Project Madurai
Copyright (c) 2001 All Rights Reserved

nEminatam (a work on Tamil Grammar)THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm


nēminātam

(oru tamiḻ ilakkaṇa nūl)


Etext Preparation & proof-reading : Mr. N.D. Logasundaram (input), Ms. L.
Selvanayagi (proof-reading), Chennai, Tamilnadu

web version: Mr. N.D. Logasundaram, Chennai, Tamilnadu & Dr. K.
Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland

Source acknowledgement: VaviLLa ramaswami sastrulu and sons, 292, Esplanade,
Chennai,

printed at The Sri Rama Press 15, Broadway Madras, 1927. Patippaaciriyar 'maNi
thirunavuKaracu mudaliar'

of chennai (paccaiyppan kalluri tamizaciriyar).(c) Project Madurai 1999-2001

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the internet. Details of
Project Madurai are available at the website http://www.tamil.net/projectmadurai
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept
intact.


nēminātampāyiramkaṭavuḷ vāḻttu

pūviṉmēl vantaruḷum puṅkavaṉtaṉ poṟpātam

nāviṉāl nāḷum naviṉṟētti - mēvumuṭi

pellām uṇara eḻuttiṉ ilakkaṇattaic

collāl uraippaṉ tokuttu.avaiyaṭakkam

uṇṇa muṭiyāta vōtanīr vāṉvāyppaṭ

ṭeṇṇa amutāṉa tillaiyō - maṇṇiṉmēl

nallāraic cērntalāl nāṉcoṉṉa puṉcollum

ellōrum kaikoḷvar īṅku.

