Project Madurai
Copyright (c) 1998-2000 All Rights Reserved

Tamil Works of Contemporary Sri Lankan authors - ii

akangkaLum mukangkaLum (by cu. vilvaretinam)

THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm
akaṅkaḷum mukaṅkaḷum (āciriyar : cu.vilvarettiṉam)Etext Preparation : Mr. R. Padmanabha Iyer, London, UK & Dr. N. Kannan, Kiel, Germany (input);
Mr. Govardhanan Ramachandran, Columbus, Ohio, USA (Proof-reading)
Web version: K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland

(c) Project Madurai 1999-2000
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted
to preparation of electronic texts of tamil literary works and to
distribute them free on the internet. Details of Project Madurai are
available at the website http://www.tamil.net/projectmadurai

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept
intact.

Tamil Works of Contemporary Sri Lankan authors - ii
akangkaLum mukangkaLum (by cu. vilvaretinam)
akaṅkaḷum mukaṅkaḷum (āciriyar : cu.vilvarettiṉam)

camarppaṇam

ellāmum āki
eṉatuḷḷum
collāmal ūṭuruvi
curutip poruḷāki
pollā viṉaikaḷainta
ñāṉap puyalē

collilē
untaṉ cuvaṭeḻutum pōtellām
tōṟṟuppōy viḻukiṟēṉ
eṉṉait
tūkkiviṭu
kurutēvā
niṉ toṭukaḻalil
itu caraṇē.

uḷḷaṭakkam
a. patippurai
B. muṉṉurai
C. eṉṉurai
1. tiyāṉam
2. viṭutalaip poḻutu
3. kōṭai
4. malaiyiṉ poḻivil naṉaiyum poḻutukaḷ
5. akaṅkaḷum mukaṅkaḷum -1
6. akaṅkaḷum mukaṅkaḷum -2
7. veṟum iṟakkai
8. vīḻcci
9. ūṭāka
10. kalappu
11. urāyvu
12. veṟuṅ kāṟṟil kalantiṭumō...
13. intiyāvē nī eṅku celkiṟāy?
14. viṭutalaik kuruviyum vīṭṭu muṉṟilum
15. vimarcaka vikaṭaṅkaḷ
16. kāṟṟuḷḷapōtē....
17. miṉṉiyakkam
18. eṅkaḷ vītiyai emakkeṉa mīṭpōm
19. tūtu
20. ciṟakaṭippukaḷ eṉṟum ciṟaippaṭā
21. puttariṉ mauṉam eṭutta pēccukkural
22. putu yukac caṅkoli
23. nilavum nekiḻvum
24. nilavukku eḻutal
25. poḻivu
26. etirppu
27. iṭipāṭukaḷiṉmēl oru paṭaivīṭu
28. tūrak kaṭal tāṇṭi....
29. cuḻaliṉ maiyam tēṭi.....
30. stala purāṇam
31. mīṇṭum uyirttal
32. viṭutalai oṉṟē uṭaimaiyāy....


patippurai

nāṭṭup pāṭal, ciṟukatai, nāval ilakkiya vimarcaṉam, araciyal varalāṟu eṉap palvēṟu
tuṟaikaḷ cārnta
veḷiyīṭukaḷait toṭarntuvarum ikkavitait tokuppu, ematu ēḻāvatu veḷiyīṭākum.

camakālak kaviñarkaḷil cu.vilvarettiṉam mukkiyamāṉa oruvar. akavayamāṉavaṉ,
puṟavayamāṉavaṉ eṉap
paṭaippāḷaṉaip 'peṭṭikaṭṭip' pārkka muntum nam varaṭṭu vimarcakarkaḷ,
ivariṭam tōlviyē kāṇuvar.
araciyal, camūka, camaya, taṉṉuṇarvut taḷaṅkaḷiṟ kālūṉṟi ivaratu aṉupavaṅkaḷ kavitā
veḷippāṭu koḷkiṉṟaṉa.
marapukaḷaic cārntu navīṉa ulakiṉuḷ piravēcikkiṉṟapōtum 'mukantiruppātu etaiyum
etirkoḷkiṟār;
maṉañ calikkātu etirppil muḷaikoḷkiṟār'. collāṭci, putiya coṟpaṉaivu ivariṭam kāṇum
taṉittiṟaṉkaḷ.

palvēṟu amcaṅkaḷāl mukkiyaṅkoṇṭamaiyum in nūliṉai veḷikkoṇṭu varuvatil
makiḻcciyaṭaikiṟōm; ataṟka icaivutanta kaviñarukku ematu naṉṟikaḷ.

muṉṉurai aḷitta mu.po., ōviyaṅkaḷai varainta tiru. a.māṟku, puṉitavaḷaṉ accakattiṉar
ākiyōrukkum,
ematu aṉpu kalanta naṉṟikaḷ.

alai veḷiyīṭṭiṉar
kurunakar
7.8.1985

muṉṉurai

".....eṉṉōṭu kūṭavē iḷaiya paramparaiyiṉ kalaiñaṉāṉa cu.vilvarattiṉamum iruntāṉ."

- mu.ta. ('kalaiñaṉiṉ tākam' - meyyuḷ)

kalaiñaṉ cu.vilvarattiṉattiṉ kavitait tokutiyaip paṭitta pōtu eṉakkuḷ nērnta aṉupavam-

cantōṣam, āccariyam, niṟaivu.

nāṉ eḻutupavai, eḻuta niṉaippavai eṉkiṉṟa pakaippula kaṇippīṭukaḷai uḷvāṅkātā
nilaiyil, iṉṟaiya
camakālat tamiḻk kavitaip parappil niṉṟu paṭittapōtu eṉakkuḷ nērnta aṉupavam itu.
enta vitamāṉa
etirmaṉa muṟcāyvukaḷumiṉṟip paṭikkum evarkkum vāykkakkūṭiya aṉupavam itu.
pukaḻcciyalla.

ataṉāl oṉṟu niccayamākiṟatu:

iṉṟaiya putiya talaimuṟaik kaviñarkaḷuḷ cu.vilvarattiṉam taṉittuvam peṟukiṟār. it
taṉittuvam paṟṟiya
viḷakkam ivaraiyotta iḷan talaimuṟaik kaviñarkaḷāṉa yēcurācā, cēraṉ, jeyapālaṉ,
puṣparājaṉ
pōṉṟavarkaḷai ivarōṭu oppu nōkkutalaik kōrukiṟatu.

āṉāl ic ciṟu muṉṉuraiyil atu cāttiyappaṭātatāl ik kavitaitai tokuppiṉ mukkiyattukkuk
kāraṇamāy iyaṅkum cūkkuma nilaikaḷaip potuvākat toṭṭu pārppatu, ik kavitait
tokuppu
eṉakkaḷitta aṉupavaṅkaḷaip parīṭcikkum uraikallāka amaiyum.

ivaratu ciruṣṭikaḷai ātmārtta taḷattukku uriyavaiyākavē nāṉ kāṇkiṟēṉ.

ātmārtta viṣayaṅkaḷai veḷik koṇarum ūṭakaṅkaḷākavē ātiyil kalai ilakkiyaṅkaḷ tōṉṟiṉa.
atāvatu maṉita iruppiṉ aṉupavaṅkaḷ cila cātāraṇa vārttaikaḷāl collakkūṭiyavaiyākavum,
cila
appaṭic colla muṭiyātavaiyākavum niṟkiṉṟaṉa. appaṭic collamuṭiyāta uṇarvukaḷ
eṇṇaṅkaḷaic
collil vaṭittuk kāṭṭum ūṭakaṅkaḷākavē ātiyil kalai ilakkiyaṅkaḷ tōṉṟiṉa. ātmīka,
tattuvac
cintaṉaikaḷil pariccayamuḷḷavarkaḷ ivaṟṟai viyavakārika, paramārttika eṉṟa
pirivukaḷukkuḷ aṭakkip
pārkkakkūṭum. atāvatu vārttaikaḷil collakkūṭiya naṭaimuṟai viṣayaṅkaḷai
viyavakārika eṉṟum;
appaṭi muṭiyāta iṟaivaṉ, maṉita iruppu pōṉṟa naṭaimuṟaikku appāṟpaṭṭa
viṣayaṅkaḷai paramārttika
eṉṟum kūṟalām. āṉāl eṉatu ātmārttat taḷam intap pirivukaḷukkuṭpaṭṭatalla.
viyakārika taḷattilum
cari paramārttika taḷattilum cari nām piṟarkku vārttaikaḷāṟ colla muṭiyāmal emmuḷ
pativuṟum
aṉupavaṅkaḷiṉ taḷattaiyē, nāṉ ātmārtta taḷam eṉak karutukiṟēṉ.

iṟaivaṉ paṟṟi allatu nam iruppuppaṟṟi eḻum ātmīka viṣayaṅkaḷ vēṇṭām. veku
cātāraṇamāṉa,
maṇṇil teṟikkum uṇmaikaḷaiyē colla muṭiyāta avastai namakku.

