Project Madurai
Copyright (c) 2001 All Rights Reserved


tolkappiyam of tolkappiyar part iii- porulatikaram
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm

tolkāppiyariṉ 'tolkāppiyam' mūṉṟām pākam - poruḷatikāramEtext Preparation & PDF version: Dr.K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland
Proof-reading & Web version: Mr. N.D. Logasundaram, Chennai, Tamilnadu


(c) Project Madurai 1999-2001
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the internet. Details of
Project Madurai are available at the website http://www.tamil.net/projectmadurai
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept
intact.


tolkappiyam -part iii - porulatikaram
tolkāppiyam - mūṉṟām pākam - poruḷatikāram


1. akattiṇaiyiyalkaikkiḷai mutalāp peruntiṇai iṟuvāy
muṟpaṭak kiḷanta eḻu tiṇai eṉpa. 1

avaṟṟuḷ,
naṭuvaṇ aintiṇai naṭuvaṇatu oḻiya
paṭu tirai vaiyam pāttiya paṇpē. 2

mutal karu uripporuḷ eṉṟa mūṉṟē
nuvalum kālai muṟai ciṟantaṉavē
pāṭaluḷ payiṉṟavai nāṭum kālai. 3

mutal eṉappaṭuvatu nilam poḻutu iraṇṭiṉ
iyalpu eṉa moḻipa iyalpu uṇarntōrē. 4

māyōṉ mēya kāṭu uṟai ulakamum
cēyōṉ mēya mai varai ulakamum
vēntaṉ mēya tīm puṉal ulakamum
varuṇaṉ mēya peru maṇal ulakamum
mullai kuṟiñci marutam neytal eṉac
colliya muṟaiyāṉ collavum paṭumē. 5

kārum mālaiyum mullai. 6

kuṟiñci,
kūtir yāmam eṉmaṉār pulavar. 7

paṉi etir paruvamum urittu eṉa moḻipa. 8

vaikaṟai viṭiyal marutam. 9

eṟpāṭu,
neytal ātal mey peṟat tōṉṟum. 10

naṭuvunilait tiṇaiyē naṇpakal vēṉiloṭu
muṭivu nilai maruṅkiṉ muṉṉiya neṟittē. 11

piṉpaṉitāṉum urittu eṉa moḻipa. 12

iru vakaip pirivum nilai peṟat tōṉṟalum
uriyatu ākum eṉmaṉār pulavar. 13

tiṇai mayakkuṟutalum kaṭi nilai ilavē
nilaṉ oruṅku mayaṅkutal ila eṉa moḻipa
pulaṉ naṉku uṇarnta pulamaiyōrē. 14

uripporuḷ allaṉa mayaṅkavum peṟumē. 15

puṇartal pirital iruttal iraṅkal
ūṭal avaṟṟiṉ nimittam eṉṟivai
tērum kālai tiṇaikku uripporuḷē. 16

koṇṭu talaikkaḻitalum pirintu avaṇ iraṅkalum
uṇṭu eṉa moḻipa ōr iṭattāṉa. 17

kalanta poḻutum kāṭciyum aṉṉa. 18

mutal eṉappaṭuvatu āyiru vakaittē. 19

teyvam uṇāvē mā maram puḷ paṟai
ceyti yāḻiṉ pakutiyoṭu tokaii
av vakai piṟavum karu eṉa moḻipa. 20

en nila maruṅkiṉ pūvum puḷḷum
an nilam poḻutoṭu vārā āyiṉum
vanta nilattiṉ payatta ākum. 21

peyarum viṉaiyum eṉṟu āyiru vakaiya
tiṇaitoṟum marīiya tiṇai nilaip peyarē. 22

āyar vēṭṭuvar āṭūut tiṇaip peyar
āvayiṉ varūum kiḻavarum uḷarē. 23

ēṉōr maruṅkiṉum eṇṇum kālai
āṉā vakaiya tiṇai nilaip peyarē. 24

aṭiyōr pāṅkiṉum viṉaivalar pāṅkiṉum
kaṭivarai ila puṟattu eṉmaṉār pulavar. 25

ēval marapiṉ ēṉōrum uriyar
ākiya nilaimai avarum aṉṉar. 26

ōtal pakaiyē tūtu ivai pirivē. 27

avaṟṟuḷ,
ōtalum tūtum uyarntōr mēṉa. 28

tāṉē cēṟalum taṉṉoṭu civaṇiya
ēṉōr cēṟalum vēntaṉ mēṟṟē. 29

mēviya ciṟappiṉ ēṉōr paṭimaiya
mullai mutalāc colliya muṟaiyāṉ
piḻaittatu piḻaiyātu ākal vēṇṭiyum
iḻaitta oṇ poruḷ muṭiyavum pirivē. 30

mēlōr muṟaimai nālvarkkum urittē. 31

maṉṉar pāṅkiṉ piṉṉōr ākupa. 32

uyarntōrkku uriya ōttiṉāṉa. 33

vēntu viṉai iyaṟkai vēntaṉ orīiya
ēṉōr maruṅkiṉum eytu iṭaṉ uṭaittē. 34

poruḷvayiṉ piritalum avarvayiṉ urittē. 35

uyarntōr poruḷvayiṉ oḻukkattāṉa. 36

munnīr vaḻakkam makaṭūuvoṭu illai. 37

ettiṇai maruṅkiṉum makaṭūu maṭalmēl
poṟpuṭai neṟimai iṉmaiyāṉa. 38

taṉṉum avaṉum avaḷum cuṭṭi
maṉṉum nimittam moḻip poruḷ teyvam
naṉmai tīmai accam cārtal eṉṟu
aṉṉa piṟavum avaṟṟoṭu tokaii
muṉṉiya kālam mūṉṟuṭaṉ viḷakki
tōḻi tēettum kaṇṭōr pāṅkiṉum
pōkiya tiṟattu naṟṟāy pulampalum
ākiya kiḷaviyum av vaḻi uriya. 39

ēmap pērūrc cēriyum curattum
tāmē cellum tāyarum uḷarē. 40

ayalōr āyiṉum akaṟci mēṟṟē. 41

talaivarum viḻuma nilai eṭuttu uraippiṉum
pōkkaṟkaṇṇum viṭuttaṟkaṇṇum
nīkkaliṉ vanta tam uṟu viḻumamum
vāymaiyum poymmaiyum kaṇṭōṟ cuṭṭit
tāy nilai nōkkit talaippeyarttuk koḷiṉum
nōy mikap perukit taṉ neñcu kaluḻntōḷai
aḻintatu kaḷai eṉa moḻintatu kūṟi
vaṉpuṟai neruṅki vantataṉ tiṟattoṭu
eṉṟu ivai ellām iyalpuṟa nāṭiṉ
oṉṟit tōṉṟum tōḻi mēṉa. 42

poḻutum āṟum uṭku varat tōṉṟi
vaḻuviṉ ākiya kuṟṟam kāṭṭalum
ūratu cārpum cellum tēyamum
ārva neñcamoṭu ceppiya vaḻiyiṉum
puṇarntōr pāṅkiṉ puṇarnta neñcamoṭu
aḻintu etir kūṟi viṭuppiṉum āṅkat
tāy nilai kaṇṭu taṭuppiṉum viṭuppiṉum
cēy nilaikku akaṉṟōr celaviṉum varaviṉum
kaṇṭōr moḻital kaṇṭatu eṉpa. 43

oṉṟāt tamariṉum paruvattum curattum
oṉṟiya moḻiyoṭu valippiṉum viṭuppiṉum
iṭaic cura maruṅkiṉ avaḷ tamar eytik
kaṭaik koṇṭu peyartaliṉ kalaṅku añar eytik
kaṟpoṭu puṇarnta kauvai uḷappaṭa
ap pāl paṭṭa oru tiṟattāṉum
nāḷatu ciṉmaiyum iḷamaiyatu arumaiyum
tāḷāṇ pakkamum takutiyatu amaitiyum
iṉmaiyatu iḷivum uṭaimaiyatu uyarcciyum
aṉpiṉatu akalamum akaṟciyatu arumaiyum
oṉṟāp poruḷvayiṉ ūkkiya pāliṉum
vāyiṉum kaiyiṉum vakutta pakkamoṭu
ūtiyam karutiya oru tiṟattāṉum
pukaḻum māṉamum eṭuttu vaṟpuṟuttalum
tūtu iṭaiyiṭṭa vakaiyiṉāṉum
ākit tōṉṟum pāṅkōr pāṅkiṉum
mūṉṟaṉ pakutiyum maṇṭilattu arumaiyum
tōṉṟal cāṉṟa māṟṟōr mēṉmaiyum
pācaṟaip pulampalum muṭinta kālattup
pākaṉoṭu virumpiya viṉaittiṟa vakaiyiṉum
kāvaṟ pāṅkiṉ āṅkōr pakkamum
parattaiyiṉ akaṟciyiṉ parintōṭ kuṟuki
irattalum teḷittalum eṉa iru vakaiyoṭu
urait tiṟa nāṭṭam kiḻavōṉ mēṉa. 44

eñciyōrkkum eñcutal ilavē. 45

nikaḻntatu niṉaittaṟku ētuvum ākum. 46

nikaḻntatu kūṟi nilaiyalum tiṇaiyē. 47

marapunilai tiriyā māṭciya āki
viravum poruḷum viravum eṉpa. 48

uḷḷuṟai uvamam ēṉai uvamam eṉat
taḷḷātu ākum tiṇai uṇar vakaiyē. 49

uḷḷuṟai teyvam oḻintatai nilam eṉak
koḷḷum eṉpa kuṟi aṟintōrē. 50

uḷḷuṟuttu itaṉoṭu ottup poruḷ muṭika eṉa
uḷḷuṟuttu iṟuvatai uḷḷuṟai uvamam. 51

ēṉai uvamam tāṉ uṇar vakaittē. 52

kāmam cālā iḷamaiyōḷvayiṉ
ēmam cālā iṭumpai eyti
naṉmaiyum tīmaiyum eṉṟu iru tiṟattāṉ
taṉṉoṭum avaḷoṭum tarukkiya puṇarttu
col etir peṟāaṉ colli iṉpuṟal
pullit tōṉṟum kaikkiḷaik kuṟippē. 53

ēṟiya maṭal tiṟam iḷamai tīr tiṟam
tēṟutal oḻinta kāmattu miku tiṟam
mikka kāmattu miṭaloṭu tokaii
ceppiya nāṉkum peruntiṇaik kuṟippē. 54

muṉṉaiya nāṉkum muṉṉataṟku eṉpa. 55

nāṭaka vaḻakkiṉum ulakiyal vaḻakkiṉum
pāṭal cāṉṟa pulaṉeṟi vaḻakkam
kaliyē paripāṭṭu āyiru pāviṉum
uriyatu ākum eṉmaṉār pulavar. 56

makkaḷ nutaliya akaṉ aintiṇaiyum
cuṭṭi oruvarp peyar koḷap peṟāar. 57

puṟattiṇai maruṅkiṉ poruntiṉ allatu
akattiṇai maruṅkiṉ aḷavutal ilavē. 582. puṟattiṇaiyiyalakattiṇai maruṅkiṉ aril tapa uṇarntōr
puṟattiṇai ilakkaṇam tiṟappaṭak kiḷappiṉ
veṭcitāṉē kuṟiñciyatu puṟaṉē
uṭku varat tōṉṟum īr ēḻ tuṟaittē. 1

vēntu viṭu muṉaiñar vēṟṟup pulak kaḷaviṉ
ā tantu ōmpal mēvaṟṟu ākum. 2

paṭai iyaṅku aravam pākkattu viricci
puṭai keṭap pōkiya celavē puṭai keṭa
oṟṟiṉ ākiya vēyē vēyppuṟam
muṟṟiṉ ākiya puṟattu iṟai muṟṟiya
ūr kolai ā kōḷ pūcal māṟṟē
nōy iṉṟu uyttal nuvalvaḻit tōṟṟam
tantu niṟai pātīṭu uṇṭāṭṭu koṭai eṉa
vanta īr ēḻ vakaiyiṟṟu ākum. 3

maṟam kaṭaikkūṭṭiya kuṭinilai ciṟanta
koṟṟavai nilaiyum at tiṇaip puṟaṉē. 4

veṟi aṟi ciṟappiṉ vev vāy vēlaṉ
veṟiyāṭṭu ayarnta kāntaḷum uṟu pakai
vēntiṭai terital vēṇṭi ēntu pukaḻ
pōntai vēmpē ār eṉa varūum
mā peruntāṉaiyar malainta pūvum
vāṭā vaḷḷi vayavar ēttiya
ōṭāk kaḻal nilai uḷappaṭa ōṭā
uṭal vēntu aṭukkiya uṉṉa nilaiyum
māyōṉ mēya maṉ peruñ ciṟappiṉ
tāvā viḻup pukaḻp pūvai nilaiyum
ār amar ōṭṭalum ā peyarttut tarutalum
cīr cāl vēntaṉ ciṟappu eṭuttu uraittalum
talait tāḷ neṭumoḻi taṉṉoṭu puṇarttalum
aṉaikku uri marapiṉatu karantai aṉṟiyum
varu tār tāṅkal vāḷ vāyttuk kaviḻtal eṉṟu
iru vakaip paṭṭa piḷḷai nilaiyum
vāḷ malaintu eḻuntōṉai makiḻntu paṟai tūṅka
nāṭu avaṟku aruḷiya piḷḷaiyāṭṭum
kāṭci kālkōḷ nīrppaṭai naṭutal
cīrtta marapiṉ perumpaṭai vāḻttal eṉṟu
iru mūṉṟu marapiṉ kalloṭu puṇarac
collappaṭṭa eḻu mūṉṟu tuṟaittē. 5

vañcitāṉē mullaiyatu puṟaṉē
eñcā maṇ nacai vēntaṉai vēntaṉ
añcu takat talaic ceṉṟu aṭal kuṟittaṉṟē. 6

iyaṅku paṭai aravam eri parantu eṭuttal
vayaṅkal eytiya perumaiyāṉum
koṭuttal eytiya koṭaimaiyāṉum
aṭuttu ūrntu aṭṭa koṟṟattāṉum
mārāyam peṟṟa neṭumoḻiyāṉum
poruḷiṉṟu uytta pērāṇ pakkamum
varu vicaip puṉalaik kaṟ ciṟai pōla
oruvaṉ tāṅkiya perumaiyāṉum
piṇṭam mēya peruñcōṟṟu nilaiyum
veṉṟōr viḷakkamum tōṟṟōr tēyvum
kuṉṟāc ciṟappiṉ koṟṟa vaḷḷaiyum
aḻi paṭai taṭṭōr taḻiñciyoṭu tokaii
kaḻi peruñ ciṟappiṉ tuṟai patiṉmūṉṟē. 7

uḻiñaitāṉē marutattup puṟaṉē
muḻu mutal araṇam muṟṟalum kōṭalum
aṉai neṟi marapiṟṟu ākum eṉpa. 8

atuvētāṉum iru nāl vakaittē. 9

koḷḷār tēem kuṟitta koṟṟamum
uḷḷiyatu muṭikkum vēntaṉatu ciṟappum
tol eyiṟku ivartalum tōlatu perukkamum
akattōṉ celvamum aṉṟiyum muraṇiya
puṟattōṉ aṇaṅkiya pakkamum tiṟal paṭa
oru tāṉ maṇṭiya kuṟumaiyum uṭaṉṟōr
varu pakai pēṇār ār eyil uḷappaṭa
collappaṭṭa nāl iru vakaittē. 10

kuṭaiyum vāḷum nāḷkōḷ aṉṟi
maṭai amai ēṇimicai mayakkamum kaṭaiic
cuṟṟu amar oḻiya veṉṟu kaikkoṇṭu
muṟṟiya mutirvum aṉṟi muṟṟiya
akattōṉ vīḻnta nocciyum maṟṟu ataṉ
puṟattōṉ vīḻnta putumaiyāṉum
nīrc ceru vīḻnta pāciyum atāaṉṟu
ūrc ceru vīḻnta maṟṟataṉ maṟaṉum
matilmicaikku ivarnta mēlōr pakkamum
ikal matil kuṭumi koṇṭa maṇṇumaṅkalamum
veṉṟa vāḷiṉ maṇṇoṭu oṉṟa
tokainilai eṉṉum tuṟaiyoṭu tokaii
vakai nāl mūṉṟē tuṟai eṉa moḻipa. 11

