Project Madurai
Copyright (c) 2001 All Rights Reserved

Literary Works of Bharathidaasan ( Kanakasubbaratnam, 1891-1964)
vii : paNTiyan paricu
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm

puraṭci kaviñar pāratitācaṉ (kaṉakacupparatṉam, 1891 - 1964) paṭaippukaḷ
Vii: pāṇṭiyaṉ paricuEtext Preparation: Ms. Veena Jayaraman, Dallas, Texas, USA;
Mr. P.I. Arasu, Toronto, ON, Canada; Ms. Suhitha Arasu, Toronto, ON, Canada
Proof-reading: Mr. P.K. Ilango, Erode, Tamilnadu, India
Web version: K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland
Source acknowledgement: Pandiyan Parisu by Bharathidasan, Published by
M/s Senthamil Nilaiyam, Ramachandrapuram, Trichy District, Tamilnadu (8th
edition, 1967)

(c) Project Madurai 2001
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept
intact.


"icai amutu" by Bharathidaasan in TSCii format
puraṭci kaviñar pāratitācaṉiṉ "pāṇṭiyaṉ paricu"pāvēntar muṉṉurai

urai naṭaiyāl eḻutuvatiṉum, kavitaiyāl, kuṟainta
coṟkaḷāl oṉṟaic colli muṭittu viṭalām.

"palacollak kāmuṟuvar maṉṟa mācaṟṟa
cilacollal tēṟṟā tavar"

eṉṟār vaḷḷuvar.

mutalil urai naṭaiyāl ikkataiyai ākkiṉēṉ;
mikap peruñcuvaṭiyātal kūṭumeṉat tōṉṟavē,
ēṟakkuṟaiya nāṉūṟu eṇ cīr viruttaṅkaḷāl
eḻuti muṭittēṉ.

toṭakkap paṭippiṉarum purintu koṇṭārkaḷ
icceyyuḷiṉ poruḷai eṉiṉ - atutāṉ
eṉakkumakiḻcci yūṭṭuvatu!

eḷiya naṭai oṉṟālēyē tamiḻiṉ mēṉmaiyait
tamiḻiṉ payaṉait tamiḻarkku ākkamuṭiyum eṉpatu
eṉ acaikka muṭiyāta nampikkai.

pāratitācaṉ.


ivarkaḷ yār?vēlaṉ katait talaivaṉ
aṉṉam katait talaivi
vīrappaṉ vēlaṉiṉ tantai; tiruṭar talaivaṉ
āttāk kiḻavi vīrappaṉ maṉaivi
katiraivēl aṉṉattiṉ tantai; katir nāṭṭaracaṉ
kaṇṇukkiṉiyāḷ katir nāṭṭaraci
vēḻamaṉṉaṉ vēḻa nāṭṭaracaṉ
narikkaṇṇaṉ aṉṉattiṉ tāymāmaṉ; vēḻanāṭṭup paṭaittalaivaṉ
poṉṉappaṉ narikkaṇṇaṉ makaṉ
cīṉi kaṇakkāyar; vēlaṉiṉ āciriyar
nīlaṉ katir nāṭṭamaiccaṉ makaṉ
nīli nīlaṉiṉ kātali; aṉṉattiṉ tōḻi
pāṇṭiyaṉ paricu
iyal 1
katirnāṭṭai nōkki vēḻanāṭṭup paṭai.

cīrmikutta katirnāṭṭiṉ mēlē, antat
tiṟalmikutta vēḻanāṭ ṭuppa ṭaikaḷ,
pōrtoṭukkap pāyntaṉavām kaṭalaip pōlē!
poṉṉoḷiyaip pāyccukiṉṟa tērppa ṭaikaḷ,
kārmikuttāṟ pōlēyā ṉaippa ṭaikaḷ,
kaḻuttumayir āṭukuti raippa ṭaikaḷ,
nērmikutta vil, vēl, vāḷ tūkki vanta
neṭiyakā lāṭpaṭaikaḷ ivaikaḷ yāvum,

maṇṇatira viraintaṉavām! muracu, "veṟṟi
vāyka" eṉa muḻaṅkiṉavām! caṅkum maṟṟum
paṇṇatirum karuvipalap palavum kūṭip
pāratirac ceytaṉavām! koṭiyiṉ kūṭṭam
viṇṇatirap paṟantaṉavām! āyu taṅkaḷ
viḻiyatira miṉṉiṉavām! paṭaittalaivar,
kaṇṇatirum kaṉalcintip paṭaina ṭattak
kaḻaṟumoḻi ovvoṉṟum atirvēṭ ṭēyām!

katirnāṭṭiṉ neṭuṅkōṭṭai matiliṉ mītu
kaikāṭṭi "vāpakaiyē" eṉaa ḻaikkum
putumaipōl koṭipaṟakkak kaṇṭār aṉṉōr!
"pōvīrkaḷ viraivākap pakaivar kōṭṭai
atōpārīr!" eṉauraittār paṭaitta laivar;
ām eṉṟu kutittārkaḷ maṟava rellām;
atirumnaṭai yāṟpuḻuti viṇṇil ēṟa
ārppāṭṭap pōrppāṭṭup pāṭic ceṉṟār!


iyal 2
katirnāṭṭiṉ vēvu pārppōr pakaippaṭai varuvataip pārttārkaḷ!

aḻakiya akkatirnāṭṭuk kōrkā tattil
avvēḻap paṭaineruṅkum kāṭci taṉṉai,
viḻiimaittal illāmal vēvu pārppōr
viṇṇuyarnta matiliṉmēl niṉṟu pārttār.
moḻiatirttār, paṟai atirttār; "vēḻa nāṭṭāṉ
muḻuppaṭaiyum eḻuppivantāṉ" eṉṟu taṅkaḷ
paḻiyaṟṟa tāynāṭṭār aṟiyac ceytār.
katirnāṭṭiṉ paṭaimaṟavar kotitte ḻuntār.

amaitikuṭi koṇṭirunta katirnā ṭantō
alaṟiṟṟu! mutiyōrkaḷ kalaṅki ṉārkaḷ!
tamakkāka aṉṟit tam kaṇavar, makkaḷ
tamaieṇṇi makaḷirelām naṭuṅki ṉārkaḷ!
"namakkuriya nāṭṭiṉilē pakaivar kālkaḷ
nāṭṭuvatai nāmoppa lāmō?" eṉṟu
cimiḻkkāta viḻiyiṉarāy vāḷait tūkkic
ciṉattōṭu veḷippōntār iḷaiñar ellām.


iyal 3
catirāṭu kūṭattil aracaṉ, araci.

katirnāṭṭiṉ katiraivēl maṉṉaṉ tāṉum,
kātalmaṉai yāmkaṇṇuk kiṉiyāḷ tāṉum
catirāṭu kūṭattil tavica marntu
tamiḻppūvāl icaippākkaḷ puṉainti runtār.
"atirpaṭaikaḷ kūṭṭivantāṉ vēḻa nāṭṭāṉ
atōorukā tattil" eṉṟāṉ paṭaitta laivaṉ!
"etirttāṉā vēḻamaṉṉaṉ? narikaṇ ṇaṉtāṉ
emainōkkip paṭainaṭatta oppi ṉāṉā?

eṉkaṇṇuk kiṉiyāḷē, aṉpē! uṉṟaṉ
eḻilaṇṇaṉ narikkaṇṇaṉ, vēḻa nāṭṭiṉ
vaṉmaiyuṟu paṭaittalaiva ṉāyi runtum
vēḻarpaṭai varuvatai, ēṉ eṉṉiṭattil
muṉṉamē collavillai? vēḻa nāṭṭāṉ
muḻutumnamai ātarippa tāka aṉṟō
coṉṉāṉ?in nāṭṭiṉilē nampa ṭaikaḷ
tōtillā tirukkaiyilē namaie tirttār!

innāṭṭai uṉaṇṇaṉ peṟani ṉaittāṉ!
eṉpaṭaiyiṉ taḷarnilaiyai, avaṉai yallāl
piṉevarum aṟiyārē! uṭaṉpi ṟantāṉ
perumpakaivaṉ eṉakku! neṭu vaiya mītil
eṉāvi pōṉṟavaḷnī! eṉṉa ceyvēṉ?
eṉveṟṟi uṉtuṉpam aṉṟō peṇṇē!
maṉṉavaṉnāṉ eṉainampi vāḻu kiṉṟa
makkaṭkō eṉkaṭamai āṟṟa vēṇṭum."

eṉṟupala vāṟuraittu niṉṟāṉ! aṅkē
etiriṉilē aracaṉatu kaṭṭa ḷaikku
niṉṟiruntāṉ paṭaittalaivaṉ; amaiccaṉ niṉṟāṉ!
neṭuviḻiyiṟ kaṉalcinta araci colvāḷ:
"muṉorunāḷ eṉaṇṇaṉ iṅku vantāṉ
ētētō moḻintiṭṭāṉ, eṉṉiṭattil.
aṉṉavaṟṟiṉ poruḷinnāḷ aṟiyalāṉēṉ;
aḻakiyaeṉ tirunāṭṭai avaṉpa ṟikkat

tiṭṭamiṭṭāṉ! maṇavāḷā uṉṟaṉ āṇai!
tirunāṭṭiṉ mītāṇai! innāṭ ṭiṉkaṇ
maṭṭaṟṟa makiḻcciyuṭaṉ vāḻu kiṉṟa
makkaḷmēl eṉakkuḷḷa aṉpiṉ āṇai!
viṭṭēṉā aṉṉavaṉai! aṇṇaṉ allaṉ!
viraiviṉilē pōrkkaḷattai aṭaivēṉ; enta
vaṭṭattil avaṉuṇṭō aṅkaṉ ṉōṉai
māyttiṭuvēṉ allatunāṉ avaṉāl māyvēṉ!

eṉaṇṇaṉ innāṭṭil nuḻaiva tāyiṉ
eṉuyiril nuḻaintataṉpiṉ nuḻaika! nāṉō
aṉṉavaṉiṉ uyirkuṭitta piṉṉa rēiv
araṇmaṉaiyil akattūymai nirampap peṟṟē
eṉkālvaip pēṉuṟuti" eṉṟāḷ. oṭi
etiriluṟu paṭaivīṭu ceṉṟu mīṇṭē
eṉaṇṇaṉ eṅkuḷḷāṉ aṅkē celka
eṉṟāḷ; tēr ēṟiṉāḷ eriyum kaṇṇāḷ!

tuṇaiyāka orupaṭaiyum avaḷiṉ tērait
toṭarntatutaṉ niḻalpōlē! katirai vēlaṉ
taṇalcintum viḻiyālē nāṟpu ṟattum
tamiḻmaṟavar tamaiēvit teṟkuk kōṭṭai
maṇivāyil taṉaiyaṭaintāṉ ciṅkat taippōl!
maṉṉavaṉtāṉ peṟṟeṭutta aṉṉam eṉpāḷ,
aṇimalarccō laiviṭṭē araṇma ṉaikkuḷ
aṭivaittāḷ; noṭippōtil nilamai kaṇṭāḷ.


iyal 4
katiraivēl maṉṉaṉ makaḷ aṉṉam tikaittāḷ.

kōṭṭaivā yiṟpuṟattē vāḷa tirppum
kutiraikaḷiṉ kuḷampaṭiyiṉ oliyum, yāṉaik
kūṭṭattiṉ mōtutalum, tēra tirppum,
kolaiyuṇṇum maṟavarviḻum oliyum, naṉku
kēṭṭiruntāḷ iḷamaṅkai vaḷḷaik kātil.
kiḷiyutaṭu kaṉalcintum, tuṭikkum; añcum!
vāṭpōrai virumpumavaḷ tamiḻa neñcam
vakaiyaṟiyā avaḷiḷamai maṟuttu niṟkum.

eṉāttā eṉceyvēṉ eṉṟāḷ maṅkai!
etirniṉṟa akkiḻavi iyampu kiṉṟāḷ:
"uṉmāmaṉ paṭaikūṭṭi vantāṉ peṇṇē
uṉpeṟṟōr vāḷtūkki ōṭi yuḷḷār.
innilaiyil iṟakkaimuḷaik kāta aṉṉam
ēṉpaṟakka niṉaikkiṉṟāy? muṭivu kāṇpōm!
kaṉṉaliṉcā ṟēiṅku vanta marvāy!
kaippuṟattil vā" eṉṟu ceṉṟa ṇaittāḷ.


iyal 5
kaṭumpōr.

vaṭakkirunta vāyililē katirai vēlaṉ
vantetirtta perumpaṭaimēṟ paṭaiyai ēvi
aṭuttuniṉṟa vēḻamaṉṉaṉ vāḷvīc cukkaḷ
attaṉaikkum viṭaikūṟit taṉvīc cukkum
koṭuttaviṭai peṟṟapaṭi iruntāṉ! cāvu
koṟṟavarkaḷ iruvarpāl māṟi māṟi
noṭikkunoṭi neruṅkiṟṟu! veṟṟi maṅkai
nūṟumuṟai ēmāntāḷ āḷait tēṭi!

kaṉalnikartta vēḻavaṉiṉ perumpa ṭaimēl
katiraivēl maṉṉavaṉiṉ maṟavar cillōr
ciṉaṅkoṇṭu pāyntārkaḷ. vēḻa nāṭṭut
tiṟalmaṟavar nūṟṟuvarkkuk katirnāṭ ṭārkaḷ
taṉiyoruvaṉ viḻukkāṭu tōḷko ṭuttut
taṉittuniṉṟār kōṭṭaikkuḷ pakaipu kāmal!
paṉaimaraṅkaḷ iṭivīḻak kiḻintu vīḻum
pāṉmaipōl irutiṟattum maṟavar vīḻntār.

eṉceyvār katirnāṭṭār? vēḻa varkkō
irumpaṭaikaḷ aṇaikaṭanta veḷḷat taippōl
piṉṉutavi ceytaṉamēl vantu vantu!
katirnāṭṭār peruntōḷum kūrmai vāḷum
muṉṉilumpaṉ maṭaṅkuvirain taṉaeṉ ṟālum
muṉai naṭuṅkap pōrāṭum katirai vēlaṉ,
innilaimai taṉaiyuṇarntu vēḻaṉ taṉṉait
taṉippaṭutta eṇṇiṉāṉ; iṟaṅki ṉāṉkīḻ.

ēṟivantāṉ vēḻattāṉ. kōṭṭaik kuḷḷē
iruvēntar taṉiyiṭattil pōrpurintār!
cīṟiṉaaṅ kiruvāḷkaḷ; mōta lālē
cempoṟikaḷ eḻuntaṉamēl! veṟṟi tōlvi
kūṟiṭavum vaḻiyiṉṟi valami ṭampōyk
kuṟippoṉṟum tavaṟāmal cuḻaṉṟu, vāḷai
māṟippiṉ vāṅkuṅkāl palakai tūkki
vāṭpōruk kilakkiyattai nalkum pōtil,


iyal 6
kaṇṇukkiṉiyāḷ aṇṇaṉait tēṭiṉāḷ.

"aṇṇaṉeṅkē! aṉpillāk koṭiya ṉeṅkē
āṭciyiṉai yēvirumpi uṭaṉpiṟanta
peṇṇāḷai vañcikka eṇṇi vantu
piḻaicumanta narikkaṇṇaṉ vāḷ cumantu
kaṇṇetiril vārāṉō?" eṉṟu kūṟik
kaṭivāḷam orukaiyil, pakaivar peṟṟa
puṇṇiṉilē kutitteḻunta vāḷōr kaiyil,
putumaiceya orukutirai mīti lēṟi

pakaippaṭaiyiṉ uṭpukuntu tēṭik kaṇṇiṟ
paṭṭavariṉ uṭalcāyttē puṟaṅkaḷ eṭṭum,
nakaippālē neruppākkip puruvam ēṟṟi
nāṟpuṟattu vāyilaiyum cuṟṟi vantāḷ!
mikapperiya kutiraimēl kariya āṭai
mēṟpōrttu mukamūṭi aṇintē ōrāḷ
pukappārttāṉ vaṭakkirunta vāyil nōkki!
"pō" eṉṟāḷ. paṟantatu taṉ kutirai aṅkē!


iyal 7
vēḻamaṉṉaṉōṭu pōr purintirunta katiraivēl
maṉṉaṉaip piṉṉiruntu koṉṟāṉ narikkaṇṇaṉ.

pōrceytu koṇṭirunta katirai vēlaṉ
potteṉavīḻn tāṉ.avaṉiṉ mutukiṉ mītil
ōrīṭṭi pāyntatu pōy! karunti raikkuḷ
uṭalmaṟaittukkoṇṭirunta narikkaṇ ṇaṉ,taṉ
pērmaṟaikka eṇṇiyē tāṉ aṇinta
peruntiraiyai, mukamūṭit tuṇiyai aṅku
nērniṉṟa taṉāḷai aṇiyac ceytu
neṭitupōy araṇmaṉaiyil niṉṟi runtāṉ.

niṉṟirunta narikkaṇṇaṉ, uṭaṉpiṟanta
nēriḻaiyāḷ varumvaḻiyil viḻiyai vaittāṉ;
"aṉṟirunta eṉkaruttil pāti tīrttēṉ;
avaḷ oḻintāl, mukkālum tīrum; piṉṉum
aṉṉattaik koṉṟoḻittāl muḻutum tīrum;
ataṉpiṟakaṉ ṟōinta nāṭṭiṉ āṭci,
eṉṟeṉṟum eṉkaiyil nilaittu niṟkum?"
eṉaniṉaittāṉ tiṉaiyēṉum māṉam illāṉ.


iyal 8
kaṇṇukkiṉiyāḷ maṉṉaṉ iṟantatu kaṇṭāḷ.

kolaivāḷum kaiyumāy araci vantāḷ;
koṇṭavaṉaip piṇamākak kaṇṭāḷ. āṅkē
nilaikalaṅki niṉṟiṭṭāḷ. "vīḻnta tōniṉ
neṭumēṉi! vīḻntatō katirnāṭinnāḷ!
ilainītāṉ eṉaaṟintālañci vāṭum
innāṭṭu makkaḷai yār tēṟṟu vārkaḷ?
kalaintatuvō eṉkātal ōviyantāṉ!"
eṉakkūṟik kaṭṭaḻakaṉ uṭalai aḷḷi

aṇaittiṭṭāḷ! malarkkaiyāl kaṉṉam ucci
aṇimārpu taṭaviṉāḷ! īṭṭi yālē
taṇalpōlum puṇpaṭṭa mutuku kaṇṭāḷ;
talaikuṉintāḷ; appiṇattai nilattiṟ pōṭṭāḷ!
iṇaipiriyā māṉamatum emmai viṭṭē
ēkiṟṟō aiyakō! mutuku kāṭṭat
tuṇintatuvō tamiḻāniṉ tamiḻa neñcam!
tūyaniṉ mūtātai, eṉmū tātai

aṉaivaruḷḷum evarēṉum pakaivaṉ vāḷai
arumārpil muṉtōḷil ēṟṟa taṉṟit
tiṉaiyaḷavum tirumpippiṉ mutukil ēṟṟa
cētiyiṉai ivvaiyam kēṭṭa tuṇṭō?
eṉakkūvit tirumpuṅkāl, etiril niṉṟa
iḷavēḻa nāṭṭaracaṉ, irakka miñca
"maṉaiviḷakkē! niṉtuṇaivaṉ katirai vēlaṉ
vāṭpōrai eṉṉōṭu nikaḻttuṅ kālai

mukamaṟaitta orutīyaṉ evaṉō piṉṉē
muṭukivantu naṭumutukil eṟintāṉ īṭṭi!
tikaittēṉ nāṉ! cāyntāṉam maṟavōr maṉṉaṉ!
tikaḻimaya malaipōlum avaṉkoṇ ṭuḷḷa
pukaḻkkeṉṉa? uṉkuṭikku vāytta māṉam
pōṉateṉap pulampavatum eṉṉa? peṇṇē
akattuṉpam nīṅkiyiru! celka uṉṟaṉ
araṇmaṉaikkē" eṉṟuraittāṉ ceṉṟāḷ peṇṇāḷ.


iyal 9
araṇmaṉaikkuḷ paṭai pukuntatu.
aṉṉattai āttākkiḻavi kāttāḷ.

vēḻavaṉiṉ paṭai vīrar araṇma ṉaikkuḷ
virinīrpōy maṭaitōṟum pāyva taippōl
cūḻaluṟṟār poṉṉiruppuc cālaik kuḷḷum,
tokuneṟka ḷañciyattum evvi ṭattum!
ēḻaṭukkum paṭaivīrar kaippaṟ ṟuṅkāl
iruntaāt tākkiḻavi uḷampa taittuk
kīḻaivaḻi nilavaṟaiyāl aṉṉan taṉṉaik
kiḷiyēntal pōlēnti veḷiyiṟ ceṉṟāḷ.

nilavaṟaiyāl veḷippuṟattil ceṉṟa āttā
nīṅkiyapiṉ katavutaṉaic cātta villai.
cilarkaṇṭār kāṇāta katavu taṉṉai!
cilarpukuntār; cilaruḷḷē cella lāṉār.
cilarneṭitu ceṉṟumē araṇma ṉaikkuḷ
tiṟalkoṇṭa vēḻanāṭ ṭuppa ṭaikaḷ
alaivataikkaṇ ṭaiyōeṉ ṟuraittu mīṇṭār.
āyiṉumciṟ cilariruntār! narikkaṇ ṇaṉtāṉ

eppuṟattum tirikiṉṟāṉ; ōra ṟaikkuḷ
etirpārtta orupēḻai taṉṉaik kaṇṭāṉ.
appaṭiyē tūkkiṉāṉ; aṭutti runta
āḷoruva ṉiṭantantāṉ; "itaṉai eṉṟaṉ
kuppaṉeṉum tērōṭṭi iṭamcēr" eṉṟu
koṭuttaṉuppit tāṉniṉaitta cūḻcci taṉṉai
appōtē toṭaṅkiṉāṉ, poyppāl vāḻvāṉ.
aracikku nallavaṉāyt taṉṉaik kāṭṭa

aracartamaik kuṭikaḷelām kāṇu kiṉṟa
aḻakiyatōr kūṭattil kīḻkki ṭantu
caracareṉap puraṇṭapaṭi "eṉakkēṉ vāḻvu?
cākkāṭē vārāyō? uṭaṉpi ṟantāḷ
araciyeṉa vāḻkiṉṟāḷ eṉai runtēṉ.
attīyaṉ vēḻattāṉ katirnā ṭāḷum
perumaikoḷ eṉ maittuṉaṉaik kolaipu rintu
piṭuṅkiṉāṉ nāṭṭaiyum"eṉ ṟaḻuti runtāṉ.


iyal 10
kaṇṇukkiṉiyāḷ vantāḷ. narikkaṇṇaṉ vañcam pēciṉāṉ.

vāḷtoṅka, vāḷpeṟṟa valakkai toṅka,
valliyiṭai tuvaḷa,mēl nalla tōḷkaḷ
āṭa,eṭut tūṉṟumaṭi iṭaṟak kaṇṇil
aḻakiḻantu kuḻalcarintu vīḻa maṅkai
"nāṭiḻantēṉ nalamiḻantēṉ kaṇṇil vaittu
nāḷumeṉaik kāttuvanta tuṇaii ḻantu
vāṭukiṉṟēṉ" eṉakkataṟi neñcam cōra
vantāḷaṇṇaṉpuraḷum kūṭan taṉṉil.

" maittuṉaṉai nāṉiḻantēṉ taṅkai yē! eṉ
maṉṉaṉeṉait taḷḷiviṭṭāṉ atupō kaṭṭum;
cettāṉai iṉikkāṇa muṭivatuṇṭō?
tirunāṭṭai nīiḻantu, tuṇai iḻantu,
kaittūṇṭiṟ ciṟumīṉāyk kalaṅku kiṉṟa
kāṭciyiṉai nāṉkāṇa nērnta tēyō!
vaittiruntāṉ paṭaittalaiva ṉāka eṉṉai;
maittuṉaṉai ikaḻnturaittāl poṟuppē ṉōnāṉ?

katirnāṭṭaip piṭippateṉa vēḻaṉ coṉṉāṉ
kaṭinturaittēṉ; maṟunoṭiyil amaicca ṉukkup
pututtalaimai tantēpiṉ paṭaiye ḻuppip
poṉṉāṉa katirnāṭṭiṉ mēlvi ṭuttāṉ.
etirpārāp paṭaieṭuppai aṟiyīr aṉṟō?
itaikkūṟa iṅkuvantēṉ; varuva taṟkuḷ
citaittāṉē katirnāṭṭiṉ urimai taṉṉait
tīrttāṉē maittuṉaṉai, aṉpu vēntai!

uyirpōṉṟāy! uṭaṉpiṟappē! eṉṟaṉ āvi
uṭalaiviṭṭup pōvatumey! vaiya kattil
tuyartāṅka aṭṭiyillai; eṉaii kaḻntu
collumōr collaiyumnāṉ poṟuppa tuṇṭō!
muyalpōṉṟāṉ narikkaṇṇaṉ eṉṟā luntaṉ,
muttāṉa taṅkaiyavaḷ vāḻkkaip paṭṭa
vayavēntaṉ katirnāṭṭāṉ, narikkaṇ ṇaṟku
maittuṉaṉeṉ ṟuraittaperu maipō yiṟṟē!"


iyal 11
narikkaṇṇaṉ vañcam pēcukaiyil, ivaṉiṭam kariya
uṭai peṟṟa āḷ vantāṉ. avaḷ avaṉai etirkkiṟāḷ. avaṉ, maṉṉaṉaik koṉṟavaṉ ivaṉē eṉṟu
narikkaṇṇaṉaik kāṭṭi viṭukiṟāṉ. ataṟkuḷ narikkaṇṇaṉ araciyaik koṉṟāṉ.

eṉauraittāṉ; tuṭittaḻutāṉ. mēlum pēccai
eṭukkaiyilē, kariyauṭai pōrtta ōrāḷ,
"iṉieṉṉa ceyva" teṉa nariyaik kēṭṭē
etirvantāṉ. avaḷkaṇṭāḷ. vāḷait tūkkip
"puṉaiyuntār maṉṉaṉiṉpiṉ puṟattil īṭṭi
pukuttiyavaṉ nītāṉā" eṉṟāḷ. "illai
eṉakkintak kariyauṭai ivarē tantār
īyumuṉṉē maṉṉavarmēl īṭṭieytār."

eṉṟuraittāṉ! atēnoṭiyil narikkaṇṇaṉtāṉ
iṭaiyiṉilē maṟaittirunta vāḷe ṭuttu
niṉṟirunta uṭaṉpiṟappai, araci taṉṉai
nilattiṉilē viḻumāṟu veṭṭic cāyttē
"oṉṟukkum añcāta eṉṉai innāḷ
uyirnaṭuṅka vaittavaḷai oḻittēṉ" eṉṟu
niṉṟuperu muccuviṭṭāṉ! eṅkē anta
nēriḻaiyāḷ aṉṉameṉa uḷḷē ceṉṟāṉ.


iyal 12
narikkaṇṇaṉ aṉṉattait tēṭi uḷḷē cella, aṅkirunta āḷ
naṭantatait taṉ vēḻa nāṭṭu maṉṉaṉiṭam ceṉṟu kūṟiṉāṉ. maṉṉaṉ viyappuṟukiṉṟāṉ.

kariyauṭai pōrttuvanta kālāḷ ceṉṟu
kaṇṭavaṟṟai aracaṉiṭam naṉṟu coṉṉāṉ!
peruvāḷāl, taṉkaiyāl uṭaṉpi ṟanta
peṇṇāḷaik koṉṟāṉā? eṉṟu maṉṉaṉ
urukiṉāṉ. makkaḷiṭai makaṉāy vāḻa
oṇṇāta koṭuvilaṅkai innāḷ maṭṭum
teriyātēṉ vaittiruntēṉ araṇma ṉaikkuḷ!
tīruvaten nāḷintap paḻitāṉ eṉṟāṉ.

aracaṉitu kūṟuṅkāl aṅki runta
aḻivoṉṟē toḻilāṉa maṟavar tāmum
irakkamuṟa lāṉārkaḷ! naraitta tāṭi
iḷaittauṭal, kaḷaittaviḻik kiḻavaṉ," vēntē
karippiṉṟēl iṉipparumai yārē kāṇpār?
kāyiṉṟēl kaṉiyarumai yārē kāṇpār?
narikkaṇṇar ilaieṉilnum arumai taṉṉai
nāṉilantāṉ, aṟintiṭumō navilka." eṉṟāṉ.


iyal 13
aṉṉattaik kāṇātu tiriyum narikkaṇṇaṉ
etiril tērōṭṭiyāṉa kuppaṉ vantāṉ.

aṉṉattai araṇmaṉaiyil kāṇa villai!
āttāvaik kāṇavillai! narikkaṇ ṇaṉtāṉ
eṉṉattaic ceyvateṉa ēṅki niṉṟāṉ;
etiriṉilē tērōṭṭum kuppaṉ vantāṉ.
"poṉṉāṉa pēḻaiyiṉaip peṟṟā yō?eṉ
pukaḻukkum āṭcikkum āṇi vērai
uṉṉiṭattil tantuḷḷēṉ; ataṉaik kāppāy
oruttariṭam collātē!" eṉṟu raittāṉ.

