Project Madurai
Copyright (c) 2000 All Rights Reserved

Namakkal kavinjar V. Ramalingam Pillai (1888-1972) Songs- part i
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm

nāmakkal kaviñar irāmaliṅkam piḷḷai (1888-1972) pāṭalkaḷ - mutal pākam


Etext Preparation : Ms. Vijayalakshmi Alagarsamy, California, USA
Proof-reading: Prof. Swaminathan Sankaran, Regina, Canada
Web version: K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland

(c) Project Madurai 1999-2000
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the internet. Details of
Project Madurai are available at the website http://www.tamil.net/projectmadurai
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept
intact.

Namakkal kavinjar V. Ramalingam Pillai (1888-1972) Songs- part i


nāmakkal kaviñar irāmaliṅkam piḷḷai pāṭalkaḷ - mutal pākam

1. paramaṉ

ulakelām paṭaittuk kāttē
uruvilā taḻittu nāḷum
uṇmaiyāy eṇṇa māḷā
oruvaṉāy aruva ṉākic
calamilā teṇṇu vōrkkuc
cattiya mayamē yākit
taṉittaṉi pirinta pōtum
tāṉatiṟ piriyā ṉāki
malariṉmēl tēva ṉāki
mātoru pāka ṉāki
māloṭu putta ṉāki
makammatāy ēcu vākip
palapala teyva mākip
paṟpala mataṅka ḷākip
pakkuvap paṭiyē tōṉṟum
paramaṉār perumai pōṟṟi.

2. kaṭavuḷ

illāta kāla millai
irukkiṉṟa poruḷoṉ ṟillai
eṇṇāta eṇṇa mellām
eṇṇiyum eṭṭa villai
collāta vēta mellām
colliyum coṉṉa tillai
cūṭṭāta nāmam illai
tōṉṟāta uruva millai
allā vāyp putta ṉāki
araṉari piramma ṉāki
aruḷuṭaic camaṇar tēvum
aṉpuḷḷa kiṟistu vākip
kallāta maṉattiṟ kūṭak
kāṇāmal iruppā rantak
kaṭavuḷeṉ ṟulakam pōṟṟum
karuṇaiyaik karuttil vaippām.

3. iṟaivaṉ

aṉpiṉuk kaṉpāy vantum
aṟiviṉuk kaṟivāy niṉṟum
aṟintavark keḷiya ṉāki
allavark kariya ṉāki
muṉpiṉum naṭuvoṉ ṟiṉṟi
mutumaṟai taṉakku meṭṭāṉ
mūṭarkaḷ maṉattiṟ kūṭa
mūlaiyil otuṅki niṉṟu
cempiṉum kalli ṉālum
ceytavai ellā mākic
cilantipōṟ kūṭu kaṭṭic
ciluvaiyil maṟaintāṉ pōla
eṉpiṉuk keṉpā yeṉṟum
emmuḷē viḷaṅku kiṉṟa
eḻucuṭar cōti yāṉa
iṟaivaṉai iṟaiñci niṟpām.

4. colvataṟku muṭiyāta cakti

illaiyeṉṟu colvataṟkum
irukkiṉṟa oruporuḷāy
iruppateṉpār rucuppaṭutta
illāta tumatuvāy
allaveṉṟu maṟuppatilum
aṅkiruntu pēcuvatāy
āmeṉṟa māttirattil
aṟintuviṭa muṭiyātāy
vallameṉṟu akaṅkarittāl
palaṅkuṟaikkum vallamaiyāy
vaṇaṅkiatait toḻuvārkku
valuvilvarum peruntuṇaiyāyc
collaiyottuc ceyalmaṉamum
tūyavarkkē tōṟṟuvatāyc
colvataṟku muṭiyāta
caktitaṉait toḻutiṭuvōm.

5. cūriyaṉ varuvatu yārālē ?

cūriyaṉ varuvatu yārālē ?
cantiraṉ tirivatum evarālē ?
kāriruḷ vāṉil miṉmiṉipōl
kaṇṇiṟ paṭuvaṉa avaieṉṉa ?
pēriṭi miṉṉal etaṉālē ?
perumaḻai peyvatum evarālē ?
yāritaṟ kellām atikāri ?
atainām eṇṇiṭa vēṇṭāvō ?

taṇṇīr viḻuntatum vitaiyiṉṟit
taraiyil muḷaittiṭum pulētu ?
maṇṇil pōṭṭatu vitaiyoṉṟu
marañceṭi yāvatu yārālē ?
kaṇṇil teriyāc cicuvaiellām
karuvil vaḷarppatu yārvēlai ?
eṇṇip pārttāl itaṟkellām
ētō oruvicai irukkumaṉṟō ?

ettaṉai mirukam! ettaṉaimīṉ!
ettaṉai ūrvaṉa paṟappaṉapār !
ettaṉai pūccikaḷ puḻuvakaikaḷ !
eṇṇat tolaiyāc ceṭikoṭikaḷ!
ettaṉai niṟaṅkaḷ uruvaṅkaḷ !
ellā vaṟṟaiyum eṇṇuṅkāl
attaṉai yumtara orukarttaṉ
yārō eṅkō iruppatumey.

allā veṉpār cilapērkaḷ ;
araṉari yeṉpār cilapērkaḷ ;
vallāṉ avaṉpara maṇṭalattil
vāḻum tantai yeṉpārkaḷ ;
collāl viḷaṅkā ' nirvāṇam'
eṉṟum cilapēr colvārkaḷ ;
ellā mippaṭip palapēcum
ētō oruporuḷ irukkiṟatē !

antap poruḷai nāmniṉaittē
aṉaivarum aṉpāyk kulaviṭuvōm.
entap paṭiyāy evarataṉai
eppaṭit toḻutāl namakkeṉṉa ?
nintai piṟaraip pēcāmal
niṉaivilum keṭutal ceyyāmal
vantip pōmatai vaṇaṅkiṭuvōm ;
vāḻvōm cukamāy vāḻntiṭuvōm.

6. parācakti

nūṟeṉṟu maṉitarkku nītanta vayaciṉil
kūṟeṉṟu palanōykaḷ paṅkiṭṭuk koḷḷutaiyō!
āremmaik kāppavar aṉṉaiyē uṉṉaiyaṉṟi.?
pāremmaik kaṭaikkaṇṇāl tēvi parācaktī!

nītanta uṭalkoṇṭu niṉpukaḻ tutikkumuṉ
nōyvantu pukuntemmai noṭikkuḷ maṭippateṉṟāl
tāytantai nīyaṉṟit tañcam piṟitumuṇṭō
vāytantu vāveṉṟu varamaruḷvāy tēvī!

tāyai maṟantirukkum kuḻantaikaḷ sakajantāṉ;
cēyai maṟantavaḷaic cekamiṉṉuṅ kaṇṭatillai.
nīyē emmaimaṟantāl nilaiyemak kētuvēṟē?
nōyē mikanaliya nontaṉam, vantaruḷ!

nittam uṉainiṉaintu niyama muṭaṉvacikkac
cutta maṉanilaiyum collum ceyalum tantu
cuṟṟum palapiṇikaḷ toṭarā taruḷpuriyāy
cattiya māyviḷaṅkum tēvī parācakti!

7. kaṇṇaṉ pakti

kaṇṇaṉ pakti cērntiṭil
kavalai yāvum tīrntiṭum.
maṇṇai vārit tiṉṟavaṉ ;
malaiyait tūkki niṉṟavaṉ. .(kaṇ)

vīṭṭil tiruṭum veṇṇeyai
veḷiyil tāṉam paṇṇuvāṉ ;
nāṭṭil ciṟuvar yāvarum
naṉmai koḷḷak kūvuvāṉ. (kaṇ)

peṇṇaik kāṇil ōṭuvāṉ ;
piṟaraik kāṇil vāṭuvāṉ ;
eṇṇam eṉṉa tīyatō !
illai ; muṟṟum tūyatē. (kaṇ)

eṇṇi ṟanta kōpikaḷ
ivaṉu ṭaṉcal lāpikaḷ !
peṇṇil kāmam allavē
piḷḷai peṟṟa tillaiyē. (kaṇ)

tūya aṉpuk kātalait
tulaṅka vaikkum jōtiyāṉ
nēya mākum kaṇṇaṇai
nintai nīkki eṇṇuvōm. (kaṇ)

eṉṟum eṉṟum pālaṉāy
iṉpak kēli lōlaṉāyk
kaṉṟu kāli mēyppatil
kaḷittu lōkam kāppavaṉ. .(kaṇ)

pulaṉai vellum kītaiyaip
pukalum kaṇṇaṉ mētaiyai
nalaṉi lāta kāmiyāy
nāmni ṉaittal tīmaiyām. (kaṇ)

āṇmai eṉṟa vaṉmaiyum
aṉpup peṇmai meṉmaiyum
māṇpiṟ cērnta vēlaiyē
māyak kaṇṇaṉ līlaiyē. (kaṇ)

8. kaṇṇaṉ līlai

kaṇṇaṉ eṉṟaoru ciṟuvaṉ-eṉ
karuttaik koḷḷaikoṇṭa oruvaṉ
eṇṇa eṇṇa avaṉpaperumai-taṉai
eṉṉa colluvēṉ arumai !

ciṟuvaṉ eṉṟu niṉai yāmal-avaṉ
ceyalaik kūntuniṉaip pōmēl
tiṟamai yōṭuceyal puriyum-nalla
tīram nammaṉatil viriyum.

aṉpu eṉṟaoru eṇṇam-tarum
aḻaku vaṭivamē kaṇṇaṉ.
tuṉpam nērukiṟa pōtu-eṇṇit
tuyaram tīraoru tōtu.

cūtu pōlappala purivāṉ--ulakac
cūtai vellavaḻi taruvāṉ.
tītu pōlaoṉṟu ceyvāṉ--atil
tikaḻum naṉmaipala peyvāṉ.

āṇiṉ aḻakumika varuvāṉ--peṇkaḷ
āvicōra mayal taruvāṉ.
nāṇip peṇarukiṟ celvāḷ--avaṉ
nakaittup peṇvaṭivu koḷvāṉ.

peṇṇiṉ vaṭivaḻakil vantē--āṇkaḷ
pittu koḷḷa mayaltantu
kaṇṇaic cimiṭṭuvataṟ kuḷḷē--ōru
kāḷai āṇvaṭivu koḷvāṉ.

tāyaip pōleṭuttē aṇaippāṉ-uṭaṉē
tantai pōṟkaṭintu paṇippāṉ.
māyak kāramaṇi vaṇṇaṉ-veku
makimaik kāraṉeṅkaḷ kaṇṇaṉ.

kalakap pēccumavaṉvēlai--māṟṟum
karuṇai vīccumavaṉ līlai
ulakam muḻutumavaṉ jālam--atai
uṇarntu koḷvatē cīlam.


9. kaṇṇaṉ uṟavu

kaṇṇaṉ uṟavaip piriyātē
kāriyam iṉṟit tiriyātē
eṇṇam tūyatu eṉṟāṉāl
etucey tālum naṉṟākum.

ūkkamum uṟutiyum uṇṭākum
uḻaippilum kaḷaippetum aṇṭātē.
ākkamum āṟṟalum peṟalākum
āyaṉ kaṇṇaṉ uṟavālē.

tuṉpam etaiyum tāṅkiṭalām
tuyaram uṭaṉē nīṅkiṭalām
aṉpum aṟivum peritākum
accam eṉpatum aritākum.

cirippum kaḷippum niṟaintuviṭum
ciṭuciṭup pellām maṟaintuviṭum
viruppam etum cittipeṟum
vittakak kaṇṇaṉ paktiyiṉāl.

māṭukaḷ mēykkum vēlaiyilum
makiḻntiṭum kaṇṇaṉ līlaikaḷāl
pāṭupaṭ ṭuḻaittiṭa añcōmē
pāril yāraiyum keñcōmē.

tūtuvaṉ ākit tuṇaivaruvāṉ
toḻumpaṉaip pōlum paṇipurivāṉ
ētoru toḻilum iḻivalla
eṉpatu kaṇṇaṉ vaḻicollum.

ellā uyirum iṉpamuṟum
iṉṉicai parappit teṉputarum
pullāṅ kuḻalai ūtiṭuvāṉ
pūmiyiṉ kaṭamaiyai ōtiṭuvāṉ.

paktaruk kellām aṭaikkalamāyp
pātakar taṅkaḷai oṭukkiṭuvāṉ
caktikaḷ palavum tantiṭuvāṉ
caṅkaṭam tīrttiṭa vantiṭuvāṉ.

āṭalum pāṭalum mikuntuviṭum
aḻakaṉ kaṇṇaṉ pukuntaiṭam
ōṭalum oḷittalum viḷaiyāṭṭām
ovvoru ceyalum kaḷiyāṭṭē.

10. kaṇṇaṉ pāṭṭu

kaṇṇaṉ varukiṟa innāḷē
kaḷippukaḷ tarukiṟa naṉṉāḷām
tiṇṇam avaṉaruḷ uṇṭāṉāl
tīṅketum nammai aṇṭātu.

acurat taṉaṅkaḷai ikaḻntiṭavum
aṉpuk kuṇaṅkaḷaip pukaḻntiṭavum
vicaṉam eṉpatai oḻittiṭavum
vittakak kaṇṇaṉ vaḻittuṇaiyām.

aracariṉ kulattil piṟantālum
āyartam kuṭicaiyil vaḷarntavaṉām.
oruciṟu pētamum eṇṇāmal
oṟṟumai kāṭṭum kaṇṇāḷaṉ.

eṅkum etilum vēṭikkai
iḻaippatu kaṇṇaṉ vāṭikkai
iṅkum nāmataik kaṭaippiṭittāl
iṉpam vāḻkkaiyil taṭaippaṭumā?

aṭukkup pāṉaiyai uruṭṭiṭuvāṉ:
ataṭṭap pōṉāl cirittiṭuvāṉ.
tuṭukkuk kaṇṇaṉaik kaṇṭavuṭaṉ
tōṉṟiya kōpam cuṇṭiviṭum.

oṉṟum teriyāp pālaṉpōl
ulakai naṭattum lōlaṉkāṇ.
eṉṟum iḷamai kuṟaiyāmal
ellāp poruḷilum uṟaivāṉkāṇ.

nampiṉa meyyarait tāṅkiṭuvāṉ ;
naṭikkum poyyarai nīṅkiṭuvāṉ.
vampukaḷ ceytāl cellāvām ;
vātukaḷ avaṉiṭam vellāvām.

kalviyil tēṟic ciṟantiṭalām ;
kalaikaḷiṉ racaṉai niṟaintiṭalām ;
palvita naṉmaikaḷ peṟalākum ;
pālaṉ kaṇṇaṉ uṟavālē.

paṇṇum kāriyam muṟṟilumē
paḻutil lāmal veṟṟi peṟum.
kaṇṇaṉ tiruvaruḷ cūḻntiṭuvōm ;
kavalaiyil lāmal vāḻntiṭuvōm.

11. varuvāy murukā

vāvā murukā! vaṭivēl murukā!
kāvāy murukā! kaṭitē murukā!
tēvā uṉaiyē tiṉamum toḻuvēṉ
tīvāy piṇiyait tīrit tiṉamē.

aḻiyā aḻakā! aṟivām murukā!
kaḻiyā iḷamaik kaṭalē murukā!
moḻiyā iṉpam aṭaiyum muṟaiyai
ōḷiyā taruḷvāy oruvā murukā!

kuṟaiyā aḻakē! kumarā murukā!
maṟaiyā vaiyam aṟiyā oruvā!
ciṟaivā yulakil ciṟukum eḷiyēṉ
ciṟukā vitamuṉ tiṟamē taruvāy!

taḷarā uṭalum caliyā uyirum
kuḷaṟā uraiyum kuṟaiyā aṟivum
vaḷarā vāṭā vaṭivam uṭaiyāy!
eḷiyāy! aṭiyārk kaḷiyē! oḷiyē!

naraiyum tiraiyum naṇukā murukā!
karaiyum piṇiyum kaḷaiyoṉ ṟaṟiyāy
viriyum ulakiṉ viraiyē murukā!
varuvāy murukā! varamē taruvāy!

12. murukaṉeṉṟa ciṟuvaṉ

murukaṉeṉṟa ciṟuvaṉvantu
muṇumuṇutta colliṉāl
muṉṉirunta eṇṇamyāvum
piṉṉamuṟṟup pōṉatē!
arukuvantu maṉamuvantē
avaṉuraitta oṉṟiṉāl
aṭimaiyeṉ maṉattirunta
accamaṟṟup pōṉatē!

iḷamaiyanta murukaṉvantu
eṉṉōṭoṉṟu collavē
eṉṉuḷatti runtapantam
ētumaṟṟup pōṉatē!
vaḷamaiyuṟṟa iḷamaipeṟṟu
valimikunta teṉṉavē
vantatē cutantirattil
vāñcaiyeṉṟa ñāṉamē!

aḻakaṉanta murukaṉvanteṉ
arukirunta pōtilē
aimpulaṉka ḷukkoṭuṅki
añciyañci añcināṉ
paḻamaiyeṉ uṭaṟkaṇvaitta
paṟṟuyāvum aṟṟatāl
pārileṉṉai yāruṅkaṇṭu
paṇiyumāṟu ceytatē!

aṉpaṉanta murukaṉvan
taḻaittirutti eṉṉaiyē
añcalañcal añcaleṉ
ṟakaṅkuḻaintu coṉṉatāl
tuṉpamikka aṭimaivāḻvil
tōyntirunta eṉmaṉam
cōkamviṭṭu viṭutalaikku
mōkamuṟṟu viṭṭatē!

13. murukaṉmēṟ kātal

muruka ṉeṉṟapeyar coṉṉāl--tōḻi!
uruku teṉṟaṉuḷam eṉṉē!
peruki nīrviḻikaḷ cōra--maṉam
pittuk koḷḷutuḷ ḷūra! (muru)

kanta ṉeṉṟucollum muṉṉē--eṉ
cintai tuḷḷuvatum eṉṉē!
untum pēccuraikaḷ uḷaṟi--vāy
ūmai yākutuḷam kuḷira! (muru)

vēla ṉeṉṟapeyar kēṭṭē--ēṉō
vērvai koṭṭututaṉ pāṭṭil!
kāla ṉeṉṟapayam ōṭip--putuk
kaḷici ṟakkutaṭi cēṭi. (muru)

kumara ṉeṉṟaoru cattam--kēṭṭuk
kuḷira vantataṭi cittam!
amara vāḻvupeṟal āṉēṉ--iṉi
aṭimai yārkkumilai nāṉē! (muru)

kukaṉeṉac colvataṟ kuḷḷe--nāṉ
akamma ṟantēṉatu kaḷḷō!
takataka veṉṟoru kāṭci--uṭaṉē
taṇṇeṉa muṉvaral āccu! (muru)

āṭum mayililvarak kaṇṭēṉ--colla
aḻakum ataiviṭaoṉ ṟuṇṭō?
vīṭu vācalporuḷ ellām--tuccam
viṭṭu maṟantaṉaṭi nallāḷ! (muru)

paccaik kuḻantaiyavaṉ mēlē--eṉṟaṉ
paṟṟu mikuntateta ṉālē?
iccai yāramikat taḻuvi--nāṉum
iṇaṅki yiruntaṉiṉpam muḻuki! (muru)

kaḷḷaṅ kapaṭamaṟṟa pālaṉ--mēlē
kātal koṇṭaeṉṉai ñālam
eḷḷi ēḷaṉamcey tālum--nāṉ
etaṟkum añcilaṉek kālum! (muru)

murukaṉ kantaṉvaṭi vēlaṉ--ñāṉat
tirukku kaṉkumaraṉ cīlaṉ
ciṟuku ḻantaiyā ṉālum--avaṉait
tiruma ṇampurivaṉ mēlum! (muru)

vēṟu peyaraiccoṉ ṉālum--caṟṟum
virumpa māṭṭeṉenta nāḷum!
tūṟu pēcuvatai viṭṭē--eṉakkut
tuṇaipuri murukaṉaik kaṭṭa. (muru)

14. pirārttaṉai

ulakelām kākkum orutaṉip poruḷē!
uṉṉaruḷ nōkki iṉṉumiṅ kuḷḷōm.
intiya nāṭṭai intiyark keṉṟu
tantaṉai yilaiyō? tavaṟatil uṇṭō?
kāṭum malaikaḷum kaṉitarum cōlaikaḷ
ōṭum natikaḷum uḷḷaṉa evaiyum
iṅkē piṟantavar eṅkaḷuk kilaiyō?
eṅkō yārō vantavar tuykkac
conta nāṭṭiṉil tōṉṟiṭum celvam
enta nāṭṭilō eṅkō pōyviṭak
kañciyu miṉṟik kantaiyum iṉṟi
añciya vāḻviṉ aṭimaiyiṟ kiṭantu
nontaṉam koḷḷai nōykaḷāṟ cettu
kāṭṭiṭai vāḻum vilaṅkiṉuṅ kēṭāyk
nāṭṭiṭai yiruntum nalintaṉam aiyō!
yāruṭai nāṭu? yāruṭai vīṭu?
yāruṭaip pāṭu? yāraṉu pavippōr!
piṟanta nāṭṭiṉiṟ piṟavā tavariṭam
irantu niṉ(ṟu)avar ēvalē ceytum
uṭalē periteṉa uyiraic cumantiṭum
ūṉamiv vāḻviṉai oḻittiṭat tuṇintōm!
ñāṉa nāyakā! nallaruḷ curantē
āṇmaiyum aṟivum aṉpum āṟṟalum
kēṇmaiyum piṟarpāl kēṭilā eṇṇamum
aṭimai oruvaruk koruvareṉ ṟillāk
kuṭimai nītiyiṉ kōṉmuṟai koṭuttuc
cōṟum tuṇiyum tēṭuva toṉṟē
kūṟum piṟaviyiṉ koḷkaiyeṉ ṟiṉṟi
aḷavilā uṉṟaṉ aruḷviḷai yāṭṭiṉ
kaḷaviyal pōṉṟa karuṇaiyiṉ perukkiṉ
uḷaviṉait tēṭi uṇarntiṭa veṉṟē
vaḷamum eṅkaḷ vāḻnāṭ pōkki
maṅkaḷam pāṭi makiḻntiṭat taruvāy
eṅkum irukkum eḻiluṭaic cōti!

15. aṉaittum nīyē

āṟṟalkaḷ aṉaittum nīyē
aruḷuvāy eṉakkum āṟṟal;
pōṟṟiṭum vīri yamnī
eṉakkataip pukaṭṭa vēṇṭum;
māṟṟarum palaṅkaḷ nīyē
maṟṟeṉaip palavā ṉākku;
cāṟṟarum jīva cattē
cattiṉai eṉakkut tārāy.

tīmaiyai veṟuttu nīkkum
tīramāyt tikaḻvāy nīyē
vāymaiyil eṉakkum anta
valimaiyai vaḻaṅka vēṇṭum;
tāymaiyiṉ cakippu nīyē
tantaruḷ cakipput taṉmai;
tūymaicēr oḻukka vāḻvil
tulaṅkiṭum āṉma jōti.

uṭaliṉum uyiruk kappāl
uyirntoḷir āṉma cakti!
kaṭaliṉum peritām uṉṟaṉ
karuṇaiyil mūḻkac ceyvāy;
aṭaivarum amaiti tantē
aṉpeṉum amuta mūṭṭi
maṭamaikaḷ yāvum māṟṟi
maṅkaḷam aruḷvāy pōṟṟi.

16. neñcōṭu piṇaṅkal

eṇṇariya neṭuṅkālam iṭaiya ṟāmal
eṇṇiyeṇṇit tavavalimai uṭaiya rākit
tiṇṇiyamey yaṟivaṟintu teḷinta muṉṉōr
paṇṇiyanaṟ paḻakkamellām paḻittāy neñcē!

etticaiyum piṟanāṭṭār ēṟṟi pēcum
paktimikum ilakkiyattiṉ maṇamē vīcum
muttamiḻiṉ vaḻivantum muṉṉōr tammaip
pittareṉṟē eṇṇukiṉṟāy pētai neñcē!

nāttikantāṉ nākarikac ciṉṉam pōl
mūttaṟinta muṉṉōraip piṉṉam pēcic
cūttirattil āṭukiṉṟa pommai yēpōl
contaputti iḻantuviṭal naṉṟō? colvāy.

ātticūṭi nallaṟivai aḻittu viṭṭāy
ācārak kōvaitaṉṉai iḻittu viṭṭāy
pārttitaṉai aṉṉiyavarum parikacittār
pāvamitaip puṇṇiyampōl mikara cittāy.

taḷḷariya teyvattiṉ niṉaivu kūṭṭum
piḷḷaiyār cuḻipōṭṭuk kaṭitam tīṭṭum
teḷḷaṟiñar namatumuṉṉōr ceyalaik kūṭa
eḷḷinakai yāṭukiṉṟāy ēḻai neñcē!


2. tamiḻttēṉ malar

17. amiḻtat tamiḻmoḻi

amiḻtam eṅkaḷ tamiḻmoḻi
aṉṉai vāḻka vāḻkavē.

vaiya kattil iṇaiyi lāta
vāḻvu kaṇṭa tamiḻmoḻi
vāṉa kattai nāṉi lattil
varava ḻaikkum tamiḻmoḻi
poya kantai puṉmai yāvum
pōkka valla tamiḻmoḻi
puṇṇi yattai iṭaivi ṭāmal
eṇṇa vaikkum tamiḻmoḻi
meyva kutta vaḻiyi laṉṟi
mēvum entac celvamum
vēṇṭi ṭāta tūya vāḻvait
tūṇṭu kiṉṟa tamiḻmoḻi
teyva cakti eṉṟa oṉṟait
tēṭi tēṭi āyntavar
teḷivu kaṇṭa ñāṉa vāṉkaḷ
cēka ritta naṉmoḻi.

ulaki luḷḷa maṉitar yārum
oruku ṭumpam eṉṉavē
oṉṟu paṭṭu vāḻum mārkkam
toṉṟu toṭṭuc coṉṉatu;
kalaka maṟṟa utavi mikka
camuka vāḻvu kaṇṭatu;
kaṭamai kaṟṟu uṭaimai peṟṟa
karma ñāṉam koṇṭatu;
calukai yōṭu piṟamo ḻikkum
carica māṉam taruvatu;
cakala tēca makka ḷōṭum
caraca māṭi varuvatu;
ilakum enta vēṟṟu maikkum
īcaṉ oṉṟē eṉpatai
iṭaivi ṭāmal kāṭṭum eṅkaḷ
iṉimai yāṉa tamiḻmoḻi.

kolaima ṟukkum vīra tīrak
koḷkai collum poṉmoḻi;
koṭiyavarkkum naṉmai ceyyak
kūṟu kiṉṟa iṉmoḻi;
alaimi kunta vaṟumai vantē
avati yuṟṟa nāḷilum
aiya miṭṭē uṇṇu kiṉṟa
aṟivu collum tamiḻmoḻi;
kalaimi kunta iṉpa vāḻviṉ
kaḷimi kunta poḻutilum
karuṇai ceytal viṭṭi ṭāta
kalvi nalkum moḻiyitu;
nilaita ḷarntu matima yaṅka
nēru kiṉṟa pōtelām
nīti colli nallo ḻukkam
pātu kākkum tamiḻmoḻi.

aṉpu ceytum, aruḷ aṟintum,
āṟṟal peṟṟa aṟamoḻi;
aṟiva ṟintu tiṟamai yuṟṟē
amaiti mikka tirumoḻi;
iṉpa meṉṟa ulaka ṟinta
yāvu muḷḷa kalaimoḻi;
iṟaiva ṉōṭu toṭarpa ṟāmal
eṉṟu muḷḷa teṉṟamiḻ.
tuṉpa muṟṟa yāva rukkum
tuṇaiyi rukkum tāyavaḷ;
tuṭitu ṭittē evvu yirkkum
nalama ḷikkum tūyavaḷ;
teṉpu tantu teḷivu collum
teyva meṅkaḷ tamiḻmoḻi;
ticaika ḷeṭṭum vāḻttu kiṉṟa
icaipa rappac ceykuvōm.

paḻiva ḷarkkum kōpa tāpa
kurōta maṟṟa pāṉmaiyum,
pakaiva ḷarkkum ēka pōka
ācai yaṟṟa mēṉmaiyum,
aḻivu ceyyak karuvi ceyyum
ārva maṟṟa eṇṇamum,
aṉaiva rukkum naṉmai kāṇum
vittai tēṭum tiṇṇamum
moḻiva ḷarcci yākku meṉṟa
uṇmai kaṇṭu muntaiyōr
muṟaite rintu cērtta tinta
niṟaimi kunta mutumoḻi.
vaḻiya ṟintu nāmum anta
vakaipu rintu pōṟṟuvōm;
vañca mikka ulaka vāḻvaik
koñca mēṉum māṟṟuvōm.

18. tamiḻ vāḻka!

tamiḻeṉṟu tarukiṉṟa taṉiyantap peyaril
amiḻteṉṟu varukiṉṟa atuvantu cērum.
namatintap peyarkoṇṭa moḻiyeṉṟa eṇṇam
tamiḻarkkum pukaḻmikkat tarumeṉṟal tiṇṇam.

payirukku nīreṉṟa payaṉmikka vaḻiyē
uyirukku vekunalla uṇarvuḷḷa moḻiyē.
tuyaruṟṟa maṉatiṟkut tuṇainiṉṟē utavum;
ayarvaṟṟa ñāṉattai aṭaivikkum atuvē.

aṉpeṉṟa ataimikka aṟivikka niṉṟu
tuṉpaṅkaḷ tarukiṉṟa tuyarattai veṉṟē
iṉpattiṉ nilaicolla iṇaiyaṟṟa vaḻiyām;
teṉpuḷḷa tamiḻeṉṟu tikaḻkiṉṟa moḻiyām.

aruḷeṉṉa ulakattiṉ aṟivāḷa rellām
poruḷkoḷḷum poruḷtaṉṉaip purivikkum collām.
iruḷkoṇṭa uḷḷattil iyalpāṉa paḻiyait
teruḷkoḷḷa oḷitantu tikaḻkiṉṟa moḻiye.

aṟiveṉṟu peyarkoṇṭa ataimaṭṭum nāṭum;
kuṟikoṇṭē ulakeṅkum kuṟaiviṉṟit tēṭum;
veṟikoṇṭa iṉameṉṟu vekupērkaḷ pōṟṟum
neṟikoṇṭa tamiḻmakkaḷ niṟaikaṇṭa māṟṟam.

kalaiyeṉṟa kaṭalukkuk karaikaṇṭa puṇaiyām;
nilaikoṇṭa aṟivukku nikaraṟṟa tuṇaiyām;
alaipaṭṭa maṉatiṟku amaitikku vaḻiyām;
malaiyucci oḷiyaṉṉa maṟaivaṟṟa moḻiyām.

aṟamaṉṟic ceyaloṉṟum aṟiyāta moḻiyām;
maṟameṉṟa ceyaleṉṟum matiyāta moḻiyām;
niṟameṉṟu matameṉṟu nintittal aṟiyāt
tiṟamuḷḷa tamiḻeṉṟu ticaimeccum neṟiyām.

kuṇameṉṟa ataimaṭṭum kumpiṭṭu nāḷum
paṇameṉṟa palameṉṟa payamiṉṟi vāḻum
iṇaiyaṟṟa uṟutikku icaimikka vaḻiyām
maṇamikka tamiḻeṉṟa matimikka moḻiyām.

palakālam palanāṭum parivōṭu cuṟṟi
ulakōriṉ palacollai uṟavōṭu kaṟṟu
vilakāta naṭpiṟku vekukeṭṭi vērām;
talaiyāya aṟiviṟkut tamiḻeṉṟu pērām.

ententa nāṭṭiṉkaṇ etunalla teṉṟē
antanta moḻitanta aṟiviṉkaṇ niṉṟu
muntuḷḷa ivaiyeṉṟa muṟaiyuḷḷa ellām
tantuḷḷa tokaipōlum tamiḻeṉṟa collām.

virikiṉṟa aṟivōṭu virikiṉṟa nilaiyāl
tirikiṉṟa ulakattait terikiṉṟa kalaiyāl
cariyeṉpa toṉṟaṉṟip piṟitoṉṟil caliyāp
perumaittu tamiḻeṉṟa peyartanta oliyām.

cīlattai ituveṉṟu terivikkum nūlām;
kālattait tūrattaik karutātu mēlām
ñālattai aṇṭattai nāmāka eṇṇum
mūlattai uṇrveṅkaḷ moḻiuṇṭu paṇṇum.

piṟanāṭu piṟarcottu piṟarcontam etaiyum
uṟanāṭic caticeytal uṉṉāta matiyum
iravāmal evarukkum īkiṉṟa nayaṉum
aṟamētum tamiḻkaṟṟu aṭaikiṉṟa payaṉām.

viññāṉam ataṉōṭum viḷaiyāṭi niṟkum ;
meññāṉam ataimaṭṭum mikanāṭik kaṟkum;
poyññāṉam vātittup puṉitattai ikaḻum
aññāṉam illāmai atupeṟṟa pukaḻām.

kollāmai poyyāmai eṉumivvi raṇṭil
ellānal aṟamuṟṟum iṭainiṟṟal kaṇṭu
collum ceyalālum maṉatālum toḻutōr
nallōrkaḷ paṇitanta tamiḻvāḻka nāḷum.