tumpaitāṉē neytalatu puṟaṉē
maintu poruḷāka vanta vēntaṉaic
ceṉṟu talai aḻikkum ciṟappiṟṟu eṉpa. 12

kaṇaiyum vēlum tuṇaiyuṟa moyttaliṉ
ceṉṟa uyiriṉ niṉṟa yākkai
iru nilam tīṇṭā aru nilai vakaiyoṭu
iru pāṟ paṭṭa oru ciṟappiṉṟē. 13

tāṉai yāṉai kutirai eṉṟa
nōṉār uṭkum mū vakai nilaiyum
vēl miku vēntaṉai moyttavaḻi oruvaṉ
tāṉ mīṇṭu eṟinta tār nilai aṉṟiyum
iruvar talaivar taputip pakkamum
oruvaṉ oruvaṉai uṭai paṭai pukku
kūḻai tāṅkiya erumaiyum paṭai aṟuttu
pāḻi koḷḷum ēmattāṉum
kaḷiṟu eṟintu etirntōr pāṭum kaḷiṟṟoṭu
paṭṭa vēntaṉai aṭṭa vēntaṉ
vāḷōr āṭum amalaiyum vāḷ vāyttu
iru peru vēntartāmum cuṟṟamum
oruvarum oḻiyāt tokainilaikkaṇṇum
ceruvakattu iṟaivaṉ vīḻnteṉa ciṉaii
oruvaṉ maṇṭiya nal icai nilaiyum
pal paṭai oruvaṟku uṭaitaliṉ maṟṟavaṉ
oḷ vāḷ vīciya nūḻilum uḷappaṭap
pullit tōṉṟum paṉṉiru tuṟaittē. 14

vākaitāṉē pālaiyatu puṟaṉē
tā il koḷkait tamtam kūṟṟaip
pākupaṭa mikutip paṭuttal eṉpa. 15

aṟu vakaip paṭṭa pārppaṉap pakkamum
ai vakai marapiṉ aracar pakkamum
iru mūṉṟu marapiṉ ēṉōr pakkamum
maṟu il ceyti mū vakaik kālamum
neṟiyiṉ āṟṟiya aṟivaṉ tēyamum
nāl iru vaḻakkiṉ tāpatap pakkamum
pāl aṟi marapiṉ porunarkaṇṇum
aṉai nilai vakaiyoṭu āṅku eḻu vakaiyāṉ
tokai nilaipeṟṟatu eṉmaṉār pulavar. 16

kūtir vēṉil eṉṟu iru pācaṟaik
kātaliṉ oṉṟik kaṇṇiya vakaiyiṉum
ērōr kaḷavaḻi aṉṟi kaḷavaḻit
tērōr tōṟṟiya veṉṟiyum tērōr
veṉṟa kōmāṉ muṉtērk kuravaiyum
oṉṟiya marapiṉ piṉtērk kuravaiyum
perum pakai tāṅkum vēliṉāṉum
arum pakai tāṅkum āṟṟalāṉum
pullā vāḻkkai vallāṇ pakkamum
ollār nāṇa periyavark kaṇṇic
colliya vakaiyiṉ oṉṟoṭu puṇarntu
tol uyir vaḻaṅkiya avippaliyāṉum
ollār iṭavayiṉ pulliya pāṅkiṉum
pakaṭṭiṉāṉum āviṉāṉum
tukaḷ tapu ciṟappiṉ cāṉṟōr pakkamum
kaṭi maṉai nītta pāliṉkaṇṇum
eṭṭu vakai nutaliya avaiyakattāṉum
kaṭṭu amai oḻukkattuk kaṇṇumaiyāṉum
iṭai il vaṇ pukaḻk koṭaimaiyāṉum
piḻaittōrt tāṅkum kāvalāṉum
poruḷoṭu puṇarnta pakkattāṉum
aruḷoṭu puṇarnta akaṟciyāṉum
kāmam nītta pāliṉāṉum eṉṟu
iru pāṟ paṭṭa oṉpatiṉ tuṟaittē. 17

kāñcitāṉē peruntiṇaip puṟaṉē
pāṅku aruñ ciṟappiṉ pal āṟṟāṉum
nillā ulakam pulliya neṟittē. 18

māṟṟa aruṅ kūṟṟam cāṟṟiya perumaiyum
kaḻintōr oḻintōrkkuk kāṭṭiya mutumaiyum
paṇpu uṟa varūum pakuti nōkkip
puṇ kiḻittu muṭiyum maṟattiṉāṉum
ēmac cuṟṟam iṉṟip puṇṇōṟ
pēey ōmpiya pēeyp pakkamum
iṉṉaṉ eṉṟu iraṅkiya maṉṉaiyāṉum
iṉṉatu piḻaippiṉ itu ākiyar eṉat
tuṉṉa aruñ ciṟappiṉ vañciṉattāṉum
iṉ nakai maṉaivi pēey puṇṇōṉ
tuṉṉutal kaṭinta toṭāak kāñciyum
nītta kaṇavaṉ tīrtta vēliṉ
pēetta maṉaivi āñciyāṉum
nikarttu mēl vanta vēntaṉoṭu mutukuṭi
makaṭpāṭu añciya makaṭpālāṉum
mulaiyum mukaṉum cērttik koṇṭōṉ
talaiyoṭu muṭinta nilaiyoṭu tokaii
īr aintu ākum eṉpa pēr icai
māynta makaṉaic cuṟṟiya cuṟṟam
māynta pūcal mayakkattāṉum
tāmē eytiya tāṅka arum paiyuḷum
kaṇavaṉoṭu muṭinta paṭarcci nōkkic
celvōr ceppiya mūtāṉantamum
naṉi miku curattiṭaik kaṇavaṉai iḻantu
taṉi makaḷ pulampiya mutupālaiyum
kaḻintōr tēettuk kaḻi paṭar uṟīi
oḻintōr pulampiya kaiyaṟu nilaiyum
kātali iḻanta taputāra nilaiyum
kātalaṉ iḻanta tāpata nilaiyum
nallōḷ kaṇavaṉoṭu naḷi aḻal pukīic
col iṭaiyiṭṭa pālai nilaiyum
māy peruñ ciṟappiṉ putalvaṟ payanta
tāy tapa varūum talaippeyal nilaiyum
malar talai ulakattu marapu naṉku aṟiyap
palar celac cellāk kāṭu vāḻttoṭu
niṟai aruñ ciṟappiṉ tuṟai iraṇṭu uṭaittē.19

pāṭāṇ pakuti kaikkiḷaip puṟaṉē
nāṭum kālai nāl iraṇṭu uṭaittē. 20

amararkaṇ muṭiyum aṟu vakaiyāṉum
purai tīr kāmam pulliya vakaiyiṉum
oṉṟaṉ pakuti oṉṟum eṉpa. 21
vaḻakku iyal maruṅkiṉ vakaipaṭa nilaii
paravalum pukaḻcciyum karutiya pāṅkiṉum
muṉṉōr kūṟiya kuṟippiṉum centuṟai
vaṇṇap pakuti varaivu iṉṟu āṅkē. 22

kāmap pakuti kaṭavuḷum varaiyār
ēṉōr pāṅkiṉum eṉmaṉār pulavar. 23

kuḻavi maruṅkiṉum kiḻavatu ākum. 24

ūroṭu tōṟṟamum urittu eṉa moḻipa
vaḻakkoṭu civaṇiya vakaimaiyāṉa. 25

meyp peyar maruṅkiṉ vaittaṉar vaḻiyē.26

koṭinilai kantaḻi vaḷḷi eṉṟa
vaṭu nīṅku ciṟappiṉ mutalaṉa mūṉṟum
kaṭavuḷ vāḻttoṭu kaṇṇiya varumē. 27

koṟṟavaḷḷai ōr iṭattāṉa. 28

koṭuppōr ēttik koṭāarp paḻittalum
aṭuttu ūrntu ēttiya iyaṉmoḻi vāḻttum
cēy varal varuttam vīṭa vāyil
kāvalarkku uraitta kaṭainilaiyāṉum
kaṇpaṭai kaṇṇiya kaṇpaṭai nilaiyum
kapilai kaṇṇiya vēḷvi nilaiyum
vēlai nōkkiya viḷakku nilaiyum
vāyuṟai vāḻttum ceviyaṟivuṟūuvum
āvayiṉ varūum puṟanilai vāḻttum
kaikkiḷai vakaiyoṭu uḷappaṭat tokaii
tokka nāṉkum uḷa eṉa moḻipa. 29

tāviṉ nal icai karutiya kiṭantōrkkuc
cūtar ēttiya tuyileṭai nilaiyum
kūttarum pāṇarum porunarum viṟaliyum
āṟṟiṭaik kāṭci uṟaḻat tōṉṟi
peṟṟa peru vaḷam peṟāarkku aṟivuṟīi
ceṉṟu payaṉ etirac coṉṉa pakkamum
ciṟanta nāḷiṉil ceṟṟam nīkki
piṟanta nāḷvayiṉ perumaṅkalamum
ciṟanta cīrtti maṇṇumaṅkalamum
naṭai mikuttu ēttiya kuṭai niḻal marapum
māṇārc cuṭṭiya vāḷmaṅkalamum
maṉ eyil aḻitta maṇṇumaṅkalamum
paricil kaṭaiiya kaṭaikkūṭṭu nilaiyum
peṟṟa piṉṉarum peru vaḷaṉ ētti
naṭaivayiṉ tōṉṟiya iru vakai viṭaiyum
accamum uvakaiyum eccam iṉṟi
nāḷum puḷḷum piṟavaṟṟiṉ nimittamum
kālam kaṇṇiya ōmpaṭai uḷappaṭa
ñālattu varūum naṭakkaiyatu kuṟippiṉ
kālam mūṉṟoṭu kaṇṇiya varumē. 303. kaḷaviyaliṉpamum poruḷum aṟaṉum eṉṟāṅku
aṉpoṭu puṇarnta aintiṇai maruṅkiṉ
kāmak kūṭṭam kāṇum kālai
maṟaiyōr tēettu maṉṟal eṭṭaṉuḷ
tuṟai amai nal yāḻt tuṇaimaiyōr iyalpē.1

oṉṟē vēṟē eṉṟu iru pālvayiṉ
oṉṟi uyarnta pālatu āṇaiyiṉ
otta kiḻavaṉum kiḻattiyum kāṇpa
mikkōṉ āyiṉum kaṭi varai iṉṟē. 2

ciṟantuḻi aiyam ciṟantatu eṉpa
iḻintuḻi iḻipē cuṭṭalāṉa. 3

vaṇṭē iḻaiyē vaḷḷi pūvē
kaṇṇē alamaral imaippē accam eṉṟu
aṉṉavai piṟavum āṅkaṇ nikaḻa
niṉṟavai kaḷaiyum karuvi eṉpa. 4

nāṭṭam iraṇṭum aṟivu uṭampaṭuttaṟkuk
kūṭṭi uraikkum kuṟippurai ākum. 5

kuṟippē kuṟittatu koḷḷum āyiṉ
āṅku avai nikaḻum eṉmaṉār pulavar. 6

perumaiyum uraṉum āṭūu mēṉa. 7

accamum nāṇum maṭaṉum muntuṟutal
niccamum peṇpāṟku uriya eṉpa. 8

vēṭkai orutalai uḷḷutal melital
ākkam ceppal nāṇu varai iṟattal
nōkkuva ellām avaiyē pōṟal
maṟattal mayakkam cākkāṭu eṉṟu ic
ciṟappuṭai marapiṉavai kaḷavu eṉa moḻipa. 9

muṉṉilai ākkal colvaḻippaṭuttal
nal nayam uraittal nakai naṉi uṟāa
an nilai aṟital melivu viḷakkuṟuttal
taṉ nilai uraittal teḷivu akappaṭuttal eṉṟu
iṉṉavai nikaḻum eṉmaṉār pulavar. 10

mey toṭṭup payiṟal poy pārāṭṭal
iṭam peṟṟut taḻāal iṭaiyūṟu kiḷattal
nīṭu niṉaintu iraṅkal kūṭutal uṟutal
colliya nukarcci vallē peṟṟuḻit
tīrāt tēṟṟam uḷappaṭat tokaii
pērāc ciṟappiṉ iru nāṉku kiḷaviyum
peṟṟavaḻi makiḻcciyum pirintavaḻik kalaṅkalum
niṟpavai niṉaii nikaḻpavai uraippiṉum
kuṟṟam kāṭṭiya vāyil peṭpiṉum
peṭṭa vāyil peṟṟu iravu valiyuṟuppiṉum
ūrum pērum keṭutiyum piṟavum
nīriṉ kuṟippiṉ nirampak kūṟit
tōḻiyaik kuṟaiyuṟum pakutiyum tōḻi
kuṟai avaṭ cārtti meyyuṟak kūṟalum
taṇṭātu irappiṉum maṟṟaiya vaḻiyum
col avaṭ cārttaliṉ pulliya vakaiyiṉum
aṟintōḷ ayarppiṉ av vaḻi maruṅkiṉ
kēṭum pīṭum kūṟalum tōḻi
nīkkaliṉ ākiya nilaimaiyum nōkki
maṭal mā kūṟum iṭaṉumār uṇṭē. 11

paṇpiṉ peyarppiṉum parivuṟṟu meliyiṉum
aṉpuṟṟu nakiṉum avaṭ peṟṟu maliyiṉum
āṟṟiṭai uṟutalum av viṉaikku iyalpē. 12

pāṅkaṉ nimittam paṉṉiraṇṭu eṉpa. 13

muṉṉaiya mūṉṟum kaikkiḷaik kuṟippē. 14

piṉṉar nāṉkum peruntiṇai peṟumē. 15

mutaloṭu puṇarnta yāḻōr mēṉa
taval aruñ ciṟappiṉ ain nilam peṟumē. 16

iru vakaik kuṟi piḻaippu ākiya iṭattum
kāṇā vakaiyiṉ poḻutu naṉi ikappiṉum
tāṉ akam pukāaṉ peyartal iṉmaiyiṉ
kāṭci ācaiyiṉ kaḷam pukkuk kalaṅki
vēṭkaiyiṉ mayaṅkik kaiyaṟu poḻutiṉum
pukāk kālaip pukku etirppaṭṭuḻi
pakāa viruntiṉ pakutikkaṇṇum
vēḷāṇ etirum viruppiṉkaṇṇum
tāḷāṇ etirum piriviṉāṉum
nāṇu neñcu alaippa viṭuttaṟkaṇṇum
varaital vēṇṭit tōḻi ceppiya
purai tīr kiḷavi pulliya etirum
varaivu uṭaṉpaṭutalum āṅku ataṉ puṟattup
purai paṭa vanta maṟuttaloṭu tokaii
kiḻavōḷ mēṉa eṉmaṉār pulavar. 17

kāmat tiṇaiyiṉ kaṇ niṉṟu varūum
nāṇum maṭaṉum peṇmaiya ākaliṉ
kuṟippiṉum iṭattiṉum allatu vēṭkai
neṟippaṭa vārā avaḷvayiṉāṉa. 18

kāmam collā nāṭṭam iṉmaiyiṉ
ēmuṟa iraṇṭum uḷa eṉa moḻipa. 19

col etir moḻital arumaittu ākaliṉ
alla kūṟṟumoḻi avaḷvayiṉāṉa. 20

maṟaintu avaṟ kāṇṭal taṟ kāṭṭuṟutal
niṟainta kātaliṉ col etir maḻuṅkal
vaḻipāṭu maṟuttal maṟuttu etirkōṭal
paḻi tīr muṟuval ciṟitē tōṟṟal
kaippaṭṭuk kalaṅkiṉum nāṇu mika variṉum
iṭṭup pirivu iraṅkiṉum arumai ceytu ayarppiṉum
vantavaḻi eḷḷiṉum viṭṭu uyirttu aḻuṅkiṉum
nontu teḷivu oḻippiṉum accam nīṭiṉum
pirintavaḻik kalaṅkiṉum peṟṟavaḻi maliyiṉum
varum toḻiṟku arumai vāyil kūṟiṉum
kūṟiya vā`yil koḷḷāk kālaiyum
maṉaip paṭṭuk kalaṅkic citaintavaḻit tōḻikku
niṉaittal cāṉṟa aru maṟai uyirttalum
uyirāk kālattu uyirttalum uyir cela
vēṟṟu varaivu variṉ atu māṟṟutaṟkaṇṇum
neṟi paṭu nāṭṭattu nikaḻntavai maṟaippiṉum
poṟiyiṉ yātta puṇarcci nōkki
orumaik kēṇmaiyiṉ uṟu kuṟai teḷintōḷ
arumai cāṉṟa nāl iraṇṭu vakaiyiṉ
perumai cāṉṟa iyalpiṉkaṇṇum
poy talai aṭutta maṭaliṉkaṇṇum
kaiyaṟu tōḻi kaṇṇīr tuṭaippiṉum
veṟiyāṭṭu iṭattu veruviṉkaṇṇum
kuṟiyiṉ oppumai maruṭaṟkaṇṇum
varaivu talaivariṉum kaḷavu aṟivuṟiṉum
tamar taṟ kātta kāraṇa maruṅkiṉum
taṉ kuṟi taḷḷiya teruḷāk kālai
vantavaṉ peyarnta vaṟuṅ kaḷam nōkkit
taṉ piḻaippākat taḻīit tēṟalum
vaḻu iṉṟu nilaiiya iyaṟpaṭu poruḷiṉum
poḻutum āṟum puraivatu aṉmaiyiṉ
aḻivu talaivanta cintaikkaṇṇum
kāmam ciṟappiṉum avaṉ aḷi ciṟappiṉum
ēmam cāṉṟa uvakaikkaṇṇum
taṉvayiṉ urimaiyum avaṉvayiṉ parattaiyum
aṉṉavum uḷavē ōr iṭattāṉa. 21

