Project Madurai
Copyright (c) 2001 all Rights Reserved


Tamil Works of Contemporary Sri Lankan authors - xi
aRiyappaTatavarkaL ninaivaka by a. Jesurajah
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm
aṟiyappaṭātavarkaḷ niṉaivāka...!
a. yēcurācā


Etext Preparation: Dr. N. Kannan of Germany and Mr. R. Padmanabha iyer of
London, uK
Proof-reading: Mr. Ramanitharan Kandiah of New Orleans, uSa
Web, PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland
Source acknowledgement: aRiYaPPaDaTHaVaRKaL NiNaiVaKa
(a collection of Modern Tamil Poems) by a.Jesurajah
Published By: Cre-a, 268 Royapettah High Road Madras 600 014, 1st Edition,
Nov 1984
Printed at Rasana Offset Prints 275 Royapettah High Road Madras 600 014 ,
Wrapper design: S.Bhavani Sankar
Our sincere thanks go to the author Mr. a Jesurajah for giving us permission to put
up the electronic version.

(c) Project Madurai 1999-2001
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the internet. Details of
Project Madurai are available at the website http://www.tamil.net/projectmadurai
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept
intact.


aṟiyappaṭātavarkaḷ niṉaivāka.... ! (a. yēcurācā)
aRiyappaTatavarkaL ninaivaka...! (a collection of modern poems in Tamil) by a.
Jesurajah


kaṭavuḷukku...!

mūṭik kiṭakkiṉṟa
corkkattiṉ katavukaḷait
tiṟantu viṭṭāl...,
maṇṇiṉ kuralumakkut
kēṭkak kūṭum!
kīḻiṟaṅki,
puḻuti maṇṇiṉmēl
naṭantu vantāl,
māṉiṭattiṉ--
eḻuccikaḷai vīḻccikaḷai
muṟṟu muḻutāka
nīraṟital kūṭum. --kūṭa,
nīr...varuvīrā?

26.7.68erikiṉṟa--
kuṟumeḻuku varicai
oḷi niḻalil,
oppārik kural kēṭṭu
intap *peṭṭikkuḷ
nīyēṉ kiṭakkiṉṟāy?
mukam mūṭum,
tuppaṭṭi nīkki--
eḻuntuviṭu!;
eṉkūṭa vantuviṭu!

*peṭṭi--cavappeṭṭi
2.8.68

uṟakkam

ciluvai eḻuntuniṟkum
veḷḷaik kallaṟaikaḷ
cūḻntirukka,
kālmāṭṭil
paṭṭip pūmalarnta
*cippic ciluvai
mēṭṭiṉ kīḻ--
maṇ kuḻiyil,
iruḷil tuyilvōḷē...!
nī yeṭukkac
ceṉṟuviṭṭa eṉṉuṟakkam,
tantuviṭu!

*cippic ciluvai--cippikaḷiṉāl amaikkappaṭṭa ciluvai vaṭivam.
14.8.68

cila poḻutukaḷ...!

tuyarvantu
eṉkatavait taṭṭum pōtu,
eṉṉarukil nīyiruntu
kataicollac ceṉṟa
poḻutukaḷiṉ, niṉai vaviḻak
katavutiṟakkātāl--
tuyar vilakum!

29.8.68

ēkkam

nāṉvaṟaṇṭu kiṭakkiṉṟēṉ,
maḻai poḻiyap payir cilirkkum
vaḷamniṟainta vayaleṉṟāl
poṅkum-.
makiḻccitāṉ..!

9.11.68

mukam

meṉmukattuc ciṟu cōkam
kāṇpataṟku eṉakkā val:
uṉṉuṭaiya kaṭai vācal,
tarippiṭattu *vacuvan tāl
eṉṉuṭaiya talai nīṇṭu
uṉṉiṭattait tāṉtēṭi,
kaṉṉantaṉaik kai tāṅkum
kōlat tiṉaik kaṇṭuviṭṭāl
eṉṉuṭaiya veṟu neñcum
mukattāl niram piviṭum!

*vacu--pas
16.3.69

ōṭṭam

*māvaliyāḷ, ōṭukiṟāḷ!
toṅkukiṟa nīḷpāla
kālaṭikkuk kīḻāka
maṇkalaṅkat tāṉkalaṅki
mañcaḷ niṟattōṭu
meḷaṉam uṟaikiṉṟa
neṭumūṅkiṟ karaitoṭṭu
'muḻaṅkait tirumpalilē'
ōṭukiṟāḷ, māvaliyāḷ...!

*māvali--ilaṅkaiyiṉ mikapperiya nati
3.5.69

vārātavarkaḷ...

(1964 ām āṇṭu mārkaḻi mātam 21 ām tikati eṅkaḷ ūrkkaṭaṟṟoḻilāḷar vaḻamai
pōl mīṉ piṭikkap pōṉārkaḷ. aṉṟiravu kaṭum cūṟāvaḷi ēṟpaṭṭatu.)

eṉṉuṭaiya tōḻarkaḷ,
kaṭalukkup pōṉārkaḷ;
mārkaḻiyiṉ naṇ pakalil
*nailōṉ valaiyōṭu,
"pōyiṟṟu vāṟa" meṉac
colliviṭṭup pōṉārkaḷ.
pōṉavarkaḷ--,
appaṭiyē pōṉārkaḷ...!

*nailōṉ valaittoḻil--āḻkaṭal mīṉpiṭiyaik kuṟippatu.

8.5.69

kuṇṭūci!

kār ōṭum *kōlṟōṭṭil
tāruruki ōṭukiṟa--
matiyattil,
kuṟakku maṟukkāṉa
kūṭṭattila pōkaiyilē
ceruppaṟuntu, pōccutu...!
'ccī..caṉiyaṉ
aṟuntu pōccutē;
eṉṉaṇṭu pōṟateṇṭu'
kuḻampi niṟkaiyilē,
nītanta kuṇṭūci...!
kutti orupaṭiyāy
mēlnaṭantu pōṉōm, nām
tōḻā! eṉnaṉṟi
untaṉukkum;
uṉṉuṭaiya ūcikkum!

