟap peṟumē. ....1219

maṉṟa veṉumpeyar tēṟṟamum iṭaiccolum
maruvu meṉavē vaḻaṅkap peṟumē.
....1220

makara akara varukkam muṟṟum.

makara ākāra varukkam

māleṉum peyartiru māloṭu matimakaṉ
kāriniṟa valāriyuṅ kāṟṟoṭu cōḻaṉum
kaṇkuttip pāmpum karumaiyum perumaiyum
mayakkamum viruppum kaṇṇē ṇiyumākum. ....1221

māveṉum peyaroru maramu maḻaittalum
tiruvuṅ kutiraiyum celvamum kaṟuppum
vilaṅkiṉ potuvum viḷainilamu maḻakum
vaṇṭu mōrilakkamum perumai niṟamum
neṉmā mutalavu nikaḻttap peṟumē. ....1222

mālai yeṉumpeya roḻukkamu miyalpum
natiyum iravum malarāṉ maṇiyāṟ
collāṟ poṉṉāṟ ṟoṭuttiṭu toṭaiyumām....1223

māṉeṉum peyarē makara virāciyum
vilaṅkiṉ potuvuṭa ṉuḻaiyaiyum viḷampuvar. ....1224

māri yeṉumpeyar maḻaiyu mēkamum
vaṭukiyu matuvu maraṇamum vaḻaṅkum.
....1225

mātira meṉumpeyar ticaiyum yāṉaiyum
malaiyu meṉavē vaḻaṅkap peṟumē.
....1226

mātava meṉumpeyar vaḷartavap peyarum
iḷavēṉiṟ peyaru matuvu miyampuvar. ....1227

mārkka meṉumpeyar vaḻiyun teruvum
camaiya vikaṟpamuñ cāṟṟap peṟumē. ....1228

māṭa meṉumpeyar maṉaiyum uḻuntumām. ....1229

māḻai yeṉumpeyaru lōkak kaṭṭiyum
poṉṉu maḻakum puḷimāvum ōlaiyum
tiraṇṭa vaṭivum ceppuvar pulavar.
....1230

māceṉum peyarē mēkamum aḻukkum
ciṟumaiyuṅ kuṟṟamum ceppap peṟumē. ....1231

māta reṉumpeya riṭaiccolu maḻakum
kātalum arivaiyar peyarum karutuvar. ....1232

mānta leṉumpeyar marittalum kuṭittalum
uṇṭalu meṉavē yuraittaṉar pulavar. ....1233

māya ṉeṉumpeyar mātavaṉ peyarum
karuniṟa muṭaiyōṉ peyarum karutuvar. ....1234

māyta leṉumpeyar maṟaitalum maraṇamum. ....1235

māruti yeṉumpeyar anumaṉ peyarum
vīmaṉ pitāviṉ peyarum viḷampuvar. ....1236

māya meṉumpeyar vañcaṉaip peyarum
poyyuṅ karuniṟap peyarum pukaluvar. ....1237

māyai yeṉumpeyar māyamum cattiyum. ....1238

māṭeṉum peyarē taṉamum pakkamum
maṇiyuñ celvamu niraiyum vaḻaṅkum. ....1239

mālikai yeṉumpeyar matuvu māliyum. ....1240

māṉuta leṉumpeyar mayakkamu muvamaiyum
ilaccaiyu meṉavē iyampuvar pulavar. ....1241

māṉa meṉumpeyar laccaiyu maḷavum
vimāṉamuṅ kuṟṟamum perumaiyum viḷampuvar. ....1242

makara ākāra varukkam muṟṟum.

makara ikara varukkam

micaiyeṉum peyarē mīmicaic collum
uṇavuṭaṉ mēṭu muraikkap peṟumē. ....1243

miccai yeṉumpeyar miṭittalum poyttalum
aṟiviṉ maippeyar tāṉu māmē.
....1244

mitavai yeṉumpeyar teppamuñ cōṟumām. ....1245

makara ikara varukkam muṟṟum.

makara īkāra varukkam

mīṉeṉum peyarē vāṉmī ṉōṭu
maccamum cittirai nāḷum vaḻaṅkum. ....1246

mīḷi yeṉumpeyar miṭalum perumaiyum
talaivaṉum viṟalōṉ peyaruñ cāṟṟuvar. ....1247

mīkkū ṟeṉumpeyar coṟcela vuṭaṉē
kīrttip peyaruṅ kiḷattap peṟumē. ....1248

makara īkāra varukkam muṟṟum.