"nāṉaṟiyēṉ pēḻaiyiṉai!" eṉaṟāṉ kuppaṉ.
naṭuṅkiṉāṉ narikkaṇṇaṉ "aiyō aiyō
pōṉatō? iṅkirunta āḷi ṭattil
pōyitaṉaik kuppaṉiṭam koṭueṉ ṟēṉē,
ūṉamilā nammaṟavar pōlē aṉṟō
uṭaiyuṭuttu niṉṟiruntāṉ; ēyttāṉ pōlum.
ēṉintap piḻaiceytēṉ? eṉvāḻ vukkē
iṭaiyūṟu cūḻntēṉē!" eṉattu ṭittē.

aṉṉattiṉ āviyiṉai akaṟṟa vēṇṭum;
āvinikar pēḻaiyiṉai aṭaital vēṇṭum;
eṉṉumoru karuttōṭum araṇma ṉaikkuḷ
iṭṭirunta ōrtavicil ceṉṟuṭ kārntāṉ.
maṉṉavaṉai ēmāṟṟik katirnāṭ ṭāṭci
vāṅkuvatil ciṟitēṉum tollai yillai;
aṉṉattai āttāvait tēṭa vēṇṭum;
arumpēḻai vēṇṭumeṉap peruntuṉ puṟṟāṉ.


iyal 14
avaṉ etir vēḻanāṭṭu maṉṉaṉ varukiṟāṉ.
avaṉiṭam toṭaṅkukiṟāṉ poymūṭṭaikaḷai narikkaṇṇaṉ.

āttāvai, aṉṉattaip pēḻai taṉṉai
aṭaiyāḷap paṭieṅkum paṭaiyā ḷarkaḷ
pōyttēṭa vakaiceytu koṇṭi runta
pollāta nariyāṉiṉ etiril, maṉṉaṉ
kōttāṉa muttulavu mārpi ṉōṭu
kuṉṟunaṭai koṇṭatupōl ceṉṟu niṉṟāṉ!
cāyttāṉē narikkaṇṇaṉ maṉṉa vaṉpāl
caracareṉac coṟperukkai, eḻuntu niṉṟē.

"nāḷumeṉaik kāppāṟṟi āḷāk kippiṉ
nāṟpaṭaikkum talaivaṉeṉa ēṟpa ṭuttik
kōḷumpoy cūtumilāṉ eṉauṇarntu
koṇṭu,perun toṇṭellām eṉakkē tantu
nīḷieṉum maṉṉaṉaināṉ pōril veṉṟa
niṉaivākap paricīnta kaṉiyē! uṉṟaṉ
tōḷaiikaḻn tāḷivaḷ;eṉ vāḷāl veṭṭit
toṭukaḻaṟkuk kāṇikkai iṭṭēṉ kāṇka.

'vañcakattāl katiraivēl maṉṉaṉ taṉṉai
maṟavēntē nīkoṉṟāy' eṉṟutīya
neñcattāl niṉaittāḷē! 'niṉtōḷ, māṉam
nīttatōḷ' eṉṟāḷē! aiyō! aṉṉāḷ
koñcattāl māṇṭāḷē, nāḷa ṭaivil
koṭuvāḷāl ciṟituciṟi tāya ruttuk
keñcattāṉ vaittēṉā! uṉpāl aṉpu
keṭṭēṉē keṭṭēṉē keṭṭēṉ aiyā.

'uṭaṉpiṟantēṉ' eṉṟuraittāḷ. āmām eṉṟēṉ
'uṉṉaracai innoṭiyil cūḻcci yālē
maṭiyumvakai ceytuviṭu; muṭiyum uṉṉāl!
maṉṉavaṉaip paḻivāṅki viṭṭē intak
kaṭalnikartta katirnāṭṭai āḷ' eṉ ṟāḷeṉ
kātupeṟṟa tuṉpattai eṉṉa colvēṉ!
koṭiyāḷiṉ uṭaṉpiṟanta paḻiyun tāḷēṉ
koṭaimaṉṉā aruḷpurika taruka vāḷai.

nallāriṉperunilaiyum inta vaiyam!
nāṉtīyā ḷoṭupiṟanta tālē tīyaṉ!
ellārum pōlēnāṉ iṉṉum iṅkē
irukkiṉṟēṉ cākāmal! oṉṟu maṭṭum
colluvēṉ nāṉaṇṭi vāḻnti runta
tūyōyniṉ pukaḻukkum aṟatti ṉukkum
mullaimuṉai aḷaveṉṉāl paḻinērāmal
muḻutuṇmai yāynaṭantēṉ itaṉporuṭṭu

nāṉcetta piṉaṭaiyum vāṉāṭ ṭiṉkaṇ
nāṉūṟu ciṟṟūrkoḷ orupērūrum
tēṉūṟum cōlaicūḻ appē ruril
ceppariya araṇmaṉaiyum araṇma ṉaikkuḷ
pālnēril kāycci, atil cīṉi iṭṭup
pattuvakaic ciṟṟuṇavum otta peṇṇum
ūṉiṉpam nukarkiṉṟa aṟaii runtāl
oruttarukkum illaiatu eṉakkē" eṉṟāṉ.


iyal 15
narikkaṇṇaṉ pēccai nampiviṭṭa vēḻa maṉṉaṉ narik kaṇṇaṉukku iraṅkiṉāṉ.
intanāṭu uṉṉuṭaiyamuṉṉōruṭaiyatu eṉpataṟkup paṭṭayam uṇṭā eṉṟāṉ.

aracaṉurait tiṭukiṉṟāṉ "appa ṉēuṉ
aṉpiṉaiyum paṇpiṇaiyum aṟiyār yāvar?
orukulaiyil orukāyil tīmai kāṇil
uyarkāykaḷ attaṉaiyum veṟuppa tuṇṭō?
araciyavaḷ tīyavaḷtāṉ; uṭaṉpi ṟanta
aṟampiḻaiyā maṟavaṉnī! aḻutal vēṇṭām.
narikkaṇṇā paḻanāḷil ituuṉ pāṭṭaṉ
nāṭeṉṟāy! ataṟkuḷḷa cāṉṟu muṇṭō?

atuviruntāl kāṭṭukanī! inta nāṭṭiṉ
āṭciyiṉai uṉakkaḷittu viṭuvēṉ" eṉṟāṉ.
"pativiruntāl ēṉuṉaināṉ natta vēṇṭum?
pāṭṭaṉukkup pāṭṭaṉām paṟaikkaṇ ṇaṟkuk
kutiraitirai koṇṭaneṭu muṭiyāṉ eṉṉum
koṭunāṭṭu maṉṉaṉaḷit tāṉin nāṭṭaip
patiṉā yirampērai veṉṟa tālē
paricākat tantataṉṟi vēṟoṉ ṟillai!

annāḷil maṉṉavaṉāl koṭukkap peṟṟa
aruñceppup paṭṭayattaik katirai vēlaṉ
muṉṉōṉām muttappaṉ maṟaitta tōṭu
mūṉṟānāḷ tūṅkaiyilē kolaiyum ceytāṉ!
taṉṉiṭattil paṭaiyirunta tālē aṉṟō
caḻakkaṉavaṉ kuṭikaḷiṭam tappi vāḻntāṉ?
eṉṉaiyumik katirnāṭṭāṉ viṭṭa tillai;
iṅkirā tēeṉṟāṉ aṅku vantēṉ.

innāṭṭai nāṉāḷa vēṇṭu meṉṟa
eṇṇamē eṉakkillai; eṉṟaṉ tantai
annāḷil cākuṅkāl eṉaia ḻaittē
aṅkaiyiṉait taṉmārpil aḻutti, 'appā
uṉṉaināṉ ōruṟuti kēṭkiṉ ṟēṉnī
oppiṭuka, uṉṉāḷil vēḻa nāṭṭiṉ
maṉṉavariṉ aruḷpeṟṟuk katirnāṭ ṭukku
maṉṉavaṉāy iru! namatu māṉaṅ kāppāy.'

eṉakkūṟi uyirnīttāṉ; ataṉā laṉṟō
eḻilvēḻa nāṭṭiṉilnāṉ aṭainti rukkum
taṉipperumai, taṉimakiḻcci ivaṟṟai yellām
tavirppataṟkum tuṇikiṉṟēṉ; aiya ṉēnī
eṉaittamiḻil 'paṭaittalaivā' eṉṟa ḻaikkum
iṉpattuk kīṭāka inta vaiyam
taṉaittariṉum oppēṉē! orucol colka;
'tāḷaṭainta narikkaṇṇaṉ āḷka' eṉṟē!

vaṇaṅkukiṉṟēṉ eṉakkūṟi vaṇaṅki niṟka
maṉṉavaṉum maṉamiraṅki "añcēl! añcēl!
iṇaṅkakiṉṟēṉ. nī āḷka" eṉau raittāṉ
"iṉṟaikkē muṭicūṭṭik koḷka" eṉṟāṉ!
piṇaṅkuvittum maittuṉaṉai uṭaṉ piṟappaip
peruvañca kattālē cākac ceytum
aṇiyumoru maṇimuṭikkē narikkaṇ ṇaṉtāṉ
aṉpillāt taṉṉuḷattāl makiḻntu niṉṟāṉ.


iyal 16
vīrappaṉ eṉṉum tiruṭar talaivaṉ tōḻarkaḷiṭam taṉ varalāṟu kūṟukiṟāṉ.

katirnāṭu cārntirukkum teṉma laimēl
karunoccik kāṭṭiṉilōr pāṟai mītil
mitiyaṭikkāl mītilōr kālaip pōṭṭu
vīrappaṉ eṉumtiruṭar talaivaṉ kunti
etirniṟkum tōḻarkaḷpāl itaṉaic coṉṉāṉ:
ellōrum kēṭṭiruntār kaikaḷ kaṭṭi!
"mutumaiyiṉai aṭaintuviṭṭēṉ. vāḻnāḷ ellām
muṭṭiṉṟik kaḻittuvantēṉ. āṉāl kēḷīr

orupiḷḷai koṭivēṅkai pōlvāṉ; kaṇpōl
orumaṉaivi! iruvaraiyum pirintēṉ. āṇṭum
irupatuā yiṉaeṉṟaṉ tīyo ḻukkam
eṉmaṉaivi yāmāttā veṟuttāḷ! nīyō
tiruṭuvataiviṭavēṇṭum!aṉṟi eṉṉait
tīṇṭuvatai viṭavēṇṭum!eṉṟāḷ; eṉpāl
varavēṇṭām ivviṭattil eṉṟāḷ; eṉṟaṉ
makaṉaināṉ nalvaḻiyil vaḷarppēṉ eṉṟāḷ.

oruvaṉiṭam ēṟpaṭṭa tīyo ḻukkam
uṭaṉvaḷarntē, piṉṉatutāṉ nīkka oṇṇāp
perunōyāy māṟuvatu meyyē; nāṉum
peṇṭāṭṭi piḷḷaikaḷai viṭṭa taṉṟi
orunāḷum tīttoḻilai viṭuva teṉṟē
uḷḷattāl niṉaittatuvum illai! aiyō
arumaiyuṟu peṇṭupiḷḷai niṉaivē yāka
akaṉṟanāḷ ovvoṉṟum tuṉpa nāḷē.

nāṉumeṉ maṉaiyāḷum vāḻnti runta
nallūrai avaḷakaṉṟāḷ; pullūr ēkit
tāṉaṅkuk kaippāṭu paṭṭāḷ; ciṉṉat
taṉikkuṭicai oṉṟiṉaiyum kaṭṭik koṇṭāḷ;
tēṉaṭaiyum īyumpōl makaṉum tāṉum
vaṟumaiyilum cemmaiyiṉaik kāṇpā rākic
cīṉi eṉum kaṇakkāyar iṭattil aṉpiṉ
ciṟuvaṉaiyum paṭikkaviṭṭāḷ. cilanāḷ cella

kaṇakkāyar muyaṟciyiṉāl araṇma ṉaikkuḷ
kālvaittāḷ; paṇicciyāy iruntāḷ; piṉṉart
tuṇaiyāṉāḷ katirnāṭṭiṉ araci yārkkē!
tūyataṉ makaṉiṉṉum kaṇakkā yarpāl
iṇakkamuṟak kalaipalavum payilkiṉṟāṉ. nāṉ
ivaiyaṉaittum aṟintuḷḷēṉ; eṉiṉum aṅkē
aṇukiṉēṉ illai. eṉai avaḷkaṇ ṭālum
akamveṟuttut talaikuṉintu maṟaintu pōvāḷ.

'appaiyaṉ vēlaṉukku nāṉtāṉ tantai
āttātāṉ eṉmaṉaivi' eṉṟa uṇmai
ipperiya nāṭṭiṉilē inta nāḷil
yāṉaṟivēṉ; avaḷaṟivāḷ; aṟiyār maṟṟōr!
ceppiṉēṉ iṉṟutāṉ ummi ṭattil!
ceppātīr yāriṭattum! iṉṟu nāṉō
eppāṭum paṭavillai; kālāḷ pōlē
etirniṉṟēṉ narikkaṇṇaṉ pēḻai tantāṉ.

iṭukāṭṭil narikkūṭṭam ulāval pōlē
evviṭattum araṇmaṉaiyil vēḻa nāṭṭiṉ
paṭaivīrar ulāviṉār! elikaḷ ōṭip
paṇṭaṅkaḷ uruṭṭutalpōl poruḷai yellām
taṭataṭeṉa uruṭṭiṉār. avara varkaḷ
calippiṉṟik kavarntārkaḷ kalaippo ruḷkaḷ!
iṭaiyiṭaiyē narikkaṇṇaṉ celvāṉ, mīḷvāṉ;
etaiyōtāṉ mikakkaruttāyt tēṭa lāṉāṉ.


iyal 17
vīrappaṉ aṉṟu narikkaṇṇaṉ tanta pāṇṭiyaṉ paricu
eṉṉum pēḻaiyait tiruṭarkaḷiṭam kāṭṭiṉāṉ.

ōraṟaiyil pēḻaiyiṉai aritiṟ kaṇṭāṉ
uṇṭāṉa makiḻccikkōr aḷavē illai.
yārukkum teriyāmal, ataittē rōṭṭi
iṭamcērkka eṇṇiṉāṉ. aṅku nāṉtāṉ
nēriṉilē niṉṟiruntēṉ. taṉāḷ eṉṟē
niṉaittiṭṭāṉ! 'tērōṭṭi iṭamcēr' eṉṟāṉ;
pārāṭṭiṉēṉ avaṉai! eṭuttu vantēṉ
pāruṅkaḷ!" eṉappēḻai taṉaikkāṭ ṭiṭṭāṉ.

cirittiṭṭa tiruṭarkaḷil oruvaṉ colvāṉ:
"tiruṭarkaḷaik kuṟaivākac colvār makkaḷ;
irukkiṉṟa pēḻaiyiṉait tēṭit tūkki
'eṭuttuppō' eṉṟāṉē avaṉai yārum
orupēccum pēcārkaḷ; cummā niṉṟa
ummaiavaṉ tiruṭaṉeṉṟu coṉṉā ṉaṉṟō?
poruḷāḷi tiruṭarkaḷai viḷaivik kiṉṟāṉ
potuvuṭaimai yōṉtiruṭṭaik kaḷaivik kiṉṟāṉ"

eṉṟuraittāṉ. maṟṟoruvaṉ iyampu kiṉṟāṉ
"eṉṉeṇṇam atuvalla; vēṇṭu meṉṟē
poṉṉaiyō kāciṉaiyō nāme ṭuttup
pōmpaṭicey kiṉṟārkaḷ. ataṉpiṉ nammai
vaṉciṟaiyil aṭaippārkaḷ. tiruṭa reṉṟu
makkaḷiṭam colvārkaḷ. ivaiēṉ eṉṟāl
maṉṉar,paḻam pulavar, vaṇi karkaṭ kellām
varumpeyarai namakkākkum muyaṟci" eṉṟāṉ.

vīrappaṉ kūṟukiṉṟāṉ "eṉtō ḻarkāḷ!
vēlaṉukku nāṉaḷitta toṉṟu millai.!
ārappaṉ eṉpataiyum aṟiyāṉ vēlaṉ!
āttāvum ataikkūṟa virumpa villai;
nēriṟpōy iruvaraiyum kāṇu taṟkum
neñcamō āvalaṭai kiṉṟa tuṇṭu.
cīrillai eṉṉuṭampiṉ nilaiyil; eṉṉa
ceyvateṉa eṇṇukiṉṟēṉ. pēḻai taṉṉai

nāṉtiṟantu pārttatilē vilaiyu yarnta
nakaiāṭai, aḻakiyavāḷ muṭii vaikaḷ,
vāṉtiṟanta uṭukkaḷpōl katirpōl kaṇṭēṉ!
maṉṉartarum paṭṭaiyamum oṉṟu kaṇṭēṉ!
īṉṟāṉiṉ cottāka ataṉai eṉṟaṉ
eḻilmakaṉuk kuccērkka iṅku yārkkum
tōṉṟāta iṭattiṉilē putaippēṉ. piṉpu
colluvēṉ irukkumiṭam" eṉṟu coṉṉāṉ.

"āṇṭavarē, nummaṉaivi eṅka ḷaṉṉai
aṭiyēṅkaḷ uṭaṉpiṟanta vēlaṉ āṉa
īṇṭuḷḷa iruvaraiyum aṟiyōm yāmum!
iṉpamuṟum maṉaiviyār umaivi lakkip
pūṇṭuḷḷa uṟutiyō peritu! tāṅkaḷ
pōkāmal iruntatuvum putumai ākum!
ūṉtaḷarntīr, uṭaltaḷarntīr, iṉiyum cella
oppīrō" eṉṟuraittār naṭpuk koṇṭōr.

"nīṅkaḷelām iṅkiruppīr, pēḻai taṉṉai
nilaiyāka ōriṭattil maṟaittu vaittut
tāṅkāta āvaliṉait taṇippa taṟkut
taṉiyākap pullūrpōy varuvēṉ" eṉṟu
vāṅkiyatōr villaippōl vaḷainta mēṉi
vāṉuyarnta kuṉṟupōl nimirntu niṉṟāṉ.
ōṅkiyatōḷ mītiṉilē pēḻai taṉṉai
ummeṉṟu tūkkiṉāṉ; uṭaṉna ṭantāṉ!


iyal 18
vēlaṉ mutaliyavarkkuc cīṉi eṉṉum kaṇakkāyar nāṭṭiṉ uṇmai ceppiṉār.

cīṉiyeṉum kaṇakkāyar vīṟṟi runtār
cēṇuyarnta ālaṭiyil! etiril ciṅkam
pōṉimirnta pārvaiyiṉāṉ vēlaṉ, maṟṟum
puliyiḷaiñar amarntiruntār! kaṇakkā yartām
tēṉikartta tamiḻālē putiya ceyti
ceppiṉār: "iḷaiñarkaḷē! aṉpuḷ ḷārē!
ēṉinta nāṭṭiṉmēl vēḻa nāṭṭāṉ
eḻuppiṉāṉ taṉpaṭaiyai? atuvu miṉṟi

perumaimiku katiraivēl maṉṉaṉ mītu
piṉṉiruntē evaṉīṭṭi taṉṉai eytāṉ?
araciyiṉaik koṉṟavaṉyār? aracar peṟṟa
aṉṉattaik kolaiceyya niṉaippōṉ yāvaṉ?
tiruniṟainta katirnāṭṭiṉ araca ṉeṉṟu
tikaḻumuṭi taṉaiccūṭa inta nēram
araṇmaṉaiyiṉ naṭuviṉilē vēḻa nāṭṭiṉ
aracaṉetir niṉṟiruppōṉ evaṉkaṇ ṭīrō?

katirnāṭṭiṉ mēlanta vēḻa nāṭṭāṉ
kaṭumpakaikoḷ ḷacceytōṉ narikkaṇ ṇaṉtāṉ!
mutukiṉilē piṉṉiṉṟu īṭṭi eytōṉ,
moykuḻalaik kolaiceytōṉ, aṉṉan taṉṉai
etirppaṭṭāl kolaiceyya iruppōṉ aṉṉōṉ
ippōtu maṇimuṭiyum peṟappō kiṉṟāṉ.
matiyuṭaiyāy vēlaṉē, uṉaṉ ṉaikkum
mākkoṭumai narikkaṇṇaṉ ākkak kūṭum.


iyal 19
vēlā uṉaṉṉai āttākkiḻaviyaik kāppāṟṟa
nī uṭaṉē pō eṉṟār kaṇakkāyar.

uṉaṉṉai āttāvaik kāppataṟkō
uṭaṉēpō! intāvāḷ! kutirai tantēṉ!
eṉkalaikaḷ uṉṉuyiraik kākka! nāṭṭiṉ
ikaḻcciyiṉaip pōkkuka! nī pukaḻcci koḷka!
piṉuṉakku vēṇṭumeṉil iṅki rukkum
piṟatōḻar tuṇaipurivār; viṭaipeṟ ṟukkoḷ"
eṉṟuraittār. vāḷeṭuttuk kutirai ēṟi
etirvaṇaṅkip pullūrē atirac ceṉṟāṉ.

aiyāvē vēlaṉukkut tuṇaiyāyc cella
aintāṟu kutiraikaḷai emakkip pōtē
kaiyālē ivaieṉṟu kāṭṭi viṭṭāl
kaṇṇālē pārttiṭuvōm; avaṉa ḻaittāl
neyyālē muṇṭeḻunta neruppaip pōlē
neñcālē koḷkiṉṟa vicaiyi ṉōṭu
vaiyālē āṉatoru pakaimēṟ celvōm
vāḷālē taṅkaḷpukaḻ vaḷarppōm" eṉṟē

irukaikūp piccoṉṉāṉ orucēy. aṅkē
irukkaiviṭ ṭeḻuntorucēy aṟikkai ceyvāṉ:
"varukaikkuk kāttiruppāṉ aiyā; vēlaṉ
vāḻkkaikkum utavātu tāḻkkai ceytāl!
parukaikku nañcaḷitta paḻikkai ēṟpēṉ;
pataikkaiyilē taṭuppīrō? itaikkai viṭṭāl
aruḷkaikku nāḷetutāṉ? eṉmēl vēlaṉ
aṉpukaikkum; avaṉpakaikkum kaiva lukkum.

pōmāṟu talaiyacaippīr!" eṉṟu coṉṉāṉ.
putumāṟu talaivēṇṭum oruvaṉ niṉṟē,
"āmāṟu nāmuṇarntōm. vēlaṉ aṅkē
aḻumāṟu talaiyiṭā tiruntu viṭṭāl
ēmāṟu talaiyaṭainta inta nāṭṭiṉ
eḻilmāṟum! nilaimāṟum! āṭci māṟum!
nāmāṟu talaiyaṭaiya nariyiṉ nōkkam
nakumāṟu talaiyiṭuvōm, navilka!" eṉṟāṉ.

"poṟuttiruppār vāḻntiruppār! inta nāṭṭil
pukuntiruppār, iṅkiruppār tammai yellām
niṟuttiruppār; ilēceṉṟu niṉaitti ruppōr
nikaḻvataikkaṇ tiruppātu pārtti ruppār!
kuṟittiruppār āttāvait tīyōḷ eṉṟu
kuḷirntiruppār avaḷiṟantāl! cemmal vēlaṉ
maṟantiruppār vaikāṇā tiruppār; kāṇpār
maṟaintiruppār, kaiyiruppār aṟivār!" eṉṟāṉ.


iyal 20
pullūrc ciṟukuṭicaiyil āttāvum aṉṉamum.

pullūriṟ ciṟukuṭicai taṉili raṇṭu
puṇpaṭṭa neñcaṅkaḷ oṉṟai yoṉṟu
nalluraiyil tēṟṟiyirun taṉa.a vaṟṟil
naraipaṭṭa āttāḷiṉ neñca moṉṟu!
vallūṟu kuṟivaitta puṟāppōl vāḻum
malarkkoṭiyāḷ aṉṉattiṉ uḷḷa moṉṟu!
colliaḻu tāḷāttā; āṟṟāḷ kaṇṇīr
corintaḻukiṉ ṟāḷiṉṉum peṇṇai nōkki.

"aṉṉattiṉ kaṇṇi ṉikkum makaṉait tēṭi
āvaṇiyil maṇamuṭittut taippi ṟappil
maṉṉiyaciṅ kañcumanta tavicil ēṟṟik
katirnāṭṭiṉ maṇimuṭiyai avaḷuk kākki
eṉkaṇṇāl pārttuḷḷam makiḻvē ṉeṉṟa
eḻilmaṉṉaṉ moḻieṇṇiaḻuvē ṉānāṉ?
aṉṉavaṉiṉ tiruttōḷum akaṉṟa mārpum
aḻivuṟṟa taieṇṇi aḻuvē ṉānāṉ?

arumaimakaḷ taṉakkēṟṟa aṉpa ṉōṭum
āṇippoṉ kaṭṭileṉum cēṟṟi ṉuḷḷē
erumaieṉak kiṭantiṉpam nukaru kiṉṟa
eḻilnāḷai nāṉkāṇap peṟēṉō eṉṟa
perumāṭṭi moḻieṇṇi aḻuvē ṉānāṉ?
piḷḷaikku nañcūṭṭum tāypōl anta
narikkaṇṇaṉ vañcittuk koṉṟa pōtu
nāḷaṟṟup pōṉateṇṇi aḻuvē ṉānāṉ?

etiretirē irutaḻaṟpan tukaḷ cuḻaṉṟē
iruppatupōl katirnāṭṭāṉ vēḻa nāṭṭāṉ
atirkiṉṟa meyppāṭum cuḻaṟṟum vāḷum
kaṭpulaṉuk kappālāy vicaikoḷ ḷuṅkāl
mutiyaōr kālāḷpōl tāṭi mīcai
muṭittunāṉ aṅkiruntēṉ; narikkaṇ ṇaṉtāṉ
patuṅkukaṟup puṭaipūṇṭu vēntai māyttāṉ
pataittēṉē ataieṇṇi aḻuvē ṉānāṉ?

nāṉiruntēṉ kālāṭkaḷ palari runtār
naṭuviṉilē vēḻanāṭ ṭaracaṉ niṉṟāṉ.
mēṉimirnta kariyauṭaik kālāḷ vantu
mellitaṉai narikkaṇṇaṉ veṭṭic cāytta
ūṉnaṭuṅkum ceytiyiṉaic coṉṉāṉ. maṉṉaṉ
uḷamnaṭuṅka maṟṟavarkaḷ uṭalna ṭuṅka
nāṉiruntu maṉṉavaṉait tēṟṟuṅ kāleṉ
nalluyir oṭuṅkiyataṟ kaḻuvē ṉānāṉ?

paḻanāḷpāṇ ṭiyaṉuṉṟaṉ mūtā taikkup
paricaḷittāṉ innāṭṭai! ataikku ṟikkum
muḻunīḷap paṭṭayamum uṭaipūṇ vāḷum
mūṭiyaap pēḻaiyumpō yiṟṟē antō!
iḻantataṉāl pēḻaiyiṉai, aḻaku mikka
innāṭu niṉurimai eṉṟa uṇmai
oḻintiṭumē! ataieṇṇi aḻuvē ṉōnāṉ?"
ivvaṇṇam uraittaḻutu koṇṭi runtāḷ.


iyal 21
kiḻavi, ivvāṟu naṭantavai kūṟi naiyumpōtu, vīrappaṉ akkuṭicai nōkki
vantavaṉ ivaikaḷai oḷintu kēṭṭiruntāṉ; uṇmai uṇarntāṉ.

veḷiyiṉilē pēḻaiyoṭu niṉṟi runta
vīrappaṉ ivaṟṟaiyellām kēṭṭi runtāṉ.
kaḷikoṇṭāṉ! taṉmutukil uḷḷa pēḻai
katirnāṭu kaviṉaṉṉam uṭaimai eṉṟu
veḷippaṭuttat takkatōr pēḻai eṉṟu
viḷaṅkiṟṟu. taṉmaṉaivi āttā, aṅkuk
kiḷimoḻiyāḷ aṉṉattaik kāppa taṟkum
kēṭutaṉai nīkkaṟkum muyalu kiṉṟa

nilaiyāvum viḷaṅkiṟṟu! vīrap paṉtāṉ
nīḷpēḻai taṉaiāttā viṭamip pōtē
kulaiyāmal tantiṭavum niṉaittāṉ. nāṭṭiṉ
kontaḷippil pēḻaiyiṉai avaḷkāp pāṟṟum
valiētu? poṟuttiruppēṉ eṉamu ṭittu
maṟṟumavar pēcuvataik kēṭṭi runtāṉ.
talaimītu kaivaittut "tāyē! appā!
taṉiviṭṭuc ceṉṟīrō iṉivāḻ vēṉō?


iyal 22
aṉṉattiṉ tuṉpam.

aiyakō eṉāttā! vaiya kattil
aṉṉaimaṭin tāḷeṉṟu coṉṉa collait
taiyaleṉa tuḷampoṟutta tuṇṭu;piṉpu
tantaiyiṟan tatupoṟutta tuṇṭu; mēlum
tuyyakatir nāṭṭurimai pēḻai yōṭu
tolaintataiyum poṟuttatuṇṭu; poṟāta tīmai
ceytuvantāṉ eṉmāmaṉ eṉaṟāl intac
ciṟiyauḷam peruntuyaraip poṟuppa tuṇṭō?

uṭaṉpiṟantā ḷaiveṭṭi, aṉṉōḷ āvi
oppāṉi ṉ uṭalcāyttē ippāl eṉṉait
toṭarntaḻikka eṇṇiṉavaṉ māmaṉ eṉṟāl,
curantapāl iruntaruntip parantu lāvum
neṭumpaṉṟik kuṭṭikaḷpōl makkaḷ yārum
niṟaiyaṉpāl uṭaṉpiṟantār eṉṟu ṇarttak
kiṭantutavam purikiṉṟa ulakil innāḷ
kēṭiḻaikkum uṟaveṉumcol kēṭpa tēyō?

oppuraikka muṭiyāta aṉṉai eṉṉai
orukkaṇittu mārpaṇaittu mēṉi yellām
kaippuṟattil āmpaṭikkut taḻuvi eṉṟaṉ
kaṇmaṟaikkum curikuḻalai mēlo tukki
maippuruva viḻimītu viḻiya maittu
malarvāyāl kuḷirtamiḻāl kaṇṇē eṉṟu
ceppimutta miṭṭāḷē! aṉpuḷ ḷāḷiṉ
centāmarai mukattai maṟappē ṉōnāṉ?

immāni lampukaḻum tantai, muntai
īṭṭivaitta māṇikkam kūṭṭi aḷḷik
kaimmāri yāyppoḻintu kaṇakkā yarpāl
kalaiyaruḷa vēṇṭittaṉ talaiva ṇaṅki
ammāe ṉakkūvik kaimmē lēnti
arukamarntu parukaeṉṟu pālum tantē
'a'mmutal eḻuttaḷittāṉ; aṟivō aṉṉōṉ
aṉpāṉa tirumukattai eṇṇi vāṭum.

