THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm


Project Madurai
Copyright (c) 2001 All Rights Reserved


tolkappiyam of tolkappiyar part i- ezuttatikaram

###tolkāppiyariṉ 'tolkāppiyam' mutal pākam -eḻuttikāramEtext Preparation & PDF version: Dr.K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland
Proof-reading & Web version: Mr. N.D. Logasundaram, Chennai, Tamilnadu


(c) Project Madurai 1999-2001
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the internet. Details of
Project Madurai are available at the website http://www.tamil.net/projectmadurai

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept
intact.


tolkappiyam -part i - ezuttatikaram
tolkāppiyam - mutal pākam - eḻuttatikāram


ciṟappuppāyiram


vaṭa vēṅkaṭam teṉ kumari
āyiṭait
tamiḻ kūṟum nal ulakattu
vaḻakkum ceyyuḷum āyiru mutaliṉ
eḻuttum collum poruḷum nāṭic 5
centamiḻ iyaṟkai civaṇiya nilattoṭu
muntu nūl kaṇṭu muṟaippaṭa eṇṇip
pulam tokuttōṉē pōkku aṟu paṉuval
nilam taru tiruviṉ pāṇṭiyaṉ avaiyattu
aṟam karai nāviṉ nāṉmaṟai muṟṟiya 10
ataṅkōṭṭu ācāṟku aril tapat terintu
mayaṅkā marapiṉ eḻuttu muṟai kāṭṭi
malku nīr varaippiṉ aintiram niṟainta
tolkāppiyaṉ eṉat taṉ peyar tōṟṟip
pal pukaḻ niṟutta paṭimaiyōṉē. 15

mutal pākam - eḻuttatikāram


1. nūl marapu


eḻuttu eṉappaṭupa
akaram mutal
ṉakara iṟuvāy muppaḵtu eṉpa
cārntu varal marapiṉ mūṉṟu alaṅkaṭaiyē. 1

avaitām,
kuṟṟiyalikaram kuṟṟiyalukaram
āytam eṉṟa
muppāṟpuḷḷiyum eḻuttu ōraṉṉa. 2

avaṟṟuḷ,
a i u
e o eṉṉum ap pāl aintum
ōr aḷapu icaikkum kuṟṟeḻuttu eṉpa. 3

ā ī ū ē ai
ō au eṉṉum ap pāl ēḻum
īr aḷapu icaikkum neṭṭeḻuttu eṉpa. 4

mū aḷapu icaittal ōr eḻuttu iṉṟē. 5

nīṭṭam vēṇṭiṉ av aḷapuṭaiya
kūṭṭi eḻūutal eṉmaṉār pulavar. 6

kaṇ imai noṭi eṉa avvē māttirai
nuṇṇitiṉ uṇarntōr kaṇṭa āṟē. 7

aukāra iṟuvāyp
paṉṉīr eḻuttum uyir eṉa moḻipa.8

ṉakāra iṟuvāyp
patiṉeṇ eḻuttum mey eṉa moḻipa. 9

meyyoṭu iyaiyiṉum uyir iyal tiriyā. 10

meyyiṉ aḷapē arai eṉa moḻipa. 11

av iyal nilaiyum ēṉai mūṉṟē. 12

arai aḷapu kuṟukal makaram uṭaittē
icaiyiṭaṉ arukum teriyum kālai. 13

uṭ peṟu puḷḷi uru ākummē. 14

meyyiṉ iyaṟkai puḷḷiyoṭu nilaiyal. 15

ekara okarattu iyaṟkaiyum aṟṟē. 16

puḷḷi illā ellā meyyum
uru uru āki akaramoṭu uyirttalum
ēṉai uyiroṭu uruvu tirintu uyirttalum
āyīr iyala uyirttal āṟē. 17

meyyiṉ vaḻiyatu uyir tōṉṟu nilaiyē. 18

valleḻuttu eṉpa ka ca ṭa ta pa ṟa. 19

melleḻuttu eṉpa ṅa ña ṇa na ma ṉa. 20

iṭaiyeḻuttu eṉpa ya ra la va ḻa ḷa. 21

am mū āṟum vaḻaṅku iyal maruṅkiṉ
meymmayakku uṭaṉilai teriyum kālai. 22

ṭa ṟa la ḷa eṉṉum puḷḷi muṉṉar
ka ca pa eṉṉum mū eḻuttu uriya. 23

avaṟṟuḷ,
la ḷaḵkāṉ muṉṉar ya vavum tōṉṟum. 24

ṅa ña ṇa na ma ṉa eṉum puḷḷi muṉṉar
tamtam icaikaḷ ottaṉa nilaiyē. 25

avaṟṟuḷ,
ṇa ṉaḵkāṉ muṉṉar
ka ca ña pa ma ya va ēḻum uriya. 26

ña na ma va eṉṉum puḷḷi muṉṉar
yaḵkāṉ niṟṟal mey peṟṟaṉṟē. 27

maḵkāṉ puḷḷi muṉ vavvum tōṉṟum. 28

ya ra ḻa eṉṉum puḷḷi muṉṉar
mutal āku eḻuttu ṅakaramoṭu tōṉṟum. 29

meyn nilai cuṭṭiṉ ellā eḻuttum
tam muṉ tām varūum ra ḻa alaṅkaṭaiyē. 30

a i u am mūṉṟum cuṭṭu. 31

ā ē ō am mūṉṟum viṉā. 32

aḷapu iṟantu uyirttalum oṟṟu icai nīṭalum
uḷa eṉa moḻipa icaiyoṭu civaṇiya
narampiṉ maṟaiya eṉmaṉār pulavar. 33


2. moḻi marapu


kuṟṟiyalikaram niṟṟal vēṇṭum
yā eṉ ciṉaimicai uraiyacaik kiḷavikku
āvayiṉ varūum makaram ūrntē. 1

puṇariyal nilaiyiṭaik kuṟukalum urittē
uṇarak kūṟiṉ muṉṉart tōṉṟum. 2

neṭṭeḻuttu imparum toṭarmoḻi īṟṟum
kuṟṟiyalukaram val āṟu ūrntē. 3

iṭaippaṭiṉ kuṟukum iṭaṉumār uṇṭē
kaṭappāṭu aṟinta puṇariyalāṉa. 4
kuṟiyataṉ muṉṉar āytap puḷḷi
uyiroṭu puṇarnta val āṟaṉ micaittē. 5

īṟu iyal maruṅkiṉum icaimai tōṉṟum. 6

uruviṉum icaiyiṉum arukit tōṉṟum
moḻik kuṟippu ellām eḻuttiṉ iyalā
āytam aḵkāk kālaiyāṉa. 7

kuṉṟu icai moḻivayiṉ niṉṟu icai niṟaikkum
neṭṭeḻuttu impar otta kuṟṟeḻuttē. 8

ai au eṉṉum āyīr eḻuttiṟku
ikara ukaram icai niṟaivu ākum. 9

neṭṭeḻuttu ēḻē ōr eḻuttu orumoḻi. 10

kuṟṟeḻuttu aintum moḻi niṟaipu ilavē. 11

ōr eḻuttu orumoḻi īr eḻuttu orumoḻi
iraṇṭu iṟantu icaikkum toṭarmoḻi uḷappaṭa
mūṉṟē moḻi nilai tōṉṟiya neṟiyē. 12

meyyiṉ iyakkam akaramoṭu civaṇum. 13

tam iyal kiḷappiṉ ellā eḻuttum
meyn nilai mayakkam māṉam illai. 14

ya ra ḻa eṉṉum mūṉṟum muṉ oṟṟa
ka ca ta pa ṅa ña na ma īr oṟṟu ākum. 15

avaṟṟuḷ,
rakāra ḻakāram kuṟṟoṟṟu ākā. 16

kuṟumaiyum neṭumaiyum aḷaviṉ kōṭaliṉ
toṭarmoḻi ellām neṭṭeḻuttu iyala. 17

ceyyuḷ iṟutip pōlum moḻivayiṉ
ṉakāra makāram īr oṟṟu ākum. 18

ṉakārai muṉṉar makāram kuṟukum. 19

moḻippaṭuttu icaippiṉum terintu vēṟu icaippiṉum
eḻuttu iyal tiriyā eṉmaṉār pulavar. 20

