THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm


Project Madurai
Copyright (c) 2001 All Rights Reserved

tolkappiyam of tolkappiyar part ii- collattikaram

###

tolkāppiyariṉ 'tolkāppiyam' iraṇṭām pākam - collatikāramEtext Preparation & PDF version: Dr.K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland
Proof-reading & Web version: Mr. N.D. Logasundaram, Chennai, Tamilnadu


(c) Project Madurai 1999-2001
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the internet. Details of
Project Madurai are available at the website http://www.tamil.net/projectmadurai
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept
intact.


tolkappiyam -part ii
tolkāppiyam - iraṇṭām pākam - collatikāram1. kiḷaviyākkam


uyartiṇai eṉmaṉār makkaṭ cuṭṭē
aḵṟiṇai eṉmaṉār avar ala piṟavē
āyiru tiṇaiyiṉ icaikkumaṉa collē. 1

āṭūu aṟi col makaṭūu aṟi col
pallōr aṟiyum colloṭu civaṇi
am mup pāṟcol uyartiṇaiyavvē. 2

oṉṟu aṟi collē pala aṟi col eṉṟu
āyiru pāṟcol aḵṟiṇaiyavvē. 3

peṇmai cuṭṭiya uyartiṇai maruṅkiṉ
āṇmai tirinta peyar nilaik kiḷaviyum
teyvam cuṭṭiya peyar nilaik kiḷaviyum
iv eṉa aṟiyum antam tamakku ilavē
uyartiṇai maruṅkiṉ pāl pirintu icaikkum. 4

ṉaḵkāṉ oṟṟē āṭūu aṟi col. 5

ḷaḵkāṉ oṟṟē makaṭū aṟi col. 6

raḵkāṉ oṟṟum pakara iṟutiyum
māraik kiḷavi uḷappaṭa mūṉṟum
nērat tōṉṟum palar aṟi collē. 7

oṉṟu aṟi kiḷavi ta ṟa ṭa ūrnta
kuṉṟiyalukarattu iṟuti ākum. 8

a ā va eṉa varūum iṟuti
ap pāl mūṉṟē pala aṟi collē. 9

iru tiṇai maruṅkiṉ aim pāl aṟiya
īṟṟiṉ niṉṟu icaikkum patiṉōr eḻuttum
tōṟṟamtāmē viṉaiyoṭu varumē. 10

viṉaiyiṉ tōṉṟum pāl aṟi kiḷaviyum
peyariṉ tōṉṟum pāl aṟi kiḷaviyum
mayaṅkal kūṭā tam marapiṉavē. 11

āṇmai tirinta peyar nilaik kiḷavi
āṇmai aṟi coṟku āku iṭaṉ iṉṟē. 12

ceppum viṉāvum vaḻāal ōmpal. 13

viṉāvum ceppē viṉā etir variṉē. 14

ceppē vaḻīiyiṉum varai nilai iṉṟē
ap poruḷ puṇarnta kiḷaviyāṉa. 15

ceppiṉum viṉāviṉum ciṉai mutal kiḷavikku
ap poruḷ ākum uṟaḻ tuṇaip poruḷē. 16

takutiyum vaḻakkum taḻīiyiṉa oḻukum
pakutik kiḷavi varai nilai ilavē. 17

iṉac cuṭṭu illāp paṇpu koḷ peyarkkoṭai
vaḻakku āṟu alla ceyyuḷ āṟē. 18

iyaṟkaip poruḷai iṟṟu eṉak kiḷattal. 19

ceyaṟkaip poruḷai ākkamoṭu kūṟal. 20

ākkamtāṉē kāraṇam mutaṟṟē. 21

ākkak kiḷavi kāraṇam iṉṟiyum
pōkku iṉṟu eṉpa vaḻakkiṉuḷḷē. 22

pāl mayakku uṟṟa aiyak kiḷavi
tāṉ aṟi poruḷvayiṉ paṉmai kūṟal. 23

urupu eṉa moḻiyiṉum aḵṟiṇaip pirippiṉum
iru vīṟṟum urittē cuṭṭum kālai. 24

taṉmai cuṭṭalum urittu eṉa moḻipa
aṉmaik kiḷavi vēṟu iṭattāṉa. 25

aṭai ciṉai mutal eṉa muṟai mūṉṟum mayaṅkāmai
naṭai peṟṟu iyalum vaṇṇac ciṉaic col. 26

oruvaraik kūṟum paṉmaik kiḷaviyum
oṉṟaṉaik kūṟum paṉmaik kiḷaviyum
vaḻakkiṉ ākiya uyar col kiḷavi
ilakkaṇa maruṅkiṉ col āṟu alla. 27

celaviṉum varaviṉum taraviṉum koṭaiyiṉum
nilai peṟat tōṉṟum an nāṟ collum
taṉmai muṉṉilai paṭarkkai eṉṉum
am mū iṭattum uriya eṉpa. 28

avaṟṟuḷ,
taru col varu col āyiru kiḷaviyum
taṉmai muṉṉilai āyīr iṭatta. 29

ēṉai iraṇṭum ēṉai iṭatta.30

yātu evaṉ eṉṉum āyiru kiḷaviyum
aṟiyāp poruḷvayiṉ ceṟiyat tōṉṟum. 31

avaṟṟuḷ,
yātu eṉa varūum viṉāviṉ kiḷavi
aṟinta poruḷvayiṉ aiyam tīrtaṟkut
terinta kiḷavi ātalum urittē. 32

iṉaittu eṉa aṟinta ciṉai mutal kiḷavikku
viṉaippaṭu tokutiyiṉ ummai vēṇṭum. 33

maṉṉāp poruḷum aṉṉa iyaṟṟē. 34

ep poruḷ āyiṉum allatu il eṉiṉ
ap poruḷ allāp piṟitu poruḷ kūṟal. 35

ap poruḷ kūṟiṉ cuṭṭik kūṟal. 36

poruḷoṭu puṇarāc cuṭṭuppeyar āyiṉum
poruḷ vēṟupaṭāatu oṉṟu ākummē. 37
iyaṟpeyark kiḷaviyum cuṭṭuppeyark kiḷaviyum
viṉaikku oruṅku iyalum kālam tōṉṟiṉ
cuṭṭuppeyark kiḷavi muṟpaṭak kiḷavār
iyaṟpeyar vaḻiya eṉmaṉār pulavar. 38

muṟpaṭak kiḷattal ceyyuḷuḷ urittē. 39
cuṭṭu mutal ākiya kāraṇak kiḷaviyum
cuṭṭuppeyar iyaṟkaiyiṉ ceṟiyat tōṉṟum. 40

ciṟappiṉ ākiya peyarnilaik kiḷavikkum
iyaṟpeyark kiḷavi muṟpaṭak kiḷavār. 41

oru poruḷ kuṟitta vēṟu peyark kiḷavi
toḻil vēṟu kiḷappiṉ oṉṟu iṭaṉ ilavē. 42

taṉmaic collē aḵṟiṇaik kiḷavi eṉṟu
eṇṇu vaḻi maruṅkiṉ viravutal varaiyār. 43

orumai eṇṇiṉ potup piri pāṟcol
orumaikku allatu eṇṇu muṟai nillātu. 44

viyaṅkōḷ eṇṇuppeyar tiṇai viravu varaiyār. 45

vēṟu viṉaip potuc col oru viṉai kiḷavār. 46

eṇṇuṅkālum atu ataṉ marapē. 47

iraṭṭaikkiḷavi iraṭṭiṉ pirintu icaiyā. 48

oru peyarp potuc col uḷ poruḷ oḻiyat
teripu vēṟu kiḷattal talaimaiyum paṉmaiyum
uyartiṇai maruṅkiṉum aḵṟiṇai maruṅkiṉum. 49

peyariṉum toḻiliṉum piripavai ellām
mayaṅkal kūṭā vaḻakkuvaḻip paṭṭaṉa. 50

palavayiṉāṉum eṇṇut tiṇai viravuppeyar
aḵṟiṇai muṭipiṉa ceyyuḷuḷḷē. 51

viṉai vēṟupaṭūum pala poruḷ oru col
viṉai vēṟupaṭāap pala poruḷ oru col eṉṟu
āyiru vakaiya pala poruḷ oru col. 52

avaṟṟuḷ,
viṉai vēṟupaṭūum pala poruḷ oru col
vēṟupaṭu viṉaiyiṉum iṉattiṉum cārpiṉum
tēṟat tōṉṟum poruḷ teri nilaiyē. 53