ūrāḷum talaivaṉiṉkuṟ ṟēval ceyvōṉ
ōṭṭuvikkum ciṟṟāḷiṉ kīḻkki ṭakkum
ōrāḷiṉmakaḷ taṉṉai uvantu peṟṟōr
uyirtuṟantāl uḷantuṭippāḷ eṉṟāl, intap
pārāḷap peṟṟārai eṉpeṟ ṟōraip
paṟikoṭutta eṉṉuyirō uṭalil niṟkum?
yārumillai yāṉpeṟṟa pēṟu peṟṟōr;
iṟṟaikkō eṉpōlak keṭṭā rillai."


iyal 23
pativiruntu kēṭṭirunta vīrappaṉ pōy viṭṭāṉ.
narikkaṇṇaṉukku muṭi cūṭṭuvatai muracaṟaikiṟāṉ oruvaṉ!

eṉattuṭittāḷ. vīrappaṉ eṭuttāṉ ōṭṭam!
iṅkiruntāl aṉṉattait tēṭu vōriṉ
ciṉattīyil ventiṭutal aṉṟi, pēḻai
ciṟiyanarik kaṇṇaṉiṭam cēru meṉṟu
niṉaittāṉāy, yārumilā iṭampu kuntāṉ.
nīṅkiyapiṉ muracaṟaivōṉ," narikkaṇ ṇartām
iṉikkatirnāṭ ṭukkaracāy muṭipūṇ kiṉṟār
innāḷ" eṉ ṟāṉ.itaṉai iruvar kēṭṭār.

aṭivaittāṉ katirnāṭṭil! neñcil vaittāṉ
aḻivaittāṉ! viḻivaittāṉ urimai vēril!
kuṭivaittāṉ oṭivaittāṉ nāṭṭil! eṅkum
kolai vaittāṉ! kuṟaivaittāṉ eṇṇā ṉāki
veṭivaittāṉ aṟamvaḷartta ivvīṭ ṭukkum!
miṉṉoḷiyē, taṉtalaiyil uṉṉa tāṉa
'muṭi'vaittāṉ; muḻakkukiṉṟāṉ; aṉṉōṉ vāḻviṉ
muṭivaittāṉ muḻakkukiṉṟāṉ muraca ṟaintē!

innēram narikkaṇṇaṉ naṉṉī rāṭi,
eḻiluṭaiyum iḻaipalavum pūṇṭu, vēḻa
maṉṉavaṉai etirpārttup poṉṉil miṉṉum
maṇimuṭiyai aṇivataṟkuk kātti ruppāṉ!
innēram, tāṉ irukkum iṭatti ṉiṉṟē
eḻilaraṇma ṉainōkkit tēri lēṟip
piṉevarum cūḻntuvara varuvāṉ vēḻaṉ!
pēravaiyil, makiḻccikoḷa evari ruppār?


iyal 24
muracaṟaital kēṭṭa āttā avaṉait tūṟṟuṅkāl, etirikaḷ kuṭicaiyaic
cūḻntārkaḷ; atēnērattil vēlaṉum pakaivarai etirttāṉ.

eṉṟuraittē āttātaṉ erivai illām
eṭutturaikkum nērattil, kuṭicai nōkki
'aṉṉamatil tāṉiruppāḷ, āttā eṉṉum
akkiḻavi yuṭaṉiruppāḷ' eṉṟu kūvi
muṉvantār cilapakaivar kuṭicai nōkki!
muḻaṅkiṟṟuk kutiraikaḷiṉ aṭiō caitāṉ.
piṉṉoruvaṉ varukiṉṟāṉ avaṉpēr vēlaṉ!
peruvāḷum kutiraiyumpāyn taṉapa kaimēl!

palakutirai maṟavariṉmēl vēlaṉ eṭṭip
pāyntaṉaṉpal āṭukaṭkuḷ vēṅkai pōlē!
kalaṅkiṉarvē ḻavar pattup pērmāṇ ṭārkaḷ!
katticuḻal ōcaimaṟa varmu ḻakkam,
kulainaṭuṅka vaittaṉa! āttā, taṉ vēlaṉ
kuralkēṭṭāḷ; vēḻavarkaḷ aṅku vanta
nilaiyuṇarntāḷ. aṉṉattai nōkki aṅku
nikaḻkiṉṟa pōrnōkkam nikaḻttip piṉṉar,


iyal 25
vēlaṉum pakaivarum pōr naṭattukaiyil, aṉṉam,
āttā urumāṟi veḷic ceṉṟārkaḷ.

aṉṉattai āṭavaṉāy urumāṟ ṟiṭṭāḷ;
aṉṟupōl taṉṉuruvam māṟṟik koṇṭāḷ!
kaṉṉamaṟaik kuntāṭi yuṭaiya tāttā,
kaṇṇotta paiyaṉoṭu celva taippōl
taṉmakaṉiṉ kaṇakkāyar cīṉi vāḻum
taṉivīṭṭai nōkkiyē viraintu ceṉṟāḷ!
"uṉmakaṉiṉ nilaieṉṉa" eṉṟāḷ aṉṉam;
"ūrmīṭkac cākaṭṭum" eṉṟāḷ āttā!

"kaṇṇeṭuttum pārttōmā kaivā ḷōṭu
kaṭumpōril taṉiyākak kiṭanta cēyai?
peṇṇeṭuttu vaḷarttiṭṭāḷ; ataṉā lētaṉ
piḷḷaiuyir pōvataiyum peṟṟa tāytāṉ
eṇṇavillai eṉṟulakam uṉaip paḻikkum;
eṉṉāltāṉ ippaḻiyeṉ ṟeṉaippa ḻikkum!
maṇṇeṭuttuc cuṭṭiṭuceṅ kallō, aṉṟi
malaikkallō uṉṉeñcam" eṉṟāḷ aṉṉam.


iyal 26
āttāvum aṉṉamum cīṉikkaṇakkāyar vīṭu nōkkip pōṉārkaḷ.
etiril vēlaṉiṉ tuṇaivar kutiraimēl ēṟik kuṭicai nōkkip pōvataik kaṇṭārkaḷ.

"vēlavaṉaik kāppataṟku nammā lāmā?
vīṇkavalai koḷḷuvatil āvateṉṉa?
ñālattil eṉpiḷḷai yiṉti ṟattai
nāṉaṟiyak kaṇakkāyar coṉṉa tuṇṭu!
cōlaiatō! ataiyaṭutta ciṟṟūr kāṇpāy!
toṭarntuvā viraivāka!" eṉṟāḷ āttā.
nālaintu kutiraikaḷil vāḷ piṭitta
nalliḷaiñar etirvarutal iruvar kaṇṭār.

"eṅkiruntu varukiṉṟīr?" eṉṟāṉ ōrcēy.
"eḻilvēlaṉ avviṭattil vēḻa varpāl
veṅkurutip pōrceytu koṇṭi rukkum
viḻaṟkuṭicaip puṟamāka vantōm" eṉṟu
taṅkutaṭai illāmal āttā coṉṉāḷ.
tāviṉār iḷaiñarellām kutirai ēvi!
maṅkaiyiru kaikoṭṭi makiḻntāḷ "uṉṟaṉ
makaṉmukamum pārttaṟiyēṉ āttā" eṉṟāḷ.


iyal 27
ālaṭiyil kaṇakkāyar etiril ceṉṟu māṟṟuṭai kaḷaikiṟārkaḷ.
piṉ aṉaivarum māṟṟuruvattōṭu araṇmaṉai nōkki naṭantārkaḷ.

ālaṭiyil amarntirunta kaṇakkā yarpāl
āttāvum maṅkaiyumpōyp pōrtti runta
mēluṭaiyum tāmvilakki niṉṟu ceyti
viḷakkiṭavē, kaṇakkāyar kiḷatta lāṉar:
"vēlavaṉō umaikkākka aṅku vantāṉ
vēḻavarai etirttuppō riṭavu māṉāṉ;
nālaintu pēriḷaiñar tuṇaikkum ceṉṟār;
narikkaṇṇaṉ terintukoḷvāṉ iṉieṉ nōkkam.

eṉṉaiyavaṉ ciṟaippaṭutta eṇṇu muṉṉam
yāmellām māṟṟuruvat tōṭu ceṉṟu
maṉṉavaṉām vēḻavaṉait taṉiyē kaṇṭu
maṅkainilai kūṟuvatu nalla" teṉṟār.
naṉṟeṉṟār iruvarumē! uruvam māṟṟi
naṭantārkaḷ mūvarumāy araṇ maṉaikkut
teṉpuṟattē vēḻavaṉār taṅki yuḷḷa
tirumaṉṟu taṉainōkki mikavi raintē!


iyal 28
vēḻamaṉṉaṉ tirumaṉṟil amaintu narikkuk katir nāṭṭaip paṭṭam kaṭṭiṉēṉ
eṉṟu makiḻntāṉ. atai oru mutiyōṉ maṟuttāṉ.

oḷiviḷakkup pattāyi rattiṉ nāppaṇ
uyirviḷakkāy vīṟṟiruntāṉ vēḻa maṉṉaṉ!
teḷiviḷakkum aṟivuṭaiya amaiccaṉ tāṉum,
ciṟiyapaṭait talaivarkaḷum cūḻnti runtār.
kaḷimikukka vēḻattāṉ uraikka luṟṟāṉ
kaṇṇetiril irukkiṉṟa taṉṉāṭ ṭārpāl:
"kuḷirpuṉalcēr katirnāṭṭai narikkaṇ ṇaṟkuk
koṭuttuviṭṭēṉ; avaṉkuṟaiyai muṭittu viṭṭēṉ.

eṉṉarumaip paṭaittalaivaṉ makiḻum vaṇṇam
yāṉpuriyat takkatupu rintu viṭṭēṉ;
taṉṉarumai uḻaippālē eṉṉi ṭattil
tāṉpeṟatta kuntataittāṉ peṟṟu viṭṭāṉ;
poṉmuṭiyai avaṉtalaiyiṟ cūṭṭum pōtu
potumakkaḷ innāṭṭār mukatti lellām
tuṉpattai nāṉkaṇṭēṉ ēṉō?" eṉṟāṉ
"colvēṉ"eṉ ṟorumutiyōṉ vaṇaṅkic colvāṉ.

"narikkaṇṇaṉ katirnāṭṭai aṭaiva taṟku
nallatoru cūḻcciyiṉait tēṭa lāṉāṉ;
erivutaṉaik katiraivēl maṉṉaṉ mēlē
ēṟṟiṉāṉ taṅkaṭku; nampi ṉīrkaḷ!
orunāḷum taṅkaḷaiak katirai vēlaṉ
uḷḷattāl pēccālē ikaḻnta tillai;
perumpaṭaiyum koṇṭuvantīr! naṭanta pōril
maṟavarneṟi piḻaittatuvum aṟamō aiyā?

iruvēntar vāṭpōrai nikaḻttum pōtē
īṭṭiyiṉaip piṉ vantu katirnāṭ ṭāṉmēl
narikkaṇṇaṉceluttiṉāṉ; nāṉum kaṇṭēṉ
nakaittatuvāṉ! nāṇiṟṟu nalla ṟantāṉ!
irukkaṭṭum; peruvēntē, araci yārai
etirpārā vakaiyāka vañcat tālē
peruṅkolaicey tāṉantō! ippeṇ ṇāḷaip
piṟaraṟiyā vakaiyilnāṉ kāttēṉ aṉṟē.

ivviḷaiya pūṅkoṭiyiṉ vēra ṟukka
eṉṉavelām ceykiṉṟāṉ? eṉṉaik kolla
ovvāta muṟaiyellām cūḻu kiṉṟāṉ;
uṅkaḷiṭam nītikēṭ kiṉṟēṉ" eṉṟu
cevvitaḻāḷ aṉṉattai mukiliṉ mīṇṭa
tiṅkaḷeṉa māṟṟuruvam kaḷaintu kāṭṭi
avvakaiyē tāṉumtaṉ uṇmai kāṭṭi
"āttāeṉpēr; araciṉ paṇippeṇ" eṉṟāḷ.


iyal 29
āttā, aṉṉam eṉa aṟinta vēḻa maṉṉaṉ
viyappuṟṟatōṭu, paḻi eṉ mēlalla eṉṟāṉ.

viyappuṟṟāṉ; mukaniṟaiyak kaṇti ṟantu
melliyiṉai, āttāvaip pārttāṉ; mikka
tuyaruṟṟāṉ. "orunāṭṭaip piṭitta piṉṉar
toṭarpuṭaiyār tamaikkolla oppu vēṉō?
ceyappaṭṭa pōrnaṭuvil pakaiyai nāṉō
piṉṉiruntu kolaipuriyac ceyvēṉ?" eṉṟu
viyarttiṭṭāṉ uṭalellām! "antat tīyaṉ
viḷaittiṭṭāṉ; nāṉallēṉ" eṉṟa coṉṉāṉ.

"appōtē nāṉiṉaittēṉ; kēḷvi yuṟṟēṉ.
avaṟṟaiyellām narikkaṇṇaṉ maṟuttuk kūṟit
tappētum illāṉpōl āṭal ceytāṉ.
katirnāṭṭiṉ taṉiyaracāy narikkaṇ ṇaṟkum
ippōtu tāṉmuṭiyaic cūṭṭi vantēṉ;
eṉceyvēṉ paḻicumantēṉ! paḻicu mantēṉ!
eppōtum umakkēōr tīmai yiṉṟi
yāṉkāppēṉ añcātīr" eṉṟāṉ maṉṉaṉ.


iyal 30
aṉṉam mutaliyavaraik kākkum vaḻiyai aracaṉ ārāyntāṉ.

piṉṉumavaṉ amaiccaṉaiyē nōkki, "intap
peṇṇaraci iṉiuyyum vaṇṇam yātu?
ciṉṉanaṭai narikkaṇṇaṉ iṭamvi ṭuttāl
tīṅkiḻaippāṉ; nallauḷap pāṅkoṉ ṟillāṉ;
aṉṉaiyiṉaik kolaiceytāṉ; tantai taṉṉai
aḻittiṭṭāṉ; aṉṉattai oḻippa taṟkum
muṉṉiṉṟu kāttāḷai āttā eṉṉum
mutiyāḷait tīrttiṭavum kutiyā niṉṟāṉ.

kūṟukaniṉ karut"teṉṟāṉ. amaiccaṉ colvāṉ:
"koṭiyōṉaik katirnāṭṭai āḷa viṭṭīr!
cīṟukiṉṟa pāmpukkut tavaḷai yūril
tirumuṭiyō cūṭṭuvatu? piṉpu kāṇpīr!
vīṟuṭaiya katiraivēl maṉṉaṉ īṉṟa
veṇnilavu mukattāḷiṉ eṇṇaṅ kēṭṭu
vēṟunāṭ ṭiḷavaracai maṇakkac ceytu
mēlumoru tīṅkiṉṟik kākka vēṇṭum.


iyal 31
"aṉṉam mutaliyavaraik kāppāṟṟa vēḻa nāṭṭiliruntu
oruvarai aṉuppik katirnāṭṭai āṇṭu varacceyka" eṉṟāṉ amaiccaṉ.

katirnāṭṭai narikkaṇṇaṉ āḷum āṭci
kaṭukaḷavum tīṅkiṉṟi iruppa taṟkup
potunāṭṭam uṭaiyaōr aṟiñaṉ taṉṉaip
pōyiṅku nīraṉuppa vēṇṭum" eṉṟāṉ.
"etunāṭṭam? aṉṉamē colvāy" eṉṟāṉ.
ēntalmoḻi kēṭṭamalark kūntal colvāḷ:
"caturnāṭṭip pakaimuṭimēl tāḷai nāṭṭum
tamiḻ nāṭṭup peruvēntē! avaiyil uḷḷīr!

paḻanāḷiṟ pāṇṭiyaṉiṉ paṭaina ṭattip
pakaikoṇṭa cōḻaṉaiyum veṟṟi koṇṭa
aḻalvēlāṉ eṉṉarumai mūtā taikkē
aḷittāṉōr pēḻaiyiṉaip paricāy; anta
eḻilāṉa pēḻaiyilē ñālam meccum
iḻaiāṭai, vāḷpalavum irukkum; mēlum
aḻakāṉa katirnāṭṭiṉ varalā ṟellām
appēḻai colliviṭum. āta lālē,


iyal 32
aṉṉam kūṟuvāḷ : eṉpēḻai araṇmaṉaiyil
irukkum; ataik kāṭṭac ceyvīr maṉṉarē!

vēḻamā nāṭuṭaiya vēntē! eṉṟaṉ
mēṉāḷiṉ naṟpukaḻai viḷakkum antap
pēḻaimā ṟāmalataik kāṭṭum vaṇṇam
periyatōr kaṭṭaḷaiyum iṭutal vēṇṭum!
ēḻaiyariṉ kuṟaitīrttal kaṭamai yaṉṟō?"
eṉṟuraittāḷ. "naṉṟuraittāy peṇṇē! antap
pēḻaimāṟ ṟamciṟitum iṉṟi iṅkē
perumpaṭaiyāl varumpaṭicey kiṉṟē ṉeṉṟu

āḷiyeṉum paṭaittalaivā celka eṉṟāṉ
āyiravar uṭaṉcelka eṉṟāṉ! inta
nāḷil itē nērattil araṇma ṉaikku
nāṟpuṟamum kāppamaittum uṭpu kuntum
āḷiruvar mūvarviḻuk kāṭu nīṭum
aṟaitōṟum tēṭiṭuka eṅkum pārppīr;
kēḷiritai; appēḻai aṭaiyā ḷattaik
kiḷimoḻiyāḷ colliṭuvāḷ" eṉṟāṉ maṉṉaṉ.


iyal 33
pēḻaiyiṉ aṭaiyāḷam kūṟiṉāḷ aṉṉam.

iḷavañci aṉṉamurait tiṭuvāḷ: "aiyā
eṉpēḻai maṉṉavariṉ vāḷiṉ nīḷam!
uḷakalam mūṉṟucāṇ! uyaram nāṟcāṇ!
oḷitikaḻum kiḷicciṟaippoṉ takaṭu taṉṉāl
veḷippuṟamum, potikaimalaic canta ṉattiṉ
veṇpalakai uṭpuṟamum kāṇum; mēlē
uḷiaḻuntum eḻuttālē uḷḷi rukkum
uyarporuḷkaḷ attaṉaikkum peyarkaḷ kāṇum.

vāḷ, nakaikaḷ, āṭaivakai muḻunī ḷattil
vaittiṭupoṟ paṭṭayampē ḻaikku ḷuṇṭu!
kāṇukanīr" eṉṟuraittut tāṉa ṇinta
kaḻuttaṇiyaik kaḻaṟṟiatil amaitti runta
āṇippoṟ pēḻaiyataṉ aṭaiyā ḷattai
aracarukkum paṭaiyāṭci taṉakkum kāṭṭic
cēṇuyarnta araṇmaṉaikkuḷ āṭaṟ kaṭṭiṉ
teṉaṟaiyil appēḻai irukkum" eṉṟāḷ.


iyal 34
aṉṉam mutaliyavarkaḷuṭaṉ paṭaiyai aṇuppi
araṇmaṉaiyil pēḻaiyait tēṭac ceytāṉ maṉṉaṉ.

ōṭuka,pāṇ ṭiyaṉparicai nōkki nīvīr!
umaittaṭuttāl namatāṇai avarkkuc colka!
tēṭuka veṉ ṟāṉmaṉṉaṉ! ceṉṟiṭ ṭārkaḷ!
tirunāṭṭai veṉṟēṉnāṉ eṉiṉum anta
nāṭutaṉai uṭaiyavarkkē nāṉa ḷittu
nāḷaṭaivil avariṭattil kappam koḷḷal
pīṭuṭaiya aṟamākum! inta nāṭṭiṉ
pērurimai ārāyvēṉ eṉṟāṉ maṉṉaṉ.

annēram eṇṇattil āḻnti runta
amaiccaṉitu kūṟukiṉṟāṉ maṉṉa vaṉpāl:
"maṉṉavarē āḷiyiṉaip pōkac coṉṉīr
maṟṟantap paṭaittalaivaṉ narikkaṇ ṇaṟkuc
ciṉṉavaṉē ātaliṉāl pēḻai tēṭum
tiṟattiṉilē kuṟaiccalvantu cērak kūṭum;
innilaiyil poṟuppuḷḷa āḷa ṉuppi
eḻiṟpēḻai taṉaittēṭac ceyka" eṉṟāṉ.

āttāvum uraittiṭuvāḷ: " āmām nāṉē
avviṭattil pōkiṉṟēṉ tuṇaiya ḷippīr!
tīttāvum kaṇṇālē narikkaṇ ṇaṉtāṉ
ciṟiyapaṭait talaivaṉaiyē añca vaittuk
kāttāḷum araṇmaṉaiyil pēḻai taṉṉaik
kaippaṟṟik koḷvāṉē" eṉṟu kūṟat
"tāttāvaip pōluruvai māṟṟik koḷka,
takkappaṭai yoṭucelka" eṉṟāṉ maṉṉaṉ.


iyal 35
aṉṉam mutaliyavar araṇmaṉaiyaṭaintārkaḷ.
āḷi araṇmaṉaiyil tēṭiyatil pēḻai illai eṉṟāṉ.

muṉpōla āṇuruvam pūṇṭāḷ āttā,
muḻunīḷa vāḷoṉṟum iṭaiyil cērttāḷ!
piṉtoṭarntār kaṇakkāyar; vāḷum ēntip
piṟa kālāṭ paṭaitoṭara araṇma ṉaikku
muṉvāyil taṉaiyaṭaintār; mēlum uḷḷē
moyttapaṭai mēlceṉṟu moyttu niṟkac
ciṉṉatoru paṭaittalaivaṉ āḷi eṉpāṉ
"tēṭiyatil pēḻaiyiṉaik kāṇōm" eṉaṟāṉ.


tiṭukkiṭṭār kaṇakkāyar! narikkaṇ ṇaiyā
terukkataviṉ arukiṉilum pōka vēṇṭām;
paṭaimaṟavar yāvarumē veḷiccel lātīr!
pakarumitu vēḻavariṉ āṇai yākum;
aṭukkaḷaiyō āṭaraṅkō evvi ṭattum
aṇuvaṇuvāyp pēḻaiyiṉait tēṭa vēṇṭum;
naṭuviluḷḷa umaiyum ārāya vēṇṭum
nakarātīr eṉṟuraittār; naṉṟeṉṟārkaḷ.


iyal 36
kaṇakkāyar mutaliyavarkaḷ tēṭiṉārkaḷ. aṅkirunta maṟṟavarkaḷ avviṭam viṭṭu
veḷiyiṟcellāmal irukka vēṇṭum.āṉāl oruvaṉ maṭṭum veḷiyil ōṭukiṟāṉ.
āttā piṉtoṭarkiṉṟāḷ.

kaṇakkāyar evviṭattum tuṇaiva rōṭu
kaṭitākat tēṭukaiyil, āṭkaḷ tammuḷ
iṇaippāka niṉṟirukkum oruvaṉ kaṇṇai
imaikkāmal nāṟṟicaiyum celuttu vōṉāy
aṇittāṉa teruvāyil nōkki mella
akaluvataik karuttāka āttā pārttē,
"kaṇukkālai veṭṭuvēṉ. cellēl" eṉṟāḷ;
kaṭitupaṟan tāṉ; paṟantāḷ vāḷai ōcci.


iyal 37
ōṭiyavaṉ kaṇukkālai āttā veṭṭa, atē pōtil
avaṉ avaḷiṉ iṭatu kaiyai veṭṭa, iruvarum ōriṭattil vīḻntārkaḷ.

aracaneṭun terunīṅkip palka laikaḷ
āykūṭam, nōynīkkum maruttu vattiṉ
perunilaiyam nīṅkippiṉ, kuṟukkē ōṭip
piṟaikkōṭṭu yāṉaipala niṟattum kūṭat
tarukiṉilōr iruḷkiṭakkum potumaṉ ṟattil
avaṉpukuntāṉ. kaṇukkālai veṭṭi ṉāḷ;taṉ
aritāṉa iṭakkaiyai iḻantāḷ āttā
irumutiyār arukaruku tuṭittu viḻntār.

cennīril puraḷukiṉṟa iraṇṭu ṭampum
teṇṇīriṉ karaimīṉāyt tuṭikkum! āvi
innilaiyil āyiṟṟā eṉṉum vāykaḷ!
iraṇṭuḷḷam curappaṟṟa pacukkām paippōl
enniṉaivum illāmal tuṉpa mēyām!
'im' meṉṉum irukuralkaḷ vaiya vāḻkkai
ciṉṉēram ciṉṉēram eṉpa teṇṇat
tiṭukkiṭum av virumutumaip paruvam āṅkē.

taṉakkuntaṉ kaṇavaṉukkum iṭaiyil vāytta
taṭai,pirivu, kacappaṉaittum pallāṇ ṭākap
puṉattiluṟum putalpōlē vaḷarnta tālē
puṟattoṭarpē illāta mutiya āttā
aṉaṟkoḷḷi paṭṭapiḷḷai kataṟum pōtil
'ammā'eṉ patupōlē tuṇaivaṉ taṉṉai
niṉaittavaḷāyt tāḻkuralil "attāṉ" eṉṟāḷ;
niṟaiviyappāl vīrappaṉ "āttā" eṉṟāṉ.


iyal 38
vīrappaṉ taṉ maṉaiviyāṉa āttāvaip puraṇṭaṇaittāṉ. avaḷum avvāṟē!