makara ukara varukkam

muṟameṉum peyarē viyākamuñ cuḷakumām. ....1249

muṟikuḷa meṉumpeyar pūrāṭa nāḷum
uṭaikuḷap peyaru muraittaṉar pulavar. ....1250

muraceṉum peyarē muraciṉ vikaṟpamum
uttiraṭ ṭātiyu muraikkap peṟumē. ....1251

muṉiyeṉum peyartava muṉivaṉ peyarum
tantiyiṉ kaṉṟun taṉuvi rāciyum
villum pulavōr viḷampap peṟumē. ....1252

mutalai yeṉpeyar ceṅkiṭaiyu miṭaṅkarum
mayiliṟakiṉ mutaṉ muḷḷum vaḻaṅkum. ....1253

murampeṉum peyarē mēṭum pāṟaiyum
paralaṭut tuyarnta nilamum pakaruvar.
....1254

muḷaiyeṉum peyarē mūṅkilum cutaṉum
aṅkurat tiṉpeyar tāṉu māmē.
....1255

muṟuva leṉumpeyar tantamu mukaiyumām. ....1256

muṉṉa leṉumpeyar neñcamu niṉaivumām. ....1257

muṉaiyeṉum peyarē muraṇpeṟu pakaiyum
kūrmaiyum veṟuppum kūṟuvar pulavar. ....1258

muraṇeṉum peyarē pelamum pakaiyumām. ....1259

murukeṉum peyarē murukak kaṭavuḷum
iḷamaiyum viḻāvu meḻilum vācamum
matuvu melumiccum vaḻaṅkap peṟumē. ....1260

muṟaiyeṉum peyarē muṟaippeyar vikaṟpamum
iyalpum pottakap peyarum iyampuvar. ....1261

muṭalai yeṉumpeyar tiraṇṭa vaṭivum
perumaiyu meṉṉap pēcuvar pulavar. ....1262

muṉṉa meṉumpeyar muṟkā lattoṭu
ciṅkamum kuṟippum cīkkiramu māmē. ....1263

muṭaṅka leṉumpeyar maṭaṅkalun tāḻaiyum
mūṅkilu nōyu moḻiyap peṟumē.
....1264

mutta meṉumpeyar ataramum piriyamum
muttu maruta nilamu moḻikuvar.
....1265

muṇṭacu meṉumpeyar muḷḷuṭai mūlamum
kamalamum tāḻaiyum kaḷḷunīr muḷḷiyum
neṟṟiyu meṉavē nikaḻttap peṟumē. ....1266

mullai yeṉumpeyar mullai naṉṉilamum
mallikaip peyarum veṟṟiyuṅ kaṟpumām. ....1267

muṭiyeṉum peyarmayir muṭiyum talaiyum
makuṭamu meṉavē vaḻaṅkuvar pulavar. ....1268

mucci yeṉpeyar mayirmuṭiyu mucciyum. ....1269

muṟṟeṉum peyarē muḻutum vaḷaittalum. ....1270

muṟṟa leṉumpeyar cūḻpōtalum veṟuttalum
mutumaiyu muṭiviṉ peyaru moḻikuvar. ....1271

muḷari yeṉumpeyar viṟakuñ ciṟumaiyum
kamalamum kāṭum kaṉalum muṇmaramummām. ....1272

makara ukara varukkam muṟṟum.

makara ūkāra varukkam

mūtirai yeṉumpeyar mukkaṇṇaṉ peyarum
ātirai nāḷu māmeṉa navilvar.
....1273

mūla meṉumpeyar kiḻaṅku mōrnāḷum
mutalu nimittamum vēru moḻintaṉar. ....1274

mūra leṉumpeyar muṟuvalum tantamum
cōṟu meṉavē colluvar pulavar. ....1275

mūri yeṉumpeyar muraṇum perumaiyum
erumaiyu miṭapamuñ cōmpu nerivumām.
....1276

mūca leṉumpeyar moyttaluñ cāvumām. ....1277

mūḻi yeṉumpeyar vāviyuñ cēṟum
akappaiyiṉ peyaru māku meṉpa.
....1278

mūḻai yeṉumpeyar akappaiyuñ cēṟumām. ....1279.