paḷḷikkūṭattukku muṉṉāl, vipattoṉṟu nērntatiṉ piṉṉar aṅkē taṉittuk kiṭakkum oru kāl
cappāttu.

veṭṭa veḷiyil tūrattil niṉṟu cōḻakattil āṭum oṟṟaippaṉai.

ippaṭip pala. inta nikaḻvukaḷ emmuḷ kiḷaṟiviṭum uṇarvu rūpaṅkaḷai veḷikkoṇara
muṭiyāmal
tavikkumpōtu emakkuk kaikoṭuttu niṟkum ūṭakaṅkaḷē kalai ilakkiyaṅkaḷ! inta
uṇarvunilaikaḷai
veṟṟikaramāka veḷikkoṇarum paṭaippukaḷē ciṟanta kalaic ciruṣṭikaḷākak
koḷḷappaṭukiṉṟaṉa;
karuttukkaḷaik kōṣittum koḷkaikaḷaip pōtittum niṟkum paṭaippukaḷ alla. āyiṉum
kōṣippum
pōtippum kūṭa ivvuṇarvukaḷil kavalaiyiṭappaṭumpōtē utvēkamum nimirvum
peṟukiṉṟaṉa. ittakaiya
aṉupava veḷippāṭukaḷaiyē nāṉ ātmārtta taḷattavai eṉkiṟēṉ. inta ātmārtta aṉupavaṅkaḷiṉ
untutalē kalai ilakkiyaṅkaḷiṉ tōṟṟattiṉ ārampamāka iruntirukkiṉṟaṉa, irukkiṉṟaṉa.

inta ātmārtta uṇarvukaḷiṉ maṟṟumoru nilai iṉṉum mukkiyamāṉatum
cuvaiyāṉatumākum. atāvatu
palvēṟu paṉmukappaṭṭa taḷaṅkaḷiliruntu inta ātmārtta uṇarvukaḷ
kiḷaṟappaṭukiṉṟaṉa. appaṭik kiḷaṟappaṭum
uṇarvukaḷ avvat tuṟaikkēṟṟa kaṉatikaḷaip parimāṇaṅkaḷai ēṟṟu veḷikkiḷampi
varumpōtum avaiyellām
oṉṟaiyoṉṟu taḻuvi, oṉṟuviṭṭa iṭattiliruntu maṟṟoṉṟu toṭarntu nāṉāpakkamiruntu
varum āṟṟiṉ
kiḷaikaḷaippōl, orē uṇarvuk kaṭalai nōkkip pāykiṉṟaṉa.
orē uṇarvuk kaṭal, atutāṉ mukkiyam.

palvēṟu taḷaṅkaḷ. avaṟṟiṉ kaṉatikaḷ, taṉmaikaḷukkēṟpa uṇarvukaḷiṉ mēṟpūccukkaḷ
vēṟupaṭuvaṉapōl
terintālum, āḻa nōkkil ellām oṉṟai nōkkuvaṉa pōl; oṉṟait tēṭuvaṉa pōl.

ōr iṉimaiyāṉa icai.

tūrattu malaikaḷil kaviyum mukil tiraḷ.

ōr aṭarnta kāṭṭuḷ rakaciyattaip pottik koṇṭu ōṭuvatupōl kiḷukiḷuttut
talaimaṟaiyum ōr aruvik
kiḷai.

"veḷḷi nāṭāvāy" viriyum nilākkāla oṟṟaiyaṭip pātai.

intap paṭimaṅkaḷ em iruppil paṭiyumpōtu emakkuḷ vaḻiyum ōr iṉtuyar.

iṉpamum tuṉpamum.

inta nikaḻvup paṭivukaḷiṉpōtu kiḷaṟappaṭum ematu āḻa uṇarvukaḷiliruntu
cantōṣamum piṉṉar ataṉ
muṭivil iruntu veḷik kaciyum tuyaramum eṉkiṉṟa iru muraṇpaṭṭa uṇarvuḷḷa
emmuḷ. ēṉ itu ēṟpaṭukiṟatu?

inta nikaḻvup paṭivukaḷiṉ tūṇṭutalāl ematu āḻamāṉa pēriyalpu kiḷaṟappaṭuvatāl
cantōṣam ēṟpaṭukiṟatu.
piṉṉar ap pēriyalpōṭu catā oṉṟi niṟka muṭiyāta ematu iyalāmai veḷikkumpōtu
tuyaram mēleḻukiṟatu.
oru pirivut tuyar. ematu iyalpai, iruppaip piritta pirivut tuyar.

itai ippaṭi nōkkalām.

taṉatu kātaliyōyaṭu oruvaṉ kūṭiyirunta kālattil avaṉ kēṭṭa pāṭalkaḷ, ippō avaṉ
taṉittirukkumpōtu
eṅkāvatu icaikkappaṭumpōtu avaṉ kātaliyiṉ niṉaivai atu avaṉil taṭavic celkiṉṟa oru
cantōṣattaiyum piṉṉar ataṉ muṭivil appōtu avaḷ. aṅkillaiyē eṉkiṉṟa uṇmaiyil eṟpaṭum
pirivut tuyaraiyum pōlavē ituvum.

ematu iruppāka uḷḷiyaṅkum ip pēriyalpē ellā uyirkaḷatu iruppākavum iruppatāltāṉ
nām
ellā uyirkaḷiṭattum aṉpu koḷḷavum avaipāl īrkkappaṭavum ceykiṟōm. atēnērattil
avviyalpu
paṟṟiya cīrāṉa purital iṉmaiyē piṟaril kōpamum kurōtamumāy veṭikkiṟatu. ataṉāltāṉ
emakkup
paṭuvirōtiyāka iyaṅkum oruvaṉ tiṭīreṉat taṉ palavīṉamāṉa nilaiyil emmiṭam
akappaṭṭup
paḻivāṅkappaṭumpōtu eṅkāvatu avaṉ mukapāvattil oṭṭikkoṇṭirukkum oru cuḻippu,
tiṭīreṉa
eṅkō emakkum avaṉukkum potuvāka uḷḷiyaṅkum em āḻa iyalpiṉ narampai
neruṭiviṭa, itukālavarai
nām avaṉukketirāka vaittirunta mustīpukaḷellām aṭipaṭṭuppōka, avaṉukkāka em
neñcu karaintu
karaintu nām peṟum putu aṉupavam.

eṉ etiriyiṉ mukapāvattil teṟitta oru cuḻippu eppaṭi eṉ āḻa iyalpai aruṭṭi viṭṭatō
avvāṟē,
nam āḻa iyalpukaḷai aruṭṭic cellum kalai ilakkiyaṅkaḷum cākāta kalaic
ciruṣṭikaḷākap
pariṇamikkiṉṟaṉa. oru ciṟanta kalaiñaṉ inta āḻa iyalpōṭu toṭarpukoḷḷac ceyyum
miṉṉiṇaippaittāṉ taṉ paṭaippiṉ mūlam ceytuviṭṭup pōkiṟāṉ. avaṉatu paṭaipput tiṟaṉ
evvaḷavu kālañceṉṟum miṉṉāṟṟal iṟaṅkāta paṟṟaṟip (Battery) peṭṭiyāka, atai
nukarpavaṉ
evaṉukkum antap pēriyalpōṭu toṭarpu koḷḷum vallamaiyaik koṭuttuk koṇṭē
irukkiṟatu.

ivvaṭippaṭaiyil pārkkumpōtu kālattukkuk kālam tōṉṟum kalai, ilakkiyak
kōṭpāṭukaḷ
ellām ovvoru kalaiñaṉiṉ kalvi, aṉupavam, ciṉtaṉai āḻam eṉpavaṟṟukkēṟpa aṟintō
aṟiyāmalō
maṉitaṉiṉ iv āḻa iyalpait toṭum muyaṟcikaḷākavē amaintuḷḷaṉa. ekspiṟaṣaṉicam,
impiṟaṣaṉicam,
naccuṟalicam, ṟiyalicam, cērṟiyalicam eṉṟu kalaiilakkiya ulakil aṭipaṭum ik
kōṭpāṭukaḷellām
itaṉ veḷippāṭukaḷē. āṉāl appaṭi nāṉ kūṟiṉ akkōṭpāṭukaḷai uruvākkiyavarkaḷō atil
īṭupaṭṭavarkaḷō atai ottukkoḷḷappōvatillai. avarkaḷ tattam kālattu camūka, tattuva,
puṟac
cūḻlkaḷāl tam iruppu yantiramayamākkappaṭumpōtu eṉṉeṉṉa nōkkukaḷ tamakku
viṭutalai aḷippaṉavāka
irukkiṉṟavō avaṟṟiṉ veḷikkāṭṭalkaḷē ivaiyeṉak kūṟuvar. maṉitaṉiṉ āḻa iyalpukaḷ paṟṟi
akkaṟaippaṭātavarkaḷākavō allatu aṟiyātavarkaḷākavōkūṭa avarkaḷ irukkalām. āṉāl
namakku
āṟutal tarakkūṭiya viṣayam eṉṉaveṉṟāl avarkaḷ viṭutalaippaṟṟip pēcuvatu.

