Project Madurai
Copyright (c) 2001 All Rights Reserved

Oppiyal ilakkiyam
(a study of Comparative Literature)
by Dr. K. Kailasapathy, M.a., Ph.D.
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm
oppiyal ilakkiyam
kalāniti. ka. kailācapati M. a., Ph.D.


Etext Preparation: Dr. N. Kannan of Germany, Mr. Ramanitharan Kandiah of
New Orleans, USA
and Mr. R. Padmanabha Iyer of London, UK
Proof-reading: Mr. Mukundaraj Munisamy, Woburn, Ma, uSa
Web, PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland
Source acknowledgement: Kumaran Publishers, 3, Meigai Vinayagar Street,
Vadapalani, Chennai 600 026,
Tamilnadu, 1999

(c) Project Madurai 1999-2001
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the internet. Details of
Project Madurai are available at the website http://www.tamil.net/projectmadurai
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept
intact.


oppiyal ilakkiyam
kalāniti. ka. kailācapati M. a., Ph.D.
Oppiyal ilakkiyam (a study of Comparative Literature)
by Dr. K. Kailasapathy, M.a., Ph.D.


camarppaṇam

pallāṇṭukaḷāka eṉatu ilakkiya muyaṟcikaḷai nērmaiyuṭaṉ vimarcittu ūkkaṅ koṭuttu
vantavarum
iṉṟaiya īḻattu eḻuttāḷariṉ muṉṉōṭikaḷiṉ oruvarum piṟarmoḻiyilakkiyaṅkaḷaik kaṟṟu
makiḻntu
avaṟṟait taḻuviyum peyarttum tamiḻukku aṇiceytavarum, pala tuṟai vallunarumāṉa
kālañceṉṟa a.na.
kantacāmi avarkaḷatu niṉaivukku innūlaic camarppikkiṟēṉ


muṉṉurai

'oppiyal ilakkiyam' eṉṟa talaippilē tokukkap peṟṟuḷḷa kaṭṭuraikaḷ nāṉ
pattirikaikaḷukku avvappōtu
eḻutiyavaṟṟiṟ cila. potuppaṇpuṭaiya ippatiṉoru kaṭṭuraikaḷaiyum oṉṟu
cērattokuttapōtu avai
ōraḷavu kālavaraiyaṟaiyaiyoṭṭi amaintirukkak kāṇkiṟēṉ. emakkuk kiṭaikkum
mikap paḻaiya cāṉṟōr
ceyyuṭkaḷiliruntu taṟkālap pārati pāṭalkaḷ varai eṉatu kaṇṇōṭṭam pāyntirukkak
kāṇalām. ilakkiyattiṉ
toṭarcciyil eṉakku āḻnta nampikkaiyuṇṭu. atu pōlavē ilakkiyattiṉ ulakap
potumaiyilum acaikka
muṭiyāta nampikkaiyuḷḷavaṉ. innampikkaikaḷ neñcilē neṭuṅkālamākap
patintiruppaṉavātalāl avvappōtu
eḻutuṅkaṭṭuraikaḷil aṅkaṅkē veḷippaṭuvatu iyalpē.

cumār irupatu varuṭaṅkaḷukku muṉ yāḻppāṇam intuk kallūriyiṟ paṭittuk koṇṭirunta
kālattil
kallūrikkup pakkalil naṭāttappeṟṟa intucātaṉam eṉṟa vāra ēṭṭiṟku eḻutalāṉēṉ. eṉṉōṭu
oru cālai
māṇavarāyirunta i.murukaiyaṉum ivveḻuttārvattiṟ paṅku koṇṭavarē. iḷaṅkaṉṟu
payamaṟiyātu eṉpatu
pōla ētētōvellām eḻutiṉōm. appoḻutu nāṉ eḻutiya kaṭṭuraiyoṉṟu ippoḻutu niṉaivukku
varukiṟatu. ulaka ñāṉiyar cilaratu nalluraikaḷaik kuṟaṭpākkaḷ cilavaṟṟōṭu oppiṭṭu
vaḷḷuvariṉ mēmpāṭṭai
eṭuttuk kāṭṭiyiruntēṉ. pattirātiparukku poruḷ piṭittirukkavēṇṭum; 'vaḷḷuvar viñci
viṭṭār' eṉṟa
talaippiṟ cila kaṭṭuraikaḷait toṭarntu veḷiyiṭṭu ūkkamaḷittār. aṉṟu patiṉaintu
vayatup paruvattilē eḻutiyatu poruḷ āḻamuṭaiyatāka iruntirukka viyalātu. āṉāl
oppunōkkum paḻakkam nilaittu viṭṭatu.

kallūriyilum piṉṉar palkalaikkaḻakattilum puttakam vācikkum ruciyēṟpaṭṭup
palavakaiyāṉa nūlkaḷaip paṭittapōtu
muṟkūṟiya oppunōkku uṟutippaṭṭatu. nāṉ kallūri māṇavaṉāka irunta kālattilēyē
va.vē.cu. aiyaratu
kamparāmāyaṇam paṟṟiya āṅkilat tiṟaṉāyvu nūlveḷi vantatu. ēlavē oppunōkkil
īṭupāṭirunta eṉakku
annūl pērūkkamūṭṭiyatu. tamiḻil oppiyal āyvu ceyyum piṟarum eṉṉaip pōlavē
aiyarukkuk
kaṭamaippaṭṭavarkaḷ eṉa niṉaikkiṟēṉ. iṉṟu aiyaratu oppiyal āyviṉ kuṟainiṟaikaḷait
tuṇiya
muṟpaṭum poḻutu aiyaratu celvākkē ceyaṟpaṭukiṟatu eṉal vēṇṭum.

oruvakaiyiṟ pārkkum pōtu nāṉ eḻutum kaṭṭuraikaḷ palavaṟṟilum ivvoppiyal nōkku
nilai iḻaiyōṭukiṟateṉalām. ilakkiyamum ataṉ viḷai nilamākiya camutāyamum
ulakappotuvāṉa niyatikaḷukku ēṟpa naṭappaṉavē eṉṉum uṇmaiyai uṇara uṇara
innōkku ilakkiyak
kalvikkup putiya poruḷait taruvatāyuḷḷatu. ittakaiya ilakkiya nōkkaip piṟaruṭaṉ
pakirntu koḷḷum muyaṟciyiṉ viḷaivē ittokutiyuḷ aṭaṅkiyuḷḷa kaṭṭuraikaḷ.

oppiyaliṉ tattuvaṅkaḷ eṉṟa mutaṟ kaṭṭurai viññāṉayukattil ilakkiyattiṉ nilaiyaiyum
oppiyal ārāycciyiṉ viññāṉap paṇpukaḷaiyum ārāykiṟatu. ipporuḷ paṟṟi mēṉāṭṭu
nūlkaḷil nāṉ kaṟṟaṟintavai kaṭṭuraiyiṟ kalantuḷḷaṉa. iraṇṭāvatu kaṭṭurai tamiḻil
oppiyal ilakkiya
āyvu naṭantirukkumāṟṟai vivarikkiṟatu. 1968-ām āṇṭu jaṉavari mātam ceṉṉaiyil
naṭanta ulakattamiḻārāyccik karuttaraṅkilē iṭam peṟṟa oppiyal ilakkiya āyvukaḷ
kuṟittu oru kuṟippu ataṉuṭaṉ iṇaittuḷḷēṉ. tamiḻil vīrayukap pāṭalkaḷ eṉṟa kaṭṭurai
mēṟkūṟiya karuttaraṅkilē nāṉ
paṭittatu āṅkilattiliruntu moḻipeyarttirukkiṟēṉ. nāṉkāvatu kaṭṭurai iru kōṭpāṭukaḷ
eṉpatu mūṉṟāvatu kaṭṭuraiyiṉ toṭarcciyāka atu amaintu poruḷ viḷakkañ ceykiṟatu.
'perum peyar ulakam' eṉṟa aintāvatu kaṭṭuraiyil paḻan tamiḻilakkiyattiṟkāṇum
tuṟakkattai
jermāṉiya mēlulakattuṭaṉ oppunōkki iraṇṭiṟkum potuvāṉa aṭippaṭaikaḷaic cuṭṭik
kāṭṭiyirukkiṟēṉ.

āṟāvatu kaṭṭurai ematu kāla uṇarvu paṟṟiyatu. kirēkka ilakkiyac ceytikaḷ
oppunōkkiṟ payaṉpaṭuttap paṭṭuḷḷaṉa. paḻamai pōṟṟum paṇpu ematu nūlkaḷil
evvāṟu ceyaṟpaṭṭu vantirukkiṟatu eṉpatu nām mukkiyamākak kavaṉittaṟkuriya
poruḷ. oppiyal āyvu poruḷ viḷakkattukkup pērutavi
ceyvatai ikkaṭṭurai kāṭṭukiṟatu. kātalum kaṭṭuppāṭum kirēkka ilakkiyattuṭaṉ
oppunōkki yeḻutappaṭṭuḷḷatu. cittar tattuvam eṉṟa eṭṭāvatu kaṭṭuraiyil cittar
marapiṉaiyum ataṉ mukkiyattuvattaiyum kōṭiṭṭuk kāṭṭi cīṉa nāṭṭut tāvōyikaḷuṭaṉ
tamiḻakattuc cittarai
oppunōkki vivarittuḷḷēṉ. mēṉāṭṭāciriyar cilaratu nūlkaḷ ikkaṭṭuraiyākkattiṟkup
peritum payaṉpaṭṭaṉa. oṉpatu mutal patiṉoṉṟuvaraiyuḷḷa mūṉṟu kaṭṭuraikaḷ
makākavi pārati campantamāṉavai. pārati paṟṟiya tiṟaṉāypukaḷilē pōtiyaḷavu
vaṟpuṟuttappeṟā
amcaṅkaḷai ivai eṭutturaikkiṉṟaṉa.

nūliṉiṟutiyil ikkaṭṭuraikaḷai eḻutuṅkāl tuṇai niṉṟa mukkiyamāṉa nūlkaḷai
varicaippaṭuttiyuḷḷēṉ. virivañcit tērnta cilavaṟṟaiyē iṅku kuṟittirukkiṟēṉ.
paṭaippilakkiyattilum tiṟaṉāyvu mutaliya aṟivilakkiyat tuṟaikaḷ ayarāta uḻaippai
vēṇṭi niṟpaṉa.
naṭaimuṟaiyaṉupavattālum nūṟ payiṟciyālumē ilakkiyak kalvi cemmaiyaṭaikiṟatu.
ilakkiyam eṉpatu ñāṉōtayattiṉ veḷippāṭalla. ataṟkum varaṉ muṟaiyuṇṭu.
aṭṭavaṇaiyil kuṟittuḷḷa nūlkaḷait tavira vēṟu palavum ikkaṭṭuraikaḷiṉ
uruvākkattiṟkup payaṉ paṭṭirukkiṉṟaṉa. avaṟṟiṟ
cilavaṟṟai nūlil āṅkāṅkuc cuṭṭiyirukkiṟēṉ. ikkaṭṭuraip poruḷkaḷai mēlum ārāya
viḻaipavarkku ucāttuṇai nūlkaḷ mutaṟpaṭiyāka amaiyum eṉa nampukiṟēṉ.

eṉatu ilakkiya muyaṟcikaḷukku vāyppāka āciriyarum naṇparum amaintaṉar. itu
eṉakkuk kiṭaitta naṟpēṟām. īḻattil eṉatu neruṅkiya ilakkiya naṇparkaḷāṉa
murukaiyaṉ, civattampi, kantacāmi, celvarācaṉ mutaliyōrum tamiḻakattilē rakunātaṉ,
aḻakiricāmi mutaliyōrum
pirapala kaṉṉaṭaeḻuttāḷar uṭuppi āṉanta mūrttiyum piṟarum mēṉāṭṭilakkiyaṅkaḷiṟ
payiṟciyum pāṇṭittiyamum uṭaiyavarē. ittoṭarpukaḷiṉāl nāṉaṭainta payaṉai
vēṟupaṭuttip pārppatu ilakuvaṉṟu. kuṟippāka naṇparkaḷ murukaiyaṉum,
civattampiyum innūliluḷḷa kaṭṭuraikaḷai
eḻutuṅ kālattu nīṇṭa carccaikaḷ ceytavarkaḷ. ilaṅkaip palkalaik kaḻakattilē eṉakkut
tamiḻaṟivitta pērāciriyar kaṇapatippiḷḷai tamatu vicālamāṉa uḷḷattāl ulaka
ilakkiyaṅkaḷai ōrntaḷantavar. eṉatu oppilakkiya vēṭkaikku uṟcākantantu ura
mūṭṭiyavar avar. parmiṅhām
palkalaikkaḻakattilē eṉatu ārāycci mēṟpārvaiyāḷarāṉa pērāciriyar tomcaṉ 'naṭamāṭum
kalaikkaḷañciyam' eṉṟu vaḻaṅkappaṭṭavar. oppiyaliṉ tattuvaṅkaḷai avariṭam
kaṟṟatu maṭṭumaṉṟi avaṟṟiṟku uruvaṅ koṭukkavum paḻakikkoṇṭēṉ.
ivarkaḷukkellām evvāṟu naṉṟi kūṟuvatu?
upacārattukku appāṟpaṭṭa uḷḷattu naṭpukku vārttaikaḷ ētu?

pala cañcikaikaḷilum pattirikaikaḷilum citaṟik kiṭanta kaṭṭuraikaḷait tokuttu
vēṇṭiya māṟṟaṅkaḷ ceyyumpoḻutu mikka ārvattuṭaṉ utavi ceytavar, eṉatu muṉṉāḷ
māṇavarāṉa ca.katirkāmanātaṉ. nāṉ eḻutiyavaṟṟaip pirati ceyvatil ivarum vēṟu cilarum
ottācai
purintaṉar. eḻuttāḷa naṇparkaḷāṉa kaṇēcaliṅkaṉum nā.cuntaraliṅkamum nūliṉ
amaippup paṟṟi ālōcaṉaikaḷ kūṟiyutaviṉar. ivarkaḷukkellām eṉatu maṉamuvanta naṉṟi.

ittokutiyil aṭaṅkiya kaṭṭuraikaḷiṟ perumpālāṉavai vevvēṟu aḷavilē tiṉakaraṉ
pattirikaiyil veḷi vantavai. ivaṟṟaik kālattukkuk kālam eḻutap paṇṇum pattirātipar
naṇpar i.civakurunātaṉukku naṉṟi uriyatu.

iṟutiyāka oṉṟu kūṟa virumpukiṟēṉ. pārati oru cantarppattil eḻutiṉāṉ: "kāriyam
mikapperitu, eṉatu tiṟamai ciṟitu. 'ākaiyāl' itaṉai eḻuti veḷiyiṭukiṉṟēṉ. piṟarukku
ātarcamāka aṉṟu, vaḻikāṭṭiyāka." payil toṟum pāratiyiṟ putumai kāṇum nāṉ,
immēṟkōḷai niṉaintu koḷkiṟēṉ. innūliluḷḷa ovvoru kaṭṭuraiyum taṉittaṉi nūlāka
viritteḻutakkūṭiyatu. anta vakaiyil ikkaṭṭuraikaḷai muṟkuṟippuraikaḷākavē
karutukiṟēṉ.

eṉatu nūlkaḷai veḷiyiṭuvataṟku maṉamuvantu ūkkamaḷittu varum tiru. cellappaṉ,
kaṇamuttaiyā ākiyōrukku aṉpu niṟainta naṉṟikaḷ.

'tamiḻakam'
29, 42vatu oḻuṅkai
koḻumpu - 6.
ka. kai


poruḷaṭakkam


oppiyaliṉ tattuvaṅkaḷ - 1
tamiḻil oppiyal āyvu - 23
tamiḻ vīrayukap pāṭalkaḷ - 48
iru kōṭpāṭukaḷ - 61
perum peyar ulakam - 79
poṟ kālamum putuyukamum - 89
kātalum kaṭṭuppāṭum - 116
cittar tattuvam - 137
cintukkut tantai - 160
pāratiyum cuntaram piḷḷaiyum - 196
pāratiyum mēṉāṭṭuk kaviñarum - 219
ucāt tuṇainūlkaḷ - 228
nūlāciriyar akaravaricai - 242

āciriyaratu itara nūlkaḷ
paṇṭait tamiḻar vāḻvum vaḻipāṭum
tamiḻ nāval ilakkiyam
aṭiyum muṭiyum1. oppiyaliṉ tattuvaṅkaḷ

navīṉa ārāycciyiṟ kāṇappaṭum mukkiya paṇpukaḷiloṉṟu pala tuṟaikaḷ māṟimāṟi oṉṟai
yoṉṟu ūṭuruvip pātippatākum. utāraṇamāka oru kālattil moḻinūl eṉpatu ilakkaṇattai
ātāramākak koṇṭa moḻi varalāṟṟāyvākak karutappaṭṭatu.iṉṟu moḻiyiyaliṉ
cila pirivukaḷaic cemmaiyākak kaṟṟut tērvataṟkuk kaṇitaviyal, puḷḷiyiyal,
pautikaviyal mutaliyavaṟṟiṉ aṟivu iṉṟiyamaiyātirukkiṟatu. atu pōlavē oru kālattil
akaḻārāycci eṉpatu nilattait tōṇṭi maṟaintu kiṭakkum poruḷkaḷaik kaṇṭeṭuttu
viḷakkum
payiṟciyākak karutappaṭṭatu. iṉṟu iracāyaṉam, pautikam mutaliya
aṟiviyaṟṟuṟaikaḷiṉ aṟivu peritum vēṇṭappaṭum oru puttam putiya āyvup pakutiyāka
atu vaḷarntu varukiṟatu. ippotup pōkkiṟku iyaiya ilakkiyamum taṟkālattiṟ
piṟatuṟaikaḷiṉ tākkattaip peṟṟu varukiṉṟatu.
oru kālattil kavitai eṉpatu karuvilē tiruvuṭaiyārāl paṭaikkap peṟṟu iṉpam payakkum
iyalpoṉṟē amainta "tūya" kalaiyākak karutappaṭṭatu. iṉṟō poṟimūḷaiyām kaṇaṉi
cumārāṉa taramuḷḷa kavitai ceyyumaḷaviṟkuk kavitaik kalai aṟiviyaliṉ tākkattaip
peṟṟuḷḷatu

itil āccariyappaṭuvataṟku oṉṟumillai. ematu yukam viññāṉayukam. viññāṉam ematu
vāḻkkai muḻuvataiyum eṇṇaṟṟa vaḻikaḷilum vakaikaḷilum pātikkiṟatu. ākavē
vāḻkkaiyiṉ viḷaiporuḷākavum ilaṭciyak kaṉavākavum amainta ilakkiyam aṟiviyaliṉ
celvākkait tavirttu
iyaṅkamuṭiyumā? muṭiyātu. viññāṉa yukattilum ilakkiyam taṉakkeṉavōr iṭattaip
peṟṟē uḷḷatu. āṉāl avvilakkiyattiṉ taṉmai niccayamāka māṟṟa maṭaikiṟatu. putiya
karuttukkaḷaiyum nampikkaikaḷaiyum atu ēṟṟālaṉṟic ceyaṟpaṭa viyalātu.

paṭaippilakkiyam oru puṟamirukka ilakkiya āyvilum nōkkilum ettaṉaiyō māṟṟaṅkaḷ
nikaḻntuḷḷaṉa. oru ciṟu utāraṇam kāṭṭuvōm. ceṉṟa nūṟṟāṇṭiṉ piṟkūṟuvarai ilakkiya
varalāṟu ematu moḻiyil eḻuta muyaṉṟavar evarumilar. ēṉeṉil, kālavārāycci
mukkiyamākak
karutappaṭavillai. viññāṉap pirivākiya uyiriyaliṉ niyatiyākap pariṇāmak koḷkai
tōṉṟiyataiyoṭṭi paṭimuṟai vaḷarcci eṉṉuṅ kōṭpāṭu cintaṉaiyiṉ aṅkamāka amainta
kālattilēyē ilakkiya vaṭivaṅkaḷiṉ tōṟṟamum vaḷarcciyum poruṇmai
cuṭṭuvaṉavāyiṉa.

ivvāṟu ilakkiya āyvil vantu pukunta putu muṟaikaḷil oṉṟē oppiyal āyvu.
ilakkiyattukku muṉṉatāka oppiyal nōkku moḻiyārāycciyiṉ ciṟappup paṇpāka iruntatu.
ataṟkum muṉṉatāka aṟiviyaṟṟuṟaikaḷiṉ taṉicciṟappup paṇpākaviruntatu. oppunōkku
moḻiyārāycciyai
neṟippaṭuttiya piṉṉarē moḻi āyvu, moḻiyiyal āyiṟṟu. moḻiyiyal aṟiviyaliṉ (Science)
antastaip peṟṟatu. moḻiyiyalukkup pututtakaimai aḷikkumuṉ māṉiṭaviyal,
camūkaviyal, poruḷiyal, puviyiyal mutaliyavaṟṟiṟku aṟiviyal antastaik koṭuttatu
oppiyal āyvēyākum. curuṅkak kūṟiṉ atu ceṉṟaviṭamellām ciṟappuc ceytuḷḷatu eṉṟu
kūṟalām. oru vakaiyiṟ pārttāl ematu moḻiyil maṭṭumaṉṟi vēṟu pala moḻikaḷilum
oppiyal āyvāṉatu ilakkiyat tuṟaikkuk kālaṅ kaṭantē vantu cērntirukkiṟatu. oppiyaṟ
caṭṭam, oppiyal matam,
oppiyaṟ kalvi, oppiyal araciyal eṉpaṉa ōraḷavu vaḷarccipeṟṟavaiyākak kāṇappaṭa
oppiyal ilakkiyam kaṭaik kuṭṭiyāka irukkiṟatu eṉalām. ākavē ataṉaik kavaṉamāka
vaḷarkka vēṇṭiyuḷḷatu.

iṉṉoru vakaiyiṟ pārkkum poḻutu oppiyal nōkku ilakkiyakkarttākkaḷiṭattut
toṉṟutoṭṭuk kāṇappaṭukiṟatu. piṟa nūlāciriyaṉaip paṟṟiya aṟivum piṟa nūṟ
payiṟciyum aṭippaṭaiyil oppunōkkuṭaiyaṉavē. mikap paḻaṅkālattavarāṉa cāṉṟōraik
kaṇakkeṭukkātu viṭṭāl ematu talaiyāya nūlōrellām vaṭamoḻiyaṟivuṭaiyōrākavē
iruntirukkiṉṟaṉar. atu maṭṭumaṉṟu. kampaṉaip pōṉṟa pulavarukku vaṭamoḻiyōṭu
kaṉṉaṭam mutaliya tirāviṭa moḻikaḷum terintirukkalām eṉak karuta iṭamuṇṭu.
ilakkiyakāraraiviṭa ilakkaṇakārarum ilakkaṇakāraraiviṭac camaya nūlārum paṉmoḻip
pulamaiyum paranta oppunōkku muṭaiyavarāyiruntaṉar.

"tēva pāṭaiyil ikkatai ceytavar
mūva rāṉavar tammuḷum muntiya
nāvi ṉārurai yiṉpaṭi nāṉtamiḻp
pāvi ṉālitu uṇarttiya paṇparō"

eṉak kampaṉ nūl varalāṟu kūṟum pōtu taṉakku muṉ vaṭamoḻiyil irāma kātaiyaip
pāṭiya mūvaraiyum avaruḷḷum ātikaviyākiya vāṉmīkiyaiyum ciṟappākak
kūṟukiṉṟaṉaṉ. mūvaraiyum oppunōkki avaruḷ vāṉmīkiyaiyē tāṉ piṉpaṟṟiruppatākak
kūṟukiṟāṉ kampaṉ.
immūvarāṉavar vāṉmīki, viyācar, akattiyar eṉpatu malaiyāḷa moḻiyiluḷḷa rāmacaritam
kūṟuñ ceyti. nakar nīṅku paṭalattilē

"teṉcoṟ kaṭantāṉ vaṭacoṟ kalaikku
ellai tērntāṉ"

eṉṟu kampaṉ irāmaṉaik kuṟittuk kūṟuvatu kampaṉatu iru moḻinōkkukku maṟṟoru
cāṉṟākum. ātikaviyiṉ perumaiyaiyum pērāṟṟalaiyum palapaṭappōṟṟum kampaṉ
ettaṉaiyōviṭaṅkaḷil kataiyamaippu, pāttira vārppu mutaliyavaṟṟil vāṉmīkiyiliruntu
vēṟupaṭuvataṟku āti kāviyattai maṉattiruttiyamaiyē ētuvākum. kampaṉaip pōlavē
ematu yukattiṉ makākaviyāṉa pāratiyum paṉmoḻip pulavaṉākat tikaḻntāṉ. "yāmaṟinta
pulavarilē" eṉṟu avaṉ pāṭumpoḻutu oppunōkkiyētāṉ kaṇṭa uṇmaiyai uraikkiṉṟāṉ.
atupōlap pāñcāli capatattaip pāṭiyapōtu ciṟcila iṭaṅkaḷil viyācariliruntum
vēṟupaṭuvataṟkum oppunōkkē ētuvākum. taṟkāla āciriyar cilar airōppiya
moḻiyaṟivuṭaiyarātalāl ilakkiyattaip paṭaikkum pōtum vimarcikkumpōtum airōppiya
ilakkiyaṅkaḷai maṉattiliruttik koḷkiṉṟaṉar.

ilakkiya āciriyarai viṭa ilakkaṇa nūlār oppu nōkku atikam kai vantavarāyirukkiṉṟaṉar.
tolkāppiyac collatikārattuc cēṉāvaraiyar eḻutiya uraiyiliruntu orutāraṇam pārkkalām:

"vaṭa collāvatu vaṭa collōṭokkun tamiḻc colleṉṟārāl uraiyāciriyareṉiṉ, aṟṟaṉṟu:
okkumeṉṟu collappaṭuvaṉa orupuṭaiyaṉoppumaiyum vēṟṟumaimuṭaimaiyāṉ
iraṇṭākal vēṇṭum. ivai eḻuttāṉum poruḷāṉum vēṟupāṭiṉmaiyākiya oru
collilakkaṇamuṭaimaiyāṉ iraṇṭu colleṉappaṭā: ataṉāl ottal yāṇṭaiyatu? oru
collēyārmaṉpatu."

cēṉāvaraiyaratu karuttu orupuṟamāka, vaṭa collaiyum tamiḻc collaiyum oppunōkki
apippirāyaṅ kūṟuntaṉmaiyē iṅkuk kavaṉikkattakkatu. cēṉāvaraiyar pōṉṟa vaṭa moḻic
cārpuṭaiyōratu oppunōkku uṇmaiyil oppunōkkum maṉō pāvattiṉaṭippaṭaiyil
tōṉṟiyatalla eṉpataiyum ataṉ uḷḷārnta kuṟaivupāṭṭaiyum piṉṉar kāṭṭuvēṉ. āṉāl
oppunōkkiṉ payaṉ viparītamāyamainta pōtum oppunōkkiṟku iṉṟiyamaiyātatāṉa
paṉmoḻippayiṟci ekkālattum vēṇṭappaṭuvatē eṉpatai ilakkaṇa uraiyiyaṟṟiya
iḷampūraṇarai
vaṉmaiyākak kaṇṭikkum vaṭa nūṟkaṭalum teṉtamiḻk kaṭalum nilaikaṇṭuṇarnta
āciriyar civañāṉayōkikaḷ aṉṉāriṉ piṟamoḻiyaṟiviṉmaiyaik kuṟippākak kuttikkāṭṭuvatu
maṉaṅ koḷattakkatu. tamiḻ nūl oṉṟē valla uraiyāciriyaruḷḷiṭṭōr uraiyai āciriyar
karuttākak koṇṭu piṉṉuḷḷōrum mayaṅkuvārāyiṉar. ivvāṟu uraiyāciriyarai
maṭṭantaṭṭum civañāṉa yōkikaḷ vaṭa nūṟ kaṭalai nilaikaṇṭaṟinta cēṉāvaraiyar eṉṟu
pukaḻmālai cūṭṭuvatum kuṟippiṭattakkatē.

ilakkaṇa nūlār ivvāṟāka ivariṉum kūṭiyaḷavu oppunōkkuṭaiyarāy iruntaṉar.
camayavātikaḷ tarukkam mutaliyaṉavaṟṟil maṟukkappaṭa vēṇṭiyaṉavaṟṟai oruvar
pūrvapakkañ ceyvatu oppunōkkiṉ utaviyaik koṇṭēyākum. maṇimēkalaik kāppiyattilē
palvēṟu camayak kaṇakkariṭam
oṭṭiya camayat tuṟuporuḷ kēṭkum maṇimēkalai oppunōkkiṉ payaṉāka pauttattiṉ
makimaiyai aiyamiṉṟi aṟintu koḷvatākak kāṭṭukiṟār cāttaṉār. caiva cittānta cāttira
nūlkaḷiloṉṟāṉa civañāṉa cittiyāril parapakkam, cupakkam ākiya iru
pakutikaḷilum muṟaiyē paracamaya maṟuppum caiva cittānta viḷakkamum
kūṟappaṭuvataṟku oppunōkku iṉṟiyamaiyātatu. camaṇa camayattavarākiya
tolkāppiyar marapiyalilē tantiravuttikaḷai virittuk kūṟumiṭattu, oppakkūṟal,
taṉkōṭkūṟal, piṟaṉuṭampaṭṭatu tāṉuṭampaṭutal
eṉpaṉavaṟṟai camayañ cārnta oppiyaliṉ vaḻivanta tarukkattiliruntē eṭuttāḷkiṟār.
ivaiyāvum camayak kaṇakkariṉ mati vaḻivanta oppiyalukku utāraṇaṅkaḷ.

ivvāṟu ematu muṉṉōr oppu nōkkuṭaiyarāyiruntirukkavum ataṉaip putuvatākak kūṟa
vēṇṭuṅ kāraṇam eṉṉaveṉac cilar eṇṇak kūṭum. ataṟku viṭai kūṟumukattāṉ navīṉa
oppiyaliṉ tattuvaṅkaḷai viḷakkik kūṟalām.

ik kaṭṭuraiyiṉ toṭakkattilē āṟṟal ilakkiyattilum aṟivilakkiyattilum ēṟpaṭṭuḷḷa
aṟiviyal tākkattaik kuṟippiṭṭēṉ. navīṉa oppiyal ilakkiyam ittākkattiṉ viḷaivukaḷil
oṉṟu. navīṉa oppiyalaip paṇṭaiya oppiyaliliruntu (avvāṟu kūṟakkūṭumāṉāl)
vēṟupaṭuttuvatu
atiṟkaiyāḷum muṟaiyēyākum. viññāṉa muṟai viññāṉattukku muntiyō pintiyō
tōṉṟuvatalla. atu viññāṉattiṉ uṭaṉ piṟaviyēyākum. atupōlavē, navīṉa oppiyal navīṉa
muṟaiyiṉiṉṟum tōṉṟuvatu. viññāṉattil muṟaiyaiyum poruḷaiyum pirikka
muṭiyātatu pōla oppiyal ilakkiyattaiyum oppiyal muṟaiyaiyum oṉṟiliruntu oṉṟu
pirittu viṭa iyalātu.

nām mēlē utāraṇaṅ kāṭṭiya ilakkiya āciriyarum ilakkaṇa nūlārum camaya vātikaḷum
tattam tēvaikkum iyalpukkum ēṟpap poruḷkaḷai oppu nōkkiṉar. eṉiṉum avarkaḷiṉ
piratāṉa nōkkam tamatu nampikkaiyai allatu apippirāyattai uyartti uṟutip
paṭuttuvatē. cittiyāril
parapakkamum cupakkamum amaittataṉ nōkkam uṇmaiyil kuṇam nāṭik kuṟṟamum
nāṭi avaṟṟuḷ mikai nāṭi mikka koḷvatalla. atu ōraḷaviṟkut terintu teḷivatākum.
camayavātiyākiya cakalākama paṇṭitar meyccamayamākat tāṉkaik koṇṭirunta
caivattai nilai nāṭṭuvataṟku
itara camayaṅkaḷai nirākarikka vēṇṭumātalāl parapakkattai amaittār cēṉāvaraiyar.
vaṭa moḻiyaiyum teṉ moḻiyaiyum oppu nōkkiyataṉ payaṉāka iraṇṭaiyum mēlum
āḻamāka aṟiyavillai. māṟāka, "tamiḻc col vaṭapāṭaikkaṭ cellāmaiyāṉum
paṭa col ellāt tēyattiṟkum potuvākalāṉum ivai vaṭacollāy īṇṭu vaḻaṅkappaṭaṉa veṉal
vēṇṭum" eṉṟu oru pāṟkōṭiyuraittār. civañāṉa yōkikaḷ pukaḻvatu pōlac cēṉāvaraiyar
vaṭanūṟ kaṭalai nilai kaṇṭuṇarnta varāyiruttal kūṭum. āyiṉum tamiḻaiyum vaṭa
moḻiyaiyum oppiṭṭa pōtu iraṇṭum paṉṉeṭuṅkālamāka arukarukē vaḻaṅkiyamaiyāl
tamiḻc coṟkaḷum vaṭapāṭaikkuṭ ceṉṟirukkalām eṉṟa eṇṇam avarukkat tōṉṟavillai.
kāraṇam vaṭa moḻi tēvapāṭai eṉṟa mūṭanampikkaiyākum. ākavē avaratu
oppunōkku ēlavē
maṉattiliṭam peṟṟirunta oru talaiyāṉa tapṇṇettukku araṇceyvatākavē amaintu
viṭukiṟatu. avaratu oppunōkkup peyaraḷavil oppu nōkkēyaṉṟi uṇmaiyil tavaṟāṉa
muṭivukaḷait tavirkkavum taṭukkavum muṉṉēṟpāṭukaḷaik koṇṭa tāyirukkavillai.
cēṉāvaraiyar vaṭa
col ellāttēyattiṟkum potu eṉpatu ettuṇait tavaṟāṉatō atu pōṉṟatē ataṟku maṟutalaiyākat
tirāviṭam ulaka moḻikaḷil tāy eṉpatu. oppiyal moḻi eṉṉum peyarait tāṅkiṉālum tēva
nēyappāvāṇar pōṉṟōratu āyvu nūlkaḷ oru talaip paṭcamāṉavaiyē.
pālūr kaṇṇappa mutaliyār kūṟiyiruppatupōl, tēvanēyap pāvāṇarukku "irukkum
tamiḻppaṟṟu aḷaviṭaṟpālataṉṟu" eṉa nāmum kūṟalāmēyaṉṟi avaratu oppiyal ārāycci
muṟaiyaip pārāṭṭaviyalātu. kaṇṇappamutaliyār kūṟukiṟār: "vaṭa moḻi eṉak
karutappaṭum pala coṟkaḷ
tamiḻ coṟkaḷē eṉṟu accoṟkaḷiṉ aṭic coṟkaḷiṉ vaḻi niṟuvikkāṭṭa vallavar...tēvanēyap
pāvāṇar." taṉippaṭṭa oruvaratu vallamaiyalla mukkiyam, avar kaikkoḷḷum ārāycci
muṟai appaḻukkaṟṟatā eṉpatē kavaṉikka vēṇṭiyatu. cunitikumār, caṭṭarji, paṟō
mutaliya
moḻinūl ārāycciyāḷarai utāraṇattukkāka eṭuttuk koḷvōm. vaṭa moḻiyil vaḻaṅkum
tirāviṭac coṟkaḷai ivarkaḷ eṭuttuk kāṭṭiyirukkiṉṟaṉar. cumār
eḻunūṟṟukkumatikamāṉa tirāviṭac coṟkaḷ palvēṟu kālap pakutikaḷil vaṭa moḻiyiṟ
ceṉṟaṭaintiruppataip pērāciriyar paṟō tokuttuḷḷār. āṉāl ivar ivvāṟu kūṟum poḻutu
tirāviṭam ulakat tāymoḻi eṉṉum taṟperumaiyō allatu vaṭa moḻi tēvapāṭai eṉṉum
akaṅkāramō illātu irumoḻikaḷaiyum oppanōkki oṉṟaiyoṉṟu
pātittu vantamaiyaic cāṉṟu kāṭṭi niṟuvuvatē nōkkamāyuḷḷatu. atu maṭṭumallātu
moḻikaḷ oṉṟaiyoṉṟu evvāṟu pātikkiṉṟaṉa eṉṉum mikap potuvāṉa niyatiyai
uṇarttuvatum avvāyviṉ payaṉāka amaikiṟatu.

āṉāl ivvāyvu taṉiyoru maṉitariṉ vallamaiyākavō, cilarukkut tirupti tarum
muyaṟciyākavō, irāmal yāvarum ēṟṟut tāmum mēṟkoḷḷakkūṭiya ārāycciyāka irukka
vēṇṭumāyiṉ, ārāycci muṟai mayakkamiṉṟiyum aṟiviyal cārntatāyum iruttal avaciyam.
utāraṇamāka
vaṭamoḻikkaṇ vaḻaṅkum tirāviṭac coṟkaḷai niruṇayikka muṉainta paṟō cila
naṭaimuṟaikaḷai mēṟkoṇṭār vaṭamoḻikkaṇ payilum oru col, tirāviṭac
collāyirukkalām eṉṉum aiyamēṟpaṭṭatum mutalil accol tirāviṭa moḻik kuṭumpattilē
evvāṟu parantu kāṇappaṭukiṉṟatu eṉpataṉai nōkkiṉār. vaṭa tirāviṭa moḻikaḷilum
accol vaḻakkāṟuṭaiyatāyiṉ atu tirāviṭac collāka iruttal kūṭumeṉṟu ōraḷavu tuṇintār.
ataṉ piṉṉar accol intiyāviluḷḷa āriya moḻikaḷil ettakaiya vaḻakkāṟuṭaiyatu
eṉpataṉai nōkkiṉār. ataṉ piṉṉar piṟa intō-āriya moḻikaḷil evvāṟu vaḻaṅkukiṟatu eṉpatai
ārāyntār. āriya moḻikaḷilum intiyāviṟku veḷiyēyuḷḷa intō-airōppiya moḻikaḷilum ataṉ
varalāṟu tiruptikaramāka illā viṭṭāl atu
tirāviṭattiliruntō tirāviṭa moḻiyoṉṟiliruntō vaṭa moḻikkuc ceṉṟiruttal vēṇṭum eṉat
tuṇintār. ataṉ piṉṉarum vaṭa moḻi nūlkaḷilē ekkālattiliruntu ac col payiṉṟu
varukiṟatu eṉpataṉai niccayappaṭuttik koṇṭār. ivaiyāvaṟṟiṉ
iṟutiyākavē ac col ēṟattāḻa iṉṉa kālattilē tamiḻiliruntō allatu mūlat tirāviṭattiliruntō
vaṭa moḻikkuc ceṉṟatu eṉa oruvāṟu tuṇintu kūṟiṉār.

mēṟkūṟiya ārāycciyaik kavaṉittāl pērāciriyar paṟōvukku "vaṭamoḻi eṉak
karutappaṭum cila coṟkaḷ tamiḻc coṟkaḷē eṉa niṟuvik kāṭṭum vallamai" aṉṟi oru
moḻiyiliruntu iṉṉoru moḻikkuc coṟkaḷ puṭai peyarvataik kaṇṭaṟiyum muṟai
kaivarap
peṟṟamai pulaṉākum. itai iṉṉuñ ciṟitu viḷakkuvōm. taṉiyoru maṉitaṉuṭaiya taṉic
ciṟappāṉa āṟṟalai māttiram ivvārāyccikku aḷavu kōlākak koṇṭāl atu potuvāṉa
niyatikaḷukkuk kaṭṭuppaṭāta toṉṟāki viṭukiṟatu. avvāṟaṉṟic cila
vitikaḷiṉaṭippaṭaiyil naṭai muṟaikaḷ aṉuṭṭikkap paṭṭāl avvitikaḷaip piṉpaṟṟum
māṇavaṉ evaṉum avvārāycciyaic ciṟiya aḷavilēṉum ceytal muṭiyum. muṭintāl atu
potuvāṉa paricīlaṉaiyāka amaikiṟatu. viññāṉap paricōtaṉaikaḷai ettaṉai pērum ettaṉai
taṭavaiyum ceyyalām; avvaṭippaṭaiyilēyē paṭippaṭiyāka aṟivu viruttiyaṭaikiṉṟatu.

moḻiyārāycci paṟṟiya ivvutāraṇam aṟiviyal muṟai evvāṟu ceyaṟpaṭukiṉṟatu eṉpatai
ōraḷavu viḷakkukiṟatu eṉa eṇṇukiṟēṉ. ilakkiyattil immuṟai perumaḷavu
ceyaṟpaṭuvatu oppiyal āyviyalākum eṉiṉum atai vivarikkumuṉ mēṟkūṟiya viññāṉa
muṟaiyātu eṉac curukkamākak
kūṟa vēṇṭum.

oru poruḷai allatu nikaḻvai viññāṉi kūrntu nōkkik kuṟittuk koḷvaṉavaṟṟait taravukaḷ
eṉkiṟōm. oru poruḷaip paṟṟiya taravukaḷuṭaṉ piṟitorutokutit taravukaḷai
oppunōkkum poḻutu iyaṟkaiyāṉa orumaippāṭukaḷ cilavaṟṟaiyum potuk
kuṇaṅkaḷaiyum
kāṇkiṟōm. atāvatu pala muṟai avatāṉitta taravukaḷiṉṟum cila potu muṭivukaḷ aṉṟi
vitikaḷ vakukkappaṭukiṉṟaṉa. cila camayaṅkaḷil taravukaḷaip peṟa muṉṉarē
ētāvatoru potumuṭivai allatu vitiyai ūkamākak koḷkiṟōm. ataṉaiyē karutukōḷ eṉpar.
paricōtaṉaiyiṉpōtu kiṭaikkum muṭivu mutaṟkoṇṭa karutukōḷ cariyā tavaṟā eṉpataik
kāṭṭum. āyiṉum karutukōḷ, āyviṟku mutaṟṟēvaiyāka amaiyum. viññāṉattukku
ovvum ivvāyvu muṟaiyai oppiyal ārāycciyiṉ mūlam kalai ilakkiyattuṟaikkum ēṟṟatāka
nām
amaittuk koḷḷa iyalum. itaṉaic ciṟitu viritturaikkalām.

viññāṉa ārāycciyilē eṭukōḷ mukkiya iṭam vakikkiṟatu. potuvāka viññāṉikaḷ iru
aṭippaṭai meymmaikaḷait tamatu ārāyccikaḷukku mutaṟpaṭiyāka ēṟṟuk koḷvar.
naṭappavaik kellām kāraṇam irukkiṟa teṉpatum orē taṉmaiyāṉa kāraṇaṅkaḷ
nilaimaikaḷ
māṟātirukkumāṉāl orē mātiriyāṉa payaṉaiyē aḷippaṉa eṉpatum avarkaḷ ēṟkum iru
eṭukōḷkaḷ. mutalāvatu eṭukōḷ muṭivaṟṟa ārāyccikku ētuvākavum nampikkaiyum
ūkkamum aḷikkum caktiyākavum amaikiṟatu. iraṇṭāvatu eṭukōḷiṉaṭippaṭaiyil
vevvēṟu viññāṉikaḷ
kuṟippiṭṭa paricōtaṉaikaḷait tirumpacceytu caripārkka vaḻi piṟakkiṟatu.

ivviru eṭukōḷkaḷai ilakkiya ārāycciyāḷaṉum muṉkūṭṭiyē ēṟṟuk koḷvataṟku
taṭaiyetuvumillai. oru nūl kuṟippiṭṭa kālappakutiyilē tōṉṟuvataṟku ētukkaḷ iruttal
vēṇṭum. ulakam uyya vēṇṭumeṉpataṟkākat tiruvuḷaṅ koṇṭa periyār tiṭīreṉa aruḷic
ceyvatu ilakkiyam
eṉṟa aitīkattai nīkki, kāraṇa kāriya niyatikkuḷ ilakkiyattai aṭakka ivveṭukōḷ
utavukiṟatu. atu mutaṟ payaṉ. kāraṇam iruttal vēṇṭum eṉṟu nampiṉāl akkāraṇattaik
kaṇṭupiṭikka ayarātu uḻaittalavaciyam. utāraṇamākat tamiḻ ilakkiya varalāṟṟilē
cāṉṟōr ceyyuḷkaḷ
cittirikkum vīrayukattai yaṭuttu, aṟaviyal nūlkaḷum avaṟṟukku aṭippaṭaiyāṉa
tīmaik kōṭpāṭum ataṉ veḷippaṭaiyāṉa ciṇuṅkittaṉamum tōṉṟak kāṇkiṟōm.
vīrayukattiṟ kāṇappaṭṭa naṉṉampikkaik kōṭpāṭukaḷ ataṉ veḷippaṭāṉa pulaṉiṉpa
vēṭkaiyum
kaḷippārvamum ilakkiyattiṉiṉṟum maṟaintu viṭukiṉṟaṉa. avai tōṉṟumiṭattum
iḻitturaikkappaṭukiṉṟaṉa. ittakaiya oḻukkaviyal uraikkum nūlkaḷ tōṉṟattakka
kāraṇam iruttal vēṇṭum. ataṉai oppuk koṇṭāl akkāraṇattaik kaṇṭaṟiya
vāyppēṟpaṭum. pirayācaip paṭṭāl kāraṇattai
aṟivatu uṟuti. kāraṇattait tēṭa muyalavum varalāṟṟup pārvai tavirkka muṭiyātavāṟu
vantamaintu koḷkiṟatu. atu maṭṭumallātu varalāṟṟu aṭippaṭaiyiṟ kāraṇakāriya
āyvaip payaṉ paṭuttumpoḻutu kuṟippiṭṭa nūlkaḷiṉ tōṟṟattiṟkup poruḷātāra camūka
araciyal
nilaimaikaḷ kāraṇikaḷāka amaikiṉṟaṉa. ik kāraṇikaḷ puṟanilaiyil vaittu
nōkkiyārāyattakkaṉa. iyaṟkai aṟiviyaṟṟuṟaikkuriya muṟaikaḷām 'cōtittaṟiyum
taṉmai,' 'taṟcārpaṟṟa nilai,' 'mayakkamiṉmai' mutaliyaṉa ikkāraṇikaḷukkup
paṇpāyamaikiṉṟaṉa.
ivaṟṟait taravukaḷākak koḷḷuvōm. kiṭaitta taravukaḷiṉ aṭippaṭaiyil aṟa nūlkaḷ
tōṉṟaṟkuriya cūḻamaivaiyum untalkaḷaiyum niyatikaḷākak karutik koḷkiṟōm.

iṉi, mēlē kūṟiya iraṇṭāvatu eṭukōḷaik kavaṉippōm: orē mātiriyāṉa kāraṇaṅkaḷ orē
mātiriyāṉa payaṉaiyē aḷikkum eṉpatu. itu paricōtaṉaikku emmait tūṇṭuvatu tamiḻ
vīrayukattaip pōlavē kirēkkaratu vīrayukamum amaintiruntatu. avvāṟāyiṉ
aṅkum vīrayukattaiyoṭṭi aṟanūlkaḷ eḻuntaṉavā eṉap pārkkalām. atāvatu otta
kāraṇaṅkaḷ otta payaṉaiyaḷittuḷḷaṉavā eṉac caripārkkalām. aṅkum aṟanūlkaḷ
tōṉṟiyirukkak kaṇṭāl ematu ūkam allatu karutukōḷ piḻaiyaṟṟatu eṉak koṇṭu ataṉai
ilakkiya varalāṟṟu vitikaḷiloṉṟākkalām.
uṇmaiyil vīrakāviyaṅkaḷ pāṭiya cāṉṟōṉ hōmarai yaṭuttu hīciyoṭ pōṉṟa aṟanūṟpulavar
kirēkkattilē tōṉṟiṉar. ematu aṟanūlāciriyaraip pōla avarum peṇ veṟuppu,
pulaṉaṭakkam, iṟai pakti mutaliyavaṟṟaip peritum vaṟpuṟuttiṉar;purāṇak kataikaḷ
peruvaḻakkup peṟṟaṉa. kaviñar pōtakarkaḷāka māṟiṉar. ivaṟṟaiyellām uṟṟu nōkkum
pōtu tamiḻilum kirēkkamoḻiyilum orē taṉmaiyāṉa cūḻnilaikaḷ orē mātiriyāṉa ilakkiya
vakaiyait tōṟṟuvittamai uṟutippaṭum. itaṉ payaṉāka ilakkiyattukku
ōr ulakap potumai ēṟpaṭukiṟatu. ivvaṭippaṭaiyilēyē oppiyal ilakkiyam ulakap
potuvāṉa ilakkiyattōṭu oṉṟupaṭukiṉṟatu.

oppiyal ilakkiya āyvu muṉṉōṭikaḷil oruvarāṉa teyiṉ(Hippolyte Taine, 1828-1893),
oppiyal ilakkiyam iṟutiyil ulaka ilakkiyak kōṭpāṭṭiṟku emmai iṭṭuc cellal vēṇṭum
eṉṟē karutiṉār. pattoṉpatām nūṟṟāṇṭil vāḻnta teyiṉ, oppiyal ilakkiya ārāycciyāḷaṉ
kavaṉañ celutta vēṇṭiya
poruḷkaḷaik kuṟippiṭumiṭattu, iṉam, cūḻamaivu, kālam, maṉattiṟaṉ eṉpaṉavaṟṟai
vaṟpuṟuttiṉār. cūḻamaivilē puviyiyaṟ kāraṇikaḷ aṭaṅkum. ivaṟṟiṟ cila iṉṟu attuṇaic
ciṟappuṭaiyavaṉākak koḷḷappaṭuvatillai. cila putiya kāraṇikaḷai nām iṉṟu cērttuk
koḷḷutal kūṭum.
āṉāl "ilakkiya ārāycciyai oru viññāṉap paricōtaṉai pōla naṭattavum, ataṉaic
caripārkkavum, mēlum mēlum tiruttamuṟac ceyyavum" muṭiyum eṉṟu
āṇittaramākak kūṟiyavaruḷ oruvar teyiṉ.

ikkūṟṟilum muṟai, aḻuttam peṟuvataik kavaṉikkalām. itaṉ mukkiyattai evvaḷavu
vaṟpuṟuttiṉālum takum. paḻaiya viññāṉattukkum putiya viññāṉa nōkkukkumuḷḷa
vēṟupāṭṭai iṅkuk kūṟutal poruttam. tokuttaṟimuṟai muṟkālattiliruntē vevvēṟu
vakaiyil vaḻaṅki varukiṟatu.
ematu paṇṭai nūlōr kūṟum kāṭciyaḷavai tokuttaṟimuṟaiyaic cērntatē. āṉāl paḻaiya
tokuttaṟimuṟaiyil karutukōḷ mukkiyam peṟavillai. ammuṟaiyil iyaṟkaiyil yāvum
maṟaintu kiṭappatākavum, avaṟṟait tēṭik kaṇṭu piṭippatē oruvar ceyyak
kūṭiyatākavum
karutappaṭṭatu. ivvaṭippaṭaiyilēyē paṇṭaiya aṟivārāycci iyal (Epistemology)
amaintatu. itu viññāṉattiṉ tōṟṟattaip peṟṟiruppatu pōlak kāṇappaṭṭālum uṇmaiyil
viññāṉattukku muṟpaṭṭa nōkkēyām. ēṉeṉil paṇṭaiya tokuttaṟimuṟaiyum aṟivu
ārāycci iyalum
navīṉa viññāṉattukkup pōtiya aṭippaṭaiyum, neṟiyum ākā. navīṉa viññāṉattiṉ
ciṟappiyalpukaḷil oṉṟu iṭaiyaṟāta paricōtaṉaiyākum. ipparicōtaṉaikaḷukku
anucaraṇaiyākat tuṇikaramāṉa karutukōḷkaḷ kaikkoḷḷap paṭukiṉṟaṉa. ivaṟṟiṉ
payaṉākat tāmākat
tōṉṟum uṇmaikaḷēyaṉṟip putiya uṇmaikaḷum nilai nāṭṭap paṭukiṉṟa
tokuttaṟimuṟaiyum aṟivārāycci iyalum mūṭa nampikkaikaḷaiyum iṟaik
kōṭpāṭukaḷaiyum vimarcaṉañ ceyya utavak kūṭum. āṉāl putiya putiya
karutukōḷkaḷiṉ aṭippaṭaiyil toṭarntu
paricōtaṉaikaḷ naṭāttip poruḷkaḷukkiṭaiyē putiya uṟavukaḷaiyum toṭarpukaḷaiyum
kāṇpataṟku maṭṭumiṉṟip putiya poruḷkaḷaiyē kaṇṭupiṭikka avai utavā. innūṟṟāṇṭiṉ
muṟpakutiyil ēṟpaṭṭa viññāṉappuraṭciyāṉatu ataṟku muṟpaṭa nilaviya viññāṉa
muṟaikaḷai
vaḻakkaṟac ceytatu. cārpuk koḷkaiyum, coṭṭuk koḷkaiyum, uḷap pakuppāyviyalum
putiya ārāycci muṟaikaḷai iṉṟiyamaiyātaṉavākkiṉa.

ematu campiratāyamāṉa ilakkiya āyvu muntiya tokuttaṟimuṟaiyai ottatākavēyuḷḷatu.
ilakkiyaṅkaḷ mētaikaḷāl uruvākkappaṭṭuḷḷaṉa. avaṟṟiṟ ciṟanta karuttukkaḷ
kūṟappaṭṭirukkiṉṟaṉa. nūṟpayiṟciyuḷḷōṉoruvaṉ ivvilakkiyaṅkaḷaip paṭittāl
viṣayaṅkaḷait terintu koḷḷalām.
ituvē potuvāṉa nampikkaiyāyk kāṇappaṭum. itaṉ tarukkarītiyāṉa muṭivāka oruvaṉ
yāvumuṇarntavaṉāka iruppāṉ allatu oṉṟun teriyātavaṉāyiruppāṉ. āṉāl navīṉa viññāṉi tāṉ
ceykiṉṟa muyaṟciyellām ākak kūṭiya aḷavil uṇmaiyiṉ oru pakutiyē eṉṟu uṇarkiṟāṉ.
paḻaiya kalvi muṟaippaṭi oruvaṉ ilakkaṇa ilakkiyattiṉ varampu kaṇṭavaṉākak
koḷḷappaṭalām. āṉāl iṉṟu avvāṟu karuta muṭiyumō muṭiyātu. utāraṇamākat
tirukkuṟaḷai eṭuttuk koḷḷuvōm. itaṉpāl illāta epporuḷum illai eṉṉum kuruṭṭu
nampikkai oru puṟamirukka tirukkuṟaḷaik
karaikaṇṭavarākap palar pukaḻap paṭuvataik kāṇkiṉṟōm. kuṟaḷiluḷḷa āyirattu
munnūṟṟu muppatu pākkaḷaiyum ōtiyuṇarntavarum uḷḷaṉar. āyiṉum kuṟaḷ paṟṟiya
pala ātārac ceytikaḷ tāmum iṉṉum emakkut teḷivākat terintila.

kuṟaḷ tōṉṟiya kālam, ataṉ nōkkam, atu eṭutturaikkum vāḻkkait tattuvam, ataṉ moḻi
nilai, ataṉāciriyar matam, kuṟaḷ kāṭṭum camutāya nōkku, ilaṭciyam, ataṉ
kuṟaipāṭukaḷ, muraṇpāṭukaḷ, eṉpaṉa pōṉṟa poruḷkaḷukkut tīrkkamāṉa viḷakkam
kūṟap paṭavillai. itaṉait taṉiyoru
maṉitaṉ ceytu muṭikkalām eṉa eṇṇuvatum tavaṟu. ēṉeṉil navīṉa viññāṉam aiyamiṉṟik
kāṭṭuvatu pōla "pūraṇa aṟivu enta oruvaṉatu cintaṉaikkum appāṟpaṭṭatākum."
tiruvaṟṟuva mālaip pulavarum taṟkālak karutturaikārar cilarum kūṟiyuḷḷavaṟṟai
māttiram kuṟaḷ paṟṟiya muṭinta muṭipākak
koḷḷa viyalātu. atu maṭṭumalla. iṉṟu kuṟaḷ eṭuppār kaippiḷḷaiyākavum irukkiṟatu.
māṟupaṭṭa karuttukkaḷukkuk kuṟaṭpākkaḷ iṭamaḷippataik kuṟaḷ uraiyāciriyarē
emakkuk kāṭṭiyuḷḷaṉar. innilaiyil kuṟaḷārāycci itu kālavarai, kūṟiyatu kūṟalākavō,
aṉṟik kutarkkamākavō
iruntu varukiṟatu. ivvavala nilaiyiliruntu irutalaik koḷḷi eṟumpu nilaiyiliruntu
kuṟaḷārāycci viṭutalaiyaṭaintu payaṉuḷḷatāy amaiya vēṇṭumāṉāl putiya āyvu muṟai
kaikkoḷḷappaṭal vēṇṭum. moḻiyiyal, varalāṟu, camutāyaviyal, oppiyaṟcamayam,
meyyiyal,
araciyal mutaliya pala tuṟaiyaic cērntavarum oṉṟu cērntu yāvarum aṅkīkarikkum
vitimuṟaikaḷukkēṟpa ārāyntāl oruvāṟu uṇmai tulakkamaṭaiyum. curuṅkak
kūṟuvatāyiṉ muṟai tiruntavēṇṭum. āṉāl muṟai ceyaṟpaṭuvataṟku mutaṟṟēvaiyākak
karutukōḷkaḷ avaciyam. karutukōḷkaḷ
kaṉavilē tōṉṟuvaṉavalla. antarātmāviṉ kural itu. viṣayattil attuṇaip payaṉaḷikkātu.

ivviṭattilē oppiyal nōkkum, cāṉṟukaḷum kaikoṭuttu utavak kūṭiyaṉa. tirukkuṟaḷaip
pōṉṟa piṟa aṟanūlkaḷaip paṟṟiya ceytikaḷ aṉaittum kūrntu avatāṉikkat takkaṉa.
tammapatam, koṉpūciyas pōtaṉaikaḷ, mārkkas aurēliyas cintaṉaikaḷ, vaṭamoḻit taruma
cāttiraṅkaḷ
kuṟippākak kauṭilyaratu arttacāstiram mutaliyaṉa kuṟaḷārāyccikku utavuvaṉa.
ivaṟṟaip paṟṟiya ceytikaḷaiyum kaṇakkeṭuppataṉ mūlam innūlkaḷukkiṭaiyēyuḷḷa
oṟṟumai vēṟṟumaikaḷai mutaliṟ kāṇṭal kūṭum. ataṉ piṉṉar ivaṟṟiṉ vaḷarcci oḻuṅku
paṟṟic cila potu niyatikaḷai
vakukkalām. orētaṉmai vāynta niyatikaḷai oṉṟāka niraippaṭuttuvataṉ mūlam kūṭiya
viḷakkam ēṟpaṭukiṟatu. teyvappulamait tiruvaḷḷuvaṉāriṉ taṉittiṟamaiyoru
puṟamirukka "orē mātiriyāṉa cūḻnilaikaḷ nilaimaikaḷ māṟātiruntāl orē mātiriyāṉa"
nūlait tōṟṟuvikkiṉṟaṉa eṉṉum aṭippaṭai uṇmai nirūpaṇamākiṟatu. ataṉ vāyilākavē
kuṟaḷ uṇmaiyāṉa ulakap potumaiyaip peṟutal muṭiyum. maṟṟaiya nūlkaḷilum
ciṟantatu eṉpataṉāl kuṟaḷukku ulakap potumai varātu. maṟṟaiya aṟanūlkaḷiṟ
kāṇappaṭum paṇpukaḷē tiruntiya
vaṭivattiṟ kāṇappaṭukiṉṟaṉa eṉpataṉālēyē ataṟkup potumatippu ēṟpaṭum.
appoḻututāṉ kuṟaḷiṉ potuppaṇpum taṉicciṟappum evarālum ēṟṟuk koḷḷappaṭum.

itukālavarai perumpāṉmaiyāṉa ematu tamiḻ ārāycciyāḷar kuṟaḷ ulakilēyē talai ciṟanta
vāḻviyal nūl eṉṉumaṭippaṭaiyilē tamatu āyvukaḷai naṭātti vantuḷḷaṉar.
ivvaṭippaṭait tappeṇṇattiṉāl orēvaḻi kāṇapṭṭa oppu nōkkum arttamaṟṟup
pōyviṭṭatu. ēṉeṉil oṉṟaip
paṟṟi apippirāyam kūṟavatu viññāṉa muṟaiyaṉṟu. āciriyar oruvar kūṟiyuḷḷatu pōla,
"uyiruḷḷa poruḷkaḷ mītu āvalum, avai evvāṟu ulakiyaṟ poruḷkaḷuḷ aṭaṅkukiṉṟaṉa
eṉpatu paṟṟi ārvamum kāṭṭukiṉṟāṉēyaṉṟi, avai ēṉ uyiruṭaṉ irukkiṉṟaṉa eṉṟa kēḷvikku
viññāṉi iṭaṅ
koṭukkamāṭṭāṉ. avaṉukkup poruḷkaḷ mītē kavaṉam-avaṟṟiṉ peṟumatiyil aṉṟu".
itaṉaiyē viṭayac cārcci allatu puṟanilai meymmai eṉa viññāṉam kūṟukiṟatu. oppiyal
ilakkiya ārāyccikku itu mikavum vēṇṭappaṭuvatu. illā viṭṭāl ematu nūlāyvu
muṟṟilum
akanilaippaṭṭatākiviṭum. itaṉai orutāraṇattāl viḷakkuvōm. maṉōṉmaṇīyam pāyirattil
cuntaram ,piḷḷaiyavarkaḷ

"vaḷḷuvar ceytiruk kuṟaḷai maṟuvaṟa naṉkuṇarntōrkaḷ
uḷḷuvarō manuvāti yorukulattuk korunīti"

eṉap pāṭukiṉṟaṉar. tirukkuṟaḷaiyum manutaruma cāttirattaiyum oppunōkki kuṟaḷ
naṉṟu, manutarumam tītu eṉkiṟār āciriyar. itu uṇmaiyil oppu nōkkalla. ēṉeṉil kuṇattiṉ
aṭippaṭaiyil apippirāyaṅ kūṟappaṭukiṟatu. āṉāl poruḷkaḷ nallavaiyā allatu
keṭṭavaiyā eṉpatai
aṟivatutāṉ viññāṉattiṉ nōkkamaṉṟu. manutarumattiṟkum kuṟaḷukkum
vēṟupāṭiruppatu uṇmaiyē. āṉāl cuntaram piḷḷai kūṟṟuppaṭi manutarumam iruḷ;
kuṟaḷ oḷi; iḵtu poruntātu. manu oruvakaiyāṉa camūkaēṟṟat tāḻvai ēṟṟuk koṇṭāl,
kuṟaḷāciriyar iṉṉoruvakaiyāṉa ēṟṟat tāḻvai
ēṟṟukkoḷḷukiṟār. āka iruvarum ēṟṟat tāḻvai nirākarittavar allar. atilē potumai
kāṇappaṭukiṟatu. āṉāl cuntaram piḷḷai kūṟṟuppaṭi kuṟaḷ ēṟṟat tāḻvai ēṟkātatu eṉavē
atu paṟṟiya ārāycci anāvaciyamāyp pōkiṟatu. pōkavum kuṟaḷ paṟṟiya muṟcāyvāṉa
maṉappativu
uṟutippaṭukiṉṟatēyaṉṟip putiya viḷakkam etuvum peṟappaṭavillai.

nallatu keṭṭatu eṉṟa tīrppu uṇmaiyil aṟaviyal campantamāṉatu. atu maṭṭumalla.
avvāṟu tīrppukkūṟuvatu nilaiyiyal nōkkiṉ viḷaivākamuḷḷatu. āṉāl navīṉa viññāṉamō
iyakkaviyal nōkkai ātāramākak koṇṭatu. ulakaik kaṇṭaṟintu vivarippatu
maṭṭumiṉṟi ataṉai
emakkēṟṟavāṟu amaikkavum navīṉa viññāṉam muyalukiṟatu. atu pōlavē viḻumiya
ilakkiyattaik kaṟṟaṟivatu maṭṭumallātu ataṉaip putiya kōṇattiṟ pārttup putiya
poruḷaik kaṇṭaṟiyum vaḻi kāṇavēṇṭum.

iyaṟkaiyaiyum camutāyattaiyum māṟṟa virumpupavarkaḷ ammuyaṟcikku
mutaṟtēvaiyāka avaṟṟiṉ iyakkavitikaḷait teḷintu terivatupōla, ilakkiyattaip pūraṇamāka
namatākkuvataṟku ataṉ iyakkavitikaḷait terintu koḷḷal iṉṟiyamaiyātatu. iyakkavitikaḷ
viṭayac
cārpāṉavai;puṟanilai meymmaiyāṉavai. eṉavē avaṟṟai naṉku viḷakkik koḷḷuvataṟku
maṉattilē pacaiyiruttalākātu. vaittiyaṉ ettuṇai muṉṉeccarikkaiyuṭaṉum,
pātukāppuṭaṉum cattira cikiccai ceykiṉṟāṉō attuṇai taṟcārpaṟṟa muṟaiyil ilakkiya
ārāycciyai mēṟkoḷḷa vēṇṭiyuḷḷatu. avvāṟaṉṟi ematu conta viruppu veṟuppukaḷaik
kaṭṭuppaṭuttātu avaṟṟait tuṇaik koḷvōmāṉāl puṟanilaikkuriya uṇmaikaḷaik
kaṇṭaṟiya viyalātu. itaṉai orutāraṇa mūlam viḷakkuvōm.

tamiḻ vīra yukattilē aracarukkum pulavarukkum attiyanta uṟavu nilaviyatu.
pulavaraip pōṟṟi vāḻntaṉar maṉṉar. avarkaḷukku varaiyātu vaḻaṅkiṉar. pāṇar,
viṟaliyar, pulavar mutaliyōraip purattalaip pāṇṭakaṉ eṉak koṇṭaṉar. ic ceytikaḷ cāṉṟōr
ceyyuṭkaḷiliruntu peṟappaṭuvaṉa.
ivaṟṟaik kaṇṇuṟṟa taṟkāla eḻuttāḷar cilar pulavaraip pēṇutalum koṭaiyum kaṟṟōraip
pōṟṟutalum paḻantamiḻ maṉṉaratu taṉic ciṟappiyalpukaḷ eṉak kūṟavarāyiṉar.
ammaṭṭil nillātu pulavaraippōṟṟi vāḻnta paṇpu paḻantamiḻ maṉṉariṭattu māttiram
kāṇappaṭuvatu eṉṟum tēṟṟamākak
kūṟiṉar. ittakaiya eṇṇamum kūṟṟum iṉappaṟṟiliruntum moḻippaṟṟiliruntum eḻuvaṉa.
āṉāl oppiyal ilakkiya ārāycci vaḻi niṉṟu nōkkumpōtu tamiḻ vēntarkkē uriya immarapu
piṟa camutāyaṅkaḷilum kāṇappaṭum.

paṇṭait tamiḻ maṉṉarkaḷ pulavaraip pōṟṟiyataip pōlavē paḻaṅkāla velṣ, airiṣ,
jermāṉiya, kirēkka aracarum piṟarum pulavaraip perumatippuṭaṉ naṭāttiṉar. eṉavē
tamiḻ vēntaratu aruṅkuṇattaip pukaḻntu vīṇ perumai koḷḷuvataṟkap patilākap
purātaṉa
camutāyaṅkaḷilē maṇṇāḷ vēntarum piṟarum pulavaraic ciṟappittamaikkuk kāraṇam
kāṇa muṟpaṭutal vivēkamāṉa ceyalākum. ulaka ilakkiyaṅkaḷ palavaṟṟai
nuṇukiyārāynta tirumati. nōrā cāṭvik kūṟukiṟār: eḻuttukkalaip payiṟciyaṟṟup
perumpālum vāy moḻi
ilakkiyattaiyē payaṉpaṭuttum makkaḷ kavitaiyaiyum col vaṉmaiyaiyum mika
uyarvāka matittal iyalpē. atu maṭṭumallātu ematu kālattil vaḻaṅkum vekujaṉa
cātaṉaṅkaḷukkup patilāka accamutāyaṅkaḷiṟ pulavarē viḷaṅkiṉar. ikkūṟṟaik
karutukōḷākak koṇṭu ematu cāṉṟōr
ceyyuṭkaḷai ārāyntāl uṇmaiyāyirukkak kāṇpōm. purātaṉa camutāyaṅkaḷilē maṉitaṉatu
aṟivu muḻuvatum ceyyuḷ vaṭivilēyē iruntatu. mantiram, māyam, vāṉanūl, varalāṟu,
purāṇam, aṟiviyal, iyaṟkaiyaṟivu mutaliya yāvum paṉṉeṭuṅkālamākac ceyyuḷ
vaṭivilēyē
vaḻaṅki vantaṉa. pulam eṉṟa colliṉ poruḷaik kavaṉittāl icceyti pulaṉākum. pulam eṉṟāl
intiriyam, intiriya uṇarvu, aṟivu, kūrmati, tuppu, nūl, vētam, iṭam eṉṟellām
poruḷpaṭum. pulamai eṉpataṟkuk kalvi, meyññāṉam ceyyuḷiyaṟṟum āṟṟal eṉṟa
poruḷuṇṭu. pulamaiyōr eṉṟāl
kavi, kamakaṉ, vāti, vākki eṉṟa nālvakaik kalviyāḷarum, kaṟṟōrum, nipuṇarum
karutappaṭuvar. pulavarai aṟivar eṉṟum aḻaittaṉar. atu maṭṭumallātu kirēkkar
apōlōvum, tamiḻar murukaṉumē pulamaik kaṭavuḷar eṉa nampiṉar. itu kāraṇam
paṟṟiyē tirumurukāṟṟuppaṭaiyil,
"puraiyanar illāp pulamaiyōy", "naṉmoḻip pulavarēṟē", "aṟintōr coṉ malai", "nūlaṟi
pulava" eṉṟellām perum peyar murukaṉ tutikkappaṭukiṉṟāṉ. pulamait teyvattiṭam
pulavar āṟṟup paṭuttappaṭutal iyalpē. ivvāṟu murukaṉatu paktarkaḷākavum
vāymoḻi vallavarākavum
kaṭṭuraiyāḷarākavum viḷaṅkiya pulavaraic carvakñarākak karutip purātaṉa
camutāyam pōṟṟiyatil viyappetuvumillai. oppiyal ilakkiya ārāycci ivviḷakkam
piṟakka vaḻi ceykiṟatu. atai viṭuttut tamiḻapimāṉattāl maṉṉariṉ ciṟappiyalpu pēcuvatu
maṭamai maṭṭu
mallātu uṇmaikkup puṟampāṉatumākum. paṟṟu kaṇṇai maṟaikkāviṭiṉ paḻamaikkum
putu viḷakkam kāṇalām.

viññāṉattiṉ paṇpukaḷil oṉṟu atu 'irukka vēṇṭum' 'irukkappaṭātu' eṉṟa coṟkaḷiṉ
poruḷukkuk kaṭṭuppaṭātatākum. paḻaṅkāla ilakkiya āyvu perumpālum ilakkaṇam
pōla vitimuṟaiyilamaintatu.

"an nilai maruṅkiṉ aṟamutalākiya
mummutaṟ poruṭkum uriya veṉpa"

aṟam poruḷiṉpameṉṉum mūṉṟu mutaṟ poruṭkum āciriyam, vañci, veṇpā, kali eṉṟa
nālvakaippāvum uriyaṉa eṉak kūṟuvatu vitimuṟai. 'iruttal vēṇṭum'. 'iruttalākātu'
eṉpaṉavaṟṟiṟkum nallatu keṭṭatu eṉpaṉavaṟṟukkum neruṅkiya toṭarpuṇṭu. ākavē
viññāṉi vitippatilum vivarittu
viḷakkuvataiyē ciṟanta muṟai yeṉakkarutukiṟāṉ. ēṉeṉil putup putuccāṉṟukaḷum
ceytikaḷum kiṭaikkak kiṭaikka viññāṉa viḷakkattai māṟṟiyamaikkiṉṟāṉ. iruttal
vēṇṭumeṉa oru vitiyaik koṇṭāl atu māṟṟa muṭiyātatākiṟatu. āṉāl viññāṉattiṉ
aṭippaṭaiyil
oṉṟu viññāṉa vitiyai ennēramum māṟṟiyamaikka vēṇṭiya nilai ēṟpaṭum eṉpatām.
vitippaṭi nām etirpārppataṟku māṟāṉa oru nikaḻvu kaṇṭupiṭikkappaṭṭāl innilai
ēṟpaṭum. cila camayaṅkaḷil avvitiyai aṭiyōṭu kaiviṭavēṇṭiyum nērum. putiya
nikaḻviṟku ēṟpap
putiya viḷakkamum vivaraṇamum amaikiṉṟatu. itaṟkōr utāraṇaṅ kāṭṭuvōm:

kirēkka āti kaviyām hōmar tamatu itikācattai eḻutiṉār eṉṟa nampikkaiyē pala
kālamākak kirēkka ilakkiya aṟiñariṭaiyē nilavi vantatu. avvāṟutāṉ atu irukka
vēṇṭum eṉa avarkaḷ virumpiṉār. uyar taṉik kāviyamākiya iliyātu, otīci mutaliyaṉa
naṉimiku nākarikam ceḻittu vaḷarnta kālap pakutiyil makākaviyāl eḻutap peṟṟirukka
vēṇṭum eṉak koṇṭaṉar. āṉāl kirēkka uyar taṉik kāviyaṅkaḷai kēvalam yūkōcilāviya
vāymoḻip pāṭalkaḷuṭaṉ taṟceyalāka oppu nōkkiya ōr amerikka
ārāycciyāḷar avviru tokutip pāṭalkaḷum peritum ottirukkakkaṇṭār. vāy moḻip
pāṭalkaḷai avar kātārak kēṭṭu avaṟṟaip pāṭiya pulavarkaḷatu uttikaḷaik
kāṭciyaḷavaiyāl aṟintiruntār. uṟutiyākat terinta vāy moḻi ilakkiyappaṇpukaḷ palavum
eḻutiyaṉavāka nampappaṭṭu vanta cemmaicāṉṟa kāviyaṅkaḷil kāṇappaṭum pōtu eṉṉa
ceyvatu? kirēkka kāviyaṅkaḷum vāymoḻip pāṭalkaḷāka vaḻaṅki vantu piṟkālattilē
eḻuttil poṟikkappaṭṭiruttal kūṭum eṉṟa eṇṇattaik karutukōḷākak koṇṭu, iru tokuti
nūlkaḷaiyum mēlum nuṇukkamāka ārāyntār. aiyattukkiṭamiṉṟik kirēkka kāviyaṅkaḷ
vāy moḻip pāṭalkaḷē eṉṟu teriya vantatu. varavum ataip putuk koḷkaiyāka vakuttār.

nampikkaiyil vāḻnta kirēkka ilakkiya ulakam nampa maṟuttatu. āṉāl putiya
koḷkaiyai vekukālam etirkka muṭiyavillai. putuk koḷkaiyaik kūṟiya milmaṉ pari
viññāṉa muṟaiyai-oppiyal āyvu muṟaiyaik kaiyāṇṭamaiyālēyē avaratu viḷakkam
uṇmaiyāyamaintatu.
mutalilē ēḷaṉañ ceytavarkaḷ piṉṉar uṇmaiyai ēṟṟuk koḷḷa vēṇṭiya nirppantam
ēṟpaṭṭatu. parikkup piṉ vantōr avarai viññāṉiyākavē pōṟṟukiṉṟaṉar. vēṭjeri eṉpār
"pari hōmar ārāyccikku vāynta ṭārviṉ" eṉṟār. kāppeṉṟar eṉpar, "avaratu kaṇṭupiṭippiṉ
meymmai
iyukiḷiṭ niṟuviya meyppīṭukaḷiṉ uṇmai pōṉṟatu" eṉṟār. ippārāṭṭukaḷukku viḷakkam
vēṇṭām.

pariyiṉ putiya viḷakkam avarukkut terinta aḷavil cāṉṟukaḷukku ēṟṟāka iruntatu. āṉāl
pari ataṉai muṭinta muṭipākak karutiṉār allar. taṉatu "viḷakkam" uṇmaiyāka iruntu,
mēlum putiya viṉākkaḷukku viṭaiyaḷikkakkūṭiya putiya ārāyccikaḷukku
vaḻikāṭṭum eṉa eṇṇi makiḻntār.
avaratu kaṇṭu piṭippilum pārkka im maṉō pāvamē avaratu viññāṉa nōkkai
veḷikkāṭṭuvatāyuḷḷatu. "ēṉeṉil putiya viṣayaṅkaḷai aṟivatil viññāṉikkuḷḷa ārvam
orupōtum tiruptippaṭuvatu kiṭaiyātu." tamiḻarāycci taṟpōtuḷḷa nilaimaiyaik kaṇṭu
maṉa niṟaivu aṭaipavarkaḷ ikkūṟṟai uṉṉutal takum.

oppiyaliṉ tattuvaṅkaḷ ivvāṟāka, ivai tamiḻilē taḻaittu vaḷarāmaikkuk kāraṇaṅkaḷ yāvai
eṉac ciṟitu cintittāl poruttamākum. tamiḻariṭaiyē peruvaḻakkāyuḷḷa tattuvam
avaratu varalāṟṟuṇarviṉ taṉmai. iṉṟaiya camutāya nilai mutaliyaṉa ittuṟaiyiṉ vaḷarccik
kuṟaivukkuk kāraṇaṅkaḷāyuḷḷaṉa. ikkāraṇikaḷiṟ cila aṭuttu varum kaṭṭuraikaḷil
ārāyappaṭṭirukkiṉṟaṉa. ivviṭattilē tuṇaik kāraṇam oṉṟaik kuṟippiṭa virumpukiṟēṉ.
ematu navīṉa ilakkiyap paṭaippum, tiṟaṉāyvu muṟaikaḷum perumpālum āṅkila nūl
vaḻi varuvaṉavē. itaṉ
viḷaivāka āṅkila ilakkiya marapiṟkāṇum kuṟaipāṭukaḷ pala emmattiyilum
paraviyuḷḷaṉa. ivaṟṟil oṉṟu oppiyal ilakkiya ārāycciyiṉ tāḻnta nilai. pireñcukkārar,
jermāṉiyar, raṣyar mutaliṉōruṭaṉ oppiṭṭuppārkkum poḻutu āṅkilēyar ittuṟaikku
āṟṟiya cēvai
perumaip paṭattakkatalla. oppiyal ilakkiyam eṉṟa coṟṟoṭarai 1848il pukaḻ peṟṟa
tiṟaṉāyvāḷar ārṉalṭ (Matthew arnold, 1822 - 1888) āṅkilattilē mutaṉ mutalāka
vaḻaṅkiṉār. ārṉalṭ pireñcu ilakkiyat tiṟaṉāyvu muṟaikaḷaip peritum matittavar.
ammoḻiyil ipporuḷ taruñ coṟṟoṭar
eṉavē, (1829) payaṉpaṭuttappaṭṭatu. ivarkaḷukkum muṉṉatāka jermāṉiyar 'oppumai
ilakkiyat tuṟai' eṉṉum coṟṟoṭaraip pirayōkittiruntaṉar. ārṉalṭ ceṉṟa nūṟṟāṇṭiṉ
naṭuppakutiyil ikkaruttai āṅkilēyarukku aṟimukappaṭuttiya pōtum atu āḻamāka
vērūṉṟavillai. āṉāl
amerikkāvilē oppiyaliṉ kuḻantaiyāṉa camūkaviyal ceḻittu vaḷarntamaiyāl annāṭṭil
oppiyal ilakkiyamum kuṟippiṭattakkaḷavu apiviruttiyaṭaintatu. kirēkka ilakkiya
ārāycciyil puraṭci ceyta milmaṉ pari ōr amerikkarāyiruntatu taṟceyal nikaḻcciyaṉṟu.
āyiṉum
iṅkilāntu kēmpiriṭj palkalaikkaḻakap pērāciriyarāyirunta ec.em.cāṭvik eṉpārum
avaratu māṇaviyum maṉaiviyumāṉa nōrā cāṭvik eṉpārum cērntu eḻutiya ilakkiya
vaḷarcci (The Growth of Literature) eṉṉum pāriya nūl innūṟṟāṇṭilē āṅkilēyarukku
māttiramallātu
ulakiṉ pala pākaṅkaḷiluḷḷa ārāycciyāḷarukkum ātarṣamāka iruntu vantirukkiṟatu.
tamiḻil es. vaiyāpurippiḷḷai eḻutat toṭaṅkiya ilakkiya utayam eṉṟa nūlum vēṟu
cilavum muṟkūṟiya nūliṉāl untappaṭṭaṉavē. eṉiṉum cumēriya ilakkiya āyvāḷarāṉa
kiṟēmar, raṣya ilakkiyam,
kirēkka ilakkiyam eṉpaṉavaṟṟai ārāynta pari, lōṭ mutaliya amerikkar cāṭvik
tampatikaḷiṉ makattāṉa nūlaip payaṉpaṭuttip payaṉaṭaintataip pōla āṅkilēyar evarum
payaṉaṭaintiruppatākat teriyavillai. āṅkilēyariṭattuk kāṇappaṭum ipperuṅkuṟaipāṭu
kuṭiyēṟṟak
kalviyiṉ payaṉkaḷil oṉṟāka emmiṭaiyē nilaittu viṭṭatu. itaṉai uṇarntāl ikkuṟaipāṭṭai
nivirtti ceyyac cilarāvatu muyalakkūṭum.

oppiyal ilakkiyam emmiṭaiyē pōtiyaḷavu vaḷarāmaiyāl viññāṉa muṟaikaḷ ilakkiyak
kalviyil iṭam peṟātatu maṭṭumiṉaṟi ōraḷavukku āṅkilēyariṭam kāṇappaṭuvatu pōla
ematu ilakkiyattiṟaṉāyvum pūraṇattuvam peṟamāṭṭātirukkiṟatu. ipporuḷ kuṟittu
reṉivellāk, ōsṭiṉvāraṉ ākiya iruvarum ilakkiyak koḷkai (Theory of Literature) eṉṉum
nūliṟ kuṟippiṭuvatu poruttamākak kāṇappaṭukiṟatu. el. kuḷōṟiyā cuntaramatiyiṉ
moḻi peyarppait tarukiṟēṉ:

"potuvāka or ilakkiyattaip pārāṭṭutal, cuvaittal, atil ārvaṅ kāṭṭutal pōṉṟavai
taṉippaṭṭa muṟaiyil ilakkiyattai iracippavarkaḷukkē uriyavai eṉa
otukkappaṭṭuḷḷaṉa. eṉavē, tiṭamāṉa ilakkiyap pulamai peṟum ilakkiyak
kalviyiṉiṉṟu, ivai akaṟṟappaṭṭuḷḷaṉa;innilai varuntattakkatu.
ivvāṟu ilakkiyap pulamai orupuṟamum ilakkiyattaip pārāṭṭum nilai maṟupuṟamāka
amainta iraṭṭai nilai, oḻuṅkāṉa atē aḷavil ilakkiyap pōkkuṭaiya pārāṭṭu āyviṟku
uriya vaḻivakaikaḷai amaikkātu. kalaiyai atilum kuṟippāka ilakkiyak kalaiyai evvāṟu
aṟintu
teḷiyakkūṭiya nilaiyil kaṟpatu eṉpatē piracciṉai."

ilakkiyak koḷkai eṉṟa nūliṉ āciriyarkaḷ eḻuppiyuḷḷa piracciṉai emmavaraiyum
etirnōkkukiṟatu. mēṟkūṟiya āciriyarkaḷ tām eḻutiya picciṉaikku iṟukkum viṭai
tiruptikaramāṉatalla. ilakkiyattiṉ uḷḷārnta iyalpukaḷai ārāyvatē takka āyvu
muṟaiyeṉṟum, oppiyal ilakkiya
āyvu ilakkiyattukkup puṟampāṉa ceytikaḷaiyum vakaikaḷaiyum pukuttukiṟatu
eṉpatum ivarkaḷ karuttākat terikiṟatu. teyiṉ pōṉṟa oppiyal ilakkiya āyvu
muṉṉōṭikaḷai ikkaṇṇōṭṭattilēyē ivarkaḷ taḷḷi vaikkiṉṟaṉar. āṉāl aṟivārāycciyaiyum
aḻakiyalaiyum vēṟupaṭuttum
iraṭṭai nilai pēṇappaṭum varai ippiracciṉai tīrātu. eṉiṉum tavirkka muṭiyātapaṭi
ilakkiyaṅkaḷiṉ ulakap potumaiyai oppum reṉirvallākkum avaratu cakāvum
piṉvarumāṟu kūṟiyuḷḷaṉar:

"ulaka ilakkiyaṅkaḷiṉ varalāṟu paṟṟiya koḷkaiyil cikkalkaḷ palavirukkalām. āyiṉum
ilakkiyattai muḻumaiyākak karutuvatum moḻi vēṟupāṭukaḷaik karutātu ilakkiyattiṉ
vaḷarcciyaik kāṇa vēṇṭiyatum mika iṉṟiyamaiyātavai. potu ilakkiya varalāṟṟu
vallunaratu
nōkkaṅkaḷaiyum ārvaṅkaḷaiyum nām muṉṉarē piṉpaṟṟiyirukka vēṇṭum. ippōtu
kālam kaṭantu viṭṭatu. ilakkiya varalāṟṟai oru tokuppu eṉṟa nilaiyilum tēca
varaiyaṟaiyaik kaṭantu amaintatu eṉṟa nilaiyilum iṉimēl tāṉ eḻuta vēṇṭum. ipporuḷil
nām oppu ilakkiyattai
amaippataṉāl namatu aṟiñarkaḷatu moḻiyiyal tiṟaṉ ataṟku mikat tēvai. mēlum
namatu nōkkai virivākka vēṇṭum. nāṭṭu uṇarvukaḷaik kuṟaittuk koḷḷa vēṇṭum.
itai eḷitākap peṟa iyalātu. eṉiṉum kalaiyum makkaḷiṉamum evvāṟu oṉṟāka
iṇaintuḷḷaṉavō atu pōṉṟu
ilakkiyamum oṉṟē. ikkaruttiṉ aṭippaṭaiyilē varalāṟṟu ilakkiyattiṉ aṭippaṭaik
karuttukkaḷ, ilakkiya uruvaṅkaḷ, ilakkiya vakaikaḷ ākiyavaṟṟiṉ varalāṟu ulaka
ilakkiyaṅkaḷ aṉaittiṟkum potuvāṉa oru varalāṟu eṉpatu teḷivu. yāppamaippiṉ varalāṟu
antanta moḻiyiṉ amaippōṭu
neruṅkiya toṭarpuṭaiyatu. eṉiṉum avaiyum ellā moḻikaḷukkum potuvāṉavai...."

uṉṉiṭattu uṇara vēṇṭiya ikkaruttuṭaṉ ikkaṭṭuraiyai muṭittal virumpattakkatākum.2. tamiḻil oppiyal āyvu

camīpa kālam varai tamiḻaṟiñariṉ kavaṉam oppilakkiyattuṟaiyiṟ cellavillai. nūlkaḷiṉ
kālavārāycciyilēyē avariṉ cintaṉai ceṉṟatu. cuntarampiḷḷai, civarācapiḷḷai,
vaiyāpurip piḷḷai, irākava aiyaṅkār, cēṣaiyar, kiruṣṇacāmi aiyaṅkār,
irācamāṇikkaṉār mutaliya tamiḻilakkiya ārāycciyāḷar, cāṉṟōr ceyyuḷkaḷiṉ kāla
vārāyccilēyē tamatu tiṟamaikaḷaic celaviṭṭaṉar. oru vakaiyil ippōkku, tavirkka
muṭiyātatāy amaintatu eṉṟu kūṟalām. ceṉṟa nūṟṟāṇṭiṉ naṭuppakutiyilēyē
paḻantamiḻ
nūlkaḷ - atāvatu cāṉṟōr ceyyuḷkaḷ accēṟat toṭaṅkiṉa. peyaraḷavil maṭṭum
aṟiyappaṭṭirunta pāṭṭum tokaiyum tamiḻt tāttā ci.vai.tāmōtaram piḷḷai avarkaḷiṉ
arum perum muyaṟcikaḷāl ulakai eṭṭippārkkat toṭaṅkiṉa. tāmōtaram piḷḷai kāṭṭiya
pātaiyil
muṉṉēṟic ceṉṟār u.vē. cāminātaiyar. ci.vai. tāviṉ mutaṉ muyaṟci 1885il uruvam
peṟṟatu. iraṇṭāṇṭukaḷukkup piṉṉar aiyar tamatu patippu muyaṟciyait toṭaṅkiṉār.
veḷivanta nūlkaḷai ātāramākak koṇṭu paṇṭait tamiḻar vāḻviyalai ārāyntaṉar.
vi.kaṉakacapaip
piḷḷai, ivaṟṟiṟku mutaṟṟēvaiyākap paḻantamiḻil nūlkaḷiṉ kālam nirṇayikkappaṭa
vēṇṭiyatāyiṟṟu. patippāciriyarukkup piṉvantavarkaḷ kālavārāycciyil amiḻntu
pōyiṉar. itaṉ kāraṇamāka ilakkiya iracaṉaiyum, tiṟaṉāyvum, oppiyal nōkkum
pōtiyaḷavu
mukkiyattuvam peṟavillai. eṉiṉum, oppiyal ilakkiyattiṉ paṇpaiyum payaṉaiyum
kālattiṟkuk kālam cilar cuṭṭik kāṭṭat tavaṟavillai. ivaruḷ 'tamiḻ māṇavaṉ' pōp
pātiriyār talaiyāyavar. 1885 il atāvatu cāṉṟōr ceyyuḷkaḷ pala accuvākaṉam
ēṟumuṉṉarē avar mēlvarumāṟu
eḻutiṉār:

"paḻaiya tamiḻk kāppiyaṅkaḷaip pārkkum poḻutu, avaṟṟukkum avaṟṟiṟkuc camamāṉa
kirēkka ilakkiyaṅkaḷukka muḷḷa oṟṟumai pulaṉākiṉṟatu. uruvattilum,
uḷḷaṭakkattilum, camutāya nilaimaiyilum perum oṟṟumaikaḷ kāṇappaṭukiṉṟaṉa."

pala varuṭaṅkaḷukkup piṉṉar (1923) pērāciriyar es.kiruṣṇacāmi aiyaṅkār
itupaṟṟik kuṟippiṭukaiyil, ematu cāṉṟōr ceyyuḷkaḷil oru pakutiyāṉa puṟappāṭalkaḷ
hōmaratu kāviyattiṟku aṭinilaiyāṉa kataip pāṭalkaḷai (Lays) ottuḷḷaṉa eṉṟār.
aiyaṅkāraiviṭa oru paṭi mēlē
ceṉṟu oppiyal nōkkiṟkuk kālkōḷviḻā naṭāttiyavar pērāciriyar eṉ.kē.cittāntā.
1927-l veḷi vanta tamatu Heroic age of india eṉṟa nūlilē, puṟa nāṉūṟṟup pāṭalkaḷ
piṟamoḻikaḷiṟ kāṇappaṭum vīrap pākkaḷuṭaṉ oppu nōkkattakkaṉa eṉṟār.
"poruḷamaitiyilum
kavitā neṟiyilum tamiḻilakkiyamāṉatu piṟa moḻikaḷiluḷḷa vīrayukap pāṭalkaḷuṭaṉ
oppu nōkki ārāyappaṭa vēṇṭiyatu" eṉṟār avar. cittāntāviṉ kūṟṟaip piṉpaṟṟip
pērāciriyar vaiyāpurippiḷḷai tamatu kāviya kālam (1952) eṉṟa ārāycci
nūlil,
Heroic age eṉappaṭum vīrayukattaic cārntaṉavāka uḷḷaṉa ematu puṟappāṭalkaḷ eṉṟu
kuṟippiṭṭuḷḷār. atu maṭṭumallātu, atē nūlil oppiyal ilakkiya ārāycciyiṉ
iṉṟiyamaiyāmaiyaiyum maṉattil patiyum vakaiyil vaṟpuṟuttiyuḷḷār.