oṉṟu viṉai maruṅkiṉ oṉṟit tōṉṟum. 54

viṉai vēṟupaṭāap pala poruḷ oru col
niṉaiyum kālai kiḷantāṅku iyalum. 55

kuṟittōṉ kūṟṟam terittu moḻi kiḷavi. 56

kuṭimai āṇmai iḷamai mūppē
aṭimai vaṉmai viruntē kuḻuvē
peṇmai aracē makavē kuḻavi
taṉmai tiri peyar uṟuppiṉ kiḷavi
kātal ciṟappē ceṟaṟcol viṟaṟcol eṉṟu
āvaṟu mūṉṟum uḷappaṭat tokaii
aṉṉa piṟavum avaṟṟoṭu civaṇi
muṉṉattiṉ uṇarum kiḷavi ellām
uyartiṇai maruṅkiṉ nilaiyiṉa āyiṉum
aḵṟiṇai maruṅkiṉ kiḷantāṅku iyalum. 57

kālam ulakam uyirē uṭampē
pāl varai teyvam viṉaiyē pūtam
ñāyiṟu tiṅkaḷ col eṉa varūum
āyīr aintoṭu piṟavum aṉṉa
āvayiṉ varūum kiḷavi ellām
pāl pirintu icaiyā uyartiṇai mēṉa. 58

niṉṟāṅku icaittal ivaṇ iyalpu iṉṟē. 59

icaittalum uriya vēṟiṭattāṉa. 60

eṭutta moḻi iṉam ceppalum urittē. 61

kaṇṇum tōḷum mulaiyum piṟavum
paṉmai cuṭṭiya ciṉai nilaik kiḷavi
paṉmai kūṟum kaṭappāṭu ilavē
tam viṉaikku iyalum eḻuttu alaṅkaṭaiyē. 622. vēṟṟumaiyiyalvēṟṟumaitāmē ēḻ eṉa moḻipa. 1

viḷi koḷvataṉkaṇ viḷiyoṭu eṭṭē. 2

avaitām,
peyar ai oṭu ku
iṉ atu kaṇ viḷi eṉṉum īṟṟa. 3

avaṟṟuḷ,
eḻuvāy vēṟṟumai peyar tōṉṟu nilaiyē. 4

poruṇmai cuṭṭal viyaṅkoḷa varutal
viṉai nilai uraittal viṉāviṟku ēṟṟal
paṇpu koḷa varutal peyar koḷa varutal eṉṟu
aṉṟi aṉaittum peyarp payaṉilaiyē. 5

peyariṉ ākiya tokaiyumār uḷavē
avvum uriya appālāṉa. 6

ev vayiṉ peyarum veḷippaṭat tōṉṟi
av iyal nilaiyal cevvitu eṉpa. 7

kūṟiya muṟaiyiṉ urupu nilai tiriyātu
īṟu peyarkku ākum iyaṟkaiya eṉpa. 8

peyarnilaik kiḷavi kālam tōṉṟā
toḻil nilai oṭṭum oṉṟu alaṅkaṭaiyē. 9

iraṇṭākuvatē,
ai eṉap peyariya vēṟṟumaik kiḷavi
ev vaḻi variṉum viṉaiyē viṉaikkuṟippu
av iru mutaliṉ tōṉṟum atuvē. 10

kāppiṉ oppiṉ ūrtiyiṉ iḻaiyiṉ
oppiṉ pukaḻiṉ paḻiyiṉ eṉṟā
peṟaliṉ iḻaviṉ kātaliṉ vekuḷiyiṉ
ceṟaliṉ uvattaliṉ kaṟpiṉ eṉṟā
aṟuttaliṉ kuṟaittaliṉ tokuttaliṉ pirittaliṉ
niṟuttaliṉ aḷaviṉ eṇṇiṉ eṉṟā
ākkaliṉ cārtaliṉ celaviṉ kaṉṟaliṉ
nōkkaliṉ añcaliṉ citaippiṉ eṉṟā
aṉṉa piṟavum am mutaṟ poruḷa
eṉṉa kiḷaviyum ataṉ pāla eṉmaṉār. 11

mūṉṟākuvatē,
oṭu eṉap peyariya vēṟṟumaik kiḷavi
viṉaimutal karuvi aṉai mutaṟṟu atuvē. 12

ataṉiṉ iyaṟal ataṉ taku kiḷavi
ataṉ viṉaippaṭutal ataṉiṉ ātal
ataṉiṉ kōṭal ataṉoṭu mayaṅkal
ataṉoṭu iyainta oru viṉaik kiḷavi
ataṉoṭu iyainta vēṟu viṉaik kiḷavi
ataṉoṭu iyainta oppu al oppu urai
iṉ āṉ ētu īṅku eṉa varūum
aṉṉa piṟavum ataṉ pāla eṉmaṉār. 13

nāṉkākuvatē,
ku eṉap peyariya vēṟṟumaik kiḷavi
ep poruḷ āyiṉum koḷḷum atuvē. 14

ataṟku viṉai uṭaimaiyiṉ ataṟku uṭampaṭutaliṉ
ataṟkup paṭu poruḷiṉ atu āku kiḷaviyiṉ
ataṟku yāppu uṭaimaiyiṉ ataṉ poruṭṭu ātaliṉ
naṭpiṉ pakaiyiṉ kātaliṉ ciṟappiṉ eṉṟu
ap poruṭ kiḷaviyum ataṉ pāla eṉmaṉār. 15

aintākuvatē,
iṉ eṉap peyariya vēṟṟumaik kiḷavi
itaṉiṉ iṟṟu itu eṉṉum atuvē. 16

vaṇṇam vaṭivē aḷavē cuvaiyē
taṇmai vemmai accam eṉṟā
naṉmai tīmai ciṟumai perumai
vaṉmai meṉmai kaṭumai eṉṟā
mutumai iḷamai ciṟattal iḻittal
putumai paḻamai ākkam eṉṟā
iṉmai uṭaimai nāṟṟam tīrtal
paṉmai ciṉmai paṟṟu viṭutal eṉṟu
aṉṉa piṟavum ataṉ pāla eṉmaṉār. 17

āṟākuvatē,
atu eṉap periya vēṟṟumaik kiḷavi
taṉṉiṉum piṟitiṉum itaṉatu itu eṉum
aṉṉa kiḷavik kiḻamaittu atuvē. 18

iyaṟkaiyiṉ uṭaimaiyiṉ muṟaimaiyiṉ kiḻamaiyiṉ
ceyaṟkaiyiṉ mutumaiyiṉ viṉaiyiṉ eṉṟā
karuviyiṉ tuṇaiyiṉ kalattiṉ mutaliṉ
oruvaḻi uṟuppiṉ kuḻuviṉ eṉṟā
terintu moḻic ceytiyiṉ nilaiyiṉ vāḻcciyiṉ
tirintu vēṟupaṭūum piṟavum aṉṉa
kūṟiya maruṅkiṉ tōṉṟum kiḷavi
āṟaṉ pāla eṉmaṉār pulavar. 19

ēḻākuvatē,
kaṇ eṉap peyariya vēṟṟumai kiḷavi
viṉai cey iṭattiṉ nilattiṉ kālattiṉ
aṉai vakaik kuṟippiṉ tōṉṟum atuvē. 20

kaṇ kāl puṟam akam uḷ uḻai kīḻ mēl
piṉ cār ayal puṭai tēvakai eṉāa
muṉ iṭai kaṭai talai valam iṭam eṉāa
aṉṉa piṟavum ataṉ pāla eṉmaṉār. 21

vēṟṟumaip poruḷai virikkum kālai
īṟṟu niṉṟu iyalum tokaivayiṉ pirintu
pal āṟākap poruḷ puṇarntu icaikkum
ellāc collum uriya eṉpa. 22
3. vēṟṟumaimayaṅkiyal


karumam allāc cārpu eṉ kiḷavikku
urimaiyum uṭaittē kaṇ eṉ vēṟṟumai. 1

ciṉai nilaik kiḷavikku aiyum kaṇṇum
viṉai nilai okkum eṉmaṉār pulavar. 2

kaṉṟalum celavum oṉṟumār viṉaiyē. 3

mutaṟciṉaik kiḷavikku atu eṉ vēṟṟumai
mutaṟkaṇ variṉē ciṉaikku ai varumē. 4

mutal muṉ ai variṉ kaṇ eṉ vēṟṟumai
ciṉai muṉ varutal teḷḷitu eṉpa. 5

mutalum ciṉaiyum poruḷ vēṟupaṭāa
nuvalum kālai coṟkuṟippiṉavē. 6

piṇṭap peyarum āyiyal tiriyā
paṇṭu iyal maruṅkiṉ marīiya marapē. 7

oru viṉai oṭuc col uyarpiṉ vaḻittē. 8

mūṉṟaṉum aintaṉum tōṉṟak kūṟiya
ākkamoṭu puṇarnta ētuk kiḷavi
nōkku ōraṉaiya eṉmaṉār pulavar. 9