varaivu iṭai vaitta kālattu varuntiṉum
varaiyā nāḷiṭai vantōṉ muṭṭiṉum
urai eṉat tōḻikku uraittaṟkaṇṇum
tāṉē kūṟum kālamum uḷavē. 22

uyiriṉum ciṟantaṉṟu nāṇē nāṇiṉum
ceyir tīr kāṭcik kaṟpuc ciṟantaṉṟu eṉat
tollōr kiḷavi pulliya neñcamoṭu
kāmak kiḻavaṉ uḷvaḻip paṭiṉum
tā il nal moḻi kiḻavi kiḷappiṉum
ā vakai piṟavum tōṉṟumaṉ poruḷē. 23

nāṟṟamum tōṟṟamum oḻukkamum uṇṭiyum
cey viṉai maṟaippiṉum celaviṉum payilviṉum
puṇarcci etirppāṭu uḷḷuṟuttu varūum
uṇarcci ēḻiṉum uṇarnta piṉṟai
meyyiṉum poyyiṉum vaḻinilai piḻaiyātu
pal vēṟu kavar poruḷ nāṭṭattāṉum
kuṟaiyuṟaṟku etiriya kiḻavaṉai maṟaiyuṟap
perumaiyiṉ peyarppiṉum ulaku uraittu oḻippiṉum
arumaiyiṉ akaṟciyum avaḷ aṟivuṟuttup
piṉ vā eṉṟalum pētaimai ūṭṭalum
muṉ uṟu puṇarcci muṟai niṟuttu uraittalum
añci accuṟuttalum uraittuḻik kūṭṭamoṭu
eñcātu kiḷanta iru nāṉku kiḷaviyum
vanta kiḻavaṉai māyam ceppip
poṟutta kāraṇam kuṟitta kālaiyum
puṇarnta piṉ avaṉvayiṉ vaṇaṅkaṟkaṇṇum
kuṟaintu avaṭ paṭariṉum maṟaintavaḷ aruka
taṉṉoṭum avaḷoṭum mutal mūṉṟu aḷaii
piṉṉilai nikaḻum pal vēṟu maruṅkiṉum
nal nayam peṟṟuḻi nayam puri iṭattiṉum
eṇṇa arum pal nakai kaṇṇiya vakaiyiṉum
puṇarcci vēṇṭiṉum vēṇṭāp piriviṉum
vēḷāṇ peru neṟi vēṇṭiya iṭattiṉum
puṇarntuḻi uṇarnta aṟi maṭac ciṟappiṉum
ōmpaṭaik kiḷavip pāṅkiṉkaṇṇum
ceṅ kaṭu moḻiyāṉ citaivuṭaittu āyiṉum
eṉpu nekap pirintōḷ vaḻic ceṉṟu kaṭaii
aṉpu talaiyaṭutta vaṉpuṟaikkaṇṇum
āṟṟatu tīmai aṟivuṟu kalakkamum
kāppiṉ kaṭumai kaiyaṟa variṉum
kaḷaṉum poḻutum varai nilai vilakki
kātal mikuti uḷappaṭap piṟavum
nāṭum ūrum illum kuṭiyum
piṟappum ciṟappum iṟappa nōkki
avaṉvayiṉ tōṉṟiya kiḷaviyoṭu tokaii
aṉai nilai vakaiyāṉ varaital vēṇṭiṉum
aiyac ceykai tāykku etir maṟuttu
poy eṉa māṟṟi meyvaḻik koṭuppiṉum
avaṉ vilaṅkuṟiṉum kaḷam peṟak kāṭṭiṉum
piṟaṉ varaivu āyiṉum avaṉ varaivu maṟuppiṉum
muṉṉilai aṟaṉ eṉappaṭutal eṉṟu iru vakaip
purai tīr kiḷavi tāyiṭaip pukuppiṉum
varaivu uṭaṉpaṭṭōṟ kaṭāval vēṇṭiṉum
āṅku ataṉ taṉmaiyiṉ vaṉpuṟai uḷappaṭa
pāṅkuṟa vanta nāl eṭṭu vakaiyum
tāṅka aruñ ciṟappiṉ tōḻi mēṉa. 24

kaḷavu alar āyiṉum kāmam meyppaṭuppiṉum
aḷavu mikat tōṉṟiṉum talaippeytu kāṇiṉum
kaṭṭiṉum kaḻaṅkiṉum veṟi eṉa iruvarum
oṭṭiya tiṟattāṉ ceytikkaṇṇum
āṭiya ceṉṟuḻi aḻivu talaivariṉum
kātal kaimmikak kaṉaviṉ araṟṟalum
tōḻiyai viṉavalum teyvam vāḻttalum
pōkku uṭaṉ aṟinta piṉ tōḻiyoṭu keḻīik
kaṟpiṉ ākkattu niṟṟaṟkaṇṇum
piriviṉ eccattum makaḷ neñcu valippiṉum
iru pāl kuṭip poruḷ iyalpiṉkaṇṇum
iṉṉa vakaiyiṉ patiṉmūṉṟu kiḷaviyoṭu
aṉṉavai piṟavum cevili mēṉa. 25

tāykkum varaiyār uṇarvu uṭampaṭiṉē. 26

kiḻavōṉ aṟiyā aṟiviṉaḷ ivaḷ eṉa
mai aṟu ciṟappiṉ uyarntōr pāṅkiṉ
aiyak kiḷaviyiṉ aṟitalum urittē. 27

taṉ uṟu vēṭkai kiḻavaṉ muṉ kiḷattal
eṇṇum kālai kiḻattikku illai
piṟa nīr mākkaḷiṉ aṟiya āyiṭaip
peyn nīr pōlum uṇarviṟṟu eṉpa. 28

kāmak kūṭṭam taṉimaiyiṉ politaliṉ
tāmē tūtuvar ākalum urittē. 29

avaṉ varampu iṟattal aṟam taṉakku iṉmaiyiṉ
kaḷam cuṭṭuk kiḷavi kiḻaviyatu ākum
tāṉ celaṟku uriya vaḻi ākalāṉa. 30

tōḻiyiṉ muṭiyum iṭaṉumār uṇṭē. 31

mun nāḷ allatu tuṇai iṉṟu kaḻiyātu
an nāḷ akattum atu varaivu iṉṟē. 32

pal nūṟu vakaiyiṉum taṉ vayiṉ varūum
nal naya maruṅkiṉ nāṭṭam vēṇṭaliṉ
tuṇaic cuṭṭuk kiḷavi kiḻaviyatu ākum
tuṇaiyōr karumam ākalāṉa. 33

āy peruñ ciṟappiṉ aru maṟai kiḷattaliṉ
tāy eṉappaṭuvōḷ cevili ākum. 34

tōḻitāṉē cevili makaḷē. 35

cūḻtalum ucāttuṇai nilaimaiyiṉ polimē. 36

kuṟaiyuṟa uṇartal muṉ uṟa uṇartal
iruvarum uḷvaḻi avaṉ varavu uṇartal eṉa
matiyuṭampaṭuttal oru mū vakaittē. 37

aṉṉa vakaiyāṉ uṇarnta piṉ allatu
piṉṉilai muyaṟci peṟāḷ eṉa moḻipa. 38

muyaṟcik kālattu ataṟpaṭa nāṭi
puṇarttal āṟṟalum avaḷvayiṉāṉa. 39

kuṟi eṉappaṭuvatu iraviṉum pakaliṉum
aṟiyak kiḷanta āṟṟatu eṉpa. 40

iravuk kuṟiyē illakattuḷḷum
maṉaiyōr kiḷavi kēṭkum vaḻiyatuvē
maṉaiyakam pukāak kālaiyāṉa. 41

pakal puṇar kaḷaṉē puṟaṉ eṉa moḻipa
avaḷ aṟivu uṇara varu vaḻiyāṉa. 42

allakuṟippaṭutalum avaḷvayiṉ urittē
avaṉ kuṟi mayaṅkiya amaivoṭu variṉē. 43

āṅku āṅku oḻukum oḻukkamum uṇṭē
ōṅkiya ciṟappiṉ oru ciṟaiyāṉa. 44

maṟainta oḻukkattu ōraiyum nāḷum
tuṟanta oḻukkam kiḻavōṟku illai. 45

āṟṟiṉatu arumaiyum aḻivum accamum
ūṟum uḷappaṭa ataṉ ōraṉṉa. 46

tantaiyum taṉṉaiyum muṉṉattiṉ uṇarpa. 47

tāy aṟivuṟutal ceviliyoṭu okkum. 48

ampalum alarum kaḷavu veḷippaṭuttaliṉ
aṅku ataṉ mutalvaṉ kiḻavaṉ ākum. 49

veḷippaṭa varaital paṭāmai varaital eṉṟu
āyiraṇṭu eṉpa varaital āṟē. 50

veḷippaṭaitāṉē kaṟpiṉoṭu oppiṉum
ñāṅkark kiḷanta mūṉṟu poruḷāka
varaiyātu pirital kiḻavōṟku illai. 514. kaṟpiyal


kaṟpu eṉappaṭuvatu karaṇamoṭu puṇara
koḷaṟku uri marapiṉ kiḻavaṉ kiḻattiyai
koṭaikku uri marapiṉōr koṭuppa koḷvatuvē. 1

koṭuppōr iṉṟiyum karaṇam uṇṭē
puṇarntu uṭaṉ pōkiya kālaiyāṉa. 2

mēlōr mūvarkkum puṇartta karaṇam
kīḻōrkku ākiya kālamum uṇṭē. 3

poyyum vaḻuvum tōṉṟiya piṉṉar
aiyar yāttaṉar karaṇam eṉpa.4

karaṇattiṉ amaintu muṭinta kālai
neñcu taḷai aviḻnta puṇarccikkaṇṇum
eñcā makiḻcci iṟantu varu paruvattum
añca vanta urimaikkaṇṇum
nal neṟip paṭarum tol nalap poruḷiṉum
peṟṟa tēettup perumaiyiṉ nilaii
kuṟṟam cāṉṟa poruḷ eṭuttu uraippiṉum
nāmak kālattu uṇṭu eṉat tōḻi
ēmuṟu kaṭavuḷ ēttiya maruṅkiṉum
allal tīra ārvamoṭu aḷaii
colluṟu poruḷiṉkaṇṇum col eṉa
ēṉatu cuvaippiṉum nī kai toṭṭatu
vāṉōr amiḻtam puraiyumāl emakku eṉa
aṭicilum pūvum toṭutaṟkaṇṇum
antaṇar tiṟattum cāṉṟōr tēettum
antam il ciṟappiṉ piṟar piṟar tiṟattiṉum
oḻukkam kāṭṭiya kuṟippiṉum oḻukkattuk
kaḷaviṉuḷ nikaḻnta arumaiyaip pulampi
alamaral uḷḷamoṭu aḷaviya iṭattum
antarattu eḻutiya eḻuttiṉ māṉa
vanta kuṟṟam vaḻi keṭa oḻukalum
aḻiyal añcal eṉṟu āyiru poruḷiṉum
tāṉ avaṭ piḻaitta paruvattāṉum
nōṉmaiyum perumaiyum mey koḷa aruḷi
paṉṉal cāṉṟa vāyiloṭu porunti
taṉṉiṉ ākiya takutikkaṇṇum
putalvaṟ payanta puṉiṟu tīr poḻutiṉ
ney aṇi mayakkam purintōḷ nōkki
aiyar pāṅkiṉum amararc cuṭṭiyum
cey peruñ ciṟappoṭu cērtaṟkaṇṇum
payam keḻu tuṇai aṇai pulli pullātu
uyaṅkuvaṉaḷ kiṭanta kiḻattiyaik kuṟuki
alkal muṉṉiya niṟai aḻi poḻutiṉ
melleṉ cīṟaṭi pulliya iraviṉum
uṟal aruṅkuraimaiyiṉ ūṭal mikuttōḷaip
piṟa piṟa peṇṭiriṉ peyarttaṟkaṇṇum
piriviṉ eccattup pulampiya iruvaraip
pariviṉ nīkkiya pakutikkaṇṇum
niṉṟu naṉi piriviṉ añciya paiyuḷum
ceṉṟu kaiyikantu peyarttu uḷḷiya vaḻiyum
kāmattiṉ valiyum kaiviṭiṉ accamum
tāṉ avaṭ piḻaitta nilaiyiṉkaṇṇum
uṭaṉ cēṟal ceykaiyoṭu aṉṉavai piṟavum
maṭam paṭa vanta tōḻikkaṇṇum
vēṟṟu nāṭṭu akalvayiṉ viḻumattāṉum
mīṭṭu varavu āynta vakaiyiṉkaṇṇum
av vaḻip perukiya ciṟappiṉkaṇṇum
pēr icai ūrtip pākar pāṅkiṉum
kāmak kiḻatti maṉaiyōḷ eṉṟu ivar
ēmuṟu kiḷavi colliya etirum
ceṉṟa tēettu uḻappu naṉi viḷakki
iṉṟic ceṉṟa taṉṉilai kiḷappiṉum
arun toḻil muṭitta cemmal kālai
viruntoṭu nallavai vēṇṭaṟkaṇṇum
mālai ēntiya peṇṭirum makkaḷum
kēḷir oḻukkattup pukaṟcikkaṇṇum
ēṉaiya vāyilōr etiroṭu tokaii
paṇ amai pakuti muppatiṉorumūṉṟum
eṇṇa aruñ ciṟappiṉ kiḻavōṉ mēṉa. 5

avaṉ aṟivu āṟṟa aṟiyum ākaliṉ
ēṟṟaṟ kaṇṇum niṟuttaṟkaṇṇum
urimai koṭutta kiḻavōṉ pāṅkil
perumaiyiṉ tiriyā aṉpiṉkaṇṇum
kiḻavaṉai makaṭūup pulampu peritu ākaliṉ
alamaral perukiya kāmattu mikutiyum
iṉpamum iṭumpaiyum ākiya iṭattum
kayantalai tōṉṟiya kāmar neyyaṇi
nayanta kiḻavaṉai neñcu puṇṇuṟīi
naḷiyiṉ nīkkiya iḷi varu nilaiyum
pukaṉṟa uḷḷamoṭu putuvōr cāyaṟku
akaṉṟa kiḻavaṉaip pulampu naṉi kāṭṭi
iyaṉṟa neñcam talaip peyarttu arukki
etir peytu maṟutta īrattu maruṅkiṉum
taṅkiya oḻukkattuk kiḻavaṉai vaṇaṅki
eṅkaiyarkku urai eṉa irattaṟkaṇṇum
cellāk kālai celka eṉa viṭuttalum
kāmak kiḻatti taṉ makat taḻīi
ēmuṟu viḷaiyāṭṭu iṟutikkaṇṇum
ciṟanta ceykai av vaḻit tōṉṟi
aṟam puri uḷḷamoṭu taṉ varavu aṟiyāmai
puṟam ceytu peyarttal vēṇṭu iṭattāṉum
tantaiyar oppar makkaḷ eṉpataṉāl
antam il ciṟappiṉ makap paḻittu neruṅkalum
koṭiyōr koṭumai cuṭum eṉa oṭiyātu
nal icai nayantōr colloṭu tokaii
pakutiyiṉ nīṅkiya takutikkaṇṇum
koṭumai oḻukkam kōṭal vēṇṭi
aṭimēl vīḻnta kiḻavaṉai neruṅki
kātal eṅkaiyar kāṇiṉ naṉṟu eṉa
mātar cāṉṟa vakaiyiṉkaṇṇum
tāyar kaṇṇiya nal aṇip putalvaṉai
māyap parattai uḷḷiya vaḻiyum
taṉvayiṉ ciṟaippiṉum avaṉ vayiṉ pirippiṉum
iṉṉāt tol cūḷ eṭuttaṟkaṇṇum
kāmakkiḻattiyar nalam pārāṭṭiya
tīmaiyiṉ muṭikkum poruḷiṉkaṇṇum
koṭumai oḻukkattut tōḻikku uriyavai
vaṭu aṟu ciṟappiṉ kaṟpiṉ tiriyāmai
kāytalum uvattalum pirittalum peṭṭalum
āvayiṉ varūum pal vēṟu nilaiyiṉum
vāyiliṉ varūum vakaiyoṭu tokaii
kiḻavōḷ ceppal kiḻavatu eṉpa. 6