āṇeṉṟu vāḷcumantum eṉaitto ṭarntum
āḷeṉṟum marameṉṟum teriyāp pōtil
kāṇeṉṟu kaṇukkālait tīrttāy eṉuḷ
kaṉieṉṟum karumpeṉṟum kiṭanta nītāṉ;
vīṇeṉṟu karutukilēṉ! eṉcey kaikku
viḷaiveṉṟu karutukiṉṟēṉ! koṭiya cāvaip
pūṇeṉṟu pukaṉṟālum makiḻvēṉ eṉṟu
puraṇṭaṇaittup poṉṉē eṉ ṟaḻutāṉ kūvi!

paṭaiyāḷiṟ pakaiāḷpōl iruntāy attāṉ!
pāṇṭiyaṉār pariceṉṉum nīṇṭa pēḻaik
kuṭaiyāḷiṉ paṇiyāḷnāṉ! narikkaṇ ṇaṟkē
uḷavāḷāy nīyaṅkē ōṭi ṉāy eṉ
ṟaṭaiyāḷam teriyāmal iḻaitta kuṟṟam
aṟivāḷā poṟuttiṭuka! eṉṟu neñcam
uṭaivāḷāy irukaiyāl aṇaitta meyyai
orukaiyāl aṇaittaṉpil uyarvā ḷāṉāḷ.

piḷḷaiyeṅkē eṉakkēṭṭāṉ vīrap paṉtāṉ!
peruṅkuṭicai taṉileṉaiyum vēntaṉ peṟṟa
kiḷḷaiyaiyum ciṟaiceyya narikkaṇ tīyaṉ
kiḷappiviṭṭa koṭumaṟavar uyirai aṅkē
koḷḷaiyiṭṭuk koṇṭiruntāṉ; aṉṉam eṉṉum
kōvaiyiṭṭa cevvitaḻāḷ uḷḷat tuḷḷē
muḷḷaiyiṭṭāṟ pōlacca mēmē liṭṭu
muṟaiyiṭṭāḷ; iṭṭuvantēṉ eṉṟāḷ āttā.

maṇkāṇa mukilkiḻittu nilavu vantu
maṟṟavarkaḷ namaikkāṇa vaittal kāṇpāy!
puṇkāṇa iṭaruṟṟuk kiṭakkiṉ ṟōmē!
puṟañceṉṟu nalaṅkāṇa vakaiyu millai!
paṇkāṇum moḻiaṉṉam taṉaiyum, peṟṟa
paṭikaṇṭa piḷḷaiyaiyum innāḷ eṉṟaṉ
kaṇkāṇu mōeṉṟāṉ! tuṉpat tukkōr
karaikāṇā maṟkiṭantār iruvar aṅkē.


iyal 39
narikkaṇṇaṉai vēḻa maṉṉaṉ cīṟiṉāṉ.

tikaḻvēḻa maṉṉaṉuṭaṉ amaiccaṉ, aṉṉam,
ceyaluṭaiyār tirumaṉṟil amarntiruntār!
akamvēṟu paṭṭanarik kaṇṇaṉ aṅkē
aḻaittapaṭi vantuniṉṟāṉ; vaṇakkam ceytāṉ!
"ikaḻccimuṭi pūṇṭavaṉē eṉcey tāynī?
innāṭṭu maṉṉavaṉaip piṉṉi runtu
nakaipuriyak kolaiceytāy; aṭaṭē nāṭṭiṉ
naṅkaiyiṉait taṅkaiyeṉṟum pārāy; koṉṟāy.

nāṭiḻantāḷ; naṟṟantai, tāyi ḻantāḷ.
nalamiḻantāḷ, kalamiḻantāḷ; koṭi paṟanta
vīṭiḻantāḷ; pukaḻiḻantāḷ; maṇami ḻanta
virimalaraip pōliruntāḷ; araca aṉṉap
pēṭiḻanta aṉaittukkum nīā ḷākip
peṟṟavaṟṟil mītiyuḷḷa uyiri ḻakkat
tēṭukiṉṟāy; āttāvait tīrttiṭ ṭāyō?
tiruṭiviṭṭāy pāṇṭiyaṉār paricai ēṭā!

piṉṉaṟivāy eṉtōḷiṉ vāḷiṉ cīṟṟam!
piḻaiceyta tēṉ?" eṉṟu maṉṉaṉ kēṭṭāṉ.
"muṉṉaṟiyum aṟiñarkku mutalvarāṉa
mūtaṟiña rēmuḻutum aṟivīr eṉṉai!
eṉṉaṟivāl vāṉoṭuviṇ ṇaṟiya nāyēṉ
ekkolaiyum ceytaṟiyēṉ; porutta ruḷka.
kaṉṉaliṭaik kaṇukkaṇṭu poṟārō? taṅkaḷ
kaivāḷāl vīḻntiṭumuṉ, kālil vīḻntēṉ!


iyal 40
tāṉ kolai ceyyavillai, eṉ makaṉai maṇantu
koṇṭu innāṭṭai ivaḷē āḷaṭṭum eṉṟāṉ narikkaṇṇaṉ.

aṉṉattaik kolaipurital illai; antō
āttāvaik kolaipurital illai; antap
poṉṉotta pēḻaiyiṉaik kaṇṭa tillai
poyyuraippa tāyillai. itaiyum kēṭpīr;
kaṉṉattait taṉnakamē kīṟiṭātu
katirnāṭṭai āṇṭāṉeṉ maittu ṉaṉtāṉ
taṉattai makaṉaiivaḷ maṇantu koṇṭu
tāṉāḷka innāṭṭaip piṉnāḷ eṉṟāṉ.

nariivvā ṟuraittauṭaṉ, aracaṉ, āmām
naṉmuṭivu! naṉmuṭivē! aṉṉa mēuṉ
karutteṉṉa? atutāṉē! eṉṟu kēṭṭāṉ.
kaṉimoḻiyāḷ kūṟukiṉṟāḷ: "kuyili ṉaṅkaḷ
tirucciṉṉam ūta,naṟun teṉṟal vīcac
cevvaṭiyāl aṉṉamulā varumnā ṭāḷvīr!
oruttaṉeṉai maṇappateṉil aṉṉōṉ, eṉṟaṉ
uyarpēḻai taṉaittēṭit tarutal vēṇṭum.


iyal 41
aṉṉam "eṉpēḻaiyait tēṭit taruvōṉaiyē nāṉ maṇappēṉ" eṉṟāḷ.

muṉpāṇṭu vaiyattil muṟaina ṭātti
muttāṇṭāṉ eṉumpeyarai nilaini ṟuttum
teṉpāṇṭi nāṭṭāṉpāl eṉmū tātai
ciṟaiccōḻa ṉaiveṉṟu peṟṟa tāṉa
eṉpāṇṭi yaṉparicai eṉakka ḷippōṉ
evaṉeṉiṉum avaṉukkē uriyōḷ āvēṉ.
aṉpāṇṭā rē, itueṉ uṟuti yākum;
aruḷpuriya vēṇṭu" meṉṟāḷ teruḷuḷ ḷattāḷ.

"kāṟṟukkum āṭāmal, kaṉalta ṉakkum
kariyāmal naṉmuṟaiyil muppa ḻattiṉ
cāṟṟukku nikarāṉa moḻiyā ḷē! nī
cāṟṟumoḻi ovvoṉṟum nōkkum pōtu
nūṟṟukkoṉ ṟēaṉṟō māṉē! uṉṟaṉ
nuṇṇaṟivāl nīyuraitta vāṟu nāṉum
ēṟṟukkoṇ ṭēṉatu pōl ākaṭ ṭum, tīrp
pitu"veṉṟāṉ matipeṟṟa vēḻa maṉṉaṉ.


iyal 42
aṉṉattiṉ eṇṇattai aracaṉ oppiṉāṉ.
immuṭivai muracaṟaivikkak kēṭṭuk koṇṭāḷ aṉṇam.

"immuṭivai nāṭṭārkku muraca ṟaintē
iyampuvikka vēṇṭukiṉṟēṉ" eṉṟāḷ aṉṉam!
cemmuṭiyai acaittiṭṭāṉ maṉṉaṉ; āṅkē
ceyalmuṭippōm eṉṟārkaḷ aṅki runtōr!
"ammuṭivāl tīmaipala nērtal kūṭum.
aṉṉamē, marumakaḷē itaṉaik kēṭpāy!
tammuṭimēl pēḻaiyiṉait tūkki vanta
taṇṭūṉṟu kiḻavarainī maṇappa tuṇṭō!"

eṉakkēṭṭāṉ narikkaṇṇaṉ. aṉṉam coṉṉāḷ:
"īvārōr kiḻavareṉil eṉaima ṇakka
niṉaippārō? niṉaippareṉil kiḻava rallar
neñcattil iḷaiyārē vayatil mūttār!"
eṉauraikkap piṉṉumnarik kaṇṇaṉ: "nōyāl
iṭaruṟṟōṉ eṉṟālō?" eṉṟu kēṭṭāṉ.
"taṉiyaracu pōkkāta nōyai nāṉē
tavirkkiṉṟa pēṟupeṟṟāl makiḻvēṉ" eṉṟāḷ.

"pakaiyāḷi yāyiruntāl tīmai" eṉṟāṉ.
"pakaiyāḷi uṟavāḷi ātal uṇṭu;
mikauṟavum pakaiyāḷi ātal uṇṭu
viyappillai itu" eṉṟāḷ. "kuḻantai yāyiṉ
nakaiyārō" eṉṟuraittāṉ. "avva rumpu
naṉmaṇattaic ceyyumeṉalnakaippē!" eṉṟāḷ.
"ikaḻcāti oppuvatō!" eṉṟu kēṭṭāṉ.
"ivvulakil ellārum nikarē" eṉṟāḷ!

"kūḻaiyē ṉuṅkoṇṭu kāṭṭu mēṭṭuk
kollaiyē ṉumcuṟṟit tiriyu manta
ēḻaiyē ṉumkaṇṇuk kiṉiyāṉ iṉṟēl
immiyē ṉumvāḻvai iṉiyāṉ vēṇṭēṉ!
kōḻaiyē ṉumpeṇṭir ivvā ṟōtum
koḷkaiē ṉillaikāṇ iṉpam iṉṟēl,
pēḻaiēṉ? cīrttiēṉ? peṟṟi rukkum
peṇmaiēṉ? iḷamaiēṉ" eṉṟāṉ māmaṉ.

"ottaaṉpāl oruttipeṟum kāta liṉpam
oṉṟutāṉ iṅkuḷḷa teṉṟu raittāy;
cettavaṉpāl oruttipeṟum iṉpam uṇṭu
cētiitu putitākum; kēṭka vēṇṭum;
mettavaṉpāl vañcattāl māṉa miṉṟi
mikkaperu makkaḷellām ēṅka ēṅkac
cottavaṉpāl peṟṟavaṉai māṟṟi aṅtat
tūyāṉpāl aṉpupeṟac ceytal iṉpam!

iṉpamvarum vaḻikaḷpala uṇṭu maṇṇil!
etirttunēr veṟṟipeṟa muṭiyā teṉṟē
aṉpamaiya uṟavāṭit taṉkai vāḷāl
aḻittuppiṉ muḻunāṭum aṭaintāṉ eṉṟāl,
piṉpavaṉpāl poṉṉāṭṭai mīṭkap pōkkum
perunāṭkaḷ ovvoṉṟum tirunāḷākum
vaṉpakaiyāl tuṭikkaiyilum toṇṭu ceyvōṉ
varavēṟkum iṉpattuk kaḷavē illai!"


eṉṟupala kūṟiyapiṉ eḻilvēn taṉpāl,
"eṉpāṇṭi yaṉparicait tēṭu vikka
iṉṟumutal nīvirnaṭu niṉṟu nōkki
iṭariṉṟik kāppatunum kaṭaṉē" eṉṟāḷ.
"naṉṟumaṭa mayilēnī celka" eṉṟāṉ.
"narikkaṇṇā, irukkiṉṟēṉ nāṉum iṅkē;
oṉṟupiḻai eṉṟālum oppēṉ! aṉṉam
oruttiuyir uṉkuṭiyiṉ uyiruk koppām!

aṉṉattiṉ aṉpuṭaiyār; narikkaṇ ṇaṟkē
āṉavarkaḷ eṉṉumōr pāku pāṭu
taṉṉainam paṭaimaṟavar, uḷavu kāṇpōr
caṟṟēṉum karutāmal naṭattal vēṇṭum;
ciṉṉanarik kaṇṇaṉavaṉ vañcam, cūḻcci,
ceyaniṉaippāṉ; ceytiṭumuṉ eṉpāl colka!
maṉṉukavē carinīti" eṉṟu maṉṉaṉ
vaḻuttiṉāṉ; ellārum vaṇaṅkic ceṉṟār.


iyal 43
muracaṟaiyappaṭṭatu.

katirnāṭṭiṉ vītiyelām yāṉai mītu
kaṭimuracu muḻakkiṉāṉ: "aṉṉam eṉṉum
katiraivēl maṉṉaṉmakaḷ iḻantu pōṉa
kaviṉpāṇṭi yaṉparicait tēṭit tantāl
atupōtē avaṉaiyō, avaṉ kuṟikkum
āḷaṉaiyō avaḷmaṇappāḷ! tēṭu vōrkkum
etirppillai; evarālum iṭarum illai.
itu vēḻa maṉṉavaṉār āṇai" eṉṟāṉ.


iyal 44
ūrp pēccukkaḷ.

muḻakkattai kēṭṭavarkaḷ pala uraippār:
"muṟaiyaṟiyā narikkaṇṇaṉ makaṉāy vanta
koḻukkaṭṭai aṉṉattai maṇantu koḷvāṉ;
koṭuttiṭuvāṉ eṭuttirukkum pēḻai taṉṉai!
vaḻakkattai viṭuvāṉō? vañcam cūḻcci
vaṟṟāta kaṭalaṉṟō? uṟṟār tammai
iḻakkattāṉ ceytāṉē! irukkum peṇṇai
iḻukkattāṉ iccūḻcci ceytāṉ" eṉpār.

kaḷḷarpalar irukkiṉṟār teṉma laikkuḷ
kaippaṟṟip pōyiruppār; aṅkuc ceṉṟāl
uḷḷaporuḷ akappaṭumē eṉpār; āṉāl
uṭcella yārtuṇivār eṉṟu raippār;
piḷḷaikaḷpōy araṇmaṉaiyil viḷaiyā ṭuṅkāl
peṭṭiyiṉai eṭuttiruppār; avarkaḷ appaṉ
koḷḷaiyaṭit tukkoḷvāṉ aṉṉa meṉṉum
'kōkkāta muttai' eṉṟu cilapēr colvār.

avvamaiccaṉ pollāta tiruṭa ṉaṉṟō?
āḷillā nērattil aṭittuk koṉṟu
cevvaiyāy innāḷil aṉṉat tiṟkut
tittippuk kāṭṭianta māmpa ḻattaik
kavviṭuvāṉ aḷḷūṟak kacakka 'eṭṭik
kāyā'eṉ pārcilapēr! antap pēḻai
ivvāla marattaṭiyil eṉpār cillōr;
ittōppil ikkiṇaṟṟil eṉpār pallōr.


iyal 45
nīli eṉṉum tōḻiyiṭam aṉṉam varuttamuraittāḷ.

nilaverikkum iraviṉilē araca aṉṉam
nīlieṉum tōḻiyiṭam nikaḻttu kiṉṟāḷ:
"kulaiyerintu pōṉataṭi! āttā viṉkai
kuṟaippaṭṭup pōṉatu; avaḷma ṇāḷar
nilaikalaṅkak kaṇukkālai iḻantu pōṉār!
neṟṟiyilē vāḷiṉnuṉi paṭṭa tālē,
malainikartta tōḷuṭaiyāṉ vēla ṉukku
vāṭiṟṟām malarmukamum! eṉṉāl! eṉṉāl!!

vīrappak kiḻavaraināṉ kaṇṭēṉ; aṉṉār
viḷakkamuṟac collavillai eṉiṉum, "peṇṇē!
ārappaṉ nāṭṭukku naripi ṟantāṉ?
atuvellām illaiiṉi nīyē āḷvāy!
nērappō vataiyellām aṟivār yāvar?
nilaiyaṟiyā narikkaṇṇaṉ kūtta ṭittāṉ!
tīraṭṭum eṉnōyum; āttā nōyum!
cērappal lāṇṭunī vāḻi" eṉṟār.


iyal 46
nīliyum aṉṉamum pēciyirukkaiyil nariyiṉ makaṉ
poṉṉappaṉ vantāṉ.

"periyārvāyc coṟpalikkum" eṉṟāḷ aṉṉam;
"piḻaiyārcey tālumavar piḻaiyār ammā!
uriyārkkē tāyakamum uriya tākum
oṉṟukkum añcaṟka" eṉṟāḷ nīli!
nariyāriṉ makaṉvantāṉ aṅkap pōtu
"nāṉ uṉṟaṉ attāṉ" eṉ ṟāṉci rittāṉ!
"teriyātā? nāṉnēṟṟuk kālai vīṭṭut
teṉpuṟattil niṉṟiruntāy pārttēṉ" eṉṟāṉ!

"eṉappaṉ uṉmāmaṉ āta lālē
eṉakkunī maittuṉitāṉ! nāṉum attāṉ!
poṉṉappaṉ eṉṟu peyar eṉakku! nāṉmēl
pōṭṭirukkum poṉṉāṭai pār!na kaipār!
uṉṉaippōl nāṉaḻakaṉ; aḻaki nīyum!
oṉpatutēr eṉakkumuṇṭu veḷḷi yālē!
tiṉṉappal paṇṭaṅkaḷ vīṭṭi luṇṭu
tiṭukkiṭṭup pōvāynī avaṟṟaik kaṇṭāl!

tēṉālum pālālum eṉṟaṉ mēṉi
cemmaiyuṭaṉ vaḷarntatuṇṭu meytāṉ; innāḷ
māṉālum kiḷiyālum iḷaittup pōṉēṉ,
malarccōlai taṉṉilnāṉ ōṭi āṭi!
āṉālum orupēccuk kēṭpāy. nāṉō
aracaṉ makaṉ! palar eṉṉai maṇakka vantār;
pōṉālum pōkaṭṭum aṉṉa meṉṉum
pūvaiyaittāṉ maṇappōmē eṉani ṉaittēṉ.

evvaḷavō vēlaiyuṇṭu muṭikka vēṇṭum;
iṅkiruntu pōymutalil muraca ṟaintē
evvūrkkum tirumaṇattai muḻakkac colli
eṅkeṅkum vītikaḷai viḷakkac colli
ovvoru vīṭumciṟappuc ceyyac colli
uṉpērum eṉpērum eḻuti ōlai
cevvaiyuṟap piṟanāṭṭu maṉṉark kellām
tirumaṇattiṉ aṟivippai aṉuppa vēṇṭum.

maṇantukoṇṭāl eṉṉiṭamē irukka vēṇṭum!
mariyātai yāynaṭantu koḷḷa vēṇṭum!
piṇampōla eppōtum tūṅka vēṇṭām!
piccaikkārar vantāl arici pōṭu!
paṇampōṭu; kuṟaintuviṭap pōva tillai!
pāliṉikkum! namvīṭṭil mōrpu ḷikkum!
tuṇintuniṟpāy eṉṉōṭu tiruṭar vantāl!
curukkameṉṉa mukattiṉilē? atellām vēṇṭām.

maṉaivieṉṟum kaṇavaṉeṉṟum iruntāl ētō
makiḻcciyiṉāl kalāmpulām eṉakki ṭattal
aṉaivarkkum uḷḷatutāṉ; āṉāl nāṭṭiṉ
aracaṉeṉṟum kuṭikaḷeṉṟum irutta lālē
eṉaivantu tontaravu ceyya lāmā?
eṉakkaṉṟō atukuṟaivu? nīyē colvāy.
maṉitaṉukkut tollaiyuṇṭu paṇṇu kiṉṟāy;
maṉaiviyā maṟṟeṉṉa vilaṅku tāṉā?"

ivvakaiyāyp poṉṉappaṉ aṭukku kiṉṟāṉ
iḷavañci, nīlimukam pārttup pārttē
cevvitaḻiṉ katavuṭaittu varumci rippait
tiruppiaḻait tuḷḷaṭakkik koṇṭi runtāḷ.
evvaḷavō colliviṭṭāṉ, iṉṉum colvāṉ ;
"eṉtampi uṉakkeṉṉa pakaiyā? uṉṉai
avvaḷavāy matikkavillai eṉṟu coṉṉāl
ārkuṟṟam? appaṭinī vaittuk koṇṭāy!

māmiyār oṉṟucoṉṉāl maṟukkiṉ ṟāyē
marumakaḷaik kāppatellām yārpo ṟuppu?
nāmiyār avaraiviṭac ciṟiyō maṉṟō?
nampiḷḷai kuṭṭikaḷai vaḷarppa varyār?
mīmīeṉ ṟaḻumoṉṟu, maṟṟum oṉṟu
viḷaiyāṭum, orupiḷḷai tērna ṭattum
āminta vēlaiyelām avarpārk kaṭṭum;
atilēnī talaiyiṭutal cariyē illai!

maṇavīṭṭiṉ vāyililē kamukum teṅkum
vāḻaiyumkaṭ ṭutalvēṇṭum; orupu ṟattil
kaṇakaṇeṉa icaikkaruvi muḻaṅka vēṇṭum;
kaikāṭṭik kaṇkāṭṭi āṭum mātar
maṇiyaraṅkil aṇiceyya vēṇṭum! aṅku
varuvārkku veṟṟilaiyum pākkum tantu
vaṇakkattaic colliyaṉup putalum vēṇṭum
vāyāra namaivāḻtti avarkaḷ pōvār!

ivaiyellām orupuṟami rukka, nāṉō
ēḻaikaṭkuc cōṟiṭṭut tuṇiyum tantu
kavalaiyilā tirukkumvakai ceyva teṉṟu
kāppukkaṭ ṭikkoṇṭēṉ! atuvu miṉṟi
tavilaṭippōṉ kātellām kiḻippāṉ; antac
cantaṭiyai vilakkiviṭa vēṇṭum! mikka
uvakaiyuṭaṉ tāliyiṉaik kaṭṭu kiṉṟēṉ
uṉkaḻuttai eṉpakkam tiruppu naṉṟāy.

ēṉveṭkap paṭavēṇṭum? kaṭṭu vōṉnāṉ
itaṉālē yāruṉṉai ikaḻvār kūṟu?
kūṉeṉṉa? nimirntiruntāl nalla taṉṟō?
kūṭṭamāy vantavarkaḷ pōṉa piṉpu
ēṉattil pacuppālai ēnti vantē
eṉakkumuṉak kumkoṭukkum pōtu, nīeṉ
māṉattaik keṭukkātē coṉṉēṉ coṉṉēṉ;
vāṅkikkoḷ nāṉkuṭippēṉ; kuṭippāy nīyum.


piḷḷaikaḷait tūṅkavaitta piṟaku tāṉē
peṟṟavaḷtūṅ kiṭavēṇṭum? ataivi ṭuttuc
coḷḷoḻuka nīmuṉpu tūṅka lāmā?
col" eṉṟāṉ koṭṭāvi viṭṭuk koṇṭē!
paḷḷikkup pōkaiyilē piḷḷai kaṭkup
paṇṭaṅkaḷ koṭuttaṉuppac coṉṉāṉ; colli
veḷḷaiviḻi kāṭṭiuṭal tuvaṇṭu kunti
metuvākap paṭuttuppiṉ kuṟaṭṭai viṭṭāṉ!

cirikkiṉṟa nīliyiṉai nōkki aṉṉam
teḷintiṭumuḷ ḷattōṭu ceppu kiṉṟāḷ:
"irukkumeṉa nāṉniṉaittēṉ antap pēḻai
ivaṉiṭattil illaiyaṭi nalla vēḷai;
cirikkauṭal eṭuttavaṉai maṇakkat takka
tēvaiyillai; āṉālum ivaṉaip pōlē
poruttamillāṉ pēḻaiyiṉaik koṇṭu vantāl
poṟṟāli puṉaiyavō vēṇṭum?" eṉṟāḷ.


iyal 47
nīliyum aṉṉamum nilā muṟṟattiṟ cērntaṉar.
atē iravil narikkaṇṇaṉum amaiccaṉum taṉittup pēciyiruntārkaḷ.

cirittirunta nīliyavaḷ irakka muṟṟāḷ.
cilapēci nilāmuṟṟam nīṅki ṉārkaḷ!
virittirunta mettaiyilē taṉiya ṟaikkuḷ
mēmpāṭṭut tāmaraikkaṇ kūmpa luṟṟāḷ.
kiricceṉṉum cuvarkkōḻi vāya ṭaṅkik
kiṭakkiṉṟa naḷḷiravil amaiti yiṉṟi
narikkaṇṇaṉ taṉakkuriya amaicca ṉōṭu
naṭukkamoṭu palapēcik kiṭappā ṉāṉāṉ.

"tēṉveṟukkum vaṇṭuṇṭō! nalaṟappōrc
ceyalveṟukkum tamiḻaruṇṭō! teṇṇīr taṉṉai
mīṉveṟutta tuṇṭō? iv vaṉṉa meṉṉum
miṉṉāḷtaṉ tirumaṇattai veṟuttu raittāḷ!
ēṉveṟuttāḷ? pēriṉpam virumpu kiṉṟāḷ!
etaiavaḷpē riṉpameṉa niṉaittāḷ? yāvum
tāṉveṟuttum, eṉkuṭiyai vēra ṟuttum
taṉpaḻitīrp pataiyēpē riṉpam eṉṟāḷ.


pēḻaiyiṉai, atilirukkum paṭṭa yattaip
peṟṟapiṉpu katirnāṭṭiṉ urimai taṉṉai
vēḻattā ṉiṭamkāṭṭi āṭci peṟṟu
veḷḷerukkai eṉvīṭṭil vaḷarkka aṉṟō
āḻattil uḻukiṉṟāḷ? eṉṉa ceyvēṉ!
aṟivuṭaiyāy urai"eṉṟāṉ! amaiccaṉ colvāṉ:
"pēḻaikiṭaik kātapaṭi ceyya vēṇṭum
kiṭaittuviṭṭāl pēriḻavē" eṉṟu coṉṉāṉ.

"namaiccērnta paṭaimaṟavar pōlu ṭuttu
nammōṭu niṉṟiruntāṉ avaṉpāl tantu
cumantupōyt tērōṭṭi yiṭamko ṭuppāy
tūytāṉa pēḻaiyiṉai eṉṟu coṉṉēṉ
imaikkuḷḷē karuviḻiyaik koṇṭu pōkum
ettaṉavaṉ pēḻaiyiṉai ēppa miṭṭāṉ
kamaḻāta putarppūppōl tiruṭar yārum
katirnāṭṭiṉ malaimēltāṉ iruttal kūṭum.

perumpālum pēḻaiyaṅkē iruttal kūṭum.
peruntiraḷāy āṭkaḷainām aṉuppa vēṇṭum!
oruvaraiyum malaippakkam viṭutal vēṇṭām.
ūrtōṟum tēṭuvatum tēvai" eṉṟu
narikkaṇṇaṉuraittiṭṭāṉ. amaiccaṉ colvāṉ:
"nammalaiyil piṟarvarutal kūṭā teṉṟu
terivittal muṟaiyalla, vēḻa maṉṉar
tiṭṭattai nāmmaṟuttal kūṭā" teṉṟāṉ.

"ām! itaṟkōr cūḻcciyiṉai nāṉu raippēṉ
ammalaiyil ippōtē pūtam oṉṟai
nāmaṉuppi añcumvakai ceyyac colli
nāṭellām annilaiyaip parappa vēṇṭum;
pōmmakkaḷ pōvataṟku naṭuṅku vārkaḷ
pōyttēṭu vārellām nāmē yāvōm;
nīmāṟu pēcāmal itaṉaic ceyka
neṭumpēḻai kiṭṭum" eṉa nariyu raittāṉ.


iyal 48
narikkaṇṇaṉiṉ ēṟpāṭṭiṉpaṭi 'eṭṭi' eṉpāṉ
pūtampōl malaimēl ēṟik kūccaliṭṭāṉ.

'eṭṭi' eṉum ōrāḷai aḻaittuvantē
eriviḻiyum karumukamum nīṇṭa pallum
kuṭṭaimayir viritalaiyum koṭuvāḷ kaiyum
kūkkuralum nīrppāmpu neḷiyum mārpum
kaṭṭiyatōr kāruṭaiyum āka māṟṟik
kāṇuvār nilaippaṭiyē pūtam ākki
viṭṭārkaḷ malaiyiṉmēl! 'eṭṭi' niṉṟu
veḷiyellām atircciyuṟak kūcca liṭṭāṉ.


iyal 49
pūtattaik kaṇṭavarum kēḷviyuṟṟavarum añci nilaikulaintōṭiṉārkaḷ.

oḷiviḷaikkum katiravaṉum tōṉṟāk kālai
uyirviḷaikka nelviḷaikkum uḻava rellām
kaḷiviḷaikkum tamiḻālē paṇṭi tarkkuk
kalaiviḷakkum eḷiyanaṭaip pāṭṭup pāṭik
kuḷirviḷaikkum malaicārnta naṉcey nāṭik
koḻuviḷaikka uḻacceṉṟār; kātil kēṭṭār
veḷiviḷaitta kūccaliṉai! malaimēṟ kaṇṭār
viḻiviḷaikkum eriyōṭu karumpū tattai!