"kaṉṉaṭam, teluṅku, malaiyāḷam eṉṟa mūṉṟu moḻikaḷilum muṟaiyē nalla
payiṟciyuṭaiya kaṉṉaṭarum, teluṅkarum, malaiyāḷikaḷum vaṭamoḻiyilakkiyam
paṟṟiya aḷavil takutiyuḷḷavarkaḷāyiruppārkaḷ. āṉāl, taṟkālattuḷḷa tamiḻaṟiñarkaḷaik
kuṟittu ivvāṟu colla
muṭiyumāteṉṟu añcukiṟēṉ. tamatu tāy moḻiyait tavira, piṟa tirāviṭa moḻikaḷ paṟṟiya
aḷavil, inta aṟiñarkaḷil ovvoruvarum aṟiyāmaiyāṟ pīṭikkap peṟṟu, tam nilaiyuṇarātu
irukkiṉṟārkaḷ eṉṟutāṉ colla vēṇṭum. vaṭa moḻiyō ivarkaḷukku vēmpāka
uḷḷatu. viyācar, vālmīki, kāḷitācaṉ eṉpavarkaḷaip paṟṟiyum, vaḷḷuvar, kampaṉ
eṉpavarkaḷaip paṟṟiyum, tikkaṇṇā, naṉṉayyā eṉpavarkaḷaip paṟṟiyum, pampā, raṉṉā,
poṉṉā eṉpavarkaḷaip paṟṟiyum, eḻuttaccaṉaip paṟṟiyum, aṟiyātavaṉait tirāviṭa
moḻikaḷiloṉṟilēṉum
vallavaṉeṉṟu evvāṟu kūṟa muṭiyum? inta aṟiyāmai namatu nāṭṭil
nīṭittirukkumpaṭiyāka viṭakkūṭātu. tirāviṭa ilakkiyaṅkaḷaiyum intiya
ilakkiyaṅkaḷaiyum oppunōkkik kaṟṟavaṉuṭaiya kalviyaṟivu mikavum
parantuḷḷatāyum ceḻippuḷḷatāyum iruttal orutalai. inta oppunōkkuk
kalvi namatu aṟiñaruṭaiya kuṟukiya maṉappāṉmai eṉṉum tiṇṇiya cuvarai iṭittut
takarttu viṭum. accuvarai araṇākak koṇṭu nam aṟiñarkaḷ maṟaintu vāḻa muṭiyātu.
ivvakaik kalviyiṉ mēl eḻunta ārāyccikku oru putiya poruṇmaiyum putiya
perumaiyum ēṟpaṭum. nammuḷ ovvoru
moḻiyāḷarum piṟa tirāviṭa moḻikaḷ ovvoṉṟilumuḷḷa ciṟanta ilakkiyaṅkaḷaiyum vaṭa
moḻi ilakkiyaṅkaḷaiyum kaṟṟu aṉupavittup parasparam naṉmatippait tēṭikkoḷḷutal
vēṇṭum."

yāmaṟinta varaiyil vaiyāpurip piḷḷai avarkaḷaip pōl camayam vāykkumpōtellām
oppiyalai vaṟpuṟuttiya tamiḻaṟiñar vēṟu yārumillai. vēṟōr iṭattil avar kūṟukiṟār:

'vaṭamoḻi nūlkaḷōṭu maṭṭum ivvakai oppu nōkku amaintu viṭakkūṭātu. āṅkilam
mutaliya muṟpōkku moḻikaḷilum 'kāviyam' eṉṟa karuttōṭu ottuḷḷa ilakkiyaṅkaḷ
uḷḷaṉa. ivaṟṟiṉ tōṟṟamum varalāṟum tamiḻk kāviya varalāṟu mutaliyavaṟṟai
uṇartaṟkup payaṉpaṭuvaṉavām.
ākavē, oppunōkku muṟai mika virintu cellutal vēṇṭum."

mēṟkūṟiya pērāciriyar yāvarum oppilakkiyattiṉ cāttiyak kūṟṟiṉait toṭṭuk
kāṭṭiṉarēyaṉṟi, tām appaṇiyaic ceytaṉar allar. kaṭanta pattāṇṭuk kālattuṭ palkalaik
kaḻaṅkaḷil naṭantēṟiya ārāyccikaḷ cila ittuṟaiyil vaḻikāṭṭiyuḷḷaṉa eṉṟu kūṟalām.
'paḻantamiḻ ilakkiyattil
iyaṟkai' eṉṟa āṅkila nūlilē (1953) vaṇa. taṉināyaka aṭikaḷ kirēkka, ilattīṉ
kavitaikaḷōṭu tamiḻiyaṟkaik kavitaip pakutikaḷai āṅkāṅku oppunōkkic celkiṉṟaṉar.
ilaṇṭaṉ palkalaik kaḻakattilē tamiḻ virivuraiyāḷarakavirukkum kalāniti
jē.ār.mār, tamatu
eṭṭut tokai nūlkaḷ paṟṟiya ārāycciyuraiyil, kirēkka vāymoḻiyilakkiyattiṟkum tamiḻp
pāṭalkaḷukkamuḷḷa oppumaiyaic cuṭṭik kāṭṭiyuḷḷār.

intiya cintaṉaiyum urāma sṭōykku vātamum eṉṟa pēruraiyil (1962) vaṇa. taṉināyaka
aṭikaḷ, kuṟippākat tamiḻilakkiyattiliruntē cāṉṟukaḷ kāṭṭiyuḷḷār. urōmap
pēraracukkum tamiḻ nāṭṭiṟkum naṭanta vāṇipattiṉ piṉṉaṇiyil iru nāṭukaḷilun tōṉṟiya
uyar
ilaṭciyaṅkaḷiṉ oṟṟumai vēṟṟumaikaḷai ārāyntirukkiṉṟār. cisarō, kuyiṉṟiliyaṉ, ceṉekā,
kaṟṟalas mutaliya urōma ilakkiya karttākkaḷukkuc camamāṉavarākavum, ciṟcila
poruḷkaḷaip paṟṟiya aḷavil avarkaḷai viñciyavarākavum tamiḻk kaviñar
viḷaṅkukiṉṟaṉar
eṉṟu vātāṭukiṟār aṭikaḷār. iyaṟkaiyaip paṟṟiya nūliṟ kāṇappaṭuvatu pōlavē itilum
virivāka ārāyak kūṭiya pakutikaḷ pala uḷḷaṉa. 1962 - il ṭākṭar cupa
māṇikkam veḷiyiṭṭa tamiḻk kātal paṟṟiya ārāycciyuraiyilum, kirēkka ilakkiyaṅkaḷ
kāṭṭum peṇmaiyait
tamiḻc cāṉṟukaḷuṭaṉ oppiṭṭuk kāṭṭukiṉṟār. ivai yāvaṟṟaiyum viṭakkūṭiya aḷavil
kirēkka kāviyaṅkaḷaiyum, tamiḻp puṟappāṭalkaḷaiyum, oppiṭṭu ikkaṭṭurai
āciriyar eḻutiya ārāycciyurai 1966-il parmiṅham palkalaikkaḻakattiṟ kalānitip
paṭṭattiṟkākac camarppikkappaṭṭatu.
Tamil Heroic Poetry eṉṉum peyaril atu veḷivantuḷḷatu.

ivviṭattilē vēṟu cila muyaṟcikaḷaiyum kuṟippiṭutal poruttamāyirukkum. tamiḻil
vimarcaṉak kalaiyait taṉṉuṇarvōṭu mutaṉ mutaliṟ kaiyāṇṭa va.vē.cu.aiyar tamatu
kamparāmāyaṇa āyvu nūlil, kampaṉaiyum piṟa kāviya karttākkaḷ cilaraiyum
oppiṭṭuḷḷār. hōmar,
verjil, milṭaṉ ākiyōr aiyaratu kavaṉattiṟkuḷ akappaṭṭavarkaḷ.

aiyariṉ muyaṟci pala nōkkuṭaiyatāka viruntatu. oppiyaliṉ aṭippaṭaiyil kampaṉait
tūkki niṟuttuvatu māttiramaṉṟi, 'kāviya camatkārattaip paṟṟi vistāramāka
vivarittuḷḷa' mēṉāṭṭut tiṟaṉāyvāḷarait tamiḻ nāṭṭu vācakarukku
aṟimukappaṭuttuvatum. avaratu
nōkkamākat terikiṟatu. iṉṟu piṉṉōkkip pārkkum pōtu, aiyaratu perumuyaṟciyiṉ
niṟaikuṟaikaḷaip puṟa nilaiyil vaittu ārāya vāyppirukkiṟatu. viṭutalaikku vīrattuṭaṉ
uḻaitta tīviravātiyāṉa aiyar vimarcaṉattilum tīviravātiyākat tāṉ
iruntār. irāmāyaṇattai, "kampanāṭṭāḻvār eḻutiya tivya kirantam" eṉa varuṇikkum
aiyar, kampaṉaip pukaḻum pōtu avaṉai ulakiṉ talaiyāya kāviyakarttā eṉṟē kūṟukiṟār.

"kampaṉuṭaiya rāmāyaṇamāṉatu maṟṟa kavikaḷ eḻutiya rāma caritaikaḷaiyum
tamiḻil eḻutappaṭṭa itara kāviyaṅkaḷiṟ perumpālāṉa vaṟṟaiyum kūṭa 'veyiliṭait tanta
viḷakkoḷipōl ākkiviṭṭatu. itu māttiramalla. kampa rāmāyaṇamāṉatu hōmar eḻutiya
iliyātaiyum, virkkiliyaṉ eḻutiya ēṉayitaiyum, milṭaṉuṭaiya cuvarkka naṣṭam eṉṟa
kāviyattaiyum, viyāsa pāratattaiyum taṉakkē mutaṉūlāka irunta vālmīki
rāmāyaṇattaiyum kūṭa, peruṅkāppiya laṭcaṇattiṉ amcaṅkaḷuḷ aṉēkamāy ellāvaṟṟilum
veṉṟuviṭṭatu eṉṟu
colluvōm."

ikkūṟṟu aḻuttan tiruttamākak kampaṉai ariyācaṉattil ēṟṟun takaimaiyatu eṉpatil
aiyamillai. entavitamāṉa tayakkamumiṉṟit tamatu muṭivaik kūṟi viṭukiṉṟār aiyar.
emakku makiḻccitarum muṭipāka iruppiṉum, aiyaratu cutēca pakti varampu
kaṭantirukkumō eṉṟa eṇṇam ikkūṟṟaip paṭikkumpoḻutu
eṉakku ēṟpaṭuvatuṇṭu. āṉāl, aiyar eṭuttukkāṭṭum cāṉṟukaḷ avvaiyattaip
pōkkavallaṉa. eṉiṉum, ivviṭattil oru viṣayattaik kūṟalām. aiyar ivvāṟu eḻutiyatu
pōlavē avaratu uṟṟa naṇpaṉāṉa pāratiyum,

"yāmaṟinta pulavarilē kampaṉaip pōl
vaḷḷuvarpōl iḷaṅkō vaippōl
pūmitaṉil yāṅkaṇumē piṟantatillai
uṇmai veṟum pukaḻcci yillai"
eṉṟu urattup pāṭiṉāṉ. itaṉaip pārkkumiṭattu moḻip paṟṟum tēcappaṟṟum
ōraḷavukku ivarkaḷai uyarvu naviṟciyil ūkkuvittuḷḷaṉa eṉak karutat tōṉṟukiṟatu.
ēṉeṉil aiyar nuṇṇuṇarvum nūlaṟivum cālap peṟṟa vimarcakar; avvaṟivup payiṟci
kāraṇamāka orupāṟ kōṭāta camanōkkuk
kaivarap peṟṟavar. āyiṉum anniyarāṭciyai etirttu niṉṟa aṟiñar palaraip pōla intiyap
pārampariyattiṉ perumaiyai ulakaṟiyac ceytal vēṇṭumeṉṟa avā avarukkumiruntatu.
tammai āṇṭa āṅkilēyaraiyum avar pōṉṟa piṟa airōppiyaraiyum viṭa, tām perumai
mikka kalai, ilakkiya, tattuva pārampariyattukku vāricukaḷ eṉṟu kāṭṭuvatil
ēṟattāḻa ellā intiya aṟiñarum īṭupaṭṭiruntaṉar. tilakar, rājvāṭē, rāṉaṭē, aiyasvāl,
paṇṭarkār, pāōki, kēṭkar, kōṣāl, majūmtār mutaliya varalāṟṟāciriyaraik
kavaṉittāl ivvuṇmai
teṟṟeṉap pulaṉākum. mēṉāṭṭār mikavum cilākittup pēciya kuṭiyaracu muṟai
paṇṭaikkāla intiyāvil- puttar piṟanta kālattiṟku muṉṉatāka, ciṟappuṟṟu viḷaṅkiyatu
eṉṟu vātiṭṭār kē.pi. aiyasvāl. avaraip pōlavē piṟarum vevvēṟu tuṟaikaḷil purātaṉa
intiyariṉ perumai pēciṉar. mēṉāṭṭār kāṉṟ eṉpavaraic ciṟanta tattuva vātiyākak
koṇṭāṭiṉāl, avariṉum caṅkarar ciṟappu mikkavar eṉavum, atupōlavē
ṣēkspiyariṉum kāḷitācaṉum kampaṉum mēmpaṭṭavarkaḷ eṉavum ippēraṟiñarkaḷ
vātam purintaṉar.

"kampa ṉeṉṟoru māṉiṭaṉ vāḻntatum
kāḷitācaṉ kavitaipu ṉaintatum
umpar vāṉattuk kōḷaiyum mīṉaiyum
ōrnta ḷantōr pāskaraṉ māṭciyum

nampa ruttiṟa lōṭoru pāṇiṉi
ñāla mītil ilakkaṇaṅ kaṇṭatum
impar vāḻviṉ iṟuti kaṇ ṭuṇmaiyiṉ
iyalpu ṇarttiya caṅkaraṉ ēṟṟamum
aṉṉa yāvum aṟintilar pāratat
tāṅki lampayil paḷḷiyuṭ pōkunar"
eṉṟa cuyacaritaiyil pārati pāṭumpōtu, ivarkaḷiṉ kuralaiyē kēṭkiṟōm. kampaṉai
ulaka makākavi eṉa aiyar kūṟiyataip piṉpaṟṟi vēṟu cilarum avvāṟu kūṟi vantuḷḷaṉar.
āṉāl oppiyaliṉ paṇpum payaṉum etu ciṟantatu eṉat tīrppaḷippatu maṭṭum alla.
oppumaikakāṉa kāraṇikaḷaik
kaṇṭaṟivatum, oppumaikaḷ tōṉṟak kāraṇamāyirunta pakaippulattai
viḷaṅkikkoḷvatum, ilakkiyaṅkaḷaip paṭaikkum karttarkaḷukkum cūḻalukkumuḷḷa
parasparat toṭarpiṉai aṟintu koḷvatum oppiyaliṉ paṇpukaḷām. aiyar avaṟṟai atikam
kavaṉittatākat teriyavillai. antaḷavukku
avaratu oppunōkkuk kuṟaipāṭuṭaiyatē.

mēṉāṭṭu ilakkiyaṅkaḷiluñ ciṟantavai intiya ilakkiyaṅkaḷ eṉṟu palar kāṭṭa
muyaṉṟataip pōlavē vaṭa moḻilakkiyaṅkaḷiluñ ciṟantaṉa tamiḻilakkiyaṅkaḷ eṉṟu
niṟuvap palar muyaṉṟu vantuḷḷaṉar. āriyar-tirāviṭar piracciṉaiyiṉ veḷippāṭākat
tōṉṟum ippōtaikku
iru cārāraiyum pātittup pōtittuḷḷatu. cātiyiṉaṭippaṭaiyilum camayap
piriviṉaṭippaṭaiyilum moḻiyaṭippaṭaiyilum perumai pēcum ippōkku, ilakkiya
matippīṭṭaip perumaḷavu maliṉappaṭuttiyuḷḷatu. kamparāmāyaṇattaiyum
poṟuttaḷavil
āriyar-tirāviṭar pūcalāṉatu. vāṉmīki-kampaṉ pōṭṭiyāka uruveṭuttuḷḷatu. itaṉāl
iṉṟuvarai nitāṉamāṉa oppiyal āyvu naṭappataṟkut taṭaikaḷ iruntu varukiṉṟaṉa. pā.vē.
māṇikkanāyakkar eḻutiya "kampaṉ puḷukum vāṉmīki vāymaiyum", ve.pa.
cuppiramaṇiya mutaliyār
eḻutiya 'irāmāyaṇa uḷḷuraip poruḷum teṉṉintiya cāti varalāṟum' eṉpaṉa pōṉṟa nūlkaḷ
irāmāyaṇa āyvu ticai tavaṟiya taṉmaiyaik kāṭṭukiṉṟaṉa. innōkka
nilaiyiṉaṭippaṭaiyilēyē "tirāviṭaṉāṉa irāvaṇaṉatu" perumaiyai uṇarttum 'irāvaṇa
kāviyam'
eḻuntatu. itaṉāciriyar pulavar kuḻantai.

ittakaiya viparītap pōkkukaḷaiyellām pārkkumpōtu, va.vē.cu.aiyar mutaṟṟara
vimarcakarāka māttiramiṉṟi, oppilakkiya āyvu muṉṉōṭiyākavum tikaḻvataṉ kāraṇattai
uṇaralām. irāmāyaṇattai maṭṭumallātu piṟa ilakkiyaṅkaḷaic cuvaittapōtum,
aiyaravarkaḷ tamatu
āḻnta ilakkiyap payiṟci kāraṇamāka oppunōkkil īṭupaṭṭār. tamiḻilē ētēṉumoṉṟaip
paṭikkumpoḻutu, ataṟku nikarāṉa piṟamoḻic celvaṅkaḷ avarukku niṉaivilē tōṉṟiṉa.
nām mēlē kūṟiyavāṟu vivaramāka avaṟṟai avar oppu nōkkiṉārallar.
āyiṉum oppunōkka muṉaintamaiyoṉṟē avaratu parantu virinta pārvaiyaik
kāṭṭuvatāyuḷḷatu. pūrva varalāṟṟu muṟai, cātic cūḻcci muṟai eṉṟa nōkkaṅkaḷuṭaṉ
irāmāyaṇattaik kaṟpavar malinta cūḻalilē, uḷanūl muṟaiyaiyum ciṟpa muṟaiyaiyum
tuṇaik koṇṭu
akkāppiyattai āyntu cuvaitta aiyar taṉicciṟappuṭaiyavarē. kampaṉait tavira, piṟa
tamiḻk kaviñarai oppiyaliṉ aṭippaṭaiyil aiyar nōkkiya vitattiṟku eṭuttukkāṭṭāka
navīṉa makākavi pāratiyiṉ kaṇṇaṉ pāṭṭu iraṇṭām patippiṟku (1920) avar eḻutiya
muṉṉuraiyiṟ cila
pakutikaḷaik kuṟippiṭalām:

"nāyaka nāyaki pāvattaip paṟṟi iṅkuc cila moḻikaḷ kūṟātu viṭa muṭiyavillai.
ippāvattāl pakavāṉai vaḻipaṭum muṟai toṉṟutoṭṭup paktarkaḷālum kavikaḷālum
aṉucarikkappaṭṭu varukiṟatu. rōmaṉ kattōlikka matattilē kūṭa aṭiyār varkkattai
nāyakiyākavum
kiṟistuvai nāyakaṉākavum pāvittu eḻutiya stōttiraṅkaḷ pala uḷa. namatu pākavatattil
kōpikaikaḷiṉ upākkiyāṉaṅkaḷellām ippāvattait taḻuvi eḻutappaṭṭuḷḷaṉavē.... āṉāl inta
pāvattai āḷuvatu kattiyiṉ kūrppākattiṉ mītu naṭappataip pōṉṟa kaṣṭamāṉa
kāriyam.
oru varampu irukkiṟatu: ataṟku appuṟam ippuṟam pōyviṭṭāl acantarppamāki
viṭum. śrī pāvakatattiluṅ kūṭa kōpikā upākki yāṇaṅkaḷil cukapakavāṉ ivvarampai
aṅkaṅkē kaṭantu viṭṭirukkiṟār eṉpatu eṉatu tāḻnta apippirāyam.... ceyiriṉṟi
ippāvattaip pāṭuvatu anēkamāy
acāttiyam... namatu kaviyum cārīramāṉa kātalaiyē atikamāka varṇikkiṟār... āṉāl,
cukap pirammamē niṟutta muṭiyātatāṉa tarācu muṉaiyai nam āciriyar
niṟuttavillai eṉṟu nām kuṟai kūṟalāmā?

mēṉāṭṭilakkiyaṅkaḷai maṭṭumaṉṟi, intiya moḻikaḷ piṟavaṟṟiluḷḷa ilakkiyaṅkaḷaiyum
poruttamāṉa cantarppattil oppunōkkit tām ārāyum nūlukku viḷakkam kūṟiṉār aiyar
eṉpataṟku mēṟkūṟiya pakuti takkavoru tiruṣṭāntamākum. āyiṉum aiyar eḻutiya
ciṟukataikaḷai
nōkkum pōtum, tiṟaṉāyvuk kaṭṭuraikaḷaiyum nūlkaḷaiyum nōkkumpōtum paṭippōr
maṉattaik kavarvatu avaratu nilaiyāṉa mēṉāṭṭilakkiyap payiṟciyākum. teṉṟalōṭu
mēlkāṟṟaiyum aṟputamākak kalantūṭṭiyavar aiyar. anta vakaiyil, appaṇiyai vevvēṟu
aḷavilē
toṭarntu ceytu varupavarāṉa a.cīṉivācarākavaṉ, rā.śrī.tēcikaṉ, pi.śrī., ṭi.kē.ci.
ka.nā.cupramaṇyaṉ, puracu pālakiruṣṇaṉ, rakunātaṉ, es.irāmakiruṣṇaṉ, ci.cu. cellappā,
mutaliyōrellām aiyar marapilē vantavarkaḷē. curuṅkakkūṟiṉ navīṉa āṅkila vimarcaṉa
muṟaiyum uttikaḷum
aiyar tamiḻukku aḷitta aruṅkoṭaikaḷ eṉpatil entavita aiyappāṭumillai. aiyaratu
kālattiṟkup piṉ mēṉāṭṭuk kāviyaṅkaḷaip paṟṟiya āyvu pala putiya neṟikaḷiṟ
ceṉṟuḷḷatu. eṉiṉum avariṉ KaMBaRaMaYaNa - a STuDY eṉṟa nūl iṉṉum
ciṟappuṭaṉ viḷaṅkukiṉṟatu.

aiyar ivvāṅkila nūlai ēṟattāḻa nāṟpattēḻu āṇṭukaḷukku muṉṉar (1921-22) pelāri
ciṟaik kaitiyāka irunta kālattil eḻutiṉār. eṉṟō veḷi vantirukka vēṇṭiya ivvariya
ārāycci nūl cumār mūṉṟu tacāptaṅkaḷukkup piṉṉarē (1950) accuvākaṉamēṟi
veḷiyulakai eṭṭip pārttatu.
aiyar nūlai eḻutiyataṟkum kuṟippiṭum mēṉāṭṭuk kāviyaṅkaḷ paṟṟiya āyvukaḷ palkip
peruki vantuḷḷaṉa. ciṟappāka kirēkka āti kaviyām hōmar paṟṟi vimarcaṉam
muṟṟilum putiya pōkkil virintuḷḷatu. iliyātu, īṉiyit, cuvarkka nīkkam,
vālmīki irāmāyaṇam
eṉpaṉavaṟṟaiyellām orē taṉmaiyaṉavākak koṇṭu oppunōkki vimarcaṉañ ceytār aiyar.
pelāri ciṟaiyil pōtiya nūlkaḷ kiṭaikkāta iṭarmikunta cūḻnilaiyil eḻutik
koṇṭirunta vēḷai, pireñcu nāṭṭuc corpoṉ palkalaik kaḻakattilē ārāycci
māṇavaṉāka irunta milmaṉ pari eṉṟa amerikkar hōmar paṟṟiya ārāycciyaip
puraṭcikaramāṉa pātaiyil celuttiya āyvuk kaṭṭuraiyai uruvākkik koṇṭiruntār. atu
kālavarai ulakeṅkilumuḷḷa kirēkka ilakkiya aṟiñarkaḷ hōmar tamatu kāviyaṅkaḷai
eḻutiṉār
eṉṟu tiṭamāka nampi vantaṉar. matak kōṭpāṭu pōla nampikkaiyaṭip paṭaiyil nilavi
vanta karuttai vērōṭu cāyttār pari. cerpō
kuṟōṣiyaṉ-teṉcilāvik-vāymoḻiyilakkiyaṅkaḷai nuṇukkamāka ārāynta pari,
avaṟṟiṟkum hōmaratu peyarāl
vaḻaṅkum kirēkka ātikāviyaṅkaḷukkumuḷḷa attiyanta oṟṟumaikaḷaik kaṇṭār.
kāṇavum hōmaraip paṟṟiya putiya viḷakkam piṟantatu. pattāṇṭukaḷukkup piṉṉar
(muppatukaḷil) tamatu muṭipaik kūṟiṉār. kirēkka ilakkiya ārāycciyāḷarum perum
pērāciriyarum
atircciyaṭaintaṉar. āṉāl hōmaratu paṭaippu ēṭṭileḻutā vāymoḻik kāppiyam
eṉṉumuṇmai uṇarappaṭalāyiṟṟu. verjiliṉ īṉiyit, milṭaṉatu cuvarkka nīkkam
mutaliyaṉa ceyaṟkaiyākat tōṟṟuvikkappaṭṭa ilakkiyak kāppiyaṅkaḷ viyācaratu
makāpāratattaip pōla,
hōmaratu iliyātu muṉmuṟai itikācam allatu iyaṟkai itikācam eṉappaṭum. oru
kaviñaṉāl orumuṟaiyil pāṭappaṭātu, palakālamākap pala piratēcaṅkaḷil āṅkāṅkē
vaḻaṅki vanta kavitaip pakutikaḷ oru kuṟippiṭṭa cūḻnilaiyil tiraṇṭu vaṭivam
peṟuvatē vaḷarcci itikācam
eṉappaṭum.

īṉiyit, cuvarkka nīkkam, kamparāmāyaṇam mutaliyaṉa "kalaipaṟṟiya niyamaṅkaḷum,
pāṭṭiyal marapukaḷum varaiyaṟaippaṭṭa kālattil" piṟantavai. taṉiyoru
peruṅkaviñaṉatu mētāvilācattiṟkum kalaiyuṇarccikkum kaḷañciyamāka viḷaṅkuvaṉa.

iyaṟkai itikācaṅkaḷum ilakkiyak kāppiyaṅkaḷum piṟappiṉāl vēṟāṉavaiyātalāl
avaipaṟṟiya vimarcaṉaṅkaḷum vēṟāṉavaiyāyiruttal vēṇṭiyatu iyalpē. itaṉai
vaṟpuṟuttiṉār milmaṉ pari. parikkup piṉ vanta peḷarā, tomsaṉ, neṭōpōlos, lōṭ,
kērk mutaliya ārāycciyāḷar hōmaratu kāviyaṅkaḷai vāymoḻip pāṭalkaḷākavē koṇṭu
tamatu nūtaṉa āyvukaḷai naṭattiyuḷḷaṉar. ulaka muḻuvatum pūrvīka ilakkiyaṅkaḷaip
putiya nōkkil ārāyavum, oppu nōkkavum ivarkaḷ muṉaintuḷḷaṉar. ivaṟṟiṉ payaṉāka
vāy moḻip
pāṭṭiyal (Oral Poetics) āḻamum akalamum aṭaintu varukiṟatu. uṇmaiyil hōmaratu
kavippaṇpu kampaṉilaṉṟi, muṟkālac cāṉṟōriṭattilēyē kāṇappaṭukiṟatu.
kampaṉai verjiluṭaṉum, milṭaṉuṭaṉum, tāntōyuṭaṉum oppiṭalām. hōmaruṭaṉ orē
vaḻi oppiṭalāmāyiṉum,
ataṉāṟ peṟum payaṉ kuṟaivē.

aiyar muṟkuṟiya pākupāṭṭai aṟiyātavarātaliṉ, kāppiyaṅkaḷ yāvaṟṟaiyum orucēra
vaittu oppu nōkkiyuḷḷār. atu avariṉ kuṟṟamō kuṟaipāṭō alla. ēṉeṉil pariyiṉ
āyvukaḷ piracittamāku muṉṉatākavē (3.6.1925) avar akāla maraṇamaṭaintār. avar
ceyyat tavaṟiyatai
avarukkup piṉvantōr cilar oraḷavu nivirtti ceytuḷḷaṉar eṉalām. āyiṉum aiyar kāṭṭiya
vaḻiyil varum tamiḻaṟiñar palar, iyaṟkai itikācattukkum, ilakkiyak kāppiyattukkum,
uḷḷa aṭippaṭai vittiyācattaic cevvaṉē uṇarntuḷḷaṉar eṉak kūṟuvataṟkillai. aiyarukkup
piṉvantavarkaḷ eḻutiyuḷḷa
nūlkaḷil es.irāmakiruṣṇaṉiṉ kampaṉum milṭaṉum, citampara rakunātaṉiṉ pāratiyum
ṣelliyum, aṇṇāmalaip palkalaikkaḻakattaic cērnta vi.caccitāṉantaṉ eṉpār āṅkilattil
pāratiyaiyum, viṭmaṉ, ṣelli, kīṭs mutaliyōraiyum oppiṭṭu eḻutiya ārāyccik
kaṭṭuraikaḷum,
ikkaṭṭuraiyāciriyar pāratiyaiyum tākūraiyum oppunōkki eḻutiya iru
makākavikaḷ eṉṟa nūlum, ji.vāṉmīkanātaṉ eṉpār maṇivācakaraiyum rūmi eṉṟa
pāracīka maṟaiñāṉak kaviñaraiyum oppiṭṭu āṅkilattil eḻutiya kaṭṭuraiyum
kuṟippiṭattakkaṉa. ivaṟṟaiviṭa
iṉṉum eṉ kaṇṇiṟ paṭātaṉavum iruttalkūṭum.

citampara rakunātaṉ eḻutiyuḷḷa kaṅkaiyum kāviriyum kuṟippiṭattakka oppiyal
ilakkiya nūlē. tākūraiyum pāratiyaiyum oppu nōkki eṭaipōṭukiṟatu innūl.
ivaṟṟaiviṭa, pērāciriyar a.cīṉivācarākavaṉ, tiru.ki.cantiracēkaraṉ ākiyōr
avvappōtu
eḻutiya cila kaṭṭuraikaḷum ittuṟaiyilaṭaṅkuvaṉa. āyiṉum ivai ciṟu tuḷikaḷē.

ivviṭattilē oppunōkku maṉōpāvam paṟṟi ōr eccarikkai ceyyat tōṉṟukiṟatu. paḻaiya
ilakkiyaṅkaḷai oppunōkki āyvōr cilarē. āṉāl taṟkāla ilakkiyaṅkaḷait tiṟaṉāyvōr palar.
taṟkāla ilakkiya vaṭivaṅkaḷuḷḷum puṉaikatai, nāṭakam eṉpaṉavaṟṟaip paṭittu
apippirāyaṅ kūṟuvōr iṉṉum palar. innilaiyil tamiḻ eḻuttāḷarai mēṉāṭṭu eḻuttāḷaruṭaṉ
toṭarpu paṭuttiyum oppiṭṭum maṭṭumatippiṉṟip pōkum pōkkilē pēcuvōr
palarirukkiṉṟaṉar. emmavarkku āṅkilap payiṟciyum kēḷviyumē atikamātalāl,
airōppiya
ilakkiya kartākkaḷuḷ āṅkilēyarē muṉmātirikaḷāyk koḷḷappaṭukiṉṟaṉar. eṉiṉum,
iṭaiyiṭaiyē piṟa airōppiyar cilarum eṭuttāḷappaṭuvatuṇṭu. paḻaiya
nāvalāciriyar skoṟ, nāṭakāciriyar perṉāṭṣā, putumai eḻuttāḷarkaḷ lōraṉs,
jōys,
kātariṉmāṉs ḵpīlṭ, jermāṉiya eḻuttāḷar kāpkā, mutaliyōr aṭikkaṭi
kuṟippiṭappaṭupavarkaḷ. utāraṇamāka, kalkiyai vālṭar skoṟṟuṭaṉ oppiṭṭuḷḷaṉar;
jeyakāntaṉai ṭi.ec. lōraṉcuṭaṉ oppiṭṭuḷaḷaṉar. ōraḷavēṉum tiṭṭamāṉa oppāyviṉ
payaṉākavaṉṟi mēleḻunta
vāriyāṉa maṉappativukaḷākavē ittakaiya oppīṭukaḷ amaintuviṭukiṉṟaṉa.
pōliyāṉa ivvoppīṭukaḷ kuṟittup putumaippittaṉ oru kaṭṭuraiyiṟ piṉvarumāṟu
naiyāṇṭiyāka eḻutiyuḷḷār:

"ēṉ atu mēl nāṭṭuṭaṉ oppiṭa vēṇṭiya kāriyamō teriyavillai. nammūr nāyar
ōṭṭal iṭliyaiyum, paramacivam piḷḷai ōṭṭal tōcaiyaiyum haṭliṉ pāmars piskōttuṭaṉ
veṟṟikaramāka oppiṭṭu veḷivarum karuttukkaḷaik kāṇappeṟum pākkiyam eṉakku
ituvarai
cittikkavillai."

putumaippittaṉatu vayiṟṟericcal veḷippaṭai. ivvāṟu eḻutum "āciriyarkaḷait
tamiḻnāṭṭu perṉāṭṣā, tamiḻnāṭṭu māppasāṉ" eṉṟu vaḻaṅkupavarkaḷ uṇmaiyil
piṟanāṭṭu ilakkiya karttākkaḷōṭu oppu nōkkukiṟārkaḷ allar; maṟaimukamākat
tamatu tāḻmaiyuṇarcciyaik
kāṭṭik koḷkiṉṟaṉar. ivarkaḷiṟ perumpālāṉōr, ilakkiyattaip poḻutupōkkākak
koḷpavarkaḷ. eṉavē cuyatiruptikkākavum veḷippakaṭṭiṟkākavum ivvāṟu
oppiṭṭuraikkiṉṟaṉar. atu ilakkiya oṭṭukkāyccalāka ematu vācakaraip pīṭittu
viṭukiṟatu.

oppiyal āyveṉpatu kēvalam poḻutupōkkāṉa āyvu muṟaiyaṉṟu; oppiyal āyviṉ
mūlamākavē oru poruḷiṉ taṉippaṇpukaḷait tiṭamākak kūṟalām. oṟṟumaikku
mattiyilum nuṇṇiya vēṟupāṭukaḷ kāṇappaṭum. avaṟṟiṉai ātāramākak koṇṭē oru
poruḷiṉ taṉic ciṟappukkaḷai
aṟital kūṭum. atāvatu iru ilakkiyaṅkaḷai oppiṭumpoḻutu avaṟṟiṉ potuppaṇpukaḷ
yāvai, ciṟappup paṇpukaḷ yāvai eṉpatu teḷivākiṟatu. itteḷivu, varalāṟṟaṭippaṭaiyilāṉa
ilakkiya ārāyccikku ētuvāka amaikiṉṟatu. iṉṟu tamiḻilakkiya ārāycciyāṉatu
perumaḷaviṟkuk
kūṟiyatu kūṟalākavē amaintu kāṇappaṭuvataṟkum, paḻam perumaic ciṟaikkuḷ
aṭaipaṭṭuk kiṭappataṟkum oppiyal maṉōpāvam takkamuṟaiyil vaḷarāmaiyē
kāraṇam eṉṟu tuṇintu kūṟalām. ēṟattāḻa oru nūṟṟāṇṭiṟku muṉṉatāka ikkuṟaipāṭṭai
mēṉāṭṭut tamiḻaṟiñar oruvar
kaṇṭukoṇṭār:

"oppiyaṟ kalvi ovvōr aṟiviyaṟṟuṟaiyilum airōppāvil perunalam payantuḷḷatu.
tirāviṭarkaḷ (tamiḻarkaḷ) taṅkaḷ moḻikaḷaip piṟavaṟṟuṭaṉ oppunōkka orupōtum
muyaṉṟatillai. itaṉāl, avarkaḷ taṅkaḷ moḻiyaip paṭippatilē kaṭaippiṭitta
akkaṟaiyāṉatu, mati
nuṭpattōṭu pakuttuṇarvōṭum kūṭiṟayatāyirāmal; nērmaiyāka etirpārtta aḷaviṟku
mikak kuṟainta payaṉai aḷittuḷḷatu.
attiyaṭcar kālṭuvel aṉṟu kuṟippāka moḻiyiyal paṟṟik kūṟiyatu iṉṟu ilakkiya
ārāyccikkum poruntum. itaṉai ōr utāraṇattiṉ mūlam viḷakkalām. paṇṭaikkāla maṉita
varalāṟṟai ārāyntavarkaḷ, vīrayukam, Heroic age eṉṟa kālap pirivaik
kuṟippiṭṭuḷḷaṉar. anākarika
nilaiyiliruntu nākarika nilaikkuc camūkam māṟum oru kuṟippiṭṭakāla kaṭṭattil,
kuḻukkaḷākavum kulaṅkaḷākavum irunta vāḻkkai amaippait taṉimaṉitak koḷkai
uṭaitteṟintu, valukkoḷkaiyiṉaṭippaṭaiyil aracukaḷai niṟuvum caṇṭaikaḷ niṟainta
varalāṟṟu
nilaiyai vīrayukam eṉṟaḻaippar. mēṟkūṟiya paṇpukaḷ piratipalikkum pākkaḷai
vīrayukap pākkaḷ eṉṟuṅkūṟuvar. ippākkaḷ ēṭṭileḻutā vāymoḻip pākkaḷākavē tōṉṟi
nilavuvaṉa. kirēkka, keltiya, jermāṉiya ātikavikaḷai ārāyntavarkaḷ kaṇṭaṟinta
taravukaḷiṉiṉṟum kaṇikkappaṭṭa ilakkiyak koḷkai itu. ikkoḷkaiyai oru
karutukōḷākak koṇṭē, cittāntā, vaiyāpurippiḷḷai mutaliyōr paḻantamiḻp pāṭalkaḷum
vīrayukattaic cērntaṉavāka irukkalām eṉa ūkittaṉar. ārāycciyiṉ payaṉākac cērntaṉavāka
irukkalām eṉa ūkittaṉar. ārāycciyiṉ payaṉākak karutukōḷ cariyeṉak kāṇappaṭṭuḷḷatu.
ituvē oppiyal nōkkiṉ paṇpum payaṉumākum. oppunōkkik kaṟkātataṉ kāraṇamāka,
puṟanāṉūṟu, patiṟṟup pattu, puṟapporuḷ veṇpāmālai mutaliya nūṟpāṭalkaḷ, "kaltōṉṟi
maṇtōṉṟāk
kālattē, vāḷōṭu muṉtōṉṟi mūttakuṭi" yām tamiḻ makkaḷiṉ taṉip perum vīrappaṇpaik
kāṭṭukiṉṟaṉa eṉṟu, pōlic ciṟappup pēci tirikiṉṟaṉar palar. oppunōkki ilakkiyattaip
paṭikkum pōtu, "tiruntāta" makkaḷākak karutappaṭum iruṇṭakaṇṭattu, āppirikka
makkaḷ
kūṭa vīrayukap pākkaḷai uṭaiyavarāyiruppatu ilakkuviṟ pulaṉākum. ākavē, "mati
nuṭpamum pakuttuṇarvum ārāycciyil iṭam peṟat talaippaṭum ematu aṟiyāmai
kāraṇamāka, emakkē (tamiḻarukkē) urittāṉavai eṉṟu eṇṇik cuyaniṟai uṇarvuṭaṉ
karutikkoḷḷum pala viṣayaṅkaḷ piṟa
camūka makkaḷiṭattum kāṇappaṭukiṉṟaṉa eṉpatai nām eṉṟu aṟikiṉṟōmō aṉṟē
uṇmaiyāṉa aṟivu vaḷarcciyum camūka muṉṉēṟṟamum ēṟpaṭum. yukak kaviñaṉ pārati
itaik kaṇṭukoṇṭāṉ:

"maṟaivāka namakkuḷḷē paḻaṅkataikaḷ
colvatilōr makimai illai;
tiṟamāṉa pulamaiyeṉil veḷināṭṭār
atai vaṇakkañ ceytal vēṇṭum.

nām "vāḷōṭu muṉtōṉṟiya mūttakuṭi" eṉṟu evvaḷavutāṉ urakkak kūviṉālum,
veḷināṭṭār ataṟkuc cevicāykkap pōvatillai. kalai ilakkiyattuṟaiyaip poṟutta aḷavil,
mēṟkūṟiya oppiyal ilakkiya āyvukaḷ ematu ilakkiyac celvaṅkaḷai ulakaṟiyac
ceyvatuṭaṉ, ematu ilakkiyaṅkaḷiṉ
ciṟappup paṇpukaḷ yāvai, potup paṇpukaḷ yāvai eṉpaṉavaṟṟai uṇara
vaḻikāṭṭuvatuṭaṉ, varalāṟṟaṭippaṭaiyilāṉa ilakkiya ārāyccikkum ētuvāka amaiyum.

kaṭanta ēḻeṭṭu āṇṭukaḷāka iyaṅkivarum ulakat tamiḻārāyccik kaḻakattiṉ ātaravil iru
karuttaraṅkukaḷ nikaḻntuḷḷaṉa. mutalāvatu karuttaraṅku kuvālālampūrilum (ēpral
1966) iraṇṭāvatu karuttaraṅku ceṉṉaiyilum (jaṉavari 1968) naṭaipeṟṟaṉa. vaḷarntu
varum tamiḻiyal (Tamilology) ārāyccikkut talaiyāya
eṭuttukkāṭṭāka ik karuttaraṅku tikaḻkiṟatu eṉak koṇṭāl, iṉṟaiya tamiḻiyal āyviṉ
mukkiya tuṟaiyāka oppiyal āyvu viḷaṅkukiṟatu eṉak koḷḷalām. potuvākat
tamiḻnāṭṭil oppiyal nōkkum, āyvum vaḷarcci kuṉṟiyē kāṇappaṭuvatu palarālum
oppa muṭinta ceytiyē. āyiṉum
karuttaraṅkil veḷināṭṭārāycciyāḷarum paṅkupaṟṟuvataṉāl ittuṟaikkup peruntūṇṭutal
kiṭaittuḷḷatu. ik karuttaraṅkukaḷilum, oppiyal āyvut tuṟaiyilē, tamiḻakap
piratinitikaḷilum, piṟanāṭṭup piratinitikaḷē perumpālāṉa āyvuraikaḷaic
camarppittuḷḷaṉar.

kaṭalkaṭantu vāḻum tamiḻārāycciyāḷaraip poṟuttavaraiyil malēṣiyap palkalaikkaḻaka
intiyaviyal tuṟai virivuraiyāḷar tiru.es.ciṅkāravēlu oppiyal ārāycciyil pērūkkattuṭaṉ
uḻaittu varukiṟār. teṉkiḻakku āciyap piratēcaṅkaḷil irāmāyaṇam paraviyuḷḷatu.
tāylāntu, intōṉēṣiyā, malēṣiyā mutaliya tēcaṅkaḷilellām kāṇappaṭum irāma caritaṅkaḷai
oppu nōkkip pakuppāyvum paṇpāyvum paravalai ārāyum vakaiyil ittakaiya oppu
āyvum amaivaṉa. mutalāvatu karuttaraṅkilē tiru.es.ciṅkāra vēlu" a comparative study
of the
story of Rama in South india and South East asia" eṉṟa āyvuk kaṭṭuraiyai
araṅkēṟṟiṉār. camīpa kāla nuṇṇāyvukaḷil itaṟkuc ciṟappāṉavōr iṭamuṇṭu. ipporuḷ
kuṟittu, pērāciriyar to.po. mīṉāṭci cuntaraṉārum vēṟu iraṇṭoruvarum avvappōtu cila
avacarak kuṟippukaḷaik
kūṟiyuḷḷareṉiṉum tirupti tarum vakaiyil muḻumaiyāṉa ārāycciyai ceytu varupavarum
tiru. ciṅkāravēlu eṉalām.

ivvārāycciyiṉ taṉippaṭṭa ciṟappu orupuṟamirukka, ittakaiya oppiyal āyvukaḷait
tamiḻaka māṇavariṉum veḷināṭṭu māṇavar payaṉuḷḷa muṟaiyiṟ ceytumuṭikka pala
vacatikaḷ uṇṭeṉpatai oppuk koḷḷa vēṇṭum. tamiḻiyal ceḻippataṟku ivaṟṟaic ceytal
kaṭaṉ eṉpatu oru talai. pala nūṟṟāṇṭuk
kālamākat tamiḻ nāṭṭiṟkum teṉkiḻakkāciya nāṭukaḷukkum ettaṉaiyō toṭarpukaḷ
iruntirukkiṉṟaṉa. varalāṟṟu māṇavarukku icceyti putiyatalla. āṉāl kalai ilakkiya
māṇavar ittoṭarpukaḷiṉ viḷaivāṉa veḷippāṭukaḷaip pōtiyaḷavu - kuṟippākat
tamiḻaratu
nōkku nilaiyiṉiṉṟu - ārāyntirukkiṉṟaṉar eṉpataṟkillai. tamiḻakattu aṟiñar palar, '
kaṭāraṅ kaik koṇṭu ciṅkācaṉattirunta cempiyaṉ" perumaiyaik kūṟiyum eṇṇiyum
iṟumpū teytukiṉṟaṉarēyaṉṟi, akkālaṅkaḷil nikaḻnta paṇpāṭṭup parivarttaṉaiyiṉ
nuṇukkavivaraṅkaḷaip
peṟumaiyuṭaṉ ārāyntu aṟiyum maṉavamaiti uṭaiyavarāyk kāṇappaṭavillai. innilaiyil
nākarikaṅ kalanta iṭaṅkaḷilē vāḻuñ cantarppam vāykkap peṟṟa tamiḻarum piṟarum
avvivaraṅkaḷaip pakuttum vakuttum tokuttum ārāyvatu pārāṭṭappaṭa vēṇṭiyatē.

malēṣiyap palkalaikkaḻaka intiyaviyaṟṟuṟai atipar, vaṇa taṉināyaka aṭikaḷ tamatu
paṇiyamarvut toṭakkap pēruraiyiṟ kūṟiya cila vākkiyaṅkaḷ iṅku niṉaivukku
varukiṉṟaṉa:

"malāy, islāmiya, cīṉat tuṟaikaḷōṭu neruṅki ottuḻaittup putiya viḷakkaṅkaḷaik
kāṇpataṟku ippalkalaik kaḻakattil intiyaviyaṟṟuṟaiyiṉarukkup pala vāyppukaḷ uḷḷaṉa.
ippalkalaik kaḻakattiluḷḷa intiyaviyaṟṟuṟaiyiṉ varaiyaṟaikaḷukku iyaipa malāyac
carittiram, paṇpāṭu eṉpavaṟṟai
māttiramaṉṟi, camāttirāvilum jāvāviluḷḷa ṭiyeṅ mēṭṭuc camaveḷiyilum, pālit tīvilum,
micoṉ, pōnakar ākiyavaṟṟiṉ aḻipāṭukaḷilum, viyatnāmiluḷḷa olkeyōvilum
kampōṭiyāviluḷḷa aṅkor vāṭ, aṅkortām, ākiyavaṟṟilum
tāylāntiluḷḷa pukaḻ vāynta kaṭṭaṭaṅkaḷilum moḻi ilakkiyattilum intiyaviyal cārnta
āyvukaḷ naṭātta vāyppuṇṭu. ipperu muyaṟciyil mēlum oru paṭi ceṉṟu,
cīṉaccintaṉaiyaiyum, ilakkiyaṅkaḷaiyum nām kaṟṟu, ituvarai aṟiyāta mūlaṅkaḷaiyum
oppumaikaḷaiyum kaṇṭaṟital kūṭum;
allatu iṉṉum vaṭakkē ceṉṟu, cappāṉiyak kavitaiyiṟ kāṇum taṅkā, ceṉpauttam
ākiyavaṟṟuṭaṉ oppumaikaḷ kāṇalām. ittuṟaiyil uḻaippavarkkuc ceyaṟparappu
akaṉṟatu; vāyppukaḷ aṉantam."

makattāṉa ikkuṟikkōḷukkiṇaṅka malēṣiyap palkalaik kaḻakattilē cila muyaṟcikaḷ mēṟ
koḷḷappaṭṭuḷḷaṉa. ittakaiya aṭippaṭaiyilē ṭillip palkalaikkaḻakat tamiḻt tuṟaiyiṉar
tamatu pirattiyēkac cūḻamaivukkēṟṟa cila āyvukaḷai vaḻi naṭatti varukiṉṟaṉar.
tamiḻilakkiyaṅkaḷai inti nūlkaḷuṭaṉ oppu nōkki ārāyum vāyppu aṅkirukkiṟatu.
paṭṭap piṉṉarāycciyai oppiyal ilakkiyap poruḷilē, atāvatu inti - tamiḻ oppārāycciyilē
naṭātta vāyppiruppatāl cila naṉmuyaṟcikaḷ mēṟkoḷḷappaṭṭuḷḷaṉa. utāraṇamāka
nālāyira tivviya pirapantattilum cūrcākarilum kiruṣṇakatai kaiyāḷappaṭṭirukkum
māṟṟai oppu nōkki yārāyntirukkiṟār. kē.ē.yamuṉā ivvāyvuk kaṭṭuraikkāka
avarukku kalānitip paṭṭam vaḻaṅkappaṭṭatu. tiruvaḷḷuvaraiyum kapīraiyum,
kampaṉaiyum tuḷacitācaiyum
oppu nōkki yārāyum muyaṟcikaḷum mēṟkoḷḷappaṭṭuḷḷaṉa. tuḷacitās paṭaitta
rāmacaritamāṉas intimoḻiyiṉ pokkiṣaṅkaḷiloṉṟu. va.vē.cu.aiyar, to.po.mīṉāṭci
cuntaraṉār, ī.ta.irājēsvari ammaiyār mutaliyōr tuḷaci irāmāyaṇattaik
kamparāmāyaṇattōṭu toṭarpupaṭuttic ciṟcila kuṟippukkaḷ eḻutiyirukkiṉṟaṉarēyaṉṟi
āḻamāṉa āyvu etuvum itaṟku muṉṉar veḷivantatillai.

ulakat tamiḻārāyccik karuttaraṅkiṉpōtu tamiḻiyaliṉ oru pakutiyāṉa oppiyal āyvu
aṭaintu varum turita muṉṉēṟṟattaik kaṇṭuṇarakkūṭiyatāyiruntatu.
eṭuttukkāṭṭukkaḷ cilavaṟṟaik kuṟippiṭutal poruttamākum. ceṉṉaik karuttaraṅkilē
"tamiḻilakkiya varalāṟṟil
tiruppumuṉaikaḷ" eṉṉum poruḷ paṟṟip pērurai nikaḻttiya kēraḷap palkalaik
kaḻakamoḻiyiyal tuṟaittalaivar vi.ja.cuppiramaṇiyam oppiyal ilakkiya ārāycciyiṉ
iṉṟiyamaiyāmaiyai eṭuttu viḷakkiṉār.

"mattiyakālattilum piṟkālattilum kaṉṉaṭam, malaiyāḷam, teluṅku, tamiḻ ākiya
moḻikaḷilē eḻunta ilakkiyaṅkaḷukkup potuvāṉa ilakkiya aṭikkaruttukkaḷ (Themes)
kāṇappaṭukiṉṟaṉa. ivai muṉaip pāṉa oppumaikaḷ - ayaṟ piratēcaṅkaḷiṉatu ilakkiya
marapukaḷai aṟivatu tamiḻ
ilakkiya marapai matippiṭa utavum...aṭikkaruttukkaḷ, yāppu, ilakkiya vakai
(vaṭivam) ilakkiya marapu mutaliyavaṟṟai ārāyum paṇi mēṟkoḷḷappaṭāmal,
tamiḻilakkiya varalāṟṟilē iṉṉum tīrkkappaṭāp putirkaḷukkuc cila aṟutiyāṉa cāṉṟukaḷ
kiṭaittal kūṭum."

kaṇṇaki katai kēraḷa nāṭṭilum tamiḻ nāṭṭilum vaḷarntum tēyntum vantuḷḷa
varalāṟṟuc ceytikaḷai utāraṇa viḷakkamākak kāṭṭiṉār pērāciriyar. vāymoḻi
ilakkiyaṅkaḷaip poṟuttavaraiyilum, ārāycciyāḷar kaṭaippiṭikkak kūṭiya cila oppiyal
neṟikaḷaic
cuṭṭik kāṭṭiṉār avar. aṉṉāriṉ māṇākkar iruvar (kē.pi.es.hamīt pi.ār.cuppiramaṇiyaṉ)
ittuṟaiyil kuṟippiṭattakka āyvu naṭattiyuḷḷaṉar.

pērāciriyar cuppiramaṇiyaṉ kuṟippiṭṭa kaṇṇaki kataipparaval ilaṅkaiyaiyum
uḷḷaṭakkuvatē. itaṉai aḻuttan tiruttamākavum āṇittaramākavum kōṭiṭṭuk
kāṭṭiyatu. tiru.nā.cuppiramaṇiyaṉatu āyvurai. ilaṅkaiyarāṉa tiru.nā.cuppiramaṇiyaṉ
vācitta kaṭṭurai cilampuc
celviyum ciṅkaḷa ilakkiyamum eṉpatu.

iḷaṅkōviṉ cilappatikārak katai ciṅkaḷa ilakkiyattil evvaṭivattilē iṭam peṟṟuḷḷatu
eṉpataik kāṭṭuvatē kaṭṭuraiyiṉ aṭippaṭai nōkkam. anta aḷaviṟku atu oppilakkiya
nōkkiṉāl untap peṟṟatē. pattiṉi vaḻipāṭu ilaṅkaikku iṭam peyarntatākavum, atu kāval
teyvavaḻipāṭāka urumāṟṟam aṭaintamaiyum, putta camayaccāyal peṟṟamaiyum
camutāyaviyal cārnta ceytikaḷ. icceytikaḷukku varalāṟṟup piṉṉaṇiyu muṇṭu. ivai
yāvuñ cērntu cilappatikārac ceytiyaip putiya putiya parīcīlaṉaikaḷukku ātāramākki
viṭukiṉṟaṉa.
cilappatikārac ceyyuḷai acaipōṭṭup paḻakiviṭṭa palarukku ittakaiya āyvukaḷiṉ
mukkiyattuvam pulappaṭāmalumirukkalām. āyiṉum ivaiyē tamiḻiyaṟ parappaiyum
ellaiyaiyum virivākkuvaṉa.

paḻaṅkālattilē teṉṉintiyāviṟ ciṟappuṟṟu viḷaṅkiya cila 'teyvaṅkaḷ" kaṭalkaṭantu perum
peyar peṟṟaṉa. irāmaṉ, akattiyaṉ, kaṇṇaki mutalāyiṉa itteyvaṅkaḷ. ivai tamiḻar
paṇpāṭu paraviya ayal nāṭukaḷilum vaḻipaṭalāyiṉa. ivai paṟṟiya ilakkiyaṅkaḷum
pāṭi māṟṟaṅkaḷuṭaṉ
tōṉṟiṉa. malēṣiyak karuttaraṅkilē irāmakātaiyiṉ paraval paṟṟic caccitāṉantam ciṅkāra
vēlu kaṭṭurai paṭittatai mēlē kuṟippiṭṭōm. nā. cuppiramaṇiyaṉatu kaṭṭurai
attuṇai virivaṟṟatāyiṉum atēkarattaic cērntatē. oppiyalāyviṉ payaṉākac
cilappatikārak katai māṟupaṭṭa cūḻamaiviṟkēṟpa evvāṟu urumāṟṟam peṟṟateṉpatait
tulakkiyuḷḷār. es.vaiyāpurippiḷḷai, makāvittuvāṉ mu.irākavaiyaṅkār mutaliyōr pattiṉi
vaḻipāṭṭaip paṟṟiyum, cilappatikārak kataiyiṉ "maṟu avatāraṅkaḷ" paṟṟiyum
payaṉuḷḷa kuṟippukkaḷ kūṟiyuḷḷareṉiṉum ciṅkaḷa ilakkiyac cāṉṟukaḷai mūlattiṟ
paṭittup payaṉpaṭuttiyavarallar. tiru.nā.cuppiramaṇiyattiṉ kaṭṭurai ikkuṟaipāṭṭai
ōraḷavu nivartti ceytuḷḷatu. pērāciriyar vi.ai. cuppiramaṇiyaṉ kuṟippiṭṭatu pōla,
kaṉṉaṭam, malaiyāḷam,
teluṅku eṉṟa moḻikaḷiluḷḷa ilakkiyaṅkaḷ māttiramiṉṟic ciṅkaḷa ilakkiyamum tamiḻ
māṇavar oppu nōkka vēṇṭiyatoṉṟākum.

tamiḻait tāymoḻiyākak koḷvōriṉ oppiyal ilakkiya ārāyccikaḷ ivvāṟirukka, mēṉāṭṭār
cilariṉ muyaṟcikaḷaik kuṟippiṭutal avaciyam. "tamiḻilakkiyattilum intō-āriya
ilakkiyattilum kārkālam" eṉṟa oppiyaṟ kaṭṭuraiyaip paṭittār, jōrj es.hārṭ
eṉṉum amerikka ārāycciyāḷar. oppiyal ilakkiya āyvukkuc ciṟanta eṭuttukkāṭṭāka
viḷaṅkiyatu avaratu kaṭṭurai, tamiḻ pākatam, camaskirutam ākiya moḻikaḷiṟ
kāṇappaṭuma kārkālattaip paṟṟiya akapporuṭpākkaḷai oppunōkki, avaṟṟiṉ oṟṟumai
vēṟṟumaikkuk
kāraṇaṅkaḷaik kāṭṭi, tamiḻiliruntē vaṭa moḻikku ittuṟaiyaiccārnta poruḷ ceṉṟiruttal
vēṇṭum eṉat takkapaṭi avar viḷakkiṉār. tokai nūlkaḷiṟ kāṇappaṭum akattiṇaic
ceyyuṭkaḷaic ciṟappākak kaṟka ittakaiya āyvu vaḻi kāṭṭum eṉpatil aiyamillai. hārṭ
pōṉṟa
iḷaiya talaimuṟaiyaic cērnta mēṉāṭṭut tamiḻārāycci māṇavariṭattiṟ kāṇappaṭum
ciṟappiyalpu yāteṉil tamiḻapimāṉattaiyum nitāṉattaiyum oruṅkiṇaikkum
uṇarvamaitiyākum. vaṭamoḻiyilakkiyaṅkaḷaiyum tamiḻilakkiyaṅkaḷaiyum oppu
nōkkumiṭattu uṇarcci nilaiyil aṉṟi aṟivu nilaiyiṉiṉṟu nōkkum camanilai
avarkaḷiṭattuk kāṇappaṭukiṟatu. kārkāla varavaiyoṭṭip pirivut tuyariṉāl vāṭum
talaiviyaraiyum avartam akanilaikaḷaiyum iyaṟkaiyōṭu iṇaittuk kāṭṭum kavipporuḷ
marapu vaṭamoḻit tokai nūlkaḷilum kuṟippākap pākatac ceyyuṭkaḷilum uḷḷaṉa.
immarapu ēṟattāḻa ki.pi.nāṉkām nūṟṟāṇṭaḷavilēyē tamiḻiliruntu
avvilakkiyaṅkaḷukkuc ceṉṟiruttal vēṇṭum eṉṟu tiru.hārṭ kūṟiya pōtu, atu veṟum
tamiḻapimāṉa mākavaṉṟi
oppiyal āyviṉ veḷippāṭāka viruntatu. kāla ārāycciyum kuṇanala ārāycciyum
oruṅkiṇainta pārvai avar āyvai vaḻinaṭattiyuḷḷatu.

mikap paḻamaiyāṉa tamiḻc ceyyuṭkaḷai hārṭ oppu nōkki ārāyntatu pōla, navīṉa
kavitaikaḷāl pārati paṭaippukkaḷai oppu nōkki viḷakkiṉār raṣya intiyaviyal āyvāḷar,
pērāciriyar i.pi.celiṣev, "pārati kavitaikaḷ - intiya ilakkiya vaḷarcciyil
tōṉṟiya putiya pōkkukaḷukku eṭuttukkāṭṭu" eṉṟa kaṭṭuraiyil vaṭa intiya
moḻikaḷilē pāratikku nikarākak kavipāṭiya cilarai oppiyal nōkkil ārāyntār celiṣev.
intiyak kaviñarai mutalil moḻiyaṭippaṭaiyilō aṉṟip piratēca
aṭippaṭaiyilō oppiṭuvatum, ataṉ piṉṉar piṟa nāṭṭuk kaviñaruṭaṉ oppiṭṭāyvatum,
payaṉtaravalla muyaṟciyāyirukkum eṉa niṉaivūṭṭiya avar, pāratiyai vaṭa intiyak
kaviñaruṭaṉ oppu nōkkic cila muṭivukaḷait terivittār.

"ivvāṟu mēṟkūṟiya oppu nōkkiṉ aṭippaṭaiyilē, pāratiyiṉ tēcapaktik kavitaikaḷai
intiyāviṉ piṟa moḻik kavitaikaḷuṭaṉ cīrtūkkip pārkkumiṭattu, tamiḻakattiṉ makākavi
tēca viṭutalai iyakkattāl uṇarvūṭṭap peṟṟa intiya ilakkiya mētaikaḷiṉ mutal
varicaiyil iṭam peṟukiṟār eṉpatu uṟutippaṭukiṉṟatu"

immuṭiviṟkuk kāraṇa kāriya viḷakkaṅ kāṭṭiya celiṣev, tākūr, nasrul issām,
maitiliṣaraṇ kuptā, cūryakānt tirupāti, pālakiruṣṇa carmā, makaṉlāl cutarvēti,
hariyavutiṉ mutaliya vaṅkāḷa, intik kaviñarukkum pāratikkum potuvuyalpukaḷum
muṉmātirikaḷum otta
taṉmaiyāy viḷaṅkiyamaikkuc carittirak kāraṇikaḷai eṭuttuk kāṭṭiṉār.
"ivveḻuttāḷarkaḷiṭaiyē nēraṭit toṭarpu illāmal ivarkaḷuṭaiya ilakkiyap
paṭaippukkaḷil otta vaṭivaṅkaḷ vaḷaralāyiṉa. potuviyalpukaḷukku viḷakkaṅ kūṟiyatu
pōlavē, "pāratiyiṉ taṉic
ciṟappukaḷukkum viḷakkam kūṟa muyaṉṟār celiṣev." araciyal teḷivuṭaṉ camutāyap
poruṭceṟivu mikka karuttukkaḷai, ēṉaiya intiyak kaviñarkaḷukku muṉṉatāka, pārati
tamatu eḻuttukkaḷilē veḷiyiṭa muṭintataṟkuk kāraṇam eṉṉa? oppiyal
ārāycciyāḷaṉoruvaṉ avaciyam
kēṭkavēṇṭiyakēḷvi itu. ittakaiya taṭai viṭaikaḷāl pāratiyiṉ ciṟappaic cāṉṟukāṭṭi
niṟuviya celiṣev, pāratiyiṭam kuṭikoṇṭirunta varalāṟṟuṇarvē avaraic cila viṣayaṅkaḷai
naṉku uṇarnta mutaṟperum intiyak kaviñarākkiyatu eṉṟār. camīpa kālattil
vaḷarntuvarum
pāratiyāyvukaḷil ikkaṭṭurai kuṟippiṭattakkatu.

ulakat tamiḻārāyccik karuttaraṅkukaḷil moḻiyiyaṟṟuṟai paṟṟiya oppiyal āyvukaḷē
iṉṟum peruvaḻakkāyuḷḷaṉa. oppiyal ārāycciyoṉṟāl moḻiyiyal āyvu eṉṟē potuvāṉa
apippirāyamum nilavukiṟatu. intiyaviyalaip poṟuttaḷavil oppiyal āyvāṉatu
moḻiyiyaṟṟuraiyil ārampittamai immaṉappativukkuk kāraṇamāyirukkalām. āṉāl
oppiyal āyveṉpatu uṇmaiyil ōr ārāycci muṟaiyē yākum. mēṉāṭṭiṟ ceṉṟa nūṟṟāṇṭilē
camūkaviyalum māṉiṭaviyalum peruvaḷarcci yuṟṟamaikkuk kāraṇamē, oppiyal āyvu
muṟaitāṉ.
ḵpiṟēsar, ṭailar, hepaṭsaṉcimit, tūrkkaim mutaliyōr 'ulakamaḷāviya' māṉiṭaviyaṟ
ceytikaḷai oppunōkkiyē camūkaviyakkattiṉ niyatikaḷ palavaṟṟaiyum paṇṭaikkālac
camūka niṟuvaṉaṅkaḷiṉ uṇmaiyaiyum kaṇṭaṟintu niṟuviṉar. purātaṉa camutāyaṅkaḷiṉ
vaḷarccip
paṭikaḷai vakuttuk kūṟiya mōrkaṉ eṉpār, pala nūṟṟukkaṇakkāṉa camūkaṅkaḷiṉ
iyakkappāṭukaḷai oppunōkkiyē avaṟṟiṟkup potuvāṉa vitikaḷaik kūṟa muṟpaṭṭaṉar.
camūkaviyal māttiramaṉṟi, ṭārviṉatu pariṇāmak koḷkaiyum aṭippaṭaiyil
oppiyalkaḷait tuṇaiyākak
koṇṭatē.

ceṉṉaiyil naṭanta karuttaraṅkaḷilē kalai, ilakkiyat tuṟaikaḷil oppiyal āyvu
makiḻcciyūṭṭum vakaiyil amaintiruntatu. mēlē kuṟippiṭṭa mukkiyamāṉa
kaṭṭuraikaḷait tavira, tiru.ci.vi.irājacuntaram (ilaṅkai) eḻutiya "taṟkālat tamiḻk
kavitaiyil mēṉāṭṭuc celvākku"
tiru ār.ramaṇi (ciṅkappūr) vācitta "paṇṭait tamiḻp paṭṭiṉaṅkaḷ - cila
muṟkuṟippukaḷ" jaṉāp kē.pi.es.hamit vācitta "iru marapuvaḻik kataippāṭalkaḷiṉ
kaṭṭamaippu" hērmāṉ pērker (mēṟku jermaṉi) eḻutiya "riṣya ciruṅkar katai oru
tirāviṭap paḻamarapuk katai, ṭākṭar.
eṉ.vi. rājakōpālaṉ (ākrā) camarppitta "parata nāṭṭiyattilum camaskirutac ceyyuḷilum
kāṇum tolkāppiya akapporuḷ celvākku" karuttaraṅkaiyoṭṭit tiru.pi.ār.cuppiramaṇiyaṉ
(kēraḷam) eḻutiya "makkaḷ pāṭalkaḷ - ilakkiyattiṉ muṉṉōṭikaḷ" eṉṟa kaṭṭuraikaḷ
potuvākak
kūṟumiṭattu oppiyaṟ kaṇṇōṭṭam uṭaiyaṉavē. ivai etirkāla ārāycci paṟṟi nampikkai
taruvaṉavāka uḷḷaṉa. ēlavē nāṉ kuṟippiṭṭuḷḷatu pōla oppiyal ilakkiyattilum oppiyal
moḻiyiyalē karuttaraṅkil mukkiyattuvam peṟṟatu. 'puttam putiya' kalaiyākiya
moḻiyiyal
ciṟappiṭam peṟuvatil viyappetuvumillai. cumār pattuk kaṭṭuraikaḷ oppu moḻiyiyaṟ
ṟuṟaiyaic cārntaṉavāka iruntaṉa. ivaṟṟuḷḷum perumpāṉmai piṟa nāṭṭu nallaṟiñarāl
eḻutappaṭṭavai. tiru.nā.vāṉamāmalai oru cantarppattiṟ kuṟippiṭṭiruppatu pōla,
"ittakaiya
ārāyccikaḷai anniya ārāycciyāḷarkaḷiṭamē viṭṭuviṭṭu nām vāḷāviruppatu namakkup
perumaiyaḷikkātu. nāmē ittuṟaiyil muṉṉēṟa vēṇṭum.

moḻiyiyal, ilakkiyam eṉṟa tuṟaikaḷil oppunōkku attiyāvaciyamāy iruppatu pōlavē, vāy
moḻi ilakkiyat tuṟaiyilum atu mika mukkiyamāṉatākum. nāṭōṭip pāṭalkaḷ, nāṭṭār
pāṭalkaḷ, nāṭṭuppuṟap pāṭalkaḷ, makkaḷ ilakkiyam, kirāmiya ilakkiyam, pāmarar
pāṭalkaḷ, eṉṟellāma nām caraṇañ ceyyappaṭṭuḷḷa vāymoḻip pāṭalkaḷ oppiyal āyviṉāl
puttoḷiyum putu viḷakkamum peṟak kūṭiyaṉa. tiru.nā. vāṉamālai, pērāciriyar vi.ja.
cuppiramaṇiyaṉ, tiru.pi.ār. cuppiramaṇiyaṉ, ku.aḻakiricāmi mutaliyōr ittuṟaiyil
avvappōtu muyaṟcikaḷ kaikkoṇṭirukkiṉṟaṉar. ivarkaḷōṭu cek nāṭṭu ārāycci
māṇavarāṉa jāṉ piripskiyaiyum kuṟippiṭalām. tamiḻ nāṭṭiṟ kāṇum kaṭṭa pommaṉ
pāṭaṟpiratikaḷai oppu nōkkuvatil īṭupaṭṭuḷḷār pilipski.

cemmai cāṉṟa ilakkiyaṅkaḷilē potuviyalpukaḷ kāṇappaṭuvatilum pārkka
vāymoḻippāṭalkaḷilē ulakap potuvāṉa muṉaik karuttukkaḷ (Motifs) kāṇappaṭum.
purātaṉaviyaṟ paṇpu vāynta ikkaruttuk kūṟukaḷ camutāyap poruṇmai uṭaiyaṉa.
ivaṟṟaiyum ivai tōṉṟak
kāraṇamāka irunta camūka amaippaiyum varaiyaṟai ceyyavum nuṇṇāyvu ceyyavum
oppu nōkkup pērutaviyāyirukkum. atu maṭṭumallātu ivvāyvukaḷ ilakkiya
ārāyccikkum tuṇaiyāyamaivaṉa. vipulānanta aṭikaḷ, va.kumāracāmi, kālañceṉṟa
pērāciriyar ka.kaṇapatippiḷḷai,
te.po.mīṉāṭci cuntaraṉār mutaliyōr tamiḻilakkiyaṅkaḷiṟ kāṇappaṭum vāymoḻip pāṭaṟ
celvākkiṉaiyum, mēlē kūṟiya muṉaikkaruttukkaḷaiyum aṅkaṅkē cuṭṭik
kāṭṭiyirukkiṉṟaṉar. ivaruḷ mutal mūvarum ilaṅkaiyar, ceṉṉaik karuttaraṅkaḷilē
pērāciriyar
vi.ja.cuppiramaṇiyaṉ tamatu uraiyilē piṉvarumāṟu kūṟiṉār:

"vāymoḻip pāṭalkaḷiṉ mukkiyattuvattai ematu ilakkiya varalāṟṟāciriyarkaḷ kālaṅ
kaṭantē uṇarntuḷḷaṉarāyiṉum, parantupaṭṭa muṟaiyilē tamiḻilakkiya varalāṟṟai eḻuta
ivvuṇarvu utavumeṉalām... tamiḻ nāṭṭil vaḻaṅki varum paḻamoḻikaḷ, nalluraikaḷ
eṉpaṉavaṟṟai
yottavai tirukkuṟaḷ. paḻamoḻi nāṉūṟu mutaliya aṟa nūlkaḷilum vēṟu cila nūlkaḷilum
kāṇappeṟukiṉṟaṉa. cilavaṟṟai vāymoḻiyākavē kēṭkalām. cilavaṟṟai ilakkiya nūlkaḷiṟ
pārkkalām. ivaṟṟai oppu nōkki yārāyntāl, avai makkaḷiṭamiruntu
peṟappaṭṭaṉavā aṉṟi, pākatam, camaskirutam mutaliya piṟamoḻikaḷiliruntu kaṭaṉ
vāṅkappaṭṭaṉavā eṉṉuṅ kēḷvikku viṭai kāṇa utaviyāyirukkum."

ulakat tamiḻārāyccik karuttaraṅku taṉatu peyarukkiyai ulaka maḷāviyatāyiruppataṟku
oppiyal āyvu iṉṟiyamaiyātatu eṉpatai ituvarai naṭantēṟiya iru karuttaraṅkukaḷum
uṟutippaṭuttiyuḷḷaṉa. ivvuṇarvu nalla cakuṉam. avai naḻuva viṭuvatu emmavarkku
ēṟṟatākātu.3. tamiḻ vīrayukap pāṭalkaḷ

1911-ām āṇṭil kēmpiriṭj palkalaikkaḻakattiṟ pērāciriyarāka irunta ec.em.cāṭvik eṉpār
(Heroic age) vīrayukam eṉṟa nūlai veḷiyiṭṭār. paḻam jermāṉiyaratu kāviyap
pāṭalkaḷai ārāynta avar, avaṟṟaik kirēkka ātikaviyām hōmaruṭaiya kāviyaṅkaḷuṭaṉ
oppu nōkki,
iru moḻiyileḻunta vīrakāviyaṅkaḷum vāymoḻiyilakkiyamākat tōṉṟiyavai eṉṟu pala
cāṉṟukāṭṭi niṟuviṉār. avaratu ammuyaṟci, pala moḻikaḷilumuḷḷa kāviyaṅkaḷaiyum
pāṭalkaḷaiyum oppu ārāycci ceyvataṟku vaḻikāṭṭiyatu. cāṭvik kāṭṭiya vaḻiyaip
piṉpaṟṟi avaratu mēṟpārvaiyil ārāycci nikaḻttiya eṉ.kē.cittāntā eṉpār vaṭamoḻi
itikācaṅkaḷām rāmāyaṇam, pāratam ākiyaṉa vīrakāviyaṅkaḷeṉṟum,
vāymoḻiyilakkiyaṅkaḷ eṉṟum kūṟiyatōṭamaiyātu, avaṟṟaip piṟa vīrakāviyaṅkaḷuṭaṉ
oppu nōkkiyum ārāyntaṉar. cāṭvik kāṭṭiya pātaiyil cilāvik vīrap pāṭalkaḷum
aislāntu aitikak kataikaḷum, naṉku ārāyappaṭṭaṉa. ataṉ piṉṉar cumēriyap pāṭalkaḷum
vīrakāviyaṅkaḷāka nirūpikkappaṭṭaṉa. aṇmaikkālattil āppirikkak kulattavar
palariṭaiyē vaḻaṅkum
kataippāṭalkaḷ vīrappāṭalkaḷ eṉṟa vakaiyilum, vāy moḻip pāṭalkaḷ eṉṟa
aṭippaṭaiyilum atikamāka ārāyappaṭṭu varukiṉṟaṉa. ittakaiya oru piṉṉaṇiyilēyē
cāṉṟōr ceyyuṭkaḷai vīrayukattukkuriyaṉavākak koṇṭu, avaṟṟaik kirēkka
ātikāviyaṅkaḷuṭaṉ oppu nōkka
muṉaintēṉ.

tamiḻk kavitaikaḷukkum kirēkkap pāṭalkaḷukkum oppumaikaḷ iruppatu avvappōtu
cilarāṟ kuṟippiṭappaṭṭuḷḷatu.
teṉṉintiya moḻikaḷaip paṟṟi kaṭṭuraiyoṉṟeḻutiya ji.yū.pōppaiyar 1885-il piṉvarumāṟu
kūṟiṉār:
"paḻantamiḻp pāṭalkaḷiṉ uṇarvunilaiyum avai tōṉṟiya kālattuc camutāya nilaiyum
avaṟṟuc camamāṉa kirēkka pāṭalkaḷuṭaṉ peritum oppumaiyuṭaiyaṉavākak
kāṇappaṭukiṉṟaṉa." 1923-il teṉṉintiyāpaṟṟiya varalāṟṟu nūl oṉṟu veḷiyiṭṭa
es.kiruṣṇacāmi aiyaṅkār "caṅkac
cāṉṟōr ceyyuṭkaḷ, hōmaratu iliyātu kāviyan tōṉṟuvataṟku ātāramākavirunta
vīrakkataikaḷai ottaṉavāyuḷḷaṉa" eṉṟu kuṟippiṭṭār. avarai aṭuttuc cittāntā tamatu
(Heroic age of india) "intiya vīrayukam" eṉṟa nūlilē, tamiḻp puṟattiṇaip pāṭalkaḷ,
"piṟamoḻikaḷiluḷḷa
vīrappāṭalkaḷuṭaṉ oppu nōkki ārāyappaṭun takaimaiyuṭaiyaṉa" eṉṟār. tiru.cittāntā
tamiḻarallātavātaliṉ, puṟanāṉūṟu, puṟapporuḷ veṇpāmālai mutaliyaṉapaṟṟi āṅkila
mūlam aṟintavaṟṟaik koṇṭu avvāṟu kūṟiṉār. airōppiya kāviyaṅkaḷai naṉkārāyntu
eḻutiyavarkaḷāṉa cāṭvik, ṭapiḷyū.pi.kēr, aperkurompi mutaliya āciriyarait
tamiḻulakiṟku aṟimukappaṭuttiya es.vaiyāpurippiḷḷai 1952-il tiruvaṉantapuram
palkalaikkaḻakattil nikaḻttiya kāviya kālam eṉṟa coṟpoḻivut toṭaril, cāṭvikkiṉ
vīrayukam
eṉṟa nūlaik kuṟippiṭṭu, "vīrayukattiṟku uriyaṉavākac cāṭvik pērāciriyarāl tamatu
'hirōyik ēj' eṉṟa nūliṟ kūṟappaṭṭuḷḷa cila iyalpukaḷ aṉaittum, muṟcaṅka ilakkiyaṅkaḷ
cittarikkum camutāyattil uḷavātal kāṇalām" eṉṟār. 1953 ām āṇṭu ilaṇṭaṉ
palkalaikkaḻakattil eṭṭut tokaipaṟṟi
āyvurai camarppitta jē.ār.mār kirēkka pāṭalkaḷaip pōla paḻantamiḻc ceyyuṭkaḷum,
vāymoḻiyilakkiyamāka iruntirukkalām eṉṟu kuṟippiṭṭuḷḷār. paḻantamiḻk
kavitaikaḷiṉ iyaṟkaipaṟṟi ārāynta pērāciriyar taṉināyaka aṭikaḷārum, paḻantamiḻk
kātal
paṟṟi ārāynta kalāniti va.cupa.māṇikkaṉārum, tattam nūlkaḷil iṭaiyē kirēkka nūlkaḷiṟ
kāṇappaṭum oppumaik karuttukkaḷaic cuṭṭic ceṉṟaṉar.
pōppaiyariliruntu kalāniti mārvarai, mēṟkaṇṭavāṟu cila aṟiñar kirēkka
ilakkiyaṅkaḷukkum tamiḻ nūlkaḷukkumuḷḷa oppumaikaḷaik kuṟippiṭṭaṉareṉiṉum
apporuḷpaṟṟit taṉiyāka evarum ārāyntārallar. atu maṭṭumaṉṟu; kirēkka
ātikāviyaṅkaḷ paṟṟiya ārāycciyum
kaṭanta muppatu nāṟpatu āṇṭuk kālattil putupputu vaḻikaḷiṟ ceṉṟuḷḷatu.
avvārāyccikaḷiṉ paṇpaiyum payaṉaiyum kavaṉippatum mukkiyamāṉatākum.

itukālavarai teriyavantuḷḷa vīrayukaṅkaḷuḷ kālattāl munniyatu kiṟittuviṟkumuṉ
mūvāyiram āṇṭaḷavilē mesoppottēmiyāvil nikaḻnta cumēriya vīrayukamākum.
ataṟkaṭuttapaṭiyākak kiṟittuviṟku muṉ īrāyiramāṇṭukaḷukku muṉpiṉṉākak
kirēkkattil
nikaḻnta vīrayukattaik koḷḷalām. vaṭaintiyāvil aṭuttapaṭiyāka amaivatu
paḻantamiḻaratu vīrayukamākum. itu kiṟittuviṟku eḻunūṟu āṇṭukaḷ muṉ
toṭaṅkiyirukkalām. āyiṉum perumpālum ki.mu. āṟām nūṟṟāṇṭaḷavil itu nikaḻntatu
eṉak karutuvatu poruttamākum. ulakiṉ
piṟa pakutikaḷiṟ kāṇappaṭum vīrayukaṅkaḷum avaṟṟaic cērnta pāṭalkaḷum,
kiṟittuviṟkup piṉ pala nūṟṟāṇṭukaḷ tamiḻaratu vīrayukam purātaṉa cumēriyar,
kirēkkar mutaliyōriṉ vīrayukaṅkaḷuṭaṉ orucēra vaittu nōkkum perumaiyuṭaiyatu
eṉalām.

vīrayukattiṟkuriya paḻaiya vīrappāṭalkaḷ aṉaittum vāymoḻiyilakkiyamākavē
amaivaṉa eṉpatai mutaṉ mutalil aiyattiṟkiṭamiṉṟi niṟuviyavar milmaṉ pari eṉṟa
amerikkar. cemmai cāṉṟa uyar taṉik kavitaikaḷām kirēkka āti kāviyaṅkaḷ
eḻuttaṟivillāta
vāymoḻik kaviñarāṟ kulamaraput toḻilākap pāṭappeṟṟaṉa eṉṟu āṇittiramāka 1927il
avar eṭuttukkūṟiya pōtu, aṟiñarulakam tiṭukkiṭṭatu. āyiṉum kālappōkkil pariyiṉ
muṭivu cariyāṉatē eṉpatu uṟutippaṭṭu vantuḷḷatu. milmaṉpari yūkōcilāviyāvil kāṭu
mēṭellām tirintu, vāymoḻiyilakkiyaṅkaḷaik kēṭṭu olippativu ceytavar; avaṟṟai
āḻamāka ārāyntataṉ viḷaivākavē avaṟṟiṟkum kirēkka ātikāviyaṅkaḷukkum paṟpala
oppumaikaḷ iruppataik kaṇṭār. nāṭṭuppuṟattu nāṭōṭip pāṭakarkaḷiṉ kalaiyiṉ
tuṇaikoṇṭu
paṇṭaippulavaṉatu kalaiyai viḷakkiṉār avar. anta vakaiyil oppilakkiya cāṭvik, pari
ākiya iruvarum taṉicciṟappāṉavarkaḷ. avarkaḷ kaiyāṇṭa ārāycci muṟai paṇṭait tamiḻc
ceyyuṭkaḷai naṉku ārāyvataṟkum, viḷaṅkik koḷvataṟkum pērutaviyāyuḷḷatu.

kirēkka ātikāviyaṅkaḷaip paṭikkum poḻutu, avaṟṟil mīṇṭum mīṇṭum vantu
vaḻaṅkum aṭaimoḻi puṇartta peyarkaḷum (Non-Epithets) maraput toṭarkaḷum
(Formulae) niṟaintirukkak kāṇkiṉṟōm. utāraṇamāka ōtīci kāviyanāyakaṉaik
kuṟippiṭumiṭaṅkaḷil 'neṭunāṭ
kavalum ōṭīciyas' eṉṟum, avaṉatu kāvaṟteyvattai 'oḷikkaṇ atīṉi' eṉṟum, māṉavīraṉ
hekṭarai 'pukaḻcāl hekṭar' eṉṟum, nesṭor eṉpāṉai 'tēruṭaiya kereṉiyaṉ nesṭor' eṉṟum
meṉelāōs eṉpāṉai uratta pōrkkural meṉelāōs eṉṟum, ivaipōlap piṟa vakaiyilum kaviñar
pāṭak kāṇalām. makkaḷ maṭṭum ivvāṟu maraput toṭarkaḷāl vaḻaṅkappaṭuvar
allar; poruḷkaḷum aṭai puṇarntaṉavāyuḷḷaṉa. 'poṉ mali turōy' poṟṟūṇ maṉai uvaiṉ
niṟaṅkaruṅkaṭal 'cevviral vaikaṟai', 'kaṇṇakaṉñālam' 'oḷḷiya kālkaḷ' 'nīḷ niḻal eḵkam'
'tēvāmirta iravu' pōṉṟavai
poruṭpeyarkaḷ aṭaipuṇarntu varuvataṟku utāraṇam. āyirakkaṇakkiluḷḷa ittakaiya
marapuc coṟṟoṭarkaḷaik karuviyākak koṇṭu vēkamākap pāṭic celvatē vāymoḻip
pulavar uttiyākum. turōy nakarattu vīraṉ hekṭar eṉṟu pāṭa vēṇṭiya cantarppam
vantatum, "poṉmali
turōy pukaḻcāl hekṭar" eṉṟu aḻuttan tiruttamākac coṟkaḷ takuntapaṭi vantamaiyum,
milmaṉpari kūṟiṉār:

"piṟa vāymoḻip pulavar yāvaraiyum pōlavē, hōmarukkum pāṭuvateṉṟāl niṉaivu
kūrvatāyiruntatu; vīrakāviyap pāṭal marapait tamakkaḷittuc ceṉṟa muntaiya
pulavaratu coṟkaḷ, coṟṟoṭarkaḷ, aṭikaḷ mutaliyavaṟṟai niṉaintu payaṉpaṭuttuvatē
avaratu pāṭal
muṟaiyāyiruntatu."

ivvāṟu maraput toṭarkaḷum karuttukkaḷum mīṇṭum mīṇṭum varutal vāymoḻi
ilakkiyattiṉ mukkiyamāṉa paṇpukaḷil oṉṟu. atāvatu tirumpak kūṟal ulakeṅkilum
vāymoḻiyilakkiyattiṉ iṉṟiyamaiyāta kūṟākak koḷḷappaṭukiṟatu. itaṟku
mutaṟṟēvaiyāka
vāymoḻiyilakkiyap pāṭalkaḷ ovvoru kālappakutiyilum ēṟattāḻa orē taṉmaiyāṉa yāppil
allatu pāvakaiyil amaintirukkak kāṇalām. kirēkka kāviyaṅkaḷ pāṭappeṟṟa
aṟucīraṭippā (Hexameter) palavaḻikaḷil ematu akavaṟ pāvai ottaḷatu. cāṉṟōr
ceyyuṭkaḷ
perumpāṉmai (akampuṟam eṉṟa vēṟṟumaiyiṉṟi) akavalil amaintiruppatāl, aṭaimoḻi
puṇartta peyarkaḷum, toṭarkaḷum vevvēṟu kaviñarkkum potuvāṉavaiyākak
kāṇappaṭukiṉṟaṉa. itaṉ kāraṇamākavē pireñcu nāṭṭut tamiḻaṟiñar meyil
piṉvarumāṟu kūṟiyuḷḷār:


"(cāṉṟōr ceyyuṭkaḷaip poṟuttavaraiyil) pulavariṉ taṉinaṭaic ciṟappai (Style)
ātāramākak koḷḷakkūṭātu; ovvoru pulavaṉukkum uriya taṉip paṇpai, naṭaic
ciṟappiyalpai, itu kālavarai kaṇṭaṟiya muṭiyātuḷḷatu. yāvum orē uṟpattic
cālaiyiliruntu veḷip pōntaṉa
pōlat tōṉṟukiṉṟaṉa. naṭaip potumai avvaḷavu uyarntu kāṇappaṭukiṟatu"

ikkūṟṟaic ciṟitu viḷakkuvōm. caṅka ilakkiyaṅkaḷ paṟṟi eḻutiya tamiḻaṟiñar palar,
paraṇar, kapilar, nakkīrar, auvaiyār, māṅkuṭi marutaṉ mutaliyōr ciṟanta pulavarkaḷ
eṉṟu koṇṭu avaratu "kavic ciṟappukaḷai" vitantu kūṟiyuḷḷaṉar. āṉāl cāṉṟōr
ceyyuṭkaḷai nuṇuki ārāyum
poḻutu, ip perumpulavarkaḷum, nūṟṟuk kaṇakkāṉa piṟa pulavōr payaṉpaṭuttiya
coṟkaḷ, coṟṟoṭarkaḷ, aṭikkaruttukkaḷ, uvamai uruvakaṅkaḷ ākiyavaṟṟaip
payaṉpaṭuttiyirukkak kāṇalām. utāraṇamāka,

"pāri paṟampiṟ paṉiccuṉait teṇṇīr"

(pāri vaḷḷaliṉ paṟampu malaiyiṭattuḷatāṉa kuḷirnta cuṉaiyiṉkaṇ uḷḷa teḷinta nīr)

eṉṟa nāṟcīraṭi, "perumpulavar' kapilarāl maṭṭumaṉṟi, miḷaikkantaṉ (kuṟuntokai
196) naṉṉākaṉār (puṟam 176). mutaliyōrālum kaiyāḷappaṭṭuḷatu. kirēkka
ātikāviyaṅkaḷiṟ kāṇappaṭuvatu pōlavē, cāṉṟōr ceyyuṭkaḷilum, uyartiṇaik kuriya
makkaḷ tēvarukku
maṭṭumaṉṟi aḵṟiṇaip poruṭkaḷukkum aṭai cērkkappaṭṭirukkiṟatu. cila
kuṟippiṭṭa aṭaikaḷ aḻakum. yāppiṉ tēvaiyum karutip palapeyarkaḷukku
aṭaiyākavum amaivatuṇṭu. utāraṇamāka iyaltēr eṉṉuñ cīr maṟṟoru cīrāka amaiyum
piṉvarum āṭavaraic ciṟappittaḷatu. poṟaiyaṉ,
vaḻuti, ceṉṉi, kumaṇaṉ, vaḷavaṉ, aṇṇal, kuricil, tantai, kuṭṭuvaṉ, koṇkaṉ, naṉṉaṉ,
ceḻiyaṉ, porunaṉ, mōriyar, aḻici, atiyaṉ, ippatiṉāṟu peyarkaḷum naṉku ceyyappaṭṭa
tēraiyuṭaiyavar eṉpatu poruḷaṉṟu. iyal tēr marapu vaḻivarum payaṉpāṭṭu aṭait
toṭarākavē niṟkiṟatu
eṉal vēṇṭum. itu pōlavē pala poruṭ peyarkaḷukkum potuvāṉa aṭaikku utāraṇam
pārppōm. 'kalleṉal' tamiḻc ceyyuṭkaḷil āravāram paraparappu ākiyavaṟṟai uṇarttum
ōcaik kuṟippākum. akavaṟ pāliṟ mutaṟcīrāy, aṭuttuvarum cīrukku aṭaiyāy niṟpatu.
"kalleṉ" eṉpatu piṉvarum
poruṭkaḷaic ciṟappittuḷatu. pērūr- (itu cilappatikāram pōṉṟa akaval yāppilamainta
piṟkāla nūlkaḷilum maraput toṭarāy varuvatu) - pācaṟai, porunai, cēri, pākkam,
kaṟuṅkumaṇi, ñāṭpu, kauvai, cīṟūr, kampalai, kaṭam, tuvalai, kāṉam, viṭivu, ūr,
kalleṉ cummaiyar
eṉṟa toṭarum kāṇappaṭukiṟatu (akam 86:18) ittakaiya cāṉṟukaḷ aṭaipuṇartta
peyarkaḷum, marapuc coṟṟoṭarkaḷum mīṇṭum mīṇṭum varuvatai
aiyattukkiṭamiṉṟi nirūpikkiṉṟaṉa. ivaṟṟukku mēlum cila utāraṇaṅkaḷ kāṭṭuvōm :

aṭaimoḻi puṇarnta peyarkaḷ:

veṇkōṭṭi yāṉai
veṇṭalaip puṇari
neṭuntēr añci
ciṟiyilai nelli
vāyvāḷ vaḷavaṉ
palvēṟ cāntaṉ
kaṭiyuṭai viyaṉakar

maraput toṭar:

1. ācāku entai yāṇṭuḷaṉ kollō
2. karuvivāṉam taṇṭaḷi talaiiya
3. kaṭumpakaṭyāṉai neṭuntērk kuṭṭuvaṉ
4. paṭalaik kaṇṇip parēreṟuḻ tiṇitōḷ
5. muṭalai yākkai muḻuvali mākkaṉ

ittakaiya nūṟṟukkaṇakkāṉa aṭaimoḻi puṇartta peyarkaḷum toṭarkaḷum cāṉṟōr
ceyyuṭkaḷil mīṭṭum mīṭṭum payiṉṟuvarak kāṇalām. coṟkaḷ, ivvāṟu payiṉṟu
varavē, uvamai, uruvakam, poruḷ, aṭikkaruttu (Themes) ākiyaṉavum mīṭṭum
mīṭṭum varutal iyalpēyaṉṟō?

aṭaimoḻi puṇarnta peyarkaḷum toṭarkaḷum mīṭṭum mīṭṭum varuvatu pōlavē
aṭikkaruttukkaḷum mīṭṭum mīṭṭum amaintuvaruvaṉa. ivvāṟiruppataṉ
kāraṇamākavē cāṉṟōr ceyyuṭkaḷait tiṇai, tuṟai eṉṉum pirivukaḷukkuḷ tokuttu
vakuttaṉar ilakkaṇa āciriyarkaḷum uraikārarum.
kuṟiñcit tiṇaikkup puṇartalum, pālaikku uṭaṉ pōkkum, veṭcikku ānirai kavartalum
eṉat tiṇaikaḷukku ēṟṟa oḻukkamum, avaṟṟiṉ upapirivukaḷākat tuṟaikaḷum
vakukkappaṭṭuḷḷaṉa. ciṟcila kuṟippiṭṭa tuṟaikaḷai allatu pāṭaṟporuḷkaḷai
aṭippaṭaiyākak koṇṭē akkālak kaviñar
pāṭiṉar eṉpataṉai ivvilakkaṇap pākupāṭu teḷivākak kāṭṭukiṉṟatu. velṣ
vīrappāṭalkaḷilum ittakaiya amaitiyaik kāṇalām. tamiḻc cāṉṟōruṭaṉ pala tuṟai
oppumaiyuṭaiyavarākak kāṇappaṭum muṟkāla velṣ kaviñar vāymoḻi yilakkiyamākap
peruntokaiyāṉa pāṭalkaḷai viṭṭuc ceṉṟaṉar. avaiyāvum tuṟaikaḷāka
vakukkappaṭṭuḷḷaṉa eṉṟu Book of Leinster eṉṟa nūl kūṟum. paṭaiyeṭuttal,
eriparantūṭṭutal kāṭci uṭaṉpōkku uṇpāṭṭu, kātal mutaliyaṉa avaṟṟiṟ cila.
ittakaiyatoru pōkkaip paṇṭaiya airiṣ aitikak kataikaḷilum
kāṇalām. tāvukiṉṟa parimāviṉ mītivarntu ceṉṟu, tāṇiparum arivaiyarum uruva icai
poḻinta ippaṇṭaip pāṭunakarkaḷ tamatu pāṭalkaḷait tuṟaikaḷiṉ aṭippaṭaiyilēyē
amaintiruttaṉarām.