makara ūkāra varukkam muṟṟum.

makara ekara varukkam

meyyeṉum peyarē meymaiyum ñāṉamum
caṭamum oṟṟeḻuttum meypporuḷum cāṟṟuvar. ....1280

mettai yeṉumpeyar caṭṭaiyu maṇaiyumām. ....1281
makara ekara varukkam muṟṟum.

makara ēkāra varukkam

mētai yeṉumpeyar aṟivum putaṉum
iṟaicciyu meṉavē yiyampuvar pulavar. ....1282

mēleṉum peyarē mēlpāl ticaiyum
iṭamum vicumpu miyalpuḷōr peyarumām. ....1283

mēkkeṉum peyarē mēlu mēṟṟicaiyumām. ....1284

mēṉi yeṉumpeyar niṟaivum vaṭivumām. ....1285

makara ēkāra varukkam muṟṟum.

makara aikāra varukkam

maiyeṉum peyarē mēṭa virāciyum
āṭuṅ kuṟṟamum añcaṉamum kaṟuppum
mēkamu meṉavē viḷampuvar pulavar. ....1286

mainta ṉeṉumpeyar tiṟalōṉ peyarum
putalvaṉ peyarum pukalap peṟumē.
....1287

makara aikāra varukkam muṟṟum.

makara okara varukkam

mokku ḷeṉumpeyar pūviṉ mukuḷamum
kumiḻiyu meṉavē kūṟuvar pulavar.
....1288

moyyeṉum peyarpōrk kaḷamum yāṉaiyum
vaṇṭuṅ kūṭṭamum vakukkap peṟume. ....1289

moympeṉum peyarē pelamum puyamumām. ....1290

makara okara varukkam muṟṟum.

makara ōkāra varukkam

mōṭeṉum peyarē uyaramum perumaiyum
vayiṟu meṉavē vakuttaṉar pulavar.
....1291

makara ōkāra varukkam muṟṟum.

makara oḷakāra varukkam

meḷali yeṉumpeyar caṭaiyum kirīṭamum.
....1292

makara oḷakāra varukkam muṟṟum.
8 vatu makara varukkat tokuti muṟṟum.

9 vatu yakara varukkat tokuti

yakara akara varukkam

yavaṉa reṉumpeyar cōṉakar peyarum
cittira kārartam peyarum ceppuvar. ....1293

yakara akara varukkam muṟṟum.

yakara ākāra varukkam

yāma meṉumpeyar iravum teṟkum
cāmamu meṉavē cāṟṟap peṟumē.
....1294

yāḻeṉum peyarē vīṇaik karuviyum
ātirai nāḷum acupatip peyarum
mituṉa rāciyum viḷampuvar pulavar.
....1295

yāṇa reṉumpeya raḻakum putumaiyum
naṉmaiyum yāḻpayi ṉallōr peyarum
taccaru meṉavē cāṟṟap peṟumē.
....1296

yāppeṉum peyarē kavitaiyum kaṭṭumām.
....1297

yāṉa meṉumpeyar ūrtiyiṉ vikaṟpamum
marakkāl peyarum vaḻaṅkap peṟumē. ....1298

yāṉu veṉumpeyar naṉmaiyu maḻakumām. ....1299

yakara ākāra varukkam muṟṟum

yakara ūkāra varukkam

yūpa meṉumpeyar paṭaiyiṉ tuṟuppum
kapantamum vēḷvit taṟiyuṅ karutuvar. ....1300

yūka meṉumpeya ruṭporu ḷuṇarttalum
kōṭṭā ṉuṅkaruṅ kuraṅkun tarukkamum
uṭaṟkuṟai yumeṉa vuraikkap peṟumē. ....1301

yakara ūkāra varukkam muṟṟum.

yakara ōkāra varukkam

yōka meṉumpeyar upāyamu muyaṟciyum
tiyāṉamuṅ kūṭṭamuñ celvamum ciṟappumām. ....1302

yakara ōkāra varukkam muṟṟum.
yakara varukkat tokuti muṟṟum.