āḻntaṭikkum ēraṭiyum tāṟṟuk kōlum
ayalaṭikkum vāl erutum nōkkā rāki
vīḻntaṭittuk koṇṭōṭi nakara ṭaintu
vilāaṭikkum perumūccu viṭṭu niṉṟu
cūḻntaṭittut tiṉṉaoru kariya pūtam
cuṭaraṭikkum koṭuvāḷum kaiyu mākat
tāḻntaṭimēl aṭivaittu varuṅkāl antac
cantaṭikēṭ ṭaṭiyēṅkaḷ vāḻntōm eṉṟār.

itumaṭṭum cilaruraikkak kēṭku maṭṭum
iṉṉoruvaṉ puḷukiṉāṉ iyaṉṟa maṭṭum;
atumaṭṭum taṉiyalla vāṉa maṭṭum
aḷavuṭaiya aintāṟu perumpū taṅkaḷ
kutimaṭṭum nilattiṉilē tōṉṟā vākik
koṇṭamaṭṭum āṭkaḷaiyum vāyiṟ keḷavi
etumaṭṭum varuvēṉ eṉ ṟeṉaiyē pārkkum
eṉmaṭṭum tappiṉēṉ eṉṟu coṉṉāṉ.

vālirunta tā? eṉṟē orucēy kēṭṭāṉ
vālillai piṉpuṟattil ētō oṉṟu
kōliruntatō eṉṟum koṭiyō eṉṟum
kūṟamuṭiyā nilaiyil irunta teṉṟāṉ.
mēliruntu vantiṭumō eṉṟāṉ, anta
vītivarai vantataṉaip pārttēṉ eṉṟāṉ.
kāliruntum pōtāmal iṟakkai vēṇṭik
kaṭitāka ōṭiṉāṉ aiyō eṉṟē!

avaṉōṭak kaṇṭoruvaṉ ōṭa aṅkē
attaṉaipē rumpaṟantār! pūtam pūtam
ivaṇōṭi vantateṉak kūcca liṭṭār!
ivvīti avvīti makkaḷ ellām
kavaṇōṭum kallaippōl viraintā rēṉum
evviṭattil pōvateṉṟum karuta villai;
kavalaieru tukaḷpōla makkaḷ yārum
kālkaṭukka nakarcuṟṟic cuṟṟi vantār.

atteruvil avvīṭṭil pūta meṉṟum
atupūtam itupūtam eṉappu kaṉṟum
tottukiṉṟa veḷavālpōl marattiṉ mītum
tūṅkukiṉṟa pūṉaipōl paraṇkaḷ mītum
mutteṭukkum maṉitarpōl kiṇaṟṟi ṉuḷḷum
mūṭṭaiyiṉaip pōlvīṭṭiṉ iṭukkiṉuḷḷum
moyttirukka lāṉārkaḷ! karuttiṉ pūtam
muṉṉiṟkum pūtamāy eṅkum kaṇṭē!

muṉnaṭappōr piṉvaruvōr tammai ellām
mukamtiruppip pārkkummuṉam pūtam pūtam
eṉṟalaṟi etirvaruvōr tamaia ṇaikka
eṉceyvōm pūtameṉa avarum ōṭi
niṉṟirukkum kutiraiyaiyō etaiyō toṭṭu
nilaikalaṅki viḻumpōtum puḻuti tūṟṟi
muṉṟililē piḷḷaikaḷiṉ kaṇke ṭuttu
muḻunāṭṭiṉ eḻilkeṭukka muḻakkañ ceyvār.


iyal 50
amaiccaṉ makaṉum pēḻai tēṭat tuvaṅkiṉāṉ.

nāṭumuḻu tumpūta naṭukkam koḷḷa
narikkaṇṇaṉ āṭkaḷelām pēḻai taṉṉait
tēṭuvatil iruntārkaḷ teṉma laimēl!
cilaaṟiñar nāmpēḻai tēṭap pōṉāl
kēṭupala cūḻntiṭuvāṉ putiya maṉṉaṉ
kiṭakkaṭṭum namakkeṉṉa eṉṟi runtār!
pāṭupaṭṭup pārppōmē eṉani ṉaittē
palaiṭattum amaiccaṉmakaṉ alaita luṟṟāṉ!

cīṉieṉum kaṇakkāyar tampāl kaṟkum
tiṟaluṭaiya iḷaiñarkaḷai aḻaitta ḻaittut
tāṉiṉaikkum iṭamellām tēṭac collit
taḷarviṉṟi muyaṉṟiṭuvāṉ. aṉṉa meṉṉum
tēṉitaḻāḷ vāṉimirnta cōlai taṉṉil
tiṇṇaiyilē uṭkārnta vaṇṇa māka
ēṉaṭiyē nīliyē pēḻai taṉṉai
yāṉaṭaiyum nāḷvarumō eṉṟu naivāḷ.


iyal 51
nīliyoṭu aṉṉam.

niṉaikkaiyilē eṉneñcam eriyu tēṭi
niṉaiyāmal iruppataṟkōr vaḻiyu muṇṭō?
paṉaikkaiuṟum kaḷiṟupōl tantai yārum
paṭarumalark koṭipōlum aṉṉai yārum
eṉaikkaiyilē ēntivaḷart tārkaḷ aiyō!
iṟakkaiyilē tuṭikkaiyilē eṉṟaṉ peṇṇē
uṉaikkaiyilvait tōmippō tuḷattil vaittōm
uyirviṭṭōm ayalviṭuttōm eṉacceṉ ṟārō?

naṉceyvāyc cennelelām poṉma laipōl
naṉikuvikkum katirnāṭṭiṉ muṭipu ṉainta
piṉceyvāy aruñceyalkaḷ, aṟacce yalkaḷ
perunūliṉ ārāycci, iḷamai pōkum
muṉceyvāy eṉṟuraitta eṉpeṟ ṟōrkaḷ
mutunāṭṭai viṭṭāvi muṭiyum pōtil
eṉceyvāy eṉceyvāy eṉṟaṉ peṇṇē
eṉapparivāyk kataṟiṟṟō avariṉ cevvāy?


iyal 52
tuyaruṟum aṉṉattai, ōṭamēṟi ulava nīli aḻaittāḷ.

viḻippuṉalil kuḷippavaḷāyt tuṉpa āṟṟiṉ
mēṟṟuṟaiyum kāṇāḷāy ivvā ṟellām
koḻippāḷneñ ciḷakumoḻi! aṉṉa mēpūṅ
koṭiyēnal iḷampiṭiyē! vaḷarnta tēkkiṉ
ceḻippiṉilē niḻalcāynta ceyyāṟ ṟōram
tiruttamuṟa niṟuttivaitta ōṭam ēṟik
kaḻippōmē nērattai! eṉṟāḷ nīli
kaiyūṉṟi eḻuntiruntāḷ taiyal nallāḷ.

nīrtēṅkum ceyyāṟṟiṉ ōṭam, tuṉpam
niṉaittēṅkum aṉṉattainīli yaippūn
tārtāṅkum taṭṭampōl taṉpāl tāṅkat
taṭakkaiyāl tuṭuppacaiya ōṭṭu vārkaḷ
ārtāṅkaḷ eṉakkēṭṭum iṉpam ūṭṭum
arumpāṭṭup pala icaittum ōṭṭa lāṉār.
cīrtēṅkum veḷḷaṉṉam acainti ṭātu
cellalpōl teṇṇīril ceṉṟa tōṭam.

tēṅkiniṟkum puṉalmītu cellā niṟkum
cempaṭakil orupuṟattil ciritta vaṇṇam
pāṅkiniṟkap pārttuniṉṟa aṉṉam colvāḷ:
pāraṭinī mēṟṟicaivā ṉattai! aṅkum
tēṅkiniṟkum poṉṉāṟṟil ceḻumā ṇikkac
cemparutip paṭakōṭum! kīḻtti caivāṉ
vāṅkiniṟkum oḷiyaippār! kāṭcit tēṉil
vaṇṭaṭinām eṉṟuraittu makiḻntu niṉṟāḷ.


iyal 53
paṭaku āṟṟil pōkumpōtu maḻaiyum peruṅkāṟṟum!

kiḻakkiṉainōk kippaṭaku cellum pōtil
kēḷviilār neñcampōl iruṇṭu, nīḷum
vaḻakkuṭaiyār celvampōl miṉṉi māyntu
vaṇporuḷai iḻantāṉpōl atirntu piṉṉar
maḻaikkaṇṇīr ukuttatuvāṉ! mēṟki ṉiṉṟu
vantatucey yāṟṟiṉilē periya veḷḷam
paḻakkulaimēl eṟintakuṟun taṭiyē pōlap
pāyntatoru peruṅkāṟṟup paṭaku nōkki!

tammālā kāteṉṟu kaiviṭ ṭārkaḷ
taṭantōḷāl paṭakōṭṭum makkaḷ yārum!
immāni lattiṉvāḻ vituvō eṉṟē
iḻaipōlum iṭaiyuṭaiyāḷ aḻutāḷ! nīli
kaimmītu talaicāyttuk kataṟa lāṉāḷ!
kaviḻntupōm nilaiyiṉilē vanta ōṭam
cemmāṉūrk karaiyiṉilōr kuṭicaik kuḷḷē
terintatutāyk kumcēykkum! virainte ḻuntē


iyal 54
āttāvōṭirunta vēlaṉ ōṭi ōṭattai niṟutti,
iruvaraiyum taṉ kuṭicaikkuk koṇarntāṉ.

"viṭai"yeṉṟu kēṭṭāṉcēy! "naṭa"eṉ ṟāḷtāy!
viraintōṭip perumarattil kayiṟu kaṭṭi
neṭumuṉaiyai orukaiyāṟ paṟṟi nīnti,
nilaitavaṟum ōṭattil ēṟic cēntik
kaṭitiṉilē ōṭattaik karaiyiṟ cērttāṉ;
kacaṅkiyaōr koṭipōlak kiṭanta aṉṉat
tuṭiyiṭaikkum, nīlikkum tōḷko ṭuttuc
curaipaṭarnta ciṟukuṭicai taṉṉiṟ cērttāṉ!

kaṇṇēeṉ aṉṉamē! nīyō? nīyō?
kaṉimoḻiyē nīliyē! nīyō? nīyō?
maṇṇāḷa nīpiṟanti rukka āṟṟil
maḻaippuṉalum peruṅkāṟṟum uṉṉai māykka
oṇṇumō? eṉṟuraittuk kaḷaippu nīkki
uṭaimāṟṟik kuṭinīrum kāyccit tantu
taṇṇeṉṟu taraiyirukkum eṉṟu ceṉṟu
taṭukkiṭṭut talaiyaṇaiyum iṭuppuk kīntē

naṉaintakuḻa lukkuccan taṉampu kaittu
naḷiruṇṭō eṉaneṟṟi toṭṭup pārttup
paṉampaḻattiṉ cāṟaṭṭa paṉāṭṭum tēṉum
parintaḷittuk karuṅkuyilai aruntac colli
niṉaittiruntēṉ maṟantuviṭṭēṉ ceṅka rumpai
neṟitteṭutta cāṟṟukkaṟ kaṇṭu kāyccap
puṉaintuvaittēṉ mullaiyilē kaṇṇi oṉṟu
purikuḻalil vaieṉṟu tantāḷ āttā!


iyal 55
aṉṉam vēlaṉ aṉpup pēccukaḷ.

āttāvē ivaryār eṉ ṟaṉṉam kēṭṭāḷ!
avaṉtāṉeṉ makaṉeṉṟu coṉṉāḷ āttā.
tīttāvum kaṇṇuṭaiyār vēḻa nāṭṭār
ciṟaipiṭikka varukaiyilē maṟittē eṉṉaik
kāttārum ivartāmō? eṉṟāḷ aṉṉam.
kaṭamaipurin tāṉivaṉē eṉṟāḷ āttā;
vāyttīrē māṉattai uyiraik kākka
maṟapparitu numnaṉṟi eṉṟāḷ aṉṉam!

"orucaṟṟum payaṉillā uṭampai, vāḻvō
uṇṭillai eṉṉumoru miṉṉait tiṉṉa
naricaṟṟum vilakāta kūṭṭaic cāṉṟōr
nakaippukkē ilakkāṉa kumiḻi taṉṉai,
muracukku vāyōyāk kuṟaṭṭil maṉṉar
muṭicāykka neṭitāṇṭa maṉṉa riṉpeṇ
ṇaracukkō āṭpaṭuttā tiruttal vēṇṭum?
aṟivukkō iḻivutaṉai ākka vēṇṭum?

eṉaiīṉṟa tantaikkum tāykkum makkaḷ
iṉamīṉṟa tamiḻnāṭu taṉakkum eṉṉāl
tiṉaiyaḷavu nalamēṉum kiṭaikku meṉṟāl
cettoḻiyum nāḷeṉakkut tirunā ḷākum!
paṉaiyaḷavu nalamēṉum taṉṉa lattaip
pārppāṉōr makkaḷilē pataṭi yāvāṉ.
uṉaioṉṟu vēṇṭukiṟēṉ eṉṉāl āva
tuṇṭeṉṟāl ataṟkeṉṟaṉ uyiruṇ" ṭeṉṟāṉ.

"iḻantapāṇ ṭiyaṉparicait taruvārk keṉṉai
iḻantupō vēṉ eṉṟu muracam eṅkum
muḻaṅkiyaōr cētiyiṉai aṟayī@ī$r pōlum!
muyalāmē ittaṉaināḷ kaḻittīr pōlum!
paḻamperiya pāṇṭiyaṉār pēḻaik kuḷḷē
pakaivartamai oḻittiṭumōr kuṟippum uṇṭu!
koḻuttapukaḻ umakkuṇṭu koṇṭu vantāl!
koṭaikoṭutta tākumin nāṭṭuk" keṉṟāḷ.

pēḻaiyiṉa taṭaiyāḷam, paṟipōy viṭṭa
piṉṉilaimai, muṉṉilaimai, pūtac cēti
āḻaurait tiṭalāṉāḷ aṉṉam! vēlaṉ
attaṉaiyum kēṭṭiruntāṉ. "nāṉō metta
ēḻaimakaṉ; narikkaṇṇar āṇai eṅkē
yāṉeṅkē, āyiṉumeṉ kaṭamai uṇṭu.
pēḻaiyiṉaik koṇṭuvantu taruvēṉ; aṉṟip
pērulakil uyirvāḻēṉ" eṉṟāṉ vēlaṉ.

māttīyaṉ narikkaṇṇaṉ, kāṇā vaṇṇam
maṟaittavaḷum, vēḻaṉiṭam vaḻakkum iṭṭuk
kāttavaḷum, nērniṉṟē iṉṟum aṉṟum
kāttavaṉai īṉṟeṭuttup pālum ūṭṭik
kāttavaḷum, iṉikkāppā ḷum,peṇ ṇāḷiṉ
kaṇṇeṉavē vāḻpavaḷum āṉa aṉpiṉ
āttāviṉ iṭatukai nōkki nōkki
aḻutiruntāḷ, vīrappaṉ nilaikku naintāḷ.


iyal 56

koyyāk kuṭiyil vīrappaṉ, oru kuṭicaiyil
irukkiṟāṉ.tōḻaṉ oruvaṉ varukiṟāṉ.

ceyyāṟṟiṉ karaiyiṉilē, cemmā ṉūril
celvaṉaiyum, maṉaiviyaiyum viṭṭu vēṟu
koyyākku ṭikkucceṉ ṟāṉvī rappaṉ,
koytiṭṭa kālōṭum āṭka ḷōṭum!
eytumōr kālnōyāl avvi ṭattil
iraviṉilōr kuṭicaiyilē irukkum pōtil
aiyāeṉ ṟorutōḻaṉ aḻaittāṉ; "inta
aracāṭci nammiṭattil vanta" teṉṟāṉ.

"māṭciyuṟum maṉṉavaṉaip piṉṉāl kutti
maṉṉavaṉiṉ iṉṉuyirāy, vaiyat tiṉkaṇ
kāṭcikkōr ōviyamāy, vāḻntu vanta
kaṭṭaḻakai vañcattāl veṭṭi vīḻtti,
vāṭcuḻalāl uyircuḻalak kaṇakkil lāta
makkaḷaivīḻt tuṅkoṭumai tīrā inta
āṭcikkuppuṟampāynāṉ irukkum pōtē
aṟṟatukāl! aracupeṟṟāl uyirpōm eṉṟāṉ.

iruṭṭaṟaiyil uḷḷataṭā ulakam! cāti
irukkiṉṟa teṉpāṉum irukkiṉ ṟāṉē!
maruṭṭukiṉṟa matattalaivar vāḻkiṉ ṟārē!
vāyaṭiyum kaiyaṭiyum maṟaiva tennāḷ?
curuṭṭukiṉṟār tamkaiyil kiṭaitta vaṟṟaic
cottellām tamakkeṉṟu colvār tammai
veruṭṭuvatu pakuttaṟivē! illai yāyiṉ
viṭutalaiyum keṭutalaiyum oṉṟē yākum.

ellārkkum ellām eṉ ṟiruppa tāṉa
iṭamnōkki naṭakkiṉṟa tinta vaiyam;
kallāraik kāṇuṅkāl kalvi nalkāk
kacaṭarkkut tūkkumaram aṅkē uṇṭām.
illārum aṅkillai; piṟaṉ nalattai
eṉateṉṟu taṉiyoruvaṉ collāṉ aṅkē!
nallārē ellārum avvai yattil
namakkeṉṉa kiḻiyaṭṭum paḻampañ cāṅkam!"

eṉṟuraittāṉ vīrappaṉ! tōḻaṉ colvāṉ:
"eḻiṟpāṇ ṭiyaṉparicait tēṭu kiṉṟār
teṉmalaiyiṟ piṟaraṇukā tirukkum vaṇṇam
ceytuviṭa oruvaṉaiam malaimēl ēṟṟit
tiṉṉavarum pūtamitu eṉṟu collit
teruvārai aḻumpiḷḷai ākki vaittē
aṉṉavarē pēḻaiyiṉait tēṭa lāṉār
ammalaiyai iṉṟaḷantāl āḷmaṭ ṭantāṉ.

vīṭellām taraimaṭṭam, āli runta
vērellām paṟittatilē kiṇaṟṟiṉ maṭṭam!
kāṭakaḻnta nīrūṟṟiṉ āḻaṅ kāṇil
kaṭaluṇṭē atu namakkuk kaṇukkāl maṭṭam!
īṭaṟṟa kalaipporuḷkaḷ irukkum maṉṟam,
eṇṇaṟṟa āykūṭam, paḷḷiinta
nāṭaḻiya āḷukiṉṟa narikkaṇṇaṟkō
nallaṟivō aṇuvukkum mikavum maṭṭam!

mūṭṭaiyoṭu kaḻutainaṭan tirukkum, piṉṉē
muḻukkūṉaṉ ēkāli celvāṉ, antap
pāṭṭaiyilē pañcuniṟai kūṭai pōkum
uḻavarkkup paḻaṅkūḻum eṭuttuc celvār.
kūṭṭunī laccāyam koṇṭu celvār,
kuṟukkuneṭuk kāymakkaḷ palapēr celvār!
kāṭṭāḷō pūtameṉpāṉ, añci vīḻvār!
karumpūtam veṇpūtamāvār yārum.

araṇmaṉaiyiṉ yāṉaivarap pūtam eṉṟē
alaṟiṉār; māvuttaṉ vaikkōl vaṇṭi
erutiṉmēl vīḻntāṉ! cāyn tatuvaik kōlum
eḻuppivaitta cārantāṉ neḷiya ucci
iruntakol lūṟṟūkkā raṉku tittāṉ!
eriyaṭuppāl kūraiyumvaik kōlum paṟṟit
teruppaṟṟi erikaiyilē, pūtam aṅkē
cirippateṉa alaṟiṉār aṭutta ūrār!

añcavaikkum pūtattai añca vaikka
añcāṟu pūtattai nāma ṉuppik
koñciviḷai yāṭaviṭṭāl nalla tākum
kūṟukanīr viṭai"eṉṟāṉ. ataṉaik kēṭṭu
neñcilvaittē vīrappaṉ, "vēṇṭu māṉāl
nikaḻttuvōm, naṭappatellām aṟiya vēṇṭum;
vañcamuṟṟa narikkaṇṇaṉ āṭkaḷ, enta
vaḻicceṉṟār eṉpataiyum kāṇpōm" eṉṟāṉ.

"koṇṭuvanta pē@ai$ḻaiyiṉai makaṉi ṭattil
koṭuppateṉil nāṉkoṭuttāl cikkal uṇṭām.
paṇṭeṉatu ceyalaiavaṉ aṟiya nērum;
pāṇṭiyaṉār pariciṉaiyum veṟuppāṉ" eṉṟu
toṇṭukiḻa vaṉpukaṉṟāṉ! "makaṉi ṭattil
collāmal piṟarkaiyāl koṭuppīr" eṉṟē
aṇṭaiyilē iruntaavaṉ colla; āmām
atunaṉṟu naṉṟeṉṟāṉ avvī rappaṉ!


iyal 57
narikkaṇṇaṉiṉ amaiccaṉ makaṉāṉa nīlaṉ, nīliyaik kāṇukiṉṟāṉ.

amaiccaṉmaka ṉāṉaōr nīlaṉ eṉpāṉ
aruñcūḻcci ceyvatilē mikakkai kāraṉ!
imaikkiṉṟa nēramatum, vīṇāk kāmal
eḻiṟpāṇṭi yaṉpēḻai, aṉṉam, āṭci
namakkuvaru mōeṉṟu niṉaittā ṉāki
nallapala cūḻcciyelām nāṭu kiṉṟāṉ.
cimiḻkkāta kaṇṇōṭu terukkaḷtōṟum
ciṟṟūrkaḷ maṟṟumuḷa iṭatti lellām

aṉṉattait tēṭukaiyil, nīli aṅkē
āṟṟōram niṉṟiruntāḷ mālaip pōtil!
iṉṉavaḷai ārāyvēṉ eṉane ruṅki
"eṉṉaviyap pitunīli? tēṭip pōṉa
kaṉṉaloṉṟu kālaṭiyiṟ kiṭaitta taippōl
kaṇṇetiril kiṭaittāyē! eṉeṇ ṇattai
uṉṉiṭattil colliviṭa vēṇṭum; eṉṉai
evvaḻinī viṭṭālum oppu kiṉṟēṉ.

eṉtantai eṉṉiṭattil iṉṟu vantār;
eppōtu maṇampuriya eṇṇu kiṉṟāy
eṉṟuraittār. yāṉuraittēṉ ivvai yattil
eṉṉuḷattaik koḷḷaikkoṇṭa peṇo rutti
poṉvēli taṉiluṇṭu! nīli eṉṟu
pukalvārkaḷ avaḷiṉpēr! aṉṉat tiṟkum
iṉṉuyiraip pōṉṟuḷḷāḷ! avaḷai yaṉṟi
evaḷaiyumnāṉ maṇampuriyēṉ eṉṟu coṉṉēṉ.

māntaḷirāl melluṭalum, maṇakkum centā
maraiyitaḻāl vāyitaḻum uṭaiyāy kēṭpāy.
cāyntutiṭīr eṉaviḻuntār eṉṟaṉ tantai!
'talaikoḻutta piḷḷaiyē amaicca ṉukku
vāyntirukkum piḷḷainī pāṅki yaippōy
maṇampurintāl eṉākum?' eṉattu ṭittār.
tīrntatiṉi avaḷiṭattil ceṉṟa uḷḷam
tirumpātu; tīrppeṉṟēṉ oppuk koṇṭār!

eṉṉanī niṉaikkiṉṟāy? aṉṉat tiṟkē
eḻiṟpēḻai taṉaittēṭit tantu, piṉṉar,
aṉṉattai ēṉmaṇakka lākā teṉṟāl,
avaḷeṉṟaṉ kaṇṇukkup piṭikka villai.
poṉṉukkup pittaḷaiyō otta tākum?
pūvukku nikarāmō carukiṉ kuppai?
miṉṉaliṭai, kaṉṉal moḻi, iṉṉum coṉṉāl
viriyulakil oruttinī, aḻakiṉ ucci!

oḷiyēṉum vāṉattai maṟattal kūṭum
uyirēṉum uṭampataṉai maṟattal kūṭum
eḷiyēṉum uṉaimaṟattal uṇṭō? aṉṟi
eṉaiyēṉum nī maṟattal uṇṭō? paccaik
kiḷiyēṉum, kuyilēṉum kēṭṭāl nāṇak
kiḷattumoḻi aṉṉamnama torumaip pāṭṭait
tuḷiyēṉum aṟivatukū ṭātu; ciṉṉac
collēṉum veḷippaṭutal kūṭā teṉṟāṉ.

viḻipārkka eṇṇiṭumē uṉṉai! yārum
vilaipārkka iyalāta muttē! nāṉuṉ
vaḻipārttu niṟkumiṭam coṉṉāl nīyō
varappārttu mukampārttup pōvēṉ! illai
oḻipārttup pārttunī! eṉkiṉ ṟāyō,
oḻintēṉeṉ ṟeṇṇinī eṉaippu taitta
kuḻipārkkat tāṉvarutal muṉṉē coṉṉāl
kōvaiyitaḻ cuvaipārttup pōvēṉ" eṉṟāṉ.

"maṉṟiraṇṭu teriyumaṉṟō? avaṟṟil nelli
maramiraṇṭiṉ naṭuvuḷḷapotumaṉ ṟukkuḷ
iṉṟiraṇṭu nāṭkaḷilē varuvēṉ! vantāl
eṉakkiraṇṭu paṭṭāṭai taruvīr! mella
oṉṟiraṇṭu pēciyapiṉ cuppal oṉṟai
uḷiyiraṇṭāyt tarittatupōl pirital vēṇṭum!
poṉtiraṇṭu vantālum caritāṉ eṉṉaip
pōṭṭiraṇṭāy veṭṭiṭiṉum nillēṉ" eṉṟāḷ.

"ettaṭaiyum illaiyaṭi māma rattai
icaintaṭaiyum karuṅkuyilē! katirnāṭ ṭāṉiṉ
cottaṭaiyak kavarntataṉṟi aṉṉat tukkum
cūḻkiṉṟāṉ vāḻvukkē taṭaikaḷ eṉṟāl
ittaṭaikaḷ nīṅkutaṟku muyalkiṉ ṟāḷā?
eḻiṟpāṇṭi yaṉpariciṉ nilaimai eṉṉa?
kottaṭaiyum malarkkuḻalē eṉṉi ṭattil
kūṟutaṟkut taṭaieṉṉa?" eṉṟāṉ nīlaṉ

"kūṭuviṭṭut tāyaiviṭṭup paṟantu viṭṭa
kuyiṟkuñcu pōlaṉṉam orutti, maṉṉar
vīṭuviṭṭu vēlaiviṭṭa āttā, vēlaṉ,
viralviṭṭē eṇṇiṭumit tokaiyuḷ ḷārpōyt
tēṭiviṭṭāl kiṭaittuviṭu mōap pēḻai?
tīṉiyiṭṭuk kōḻiyiṉai maṭakku vārpōl
mūṭiviṭṭār pēḻaiyiṉai! avarkaḷ koñcam
mūccuviṭṭāl tāṉēnām aṟital kūṭum?

iṭakkaiyō āttāvuk killai! ivvā
ṟirukkaiyilē avaḷtuṇaivar vīrap parkkō
naṭakkaiyilē ūṉṟutaṟkō kaṇukkā lillai!
naṟukkaiyilē poṉvīcum oḷiyāṟ ceytē
eṭukkaiyilē amaivuṟṟa mēṉi yāṭkō
iyaṟkaiyilē iṭaiyillai eṉpār kaṟṟōr!
paṭukkaiyilum viḻikkaiyilum palakai ōlaip
paṭukkaiyallāl vēlaṉukkō niṉaivē yillai.

etumuṭiyum avarālē?" eṉṟāḷ nīli!
"ēṉmuṭiyā teṉkiṉṟāy? pullūr taṉṉil
putumuṭivēn taṉviṭṭa maṟavar tammaip
puṟaṅkāṇac ceytāṉē vēlaṉ? āttā,
mutumuṭiyāṉ katirvēlaṉ peṟṟe ṭutta
muṉmuṭinta mēkalaiyāḷ aṉṉat tiṟkō
'itumuṭiya ituceyvāy' eṉṟu kūṟi
ēṟṟamuṭi vaicceyyum āṟṟa luḷḷāḷ!

āttāviṉ tuṇaivaryār? aṟiyēṉ" eṉṟāṉ
āṉamaṭṭum uḷavaṟiya eṇṇi nīlaṉ!
kūttāṭip piḻaippārpōl tōṉṟu kiṉṟār,
kuṭicaiyilē apporuḷum kaṇṭēṉ eṉṟāḷ.
pārttāyā eṉṉeṉṉa uṭaikaḷ eṉṟāṉ,
paṭaimaṟavar uṭai, inta vaiya vāḻvai
nīttāriṉ uṭai,palavum kaṇṭēṉ eṉṟāḷ.
nīcollum vīrappar eṅkē eṉṟāṉ.

"pōviraivil" eṉṟuraittāḷ āttā! aṉṉōr
pōyviṭṭār emaiviṭṭē enta ūrkkō!
vāviraivil eṉṟuraittāl varuvār pōlum!
maṟutturaiyār āttāviṉ moḻiyai eṉṟāḷ.
tīviraivil kollutalpōl pūtam vantu
teruvāraik kolluvatāl eṉṟaṉ aṉpē
nī viraivil pōuṉṟaṉ kuṭicaik keṉṟāṉ.
nīliyavaḷ kulukkeṉṟu cirittuc colvāḷ:

"ūrukkuḷ pūtameṉap puḷuki ṉōriṉ
uḷḷattai niṉaittunāṉ cirittēṉ; aṉṉār
nērukku nēraṭaiyum tīmai taṉṉai
niṉaittunāṉ cirittiṭṭēṉ; eṉṟaṉ vāḻvil
cīrukku vāyttirukkum aṉpē, pūtac
ciṟuceyti nampukiṉṟīr ummaik kaṇṭāl
tērukkuc ceppaṉiṭṭa muṭṭuk kaṭṭai
cirikkumeṉil nāṉcirittal vīṇē" eṉṟāḷ.

"uṉṉakattai yaṟivataṟkē itaṉaic coṉṉēṉ
uyirvakaiyil pūtameṉa oṉṟu millai;
taṉṉakattil vaḷarntuvarum maṭamai yiṉpēr
taṉṉaṭiyāl naṭavāta pūta meṉṟu
coṉṉakaṟṟōr moḻiyiṉaināṉ oppu kiṉṟēṉ.
toṉmaieṉum ucciyilē aṟivāl vāḻnta
poṉṉakattil tamiḻakattil tāya kattil
pūtameṉum colnuḻaital putumai" eṉṟāṉ.

"tiṅkaḷiṭam kuḷirpōlum katira vaṉpāl
centaḻalpō lumpūvil maṇamē pōlum
uṅkaḷiṭam eṉakkuḷḷa aṉpiṉ mītil
orupaḻiyum nērāmal viraintu nīvir,
taṅkaḷiṭam nōkkiyē cella vēṇṭum
tamiḻnikartta amutamoḻi maṅkai aṉṉam
iṅkuvarak kūṭumaṉṟō?" eṉṟāḷ nīli!
iṉṉumoru cētieṉṟu colvāṉ nīlaṉ:

"eṉporuṭṭu niṉṉaḻakai aṉpai īntāy
etaṉporuṭṭu nāṉitaṉai maṟattal vēṇṭum?
niṉporuṭṭu avaḷukkōr naṉmai ceyya
niṉaikkiṉṟēṉ. aṉṉantāṉ iḻanta pēḻai
yiṉporuṭṭup poruḷ, āvi uṭalvēṇ ṭāmal
iṉiyuḻaikkak kaṭavēṉnāṉ! aṉpu nīli,
taṉporuṭṭu vāḻvāṉōr ēḻai! makkaḷ
tamporuṭṭu vāḻvāṉōr celvaṉ" eṉṟāṉ.