*Galle Road
21.7.69

perumitam

eṉṉuṭaiya vāḻvut
kālattu orunāḷil,
cantiraṉil mutal maṉitaṉ
kālaṭiyai eṭuttuvaittāṉ!
nīṇṭu...mika nīṇṭa
aṇṭaveḷic cūṉiyattuc
cuṟṟukiṟa kirakattil
maṉitat taṭam patiya,
toṭaṅkiyatōr
yukattiṉ mutal nāḷil,
nāṉum vāḻntiruntēṉ!

23.7.69

nallammāviṉ neruppuc caṭṭi

iṉṟumintap piṉṉiravil,
alām alaṟi ōykaiyilē
tikaicceḻunta nallammāḷ
pāyiruntu,
cōmpal muṟikkaiyilē,
eṅkiruntō nāyoṉṟu
ūḷaiyiṭṭuk kēṭkiṟatu...!

"eḻumpu piḷḷa...!
maṇi aṭiccup pōṭṭu...tu;
nēram pōku...tu"

taṭṭiviṭa
eḻunta makaḷ,
piṉ toṭarat
tāṉ naṭantu
kuciṉikkup pōkiṉṟāḷ.

"ciraṭṭai uṭai
aṭuppu mūṭṭu;
tēṅkāyuṭai
pālaip piḻi
maṇi,
iraṇṭaṭiccup pōṭṭu...tu.
cantikkaṭai rācaturai
kaṭaitiṟakka nālumaṇi
ākum; atukku muṉṉam
appañ cuṭṭup pōṭōṇum."

pāl piḻiñcu
mākkaraiccu,
aṭuppūṭṭi muṭicca makaḷ
tūṅkiviḻa, pōyppaṭukkac
colliyavaḷ --taṉiyiruntu
appam,
cuṭukiṉṟāḷ.

paṟṟiyeri ciraṭṭaittaṇal
karipaṟṟat taṇal niṟainta
neruppuc caṭṭikaḷ;
vīcukiṟa peru vekkai
neñciṉilum mukattiṉilum
muṉṉeḻuntu tākkit
taṉṉuṭalait tiṉkaiyilum,
kuntiyiruntapaṭi
avaṉ, appam cuṭukiṉṟāḷ.

ōm...!
piṉṉiraviṉ iraṇṭumaṇip
pōtiruntu muṟpakaliṉ
eṭṭumaṇip poḻutuvarai,
avaḷ appam cuṭavēṇṭum.

mūttamakaṉ paḷḷiyil
pattup paṭikkiṟāḷ;
ciṉṉavaṉum iṉṉum iraṇṭu
piḷḷaikaḷum kūṭa,
paḷḷikkup pōkiṉṟār.

kaṭalukkup pōṟa avaḷ
puruṣaṉ piṉṉēram,
koṇṭuvarum nālaintu
rūpāykaḷ...?

paṟṟiyeri,
āṟu vayiṟukaḷiṉ
neru papaṇaikkak kāṇātu;
paḷḷic celavukkum
vaḻikāṇa ēlātu...

ātaliṉāl,
vāḻvu tiṇitta anta
cumaiccaṭṭi neruppēnti...
paṟṟiyeri ciraṭṭaittaṇal
karipaṟṟat taṇal niṟainta
neruppuc caṭṭikaḷ;
vīcukiṟa peruvekkai
neñciṉilum mukattiṉilum;
muṉṉeḻuntu tākkit
taṉṉuṭalait tiṉkaiyilum,
kuntiyiruntapaṭi
avaḷ, appam cuṭukiṉṟāḷ.

nāḷaikkum
mīṇṭu mantap piṉṉiravil,
alām alaṟi ōykaiyilē
tikaicceḻuntu nallammāḷ
pāyiruntu,
cōmpal muṟikkaiyilē,
eṅkiruntō nāyoṉṟu
ūḷaiyiṭuṅ
kural kēṭkum...!

7.8.69

putaivukaḷ

'muṉṉāḷi ṉantat
toṭuvāṉak kaṉavukaḷ'
maṇṇiṟaṅki namainōkki
neruṅki varukaiyilē
iṟantu, pōṉāy nī...!
kōyilil *tukkamaṇi
olitta kālaipōy
vanta antappiṉṉēram,
ūrārum uṟaviṉarum
ūravalamāy uṉaikkoṇṭu
pōṉa muṭiviṉilē...

putaivukaḷiṉ niṉaivukaḷāyc
cūḻntirunta ciluvaikaḷiṉ
naṭuviṉilē
veṭṭivaitta veṟuṅkuḻiyil
iṟakki uṉaipputaikka
maṇṇiṉkīḻp peṭṭikkuḷ
putai paṭṭup pōṉāy, nī...!
nī putaiya--

'paḷḷi vakuppaṟaiyil;
cūḻiluppai marattiṉkīḻ;
kōyililum mūṇṭeḻunta
muṉṉāḷi ṉantat
toṭuvāṉak kaṉavukaḷ'
citainta kuviyaliṭai,
putaintuviṭa
itayam aḻukiṟatu...!

*oru kattōlikkar iṟantu pōṉatum, avar cērntirunta paṅkukkōyiliṉ
maṇi, avaruṭaiya iṟappait teriyappaṭuttuvataṟkāka aṭikkappaṭum.
10.8.69

nīrum oru...
kuṭimakaṉāy vārumaiyā!

(kaḷam: veḷināṭṭup potikaḷ cuṅka matippīṭṭāḷarkaḷiṉāl paricōtikkappaṭṭu
viṭuvikkappaṭum poti aluvalakak karumapīṭam: perumpālum caṉakkūṭṭattiṉāl
niṟaintirukkum.)

i

ōm aiyā!
nīr periya vīrartāṉ.

ummai itil viṭṭāl
caṭṭup puṭṭeṉṟu
veṭṭi viḻuttuvatāyk
kaṉakkak kataikkiṟīr;
"eṇṇai kāṇāta
cari yāṉacilō vaṇṭi"
eṉṟum coṇṭukkuḷ
mellac cirik kiṉṟīr.

nīṇṭa vāl pōla
kūṭṭam toṭaruvatāl,
irunta iruppiṉilē
iṭait tēṉīrum kāṇātu,
kaṭamai āṟṟukiṟa
nāmum maṉitarkaḷē!-ātaliṉāl,
maṉitac cōr...vukaḷ
emai aṇṭak kūṭuvatai
nīrum aṟiyātu...,
'piḷḷaiyiṉaik koḷḷi
neruppiṉ arukiṉilē
viṭṭuviṭṭu vantavar pōla'
pōkat tuṭituṭittu,
vārttaikaḷaic cummā
aḷḷi vīcukiṟīr
aiyā...!
nīrum, oru kaṉavāṉō...?