iraṇṭaṉ maruṅkiṉ nōkku al nōkkam av
iraṇṭaṉ maruṅkiṉ ētuvum ākum. 10

atu eṉ vēṟṟumai uyartiṇait tokaivayiṉ
atu eṉ urupu keṭa kukaram varumē. 11

taṭumāṟu toḻiṟpeyarkku iraṇṭum mūṉṟum
kaṭi nilai ilavē poruḷvayiṉāṉa. 12

īṟṟup peyar muṉṉar mey aṟi paṉuvaliṉ
vēṟṟumai teripa uṇarumōrē. 13

ōmpaṭaik kiḷavikku aiyum āṉum
tām pirivu ilavē tokai varu kālai. 14

āṟaṉ maruṅkiṉ vāḻccik kiḻamaikku
ēḻum ākum uṟai nilattāṉa. 15

kut toka varūum koṭai etir kiḷavi
ap poruḷ āṟaṟku urittum ākum, 16

accak kiḷavikku aintum iraṇṭum
eccam ilavē poruḷvayiṉāṉa. 17

aṉṉa piṟavum tol neṟi piḻaiyātu
urupiṉum poruḷiṉum mey taṭumāṟi
iru vayiṉ nilaiyum vēṟṟumai ellām
tiripu iṭaṉ ilavē teriyumōrkkē. 18

urupu toṭarntu aṭukkiya vēṟṟumaik kiḷavi
oru col naṭaiya poruḷ cel maruṅkē. 19

iṟutiyum iṭaiyum ellā urupum
neṟi paṭu poruḷvayiṉ nilavutal varaiyār. 20

piṟitu piṟitu ēṟṟalum urupu toka varutalum
neṟipaṭa vaḻaṅkiya vaḻi maruṅku eṉpa. 21

aiyum kaṇṇum allāp poruḷvayiṉ
mey urupu tokāa iṟutiyāṉa. 22

yātaṉ urupiṉ kūṟiṟṟu āyiṉum
poruḷ cel maruṅkiṉ vēṟṟumai cārum. 23

etir maṟuttu moḻiyiṉum tamtam marapiṉ
poruḷ nilai tiriyā vēṟṟumaic collē. 24

ku ai āṉ eṉa varūum iṟuti
avvoṭu civaṇum ceyyuḷuḷḷē. 25

a eṉap piṟattal aḵṟiṇai maruṅkiṉ
kuvvum aiyum il eṉa moḻipa. 26

itaṉatu itu iṟṟu eṉṉum kiḷaviyum
ataṉaik koḷḷum poruḷvayiṉāṉum
ataṉāṉ ceyaṟpaṭaṟku otta kiḷaviyum
muṟai koṇṭu eḻunta peyarccol kiḷaviyum
pāl varai kiḷaviyum paṇpiṉ ākkamum
kālattiṉ aṟiyum vēṟṟumaik kiḷaviyum
paṟṟu viṭu kiḷaviyum tīrntu moḻik kiḷaviyum
aṉṉa piṟavum nāṉkaṉ urupiṉ
tol neṟi marapiṉa tōṉṟal āṟē. 27

ēṉai urupum aṉṉa marapiṉa
māṉam ilavē col muṟaiyāṉa. 28

viṉaiyē ceyvatu ceyappaṭuporuḷē
nilaṉē kālam karuvi eṉṟā
iṉṉataṟku itu payaṉ āka eṉṉum
aṉṉa marapiṉ iraṇṭoṭum tokaii
āyeṭṭu eṉpa toḻil mutaṉilaiyē. 29

avaitām,
vaḻaṅku iyal maruṅkiṉ kuṉṟuva kuṉṟum. 30

mutaliṉ kūṟum ciṉai aṟi kiḷaviyum
ciṉaiyiṉ kūṟum mutal aṟi kiḷaviyum
piṟantavaḻik kūṟalum paṇpu koḷ peyarum
iyaṉṟatu moḻitalum irupeyaroṭṭum
viṉaimutal uraikkum kiḷaviyoṭu tokaii
aṉai marapiṉavē ākupeyark kiḷavi. 31

avaitām,
tamtam poruḷvayiṉ tammoṭu civaṇalum
oppu il vaḻiyāṉ piṟitu poruḷ cuṭṭalum
ap paṇpiṉavē nuvalum kālai. 32
vēṟṟumai maruṅkiṉ pōṟṟal vēṇṭum. 33

aḷavu niṟaiyum avaṟṟoṭu koḷvaḻi
uḷa eṉa moḻipa uṇarnticiṉōrē. 34

kiḷanta alla vēṟu piṟa tōṉṟiṉum
kiḷantavaṟṟu iyalāṉ uṇarntaṉar koḷalē. 35

4. viḷimarapu


viḷi eṉappaṭupa koḷḷum peyaroṭu
teḷiyat tōṉṟum iyaṟkaiya eṉpa. 1

avvē,
iv eṉa aṟitaṟku mey peṟak kiḷappa. 2

avaitām,
i u ai ō eṉṉum iṟuti
ap pāl nāṉkē uyartiṇai maruṅkiṉ
meyp poruḷ cuṭṭiya viḷi koḷ peyarē.3

avaṟṟuḷ,
i ī ākum ai āy ākum. 4

ōvum uvvum ēyoṭu civaṇum. 5

ukaramtāṉē kuṟṟiyalukaram. 6

ēṉai uyirē uyartiṇai maruṅkiṉ
tām viḷi koḷḷā eṉmaṉār pulavar. 7

aḷapeṭai mikūum ikara iṟu peyar
iyaṟkaiya ākum ceyaṟkaiya eṉpa. 8

muṟaippeyar maruṅkiṉ ai eṉ iṟuti
āvoṭu varutaṟku uriyavum uḷavē. 9

aṇmaic collē iyaṟkai ākum. 10

ṉa ra la ḷa eṉṉum an nāṉku eṉpa
puḷḷi iṟuti viḷi koḷ peyarē. 11

ēṉaip puḷḷi īṟu viḷi koḷḷā. 12

aṉ eṉ iṟuti ā ākummē. 13

aṇmaic colliṟku akaramum ākum. 14

āṉ eṉ iṟuti iyaṟkai ākum.15

toḻiliṉ kūṟum āṉ eṉ iṟuti
āy ākummē viḷivayiṉāṉa. 16

paṇpu koḷ peyarum ataṉ ōraṟṟē. 17

aḷapeṭaip peyarē aḷapeṭai iyala. 18

muṟaippeyark kiḷavi ēyoṭu varumē. 19

tāṉ eṉ peyarum cuṭṭumutaṟ peyarum
yāṉ eṉ peyarum viṉāviṉ peyarum
aṉṟi aṉaittum viḷi kōḷ ilavē. 20

ārum aruvum īroṭu civaṇum. 21

toḻiṟpeyar āyiṉ ēkāram varutalum
vaḻukku iṉṟu eṉmaṉār vayaṅkiyōrē. 22

paṇpu koḷ peyarum ataṉ ōraṟṟē. 23

aḷapeṭaip peyarē aḷapeṭai iyala. 24

cuṭṭumutaṟ peyarē muṉ kiḷantaṉṉa. 25

nummiṉ tiripeyar viṉāviṉ peyar eṉṟu
am muṟai iraṇṭum avaṟṟu iyalpu iyalum. 26

eñciya iraṇṭiṉ iṟutip peyarē
niṉṟa īṟṟu ayal nīṭṭam vēṇṭum. 27

ayal neṭitu āyiṉ iyaṟkai ākum. 28

viṉaiyiṉum paṇpiṉum
niṉaiyat tōṉṟum āḷ eṉ iṟuti
āy ākummē viḷivayiṉāṉa. 29

muṟaippeyark kiḷavi muṟaippeyar iyala. 30

cuṭṭumutaṟ peyarum viṉāviṉ peyarum
muṉ kiḷantaṉṉa eṉmaṉār pulavar. 31

aḷapeṭaip peyarē aḷapeṭai iyala. 32
kiḷanta iṟuti aḵṟiṇai viravuppeyar
viḷampiya neṟiya viḷikkum kālai. 33

puḷḷiyum uyirum iṟuti ākiya
aḵṟiṇai maruṅkiṉ ellāp peyarum
viḷi nilai peṟūum kālam tōṉṟiṉ
teḷi nilai uṭaiya ēkāram varalē. 34

uḷa eṉappaṭṭa ellāp peyarum
aḷapu iṟantaṉavē viḷikkum kālai
cēymaiyiṉ icaikkum vaḻakkattāṉa. 35