viṭutalai : atu mukkiyamāṉatu

ovvoru kalaiñaṉum inta viṭutalaikkut tāṉ koṭukkum arttam, āḻam eṉkiṉṟa
varaiyaṟaikaḷ mūlam
nāṉ kuṟippiṭṭa maṉitaṉiṉ pēriyalpukku arukilā tūrattilā niṟkiṉṟāṉ eṉpatai, aṟiyalām.
kāraṇam
maṉitaṉiṉ pēriyalputāṉ avaṉatu pūraṇamāṉa viṭutalaiyākavum irukkiṟatu; atuvē avaṉatu
nilaiyāṉa
iruppākavum āṉantamēṟṟukiṟatu.

oru ciṟanta kalaiñaṉ entak kōṭpāṭṭukkuḷ taṉṉaip pukuttikkoṇṭālum oru tērccipeṟṟa
cuḻiyōṭipōl nēraṭiyākavē inta maṉita āḻa iyalpukkuḷ iṟaṅki, anta viṭutalaiyil
kuḷippatōṭu
maṟṟavaraiyum aṅkaḻaittuk kuḷippāṭṭa muyalkiṟāṉ. avaṉ ātmārttat taḷattiṉ ciṟanta
piratinitiyāvāṉ.

2

intap piṉṉaṇiyiṉ aṭippaṭaiyil cu.vi.yiṉ kavitaikaḷai nōkkuvatu, avar ciruṣṭi āṟṟalai
nām
purintukoḷvataṟku etirāka niṟkum, cila taṭaikaḷai akaṟṟuvataṟku utavipurivatāka
amaiyum.

cu.vi.yiṉ kavitaikaḷiṉ taṉittuvattiṟkum veṟṟikkum kāraṇam eṉṉa?

avaratu kavitaikaḷiṉ kāṭṭappaṭum ellā uyirkaḷukkum potuvāka uḷḷiyaṅkum
pēriyalpiṉ
parimāṇaṅkaḷum; appaṭik kāṭṭutalukkuk karuviyākap peyyappaṭum ātmārtta
uccaṅkaḷum; avaṟṟiṉ
veḷippāṭṭu muṟaikaḷumākum.

ēṟkaṉavē camakālat tamiḻ ilakkiyattil ātmārtta vātikaḷ tēṟiyuḷḷaṉar. 'mauṉi'yiṉ
kataikaḷ
inta ārmārttap paṇpiṉ uyar nilaikaḷai eṭṭiyirukkiṉṟaṉa. āyiṉum avai 'avaṉ-avaṉ' eṉṉum
ellaikkuḷ cikki. orē taṉmaiyotta uṇarvu nilaikaḷaiyē tirumpat tirumapa eḻuppa
muyalvaṉavātalāl
ātmārttap paṇpiṉ pūraṇa cuṟṟōṭṭattait tarātavaiyākavē pōyviṭukiṉṟaṉa.

āṉāl kaviñar cu.vi.yiṉ kavitaikaḷ avaṟṟiṟku māṟāka, paṉmukappaṭṭa tuṟaikaḷ ivar
iruppōṭu nikaḻttum
'urāyviṉ' cilippākavē veḷik kiḷampukiṉṟaṉa.

āṉāl ippaṭi veḷikkiḷampum uṇarvukaḷ ellām paṉmukappaṭṭa taḷaṅkaḷiṉ kuṇaṅkaḷai
ēṟṟirunta
pōtum, nāṉ ārampattil kūṟiyatupōla, avaiyellām orē uṇarvuk kaṭalai nōkkuvaṉapōl,
oṉṟaiyē tēṭuvaṉapōl, oṉṟaiyoṉṟu piṉṉiyum toṭarntum ātmārtta ulakukkuriyavaiyākavē
veḷik kiḷampukiṉṟaṉa.

itē 'viṭutalaippoḻutu' eṉṉum kavitaiyil kālaip poḻutiṉ rammiyattaik kūṟum

"neñcappulam nekiḻntu aṅku
pularaviṭu kālaip poḻutai" eṉṉum varikaḷ,
aṭuttu varum 'kōṭai'yil eḻum veṟumaiyai acaipōṭum,

"kāṉal aravukaḷ neḷitarumvayal veḷi
mēytalilātu veṟumaiyai iraimīṭṭapaṭi
kāytaluṟum māṭukaḷ" eṉṉum varikaḷ,

piṉṉar 'ūṭāka' eṉṉum kavitaiyil piṇakkuṟṟa tāmpattiya uṟavil viḻunta iravu paṟṟip
pēcum pōtu,

"uṟaintupōy niṟkum ūmai iruḷil
putaintu pōyviṭṭa kāla ūrti"

eṉṟu varum paṭimak kalappukaḷ,

'poḻivu' kavitaiyil varum
"ilaiyutirnta neṭumaramāy
ēkap peru veḷiyiṉ
caṅkītam kuḷittilaiyā?" eṉṟu kēṭkum varikaḷ.

'nilavum nekiḻvum' eṉṉum kavitaiyil
"ellām muṭintu
neṟpotikaḷuṭaṉ vaikkōṟ pōruñ
cumantapaṭi mella
acainaṭaipōṭum māṭṭu vaṇṭikaḷ;
vaṇṭikaḷiṉ piṉṉē nāṅkaḷ....
tirumpip pārttāl
piṉṉilavil,
vaḷamellām aḷḷit tantuviṭṭa
vayalveḷi
vaṟitē kiṭakkiṉṟa cōkam
neñcaip piḻiyum
tuyar- iṉ icaiyāy....." eṉṟu kūṟum varikaḷellām namakku eṉṉa kūṟukiṉṟaṉa?

ovvoru varikaḷum vevvēṟu nilaikaḷiṉ taḷaṅkaḷiṉ piracavaṅkaḷāka veḷik
kiḷampiyapōtum avaiyellām
aṭippaṭaiyil oṉṟōṭoṉṟu piṉṉip piṇaintum, toṭarntum orē uṇarvuk kaṭalai
nōkkuvaṉavāy,
oṉṟaiyē tēṭuvaṉavāy niṟkiṉṟaṉa. appaṭi niṟkumpōtum āṉantamum, iṉanteriyāp pirivut
tuyarukkumāṉa ātmārttap paṭivukaḷākavumē niṟkiṉṟaṉa.

āṉāl inta āṉantamum tuyarum ēṉaiya ciṟanta kalaiñarkaḷ palariṭam
kāṇappaṭuvatupōla, aṭikkaṭi maṉatai vantuṟuttum veṟum aruṭṭalkaḷāka
cu.vi.yiṭam niṉṟuviṭavillai. inta iṉaṅkāṇa muṭiyāta aruṭṭalkaḷai vaittē vevvēṟu
kōṇaṅkaḷil kālaṅkālamākak kalaikaḷ yāttavar uḷḷār.
iṭaikkiṭai miṉṉum taricaṉa vīccāl cila veḷiccaṅ kāṭṭiṉālum aṉēkamāṉavai
viḷakkamiṉmaiyāl mūṭumantiraṅkaḷākavē vīḻntuḷḷaṉa.

āṉāl cu.vi. ēṉaiyōr pōvallātu tammai aṭikkaṭi aruṭṭum 'iṉ tuyaruk'kuriya kāraṇattait
teḷikiṟār. nam viṭutalai iruppup paṟṟiya tūṇṭutalkaḷ āṉantattaiyum atil catā
nilaikoḷḷāmai tuṉpattaiyum tarukiṉṟaṉa eṉṟa teḷivē, avaratu 'viṭutalaip poḻutu' eṉṉum
kavitaiyum;
'viṭutalai oṉṟē uṭaimaiyāy' eṉṉum kaṭaicik kavitaiyumām. ellāp puṟa
viṭutalaikaḷōṭum nī, nīyāka uṉ 'vīṭṭil' iruppatupōl vēṟu cukam varumā? 'vīṭṭai'p
pirintāl tuyarantāṉ. ataṉāltāṉ avar, viṭutalaip poḻutukkāy-

"tiṟantu viṭu katavai muṟṟāy
uṉatakam oḷi peṟumaṭṭum" eṉkiṟār vīriyam toṉikka.