ii

muṉṉukku vantuniṉṟa
ummuṭaiya muṟai colli,
"itai mutalil eṭum" eṉṟum
neṟṟik kaṇ kāṭṭukiṟīr:
*ēṭṭiṟ kaṇpatittu
eḻuti nāṉ nimirntāl,
kōṭṭaiyiṉaic cuṟṟi
muṟṟukai yiṭṭavarpōl
patiṉmar
niṟkiṉṟīr.

nīrtāṉō...? irunīṇṭa kaṇṇōṭu
tuṭikkum cevvitamum
koṇṭa am maṅkai
tāṉō; kaṟuttap paṭṭaik
kaṉavāṉ tāṉō
muṉṉukku vantavarkaḷ...?
nāṉaṟiyēṉ--aiyā!
niccayamāy nāṉaṟiyēṉ,
eṉainīrum viṭṭuviṭum.

"emmuṭaiya kāciṟ
campaḷamum vāṅkukiṟa
nīrematu ūḻiyarē"
eṉṟellām,
ētētō collukiṟīr
ōm aiyā!
atu periya uṇmaitāṉ.
ummuṭaiya cēvaikkē
nām kāttuk kiṭappataṉāl
nāmum umatu, toṇṭarkaḷē!;
emmai etir pārkka
nīrum uriyavarē
āṉālum...,
urimai maṟa vāta
nīrumatu kaṭamaiyiṉai,
ēṉ maṟantu pōṉīrō...?

cīrāṉa cēvai
nāmāṟṟa vēṇṭumeṉil,
ummuṭaiya ottuḻaippum
avaciyamē āṉatiṉāl,
kumpalāyk kūṭiniṉṟu
naḷiṉak katai pēcum
muṇumuṇuppai viṭṭavarāy,
'nīrum oru...,
kuṭimakaṉāy vārumaiyā!'

* ēṭu--pativēṭu
+ paṭṭai--kaḻuttup paṭṭai
6.12.69

kīṉākalaiyil...

(1.9.70 il kīṉākalait tōṭṭattil naṭaipeṟṟa policāriṉ tuppākkip pirayōkattil
irāmaiyā, aḻakiricāmi ākiya toḻilāḷarkaḷ iṟantaṉar.)

'urimai kōri--
vēlai
niṟuttamum ceyyalākum;
kūṭṭamāyk kūṭi niṉṟu
kōṣamum pōṭalākum.'
ivai yellām,
"ummuṭaiya māperiya
caṉa nāyakac cutantiraṅkaḷ!"
eṉṉumin nāṭṭil tāṉ
eṉṉuṭaiyatōḻarkaḷ
kūṭik koṭipiṭittuk
kōṣamum pōṭṭārkaḷ;
cutantirak kāvalnāykaḷ
kuṇṭukaḷāl ataimaṟuttār.
iṟantu vīḻntōrait
taravum maṟuttavarkaḷ,
nāykaḷaip pōl--
kuppai vaṇṭikaḷil
maṉitarkaḷaik, koṇṭu pōṉār!
ō...! aṅku
'māperiya cutantirattuc
caṉanāya kam'
mēlum, nirvāṇamaṭaikiṟatu...!
18.9.70

terintu koṇṭamai...

aṉpē!
uṉṉuṭaiya tāyār oru 'mātiri' yām;
tantaiyum ētō 'appaṭittāṉām'.
eṉavākap...
paṟpala kataikaḷ vantu collukiṟār
ivaiyellām, nāṉum aṟivēṉtāṉ
ataṉāleṉṉa...?
uṉṉuṭaiya mellitaya uṇarvukaḷaip pūraṇamāy
nāṉaṟintu koṇṭatupōl...
nīyum eṉai aṟivāytāṉē?
atu, pōtum!
24.2.71

nampikkai...!

vāḻvu oruperiya
tuyaran tāṉēyeṉa,
uṟuttik kiṭantatutāṉ.

eṉmaṉa vāṉil,
tuyarniṟai mēkam
cūḻntu kavintaṉatāṉ.

tuyariṉil āḻac
cumaiyeṉa vāḻvaic
calittiṭattāṉā, vantu piṟantōm...?

illai illai!;
iṉṉam ataṉāl,

vāḻvum oruperiya
vasīkaramāyē,
nīṇṭu tolaivil terikiṟatu...

25.2.72

mēṭaiyilē cila, piramukarkaḷ...!

ūril orumaṉṟam
eṭutta viḻaviṭaiyil
pēruraika ḷāṟṟap
periya maṉitarcilar
mēṭai amarntiruntār...!

1
veyil aṉaliṭaiyil
kūtaṟ paṉi naṭuvil,
kaṇṇil karaitaṭṭā
nīṇṭa peruntolaivu
pōṉa toḻilāḷar putumīṉ poṇṭuvara,
'vāṭi'yilē niṉṟapaṭi
paṇam vāri maṭikaṭṭic
curaṇṭik koḻuttirunta
'periya *cammāṭṭi...'

2
nāḷellām poḻu tellām
nontuḻaittum toḻilāḷar,
cukamkāṇār; tuyarppaṭuvār
avar muṉṉāl...,
'ēḻaimaiyē ciṟantateṉa'
eṅkumēyillā 'mōṭcam narakameṉa'
paipiḷ katai colli,
aṉṉavarait ticai tirumpum
'eṅkaḷūrk kōyiṟ
paṅkuc cuvāmiyār...'

3
'uppum puḷiyumalla emmutaṟ piracciṉaikaḷ
tamiḻaip paṇpāṭṭaik
kāttal tā ṉeṉṟu,'
ūrveḷiyil mēṭaikaḷil
kutalait tami ḻiṉil
periya muḻakkamiṭṭu,
nāḷellām poḻutellām
veḷḷaiyaṉār tammoḻiyai,
paṇpāṭṭaip paravinitam
+kaṟuvāk kāṭukaḷil,
uṇṭu cukittirukkum
eṅkaṭai em.pi.!

ūril orumaṉṟam
eṭutta viḻaviṭaiyil
pēruraika ḷāṟṟap
periya maṉitarcilar
mēṭai amarntiruntār...!