10 vatu vakara varukkat tokuti

vakara akara varukkam

valavai yeṉumpeyar vañcap peṇṇoṭu
veṟiyāṭ ṭāḷaṉum vallōṉ peyarumām. ....1303

varuṭa meṉumpeyar maḻaiyum yāṇṭumām. ....1304

vaṉṉi yeṉumpeyar orumarap peyarum
neruppuṅ kiḷiyum pirama cāriyumām. ....1305

vayaleṉum peyarē ceyyum veḷiyum
maruta naṉṉilamum vaḻaṅkap peṟumē. ....1306

vaciye ṉumpeyar vāḷum vaṭuvum
vacikamuṅ kūrmaiyum vaḻaṅkap peṟumē. ....1307

vaṭavai yeṉumpeyar vaṭavā vaṉalum
kutiraip peṭṭaiyu matakarip piṭiyum
peṇpā lerumaip peyarum pēcuvar. ....1308

vayameṉum peyarē valimaiyum puṉalum
puṭpotup peyarum pukaluvar pulavar. ....1309

vaḻiyeṉum peyarē marapun toṭarcciyum
tarumamu miṭamun taṉaiyaṉum naṭavaiyum. ....1310

vañcaṉai yeṉumpeyar māyaiyum poyyum
vañcakap peyarum vaḻaṅkap peṟumē.
....1311

varaiyeṉum peyarē malaiyu mūṅkilum
aḷavuṅ kaivaraiyu māku meṉpa.
....1312

vacati yeṉumpeyar maṉaiyu mūrum
ciṟappuṟu miṭamum ceppuvar pulavar.
....1313

vayavaṉ eṉumpeyar valimāṉ kuruviyum
viṟalōṉ kātalaṉ peyarum viḷampuvar. ....1314

vayāveṉum peyarē varuttamum viruppamum
nōyum karuppamum nuvaluvar pulavar. ....1315

vaḷḷeṉum peyarē valli paṟṟirumpum
kūrmaiyuṅ kātum vakirtalum kūṟuvar. ....1316

vaṇṭeṉum peyarkai vaḷaiyum kuṟṟamum
pūcamum curumpum puriyum veṇpaṇilamum
mātar viḷaiyāṭalum ampum vaḻaṅkum. ....1317

vaṭṭa meṉumpeyar pārā vaḷaiyamum
paricaiyun tikiriyum paranta kaimaṇiyum
vaṭṭa vaṭivun taṭākamu nīrccālun
tukilu mūrkōḷuñ colluvar pulavar. ....1318

vañci yeṉumpeyar mātumōr koṭiyum
pāviṉ vikaṟpamum pōrmēṟ celavum
maruta yāḻttiṟamum vakutturait taṉarē. ....1319

vaṭukeṉum peyarē yintaḷa vicaiyum
maruta yāḻttiṟamum vakutturait taṉarē. ....1320

vañcaka meṉumpeyar vāḷuṅ kapaṭumām. ....1321

vayira meṉumpeyar vaccira maṇiyum
marattiṉ vayiramum vaccirā yutamum
ciṉamum kūrmaiyum ceppuvar pulavar. ....1322

vaṟiteṉum peyarē payaṉil vārttaiyum
ciṟitum aṟiyāmaiyu marukaluñ ceppuvar. ....1323

vampeṉum peyarē maṇamu miṭāvum
nilaiyiṉ maiyu mulaikkaccum putumaiyum. ....1324

vatuvai yeṉumpeyar maṇamum kaliyāṇamum. ....1325

vaḻaṅka leṉumpeya rulāvalu muraittalum
koṭuttalu meṉavē yaṟaintaṉar pulavar. ....1326


valitta leṉumpeyar niṉaittalum pēcalum. ....1327

valampuri yeṉumpeyar calañcalap peyarum
nantiyā vattamu navilap peṟumē.
....1328

valava ṉeṉumpeyar veṟṟi yāḷaṉum
tērppā kaṉumeṉac ceppuvar pulavar. ....1329

vaḷḷa meṉpeyar marakkālum vaṭṭilum. ....1330

vakkira meṉumpeyar maṭaṅkalum koṭumaiyum
vaṭṭamu meṉavē vaḻaṅkap peṟumē.
....1331

vacanta ṉeṉumpeyar mataṉun teṉkālumām. ....1332

variyeṉum peyarneṟ potuvum vāriyum
eḻuttuñ cuṇaṅku miṉṉicaip pāṭalum
kuṭiyiṟaip peyarum cantit teruvum
nīḷamu meṉavē nikaḻttuvar pulavar. ....1333