ānirai kavartal, vīracceyalkaḷ purital, tummaippōr, koḷḷaiyaṭittal, kātaṟ ceyalkaḷ,
paṭaiyeṭuppu, uṭaṉpōkku, veṟiyayartal, uṇṭāṭṭu, veḷḷapperukku, mutaliyavaṟṟai
aṭippaṭaiyākak koṇṭavai avaṟṟuṭ pala. ivaṟṟiṟkum paḻantamiḻc ceyyuṭkaḷukkum
uḷḷa oppumai veḷippaṭai.
ittakaiya oppumaikaḷ taṟceyalāka nikaḻvaṉa alla. cāṉṟōr ceyyuṭkaḷaip pōlavē
muṟkāla velṣ. airiṣ pāṭalkaḷum avarkaḷatu vīrayukattukkuriyaṉa. eṉavē,
kavimarapilum, poruḷamaitiyilum oppumaikaḷ kāṇappaṭuvatu tavirkka muṭiyātatē,
poruḷamaitiyilum oppumaikaḷ
kāṇappaṭuvatu tavirkka muṭiyātatē. paṇṭaik kirēkkak kāviyap pāṭalkaḷum ciṟcila
aṭikkaruttukkaḷai (Themes) ātāramākak koṇṭē tōṉṟi, kālap pōkkiṟ peruṅ
kāppiyamāka uruppeṟṟaṉa. iliyātu, ōtīci ākiyavaṟṟiṟ pala kiḷaik kataikaḷ iruppatum
muṉ kūṟiya
uṇmaiyai vaṟpuṟuttum.

"caṅkac" cāṉṟōr ceyyuṭkaḷ toṭakkattil vāymoḻi vāyilākavē piṟantu vaḷarntu
naṭantiruttal vēṇṭum eṉpatu pōla kāraṇaṅkaḷāl uṟutippaṭukiṉṟatu. cāṉṟōr
ceyyuṭkaḷil pāṭalaik kuṟikkum pōtellām avai vāyāṟ pāṭappaṭuvaṉa vākavaṉṟi
eḻutappaṭuvaṉākak
kuṟippiṭappaṭāmai mutaṟkaṇ avatāṉikkat takkatu. tamiḻaka nilapparappil pala
nūṟṟāṇṭukaḷākat tamiḻar toṭarntu vāḻntu vantuḷḷaṉar eṉpatu yāvarum oppamuṭinta
uṇmai. tamiḻaratu nākarika vaḷarcciyai@ē$ cāṉṟōr ceyyuṭkaḷil kāṇakkūṭiyatāka
uḷḷatu. oru ciṟu utāraṇaṅ kāṭṭalām.
puṟappāṭalkaḷil tōl eṉṉum col pōr vīrar tammaip pātukāttuk koḷḷap payaṉpaṭuttum
kēṭayattaik kuṟippatu. marattālum, ulōkattālum kēṭayaṅkaḷ ceyyappaṭumuṉ
mirukaṅkaḷiṉ taṭippāṉa kaṭiṉamikka tōliṉālēyē kēṭayaṅkaḷaic ceytaṉar. intiya
ātivācikaḷ
mattiyilum, cila āppirikkak kulattavar mattiyilum ittakaiya 'tōl' iṉṉum payaṉpāṭu
poruḷāyirukkak kāṇalām. cāṉṟōr ceyyuṭkaḷil tōl, palakai, ulōkam, ākiyavaṟṟāl
ceyyappaṭṭa kēṭayaṅkaḷ paṟṟiya ceytikaḷ uḷa. piṟkālattil tōliṉāṟ kēṭayaṅkaḷ ceyyum
vaḻakkam maṟainta pōtum, tōl eṉṟa col nilaittu viṭṭatu. iḵtu moḻiyiyalāḷar
naṉkaṟinta uṇmai. paḻaṅkālattilē ilai, kuḻaiyiṉāl kātaṇikaḷ ceytu aṇintaṉar. piṟkālattil
poṉṉāṟ ceyta kātaṇiyaiyum kātōlai, kuḻai eṉṟellām vaḻaṅkiṉar; kirāmap
puṟaṅkaḷil iṉṟum iccoṟkaḷ vaḻakkiluḷa.

palvēṟu kālattukkuriyaṉavāṉa vāḻkkaic ceytikaḷ, kataikaḷ, nampikkaikaḷ, mutaliyaṉa
orē pāṭalilō, aṉṟi orē tokutiyiluḷḷa pāṭalkaḷilō kalantu kāṇappaṭum poḻutu, avaṟṟaik
kāla, iṭa vaḻu eṉpatilum, avai marapuc ceytikaḷ, eṉpatē poruttamākum. pala
talaimuṟaikaḷukkuriya ceytikaḷ cevivaḻic ceytikaḷākavum, vāymoḻic ceytikaḷākavum
nilavi vantuḷḷaṉa. cāṉṟōr ceyyuṭkaḷ ivvuṇmaikkuc ciṟanta utāraṇaṅkaḷ eṉalām.
vāymoḻi ilakkiya marapu, vaḻi vaḻi varum pāṭunarāl pēṇi vaḷarkkappaṭuvatoṉṟu,
atu kālattaiyoṭṭiya ciṟcila māṟṟaṅkaḷuṭaṉ perumpālum, marapu neṟi piṟaḻātatu.
vāymoḻi ilakkiyam paṇtoṭṭu vaḷarntu vantatoṉṟu eṉpatu.

"paṇṭum paṇṭum pāṭunar uvappa"

eṉṟa peruntalaic cāttaṉār coṟkaḷāl (puṟam. 151) pulappaṭum. muṉpēyum pāṭuvār
makiḻak koṭai koṭutta maṉṉaṉ oruvaṉ ceyti kūṟappaṭumpoḻutu, ammaṉṉaṉ paṟṟiya
ilakkiya marapu nilavi vantuḷḷamai peṟappaṭukiṟatu.

paṇṭait tamiḻc ceyyuṭkaḷ vāymoḻi ilakkiyaṅkaḷē eṉpatai eṭuttukkāṭṭa, iṉṉum
iraṇṭoru cāṉṟukaḷaik kāṭṭalām yāppu eṉṟa collai eṭuttuk koḷvōm. 'yā' eṉṉum
viṉaiyaṭiṉiṉṟum amainta iccol, cuṭṭukai, ceyyuḷ eṉṟu poruḷpaṭuvatu.
yāppilakkaṇam, ceyyuḷilakkaṇam,
paṇṭaik kālattilē "pāṭṭai yāttār" eṉṟē kūṟuvar. yāttal eṉṟāl piṇittal, ceyyuḷ mutaliyaṉa
amaittal. collutal, eṉṟellām poruḷ uṇṭu. cāṉṟōr ilakkiyaṅkaṇṭu eḻunta pērilakkaṇa
nūlām tolkāppiyattil ivvaḻakkukaḷait teḷintu koḷḷalām. utāraṇamāka,
poruḷatikāram marapiyalil,

"palvakaiyāṉum payaṉteri yuṭaiyatu
cūttirat tiyalpeṉa yāttaṉar pulavar"

eṉṉumiṭattu, "yāttaṉar pulavar" kūṟiṉar pulavar" eṉṟē poruḷ paṭum. yāppu eṉpatu
vāyāṟ kūṟappaṭum ceyyuḷākum. mālai kaṭṭuvatu pōlavum, tuṇi taittal pōlavum
coṟkaḷaik koṇṭu pāṭṭuk kaṭṭupavaṉē vāymoḻip pulavaṉ. paṇṭaiya kirēkkattilum
Rhapsode eṉṉum patampāṭṭut
taippavaṉ eṉṟē nēr poruḷpaṭum ittakaiyōr vāymoḻip pulavarākavē iruntaṉar.

iṉi, kiḷavi eṉṉum collai eṭuttuk koḷvōm. cāṉṟōr ceyyuṭkaḷil kiḷavi, kūṟṟu ākiya
iraṇṭum oru poruḷuṭaiyavāyp payiṉṟu varuvaṉa. pēcutal, moḻital, eṭutturaittal eṉṟu
poruḷpaṭum iccoṟkaḷ vāymoḻiyaiyē ciṟappākak kuṟippaṉa eṉpatu veḷippaṭai.
kiḷavi eṉpatu ōr akapporuḷ tuṟai eṉpatum maṉaṅkoḷat takkatu. kiḷavi eṉpatu taṉiyoru
colliṉai maṭṭumaṉṟi oru muḻup pāṭalaiyumē kuṟittatu. utāraṇamāka naṟṟiṇaip
pāṭaloṉṟilē (282) 'kiḷavi' eṉṉuñ col vaḻaṅkappaṭṭirukkumāṟṟaik kavaṉikkalām.

"arunōy...
vaṇaṅkuṟu kaḻaṅkiṉ mutuvāy vēlaṉ
kiḷaviyil taṇiyiṉ naṉṟu maṉ..."

tōḻi kūṟṟāya ippāṭalil, "murukavēḷiṉ muṉpu iṭappaṭṭa cuḻaṟcik koṭṭaiyai koṇṭu
ārāyntu kūṟum ciṟantaṟivu vāynta vēlaṉatu kūṟṟāl (pāṭṭāl) nōy taṇiyappaṭumāyiṉ
atu mika nallatēyām" eṉṟu kūṟappaṭukiṟatu. vēlaṉatu vāymoḻip pāṭalaik kiḷavi eṉap
pulavar kuṟippiṭuvatu uṟṟu nōkkat takkatu. cāṉṟōr ilakkiyañ ceyta kālattil kiḷavi,
kūṟṟu eṉpaṉa oru poruṭ coṟkaḷ. ivai col, pēccu, vāymoḻip pāṭal mutaliyavaṟṟaik
kuṟittaṉa.

yūkōcilāviya vāymoḻip pāṭalkaḷukkiṭaiyē ārāycci ceytuḷḷa pērāciriyar lōṭ itu kuṟittup
piṉ varumāṟu kūṟiyuḷḷār. "akkaviñaraip pārttu col eṉpataṟkup poruḷ yātu eṉṟāl,
teriyātu, eṉpar; allatu oru taṉiccollaiyō,
coṟṟoṭarkaḷaiyō utāraṇaṅ kāṭṭuvar. avai kūṟṟu eṉappaṭum. atāvatu kavik
kūṟukaḷum, muḻukkavitaiyum 'kiḷavi' allatu 'kūṟṟu' eṉṟē vaḻaṅkappaṭum.

vāymoḻip pulavaratu kalaiyai uṭaṉiruntu avatāṉittu ārāynta pērāciriyariṉ
kaṇṭupiṭippu, tolkāppiyar karuttai ottatākavē uḷḷatu. cāṉṟōr ceyyuṭkaḷ vāymoḻi
ilakkiyaṅkaḷ eṉpatu itaṉāl uṟutippaṭukiṉṟataṉṟō?

paṉmoḻikaḷiluḷḷa vīrayukap pāṭalkaḷai naṉku ārāyntuḷḷa pērāciriyar ci.em.paurā
avaṟṟiṟkup potuvākap piṉvarum eṭṭu amcaṅkaḷ iruppataik kāṭṭiyuḷḷār.

1. oru nikaḻcciyai allatu kataiyai eṭuttuk kūṟuvatāka iruttal.

2. perumpālum vīrayukattilē tōṉṟiyaṉavāka iruttal.

3. ciṟiya viṣayaṅkaḷaiyum nuṇukkamāka varuṇippatāyiruttal; utāraṇamāka varuvōr
pōvōrai upacarikkummuṟai āṭai, aṇikalaṉkaḷ, uṇṭāṭṭu, puravi, yāṉai ākiyaṉa
iyaṟkaiyōṭamaiya varuṇikkappaṭutal, curuṅkak kūṟiṉ parupporuḷkaḷ naṉku
cittarikkappaṭutal.

4. kaviñaṉ taṉ kūṟṟākak kavitai pāṭiyiruppiṉum perumpakutippāṭalkaḷ pāttiraṅkaḷiṉ
kūṟṟāka iruttal.

5. toṭarkaḷ, karuttukkaḷ orē taṉmaiyaṉavāka mīṇṭum mīṇṭum varutal. (avai orēvaḻi
māṟiyum viraviyum varum)

6. pāṭalkaḷ aṭiyuṭaṉ aṭicērap poruḷ niṟai peṟumaṭṭum nimirntu cellutal.

7. pāṭaliṉ talaimakaṉ vīrapuruṭaṉ, pukaḻeṉiṉ uyiruṅ koṭukkam avaṉatu āṇmaiyum
pukaḻumē pāṭaliṉ viḻumiya poruḷāyiruttal.

8. uṇmaiyai uraippatākavē amaintiruttal; cevivaḻiyākavō aṉṟik kaṇṇāṟ kaṇṭa
pulakkāṭciyiṉālō nikaḻntavaṟṟaik kūṟuvatākavē amaintukiṭappaṉa. ataṉālē piṟkālak
kāviyaṅkaḷilum, muṟkālap pāṭalkaḷ varalāṟṟuc ceytikaḷai atikam uṭaiyaṉavāka
uḷḷaṉa.

tiru. paurā kūṟiyuḷḷa eṭṭu amcaṅkaḷum cāṉṟār ilakkiyattiṟ carivarap
poruntiyirukkak kāṇalām. mēṟkūṟiya amcaṅkaḷ eṭṭiṉaiyum iruperum piriviṟkuḷ
aṭakkik koḷḷutal kūṭum.

(1) oṉṟu, pāṭalkaḷiṉ moḻi naṭai, yāppu, kālam ilakkiya neṟi mutaliyaṉa
campantamāṉatu.

(2) maṟṟoṉṟu, pāṭṭuṭait talaivarkaḷ, avartam vāḻviyal, kuṟikkōḷ uṭaimai
mutaliyaṉa campantamāṉatu. curuṅkak kūṟiṉ vīrappāṭalkaḷiṉ uruvamum
uḷḷaṭakkamum oppumaiyuṭaiyaṉa vāyuḷḷaṉa. kirēkka moḻiyuṭpaṭap piṟamoḻikaḷ
palavaṟṟil uḷḷa vīrayukap pāṭalkaḷ cila
talaiyāya nāyakarkaḷatu vīrattaiyum pukaḻaiyum vitantu kūṟuvaṉavāyiruppataik
kāṇkiṟōm. atupōlat tamiḻ vīrappāṭalkaḷilum karikālaṉ, neruñceḻiyaṉ, neṭuñcēralātaṉ
mutaliya cilarē muḻumaiyāṉa pāttiraṅkaḷāka vārkkappaṭṭuḷḷamai nōkkat takkatu.
utāraṇamāka, tamiḻ vīrap pāṭalkaḷilum iṭampeṟum talaimakkaḷ, periyōr
oḻukkattukku māṟāṉavaṟṟiṟku nāṇupavarāy, paḻiyañcuvarāyt tamakkeṉa ōr aṟak
kōṭpāṭuṭaiyavarāyk kāṇappaṭukiṉṟaṉar. nāṇ, paḻi, aṟaṉ ākiya coṟkaḷ īṇṭuk
kavaṉikkattakkaṉa. kirēkka
kāviyaṅkaḷiṟ payilum aidos Nemesis, Dike ākiya coṟkaḷ muṟkūṟiya tamiḻc
coṟkaḷukku nērāṉa poruḷuṭaiyaṉa. atu pōlavē cāṉṟōr ceyyuṭkaḷil pālvarai teyvam
ciṟappāṉatōr iṭattaip peṟṟuḷḷatu. kirēkkac collāṉa Moira ellā vakaiyilum itaṉai
ottuḷḷatu.
ivaṟṟai ellām uṟṟu nōkkum poḻutu ulakiṉ pala pakutikaḷilē tōṉṟiya vīrayukap
pāṭalkaḷukku nikarākat tamiḻilakkiyattiṟ ciṟappup poruntiya cāṉṟōr ceyyuṭkaḷ
amaintuḷḷamai uṟutippaṭum. iṟutiyākak kuṟippiṭṭa cāṉṟōr eṉṉum collaiyē eṭuttu
nōkkiṉ, atu vīrar, uyarntōr, ciṟantavar eṉṟu poruḷ paṭuvataik kāṇalām. paṇṭaik
kirēkkap pāṭalkaḷilum vaḻaṅkum agathos eṉṟa col itaṟku nērp patamākum.

piṟa moḻikaḷiluḷḷa vīrayukap pāṭalkaḷaip paṭippatālum, avai paṟṟiya ārāyccikaḷait
terintu koḷvatālum ārampa nilaiyilirukkum tamiḻ vīra yukam paṟṟiya ārāycci
peritum payaṉaṭaiyum, atē camayattiṟ piṟa moḻiyārāycciyāḷarkaḷum tamiḻilakkiyac
cāṉṟukaḷiṟ payaṉpeṟuvar eṉṟu kūṟavatil tavaṟirukkātu eṉṟē eṇṇukiṟēṉ. ēṉeṉil,
vīrayukap pāṭalkaḷiṉ ārāycciyāṉatu toṭakkattiliruntē oppilakkiya āyvākavē iruntu
vantuḷḷatu.4. irukōṭpāṭukaḷ

putumaip peṇṇaip paṟṟip pāṭavanta pāratiyār vīrāvēcat tōṭu ōriṭattilē, "nāṇum
accamum nāykaṭku vēṇṭumām" eṉṟār. tamatu camutāyattiṟkum nāṭṭiṟkum vīra
cutantiram vēṇṭi niṉṟa kaviñar, tamiḻp peṇkaḷ "vilaki vīṭṭilōr pontil vaḷarvatai
viraivil
oḻikka vēṇṭumeṉṟu kuraleḻuppiṉār. accam, maṭam, nāṇam, payirppu ākiyaṉa pala
nuṟṟāṇṭuk kālamākap peṇmaiyiṉ ilakkaṇaṅkaḷāka ematu ilakkiyattilē pārāṭṭap
peṟuvatai maṉattiṟ koṇṭē navayukak kaviyāṉa pāratiyār, nāṇum accamum yārukkum
vēṇṭām eṉṟār.
mēṟkūṟiya melliyalpukaḷ nāṉkaṉuḷḷum nāṇ eṉpatē ciṟappākak koḷḷappaṭṭu
vantaḷḷatu. 'uyiriṉuñ ciṟantaṉṟu nāṇē" eṉṟu tēṟṟattuṭaṉ kūṟukiṟatu tolkāppiyam.
ivvāṟu peṇpāṟkariyatākak kūṟappaṭum nāṇ cāṉṟōr ceyyuṭkaḷilē āṇkaḷukkuriyatākak
kūṟappaṭuvatai nām
kāṇkiṟōm. cāṉṟār ceyyuṭkaḷiṉ vaḻivanta tirukkuṟaḷilum oḻipu iyalilē uyarntōrukku
uriya kuṇaṅkaḷil oṉṟāka nāṇ uṭaimai taṉi atikāramāka vakukkappaṭṭuḷḷatu.

"ūṇ uṭai eccam uyirkku ellām vēṟalla
nāṇ uṭaimai māntar ciṟappu."

itaṉ poruḷ: ūṇ, uṭai, uṟakkam, accam, kāmam ākiyaṉa makkaḷuyirkkellām potu; āṉāl
naṉmakkaṭkuc ciṟappiyalpu nāṇuvuṭaimaiyē avaiyalla eṉpatākum. tiruvaḷḷuvar
tamakkēyuriya muṟaiyil ataṉ ciṟappaik kūṟiyuḷḷār.

"peṇkaḷ viṭutalaik kummi" eṉṉum pāṭalil kaṟpaip paṟṟip pāratiyār piṉvarumāṟu
kūṟukiṟār.

"kaṟpu nilaiyeṉṟu collavantār - iru
kaṭcikkum aḵtu potuvil vaippōm."

kaṟpaip paṟṟi pēciṉāl atu āṇukkum peṇṇukkum potuvāka iruttal vēṇṭum eṉṟār.
piṟkālattil evvāṟāka amaintiruntālum cāṉṟōr ceyyuṭkaḷil nāṇ iru kaṭcikkum potuvil"
vaikkappaṭṭiruppataik kāṇalām.

cāṉṟōr ceyyuṭkaḷ tamiḻakattu vīrayukattai piratipalikkum collōviyaṅkaḷ. pōriṉ
aṭippaṭaiyilēyē aṉṟaiya camutāyam vāḻntatu. iṭaiviṭāta pōriṉ mattiyil cila
ilaṭciyaṅkaḷ nilavattāṉ ceytaṉa. kaṟṟāṉaik kaṟṟāṉ kāmuṟuvatupōl vīraṉai
vīraṉ matikkum paṇpu vīrayukattiṉ ilaṭciyamāka iruntatu. pōreṉpatu vāḻkkai
muṟaiyāka amaintuviṭavē ataṟkuc cila vitikaḷum, oḻuṅkukaḷum, ēṟpāṭukaḷum,
attiyāvaciyamāyiruntaṉa. ivai ēṭṭil varaiyappaṭṭa caṭṭatiṭṭaṅkaḷalla. camūkattilē
yāvarālum potuvāka
ēṟṟukkoḷḷappaṭṭa naṭaimuṟai vitikaḷ. camayaṅkaḷiṉ vaḷarcciyait toṭarntu tarmam,
atarmam, pāvam, puṇṇiyam mutaliya kōṭpāṭukaḷ maṉitaṉatu cintaṉaikaḷaiyum,
ceyalkaḷaiyum pātippatu pōla vīrayukattilē maṉitaratu uṟavukaḷiṉaṭippaṭaiyilē
eḻunta cila
nampikkaikaḷ avarkaḷiṉ ceyalkaḷaip pātittaṉa. attakaiya nampikkaikaḷil oṉṟutāṉ nāṇ.

nāṇ eṉṟāl eṉṉa? cātāraṇamāka veṭkam, kūccam eṉṟu poruḷ kūṟappaṭum. āyiṉum
etaṟkāka, veṭkappaṭuvatu, kūccappaṭuvatu eṉṟu kēṭpatu iyalpē. paḻaiya
uraiyāciriyarāṉa iḷampūraṇar mēlvarumāṟu viḷakkan tantuḷḷār.

"oppu mutalāka nukarcciyīṟāka avvaḻivarum collellām nāṭṭiṉ vaḻaṅkukiṉṟa
marapiṉāṉē poruḷai maṉattiṉāṉ uṇariṉallatu māṇākkarkku itu poruḷ eṉa vēṟupaṭutti
āciriyaṉ kāṭṭalākāta poruḷuṭaiya 'nāṇ' eṉṟatu periyōr oḻukkattu māṟāyiṉ
ceyyāmaikku nikaḻvatōr nikaḻcci; atuvum kāṭṭalākātu."

atāvatu nāṇ eṉṟāl iṉṉatu eṉak kāṭṭa muṭiyāteṉṟum, atu oru kuṟippiṭṭa camutāyattilē
piṟantu vaḷarntavar aṉupavattiṉ mūlam uṇarntaṟivateṉṟum kūṟukiṉṟār, uraiyāciriyar.

"oḻukkamum, vāymaiyum, nāṇum immūṉṟum
iḻukkār kuṭippiṟantār. (kuṟaḷ 952)

eṉṉum kuṟaḷukku urai kūṟappukunta parimēlaḻakar mēlvarumāṟu kūṟukiṟār.

"uyarnta kuṭiyiṉkaṇ piṟantār tamakkuriya oḻukkam, meymai, nāṇ eṉappaṭṭa
immūṉṟaṉ kaṇṇum kalviyāṉ aṉṟit tā mākavē vaḻuvār."

ivviṭattilē nāṇōṭu toṭarpuṭaiya paḻi eṉṉuñ collaiyum ciṟitu nōkkuvōm. nāṇaip
pōlavē paḻiyeṉṉum kōṭpāṭum oruvaṉuṭaiya ceyalkaḷaik kaṭṭuppaṭuttun taṉmai
yuṭaiyatu. āyiṉum iraṇṭum oruvēṟu nilaiyiluḷḷaṉa.

nāṇ eṉpatu oruvaṉ taṉatu ceyalaip paṟṟit tāṉ maṉattilē koḷḷum uṇarcciyākum. anta
vakaiyil atu maṉaccāṭci pōṉṟatu. nāṇ maṉattiluḷḷavaṉ ivvāṟu oḻukamāṭṭāṉ eṉak
kūṟum poḻutu atu oruvaṉuṭaiya aka nilaiyaik kuṟikkiṉṟatu. īḻattup pūtaṉ tēvaṉār
akanāṉūṟṟup pāṭaloṉṟil
(231) ivvakai nilaiyiṉait teḷivāka varṇittuḷḷaṉar.

"nallicai valitta nāṇuṭai maṉattar"

'nalla pukaḻaik karutiya nāṇaiyuṭaiya maṉattar' eṉṟu talaivaṉ tōḻi vāyilākap
pukaḻappaṭukiṟāṉ. māṉa uṇarccimikka vīrarai 'nāṇuṭai maṟavar' eṉap pulavar pala
iṭaṅkaḷil varuṇittuḷḷaṉar.

"pōrppaṟai kēṭṭavuṭaṉ tāmatiyātu puṟappaṭṭuc celpavarkaḷ māṉamikka maṟavīrar
eṉṟum, pūkkōḷ kuṟitta taṇṇumai oli kēṭkumparai tāmatittuc celpavarkaḷ nāṇuṭainta
mākkaḷ" eṉpatum akkālak koḷkai. utāraṇamāka, nocci niyamaṅkiḻār pāṭiya
puṟappāṭalil
(293) 'nāṇuṭaiya mākkaḷ' eṉṉun toṭar, nāṇuṭainta mākkaḷaik kuṟikkum etirmaṟaik
kuṟippu moḻiyāka amaintuḷḷatu. nāṇuṭaintavarkaḷai 'mākkaḷ' eṉak kuṟippiṭuvatu
kavaṉikkattakkatu. mākkaḷ, makkaḷiṉiṉṟum vēṟupaṭuvar; avar pakuttaṟivilār; 'māvu
makkaḷum aiyaṟiviṉavē'
eṉpatu tolkāppiyam. makkaḷ aimpoṟiyuṇarvōṭu maṉavaṟivumuṭaiyavar. itaṉālēyē
"nāṇuṭai maṉattar" eṉṟār pūtaṉ tēvaṉār. "nāṇuṭai neñcam" eṉpar kaḻāttalaiyār. ivaṟṟai
nōkkum pōtu nāṇ eṉpatu oruvaṉatu maṉappakkuvam campantamāṉatākat tōṉṟukiṟatu.
itaṉai
maṉaṅkoṇṭē poyyāmoḻiyārum,

"nāṇ akattu illār iyakkam marappāvai
nāṇāl uyir maruṭṭi yaṟṟu"

eṉṟār. atāvatu, "neñcattē" nāṇillāta makkaḷ iyakkam, nāṇuṭaiya pāvai iyakkam
pōlvatallatu uyiriyakkam aṉṟu" eṉpatām. eṉavē nāṇ eṉpatu tāṉ campantamāṉatu
eṉalām. itu kuṟaḷilē kaṭṭuraikkappaṭṭuḷḷatu

"piṟar nāṇat takkatu tāṉnāṇāṉ āyiṉ
aṟamnāṇat takkatu uṭaittu."

kāṇpavarum kēṭpavarumākiya piṟar nāṇattakka paḻiyai oruvaṉ tāṉ nāṇātu
ceyvāṉēyāṉāl, atu avaṉaiviṭṭu aṟam akaṉṟuviṭattakka kuṟṟamākum. parimēlaḻakar
kūṟukiṉṟār: "tāṉ eṉac ceyvāṉaip pirikkiṉṟār ākaliṉ 'piṟar' eṉṟār. nāṇoṭu iyaipu illātāṉai
aṟam cārātu eṉpatām." piṟkālak karuttukkaḷaiyuñ cērttuk kūṟukiṉṟāreṉiṉum, nāṇ,
paḻi, pukaḻ, aṟam ākiyavaṟṟukkiṭaiyuḷḷa toṭarpaiyum piṇaippaiyum teḷivākkiyuḷḷār
urai āciriyar.

paḻi eṉpatu oruvaṉ taṉatu ceyalaippaṟṟip piṟar yātu karutuvarōveṉak koḷḷum
accamākum. nāṇ oruvaṉ taṉatu ceyal kuṟittuk kūccappaṭum uṇarcciyāyiṉ, paḻi atu
kuṟittu avaṉ ulakiṟku añcuvatākum. itaṉaṭippaṭaiyilēyē paḻiyañcuvatu eṉṉun
toṭarum vaḻaṅkuvatāyiṟṟu. piṟkālattilē
camayak karuttukkaḷ vērūṉṟiya piṉṉar, paḻiyoṭu pāvam eṉṉum kōṭpāṭum cērntu
'paḻipāvam' eṉṉum toṭar moḻi nilavalāyiṟṟu.

"añcuvatu añcāmai pētaimai añcuvatu
añcal aṟivār toḻil"

eṉṟa kuṟaḷiṉ uraiyil, "pāvamum paḻiyum kēṭum mutalāka añcappaṭuvaṉa
palavāyiṉum" eṉak kūṟic cellum parimēlaḻakar, pāvattiṉaiyum paḻiyiṉaiyum iṇaittuc
colvatum kavaṉikkattakkatu. eṉavē paḻi, eṉpatu piṟar campantamāṉatu eṉalām.
vīrayukattilē pulavarkaḷ, maṉṉar mutaliyōratu
ceyalkaḷai eṭaipōṭumpoḻutu, nāṇ, paḻi, pukaḻ mutaliya kōṭpāṭukaḷiṉ
aṭippaṭaiyilēyē tamatu karuttukkaḷaik kūṟiṉar. ippaṇpukaḷ talaiyālaṅkāṉattuc
ceruveṉṟa neṭuñceḻiyaṉiṉ "kuṭipaḻitūṟṟuṅ koṭuṅkōṉmaiyum, pulavar pāṭum pukaḻ
peṟāmaiyum
iravalarkkīyāmaiyum oru vēntaṉaik kīḻmaippaṭuttuvaṉa" eṉṉum uṇarvuṭaṉ kūṟiya
puṟappāṭṭil (72) teḷivākat terikiṉṟaṉa.

"nakutakkaṉarē nāṭumīk kūṟunar
iḷaiya ṉivaṉeṉa vuḷaiyak kūṟi
paṭumaṇi iraṭṭum pāvaṭip paṇaittāṉ
neṭunal yāṉaiyum tērum māvum
paṭaiyamai maṟavarum uṭaiyum yāmeṉ
ṟuṟutup pañcā tuṭalciṉañ cerukkic
ciṟucoṟ colliya ciṉaṅkeḻu vēntarai
aruñcamañ citaiyat tākki muracamo
ṭoruṅkakap paṭēeṉāyiṟ poruntiya
eṉṉiḻal vāḻnar ceṉṉiḻaṟ kāṇātu
koṭiya ṉemmiṟai yeṉak kaṇṇīr parappik
kuṭipaḻi tūṟṟam kōlē ṉākuka
ōṅkiya ciṟappi ṉuyarnta kēḷvi
māṅkuṭi marutaṉ ṟalaivaṉāka
ulakamoṭu nilaiiya palarpukaḻ ciṟappiṟ
pulavar pāṭātu varaikaveṉ ṉilavarai
purappōr puṉkaṇ kūra
irappōrk kīyā viṉmai yāṉuṟavē."

nāṇ illātavaṉukkum, paḻiyañcātavaṉukkum pukaḻ cērātu eṉpatu akkāla nampikkai.
akkāla makkaḷaip poṟuttavaraiyil pukaḻaiyē uyiriṉum mēlāka matittaṉar. eṉavē
pukaḻukkut taṭaiyāka irukkum ceyalkaḷai iyalpākavē viṭuttaṉar. naṭaimuṟaiyiṉ
vīrar yāvarum ivvuyariya
ilaṭciyaṅkaḷaik kaippiṭittaṉareṉṟu nām tuṇintu kūṟu muṭiyātu. ittuṇai
neṭuṅkālattiṟkup piṉ uṇmaiyaṟivatu ilakuvaṉṟu. āyiṉum cāṉṟōr ceyyuṭkaḷil
ivvilaṭciyaṅkaḷē peritum pōṟṟappaṭukiṉṟaṉa. enta oru camūkamum
caṭṭatiṭṭaṅkaḷum naṭaimuṟai oḻukkaṅkaḷumiṉṟi nilaittu
vāḻa muṭiyātākaliṉ, vīrayukattilē mēṟkūṟiya nampikkaikaḷ perumpālum nilaviṉa eṉak
karutalām. atē camayattil pulavarkaḷum ivvilaṭciyaṅkaḷaip piracittappaṭuttiṉar
eṉpataṉai niṉaivukūrtal takum. akanāṉūṟṟup pāṭaloṉṟilē "pulavar pukaḻnta nāṇ" eṉṟu
kūṟappaṭukiṟatu.

pukaḻ, paḻi mutaliyavaṟṟukkuḷḷa piṇaippaip puṟanāṉūṟṟup pāṭaloṉṟu teḷivākak
kāṭṭukiṉṟatu. iḷam peruvaḻuti eṉpāṉ pāṭiya appāṭal" "uṇṭā lamma..." eṉat
toṭaṅkuvatu.

"pukaḻeṉiṉ uyiruṅ koṭukkuvar paḻiyeṉiṉ
ulakuṭaṉ peṟiṉum koḷḷalar."

paḻiyaccattiṟku ōr utāraṇam pārkkalām. neṭuñceḻiyaṉ eṉṉum pāṇṭiya vīraṉ capatam
ceykiṟāṉ. 'vañciṉam' eṉṟu atu kūṟappaṭum. taṉṉai ikaḻnturaitta maṉṉaraip pōril veṉṟu
avar tam muraciṉaiyum, koṭi, kuṭai mutaliyavaṟṟaiyum kaippaṟṟāviṭiṉ tāṉ kuṭikaḷ
paḻitūṟṟum
koṭuṅkōlaṉāka matikkappaṭak kaṭavatu eṉkiṉṟāṉ. paḻikku añcum pāṉmai
vañciṉavāyilākat tulakkamākiṉṟatu.

pōrkkaḷattil maṭṭumiṉṟi aka oḻukkattilum talaimakkaḷukku nāṇ
vaṟpuṟuttappaṭukiṉṟatu. kaḷavoḻukkattai nīṭṭittut tirumaṇattilē cirattai kāṭṭāta
āṇmakaṉukku nāṇ eṉṟa uṇarcciyiṉpēril puttipukaṭṭa muṟpaṭukiṉṟāḷ tōḻi.
ciṟaippuṟattēyuḷḷa talaivaṉ kēṭṭu varaiyum
poruṭṭut tōḻiyorutti talaiviyai nōkkip piṉvarumāṟu kūṟat toṭaṅkukiṟāḷ:

"pēṇupa pēṇār periyō reṉpatu
nāṇut takkaṉṟatu kāṇuṅ kālai." (naṟ. 72)

ataippōlavē, kaḷavoḻukkattiṉ kaṇṇē talaiviyiṉ nilaimai iṉṉal niṟaintatāy uḷḷateṉṟu tōḻi
kūṟakkēṭṭa talaivaṉ annilaiyilē talaiviyai vaittaṟku nāṇiṉaṉ eṉṟu kuṟuntokaip
pāṭaloṉṟu kāṭṭum.

"naṉṉar neñcattaṉ tōḻi
niṉṉilai yāṉṟaṉak kuraittaṉe ṉākat
tāṉā ṇiṉaṉiḵ tākāvāṟē...."

"nalla neñcattaiyuṭaiyaṉāṉa talaivaṉ, ivvoḻukkam nāṉṟākāmaiyai niṉaittu peritum
nāṇamuṟṟaṉaṉ" eṉpatu tōḻiyiṉ kūṟṟu. karuvūrk katappiḷḷai eṉṉum cāṉṟōr pāṭiya
ippāṭṭiṉ muṟpakutiyilē ivvāṟu naṉṉeñcattōṭu nāṇiya talaimakaṉukku uvamai
kūṟappaṭukiṟatu.

"paṇṭum
tāmaṟi cemmaic cāṉṟōrk kaṇṭa
kaṭaṉaṟi mākkaḷ pōla...."

itaṉ poruḷ: "muṉṉarum tāmaṟintuḷḷa naṭuvunilaimaiyuṭaiya periyōraik
kaṇṭaviṭattut tamatu kaṭamaikaḷaiyaṟinta naṉmakkaḷaippōla".

talaivaṉ kaḷavoḻukkattiliruppiṉum tōḻi varaivu kaṭātalaik kuṟippākac coṉṉa aḷavilē,
taṉatu kaṭamaiyai uṇarntu koṇṭāṉ eṉpataṟku viḷakkamāka, "kaṭaṉaṟimakkaḷ" pōla
eṉṟār pulavar. pulavar kūṟum 'kaṭaṉaṟital' eṉpataṟkum, iḷam pūraṇar kūṟum
viḷakkattiṟkum peritum oppumai
iruppataik kavaṉikkalām.

nāṇ eṉpatu akattiṉum puṟattiṉum varuvatāyiṉum puṟattilēyē vīrayukap paṇpiṟku
iyaipuṭaiyatāy amaintuḷatu. akattiṇaip pāṭalkaḷilē nāṇ eṉpataṉ poruḷ virivaṭaintu
poruṭ ceṟiviḻantatu eṉṟu kūṟalām. avarukku nāṇutal mutaliyaṉa ittakaiyatē.
puṟapporuḷ
veṇpāmālai kaikkiḷaip paṭalattil,

"oṉṟār kūṟu muṟupaḻi nāṇi
meṉṟō ḷarivai melivoṭu vaikiṉṟu"

eṉṉum koḷu, melliyaḷāṉa talaivi poruntātār collum avarukku nāṇi vāṭṭamuṟuvataik
kuṟikkiṉṟatu. avarukku nāṇuvataip pōlavē iyaṟkaip puṇarcciyiṉ piṉ talaimakaṉ
muṉṉiṉṟu nalampārāṭṭak kēṭṭa talaimakaṉ, avaṉ muṉ niṟkamāṭṭāḷāy, nāṇi oru
maruṅku
otuṅkik kaṇkaḷaip putaittalākum. nāṇik kaṇputaittal allatu iṭaiyūṟu kiḷattal eṉṟu
itaṉai oru tuṟaiyāka amaittaṉar aintiṇaik kōvaiyāciriyar. nūṟṟuk kaṇakkāṉa tuṟaikaḷil
oṉṟākavirunta itaṉaiyē vitanteṭuttu, oru tuṟaikkōvaiyāka nāṉūṟu ceyyuṭkaḷ pāṭa
muṟpaṭṭaṉar
piṟkālak kavirāyarkaḷ. ivaruḷ patiṉēḻām nūṟṟāṇṭil irakunāta cētupatimītu orutuṟaik
kōvai pāṭiya amirta kavirāyar piracittamāṉavar. aḷavaṟṟa kaṟpaṉaiyum nāṇaṟṟa
moḻiyum niṟainta itupōṉṟa nūl paṭippār nāṇik kaṇputaikka vēṇṭiyavarāyuḷḷaṉar
eṉkiṟār
ṭākṭar cupa.māṇikkaṉār. ilakkiya neṟiyil ēṟpaṭṭa māṟṟattai māttiramaṉṟi nāṇ
mutaliya kōṭpāṭukaḷpaṟṟi nikaḻnta kaṇṇōṭṭa māṟṟattaiyum ittakaiya piṟkāla nūlkaḷ
kāṭṭi niṟkiṉṟaṉa eṉalām.

akattuṟaiyil piṟar pukaḻccikku nāṇuvatu pōlavē, puṟappāṭalkaḷil talaimakkaḷ
tammaip piṟar pārāṭṭuṅkāl nāṇuvar. utāraṇamāka vaṉparaṇar pāṭalil (puṟam 152)

"mūvēḻ tuṟaiyu muṟaiyuḷik kaḻippik
kōveṉap peyariya kālai yāṅkatu
taṉpeya rākali ṉāṇi..."

eṉṉumaṭikaḷilē pāṇar kūṭṭam taṉ peyaraic collip pukaḻntapōtu nāṇiya valvilōripaṟṟik
kuṟippiṭappaṭukiṟatu. nallōr taṅkaḷ muṉṉar piṟar tammaip pukaḻvatai nāṇuvar
eṉṉuṅ karuttaic cūttirampōlak kūṟukiṟatu kuṟuntokaip pāṭal oṉṟu.

"cāṉṟōr,
pukaḻu muṉṉar nāṇu
paḻiyāṅ kolpavō kāṇuṅkālē." (kuṟun.252)

neytaṟkaliyilē (2) maraṅkaḷ tuyilum kāṭcikku uvamaiyāka.

"tampukaḻ kēṭṭārpōl talai cāyttu"

eṉṟu varukiṟatu. piṟapāṭalkaḷilum (puṟam 258) ittakaiya karuttukkaḷaik kāṇalām.
iyaṟpaṇpuṭaṉ viḷaṅkum ittakaiya varuṇaṉaikaḷ piṟkālattil kēvalam veṟum varuṇaṉai
marapākiyatāl poruṭciṟappiḻantu coṟcilampaṅkaḷāyiṉa.

kaṭamaiyiṉṉateṉṟu collit terintāl atilē ciṟappillai. nāṇeṉpatum taṉṉaittāṉē nallatu
keṭṭatiṟkūṭākac celutta utavum kōṭpāṭākum. kaṭamaiyuṇarccipōla atu
uṇarvupūrvamāṉatu eṉpatu cāṉṟōr ceyyuṭkaḷiṉ uṭkiṭai kaṭamaiyaippaṟṟip pāratiyār
kūṟuvatum ivviṭattiṟ poruttamāka uḷḷatu.

"kaṭamaiyāvaṉa taṉṉaik kaṭṭutal
piṟartuyar tīrttal piṟar nalam vēṇṭutal."

itukāṟum kūṟiyavaṟṟāl 'nāṇ' eṉpatu paṇṭait tamiḻakattilē āṇmaikkuriya
paṇpukaḷiloṉṟākak koḷḷappaṭṭateṉṟum, paḻiyañcutal eṉṉum kōṭpāṭṭiṟkum ataṟkum
neruṅkiya toṭarpuṇṭeṉṟum. avviraṇṭum akkāla makkaḷiṉ vāḻkkaiyai neṟippaṭuttiṉa
eṉṟum, kālap pōkkil
avai camayakkōṭpāṭukaḷuṭaṉ kalantaṉaveṉṟum aṟintu koḷḷalām.

nāṇ, paḻi, pukaḻ, aṟam mutaliya karuttup paṭivaṅkaḷum avaipaṟṟiya ilakkiya
vaḻakkāṟum paṇṭaik kirēkka ilakkiyattilum kāṇappaṭukiṉṟaṉa. ivvoṟṟumai
etirpārkkak kūṭiyatoṉṟē. āti kirēkka nūlkaḷum vīrayukam oṉṟaṉukkuriyaṉavātalāl iru
tarappilum otta karuttukkaḷum ilakkiyap
pōkkukaḷum kāṇappaṭuvatu iyalpē. atu maṭṭumalla; vīrayukattaiyaṭutta kālap
pakutikaḷilum iru nāṭṭu ilakkiyaṅkaḷiṉ nōkkum pōkkum perumaḷavil
iyaipaṭaiyaṉavākavē uḷḷaṉa. utāraṇamāka, vīrayukattait toṭarntu aṟaviyaṟ
karuttukkaḷ cārnta paṉuvalkaḷ iru moḻikaḷilum
mukkiyattuvam peṟṟaṉa.

nāṇ, paḻi ākiya iraṇṭum kirēkka moḻiyil muṟaiyē aidos, Namesis eṉṉuñ coṟkaḷāṟ
kuṟikkappaṭuvaṉa. ivai oṉṟaṟkoṉṟu nērppataṅkaḷ. ivviru coṟkaḷaiyum avaṟṟiṉ
poruḷāḻattaiyum teḷintālaṉṟik kirēkka cāṉṟōrilakkiyattai muḻumaiyāka eṉṟu kirēkka
ilakkiya aṟiñar kūṟuvar. ivviraṇṭum oṉṟaiyoṉṟu vēṇṭi niṟkum iraṭṭaik karuttup
paṭivaṅkaḷām. nāṇ, paḻi ākiyaṉavum, avaṟṟai ātāramākak koṇṭa pukaḻum
yāvariṭattuc ciṟappākac ceyaṟpaṭum eṉpatu paṟṟi, kirēkkar karutiyatu iṅkuk
kuṟippiṭattakkatu. avai cutantiramuṭaiyārkaṇṇē
kuṭikoṇṭu viḷaṅkuvaṉa eṉa avarkaḷ koṇṭaṉar. iṟpiṟantār māṭṭu ivviyalpukaḷ
ciṟappāka amaivaṉa eṉṟē vaḷḷuvarum kūṟiyuḷḷatai ēlavē pārttōm. ataṉuṭaiya
vikaṟpamākavē cutantararaik kuṟippiṭukiṉṟār, kirēkka nūlāciriyar. "oru maṉitaṉ
cutantaramāka irukkumpōtē
ivai ceyaṟpaṭukiṉṟaṉa; nirpantam iruttalākātu" eṉkiṟār pērāciriyar kilperṭ maṟē.
atāvatu piṟarēvaliṉṟic cuya uṇarviṉāl ivaṟṟaik kaṭaippiṭippavaṉ cutantaraṉ eṉpatu
avarkaḷ koḷkai. ittakaiya karuttu viḷakkam tamiḻilum kāṇappaṭukiṟatu.
utāraṇamāka akaṉaintiṇaikku
uriya talaimakkaḷai vivarikkumiṭattu uraiyāciriyar iḷampūraṇar piṉvarumāṟu
kūṟukiṟār.

"akattiṇaiyāvaṉa aṟattiṉ vaḻāmalum poruḷiṉ vaḻāmalum iṉpattiṉ vaḻāmalum iyalal
vēṇṭum; avaiyellām piṟarkkuk kuṟṟavēl ceyvōrkkuc ceytal aritākalāṉum, avar nāṇuk
kuṟaipāṭuṭaiya rākalāṉum....iṉpam iṉitu naṭattuvār piṟar ēval ceyyātār eṉpatāṉālum,
ivar
puṟapporuṭ kuriyarāyiṉār."

piṟarēval ceyvār nāṇukkuṟaipāṭuṭaiyavar eṉpataṉāl, ataṉ maṟutalaiyākac
cutantaramāka vāḻpavā nāṇvēli (kuṟaḷ. 1016) uṭaiyavar eṉpatu peṟappaṭum.

nāṇ eṉpataṟku iḷampūraṇar viḷakkaṅkūṟiyaviṭattu, ataṉaiyoruvaṉ 'maṉattiṉāl
uṇariṉallatu vēṟupaṭuttik kāṭṭalākātu' eṉṟu kūṟiyataip pārttōm. ivvāṟē kirēkkarum
kūṟiṉar. pērāciriyar maṟē eḻutukiṟār: "ayiṭōs (nāṇ) eṉpatu maṉa uṇarvēyākum; ākavē
ataṉai
aḷaviṭamuṭiyātu; vakukka muṭiyātu; koḷkaiyākak kāṭṭa muṭiyātu. atu
taṉṉaḷaviltāṉē iyaṅki vaḷarvatu. ataṟku varampu kiṭaiyātu. ataṉai uṭaiyōṉ uḷḷamē
ataṉ ellai." aṭimaikaḷ nāṇukkuṟaipāṭuṭaiyavar eṉṟu iḷampūraṇar kūṟiyataip pōlavē
kirēkkarum aṭimaikaḷiṭattu
nāṇ illaiyeṉṟaṉar. iṉpiyal nāṭakāciriyaṉ iyūripiṭīs itaṟkuc camātāṉam kūṟa muṉaintāṉ.
"irakkamiṉmaiyē niyatiyāyuḷḷa iṭattil nāṇaip paṟṟi ēṉ pēcavēṇṭum?"

iṟkuṭippiṟantāṉoruvaṉ taṉakku iyalpāyuḷḷa nāṇuṭaimai kāraṇamāka aṭimaikaḷaip
parivuṭaṉ naṭattakkūṭum. āṉāl aṭimaikku nāṇ iruppatākak kirēkka āciriyarkaḷ
kūṟiṉārallar. itaṉaṭippaṭai ciṟitu cintikkat takkatu. nāṇum paḻiyum oḻukalāṟu
campantamāṉavai. kirēkka
ilakkiyaṅkaḷiṉpaṭi talaivaṉ oruvaṉ cila ceyalkaḷaic ceyyumpoḻutu maṉaṅkūcuvatē
ivvaṭippaṭai. acceyalkaḷai yātu kāraṇattālō ceytāl avaṟṟiṟkāka nāṇukiṉṟāṉ; ceyyāviṭṭāl
avaṟṟait tavirkka muyalkiṟāṉ. eṉavē, cila ceyalkaḷaic ceyyātirukka avaṉukkuc
cutantaram
iruttal avaciyam. utāraṇamāka, peṇṇaik kollutal nāṇattakka ceyal eṉṟu uṇarum
cutantaraṉ kollātu viṭukiṟāṉ. āṉāl talaivaṉ āṇaiyiṭṭāl aṭimai akkoṭiya ceyalaic
ceytēyāka vēṇṭum. avaṉaip poṟuttavaraiyil nāṇ poruḷaṟṟup pōkiṟatu. taṭṭik kēṭka
oruvarum
illātaviṭattum tāṉē uṇarntu cila ceyalkaḷait tavirppataṟku uḷḷārnta nāṇurvu kāraṇam
eṉṟu kirēkkar kūṟiṉar.

hōmāṉ iliyātu kāviyattil itaṟkōr utāraṇam pārppōm. māvīraṉ akkilīs īṟṟiyaṉatu
nakarmītu pōrtoṭuttapōtu, aṅku niṟaintirunta ciliciyaraiyum īṟṟiyaṉaiyum koṉṟu,
nitik kuvaikaḷaic cūṟaiyāṭiṉāṉ. āyiṉum īṟṟiyaṉ aṇintirunta kavacam
mutalāyavaṟṟai mācupaṭuttātu viṭṭāṉ. avaṉ neñcil niṟaintirunta nāṇ avvāṟu
ceyvataṟku iṭaṅkoṭukkavillai. atu maṭṭumalla. pōril iṟanta īṟṟiyaṉait takunta
ciṟappuṭaṉ citaiyil vaittu erittāṉ. nāṇukku nallatōr eṭuttukkāṭṭāka itaṉaik koṇṭaṉar.
nāṇōṭu
kalantu kāṇappaṭum meṉmaiyum akkilīciṉ ceyaliṟ pulappaṭukiṟatu. īṟṟiyaṉukku
ivvāṟu mariyātai kāṭṭiyatāl akklīcukku lāpamō naṭṭamō kiṭaiyātu. īṟṟiyaṉatu
ciṟappumikka pōrkkavacattaic citaittiruppiṉum avaṉaik kaṇṭikka yārumillai. pōril
pakaivaratu poruṭkaḷaic citaippatu carva cātāraṇa nikaḻccitāṉ. āyiṉum akkilīs akattu
irunta nāṇ taṭaiyāka viḷaṅkiṟṟu. "ituvē tūya, uyarnta nāṇurvu" eṉkiṟār maṟē.

itē akkilīs oru cantarppattil kōpāvēcattilē taṉṉai maṟantu nāṇattakka ceyalaip purintu
paḻikku āḷākum nilaiyaiyaṭaintuviṭukiṟāṉ. taṉatu āruyir naṇpaṉ paṭrōkiḷas pōril
iṟantapōtu, avaṉ vañciṉa muraittup pōrkkaḷam pukukiṉṟāṉ. "uṉṉaik koṉṟa hekṭaratu
pōrkkavacattaik koṇṭu vantu, uṉatu, pāṭaikka muṉ paṉṉiru ṭirōja iḷaiñaraip
palikoṭutta piṉṉarē uriya mariyataikaḷuṭaṉ uṉakku īmak caṭaṅkukaḷaic ceyvēṉ" eṉṟu
nīḷmoḻi uraikkiṉṟāṉ. aṭuttu nikaḻum kaṭum pōrilē taṉatu capatattiṉ perum
pakutiyai
niṟaivēṟṟukiṟāṉ. hekṭaratu talaiyaik koyvataṟkut teyvattalaiyīṭu taṭaiyāyiruntatu.
āṉāl iṟanta hekṭaratu caṭalattait tēriṟ kaṭṭip puḻutiyellām iḻuttu mācupaṭuttukiṟāṉ.
taṉṉaik kaṭṭuppaṭuttum uṇarvukaḷai utācīṉañ ceykiṟāṉ. itu kaṇṭa tēvarkaḷē
kōpappaṭukiṉṟaṉar.
"akkilīs nāṇattaiyum irakkattaiyum iḻantu viṭṭāṉ" eṉṟu apōlō kūṟuvatu nāṇ paṟṟiya
viḷakkattai mēlum teḷivākkukiṟatu. nāṇ kaṭaippiṭikkappaṭāviṭṭāl atu paṟṟit
taṇṭaṉaiyillai. atu uṇarvāṉaip poṟuttatu.

itaṉaip puṟanāṉūṟṟup pāṭal oṉṟu (36) cittirikkumāṟṟaip pārppōm:

aṭunai yāyiṉum viṭunai yāyiṉum
nīyaḷan taṟitiniṉ puraimai, vārkōl
ceṟiyaric cilampiṟ kuṟuntoṭi makaḷir
polañcey kaḻaṅkiṟ ṟeṟṟi yāṭum
taṇṇāṉ porutai veṇmaṇal citaiyak
karuṅkaik kolla ṉarañceyavvāy
neṭuṅkai naviyam pāytali ṉilaiyaḻintu
vīkamar neṭuñciṉai pulampak kāvutoṟum
kaṭimaran taṭiyu mōcai taṉṉūr
neṭumatil varaippiṟ kaṭimaṉai yiyampa
āṅkiṉi tirutta vēntaṉō ṭīṅkuniṉ
cilaittār muracaṅ kaṟaṅka.
malaittaṉai yeṉpatu nāṇuttaka vuṭaittē.

katai itutāṉ: kiḷḷivaḷavaṉ eṉṉum cōḻaṉ karuvūrai muṟṟukai yiṭṭiruntāṉ. karuvūr
maṉṉaṉ pōriṭa virumpātu kōṭṭaikkuḷḷē aṭaippaṭṭiruntāṉ. cōḻaṉuṭaiya vīrar neṭiya
kaiyaiyuṭaiya kūriya vāyuṭaiya kōṭarikaḷāl taṉatu kāvaliluḷḷa kaṭimaraṅkaḷai veṭṭi
vīḻttum ōcaitāṉ (māṉamiṉṟi) iṉitāka irunta araṇmaṉaikkaṇ olikkak kēṭṭum
vāḷāyirunta vēntaṉuṭaṉ pōr purivatu tūya vīrarkku nāṇut taruvatākum. iṉi,
kolvāyāyiṉum, kollāmal viṭuvāyāyiṉum avaṟṟāl uṉakku varum peṟupēṟukaḷ yām colla
vēṇṭā.
nīyē eṇṇi aṟivai. itu ālattūr kiḻār kūṟṟāka amaintuḷḷatu. "māṉamaṟṟu (vāḻvē
periteṉṟu) maṟaintirunta maṉṉaṉuṭaṉ porutā yeṉpatu nāṇum takutiyai yuṭaittu" eṉṟu
pulavar eṭutturaippatu nāṇ paṟṟiya nal viḷakkamāka amaintirukkiṟatu. itaṉālēyē
"pulavar pukaḻnta nāṇ"
eṉappaṭṭatu. ippōraik kiḷḷivaḷavaṉ toṭarntu naṭattiṉāṉō allatu kaiviṭṭāṉō eṉpatu
namakkut teriyātu. āṉāl pōrilē nāṇ ettakaiya iṭattai vakikkiṟatu eṉpatu emakkup
pulaṉākiṟatu.

nāṇattakka paḻicūḻum ceyalkaḷaip piṟar kāṇac ceyyak kūciṉar kirēkka vīrar. āṉāl
maṉitar evarum pārkkāta viṭattum iyaṟkaic caktikaḷ pārppatāka avarkaḷ nampiṉar.
eṉavē, nāṇattakka ceyalaic ceytavaṉ pūmiyaiyum cūriyaṉaiyum mukaṅ koṭuttup
pārkkat tayaṅkuvāṉ. yār
kaṇṇukkut tappiṉālum nilam, nīr, kāṟṟu mutaliya teyvaṅkaḷiṉ pārvaiyiliruntu tappa
muṭiyāteṉṟu hōmarum, hīciyoṭṭum karutiṉar. paḻi eṉpatu piṟkālattilē camayat
toṭarpiṉāl, karma viṉai mutaliyavaṟṟuṭaṉ piṇaippuṇṭu poruḷ virivu peṟṟatu. kirēkka
āti ilakkiyaṅkaḷilē atu oruvaṉatu ceyal paṟṟip piṟaratu kaṇippākavē karutappaṭṭatu.
koṉṟāṉait toṭarntu paṟṟum kolaip pāvam mutaliya karuttukaḷ piṟkālattukkuriyaṉa.
pērāciriyar maṟē kūṟuvatu pōla "paḻi eṉpatu tuṉpattukku āḷākiyavaṉatu nēraṭiyāṉa
kōpam
aṉṟu; acceyalaip pārtta mūṉṟām naparuṭaiya kuṟṟac cāṭṭākum."

nāṇ, paḻi mutaliyaṉa cāṉṟōr ilakkiyattilē camayac cārpaṟṟaṉavākavum vāḻkkaiyōṭu
nēraṭiyāṉa toṭarpuṭaiyaṉavākavum kāṇappaṭukiṉṟaṉa. kirēkka ilakkiyattilum
ivvāṟēyirukkak kāṇalām.

teyva cāpam, teyva nīti mutaliyavaṟṟuk kañciyaṉṟi, pōriṉ tēvaikaḷaiyum
niyatikaḷaiyum oṭṭiyē nāṇ, paḻi mutaliyavaṟṟai vaḻaṅkiṉar. utāraṇamāka, pōrukku
añcupavaṉ nāṇamaṟṟavaṉākak karutappaṭṭāṉ. 'nāṇuṭainta mākkaḷ' eṉṟa toṭarai mēlē
pārttōm.
kirēkkarum kōḻaittaṉam nāṇuttakavuṭaiyatu eṉak karutiṉar.

"ākiviyarkaḷē nāṇamillaiyā? etir
niṉṟu pōr puriya māṭṭīrkaḷā?"

eṉṟum

"pōriṭap piṉṉiṭātīrkaḷ uṅkaḷ neñcil
nāṇum paḻiyum niṟaintirukkaṭṭum"

eṉṟum kūṟappaṭumpoḻutu pōriṉ mattiyil ivai payaṉīṭṭuk kōṭpāṭukaḷāka
vaḻaṅkuvataik kāṇalām. utāraṇamāka nirāyutapāṇiyāy vantu tañcamaṭaintavaṉaik
kollutal nāṇuttuṟanta ceyalākak karutappaṭṭatu. utaviyaṟṟōraik kolvatum
paḻicceyalākak
koḷḷappaṭṭatu. ivvaṭippaṭaiyilēyē kirēkka ātikāviyaṅkaḷil viruntiṉar. iravar,
mutiyōr eṉṟivarkaḷukkut tīṅkuc ceyvatu nāṇaṟṟa ceyalāka kūṟappaṭukiṟatu. 'tikkaṟṟa
varkkut teyvamē tuṇai' eṉpatu pōla, kirēkkarum tikkaṟṟavarait tēvarkaḷiṉ atipatiyāṉa
cīyas kavaṉittuk koḷkiṟāṉ eṉa eṇṇiṉar.

curuṅkak kūṟuvatāyiṉ, paḻantamiḻc ceyyuṭkaḷiṟ kāṇappaṭuvatupōlavē kirēkka
ātikāviyaṅkaḷilum paḻi eṉpatu pāvaṉattiṉiṉṟum vēṟāka uḷḷatu. vīrayukattil pāvam
eṉṉum koḷkai tōṉṟavillai. ēṉeṉil pāvam karuttu vaṭivāṉatu; kāraṇakāriyat toṭarpil
amaintatu. nāṇ, paḻi eṉpaṉa tammaḷavil tāmē niṟaiyuṭaiyaṉa, āṉāl kirēkka ilakkiya
varalāṟṟilum hīciyoṭ kālattukkup piṉṉar, nāṇattakka ceyalkaḷ pāvac ceyalkaḷākavē
kuṟikkappaṭalāyiṉa. utāraṇamāka hīciyoṭ taṉatu vēlaikaḷ eṉṉum nūlilē pañcamā
pāvaṅkaḷaik kuṟippiṭukiṟāṉ:

(1)"tikkaṟṟōrukkum iravalarukkum tīṅku iḻaippōṉ; (2) taṉatu uṭaṉ piṟantāṉiṉ
maṉaiviyaip peṇṭāḷupavaṉ " (3) "aṉātaik kuḻantaikaḷukkut tuṉpam ceypavaṉ;" (4)
"vayōtika kālattil tantaiyait tuṉpuṟuttupavaṉ; ivarkaḷ yāvarum orē nilaiyiluḷḷavarē,
ivarkaḷaic cīyas teyvamum
poṟukkamāṭṭātu."

hīciyoṭṭiṉ kuralilē pāva, puṇṇiya toṉi terikiṟatāyiṉum, avaṉ kuṟippiṭum pañcamā
pātaṅkaḷ oruṇmaiyai emakku niṉaivūṭṭukiṉṟaṉa. pāpac ceyalkaḷ eṉa avaṉ
kuṟippiṭupavai, uṇmaiyil paḻaiya kulamarapukkiḷaikaḷilē vilakkappaṭṭa 'camūka
virōta'c
ceyalkaḷiṉ aṭippaṭaiyil eḻuntavai. kuṟṟaṅkaḷaip puripavaṉukkuc camaya
nampikkaiyiṉ pēril taṇṭaṉai kūṟappaṭukiṟatāyiṉum, kuṟikkappaṭum kuṟṟaṅkaḷ
camutāyattil tavirkkappaṭa vēṇṭiyaṉavāyiruppatu kavaṉikkat takkatu.

vīrayukattaiyaṭuttu tōṉṟiya "iruṇṭa kālap pakuti"yil (caṅka maruviya kālameṉṟum,
kaḷappirar kālameṉṟum vevvēṟu peyariṭṭu ikkālap pakutiyai ilakkiya
varalāṟṟāciriyar vaḻaṅkuvar) eḻunta aṟanūlkaḷil, iṉiyatu, iṉṉātatu eṉṟu pulavarkaḷ
aṭukkik koṇṭupōvataip
pārkkumpōtu, emakku hūciyoṭṭiṉ niṉaivu tōṉṟāmaṟ pōkātu. cīruñ ciṟappum
poruntiya vīrayukattiṟkup piṉ ulakil 'cemmaiyellām pāḻākik koṭumaiyē aṟamākit
tīrnta'tāka hīciyoṭ nampiṉāṉ. tāṉ vāḻum yukamākiya irumpuk
kālattilē irumpu mākkaḷ mattiyil vāḻa oruppaṭātu nāṇum paḻiyum nallōr vāḻum eṉṟa
nūliṟ kuṟippiṭukiṉṟāṉ. evvāṟāyiṉum kirēkka ātikāviyaṅkaḷukkuppiṉ ikkōṭpāṭukaḷ
mella mellac celvākkiḻantaṉa.

kirēkka moḻiyilē piṟpaṭṭut tōṉṟiya oḻukkaviyalai nōkkumpoḻutu atil nāṇ ciṟu
vaḻakkiṉatākavē kāṇappaṭukiṟatu. piḷēṭṭō, arisṭōṭṭil mutaliya tattuvavātikaḷ ataṉai
orōvaḻi kuṟikkiṉṟaṉareṉiṉum, avarkaḷatu cintaṉaiyil atu ciṟappiṭam
peṟavillai. maṉitavāḻkkaiyai neṟippaṭuttum tārmīka cakti ataṟku illātu pōyviṭṭatu.
arisṭōṭṭil pōṉṟōr ataṉai virumpattakka naṟpaṇpukaḷil oṉṟākak kuṟippiṉum,
uṇarccimikka accollai vaṟpuṟuttiṉār allar. tamiḻilum ittakaiyatoru pōkkaik
kāṇalām. patiṉeṇ kīḻkkaṇakku nūlkaḷilē nāṇ, paḻi mutaliyaṉa iṭampeṟṟapōtum, avai
vāḻkkaiyōṭu toṭarpuṭaiya uṇarcci āḻamikka coṟkaḷākavaṉṟi eṭutturaikkappaṭum
koḷkaikaḷāka amaintuḷḷaṉa. nāṇ mutaliya "kiḷaviyellām kāṭṭalākap poruḷ"
eṉṟār tolkāppiyar. ataṉaiyē viḷakki "māṇākkarkku itu poruḷ eṉa vēṟupaṭutti āciriyaṉ
kāṭṭalākāta poruḷuṭaiyatu" nāṇ eṉṟār iḷampūraṇar. āṉāl aṟappōtaṉai ceyta kīḻk
kaṇakku nūlkaḷō tammiyalpukkiyaiya nāṇaiyum kāṭṭum poruḷāka varaikiṉṟaṉa.
ituvoṉṟē kālavēṟupāṭṭaik kāṭṭappōtumāṉa taṉṟō? utāraṇamāka nallātaṉāriṉ
tirikaṭukattil (ceyyuḷ 6) piṉvarumāṟu nāṇ tokuttuk kūṟappaṭukiṟatu :

"piṟar taṉṉaip pēṇuṅkāl nāṇalam, pēṇār
tiṟaṉ vēṟu kūṟiṉ poṟaiyum, aṟaviṉaiyaik
kār āṇmaipōla oḻukalum - immūṉṟum
ūrāṇmai eṉṟum cerukku"

itilē poṟai mutaliyavaṟṟuṭaṉ nāṇ cērkkappaṭṭuḷḷamai poruttamākak
kāṇappaṭavillai. atu pōlavē kapilatēvaratu iṉṉā nāṟpatilum,

"cūlattup piṟantavaṉ kallāmai iṉṉā;
nilattu iṭṭa nalvittu nāṟāmai iṉṉā;
nilattakaiyār nāṇāmai iṉṉā; āṅku iṉṉā,
kalattal kulam ilvaḻi."

ittakaiya ceyyuṭkaḷ vāḻkkaiyait tūra niṉṟu nōkkip pōtikkum taṉmaiyaṉa. eṉavē
uṇarvum cuvaiyum ciṟappiṉṟiyuḷḷaṉa.

kirēkka moḻiyilum tamiḻilum nāṇ kālappōkkil taṉatu purātaṇa caktiyai iḻappataṟkak
kāraṇam:

camutāya māṟṟamē aṭippaṭaik kāraṇam. vīrayukattilē taṉiccotturimai talaikāṭṭat
toṭaṅkiyiruntatu. taṉiyoruvaṉatu vīramum, māṉamum, āṇmaiyum, viṉaittiṟaṉum
viḷaṅka vallāṉ vakuttatē vāykkālāka iruntatu. paḻaiya kulamarapuk kuḻukkaḷ
muṭṭimōtip
puraṇṭu koṇṭiruntaṉa. varkka pētamuḷḷa camutāyam piṟantukoṇṭiruntatu.
āṭcimuṟai cīrāka uruppeṟṟirukkavillai. caṭṭa tiṭṭaṅkaḷ vakukkappaṭavillai.
kulamarapuk kuḻukkaḷil vaḻaṅkiya uṇarvupūrvamāṉa oḻukka muṟaikaḷ ciṟcila
māṟṟaṅkaḷuṭaṉ ka@ai$ppiṭikkappaṭṭatu. muṉṉar kaḻuvukkum,
kaṇattiṟkum, potuvāka irunta 'cakōtarattuva' oḻukalāṟu ippoḻutu talainilaiyeytiya
'peruñ ceyyāṭavar' oḻukalāṟāka māṟiyatu. iratta uṟavukaḷ māṟi allatu valukkuṟaintu
poruḷuṟavukaḷ tōṉṟiṉa. akkālak kaṭṭattilē tavirkkamuṭiyāta naṭaimuṟai vitikaḷāka
amaintaṉavē nāṇ, paḻi, aṟam mutaliyaṉa. akkālattilē pulavarāka maṭṭumiṉṟi
aṟiyavarākavum, varalāṟṟāciriyarākavum, pōtaṉāciriyarākavum viḷaṅkiya kaviñar
intanaṭaimuṟai vitikaḷaip piracittappaṭuttiṉar. camutāyam muḻuvataṟkum
potuvāṉavaiyalla
ivvitikaḷ. talaimakkaḷukkiṭaiyēyuḷḷa "kaṇṇiyamāṉa" uṭaṉpāṭē ivvitikaḷiṉ
aṭippaṭaiyeṉalām.

vīrayukattait toṭarntu putiya-varkka camutāyam tōṉṟiya piṉṉar, innaṭaimuṟai
oḻuṅkukaḷ vēṇṭāvāyiṉa. kaṭṭuppāṭaṟṟa camutāyattilē nāṇ mutaliyaṉa maṉitaratu
oḻukkattaik kaṭṭuppaṭuttum tōṉṟāc caṭṭamāy viḷaṅkiyatu. vīrayukattil nikaḻnta
iṭaiviṭāta kōrap
pōrkaḷiṉ viḷaivākap putiya aracukaḷ tōṉṟiyatum avaṟṟiṉ uṭaṉ piṟappāka irāṇuvam,
caṭṭam, nītimaṉṟam, araca kaṭṭaḷai mutaliyaṉa tōṉṟiṉa. tōṉṟavum uruvaṟṟa nāṇ
uḷḷaṅkaḷiliruntu maṟaintatu. āyiṉum atu paḻaiya kōṭpāṭātaliṉ veṟum alaṅkārak
karuttāka niṉṟu
ilaṭciya vaṭiviṟ pōṟṟappaṭum naṟpaṇpukaḷil oṉṟāka ilaṅkiṟṟu. aracu tōṉṟiya piṉ
camayamum ataṟkup pakkattuṇaiyākiyatu. ikalōkak kōṭpāṭāka virunta paḻi
paralōkat toṭarpuṭaiyatāka māṟiyatu. āṉāl atu vēṟu katai.


5. perum peyar ulakam

cāṉṟōr ceyyuṭkaḷil oru pakutiyāṉa puṟappāṭalkaḷ amarkkaḷattu añcā neñcuṭaṉ
pōrpurintu aḻiyāp pukaḻpeṟṟa vīrariṉ viḻuppukaḻaip pēcukiṉṟaṉa eṉpatu
palarumaṟintatoṉṟē. tolkāppiyar vakuttuk kāṭṭum puṟattiṇaiyuḷ pala tuṟaikaḷ
kāṇappaṭiṉum vīra maraṇattiṟkuc
ciṟappāṉatōr iṭamuṇṭu.

pōrilē viḻuppuṇpaṭṭu vīḻnta 'aruñ ceyyāṭavar' vīrarukkeṉṟē amainta tuṟakkattaṟkuc
celvar eṉṟa nampikkai akkālattiṟ peruvaḻakkāyiruntatu. cāṉṟōr ceyyuṭkaḷ kāṭṭum
camutāyamum camutāya ilaṭciyaṅkum vīrayukam eṉappaṭum varalāṟṟuk
kālappakutiyaic cērntaṉa.
vīrayukattukkuriya cila ciṟappāṉa nampikkaikaḷuḷ oṉṟu vīra vaṇakkam. piṟa
kālaṅkaḷilum iḵtu orēvaḻi kāṇappaṭumāyiṉum vīrayukattilē peruvaḻakkuṭaiyatu.
vīra vaṇakkattiṉ aṭippaṭai, vīrarkaḷ maṟṟaiyōriṉum talaiciṟantavar eṉpatu, vāḻvil
maṭṭumaṉṟi maraṇattilum,
avarkaḷ taṉicciṟappuṭaiyavarkaḷ eṉpatē vīra vaṇakkattiṉ uṭkiṭaiyākum. piṟkālattilē
nām tēvarkaḷiṉ uraiyuḷākak karutum ulakamāka vīrayukattiṟ karutappaṭṭatu. atu
vīrayukattiṉ āḻamāṉa nampikkaikaḷil oṉṟu.

caṅkac ceyyuṭkaḷ eṉṟu vaḻaṅkum cāṉṟōr ceyyuṭkaḷilē vīrarkaḷ maraṇattiṉpiṉ
ceṉṟaṭaiyum tuṟakkam palavāṟu kuṟikkappaṭṭuḷḷatu. utāraṇamāka,

uyarntōr ulakam
mēlōr ulakam
arum peṟal ulakam
toyyā ulakam
vārā ulakam
perum peyar ulakam
tēvar ulakam

mutaliya coṟṟoṭarkaḷaik kāṭṭalām. ivai yāvum orē poruḷaik kuṟippaṉa - atāvatu
"tam pukaḻ niṟiit tāmāynta" vīrarukkuriya iṟuti 'vīṭṭaik' kuṟippaṉa. uṇmaiyil
vīrayukattuc cāṉṟōriṉ ilaṭciyam pukaḻpaṭaitta peruvāḻvē. ataṉālēyē "pukaḻeṉiṉ
uyiruṅ koṭukkuvar!" eṉṟār pulavar. kālappōkkil pukaḻ palavakaiyāṉa
ciṟappukaḷaiyum kuṟikkalāyiṟṟu. kalvip pukaḻ, paktip pukaḻ, koṭaippukaḻ
mutaliyaṉa vevvēṟu kālaṅkaḷil mukkiyattuvam peṟṟa matippīṭukaḷukku ēṟpa
amaintaṉa. aṟappukaḻ, maṟappukaḻ iraṇṭilum maṟappukaḻē
vīrayukac cāṉṟōr vēṇṭiyatu. itaṉālēyē varupaṭaiyetir tāṅki vīḻntavaṉai, "pukaḻ veyyōṉ"
eṉṟu pēreyiṉ muṟuvalār pāṭiṉār. vīrayukattaip pōṉṟavoru kālattiṟpāṭiya kampaṉum
irāvaṇaṉ kūṟṟāka, "pukaḻukkum iṟuti uṇṭā?" eṉak kēṭṭāṉ. cāṉṟōr
ceyyuṭkaḷilē pukaḻ eṉṉum col payaṉpaṭuttappaṭṭirukkumāṟṟaic ciṟitaḷavu kavaṉittāl
ataṉ mukkiyattuvam pulappaṭum.maṟappukaḻ māyāl pal pukaḻ
palar pukaḻ vāṉpukaḻ
maṟam vīṅku pukaḻ viṇ poruḷ pukaḻ
ōṅku pukaḻ urai cāl pukaḻ
perum pukaḻ cēṇ viḷakku pukaḻ
vīyā viḻup pukaḻ vayaṅku pukaḻ
vaṇpukaḻ pal pukaḻ
viṟaṟpukaḻ kēṭil viḻup pukaḻ
viḷaṅkiya pukaḻ mali pukaḻ


utāraṇamākak koṇṭa ivvaṭai puṇartta toṭarkaḷ pukaḻiṉ paṉmukap pāṭṭai
eṭuttukkāṭṭuvaṉavāyuḷḷaṉa. ivvāṟu uyiriṉum mēlāka matikkappaṭṭa pukaḻai
aṭaivataṟkuk kāraṇamākavum ataṉ kāriyamākavum amaintaṉa vīramaraṇamum ataṉ
payaṉāka tuṟakka vāḻvum. piṟkālattilē
camaya nampikkaikaḷiṉ aṭippaṭaiyil nalviṉaip payaṉuṭaiyōr vīṭupēṟeytuvar eṉṟa
karuttu ettuṇai valimaiyuṭaiyatāy viḷaṅkiyatō, attuṇai valimaiyuṭaiyatāka vīrayukattil
viṉai ceyyāṭavar 'vīracuvarkkam' pukuvar eṉṟa eṇṇam nilaviyatu.

"nīḷilai yeḵka
maṟutta uṭampōṭu
vārāvulakam pukutal"

eṉṟu pāṭiyuḷḷār paraṇar. nīṇṭa ilaiyaiyuṭaiya vēṟpaṭaiyāl uṇṭākkappaṭṭu
vaṭuppaṭṭa kāyattōṭēyē mēlulaku pukuvatu vīrarukku ukanta ilaṭciyamākak
koḷḷappaṭṭatu. vīra maraṇa maṭaintāl, uyarntōr ulakam allatu arum peṟal ulakam
peṟalām eṉṟa nampikkai akkālattilēyē
palaraik 'kaḷamañcā vīrar' ākkiyatu eṉpatil aiyamillai. maraṇam eṉṟu
kuṟippiṭappaṭiṉum maraṇattai velvatē vīra maraṇamākak koḷḷappaṭṭatu.
iṟavāppukaḻ peṟṟavarkaḷ iṟappilōr eṉṟu nampiṉar. ataṉ payaṉāka iṟappait
tuccamākak karutiṉar. vēṟu iṉa makkaḷiṭaiyēyum ittakaiya
nampikkai kāṇappaṭṭatu. utāraṇamāka 'ṭuruyiṭs' (Druids) eṉappaṭum. keltiya
aṟiñariṉ pōtaṉaikaḷ uyir aṟivaṟṟatu eṉak kūṟiṉa. ataṉāṟ kavarappaṭṭa purātaṉa
pirittāṉiya vīrar uyiraiyē oru poruṭṭākak karutātu maṟappōr purintaṉar eṉṟu yūliyas
cīcar kuṟippiṭṭār.
pulavar nāvil nilaipēṟaṭaivatum vīrariṉ ilaṭciyamāka iruntirukkiṟatu. pulavarō
vīracuvarkkam eytiyōraiyē vitantu pāṭiṉar. ivvāṟu pukaḻ, vīracuvarkkam, vīra
maraṇam kāraṇa kāriyat toṭarpuṭaṉ iyaṅkiṉa.

paḻan tamiḻc ceyyuṭkaḷ kūṟum ivvīrar ulakattai nōkkumiṭattu, paṇṭaikkāla vaṭa
jermāṉiyak kūṭṭa makkaḷiṭaiyē (Gothics) vaḻaṅkiya vīracuvarkkattiṟkum ataṟkum
neruṅkiya oppumai iruppatu pulaṉākum. valhallā (Val-Halla) eṉpatu jermāṉiya
makkaḷatu vīracuvarkkam, ulakiluḷḷa purātaṉa
makkaḷ yāvarum maraṇattukkup piṟpaṭṭa vāḻkkaiyaik kaṟpaṉai ceyyumpoḻutu,
avvāḻkkaiyai veṟum karuttup poruḷāka aṉṟip parupporuḷākavē karutiṉar.
piṟkālattileḻunta camaya cāttira paripāṣaiyiṉ paḻakkattāl, tūla carīram, cūkkuma
carīram eṉṉum pākupāṭṭai
iṅkuk karututal tavaṟu. purātaṉa ekiptiyar, cumēriyar, kirēkkar, intō-āriyar mutaliya
yāvarum maṟu ulakattai - ūṉum utiramum koṇṭa makkaḷ ulāvum ulakamākavē
kaṟpittaṉar. ematu pūtavulakiṟkum ataṟkum mukkiya vēṟupāṭoṉṟu uṇṭu. iṅku
iṉpamum tuṉpamum, vīramum vīramiṉmaiyum,
viravik kāṇappaṭuvaṉa. aṅku iṉpamum vīramum kalappiṉṟik kāṇappaṭuvaṉa.
valhallāvil, kaṉṉiyar ēval ceyyak kaḷattil vīḻnta peruñ ceyyāṭavar nirantara iṉpattil
mūḻkikkaḷittiruppar. ic ceytiyai nōkkum poḻutu puṟanāṉūṟṟup pāṭaloṉṟu kūṟum
karuttu niṉaiviṟku varukiṟatu.

"paṭiṉē
māciṉ makaḷir
maṉṟa ṉaṉṟum
uyarnilai yulakattu
nukarp..."

'pōrkkaḷattil vīḻntupaṭṭāl vīrar ceṉṟaṭaiyum tuṟakka ulakattukkuk kuṟṟamillāta
tuṟakka makaḷirai maṇantu, pēriṉpam nukarvar' eṉpatu poruḷ. valhallā eṉṟāl (pōril)
iṟantavar maṇṭapam eṉpatu poruḷ. maṇṭapam aiyattukkiṭamiṉṟip pulaṉkaḷāl
uṇarakkūṭiya poruḷ aṉṟō? nōrtik
paḻamarapuk kataikaḷil ammaṇṭapattaippaṟṟiya mōkaṉamāṉa varuṇaṉaikaḷ uḷa.
tēvarkaḷ paṇipurinta ilaṅkaiyaik kampaṉ varuṇippatu cilarukku niṉaivu varalām.
eṅkum iṉpamayam. puṟanāṉūṟu kuṟikkum tuṟakka makaḷirukkuc camamāṉavarāka
valhallāviṉ atipatiyāṉa oṭiṉ eṉpāṉatu
paṇippeṇkaḷ amaintuḷḷaṉar. nallaḻakiyarāṉa akkaṉṉiyar kompukaḷil naṟavam ēnti
iṭaiviṭātu aṅkuḷḷa vīrarukku vārttu viṭuvar. curuṅkak kūṟiṉ oṭiṉ talaimaiyil,
'valkkiṟīs' eṉap periya avviḷam peṇkaḷ vāṭpōr purintu kālaṅkaḻikkum avvīrarukku
maṉamuvantu upacāram ceytu
koṇṭiruppar.

valhallā eṉṟa vīrarkkuriya vīṭṭaik kūṟum paṇṭai jermāṉiyap paḻaṅkataikaḷ, ematu
cāṉṟōr ceyyuṭkaḷaip pōlavē vīrayukamoṉṟiṉaip piratipalippaṉa. ākavē
avaiyiraṇṭukkum oppumai kāṇappaṭukiṉṟatu. paṇṭaiya vaṭamoḻi ilakkiyaṅkaḷilum
ittakaiya karuttuk
kāṇappaṭukiṟatu. pōr malinta nūlām makāpāratattil vīracuvarkkam paṟṟiya
varuṇaṉaikaḷum kuṟippukaḷum niṟaiya uḷa. turōṇa paruvattilē cakraviyūkattuḷ cikki
maraṇamaṭainta apimaṉyuviṉ vīramaraṇam eytiya avaṉ niccayamāka
intiralōkattukkuc ceṉṟirukka
vēṇṭumeṉkiṟār. mīṇṭum ōriṭattil yutiṭṭirar kūṟukiṟār: "kaṭum pōrilē maṉa
makiḻcciyuṭaṉ maraṇattai etirnōkkiya makā vīrarkaḷ intiralōka pataviyai
aṭaintuḷḷaṉar". tām ceyta ciṟitaḷavu pāvattiṉ payaṉākat toṭakkattil
narakattaiyaṉupavitta pāṇṭava
vīrarkaḷ, piṉṉar tuṟakkattai yaṭaintatum, tēvarum kantaruvarum ēvalukkuk
kāttirukka, aḻakiya apcaraciyar paṇipuriyum nittiya iṉpa nilaiyai eytukiṉṟaṉar.
oruvakaiyiṟ pārttāl valhallāvil ōṭiṉ vīṟṟiruppataip pōlavē iṅku intiraṉ atipaṉāyuḷḷāṉ.
valhallāvil ciṟappiṭam
peṟṟa vīrarkaḷ pakal muḻuvatum pōrpurintum iravu nēraṅkaḷil viruntuṇṭum tamatu
poḻutaik kaḻippavarāyuḷḷaṉar. āṉāl intiraṉatu māḷikai attaṉai vīrap paṇpu
poruntiyatākat tōṉṟavillai. intiya vīrayukam eṉṉum nūlilē pērāciriyar eṉ.kē.cittāntā
kūṟukiṟār:
"intiraṉatu āṇaikkuṭpaṭṭa corkkattaippaṟṟiya varuṇaṉaikaḷil vīrauṇarvu
polivatākakkūṟu muṭiyātu. uṇmaiyākak kūṟuvatāṉāl, cīrkulaivuṟṟa ciṟṟiṉpa lōlaṉāṉa
ciṟṟaracaṉ oruvaṉatu araṇmaṉai pōlavē atu kāṭciyaḷikkiṟatu. muṟpaṭṭa kālattil vīra
cuvarkkam itaṉilum
vīramum vīṟum paṭaittatāy iruntirukkum eṉa nām koḷḷalām. kālap pōkkil innāṭṭu
araca vāḻvil ēṟpaṭṭa māṟṟaṅkaḷukkēṟpa vīrarilum kaḷimakkaḷē
cittirikkappaṭalāyiṉar eṉalām." ivviṭattil iṉṉoru ceytiyum niṉaivukūrat takkatu.
vaṭamoḻi ilakkiya, camaya
varalāṟṟil intiraṉatu ēṟṟamum iṟakkamum teḷivākak kāṇakkūṭiyaṉa. āriyar intiya
upakaṇṭattuṭ pukunta kālappakutiyil cōmapāṉam arunti etirikaḷiṉ kōṭṭai
kottaḷaṅkaḷait takartteṟinta vīrarukkut talaimai tāṅkiya purantaraṉ kālappōkkiṟ
camaya vaḷarcciyil
ēṟpaṭṭa cila māṟṟaṅkaḷiṉ viḷaivākat taṉatu mutaliṭattai iḻantāṉ. cutta vīraṉāka ātiyil
viḷaṅkiya intiraṉ piṟkālattil pōka puruṣaṉāyum 'cokucu'kkāraṉāyum kuṇamāṟṟam
peṟukiṉṟāṉ. vaḷarcci muṟai itikācamām pāratattiṟ cittirikkappaṭum intiraṉ
im māṟṟattaip piratipalikkiṟāṉ eṉpatil aiyam illai.

vīramaraṇam paṟṟiya āḻnta nampikkaikku iṉṉumōr utāraṇam kāṭṭalām. "kuḻavi
piṟappiṉum" eṉṟu toṭaṅkum puṟanāṉūṟṟup pāṭalaip paṟṟip pēcāta tamiḻ aṉparkaḷ
kuṟaivu. vīramaṟakkulattiṟ piṟantavarkaḷ piḷḷai iṟantu piṟantālum tacait taṭiyākiya
piṇṭam piṟantālum
avaṟṟai āḷ valla eṉṟu karutātu vāḷāl veṭṭiyē aṭakkañ ceyvar eṉpatu pāṭaṟporuḷ.
palapuṟap pāṭalkaḷaip pāṭiyuḷḷa māmūlaṉār akappāṭṭoṉṟil (61) piṉvarumāṟu
kūṟiyuḷḷār:

"nōṟṟōr eṉṟa
tāmē kūṟṟam
kōḷuṟa viḷiyār piṟar
koḷa viṟintōr"

kūṟṟam koḷḷa veṟumaṉē maṭiyāmal, piṟarāl kollappaṭṭōr niccayamāka nōṟṟavarāvar
eṉṟu talaivikkut talaivaṉ vaṟpuṟuttuvatākap pāṭal amaintuḷḷatu. ittakaiya
ceytikaḷaik koṇṭu paṇṭait tamiḻar taṉic ciṟappuṭaiya vīrapuruṣarāy iruntaṉar eṉṟu
emmavar perumaippaṭuvar.
"paṇṭait tamiḻ vēntar, kuḻaviyiṟappiṉum, uṟuppil piṇṭam piṟappiṉum, mūttu
viḷiyiṉum, nōyuṟṟiṟappiṉum vāḷāṟ pōḻntu aṭakkiṉar" eṉṟu eḻutukiṉṟār auvai
cu.turaicāmip piḷḷai.

ittakaiyatoru vaḻakkam vīrayukattaic cērnta jermāṉiyak kulaṅkaḷ cilavaṟṟiṉ
mattiyilum kāṇappaṭukiṟatu. nōy kāraṇamākavō aṉṟi mutumai kāraṇamākavō
maṟakkula vīraṉoruvaṉai maraṇam neruṅkuvatu terintatum avaṉmītu paṭaikkalattiṉ
kūr nuṉiyiṉāl
aṭaiyāḷamiṭuvar eṉṟum, kaṭṭāriyāṟ kuttuvar eṉṟum kūṟappaṭṭuḷḷatu. itupaṟṟi
virivāka ārāynta pērāciriyar ec.em.cāṭvik piṉvarumāṟu kūṟuvar: "pōriṉāl viḻuppuṇ
paṭṭu vīḻvataṟkup patilākac ceyyum oru caṭaṅkākavē itu tōṉṟukiṟatu." atāvatu pōril
maṭiyāta
oruvaṉ vīracuvarkkattai aṭaiya vāyppēṟpaṭātu pōkumātalāl paṭaikkalap puṇṇaic
ceyaṟkaiyāka vēṉum uṇṭākkuvatu marapāka mukiḻntiruttal vēṇṭum. puṟanāṉūṟṟup
pāṭaloṉṟu (93) ivvuṇmaiyai uṟutippaṭuttukiṟatu.