akara ikaram aikāram ākum. 21

akara ukaram aukāram ākum. 22

akarattu impar yakarap puḷḷiyum
ai eṉ neṭuñ ciṉai mey peṟat tōṉṟum. 23

ōr aḷapu ākum iṭaṉumār uṇṭē
tērum kālai moḻivayiṉāṉa. 24

ikara yakaram iṟuti viravum. 25

paṉṉīr uyirum moḻi mutal ākum. 26

uyir mey allaṉa moḻi mutal ākā. 27

ka ta na pa ma eṉum āvaintu eḻuttum
ellā uyiroṭum cellumār mutalē. 28

cakarak kiḷaviyum avaṟṟu ōraṟṟē
a ai au eṉum mūṉṟu alaṅkaṭaiyē. 29

u ū o ō eṉṉum nāṉku uyir
va eṉ eḻuttoṭu varutal illai. 30

ā e o eṉum mū uyir ñakārattu uriya. 31

āvoṭu allatu yakaram mutalātu. 32

mutalā ēṉa tam peyar mutalum. 33

kuṟṟiyalukaram muṟaippeyar maruṅkiṉ
oṟṟiya nakaramicai nakaramoṭu mutalum. 34

muṟṟiyalukaramoṭu poruḷ vēṟupaṭāatu
ap peyar maruṅkiṉ nilaiyiyalāṉa. 35

uyir au eñciya iṟuti ākum. 36

ka vavoṭu iyaiyiṉ auvum ākum. 37

e eṉa varum uyir mey īṟākātu. 38

ovvum aṟṟē na alaṅkaṭaiyē. 39

ē o eṉum uyir ñakārattu illai. 40

u ūkāram na vavoṭu navilā. 41

uc cakāram iru moḻikku urittē. 42

up pakāram oṉṟu eṉa moḻipa
iru vayiṉ nilaiyum poruṭṭu ākummē. 43

eñciya ellām eñcutal ilavē. 44

ña ṇa na ma ṉa ya ra la va ḻa ḷa eṉṉum
ap patiṉoṉṟē puḷḷi iṟuti. 45

uc cakāramoṭu nakāram civaṇum. 46

up pakāramoṭu ñakāraiyum aṟṟē
ap poruḷ iraṭṭātu ivaṇaiyāṉa. 47

vakarak kiḷavi nāṉ moḻi īṟṟatu. 48

makarat toṭarmoḻi mayaṅkutal varainta
ṉakarat toṭarmoḻi oṉpaḵtu eṉpa
pukar aṟak kiḷanta aḵṟiṇai mēṉa. 49
3. piṟappiyalunti mutalā muntu vaḷi tōṉṟi
talaiyiṉum miṭaṟṟiṉum neñciṉum nilaii
pallum itaḻum nāvum mūkkum
aṇṇamum uḷappaṭa eṇ muṟai nilaiyāṉ
uṟuppu uṟṟu amaiya neṟippaṭa nāṭi
ellā eḻuttum collum kālai
piṟappiṉ ākkam vēṟu vēṟu iyala
tiṟappaṭat teriyum kāṭciyāṉa. 1

av vaḻi,
paṉṉīr uyirum tam nilai tiriyā
miṭaṟṟup piṟanta vaḷiyiṉ icaikkum. 2

avaṟṟuḷ,
a ā āyiraṇṭu aṅkāntu iyalum. 3

i ī e ē ai eṉa icaikkum
ap pāl aintum avaṟṟu ōraṉṉa
avaitām,
aṇpal mutal nā viḷimpu uṟal uṭaiya. 4

u ū o ō au eṉa icaikkum
ap pāl aintum itaḻ kuvintu iyalum. 5

tamtam tiripē ciṟiya eṉpa. 6

kakāra ṅakāram mutal nā aṇṇam. 7

cakāra ñakāram iṭai nā aṇṇam. 8

ṭakāra ṇakāram nuṉi nā aṇṇam. 9

av āṟu eḻuttum mū vakaip piṟappiṉa. 10

aṇṇam naṇṇiya pal mutal maruṅkil
nā nuṉi parantu mey uṟa oṟṟa
tām iṉitu piṟakkum takāra nakāram. 11

aṇari nuṉi nā aṇṇam oṟṟa
ṟaḵkāṉ ṉaḵkāṉ āyiraṇṭum piṟakkum. 12

nuṉi nā aṇari aṇṇam varuṭa
rakāra ḻakāram āyiraṇṭum piṟakkum. 13

nā viḷimpu vīṅki aṇpal mutal uṟa
āvayiṉ aṇṇam oṟṟavum varuṭavum
lakāra ḷakāram āyiraṇṭum piṟakkum. 14

itaḻ iyaintu piṟakkum pakāra makāram. 15

pal itaḻ iyaiya vakāram piṟakkum. 16

aṇṇam cērnta miṭaṟṟu eḻu vaḷi icai
kaṇṇuṟṟu aṭaiya yakāram piṟakkum. 17

melleḻuttu āṟum piṟappiṉ ākkam
colliya paḷḷi nilaiyiṉa āyiṉum
mūkkiṉ vaḷi icai yāppuṟat tōṉṟum. 18

cārntu variṉ allatu tamakku iyalpu ila eṉat
tērntu veḷippaṭutta ēṉai mūṉṟum
tamtam cārpiṉ piṟappoṭu civaṇi
otta kāṭciyiṉ tam iyalpu iyalum. 19

ellā eḻuttum veḷippaṭak kiḷantu
colliya paḷḷi eḻutaru vaḷiyiṉ
piṟappoṭu viṭuvaḻi uṟaḻcci vārattu
akattu eḻu vaḷi icai aril tapa nāṭi
aḷapiṉ kōṭal antaṇar maṟaittē. 20

aḵtu ivaṇ nuvalātu eḻuntu puṟattu icaikkum
mey teri vaḷi icai aḷapu nuvaṉṟiciṉē.21
4. puṇariyal


mūṉṟu talai iṭṭa muppatiṟṟu eḻuttiṉ
iraṇṭu talai iṭṭa mutal āku irupaḵtu
aṟu nāṉku īṟoṭu neṟi niṉṟu iyalum
ellā moḻikkum iṟutiyum mutalum
meyyē uyir eṉṟu āyīr iyala. 1

avaṟṟuḷ,
mey īṟu ellām puḷḷiyoṭu-nilaiyal. 2

kuṟṟiyalukaramum aṟṟu eṉa moḻipa. 3

uyirmey īṟum uyir īṟṟu iyaṟṟē. 4

uyir iṟu col muṉ uyir varu vaḻiyum
uyir iṟu col muṉ mey varu vaḻiyum
mey iṟu col muṉ uyir varu vaḻiyum
mey iṟu col muṉ mey varu vaḻiyum eṉṟu
iv eṉa aṟiyak kiḷakkum kālai
niṟutta collē kuṟittu varu kiḷavi eṉṟu
āyīr iyala puṇar nilaic cuṭṭē. 5

avaṟṟuḷ,
niṟutta colliṉ īṟu āku eḻuttoṭu
kuṟittu varu kiḷavi mutal eḻuttu iyaiya
peyaroṭu peyaraip puṇarkkuṅ kālum
peyaroṭu toḻilaip puṇarkkuṅ kālum
toḻiloṭu peyaraip puṇarkkuṅ kālum
toḻiloṭu toḻilaip puṇarkkuṅ kālum
mūṉṟē tiripu iṭaṉ oṉṟē iyalpu eṉa
āṅku an nāṉkē moḻi puṇar iyalpē. 6

avaitām,
mey piṟitu ātal mikutal kuṉṟal eṉṟu
iv eṉa moḻipa tiriyum āṟē. 7

niṟutta collum kuṟittu varu kiḷaviyum
aṭaiyoṭu tōṉṟiṉum puṇar nilaikku uriya. 8

maruviṉ tokuti mayaṅkiyal moḻiyum
uriyavai uḷavē puṇar nilaic cuṭṭē. 9

vēṟṟumai kuṟitta puṇarmoḻi nilaiyum
vēṟṟumai alvaḻip puṇarmoḻi nilaiyum
eḻuttē cāriyai āyiru paṇpiṉ
oḻukkal valiya puṇarum kālai. 10