iṉi kaviñar cu.vi. taṉatu ātmārtta aṉupavap paṭivukaḷai veḷikkoṇarak kaiyāḷum
muṟaikaḷaip pārppōm. ivar ēṉaiya ātmārttak kaviñarkaḷ pōlallātu paṉmukappaṭṭa
aṉupavaṅkaḷait tarum palvēṟu taḷaṅkaḷil cañcarippavar. appaṭic cañcarikkum pōtu
tāṉ peṟum aṉupavaṅkaḷai antantat
taḷattukkuriya ātmārttac coṟkaḷiṉ teriviṉ mūlam pativu ceykiṟār. ataṉāl avar
aṉupavaṅkaḷ ēṉaiya aṉēka ātmārtta kaviñarkaḷiṉ paṭaippukaḷpōl veṟum
mūṭumantiraṅkaḷāka vīḻāmal ellōr neñcaṅkaḷilum uraiyāṭic celkiṉṟaṉa. ciṟanta
ākkaṅkaḷāka varuvataṟkuriya
kīṟṟukaḷ terintum aṉēka paṭaippukaḷ veṟum mūṭumantiraṅkaḷāka vīḻvataṟkuriya
kāraṇam. antantat taḷaṅkaḷ paṟṟiya aṟivum avaṟṟiṟkuriya coṟkaḷiṉ tērvum illāmaiyē.
tarmu civarāmuviṉ palavīṉattukku itu oru mukkiya kāraṇamākum. palvakaippaṭṭa
taḷa aṉupavaṅkaḷai orē
taḷattukkuriya vārttaikaḷāl, paṭimaṅkaḷāl pēca muyalum pōkku avaruṭaiyatu. itaṉāl
taḷap piṟaḻvum coṟtiripum māṟāṭṭamum nikaḻkiṉṟaṉa. āṉāl taḷamāṟāṭṭamum
coṟtiripum nikaḻakkūṭāteṉṟillai. āṉāl appaṭi nikaḻumpōtu atu vēṟōr pututtaḷa, putuk
kalai
ilakkiya uruvākkattiṉ tēvaiyiṉ nikaḻa vēṇṭum.

kaviñar cu.vi.yiṉ toṭum taḷaṅkaḷukkēṟpac coṟkaḷait terivuceytu mikak kaccitamāka
vāypēca muṭiyāta uṇarvukaḷai emmōṭu taṉ kavitai mūlam pēcavaikkiṟār. itē
'viṭutalaik kuruviyum vīṭṭu muṉṟilum' eṉṟa kavitaiyil pāratiyai niṉaivūṭṭi
viṭutalaik
kuruviyōṭu aḻakākap pēcukiṟār.

"pārati,
viṭutalai avāviya niṉ
ciṭṭuk kuruvi
eṅkaḷ vīṭṭu muṟṟattilum
mēytal kaṇṭēṉ.

viṭutalait tākattiṉ tuṭippum kuraleṉṟāl
ataṉ itaḻkaḷilum
'viṭu viṭu' eṉṟa atē tuṭipputtāṉ.

muṟṟattil mēyum pōtum
tiṇṇaiyil tiriyum pōtum
vīṭṭu vaḷaiyiṉ mēlum
viṇṇai aḷakkum pōtum
'viṭuviṭu' eṉṟa orē japamtāṉ......

talaiyai uruṭṭutalil,
ciṟakaik kōtutalil
kāṟṟu veḷiyil 'jiv'veṉṟa ciṟakutaippil
atē tuṭippu! catā tuṭippu!"

eṉṟu pāratiyai niṉaivukūrntu ciṭṭuk kuruviyai aḻaikkumpōtu viṭutalaiyiṉ tuṭippum
tēvaiyum putup parimāṇaṅkaḷum āḻkiṉṟaṉa. īṟṟil-

"viṭutalaik kuruvī!
vīṭutēṭi vantāy nī vāḻi!
niṉ alakitaḻ muṉaiyil em
iruḷ tuyarellām kiḻipaṭukiṟatu...."

eṉṟu kūṟic cellumpōtu uṇmaiyākavē karuttukkaḷ kāṭcip paṭimamuṟum racavātam
oṉṟu emmuṉnaṭantēṟukiṉṟatu pōlavē uṇarkiṟōm.

'vīḻcci' eṉṉum iṉṉōr kavitaiyil tāṉ cōram pōṉataiyum, atu eppaṭit taṉ maṉaiviyiṉ
mukattil piratipalikkiṟatu eṉpataiyum, atēnērattil maṉaiviyiṉ kuṇavoḻukkam taṉakku
nērmāṟāṉatu eṉpataiyum kāṭṭa avar tērnteṭukkum antat taḷattukkuriya vārttaikaḷ:

"avaḷ mukattil
veṭittuc citaṟiṉa muṉṉaināḷ orutti
uṭaitta cilampiṉ ukkira maṇikaḷ"

'akaṅkaḷum mukaṅkaḷum-2' eṉṟa kavitaiyil iṉṟaiya nam pōli araciyalkārarkaḷukkē
uriya, avarkaḷai vaivataṟkē uriya pāṣaiyil
"veṭkam keṭṭavarkaḷ!
vēṟṟōr iṭṭa neruppiṉ
vekkai taṇintu iṉṉum
cāmpal aḷḷavillai.
tūrntu pōṉa tēcattait
tūkki niṟuttat tōḷ koṭuppārillai.
ataṟkuḷ
tērtal veṟṟi ūrvalam varukiṟār.

.....iṉṟaiya iṭipāṭukaḷai nāḷaiya tērtalukku
paṭik kaṟkaḷākkum payaṉ terintavarkaḷ avarkaḷ...."

eṉṟu nam tamiḻt talaivarkaḷaic cāṭum avar, iṭipāṭukaḷiṉmēl oru paṭaivīṭu' eṉṟa
kavitaiyil inta iṭipāṭukaḷai vēṟōr tattuvat taḷattukku iṭṭuc celkiṟār.

"kōpuraṅkaḷ eḻuppiya kōyilkaḷai viṭavum
iṭipāṭuṟṟavaikaḷil
eṉakku atikam īṭupāṭu....
...ellāmē oru nāḷ iṭiviḻunta kuṇṭākātō?
eḻumpiya kōyil vēṟu. iṭiviḻuntakuṇṭu vēṟā?
iṭiviḻunta kuṇṭiṉuḷḷum
nīruṟṟu mukaṅkāṭṭum." eṉṉumpōtu kaṭṭaṭaṅkaḷil cetukkappaṭṭa ciṟpaṅkaḷai viṭa
iṭipāṭukaḷiṉ kuviyalum kuḻikaḷum iṉṉum āḻattukku emmai iḻukkiṉṟaṉa.

aṭuttu 'puttariṉ mauṉam eṭutta pēccuk kural' eṉṟa kavitaiyil, pēriṉavātac
cūṟāvaḷiyāl maṉita iṉattiṉ kalai, kalācāram, ēṉ maṉita nākarikamē iṭiyuṇṭu vīḻnta
nilaiyai puttar mūlamē kūṟavaippatu mika nērttiyāka amaikiṟatu.

"neṭuñ cālaikaḷtōṟum niṟuviya eṉatu
cilaikaḷiṉ muṉṉē
maṉitariṉ niṇamum kurutiyum elumpum
paṭaiyal ceytōrē

itō ēṟṟuk koḷḷuṅkaḷ
eṉatu veḷinaṭappukkāṉa pirakaṭaṉam.

pauttattiṉ pērāl tōraṇam kaṭṭiya
vītikaḷ tōṟum nīṅkaḷ nikaḻttiya
iṉa caṅkārap peraharākkaḷiṉ piṉṉarum
iṅkē eṉakku alaṅkāra irukkaiyō?"

eṉṟu iṉavāta veṭil cūḻalai viḷakkik koṇṭu varum kaviñar iṭaiyil

"vilaki celkaiyil
kālviralkaḷil ētō taṭṭuppaṭukiṟatu.
pēriṉavātap pacikku maṉitak kurutiyai ēntip
paruki eṟinta pikṣā pāttiram.

oru kaṇam
amuta curapi eṉ neñcil
mitantu piṉ amiḻkiṟatu." eṉṟu vivarikkum pōtu ivvarikaḷ ettaṉaiyō niṉaivut toṭarkaḷai
aviḻttuc celkiṉṟaṉa. ikkavitai araciyalākavum, tattuvamākavum māṟi māṟi vaḷarntu
celkiṟatu.