*cammāṭṭi--vaḷḷac contakkāraṉ.
+kaṟuvākkāṭu--koḻumpu nakaril perum paṇakkārar vāḻumiṭam.

29.4.72

cuvaṭukaḷait toṭarutal...

tōḻā vā!
inta vaḻiyāltāṉ
nammuṭaiya tōḻar muṉnaṭantu, pōṉārkaḷ.
ōṅki iraikiṉṟa
kāṟṟil alaiyil,
avaruṭaiya mūccum
kalantu uḷatē!;
kīḻ, mēl vāṉil terintiṭu civappil
avaruṭaik kurutiyum paṭintē uḷatu.

'ēkāti pattiyam, mutalā ḷittuvam
niralappira puttuvam'

makkaḷaip piṇitta im
mupperum vilaṅkukaḷ,
poṭipaṭumāṟu poṭipaṭumāṟu...

lāvōcil, viyat nāmil:
aṅkō lāvil mattiya kiḻakkil
iṉṉum iṉṉum...,
aintu kaṇṭamum
parantuḷa tōḻar purintiṭu pōrkaḷ
iṉṉum iṉṉum, toṭarntē vantuḷa.

curaṇṭalka ḷillāp putiya pūmiyil
cutanti rattiṉ katakatappāṉa,
mūccuk kāṟṟiṉai mukarum maṉaippil
taṅkaḷ kurutiyaic
cataiyiṉ uyiriṉai,
emmuṭait tōḻar iḻantu pōyiṉar.

'juliyas pūcik, nakūyeṉ vāṉṭirāy
cāru majumtār, yaṉcikā' eṉavum

iṉṉum...iṉṉum...
pēraṟiyāta emmuṭait tōḻar,
taṅkaḷ kurutiyaic
cataiyiṉai elumpiṉai,
uyiriṉai yellām iḻantē pōyiṉar.

avaruṭaik kuruti paṭintuḷa civappuk
koṭiyum nālaṭit taṭaṅkaḷ patinta,
pātaiyum muṉṉāl
virintē uḷḷaṉa.

iṉṉum muṭiyā avaruṭaip paṇiyiṉai
iṉṉum iṉṉum, toṭarutal ceyvōm...!

tōḻā vā!
inta vaḻiyiltāṉ
avaruṭaik kuruti paṭintuḷa koyoṭum
nām,
naṭantu celvōm!

14.12.72
iṉṟu...
iṉṉum iṉṉum oḷi mikuvatum
iṉṉum iṉṉum uyir niṟaivatum
āṉaputiya vāḻviṉai ākkum
oruputu muṉaippu eḻuntu paravuka!

11.1.73

ciṟu katai

kāttiruntāḷ; kātal, kaṉiyum uḷattōṭu.
muṉkiṭanta cāti
mataccuvarkaḷ tāṇṭi
pōkum neṭuvaḻiyiṉ
iṉṉa letirēṟṟum
muṉ
cellum muṉaippōṭuṅ kāttiruntāṉ.

'veḷi' yellām oḷiparavip paṭinta torukālai
emmuṭaiya uṟavu 'aṇṇaṉ--taṅkai' yeṉa
colliyavaḷ colkēṭṭu mukamiruḷa niṉṟāṉ;
neñcellām iruḷōṭi,
viraintu paraviyatu.
oḷikāṇāṉ,
kaṉavu citaiyak kaṉattaneñcōṭum
niṉṟu tuyaril, uḻalukiṟāṉ.

1.12.73

nāḷ, toṭaṅku kiṟatu...!

kālai viṭikiṟatu...!
eḻuntu varukiṟāṉ.

iruḷ iṉṉum kulaiyavillai
ciṟutolaivuk kappāl oṉṟunteriyavillai;
paṉimūṭṭam:
oḷi, ciṟuvaṭṭam pōṭṭuḷatu.

kālaṭiyil niṉṟummuṉ
pōkiṟatu ṟeyilpātai:
'pālat' taṭiyil 'rōrcciṉ' oḷi paṭṭu
pāmpoṉṟu mella acaikiṟatu...
vilatti varukiṟāṉ!

iruḷil taṉimaikoṇṭu
srēṣaṉ niṉṟuḷatu.
muṉkiṭanta vāṅkukaḷil
ārō cilapērkaḷ
paṭuttum kiṭakkiṟār
ciṟutolaivil;
kaṇṇil paṭṭapaṭi 'pōsṟōvvīs'
'ṭēṟsrāmpai' yārō ōṅkik kuttukiṟār,
viṭṭuviṭṭuc cattam varukiṟatu...!

"kuṭ mōṇiṅ māsrar"
"mōṇiṅ,"
'mōṇiṅ rēṇ' kārarellām vantu kuḻumiyuḷār.

'meyilvāṉ' varukiṟatu...!
ceṉṟu 'meyil pākcai' viraintu iṟakkukiṟār:
'meyilkārṭṭiṉ' puttakattil
kaiyoppam iṭukiṉṟāṉ.
uṟumi meyilvāṉum, ōṭic celkiṟatu...!

"veṭṭuvamā māsrar?" kuṇavaṅsa kēṭkat
talaiyāṭṭa,
veṭṭat toṭaṅkukiṟār.
'ekspiras leṟṟar, cēmippup puttakaṅkaḷ;
ṟejisrar pāks.'
puttakattil viraintu eḻutat toṭaṅkukiṟāṉ
kaṭitakkaṭṭukaḷaic 'cōrṭṭar' pirittapaṭi...
veṟṟup paikaḷiṉai *ṟaṇar aṭukkukiṟāṉ.

iyantiramāy maṉitar iyaṅkat toṭaṅkiyatum,
uyirppuk kerṇaṭanāḷ
nīḷat toṭaṅkiyatu...!