ai oṭu ku iṉ atu kaṇ eṉṉum
av āṟu eṉpa vēṟṟumai urupē. 11

valleḻuttu mutaliya vēṟṟumai urupiṟku
olvaḻi oṟṟu iṭai mikutal vēṇṭum. 12

āṟaṉ urupiṉ akarak kiḷavi
īṟu āku akara muṉaik keṭutal vēṇṭum. 13

vēṟṟumai vaḻiya peyar puṇar nilaiyē. 14

uyartiṇaip peyarē aḵṟiṇaip peyar eṉṟu
āyiraṇṭu eṉpa peyar nilaic cuṭṭē. 15

avaṟṟu vaḻi maruṅkiṉ cāriyai varumē. 16

avaitām,
iṉṉē vaṟṟē attē ammē
oṉṉē āṉē akkē ikkē
aṉ eṉ kiḷavi uḷappaṭa piṟavum
aṉṉa eṉpa cāriyai moḻiyē. 17

avaṟṟuḷ,
iṉṉiṉ ikaram āviṉ iṟuti
muṉṉark keṭutal urittum ākum. 18

aḷapu āku moḻi mutal nilaiiya uyirmicai
ṉaḵkāṉ ṟaḵkāṉ ākiya nilaittē. 19

vaḵkāṉ mey keṭa cuṭṭu mutal aim muṉ
aḵkāṉ niṟṟal ākiya paṇpē. 20

ṉaḵkāṉ ṟaḵkāṉ nāṉkaṉ urupiṟku. 21

āṉiṉ ṉakaramum ataṉ ōraṟṟē
nāḷ muṉ varūum val mutal toḻiṟkē. 22

attiṉ akaram akara muṉai illai. 23

ikkiṉ ikaram ikara muṉai aṟṟē. 24

aiyiṉ muṉṉarum av iyal nilaiyum. 25

ep peyar muṉṉarum valleḻuttu varu vaḻi
akkiṉ iṟuti meym micaiyoṭum keṭumē
kuṟṟiyalukaram muṟṟat tōṉṟātu. 26

ammiṉ iṟuti ka ca tak kālai
taṉ mey tirintu ṅa ña na ākum. 27
meṉmaiyum iṭaimaiyum varūum kālai
iṉmai vēṇṭum eṉmaṉār pulavar. 28

iṉ eṉa varūum vēṟṟumai urupiṟku
iṉ eṉ cāriyai iṉmai vēṇṭum. 29

peyarum toḻilum pirintu oruṅku icaippa
vēṟṟumai urupu nilaipeṟu vaḻiyum
tōṟṟam vēṇṭāt tokutikkaṇṇum
oṭṭutaṟku oḻukiya vaḻakkoṭu civaṇi
coṟ citar maruṅkiṉ vaḻi vantu viḷaṅkātu
iṭai niṉṟu iyalum cāriyai iyaṟkai
uṭaimaiyum iṉmaiyum oṭuvayiṉ okkum. 30

attē vaṟṟē āyiru moḻimēl
oṟṟu mey keṭutal teṟṟeṉṟaṟṟē
avaṟṟu muṉ varūum valleḻuttu mikumē. 31

kāramum karamum kāṉoṭu civaṇi
nērat tōṉṟum eḻuttiṉ cāriyai. 32

avaṟṟuḷ,
karamum kāṉum neṭṭeḻuttu ilavē. 33

varaṉmuṟai mūṉṟum kuṟṟeḻuttu uṭaiya. 34

aikāra aukāram kāṉoṭum tōṉṟum. 35

puḷḷi īṟṟu muṉ uyir taṉittu iyalātu
meyyoṭum civaṇum av iyal keṭuttē. 36

mey uyir nīṅkiṉ taṉ uru ākum. 37

ellā moḻikkum uyir varu vaḻiyē
uṭampaṭumeyyiṉ urupu koḷal varaiyār. 38

eḻuttu ōraṉṉa poruḷ teri puṇarcci
icaiyiṉ tirital nilaiiya paṇpē. 39

avaitām,
muṉṉap poruḷa puṇarccivāyiṉ
iṉṉa eṉṉum eḻuttuk kaṭaṉ ilavē. 405. tokaimarapu


ka ca ta pa mutaliya moḻimēl tōṉṟum
melleḻuttu iyaṟkai colliya muṟaiyāṉ
ṅa ña na ma eṉṉum oṟṟu ākummē
aṉṉa marapiṉ moḻivayiṉāṉa. 1

ña na ma ya va eṉum mutal āku moḻiyum
uyir mutal ākiya moḻiyum uḷappaṭa
aṉṟi aṉaittum ellā vaḻiyum
niṉṟa col muṉ iyalpu ākummē. 2

avaṟṟuḷ,
melleḻuttu iyaṟkai uṟaḻiṉum varaiyār
colliya toṭarmoḻi iṟutiyāṉa. 3

ṇa ṉa eṉ puḷḷi muṉ yāvum ñāvum
viṉai ōraṉaiya eṉmaṉār pulavar. 4

moḻi mutal ākum ellā eḻuttum
varu vaḻi niṉṟa āyiru puḷḷiyum
vēṟṟumai al vaḻit tiripu iṭaṉ ilavē. 5

vēṟṟumaikkaṇṇum valleḻuttu al vaḻi
mēṟ kūṟu iyaṟkai āvayiṉāṉa. 6

la ṉa eṉa varūum puḷḷi muṉṉar
ta na eṉa variṉ ṟa ṉa ākummē. 7

ṇa ḷa eṉ puḷḷi muṉ ṭa ṇa eṉat tōṉṟum. 8

uyir īṟu ākiya muṉṉilaik kiḷaviyum
puḷḷi iṟuti muṉṉilaik kiḷaviyum
iyalpu ākunavum uṟaḻpu ākunavum eṉṟu
āyīr iyala valleḻuttu variṉē. 9

au eṉa varūum uyir iṟu collum
ña na ma va eṉṉum puḷḷi iṟutiyum
kuṟṟiyalukarattu iṟutiyum uḷappaṭa
muṟṟat tōṉṟā muṉṉilai moḻikkē. 10

uyir īṟu ākiya uyartiṇaip peyarum
puḷḷi iṟuti uyartiṇaip peyarum
ellā vaḻiyum iyalpu eṉa moḻipa. 11

avaṟṟuḷ,
ikara īṟṟup peyar tiripu iṭaṉ uṭaittē. 12

aḵṟiṇai viravuppeyar iyalpumār uḷavē. 13

puḷḷi iṟutiyum uyir iṟu kiḷaviyum
valleḻuttu mikuti colliya muṟaiyāṉ
tammiṉ ākiya toḻiṟcol muṉ variṉ
meymmai ākalum uṟaḻat tōṉṟalum
am muṟai iraṇṭum uriyavai uḷavē
vēṟṟumai maruṅkiṉ pōṟṟal vēṇṭum. 14

melleḻuttu miku vaḻi valippoṭu tōṉṟalum
valleḻuttu miku vaḻi melippoṭu tōṉṟalum
iyaṟkai maruṅkiṉ mikaṟkai tōṉṟalum
uyir mika varu vaḻi uyir keṭa varutalum
cāriyai uḷ vaḻic cāriyai keṭutalum
cāriyai uḷ vaḻit taṉ urupu nilaiyalum
cāriyai iyaṟkai uṟaḻat tōṉṟalum
uyartiṇai maruṅkiṉ oḻiyātu varutalum
aḵṟiṇai viravuppeyarkku av iyal nilaiyalum
mey piṟitu āku iṭattu iyaṟkai ātalum
aṉṉa piṟavum taṉ iyal maruṅkiṉ
mey peṟak kiḷantu poruḷ varaintu icaikkum
aikāra vēṟṟumait tiripu eṉa moḻipa. 15

vēṟṟumai alvaḻi i ai eṉṉum
īṟṟup peyark kiḷavi mū vakai nilaiya
avaitām,
iyalpu ākunavum valleḻuttu mikunavum
uṟaḻ ākunavum eṉmaṉār pulavar. 16

cuṭṭu mutal ākiya ikara iṟutiyum
ekara mutal viṉāviṉ ikara iṟutiyum
cuṭṭuc ciṉai nīṭiya ai eṉ iṟutiyum
yā eṉ viṉāviṉ ai eṉ iṟutiyum
valleḻuttu mikunavum uṟaḻ ākunavum
colliya maruṅkiṉ uḷa eṉa moḻipa. 17

neṭiyataṉ muṉṉar oṟṟu mey keṭutalum
kuṟiyataṉ muṉṉart taṉ urupu iraṭṭalum
aṟiyat tōṉṟiya neṟi iyal eṉpa. 18