19. tamiḻaṉ itayam

tamiḻaṉ eṉṟōr iṉamuṇṭu;
taṉiyē avaṟkoru kuṇamuṇṭu;
amiḻtam avaṉuṭaiya vaḻiyākum ;
aṉpē avaṉuṭai moḻiyākum.

aṟiviṉ kaṭalaik kaṭaintavaṉām;
amirtat tirukkuṟaḷ aṭaintavaṉām;
poṟiyiṉ ācaiyaik kuṟaittiṭavē
poruntiya nūlkaḷ uraittiṭuvāṉ.

kavitaic cuvaikaḷai vaṭitteṭuttāṉ ;
kampaṉ pāṭṭeṉap peyarkoṭuttāṉ ;
puviyil iṉpam pakarntavelām
puṇṇiya muṟaiyil nukarntiṭuvāṉ.

'pattiṉi cāpam palittuviṭum'
pāril immoḻi olittiṭavē
cittirac cilappati kāramataic
ceytavaṉ tuṟavuṭai ōraracaṉ.

cintā maṇi,maṇi mēkalaiyum,
pattup pāṭṭeṉum cēkaramum,
nantā viḷakkeṉat tamiḻnāṭṭiṉ
nākari kattiṉai mikakkāṭṭum.

tēvā ramtiru vācakamum
tikaḻum cēkki ḻārpukaḻum
ōvāp peruṅkatai āḻvārkaḷ
uraikaḷum tamiḻaṉ vāḻvākum.

tāyum āṉavar coṉṉavelām
tamiḻaṉ ñāṉam iṉṉateṉum;
pāyum tuṟavukoḷ paṭṭiṉattār
pāṭalum tamiḻaṉ peṭpeṉalām.

nēretum nillā ūkkamuṭaṉ
nimirntiṭa accam pōkkiviṭum
pārati eṉṉum perumpulavaṉ
pāṭalum tamiḻaṉ tarumpukaḻām.

kalaikaḷ yāviṉum vallavaṉām
kaṟṟavar evarkkum nallavaṉām
nilaikoḷ paṟpala aṭaiyāḷam
niṉṟaṉa iṉṉum uṭaiyōṉām.

ciṟpam cittiram caṅkītam
ciṟantavar avaṉiṉum eṅkēcol?
veṟpiṉ karuṅkal kaḷimaṇpōl
vēlait tiṟattāl oḷipaṇṇum.

uḻavum toḻilum icaipāṭum;
uṇmai ; carittiram acaipōṭum ;
iḻavil aḻutiṭum peṇkūṭa
icaiyō ṭaḻuvatu kaṇkūṭu.

yāḻum kuḻalum nātacuram
yāvuḷ taṇṇumai pētamelām
vāḻum karuvikaḷ vakaipalavum
vakuttatu tamiḻeṉal mikaiyalavām.

'kollā viratam poyyāmai
kūṭiya aṟamē meyyākum ;
ellāp pukaḻum ivainalkum ;'
eṉṟē tamiḻaṉ puvicollum.

māṉam periteṉa uyirviṭuvāṉ ;
maṟṟavark kākat tuyarpaṭuvāṉ ;
tāṉam vāṅkiṭak kūciṭuvāṉ ;
'taruvatu mēl' eṉap pēciṭuvāṉ.

jātikaḷ toḻilāl uṇṭeṉiṉum
camaracam nāṭṭiṉil kaṇṭavaṉām ;
nītiyum urimaiyum aṉṉiyarkkum
niṟaikuṟai yāmal ceytavaṉām.

uttamaṉ kāntiyiṉ arumaikaḷai
uṇarntavaṉ tamiḻaṉ ; perumaiyuṭaṉ
cattiyap pōril kaṭaṉaṟintāṉ ;
cāntam tavaṟā tuṭaṉiruntāṉ.

20. iḷantamiḻaṉukku

iḷanta miḻā! uṉṉaik kāṇa
iṉpa mikavum perukutu!
ituva raikkum eṉakki runta
tuṉpam caṟṟuk kuṟaiyutu!
vaḷanti kaḻnta vaṭivi ṉōṭum
valimai pēci vantaṉai.
vaṟumai mikka aṭimai niṟku
vanta ūkkam kaṇṭunāṉ
taḷarnti runta cōkam viṭṭut
tairi yaṅkoṇ ṭēṉaṭā!
tamiḻar nāṭṭiṉ mēṉmai mīḷat
takka kālam vantatō!
kuḷirnta eṉṟaṉ uḷḷam pōlak
kuṟaivi lātu niṉṟunī
kuṟṟa maṟṟa cēvai ceytu
koṟṟa mōṅki vāḻkuvāy!

paṇṭi runtār cēra cōḻa
pāṇṭi maṉṉar niṉaivelām
pāyumēṭā uṉṉai yiṉṟu
pārkkum pōtu neñciṉil!
koṇṭa koḷkai aṟamvi ṭāmal
uyirko ṭutta vīrarkaḷ
kōṭi kōṭi tamiḻar vāḻnta
kataikaḷ vantu kuttumē!
maṇṭa lattē iṇaiyi lāta
vāḻvu kaṇṭa tamiḻakam
makimai keṭṭē aṭimaip paṭṭu
matima yaṅki niṟpatēṉ?
ceṇṭe ḻantā leṉṉap pāyntu
tēca muṟṟum cuṟṟinī
tīra vīram nammuḷ mīḷac
cēru māṟu cēvaicey.

aṉpi ṉōṭum aṟivu cērnta
āṇmai vēṇṭum nāṭṭilē;
acca maṟṟa tūya vāḻviṉ
āṟṟal vēṇṭum vīṭṭilē.
iṉpa māṉa vārttai pēci
ēḻai makkaḷ yāvarum
emmu ṭaṉpi ṟanta pērkaḷ
eṉṟa eṇṇam vēṇṭumē.
tuṉpa māṉa kōṭi kōṭi
cūḻntu viṭṭa pōtilum
cōṟu tiṉṉa māṉam viṟkum
tucca vāḻvu toṭṭiṭōm!
eṉpa tāṉ nīti yāvum
inta nāṭṭil eṅkaṇum
iḷanta miḻā! eṉṟum niṉṟē
ēṭē ṭuttup pāṭuvāy!

paṇami runtār eṉpa taṟkāyp
paṇinti ṭāta mēṉmaiyum
payamuṟuttal eṉpa taṟkē
payantiṭāta pāṉmaiyum
kuṇami runtār yāva rēṉum
pōṟṟu kiṉṟa koḷkaiyum
kuṟṟa muḷḷōr yāreṉ ṟālum
iṭittuk kūṟum tīramum
iṉami runtār ēḻai yeṉṟu
kaivi ṭāta ēṟṟumum
iḻiku lattār eṉṟu colli
ikaḻtti ṭāmal evaraiyum
maṇami kuntē iṉimai maṇṭum
tamiḻmo ḻiyāl ōtinī
māni lattil evaruṅ kaṇṭu
makiḻu māṟu cēvaicey.
ōṭi ōṭi nāṭṭi leṅkum
uṇmai yaippa rappuvāy;
ūṉa māṉa aṭimai vāḻvai
utaṟit taḷḷa ōtuvāy;
vāṭi vāṭi aṟamma ṟantu
vaṟumaip paṭṭa tamiḻarai
vāymai yōṭu tūymai kāṭṭum
valimai koḷḷac ceykuvāy;
kūṭik kūṭik kataikaḷ pēcic
ceykai yaṟṟa yāraiyum
kuppaiyōṭu taḷḷi viṭṭuk
koḷkai yōṭu niṉṟunī
pāṭip pāṭit tamiḻiṉ ōcai
ulaka meṅkum paravavē
pārtta yārum vārttai kēṭṭup
paṇiyu māṟu cēvaicey.

tamiḻa ṉeṉṟa perumai yōṭu
talaini mirntu nillaṭā!
taraṇi yeṅkum iṇaiyi lāuṉ
caritai koṇṭu cellaṭā!
amiḻta meṉṟa tamiḻi ṉōcai
aṇṭa muṭṭa ulakelām
akila tēca makka ḷuṅkaṇ
ṭācai koḷḷac ceytumēl
kamaḻma ṇattiṉ tamiḻil maṟṟa
nāṭṭi luḷḷa kalaiyelām
kaṭṭi vantu tamiḻar vīṭṭil
katavi ṭittuk koṭṭiyē
namatu contam inta nāṭu
nāṉi lattil mīḷavum
nalla vāḻvu koḷḷac cēvai
ceytu vāḻka nīṇṭanāḷ!

21. tamiḻaṉ kural

' tamiḻaṉ kural' eṉum taṉiōcai
tarumam uṇarntiṭa naṉipēcum;
amiḻtam pōṉṟuḷa aḻivillā
aṟivē atutarum moḻiyellām.

kollā viratam kuṟiyāk
koḷkai poyyā neṟiyāka
ellā maṉitarum iṉpuṟavē
eṉṟum icaittiṭum aṉpaṟamē.

aruḷneṟi aṟivait taralākum;
atuvē tamiḻaṉ kuralākum;
poruḷpeṟā yāraiyum pukaḻātu;
pōṟṟā tāraiyum ikaḻātu.

aṉpum aṟamum ūkkiviṭum;
accam eṉpataiyum pōkkiviṭum;
iṉpam poḻikiṟa vāṉoliyām;
eṅkaḷ tamiḻeṉum tēṉmoḻiyē.

kuṟṟam kaṭintiṭak kūcātu;
koccai moḻikaḷil ēcātu;
muṟṟum parivuṭaṉ moḻikūṭṭi
muṉṉōr naṉṉeṟi vaḻikāṭṭum.

tamiḻiṉ perumaiyai maṟantuviṭiṉ
tāraṇi matippil kuṟaintiṭuvōm;
tamiḻaṉ kuraloṭu ārttiṭuvōm;
tamiḻaka urimaiyaik kāttiṭuvōm.

22. tamiḻariṉ perumai

tamiḻā! uṉakkitu taruṇam vāyttatu
taraṇik kellām vaḻikāṭṭa.
'amutām eṉmoḻi; aṟamē eṉvaḻi;
aṉpē uyirnilai' eṉṟucolum .. (tamiḻā!)

caivamum vaiṇamum camaṇamum pavuttamum
taḻaittatu ceḻittatu tamiḻnāṭṭil.
vaiyakam muḻuvatum vaṇaṅkiṭum kuṇaṅkaḷai
vāḻntavar uṉṉuṭai muṉṉōrkaḷ. .. (tamiḻā!)

eṅkō piṟantavar puttar perumaiyai
ēttip paṇintavar tamiḻnāṭṭār ;
iṅkē aṅkē eṉṟa vuraivukaḷai
eṉṟum pirittilar tamiḻnāṭṭār. ... (tamiḻā!)

ēcu tamiḻaralar eṉṟakā raṇattāl
ikaḻntu viṭuvatillai tamiḻnāṭṭār ;
pēcum tamiḻaruḷ kiṟustuvaip pōṟṟum
perumai yuṭaiyavarkaḷ palapērkaḷ. ... (tamiḻā!)

makamatu piṟantatu maṟṟoru tēcamavar
makimai viḷaṅkumintat tamiḻnāṭṭil ;
akamakiḻn taṉutiṉam nākūr āṇṭavaṉai
ārār toḻukiṟār aṟiyāyō? .. (tamiḻā!)

ulakiṉ matamelām ovvoru kālattil
ōṭip pukuntatintata tamiḻnāṭṭil ;
kalakam ciṟutumiṉṟik kaṭṭiyaṇait tavaṟṟaik
kāttu vaḷarntavarkaḷ tamiḻnāṭṭār. ...(tamiḻā!)

taṉṉuyir nīppiṉum piṟarkolai añciṭum
tarumam vaḷrttavarkaḷ tamiḻnāṭṭār ;
maṉṉuyir yāvaiyum taṉṉuyir eṉṟiṭal
maṇṭik kiṭappatuṉṟaṉ tamiḻmoḻiyē. ...(tamiḻā!)

kollā viratamē nallār vaḻiyeṉṟu
kūṟi naṭantavuṉṟaṉ kulamuṉṉōr
ellā vitattilum evarum matittiṭum
ēṟṟa muṭaiyatuṉ illaṟamām. .. (tamiḻā!)

ulakam muḻuvatum kalakam uṟutupār!
uṉperuṅ kaṭamaikaḷ palavuṇṭu ;
vilakum paṭiceyyum veṟikoṇṭa pēccellām
vilakka viḻitteḻu vāytamiḻā! .. (tamiḻā!)

intiyat tāymaṉam nontu kiṭakkaiyil
iṉamuṟai pēcukiṉṟār! iḻivākum ;
antap periyavaḷiṉ aṭimai vilaṅkaṟuttuṉ
aṉpai nilainiṟut(tu) akilamellām. ... (tamiḻā!)

tamiḻakam vāḻkanal tamiḻmoḻi vaḷarntemmait
tāṅkiṭum intiyattāy tavampalikka
kumiḻum nuraiyumeṉṉak kūṭi maṉitarelām
koñcik kulaviṭuvōm kuvalayattil. ... (tamiḻā!)

23. tamiḻ nāṭu etu? tamiḻaṉ yār?

valaivīca ācaitarum alaivīcum
vayalummaṟṟa vaḷaṅka ḷālō
vilaivācik kavalaiyiṉṟi viruntōmpa
etirpārkkum viruppat tālō
'talaivācaṟ kataviṉukkut tāḷpūṭṭē
illāta tamiḻnā ṭe'ṉṟu
palatēcam cuṟṟivanta makastaṉicum
pukaḻnturaitta paḻaiya nāṭu!

paṟṟoḻitta periyavarē pakuttaraikkum
aracumuṟai paṇintu pōṟṟik
kaṟṟaṟinta aracarkaḷē kāvalceyta
carittiramē kāṇum nāṭu;
maṟṟerinta vīraṉeṉṟu mamataiyuḷḷa
maṉṉavarai matikkā nāṭu;
caṟṟoruvar varuntiṭiṉum tāmvaruntum
aracāṇṭa tamiḻar nāṭu.

vēṅkaṭamum kumariyiṭai virikaṭalcūḻ
nilapparappai vēṟāy āṇṭu
vāṅkukiṟa varippaṇattiṉ varaiyaṟukka
aracamuṟai vakutta tallāl
īṅkuvaṭa imayamvarai intiyariṉ
nākarikam oṉṟē yākum ;
tāṅkaḷoru taṉiyeṉṟu taṭaipōṭṭut
tarukkiṉavar tamiḻar allar.

vicaiccollum ulakanaṭai vevvēṟu
nāṭukaḷil viriyum ñāṉam
pakaiccollum palapāṣai aṟivellām
tamiḻmoḻiyil palakka veṉṟē
ticaiccolluk keṉṟutaṉi iṭaṅkoṭuttār
ilakkaṇattil terinta muṉṉōr
icaiccolla itaippōla vēṟumoḻik
kilakkaṇanūl eṅkē? kāṭṭu!

entamoḻi vantiṭiṉum tamiḻmoḻiyai
eṉṉaceyyum?' eṉṟē muṉṉōr
vantapiṟa moḻiyaiyelām varavēṟṟut
tamiḻmoḻiyai vaḷarac ceytār ;
centamiḻiṉ carittirattait teriyāmal
makkaḷukkut tirittuk kūṟi
intimoḻi vantateṉṟa ikaḻnturaippōr
tamiḻnāṭṭiṉ perumai eṇṇār.

pūccipūḻu uyirkaḷaiyum camameṉṟu
pōṟṟiṉavar tamiḻa rāvār ;
pēcciluḷḷa vēṟṟumaikku maṉitarkaḷaip
pirittuviṭat tamiḻar pēcār ;
ēcciloru iṉpamuḷḷōr ekkālum
tamiḻarkaḷiṉ iṉattaic cērār ;
kūccaliṭṭu vacaiyuraippōr koccaikaḷē
ataṟkunalla cāṭci kūṟum.

vēṟevarum nuḻaiyāmal vēliyiṭṭut
tamiḻnāṭṭār vāḻnta tillai ;
kūṟupaṭum palanāṭṭār kūṭinalam
kulaviyatit tamiḻar nāṭṭil ;
māṟupaṭum palamatamum maruvimaṉam
kalantateṅkaḷ tamiḻaṉ māṇpu ;
tēṟimaṉam teḷivaṭaivōm ; tamiḻarkaḷiṉ
peruṅkuṇattait teyvam kākkum.

24. vaṭanāṭṭil koṭumai*

kōpamum kotippum kumiṟiṭum paṭipala
koṭumaikaḷ naṭakkutu vaṭanāṭṭil ;
tāpamum tavippum tantiṭum āyiṉum
tamiḻā! uṉkuṇam tavaṟiṭumō?

aṉṉiya matameṉa aṭikkaṭi paḻakiya
ayaluḷa makkaḷaik kolluvatai
eṉṉeṉa uraippatu ēteṉa veṟuppatu
eṇṇavuṅ kūṭat takumōtāṉ?

vēṟoru matameṉa aṇṭaiyil vacippavar
vīṭṭiṉaik koḷuttutal vīramatō?
āṟaṟi vuṭaiyavar maṉitarkaḷ eṉṟiṭum
aḻakitu tāṉō? aiyaiyō!

piṟitoru matameṉap peṇmaiyaik keṭuppatum
piḷḷaiyai maṭippatum pēyceyumō?
veṟitarum neṟikaḷai vilakkiya uṉkuṇam
viṭṭiṭap paṭumō? tamiḻmakaṉē!

aṅkuḷa veṟiyarkaḷ appaṭic ceytatil
avacarap paṭuttiṭum āttirattāl
iṅkuḷa cilaretir ceyya niṉaippatai
eppaṭit tamiḻmaṉam oppiṭumō?

tīmaiyait tīmaiyāl tīrkka niṉaippatu
tīyiṉait tīyāl avippatupōl
vāymaiyiṉ tūymaiyiṉ vaḻivarum tamiḻā!
vañcam tīrppatai varippāyō?

aṭaikkalam pukuntaṉa aṉṉiya matampala
aṉpuḷa namtamiḻt tirunāṭṭil
koṭaikkuṇam mikuntatam kulattavar kāttaṉar
koḷkaiyai nāmviṭak kūṭātu.

vēṟṟumai palavilum oṟṟumai kaṇṭiṭum
vittaiyiṟ ciṟantatu tamiḻnāṭu.
māṟṟoru matattaiyum pōṟṟiṭum peruṅkuṇam
matameṉak koṇṭavar tamiḻarkaḷē.

emmatam āyiṉum cammatam eṉpatai
ēnti naṭappatu tamiḻnāṭu.
ammaṉa uṇarcciyai aṟameṉak kāppatil
acaintiṭa lāmō tamiḻaṟivu?

matameṉum peyarāl makkaḷai vataippatai
mānilam iṉṉamum cakittiṭumō?
vitavitam poycolli veṟuppiṉai vaḷarttiṭum
veṟiyarait tamiḻarkaḷ muṟiyaṭippōm.

* navakāḷi aṭṭūḻiyam kēṭṭup pāṭiyatu

25. tamiḻ makkaḷ

nilaipeṟṟa aṟiveṉṟa
nitimikka nalkum
niṟaivuṟṟa aruḷkoṇṭa
nikaraṟṟa teyvam
kalaimikka tamiḻaṉṉai
kaḻalkoṇṭu pāṭik
kaṉivuṟṟa maṉamotta
kaḷikoṇṭu kūṭi
alaiyaṟṟa kaṭaleṉṉa
amaivuṟṟu nāḷum
akilattiṉ palamakkaḷ
aṉaivairkkum uṟavāyt
talaipeṟṟa pukaḻkoṇṭu
tavamikka rākit
tayavoṉṟip payamiṉṟit
tamiḻmakkaḷ vāḻvōm ;
tamiḻmakkaḷ vāḻvōm.

26. pārati pāṭṭu

accamikum pēṭimaiyiṉ aṭimai vāḻvil
aṭaṅkiyirun taṟammaṟanta tamiḻar nāṭṭaip
paccaimarat tāṇiyeṉap patiyum collāl
pāṭṭicaittup pālarkaḷum nimirntu niṉṟu,
'niccayamen tāynāṭṭiṉ aṭimai vāḻvai
nīkkāmal viṭuvatillai!' eṉamuṉ vantu
tuccameṉac cukattaiyellām tuṟantu niṟkat
tūṇṭiyatu pāratiyiṉ collē yākum.

paṭittaṟiyā mikaēḻaik kiḻava ṉēṉum
pāratiyiṉ pāṭṭicaikkak kēṭpā ṉākil
tuṭitteḻuntu taṉmelinta tōḷaik koṭṭit
tuḷaimikunta kantaluṭai curukkik kaṭṭi,
'eṭutteṟiya vēṇṭuminta aṭimai vāḻvai
ippoḻutē ikkaṇamē!' eṉṟeṉ ṟārttiṅ(ku)
aṭitturaittē āvēcam koḷvā ṉeṉṟāl
appāṭṭiṉ perumaicola yārē vallār!

puttoḷiyiṟ paḻantamiḻkkōr putumai pūṭṭip
puttuyirum putumaṇamum pukutti ñāṉac
caktiyoḷi mikaviḷaṅkum coṟka ḷālē
tāynāṭṭiṉ taḷaiyaṟukkum tavamē pāṭi
etticaiyum iḷantamiḻar iṉṟu kūṭi
'iṟantēṉum īṉṟavaḷai mīṭpōm!' eṉṟu
paktiyōṭum aṟappōril muṉaintu niṟkap
paṇṇiṉatu pāratiyiṉ pāṭṭē yākum.

ettālum paṇantēṭi iṉpam nāṭi
uṇṭuṭuttē iṟappataṉai ikaḻntu taḷḷip
pittākit tāṉpiṟanta parata nāṭṭiṉ
piṇivīṭṭal oṉṟiṉukkē pāṭip pāṭi
muttāti maṇikaḷeṉum coṟka ḷōṭu
muppaḻattil cuvaikūṭṭi muṉivi lātu
cattāṉa vīrattiṉ cāṟum cērttuk
kavicamaitta pāratiyiṉ takaimai eṉṉē!

naṭittoḻukit tutipāṭi nalaṅkaḷ nāṭi
naraittiṟantu maṟaintiṭumnā valarpō laṉṟi
veṭitteḻunta paktiyōṭu parata nāṭṭiṉ
viṭutalaikkup pāṭuvatē veṟiyāyk koṇṭāṉ
iṭitteḻuntu tēṉpoḻiyum coṟka ḷōṭum
iḷaṅkatirum muḻumatiyum iṇaintā leṉṉap
poṭittuṭalam puḷakamuṟa accam pōkkip
pukaḻpuriyum pāratiyiṉ pulamai tāṉē.

'mēṉāṭṭup putumoḻikaḷ vaḷarntu nāḷum
mikakkoḻuttup paḷapaḷattu mēṉmai mēva
mikkacutaip paḻantamiḻttāy melintā'ḷeṉṟum
tāynāṭṭait tamiḻmoḻiyai maṟantīr aiyō!
tamiḻarkaḷē! taḷataḷattu mūccu vāṅkit
talaivaṇaṅki uṭalcukittīr tavattāl mikka
vāṉāṭṭut tēvarkaḷum aṟinti ṭāta
vaḷamikuttuc ceḻuceḻuttu vāḻnta nāṭṭai
vaṟumaitarum aṭimaiyiṉil vaittī reṉṟu
pānāṭṭip palavaḻiyiṟ pāṭip pāṭip
paṭittavuṭaṉ pataipataikka vīra mūṭṭum
pāratiyiṉ pāṭalkaḷiṉ paṇtāṉ eṉṉē!

"pāloḻukum ciṟukutalai makaṉaip pārttup
'paṭaiyeṭuttār pakaiyāḷar; makaṉē! nīpōy
vēloḻukum pōrkaḷattil velvā yaṉṟēl
vempaṭaiyai marumattil vāṅkeṉ' ṟēvum
cīlamikum peṇmaṇikaḷ tikaḻnta nāṭṭaic
ciṟṟaṭimaik koppiviṟṟut tiṉṟīr!" eṉṟu
tāluḻutu paṟaicāṟṟit tamiḻppā vōtit
taṭṭiyeḻap pāratitāṉ kavicey tāṉē!

'arumakaṉait tērkkālil araitta vēntum
paḻiyañcit taṉkaiyai arinta kōṉum
tarumamilai kōvalaṉaik koṉṟa teṉṟu
tāṉaṟinta akkaṇamē cavamāy vīḻnta
perumaiyuḷḷa tiṟalvēntar piṉṉē vantīr
pittaṭimaik kuṟṟēval piḻaittīr' eṉṟē
urukimaṉam virintuyarum kavika kaḷālē
uṇarvaḷitta pāratiyiṉ uraitāṉ eṉṉē!

pārimutaṟ caṭaiyappa vaḷḷa leṉṟu
pāvalarkaḷ nāviluṟai palapēr vāḻntu
cīrilakum tamiḻmoḻiyiṉ iṉiya ōcai
ticaiyaṉaittum pōyolikkac ceyta nāṭṭil
ūṟiyanaṟ cuvaiyoḻukum kavika ḷālē
ūkkamikat tamiḻnāṭṭiṟ kuṇarvait tanta
pāratiyār mikakkoṭiya vaṟumai mēvap
pārttirunta tamiḻuruṟṟa paḻitāṉ eṉṉē!

cōṟṟiṉuk kaṟivai viṟṟut
tūrttaraip pukaḻntu pāṭic
cōmparaic celva reṉṟu
toḻutuṭal cukittu vāḻntu
kūṟṟiṉuk kuṭalam pōkak
kuppaiyiṟ kavikaḷ cōrak
kuṟiviṭā tiṟantu pōkum
kavikaḷiṉ kūṭṭam cērār
vēṟṟavark kaṭimai nīṅkum
viṭutalai varamē vēṇṭi
vīramum ñāṉam poṅkac
caktiyiṉ vēḷvi pāṭi
nāṟṟicait tamiḻa reṅkum
nāṭṭiṉaip paṇiyac ceyta
nāvalar cupra maṇya
pārati nāmam vāḻka!

27. tamiḻp paṇi

tamiḻaṉṉai tiruppaṇi ceyvōmē
taraṇikkē ōraṇi ceyvōmē
amiḻtam tamiḻmoḻi eṉṟārē!
appeyar kuṟaivatu naṉṟāmō?

aṉpu niṟaintavaḷ tamiḻaṉṉai
aruḷai aṟintavaḷ tamiḻaṉṉai
iṉpak kalaikaḷ yāvaiyumē
īṉṟu vaḷarttiṭum tēviyavaḷ.

pakti niṟaintatu tamiḻmoḻiyē
paramaṉait toṭarvatu tamiḻmoḻiyē
cakti koṭuppavaḷ tamiḻttāyē
camaracam uraippavaḷ tamiḻttāyē.

vaṇmai mikuntiṭum maṉamuṭaiyāḷ
vāymaiyai vaṇaṅkum iṉamuṭaiyāḷ
taṇmai aḷittiṭum ilakkiyattāḷ
tāraṇi pukaḻntiṭum ilakkaṇattāḷ.

mānilam muḻutumōr camutāyam
makkaḷuk kellāmtoruniyāyam
tāṉeṉa aṟiñarkaḷ talaivaṇaṅkum
tarumam vaḷarttavaḷ tamiḻaṇaṅkē.

anniya moḻikaḷai aruvarukkum
aṟpat taṉaṅkaḷai avaḷveṟukkum
naṉṉayam mikuntavaḷ tamiḻmātā
nākari kattiṉ taṉittūtām.

paṟpal moḻikaḷaip pakuttaṟintāḷ
pāruḷa aṟiviṉait tokutturaippāḷ
aṟputa mākiya maṉapperumai
aṭaṅkiya tētamiḻt taṉipperumai.

maṉṉuyir aṉaittaiyum taṉṉuyirpōl
matippatu tamiḻmoḻi muṉṉuraiyām
taṉṉalam tuṟantiṭum takavuṭaiyāḷ
tavaneṟi vāḻkkaiyiṉ pukaḻuṭaiyāḷ.

anniya vāḻkkaiyiṉ ācaiyiṉāl
aṉṉaiyai maṟantōm nēcarkaḷē!
muṉṉaiya perumaikaḷ muṟṟilumē
muyaṉṟāl tamiḻakam peṟṟiṭumē.

putupputu oḷikaḷil alaṅkarippōm
pūraṇam tamiḻeṉat tulaṅkavaippōm
matippuṭaṉ paṭittavar makiḻntiṭuvār
mānilat taṟiñarkaḷ pukaḻntiṭuvār.

aṉṉiya moḻiyē tiṉampēci
aṉṉaiyaip paṇintiṭa maṉamkūci
iṉṉamum iruntāl tamiḻmoḻiyē
iṟantiṭum uṉakkitu perumpaḻiyē.

tamiḻaṉ eṉpatai maṟakkātē
tāymoḻip perumaiyait tuṟakkātē
'amiḻtam tamiḻmoḻi' aiyamillai
akilam nukarntiṭac ceytiṭuvōm.

28. tamiḻicaiyiṉ tattuvam

'icai'eṉal karuttuṭaṉ ōcaiyum icaivatām.
'kaṟṟalil kēṭṭalē naṉṟe'ṉum kaṭṭurai
paṭippiṟku maṭṭumā? pāṭṭiṟkum uṇṭu.
paṭittuk kaṟṟiṭum aṟivaip pārkkiṉum
kēṭṭuk kaṟṟiṭum aṟivē keṭṭiyām.
eṉṉum tattuvam icaiyiṉāl palampeṟum
cevivaḻi nuḻaintē uṇarcciyait tiraṭṭi
aṟivait tēṭum āvaluṇ ṭākki
eṇṇac ceykiṟa ōcaiyē icaiyām.
ōcaikaḷ maṭṭumē uṇarcciuṇ ṭākkalām.
aḻuvataṟ keṉṟōr ōcaiyai aṟivōm ;
cirippataik kāṭṭum cattamum terivōm ;
accam kuṟikkiṟa oliyaiyum aṟivōm ;
aticayap paṭṭāl ataṟkoru taṉioli ;
aiyam viṉākkaḷum ōcaiyāl aṟiyalām ;
apayak kuralaiyum ōcaiyāl aḷakkalām ;
ellā uṇarcciyum ōcaiyāl eḻalām ;
eṉiṉum ōcaiyē icai ākātu.
'caṅkītam' eṉpatu ōcaiyiṉ caṅkati.
capta curaṅkaḷaic camarttāyk kalantu
nīṭṭalum kuṟukkalum teḷittalum ceytu
niraval ceytu paraval nirappik
kaṟpaṉai mikunta ōcaikaḷ kāṭṭalē
cāmāṉya mākac 'caṅkītam' eṉpatu.
atilē maṭṭumōr āṉanta mirukkalām.
nātap pirammamum atilē nāṭalām ;
ataippaṟṟi iṅkē ārāycci illai ;
ōcaiyai maṭṭum racippavar uṇṭu.
āṉāl avarkaḷ ataṟkeṉap paḻakiṉōr.
appaṭip paḻakiṉōr mikaccilar āvar ;
avarkaḷaip paṟṟiyum akkaṟai illai.
potujaṉa maṉattil aṟivaip pukaṭṭa
iṉiya ōcaiyāl uṇarcciyai eḻuppap
'pāṭuvōṉ' karuttaik 'kēṭpōṉ' paruka
eṇṇamum ōcaiyum icaivatē 'icai'yām.
icaippavaṉ karuttum kēṭpavaṉ eṇṇamum
oṉṟāyk kalappatu ōcaiyāl aṉṟu.
collē ataṟkut tuṇaiyāy niṟpatu.
antac collum contac collām ;
tāymoḻi oṉṟē taṉiccuvai ūṭṭum.
avaravar moḻiyil avaravar kēṭpatē
'icai' eṉap paṭuvataṉ iṉpam taruvatu.
puriyāta moḻiyil icaiyaip pukaṭṭal
kaṇṇaik kaṭṭik kāṭci kāṭṭutal.
tamiḻaṉ contat tāymoḻic collil
icaiyaik kēṭka iccai koḷvatē
'tamiḻicai' eṉpataṉ tattuva mākum.
tattuvam itaṉai maṉattil tāṅki,
putupputu 'meṭṭai'yum icaiyiṟ pukuttip
paḻaiya 'cintukaḷ' 'pataṅkaḷ' 'vaṇṇamum',
tamiḻiṉ contac cantam palavum
aḻintupō kāmal avaṟṟaiyum pōṟṟit
'tamiḻicai' vaḷarppatu tamiḻaṉ kaṭamaiyām.
caṅkī tattaiyum tamiḻaṉ kaiviṭāṉ.
carittiram aṟinta cattiyap paṭikku
yāḻiṉ vitaṅkaḷum, kuḻaliṉam aṉaittum,
vāttiyak karuvikaḷ vakaikaḷ palavum,
ēḻu curaṅkaḷai iyakkum vitamum,
'karnā ṭakattuc caṅkītam' eṉṟē
aḻaikkap paṭukiṟa antak kalaiyum
tamiḻaṉ ātiyil vaḷarttut tantatē.
iṉṟaiya tiṉattilum intak kalaikaḷil
talaiciṟan tuḷḷavaṉ tamiḻaṉē yallavā?