1. eḻuttatikāramāvi akaramutal āyiraṇṭāy āytamiṭai

mevuṅ kakaramutaṉ meykaḷām - mūvāṟuṅ

kaṇṇu muṟaimaiyāṟ kāṭṭiyamup pattoṉṟu

naṇṇumutal vaippāku naṉku. 1āṉṟavuyir īrāṟum aiṅkuṟil ēḻneṭilām

ēṉṟameym mūvāṟum eṇṇuṅkāl - ūṉṟiya

vaṉmaiyē meṉmai yiṭaimaiyām vāṭkaṇṇāy

toṉmai muyaṟciyāl tokku. 2ōṅkuyirkaḷ oṟṟilmēl ēṟi uyirmeyyāy

āṅkiru nūṟṟorupat tāṟākum - pāṅkuṭaiya

valloṟṟu melloṟṟu varkkam aḷapeṭaikaḷ

colloṟṟi nīṭṭat tokum. 3toṭarnoṭiṟ kīḻvaṉmai mēlukaram yappiṉpu

aṭaiya varumikaram aṉṟi - maṭanallāy

mummaiyiṭat taiyeḷavuṅ kuṉṟumuṉ ṉoṟṟuṇṭēṟ

cemmaiyuyir ēṟuñ ceṟintu 4kuṟilneṭilkaḷ oṉṟiraṇṭu mūṉṟaḷavu kālāṅ

kuṟukumav vāytam uyirmey - peṟumuyirē

meyyāytam iuk kuṟukkamarai meṉmoḻiyāy

aiau vaḷavoṉ ṟarai. 5untiyiṟ ṟōṉṟum utāṉa vaḷippiṟantu

kantamali neñcutalai kaṇṭattu - vantapiṉ

nācinā aṇṇam itaḻeyiṟu mūkkeṉap

pēcum eḻuttiṉ piṟappu. 6


kāṭṭu muyiruṅ kacatanapa mavvariyum

īṭṭiya vavvariyi ṉeṭṭeḻuttum - īṭṭu

ñayaviṉkaṇ mummūṉṟu naṉmoḻikku muṉṉeṉṟu

ayarvilār kaṭṭuraittār āyntu. 7uyiriṉkaṇ oṉpā ṉuṭaṉmeṉmai immūṉṟu

ayarvil iṭaiyiṉaṅka ḷāṟum - nayaṉuṇarntu

naṉmoḻikaṭ kīṟṟeḻuttām eṉṟuraippar ñālattuc

coṉmuṭivu kaṇṭōr tuṇintu. 8ātiyuyir vavviyaiyiṉ auvām aḵtaṉṟi

nītiyiṉāl yavviyaiyiṉ aiyākum - ētamilā

eomey puḷḷiperum eṉpa cañayamuṉ

aaiyām āti yiṭai. 9akarattiṟku āvum ikarattiṟ aiyum

ukarattiṟku auvum iruviṟ - kakalvariya

vārumām ēyām mikarattiṟku ovākic

cērum ukarattiṉ tiṟam. 10nērntamoḻip poruḷai nīkka varunakarañ

cārntatu uṭalāyiṟ ṟaṉṉuṭal pōñ - cārntatutāṉ

āviyēṟ ṟaṉṉāvi muṉṉākum aiauvām

mēviya ēvum viraintu. 11meyyīṟu uyirīṟu uyirmutaṉ meymmutalā

eytum peyarviṉaiyum ivvakaiyē - ceytamaittāṟ

tōṉṟal tirital keṭutaleṉat tūmoḻiyāy

mūṉṟeṉpa canti muṭivu. 12mūṉṟunāṉ koṉpāṉ uyirppiṉṉum allāta

āṉṟa vuyirppiṉṉum āvivariṉ - tōṉṟum

yakara vakara miṟutiyiṭait tōrōr

makaraṅ keṭa vakaramām. 13kuṟṟukaram āvi variṟcitaiyu kūṟiyaval

loṟṟumuṉ tōṉṟutalum uṇṭākum - muṟṟōṉṟu

meṉmaiyataṉ valleḻuttām vēṟkaṇṇāy muṟṟukarat

taṉmaiyumpōm āviyiṉaic cārntu. 14kuṟṟoṟ ṟiraṭṭumuyir vantāl yaraḻakkaṇ

niṟkappiṉ valleḻuttu nērumēl - oṟṟām

piṇainta varukkam peyarttiyalpu canti

yiṇaintapaṭi yēmuṭiyum ēyntu. 15vāynta vuyirppiṉ varumeḻuttiṉ varkkattoṟ

ṟēyntu pukutum iyalpumām - āynta
iṟuti varumeḻuttatā mīṟarā mōrōr

maṟuvilpataṅ keṭṭu varum 16vaṉmai variṉē ḷaṇalaṉa māṇṭaṟavā

meṉmai variṉē ḷalaṇaṉavān - tannakkaṇ

muṉpiṉṉān tappi ṉaṇaviyalpāt taṭṭaṟavām

oṉṟaḻintu pōtalu muṇṭu. 17makarantāṉ vaṉmaivariṉ varkattoṟ ṟākum

pukarilā meṉmaivariṟ poṉṟum - nikaril

vakaramvan tālkuṟukum vavvaḻintu mavvām

makaran tavayavām vantu. 18urivariṉ nāḻiyi ṉīṟṟuyirmey yaintām

varumuyiroṉ ṟoṉpāṉ mayaṅkun - teriyat

tirintum vikāraṅkaḷ tērntāṟu muṉṟum

poruntamiṭam kaṇṭu pukal. 19niṉṟamutaṟ kuṟṟuyirtāṉ nīḷumutal neṭṭuyirtāṉ

kuṉṟum uyiruyirmey kūṭumēl - oṉṟiyaveṇ

pattiṉiṭai āytamumām pannīṇṭu nīḷātu

maṟṟavaipōy īṟu varum. 20oṉpā ṉoṭupattu nūṟataṉai yōtuṅkāṉ

muṉpān takaraṇaḷa muṉpiraṭṭum - piṉpāṉa

vellāṅkeṭ ṭāṟiraṇṭu āviyiṉpiṉ vallukara

nallā yiramīṟāy nāṭṭu. 21mēya virucoṟporuḷtōṉṟa vēṟirutti

āya iṭaiccol aṭaivittāl - tūyacīr

āvipō moṟṟuppōm āṅkuyirmey pōmaṉṟi

mēviyacuṭ ṭāṅkē mikum. 22uṟṟaā kāram akaramāy ōṅkukaram

peṟṟiṭunī yāmāviṉ piṉṉiṟuti - yoṟṟaṇaiyuñ

cāvavaka meṉpuḻic cārnta iṟutiyiṭaip

pōvatuyir meyyeṉṟē pōṟṟu. 23aintāṟām āṟu patiṉāṟām oṟṟumikum

vantuṟaḻu maṉṉa vayaṉalakkaḷ - cantikaḷiṉ

allā taṉavum aṭakkuvāy kaṇṭaṭakka

ellām muṭiyum iṉitu. 24
2. collatikāram

kaṭavuḷ vāḻttutātār malarpiṇṭit tattuvaṉai vantittup

pōtār naṟunteriyaṟ pōrvēṟkaṭ - pētāy

viritturaitta nūlkaḷiṉum vēṇṭuvaṉa koṇṭu

teritturaippaṉ colliṉ tiṟam.