puṇarntu uṭaṉ pōkiya kiḻavōḷ maṉai iruntu
iṭaic curattu iṟaicciyum viṉaiyum cuṭṭi
aṉpuṟu takka kiḷattal tāṉē
kiḻavōṉ cey viṉaikku accam ākum. 7

tōḻi uḷḷuṟutta vāyil pukuppiṉum
āvayiṉ nikaḻum eṉmaṉār pulavar. 8

peṟaṟku arum perum poruḷ muṭinta piṉ vanta
teṟaṟku aru marapiṉ ciṟappiṉkaṇṇum
aṟṟam aḻivu uraippiṉum aṟṟam illāk
kiḻavōṭ cuṭṭiya teyvak kaṭattiṉum
cīruṭaip perum poruḷ vaittavaḻi maṟappiṉum
aṭaṅkā oḻukkattu avaṉvayiṉ aḻintōḷai
aṭaṅkak kāṭṭutaṟ poruḷiṉ kaṇṇum
piḻaittu vantu irunta kiḻavaṉai neruṅki
iḻaittu āṅku ākkik koṭuttaṟkaṇṇum
vaṇaṅku iyal moḻiyāṉ vaṇaṅkaṟkaṇṇum
puṟampaṭu viḷaiyāṭṭup pulliya pukaṟciyum
ciṟanta putalvaṉait tērātu pulampiṉum
māṇ nalam tā eṉa vakuttaṟkaṇṇum
pēṇā oḻukkam nāṇiya poruḷiṉum
cūḷvayiṉ tiṟattāl cōrvu kaṇṭu aḻiyiṉum
periyōr oḻukkam peritu eṉak kiḷantu
peṟu takai illāp piḻaippiṉum av vaḻi
uṟu takai illāp pulaviyuḷ mūḻkiya
kiḻavōḷpāl niṉṟu keṭuttaṟkaṇṇum
uṇarppuvayiṉ vārā ūṭal uṟṟōḷvayiṉ
uṇarttal vēṇṭiya kiḻavōṉpāl niṉṟu
tāṉ vekuṇṭu ākkiya takutikkaṇṇum
arumaik kālattup perumai kāṭṭiya
eḷimaik kālattu irakkattāṉum
pāṇar kūttar viṟaliyar eṉṟu ivar
pēṇic colliya kuṟaiviṉai etirum
nītta kiḻavaṉai nikaḻumāṟu paṭīiyar
kātta taṉmaiyiṉ kaṇ iṉṟu peyarppiṉum
piriyum kālai etir niṉṟu cāṟṟiya
marapu uṭai etirum uḷappaṭa piṟavum
vakai paṭa vanta kiḷavi ellām
tōḻikku uriya eṉmaṉār pulavar. 9

pullutal mayakkum pulavikkaṇṇum
illōr ceyviṉai ikaḻccikkaṇṇum
pal vēṟu putalvark kaṇṭu naṉi uvappiṉum
maṟaiyiṉ vanta maṉaiyōḷ ceyviṉai
poṟai iṉṟu perukiya paruvaraṟkaṇṇum
kātal cōrviṉ kaṭappāṭṭu āṇmaiyiṉ
tāy pōl taḻīik kaḻaṟi am maṉaiviyaik
kāyvu iṉṟu avaṉvayiṉ poruttaṟkaṇṇum
iṉ nakaip putalvaṉait taḻīi iḻai aṇintu
piṉṉar vanta vāyiṟkaṇṇum
maṉaiyōḷ ottaliṉ taṉṉōr aṉṉōr
mikai eṉak kuṟitta koḷkaikkaṇṇum
eṇṇiya paṇṇai eṉṟu ivaṟṟoṭu piṟavum
kaṇṇiya kāmakkiḻattiyar mēṉa. 10

kaṟpum kāmamum naṟpāl oḻukkamum
mel iyal poṟaiyum niṟaiyum vallitiṉ
viruntu puṟantarutalum cuṟṟam ōmpalum
piṟavum aṉṉa kiḻavōḷ māṇpukaḷ
mukam pukal muṟaimaiyiṉ kiḻavōṟku uraittal
akam pukal marapiṉ vāyilkaṭku uriya. 11

kaḻiviṉum nikaḻviṉum etirviṉum vaḻi koḷa
nallavai uraittalum allavai kaṭitalum
cevilikku uriya ākum eṉpa. 12

colliya kiḷavi aṟivarkkum uriya. 13

iṭittu varai niṟuttalum avaratu ākum
kiḻavaṉum kiḻattiyum avar varai niṟṟaliṉ. 14

uṇarppu varai iṟappiṉum cey kuṟi piḻaippiṉum
pulattalum ūṭalum kiḻavōṟku uriya. 15

pulattalum ūṭalum ākiya iṭattum
colat taku kiḷavi tōḻikku uriya. 16

parattaimai maṟuttal vēṇṭiyum kiḻatti
maṭat taku kiḻamai uṭaimaiyāṉum
aṉpilai koṭiyai eṉṟalum uriyaḷ. 17

avaṉ kuṟippu aṟital vēṇṭiyum kiḻavi
akam mali ūṭal akaṟcikkaṇṇum
vēṟṟumaik kiḷavi tōṟṟavum peṟumē. 18

kāmak kaṭappiṉuḷ paṇinta kiḷavi
kāṇum kālai kiḻavōṟku urittē
vaḻipaṭu kiḻamai avaṭku iyalāṉa. 19

aruḷ muntuṟutta aṉpu poti kiḷavi
poruḷ paṭa moḻital kiḻavōṭkum urittē. 20

kaḷavum kaṟpum alar varaivu iṉṟē. 21

alariṉ tōṉṟum kāmattu mikuti. 22

kiḻavōṉ viḷaiyāṭṭu āṅkum aṟṟē. 23

maṉaivi talaittāḷ kiḻavōṉ koṭumai
tam uḷa ātal vāyilkaṭku illai. 24

maṉaivi muṉṉark kaiyaṟu kiḷavi
maṉaivikku uṟuti uḷvaḻi uṇṭē. 25

muṉṉilaip puṟamoḻi ellā vāyiṟkum
piṉṉilait tōṉṟum eṉmaṉār pulavar. 26

tollavai uraittalum nukarcci ēttalum
pal āṟṟāṉum ūṭaliṉ takaittalum
uṟuti kāṭṭalum aṟivu meyn niṟuttalum
ētuviṉ uraittalum tuṇivu kāṭṭalum
aṇi nilai uraittalum kūttar mēṉa. 27

nilam peyarntu uraittal avaḷ nilai uraittal
kūttarkkum pāṇarkkum yāttavai uriya. 28

āṟṟatu paṇpum karumattu viḷaivum
ēval muṭivum viṉāvum ceppum
āṟṟiṭaik kaṇṭa poruḷum iṟaicciyum
tōṟṟam cāṉṟa aṉṉavai piṟavum
iḷaiyōrkku uriya kiḷavi eṉpa. 29

uḻaik kuṟun toḻilum kāppum uyarntōr
naṭakkai ellām avarkaṇ paṭumē. 30

piṉ muṟai ākkiya perum poruḷ vatuvait
tol muṟai maṉaivi etirppāṭu āyiṉum
iṉ iḻaip putalvaṉai vāyil koṇṭu pukiṉum
iṟantatu niṉaiik kiḻavōṉ āṅkaṇ
kalaṅkalum uriyaṉ eṉmaṉār pulavar. 31

tāy pōl kaḻaṟit taḻīik kōṭal
āy maṉaik kiḻattikkum urittu eṉa moḻipa
kavavoṭu mayaṅkiya kālaiyāṉa. 32

avaṉ cōrpu kāttal kaṭaṉ eṉappaṭutaliṉ
makaṉ tāy uyarpum taṉ uyarpu ākum
celvaṉ paṇi moḻi iyalpu ākalāṉa. 33

eṇ arum pācaṟai peṇṇoṭu puṇarār. 34

puṟattōr āṅkaṇ puṇarvatu ākum. 35

kāma nilai uraittalum tēr nilai uraittalum
kiḻavōṉ kuṟippiṉai eṭuttuk kūṟalum
āvoṭu paṭṭa nimittam kūṟalum
celavu uṟu kiḷaviyum celavu aḻuṅku kiḷaviyum
aṉṉavai piṟavum pārppārkku uriya. 36

ellā vāyilum iruvar tēettum
pulliya makiḻccip poruḷa eṉpa. 37

aṉpu talaippirinta kiḷavi tōṉṟiṉ
ciṟaippuṟam kuṟittaṉṟu eṉmaṉār pulavar. 38

taṟ pukaḻ kiḷavi kiḻavaṉ muṉ kiḷattal
et tiṟattāṉum kiḻattikku illai
muṟpaṭa vakutta iraṇṭu alaṅkaṭaiyē. 39

kiḻavi muṉṉart taṟ pukaḻ kiḷavi
kiḻavōṉ viṉaivayiṉ uriya eṉpa. 40

moḻi etir moḻital pāṅkaṟku urittē. 41

kuṟittu etir moḻital aḵkit tōṉṟum. 42

tuṉpuṟu poḻutiṉum ellām kiḻavaṉ
vaṉpuṟuttallatu cēṟal illai. 43

celaviṭai aḻuṅkal cellāmai aṉṟē
vaṉpuṟai kuṟitta tavircci ākum. 44

kiḻavi nilaiyē viṉaiyiṭattu uraiyār
veṉṟik kālattu viḷaṅkit tōṉṟum 45

pūppiṉ puṟappāṭu īr āṟu nāḷum
nīttu akaṉṟu uṟaiyār eṉmaṉār pulavar
parattaiyiṉ pirinta kālaiyāṉa. 46

vēṇṭiya kalvi yāṇṭu mūṉṟu iṟavātu. 47

vēntu uṟu toḻilē yāṇṭiṉatu akamē. 48

ēṉaip pirivum av iyal nilaiyum. 49

yāṟum kuḷaṉum kāvum āṭi
pati ikantu nukartalum uriya eṉpa. 50

kāmam cāṉṟa kaṭaikkōṭ kālai
ēmam cāṉṟa makkaḷoṭu tuvaṉṟi
aṟam puri cuṟṟamoṭu kiḻavaṉum kiḻattiyum
ciṟantatu payiṟṟal iṟantataṉ payaṉē. 51

tōḻi tāyē pārppāṉ pāṅkaṉ
pāṇaṉ pāṭṭi iḷaiyar viruntiṉar
kūttar viṟaliyar aṟivar kaṇṭōr
yātta ciṟappiṉ vāyilkaḷ eṉpa. 52

viṉai vayiṉ pirintōṉ mīṇṭu varu kālai
iṭaiccura maruṅkiṉ tavirtal illai
uḷḷam pōla uṟṟuḻi utavum
puḷ iyal kali mā uṭaimaiyāṉa. 53
5. poruḷiyalicai tirintu icaippiṉum iyaiyumaṉ poruḷē
acai tirintu icaiyā eṉmaṉār pulavar. 1

nōyum iṉpamum iru vakai nilaiyiṉ
kāmam kaṇṇiya marapiṭai teriya
eṭṭaṉ pakutiyum viḷaṅka oṭṭiya
uṟuppuṭaiyatu pōl uṇarvuṭaiyatu pōl
maṟuttu uraippatu pōl neñcoṭu puṇarttum
collā marapiṉ avaṟṟoṭu keḻīi
ceyyā marapiṉ toḻiṟpaṭuttu aṭakkiyum
avar avar uṟu piṇi tama pōl cērttiyum
aṟivum pulaṉum vēṟupaṭa niṟīi
iru peyar mūṉṟum uriya āka
uvamavāyil paṭuttalum uvamam
oṉṟu iṭattu iruvarkkum uriya pāṟ kiḷavi. 2

kaṉavum urittāl av iṭattāṉa. 3

tāykkum urittāl pōkku uṭaṉ kiḷappiṉ.4

pāl keḻu kiḷavi nālvarkkum urittē
naṭpiṉ naṭakkai āṅku alaṅkaṭaiyē. 5

uyirum nāṇum maṭaṉum eṉṟu ivai
ceyir tīr ciṟappiṉ nālvarkkum uriya. 6

vaṇṇam pacantu pulampuṟu kālai
uṇarnta pōla uṟuppiṉaik kiḻavi
puṇarnta vakaiyāṉ puṇarkkavum peṟumē. 7

uṭampum uyirum vāṭiyakkaṇṇum
eṉ uṟṟaṉakol ivai eṉiṉ allatai
kiḻavōṟ cērtal kiḻattikku illai. 8

oru ciṟai neñcamoṭu ucāvum kālai
uriyatākalum uṇṭu eṉa moḻipa. 9

taṉvayiṉ karattalum avaṉvayiṉ vēṭṭalum
aṉṉa iṭaṅkaḷ al vaḻi ellām
maṭaṉoṭu niṟṟal kaṭaṉ eṉa moḻipa. 10

aṟattoṭu niṟkum kālattu aṉṟi
aṟattu iyal marapu ilaḷ tōḻi eṉpa. 11

eḷittal ēttal vēṭkai uraittal
kūṟutal ucāatal ētīṭu talaippāṭu
uṇmai ceppum kiḷaviyoṭu tokaii
av eḻu vakaiya eṉmaṉār pulavar. 12

uṟṟuḻi allatu collal iṉmaiyiṉ
ap poruḷ vēṭkai kiḻaviyiṉ uṇarpa. 13

ceṟivum niṟaivum cemmaiyum ceppum
aṟivum arumaiyum peṇpālāṉa. 14

poḻutum āṟum kāppum eṉṟu ivaṟṟiṉ
vaḻuviṉ ākiya kuṟṟam kāṭṭalum
taṉṉai aḻitalum avaṇ ūṟu añcalum
iraviṉum pakaliṉum nī vā eṉṟalum
kiḻavōṉ taṉṉai vāral eṉṟalum
naṉmaiyum tīmaiyum piṟitiṉaik kūṟalum
purai paṭa vanta aṉṉavai piṟavum
varaital vēṭkaip poruḷa eṉpa. 15

vēṭkai maṟuttuk kiḷantāṅku uraittal
marīiya maruṅkiṉ urittu eṉa moḻipa. 16

tērum yāṉaiyum kutiraiyum piṟavum
ūrntaṉar iyaṅkalum uriyar eṉpa. 17

uṇṭaṟku uriya allāp poruḷai
uṇṭaṉa pōlak kūṟalum marapē. 18

poruḷ eṉa moḻitalum varai nilai iṉṟē
kāppuk kaimmikutal uṇmaiyāṉa
aṉpē aṟaṉē iṉpam nāṇoṭu
tuṟanta oḻukkam paḻittu aṉṟu ākaliṉ
oṉṟum vēṇṭā kāppiṉuḷḷē. 19

curam eṉa moḻitalum varai nilai iṉṟē. 20

uyarntōr kiḷavi vaḻakkoṭu puṇartaliṉ
vaḻakku vaḻippaṭutal ceyyuṭkuk kaṭaṉē. 21

aṟak kaḻivu uṭaiyaṉa poruṭ payam paṭa variṉ
vaḻakku eṉa vaḻaṅkalum paḻittu aṉṟu eṉpa. 22

mikka poruḷiṉuḷ poruḷ vakai puṇarkka
nāṇut talaippiriyā nalvaḻip paṭuttē. 23

muṟaippeyar maruṅkiṉ keḻutakaip potuc col
nilaikku uri marapiṉ iru vīṟṟum urittē.24