vaṉameṉum peyarē yūrcūḻ cōlaiyum
nīrun tuḻāyum kāṭu mikutiyum
īramu meṉavē yiyampap peṟumē.
....1334

vaṭaka meṉumpeyar vaṭaka vuṭaiyum
tōliṉ peyarum collap peṟumē. ....1335

vaṅka meṉumpeyar vaḻutuṇaip peyarum
veḷḷī yattiṉoṭu tōṇiyum viḷampuvar. ....1336

vacanta meṉumpeyar vacanta kālamum
purantaraṉ māḷikai maṇamum pukaluvar. ....1337

valli yeṉumpeyar koṭiyum āyppāṭiyum
nikaḷamu meṉavē nikaḻttap peṟumē. ....1338

valleṉum peyarē valimaiyum viraivum
cūtu meṉavē colluvar pulavar.
....1339

vaṭuveṉum peyarē kuṟṟamum ciṟumaiyum
taḻumpuñ curumpoṭu cōmpuṅ kāyp
piñcumām.
....1340

vaṇṇa meṉumpeyar vaṭivu mōcaiyum
niṟaṅkaḷiṉ vikaṟpamu nikaḻttap peṟumē. ....1341

vayiṉeṉum peyarē vayiṟiṭa maṉaiyumām.
....1342

vaṇmai yeṉumpeyar vaḷamaiyum koṭuttalum
valimaiyum pukaḻum vāymaiyum vaḻaṅkum. ....1343

vacuveṉum peyarē poṉṉum kaṉalum
eṇvakai yamararum pacuviṉ kaṉṟumām. ....1344

valameṉum peyarē kaṉamum veṟṟiyum
iṭamum valappāṟ peyaru miyampuvar. ....1345

vaṉmai yeṉumpeyar vaṉmaiyuṅ kāṭum
viraivu meṉavē viḷampuvar pulavar. ....1346

vaḷameṉum peyarē vaṉappum palavakai
vaḷamum pataviyum vaḻaṅkap peṟumē.
....1347

vaḷḷi yeṉpeyar kaivaḷaiyuṅ koṭiyumām. ....1348

vaṭka leṉumpeyar nāṇamum kēṭumām. ....1349

varaital eṉumpeyar nīkkamum koḷalumām. ....1350

vaṭameṉum peyarāla maramum kayiṟum
maṇivaṭap peyarum vaḻaṅkuvar pulavar. ....1351

vayamā veṉumpeyar vāciyum yāṉaiyum
ciṅkamum puliyum ceppap peṟumē.
....1352

vakara akara varukkam muṟṟum.

vakara ākāra varukkam

vāra meṉpeyar malaiccārpum pakuttalum
kaṭalu nīrkkarai yuṅkaru ēḻkiḻamaiyum
purivuṟu maṉpaiyum pukaluvar pulavar.
....1353

vāṉeṉum peyarē vāṉamum perumaiyum
mēkamum maḻaiyum viḷampap peṟumē. ....1354

vāruṇa meṉumpeyar nīruṅ kaṭalum
mēṟku meṉavē viḷampuvar pulavar.
....1355

vāṭai yeṉpeyar vaṭakāṟṟum vītiyum
ciṟṟūrp peyaraiyuñ ceppap peṟumē. ....1356

vāri yeṉumpeyar kaṭalu nīr mikutiyum
nīrum viḷaivuṅ kataviṉ vikaṟpamum
matiliṉ cuṟṟum varupuṉal maṭaiyum
vāytaluñ celva varattum vaḻiyum
āṉai paṭukku miṭamu māmē.
....1357

vāmaṉa meṉumpeyar kuṟaḷumōr camayamum
ticainilaik kuñcarat toṉṟum ceppuvar. ....1358

vāṉa meṉumpeyar maḻaiyu mākāyamum
ularmarap peyarataṉ kaṉiyaiyu muṇarttuvar. ....1359

vāṇi yeṉumpeyar vārttaiyiṉ peyarum
pārati peyarum pakaḻiyu naṭamumām.
....1360

vāca meṉumpeyar puḷḷiṉ ciṟakum
pūviṉ maṇamum puṭaivaiyiṉ peyarum
iruppiṭa mumeṉa viyampuvar pulavar. ....1361