amma eṉṉum acaiccol nīṭṭam
am muṟaippeyaroṭu civaṇātu āyiṉum
viḷiyoṭu koḷpa teḷiyumōrē. 36

ta na nu e eṉa avai mutal ākit
taṉmai kuṟitta ṉa ra ḷa eṉ iṟutiyum
aṉṉa piṟavum peyar nilai variṉē
iṉmai vēṇṭum viḷiyoṭu koḷalē. 37
5. peyariyal


ellāc collum poruḷ kuṟittaṉavē. 1

poruṇmai teritalum coṉmai teritalum
colliṉ ākum eṉmaṉār pulavar. 2

teripu vēṟu nilaiyalum kuṟippiṉ tōṉṟalum
iru pāṟṟu eṉpa poruṇmai nilaiyē. 3

col eṉappaṭupa peyarē viṉai eṉṟu
āyiraṇṭu eṉpa aṟinticiṉōrē. 4

iṭaiccol kiḷaviyum uriccol kiḷaviyum
avaṟṟu vaḻi maruṅkiṉ tōṉṟum eṉpa. 5

avaṟṟuḷ,
peyar eṉappaṭupavai teriyum kālai
uyartiṇaikku urimaiyum aḵṟiṇaikku urimaiyum
āyiru tiṇaikkum ōraṉṉa urimaiyum
am mū urupiṉa tōṉṟal āṟē. 6

iru tiṇaip pirinta aim pāl kiḷavikkum
uriyavai uriya peyarvayiṉāṉa. 7

avvaḻi,
avaṉ ivaṉ uvaṉ eṉa varūum peyarum
avaḷ ivaḷ uvaḷ eṉa varūum peyarum
avar ivar uvar eṉa varūum peyarum
yāṉ yām nām eṉa varūum peyarum
yāvaṉ yāvaḷ yāvar eṉṉum
āvayiṉ mūṉṟoṭu ap patiṉaintum
pāl aṟi vanta uyartiṇaip peyarē. 8

āṇmai aṭutta makaṉ eṉ kiḷaviyum
peṇmai aṭutta makaḷ eṉ kiḷaviyum
peṇmai aṭutta ikara iṟutiyum
nam ūrntu varūum ikara aikāramum
muṟaimai cuṭṭā makaṉum makaḷum
māntar makkaḷ eṉṉum peyarum
āṭūu makaṭūu āyiru peyarum
cuṭṭu mutal ākiya aṉṉum āṉum
avai mutal ākiya peṇṭu eṉ kiḷaviyum
oppoṭu varūum kiḷaviyoṭu tokaii
ap patiṉaintum avaṟṟu ōraṉṉa. 9

ellārum eṉṉum peyarnilaik kiḷaviyum
ellīrum eṉṉum peyarnilaik kiḷaviyum
peṇmai aṭutta makaṉ eṉ kiḷaviyum
aṉṉa iyala eṉmaṉār pulavar.10

nilap peyar kuṭip peyar kuḻuviṉ peyarē
viṉaip peyar uṭaip peyar paṇpu koḷ peyarē
pallōrk kuṟitta muṟai nilaip peyarē
pallōrk kuṟitta ciṉai nilaip peyarē
pallōrk kuṟitta tiṇai nilaip peyarē
kūṭi varu vaḻakkiṉ āṭu iyaṟ peyarē
iṉṟivar eṉṉum eṇṇiyaṟ peyaroṭu
aṉṟi aṉaittum avaṟṟu iyalpiṉavē. 11

aṉṉa piṟavum uyartiṇai maruṅkiṉ
paṉmaiyum orumaiyum pāl aṟi vanta
eṉṉa peyarum at tiṇaiyavvē. 12

atu itu utu eṉa varūum peyarum
avai mutal ākiya āytap peyarum
avai ivai uvai eṉa varūum peyarum
avai mutal ākiya vakarap peyarum
yātu yā yāvai eṉṉum peyarum
āvayiṉ mūṉṟoṭu ap patiṉaintum
pāl aṟi vanta aḵṟiṇaip peyarē. 13

palla pala cila eṉṉum peyarum
uḷḷa illa eṉṉum peyarum
viṉaip peyark kiḷaviyum paṇpu koḷ peyarum
iṉaittu eṉak kiḷakkum eṇṇukkuṟip peyarum
oppiṉ ākiya peyarnilai uḷappaṭa
ap pāl oṉpatum avaṟṟu ōraṉṉa. 14

kaḷḷoṭu civaṇum av iyaṟpeyarē
koḷ vaḻi uṭaiya pala aṟi coṟkē. 15

aṉṉa piṟavum aḵṟiṇai maruṅkiṉ
paṉmaiyum orumaiyum pāl aṟi vanta
eṉṉa peyarum at tiṇaiyavvē. 16

terinilai uṭaiya aḵṟiṇai iyaṟpeyar
orumaiyum paṉmaiyum viṉaiyoṭu variṉē. 17

iru tiṇaic coṟkum ōraṉṉa urimaiyiṉ
tiripu vēṟupaṭūum ellāp peyarum
niṉaiyum kālai tamtam marapiṉ
viṉaiyoṭu allatu pāl teripu ilavē. 18

nika ḻūu niṉṟa palar varai kiḷaviyiṉ
uyartiṇai orumai tōṉṟalum urittē
aṉṉa marapiṉ viṉaivayiṉāṉa. 19

iyaṟpeyar ciṉaippeyar ciṉaimutaṟpeyarē
muṟaippeyark kiḷavi tāmē tāṉē
ellām nīyir nī eṉak kiḷantu
colliya alla piṟavum āaṅku
aṉṉavai tōṉṟiṉ avaṟṟoṭum koḷalē. 20

avaṟṟuḷ,
nāṉkē iyaṟpeyar nāṉkē ciṉaippeyar
nāṉku eṉa moḻimaṉār ciṉaimutaṟpeyarē
muṟaippeyark kiḷavi iraṇṭu ākummē
ēṉaip peyarē tamtam marapiṉa. 21

avaitām,
peṇmai iyaṟpeyar āṇmai iyaṟpeyar
paṉmai iyaṟpeyar orumai iyaṟpeyar eṉṟu
an nāṉku eṉpa iyaṟpeyar nilaiyē. 22

peṇmaic ciṉaippeyar āṇmaic ciṉaippeyar
paṉmaic ciṉaippeyar orumaic ciṉaippeyar eṉṟu
an nāṉku eṉpa ciṉaippeyar nilaiyē. 23

peṇmai cuṭṭiya ciṉaimutaṟpeyarē
āṇmai cuṭṭiya ciṉaimutaṟpeyarē
paṉmai cuṭṭiya ciṉaimutaṟpeyarē
orumai cuṭṭiya ciṉaimutaṟpeyar eṉṟu
an nāṉku eṉpa ciṉaimutaṟpeyarē. 24

peṇmai muṟaippeyar āṇmai muṟaippeyar eṉṟu
āyiraṇṭu eṉpa muṟaippeyar nilaiyē. 25
peṇmai cuṭṭiya ellāp peyarum
oṉṟaṟkum oruttikkum oṉṟiya nilaiyē. 26

āṇmai cuṭṭiya ellāp peyarum
oṉṟaṟkum oruvaṟkum oṉṟiya nilaiyē. 27

paṉmai cuṭṭiya ellāp peyarum
oṉṟē palavē oruvar eṉṉum
eṉṟu ip pāṟkum ōraṉṉavvē. 28

orumai cuṭṭiya ellāp peyarum
oṉṟaṟkum oruvarkkum oṉṟiya nilaiyē. 29

tām eṉ kiḷavi paṉmaikku urittē. 30

tāṉ eṉ kiḷavi orumaikku urittē. 31

ellām eṉṉum peyarnilaik kiḷavi
palvaḻi nutaliya nilaittu ākummē 32

taṉ uḷḷuṟutta paṉmaikku allatu
uyartiṇai maruṅkiṉ ākkam illai. 33

nīyir nī eṉa varūum kiḷavi
pāl teripu ilavē uṭaṉ moḻip poruḷa. 34

avaṟṟuḷ,
nī eṉ kiḷavi orumaikku urittē. 35

ēṉaik kiḷavi paṉmaikku urittē. 36

oruvar eṉṉum peyarnilaik kiḷavi
iru pāṟkum urittē teriyum kālai. 37

taṉmai cuṭṭiṉ paṉmaikku ēṟkum. 38

iṉṉa peyarē ivai eṉal vēṇṭiṉ
muṉṉam cērtti muṟaiyiṉ uṇartal. 39

makaṭūu maruṅkiṉ pāl tiri kiḷavi
makaṭūu iyaṟkai toḻilvayiṉāṉa. 40

ā ō ākum peyarumār uḷavē
āyiṭaṉ aṟital ceyyuḷuḷḷē. 41

iṟaiccip poruḷvayiṉ ceyyuḷuḷ kiḷakkum
iyaṟpeyark kiḷavi uyartiṇai cuṭṭā
nilattuvaḻi maruṅkiṉ tōṉṟalāṉa. 42