"miṉṉaiyumpaṉ malarkaḷaiyum koṇṭi yākkai
vēṇṭumeṉa amaittateṉa viḷaṅkum aṉṉam
taṉṉaiyumnāṉ aṟiyēṉē! vēḻa nāṭu
taṉiliruntu vantuḷḷēṉ āta lālē
eṉṉaiyuntaṉ toṇṭaroṭu cērttuk koḷḷa
eḻiluṭaiyāḷ iṭattilnī moḻital vēṇṭum!
poṉṉaiyumvārp paṭanuṇmai taṉaiyum vaiyap
pukaḻkoḷḷac ceytiṭumpeṇ ṇaḻaku naṅkāy!

nalaṅkeṭavē katirnāṭṭai ēppa miṭṭa
narikkuttāṉ eṉtantai amaiccaṉ! meytāṉ!
kuluṅkunakai muttākak koḻikkum peṇṇē!
koṭiyavaṉait tolaippateṉṟaṉ tantai nōkkam
vilaṅkupaḻak kiṭuvāṉiṉ veḷḷā ṭoṉṟu
vēṅkaiyiṭam neruṅkaiyilē makiḻva tuṇṭō?
teluṅkiṉilē pāṭiṭumōr tamiḻaṉ ceykai
tēṉeṉṟā niṉaikkiṉṟār tamiḻa kattār?

kūppuṅkai yilkoṭuvāḷ uṭaiyāṉ antak
koṭuṅkoṭiyāṉ narikkaṇṇaṉ eṉile ṉakkō
vēppaṅkāy! avaṉumeṉai vitaipaṟ ṟāta
veḷḷarikkāy eṉṟuniṉait tiṭavu millai!
tīppoṅkum malaiyaṭiyil vāḻu kiṉṟēṉ
cilirkkiṉṟa ku@i$ḷirteṉṟal ulavum teṉṉan
tōppiṅkē kāṇukiṉṟēṉ! kuṭiyi ruppēṉ
collorucol avaḷiṭattil" eṉṟāṉ nīlaṉ.

karumpalla; atupiḻinta cāṟē pōlum
kaḻaṟukiṉṟa moḻiyuṭaiyāḷ aṉṉam neñcam
irumpalla! nāṉcolvēṉ ēṟṟuk koḷvāḷ!
irunāḷil patiluraippēṉ eṉṟāḷ nīli.
arumpalla; kaṇṇalla avvā ṟēcey!
aṉuppeṉṉai! iṉippāṉa tēṉē! caṟṟē
tirumpallal tīreṉṟu ceppic ceṉṟāṉ.
tēṉitaḻāḷ avaṉpirivāl tiyaṅki niṉṟāḷ.


iyal 58
ūrppēccu!

ittaṉaināḷ āyiṟṟē pēḻai eṅkē?
innāṭṭil atuviruntāl veḷippa ṭātō?
muttaṉṉa veṇṇakaiyāḷ tiruma ṇantāṉ
muṭiyunāḷ ennāḷō eṉpār cillōr!
vaittavarkaṇ ēmāṟak kavarntu ceṉṟōr
vaṇkaṭalil pōṭṭārō? narippēr koṇṭa
ettaṉavaṉ tāṉeṭuttup pēḻai taṉṉai
erittāṉō eṉṟuraippār maṟṟum cillōr!

naṟpēḻai kiṭaittiṭṭāl narikkaṇ ṇaṟku
nalamallāl tīmaiyillai eṉpār cillōr;
poṟpēḻai kiṭaittiṭṭāl narikkaṇ ṇaṟkup
pollāṅkē ātaliṉāl maṟaittāṉ eṉṟu
coṟpalavum virippārkaḷ cilar! ip pūtat
tuyareṉṟu tīrntiṭumō eṉpār cillōr!
teṟkumalai kāṭunakar nāṭu yāvum
tēṭuvatāy aḻikkiṉṟār eṉpār cillōr!


iyal 59
vēḻa maṉṉaṉum amaiccaṉum!

vēḻavaṉum amaiccaṉoṭu vīṟṟi runtāṉ
viḷakkamuṟu tirumaṉṟil; uraikka lāṉāṉ!
pāḻaiṭainta iruḷvīṭṭil viḷakku, vāṉap
paṉippukaiyil eḻuntakatir, aṉṉam eṉpāḷ
vāḻaoru pāṇṭiyaṉār paricu vēṇṭi
vāṭukiṉṟāḷ! nāḷpalavum vaṟitē yākap
pēḻaiyiṉai narikkaṇṇaṉ tāṉum tēṭip
peruntollai yaṭaikiṉṟāṉ eṉṟu coṉṉāṉ.

appēḻai narikkaṇṇa ṉiṭattē yillai,
avaṉataṉai yiḻantatuvum viyappē yākum!
oppētum illāta maṅkai yaṉṉam
uṭaluṭamai āviyelām pēḻai eṉṟu
ceppiṉāḷ! atileṉṉa aiyap pāṭu?
tirunāṭṭiṉ āṭciyumtaṉ maṇamum antak
kaippēḻai taṉiluṇṭu! kiṭaittāl neñcak
kaḷippēḻai yaṭaivāḷeṉ ṟamaiccaṉ coṉṉāṉ.


iyal 60
narikkaṇṇaṉ pēḻai tēṭuvārai mēṟpārvai pārttut tirikiṟāṉ.

teṉmalaiyil tēṭukiṉṟa kūṭṭam, kāṭṭil
tēṭukiṉṟa orukūṭṭam, nāṭṭil tēṭi
iṉṉalviḷait tiṭuṅkūṭṭam, vīṭu tōṟum
eṅkuṇṭu pēḻaieṉa ataṭṭum kūṭṭam,
paṉṉumivai aṉaittukkum mēṟpār vaikkup
paṟakkiṉṟa talaivarkaḷiṉ talaiva ṉākic
ceṉṟuceṉṟu nilaiyaṟivāṉ evvi ṭattum
tērēṟi narikkaṇṇaṉ ūri lellām.

taṭṭuppaṭ ṭatuvōṭā pēḻai eṉṟu
taraipiḷappār talaivaṉaippōyk kēṭpāṉ! āṅku
veṭṭuppa ṭātirukka vēṇṭum pēḻai
mellaṉavē maṇveṭṭa vēṇṭum eṉpāṉ!
muṭṭuppa ṭātuḻaippīr! kiṭaittāl pēḻai
munnūṟu poṉṉaḷippēṉ eṉpāṉ! ōrpāl
ciṭṭuppa ṟantatupōl teruvil ōṭit
terintatuvō uḷaveṉpāṉ narikkaṇ ṇaṉtāṉ!

teruttōṟum vāḻvārai oruṅka ḻaittuc
ceppiṭuvīr uṇmaitaṉai; araṇma ṉaikkuḷ
orupēḻai taṉaittantēṉ ataṉai vāṅki
oḷittavarum nīrtāmē? eṉṟu kēṭṭup
perumakkaḷ tamaiyellām uḷamva ruttip
periyōrai ataṭṭiṭuvāṉ, peṇṭir tammai
erimūḷum kaṇṇālē añca vaippāṉ
iḻiceyalāṉ narikkaṇṇaṉ eṉṉum tīyaṉ.


iyal 61
aṉṉam kutirai ēṟip pēḻaikkup pulaṉ kēṭṭāḷ.

ōṭikkoṇ ṭēyirukkum kutirai, kātil
olittukkoṇ ṭēyirukkum kāṟku ḷampum!
āṭikkoṇ ṭēyirukkum neṟṟit toṅkal!
aḻakaikkoṇ ṭāḷaṉṉam ataṉai ūrntē
tēṭikkoṇ ṭēiruntāḷ pēḻai taṉṉait
tēṉaikkoṇ ṭēpoḻiyum maḻaiyaip pōlē
pāṭikkoṇ ṭēiruntāḷ nilaimai paṟṟip
parukikoṇ ṭēyiruntār iraṅki ūrār!

"paṇṭirunta pāṇṭiyaṉār paricai, eṉṟaṉ
paḻampukaḻaip poṉṉāṉa pēḻai taṉṉaik
kaṇṭirunta tuṇṭeṉṟāl kūṟu vīrō?
kāṇātār iṉiyēṉum muyalu vīrō?
vaṇṭiruntu paṇpāṭik koṇṭi rukkum
malarccōlaik katirnāṭṭiṉ makaḷnā ṉaṉṟō?
toṇṭirunta uḷḷattīr! maṟavar makkāḷ!
tollaiyiṉait tīrttiṭuvīr!" eṉṟāḷ aṉṉam.

nīraṭaiyum viḻiyuṭaiyāḷterukkaḷ tōṟum
nikaḻttumoḻi kēṭṭavarkaḷ, irukai ēntic
cīraṭaiya vēṇṭumeṉil ellā māṇpum
ceṉṟaṭaiyum entiruvē innāḷ intap
pārāṭaiyum tīmaiyellām nīṅki nalla
payaṉaṭaiya vēṇṭumeṉil nalla ṟamtāṉ
pēraṭaiya vēṇṭumeṉil pēḻai vēṇṭum!
ataittēṭum peruṅkaṭamai emakkē eṉṟār.


iyal 62
aṉṉam alaintu, piṉ oru cōlai aṭaintāḷ.

akalvāṉil viṭṭu viṭṭu miṉṉal pōla
āṅkāṅkuc ceṉṟupiṉ mīṇṭā ḷākip
pakalvāṉam māṇikkap puṉalā ṭuṅkāl
paṭarmullai cirittirukkum cōlai kaṇṭu
pukalāṉāḷ; kutiraiyiṉai viṭṭāḷ! aṅkup
puṉṉaivara vēṟpaḷikkat teṉṟal vantu
tukiruṭalil maṇantaṭava icaiya raṅku
tumpiyār tuvakkiṉār! amarntāḷ aṉṉam.

tāmaraikkaṇ imaiitaḻō acaiya villai
taḷirmēṉi acaiyavillai 'pū' vai maṟṟōr
pūmaṟaippa taippōlum eḻiṟkaṉ ṉattil
poṟkoṭitaṉ aṅkaitaṉai ūṉṟi, neñcē
nīmaṟaikkā tēuṉṟaṉ iṉpa yāḻai
nikaḻtteṉṟāḷ; ukuttaicai uṇarvāl aḷḷit
tīmaiyilā uyirparukak kiṭantāḷ; vaiyam
centamiḻi lakkiyattiṉ varukai nōkka.

mītuyarnta irutōḷkaḷ oḷiyai vāri
vīcukiṉṟa kuṉṟaṅkaḷ! maṟavaṉ tūkki
ūtukiṉṟa vaḷaikompiṉ puruvat tiṉmēl
uyarneṟṟi añcāmai muḻaṅkum kūṭam!
mōtukiṉṟa iḷaṅkaḷiṟu pōlna ṭantu
muṉvāyiṟ puṉṉakaiyai viḷaippāṉ! āṉāl
kātalillai avaṉkaṇṇil! tēṉpaṟ ṟāta
kaviṉmalaril iṭamilaieṉ uyirvaṇ ṭukkē!

kiḷikkaḻuttiṉ poṉvaripōl arumpum mīcai!
kīḻkkaṭaliṉ mālaiveyil kalanta nīla
oḷittiraipōl talaimayirciṅ kattiṉ tōṟṟam!
uyirppariti vāṉpōṉṟa mēṉi vāyntāṉ!
tuḷittanaṟun tēṉeṉṟu collum collait
toṭaṅkukural, muḻaṅkukiṉṟa kaṭalē! āṉāl
kaḷikkaoru kātalillai aṉṉōṉ kaṇṇil!
kaviṉmalaril tēṉilaieṉ uyirvaṇ ṭukkē!

aṭukkivaitta aḻakaḻakām uṟuppuk kaḷmēl
aṉuppivaitta eṉviḻikaḷ oḷiyu maṅkit
taṭukkiviḻum; eḻumoṉṟil caṟukki vīḻum!
taṉippiṟavi! vaiyattu makkaḷ tammil
eṭukkaeṭuk kakkuṟaiyāc cuvaiyiṉ ūṟṟai
iṉikka iṉik kakkāṇum āṇmai! āṉāl
tuṭikkumōr kātalillai aṉṉōṉ kaṇṇil!
tūymalaril tēṉilaieṉ uyirvaṇ ṭukkē!

tīṅkaiiṉip poṟēṉeṉṉum kaṇkaḷ! eṉṟaṉ
tirunāḷait taṉakkeṉṟē niṉaikkum neñcam!
vēṅkaiavaṉ! añcātē eṉṟa pēccu
vīṇalla veṟṟimura ceṉṟu colvēṉ!
ēṅkaiyilē eṉaimīṭṭāṉ! ōṭam viṭṭē
iṟakkiṉāṉ! toṭṭaiṭam maṟakka villai!
pāṅkuṟaōr kātalillai aṉṉōṉ kaṇṇil!
paṉimalaril tēṉilaieṉ uyirvaṇ ṭukkē!

viḻiyillai; uṇarvillai; kuṭicai taṉṉil
vīḻntiruntēṉ; appōtil eṉṟaṉ āttā,
moḻiyillai itumaruntē eṉumpa ṭikku
moykuḻalē eṉṟaḻaittāḷ; uyira ṭaintēṉ.
vaḻiyillai eṉṟirunta eṉkaṇ muṉṉē
vāyttavaṉai yāreṉṟēṉ vēlaṉ eṉṟāḷ!
eḻukiṉṟa kātalillai aṉṉōṉ kaṇṇil!
eḻilmalaril tēṉilaieṉ uyirvaṇ ṭukkē!


iyal 63
ivvāṟu aṉṉam tuyilkaiyil aṅkē ōr tuṟavi vantāṉ.
naṉavulakil ivvaṇṇam iruntāḷ aṉṉam!
nalviḻiyaik tuyilvantu keḷava, āṅkē
kaṉavulakil ilakkiyattait toṭarvā ḷāṉāḷ;
kaimmalaril talaicāyttup puṉcirippaik
kaṉiitaḻil putaittuṭalai orukka ṇittuk
kaivallāṉ vaittayāḻ pōṟki ṭantāḷ.
iṉināṉum ivvuṭalum puḷiyum ōṭum
eṉṟirukkum ōrtuṟavi aṅku vantāṉ.

tuvarāṭai uṭuttiruntāṉ! tōliṉ āṭai
tōḷiṉilē cumantiruntāṉ! curaikku ṭukkai
tavaṟāmal kaippiṭiyāyp piṭitti runtāṉ!
taṭiyoṉṟu vaittiruntāṉ! uṭaivāḷ oṉṟum
evarēṉum etirkkaiyilē utavu meṉṟē
iṭuppilvaittāṉ! paṟkompu, viciṟi, cempu,
kavikaiivai yallāmal ellām nītta
kaṭuntuṟavi tūṅkuvōḷ etiruṭ kārntāṉ.


iyal 64
aṉṉam tuṟaviyaik kaṇṭu tiṭukkiṭṭāḷ.

veṇtāṭi nilampuraḷa mēlni mirnta
viḻimūṭit tāmaraiyiṉ irukkai koṇṭu
koṇṭāṭum kaṟpāṟai pōli runtāṉ
koñcukiḷi viḻippāḷā eṉani ṉaittē!
vaṇṭōṭu pūvitaḻum paṟakkak kāṟṟu
marakkiḷaiyai neṭitalaittuc carukai ellām
tiṇṭāṭa vaikkaiyilē imaiti ṟantāḷ!
tiṭukkiṭṭāḷ! tuṟavitaṉai etiriṟ kaṇṭāḷ.

virainteḻuntē āṭaitaṉai otukki niṉṟu
meṉmalarkkai kūppiṉāḷ! tuṟavi colvāṉ:
"terintukoṇṭēṉ niṉuḷḷam vāḻka naṉṟē!
ciṟantaōr pāṇṭiyaṉiṉ paricu, kaikku
varumciṟitum varuntātē" eṉṟu colla
"vāymalarka, ennāḷil?" eṉṟāḷ aṉṉam!
"aruṅkiḷiyē uṉakkāṉa āṭa vaṉpāl
ataiyuraippēṉ iṅkavaṉai aṉuppāy" eṉṟāṉ.

periyāṉaik kaikūppik kutirai ēṟip
peṇṇaraci "um" eṉṟāḷ cemmā ṉūriṉ
arukiṉilē vēlaṉvarak kaṇṭāḷ. kaiyāl
aḻaittiṭṭāḷ! ceytiyiṉaik kātil coṉṉāḷ!
"teruviṉilē niṉṟiruppēṉ varavu nōkkic
cevikkamutu koṇṭuvara vēṇṭum!" eṉṟāḷ.
"iru" eṉṟāṉ. cemmāṉūrk kuṭicai cērntāḷ;
eḻilvēlaṉ periyāṉai nōkkic ceṉṟāṉ.


iyal 65
teṉmalaiyil narikkaṇṇaṉ āṭkaḷ pēḻaikkut tōṇṭiṉārkaḷ.
appōtu aṅku ōr pūtam veḷippaṭṭatu. ellōrum paṟantārkaḷ. narik kaṇṇaṉiṭam
coṉṉārkaḷ.

teṉmalaiyil pēḻaiyiṉait tēṭu kiṉṟār
cilaraṅkē kaṟpiḷappār! maṇṇe ṭuppār!
ciṉṉakukai pukuntiṭuvār! mālaip pōtum
ceṉṟuviṭa, iraviṉilē malaiyiṉ ucci
miṉṉiṟṟup peruṅkūccal kēṭṭa taṅkē!
mēlnōkki aiyaiyō eṉaa tirntār.
niṉṟatoru neṭumpūtam! narikkaṇ ṇaṉpāl
nikaḻttiṉār. teṉmalaiyil evaru millai!

ōṭiṉāṉ narikkaṇṇaṉ teṉma laikkē;
uṭaṉceṉṟār paṭaimaṟavar pallōr! pūtam
āṭiyatum, neṭuvēlaic cuḻaṟṟi niṉṟē
araṟṟiyatum kaṇṭārkaḷ! naṭuṅki ōṭi
mūṭivaitta terukkatavai utaittut taḷḷi
muṉvīṭṭiṉ aṟaipukuntu tāḻiṭṭārkaḷ!
pāṭupaṭṭu nāṉkaṇṭa cūḻcci taṉṉaip
payaṉpaṭuttik koṇṭāṉē avaṉyār? eṉṟē

narikkaṇṇaṉ eṇṇiṉāṉ! pūtan taṉṉai
nāṉkumuṟai nōkkiṉāṉ; nōkka nōkkap
peritākum nilaikaṇṭāṉ! naṭukkam koṇṭāṉ!
perumpūtam teṉmalaiyil irunta ceyti
teriyāmal iruntēṉē eṉamu ṭittāṉ!
teṉmalaikkum araṇmaṉaikkum iṭaiyil vāytta
araikkātam atainiṉaittāṉ! ōṭa lāṉāṉ!
araṇmaṉaikkuḷ perumpūtam! eṉṟu kēṭṭāṉ.

vaṭaticaiyait tāṉmaṟantu mēṟku nōkki
vāḻntēṉ, keṭṭēṉeṉṟē ōṭum pōtum
taṭataṭeṉa āyirampēr etivan tārkaḷ;
cariyāka oruteṉṉai aḷavu yarnta
koṭumpūtam vantateṉak kūṟi ṉārkaḷ;
kuḷḷanari paṭṭatuyar kūṟo ṇātē!
piṭittāṉpiṉ ōṭṭattaik kiḻakku nōkkip
perumpūtam eṉṟuraittār aṅkum pallōr.


iyal 66
narikkaṇṇaṉ , avaṉ kūṭṭam, pūtam pūtam eṉṟu araṇmaṉaiyai kāli ceytārkaḷ.
aṉṉam uḷ nuḻaintāḷ. vēlaṉ mutaliyavarum cērntārkaḷ.

araṇmaṉaiyil narikkaṇṇaṉ āṭkaḷ, peṇkaḷ,
arukirunta tūṇ,katavu peṭṭi yāvum
perumpūta māyttōṉṟak kataṟi, ōṭip
piṇiyuṟṟār! uyir viṭṭār. ciṟci larpōyp
paraṇukkuḷ kuṭipukuntār! ivvā ṟākap
pāḻāṉa araṇmaṉaikkuḷ yāḻccol aṉṉam
tiraṇmalaittōḷ vēlaṉoṭum nīli yōṭum
cirittapaṭi uḷnuḻaintāḷ ceppaluṟṟāḷ:

"āḷuyaram iruntatuvām nariyār pūtam!
āḷoruvaṉ tōḷilōr āḷai yēṟṟat
tōḷuyarnta iraṭṭaiyāṭ pūta maṉṟō
cuṭuneruppaik kakkukiṉṟa namatu pūtam!
kōḷukkuk kōḷ, poykkup poyyē vēṇṭum;
koṭiyavaṉveṭ ṭiyakiṇaṟṟil avaṉē vīḻntāṉ;
nāḷumeḻil nāṭṭārkaḷ pūta meṉṟu
naṭuṅkakunilai iraṅkattak katutāṉ" eṉṟāḷ.

"cirittuviḷai yāṭaitu nēramaṉṟē!
tiṇṇūriṉ kuḷakkaraiyil neṭunā ḷāka
iruppavaṉōr tiruṭaṉeṉa iyampu kiṉṟār
yāṉcelvēṉ viṭaikoṭukka" eṉṟāṉ vēlaṉ!
"irukkaṭṭum! nīlinī tuṟavi yārai
iṅkaḻaittu vā" eṉṟāḷ;nī@ī$li ceṉṟāḷ!
neruppiṟku nīruṇṭu taṇikka! aṉṉam
niṉaippukkut taṇikkaiyiṭa avaṉāl ākum.

tuṟavuṭaiyār "pēḻaiakap paṭum" eṉ kiṉṟār!
tollaiiṉi namakkillai eṉṟāḷ aṉṉam!
aṟivuṭaiyār piṟartammai nampit tampāl
āmceyalcey yāmalirār eṉṟāṉ vēlaṉ!
muṟaiyāmō imaippoḻutē amaiti kēṭṭēṉ
muḻunāḷum taḻaltaḻuvik kiṭappā ruṇṭō?
niṟaivuṟumuṉ moḻiyāṉa kuḷirma rattu
nīḻalilē viḷaiyāṭi makiḻvēṉ eṉṟāḷ.

karumpeṭuttup piḻintatuvum eṉcol tāṉō?
kaṉiyeṭuttu vaittatumeṉ itaḻō? mullai
arumpeṭuttuk koṭṭiyatum eṉcirippō?
aṭiyeṭuttāl aḻakeṭukkum aṉṉa mēuṉ
curumpeṭutta icaipōlum colle ṭuttāl
cuvaieṭuppāy irukkumiṉik koñcip pēci
irumpeṭuttuc ceytirukkum eṉṟaṉ kātil
iṉṉamutaip pāyccāyō eṉṟāṉ vēlaṉ.

piḷḷainilai eṉṉumoru kaṉiyiṉ cāṟum
pēriḷamai eṉṉumoru karumpiṉ cāṟum
koḷḷaipaṭap peytuvaitta iḷamai eṉṉum
kopparaiyil nāḷeṉṉum pūṉai nāvāl
moḷḷaiyilē "uyir" eṉpār pārtti ruttal
muṟaitāṉō eṉṟuraittāḷ aṉṉam! vēlaṉ
aḷḷaiyilē kātal,atai aruntal iṉpam!
akamottu mēlnaṭattal aṟamām eṉṟāṉ.


iyal 67
ataṟkuḷ tuṟavi vantu cērntāṉ.

maṟṟumoru pēcceṭuttāḷ aṉṉam. aṅkē
vaṇṭivarum ōcaiyiṉaik kēṭṭu naintāḷ!
oṟṟaieru tiḻuttuvanta vaṇṭi viṭṭē
ūṉṟukōl tuṇaiyākat tuṟavi vantāṉ.
kaṟṟaimalark kuḻaluṭaiyāḷ nīli yōṭu
kaikkūppi varavēṟka, vāḻttuk kūṟi
maṟṟavaraip puṟampōkki vēlaṉ kātil
vāymalarai oṟṟimalart tēṉaip peytāḷ.

nīliyavaḷ viṭaipeṟṟu veḷiyiṟ ceṉṟāḷ
nīḷaṟaiyil taṉittiruntāḷ aṉṉam! aṉṉāḷ
cēliṉviḻi makiḻcciyiṉāl miṉṉum! vāyiṉ
cevvitaḻil kuṟunakaippuc cintum! nalla
vēliyiṭṭa naṉceyilē vitaitta vittum
viḷaiyumeṉa avaḷuḷḷam kūtta ṭikkum!
mēlumavaṉ aṭimaiyuḷam uṭaiyāṉ allaṉ,
meṉmalarnāṉ! tumpiavaṉ! eṉavi yantāḷ.


iyal 68
nīliyum nīlaṉum pēciyiruntārkaḷ nīlaṉ vīṭṭil.

ōtukiṉṟāṉ nīliyuṭam nīlaṉ: "eṉṟaṉ
uyirpōṉṟa nīliyē vārāy vārāy!
pūtameṉa oṉṟillai eṉṟu muṉpu
pukaṉṟāyē! ikaḻntāyē eṉṉai! viṇṇai
mōtutalpōl varumpūtam pārttāy aṉṟō?
moykuḻalē iṅkēyum ippō tumtāṉ
tītuceya varakkūṭum!" eṉṟu kūṟit
teruviḷakkut tūṇoṉṟai uṟṟup pārttāṉ.

"muṉvanta pūtattai narivi ṭuttāṉ!
mutaṟpūtam naṭunaṭuṅkic cāku māṟu
piṉvanta pūtattai iḷaiya aṉṉam
peṟṟeṭuttāḷ" eṉṟuraittuc cirittāḷ nīli!
eṉṉaporuḷ itaṟkeṉṟu nīlaṉ kēṭṭāṉ.
itaṉporuḷtāṉ maṭamaimēl veṟṟi eṉṟāḷ.
oṉṟumē viḷaṅkavillai eṉṟāṉ nīlaṉ;
ōrāḷum, karuppuṭaiyum pūtam eṉṟāḷ!

"vāṭpaṭaiyum vēṟpaṭaiyum kaṇṭu neñcam
malaippaṭaiyak kutittapū tattuk kellām
āṭpaṭaitāṉ aṭippaṭaiyō? añci ōṭi
aluppaṭaintēṉ itukāṟum" eṉṟāṉ nīlaṉ.
"mīṭpaṭaiyā makkaṭku mīṭpum, caṟṟum
viḻippaṭaiyā makkaṭku viḻippum nalkat
tōṭpaṭaiyāl vaiyattai vellum vēlaṉ
tuṇaippaṭaiyāy aṉṉattuk kamaintāṉ" eṉṟāḷ.

"āḷpiṭikku mōavaḷuk" keṉṟu kēṭṭāṉ.
"aṭippiṭitta vērkalli nūlpi ṭittu
vāḷpiṭitta ṟutteṭutta cemma rattil
vāṉpiṭikkac ceppaṉiṭṭa tērpōṉ ṟāṉiṉ
tāḷpiṭittu vāḻkiṉṟāḷ aṉṉam! vēlaṉ
takaimaielām mikappiṭikkum! avaḷuk kaṉṉōṉ
tōḷpiṭikkum; cuvaiyellām piṭitte ṭutta
tūyatamiḻ naṭaipiṭikkum" eṉṟāḷ nīli!

"emcottē katirnāṭu, nāmē āḷvōm
eṉaniṉaittār narikkaṇṇar; tītē ceytār!
pañcottup paṟakkiṉṟār nāṭṭu makkaḷ!
palarottu viraivākac ceḻitta māviṉ
piñcotta kaṇṇāḷuk kinta nāṭṭaip
perumaipeṟa muṭicūṭṭi muṭittu viṭṭāl,
neñcotta nāmiruvar maṇamu ṭittu
neṭuvāḻvu toṭaṅkalām! uṉṉi ṭattil;

aṉṉattai nāṉkāṇa vēṇṭum eṉṟēṉ
ataimaṟantāy eṉṉēṭi" eṉṟāṉ nīlaṉ!
''coṉṉattai nāṉmaṟantu pōka villai
toṭarpoṉṟu millātu putiya āḷai
eṉṉattuk kavaḷnampa vēṇṭum? aṉṉāḷ
eṇṇattai nāṉaṟivēṉ'' eṉṟāḷ nīli!
"poṉṉotta pēḻaikku muyalkiṉ ṟāḷā?
pulaṉētum kiṭaittatuvā?" eṉṟāṉ nīlaṉ.

"orutuṟavi vēlaṉukkē āṉa maṭṭum
utavukiṉṟāṉ. pēḻaiyiṉait tēṭi vantu
taruvatāy uraikkiṉṟāṉ. pēḻaik kākac
caṟṟēṉum kavalaiyilā tirukkiṉ ṟārkaḷ.
varumpēḻai eṉṟutāṉ niṉaikkiṉ ṟēṉnāṉ
maṟaivākap pēcukiṉṟār eṉaiya kaṟṟi!
perumpūtam viṭṭatuvum tuṟavi vēlai!
piṉnaṭatta iruppāṉum avaṉē" eṉṟāḷ.

vaṭṭiliṭṭa veṟṟilaikkuc cīval neyyāl
vaṟutteṭuttu niṟuttaniṟai maṇamum cērttut
taṭṭiliṭṭuc cempiṉilē iṉpāl peytu
taṉittaṉiyē mukkaṉiyiṉ cuḷaiyum iṭṭup
paṭṭiliṭṭa mēlvirippil pūva ṭippaip
pārellām maṇamparavat teḷittut taṅkak
kaṭṭiliṭṭa aṟaikāṭṭi nīli tōḷmēl
kaiyiṭṭāṉ peruvīṭu kamaḻac ceṉṟār.


iyal 69
narikkaṇṇaṉ añciyōṭi aṭainta āṉaiyūrp paḷḷiyil taṉ āṭkaḷiṭamum,
amaiccaṉiṭamum pēciyiruntāṉ.

ceṉṟaṭainta āṉaiyūrp paḷḷi taṉṉil
cilamaṟavar uṭaṉiruntār; avarai nōkki
"iṉṟaṭainta pūtattai itaṟku muṉṉē
eṅkēṉum kaṇṭatuṇṭō nīṅkaḷ ellām?
kuṉṟaṭainta namāṭkaḷ kaṇṭatuṇṭō!
kūṟuṅkaḷ" eṉṟuraittāṉ narikkaṇ tīyaṉ!
"eṉṟumitaik kaṇṭaṟiyōm kēṭṭō millai"
eṉṟuraittār ellōrum! amaiccaṉ colvāṉ;

"āṉaiyūr taṉilvantōm ivvi ṭattil
appūtam vārāta teṉṉa? nāmum
pāṉaiyiṉait talaikaviḻttuc ceyta taippōl
pakaivarkaḷum orupūtam ceytār pōlum!
ēṉitaṟku nāmañca vēṇṭum?" eṉṟāṉ.
itaṟkiṭaiyil amaiccaṉmakaṉ nīlaṉ eṉpāṉ
tēṉitaḻāḷ nīliyiṭam peṟṟa nalla
ceytikaḷil cilacolla aṅkē vantāṉ.


iyal 70
iṅku vanta nīlaṉ narikkaṇṇaṉai añcātirukkac colkiṉṟāṉ.