2.1. moḻiyākka marapu

ēṟṟa tiṇaiyaraṇṭum pālaintum ēḻvaḻuvum

vēṟṟumai eṭṭum tokaiyāṟum - āṟṟariya

mūṉṟiṭamuṅ kālaṅkaḷ mūṉṟum iraṇṭiṭattāl

tōṉṟa vuraippatāñ col. 1makkaḷ narakarē vāṉōr eṉumporuḷkaḷ

tokka vuyartiṇaiyān tūmoḻiyāy - mikka

vuyiruḷ ḷaṉavum uyiril laṉavuñ

ceyiril aḵṟiṇaiyāñ ceṉṟu. 2oruvaṉ oruttipalar oṉṟupala veṉṟu

maruviyapā laintum vakuppiṉ - poruvilā

vōṅku tiṇaippāl orumūṉ ṟoḻintavai

pāṅkil aḵṟiṇaippā lām. 3aṉṉāṉum aḷḷāḷum arārpav vīṟumā

muṉṉai yuyartiṇaippāṉ mūṉṟaṟkun - taṉviṉaikoṇṭu

āynta tuṟuṭuvum aāvav vīṟumām

eyta aḵṟiṇaippāṟ kīṅku. 4pālē tiṇaiyē viṉāvē pakarmarapē

kālamē ceppē karutiṭamē - pōlum

piṟaḻvuñ ciṉaimutal ovvāp piṟacol

uṟaḻvuñ citainta vurai. 5ōtum etirviṉā uṟṟa turaittalum

ēval uṟuvatukūṟ ṟinnāṉkum - pētāy

maṟuttal uṭaṉpaṭutal aṉṟeṉiṉu maṉṟa

viṟuttalē pōlu mivai. 6aiyan tiṇaipālil tōṉṟumēl avviraṇṭum

eytum potumoḻiyāl īṇṭuraikka - meyterintā

laṉmai tuṇiporuṇmēl vaikkavoru pērppotuccol

paṉmaiciṟap pāluraittal paṇpu. 7kuḻuvaṭimai vēntu kuḻavi viruntu

vaḻuvuṟupput tiṅkaṇ makavum - paḻutil

uyartiṇaip paṇpōṭu uyiruppu meyyum

ayarvil aḵṟiṇaiyē yām. 8eṇṇum irutiṇaiyum eytum aḵṟiṇaiyām

eṇṇiviyaṅ koḷka irutiṇaiyum - eṇṇiṉāṟ

ṟaṉmaiyām aḵṟiṇaiyuñ coṉṉamoḻi taṉṉiṉattai

yuṉṉi muṭittalu muṇṭu. 9uyarvum iḻivum uvappum ciṟappum

ayarvil tiṇaipāṉ mayaṅkuñ - ceyiril

vaḻakkun takutiyumāy vantoḻukuñ coṟkaḷ

iḻukkalla muṉṉai iyalpu. 10peṇṇāṉ oḻinta peyartoḻi lākiyacol

uṇmai yirutiṇaimēl uyttaṟika - eṇṇi

yiṉaitteṉ ṟaṟinta ciṉaimutaṟpērk kellām

viṉaippaṭuppiṉ ummai mikum. 11


potupiripāl eṇṇorumaik kaṇṇaṉṟip pōkā

potuttoḻilai yoṉṟāṟ pukalār - matitta

oruporuṇmēṟ palpeyaruṇ ṭāṉāl avaṟṟiṟku

oruviṉaiyē colluka ōrntu. 12oppikanta palporuḷmēṟ collum urucollait

tappā viṉaiyiṉañ cārpiṉāṟ - ceppuka

cāti mutalāñ ciṟappuppēr taṉmuṉṉar

ōtār iyaṟpeyarai uyttu. 13iṉamiṉṟip paṇpuṇṭāñ ceyyuñ vaḻakkēl

iṉamuṇṭāyp paṇpuvan teytum - puṉaiyiḻāy

tiṇṇa maṭaiyuñ ciṉaiyu mutalumāy

vaṇṇac ciṉaicol varum. 14

2.2. vēṟṟumai marapu

kāṇṭakupē raiyoṭuku iṉṉatu kaṇviḷiyeṉ

ṟīṇṭuraippiṉ vēṟṟumai yeṭṭāku - mūṇṭavaitān

tōṟṟum peyarmuṉṉar ēḻun toṭarntiyalum

ēṟṟa poruḷcey yiṭattu. 15peyareḻuvāy vēṟṟumaiyām piṉpatutā ṉāṟu

payaṉilaiyum ēṟkap paṭutal - kayalviḻiyāy

īṟṟiṉ uṟupāṟum ēṟṟaṉmuk kālamun

tōṟṟāmai niṟṟa ṟuṇipu. 16aiyeṉ ṉurupiraṇ ṭāva tatuviṉaiyum

eytuṅ kuṟippum iyalavarun - taiyalāy

āṉoṭu mūṉṟā vatutāṉ viṉaimutalum

ēṉaik karuviyumām īṅku. 17ōtuṅ kukara urupunāṉ kāvataḵtu

yātiṭattum īporuḷai yēṟkumāṅ - kōtilātu

iṉṉurupain tāva titaṉiṉit taṉmaitti

teṉṉu morunāṉ kiṭattu. 18atuveṉpa tāṟām urupām itaṉatu

ituveṉ kiḻamaiyiraṇ ṭeytum - vitimuṟaiyāṟ

kaṇṇeṉpatu ēḻām urupākum kālanila

naṇṇum viṉaiyiṭattu naṉku. 192.3. urupu mayaṅkiyalvēṟṟumai yoṉṟaṉ urimaikkaṇ vēṟoṉṟu