āṟaṉ urupiṉum nāṉkaṉ urupiṉum
kūṟiya kuṟṟoṟṟu iraṭṭal illai
īṟu āku puḷḷi akaramoṭu nilaiyum
neṭu mutal kuṟukum moḻi muṉ āṉa. 19

num eṉ iṟutiyum an nilai tiriyātu. 20

ukaramoṭu puṇarum puḷḷi iṟuti
yakaramum uyirum varu vaḻi iyaṟkai. 21

uyirum puḷḷiyum iṟuti āki
aḷavum niṟaiyum eṇṇum cuṭṭi
uḷa eṉappaṭṭa ellāc collum
tamtam kiḷavi tam akappaṭṭa
muttai varūum kālam tōṉṟiṉ
ottatu eṉpa ē eṉ cāriyai. 22

arai eṉa varūum pāl varai kiḷavikku
puraivatu aṉṟāl cāriyai iyaṟkai. 23

kuṟai eṉ kiḷavi muṉ varu kālai
niṟaiyat tōṉṟum vēṟṟumai iyaṟkai. 24

kuṟṟiyalukarakku iṉṉē cāriyai. 25

attu iṭai varūum kalam eṉ aḷavē. 26

paṉai eṉ aḷavum kā eṉ niṟaiyum
niṉaiyum kālai iṉṉoṭu civaṇum. 27

aḷaviṟkum niṟaiyiṟkum moḻi mutal āki
uḷa eṉappaṭṭa oṉpatiṟṟu eḻuttē
avaitām,
ka ca ta pa eṉṟā na ma va eṉṟā
akara ukaramoṭu avai eṉa moḻipa. 28

īṟu iyal maruṅkiṉ ivai ivaṟṟu iyalpu eṉak
kūṟiya kiḷavip pal āṟu ellām
meyt talaippaṭṭa vaḻakkoṭu civaṇi
ottavai uriya puṇarmoḻi nilaiyē. 29

palar aṟi col muṉ yāvar eṉṉum
peyariṭai vakaram keṭutalum ēṉai
oṉṟu aṟi col muṉ yātu eṉ viṉā iṭai
oṉṟiya vakaram varutalum iraṇṭum
maruviṉ pāttiyiṉ tiriyumaṉ payiṉṟē. 30
6. urupiyal


a ā u ū ē au eṉṉum
ap pāl āṟaṉ nilaimoḻi muṉṉar
vēṟṟumai urupiṟku iṉṉē cāriyai. 1

pallavai nutaliya akara iṟu peyar
vaṟṟoṭu civaṇal eccam iṉṟē. 2

yā eṉ viṉāvum āyiyal tiriyātu. 3

cuṭṭu mutal ukaram aṉṉoṭu civaṇi
oṭṭiya mey oḻittu ukaram keṭumē. 4

cuṭṭu mutal ākiya ai eṉ iṟuti
vaṟṟoṭu civaṇi niṟṟalum urittē. 5

yā eṉ viṉāviṉ ai eṉ iṟutiyum
āyiyal tiriyātu eṉmaṉār pulavar
āvayiṉ vakaram aiyoṭum keṭumē. 6

nī eṉ oru peyar neṭu mutal kuṟukum
āvayiṉ ṉakaram oṟṟu ākummē. 7

ōkāra iṟutikku oṉṉē cāriyai. 8

a ā eṉṉum marappeyark kiḷavikku
attoṭum civaṇum ēḻaṉ urupē. 9

ña na eṉ puḷḷikku iṉṉē cāriyai. 10

cuṭṭu mutal vakaram aiyum meyyum
keṭṭa iṟuti iyal tiripu iṉṟē. 11

ēṉai vakaram iṉṉoṭu civaṇum. 12

maḵkāṉ puḷḷi muṉ attē cāriyai. 13

iṉ iṭai varūum moḻiyumār uḷavē. 14

nūm eṉ iṟuti iyaṟkai ākum. 15

tām nām eṉṉum makara iṟutiyum
yām eṉ iṟutiyum ataṉ ōraṉṉa
ā e ākum yām eṉ iṟuti
āvayiṉ yakara mey keṭutal vēṇṭum
ēṉai iraṇṭum neṭu mutal kuṟukum. 16
ellām eṉṉum iṟuti muṉṉar
vaṟṟu eṉ cāriyai muṟṟat tōṉṟum
ummai nilaiyum iṟutiyāṉa. 17

uyartiṇai āyiṉ nam iṭai varumē. 18

ellārum eṉṉum paṭarkkai iṟutiyum
ellīrum eṉṉum muṉṉilai iṟutiyum
oṟṟum ukaramum keṭum eṉa moḻipa
niṟṟal vēṇṭum rakarap puḷḷi
ummai nilaiyum iṟutiyāṉa
tam iṭai varūum paṭarkkai mēṉa
num iṭai varūum muṉṉilai moḻikkē. 19

tāṉ yāṉ eṉṉum āyīr iṟutiyum
mēl mup peyaroṭum vēṟupāṭu ilavē. 20
aḻaṉē puḻaṉē āyiru moḻikkum
attum iṉṉum uṟaḻat tōṉṟal
ottatu eṉpa uṇarumōrē. 21

aṉ eṉ cāriyai ēḻaṉ iṟuti
muṉṉart tōṉṟum iyaṟkaittu eṉpa. 22

kuṟṟiyalukarattu iṟuti muṉṉar
muṟṟat tōṉṟum iṉ eṉ cāriyai. 23

neṭṭeḻuttu impar oṟṟu mikat tōṉṟum
ap pāl moḻikaḷ al vaḻiyāṉa. 24

avaitām,
iyaṟkaiya ākum ceyaṟkaiya eṉpa. 25

eṇṇiṉ iṟuti aṉṉoṭu civaṇum. 26

oṉṟu mutal āka pattu ūrntu varūum
ellā eṇṇum collum kālai
āṉ iṭai variṉum māṉam illai
aḵtu eṉ kiḷavi āvayiṉ keṭumē
uytal vēṇṭum paḵkāṉ meyyē. 27

yātu eṉ iṟutiyum cuṭṭu mutal ākiya
āyta iṟutiyum aṉṉoṭu civaṇum
āytam keṭutal āvayiṉāṉa. 28

ēḻaṉ urupiṟkut ticaip peyar muṉṉar
cāriyaik kiḷavi iyaṟkaiyum ākum
āvayiṉ iṟuti meyyoṭum keṭumē. 29

puḷḷi iṟutiyum uyir iṟu kiḷaviyum
colliya alla ēṉaiya ellām
tērum kālai urupoṭu civaṇi
cāriyai nilaiyum kaṭappāṭu ilavē. 307. uyirmayaṅkiyal


akara iṟutip peyar nilai muṉṉar
vēṟṟumai al vaḻi ka ca ta pa tōṉṟiṉ
tamtam otta oṟṟu iṭai mikumē. 1

viṉaiyeñcukiḷaviyum uvamak kiḷaviyum
eṉa eṉ eccamum cuṭṭiṉ iṟutiyum
āṅka eṉṉum uraiyacaik kiḷaviyum
ñāṅkark kiḷanta valleḻuttu mikumē. 2

cuṭṭiṉ muṉṉar ña na ma tōṉṟiṉ
oṭṭiya oṟṟu iṭai mikutal vēṇṭum. 3

ya va muṉ variṉē vakaram oṟṟum. 4

uyir muṉ variṉum āyiyal tiriyātu. 5

nīṭa varutal ceyyuḷuḷ urittē. 6

cāva eṉṉum ceya eṉ eccattu
iṟuti vakaram keṭutalum urittē. 7

aṉṉa eṉṉum uvamak kiḷaviyum
aṇmai cuṭṭiya viḷinilaik kiḷaviyum
ceymmaṉa eṉṉum toḻil iṟu collum
ēval kaṇṇiya viyaṅkōṭ kiḷaviyum
ceyta eṉṉum peyareñcukiḷaviyum
ceyyiya eṉṉum viṉaiyeñcukiḷaviyum
amma eṉṉum uraipporuṭ kiḷaviyum
palavaṟṟu iṟutip peyarkkoṭai uḷappaṭa
aṉṟi aṉaittum iyalpu eṉa moḻipa. 8