*ṟaṇar. tapālōṭi.
16.12.73

aṟiyap paṭātavarkaḷ niṉaivāka

*marittōriṉnāḷ:
kallaṟait tirunāḷ!
virintukiṭakkiṉṟa cavak kālaikkatavukaḷ
vantu pōṉapaṭi, periya caṉakkūṭṭam.

kallaṟaikaḷ eḻuntuḷaṉa;
vāḻntu cokucāka
maṟaintupōṉavariṉ,
niṉaivaik kallukaḷil
varainta aṭaiyāḷam.
pūveḻuttil viparaṅkaḷ,
'ciluvai' 'cammaṉacu'
'kaṉṉimariyāḷāyc'
curūpaṅkaḷ;
kūlik kuḻaitta
mēcaṉ toḻilāḷar kaivaṇṇam.

teṉkiḻakku mūlai,
varicaiyāyk kallaṟaikaḷ:
'caṅkaik kuriya kaṉṉiyarkaḷ tantaiyarkaḷ'
paṭuttuk kiṭakkiṟārām;
paḷiṅkil avarniṉaivu
poṟikkap paṭṭuḷaṉa.

kiṇaṟṟarukil
teṉṉai marattaṭiyil,
paṭṭippū malarntuḷḷa
cippic ciluvai

mēṭukaḷiṉkīḻellām
maṉitar putaipaṭṭa aṭaiyāḷam.
pērum teriyātu
ūrum teriyātu,
yāreṉṟum aṟiyap
paṭāta maṉitarkaḷ iṅku putaintumuḷār.

yāreṉ ṟaṟiyap paṭātavareṉṟālum,
avaraik kuṟippāka
uṇara muṭiyuntāṉ...!

* 'oru karaiyil' niṉṟapaṭi
karaivalaiyai iḻuttavarkaḷ;
tāmiḻuttamīṉil cammāṭṭi koḻuttirukka
melintu karuvāṭāyk, kāyntu maṭintavarkaḷ...

+ 'alup pānti' arukil
mūṭṭai camantavarkaḷ; pāra viṟakuvaiccu
kaivaṇṭil iḻuttavarkaḷ...

poḻutu pularāta viṭi kālaitoṭaṅkiyatum
nakarai ūṭaṟutta vītikaḷiṉ vīṭukaḷil,
nāḷum aḻukkukaḷaik kaḷaintu kiṭappārkaḷ...

eṉṟa uḻaippāḷar tāmputaintu kiṭappārkaḷ!

cettup putaipaṭṭuk
kiṭanta maṇmītum
ellaikaṭṭi,
kallaṟaiyāy mēṭukaḷāy
varkkattiṉ muttiraikaḷ
varkkattiṉ muttiraikaḷ!

*marittōriṉ nāḷ-ovvoru varuṭamum kārttikai 2 ām tikati.
*oru karai-yāḻppāṇattil mīṇpiṭikkappaṭum ōr iṭam.
+aluppānti-tuṟaimukam.
27.12.73

piṟaku...

piṟakeṉṉa, ellāmmuṭintatutāṉ,
'elōyī! elōyī! lāmā capaktāṉi'
ciluvaiyi leḻunta ēcuviṉkuralāy
avaḷiṉ muṉṉāl,
avaṉiṉ muṉṉāl
niṉaiviṉi leḻunta kuraloliyellām
iṟṟu iṟṟē maṟaivatumkāṇāy.

nīṇṭuvirikiṟa pālai veḷiyil
entappacuntarai tēṭi yalaivāy?;
otuṅkikkiṭakkiṟa taṉitta tīvil
entappaṭakaik kāttum irukkiṟāy?
'ellām eppō muṭinta kāriyam.'

14.1.75

cuṭṭa kuṟi

acaikiṟa pūvāy;
māṉiṭa iyaṟkaip
puṉita miḷirvāy;
kavalaikaḷiṉṟi viṭutalaiyākat
tuḷḷiṟa āṭṭuk
kuṭṭikaḷāki
pātaiyiṉōram...
tantaiyum tāyoṭum
celkiṟa mūṉṟu ciṟumikaḷkaṇṭāṉ.
arumpiyamalarcci paravutal koḷkaiyil,
vēṟṟumaiyāka
oruttiyil maṭṭum
kōṭukaḷiṭaiyil puḷḷikaḷōṭu
noynta iḷakkac caṭṭaiyaikkāṇavum,
'vēlaikkuvaitta ciṟumi ivaḷeṉa'
caṭṭaiyiṉāṟ 'kuṟi' cuṭṭatuṇaravum
neñcu tuṇukkeṉat
tuyariṉil āḻntāṉ.

26.1.75

rūvāṉ velicaya*

veḷiyai niṟaitta
veṇkuvi vaḷaivu;
vāṉan taṭavukiṟa
curuḷmuṭi.

nīlat tiraivāṉam
iṭaiyiṭaiyē ōṭum, cilamēkam

aṭivayiṟ ṟeḻumōr
nīṇṭa paravacam:
tiṭīreṉa,
māṉiṭattiṉ piramāṇṭam!

* aṉurātapurattiluḷḷa oru peḷatta tātu kōpam

21.2.75

kāttiruppu

alai eṟiyuṅkaṭal
*'kaḷaṅ kaṭṭi'k kampil
veḷḷait taṉik kokku
yārukkākak kāttuḷatu...?
eṉakkutteriyātu!;
ataṟkum...?

* kaḷaṅkaṭṭi-nāṭṭappaṭṭa kampukaḷil valaikaḷaip piṇaittu mīṉpiṭikkum muṟai.

5.3.75

"itō!
maṉitarkaḷaip pāruṅkaḷ"

kaṇṭinakariṉ vītika ḷeṅkum
alaintutirikiṟa tamiḻttoḻi lāḷar;
tēyilait tūril māci tēṅkāy
kāyttuk kiṭakkuteṉa--
nampiēmāntu, vantavariṉ piṉṉōr
nātiyaṟṟu
cōṟṟup piṭikkāy
iṅkum aṅkum, alaintu tirikiṟār!

aṭṭaikaḷorupuṟam irattaṅ kuṭikkavum
karuppuveḷḷait turaikaḷ curaṇṭavum
eñciya uyiroṭum iruḷpaṭi layaṅkaḷil
putiya aṭimaikaḷāyc
cettapaṭi vāḻntār;
'tēciyamayamāyp' pōlic camtarmak
kāṟṟu vīciyatu:
eṟṟuṇṭa carukāy
vītiyil otuṅkiṉar.

curaṇṭaliṉ koṭiya nakaṅkaḷpatiya
araikuṟai uyiroṭum tuṭikkiṟamaṉitar!

ivar ellōrmukaṅkaḷilum tuyaraivitaittavarkaḷ
malaiyucci paṅkaḷāvil:
kaṭalkaṭanta nāṭukaḷil
cukittuk koḻuttirukka
uḻaittuk koṭuttavarkaḷ nalintumelikiṟār;
nāykaḷaippōl,
vītikaḷōram cettum kiṭakkiṟār!

kaṇṭinakariṉ vītikaḷeṅkum
vīcieṟiyap paṭṭatēyilaic
cakkaiyāka, malaittoḻi lāḷar!