tōṟṟal urupu tokavarutal - ēṟṟaporuṇ

māṟiṉun tāṉiṟṟal vantoṉṟiṉ oṉṟēṟṟa

ṟēṟavaru meynnuṟ ṟeḷivu . 20irucol liruti yiraṇṭē ḻalāta

urupu tokāteṉ ṟuraippa - vuruputāṉ

tokka viṭattuṭaṉē tokkum viriyumiṭat

tokkaviri collu muḷa. 21oṉṟaṉpēr oṉṟaṟku uraippatām ākupeyar

ceṉṟavaintān tammutaliṟ cērtalōṭu - oṉṟāta

vēṟoṉṟiṟ cērtal eṉaviraṇṭām vēṟkaṇṇāy

īṟu tiritalumuṇ ṭīṇṭu. 222.4. viḷi marapu

īṟu tiritalum īṟṟayal nīṭalum

vēṟu varutalum meyyilpuṅ - kūṟum

iraṇṭīṟṟu mūvakaippēr muṉṉikkaiṇ ṇeṉṟun

tiraṇṭuviḷi yēṟkun tiṟam. 23ikaram īkāramām aiāyām ēyām

ukaravō kāra vuyirkaḷ - pakarviḷikaḷ

aṇmai yiṭattum aḷapeṭaip pērkkaṇṇum

uṇmai yiyalpā yuṟum. 24aṉṉiṟuti yāvākum aṇmaik kakaramām

miṉṉu muṟaippeyarē lēyāku - muṉṉiyalpām

āṉum aḷapeṭaiyum āṉīṟṟu paṇputoḻiṉ

māṉviḻi yāyāy varum. 25īrākum arār itaṉmēlum ēkāram

orō viṭattuḷatām ōṅkaḷapām - pērkaḷ

iyalpām viḷiyēlā vevvīṟṟup pērum

puyalpōluṅ kūntalāy pōṟṟu. 26īṟṟayal nīṭum laḷakkaḷtām ēkāran

tōṟṟum muṟaippeyarkaḷ tuṉṉuṅkāl - āṟṟa

ayalneṭitām pērum aḷapeṭaiyām pērum

iyalpām viḷikku miṭattu. 27viravuppē rellām viḷikkuṅkāṉ muṉṉai

marapiṟṟām aḵṟiṇaipēr vantāṉ - marapiṟ

koḷavarum ēkāramuṅ kūviṅkāṟ cēymaikku

aḷaviṟappa nīḷum avai. 282.5. peyar marapu


peyarccol viṉaiccol iṭaiccol uriccol

iyaṟcoṉ mutaṉāṉku meytum - peyarccol

uyartiṇaippēr aḵṟiṇaippēr oṇviravup

peyaru meṉavuraippa rīṅku. 29cuṭṭē viṉāvoppē paṇpē tokuṉaḷara

voṭṭuppēr eṇṇiyaṟpēr oṇṇilappēr - iṭṭiṭaiyāy
kūṭiyaṟper kālaṅ kulantoḻiliṉ pōmakaṭūu