"nōyppāl viḷinta yākkai taḻīik
kātaṉ maṟantavar tītumakuṅkaṟumār
aṟampuri koḷkai nāṉmaṟai mutalvar
tiṟampuri pacampuṟ parappiṉar kiṭappi
maṟaṅ kantāka nallamavar vīḻnta
nīḷ kaḻaṉ maṟavar cevvuḻiccelkeṉa
vāḻ pēḻn taṭakkalum uyntaṉar mātō...."

paicāntiyap pēraracuk kālattilē pelisāriyas eṉṟa pukaḻpūtta taḷapatiyuṭaṉ
pōrkaḷaṅkaḷukkuc ceṉṟa purōkōppiyas eṉṉum varalāṟṟāciriyaṉ (ki.pi 6-m nūṟṟāṇṭu)
eruḷi eṉṟa jermāṉiya makkaḷiṭattu ittakaiyatoru vaḻakkam nilaviyuḷḷatākak
kuṟippiṭṭuḷḷāṉ.
eruḷi kulattil nōy kāraṇamāka oruvaṉ maraṇamuṟun taruvāyil avaṉ tamaril oruvaṉ,
"kātal maṟantu" avaṉ paḻi nīṅkum poruṭṭuk kattiyāl kuttuvaṉ. "itu valhallāviṟku
avaṉ pōka utavi ceyvatākum" eṉkiṟār cāṭvik. ic ceytikkum mēṟkūṟiya cāṉṟōr pāṭalkaḷ
kūṟum ceytikaḷum
uḷḷa oppumai vicatamaṉṟō? "eḵkam aṟutta uṭampoṭu" vīrarkaḷ vārāvulakam
pōvatākap puṟanāṉūṟ ṟup pāṭal kūṟuvatai ēlavē pārttōm. atāvatu kāyampaṭutalē
pukaḻiṉ ciṉṉamākavum tuṟakkattukkut tiṟavukōlākavum amaikiṟatu. pōrkkāyam
'viḻuppuṇ' eṉac
ciṟappikkappaṭṭatu. itaṟku urai kūṟiya parimēlaḻakar "viḻuppuṇ: mukattilum
mārpiṉum paṭṭa puṇ" eṉṟār. valhallāviṟku viruntiṉarāka aḻaikkappaṭupavarkaḷum
'viḻuppuṇ' paṭṭu vīḻntōr āvar.

cāṉṟōr ceyyuṭkaḷ ilaṭciyappaṭuttum uyarntōr ulakattiṟkum jermāṉiyap paḻamarapuk
kataikaḷ varuṇikkum valhallāviṟkum neruṅkiya oppumai kāṇappaṭuvataṟkuk
kāraṇam, iraṇṭum potup paṇpukaḷ peṟṟa camutāyaṅkaḷilē tōṉṟiyamaiyēyākum.

ivviṭattilē orutāraṇam kūṟalām. valhallā uyarkuṭip piṟanta peruñ ceyyāṭavarukkē
iṭamaḷippatu. 'tavamum tavamuṭaiyārkkē' eṉpatu pōla mēlulakamum mēṟkuṭip
piṟantārukkē eṉpatu valhallā kāṭṭum camutāyat tattuvam. pōriṟ paṭṭa ellōrukkum
uriyataṉṟu valhallā. itu kuṟittu,
tirumati ellis ṭēviṭsaṉ piṉvarumāṟu kūṟuvar: "pukaḻpūtta talaimakkaḷum, maṉṉarum,
iḷaṅkōkkaḷumē pōriṟ paṭṭapiṉ aṅkuc ceṉṟaṉar."

cāṉṟōr ceyyuṭkaḷilē vīracuvarkkattai allatu tuṟakkattaik kuṟikkuñ coṟṟoṭarkaḷil,
"uyarntōr, mēlōr perum peyar, uyarnilai, arumpeṟal" mutaliya peyaraṭaikaḷai
uṟṟunōkkum pōtu avaṟṟiṉ mukkiyattuvam naṉku pulappaṭum. ulakiyalil pukaḻpūtta
āṭavaraic ciṟappikkap
payaṉpaṭum peyaraṭaikaḷē tuṟakkattait kuṟikkavum payaṉpaṭukiṉṟaṉa.
utāraṇamāka, pāṇṭiyaṉ kīrañcāttaṉaip "perum peyarc cāttaṉ" eṉkiṟār āvūr mūlaṅkiḻār.
'perum peyar ulakam' eṉpatu vīracuvarkkattiṟkum maṟṟoru peyar eṉpatai ēlavē
pārttōm.

itaṉai eṇṇumpōtu, nilavulakil ēṟṟam peṟṟōrukku ēṟṟa vakaiyilēyē maṟuvulakamum
cittirikkappaṭṭamai teḷivākiṉṟatu. maṉita cintaṉaikaḷ puṟanilaiyiluḷḷa camutāya
uṇmaikaḷaip piratipalippaṉa eṉṟa niyatiyai niṉaivukūrumiṭattup paḻantamiḻc
camutāyattiṟ
kiḻārākavum talaimakkaḷāyum viḷaṅkiyōrukkē vīracuvarkkam amaintatu
eṉattōṉṟukiṟatu. varalāṟṟaṟiñar pi.ṭi.cīnivāca aiyaṅkār tamiḻar varalāṟu eṉṉum nūliṟ
kūṟiyiruppatu pōla, "cātāraṇa māntarukku vīramikka ceyalkaḷaic ceyyum vāyppu
arumaiyākavē
kiṭṭiyirukkum; potuvākap pukaḻum pērum talaimakkaḷukkē kiṭṭum. akappāṭṭiṉ
talaimakkaḷum uyarkuṭip piṟantōrē. ēṉeṉil tāḻnta nilaiyiluḷḷa makkaḷaik kaviñaṉ
pāṭavillai." saksō (Saxo) eṉṉum iṭaikkāla airōppiya itikācakāraṉum ikkaruttaiyē
kūṟiyuḷḷāṉ.
"vaṭivēl eṟivatum varivil ēntuvatum maṉṉartam kumārarkkaṉṟi maṟṟavarkkākumō?
pōrt toḻil uyarkuṭip piṟantāratu taṉic ciṟappurimai yākum. tolkuṭip piṟappiṉarē
pōriṉai naṭattupavarkaḷ." uyarntōrulakukkuc cellum takuti paṭaittōr cilarē eṉṟu
puṟappāṭalkaḷ
aiyattukkiṭamiṉṟik kūṟukiṉṟaṉa. cōḻaṉ nalaṅkiḷḷiyaip pukaḻum pāṭaloṉṟu itaṉait
teḷivākkukiṟatu.

"cēṟṟuvar tāmarai payanta voṇ kēḻ
nūṟṟita ḻalari ṉiraikaṇ ṭaṉṉa
vēṟṟumai yillā viḻuttiṇaip piṟantu
vīṟṟirun tōrai yeṇṇuṅ kālai
uraiyum pāṭṭu muṭaiyōr cilarē
maraiyilai pōla māynticiṉōr palarē
pulavar pāṭum pukaḻuṭaiyōr vicumpiṉ
valava ṉēvā vāṉa vūrti
eytupa veṉpatañ ceyviṉai muṭittu...."

tāmarai malariṉ nūṟṟukkaṇakkāṉa niraiyaip pōla uyarnta kuṭiyiṟpiṟantu ciṟappāka
iruntavaruḷḷum uraiyum pāṭṭum uṭaiyōr cilarē eṉpatu vaṟpuṟuttappaṭum karuttu.
pukaḻē, urai, pāṭṭu eṉa iruvakaiyāy niṉṟatu. itu kuṟittup piṟkālap pulavarāṉa
poyyāmoḻiyār
pāṭiyataṟku, parimēlaḻakar kūṟiyuḷḷa urai nōkkattakkatu. "pukaḻtāṉ uraiyum
pāṭṭum eṉa iruvakaippaṭum. avaṟṟuḷ 'uraippār uraippavai' eṉa ellārkkum uriya
vaḻakkiṉaiyē eṭuttārayiṉum, iṉam paṟṟip pulavarkkē uriya ceyyuḷum koḷḷappaṭum;
paṭavē, 'pāṭuvār pāṭuvaṉa ellām pukaḻām'
eṉpatūum peṟṟām." pala vaḻikaḷil, cāṉṟōr ceyyuṭkaḷiṉ vaṭicāṟāka viḷaṅkum
tirukkuṟaḷil pukaḻ, māṉam mutaliya atikāraṅkaḷil mēṟkūṟiya karuttukkaḷ aṟiviyaṟ
cāyal peṟṟut tikaḻvatu kavaṉikkattakkatu. patiṉeṇ kīḻk kaṇakku nūlkaḷilē vīrayukap
paṇpukaḷ tamatu "tūymai"
iḻantu nalloḻukkam, nallaṟam ākiya kōṭpāṭukaḷ vaḻivaruvataik kuṟippiṭa vēṇṭum.
iḵtu ilakkiya varalāṟṟiṟ kāṇum perumāṟṟamām. orutāraṇam pārkkalām: pōriṟ
palaraip puṟaṅkaṇṭu vīramaraṇam eytiyavarkaḷ "tolaiyā nallicai ulakamoṭu niṟpar"
eṉṟu
malaipaṭukaṭām kūṟuvatu cāṉṟōr ceyyuṭkaḷukkuc ciṟanta eṭuttukkāṭṭu. āṉāl
aṟanūlil oṉṟāṉa tirikaṭukam piṉvarumāṟu ataṉaik kūṟum:

"maṇṇiṉmēl vāṉpukaḻ naṭṭāṉum, mācil cīrp
peṇṇiṉuḷ kaṟpuṭaiyāḷ peṟṟālum, uṇṇunīrk
kūval kuṟaiviṉṟit toṭṭāṉum-immūvar
cāvā uṭampu eytiṉār."

pukaḻ tarum vāyilkaḷ virivaṭaintu viṭṭatai ippāṭal kāṭṭum. atē vēḷaiyil, vāḻkkait
tattuvamum māṟiviṭṭataik kāṭṭukiṟatu. āṉāl paṭukāyamuṟṟup pukaḻuṭampuṭaṉ
vārā ulakañ ceṉṟavarkaḷ, valhallāvukkuc ceṉṟavaraippōla, pattum peṟṟa
talaimakkaḷāvar. vārāvulakattaiyum
valhallāvaiyum oppu nōkkumpōtu avai iraṇṭum tōṉṟa ētuvāyirunta vīrayuka
ilaṭciyaṅkaḷum uyarkuṭip piṟantōr talaimai peṟṟu vāḻnta camutāya nilaiyum
teṟṟeṉap pulaṉākiṉṟaṉa.


6. poṟkālamum putuyukamum


ceṉṉai uyarnīti maṉṟattu nītipatikaḷil oruvarāka irunta ṭi.el. veṅkaṭrāma aiyar
avarkaḷ oru cantarppattil "vaṭa turuvattiluḷḷa perum paṉi malaikaḷukkut tī
vaittuviṭalām; tamiḻilē putumaip puraṭciyēṟpaṭuvatu ataiviṭak kaṭiṉam" eṉṟu
kūṟiṉārām. vāymoḻiyāka vaḻaṅkum
ikkūṟṟiṉ uṇmai poy evvāṟāka iruppiṉum, aṭippaṭaiyāṉa oru nampikkai varaṭciyai
ikkūṟṟu eṭuttu viḷakkuvatāka uḷḷatu. paḻamaip paṟṟum, taṉṉiṟaivu uṇarvum tamiḻc
camutāyattil caṟṟu atikamākavē kāṇappaṭukiṉṟaṉa eṉpatē potuvākak kāṇappaṭum
karuttu.
māṟṟamaṭaiyāta-tēṅki niṟkum camutāyaṅkaḷil (Stagnant Society) ittakaiya
paḻamaiyātikkam kāṇappaṭuvatu ulakeṅkum potuvāṉa niyati. uṇmaiyāṉa poruḷātāra
māṟṟattai ātāramākak koṇṭa camutāyap puṉaramaippiṉait toṭarntē putumai pūttuk
kuluṅkum;
atuvum oru varalāṟṟu niyatitāṉ.

ivviṭattilē ematu camutāyattiṟ kāṇappaṭum paḻamaip piṭippiṉ ōr amicattaic ciṟitu
ārāyalām. paḻamaiyātikkattaik karuttaḷavil ārāyntu pārkkiṉ, ataṉ ūṟṟai iṉaṅ kaṇṭu
koḷḷa muṭiyum ematu varalāṟṟiṉ toṭakkattilē makōṉṉatamāṉa poṟkālam oṉṟu
nilaviyatu
eṉṟum, ataṉpiṉ varavara iḻi nilai vaḷarntu vantuḷḷatu eṉṟu aitīkam oṉṟu karuttulakilē
āḻap patintuḷḷatu. utāraṇamāka tamiḻnūl varalāṟu eṉṟa nūlilē tiruvāḷar pālūr
kaṇṇappa mutaliyār piṉvarumāṟu eḻutukiṟār: "paḻaṅkālam poṟkālam ākum. akkālattu
makkaḷ naṉinākarikarāy
vāḻntaṉar. taṅkaḷ vāḻvai iyaṟkaiyōṭu iṇaittu vāḻntaṉar. ilakkiya vaḷattil
ciṟantuviḷaṅkiṉar." etirkālattaip paṟṟik kaṉavu kāṇum ilaṭciyavātikaḷ cilar
kuṟaipāṭetuvumaṟṟa kaṟpaṉaiyulakam oṉṟaip paṟṟukkōlākakkoḷvatu pōlac ceṉṟa
kālattiṉ oru pakutiyai
niṟaivāṉa camutāyam iyaṅkiya poṟkālamākac cilar koḷvar. immaṉap pativu aṟiviṉ
tuṇaiyāṟ peṟappaṭuvataṉṟu; araikuṟaic ceytikaḷiṉ aṭippaṭaiyilum, oru vakaiyāṉa
mayakka uṇarviṉ aṭippaṭaiyilumē peṟappaṭuvatu. āyiṉum itaṟkum kōṭpāṭṭu
aṭippaṭai oṉṟuḷḷatu.
ataṉaic curukkamāka vivarippatē ikkaṭṭuraiyiṉ nōkkamākum.

perumpālāṉa tamiḻaraip poṟuttaḷavil, īṭiṇaiyaṟṟa ēkātipattiyap perumaiyuṭaṉ "avaṉi
muḻutāṇṭa" cōḻap perumaṉṉar matippukkuriyavarāyiruppiṉum, 'caṅkam vaittut tamiḻ
vaḷartta' muṭiyuṭai mūvēntar aracōcciya kālap pakutiyē poṟkālamākak
koḷḷappaṭukiṟatu. paḻamaikkum paḻamaiyāṉatē pārāṭṭukkuriyatu pōlum. atu
maṭṭumaṉṟu. piṟkālattilē teṉṉakattil eḻunta, cēra, pāṇṭiya aracukaḷōṭum, cōḻap
pēraracōṭum oppiṭumpōtu "caṅkakāla" muṭiyuṭai mūvēntar kuṟunila maṉṉarākavē
kāṭciyaḷikkiṉṟaṉar. kaṅkā natiyum kaṭāramum kaikkoṇṭu ciṅkācaṉattilirunta
cempiyarāṉa iṭaikkālac cōḻap peru maṉṉarōṭu oppiṭṭup pārkkaiyil puṟanāṉūṟṟup
pāṭalkaḷ pukaḻum cōḻamaṉṉarkaḷ ciṟunilak kiḻārākavē tōṉṟuvar. ataippōlavē
tiripuvaṉac cakkaravarttikaḷ eṉat tammai aḻaittuk koṇṭa iraṇṭām pāṇṭiya pēraraciṉ
perumaṉṉarōṭu oppiṭumiṭattu, caṅkakālap pāṇṭiya maṉṉar maṉṉarākavē
tōṉṟukiṟārkaḷ allar. avvāṟiruntum, iṭaikkālattil pukaḻoṭu viḷaṅkiya pāṇṭiya cōḻap
peru maṉṉarkaḷ
vīrayukattil vāḻnta tattam mūtātaiyaratu 'ulakaḷanta ciṟappukku'ttām
arukataiyaṟṟavar eṉṟē karutiṉar. antaḷavukku vīrayukam īṭiyaṇaiyaṟtoṉṟākap
piṟkālattavar karuttil vērūṉṟiyiruntatu. ikkālattilum tamiḻapimāṉattōṭu peyar māṟṟic
cūṭṭik koḷpavarkaḷ vīrayuka maṉṉar
peyarkaḷaiyum avai pōṉṟavaṟṟaiyumē virumpuvatu kaṇkūṭu. curuṅkak kūṟiṉ
ēṟattāḻa iraṇṭāyiram varuṭaṅkaḷāka vīrayukam-cāṉṟōr vāḻnta kālam - kaḻinta
poṟkālamākak karutappaṭṭu varukiṟatu.

ilakkiya marapai eṭuttu nōkkilum vīrayukattaip pāṭiya muṟkālap pulavaraic cāṉṟōr
eṉṟum avarukkup piṉvantōraip piṟacāṉṟōr eṉṟum vēṟupaṭuttuvar uraiyāciriyarkaḷ.
cāṉṟōr eṉṉuñ colliṉ poruḷai uṇarumpōtu ataṉaip paḻaṅkālap pulavarukkup pariyāyac
collāka vaḻaṅkuvataṉ ciṟapput teriyavarum. caṅkac cāṉṟōraiyē 'nallicaip pulavar'
eṉṟum kūṟuvar. "tollāciriyar nallāṇai" paṟṟip pēcum iṉṟaiya navacāṉṟōrum pāṭṭum
tokaiyumē ceyyuḷukkup piramāṇamākak kūṟuvar. ulakameṉpatu uyarntōr mēṟṟē
eṉak
koḷḷum ilakkiyap pātukāvalarkaḷ avvuyarntōr caṅkac cāṉṟōr eṉṟē vātiṭuvar.
ivaṟṟaiyellām pārkkumpoḻutu muṭiyuṭai mūvēntar aracōcciya vīrayukam tamiḻ
marapiṟ pacumarat tāṇipōl iṟukap patintiruppatu veḷippaṭai.

ippaḻamaip paṟṟu naṉmaikkum tīmaikkum ētuvāka uḷḷatu. niyāyamāṉa purātaṉap
perumai, niyāyam aṟṟa akaṅkāram, arttamaṟṟa tūymai vātam mutaliyavaṟṟiṟkum
ātāramāka amaintu viṭukiṟatu. itaṟku kāraṇam poṟkālattaip paṟṟiya perumita
uṇarvēyākum.

kirēkka ilakkiyaṅkaḷilum ittakaiya oru nampikkaiyaik kāṇalām. tamatu 'iṉa'
varalāṟṟut toṭakkattil iyaṟkaiyiṉ mattiyil makkaḷ iṉpamāka vāḻnta poṟkālam
(Golden age) oṉṟu iruntatu eṉak kirēkka ātikavikaḷē nampiṉar.

hōmarukkup piṉ vanta paurāṇikak kaviñaṉāṉa huciyoṭ aintu yukaṅkaḷaik
kuṟippiṭukiṉṟaṉaṉ. avai muṟaiyē poṟkālam, veḷḷik kālam, veṇkalak kālam, vīrar
kālam, irumpuk kālam ākiyaṉa. tāṉ vāḻum kālam oḷiyaṟṟa irumpuk kālam eṉpatu
hīciyoṭṭiṉ
karuttu. muṟkūṟiya kālaṅkaḷ paṭippaṭiyākat taraṅkuṉṟit takaimaiyiḻantiruppatāka
avaṉ karutiṉāṉ. hōmarukkup piṉvanta hīciyoṭ kirēkka āti kaviyiṉ paṭaippukaḷukku
uriya iṭam vaḻaṅkumukamākak kāviya nāyakarkaḷukku oru kālattait kaṟpittu, taṉatu
kālattukku muṉ
cerukiṉāṉ eṉṟu cila ārāycciyāḷar karutuvar. avarkaḷ karuttuppaṭi, nāṉku
ulōkaṅkaḷiṉaṭiyākap peyariya yukaṅkaḷē oḻuṅkāṉavai eṉṟum, avai kirēkka nākarika
vaḷarcciyai aṭiyoṭṭi ataṉaip piratipalippatāka uḷḷaṉa eṉṟum viḷakkam
kūṟappaṭukiṟatu. itu carccaikkuriya viṣayam.
kuṟiñci,mullai,marutam,neytal eṉṟa nilap pākupāṭum ataṉaṭiyākap piṟanta oḻukkap
pākupāṭum purātaṉa vēṭṭuva nilaiyiliruntu, vāṇipam ceḻittōṅkiya paṭṭiṉa
nākarikamvarai tamiḻar kaṇṭa vāḻviyal vaḷarcciyai eṭuttukkāṭṭuvatākap palar
koḷvatillaiyā?
atu pōlavē maṉitaṉ ātikālattil poṉ, veḷḷi, veṇkalam mutaliya ulōkaṅkaḷaip
payaṉpaṭuttiya piṉṉarē irumpiṉ payaṉpāṭṭai aṟintāṉātalāl hīciyoṭṭiṉ ippākupāṭu
varalāṟṟu uṇmaiyai uṭkoṇṭatu eṉṟu cilar vaṟpuṟuttuvar. iṅkē nām kavaṉikkat
takkatu yāteṉil,
poṉ, veḷḷi, veṇkalam, irumpu ākiyaṉa payaṉpāṭṭuṭaṉēyē maṉita nākarika varalāṟu
uṟutiyāka muṉṉēṟat toṭaṅkiyateṉṟu nām kūṟak kūṭumāyiṉum, hīciyoṭ avvāṟu
eṇṇiṉāṉallaṉ.

vēlaikaḷum nāṭkaḷum (pañcāṅka muṟaiyilamaintatu) eṉṉum nūlilē kūṟukiṟāṉ,
"aintām kālappakutiyaic cērnta māntariṭaiyē nāṉ vāḻa vēṇṭumeṉpatu teyva
caṅkaṟpamāyillātu pōṉāl, nāṉ ikkālattukku muntiyō allatu pintiyō vāḻavē virumpuvēṉ.
ēṉeṉil ippoḻutu irumpu iṉamaṉitar vāḻukiṉṟaṉar." irumpu iṉa makkaḷmēl
kaviñaṉukkuḷḷa maṉaveṟuppu tulāmparam.

āti kirēkka meyyiyal eṉṉum nūlil āciriyar pēṇaṟ kūṟum ceytikaḷ iṅku poruttamākak
kāṇappaṭukiṉṟaṉa. kaṭavuḷaraiyum akkiya talaivaraiyum kutūkalattuṭaṉ pāṭiya
ātikavi hōmaraik kūṟiviṭṭu, pēṇaṟ piṉvarumāṟu eḻutukiṟār:

"huciyoṭ eḻutiyavaṟṟaip pārkkum pōtu nām vēṟār ulakukku vantuviṭṭāṟ pōṉṟa
uṇarvu namakku ēṟpaṭukiṉṟatu. hōmaratu kāviyaṅkaḷukkum taṉatu
kālattiṟmiṭaiyēyirunta vēṟṟumaiyai avar uṇarntiruntaṉar. hōmaratu kāviyaṅkaḷiṟ
kāṇappaṭum kaḷippuṇarvai
iṅkuk kāṇōm. kaṭavuḷkaḷaippaṟṟiya uṇmaiyaik kūṟuvatu mukkiyameṉa iṅku
karutappaṭukiṟatu. hōmaratu kālattiṟkup pintiya, vaḷaṅkuṉṟiya kālam taṉṉuṭaiyatu
eṉpataiyum hīciyoṭ uṇarntiruntār. hōmarāṟ pāṭappaṭṭa akkiya aracarkaḷ
hīciyoṭṭiṉ kālattil
potumakkaḷōṭu toṭarpillātavarkaḷākavum, cemmaiyaṟṟa caṭṭaṅkaḷai
iyaṟṟupavarkaḷākavum viḷaṅkiṉar. ākavē paḻaiya cātiyiṉarākiya mantai mēyppōr,
kamañ ceyvōr eṉpōrai nōkkiyē hīciyoṭ pāṭiṉār. 'akkiya mattiya kāla'ttiṉ
vaḷamum āṭampara vāḻvum eṉṟu potumakkaḷatu nilaikku appāṟpaṭṭaṉavāka
iruntaṉa. ulakampaṟṟiya paṇṭaiya karuttu avarkaḷiṭaiyēyiruntu aṟṟuppōkavillai"
pērāciriyar pēṇaṟṟiṉ kūṟṟu kūrntu kavaṉikkattakkatu. taṉatu kālattaip perumaiyaṟṟa
irumpuk kālam eṉa varuṇikkum pulavaṉ, muntiya kālaṅkaḷaippōla 'vaḷamum
āṭamparavāḻvum' taṉatu kālattilillai eṉak kavalvatu terikiṟatu. muntiya kālaṅkaḷiṟ
kāṇappaṭṭa vaḷaṅkaḷ akkiya uyar
kuṭiyiṉarukkēyaṉṟic cātāraṇa kirēkka makkaḷukkum uriyaṉavāka irukkavillai eṉṟu
kaviñaṉ cintikka villai. taṉatu kālattut tuṉpaṅkaḷai - avaṟṟiṉ kāraṇaṅkaḷai
aṟiyamāṭṭātavaṉāy-muntiya kālaṅkaḷiṉ kaṟpaṉaiyāṉa iṉpaṅkaḷōṭu oppiṭṭu, "anta
nāḷum vantiṭātō"
eṉa ēṅkukiṉṟāṉ. āṉāl cuṟṟic cūḻntuḷḷa tuyaraṅkaḷait tāṅka appaḻaṅkāla iṉimai niṉaivu
utaviyatu eṉalām.

hīciyoṭṭukkup piṉvanta kirēkka kaviñar maṭṭumaṉṟit tattuva vātikaḷum ippoṟkāla
uṇarvait tamatu tattuva viḷakkaṅkaḷukkuḷ amaittuk koṇṭaṉar. utāraṇamāka ulaka
iyakkattukku viḷakkam kūṟa muyaṉṟavaril oruvarāṉa empiṭōk kiḷis kātal
mūlakaṅkaḷai oṉṟu cērtta nimitta
kāraṇamāy iruntatu eṉak koṇṭu, kālak kiramattiṟ pūcal atikamāka mūlaṅkaḷ vēṟākap
piriyum nilai ēṟpaṭukiṟatu eṉṟār. pūcal muṟṟākac ceyaṟpaṭṭapiṉ mīṇṭum kātal
taṉiyāṭci ceyyum kālattaiyē poṟkālam eṉṟāṉ empiṭōkkiḷis. taṉatu kālattil "cāvum,
ciṉamum, aḻiviṉ paṭaikaḷum niṟaintu" iruppatākavum taṉatu nāṭu "tuyar miku
nāṭu" eṉṟum avaṉ nampiṉāṉ. empiṭōkkiḷis kūṟiyatu paṟṟik kuṟippurai kūṟiya
arisṭōṭṭil "ematu kālattiṟ pūcal mikuntu koṇṭirukkiṟatu eṉṟum, muṉpu kātaṟ
kālattil irunta atē nilaiyil ippōtu
pūcaṟ kālattil ulakam irukkiṟatu" eṉṟum ōriṭattil kuṟippiṭukiṟār. pērāciriyar pēṇaṟ
kūṟukiṟār: "ulakam mēlum ciṟappaṭaivataṟkup patilākak kuṉṟik koṇṭu pōkiṟateṉṉum
piṟa kaṟpaṉaikaḷōṭum ikkaruttu naṉku poruntuvatāyuḷḷatu."

hīciyoṭ pōṉṟōr tamatu kālattil cīvitta 'cātāraṇa' maṉitarilum paṇṭaiya itikāca
puruṣarkaḷ paṉmaṭaṅku palacālikaḷ eṉṟu nampiṉar; celvamikkavarā yiruntaṉar eṉṟum
eṇṇiṉar.

tamiḻilakkiya marapilē itupōṉṟa eṇṇam naṉku vērūṉṟiyuḷḷatu. oru ciṟu utāraṇam
pōtum. paṭṭiṉap pālaiyilē,

"nēriḻai makaḷi ruṇaṅkuṇāk kavaruṅ
kōḻi yeṟinta koṭuṅkāṟ kaṉaṅkuḻai
poṟkāṟ putalvar puraviyiṉ ṟuruṭṭu
mukkāṟ ciṟutēr muṉvaḻi vilakkum"

eṉa varukiṟatu. atāvatu, nakaiyaṇinta makaḷir muṟṟattil ularukiṉṟa nellait tiṉṉum
kōḻiyai eṟinta poṉṉāṟ ceyta makarak kuḻai, pūṇaṇinta kāliṉaiyuṭaiya ciṟuvar
kaiyāluruṭṭum mūṉṟuruḷaic ciṟutēriṉatu vaḻiyiṉ muṉpai vilakkum celvac ceḻippuk
kaṟpittuk
kūṟappaṭukiṟatu. itupōlap palaviṭaṅkaḷil muṭiyuṭai mūvēntar kālattu 'vaḷamum
āṭamparamum' varuṇikkappaṭuvatai varalāṟṟuṇmaiyeṉak koṇṭu, naṉṉūl uraikārar
mayilai nātaraip pōṉṟu,

"kuḻai koṇṭu kōḻiyeṟiyum vāḻkkaiyavareṉṟa vaḻi, oṉṟāṉum muṭṭil celvattāreṉṟavāṟu"
eṉak kūṟuvatu maṭṭumaṉṟi, 'caṅka' kālat tamiḻakamē ivvāṟu poṉ malinta nāṭāka
miḷirntatu eṉa uraippārum uḷar. "poṉ malinta viḻuppaṇṭam nāṭu āra" eṉṟum kūṟum
maturaik
kāñci. atāvatu, poṉ mikutaṟkuk kāraṇamākiya cīriya carakkukaḷai nāṭṭiluḷḷār
nukarumpaṭiyāka vantu cērnta nāvāykaḷ kuṟippiṭappaṭukiṉṟaṉa. nāvāykaḷum,
poṉṉum, piṟapaṇṭaṅkaḷum iruntaṉaveṉpatu uṇmaiyē. āṉāl avai nāṭu muḻuvatum poṅki
vaḻintu yāvarkkum
contamāyiruntaṉa eṉpatu aitīkamē. ataṉaṭippaṭaiyilē poṟkālam ciruṣṭikkappaṭṭatu.

"taḷḷā viḷaiyuḷum takkārum tāḻvu ilāc
celvarum cērvatu nāṭu"

eṉṟum,

"piṇiyiṉmai celvam viḷaivu iṉpam ēmam
aṇiyeṉpa nāṭṭiṟkiv vaintu"

eṉṟum vaḷḷuvar kūṟiyatu aṉṟaiya tamiḻakattiṉ nērmuka varuṇaṉaiyaṉṟu. avar cārntu
niṉṟa vaṇika varkkattiṉ nōkkil ciṟappāṉa oru nāṭṭiṉ ilaṭciya vaṭivamēyām. poṟkālat
tamiḻakam, atāvatu 'caṅka' kālat tamiḻakam "paciyum piṇiyum pakaiyum nīṅki,
vaciyum vaḷaṉum curantu"
viḷaṅkiyatu eṉpatu kalappaṟṟa mūṭa nampikkaiyēyām. kirēkka kaviñaratu
ilaṭciyamāṉa poṟkālattai ottatē ituvum.

pulavar mutalāṉa paricilariṉ nilaimaiyai camutāya yatārtta nilai eṉṟu kūṟa iyalātu
eṉpatu eṉ karuttu, ēṉeṉil pulavar mutalāṉa ēṉaiyōr yatārtta maṉanilaiyiṉarallar. eṉavē
avaratu vaṟumainilaiyaik koṇṭu camutāyap poruḷātāra nilaiyaik kaṇippiṉ atu
muṟaiyāṉa
oṉṟāka amaiyātu eṉpatu eṉ karuttu.

cāṉṟōr ceyyuṭkaḷākak koṇṭamaiyāl aṉṟaiya cātāraṇa makkaḷiṉ uṇmai nilaiyai aṟintu
koḷvatu kaṭiṉam. āyiṉum koṭai vaḷḷalkaḷiṉ vaṇmaiyaic ciṟappikkumukamāka,
avaratu ātaravaip peṟṟa paricilar pala pāṭalkaḷil tuṇaip pāttiraṅkaḷākat
tōṟṟamaḷikkiṉṟaṉar. perumpālāṉa āṟṟup paṭai nūlkaḷiṟ kāṇum iravalar kūṭṭaṅkaḷaip
pārkkumpōtu, aṉṟaiya yatārtta nilai oruvāṟu pulappaṭukiṟatu.

"āṭupaci uḻanta irumpēr okkal"
"nīṭupaci orāal vēṇṭiṉ"
"aḻipaci varuttam vīṭa"
"paḻampaci kūrntaem irumpēr okkal"
"kaṭumpiṉ kaṭumpaci tīra"
"olkupaci uḻanta oruṅku nuṇ maruṅkul"

mutaliya coṟṟoṭarkaḷai mēl nōkkākap pārppavarkkum 'koṭiya vaṟumaiyiṉ ellaiyai'
eṭṭiya kuṭumpaṅkaḷiṉ avala nilai neñcil taikkāmaṟ pōkātu. āṉāl 'caṅka' kālam
poṟkālam eṉṟa muṟcāyvuṭaṉ paṭikkum emmavariṟ perumpālāṉōr itaṉai eṇṇum
poṟumaiyuṭaiyavar allar.

vēṟuvakaiyilum ematu ilakkiyaṅkaḷ vaḷarntu vantuḷḷa poṟkāla uṇarvu
pulappaṭukiṟatu. utāraṇamāka muccaṅka varalāṟṟiṉai nōkkuvōm. talaiccaṅkam,
iṭaiccaṅkam, kaṭaiccaṅkam eṉa mūṉṟu caṅkam pāṇṭiyar niṟuviṉar eṉṟa katai yāvarum
aṟintatoṉṟē. ammūṉṟu caṅkaṅkaḷum iṟaṅku
varicaiyil kaṟpikkappaṭṭuḷḷamai teḷivu. mutaṟ caṅkam iruntāruḷ tiripurameritta
viricaṭaik kaṭavuḷum, kuṉṟameṟinta murukavēḷum, nitiyiṉ kiḻavaṉum,
akattiyaṉārum aṭaṅkuvar. ivarkaḷ tēvarum muṉivarum talaiccaṅkap pulavarōṭu
uṟavu koṇṭāṭiyataṟku eṭuttukkāṭṭu. iṭaic
caṅkattil teyvāmcam poruntiyavar akattiyaṉār oruvarēpōlum. kaṭaiccaṅkattil
ciṟumētāviyār mutaliya māṉiṭap pulavar māttiram iruntaṉarām. varavara nilaimai
kuṉṟuvatai itu kāṭṭukiṟataṉṟō!

ivvāṟu ilakkiya marapil āḻamākap patintuḷḷa nampikkai emmavaraip
piṉṉōkkupavarākavē vaittuḷatu. irupatām nūṟṟāṇṭilum-muṉṉēṟṟattaik kaṇṇāṟ
kāṇakkūṭiṟaya vēḷaiyilum-palar "kaḻintatu maṉṉē" eṉak kavalaiyaṭaikiṉṟaṉar.
utāraṇamāka, taṟkālak kaviñarāṉa kalaivāṇaṉ
ceṉṟa kālattiṉ ciṟappaiyeṇṇi ēṅkukiṟār.

"ampuviyiṉ mattiyilē
āṇṭupala muṉṉiruntāl
kampaṉaip pōṟ kavikkuralaik
kāṟṟiṉilē nāmolikkap
pamparampōl kēṭṭa nilam
paravacattilē cuḻalum
vampaṟiyā an nāḷil
varat tavaṟi iṉṟu vantōm."

taṉatu kālattuc camutāya oḻuṅkuṭaṉ 'oṭṭa' iyalātu viraktiyaṭainta kalaiñaṉoruvaṉatu
kural itu. kampaṉ vāḻntu pāṭiya 'vampaṟiyā annāḷ' vārātō eṉṟu ēṅkukiṟāṉ kaviñaṉ.
'vampaṟiyā' eṉṟu toṭarntu kūrntu kavaṉikkaṟpālatu.

ceṉṉaiyil naṭaipeṟṟa 'ulakat tamiḻ makānāṭṭiṉ 'pōtu, "pukāril oru nāḷ" eṉṟu kavitaip
pōṭṭi nikaḻntatu. iṉṟu pukār 'poṉṉakaramākak' karutappaṭuvataṟku ikkavitaip
pōṭṭiyē ciṟanta cāṉṟu. paricu peṟṟa pattuk kaviñaril oruvarāṉa na.cantāṉam
piṉvarumāṟu
pāṭukiṟār.

"vītiyiṉil
poṉṉō maṇiyō, puṉaivaṭamō maṟṟumuḷa
teṉṉō avaiyellām iṅkuṇṭām innakaril
illāta toṉṟillai in nakariṉ māṇpukaḷaic
collātā rillaiyiṉic colvataṟkum ellaiyilai.
.............................
poṟkāla mēṉmaiyelām poyyillai eṉṟeṭuttut
taṟkālam kāṭṭal tamiḻar kaṭaṉaṉṟō."

"poṟkāla mēṉmaikaḷ poyyillai" eṉṟu aṭittuk kūṟukiṟār pulavar. āṉāl atē pukārp
paṭṭiṉattilē iṉṉal mikuntiruntataik kāṇalām. 'iraṭṭaik kāppiyaṅ'kaḷil oṉṟāṉa
maṇimēkalai emakkuk kāṭṭiyiruppatupōlap (paṇṭait tamiḻar vāḻvum vaḻipāṭum,
pak 143)
"poruḷātāra muraṇpāṭṭiṉ kāraṇamāka nāṭṭilē pañcam talaivirittu āṭukiṟatu;
paciyuṟum āruyir makkaḷ palarāvar." itu cāttaṉār tīṭṭum kāṭci. āyiṉum, "innāḷil
illātatoṉṟillai" eṉṟu pulavar cantāṉam pāṭumpoḻutu pukāraippaṟṟiya poyc ceytiyē
poṟkāla
uṇarvukku aṭippaṭaiyāka amaintiruppatu pulaṉākiṟatu. muraṇpaṭu karuttu.

paṭṭiṉappālaiyilē vaṇikar ciṟappuk kūṟum poḻutu,

"koḷvatūu mikai koḷātu
koṭuppatūuṅ kuṟai koṭātu
palpaṇṭam pakarntu vīcum"

nallavarkaḷaik kuṟippiṭukiṟār pulavar; itaṉ etiroliyait tirukkuṟaḷiṟ kāṇkiṟōm:

"vaṇikam ceyvārkku vāṇikam pēṇip
piṟavum tamapōl ceyiṉ."

itaṟkup parimēlaḻakar urai varumāṟu:

"piṟar poruḷaiyum tamporuḷ pōlap pēṇic ceyyiṉ, vāṇikañ ceyvārkku naṉṟāya vāṇikam
ām. piṟavum tampōṟ ceytalāvatu koḷvatu mikaiyum koṭuppatu kuṟaiyum ākāmal
oppa nāṭic ceytal."

vaṇika varkkattārukkuriya aṟivuraiyai nitarcaṉamākak koṇṭu, akkālattu "nītinērmai"
pēcuvōr poṟkālattaik kaṉavulakamākak koṇṭu vāḻkiṉṟaṉar eṉpatu uṇmai.

poṟkālattai niṉaintu ēṅkiya kirēkka ilakkiya karttākkaḷum appoṟkālam cūtuvātu
aṟiyāta kuṟṟamaṟṟa kālam (age of innocence) eṉṟē viḷakkaṅ kūṟiṉar.

kaviñaṉāṉa kalaivāṇaṉ kaviyaracaṉ kampaṉ vāḻnta kālattai eṇṇi ēṅkalām. āṉāl irāma
kātai pāṭiya kampaṉum kuṟṟamaṟṟa kaṟpaṉai ulakam oṉṟai eṇṇi ēṅkiyavaṉē. avaṉ
kālattu avaip pulavar palarō 'caṅkakāla' maṉṉaṉāṉa karikālaṉ kālattaip perumaiyuṭaṉ
niṉaintu, 'anta nāḷum
vantiṭātō' eṉa ēṅkiṉar. āka, yāvarum poṟkālamāka akkālattai māṉasikamāka
aṉupavikkiṉṟaṉar eṉpatu teḷivu.

poṟkālam eṉa oṉṟai varuṇikkumpōtu ciṟappellām akkālattuṭaṉ muṭintuviṭṭatu eṉṉuṅ
karuttu uṭkiṭai. acciṟappai mīṇṭum peṟattuṭippatē ceyaliṉ untutalāka amaikiṉṟatu.
ivvuṇarviṟku intiya vaitika camayak kōṭpāṭukaḷum ātāramāyamaintuḷḷaṉa. ñāṉikaḷ
camaya
uṇmaikaḷai iṟaivāyilākap peṟṟuviṭṭaṉar eṉṟum, iṉip peṟakkūṭiyatu illai eṉṟum vēta
vaḻakkaip piramāṇamākak koḷvōr kūṟuvar. tiru.ki.vā. jakannātaiyar itupaṟṟik
kūṟuvatu nalla eṭuttukkāṭṭu.

"pāramārttika vāḻvai vētakāla mutal aṟintu vāḻntavarkaḷ aṉupūtimāṉkaḷāka iruntu
vantirukkiṟārkaḷ. iṉip putiyatāka uṇmaiyaik kaṇṭupiṭikka vēṇṭum eṉpatu illai.
kiṭaitta uṇmaiyaik kaṭaipiṭittu vāḻntu, ataṉāl varum iṉpattai nukarvatē nammuṭaiya
kaṭamaiyākum."

pāramārttika uṇmaikaḷē aiyar avarkaḷāl vitantu kūṟappaṭiṉum, ceṉṟa kālattiṉ ciṟappu
yāvaṟṟiṟkum poruntuvatākavē mēlōr kūṟuvar. muṟkālattavarai varuṇikkaiyil
"piṇitapu nōṉpum perukuṟu vāḻnāḷu muḻutuṇar valiyumuṭaiya muṟkālattār" eṉṟum,
"cilvāḻnāḷum
palpiṇiyuñ ciṟṟaṟivumuṭaiya piṟkālattār" eṉṟum vāypāṭākak kuṟippatu uraikaḷiṟ
kāṇappaṭuvatoṉṟu. muṟkālattilirunta cila nūlkaḷ aḻintupōṉamaikkuk kāraṇam
kūṟippōnta marapuvaḻit tamiḻaṟiñarum, tiruvāvaṭutuṟai ātīṉamakāvittuvāṉāka
vīṟṟiruntavarumāṉa yāḻppāṇattu vaṭakōvai capāpati nāvalar tirāviṭap pirakācikai
eṉṉum nūlilē piṟkālattavaratu āṟṟaliṉmaiyaiyē vitantu kūṟuvār.

"centamiḻ moḻi tōṉṟuṅkālattu uṭaṉ tōṉṟiṟṟāy ataṟkup pērātāramāy muccaṅkattum
nilaviya mutaṉūlākiya akattiyaṅ kaṭaiccaṅkam oṭuṅki piṟṟai ñāṉṟu vaḻaṅkaṟ pāṭiṉṟi
maṟaitaṟkuk kāraṇantāṉ yāteṉiṉ, kūṟutum, akattiyam pal vāḻnāḷuñ cilpiṇiyum
pēraṟivumuṭaiya akkālattār kaṟṟup piṟaruṭaṉ payiṉṟu aṟivu nirapputaṟ poruṭṭuc
ceyyappaṭṭatoru peru nūlātaliṉ, ciṉṉāḷum, avaṟṟuḷḷum palpiṇiyum, ciṟṟaṟiyum
uṭaiyarākiya ikkālattār, tām ataṉaik kaṟṟalum palaruṭaṉ payiṟaluñ ceytu kalvi
nirapputal muṭiyāteṉṟu
kaiviṭṭu, ataṉ vaḻic curuṅkit tōṉṟiya tolkāppiyam mutaliya ilakkaṇa nūlkaḷaiyē
kaikkoṇṭu pōṟṟip payilvārāṉamaiyiṉ atu eṭutteḻutip paṭittup payilvāriṉṟi vaikari
vaṭiviṟṟīrntu, mattimai vaṭivu nērntu, paicanti vaṭiviṟṟākip
paramayōkikaṭkē pulaṉātaṟkuriya catta cūkkuma nātamāy oṭuṅkiṟṟeṉka. avvāṟu
pātukāttup payilvār kaiviṭṭamaiyāl, vaṭamoḻiyiṉ māmaṟaiyākamac curutikaḷuḷḷum
avaṟṟiṉ vaḻinūlkaḷuḷḷuṅ kālantōṟum oṭuṅkiṉa pala; iṉṉum, avvāṟu pātukāttup payilvār
kaiviṭutalāṟ ṟeṉmoḻiyil tēvārac curutikaḷuḷḷun teyvac caṅkamarīiya nūlkaḷuḷḷuṅ
kālantōṟum oṭuṅkiṉa pala... māpurāṇam pūtapurāṇam icainuṇukka meṉpaṉa
maṟaitaṟkuk kāraṇameṉmaiyeṉiṉ, avaiyum parantu paṭṭa poruṇmaiyavāy vāḻcil nāṭ
palpiṇic
ciṟṟaṟiviṉ makkaṭku upakārappaṭāmaiyiṉ avar tammāṟ kaiviṭappaṭṭu maṟaintaṉa
veṉka."

paṇṭait tamiḻ nūlkaḷ maṟaintamaikkuk kāraṇaṅkaḷ pala. palakālamāka ilakkiyaṅkaḷ
vāymoḻiyāka vantatuvum, avai eḻutappaṭṭa pōtum eḷitil aḻiyavalla paṉaiyōlaiyāṟ
ceyta ēṭṭil eḻutappaṭṭatuvum, potuppaṭaiyākak kalviyaṟivu perukāmal ilakkiya
aṟivu ciṟcila
kuṭumpaṅkaḷil aṭaipaṭṭuk kiṭantatuvum, camayak kāḻppuk kāraṇamāka nūlkaḷ
aḻikkappaṭṭatuvum, anniyar varukaiyāl amaiti talaitaṭumāṟiyatuvum iṉṉōraṉṉa piṟa
kāraṇaṅkaḷum nūlkaḷ maṟaiyak kāraṇamāyiṉa. avvāṟirukkavum capāpati nāvalar
maṉita āṟṟaliṉ vīḻcciyaik
kāraṇamākak kūṟuvatu vēṭikkaiyākat tāṉ irukkiṟatu. āṉāl avaratu nampikkai
appaṭik kūṟavaikkiṟatu. eṉiṉum āciriyar pattoṉpatām nūṟṟāṇṭil vāḻntavarātalāl
maṉattiṉ oru mūlaiyiṟ ciṟitu aiyappāṭu eḻuntatupōlum. cuṟṟu muṟṟum navīṉa
ārāyccik karuttukkaḷum pakuttaṟivu
vātamum peruki vanta nērattil, ātīṉa vittuvāṉāka iruntavarukkum aiyam tōṉṟutal
utāraṇaṅkaḷum kāṭṭa viraikiṟār:

"vaṭanūlārum 'muṟkālattil taiva viyākaraṇaṅkaḷum āriṭa viyākaraṇaṅkaḷum pala
vaḻaṅkiṉa. kalikālattil makkaṭku āyuḷum aṟivuṅ kuṉṟutaliṉ, avaṟṟiṉai yellāṅ kaṟṟu
aṟivu nirappa māṭṭātu vaṭamoḻiyai vaḻumalaitara vaḻaṅkuvārāyiṉar. atu kaṇṭa
pāṇiṉi muṉivar
aruntavamiruntu civapirāṉ tiruvaruḷ peṟṟu attaiva āriṭa viyākaraṇaṅkaḷaic curukki
aṭṭāttiyāyi eṉa ōrilakkaṇa nūl ceytaruḷiṉār' eṉṟuraippārātaliṉ yām kāla pētattōṭu
paṭuttōtum ivvaralāṟu maṟṟavarālum oppap pālatēyāmeṉpatu."

ivvāṟu cuḻaṉṟu cuḻaṉṟu poṟkāla mēṉmai pēcukiṟār, makāvittuvāṉ. in nampikkai
iṉṟum palamuḷḷatākak kāṇappaṭukiṉṟatu. utāraṇamāka ematu muntaiyōr nūṟāṇṭu
vāḻntaṉar eṉṟu nampiṉār maṟaimalaiyaṭikaḷ. ikkālac 'ciṟṟaṟivuṭaiyōrum'
ataṉaiyaṟintu vāḻvāṅku
vāḻum poruṭṭu, yumakkaḷ nūṟāṇṭu vāḻvateppaṭi?ru eṉṟoru nūlai eḻutiṉar.

cila tamiḻaṟiñarkaḷ tirukkuṟaḷaip poṟkāla nūl eṉak koḷvar. ataṉālēyē atu iṉṟum
tamiḻar vāḻkkait tattuva vaḻikāṭṭiyāka viḷaṅka vēṇṭum eṉak kūṟuvar.
paṉṉeṭuṅkālamāka māṟṟamaṭaiyātiruntu vanta camutāyattil tirukkuṟaḷ aṟivukku
antamākak karutappaṭṭatu iyalpē.
āṉāl kaṇṇārak kāṇap palvēṟu māṟṟaṅkaḷ nikaḻum iṟṟai nāḷilum atuvē. 'vētam'
eṉpatukāla muraṇāka maṭṭumaṉṟi kaṇmūṭittaṉamākavum irukkiṟatu. tiruvaḷḷuva
mālaiyil, maturait tamiḻ nākaṉār pāṭiyatākappiṉvaruñ ceyyuḷ uḷḷatu:

"ellāp poruḷum itaṉpāl uḷa itaṉpāl
illāta epporuḷum illaiyāl-collāl
parantapā vāleṉ payaṉvaḷ ḷuvaṉār
curantapā vaiyat tuṇai"

tamiḻ nākaṉāriṉ kūṟṟu iṉṟum poruttamuṭaiyatē eṉa vātikkum tirukkuṟaḷ aṉparkaḷ
poṟkāla mayakkamuṭaiyavarkaḷākavē iruppārkaḷ. vāḻviyal campantamākat
tirukkuṟaḷ aṉṟaiyak kaṇṇōṭṭattiṟ pala oḻukka vitikaḷaik kūṟiyuḷḷatu eṉpatu uṇmaiyē
vāḻkkai campantamāka
yāvum kūṟappaṭṭuviṭṭaṉa eṉpatu mūṭa nampikkaiyākum. tirukkuṟaḷait tamiḻ
vētam eṉṟamaiyālēyē atu pūraṇattuva muṭaiyatāyk karutappaṭalāyiṟṟu. vētam
aruḷappaṭṭatu. putitākak kūṟakkūṭiyatu etuvumillai eṉpatu innampikkaiyiṉ
aṭippaṭai. ataṉuṭaṉ toṭarpuṭaiyatāka iṉṉoru pōkkum
nammavariṭaiyē kāṇappaṭukiṟatu. atāvatu, iṉṟu kaṇṭaṟiyappaṭum viññāṉa
uṇmaikaḷai ematu paṇṭaikkāla ñāṉikaḷ aṟintiruntaṉar eṉpatu. viññāṉam
paṭikkātavarkaḷ ivvāṟu kūṟiṉāl orukāl poṟukkalām. viññāṉattil ōraḷavu pāṇṭittiyam
peṟṟavarkaḷ cilar ippaṭik kūṟumpōtu
āccariyamāka irukkiṟatu. maṇivācakar civapurāṇattilē,

"pullākip pūṭāyp puḻuvāy maramāki
palviruka mākip paṟavaiyāyp pāmpāki"

eṉṟu pāṭic cellum pakuti ṭārviṉatu pariṇāmak koḷkaiyai muṉkūṭṭiyē aṟintu
koṇṭataṟkuc cāṉṟu eṉak kūṟit taṟperumaiyaṭaiyum viññāṉap pērāciriyar
tamiḻariṭaiyē uḷḷaṉar. ivarkaḷ, navīṉa kaṇṭupiṭippukaḷāṉa cārpuk koḷkai, coṭṭuk
koḷkai eṉpaṉavellām
ēlavē tamiḻarāl aṟiyappaṭṭavaiyē eṉak kūṟuvar. ivaiyellām uṇmaiyil ētōvoru vitattiṟ
poṟkālak kōṭpāṭṭu nampikkaiyiṉ viḷaivukaḷ eṉpatil etuvita aiyappāṭum illai.

intiya paurāṇika marapum kirēkkariṭaiyē vaḻaṅkiyatu pōṉṟavoru kāla vaṭṭattai
vivarikkiṟatu. kālak kaṇakkuk kūṟum purāṇa nūlkaḷ nāṉku yukaṅkaḷaiyum avaṟṟiṉ
iyalpukaḷaiyum iṟaṅkuvaricaiyilēyē vivarikkiṉṟaṉa. catur yukaṅkaḷiṉ kāla
aḷavaippaṟṟi
apippirāya pētaṅkaḷ uṇṭu. avai attuṇai mukkiyamumalla. kavaṉikka vēṇṭiyatu
eṉṉaveṉil, kirutayukattait toṭarntu, kāla ellai maṟṟaiya yukaṅkaḷukkup
paṭippaṭiyākak kuṟaintukoṇṭē varukiṟatu. manutarma cāstiram itu paṟṟip
piṉvarumāṟu kūṟukiṟatu:

"kiruta yukak kāla ellai mottam nālāyirattu eṇṇūṟu tēvavaruṭaṅkaḷ. tirētāyukam
mūvāyirattu aṟunūṟu, tuvāparayukam īrāyirattu nāṉūṟu, kaliyukam āyirattu irunūṟu
tēvavaruṭaṅkaḷ eṉak koḷka.

kirutayukattil cattiyamum tarumamum nāṉku kālkaḷuṭaṉ iruntaṉa. ikkāla ellaiyil
atarumattāl viḷaikiṉṟa tuṉpaṅkaḷ māṉiṭarkaḷai aṇukuvatillai. maṟṟa yukaṅkaḷilē
māṉiṭar ataruma muṟaiyil īṭṭum poruḷ, kalvi ākiyavaṟṟiṉ kāraṇamāka, cattiyamum
tarumamum ovvoru kālākak
kuṟaikiṉṟaṉa.

kiruta yukam māntar tarumamaṉṟi vēṟoṉṟaiyum aṟiyamāṭṭātavarāy vāḻvataṉāl
avarkaḷ eṇṇiyavellām kaikūṭap peṟukiṟavarākavum, tammiccaiyāka nāṉūṟu
varuṭaṅkaḷ uyir vāḻpavarākavum irukkiṉṟaṉar. mēlum tavam mutalāṉa cātaṉaikaḷāl
nāṉūṟṟukku mēṟpaṭṭa kālamum
cīvittirukka avarkaḷāl muṭintatu. mūṉṟu yukaṅkaḷilum māṉiṭar vayatum muṟaiyē
nūṟāṇṭukaḷ vītam kuṟaintu koṇṭē pōkiṟatu.

yukaṅkaḷiṉ kāla ellai paṭippaṭiyākak kuṟaintu varuvatupōṉṟē. kuṟippiṭṭayukaṅkaḷil
māṉiṭarkku vitikkappaṭṭa tarumaṅkaḷum anta aḷavil muṟaiyē kuṟaintu pōkiṉṟaṉa."

purāṇattaic cicu sampitai eṉpārkaḷ. atāvatu kuḻantaikaḷukkuk katai colvatupōla
viṣayaṅkaḷai aṟiyamāṭṭātavarkaḷukku viḷakkamākak kūṟum nūlvakai eṉpatu poruḷ.
yukaṅkaḷpaṟṟiya mēṟkūṟiya vivaram kuḻantaikaḷukkum viḷaṅkum eṉpatil aiyamillai.
āṉāl perum kalvimāṉkaḷ
palar ippurāṇak kataiyai ēṟṟukkoḷḷavē ceykiṟārkaḷ. hīciyoṭ taṟkālattai irumpuk
kālam eṉṟum tuṉpamum tuyaramum niṟainta kālam eṉṟum karutik koṇṭataippōlavē
intiya paurāṇika marapiṉarum pāratayuttam naṭanta kālantoṭṭu atāvatu ēṟattāḻa
intiya
varalāṟṟut toṭakka mutaṟkoṇṭu-kaliyukam naṭappatāka nampukiṉṟaṉar. kalikālam
keṭṭakālam. kirutayukattiliruntu maṉukkulam muṉṉēṟuvataṟkup patilāka vaḷarcci
kuṉṟi vantuḷḷatāka ivarkaḷ nampukiṉṟaṉar.

īḻattiṉ talaiyāya tamiḻaṟiñaril oruvarāṉa paṇṭitamaṇi ci.kaṇapatippiḷḷai ōriṭattiṟ
piṉvarumāṟu eḻutukiṟār:

"kali aiyāyiram varai tarumatēvataiyiṉ niḻalum, ataṉmēl iraṇṭāyirattainnūṟu varai
niḻaliṉ niḻalum uṇṭām eṉpar periyōr. iṅṅaṉamāyiṉ kali ēḻāyirattainnūṟṟiṉ mēl intap
pūmiyiṉ kati eṉṉākum?

ippoḻutu ulaka nilaiyil pōkkai nōkkumpōtu, taruma tēvatai oru kālait tāṉum
ūṉṟutaṟku eṅkēyāvatu intap pūmiyil iṭam uḷatāmō eṉpatu cantēkam.

'uṇṭiruntu vāḻvataṟkē uraikkiṉṟīr
uraiyīrē'

eṉkiṟatu pāratam."

inta ulakam uruppaṭātu eṉpatu poṟkāla vātattiṉ piratāṉa kūṟṟu.

paḻamperumai uṇarviṉ varalāṟṟaṭippaṭai orupuṟamirukka, ataṉ tīmaiyāteṉil
muṉṉēṟṟattiṟkut taṭaiyāka avvuṇarvu iruppatē. piṉṉōkkip pārttal muṉṉēṟṟattiṟku
muṭṭuk kaṭṭai eṉpatu teḷivu. ittakaiya cintaṉaic cūḻamaivilē piṟantu vaḷarnta
pāratiyār paḻamaiyiṉ
āṉmīka uṇmaikaḷ palavaṟṟai ēṟṟukkoṇṭa pōtum, kāla aṭippaṭaiyil ceṉṟa poṟkālattai
eṇṇiyeṇṇi maṉam puṇṇākiyavarallar. avar pāṭiṉār-

"ceṉṟa tiṉi mīḷātu mūṭarē! nīr
eppōtum ceṉṟataiyē cintai ceytu
koṉṟaḻikkum kavalaiyeṉum kuḻiyil vīḻntu
kumaiyātīr! ceṉṟataṉaik kuṟittal vēṇṭām."

ceṉṟa kiruta yukattaiyum poṟkālattaiyum eṇṇi ēṅkātirukkumāṟu aṟivuṟuttiyatu
māttiramaṉṟi mukkālattaiyum toṭarpupaṭuttip pārkkumāṟu kūṟiṉāṉ. "pēṭik kalvi"
peṟuvōraik kuṟittuc cuyacaritaiyil piṉvarumāṟu pāṭiṉāṉ:

"muṉṉar nāṭu tikaḻnta perumaiyum
mūṇṭi rukkumin nāḷiṉ ikaḻcciyum
piṉṉar nāṭuṟu peṟṟiyun tērkilār
pēṭik kalvi payiṉṟuḻal pittarkaḷ;
eṉṉa kūṟimaṟ ṟeṅṅaṉ uṇarttuvēṉ
iṅki varkkeṉa tuḷḷam erivatē!"

ceṉṟa kālattiṉ cīruñ ciṟappaiyum eṇṇi ēṅkāmalum, nikaḻ kālattai niṉaintu maṉan
taḷarāmalum etirkālamum uṇṭu eṉa eṇṇumāṟu paṇikkiṟāṉ pārati. ituvē mukkālamum
iṇainta varalāṟ ṟuṇarvu. oru kālattai maṭṭum nōkkiyiruttal varalāṟṟuk kuruṭṭu
nilaiyākum.

taṉatu conta ātmāṉupavattaip poṟuttaḷavil pārati paḻaiya koḷkaikaḷ cilavaṟṟaiyum
nampikkaikaḷaiyum ēṟṟukkoṇṭiruntāṉāyiṉum, camutāya vaḷarcci, māṟṟam
ivaṟṟaippaṟṟi iyakkaviyal cārnta koḷkaikaḷaik koṇṭiruntāṉ.

"kālattiṟkēṟṟa vakaikaḷ avvak
kālattiṟkēṟṟa oḻukkamum nūlum
ñāla muḻumaikkum oṉṟāy- enta
nāḷum nilaittiṭum nūloṉṟum illai"

varalāṟṟiṉ vaḷarcciyilum, maṉita muṉṉēṟṟattilum nampikkai iruntamaiyālēyē kaliyai
vīḻttip putuyukam paṭaikkac cittaṅ koṇṭavaṉāyiruntāṉ.

pāratiyiṉ pāṭalaiyum uṇarvaiyum muṉṉeṭuttuc cellum vakaiyil īḻattuk kaviñar
murukaiyaṉ, "muṉṉōkku", "poṟkālam" mutaliya kavitaikaḷaip pāṭiyuḷḷār.

"ceṉṟoḻinta kālam tirumpi varamāṭṭātu....
paḷḷattirukkum nīr pātaiyilē ēṟātu
tuḷḷip paṟantu toṭarukiṟa kālamum
caṟṟu niṉṟu piṉṉōkkit tāmatikka māṭṭātu.
veṟṟi viḷaintālum tōlvi viḷaintālum
eṉṉatāṉ eytiṭiṉum immiyum piṉ nōkkātu
muṉṉōkkum eṉṟum muṉaintu"

ceṉṟa poṟkālattiṉ cīr pēcupavarkaḷ vāḻkkaiyaik kūrntu kavaṉikkiṟārkaḷō eṉṟa aiyam
cilavēḷaikaḷilē tōṉṟuvatuṇṭu. poṟkālam veṟum kaṟpaṉaiyulakam eṉpataṟku ivarkaḷatu
kuruṭṭuṇarvē takka cāṉṟāyamaintuḷḷatu.

aṉṟāṭa vāḻvil muṉṉēṟṟattiṉ payaṉai aṉupavittuk koṇṭē ataṉai eṇṇip pārttiṭātu,
aṉupavattiṟku appāṟpaṭṭa poymmaiyai eṇṇip puḷakāṅkitam aṭaipavarai nōkkiyē
murukaiyaṉ piṉvarumāṟu pāṭukiṟār.
"kalimuṟṟip pōyiṟṟeṉ ṟaḻuvār; āyiṉ
kalvīṭu, miṉviciṟi, uṟaivup peṭṭi,
oliperukkum icaikkaruvi, tolaivup paṉṉi,
oḷi acaivup paṭam kāṭṭal mutalāyuḷḷa
pala nalaṅkaḷ tōṉṟutaṟkuk kālāy niṉṟa
paṇpāṭṭiṉ kūrmaiyiṉaik kūci nīppār
talaimai peṟiṉ carinīti; muṉṉillāta
taṇmai iṉikkaṉiyum eṉa uṇaramāṭṭār."

poṟkāla uṇarvāṉatu pōtiya ceyaṟpāṭiṉmaiyāl, iyakka maṟuppuk karuttukkaḷ
nilavuvatāl ēṟpaṭṭu nilaittirukkum tēkkat tattuvamākum. eṉavētāṉ kaṉavāyuḷḷa
paḻaiya poṟkālamaṭṭumiṉṟi ataiviṭac ciṟappāṉa putuyukattaiyum maṉitaṉē taṉatu
muyaṟciyālum, iyakkattālum
niṟuvalām eṉṟa uṇarvum uṟutiyum iṉṟu attiyāvaciyamākiṉṟaṉa. kaviñaṉ pārati taṉatu
pākkaḷilellām putitu putitu eṉṟē poṅkiṉāṉ. paḻaiyatai aṭaiyavaṉṟu putitaip paṭaikka.
eṉavē tāṉ avaṉatu aṭiyoṟṟiya pāratitācaṉārum,

"putiyatōr ulakam ceyvōm" eṉṟu pāṭiṉār. īḻattukkaviñar murukaiyaṉum,

"tīmaikaḷait tayaṅkāmaṟ ceyvataṟkum
tiruṭutaṟkum iṭam koṭukkā nilaimai tōṉṟil
pūmiyilē muṉṉirunta etaiyum viñcum
poṟkālam putitākap pūttal kūṭum"

eṉṟu uṟuti kūṟukiṟār.

iṟutiyāka oṉṟu kūṟalām. poṟkālattaip paṟṟiya uṇarvum eṇṇamum muṟṟilum
mūṭanampikkaiyeṉṟu karututal tavaṟu. ataṉai yār, etaṟkākap payaṉpaṭuttukiṟārkaḷ
eṉpatē kavaṉikka vēṇṭiyatu. araciyal atikārattai nāṭu āḷum varkkattiṉ oru pakutiyiṉar
moḻi, iṉam ākiyavaṟṟiṉ paḻaiya
poṟkālattai makkaḷukkuk kāṭṭit taṅkarumam pārkkiṉṟaṉar; ilakkiya caṉātaṉikaḷ
poṟkālattaip piramāṇamākak koṇṭu 'tollāciriyar nallāṇai' eṉṟa peyaril, tamatu
valuviḻanta kōṭpāṭukaḷai nilaināṭṭa muyalkiṉṟaṉar. iṉavātikaḷ, poṟkālattait
tamatu ciṟaiyil aṭaittuk kāṭcikkāka vaittup piḻaikkiṉṟaṉar. ivaiyellām poṟkālattaip
payaṉpaṭuttuvōr paṟṟiyaṉa. āṉāl makkaḷum poṟkālattait tamakkup paṟṟukkōṭākak
koḷvatuṇṭu. muṭiyuṭai mūvēntar āṭciyum uṟantai pōṉṟa iṭaṅkaḷilirunta
aṟaṅkūṟavaiyaṅkaḷum
akkāla maṉṉarkaḷ makkaḷ mītu tiṇitta varkka āṭciyaiyē kāṭṭukiṉṟaṉa. iratta
uṟaviṉarāy oru tāy vayiṟṟiṟ piṟanta nēcapācattuṭaṉ iyaṟkaiyiṉ mattiyil vāḻnta
kulamarapuk kuḻukkaḷiṉ aḻiviṉmītē aracukaḷ-varkka āṭci-ēṟpaṭṭatu. anta
varkkattiṉ vaḻivaḻi varum iṉṟaiya āḷum varkkattiṉar,
mūvēntar āṭci mutaliyavaṟṟaip poṟkālamākak kāṭṭuvar. āṉāl makkaḷō aṭimaṉattil
pakirntuṇṭu vāḻnta iṉpa niṉaivukaḷai vāḻaiyaṭi vāḻaiyākap pēṇi vaittuḷḷaṉar. āṇṭāṉ
aṭimaiyaṟṟa cakōtarattuva camutāyamē makkaḷ itaya vēṭkai. ākavē anta vakaiyil
poṟkālam
puṉitamāṉa ilaṭciyaṅkaḷaip pātukāttu varukiṟatu eṉṟum kūṟalām. atu veḷippaṭum
vitam, vikaṟpaṅkaḷai yuṭaiyatāyiruppiṉum maṟaintu pōṉa varkka pētamaṟṟa
camūkattai niṉaivu kūrvatāl ataṟku oru tārmīka palam uṇṭu.

"illai eṉṟa koṭumai ulakil
illaiyāka vaippēṉ"

eṉṟu pāratipāṭumpoḻutu atil makkaḷ viḻaiyum poṟkālam uruvam perukiṟatu.


ii

kālattiṟkuk kālantōṉṟum āṟṟal vāynta peruṅ kaviñarkaḷ tamakku muṉṉiruntōratu
cintaṉaikaḷaiyum uṇarvukaḷaiyum paṟṟukkōṭākak koḷḷum atē poḻutil, avaṟṟai
māṟṟiyum putukkiyum oruvakaiyāṉa ilakkiya iracavātañ ceykiṉṟaṉar. tamatu kālattuc
camutāyat
tēvaikaḷukkēṟpavum, aṟivu nilaikkiyaiyavum paḻaiya kaṟpaṉaikaḷukku
uruvamāṟṟam ceykiṉṟaṉar. makā kaviñaṉ oruvaṉ paḻaiya cempaik kaṭṭit taṅkamākki
viṭukiṉṟāṉ.

cuppiramaṇiya pāratiyiṉ kavitaikaḷilē ittakaiyatōr iracavātattaik kāṇalām. utāraṇaṅkaḷ
pala iruppiṉum, ivviṭattil oṉṟai maṭṭum nōkkuvōm. kali eṉṉum col paḻaiya
purāṇa-itikācaṅkaḷilum kāviyaṅkaḷilum vaḻaṅki varuvatu. kali eṉpatu yukattiṉ peyar;
kali puruṭaṉaiyum kuṟikkum. avaṉ tēvarkaḷil oruvaṉ. vaṭamoḻiyi leḻunta
paurāṇika marapiṟṟōṉṟiya nūlkaḷilē kāṇappaṭum kālak kaṇakkil payaṉpaṭuvaṉa
nāṉku yukaṅkaḷ; tirētā, tuvāpara, kali, kiruta, yukaṅkaḷ ivai. purātaṉa
nampikkaiyiṉpaṭi ippoḻutu naṭappatu
kaliyukam. kaliyukat toṭakkattilēyē 'cakōtarac caṇṭaiyāka pārata yuttam
naṭantateṉpar. yukaṅkaḷil ciṟantatu kirutam.

vaṭamoḻiyileḻunta ippurāṇak katai paṇpāṭuk kalappiṉ viḷaivāl intiyāveṅkum potuvāṉa
paḻamarapuka katai (Myth) oṉṟāka nilaittu viṭṭatu. pakai, paci, piṇi, tīmai, avalam
mutaliyaṉavellām kalikālattil ivvulakil niṉṟu nilavuvaṉa eṉpatu purāṇak kataiyiṉ
karu. kali ivvulakaip piṭittu āṭci ceyyuṅ kālam ituvātalāl itaṉaik kaliyukam eṉṟum,
makōṉṉatamāṉa kirutayukam iṉit tōṉṟum eṉṟum ematu muṉṉōr nampiṉar; itu purāṇak
kataiyiṉ ceyti.

"ñālattaip puṉṉeṟiyil
āḻttum iruṅkali"
eṉṟu naḷaveṇpā kūṟum. itaṟkup pala nūṟṟāṇṭukaḷukku muṉṉarē (ki.pi.770)
parāntakaṉ neṭuñcaṭaiyaṉatu vēḷvikkuṭic ceppēṭukaḷil, "ātirācarai akala nīkki,
akaliṭattaik kaḷapraṉ eṉṉum kaliyaraicaṉ kaikkoṇṭu" koṭuṅkōṉmai ceytamai
kūṟappaṭukiṉṟatu. kaḷappirar kālam
teṉṉaka varalāṟṟil 'iruṇṭa kālam' eṉak kūṟappaṭuvatum maṉam koḷḷattakkatu.

"tiriyum kaliyukam nīṅkit
tēvarkaḷ tāmum pukuntu
periya kirutayukam paṟṟip
pēriṉpa veḷḷam peruka"

viḻaikiṉṟār nammāḻvār.

paḻamarapuk kataikaḷ perumpālum ilporuṭkataikaḷē! kaṟpaṉaiyē avaṟṟiṉ aṭippaṭai.
āyiṉum maṉitaṉatu cila cintaṉaikaḷ, ilaṭciyaṅkaḷ, nampikkaikaḷ ākiyavaṟṟiṉ tiraṇṭa
uruvacciṉṉamāka avai miḷirkiṉṟaṉa. ulakiṉ pala pakutikaḷil vāḻum purātaṉa
makkaḷiṭattum paḻamarapuk
kataikaḷ nilavukiṉṟaṉa. paḻamarapuk kataikaḷukkuc ceṟivāṉa-cemmaiyāṉa vaṭivaṅ
koṭuppaṉa uruvakaṅkaḷ. ivvuruvakaṅkaḷ allatu kuṟiyīṭukaḷ tāmē (Symbols)
kavitai, nāṭakam, kāviyam mutaliyavaṟṟiṟkup poruḷāy amaivatuṇṭu. utāraṇamākak
kirēkka itikācaṅkaḷilum
paurāṇikak kataikaḷilum purōmittiyas eṉṉum pāttiram paṭaikkappaṭṭuḷḷatu.
tēvar talaivaṉai etirttut tēvarkaḷiṭamiruntu neruppait tiruṭivantu māṉiṭarkkuk
koṭuttāṉ eṉpataṟkākat tēvarkaḷ avaṉaik kaṭṭic ciṟaippaṭuttiṉar eṉpatu purāṇa
marapu. eṉiṉum, piṟkālak
kirēkkarkaḷ purōmittiyasai maṉita aṟivāṟṟaliṉ ciṉṉamākavē karuti viḷakkaṅkūṟi
vantuḷḷaṉar, "māṉuṭaṉ taṉṉaik kāṭṭiya taḷaiyelām citaṟuka" eṉṟu tēvaraiyē etirkkum
caktiyāka appāttirattaik koṇṭāṭi vantuḷḷaṉar. kirēkka nāṭakattilum kāviyattilum
ikkatai iṭam peṟṟuḷḷatu. itaṉaik karuvākak koṇṭē āṅkilak kaviñaṉ ṣelli (1972-1822)
kavitai nāṭakamāṉa kaṭṭaṟutta purōmittiyas (Prometheus unbound) eṉpataṉaip
paṭaittāṉ. teyvikattiṉ peyaril uḷḷa koṭuṅkōṉmaiyai iyaṟkaiyiṉ tuṇaikkoṇṭum kātaliṉ
vayappaṭṭum
maṉitaṉ etirttu veṉṟu viṭutalai peṟuvatē ṣelliyiṉ kavitaip poruḷ. māṉiṭattiṉ veṟṟiyaik
kūvik kūṟa eḻunta makattāṉa navakāviyam atu.

taṉatu iḷam pirāyattilē ṣelliyiṉ kavitā vēkattālum veṟiyālum kavarappaṭṭa pārati,
taṉatu marapil varum paḻamarapuk kataiyaip putuppittuk kavip poruḷāy māṟṟiyatil
viyappetuvumillai. kaliyukampaṟṟiya purāṇac ceytiyaip pāratiyār taṉakkēyuriya
nūtaṉamāṉa vēkattuṭaṉ kavitaikaḷil kaiyāṇṭuḷḷār. tarumam atarumam eṉṟa tārmīka
ellaikkuḷḷirunta akkataikku, araciyaṟ-camūkap poruṭ ceṟivai ēṟpaṭuttiṉār avar. itu
pāratiyiṉ potuvāṉa kavippaṇpiṟku iyaipuṭaiyatē. teyva paktiyait tēca paktiyāka
urumāṟṟiṉār
avar. ivvaṭippaṭaiyilēyē, taṉatu kālattuc camutāyattiṟ kāṇappaṭṭa aṭimai, maṭamai,
vaṟumai, koṭumai mutaliyavaṟṟiṉ kuṟiyīṭākak kaliyai amaittār. avar eḻutiṉār:

"iṉṟu tēvarkaḷai aḻaikkiṟōm inta maṇṇulakattilē mīṇṭum kirutayukattai nāṭṭum
poruṭṭāka; aṟivīṉam, acuttam, vaṟumai, ciṟumai, nōy, koṭumai, pirivu, anīti, poy
eṉṟa rākṣasak kūṭṭaṅkaḷai aḻittu maṉita jātikku viṭutalai tarum poruṭṭāka."

ittakaiya kūṟṟukaḷilē ṣelliyiṉ tākkam pulappaṭuvatu oru puṟamirukka, kaliyeṉṟa
patattiṟkup pārati peyta poruḷaḻuttamum teḷivākiṟatu. viṭutatalai eṉṟoru nāṭakac
cittiram eḻutiyuḷḷār pārati. kali muṭivu kālattaic cittirikka muṉaiyum appāṭalilē
māṉiṭattiṉ etirkāla veṟṟiyaip pāṭukiṟār:

"matiyiṉ vaṉmaiyāl
māṉuṭaṉ ōṅkuka.
māṉaṭac cāti oṉṟu;
maṉattilum uyirilum
toḻililum oṉṟēyākum."

eṉṟu, kaliyiṉ vīḻcciyāṉatu māṉiṭattiṉ eḻucciyum veṟṟiyumākum eṉṟu kuṟippākak
kāṭṭukiṟār.

jār cakkaravarttiyiṉ vīḻcciyaip pāṭum pāratiyār, koṭuṅkōlaṉāṉa avaṉatu aḻivaik kaliyiṉ
aḻivākak kāṇpatiliruntē ettuṇai araciyal utvēkattuṭaṉum uḷḷuṇarvuṭaṉum, paḻaiya
karuttaik kaiyāḷkiṟār eṉpatu pulaṉākiṉṟatallavā?

"iṭipaṭṭa cuvar pōlē
kali viḻuntāṉ
kirutayukam eḻuka mātō!"

jār maṉṉaṉai vīḻttik kuṭiyaracoṉṟaṉait tōṟṟuvitta makattāṉa okṭōpar puraṭciyai yukap
puraṭci eṉṟu kaviñar varuṇikkumpōtu, purāṇaṅkaḷiṟ kūṟappaṭum
yukamāṟṟattaiviṭac ciṟantatu atu eṉṟa poruḷum toṉikkiṟatu.

nāṭṭu makkaḷ nalamuṟṟu vāḻavum, nāṉilattavar mēṉilai eytavum mūṭṭuṅ kavitai
veṟikoṇṭu kaviñar mīṭṭum mīṭṭum kaliyiṉ nacivaiyum kirutattiṉ tōṟṟattaiyum
kuṟippiṭukiṉṟār. kirutayukamē pārati kaṟpaṉaiyiṟ kaṇṭa puttulakam; kampaṉ
kaṟpitta
ayōttiyaippōla. pāratiyaip poṟuttaḷavil kali-kiruta uruvakamāṉatu avaṉatu uṇarcciyait
tūṇṭiya ōr ilakkiyak kuṟipporuḷāka (Literary Motif) amaintatu. neñcil āḻappatintu
kiṭanta atu, iṭaiyaṟātu talai nīṭṭuvataik kāṇalām. pāratiyiṉ maṉakkukaiyil maṇṭik
kiṭanta
uruvaṟṟa collukkaṭaṅkāta calaṉaṅkaḷukkum kaṉavukaḷukkum ivvuruvakam
uyirppaṇpum tōṟṟamum koṭuttatu eṉalām.

"tuyarkaḷ tolaintiṭuka
tolaiyā iṉpam viḷaintiṭuka"

eṉṟu potuppaṭaiyākap pāṭiya kaviñar ataṟku, marapu vaḻivanta
kuṟippāṉa-kūrmaiyāṉa-uruvaṅkoṭukku mukamāka,

"vīḻka kaviyiṉ valiyellām
kiruta yukantāṉ mēvukavē"

eṉṟum,

"poykkuṅ kaliyai nāṉ koṉṟu
pūlō kattār kaṇmuṉṉē
meykkuṅ kiruta yukattiṉaiyē
koṇarvēṉ teyva vitiyiḵtē"

eṉṟum,

"kiruta yukattaik kēṭiṉṟi niṟutta
viratam nāṉ koṇṭaṉaṉ"

eṉṟum acaikka muṭiyāta taṉṉampikkaiyōṭum taṉmuṉaippōṭum pāṭiṉār; curuṅkac
coṉṉāl, kirutayukam eṉṟa toṭaril kaviñar ematu kālattu uyariya ilaṭciyaṅkaḷ
palavaṟṟai aṭakkiviṭukiṉṟār. ataṉālēyē raṣyāvil naṭantēṟiyatai "yukap puraṭci" eṉṟu
kuṟippiṭṭār.
maṇṇulakil viṇṇulakaik kāṇal vēṇṭumeṉat tuṭitta makākavikkup paḻamaikaḷ yāvum
kaliyākavum putumaikaḷ yāvum kirutamākavum tōṉṟiṉa.

"kaliyaḻintu puvit tavam vāḻkavē"

eṉṟu kaviñaṉ pāṭum poḻutu ivvuṇmai teṟṟeṉap pulappaṭukiṉṟatu. ataippōlavē kaliyai
iruḷākavum kirutattai oḷimayamākavum kaṇṭār. col eṉṟa taṉip pāṭaloṉṟilē pārati piṉ
varumāṟu pāṭiyuḷḷār:

"valimai valimai eṉṟu pāṭuvōm- eṉṟum
vāḻuñ caṭarkkulattai nāṭuvōm;
kaliyaip piḷantiṭak kai yōṅkiṉōm- neñcil
kavalai yiruḷaṉaittum nīṅkiṉōm"

ivvāṟu palavakaiyāṉa kavivēṭkaikaḷukku uṟaiviṭamākak kirutayukat tōṟṟattai
koṇṭamai, pārati pāṭalkaḷukkup paḻamaiyum putumaiyum kalanta nūtaṉa āṟṟalai
aḷittatu. avar kavitaikaḷiṟ kāṇappaṭum āṉmīkat tuṭippiṉ uyir iṅkutāṉirukkiṟatu.

kavitaiyilē maṭṭumaṉṟi vacaṉattilum itupaṟṟip pāratiyār eḻutiyuḷḷār. kavitaiyil
uṇarcci vēkattuṭaṉ veḷippaṭuttuvatu urai naṭaiyil aṟivu vaḻiyiṟ pulappaṭukiṟatu. iṉi
eṉṟa kaṭṭuraiyil kāṇappaṭuvatāvatu:

"palahīṉa aintukkaḷukku maṉitaṉ etuvarai aniyāyam ceykiṟāṉō atuvarai kaliyukam
irukkum. aniyāyam nīṅkiṉāṟ kaliyillai; ulakam muḻuvatum kaliyillai- oruvaṉ kaliyai
uṭaittu noṟukkiṉāl, avaṉaip pārttup pattuppēr uṭaṉē noṟukkiviṭuvārkaḷ. iṅṅaṉam
oṉṟu,
pattu, nūṟu, āyiram, kōṭiyāka; maṉita jātiyil satyayukam paravutalaṭaiyum kālam
ēṟkeṉavē ārampamākiviṭṭatu. itil santēkamillai"

piṟitoru kaṭṭuraiyilē,

"okkat toḻukiṟṟirāyiṉ, kaliyukam oṉṟu millai" eṉṟu nammāḻvār colkiṟār. hintukkaḷ
taṅkaḷuṭaiya vētap poruḷai naṉṟākat terintukoṇṭu kūṭit toḻuvārkaḷāṉāl, kaliyum
nīṅkip pōyviṭum."

vācaka ñāṉam eṉṟa kaṭṭuraiyiṟ piṉvarumāṟu eḻutiyuḷḷār:

"kali pōtum; vīṇ tuṉpaṅkaḷum anāvaciyak kaṣṭaṅkaḷum paṭṭup paṭṭu ulakam
aluttup pōyviṭṭatu- samatvamē tarmameṉṟu terikiṟatā? appaṭiyāṉāl vāruṅkaḷ:
māntarkaḷai lakṣakkaṇakkāka viṭutalai ceyvōm. jāti pētaṅkaḷ pirayōjaṉam illai eṉṟu
terintatā? niṟa
vēṟṟumaikaḷum tēca vēṟṟumaikaḷum upayōkam illātateṉṟu terintatā? nallatu
vāruṅkaḷ. kōṭikkaṇakkāka, samatva neṟiyilē pāyntuviṭuvōm. paḻaiya kaṭṭukaḷai
lakṣakkaṇakkāṉa makkaḷ kūṭiniṉṟu takarppōm: ...kōṭikkāṇakkāṉa māṉiṭar ... kaliyai
aḻippōm.
satyattai nāṭṭuvōm"

kaṭṭaṟutta purōmittiyas pōla pāratiyārum "kaṭṭukkaḷait takarppōm" eṉṟu kūṟuvatu
kavaṉikkattakkatu. iruḷ-oḷi, aññāṉam - meyññāṉam, paḻamai-putumai,
muṉṉēṟṟam-tēkkam, kiḻakku-mēṟku, mutalāya muraṇpāṭukaḷaic camaya ḻivanta
pirayōkaṅkaḷil veḷippaṭuttiṉār
avar. utāraṇamāka māyai eṉṟa col vētānta marapilē poyt tōṟṟattaik kuṟikkum; atu
oru karuttup paṭivam; atu cūkkumamāṉatu. tattuvat tuṟaiyil vaḻaṅki vanta ac collait
tūramāṉa araciyaṟ poruḷil pāratiyār vaḻaṅkiṉār. nitāṉak kaṭciyiṉarukku veḷḷaiyaṉ
vākkuṟuti
koṭutta araikuṟaiyāṉa pōlic cutantarattai māyai eṉṟu paritturaittu nirākarittār
pāratiyār. tiru. citampara rakunātaṉ kūṟiyuḷḷataip pōla, "māyai eṉṟa vētānta ulakac
collukku, putiya tēciya artta pāvattai vaḻaṅki, āṅkilēyarāṭci tāṉ nammaip
pīṭittirunta māyai" eṉṟu taṉatu māyaiyaip paḻittal eṉṟa pāṭṭil āṅkilēyarāṭciyai
nēraṭiyākavē cāṭiṉār. itu kēvalam karuttu mutal vātattiliruntu viṭṭu
viṭutalaiyākum pōkkaik kāṭṭukiṉṟatu eṉṟu kūṟalām.

ivvāṟu paḻaiya colvaṭivaṅkaḷukkup putiya poruḷāḻattaiyum aḻuttattaiyum koṭukka
muṭintamaiyāṟṟāṉ pārati navayukak kaviñaṉāka viḷaṅka muṭintatu. yuka māṟṟattai
ēṭṭuccuraikkāyāka aṉṟit taṉṉaḷavil anupava vāyilākac cātikka muyaṉṟamaiyālēyē
avarukkup
piṉ vantōr avar tam vaḻiyaik kaṭaippiṭikka vēṇṭiyatu āciriyar putumaippittaṉ
pāratiyait "tamiḻ maṟumalarcciyiṉ pirāmatittiyūs" eṉa varuṇittār.

'pāṭṭut tiṟattālē ivkaiyattaip pālittiṭa
vēṇṭum'

eṉṟu uḻaitta kaviñaṉai vēṟevvāṟu varuṇikkalām?7. kātalum kaṭṭuppāṭum

tolkāppiyar akattiṇaiyiyalilē aṉpiṉain tiṇaikkuriya talaimakkaḷaik kūṟiviṭṭu, kaikkiḷai
peruntiṇaikkuriya talaimakkaḷ mēlvaruñ cūttirattāl uṇarttuvar.

"aṭiyōr pāṅkiṉum viṉaivalar pāṅkiṉum
kaṭivarai ilapuṟat teṉmaṉārpulavar"

itaṉ poruḷ, aṭimait toḻil ceyvārum ēviya toḻilaic ceyvārum akattiṇaip pāṭalkaḷil
nīkkappaṭṭār; avarkaḷ naṭuvaṇaintiṇaiyiṉ puṟattavākiya kaikkiḷai peruntiṇaip
pāṭaliṉkaṇ iṭam peṟuvar eṉpatu. pala kāraṇaṅkaḷukkāka iccūttiram mukkiyamāṉatu.

paḻan tamiḻk kavitaikaḷiṟ kāṇum kātal paṟṟiya kavimarapu akam eṉṟa pirivil
aṭaṅkum eṉpatum, atuvum aṉpiṉaintiṇai eṉṟu oru kūṟākavum kaikkiḷai peruntiṇai
ākiya iraṇṭu maṭaṅkum piṟitoru kūṟākavum vakukkappaṭum eṉpatum naṉku
terintatē. tolkāppiyattiṟ kāṇappaṭum
ippākupāṭu piṉṉeḻunta vaḻinūlkaḷil poṉṉē pōṟ pōṟṟappaṭṭuḷḷatu. utāraṇamāka,
nampi akapporuḷ piṉvarumāṟu viraivilakkaṇam kūṟum:

"aintiṇai yuṭaiyatu
aṉpuṭaik kāmam"
"kaikkiḷai yuṭaiyatu
orutalaik kāmam"
"peruntiṇai eṉpatu
poruntāk kāmam"

'aṉpuṭai', 'orutalai', 'poruntā' eṉṉum aṭaikaḷai nōkkumiṭattu aṉpu poruntiya kāmam
aintiṇaikkaṇṇē kiṭaikkum eṉpatum, maṟṟaiya iraṇṭum ētōvoru vakaiyiṟ
kuṟaipāṭuṭaiyaṉa eṉpatum eḷitiṟ pulaṉākum. itu koṇṭē piṟkālac cāṉṟōr kaikkiḷai
peruntiṇai ākiya iraṇṭaiyum 'akappuṟam' eṉavakuttu otukkivaikka lāyiṉar. curuṅkak
kūṟiṉ, aṉpiṉaintiṇaiyē tūya akam eṉappaṭṭatu. tolkāppiyam itaṉaitteḷivākak
kūṟiyuḷḷatu. kaḷaviyal mutaṟ cūttirattilē "aṉpoṭu puṇarnta aintiṇai maruṅkiṉ kāmak
kūṭṭam" eṉṟu kāmap
puṇācciyiṉ taṉmai kuṟippiṭappaṭukiṉṟatu. itē cūttirattil aintiṇai mēlum
ciṟappikkappaṭṭuḷḷatu.

"iṉpamum poruḷum aṟaṉum eṉṟāṅku
aṉpoṭu puṇarnta aintiṇai"

itaṉāl aṉpiṉaintiṇaiyāṉatu aṟam, poruḷ, iṉpam poruntiyatu eṉpatu peṟappaṭum. itaṉ
maṟutalaiyāka, kaikkiḷai, peruntiṇai ākiyaṉa aṟam poruḷ iṉpamākā. ittaṉai
kuṟaipāṭukaḷuṭaiya 'akappuṟa' oḻukkaṅkaḷukku uriyavarākavē aṭiyōr viṉaivilar
ākiyōrum, orēvaḻi
ēval marapiṉōrum vitikkappaṭṭuḷḷaṉar. ippākupāṭṭiṉ aṭippaṭai āytaṟkuriyatu.

vēṟupala camutāyaṅkaḷil iruntataip pōlavē paṇṭait tamiḻc camutāyattilum varkka
muraṇpāṭukaḷ iruntaṉa. anākarika nilaiyilirunta - purātaṉa - kūṭṭuc camutāyaṅkaḷ
allatu kulamarapuk kuḻukkaḷ aḻivuṟuvataṟkum, avaṟṟiṉ piṇamettai mītu
taṉiyuṭaimaiyai ātāramākak koṇṭa
kuṭumpam, aracu mutaliya niṟuvaṉaṅkaḷ tōṟṟuvataṟkum akkālattil nikaḻnta varkkap
pōrkaḷē kāraṇam eṉalām. ippōrkaḷiṉ viḷaivākat toṭaṅki, piṉṉar poruḷuṟpatti
muṟaiyiṉaṭiyāka uruvākiyatē aṭimaimuṟai. pōriṉpōtu koḷḷai aṭikkappaṭṭa
poruḷkaḷaip pōlavē maṉitarum veṉṟōr uṭaimaiyāyiṉar. mikap purātaṉa kālattē pōrilē
veṟṟi peṟṟār tōlviyaṭainta pakkattu āṭavar yāvaraiyum koṉṟeḻittaṉar; peṇkaḷē
paṇiviṭaikkākak kaippaṟṟappaṭṭaṉar. avaraiyē "koṇṭi makaḷir"
eṉṟu ematu paḻaiya ceyyuṭkaḷ kuṟippiṭukiṉṟaṉa. poruḷ uṭaimaiyai ātāramākak
koṇṭē uṭaiyavar, uṭaiyār tōṉṟiṉar; atāvatu celvattukku (aṭimaikaḷ uṭpaṭa) uriyavaṉ
uṭaiyavaṉākiṉāṉ (mikavum piṟkālattil uṭaiyār eṉpatucātip peyarākavum amaintatu).

kālappōkkil āḷum varkkattiṉarāka irunta uyarkuṭip piṟantōr poruḷuṟpattiyil
ēṟpaṭum vacatiyum ilāpamum karuti āṇ aṭimaikaḷai vaittiruntaṉar. ivvuyar kuṭip
piṟantōr perumpālum nilattaiyē vāḻntavarātaliṉ aṭimaikaḷ nilattil
uḻaippavarāyiruntaṉar. ekkāraṇattālum
nilam kaimāṟukaiyil annilattukkuriya aṭimaikaḷum kaimāṟiṉar. atāvatu aḵṟiṉaip
poruḷkaḷpōla maṉita aṭimaikaḷ viṟṟuvēṇṭat takkavarāy iruntaṉar. aṭimaiyōlai
mutaliyaṉa aṭimai niṟuvaṉattiṉ vaḷarcciyaiyoṭṭik kuṭumpaṅkaḷē aṭimai
pūṇṭiruntaṉa. kuṭumpattōṭu
aṭimaiyākaiyai, kottaṭimai eṉṉuñ col uṇarttiyatu.

cāṉṟōr ceyyuṭkaḷ iyaṟṟiya kālattil aṭimai niṟuvaṉam ettuṉai vaḷarcci peṟṟiruntatu
eṉpataṉai uṟutiyākak kūṟuviyalātu. āṉāl tolkāppiyam, tirukkuṟaḷ, cilappatikāram
mutaliya nūlkaḷ piratipalikkum kālattil atu cantēkattukkiṭamiṉṟi aṅkīkāram peṟṟa
oru
niṟuvaṉamāka viḷaṅkiyatu.