12.3.75

'uyir vāḻutal'

uyirtaṭavi varuṅkāṟṟu:
tuyarviḻuṅka virintakaṭal:
kaṭaliṉmēṟ paṭarnta veḷi.
oḷiparavak kālaieḻa,
niṟaiviṉ pūraṇam.
ikkaṇattil iṟappētu...?

5.3.75

iru vēṟu naṇparkkuk kaṭitaṅkaḷ!

naṇpa!
uṉṉuṭaiya kaṭitam iṉṟu kiṭaittatu:
uyir taṭavum varikaḷai
evvāṟu eḻutukiṟāy!
uṉatu karampaṭṭu
eṉatu karam toṭum
ic ciṟutuṇṭu,
uṉatu uyirpēcum.

eṅkō tolaitūra
nāṭṭil nīyuḷḷāy
iruntāleṉ?
itō! ic ciṟu
mantirattuṇṭil
nī, eṉatarukil!
24.3.75

tiru '..........' kku
muṉpunamakkiṭaiyil naṭpu iruntatutāṉ:
pāḻveḷiyil cuṟṟukiṟa
kiraka iṭaiveḷikaḷ
iṉṟu namakkiṭaiyil.
naṭpillai;
piṉṉumēṉ pōli varikaḷaieḻutukiṟāy?
tiraiyaik kiḻi; cuyattil vērkoḷvōm.
naṭpillai yeṉṟāṟ pakaiyā?
illaiyillai
veṟum, tūrattu maṉitarnām.
ummuṭaiya kaṭitam nēṟṟuk kiṭaittatu!

24.3.75

toṭarum pirivu...!

eṅkō, tavaṟukaḷ naṭantaṉa
piḻaiyāy viḷaṅkutalkaḷ;
meḷaṉaṅkaḷ
nīḷum kōṭaiyāyt tuyaram

evvaḷavō naṭanta piṟakum
maṉṉikka avaṉtayār:
aṉpil avaṉitayam ūṟik kiṭantatu.
maṉantiṟantu pēca eṇṇiṉāṉ
niṉṟupēcavum tayārillaiyeṉa
avacaramāy,
mika avacaramāyt talaikaviḻntu pōṉāḷ.
maṟupaṭiyum,
meḷaṉattil...
pirivu toṭarntatu.

2.4.75

meḷaṉamāyp pirintu cellal...

viti atuvāṉāl,
kaiyaimīṟiyateṉa
nām, pirintucellalām.
āṉāl
uṉatumeḷaṉattil putainta uṇmaikaḷ
eṉṟaikkumāyk
kuḻappattil eṉai āḻttap
pirintuceṉṟāy;
itutāṉ,
cakikka muṭiyātatu!
28.5.75

paccōntikaḷ cila...

'ilakkiya ulakil pirapalam ākaṇum'
eṉṟa cuyattiṉ eḻuccimuṉaippu!

ciṟitutalaitūkki kaṇṇeṟintu pārppu
iṅkumaṅkeṉa periyaperiya civapputtalaikaḷ
cūḻaliṉ pirakñai vantuuṟutta
uṭaliṟ tōṉṟum 'cōkaic civappu'

'civappuvacantap' poṉ viṭiyal;
puraṭcivaruka!, veṭṭu! kuttu!

aṉupavauṇarvait tuṟanta vārttaikaḷ,
vaṟaṇṭa paṭaippaik
'kaṭṭat' toṭaṅkum!

19.6.75

pār eṭṭut tikkāyp, parantu kiṭappatu....

uṇmaitāṉ!
emmiṭameṉṉa peritāy iruntatu
kātalumnaṭpum niṟainta uḷamum:
uṇmaimaṉita iruppum allāl?

nammuṭaiyakātaliyar namaippirintu celvār;
ēḷaṉamāyc colvīci,
tōḻarkaḷum pōvār.

iṉṉum maṉam aḻiya nāmēṉniṉṟapaṭi?
ivarkaḷukku appāl maṉitarka ḷilaiyā
ēṉillai?
'pār eṭṭuttikkāyp,
parantu kiṭakkiṟatāyk' kaviñaṉ* coṉṉāṉ.

* kaviñaṉ-mahākavi

19.6.75

caṅkam puḻaikkum...
māyā kōvskikkum...!

*caṅkam puḻai!
uṉneñcai muṭkaḷ kiḻitta kataiyaṟivēṉ
"kuḷirntupōṉa eṉ nirācainittamum
mūṭupaṉiyāka, uṉ vītiyiṟpaṭarum"
eṉṟapaṭi tuyaril nī cettup pōvāy
uyirtiṉṟatu uṉ kātal.

"...noṟuṅkiyatu kātaṟ paṭaku
vāḻvum nāṉum pirintaṉam..."
ō! +māyākōvski,
tuyariṉilāḻntāy;
kuṇṭukaḷāl atai vellappārttāy.

kātaliṉ vasīkarak
kaṭumaitākka
nāṉum umpōla maṉamaḻinta kaviñaṉtāṉ
intavaṇṇamellām
namakkēṉ nikaḻkiṟatu?
mellitayaṅkoṇṭiruntōm eṉpa tālā?

mutirā iḷaiñar ceyaleṉṟu
ummaiyelām
eḷḷuvār aṇi cērēṉ;
eṉṟālum,
umatu vaḻi toṭarēṉ
ceyvataṟku iṉṉum
paṇikaḷ mika uḷatē!;
ceyalaṟṟu vāḻvil otuṅkamuṭiyātu;
** 'piṟattiyāṉellām
uḷ, nuḻaiyuṅ kālam!'

muḷmuṭi kuttum
ciluvai uṟuttumtāṉ, eṉṟālum
cāvu varai vāḻvēṉ!
cāvukku appālum
eṉ ceyaliṟ kaviyil
uyirtteḻuvēṉ;
uyirttē eḻuvēṉ!

+ caṅkam puḻai-oru malaiyāḷak kaviñar. kātalitta peṇ vēṟoruvaṉai maṇanta tuyaril
taṟkolai ceytār.