tiṇaiyoṭu paḻakiya peyar alaṅkaṭaiyē. 43


6. viṉaiyiyal


viṉai eṉappaṭuvatu vēṟṟumai koḷḷātu
niṉaiyum kālai kālamoṭu tōṉṟum. 1

kālamtāmē mūṉṟu eṉa moḻipa. 2

iṟappiṉ nikaḻviṉ etirviṉ eṉṟā
am muk kālamum kuṟippoṭum koḷḷum
meyn nilai uṭaiya tōṉṟalāṟē. 3

kuṟippiṉum viṉaiyiṉum neṟippaṭat tōṉṟik
kālamoṭu varūum viṉaiccol ellām
uyartiṇaikku urimaiyum aḵṟiṇaikku urimaiyum
āyiru tiṇaikkum ōraṉṉa urimaiyum
am mū urupiṉa tōṉṟalāṟē. 4

avaitām,
am ām em ēm eṉṉum kiḷaviyum
ummoṭu varūum ka ṭa ta ṟa eṉṉum
an nāṟ kiḷaviyoṭu āyeṇ kiḷaviyum
paṉmai uraikkum taṉmaic collē. 5

ka ṭa ta ṟa eṉṉum
an nāṉku ūrnta kuṉṟiyalukaramoṭu
ēṉ al eṉa varūum ēḻum
taṉ viṉai uraikkum taṉmaic collē. 6

avaṟṟuḷ,
ceyku eṉ kiḷavi viṉaiyoṭu muṭiyiṉum
av iyal tiriyātu eṉmaṉār pulavar. 7

aṉ āṉ aḷ āḷ eṉṉum nāṉkum
oruvar maruṅkiṉ paṭarkkaic collē. 8

ar ār pa eṉa varūum mūṉṟum
pallōr maruṅkiṉ paṭarkkaic collē. 9

māraik kiḷaviyum pallōr paṭarkkai
kālak kiḷaviyoṭu muṭiyum eṉpa. 10

paṉmaiyum orumaiyum pāl aṟi vanta
an nāl aintum mūṉṟu talai iṭṭa
muṉṉuṟak kiḷanta uyartiṇaiyavvē. 11

avaṟṟuḷ,
paṉmai uraikkum taṉmaik kiḷavi
eṇ iyal maruṅkiṉ tiripavai uḷavē. 12

yāar eṉṉum viṉāviṉ kiḷavi
at tiṇai maruṅkiṉ mup pāṟkum urittē. 13

pāl aṟi marapiṉ am mū īṟṟum
ā ō ākum ceyyuḷuḷḷē. 14

āy eṉ kiḷaviyum avaṟṟoṭu koḷḷum. 15

atuc col vēṟṟumai uṭaimaiyāṉum
kaṇ eṉ vēṟṟumai nilattiṉāṉum
oppiṉāṉum paṇpiṉāṉum eṉṟu
ap pāl kālam kuṟippoṭu tōṉṟum. 16

aṉmaiyiṉ iṉmaiyiṉ uṇmaiyiṉ vaṉmaiyiṉ
aṉṉa piṟavum kuṟippoṭu koḷḷum
eṉṉa kiḷaviyum kuṟippē kālam. 17

paṉmaiyum orumaiyum pāl aṟi vanta
aṉṉa marapiṉ kuṟippoṭu varūum
kālak kiḷavi uyartiṇai maruṅkiṉ
mēlaik kiḷaviyoṭu vēṟupāṭu ilavē. 18

a ā va eṉa varūum iṟuti
ap pāl mūṉṟē palavaṟṟup paṭarkkai. 19

oṉṟaṉ paṭarkkai ta ṟa ṭa ūrnta
kuṉṟiyalukarattu iṟuti ākum. 20

paṉmaiyum orumaiyum pāl aṟi vanta
am mū iraṇṭum aḵṟiṇaiyavvē. 21

at tiṇai maruṅkiṉ iru pāl kiḷavikkum
okkum eṉpa evaṉ eṉ viṉāvē. 22

iṉṟu ila uṭaiya eṉṉum kiḷaviyum
aṉṟu uṭaittu alla eṉṉum kiḷaviyum
paṇpu koḷ kiḷaviyum uḷa eṉ kiḷaviyum
paṇpiṉ ākiya ciṉaimutaṟ kiḷaviyum
oppoṭu varūum kiḷaviyoṭu tokaii
ap pāl pattum kuṟippoṭu koḷḷum. 23

paṉmaiyum orumaiyum pāl aṟi vanta
aṉṉa marapiṉ kuṟippoṭu varūum
kālak kiḷavi aḵṟiṇai maruṅkiṉ
mēlaik kiḷaviyoṭu vēṟupāṭu ilavē. 24

muṉṉilai viyaṅkōḷ viṉaiyeñcukiḷavi
iṉmai ceppal vēṟu eṉ kiḷavi
ceymmaṉa ceyyum ceyta eṉṉum
am muṟai niṉṟa āyeṇ kiḷaviyum
tiripu vēṟupaṭūum ceytiya āki
iru tiṇaic coṟkum ōraṉṉa urimaiya. 25

avaṟṟuḷ,
muṉṉilaik kiḷavi
i ai āy eṉa varūum mūṉṟum
oppat tōṉṟum oruvarkkum oṉṟaṟkum. 26

ir īr miṉ eṉa varūum mūṉṟum
pallōr maruṅkiṉum palavaṟṟu maruṅkiṉum
col ōraṉaiya eṉmaṉār pulavar. 27

eñciya kiḷavi iṭattoṭu civaṇi
aim pāṟkum uriya tōṉṟal āṟē. 28
avaṟṟuḷ,
muṉṉilai taṉmai āyīr iṭattoṭu
maṉṉātu ākum viyaṅkōṭ kiḷavi. 29

pallōr paṭarkkai muṉṉilai taṉmai
av vayiṉ mūṉṟum nikaḻum kālattuc
ceyyum eṉṉum kiḷaviyoṭu koḷḷā. 30

ceytu ceyyū ceypu ceyteṉa
ceyyiyar ceyyiya ceyiṉ ceya ceyaṟku eṉa
av vakai oṉpatum viṉaiyeñcukiḷavi. 31

piṉ muṉ kāl kaṭai vaḻi iṭattu eṉṉum
aṉṉa marapiṉ kālam kaṇṇiya
eṉṉa kiḷaviyum avaṟṟu iyalpiṉavē. 32

avaṟṟuḷ,
mutal nilai mūṉṟum viṉaimutal muṭipiṉa. 33

am muk kiḷaviyum ciṉai viṉai tōṉṟiṉ
ciṉaiyoṭu muṭiyā mutaloṭu muṭiyiṉum
viṉai ōraṉaiya eṉmaṉār pulavar. 34

ēṉai eccam viṉaimutalāṉum
āṉ vantu iyaiyum viṉainilaiyāṉum
tām iyal maruṅkiṉ muṭiyum eṉpa. 35

pal muṟaiyāṉum viṉaiyeñcukiḷavi
col muṟai muṭiyātu aṭukkuna variṉum
muṉṉatu muṭiya muṭiyumaṉ poruḷē. 36

nilaṉum poruḷum kālamum karuviyum
viṉaimutaṟ kiḷaviyum viṉaiyum uḷappaṭa
av aṟu poruṭkum ōraṉṉa urimaiya
ceyyum ceyta eṉṉum collē. 37

avaṟṟoṭu varu vaḻi ceyyum eṉ kiḷavi
mutaṟkaṇ varainta mū īṟṟum urittē. 38

peyareñcukiḷaviyum viṉaiyeñcukiḷaviyum
etir maṟuttu moḻiyiṉum poruḷ nilai tiriyā. 39

tamtam eccamoṭu civaṇum kuṟippiṉ
ec col āyiṉum iṭainilai varaiyār. 40

avaṟṟuḷ,
ceyyum eṉṉum peyareñcukiḷavikku
meyyoṭum keṭumē īṟṟumicai ukaram
av iṭaṉ aṟital eṉmaṉār pulavar. 41
ceytu eṉ eccattu iṟanta kālam
eytu iṭaṉ uṭaittē vārāk kālam. 42