āṭūu uyartiṇaippē rām. 30pakaru muṟaiciṉaip pallōrnam mūrnta

ikaraai kāra iṟuti - ikaramiṟuñ

cātippeṇ pērmāntar makkaḷun taṉmaiyuṭaṉ

āti yuyartiṇaippē rām. 31ātiyiṉiṟ cuṭṭām ukaraai kārappēr

ōtiyaveṇ ṇiṉpēr uvamaippēr - tītilāc

cātippēr cārnta viṉāvuṟuppiṉ pērtalattōr

ōtiya aḵṟiṇaikkā muṟṟu. 32iyaṟpēr ciṉaippēr ciṉaimutaṟpēr eṉṟu

mayakkilā mūṉṟaṉaiyum vaittuk - kayaṟkaṇṇāy

peṇṇāṇē paṉmai yerumaiyoṭu pērttuṟaḻa

naṇṇum viravuppēr naṉku. 33tantaitāy eṉpaṉavuñ cārnta muṟaimaiyāl

vanta makaṉmakaḷō ṭāṅkavaiyu - muntiya

tāntāṉum nīnīyir eṉpaṉavun tāḻkuḻalāy

āynta viravuppē rām. 34pērām peyarpeyarttup pērttām oṭuvōṭā

nīrāku nīyir evaṉeṉpa - tōruṅkāl

eṉṉeṉṉai yeṉṟākum yāmutaṟpē rāmutalām

aṉṉa poḻutupō tām. 35pāṅkār peyarviṉai koṇṭaṉṟip pāṟōṉṟā

vāṅku viravuppēr aḵṟiṇaippēr - ōṅkiya

kaḷḷoṭu vantāl irutiṇaikkum paṉmaippāl

oḷḷiḻaiyāy tōṉṟalu muṇṭu. 36āynta vuyartiṇaipēr āvōvāñ ceyyuḷiṭai

ēyntanikaḻ kālat tiyalviṉaiyāl - vāynta

uyartiṇaip pālorumai tōṉṟumvira vuppēr

iyalum vaḻakki ṉiṭattu. 372.6. viṉai marapuiṟappu nikaḻvetirvāṅ kālaṅka ḷēṟṟuṅ

kuṟippum urupēṟṟal kūṭāt - tiṟattavumāy

muṟṟeccam eṉṟiraṇṭāy mūvakaittāy mūṉṟiṭattu

niṟkum viṉaiccoṟkaḷ nērntu. 38ammāmem mēmuṅ kaṭataṟamēl āṅkaṇainta

ummum uḷappāṭṭut taṉmaiyān - tammoṭu

pulluṅ kuṭutuṟavum eṉṉēṉum poṟṟoṭiyāy

allun taṉittaṉmai yām. 39āṅkuraitta aṉṉāṉum aḷḷālum arārpa

pāṅkuṭaiya muppāṟ paṭarkaiyān - tēṅkuḻalāy

yārēṉuñcoṉ muppāṟku meytum oruvareṉpa

tōru mirupāṟ kuṟittu. 40coṉṉaa āvat tuṭuṟuvum aḵṟiṇaiyiṉ

paṉmai perumaip paṭarkkaiyām - piṉṉai

yevaṉṉe viṉāvav virupāṟ poruṭkuñ

civaṇutalān toṉṉūl teḷivu. 41miṉṉumir īrum viḷampum irutiṇaiyiṉ

muṉṉilai paṉmaikkām moykuḻalāy - coṉṉa

orumaikkaṇ muṉṉilaiyām iaiāy uṇcēr

poruveṉ paṉavum pukal. 42ceytu ceyacceyyāc ceyyiya ceyteṉac

ceypu ceyiṉceyaṟ keṉpaṉavum- moykuḻalāy

piṉmuṉpāṉ pākkum piṟavum viṉaiyeccac

coṉmuṉ vakuttōr tuṇivu. 43āṟaṉmēṟ cellum peyareccam aṉṟalla

vēṟillai yuṇṭu viyaṅkōḷun tēṟum