"ēṟṟuk kuriyar kayavaroṉ ṟuṟṟakkāl
viṟṟaṟ kuriyar viraintu"
"oppuravi ṉulvaruṅ kēṭeṉi ṉaḵtoruvaṉ
viṟṟukkō ṭakka tuṭaittu"

mutaliya kuṟaṭpākkaḷ ivvaḻakkup paṟṟi eḻuntaṉavē. aṉṟaiya camutāyattil aṭiyārē
mikat tāḻnta nilaiyil urimaikaḷaṟṟa nilaiyil - iruntaṉar eṉalām.

ivarkaḷukkuc ciṟitu "uyarntōrāka" viṉaivalar iruntaṉar eṉalām. viṉaivalar, piṟarēviya
karumaṅkaḷaic ceyvōr. atāvatu kuṟṟēval purivōr. yāḻppāṇa vaḻakkil, 'toṭṭāṭṭu
vēlai' eṉak kuṟippiṭuvataic ceyvōr eṉṟu vēṇṭumāṉāl viḷakkaṅ kūṟalām. ivarkaḷ
aṭimaikaḷaip pōla nilattōṭum kamattoḻilōṭum piṇaippuṟātavarāyk kuṭippiṟantār
illaṅkaḷil toṇṭu ceytōrātal vēṇṭum. cilappatikāram kolaikaḷaik kātaiyil kōvalaṉ
kūṟṟākap piṉvarumāṟuḷatu:

"kuṭimutaṟ cuṟṟamum kuṟṟiṉai yōrum
aṭiyōr pāṅkum āyamum nīṅki...."

eṉṉumaṭikaḷil, kuṟṟēval purivōrum aṭiyōr pakutiyum vēṟu pirittuk kūṟappaṭṭiruttal
kāṇalām. iṭaikkālattilē cātip pākupāṭu muḻuvaṭivam peṟṟapōtu, ittakaiyatoru
vēṟupāṭṭaik koṇṭatāyiruntatu eṉpatu maṉaṅkoḷat takkatu. (uyarntōr) vīṭṭup
pakkamē
varakkūṭāta mikat tāḻnta cātiyiṉarum, vīṭuvācalukku vantu ottācai puriyum "ciṟitu
uyarnta" cātiyiṉarum iruntaṉar. ivvamaippu muntiya aṭimai, viṉaivalar amaippai
uṭkoṇṭatākalām. aṭiyōrākavō aṉṟi viṉaivalarākavō piṟaraic cārntu,
cutantaramaṟṟavarāyt
tammai uṭaiyārukkuk toṇṭu ceyvōrē talaimakkaḷ allātōrāvar. maṉita uṟuppai
uvamaiyākak koṇṭu talaiyeṉṟum, aṭiyeṉṟum ippākupāṭu ceyyappaṭṭuḷḷatu. paṭavē
talaiyum kālum oru nikarāka vaittu eṇṇappaṭa muṭiyumō? avvāṟu eṇṇappaṭiṉ,
aṭitalai 'taṭumāṟum
eṉṟu āṇṭavarkaḷ karutiṉar. tiru.mu.irākavaiyaṅkār kūṟiyuḷḷatu pōla, "iṟaivaṉaiyum
avaṉ paktarkaḷaiyum āṇṭavaṉ aṭiyār" eṉṟu vaḻaṅkuvatu mēṟkuṟitta ulaka vaḻakkup
pōṉṟatēyām.

aṭiyōr, viṉaivalar mutaliyōr aṉpiṉain tiṇaikku arukataiyilar eṉakkūṟum uraiyāciriyar
vātam vārumāṟu:

"ivar akattiṇaikku uriyarallarōveṉil akattiṇaiyāvaṉa aṟattiṉ vaḻāmalum poruḷiṉ
vaḻāmalum iṉpattiṉ vaḻāmalum iyalal vēṇṭum. avaiyellām piṟarkkuk kuṟṟēval
ceyvārkkuc ceytal aritākalāṉum, avar nāṇuk kuṟaipāṭuṭaiyarākalāṉum, kuṟippaṟiyātu
vēṭkai
vaḻiyē cārak karutuvarākalāṉum, iṉpam iṉitu naṭattuvār piṟarēval ceyyātār
eṉpataṉālum, ivar puṟapporuṭkuriyarāyiṉār eṉka:

iḷampūraṇariṉ ikkūṟṟu ematu kavaṉattiṟkuriyatu. akattiṇai yeṉpatu aṟam poruḷ
iṉpattiṉ vāḻāmal iyalvatu eṉṟa vitiyai muṟkūṟṟākak koṇṭatum ataṉ tarukka rītiyāṉa
muṭivākac camutāyattilē poruḷum ataṟku ātāramāṉa cutantiramum illār.
akattiṇaikkuriyavarākār eṉpatu
ēṟṟatākiṟatu. 'viti taru muṟai vātam' kaccitamāka amaintuḷḷatu. ataṉ poruḷē
ivviṭattil nōkka vēṇṭiyatu.

camūka nilaiyaiyum takutiyaiyum aḷavu kōlākak koṇṭē kātaloḻukkattukkuriyōr
vitikkappaṭṭuḷḷaṉar eṉṉu muṇmai iḷampūraṇar vātattiliruntu aiyattiṟkiṭamiṉṟip
pulaṉākiṉṟatu. piṟarkkuk kuṟṟēval ceyvōriṭattup poruḷ iṉmaiyāl takunta muṟaiyilē
kātal ceyyavum illaṟam naṭāttavum vaḻiyillai eṉṟu maṭṭum kūṟavillai uraiyāciriyar.
avvāṟu kūṟiṉāl aḵtu ulakiyalukku iyaipuṭaiyatākak koḷḷavuṅ kūṭum. āṉāl
uraiyāciriyar orupaṭi mēlē ceṉṟu, aṭiyōr viṉaivilar mutaliyōr iyalpākavē
takaimaiyaṟṟavar
eṉak kūṟukiṉṟār. avar nāṇuk kuṟaipāṭuṭaiyavar; kuṟippaṟiyātu vēṭkaivaḻi cārak
karutupavar eṉpatu uraiyāciriyar karuttu. cila camayavātikaḷ pāvikaḷai
mīḷānakarattukku uriyavarākkuvatupōla, aṭiyōr mutalāyiṉōrai mīḷāp puṟattiṇaikkē
uriyavarākki viṭukiṉṟār iḷampūraṇar. iḵtu avaratu camūka nōkkattait teḷivākak
kāṭṭukiṉṟatu.

uraiyāciriyarkaḷiṉ kūṟṟai vētavākkākak koṇṭu paḻaimai pōṟṟum ikkāla eḻuttāḷar
cilarum ittakaiya karuttai ēṟṟuk koṇṭuḷḷaṉar. utāraṇamāka tiru. iḷavaḻakaṉār
kalittokaip patippiṟku eḻutiyuḷḷa ārāycci muṉṉuraiyil piṉvarumāṟu kūṟukiṉṟār:

"iṅkē kāṭṭappaṭun talaiviyun talaivaṉum (kali.94) kūṉiyuṅ kuṟaḷaṉumāyiruppatum,
avarkaḷ kuṟṟēvaṉ makkaḷāy uyarnta vaḷamiṉṟi, aḻakiṉṟiyiruppatum, avarkaḷ pēccum
naṭaiyum nāṇam mutaliya uyarnta nalliyalpukaḷiṉṟi nikaḻvatuṅ kaṟpōruḷḷattukku
ettaṉaiyō aruvaruppun tuṉpamum tarum
veṟitta poruḷ kaḷākattām irukkiṉṟaṉa"

tāḻnta nilaiyiluḷḷa kuṟṟēval makkaḷatu kātal vivakāram aruvarukkat takkatu eṉpatu
taṉit tamiḻ ārvalariṉ karuttu. aṭippaṭṭa karuttukkaḷ aṭipaṭṭup pōvatu kaṭiṉantāṉ.

tattuva ulakiṟ kāṇappaṭum vitivātattiṉ piratipalippākavē itaṉaik koḷḷal vēṇṭum.
atāvatu, camutāyattil uyarntōr, tāḻntōr eṉṟa iyaṟkai viti (Natural Law)
iruppatākavum atu makkaḷiṉ iyalpiṉaṭippaṭaiyil vitikkappaṭṭatākavum uraiyāciriyar
karutukiṉṟār.
iḷampūraṇar tolkāppiyarukkuk kālattāṟ piṟpaṭṭavar, perumpālum mūlattaiyoṭṭi
nēriya poruḷ kūṟuvar. āyiṉum, aṟintō aṟiyāmalō, taṉatu kālak karuttukkaḷ palavaṟṟai
nūlāciriyar mēlēṟṟi kūṟum kuṟṟattiṉiṉṟum nīṅkiyavarallar. mēṟkūṟiya cūttira
viḷakkam
uraiyāciriyaratu kālak karuttaiyum uḷḷaṭakkiyuḷḷatu. atai camayattil, tolkāppiyarum
vitivātattai ēṟṟuk koṇṭavar eṉpatu maṉaṅkoḷḷattakkatu. itaṉai utāraṇa mūlam
viḷakkuvōm.

kaḷaviyalilē iyaṟkai puṇarccikkaṇ - aṉpiṉain tiṇaikkuriya talaimakaṉum talaimakaḷum
etirppaṭutalaik kūṟumpoḻutu,

"oṉṟē vēṟē eṉṟiru pālvayiṉ
oṉṟi uyarnta pāla tāṇaiyiṉ
otta kiḻavaṉum kiḻattiyum kāṇpa"

eṉpar tolkāppiyar. tavamum tavamuṭaiyārukkē eṉpatupōla, iyalpākavē uyarnta
talaimakkaḷaiyē kāmak kūṭattiṟku viti oṉṟu cērkkiṟatu. iḷampūraṇar piṉvarumāṟu
urai kūṟuvar:

"uyarntataṉ mēṟ cellum maṉa nikaḻcci uyarnta pālāyiṟṟu. kāma nikaḻcciyiṉkaṇ otta
aṉpiṉarāyk kūṭutal nalviṉaiyāṉ allatu varāteṉpatu karuttu"

talaimakkaḷ tāmē etirppaṭṭuk kūṭiya iyaṟkaip puṇarcciyaic ciṟappittuk
kūṟumukamāka, ataṉait teyvap puṇarcci eṉṟaṉar. pālvarai teyvam iruvaraiyum oṉṟu
cērttamaiyaik kaḷaviyal urai kārar mēlvarumāṟu viḷakkuvār:

"iṉit teyvap puṇarcci eṉavum paṭum, iruvarum teyvat taṉmaiyāṟ puṇarntārātaliṉ
eṉpatu; allatūum, muyaṟciyum uḷappāṭum iṉṟi oruvaṟku oru karumam. kaikūṭiṉa
viṭattut teyvattiṉāṉ āyiṟṟu eṉpatu. atu pōla ivarkkum muyaṟciyum uḷappāṭum iṉṟip
puṇarvu muṭintamaiyālum teyvap puṇarcci eṉappaṭṭatu."

'otta kiḻavaṉum kiḻattiyum' eṉṟu kūṟum tolkāppiyar ivvoppu ettakaiyatu eṉpataṉai
meyppāṭiyaṟ cūttiramoṉṟāl viḷakkiyuḷḷār. talaimakaṉum talaimakaḷum otta
aṉpiṉarāyiruppataṟkup pattuvarai oppu iṉṟiyamaiyātatu. avai,

piṟappē kuṭimai āṇmai āṇṭoṭu
uruvu niṟutta kāma vāyil
niṟaiyē aruḷē uṇarvoṭu tiruveṉa
muṟaiyuṟak kiḷanta oppiṉatu vakaiyē

eṉpaṉavām. kulam, oḻukkam, āḷviṉaiyuṭaimai, paruvam, aḻaku, aṉpu, aṭakkam,
karuṇai, aṟivu, celvam ākiyaṉa cūttirattiṟ kūṟiya pattuvakai oppumām. ivai taṉittaṉiyē
uyar camūkattiṉarallātāriṭattuk kāṇappaṭutal kūṭumāyiṉum, celvamum
kulapperumaiyum niṟaintavariṭattē oruṅku
cērak kāṇakkūṭiya vāyppuṇṭākum eṉpatu collāmalē viḷaṅkum. 'iṭṭār periyōr iṭātōr
iḻikulattōr eṉṉum pōtu, īramum īramiṉmaiyum māttiram aḷavukōlkaḷalla. poruḷ
vacatiyum mukkiyamāṉatākum. 'poruḷillārkku ivvulakamillai' eṉṟu vaḷḷuvarum
kūṟiṉar
aṉṟō? pattu vakai oppumai kūṟiyaviṭattum avaṟṟuḷ mūṉṟaiyē uraiyāciriyar vitantu
kūṟuvar. aḵtu avar uḷḷak kiṭakkaiyai naṉku veḷippaṭuttuvatāka uḷḷatu. aiyam
nikaḻum iṭam uṇarttuñ cūttirattiṟkup poruḷ kūṟukaiyil, "celvattālum, kulattālum,
vaṭivālum uyarnta talaimakaṉum
talaimakaḷumāyiṉōrmāṭṭē aiyam nikaḻvatu" eṉpar. kāma nikaḻcci ciṟappāka
amaivataṟku ētuvākavē mēṟkūṟiya oppumaikaḷ vaṟpuṟuttapaṭukiṉṟaṉavāyiṉum,
nūlāciriyaratu piratāṉa aḷavukōl campantappaṭṭōriṉ camūka antastu paṟṟiyatākavē
iruttal kaṇkūṭu. iṉṉoru
vakaiyākak kūṟuvatāyiṉ, kātaliṉ nūṭpattaip paṟṟiyum tūymaiyaip paṟṟiyum
eṭuttukūṟa muṟpaṭṭavarkaḷ, uyarntōrmāṭṭē attakaiya uyarnta kātal tōṉṟa
muṭiyum eṉa aṟutiyiṭṭuk kuṟippiṭṭaṉar.

tolkāppiyar piṟappu, kuṭimai mutaliyavaṟṟai vaṟpuṟuttuvataip pōlavē, teyvap
pulamait tiruvaḷḷuvarum, kuṭimaiyaic ciṟappittuḷḷār. uyarnta kuṭiyiṉkaṇ
piṟantāratu taṉmaikaḷai vivarikkumpōtu, "piṟappokkum ellā uyirkkum" eṉṟu pōtitta
pulavaṉ, 'ippiṟappu oṉṟuṇṭu'
eṉa ēṟṟuk koḷvataik kāṇkiṟōm. avvaṭippaṭaiyilēyē

"aṭukkiya kōṭi peṟiṉum kuṭippiṟantār
kuṉṟuva ceytal ilar"

eṉpatu pōṉṟapākkaḷaip pāṭiṉar eṉpatuṟuti, 'kuṭippiṟantār' eṉṟa toṭarukku vaḷḷuvar
aḷikkum poruṭ ceṟivum aḻuttamum kuṟaḷai nuṇukikkaṟpōrukkup pulappaṭāmaṟ
pōkā. tolkāppiyar, vaḷḷuvar kālattil vaḻakkup peṟṟuviṭṭa kuṭippiṟappu allatu
iṟpiṟappu kālappōkkil
mēlum urampeṟṟu. nilamāṉiya muṟai ceḻittōṅkiya cōḻap perumaṉṉar kālattil,
makattāṉa araciyal tattuvamākavē nilaipeṟṟuviṭṭatu.

"iṟpiṟantār kaṇṇallatu illai iyalpākac
ceppamum nāṇum oruṅku"

eṉkiṟār vaḷḷuvar. atāvatu, uyarkuṭip piṟantōriṭattilēyē ceppam, nāṇ mutalāya
uyarnta paṇpukaḷ iyaṟkaiyāka uḷḷaṉavām. iḵtu piṟappiṉāl uyarcci kūṟuvatē.
ikkuṟaḷukkup parimēlaḻakar urai poruḷait teḷivuṟuttuvatāyuḷḷatu. "il, kuṭi, kulam
eṉpaṉa oru poruḷ; īṇṭu uyarntavaṟṟiṉ
mēla; cemmai - karuttum collum ceyalun tammuḷ māṟākāmai. nāṇ - paḻipāvaṅkaḷiṉ
maṭaṅkutal. ivai ilpiṟantārkkāyiṉ, oruvar kaṟpikka vēṇṭāmal, tāmē uḷavām;
piṟarkkāyiṉ kaṟpittavaḻiyum neṭitu nillā eṉpatām" itaṟku mēlum viḷakkam
tēvaiyillai. ittakaiya
nampikkaiyē kamparāmāyaṇattil aṉumaṉ kūṟṟāka amaintu kiṭakkiṟatu;

"iṟpiṟap peṉpatoṉṟu mirumpoṟai yeṉpatoṉṟum
kaṟpeṉum peyara toṉṟuṅ kaḷinaṭam puriyak kaṇṭēṉ"

peṇṇaraciyiṉ perumaikku uyarkuṭip piṟappu mukkiyamāyamaintuḷḷatu.

ittakaiya uyarkuṭippiṟanta āṭavar arivaiyar māṭṭē, naṟkuṇaṅkaḷ, māttiramaṉṟi
aḻaku mutalām nallamcaṅkaḷum iyalpāyamaintiruppatāka ematu pulavar
perumakkaḷ koṇṭu vantuḷḷaṉar. eṉavētāṉ kātalilakkiyaṅkaḷ vitivilakkiṉṟi avaraip
pāttiraṅkaḷākap paṭaittuḷḷaṉa.

aṭiyōr, viṉaivalar mutaliyōr 'nāṇukkaṟai pāṭuṭaiyavar' eṉṟār iḷampūraṇar. atāvatu
nāṇamaṟṟavarkaḷ eṉpatu poruḷ. poruḷiyalilē 'nāṇ' eṉṟa collai viḷakkumiṭattu,

"nāṇ eṉṟatu-periyōr oḻukkattu māṟāyiṉa ceyyāmaikku nikaḻvatōr nikaḻcci" eṉakkūṟi,
atu āciriyaṉ kāṭṭalākāta poruḷuṭaiyatu eṉṟu kuṟippiṭṭuḷḷār. 'periyōr oḻukkam' eṉṟu
uraiyāciriyar kūṟutal kūrntu kavaṉikkattakkatu. aintiṇai oḻukkam periyōr
uyarntōr- oḻukkamākavum, akappuṟamāṉa kaikkiḷai peruntiṇai oḻukkaṅkaḷ
ciṟiyōr-tāḻntōr oḻukkamākavum koḷḷappaṭṭaṉa. itu camutāya nītiyai
aṭippaṭaiyākak koṇṭa pākupāṭu eṉpatu eḷitiṟ pulaṉākum.

periyōr-ciṟiyōr, uyarntōr - tāḻntōr, eṉṟa pākupāṭu camutāya niyatiyāvataṟku
ātāramāka atu iyaṟkai vitiyākak koḷḷappaṭṭatu. atuvē niyativātamākum. ēṟṟattāḻvu
niyatiyāka ēṟṟukkoḷḷappaṭṭatu. camaṇam pōṉṟa mataṅkaḷ anniyatikkut tarukka
rītiyilamainta viḷakkaṅkaḷuṅ kūṟiṉa. tirukkuṟaḷ itaṉait tulliyamākak kāṭṭukīṉṟatu:

"aṟattāṟu ituveṉa vēṇṭā civikai
poṟuttāṉōṭu ūrntā ṉiṭai"

itaṉ poruḷaip parimēlaḻakar piṉvarumāṟu taṉakkēyuriya nuṇṇaṟivuṭaṉ kūṟuvar:

"aṟattiṉ payaṉ itu eṉṟu yām ākama aḷavaiyāṉ uṇarttal vēṇṭā; civikaiyaik kāvuvāṉōṭu
celuttuvāṉiṭaik kāṭciyaḷavai taṉṉāṉē uṇarappaṭum"

aṟattiṉ pēṟṟiṉai eṭutturaikkap pukuntavar camūka ēṟṟattāḻviṉaik kaṇkaṇṭa
viḷakkamākak kāṭṭukiṉṟār. oruvaṉ pallakkil amarntu cukamākac celkiṉṟāṉ.
maṟṟoruvaṉ appallakkiṉaic ciramappaṭṭuc cumakkiṟāṉ. mēliruppavaṉ aṟattiṉ payaṉai
aṉupavippavaṉ. kīḻiruppavaṉ aṟañceyyātavaṉ.
āka, mēl, kīḻ eṉṟa pākupāṭu cācuvatamāka uḷḷatu. ataṟkuk kāraṇamē vaḷḷuvar
kūṟuvatu.

tolkāppiyar, vaḷḷuvar, iḷampūraṇar, ākiyōrellām orēyaṭippaṭaiyilēyē makkaḷaip
pākupaṭuttukiṉṟaṉar. ippākupāṭṭiṉ aṭippaṭaiyilēyē kātalukkuk kaṭṭuppāṭu
vitikkappaṭṭatu. uṇmaiyil aṉpiṉaintiṇai eṉac ciṟappikkappeṟuvatu camūkattil
uyarntōratu kātal
oḻukkamākum. atuvum pulaṉeṟi vaḻakkiṟkēṟpap puṉainturaikkappaṭukiṉṟatu.

paḻantamiḻilakkiyaṅkaḷ kāṭṭum ippākupāṭṭai nōkkum pōtu, paṇṭaiya
kirēkkariṭaiyē nilaviya camūka amaippum, atu kalai ilakkiyattiṟ piratipalikkum
vakaiyum niṉaiviṟku varukiṉṟaṉa. aṭimaimuṟai aṅku mikavum vaḷarcciyuṟṟiruntatu.


ātikālak kirēkkattil vaḷarcci yaṟṟirunta aḷavukku aṭimaimuṟai vēṟeṅkēyāvatu
kāṇappaṭuvatu aiyamē. ataṟkup pala kāraṇaṅkaḷ uṇṭu. āṉāl nām iṅkuk
kuṟippiṭattakkatu yāteṉil kirēkka āti ilakkiyaṅkaḷilum aṭimaikaḷ, ēval ceyvōr
mutaliyōr iṭam peṟāmaiyākum.
uyarkuṭip piṟantōrē hōmaratu kāviyaṅkaḷilum piḷēṭṭōviṉ campāṣaṇaikaḷilum
ciṟappukkuriyarāy viḷaṅkukiṉṟār. talaimakkaḷum cātāraṇa māṉiṭarākavaṉṟi, teyvat
toṭarpuṭaiyōrāy viḷaṅkukiṉṟaṉar. talaimakkaḷ cātāraṇa
māṉiṭarākavaṉṟi, teyvat toṭarpuṭaiyōrākak kāṭci tarukiṉṟaṉar. pōrk karuvikaḷ
vaṭittuk koṭukkum kollar, āparaṇaṅkaḷ ceyyum poṟkollar, maravēlaikaḷ ceyvōr
mutaliya potup paṇiyāḷarait tavira, tāḻnta makkaḷ evarum avvilakkiyaṅkaḷil iṭam
peṟavillai. avarkaḷ pāl kaviñarukku evvita akkaṟaiyum illai.

ilakkiyac cāṉṟukaḷōṭu kirīṭ mutaliya iṭaṅkaḷiṟ kaṇṭeṭukkappaṭṭa kalveṭṭukkaḷiṟ
kāṇum cāṉṟukaḷaiyum cērttu nōkkumpoḻutu, nilaimai teḷivākiṟatu. paṇṭaiya kirēkka
camutāyam cutantarar, cutantaramaṟṟavar eṉa iruperum pirivākap
piḷavuṇṭirukkiṟatu. cutantarā
iruvakaiyiṉar; uyar kuṭiyiṟ piṟantu pūraṇa cutantiramuṭaiyavarāy nāṭṭāṭciyil
urimaiyuṭaiyavar oru vakaiyiṉar. nāṭṭāṭciyil paṅkukoḷḷāta - takuti kuṟainta -
cutantarar piṟitoru piriviṉar, cutantaramaṟṟavarkaḷ iru piriviṉar; aṭimaikaḷ mikat
tāḻnta
nilaiyiliruntavarkaḷ; avarkaḷukkuc ciṟitu "mēlāka" 'Serfs' eṉappaṭum ūḻiyakkārar
iruntaṉar. pintiya piriviṉarkaḷ ilakkiyattil cittarikkappaṭum takaimai illātavarākak
karutappaṭṭaṉar. cutantarar, cutantara maṟṟavar atāvatu parantarar eṉṉum
pākupāṭu, ematu paṇṭaiya ilakkiya nūlkaḷ vaḻi
vanta, cittānta cāttira nūlkaḷil iṭampeṟṟu viṭṭaṉa. utāraṇamāka,

"āṉmāp pettattiṟ paratantaraṉ, muttiyiṟ cutantaraṉ" eṉa varutal kāṇka.

kirēkka ilakkiyattil cutantarar talaimakkaḷāyamaintaṉar; paratantarar atāvatu piṟaraic
cārntu vāḻvōr ilakkiyattiṉ ellaikkōṭṭiṟku appāṟpaṭṭavarāyiṉar. tolkāppiyac
cūttirattukku iḷampūraṇar kūṟum urai ivviṭattu oppunōkkat takkatu.

orumoḻiyilē vaḻaṅkum coṟkaḷ ammoḻi pēcupavariṉ āḻnta nampikkaikaḷaip
piratipalippaṉa vāyuḷḷaṉa eṉṟu kūṟuvar. kirēkka ilakkiyaṅkaḷil vaḻaṅkum iru coṟkaḷ
ivvuṇmaiyai nirūpippaṉa vāyuḷḷaṉa. 'kalōs' (Kalos) eṉṉum col aḻakaiyum
mēmpāṭṭaiyum, 'aiskurōs'
(aischros) eṉṉum col avalaṭcaṇattaiyum veṭkamuḷḷataiyum kuṟikkiṉṟaṉa. atāvatu
paṇṭaiya kirēkka ilakkiya vaḻakkuppaṭi, cāṉṟōr vaḻakkuppaṭi aḻaku
kuṭippiṟappukkuriya toṉṟākavum, avalaṭcaṇam nāṇuk kuṟaipāṭuṭaiyāraic
cērntatākavum koḷḷappaṭṭaṉa. paṇṭaik kirēkkattil
kātal eṉṉum nūlil ḵpiḷēciliyar kūṟuvatupōla, aḻaku mutaliya paṇpukaḷ teyvattāl
vaḻaṅkappaṭṭavai eṉak kirēkkarkaḷ nampiṉar. teyvāmcam poruntiya
talaimakkaḷukku avai piṟappilēyē amaintaṉa.

kirēkka vīrayukac camutāyattaippaṟṟi tiru. em.ai. ḵpiṉli kūṟuvatu curukkamākavum
viḷakkamākavum uḷḷatu:

"hōmaratu kāviyaṅkaḷ kāṭṭum ulakai āḻamāṉa kiṭaikkōṭu oṉṟu oru kūṟākap
pirikkiṟatu. kōṭṭukku mēlē 'arisṭoy' atāvatu ciṟanta makkaḷ irukkiṉṟaṉar;
paramparaiyāka uyarkuṭip piṟappāḷarāṉa ivarkaḷ yutta kālattilum camātāṉa
kālattilum camūkattiṉ perumpakuti
atikārattaiyum celvattaiyum uṭaiyārāyiruntaṉar; kōṭṭukkuk kīḻē maṟṟaiyōr yāvarum
aṭaṅkuvar. ivarkaḷ yāvaraiyum atāvatu potumakkaṭ kūṭṭattaik kuṟikkum
ciṟappup peyar oṉṟum illai.... ivarkaḷatu vivakāraṅkaḷum tuṉpa tuyaraṅkaḷum
vīrappāṭalkaḷiṉ uripporuḷākā...
ivvellaik kōṭṭai pōr, tiṭīrt tākkutal mutaliya tavirkkamuṭiyāta cantarppaṅkaḷilēyē
tāṇṭiṉar. aṉṟaiya poruḷātāra amaippiṉpaṭi, putitākac celvam cēkarippatum ataṉāl
putiya pirapukkaḷ āvatum naṭakka muṭiyātavai. vivākam
varkkaṅkaḷukkuṭpaṭṭatākavē iruntatu.
itaṉāl, ataṉ mūlamāka vēṉum camutāyattil uyarcci peṟum vāyppum illātiruntatu."

ciṟcila ciṟupaṭiyāṉa vēṟupāṭukaḷait tavira, kirēkka vīrayukam tamiḻ vīrayukattai
ottatākavē uḷḷatu. camutāya amaippil oṟṟumai iruppataṉālēyē ilakkiya nōkkilum,
veḷippāṭṭilum oṟṟumaikaḷ tavirkka muṭiyātaṉavāyirukkiṉṟaṉa. camūkattil tāḻnta
nilaiyilirunta makkaḷukku vitikkappaṭṭa kaṭṭuppāṭukaḷilum ivvoppumai mikat
tulakkamāyuḷḷatu.


ii

pakti iyakkan tiraiyeṟinta pallavar kālap pakutiyilē paṇṭaiya akapporuḷukkup puṉar
vāḻvu kiṭaittatu. avaitika camayaṅkaḷiṉ peṇ veṟuppu, pulaṉaṭakkam, tuṟavu
mutalāya kaṭṭu papāṭṭuk karuttukkaḷiṉālē amukkuṇṭu, patuṅki otuṅkiyirunta
kātaṟ poruḷ māṉaṭak kātalākavum
teyvīkak kātalākavum nērvāḻvu peṟṟatu. akkālac camaya varalāṟu kāṭṭuñ ceytiyitu.
putu vāḻvu peṟṟa akapporuḷāṉatu putiya tōṟṟattaiyum peṟṟatu eṉpatu
viyappuṭaiyattaṉṟu. ilakkiya varalāṟṟiṉai nām uṟṟu nōkkumpoḻutu palvēṟu
kālaṅkaḷiṉ camutāyat
tēvaikaḷaiyum untutalkaḷaiyum oṭṭip putiya vaṭivaṅkaḷilum amaintuviṭuvataik
kāṇkiṉṟōm. pakti iyakkattiṉpōtu, paḻaiya akapporuḷ peṟṟa nūtaṉa vaṭivaṅkaḷiloṉṟu
ulā. ippirapantattaip pōlavē kōvai, kalampakam mutaliyaṉavum putiya
vaṭivaṅkaḷām.

ñāṉavulāvaip pāṭiyavar ciṟantaṭiyārkaḷil oruvar; illaṟattiliruntu civaliṅkattāl mukti
peṟṟavar; cēkkiḻār cuvāmikaḷāṟ pārāṭṭap peṟṟavar; tampirāṉ tōḻariṉ ariya tōḻar;
pāṇappattirar pōṉṟa tamiḻk kalaiñaraip pōṟṟiya puravalar; cēra nāṭṭuc
ceṅkōlaic celuttiyavar; ceḻumiya civapaktik kiṇaiyāṉa centamiḻ vittakam vāykkap
peṟṟavar. ittuṇaic ciṟappup poruntiya cēramāṉ perumāḷ nāyaṉār iyaṟṟiya ulāvum piṟa
paṉuvalkaḷum tirumuṟaikaḷ varicaiyil vaittu matikkappaṭuvatil
viyappillaiyaṉṟō.

ulā, pallavar kālattilē mukiḻtta vaṭivam eṉak kūṟiṉōm. ivvilakkiyattiṟku ilakkaṇaṅ
kaṇṭavarkaḷ piṟkālattup pāṭṭiyal nūlōr, 'taṉatu etirākak kākkum kūrtta matinalattiṉāl
kālappōkkiṟ ṟōṉṟakkūṭiya ilakkiya vaṭivaṅkaḷukkum vakaikaḷukkum tolkāppiyar
viti vakuttuḷḷār'
eṉṟu nāmoru potuvitiyai ēṟpaṭuttikkoṇṭu, ataṉaṭippaṭaiyilē ulāviliruntu
ciṟukataivarai cakalailakkiya muyaṟcikaḷaiyum tolkāppiyac cūttiraṅkaḷait
tuṇaikkoṇṭu viḷakka muṟpaṭuvatu iṉṟum kāṇappaṭukiṟatu. āyiṉum paṉṉiru
pāṭṭiyal, navanītap pāṭṭiyal
mutalāya piṟkāla nūlkaḷilēyē ulāviṟku varaivilakkaṇaṅ kūṟappaṭukiṉṟatu. ulāvai
'ulāppuṟam' eṉavum muṉṉōr vaḻaṅkiṉar.

"tiruvu lāppuṟam pāṭiṉēṉ
tiruccevi cāttiṭap peṟal vēṇṭum"
eṉṟē cēramāṉ tirukkailaiyil iṟaivaṉai vēṇṭiyatākac cēkkiḻārum kuṟippiṭuvar. teruvilē
ēḻu paruvattup peṇkaḷiṭaiyē pavaṉi vanta ciṟanta nāyakaṉ oruvaṉaik kaṇṭu avaṉai
appeṇkaḷ ēttuvatākak kaliveṇpāviṉāl iyaṟṟuvatu urai eṉpatu potuvilakkaṇam.

'teruviṉiṟ pētai mutaleḻu vōrkaḷ tiṟattuvakai
oruvaṉai yēttuṅ kaliveṇpāt tāṉulā'

eṉṟu navanītap pāṭṭiyalum,

'iḻaipuṉai nallā rivarmaṇi maṟukiṉ
maṟṟavaṉ pavaṉi varavēḻ paruvam
uṟṟamā ṉārtoḻap pōnta tulāvām'

eṉṟu ilakkaṇa viḷakkap pāṭṭiyalum ulāviṉ ilakkaṇaṅ kūṟum. oru vakaiyiṟ
pārkkumpoḻutu ivvulāp pirapantamāṉatu pallavar kālattiṉ piṟpakutiyilē
tavirkkamuṭiyātapaṭi amainta ilakkiya vaṭivam eṉṟē kūṟat tōṉṟukiṉṟatu. atāvatu
ulāppōṉṟa ōr ilakkiyam tōṉṟuvataṟkāṉa
cāttiyakkūṟukaḷ cāṉṟōr ilakkiyaṅkaḷait toṭarntu mella mella uruvāki vantaṉa; avai
pariṇamitta vaṭivamē ulā. itaṉaic ciṟitu viḷakka vēṇṭum. cāṉṟōr ceyyuṭkaḷaip
poṟuttavarai akattiṇaiyil akaṉaintiṇaikkuriya tuṟaikaḷē avaṟṟiṉ ciṟappup
poruḷāyamaintaṉa. kaikkiḷai, peruntiṇai ākiyaṉa ciṟappaṟṟaṉavākak koḷḷappaṭṭaṉa.
utāraṇamāka pōrvaik kōpperunaṟkiḷḷipāl taṉakkuḷḷa kātalai eṭuttuk kūṟum
ceyyuṭkaḷ cilavaṟṟai nakkaṇṇaiyār eṉṉum peṇpāṟ pulavar yāttuḷḷār. avai kaikkiḷaik
kāmak
kātaṟ pākkaḷ eṉṟu koṇṭu puṟattil aṭakkiyuḷḷaṉar avaṟṟait tokutta āciriyarkaḷ.
akaṉaintiṇaiyaik kaṭṭuppāṭukaḷ niṟainta 'tūya' oḻukalāṟākak koḷḷa muyaṉṟuḷḷaṉar.
cāṉṟōrilakkiyaṅkaḷaik kaṇṭu ilakkaṇamamait tavarkaḷ. tolkāppiyar it
tūymaivātattiṟkuc cariyāṉa
vaṭivam koṭuttuḷḷār. kātaṟ kiḻavaṉum kiḻattiyum pala vakaikaḷilum
ottuḷḷavarāyiruttal vēṇṭum eṉṉum kōṭpāṭṭiṟku aṭippaṭaiyilē camutāya uṇarvu
iruntatu; atāvatu camutāyattilē talaimakkaḷāyuḷḷōrē tamakkuḷ 'tūya' muṟaiyil kāmak
kātalil īṭupaṭa muṭiyum eṉpatu
tolkāppiyariṉ karuttākat terikiṟatu.

aṟam, poruḷ, iṉpam ākiyavaṟṟiṉ peyaril 'tūya' tākak koḷḷappaṭṭuvanta akaṉaintiṇai
vitikaḷait takartterintu koṇṭu kātalai vāyviṭṭuppāṭi makiḻum nilaimai
paktiyiyakkattiṉ kāraṇamākavum kāriyamākavum amaintatu. paktiyiyakkamāṉatu
camutāyattilē
cāti, kulam, piṟappu mutaliya varampukaḷai uṭaittuk koṇṭu 'āvurittut tiṉṟuḻalum
pulaiyarēṉum' avarcivapaktareṉiṟ ciṟantavarē eṉṟu kūṟum cūḻnilaiyai
ēṟpaṭuttuvatupōla, ilakkiyattilē ēṟpaṭṭu vanta pala vitikaḷai mīṟip putiya cintaṉaip
paṭaippukaḷukku vaḻi vakuttatu
eṉalām. āyiṉum, itu tiṭīreṉa ēṟpaṭṭa māṟṟam eṉak karutakkūṭātu. putirākat tōṉṟum
ilakkiya vaṭivaṅkaḷukkum varaṉ muṟaiyum vaḷarcci muṟaiyum uḷḷaṉa.

pallavar kālattilē tōṉṟiya ulakiyaṟ cārpuṭaiya nūlkaḷāṉa nantikkalampakam,
muttoḷḷāyiram ākiyavaṟṟilum akaṉaintiṇaikkup poruntāta kaikkiḷai ciṟappāka
eṭuttāḷappaṭṭuḷḷatu. muttoḷḷāyirattilē 'peṇpāṟ kaikkiḷaic ceyyuṭkaḷē vantuḷḷaṉa."

innūlkaḷil maṉṉaraik kaṇṭu makaḷir maiyaluṟṟup 'pēcuvatu' pōlavē, araṉaṭiyār
pāṭalkaḷilē civaṉaik kaṇṭu peṇkaḷ ceyaliḻantu kūṟum vārttaikaḷum avartam nilaiyum
kāṇappaṭukiṉṟaṉa. vītiyilē pali kēṭṭu vācal ēṟum piccāṭaṉa mūrttiyaik kaṇṭō, allatu
tillaiyil
naṭamiṭum ampalak kūttaṉatu kōlaṅ kaṇṭō, neñcaip paṟi koṭutta peṇkaḷ pāṭum
akap pāṭalkaḷiṉ tarukka rītiyāṉa vaḷarcci nilaiyē ulā eṉak karutalām. nīṇṭa teruvil
naṭanta civaṉār taṉ neñcaik kavarnta ceytiyaip peṇṇorutti, appar tēvārattiṟ
piṉvarumāṟu
kūṟukiṉṟāḷ:

"tūṇṭu cuṭarmēṉit tūnī ṟāṭic
cūlaṅkai yēntiyōr cuḻalvāy nākam
pūṇṭu poṟiyaravaṅ kātiṟ peytu
poṟcaṭaika ḷavaitāḻap puriveṇ ṇūlār
nīṇṭu kiṭantilaṅku tiṅkaḷ cūṭi
neṭunteruvē vanteṉatu neñcaṅ koṇṭār
vēṇṭu naṭainaṭakkum veḷḷē ṟēṟi
veṇkāṭu mēviya vikirta ṉārē"
eṉṟu apparum,

"kavarpūm puṉalun taṇmatiyum kamaḻcaṭai māṭṭayalē
avarpūm paliyō ṭaiyam vavvayā yāṉalam vavvutiyē"

eṉṟu campantarum palikēṭṭu vanta perumāṉ peṇkaḷ uḷḷam koḷḷai koṇṭatākak
kūṟuvar. tiruppaiññīli eṉṉum talam ceṉṟa cuntarar, palikku eḻuntaruḷum perumāṉ
tiruvaṭivaik kaṇṭa makaḷir maiyalkoṇṭu viṉaviya kūṟṟākap piṉvarum pāṭalaip
pāṭiyuḷḷār. 'nāṅkaḷ koṇṭuvanta
piccaiyai iṭamāṭṭātavarāyum, pōkamāṭṭātavarāyum irukkiṉṟōm' eṉṟu peṇkaḷ
vāyviṭṭuk kūṟuvatāka amaintatu pāṭal:

"centa miḻttiṟam valli rōceṅkaṇ
aravam muṉkaiyil āṭavē
vantu niṟkumi teṉko lōpali
māṟṟa māṭṭō miṭakilōm
paintaṇ māmalar untu cōlaikaḷ
kanta nāṟupaiñ ñīliyar
anti vāṉamum mēṉi yōcolum
āra ṇīya viṭaṅkarē"

kaikkiḷai eṉpatu oru maruṅku uḷatāya kēṇmai eṉṟu kūṟappaṭum. civaṉ taṉṉuṭaiya
kātalai veḷiyē kāṭṭāmaṟ peṇṇākiya taṉatu neñcaik koṇṭatākap pāṭum peṇṇai appar
pāṭaliṟ kāṇalām.

"kaḷḷattai maṉattakattē karantu vaittīr
uḷḷattai nīr koṇṭīr ōtal ovā
oḷitikaḻum oṟṟiyū ruṭaiya kōvē!"

ivvāṟu amainta kaikkiḷait tuṟaip poruḷai eṭuttuk koṇṭu, ataṉai nīṭṭi vaḷarttut taṉi
yilakkiya vaṭivākkiya perumaiyum tiṟamaiyum cēramāṉukku uriyatu. akattuṟaikaḷ
nāṉūṟṟai eṭuttut tokuttut teyvīka nūlām tiruc ciṟṟampalak kōvaiyait
tiruvātavūraṭikaḷ
ceytatu pōlavum, perun tiṇaikkuḷ aṭaṅkum maṭalūrum nikaḻcciyai eṭuttuc ciṟitu
māṟṟip periya tirumaṭal, ciṟiya tirumaṭal ākiyavaṟṟaip paṭaitta tirumaṅkai maṉṉaṉ
pōlavum, nāyakaṉ vītiyil ulāp pōvataik kaṇṇuṟṟa makaḷir māl koḷḷum peṇpāṟ
kaikkiḷaip poruḷaip paktiyum ñāṉamum kalanta paṉuvalākkiyuḷḷār cēramāṉ perumāḷ.
potuvākap pallavar kālattilē kātaṟ poruḷ peṟṟa eḻucciyiṉ payaṉāka nāyakaṉ-nāyaki
pāvam ilakkiya vaṭivam peṟṟatallavā? antap piṉṉaṇiyalēyē ulā, maṭal pōṉṟa
pirapantaṅkaḷai nām nōkka vēṇṭum.

peruṅ kaviñar palaratu kavitaikaḷai - kuṟippāka neṭum pāṭalkaḷai nōkkum poḻutu,
ovvoruvarukkum ovvōr uḷakkāṭciyō, pēraṉupavamō uruvakamāka amaintatu.
kavitaiyai vaḻinaṭattic celvataik kāṇalām. cuvarkkattaip pirammāṇṭamāṉa
uruvakamākak
koṇṭu cuvarkka nīkkam, cuvarkka mīṭci ākiya kāppiyaṅkaḷaip pāṭiṉāṉ milṭaṉ.
naracum, cuvarkkam ākiyavaṟṟaip pēruruvakamākak koṇṭē ittāliyak kavi tāntēyum
kāppiyañ camaittaṉaṉ. pirāṉcis tomsaṉ eṉṉum kattōlikka camayak kaviñaṉum taṉatu
Hound of Heaven
eṉappaṭum neṭum pāṭalil attakaiya uruvakam oṉṟaṉaiyē amaittāṉ. potuvākak
kaviñar attakaiya uruvakam oṉṟaṉaiyē aṇikaḷaik kaiyāḷpavarēṉum, camayak
kaviñarkaḷukku uruvakamē āḻnta aṉupavap poruḷākavum amaintu viṭukiṉṟatu.
ivvuruvaṅkaḷai ilakkiya nayattukkāka aṉṟit tamatu
muḻu nampikkaiyākak koṇṭu kaviñar pāṭukiṉṟaṉar eṉkiṟār ṭi.es. eliyaṭ.
utāraṇamāka, tirupperuntuṟaiyilē taṉakkuk kāṭci tanta vaḷḷal, civapurattil maṉṉaraip
pōla vīṟṟiruppatākavum, avaraic cuṟṟit tēvarum kaṇaṅkaḷum ōyātu vētakōṣamiṭṭuk
koṇṭiruppatākavum,
antap pēravaikkuḷḷē tāmum ceṉṟa cēvittu avaṉ tāḷ vaṇaṅkic cintai makiḻa vēṇṭum
eṉṟu uṇmaiyil nampiya maṇivācakar tamatu nūlai ātmāviṉ peru yāttiraiyākak
kāṇumpaṭi pāṭiṉār. mēviya maṇic civikaiyil ūrntu vanta amāttiyarāṉa vātavūr,

"tēvarparavum paramar teyvacapai kaṇṭār." eṉṟē kaṭavuḷ māmuṉivarum
kuṟippiṭṭuḷḷār.

tirukkailāyattilē kuṭikoṇṭirukkum civapurattaracar aṅku tamakkuk kāṭci
aruḷumpaṭi paṇinta paktarkaḷukku iraṅkip pavaṉi varuvataip periyatoru māṉatak
kāṭci (vision) aṉupavittup pāṭiyuḷḷār cēramāṉ. akkāṭciyum pēruruvakamāka
amaintamaiyāl nūlum muḻumai peṟṟa
ilakkiya vaṭivamāka amaintatu. kataiyoṉṟiṉai eṭuttut tiraippaṭattiṟku vēṇṭiya
tiraikkataiyaik kāṭcikaḷākat tīṭṭum ācīriyar pōlac civapurattilē pavaṉi varum
perumāṉiṉ tirukkōlam muḻuvataiyum naṉku kāṇum vakaiyil ulāk kāṭciyāka
amaintuḷḷār
nāyaṉār. curuṅkak kūṟiṉ kailaimalaiyē civapuramāki viṭukiṟatu. iyaṟkaiyum
pirapañcamum ataṉuḷ aṭaṅki viṭukiṉṟaṉa.

"cīrār civalōkan taṉṉuṭ civapurattil
erār tirukkōyi luḷḷiruppa - vārāyntu
ceṅka ṇamarar puṟaṅkaṭaikkaṭ ceṉṟīṇṭi
eṅkaṭkuk kāṭciyaruḷ eṉṟirappa"
eṉṟu nūliṟkāṉa tōṟṟuvāyaik kūṟukiṉṟār kaviñar. ivvēṇṭukōḷukkuc cevicāyttu
iṟaivaṉum pavaṉi varukiṟāṉ. attaruṇattilēyē ēḻparuvattaic cērnta 'uruttira kaṇikaiyar
aṅkaṇṇaraik kaṇṭu akamurukiṉṟaṉar. civapuram oru nakaram: annakaril oru
tirukkōyil; akkōyilil
vīṟṟirukkum civapirāṉ vītiyulam varuvatāṉatu, ulakiyaṟ kāṭciyait taḻuviyuḷḷatu.
aracaṉāka irunta perumākkōtaiyār ulākkāṭcikku uriyavarākavum uḷḷavar aṉṟō.
tamatu conta aṉupavattaiyum teyvikat tēṉilē kuḻaittut tantuḷḷār eṉalām.

vītivarupavar civaṉ. eṉavē civapurattu vītikaḷum, avvītikaḷiṟ kāṇappaṭum māṭa
māḷikaikaḷam civaṉaiyē niṉaivūṭṭum vaṇṇam amaintuḷḷaṉa. kātaṉ maṭappiṭiyōṭum
kaḷiṟu varuvataik kaṇṭa nāyaṉār, mātarp piṟaik kaṇṇiyāṉai malaiyāṉ makaḷoṭum
mātaik
kāṭciyākak kaṇṭurukuvatu pōlac civapurattut terukkaḷam māḷikaikaḷum civaṉaiyē
uṇarttukiṉṟaṉa.

"vāṉanīr tāṅki maṟaiyōmpi vāṉpiṟaiyō
ṭūṉamil cūla muṭaiyavā - yīṉamilā
veḷḷai yaṇitalāl vēḻat turipōrtta
vaḷḷalē pōlum vaṭivuṭaiya - voḷḷiya
māṭam..............."

ñāṉa ulā eṉṉum pēruruvattilē itu or uruvakat tuḷi eṉṟu kūṟalāmaṉṟō. icciṟu
uruvakamum muṟṟuruvaka māyamaintuḷḷatu. oḷḷiya māṭaṅkaḷilē niṟkiṉṟaṉar oṇṭōṭi
mātar. veṟṟi vīraṉ oruvaṉ pavaṉi varuvataip pōlavē īcaṉum varukiṉṟāṉ. atītak
kaṟpaṉaiyāyiṉum uṇmaipōlak
kāṭṭiviṭum tiṟaṉ kaviñar pirāṉukkuṇṭu.

........................ēṟṟuk
koṭiyum patākaiyuṅ koṟṟak kuṭaiyum
vaṭivuṭaiya toṅkaluñ cūḻuk - kaṭikamaḻum
pūmāṉ karuṅkuḻalā ruḷḷam putituṇpāṉ
vāmāṉa vīcaṉ."

pallavarkāla ilakkiyap paṇpukaḷil oṉṟu akkālak kaviñariṭattuk kāṇappaṭum āḻnta
tamiḻ moḻip paṟṟākum. camayamum moḻiyum kaikōttuk koṇṭē ceṉṟaṉa. iṟaivaṉē
virumpik kēṭṭatākac cēkkiḻār cuvāmikaḷ kūṟum ulāvaip pāṭiya nāyaṉārum
nirampiya
tamiḻp paṟṟu uṭaiyarāyk kāṇappaṭukiṉṟār. mālviṭaimēl vanta nāyakaraik kaṇṭu
mammar maṉattaḷāya maṭantaip peṇṇai varuṇikkum poḻutu.

"oḷḷiya
tīntamiḻiṉ teyva vaṭivāḷ"
eṉṟu ciṟappuc ceykiṉṟār. tīntamiḻiṟkum teyvat taṉmaikkum toṭarpu kāṇappaṭukiṟa
tallavā? piṟkālattilē tōṉṟiya ulā nūlkaḷ palavum tamiḻp paṟṟaik kāṭṭuvaṉavāka
uḷḷaṉa. ātiyulā āciriyar ittuṟaiyil vaḻikāṭṭiyuḷḷār eṉṟē karutat tōṉṟukiṟatu.
peruṅkāppiya
vaḻikāṭṭiyāṉa tiruttakka tēvar. "tamiḻ taḻīiya cāyalavar" eṉṟu pāṭum poḻutu,
cēramāṉiṉ centamiḻt tiṟattai niṉaivu kūṟāmaṟ pōka muṭiyātu, 'tamiḻ vēntar' eṉṟu
nampi ārūraip pārāṭṭukiṉṟār cēkkiḻār. tamiḻ vēntariṉ naṭpiṟkut takuntavarē cēramāṉ
eṉpatil eḷḷaḷavum aiyamillai. ulāvil maṭṭumiṉṟit tām pāṭiya 'tiruvārūr
mummaṇikkōvai' eṉṉum nūlilum, akapporuḷ neṟiyaip paṟṟiyē pākkaḷai amaittuḷḷār.
ulā akaṉaintiṇaikkuḷ aṭakkātatu pōlavē ivar pāṭiya antātip pāṭalkaḷilum pala
akaṉaintiṇaiyallātaṉa. ivai yāvaṟṟaiyum nōkkum pōtu, potuvāka akapporuḷaiyum,
ciṟappāka ataṉaic cārntatum cārātatumāṉa kaikkiḷait tiṇaiyaiyum aṭinilaiyākak koṇṭu,
pēriṉpa neṟiyil centamiḻkkuc ciṟapput tarum pākkaḷaip pāṭiyuḷḷār
eṉṟu tuṇintu kūṟalām. iḵtu kaṭṭuppāṭṭukkuḷ irunta kātalukkuk kiṭaitta
oruvakaiyāṉa viṭutalaiyiṉ viḷaivu eṉṟum kūṟalām.8. cittar tattuvam


tamiḻ moḻi toṉmaiyāṉatu; varalāṟṟup pukaḻ paṭaittatu. ilakkiyac celvam nirampiyatu;
tattuva vaḷam uṭaiyatu eṉṟellām aṭikkaṭi palar kūṟak kēṭkiṉṟōm. ikkuralkaḷiṉ
mattiyil paḻantamiḻar kaṇṭa viññāṉa nōkkum aṟivum, pōtiyaḷavu mukkiyattuvam
peṟavillai eṉṟē
kūṟutal vēṇṭum. iraṇṭāyiram varuṭaṅkaḷukku mēlākat toṭarcciyāṉa nākarika
vaḷarcci kaṇṭa tamiḻ makkaḷ viññāṉattaip pōṟṟiyē vantuḷḷaṉar. eṉiṉum āṉmīkat
tuṟaikkuk koṭukkappaṭṭa mutaṉmaiyiṉ viḷaivākap poruḷaip paṟṟiya āyvu mella
mellap
puṟakkaṇikkappaṭalāyiṟṟu. innilaiyil ataṉai ōḷavāvatu pēṇi vanta aṟiñar kālattuk
kālam vāḻntuḷḷaṉar. attakaiyōraip paṟṟiya cila kuṟippukaḷaik kūṟuvatē ik
kaṭṭuraiyiṉ nōkkamākum.

viññāṉa nōkkum aṟivum maṉitaṉuṭaiya kaṟpaṉaiyiṉ viḷaivalla; vāḻkkait tēvaikaḷ,
avaciyap poruṭkaḷ ākiyavaṟṟiṉ aṭippaṭaiyil tōṉṟuvaṉa avai. maṉitaṉ paṭaikkum
karuvikaḷait tuṇaiyākak koṇṭu maṉitaṉ kaṇṭupiṭippaṉavē viññāṉa uṇmaikaḷ. kiṟittu
aptattiṟku
ēḻu nūṟu varuṭaṅkaḷukku muṉṉaraḷavil teṉṉintiyāvil vāḻnta makkaḷ, irumpiṉ
paṇpaiyum payaṉaiyum aṟiyat toṭaṅkiṉar. ataṉ piṉṉarē avarkaḷ muḻu nākarika
vaḷarcciyuṟat toṭaṅkiṉar eṉṟu varalāṟṟāciriyar kūṟuvar. ikkālap pakutiyai 'irumpuk
kālam' eṉavum peyariṭṭaḻaippar.
akkālattilē vāḻnta makkaḷ pirētaṅkaḷai aṭakkam ceyvataṟkup pala muṟaikaḷaik
kaiyāṇṭaṉar. avaṟṟil oṉṟutāṉ peruṅkal cava aṭakkamuṟai eṉappaṭuvatu. nilattai
akaḻnta cavattai vaittuc cuṟṟivarac cavappoṭṭipōlap peruṅkaṟkaḷai aṭukki vaippatē
ivvaṭakkamuṟaiyiṉ piratāṉa
amcamākum. īmakkiriyaikaḷiṉ oru pakutiyākac cavakkuḻikkuḷ palavitamāṉa
maṭpāṇṭaṅkaḷai vaippar. putaiporuḷ ārāycciyiṉ viḷaivākat tolporuḷ āyvāḷar ittakaiya
maṭpāṇṭaṅkaḷ palavaṟṟai ārāyntuḷḷaṉar. karumai niṟamum cemmai niṟamum
amainta
maṭpāṇṭaṅkaḷaic ceyta ammakkaḷukku ōraḷavu iracāyaṉa aṟivu iruntiruttal
avaciyam. maṇṇaip palvēṟu veppa nilaikaḷiṟ cuṭumpōtu, atu kaṟuppākavum
civappākavum niṟa vēṟupāṭaṭaikiṟatu eṉpar; maṇṇuṭaṉ appirakm mutaliya vēṟu
poruṭkaḷaiyum kalattal vēṇṭum. pāṇṭattai
vaṉaivataṟkuc cakkaram vēṇṭum. maṭpāṇṭak kalai vaḷarcciyuṭaṉ paṇṭaiya
iracāyaṉamum pautikamum tōṟṟa nilaiyil arumpat toṅki viṭṭaṉa. ittakaiya
cūḻalilēyē irumpum vaḻakkiṟku vantatu. nākarika vaḷarcciyiṉ mutaṟpaṭiyiṉait tamiḻ
makkaḷum ulakattiṉ piṟa pakutikaḷil
vāḻnta makkaḷaip pōla viññāṉa aṟiviṉ tuṇaikoṇṭē kaṭantaṉar.

anta varalāṟṟu nilaikkup piṉṉar tamiḻc camutāyattil ettaṉaiyō māṟṟaṅkaḷ nikaḻntaṉa;
tattuvam vaḷarntatu; camayaṅkaḷ niṟuvaṉaṅkaḷāka uruppeṟṟaṉa. toḻil ceyvōr toḻil
ceyyātōr eṉṉum pākupāṭu nilaittatu. aṟivar aṟivillātār eṉṉum piḷavu tōṉṟiyatu.
ivaṟṟiṟkēṟpa viññāṉattilum māṟṟam ēṟpaṭṭatu. purātaṉa viññāṉa aṟiviṉ payaṉāka
aṉṟaiya maṉitaṉ peritum muyaṉṟu maṇṇāl pāṇṭaṅkaḷaic ceytāṉ. avaṟṟiṉ payaṉaip
peṟṟāṉ. piṉṉāḷil cilar maṭpāṇṭattaip payaṉaṟṟa aḻintu pōkum maṉita vāḻviṟku
oppiṭṭu
māyāvātam pēciṉar. viññāṉam vaḷarātu piṉtaṅkiyatu.

viññāṉam eṉpatu caṭapporuḷkaḷaip paricōtittu ārāyvatiṉ mūlam avaṟṟiṟkiṭaiyē cila
uṟavu muṟaikaḷaik kaṇṭaṟivatākum. uṟavukaḷaik kāṇpataṟkuc cila kōṭpāṭukaḷ
avaciyamākiṉṟaṉa. nirūpikkappaṭṭa kōṭpāṭukaḷ uṇmaikaḷākiṉṟaṉa. avvuṇmaikaḷaik
kōṭpāṭukaḷākak koṇṭu mēlum putiya paricīlaṉaikaḷaic ceyyavum avaṟṟiṉai
nirūpikkavum vāyppu ēṟpaṭukiṟatu. ittakaiya oru toṭar nilaiyākavē viññāṉa aṟivu
muṉṉēṟukiṟatu. eṉavē caṭapporuḷkaḷai ēṟṟukkoḷvatum, avaṟṟiṉai āyvatum viññāṉa
nōkkiṉ
mutaṟpaṭiyākum. āṉāl, intiyāvilē tōṉṟi vaḷarnta perumpālāṉa tattuva taricaṉaṅkaḷ
itaṉai ēṟṟuk koḷvatillai. poruṭkaḷum pirapañcamum anittiyamāṉavai eṉṟum, iṟaivaṉ
allatu piramamē muḻumutaṟ poruḷ eṉṟum, atu caṭapporuḷkaḷukku appāṟpaṭṭatu
eṉṟum attattuvaṅkaḷ kūṟum.
ivvātamāṉatu karuttukkaḷiṉ piratipalippē poruḷkaḷ eṉṉum karuttu mutal vātamākum.
ivvātam viññāṉa nōkkiṟkum ataṉ apiviruttikkum ukantatu aṉṟu eṉpatu veḷippaṭai.
curuṅkak kūṟiṉ, ulakilē karuttu mutal vātattiṟkum poruḷ mutal vātattiṟkumiṭaiyē
nilavivarum
muraṇpāṭṭiṉai iṅkut teḷivākak kāṇalām. kāṇpaṉavaṟṟaik kaṇakkeṭuttup
pañcapūtaṅkaḷiṉ nuṭpattai nuṇuki aṟiyavaippatu viññāṉam eṉil, 'kāṇpaṉavellām poy:
kāṇātatu oṉṟu uṇṭu; ataṉai maṉattiṉ tuṇaikoṇṭu tēṭu' eṉak kūṟuvatu ilaṭciyavātat
tattuvam. vēta, upaniṭata
kālattilēyē ippōrāṭṭan toṭaṅkiviṭṭatu. iṉṟuvarai pala cantarppaṅkaḷil poruḷ mutal
vātamum viññāṉa nōkkum āṅkāṅkut talai tūkkiṉa. cāṉṟōr ilakkiyaṅkaḷilē itaṉaik
kāṇalām. nalviṉai, piṟavānilai mutuliyavaṟṟilē nampikkai illātavarai
maṉattiṟ koṇṭu kōpperuñcōḻaṉ oru pāṭalaip pāṭiyuḷḷāṉ. itu puṟanāṉūṟṟiṟ
kāṇappaṭum. cāṅkiyam, camaṇam, pauttam, yōkam mutaliya tattuva camayak
karuttukkaḷ tamiḻnāṭṭil paraviya kālattil viññāṉac cāyal poruntiya pala cintaṉaikaḷ
ilakkiya nūlkaḷilum
tattuvaṅkaḷilum etirolikkalāyiṉa. eṉiṉum, vaitika camayak karuttukkaḷum canātaṉa
tarumamumē peruvaḻakkāka nilaviṉa. ivaṟṟiṉ mattiyilē tammāliyaṉṟaḷavu uṇarcci
pūrvamākavēṉum viññāṉap paṇpiṉai vaḷarkka muṉaintavar cilariruntaṉar. avaraic
cittar eṉṟaḻaikkalāyiṉar.
cittarkaḷ eṉṟāl 'aṟivar' eṉpatu poruḷ; viḷaṅkiya aṟivuraiyaṭaivar eṉalām.

tamiḻ nāṭṭilē patiṇeṉ cittaraip paṟṟiya vaḻakkum cevivaḻic ceytikaḷum uḷḷaṉa. cila
potup paṇpukaḷaiyē kuṟikkalām. tamiḻ nāṭṭilē cittarkaḷ iyaṟṟiṉavāka, iracavātam,
vaittiyam, māntirikam, cāmuttirikālaṭcaṇam, irēkai cāttiram, vāṉa cāttiram
mutaliya tuṟaikaḷaic cārnta nūlkaḷ kāṇappaṭukiṉṟaṉa. ivaṟṟiṟ pala iṉṉum
ōlaiccuvaṭikaḷākavē kiṭakkiṉṟaṉa.

vētāntac cārpuḷḷa iṟait tattuvaṅkaḷ yāvum, "kāyamē poy; uṭalai viṭuttu uyiriṉ
īṭēṟṟattiṟkāka uḻai' eṉṟē māyāvātam pēciṉa. ippōkkai vaṉmaiyākak kaṇṭittu
maṟuttaṉar cittar. tamiḻilē tirumūlar mutaṉ mutalāka ivvetirk kuralukku
uruvaṅkoṭuttār eṉalām.
tirumantirattilē palaviṭaṅkaḷil uṭampiṉ iṉṟiyamaiyāmaiyai vaṟpuṟuttukiṉṟār
tirumūlar.

".................uṭampoṭu
cettiṭṭu iruppar civayōkikaḷ
"uṭampār aḻiyil uyirār aḻivar."
"uṟutuṇaiyāvatu uyirum uṭampum."
"uḷḷam peruṅkōyil ūṉ uṭampu ālayam."

tirumūlariṉ ikkaruttukkaḷ māyāvātattiṟku nēr muraṇāṉa meymmai vātattai aṭi
nilaiyākak koṇṭavai. tirumūlar oru cittar. tirumantirattai 'tantiram' eṉṟum
kūṟuvatuṇṭu. tantiram eṉpatu intiyāvilē paṇṭutoṭṭu vaḷarntu vanta oru vaḻipāṭṭu
muṟai. ivvuṭaliṉ tuṇaikkoṇṭē
ivvuṭaliṉ mūlamākavē-pēriṉpattai aṭaiyum uṇmaiyaik kāṭṭuvaṉa yōkam, tantiram
mutaliyaṉa. kiriyaikaḷ, caṭaṅkukaḷ, mantira uccāṭaṉaṅkaḷ, uṭaṟpayiṟci, uṭalvalimai
mutaliyavaṟṟuṭaṉ neruṅkiya toṭarpu koṇṭaṉa. yōkamum, tantiramum, maṉita
uṭalukku uṇmai- mey
eṉṉum peyarai meyyākak kūṟiyavarkaḷ tantiravātikaḷ. antaḷaviṟku avarkaḷ meymai
vātikaḷ.

cittarkaḷiṉ ippaṇpukaḷaip paṟṟi, cāmi citamparaṉār kūṟuvatu varumāṟu:

"cittar pāṭalkaḷai āḻntu paṭittāl, avarkaḷ vaitika matattiṟku etirāṉavarkaḷākavē
kāṇappaṭukiṉṟaṉar. vaitika matak koḷkaikaḷ palavaṟṟait tākkukiṉṟaṉar. āṉāl avarkaḷ
taṅkaḷai nāttikar eṉṟō, ulakāyatarkaḷ eṉṟō veḷippaṭaiyākac collik koḷḷavillai.
veḷippaṭaiyākap pāṭavillai. kaṭavuḷ aṉparkaḷ pōlavē kāṭciyaḷikkiṉṟaṉar. āyiṉum
cittarkaḷiṉ pāṭalkaḷilē ulakāyatattai - nāttikattaip paṟṟiya kaṇṭaṉaṅkaḷum
kāṇappaṭavillai eṉpatu kuṟippiṭattakkatu. iṉṟaiya viññāṉikaḷum, āṉmā taṉitta oru
poruḷ eṉpatai
oppuk koḷḷavillai. āṉmā eṉa oṉṟu taṉiyāka matavātikaḷ collukiṉṟa paṭi aḻiyāta
taṉipporuḷāka illaiyeṉpatē pala viññāṉikaḷ karuttu. cittarkaḷiṉ koḷkai itaṟku
ottiruppataik kāṇkiṟōm."

cittarkaḷaip paṟṟik kāytal uvattal iṉṟi ārāyntavarkaḷ yāvarum ēkōpitta kuraliṟ
kūṟuvatu itutāṉ. cittarkaḷaip paṟṟiyum avarkaḷatu iracāvātattaip paṟṟiyum eḻutiya ōr
ārāyccik kaṭṭuraiyilē, kumpakōṇam kē.ci. vīrarākava aiyar ivvāṟu kūṟiyuḷḷār:

"perumpālāṉa cittarkaḷ caṅkarariṉ orumaivātat tattuvattaiyum intukkaḷiṉ vikkiraka
vaḻipāṭṭaiyum etirttu maṟuttavarākavē kāṇappaṭukiṉṟaṉar."

ivvāṟu cittarkaḷ vaitika camayattai etirttu niṟkavum, vaitika neṟiyiṉarum avarkaḷait
taḷḷi vaittaṉar. mikac camīpakālam varai caiva cittāntikaḷum cittar nūlkaḷai vilakki
vaittiruntaṉar. tamiḻ ilakkiya varalāṟu eḻutiya kā.cu. piḷḷai mutaliya cilarē cittar
pāṭalkaḷum kaṟkat takuntaṉa eṉak kūṟut toṭaṅkiṉar. marapu vaḻi varum
karuttukku eṭuttukkāṭṭākap piṉvarum iru mēṟkōḷkaḷ amaiyum.

"itukāṟum caiva cāttira varicaiyilē nuḻaivataṟku iṭam peṟāta pañcama nilaiyilē
niṟkum cittar nūl avviyācattil akkirastāṉam peṟṟuviṭṭatu.

"caiva camayattait tāpittu upakaritta caiva camaya kuravarkaḷ kaṟpitta vaḻiyaik
kaippiṭittu oḻukum caiva makkaḷum cittar nūlai nōkkavum icaivārā? orukālum
icaiyār."

mēṟkūṭṭiya iru kūṟṟukkaḷum muṟaiyē vi.citampara rāmaliṅkam piḷḷai, tirunelvēli
mā. cāmpaciva piḷḷai ākiyōrāl tirunāṉmaṟai viḷakka ārāycci eṉṉum nūliṟ
kūṟappaṭṭavai.

tamiḻariṭaiyē nilaviya cātiyamaippiṉpaṭi, pañcamar nāl varuṇattukkup puṟampāṉa
varuṇattār; cittarkaḷaip pañcama nilaiyil uḷḷōr eṉṟu kūṟuvatu uṟṟu nōkkattakkatu.
curuṅkak kūṟiṉ, vaitika camaya ellaikku appāṟpaṭṭavarkaḷ eṉṟa karuttuk
kūṟappaṭukiṟatu. vaitika camayikaḷiṉ
kōpāvēcattiṟkuk kāraṇam emakkut terintatē. iṭaikkālac camutāyam vēta vāḻkkaiyai
mūlātāramāyk koṇṭu varuṇācirama tarumattiṉ aṭippaṭaiyiṟ
kaṭṭiyeḻuppappaṭṭiruntatu. vēta vaḻakkoṭu māṟupaṭum etuvum
ākkurōcattuṭaṉkaṇṭikkappaṭṭatu. cittarkaḷō
aṭippaṭaiyaiyē kōṭari koṇṭu veṭṭiṉar.

"catur vētam aṟuvakaic cāttiram pala
tantiram purāṇaṅkaḷaic cāṟṟum ākamam
vitam vitam āṉatāṉa vēṟu nūlkaḷum
vīṇāṉa nūlkaḷ eṉṟu āṭāy pāmpē!"

itu pāmpāṭṭic cittar pāṭal; itaiviṭak koṭiya tēva nintaṉaiyum, paḻipparaiyum vēṟu
eṉṉa iruntirukka muṭiyum? intu marapu vaḻic camutāyam puṉitattilum
puṉitamāṉavai eṉṟu pōṟṟuvaṉavaṟṟai 'vīṇāṉavai' eṉṟu aṭittuk kūṟukiṟār pāmpāṭṭic
cittar. tiru.vīrarākava aiyar
kuṟippiṭṭa vikkiraka vaḻipāṭṭetirppukkum itē cittariṉ pāṭaloṉṟai utāraṇamākap
pārkkalām.

'uḷiyiṭṭa kaṟcilaiyil uṇṭō uṇarcci
ulakattiṉ mūṭarkaḷukku uṇṭō uṇarcci
puḷiyiṭṭa cempil kuṟṟam pōmō aññāṉam
pōkātu mūṭarkkeṉṟu āṭāy pāmpē"

ciṟcila paripāṣaikaḷil tavira, cittarkaḷiṉ moḻi naṭai paḻaku tamiḻil amaintiruppataṉāl
pāṭalkaḷ viḷakkam vēṇṭā eḷimaiyuṭaiyaṉavāy iruppatum kavaṉikkattakkatē. pāmara
makkaḷai nōkkiyē ivai pāṭap peṟṟaṉa eṉpatu itaṉāl uṟutippaṭukiṉṟatu.
camayattuṟaiyil puraṭcik kuralaiyeḻuppiyatu pōla, camūkat tuṟaiyilum taḷarāta
camattuva vātikaḷāka avarkaḷ tikaḻntaṉar.

"camaya pētam palavāṉa cāti pētaṅkaḷ
camayattōrk kēyallātu caṟcātuk kaḷukkō?"

eṉṟum.

"cātip piriviṉilē tīmūṭṭuvōm
cantai veḷiyiṉil kōl nāṭṭuvōm"

eṉṟum

"cātiyāvatu ētaṭā? calam tiraṇṭa nīrellām
pūta vācal oṉṟalō? pūtam aintum oṉṟalō?"

eṉṟum, acaikka muṭiyāta uṟutippāṭṭuṭaṉum, taṉṉampikkaiyuṭaṉum, āḻnta
nampikkaiyuṭaṉum pāṭiṉar cittar. civavākkiyar pōṉṟōratu kural ematu kālattatu
pōlac camutāya uṇarvu tōyntuḷḷatu. ivaṟṟaiyellām nōkkum poḻutu cittarkaḷ
kiḷarcciyāḷar (Rebels) eṉṟē kūṟat
tōṉṟukiṟatu. kīḻē nām kāṭṭiyuḷḷa oppumaip pakutikaḷai avatāṉikkumiṭattu avvāṟu
kūṟuvatu poruttamākak kāṇappaṭum. camayattuṟaiyil avarkaḷ veḷikkāṭṭiya
etirppu, uṇmaiyil camūkat tuṟaiyil irunta muraṇpāṭṭiṉ viḷaivēyām. aṉṟaiya nilaiyil
avarkaḷ tammait
tāmē camūkattiliruntu vilakkik koṇṭaṉar. tamakkup piṭikkātaṉavaṟṟai ēṟṟu
vāḻvatilum otuṅki vāḻvatu mēl eṉak karutiṉar. añcātu tamatu uḷḷak kiṭakkaiyaip
pāṭit taḷḷiya pōtum, ataṉāl camutāya māṟṟattaik kāṇa muṭiyātiruntatu. avarkaḷ
etaiyum kuṟikkōḷākak
koṇṭu iyakkam naṭattavillai. maṉam oppātavaṟṟaic cāṭiṉārkaḷ. atu etirmaṟaic
ceyalākum. ataṉāl nēraṭiyāṉa ākkap paṇikaḷaic ceyya iyalātu pōyiṟṟu. tēṅkit tampittu
niṉṟa camutāyattil valimaiyuṭaṉ viḷaṅkiya pautika vatīta vātattaiyum karuttu
mutal vātattaiyum
pōrāṭum mārkkam avarkaḷukkut teriyavillai. cittarkaḷaip pōṉṟa cilarāl ammāṟṟam
naṭaipeṟṟirukka māṭṭātu. ataṟkuriya varalāṟṟu kaṭṭam aṉṟirukkavumillai. ākavē
canātaṉikaḷiṉ muḻu mūccāṉa etirppai etirttu niṟkavalla itayak kumuṟalkaḷaip
pāṭiyatōṭu
tiruptiyaṭai vēṇṭiyavarāyiṉar.

innilaiyiṟ cila cittarkaḷ kāyakalpam, iracavātam, mutuliya naṭaimuṟai mārkkaṅkaḷil
kavaṉañ celuttalāyiṉar. avai ōraḷavukku makkaḷiṉ apilāṣaikaḷaiyum taḻuviyaṉavā
yamaintaṉa.

mātavar iyaṟṟiya 'carva taricaṉa caṅkirakam' eṉṉum nūlil irācēcuvara taricaṉattaip
paṟṟic cila cuvaiyāṉa karuttukkaḷ kāṇappaṭukiṉṟaṉa. iracāvātattiṉāl kīḻāṉa
ulōkaṅkaḷaip poṉṉāka māṟṟalām eṉṟu paṇṭaik kālattiṟ palar nampiyatu pōlavē
iracavātattiṉāl
maṉita uṭalaiyum aḻiyāmal nilaikkac ceyyalām eṉa avarkaḷ nampiṉar. maṉita uṭal
kaṇṇiṟkum, pulaṉkaḷukkum pulappaṭuvatu; eṉavē atu uṇmai. ataṉṟi, uṭalai viṭṭapiṉ
uyir pēriṉpam aṭaiyumeṉṟa kūṟṟiṟku ātāram kōri āṇittiramākak kēṭṭavarkaḷ
irācēcuvaravātikaḷ; caiva
camayattiṉ oru piriviṉarākavē ivarkaḷ viḷaṅkiṉareṉiṉum poruḷkaḷaip paṟṟiya meymmai
vātattiṟku mukkiyattuvam aḷittaṉar.

"maṉitaṉuṭaiya ilaṭciyam pēriṉpam aṭaivatē. atai aṭaivataṟku mutalil ñāṉam tēvai.
vittaiyiṉ mūlamē ñāṉattaip peṟutal kūṭum. vittai cittippataṟku nōyaṟṟa vāḻvu
avaciyam. uṭal nalla tiṭakāttiramāka iruppataṟku utavupavai appirakam (Mica)
pātaracam (Mercury) ākiya
iraṇṭum.

ivvāṟu kūṟuvar irācēcuvarātikaḷ. iracarṇavam eṉṉum nūlil kōvinta pakavaṉ eṉṉum
paṇṭait cittar ivvāṟu kūṟiyuḷḷatāka mātavar kūṟuvar. appirakam, pātacaram ākiya
iraṇṭum muṟaiyē pārvatiyaiyum civaṉaiyum kuṟippatākap paripāṣai pēcuvar
cittarkaḷ. avviraṇṭaiyum uṭaliṟ
pūciyum, piṟa mūlikaikaḷaiyum tirāvakaṅkaḷaiyum uṭkoṇṭum palvēṟu cittikaḷaip
peṟalām eṉṟu cittarkaḷ eṇṇiṉar. ivvita nampikkaikaḷukku aṭippaṭaiyāka uḷḷatu
uṭalaip paṟṟiya karuttu. 'uṭal nittiyamāṉatu; iṉimaiyāṉatu; nallatu. ulakam iṉiyatu'
eṉpatu cittar vākku. itaṉāl
ulakiyal avarkaḷ cintaṉaiyil mukkiyattuvam peṟṟatu. peṟavē, tuṟavum poymmai
vātamum kaṇṭikkappaṭṭaṉa. maṟṟōr iracavāta nūlāciriyar piṉvarumāṟu kūṟiyuḷḷār:

"citaivaṟṟa nilaipēṟuṭaiya uṭaliṉaiviṭap pēriṉpa mayamāṉatu vēṟeṉṉa iruttal kūṭum?
viññāṉam ciṟappu, celvam, iṉpam viṭutalai, ākiyavaṟṟiṉ kaḷañciyam atuvaṉṟō!"

irācēntira cintāmaṇi eṉṉum nūliṉ toṭakkattilēyē piṉvarumāṟu kūṟappaṭum:

"eṉṉuṭaiya contap paricōtaṉaikaḷiṉ viḷaivākak kaṇṭavaṟṟaiyē nāṉ viḷampuvēṉ; nāṉ
paricōtittaṟinta pātaraca āyvukaḷē eṉatu nūliṟ kūṟappaṭṭuḷḷaṉa. paricōtaṉaikaḷ
naṭatta muṭiyātavai paṟṟip pēcuvarkaḷ vīṇē muyalkiṉṟaṉar."

curutikaḷaiyum, cimirutikaḷaiyum, ākamaṅkaḷaiyum piramāṇamākak koṇṭa
māyāvatikaḷiṉ kuralukkum mēṟkūṟiyavaṟṟiṟkum ettuṇai vēṟupāṭuṇṭu eṉpatu āḻntu
kavaṉikkattakkatu. ulakattaiyum māṉiṭa uṭalaiyum meyyeṉak koṇṭavarkaḷ
cittarkaḷ. uṭal-ulakam - uṇmai eṉṉum acaikka
muṭiyāta nampikkaiyiliruntē avaratu viññāṉa nōkkum, atāvatu paricōtaṉai
vēṭkaiyum tēvaiyum vaḷarntaṉa. appirakam, kantakam, pātaracam mutaliya
patārttaṅkaḷiṉ iracavāta āyvāṉatu, potuvāṉa vaḷarccikku utaviyatu. tamatu
ārāyccikkākap palvēṟu karuvikaḷai
- yantiraṅkaḷai - avarkaḷ amaittaṉar. tōlayantiram, cuvētaṉiyantiram, pataṉa yantiram,
tūpayantiram mutaliyaṉa avaṟṟuḷ cila.

uṭalukku uṟutiyum uṟutuṇaiyum aḷippataṟku ulōkaṅkaḷaiyum mūlikaikaḷaiyum
nuṇuki ārāyntaṉar cittarkaḷ. itaṉ viḷaivākac citta vaittiyam vaḷarntatu. ulōka
vakaikaḷ, iracavakaikaḷ mutaliyavaṟṟāl ceyyum maruntukaḷ, tamiḻ nāṭṭuc
cittaruṭaiya taṉimuṟai eṉṟu palar kāṭṭiyuḷḷaṉar.
paspam, centūram, tirāvakam mutaliyaṉa immuṟaiyaic cārntaṉa. ulōka vakaikaḷai
maruntāka māṟṟuvataṟku iracāyaṉamum, māṟṟiyataṉ viḷaivu vaittiyap poruḷākavum
kaṇṭa tamiḻc cittarkaḷ, makkaḷ cākāmal vāḻalām eṉṉum uṭal uṇmaiyai yoṭṭiyē
tamatu paricīlaṉaikaḷaic
ceytaṉar.

ulōkaṅkaḷaiyum, tātup poruṭkaḷaiyum mūlikaikaḷaiyum takka camayattilē peṟṟu,
uriya taṭpaveppa nilaikaḷil vaittu, ukanta muṟaiyilē payaṉpaṭuttuvataṟkup
paruvaṅkaḷaip paṟṟiya aṟivu tēvaiyāka iruntatu. itaṉaiyoṭṭi vāṉilai aṟital
avaciyamāyiruntatu. itaṉ
payaṉāka vāṉa cāstiram vaḷarntatu. ataṉ upapirivākac cōtiṭamum virintatu.

ivvaḷavu muyaṉṟu uṭalaip pātukāttu iṉpam kaṇṭa avarkaḷ uṭal aḻakaip paṟṟi
cintippatu iyalpallavā? uṭalamaippaip paṟṟi nuṇuki ārāyvatum iyalputāṉē. uṭalukku
ittuṇai mutaṉmai aḷittavarkaḷ uṭaṟkūṟu cāttirattai vaḷarttaṉar. itu cāmuttirikā
laṭcaṇam eṉṉum peyaril cittarkaḷāl ārāyappaṭṭatu.

itupaṟṟi ti.nā.cuppiramaṇiyaṉ piṉvarumāṟu kūṟiyuḷḷār:

"viññāṉa muṟaippaṭi cāmuttirikā laṭcaṇamum oru cāttiramēyākum eṉpatai nirūpittu,
lāvatar, cārlas ṭārviṉ ākiyōr eḻutiyirukkiṟārkaḷ. cāmuttirikā laṭcaṇam uṭaṟkūṟu
cāttirattai aṭippaṭaiyākak koṇṭatu. navīṉa viññāṉa muṟaippaṭi atai ārāyntāl
iraṇṭu viṣayaṅkaḷ teḷivākum. uḷḷattu iyalpukaḷil kāṇum vēṟupāṭukaḷukku ēṟpavē
puṟattōṟṟattil kāṇum vēṟupāṭukaḷ amaiyum eṉpatu oṉṟu. uṭaliṉ potu amaippukku
ēṟpavē ovvōr uṟuppum amaintirukkum. atupōla ovvōr uṟuppum uṭaliṉ motta
amaippiṉ oru pākamākum
eṉpatu iraṇṭāvatu."

ivvāṟu iracāyaṉam, tāvara cāttiram, vaittiyam, vāṉacāttiram, uṭaṟkūṟu cāttiram,
cōtiṭam mutaliya pala aṟiviyaṟ tuṟaikaḷilellām cittar vākkukaḷē namatu marapu
muṟai viññāṉattiṟ ciṟantu viḷaṅkukiṉṟaṉa. makkaḷ yāvarukkum potuvāṉa aṟiviyal
tuṟaikaḷil
īṭupaṭṭa cittarkaḷ tamatu kālattukkup pōlic cāttiraṅkaḷ, cātip pākupāṭukaḷ,
kuruṭṭu nampikkai, vaitikap paṟṟu, mataveṟi, tūymai vātam, vēta vaḻakku
ākiyavaṟṟaip pala vaḻikaḷil etirttatil viyappetuvumillai. āṉāl ataṉ kāraṇamākavē
meymmai vātikaḷāṉa
avarkaḷ kēvalam kāya cittikaḷ, cuyanalamikaḷ, māntirīkarkaḷ, citta
cuvātīṉamaṟṟavarkaḷ eṉṟellām nintikkappaṭṭaṉar. tūṣikkappaṭṭaṉar. camūkattilē
puṟakkaṇikkappaṭṭaṉar. uṉṉatamāṉa avarkaḷuṭaiya viññāṉap paricōtaṉaikaḷ
kīḻttaramāṉa mantira jāla vittaikaḷākavum,
kaṇkaṭṭu vittaikaḷākavum, alaṭciyam ceyyappaṭṭaṉa. ivai yāvaṟṟiṉ viḷaivākavum
cittarkaḷ camutāyattil iruntu otuṅkiyum, otukkappaṭṭum vāḻntaṉar.
avartam karuvikaḷ iyantiraṅkaḷ - vaḷarcciyaṭaiya villai.

curuṅkakkūṟiṉ, camūkattilē uṭaluḻaippāḷarukkum putticīvikaḷukkum iṭaiyē piḷavu
tōṉṟum poḻutu viññāṉam tēṅkukiṟatu. vāḻkkaiyum viññāṉamum iṇaintālaṉṟi
uṇmaiyāṉa viññāṉa virutti ēṟpaṭutal cāttiyamaṉṟu. tamiḻ nāṭṭiṉ mattiyakāla varalāṟu
itaṟkut
takka cāṉṟākum. mēṉāṭṭāriṉ toṭarpiṉālum, putiya camūka ēṟpāṭukaḷiṉālum
viññāṉak kalvi, namatu camūkattilum ippoḻutu paravi varukiṟatu. atē camayattil atu
putiya camūka ēṟṟattāḻvukaḷai uṇṭākki varukiṟatu. viññāṉat tuṟaiyil uḻaippōr uyar
nilaiyai
eytum vāyppum, piṟar tāḻvu nilai peṟum cūḻnilaiyum uruvākiṉṟatu. ituvum
arttamaṟṟatē. ittakaiya piracciṉaikaḷukkup piṉṉaṇiyākap paṇṭaiya viññāṉattiṉ varalāṟu
pala pāṭalkaḷai emakkup pukaṭṭum.

cittarkaḷaip paṟṟic cintikkum pōtu cīṉa tēcattup paṇṭaikkāla ñāṉiyarāṉa tāvōyikaḷ
(Taoists) niṉaivukku varāmaṟ pōkār. iru cārārukkum mika neruṅkiya oṟṟumaikaḷ
uḷḷaṉa. cīṉāvilē pauttamum, koṉpūsiyas matamum paṇṭaiya kālam toṭṭup
peruvaḻakkamāka iruntu vantuḷḷaṉa. āyiṉum tāvō mārkkamum cīṉavaralāṟṟiṟ
ciṟappu iṭam peṟṟuḷḷatu. ulakamaḷāviya kaṇṇōṭṭattaip peṟṟirunta makākavi
pāratiyār tamatu cuyacaritaiyil "nāmamuyar cīṉattut tāvu mārkkam" eṉak
kuṟippiṭṭuḷḷār. tamiḻakattuc cittarukkum
tāvōyikaḷukkum oppumaikaḷ māttiramaṉṟi, nēraṭiyāṉa toṭarpukaḷu
mikuntirukkiṉṟaṉa. itil ācciriyappaṭuvataṟku etuvumillai. ivaiyiraṇṭum - cittarkaḷ
tattuvam tāvōyiyamum- ēṟattāḻa orē taṉmaiyāṉa cūḻalilē tōṉṟi vaḷarntaṉa. cittarkaḷ,
cittavaittiyam,
iracavātam mutaliyavaṟṟai vaḷarttatu pōlavē cīṉattāvōyikaḷum tēkavātam, vaittiyam,
iracavātam mutaliyavaṟṟai uruvākkiṉar... "cīṉāvilē iracavātam tāvōyiyattiṉ
aṭippaṭaiyilēyē cuyamākat tōṉṟiyatu." eṉkiṟār ō.es.jōṉcaṉ. atē camayattil
paṇṭaikkālam toṭṭē teṉ intiyāviṟkum cīṉattiṟkum palavitamāṉa toṭarpukaḷ
iruntuḷḷaṉa. ceṉṉaip palkalaik kaḻaka veḷiyīṭāṉa (lekcikaṉ) akarātiyai oruvar
puraṭṭip pārttāl, cumār muppattaintu coṟkaḷ - poruṭpeyarkaḷ 'cīṉam' eṉṟa aṭaipeṟ
ṟaṉavākak kāṇalām.
ivaṟṟil pala vaittiyat toṭarpuṭaiyaṉavāy iruppatu kuṟippiṭattakkatu.

cittarkaḷukkum cīṉa nāṭṭuc cittarukkum neṭuṅkālamākavē uṟavu iruntu
varuvatāka cevivaḻic ceytikaḷ kūṟukiṉṟaṉa. itupaṟṟic cāmi citamparaṉār kūṟukiṟār:

"namatu nāṭṭuc cittarkaḷum, cīṉa nāṭṭuc maruttuvarkaḷukkum āyirakkaṇakkāṉa
āṇṭukaṭṭu muṉpē toṭarpu uṇṭu eṉṟu terikiṟatu... cīṉa nāṭṭu vaittiyam namatu
nāṭṭuc citta vaittiyam pōlavē ciṟantu viḷaṅkakiṉṟatu... pōkar eṉpavar tamiḻ nāṭṭuc
cittarkaḷilē oruvarākak
karutappaṭukiṟār. ivar cīṉar, cīṉattiliruntu tamiḻakattukku vantavar. paḻaṉi
malaiyilē taṅkiyiruntār. pulippāṇi eṉpavarum cīṉar. ivaraiyē 'viyākrapātar' eṉṟu
kuṟippiṭukiṉṟaṉar. ivar pōkariṉ māṇavar eṉṟum colkiṉṟaṉar.

vīrarākava aiyaravarkaḷ tamatu kaṭṭuraiyilē pōkar tamiḻ nāṭṭukku vanta kālattait
tuṇiya muṟpaṭukiṟār.

"pōkar tamiḻiṟ pala vaittiya nūlkaḷum iracavāta nūlkaḷum eḻutiṉār. cīṉattavarāṉa avar
ki.pi. mūṉṟām nūṟṟāṇṭil intiyāvukku vantāreṉpar. mutalil pāṭṉā, kayā, mutaliya
iṭaṅkaḷukkuc ceṉṟapiṉ, teṉṉintiyāvukku vantu, tamiḻc cittariṭam iracavātamum
vaittiyamum kaṟṟār.
avarum ittuṟaikaḷait tamiḻarukkup pōtittār. teṉṉintiyāviliruntu arāpiyāvukkuc ceṉṟu,
aṅkiruntu tāyakam tirumpiṉār eṉpatu aitīkam. avaruṭaṉ cīṉattukkuc ceṉṟa tamiḻc
cīṭarkaḷ cilar poṟiyiyaṟ kalaikaḷ payiṉṟu vantu tamiḻ nāṭṭiṟ pukaḻeytiṉar. pulippāṇi
eṉpavar pōkaruṭaṉ vantu tamiḻ nāṭṭil taṅkiyiruntavar. avarum tantiram,
iracavātam, vaittiyam mutaliyaṉavaṟṟaip paṟṟip pala nūlkaḷ eḻutiyuḷḷār.

tiru. vīrarākava aiyarum, cāmi citamparaṉārum tamiḻnāṭṭilē paramparai
paramparaiyāka nilavi varum ceytikaḷaiyē tokuttuk kūṟukiṉṟaṉar. pala
nūṟṟāṇṭukaḷāka nilaittu vanta ivvāymoḻic ceytikaḷ perumpālum uṇmaiyāṉavaiyē.
avaṟṟai maṟuppataṟku vēṇṭiya
ātāraṅkaḷ illai. ivvāṟu tamiḻ nāṭṭuc cittarukkum cīṉat tāvōyikaḷukkum varalāṟṟut
toṭarpukaḷ iruntu vantālum, iru cārāril oru pakutiyiṉaṭamiruntu maṟucārār it
tattuvaṅkaḷaip peṟṟuk koṇṭaṉar eṉṟu koḷḷa vēṇṭiyatillai. avvāṟu koḷvatu
anāvaciyamāṉa
piracciṉaikaḷil emmai iḻuttu vīḻttuvatu maṭṭumiṉṟic camūkaviyaṟ karuttukkaḷukku
muraṇākavum irukkum. vēṟoru cantarppattilē pērāciriyar nītām kūṟuvatu iṅkum
poruttamākak kāṇappaṭukiṟatu.