mun nilaik kālamum tōṉṟum iyaṟkai
em muṟaic collum nikaḻum kālattu
meyn nilaip potuc col kiḷattal vēṇṭum. 43

vārāk kālattum nikaḻum kālattum
ōrāṅku varūum viṉaiccoṟ kiḷavi
iṟanta kālattuk kuṟippoṭu kiḷattal
virainta poruḷa eṉmaṉār pulavar. 44

mikkataṉ maruṅkiṉ viṉaiccol cuṭṭi
ap paṇpu kuṟitta viṉaimutaṟ kiḷavi
ceyvatu il vaḻi nikaḻum kālattu
mey peṟat tōṉṟum poruṭṭu ākummē. 45

itu ceyal vēṇṭum eṉṉum kiḷavi
iru vayiṉ nilaiyum poruṭṭu ākummē
taṉ pālāṉum piṟaṉ pālāṉum. 46

vaṉpuṟa varūum viṉā uṭai viṉaiccol
etir maṟuttu uṇarttutaṟku urimaiyum uṭaittē. 47

vārāk kālattu viṉaiccol kiḷavi
iṟappiṉum nikaḻviṉum ciṟappat tōṉṟum
iyaṟkaiyum teḷivum kiḷakkum kālai. 48

ceyappaṭuporuḷaic ceytatu pōlat
toḻiṟpaṭak kiḷattalum vaḻakku iyal marapē. 49

iṟappē etirvē āyiru kālamum
ciṟappat tōṉṟum mayaṅkumoḻik kiḷavi. 50

ēṉaik kālamum mayaṅkutal varaiyār. 51
7. iṭaiyiyaliṭai eṉappaṭupa peyaroṭum viṉaiyoṭum
naṭaipeṟṟu iyalum tamakku iyalpu ilavē. 1

avaitām,
puṇariyal nilaiyiṭaip poruḷ nilaikku utanavum
viṉai ceyal maruṅkiṉ kālamoṭu varunavum
vēṟṟumaip poruḷvayiṉ urupu ākunavum
acainilai kiḷavi āki varunavum
icainiṟaik kiḷavi āki varunavum
tamtam kuṟippiṉ poruḷ ceykunavum
oppu il vaḻiyāṉ poruḷ ceykunavum eṉṟu
ap paṇpiṉavē nuvalum kālai. 2

avaitām,
muṉṉum piṉṉum moḻi aṭuttu varutalum
tam īṟu tiritalum piṟitu avaṇ nilaiyalum
aṉṉavai ellām uriya eṉpa. 3

kaḻivē ākkam oḻiyicaik kiḷavi eṉṟu
am mūṉṟu eṉpa maṉṉaic collē. 4

viḻaivē kālam oḻiyicaik kiḷavi eṉṟu
am mūṉṟu eṉpa tillaic collē. 5

accam payam ili kālam perumai eṉṟu
ap pāl nāṉkē koṉṉaic collē. 6

eccam ciṟappē aiyam etirmaṟai
muṟṟē eṇṇē terinilai ākkam eṉṟu
ap pāl eṭṭē ummaic collē. 7

pirinilai viṉāvē etirmaṟai oḻiyicai
terinilaik kiḷavi ciṟappoṭu tokaii
iru mūṉṟu eṉpa ōkārammē. 8

tēṟṟam viṉāvē pirinilai eṇṇē
īṟṟacai iv aintu ēkārammē. 9

viṉaiyē kuṟippē icaiyē paṇpē
eṇṇē peyaroṭu av aṟu kiḷaviyum
kaṇṇiya nilaittē eṉa eṉ kiḷavi. 10

eṉṟu eṉ kiḷaviyum ataṉ ōraṟṟē. 11

viḻaiviṉ tillai taṉṉiṭattu iyalum. 12

teḷiviṉ ēyum ciṟappiṉ ōvum
aḷapiṉ eṭutta icaiya eṉpa. 13

maṟṟu eṉ kiḷavi viṉaimāṟṟu acainilai
ap pāl iraṇṭu eṉa moḻimaṉār pulavar. 14

eṟṟu eṉ kiḷavi iṟanta poruṭṭē. 15

maṟṟaiyatu eṉṉum kiḷavitāṉē
cuṭṭu nilai oḻiya iṉam kuṟittaṉṟē. 16

maṉṟa eṉ kiḷavi tēṟṟam ceyyum. 17

tañcak kiḷavi eṇmaip poruṭṭē. 18

antil āṅka acainilaik kiḷavi eṉṟu
āyiraṇṭu ākum iyaṟkaittu eṉpa. 19

kollē aiyam. 20

ellē ilakkam. 21

iyaṟpeyar muṉṉar āraik kiḷavi
palarkku uri eḻuttiṉ viṉaiyoṭu muṭimē. 22

acainilaik kiḷavi āku vaḻi aṟital. 23

ēyum kuraiyum icainiṟai acainilai
āyiraṇṭu ākum iyaṟkaiya eṉpa. 24

mā eṉ kiḷavi viyaṅkōḷ acaiccol. 25

miyā ika mō mati ikum ciṉ eṉṉum
āvayiṉ āṟum muṉṉilai acaiccol. 26

avaṟṟuḷ,
ikumum ciṉṉum ēṉai iṭattoṭum
taku nilai uṭaiya eṉmaṉār pulavar. 27

amma kēṭpikkum. 28

āṅka uraiyacai. 29

oppu il pōliyum ap poruṭṭu ākum. 30

yā kā
piṟa piṟakku arō pō mātu eṉa varūum
āyēḻ collum acainilaik kiḷavi. 31

āka ākal eṉpatu eṉṉum
āvayiṉ mūṉṟum pirivu il acainilai. 32

īr aḷapu icaikkum iṟutiyil uyirē
āyiyal nilaiyum kālattāṉum
aḷapeṭai nilaiyum kālattāṉum
aḷapeṭai iṉṟit tāṉ varum kālaiyum
uḷa eṉa moḻipa poruḷ vēṟupaṭutal
kuṟippiṉ icaiyāṉ neṟippaṭat tōṉṟum. 33

naṉṟu īṟṟu ēyum aṉṟu īṟṟu ēyum
antu īṟṟu ōvum aṉ īṟṟu ōvum
aṉṉa piṟavum kuṟippoṭu koḷḷum. 34

ecca ummaiyum etirmaṟai ummaiyum
tattamuḷ mayaṅkum uṭaṉilai ilavē. 35

eñcuporuṭ kiḷavi ceñcol āyiṉ
piṟpaṭak kiḷavār muṟpaṭak kiḷattal. 36

muṟṟiya ummait tokaiccol maruṅkiṉ
eccak kiḷavi urittum ākum. 37

īṟṟu niṉṟu icaikkum ē eṉ iṟuti
kūṟṟuvayiṉ or aḷapu ākalum urittē. 38

ummai eṇṇum eṉa eṉ eṇṇum
tamvayiṉ tokuti kaṭappāṭu ilavē. 39

eṇ ēkāram iṭaiyiṭṭuk koḷiṉum
eṇṇuk kuṟittu iyalum eṉmaṉār pulavar. 40

ummai tokka eṉā eṉ kiḷaviyum
ā īṟu ākiya eṉṟu eṉ kiḷaviyum
āyiru kiḷaviyum eṇṇuvaḻip paṭṭaṉa. 41

avaṟṟiṉ varūum eṇṇiṉ iṟutiyum
peyarkku uri marapiṉ cevveṇ iṟutiyum
ēyiṉ ākiya eṇṇiṉ iṟutiyum
yāvayiṉ variṉum tokai iṉṟu iyalā. 42

ummai eṇṇiṉ urupu tokal varaiyār. 43

um untu ākum iṭaṉumār uṇṭē. 44

viṉaiyoṭu nilaiyiṉum eṇṇu nilai tiriyā
niṉaiyal vēṇṭum avaṟṟu avaṟṟu iyalpē. 45

eṉṟum eṉavum oṭuvum tōṉṟi
oṉṟu vaḻi uṭaiya eṇṇiṉuḷ pirintē. 46

av ac colliṟku avai avai poruḷ eṉa
mey peṟak kiḷanta iyala āyiṉum
viṉaiyoṭum peyaroṭum niṉaiyat tōṉṟi
tirintu vēṟu variṉum terintaṉar koḷalē. 47

kiḷanta alla vēṟu piṟa tōṉṟiṉum
kiḷantavaṟṟu iyalāṉ uṇarntaṉar koḷalē. 488. uriyiyaluriccol kiḷavi virikkum kālai
icaiyiṉum kuṟippiṉum paṇpiṉum tōṉṟi
peyariṉum viṉaiyiṉum mey taṭumāṟi
oru col pala poruṭku urimai tōṉṟiṉum
pala col oru poruṭku urimai tōṉṟiṉum
payilātavaṟṟaip payiṉṟavai cārtti
tamtam marapiṉ ceṉṟu nilai maruṅkiṉ
ec col āyiṉum poruḷ vēṟu kiḷattal. 1