'veṟuṅ kāṟṟil kalantiṭumō....' eṉṟa kavitaiyil pīkāril, kīḻ veṇmaṇiyil harijaṉaṅkaḷai
neruppākkiya cātiveṟittaṉaṅkaḷaic cāṭiya kaviñar, iṟutiyāka atai muṭikkumpōtu ākuti
vaḷarkkum putiya vētiyaṉpōl neruppaip pārttu kūṟukiṟār:

"akkiṉiyē! iṭammāṟu.
añci oṭuṅki aṭaṅki vāḻum inta
ēḻai eḷiyavariṭam vantu kuṭiyēṟu.
avarkaḷ kaṇkaḷil juvāli.
neñcaṅkaḷil ñāṉa neruppāy eri.
coṟkaḷil cuṭucaramāku.
ceykaḷil ālaik kaṉalperukku.
meyn neruppāka mētiṉi eṅkum tirika."

eṉṟu kūṟumpōtu pāratipōl vētattiṉ putu valu ēṟṟumavar, 'tūtu' eṉṟa kavitaiyil
iṉavātikaḷāl kaituceyyappaṭṭa oru mārkcīya naṇpaṉukku vēta uṇmaiyaiyē tūtu
viṭukiṟār:

"naṭuṅkā nāṭṭattu naṇpa,
itu kēḷ
niṉakkum tuyar vataiyuṟum
viṭutalai nēcar evarkkum itu poruntum.
kuḷirāl naṭuṅkutalum tīyāl cūṭuṟutalum ilātatu
ātmā!
irumaikaḷ ataṟkillai
eṉpatu vētam."

eṉṟu kūṟumpōtu vēta uṇmai valuvuṟum cūḻalum; ataṉ vaḻivanta
puraṭcikkārarākavum cu.vi.niṟkiṟār.

ippaṭi avar kavitaikkuk kavitai taṉ aṉupavap pativukaḷai, nam cūkkuma puritalait
tūṇṭiviṭum coṟkalavaiyāl puriyavaittuc celkiṟār. iṅka nāṉ mēleḻuntavāriyāka mēṟkōḷ
kāṭṭiyavaṟṟai viṭa, mēṟkōḷ kāṭṭal eṉṉum muṟaikkuḷ aṭaṅkātu muḻumaiyāṉa
taricaṉattukkē
uriyavai eṉa niṟkum paṭaippukaḷē aṉēkam.

3

inta rītiyil pārkkumpōtu kaviñar cu.vi.yiṉ kavitait tokuppu oru veṟṟikaramāṉa
cātaṉaiyē. ataṟkuriya kāraṇam avar palvēṟu paṉmukappaṭṭa taḷaṅkaḷaiyum
toṭukkiṟār eṉpatu maṭṭumalla, avar piravēcikkum taḷaṅkaḷil avvap
piratēcaṅkaḷukkuriya muṟpōkkuc
caktikaḷāṉa ātmārtta nikaḻvukaḷ, avaṟṟiṉ paṭimaṅkaḷ, vārttaikaḷ eṉpavaṟṟōṭum
aṇicērntukoḷkiṟār eṉpatumē. inta nilaiyil avar taṉatu talaimuṟaik kaviñarkaḷāṉa
yēcurācā, cēraṉ, jeyapālaṉ, puṣparājaṉ pōṉṟōraiyum miñciyē niṟkiṟār eṉṟē
collavēṇṭum. itaṉāltāṉ ivar kavitaikaḷ cilavaṟṟil taṉakku muṟpaṭṭa kaviñarkaḷiṉ
celvākkiṉ pātippu nikaḻntapōtum taṉ taṉittaṉmaiyai iḻakkātu niṟkiṟār. utāraṇamāka
nīlāvaṇaṉiṉ kavitai oṉṟiṉ uvamaip paṭimattai (paritik kuñcu) ivaratu 'tiyāṉam'
kavitaiyil kāṇalām. ivaratu 'cuḻaliṉ maiyam tēṭi....', 'nilavuk keḻutal' pōṉṟavaṟṟil
mu.po.viṉ 'pirapañcakkummi', 'piṟaiyorukālam muḻunilavākum' pōṉṟa kavitaikaḷiṉ
aruṭṭalaik kāṇalām. āyiṉum ivaratu paṭaippukaḷ tamakkē uriya taṉittuvattōṭu
nimirkiṉṟaṉaveṉṟāl ataṟkuriya kāraṇam ivaratu veḷippāṭṭu muṟaiyum, ataṟkariya coṟ
tērvumē.

ivaratu cātaṉai taḷaṅkaḷil uṭaivu nikaḻāmal coṟkaḷil tiripu ēṟāmal antantat taḷaṅkaḷiṉ
ātmārttattaik kaṟanteṭuttatu eṉṟāl, taḷaṅkaḷil uṭaivu nikaḻttiyum coṟkaḷil tiripu
viḻuttiyum nikaḻum pututtaḷa ilakkiya uruvaṅkaḷum ataṉ ātmārttamum itil illātu
pōṉatu, oru kuṟaiyē
eṉalām. mu.ta.viṉ āḷumaiyil payiṉṟa ivariṉ ivvākkaṅkaḷ, ēṟkaṉavē icaivuṟṟirunta
putukkavitaip parappiṉ akalattaiyum āḻattaiyum virikkiṉṟa atē nērattil, pututtaḷa
ūṭaṟuppukaḷaik kāṭṭavillaittāṉ. eṉṟālum ivaratu 'stala purāṇam' ciruṣṭi antat
ticaiyiṉ camikñaikaḷai
viḻuttuvatākavē niṟkiṟatu. cāti amaippuk ketirākap pōrāṭiya mu.ta.vōṭu tōḷōṭu
tōḷpōṭṭu niṉṟu avarōṭu aṭipaṭṭuc ciṟaikkucceṉṟa ivariṉ ap pōrāṭṭattiṉ aṉupava
vaṭippāka niṟkum intap paṭaippu, kūttu nāṭakam kavitai pōṉṟa palvakai
uruvākkattiṉ kalappāka niṟpatu, iṅku kuṟippiṭattakkatu.

mottattil it tokuppu putukkavitai ulakil oru perum pāyccalaik kāṭṭukiṟatu. āyiṉum
ataṟketirāka ciṟu ciṟu taṭaikaḷ niṟkiṉṟaṉa. ivaiyē cilavēḷai piṉṉar perum
taṭaikaḷākavum māṟakkūṭum. atāvatu tattuva viṣayaṅkaḷaik kavitaiyil
collavarumpōtu
iṉṉum eḷiya, kūrāṉa coṟkaḷ payaṉpaṭuttappaṭavēṇṭum. kavitai eṉpatu kaṟpaṉaiyil
iḻupaṭum ṟappar pōṉṟa oru kuṇattai uḷḷiruppākak koṇṭiruppatāl, ciṟanta āyvu
nōkku illāviṭil ceḻumaiyāṉa tattuva palattaiyum taṉ 'iḻuval' kuṇattāl pāḻaṭittu
viṭakkūṭum. utāraṇamāka, 'cuḻaliṉ maiyal
tēṭi......' eṉṟa kavitaiyil varum

"maṉatil ōraviḻi nōkkil
āḻap putaikuḻi nīttuk kiḷarvuṟum
uṇarvukaḷiṉ muḷai mīṟalkaḷ,
kiḷaittup paṭarntu
pūccoriyum iṉ kaṉavukaḷ...."

eṉṟa varikaḷaik kāṭṭalām.

atōṭu akavayappaṭṭa cintaṉaikaḷaik kūṟumpōtu, 'āṇavam, māyai, kaṉmam' eṉṟu
camayavātikaḷ
catā pōṭṭaṭippatupōl tirumpat tirumpa, ilai koṭṭi niṟkum marampōl karuttuvalup
pōyviṭṭa
coṟkaḷaiyum, viraṇaikaḷaiyum pāvippatu kaḷaiyappaṭa vēṇṭum. illāviṭil nalla
ciruṣṭikkup patil,
iccoṟkaḷ pukuntu veṟṟuppāṉaik kaṭa kaṭappaiyē taralām. cu.vi.yiṉ it tokuppil
ittakaiya
kaṭakaṭappukaḷ illaiyeṉṟālum avaṟṟukkuriya tākkutalkaḷ, kavaṉippuk kuṉṟiṉāl
nikaḻalām.
ivaipōka akaṅkaḷum mukaṅkaḷum oru veṟṟikaramāṉa cātaṉaiyē.

- mu.po.


eṉṉurai

eṉatu kavitaikaḷiṉ tokuppu iṅkē alaiveḷiyiṭāka mukaṅkoḷkiṟatu. eṉṉaip pātittavaṟṟai
uḷḷuṟai aṉupava oḷikoṇṭu piṉṉi iḻaitteṭuttu vēyntatōr ciṟu kavikkuṭil itu. ciṟu
kuṭilēṉum ataṉ iruppō oru paranta peruveḷiyil! itu oṉṟē eṉakkup paravacam taruvatu.
1970il
ārampitta nāṉ patiṉaintu varuṭaṅkaḷil piṉṉāl oru ciṟukuṭil pōṭal cāttiyamākiyuḷḷa
ivvēḷaiyil
nērnta tēṭaliṉ kālaveḷiyait tirumpip pārkkiṟēṉ. appaṭiyāṉa oru tirumpip pārttalil, nāṉ
pōṭṭa ic ciṟukuṭil iṉṉuñ ciṟuttē terivatupōl tōṟṟaṅkoḷḷukiṟatēṉum, cārntu niṉṟa
paranta peruveḷitāṉ eṉakkup para nimmati tarukiṟatu. antap paranta peruntaḷa,
viṭutalaiveḷikku
eṉṉaik kūviyaḻaitta kuralai ittaruṇam perumitattuṭaṉ niṉaivukūṟukiṟēṉ. itō kāṟṟu
veḷiyiṭai, pirapañcaveḷiyiṭaiyiruntu kūvum ak kuraloli eṉakkuḷḷum kēṭkiṟatu.
akkuralukkuriyavarai
aṭaiyāḷam kāṇkiṟēṉ. tiru.mu.taḷaiyaciṅkam. eṉatu vaḷarparuvakālattiṉ paḷḷi
āciriyarāka vantu
eṉ vāḻviṉ attivārattaiyē ōr uluppu uluppiyavar. ūṉṟi nōkki uḷḷaṉpōṭu eṉṉai aṟivāl
tūṇṭi naṭāttiya oru taṉikkural avaratu. cakala tuṟaikaḷilum oru vaḻikāṭṭiyāy iruntu
ātmīka kuruviṭam
eṉṉai āṟṟappaṭuttiyavar. kalaippaṟṟiya avaratu nōkkiṉ pūraṇa parimāṇattai eytiya
kalaiñaṉāy
vāḻntu kāṭṭi emmaiyum avvaḻi iṭṭuc ceṉṟavar. "viṭutalai eṉṟa ilaṭciyattukkuriya
vaḻikaḷum viṭutalai
payappaṉavāy irukkavēṇṭum" eṉṟu olitta paranta viṭutalaip peruveḷikkuriya avariṉ
kural, itē ic
ciṟukuṭiliṉuḷḷum olittukkoṇṭēyuḷḷatu!