vāyi leṉpeyar aimpulaṉu mētuvum
kataviṉ vikaṟpamum iṭamum karutuvar. ....1362

vāṉi yeṉumpeyar cēṉaiyum tuvacamum
mēṟkaṭṭi yumeṉa viḷampap peṟumē. ....1363

vāḷeṉum peyarē vāḷā yutamum
oḷiyu meṉavē yuraittaṉar pulavar. ....1364

vāleṉum peyarē perumaiyuñ cuttamum
vilaṅkiṉ vālum veṇmai niṟamumām. ....1365

vāraṇam eṉumpeyar matakarip peyarum
caṅkum kavacamum taṭuttalum kōḻiyum
kaṭalu meṉavē karutap peṟumē.
....1366

vāṅkal leṉumpeyar vaḷaittaluṅ
koḷalumām.
....1367

vāci yeṉumpeyar kuḻalicai vikaṟpamum
kutiraiyiṉ peyarum kūṟap peṟumē. ....1368

vāli yeṉumpeya ralāyutaṉ peyarum
kiṭkintai yaracaṉ peyarum kiḷattuvar. ....1369

vāta meṉumpeyar tarkkamum kāṟṟumām. ....1370

vāma meṉpeya riṭappālu maḻakum
kuṟaḷu mōrcamaiyap peyaruṅ kūṟuvar. ....1371

vāreṉum peyarmulaik kaccu neṭumaiyu
nīru nērmaiyum vakirtalum nikaḻttuvar. ....1372

vāyeṉum peyarvaru vāyum vāymaiyum
vāytalum vāyiṉ peyaru miṭamumām. ....1373

vākai yeṉumpeya roḻukkamum tavamum
tarumak karumamuñ cālpu mikutiyum
āḷviṉai mutalāñ ceykai nalamum
kaivala mutalāṅ kalvi āṇmaiyum
oruvari loruvar veṉṟiyumōr maramum
paṇpu mikaiyum pakarap peṟumē.
....1374

vāḻi yeṉumpeyar vāḻkaveṉ collum
iṭaiccoliṉ peyarum iyampuvar pulavar. ....1375

vakara ākāra varukkam muṟṟum.

vakara ikara varukkam

viṇṭeṉum peyarē mēkamum mūṅkilum
māyaṉum kāṟṟum malaiyum viḷampuvar. ....1376

vicumpeṉum peyarē viṇṇuñ cuvarkkamum
mēkamun ticaiyum viḷampap peṟumē. ....1377

vicaiya meṉumpeyar veṉṟiyi ṉoṭucark
karaiyuṅ katirmaṇ ṭalamuṅ karutuvar. ....1378

viḻaveṉum peyarē mituṉa rāciyum
utcavap peyaru muraikkap peṟumē. ....1379

viṭameṉum peyarē nañcun tēḷum
orumarap peyaru muraittaṉar pulavar. ....1380

viṭareṉum peyarē veṟpiṉ muḻaiyum
kamarun tavattō riṭamum kāṭumām. ....1381

viḷaveṉum peyarē viḷamaramum kamarumām. ....1382

viṭaṅka meṉumpeyar vītik koṭiyum
āṇmaiyu maḻakum koṭuṅkaiyu maṉaiyiṉ
mukaṭu meṉavē moḻintaṉar pulavar. ....1383

viṭalai yeṉumpeyar viṟalōṉ peyarum
talaivaṉ peyarum cāṟṟuvar pulavar. ....1384

viḻaintō ṉeṉumpeyar vēṭṭōṉ peyarum
koṇkaṉu meṉavē kūṟap peṟumē. ....1385

vilōta meṉumpeyar peṇpāṉ mayirum
miyirccuru ḷummeṉa vaḻaṅkuvar pulavar. ....1386

viṟaleṉum peyarē veṉṟiyum palamumām. ....1387

vitappeṉum peyarē mikutiyum pelamumām. ....1388

viṟappeṉum peyarē yaccamum pelamum
ceṟivu meṉavē ceppuvar pulavar.
....1389

viyappeṉum peyarciṉak kuṟippuñ ciṉamum
aticayap peyaru māku meṉpa.
....1390

viḻaicceṉum peyarē viruppu nalliḷamaiyum
puṇarcci yaṉupōkap peyarum pukaluvar. ....1391