29. cērttu vaitta celvam

"taṉkuñcu oṉṟē poṉkuñcu eṉṟu
kaṉṉaṅ kaṟutta kākkaiyum karutum"
eṉṉum paḻamoḻi iyalpuk kiṇaṅka
avaravar moḻiyē avaravark kuyarntatām.
āyiṉum tamiḻai ataṟkāyp pukaḻntiṭōm.
paḻamai mikkatu tamiḻeṉum moḻiyām.
racaṅkaḷ niṟainta rāmā yaṇattai
vāṉmīki muṉivaṉ varainta pōtē
tamiḻar nāṭṭait taṉiyē pukaḻntāṉ ;
āṭciyiṉ ciṟappaiyum atilē coṉṉāṉ.
vāṉmīki kālam varaiyaṟai aṟṟatu ;
ataṟkum muṉṉāl āṇṭaṉar tamiḻar ;
ilakkaṇa amaippilum ilakkiyac ciṟappilum
taṉippaṭ ṭuyarntatu tamiḻmoḻi eṉṟē
ārāyntaṟinta aṉaivarum colluvar.
enta moḻiyaiyum ikaḻntiṭāt tamiḻaṉ
paṟpala pāṣaikaḷ naṉṟāyp paṭittum
aṟivaiyē nāṭi alacip pārttum
ulakatti luḷḷa uyarnta karuttukaḷ
ellām niṟainta ilakkiyam uḷḷatāyc
cērttu vaitta celvam tamiḻmoḻi
iṉṟu nēṟṟu ēṟpaṭṭa taṉṟu ;
mūvēntar āṭcikku muṉṉā liruntē
intiya nāṭṭilum anniya iṭattilum,
tiraviyam tēṭit tiraikaṭa lōṭiyum,
kappal ōṭṭik kaṭalaik kaṭantum,
anniya maṉṉar aḻaippuk kiṇaṅkiyum,
evarum matittē etirkoḷḷum iṉamāy,
eṅkum ceṉṟē evarōṭum paḻaki
āṇṭukaḷ paṟpala āyira māka
vāḻnta tamiḻar varuntic cērttatu.
ulaka vaḻakkuṭaṉ oṭṭiyē niṉṟu
'kaṉṉit tami'ḻeṉa iṉṉum kaḷikkap
putupputu aṟivukaḷ pukutaṟ kiṭantara
eṇṇic ceyta ilakkaṇam uḷḷatāy,
uṇmai aṟivil ūṉṟiya vēruṭaṉ
paruttup paṭarnta paṟpala kiḷaiyuṭaṉ
viḻutukaḷ eṇṇila vevveṟu tāṅka
ūḻik kāṟṟē urattaṭit tālum
acaikka muṭiyā āla marampōl
nērntavark kellām niḻalē koṭuttum
aluppait tīrttum amaitiyait tantum
kavitaiyum kāṭṭi, kaḷikkac ceytiṭac
ceḻittu niṟpatu centamiḻc ciṟappu ;
tamiḻaip pōṟṟutal tamiḻariṉ kaṭamai.
tamiḻiṉ vaḷarcciyai maṉattil tarittum
anniyar aṟivaiyum tamiḻil piṇaittum
toḻilmuṟai aṟivukaḷ tamiḻil tokuttum
ēṉaiya nāṭṭiṉ ellā aṟivum
tamiḻil uṇṭeṉat tarukkum paṭiyāyc
ceytu vaippatē tamiḻmoḻic cēvai.

30. kavitai eṉṟāl eṉṉa?

acatiyaik kiḷḷi, aṟivaik kiḷappi,
alaiyum maṉattai aṭakki niṟutti,
iṉpa tuṉpa uṇarccikaḷai eḻuppi,
naṉmai tīmaiyai naṉṟāy viḷakka
illāta oṉṟaiyum iruppataip pōlavē
maṉakkaṇ muṉṉāl malarac ceytē
irukkiṟa oṉṟaiyum illāta tēpōl
maṉattai viṭṭu maṟaiyac ceytu,
vāḻkkaik kutavum nalla vaḻikaḷil
ūkkam koḷḷum uṟutiyai ūṭṭap
pāṭu paṭāmal pāṭam paṇṇavum,
niṉaivil eḷitāy niṟkavum takkatāy
iṇaitta coṟkaḷē 'kavitai' eṉappaṭum.
'kavitai' eṉpatu kaṟpaṉai uḷḷatu ;
kūṭṭiyum pēcum ; kuṟaittum kūṟum ;
poymmaiyum vāymaiyē pōlap polivuṟa
aṟaṅkaḷaip pukaṭṭalē ataṉuṭai nōkkam.
etukai mōṉai ilakkaṇam pārttum
pataṅkaḷai aṭukkip pāṭṭeṉac ceytum
uḷḷatai uḷḷatē pōla uraikkum
kataiyō pāṭṭō kaṟpaṉai yillaiyēl
aintum mūṉṟum āṟu eṉkiṟa
kaṇakkē yākum ; kavitaiyā kātu.
kaṟpaṉai mikunta kavitaikaḷ mikuntatu
tamiḻmoḻik kuḷḷa taṉipperum ciṟappu!

31. tamiḻaip pēṇuvōm

pāṣaika ḷellām pacaiyaṟa nāṇik
kūcik kūcik kuṟaipaṭac ceyyum
vācat tamiḻai varaiyilāt toṉmaiyai
vīcum tamiḻai virinta kaṭaliṉait
tēṉiṉum pākiṉum teḷḷiya amutiṉum
ēṉiṉum etaṉiṉum iṉittiṭum tamiḻait
tiṉṉat tiṉṉat teviṭṭāt tamiḻaip
paṉṉap paṉṉap palakkum tamiḻaik
koḷḷak koḷḷak kuṟāyāt tamiḻaik
kaḷḷak kapaṭukaḷ illāt tamiḻaip
paṭikkap paṭikkap payaṉē tantu
kuṭikkak kuṭikkak kuṟaiyā amutai
eṉtāy moḻiyiṉai eṉṉuṭait tamiḻai
uṉtāy moḻiyiṉai ummuṭait tamiḻai
emmaiyum ummaiyum maṟṟumiṅ kevaraiyum
cemmaiyām nammuṭaic ciṟupirā yattiṉil
toṭṭilil viṭṭuk kaṭṭilil vaittut
tōḷilum mārpilum tūkkit tirintu
pālūṭṭi vaḷartta pāvaiyām tamiḻait
tālāṭṭi vaḷartta tāyām tamiḻaic
cīrāṭṭi vaḷartta cīrpeṟum tamiḻaip
pārāṭṭi vaḷartta paḻaiyatōr tamiḻaik
kōvaṇa muṭuttup pāvāṭai tanta
tēviyām tamiḻait teyvanaṟ ṟamiḻai
ācaiyām maṉaiviyai akattiṉil viṭṭu
cēvaiyai virumpum veṟiyaraip pōṉṟa
pāṣaiyai maṟanta pātakar piṟantu
tēcamin nāṭṭiṉ tīviṉai yālē
cīccīt tamiḻeṉac cīṟip paḻittu
nāciyai nīṭṭi nāypōl viḻuntu
ēcit tiriyum iḻivuṭai mākkaḷ
pēcavum kūciṭum pēyarkaḷ piṟantu
taṉṉai vaḷartta tamiḻaip pēcutal
kuṉṟun toḻileṉak kūciyē niṉṟu
paṉṉap paṉṉap pallaik kāṭṭiṭum
ciṉṉañ ciṟiyavar piṟantata ṉālē
tāyai maṟanta taṭiyarkaḷ pōla
vāyait tiṟantoru vārttai collavum
urimaiyām pāṣaiyait teriyā tiruppatu
perumaiyeṉ ṟeṇṇum pēyeṉu mākkaḷ
kuṅkumam cumanta kaḻutaiyē pōlat
tammuṭaip pāṣaiyait tāmuṇa rāmal
attuṭaṉ ataṉai avamatit tēcum
pittarum patareṉum cuttanir mūṭarkaḷ
piṟantata ṉālē perumai maṟantu
ciṟanta nāḷum cīrum kuṟaintu
maṇṇiṟ kiṭakkum maṇiyē pōlum
aṟparai aṇṭiya viṟpaṉar pōlum
ātara villā vittaiyē pōlum
aṇaippava rillāk kuḻantaiyē pōlum
anupava millā aṟivē pōlum
maṅkik kiṭakkum maruvilāt tamiḻai
iṅkitat tamiḻiḻai iṉimaiyām tamiḻai
anta nāḷiṉaṟ cantira muṭiyōṉ
cuntarap paṭutta vantuniṉ ṟaruḷi
viruttiyē ceyyak karuttiṉi leṇṇip
perutta kēḷviyar periyavar capaiyeṉac
caṅkaraṉ tāṉē antat talaivaṉāyt
taṅkiyē naṭattiya taṉipperum capaiyeṉac
cuttarum cittarum paktarum tutikka
ittarai yellām icaikoṇṭu niṉṟē
ulakelām aḻiyiṉum vilakiṭāp pukaḻoṭum
alakilāk kalvik kaḷañciya mākit
teyvap palakaiyait taṉṉiṭa maṭakki
aiyamil lāta aruntami ḻaḷitta
cittirac capaiyām meyttiruc capaiyām
muttamiḻc caṅkam viḷaṅkiya tamiḻait
tāyeṉap pēṇit tamiḻrkaḷ yāvarum
ōyā tuḻaittē oppilā moḻiyeṉap
putupputuk kaviyum pukaḻperu nūlkaḷum
vitavitam paṭaittu vēṟuḷa nāṭṭavar
yāvarum viyakka ariyā caṉattil
mēviṭac ceyya viraikuvam iṉṟē.

32. tamiḻ icai

taṉnāṭṭut tāymoḻiyil evarum kēṭkat
tamiḻnāṭṭil tamiḻppāṭṭu vēṇṭu meṉṟa
naṉṉāṭṭat tuṭaṉrājā namcar aṇṇā
malaiyavarkaḷ ataṟkākap paricu nāṭṭat
teṉṉāṭṭut citamparattil aṟiñar kūṭit
tamiḻmoḻikkut tēvaiyeṉṟu tīrmā ṉittāl
ennāṭṭu yārārō eṅkō kūṭi
ēcuvatum pēcuvatum eṉṉa vintai!

vantaentap piṟamoḻikkum varavu kūṟi
vakaiceytu vāḻvaḷittu varicai yellām
tantavarkaḷ tamiḻaraippōla vēṟu yārum
tāraṇiyil iṇaicollat takuvā ruṇṭō?
antapperuṅ kuṇattiliṉṉum kuṟaivō millai;
āṉālum tamiḻiṉaṅkaḷ vāḻa vēṇṭiṉ
contamoḻik kalaikaḷellām curuṅkit tēyap
pārttiruntum cōmpuvatum aṟivō colvīr?

mukkimukkip payiṉṟupala muyaṟci ceytu
mūkkālum vākkuraittu, mūccu vāṅkat
tikkumukka lāṭukiṉṟa pāṣaik kellām
ciṟappākum caṅkītat tiṟamai yeṉṟum
cikkumukkām uccarippuc ciṟitum vēṇṭāc
cīrilakum eḻuttiyalpu cērnta tākit
takkamikkōr iṉimaiyeṉum tamiḻil nātac
caṅkītam kuṟaiveṉṟāl tarikka lāmō?

nātameṉum piramattaip paṇivōm; āṉāl
nāmaṟiyā moḻiyilnamak kētunātam?
kītameṉṟu puriyāta pāṭṭaik kēṭṭuk
kiḷarccipeṟā uṇrcciyilē kītam ētu?
vātameṉṉa? itilevarkkum varuttam ēṉō?
vāymaṇakkap piṟamoḻiyai vaḻaṅkiṉālum
ōtiyum uṇarntatuvum tāyppā lōṭum
ūṭṭiyatām tāymoḻipōl utavā toṉṟum

kalaiyeṉṟāl uṇarccikaḷaik kavara vēṇṭum ;
kaḷippūṭṭi aṟiviṉaippōyk kavva vēṇṭum ;
nilaikoḷḷāc cintaṉaiyai niṟkac ceytu
nītineṟi teyvaniṉaip pūṭṭaṟ kaṉṟō?
vilaiyillāp perumaipala uṭaiya tēṉum
viḷaṅkāta pāṣaiyilē pāṭṭaik kēṭṭut
talaiyellām cuḷukkēṟa acaittiṭ ṭālum
taṉakkatuvōr kalaiyiṉpam taruva tuṇṭō?

'caṅkītam pāṭutaṟkum moḻikkum eṉṉa
campantam?' eṉṟevarum cātip pārēl,
iṅkētum taṭaiyillai ; ēṟṟuk koḷvōm ;
ellāmē tamiḻpāṭṭā yiruntā leṉṉa ?
ciṅkāra vātaṅkaḷ palavum pēcic
ciṟappāṉa muyaṟciyitaic citaikka lāmō?
taṅkāmal tayaṅkāmal taḷartti ṭāmal
tamiḻnāṭṭār icceyalait tāṅka vēṇṭum.

kēṭṭiruntār pāṭiṉavar ellām cērntu
keṭuttuviṭṭa kāriyattaik kiṇṭik kiṇṭi
nāṭṭiliṉṉum itaṟkumoru caṇṭai yiṉṟi
nallaoru tamiḻppaṇṇai naṭatta vēṇṭum ;
pāṭṭiṉuṭaṉ ilakkiyamum paṭiyap pāṭip
paruntōṭu niḻalcollum pāṉmai kāppōm ;
kūṭṭamiṭṭup pēciviṭṭu maṟanti ṭāmal
kuṟṟamitait tamiḻnāṭṭiṟ kuṟaikka vēṇṭum.

palanāṭṭuc caṅkītam namakku vēṇṭum?
paṟpalavām muṟaikaḷaiyum paḻaka vēṇṭum ;
vilaikūṭṭik kalaiyaṟivai vāṅki yēṉum
vitamvitamāyt tamiḻmoḻiyil virikka vēṇṭum ;
alainīṭṭum kaṭalkaṭanta aṟivā ṉālum
attaṉaiyum tamiḻvaḻiyil ākka vēṇṭum ;
nilaināṭṭit tamiḻkkalaikaḷ vaḷarccik keṉṟē
niccayamāy uḻaikkaoru nilaiyam vēṇṭum.

ātaliṉāl tamiḻnāṭṭil tamiḻpāṭṭiṟkē
ātaraviṅ kakattiyamāy atikam vēṇṭum ;
kātaliṉāl tāymoḻiyaik kāppa taṉṟik
kaṭukaḷavum piṟamoḻimēṟ kaṭuppa talla ;
tītillā timmuyaṟci ciṟappuṟ ṟōṅkat
tiruvaruḷait tiṉantiṉamum toḻutu vāḻtti
vātellām vilakki, kalai vāṇa rellām
vallanalla tamiḻpāṭi vāḻa vēṇṭum.

33. tirukkuṟaḷ perumai

amiḻtameṉṟu mikamakiḻntē
aṟañaryārum pōṟṟiṭa
aṟivaṟinta moḻiiteṉṟē
akilameṅkum ēṟṟiṭum
tamiḻmoḻikkiṅ kaḻivilāta
taṉmaicūṭṭi vaittatum
taraṇiyeṅkum iṇaiyilāta
illaṟattai nattiṭum

amaitimikka jaṉacamūkam
tamiḻareṉṟa kīrttiyum
aṭimaiyaṟṟa kuṭimaipeṟṟa
aracukaṇṭa nērttiyum
imaiyavarkkum neṟipukaṭṭum
eṅkaḷteyva vaḷḷuvaṉ
iṅkuraitta kuṟaḷkaḷeṉpa
īntanaṉmai allavō!

kāṭuceṉṟu kukaiyaṭaintu
kaṇkaḷmūṭi eṇṇiyum
kāvikaṭṭi ōṭeṭuttuk
kaṣṭavāḻkkai paṇṇiyum
tāṭivaittu moṭṭaitaṭṭit
tavaciyeṉṟa pēruṭaṉ
taraṇimecca ūrkaḷcuṟṟit
tarumapōtam kūṟiyum

kūṭuviṭṭuk kūṭupāyum
cittu ceyyak kōriyum
kōṭikālam vāḻaeṇṇik
kāyakaṟpam tēriyum
tēṭukiṉṟa uṇmaiyāvum
ōṭivantu niṟkumē
teyvavākku vaḷḷuvaṉ
tirukkuṟaḷkaḷ kaṟkavē.

aṉputanta aruḷviḷakki
aṟivucollum aṟamoḻi
āṉmañāṉam eṉṟucollum
ataiyumcērap peruvaḻi
tuṉpameṉṟa ulakavāḻvil
tuyaramētum vantiṭil
tuṇaipurintē arukiruntu
tōtu collum mantiri.

iṉpameṉṟu tavaṟuceytu
nōykaḷcērak kaṇṭatum
iṭaipukuntu māṟṟuraittē
iṭarainīkkum paṇṭitam
teṉpumikka tūyavāḻviṉ
teḷivu kāṭṭum paṇpatām
teyvañāṉa vaḷḷuvaṉ
tirukkuṟaḷkaḷ eṉpavām.

34. tamiḻ vaḷarkkac capatam

cīrtiṟanta tamiḻarkaḷiṉ puttāṇ ṭintac
cittiraiyil toṭaṅkukiṟa tiṟattāl iṉṟu
pārpuranta maṉunītic cōḻaṉ paṇṭōr
pacuviṉukkum camatarmam parivāyc ceytāṉ ;
ērciṟanta orumakaṉai īṭāyt tantāṉ ;
iṇaiyaṟiyāp perumpukaḻait tamiḻuk kīntāṉ ;
tērciṟanta tiyākēcaṉ tiruvā rūril
tikaḻumintac capaitaṉilōr capatam ceyvōm!

amiḻtameṉa evvuyirkkum aṉpu ceytē
aruḷneṟiyaip pukaṭṭuvatē aṟamāyk koṇṭa
tamiḻmoḻiyiṉ peruṅkuṇattiṉ tārā ḷattait
taṭukkavarum tuṭukkukaḷait tavirkka vēṇṭum.
namatarumai muṉṉōrkaḷ neṭunā ḷāka
naṭattivanta naṉṉeṟiyai naliyap pēci
amaitimikka tamiḻvāḻvaik kulaikka eṇṇum
aniyāyam muḻuvataiyum akaṟṟa vēṇṭum.

pāṇṭiyarum cōḻarkaḷum cēra maṉṉar
pāṭupaṭṭup payirceyta nāka rīkam
nīṇṭuyarntu kōpuraṅkaḷ vaṭivāy niṉṟu
nirantaramām paramporuḷiṉ niṉaivu kūṭṭit
tūṇṭiyanal luṇarccikaḷiṉ tokuppē yaṉṟō
toṉṟutoṭṭu iṉṟaḷavum toṭarum nūlkaḷ?
īṇṭivaikaḷ yāviṉaiyum ikaḻvō māṉāl
eṉṉamiccam tamiḻvaḷarcci iṉiyum uṇṭō?

kōyilkaḷiṉ perumpayaṉaik kuṟaittup pēcik
kumpiṭuvōr nampuvataik kulaittum ēcit
tūyavaḻi vāḻvataṟku nallōr kaṇṭa
tuṟavumaṉap poṟaiyaṟivait tōṣam colli
vāyilvanta koccaikaḷāl vacaikaḷ vīci
vakuppukaḷil veṟuppukaḷē vaḷarac ceyyum
ñāyamaṟṟa pēccukaḷai nīkkā viṭṭāl
nammuṭaiya tamiḻvāḻvu nāca mākum.

muṉṉōrkaḷ yāvaraiyum mūṭa reṉṟum
mūvēntar paramparaiyum amaiccar muṟṟum
coṉṉavarkaḷ cūḻccikaḷaic ceytā raṉṟic
contaputti illāta vīṇar eṉṟum
poṉṉālum pukaḻālum mayakka voṇṇāp
pulavarkaḷiṉ ilakkiyaṅkaḷ poyka ḷeṉṟum
eṉṉēram pārttālum ikaḻvē yāṉāl
eppaṭinam tamiḻmoḻikku vaḷarcci ēṟum?

ēṉeṉṟu kēṭpataṟkō evarum iṉṟi
eḻilmikunta tamiḻvāḻvai ikaḻntu pēcik
kōṉeṉṟa yāvariṉum kuṇamē mikka
mūvēntar neṟimuṟaikkum kuṟṟam kūṟum
nāṉeṉṟa akaṅkāram nammaic cūḻa
nallatamiḻ vaḷarcciyiṉi namakkum uṇṭō?
tēṉeṉṟa namatumoḻi vāḻa vēṇṭiṉ
tīviramāy innilaiyait tīrkka vēṇṭum.

nittiyamām cattiyamē neṟiyāyk koṇṭu
neṟṟikkaṇ īcaṉukkum kuṟṟam kāṭṭum
cuttamuḷḷa perumpulavar vaḻiyil tōṉṟic
cukapōka ācaikaḷt tuṟantu vāḻnta
ettaṉaiyō periyavarkaḷ icaitta nūlkaḷ
ēḷaṉattāl iḻivaṭaiya viṭṭōm innāḷ
attaṉaiyum aḻintoḻiya viṭuvō māṉāl
ataṉpiṟaku tamiḻvaḷarcci ācai eṉṉām?

putumaiyeṉṟum puraṭciyeṉṟum puṉaintu kūṟip
puviyaṟinta uṇmaikaḷaip poruḷcey yāmal
mutumoḻikaḷ yāvaiyumē mōcam ceyyum
mūṭapakti yākumeṉa muraṇṭu collic
catipuriyat tuṇintuviṭṭōm; tamiḻtāy nontu
tavikkiṉṟāḷ; tāṉvaḷartta tarumam ellām
katiyiḻantu pōkumeṉak kaṇṇīr koṭṭik
kataṟukiṉṟāḷ avaḷperumai kāppōm vārīr!

viññāṉak kalaikaḷellām virittiṭ ṭālum
vēṟevarkkum aḻivuceyya virumpi ṭāta
meyññāṉak karuṇaivaḻi kākkum mēṉmai
mikappaṭaitta tamiḻmaṉacai mikavum tūṟṟi
aññāṉap poykaḷaiyē aṭukkik koṇṭiṅ
karuntamiḻiṉ peruvāḻvai aḻikka eṇṇum
poyññāṉat tīmaikaḷaip pōkka vēṇṭum
puttāṇṭuc capatamitaip puṉaivōm iṉṟu.

teḷḷiyanal aṟaṅkaḷaiyē teḷivāyc collit
tiṉaiyaḷavum picakāmal naṭantu kāṭṭa
vaḷḷuvaṉē maṟupaṭiyum vantāṉ eṉṉa
vaḻikāṭṭit tirukkuṟaḷai vāḻnta vaḷḷal
piḷḷaimaṉap pēraṟiñaṉ pemmāṉ kānti
peruneṟiyē tamiḻtāyiṉ pēccā meṉṟu
kaḷḷamaṟa nāmaṟintu koḷvō māṉāl
kāttiṭalām tamiḻmoḻiyai; vaḷarcci kāṇum.

3. kānti malar

35. kānti añcali

camaṉi lāta inta nāṭṭiṉ
ñāṉa vāḻviṉ caktiyaic
carica māṉa māka maṟṟa
uyirai eṇṇum cāntiyai
amara ṉāki nammaik kākkum
aṇṇal kānti aiyaṉai
añca likkum yāva rukkum
cañca laṅkaḷ tīrumē.

36. makātmā

ittaṉaināḷ ulakamellām iruntaṟinta
periyavarkaḷ icaitta ñāṉam
attaṉaiyum ōruruvāyt tiraṇṭateṉak
kaliyukattē avata rittōṉ
cattiyamē mantiramām cāntamoṉṟē
tantiramām camayam tanta
uttamaṉām kāntimuṉi uccaritta
cātvikattai uṟuti koḷvōm.

37. kaṇkaṇṭa teyvam

kāntikku nikarvēṟum uṇṭō--makkaḷ
kaṇkaṇṭa oruteyvam aṉṟō?
cāntikkum pukaḻtanta cāntaṉ--ulakil
caṉmārkka vāḻkkaikku vēntaṉ.
maraṇattai iṉitākkum aiyaṉ--eṉṟum
maṉatuḷḷum ciṉamaṟṟa meyyaṉ
iraṇattai eyyāta vīraṉ--kānti
iṇaiyaṟṟa meyññāṉa tīraṉ.

uyiruḷḷa uṭalaṅkaḷ ellām--īcaṉ
uṟaiveṉṟu paṇikiṉṟa nallōṉ
tuyaruṟṟa evarukkum tuṇaiyām--kānti
toṭarpiṉṟi etuvāḻviṉ puṇaiyām.

vaiyattai vāḻvikka vantāṉ--makkaḷ
vāṉattiṉ caktipeṟat tantāṉ
teyvattiṉ peyartiyāka rācaṉ--eṉṟu
terivikka uyirtanta nēcaṉ.

pakavāṉait taricikka eṉṟu--nāmum
palavāṉa ūrtēṭic ceṉṟu
mikavāka vāṭutal vēṇṭām--kānti
meyvāḻvu pāṭutal pūṇṭāl.

tāṉaṅkaḷ vevvēṟu ceytu--nalla
tavameṉṟē ākuti peytu
mōṉaṅkaḷ tarukiṉṟa yāvum--kānti
muṟaitanta vaḻivāḻa mēvum.

38. kaṭavuḷaik kāṭṭum kānti

oppuṭaṉ uṇmaik kāka
uyirtara vēṇṭum eṉṟē
eppaṭi virumpi ṉārō
appaṭi iṟantār kānti.
ippaṭi uyirai īntōr
ulakiṉil evarum illai
tappuṟa niṉaikka vēṇṭām
tarkkamum tarumam alla.

aṟputap piṟavi kānti
aṟputa maraṇa muṟṟār;
kaṟpaṉai kaṭanta cāntaṉ
kaṭavuḷiṟ kalantu koṇṭār;
paṟpala niṉaintu pēcip
pulamputal payitti yantāṉ!
naṟkuṇac cīlaṉ kānti
coṟpaṭi naṭappōm vārīr.

uṭalōṭu vantu pōkum
uruviṉil teriva taṉṟik
kaṭavuḷai ulakil yārum
nēruṟak kāṇpa tillai;
aṭaivarum karuṇai antak
kaṭavuḷiṉ aṉpu taṉṉai
naṭaimuṟai vāḻviṟ ceyta
kāntiyē namatu teyvam!

ettavam muyalu vōrkkum
iruntiṭa vēṇṭu meṉṉum
cattiyat tūya vāḻviṉ
caṟkuṇap pāṟai pōṉṟu
nittamum namakku muṉṉāl
niṉṟukoṇ ṭaṟivu collum
uttamaṉ kānti emmāṉ
uṭalukkā uḷaintu pōvōm?

nōṉpuṭaṉ maṟainta kānti
nuṇṇiya uṭaliṉ cāram
cāmpalil karaintu iṉṟu
natikaḷiṟ kalantu cattāyt
tēmpiṭum ulakam tēṟat
tiraikaṭal mūlam ceṉṟu
ēmpalaip pōkki ñāṉa
eḻucciyaik koṭukkum eṅkum.

cūriyaṉ iṟappāṉ; kāṇum
cantiraṉ cūṉya māvāṉ;
pāroṭu viṇṇil miṉṉap
pārkkiṟa yāvum māyum.
tēriya aṟivu kūṟum
teyvika meymmai kāṭṭa
nēriya kānti ñāṉam
nirantaram nilaittu vāḻum.

39. tūymai jōti

nīṟu pūcu vōrkaḷum
neṟṟi nāmap pērkaḷum
vēṟu poṭṭu cantaṉam
vēṇṭu kiṉṟa maintarum
kūṟum ciṉṉam iṉṟiyum
koḷkai yōṭu niṉṟiṭum
māṟu koḷḷum yāvarum
makiḻum kānti tēvarām.

amiḻta mottē aṟiviṉil
aḻivi lāta neṟitarum
tamiḻa ṟinta cattiyam
kānti vāḻnta tattuvam
tamaiya ṟinta muṉivarum
tamma ṭaṅkum aṉaivarum
amaiti tēṭum cāntiyē
aiyaṉ eṅkaḷ kāntiyām.

mūcca ṭakkum yōkamum
muṟaipu rinta yākamum
pēcca ṭakkum mōṉamum
pēcum tarkka ñāṉamum,
kūcca maṟṟa paktiyum
kuṇana lattiṉ caktiyum
tērcci koḷḷum karuṇaiyē
kānti vāḻnta aruṇeṟi.

vīram pēcum veṟiyarum
veṟṟi nāṭum kuṟiyarum
īram aṟṟa neñcarum
iḻivu kaṟṟa vañcarum
ōram collu vōrkaḷum
uṇmai añcum pērkaḷum
tūram ōṭak kāyntiṭum
tūymai jōti kāntiyām!

40. iṇaiyilar kānti

piṟappilum periyavar pemmāṉ kānti
iṟappilum iṇaiyilar emmāṉ kānti
tuṟappilum nikarilar tūyōṉ kānti
maṟappatum namakkatu māperum pāvam.

aṟiviṉil āḻiyaṉ arumperum kānti
niṟaikuṇa nalaṅkaḷil nērilaṉ kānti
kuṟicolum aṉupavak kuṉṟām kānti
neṟitarak kāntiyiṉ nērevar ulakil!

mēḻiyiṉ ciṟappiṉai mīṭṭavar kānti
ēḻaiyiṉ peruntuṇai ematarum kānti
kōḻaiyum tiṭampeṟak koṭuttavar kānti
vāḻiya kāntiyiṉ vaḻikoṭu vāḻvōm.

kaḷḷiṉai oḻittavar kaṭaṉaṟi kānti
kataruṭai tantavar kaṇakkaṟi kānti
veḷḷaiyar tāmē viruppuṭaṉ āṭci
viṭṭiṭac ceytatu kāntiyiṉ vinayam.

aṉpiṉai aṟintavaṉ aruḷtarum kānti
tuṉpiṉai maṟantiṭat tuṇaitarum evarkkum
iṉpiṉai alla(tu) eṇṇāp periyōṉ
cemporuḷ uraittavar yāriṉum ciṟantōṉ.

cōrntuḻal ēḻaikaḷ cukampeṟa vēṇṭiṉ
cōmpiṭum celvam cūtukaḷ nīṅka
māntaruk kuḷḷē mataveṟi pōkak
kāntiyai maṟantāl katinamak kētu?

41. aṉpiṉ uruvam

aṉpiṉ uruvam kāntimakāṉ
aruḷiṉ cikaram māntarukku
teṉpiṉ nilaiyam tiruvuḷḷam
teḷivām aṟiviṉ peruveḷḷam
tuṉpam nērntiṭa varumākil
tuyaram tīrntiṭat tirunāmam
muṉpiv vulakam kaṇṭaṟiyā
muṟṟilum aticayat toṇṭarpirāṉ. ..(aṉ)

intiya nāṭṭiṉ aruḷñāṉam
ituveṉak kāṭṭiya perumāṉām
tantaiyum tāyām taṉittalaivaṉ
tāraṇi nalamuṟa jaṉittaivaṉ
cintaiyum collum ceyalyāvum
cīlamum cattiya iyalpākum
vintaiyiṉ vintai kāntiyariṉ
viṭutalai nāṭṭiya cāntavaḻi! .. (aṉ)

puṇṇiyat tirunāḷ itiṟkūṭi
puṉitaṉ kāntiyiṉ tutipāṭiṉ
eṇṇiya kāriyam jayamākum
ēmaṉaik kāṇiṉum payamētu?
maṇṇiṭai mataveṟi maṭintuviṭum
māntaruḷ camaracam paṭintuviṭum
kaṇṇiyam mikuntiṭa vāḻntiṭuvōm
kalviyum kalaikaḷum cūḻntiṭavē. .. (aṉ)

vēṟu

kollukiṉṟa tillaiyeṉṟa nallōrkaḷpēr
kuvalayattil vāḻumeṉṟu caṅkūtuvōm!
vellukiṉṟa pōtumācai viṭṭārkaḷē
vīrartīrar cūrareṉṟu caṅkūtuvōm!

cānticānti cāntiyeṉṟu caṅkūtuvōm
cāttiraṅkaḷ muṭiviteṉṟu caṅkūtuvōm
kāntikānti kāntiyeṉṟu namnāṭṭilē
kālnaṭakkum vētameṉṟu caṅkūtuvōm.

vēṟu

nēya maṟṟa matave ṟikku
nilaiya māṉa tēcamām
pēyum kūṭa naṭuna ṭuṅkip
pēta ḷittuk kūcumām
nāyna rikkum acca mūṭṭum
navaka ḷikkuḷ kāntitāṉ
pōyna ṭattum yātti raikkuḷ
puṉita aṉpu cērntatām.

teyvam eṉṟu ulakam nittam
tēṭu kiṉṟa oṉṟutāṉ
vaiya kattil 'aṉpu' eṉṟa
vārttai yāka niṉṟatē!
aiyaṉ eṅkaḷ kānti vāḻkkai
aṟpu tattai nāṭiṉāl
meyyu ṇarntē aṉpu collum
mēṉmai yāvum kūṭuvōm.