ciṟukuṭil eṉṟēṉā? ic ciṟukuṭilai nimirttuvatiltāṉ ettaṉai ciramaṅkaḷ. intac
ciramaṅkaḷil
oṉṟaiyēṉum eṉ mutuku cumantatillai! ēḻaimai nirampiya iṉṟaiya īḻattut tamiḻ ilakkiya
-kalācārak
kuṭilai paltuṟai aṭukkup parimāṇaṅkoṇṭa māḷikaiyāy nimirt maṉaṅkoṇṭavar,
ātmārttamāṉa
uḻaippaip piḻintu tamiḻiyal vaḷamūkkiyāy niṉṟu ceyalpaṭum naṇpar tiru.i.patmanāpa
aiyar. itaṉ
nimirvukkum mutuku koṭuttavar avarē. iṉṟaiya īḻat tamiḻ ilakkiya -- paltuṟai
veḷiyīṭukaḷiṉ
piṉṉaṇiyiṉ ivariṉ ātmārttamāṉa uḻaippiṉ tiṟaṉ niṉṟatai, aṟintōr aṟivar. taṉṉai
muṉṉiṟuttāta
avariṉ paṅkaḷippai orunāḷ tamiḻulakam muṟṟāy aṟiyavarumpōtu, aticayappaṭum
eṉpatu uṇmai.

mu.poṉṉampalam nīṇṭatoru muṉṉuraiyai ic ciṟukuṭiliṉ muṉṟalil kōlamiṭṭuḷḷār. avar
eṉatu
kavitaikaḷaik kaiyeḻuttup piratiyilēyē paṭitta mutal vācakaṉākavum
vimarcakaṉākavum iruntu eṉṉai
neṟippaṭuttiyavar. taṉ paṭaippāṟṟalāl eṉṉai nirampavum pātittavar; 'akaṅkaḷum
mukaṅkaḷum' eṉpataiyē
kavitait tokutiyiṉ talaippāka vaikkalām eṉṟu ak kavitai veḷiyāṉa pōtē ālōcaṉai
kūṟiyavar.
avaratu muṉṉurai eṉatu kavitaikaḷiṉ pōkkai iṉaṅkaṇṭu koḷḷum piṉṉaṇiyāy irukkiṟatu
eṉpataṟkum
mēlāka, nāṉē eṉṉai vimarcaṉa rītiyākak kaṇṭukoḷḷum vakaiyilum amaintuḷḷatu.

kaṉamāṉa paṭaippukaḷai iṉaṅkaṇṭu tērntu teḷḷi eṭukkum kūriya nōkkuṭaiyavar,
a.yēcurācā. tamatu
alai itaḻil eṉatu kavitaikaḷait tērntu piracurittatōṭu, eṉatu tokutiyaiyum 'alai veḷiyīṭu'
niṟuvaṉattiṉūṭāka veḷik koṇarvatil mika muṉaippōṭu ceyalpurintavar. avvappōtu
vimarcaṉaṅkaḷāl
eṉṉai neṟippaṭuttiyatil avarukkum paṅkuṇṭu. takka iṭaṅkaḷil maṉamuvantu
pārāṭṭum paṇpaiviṭavum,
avariṉ camanilai nōkkē, eṉṉai mikak kavarntatu eṉalām maṟṟum i.jīvakāruṇyaṉ,
mu.puṣparājaṉ ākiyōrum
eṉṉai ivvakaiyāṉa ottuḻaippāl kavarntavarkaḷē.

ivarkaḷ ellōrukkum itaṉāl naṉṟi kūṟal eṉpatu, veṟum campiratāyamākak
kīḻiṟaṅkiviṭum ceyal
eṉpataṉāl atait tavirttuviṭukiṟēṉ. avarkaḷ mēṟkoḷḷum ariya tamiḻ ilakkiyappaṇikaḷil
emmuṭaiyavumāṉa ātmārtta ottuḻaippai vaḻaṅkutal oṉṟē, ataṟkāṉa kaimāṟākum.

ittokuppil iṭampeṟṟa kavitaikaḷ pala ēṟkaṉavē pūraṇi, alai, mallikai, putucu,
vāṉampāṭi itaḻkaḷi
piracuramāṉavai. avvēṭukaḷiṉ āciriyarkaḷukkum itaṉāl eṉ naṉṟi uriyatu.

itu eṉ mutal veḷippāṭu: mutaṟ cuḻal vaṭṭattiṉ cintaṉaiyē uḷḷaṭakkiyatu. itait
taḷamāykkoṇṭu
iṉivarum paṭaippukaḷ vēṟoru parimāṇattaik koṇṭatāy amaitalē eṉ viruppu. atai
muṉaippōṭu
ceyalpaṭuttutal kālattiṉ kaiyiltāṉ uḷḷatu. ovvōr amcaṅkaḷilumkūṭa oḷikūrnta ukkiram
teṟikka
vāḻtal oṉṟētāṉ-vāḻvaiyē kalai vaṭivamākki niṟṟal oṉṟētāṉ, pūraṇa kalaiñaṉ eṉṟa
perumaikku
eṉṉai urittākkum. maṟṟu ivai oṉṟum eṉakkup perumai tarā.

31.7.1985

cu. vilvarattiṉam


1. tiyāṉam

ulakamē
iruḷiṉuḷ mūḻkit tuyilum
oru karīya perīya muṭṭaiyāy.

uṟaṅkātu
nāṉō
uḷviḻittiruppēṉ.

uḷtiraḷum paritik kuñciṉ
utayam tiyāṉittu.


2. viṭutalaip poḻutu

eḻuntiru piḷḷāy
itu viṭutalaip poḻutu

iruḷiṉ tuyil kalaikiṟatu
nīyō
iḻuttup pōrttapaṭi
iṉṉam uṟaṅkutiyō?
eḻuntiru.

itō
viṭiyalil kīḻ vāṉam
oḷimuṭi tarikkum uṉṉatam
uṉakkut taricaṉamākavillai.

kurukiṉaṅkaḷiṉ
utayattu icai
uṉakkut tēṉippatillai.

mellitaḻ malartti varum teṉṟal
uṉ
mēṉi varuṭac cilirppatillai.

cī! nī eṉṉa maṉitaṉ
iṉṉan tuyil puṇarvāy

pular poḻutai sparicikkāta
niṉ pulaṉkaḷ paḻutuṭaiya.

iṉiyum, kālam kaṭattātē
pulaṉkaḷ naṟaiyuṇṇum
poḻutai maḻikkātē.

oliyēntaviriyum viḻikoḷ
viṭiyaliṉ kuralukkuc cevikoṭu.
neñcappulam nekiḻntu aṅku
pularaviṭu kālaip poḻutai.

eḻuntiru

cōmpalai utaṟic
curuṭṭiya pāyoṭu tūravīcu.

vaikaṟai nīrāṭu
poykaṟai iruḷ kaḻuvip
pularum poḻutai varavēṟṟu
maṉatil oru kumpam vai.
niṉaivukaḷai oruṅkuvi
tikaḻ oḷiyait tiyāṉi.

atō
uṉ vīṭṭu vācaṟpaṭiyil
oḷikkuḻantai
toṟṟit tavaḻkiṟatu
oṟṟik koḷ kaṇkaḷil.

kataviṭukkiṉ ūṭāka
uṭ cellat tuṭikkiṟatu
tiṟantu viṭu katavai muṟṟāy
uṉatakam oḷi peṟaṭṭum.