"pūtattuk kañcuvatō vēntē? aḵtu,
poyppūtam! āḷkoṇṭu ceyta pūtam!
ūtappa ṟakkumoru caruku! vaṟṟi
uluttaoru milār! anta aṉṉat tiṟkut
tōtāka orutuṟavi intac cūḻcci
collivaittāṉ; avviḷaiya aṉṉa mumtaṉ
kātalaṉum, tuṟantāṉum araṇma ṉaikkuḷ
kālvaikka lāyiṟṟē! pēḻai taṉṉai

araṇmaṉaiyil tēṭukiṉṟār! avvi ṭantāṉ
atukiṭaikkum eṉpatutāṉ avarka ruttu!
viraintaṅku vārīrō" eṉṟāṉ nīlaṉ!
vēntaṉnarik kaṇṇaṉerik kaṇṇa ṉākip
poruntumitu! naṭavuṅkaḷ araṇma ṉaikkuḷ
pōyirukkum aṉṉattait turatta vēṇṭum!
iruntaṅkup pēḻaiyiṉai nāmē tēṭi
eṭuttiṭuvōm eṉṟuraittāṉ! nīlaṉ colvāṉ:

"iṅkiruntē, ellārum pūtaṅ kaḷpōl
eḻilmāṟṟi moḻimāṟṟik kiḷampa vēṇṭum;
aṅkirukkum ūrmakkaḷ añcip pōvār;
aṉṉattiṉ ātaravum kuṟaintu pōkum;
ciṅkamvarak kaṇṭaoru māṉaip pōla
cēyiḻaitaṉ kūṭṭamoṭu paṟantu pōvāḷ;
eṅkirukkum āṭkaḷaiyumaḻaippīr" eṉṟāṉ
ēṟpāṭṭai narikkaṇṇaṉ oppuk koṇṭāṉ.


iyal 71
nīlaṉ araṇmaṉaiyil aṉṉattiṉ kūṭṭattaik kaṇṭu narikkaṇṇaṉ mutaliyavarkaḷ
pūtamāka vara iruppataik kūṟiṉāṉ.

araṇmaṉaiyai nōkkivanta nīlaṉ, "nīli
aṉṉameṉum uṉṉarumait talaivi yārkkum
perumaipeṟum vēlaṉār, tuṟavi yārkkum
piṉṉuḷḷār aṉaivarkkum, uṉakkum tīmai
varuvataiyum aṟiyīrō? uyirpi ḻaippīr
vārīrō! vārīrō!" eṉṟāṉ nīlaṉ.
aracaṉmakaḷ uḷḷaḻaittāḷ, nīlaṉ ceṉṟāṉ.
amaittiṭṭa narikkaṇṇaṉ tiṭṭam colvāṉ:

"iṉṟiravu pūtaṅkaḷ nūṟu vantē
iṅkuḷḷār aṉaivaraiyum koṉṟu pōṭum!
oṉṟatilē narippūtam! maṟṟa ellām
uṭaṉirukkum paṭaimaṟavar eṉumpū taṅkaḷ!
naṉṟitaṉai nāṉaṟivēṉ! nāṉō anta
nariyāriṉ amaiccaṉmakaṉ! nīli eṉpāḷ
eṉṉuyirpōṉ ṟāḷ;avaḷō taṅkaḷ tōḻi!
eṉṉiṭattil mikavākac colli yuḷḷāḷ.

tuṟaviyār ivartāmō! vēla ṉārum
tūyapiṟa naṇparkaḷum ivarkaḷ tāmō?
niṟaiyaeṉak kaṉpuṇṭu taṅkaḷ mītil!
nēriṉilē maṭṭuntāṉ kaṇṭa tillai!
piṟakellām pēcalām! varuntī maikkup
peritunīr karutiṭuka" eṉṟāṉ. vēlaṉ,
"iṟaiyavariṉ amaiccarukku makaṉā rēnīr
iṉṟiḻaitta naṉṟiyaiyām maṟavōm" eṉṟāṉ.

eṉṟavuṭaṉ tuṟaviyavaṉ "nīla ṉārē
iṅkuvarum pūtaṅkaḷ tammai nāmē
ceṉṟetirppōm! umtantai aṭaiyā ḷattaic
ceppiṭuvīr! avarainām kāttal vēṇṭum"
eṉṟuraittāṉ. atukēṭṭa nīlaṉ, "tantai
iṭatukaiyil vēppilaivait tiruppār. anta
maṉṉaṉ aṭaiyāḷamō talaiyil māmpū
vaittiruppāṉ aṟintiṭuvīr" eṉṟu coṉṉāṉ.
paṟantatuvē laṉkutirai! aṉṉam ōrpāl
pāyntēṟit taṉpariyaip paṟakkac coṉṉāḷ!
"piṟantatunam viṭutalai nāḷ! piṟanta tiṉpam!
piḷantatupōy āḷvāriṉ cūḻccip pāṟai!
maṟantatuvum uṇṭōnam vāḷum tōḷum
māṟṟalarkaḷ ēṟṟuvanta paḻiyai eṉṟē
aṟaintārkaḷ velmuracam! tōḻar ellām
aṭaṭāeṉ ṟaraṇmaṉaikkuḷ kaṭitu vantār.

kaṇakkāyar vantiṭṭār! tampāl nāḷum
kaṟpārum vantiṭṭār! vīrap parkkut
tuṇaittōḻar vantiṭṭār! nāṭṭiṉ aṉpu
curappāṉa neñcattu maṟavar ellām
paṇikkāka uyireṉṟu kotittu vantār!
pakaiyāka vantavarait tokaiyāy veṭṭip
piṇakkāṭu ceykaruvi aṉaittum tīṭṭip
piḻaikāṭṭa vaḻiyiṉṟit toḻilpu rintār.


iyal 72
aṉṉam vēḻa maṉṉaṉaik kaṇṭu pēcaluṟṟāḷ.

vañciyavaḷ vēḻaṉiṭam ceṉṟāḷ, "aiyā
makkaḷ elām pūtattāl naṭuṅku kiṉṟār.
neñcuṟuti koṇṭavarum ataie tirkka
niṉaippatillai taṅkaḷiṉpē rāṇai eṇṇi!
añcaleṉat tāṅkaḷumōr collaic colli
aruḷuvatum illaieṉil ārtām kāppār?
keñcupavar cārpilnāṉ keñcu kiṉṟēṉ
keṭutalaiyait tīrppatumnum kaṭaṉē" eṉṟāḷ.

mutaliloru ciṟupūtam vanta teṉṟār!
muṉṉilumu yarntatuvāy maṟṟoṉ ṟeṉṟār!
katirnāṭu paṭṭatupañ cumpa ṭātu
kaṇṭārum kāṇārum coṉṉa collāl
itupūtam atupūtam eṉana ṭuṅki
iṟappārum āṉārkaḷ. putumai aṉṟō?
putumaṉṉaṉ nāṭāḷa vantāṉ; pūtam
pōntateṉa ōṭiviṭṭāṉ kūṭṭat tōṭu.

añcavaikkum pūtattai etirttuk kolvār
āreṉiṉum avarkkunām kāppa ḷippōm!
vañcieḻil aṉṉamē itunam āṇai!
makkaṭke lāmitaṉai eṭuttu raippāy!
miñcaviṭak kūṭātu pollāṅ kellām
viḷaintaṉavē pūtattāl, eṉṟāṉ vēḻaṉ!
nañcukku maruntaiyā taṅkaḷ āṇai
naṉṟaiyā eṉṟuraittē aṉṉam ceṉṟāḷ.

iḻantāṉōr ēḻai,peruñ celvam peṟṟāṉ
eṉamakiḻntu varumaṉṉam taṉṉai nōkkip
paḻantāṉā eṉṟāṉvē laṉ.paḻutta
paḻantāṉ eṉ ṟuraittiṭṭāḷ! araṇma ṉaikkuḷ
nuḻaintāḷait tuṟaviyavaṉ kēṭkap pūtam,
nuḻaintāḷaik kolluvatāl ataima ṟittu
muḻantāḷai muṟieṉṟār maṉṉar eṉṟu
moḻintiṭavē tuṟaviyavaṉ makiḻvu koṇṭāṉ.


iyal 73
iravil nūṟu pūtam varuvatāka aṉṉattiṉ āḷ vantu
aṉṉam mutaliyavariṭam kūṟiṉāṉ.

cēṟuṇṭu naṭavuṇṭeṉ ṟiruppār tāmum
tiruvuṇṭu kaṭaiyuṇṭeṉ ṟiruppār tāmum
vīṟuṇṭu vāḷuṇṭeṉ ṟiruppār tāmum
viṉavuṇṭu paṭippuṇṭeṉ ṟiruppār tāmum
cōṟuṇṭu maṉaimakka ḷōṭu ceṉṟu
tuyiluṇṭu kiṭakkiṉṟa iravil ōrāḷ
nūṟuṇṭu pūtaṅkaḷ varuva taināṉ
nōkkiyatum uṇṭeṉṟāṉ tuṟavi yiṉpāl!

"vāḷeṭuppīr iṭakkaiyil palakai koḷvīr!
varippuliyiṉ kūṭṭampōl curukkāy ōṭit
tōḷeṭukkum muṉpakaiyiṉ uyire ṭuppīr!
tūyavaṉē! narikkaṇṇaṉ talaiyil māmpū
tēḷeṭuttu vaittateṉa irukkum; vēmpiṉ
ciṟiyailaik kottaṉṟō amaiccar koṇṭār!
tāḷeṭuppīr naṭappīrkaḷ vēla ṉārē
talaimainaṭāt tuka!"eṉṟu tuṟavi ceṉṉāṉ.


iyal 74
aṉṉam narikkaṇṇaṉai māyttāḷ.

ñāyiṟṟiṉ oḷimukattu vēlaṉ, aṉṉam
kālāṭkaḷ, naṭantārkaḷ! kōṭṭai vāyil
pōyiṟṟuk kūṭṭamitu!pūtak kūṭṭam
pūpūeṉ ṟataṭṭiṟṟu nēril vantē!
āyiṟṟā umaikkāttuk koḷvīr eṉṟāṉ
aṭalvēlaṉ! etirttārkaḷ! paṉaiyi ṉiṉṟu
kāyiṟṟu vīḻvatupōl narikkaṇ ṇaṉtaṉ
karuntalaivīḻn tatuvēaṉ ṉattiṉ vāḷāl!

nāṟpuṟattum vaḷaittārkaḷ pakaik kūṭṭattai;
naṭuppuṟattil amaiccaṉuyirp piccai koḷḷa
ēṟpuraittu maṟṟavariṉ uyirai vāṅki
eṭuttuvanta erikkoḷḷi yālmu kaṅkaḷ
māṟṟamuṟat tīyttuppiṉ piṇattai ellām
varicaiyuṟak kiṭattiaraṇ maṉaiya ṭaintār.
vīṟṟirunta tuṟaviyavaṉ naṭanta ellām
viṉaviṉāṉ; amaiccaṉtāṉ moḻiya lāṉāṉ.


iyal 75
nīlaṉ tantaiyum narikkaṇṇaṉ amaiccaṉumākiya
oruvaṉ tuṟavipāl naṭantavai kūṟiṉāṉ.

tīppaṭṭa kāṭṭiṉilē vēṅkai yōṭu
ciṟumuyalum cātalpōl nariyiṉ maintaṉ
cāppāṭṭup poṉṉappaṉ tāṉum cettāṉ;
taṉtāyum uṭaṉiṟantāḷ. pūtap pōrvai
kāppāṟṟum eṉaniṉaittār! ataṉāl māṇṭār!
kaṇṇimaippil, aṉṉattāl nari iṟantāṉ;
vēppilaikkai yuṭaiyayeṉaip puṟamvi ṭuttu
vīḻttiṉār pakaiyaṉaittum vēlar eṉṟāṉ.

tērōṭu vītiyilē katirnāṭ ṭāṉiṉ
cennīrō ṭumvaṇṇam vañcam ceytum
kārōṭu nikarkuḻalāḷ araci taṉṉaik
kaṉivōṭu pēcittaṉ kaiyāl māyttum,
cīrōṭu vāḻntirukka niṉaittāṉ; antat
tīyōṉum tīrntāṉ. taṉ kuṭittaṉattai
vērōṭum tīrttiṭṭāṉ! iraṅku kiṉṟēṉ.
mēl eṉṉa viḷaintateṉat tuṟavi kēṭṭāṉ.

pūtameṉac colvatellām maṉitar eṉṟu
pukalvataṟkē piṇattaiyelām varicai yākki
mītamuḷḷa amaiccaraiyām aḻaittu vantōm!
viṭintavuṭaṉ nāṭṭārkaḷ kaṇṭum kēṭṭum
ōtuvatāl vēḻanāṭ ṭaracaṉ eṇṇam
uṇarntiṭutal muṭiyumeṉa vēlaṉ coṉṉāṉ.
tītoṉṟum illaiiṉit tuyilvīr eṉṟu
ceppiṉāṉ; naṟṟuṟavi! oppic ceṉṟār.


iyal 76
vēlaṉ neñcam aṉṉattiṉ mēl!

caṉṉalilē teṉṟalvantu kuḷirvi ḷaikkum!
taṉiyaṟaiyō amaitiyiṉaic ceyyum; mikka
meṉmaiyuṟu pañcaṇaiyō tuyilka eṉṟu
viḷampum! avaṉ uḷamaṅkē iruntāl tāṉē!
kaṉṉalilē cāṟeṭuttut tamiḻku ḻaittuk
kaṉiitaḻāṟ parimāṟum iṉiya collāḷ
aṉṉattiṉ mēlvaittāṉ neñcai vēlaṉ,
aiyattai mēṉmēlum uṭaiyā ṉāki.

viṇṇiṭaiyē paṉṉūṟā yirammīṉ kaṭku
veṇṇilavu pōlanta maṅkai, aṉṉam
maṇṇiṭaiyē peṇṇiṉattuk korutti aṉṟō?
vāḻviṭaiyē peruvāḻvu vāḻntāḷ; eṉṟaṉ
kaṇṇiṭaiyē malarkkāṭā ṉāḷē! uḷḷak
karuttiṭaiyē maṇamāṉā ḷēeṉ ceyvēṉ!
nuṇṇiṭaiyāḷ eṉakkuttā ṉōal lātu
nōyiṭaiyē cākattāṉ piṟantuḷ ḷēṉō!

tēṉaippōl moḻiyuṭaiyāḷ; aṉṟa larnta
centāmarai malarpōl mukattāḷ; keṇṭai
mīṉaippōl viḻiyuṭaiyāḷ; viṭṭa tirnta
miṉṉaippōl nuṇṇiṭaiyāḷ! yāvuṅ koṇṭa
vāṉaippōl uyarvāḻvu vāyntāḷ; eṉṟaṉ
makiḻccikku makiḻntunāṉ naintāl naiyum
māṉaippōṉ ṟāḷeṉakkut tāṉō aṉṟi
vaṟitēnāṉ cākattāṉ piṟantuḷ ḷēṉō!

payiraṭainta ūṭṭatti ṉūṭu tōṉṟum
paccaip pacuntōkai mayilō! nalla
uyiraṭainta ōviyamō! accil vārtta
oḷiyaṭainta vaṭivamō! vaiya meṉṟum
peyaraṭainta peruvāḻvu vāyntāḷ! eṉmēl
peṇṇaṭainta makiḻccikōr ellai yillai
uyarvaṭaintāḷ eṉakkutā ṉōal lāmē
ūṉmelintu cākattāṉ piṟantuḷ ḷēṉō!

tiruntātō mullaiyeṉac cirippāḷ! naṉṟē
ceḻikkātō vaiyameṉa aṟaṅkaḷ ceyvāḷ!
aruntātō tumpiyeṉa vāyma larvāḷ!
aṭaiyātō aṉṉam eṉum naṭaiyāḷ! nāṭu
varuntātō eṉaāḷum vāḻvu vāyntāḷ!
vāykkātō eṉaruḷtāṉ eṉṟu nōkki
iruntāḷē eṉakkuttā ṉōal lāmē
iṭaruṟṟuc cākattāṉ piṟantiṭ ṭēṉō!

kompeṉṟāl avaḷmeyyait tārva runtum!
koṭieṉṟāl avaḷiṭaiyai miṉva runtum!
ampeṉṟāl avaḷviḻiyai mīṉva runtum!
alaieṉṟāl avaḷkuḻalai mukilva runtum!
cempeṉṟāl poṉīyum vāḻvu vāyntāḷ
ceyaleṉṟāl "uḷamvāymey uṉakkē ākum
nampeṉpāḷ!" eṉakkuttā ṉōal lātu
nalivuṟṟuc cākattāṉ piṟantiṭ ṭēṉō!

poṉṉiḻaiyāl pūppōṭṭa nīlap paṭṭup
puṭavaiyoṭu naṭaiyaḻaki kaṇṭēṉ; āṅkōr
puṉṉaimaram malarkuluṅka naṭanta teṉṉa
putumaiyeṉa nāṉviyantēṉ! ivvai yattil
maṉṉumiḷa varacieṉum vāḻvu vāyntāḷ
malarviḻiyāl aruṭpiccai kēṭpāḷ eṉṉai!
aṉṉamavaḷ eṉakkuttā ṉōal lāmē
akamnontu cākattāṉ piṟantuḷ ḷēṉō!

āṭappōm puṉalilelām avaḷē; kāṟṟil
acaiyappōm poḻililelām avaḷē; kaṇṇāl
tēṭappōm poruḷilelām avaḷē; nēril
tiṉṉappōm cuvaiyilelām avaḷē;vaṇṭu
pāṭappōm malarilelām avaḷē! mēṟkil
paṭukatiril avaḷvaṭivē kāṇpēṉ eṉṟu
vāṭakkaṇ tuyilāmal iruntāṉ vēlaṉ
malarntiṭṭa kālaiyilum avaḷaik kaṇṭāṉ.


iyal 77
ūrp pēccu.

vaṭintatuvē karuvaṇṇa iravum! ārntu
vaḻintatuvē poṉvaṇṇap pakalum! eṅkum
oṭintatu tīyōṉpiṭitta koṭuṅkōl! vāṉil
uyarntatunal lōriṉkai! cilara ṟintu
muṭintatupū taccūḻcci eṉama kiḻntār!
mūḷukiṉṟa accamiṉi illai eṉṟār!
kaṭinturaittār nariyāṉaik kaikaḷ koṭṭik
kaḷittiṭuvār pāṭiṭuvār, āṭu vārkaḷ!

aracaṉitu kēḷviyuṟṟāṉ, viyantāṉ! ceṉṟē
appiṇaṅka ḷaikkaṇṭāṉ; narikkaṇ ṇaṟku
varuminta nilaikkirakkam koṇṭā ṉēṉum
vañcakarkku vāyppatutāṉ vāytta teṉṟu
karutiṉāṉ; pūtameṉa vanta tālē
kaṭṭōṭu māṇṭuviṭṭāṉ. māḷac ceyta
orukūṭṭam uṇṭeṉṟāl ataṉai nāṉtāṉ
uṇṭākki ṉēṉeṉṟāṉ caṭṭat tālē.

tollaiiṉik katirnāṭṭuk killai pūtac
cūḻcciyō vēraṟṟup pōṉa tālē!
"villainikar nutaluṭaiya aṉṉam, pēḻai
vēṇṭukiṉṟāḷ ataṉmuṭivu kāṇa vēṇṭum.
kallaiyelām malaiyaiyelām kaṭṭi ṭaṅkaḷ
kāṭcitarum maṉṟamelām akaḻntum cāyttum
illaiitu varaikkumē arumaip pēḻai
irukkiṉṟa teṉumpēccu" eṉṟāṉ maṉṉaṉ.

vēḻavaṉō ivvāṟu kūṟak kēṭṭu
viḷampiṭuvāṉ nallamaiccaṉ "maṉṉar maṉṉā!
pēḻaiyiṉaik kāṇpatuvum enta nāḷō!
perunāṭkaḷ nāmiṅkuk kaḻikka lāmō!
ēḻeṭṭu nāṭkaḷilē pēḻai kiṭṭā
tiruntiṭṭāl katirnāṭṭiṉ āṭci taṉṉai
māḻaiyeṉum taṅkaḷarum maruka rukku
vaḻaṅkuvatē oḻuṅkākum" eṉṟu coṉṉāṉ.


iyal 78
vēḻamaṉṉaṉ "ēḻunāḷil pēḻai akappaṭā viṭṭāl katirnāṭu
māḻaikku muṭicūṭṭap paṭum"
eṉṟu paṟai aṟaivittāṉ.

evaretaṉaic coṉṉālum ām ām eṉṟē
iyampukiṉṟa vēḻattāṉ itaiyum oppit
tavaṟoṉṟumillaiitil ēḻu nāṭkaḷ
tavaṇaiyiṭṭup paṟaiyaṟaiyac colka eṉṟāṉ!
navilaluṟṟāṉ evviṭattum vaḷḷu vaṉpōy!
nāṭellām muracoliyaik kēṭṭār makkaḷ.
ivaṇēḻu nāṭkaḷilē pēḻai kāṇā
tirukkumeṉil māḻaikkē katirnā ṭākum.

ciṟukuṭilil nalāttā iruntāḷ! āṅkē
tēṉitaḻāḷ aṉṉantaṉ viḻinīr cinta
iṟaiyavaṉām vēḻattāṉ coṉṉa vaṇṇam
ēḻunāḷ pōyviṭṭāl nāṭum pōmē!
aṟaiyāyō oruvaḻiyai āttā eṉṟē
aḻutiruntāḷ! vīrappar, katirnāṭ ṭācci
peṟuvāynī eṉṟārē avaraik kāṇap
peṟuvēṉō eṅkuḷḷār? pēcāy eṉṟāḷ.

iṭaittukilāl kaṇtuṭaittē aṉṉa mēeṉ
aṉpukku vāyppiṭamē! eṉtu ṇaivar
noṭippōtum cōrviṉṟip pēḻai taṉṉai
nōkkumviḻi mūṭāmal tēṭu kiṉṟār.
tuṭikkumnarik kaṇṇaṉavaṉ oḻintāṉ; nīyē
toṭṭavāḷ avaṉkuṭiyai aḻitta tuṇṭu.
koṭikkunikar iṭaiyāḷē katirnāṭ ṭāṭci
koḷḷunāḷ ituaṉṟō! eṉṟāḷ āttā.

vāyōram "uyirvāṅkum cirippu" miṉṉi
vaḻikiṉṟa vēlavaṉiṉ tirumu kattil
māyāta eṉneñcam ceṉṟu ceṉṟu
māyvataṉai ivvaiyam aṟiva tuṇṭō?
tīyōrum eṉnilaimai aṟintāl, eṉṟaṉ
tiruppēḻai tārārō eṉattu ṭittup
pāyōram āttāviṉ maṭiyiṉ mītu
talaicāyttup paṭuttapaṭi palani ṉaittāḷ.

nāṉkunāḷ āyiṉavē! pēḻai taṉṉai
nāṭṭāril orupētai kaṇṭa tāyum
nāṉkēṭka villaiyē malarmu kattil
naṟaiperukkum itaḻāṉaip peṟuva tuṇṭō?
vāṉmukilil peruṅkaṭaliṉ kīḻppāl inta
vaiyattil peruṅkāṭṭil iruppa tāka
ūṉceviyil nāṉkēṭkap peṟṟāl eṉṟaṉ
uyirkoṭuttum pēḻaiyiṉaip peṟuvēṉ aṉṟō!

eṉattuṭittē eḻuntiṭuvāḷ! vīti nōkki
eḻilnakarai uḷḷattāl nōkki nōkki
iṉittēṭum iṭamillai eṉamu ṭittum
irukālum cellumvaḻic ceṉṟi runtāḷ.
taṉittāḷum aracupōl tuṟavi yaṅkē
tāṉorupāl vīṟṟiruntāṉ araṇma ṉaikkuḷ!
kaṉiccāṟṟai nikarkkiṉṟa tamiḻa ṟinta
kaṇakkāyar mutaṟpalarum aruki runtār.

kaṇakkāyar, "aṟiñarē, tuṟavi yārē,
kaṭitiṉilē pāṇṭiyaṉār paricu taṉṉait
taṇikkāta kātalaṉār vēlaṉ koḷḷat
taṇṇaruḷaippuriyīrō" eṉṟu collat
"tuṇukkamuṟu kiṉṟatuvē eṉṟaṉ uḷḷam
tūyapāṇ ṭiyaṉparicu veḷiyil vantāl
piṇakkaṅkaḷ vañcaṅkaḷ piṟakkum, tūya
pēḻainilai eṉṉāmō? karuta vēṇṭum!

āyiṉumnāṉ pēḻaitaṉai nāḷaik kīvēṉ
aṟaneṟiyiṉ maṟavarkaḷil oruvaṉ vēlaṉ!
tūyaav vaṉṉamumik katirnā ṭāḷat
tōṉṟiyavaḷ! kavalaiēṉ? nīvir pōka
āyavelam nāṉmuṭippēṉ, eṉṟu raittāṉ.
akamakiḻntār aṅkiruntār; akaṉṟu pōṉār;
āyiḻaiyāḷ nīliyavaḷ potumaṉ ṟattil
āḷaṉiṭam aṉpuceya viraiviṟ ceṉṟāḷ!


iyal 79
nīlaṉ nīli pēccu

aṉpākap pēciyumkai toṭṭum, tōḷai
aṇaittumpiṉ mukattōṭu mukami ṇaittum
iṉpāka iravukaḻit tiṭalām eṉṟē
eṇṇicceṉ ṟāḷanta nīli! nīlaṉ,
"muṉpākac collaṭinī pēḻai paṟṟi
muṭiveṉṉa ceytuḷḷār avartām" eṉṟāṉ.
"piṉpākaṭ ṭumcaṟṟē tamiḻum aṉpum
picaintāṟpōl pēciyirup pōmē" eṉṟāḷ.

"makiḻccikkōr aṭippaṭaitāṉ pēḻaic ceyti
vaṟṟāta aṉpūṟṟē caṟṟē kēṭpāy!
pukaḻccikkē uriyavaḷām aṉṉat tiṟkup
poṉmuṭiyaic cūṭṭiviṭṭāl nāṭṭār peṟṟa
ikaḻccimuṭi vaṭaiyumaṭi! namatu neñcam
iṉṉalilā tirukkumaṭi! appō taṉṟō
tokuttuvaitta muttaṅkaḷ; koṭukkal, vāṅkal
toḻilviraintu naṭakkumaṭi" eṉṟāṉ nīlaṉ.

nāḷaikkup pēḻaivarum eṉṟāḷ nīli!
naṟpēḻai iruppiṭattaik kēṭṭāṉ nīlaṉ.
kāḷaikkum maṅkaikkum kaṇakkā yarkkum
kāṭṭuṅkāl kāṇuvīr eṉṟāḷ! teṉṉam
pāḷaikku nikarāṉanakaimu kattāy
pakaṟpōtil eṉvīṭu varuvāy! inta
vēḷaikku viṭaikoṭuppāy eṉṟu kūṟi
viraivāka naṭantiṭṭāṉ vīṭu nōkki.


iyal 80
nīlaṉ vīṭuceṉṟu, pēḻaiyōṭu varuvōṉai maṟittup
paṟikkac colli āṭkaḷai ēviṉāṉ.

vīṭaṭaintāṉ nīlaṉavaṉ! poḻutō iṉṉum
viṭiyavillai! āṭkaḷpalar evvi ṭattum
kāṭaṭainta vilaṅkukaḷpōl ulava lāṉār
kaṭakaṭeṉak kutiraiyiṉai naṭattu kiṉṟār!
kūṭaṭainta kiḷipōlak kuṭicai taṉṉil
koṭiyiṭaiyāḷ iruntiṭuvāḷ! viraivil aṅkē
ōṭiṭuṅkaḷ eṉṟakural kēṭkum ōrpāl!
ūkkaṅkoḷ vīreṉṉum oruku raltāṉ!

evaṉēṉum pēḻaiyoṭu celvā ṉāyiṉ
etirttiṭuvīr, pēḻaiyiṉaip paṟippīr eṉṟu
navilumōr kural! nīṇṭa vāḷma ṟaittu
naṭavuṅkaḷ eṉṟataṭṭum ōrku raltāṉ!
cuvaraippōyp pāreṉpāṉ oruvaṉ! pēḻai
tōḷiṉmēl vaittapaṭi niṟkiṉ ṟāṉpār!
avaṉaimaṟi eṉṟoruvaṉ kūṟak kēṭṭē
attimarat taioruvaṉ kuttinaivāṉ.

ālaṭiyil niṉṟirunta kaḻutai taṉṉai
aṅkoruvaṉ toṭṭutaiyum paṭṭu vīḻntāṉ;
kālaṭiō caikāṭṭā toruvaṉ ceṉṟu
kaltūṇai maṟpōruk kaḻaikka lāṉāṉ!
vēlaṭiyai āḷeṉṟu neruṅki muṭkaḷ
veṭukkeṉṟu taittatiṉāl naṭukkaṅ koṇṭāṉ!
mēleḻunta nilavilum,it tollai yāyiṉ
mikumiruṭṭu vēḷaieṉil eṉā vārō?