iṭamūṉṟō ṭeyti yirutiṇaiyaim pālum

uṭaṉoṉṟic cēṟalu muṇṭu. 44cāṟṟum peyarviṉai yeccaṅkaḷ tāmaṭukkit

tēṟṟal etirmaṟuttuc coṉṉālum - ēṟṟaporuḷ

kuṉṟāc cilacol liṭaivantu kūṭiyuṭaṉ

iṉṟātaṉ meynnū ṉeṟi. 45neṭiyaṉ uṭaiyaṉ nilattaṉ iḷaiñaṉ

kaṭiyaṉ matattaṉ kariyaṉ - toṭiyaṉeṉa

oṇṇutalāy maṟṟaiyavum eṇṇiyuyir tiṇaiyiṉ

naṇṇum viṉaikkuṟippu nāṭṭu. 46karitaritu tītu kaṭitu neṭitu

perituṭaittu veytu piṟitu - pariteṉpa

āyiḻāy paṉmaiyiṉuñ cella aḵṟiṇaiyiṉ

mēya viṉaikuṟippā mikku. 47ceṉṟu mutalōṭu cēruñ ciṉaiviṉaiyum

aṉṟiyā vōvāki yāyōyāy - niṉṟaṉavum

moykuḻalāy muṉṉilaimuṉ īēyum eṇṭokaiyum

meytum kaṭappāṭ ṭiṉa. 48icainiṟai nāṉku varampām viraicol

vacaiyilā mūṉṟu varampām - acainilai

āynta vorucol laṭukkiraṇṭān tāmpiriyā

vēntiraṭṭaic coṟka ḷiraṭṭu. 492. 7. iṭaiccol marapu

cāriyaiyā yoṉṟal urupātal taṅkuṟippi

ṉērum poruḷāta ṉiṉṟacaiyāyp - pērtal

viṉaiccoṟku īṟātal icainiṟaittu mēval

aṉaittē iṭaicco laḷavu. 50terinilai yākkañ ciṟappeccam muṟṟeṇ

ṇaritā metirmaṟaiyē yaiyan - tarumummai

tēṟṟam viṉveṇ ṇetirmaṟaiyun tēmoḻiyāy

īṟṟacaiyum ēkāra meṉ. 51kāṇṭakumaṉ ṉūkkaṅ kaḻivē yoḻiyicaikoṉ

ṉāṇṭaṟikā lamperumai yaccamē - nīṇṭa

payaniṉmai tillai paruvam viḻaivu

nayaṉil oḻiyicaipu nāṭṭu. 52viṉaipeyarum eṇṇum icaikuṟippum paṇpum

eṉaveṉ ṟiraṇṭu miyalum - niṉaiyuṅkāṉ

maṉṟaveṉuñ coṟṟēṟṟan tañcam eḷimaiyām

eṉṟā eṉāviraṇṭu meṇ. 53ciṟappum viṉāvun terinilaiyum eṇṇum

uruppi ṉetirmaṟaiyi ṉōṭum - veṟutta

voḻiyicaiyum īṟṟacaiyum ōkārañ collā

voḻiporuḷuñ cārtti yuṇar. 54

2.8. uriccol marapu.oṇpēr viṉaiyoṭun tōṉṟi yuriccolicai

paṇpu kuṟippāṟ parantiyalum - eṇcēr

palacol loruporuṭ kēṟṟumoru coṟṟāṉ

palaporuṭ kēṟṟavum paṭṭu. 55kampalai cummai kaliyaḻuṅkal ārpparavam

nampoṭu mēvu nacaiyākum - vampu

nilaiyiṉmai poṉmai ṉiṟampacalai eṉpa

vilainoṭai vāḷoḷiyām vēṟu. 56viraivu viḷakkam mikuti ciṟappu

varaivu putumaiyuṭaṉ kūrmai - puraitīr

karippaiyaṅ kāppaccan tēṟṟamī rārun