*māyākōvski - raṣyak kaviñar. niṟaivēṟāk kātaṟ tuyaril, kaittuppākkiyiṉāl cuṭṭut
taṟkolai ceytukoṇṭār.

** piṟattiyāṉ-outsider
4.10.75

cuḻal

vāḻkkaikkaṉavukaḷai nīyē aḻikkiṟāy;
maṟupaṭiyumputiya kaṉavukaḷ tarukiṟāy;

vāḻkkaiyoru cuḻal vaṭṭameṉ ṟuṇarttavā
pirital kāṭṭip
piṉ, neruṅki varukiṟāy?

naṭukkuṟṟaneñciṉ tuyarac citaṟaltiraṭṭa
eṉ neñciṉait taṭavukiṟāy;
ēṟṟiya kaṟpūram 'ammaṉ' muṉ erikaiyil,
vaṇaṅkit tirumpi
cirippaviḻtala kāṭṭukaiyil
eṉ,
uyirc cuṭariṉai vaḷarkkiṟāy!

pār! vāṉnilaviṉ oḷimaḻaiyil pūmi naṉaikaiyil
kariya iruḷvaṟaṭci kalai kiṟatu...

21.12.76

pārvai

kaṉavukaṇṭu
nāṭkaḷ palavāccu.

kālkaḷ cēṟṟil
putaintu kiṭappaṉa;
kaṇṇukkut teriyāt
toṭarvilaṅkukaḷ
kaiyaik kālaip
piṇaittum iruppaṉa.

maṇṇaimaṟantu, viṇṇil paṟakka
ācai illai;
maṉōratiya niṉaivil alaitalil
tavippum illai.

kaṉavu kaṇṭu
nāṭkaḷpalavāccu.

22.10.77

1974 tai 10*

kallukaḷum, alaikaḷum

aṉṟiraviṟ koṭumaikaḷ nikaḻntaṉa.
eṅkaḷatu peṇkaḷ kuḻantaikaḷ, mutiyōr
'vēṭṭai nāykaḷāl' viraṭṭappaṭṭaṉar
'kaippaṟṟap paṭṭa pūmiyil
anniyap paṭaikaḷāy apinayitta caktikaḷ'
oṉpatu uyiriṉ aniyāya iḻappu,
ō...! aṉṟiraviṟ koṭumaikaḷ nikaḻntaṉa.

tuyarniṟai neñcōṭum
marattil
nām, oru ciṉṉameḻuppiṉōm;
cintappaṭṭa irattat
tuḷikaḷāyc civanta 'cev virattampūkkaḷ'
nāḷtōṟum ciṉṉatti ṉaṭiyil,
etaiyō emakku uṇarttik kiṭakkum.

maṟupaṭiyum iravil koṭumainikaḻntatu,
cetta uṭalai
ōnāykaḷ citaippatāy,
marac ciṉṉattai
'avarkaḷ' aḻittaṉar.
makkaḷ valiyavarkaḷ
maṟupaṭi veḷiyiṭai

eḻuppiṉar kaṟṟūṇ;
tam neñciṉ valiya
niṉaivukaḷ tiraṇṭatāy!

mīṇṭum ōrmuṟai 'kākkiyiṉniḻal'
kavintu paṭintatu,
'atikāracaktikaḷ' kaṟṟūṇai viḻuttiṉar.
alaikaḷ ōyvatillai,
maṟupaṭiyum makkaḷ eḻuppiṉar ciṉṉam;
kallukaḷil oṉpatu, meḻuku tirikaḷ.

meḻuku tirikaḷ kuṟi yīṭāyniṉṟaṉa:
tiyākac cuṭarait
tammuḷ koṇṭatāy...

kaṟkaḷiṉ puṟattil
makkaḷ tam cuṭumūccu
nāḷum nāḷum peruki yēvarum.
aṭakku muṟaikaḷ nikaḻa nikaḻa
uṣṇavaṭṭam virivaṭai kiṟatu!

uṣṇa vaṭṭam nitamum tākkaiyil
kallum uyiruṟum, nāṭkaḷ varum;
kallum uyiruṟum nāṭkaḷum varum!

kaṟkaḷ uyirttuc cuṭaraivīcaiyil
aṭakkiya caktikaḷ tappamuṭiyumā?
aṭakkiyacaktikaḷ tappamuṭiyumā?

cōtic cuṭaril tūcikaḷ pocuṅkal,
niyati.

kaṟkaḷ uyirttuc cuṭarai vīcaiyil
makkaḷ cummā paṭuttukkiṭappārā?
kaṟkaḷ uyirkkaiyil...kaṟkaḷ uyirkkaiyil...
makkaḷum alaiyāyt tiraṇṭē eḻuvar!

makkaḷ alaiyāyt tiraṇṭu eḻukaiyil
pocuṅkiya tūcic cāmpalkaḷ yāvum
anta alaiyiṟ karaintupōkum!
anta alaiyiṟ karaintē pōkum!

* 1974 tai 10 --yāḻppāṇattil naṭaipeṟṟa nāṉkāvatu ulakat tamiḻārāycci
makānāṭṭiṉ iṟuti nāḷ aṉṟu aimpatiṉāyirattiṟku mēṟpaṭṭa makkaḷ mītu policār
tiṭīreṉap perum tākkutalai nikaḻttiṉar.
18.4.77

cūḻaliṉ yatārttam

eṉatu mukamum
āṉmāvum
aḻi kiṉṟaṉa.
orumaiyeṉa,
mūṭuṇṭa vaṭṭattuḷ
oṭuṅkiirukkak
kēṭkap paṭṭēṉ.

kālanakarvil
tāṅkāmaiyil veḷivantu
ciṟutūram,
naṭakkat toṭaṅkiṉēṉ
taṭikaḷuṭaṉ eṉaiccūḻntaṉar;
'kalakakkāraṉ' eṉṟucolli.