42. evar cātittār?

karuṇaiyiṉ perumaiyaip pōtittār
kāntiyaip pōlevar cātittār?
maraṇamum avariṭam aṉpupeṟum
maṟṟatu etutāṉ tuṉpamuṟum?

cattiya neṟitarum cāttiramām
cātvika vāḻkkaiyiṉ cūttiramām
uttamaṉ kāntiyai maṟantuviṭiṉ
uṇmaic cutantiram maṟaintuviṭum.

pulaiyum kolaiyum puriyāmal
puṇṇiya eṇṇam piriyāmal
ulakam ituvarai kaṇṭaṟiyā
uyirvaḻi viṭutalai koṇṭuvantāṉ.

aṇukuṇ ṭālum tuṉpa muṟā
āṉma palattuṭaṉ aṉputarum
iṇaikaṇ ṭaṟiyāc caktitaṉai
emmiṭaip pukuttiya cittaṉivaṉ.

intiya nāṭṭiṉ meyyaṟivai
ituveṉak kāṭṭiṭum aiyaṉivaṉ
nintaiyum pukaḻcciyum kalaikkāta
nimmatik kēavaṉ ilakkāvāṉ.

yuttam varumō eṉaōṭuṅki
ovvoru nāṭum maṉanaṭuṅkic
cittam tikaikkiṟa ippōtil
ciṟappuṟum kāntiyiṉ meyppōtam.

aṉṉiya aṟiñarkaḷ aṉaivarumē
ācaiyiṉ kāntiyai niṉaivuṟanī
eṉṉa payittiyam uṉṟaṉukkē
ēṉpiṟa niṉaippukaḷ intiyaṉē!

cāntiyai aṟintatu namnāṭu!
cattiyam kāttatu namnāṭu!
kāntiyait tantatu namnāṭu!
karuṇaiyiṉ vaḻiyē namnāṭu!

43. uttamaṉ kānti

uḷḷam urukutu kaḷḷam karukutu
uttamaṉ kāntiyai niṉaittuviṭṭāl
veḷḷam perukiṭak kaṇṇīr varukutu
vērkkutu iṉpam tēkkutaṭā!

cittam kuḷirntuḷa pittam teḷintiṭum
cīriyaṉ kāntiyiṉ pērcoṉṉāl
puttam putiyaṉa muṟṟum iṉiyaṉa
poṅkiṭum uṇarccikaḷ eṅkiruntō!

kiḷarccikoṇ ṭāṉmā paḷicceṉa miṉṉutu
kiḻavaṉ kāntiyiṉ paḻamaicoṉṉāl!
taḷarccikaḷ nīṅkiya vaḷarcciyil ōṅkiya
tāṭṭikam uṭalil kūṭṭutaṭā!

cōṟṟaiyum veṟukkutu kāṟṟaiyum maṟakkutu
cuttaṉak kāntiyiṉ cakticoṉṉāl!
kūṟṟaiyum veruṭṭiṭum āṟṟalait tiraṭṭiṭak
kūṭuta ṭāmaṉam tēṭutaṭā!

tūkkamum kalaintatu ēkkamum kulaintatu
tuṉpak kaṉavum tolaintataṭā!
vāḻkkaiyum tiruntiṭā nōkkamum virintatu
vaḷḷalak kāntiyiṉ niṉaippālē!

vañcaṉai naṭuṅkiṭum veñciṉam aṭaṅkiṭum
vāymaiyaṉ kāntiyiṉ tūymai coṉṉāl
añciṉa maṉitarum keñcutal iṉiyilai
āṇmaiyum aṉpum aruḷumaṭā!

jīvarkaḷ ulakuḷa yāvarum camameṉac
ceykaiyil kāṭṭiya kāntiyaṭā!
pāvamum paḻikaḷum tīviṉai vaḻikaḷum
patuṅkuma ṭākaṇṭuḷ oṭuṅkumaṭā!

eḻupatum aintum kuḻakuḻa vayaciṉil
eṉṉē kāntiyiṉ iḷamaiyaṭā!
muḻuvatum aticayap paḻutaṟu vāḻkkaiyiṉ
muttaṉa ṭāperum cittaṉaṭā!

kāntiyiṉ tavakkaṉal cūḻntativ vulakiṉaik
kāma takaṉampōl erikkutupār!
tīyntaṉa cūtukaḷ ōyntaṉa vātukaḷ
tikkut ticaiyelām tikaittiṭavē!

ēḻaikaḷ eḷiyariṉ tōḻaṉak kāntiyai
eppaṭip pukaḻiṉum pōtātē!
vāḻiya avaṉpeyar ūḻiyiṉ kālamum
vaiyakam muḻuvatum vāḻntiṭavē!

44. vaiyakam vāḻttum kānti

aṭimaiyiṉ accam pōkki
accattai aṭimai yākkik
kuṭikaḷaik kōṉka ḷākkik
kōṉkaḷaik kuṭika ḷākki
maṭamaiyai matiyāy māṟṟi
matikkumōr putumai kūṭṭit
tiṭamuṟac ceyta kānti
tirukkatai maṟakka lāmō?

mēḻiyaic ceṅkō lākkic
ceṅkōlai mēḻi yākki
ēḻaiyiṉ tuyaram nīkkit
tuyarattai ēḻai yākkik
kōḻaiyai vīra ṉākki
vīrattiṉ kolaikaḷ nīkkum
vāḻiya kānti nāmam
vaiyakam uḷava raikkum.

tūymaiyiṉ tuṇivuṇ ṭākkit
tuṇiviṉait tūymai yākki
vāymaiyiṉ vaṟumai pōkki
vaṟumaiyum vāymai kākkat
tīmaiyait tīmai yālē
tīrttiṭa muṭiyā teṉṟu
tāymaiyē ceyta kānti
tavamceyta tavamām aṉṟō?

uḷḷattaik kōyi lākki
uṇmaiyait teyva mākkik
kaḷḷattaik kaṭintu nīkkik
karuṇaiyiṉ kāṭci kaṇṭāṉ
eḷḷotta ācai yiṉṟi
'eṉkaṭaṉ paṇiyē' eṉṟa
teḷḷuṟṟa tiyāki kānti
kaṇkaṇṭa teyva maṉṟō?

aṉpiṉait takaḻi yākki
aṟiviṉai neyyāy vārttu
vaṉpulak kāma māti
varkkattait tiriyāy vaittuc
cemporuḷ kāṇum tūymaic
ceḻuṅkaṇal paṟṟac ceytē
iṉparuḷ karuṇai jōti
ēntiṭum kānti nāmam.

vañcamum pakaiyum pōrum
vaiyakam muḻutum ōṅkip
pañcamum paciyum nōyum
paṭuttiṭum koṭumai nīṅkat
tañcamoṉ ṟuṇṭō kānti
tantuḷa vaḻiyai viṭṭāl?
añcali ceyvōm kānti
aṇṇaliṉ aruḷaip pōṟṟi.

kāntiyai maṟantu viṭṭāl
katinamak killai kaṇṭīr
cāntiyai iḻappōm makkaḷ
camaraca vāḻvu kuṉṟum ;
cērntiṭum tīmai yāvum ;
tirumpavum aṭimai vāḻvu
nērntiṭal ākum uṇmai
nittamum niṉaikka vēṇṭum.

45. aṟputaṉ kānti

jayajaya kāntiyiṉ tiruppukaḻ pāṭi,
teyvam toḻuvōm aṉaivarum kūṭi.
payaṉuṟa kāntiyiṉ putuneṟi payiṉṟu
pārata nāṭṭiṉar palampeṟa vēṇṭum. .(jaya)

kāntiyiṉ vāḻvē kaṭavuḷaik kāṭṭum
kalvikaḷ tēṭiṭum karuṇaiyai ūṭṭum
cāntiyaip pukaṭṭiṭum cāttiram atuvē
cattiya neṟitarum cūttiram atuvē. .. (jaya)

intiya makkaḷiṉ cutantirak kītam
emmāṉ kāntiyiṉ iṇaiyaṟu pōtam
cintaṉai ceyvār vantaṉai puriyum
teyvika mantiram atuveṉat teriyum. ..(jaya)

illaṟam tuṟavaṟam iraṇṭilum ciṟantē
intiya viṭutalaik karuntavam purintu
collaṟam muḻuvatum cutantira tēvi
tūmalarp pataṅkaḷil toḻutaṉaṉ tūvi. .. (jaya)

nālvakai yōkamum naṭattiya ñāṉi
nāṭṭiṉ perumaiyaik kāttanal māṉi
tōlviyum veṟṟiyum toṭamuṭi yātu
tulaipōl camaraca nilapiri yāta .. (jaya)

araciyal cūtukaḷ aṉaittaiyum akaṟṟi
aṉpiṉ vaḻivarum āṟṟalaip pukutti
uraiceyal ariteṉum uṟutiyaik koṭuttāṉ
ulakiṉil putiteṉum aṟappōr toṭuttāṉ. . (jaya)

maṇṭalam muḻuvatum caṇṭaikaḷ maliya
māntarkaḷ peruntuyar cērntuḷam naliya
kaṇṭuḷa piṉṉarum kāntiyai niṉaiyār
kallaiyum maṇṇaiyum kaṭṭaiyum aṉaiyār. .. (jaya)

yuttak koṭumaikaḷ ulakiṉil oḻiya
utittanam kāntiyiṉ uyarntanal vaḻiyai
ittarai yeṅkaṇum parappiṭum kaṭamai
intiya makkaḷiṉ paramparai uṭaimai.

kāntiyiṉ aruntavam palittiṭum kālam
kaṇmuṉ iruppatai aṟintilam pōlum
ōyntiṭum caṇṭaipiṉ ovvoru nāṭum
opparum kāntiyiṉ uraikaḷait tēṭum.

imayamum kumariyum irukkiṟa varaikkum
ipperum ulakiṉil avaṉpeyar ciṟakkum!
camayamum niṟaṅkaḷum camameṉak karutum
cakalarum kāntiyai vaṇaṅkuvar peritum!

maṉṉarum vīrarum mantiri mārkaḷ
maṇṇoṭu maṇṇāy maṟaintiṭu vārkaḷ
uṉṉarum kāntiyiṉ perumpeyar oṉṟē
ulakiṉil nirantaram oḷitarum aṉṟō?

iṉṉoru tampati ivarkaḷaip pōla
eṅkuḷar eṉamaṉam kaḷittiṭum cīlam
aṉṉaikas tūriyiṉ arumpukaḻ cūḻum
aṟputaṉ kāntiyiṉ perumpeyar vāḻum.

46. cattiyamūrtti nam kānti

cāntiyē uruvāy vanta
cattiya mūrtti yāṉa
kāntiyē ummaik kāṇak
kaṇakkilā jaṉaṅka ḷeṅkum
kāntamoṉ ṟaṇuka ōṭum
ūcikaḷ kāṭci pōlap
pōntatum tarica ṉattāl
poṟumaiyaik kaṟka vēṇṭi.

mūvula koruṅkē yāṇṭu
muṭivilāc celva meyti
ēvalil mamatai koṇṭa
iraṇiyaṉ uyyu māṟu
tāviya tūṇi laṉṟu
taṉiyurut tāṅki vanta
cēvakaṉ meccu kiṉṟa
ciṟuvaṉē yaṉṉa cīlā.

pakaiyiṉāl koṉṟu veṉṟu
payampaṭa vāḻntu vanta
vakaiyilāc cāti yōrai
vaḻipaṭac ceyya vēṇṭi
mikamikat tuṉpa muṟṟum
meṉmaiyāl veṉṟu koṇṭa
makammatu napiyē eṉṟu
matiyuḷār colvā ruṉṉai.

aṉporu vaṭivāy vantāy
aṟputac ceyalkaḷ kāṭṭit
tuṉpamē cūḻnta teyvat
turōkikaḷ ceykai yālē
vaṉperum ciluvai taṉṉil
vaittavar aṟainta pōtum
iṉpamē nukarnta tēvaṉ
ēcuvē eṉpā ruṉṉai.

kaṉaviṉiṟ piṇimūp pōṭu
cāviṉaik kaṇṭa piṉṉar
iṉiyitaṉ rakaci yattai
iṉṉateṉ ṟaṟivō meṉṟu
kaṉataṉa rāja pōkak
kaṭṭelām viṭṭo ḻitta
puṉitaṉap pautta ṉeṉṟu
pōṟṟuvā ruṉṉai yārum.

aṭitaṭi vāḻkkai koṇṭum
aṉpiṉai maṟantu nāḷum
koṭiyatām paṇappē yālē
kuvalayam ayarntu nontu
muṭivitaṟ keṅkē yeṉṟu
muraṇpaṭu kiṉṟa kālai
viṭivatu poḻutu pōla
vīciya tuṉṟaṉ kānti.

kuṇṭupī raṅki yālum
kōṭiyan tiraṅka ḷālum
maṇṭiya celvat tālum
mayakkiṭum poruḷka ḷālum
caṇṭaikaḷ jayatti ṉālum
calippiṉṟic cukameṅ keṉṟu
maṇṭala miruṇṭa pōtu
matiyeṉat tōṉṟi ṉāynī.

cāntamoṉ ṟillai yeṉṟāl
caukkiya millai yeṉṟē
āyntavar coṉṉa tellām
akantaiyāl maṟantu viṭṭu
māntiṉar kaḷḷē yeṉṉa
mayakkamuṟ ṟirunta kālai
kāntiyeṉa ṟoruvaṉ tōṉṟik
kāttavaṉ ulakai eṉpa.

cattiyaṉ eṉpā ruṉṉaic
cāntamē yeṉṟu colvār
pittaṉē yāvāṉ eṉpār
pēṭiyeṉ ṟorucār collum
cuttaṉē eṉpā rillai
turōkiyeṉ pāru muṇṭu
ittaṉai peyarum tāṅkum
ituvaṉṟō periyār ceykai?

nammaiyum puṉita rākki
nammaiyāṇ ṭaṭimai ceytār
tammaiyum puṉita rākkit
taraṇiyil taruma nīti
mummaiyum uyirkkac cānta
mūlaman tirattaik kāṭṭum
cemmaicēr rāṭṭi ṉattiṉ
tikiriyaic cuḻaṟṟi viṭṭāy.

uṉaiviṭap periyār inta
ulakiṉil illai yeṉṟu
niṉaiviṉiṟ periyā ruṉṉai
nirantaram pōṟṟu kiṉṟār
iṉiyavuṉ perumai yellām
intiya mātā peṟṟāḷ
aṉaiyavaḷ peṟṟa kīrtti
aṭiyamum peṟṟa taṉṟō?

āṇṭavaṉ āṇai tāṅki
aṉpiṉai nāṭṭa veṉṟu
pūṇṭauṉ koḷkai yeṅkum
pūmivē rūṉṟu maṭṭum
nīṇṭauṉ vaḻici ṟakka
nimalaṉām kaṭavuḷ māṭṭu
vēṇṭuvōm eṉṟu collal
veṟṟurai yāku maṉṟē.

47. pukaḻavoṇṇāk karuṇai jōti

matapēta māccariyam maṟaiya vēṇṭum ;
maṉitarelām orukulamāy vāḻa vēṇṭum ;
vitamvēṟu niṟamvēṟu viṉaikaḷ vēṟām
vikaṟpamelām orukaṭavuḷ viḷaiyāṭ ṭeṉṟa
nitamāṉa meyyaṟiviṉ nilaiya māki
niṟaivāṉa peruṅkaruṇai jōti kāṭṭum
patiyākum mōkaṉatās karamcant kānti
tirunāmam eṉṟeṉṟum pāril vāḻka!

āyutaṅkaḷ mikacciṟanta hiṭlar eṅkē?
avaṉtuṇaivaṉ musalōṉi akantai eṅkē?
māyamikum pōrpurinta ṭōjō eṅkē?
mānilattaic cīrkulaittu maṟaintār aṉṟō?
pēypukunta piṇakkāṭāy ulakaik kaṇṭum
piṉṉumantap pōrveṟiyaip pēca lāmō?
tāyaṟinta aṉpiṉaiyē uruvāyt tāṅkum
tavacieṅkaḷ kānticolum cānti koḷvōm.

iṉpatuṉpam evvuyirkkum oṉṟē eṉṟē
ī, eṟumpu, puḻukkaḷukkum irakkam kāṭṭi
aṉpuvaḻi vāḻntavarkaḷ tamiḻar nāmē
aruḷmikunta orunāṭu tamiḻnā ṭākum.
muṉpirunta tamiḻaṟiñar cērttu vaitta
mūtaṟivē mōkaṉatās karamcant kānti
nampaṉivaṉ carittiramē ulakaik kākka
nāmellām kaṭavuḷiṭam nayantu kēṭpōm.

kollāmai poyyāmai iraṇṭum cērnta
kūṭṭuṟavē meyññāṉak kuṇamām eṉṟa
nallāṇmai aṟamvaḷartta tamiḻnāṭoṉṟē
nāṉilattil amaitimikka nāṭām eṉṟum
vallāṇmai namakkuvara vāḻntu ceṉṟa
vaḷḷuvaṉē maṟupaṭiyum vantāṉ eṉṉac
collāṇmaip pukaḻvoṇṇāk karuṇai jōti
cuttaṉeṅkaḷ kāntimakāṉ nāmam vāḻka!

aṇukuṇṭu vittaikaḷum aṇuka voṇṇā
appāluk kappālām aṟivāy niṟkum
iṇaiyaṟṟa peruṅkaruṇai ellām valla
iṟaivaṉaiyē mūccāka iḻuttup pēcit
tuṇaikoṇṭu avaṉaruḷait toṭarnta kāntit
tūyavaṉē intiyattāy jōti yākum
aṇaikaṇṭu mataveṟiyai aṭakkit tēkka
avaṉvaḻiyē makkaḷukku amaital vēṇṭum.

cāntavaḻi ulakamelām pōṟṟa vēṇṭum ;
cattiyattai ariyaṇaiyil ēṟṟa vēṇṭum ;
māntarukkuḷ pōrveṟikaḷ maṟaiya vēṇṭum ;
makkaḷiṭam aṉpaṟaṅkaḷ niṟaiya vēṇṭum ;
cōrntuḻalum ēḻaiyelām cukikka vēṇṭum ;
cuttarkaḷē aracāṭci vakikka vēṇṭum ;
kāntimakāṉ tirunāmam vāḻa vēṇṭum ;
kaṭavuḷeṉṟa peruṅkaruṇai kākka vēṇṭum.

48. cattiya cīlaṉ

tuṟantavar mikunta nāṭṭait
tuṟantiṭum tuṉpa mellām
tuṟantavar kuṟainta nāṭṭait
toṭarntiṭum tuṉpa mellām
aṟintavar moḻika ḷālum
aṉupava aṟivi ṉālum
aṟintaṉam ataṉai yintat
tēcamum maṟanta tantō!

vāṉmuṟai maḻaipey yātu
mānilam vaḷamai kuṉṟum
kōṉmuṟai kōṇum maṟṟum
kuṭivaḷam kuṟaintu vāṭum
cāṇvayi ṟataṟkuk kūṭac
carivarak kiṭaikkā tūṇum
tāṉeṉum akantai nītta
tavacikaḷ kuṟainta nāṭṭil.

aṉṉaat tuṟavu pūṇṭōr
ariteṉap pōṉa tālō
coṉṉavar tuṟavi yeṉṟōr
tūymaiyiṟ kuṟainta tālō
muṉṉaiya vaḷaṅkaḷ kuṉṟi
mutumaṟaip perumai viṭṭuk
kuṉṟiya vāḻkkai vantu
kuṟaintatip parata nāṭu.

akkuṟai nīṅka veṉṟē
āṇṭavaṉ aṉuppa vantōṉ
ikkaṇam inta nāṭṭiṉ
iruḷmikum aṭimai nīṅka
mukkuṇam avaṟṟuḷ pōṟṟum
mutaṟkuṇam vaḻiyē kāṭṭum
catkuru vāṉa kānti
cattiya cīlaṉ tāṉē.

tāṅkaṇṭa iṉpam intat
taraṇiyōr peṟumā ṟeṇṇi
āṅkeṉṟum īṅkeṉ ṟōṭi
aṟappaṟai aṭikkum kānti
tīṅkeṉa ulakam collum
ceykaiyōr ciṟitu millār
nāṅkoṇṭa perumai eṅkum
nallavar yāruṅ koḷvār.

maṉitarkaḷ kaṭavu ḷākār
kaṭavuḷar maṉita rāvār
puṉitamum poṟumai yāvum
poyyilā vāḻvum paṟṟik
kaṉataiyum karuṇai poṅkum
kāntipōl vārai viṭṭu
iṉiyoru kaṭavu ḷeṉpār
eṅkuḷār? eṅku ḷārē?

kaṭavuḷē poyyeṉ ṟālum
kaṇṭava rilaiyeṉ ṟālum
uṭaṉula kuyiroṉ ṟiṟkum
oruciṟu tīṅku meṇṇār
kaṭaṉaṟi cāntak kuṉṟām
kāntipōl vārai yaṉṟi
uṭaluyir uḷḷār tammil
uvappatu yārai? yārai?

nampiṉa pēruk kēṉum
namputa laṟṟōrk kēṉum
ampuvi ēḻaik kāka
aruntuyar aṉaittum tāṅki
vempiya ceytā rukkum
veruvuḷa eṇṇāṉ collāṉ
impariṉ kānti vāḻvai
ilaiyeṉa maṟukkap pōmō?

īramum irakkam maṭṭum
iruppavar yārum eṅkum
ōramum poyyum nīkki
uyarkuṇam yāvum kāttu
yāroru ciṟiyark kēṉum
yātoru tīṅkum oppāṉ
cīriyaṉ kānti vāḻvaic
ciṟappiyā tiruppa teṅkaṉ?

oṉṟiṉai oṉṟu māyttē
oruvarai oruvar vāṭṭit
tiṉṟuṭal cukikku mintat
tīmaicūḻ ulakan taṉṉil
taṉṟuṇaic cukaṅkaḷ viṭṭut
taḷarntavark kuṭalai yīntu
niṉṟiṭum kānti vāḻvai
maṟappatō, niṉaippa tōtāṉ?

taṉṉuyir pōva tēṉum
piṟartuyar cakikka māṭṭāṉ
poṉṉuyir potumaik kīntup
poṟuppatē māṉam. aḵtē
iṉṉuyir maṉita vāḻviṉ
rakaciya māku meṉṟē
uṉṉiya kānti vāḻkkai
tāḻntatō uyarnta tōtāṉ?

"vāḻntavar vāḻnta vāḻviṉ
vaḻiyiḻi vaḻakkat tālē
'tāḻntavar' eṉpār tammaip
pirikilēṉ, pirittu vaittāl
vīḻntuyir viṭuvēṉ" eṉṟa
kāntiyiṉ virata vārttai
pōḻntuḷaṅ kalaṅki ṭātār
pūmiyil uṇṭō makkaḷ?

'cattiyam' 'cāntam' eṉṉac
calippuṟak kēṭṭa vellām
pottiya uṭaioṉ ṟōṭu
puṟattoru aḻaku miṉṟi
nittamum taṉpāṟ kuṟṟam
neruppeṉak kāyntu nīkkic
cuttamām kānti yākat
tōṉṟiṭak kaṇṭōm iṉṟu.

'cāntam' eṉ ṟatutāṉ iṉṟu
caparmatic cālai nīṅki
ēntiya koḷkaik kāka
eravāṭā ciṟaiyil taṅkip
pāntavar tāḻnta varkkāyp
paṭṭiṉi yiruppē ṉeṉṟē
āyntavar aṟivil eṉṟum
kāntiyāy aracu koḷḷum.

cattiyam vellu meṉṟāl
tavamatu palikku māṉāl
uttamaṉ kaṭavu ḷeṉṟa
oruporuḷ uṇmai yāṉāl
ittuṟai eṅkaḷ kānti
iṭaruṟā vaṇṇaṅ kāttu
vaittiṭa vēṇṭum inta
vaiyakam vāḻttum eṉṟum.

49. tavamē tavam

kataikaḷiṟ kēṭṭa tuṇṭu
kaṭavuḷiṉ karuṇai taṉṉaik
kavitaiyiṟ paṭitta tuṇṭu
karuṇaiyiṉ perumai taṉṉai
vataipeṟa uṭalai vāṭṭi
varumpala tuṉpam tāṅki
vaiyakam tuyaram tīra
vaippatu tavantāṉ eṉṟum
vitamvitam pāṭi ṉālum
viḷaṅkiṉa tillai muṉṉē;
vittaiyiṉ vittai pōla
vintaiyiṉ vintai kāṭṭic
citaivuṟa veṟikaḷ miñci
cīrkulain tiruṇṭa nāṭṭil
cintaṉai jōti kānti
tavattiṉāl teriyak kaṇṭōm.

kallaiyum kaṉiyac ceytu
neruppaiyum taṇittup pollāk
kayavartam maṉattaik kūṭa
nayamuṟac ceytu kāṭṭum
ellaiyil lāta naṉmai
tavattiṉāl iyalum eṉṟē
ēṭṭiṉiṟ paṭitta pōtum
ēḷaṉam ceytōm aṉṟō?
collarum ñāṉa vāḻviṉ
cuṭareṉum kānti emmāṉ
cūṟaiyum kolaiyu māka
mataveṟi cūḻak kaṇṭu
tilliyil tavamēṟ koṇṭu
tiruttiya tiṟattaik kaṇṭāl
teyvamē nammuṉ vantu
tericaṉam koṭutta taṉṟō!

centamiḻ aṟivil eṅkum
ceṟintuḷa pōta mākic
ciṟantanam kalaika ḷellām
tiṉantiṉam teriyak kāṭṭum
intiyar pōṟṟi vanta
ipperum ñāṉa vāḻvai
iḻantaṉam aḻivē ceyyum
entira mōkam miñci
nontunon taṟiñar vāṭum
ulakuṭai nōykaḷ tīra
nōṉpirun taṟaṅkaḷ ūṭṭum
kāntiyiṉ nōkkam oṉṟē
ventuyar pōkkum jāti
veṟikaḷai vilakkac ceyyum
vēṟetu nammaic ceyta
vimalaṉaik kāṭṭum mārkkam?

vāymaiyum aṉpum cērnta
vaṭivamē kaṭavuḷ eṉṟu
vāyppaṟai cāṟṟu kiṉṟōm
vātittu eḻutu kiṉṟōm
tīmaiyē ceyta pērkkum
naṉmaiyē ceyvōm eṉṟu
tiṉantiṉam matattiṉ pērāl
jepamaṇi uruṭṭu kiṉṟōm
nāmoru cakippuk kāṭṭa
nērntiṭum nāḷil maṭṭum
nallatait tīya teṉpōm
tīyatai nalla teṉpōm
vāymaiyiṉ vaippām kānti
vaḷḷalār vaḻiyē pōṟṟi
vaiyaka mānta rellām
nalamuṟa vāḻa vēṇṭum.

taraṇiyōr pāpa mellām
taṉpiḻai eṉamēṟ koṇṭu
taṉiyoru maṉita ṉākat
tavamirun tulakam ēṅka
maraṇameṉ patuvum kūṭa
maruṇṭayal puraṇṭu pōka
mānilat taṟiña rellām
viyantuṭaṉ makiḻntu vāḻtta
puraṇiyum poykaḷ kūṭṭam
pukaliṭam tēṭi yōṭap
puṇṇiya eṇṇam nammaip
pirintavai pukuntu koḷḷak
karuṇaiyiṉ perumai taṉṉaik
kaikkaṉi eṉṉak kāṭṭum
kāntiyiṉ perumai taṉṉāl
kaṭavuḷiṉ perumai kaṇṭōm!

50. kāntiyiṭikaḷ perumai

intiya nāṭu cutantira meytanal
tantiram tantavar yār?--ciṟu
kantai 'pakkī'reṉṟu tantoru vaṉcoṉṉa
kānti yeṉṉum periyār.

añcik kiṭantanam neñcan tuṇintiṭa
āṇmai eḻuppiṉa tār?--oru
vañca milātavar vāymaiyiṉ tūymaiyiṉ
vāḻkkaiyar kāntiyavar.

āyutam iṉṟiyum yārum vaṇaṅkiṭum
aṉpaip perukkiṉa tār?--caṟṟum
cāyutal ceytiṭāc cattiya mūrttinam
tavamuṉi kāntiyavar.

nāṭṭiṉuk kāyuyir kēṭpiṉum tantiṭa
nāṉeṉṟu muṉvaruvōr--palar
pōṭṭiyiṭ ṭēvara vīram pukuttiṉar
puṇṇiyavar kāntiyavar.

aṭipaṭṭu māḷavum ciṟaipaṭṭu vāḻavum
acca makaṟṟiṉa tār?--uṇmai
kuṭikoṇṭu kōpattaik kuṟaivaṟa nīkkiya
kuṇamuyar kāntiyavar.

pētaiya reṉṟunām pēciya peṇkaḷum
vītiyil nammilumē--iṅku
nītiyil lāmuṟai aracai etirttuṭaṉ
niṉṟiṭak kānticeytār.

ciṉṉañ ciṟiya kuḻantaika ḷumiṉṟu
jeyajeya veṉṟucolli--eṅkum
kaṉṉeñ curukiṭat tēcatti ṉaittoḻak
kāntiji ceytuviṭṭār.

tīṇṭappa ṭāteṉṟu maṉitaraic colvatu
tīmaiyil tīmaiyeṉṟē--ataip
pūṇṭoṭum pōkkanām viratam puṉaintatu
puṇṇiyavar kāntiyiṉāl.

'taṉṉai vataippavar taṅkaḷuk kumaṉpait
tāṅkuva tētavamām'--eṉṟu
muṉṉaiin nāṭṭiṉil coṉṉavar coṟkaḷai
muṟṟuvit tārkāntiyār.

'uṭaliṉum uyiriṉum uḷḷiruk kumoṉ(ṟu)
uyarntatu kāṇum'eṉṟē--intak
kaṭalula kattiṉil kaṇṇukku muṉṉākak
kāṭṭiviṭ ṭārkāntiyār.

kānti yeṉumpeyar cāntam eṉumcolliṉ
kāṭciyiṉ cāṭciyeṉṟē--iṉi
māntarkaḷ eṅkumē ēnti ataṉvaḻi
maṅkaḷam eytiṭuvār.