tāyattiṉ aṭaiyā īyac cellā
viṉaivayiṉ taṅkā vīṟṟuk koḷappaṭā
em eṉa varūum kiḻamait tōṟṟam
allāvāyiṉum pulluva uḷavē. 25

oru pāl kiḷavi eṉaip pāṟkaṇṇum
varu vakaitāṉē vaḻakku eṉa moḻipa. 26

ellā uyirkkum iṉpam eṉpatu
tāṉ amarntu varūum mēvaṟṟu ākum. 27

parattai vāyil nālvarkkum urittē
nilat tiripu iṉṟu aḵtu eṉmaṉār pulavar. 28

orutalai urimai vēṇṭiṉum makaṭūup
pirital accam uṇmaiyāṉum
ampalum alarum kaḷavu veḷippaṭukkum eṉṟu
añca vanta āṅku iru vakaiyiṉum
nōkkoṭu vanta iṭaiyūṟu poruḷiṉum
pōkkum varaivum maṉaivikaṇ tōṉṟum. 29

varutta mikuti cuṭṭum kālai
urittu eṉa moḻipa vāḻkkaiyuḷ irakkam. 30

maṉaivi uyarvum kiḻavōṉ paṇivum
niṉaiyum kālai pulaviyuḷ uriya. 31

nikaḻ takai maruṅkiṉ vēṭkai mikutiyiṉ
pukaḻ takai varaiyār kaṟpiṉuḷḷē. 32

iṟaiccitāṉē urip puṟattatuvē. 33

iṟaicciyiṉ piṟakkum poruḷumār uḷavē
tiṟattu iyal maruṅkiṉ teriyumōrkkē. 34

aṉpuṟu takuvaṉa iṟaicciyuḷ cuṭṭalum
vaṉpuṟai ākum varuntiya poḻutē. 35

cey poruḷ accamum viṉaivayiṉ pirivum
meypeṟa uṇarttum kiḻavi pārāṭṭē. 36

kaṟpuvaḻip paṭṭavaḷ parattaimai ēttiṉum
uḷḷattu ūṭal uṇṭu eṉa moḻipa. 37

kiḻavōḷ piṟaḷ kuṇam ivai eṉak kūṟi
kiḻavōṉ kuṟippiṉai uṇartaṟkum uriyaḷ. 38

tam uṟu viḻumam parattaiyar kūṟiṉum
meymmaiyāka avarvayiṉ uṇarntum
talaittāṭ kaḻaṟal tam etirppoḻutu iṉṟē
malitalum ūṭalum avai alaṅkaṭaiyē. 39

poḻutu talaivaitta kaiyaṟu kālai
iṟanta pōlak kiḷakkum kiḷavi
maṭaṉē varuttam maruṭkai mikutiyoṭu
avai nāṟ poruṭkaṇ nikaḻum eṉpa. 40

irantu kuṟaiyuṟṟa kiḻavaṉait tōḻi
nirampa nīkki niṟuttal aṉṟiyum
vāymai kūṟalum poy talaippeytalum
nal vakaiyuṭaiya nayattiṉ kūṟiyum
pal vakaiyāṉum paṭaikkavum peṟumē. 41

uyar moḻik kiḷavi uṟaḻum kiḷavi
aiyak kiḷavi āṭūuviṟku urittē. 42

uṟukaṇ ōmpal taṉ iyalpu ākaliṉ
uriyatākum tōḻikaṇ uraṉē. 43

uyar moḻik kiḷaviyum uriyavāl avaṭkē. 44

vāyiṟ kiḷavi veḷippaṭak kiḷattal
tā iṉṟu uriya tamtam kūṟṟē. 45

uṭaṉuṟai uvamam cuṭṭu nakai ciṟappu eṉak
keṭal aru marapiṉ uḷḷuṟai aintē. 46

antam il ciṟappiṉ ākiya iṉpam
taṉvayiṉ varutalum vakutta paṇpē. 47

maṅkala moḻiyum vaiiya moḻiyum
māṟu il āṇmaiyiṉ colliya moḻiyum
kūṟiya maruṅkiṉ koḷḷum eṉpa. 48

ciṉaṉē pētaimai nimpiri nalkuravu
aṉai nāl vakaiyum ciṟappoṭu varumē. 49

aṉṉai eṉṉai eṉṟalum uḷavē
tol neṟi muṟaimai colliṉum eḻuttiṉum
tōṉṟā marapiṉa eṉmaṉār pulavar. 50

oppum uruvum veṟuppum eṉṟā
kaṟpum ērum eḻilum eṉṟā
cāyalum nāṇum maṭaṉum eṉṟā
nōyum vēṭkaiyum nukarvum eṉṟu āṅku
āvayiṉ varūum kiḷavi ellām
nāṭṭu iyal marapiṉ neñcu koḷiṉ allatu
kāṭṭalākāp poruḷa eṉpa. 51

imaiyōr tēettum eṟi kaṭal varaippiṉum
avai il kālam iṉmaiyāṉa. 526. meyppāṭṭiyalpaṇṇait tōṉṟiya eṇ nāṉku poruḷum
kaṇṇiya puṟaṉē nāl nāṉku eṉpa. 1

nāl iraṇṭu ākum pālumār uṇṭē. 2

nakaiyē aḻukai iḷivaral maruṭkai
accam perumitam vekuḷi uvakai eṉṟu
ap pāl eṭṭē meyppāṭu eṉpa. 3

eḷḷal iḷamai pētaimai maṭaṉ eṉṟu
uḷḷappaṭṭa nakai nāṉku eṉpa. 4

iḷivē iḻavē acaivē vaṟumai eṉa
viḷivu il koḷkai aḻukai nāṉkē. 5

mūppē piṇiyē varuttam meṉmaiyoṭu
yāppuṟa vanta iḷivaral nāṉkē. 6

putumai perumai ciṟumai ākkamoṭu
matimai cālā maruṭkai nāṉkē. 7

aṇaṅkē vilaṅkē kaḷvar tam iṟai eṉap
piṇaṅkal cālā accam nāṉkē. 8

kalvi taṟukaṇ pukaḻmai koṭai eṉac
collappaṭṭa perumitam nāṉkē. 9

uṟuppaṟai kuṭikōḷ alai kolai eṉṟa
veṟuppiṉ vanta vekuḷi nāṉkē. 10

celvam pulaṉē puṇarvu viḷaiyāṭṭu eṉṟu
allal nītta uvakai nāṉkē. 11

āṅkavai oru pāl āka oru pāl
uṭaimai iṉpuṟal naṭuvunilai aruḷal
taṉmai aṭakkam varaital aṉpu eṉāa
kaimmikal nalital cūḻcci vāḻttal
nāṇutal tuñcal araṟṟu kaṉavu eṉāa
muṉital niṉaital verūutal maṭimai
karutal ārāycci viraivu uyirppu eṉāa
kaiyāṟu iṭukkaṇ poccāppu poṟāmai
viyarttal aiyam mikai naṭukku eṉāa
ivaiyum uḷavē avai alaṅkaṭaiyē. 12

puku mukam purital poṟi nutal viyarttal
naku nayam maṟaittal citaivu piṟarkku iṉmaiyoṭu
taku muṟai nāṉkē oṉṟu eṉa moḻipa. 13

kūḻai virittal kātu oṉṟu kaḷaital
ūḻ aṇi taivaral uṭai peyarttu uṭuttaloṭu
ūḻi nāṉkē iraṇṭu eṉa moḻipa. 14

alkul taivaral aṇintavai tiruttal
il valiyuṟuttal iru kaiyum eṭuttaloṭu
colliya nāṉkē mūṉṟu eṉa moḻipa. 15

pārāṭṭu eṭuttal maṭam tapa uraittal
īram il kūṟṟam ēṟṟu alar nāṇal
koṭuppavai kōṭal uḷappaṭat tokaii
eṭutta nāṉkē nāṉku eṉa moḻipa. 16

terintu uṭampaṭutal tiḷaippu viṉai maṟuttal
karantiṭattu oḻital kaṇṭavaḻi uvattaloṭu
poruntiya nāṉkē aintu eṉa moḻipa. 17

puṟam ceyac citaital pulampit tōṉṟal
kalaṅki moḻital kaiyaṟavu uraittaloṭu
viḷampiya nāṉkē āṟu eṉa moḻipa. 18

aṉṉa piṟavum avaṟṟoṭu civaṇi
maṉṉiya viṉaiya nimittam eṉpa. 19

viṉai uyir melivu iṭattu iṉmaiyum urittē. 20

avaiyum uḷavē avai alaṅkaṭaiyē. 21

iṉpattai veṟuttal tuṉpattup pulampal
etir peytu parital ētam āytal
paci aṭa niṟṟal pacalai pāytal
uṇṭiyiṉ kuṟaital uṭampu naṉi curuṅkal
kaṇ tuyil maṟuttal kaṉavoṭu mayaṅkal
poyyāk kōṭal meyyē eṉṟal
aiyam ceytal avaṉ tamar uvattal
aṟaṉ aḷittu uraittal āṅku neñcu aḻital
em mey āyiṉum oppumai kōṭal
oppuvaḻi uvattal uṟu peyar kēṭṭal
nalat taka nāṭiṉ kalakkamum atuvē. 22

muṭṭuvayiṉ kaḻaṟal muṉivu meyn niṟuttal
accattiṉ akaṟal avaṉ puṇarvu maṟuttal
tūtu muṉivu iṉmai tuñcic cērtal
kātal kaimmikal kaṭṭurai iṉmai eṉṟu
āyiru nāṉkē aḻivu il kūṭṭam. 23

teyvam añcal purai aṟam teḷital
illatu kāytal uḷḷatu uvarttal
puṇarntuḻi uṇmai poḻutu maṟuppu ākkam
aruḷ mika uṭaimai aṉpu toka niṟṟal
pirivu āṟṟāmai maṟaintavai uraittal
puṟañcol māṇāk kiḷaviyoṭu tokaii
ciṟanta pattum ceppiya poruḷē. 24

piṟappē kuṭimai āṇmai āṇṭoṭu
uruvu niṟutta kāma vāyil
niṟaiyē aruḷē uṇarvoṭu tiru eṉa
muṟaiyuṟak kiḷanta oppiṉatu vakaiyē. 25

nimpiri koṭumai viyappoṭu puṟamoḻi
vaṉcol poccāppu maṭimaiyoṭu kuṭimai
iṉpuṟal ēḻaimai maṟappoṭu oppumai
eṉṟu ivai iṉmai eṉmaṉār pulavar. 26

kaṇṇiṉum ceviyiṉum tiṇṇitiṉ uṇarum
uṇarvuṭai māntarkku allatu teriyiṉ
nal nayap poruḷkōḷ eṇṇa aruṅkuraittē. 277. uvamayiyalviṉai payaṉ mey uru eṉṟa nāṉkē
vakai peṟa vanta uvamat tōṟṟam. 1

viraviyum varūum marapiṉa eṉpa. 2

uyarntataṉ mēṟṟē uḷḷum kālai. 3

ciṟappē nalaṉē kātal valiyoṭu
an nāl paṇpum nilaikkaḷam eṉpa. 4

kiḻakkiṭu poruḷoṭu aintum ākum. 5

mutalum ciṉaiyum eṉṟu āyiru poruṭkum
nutaliya marapiṉ uriyavai uriya. 6

cuṭṭik kūṟā uvamam āyiṉ
poruḷ etir puṇarttup puṇarttaṉa koḷalē. 7

uvamamum poruḷum ottal vēṇṭum. 8

poruḷē uvamam ceytaṉar moḻiyiṉum
maruḷ aṟu ciṟappiṉ aḵtu uvamam ākum. 9

perumaiyum ciṟumaiyum ciṟappiṉ tīrāk
kuṟippiṉ varūum neṟippāṭu uṭaiya. 10

avaitām,
aṉṉa ēyppa uṟaḻa oppa
eṉṉa māṉa eṉṟavai eṉāa
oṉṟa oṭuṅka oṭṭa āṅka
eṉṟa viyappa eṉṟavai eṉāa
eḷḷa viḻaiya viṟappa nikarppa
kaḷḷa kaṭuppa āṅkavai eṉāa
kāyppa matippa takaiya maruḷa
māṟṟa maṟuppa āṅkavai eṉāa
pulla poruva poṟpa pōla
vella vīḻa āṅkavai eṉāa
nāṭa naḷiya naṭuṅka nanta
ōṭa puraiya eṉṟavai eṉāa
āṟu āṟu avaiyum aṉṉa piṟavum
kūṟum kālaip pal kuṟippiṉavē. 11

aṉṉa āṅka māṉa viṟappa
eṉṉa uṟaḻa takaiya nōkkoṭu
kaṇṇiya eṭṭum viṉaippāl uvamam. 12

aṉṉa eṉ kiḷavi piṟavoṭum civaṇum. 13

eḷḷa viḻaiya pulla poruva
kaḷḷa matippa vella vīḻa
eṉṟu āṅku eṭṭē payaṉilai uvamam. 14

kaṭuppa ēyppa maruḷa puraiya
oṭṭa oṭuṅka ōṭa nikarppa eṉṟu
ap pāl eṭṭē meyppāl uvamam. 15

pōla maṟuppa oppa kāytta
nēra viyappa naḷiya nanta eṉṟu
ottu varu kiḷavi uruviṉ uvamam. 16

tamtam marapiṉ tōṉṟumaṉ poruḷē. 17

nāl iraṇṭu ākum pālumār uṇṭē. 18

perumaiyum ciṟumaiyum meyppāṭu eṭṭaṉ
vaḻi maruṅku aṟiyat tōṉṟum eṉpa. 19

uvamap poruḷiṉ uṟṟatu uṇarum
teḷi maruṅku uḷavē tiṟattu iyalāṉa. 20

uvamap poruḷai uṇarum kālai
marīiya marapiṉ vaḻakkoṭu varumē. 21

iraṭṭaikkiḷavi iraṭṭai vaḻittē. 22

piṟitoṭu paṭātu piṟappoṭu nōkki
muṉṉai marapiṉ kūṟum kālai
tuṇivoṭu varūum tuṇiviṉōr koḷiṉē. 23

uvamap pōli aintu eṉa moḻipa. 24

taval aruñ ciṟappiṉ at taṉmai nāṭiṉ
viṉaiyiṉum payattiṉum uṟuppiṉum uruviṉum
piṟappiṉum varūum tiṟatta eṉpa. 25

kiḻavi colliṉ avaḷ aṟi kiḷavi. 26

tōḻikku āyiṉ nilam peyarntu uraiyātu. 27

kiḻavōṟku āyiṉ uraṉoṭu kiḷakkum. 28

ēṉōrkku ellām iṭam varaivu iṉṟē. 29

iṉitu uṟu kiḷaviyum tuṉi uṟu kiḷaviyum
uvama maruṅkiṉ tōṉṟum eṉpa. 30

kiḻavōṭku uvamam īr iṭattu urittē. 31

kiḻavōṟku āyiṉ iṭam varaivu iṉṟē. 32

tōḻiyum ceviliyum poruntuvaḻi nōkkik
kūṟutaṟku uriyar koḷ vaḻiyāṉa. 33

vēṟupaṭa vanta uvamat tōṟṟam
kūṟiya maruṅkiṉ koḷ vaḻik koḷāal. 34

orīik kūṟalum marīiya paṇpē. 35

uvamat taṉmaiyum urittu eṉa moḻipa
payaṉilai purinta vaḻakkattāṉa. 36

taṭumāṟu uvamam kaṭi varai iṉṟē. 37

aṭukkiya tōṟṟam viṭuttal paṇpē
niral niṟuttu amaittal niral niṟai cuṇṇam
varaṉ muṟai vanta mūṉṟu alaṅkaṭaiyē. 388. ceyyuḷiyalmāttirai eḻuttu iyal acai vakai eṉāa
yātta cīrē aṭi yāppu eṉāa
marapē tūkkē toṭai vakai eṉāa
nōkkē pāvē aḷavu iyal eṉāa
tiṇaiyē kaikōḷ kūṟṟu vakai eṉāa
kēṭpōr kaḷaṉē kāla vakai eṉāa
payaṉē meyppāṭu ecca vakai eṉāa
muṉṉam poruḷē tuṟai vakai eṉāa
māṭṭē vaṇṇamoṭu yāppu iyal vakaiyiṉ
āṟu talai iṭṭa an nāl aintum
ammai aḻaku toṉmai tōlē
viruntē iyaipē pulaṉē iḻaipu eṉāap
poruntak kūṟiya eṭṭoṭum tokaii
nal icaip pulavar ceyyuḷ uṟuppu eṉa
vallitiṉ kūṟi vakuttu uraittaṉarē. 1