āḷoruvaṉ varakkaṇṭāl aintu pērkaḷ
āraṅkē eṉṟataṭṭi niṟuttu manta
nāḷiravu metuvāka naṭakkak kīḻppāl
naṭukkaṭalil iḷaṅkatirtāṉ nuṉimu ḷaikkum
vēlaiyilē katirnāṭṭiṉ mēṟki ṉiṉṟu
vēlaṉoru kutiraiyiṉmēl pēḻai yōṭum
vāḷōṭum varukiṉṟāṉ! avaṉaic cūḻntu
maṟavarpalar varukiṉṟār kutirai mītē .


iyal 81
vēlaṉ pēḻai tūkkik kutiraimēl vara, etirikaḷ
etirkka - vēlaṉ āṭkaḷum kai kalantārkaḷ.

cīḻkkaiyaṭit tēoruvaṉ, vēlaṉ! pēḻai!
celluṅkaḷ eṉṟuraittāṉ! vēlaṉ mēlē
vāḻkkaiyilē vaṉpiṇikaḷ pāynta taippōl
maṟavarpalar vāḷuruvip pāyntiṭ ṭārkaḷ!
tāḻkkaiyiṉṟi etittārvē laṉkūṭ ṭattār!
cāyntaṉatōḷ talaikālkaḷ taṭata ṭeṉṟu!
kīḻkkaṭaliṉ micaivanta pariti aṅkē
kiṭantauṭaṟ kurutiyilē kaṇvi ḻittāṉ.

kaṇakkāyar māṇavarum, vīrap parkkuk
kaiyutavi yāṉavarum pakaikkūṭ ṭattaip
piṇakkāṭu ceykiṉṟār! pakaivar tāmum
piḷakkiṉṟār pallōrai! pēḻai taṉṉai
aṇaittapaṭi vāḷcuḻaṟṟumvēlaṉ taṉṉai
aḻippatuvē karuttākap pakaivar kūṭṭam
taṇaṟkāṭāyc cūḻkaiyilē pēḻai kākkat
taṭṭiṉāṉ kutiraiyiṉait taṟukaṇ vēlaṉ.

paṟantatuvē laṉkutirai teṟku nōkki!
pakaivarkaḷum toṭarntārkaḷ vēlaṉ taṉṉai!
ciṟantakaṇak kāyarneṭum pariyum āṅkē
celpakaimēṟ ceṉṟatuceñ ciṟuttai pōlē!
maṟaintiṭuvāṉ vēlaṉoru kāṭṭil! mēṭṭil
vāyntiṭuvāṉ pakaikāṇa! avaṉti ṟattai
aṟintupakai pāyuṅkāl kutirai taṉṉai
āṟṟiṉilē nīntuvippāṉ; tōppil mīḷvāṉ!

taṉṉarumaip pēḻaiyoṭu kutirai taṉṉait
taṭṭuvāṉ; viraiviṉilē celuttu kiṉṟāṉ!
piṉtoṭarum pakaivarcilar cōrntu niṟpār!
piṉcellum kaṇakkāyar avaraik kolvār!
iṉṉaltarum pakaivartokai kuṟaiyum aṅkē!
eṉṟālum attīyōr toṭaru kiṉṟār.
miṉṉoḷiyāḷ iṉṉuyirpōl vāḷaṉ ṉattiṉ
mītuṟṟa aṉpuḷattāṉ; tītu kāṇāṉ!


iyal 82
tuṟaviyiṭam vēlaṉ nilaiyaic collukiṟāṉ oruvaṉ.

tuṟaviyiṭam vantoruvaṉ vaṇaṅki niṉṟu
"tūyavaṉaip pakaivarpalar toṭaru kiṉṟār!
tiṟalvēlaṉ pēḻaiyuṭaṉ tiriyā niṉṟāṉ!
vēlaṉoṭu kaṇakkāyar tāmum ceṉṟār!
muṟaimaiyuṭaṉ vēlaṉiṭam kiṭaitta pēḻai
muraṭarkaḷāl paṟipōkak kūṭum" eṉṟāṉ!
tuṟaviuḷam kalaṅkiṉāṉ, vēḻa vaṉpāl
collukapōy itaieṉṟāṉ! ceṉṟāṉ aṉṉōṉ.

avvēḻa maṉṉavaṉāl katirnā ṭeṅkum
amaitinilai peṟṟatu;tī yōrāl yārkkum
evviṭattum tīṅkillai; nakarkkāp pāḷar
eṅkeṅkum vāḷpiṭittu niṉṟi runtār.
kavviṟṟu mālaiiruḷ! vēlaṉ taṉṉaik
kāṇpōmō eṉappalarum aiyuṟ ṟārkaḷ!
ivvaḷavil vēlaṉaiyum koṉṟi ruppār
eṉṟupalar eṇṇiyuḷam ēṅku vārkaḷ!

narivāḻvu vērōṭu cāynta piṉṉum
nāṭṭiṉilē aṉṉattiṉ nalattaip pōkka
iruppavartām yāreṉṟu kēṭpār cillōr!
iḷavaraci aṉṉattai aṭaiva taṟkō
eḻiṟpēḻai vēṇṭum! atai vēlaṉ peṟṟāṉ;
peṟṟāṉpāl peṟuvataṟku muyalu kiṉṟār!
oruporuḷiṟ paṟṟuṭaiyār aṟattāl koḷvār;
orucilartī neṟiccelvār eṉṟār cillōr!

kuṭicaiyilē nallāttā mayakkattālē
kuṟṟuyirāyp puraṇṭapaṭi kiṭantāḷ! pōḻtu
viṭintatuvum tāṉaṟiyāḷ! pariti mēṟkil
viḻuntataiyum avaḷaṟiyāḷ; iravu vantu
paṭintatuta ṉikkuṭilil! viḷakku millai!
pataṟiṉāḷ! viḻitiṟantāḷ! eḻunti runtāḷ!
uṭalnōkat tīkkaṭaintāḷ! viḷakkai ēṟṟi
uṭaṉtuyiṉṟa aṉṉattaip pārttāḷ; illai!


iyal 83
āttāvuṭaṉ paṭuttirunta aṉṉam viṭiyalil kāṇavillai.

cēyiḻaiyāḷ tuyilkiṭanta iṭattil tōynta
ceṅkuruti kaṇṭiṭṭāḷ; aiyō eṉṟu
vāyililum uṭpuṟattum veḷippu ṟattum
vañciyuṭal taṉaittēṭik kāṇā ḷākit
tūyavaḷē aṉṉamē eṉṟu kūvic
colloṉṟum ceviyiṉilē kēḷā ḷāki
nīyōṭi iṟantiṭṭāy eṉattu ṭittāḷ!
nīliavaḷ avviṭattil ōṭi vantāḷ.

aṉṉattaic ceṅkuruti cāyak kutti
aḻakuṭalai iṭukāṭṭil paṭṭup pōṉa
puṉṉaiyaṭi yiṟputaittār eṉṟaṉ āttā
pōṉataṭi katirnāṭṭiṉ tēṉūṟ ṟeṉṟu
coṉṉapaṭi tuṭittaḻutu puraṇṭāḷ nīli!
tuṉpattu malaiyaṭiyiṟ putaintāḷ āttā!
ciṉṉakkuṭi lilkuruti veḷḷam kaṇṭu
civakkiṉṟa tiruviḷakkum naṭuṅkiṟ ṟaṅkē!


iyal 84
atēnēram pēḻaiyōṭu vēlaṉ vantāṉ.

ikkoṭiya kāṭciyiṉai vēlaṉ kaṇṭāṉ.
itōpāṇ ṭiyaṉparicu! tāyē! eṉṉa?
poṟkoṭi eṅkē? eṉṟu viraintu kēṭṭāṉ.
poṉṉaṉaiyāḷ ceṅkuruti iṅkē cinta
akkoṭiyār cākkuttip paṭṭa puṉṉai
aṭiyiṉilē putaittārē eṉṟāḷ āttā!
taikkiṉṟa vēlnūṟum ampu nūṟum
carukkeṉṟu pāyntatupōl uḷam tuṭittē

aiyakō eṉa alaṟi eṉṟaṉ vāḻvum
aḻintataṭi aṉṉamē, eṉṟi raṇṭu
kaiyālum talaimōti "kaṇṇē uṉṟaṉ
kalakkattait tīrkkumōr ilakki yattaip
poyyāta pāṇṭiyaṉār paricai, uṇmai
pulappaṭuttum paṭṭayattaik koṇṭu vantu
vaiyāyō eṉṟāyē vañci, tūkki
vantēṉē! centēṉē! eṉakkēṉ pēḻai?


iyal 85
narikaḷ maṇṇaittūṟṟum iṭukāṭu; vēlaṉ aṅkuc ceṉṟāṉ alaṟi.

eṅkuḷḷāy uṭaṉvaittuk koḷvāy" eṉṟē
iṭṭatōr pēḻaitaṉait tōḷil ēṟṟi
aṅkuḷḷa puṉṉaiyiṉai eṇṇi vēlaṉ
aḻutapaṭi ōṭukiṉṟāṉ! muḻuni lāvum
poṅkutuyar kāṇavumpo ṟāta tāki
maṟaintatuvē pōykkariya mukiluk kuppiṉ!
maṅkāmal viḻikkumnari maṇṇai eṟṟa
varukiṉṟa iṭukāṭṭiṟ puṉṉai yiṉkīḻ

piṇamēṭu taṉaikkaṇṭāṉ; neñci raṇṭāyp
piḷantatupōl tiṭukkiṭṭāṉ! āvi taṉṉait
taṇalēṟic cuṭṭatupōl tuṭittāṉ! kāṇat
tāṅkātu kaiviraintu viḻittāṉ kaṇṇai!
maṇalmītu tāṉvaittē pēḻai taṉṉai
maṟṟumoru muṟaikaṇṭāṉ! kaṉavō aṉṟi
uṇarvētum kalaṅkiyatō eṉani ṉaittāṉ.
uyirkkuyirē! aṉṉamē! eṉaa ḻaittāṉ.

"civappāmpal malarvāyiṟ cintum mullaic
cirippukkum, karuppañcāṟ ṟuccol lukkum,
kuvikkiṉṟa kātaloḷi viḻikkum, kārpōl
kūntalukkum, cāntamukat tiṅka ḷukkum
uvappuṟṟēṉ avvuvappāl kātal peṟṟē
uyirnīyē eṉṟuṇarntēṉ; iyaṅka lāṉēṉ!
avintaṉaiyē tiruviḷakkē! inta vaiyam
aviyavillai eṉileṉakkiṅ keṉṉa vēlai?

paṭittatuṇṭu; kēṭṭatuṇṭu; kaṇṭa teṉṉa?
pakaliyaṅki iravuṟaṅkum ciṟumai yaṉṟit
taṭittauṭal peruneṟiyiṟ ceṉṟa tillai;
taṉittiṉikkum icaittamiḻil tēṉum kūṭṭi
vaṭitteṭutta moḻiyāḷē, malarkkaṇ kāṭṭi
vāḻvileṉai uyarvittāy. uyirē! uṉcīr
muṭittaṉaiyē tiruviḷakkē! inta vaiyam
muṭiyavillai eṉil eṉakkiṅ keṉṉa vēlai?

piṟakkamuṭi yātiṉimēl peṇ orutti!
pirikkamuṭi yātauyirp poruḷē! neñcam
maṟakkamuṭi yātaellām pēci, iṉpa
vāḻkkaiyeṉum kaṭaṟkaraiyiṉ oṭṭil nāṉō
ciṟakkaoru muṟaiyēṉum mūḻka villai!
cēyiḻaiyē! tīṅkaṉiyē! antō nītāṉ
iṟappatuvō tiruviḷakkē! inta vaiyam
iṟakkavillai eṉil eṉakkiṅ keṉṉa vēlai?

mōtal oṉṟō? etirppoṉṟō ippē ḻaikku?
muḻumūccum īṭuvaittuk kāttu vantēṉ!
ītal oṉṟu maṟṟoṉṟu cātal eṉṟē
eṇṇiṇēṉ! aṉṉamē uṉmēṟ koṇṭa
kātalaṉṟō eṉveṟṟi! kaṇti ṟantu
kāṇāyō? pēḻaiyaiyum eṉaiyum viṭṭuc
cātaluṇṭō tiruviḷakkē! inta vaiyam
cākavillai eṉil eṉakkiṅ keṉṉa vēlai?

veṇṇilavai eṭṭiviṭṭēṉ eṉṟi runtēṉ;
viṇṇiṉiṉṟu vīḻntēṉē! teṉṟal kāṟṟiṉ
paṇṇamainta tamiḻppotikai eṉakkē eṉṟēṉ;
pāḻṅkiṇaṟṟil tūkkieṟi yappeṟ ṟēṉē!
tiṇṇeṉavē iḻantēṉē, paciyaip pōkkat
tiraṭṭiyamup paḻaccāṟē! eṉṉai viṭṭu
maṇṇaṭaintāy tiruviḷakkē! inta vaiyam
maṭiyavillai eṉil eṉakkiṅ keṉṉa vēlai?

kaṭaiviḻiyil nilavuceyum uṉatu cāyal
kaḷimayilum kāṭṭātē! ocinta meṉmai
iṭaiyaḻaku miṉṉaliṭai illai yēcev
vitaḻkaṇṭār malaritaḻum kāṇpā ruṇṭō?
uṭaiyellām nīlamaṇi kaṭalō nāṇum!
oḷimukattaik kaṇṭiṭṭāl pariti nāṇum!
maṭintāyō tiruviḷakkē! inta vaiyam
maṭiyavillai eṉil eṉakkiṅ keṉṉa vēlai?


iyal 86
vēlaṉ piṇattait tōṇṭi maṭiyiṟ cāttiṉāṉ.
nilavu appōtu mukilil maṟaintiruntatu.

putaittārō irakkamilār poṉṉu ṭampaip
putumukattaik kaṭaicimuṟai kāṭṭāy" eṉṟu
pataittāṉāyp piṇapputaiyal tōṇṭik kūṭṭaip
parinteṭuttut taṉmaṭiyil kiṭattik kūntal
otukkimuḻu nilāmukilil putainta tālē
iruḷiṭaiyē oḷimukamum putainta teṉṟu
kotittuḷḷam, kaṇṇēeṉ kaṇṇē eṉṟu
kūppiṭṭu mukattōṭu mukattaic cērttē,

'muttamaṭi' kaṭaicimuṟai! oṉṟē oṉṟu
muṭintataṭi eṉvāḻvum! uyirkki ḷaimēl
tottukiḷi yē eṉṟu malarkkaṉ ṉattait
tuṇaiviḻiyāl tēṭuṅkāl muḻuni lāvum
moyttamukil kiḻittuveḷip paṭṭa tālē
muḻutaḻuki, ūṉkaḻaṉṟa mukattaik kaṇṭāṉ!
kottākak kuḻalkaḻaṉṟa nilaiyum kaṇṭāṉ!
kuṭalcarital kaṇṭāṉ;pal iḷittal kaṇṭāṉ.


iyal 87
piṉṉar nilā veḷippaṭavē, piṇattiṉ aḻakaṟṟa
nilai kaṇṭāṉ; eṟintāṉ piṇattai! veṟutturaittāṉ peṇṇulakai!

cī! eṉṟu piṇameṟintu virain teḻuntu
citaivuṭalai maṟumuṟaiyum uṟṟu nōkki
ē!itaṟkut tāṉā? ivvaḻiyu ṭaṟkā?
iruḷkaṇṭāl viḻimūṭum! nōyum añcum!
vāyeccil kaṇṭālum aruva rukkum!
mākkīḻmai! itaṟkuttā ṉāip pāṭu!
īyarunta aḻakutacai eṟumpu moykka
iṟṟoḻuku puṇṇīr!maṟ ṟitilō nāṭṭam?

pēṉnāṟi vīḻkuḻalait tēṉā ṟeṉṟum
pīḷaioḻu kumviḻiyai nīla meṉṟum
mēlnāṟum caḷimūkkai eṭpū eṉṟum
veṟuṅkuṟumpik kātaieḻil vaḷḷai eṉṟum
ūṉnāṟum ūttaippal vāyu taṭṭai
oḷimullai cevvāmpal kōvai eṉṟum
tōlnāṟum kaṉṉamkaṇ ṇāṭi eṉṟum
tuyarīḷai payilkuralaik kuyiltāṉ eṉṟum

uṭalcumakkum uralpōlum iṭaiyai, vāṉiṉ
ucciatir miṉṉalilum acca meṉṟum
koṭuṅkuḷḷa vāttunaṭai aṉṉa meṉṟum
kuṟukiyacek kulakkaikkāl vāḻai eṉṟum
iṭumpaiyilē iṭumkutikāl cuvaṭi eṉṟum
īritta veḷḷaṭitā maraippū eṉṟum
keṭumpaṭiyē collivaittār pulavar, nēril
kiḻakkiṉaiyum mēṟkeṉṟu kiḷattu vārpōl!

kaṇṇukku maiyiṭṭum kātil mūkkil
kalliḻaitta nakaiyiṭṭum, cikka ṟukka
oṇṇāta kuḻalukku malarkaḷ iṭṭum
uraināṇum uṭalukkut tiraiyai iṭṭum
peṇṇeṉṟu vantavaḷai iṭṭa vellām
pirippārēl kāṇpōrkaḷ cirippa raṉṟō?
maṇṇukku vaittacumai; vāḻviṉ nañcu
maṅkaiyarai veṅkaṉavāy matittār mēlōr!

māvaṭuveṉ ṟālviḻiyai maramē nāṇum!
malareṉṟāl peṇmukattaic cōlai nāṇum!
kāvaṭipō lumtōḷai mūṅkil eṉṟāl
kākkaiyuntaṉ kālvaikkak kūcu maṉṟō!
nāvaṭuccol tēṉeṉṟāl vaṇṭō oppum?
naṅkaiyariṉ aṅkaiyō ceṅkān taṭpū?
cāvaṭiyiṉ kālvilaṅku nikarka ḻuttaic
caṅkeṉṟāl ikkoṭumai eṅka ṭukkum?

tēṉpāti koṭunañcu pāti eṉṟum
tiruppāti vaṟumainilai pāti eṉṟum
vāṉpāti paṭucūṟai pāti eṉṟum
vaḻipāti aṭaimuṭkaḷ pāti eṉṟum
ūṉpāti perunōyum pāti eṉṟum
uraippatupōl peṇṇorutti āṭa vaṉpāl
nāṉpāti nīpāti eṉpar āyiṉ
nalvāḻviṟ caripāti illai ākum.

iruḷellām pakalāka eṇṇi, nāḷum
iravellām caliyāmal ōṭi, āṭit
teruḷillā neñcuṭaiyēṉ alaintēṉ, iṉpam
tērēṉ; it tuṟaināṭi iṉṉa luṟṟēṉ!
aruḷillā vāṭpaṭaikkum vēṟpa ṭaikkum
aḻivillā tiruntiṭṭēṉ; eṉiṉum antō
poruḷillāp peṇmaiyaināṉ poruḷā yeṇṇip
poḻutellām paḻutākki viṭṭē ṉaṉṟō?

tāykkēṉum toṇṭuceyār! aṉpu koṇṭa
tantaikkut toṇṭuceyār! taṉnāṭ ṭārkkup
pōyttūya toṇṭuceyār! tamiḻva ḷarkkum
putunūṟkut toṇṭuceyār! kallār nallā
rāyttikaḻat toṇṭuceyār! aṭimai māṟa
aṟattukkut toṇṭuceyār! peṇkaḷ eṉṉum
nōykkaṉṟō nāḷellām toṇṭu ceytār
nuṉiēṟi aṭimarattai veṭṭu vārpōl!

peṇṇiṉattait tūṟṟaluṟṟāṉ; peṇṇi ṉattaip
periteṉṉum vaiyattai aruva ruttāṉ.
kaṇṇiḻantāṉ pōliruntāṉ; etaiyum aṅkuk
kāṇāmal iruntataṉāl kātal tēṉai
uṇṇuvatum tīrntiṭṭāṉ. meyve ṟuttāṉ!
uyirveṟuttāṉ! peṇneruppil vīḻtal iṉṟip
paṇpaṭutta muṭiyātō ulakai eṉṟāṉ!
palacoṉṉāṉ muṭivāṉa karuttum colvāṉ!


iyal 88
peṇṇulakai ēcukiṉṟa vēlaṉiṉ piṉ aṉṉam vantu niṉṟu aḻaittāḷ.

mutuvaiyam! tīcceyalāl muṭinta vaiyam!
muṭiviloru payaṉillā vaiyam! eṉṟāṉ.
atupōtil piṉpuṟattil aṉṉam vantē
aṭiyōṭu tīrntatuvō ā ā eṉṟāḷ!
ituvaiya māeṉṟāṉ! "uḷḷēṉ" eṉṟāḷ!
iraṇṭumukil! iraṇṭunilā! uṉaināṉ peṟṟēṉ.
putuvaiyam! putuvaiyam! itutāṉ eṉṟāṉ;
pūvainī ilāvaiyam viḻalē eṉṟāṉ.

tikaḻvēlaṉ pāṇṭiyaṉār paricu taṉṉaic
ceṅkaiyiraṇ ṭumcērttut tūkki, "uṉṟaṉ
pukaḻkkuriya pēḻaiyiṉaik koḷka" eṉṟāṉ!
pūṅkaiyāl vāṅkiṉāḷ. mukattil oṟṟi
makiḻcciyoṭu kīḻamaittāḷ; tiṟantāḷ: kaṇṇāl
maṅkāta paṭṭayamum aṉaittum kaṇṭāḷ!
mukamtāḻttik kālviralāl taraiyaik kīṟi
"muṭintatucūḷ; kaṭimaṇantāṉ miccam" eṉṟāḷ.


iyal 89
vēlaṉ naṭantatai uraittāṉ.

"ām"eṉṟāṉ, aḷḷūṟa! "iṉimēl ummai
attāṉeṉ ṟaḻaittiṭuvēṉ" eṉṟāḷ aṉṉam!
"tūmaṇiyē cey"eṉṟāṉ! "eṉṉai vantu
toṭuṅkaḷattāṉ" eṉṟuraittāḷ! tīrnta piṉṉar
"māmayilē iṉimetuvāy naṭappāy" eṉṟu
maṇippēḻai tāṉtūkki naṭakka lāṉāṉ!
"tīmaiyuṟu piṇameṉṉa? iṟanta tākac
ceppiyavar yār"eṉṟāḷ! vēlaṉ coṉṉāṉ:

"teṅkuperuṅ kulaicumanta taippōl pēḻai
ceṅkaiyilē cumantukuṭi caipu kuntēṉ.
maṅkaieḻil aṉṉameṅkē eṉṟu kēṭṭēṉ.
marattaṭiyil putaittārkaḷ eṉṟār tāyār.
ceṅkuruti tōyntiruttal kaṇṭēṉ. aṅkē
cevviḻiyāl nīrperuka iruntāḷ nīli!
iṅkuvantēṉ; cari, atupō kaṭṭum peṇṇē!
iṉpamaṉṟō naṭaimuttam" eṉṟāṉ vēlaṉ.


iyal 90
aṉṉam, nīlaṉ vīṭṭil iruntataiyum kuṭicaikku
vantapōtu āttā viyappuṟṟuc coṉṉataiyum colkiṟāḷ.

"umaṉṉai yuṭaṉ tuyiṉṟēṉ. viṭiyu muṉṉē
ulavivara nīlieṉṉai aḻaittuc ceṉṟāḷ!
ammaruṅkil tīyavarkaḷ eṉaie tirttār!
appōtu nīlaṉeṉait taṉa kattil
cemmaiyuṟa irueṉṟāṉ; veḷiyiṟ ceṉṟāl
tīmaieṉa uraittiṭṭāṉ aṅkiruntēṉ!
immatiyiṉ oḷiyiṉilē kuṭicai vantēṉ;
eḻilnīli, āttāvum viyappuṟ ṟārkaḷ!

nāṉiṟantu pōṉēṉām! puṉṉai yaṇṭai
nalluṭalaip putaittārām! āttā viṉpāl
tēṉitaḻāḷ nīliitu coṉṉāḷ! antac
cēyiḻaikkō nīlaṉurait tāṉām! eṉṟaṉ
ūṉukutta ceṅkuruti kuṭicai taṉṉil
oruveḷḷa māyiṟṟām! ituvu maṉṟip
pōṉatuyir eṉumpaṭiyē arumai āttā
pulaṉmayaṅkik kiṭantatuvum viyappē" eṉṟāḷ.


iyal 91
vēlaṉ, nīlaṉuṭaiya cūḻcciyaik kūṟiṉāṉ.

"eṉṉiṭattil pēḻaiyiṉaip paṟikka nīlaṉ
eḻiluṭaiya nīliyiṭam uḷava ṟintāṉ;
iṉṉalceya evviṭattum āṭkaḷ vaittāṉ
itaṟkiṭaiyil nī iṟantāy eṉṟa poyyai
eṉceviyil nīliyiṉāl eṭṭa vaittāṉ.
ivaiyellām irukkaṭṭum, peṇi taḻtāṉ
kaṉṉaliṉcā ṟeṉkiṉṟār meyyā?" eṉṟāṉ;
kāṇireṉa uḷaṅkaṉintāḷ! naṭakka luṟṟāḷ!

"nāṉillai eṉatterintāl nīru millai.
naṭutteruvil pēḻaitāṉ kiṭakkum! nīlaṉ
tāṉinta nāṭṭiṉaiyum, eṉaiyum peṟṟut
taṉiyāṭci naṭattalām eṉaniṉaittāṉ!
tēṉillai eṉilnalla vaṇṭu millai
cettoḻivēṉ nīriṟantāl; itaṉai nīlaṉ
ēṉaṟiya villai? irukkaṭṭum; teṉṟal
iruvarukkum naṭuccella viṭātīr" eṉṟāḷ.


iyal 92
aṉaivarum oṉṟu cērntaṉar.

vēḻavaṉiṉ paṭaimaṟavar kāppa ḷikka
viraivāka etirvantār! kaṇakkā yartām
vāḻkaeṉa vāḻtturaitta vaṇṇam vantār!
maṟṟumuḷa tōḻarkaḷum vantu cērntār.
pēḻaiyiṉaik kaṇṭārkaḷ vēla ṉōṭu
peṭaiaṉṉam naṭaikaṇṭu makiḻvu koṇṭār!
tāḻumuḻut tuṟaviyavaṉ vantāṉ! āttā
taḷḷāṭi naṭantuvantāḷ! nīli vantāḷ!

veṟṟiyellām nīraruḷic ceytīr eṉṟu
vēlaṉtāṉ tuṟaviyiṉai vaṇaṅki niṉṟāṉ!
uṟṟaperu vāḻvaṉaittum nīvir tantīr
orupōtum maṟavēṉeṉ ṟuraittāḷ aṉṉam!
peṟṟavaṉtaṉ piḷḷaikku nalattaic ceytāṉ
peruviyappuk kiṭamillai eṉṟu kūṟi
oṟṟunarai muṭinīkki vīrap paṉtaṉ
urukkāṭṭiṉāṉ yārkkum uvakai yūṭṭi!


iyal 93
muṭicūṭṭu viḻā aṟivippu.

teruvellām maṟunāḷē muraca ṟaintu
tirunāṭu vēlaṟkut tarumvi ḻāvaip
perunāṭel lāmuraittār; vāṉma ṟaittup
piṉṉivaitta vaṇṇappan talkaḷ nāṭṭi
iruḷnāṭā tirukkumvakai viḷakkum iṭṭār;
eḻutivaitta ōviyaṅkaḷ uyir peṟṟāṟpōl
varukāliṟ cilampacaiya mātar illam
maṇiyākkit taṇiyātu makiḻnti runtār!

aracirukkaip peruṅkūṭam ciṟakka, āṅkē
aṇimaṭavār maṟavēntar cūḻn tirukka
muraceḻuppak karuviyelām icaiye ḻuppa
mutunāṭṭup perumakkaḷ putumai kāṇa,
varicaiyoṭu kāttirukka vēḻa nāṭṭu
maṉṉavaṉum vantuniṉṟē " aṉṉam vēlaṉ
tirumaṇamum itu" eṉṟāṉ! "katirnāṭ ṭāṭcit
tirumuṭiyum itu" eṉṟu puṉaintāṉ naṉṟē!


iyal 94
aṉṉam vēlaṉ maṇa vāḻttu!

tamiḻkkaviñar vāḻtturaittār; tamiḻi caikkut
taṉippulavar vāḻtticaittār; nakaimu kattiṉ
amutamoḻi maṅkaimār malarpo ḻintē
araciyār aracar naṉi vāḻka eṉṟār!
tamaivāḻtti ṉōrkkellām aṉṉam vēlaṉ
takunaṉṟi kūṟiṉār! tamiḻum pūvum
kamaḻkiṉṟa peruṅkūṭam viṭṭa kaṉṟār
katir nāṭṭu makkaḷelām vāḻka eṉṟē!

maṇittavicil vīṟṟirunta paciya kiḷḷai
malarccōlai tāṉpukuntu kuṭame ṭuttē
aṇittāṉa kuḷirpuṉalai ēnti mullai
aṭivārppāḷ pōṟkāṭṭik kīḻkkaṇ ṇālē
taṇikkāta kātaloṭum aṉpuḷ ḷāṉait
tāṉpārtta paṭiyiruntāḷ! vēlaṉ tēṭi
paṇicciyarāl uḷavaṟintē viraivil aṉṉam
paṟakkumuṉam paṟantiṉpam pakirntāṉ vāḻi!

muṟṟum.

This page was first put up on February 23, 2001