vāḻiya eṉṉum ceya eṉ kiḷavi
iṟuti yakaram keṭutalum urittē. 9

uraipporuṭ kiḷavi nīṭṭamum varaiyār. 10

palavaṟṟu iṟuti nīṭu moḻi uḷavē
ceyyuḷ kaṇṇiya toṭarmoḻiyāṉa. 11

toṭar al iṟuti tam muṉ tām variṉ
lakaram ṟakara oṟṟu ātalum urittē. 12

valleḻuttu iyaṟkai uṟaḻat tōṉṟum. 13

vēṟṟumaikkaṇṇum ataṉ ōraṟṟē. 14

marappeyark kiḷavi melleḻuttu mikumē. 15

makappeyark kiḷavikku iṉṉē cāriyai. 16

attu avaṇ variṉum varai nilai iṉṟē. 17

palavaṟṟu iṟuti urupu iyal nilaiyum. 18

ākāra iṟuti akara iyaṟṟē. 19

ceyyā eṉṉum viṉaiyeñcukiḷaviyum
av iyal tiriyātu eṉmaṉār pulavar. 20

ummai eñciya iru peyart tokaimoḻi
meymmaiyāka akaram mikumē. 21

āvum māvum viḷippeyark kiḷaviyum
yā eṉ viṉāvum palavaṟṟu iṟutiyum
ēval kuṟitta uraiyacai miyāvum
taṉ toḻil uraikkum viṉāviṉ kiḷaviyoṭu
aṉṟi aṉaittum iyalpu eṉa moḻipa. 22

vēṟṟumaikkaṇṇum ataṉ ōraṟṟē. 23

kuṟiyataṉ muṉṉarum ōreḻuttu moḻikkum
aṟiyat tōṉṟum akarak kiḷavi. 24

irā eṉ kiḷavikku akaram illai. 25

nilā eṉ kiḷavi attoṭu civaṇum. 26

yāmarak kiḷaviyum piṭāvum taḷāvum
ā mup peyarum melleḻuttu mikumē. 27

valleḻuttu mikiṉum māṉam illai. 28

māmarak kiḷaviyum āvum māvum
ā mup peyarum avaṟṟu ōraṉṉa
akaram valleḻuttu avai avaṇ nilaiyā
ṉakaram oṟṟum āvum māvum 29

āṉ oṟṟu akaramoṭu nilai iṭaṉ uṭaittē. 30

āṉ muṉ varūum īkāra pakaram
tāṉ mikat tōṉṟik kuṟukalum urittē. 31

kuṟiyataṉ iṟutic ciṉai keṭa ukaram
aṟiya varutal ceyyuḷuḷ urittē. 32

ikara iṟutip peyarnilai muṉṉar
vēṟṟumai āyiṉ valleḻuttu mikumē. 33

iṉi aṇi eṉṉum kālaiyum iṭaṉum
viṉaiyeñcukiḷaviyum cuṭṭum aṉṉa. 34

iṉṟi eṉṉum viṉaiyeñcu iṟuti
niṉṟa ikaram ukaram ātal
toṉṟu iyal maruṅkiṉ ceyyuḷuḷ urittē. 35

cuṭṭiṉ iyaṟkai muṉ kiḷantaṟṟē. 36

patakku muṉ variṉē tūṇik kiḷavi
mutal kiḷantu eṭutta vēṟṟumai iyaṟṟē. 37

uri varu kālai nāḻik kiḷavi
iṟuti ikaram meyyoṭum keṭumē
ṭakāram oṟṟum āvayiṉāṉa. 38

paṉi eṉa varūum kāla vēṟṟumaikku
attum iṉṉum cāriyai ākum. 39

vaḷi eṉa varūum pūtak kiḷaviyum
av iyal nilaiyal cevvitu eṉpa. 40

utimarak kiḷavi melleḻuttu mikumē. 41

puḷimarak kiḷavikku ammē cāriyai. 42

ēṉaip puḷip peyar melleḻuttu mikumē. 43

valleḻuttu mikiṉum māṉam illai
olvaḻi aṟital vaḻakkattāṉa. 44

nāḷ muṉ tōṉṟum toḻilnilaik kiḷavikku
āṉ iṭai varutal aiyam iṉṟē.45

tiṅkaḷ muṉ variṉ ikkē cāriyai. 46

īkāra iṟuti ākāra iyaṟṟē. 47

nī eṉ peyarum iṭakkarp peyarum
mī eṉa marīiya iṭam varai kiḷaviyum
āvayiṉ valleḻuttu iyaṟkai ākum. 48

iṭam varai kiḷavi muṉ valleḻuttu mikūum
uṭaṉ nilai moḻiyum uḷa eṉa moḻipa. 49

vēṟṟumaikkaṇṇum ataṉ ōraṟṟē. 50

nī eṉ oru peyar urupu iyal nilaiyum
āvayiṉ valleḻuttu iyaṟkai ākum. 51

ukara iṟuti akara iyaṟṟē.52

cuṭṭiṉ muṉṉarum at toḻiṟṟu ākum. 53

ēṉavai variṉē mēl nilai iyalpē. 54

cuṭṭu mutal iṟuti iyalpu ākummē. 55

aṉṟu varu kālai ā ākutalum
ai varu kālai mey varaintu keṭutalum
ceyyuḷ maruṅkiṉ urittu eṉa moḻipa. 56

vēṟṟumaikkaṇṇum ataṉ ōraṟṟē. 57

eruvum ceruvum ammoṭu civaṇi
tiripu iṭaṉ uṭaiya teriyum kālai
ammiṉ makaram ceruvayiṉ keṭumē
tam oṟṟu mikūum valleḻuttu iyaṟkai. 58

ḻakara ukaram nīṭu iṭaṉ uṭaittē
ukaram varutal āvayiṉāṉa. 59

oṭumarak kiḷavi uti mara iyaṟṟē. 60

cuṭṭu mutal iṟuti urupu iyal nilaiyum
oṟṟu iṭai mikā valleḻuttu iyaṟkai. 61
ūkāra iṟuti ākāra iyaṟṟē. 62

viṉaiyeñcukiḷavikkum muṉṉilai moḻikkum
niṉaiyum kālai av vakai varaiyār. 63

vēṟṟumaikkaṇṇum ataṉ ōraṟṟē. 64

kuṟṟeḻuttu imparum ōreḻuttu moḻikkum
niṟṟal vēṇṭum ukarak kiḷavi. 65

pū eṉ oru peyar āyiyalpu iṉṟē
āvayiṉ valleḻuttu mikutalum urittē. 66

ū eṉ oru peyar āvoṭu civaṇum. 67

akku eṉ cāriyai peṟutalum urittē
takka vaḻi aṟital vaḻakkattāṉa. 68

āṭūu makaṭūu āyiru peyarkkum
iṉ iṭai variṉum māṉam illai.- 69

ekara okaram peyarkku īṟu ākā
muṉṉilai moḻiya eṉmaṉār pulavar
tēṟṟamum ciṟappum al vaḻiyāṉa. 70

tēṟṟa ekaramum ciṟappiṉ ovvum
mēṟ kūṟu iyaṟkai valleḻuttu mikā. 71

ēkāra iṟuti ūkāra iyaṟṟē. 72

māṟu koḷ eccamum viṉāvum eṇṇum
kūṟiya valleḻuttu iyaṟkai ākum. 73

vēṟṟumaikkaṇṇum ataṉ ōraṟṟē. 74

ē eṉ iṟutikku ekaram varumē. 75

cē eṉ marappeyar oṭumara iyaṟṟē. 76

peṟṟam āyiṉ muṟṟa iṉ vēṇṭum. 77

aikāra iṟutip peyarnilai muṉṉar
vēṟṟumai āyiṉ valleḻuttu mikumē. 78

cuṭṭu mutal iṟuti urupu iyal nilaiyum. 79

vicaimarak kiḷaviyum ñemaiyum namaiyum
ā mup peyarum cēmara iyala. 80

paṉaiyum araiyum āviraik kiḷaviyum
niṉaiyum kālai ammoṭu civaṇum
ai eṉ iṟuti arai varaintu keṭumē
mey avaṇ oḻiya eṉmaṉār pulavar. 81

paṉaiyiṉ muṉṉar aṭṭu varu kālai
nilai iṉṟu ākum ai eṉ uyirē
ākāram varutal āvayiṉāṉa. 82

koṭi muṉ variṉē ai avaṇ niṟpa
kaṭi nilai iṉṟē valleḻuttu mikuti. 83

tiṅkaḷum nāḷum muntu kiḷantaṉṉa. 84

maḻai eṉ kiḷavi vaḷi iyal nilaiyum. 85

ceyyuḷ maruṅkiṉ vēṭkai eṉṉum
ai eṉ iṟuti avā muṉ variṉē
meyyoṭum keṭutal eṉmaṉār pulavar
ṭakāram ṇakāram ātal vēṇṭum. 86