avaṟṟuḷ,
māttirai vakaiyum eḻuttu iyal vakaiyum
mēl kiḷantaṉavē eṉmaṉār pulavar. 2

kuṟilē neṭilē kuṟil iṇai kuṟil neṭil
oṟṟoṭu varutaloṭu meyp paṭa nāṭi
nērum niraiyum eṉṟiciṉ peyarē. 3
iru vakai ukaramoṭu iyaintavai variṉē
nērpum niraipum ākum eṉpa
kuṟil iṇai ukaram al vaḻiyāṉa. 4

iyalacai mutal iraṇṭu ēṉavai uriyacai. 5

taṉik kuṟil mutalacai moḻi citaintu ākātu.6

oṟṟu eḻuttu iyaṟṟē kuṟṟiyalikaram. 7

muṟṟiyalukaramum moḻi citaittuk koḷāa
niṟṟal iṉṟē īṟṟu aṭi maruṅkiṉum. 8

kuṟṟiyalukaramum muṟṟiyalukaramum
oṟṟoṭu tōṉṟi niṟkavum peṟumē. 9

acaiyum cīrum icaiyoṭu cērtti
vakuttaṉar uṇarttal vallōr āṟē. 10

īr acai koṇṭum mū acai puṇarttum
cīr iyaintu iṟṟatu cīr eṉappaṭumē. 11

iyalacai mayakkam iyaṟcīr ēṉai
uriyacai mayakkam āciriya uriccīr. 12

muṉ nirai uṟiṉum aṉṉa ākum. 13

nēr avaṇ niṟpiṉ iyaṟcīrp pāla. 14

iyalacai īṟṟu muṉ uriyacai variṉē
niraiyacai iyala ākum eṉpa. 15

aḷapeṭai acainilai ākalum urittē. 16

oṟṟu aḷapeṭuppiṉum aṟṟu eṉa moḻipa. 17

iyaṟcīr iṟuti muṉ nēr avaṇ niṟpiṉ
uriccīr veṇpā ākum eṉpa. 18

vañcic cīr eṉa vakai peṟṟaṉavē
veṇ cīr allā mū acai eṉpa. 19

taṉ pā al vaḻi tāṉ aṭaivu iṉṟē. 20

vañci maruṅkiṉ eñciya uriya. 21

veṇpā uriccīr āciriya uriccīr
iṉ pā nēraṭikku oruṅku nilai ilavē. 22

kalittaḷai maruṅkiṉ kaṭiyavum peṟāa. 23

kalittaḷai aṭivayiṉ nēr īṟṟu iyaṟcīr
nilaikku urittu aṉṟē teriyumōrkkē. 24

vañci maruṅkiṉum iṟuti nillā. 25

icainilai niṟaiya niṟkuvatu āyiṉ
acainilai varaiyār cīr nilai peṟavē. 26

iyaṟcīrp pāṟpaṭuttu iyaṟṟiṉar koḷalē
taḷai vakai citaiyāt taṉmaiyāṉa. 27

veṇcīr īṟṟacai niraiyacai iyaṟṟē. 28

iṉ cīr iyaiya varukuvatu āyiṉ
veṇcīr varaiyār āciriya aṭikkē. 29

an nilai maruṅkiṉ vañci uriccīr
oṉṟutal uṭaiya ōr oru vaḻiyē. 30

nāṟ cīr koṇṭatu aṭi eṉappaṭumē. 31

aṭi uḷḷaṉavē taḷaiyoṭu toṭaiyē. 32

aṭi iṟantu varutal il eṉa moḻipa. 33

aṭiyiṉ ciṟappē pāṭṭu eṉappaṭumē. 34

nāl eḻuttu āti āka āṟu eḻuttu
ēṟiya nilattē kuṟaḷaṭi eṉpa. 35

ēḻ eḻuttu eṉpa cintaṭikku aḷavē
īr eḻuttu ēṟṟam av vaḻiyāṉa. 36

pattu eḻuttu eṉpa nēraṭikku aḷavē
otta nāl eḻuttu ēṟṟalaṅkaṭaiyē. 37

mū aintu eḻuttē neṭilaṭikku aḷavē
īr eḻuttu mikutalum iyalpu eṉa moḻipa. 38

mū āṟu eḻuttē kaḻineṭiṟku aḷavē
īr eḻuttu mikutalum iyalpu eṉa moḻipa. 39

cīr nilaitāṉē aintu eḻuttu iṟavātu
nēr nilai vañcikku āṟum ākum. 40
eḻuttu aḷavu eñciṉum cīr nilaitāṉē
kuṉṟalum mikutalusm il eṉa moḻipa. 41

uyir il eḻuttum eṇṇappaṭāa
uyirt tiṟam iyakkam iṉmaiyāṉa. 42

vañci aṭiyē iru cīrttu ākum. 43

taṉ cīr eḻuttiṉ ciṉmai mūṉṟē. 44

muc cīrāṉum varum iṭaṉ uṭaittē. 45

acai kūṉ ākum avvayiṉāṉa. 46

cīr kūṉ ātal nēraṭikku urittē. 47

ai vakai aṭiyum virikkum kālai
mey vakai amainta patiṉēḻ nilattum
eḻupatu vakaiyiṉ vaḻu ila āki
aṟunūṟṟu irupattaintu ākummē. 48

āṅkaṉam virippiṉ aḷavu iṟantaṉavē
pāṅkuṟa uṇarntōr paṉṉum kālai. 49

ai vakai aṭiyum āciriyakku uriya. 50

virāay variṉum orūu nilai ilavē. 51

taṉ cīr vakaiyiṉum taḷai nilai vakaiyiṉum
iṉ cīr vakaiyiṉ aintu aṭikkum uriya
taṉ cīr uḷvaḻit taḷai vakai vēṇṭā. 52

cīr iyai maruṅkiṉ ōr acai oppiṉ
āciriyat taḷai eṉṟu aṟiyal vēṇṭum. 53

kuṟaḷaṭi mutalā aḷavaṭi kāṟum
uṟaḻ nilai ilavē vañcikku eṉpa. 54

aḷavum cintum veḷḷaikku uriya
taḷai vakai oṉṟāt taṉmaiyāṉa. 55

aḷavaṭi mikuti uḷappaṭat tōṉṟi
iru neṭilaṭiyum kaliyiṟku uriya. 56

nirai mutal veṇcīr vantu nirai taṭpiṉum
varai nilai iṉṟē av aṭikku eṉpa. 57

virāaya taḷaiyum orūu nilai iṉṟē. 58

iyaṟcīr veḷḷaṭi āciriya maruṅkiṉ
nilaikku uri marapiṉ niṟkavum peṟumē. 59

veṇtaḷai viraviyum āciriyam viraviyum
aiñ cīr aṭiyum uḷa eṉa moḻipa. 60

aṟu cīr aṭiyē āciriyat taḷaiyoṭu
neṟi peṟṟu varūum nēraṭi muṉṉē. 61

eḻu cīr aṭiyē muṭukiyal naṭakkum. 62

muṭukiyal varaiyār mutal īr aṭikkum. 63

āciriya maruṅkiṉum veṇpā maruṅkiṉum
mū vakai aṭiyum muṉṉutal ilavē. 64

īṟṟu ayal aṭiyē āciriya maruṅkiṉ
tōṟṟam muc cīrttu ākum eṉpa. 65

iṭaiyum varaiyār toṭai uṇarvōrē. 66

muc cīr muraṟkaiyuḷ niṟaiyavum niṟkum. 67

vañcit tūkkē centūkku iyaṟṟē. 68

veṇpāṭṭu īṟṟu aṭi muc cīrttu ākum
acai cīrttu ākum av vaḻiyāṉa. 69

nēr īṟṟu iyaṟcīr niraiyum niraipum
cīr ēṟṟu iṟūum iyaṟkaiya eṉpa. 70

nirai avaṇ niṟpiṉ nērum nērpum
varaivu iṉṟu eṉpa vāy moḻip pulavar. 71

eḻu cīr iṟuti āciriyam kaliyē. 72

veṇpā iyaliṉum paṇpuṟa muṭiyum. 73

eḻuttu mutalā īṇṭiya aṭiyiṉ
kuṟitta poruḷai muṭiya nāṭṭal
yāppu eṉa moḻipa yāppu aṟi pulavar. 74

pāṭṭu urai nūlē vāymoḻi piciyē
aṅkatam mutucol av ēḻ nilattum
vaṇ pukaḻ mūvar taṇ poḻil varaippiṉ
nāṟ peyar ellai akattavar vaḻaṅkum
yāppiṉ vaḻiyatu eṉmaṉār pulavar. 75

marapētāṉum,
nāṟ col iyalāṉ yāppuvaḻip paṭṭaṉṟu. 76

akaval eṉpatu āciriyammē. 77

atāaṉṟu eṉpa veṇpā yāppē. 78

tuḷḷal ōcai kali eṉa moḻipa. 79

tūṅkal ōcai vañci ākum. 80

maruṭpā ēṉai iru cār allatu
tāṉ itu eṉṉum taṉinilai iṉṟē. 81

av iyal allatu pāṭṭu āṅkuk kiḷavār. 82

tūkku iyal vakaiyē āṅku eṉa moḻipa. 83

mōṉai etukai muraṇē iyaipu eṉa
nāl neṟi marapiṉa toṭai vakai eṉpa. 84

aḷapeṭai talaippeya aintum ākum. 85

poḻippum orūuvum centoṭai marapum
amaittaṉar teriyiṉ avaiyumār uḷavē. 86

niral niṟuttu amaittalum iraṭṭai yāppum
moḻintavaṟṟu iyalāṉ muṟṟum eṉpa. 87

aṭitoṟum talai eḻuttu oppatu mōṉai. 88

aḵtu oḻittu oṉṟiṉ etukai ākum. 89

āyiru toṭaikkum kiḷaiyeḻuttu uriya. 90

moḻiyiṉum poruḷiṉum muraṇutal muraṇē. 91

iṟuvāy oṉṟal iyaipiṉ yāppē. 92

aḷapu eḻiṉ avaiyē aḷapeṭait toṭaiyē. 93

oru cīr iṭaiyiṭṭu etukai āyiṉ
poḻippu eṉa moḻital pulavar āṟē. 94

iru cīr iṭaiyiṭiṉ orūu eṉa moḻipa. 95

colliya toṭaiyoṭu vēṟupaṭṭu iyaliṉ
col iyaṟ pulavar atu centoṭai eṉpa. 96

mey peṟu marapiṉ toṭai vakaitāmē
ai īr āyirattu āṟu aiñṟṟoṭu
toṇṭu talai iṭṭa pattuk kuṟai eḻunūṟṟu
oṉpaḵtu eṉpa uṇarnticiṉōrē. 97

terintaṉar virippiṉ varampu ila ākum. 98

toṭai vakai nilaiyē āṅku eṉa moḻipa. 99

māttirai mutalā aṭinilai kāṟum
nōkkutal kāraṇam nōkku eṉappaṭumē. 100

āciriyam vañci veṇpā kali eṉa
nāl iyaṟṟu eṉpa pā vakai viriyē. 101

an nilai maruṅkiṉ aṟam mutal ākiya
mum mutal poruṭkum uriya eṉpa. 102

pā viri maruṅkiṉaip paṇpuṟat tokuppiṉ
āciriyappā veṇpā eṉṟu āṅku
āyiru pāviṉuḷ aṭaṅkum eṉpa. 103

āciriya naṭaittē vañci ēṉai
veṇpā naṭaittē kali eṉa moḻipa. 104

vāḻttiyal vakaiyē nāṟpākkum urittē. 105

vaḻipaṭu teyvam niṉ puṟaṅkāppa
paḻi tīr celvamoṭu vaḻi vaḻi ciṟantu
polimiṉ eṉṉum puṟanilai vāḻttē
kali nilai vakaiyum vañciyum peṟāa. 106

vāyuṟai vāḻttē avaiyaṭakkiyalē
ceviyaṟivuṟūu eṉa avaiyum aṉṉa. 107

vāyuṟai vāḻttē vayaṅka nāṭiṉ
vēmpum kaṭuvum pōla veñ col
tāṅkutal iṉṟi vaḻi naṉi payakkum eṉṟu
ōmpaṭaik kiḷaviyiṉ vāyuṟuttaṟṟē. 108

avaiyaṭakkiyalē aril tapat teriyiṉ
vallā kūṟiṉum vakuttaṉar koṇmiṉ eṉṟu
ellā māntarkkum vaḻi moḻintaṉṟē. 109

ceviyuṟaitāṉē,
poṅkutal iṉṟi puraiyōr nāppaṇ
avital kaṭaṉ eṉac ceviyuṟuttaṉṟē. 110

ottāḻicaiyum maṇṭila yāppum
kuṭṭamum nēraṭikku oṭṭiṉa eṉpa. 111

kuṭṭam eruttaṭi uṭaittum ākum. 112

maṇṭilam kuṭṭam eṉṟu ivai iraṇṭum
centūkku iyala eṉmaṉār pulavar. 113

neṭuveṇpāṭṭē kuṟuveṇpāṭṭē
kaikkiḷai paripāṭṭu aṅkatac ceyyuḷoṭu
ottavai ellām veṇpā yāppiṉa. 114

kaikkiḷaitāṉē veṇpā āki
āciriya iyalāṉ muṭiyavum peṟumē. 115

paripāṭallē tokai nilai vakaiyiṉ
itu pā eṉṉum iyal neṟi iṉṟi
potuvāy niṟṟaṟkum urittu eṉa moḻipa. 116

koccakam arākam curitakam eruttoṭu
ceppiya nāṉkum taṉakku uṟuppu āka
kāmam kaṇṇiya nilaimaittu ākum. 117

coṟcīr aṭiyum muṭukiyal aṭiyum
ap pā nilaimaikku uriya ākum. 118

kaṭṭurai vakaiyāṉ eṇṇoṭu puṇarntum
muṭṭaṭi iṉṟik kuṟaivu cīrttu ākiyum
moḻi acai ākiyum vaḻi acai puṇarntum
coṟcīrttu iṟutal coṟcīrkku iyalpē. 119

aṅkatamtāṉē aril tapat teriyiṉ
cemporuḷ karantatu eṉa iru vakaittē. 120

cemporuḷ āyiṉa vacai eṉappaṭumē. 121

moḻi karantu moḻiyiṉ atu paḻikarappu ākum. 122

ceyyuḷtāmē iraṇṭu eṉa moḻipa. 123

tukaḷoṭum poruḷoṭum puṇarntaṉṟu āyiṉ
ceviyuṟaic ceyyuḷ eṉmaṉār pulavar. 124

vacaiyoṭum nacaiyoṭum puṇarntaṉṟu āyiṉ
aṅkatac ceyyuḷ eṉmaṉār pulavar. 125

ottāḻicaikkali kaliveṇpāṭṭē
koccakam uṟaḻoṭu kali nāl vakaittē. 126

avaṟṟuḷ,
ottāḻicaikkali iru vakaittu ākum. 127

iṭainilaippāṭṭē taravu pōkku aṭai eṉa
naṭai naviṉṟu oḻukum oṉṟu eṉa moḻipa. 128

taravētāṉum nāl aṭi iḻipu āy
āṟu iraṇṭu uyarvum piṟavum peṟumē. 129

iṭainilaippāṭṭē,
taravu akappaṭṭa marapiṉatu eṉpa. 130

aṭai nilaik kiḷavi tāḻicaip piṉṉar
naṭai naviṉṟu oḻukum āṅku eṉ kiḷavi. 131

pōkku iyal vakaiyē vaippu eṉappaṭumē
taravu iyal ottum ataṉ akappaṭumē
purai tīr iṟuti nilai uraittaṉṟē. 132