3. kōṭai

oru kōṭai naṭuppakal.
naṭup pakaliṉ
vekkaiyiṉ tākkam
viḷaivikkum veṟumai.

eṅkō iruntoru kākkai
veṟumaikkuk kural koṭukkum.
kōṭai umiḻum kural.

ericcal paṟṟi vara
eḻuntu pōy
kākkaiyaik kalaintāl
kalaikiṟatā veṟumai?

curutiyaṟunta tantiyiṉ
atirvāy atē
veṟumaiyiṉ mīṭṭal.

valamvantorukāl mīṇṭum
kollai amarntatukākkai.
mīṭṭum kural māṟilatu
atē veṟumai eṭuttakural.

veḷiyil
kāṟṟiṉ viḻukkāṭu
cōrntu vaḻikiṉṟa teṉṉaikaḷ,
veṟic cōṭip pōṉa teru.
kāṉal aravukaḷ neḷitarumvayal veḷi
mēytalilātu veṟumaiyai iraimīṭṭapaṭi
kāytaluṟum māṭukaḷ.

ivaṟṟuk kellām oṭṭumottamāka
kuttakai eṭuttatāy ōr kuralil
kōṭai vaṟukkiṟatu kākkai.

kāṉal tiraiveḷiyil veṟumai
niḻal viḻutti ulara
kaṇkaḷ veyilkiṟatu.
mūṭi viḻittāl kāṉaliṉ oviyam
kūṭavē kākkaiyiṉ kuraliṉ
piṉṉaṇi rākam.

kalleṟintu mīṇṭum ataik
kalaip pōmeṉiṉ cāymaṉaiyōṭu
mallukkaṭṭi māḻukiṟatu maṉam.

colleṟintu mīṇṭum kākkai
cuṟṟic cuṟṟi etaiyō kuttik kāṭṭuvatāy
muṟṟum ilaiyutirnta voru
muḷ murukkil ular kuralil....

cī caṉiyaṉ, narakam.

niccayamāka nāṉ veṟukkiṟēṉ.
intak kōṭaiyai
veṟumai tiṉṉum kōṭai naṭuppakalai.
kural kaṟutta kākkaiyai.

niccayamāka eṉṉaiyum
nāṉ cāyntu kiṭakkum cāyvu nāṟkāliyaiyuṅkūṭavē.


4. maḻaiyiṉ poḻivil naṉaiyum poḻutukaḷ

vāṉ mulai curantatu
vaiyam aruntiṟṟu
ō! vāṉ maḻaiyē!
vaiyat tiruvē! vantaṉai nī vāḻi!

nīṇṭerinta kōṭaiyil tīkkuḷitta nilamakaḷai
maḻai muḻukkāṭṭa vantaṉai! māri nī vāḻi!

varaṇṭu veṭitta vāy piḷantu pūmi
varunti aḻaitta kural uṉak keṭṭiṟṟō?
iraṅkiṉai! ataṉāl emmitayaṅ kuḷikkiṟatu.

niṉ varavāl nikaḻum
aṟputaṅkaḷtāṉ ettaṉai! ettaṉai!

malai eḻil pōrkkum
tuyilum natiyil turita viḻippup perukum

ceṭikoṭikaḷ kuḷikkum
teṉṟaliṉ acaippil mēṉikuluṅki
nīrt tivalaikaḷ cilumpum.

maṇṇil niṉ caṅkamattāl eḻum maṇvācaṉai
eṅkum paravum! atu
uḻaippaik kōruvatu. uṟaṅkum maṉitariṉ
nāciyiṉ uṭpukuntu
'eḻuṅkaḷ ēr eṭuṅkaḷ'eṉa
uḻutuḻutu pūmittāyai toḻukai ceya
tūṇṭi naṭāttum puṉitavācaṉai!
uḻaippiṉ vācaṉai!
vāṉ maḻaiyē maṇṇil uyir
vācaṉai kiḷarttiṉāy vāḻi.

maḻaittēvā varṣittāy
inta maṇṇil uyir peytāy

ōṅkiya perum ōcaiyuṭaṉ
tāḷa pēta pāvaṅkaḷuṭaṉ
tumitumi tumi eṉa niṉ
pāta tuḷikaḷ im maṇṇil pāviṉa.

pētamilāta niṉ peykaiyāl
vāṉ maḻaiyē niṉakku maṟupeyar
ñāṉa maḻai eṉpōm.

ñāṉa maḻaiyē naṉi poḻika
immaṇṇiṉ pāvaṅkaḷ kaḻuvuṇṭōṭa
poṟāmai poccarippu veppu nōykaḷ taṇiya
varampukaḷ kaṭanta vāḻ voṉṟu ceyya.

viṭiyalil matiyattil antiyil naḷḷiruḷil
nāḷelām poḻika poḻutukaḷ naṉaika.

viṇṇiṉ ṟiḻiyum amirta tāraikaḷ
vīṭṭumuṉṟalil mīṇṭum caṅkītam
uḷvāṅki uḷvāṅki uyir vīṅki....

"poṅku maṭuvil pukap pāyntu pāyntu nam
caṅkañ cilampa cilampu kalantarppa...."

nāṉē eṉakkuḷ maḻaiyāyp poḻintu
naṉaintu naṉainturuki -- ēlōrempāvāy.

5. akaṅkaḷum mukaṅkaḷum -1

iṭintu kiṭanta niṉaivut tūṇkaḷai*
eḻuppi vaittīr
iṭittavarai niṉaivūṭṭa.

eḻupattiyēḻu ōkasṭil teṟkil
iḻanta uyirkaḷukku
niṉaivut tūṇkaḷ niṟuvuvīrā?
uṅkaḷ
iḻimaikaḷai niṉaivūṭṭa?

malar vaḷaiyaṅkaḷ, mālaikaḷ cāttal:
ivai utavap pōvatillai,
eṅkaḷ niṉaivukaḷil uṅkaḷaiccetukka.
malarvaḷaiyaṅkaḷum mālaikaḷum
utirntu viḻum uṅkaḷ
collalaṅkāraṅkaḷ pōla.
mālaicāttiya kaikaḷ
maṟunāḷē vāḷeṭukkum
nikaḻccikaḷ pala
naṭappilē kaṇṭōm.

malar tūviya kaikaḷālēyē
tuṭṭakemuṉuviṉ astiyum tūvuvīr
vakuppuvāta mēkaṅkaḷ iruṇṭu
kuruti maḻai poḻiya.

irattac cuvaṭukaḷ patiya
oḻintōṭi ōrmūlaiyil patuṅki
uṭaimāṟṟivantu
oppukkaḻuvīr.

uṭai māṟṟalēṉ?
uṅkaḷai māṟṟuṅkaḷ.

iṉavātamaṇam aṟātavāyāl
iṉṉamuta moḻikaḷ;
"itayattai uṅkaḷiṭamē viṭṭuviṭṭuc
celkiṟēṉ." ippaṭip palappala.

eṭuttuc celluṅkaḷ
uṅkaḷitayattai uṅkaḷuṭaṉēyē.
eṅkaḷ niṉaivukaḷil uṅkaḷaic cetukkamuṉ
uṅkaḷ itayattaic cetukkuṅkaḷ.

kālaṅ kālamāy irattak kaṟaipaṭintu
turuppiṭitta itayattai
turuvi ārāyuṅkaḷ.
pōlit tārmīkap pōrvai kaḷaintu
uṇmai nirvāṇam paṟṟuṅkaḷ.

mañcaḷ aṅkikaḷukkum
maḻitta talaikaḷukkum
pulappaṭātu putaikkappaṭṭuviṭṭa
puttariṉ aṉpu tulaṅkumvarai
cetukkuṅkaḷ! uṅkaḷ itayattaic
cetukkuṅkaḷ!

eṭuttuc celluṅkaḷ
eṅkaḷ upatēcamitē.


* 1974il yāḻppāṇattil naṭanta tamiḻārāycci mānāṭṭiṉ pōtu iḻakkappaṭṭa oṉpatu
uyirkaḷukkāṉa
niṉaivucciṉṉam. avaṟṟai muntiya āṭciyiṉar kālattil policār uṭaittuviṭṭaṉar. yū.eṉ.pi.
patavikku vantapiṉ yāḻ. vijayam mēṟkoṇṭa śrīlaṅkāp piratamar at tūṇkaḷai eḻuppi
malarvaḷaiyam
cāttiyatu ceyti.

+ yāḻ. vijayamceytu śrīlaṅkā tirumpukaiyil piratamar coṉṉatu.


6. akaṅkaḷum mukaṅkaḷum -2

veṭikaḷ citaṟum olikaḷ
vēṭikkai teruvellām
eṉṉa veḷiyē?
eṭṭip pārttēṉ.

tērtal veṟṟit tiruviḻā ūrvalam

nammavar,
mēḷaṅkoṭṭuṟār, kutikkiṟār, viḻukiṟār.
kōṣam pōṭuvār
naṭuvē
kōṭiyuṭutta māppiḷḷaiyāka
mā.a. capait talaivar varukiṟār
mālai mariyātaiyuṭaṉ.

veṭkam keṭṭavarkaḷ!
vēṟṟōr iṭṭa neruppiṉ
vekkai taṇintu iṉṉum
cāmpal aḷḷavillai.
tūrntu pōṉa tēcattai
tūkki niṟuttat tōḷ koṭuppārillai.
ataṟkuḷ
tērtal veṟṟi ūrvalam varukiṟār.