ōkāra iṟuti ēkāra iyaṟṟē. 87

māṟu koḷ eccamum viṉāvum aiyamum
kūṟiya valleḻuttu iyaṟkai ākum. 88

oḻintataṉ nilaiyum moḻintavaṟṟu iyaṟṟē.89

vēṟṟumaikkaṇṇum ataṉ ōraṟṟē
okaram varutal āvayiṉāṉa. 90

illoṭu kiḷappiṉ iyaṟkai ākum. 91

urupu iyal nilaiyum moḻiyumār uḷavē
āvayiṉ valleḻuttu iyaṟkai ākum. 92

aukāra iṟutip peyarnilai muṉṉar
alvaḻiyāṉum vēṟṟumaikkaṇṇum
valleḻuttu mikutal varai nilai iṉṟē
av iru īṟṟum ukaram varutal
cevvitu eṉpa ciṟanticiṉōrē. 93
8. puḷḷimayaṅkiyal


ñakārai oṟṟiya toḻiṟpeyar muṉṉar
allatu kiḷappiṉum vēṟṟumaikkaṇṇum
valleḻuttu iyaiyiṉ av eḻuttu mikumē
ukaram varutal āvayiṉāṉa. 1

ña na ma va iyaiyiṉum ukaram nilaiyum. 2

nakara iṟutiyum ataṉ ōraṟṟē. 3

vēṟṟumaikku uk keṭa akaram nilaiyum. 4

verin eṉ iṟuti muḻutum keṭuvaḻi
varum iṭaṉ uṭaittē melleḻuttu iyaṟkai. 5

āvayiṉ valleḻuttu mikutalum urittē. 6

ṇakāra iṟuti valleḻuttu iyaiyiṉ
ṭakāram ākum vēṟṟumaip poruṭkē. 7

āṇum peṇṇum aḵṟiṇai iyaṟkai. 8

āṇmarak kiḷavi araimara iyaṟṟē. 9

viṇ eṉa varūum kāyap peyarvayiṉ
uṇmaiyum urittē attu eṉ cāriyai
ceyyuḷ maruṅkiṉ toḻil varu kālai. 10

toḻiṟpeyar ellām toḻiṟpeyar iyala.11

kiḷaippeyar ellām koḷat tiripu ilavē. 12

vēṟṟumai alvaḻi eṇ eṉ uṇavup peyar
vēṟṟumai iyaṟkai nilaiyalum urittē. 13

muraṇ eṉ toḻiṟpeyar mutal iyal nilaiyum. 14

makara iṟuti vēṟṟumai āyiṉ
tuvarak keṭṭu valleḻuttu mikumē. 15

akara ākāram varūum kālai
īṟṟumicai akaram nīṭalum urittē. 16

melleḻuttu uṟaḻum moḻiyumār uḷavē
cel vaḻi aṟital vaḻakkattāṉa. 17

illam marappeyar vicaimara iyaṟṟē. 18

alvaḻi ellām melleḻuttu ākum. 19

akam eṉ kiḷavikkuk kai muṉ variṉē
mutalnilai oḻiya muṉṉavai keṭutalum
varai nilai iṉṟē āciriyarkka
melleḻuttu mikutal āvayiṉāṉa. 20

ilam eṉ kiḷavikkup paṭu varu kālai
nilaiyalum urittē ceyyuḷāṉa. 21

attoṭu civaṇum āyirattu iṟuti
otta eṇṇu muṉ varu kālai.22

aṭaiyoṭu tōṉṟiṉum ataṉ ōraṟṟē. 23

aḷavum niṟaiyum vēṟṟumai iyala. 24

paṭarkkaip peyarum muṉṉilaip peyarum
toṭakkam kuṟukum peyarnilaik kiḷaviyum
vēṟṟumai āyiṉ urupu iyal nilaiyum
melleḻuttu mikutal āvayiṉāṉa. 25

allatu kiḷappiṉ iyaṟkai ākum. 26

allatu kiḷappiṉum vēṟṟumaikkaṇṇum
ellām eṉum peyar urupu iyal nilaiyum
vēṟṟumai al vaḻic cāriyai nilaiyātu. 27

melleḻuttu mikiṉum māṉam illai. 28

uyartiṇai āyiṉ urupu iyal nilaiyum. 29

num eṉ oru peyar melleḻuttu mikumē. 30

allataṉ maruṅkiṉ collum kālai
uk keṭa niṉṟa meyvayiṉ ī vara
i iṭai nilaii īṟu keṭa rakaram
niṟṟal vēṇṭum puḷḷiyoṭu puṇarntē
ap pāl moḻivayiṉ iyaṟkai ākum. 31

toḻiṟpeyar ellām toḻiṟpeyar iyala. 32

īmum kammum urum eṉ kiḷaviyum
ā mup peyarum avaṟṟu ōraṉṉa. 33

vēṟṟumai āyiṉ ēṉai iraṇṭum
tōṟṟam vēṇṭum akku eṉ cāriyai- 34

vakāram micaiyum makāram kuṟukum. 35

nāṭpeyark kiḷavi mēl kiḷantaṉṉa
attum āṉmicai varai nilai iṉṟē
oṟṟu mey keṭutal eṉmaṉār pulavar. 36

ṉakāra iṟuti valleḻuttu iyaiyiṉ
ṟakāram ākum vēṟṟumaip poruṭkē. 37

maṉṉum ciṉṉum āṉum īṉum
piṉṉum muṉṉum viṉaiyeñcu kiḷaviyum
aṉṉa iyala eṉmaṉār pulavar.38

cuṭṭu mutal vayiṉum ekaram mutal vayiṉum
ap paṇpu nilaiyum iyaṟkaiya eṉpa. 39

kuyiṉ eṉ kiḷavi iyaṟkai ākum. 40

ekiṉ maram āyiṉ āṇmara iyaṟṟē. 41

ēṉai ekiṉē akaram varumē
valleḻuttu iyaṟkai mikutal vēṇṭum. 42

kiḷaippeyar ellām kiḷaippeyar iyala. 43

mīṉ eṉ kiḷavi valleḻuttu uṟaḻvē. 44

tēṉ eṉ kiḷavi valleḻuttu iyaiyiṉ
mēl nilai ottalum valleḻuttu mikutalum
ā muṟai iraṇṭum urimaiyum uṭaittē
valleḻuttu miku vaḻi iṟuti illai. 45

melleḻuttu mikiṉum māṉam illai. 46

melleḻuttu iyaiyiṉ iṟutiyoṭu uṟaḻum. 47

iṟāal tōṟṟam iyaṟkai ākum. 48

oṟṟu miku takaramoṭu niṟṟalum urittē. 49

miṉṉum piṉṉum paṉṉum kaṉṉum
an nāṟ collum toḻiṟpeyar iyala. 50

vēṟṟumai āyiṉ ēṉai ekiṉoṭu
tōṟṟam okkum kaṉ eṉ kiḷavi. 51

iyaṟpeyar muṉṉart tantai muṟai variṉ
mutaṟkaṇ mey keṭa akaram nilaiyum
mey oḻittu aṉ keṭum av iyaṟpeyarē. 52