ēṉai oṉṟē,
tēvarp parāaya muṉṉilaikkaṇṇē. 133

atuvē,
vaṇṇakam orupōku eṉa iru vakaittē. 134

vaṇṇakamtāṉē,
taravē tāḻicai eṇṇē vāram eṉṟu
an nāl vakaiyiṉ tōṉṟum eṉpa. 135

taravētāṉum,
nāṉkum āṟum eṭṭum eṉṟa
nēraṭi paṟṟiya nilaimaittu ākum. 136

ottu mūṉṟu ākum ottāḻicaiyē
taraviṉ curuṅkit tōṉṟum eṉpa. 137

aṭakku iyal vāram taravoṭu okkum. 138

mutal toṭai perukic curuṅkumaṉ eṇṇē. 139

eṇ iṭai oḻital ētam iṉṟē
ciṉṉam allāk kālaiyāṉa. 140

orupōku iyaṟkaiyum iru vakaittu ākum. 141

koccaka orupōku ampōtaraṅkam eṉṟu
oppa nāṭi uṇartal vēṇṭum. 142

taravu iṉṟu ākit tāḻicai peṟṟum
tāḻicai iṉṟit taravu uṭaittu ākiyum
eṇ iṭai iṭṭuc ciṉṉam kuṉṟiyum
aṭakkiyal iṉṟi aṭi nimirntu oḻukiyum
yāppiṉum poruḷiṉum vēṟṟumai uṭaiyatu
koccaka orupōku ākum eṉpa. 143

orupāṉ ciṟumai iraṭṭi ataṉ uyarpē. 144

ampōtaraṅkam aṟupatiṟṟu aṭittē
cempāl vāram ciṟumaikku ellai. 145

eruttē koccakam arākam ciṟṟeṇ
aṭakkiyal vāramoṭu an nilaikku urittē. 146

oru poruḷ nutaliya veḷḷaṭi iyalāṉ
tiripu iṉṟi varuvatu kaliveṇpāṭṭē. 147

taravum pōkkum pāṭṭu iṭai miṭaintum
aiñ cīr aṭukkiyum āṟu mey peṟṟum
veṇpā iyalāṉ veḷippaṭat tōṉṟum
pānilai vakaiyē koccakak kali eṉa
nūl navil pulavar nuvaṉṟu aṟaintaṉarē. 148

kūṟṟum māṟṟamum iṭai iṭai miṭaintum
pōkku iṉṟākal uṟaḻkalikku iyalpē. 149

āciriyap pāṭṭiṉ aḷaviṟku ellai
āyiram ākum iḻipu mūṉṟu aṭiyē. 150

neṭuveṇpāṭṭē mun nāl aṭittē
kuṟuveṇpāṭṭiṉ aḷavu eḻu cīrē. 151

aṅkatap pāṭṭu aḷavu avaṟṟoṭu okkum. 152

kaliveṇpāṭṭē kaikkiḷaic ceyyuḷ
ceviyaṟi vāyuṟai puṟanilai eṉṟu ivai
toku nilai marapiṉ aṭi ila eṉpa. 153

puṟanilai vāyuṟai ceviyaṟivuṟūu eṉat
tiṟanilai mūṉṟum tiṇṇitiṉ teriyiṉ
veṇpā iyaliṉum āciriya iyaliṉum
paṇpuṟa muṭiyum pāviṉa eṉpa. 154

paripāṭallē,
nāl īr aimpatu uyarpu aṭi āka
ai aintu ākum iḻipu aṭikku ellai. 155

aḷaviyal vakaiyē aṉai vakaippaṭumē. 156

eḻu nilattu eḻunta ceyyuḷ teriyiṉ
aṭi varai illaṉa āṟu eṉa moḻipa. 157

avaitām,
nūliṉāṉa uraiyiṉāṉa
noṭiyoṭu puṇarnta piciyiṉāṉa
ētu nutaliya mutumoḻiyāṉa
maṟai moḻi kiḷanta mantirattāṉa
kūṟṟu iṭai vaitta kuṟippiṉāṉa. 158

avaṟṟuḷ,
nūl eṉappaṭuvatu nuvalum kālai
mutalum muṭivum māṟukōḷ iṉṟi
tokaiyiṉum vakaiyiṉum poruṇmai kāṭṭi
uḷ niṉṟu akaṉṟa uraiyoṭu puṇarntu
nuṇṇitiṉ viḷakkal atu ataṉ paṇpē. 159

atuvētāṉum oru nāl vakaittē. 160

oru poruḷ nutaliya cūttirattāṉum
iṉa moḻi kiḷanta ōttiṉāṉum
potu moḻi kiḷanta paṭalattāṉum
mūṉṟu uṟuppu aṭakkiya piṇṭattāṉum eṉṟu
āṅku aṉai marapiṉ iyalum eṉpa. 161

avaṟṟuḷ,
cūttiramtāṉē
āṭi niḻaliṉ aṟiyat tōṉṟi
nāṭutal iṉṟip poruḷ naṉi viḷaṅka
yāppiṉuḷ tōṉṟa yāttu amaippatuvē. 162

nēr iṉa maṇiyai niralpaṭa vaittāṅku
ōr iṉap poruḷai oru vaḻi vaippatu
ōttu eṉa moḻipa uyar moḻip pulavar. 163

oru neṟi iṉṟi viraviya poruḷāṉ
potu moḻi toṭariṉ atu paṭalam ākum. 164

mūṉṟu uṟuppu aṭakkiya taṉmaittu āyiṉ
tōṉṟu moḻip pulavar atu piṇṭam eṉpa. 165

pāṭṭu iṭai vaitta kuṟippiṉāṉum
pā iṉṟu eḻunta kiḷaviyāṉum
poruḷ marapu illāp poymmoḻiyāṉum
poruḷoṭu puṇarnta nakaimoḻiyāṉum eṉṟu
urai vakai naṭaiyē nāṉku eṉa moḻipa.166

atuvētāṉum iru vakaittu ākum. 167

oṉṟē maṟṟum cevilikku urittē
oṉṟē yārkkum varai nilai iṉṟē. 168

oppoṭu puṇarnta uvamattāṉum
tōṉṟuvatu kiḷanta tuṇiviṉāṉum
eṉṟu iru vakaittē pici nilai vakaiyē.169

nuṇmaiyum curukkamum oḷiyuṭaimaiyum
eṇmaiyum eṉṟu ivai viḷaṅkat tōṉṟi
kuṟitta poruḷai muṭittaṟku varūum
ētu nutaliya mutumoḻi eṉpa. 170

niṟaimoḻi māntar āṇaiyiṉ kiḷakkum
maṟaimoḻitāṉē mantiram eṉpa. 171

eḻuttoṭum colloṭum puṇarātāki
poruṭpuṟattatuvē kuṟippu moḻiyē. 172

pāṭṭiṭaik kalanta poruḷa āki
pāṭṭiṉ iyala paṇṇattiyyē. 173

atuvētāṉum piciyoṭu māṉum. 174

aṭi nimir kiḷavi īr āṟu ākum
aṭi ikantu variṉum kaṭi varai iṉṟē. 175

kiḷar iyal vakaiyiṉ kiḷantaṉa teriyiṉ
aḷaviyal vakaiyē aṉai vakaippaṭumē. 176

kaikkiḷai mutalā ēḻ perun tiṇaiyum
muṉ kiḷantaṉavē muṟaiyiṉāṉa. 177

kāmap puṇarcciyum iṭam talaippaṭalum
pāṅkoṭu taḻāalum tōḻiyiṉ puṇarvum eṉṟu
āṅka nāl vakaiyiṉum aṭainta cārpoṭu
maṟai eṉa moḻital maṟaiyōr āṟē. 178

maṟai veḷippaṭutalum tamariṉ peṟutalum
ivai mutalākiya iyal neṟi tiriyātu
malivum pulaviyum ūṭalum uṇarvum
pirivoṭu puṇarntatu kaṟpu eṉappaṭumē. 179

mey peṟum avaiyē kaikōḷ vakaiyē. 180

pārppāṉ pāṅkaṉ tōḻi cevili
cīrttaku ciṟappiṉ kiḻavaṉ kiḻattiyoṭu
aḷavu iyal marapiṉ aṟu vakaiyōrum
kaḷaviṉ kiḷavikku uriyar eṉpa. 181

pāṇaṉ kūttaṉ viṟali parattai
āṇam cāṉṟa aṟivar kaṇṭōr
pēṇutaku ciṟappiṉ pārppāṉ mutalā
muṉṉuṟak kiḷanta aṟuvaroṭu tokaii
tol neṟi marapiṉ kaṟpiṟku uriyar. 182

ūrum ayalum cēriyōrum
nōy maruṅku aṟinarum tantaiyum taṉṉaiyum
koṇṭeṭuttu moḻiyappaṭutal allatu
kūṟṟu avaṇ iṉmai yāppuṟat tōṉṟum. 183

kiḻavaṉtaṉṉoṭum kiḻattitaṉṉoṭum
naṟṟāy kūṟal muṟṟat tōṉṟātu. 184

oṇ toṭi mātar kiḻavaṉ kiḻattiyoṭu
kaṇṭōr moḻital kaṇṭatu eṉpa. 185

iṭaic curamaruṅkiṉ kiḻavaṉ kiḻattiyoṭu
vaḻakkiyal āṇaiyiṉ kiḷattaṟkum uriyaṉ. 186

oḻintōr kiḷavi kiḻavaṉ kiḻattiyoṭu
moḻintāṅku uriyar muṉṉattiṉ eṭuttē. 187

maṉaiyōḷ kiḷaviyum kiḻavaṉ kiḷaviyum
niṉaiyum kālai kēṭkunar avarē. 188

pārppār aṟivar eṉṟu ivar kiḷavi
yārkkum varaiyār yāppoṭu puṇarntē. 189

parattai vāyil eṉa iru vīṟṟum
kiḻattiyaic cuṭṭāk kiḷappup payaṉ ilavē. 190

vāyil ucāvē tammuḷ uriya. 191

ñāyiṟu tiṅkaḷ aṟivē nāṇē
kaṭalē kāṉal vilaṅkē maraṉē
pulampuṟu poḻutē puḷḷē neñcē
avai ala piṟavum nutaliya neṟiyāṉ
colluna pōlavum kēṭkuna pōlavum
colliyāṅku amaiyum eṉmaṉār pulavar. 192

oru neṟippaṭṭu āṅku ōr iyal muṭiyum
karuma nikaḻcci iṭam eṉa moḻipa. 193

iṟappē nikaḻvē etiratu eṉṉum
tiṟattiyal maruṅkiṉ terintaṉar uṇara
poruḷ nikaḻvu uraippatu kālam ākum. 194

itu naṉi payakkum itaṉ māṟu eṉṉum
toku nilaik kiḷavi payaṉ eṉappaṭumē. 195

uyttuṇarvu iṉṟi talaivaru poruṇmaiyiṉ
meyp paṭa muṭippatu meyppāṭu ākum. 196

eṇ vakai iyal neṟi piḻaiyātāki
muṉṉuṟak kiḷanta muṭiviṉatu atuvē. 197

colloṭum kuṟippoṭum muṭivu koḷ iyaṟkai
pulliya kiḷavi eccam ākum. 198

iv iṭattu im moḻi ivar ivarkku uriya eṉṟu
av iṭattu avar avarkku uraippatu muṉṉam. 199

iṉpamum iṭumpaiyum puṇarvum pirivum
oḻukkamum eṉṟu ivai iḻukku neṟi iṉṟi
itu āku it tiṇaikku urip poruḷ eṉṉātu
potuvāy niṟṟal poruḷ vakai eṉpa. 200

av am makkaḷum vilaṅkum aṉṟip
piṟa avaṇ variṉum tiṟavatiṉ nāṭi
tamtam iyaliṉ marapoṭu muṭiyiṉ
at tiṟamtāṉē tuṟai eṉappaṭumē. 201

akaṉṟu poruḷ kiṭappiṉum aṇukiya nilaiyiṉum
iyaṉṟu poruḷ muṭiya tantaṉar uṇarttal
māṭṭu eṉa moḻipa pāṭṭiyal vaḻakkiṉ. 202

māṭṭum eccamum nāṭṭal iṉṟi
uṭaṉilai moḻiyiṉum toṭarnilai peṟumē. 203

vaṇṇamtāmē nāl aintu eṉpa. 204

avaitām,
pāa vaṇṇam tāa vaṇṇam
vallicai vaṇṇam mellicai vaṇṇam
iyaipu vaṇṇam aḷapeṭai vaṇṇam
neṭuñcīr vaṇṇam kuṟuñcīr vaṇṇam
cittira vaṇṇam nalipu vaṇṇam
akappāṭṭu vaṇṇam puṟappāṭṭu vaṇṇam
oḻuku vaṇṇam orūu vaṇṇam
eṇṇu vaṇṇam akaippu vaṇṇam
tūṅkal vaṇṇam ēntal vaṇṇam
uruṭṭu vaṇṇam muṭuku vaṇṇam eṉṟu
āṅku eṉa moḻipa aṟinticiṉōrē. 205

avaṟṟuḷ,
pāa vaṇṇam
coṟcīrttu āki nūṟpāl payilum. 206

tāa vaṇṇam
iṭaiyiṭṭu vanta etukaittu ākum. 207

vallicai vaṇṇam valleḻuttu mikumē. 208

mellicai vaṇṇam melleḻuttu mikumē. 209

iyaipu vaṇṇam iṭaiyeḻuttu mikumē. 210

aḷapeṭai vaṇṇam aḷapeṭai payilum. 211

neṭuñcīr vaṇṇam neṭṭeḻuttup payilum. 212

kuṟuñcīr vaṇṇam kuṟṟeḻuttup payilum. 213

cittira vaṇṇam
neṭiyavum kuṟiyavum nērntu uṭaṉ varumē. 214

nalipu vaṇṇam āytam payilum. 215

akappāṭṭu vaṇṇam
muṭiyāt taṉmaiyiṉ muṭintataṉ mēṟṟē. 216

puṟappāṭṭu vaṇṇam
muṭintatu pōṉṟu muṭiyātākum. 217

oḻuku vaṇṇam ōcaiyiṉ oḻukum. 218

orūu vaṇṇam orīit toṭukkum. 219

eṇṇu vaṇṇam eṇṇup payilum. 220

akaippu vaṇṇam aṟuttu aṟuttu oḻukum. 221

tūṅkal vaṇṇam vañci payilum. 222

ēntal vaṇṇam
colliya colliṉ colliyatu ciṟakkum. 223

uruṭṭu vaṇṇam arākam toṭukkum. 224

muṭuku vaṇṇam
aṭi iṟantu ōṭi ataṉ ōraṟṟē.225

vaṇṇamtāmē ivai eṉa moḻipa. 226

vaṉappu iyaltāṉē vakukkum kālai
cil meṉ moḻiyāṉ tāya paṉuvaliṉ
ammaitāṉē aṭi nimirvu iṉṟē. 227

ceyyuḷ moḻiyāṉ cīr puṉaintu yāppiṉ
av vakaitāṉē aḻaku eṉappaṭumē. 228

toṉmaitāṉē
uraiyoṭu puṇarnta yāppiṉ mēṟṟē. 229

iḻumeṉ moḻiyāṉ viḻumiyatu nuvaliṉum
paranta moḻiyāṉ aṭi nimirntu oḻukiṉum
tōl eṉa moḻipa tol moḻip pulavar. 230

viruntētāṉum
putuvatu puṉainta yāppiṉ mēṟṟē. 231

ñakārai mutalā ḷakārai īṟṟup
puḷḷi iṟuti iyaipu eṉappaṭumē. 232

cēri moḻiyāṉ cevvitiṉ kiḷantu
tērtal vēṇṭātu kuṟittatu tōṉṟiṉ
pulaṉ eṉa moḻipa pulaṉ uṇarntōrē. 233

oṟṟoṭu puṇarnta valleḻuttu aṭaṅkātu
kuṟaḷaṭi mutalā aintu aṭi oppittu
ōṅkiya moḻiyāṉ āṅku avaṇ moḻiyiṉ
iḻaipiṉ ilakkaṇam iyaintatākum. 234

ceyyuḷ maruṅkiṉ mey peṟa nāṭi
iḻaitta ilakkaṇam piḻaittaṉa pōla
varuva uḷa eṉiṉum vantavaṟṟu iyalāṉ
tiripu iṉṟi muṭittal teḷḷiyōr kaṭaṉē.235
9. marapiyal
māṟṟa aruñ ciṟappiṉ marapu iyal kiḷappiṉ
pārppum paṟaḻum kuṭṭiyum kuruḷaiyum
kaṉṟum piḷḷaiyum makavum maṟiyum eṉṟu
oṉpatum kuḻaviyoṭu iḷamaip peyarē. 1