veḷippaṭu collē kiḷattal vēṇṭā
veḷippaṭa vārā uriccol mēṉa. 2

avaitām,
uṟu tava naṉi eṉa varūum mūṉṟum
mikuti ceyyum poruḷa eṉpa. 3

uru uṭku ākum purai uyarpu ākum. 4

kuruvum keḻuvum niṟaṉ ākummē. 5

callal iṉṉal iṉṉāmaiyē.6

mallal vaḷaṉē ē peṟṟu ākum. 7

ukappē uyartal uvappē uvakai. 8

payappē payaṉ ām. 9

pacappu niṟaṉ ākum. 10
iyaipē puṇarcci. 11

icaippu icai ākum. 12

alamaral terumaral āyiraṇṭum cuḻaṟci. 13

maḻavum kuḻavum iḷamaip poruḷa. 14

cīrtti miku pukaḻ mālai iyalpē. 15

kūrppum kaḻivum uḷḷatu ciṟakkum. 16

kataḻvum tuṉaivum viraiviṉ poruḷa. 17

atirvum vitirppum naṭukkam ceyyum. 18

vārtal pōkal oḻukal mūṉṟum
nērpum neṭumaiyum ceyyum poruḷa. 19

tīrtalum tīrttalum viṭal poruṭṭu ākum. 20

keṭavaral paṇṇai āyiraṇṭum viḷaiyāṭṭu. 21

taṭavum kayavum naḷiyum perumai. 22

avaṟṟuḷ,
taṭa eṉ kiḷavi kōṭṭamum ceyyum. 23

kaya eṉ kiḷavi meṉmaiyum ceyyum. 24

naḷi eṉ kiḷavi ceṟivum ākum. 25

paḻutu payam iṉṟē. 26

cāyal meṉmai. 27

muḻutu eṉ kiḷavi eñcāp poruṭṭē. 28

vampu nilai iṉmai. 29

mātar kātal. 30

nampum mēvum nacai ākummē. 31

ōytal āytal niḻattal cāay
āvayiṉ nāṉkum uḷḷataṉ nuṇukkam. 32

pulampē taṉimai. 33

tuvaṉṟu niṟaivu ākum. 34

murañcal mutirvē. 35

vemmai vēṇṭal. 36

poṟpē polivu. 37

vaṟitu ciṟitu ākum. 38

eṟṟam niṉaivum tuṇivum ākum. 39

piṇaiyum pēṇum peṭpiṉ poruḷa. 40

paṇaiyē piḻaittal peruppum ākum. 41

paṭarē uḷḷal celavum ākum. 42

paiyuḷum ciṟumaiyum nōyiṉ poruḷa. 43

eyyāmaiyē aṟiyāmaiyē. 44

naṉṟu peritu ākum. 45

tāvē valiyum varuttamum ākum 46

tevuk koḷal poruṭṭē. 47

tevvup pakai ākum. 48

viṟappum uṟappum veṟuppum ceṟivē. 49

avaṟṟuḷ,
viṟappē verūup poruṭṭum ākum. 50

kampalai cummai kaliyē aḻuṅkal
eṉṟu ivai nāṉkum aravap poruḷa. 51

avaṟṟuḷ,
aḻuṅkal irakkamum kēṭum ākum. 52

kaḻum eṉ kiḷavi mayakkam ceyyum. 53

ceḻumai vaḷaṉum koḻuppum ākum. 54

viḻumam cīrmaiyum ciṟappum iṭumpaiyum. 55

karuvi tokuti. 56

kama niṟaintu iyalum. 57

ariyē aimmai. 58

kavavu akattiṭumē. 59

tuvaittalum cilaittalum iyampalum iraṅkalum
icaip poruṭ kiḷavi eṉmaṉār pulavar. 60

avaṟṟuḷ,
iraṅkal kaḻinta poruṭṭum ākum. 61

ilampāṭu oṟkam āyiraṇṭum vaṟumai. 62

ñemirtalum pāytalum parattal poruḷa. 63

kavarvu viruppu ākum. 64

cērē tiraṭci. 65

viyal eṉ kiḷavi akalap poruṭṭē. 66

pēm nām urum eṉa varūum kiḷavi
ā muṟai mūṉṟum accap poruḷa. 67

vaya vali ākum. 68

vāḷ oḷi ākum. 69

tuya eṉ kiḷavi aṟiviṉ tiripē. 70

uyāvē uyaṅkal. 71

ucāvē cūḻcci. 72

vayā eṉ kiḷavi vēṭkaip perukkam. 73

kaṟuppum civappum vekuḷip poruḷa. 74

niṟattu uru uṇarttaṟkum uriya eṉpa. 75

nocivum nuḻaivum nuṇaṅkum nuṇmai. 76

puṉiṟu eṉ kiḷavi īṉṟaṇimaip poruṭṭē. 77

naṉavē kaḷaṉum akalamum ceyyum. 78

matavē maṭaṉum valiyum ākum. 79

mikutiyum vaṉappum ākalum urittē. 80

putitupaṭal poruṭṭē yāṇark kiḷavi. 81

amartal mēval. 82

yāṇuk kaviṉ ām. 83

paravum paḻiccum vaḻuttiṉ poruḷa. 84

kaṭi eṉ kiḷavi
varaivē kūrmai kāppē putumai
viraivē viḷakkam mikuti ciṟappē
accam muṉtēṟṟu āyīr aintum
meyppaṭat tōṉṟum poruṭṭu ākummē. 85

aiyamum karippum ākalum urittē. 86

ai viyappu ākum. 87

muṉaivu muṉivu ākum. 88

vaiyē kūrmai. 89

eṟuḻ vali ākum. 90

mey peṟak kiḷanta uriccol ellām
muṉṉum piṉṉum varupavai nāṭi
otta moḻiyāṉ puṇarttaṉar uṇarttal
tamtam marapiṉ tōṉṟummaṉ poruḷē. 91

kūṟiya kiḷavip poruḷ nilai alla
vēṟu piṟa tōṉṟiṉum avaṟṟoṭu koḷalē. 92

poruṭkup poruḷ teriyiṉ atu varampu iṉṟē 93

poruṭkut tiripu illai uṇartta valliṉ. 94

uṇarcci vāyil uṇarvōr valittē. 95

moḻip poruṭ kāraṇam viḻippat tōṉṟā. 96

eḻuttup pirintu icaittal ivaṇ iyalpu iṉṟē 97

aṉṉa piṟavum kiḷanta alla
pal muṟaiyāṉum parantaṉa varūum
uriccol ellām poruṭkuṟai kūṭṭa
iyaṉṟa maruṅkiṉ iṉaittu eṉa aṟiyum
varampu tamakku iṉmaiyiṉ vaḻi naṉi kaṭaippiṭittu
ōmpaṭai āṇaiyiṉ kiḷantavaṟṟu iyalāṉ
pāṅkuṟa uṇartal eṉmaṉār pulavar. 989. eccaviyaliyaṟcol tiricol ticaiccol vaṭacol eṉṟu
aṉaittē ceyyuḷ īṭṭac collē. 1

avaṟṟuḷ,
iyaṟcoltāmē
centamiḻ nilattu vaḻakkoṭu civaṇi
tam poruḷ vaḻāmai icaikkum collē. 2

oru poruḷ kuṟitta vēṟu col ākiyum
vēṟu poruḷ kuṟitta oru col ākiyum
iru pāṟṟu eṉpa tiricol kiḷavi. 3

centamiḻ cērnta paṉṉiru nilattum
tam kuṟippiṉavē ticaiccol kiḷavi. 4

vaṭacol kiḷavi vaṭa eḻuttu orīi
eḻuttoṭu puṇarnta col ākummē. 5

citaintaṉa variṉum iyaintaṉa varaiyār. 6

an nāṟ collum toṭukkum kālai
valikkum vaḻi valittalum melikkum vaḻi melittalum
virikkum vaḻi virittalum tokukkum vaḻit tokuttalum
nīṭṭum vaḻi nīṭṭalum kuṟukkum vaḻik kuṟukkalum
nāṭṭal valiya eṉmaṉār pulavar. 7

niralniṟai cuṇṇam aṭimaṟi moḻimāṟṟu
avai nāṉku eṉpa moḻi puṇar iyalpē. 8

avaṟṟuḷ,
niralniṟaitāṉē
viṉaiyiṉum peyariṉum niṉaiyat tōṉṟi
col vēṟu nilaii poruḷ vēṟu nilaiyal. 9