51. kāntiyarē, toḻukiṉṟōm!

kāntiyeṉum pēroḷiyē!
karuṇaimoḻi vāṉmukilē!
cāntiniṟai pāttiramē!
caṉmārkka cāttiramē!
māntarukkuḷ māmaṇiyē!
mānilattiṉ aṟputamē!
ēntupukaḻ mōkaṉamē!
eṉcolli añcalippōm.

itamuraikkum vāṉoliyē!
iruḷkiḻikkum miṉviḷakkē!
patamaṟinta pēccāḷā!
payaṉaṟinta eḻuttāḷā!
mataveṟikkē palipukunta
māyāp perumpukaḻē!
tutiuraikkac collaṟiyōm
toḻukiṉṟōm tuṇaipurivāy ;

aṉpeṭutta tiruvuruvē!
aruḷamarum ācaṉamē!
tuṉpamuṟṟōr tuṇaikkaramē!
tuyarnīkkum tūtuvaṉē!
iṉpamelām piṟarkkutavi
iṉṉalelām tāṅkiniṟkum ;
teṉpirukkum tēcikamē!
tiruvaṭikkē añcalittōm!

illaṟattiṉ ciṟappiṭamē!
tuṟavaṟattiṉ iruppiṭamē!
nallaṟaṅkaḷ yāviṉukkum
naṭuvāṉa naṉṉeṟiyē!
tollaṟattiṉ putuppatippē!
tōlviyilāc cālpuṭaiyāy!
colluraikkap pōtāta
cucikaramē! toḻukiṉṟōm.

cātimata pētamilāc
camatarma cannitiyē!
nītineṟi picakāmal
niṟuttaḷakkum tulākkōlē!
vātupuri vampukaḷiṉ
vāyaṭaikkum vallamaiyē!
ētupukaḻ colliyuṉai
añcalippōm emmāṉē!

valimaikkum cūriyaṉē!
vaḻikāṭṭum tārakaiyē!
kulavavarum cantiraṉē!
kuḷirccitarum meṉkāṟṟē!
pulamaitarum poṉmoḻiyē!
putumaitarum naṉmaruntē!
talamaṟinta taṉittalaiva!
tāḷpaṇintōm! añcalittōm!

matikalaṅkā mantiriyē!
mācupaṭāt tantiriyē!
cutikalaṅkā yāḻicaiyē!
cuvaikuṟaiyāc collaṭukkē!
nitimayakkā maṉaniṟaivē!
nilaikalaṅkā nimmatiyē!
katikalaṅkāc cāratiyē!
añcalittōm kāttaruḷvāy.

tēṭaṟiya celvamē!
teviṭṭāta teḷḷamutē!
ēṭaṟiyā ñāṉamē!
eḻuttaṟiyā vittakamē!
pāṭaṟiyā uḻaippē!
payaṉkarutāt tiruppaṇiyē!
īṭaṟiyā uttamaṉē!
eṉcolli añcalippōm!

maṇkaṇṭa mātavamē!
maṟaikaṇṭa cātakamē!
kaṇkaṇṭa teyvamē!
kalaikaṇṭa nalluṇarvē!
paṇkoṇṭa iṉcollē!
paṇikoḷḷum naṉṉayamē!
eṇkoḷḷā mētaiyē!
eṉcolli añcalippōm!

kalvitarum nallaṟivē!
kavitaitarum kaṟpaṉaiyē!
celvameṉum poruḷellām
cērntirukkum pokkiṣamē!
nalviṉaikku nāyakamē!
naṭunilaikkut tāyakamē!
colvataṟku vēṟaṟiyōm!
kāntiyarē! toḻukiṉṟōm!

pakaimaipukā araṇmaṉaiyē!
paṭaitoṭukkā rāṇuvamē!
pukaiyaṟiyāc cuṭarviḷakkē!
puṇpaṭuttāt tavakkaṉalē!
vakaiyaṟiyā māṉiṭarkku
varamaḷikkum nalvāḻvē!
tokaiyaṟiyāp poṟkuvaiyē!
toḻukiṉṟōm tuṇaipurivāy!

kolaimaṟutta pōrvīrā!
kuṭioḻitta pērāḷā!
nilaiiḻinta harijaṉaṅkaḷ
nimirntulavum mutukelumpē!
kalaimaṟanta kuṭicaikaḷaik
kākkavanta kaittoḻilē!
alaimaṟanta kuṇakkaṭalē!
kāntiyarē! añcalittōm!

maraṇameṉum perumpayattai
māṟṟiviṭṭa mantiramē!
tiraṇameṉa matittuyirai
īṭuvaikkum perumtīrā!
tarumaṇamatil vantutavi
veṟṟitarum tairiyamē!
karaṇamelām uṉvacamāyk
kaikuvittōm kāttaruḷvāy!

ēḻaikaḷiṉ peruntuṇaiyē!
eḷiyavariṉ nalluṇarvē!
mēḻiyariṉ meykkāppē!
melintavariṉ pukaliṭamē!
ūḻiyariṉ ūḻiyaṉāy
ulakaiveṉṟa oppuravē!
vāḻiyaniṉ tirunāmam
vaiyameṅkum vāḻvutarum.

52. kānti vaḻi vāḻa vēṇṭum

kallālum cempālum kaṭavu ḷākkik
kaṟpūram kāṭṭiviṭṭāl pōtum eṉṟē
ellārum niṉaittuviṭac ceytu nittam
teyvattai ēmāṟṟi vāḻntōm eṉṟu
collālum ceyalālum eṇṇat tālum
cuttamuḷḷa paktineṟi collit tantu
kallāta eḷiyavarkkum kaṭavuḷ taṉmai
kaṇṇārak kāṭṭumeṅkaḷ kānti vāḻkkai.

entiraṅkaḷ perukimaṭṭum eṉṉa naṉmai?
ērāḷac carakkukaḷaik kuvittum eṉṉa?
tantiraṅkaḷ mikappayiṉṟum taruva teṉṉa?
taraṇiyeṅkum palakalaikaḷ taḻaittum eṉṉa?
cintaṉaiyil karuṇaimaṭṭum illai yāṉāl
cīraḻiyum ulakameṉṟa cētik keṉṟē
vantutittut tiruvaruḷai vāḻntu kāṭṭum
vaḷḷa leṅkaḷ kāntivaḻi vāḻa vēṇṭum.

mantirikaḷ tantirikaḷ malintāl eṉṉa?
maṇṭalattai orukoṭikkīḻ āṇṭāl eṉṉa?
antarattil tōṉṟukiṉṟa aṉaittum veṉṟē
aṇṭamelām namatāṭci āṉāl eṉṉa?
entaoru uyiriṭattum karuṇai kāṭṭum
irakkamoṉṟē ivvulakai vāḻa vaikkum
antaoru aṟiviṉukkē uṭalam koṇṭōṉ
aiyaṉeṅkaḷ kāntināmam vāḻka! vāḻka!

viññāṉac caktikaḷāl veṉṟāl eṉṉa?
vitamvitamāyc cukapporuḷkaḷ virintā leṉṉa?
iññālat tuyirkaḷellām makiḻntu vāḻa
imcaiyaṟṟa camutāyam vēṇṭu māṉāl
poyññāṉa mataveṟikaḷ pōka vēṇṭum
poṟumaitarum karuṇaioṉṟē poruḷām eṉṟa
meyññāṉam namakkuvara vāḻntu ceṉṟa
mētaiyeṅkaḷ kāntimakāṉ nāmam vāḻka!

eṇṇariya tēcapaktar uyirai īntē
ettaṉaiyō tuṉpamellām cakitta tālē
maṇṇulakil vēṟevarum aṟiyā nalla
mārkkattāl viṭutalaiyai malarac ceytōm
puṇṇiyanal aṟaneṟicēr aracu nāṭṭip
puviyeṅkum cāntavaḻi pōtam kāṭṭa
aṇṇal eṅkaḷ kāntimakāṉ tirunā mattai
aṉutiṉamum pōṟṟiceyya aruḷvāy tēvā!

53. kānti vāḻka

kānti nāmam vāḻka veṉṟu
kaiku vittuk kumpiṭu
cānta māka ulaka meṅkum
caṇṭai yiṉṟi iṉpuṟum.

aruḷi teṉṟa poruḷa ṟinta
anta ṇarkkuḷ antaṇaṉ
teruḷa ṭainta maṉita varkkam
tīmai tīra vantavaṉ.

kolaima ṟuttup poyta virttuk
koṭumai nīṅkap paṇṇiṇāṉ
talaici ṟanta kānti cēvai
vilaima tikka oṇṇumō?

yutta meṉṟē ulaka muṟṟum
metta nonta intanāḷ
catta miṉṟi aṉpu ceyyum
cānta mārkkam tantuḷāṉ.

enta nāṭum viṭuta laikkā
eṇṇil tuṉpam eytiṭa
inta nāṭṭiṉ conta āṭci
eḷitil kūṭac ceytavaṉ.

tīmai ceytu naṉmai cērat
tēva rālum ollumō?
vāymai taṉṉai vaṟpu ṟutti
vāḻntu kāṭṭum vallavaṉ.

eṇṇi ṟanta ñāṉa vāṉkaḷ
intap pūmi kaṇṭatu
maṇṇil eṅkaḷ kānti pōla
maṟṟo ruttar uṇṭukol?

māntar eṅkum kalaka miṉṟi
maruvi vāḻak kōriṉāl
kānti mārkkam oṉṟai yaṉṟik
katina makku vēṟilai.

inti yāviṉ perumai muṟṟum
intak kānti mārkkamē
anta ñāṉa urimai taṉṉai
aḻivi lātu kākkavē!

kaṭṭi niṉṟu kānti ceyyum
karuṇai vāḻvai oṭṭiyē
kiṭṭi viṭṭa conta āṭci
keṭṭup pōka viṭṭiṭōm!

54. cañcalattai nīkkuvāy

amara ṉāki emmaik kākkum
aṇṇal kānti aiyaṉē!
añca littu niṟkum eṅkaḷ
cañca lattai nīkkuvāy!
camaṉi lāta cānta ñāṉa
catti yattiṉ nilaiyamē!
carica māṉa māka maṟṟa
uyirai eṇṇum talaivaṉē!
namatu nāṭu ulaki ṉukku
ñāṉa cēvai paṇṇavē
nāṉi lattil ivvi ṭattai
nāṭi vanta viṇṇavā!
amaiti mikka aṟivi ṉōṭum
aṉpu mikka āṟṟalum
aruḷa vēṇum appa ṉēuṉ
aṭipa ṇintu pōṟṟiṉōm.

nīpi ṟanta pōtu tēcam
nilaiku laintu niṉṟatu
nintai mikka aṭimai vāḻvil
nontu nontu vāṭiṉōm!
tāyci ṟanta aṉpi ṉōṭu
tuṉpa muṟṟum tāṅkiṉāy
taṉiyi runtu tavami yaṟṟit
tairi yattai ūṭṭiṉāy!
vāymai aṉpu vellu kiṉṟa
vaḻina ṭantu kāṭṭiṉāy!
vaiya meṉṟum kaṇṭi lāta
valimai emmuḷ kūṭṭiṉāy!
pōyma ṟainta ñāṉa vāḻvu
putumai koḷḷac ceytaṉai!
puṇṇi yattil muṉṉi lāta
kaṇṇi yattaip peytaṉai!

taṇṭu miṇṭu talaiye ṭuttut
tāṟu māṟu miñcavum,
taruma nīti teyva pakti
talaiva ṇaṅkik keñcavum,
maṇṭa lattil enta nāṭum
amaiti yiṉṟi maruḷavum,
makkaḷ yārum yutta meṉṟu
naṭuna ṭuṅki veruḷavum,
kaṇṭu nontu aṟiñar yārum
kavalai koṇṭu ēṅkiṉār
kānti tēva! nīna ṭanta
karuṇai mārkkam ōṅkavē
toṇṭu ceytiv vulaki luḷḷa
tuyaram pōkka eṇṇiṉōm
tuṇaiyi rukka vēṇṭu meṉṟē
añcalittu niṟkiṟōm!

55. kāntiyē vāḻka! vāḻka!

ēṭṭaḷa virunta vētam
ituveṉa eṭuttuk kāṭṭi
eḻuttaḷa virunta kītam
ceykaiyil ēnti niṉṟu
vīṭṭaḷa virunta kātal
viruntoṭu viriyac ceytu
viruntaḷa virunta nēcam
viyaṉperu nāṭṭiṟ kākki
nāṭṭaḷa virunta aṉpai
nāṉilam muḻutum nīṭṭi
nāṉilat tevarkkum aṉpē
nātaṉaik kāṇpa teṉṟu
kāṭṭiṉai! collā lalla
oḻukkattāl karuṇai vāḻviṉ
kāntiyē vīcum cāntak
kāntiyē vāḻka! vāḻka!

paktiyeṉ ṟāṭu kiṉṟōm
pajaṉaiyām pāṭu kiṉṟōm
pākava tammeṉ ṟiṅkup
paṭikkiṟōm palanūl nittam
muktiyeṉ ṟōtu kiṉṟōm
mōṭcamē pēcci lellām
mōṉamum ñāṉa meṉṉa
moḻikiṟōm muṟṟum nāḷum
cattiṉaip pōka viṭṭuc
cakkaiyaip paṟṟi vāḻntōm
cāttira cāran taṉṉaic
cālpuṭaṉ uṇarnta takkōr
kattuva teṉṟum māṟā
oḻukkattiṉ karuṇai vāḻviṉ
kāntiyē vīcum cāntak
kāntiyē vāḻka! vāḻka!

neṟṟiyil nīṟu nāmam
niṟaintiṭap pūci yeṉṉa?
niyamum niṣṭai yeṉṟu
nīṇṭatāl nērva teṉṉa?
paṟṟiya jepam ceymālaip
pakalira viruntu meṉṉa?
pārttavar maruḷum yōka
ācaṉam paḻaki yeṉṉa?
cuṟṟiya evarum nammāl
tuṉpuṟāt tūya vāḻvum
tōṉṟiya jīva rellām
tuṇaiyeṉak karutu maṉpum
kaṟṟaṉai vāḻvil eṉṟum
kāṭṭiṉai karuṇai vāḻviṉ
kāntiyē vīcum cāntak
kāntiyē vāḻka! vāḻka!

tiṭamoṭum utitta ñāṉat
tiruvaru ḷaṭainta pērum,
teḷintavar moḻinta vaṟṟait
tiḷaintatil terinta pērum,
aṭaviyil iruntu nāḷum
aruntavam purinta pērum,
aṭaikkalam kuruvai nāṭi
aruḷvaḻi aṟinta pērum,
iṭamniṟam kāla meṉṉum
ivaikaḷil etil vantārum,
ivvula kutitta piṉṉar
intanā ḷaḷavum yārum
kaṭavuḷiṉ irukkai kaṇṭōr
kāṭṭiya karuṇai vāḻviṉ
kāntiyē vīcum cāntak
kāntiyē vāḻka! vāḻka!

muṉivarar kōṭi kōṭi
muyaṟciyāl ciṟanta nāṭṭai
mūṭavem matiyi ṉālē
muyakkiṉōm aṭimai vāḻvil
taṉivarum tuyaril, nōyil
tarittirat tālē vāṭit
taḷirntiṭum ēḻai makkaḷ
tuyarattait tāṅki niṉṟāy
iṉivarum aṇittē yeṉṉa
eṇṇavum muṭiyā mēṉmai
ipperum uṉṉaip peṟṟum
cōmpiṉōm ikaḻntu niṉṟōm
kaṉiperum tūya vāḻviṉ
kaṇṇeṉum karuṇai vāḻviṉ
kāntiyē vīcum cāntak
kāntiyē vāḻka! vāḻka!

eṉkaṭaṉ paṇikaḷ ceytu
kiṭappatē yeṉṟu muṟṟum
ēḻaikaṭ kāka vāḻntōr
eṇṇilā rirunta nāṭṭait
tuṉpuṭai yaṭimai vāḻviṉ
tuyariṭai yaḻutti viṭṭōm
tūyavar collai yellām
tūṟṟiṉōm kāṟṟi laiyō!
vaṉperum miṭiyāl vāṭum
vaṟiyavark kuḻaittā laṉṟi
vāḻvilai namakkē yeṉṟu
vakuttaṉai! uṇarntō maiyā!
kaṉmaṉa muṭaiyō rēṉum
kaṉintiṭum karuṇai vāḻviṉ
kāntiyē vīcum cāntak
kāntiyē vāḻka! vāḻka!

56. pūṉā veṭikuṇṭu

vintaiyil vintai! kāntiyiṉ mēlum
veṭikuṇṭai yārō vīciṉarām!
hintuma tattil vantavar yārum
ippaṭi yumceya oppuvarō!
nintaiyil nintai itaiviṭa vēṟum
intiya nāṭṭiṟku vantiṭumō!
intavi pattil kāntiyaik kāttatu
entap poruḷataic cintai ceyvōm.

cattiyam meyyē, cāntamum meyyē
cātit tuyarntiṭṭa cātukkaḷmey
nittamum niṉṟu nammai niṟuttu
nīti celuttiṭum jōtiyummey
poyttiṭum poyyē pōṉatu aiyam
puṇṇiyam eṉpatum uṇmaiatai
uttamar kāntiyiṉ meyttava vāḻviṉil
uṇṭu veṭittiṭṭa kuṇṭucolum.

maṭamaiyi ṉālē ceytaṉar eṉṟē
maṉṉittu vāḻttiya poṉṉuraiyāl
aṭaviyiṟ ceṉṟē aimpulaṉ veṉṟār
antaṇar munturai tantavelām
naṭaimuṟai taṉṉil tiṉacari vāḻvil
nāṭṭiṭaik kāntiji kāṭṭiviṭṭār
kaṭavuḷum uṇmai; karuṇaiyum uṇmai ;
kāttiṭum eṉpatum pārttuviṭṭōm.

tāḻntava rēṉum vāḻntava rēṉum
cattiyam nāṭiya pattaralāl
vēntaruṅ kāṇā vētiyar kāṇā
vēṟoru caktiyiṉ pēraruḷāl
māntaruḷ teyvam nampiṉa varkku
maṉattuṟai iṉpam eṉattakumōr
kāntiyum tappik karuṇaiyum tappik
kaṭavuḷum tappip piḻaittaṉarē!

poṅkiya 'pōli'c canātaṉa kōpam
pūṉāvil aṉṟu veṭittatuvō!
aṅkoru tīṅkum yārukku miṉṟi
aṉpuruk kāntiyum tuṉpamilār
caṅkeṭut tūtu! maṅkaḷam pāṭu!
cānti ulakukkukku kāntiyiṉāl
eṅkaṇum cānti yāvarkkum cānti
eṉṟa mutumaṟai niṉṟatupār!

57. jōti maṟaintukoṇṭatē!

cattiyattiṉ ōyāta caṅka nātam
cāntitarac caliyāta vēta kītam
nittiyanaṉ ṉeṟiyaṟivai nīṭṭum captam
nirantaramām meyññāṉak kuḻaliṉ ōcai
meyttavattai niṉaippūṭṭa mīṭṭum vīṇai
mēlāṉa kuṇaṅkaḷaiyē mēvum pāṭal
uttamaruḷ uttamaṉām kānti yeṉṟa
tēṉoḻukum vāṉoliyum ōyntu pōccē!

muttivaḻi kāṭṭukiṉṟa mōṉa tīpam
mūṭamaṉa iruḷakaṟṟum muḻuveṇ tiṅkaḷ
vittaikaḷiṉ nittiyavi vēka pāṉu
viṭiyiruḷil taṭaivilakkum veḷḷi viṇmīṉ
etticaiem mālumikkum iṭamkaṇ ṭēṟa
imayameṉa ilaṅkukalaṅ karaivi ḷakkām
uttamaruḷ uttamaṉām kānti eṉṉum
oppariya jekajjōti oḷinta taiyō!

cūriyaṉum cantiraṉum tolaintā reṉṉa
cuṟṟiyuḷḷa mīṉkaḷilum iruḷē cūḻa
kāriruḷil kaṭiyairuḷ kavintu yārum
kaṇṇiḻantu puṇṇiḻantu kalaṅki ēṅka
nērukiṉṟa poḻuti lellām kavalai nīṅka
niccayamtāṉ uḷḷiruntē oḷiyai nīṭṭum
yāruminta ulakilitu varaiyiṟ kāṇā
aṟputamiṉ cāracakti aṟuntu pōccē!

eppaṭittam uṭalvaḷarttum etucey tālum
eṉṉeṉṉa kāyakaṟpam iḻaittuṇ ṭālum
tappiṭavē muṭiyātu taṭaiyil lāmal
talaiciṟanta maṉitarkaḷum cāka vēṇṭum.
muppoḻutum ulakanalam mūccāyk koṇṭu
muṟaitavaṟāt tavavāḻvē muṭitta kānti
ippaṭittam uyirkoṭutta perumai yaṉṟō
eṉṟeṉṟum niṉṟoḷirum iravi yākum?

ulakaṟinta aṟivaiyelām oṉṟāyc cērttē
oruciṟiya kānti eṉṟa uṭalil vaittār
alakilpala aṟputaṅkaḷ naṭatti vaikkum
āṇṭavaṉiṉ tiruvuḷattai aṟivār yārō!
ilakumoru kāntiyiṭam irunta cattai
ivvulakil palapērkaḷ pakirntu koṇṭu
kalakamvariṉ aṅkaṅkē karuṇai kāṭṭik
kākkaveṉṟē iṟaivaṉitaik karuti ṉāṉō?

mataveṟikaḷ māccariyam maṟaintā laṉṟi
mānilattil uyirvāḻa māṭṭēṉ eṉṉum
itayamuṟum cattiyattai icaittār kānti
iṣṭampōl uyirataṟkē īntār emmāṉ.
utayamuṟa nammaṉattil uṇarcci uṇṭēl
ulakamellām kalakamilā tuyya vēṇṭiṉ,
mataveṟiyum iṉaveṟiyum maṟaiya vēṇṭum
maṟṟumoṉṟu moḻiveṟiyum māṟa vēṇṭum.

uṭalameṉṟa ciṟukūṇṭiṅ koḻintā leṉṉa?
uḷḷirunta oruporuḷuk kaḻivu muṇṭō?
kaṭavuḷeṉṟa orumakimai iruntā laṉṟō
kāntieṉṟa perumpeyarum iṟanta tākum?
tiṭamuṟuvōm tīramuṭaṉ nammaic cūḻnta
tīmaikaḷait tīramuṭaṉ tīrkkā viṭṭāl
'aṭimaiaccam' namaivantē aḻuttik koḷḷum
aṇṇalaiyum avamatitta atama rāvōm.

vaḷḷuvariṉ vaḻivaḷarnta tamiḻā! nītāṉ
vāymaiyuṭaṉ tāymaiaṟam vaḷartta vaḷḷal
teḷḷutamiḻ nūlkaḷellām teḷivāyc collum
teyvaperuṅ karuṇaiyaiyē ceytār kānti.
koḷḷaikaḷum kolaiveṟiyum kumuṟa vāṭum
kuvalayattil koṭumaikaḷaik kuṟaikka nītāṉ
aḷḷiyeṅkum tamiḻmoḻiyiṉ aṟivai vīci
aiyaṉeṅkaḷ kāntivaḻi ahimcai kāppāy.

māntareṉa ivvulakil piṟanta pēruḷ
kāntiyaippōl maṟṟoruvar vanta tillai.
cāntamuḻu caitaṉya mūrtti yeṉṉum
carvēcaṉ cakalakalā cakti taṉṉait
tērntavaruḷ kāntiyiṉum teḷintā rillai
terintiruntum maraṇamitil tēṭip pārttāl
kāntiyaiyum kaṭantaoru poruḷ uṇṭeṉṟu
kaṭṭāyam nāmaṟiyak kaṭavōm aṉṟō?

kōḻaikaḷpōl kulaivataṉāl payaṉoṉ ṟillai
kolaivaḻikaḷ kūṇṭōṭu maṟaiyac ceytē
ēḻaikaḷō koṭumaikaḷō eṅku miṉṟi
intiyattāy nāṭitaṉai ilaṅkac ceyvōm
ūḻitoṟum avaṉniṉaivu utava vēṇṭi
uttamaṉaik kulakuruvāy pajaṉai ceytu
vāḻijeya vāḻijeya vāḻi kānti
vaḷḷalār tirunāmam vāḻka eṉpōm.

58. viṇṇiliruntu aṇṇal varukai

ñāṉa meṉṟu collu kiṉṟa
nalla cakti yāvaiyum
nāṉi lattil kānti yeṉṟu
mēṉi peṟṟu vantaṉa.
īṉa mikka aṭimai vāḻviṉ
iṭarmi kuntu nontanam
inti yāviṉ viṭuta laikku
vintai mikka naṉṉeṟi
tāṉna ṭantu veṟṟi tantu
taraṇi muṟṟum vāḻntiṭa
taṉatu conta uṭalaik kūṭa
tatta mākat tantupiṉ
vāṉakatti runtu nammai
vāḻttum kānti tēvatai
vaiya kattil mīṇṭum nammai
vantu pārkkum nāḷitu.

teyva mēṉi yōṭu kānti
tikaḻa nammuṉ niṟkiṟār!
tiruva ṭikku mālai cūṭṭi
tiyāṉa pūcai ceykuvōm.
vaiyam vāḻa nalva raṅkaḷ
vāṅkik koḷḷa nallanāḷ
vañca maṟṟa neñci ṉōṭu
añca littu niṉṟunām
aiyaṉ kānti kāṭṭu kiṉṟa
aṉpu vāymai pōṟṟiṉāl
acca mētu? piccai kēṭkum
avati ētu avaṉiyil?
uyya vēṟu mārkka millai
kānti pakti oṉṟutāṉ
ulakil iṉṟu kumuṟu kiṉṟa
kalakam tīra naṉṟukāṇ.

uṇavi lāmal ēḻai makkaḷ
uṭal pataittu vāṭalum
uṇarvi lāta taṉṉa laṅkaḷ
patukki vaittu mūṭalum
kuṇami lāta celvam ceyyum
kōṭi kōṭi tuṉpamum
koṭumai ceytiv vulakai āḷak
kōru kiṉṟa vampukaḷ
paṇami lāta oṉṟuk kākap
pāta kaṅkaḷ purivatum
pāva puṇṇi yaṅka ḷeṉṟa
payami lātu tirivatum
aṇupi ḷakkum kuṇṭu ceytiv
vakila nācam eṇṇalum
atta ṉaikkum māṟṟu nalkum
amaraṉ kānti aṇṇaltāṉ.

59. kānti collai ēnti niṟpōm

aṭimait taṉattai viṭṭōm--āṉāl
aṉpai maṟantu keṭṭōm
maṭamait taṉattai veṉṟōm--āṉāl
mamatai niṟaintu niṉṟōm
koṭumai etirttu vantōm--iṉṟu
koḷkai utirttu nontōm
uṭaimai aṭaiyap peṟṟōm--āṉāl
uṇmaip piṭikaḷ aṟṟōm.

pataviyai ēci vantōm--iṉṟu
patavikkē ācai tantōm
utavikaḷ tēṭic ceytōm--innāḷ
utaviyai nāṭi vaitōm
mataveṟi tīmai eṉṟōm--nāmum
māṟip poṟāmai koṇṭōm
ituvum cutantiran tāṉō?--iṉi
eṉṉa itan tarumōtāṉ?

oṟṟumai vēṇṭum eṉṟōm--innāḷ
uṟavaṟat tūṇṭu kiṉṟōm
veṟṟurai viṭṭu ḻaittōm--iṉṟu
vēṟṟumaip paṭṭi ḷaittōm.
peṟṟacu tantirattai--nām
pēṇi itam peṟattāṉ
naṟṟavaṉ kānti collē--enta
nāḷilum ēnti niṟpōm.

60. kāntiyamē ulakaik kākkum

jayajaya kāntiyiṉ tiruppukaḻ pāṭu
jakattiṉuk karumpaṇi vēṟilai īṭu
nayamika māntaruḷ naṭpukaḷ vaḷarum
nakaimukam iṉiyacol eṅkaṇum oḷirum
tayavoṭu tarumamum tāṉamum ōṅkum
tarittirak koṭumaikaḷ yāvaiyum nīṅkum
payamaṟa ulakiṉil paṟpala nāṭum
pakaiyaṟa vāḻntiṭal ataṉāṟ kūṭum.

ittarai mītiṉil ituvarai tōṉṟi
ikaparam iraṇṭilum cintaṉai ūṉṟi
muttarum yōkarum muṉivarum yārum
muṟṟiya aṟiveṉa muṭivuṟak kūṟum
cattiya cāntac camaracam mēvum
cātaṉai yeṉkiṟa pōtaṉai yāvum
puttuyir peṟṟiṭak kāntiyum piṟantār
pūmiyil intiyat tāymikac ciṟantāḷ.

aṉpaṟam perukiṭa atutuṇai puriyum
araciyal muṟaiyilum ataṉporuḷ viriyum
tuṉpamuṟ ṟavarkaḷiṉ tuyarkaḷaik kuṟaikkum
tūymaiyum vaṉmaiyum toḻilkaḷil niṟaikkum
iṉpamum celvamum potupporuḷ ākum
irappavar eṉpatum illātu pōkum
vamparum vaṇaṅkiṭum kāntiyiṉ pōtam
vaḷarppatu vēnam vāḻkkaiyiṉ kītam.

61. eccarikkai

ecca rikkai ecca rikkai
ecca rikkai koḷḷu vōm
acca maṟṟa vāḻvukāṇa
iccai yuṟṟa yāvarum

kalaka maṟṟu maṉitar vāḻak
kānti mārkkam oṉṟutāṉ
ulaki ṉukkut tēvai yeṉṟa
uṇmai kaṇṭu koṇṭapiṉ

kānti pōtac cēvai ceyyak
kaṅka ṇattaip pūṇṭanām
nērnta vāṟu pēcik koṇṭu
nilaiku laintu niṟkiṟōm.

kānti kānti kānti yeṉṟu
kāta ṭaikkak kūviṉōm
kānti coṉṉa cānti maṭṭum
kātil ēṟa villaiyē!

catti yattai vāḻntu kāṭṭum
cānta mūrtti kāntiyai
nittam nittam vāḻtti viṭṭu
neñcil uṇmai peṟṟilōm.

kōpa maṟṟa kānti yārait
talaiva rākak koṇṭanām
tāpa maṟṟa vārttai pēcat
taṇmai kūṭap peṟṟilōm.

patavi yaṟṟa cēvai ceyyap
pāṭam collit tantanām
patavi paṟṟi utavi yaṟṟa
palavum pēcit tirikiṟōm.

pūcai yōṭu kōyi lukkuḷ
pūṭṭi vaikkum cāmipōl
ōcai yōṭu kāntip pommai
ūrva laṅkaḷ ceykiṟōm.

pakaiva rukkum naṉmai ceyyap
parivu kaṟṟuk koṇṭanām
mikavum nalla naṇpa rōṭum
pakaimai koḷḷa miñciṉōm.

aṇuvai yumpi ḷanta ḻikkum
āyu taṅkaḷ vantapiṉ
muṇumu ṇuttuk kaṉaviṟkūṭa
mūrkkap pēccu cellumō?

inta nāṭṭiṉ ñāṉa mārkkam
eṉṟa oṉṟai viṭṭunām
entak kuṇṭaik koṇṭu maṟṟa
evarai vellap pōkiṟōm?

62. kānti vaḻi

kollā tiruppatu oṉṟētāṉ
kūṟum ahimcai eṉṟalla
ellāc ceyalilum naṉṉōkkam
iṇainta(tu) ahimcai taṉṉākkam
pollā tavarkkum tīṅkeṇṇāp
puṉitam ataṉuṭaip pāṅkeṉṉa
collāṟ coṉṉataic ceytavaṉām
collarum kāntinam meyttavaṉē.

puṇṇuṇ ṭākkiṭap pēcāmal
puraitarum eḻuttāl ēcāmal
paṇṇum kāriyam aṉaittilumē
paḻutaṟa aruḷneṟi niṉaittavaṉām
aṇṇal kāntiyiṉ pukaḻētāṉ
ahimcai eṉpataṉ akarāti
eṇṇil ahimcā aṟaneṟiyai
ivaṉpōl naṭattiya piṟaraṟiyōm.

kōpam etilum koḷḷātu
koṇṭavar tamaiyum eḷḷātu
pāpam eṉṟataip puriyātu
pakavāṉ cintaṉai piriyātu
tīpam pōlaruḷ oḷivīcum
tiruttiṭa vēnaṉ moḻipēcum
cāpam nīkkiya kāntimakāṉ
cattiyac cutantarac cāntaneṟi.

accam eṉpatai aṟiyātu
ācai etilum kuṟiyātu
tuccam taṉatuyir eṉaveṇṇit
tuṉpam nīkkiṭat tuṇaipaṇṇum
paccaik kuḻantaiyiṉ kaḷippōṭum
paḻuttanaṟ kiḻavariṉ viḻippōṭum
viccai purintatu kāntimakāṉ
viṭutalai taravarum cāntavaḻi.

kōḻait taṉamatil kiṭaiyātu
koḷkaiyil cōrvu aṭaiyātu
vāḻaik kaṉiyiṉum meṉmaiyatu
vayiram urukkeṉum vaṉmaiyatu
kūḻaik kumpiṭu pōṭātu
koccai veṟṟikaḷ nāṭātu
ēḻai eḷiyavar kuṟainīkkum
eṇṇam oṉṟē ataṉnōkkam.

viññā ṉattiṉ vēkattāl
virintuḷa entira mōkattāl
aññā ṉaṅkaḷ mitamiñci
aḻittiṭu mōnamai eṉaañcum
iññā lattiṉ tuyarnīkka
intiyat tāyiṉ peyarkākka
meyññā ṉattiṉ uruvēpōl
mēviya kāntiyiṉ varavālē

āyuta palaṅkaḷil matippiḻantōm ;
āṉma palattiṉ tutippaṟintōm ;
tīyaṉa pōrveṟi iḻukkukaḷait
tikkukaḷ yāviṉum muḻakkiṭuvōm,
tāyiṉum iṉiyavaṉ innāṭṭiṉ
tantainam kāntiyiṉ vaḻikāṭṭum
tūyanal laruḷneṟi cūḻntiṭuvōm ;
tuṉpamil lāmal vāḻntiṭuvōm.

63. kāntiyamum tamiḻaṉum

paratēci eṉṟuvantōr yārā ṉālum
parivōṭē upacarittup paṅkum tanta
orutēcam ulakattil irukku māṉāl
uṇmaiyatu tamiḻnāṭu oṉṟē yākum ;
varutēca kālattiṉ vartta māṉam
vakaivēṟu kāṭṭukiṉṟa varutta moṉṟum
karutāmal namatukuṇam kalainti ṭāmal
karuṇaiyoṉṟē piṉpaṟṟik kaṭamai ceyvōm.

tamiḻnāṭṭiṉ carittirattai maṉattil vaittut
tārāḷat tamiḻarkaḷiṉ taṉmai kāttē
amiḻtāṉa tamiḻmoḻiyil aṭaṅki yuḷḷa
akilattiṉ nallaṟivām aṉaittuṅ kaṇṭu
namatākum mikacciṟanta nāka rīkam
nāṉilattuk kippōtu naṉmai kāṭṭa
ematākum mikapperiya kaṭamai yeṉṟē
eṇṇiyeṇṇit tīrmāṉam paṇṇa vēṇṭum.

palapalavām tīrmāṉam paṭikka vēṇṭā ;
pakaṭṭākap pēcimaṭṭum payaṉvā rātē ;
ulakiṉukku vēṇṭuvatum oṉṟē oṉṟām ;
uttamaṉār kāntivaḻi upatē cantāṉ
kalakamiṉṟi maṉitarellām kalantu vāḻak
karuṇaivaḻi kāṭṭaoru kaṭci vēṇṭum ;
ilakumintat tiruppaṇiyai ulakuk kāṟṟa
intiyarē mikamikavum ēṟṟa māvār.