ātaṉum pūtaṉum kūṟiya iyalpoṭu
peyar oṟṟu akaram tuvarak keṭumē. 53

ciṟappoṭu varu vaḻi iyaṟkai ākum. 54

ap peyar mey oḻittu aṉ keṭu vaḻiyē
niṟṟalum urittē am eṉ cāriyai
makkaḷ muṟai tokūum maruṅkiṉāṉa. 55

tāṉum pēṉum kōṉum eṉṉum
ā muṟai iyaṟpeyar tiripu iṭaṉ ilavē. 56

tāṉ yāṉ eṉum peyar urupu iyal nilaiyum. 57

vēṟṟumai al vaḻik kuṟukalum tiritalum
tōṟṟam illai eṉmaṉār pulavar. 58

aḻaṉ eṉ iṟuti keṭa valleḻuttu mikumē. 59

muṉ eṉ kiḷavi muṉṉart tōṉṟum
il eṉ kiḷavimicai ṟakaram oṟṟal
tol iyal maruṅkiṉ marīiya marapē. 60

poṉ eṉ kiḷavi īṟu keṭa muṟaiyiṉ
muṉṉart tōṉṟum lakāra makāram
ceyyuḷ maruṅkiṉ toṭar iyalāṉa. 61

yakara iṟuti vēṟṟumaip poruḷvayiṉ
valleḻuttu iyaiyiṉ av eḻuttu mikumē. 62

tāy eṉ kiḷavi iyaṟkai ākum. 63

makaṉ viṉai kiḷappiṉ mutal nilai iyaṟṟē.64

melleḻuttu uṟaḻum moḻiyumār uḷavē. 65

alvaḻi ellām iyalpu eṉa moḻipa. 66

rakāra iṟuti yakāra iyaṟṟē. 67

ārum vetirum cārum pīrum
melleḻuttu mikutal mey peṟat tōṉṟum. 68

cār eṉ kiḷavi kāḻvayiṉ valikkum. 69

pīr eṉ kiḷavi ammoṭum civaṇum. 70

lakāra iṟuti ṉakāra iyaṟṟē. 71

melleḻuttu iyaiyiṉ ṉakāram ākum. 72

alvaḻi ellām uṟaḻ eṉa moḻipa. 73

takaram varu vaḻi āytam nilaiyalum
pukar iṉṟu eṉmaṉār pulamaiyōrē. 74

neṭiyataṉ iṟuti iyalpumār uḷavē. 75

nellum cellum kollum collum
allatu kiḷappiṉum vēṟṟumai iyala. 76

il eṉ kiḷavi iṉmai ceppiṉ
valleḻuttu mikutalum ai iṭai varutalum
iyaṟkai ātalum ākāram varutalum
koḷat taku marapiṉ āku iṭaṉ uṭaittē. 77

val eṉ kiḷavi toḻiṟpeyar iyaṟṟē. 78

nāyum palakaiyum varūum kālai
āvayiṉ ukaram keṭutalum urittē
ukaram keṭu vaḻi akaram nilaiyum.- 79

pūl vēl eṉṟā āl eṉ kiḷaviyoṭu
ā mup peyarkkum am iṭai varumē. 80

toḻiṟpeyar ellām toḻiṟpeyar iyala. 81

veyil eṉ kiḷavi maḻai iyal nilaiyum. 82

cuṭṭu mutal ākiya vakara iṟuti
muṟpaṭak kiḷanta urupu iyal nilaiyum. 83

vēṟṟumai alvaḻi āytam ākum. 84

melleḻuttu iyaiyiṉ av eḻuttu ākum. 85

ēṉavai puṇariṉ iyalpu eṉa moḻipa. 86
ēṉai vakaram toḻiṟpeyar iyaṟṟē. 87

ḻakāra iṟuti rakāra iyaṟṟē. 88

tāḻ eṉ kiḷavi kōloṭu puṇariṉ
akku iṭai varutal urittum ākum. 89

tamiḻ eṉ kiḷaviyum ataṉ ōraṟṟē. 90

kumiḻ eṉ kiḷavi marappeyar āyiṉ
pīr eṉ kiḷaviyoṭu ōr iyaṟṟu ākum. 91

pāḻ eṉ kiḷavi melleḻuttu uṟaḻvē. 92

ēḻ eṉ kiḷavi urupu iyal nilaiyum. 93

aḷavum niṟaiyum eṇṇum varu vaḻi
neṭu mutal kuṟukalum ukaram varutalum
kaṭi nilai iṉṟē āciriyarkka. 94

pattu eṉ kiḷavi oṟṟu iṭai keṭu vaḻi
niṟṟal vēṇṭum āytap puḷḷi. 95

āyiram varu vaḻi ukaram keṭumē.- 96

nūṟu ūrntu varūum āyirak kiḷavikkuk
kūṟiya neṭu mutal kuṟukkam iṉṟē. 97

ai am pal eṉa varūum iṟuti
al peyar eṇṇum āyiyal nilaiyum. 98

uyir muṉ variṉum āyiyal tiriyātu. 99

kīḻ eṉ kiḷavi uṟaḻat tōṉṟum. 100

ḷakāra iṟuti ṇakāra iyaṟṟē.-- 101

melleḻuttu iyaiyiṉ ṇakāram ākum. 102

alvaḻi ellām uṟaḻ eṉa moḻipa.- 103

āytam nilaiyalum varai nilai iṉṟē
takaram varūum kālaiyāṉa. 104

neṭiyataṉ iṟuti iyalpu ākunavum
vēṟṟumai al vaḻi vēṟṟumai nilaiyalum
pōṟṟal vēṇṭum moḻiyumār uḷavē. 105

toḻiṟpeyar ellām toḻiṟpeyar iyala. 106

iruḷ eṉ kiḷavi veyil iyal nilaiyum. 107

puḷḷum vaḷḷum toḻiṟpeyar iyala.- 108

makkaḷ eṉṉum peyarccol iṟuti
takkavaḻi aṟintu valittalum urittē. 109

uṇarak kūṟiya puṇar iyal maruṅkiṉ
kaṇṭu ceyaṟku uriyavai kaṇṇiṉar koḷalē.110
9. kuṟṟiyalukarappuṇariyalīr eḻuttu orumoḻi uyirttoṭar iṭaittoṭar
āytat toṭarmoḻi vaṉṟoṭar meṉṟoṭar
āyiru mūṉṟē ukaram kuṟuku iṭaṉ. 1

avaṟṟuḷ,
īr oṟṟut toṭarmoḻi iṭaittoṭar ākā.2

allatu kiḷappiṉum vēṟṟumaikkaṇṇum
ellā iṟutiyum ukaram niṟaiyum. 3

valloṟṟut toṭarmoḻi valleḻuttu varu vaḻi
tollai iyaṟkai nilaiyalum urittē. 4

yakaram varu vaḻi ikaram kuṟukum
ukarak kiḷavi tuvarat tōṉṟātu. 5

īr eḻuttu moḻiyum uyirttoṭar moḻiyum
vēṟṟumai āyiṉ oṟṟu iṭai iṉam mika
tōṟṟam vēṇṭum valleḻuttu mikuti. 6

oṟṟu iṭai iṉam mikā moḻiyumār uḷavē
at tiṟattu illai valleḻuttu mikalē. 7

iṭaiyoṟṟut toṭarum āytattoṭarum
naṭai āyiyala eṉmaṉār pulavar. 8

vaṉṟoṭar moḻiyum meṉṟoṭar moḻiyum
vanta valleḻuttu oṟṟu iṭai mikumē
melloṟṟut toṭarmoḻi melloṟṟu ellām
valloṟṟu iṟuti kiḷai oṟṟu ākum. 9

marappeyark kiḷavikku ammē cāriyai.-- 10

melloṟṟu valiyā marappeyarum uḷavē. 11

īr eḻuttu moḻiyum valloṟṟut toṭarum
am iṭai varaṟkum uriyavai uḷavē
am marapu oḻukum moḻivayiṉāṉa 12

oṟṟu nilai tiriyātu akkoṭu varūum
ak kiḷaimoḻiyum uḷa eṉa moḻipa. 13

eṇṇuppeyark kiḷavi urupu iyal nilaiyum. 14

vaṇṭum peṇṭum iṉṉoṭu civaṇum. 15

peṇṭu eṉ kiḷavikku aṉṉum varaiyār. 16

yātu eṉ iṟutiyum cuṭṭu mutal ākiya
āyta iṟutiyum urupu iyal nilaiyum. 17

muṉ uyir varum iṭattu āytap puḷḷi
maṉṉal vēṇṭum alvaḻiyāṉa. 18

ēṉai muṉ variṉē tāṉ nilai iṉṟē. 19

allatu kiḷappiṉ ellā moḻiyum
colliya paṇpiṉ iyaṟkai ākum. 20

valloṟṟut toṭarmoḻi valleḻuttu mikumē. 21

cuṭṭuc ciṉai nīṭiya meṉṟoṭar moḻiyum
yā viṉā mutaliya meṉṟoṭar moḻiyum
āyiyal tiriyā valleḻuttu iyaṟkai. 22