cuṇṇamtāṉē
paṭṭāṅku amainta īr aṭi eṇ cīr
oṭṭu vaḻi aṟintu tuṇittaṉar iyaṟṟal. 10

aṭimaṟic ceyti aṭi nilai tirintu
cīr nilai tiriyātu taṭumāṟummē. 11

poruḷ teri maruṅkiṉ
īṟṟu aṭi iṟu cīr eruttuvayiṉ tiriyum
tōṟṟamum varaiyār aṭimaṟiyāṉa. 12

moḻimāṟṟu iyaṟkai
col nilai māṟṟi poruḷ etir iyaiya
muṉṉum piṉṉum koḷ vaḻik koḷāal. 13

ta na nu e eṉum avai mutal ākiya
kiḷai nutaṟ peyarum pirippap piriyā. 14

icainiṟai acainilai poruḷoṭu puṇartal eṉṟu
avai mūṉṟu eṉpa oru col aṭukkē. 15

vēṟṟumaittokaiyē uvamattokaiyē
viṉaiyiṉtokaiyē paṇpiṉtokaiyē
ummaittokaiyē aṉmoḻittokai eṉṟu
av āṟu eṉpa tokaimoḻi nilaiyē. 16

avaṟṟuḷ,
vēṟṟumaittokaiyē vēṟṟumai iyala. 17

uvamattokaiyē uvama iyala. 18

viṉaiyiṉtokuti kālattu iyalum. 19

vaṇṇattiṉ vaṭiviṉ aḷaviṉ cuvaiyiṉ eṉṟu
aṉṉa piṟavum ataṉ kuṇam nutali
iṉṉatu itu eṉa varūum iyaṟkai
eṉṉa kiḷaviyum paṇpiṉtokaiyē. 20

iru peyar pala peyar aḷaviṉpeyarē
eṇṇiyaṟpeyarē niṟaippeyark kiḷavi
eṇṇiṉpeyaroṭu av aṟu kiḷaviyum
kaṇṇiya nilaittē ummaittokaiyē. 21

paṇpu toka varūum kiḷaviyāṉum
ummai tokka peyarvayiṉāṉum
vēṟṟumai tokka peyarvayiṉāṉum
īṟṟu niṉṟu iyalum aṉmoḻittokaiyē. 22

avaitām,
muṉ moḻi nilaiyalum piṉ moḻi nilaiyalum
iru moḻi mēlum oruṅkuṭaṉ nilaiyalum
am moḻi nilaiyātu al moḻi nilaiyalum
an nāṉku eṉpa poruḷ nilai marapē. 23

ellāt tokaiyum oru col naṭaiya. 24

uyartiṇai maruṅkiṉ ummaittokaiyē
palarcol naṭaittu eṉa moḻimaṉār pulavar. 25

vārā marapiṉa varak kūṟutalum
eṉṉā marapiṉa eṉak kūṟutalum
aṉṉavai ellām avaṟṟu avaṟṟu iyalpāṉ
iṉṉa eṉṉum kuṟippurai ākum. 26

icaip paṭu poruḷē nāṉku varampu ākum. 27

virai col aṭukkē mūṉṟu varampu ākum. 28

kaṇṭīr eṉṟā koṇṭīr eṉṟā
ceṉṟatu eṉṟā pōyiṟṟu eṉṟā
aṉṟi aṉaittum viṉāvoṭu civaṇi
niṉṟa vaḻi acaikkum kiḷavi eṉpa. 29

kēṭṭai eṉṟā niṉṟai eṉṟā
kāttai eṉṟā kaṇṭai eṉṟā
aṉṟi aṉaittum muṉṉilai al vaḻi
muṉṉuṟak kiḷanta iyalpu ākummē. 30

iṟappiṉ nikaḻviṉ etirviṉ eṉṟa
ciṟappuṭai marapiṉ am muk kālamum
taṉmai muṉṉilai paṭarkkai eṉṉum
am mū iṭattāṉ viṉaiyiṉum kuṟippiṉum
meymmaiyāṉum iv iraṇṭu ākum
av āṟu eṉpa muṟṟu iyal moḻiyē. 31

ev vayiṉ viṉaiyum av iyal nilaiyum. 32

avaitām,
tamtam kiḷavi aṭukkuna variṉum
et tiṟattāṉum peyar muṭipiṉavē. 33

pirinilai viṉaiyē peyarē oḻiyicai
etirmaṟai ummai eṉavē collē
kuṟippē icaiyē āyīr aintum
neṟippaṭat tōṉṟum eñcu poruṭ kiḷavi. 34

avaṟṟuḷ,
pirinilai eccam pirinilai muṭipiṉa. 35

viṉaiyeñcukiḷavikku viṉaiyum kuṟippum
niṉaiyat tōṉṟiya muṭipu ākummē
āvayiṉ kuṟippē ākkamoṭu varumē. 36

peyareñcukiḷavi peyaroṭu muṭimē. 37

oḻiyicai eccam oḻiyicai muṭipiṉa. 38

etirmaṟai eccam etirmaṟai muṭipiṉa. 39

ummai eccam iru īṟṟāṉum
taṉ viṉai oṉṟiya muṭipu ākummē. 40

taṉmēl ceñcol varūum kālai
nikaḻum kālamoṭu vārāk kālamum
iṟanta kālamoṭu vārāk kālamum
mayaṅkutal varaiyār muṟainilaiyāṉa. 41

eṉa eṉ eccam viṉaiyoṭu muṭimē. 42

eñciya mūṉṟum mēl vantu muṭikkum
eñcu poruṭ kiḷavi ila eṉa moḻipa. 43

avaitām,
tamtam kuṟippiṉ eccam ceppum. 44

col eṉ eccam muṉṉum piṉṉum
col aḷavu allatu eñcutal iṉṟē. 45

avaiyal kiḷavi maṟaittaṉar kiḷattal. 46

maṟaikkum kālai marīiyatu orāal. 47

ī tā koṭu eṉak kiḷakkum mūṉṟum
iraviṉ kiḷavi āku iṭaṉ uṭaiya. 48

avaṟṟuḷ,
ī eṉ kiḷavi iḻintōṉ kūṟṟē. 49

tā eṉ kiḷavi oppōṉ kūṟṟē. 50

koṭu eṉ kiḷavi uyarntōṉ kūṟṟē. 51

koṭu eṉ kiḷavi paṭarkkai āyiṉum
taṉṉaip piṟaṉ pōl kūṟum kuṟippiṉ
taṉṉiṭattu iyalum eṉmaṉār pulavar. 52

peyarnilaik kiḷaviyiṉ āakunavum
ticainilai kiḷaviyiṉ āakunavum
tol neṟi moḻivayiṉ āakunavum
meyn nilai mayakkiṉ āakunavum
mantirap poruḷvayiṉ āakunavum
aṉṟi aṉaittum kaṭappāṭu ilavē. 53

ceyyāy eṉṉum muṉṉilai viṉaiccol
cey eṉ kiḷavi āku iṭaṉ uṭaittē. 54

muṉṉilai muṉṉar īyum ēyum
an nilai marapiṉ mey ūrntu varumē. 55

kaṭi col illai kālattup paṭiṉē. 56

kuṟaiccoṟ kiḷavi kuṟaikkum vaḻi aṟital. 57

kuṟaittaṉa āyiṉum niṟaip peyar iyala. 58

iṭaiccol ellām vēṟṟumaic collē. 59

uriccol maruṅkiṉum uriyavai uriya. 60

viṉaiyeñcukiḷaviyum vēṟu pal kuṟiya. 61

uraiyiṭattu iyalum uṭaṉilai aṟital. 62

muṉṉattiṉ uṇarum kiḷaviyum uḷavē
iṉṉa eṉṉum col muṟaiyāṉa. 63

oru poruḷ iru col pirivu ila varaiyār. 64

orumai cuṭṭiya peyar nilaik kiḷavi
paṉmaikku ākum iṭaṉumār uṇṭē. 65

muṉṉilai cuṭṭiya orumaik kiḷavi
paṉmaiyoṭu muṭiyiṉum varai nilai iṉṟē
āṟṟuppaṭai maruṅkiṉ pōṟṟal vēṇṭum. 66

ceyyuḷ maruṅkiṉum vaḻakkiyal maruṅkiṉum
mey peṟak kiḷanta kiḷavi ellām
pal vēṟu ceytiyiṉ nūl neṟi piḻaiyātu
col varaintu aṟiya pirittaṉar kāṭṭal. 67


collatikāram muṟṟiṟṟu
This page was first put up on Feb. 2, 2001