"karuttukkaḷ ōriṭattiliruntu maṟṟaiya iṭattukkuc ceṉṟu paraviṉa eṉpatai nāṉ ēṟṟuk
koḷḷa māṭṭēṉ. orē taṉmaiyāṉa piracciṉaikaḷai āyum orē taṉmaittāṉa uḷḷaṅkaḷ orē
muṭivukku varum eṉa etirpārkkalām."

oppiyal āyvu payaṉuḷḷatāka amaiyavēṇṭiṉ ittakaiya 'orupāṟkōṭā' maṉa nilai
attiyāvaciyamākum. camaya campantamāṉa cintaṉaikaḷ puṭaipeyarvatu paṟṟi uṉṉikka
vēṇṭiya karuttoṉṟaip pērāciriyar tomcaṉ īskilacum ateṉcum eṉṉum nūliṟ
kuṟippiṭṭuḷḷār. purātaṉa
ekiptukkum kirēkkattukkum uḷḷa toṭarpait teḷivuṟuttum pōtu piṉvarumāṟu
eḻutukiṟār:

"camayak karuttukkaḷ vaṇikak kāṟṟil veku tūraṅkaḷukkum mitantu celkiṉṟaṉa
eṉpatuṇmaiyē. āyiṉum, tammait tāṅkat tayārāyuḷḷa maṇṇilēyē avai vērūṉṟi
nilaikkiṉṟaṉa. avaṟṟiṉ piṟpaṭṭa vaḷarcciyai āṅkuḷḷa cuṟṟuc cūḻnilaikaḷē piratāṉamāka
nirṇayikkiṉṟaṉa. iru
amaippukaḷukkum potuvāka uḷḷa amcaṅkaḷiṉ mukkiyattuvattai matippiṭuvataṟku,
iru nāṭṭuk kamattoḻiliṉ potuvāṉa varalāṟṟup piṉṉaṇiyil iraṇṭaiyum vaittu nōkki, iru
amaippukaḷilum kāṇum vēṟupāṭukaḷai avvap piratēcattiṉ ciṟappāṉa varalāṟṟup
paṇpukaḷiṉaṭippaṭaiyil viḷakka vēṇṭum. itaṉait tiruptikaramākac ceytu
muṭittālaṉṟip paravalait taṉittavoru kāraṇiyāka nām ārāytal iyalātu."

arumanta ivveccarikkaiyai maṉattirutti, cittarukkum, tāvōyikaḷukkumuḷḷa oṟṟumai
vēṟṟumaikaḷaic curukkamāka ārāyvōm. iru cārārukkum toṭarpu iruntatu
varalāṟṟuṇmai. ataṉ iyalpum payaṉumē ciṟappāka nōkkattakkaṉa.

mutalilē tāvōyikaḷaippaṟṟic ciṟitu kūṟuvōm. paṇṭaik kālattiṟ cīṉāviṟ
peruvaḻakkāyirunta camayaṅkaḷ iraṇṭu: koṉpūciyas matamum pauttamumē
avviraṇṭum. ivaṟṟaiviṭa nāṭṭiṟ pirapalamāyirunta neṟikaḷuḷ tāvō mārkkam
oṉṟākum. tāvō
neṟiyiṉai matam eṉal poruntātu. pauttattaip pōlavō, allatu koṉpūciyas
matattaipōlavō atu nāṭṭiṉ araca matamāka viḷaṅkiyatu illai. tāvō mārkkattaip
poṟuttavaraiyil ataṉ kūṟukaḷ pala, cīṉāviṉ purātaṉa varalāṟṟuk kālattiliruntu vaḻivaḻi
varukiṟateṉac cila aṟiñar cuṭṭikkāṭṭuvar. intiyāvilē tōṉṟiya taricaṉaṅkaḷuḷ cāṅkiyam
toṉṟutoṭṭē nilavi varuvatupōla, tāvō karuttukkaḷum mikap paḻaṅkālan toṭṭē cīṉāvil
iruntu vantavai. āyiṉum tāvōyikaḷ perumpāṉmaiyiṉarāka
irukkavillai. pauttam koṉpūciyasmatam mutaliyaṉa niṟuvaṉa vaṭivamum
aracāṅka ātaravum peṟṟut tikaḻntamaiyāl, avaṟṟaip piṉpaṟṟuvatu eḷitākavum
payaṉuḷḷatākavum iruntatu. mataṅkaḷ makkaṭ camutāyattilē kūṭṭu maṉappāṉmaiyiṉ
aṭippaṭaiyiṟ ceḻittu vaḷarvaṉa. ciṟcila niyamaṅkaḷai
yāvarum ēṟṟukkoḷvatē matattiṉ mūlavērākum. koṉpūciyas matam avvāṟē taḻaittu
vaḷarntatu.

utāraṇamāka, koṉpūciyas mōṭcam eṉa oṉṟiruppatāka ēṟṟukkoṇṭu, maṉitaṉ
nallamuṟaiyil vāḻntu, iṟutiyil ataṉai aṭaital, vēṇṭum eṉṟu pōtittār. vaiyattil vāḻvāṅku
vāḻum muṟaiyaiyē koṉpūciyas matam aḻuttik kūṟiyatu; oru vakaiyil, koṉpūciyas
vaḷḷuvaraip
pōṉṟavar. iṉṉoruvakaiyil muṟṟu muḻutāṉa camayavāti. tamatu kālattut tantaivaḻic
camutāyattai muḻu niṟaivāṉatākak koṇṭa koṉpūciyas, maṉitaṉ kuravaraippōṟṟi
vāḻavēṇṭumeṉap pōtittār; kaṭamaikaḷaiyum caṭaṅkukaḷaiyum maṉitar vaḻuvātu
ceyyavēṇṭumeṉa vaṟpuṟuttiṉār. koḷkaiyaḷavil ivvupatēcaṅkaḷ
uyarntavaiyāyiruppiṉum, kuṭumpam, aracāṅkam mutaliya niṟuvaṉaṅkaḷ maṉitaraik
kaṭṭuppaṭuttuvaṉavāyamaintaṉa. caṭaṅkukaḷum campiratāyaṅkaḷum malivatait
taṭukkuṅ caktiyaṟṟiruntaṉa. koṉpūciyas aṉpaiyum
naṭuvunilaimaiyaiyum eṭutturaittapōtum, naṭaimuṟaiyil aṭakkumuṟaikku etirāka
makkaḷ eḻāmaṟ pārttuk koḷḷum tattavamākavē avaratu pōtaṉai ceyaṟpaṭṭatu.

itaṟku maṟuppākat tōṉṟiya mārkkaṅkaḷil talaiyāṉatu tāvō neṟi eṉalām. tāvōyikaḷ
teyvattiṉ uṇmaiyai maṟuttārkaḷ allar. āṉāl caṭaṅku - campiratāyaṅkaḷai
veṟuttotukkiṉar. cīṉa meyyiyaliṉ uḷḷiyalpu eṉṉum nūlil pērāciriyar ḵpuṅ yū-lāṉ
piṉvarumāṟu
kūṟukiṟār.

"tāvōyiyam taṉittu vāḻntōrālum āṇṭikaḷālum vaḷarkkappaṭṭatu. 'ulakattai
veṟuttotukkiyavarkaḷ' eṉat tammaittāmē kūṟikkoṇṭavarkaḷē ataṉaip pēṇip pōṟṟiṉar."

koṉpūciyas tāvōyikaḷ cilaraic cantittataip paṟṟiya ceytikaḷ luṉyū eṉṟa nūliṟ
kūṟuppaṭṭuḷḷaṉa. ulakaik kākkum nōkkaṅ koṇṭirunta koṉpūciyas, tammāl atu ākātu
eṉat terintum, ataṉaic ceyya muṉaikiṟār eṉṟu attāvōyikaḷ kūṟiṉarām.

"niṟuttu! niṟuttu! āṭciyiṟ paṅkeṭuppavarai āpattu etir nōkkukiṟatu. ulakameṅkum
kalakkamum kuḻappamum nirampi uḷḷaṉa. avaṟṟai ellām māṟṟa muṭiyumō? nām
emmaiyē kāppāṟṟikkoḷvōm. poruḷkaḷaip puṟakkaṇippōm; vāḻkkaiyaip pēṇuvōm."
tāvōyikaḷ cilaratu kūṟṟākak kūṟappaṭum muṟkūṟiya vākkiyaṅkaḷ avarkaḷiṉ potuvāṉa
vāḻkkait tattuvattait tiraṭṭik kūṟukiṉṟaṉa eṉalām.

kuḻappamum kalakkamum niṟainta ulaka vāḻkaiyai veṟuttotukkiya tāvōyikaḷ ulakilē
māṟṟamaṟṟa nilaiyāṉa poruḷ oṉṟu uṇṭeṉpatai ēṟka vēṇṭiyavarāyiṉar. atuvē tāvō. atuvē
oṉṟākiyum palavākiyum tōṉṟukiṟatu. ivvāṟu cintitta tāvōyikaḷ
tavirkka muṭiyātapaṭi pirapañcattaippaṟṟiyum iyaṟkaiyaippaṟṟiyum āḻamāka
uṉṉittaṉar. iyaṟkai māṟṟaṅkaḷaip paṟṟic cila niyatikaḷaik kaṇṭaṟintaṉar. avaṟṟai
oruvaṉ uṇarntukoṇṭāl tuṉpamiṉṟit taṉatu vāḻkkaiyai amaittuk koḷḷalām eṉa eṇṇiṉar.
curuṅkakkūṟiṉ, maṉita uṭalaiyum
kaṇṇuṅ karuttumākap pēṇiṉar tāvōyikaḷ. iyaṟkaiyai ūṭuruvi uṉṉitta avarkaḷ "uyirē
piratāṉam" eṉṟaṉar. ivvāṟu koḷḷavum, uṭampaip pēṇuvataṟku ukanta mūlikaikaḷ,
auṭataṅkaḷ, mantiratantiraṅkaḷ mutaliyavaṟṟait tēṭuvatu iyalpāyiṟṟu. piṟkālattil cila
tāvōyikaḷ
karuttu mutal vātattiṉ atīta celvākkuk kāraṇamākak kāyattai poyyeṉṟum, atiliruntu
viṭutalai peṟuvatē vāḻkkaiyiṉ ilaṭciyam eṉṟum pōtittaṉar. āyiṉum tāvōyiyattiṉ
aṭippaṭai tēkavātam, caṭavātam eṉpaṉavē. cakti (āṟṟal), iyaṟkai viti mutaliyavaṟṟai
ōraḷavu nuṇukkamāka ārāynta tāvōyikaḷ paramporuḷ oṉṟaṉai ēṟṟukkoṇṭapōtum,
pirapañcattaic caṭavāta aṭippaṭaiyilēyē viḷakkiṉar. ēṉeṉil uṭaluḻaippai ātāramākak
koṇṭa paricīlaṉaikaḷaic ceytavarkaḷ tāvōyikaḷ. apparicīlaṉaikaḷ veḷit
tōṟṟattiṟku māyavittaikaḷpōlak kāṇappaṭṭapoḻutilum, uṇmaiyil viññāṉa viruttikkum
poruḷvātattiṟkum neruṅkiya toṭarpuṭaiyaṉa. itu kuṟittup pērāciriyar nītām cīṉāvil
viññāṉamum nākarikamum eṉṟa nūlil (iraṇṭām tokuti. pak.34)
kūṟuvaṉa aṟivu koḷuttu vaṉavāyuḷḷaṉa:

"viññāṉamum māyavittaiyum avaṟṟiṉ toṭakka nilaikaḷil vēṟupaṭuttip pārkka
muṭiyātaṉa. iyaṟkaiyai aḻuttik kūṟiya tāvōyikaḷ kālakkiramattilē
tavirkkamuṭiyātapaṭi taṉiyē avatāṉikkum paṭiyiliruntu paricīlaṉai muṟaikkuc
ceṉṟaṉar. iracavātam
tāvōyikaḷ kaṇṭaṟinta mūlappaṭiva viññāṉamē yākum. maruntākka iyalum
maruttuvat tuṟaiyum tāvōyikaḷuṭaṉ neruṅkiya toṭarpuṭaiyaṉavē. tāvōyikaḷ veṟum
avatāṉippiliruntu paricīlaṉaikku mukkiyamaḷittataṉ payaṉāka aṉṟaiya kalvi muṟaiyil
makattāṉavoru māṟṟattai uṇṭākkiṉar. paricīlaṉai eṉpatu cūḻnilaiyai māṟṟiyamaittu oru
nikaḻvai avatāṉippatuṭaṉ niṉṟuviṭavillai. nilamāṉiya muṟaiyil vāḻnta uyarkuṭip
piṟappāḷar mattiyilē ulāviya ciṟu kūṭṭattiṉarākiya tattuvavātikaḷ
kaiyiliruntum, aracavai cārnta kalai ilakkiya kārariṭamiruntum, vilaki,
uṭaluḻaippālum kaiviṉaikaḷālum uṇmaikaḷaik kaṇṭaṟiyum mārkkattaip pukuttiyatu.
itaṉāl tāvōyikaḷatu karuttukkaḷaic ciṟappākak kūṟum vāyppillātu pōyiṟṟu.
maraṇamaṟṟa vāḻkkaiyai
aḷikkavalla kuḷikaiyaic ceyyum poruṭṭu ulaikkaḷattil tīppēṇik koṇṭirukkum
iracavātiyum, aimperum pūtaṅkaḷaiyum āṇ peṇ tattuvattaiyum eṇṇi avaipaṟṟiya
viḷakkattāl maṉa amaitipeṟum ñāṉiyum, pēypicācukaḷai oṭṭuvataṟkāka
yantirattakaṭukaḷ vārttu mantira
uccāṭaṉañ ceytu maṟaiviṉaikaḷ puriyum tāvōyiya māyavittaikkāraṉum aṭippaṭaiyil
oru nikarāṉavarē. kaiviṉaikaḷāl iyaṟkai veṉṟaṭakkiyāḷalām eṉṉum nampikkai ātikāla
māyavittaik kāraṉukkum viññāṉikkum potuvāṉatu. irakaciya
ma@ai$ṟaiviṉaic ceyalkaḷil nampikkai koṇṭōrum, ivaṟṟai nampāta pakuttaṟivāḷarum
eṉa iru tiṟattār ulakil iruntaṉar.

nītām avarkaḷiṉ iṟutivacaṉam nuṉittu nōkkat takkatu. koṉpūciyas matam pakuttaṟiviṉ
pēril kaṭamai, kaṇṇiyam, kaṭṭuppāṭu, mutaliyavaṟṟai vaṟpuṟuttiyatu. maṉṉarkaḷ
ñāṉiyarāka irukka vēṇṭum eṉavum ilaṭciyavātam pēciṟṟu. āṉāl naṭaimuṟaiyil
palātkāramum, ilāpa
nōkkum, īvirakkamaṟṟa curaṇṭalumē nilaviṉa. eṉavē, koḷkaikkum ceyalukkum,
cittāntattukkum ceyaṉ muṟaikkum perumpiḷaviliruntatu. āṣāṭa pūtittaṉamum
pōliyupacāraṅkaḷum malintaṉa. ivaṟṟaiyē veṟuttotukkiṉar tāvōyikaḷ. ippaṇpu ematu
cittariṭattum
ciṟappākak kāṇappaṭṭataṉṟō? ulakattaiyum ulaka niṟuvaṉaṅkaḷaiyum puṟakkaṇitta
tāvōyikaḷ, tamatu uḷḷuṇarvaiyē aḷavukōlākak koṇṭu vāḻntaṉar. uḷḷoḷiyiṟ kaṇṭavaṟṟai
uraittaṉar. tarukkarītiyākavaṉṟi anupūti neṟi niṉṟu tamatu uḷḷat tuṇarvukaḷaik
kūṟiṉar.
itu veḷit tōṟṟattiṟku, pakuttaṟiviṟku muraṇāṉatāyum, piṟpōkkāṉatāyum iruttal
kūṭum. āṉāl atu kaṇṭu nām ēmāṟak kūṭātu. pērāciriyar nītām kūṟukiṟār (pak.97):

"anupūti neṟiyum pakuttaṟiyum vātamum ettakaiya cūḻnilaiyilē muṟpōkkuc
caktikaḷāka viḷaṅkukiṉṟaṉa eṉṟoruvar kēṭkakkūṭum. pakuttaṟivu vātam mūṭa
nampikkaikaḷaiyum aṟivukkup poruntātaṉavaṟṟaiyum etirttup pōrāṭum muṟpōkkuc
caktiyeṉṟum, aṟiyāmai
kāraṇamākac camutāyattilē cilar peṟṟuvarum taṉic calukaikaḷai etirkkum āyutam
eṉṟum potuvāka nām karutuvatuṇṭu. āṉāl, pakuttaṟiviṉ aṭippaṭaiyilē eḻunta cila
cintaṉaikaḷ vaḻakkāṟaṟṟa paḻamaippaṭṭavaṉ kaṭumaic camutāya amaippuṭaṉ iṇaintu
makkaḷaik kaṭṭuppaṭutti amukkum
nilaiyai aṭaiyumpōtu anupūti neṟi puraṭcikaramāṉatāka amaital kūṭum. ataṉ vāyilāka
etirppuk kural eḻakkūṭum."

pakuttaṟivu vātamāṉa koṉpūciyas matam puraiyōṭippōṉa cīṉaccamutāyattiṉ
aṭakkumuṟaikaḷ attaṉaiyaiyum āmōtikkum araca matamāka māṟiyapōtu,
maṟaimukamākavum anupūti neṟiyilum kūṟappaṭṭa tāvōyiya pōtaṉaikaḷ camutāyac
ceytikaḷai
vēṟuvaṭivattiṟ kūṟiṉa. tāvōyikaḷiṉ tattuvārttap pāṭalkaḷ orupuṟamirukka, avarkaḷ
akkālac camutāya amaippai etirttavarkaḷ eṉpatu potuvāka vaṟpuṟuttappaṭāta
ceytiyākum. nītām kūṟukiṟār (pak.100):

"koṉpūciyas matattai maṭṭumaṉṟi nilamāṉiya amaippumuṟai muḻuvataiyum
tāvōyikaḷ veṟuttamai pōtiyaḷavu teḷivuṟattappaṭātiruppatu viyappukkuriyatoṉṟē.
'kīḻait tēya ñāṉattai eṭuttuk kūṟum appāvit tuṟavikaḷ' eṉṟa tōraṇaiyil avarkaḷai
varuṇippavarkaḷ, tāvōyikaḷ kaiyāṇṭa vaṉcoṟkaḷai oru kaṇam cintittup pārttal takum."

cittarkaḷiṉ ñāṉa vākkukaḷaip paṭittōr pērāciriyar nītāmiṉ kūṟṟu muṟṟilum uṇmaiyē
eṉpatai oppukkoḷḷat tayaṅkamāṭṭār.

"poym mataṅkaḷ pōtaṉaicey poykkurukkaḷ"
eṉṟum

"pūraṇattai aṟiyā mūṭar nāypōla kuraittalaivār"
eṉṟum

"vācitaṉai aṟiyāta caṇṭi mākkaḷ
vārttaiyiṉāl maruṭṭi vaippār."

eṉṟum cittarkaḷ pāṭuvataik kēṭṭa nām tāvōyikaḷ kuralai viḷaṅkik koḷvatu
kaṭiṉamaṉṟu.

cittarukkum tāvōyikaḷukkum neruṅkiya oṟṟumai kāṇappaṭum amcam oṉṟaik
kuṟippiṭalām. tamatu kālattuc camutāya amaippaiyum vitimuṟaikaḷaiyum
etirttaṉarāyiṉum, avvetirppaic ceyal vaṭivākkiṉār allar. tamatu ātma cāntikku vaḻi
kaṇṭaṉarēyaṉṟic camutāyattai
māṟṟa muṉaiyavillai. itu avarḷatu muṟpōkkiṉaik kuṟaipāṭuṭaiya tākkiyatu. tiru.
ḵpuṅ yū-lāṉ eḻutukiṟār:

"ulakiliruntu vilakik koṇṭamaiyāl (tāvōyikaḷ) tammaiyē pēṇupava rāyiṉar. itaṉ
viḷaivākac camutāyattaip poṟuttaḷavil ākkappūrvamāṉa nōkkunilai avarkaḷiṭattuk
kāṇappaṭavillai. tamatu oḻukkalāṟṟukkuc camātāṉamum viḷakkamum kūṟuvatiṟ
kaitērntavarāyiruntaṉar. ivvāṟu pārkkumpoḻutu avarkaḷ cuyanalamikaḷē."

"taṉṉaiyaṟintu oḻukuvōr taṉṉai maṟaippār
taṉṉaiyaṟi yātavarē taṉṉaik kāṭṭuvār
piṉṉaiyoru kaṭavuḷaip pēṇa niṉaiyār
pēroḷiyaip pēṇuvār eṉṟu āṭu pāmpē!"

itu pāmpāṭṭic cittar pāṭal. itaṉai oru tāvōyiyum pāṭiyirukkalām. āṉṟavintu
aṭaṅkuvatē cittar koḷkai: atuvē tāvōyikaḷiṉ kuṟikkōḷumām. tammai maṟaippavar
camutāyac cīrtiruttavātikaḷākavō, camūkap puṉaruttāraṇañ ceypavarkaḷākavō
irukkaviyalātu. āṉāl tāvōyikaḷiṭattum cittarkaḷiṭattuṅ kāṇappaṭṭa ippalavīṉattaiyum
kuṟaipāṭṭaiyum nām aḷavukku mīṟip peritu paṭuttalākātu. aṉṟaiya nilaiyil avarkaḷ
kāṭṭiya etirppē pārāṭṭattakkatu. camutāya māṟṟattiṉāl ēṟpaṭakkūṭiya putiya
vāḻkkaiyai
eṇṇip pārkkum iyakkaviyalaṟivu avarkaḷiṭam irukkavillai. eṉavē, mācu maṟuvaṟṟa
purātaṉa kūṭṭuc camutāya vāḻkkaiyaiyē mīṇṭum kāṇaviḻaintaṉar. tiru huvai-lū
cīṉa meyyiyaṟ curukkam eṉṉum nūlil kuṟippiṭuvatu pōla," avarkaḷ purātaṉa camutāya
vāḻkaiyai mīṭṭum
amaikka viḻaintaṉar. avarkaḷ kālattil paravalākak kāṇappaṭṭa camūka
muraṇpāṭṭaiyum pērāṭṭaṅkaḷaiyum kuṟaippataṟku atuvē ciṟanta mārkkamākat
tōṉṟiyatu. itaṉaṭippaṭaiyilēyē avarkaḷatu cātvīka etirppum eḻuntatu."

namakkup piṭikkāta capaiyiliruntu nām eḻuntu pōyviṭuvatu pōla, tamakkup
piṭikkāta nilamāṉiyac camūkattiliruntu otuṅkit taṉivāḻvu naṭattiṉar tāvōyikaḷ. nītām
kūṟuvatu pōla,

"avarkaḷ avvāṟu vilakik koṇṭatē āṭcēpattait terivittataṟkuc camāṉamākum."

camutāyattilē pāratūramāṉa eḻucciyaiyō māṟṟattaiyō uṇṭupaṇṇāviṭṭālum, tāvōyikaḷiṉ
pōtaṉaikaḷ tamiḻ nāṭṭilē cittar pāṭalkaḷaip pōla pāmara makkaḷiṭaiyē
kuṟippiṭattakkaḷavu vaḻaṅki vantuḷḷaṉa. cīṉa varalāṟṟaip paṭikkum poḻutu,
tāvō mārkkattaip pēṇiya makkaḷ tāḻnta nilaiyilirunta uḻaikkum makkaḷākavum
iruntu vantamai pulappaṭum. maruttuvam, maruntākka iyal mutaliyaṉa mantira
tantiraṅkaḷuṭaṉ piṇaintu kāṇappaṭiṉum, vāḻkkaiyōṭu toṭarpu uṭaiyaṉavē. avai aṉṟu
toṭṭuc camutāyattiṉ
kīḻmaṭṭattil uḷḷa makkaḷiṭaiyē peruñ celvākkuṭaṉ viḷaṅki vantuḷḷaṉa.

iracavātam, māntirīkam, maruttuvam, maruntākkam mutaliya ceyaṉmuṟaikaḷai
aṭippaṭaiyāka koṇṭiyaṅkiyamaiyāl, ōraḷaviṟkēṉum ikalōka cintaiyuṭaiyatu cittar
tattuvam. tamiḻ nāṭaṭiṟ palvēṟu kāraṇaṅkaḷiṉāl cittarkaḷatu viññāṉa nōkkum
pōkkum
toṭarcciyāka vaḷaravillai. vaḷarātatu māttiramaṉṟi veku viraivilēyē, cuṟṟu muṟṟum
celvākkuṭaṉ viḷaṅkiya māyāvātattiṟkum karuttu mutal vātattukkum etir niṟka
māṭṭātu avaṟṟuṭ kalakkalāyiṟṟu. āṉāl, cīṉāvilō tāvō mārkkam māttimaṉṟip
palvēṟu tuṟaikaḷilē viññāṉa apiviruttikkum ētuvāka viruntatu. ataṉ tarukka rītiyāṉa
viḷaivukaḷum mukkiyamāṉavaiyē.

tamiḻ nāṭṭaip poṟuttavaraiyil cittar tattuvattiṟ potintuḷḷa viññāṉa nōkkilum,
camutāya uṇarvē uyirāṟṟaluṭaṉ viḷaṅkivantirukkiṟatu eṉalām. camayattuṟaiyilē uyar
vaitika neṟikaḷ cittar tattuvattaip "pañcama" nilaiyil vaittapōtum, vīṟum,
taṉṉampikkaiyum, karuttuṟutiyum poruntiya cittar vākkukaḷ uṇarcci pūrvamākac
camutāyac cīrtiruttattai mēṟkoḷḷa virumpupavarkku uṟutuṇaiyāka iruntuḷḷaṉa. ceṉṟa
nūṟṟāṇṭilē irāmaliṅkarum in nūṟṟāṇṭilē pāratiyārum cittarmarapaip pēṇiyavarēyāvar.
vaḷḷalāriṭattuk
kāṇappaṭṭa camaraca nōkkuc cittar vaḻi varuvatē. tiru.vi.kaliyāṇa cuntaraṉāriṭattum
immarapuṇarcci orōvaḻi teṉpaṭukiṟatu. ivai yāvum cittar tattuvattiṉ uḷḷārnta camūka
uṇarvukkum, muṟpōkkukkum kaṭṭiyaṅ kūṟukiṉṟaṉa. ivviṭattilē irāmaliṅkar
campantamāka oṉṟu kūṟat
tōṉṟukiṟatu. avarukkum avar kālattil vāḻnta cila caiva cittāntikaḷukkum mūṇṭa
pakaimaikku oru kāraṇam avar tammaiyoru cittar eṉak kūṟikkoṇṭamaiyumākum.

"tūṇaic ciṟu turumpākat tōṉṟiṭac ceyvōm
turumpaip perun tūṇākat tōṟṟac ceyvōm
āṇaippeṇṇum peṇṇai āṇum ākac ceykuvōm
āravārittu etirāy niṉṟu āṭu pāmpē!

eṉṟu cittar vallapam pāṭiya pāmpāṭṭic cittar mutaliyōr pāṣaiyilēyē irāmaliṅkarum
tamatu cittikaḷaip paṟṟi kuṟippiṭṭirukkiṟār; tamatu maraṇamilāp peruvāḻvupaṟṟic
colliyirukkiṟār. itaṉai avaratu etirikaḷ evvāṟu nōkkiṉar eṉpataṟku eṭuttukkāṭṭāka,
nāvalar avarkaḷiṉ cīṭarākiya kaṉakarattiṉa upāttiyāyar avar eḻutiyuḷḷār;

"karuṅkuḻi irāmaliṅkapiḷḷai yeṉṉumoruvar tāñcivāṉupūti peṟṟavareṉṟum,
ōtātuṇarntavareṇṭum... ammaṭṭil nillātu, cettavarkaḷai uyirppippōmeṉṟum,
puttirarillātavar kaḷukkup puttira pākkiyaṅ koṭuppōmeṉṟum, kuruṭar ceviṭar
mutalāṉavarkaḷuṭaiya
kuṟaipāṭukaḷai nīkkuvōmeṉṟum, pacittavar kaḷellārukkum aṉṉaṅ koṭuppōmeṉṟum,
taṇṇīrāl viḷakkerittōmeṉṟum, ammaṭṭil nillātu, māṇikkavācaka cuvāmikaḷ
citamparattilē capānāyakaruṭaṉ kalantatupōlat tāmuṅ kalappōmeṉṟum, iṉṉum
ivaipōlap
pala pirayōcaṉamaṟṟa vārttaikaḷaic collik koṇṭu tirivārāyiṉar."

pārati irāmaliṅkaraip pārāṭṭiyapōtum, tammaic cittarākap pāvittārēyaṉṟi uṇmaiyil
tammaic cittarākak koḷḷavillai. pārati cittariṭamiruntu peṟṟatu kavi vaḷamākum.
evvāṟāyiṉum itu cittar pākkaḷiṉ kālaṅkaṭanta ciṟappiyalpaik
kāṭṭukiṉṟatu. cittar pāṭalkaḷai virivāka ārāyntāl, ettaṉaiyō ariya ceytikaḷ
kiṭaikkum. avaṟṟait taṉiyākavum oppunōkkiyum ārāytal iṉṟiyamaiyātatu.9. cintukkut tantai

irupatām nūṟṟāṇṭut tamiḻk kavitaiyulakiṉ talaimakaṉ pārati, putumaik kavi,
puraṭcikkavi, tēciya kavi, maṟumalarccik kavi, makkaḷ kavi eṉṟellām
pārāṭṭappeṟum avaṉ navayukattai nāvārak kūviyaḻaittāṉ. pāratiyuṭaṉ irupatām
nūṟṟāṇṭu ematu ilakkiyattiṟ pukukiṉṟatu.
eṉiṉum pāratiyiṉ putumaiyaip palavāṟum eṭuttukkāṭṭum iracikarum, ilakkiya
varalāṟṟāciriyarum avaṉukku muṉṉōṭikaḷāka iruntu kavivaḷamūṭṭiya ilakkiya
karttākkaḷai eṭuttukkāṭṭuvatu kuṟaivu. paḻamaiyaip paḻamaiyākavum,
putumaiyaip putumaiyākavum kāṇum ematu ilakkiya
varalāṟṟāciriyar ēṟpaṭuttiyuḷḷa varalāṟṟuk kuruṭṭuṇarviṉ piratipalippu ituveṉalām.
pāratiyiṉ putumaippaṇpiṉ āḻattaiyum, iyalpaiyum aṟintukoḷḷuvataṟku avaṉatu
cakapāṭikaḷaiyum muṉṉōṭikaḷaiyum cērttut terintu koḷḷal attiyāvaciyam.

mutalilē pāratiyār kālattuc camutāyac cūḻalaiyum ilakkiya karttākkaḷiṉ
maṉōnilaiyaiyum ciṟitu nōkkutal vēṇṭum. 1882il eṭṭayapurattilē pārati piṟanta
vēḷaiyil, intiyāviṉ piratāṉa nakaraṅkaḷil mattiyatara varkattiṉar kuṟippiṭattakkaḷavu
mutircci
peṟṟiruntaṉar. pattoṉpatām nūṟṟāṇṭiṉ naṭuppakutiyiliruntu āṅkilēyē aracāṅkamē
tiṭṭamiṭṭu āṅkilak kalviyaiyum kalvimuṟaiyum parappat toṭaṅkiyatu. paṉṉeṭuṅ
kālamākat tēṅkik kiṭanta hintu camutāyam-mukalāyap paṭaiyeṭuppu, piṟa
ākkiramippukaḷ
mutaliyavaṟṟāl atikam pātikkappaṭātirunta hintu camutāyam-āṅkilēyarāṭciyil muṟṟu
muḻutāṉa māṟṟam peṟat toṭaṅkiyiruntatu. iru vakaiyil āṅkilēyarāṭci 'putiyatoru'
camūkam tōṟṟakkūṭiya vāyppai ēṟpaṭukiṟatu. oṉṟu; āṅkilak kalviyiṉ payaṉāy
uṭaluḻaippaṟṟa
matippāṉa turaittaṉa uttiyōkam peṟṟu vacatiyuṭaṉ vāḻum vaḻi cila intiyarukkuk
kiṭṭiyatu; iraṇṭāvatu: āṅkilēyaratu poruḷātārac 'curaṇṭal' muṟaiyaip piṉpaṟṟic cila
intiyarkaḷ "muṟṟilum putiya vakaiyāṉa uḻaippukkut tammait takutiyākkiyum,
tēvaiyāṉa
poṟiyiyal aṟivaip peṟṟum" kait toḻil muṟaiyil muṉṉēṟum vāyppaik kaṇṭaṉar.
ivviraṇṭu vakaip pōkkiṉ tarukkarītiyāṉa vaḷarcciyē intiya putticīvikaḷum intiya
pūrṣvākkaḷumāvar. pāratikku paruvanterinta kālattiliruntē ivviru pōkkukaḷum
avaṉai etirnōkki vantuḷḷaṉa. toṭakkattil iraṇṭaiyum pārati veṟuttāṉ. itu āḻntu
kavaṉikka vēṇṭiyatu. ēṉeṉil, pāratiyaip piṟa camakālap pulavariṉṟum vēṟupaṭuttum
aṭippaṭaik kāraṇaṅkaḷil ituvum oṉṟu. turaittaṉa uttiyōkattarkaḷai "tātarkaḷ",
"cēvakar" eṉṟu alaṭciyamākak
kuṟippiṭṭāṉ. toḻil muṟaiyāl muṉṉukku vara viḻaipavarkaḷ paṭakkūṭiya pāṭṭaip
pārati taṉatu tantaiyiṉ vāḻkkaic cōtaṉaiyiliruntu naṉkaṟintavaṉ. mutalāṇmaik koḷkaiyiṉ
iyakkappāṭṭai aṟiyamāṭṭāta pāratiyiṉ tantai ciṉṉacāmi ayyar, appāvittaṉamāṉa
uḷḷūril mūlataṉam tiraṭṭik kaittoḻiltuṟaiyil iṟaṅkiṉār; 1880il eṭṭayapurattilē pañcālai
oṉṟai niṟuviṉār. muṭivu nācamtāṉ. pārati innikaḻcciyait taṉakkēyuriya muṟaiyil
cuyacaritaiyiṟ kuṟippiṭukiṉṟāṉ:

"īṅki taṟkiṭai yentai peruntuyar
ūytiya niṉṟaṉaṉ, tīya vaṟumaiyāṉ;
ōṅki niṉṟa peruñ celvam yāvaiyum
ūṇar ceyta katiyil iḻantaṉaṉ.
pāṅkil niṉṟu pukaḻccikaḷ pēciya
paṇṭai naṇparkaḷ kainekiḻt tēkiṉar;
vāṅki yuynta kiḷaiñarum tātarum
vāḻvu tēyntapiṉ yātu matipparō?"

ippāṭṭil ūṇar eṉpatu vitēciya āṅkilēyarai. va.u.ci. citamparam piḷḷai kappalōṭṭa
muyaṉṟa kālai palvēṟu cūḻccikaḷiṉāl ac cutēciya muyaṟciyai veḷḷaikkārak kampeṉikaḷ
muṟiyaṭittatupōlavē pāratiyāriṉ tantaiyum mutalāḷittuva poruḷātāra amaippiṉ
iyakkavitiyāṉa matsa niyāyattukku (ciṉṉa mīṉaipperiya mīṉ viḻuṅkutal) paliyākiṟār
eṉpatu teḷivu. ittakaiya nērvukaḷ pāratiyait toṭakkattiliruntē āṅkilēyar
virōtiyākkiviṭṭiruntaṉa. tuṉpamum tuyaramum vāṭṭap pāratiyāriṉ tantai
maraṇamaṭainpōtu kaviñarukku vayatu patiṉāṟu.

mēṟkūṟiya nikaḻccikaḷiṉ payaṉākavum toṭarpākavumē akkāla āṅkilak kalvimuṟaiyaip
pārati veṟuttāṉ eṉṟu karuta iṭamuṇṭu. pārati kālattup pukaḻpūtta eḻuttāḷarum
ilakkiya āciriyarkaḷum muṟkūṟiya turaittaṉa maṉōpāvamum āṅkilēyaraip piṉpaṟṟi
muṉṉēṟa vēṇṭum
eṉṟa nampikkaiyum uṭaiyarāyiruntaṉar. āṅkilak kalvi ittakaiya maṉappōkku
uṭaiyavarkaḷaic ciruṭṭikkum eṉṟu makkālē, elpiṉsṭaṉ mutaliya pirapala āṭciyāḷar
etirpārttiruntaṉar. intiya tēciya maṟumalarcciyiṉ uṭaṉikaḻcciyākat tōṉṟiya "putiya"
ilakkiyaṅkaḷaip
paṭaittōriṟ perumpālāṉavarkaḷ āṅkilak kalvi kaṟṟa mattiyatara varkkattiṉarē. atāvatu
tamatu āṅkilak kalvit takutiyāl putti cīvikaḷāka vāḻntavarkaḷ. tamatu varkka iyalpu
kāraṇamāka ivarkaḷ palavitamāṉa pōlic caṭaṅkukaḷ, ācāraṅkaḷil atikam pakti
cirattaiyaṟṟavarāy,
piraccaṉaikaḷai vāḻkkaiyiṉ tēvai karuti nōkkiṉar. anta vakaiyil avarkaḷ veḷippaṭaiyāṉa
payaṉīṭṭuk koḷkaiyāḷar eṉalām.

tām kaṟṟa āṅkilamoḻi-ilakkiyattil maṭṭumaṉṟi, ulakameṅkaṇum navīṉa vāḻkai, urai
naṭaiyaiyē ciṟappikkiṟatu eṉa ivarkaḷ kaṇṭaṉar. tamatu vāḻkkai nilaiyōṭoṭṭiya,
ataṟku iṉṟiyamaiyāta, putiya eṇṇaṅkaḷum ilaṭciyaṅkaḷum karuttup paṭivaṅkaḷum
eḷiya, teḷivāṉa
urainaṭai mūlamākavē naṭamāṭukiṉṟaṉa eṉṟaṟintaṉar. ceṉṟa nūṟṟāṇṭiṉ
naṭuppakutiyilē camayattuṟaiyilum camūkattuṟaiyilum ilaṭciya vēkattuṭaṉ
muṉṉiṉṟuḻaitta āṟumuka nāvalar pōṉṟavarkaḷ urainaṭaiyiṉ mukkiyattuvattai naṉṟāka
uṇarntiruntaṉar. nāvalar tamatu yukattukkum ataṟkēṟṟa
cātaṉattukkum uḷḷa toṭarpaip pūraṇamāka uṇarntiruntār. īḻanāṭṭup pulavar
cōmacuntaraṉār pāṭiyuḷḷatupōla, ceyyuḷ naṭaiyilēyē payiṉṟu vanta tamiḻaṇaṅkiṟku,

"vaṉṉanaṭai vaḻaṅkunaṭai vacaṉanaṭai
yeṉappayiṟṟi vaitta ācāṉ"

nallai nakar nāvalar, akkāraṇattiṉālēyē "vacaṉa naṭai kaivanta vallāḷar" āṉār.
'vaḻaṅkum vacaṉa naṭai'kku ātarṣa māka viḷaṅkum nāvalar, ceyyuḷ iyaṟṟa
muṉaintapōtu campiratāya muṟaippaṭi "cīrpūtta karuvi nūl..." eṉṟu toṭaṅkuvatu pōṉṟa
paḻaiya naṭaiyil amaintavaṟṟaiyē
pāṭiṉār. katirai murukaṉmēl cila kīrttaṉaṅkaḷ pāṭiyuḷḷāreṉiṉum, potuvāka avar
ceyyuṭkaḷ akkālattil vāḻntu kavi pāṭiya makāvittuvāṉ mīṉāṭci cuntarampiḷḷai,
vittuvāṉ tiyākarācac ceṭṭiyār mutaliyōr ceyyuṭkaḷaippōlac ceyyappaṭṭavaiyē.

pārati kālattil vāḻnta mikap perum vittuvāṉkaḷ māttiramaṉṟi muṟkūṟiya āṅkilak kalvi
payiṉṟa navīṉarkaḷum paḻaiya pantāk kavikaḷaiyē pāṭupavarāyiruntaṉar.
utāraṇamāka, pāratiyiṉ iḷamait tōḻaṉāka irunta nāvalar cōmacuntara pāratiyār
nirampiya
āṅkilap pulamai peṟṟavar; navīṉa vāḻviyal terintavar; pallāṇṭukaḷ vaḻakkaṟiñarākat
toḻil pārttavar. taṟkālat tamiḻil putuk kavitaikaḷ aritāyuḷḷaṉa eṉṟuṇarntu inta
nūṟṟāṇṭiṉ toṭakkattiliruntē uraiyum ceyyuḷum eḻutivantavar. putukkavikaḷāka aṉṉār
paṭaittavaṟṟuḷ "māri
vāyil", "maṅkalak kuṟiccip poṅkal nikaḻcci" eṉpaṉa vittuvāṉkaḷum viyantu
pārāṭṭiyavai. āṉāl kāytal uvattaliṉṟip pārkkum oruvar avaṟṟaip paḻantamiḻc
ceyyuṭkaḷ eṉak karutiṉāl viyappirukkātu. ippaṉuvalkaḷil cōmacuntara pāratiyāratu
āḻnta tamiḻppulamai cuṭarviṭukiṟatu.
āṉāl avai taṟkālat tamiḻāl āṉavaiyalla. "poṅkal nikaḻccip pāṭalai" 1909-m āṇṭil eḻutat
toṭaṅkiṉār. atupaṟṟi muṉṉuraiyil (1947) kūṟappaṭuvatāvatu:

"muṉ eḻutiyavaṟṟuṭ cilavaṟṟaip poruttam nōkki tiruttiyum amaittatu ittāḻicaik
koccakac ceyyuḷ. ippākkaḷai vaṇṇavakai eṉak koḷḷiṉum iḻukkillai... itu akattiṇaic
ceyyuḷātaliṉ, itil "cuṭṭi oruvar peyar koḷap peṟār" āyiṉar. icceyyuḷ akappakutiyil,
'nikaḻntatu
kūṟi nilaiyal' eṉum tuṟaiyil talaivi kūṟṟākum. itu tolkāppiyar kūṟum 'cēri moḻiyāṟ
cevvitiṟ kiḷantu, ōtal vēṇṭātu kuṟittatu tōṉṟum' pulaṉ vakaiyākum. 'viruntu' vakai
eṉiṉum poruntum."

cāṉṟōr ceyyuṭkaḷukku, nacciṉārkkiṉiyar, pērāciriyar mutaliya iṭaikkāla uraiyāciriyar
viḷakkaṅ kūṟuvatupōla, tamatu putumaik kavikku ittuṇai viḷakkam avaciyameṉak
karutukiṟār kaṇakkāyar. nūlukku mukavurai vaḻaṅkiya karantait tamiḻc caṅkap
pulavar nī.
kantacāmippiḷḷai kūṟuvatupōla, "ippākkaḷil collil noymaiyum poruḷ eḷimaiyum
kāṇavillai." oru pāṉaic cōṟṟukku oru aviḻ patam eṉpatupōla kaṇakkāyar pōṉṟu
"tamiḻilum āṅkilattilum pala ariya aṟiviṉikkum nūlkaḷ iyaṟṟiyōr" ittakaiya paḻaiya
naṭaiyaiyē pōṟṟiṉar eṉpataṟku ippaṉuvar ciṟanta cāṉṟu. āyiṉum iṉṉumōr utāraṇam
pārppōm. veḷḷakkāl cuppiramaṇiya mutaliyār (1857-1947) uyartara vēlaiyiliruntavar;
hēparṭ speṉsar āṅkilattil kalviyaippaṟṟi eḻutiya kaṭṭuraiyai moḻipeyarttavar. āyiṉum
avarpāṭiya kōmpi viruttam, nellaic cilēṭai veṇpā eṉpaṉa marapuvaḻi vittuvāṉkaḷ
viyantavai. kaṇita nūṟpērāciriyarāyum viññāṉat tuṟaiyil īṭupāṭuṭaiyarāyum
viḷaṅkiya pūṇṭi araṅkanāta mutaliyār kaccik kalampakam pāṭi araṅkēṟṟiṉār.

ivvutāraṇaṅkaḷ oru perum uṇmaiyai emakkuṇarttukiṉṟaṉa. tamiḻ nāval ilakkiyam
eṉṟa nūlil nāṉ vēṟoru toṭarpiṟ kūṟiyiruppatu iṅkup poruttamākat tōṉṟukiṟatu:

"putumaiyāṉa karuttukkaḷai vacaṉamāka eḻuta muṉainta aṟiñar palar tamiḻk kavitai
eḻutiya pōtilum palluṭaikkum kaṭiṉa naṭaiyilē marapu vaḻivanta pāṭalkaḷaiyē
pāṭiṉar. atuvarai eṭuppār kaippiḷḷaiyāka iruntuvanta vacaṉattai ivarkaḷ
taṉṉampikkaiyuṭaṉ kaiyāṇṭaṉar; ataṉ
ejamāṉarāyiṉar. kavitaiyō pārampariyac ciṟappuṭaiyatākaliṉ, ataṉaip payapaktiyuṭaṉ
aṇukiṉar. kavitai ivarkaḷai ōr aḷavukōl koṇṭum urainaṭaiyaip piṟitōr aḷavukōl
koṇṭum matippiṭṭaṉar. ivvīraṭinilai iṉṟuvarai kāṇappaṭukiṟateṉalām.
paḻantamiḻk kavitaippaṟṟu uḷḷavarākavum, tēvaiyēṟpaṭiṉ tāmum antāti,
kalampakam mutaliya pirapantaṅkaḷ pāṭum āṟṟal peṟṟavarākavum irunta ivarkaḷatu
mukkiyamāṉa paṭaippukkaḷ kavitaiyākavaṉṟi urainaṭaiyi lamaintamai kavaṉikkaṟ
pālatu."

mēṟkūṟiyavarkaḷukkuk kavitai cokucākavum iṉpap poruḷākavum iruntatu. atē
camayattil ivarkaḷiṟ perumpālāṉōr paḻantamiḻk kavitaikaḷai avaṟṟiṟ kāṇappaṭum
aṟaviyaṟ karuttukaḷakkākavē pōṟṟiṉar eṉṟu eṇṇat tōṉṟukiṟatu. anniya ātikkattiṉ
viḷaivāka
ēṟpaṭṭuk koṇṭirunta pāratūramāṉa camutāya māṟṟaṅkaḷ makkaḷatu
oḻukalāṟukaḷaip pātikkat toṭaṅkiyiruntaṉa. īraṭinilaiyilirunta ik kalvimāṉkaḷ
paṇṭaiya nītinūlkaḷait tuṇaiyākavum pukaliṭamākavum koṇṭaṉar. mātavaiyar
eḻutiya patmāvati carittiram
pōṉṟa nāvalil itaṉaik kaṇṭu teḷiyalām.

iṉi, vēṟu cilar āṅkilak kavitaikaḷaippōlat tamiḻilum iyaṟṟip 'putumai' kāṇa viḻaintaṉar.
ivarkaḷukku eṭuttukkāṭṭākap paritimāṟ kalaiñar eṉat tamatu peyarai
māṟṟiyamaittuk koṇṭa vi.kō. cūriyanārāyaṇa cāstiriyāraik koḷḷalām. ittāliya
ilakkiyattiṉiṉṟu patiṉāṟām nūṟṟāṇṭil āṅkilattukku iṭam peyarnta 'coṉeṟ' (Sonnet)
eṉṉum ceyyuḷ vaṭivattai avar tamiḻiṟku aṟimukappaṭutta muṉaintār. taṉippākarat
tokai eṉṟa tokuti veḷivantatu. ṭākṭar pōppaiyariṉ pārāṭṭurai ataṟkuk kiṭaittatu.
āṉāl 11-7-1901il
pōppaiyar eḻutiya aṇinturai poruḷāḻam mikunta kēḷvikaḷaik koṇṭatāyiruntatu.
paritimāṟ kalaiñar ippācuraṅkaḷaip paṭaittukkoṇṭirukkumpōtu pāratikkup patiṉāṟām
pirāyam tāṇṭiyiruntatu. kaviyulakiṟ cañcarikkat toṭaṅkiviṭṭār.
mutalil pōppaiyariṉ karuttaip pārppōm. pārāṭṭurai āṅkilattiluḷḷatu.

"......ittokutiyil maṟupiracuram ceyyap peṟṟuḷḷa nāṟpattoru kuṟun tamiḻc ceyyuṭkaḷ
potuvāka icainayamum kalaimerukum uṭaiyaṉa; ivaṟṟiṟ kūṟuppaṭum uṇarvu
cuvaiyum kaṭṭurai vaṉmaiyum peṟṟut tikaḻkiṉṟatu...

āṅkila ilakkiyam kuṟippāka āṅkilak kavitai kālantōṟum ellāp paṭi nilaikaḷilumuḷḷa
makkaḷai īrttu avartam uḷḷaṅkaḷaip piṇittirukkum taṉmaiyai nōkkuṅkāl, tamiḻk
kavitai taṉakkuriya mikap puṉitamāṉa kaṭamaiyil anāvaciyamākat tavaṟiyuḷḷatu eṉṟē
eṇṇat
tuṇikiṉṟōm. ataṉ nalam pārāṭṭuvōr mika cilarē; tamiḻ kūṟu nallulakattiṉ
peruntokaiyāṉa potumakkaḷatu neñcait tamiḻk kavitai eṉṟum kavarntuḷḷatā? iṉṟu
kavarkiṉṟatā? iṉiyum kavarumā? oppunōkkimiṭattuk kāṇappaṭum ikkēḷvikkuk
kāraṇaṅkaḷ pala kūṟakkūṭum:
nām anniyar eṉṟa vakaiyil paṇipuṭaṉēyē ikkaruttait terivikka muṉaikiṟōm. atāvatu,
oppaṟṟa taṉic ciṟappiyalpukaḷum, nērttiyumiruntum, potumakkaḷ tēvaikku iyainta
eḷimaiyum poruḷ teḷivum ataṉiṭattup potuvākak kuṟaivē.

ittoṭarpiṉ tamiḻk kavitai araci tanta kaṭaicip perum paṭaiyalāṉa nītineṟi viḷakkam
eṉṉum nūlai nōkkuṅkaḷ. potumakkaḷukku viṣayaṅkaḷaik kūṟa muṉvantu muyaṉṟāl
tamiḻil cātikkakkūṭiyavaṟṟai annūliluḷḷa pala ceyyuṭkaḷ kāṭṭukiṉṟaṉa."

mēṉāṭṭut tamiḻaṟiñaruḷ talaiciṟantu viḷaṅkiya pōppaiyarai moḻinūṟ pulavarākavum
moḻi peyarppāciriyarākavumē perumpālāṉōr aṟintirukkiṉṟaṉar. ivvaṇinturai mūlam
nuṉittārāyum ilakkiyat tiṟaṉāyvāḷarākavum avar emakkuk
kāṭciyaḷikkiṉṟār. kiṟittuva vētākamattait tiṟampaṭa tamiḻ makkaḷiṭaiyē
parappuvataṟkāka toṭakkattilē tamiḻaikkaṟṟa pōp avarkaḷ tamiḻ kātalarāṉār eṉpatu
viṣayamaṟintavarkkup putiya takaval aṉṟu. tamiḻ kavitai mēluḷḷa kātal paṟṟic cila
"kacappāṉa"
uṇmaikaḷai aṇinturaiyil kuṟippiṭṭuḷḷār. eḷimaiyum, poruṭṭeḷivum, potu
makkaḷum cuvaikkavalla taṉmaiyum varalāṟṟuc ciṟappu mikka tamiḻk kavitaiyiṟ
kāṇappaṭavillai eṉpatum, kumarakuruparacuvāmikaḷ iyaṟṟiya nītineṟi viḷakkam
pōṉṟa nūlkaḷ muṟkūṟiya
amcaṅkaḷaik koṇṭu viḷaṅkuvaṉa eṉpatum pōppaiyaratu karuttu. avar ivvāṟu eḻutiya
kālattil uyarnta nilaiyilirunta tamiḻar evarāvatu ivvāṟu kūṟiyiruppar eṉṟu kūṟa
muṭiyavillai. nām ēlavē pārttatupōla avarkaḷ 'yamakam tiripu antāti'
pāṭikkoṇṭiruntavarē. pōppaiyar
kūṟiya karuttukkaḷukkut talaiyacaittu avaṟṟaiyē āṇittaramākak kūṟuvatupōla
irukkiṟatu pāratiyiṉ piṉvarum kūṟṟu. yāvarukkum naṉku paḻakkamāṉa mēṟkōḷtāṉ:

"eḷiya pataṅkaḷ, eḷiya naṭai, eḷitil aṟintu koḷḷakkūṭiya cantam, potu jaṉaṅkaḷ
virumpum meṭṭu ivaṟṟiṉaiyuṭaiya kāviyam oṉṟu taṟkālattil ceytu taruvōṉ namatu
tāy moḻikkup putiya uyir taruvōṉākiṉṟāṉ."

ālaiyillā ūrukku iluppaippū carkkarai eṉpataṟkiṇaṅka, kiṭaittavaṟṟuṭ ciṟantatāṉa
taṉippācurat tokaiyaip pārāṭṭiṉār pōp. āyiṉum 'coṉeṟ' pāvakaiyaip piṉpaṟṟi eḻuta
muyaṉṟa cāstiriyār virumpattakkaḷavu veṟṟipeṟa villai eṉpatai oḷimaṟaivuviṉṟik
kūṟiṉār. 'coṉeṟ' eṉṟa patiṉāṉkaṭip pāṭal ciṟiya aḷaviṉatāyiṉum, airōppiya ilakkiya
mētaikaḷ palarāl kaiyāḷap peṟṟup paṇkaṉintu iṉiya pāṭalāka amaintatu; iṟukkamum
neṟivum paripūraṇamāka uḷḷatāyt tikaḻvatu. perum pālāṉa coṉeṟ pākkaḷilē,
mutal eṭṭu aṭikaḷil pāṭaṟ poruḷ aṟimukam ceyyappaṭṭut taṭaiyō, kēḷviyō, aiyamō,
piracciṉaiyō eḻuppappaṭukiṉṟaṉa. iṟuti āṟaṭikaḷ viṭai pakarntu, karuttamaiti kaṇṭu
muṭivaṭaikiṉṟaṉa. ippaṇpiṉaiyē maṉantiruttip pōppaiyar cāstiriyāratu pācuraṅkaḷaip
paṟṟip piṉvarumāṟu kūṟiyuḷḷār: "...atumaṭṭu maṉṟik kavipporuḷukkum iṟutiyil
aḻuttam peṟum karuttukkum irukkavēṇṭiya orumaippāṭu kuṟaipaṭṭuḷḷatu eṉṟē
kūṟavēṇṭum. ivviṭarppāṭṭai iṉṟaiya nilaiyil muṟṟāka nīkka muṭiyumō eṉpatu
cantēkamē."

iṉṉumoṉṟu, airōppiya moḻikaḷilē 'coṉeṟ' ciṟappākak kātaṟ kaviyākavē vaḷarntatu.
muttoḷḷāyiram, nantikkalampakam, mutaliya nūlkaḷilum, naṟṟiṇai, neṭuntokai
mutaliya tokai nūlkaḷilum uḷḷa akattiṇaip pākkaḷ pōṉṟaṉa avai. āṅkilak kaviñaṉ
milṭaṉ (1608-1674) avvaṭivattait tāṉ kūṟiya araciyal, aṟaviyaṟ karuttup
paṭivaṅkaḷukku vākaṉamākap payaṉpaṭuttiṉā ṉeṉiṉum, atu aṭippaṭaiyil taṉinilai
uṇarccippāṭalē. āṉāl ematu kalaiñarō, ataṉaip puṟattiṇaik kāñcip poruḷukkup
payaṉpaṭuttiṉār. aṟiviṉ tuṇaikoṇṭu
vacaṉaṅkaḷai yāppamaitikkuḷ aṭukkiyatu pōla irukkiṟatu avaratu pācuram.
ceyaṟkaiyum paṭāṭōpamum pōliyuṇarcciyum veḷippaṭaiyākavē tōṉṟukiṉṟaṉa.
ōrutāraṇam:

"paritiyē! nāṭoṟum paṇpi ṉiḷaṅkatir
arunila makaṭkaṇ ṭaṇṇalpuṉ ṉakaiyeṉa
eṅkaṇum vīcupu poṅkukaḷi coyvōy!
naṇpakal vemmai naṉikoṭi teṉiṉuṅ
kālai mālaiyuniṉ katir nalam pukaḻvar
ulakiṉ kaṇṇē! uṟumaṇṭa varacē!
uṉṉaru ṉiṉṟaṟa mātiya viyalā;
paṇṭaiyiraviṉ pāḻttaṉi yāṭciyil
vāṉam vaṟakkum; tīṉañ ciṟakkum;
ñāṉa miṟakkum; māṉam paṟakkum
uyirka ḷuyaṅkum; payirka ṭiyaṅkum.
tiṉantoḻi ṉiṉmakār ceyappaṇi talaivā
eṉkol niṉkaruṇai yeṉkol?
naṉkuṟa vāṟṟu nāta! viṇ maṇiyē."

cūriyaṉaip paṟṟic cila potuc ceytikaḷaik kaṭiṉanaṭaiyiṟ kūṟiyuḷḷārēyaṉṟi avar uḷḷattiṉ
veḷḷap perukkuk kavitaiyāka amaiyavillai eṉpatu viḷakka vēṇṭāt teḷiporuḷ. cūriyaṉaip
paṟṟiya ik kaṭṭuraiyōṭu pāratiyāriṉ cila aṭikaḷai oppunōkkiṉāl
viṣayam tāṉākavē teḷivākum. tamatu pāttiram oṉṟaṉ vāyilākac cūriyaṉai varuṇikkiṟār:

"aṭivāṉat tēaṅka paritik kōḷam
aḷappaṟiya viraiviṉoṭu cuḻalak kāṇpāy;
iṭivāṉat toḷimiṉṉal pattuk kōṭi
eṭuttavaṟṟai oṉṟupaṭa urukki vārttu,
muṭivāṉa vaṭṭattaik kāḷi āṅkē,
moy kuḻalāy cuṟṟuvataṉ moympu kāṇāy;
vaṭivāṉa toṉṟākat takaṭi raṇṭu
vaṭṭamuṟac cuḻaluvatai vaḷaintu kāṇpāy."

pāratiyiṉ taṉittaṉmaiyum mētāvilācamum aṭitōṟum tuḷḷik kutikkiṉṟaṉa. ivviru
pāṭalkaḷaiyum arukarukē vaittup pārttāl muntiyatu pala nūṟṟāṇṭukaḷukku muṉṉar
iyaṟṟappaṭṭatākat tōṉṟum. āṉāl uṇmaiyil iraṇṭiṟkum iṭaiyē cumār paṉṉiraṇṭu
āṇṭukaḷ tām uḷḷaṉa. pāratiyār
pāñcāli capatattai 1912il pāṭiṉār.

āṉālum ivviṣayattil nām cāstiriyār mītu aḷavukku mīṟik kaṇṭippāka irukkat
tēvaiyillai. ēṉeṉil, tamiḻil māttiramaṉṟip piṟa intiyamoḻikaḷilum mutaṉ
muyaṟciyāḷarkaḷ āṅkilam, pireñcu mutaliya moḻikaḷiliruntu ilakkiya uruvaṅkaḷai
eṭuttup
paricīlaṉaiceytu pārttirukkiṉṟaṉar. utāraṇamāka, navīṉa vaṅka ilakkiyattiṉ
muṉṉōṭikaḷiṉ oruvarāṉa maikkēl matucūtaṉa tattar (1824-1873) kalkattā intuk
kallūriyil māṇavaṉāka irunta kālattil āṅkilattilē 'coṉēṟ' pākkaḷ eḻutiyavar. avar iyaṟṟi
veḷiyiṭṭa iṟuti nālum
nūṟṟu iraṇṭu (102) coṉeṟ pākkaḷaik koṇṭa tokaiyē. caturtaspatī kavitāvalī
(patiṉāṉku aṭippākkaḷ) eṉṟē attokaikkup peyarumiṭṭiruntār. vaṅkāḷa ilakkiya
vimarcakarkaḷ kūṟavaṉavaṟṟaip pārkkumpōtu, paritimāṟ kalaiñariṉum, matucūtaṉa
tattar pērāṟṟaluṭaṉ
putiya pāvakaiyaik kaiyāṇṭār pōlat terikiṟatu.

eṭṭayapurattilē kavitaip pālaivaṉattil vāḻnta pāratiyār ṣelli mutaliya āṅkilak
kavikaḷaip paṭittavarātalāl, potuvāṉa ippōkkiṟku vilakkiṉṟic 'coṉēṟ' pāvuṭaṉēyē
pattirikai ulakai eṭṭip pārttirukkiṟār. maturaiyiliruntu veḷivanta
"vivēkapāṉu" pattirikaiyiṉ jūlai māta itaḻil taṉiyirakkam eṉṟa pāṭal (coṉēṟ)
kaṭiṉanaṭaiyil veḷivantatu, kaṭiṉa naṭaiyāyiruppiṉum cāstiririyāratu pāṭalilum
uṇarcci mikuntatākavē uḷḷatu.

"kuyiliṉāy! niṉṉōṭu kulaviyiṉ kalavi
payilvatiṟ kaḻitta paṉṉāḷ niṉaintu piṉ
iṉṟeṉak kiṭaiyē eṇṇil yōcaṉaippaṭum
kuṟṟamum vaḷamum koḻitiraip yōcaṉaippaṭum
kuṟṟamum vaḷamum koḻitiraip puṉalum
mēviṭap purinta vitiyaiyum niṉaintāl
pāviyēṉ neñcam pakireṉal aritō?
kalaṅkarai viḷakkoru kāvatam kōṭiyā
malaṅkumōr ciṟiya marakkalam pōṉṟēṉ
muṭampaṭu tiṉaṅkāḷ!muṉṉar yāṉ avaḷuṭaṉ
uṭampoṭum uyireṉa uṟṟu vāḻ nāṭkaḷil
vaḷiyeṉa paṟantanīr maṟṟiyāṉ eṉātu
kiḷiyiṉaip pirintuḻik kiriyeṉak kiṭakkum
ceyalaiyeṉ iyampuval civaṉē
mayalaiyiṟ ṟeṉṟevar vakupparaṅ kavaṭkē."

pulavar kantacāmi naṭāttiya pattirikaikku aṉuppiya ikkaṉṉi muyaṟciyaik kaṭiṉamāṉa
paṇṭita naṭaiyil eḻutiyiruppatu uṇmaiyē. āṉālum, piṟkālattil avar eḻutiya
kuyilpāṭṭu, cuyacaritai, mutaliya pāṭalḷiṉ tōṟṟattai itiṟ cantēkattiṟku iṭamiṉṟik
kāṇak kūṭiyatāka
irukkiṟatu. ataṟkum mēlāka, kaviñaṉatu uḷḷattaik kāṇkiṉṟōm. pārati taṉṉuṇarccik
kavi eṉpatu itil nirūpaṇamākiṟatu. kuyil, viti, neñcam, pāviyēṉ, kulavi, mutaliya
coṟkaḷ piṟkālak kavitaikaḷil pāratiyārāl vaḻaṅkappaṭṭirukkum vēkattai
aṟipavarukku
ippāṭal iṉikkum.

mēṟkūṟiya pāṭalai maṭṭumaṉṟi yāṉ, cantirikai mutaliya kavitaikaḷaiyum coṉēṟ
pākkaḷāka eḻutiyuḷḷār pārati. avai paṟṟiyum veku viraivilēyē attakaiya
muyaṟcikaḷiliruntu avar 'viṭutalai' peṟṟatu paṟṟiyum caṟṟup piṉṉar kavaṉippōm.
ivviṭattil
nām maṉaṅkoḷḷa vēṇṭiyatu oṉṟu tāṉ. pāratiyāratu camakālap pulavariṭattuk
kāṇappaṭum iru paṇpukaḷām paḻantamiḻ naṭaiyum, āṅkila vāṭaiyum toṭakkattil
tavirkka muṭiyātapaṭi pāratiyiṭattuṅ kāṇappaṭukiṉṟaṉa. āṉāl maṟṟaiyōr toṭarntu
appaṇpukaḷukku uruvaṅkoṭuttuk
koṇṭirukka, pāratiyō miṉṉal vēkattil putuppiṟavi peṟṟavaṉ pōl taṉippātaiyoṉṟai
vakuttuk koḷkiṟāṉ. itilētāṉ avaṉ taṉatu cakapāṭikaḷiliruntu vilaki, muṉṉōṭikaḷ cilaraic
cārntu koḷkiṉṟāṉ.

immāṟṟam nūṟṟukku nūṟu vītam tiṭumeṉat tōṉṟiyatu alla; muṟṟu
muḻutāṉapaṭimuṟai vaḷarcciyumalla. iraṇṭum kalanta taṉicciṟappāṉa nilaiyeṉalām.
nām ēlavē pārttatupōla, taṉatu tantaikku nikaḻnta pēriṭiyum ataṟku muḻuk
kāraṇamāka irunta anniya poruḷātāra amukkamum
pāratiyai patiṉaintām patiṉāṟām vayatilēyē 'veḷḷaikkāra virōti' ākkiyiruntaṉa. naṇpar
citampararakunātaṉ kuṟippiṭṭuḷḷatu pōla, "pāratiyiṉ tēca paktikkāṉa aṭippaṭai
avaṉatu 15-vatu vayatilēyē itayattil patintuviṭṭatu eṉṟu nām tiṭṭavaṭṭamākak
koḷḷalām. eṉiṉum itayattiṉ aṭiyāḻattil patinta anta aṭippaṭaimītu avaṉatu uḷḷattil
tēcapakti...cupakirutu āṇṭil, 1902-m āṇṭil allatu 1903 toṭakkattil, āḻamākak
kuṭikoḷḷat toṭaṅkiyatu..." (pārati: tēcapaktiyiṉ tōṟṟam', tāmarai, cep.1967).

it tēcapaktiyait tattuva taricaṉam pōlat taṉakkēyuriya pāṇiyil pārati eḻutiyuḷḷāṉ. 1909il
veḷi vanta "jaṉmapūmi" eṉṟa nūlukku (svatēca kītaṅkaḷ - iraṇṭām pākam)
putuvaiyiliruntu eḻutiya mukavuraiyil piṉṉōkkip pārkkiṟāṉ:

"cūriyaṉ utittavuṭaṉē cētaṉap pirakiruti maṭṭumēyaṉṟi acētaṉap pirakirutiyum, putiya
jīvaṉaiyum uṟcākattaiyum peṟṟut tikaḻkiṉṟaṉa. ivaṟṟiṉai yoppavē, nāṭṭil ōr putiya
ātarcam-or kiḷarcci-ōr mārkkam tōṉṟumēyāṉāl mēṉmakkaḷiṉ neñca maṉaittum iraviyai
nōkkit tirumpum cūriya kānta malarpōla avvātarcattai nōkkit tirumpukiṉṟaṉa. ceṉṟa
cupakirutu varuṣattilē pārata nāṭṭil carva cupaṅkaḷukkum mūlātāramākiya
"tēcapakti" eṉṟa navīṉa mārkkam tōṉṟiyatu, nallōrkaḷiṉ cintaiyellām uṭaṉē
puḷakitamāyiṉa. nallōruṭaiya kuṇaṅkaḷilē kuṟaiyuṭaiyavaṉākiya yāṉum tēviyiṉatu
kirupaiyāl apputiya cuṭariṉiṭattu aṉpu pūṇṭēṉ... mātāvum ataṉai aṅkīkāram ceytu
koṇṭāḷ."

ivvarikaḷ nūlukku mukavuraiyāka māttiramallātu kaviñaṉatu pirakaṭaṉamākavum
amaintuḷḷaṉa. 1902ām āṇṭiṟkum 1905ām āṇṭil nivētitā ammaiyāraic cantitta
nikaḻccikkum iṭaiyil pārati veku turitamāka navīṉa mārkkattāl - tēca paktiyāl -
ākarṣikkappaṭṭu viṭṭāṉ.
ituvē kavitaiyiṟ kāṇum puraṭcikkuk kāraṇam. itu āḻntu kavaṉikka vēṇṭiyatu. kavitā
vāḻviṉ ārampattil ellōraiyum pōlavē, āṅkila coṉēṟ muṟaiyaip piṉpaṟṟiyum, 'caṅka'
yāppāṉa' akavaṟpāvaik karuviyākak koṇṭum conta vivakāraṅkaḷaic
campiratāyamāṉa muṟaiyil pāṭukiṟāṉ. akkālap pāṭal talaippukkaḷē, ivvuṇmaiyai
eṭuttuk kāṭṭukiṉṟaṉa. cantirikai, yāṉ, taṉimaiyirakkam mutaliyaṉa taṉatu conta maṉa
uḷaivukaḷaik kavipporuḷākak kaviñar koṇṭāṭuvataik kāṭṭi niṟkiṉṟaṉa. āṉāl navīṉa
mārkkattait taḻuviyavuṭaṉēyē "taṉṉai" maṟantu taṉakku appāṟpaṭṭu virintu paranta
puṟaulakuṭaṉ taṉṉaip pirikka muṭiyātapaṭi piṇaittuk koḷkiṟāṉ. iṟai paktiyaip pāṭiya
māṇikkavācakar,

"aṟputa māṉa amuta tāraikaḷ
eṟput tuḷaitoṟum ēṟṟiṉaṉ...."

eṉṟār.pāratiyārukkut tēcapakti avvāṟē iruntatu. nāvukkaracar pāṭiṉār:

"taṉṉai maṟantāḷtaṉ nāmam keṭṭāḷ;
talaippaṭṭāḷ naṅkai talaivaṉ tāḷē"

atupōlap pāratiyārum taṉimai irakkaṅkaḷai yellām utaṟit taḷḷiviṭṭu taṉṉaiyum taṉatu
kavimalarkaḷaiyum talaivikkuc camarppittār. antak kaṇattilēyē akaval, coṉēṟ
mutaliya yāppu ellaikaḷ maṟaintu putiya utvēka kītaṅkaḷ uruppeṟat toṭaṅkiviṭṭaṉa.
paḻaiya
iṟai paktarkaḷiṉ kutūkala uṇarcciyum, "nāmārkkuṅ kuṭiyallōm; namaṉai añcōm" eṉṟa
āṉma vīramum avaratu vārttaikaḷil potuḷat toṭaṅkiṉa. taṉimaiyiliruntu neñcōṭu
pulampiya nilaipōy uḷḷak kaḷippaiyum uṟutiyaiyum ulakai nōkki urattuk kūvum
uḷap pāṅku
tōṉṟiyatu. annilaiyil tāyumāṉavar āṉantak kaḷippu meṭṭil atukālavarai kēṭkāta
putuyukak kural olittatu. "vantē mātara meṉpōm" eṉṟa kītattai aṟiyātavar ilar.
ippoḻutu acciluḷḷa pārati kavitait tokutikaḷil iṭampeṟāta pā oṉṟai maṭṭum utāraṇaṅ
kāṭṭuvōm; 'vantē mātaram' kītattiṉ āṟāvatu caraṇam atu.

"tēvinam pārata pūmi-eṅkaḷ
tīmaikaḷ yāvaiyun tīrttaruḷ ceyvāḷ
āviyuṭal poruḷ mūṉṟum - anta
aṉṉai poṟ ṟāḷiṉuk karppitamākki."

navīṉa mārkkattaik kaṭaipiṭitta piṉ, pārati pāṭṭukkaḷ pāṭiṉāṉ; avaṉatu cakapāṭikaḷ
ceyyuṭkaḷ eḻutiṉar. "vantēmātara kītat"taip pāṭuvataṟku muṉpē, 1905 cepṭampar
14ām tēti ceṉṉaik kaṭaṟkaraiyil naṭanta cutēciya māṇavar potukkūṭṭattil pārati
"vaṅkamē vāḻiya"
eṉṟa talaippil cila kītaṅkaḷ pāṭiyirukkiṟāṉ. pāratiyār pāṭi veḷivanta mutalāvatu
tēcāvēcappāṭal ituvēyākum. ivai yāvaṟṟaiyum cērttup pārkkumpōtu ōruṇmai
pulappaṭukiṟatu. navīṉa mārkkattai ēṟṟuk koṇṭa pārati, kavitaiyai makkaḷōṭu
toṭarpu
koṇṭu, uraiyāṭi uṟavāṭum cātaṉamākap payaṉpaṭuttiṉāṉ. paṭuttavum, ataṉ paṇpum
paṇiyum payaṉum māṟiṉa. taṉatu cakapāṭikaḷiṉiṉṟum vekutūram pirintu
ceṉṟuviṭṭāṉ. ākavē iṟuti āyvil ilakkiyattiṉ uḷḷaṭakkamē uruvattai nirṇayikkiṟatu
eṉṉum kūṟṟukkup pāratiyiṉ pariṇāmam
maṟukkavoṇṇāc cāṉṟu pakarkiṟatu.

āyiṉum intac cantarppattil cikkal niṟaintatākkappaṭṭuḷḷa appiracciṉaikkuḷ nām
iṟaṅka vēṇṭiyatillai. paritimāṟ kalaiñar, cōmacuntara pāratiyār, cuppiramaṇiya
mutaliyār, irākavaiyaṅkār mutaliyōr tolkāppiyariṉ kaṭṭaḷaiyaiyum ṣēkspiyariṉ
mētaiyaiyum eṇṇip perumpāṭupaṭṭu, tamiḻakattu aṟiñarum, veḷḷaikkārap
pērāciriyarkaḷum oruṅkē pārāṭṭakkūṭiya ceyyuṭkaḷai eḻuta muyaṉṟu
koṇṭiruntapōtu, kūḻukkup pāṭiya tamiḻk kiḻaviyaip pōla muṉṉiṉṟu kēṭpōrukkup
pāṭip paravacamaṭaintāṉ pārati.
itaṉāl kavitaikkuriya purātaṉap paṇpu oṉṟai mīṭṭum emakku uṇarttiṉāṉ pārati. nāṉ
piṟitōriṭattilē kūṟiyuḷḷataip pōla, (neṭum pakal; murukaiyaṉ kavitaikaḷ, 1967)
"kākitattil eḻutiyō, accaṭittō maṉattiṟkuḷ oruvar muṇumuṇuppatalla kavitai.
pāṭappāṭa
vēṇṭum; atutāṉ pāṭṭu. pāṭṭeṉṟāl icai taḻuviyumirukkum; taḻuvāmalumirukkalām.
āṉāl ōcai nayamirukkum. cātāraṇa maṉitar, urainaṭaiyaik koṇṭu tamatu
karuttukkaḷaiyum uṇarvukaḷaiyum pulappaṭuvatu pōlak kaviñaṉ ceyyuḷait
tuṇaikkoṇṭu piṟaruṭaṉ uraiyāṭukiṟāṉ.
uyar kavikaḷukkuriya ōr ilakkaṇam atu. pāratiyār ceyta atimukkiyamāṉa
putumaikaḷiloṉṟu kavitai mūlam taṉatu camūka makkaḷuṭaṉ uṟavāṭiyatē".

kaṭanta patiṉaintu irupatu varuṭaṅkaḷāka - kuṟippāka 1947-kkup piṉṉar vīra
vaṇakkam kāraṇamākat tamiḻakattil pārati pāṭalkaḷ nāṭakaṅkaḷilum,
tiraippaṭaṅkaḷilum vevvēṟu icaivaṭivaṅkaḷaip peṟṟiruppataiyum nāṉ muṉṉark
kūṟiyataiyum oṉṟākak koḷḷa muṭiyātu. icaik
kalaiñarkaḷ karnāṭaka irākaṅkaḷil pāratip pāṭalkaḷaip pāṭuvatum ittakaiyatē. pārati
mutaliṟ kaviñaṉ; iraṇṭākavē cākittiya karttā. iraṇaṭiṉ muṟaiyaiyum māṟṟiviṭak
kūṭātu. pārati taṉatu pāṭalkaḷai urattup pāṭic coṟkaḷ ovvoṉṟiṉatum uḷḷārnta āṟṟalai
veḷippaṭuttiyataiyē nāṉ iṅkuk karutukiṟēṉ. pāratiyiṉ caṅkītat tiṟamaiyai aṉṟu.

pāratiyaik kaṇṭu kēṭṭavarum, avarkaḷaik kaṇṭōrum orumukamākak kūṟuvatu
itutāṉ: mantirac col iṉpam poṅkappāṭuvār kaviñar. pārati putuvaiyil irunta kālattil
avaratu aṉpukkup pāttiramāṉa ciṟumi yatukiriyiliruntu pērāciriyar vaiyāpurip
piḷḷaivarai
palarum kaviñaratu kuralaiyum uṇarcci tatumpap pāṭum muṟaiyaiyum
varuṇittuḷḷaṉar. itu pāratiyiṉ perumai campantamāṉatu maṭṭumaṉṟu. avarai avaratu
cakapāṭikaḷ perumpālāṉōriliruntu vēṟupaṭuttik kāṭṭa utavuvatōṭu, avaratu kavi
ūṟṟukkaḷai oruvāṟu kaṇṭaṟiyavum kuṟi
kāṭṭuvatāyuḷḷatu. yatukiri ammāḷ eḻutukiṟār.

"mūvarum pāṭṭiṉ ocai vanta tikkai nōkkic ceṉṟōm. aṅkē oru kaṭṭumarattiṉ mēl
pāratiyār amarntiruntār. kaṟuppuc cokkāy; kaccai pōṭṭa vēṣṭi; kūppiya karaṅkaḷ.
kaṭalil utayamākum pālacūriyaṉai nōkkiyapaṭi pāṭikkoṇṭiruntār avar. veḷiccam
naṉṟākap
paravavillai; maṅkalāka iruntatu. kampīramāṉa pāṭṭu, uḷḷattaik kavarum rākam,
pāṭṭiṉ unnatamāṉa poruḷ ellām cērntu uṇmaiyil teyvattai etiril kāṇpatupōl
mayirkkūcceṟiyac ceytaṉa. uḷḷam kuḷirntatu.

pāratiyaip paṟṟi eḻutiya cila āciriyarkaḷ ittakaiya campavaṅkaḷai avaratu vicittiramāṉa
cupāvattukku eṭuttukkāṭṭākak kūṟuvar. kaviñaṉai allatu kalaiñaṉai kaṟpaṉālōkattiṟ
cañcarikkum apūrvap piṟaviyākak koḷḷum kaṉavulaka ilakkiyak kōṭpāṭṭiṉ viḷaivu
atu.
āṉāl pāratiyāraip poṟuttavaraiyil kavitai vāḻvōṭu iraṇṭaṟak kalantiruntatu. kavitai,
niṟainta pulamaiyiṉ veḷippāṭu maṭṭumalla, vāḻkkaikku uṇavumākum. vēṟōr
iṭattilē yatukiri ammāḷ eḻutukiṟār:

"śrī pāratiyārukkuc caṅkītak kaccērikaḷaik kāṭṭilum pāmpāṭṭi, vaṇṇāṉ, nelkuttum
peṇkaḷ, cempaṭavarkaḷ, uḻavar ivarkaḷuṭaiya nāṭōṭip pāṭṭukkaḷ eṉṟāl mikavum
iṣṭam.... oru nāḷ mālai... cempaṭavarkaḷ mīṉkaḷai nirappik koṇṭu, cantōṣamākap
pāṭiyapaṭi tōṇiyaik
karaiyēṟṟik koṇṭiruntārkaḷ. eṅkaḷōṭu pēcik koṇṭirunta pāratiyār avarkaḷuṭaiya
pāṭṭukku 'capāṣ' colla ārampittār. nāṉ,'itu eṉṉa vēṭikkai! avarkaḷ arttam rākam
oṉṟum illāmal pāṭum pāṭṭai nīr ivvaḷavu meccukiṟīrē! eṅkaḷukku oṉṟum
purikiṟatillai' eṉkiṟēṉ."

yatukiri ammāḷ ciṟuvayatu niṉaivukaḷaic colkiṟār. pāratiyaip periyavarākak karuti
vāḻntavar. ōraḷavu mutircci peṟṟa tamiḻaṟiñar es.vaiyāpurip piḷḷai kūṟuvataip
pārppōm:

"avaruṭaiya pāṭalkaḷai avar pāṭik kēṭka vēṇṭumeṉṟa āval eṉakku atikamāyiruntatu.
anta āvalai niṟaivēṟṟik koḷḷa itu takka camayameṉṟu eṇṇiṉēṉ. 'ciṉṉañ ciṟukiḷiyē' eṉṟu
toṭaṅkum pāṭalkaḷaip pāṭumpaṭi kēṭṭuk koṇṭēṉ. pāratiyār kaṇkaḷ oru nimiṣam
mūṭuṇṭaṉa. mukattilē putiyatoru polivu. aṉpu tatumpum cārīrattil pāṭat toṭaṅki
eṅkaḷaip paravacamākkiṉār."

ivvāṟu vāyviṭṭup pāṭum paṇpiṉaip pāratiyār taṉatu muṉṉōṭikaḷ cilariṭamiruntu
peṟṟār eṉpataṉaic ciṟitu piṉṉāl kavaṉippōm. iṅka maṉaṅkoḷḷa vēṇṭiyatu yāteṉil,
vāḻkaiyaiyē kavitaip poruḷākkiyamaiyāl taṉatu vāḻkkaiyaṉupavaṅkaḷaiyum
taṉṉaic cārntōr vāḻkkai nikaḻvukaḷaiyum nāṭṭu naṭappukkaḷaiyum pāṭṭākkiṉār.
atu poruḷ; vaṭivamum aṉupavattāṟ peṟṟatutāṉ. palvēṟu uḻaippāḷikaḷiṉ
nāṭṭuppāṭalkaḷai maṭṭumaṉṟip piccaikkārar pāṭṭukkaḷaiyum taṉatākkiṉār.
putuvai aluttup pōyt tiṭīreṉap
piriṭṭiṣ intiyāvukku māṟuvēṭattil pōṉa camayam (1918) reyilil piccaikkārap
peṇṇorutti pāṭiya hintustāṉip pāṭaliṉ meṭṭil "pārukkuḷḷē nalla nāṭu" eṉṟa kītattaik
kavaṉañ ceytārām. ivaiyellām cātāraṇa makkaḷōṭu toṭarpu koṇṭu
cantarppattukkēṟṟavāṟu navanavamākap pāratiyār pāṭiyataik kāṭṭukiṉṟaṉa... pāṭum
pāṭal "koccaka orupōkā allatu vaṇṇa ottāḻicaik kaliyā allatu kaḻineṭi lāciriya
viruttamā" eṉṟu avar cakapāṭikaḷ tamatu oyvu nēraṅkaḷil maṇṭaiyaik kuḻappik
koṇṭirukka,
pāratiyār tamatu anupavattaiyē ātāramākak koṇṭu cātāraṇak kaṟkaḷai vairamaṇikaḷ
ākkik koṇṭiruntār. oru camayam pāratiyār vīṭṭil cakti pūjaikkup piṟaku "vantē
mātaram" pāṭiviṭṭu, "tām ceyta putiya pāṭalākiya 'peṇmai vāḻkeṉṟu' eṉpatai iṅkilīṣ
"nōṭmeṭṭil" pāṭiṉārām. (pārati niṉaivukaḷ. pak. 115)

curuṅkak kūṟuvatāyiṉ pāratiyiṉ camakālap paṭippāḷikaḷ tām tamiḻilum āṅkilattilum
kaṟṟuttērnta uyartaṉic cenneṟi ilakkiyaṅkaḷiṉ vaḻiniṉṟu takai cāṉṟa -
māṇpuḷḷa-ilakkiyam paṭaikka virumpiṉar. iṭaikkālattilē tamiḻ marapu
citaivuṟṟiruntatu uṇmaiyē.
ilakkiyap paṭaippu ēṟattāḻa niṉṟu pōyiruntatu. eṉavē paḻaiya perumaikku ettakaiya
iḻukkum ēṟpaṭāta vitattil cāṉṟōr cenneṟiyait tammāliyaṉṟaḷavu putuppikka
muṉaintaṉar. paritimāṟ kalaiñar, cōmacuntara pāratiyār attakaiyōrē. avarkaḷ anta
vakaiyil
navacenneṟiyāḷar (Non-Classicists). āṉāl avarkaḷ tamiḻ ilakkiya varalāṟṟait tavaṟāka
viḷaṅkik koṇṭiruntārkaḷ. cenneṟi evvaḷavu tāṉ perumai paṭaittārāyiruppiṉum, ataṉai
mīṭṭum nilaināṭṭa muṭiyātu. taṉatu paḻaiya 'tūymai'yuṭaṉ iyaṅka muṭiyāmalē atu
ceṉṟu
tēyntiruntatu. ataṉ payaṉākavē ilakkiyam piḷavuṇṭu irupāṟpaṭṭu, potumakkaḷ
(nāṭōṭi) ilakkiyam eṉṟum, uyarntōr ilakkiyam eṉṟum oṉṟaiyoṉṟu vilakki niṉṟatu.
iyakkaviyaliṉpaṭi im muraṇpāṭṭai aṟuttālaṉṟip piracciṉai tīrātu. evvaḷavu
vaṉmaiyuṭaṉ (nērmaiyuṭaṉum) avarkaḷ
paḻaiya cenneṟiyai aḻutti vaṟpuṟuttiṉarō avvaḷavukkuk kālattiliruntum
vāḻkkaiyiṉiṉṟum vilakiyavarāyiṉar. itaṉai utāraṇamūlam viḷakkuvōm.

irākavaiyaṅkāriṉ pārikātai, cōmacuntara pāratiyāriṉ mārivāyil, cuntarampiḷḷaiyiṉ
maṉōṉmaṇīyam, mutaliyavaṟṟai eṭuttukkoṇṭāl, avai muntaiyōr
nūṟkaruttukkaḷaiyum, yāppamaitikaḷaiyum, uvamai uruvaṅkaḷaiyum poṉṉēpōṟ
piṉpaṟṟuvataik
kāṇalām. mūlak kataiyoṉṟai eṭuttuk kālattukkēṟṟa vakaiyil nūtaṉa naṭaiyil
amaippatu oru muyaṟci. avaṟṟaip paṭiyeṭuppatu oru muyaṟci. piṉṉatu
paṭiyeṭukkum tiṟamaiyaiyaṉṟi vēṟetaiyum uṇartta vallataṉṟu. 'caṅka'c cāṉṟōr pāṭiya
akattiṇaic ceyyuṭkaḷaiyē mūlātāramākak
koṇṭu illatu, iṉiyatu, nallatu eṉpaṉavaṟṟaip pukuttip piṟkālap pulavōrkaḷ kōvai
ilakkiyam pāṭiṉar. mūlam mūlamtāṉ; paṭi paṭitāṉ. itukuṟittu ṭākṭar
va.cupa.māṇikkam kūṟuvaṉa cuvai payappaṉa:

"caṅka ilakkiyaṅkaḷ nēraṭi vāḻviliruntu tōṉṟiya mūlap piṟavikaḷ, avai kaṟpavar
neñcaṭ pukuntu vāḻvai neṟippaṭutta vallavai. caṅkac cāṉṟōr akapporuḷait
toṭarpuṭaiya tuṟaikaḷāka vaittup pāṭavillai. akattiṇaikkut toṭarpaṟṟa
kavippāṭalkaḷ eḻunta
tolkāppiya neṟiyē vāḻvukkup poruntum. anneṟippaṭṭa pāṭalkaḷē uyiruṭaiya vāḻvup
pāṭalākum... kōvai eṉpatu caṅka ilakkiyam eṉṉum periya māḷikaiyaik kaṇṭu
paṭiyeṭutta oru varaip paṭamākum; ammāḷikaikkuḷ cellap payaṉpaṭum
vaḻikāṭṭiyākum; ilakkiyam
tōṟṟiya ilakkiyamākum." (ciṟṟilakkiyac coṟpoḻivukaḷ, nāṉkāvatu mānāṭu,
talaimaiyurai.)

immēṟkōḷiṟ kōvaiyāciriyar paṟṟik kūṟiyatu viḷakka utāraṇamēyaṉṟip pāratiyiṉ
camakālap pulavarkkup poruntuvataṉṟu. avarkaḷ ceytavai vaḻinūlkaḷakku
vaḻinūlkaḷ. atāvatu niḻaliṉ niḻalpōla! tolkāppiyar āṇaikku attuṇai matippuk koṭutta
ippulavar
perumakkaḷiṟ palar tolkāppiyar nekiḻntukoṭukkum tiṟaṉ paṭaittavar eṉpatai
maṟantaṉar. tolkāppiyam ceyyuḷiyalil,

"marapētāṉum
nāṟ col viyalāṉ yāppuvaḻip paṭṭaṉṟu"

eṉṉuñ cūttirattukkup pērāciriyar kūṟiyuḷḷa uraip pakuti iṉṟum cilarukkup pōtam
aḷikkavallatu.