14.7.79

kātal toṟṟic cila varikaḷ...

kātalpaṟṟiya eṉ piramaikaḷ uṭaintaṉa
pēcappaṭṭa ataṉ
puṉitat tirai akala,
tillaiveḷiyiṉ immai
nitarcaṉamāyatu.

neñcutavippuṟa nikaḻnta kāt tiruppukaḷ;
uyirneruṭalil aḷittavāk kuṟutikaḷ
arttamiḻantu iruḷil
putaivu koṇṭaṉa.

aṇṇaṉ ammāvāyp pācaccuvarkaḷ
muḷaitteḻuntu vaḻi maṟaittaṉa:
cātiyāyk karum pūtameḻuntatu:
ciluvaiyum liṅkamum matamāymōtiṉa.

añcinaṭukkuṟṟu
"eṉṉaceyvēṉ pētai nāṉ,
avarkaḷ aḻa aḻutu
cirittāl, cirippatē eṉatuviti.
nām pirivatu nallateṉa'
otuṅkic celluvēṉ, kaṇṇīrpaḷapaḷakka
iḻuttumūṭiya tiyākap pōrvaiyuḷ
iyalāmai patuṅkum:
'meḻukutiriyilum' 'kaṟpūrac cūṭṭilum'
aṟivumayaṅka mēlum kuḷirkāyvāḷ.

nīḷum meḷaṉa iruḷil
aṉpiṉ taṭam maṟaiyum,
maṉitaṉ matippiḻantu
kātal poruḷaṟṟup pōkum,
nēcittavar neñcu tuyarilvāṭa
puttakattilmaṭṭum kātal vāḻum!

kālaṭiyil meṉmai malarkaḷ
nacintu citaivuṟum;
camūka yantirattil
maṉitam nerukkuṟum; uruvaḻiyum.
iṉṟu
veṟuppuṭaṉ purikiṟēṉ
ippuṟa nilaikaḷai.

17.10.70

niccayamiṉmai

nēṟṟu
aṅkum iṅkum palar
koṇṭucellap paṭṭaṉar:
uṉakkum eṉakkuṅkūṭa
itu pōl nikaḻalām.
tirumpivaruvōmā?
maṟupaṭiyum nāḷai
cūriyaṉaikkāṇpōmā?
oṉṟum niccayamillai,
ematiruppu
'avarkaḷiṉ' viruppil

15.7.79

putiya cappāttiṉ kīḻ

camāntiramāyc cellum
kariya tār ṟōṭṭil,
naṭantu celkiṟēṉ.
kaṇkaḷil,
piramāṇṭamāy nilaikoṇṭu
kaṟut tiruṇṭa
ṭaccuk kaṟ kōṭṭai;
mūlaiyil,
muṉṉōraip paya muṟuttiya
tūkkumaramum teḷivāy.

paranta puṟṟarai veḷiyil
tuvakkukaḷ tāṅkiya
kākki vīrarkaḷ:
aracu yantirattiṉ
kāvaṟ karuvi.
eṉṟum tayārāy
viṉaittiṟaṉ pēṇa
avar, aṇinaṭai payiṉṟaṉar:
cūḻnta kāṟṟilum,
accam paravum.
muṉṉūṟu āṇṭukaḷ kaḻintaṉavāyiṉum
niṟantāṉ māṟiyatu:
moḻitāṉ māṟiyatu:
nāṅkaḷ iṉṟum,
aṭakku muṟaiyiṉ kīḻ...

17.10.79

uṉṉuṭaiyavum kati...

kaṭaṟkarai iruntu nī
vīṭu tirumpuvāy
allatu,
tiyēṭṭaril niṉṟum
vīṭu tirumpalām.

tiṭīreṉat tuvakkuc cattaṅ kēṭkum,
cappāttukaḷ viraiyum ōcaiyum toṭarum:
teruvil cettu nī
vīḻntu kiṭappāy
uṉatu karattil kattimuḷaikkum:
tuvakkum muḷaikkalām!
'payaṅkara vātiyāyp'
paṭṭamum peṟuvāy,
yārum oṉṟum kēṭka ēlātu.

meḷaṉam uṟaiyum:

āṉāl
makkaḷiṉ maṉaṅkaḷil,
kotippu uyarntu varum.

aṟintu aṟiyātatu!

"kaṉṉaṭarkaḷ tamiḻarkaḷai
veḷiyēṟac colkiṟārām:
ciṅkaḷarum coṉṉāl
eṉṉa ceyvatām"--
tarmiṣṭar kēṭkiṟār!*

tamiḻarkaḷai maṭṭumā
malaiyāḷi kaḷaiyumtāṉ
pōkac collukiṟār
kaṉṉaṭarkaḷ!
kaṉṉaṭattukkut
tamiḻarkaḷ pōṉavarkaḷ:
malaiyāḷi kaḷum,
appaṭittāṉ.

āṉāl,
eṅkiruntu nām vantōm?
vijayaṉukkum muṉṉiruntē
iṅkē irukkiṟōm.
tarmiṣṭar,
varalāṟu paṭikkaṇum!

*āṉaimaṭuvil jaṉātipatiyiṉ pēccu.

25.3.81

eṉatu vīṭu

avarkaḷ colliṉar
intavīṭu,
eṉakkuc contamillai yeṉa.
veṟuppu vaḻiyum pārvaiyāl,
vīci yeṟinta
col neruppiṉāl
pala muṟai colliṉar,
inta vīṭu
eṉakkuc contamillai yeṉa.

nāṉum uṇarkiṟēṉ
ippōtu,
itu eṉṉuṭaiya tillaiyeṉa;
nāḷai eṉakku oṉṟumillai,
iṉṟum niccayamaṟṟatu.
eṉatu vīṭṭukkuc cella vēṇṭum:
nāṉ, pōvēṉ!

3.11.81

pōrāḷikaḷum ilakkiyak kārarum...

kirīṭaṅkaḷ cūṭiya kōmāḷikaḷ
pēṉaikaḷōṭu
'pōskaḷ' tarukiṟār.
pakkalil niṟpavaraip puṇarum vēcikaḷ
puttakaṅkaḷ piracavippar,
muṉpuṟam
kai yeḻuttukaḷōṭu.

mutukelumpukaḷait tolaittavarkaḷ
ōṅki muracaṟaikiṟār
pirakaṭaṉaṅ kaḷai!
vilāṅkukaḷ,
maṉitarkaḷeṉak kūṟi
nīccalaṭik kiṉṟaṉa.

arppaṇippilum alaippuṟutalilum
uḻaṉṟu cōrntu 'maṉitar'
'oḷiyāy irukka'
mīṇṭum muṉaivar
aṅ koṉṟum,
iṅ koṉṟumāy!

5.11.81

* * muṟṟum * *

This page was first put up on april 24, 2001