viṭaiyeṉum peyaretir moḻiyu merutu
mēvutaṟ peyarum iyampuvar pulavar.
....1392

vinta meṉpeyar tāmaraiyu mōrkiriyumām. ....1393

vimma leṉumpeyar olittalum aḻukaiyum. ....1394

viyaleṉum peyarē perumaiyum akalamum. ....1395

vipula meṉumpeyar perumaiyum akalamum. ....1396

villeṉum peyarē mūla nāḷum
oḷiyum vārcilaiyu muraikkap peṟumē. ....1397

vitiyeṉum peyarē piramaṉun toḻilum
iyalpumūḻ muṟaiyu miyampap peṟumē. ....1398

virukō taraṉeṉum peyaryama rāyaṉum
vīmaṉ peyarum viḷampap peṟumē.
....1339

vitta meṉumpeyar aṟivum kaṉakamum
paḻittalu meṉavē pakarap peṟumē.
....1400

viḷiveṉum peyarē vītalum kēṭumām.
....1401

virutti yeṉumpeyar virittiṭu poruḷum
taṉṟoḻi lilāpamum ākkattiṉ peyarumām. ....1402

vipūti yeṉumpeyar celvamu nīṟum
koṭumaiyun tacaiyuṅ kuṟṟamu narakumām. ....1403

viṭapa meṉumpeyar marakkompuṅ kāḷaiyum
iṭapa rāciyum iyampuvar pulavar.
....1404

viḷari yeṉumpeyar vēṭkaiyiṉ mikutiyum
iḷamaiyum yāḻilōr narampum yāḻumām. ....1405

viḻuma meṉumpeyar cīrmaiyum ciṟappum
iṭumpaiyu meṉavē yiyampap peṟumē. ....1406

viḷareṉum peyarē veḷuppu miḷamaiyuṅ
koḻuppu meṉavē kūṟuvar pulavar.
....1407

viṇṇeṉum peyarē vicumpu mēkamumām. ....1408

viraiyeṉum peyarē cāntum tūmamum
maṇamu meṉavē vaḻaṅkap peṟumē.
....1409

viyāḷa meṉumpeyar aravum puliyumām. ....1410

vilaṅkeṉum peyarē mirukamun taḷaiyumām. ....1411

vināyaka ṉeṉumpeyar viṟaṟkari mukaṉum
arukaṉum puttaṉu māku meṉpa.
....1412

vakara ikara varukkam muṟṟum.

vakara īkāra varukkam

vīrai yeṉumpeyar virikaṭaṟ peyaroṭu
tuyaraiyu morumarap peyaraiyuñ colluvar. ....1413

vīti yeṉumpeyar nērō ṭutalun
teruvu meṉavē ceppap peṟumē.
....1414

vīyeṉum peyarē vītalu nīkkamum
pūvum puḷḷiṉ potuvu māmē.
....1415

vīca leṉumpeyar eṟitalum koṭaiyumām. ....1416

vītal eṉumpeyar keṭutalum cātalum. ....1417

vakara īkāra varukkam muṟṟum.

vakara ekara varukkam

veḷḷai yeṉumpeyar veḷiṟum veṇpāvum
veḷḷāṭ ṭēṟum veṇmaiyu matuvum
pelatē vaṉumveṇ caṅkum pēcuvar. ....1418

veṟiyeṉum peyarē yaṇaṅkāṭṭu vaṭṭamum
accamum pēyu maṇampeṟu nāṟṟamum
āṭuṅ kalakamu nōyu māmē.
....1419

veḷḷa meṉpeyar nīrmikutiyuṅ kaṭalum
kaṭaṟṟiraip peyaru mōreṇṇuṅ karutuvar. ....1420

vetireṉum peyarē ceviṭaṉu mūṅkilum. ....1421

veṟukkai yeṉumpeyar vipavamum kaṉakamum
veṟuttalum pulavōr viḷampap peṟumē. ....1422

veḷileṉum peyarē vēḻat tampamum
aṇilum pāṭaiyum tayirkaṭai taṟiyumām. ....1423

veṭiyeṉum peyarē yaccamum veḷiyum
parimaḷap pukaiyum pakarap peṟumē.
....1424

vemmai yeṉumpeyar viruppu muṭṭiṇamum
viraivu meṉavē viḷampap peṟumē. ....1425

veḷḷi leṉumpeyar viḷavum pāṭaiyum. ....1426

veyyō ṉeṉumpeyar viruppiṉaṉ peyarum
iraviyuṅ koṭiyōṉ peyaru miyampuvar. ....1427

veḷḷi yeṉumpeyar acurar mantiriyum
iracatap peyaru miyampuvar pulavar.
....1428

vakara ekara varukkam muṟṟum.