ēṟum ēṟṟaiyum oruttalum kaḷiṟum
cēvum cēvalum iralaiyum kalaiyum
mōttaiyum takarum utaḷum apparum
pōttum kaṇṭiyum kaṭuvaṉum piṟavum
yātta āṇpāṟ peyar eṉa moḻipa. 2

pēṭaiyum peṭaiyum peṭṭaiyum peṇṇum
mūṭum nākum kaṭamaiyum aḷakum
mantiyum pāṭṭiyum piṇaiyum piṇavum
antam cāṉṟa piṭiyoṭu peṇṇē. 3

avaṟṟuḷ,
pārppum piḷḷaiyum paṟappavaṟṟu iḷamai. 4

tavaḻpavaitāmum avaṟṟu ōraṉṉa. 5

mūṅkā veruku eli mūvari aṇiloṭu
āṅku avai nāṉkum kuṭṭikku uriya. 6

paṟaḻ eṉappaṭiṉum uṟaḻ āṇṭu illai. 7

nāyē paṉṟi puli muyal nāṉkum
āyum kālai kuruḷai eṉpa. 8

nariyum aṟṟē nāṭiṉar koḷiṉē. 9

kuṭṭiyum paṟaḻum kūṟṟu avaṇ varaiyār. 10

piḷḷaip peyarum piḻaippu āṇṭu illai
koḷḷum kālai nāy alaṅkaṭaiyē. 11

yāṭum kutiraiyum navviyum uḻaiyum
ōṭum pulvāy uḷappaṭa maṟiyē. 12

kōṭu vāḻ kuraṅkum kuṭṭi kūṟupa. 13

makavum piḷḷaiyum paṟaḻum pārppum
avaiyum aṉṉa ap pālāṉa. 14

yāṉaiyum kutiraiyum kaḻutaiyum kaṭamaiyum
māṉoṭu aintum kaṉṟu eṉaṟku uriya. 15

erumaiyum maraiyum varaiyār āṇṭē. 16

kavariyum karāmum nikar avaṟṟuḷḷē. 17

oṭṭakam avaṟṟoṭu oru vaḻi nilaiyum. 18

kuñcaram peṟumē kuḻavip peyarkkoṭai. 19

āvum erumaiyum atu colappaṭumē. 20

kaṭamaiyum maraiyum mutal nilai oṉṟum. 21

kuraṅkum mucuvum ūkamum mūṉṟum
nirampa nāṭiṉ ap peyarkku uriya. 22

kuḻaviyum makavum āyiraṇṭu allavai
kiḻava alla makkaṭkaṇṇē. 23

piḷḷai kuḻavi kaṉṟē pōttu eṉak
koḷḷavum amaiyum ōr aṟivu uyirkkē. 24

nellum pullum nērār āṇṭē. 25

colliya marapiṉ iḷamaitāṉē
collum kālai avai ala ilavē. 26

oṉṟu aṟivatuvē uṟṟu aṟivatuvē
iraṇṭu aṟivatuvē ataṉoṭu nāvē
mūṉṟu aṟivatuvē avaṟṟoṭu mūkkē
nāṉku aṟivatuvē avaṟṟoṭu kaṇṇē
aintu aṟivatuvē avaṟṟoṭu ceviyē
āṟu aṟivatuvē avaṟṟoṭu maṉaṉē
nēritiṉ uṇarntōr neṟippaṭuttiṉarē. 27

pullum maraṉum ōr aṟiviṉavē
piṟavum uḷavē ak kiḷaip piṟappē. 28

nantum muraḷum īr aṟiviṉavē
piṟavum uḷavē akkiḷaip piṟappē. 29

citalum eṟumpum mū aṟiviṉavē
piṟavum uḷavē ak kiḷaip piṟappē. 30

naṇṭum tumpiyum nāṉku aṟiviṉavē
piṟavum uḷavē ak kiḷaip piṟappē. 31

māvum mākkaḷum ai aṟiviṉavē
piṟavum uḷavē ak kiḷaip piṟappē. 32

makkaḷtāmē āṟu aṟivu uyirē
piṟavum uḷavē ak kiḷaip piṟappē. 33

oru cār vilaṅkum uḷa eṉa moḻipa. 34

vēḻakku urittē vitantu kaḷiṟu eṉṟal. 35

kēḻaṟkaṇṇum kaṭi varai iṉṟē. 36

pulvāy puli uḻai maraiyē kavari
colliya karāmoṭu oruttal oṉṟum. 37

vār kōṭṭu yāṉaiyum paṉṟiyum aṉṉa. 38

ēṟpuṭaittu eṉpa erumaikkaṇṇum. 39

paṉṟi pulvāy uḻaiyē kavari
eṉṟu ivai nāṉkum ēṟu eṉaṟku uriya. 40

erumaiyum maraiyum peṟṟamum aṉṉa. 41

kaṭal vāḻ cuṟavum ēṟu eṉappaṭumē. 42

peṟṟam erumai puli marai pulvāy
maṟṟu ivai ellām pōttu eṉappaṭumē. 43

nīr vāḻ cātiyum atu peṟaṟku uriya. 44

mayilum eḻālum payilat tōṉṟum. 45

iralaiyum kalaiyum pulvāykku uriya. 46

kalai eṉ kāṭci uḻaikkum urittē
nilaiyiṟṟu ap peyar mucuviṉkaṇṇum. 47

mōttaiyum takarum utaḷum apparum
yātta eṉpa yāṭṭiṉkaṇṇē. 48

cēval peyarkkoṭai ciṟakoṭu civaṇum
mā irun tūvi mayil alaṅkaṭaiyē. 49

āṟṟaloṭu puṇarnta āṇpāṟku ellām
ēṟṟaik kiḷavi urittu eṉa moḻipa. 50

āṇpāl ellām āṇ eṉaṟku uriya
peṇpāl ellām peṇ eṉaṟku uriya
kāṇpa avai avai appālāṉa. 51

piṭi eṉ peṇ peyar yāṉai mēṟṟē. 52

oṭṭakam kutirai kaḻutai marai ivai
peṭṭai eṉṉum peyarkkoṭaikku uriya. 53

puḷḷum uriya ap peyarkku eṉpa. 54

pēṭaiyum peṭaiyum nāṭiṉ oṉṟum. 55

kōḻi kūkai āyiraṇṭu allavai
cūḻum kālai aḷaku eṉal amaiyā. 56

ap peyark kiḻamai mayiṟkum urittē. 57

pulvāy navvi uḻaiyē kavari
colvāy nāṭiṉ piṇai eṉappaṭumē. 58

paṉṟi pulvāy nāy eṉa mūṉṟum
oṉṟiya eṉpa piṇaviṉ peyarkkoṭai. 59

piṇaval eṉiṉum avaṟṟiṉ mēṟṟē. 60

peṟṟamum erumaiyum maraiyum āvē. 61

peṇṇum piṇāvum makkaṭku uriya. 62

erumaiyum maraiyum peṟṟamum nākē. 63

nīr vāḻ cātiyuḷ nantum nākē. 64

mūṭum kaṭamaiyum yāṭu ala peṟāa. 65

pāṭṭi eṉpa paṉṟiyum nāyum. 66

nariyum aṟṟē nāṭiṉar koḷiṉē. 67

kuraṅkum mucuvum ūkamum manti. 68

kuraṅkiṉ ēṟṟiṉaik kaṭuvaṉ eṉṟalum
maram payil kūkaiyaik kōṭṭāṉ eṉṟalum
cev vāyk kiḷiyait tattai eṉṟalum
vev vāy verukiṉaip pūcai eṉṟalum
kutiraiyuḷ āṇiṉaic cēval eṉṟalum
iruḷ niṟap paṉṟiyai ēṉam eṉṟalum
erumaiyuḷ āṇiṉaik kaṇṭi eṉṟalum
muṭiya vanta av vaḻakku uṇmaiyiṉ
kaṭiyal ākā kaṭaṉ aṟintōrkkē. 69

peṇṇum āṇum piḷḷaiyum avaiyē. 70

nūlē karakam mukkōl maṇaiyē
āyum kālai antaṇarkku uriya. 71

paṭaiyum koṭiyum kuṭaiyum muracum
naṭai navil puraviyum kaḷiṟum tērum
tārum muṭiyum nērvaṉa piṟavum
terivu koḷ ceṅkōl aracarkku uriya. 72

antaṇāḷarkku uriyavum aracarkku
oṉṟiya varūum poruḷumār uḷavē. 73

paricil pāṭāṇ tiṇait tuṟaik kiḻamaippeyar
neṭuntakai cemmal eṉṟu ivai piṟavum
poruntac collutal avarkku urittaṉṟē. 74

ūrum peyarum uṭaittoḻiṟ karuviyum
yārum cārtti avai avai peṟumē. 75
talaimaik kuṇac colum tamtamakku uriya
nilaimaikku ēṟpa nikaḻttupa eṉpa. 76

iṭai iru vakaiyōr allatu nāṭiṉ
paṭai vakai peṟāar eṉmaṉār pulavar. 77

vaicikaṉ peṟumē vāṇika vāḻkkai. 78

mey teri vakaiyiṉ eṇ vakai uṇaviṉ
ceytiyum varaiyār ap pālāṉa. 79

kaṇṇiyum tārum eṇṇiṉar āṇṭē. 80

vēḷāṇ māntarkku uḻutūṇ allatu
il eṉa moḻipa piṟa vakai nikaḻcci. 81

vēntu viṭu toḻiliṉ paṭaiyum kaṇṇiyum
vāyntaṉar eṉpa avar peṟum poruḷē. 82

antaṇāḷarkku aracu varaivu iṉṟē. 83

villum vēlum kaḻalum kaṇṇiyum
tārum mālaiyum tērum māvum
maṉ peṟu marapiṉ ēṉōrkkum uriya. 84

aṉṉar āyiṉum iḻintōrkku illai.85

puṟak kāḻaṉavē pul eṉa moḻipa. 86

akak kāḻaṉavē maram eṉa moḻipa. 87

tōṭē maṭalē ōlai eṉṟā
ēṭē itaḻē pāḷai eṉṟā
īrkkē kulai eṉa nērntaṉa piṟavum
pulloṭu varum eṉac colliṉar pulavar. 88

ilaiyē taḷirē muṟiyē tōṭē
ciṉaiyē kuḻaiyē pūvē arumpē
naṉai uḷḷuṟutta aṉaiyavai ellām
maraṉoṭu varūum kiḷavi eṉpa. 89

kāyē paḻamē tōlē cetiḷē
vīḻoṭu eṉṟu āṅku avaiyum aṉṉa. 90

nilam tī nīr vaḷi vicumpoṭu aintum
kalanta mayakkam ulakam ātaliṉ
iru tiṇai aim pāl iyal neṟi vaḻāamait
tirivu il colloṭu taḻāal vēṇṭum. 91

marapunilai tirital ceyyuṭku illai
marapu vaḻip paṭṭa colliṉāṉē. 92

marapunilai tiriyiṉ piṟitu piṟitu ākum. 93

vaḻakku eṉappaṭuvatu uyarntōr mēṟṟē
nikaḻcci avar kaṭṭu ākalāṉa. 94

marapunilai tiriyā māṭciya āki
urai paṭu nūltām iru vakai iyala
mutalum vaḻiyum eṉa nutaliya neṟiyiṉa. 95

viṉaiyiṉ nīṅki viḷaṅkiya aṟiviṉ
muṉaivaṉ kaṇṭatu mutal nūl ākum. 96

vaḻi eṉappaṭuvatu ataṉ vaḻittu ākum. 97

vaḻiyiṉ neṟiyē nāl vakaittu ākum. 98

tokuttal virittal tokaiviri moḻipeyarttu
atarppaṭa yāttaloṭu aṉai marapiṉavē. 99

otta cūttiram uraippiṉ kāṇṭikai
meyppaṭak kiḷanta vakaiyatu āki
īr aiṅ kuṟṟamum iṉṟi nēritiṉ
muppattiru vakai uttiyoṭu puṇariṉ
nūl eṉa moḻipa nuṇaṅku moḻip pulavar. 100

urai eṭuttu ataṉ muṉ yāppiṉum cūttiram
purai tapa uṭaṉpaṭak kāṇṭikai puṇarppiṉum
vitittalum vilakkalum eṉa iru vakaiyoṭu
purai tapa nāṭip puṇarkkavum paṭumē. 101

mēṟ kiḷanteṭutta yāppiṉuḷ poruḷoṭu
cil vakai eḻuttiṉ ceyyuṭku āki
collum kālai urai akattu aṭakki
nuṇmaiyoṭu puṇarnta oṇmaittu āki
tuḷakkal ākāt tuṇaimai eyti
aḷakkal ākā arum poruṭṭu āki
pala vakaiyāṉum payaṉ teripu uṭaiyatu
cūttirattu iyalpu eṉa yāttaṉar pulavar. 102

paḻippu il cūttiram paṭṭa paṇpiṉ
karappu iṉṟi muṭivatu kāṇṭikai ākum. 103

viṭṭu akalvu iṉṟi virivoṭu porunti
cuṭṭiya cūttiram muṭittaṟ poruṭṭā
ētu naṭaiyiṉum eṭuttukkāṭṭiṉum
mēvāṅku amainta meyn neṟittu atuvē. 104

cūttirattuṭ poruḷ aṉṟiyum yāppuṟa
iṉṟiyamaiyātu iyaipavai ellām
oṉṟa uraippatu urai eṉappaṭumē. 105

maṟutalaik kaṭāa māṟṟamum uṭaittāy
taṉ nūlāṉum muṭinta nūlāṉum
aiyamum maruṭkaiyum cevvitiṉ nīkki
teṟṟeṉa oru poruḷ oṟṟumai koḷīi
tuṇivoṭu niṟṟal eṉmaṉār pulavar. 106

collappaṭṭaṉa ellā māṇpum
maṟutalai āyiṉum maṟṟu atu citaivē. 107

citaivu il eṉpa mutalvaṉ kaṇṇē. 108

mutal vaḻi āyiṉum yāppiṉuḷ citaiyum
vallōṉ puṇarā vāram pōṉṟē. 109

citaivu eṉappaṭupavai vacai aṟa nāṭiṉ
kūṟiyatu kūṟal māṟu koḷak kūṟal
kuṉṟak kūṟal mikai paṭak kūṟal
poruḷ ila kūṟal mayaṅkak kūṟal
kēṭpōrkku iṉṉā yāppiṟṟu ātal
paḻitta moḻiyāṉ iḻukkam kūṟal
taṉṉāṉ oru poruḷ karutik kūṟal
eṉṉa vakaiyiṉum maṉam kōḷ iṉmai
aṉṉa piṟavum avaṟṟu viri ākum. 110

etir maṟuttu uṇariṉ at tiṟattavum avaiyē. 111

otta kāṭci utti vakai virippiṉ
nutaliyatu aṟital atikāra muṟaiyē
tokuttuk kūṟal vakuttu meyn niṟuttal
moḻinta poruḷoṭu oṉṟa vaittal
moḻiyātataṉai muṭṭu iṉṟi muṭittal
vārātataṉāṉ vantatu muṭittal
vantatu koṇṭu vārātatu uṇarttal
muntu moḻintataṉ talaitaṭumāṟṟē
oppak kūṟal orutalai moḻital
taṉ kōḷ kūṟal muṟai piṟaḻāmai
piṟaṉ uṭaṉpaṭṭatu tāṉ uṭampaṭutal
iṟantatu kāttal etiratu pōṟṟal
moḻivām eṉṟal kūṟiṟṟu eṉṟal
tāṉ kuṟiyiṭutal orutalai aṉmai
muṭintatu kāṭṭal āṇai kūṟal
pal poruṭku ēṟpiṉ nallatu kōṭal
tokutta moḻiyāṉ vakuttaṉar kōṭal
maṟutalai citaittut taṉ tuṇipu uraittal
piṟaṉ kōḷ kūṟal aṟiyātu uṭampaṭal
poruḷ iṭaiyiṭutal etir poruḷ uṇarttal
colliṉ eccam colliyāṅku uṇarttal
tantu puṇarntu uraittal ñāpakam kūṟal
uyttukkoṇṭu uṇarttaloṭu meyppaṭa nāṭic
colliya alla piṟa avaṇ variṉum
colliya vakaiyāṉ curuṅka nāṭi
maṉattiṉ eṇṇi mācu aṟat terintukoṇṭu
iṉattiṉ cērtti uṇarttal vēṇṭum
nuṉittaku pulavar kūṟiya nūlē. 112


poruḷatikāram muṟṟiṟṟu
This page was first put up on Feb. 2, 2001