64. coṉṉapaṭi ceyvōm

vāṉiruntu orutēvaṉ valiya vantu
vakaikeṭṭa maṉitarukku vaḻiyaik kāṭṭi
tāṉiruntu namakkākat tavaṅka ḷāṟṟit
tarukkāṉa tūṣaṇaikaḷ palavun tāṅki
mōṉaneṟi tavaṟāta kānti yāka
muṉṉiruntu kāriyaṅkaḷ muyalum vēḷai
ēṉiruntu nāmpalavum eṇṇa vēṇṭum
eṉṉacoṉṉār kāntiyataip paṇṇu vōmē.

kāntiyarkkuk kaipōla utavi niṉṟu
kaṭalkaṭanta āppirikkāk kaṇṭan toṭṭuc
cērntiruntu pāṭupaṭṭu jeyamum peṟṟa
ciṟappellām tamiḻarukkē mikavum cērum.
nērntirukkum nerukkaṭiyai vella iṉṟum
tamiḻartuṇai kāntiyavar niṉaippār uṇmai
cōrntuviṭak kūṭātu tamiḻā! kānti
coṉṉapaṭi ceyvatutāṉ uṉṟaṉ jōli.

65. kāntīya cēvai

cānti cānti cānti yeṉṟu
caṅku koṇṭē ūtuvōm ;
cōrtti rukkum ulaki ṉukkuc
cukame ṭuttē ōtuvōm.
mānta rukkuḷ kōpa tāpa
vātu cūtu māṟavē
kānti coṉṉa mārkka miṉṟik
katina makku vēṟilai.

tamiḻa rukkuk karuṇai eṇṇam
tāyiṉ pālil tantatu
kumiḻai yotta uyirai nalla
koḷkaik kīya muntiṭum
amuta motta kānti mārkkam
tamiḻa kattiṉ celvamām
namatu cēvai ataṉai ēnti
nāṭṭi leṅkum colvatām.

66. tamiḻā maṟakkātē!

kāntiyai maṟaikkātē--teyvak
karuṇaiyat tuṟakkātē ;
cāntiyai iḻakkātē--eṉṟum
cattiyam aḻikkātē. (kānti)

vaḷḷuvaṉ tirukkuṟaḷait--tantu
vāṉpukaḻ perukkaṭainta
teḷḷiya amiḻtameṉum--moḻiyām
teyvat tamiḻmakaṉē! .. (kānti)

tirukkuṟaḷ aṟivellām--oṉṟāyt
tiraṇṭuḷa neṟiyeṉavām
urukkuṟaḷ kāntimakāṉ--tantuḷa
opparum cānta vaḻi. ... (kānti)

avvaḻi paṟṟiniṉṟōm--ulakiṉ
aṟputa veṟṟi kaṇṭōm
evvita iṭaiñcalaiyum--ataṉāl
eḷitil kaṭantiṭalām. ..(kānti)

pōrveṟik keṭupiṭiyāl--añcip
pūtalam naṭunaṭuṅka
nērntuḷa camayamitil--kāntiyiṉ
niṉaippē amaititarum. ..(kānti)

ovvoru kāriyamum--pakavāṉ
uṇarvoṭu kōruvatāyt
teyvīka paktiyuṭaṉ--tēcat
tiruppaṇi caktitarum. .. (kānti)

pirārttaṉai ceyyāmal--kānti
peyarttaṭi vaippārō?
pārttōm kaṇṇāra--ataṉāl
payaṉpeṟa eṇṇōmā? .. (kānti)

paktiyil kuṟaintuviṭṭōm--mōkam
pataviyil niṟaintuviṭṭōm
cattiya cāntattil--mikavum
calippeṉac cōrntuviṭṭōm. .. (kānti)

vēṟuḷa pēccellām--caṟṟē
vilakkinam mūccellām
tēṟiya kāntivaḻi--mīṇṭum
tiṭamuṟa āyntiṭuvōm. .. (kānti)

kāntiyam namuṭaimai--ataṉaik
kāppatu namkaṭamai
kāntiyam vāḻntoḷira--teyvak
karuṇaiyaic cūḻntiṭuvōm. .. (kānti)

67. paṭippiṉai

kāntiyaippōl atikālai viḻikka vēṇṭum
kaṭavu ḷeṉṟa karuṇaiyainām karuta vēṇṭum
kāntiyaippōl kāṟṟāṭa ulava vēṇṭum
kaḷaitīrak kuḷirnīril muḻuka vēṇṭum
kāntiyaippōl aḷavākap pucikka vēṇṭum
kaṇṭatelām tiṉṉāmai kākka vēṇṭum
kāntiyaippōl oḻuṅkākat tiṭṭam pōṭṭuk
kāriyaṅkaḷ ceymuṟaiyil kaṭamai vēṇṭum.

coṉṉacollai kāntiyaippōl kākka vēṇṭum
cōmpalataik kāntiyaippōl tuṟakka vēṇṭum
maṉṉavaṉō piṉṉevaṉō kānti yaippōl
maṉitarellām camameṉṟu matikka vēṇṭum
ciṉṉavarō kiḻavarkaḷō evarai yēṉum
ciṟumaiyiṉṟik kāntiyaippōl ciṟapput tantē
'eṉṉakuṟai? eṅku vantīr?' eṉṉak kēṭṭum
iṉmukamumāyk kulavukiṉṟa eḷimai vēṇṭum.

kuṟṟamoṉṟu nāmceyiṉum kānti yaippōl
kūcāmal maṉṉippuk kōra vēṇṭum ;
maṟṟavarkaḷ perumtavaṟu ceytiṭ ṭālum
maṉṉittuk kāntiyaippōl maṟakka vēṇṭum ;
uṟṟavarkaḷ piḻaiyeṉiṉum oḷitti ṭāmal
ōramiṉṟik kāntiyaippōl uṇmai kāṭṭic
caṟṟumavar tuṉpamuṟāc calukai pēcic
carippaṭuttum kāntiyaippōl cakippu vēṇṭum.

67. paṭippiṉai

kāntiyaippōl atikālai viḻikka vēṇṭum
kaṭavu ḷeṉṟa karuṇaiyanām karuta vēṇṭum
kāntiyaippōl kāṟṟāṭa ulava vēṇṭum
kaḷaitīrak kuḷirnīril muḻuka vēṇṭum
kāntiyaippōl aḷavākap pucikka vēṇṭum
kaṇṭatelām tiṉṉāmai kākka vēṇṭum
kāntiyaippōl ōḻuṅkākat tiṭṭam pōṭṭuk
kāriyaṅkaḷ ceymuṟaiyil kaṭamai vēṇṭum.

coṉṉacollai kāntiyaippōl kākka vēṇṭum
cōmpalataik kāntiyaippōl tuṟakka vēṇṭum
maṉṉavaṉō piṉṉevaṉō kānti yaippōl
maṉitarellām camameṉṟu matikka vēṇṭum
ciṉṉavarō kiḻavarkaḷō evarai yēṉum
ciṟumaiyiṉṟik kāntiyaippōl ciṟapput tantē
'eṉṉakuṟai? eṅku vantīr?' eṉṉak kēṭṭum
iṉmukamumāyk kulavukiṉṟa eḷimai vēṇṭum.

kuṟṟamoṉṟu nāmceyiṉum kānti yaippōl
kūcāmal maṉṉippuk kōra vēṇṭum ;
maṟṟavarkaḷ perumtavaṟu ceytiṭ ṭālum
maṉṉittuk kāntiyaippōl maṟakka vēṇṭum ;
uṟṟavarkaḷ piḻaiyeṉiṉum oḷitti ṭāmal
ōramiṉṟik kāntiyaippōl uṇmai kāṭṭic
caṟṟumavar tuṉpamuṟāc calukai pēcic
carippaṭuttum kāntiyaippōl cakippu vēṇṭum.

ettaṉaitāṉ kaṭitaṅkaḷ vantiṭ ṭālum
kāntiyaippōl calippiṉṟi ellōrukkum
nittanittam tavaṟāta kaṭamai yāka
niccayamāyp patileḻutum niyamam vēṇṭum
puttikeṭṭa kēḷvicilar kēṭṭiṭ ṭālum
poṟuttuviṭai kāntiyaippōl pukala vēṇṭum
pattiyampōl pataṟṟamuḷḷa pāṣai nīkkip
parivākap paṇimoḻikaḷ patikka vēṇṭum.

pukaḻcciyaiyum ikaḻcciyaiyum camamāy eṇṇik
kāntiyaippōl potunōkkum poṟumai vēṇṭum
makiḻcciyilē matimayaṅkit taṭumā ṟāmal
kāntiyaip pōl maṉataṭakkap payila vēṇṭum
vekuṭcitaṉai vērōṭu kaḷaintu nīkkak
kāntiyaippōl virataṅkaḷ paḻaka vēṇṭum
nikaḻccikaḷaik kāntiyaippōl niṟuttup pārttu
nērmaiyuṭaṉ kuṟṟamellām nīkka vēṇṭum.

varukiṉṟa yāvarukkum eḷiya ṉākak
kāntiyaippōl varavēṟkum vaḻakkam vēṇṭum
tarukiṉṟa cantēkam etuvā ṉālum
kāntiyaippōl taṇivākat tarkkam ceytu
tirikiṉṟa mayakkattait tīrttu vaittu
tiṭamaṟinta vaḻikāṭṭum teḷivu vēṇṭum.
purikiṉṟa puttimati etucoṉ ṉālum
puṇṇiṉṟik kāntiyaippōl pukaṭṭa vēṇṭum.

ettoḻilaic ceytālum kāntiyaip pōl
ejamāṉar kaṭaḷeṉa eṇṇa vēṇṭum
cattiyattaik karuṇaiyuṭaṉ cātit tiṭṭāl
cariyāka maṟṟatellām cāyum eṉṟa
pattiyattaik kāntiyaippōl pārttuk koṇṭāl
pātakamō cātakamō palaṉka ḷellām
nittiyaṉām carvēcaṉ kaṭamai yeṉṟa
nijapakti kāntiyaippōl nilakka vēṇṭum.

uḻaippiṉṟic cukamvirumpal ūṉam eṉṟu
kāntiyaippōl ellōrum uṇara vēṇṭum
aḻaippiṉṟit tuṉpamuṟṟōr arukil ōṭi
kāntiyaippōl avarkkutavum aṉpu vēṇṭum
piḻaippiṉṟip paratavikkum ēḻaimakkaḷ
piṉpaṟṟik kaittoḻiliṉ perumaikoṇṭu
kaḷaippiṉṟip pacitīrum vaḻiyaik kāṭṭak
kāntiyaippōl kairāṭṭai nūṟka vēṇṭum.

maṉitarellām orukaṭavuḷ makka ḷeṉṟu
kāntiyaippōl maṉamāra matikka vēṇṭum
puṉitamuḷḷa paramporuḷiṉ peyaraic collip
pōrmūṭṭum mataveṟiyaip pōkka veṉṟē
aṉutiṉamum tavaṅkiṭanta kānti aṇṇal
aṉuṣṭitta camaracattil ārvam vēṇṭum
taṉatumatam taṉatuiṉam mēleṉ ṟeṇṇum
tarukkukaḷaik kāntiyaippōl tavirkka vēṇṭum.

ciṟutuḷiyum vīṇpōkāc celavu ceyyum
kāntiyaippōl cikkaṉaṅkaḷ paḻaka vēṇṭum
piṟitoruvar pāṭupaṭṭut tāṉcu kikkum
pētaimaiyaik kāntiyaippōl pirikka vēṇṭum
neṟitavaṟi varukiṟatu corkka mēṉum
nīkkiviṭa kāntiyaippōl nērmai vēṇṭum
kuṟitavaṟip pōkāmal oḻukkam kāttuk
kuṇanalattiṉ kāntiyaippōl koḷkai vēṇṭum.

vīrameṉṟum veṟṟiyeṉṟum kōpa mūṭṭi
veṟikoṭukkum pēccaiyellām vilakki eṅkum
īramuḷḷa vārttaikaḷai evarkkum colli
iṉimaitarum kāntiyaippōl irakkam vēṇṭum
kāramuḷḷa kaṭumcollaik kēṭṭiṭ ṭālum
kāntiyaippōl kalakalattuc cirittut taḷḷip
pāramuṟṟa maṉanilaiyaip pātu kāttup
pakaimaiyeṇṇāk kāntimuṟai payila vēṇṭum.

potunalattaik kāntiyaippōl moḻutum eṇṇip
poṟuppuṇarntu cēvaikaḷaip puriya vēṇṭum
potuppaṇattaik kaṇpōlap pōṟṟi entap
poḻutumataṉ kaṇakkukaḷaip poṟittu nīṭṭit
tutippataṟkō tūṟṟutaṟkō koṭutti ṭāmal
tūymaiyuḷḷa aṟaṅkaḷukkut tuṇaimai yākkum
matinalattai kāntiyaippōl maṉatiṟ kāttu
makkaḷukkut toṇṭuceyvōr maliya vēṇṭum.

matameṉumōr vārttaiyaiyē maṟantu vāḻntāṉ
mācaṟiyā aṉpiṉaiyē vaḷartta vaḷḷal
catameṉumōr cattiyattaic cārnti ṭāta
caṭaṅkukaḷai viṭṭoḻikkac cakti tantāṉ
vitavitamāy uṭainaṭaikaḷ virintiṭ ṭālum
vēṟṟumaiyuḷ oṟṟumaiyē viḷakki vaittāṉ
itammikunta kāntiemmāṉ caritti ramtāṉ
innāṭṭiṉ vētameṉa icaikka vēṇṭum.

jātikulam piṟappaiyeṇṇum capalam viṭṭōṉ
camatarma caṉmārkkam cātit tiṭṭōṉ
nītiniṟi oḻukkameṉṟa niṟaika ḷaṉṟi
nērmaiyaṟṟa tērvukaḷai nīkki niṉṟōṉ
ātiparam poruḷāṉa kaṭavuṭ kallāl
akilattil vēṟetaṟkum añcāc cuttaṉ
jōtiperuṅ karuṇaivaḷḷal kānti collē
curutiyeṉa makkaḷelām toḻutal vēṇṭum.
mantiraṅkaḷ ēvāmal mayaṅka vaittāṉ!
māyaṅkaḷ puriyāmal malaikkac ceytāṉ!
tantiraṅkaḷ illāmal talaivaṉ aṉāṉ!
taṇṭaṉaikaḷ pēcāmal taṇiyac ceytāṉ!
attaraṅkam oṟṟarillā araca ṉāṉāṉ!
aṇṇaleṅkaḷ kānticeyta aṟpu taṅkaḷ
entaoru caktiyiṉāl iyaṉṟa teṉṟē
ellōrum kūrntaṟiya eṇṇa vēṇṭum.

pōṉaviṭam eṅkeṅkum putumai koḷḷum
pukuntamaṉai ovvoṉṟum pūrip pākum
kāṉakamum kaṭimaṉaippōl kaḷippuc ceyyum
kallaṇaiyum mellaṇaiyāyk kaṉivu kāṭṭum
īṉarkaḷum taricaṉattāl eḻucci koḷvār
imaiyavarum aticayittē imaittu niṟpār
tīṉarellām payamoḻivār tīraṉ kānti
tirukkataiyē terukkaḷelām tikaḻa vēṇṭum.

pāṭamellām kāntimayam paṭikka vēṇṭum
paḷḷiyellām kāntivaḻi paḻaka vēṇṭum
nāṭakaṅkaḷ kāntikatai naṭikka vēṇṭum
nāṭṭiyattil kāntiapi nayaṅkaḷ vēṇṭum
māṭamellām kānticilai maliya vēṇṭum
maṉaikaḷellām kāntipukaḻ makiḻa vēṇṭum
kūṭumellā vaḻikaḷilum kānti aṉpuk
koḷkaikaḷē pōtaṉaiyāyk koṭukka vēṇṭum.

kalviyellām kāntimaṇam kamaḻa vēṇṭum
kalaikaḷellām kāntikuṇam kāṭṭa vēṇṭum
colvatellām kāntiaṟam colla vēṇṭum
cūttiramāyk kāntiyurai tulaṅka vēṇṭum
velvatellām kāntivaḻi viḻaiya vēṇṭum
vēḷviyeṉṟē avartirunāḷ viḷaṅkavēṇṭum
nalvaḻikaḷ yāviṉukkum naṭuvāy niṉṟa
nāyakaṉām kānticoṉṉa naṭattai vēṇṭum.

kuṇṭupaṭṭum tiṭukkaṭaintu kuluṅki ṭāmal
koḷkaitarum rāmajepam oṉṟē kūṟik
koṇṭamaṉac cāntinilai kulaitti ṭāmal
kōṇaluṟṟa vāyveṟittuk kuḷaṟi ṭāmal
aṇṭaiyayal tuṇaitēṭi alaṇṭi ṭāmal
amaitiyuṭaṉ paramapatam aṭaintār kānti
kaṇṭatuṇṭō kēṭṭatuṇṭō kataitā ṉuṇṭō
kaṟpaṉaiyāy ippaṭiōr kavitāṉ uṇṭō?

kāṭumalai kukaikaḷilē tavaṅkaḷ ceytu
kālaṉvara vañcāta kataikaḷ uṇṭu
mēṭaikaḷil uyirkoṭuppēṉ eṉṟu collum
melukkāṉa vāyvīrar vekupē ruṇṭu
nāṭukeṭum mataveṟiyai māṟṟa vēṇṭik
kuṇṭupaṭṭē nāṉcāka vēṇṭum eṉṟār
īṭucolla muṭiyāta tiyākam ceyya
ippaṭiyār kāntiyaippōl uyirai īntōr?

cattiyamē tammuṭaiya teyva mākac
cāntanilai kuṟaiyānal tavaci kānti
ittakaiya maraṇamuṟṟa tēṉō eṉṟē
iṟaivaṉukkuc cāpamiṭṭiṅ kēṅku kiṉṟōm
paktarkaḷtām kōrukiṉṟa paṭiyē mutti
pālippa taṉṟōap pakavāṉ vēlai?
attakaiya cāvētāṉ aṭaiya vēṇṭi
ācaicoṉṉār kāntiyatai amalaṉ īntāṉ.

kūḻumiṉṟip paratavikkum ēḻai makkaḷ
kuṟaitīrttup poycūtu kolaikaḷ nīkki
vāḻumuṟai iṉṉateṉa vāḻttu kāṭṭi
vāṉuṟaiyum teyvameṉa evarum vāḻtta
māḷummuṟai ituveṉavē maṉitar pōṟṟa
mānilattil kaṇṭaṟiyā maraṇam ēṟṟāṉ
nāḷumavaṉ perumpukaḻai nayantu pōṟṟi
nāṉilattōr nalvāḻvu nāṭa vēṇṭum.


68. ulakam vāḻka!

kavipāṭip perumaiceyyak kampa ṉillai
kaṟpaṉaikkiṅ kilaiyantak kāḷi tācaṉ
cevināṭum kīrttaṉaikkut tyāka rillai
tēcīya pāratiyiṉ tiṟamum illai
puvicūṭum aṟiviṉukkōr putumai tantu
puṇṇiyamum kaṇṇiyamum pukaḻum cērnta
uvamāṉam vēṟevarum uraikka voṇṇā
uttamarām kāntiyarai uvantu pēca.

colluvatu ellārkkum culapa mākum
coṉṉapaṭi naṭappavarkaḷ mikavum coṟpam
ellaiyiṉṟi nītikaḷ eḻutu vārkaḷ
eḻutiyatu piṟarukkē tamakkeṉ ṟeṇṇār
tollulakil nāmaṟinta talaivar tammuḷ
coṉṉatupōl ceyalmuyaṉṟār ivaraip pōla
illaiyeṉum mōkaṉatās karamcant kānti
intiyattāy ulakiṉukkē īnta celvam.

kolaikaḷavu poycūtu vañca mātik
koṭumaikaḷē vittaikaḷāy vaḷarttuk koṇṭu
talaiciṟanta piṟaviyeṉṉum maṉita varkkam
caṇṭaiyiṭṭu maṭivataṉait taṭukka vēṇṭi
ulakiluḷḷa maṉitarellām kalantu vāḻa
oruvarāyt tavampuriya uvanta kānti
vilaimatikka muṭiyāta celva maṉṟō?
vēṟeṉṉa nāṭṭiṟkup perumai vēṇṭum?

puttarpirāṉ peruntuṟavaip paṭikkum pōtum
pōtimara niḻalñāṉam niṉaikkum pōtum
karttarpirāṉ ēcumuṉṉāḷ ciluvai taṉṉil
kaḷippōṭē uyirkoṭutta kataiyaik kēṭṭum
catturuvāyk kollavantōr tamaiyum kātta
tayaimikunta napikaḷiṉpēr cāṟṟum pōtum
uttamaraik kaṇṭōmā eṉṉum ēkkam
ovvorunāḷ namakkellām utippa tuṇṭē!

"kuttīṭṭi orupuṟattil kutta vēṇṭum
kōṭāri orupuṟattaip piḷakka vēṇṭum
rattamvarat taṭiyāl raṇamuṇ ṭākki
nāṟpuṟamum palarutaittu naliyat tiṭṭa
attaṉaiyum nāṉpoṟuttē ahimcai kāttum
aṉaivaraiyum ataippōl naṭakkac colli
ottumukam malarn(tu)utaṭṭil cirippi ṉōṭum
uyirtuṟantāl atuvēeṉ uyarnta ācai"

eṉṟuraitta kāntiyainām eṇṇiya pārttāl
elumpellām nekkunekkāy iḷaku maṉṟō?
niṉṟuraikkum carittiraṅkaḷ kataikaḷ tammil
niṉaippataṟkum iccollai nikarva tuṇṭō?
kaṉṟiṉukkut tāyppōla uyirkaṭ kākak
karainturukum kāntiyainām nēril kaṇṭōm
iṉṟulakiṉ tuyarnīkkac ciṟanta mārkkam
eṭutturaikkak koṭuttuvaittōm iruntu kēṭka.

kavirājar kaṟpaṉaikkum eṭṭāt tīram
kaṭaleṉṟāl kuṟaivākum karuṇai veḷḷam
puvirājar talaivaṇaṅkum puṉita vāḻkkai
poṟumaiyeṉum perumaikkup pōṟṟum teyvam
tavarāja yōkiyarkaḷ tēṭum cānti
taḷarvākum eḻupatuṭaṉ oṉpa tāṇṭil
yuvarāja vāliparkkum illā ūkkam
oppariya kāntiyarāl ulakam vāḻka!

69. caṅkanātam kēṭkutu

cānta kānti catti yattiṉ
caṅka nātam kēṭkutu!
āyntu pārkkat tēvai yillai
atili rukkum naṉmaiyai
mānta rukkuḷ camuka vāḻvu
māṟu mintap poḻutilē
cōrnti ṭāmal namatu nāṭṭai
tuyile ḻuppum ōcaiyām.

iṭii ṭittu miṉṉal miṉṉi
iruḷ kavintē eṅkaṇum
kiṭuki ṭuttu ulaka meṅkum
kilipi ṭitta vēḷaiyil
kuṭuku ṭutta kiḻavar kānti
kumarar nāṇak kūviṉār
tuṭitu ṭittu uṇmai pōṟṟum
toṇṭar yārum kūṭuvōm.

vīṭu paṟṟi vēkum pōtu
vīṇai mīṭṭum vīṇarpōl
nāṭu muṟṟum putiya vāḻvai
nāṭu kiṉṟa nāḷilē
pāṭu mikka cēvai viṭṭup
patavi mōkam paṟṟiṉāl
kēṭu eṉṟa ecca rikkai
kiḻavar kānti kūkkural.

kaṭalka laṅkap puyala ṭittut
tatta ḷikkum kappaliṉ
tiṭami kunta teḷivu koṇṭa
ticaiya ṟinta mālumi
iṭama ṟintu kālaṅ kaṟṟa
inta nāṭṭiṉ mantiri
kaṭaṉa ṟinta kānti pōtam
kavalai pōkkum mantiram.

karma vīraṉ kānti eṉṉum
kāḷa mēkak karjaṉai
tarma māṉa maḻaipo ḻintu
taraṇi muṟṟum kuḷiravē
varma māṉa vārttai yāvum
vātu cūtu ceytiṭum
marma māṉa etaiyum viṭṭa
rāja mārkka matitarum.

vīra meṉṟum cūra meṉṟum
veṟiko ṭukkum pēcciṉāl
kāra muḷḷa vārttai yāvum
yārai eṉṉa ceytiṭum?
tīrar ñāṉa kānti caṅkam
ticaimu ḻaṅkak kēṭkutu
cēra vārum maṉita vāḻkkai
cīrti rutta vēṇṭuvōr.


4. tēcīya malar

70. "kattiyiṉṟi rattamiṉṟi"

katti yiṉṟi ratta miṉṟi
yutta moṉṟu varukutu
catti yattiṉ nitti yattai
nampum yārum cēruvīr! . .(katti)
oṇṭi aṇṭik kuṇṭu viṭṭiṅ
kuyirpa ṟitta liṉṟiyē
maṇṭa lattil kaṇṭi lāta
caṇṭai yoṉṟu putumaiyē! .(katti)
kutirai yillai yāṉai yillai
kollum ācai yillaiyē
etiriyeṉṟu yāru millai
eṟṟum ācai yillatāy . .(katti)
kōpa millai tāpa millai
cāpaṅ kūṟal illaiyē
pāpa māṉa ceykai yoṉṟum
paṇṇu mācai yiṉṟiyē . .(katti)
kaṇṭa tillai kēṭṭa tillai
caṇṭai yinta mātiri
paṇṭu ceyta puṇṇi yantāṉ
palitta tēnām pārttiṭa! . .(katti)
kānti yeṉṟa cānta mūrtti
tērntu kāṭṭum cenneṟi
mānta rukkuḷ tīmai kuṉṟa
vāynta teyva mārkkamē . .(katti)

71. eṉṉuṭai nāṭu

"intiya nāṭitu eṉṉuṭai nāṭē"
eṉṟu tiṉantiṉam nīyataip pāṭu ;
contamil lātavar vantavar āḷa
tūṅkik kiṭantatu pōṉatu māḷa ;
vantavar pōṉavar yāraiyum nampi
vāṭiṉa kālaṅkaḷ ōṭiṉa tampi!
intat tiṉammutal "intiyanāṭu
eṉṉuṭai nāṭe"ṉṟa eṇṇattaik kūṭu.

kaṉṉi imayak kaṭaliṭai nāṭu
kaṭavuḷ emakkeṉak kaṭṭiya vīṭu ;
eṉṉa muṟaiyi(tu) ēṉitai vēṟu
iṉṉoru nāṭṭiṉar āḷvatu kūṟu ;
coṉṉavar kēṭṭavar yāraiyum nampic
cōrntu kiṭantatu tīrntatu tampi!
eṉṉuṭai nāṭṭiṉai nāṉirun tāḷa
intat tiṉammutal eṇṇuvaṉ mīḷa.

taṉṉuṭai vēlaiyait tāṉceyva tālē
tappuvan tālum cutantaram mēlē ;
iṉṉoru yārukkum itileṉṉa kōpam?
eṉṟaṉ urimaicoṉ ṉāleṉṉa pāpam?
aṉṉiyar āḷvatil naṉmaivan tālum
aṭimaiyiṉ vāḻvatu narakamen nāḷum
eṉṉuṭai vīṭṭukku nāṉati kāri
eṉpatu tāṉcuya rācciya pēri.

pārata nāṭeṉṟaṉ pāṭṭaṉṟaṉ cottu ;
paṭṭayat tukkeṉṉa vīṇpañcā yattu?
yāritai vēṟōr aṉṉiyar āḷa?
añcik kiṭantatu pōṉatu māḷa ;
'vāravar pōṟavar' yāraiyum nampi
vāṭiṉa kālaṅkaḷ ōṭiṉa tampi!
vīramum tīramum veṟṟurai yāmō?
viṭutalai vēṇṭutal viṭṭiṭap pōmō?

'muttamiḻ nāṭeṉṟaṉ muṉṉaiyar nāṭu ;
muṟṟilum contam eṉakke'ṉap pāṭu ;
caṟṟum urimaiyil lātavar āḷac
caricari yeṉṟatu pōṉatu māḷa ;
paktiyiṉ aṉpiṉil paṇipala ceyvōm ;
payappaṭṭu yārukkum paṇintiṭal ceyyōm ;
cattiyam cāntattil muṟṟilum niṉṟē
caṭutiyil viṭutalai aṭaivatu naṉṟē.

72. vāḻka nam nāṭu

namnāṭu ceḻikka vēṇṭum
nāmelām kaḷikka vēṇṭum
namnāṭu maṭṭum vāḻap
piṟarnāṭṭait tavikkac ceyyum
vemnāṭu kaḷukkē lāmōr
viḻumiya ñāṉa mārkkam
emnāṭu tanta ṟeṉṟē
intiyaṉ makiḻa vēṇṭum.

kaṇṭavar makiḻa vēṇṭum
kēṭṭavar pukaḻa vēṇṭum
koṇṭavar kulava vēṇṭum
kuṟaintavar niṟaintu mecca
aṇṭiṉa evarum accam
aṭimaiyai akaṟṟu māṟu
taṇṭamiḻ alaikaḷ vīci
namnāṭu taḻaikka vēṇṭum.

ilakkaṇa uyarviṟ colliṉ
iṉimaiyiṟ poruḷil vāḻviṉ
vilakkukaḷ vitikaḷ vaikkum
vitattiṉil vinayam taṉṉil
kalaikkoṭu taṉimai kāṭṭum
kavitaiyiṉ kaṉivil kaṟṟōr
talaikkoḷum tamiḻaip pōṟṟi
namnāṭu putumai tāṅkum.

entanāṭ ṭevarvan tālum
emmoḻi pēci ṉālum
contanāṭ ṭavarpō liṅkuc
cukittunim matiyāy vāḻat
tantanā ṭulaki lintat
tamiḻakam pōloṉ ṟuṇṭō?
antanam pukaḻaik kāttu
namnāṭu aṉpē āṟṟum.

aṉpiṉāl kalantu vāḻntē
'āriyaṉ' 'ayalāṉ' eṉṉum
vaṉpelām varumuṉ ṉālē
vaḷḷalār vaḷartta vāymai
eṉperun tamiḻā linta
irunila makkaṭ kellām
iṉpamē taruva tāka
namnāṭē icaikka vēṇṭum.

aṉṉiyam aṟiviṟ killai
aṉpiṟkum aḷavē illai
eṉṉavē ulakil maṟṟa
evarevar moḻiyum āyntu
taṉṉoṭum vāḻa vaitta
tamiḻmoḻi perumai tāṅki
naṉṉeṟi viḷakkāy niṉṟu
namnāṭu nalamē nalkum.

pututtuṟai aṟivait tēṭip
pōyalain tuḻaṉṟu nāṭi
vitappala viññā ṉattai
virittiṭum meyññā ṉattāl
potuppaṭak kalaika ḷellām
tamiḻilē putumai pūṇa
matippoṭē evarum pōṟṟa
namnāṭu maṇakka vēṇṭum.

tamiḻarkaḷ ulakuk kīnta
vaḷḷuvar tāṉō eṉṉa
amiḻtiṉum uyarnta tāṉa
aṟamelām naṭantu kāṭṭum
kamaḻmaṇam ulakam pōṟṟum
kāntiyār ēntum koḷkai
namateṉum perumai yōṭu
namnāṭu naṉmai pēcum.

tāḻvukaḷ yāvum pōkat
tarittirak koṭumai nīṅkic
cūḻkaṭal ulakil makkaḷ
cutantirat tuṭaṉē vāḻntē
āḻkalai aṟivum ōṅki
āṇṭavaṉ aṉpaik kaṇṭu
vāḻntiṭa vēṇṭu meṉṟē
namnāṭu vāḻa vēṇṭum.

73. cutantirac capatam

avaravar uḻaippiṉ palaṉkaḷai muḻutum
avaravar urimaiyāl aṭaintu
cuvaiyuḷa vāḻkkaik kavaciya māṉa
poruḷelām culapamāyk kiṭaittup
puviyiṉil ellā vacatiyum peṟṟup
pūraṇa vaḷarcciyiṟ polital
evaroru pērkkum maṟukkoṇā urimai ;
intiyar emakkumām ituvē.

iyaṟkaiyā minta urimaiyaip paṟikka
iṭaiyilē taṭaiyeṉa niṉṟu
ceyaṟkaiyā laṭakkik koṭumaikaḷ puriyum
tīmaicēr araciyal etaiyum
muyaṟciyāl tirutta muṭiyātu pōṉāl
muṟṟilum ataṉaiyē nīkki
ayarcciyil lāta aracumaṟ ṟoṉṟai
amaippatum kuṭikaḷiṉ urimai.