yā viṉā moḻiyē iyalpum ākum. 23

an nāl moḻiyum tam nilai tiriyā. 24
uṇṭu eṉ kiḷavi uṇmai ceppiṉ
muntai iṟuti meyyoṭum keṭutalum
mēl nilai oṟṟē ḷakāram ātalum
ā muṟai iraṇṭum urimaiyum uṭaittē
valleḻuttu varūum kālaiyāṉa. 25

iru ticai puṇariṉ ē iṭai varumē. 26

tiripu vēṟu kiḷappiṉ oṟṟum ukaramum
keṭutal vēṇṭum eṉmaṉār pulavar
oṟṟu mey tirintu ṉakāram ākum
teṟkoṭu puṇarum kālaiyāṉa. 27

oṉṟu mutal āka eṭṭaṉ iṟuti
ellā eṇṇum pattaṉ muṉ variṉ
kuṟṟiyalukaram meyyoṭum keṭumē
muṟṟa iṉ varūum iraṇṭu alaṅkaṭaiyē. 28

pattaṉ oṟṟuk keṭa ṉakāram iraṭṭal
ottatu eṉpa iraṇṭu varu kālai. 29

āyiram variṉum āyiyal tiriyātu. 30

niṟaiyum aḷavum varūum kālaiyum
kuṟaiyātu ākum iṉ eṉ cāriyai. 31

oṉṟu mutal oṉpāṉ iṟuti muṉṉar
niṉṟa pattaṉ oṟṟuk keṭa āytam
vantu iṭai nilaiyum iyaṟkaittu eṉpa
kūṟiya iyaṟkai kuṟṟiyalukaram
āṟaṉ iṟuti al vaḻiyāṉa.32

mutal īr eṇṇiṉ oṟṟu rakaram ākum
ukaram varutal āvayiṉāṉa. 33

iṭai nilai rakaram iraṇṭu eṉ eṇṇiṟku
naṭai maruṅku iṉṟē poruḷvayiṉāṉa. 34

mūṉṟum āṟum neṭu mutal kuṟukum
mūṉṟaṉ oṟṟē pakāram ākum. 35

nāṉkaṉ oṟṟē ṟakāram ākum. 36

aintaṉ oṟṟē makāram ākum. 37

eṭṭaṉ oṟṟē ṇakāram ākum. 38
oṉpāṉ okaramicait takaram oṟṟum
muntai oṟṟē ṇakāram iraṭṭum
paḵtu eṉ kiḷavi āyta pakaram keṭa
niṟṟal vēṇṭum ūkārak kiḷavi
oṟṟiya takaram ṟakaram ākum. 39

aḷantu aṟi kiḷaviyum niṟaiyiṉ kiḷaviyum
kiḷanta iyala tōṉṟum kālai. 40

mūṉṟaṉ oṟṟē vantatu okkum. 41

aintaṉ oṟṟē melleḻuttu ākum. 42

ka ca ta pa mutal moḻi varūum kālai. 43

na ma va eṉṉum mūṉṟoṭu civaṇi
akaram variṉum eṭṭaṉ muṉ iyalpē. 44

aintum mūṉṟum na ma varu kālai
vantatu okkum oṟṟu iyal nilaiyē. 45

mūṉṟaṉ oṟṟē vakāram varu vaḻi
tōṉṟiya vakārattu uru ākummē. 46

nāṉkaṉ oṟṟē lakāram ākum. 47

aintaṉ oṟṟē muntaiyatu keṭumē.- 48

mutal īr eṇṇiṉ muṉ uyir varu kālai
taval eṉa moḻipa ukarak kiḷavi
mutal nilai nīṭal āvayiṉāṉa. 49

mūṉṟum nāṉkum aintu eṉ kiḷaviyum
tōṉṟiya vakarattu iyaṟkai ākum. 50

mūṉṟaṉ mutal nilai nīṭalum urittē
uḻakku eṉ kiḷavi vaḻakkattāṉa. 51

āṟu eṉ kiḷavi mutal nīṭummē. 52

oṉpāṉ iṟuti urupu nilai tiriyātu
iṉ peṟal vēṇṭum cāriyai moḻiyē. 53

nūṟu muṉ variṉum kūṟiya iyalpē. 54

mūṉṟaṉ oṟṟē nakāram ākum. 55

nāṉkum aintum oṟṟu mey tiriyā. 56

oṉpāṉ mutal nilai muntu kiḷantaṟṟē
muntai oṟṟē ḷakāram iraṭṭum
nūṟu eṉ kiḷavi nakāram mey keṭa
ū ā ākum iyaṟkaittu eṉpa
āyiṭai varutal ikāra rakāram
īṟu mey keṭuttu makāram oṟṟum. 57

āyirak kiḷavi varūum kālai
mutal īr eṇṇiṉ ukaram keṭumē. 58

mutal nilai nīṭiṉum māṉam illai. 59

mūṉṟaṉ oṟṟē vakāram ākum. 60

nāṉkaṉ oṟṟē lakāram ākum. 61

aintaṉ oṟṟē yakāram ākum. 62

āṟaṉ maruṅkiṉ kuṟṟiyalukaram
īṟu mey oḻiyak keṭutal vēṇṭum. 63

oṉpāṉ iṟuti urupu nilai tiriyātu
iṉ peṟal vēṇṭum cāriyai marapē. 64

nūṟāyiram muṉ varūum kālai
nūṟaṉ iyaṟkai mutal nilaik kiḷavi. 65

nūṟu eṉ kiḷavi oṉṟu mutal oṉpāṟku
īṟu ciṉai oḻiya iṉa oṟṟu mikumē. 66

avai ūr pattiṉum at toḻiṟṟu ākum. 67

aḷavum niṟaiyum āyiyal tiriyā
kuṟṟiyalukaramum valleḻuttu iyaṟkaiyum
muṉ kiḷantaṉṉa eṉmaṉār pulavar. 68

oṉṟu mutal ākiya pattu ūr kiḷavi
oṉṟu mutal oṉpāṟku oṟṟu iṭai mikumē
niṉṟa āytam keṭutal vēṇṭum. 69

āyiram variṉē iṉ ām cāriyai
āvayiṉ oṟṟu iṭai mikutal illai. 70

aḷavum niṟaiyum āyiyal tiriyā. 71

mutal nilai eṇṇiṉ muṉ valleḻuttu variṉum
ña na mat tōṉṟiṉum ya va vantu iyaiyiṉum
mutal nilai iyaṟkai eṉmaṉār pulavar. 72

ataṉ nilai uyirkkum yā varu kālai
mutal nilai okaram ō ākummē
rakarattu ukaram tuvarak keṭumē. 73

iraṇṭu mutal oṉpāṉ iṟuti muṉṉar
vaḻaṅku iyal mā eṉ kiḷavi tōṉṟiṉ
makara aḷavoṭu nikaralum urittē. 74

la ṉa eṉa varūum puḷḷi iṟuti muṉ
ummum keḻuvum uḷappaṭap piṟavum
aṉṉa marapiṉ moḻiyiṭait tōṉṟi
ceyyuḷ toṭarvayiṉ mey peṟa nilaiyum
vēṟṟumai kuṟitta poruḷvayiṉāṉa. 75

uyirum puḷḷiyum iṟuti āki
kuṟippiṉum paṇpiṉum icaiyiṉum tōṉṟi
neṟip paṭa vārāk kuṟaiccoṟ kiḷaviyum
uyartiṇai aḵṟiṇai āyiru maruṅkiṉ
aim pāl aṟiyum paṇpu toku moḻiyum
ceyyum ceyta eṉṉum kiḷaviyiṉ
mey oruṅku iyalum toḻil toku moḻiyum
tam iyal kiḷappiṉ tam muṉ tām varūum
eṇṇiṉ tokuti uḷappaṭap piṟavum
aṉṉavai ellām maruviṉ pāttiya
puṇar iyal nilaiyiṭai uṇarat tōṉṟā. 76

kiḷanta alla ceyyuḷuḷ tirinavum
vaḻaṅku iyal maruṅkiṉ maruvoṭu tirinavum
viḷampiya iyaṟkaiyiṉ vēṟupaṭat tōṉṟiṉ
vaḻaṅku iyal maruṅkiṉ uṇarntaṉar oḻukkal
naṉ mati nāṭṭattu eṉmaṉār pulavar. 77eḻuttatikāram muṟṟiṟṟuThis page was first put up on Feb. 2, 2001