terikkiṟ kaṭicoṟ ṟiṟam. 57vemmai viruppām viyalakala mākumari

yaimmaiyey yāmai yaṟiyāmai - kommai

yiḷamai naḷiceṟivām ēyēṟṟam mallal

vaḷamai vayamvaliyām vantu. 58puraiyuyar pākum puṉiṟīṉ ṟaṇimai

viraivāṅ kataḻvun tuṉaivuṅ - kuraiyoliyāñ

colluṅ kamamun tuvaṉṟu niṟaivākum

ellum viḷakka meṉal. 59

2.9 ecca marapu.vēṟṟumai yummai viṉaipaṇ puvamaiyun

tōṟṟiya vaṉmoḻiyun tokkaviṭat - tēṟṟa

irucollum oṉṟām ilakkaṇattāṟ palcol

orucollāy cēralu muṇṭu. 60


urupuvamai yummai viriyi ṉaṭaivē

yurupuvamai yummait tokaiyām - orukālan

tōṉṟiṉ viṉaittokaiyām paṇpumiru pēroṭṭun

tōṉṟumēṟ paṇputtokai. 61ēṉait tokaiccoṟkaḷ aintiṉ iṟutikkaṇ

āṉa peyartōṉṟiṉ aṉmoḻiyām - māṉaṉaiyāy

ceyyumeṉum pēreccat tīṟṟiṉmicaic cillukara

meyyoṭumpōm oṟṟoṭumpōm vēṟu. 62muṉmoḻiyum piṉmoḻiyum mūṇṭa irumoḻiyum

aṉmoḻiyu meṉṟivaṟṟil āmporuḷkaṇ - muṉmoḻitāṉ

kāla miṭattāṟ karuttōṭuñ cērttaṟitaṉ

mēlaiyōr kaṇṭa viti.63ulavi luyirtiṇaimē lummait tokaitāṉ

palarcoṉ ṉaṭaittāyp payiluñ - cilainutalāy

muṟṟummai yeccap paṭutalumuṇ ṭāmiṭaiccoṉ

niṟṟalumuṇ ṭiṟu tirintu.64iṉṉareṉa muṉṉattāṟ colluta leṉṟaceṉṟa

veṉṉu mavaiyaṉṟi yiṭṭuraitta - taṉviṉaiyāṟ

ceyyap paṭumporuḷaic ceytateṉac collutalum

eytap paṭumvaḻakkiṟku kīṅku.65melittalkuṟukkal virittal tokuttal

valittalē nīṭṭal variṉum - olikkum

varivaḷāy tolkuṟaiccol vantiṭiṉum uṇmai

teritalāṅ kaṟṟōr ceyal.66aṭimoḻi cuṇṇa niraṉiṟai viṟpūṭ

ṭaṭimaṟi yāṟṟu varavun - tuṭiyaṭaiyāy

tāppicai tāviṉ moḻimāṟ ṟaḷaimaṟi

pāppup poruḷoṭoṉ pāṉ. 67collāṟ ṟerital kuṟippiṉāṟ ṟōṉṟutaleṉ

ṟellāp poruḷu miraṇṭākum - melliyalāy

toṉmoḻiyuṉ mantiramuñ coṟporuḷ tōṉṟutaliṉ

iṉmaiyu muṇmaiyumā mīṅku. 68munturaitta kālaṅkaṇ muṉṟu mayaṅkiṭiṉum

vantorumai paṉmai mayaṅkiṉum - paintoṭiyāy

cāṉṟōr vaḻakkiṉaiyuñ ceyyuḷuñ cārntiyaliṉ

āṉṟa marapā matu. 69pullā veḻuttiṉ kiḷavip poruḷpaṭiṉum

illā ilakkaṇatta teṉṟoḻika - nallāy

moḻinta moḻippakutik kaṇṇē moḻiyā

toḻintaṉavuñ cārtti yurai. 70This page was first put up on Feb. 2, 2001