"eṉavē, collum poruḷum avvakkālattār vaḻaṅku māṟṟāṉē ceyyuḷ ceyka eṉpatāyiṟṟu.
itaṉatu payaṉ oru kālattu vaḻaṅkappaṭṭa col oru kālattu ilavākalum poruḷ
vēṟupaṭutalum uṭaiya. atōḷi, itōḷi, utōḷi eṉavuṅ kuyiṉ eṉavum niṉṟa ivai oru
kālattuḷavāki
ikkālattilavāyiṉa. ivai muṟkālattuḷa veṉpatē koṇṭu vīḻnta kālattuñ ceyyuḷ
ceyyappaṭā. iṉip, pāṭṭiṉun tokaiyiṉum uḷḷa collē mīṭṭatoru kālattukku urittaṉṟip
pōyiṉ, muṟkālattuḷaveṉpatē koṇṭu piṟkālattu nāṭṭic ceyyuḷ ceyyappeṟā eṉpatu.
iṉip poruḷum ivvāṟē kālattāṉum vēṟupaṭutaluṭaiya".

cuntarampiḷḷai, maṟaimalaiyaṭikaḷ, paritimāṟ kalaiñar mutaliyōr nūlkaḷaip
paṭikkumpōtu avarkaḷ pērāciriyaratu mēṟkōḷaik kaṟṟum ataṉ vaḻi nillāmai
pulappaṭum. pārati tolkāppiyam paṭittāṉō teriyātu. āṉāl puṉarjeṉmam eṉṟa
kaṭṭuraiyilē
piṉvarumāṟu eḻutiṉāṉ:

"neṭuṅ kālattukku muṉṉē eḻutappaṭṭa nūlkaḷ akkālattup pāṣaiyait taḻuviṉavai.
kālam māṟamāṟa pāṣai māṟikkoṇṭu pōkiṟatu. paḻaiya pataṅkaḷ māṟip putiya
pataṅkaḷ uṇṭākiṉṟaṉa. pulavar antak kālattu jaṉaṅkaḷukkut teḷivākat teriyakkūṭiya
pataṅkaḷaiyē vaḻaṅkavēṇṭum.
arumaiyāṉa uḷḷak kāṭcikaḷai eḷimai koṇṭa naṭaiyilē eḻutuvatu nalla kavitai...
namatu kavitaiyilē āṉantam kuṟaiyat toṭaṅkiṟṟu; ruci kuṟaintatu; karaṭumuraṭāṉa
kallum kaḷḷi muḷḷum pōṉṟa pātai namatu kavikaḷukku nalla pātaiyākat tōṉṟalāyiṟṟu.
kavirāyar
'kaṇ' eṉpatai 'cakku' eṉṟu collat toṭaṅkiṉār. rasam kuṟaintatu; cakkai atikappaṭṭatu.
uṇmai kuṟaintatu! piṉṉal tiṟamaikaḷ atikappaṭṭaṉa.

intap pōkkai muṟiyaṭittu veṟṟi kāṇpatu ilakuvāṉa kāriyamaṉṟu. ataṉaic ceytu
muṭippatu taṉi maṉitaṉ oruvaṉāl ākuvatumaṉṟu. pāratiyār varalāṟṟaip piṉṉōkkip
pārttār; camaṇam mutalāya paracamayak kōṭpāṭukaḷaiyum avaṟṟiṟku
ātāramāyirunta makkaḷ pirivaiyum
etirttuk kiḷarcci ceytu pāṭṭut tiṟattālē camutāyattaip pālitta caiva nāyaṉmār, vaiṇava
āḻvārkaḷ, pōlic caṭaṅkukaḷaiyum varaṭṭu vētāntattaiyum kiṇṭal ceytu
campiratāyattukku etirākak kural eḻuppiya cittarkaḷ, aravaikaḷaiyum ātīṉaṅkaḷaiyum
aṇukātu potu
makkaḷai nampi avarkaḷ virumpum meṭṭil pāṭiya camūka cīrtirutta uṇarvu
peṟṟirunta kōpālakiruṣṇa pāratiyār, irāmaliṅka cuvāmikaḷ mutaliyōraip
pakkapalamākak koṇṭār. atē camayattil avarkaḷukku appālum pōṉār. itaṉait teḷintu
koḷvataṟkup
pāratiyiṉ muṉṉōṭikaḷ cilarai aṟital vēṇṭum. kampaṉ mutal irāmaliṅkar varai pārati
pārāṭṭiya paṇpukaḷ "oḷi, teḷivu, kuḷirnta naṭai" ākiya mūṉṟumām.

iḷaṅkō, vaḷḷuvar, kampar mutaliya kaviñaraip pārati pārāṭṭiyuḷḷār; āḻvārātiyōr
pāṭalkaḷilē avar ūṟit tiḷaittiruntār eṉpatai akaccāṉṟukaḷāl aṟikiṉṟōm; cittar
vākkukaḷiṉālum avar kavarappaṭṭiruntār. ivai iṭaikkālam varai vaḷarntu vanta
kavimarapiliruntu
pārati peṟṟavai. āyiṉum pāratiyiṉ kavitaiyaip pala vaḻikaḷil āḻamākap pātitta
kaviñarkaḷ avaṉukku muṉ oru nūṟṟāṇṭuk kālattiṟkuḷ piṟantavarkaḷ. potuvākap
"peruṅ kaviñar" eṉap pōṟṟappaṭuvar allar. āyiṉum ivarē pāratiyai vaḻi naṭattic
ceṉṟuḷḷaṉar.

patiṉeṭṭām nūṟṟāṇṭiliruntu tamiḻilakkiyattilē potumakkaḷ cārnta ilakkiya
vaṭivaṅkaḷ cila tōṉṟalāyiṉa. nāṭakap paṇpum icaip pāṅkum koṇṭa ivvilakkiyaṅkaḷ,
vittuvak kāyccalum vīṇ alaṅkāramum, pakaṭṭum, paṭāṭōpamum malinta ilakkiya
neṟikku etir
viḷaivākat tōṉṟiṉa. irupatām nūṟṟāṇṭu ilakkiyattiṟku muṉṉaṟivippuk koṭuttu niṉṟaṉa.
ātiṉaṅkaḷum maṭaṅkaḷum ātaritta mīṉāṭci cuntarampiḷḷai pōṉṟa makāvittuvāṉkaḷ
kalviyulakil kampīra naṭaipōṭṭut tirinta cūḻnilaiyilē, 'teruppāṭaka'rākap
puṟa ellaiyil niṉṟavarkaḷē ipputiya ilakkiya vaṭivaṅkaḷaip paṭaittaḷittaṉar. nantaṉ
carittirak kīrttaṉai eṉṉum nūlukku mīṉāṭci cuntarampiḷḷaiyiṭam muṉṉurai oṉṟu
vāṅkuvataṟkākak kōpālakiruṣṇa pāratiyār palakālan 'tavaṅkiṭantamai' paṟṟic
cāminātaiyar avar
carittirattiṟ kuṟippiṭṭuḷḷār. kālaveḷḷattil muṉaivar aṭipaṭṭup pōkap piṉṉavar
nilaittiruppatu vicittiramāṉa ceytitāṉ. kōpālakiruṣṇa pāratiyār pōṉṟa potumakkaḷ
cārnta karttākkaḷaiyē cuppiramaṇiya pāratiyār tamatu uṇmaiyāṉa
vaḻikāṭṭikaḷākak koṇṭār. itil viyappetuvumillai. iṉam iṉattai nāṭum.

aṟivu pūrvamāka mēṟkūṟiya kavivāṇaraip piṉpaṟṟu muṉpatākavē icaittamiḻ cārnta
ilakkiyaṅkaḷilē pāratikku uṇarcci pūrvamāṉa piṭippu iruntatu eṉpatu neñcil
nilainiṟutta vēṇṭiya ceytiyākum. tēcapakti eṉṉum pēralai vīcat toṭaṅkiyapōtu, ataṉuḷ
mūḻki
nīrāṭap pārati ēlavē tayārākiyiruntataip pōla, itilum avaṉatu iḷamaikkāla vāḻkkai
piṟkāla malarccikku mikap poruttamāṉa erukkaḷamāka amaintatu. pāratiyiṉ
iḷamaikkāla vāḻkkaiyaip paṟṟi eḻutiyuḷḷa yāvarum, avaṉiṭattu āḻap patintirunta icai
ñāṉattaiyum, camaya ilakkiya īṭupāṭṭiṉaiyum ciṟappākak kuṟippiṭṭuḷḷaṉar. pārati
kālattil vāḻnta kalvi cirēṣṭarkaḷ palarukku ittakaiya vāyppu iruntatu. āṉāl nām mēlē
kāṭṭiyatu pōla ilakkiyattil ēṟpaṭṭirunta tarappiripu kāraṇamāka 'paḻakutamiḻil'
pāmararum
piṭittiṉpuṟṟu icait tamiḻai avarkaḷ puṟanilaiyil vaittu āyntiruppiṉum, "cenneṟi"
ilakkiya ākkattiṟkup payaṉpaṭutta oppavillai. 'cēri moḻiyai'c centamiḻōṭu kalakka
virumpavillai. itu viṣayattil pārati kampaṉait taṉakku ilaṭciya puruṣaṉākak koṇṭāṉ.
puṉarjeṉmam eṉṟa kaṭṭuraiyil kampaṉ matamē taṉakkuc cammatam eṉkiṟāṉ.

ivviṭattil kampar varalāṟṟiṟ kāṇappaṭum kataiyoṉṟu poruttamākat tōṉṟukiṟatu.
kampar oru camayam 'tumi' eṉṟa collaip pāṭalil amaittup pāṭiyapōtu, kavirājarum
cōḻaṉatu pēravaip pulavarumāṉa oṭṭakkūttar "tumi" eṉṟa vārttai tamiḻ nūlkaḷiṟ
kāṇappaṭātatu
eṉṟu āṭcēpittārām. kamparō atu ulaka vaḻakkil uṇṭeṉa vātiṭṭārām. vākkuvātam
mūṇṭu cōḻaṉum campantappaṭṭuk kamparait taṉatu kūṟṟai nirūpikkumāṟu
kēṭkavum mūvarum teruvaḻiyē pōyiṉar. ciṟitu nērattukkuppiṉ āyar cēriyil tayir
kaṭaiyum peṇṇorutti
pakkattil neruṅki niṉṟu viḷaiyāṭiya kuḻantaikaḷaip pārttu "piḷḷaikaḷē, tūrap
pōyviṭuṅkaḷ. uṅkaḷ mītu tumi teṟikkum" eṉṟāḷ. innikaḻcci kampar paṟṟiya
kaṭṭukkataikaḷil oṉṟākavum iruttal kūṭum. āṉāl kampaṉatu makkaṭ cārpai
āṇittaramāka eṭuttuk kāṭṭukiṟatu. kampaṉ
eṉṟoru māṉiṭaṉ vāḻntamaiyaic ciṟappittup pāṭum pārati kampaṉaip pōla nāṭōṭip
pāṭalkaḷ, paktip pāṭalkaḷ eṉpaṉavaṟṟil neñcaip paṟikoṭuttavaṉē.

tēvāram, tiruvācakam, tivviyap pirapantam, tiruppukaḻ, kantaralaṅkāram,
tiruvaruṭpā mutaliya paṉuvalkaḷ perumpālāṉa tamiḻ makkaḷāl poruḷaṟintum
poruḷaṟiyāmalum caṭaṅku muṟaiyiṟ pāṭappeṟuvaṉa. pārati avaṟṟai muṉmātiriyākak
koṇṭu kālattiṟkēṟṟa
vakaiyil poruḷ māṟṟañ ceytu uruva orumaippāṭu kaṇṭāṉ; tēcapaktiyait teyva
paktiyāka urumāṟṟañ ceyta pulavaṉ paḻaiya icait tamiḻilakkiya vaṭivaṅkaḷaip putiya
poruḷaip pāṭap payaṉpaṭuttiṉāṉ. orutāraṇam pōtumāṉatu. māṇikkavācakar
tirupperuntuṟaiyil
viṭiyaṟkālattē iṟaivaṉait tuyil eḻuppuvatākat tiruppaḷḷiyeḻucci eṉṉum paṉuvalaip
pāṭiṉar; pāratiyō pāratamātā tiruppaḷḷiyeḻucci pāṭiṉāṉ. aṉṉai parācaktiyai iṣṭa
teyvamākak koṇṭu pāṭiya pārati cākta vaḻipāṭṭiṉ mūlam tēcapaktiyait teyva
paktiyāka māṟṟum irasavātattaic ceytāṉ. itaṉai irumakākavikaḷ eṉṟa nūlil
viḷakkiyuḷḷēṉ. ipporuḷ kuṟittup pērāciriyar turajatipiracāt mukarji kūṟuvaṉa uṉṉikkat
takkavai:

"ilaukika ulakil aṉṟaiya caktiyāṉatu tēciya uṇarcciyāka iruntatu. ittēciya uṇarcciyai
oru camayamāka ēṟṟukkoḷḷa makkaḷ āyattamāka iruntaṉareṉṟāl, atu aṉṟilirunta
camaya vāḻviṉ tarakkuṟaivaiyē kāṭṭukiṟatu. tām iḻanta āṉmīkap poruḷukku īṭu
ceyyumukamākat tēciya
uṇarcciyait taḻuviṉar makkaḷ. iḻanta teyvīka vāḻkkaikkup patilākat tēcapaktiyai
ataṟkīṭākkiya ematu tēciyattiṉ inta amcattai nām alaṭciyañ ceyyalākātu."

paḻaiya camaya ilakkiyaṅkaḷai-ciṟappākap paktip pāṭalkaḷaip pārati evvāṟu aṇukiṉāṉ
eṉpataṉaiyum ataṉaṭippaṭaiyaiyum itu tarukkarītiyāka uṇarttukiṟatu. ivai
yāvaṟṟiṟkum mutal tēvaiyākap pāratiyiṉ iḷampirāyac cūḻalai nām ciṟitu ārāyavēṇṭum.
aintil
vaḷaintatutāṉ aimpatilum vaḷaiyumallavā? pārati piṟanta eṭṭaiyapuram ciṟiya cutēca
camastāṉam. ceṉṉai mutaliya paṭṭiṉaṅkaḷaip pōlaṉṟi 'nākarikam' ūṭuruvāta piratēcam.
pāṇṭi nāṭṭiṉ paḻam perumaiyiṉ miccacoccaṅkaḷāka ippakutikaḷil tamiḻilakkiya
marapu kuṟṟuyirākavēṉum ūcalāṭik koṇṭiruntatu. 18ām nūṟṟāṇṭu toṭakkam mella
mella arumpivanta paḻakutamiḻ, ilakkiyaṅkaḷ eṭṭaiyapuram pakutiyilum
kuṟippiṭattakkaḷavu uyirttuṭippuṭaṉ viḷaṅkiṉa. tirunelvēli aṉṟum iṉṟum tamiḻ
maṇam kamaḻum piratēcamākavē tikaḻkiṟatu.
māvaṭṭa rītiyil ataṉ perumai tamiḻōṭu kalantatāyuḷḷatu. eṭṭaiyapuram pāratikkup
piṭikkavillaiyāyiṉum, pālōṭum uṇavōṭum paintamiḻai avar kaṟṟatu aṅkētāṉ.
pāratikkumuṉ pulavar marapu aṅku iruntatu. eṭṭaiyapuram araṇmaṉaip pulavarāka
viḷaṅkiyavar
kaṭikaimuttuppulavar; avariyaṟṟiya nūlkaḷuḷ kāmaramañcari oṉṟu. maṟṟoru
avaippulavar muttu vīrappak kavirāyar; eṭṭaiyapuram kaṭikai muttucāmip
pulavariṉ māṇavar. cēvaṟkuḷam kantacāmip pulavar muttuvīrappak kavirāyariṉ
putalvar; kīrttaṉaṅkaḷum, curakirutikaḷum pāṭiyavar.
eṭṭaiyapuram kaṭikai namaccivāyap pulavar kaḻukumalai murukaṉmītu pāṭiya
vallīparatam icaittamiḻc celvamākum. ittakaiya pakaippulattilēyē pārati piṟantu,
taṉṉai yaṟiyāmalē vēṭikkaiyākavum viḷaiyāṭṭākavum innūlkaḷaiyellām pāṭip patam
pārttiruntāṉ.
vaiyāpurippiḷḷai kūṟuvatupōla, "ikkavitaikaḷellām paḻaiya neṟikaḷaiyē piṉpaṟṟivai.
kātal, maṭal mutaliya ciruṅkārap pāṭalkaḷē perumpālum camastāṉattil vēṇṭiyavaiyāy
iruntaṉa." pārati ivaṟṟiṟ ciṟcila nallamcaṅkaḷaik kirakittuk koṇṭāṉ.
āyiṉum camastāṉak kaviñaraiviṭa, taṉiyārkaḷāka irunta kōpāla kiruṣṇapāratiyār,
aṇṇāmalaireṭṭiyār, irāmaliṅkar mutaliyōraiyē pārati kūṭiyaḷavu uṭkoṇṭāṉ.
kōpālakiruṣṇa pāratiyāraik kuṟikkumiṭattu u.vē.cāminātaiyar ivvāṟu
kūṟukiṟār:

"tamiḻicaip pārampariyattiṉ mutalvarkaḷiṉ oruvarum, cuppiramaṇiya pāratiyārukkup
pala vaḻikaḷil ātarṣa puruṣarāka iruntavarumāṉa kōpāla kiruṣṇa pāratiyār nantaṉ
carittirak kīrttaṉaikaḷai iyaṟṟiyiruntār." cuppiramaṇiya pāratiyārukkuc ciṉṉa
vayatilēyē
nantaṉ carittirak kīrttaṉaikaḷ uṇarcciyūṭṭuvaṉavāka iruntaṉa. kāciyilirunta camayam
nikaḻnta oru nikaḻcci itaṉaic cittarikkum. tiruvātirai uṟcavak koṇṭāṭṭattiṉpōtu,
orumuṟai ōtuvār varat tāmatamākiviṭṭatu. pāratiyiṉ attaiyiṉ yōcaṉaippaṭi
pāratiyāraip pāṭumāṟu paṇittār kiruṣṇacivaṉ. "muṟaippaṭi tiruvempāvaiyaip
pāratiyār pāṭa, tīpārātaṉai muṭintatu. piṉpu pāratiyārum, avar uṟaviṉarāṉa mūtāṭṭi
oruvarum cērntu.

"pārkka pārkkat tikaṭṭumō -
untaṉ pāta taricaṉam"

eṉṟa nantaṉ carittirak kīrttaṉaiyai urukkamākap pāṭiṉār. kūṭiyirunta paktarkaḷ
aṉaivarum uḷḷaṅ karaintu nekkurukip paravacam aṭaintārkaḷ" (tamiḻc cuṭar
maṇikaḷ, pak.275)

ivviṭattilē iṉṉoṉṟum niṉaivukūrattakkatu. iṭaikkāla nāyaṉmār āḻvārātiyōr nūlkaḷaiyum
pārati itē aḷavu paravacattuṭaṉ pāṭupavaṉ. potumakkaḷ pēccu vaḻakkukaḷaiyum,
paḻamoḻikaḷaiyum, nūtaṉamāṉa colluruvaṅkaḷaiyum nāyaṉmārum āḻvārum tamatu
pāṭalkaḷil
amaittuk koṇṭaṉar. atu kāraṇam paṟṟi ilakkaṇavāciriyarkaḷ ivaṟṟaip puṟakkaṇittu
vantaṉar. mēltaṭṭu ilakkiya āciriyarum ātāvatu cenneṟip pulamaiyāḷarum ivaṟṟaik
kaiyāḷvatait tavirttaṉar. paṇpoṟṟumaiyaip pārati naṉkuṇarntiruttal vēṇṭum. pārati
putaiyal (iraṇṭām
pākam) eṉṟa tokuppu nūlil nāṉku pāṭalkaḷ cērkkappaṭṭirukkiṉṟaṉa. avaṟṟil mūṉṟu
tiruppukaḻ naṭaiyilum, oṉṟu tēvāra naṭaiyilum irukkiṉṟaṉa. pāṭalkaḷukkut
talaippukaḷ kiṭaikkāmaiyāl "pārati tiruppukaḻ" eṉṟum, "pārati tēvāram" eṉṟum
tokuppāciriyar avaṟṟiṟkup
peyar cūṭṭiyuḷḷār.

ciṟuvayatil aḻiyā niṉaivukaḷāyp patinta ippāṭalkaḷum piṟa cākittiyaṅkaḷum piṟkālattil
pāratiyār naṭpu pūṇṭirunta tuṟavikaḷ, yōkikaḷ, cāmiyār mutaliyōrāl mēlum
uṟutiyākkappaṭṭaṉa; paḻaiya camayappāṭalkaḷai veṟum coṟkōvaikaḷāka
aṉṟi maṟaiporuḷum toṉikkum āṉma veḷippāṭāka uṇarntār kaviñar. pāratiyār eḻutiya
kaṭṭuraiyoṉṟu ittoṭarpil kuṟippiṭattakkatu. kaṭaṟkaraiyāṇṭi eṉpatu kaṭṭuraiyil
talaippu. mukkiyamāṉa pakuti varumāṟu:

"appōtu, anta yōki mikavum uratta kuralil, kaṭalōcai taṇiyumpaṭi piṉvarum pāṭṭai
āccariyamāṉa nāṭa rākattil pāṭiṉār.'cēlpaṭ ṭaḻintatu
centūr vayaṟpoḻil,
tēṅkaṭampiṉ
mālpaṭ ṭaḻintatu
pūṅkoṭi yārmaṉam
māmayilōṉ
vēlpaṭ ṭaḻintatu
vēlaiyum cūraṉum
veṟvumavaṉ
kālpaṭ ṭaḻinta tiṅ
keṉṟalai mēlayaṉ
kaiyeḻuttē!'

kantaralaṅkārattil nāṉ palamuṟai paṭittirukkum mēṟpaṭi pāṭṭai anta yōki
pāṭumpōtu, eṉakkup putitāka iruntatu. mēlellām puḷakamuṇṭāyviṭṭatu.
mutaliraṇṭaṭi cātāraṇamāka uṭkārntu coṉṉār. mūṉṟāvatu patam collukaiyil eḻuntu
niṉṟu koṇṭār. kaṇṇum
mukamum oḷikoṇṭu āvēcam ēṟippōyviṭṭatu. 'vēl paṭṭaḻintatu, vēlai (kaṭal)' eṉṟu
collumpōtu cuṭṭuviralāl kaṭalaik kuṟittuk kāṭṭiṉār. kaṭal naṭuṅkuvatu pōl eṉ
kaṇṇukkup pulappaṭṭatu."

veṟumaṉē marapu vaḻivanta camaya nōkkiṟ paṭippōrukku mēlēyuḷḷa pakuti aṉupūti
neṟikku eṭuttuk kāṭṭākat tōṉṟum. āṉāl avvāṟu koḷvatu pāratikkup poruntātu. ēṉeṉil
avaṉ paḻaiya aṉupūtimāṉkaḷiṉ pāṣaiyil pāṭiya poruḷ putiyatu. eṉavē tāṉ.
pi.śrī. kūṟukiṟār. "irāmaliṅka aṭikaḷ paḻaiya ilakkiya yukattaip pūrtti ceytavarē:
pāratiyārō putuyukakkavi." (pārati nāṉ kaṇṭatum kēṭṭatum, pak.45)

irāmanāṭakak kīrttaṉai iyaṟṟiya aruṇācalak kavirāyar, kāvaṭic cintu pāṭiya ceṉṉi
kuḷam aṇṇāmalai reṭṭiyār tattuvarāya cuvāmikaḷ, irāmaliṅka cuvāmikaḷ,
kōpālakiruṣṇa pāratiyār, kuṟṟālakkuṟavañci āciriyar mēlakaram tirikūṭarācappak
kavirāyar,
maṟṟum paḷḷu, noṇṭināṭakam, mutalāya ilakkiya vaṭivaṅkaḷiṉ āciriyar palar, ākiyōrē
pāratiyiṉ pāṭṭut tiṟattaip pātittuḷḷaṉar.

camīpa kālattil mēṟkūṟiya pulavarkaḷ pāṭiṉavaṟṟukkum pārati pāṭalkaḷukkum uḷḷa
oṟṟumaikaḷ cilarāl āṅkāṅku eṭuttuk kāṭṭappaṭṭu varukiṉṟaṉa. utāraṇamāka, ma.po.
civañāṉam vaḷḷalārum pāratiyum eṉṉum nūlil iru pulavarkkum potuvāṉa cintaṉaikaḷai
ōraḷavu cuṭṭik kāṭṭiyuḷḷār.
vaḷḷalāriṉ avatāramākavē pāratiyārai avar varuṇikkiṟār. aḵtevvāṟāyiṉum, pārati
vaḷḷalārai 'mahāṉ' eṉṟu varuṇippatu uṇmai. tiru.civañāṉam iruvarukkum potuvāṉa
karuttuppaṭivaṅkaḷaiyē vitantu kāṭṭukiṉṟār. ilakkiyat tiṟaṉāyvu nōkkil
oppārāycci ceyta iṉṟiyamaiyātatu. āṉāl pāratikkum vaḷḷalārukkumuḷḷa
orumaippāṭṭai aḻuttikkūṟum āciriyar mukkiyamāṉa vēṟupāṭukaḷaik kāṭṭavillai.
avaiyum attiyāvaciyamaṉṟō; mēlē kāṭṭiya pi.śrī.yiṉ mēṟkōḷ maṉaṅkoḷattakkatu.

kōpālakiruṣṇa pāratiyār, irāmaliṅkar maṭṭumaṉṟi aruṇācalak kavirāyar, muttut
tāṇṭavar, tirikūṭarācappak kavirāyar, eṉpōrum pāratiyōṭu oppunōkki ārāyappaṭa
vēṇṭiyavarē. taṉakku muṉṉirunta pulavaraip piṉpaṟṟiṉāṉ pārati eṉṟu kūṟi marapamaiti
nilaināṭṭa vēṇṭiya nirppantam emakku iṉṟu illai. avvāṟu nūlkaḷai āyvatē
muṟkāla-tēṅkiniṉṟa-camutāyattiṉ neṟiyāyiruntatu. pāratiyō muḻup pirakñaiyōṭum
putumaiyaip pōṟṟiyavar. ākavē vaḷḷalār pōṉṟārōṭu kaviñarpirāṉai oppiṭumpōtu
orumaippāṭṭiṉ pakaippulattil taṟputumaiyāṉa paṇpukaḷaik kaṇṭu kāṭṭuvatē
vēṇṭappaṭuvatu, pāratiyiṉ camūka cīrtirutta uṇarvaic cilar vaḷḷalāruṭaṉ oppiṭuvar.
vaḷḷalār maṭṭumiṉṟi vēṟu cilarum kuṟippiṭappaṭa vēṇṭiyavarkaḷ eṉa eṇṇukiṟēṉ.
utāraṇamāka, camutāya uṇarvu ceṉṟa
nūṟṟāṇṭiṉ piṟpakutiyil mella mella uruvāki vantataik kāṇalām. tātuvaruṣam (1876)
pāṇṭi nāṭṭiṟ perum pañcam tōṉṟip palakālam aḻakiya cokkanāta piḷḷai kāntimati
antāti pāṭiṉār. villiyappiḷḷai pañcalaṭcaṇat tirumukavilācam eṉṟa 'kaliyukap
peruṅkāviyat' taip pāṭiṉār. ivaṟṟaiviṭa makkaḷ ilakkiyamām nāṭṭup pāṭalkaḷum
akkoṭiyapañcattai varuṇittuḷḷaṉa.

"pañcamō pañcam eṉṟē-nitam
paritavittē uyir tuṭi tuṭittē
tuñci maṭikiṉṟārē - ivar
tuyarkaḷait tīrkkavōr vaḻiyillaiyē!"

eṉṟu neñcu poṟukkāmaṟ pāṭiya pārati taṉatu māvaṭṭattiṉ kalaip pokkiṣaṅkaḷāṉa
muṟkūṟiya camutāyap pāṭalkaḷai niccayam aṟintiruppāṉ eṉa etirpārkkalām. ēṉeṉil
tiru. rakunātaṉ kuṟippiṭuvatupōla "tātuvaruṣap pañcam eṉṟa collāṭciyē tamiḻ nāṭṭu
makkaḷiṭaiyē koṭiya varaṭciyaik cuṭṭikkāṭṭum kuṟiyīṭāka nilaviviṭṭatu."
(camutāya ilakkiyam, pak.174) ceṉṟa talaimuṟaik kālattiṟ kūṭa mutiyavarkaḷ
tātuvaruṣap pañcam paṟṟic cevivaḻic ceytikaḷaik kūṟi vantuḷḷaṉar. taṟkālat
tamiḻiṟkuk kavipperukkup pāycciya
pārati vaṟaṇṭa pūmiyām kōyilpaṭṭi vaṭṭārattaic cērnta ciṟṟūriṟ piṟantavaṉē.
pañcam avar pārttaṟinta koṭumaiyākavum irukkak kūṭum. pārati oru yukak
kaviñaṉ eṉṟu aṭikkaṭi palar kūṟuvar. taṉa yukattiṉ paṇpukaḷ cilavaṟṟai mēṟkūṟiya
kaviñar toṭṭuk kāṭṭiyuḷḷaṉar eṉpataip pārati
naṉkuṇarntamaiyē pāratiyiṉ kāla uṇarvukkuc ciṟanta cāṉṟu pakarukiṉṟatu.
vekukālattiṟka muṉṉart tōṉṟiya nūlkaḷ paṟṟi oruvar karuttut terivippatu mikavum
eḷitu. kālam nūlkaḷaik kaṇittut taram pirittut tarukiṉṟatu. āyiṉ, camakāla nūlkaḷuḷ
uyirttuṭippuḷḷavaṟṟaikkaṇṭu koḷḷuvatu
attuṇai eḷitaṉṟu. ilakkiyattiṉ iyakkaviyalai uḷḷuṇarvākavē terintukoḷḷum
paṭaippāḷiyum, tiṟaṉāyvāḷaṉumē ivvāṟu taṉatu kālattu nūlkaḷaic cariyāka
eṭaipōṭamuṭiyum. pārati ivvuṇarvaip perumaḷaviṟ peṟṟiruntāṉ. avaṉatu veṟṟiyiṉ
irakaciyamum atuvē.
taṉatu aruṭ pākkaḷait "teruppāṭal" eṉṟu aṭakkamāka aḻaittuk koṇṭa irāmaliṅkar
pōṉṟavariṉ nōkkum vākkumē taṉatu yukattiṟku ukantavai eṉṟuṇarntu, avaṟṟai
ātāramākak koṇṭu uḻaittāṉ pārati. "potumakkaḷukku ukappāṉa palvēṟu
kaviñarkaḷaiyum ivar piṉpaṟṟiyuḷḷār"
eṉṟu kūṟukiṟār es.vaiyāpurip piḷḷai.

ippāṭal vakaikaḷ ettakaiyavai? ilakkiyattiṉ pirikka muṭiyāta pakutiyāka uḷḷa
ivaṟṟaip potuvāka icaippākkaḷ eṉpar. cintu mutaliya oṉpatu vakai icaip pākkaḷ
vaḻaṅki varuvataip palarum aṟivar. icait tamiḻp pirivu paṉṉeṭuṅkālamāka iruntu
varuvatoṉṟu eṉiṉum mēṟkūṟiya
cintu mutalāya icaippākkaḷ patiṉeṭṭām nūṟṟāṇṭiṟku muṉ iruntatillai eṉpar. ivvicaip
pākkaḷaic "cākittiyam" eṉṟum vaḻaṅkuvar. ilakkiya vaḻivanta cantappākkaḷ, varip
pāṭalkaḷ ākiyavaṟṟiṉ piṉṉaṇiyilē, nāṭṭup pāṭalkaḷai aṭippaṭaiyākak koṇṭu,
mukiḻttaṉavē ivvicaip
pāṭal vakaikaḷ. camayac cārpuḷḷaṉavākat tōṉṟiya ivvicaip pākkaḷaic camayac cārpu
kuṟaivākavum, araciyaṟ camūkac cārpu kūṭutalākavum amainta putup
pāṭalkaḷukku aṭippaṭaiyāka amaittatilētāṉ pāratiyiṉ veṟṟiyiṟ perum pakuti
taṅkiyuḷḷatu. aḻakukku aḻaku ceytāṉ
avaṉ.

taṉatu muṉṉōṭikaḷ toṭakkivaitta putiya ceyyuḷ vakaikaḷaip "pārati apūrvat
tiṟamaiyuṭaṉ, nūtaṉa vēkattuṭaṉ āṭciyil koṇṭuvantaṉar" eṉṟu vaiyāpuripa piḷḷai
kuṟippiṭuvatu maṉaṅkoḷat takkatē. pārati tiṟamaiyuṭaṉum, vēkattuṭaṉum kaiyāṇṭa
pāvakaikaḷiṟ
cintu ciṟappāṉatoṉṟu. paḻaiya yāppilakkaṇa nūlkaḷilē itaṟku ilakkaṇaṅ
kūṟappaṭavillai. kiḷikkaṇṇi, kīrttaṉam, kumpi, temmāṅku, cilācam pōṉṟa piṟkālac
ceyyuḷ vakaikaḷaic cērntatu cintu; itaṉaṭippaṭai nāṭṭup pāṭal eṉṟāl tavaṟākātu.
cintiṉ iyalpu paṟṟit
kalkuḷam kuppucāmi patippitta kāvaṭic cintu nūliṉ mukavuraiyiṟ kāṇappaṭuvatu -

"cintu icait tamiḻiṉ pākupāṭukaḷil oṉṟu. atu aintuṟuppukaḷālāyatōr yāppu vicēṭam.
avvuṟuppukaḷāvaṉa-pallavi, anupallavi, mūṉṟu kaṇṇikaḷ aṭaṅkiya caraṇam, ippeyarai
vakittup pallaviyum, anupallaviyum iṉṟi caraṇaṅkaṭkuriya kaṇṇikaḷai māttiram peṟṟu
naṭaipeṟuvaṉa cilavakaic
cintukaḷ. cintu eṉpatu kummi, kuṟam, vaḻinaṭaippatam eṉpavaṟṟiṉ naṭaiyaiyē
perumpāṉmaiyum taḻuvic cellum."

pallaviyum anupallaviyum tavirttuc caraṇaṅkaṭkuriya kaṇṇikaḷaik koṇṭu
naṭaipeṟuvaṉavē pāratiyār iyaṟṟiya cintukaḷiṟ perumpālāṉavai. noṇṭic cintu,
kāvaṭiccintu meṭṭukaḷilē pala poruḷ kuṟitta pāṭalkaḷai yāttuḷḷaṉar pāratiyār. āṟṟal
mikka kaviñarkaḷ
tāṅkaiyāḷum yāppukaḷiṉ uyir nilaiyaiyaṟintu avaṟṟiṉ caktiyaip pūraṇamāka
veḷikkoṇarvar. campantarum kampaṉum viruttattaiyum, pukaḻēnti veṇpāvaiyum
ēvalkoṇṭu eṇṇariyavintaikaḷ purintatai maṟakkamuṭiyumō? tāḻicaiyaik karuviyākak
koṇṭu
camayaṅkoṇṭār capta jālaṅkaḷ ceytatai niṉaiviṉiṉṟu akaṟṟa muṭiyumō? mēṟkūṟiya
yāppamaitikaḷ ilakkaṇa nūlkaḷiṟ kāṇappaṭuvaṉa. ilakkaṇa nūlkaḷiṉ aṅkīkāram peṟāta
yāppu oṉṟiṉai eṭuttukkoṇṭu ataṉaip "paḻaiya muṟaiyil āṇṭatēyaṉṟi, putupputu
vaṭivaṅkaḷ koṭuttum"
pāṭiṉāṉ pārati. cintu pāratikku muntiya cila kaviñarāṟ kaiyāḷappaṭṭateṉiṉum avaṉatu
āṭcikkup piṉṉarē ilakkiyat takutiyum matippum peṟṟatu.

cintu eṉṟa icaip pāṭaliṉ varalāṟṟai nōkkum poḻutu cittar pāṭalkaḷukkuc ceṉṟu
viṭukiṟōm. pāmpāṭṭic cittar, akappēyc cittar, iṭaikkāṭṭuc cittar mutalāyiṉōr ivvicaic
ceyyuḷait tārāḷamākap payaṉpaṭuttiyuḷḷaṉar. tammaḷaviṟ camayap puraṭciyāḷarāṉa
cittarkaḷ tamatu neñciṟkuc colvaṉavum piṟarukkuc colvaṉavumākap pala uṇmaikaḷai
eṭutturaittaṉar; cila vēḷaikaḷil maṟaiporuḷ mikuntamaiyāl avai peruvaḻakkup
peṟāvāyiṉa.

"eṉakku muṉṉē cittarpalar iruntarappā
yāṉum vantēṉ oru cittaṉ inta nāṭṭil"

eṉṟu pāṭum pārati cittar pāṭalkaḷai īṭupāṭṭuṭaṉ paṭittāṉ eṉpataṟku akaccāṉṟukaḷ
anēkam uṇṭu. cittar pāṭalkaḷil cintu mukkiyattuvam peṟavillai. āṉāl cittarkaḷ
kaiyāṇṭa cintuvaik kaiyāṇṭapoḻutu ceyyuḷ vakaiyai māttiram pārati peṟṟuk
koḷḷavillai; poruḷ,
toṉi, uṇarvu ākiyavaṟṟilum ciṟitaḷavu kūṭavē mukantu koṇṭāṉ:

"ūrukku nallatu colvēṉ-eṉak
kuṇmai terintatu colvēṉ
cīrukkel lāmuta lākum - oru
teyvan tuṇai ceyya vēṇṭum"

eṉṟa muccīriraṭṭaic camanilaic cintu, pārati paḻaiya cittar kuraliṟ pēcuvataik
kāṭṭukiṟatu, patiṉeṭṭām nūṟṟāṇṭiṉ ciṟappumikka kaviñaril oruvarāṉa mēlakaram
tirikūṭarācappak kavirāyar pāṭiya kuṟṟālak kuṟavañciyil pala ōcai vēṟupāṭuḷḷa
cintukaḷ varukiṉṟaṉa.
ciruṅkāra rasattaic cintu mūlam cinti viṭukiṟār kavirāyar; ciṅkaṉ, ciṅki
vākkuvātamum cintuvil amaintatē. āyiṉum cintuc ceyyuḷaip pattoṭu patiṉoṉṟākavē
payaṉpaṭuttiṉār tirikūṭarācappar. atumaṭṭumaṉṟu. nūliṉ nāṭakap paṇpil cintu
maṟaintu
viṭukiṟatu eṉavum koḷḷalām. ittakaiya vaḷarcciyiṉ viḷaivākac cintukaḷ
virivaṭaintaṉa. vaḻinaṭaic cintu, kāvaṭiccintu, noṇṭic cintu, taṅkac cintu eṉap
palavām. cintuviṉ varalāṟṟil aṇṇāmalai reṭṭiyāriṉ kāvaṭic cintu taṉiyiṭam
vakikkiṟatu. aṇṇāmalai
reṭṭiyār (1861-1890) murukaṉ kōyilkaḷukkuk kāvaṭi eṭuttuc cellum
aṭiyārkaḷuṭaiya ācaiyai niṟaivēṟṟumāṟu palvēṟu cantaṅkaḷiṟ pāṭiyavaiyē kāvaṭic
cintup pāṭalkaḷ. camayam, allatu ciruṅkāram ākiya iru poruḷkaḷukku vākaṉamāka
iruntu vanta cintu, reṭṭiyār nāvil mika
uyariya nilaiyait toṭṭateṉalām. cintu eṉṟāl aṇṇāmalai reṭṭiyār eṉṟiruntatu.
eṭṭaiyapuram camastāṉattil pārati irunta kālattil yārō viṭṭa cavālai ēṟṟu, "iṉṟu
mālaikkuḷ oru cintuṭaṉ varukiṟēṉ" eṉṟu kūṟiyapaṭiyē oru kāvaṭic cintai maṉṉar
muṉṉilaiyil
araṅkēṟṟiṉārām. ataṉ oru ciṟu pakuti maṭṭumē emakkuk kiṭaittuḷatu.
paḷḷikkūṭattiṟ paṭikkum pirāyattil ivvaḷavu tuṇiccaluṭaṉ kāvaṭic cintu oṉṟai
iyaṟṟiyamai viyappukkuriyatāyiṉum, appāṭalil reṭṭiyāriṉ celvākkaic cantēkamiṉṟik
kāṇalām.

"paccait tirumayil vīraṉ
alaṅ kāraṉ kau māraṉ-oḷir
paṉṉiru tiṇpuyap pāraṉ-aṭi
paṇi cuppira maṇiyark karuḷ
aṇi mikkuyar tamiḻaittaru
paktark keḷiyaciṅ kāraṉ-eḻil
paṇṇu maruṇācalat tūraṉ."

aṇṇāmalai reṭṭiyāraiyum aruṇakiriyaiyum ivvaṭikaḷil nām kāṇalām. ippaṭiyē
toṭarntu pāṭiyiruntāl, pārati kēvalam tiṟamai mikka iraṇṭāmpaṭik kaviñaṉākap
pariṇāmittiruppāṉ; āṉāl nām muṉṉark kaṇṭatu pōla paḻaiya vaṭivaṅkaḷait taṉatākkip
putiya
putiya poruḷkaḷaic cumattiṉāṉ.

aṇṇāmalai reṭṭiyārāl kāvaṭic cintu pirapalyamaṭaintatāyiṉum, ilakkiya antastaip
peṟat tavaṟiyatu. teyvaṅkaḷaip pāṭiyapōtum nāṭṭup pāṭalākak kaṟṟōrāṟ
karutappaṭṭatu. teṉṉintiyāvil maṭṭumallātu ilaṅkaiyilum cila piratēcaṅkaḷiṟ cintu
peru
vaḻakkāyiruntatu. tirikūṭarācappak kavirāyar aṅka varuṇaṉaikkup payaṉpaṭuttiyataip
pōla mirukaṅkaḷ, paṭcikaḷ mutaliyavaṟṟāl uṇṭākum aḻivukaḷai varuṇikkac cintu
upayōkamāṉatu. mullaittīvu, vaṉṉip pakutikaḷil kokkuc cintu, kuruvic cintu eṉpaṉa
vaḻaṅkiyatākat
terikiṟatu. īḻattiṟ pirapalamāyirunta ammaṉ cintu kuṟippiṭattakkatē. cilappatikārak
kataiyiṉiṉṟum nuṇukka vivaraṅkaḷil vēṟupaṭum ippāṭal pattiṉi vaḻipāṭṭaip
paṟṟiyatu. makāpāratak katai kūṟum aivar cintu maṟṟoṉṟu. ivaiyellām kaṟṟōr
nōkkil
'viḻumiya' poruḷaik kūṟuvaṉavalla; naṉṉaṭaiyaip peṟṟaṉavumalla:

"kālamām vaḷattiṇṭak kōlamā marattiṉ mītu"

eṉṟu toṭaṅkum kāvaṭic cintu muṉ kāṇāta poruṭ ciṟappum uṇarvu mēmpāṭum
koṇṭatu. 'kāvaṭip' paṇpu maṟaintu cintu, karuttaik kāvum taṇṭāka māṟiyatu. kaṇṇaṉ
pāṭṭil cintukaḷ tattuvak koṭumuṭikaḷait toṭṭaṉa. āṭalukkum pāṭalukkum
eṉṟirunta taṅkac cintu mutaliyaṉa arumporuḷ
uṇarttum ceyyuḷāka aṟputa urumāṟṟam peṟṟaṉa. curuṅkakkūṟiṉ anātaiyāka irunta
cintu eṉṟa pā vakaiyai ilakkiya ariyācaṉa mēṟṟiyavaṉ pārati. kampaṉ vāyilē viruttam
peṟṟa makimaiyaip pārativākkilē cintu peṟṟatu. ivvuṇmaiyai uṇarttuvatu pōlap
pāṭiyuḷḷār
pāratitācaṉ.

"paintamiḻt tērppākaṉ; avaṉoru centamiḻt tēṉī;
cintukkut tantai, kuvikkum kavitaik kuyil..."

paḻaiya pākkaḷaiyum pāviṉaṅkaḷaiyum pārati āṅkāṅkuk kaiyāṇṭāṉ. āyiṉum cintu
mutalāya putiya icaippākkaḷaiyum taṉatu uṇarcci veḷippāṭṭiṟkuriya mukkiya
cātaṉamākak koṇṭāṉ eṉpatil aiyametuvumillai. pāratikku piṉvanta kaviñar palarum
ittuṟaiyiṟ
pāratiyaiyē piṉpaṟṟiyuḷḷaṉar.

cintu eṉṟa pāvakaiyaip pārati kaiyāṇṭatilē kuṟippiṭattakka amicam oṉṟu oṇṭu. kāṇa
vicāratā em.es. irāmacāmi aiyar kūṟṟup paṭi cākittiyaṅkaḷ iruvakaiyiṉa. uraiyiyal
cākittiyaṅkaḷ, icaiyiyal cākittiyaṅkaḷ eṉpaṉa avai. muṉṉatil urainaṭai mikuntum,
caṅkīta
naṭai curuṅkiyum kāṇappaṭum. piṉṉatil caṅkīta naṭai mikuntum, caṅkīta naṭai
curuṅkiyum kāṇappaṭum. cintu iyalpākavē iraṇṭāvatu pirivaic cērntatu.
tiru.ku.aḻakiricāmi kūṟuvatupōla, "icaiyiṉpamum, collaḻakum, tāḷakkaṭṭum,
pirācalaṭcaṇamum, eḷiya naṭaiyumē
cintukku aḻakum, uyirum koṭuppavai. itil piramātamāṉa tattuvak karuttukkaḷō,
camayak karuttukkaḷō kavitai aḻakō niṟaintirukka vēṇṭum eṉṟa avaciyamillai."
uṇmaitāṉ. kōpāla kiruṣṇa pāratiyār, aṇṇāmalai reṭṭiyār mutaliyōr kaiyāṇṭa muṟaiyil
coṟkaḷum, avaṟṟiṉ poruḷāḻamum mukkiyattuvam peṟṟaṉa eṉak kūṟutal iyalātu. icaip
paṇpē talaitūkki niṉṟatu. pāratiyō, cāmāṉiya pulavaṉ allaṉ. taṉṉuṇarvuṭaṉ vēṇṭuvaṉa
aṟintu pāṭiyavaṉ avaṉ.

"cuvai putitu, poruḷ putitu, vaḷam putitu
coṟ putitu cōti mikka
navakavitai ennāḷum aḻiyāta
makā kavitai....

eṉṟu taṉatu kaviyaic cilarāvatu pārāṭṭak kēṭṭavaṉ. itaṟku ātāramākac collaḻakil
maṭṭumaṉṟic coṟporuḷilum āḻam pārttavaṉ avaṉ eṉpatai niṉaittup pārttal vēṇṭum.
navanavamāṉa tattuvattaiyellām collil vaṭittavaṉ avaṉ. eṉavē icaip paṇpiṉai aḷavuṭaṉ
niṟuttik koṇṭu,
poruḷvaḷamum cērttāṉ. anta vakaiyil muṉṉōrai miñciṉāṉ. taṉṉaḷavil putumaiyiṉ
mutalum muṭivumāṉāṉ. tāṉ kaiyāṇṭa yāppilum uruva amaitiyilum ivvāṟu
kālattiṟkēṟṟa putumai ceyyat tūṇṭukōlāy iruntatu pāratiyiṉ kavitā nōkku eṉṟē
kūṟalvēṇṭum.
eṉiṉum, iṉimaiyilum pāratikkup palavaḻikaḷilē muṉṉōṭikaḷāka viḷaṅkiya
kaviñarkaḷum camayattiṉ vaḻi niṉṟu ilakkiyam paṭaittavarkaḷē. teyva paktiyilē
pārati avarukku evvitattilum caḷaittavaṉ allaṉ. āyiṉum avaṉ camūkattiṉ vaḻiniṉṟu
ilakkiyam paṭaittaṉaṉ.

"cuvai
naṇṇum pāṭṭiṉoṭu
tāḷam-mika
naṉṟā vuḷattaḻuntal
vēṇṭum-pala
paṇṇiṟ kōṭivakai
iṉpam-nāṉ
pāṭat tiṟaṉaṭaital
vēṇṭum"

eṉṟu vīrai caktiyiṭam varam kēṭṭāṉ. etaṟkāka?

"eṉṟaṉ
pāṭṭut tiṟattālē-
ivvaiyattaip
pālittiṭa vēṇum."

ēṉeṉil,

"namakkut toḻil kavitai
nāṭṭiṟ kuḻaittal
imaippoḻutuñ
cōrātiruttal"

eṉṟu pārati vākku. ittakaiya māperuñ camūka nōkku iruntamaiyālēyē paḻakum tamiḻ
marapil vanta eḷimaiyaiyum, iṉimaiyaiyum kaiyēṟṟatōṭu, avaṟṟuṭaṉ putumaiyaiyum,
poruḷāḻattaiyum kalantu kavitaikaḷaik koṭṭit tantāṉ. uruvattiṟkum
uḷḷaṭakkattiṟkum uḷḷa
nuṇṇiya piṇaippaiyaṟintukoḷḷap pāratiyaiviṭa vēṟu ciṟanta utāraṇak kaviñaṉ
vēṇṭumō?10. pāratiyum cuntarampiḷḷaiyum

tamiḻk kavitai varalāṟṟilē putiyatoru cakāptattait toṭakki vaittavar makākavi pārati
eṉpatu potuvāka yāvarum ēṟkum uṇmaiyākum. putumaik kaviñaṉ pāratiyārukkuc
ciṟitu muṉṉatākap piṟanta kōpāla kiruṣṇa pāratiyār, aṇṇāmalai reṭṭiyār,
irāmaliṅka cuvāmikaḷ, cūriyanārāyaṇa cāstiriyār, cuntarampiḷḷai mutalāyiṉōr, ciṟcila
tuṟaikaḷilē pāratiyārukku muṉṉōṭikaḷāka viḷaṅkiṉareṉpatu ippoḻutu mella mella
uṇarappaṭṭu varukiṟatu. ivaruḷ maṉōṉmaṇīyam āciriyar pe.cuntarampiḷḷai
(1855-1897) kuṟippiṭattakkavar. cuntaram piḷḷaiyum, pāratiyaiyum oppunōkki
ārāyvatu iruvaraiyumē naṉku terintu koḷḷa utavum muyaṟciyāka irukkum. atē
camayattil pāratiyiṉ taṉicciṟappaik kaṇṭu koḷḷavum vāyppu ēṟpaṭum.

cuntarampiḷḷaikku irupattēḻu vayatu nirampiya kālattilē (1882) tamiḻnāṭṭiṉ oru
mūlaiyilē pāratiyār piṟantār. pāratikkup patiṉaintām vayatu naṭakkumpoḻutu
cuntarampiḷḷai iṟantu viṭukiṟār. anta vakaiyil cuntarampiḷḷai pāratiyiṉ muṉṉōṭi
eṉpatilum
mūtta cakapāṭi eṉpatu poruttamākum. iruvarukkumiṭaiyil mukkiyamāṉa
oṟṟumaiyoṉṟuṇṭu. cuntarampiḷḷai taṉatu 42vatu vayatiṟ kālamāṉār. pāratiyārukku
iṟakkum poḻutu vayatu 39. iruvarumē tammāl iyaṉṟaḷavu tamatu moḻikkum
camutāyattukkum uḻaittaṉar. 1896il
cuntarampiḷḷaiyavarkaḷ patippāciriyar u.vē.cāminātaiyarukku eḻutiya kaṭitamoṉṟilē
piṉvarumāṟu kuṟippiṭṭār:

"nammaṉaiyār tēkanilaiyaik karutumpōtu 'irutalaik koḷḷiyiṉuḷ eṟumpu' eṉṟē
yuṇmaiyāy, eṇṇa vēṇṭiyatāyirukkiṟatu. uḻaittāl carīra upāti tuṇipāka niṟkiṟatu.
uḻaikkāviṭṭāl carī ramirunteṉṉa payaṉeṉṟa cōkamum appaṭiyē. ētu ceyya? kaṭavuḷ
iccaipōla
naṭakkaṭṭum."

kaṭaṉ tollaikaḷ mutaliyavaṟṟōṭu uṭal nalakkuṟaivum pāratiyai vāṭṭi vantateṉpatai
avar varalāṟukaḷ kūṟukiṉṟaṉa. ittakaiya maṉōnilaiyilēyē,

"collaṭi civacakti-eṉṉaic
cuṭarmikum aṟivuṭaṉ paṭaittuviṭṭāy
vallamai tārāyō-inta
mānilam payaṉuṟa vāḻvataṟkē."

eṉṟum

"vicaiyuṟu pantiṉaippōl-uḷḷam
vēṇṭiyapaṭi cellum uṭalkēṭṭēṉ.

eṉṟu kāḷiyiṭam vēṇṭukiṟār pāratiyār.

cuntarampiḷḷai ceṉṟa nūṟṟāṇṭilē vāḻnta talaiyāya tamiḻp perumakkaḷil oruvar.
pirittāṉiya ātikkattiṉ viḷaivākac ceṉṟa nūṟṟāṇṭiṉ iṟutikkālap pakutiyil āṅkila moḻi,
nākarikam mutaliyavaṟṟiṉ tākkamum aṭinilaiyākak kaittoḻiṟ perukkamum
kāṇappaṭṭaṉa. ittakaiya cūḻnilaiyilēyē āṅkilak kalviyum, ataṉuṭaṉ piṉṉip piṇainta
viḷaivukaḷum intiya upakaṇṭattil ēṟpaṭalāyiṉa. āṅkilēyaratu celvākku atikamākak
kāṇappaṭṭa mākāṇaṅkaḷil ivviḷaivukaḷ tulakkamākiṉa. āṅkila aṟivum, ataṉāṟ
peṟappaṭṭa camūka
uyarvum cilarai oṉṟu cērttaṉa. mattiyataravarkkattiṉ aṭippaṭai itu eṉalām. ceṉṉai,
vaṅkāḷam, pampāy irācatāṉikaḷilē immattiyatara varkkattiṉariṉ kalai ilakkiya
veḷippāṭukaḷ pattirikai vāyilākavum, nūl vaṭivilum malarat toṭaṅkiṉa. āṅkila
varalāṟṟu
nāvalāciriyar 'vālṭar skoṟ'ṟaip piṉpaṟṟi eḻutiya paṅkim cantirarum,milṭaṉaip
piṉpaṟṟik kāviyam paṭaikka muṉainta maikkēl matucūtaṉa tattarum, airōppiya
ilakkiya āciriyaraip piṉpaṟṟi nāṭakaṅkaḷ eḻuta muṟpaṭṭa tuvijēntiralālarāyarum,
āṅkilap pāṭal
vakaikaḷil oṉṟāṉa (Sonnet) coṉaṟ amaippaip piṉpaṟṟip putuppācuraṅkaḷ paṭaittup
paricīlaṉa naṭāttiya paritimāṟ kalaiñarum aṉaittintiyap pōkkoṉṟiṉ piratinitikaḷākavē
amaintaṉar. ivarkaḷiṉ paṭṭiyalil cērntavarē pērāciriyar cuntarampiḷḷai.

cuntarampiḷḷaiyum avar pōṉṟōrum tamatu tāynāṭṭiṉ paḻañciṟappaiyum, tāymoḻiyiṉ
tolvaḷattaiyum uṇarntiruntaṉar. atē camayattil mēṉāṭṭiṉ navīṉakālac ciṟappaiyum
perumaiyaiyum kaṇṭaṟintaṉar. tamatu paṭaippukaḷ ivviru takaimaikkumēṟpa
iruttal avaciyam
eṉṟu karutiṉar. curukkamākavum eḷimaiyākavum kūṟuvatāyiṉ centamiḻiṉ nalamum,
navīṉa āṅkila ilakkiyattiṉ poruḷamaitiyum ematu ilakkiyattil amaivatai ilaṭciyamākak
koṇṭaṉareṉalām. iṉṉoruvakaiyākac coṉṉāl marapu vaḻivanta tamiḻaṟiñarum āṅkila
ilakkiya aṟivuṭaiyōrum oruṅkē pōṟṟakkūṭiya ilakkiyaṅkaḷaip paṭaikka viḻaintaṉar.
ikkālan toṭṭē pututtamiḻp paṉuvalkaḷukku āṅkilattil nīṇṭa muṉṉurai eḻutum
vaḻakkam ēṟpaṭalāyiṟṟu. cuntarampiḷḷai, paritimāṟ kalaiñaṉ, veḷḷakkāl
cuppiramaṇiya mutaliyār,
cōmacuntara pāratiyār, maṟaimalaiyaṭikaḷ, mutaliyōrellām tattam paṭaippilakkiya
nūlkaḷukku nīṇṭa āṅkila muṉṉurai eḻutiyatu nōkkattakkatu. yārai maṉattiṟkoṇṭu
ivarkaḷ nūlākkañ ceytaṉareṉpatai itu oruvāṟu pulappaṭuttum. cuntaram piḷḷai
tamatu mukavuraiyil piṉ
varumāṟu kūṟiyuḷḷār:

"kalvi kēḷviyāl niṟainta ittalaimuṟaic cirēṣṭar aṅkīkarittu eṉatu icciṟu muyaṟciyum
tamiḻ mātāvukku aṟpitamākumpaṭi aruḷ puriyatoḻiyār eṉa nampip pirakaṭaṉañ
ceyyappaṭukiṟatu."

nūlāciriyariṉ nampikkai vīṇpōkavillai. ak kālattiṟ ciṟanta cirēṣṭarākiya pōp
turaiyavarkaḷ, pūṇṭi araṅkanāta mutaliyār, ci.vai. tāmōtarampiḷḷai, pi.ār. rājamaiyar,
kē.ji.cēṣaiyar mutalāṉavarkaḷ tamiḻilum, āṅkilattilum maṉōṉmaṇīyattiṉ
arumai perumaikaḷai viyantu pārāṭṭiṉar. utāraṇamāka nūl veḷivanta aṭutta āṇṭil
pukaḻpūtta nāvalāciriyarum, tattuvamāṇavarumāṉa pi.ār. rājamaiyar ceṉṉai kiṟittuvak
kallūric cañcikaiyil nūl paṟṟiya tiṟaṉāy voṉṟiṉai āṅkilattileḻutiṉār. maṉōṉmaṇīyam
maṭṭumaṉṟi āciriyariṉ piṟa nūlkaḷum takunta pārāṭṭaip peṟṟaṉa. ilaṇṭaṉiluḷḷa
vēttiyal varalāṟṟuk kaḻakamum avarukku uṟuppurimai vaḻaṅkiṉa. ceṉṉaip
palkalaikkaḻakam taṉatu āṭcikkuḻu uṟuppiṉarākkiyatu. ceṉṉai aracāṅkam 1896il
rāvpakatūr eṉṉum virutai vaḻaṅkiyatu. iṅkilāntil
maṭṭumaṉṟi jermaṉi pōṉṟa nāṭukaḷilum avar pukaḻ paraviyiruntatu. avar
vāḻntuḻaitta tiruvitāṅkūr camastāṉa aracar naṉmatippum ātaravum kiṭṭiyiruntaṉa.

ivar vāḻkkaiyuṭaṉ pāratiyiṉ vāḻkkaiyai oppiṭumpōtu vēṟupāṭukaḷ teḷivākum.
maṉṉarum, veḷḷaikkāra aracāṅkaṅkaḷum, kalvittuṟai niṟuvaṉaṅkaḷum caṉmāṉittup
perumaippaṭuttiya cuntarampiḷḷaiyiṉ vāḻkkai neṟiyum, maṉṉarai alaṭciyam ceytu
veḷḷaikkāra
āṭciyiṉarāl virumpat takātavarākak karutappaṭṭu. puravalar evarumiṉṟik kallūrik
kalvikūṭa muṟaiyākap peṟāta pāratiyiṉ vāḻkkai neṟiyum iru turuvaṅkaḷeṉalām.

aracaṟiya vīṟṟirunta vāḻvoṉṟu; (anniya) aracukeṭa mūccuviṭṭa vāḻvu maṟṟoṉṟu..
ivvēṟupāṭu iruvariṉ ilakkiyak kōṭpāṭṭaiyum pātittatu. "taṟkālattuḷḷa
talaimuṟaiyāruṭ kalvi kēḷvi aṟivu mutaliya yāvaṟṟuḷḷum niṟainta; periyōrait tamatu
nūlkaḷiṉ ilaṭciya
vācakarākak karutiṉār cuntarampiḷḷai. pāratiyō "eḷiya pataṅkaḷ, eḷiyanaṭai, eḷitil
aṟintu koḷḷak kūṭiya cantam, potu jaṉaṅkaḷ virumpum meṭṭu ivaṟṟiṉaiyuṭaiya
kāviyamoṉṟu taṟkālattilē ceytu taruvōṉ namatu tāymoḻikkup putiya uyir
taruvōṉākiṉṟāṉ. ōriraṇṭu varuṣattu nūṟpaḻakkamuḷḷa tamiḻmakkaḷellārukkum naṉku
poruḷ viḷaṅkumpaṭi eḻutuvatuṭaṉ kāviyattukkuḷḷa nayaṅkaḷ kuṟaivupaṭāmalum
naṭāttutal vēṇṭum" eṉpataip pāñcālicapatam eṉṟa tamatu kāviyattiṟku eḻutiya tamiḻ
mukavuraiyil kuṟippiṭukiṉṟaṉar.

iruvariṉ ilakkiyak kōṭpāṭum veḷippaṭum muṟai uṟṟu nōkkat takkatu. kaṟṟōrai
ilakkākak koṇṭa cuntarampiḷḷai, "āṅkilēyam mutaliya pāṣaikaḷiluḷḷa nāṭaka
vaḻakkiṟkicaiyat tām maṉōṉmaṇīyattai iyaṟṟum poḻutum, vāḻttu vaṇakkattuṭaṉ
toṭaṅki naṉmaṇam
puṇartalai muṭivākak koḷḷum tamiḻk kāppiya uṟuppukkaḷai" nāṭakattil varuvittār.
nāṭakattiṉ yāppaip poṟutta maṭṭil paḻamai pōṟṟappaṭṭuḷḷatu. "ēṟakkuṟaiya vācaka
naṭaikkuc camamāṉa akavaṟpāvāl innāṭakam perumpālum ākkappaṭṭirukkiṟatu"
eṉṟu mukavuraiyil
kūṟiyirukkiṟār. atē camayattil nāṭakam āṅkilēya nāṭaka rītiyait
taḻuviyeḻutappaṭṭamaiyāl ṣēkspiyar (1564-1616) kiṟistōpar mārḷō (1564-1593)
mutalāya elicapet kāla nāṭakāciriyar ciṟappuṭaṉ kaiyāṇṭa (Bank Verse) eṉṉum
yāppamaitiyaiyum
tamiḻiṟṟaḻuva muṉaintu ataṟku ēṟakkuṟaiya otta akavaṟpāviṉaik kaiyāṇṭuḷatākavum,
āṅkila mukavuraiyiṟ kūṟukiṉṟār. nāṭakattiṟ perumpakuti āciriyappāvil amaintatēṉum
kali, veṇpā, vañci ākiya paḻaiya pākkaḷum maruṭpāvum tāḻicai, tuṟai, viruttam
mutaliya
pāviṉaṅkaḷum āṅkāṅkuk kaiyāḷappaṭṭuḷḷaṉa. mēṟkūṟiya yāppamaitikaḷ
caṅkaccāṉṟōrālum, piṟacāṉṟōrālum kaiyāḷappaṭṭavai. eṉavē pukaḻ pūtta
nāṭakāciriyarum, milṭaṉ (1608-1674) pōṉṟa makākavikaḷum kaiyāṇṭa yāppiṟkuc
camamāṉatum tamiḻiluḷḷa
mikap paḻaiya ilakkaṇa nūlām tolkāppiyattiṉ vitikaḷakku uṭaṉpāṭāṉatumāṉa ceyyuḷ
vakaiyaiyē cuntaram piḷḷai tamatu nāṭākak kāppiyattiṟku ukanta pāvākak koṇṭār
eṉtu teḷivu.

itu viṣayattil pārati nēretirāṉa pōkkuḷḷavaṉākavē kāṇappaṭukiṟāṉ. akaval, veṇpā,
mutaliya pākkaḷum, kalittuṟai, viruttam mutaliya pāviṉaṅkaḷum pārati paṭaippiṟ
ciṟupāṉmaiyē kāṇappaṭum. cintu, kaṇṇi mutaliya icait tamiḻp pāvakaikaḷē
perumpāṉmai eḷitil aṟintukoḷḷak kūṭiya cantam, potu jaṉaṅkaḷ virumpum meṭṭu
eṉat tāṉ kūṟiyatṟkēṟpa patiṉeṭṭām nūṟṟāṇṭu mutal pāmara makkaḷ mattiyil
pirapalyamāka irunta icaip pākkaḷaiyē ciṟappākak kaiyāṇṭāṉ. ataṉ viḷaivākavē
paḻaku tamiḻ pāvalaṉākap
pōṟṟappaṭukiṟāṉ. pōṟṟutalukkut takunta kōṭpāṭṭut teḷivu avaṉiṭamiruntatu. puṉar
jaṉmam eṉṟa kaṭṭuraiyilē piṉvarumāṟu kūṟukiṟāṉ.

"neṭuṅkālattu muṉṉē eḻutappaṭṭa nūlkaḷ akkālattup pāṣaiyait taḻuviṉavai. kālam
māṟa māṟa pāṣai māṟikkoṇṭu pōkiṟatu. paḻaiya pataṅkaḷ māṟip putiya pataṅkaḷ
uṇṭākiṉṟaṉa. pulavar antantak kālattu jaṉaṅkaḷukkut teḷivākat teriyakkūṭiya
pataṅkaḷaiyē vaḻaṅka
vēṇṭum. arumaiyāṉa uḷḷak kāṭcikaḷai eḷimai koṇṭa naṭaiyilē eḻutuvatu nalla
kavitai."

paḻamaikkum, putumaikkum uḷḷa uṟavai ivvāṟu teḷintiruntamaiyālēyē avaṉ kavitai
vaḻi kāṭṭiyākavum, ātarṣamākavum amaintatu. kaviñar murukaiyaṉ eḻutiyuḷḷa
'nam pārati' eṉṉum pāṭaliluḷḷa mēlvarum pakuti maṉaṅkoḷḷat takkatu.

"ceṉṟu ceṉṟoṉṟākit tēynta paḻaiya
teruvaḻiyē kuṉṟik kulaintu
taḷarnaṭaiyiṭṭa tamiḻkkavitai
iṉṟu talainimirt tiṟṟeṉpatuṇmai
ivaṉuṭaiya veṉṟikku mēlum
puṟaccāṉṟu kūṟutal vēṇṭuvatō?"

icaip paṇpum nāṭakap paṇpum porunti taṉatu pāṭalkaḷaic cātāraṇa makkaḷ
vāyviṭṭup paṭikkavēṇṭumeṉṟu virumpiṉār pāratiyār.

"āṭuvōmē paḷḷup pāṭuvōmē" mutaliya aṭikaḷil ivviruppattaik kāṇalām.
maṉōṉmaṇīyam "kalvi kēḷvikaḷiṟ ciṟanta kaṉavāṉkaḷ" paṭittiṉpuṟutaṟkeṉṟu
eḻutappaṭṭatu. pērāciriyar cuntarampiḷḷaiyiṉ ilakkaṇa, ilakkiya, cāttira nūlaṟivu
tiraṇṭu peṟṟa vaṭivam pōla
nūl amaintuḷḷatu. nāṭaka nūliṟkup piṉṉiṇaippāka uḷḷa kuṟippurai, viḷakkac ciṟṟurai,
mēṟkōḷ viḷakkam, varalāṟṟu viḷakkam ākiyaṉa āciriyaratu kalvip parappai eṭuttu
viḷampuvaṉavāyuḷḷaṉa. āyiṉum mēṭaiyil āṭum nāṭakamāka āciriyar ataṉaik
karutiṉarō eṉpatu
aiyattukkiṭamāṉatē. teṉṉakattiṉ mutuperum nāṭakap periyārāṉa patmapūṣaṉ pammal
campanta mutaliyār tamatu yāṉ kaṇṭa pulavarkaḷ eṉṟa nūlil oru ciṟu campavattaik
kuṟippiṭukiṟār. campanta mutaliyārukkup patiṉeṭṭu āṇṭu mūttavarāṉa
piḷḷaiyavarkaḷ oru cantarppattil maṉōṉmaṇīyam
paṟṟi mutaliyāriṉ karuttaik kēṭṭār. iḷaṅkaṉṟu payamaṟiyātu eṉpatu pōl mutaliyār
coṉṉār.: "nīṅkaḷ kēṭkavē yāṉ tairiyamākac colkiṟēṉ. oru nāṭakamāṉatu mutaṉmaiyāka
naṭikkappaṭuvataṟkē eḻutappaṭṭatākum. kāḷitācaṉ eḻutiya cākuntalam,
vikkiramōrvaciyam mutaliyavai mukkiyamāka naṭippataṟkē
eḻutappaṭṭavaikaḷākum. ākavē nāṭakaṅkaḷ ellōrum pārttu nukarattakkavai
yāyirukka vēṇṭum. uṅkaḷ maṉōṉmaṇīyattai appaṭiyē mēṭaiyil āṭiṉāl ettaṉai
pērukkup poruḷākum eṉṟu nīṅkaḷ colluṅkaḷ."

nāṭakap pērāciriyariṉ oḷivu maṟaivaṟṟa kūṟṟu cuntarampiḷḷaiyiṉatu nāṭakattiṉ
palavīṉattai maṭṭumaṉṟik kavitaiyiṉ palavīṉattaiyum kāṭṭa utavukiṟatu.
ṣēkspiyarum, kāḷitācaṉum piṟkālattil ciṟanta ilakkiyak karttākkaḷākak
karutappaṭṭaṉar eṉpatu uṇmaiyē.
āyiṉum avartam vāḻnāḷil nāṭakaṅkaḷ naṭippataṟkeṉṟeḻutiya naṭaimuṟai
nāṭakāciriyarākavē iruntaṉar eṉpatum niṉaivil niṟutta vēṇṭiya ceytiyākum.

cuntarampiḷḷaiyiṉ nāṭakam paṟṟiya matippīṭu evvāṟirunta pōtum atiṟ kāṇappaṭum
cila karuttukkaḷ pāratiyaik kavarntirukkum eṉṟu karutattōṉṟukiṟatu. utāraṇamākap
piḷḷaiyiṉ nāṭaka nūṟ pāyirattiṟ kāṇappaṭum tamiḻt teyva vaṇakkam
tamiḻilakkiyattilēyē
putiyatoru kavipporuḷait tōṟṟuvittatu eṉpatil aiyamillai. pāratiyiṭattum piṉvanta
pāratitācaṉ pōṉṟōriṭattum vīṟumikka tamiḻuṇarcci kāṇappaṭukiṉṟa teṉṟāl mēṟkūṟiya
pāṭalē vaḻikāṭṭiyāyamainta teṉalām. atumaṭṭumaṉṟu; innūṟṟāṇṭilē
urampeṟṟu vaḷarnta vaṭamoḻi etirppu, pirāmaṇar etirppu, taṉittamiḻiyakkam,
tirāviṭa nāṭṭuṇarvu ākiya araciyaṟ camūkak karuttōṭṭaṅkaḷukkum tamiḻt teyva
vaṇakkattiṟ kāṇappaṭum cila pakutikaḷ vittāka amaintaṉa eṉiṉ atu mikaiyākātu.

"tekkaṇamum atiṟ ciṟanta tirāviṭa naṟ ṟirunāṭum"
eṉṟum

"etticaiyum pukaḻmaṇakka iruntaperun tamiḻaṇaṅkē"
eṉṟum

"catumaṟaiyāriyam varumuṉ cakamuḻutum niṉatāyiṉ
mutumoḻi nī anātiyeṉa moḻikuvatum viyappāmē"

eṉṟum pāṭiṉār piḷḷaiyavarkaḷ. catumaṟai āriyam varumaṉ cakamuḻutum niṉatu eṉṟu
avar tamiḻai viyantuḷḷataik kālākakkoṇṭē tiru.ñā.tēvanēyappāvāṇar, kā.appātturaip
piḷḷai pōṉṟōr tamiḻ ulaka moḻikaḷiṉ tāy eṉṟu tamiḻukku vīravaṇakkam
ceyvārāyiṉar. piṟkālattal kā.cuppiramaṇiya piḷḷai, maṟaimalaiyaṭikaḷeṉṟa vētācalam
piḷḷai, kē.eṉ.civarāca piḷḷai, rā.pi.cētuppiḷḷai, auvai.cu.turaicāmip piḷḷai, ṭi.cavarirāja
piḷḷai, jē.em. cōmacuntaram piḷḷai, es.pavāṉantam piḷḷai
pōṉṟōr vevvēṟu aḷavilum, vaṭivattilum, pirāmaṇat tuvēṣamum tamiḻt tūymaiyum
pēciṉar eṉṟāl avarkaḷukkellām vaḻikāṭṭi cuntaram piḷḷaiyē. tamiḻaṉṉaikku vantaṉañ
ceyyum muṟai cuntarampiḷḷaiyuṭaṉēyē toṭaṅkiyatu.

pāratiyiṭattum ippōkkiṉaik kāṇalām.

"yāmaṟinta moḻikaḷilē tamiḻmoḻipōl
iṉitāva teṅkum kāṇōm"
eṉṟum

"vāṉamaḷanta taṉaittum aḷantiṭum
vaṇmoḻi vāḻiyavē"

eṉṟum, tamiḻai uyarttip pāṭiyuḷḷār. atē camayattil aṉaittintiyap pulattil piṟamānila
moḻikaḷuṭaṉ, tamiḻaiyum oṉṟākakkoṇṭu aḷavaṟittu pōṟṟukiṟāṉ. cintu natiyiliruntu
ciṅkaḷat tīvuvarai avaṉ pārvai virintatāyuḷatu. cuntaram piḷḷai tamiḻ āriyattiṉum
mūttateṉṟum uyarntateṉṟum ēṟṟattāḻvu kaṟpittup pāṭiṉār. pāratiyō intiya varalāṟṟu
vaḷarcciyuṇarvuṭaṉ,

"āṉṟa moḻikaḷiṉuḷḷē-uyar
āriyattiṟku nikareṉa vāḻntēṉ."

eṉṟu tamiḻttāy makkaḷai nōkkik kūṟuvatākap pāṭiyuḷḷār. pārati kūṟṟāṉatu navīṉa
moḻi varalāṟṟuṇmaikku iyaintatāka iruppatumaṭṭumaṉṟi paḻaiya tamiḻ nūl
vaḻakkiṟkum poruntumāṟuḷatu. utāraṇamākak kāñcip purāṇa nūlārum,

"vaṭamoḻiyaip pāṇiṉikku vakuttaruḷi yataṟkiṇaiyāt
toṭarpuṭaiya teṉmoḻiyai ulakamelān toḻu tēttum
kuṭamuṉikku valiyuṟuttār kollēṟṟup pākar...."

eṉṟu iru moḻiyum nikareṉṉumuṇmaiyai eṭuttuk kūṟiyuḷḷār.

piḷḷaiyiṉ tamiḻt teyva vaṇakkamum pāratiyiṉ tamiḻttāy eṉṟa pāṭalum oppunōkkik
kaṟkavēṇṭiyaṉa. piḷḷai tirukkuṟaḷaiyum, maṉunīti cāttirattaiyum oppiṭṭum
tiruvācakattaiyum, vētattaiyum oppiṭṭum tamiḻiṉ uyarpu pēcukiṟār.

itu viṣayattil cuntaram piḷḷaikku vaḻikāṭṭiyākap patiṉēḻām nūṟṟāṇṭil vāḻnta
tuṟaimaṅkalam civappirakāca cuvāmikaḷaik kuṟippiṭalām. vīracaivarāṉa ivar tamatu
matap piriviṉ pōkkiṟku iyaiyap pirāmaṇa etirppāḷarākaviruntār. vaṭamoḻiyiluḷḷa
vētattiṉum maṇivācakar vākkuc ciṟantatu eṉṟu pāṭiyirukkiṟār. nālvar nāṉmaṇimālai
eṉṟa pirapantattilē piṉvarum nēricaiyāciriyappā iṭam peṟṟuḷḷatu.

"viḷaṅkiḻai pakirnta meyyuṭai mukkaṭ
kāraṇa ṉuraiyeṉu māraṇa moḻiyō
āticīr paravum vātavūraṇṇal
malarvāyp piṟanta vācakat tēṉō
yātō ciṟanta teṉkuvī rāyiṉ
vēta mōtiṉ viḻinīr perukki
neñcunek kurukī niṟpavark kāṇkilēm
tiruvā cakamiṅ korukā lōtiṟ
karuṅkaṉ maṉamuṅ karaintukak kaṇkaḷ
toṭumaṇaṟ kēṇiyiṟ curantunir pāya
meymmayir poṭippa vitirvitirpa peyti
aṉpa rākana raṉṟi
maṉpatai yulakiṉ maṟṟaiya rilarē."

neñcaiyurukkuvatil vētam tiruvācakattukkuk kiṭṭavum niṟkamāṭṭātu eṉkiṟār
cuvāmikaḷ. cuvāmikaḷatu nōkkai muṉṉeṭuttuc ceṉṟār cuntarampiḷḷai eṉṟu kūṟalām.

āriyam vaḻakkoḻintu pōkat tamiḻ iḷamai māṟātiruppatākak kūṟic celkiṟār.
itupiṉṉōkkip pārttup paḻamai pēcum ceyalākum. ceṉṟa kālattiṉ ciṟappup paṟṟiya kural
itu. āṉāl atē tamiḻmoḻi taṉatu kālattil aṟiviyaṟṟuṟaiyil piṉ taṅkiyiruppataik
kāṇkiṉṟāṉ pārati. piḷḷai pōṉṟōrukku nēraṭiyāṉa patil kūṟuvatupōlak kūṟukiṉṟāṉ.

"maṟaivāka namakkuḷḷē paḻaṅkataikaḷ
colvatilōr makimai yillai."

atumaṭṭumaṉṟu. tamatu cuyacaritattil mukkālattaiyum iṇaittup pārkka vēṇṭumeṉak
kūṟukiṟāṉ:

"muṉṉarnāṭu tikaḻnta perumaiyum
mūṇṭirukku minnāḷiṉ ikaḻcciyum
piṉṉar nāṭuṟu peṟṟiyum tērkilār
pēṭikkalvi payiṉṟuḻal pittarkaḷ"

cuntarampiḷḷai pōṉṟōr mūṇṭirukkum innāḷiṉ nikaḻcciyai aṟintilar eṉṟu nām kūṟa
vēṇṭiyatillai. naṉkaṟintiruntaṉar. āṉāl kaṇmuṉ kaṇṭa nikaḻccikkum vīḻccikkum
vimōcaṉam, vaḻi kūṟiyatilēyē pāratikkum avarukkum aṭippaṭaiyāṉa vēṟupāṭu
terikiṟatu.
cuntarampiḷḷai pōṉṟōr muṉṉar irunta ciṟappai mīṇṭu kāṇaviḻaintaṉar. muntiya
poṟkālam mīṇṭu varavēṇṭum eṉa virumpiṉār. pāratiyō "putiyatōr ulaku ceyyat"
tuṭittāṉ. "aṟivīṉam, acuttam, vaṟumai, ciṟumai, nōy, koṭumai, pirivu, anīti, poy
eṉṟa irākṣasak kūṭṭaṅkaḷai aḻittu maṉita jātikku viṭutalai" tarat tuṭittāṉ. itu etir
kālattai muṉṉōkkip pārkkum vaḷarccip pārvaiyākum.

maṉita jāti eṉṟa paranta nōkku iruntamaiyālēyē, "cātikaḷ illaiyaṭi pāppā" eṉṟu
aṟutiyiṭṭuk kūṟiṉāṉ pārati. taṉatu pūṇūlaik kaḻaṟṟi eṟintuviṭṭu, "pārppāṉai aiyaṉeṉṟa
kālamum pōccē" eṉṟu paḷḷup pāṭiṉāṉ. taṉṉaiyēveṉṟa takaimai peṟṟāṉ. āṉāl
cuntarampiḷḷaiyiṉ ñāṉap putalvarkaḷ oruvarkkoru nītiyuraikkum maṉunītiyai
etirttuk koṇṭu pirāmaṇat tuvēṣap pōrvaiyil tamiḻakattil tamatu cātiyiṉariṉ
mēmpāṭṭiṟkākac ceyya vēṇṭiya ellām ceytaṉar. pirāmaṇa etirppiṉ uṭaṉikaḻcciyāka
vēḷāḷar
celvākku uyarntatu. vēḷir paṟṟip pēciya civarāca piḷḷaiyum, paḻantamiḻar camayam
paṟṟip pēciya kā.cuppiramaṇiya piḷḷaiyum, veḷippaṭaiyākavē vēḷāḷar paṟṟip pēciya
vētācalam piḷḷaiyum (maṟaimalaiyaṭikaḷār), veḷḷaikkāra āṭciyil
pirāmaṇarallātāriṉ nalaṉ eṉṟa pōrvaiyil vēḷāḷar nalaṉōṅka aṟivuttuṟaiyil
pāṭupaṭṭavarkaḷē. "anniyar vantu pukal eṉṉa nīti" eṉṟu tarmāvēcattuṭaṉ kēṭṭāṉ
pārati. cuntarampiḷḷai, "tamakku utavipurinta āṅkila aṟivu nūṟ pulavar ṭākṭar
hārvitturaiyavarkaṭku naṉṟi
pārāṭṭum aṟikuṟiyākat tām kuṭiyirunta maṉaittōṭṭattiṟku 'harpipuram' eṉṟu
peyariṭṭu vaḻaṅkiṉār. ituvumiṉṟit tāmiyaṟṟiya maṉōṉmaṇīyattait tam āciriyar
hārivitturaiyavarkaṭkē urimaippaṭutti veḷiyiṭṭirukkiṟār."

pāratiyō, "paṟaṅkiyait turaiyeṉṟa kālamum pōccē" eṉṟu pāṭiṉāṉ.
cuntarampiḷḷaiyavarkaḷ tam iḷamaik kālattil, tamiḻ kaṟṟa nākai nārāyaṇacāmip
piḷḷaiyiṭam tamiḻ kaṟṟavarāṉa nākai ār.vētācalam piḷḷai (maṟaimalaiyaṭikaḷ)
piṟkālattil taṉit
tamiḻ iyakkattiṉ taṉipperuntalaivarāka viḷaṅkiṉār. tamatu pattoṉpatāvatu vayatil
(1895) tiruvaṉantapurañ ceṉṟu, cuntaram piḷḷaiyaik kaṇṭu aḷavaḷāvi,
pērāciriyariṭamiruntu naṟcāṉṟitaḻoṉṟu peṟṟavar. nīṇṭa kālam vāḻnta
maṟaimalaiyaṭikaḷ (1876-1950) tamiḻai
vaṭamoḻik kalappiṉṟi eḻutavēṇṭumeṉṟu iyakka naṭāttiṉarēṉum, āṭcimoḻiyākavum
aṉaittintiya moḻiyākavum āṅkilamē iruttal vēṇṭumeṉṟu uṟutiyāka nampiyavar.
ataippōlavē veḷḷaiyarkaḷ viṭutalai vaḻaṅkiya kālattil avar
makiḻcciyaṭaiyavillaiyeṉṟu avariṉ vāḻkkai varalāṟṟai eḻutiya avaratu makaṉ tiru
maṟai.tirunāvukkaracu kuṟippiṭukiṟār. tamatu nīṇṭa vāḻnāḷil kiramamāka eḻuti
vanta tiṉakkuṟippukkaḷaiyum āṅkilattilēyē eḻutiyirukkiṟār eṉpatum, uṟaviṉarukkum,
naṇparukkum
perumpālum āṅkilattilēyē kaṭitaṅkaḷ eḻutiyirukkiṟāreṉpatum ittoṭarpil
niṉaivukūrattakkaṉa. pāratiyō, "iyaṉṟavarai tamiḻilēyē pēcuvēṉ, tamiḻilēyē eḻutuvēṉ"
eṉṟa viratam pūṇṭiruntār. ivvēṟupāṭṭiṉ aṭippaṭaik kāraṇam cintikkaṟpālatu.
cuntarampiḷḷai
pōṉṟōr moḻiyaiyoru kalācārac ciṉṉamāka maṭṭum karutiṉar. pāratiyō makkaḷ vāḻvil
piṉṉippiṇaintuḷḷa iyakka cātaṉamākak koṇṭār. muṉṉavar akavaṟpāvilē attuvitak
karuttukkaḷaip pāṭiṉār; piṉṉavar cintup pāṭṭil cīrtiruttam pēciṉār.
ikkaruttu vēṟupāṭukaḷ iṉṟuvarai ematu camūkattiṟ kāṇappaṭuvaṉa; moḻikkum,
camutāyattiṟkumuḷḷa campantam paṟṟiya vātappirativātaṅkaḷukku
aṭinilaiyākavuḷḷaṉa. āyiṉum pāratiyiṉ kaṇṇōṭṭamē kālattōṭoṭṭiyateṉpatu maṟukka
muṭiyātu. ataṉ kāraṇamākavē
navayukattaip (pāratiyiṉ pāṣaiyil kirutayukattai) nāvārak kūviyaḻaikkum, teṉpum,
tirāṇiyum avaṉukkiruntaṉa. ṣēkspiyar makākaviyaip piṉpaṟṟic cuntarampiḷḷai
nāṭakak kāppiyam iyaṟṟiṉārēṉum, tamiḻ nāṭaka vaḷarccikku maṉōṉmaṇīyam
iṉṟiyamaiyātatāyiruntatu eṉpataṟkillai. uṇmaiyil avaratu ārāyccik kaṭṭuraikaḷē
piṉvantōrukkut tūṇṭukōlākavum, vaḻikāṭṭiyākavum amaintaṉa. akkālattut tamiḻt
tuṟai aṟiñarkaḷ āyvukaḷait tāṅki veḷivanta ceṉṉaik kiṟittuvak kallūrit tiṅkaḷitaḻilē
mutaliṟ
kaṭṭuraikaḷāka varaiyap paṭṭup piṉṉar nūlvaṭivam peṟṟa mūṉṟu āyvuraikaḷ
kuṟippiṭattakkaṉa. pattuppāṭṭu eṉṉum poruḷpaṟṟip potuvākavum neṭunalvāṭai
paṟṟic ciṟappākavum nayanturaikkum The Ten Tamil idylls eṉṟa kaṭṭuraiyum,
tiruñāṉacampantar kāla ārāycciyaip poruḷāka koṇṭa
Some Milestones in the History of Tamil Literature eṉṟa kaṭṭuraiyum, tiruvāṅkūrp
paṇṭai kāla ārāycciyāṉa Some Early Sovereigns of Travancore eṉṟa kaṭṭuraiyum
iṉṟum ārāycci māṇavarukku viruntāka uḷḷaṉa. pāratiyō taṉatu kālattiliruntē
kavitāmaṇṭalam oṉṟiṉai uruvākkiviṭṭāṉ.

paḻaiya ilakkiyaṅkaḷaiyum, tattuva nūlkaḷaiyum kalveṭṭukkaḷaiyum nuṇuki ārāynta
cuntarampiḷḷai moḻippaṟṟuṭaṉ tēcappaṟṟum peṟṟiruntār. paṭṭam patavipeṟṟuk
kaṇṇiyamāṉa vāḻvu naṭattiya avar nāṭṭup paṟṟai nēraṭiyākak kāṭṭiṉārallar. tamatu
kālattu vivakāraṅkaḷil
veḷḷaik kāra āṭciyaiyum camastāṉa maṉṉarāṭciyaiyum ēṟṟuk koṇṭaṉar eṉpatil
aiyamillai. nilaviya araciyal varampiṟkuḷ moḻi, ilakkiyam mutaliyavaṟṟaip pēṇuvatē
ilaṭciyamākak koḷḷappaṭṭatu. āṅkilēyarai etirppatu cuntarampiḷḷai mutaliyōrāṟ
kaṉavilum
karutappaṭṭirukkumō eṉpatu cantēkam. piḷḷaiyiṉ camakālattavarum, ilakkiya
naṇparumāṉa vi.kō. cūriyanārāyaṇa cāstiriyār (1870-1903), mātavaiyā (1872-1925)
ākiyōrum tamatu kālattil irācavicuvācamuḷḷa piracaikaḷāy iruntaṉar eṉpatum īṇṭu
nōkkattakkatu. intiyar
rājapakti eṉṟa kaṭṭuraiyil (ñāṉapōtiṉi cañcikaiyil veḷivantatu) cāstiriyār piṉvarumāṟu
eḻutiyuḷḷār:

"eḷiyarum valiyarum vēṟupāṭiṉṟi oru taṉmaiyāyp pārāṭṭi naṭāttappaṭum naṭuvu
nilaimaiyum nītiyum vāynta nam āṅkila aracāṭcik kālattil nam intiyarkaḷiṭattil irāja
paktikkuṟaivu eṅṅaṉam ēṟpaṭum? nam intiyarkkum, āṅkilēyarkkumuḷḷa
vēṟṟumaiyuṇarcci kuṉṟi
oṉṟumaiyuṇarcci mikuntukoṇṭē varukiṟatu. aḵtāvatu muṉṉaiyilum ippōḻtattu irāja
pakti mikavum vaḷarntu varukiṟatu... iṉi irājapakti nirampiya nammavarmēl irāja
vicuvācak kuṟaivukāṇpatāka vāyppaṟaiyaṟaintu tiriyum cila pōli mākkaḷatu
veruṭṭurai
nam intiyarai accuṟuttum valiyilavāyk kaḻiyumeṉka."

cāstiriyar kūṟṟukku vēṟu viḷakkam tēvaiyillai. mātavaiyāviṉ patmāvati carittiram
eṉṟa nāvalil nūlāciriyaratu cāyalil vārkkappaṭṭuḷḷa pāttiramākiya nārāyaṇaṉ
piṉvarumāṟu oru cantarppattil kūṟukiṟāṉ: "nammuṭaiya tēcam ivvaḷavu
nākarikamāṉa
āḷukaikkuḷḷiruntum cīkkirattil muṉṉukku vantu viḷaṅkātataṟkuk kāraṇamē inta
īraṭiyāṉa nilaimaitāṉ. āṉāl ellām nāḷukku nāḷ aṟivu paravic cīrāyviṭum eṉa
niṉaikkiṟēṉ." nāvalāciriyar "aṟivu" eṉṉum poḻutu navīṉa āṅkilak kallūrik kalvi
muṟaiyaiyē
maṉaṅkoṇṭiruntāreṉpatu niṉaintu koḷḷa vēṇṭiyatu. iḷaiñaṉāṉa vētācalam
tiruvaṉantapuram ceṉṟu piḷḷaiyaik kaṇṭu peṟṟu vanta puttimatikaḷil oṉṟu, āṅkilak
kalviyaṟivai virutti ceytal vēṇṭum eṉpatākum. maṟaimalaiyaṭikaḷaip poṟuttavaraiyil
mēṟkūṟiya
aṟivurai avarai varuntattakka muṭivukaḷiṟkoṇṭu celuttiviṭṭatu. utāraṇamāka,
tamiḻ nāṭṭavarum mēṉāṭṭavarum eṉṟa kaṭṭuraiyil aṭikaḷ āṅkilarāṭciyiṉai "nam
āṅkila aracu" eṉpatōṭamaiyātu, "avvaracukku māṟākak kiḷarcci ceytal takātu.
innāṭṭavarum (tamiḻ nāṭṭavar)
vaṭanāṭṭavarum oruṅku kuḻumit tāmē tamatu nāṭṭai aracupurital kaṉavilum kai
kūṭātu" eṉṟu kūṟiyuḷḷār. itu makākavi pārati vāḻntu maṭintataṟkuppiṉ
kūṟappaṭṭuḷḷatu! (1935) eṉpataṉai eṇṇumpoḻutu, aṭikaḷiṉ tamiḻuṇarcciyē
vivātattiṟkiṭamāṉatākiṉṟatu. cuntarampiḷḷai
vitaitta vittu maṟaimalaiyaṭikaḷāka muḷaittatu eṉṟāl tavaṟirukkātu.

pāratiyum tavirkka muṭiyātapaṭi veḷḷaiyarāṭciyai ēṟkum maṉōnilaiyilēyē taṉatu
kavitā vāḻkkaiyait toṭaṅkukiṟāṉ. vēls iḷavaracar intiyāvukku vijayañceytapoḻutu
pārati campiratāyattai yoṭṭi āciriyappā oṉṟu eḻutiyuḷḷāṉ. eṉiṉum veku
viraivilē anta vicuvāca nilaiyai viṭṭu nīṅki,

"aṉṉiyar tamakkaṭimai yallavē-nāṉ
aṉṉiyar tamakkaṭimai yallavē"

eṉṟu urattuk kūṟattoṭaṅkiviṭṭāṉ.

vēls iḷavaracar vijayattaiyoṭṭit cutēcamittiraṉ pattiriyai urimaiyāḷar cuppiramaṇiya
ayyar vēṇṭukōḷukkiṇaṅka, iḷavaracarukku nalvaravu kūṟip pāṭal eḻutiya poḻutum,
taṉatu maṉam ataṟku oppāmaiyaip pārati kāṭṭiyirukkiṟāṉ. itu pāṭaliṉ poruḷ, toṉi
eṉpaṉavaṟṟāl maṭṭumaṉṟi, vēṟoru cāṉṟālum terikiṟatu. pārati tamiḻ veḷiyiṭṭa
periyacāmit tūraṉ, "muḻumaṉattōṭu itaip pāratiyār iyaṟṟiṉārō eṉpatu cantēkamtāṉ"
eṉṟeḻutiyuḷḷār. āṉāl tiru.citampara rakunātaṉ aiyantiripaṟak kāṭṭiyiruppatu
pōla, "attakaiya cantēkattukkē pārati iṭam vaikkavillai. 'vēls iḷavaracarukkup
paratakaṇṭattāy nalvaravu kūṟutal' eṉṟa talaippiṭṭup pāṭalait toṭaṅkum pārati antat
talaippukku aṭiyilē vaḷaivuk kuṟikkuḷ 'pārata mātu tāṉē paṇittaṉṟu' eṉṉum
aṭikkuṟippu eḻutiyuḷḷāṉ.

atumaṭṭumaṉṟu. avaṉ kālattilum piṉṉavarum, 'nākarikamāṉa āḷukai' eṉṟu palarāṟ
pōṟṟappaṭṭa pirittāṉiyaratu āṭciyaṉātu uṇmaiyil aṟivai mayakkum māyaiyeṉṉum
tattuvat teḷivu peṟṟāṉ. paritimāṟ kalaiñaṉ, mātavaiyā, pōṉṟa ilakkiya karttākkaḷ
maṭṭumaṉṟik
kōpāla kiruṣṇa kōkalē pōṉṟa tārāḷak koḷkai araciyalvātikaḷum 'nāvārap' pukaḻnta
nallaracāṭciyaik kāṟiyumiḻntāṉ.

"nī tarum iṉpattai nēreṉṟu koḷvaṉō māyaiyē- ciṅkam
nāytarak koḷḷumō nallaracāṭciyai māyaiyē"

eṉṟu uṇmaiyaṟinta tiṇmai yuḷḷattuṭaṉ pāṭukiṟāṉ.

tiru. citampara rakunātaṉ kūṟiyuḷḷatu pōla, "māyaiyeṉṟa vētānta ulakac collukkup
putiya tēciya artta pāvattai vaḻaṅki āṅkilēyarāṭcitāṉ nammaip piṭittarunta māyai eṉṟu
cuṭṭik kāṭṭi" anniyarāṭciyai nērmukamākac cāṭiṉāṉ pārati. "āṅkilēyarāṭcik
ketirākak kiḷarcci ceytal takātu" eṉṟa maṟaimalaiyaṭikaḷ kūṟṟum, pāratiyiṉ vākkum
oppu nōkkattakkaṉa. appoḻututāṉ makākaviyiṉ varalāṟṟup pāttiram teḷḷat teḷivākum.

tamatu ñāṉaputtiraṉilum pārkkac cuntarampiḷḷai nērmaiyāṉa, āṉāl nitāṉamāṉa tēcap
paṟṟuk koṇṭiruntār eṉpatai maṟukkat tēvaiyillai. paṇṭaiya maṉṉarāṭci paṟṟi
naṉkārāynta piḷḷaiyavarkaḷ puṟanāṉūṟum, cilappatikāramum, kaliṅkattup paraṇiyum
kāṭṭum
pōrmuṟaikaḷaiyē tamatu nāṭakak kāppiyattilum amaittuḷḷār. āyiṉum avar itayattil
tēcapaktikkaṉal iruntatu. hārvi purattil illāmaiyai yaṟiyātu tāṉatarumaṅkaḷ ceytu
koṇṭu nūlkaḷiṉ mattiyil 'paṇpuṭaiyāḷar' pakkalil vāḻnta piḷḷaiyavarkaḷ pāṭiya
tēcapakti
oruvakaiyil 'iraval' peṟṟatēmāṉa cīkamāṉatu atu eṉalām. pāratiyō, 'nariyuyirc ciṟu
cēvakar, tātarkaḷ, nāyeṉattiri oṟṟarkaḷ' mattiyil 'eṉpuṭaippaṭṭa' tēcapaktaraiyum,
vañciṟaiyil vāṭum nūlōraiyum (va.u.citamparampiḷḷai) nēril aṟintavaṉ. atu
cuyamāka
vāḻkkai vēḷviyil peṟṟa uṇarccip piḻampu eṉalām. itukuṟittu mutuperum ilakkiya
iracikarāṉa pi.śrī.pārati- nāṉ kaṇṭatum kēṭṭatu eṉṟa nūlilē piṉvarumāṟu eḻutukiṟār.