āṅkila āṭci intiya nāṭṭai
aṭimainā ṭākkiṉa tōṭu
tāṅkaḷē cukikkum tantira muṟaiyāl
tarittiram talaivirit tāṭa
īṅkuḷa ēḻaik kuṭikaḷiṉ vaḷattai
īppuli eṉṉavē uṟiñci
ōṅkiya celvam, araciyal, āṉma
uṇarcciyum kalaikaḷum oḻittār.

ātalāl inta āṅkilat toṭarpai
aṭiyoṭum akaṟṟiṭa vēṇṭum ;
pūtalam aṟinta pūraṇa māmcuya
rācciyam putiyatā yamaippōm
ētoru nāṭum ātikka metuvum
intanāṭ ṭetilumil lāta
tītilā nilaiyai aṭaintiṭal naṉmai ;
tiṭamuṭaṉ nampiṉōm itaiyē.

antanaṉ ṉilaiyai aṭaintiṭa namakkiṅ
katikamāyp palaṉtarum mārkkam
nintaṉai mikunta kolaivaḻi yalla ;
niccayam kaṇṭukoṇ ṭōmāl?
muntinām koṇṭa cātvika muṟaiyāl
muṟṟilum muṉṉēṟṟa maṭaintōm ;
intiyā iṉiyum ataṉaiyē toṭarum
eṇṇiya cutantiram eytum.

uttama māṉa cāntanal vaḻiyil
urimaiyāl cutantira maṭaiya
nittiya māṉa paramporuḷ cāṭci
nipantaṉai cilavumēṟ koṇṭu
pattiya māka ataṉpaṭi naṭantu
paṇiceyvōm eṉṟunām iṉṟu
cattiyam ceytu capatamum koḷvōm
cantatam intiyā vāḻka!

cāntavāḻ viṟkum cātvikap pōrkkum
jaṉaṅkaḷait takutiyāk kiṭavum
kūrntunām koṇṭa nirmāṇat tiṭṭam
kuṟaivaṟa nāṭṭiṉiṟ paravic
cārntanaṟ katarum cātikaḷ camayac
camaraca callāpa vāḻvum
tērntanaṟ cēvai tīṇṭāmai oḻittal
ciṟappuṟac ceytiṭal vēṇṭum.

eṭṭiya maṭṭum jaṉaṅkaḷuk kuḷḷē
camaraca eṇṇamē parappi
muṭṭiṭum cātic caṇṭaikaḷ nīkki
muraṇpaṭu vēṟṟumai māṟṟip
paṭṭiṉip pañcam paṭippilāt taṉmai
paṟpala koṭumaiyāl nontē
oṭṭutal maṟuttē otukkiṉa pērai
uyarttiṭap palavitam uḻaippōm.

āṅkilar naṭattum ātikka mataṉai
aḻittiṭa amaittuḷōm eṉiṉum
nāṅkaḷōr nāḷum iṅkiliṣ kārar
nācattai virumpiṭa māṭṭōm ;
īṅkuḷa avarkaḷ ettoḻil ceyiṉum
iṉpamāy vāḻntiṭa icaivōm ;
tāṅkaḷē ejamāṉ eṉṟiṭum tarukkait
taṭuppatē nāmkoṇṭa vēlai.

intukka ḷiṭaiyē tīṇṭāta pērkaḷ
harijaṉa ēḻaikaḷ tammaip
pantukkaḷ pōlap parivuṭaṉ naṭatti
avaruṭaṉ paḻakutal vēṇṭum ;
nintittu nīkkal cātvika neṟikku
niccayam taṭaiyeṉa niṟkum ;
cintittu namatu tiṉacari vāḻvil
tīṇṭalai maṟantiṭal tēvai.

mataṅkaḷiṉ peyarāl māṟupaṭ ṭiṭiṉum
maṟṟunam cukatukka mellām
nitaṅkalan tellā vitattilum piṉṉi
nīkkoṇāt toṭarpukaḷ uṭaittām ;
itaṅkalan tiṭanām intiyat tāyiṉ
makkaḷē eṉpatai niṉaittu,
vitaṅkaḷai maṟantu vēṟṟumai tuṟantu
viravinām naṭantiṭal vēṇṭum.

katarum rāṭṭaiyum kaṇkaḷām namakkuk
karutiṭil nirmāṇak kaṇakkil ;
etilum cukamilā ēḻaik kirāmam
eḻunū ṟāyiram, avaṟṟil
patilum pēciṭāp pāmara makkaḷiṉ
paṭṭiṉik koṭumaiyai māṟṟak
katiyeṉa avarkkup puttuyir koṭukkak
kaittoḻil rāṭṭaiyum katarām.

ākaiyāl nāmum aṉutiṉam nūṟpōm ;
āṭaiyum kataraṉṟi aṇiyōm ;
pōkamāyk kirāmak kaittoḻil ceyta
poruḷaiyē kūṭiya maṭṭum
ōkaiyāl vāṅkip piṟaraiyum ataṟkē
utaviṭat tūṇṭuvōm ; uṇmai ;
cākumō eṉṉum kaittoḻil ellām
taḻaittuyir peṟṟiṭac ceyvōm.

kāṅkiras koḷkaik kaṭṭaḷai tammaik
kaṭamaiyiṟ paṇivuṭaṉ kāppōm ;
ōṅkiṭum pōtu cattiyap pōril
uvappuṭaṉ kalantukoḷ vataṟkē
āṅkatu kūvi aḻaittatum utava
āyatta mākavē iruppōm ;
īṅkivai eṅkaḷ cattiyam capatam
intiyā cutantiram peṟavām.

74. intiyat tāy pulampal

kālak katiyaṭiyō
kaivirittu nāṉpulampa
ālam vitaiyeṉavē
aḷaviṟanta makkaḷpeṟṟum
ñālattil eṉṉaippōl
nalintā ḷoruttiyuṇṭō?
nīlak kaṭalulakil
nīṭittum piḷḷaikaḷāl
kōla miḻantunilai
kulainturuki vāṭukiṉṟēṉ!

mettap pakaṭṭuṭaiyāḷ
mēṟkattip peṇṇorutti
'attai'yeṉak kūviyeṉṟaṉ
ācāra vācalilē
tattit taṭumāṟit
talaivaṇaṅki niṉṟiruntāḷ.
"puttam putiyapeṇṇē
pōntakuṟai eṉṉacollu
cittaṅ kalaṅkātē
ciṉṉavaḷē" eṉṟucoṉṉēṉ.

veḷḷait tukiluṭuttu
veṭṭirunta paṭṭaṇintu
kaḷḷak kuṟiciṟitum
kāṭṭā mukattiṉaḷāy
aḷḷic cerukiviṭṭa
aḻakāṉa kūntaluṭaṉ
piḷḷai moḻivateṉap
piṉṉukiṉṟa coṟpēci
meḷḷat talaikuṉintē
melliyalāḷ niṉṟiruntāḷ.

"eṅkiruntē iṅkuvantāy?
eṉṉakuṟai peṇmaṇiyē?
caṅkirunta veṇṇiṟattāy!
cañcalattāl vantatuṇṭō?
iṅkiruntē uḷḷatainī
eṉṉuṭaiya makkaḷuṭaṉ
paṅkiruntu koḷvāynī
payamoḻivāy" eṉṟucolli
iṅkitamnāṉ coṉṉavuṭaṉ
irutāḷum maṇṭiyiṭṭu.

kuṉṟi uraikuḻaṟik
kuḷirāl naṭuṅkiṉaḷpōl
ciṉṉañ ciṟukuralāl
cintaimika nontavaḷāy
"uṉṉuṭai ṉēpiṟantōṉ
ūraiviṭṭa āriyaṉām
muṉṉam uṉaippirintu
mēlnāṭu mēviṉavaṉ
aṉṉavaṉ puttirināṉ
attainī cittam" eṉṟāḷ.

"neñcam kalaṅkātē
nīyetaṟkum añcātē
tañca muṉakkiruppēṉ
taiyalē meyyitukāṇ ;
koñcum iḷamaiyiṉil
kuṟaiyuṉakku vantateṉṉa?
pañcai yeṉattaṉiyē
paṭṭaṇattai viṭṭuvantāy
vañci yiḷaṅkoṭiyē
vantupaci yāṟukeṉ"ṟēṉ.

caṟṟut talainimirntāḷ
taiyalavaḷ puṉcirippai
uṟṟa mukattiṉoṭum
uḷḷam kuḷirntavaḷpōl
cuṟṟi ayalpārttuc
coṉṉapaṭi eṉṉuṭaṉē
muṟṟa mataṉaiviṭṭu
muṉkaṭṭil vantuniṉṟu
tattiyataṉ mēlnaṭakkat
tayaṅkiṉavaḷ pōlaniṉṟāḷ.

"tāvillai uḷḷēnī
tārāḷa māyvaralām
vā" eṉṟu coṉṉavuṭaṉ
valliyavaḷ mellavantāḷ ;
tūveḷḷai yāṉaavaḷ
tuṇiyum aṇiyiḻantum
tāvaḷya māṉaantat
taiyalavaḷ meyyaḻakil
kōveṉṟu kūṭṭamiṭṭeṉ
kuḻantaimār kūṭiviṭṭār.

āṉapaṭi eṉṉuṭaṉē
aṉṉamantak kaṉṉivara
mēṉiyavaḷ āṭaiyellām
vāṭaiyoṉṟu vīciyatu.
"ēṉiḵ tiḷaṅkoṭiyē!
eṉṉa?" eṉṟu kēṭṭataṟku
"mīṉuṇavum ūṉuṇavum
mettauṇṭa tantaiyarē
tēṉuṅ kaṉikāyeṉ
tēcattil koñcam" eṉṟāḷ

colli mukañcuḷittāḷ
cōka mataimāṟṟi
kollaic ciṟuvīṭṭiṟ
koṇṭavaḷaic ceṉṟirutti
mallikai mullaimalar
maṇamikunta naṉṉīrāl
alli niṟattavaḷai
aṅkamellām nīrāṭṭi
mellat tuvaṭṭiviṭṭu
meyyaḻaku ceytuvaittu

takka uṭaikoṭuttu
ṭākkāviṉ callāvāl
mikka vilaiyuyarntu
mikamelinta āṭaiyiṉāl
okka avaḷaimika
oyyārām ceytuviṭṭup
pakkam uṭaṉiruttip
parintē viruntumiṭṭēṉ
tukkammika āṟiyavaḷ
tutittāḷ mikavum eṉṉai.

eṉṉuṭaiya makkaḷuṭaṉ
eṉvīṭṭut tātiyarum
iṉṉum paṇiyāṭkaḷ
ellōrum paktiyuṭaṉ
eṉṉa ciṟukuṟaiyum
ētumavaṭ killāmal
coṉṉapaṭi ellārum
cōṭāca upacāram
paṇṇiyantap peṇmaṇiyaip
pārttu vantār nērttiyuṭaṉ.

añci aṭakkamuṭaṉ
attaiyeṉṟa paktiyuṭaṉ
vañci yiḷaṅkoṭiyāḷ
vāḻntiruntāḷ vīṭṭileṉṟaṉ
kuñcu kuḻantaiyellām
kōtaiyavaḷ taṉṉiṭattil
koñci viḷaiyāṭik
kulavi makiḻntiruntār
neñcam mikakkaḷittu
nimmatiyāy nāṉiruntēṉ.

intavitam eṉvīṭṭil
eṉṉuṭaiya makkaḷiṉum
contammikak koṇṭāṭic
coṉṉapaṭi kēṭṭuvantāḷ
vantirukkum nāḷaiyilē
orunāḷ arukilvantu
"entaṉuṭai ūriṉmēl
ēkkamiṉṟu vantataṉāl
uṉṟaṉuṭai uttaravil
ōlaiviṭa ācai" eṉṟāḷ.

"eṉṉa taṭaiitaṟkē?
eḻutuvāy" eṉṟucoṉṉēṉ.
coṉṉavuṭaṉ eṉṟaṉakkut
tōṉṟā moḻikaḷilē
kaṉṉiyavaḷ taṉṉavarkkuk
kākitamum pōṭṭuviṭṭāḷ
piṉṉaic cilanāḷil
peṇṇavaḷiṉ taṉṉiṉattār
aṇṇaṉeṉṟum tampiyeṉṟum
akkameṉṟum pakkameṉṟum

vantār palapērkaḷ
vantavaraic contamuṭaṉ
tantē ṉiṭamavarkkum
takka viruntumiṭṭēṉ
cantēkam nāṉavarmēl
caṟṟum niṉaikkāmal
antō! iruntuviṭṭēṉ
antaoru kāraṇattāl
nontēṉ nilaitavaṟi
nōvēṉ vitiyiṉaiyē.

aṉṉavarkaḷ koṇṭuvanta
aḻakām palaporuḷkaḷ
miṉṉukiṉṟa kaṇṇāṭi
miṉukkukiṉṟa pommaikaḷum
iṉṉum mayakkukiṉṟa
eṉṉeṉṉa vōporuḷkaḷ
eṉṉuṭaiya makkaḷukkē
eṭuttuk koṭuttavaḷāyk
kaṉṉi yavaḷcirikkak
kaḷittuviṭṭār makkaḷellām.

nāḷukku nāḷataṉmēl
nalintapaṭi eṉvīṭu
mēlukku mēlāka
mikavum payantavaḷpōl
'pālukkuṅ kāvaloṭu
pūṉaikkum tōḻaṉ' eṉṟē
tōlniṟka uḷḷirunta
kaḷaimaṟainta koḷkaiyeṉak
kōlceyta eṉvāḻvaik
kulaittuviṭṭāḷ mellamella.

eṉṉa uraittāḷō!
ētumarun tiṭṭāḷō!
aṉṉaitantai teyvameṉṟē
ārā taṉaipurinta
eṉṉuṭaiya makkaḷeṉṉai
ēṟeṭuttum pārppatillai ;
coṉṉapaṭi kēṭpatillai ;
'tū'veṉṟum 'pō'veṉṟum
kaṉṉiyavaḷ mōkattāl
kālāl eṉaiutaippār.

koṇṭa camayamviṭṭār
kulateyvap pūcaiviṭṭār
paṇṭaip perumaiyuḷḷa
paktikaḷum viṭṭoḻintār ;
kaṇṭapaṭi uṇṭuṭuttuk
kaṇṭapaṭi yāykkaḷittup
peṇṭorutti taṉmayakkil
peṟṟaeṉṉai yumikaḻntu
caṇṭaiyiṭṭut tirivārnāṉ
tavaṅkiṭanta makkaḷellām.

75. nāṭṭai maṟantaṉai maṉamē!

nāṭṭai maṟantaṉai maṉamē
nāḷumiṅ keḷiyavar varuntum
pāṭṭai niṉaittilai ciṟitum
paṭittaṉai yataṉpayaṉ ituvō?
pūṭṭiya vilaṅkuṭaṉ pulampum
peṟṟapoṉ ṉāṭṭiṉaip pōṟṟāy
ēṭṭiṟ paṭittaṉai aṟanūl
ētumuṉ ceykaiyil illai.

vētamvē tāntaṅkaḷ vaḷarttu
vēṇṭiya vaḷammuṟṟum poruntip
pūtaṅkaḷ vipattukaḷ kuṟaintu
pūmiyil iṇaiyaṟṟa nāṭṭil
cātamum vayiṟṟiṟkil lāmal
cākātum piṇameṉat taḷarntōm
ētataṉ kāraṇam eṉṟē
eṇṇavum māṭṭaṉai neñcē!

taṉṉuyir pōṟpiṟa uyirait
tāṅkiya periyavar vāḻntu
poṉṉoḷi vīciya nāṭṭiṉ
pukaḻaṟam nīpiṟan taḻittāy
aṉṉiyark kuḷavukaḷ colli
avartanta eccilai arunti
uṉṉuṭaṉ piṟantavar varunta
uṭalcukit tiruntaṉai maṉamē!

māṟṟalark kiṭaṅkoṭut tēḻai
makkaḷaip piḻintuṭal vaḷarttāy
kūṟṟuvaṉ kaṇakkiṭum nāḷil
kūṟuvai patileṉṉa maṉamē!
vīṟṟirun tāṇṭauṉ aracai
viṟṟuṭal cōmpiṉai yiṉimēl
āṟṟuvai ippaḻi akaṟṟa
aṉṉaiyiṉ viṭutalaik kaṟamē.

conta cutantaram maṟantāy
cōṟṟiṉuk kuṭalcuman tiruntāy
pantama kaṉṟiṭa niṉaiyāy
pāratat tāyiṉaip pāṭāy
antami lātavaḷ celvam
aṉṉiyark kiḻantaṉai kuṭikaḷ
kantaiyum kañciyum aṟṟār
kāraṇam nīyeṉak karutāy.

aṭimaiyiṟ paḻakiṉaip poḻutum
āṇmaiyai maṟantaṉai muḻutum
kuṭimuṟai kuṟaintaṉai ciṟitum
kulamuṟai niṉaintilai peritum
miṭimaiyiṟ kiṭantatuṉ nāṭu
mēṉmaiyai ikaḻntatuṉ vīṭu
maṭamaiyil mayaṅkiyip piṟappiṉ
makimaiyai maṟantaṉai maṉamē!

koṇṭavaḷ kulakkoṭi vāṭak
kūttiyar maiyaliṟ kuṟaiyum
vaṇṭarkaḷ eṉavalla muṉṉōr
vaḻakka oḻukkattai maṟantu
kaṇṭavar cirittiṭak kaḷittu
kaṟṟavar moḻikaḷaip paḻittāy
aṇṭiya ayalavar mayakkāl
aḻittaṉai maṉaiyaṟam aṟivō?

jātiyai matattiṉaip paḻittuc
caṇṭaiyil uvantaṉai maṉamē
vātukaḷ mikuntaṉa nāṭṭil
vaṟiyavar varikaḷāl varunta
ētiṉi viṭutalai eṉavē
yāvarum ēṅkiṉar nallōr
ōtiya oṟṟumaik kuḻaittē
oppuṟa oḻukuvai uyarvāy.

tēṉuḷḷa tāmarai mēlē
tiṉamuḷḷa tavaḷaiyaip pōlē
nāṉuḷḷa ipperum nāṭṭiṉ
ñālamel lāntiraṇ ṭāṟpōl
ūṉuḷḷa tēkatti ṉōṭum
uṉmuṉṉē kāntiyoṉ ṟuṟṟum
ēṉeṉṉa eṉṟilai maṉamē
irunteṉṉa pōyeṉṉa nīyē!

āṇṭavaṉ uṉakkeṉṟa nāṭṭil
aṉṉiyark karacaḷit taṭimai
pūṇṭuṭal vaḷarttaṉai neñcē!
puṇṇiyam uṉakkilai; narakē.
mīṇṭumuṉ nāṭṭiṉai mīṭka
meypporuḷ āviyum īntē
āṇṭoḻil purikuvai yāyiṉ
āṉma cutantiram aṭaivāy.

76. cutantiram vēṇṭum

kaṇṇoḷi yiṉṟi maṟṟak
kaṭṭaḻa kiruntā leṉṉap
paṇṇaḷi iṉimai yūṭṭāp
pāṭṭukaḷ kēṭpa teṉṉap
puṇṇiyap pukaḻoṉ ṟillāp
poṟpoti yuṭaiyār pōlum
tiṇṇiya cutanti rattiṉ
tericaṉam illā vāḻkkai.

uṇṭikaḷ palavum ceytē
uppilā tuṇṇal pōlum
kaṇṭoru kaṉivu collak
kaṉivilāṉ viruntu pōlum
peṇṭarum aḻaku mikkāḷ
piriyamil lāmai yokkum
toṇṭucey turimai yiṉṟic
cukittuṭal vaḷarkkum vāḻkkai.

aṉpaṟam vaḷartti ṭāmal
āṟṟalum aṟivum kuṉṟum
vaṉpukaḷ cūtum vātum
vaḻakkukaḷ vaḷarum vāḻviṉ
iṉpamum ūkkam āṉma
eḻucciyum iṉṟi eṉṟum
tuṉpamum cōmpal cūḻum
cutantaram illā nāṭṭil.

kalviyum kalaikaḷ yāvum
kaḷaimikum payirka ḷākum
celvamum pukaḻum tēyum
cerukkavar tarukki vāḻa
nallavar varunti vāṭa
naṭunilai ñāyaṅ keṭṭut
tollaikaḷ kaṭci kaṭṭum
cutantiram iḻanta nāṭṭil.

iccaipōl iruntu vāḻa
īppuḻu eṟumpum kōrum ;
uccamām maṉita jeṉmam
cutantira uṇarcci yiṉṟi
nacceṉum aṭimai vāḻvai
nayantiṭa ñāya muṇṭō?
niccaya capatam pūṇṭu
cutantiram nilaikkac ceyvōm.

ulakiṉuk kaṟivu tanta
uṇmaikaḷ mikuntu ñāṉak
kalaikaḷaik kaṇittu jīvak
karuṇaicēr namatu nāṭu
palapala koṭumai muṟṟip
pataittiṭum piṟanāṭ ṭārkku
nalameṭut turaikka vēṇṭum
cutantiram namakku vēṇṭum.

77. cutantiramillā oru nāṭu

cutantirat tirunāḷ toḻuvōmnām
tuṉpam tolaintiṉi eḻuvōmām
nitantarum tarittiram nīṅkiṭuvōm
nītiyum aṟaṅkaḷum ōṅkiṭuvōm. . .(cutantara)

kōyil kuḷaṅkaḷai iṭitteriyum
kuḻantaikaḷai peṇkaḷaik kolaipuriyum
pēyiṉ kūttiṉait taṭuttiṭavē
peritum cutantiram toṭuttiṭuvōm. . .(cutantara)

mūrkkarkaḷ ulakiṉai āḷvataiyum
muṟṟilum tarumam tāḻvataiyum
pōkkiṭac cutantiram vēṇṭiṭuvōm
puṇṇiya muṟaikaḷil āṇṭiṭuvōm. .(cutantara)

pakaivarkaḷ taṅkaḷuk kupacāram
paktaraic ciṟaiyiṭum apacāram
nakaimikum araciyal muṟaimāṟa
nammuṭaic cutantiram niṟaivēṟa . .(cutantara)

cutantiram illā orunāṭu
cūḻpuli pēymikum peruṅkāṭu ;
etirttiṭum tuyarkaḷaic cakittiṭuvōm ;
emmuṭaic cutantiram vakittiṭuvōm. . .(cutantara)

potujaṉa nāyaka muṟaikāṇum
pūraṇa cutantiram peṟavēṇum ;
etutaṭai nēriṉum añcāmal
evaraiyum ataṟkiṉik keñcāmal . .(cutantara)

78. cutantarat tēvi

cutantarat tēviyait toḻuvōm vārīr
cukampeṟa atutāṉ vaḻiyām pārīr
patantarum māṉiṭap paṇpukaḷ vaḷarum
paramaṉai uṇarntiṭap paktiyum kiḷarum.

viṭutalai yaṭaintatu cutantaram illai
veṟṟikaḷ eṉpatum veṟitarum tollai
keṭutalai nīkkiṭak kirupaikaḷ ceyyum
kēṇmaiyiṉ vaṭivē cutantarat teyvam.

aṉṉiya utaviyai avaciyam nīkkum ;
atutāṉ cutantara āṟṟalaik kākkum ;
poṉṉilum uyarntatu cutantarac ciṟappu ;
poṟumaiyum vāymaiyum ataṟkuḷa poṟuppu.

āyuta veṟikaḷai appuṟam otukki
aṉpiṉ neṟikaḷil araciyal putukki,
cāykiṟa varaiyilum camaracam parappi,
caṇṭaikaḷ vilakkutal cutantarap poṟuppu.

aṟputaṉ kāntiyiṉ aṟaneṟi koṇṭōm ;
aṭimai vilaṅkukaḷ akaṉṟaṉa kaṇṭōm ;
kaṟpeṉak kāntiyiṉ naṉṉeṟi kāppōm ;
karuṇaiyum āṟṟalum kalantiṭa nōṟpōm.

79. nam cutantaram

cutantaram aṭaintōm eṉṟa
cukaṅkaḷai aṭaiyu muṉṉāl
etirntaṉa etirpā rāta
iṭarpala cakittu veṉṟōm
mutirntuḷa yutta vēkam
muṟṟilum maṟaintu pōkum
vitantaṉil namatu nāṭṭiṉ
cutantaram utava vēṇṭum.

arumperum kānti yaṇṇal
aṟputa aṟivu cērnta
peruntiṟal kāṅki rastaṉ
perumaiyiṟ kuṟaintu pōkak
kuṟumpukaḷ vaḷarnti ṭāta
kuṟiyuṭaṉ koḷkai kāttu
virumpiṭum rāma rājya
cutantaram viḷaṅka vēṇṭum.

atikāra mōka miṉṟi
ātikka tāka miṉṟic
catikāra eṇṇam cērāc
camatarma uṇarcci yōṭu
tutipāṭi nāṭṭai vāḻttum
toṇṭarkaḷ cūḻntu niṟkum
nitiyāka kāṅkras niṉṟu
cutantaram nirakka vēṇṭum.

kāntiyai maṟanti ṭāmal
karuṇaiyait tuṟanti ṭāmal
cāntiyiṟ kuṟainti ṭāmal
cattiyam irinti ṭāmal
māntaruk kaṟivu kāṭṭum
māperum cōti yāka
nērntuḷa namatu nāṭṭiṉ
cutantaram nilaikka vēṇṭum.

pāriṉil orunā ṭēṉum
nammiṭam pakaikoḷ ḷāmal
cīriya muṟaiyil rāja
nītiyiṉ cemmai kāttup
pōriṭa niṉaippā ruṇṭēl
pulikaṇṭa māṉpōl añcat
tīramāy namatu nāṭṭiṉ
cutantaram tikaḻa vēṇṭum.

āyuta veṟikaḷ miñci
aḻivukkē muṉaintu niṟkum
tīyaṉa kuṟikaḷ kaṇṭē
ulakelām tikaikkum tuṉpai
nāyakaṉ kānti tanta
naṉṉeṟi taṉṉaik kāṭṭum
tāyakam namatu nāṭṭiṉ
cutantaram taṭukka vēṇṭum.

80. cutantarac capatam

aṉṉiyarkaḷ namaiāṇṭa avati nīṅki
aracurimai muḻuvataiyum aṭaintōm nāmē
eṉṉiṉumeṉ? cutantarattiṉ iṉpam kāṇa
evvaḷavō maṉamāṟṟam iṉṉum vēṇṭum ;
taṉṉalamē peritākak karuti ṭāmal
potunalamē taṉṉalamāyt tarikka vēṇṭum ;
poṉṉiṉuyar cutantarattaip pātu kākkap
poṟuppuṇarntu kaṭamaikaḷaip puriya vēṇṭum.

uyirkolaiyai añciañci otukka vēṇṭum ;
uyirkoṭukka añcāta uṟuti vēṇṭum ;
payiṟciyuṭaṉ aṉpuneṟi paḻaka vēṇṭum ;
palluyirum nalluṟavām parivu vēṇṭum ;
muyaṟcimika uṇavaḷikkum toḻilka ḷellām
muṉṉēṟap putumuṟaiyil muṉaital vēṇṭum ;
uyarcciyeṉṟum tāḻcciyeṉṟum pētamiṉṟi
uḻaippukaḷil camamāṉa ūkkam vēṇṭum.

aññāṉac cūḻnilaiyai atika mākki
aruḷmaṟanta ceyalkaḷukkē ācai mūṭṭum
viññāṉa veṟimaṟaiya vēṇṭu meṉṟa
vittakamāyac cattiyattiṉ viḷakkāy niṟkum
iññālam ituvaraikkum kāṇāt tūyaṉ
emmāṉak kāntimakāṉ ēntic ceyta
meyññāṉat tavaneṟiyāl namatu tēcam
mēviyanal cutantarattiṉ mēṉmai kāppōm.

81. kānti tanta kuṭiyaracu

eṇṇariya tiyākikaḷai eḻumpa vaitta
eḻutariya kāntimakāṉ tavatti ṉālē
maṇṇulakam ituvaraiyil aṟiyā nalla
mārkkattil aṭimaimaṉam maṟaiyac ceytu
kaṇṇaṉaiya cutantarattiṉ kāṭci mēvak
karutariya kuṭiyaracu toṭaṅkak kaṇṭōm
tiṇṇamuṭaṉ kāntivaḻi niṟpō māṉāl
tīrāta kuṟaikaḷellām tīrntu pōkum.

puṇpaṭuttal etaṟkeṉiṉum tītē eṉṟum
potuvāṉa nallaṟivai mikavum pōṟṟi
uṇpataṟkum uṭuppataṟkum maṭṭu miṉṟi
uyirkaḷukkum camatarma uṇarcci kāṭṭum
paṇpuṭaiya maṉappāṉmai palikka vēṇṭi
paktiyuṭaṉ kāntivaḻi payilvō māṉāl
maṇpukaḻum kuṭiyaracu namatē yākum ;
maṉitarukkuḷ caṇṭaikaḷai maṟaiyac ceyvōm.

caṭṭatiṭṭac ciṟappumaṭṭum caricey yātu
cainniyattiṉ mikutimaṭṭum cātik kātu
kaṭṭutiṭṭa uṇarcciyuṭaṉ kuṭika ḷellām
kaṭamaiyeṉap poṟuppukaḷaik karuta vēṇṭum.
tiṭṭamiṭṭuk kāttiruntu cēvaiceyyum
tiyākaputti kuṭiyaraciṉ tēvai yākum.
vaṭṭamiṭṭu nammaṟivaip pātu kākka
vaḷḷalantak kāntiyainām vaṇaṅka vēṇṭum.

piṟanāṭṭu vaḻikaḷainām piṉpaṟ ṟāmal
piṟpōkku veṟikaḷukkum iṭaṅko ṭāmal
tiṟamkāṭṭi meyyaṟiviṉ teḷivum cērnta
cīlarkaḷait tērnteṭukkat terintu koṇṭāl
uṟaṅkāmal kāntimakāṉ upatē cattai
ūrūrāyp parappuvatil ūkkam koḷvōm ;
aṟaṅkāṭṭum putumuṟaiyil āṭci ceyvōm ;
ataṟkeṉṟē avatarittār aṇṇal kānti.

entiraṅkaḷ tantaveṟi kuṟaiya vēṇṭum ;
eṅkeṅkum kaittoḻilkaḷ niṟaiya vēṇṭum ;
tantiraṅkaḷ paṇampaṟittal taṭukka vēṇṭum ;
taṉṉalaṅkaḷ talaiyeṭuppai oṭukka vēṇṭum ;
cintaṉaiyil teyvapayam cēra vēṇṭum ;
ceykaiyellāmpotunalattaikkōra vēṇṭum ;
mantiramāyk kāntimakāṉ tirunā mattai
makkaḷellām maṟavāmal jepikka vēṇṭum.

82. kaṟpakac ceṭi

cutantaram tarukiṟa makiḻcciyaik kāṭṭilum
cukantarum uṇarcciyum vēṟuṇṭō?
patamtarum perumaiyum paṇamtarum pōkamum
pārttāl ataiviṭak kīḻaṉṟō?
itamtarum aṟaṅkaḷum icaiyuṭaṉ vāḻtalum
ellām cutantaram iruntāltāṉ.
nitantarum tuyarkaḷai nimirntuniṉ ṟetirttiṭa
niccayam cutantara nilaivēṇṭum.

cōṟum tuṇimaṇi cukaṅkaḷaik kāṭṭilum
cutantara uṇarvē mēlākum
kūṟum nalaṅkaḷai vilaikoṭut tāyiṉum
koḷḷat takuntatu cutantaramē.
vīṟum, karuṇaiyum, vittaka ñāṉamum
viḷaivatu cutantara viruppattāl
tēṟum poḻutiṉil cutantaram toḻattakum
teyvam eṉpatu teḷivākum.

uttamaṉ kāntiyiṉ meyttava palattāl
ulakam ituvarai kaṇṭaṟiyāc
cuttanal vaḻikaḷil cutantaram aṭaintōm
collarum pākkiyam namatākum ;
kaittalam kiṭaittuḷa kaṟpakac ceṭiitaik
kāyavum karukavum viṭamāṭṭōm
cattiya capatam paktiyil kāppōm
carvē caṉtuṇai purintiṭuvāṉ.