vakara ēkāra varukkam

vēḷeṉum peyarē vēṟkuma rēcaṉum
vilvēḷuñ caḻukki vēntaru māmē. ....1429

vēṭṭuva ṉeṉumpeyar vēṭaṉu makamum
kuḻavic ciṟupuṭ peyaruṅ kūṟuvar.
....1430

vēlai yeṉumpeyar kaṭaluṭaṉ kaṭaṟkarai
poḻutu meṉavē pukaṉṟaṉar pulavar. ....1431

vēṇi yeṉumpeyar vicumpuṅ kōṭīramum. ....1432

vēḷvi yeṉumpeyar vēḷvik kuṇṭamum
koṭuttalum yākamum kuṟaivil pūcaṉaiyum
makānāṭ peyarum vaḻaṅkuvar pulavar. ....1433

vēli yeṉumpeyar ūruṅ kāvalum
viḷainila mumpayir vēliyu matilumām.
....1434

vēyta leṉumpeyar vēyuḷ cūṭutalumām. ....1435

vētikai yeṉumpeyar palakaiyun tiṇṇaiyum. ....1436

vēḷāḷa reṉpeyar taṉavaciyar pērum
tiyākiyar peyaruṭaṉ ciṟanta kārāḷarum. ....1437

vēṅkai yeṉumpeyar puliyumōr taruvum
poṉṉu meṉavē pukaṉṟaṉar pulavar. ....1438

vēleṉum peyarē marattiṉ vikaṟpamum
paṭaikkalap potuvum vēṟpaṭaiyum pakaruvar. ....1439

vēḷāṇmai yeṉumpeyar meyyum koṭaiyumām. ....1440

vēyeṉum peyarē yoṟṟu mūṅkilum
uṭṭuḷai vaṭivu muraittaṉar pulavar.

vēṇu veṉumpeya ruṭṭuḷaip poruḷum
mūṅkilum villum vāḷu moḻikuvar. ....1441

vēḻa meṉumpeyar vēḻap pūcciyuṅ
karumpu mūṅkiluṅ koṟukkacciyum yāṉaiyum. ....1442

vēcari yeṉumpeyar kōvēṟu kaḻutaiyum
mūtēvi yūrtiyum moḻiyap peṟumē. ....1444
vēnta ṉeṉumpeyar viyāḻamu maracaṉum
cantiraṉ peyarum tarukati riraviyum
intiraṉ peyaru miyampuvar pulavar.
....1445

vēlā valaya meṉumpeyar kaṭalum
pūmiyu meṉavē pukaṉṟaṉar pulavar.
....1446

vēreṉum peyarmara vērum veyarvumām. ....1447

vētaṇṭa meṉpeyar veḷḷi malaiyum
poruppiṉ potuvum pukalap peṟumē. ....1448

vēla ṉeṉumpeyar cevvēḷ peyarum
veṟiyāṭ ṭāḷaṉ peyaru miyampuvar. ....1449

vakara ēkāra varukkam muṟṟum.

vakara aikāra varukkam

vaika leṉumpeyar taṅkalun tiṉamum
pularik kālamum pukaṉṟaṉar pulavar. ....1450

vaiyeṉum peyarē nelliṉ ṟāḷum
kūrmaiyum pullum kūṟap peṟumē.
....1451

vaiya meṉumpeyar urōkiṇi nāḷum
āṉē ṟuñcakaṭa vūrtiyum civikaiyum
pārun tērum pakarap peṟumē.
....1452

vakara aikāra varukkam muṟṟum.

10 vatu vakara varukkat tokuti muṟṟum.

1452 cūttiraṅkaḷ.

vaṭamalai nikaṇṭu muṟṟum.This page was first put up on June 21, 2001