"maṉōṉmaṇīya āciriyarāṉa cuntaram piḷḷaiyum, cutantirattaip paṟṟip pāṭiyirukkiṟār.
tamiḻarkaḷ cutantirak kātalaic ciṟappāka valiyuṟuttiyirukkiṟār. āṉāl maṉōṉmaṇīya
āciriyariṉ antac cutantira viruppattiṟkum pāratiyāriṉ cutantira veṟikkum
vēṟṟumaiyuṇṭu. paṇṭait tamiḻarkaḷiṉ vīra cutantira uṇarviliruntu teṟittu ṣēkspiyar
nāṭakap pāṇiyil vantu viḻum niṉaivup poṟitāṉ cuntarampiḷḷaiyiṉ cutantirak kuṟippu.
nammaik kottaṭimai koṇṭa anniya aracumītu veṟuppālēṟpaṭṭa tākamalla,
tavippalla."

niṉaivup poṟiyākavamaintālum cuntaram piḷḷaiyiṉ pāṭalilē tēcaviṭutalai, tēcappaṟṟu
ākiyaṉa paṟṟiya pakutikaḷ kuṟippiṭattakkaḷavu eḷimaiyākavum, vēkamākavum
uḷḷaṉa. nāṭakattiṉ pala iṭaṅkaḷilum ivai viravik kāṇappaṭukiṉṟaṉa. veṉiṉum nāṉkām
aṅkam mutaliraṇṭu kaḷaṅkaḷilum cuṭar viṭukiṉṟaṉa. jīvakaṉ kūṟukiṉṟāṉ:

"antaṇar vaḷarkkum centaḻal taṉṉilum
nāṭṭapi māṉam uḷmūṭṭiya ciṉattī
yaṉṟō vāṉōrk keṉṟumē yuvappu."

pirāmaṇar vaḷarkkum ōmakuṇṭat tīyiṉum neñcilē kaṉalum tēcapakti ciṟantatu eṉṟa
kūṟṟāṉatu tēca paktiyē teyvapaktiyāka māṟum nilaiyai muṉṉaṟivittu niṟkiṟatu.
pāratiyiṉ aṭikaḷ piracittamē.

"peṟṟa tāyum piṟanta poṉṉāṭum
naṟṟava vāṉiṉum naṉi ciṟantaṉavē."

cuntarampiḷḷai tamatu pāttiramoṉṟiṉ vāyilāka 'pāṣāpimāṉamum tēcāpiṉāmum poruḷ'
eṉṟu kural koṭukkiṟār. akkural piṉvarumāṟu pēcukiṟatu:

"urimai mēl āṇmai pārāṭṭār cāntam
perumaiyil piṇattiṟ piṟantatōr cītam"
* * *

"cutantiram avarkkuyir cuvācam maṟṟaṉṟu"

* * *

"pōrkkuṟik kāyamē pukaḻiṉ kāyam"

* * *

"ippaṭai tōṟkiṉ eppaṭai jeyikkum"

cuntarampiḷḷai kālattuc cūḻnilaiyil ivai tēcāpimāṉak kuralkaḷākak kāṇappaṭumāyiṉum
pāṇṭiya maṉṉaṉ jīvaṉukkum, cēramaṉṉaṉ puruṭōttamaṉukkumiṭaiyil naṭakkum
vañcip pōrākavē kataiyai amaintiruppatāl nēraṭiyāṉa tākkam kāṇappaṭavillai.
piḷḷaiyavarkaḷ cuvācattilum cutantiramē periteṉṟu pōtikkiṟār. pāratiyō kaḷattil
kutittu niṉṟu koṇṭu pāṭukiṟāṉ.

"vitantaru kōṭiyiṉṉal viḷainteṉai aḻittiṭṭālum
cutantiratēvi niṉṉait toḻutiṭal maṟakkilēṉē"

eṉṟu taṇiyāta cutantira tākattukkut taṉṉai arppaṇamākkiyavaṉ.

cuntarampiḷḷai (Lord Lytton) liṭṭaṉ pirapu āṅkilattil eḻutiya "irakaciyavaḻi" (The
Secret way) eṉṟa kataiyait taḻuvit tamiḻ mayamākkiyatē maṉōṉmaṇīyam. liṭṭaṉ
pirapu eṉṟaḻaikkappaṭum (Edward Bulwer Lytton, 1803-1873)tamatu kālattil
pirapaliyamāṉavarāyiruntār. piṟkālattavar avarai
atikam pārāṭṭuvatillai. āyiṉum cuntarampiḷḷai avarkaḷ kālattil āṅkila ilakkiya
vācakariṭaiyē 'palarum pōṟṟum' ilakkiya karttāvāka viḷaṅki yiruppareṉpatil
aiyamillai. toḻil muṟaiyilaṉṟi īṭupāṭukāraṇamāka ōr āciriyaṉ iṉṉoruvarait taḻuviyō,
moḻi peyarttō nūl camaikkiṉ avviruvarukkum ētāvatu uṭaṉpāṭiruttal iyalpu. avvāṟē
liṭṭaṉ pirapuvukkum, cuntarampiḷḷaikkum ciṟcila oṟṟumaikaḷ iruppatu pulaṉākum.
mutalil uṟuppiṉarākavum piṉṉar pirapukkaḷ maṉṟa uṟuppiṉarākavum irunta liṭṭaṉ,
meyyiyal, camūka oḻukkam ākiyavaṟṟil
āḻnta īṭupāṭuṭaiyavarāy iruntār. itaṉaṭippaṭaiyilēyē iṅkilāntum āṅkilēyarum
(England and the English) eṉṟa vimarcaṉa nūlaiyum eḻutiṉār. varalāṟṟut tuṟaiyilum
viruppuṭaiyavarāyiruntār. vālṭar skoṟ (1771-1832) vaḷarntuviṭṭa varalāṟṟu
navīṉattait toṭarntu eḻuta muṉaintavaruḷ
oruvar-pattoṉpatām nūṟṟāṇṭiṉ naṭuppakutiyil poruḷāḻamuḷḷa nāṭakaṅkaḷai eḻuti
mēṭaiyēṟṟa utaviyavaruḷ oruvarākavum viḷaṅkiṉār. tattuvac cāyal paṭinta nāvalkaḷ
eḻutuvatilum īṭupaṭṭār. atēcamayattil accamum, viyappumūṭṭum aṟputa mōkak
kataikaḷum eḻutiṉār eṉpatum
maṉaṅkoḷḷa vēṇṭiya ceytiyē.

liṭṭaṉiṉ paṭaippukkaḷ cuntarampiḷḷaiyaik kavarntatil viyappetuvumillai.
tiruvaṉantapuram makārājāk kallūriyiṉ pērāciriyar ār.hārliyiṭam mēlnāṭṭut tattuva
vicāraṇaiyai naṉku payiṉṟār. piṉṉār tāmē tattuvap pērāciriyarākavum
paṉṉiraṇṭāṇṭukaḷ
(1885-1897) paṇipurintuḷḷār. mēṟku nāṭṭut tattuva vicārattuṭaṉ, vētānta
vicāramum nikaḻtti vantār. ittuṟaiyil ivarukkuk kuruvāka viḷaṅkiyavar kōkanallūr
śrī cuntara cuvāmikaḷaic cīvaka vaḻutiyiṉ kulakuruvāṉa cuntara muṉivaṉākap
paṭaittuḷḷareṉpar.

"carittirampaṟṟi ettaṉai ārvaṅ koṇṭiruntaṉarō attaṉai pērārvam tattuva cāstira
vicāraṇaiyilum ivarukku iruntatu" eṉkiṟār 1922-il maṉōṉmaṇīyattai iraṇṭām
patippākac ciṟanta muṟaiyil veḷiyiṭṭavarum ārāyccip pērāciriyarumāṉa es.vaiyāpurip
piḷḷai.

liṭṭaṉ pirapuviṉ kataippāṭal nāṉku tamiḻ mayamākkappaṭṭuḷḷatu eṉpatu
kuṟippiṭattakkatu. eṉiṉum āṅkila vimarcakarkaḷ potuvāka liṭṭaṉ paṟṟik kūṟum
kuṟippukkaḷ iṉṟu pārkkumpōtu cuntaram piḷḷaikkum poruntuvaṉakāvavēyuḷḷaṉa.

"puṉai kataikaḷilē virittup poruḷ kūṟak kūṭiya tattuvam amaippatu liṭṭaṉāl avar
kālattu ilakkiyap pōkkiṟkuc celuttappaṭṭa paṅkākum. liṭṭaṉiṉ piratāṉa
kuṟaipāṭukaḷ yāteṉil taṉatu puṉaikataiyil tēvaikkatikamāṉa campavaṅkaḷum,
karuttiṟkum, naṭaikkum (Style)
aḷikkappaṭum aḷavu kaṭanta mukkiyattuvamumākum. orupuṟam mikaiyāṉa nūṟ
payiṟciyum, tattuvac cārpum, ilaṭciyavātamum kāṇappaṭum. allatu mikaiyāṉa
carittiramum, kuṟṟac campavaṅkaḷum iyaṟkaiyikanta nikaḻccikaḷum kāṇappaṭum.
ivai avariṉ nūlkaḷukkut teviṭṭun taṉmaiyaik
koṭukkiṉṟaṉa."

ivvāṟu The History of the Novel in England eṉṟa nūlil pērāciriyarkaḷ (R.M. Lovett,
H.S. Hughes) ākiyōr kūṟukiṉṟaṉar. ikkūṟṟup perumaḷavu piḷḷaiyavarkaḷukkum
ēṟpuṭaittē. tamatu mukavuraiyilē piṉvarumāṟu kūṟiyuḷḷār cuntarampiḷḷai:

"ikkataiyiṉaiyē rūpakamālālaṅkāramākak karutil, tattuva cōtaṉai palikkavuṅ kūṭum.
appaṭi uruvaka mālaiyākak koḷḷuṅkāl... immuṟaiyē pāvittu uyttuṇarntu
koḷḷavēṇṭiyatu."

inta vakaiyilum pārati vēṟupaṭṭavaṉākak kāṇappaṭukiṟāṉ. mēṉāṭṭut tattuva
taricaṉaṅkaḷai avaṉ muṟaiyākap paṭittāṉallaṉ. potu aṟivē iruntatu. āṅkilak kaviñaruḷ
ṣelli, pairaṉ, vēṭsvort, kīṭs, ṭeṉicaṉ mutalāṉōraiyum amerikkak kavi
vālṭviṭmaṉaiyum
avaṉ īṭupāṭṭuṭaṉ kaṟṟiruntāṉeṉpatu ippoḻutu naṉkaṟiyappaṭṭa ceytiyākum. eṉiṉum
nēraṭiyāṉa iraṇṭoru moḻipeyarppukkaḷait tavira maṉattiṟkup piṭitta kaviñarkaḷiṉ
paṭaippukkaḷai uḷvāṅkit taṉatākkip putut tamiḻ pāṭalkaḷākkiṉāṉ. kaviyuḷḷattaiyē
peritum
pōṟṟiṉāṉ; karuttukkaḷaiyaṉṟu.

avaṉatu neṭum pāṭalkaḷil pāñcāli capatam paḻaiya terinta katai. kālattiṟkēṟṟa
vakaiyil putuppikkappaṭṭatu. pāñcāliyaip pāratamātāvākak koṇṭu taṉatu
capatattiṉaik kūṟiṉāṉ. kuyiṟpāṭṭu muṟṟilum kaṟpaṉai, pāṭaliṉ iṟutiyil,
"āṉṟa tamiḻppulavīr kaṟpaṉaiyē yāṉālum
vētāntamāka virittup poruḷu raikka
yātāṉuñ caṟṟē iṭamiruntāṟ kūṟīrō?"

eṉṟu kēṭṭiruppiṉum, pāṭalai nām uruvaka mālaiyākkik koḷḷa vēṇṭiyatillai.
taṉṉaḷaviṟ pūrttiyuṟum kaṟpaṉaip pāṭal kuyiṟpāṭṭu kaviñaṉiṉ kēḷvi
putumaiyāṉataṉṟu. amerikka ilakkiyat tiṟaṉāyvāḷar tiru.sṭīvaṉmākkas kūṟiyuḷḷatu
pōla, 'cila kaviñar tamatu
paṭaippilē vaḷarkkap paṭṭavaṟṟiṉiṭaiyē amaiti kāṇpataṟkākap pāṭaliṉ iṟutiyil
putiyatōr eṇṇattaip pukutti viṭuvar. iṉṉuñ cilarō ētāvatu kēḷviyai eḻuppiviṭuvar.
ivvuttikaḷ kavitaipaṟṟiya karuttu vēṟupāṭukaḷaiyum mayakkaṅkaḷaiyum
uṇṭākkuvatuṇṭu."
itu vimarcakar karuttu. āṉāl pāratikkō etuvita aiyamumirukkavillai. "namakkut toḻil
kavitai nāṭṭiṟ kuḻaittal" eṉṟirunta avaṉukkut tattuvam, camayam, viññāṉam, araciyal
mutaliya yāvum kavip poruḷākit teḷinta uḷḷak kāṭcikaḷāka amaintaṉa.

itukāṟum nām kūṟiyavaṟṟait tokuttu nōkkumiṭattup pāratiyiṉ kavitāyukam piṟakkap
pōvataiyaṟivittu niṟpatupōl cuntarampiḷḷaiyiṉ ilakkiyam kāṇappaṭum.
cuntarampiḷḷaipāl matippum, avar kuṭumpattuṭaṉ neruṅkiya toṭarpumuṭaiya
vaiyāpurippiḷḷai
piṉvarumāṟu matippīṭu ceytuḷḷār:

"paṇṭita varkkattiṉaraiyum orupāl taḻuvi muṟpōkkāḷaraiyum orupāl taḻuvi inta ariya
nāṭakam iyaṟṟap peṟṟateṉac collalām." cuntarampiḷḷaiyiṉ nōkkam orukāl
avvāṟiruntirukkalām. āṉāl nūlil paḻamaip paṇpum, paṇṭita varkkac cārpumē mikkuk
kāṇappaṭukiṉṟaṉa.
itiloṉṟum poruntāmaiyillai. cuntarampiḷḷaiyuṭaṉ oruṅkē vaittu eṇṇattakka
tamiḻaṟiñarum, camakālattavarum naṇparumāṉa pūṇṭi araṅkanāta mutaliyār
(1844-1893), veḷḷakkāl pa.cuppira maṇiya mutaliyār (1856-1938) ākiya iruvaraiyum
eṭuttuk koḷvōm. araṅkanāta mutaliyārum
cuntaram piḷḷaiyaippōṉṟē em.ē.paṭṭam peṟṟavar; kaṇita nūṟ pērāciriyarāyiruntavar.
u.vē. cāminātaiyaraic cilakālam pōṣittavar. avar ariya kavitā muyaṟciyākak kaccik
kalampakam eṉṟa nūlai iyaṟṟiṉār. "ellām pāṭik kalampakam pāṭu" eṉpatu paḻamoḻi.
āyiṉum putuppaṉuvalākak kaṭiṉamāṉa kalampaka nūlaiyēyiyaṟṟiṉār. "paṇṭitar
kuḻāṅkaḷ innūlaip pārāṭṭiṉar."

veḷḷakkāl mutaliyār āṅkilak kavi irāṭcacaṉāṉa milṭaṉait tamiḻil (cuvarkka nīkkam)
peyarttavar 1914-il akaliyai veṇpā eṉṟa cuvaimikka kataippāṭalai iyaṟṟiyavar.
J.Merrick eṉpār yātta (The Chameleon) eṉṟa pāṭalait taḻuvi kōmpiviruttam
pāṭiyavar. avarē cuyamāka nellaic
cilēṭai veṇpā eṉṟa kaṭiṉamāṉa nūlai iyaṟṟiṉār. "nellai eṉṉum collai ācāka vaittu nūṟu
cilēṭai kūṟutal mikak koṇṭāṭaṟpāṟṟu" eṉṟu aṉṟaiya vivēkapāṉu eṉṟa cañcikai
vimarcaṉa meḻuti yiruntatu. mutaliyāriṉ kōmpi viruttam veḷivanta poḻutu,
ci.vai.tāmōtaram piḷḷaiyavarkaḷ, "paṇṭitarum vittiyārttikaḷum oru nikarāka iṉpam
aṉupavikka ēṟṟa nūl" eṉṟu pārāṭṭiṉar. poruḷamaiti orupuṟamirukka veḷḷakkāl
mutaliyārum. pūṇṭi mutaliyārum cuntarampiḷḷaiyaippōla paḻaiya yāppu vakaikaḷaiyē
payaṉpaṭuttiyamaiyum kavaṉikkattakkatu. eṉavē putumaip paṇpu kuṟaivākavum,
paḻamai kūṭutalākavumē pāratikku muntiya ippulavar peru makkaḷiṭattuk
kāṇappaṭṭaṉa. innilaiyil pi.śrī. kuṟippiṭuvatupōla cuntarampiḷḷai, "pāratiyār pōl
putiya cantam nāṭōṭi meṭṭu
mutaliyavaṟṟaik kaiyāḷavillai. irāmaliṅka cuvāmiyaip pōl kummi, kaṇṇi mutaliya
meṭṭukkaḷaiyum kaiyāḷavillai. putiya karuttukkaḷaiyum paḻaiya pāvakaiyilēyē
amaittirukkiṟār."

pirakñai pūrvamākap putiyatum, potu makkaḷ cārntatumāṉa poruḷaiyum,
vaṭivattaiyum, taṉakkuttāṉē amaittuk koṇṭataṉālēyē taṉṉuṇarvōṭum,
taṉṉampikkaiyuṭaṉum pārati piṉ varumāṟu pāṭa muṭintatu:

"kaviyaracar tamiḻ nāṭṭiṟ killaiyeṉṉum
vacaiyeṉṉāṟ kaḻinta taṉṟē
cuvaiputitu poruḷputitu vaḷamputitu
coṟputitu cōtimikka
navakavitai ennāḷum aḻiyāta makākavitai."

ilakkiya varalāṟṟaṭippaṭaiyiṟ pārkkum poḻutu iṭaikkālak kavitai marapāṉatu 19ām
nūṟṟāṇṭiṉ perumpulavaruḷ oruvarāṉa makā vittuvāṉ tiricipuram mīṉāṭcicuntaram
piḷḷaiyavarkaḷuṭaṉ muṭivaṭaikiṟatu eṉalām. talapurāṇam, piḷḷait tamiḻ mālai, antāti
pōṉṟa
marapu vaḻivanta pirapantaṅkaḷai nūṟṟukkaṇakkākap pāṭiya makāvittuvāṉ nūṟṟukku
nūṟuvītam paḻamaivaḻi niṉṟavarāvar. avarukkup piṉ taṉippaṭṭa cilar
pirapantaṅkaḷaip pāṭiyuḷḷaṉareṉiṉum makā vittuvāṉaip pōl paruvakāla
mēkaṅkaḷaippōlac ceyyuṭkaḷaip poḻiyum
caktiyillātavar. makāvittuvāṉ vēkamākappāṭap piṟar ceyyuṭkaḷai eḻutuvar. paḻaiya
vāymoḻi yilakkiyattiṉ micca coccam ammuṟai eṉṟu koḷḷalām. āṅkilamum tamiḻum
kaṟṟup putuppuṉuvalkaḷ iyaṟṟiya yāvarum tāmē eḻutupavarkaḷ. cevippulaṉiliruntu
kaṭpulaṉukku
ematu kālattiṟ kavitai iṭam peyarntiruppatai aṟivōm. ataṉ toṭakkattai maṉōṉmaṇīya
āciriyar mutaliyōriṟ kāṇalām. āyiṉum yāppu, moḻi naṭai ākiyaṉavaṟṟai aḷavu kōlākak
koṇṭāl paḻamaiyē talaitūkki niṟkak kāṇalām. pi.śrī.
kūṟuvatupōla vēṇṭumāyiṉ "paḻamaikkum putumaikkum pālamāka"k koḷḷalām. āṉāl
pāratiyuṭaṉēyē putumaiyuṇarvu (Modern Consciousness) ematu kavitaiyiṟ
piravēcikkiṉṟatu. īḻattuk kaviñar murukaiyaṉ pāṭuvatupōla, pārati,

"kalai merukeṉpa titu veṉakkāṭṭik karuttulakiṉ
niluvaiyai mēlum mikuvikka vantāṉ
nilaittuviṭṭāṉ"
cuntarampiḷḷai pōṉṟōruṭaṉ oppunōkkik kaṟkumpōtutāṉ pāratiyiṉ taṉittuvamum kāla
uṇarvum teḷivākiṉṟaṉa. atu maṭṭumalla; pāratiyiṉ kavitaic ciṟappiṉ aṭippaṭaikaḷum
pulaṉākiṉṟaṉa.11. pāratiyum mēṉāṭṭuk kaviñarum


vāḻaiyaṭi vāḻaiyeṉa varum tamiḻp pulavar tirukkūṭṭattilē tāṉumoruvaṉeṉa urimai
pārāṭṭikkoṇṭa pāratiyār iḷaṅkō, kampaṉ, vaḷḷuvaṉ, auvai, tāyumāṉavar, irāmaliṅka
cuvāmikaḷ, āḻvārkaḷ, nāyaṉmār mutaliya paḻan tamiḻk kaviñarkaḷai maṭṭumaṉṟip
paṇṭaiya
vēta muṉivaraiyum, kāḷitācaṉ pōṉṟa vaṭamoḻik kāviya karttākkaḷaiyum, iravīntaranāt
tākūr pōṉṟa camakāla intiyak kaviñaraiyum ārvattōṭu cuvaittavar. tiṟamāṉa
pulamaikku eppoḻutum talaivaṇakkam ceytavar pāratiyār. taṉakku muntiya kavic
celvattaiyellām taṉatākki atilē taṉṉaiyuṅkalantu, veḷḷattiṉ 'perukkaippōl'
kavipperukkup pāycciya pārati, 'piṟanāṭṭu nallaṟiñar cāttiraṅkaḷai' avai tiṟamāṉa
pulamaiyuṭaiyaṉa veṉil taṉatākkat tavaṟiyatillai. taṉatu kālattu iḷaiñar āṅkilak
kalviyeṉṟa
peyaril pēṭik kalviyē peṟukiṉṟaṉar eṉṟu uḷḷam erintu pāṭiya kaviñaṉ āṅkilak
kaviñarai ārvattuṭaṉ paṭittāṉ. cuyacaritai eṉṟa pāṭalilē akkāla āṅkilak kalviyiṉ
viḷaivāka,

"celavu tantaik kōrāyiram ceṉṟatu
tīteṉakkup pallāyirañ cērntaṉa
nalamō reṭṭuṇaiyuṅ kaṇṭilēṉitai
nāṟpatāyiram kōyiliṟ colluvēṉ"

eṉṟu āvēcattuṭaṉ pāṭiṉār. eṉiṉum paḷḷikkūṭaṅkaḷilē aṉṟu kāṇappaṭṭa pāṭat
tiṭṭattiṉaik kuṟaikūṟiṉārēyaṉṟi āṅkilak kalviyaiyaṉṟu.

"ceṉṟiṭuvīr eṭṭuttikkum - kalaic
celvaṅkaḷ yāvum koṇarntiṅku cērppīr"

eṉṟu pāṭiyuḷḷa pulavaṉ ettaṉaiyō moḻikaḷiliruntu taṉakku ūkkamum ākkamum
tēṭikkoṇṭāṉ. piṟanāṭṭuk kaviñaraip pāṭapputtakamākap paṭippataiviṭa, avar tam
kāviyaṅkaḷil 'āḻntirukkum kaviyuḷḷam' kāṇavēṇṭum eṉpatu pāratiyiṉ karuttu.
utāraṇamāka jappāṉiyak
kavitai eṉṟa talaippil eḻutiya kaṭṭuraiyoṉṟil piṟamoḻik kavitaikaḷait tām aṇukiya
vitattait teḷivākkiyuḷḷār. uyānē nōkucci eṉṟa jappāṉiyak kaviñariṉ karuttukkaḷaiyum,
amerikkap peṇpāṟpulavar mis rīs eṉpāratu, 'kavi muttukkaḷaiyum' maṉamārap
pōṟṟukiṟār pārati. jappāṉiya moḻiyil patiṉēḻacai koṇṭa hokku eṉṉum pāvakaiyiṟ
kāṇappaṭum coṟceṭṭai uḷaṅkuḷirntu pārāṭṭiviṭṭu, "mēṟpaṭi hokkuppāṭṭaip
paṭittuviṭṭut tirumpat tirumpa maṉaṉam ceyya vēṇṭum. paṭippavaṉuṭaiya
aṉupavattiṟkut
takkapaṭi atiliruntu nūṟu vakaiyāṉa maṟaiporuḷ tōṉṟum. kēṭpavaṉuḷḷattilē
kavitaiyuṇarvai eḻuppi viṭuvatu ciṟanta kavitai eṉkiṟār.

"namakkuḷḷē tirukkuṟaḷ irukkiṟatu. 'kaṭukait tuḷaittēḻ kaṭalaip pukaṭṭik kuṟukat
taṟitta kuṟaḷ' tamiḻ nāṭṭilē muṟkālattilē itu mikavum matippeyti niṉṟatu. āṉālum
orē yaṭiyāyk kavitai curuṅkiyē pōyviṭṭāl nallataṉṟu...'epporuḷ yāryār vāyk kēṭpiṉum
apporuḷ
meypporuḷ kāṇpataṟivu."

ivvāṟu evvaḷavutāṉ uyarnta karuttāyiṉum ataṉait taṉatu aḷavukōlkoṇṭu matippiṭṭē
ēṟṟār pāratiyār. inta aṭippaṭaiyuṇmaiyai maṉattiruttip pāratiyaik kavarnta
cilamēṉāṭṭuk kaviñaraip paṟṟic ciṟitu kūṟalām.

pāratiyār vāḻnta kālat tamiḻakattaip paṟṟi potuvāka yāvarumaṟivar. tāḻvuṟṟu,
vaṟumai miñci, viṭutalai tavaṟik keṭṭup pāḻpaṭṭu niṉṟa pārata nāṭṭil niṉṟu ataṉai
vāḻvikka vēṇṭumeṉṟu tuṭittavar kaviñar. anta maṉō nilaiyil tēcappaṟṟu, viṭutalai
vēṭkai,
putumai mōkam ākiyaṉa pāratiyārai iṟukap paṟṟikkoṇṭiruntaṉa. avai eṅkiruntālum
tēṭik kaṇṭu pōṟṟiṉār kaviñar. avvuṇarc cikaḷukkuk kuralkoṭutta āṅkila- amerikkap
pulavarkaḷ pāratiyaik kavarntatil viyappetuvumillaiyallavā?

pāratiyaik kavarnta mēṉāṭṭup pulavarkaḷait tokuttup pārkkumpōtu ēṟattāḻa ēḻu
pulavarkaḷ nammuṉ tōṉṟukiṉṟaṉar. amerikka kaviñar vālṭ viṭmaṉ, peṇpāṟ pulavar
mis rīs, āṅkilak kaviñarkaḷāṉa ṣelli, pairaṉ, kīṭs, vēṭs varttu, peljiyak kaviñarāṉa emil
verharēṉ,
ākiyōr pala vaḻikaḷil pāratiyiṉ kavitā veṟikkut tūpamiṭṭuḷḷaṉar. tēcappaṟṟu,
viṭutalai vēṭkai, putamai mōkam ākiyavaṟṟai mēṟkūṟiya pulavarkaḷiṭattup pārati
kaṇṭu pōṟṟiṉāreṉpatai vaṟpuṟuttavēṇṭiya avaciyamillai.

vālṭ viṭmaṉ (1819-92) amerikkāviṉ talaiyāya caṉanāyakak kaviyāvār. irupatām
nūṟṟāṇṭilē vālṭ viṭmaṉaip pārāṭṭāta ilakkiya karttākkaḷ ilareṉṟē kūṟiviṭalām.
nakaram eṉṟa kaṭṭuraiyilē viṭmaṉ paṟṟip pāratiyār pala vāṟāka eḻutiyuḷḷār.
oriṭattilē,

"kuṭiyāṭci, jaṉātikāram eṉṟa koḷkaikku mantiri riṣikaḷil oruvarāka inta vālṭ
viṭmaṉai airōppiya jātiyār niṉaikkiṟārkaḷ. ellā maṉitarum, āṇum peṇṇum,
kuḻantaikaḷum ellārum camāṉam eṉṟa catyattai paṟaiyaṭitta mahāṉkaḷil ivar
talaimaiyāṉavar... inta
mahāṉ oru nakaram kaṟpaṉai paṇṇukiṟār. anta nakarattil āṇum peṇṇum capatattil
tuñcār. aṅkē aṭimaiyillai. āṇṭaiyumillai... aṅkē peṇkaḷ vītikaḷil āṇkaḷaippōlavē
kūṭṭaṅkūṭi ūrvalam varukiṟārkaḷ. aṅkē potuk kūṭṭaṅkaḷil peṇkaḷum, āṇkaḷukku
nikarāṉa iṭam peṟukiṟārkaḷ....
ellārukkum viṭutalaiyum, camattuvamum uḷḷatākiya nakaram kaṇmuṉṉē tōṉṟuvatai
virumpāta maṉitaṉum uṇṭō?"

eṉṟu eḻutic celkiṟār pāratiyār. kaṭiyāṭci, āṇpeṇ camattuvam, viṭutalai ākiya
paṇpukaḷai viṭmaṉiṭam kaṇṭu pōṟṟiyuḷḷār pāratiyār.

"kuṭimakkaḷ coṉṉapaṭi kuṭivāḻvu
mēṉmaiyuṟak kuṭimai nīti"
eṉṟum

"aṭimaikkut taḷaiyillai yārumippōtu
aṭimaiyillai aṟika eṉṟār"

eṉṟum pāratiyār pāṭumpōtu viṭmaṉuṭaiya kuralaik kēṭpatu pōṉṟa piramai
ēṟpaṭukiṟatu.

"eṭṭumaṟiviṉil āṇukkiṅkē peṇ
iḷaippillai kāṇeṉṟu kummiyaṭi"
eṉṟu pāratiyār pāṭumpoḻutum atē kuralaik kēṭkiṉṟōm.

viṭmaṉukkum, pāratikkum, "uḷḷakkalappu" eṟpaṭuvataṟkuk kāraṇaṅkaḷ pala.
iruvariṉ vāḻkaiyilum pala oṟṟumaikaḷ kāṇappaṭukiṉṟaṉa. iḷamaiyilēyē
kavittākam,oḻuṅkaṟṟa kalvi, nilaiyaṟṟa cīviyam, āciriyat toḻil (pattirikait toḻil),
camūka araciyal vēkam, piracāra
muyaṟci ivai iruvarukkum potuvāṉa vāḻkkai muṟaiyākak kāṇappaṭukiṉṟaṉa.
viṭmaṉukku vētāntap paṟṟu iruntatu. pāratiyō vētāntak kaṉi. innilaiyil pāratiyār
viṭmaṉai 'makāṉ' eṉṟu eḻutiyatil āccariyappaṭuvataṟkoṉṟumillai. viṭmaṉ amerikkāviṉ
tēciyap perumpulavaṉ eṉpar. oṟṟumaippaṭṭa amerikkāvaik kaṟpaṉaiyil kaṇṭukaḷitta
viṭmaṉ, "pārata nāṭu", "pārata tēcam" mutaliya pāṭalkaḷaip pāṭiya pāratiyaik
kavarntār eṉpataṟku nirampiya ātāraṅkaḷ uḷa. (Starting from Paumanak)
pōmanōkkiliruntu tuvaṅki (ippōtu
lōṅjalaṉṭ eṉappaṭum iṭattiṟku amerikka intiyariṭṭa peyar pōmanōk eṉpatu. aṅkutāṉ
viṭmaṉ piṟantār) eṉṉum pāṭalilē amerikka mākāṇaṅkaḷ ovvoṉṟaiyum avaṟṟiṉ
ciṟappiyalpukaḷōṭu pāṭic celkiṟār viṭmaṉ. pārata tēcam eṉṉum pāṭalilē namatu
kaviñar
veḷḷip paṉimalai. cētu, vaṅkam, cintu nati, cēra naṉṉāṭu, cuntarat teluṅku, ciṅka
marāṭṭiyar, rācaputaṉam eṉṟellām aṭukkikkoṇṭu pōkumpoḻutu viṭmaṉuṭaiya
celvākkait teḷivākak kāṇamuṭikiṟatu. ataṉaip pōlavē tāyiṉ maṇikkoṭi eṉṟa pāratiyār
pāṭal vaikaṟaiyilē koṭip pāṭṭu (Song of the Banner at Daybreak) eṉṟa viṭmaṉ
pāṭalukkup peritum iyaipuṭaiyatākak kāṇappaṭukiṟatu. ivaipōlap pala
oṟṟumaikaḷaik kāṇalām. viṭmaṉiṉ caṉanāyakap pāṭṭukkaḷum pāratiyaik
kavarntirukkum eṉpatil aiyamillai. kavitaip
poruḷil maṭṭumaṉṟi, kavitā vaṭivattilum viṭmaṉ pāratiyaik kavarntār. vacaṉa
kavitaikkut tantaiyē viṭmaṉ tāṉ. amerikkap peṇpāṟ pulavarāṉa mis rīs eṉpārum
viṭmaṉum pāratiyiṉ vacaṉa kavitai vaṭivattiṟku vaḻikāṭṭikaḷāka allatu tūṇṭukōlāka
iruntaṉar
eṉat tuṇintu kūṟiviṭalām.

peṇmaiyai pōṟṟuvatilum viṭmaṉum pāratiyum karuttoṟṟumai uṭaiyavarkaḷ.
peṇmaiyaip pavittiramākak koṇṭāṉ viṭmaṉ. "tāyiṉuñ ciṟantatetuvumillai eṉak
kūṟukiṟēṉ" eṉkiṟāṉ viṭmaṉ. "peṟṟatāy naṟṟava vāṉiṉum naṉi ciṟantavaḷ" eṉpatu pārati
vākku.
pārati peṇṇaip parācaktiyākavē kaṇṭavaṉ. itaṉāl viṭmaṉ kaṇṭa peṇmaiyilum
kūṭiyaḷavu camayap paṇpu tōyntatākap pārati koṇṭāṭiya peṇmai amaintatu. āṉāl
mēṉāṭṭuk kaviñaṉ oruvaṉ peṇṇai mika uyarvākap pēciyatu pāratiyaik kavarntu
uṟcākappaṭuttiyatu
eṉpatil aiyamēyillai.

ivvāṟu collilum poruḷilum paṟpala oppumaikaḷ kāṇappaṭiṉum cila mukkiya
vēṟupāṭukaḷum uḷḷaṉa. utāraṇamāka caṉanāyakavātiyāka vāḻnta viṭmaṉ, yāppu
paḻamaiyiṉ ciṉṉameṉṟum, nilappiraputtuvattiṉ micca coccameṉṟum nampiṉāṉ. eṉavē
yāppillātu
eḻutiṉāṉ. navīṉa ilakkiyattil urainaṭaikkum ceyyuḷukku muḷḷa vēṟupāṭu
irukkakkūṭātu eṉpatu avaṉ koḷkai. pārati 'vacaṉa kavitai' eḻutiyuḷḷāṉeṉiṉum atuvē
talai ciṟanta cātaṉam eṉak karutiṉāṉallaṉ. atu maṭṭumaṉṟu pāratiyiṉ 'vacaṉa kavitai'
vēta kītaṅkaḷaiyum ūṟṟākak
koṇṭatu. aḷavōṭu payaṉpaṭuttappaṭṭatu. viṭmaṉaippōla, kaṇmūṭittaṉamākavum
uṇarccip pūrvamākavum yāppai avaṉ utaṟittaḷḷavillai. putiya ceyyuḷ vakaikaḷaip
payaṉpaṭutti veṟṟikaṇṭāṉēyaṉṟi yāppai oru vilaṅkākak karutiṉāṉ allaṉ. paḻaiya pā
vakaikaḷaip
pōtiyaḷavu kaiyāṇṭuḷḷāṉ. iṅkutāṉ viṭmaṉukkum pāratikkumuḷḷa aṭippaṭai
vēṟupāṭu, paḷicciṭukiṟatu. pēriyakka moṉṟiṉ kāraṇamākavum periya kaviyākavum
tikaḻnta pārati, kavitaiyaik kūrmaimikka āyutamākak koṇṭāṉ. "pāṭṭut tiṟattālē
ivvaiyattaip pālittiṭa vēṇṭum" eṉa muṉaintu niṉṟāṉ. anta vakaiyil camutāyattil yāryār
pāṭukiṉṟaṉarō avariṭattiliruntellām jīvacattup peṟṟāṉ. vaṇṭikkāraṉ pāṭṭiliruntu
kuṭukuṭuppaik kāraṉatu pāṭṭuvarai yāvaṟṟaiyum pāṭittīrttāṉ. taṉi maṉitarukkuk
kuṟi collum kuṭu kuṭuppaip pāṭṭait tūkki niṟuttit taṉatu camūkattukku
varuvaturaittāṉ. viṭmaṉō kavitaiyaip pēriyakkattiṉ aṅkamākak kāṇātapaṭiyāl, taṉatu
conta ātma veḷippāṭṭukkuk karuviyākavē koṇṭāṉ. kavitai urakkap pāṭuvataṟkaṉṟi,
ūṉak kaṇṇāṟ
pārttu maṉattukkuḷ paṭittuc cintippataṟku eṉa nampiṉāṉ. viññāṉam, camutāyam
vēṇṭumeṉpatu avaṉ karuttu. iḵtu vacaṉattiṉ paṇiyākum. ākavē, iraṇṭiṟkum vēṟupāṭu
irukkakkūṭātu eṉa vātiṭṭāṉ. amerikkāvaip puttam putiya tēcamākat taḷaiyiṉ
amcaṅkaḷākak koṇṭāṉ. pāratiyō
nāyaṉmāriṉ tēvāraṅkaḷiliruntu nāṭōṭip pāṭalkaḷ varai kaṭṭamaitiyuḷḷa yāvaṟṟaiyum
taṉatākkip paricīlaṉai ceytāṉ. ituvum piṟa kāraṇaṅkaḷum pāratiyai viṭmaṉilum
ciṟanta-uyarnta-kaviñaṉākkiṉa.

namatu kālattu yantirap puraṭciyaiyum vaḷarcciyaiyum varavēṟṟa pulavaṉ uṟpattit
toḻilaip piramatēvaṉ kalaiyeṉṟu nāmakaraṇam ceytāṉ. inta vakaiyil pāratiyaik
kavarnta pulavaṉ emil herharēṉ (1855-1916) eṉṉum peljiya nāṭṭuk kaviñar.
kavitaikku uriya poruḷ iṉiyatum,
nallatum eṉṟa marapuṇarcciyiṉ kāraṇamākak kāṟṟaiyum, vāṉaiyum, vayalaiyum,
matiyaiyum, kuḷattaiyum, peṇṇaiyum, kātalaiyumē pulavarkaḷ tirumpat tirumpa
pāṭivantaṉar. innilaiyilēyē mēṟku nākarikattiṉ viḷai poruḷkaḷāṉa yantiraṅkaḷ, ālaikaḷ,
kappalkaḷ
ākiyavaṟṟaiyum aḻakup poruḷkaḷākak kaṇṭu nakara nākarikattaip pāṭiṉār emil.
anta vakaiyilē avar muṉṉōṭitāṉ.

"putiya kavitai pulavarkaḷiṭam tōṉṟavēṇṭum. enta jillākkuppō, entak kirāmattukkup
pō, enta vitvāṉ vantālum itē kataitāṉ. tamiḻ nāṭṭu jaṉaṅkaḷukku irumpukkātāka
iruppatāl tirumpat tirumpa... pāṭṭukaḷai varuṣakkaṇakkākak kēṭṭuk
koṇṭirukkiṟārkaḷ. putiya
putiya kīrttaṉaṅkaḷai veḷiyē koṇara vēṇṭum."

eṉṟu kūṟikkoṇṭu vanta pāratikku peljiyak kaviñaratu poruḷ māṟṟam
piṭittukkoṇṭatu. piṉvarumāṟu eḻutiyuḷḷār: emil herharēṉ eṉpavaruṭaiya koḷkai
yāteṉṟāl:

"valimaiyē aḻaku. oru poruḷiṉ veḷiyuruvaip pārttu atu aḻakā? illaiyā? eṉṟu tīrmāṉañ
ceyyalākātu. yantiraṅkaḷilē valimai tikaḻkiṉṟatu. ātalāl avai aḻakuṭaiyaṉa. avaṟṟaik
kavi pukaḻcci ceytal takum. valimai ōr aḻaku, aḻaku ōr valimai. yantira ālai, nīrāvi
vaṇṭi, nīrāvik kappal, vāṉat tēr, periya pīraṅki ellām aḻakutāṉ...." ivvuṇmaiyaip
pāratiyār ōraḷavukku uṭaṉpāṭākak koṇṭamaiyālē tāṉ aḻakut teyvattai maṅkiyatōr
nilaviṉilē kaṉavil maṭṭumaṉṟi - allik kuḷattarukē āṅkōr mullaic ceṭiyataṉpāl
maṭṭumaṉṟi
maṇṇulakattu ōcaikaḷ palavaṟṟilum kaṇṭu pāṭiṉār.

"valimai valimai eṉṟu pāṭuvōm"

eṉṟum,

"vāḻuñ cuṭark kulattai nāṭuvōm,
kaliyaip piḷantiṭak kaiyōṅkiṉōm-neñcil
kavalai yiruḷaṉaittum nīṅkiṉōm."

eṉṟum potuvāka valimaiyāl kaliyaip piḷakka viḻainta kaviñar ciṟappāka
vallāyutaṅkaḷai vāḻttiṉār.

"irumpaik kāycci urukkiṭuvīrē
yantiraṅkaḷ vakuttiṭuvīrē"

eṉṟum,

"āyutañ ceyvōm nalla kākitam ceyvōm
ālaikaḷ vaippōm kalvic cālaikaḷ vaippōm"
eṉṟum

"naṭaiyum paṟappumuṇar vaṇṭikaḷ ceyvōm
ñālam naṭuṅkavarum kappalkaḷ ceyvōm"

eṉṟu valimaiyilē aḻakukaṇṭu tamiḻkkavitaikkē putiya poruḷkaḷaip pukuttip puraṭci
ceytār. ivvāṟu paḻamaiyaiyum putumaiyaiyum iṇaittup pārkka muṭintamaiyālētāṉ.

"ettaṉai kōṭi iṉpam vaittāy"

eṉṟu iṟaivaṉai viyakka muṭintatu.

pāratiyār eṭṭaiyapurattil irunta kālattilēyē ṣelliyai īṭupāṭṭuṭaṉ kaṟṟār eṉpataṟkuc
cāṉṟukaḷ uḷa. "ṣellitācaṉ" eṉpatu pāratiyiṉ iḷamaikkālap puṉai peyarkaḷiloṉṟu.

"ṣelli kiḷap" oṉṟukūṭa naṭāttiṉār pārati. iravīntiranāt tākūrum iḷamaiyil ṣelli
tācaṉākavē iruntār. āṅkilēyaratu kalāccārac celvākkup paraviya pala tēcaṅkaḷil ṣelli
navayukattaik kūviyaḻaitta viṭiveḷḷik kaviñaṉāka miḷirntāṉ. aṭimai, miṭimai,
maṭamai, vaṟumai mutaliyaṉa eṉṉa vaṭivattil eṅkiruntālum avaṟṟai uṭaittut
takartteṟiyat tuṭitta arājakak kaviñaṉ ṣelli; peṇkaḷ viṭutalaiyilum ṣelliyilum
īṭupāṭu; enta vitamāṉa taḷaikaḷumiṉṟi maṉitaṉ cutta cuyampuvāṉa cutantarap
piṟaviyākat tulaṅka vēṇṭumeṉpatu ṣelliyiṉ
kaṉavu. muṭiyaracai nirākaritta kuṭiyaracuk kaviñaṉ avaṉ. ittakaiya paṇpukaḷ
viṭṭu viṭutalaiyāki niṟkat tuṭitta ematu kaviñaṉaik kavarntatil viyappillai. eṅkeṅku
maṉitaṉ taḷaikaḷilirukkiṟāṉō aṅkellām viṭutalaiyiṉ caṅkanātam muḻaṅkavēṇṭumeṉṟu
pāṭiyavaṉ ṣelli.
ṣelliyiṉ tāraka mantiram atuvākavē iruntatu. pārati pala iṭaṅkaḷil ṣelliyiṉ
vākkiyaṅkaḷai uḷvāṅkit taṉatākkip pāṭiyuḷḷār eṉṟu kūṟat tōṉṟukiṟatu. ṣelli taṉatu
Skylark eṉṉam pāṭalil kavitā veṟiyai Harmonious Madness eṉkiṟāṉ. pāratiyārō,
'muṉṉik
kavitai veṟi mūṉṭē naṉavaḻiya' eṉkiṟār. vāṉattil maṟaintu kāṉacarattaic corikiṉṟatu
paṟavai eṉkiṉṟāṉ ṣelli; vāṉattu mōkiṉiyāḷ iṉṉicait tīmpāṭal icaittirukkum neṭum
pāṭalilē kāṇappaṭum pakutikaḷ pala pāratiyai niṉaivūṭṭavallaṉa.

"pūmaṇṭalattilē aṉpum poṟaiyum viḷaṅkuka,
tuṉpamum miṭimaiyum nōvum cāvum nīṅkic
cārnta palluyirellām iṉpuṟṟu vāḻka"

eṉṟutāṉ ṣelliyum tuṭittāṉ.

kirēkka itikācaṅkaḷilum, paurāṇikak kataikaḷilum (Prometheus) purōmattiyas
eṉṉum pāttiram vārkkappaṭṭuḷḷatu. tēvarkaḷiṭamiruntu neruppait tiruṭi
māṉiṭarkkuk koṭuttāṉ eṉpataṟkākat tēvarkaḷ avaṉaik kaṭṭic ciṟaippaṭuttiṉar eṉpatu
purāṇakkatai, eṉiṉum piṟkālak
kirēkkarkaḷ purōmattiyasai maṉita puttiyiṉ ciṉṉamākavē karuti viḷakkam
kūṟiyuḷḷaṉar. "māṉuṭaṉ taṉṉaik kāṭṭiya taḷaiyellām citaṟuka" eṉṟu tēvaraiyē etirtta
caktiyākap purōmattiyasaik koṇṭaṉar. intap paurāṇikak kataiyai aṭittaḷamākak
koṇṭu
ṣelli taṉatu kāppiyamāṉa (Prometheus unbound) kaṭṭaṟutta purōmattiyas eṉpataṉaip
paṭaittāṉ. atu māṉiṭattiṉ veṟṟiyaik kūṟa eḻunta makattāṉa navakāviyam. ivvāṟē
kaliyukam paṟṟiya paḻaiya uṇarvaip pāratiyār nūtaṉamāṉa vēttuṭaṉ tamatu
kavitaikaḷiṟ kaiyāṇṭuḷḷār.
aṟam, maṟam eṉṟa kōṭpāṭṭiṟkuḷ aṭaṅkiyirunta akkataikku araciyal camūka
arttattaip peytār avar. tamatu kālattu aṭimai, miṭimai, maṭamai, vaṟumai koṭumai
mutaliyavaṟṟiṉ ciṉṉamākavum kaliyai amaittār. jār cakkaravarttiyiṉ vīḻcciyaippaṟṟik
kūṟavantavar avaṉatu aḻivaik
kaliyiṉ aḻivākak kāṇpatiliruntē ettuṇai araciyal utvēkattuṭaṉum, uḷḷuṇarvuṭaṉum
paḻaiya karuttaik kaiyāḷukiṟār eṉpatu pulaṉākum,

"iṭipaṭṭa cuvar pōla kaliviḻuntāṉ
kirutayukam eḻuka mātō!"

ittakaiya oppumaikaḷ pala uḷa. kaṟṟāraik kaṟṟār kāmuṟuvatu pōla kaviyuḷḷam
taṉatu iṉattait tēṭik kaṇṭu koḷkiṟatu. itu iyaṟkai tāṉē.

pairaṉ (1788-1824) ṣelliyiṉ naṇpaṉ; ṣelliyaiviṭak kūṭiya camutāya uṇarvu vāykkap
peṟṟiruntāṉ. taṉatu kālattuc camutāyattilē kāṇappaṭṭa muraṇpāṭukaḷaiyum,
koṭumaikaḷaiyum, māṉuṭaṉaik kaṭṭiyuḷḷa taḷaikaḷaiyellām kaṇṭu kotitteḻunta
tēciyak kavi. kirēkka
nāṭṭiṉ viṭutalaip pōril paṅku paṟṟi annāṭṭilēyē pukaḻuṭampeytiya pairaṉ,
piraputtuvak kuṭumpattiṟ piṟantu caṉanāyakavātiyāka māṟiyavaṉ. pārppaṉak
kuṭumpattilē piṟantu paṟaiyarukkum, pulaiyarukkum paḷḷup pāṭiya pāratipōla
mēṟkattiya nākarikattiṉ
karuvūlamākiya kirēkka tēcam anniyar vacappaṭṭu ataṉ purātaṉap perumaiyiḻantu
nalintirunta nilaikaṇṭu ēṅkiṉāṉ pairaṉ. (Don Jaun) eṉṉum kāviyattil varum isles of
Greece eṉṉum ceyyuṭkaḷ paṇṭai nikaḻccikaḷai maṉattiraiyiṟ kāṇum pāṭalkaḷ.
pāratiyār pāṭiya "entaiyum
tāyum" eṉṟu toṭaṅkum pāṭal ippāṭalkaḷiṉ cāyalaip perumaḷavu peṟṟirukkiṉṟatu.
"eṅkaḷ tāy", "pārata mātā", "pāratamātā tiruppaḷḷiyeḻucci" mutaliya pāṭalkaḷil muṉṉar
nāṭu tikaḻnta perumaiyaiyeṇṇi yeṇṇi itayam pūrikkaiyil pairaṉuṭaiya niṉaivu
namakku varukiṟatu. Child Harolds Pilgrimage eṉṉum neṭum pāṭalilē ittāli, kirīs
ākiya nāṭukaḷaip paṟṟip pairaṉ kūṟumiṭaṅkaḷil accoṟkaḷai nīkkiviṭṭu intiyā eṉṉum
patattai vaittup paṭittālum poruntum. "entaiyum tāyum" eṉṟu toṭaṅkum iṉimai
kalanta pāratiyār
pāṭalilē,

"kaṉṉiya rāki nilaviṉi lāṭik
kaḷittatum innāṭē"

eṉpatu pōṉṟa aṭikaḷ Don Juan eṉṉum kāviyattil varum isles of Grees "kirēkkat
tīvukaḷ" eṉṉum pāṭalilē,

"kirēkkat tīvukaḷē! caḵpō kātalittup pāṭi,
makiḻntatu ummītē.
pōriṉ kalaikaḷum amaitiyun tavaḻntatu ummītē.
aḻiyāta vacantam tavaḻum tīvukaḷē!
ṭelōcum pīpacum utittatum ummiṭattē"

eṉṟu pairaṉ aṭikaḷiṉ nēr etiroliyākak kāṇappaṭukiṉṟaṉa.

jōṉ kīṭs (1795-1821) āṅkila 'romāṇṭik' kaviñaruḷ taṉittaṉmai vāytavaṉ. iḷavayatiṟ cōka
maraṇamaṭainta kīṭs kuṟukiya kālattukkuḷ aṉupavitta koṭuntuyar kāraṇamāka
nittiyattait tēṭikkoṇṭavaṉ eṉalām. anta vakaiyiṉ pairaṉ ṣelli mutaliyōriṉum
ātmāṉupavamum
paripakkuvamum atikamākap peṟṟavaṉ eṉpar. 'pirivuttuyariṉ piṟavik kaviñaṉ' eṉap
pārāṭṭappeṟum kiṭs, iḷaṅkaviñarukku eṉṟumē ilaṭciya puruṣaṉāka iruntu vantuḷḷāṉ.
kavik kaṉavukaḷ mītūrap peṟṟa pāratiyār virumpik kaṟṟavaril kīṭs oruvaṉ. itaṟku
akaccāṉṟukaḷum puṟaccāṉṟukaḷum
uḷḷaṉa. pāratiyai uḷḷum puṟamum aṟintavarāṉa maṇṭayam śrīnivāccāriyār kūṟakiṟār:

avarukku iṅkilīṣ pāṣai teriyāteṉṟum atiluḷḷa pēreṇṇaṅkaḷai avar ikaḻntāreṉṟum
eṇṇalākātu. atu rāṣṭira pāṣai eṉṟu nam tāy moḻikaḷukkum muṉ ataic ciṟuvarkaḷukku
valuvil pukaṭṭuvatu tavaṟu eṉpatē avar karuttu. avarukkut takka vayatu vantu
kāciyil vacittapōtu coṟpa
kālattil ṣelli, kīṭs, vērṭs vort eṉṉum periya periya āṅkilēya iyaṟkaik kavitaikaḷaic
cuvaiyōṭu paṭikkalāṉār." (cittirapārati mukavurai)

kuṟukiya vāḻnāḷil āḻamāṉa vāḻkkait tattuvam oṉṟai vakuttukkoṇṭavaṉ kīṭs. āyiṉum
potuvākak kīṭs eṉṟavuṭaṉ niṉaivukku varuvatu "Beauty is truth, truth beauty" eṉṉum
pāṭalaṭiyākum. Ode on a Grecian urn- kirēkkat tāḻi oṉṟaṉmītu pāṭal- mēṟkūṟiya
aṭiyai muttāyppāyk koṇṭatu. pārkka
eḷimaiyāṉa kūṟṟeṉiṉum, kaviñaṉoruvaṉatu tattuvattaiyē tiraṭṭittarum vākkiyamākaiyāl
atu poruḷāḻam mikkatu. āṅkilat tiṟaṉāyvāḷariṭaiyē itupaṟṟit tōṉṟiya vātap
pirativātaṅkaḷ pala. avaiyevvāṟāyiṉum pārati, pirapalyamāṉa ivvaṭiyaic
cuvaittirukkiṟāṉ. pala vaḻikaḷil avaṉukku ikkōṭpāṭu uṭaṉpāṭē. ñāṉaratam eṉṟa
vacaṉa kāviyattil ikkōṭpāṭṭai eṭuttukkūṟi viḷakkukiṟāṉ kaviñaṉ; pārati kaiyil atu
pāratīyattiṉ aṅkamākiviṭukiṟatu.

"sauntariyattait tākattuṭaṉ tēṭuvōrkaḷukku sattiyamum akappaṭṭuviṭum.
'uṇmaiyē vaṉappu, vaṉappē uṇmai' eṉṟu ōr ñāṉi colliyirukkiṟār... teyvameṉpatu yātu?
teyvameṉpatu ātarcam; teyvameṉpatu citta laṭciyam. teyvameṉpatu uṇmai.
teyvameṉpatu vaṉappu.

mēṟkūṟṟilē 'ōr ñāṉi' eṉṟu pāratiyār kuṟippiṭuvatu kīṭsaittāṉ. luṭvik viṭkeṉs ṭaiṉ
eṉṉum aṟiñar "oḻukkaviyalum aḻakiyalum oṉṟē" eṉak kūṟiyuḷḷār. itupaṟṟiyum
tattuvavātikaḷiṭaiyē apippirāya pētamuṇṭu. "aḻakuṭaip poruḷ nittiya āṉantam
taruvatu" eṉṟum kūṟiṉāṉ
kīṭs. aḻakai racippataṟkup pāratiyār yāriṭamum pāṭaṅkēṭka vēṇṭiya nilaiyil irukka
villai. cattiyam, cuntaram, civam eṉṟa kōṭpāṭṭai uṇarccip pūrvamākat terintiruntār.
āṉāl iṭaikkālattil atīta vaṟumai kāraṇamākavum, maṭamai kāraṇamākavum intiya
eḻuttāḷarum kaviñarum aḻakut tattuvattai aṭiyōṭu maṟantiruntataik kaṇṭāṉ pārati.
annilaiyilēyē, aḻakut tattuvattai āṇittaramākak kūṟiya mēlai nāṭṭu iyaṟkaik
kaviñar-kuṟippākak kīṭs pōṉṟavarkaḷ- pāratikku ūkkam aḷippārāyiṉar. aḻakut
tattuvattai mīṇṭum
mīṇṭum kavitaiyiṟ pāṭuvataṟku mēṉāṭṭuk kaviñar ātarcamāka iruntaṉar eṉalām.
"karmayōki" pattirikaiyilē piṉvarumāṟu uṇarcci tatumpa eḻutiṉār pārati:

"ulakattil eṅku pārttālum niṟaintu kiṭakkum lāvaṇyaṅkaḷait tamiḻarkaḷ kavaṉippatu
kiṭaiyātu. caṉikkiḻamai cāyaṅkālantōṟum kuḷakkaraikaḷiṟ pōykkaruṭaṉ
pārppataṟkeṉṟāl nammavarkaḷ kūṭṭaṅkūṭṭamāka ōṭukiṟārkaḷ. cūriyāstamaṉa
kālattil vāṉattilē tōṉṟum
aticayaṅkaḷaip pārkka oruvaṉkūṭap pōkiṟatillai.

namatu nāṭṭil vētakālattu riṣikaḷ pirakirutiyiṉ cauntaryaṅkaḷaik kaṇṭu mōkittup
paramāṉanta meytiyavarkaḷāyp pala aticayamāṉa pāṭalkaḷ pāṭiyirukkiṟārkaḷ.
pirakirutiyiṉ aḻakaik kaṇṭu paravacameytik kāḷitācaṉ mutaliya peruṅkavikaḷ aṟputak
kavitaikaḷ ceytirukkiṉṟaṉar. ikkālattilētāṉ inta turatiruṣṭa nilai koṇṭa nāṭṭil vāṉam
pārttaṟiyāta kuruṭar kaḷellārum kavikaḷeṉṟu colli veḷivarukiṟārkaḷ."

itē kuralilē palaviṭaṅkaḷiṟ pārati aḻakaik kaṇṭaṉupavikkum āṉantattaippaṟṟi
eḻutiyuḷḷāṉ. "aḻakut teyvam" eṉṟa pārati pāṭalum niṉaivu kūrattakkatē.

kīṭs pāṭiya "irākkuyil pāṭṭu" (Ode to Nightingale) pāratiyiṉ kuyiṟpāṭṭukku
aṭiyeṭuttuk koṭuttirukkalāmeṉpatu palaratu apippirāyam. collāṭciyilum
poruḷamaippilum iraṇṭiṉukkum cila kuṟippiṭattakka oppuvamaikaḷ uḷḷaṉa.

"antamāñ cōlai yataṉilōr kālaiyilē
pēṭaik kuyiloṉṟu peṭpuṟavōr vāṉkiḷaiyil
vīṟṟiruntē...
iṉṉicait tīmpāṭal icaittirukkam vintaikaḷai"

eṉṉumaṭikaḷ kīṭs eḻutiyavaṟṟiṉ nēraṭi moḻi peyarppō eṉṟu katurumaḷaviṟku
oṟṟumaiyuṭaiyavaiyāyk kāṇappaṭukiṉṟaṉa. kīṭs eḻutiya kuyiṟpāṭṭai maṭṭumiṉṟi
avaṉatu uyirōviyamāṉa (Endymion) eṇṭimiyōṉaiyum pārati ilayittup paṭittirukka
vēṇṭum. māṟṟamum,
tuṉpamum, nilaiyāmaiyum niyatiyāyuḷḷa ivvulakil, nirantaramāṉa-nittiya iṉpattait
tēṭuvatē eṇṭimiyōṉ uṇarttum tattuvam. kātal uṇarvu attakaiya oru "pēriṉpa"
nilaiyaiyuṇarttukiṟatu.

"kātalittuk kūṭik kaḷiyuṭaṉē vāḻōmō?
nātak kaṉavil nammuyiraip pōkkōmō?"

eṉṟu pala eṇṇum kaviñaṉ kuyilpāṭṭil nittiyattait tēṭukiṟāṉ eṉak koḷḷalām. kuyil
kūṟuvatu pōla kātaliṉ uyar tattuvam. kātalē aḻaku; aḻakē kātal. kīṭs pāṭiya
kāviyattil eṇṭimiyōṉ taṉatu cakōtari piḷōṉāviṭam tāṉ kaṇṭa aṟputak kaṉavaik
kūṟukiṟāṉ.
pūraṇa iṉimaiyaik kaṇṭatākak kūṟukiṟāṉ. kaṉaviṟ kaṇṭa aḻakuk kātal teyvattait
tēṭukiṟāṉ. pāratiyum kuyiṟ pāṭṭilē kaṉavilē kaṇṭa kuyiṟpeṇṇait tēṭi niṟkiṟāṉ.

"vintaic ciṟukuyilaik
kāṇanāṉ vēṇṭik karaikaṭanta vēṭkaiyuṭaṉ
kōṇamelāñ cuṟṟimarak kompaiyelām nōkaki vantēṉ"
eṉṟu uṉmattaṉāyp pāṭum poḻutu muṟkūṟiya tēṭutal terikiṟatu. pāratiyiṉ
navakāviyattiṉ iṟutip pakuti ikkaṇṇōṭṭattiṟ pārkkum poḻutu poruttam niṟaintu
tōṉṟukiṟatu.

"aṉpuṭaṉē yāṉum aruṅkuyilaik kaikkoṇṭu
muṉpuvaittu nōkkiyapiṉ mūṇṭuvarum iṉpaveṟi
koṇṭataṉai muttamiṭṭēṉ. kōkilattaik kāṇavillai
viṇṭuraikka māṭṭāta vintaiyaṭā! vintaiyaṭā!
ācaikkaṭaliṉ amutaṭā! aṟputattiṉ
tēcamaṭā! peṇmaitāṉ teyvikamām kāṭciyaṭā!
peṇṇorutti aṅku niṉṟāḷ; pēruvakai koṇṭutāṉ
kaṇṇeṭukkā teṉṉaik kaṇappoḻutu nōkkiṉāḷ
caṟṟē talaikuṉintāḷ. cāmī ivaḷaḻakai
eṟṟē tamiḻil icaittiṭuvēṉ..."

viṇṭuraikka māṭṭāta "aṟputak kāṭciyē" kaviñaṉ nāṭit tēṭiya pēriṉpamākum. āṉāl
atuvum
kaṇappoḻutukkuriyatutāṉ. irākkuyil pāṭiya iṉpattil taṉṉai maṟantu "kaḷaippu. kāyccal,
ericcal
ākiyavaṟṟōṭu maṉitarkaḷ vīḻntu kiṭantu oruvariṉ muṉakalai maṟṟoruvar kēṭkum
cūḻalaiyum, naṭukka
vātattil naṭuṅkum naraimayiraiyum, mutumaiyaiyum uḷḷavarkaḷ tuyartōynta
viḻikaḷiṉāl aḻakaik
kaṇṇeṭuttum pārkkamāṭṭāta cūḻalaiyum" taṟkālikamāka viṭṭoḻittup pāṭṭil ilayittu
irukkaiyil
yatārtta ulakam kuṟukkiṭukiṟatu; kīṭs muṭikkiṟāṉ:

"māṉatak kāṭciyō, pakaṟkaṉavō?
kāṉam muṭintatu: nāṉ viḻippō, uṟakkamō!"

pāratiyārukkum muṭivil puṟa ulakattiṉ uṇarvu ēṟpaṭukiṟatu:

"cūḻntirukkum paṇṭaiccuvaṭi, eḻutukōl,
pattirikaik kūṭṭam, paḻampāy-varicaiyellām"

nijaulakiṉ tuṉpattai uṇarttukiṉṟaṉa. ivai yāvaṟṟaiyum pārkkumpōtu kīṭsiṉ pāṭalkaḷ
pāratiyiṉ kuyil pāṭṭil pirikka iyalātapaṭi iraṇṭaṟak kalantuḷḷaṉa eṉṟu kūṟat
tōṉṟukiṟatu.

pāratiyāriṉ kuyil pāṭṭilē amarattuvam peṟṟuviṭṭa māñcōlai veṟum kaṟpaṉaiyalla
eṉpatu palarukkut terinta ceytiyē. putuccēriyil muttiyālup pēṭṭaikkarukē
kiruṣṇacāmi ceṭṭiyār eṉpavarukkuc contamāṉa niḻal niṟainta oru māntōppē
kuyiṟpāṭṭil
varuvatu. pāratiyār attōppil maṇikkaṇakkāyc cañcarippārām. uṇmaiyulakiluḷḷa
attōppai aṭippaṭaiyākak koṇṭu kaṟpaṉaik kāviyam oṉṟai ākkiṉār pāratiyār.
muḻumaiyāṉa apperum pāṭalaip pirittup piyttup pārppatil arttamillai. āṉāl kuyil
pāṭṭiṉ
ciṟcila pakutikaḷ pāratiyār neñciṟ palakālam ūṟiyiruntirukkiṉṟaṉa. utāraṇamāka
vēppamaram eṉṟa kataiyil, oru kaṉavu kāṇkiṟār; vēppamaram kaṉavilē katai
collukiṟatu. katai piṉvarumāṟu muṭivaṭaikiṟatu.

"kaṇṇukkup pulappaṭāta maṟaiviliruntu ōrāṇ kuyilum oru peṇ kuyilum oṉṟukkoṉṟu
kātaṟ pāṭṭukkaḷ pāṭikkoṇṭiruntaṉa.

āṇkuyil pāṭukiṟatu-

tuhū,tuhū,tuhū
tuhū,tuhū,tuhū,

itaṉ poruḷ :-

nī, nī, nī
nī, nī, nī
rātaiyaṭi!

peṇ kuyil pāṭukiṟatu:-

tuhū,tuhū,tuhū,
rātākruṣṇa, kruṣṇa, kruṣṇa!

vēppamaram taṉatu paciya ilaikaḷai veyilil mella mella acaintukkoṇṭiruntatu. 'eṉṉa
āccaryamāṉa kaṉavu kaṇṭōm 'eṉṟeṇṇiyeṇṇi viyappuṟṟēṉ.

mupperum pāṭalkaḷil oṉṟāṉa kuyil pāṭṭiṉ citaṟalkaḷē ivai pōṉṟa pakutikaḷ. itil
vaiṣṇava tattuvam irukkiṟatu. kuyil pāṭṭiṉ 'cutēciya'p paṇpai ippakuti kāṭṭukiṟatu.
āyiṉum mottamākap pārkkumpōtu kuyil pāṭṭiṉ uruvākkattil kīṭs eḻutiya eṇṭimiyōṉ,
irāk
kuyilpāṭṭu mutaliyaṉavum piṟapāṭalkaḷum paṅku koṇṭuḷḷaṉa eṉpatai maṟukka
muṭiyātu. piṟa kaviñaraip pōlavē kīṭsaiyum pārati taṉatākkit tamiḻ mayappaṭutti
urumāṟṟañ ceytu viṭukiṟāṉ. āṉālum oppu nōkkumpoḻutu mūlattiṉ aḻuttamāṉa cāyal
tulakkamākat
terikiṟatu.

ṭeṉicaṉ (1809-1892) ceṉṟa nūṟṟāṇṭiṉ pukaḻmikka āṅkilak kaviñar; āṅkila aracavaip
pulavarākavum iruntavar. tamatu naṇpaṉ ārtar hālam iṟantapōtu avar pirivāṟṟātu
pāṭiya 'iṉmemōriyam' eṉṟa iraṅkaṟ pākkōvaiyaip pāratiyār īṭupāṭṭuṭaṉ
paṭittirukkiṟār. kaviyuḷḷattilē
niṉaivalaikaḷ tirai eṟiyum poḻutu uṇarvukaḷ oṉṟaiyoṉṟu piṉṉip piṇaivaṉa. pirivuttuyar
ṭeṉicaṉukku tuyarmikunta vēṟupala uṇarvukaḷai eḻuppiyatu. mārkaḻimātak kaṭaici
iravil putuvaruṭap piṟappiṉaik kuṟikkum maṇiyōcai olittukkoṇṭirukkumpōtu,
kālattaiyē kavipporuḷākak koṇṭār ṭeṉicaṉ. tuṉpamum aṟiyāmaiyum nirampiya
paḻaiya āṇṭaip 'pō pō' eṉṟum, āṉantamum aṟivoḷiyum nirampiya puttāṇṭai "vā vā"
eṉṟum pāṭiṉār. ṭeṉicaṉuṭaiya pāṭal pārati neñcil toṭarpuṭaiya pala
cintaṉaikaḷaiyum uṇarvuka@ai$yum piṟappittuḷḷatu. pārati pāṭiya "valimaiyaṟṟa
tōḷiṉāy pō pō" eṉṟu toṭaṅkum pāṭaliṉ mūlam ituvē.

ṭeṉicaṉaip paṭitta pārati taṉatu kālattaiyum nāṭṭaiyuñ cintikkiṟāṉ. kaṟpaṉaik kaṇṇāl
pōkiṉṟa pāratattaiyum varukiṉṟa pārattaiyum nōkkukiṉṟāṉ. kampaṉ kaṇṭa
kaṟpaṉaiyulakamām ayōtti pōla ellām niṟainta oru nāṭṭai nāvārak kūviyaḻaikkiṉṟāṉ.
itu paṟṟi ṭi.kē.ci. kūṟiyuḷḷatu poruttamākak kāṇappaṭukiṟatu.

"mūlattukkum pāratiyār pāṭalukkum campantamē illai eṉṟu collumpaṭi avvaḷavu
vēṟupaṭṭatu. ētō ṭeṉicaṉ eḻutiya āṅkilak kavi pāratiyārai anta viṣayaṅkaḷ
campantamākac cintikkac ceytatu; avvaḷavutāṉ. uṇarcci eḻuntatum ataṟkut takkapaṭi
tamiḻc ceyyuḷ vantu utaviyatum pāvaṅkaḷiṉ
putumaiyum vēkamum ellām taṉi... mūlattil uḷḷa cōkam eppaṭiyō pāratiyārukku
āṅkārattai uṇṭu paṇṇiviṭṭatu. āṅkāra pāvam tamiḻc ceyyuḷāka uruvam eṭuttatu"

taṉatu moḻip paṟṟum nāṭṭup paṟṟum nirampap peṟṟirunta pārati mēṉāṭṭup
pulavariṉ ātma vēṭkaikaḷaiyum naṉkaṟintu peljiyam, raṣyā, kirēkkam, ittāli mutaliya
nāṭukaḷiṉ vaḷarcci tēyvukaḷaiyum uṇarntapaṭiyiṉāṟṟāṉ ulakak kaṇṇōṭṭattuṭaṉ
maṉitaṉaip pāṭiṉāṉ.
"namatu pāṭṭu miṉṉaluṭaittākuka, namatu vākku miṉpōliṭittiṭuka" eṉṟu viḻainta
pāratiyai, irupatām nūṟṟāṇṭu ulakak kaviñaruḷ oruvaṉākka avaṉ kaṟṟuc cuvaittut
taṉatākkiya piṟamoḻik kāviyaṅkaḷum utaviṉa eṉpatu uṇmai. muṉṉēṟic cellum entac
caktiyum
ulakaḷāviyatāyiruttal avaciyam.

muṭivākac cilavārttaikaḷ kūṟalām. pāratiyaikkavarnta āṅkilap pulavaril ṣelliyum
pairaṉum 'romāṇṭik eṉappaṭum taṉṉuṇarccik kavitā neṟiyiṉ talaimakkaḷāvar.
"ivvāṟutāṉ kavipporuḷum amaintiruttal vēṇṭum" eṉṟa Neoclassical ēṟpāṭṭaiyetirttu,
tamatu cuya uṇarvai
uraikallākak koṇṭu muṉaippākak kavitai pāṭiyavarkaḷ ivarkaḷ. pāratiyum "poruḷ
putitu, cuvai putitu" eṉṟu taṉ muṉaippuṭaṉ pāṭiyavaṉē. anta vakaiyilē maṉappōkkil
pāratikkum pāratikkum avarkaḷukkum neruṅkiya oppumaiyuṇṭu. 'muṉṉik kavitai
veṟimūṇṭu naṉavaḻiya'p
pāṭiyavaṉallavā pārati? ulaka ilakkiya aḷavukōlkaḷaik koṇṭu pārkkumpoḻutu
pāratiyai taṉṉuṇarccik kavi eṉṟē kūṟavēṇṭum. āṉāl ivvoppumaikkuṭ ciṟcila
vēṟṟamaikaḷum uḷa. utāraṇamāka, ṣelli uram peṟṟa nirīccuravāti: ettakaiya
kaṭṭuppāṭṭaiyum
virumpāta arājakaṉ avaṉ. māṉuṭaṉaik kaṭṭiya taḷaikaḷ yāvum nīṅka vēṇṭum eṉṟu
pāratiyum tuṭituṭittāṉāyiṉum, camayattuṟaiyil avaṉ 'kaṭṭaṟuttavaṉ' allaṉ.
camayattaḷattil cāktaṉakāvum, tattuvārtta maṭṭattil atvaitiyākavum iruntāṉ. "atvaita
nilai kaṇṭāl maraṇamuṇṭō?" eṉṟu kēṭkiṟāṉ
taṉatu cuyacaritaiyil. ṣelliyiṭattu ākka nōkkilum aḻivu nōkkē atikam eṉalām.
pāratiyiṭattu ākka nōkkē talaitūkki niṉṟatu. pāratiyiṉ camaya nampikkaiyē itaṟku
aṭippaṭaiyeṉalām. iṉṟu piṉṉōkkip pārkkumpōtu pārati iṉṉuñ ciṟitu tīvira
vātiyāka iruntiruntāl kūṭiya nalaṉ viḷaintirukkum eṉat tōṉṟukiṟatu. āṉāl atē camayattil
ivvēṟupāṭē pāratiyai nirantara "ṣellitācaṉā" viṭṭu vaikkātu navatamiḻk kavitaiyiṉ
nāyakaṉākkiyatu. pāratiyaiyum mēṉāṭṭuk kaviñaraiyum oppu
nōkkumpōtu, pāratiyiṉ palamum palavīṉamum teḷivākiṉṟaṉa.ucāttuṇai nūlkaḷ


attiyāyam : 1
atkins. J.W.H., Literary Criticism in antiquity 2 vols. London, 1952.
Burrow, T., The Sanskrit language, London, 1950.
Chadwick, H.M. & N.K., The Growth of Literature, Cambridge, 1932-40.
Hutten, E.H. The Origins of Science, London, 1962.
Huxley, a. Literature and Science, London, 1963.
Khan, S.J., Science and aesthetic Judgement, London, 1953.
Levy, H & Spalding, H.Literature for an age of Science, London, 1952.
Richards, i.a., Principles of Literary Criticism, London, 1944.
reṉi vellāk, āsṭiṉvāraṉ, ilakkiyak koḷkai, ceṉṉai, 1966.

attiyāyam : 2

iyer, V.V.S. Kambaramayana-a Study, New Delhi, 1950.
Kailasapathy, K., Tamil Heroic Poetry, Oxford, 1968.
Subramaniam. V.i., et al, Four Papers, Madras, 1968.
vaiyāpurippiḷḷai, es., kāviya kālam, ceṉṉai, 1957.

attiyāyam : 3

Bowra, C.M., Heroic Poetry, London, London, 1952.
Lord, a.B., The Singer of Tales, London, 1960.

attiyāyam : 4

Ferguson, J. Moral Values in the ancient World, London, 1958.
Murry, G. The Rise of the Greek Epic, Oxford, 1907.
Subramaniam, V.i., index to Purananuru, Trivandrum, 1962.
Thomson, G. Studies in ancient Greek Society, London, 1964.
tolkāppiyar, tolkāppiyam-poruḷatikāram.

attiyāyam : 5

Briffault, R. The Mothers, London, 1927.
Chadwick, H.M., The Cult of Othin, London, 1899.
Davidson, R.R.E. Gods and Myths of Northern Europe, London, 1964.

attiyāyam : 6

Burn, a.R. The World of Hesoid, London, 1936.
Burnett, J., Early Greek Philosophy, London, 1930.
Chadwick, H.M., The Heroic age, Cambridge, 1912.
Sidhanta, N.K., The Heroic age of india, London, 1929.
capāpati nāvalar, tirāviṭap pirakācikai, ceṉṉai, 1927.
kailācapati, ka., paṇṭait tamiḻar vāḻvum vaḻipāṭum, ceṉṉai, 1966.

attiyāyam : 7

Finely, M.i., The World of Odysseus, London, 1964.
Laceliere, R., Love in ancient Greece, London, 1962.
Licht, H. Sexual Life in ancient Greece, London, 1933.
Willetts, R.F. aristocratic Society in ancien` Crete, London, 1955.
tolkāppiyar - tolkāppiyam - poruḷatikāram.
māṇikkam, cupa., tamiḻkkātal, ceṉṉai, 1962.

attiyāyam : 8

Chattopadhyaya. D.P., Lokayata, New Delhi., 1959.
Cowell, E.B., and Gough, a.E., The Serva Darsana Sangraha (tr.) London, 1914.
Fung yu-Lan. The Spirit of Chinese Philosophy, London, 1947.
Lau, D., (ed. and tr.) Lao-Tzu, Tao Te Ching, London, 1963.
Needham, J., Science and Civilization in China, Vol.2 Cambridge, 1956.
Thomson, G., The First Philosophers, London, 1961.
Ray, P.C. History of Hindu chemistry, Vol. 1. London, 1907; vol 2. Calcutta. 1925.
citamparaṉār, cāmi., cittar kaṇṭa viññāṉam tattuvam, ceṉṉai, 1961.
kailācapati, ka., "paḻantamiḻ nāṭum paṇṭaiya cīṉāvum", tiṉakaraṉ, 1962.

attiyāyam : 9

Mahadevan, P. Subramania Bharathi-a Memoir, Madras, 1957.
Sen, S., History of Bengali Literature, New Delhi., 1960.
patmanāpaṉ, rā. a., cittira pārati ceṉṉai, 1957.
pi.śrī. pārati nāṉ kaṇṭatum kēṭṭatum, ceṉṉai, 1954.
rakunātaṉ, to.mu.ci., camutāya ilakkiyam, ceṉṉai, 1964.
vaiyāpurip piḷḷai, es., tamiḻiṉ maṟumalarcci, ceṉṉai, 1947.

attiyāyam : 10

pi.śrī. maṉōṉmaṇīyam (patippu), putuccēri, 1958.
vaiyāpurip piḷḷai, es., tamiḻc cuṭarmaṇikaḷ, ceṉṉai, 1949.

attiyāyam : 11

Essays on Bharathi, Calcutta, 1962.
Murry, J.M., Keats and Shakespeare, Oxford, 1925.
mutaliyār ṭi.kē.ci., itaya oli, teṉkāci, 1958.


nūlāciriyar akara varicai

akattiyam 3, 96
akappēyac cittar 190
aṇṇāmalai reṭṭiyār 194, 186 -7, 192-2, 194, 196
appar 131-2, 173
appātturai kā. 203
aperkurompi 49
araṅkanāta mutaliyār pū 164, 199, 216-7
arisṭōṭṭil 76, 93-4
aruṇakiri 192
aruṇācalak kavirāyar 186-7
aḻakiya cokkanāta piḷḷai 187
aḻakiricāmi ku., 45-5, 194
ārṉalṭ māttiyū 19
ālattūr kiḻār 73,
iṭaikkāṭṭuc cittar 190
iyūripiṭīs 70-1
irākava aiyaṅkār 23, 42, 119
irācamāṇikkam 173-4, 177
irāmakiruṣṇaṉ es 31, 33
irāmacāmi aiyar, em.es., 194
irāmaliṅka cuvāmikaḷ 158-9, 179-80, 184, 186-1, 196, 217, 219
irājacuntaram ci.vi. 44-5
iḷaṅkō 180, 219
iḷampūraṇar 4, 62, 68, 70, 76, 119-21, 122-3, 124-5, 126
iḷam peruvaḻuti 66
iḷavaḻakaṉār 120
empiṭōkkiḷis 93-4
eliyaṭ ṭi.es. 133
aiyar, va.vē.cu., 23, 33, 39-40
oṭṭakkūttar 282
auvaiyār 52, 174, 219
ḵpapiḷēciliyar 226
ḵpiṟēsar 44
ḵpiṉli, em.ai. 277
ḵpuṅyu-lāṉ 151-2, 155-6
kaṭavuḷ māmuṉivar 13-4
kaṭikai namaccivāyap pulavar 183
kaṭikai muttup pulavar 183
kaṇṇappa mutaliyār 6, 89
kaṇapatip piḷḷai ka., 47
kaṇapatip piḷḷai ci 103-4
kantacāmip piḷḷai nī., 164
kapilar 52
kapīr 53
kampaṉ 3, 27-30, 32-3, 39-40, 80, 82, 97, 98, 111, 124, 180, 182, 189-90, 193, 219, 226
karūvūrk katappiḷḷai 67
kalki 37
kaliyāṇa cuntaraṉār 188
kalaivāṇaṉ 94, 98
kaḻāttalaiyār 141
kaṉakacapaip piḷḷai, pi.99
kaṉakaratṉa upāttiyār, 159
kāpkā 34
kāppeṉṟar 18-19
kālṭuvel 35-36
kāḷitācaṉ 28, 202, 219
kāṉṟ 28
kiruṣṇacāmi aiyaṅkār 23, 48
kiṟēmar es.eṉ. 20
kīṭs 33, 192, 221, 229-235
kuppucāmi mutaliyār 289-290
kumarakuruparar 266
kumāracāmi 47
kēr, ṭapiḷyū 49
kērk, ji.es., 32-33
koṉpūciyas, 13, 251
kōpālakiruṣṇa pāratiyār 179-180, 181, 184, 186-187, 194
kōvintapakavaṉ 144
kauṭilyar 4, 13-14
cakalākama paṇṭitar, 6
caṅkara 28
caccitāṉantaṉ, vi. 33
caṭṭarji 82
cantāṉam 97
cantiracēkaraṉ 33
capāpati nāvalar 99
campanta mutaliyār 203
campantar 131, 189-190
cayaṅkoṇṭār 190
cavarirāja piḷḷai 203
cāṭvik, ec.em. 48, 50, 85, 85-86
cāṭvik, nōrā 16, 20
cāttaṉār 4
cāmi-citamparaṉār 140, 148
cāmināta aiyar, u.vē, 23, 181, 184, 196, 216
ciṅkāravēlu, es, 38, 42
cittāntā, eṉ,kē, 23, 24, 36, 48, 83
citamparanāta mutaliyār 31, 236
civañāṉam, ma.po. 186-187
civañāṉa yōkikaḷ 4, 6
civappirakāca cuvāmikaḷ 204
civarāca piḷḷai, kē.eṉ., 23 203, 206
civavākkiyar 142-143
cīnivāca aiyaṅkār, pi.ṭi. 86
cīṉivāca rākavaṉ, a. 31, 33
cuntaram piḷḷai 14, 23, 177, 179, 196-218
cuntarar 131, 133
cuppiramaṇiya piḷḷai, kā., 141, 203, 207
cupramaṇiya mutaliyār, ve. 29-30, 164, 173-174, 198, 216
cupramaṇiyaṉ, ti.nā. 147
cupramaṇiyaṉ, nā., 41, 44
cupramaṇiyaṉ pi.ār. 41, 44-46,
cupramaṇiyaṉ vi.ai 40, 42, 45, 46, 47
cupramaṇiyaṉ ka.nā. 31
cellappā 31
celiṣev i.pi. 43, 51
cēkkiḻār 129, 133
cētuppiḷḷai, rā.pi. 203
cēramāṉ perumāḷ 129, 132, 133, 134
cēṉāvaraiyar 3,4,6
cēṣaiyar, kē.ji. 23, 199
cōmacuntarap pulavar 162
cōmacuntara pāratiyār 162-164, 173-74, 187, 198
ṭārviṉ 44-45, 147
ṭeṉicaṉ 24, 235, 236
ṭailar 44
tattuvarāyar 186-187
tamiḻ nākaṉār 101
taṉināyakam 26, 39, 49
tākūr 39, 43, 219, 227
tāntē 32-33, 133
tāmōtarampiḷḷai 21, 22, 199, 216
tāyumāṉavar 173, 219
tiyākarācac ceṭṭiyār 162
tirikūṭarācappar 186-187, 191, 192
tiruttakkatēvar 135
tirumaṅkaiyāḻvār 132
tirumūlar 276, 277
tiruvaḷḷuvar 13-14, 14, 39-40, 64, 70, 81, 94-95, 122-123, 131, 180, 219.
turkkaim 44
turaicāmippiḷḷai 85, 203,
tuvijēntiralāl rāyar, 197
tuḷicitās 39-40
teyiṉ 10-11, 20-21
tēcikaṉ 31
tēvanēyappāvāṇar 203
tomsaṉ ji. 32-33, 150
tolkāppiyar 5, 58, 61, 76, 79, 116, 121, 122-123, 125, 129, 173-174, 179
nakkaṇṇaiyār 130
nakkīrar 52
nacciṉārkkiṉiyar 163
nammāḻvār 109, 113
nallātaṉār 76
naṉṉākaṉār 53
nāvalar āṟumuka 159, 157
nivētitā 172
nītām jē., 150, 153, 155, 156, 157
nocci niyamaṅkiḻār 64
nōkucci, u., 64, 220
nōṭo porulos 32-33
paṅkim cantirar 197
paraṇar 52, 81
pari, milmaṉ 18-19, 20, 32,33, 49, 50, 51
paritimāṟ kalaiñar 167, 179, 196, 197, 198, 209,
parimēlaḻakar 63, 64, 65
pavāṉantam piḷḷai 85-86, 87, 124, 209
paṟō ṭi., 203
pāmpāṭṭic cittar 142, 156, 158, 190
pārati 3, 27, 28, 30, 33, 36, 43, 44, 61-62, 69, 104-105, 107-109, 110, 114-115, 148, 158
pāratitācaṉ 167, 193, 282
pālakiruṣṇaṉ 28
pirāṉcis-tomcaṉ 133
pilipki jāṉ 45-46
piḷēṭṭō, 76-123
pi.śrī 31, 186-87, 211, 217
pukaḻēntip pulavar 189-99
putumaip pittaṉ 34, 35, 144-115
purō kōppiyas 85
pūtantēvaṉār 63
perṉāṭṣā 34
periyacāmittūraṉ 210
peruntalaic cāttaṉār 56
pēṇaṟ, jē., 92, 94
pērkkar, he., 44-45
pērāciriyar 179
pēreyiṉ muṟuvalār 80
pairaṉ 214, 221, 228, 229, 236
pōp, ji.yū., 23, 48, 49, 263-67, 198
paurā, ci.em. 22-23, 59,
matucūtaṉa tattar, 170, 197
mayilainātar 94-95
maṟē, kilperṭ 70, 71, 72, 74
maṟaimalaiyaṭikaḷ 101, 114, 198, 203, 207, 209, 211
māṅkuṭimarutaṉ 52
māṇikkam 2, 49, 68, 123
māṇikka nāyakkar, pā.vē., 29-30,
māṇikkavācakar 102, 132, 133-134, 173, 182-183, 204
mātavar, 143-144
mātavaiyā, 165, 207, 210
māmūlaṉār 84
mār, jē.ār., 26, 149
mārks avurēliyas 13
mārḷō, ki., 200
māṉsḵpīlṭ 34
milṭaṉ 26, 27, 32-33, 107
miḷaikkantaṉ, 55, 200, 216
mīṉāṭci cuntaram piḷḷai 162, 180, 117
mīṉāṭci cuntaraṉār 38, 39, 47
mukarji ṭi.pi. 182-183
muttut tāṇṭavar 187
muttuvīrappak kavirāyar 183
murukaiyaṉ 105-107, 174, 201, 218
meyil, piye 52
merik 216
mōrkaṉ el.c. 44-53
mauṉi 34
yatukiri ammāḷ 175,
rakunātaṉ 31, 33, 104, 171, 188, 210, 211
ramaṇi 44, 45
rājakōpālaṉ eṉ. 44-45
rājamaiyar pi.ār. 199
rīs 220, 221, 223-24
liṭṭaṉ pirapu 212-216,
lōṭ ē.pi., 20, 32-33, 57
lōraṉs, ṭi.ec 34
vaṉparaṇar 69
vāraṉ ōsṭiṉ 20
vāṉmīkanātaṉ 33
vāṉmīki 3, 27, 29-30, 32
vāṉamāmalai nā., 43-46
viṭkeṉsṭaiṉ 231
viṭmaṉ 33, 214, 221-223
vipulānantar 47
viyācar 3, 27, 32
villiyappa piḷḷai 157
vīrarākava aiyar, kē.ci. 141, 142, 148-49
verjil 26-27
verharaṉ 221, 225-6
vellāk, reṉi 20, 22
vēṭjeri 18-19
vēṭsvort 216, 221
vētanāyakam piḷḷai 287
vaiyāpurip piḷḷai 23, 24, 25, 36, 42, 49, 175-183, 189-190, 214, 215
ṟopaṭcaṉ cimit, 44,
jakannātaṉ.ki.vā., 199
jayasvāl, 28
jeyakāntaṉ, 34
hōys jē., 34
jōṉcaṉ ō.es. 148
śrī nivācāccāriyār 230
ṣelli 33, 110, 176, 214-221, 227-229, 236, 237
ṣēkspiyar 28, 173-74, 200, 202, 207
skoṟ vālṭar 34, 197, 213
sṭīvaṉ mākkas 215
hamīt kē.pi.es. 41, 44
hārṭ jō.el. 42, 43
hīciyoṭ 10, 74, 75
huvai lū 186
hōmar 10, 18, 23, 27, 28, 31-33, 48, 49, 51, 71, 74, 90-108, 223-226

muṟṟum.
oppiyal ilakkiyam

ilakkiyamum ataṉ viḷai nilamākiya camutāyamum ulakap potuvāṉa niyatikaḷukku
ēṟpa naṭappaṉavē.

innūliluḷḷa kaṭṭuraikaḷ yāvaṟṟilum oppiyal nōkku iḻaiyōṭi yiruppataik kāṇalām.

'oppiyaliṉ tattuvaṅkaḷ' eṉṟa mutaṟ kaṭṭurai ilakkiyattiṉ nilaiyaiyum oppiyal ārāycciyiṉ
viññāṉap paṇpukaḷaiyum ārāykiṟatu.

tamiḻil oppiyal āyvu naṭantiruppataiyum tamiḻil vīrayukappāṭalkaḷ eṉṟa kaṭṭurai
kūṟum.

paḻamai pōṟṟum paṇpum kātaliṉ kaṭṭuppāṭum kirēkka ilakkiyattuṭaṉ oppu
nōkkappaṭṭuḷḷatu.

tamiḻakac cittar cīṉa tāvōyikaḷuṭaṉ iṇaintu pārkkappaṭṭuḷḷaṉar.

cintukkut tantai eṉṟa pārati, cuntaram piḷḷaiyuṭaṉum ṣelli, pairaṉ, vālṭ viṭmaṉ ākiya
mēlnāṭṭuk kaviñaruṭaṉum oppu nōkki ārāyappaṭṭuḷḷāṉ.

ittakaiya oppiyal āyvu poruḷ viḷakkattiṟkum pērutavi puriyum.


This page was first put up on Feb. 6, 2001