83. tēcīya vāram

tēcīya vārattaic cintippōm--intat
tēcattiṉ tantaiyai vantippōm
mācaṟṟa kāntiyiṉ nāmamē--eṉṟum
maṉitar kulattukkuc cēmamām.

cēvaikaḷ kāriyam vellumā--aṉṟic
celvac cerukkukaḷ cellumā
tēvai namakkiṉṟu cēvaitāṉ--atu
teyvak karuṇaiyai mēvumāl.

cattiyam nammiṟ kuṟaintatāl--pala
caṅkaṭam vantu niṟaintatē.
pattiyam viṭṭup pirintiṭil--eṉṉa
payaṉuḷa vākum maruntukaḷ?

nīril kuḷittiṭum ācaiyāl--cēṟṟai
niṟaiyattaṉ mēṉiyil pūcalpōl
ūrait tiruttiṭa eṇṇiṉōm--conta
ūḻal mikuntiṭap paṇṇiṉōm.

oṟṟumai cērap pukuntavar--tammuḷ
oruvarai oruvar ikaḻntaṉar ;
kuṟṟam niṟaintatu nāṭṭilē--uṇṇak
kūḻumku ṟaintatu vīṭṭilē.

84. ilaṅkaic cutantira kītam

vīra kēcari eṉṉa niṉṟunam
veṟṟi yōcai muḻakkuvōm
viṭṭo ḻintatu keṭṭa kālamum
vīḻnta ḻintaṉa tīmaikaḷ
tūram ōṭiṉa cūtu vātukaḷ
cūḻnti runtaṉa yāvaiyum
cūṭu paṭṭaṉa kēṭu keṭṭaṉa
cūḻcci vañcaṉai āṭcikaḷ!
kōra mākiya aṭimai vāḻveṉum
koṭumai tantaṉa maṭamaikaḷ
kuṟṟam muṟṟilum paṟṟu viṭṭaṉa
kūṭi viṭṭatu viṭutalai
īram mikka ilaṅkai nāṭiṉi
iṉpa mōṅki ilaṅkavē
iṉṟu toṭṭuc cutanta ramtarum
iṉiya vāḻvu tuvakkiṉōm.

ēcu nātaṉaip putta tēvaṉai
ēṟṟa muḷḷa makammatai
iṇaiyi lātanam kānti aṇṇalai
īṉṟu meyppukaḻ ēntiṭum
āci yāviṉil pakuti yākiya
aḻaku coṭṭu milaṅkaiyil
āti vantavar pāti vantavar
yāva rāyiṉum ivviṭam
vāca māyuḷa makkaḷ yāvarum
nēca māyiṉi vāḻavē
vampu tuṉpukaḷ vātapētamum
vanti ṭāvakai āḷuvōm.
īca ṉuṇmaiyai eṇṇu puṇṇiya
inta nāṭṭu niṉaippuṭaṉ
etiri yeṉṟiṭa evaru miṉṟiyē
cutanta rakkoṭi ēṟṟuvōm.

malaiva ḷattilum nativa ḷattilum
marava ḷattilum mikkuḷōm
mativa ḷarttiṉi nitiva ḷarttiṭum
mārkkam muṟṟilum tīrkkamām ;
kalaiva ḷarttoru nilaiko ṭuttiṭum
karuṇai vāḻvu naṭattuvōm
kaṭamai ceytapiṉ urimai eytiṭum
katiya ṟinta karuttuṭaṉ
kolaiva ḷarttiṭum matave ṟittimir
koṭumai muṟṟilum aṟṟatāyk
kuvala yattavar kavalai yaṟṟiṭak
kūṭu māṉataic ceyyavē
alaika ṭalnaṭu araṇa maintuḷa
aḻaku koñcu milaṅkaiyil
acca maṟṟa cutanta rattuṭaṉ
āṇmai yōṭara cāḷuvōm.

cēra cōḻariṉ pāṇṭi maṉṉariṉ
centa miḻttiru nāṭṭuṭaṉ
cērnti runtiṭa nērnti ṭumpaṭi
ceytu vaittatu teyvamē!
tīra yōcaṉai ceyyi lintanam
tīviṉ naṉmaikaḷ yāvaiyum
tiṭṭa mākavum oṭṭi niṟpatu
tēvi intiyat tāyuṭaṉ
tūra mākiya tēca makkaḷiṉ
toṭarpu vēṇṭiya teṉṉiṉum
toṉṟu toṭṭuḷam oṉṟu paṭṭuḷa
tolaivi lāta carittiram
vāram mikkuḷa inti yāvuṭaṉ
nāram mikkuḷa naṭpuṭaṉ
vanta inta cutanta rattiṉai
enta nāḷilum vāḻttuvōm.

putta tēvariṉ pōta naṉṉeṟi
pōṟṟum ciṅkaḷa makkaḷum
pūra ṇattamiḻ ñāṉa meṉpataip
pūcai ceytiṭum tamiḻarum
ottu vāḻvatu metta vumcula
patti lāvatu uṇmaiyāl
uṉṉa vēṟiṉi eṉṉa vēṟṟumai?
oṉṟu mēyilai eṉṉalām.
catti yattiṉum cātvi kattiṉum
cāra mākiya kāntiyiṉ
camara cattiṉi caṅka nātam
muḻakku kiṉṟaic camayamē
yutta meṉkiṟa pittai veṭṭiṭa
ulaki ṉukkoru utaviyāy
ūḻi yamceya īḻa nāṭutaṉ
urimai peṟṟatai vāḻttuvōm.

85. āyuta palattai nampātē

āyuta palattai nampātē
airōp piyarpōl vempātē
ñāyamum aṉpum namatutuṇai
namakkār ulakil vēṟuiṇai?

entira caktikaḷ ēyttuviṭum
eytavar tamaiyum māyttuviṭum
tantira yuktiyum catamalla
tāraṇi matippatu ataiyalla.

cākiṟa tuṇiccal pōtātu
caṟkuṇam ilaiyēl tītākum
vēkiṟa neruppāl camaittiṭalām
veṟuntaṇal uṇavāy amaintiṭumō?

tairiyam ettuṇai iruntālum
tarmamum karuṇaiyum poruntāmal
ceykiṟa tellām ciṟumai tarum
cemmaiyum naṉmaiyum vaṟumaiyuṟum.

vīrarum cēṉaiyum vēṇṭiyatē
vellavum kollavum tūṇṭiṭavā!
īramum irakkamum keṭuttavarai
iṭitturait taṟavaḻi naṭattiṭavē.

viññā ṉattāl kolluvatai
vīrarkaḷ pōreṉac colluvatō?
aññā ṉattiṉ vaṭivaṉṟō
aṇukuṇ ṭākiya veṭikuṇṭu?

kaṇṭupi ṭittavar naṭuṅkukiṟār!
kāṇā tavarkaḷ oṭuṅkukiṟār!
maṇṭalat taṟiñarkaḷ mayaṅkukiṟār!
maṟaittiṭa muyaṟciyil tiyaṅkukiṟār!

kollum vittaikaḷ perukuvatā!
koñciṭum vāḻviṉi arukuvatā!
collum vallavar colluṅkaḷ
cutantaram itaṟkā colluṅkaḷ?

itutāṉ taruṇam aṭuttuḷatu
imcaiyiṉ tīmaiyai eṭutturaikka.
potuvāy ulakiṉil pōrveṟiyai
pōkkiṭap pukalvōm ōrneṟiyai.

uttamaṉ kānticol kaṭaippiṭittāl
uṇmaiyil pōrkaḷait taṭaippaṭuttum
cattiyam cāntamum vaḷarāmal
caṇṭaiyiṉ mōkamum taḷarātu.

intiya makkaḷ potucciṟappām
imcai vaḻikaḷil ativeṟuppē ;
vantaṉai purivatu vāymaikaḷai
vaṇaṅkutal vāḻkkaiyiṉ tūymaiyarai.

kolaivaḻi maṟuppavar tamiḻmakkaḷ
koḷkaiyil ciṟappavar tamiḻmakkaḷ
nilaitarum vaḷḷuvaṉ moḻikaṟpōr
niccayam kāntiyiṉ vaḻiniṟpār.

86. puraṭci vēṇṭum

puraṭci vēṇṭum puraṭci vēṇṭum
puraṭci vēṇṭumṭā!
puraṭci eṉṉum colliṉ poruḷilum
puraṭci vēṇṭumṭā!

puttam putiteṉa nattap paṭuvataip
puraṭci eṉṟiṭalām ;
nittam kaṇṭuḷa cottai vaḻikaḷil
puraṭci niṉṟiṭumō!

maruṭci tantiṭum muraṭṭu vārttaiyil
puraṭci vantiṭumō?
tiraṭci yākiya makiḻcci vāḻkkaiyait
tīyaṉa tantiṭumō!

potunalam vantiṭap putuvaḻi tantāl
puraṭci atuvākum ;
catipala ceytiṭum vaḻikaḷil viḻuvatum
puraṭci matiyāmō?

vētaṉai yētarum tītuḷa neṟipala
puraṇṭu vīḻntiṭumōr
pōtaṉai tantiṭum nūtaṉa vaḻikaḷil
puraṭci cūḻntiṭuvōm.

cūtukaḷ araciyal nītikaḷ eṉṟiṭum
cuttap poyyuraiyai
vītiyil cantiyil viḻikka viṭṭoru
puraṭci ceytiṭuvōm.

koṉṟu kuvippatai veṉṟi eṉaccolum
koccai eṇṇamelām
ceṉṟu maṟaintaṉa eṉṟu columoru
puraṭci paṇṇiṭuvōm.

caṇṭaiyum kolaikaḷum paṇṭaiya nāḷmutal
kaṇṭu calittataṭā!
vaṇṭarkaḷ vaḻikaḷaik koṇṭa puraṭciyil
naṉmai palittiṭumō?

tīmaiyi ṉāletum naṉmaikaḷ variṉum
tēyntavai māyntuviṭum.
vāymaiyiṉ aṉpāl varukiṟa nalamē
puraṭci vāyntatuvām.

uttamaṉ kāntiyiṉ upatē camtāṉ
puraṭci pōtaṉaiyām ;
cattiya neṟitarum cātvika muṟaiyē
puraṭci cātaṉaiyām.

87. maṉṉavaṉ nāṉē

maṉṉavaṉ nāṉē mantiri eṉcol
maṟṟavar yārukkuc cuṟṟamitu?
eṉṉuṭai nāṭu eṉṉuṭai vīṭu
yāritil eṉṉai miraṭṭuvatu!
aṉṉiyar iṅkē uḷḷavar yārum
aṇṭip piḻaittiṭa vantavarē!
eṉṉuṭai ēval coṉṉataic ceytōr
eṉṉai aṭakkutal iṉṉumuṇṭō?

eṉṉuṭaik kāṭu eṉṉuṭaip pāṭu
eṉṟaṉveḷ ḷāmaiyai yāraṟukka?
maṉṉavaṉ nāṉē mantiri eṉāḷ
maṟṟavar yāritai ottukkoḷḷa!
coṉṉataic ceytu paṇṇaiyaik kākkac
cōṟṟukku vantavaṉ māṟṟiyatēṉ?
iṉṉamum intac ciṉṉat taṉattil
ēṅkik kiṭantiṭat tūṅkuvaṉō!

eṉṉuṭaip peṭṭi eṉṉuṭait tuṭṭu
yāriṭam cāvi iruttalcari?
poṉṉaiyum veḷḷic cempueṉ ṟālum
pūṭṭavum nīṭṭavum eṉpoṟuppu ;
ciṉṉap payalōnāṉ cittamkeṭ ṭēṉō
cīccī! ēṉinta ēcceṉakku?
maṉṉavaṉ nāṉē mantiri vaippēṉ
maṟṟavar yāruṭaic cittamatu?

mantiri nāṉē maṉṉaṉ āvēṉ
maṟṟavar yārukkuk kuṟṟamitil?
intiya nāṭṭil nontava riṉṟi
iṉṉara cākkuvēṉ eṉṉaracai!
antami lātāṉ āṇṭavaṉ tantāṉ
āriya nāṭeṉṟaṉ āṭciyaṉṟō!
cintiya celvam cēkaram ceytu
cīkkiram pākkiyam ākkivaippēṉ!

88. putu vaḻi

etticaiyil emmoḻiyil evarvāyc collil
eppaṭiyāy varumkataikaḷ etuvā ṉālum,
cattiyattiṉ vaḻikāṭṭum aṟivai yellām
tamatākkik kalaivaḷartta tamiḻar nāṭṭil,
ittiṉattē kūṭṭiyuḷḷōm iṉitē eṇṇi
intiyattāy cutantarattai eytum mārkkam
nittiyamām aṟaṅkaḷaiyē niṉaivil vaittu
nintaiyillāc ceyalmuṟaikaḷ niṟuva vēṇṭum.

maṉṉavaraic catipurintu veṭṭi māyttum,
māṟupaṭṭa karuttuṭaiya vārttai yoṉṟaic
coṉṉavaraic cuṭṭerittum, tuṉmārk kattāl
ayalnāṭṭaip paṭaiyeṭuttut tuṉpam ceytum,
iṉṉapala koṭumaiceyum piṟanāṭ ṭārai
innāṭṭiṉ viṭutalaikkup piṉpaṟ ṟāmal
muṉṉaiyanam nākarikam muraṇpa ṭāmal
muṭivuceyvīr cutantarappōr muṟaika ḷellām.

aṭimaikoḷum namvilaṅkai akaṟṟa vēṇṭum ;
ataiyumuyar aṉpiṉvaḻi akaṟṟa vēṇṭum ;
koṭumaiceyum vaḻakkamellām koḷutta vēṇṭum ;
oruvarukkum koṭumaiyiṉṟik koḷutta vēṇṭum ;
'muṭiyumeṉil appaṭiyē muṭippōm ; iṉṟēl
muyaṟciyōṭu nāmellām muṭivōm,' eṉṉum
tiṭamatutāṉ tīramōṭu vīra mākum ;
terinturaikaḷ ataṟkutavac ceppu vīrē.

orupakutiyil orujāti oruma tattār
oṉṟākac cērntiruntār uṟavāy eṉṉum
maruvāta paḻaṅkāla nilaimai yellām
malaiyēṟip pōṉatukāṇ ; maṇmēl innāḷ
orunāṭṭil palamataṅkaḷ palanāṭ ṭārum
oṉṟākac cērntirukkum uṟavē vēṇṭum ;
perunīti itaimaṉattil picaki ṭāmal
pēciṭuvōm viṭutalaiyiṉ pēccai yellām.

vaḷḷuvariṉ vāḻkkaitaṉai niṉaippu mūṭṭi
vāṉpukaḻum tirukkuṟaḷai naṭantu kāṭṭum
kaḷḷamilāk kāntimuṉi kāṭṭit tanta
karuṇaiyōṭu cattiyattiṉ vīram cērnta
teḷḷiyanal putuvaḻiyē ulakuk kiṉṟu
tēvaiyeṉṟu terintavarkaḷ ceppu kiṉṟār
taḷḷariya apperiya tavattait tāṅkat
tamiḻarkaḷnām mikamikavum takuti āvōm.

89. tamiḻ vaḻi aracu

tamiḻmoḻi vaḷartta ñāṉam
taraṇiyil paravi eṅkum
tamiḻvaḻi aracu nīti
taḻaittiṭa muṭiyu māṉāl
kumiḻtara ulakai vāṭṭum
koṭumaikaḷ kuṟaiyum, uṇmai,
amiḻtiṉai uṇṭā leṉṉa
aṉaivarum cukittu vāḻvōm.
cilampiṉaik kāṭṭik kēṭṭa
kaṇṇaki cīṟṟam kaṇṭu
kulampaḻi koṇṭa teṉṟu
kumuṟiya tuyarāl nontu
nalampiḻait taṟattaik koṉṟa
nāṇattāl uyirai viṭṭa
talampukaḻ maṉṉaṉ kātai
tamiḻukkē conta mākum.

kaṉṟiṉai maintaṉ kollak
kataṟiya pacuvaip pārttāṉ
'iṉṟuṉak kuṟṟa tuṉpam
eṉakkuṟac ceyvēṉ' eṉṟu
taṉmakaṉ uyiraik kaṉṟiṉ
uyirukkē īṭāyt tantu
veṉṟikoḷ nīti maṉṉaṉ
vēṟenta moḻiyil uṇṭu?

koṇṭavaṉ ayalūr pōkak
kulamakaḷ taṉitta vīṭṭai
aṇṭiṉar katavait taṭṭil
karattiṉai aṟuppōm eṉṟu
viṇṭatai maṟantu ceyta
kuṟṟattāl vititta vāṟē
taṇṭaṉai taṉakkē tanta
maṉṉaṉum tamiḻa ṉākum.

tiṭamikum teyva paktaṉ
tīvira tēca paktaṉ
kaṭamaiyum tīra vīrak
karuṇacēr kaṭṭa pommaṉ
'aṭimaiyāy vāḻa māṭṭēṉ
aṉṉiyark kañcēṉ' eṉṟu
koṭumaiyai etirttu niṉṟa
koḷkaiyum tamiḻiṉ kūṟṟām.

uḷḷamum uṭalum kūmpa
ulakelām vaṇaṅkum jōti
vaḷḷalak kānti ceyta
aṟantaru vāḻkkai muṟṟum
taḷḷarum aṟaṅka ḷākat
tamiḻttiruk kuṟaḷil muṉpē
vaḷḷuvaṉ vāḻntu coṉṉa
kolaitavir vāymai yākum.

90. cānti tarum koṭi

kaṟpuṭaip peṇkaṭ kellām
kaṇavaṉē teyva meṉpār ;
coṟporuḷ aṟintōrk kellām
coṉṉacol teyva meṉpār ;
maṟperum vīrark kellām
māṉamē teyva mākum ;
naṟpeyar nāṭṭiṟ kākkum
namakkintak koṭiyē teyvam.

aṉṉiya koṭika ḷellām
araciyal oṉṟē pēcip
poṉṉiyal pōka vāḻviṉ
potunalam taṉaiyē kōrum ;
eṉṉuṭaip parata nāṭṭiṉ
ikkoṭi inta vāḻviṉ
piṉṉaiyum aṟivu tēṭum
pēriṉpam taṉaiyum pēcum.

piṟanāṭṭuk koṭika ḷellām
piṟanāṭṭaip piṭikka eṇṇi
maṟamnāṭṭi makkaḷ tammaic
caṇṭaiyil maṭiyac ceyyum ;
aṟamnāṭṭi ulakai yāṇṭa
ariyanam koṭiyō, mūṉṟu
niṟamkāṭṭi nilaiyā yuḷḷa
nītiyē ōta niṟkum.

paccaiyām niṟattiṉālē
pacumaiyām aṉpai yūṭṭum ;
niccayam veḷḷai anta
nimalamām uṇmai nīṭṭum ;
tuccamiv vulaka meṉṉum
tuṟaviṉaik kāvi collum ;
accamil kuṭicaik kūli
atiloru rāṭṭai kāṭṭum.

tarumamē kuṟiyāk koṇṭu
taṉakkeṉṟu etaiyum vēṇṭāk
karumamē kaṭaṉeṉ ṟōtik
karuṇaiyiṉ vaḻiyē kāṭṭi
varumamum vañcam nīkkum
vāḻkkaiyai vakuttup pēcum
perumainam koṭiyaip pōlap
piṟitoru koṭiyum uṇṭō!

intiya makaṉē! inta
iṇaiyilāk koṭiyaik kāttal
muntiyuṉ muṉṉōr tanta
aṟamelām muṭippa tākum
entaōr nāṭṭiṟ kēṉum
etiriyāy eṭutta talla
cantatam ulakuk kellām
cāntiyait taravē yākum.

91. iḷaiñariṉ capatam

'entat tēcam entak kuṇṭai
enta nāṭṭiṟ pōṭumō'
eṉṟu makkaḷ ulakil eṅkum
ēṅkum inta nāḷil
inta nāṭu peṟṟe ṭutta
iḷaiñar yārum kūṭuvōm ;
iṉpamāka maṉitar vāḻa
ēṟṟa mārkkam nāṭuvōm ;
conta ñāṉat teḷivu koṇṭu
vanta namcu tantaram
cutta māka niṉṟu cānta
catti yattaik kākkavē
tantu pōṉa inta nāṭṭiṉ
tantai yākum kāntiyait
tāḻntu pōṟṟi ulaka muṟṟum
vāḻnti rukkap paṇṇuvōm.

imayam toṭṭuk kumari maṭṭum
iṅki rukkum yāvarum
inti yāviṉ makka ḷeṉṟa
contam kāṇac ceykuvōm.
camayam eṉṟum jāti eṉṟum
caṇṭai yaṟṟu vāḻavum
camatai yāka moḻikaḷ yāvum
calukai peṟṟu vaḷaravum
amaiti yāka tēca cēvai
acca miṉṟi āṟṟuvōm ;
avati mikka ēḻai makkaḷ
vaṟumai pōka māṟṟuvōm ;
namatu nāṭu ulaki ṉukku
nalla mārkkam kāṭṭavē
nāṅkaḷ eṉṟum paṇipu rintu
veṟṟi mālai cūṭṭuvōm.

muṉṉi runta namatu nāṭṭiṉ
muṉivar kaṇṭa ñāṉamē
muṟṟu minta ulaki ṉukkum
uṟṟa naṉmai yāṉatu
eṉṉa tuṉpam enta vēḷai
eṅka ṭutta pōtilum
entai kānti tanta cānta
manti rattai ōtuvōm ;
taṉṉa lamma ṟantu nāṭṭiṉ
naṉṉa lattait tāṅkavum
taraṇi taṉṉil yuttam eṉṟa
iraṇap pēccu nīṅkavum
maṉṉa ṉinta parata nāṭṭiṉ
makimai kākkum javaharlāl
māci lāta cēvai ceytu
pēcum nīti tavaṟiṭōm.

92. tēcapaktar tirukkūṭṭam

tēca paktartiruk kūṭṭam--tēca
cēvai ceyvateṅkaḷ nāṭṭam ;
pāca pantamellām ōṭi--viṭap
pāratap perumai pāṭi. . . .(tēca)

piccai yeṭukkavanta talla--vēṟu
piḻaikka vaḻiyilaiyeṉ ṟalla
iccai vantumikat taḷḷa--tēcam
irukkum nilaimaitaṉaic colla. .(tēca)

tūṅkit tūṅkiviḻum tamiḻā!--uṉ
tūkkam pōkkavantōm tamiḻā!
ēṅkip paṭuttirukkum tamiḻā!--uṉṉai
eḻuppa vantacakti tamiḻā! . .(tēca)

eḻuntu niṉṟukaṇṇait tuṭaittē--uṉ
irukai yālumkoṭi piṭittē
aḻuntik kīḻiruntu vāṭum--aṉṉai
aṭimai nīkkavaḻi tēṭum . . .(tēca)

veṭṭi veṭṭiyeṟin tālum--emai
vēṟu himcaipurin tālum
cuṭṭi rattamcorin tālum--nāṅkaḷ
tūymai māṟiṭōm nāḷum. . .(tēca)

cānta mūrttiyantak kānti--coṉṉa
catti yantaṉaiyē ēnti
māntar yārumiṉi uyya--uyar
mārkka pōtaṉaikaḷ ceyya. . .(tēca)

tēvi caktituṇai koṇṭu--intat
tēcam cuṟṟivara veṉṟu
kūvik kūviyeṅkaḷ toṇṭu--ceyyak
kuṟaikaḷ tīrumiṉi naṉṟu. . .(tēca)

93. cattiyac caṅku

'cattiyam nilaikkum' eṉṟu caṅkūtuvōm!
'cāntamē jeyikkum' eṉṟu caṅkūtuvōm!
'nittiyam kaṭavuḷ' eṉṟu caṅkūtuvōm!
'nīrkkumiḻām vāḻkkai' eṉṟu caṅkūtuvōm!

'nītiyē nilaikkum' eṉṟu caṅkūtuvōm!
'niyāyamē kelikkum' eṉṟu caṅkūtuvōm!
'vātu cūtu poymaiyāvum oṉṟōṭoṉṟāy
vampukoṇṭu maṟaiyum' eṉṟu caṅkūtuvōm!

'puṇṇiyam palikkum' eṉṟu caṅkūtuvōm!
'poṟumaiyē kelikkum' eṉṟu caṅkūtuvōm!
'maṇṇiṟceyta naṉmaitīmai yallāmalē
maṟṟa toṉṟum miccamillai' eṉṟūtuvōm!

'tarumamē nilakkum' eṉṟu caṅkūtuvōm!
'tāṉamē taḻaikkum' eṉṟu caṅkūtuvōm!
'karumamē ciṟakkum' eṉṟu caṅkūtuvōm!
'kaṭavuḷuṇmai vaṭivam' eṉṟu caṅkūtuvōm!

'uṇmaiyaik kaṭaipiṭittu yarntavarkaḷai
ulakamōcam eṉṉaceyyum?' eṉṟūtuvōm!
'taṇmaiyāṉa cāntipeṟṟa takkōrmuṉṉē
cañcalaṅkaḷ ōṭum' eṉṟu caṅkūtuvōm!

'kōpamaṟṟuk kuṇamikunta nallōrmuṉṉāl
kūrmaḻuṅkum āyutaṅkaḷ'eṉ ṟūtuvōm!
'pāpamaṟṟa vāḻkkaiyuḷḷa paṇpāḷaraip
. payamuṟutta oṉṟumillai,' eṉṟūtuvōm!

'aṉpukoṇṭu ācaiyaṟṟa nallārkaḷai
aracaṉum vaṇaṅkum' eṉṟu caṅkūtuvōm!
'vaṉputuṉpam vañcamāyam ellāmitō
vaḻikoṭuttu vilakum' eṉṟu caṅkūtuvōm!

'kollukiṉṟa tillaiyeṉṟa nallōrkaḷpēr
kuvalayattil vāḻum' eṉṟu caṅkūtuvōm!
'vellukiṉṟa pōtumācai viṭṭārkaḷē
vīrartīrar cūrar' eṉṟu caṅkūtuvōm!

'āṉmacakti kaṇṭukoṇṭa aṉpāḷarai
aṭimaiyākka yārum' illai eṉṟūtuvōm!
tāṉmaṟan takantaiviṭṭa takkāraiyē
talaivaṇaṅkum ulakameṉṟu caṅkūtuvōm!
cānticānti cāntiyeṉṟu caṅkūtuvōm!
'cāttiraṅkaḷ muṭivi'teṉṟu caṅkūtuvōm!
kāntikānti kāntiyeṉṟu namnāṭṭilē
kālnaṭakkum vētameṉṟu caṅkūtuvōm!

94. caṅkoli

caṅkoli eḻuntatu caṅkaṭa maḻintatu
tairiyam koḷvāy tamiḻ makaṉē!
kaṅkulum kaḻintiṭum katiroḷi poḻintiṭum
kavalaiye lāmviṭu tamiḻ makaṉē!

kūriruḷ maṟaintiṭum kuḷirvatu kuṟaintiṭum
kuṟukip paṭuttiṭal iṉivēṇṭā!
pēraruḷ curantiṭum peruvaḻi tiṟantiṭum
pētamai viṭuvāy tamiḻ makaṉē!

tiruṭṭukaḷ nīṅkiṭum tīyaṉa naṭuṅkiṭum
tīṉarkka payakkural caṅkōcai!
iruṭṭiṉiṟ ceytiṭum yāvaiyum maṟaintiṭum
eḻuntu kaṭaṉmuṭi tamiḻ makaṉē!

cūtarum kuṭiyarum curukkeṉap payappaṭum
cutantirac caṅkoli kēṭkutaṭā!
vētamum kalaikaḷum vittaikaḷ viḷaṅkiṭa
viṭintiṭum cañcalam viṭṭiṭuvāy!

maṅkaḷac caṅkoli makiḻtarak kēṭkutu
mayakkamviṭ ṭeḻuntiṉi maṟaipāṭu!
eṅkaṇum yāviṉum iruntaruḷ kaṭavuḷum
irukkutu payamilai eḻuntiraṭā!

95. iṇaiyillāk koṭi

intiya nāṭṭiṉ iṇaiyilāk koṭiyē
iyaṅkuvāy eṉṟum vayaṅkoḷi parappi
tantiram mōcam taṉṉalam karutā
cattiyam niṟainta uttama vāḻviṉ
entirap pēyiṉ iṟumāp paḻittu
ēḻmaiyum tāḻmaiyum illā toḻittuc
cantira cūriyar vantupōm varaiyilum
taṉṉara cāṭciyiṉ ciṉṉamāy niṟpāy!

pārata nāṭṭiṉ pakaiyilāk koṭiyē!
paṉṉalam mikunta uṉṉuṭai niḻalil
ūrelām ceḻittu uyirelām kaḷittu
yāroṭum evarum aṉpē aṟameṉa
pāriṭaik kaṭavuḷ paṭaittataṉ poruḷkaḷ
paṅkiṭa mūḷum pakaitti ṟamkuṉṟi
nēriya vāḻvil niyāyam nilaviṭum
nīticēr araciṉ jōtiyāy niṟpāy!

āruyir nāṭṭiṉ araciyaṟ koṭiyē!
aimpulaṉ veṉṟu cemporuḷ kaṇṭa
vīriya ñāṉa vittakar taṅki
vētam vaḷartta imaya malaiyiṉ
ūriya maṉitaṉ uḷammika makiḻa
uṉṉatac cikarat tucciyil niṉṟu
pāruḷa yārum paṇintiṭu māṟu
paṟpala ūḻi paṟantiṭu vāyē!

96. koṭi vaṇakkam

koṭiva ṇakkam ceyvōm--nāṭṭiṉ
kuṟaikaḷ nīṅkiyiṉi uyvōm
muṭiva ṇaṅkiyataip paṟṟi--ataṉ
mūṉṟu niṟakkuṟikaḷ cāṟṟi . .(koṭi)

putumai yāṉakoṭi pārīr--vēṟu
pūta lattililai tērīr
mutumai yāyevarkkum potuvām--vāḻviṉ
muṟaiyaik kāṭṭuvatum ituvām. .(koṭi)

paccai yāṉaoru tōṟṟam--namakkup
pakti vēṇṭumeṉac cāṟṟum ;
iccai yāṉaporuḷ kūṭap--pakti
irukka vēṇumatai nāṭa. . .(koṭi)

tuyya veḷḷainiṟak kāṭci--uṇmai
tulaṅku meṉpataṟkuc cāṭci
maiya mākaniṟkum marmam--catyam
mataṅkaḷ yāviṉukkum tarmam. .(koṭi)

tuṟaviṉ varṇamantak kāvi--ulakiṉ
tukkap pūṭṭiṉukkuc cāvi ;
ciṟaiyum vīṭumataṟ koṉṟē--eṉṉum
cēti ōtuvataṟ keṉṟē . .(koṭi)

naṭuvil rāṭṭaiyoṉṟu pārppōm--atil
nalinta pērkkukkañci vārppōm
vaṭuvi lātatoḻil nūṟṟal--kuṭicai
vāḻum ēḻaikkeṉṟu cāṟṟal. .(koṭi)

pakti, cattiyam, tiyākam--ivaṟṟiṉ
paṇpē vāḻkkaiyiṉ yūkam
nittam nittaminta nīti--tammai
nīṭṭum ikkoṭiyiṉ jōti. .(koṭi)

jāti pētamatil illai--maṟṟum
camaya pētamatil illai
nīti yāṉapala muṟaikaḷ--tamakku
nilaiya mākumataṉ kuṟikaḷ. .(koṭi)

eṉṉa putumaiyitu pārum--koṭi
ētitu pōleṉṟu kūṟum.
aṉṉaik koṭiyitaṉaip pāṭu--ataṉ
aṭiyil niṉṟupukaḻ kūṭi. . .(koṭi)

ēḻai eḷiyavarkaḷ yārkkum--payam
illai yeṉṉaaṟaṅ kākkum
vāḻi namatukoṭi vāḻi--putu
vāḻvu tantiṉitu ūḻi. . .(koṭi)

97. 'jēy hint'

'jēy hint' eṉkiṟa
jīvanaṉ ṉātam
tēcattil oṟṟumai
cērkkiṉṟa kītam
pēykoṇṭa teṉṉa
namaippiṭit tāṭṭum
pēta uṇarcciyai
nāṭṭaiviṭ ṭōṭṭum. .(jēy)

accattaip pōkki nal
āṇmaiyaip pōṟṟi
aṭimaik kuṇaṅkaḷai
aṭiyōṭu māṟṟi
tuccam uyireṉat
toṇṭukaḷ ceyyat
tūṇṭiṭum caktikaḷ
āṇṭiṭum tuyya .(jēy)

viṭutalai ārvattil
vēkattai mūṭṭi
vīrat taṉaṅkaḷil
ācaiyai ūṭṭi
tuṭituṭip pōṭintat
tēcattil eṅkum
collit tarāmalum
colli muḻaṅkum. . .(jēy)

'vantē mātaram'
pāṭi vaṇaṅki
vāḻttinam aṉṉaiyiṉ
veṟṟi muḻaṅki
'tantōm uṉṟaṉ,
cutantaram' eṉṟē
tairiyam colvatu
'jēy hint' aṉṟō! .(jēy)

vālipar neñciṉ
vacīkara māraṉ
varaiyaṟṟa tyāki
cupāṣcantra vīraṉ
kōliya cēṉaiyiṉ
viṭutalai kōṣam
kuṟaiyātu jēy hint
mēluḷḷa pācam. . .(jēy)This page was first put up on May 10, 2000