58il toṭaṅki aṭuttaṭuttu
aṭiviḻunta piṉṉālum
eṉṉa ceytār ivarkaḷ?
aṭittāraic colli
aḻutaḻutu vākkup peṟṟār;
kūṭṭuc cērntum koḷkai muḻakki
veṟṟikaḷ kuvittār.

tērtal eṉum vēci
viṭutalaik kuḻantai īvāḷ eṉaccolli
pārāḷumaṉṟattil 'kūṭal' ceytār.
māvaṭṭan tōṟum taṅku maṭaṅkaṭṭa
muṇṭu koṭuppōm eṉṟār.
tērtal pantal cōṭaṉaikaḷ
orupuṟam naṭakka maṟupuṟam
tīṇṭiṟṟē neruppu.

77iṉ eritaḻaṟ kāyaṅkaḷ āṟamuṉṉam
mīṇṭum erineruppil tamiḻ-īḻam

kākki uṭaikaḷum kāṭaiyar kūṭṭamum
kūṭṭuc cērntu koḷḷi vaittār
erimalaip piratēcam pōl
ellāmē nācam.

taṟkāttuk koḷḷat takutiyilāt
tamiḻarellām oppāri vaikkiṟār;
viṭutalai peṟa viyalāta
malaṭṭut talaivarellām iṉṉum
pārāḷumaṉṟa oṭṭuṇṇikaḷāy
patavikaḷai utaṟāmal
pakiṣkarippu 'ūṭal' ceyvār.

patavikaḷai utaṟi eṟintiruntāl
ulakiṉ
maṉaccāṭciyaiyē uluppiyirukkātā?
emaic cuṟṟi nāmiṭṭa
vēlikaḷ takarntu
viṭutalaikku oru vaḻi tiṟantirukkātā?

āṉāl,
etai utaṟiṉālum patavikaḷai utaṟōmeṉa
tōḷiṭṭa tuṇṭukaḷai eṭuttu utaṟiyavāṟa
itō varukiṟār talaivarkaḷ ūrvalamāy,
cavakkāṭṭil veṟṟic caṅkūti.

atileṉṉa?
iṉṟaiya iṭipāṭukaḷai nāḷaiya tērtalukku
paṭik kaṟkaḷākkum payaṉ terintavarkaḷ avarkaḷ
payaṇam toṭaraṭṭum!


7. veṟum iṟakkai

rōṭṭil palar pōvār varuvār
āyiṉum ōram kiṭakkiṟatē
ak kākattai yār pārppār?

maṇaluḷ talai putaittu
kaḻuttaic cavaṭṭiyak kākam kiṭakkiṟatu.
karunīla vaṇṇaṉukku oppiṭṭa
kariya niṟak kākkai; yār pārppār?
pōvōr varuvōr yārēṉum?

viṇṇaḷanta vīrarukku viḻāk kōlam.
viṇṇaḷantatōṭu itu
maṇṇiṉ aḻukkukaḷaiyum taṉṉuḷ viḻuṅkivanta
ākāyat tōṭṭiyaṉṟō....
pōvōr varuvōr yārēṉum?

vimāṉa iṟakkai viriniḻalil
aṇukuṇṭut talaiyaṇai
cutantara iruppārkku
rōṭṭil kiṭakkum
kākkai niṉaippetaṟku?
veṭṭuṇṭu vīḻnta iyaṟkaiyatai
yār niṉaivār?

veḷiyulaka mēṭaiyilē
kākattaip pōṟṟuvōm
peruñcuvar rakaciyattuḷ
veḷḷai aṉṉaṅkaḷōṭu viruntuṇṭu
ulā varuvōm.

veṭṭuṇṭu vīḻnta iyaṟkai
niṉaivetaṟku? ataiviṭuttu
kaṭṭuppāṭu, kaṇṇiyam, kaṭamai
eṉak kōṣippōm
kākam kiṭantu
nāṟip puḻukkaṭṭum.


8. vīḻcci

eṉṉuḷ eḻuntu
piḷiṟiṟṟu yāṉai

matam vaḻiya mukam piyntu
tumpikkaiyāl vikāramāy
pīṟiṟṟu kāmam.

mūcciṟaikka matanīr nuraittiḻiya
mōppam piṭittalaintēṉ
tumpikkai nīṭṭi.

vēli mīṟiṉēṉ
kīṟiya muṭkaḷ.
taṭitta kāmat tōlil
taikkumā eṉṉa?

vēkanaṭai.
vēliyiṉuḷ vitaittirukka
paṇpāṭṭup payirkaḷ
kālaṭiyil tuvamcamāccu.

kulaipōṭṭirunta teṅkiṉ iḷanīrmai
vaḷait teṭuttut taḻuva
vaḻinta matanīr
vaṭikāl tēṭik kalantatu.

tiṉa vaṭaṅkiṟṟā?

tumpikkai uṭcuruḷa
pūci meḻukip paṇpāṭu kātta
uruttirāṭcap pūṉaiyāy mellap
patuṅkip patuṅki
vēli ōramāy ōcaikāttu
vīṭu cērntu paṭukkaiyil vīḻavum
kīṟiyatu mīṇṭum muṭkaḷā?

maṉaiyāḷiṉ kūriya viḻikaḷ
kuttik kutaṟiṉa.
maṉac cāṭciyai ūṭuruvi.

avaḷ mukattil
veṭittuc citaṟiṉa muṉṉaināḷ orutti
uṭaitta cilampiṉ ukkira maṇikaḷ.

paṭaivīṭirunta cimmācaṉam
kuṭaicāya
kuppuṟa vīḻntēṉ
kūṭavē kural oṉṟu
atirkiṟatu.
"yāṉō aracaṉ? yāṉē kaḷvaṉ."


9. ūṭāka

eṉakkum uṉakkum ūṭāka
kaṭpulaṉākāk kayiṟoṉṟil
piṇaippuḷatu.
eṅkeṅkō alaintālum
cuṇṭiyiḻukkum ak kayiṟṟiṉ
atirvu eṉṉuḷ.

eṉiṉum ap piṇaikayiṟu
cila vēḷaikaḷil
itō aṟukiṟēṉ eṉa
nuṇ puriyil payamuṟuttum
kaṇaṅkaḷai niṉaintāl.....

ūṭal muṟṟi
maṉa mūṭṭam kauviya
iruṭṭaṟai mauṉat tuḷtāṉ
ettuṉai kaṉam
uṟaintupōyniṟkum ūmai iruḷil
putaintu pōyviṭṭa kāla ūrti
veṟumaiyiṉ kaṉam tāḷāmal.

iruḷ ūrnta maṉamum
mukaṭūrnta viḻikaḷum-
cōrntu pōy
tuyilil mūḻkiyatum teriyātu pōṉa
piṉṉiravil

neñcil vīḻnta meṉ karattāl
tuyil kalaiyum: iruḷil
miṉuṅkukiṟa poṉvaḷaikaḷ ceviyarukil
mellac ciṇuṅkukaiyil cērttaṇaittēṉ.

ciṟukac ciṟuka iṟukap piṇainta
kaṇaṅkaḷiṉ uruḷalil

uṟaintu pōyirunta ūmaiiruḷ
nekiḻntu mūccuviṭum
mīṇṭum
uṟaveṉṉum oḷikkayiṟṟiṉ
atirvu toṭaṅkiṟṟē!


10. kalappu

aṉpē eṉaiyuṭaiyāy
kātal iṉpamum kaṉivum
kalantoṉṟāy vantavaḷē
niccayamāy nammuṟavu
muntait toṭarpiṉ
putu mukiḻppu eṉṉal piḻaiyaṉṟu.

veṇṇey eṉat tiraṇṭirunta
peṇ meyyāy nī irukka
ōṭṭaip pāttiram ēnti
ūrellām neyk kalaintēṉ.

neykkalaintu nāyēṉ
nīṇṭa vaḻi naṭantu mīḷukaiyil
nīṇṭa vaḻi neṭukilum aṉpu
niḻal taḻaiya niṉṟiruntāy
niṉṉiru viḻikaḷilum
tēkkiyiruntāy kātaṟ tēṉ vataikaḷ.

uṭkuruvintirunta kātal
itaḻaviḻntatōr viṭiyal
ō! iṉṉamum ñāpakam irukkiṟatu.
paḷic ceṉap pularnta veṇmuṟuvalil
eṉ iraviṉai viḻuṅkiṉai aṉṟu.

iṉṟō
eṉatu cumaikaḷ, ayarvukaḷ, cōrvukaḷ
ellām uṉṉiṭam kaimāṟiṉa.

nāṉ kālāṟa ōr
niḻal kaṉinta taruvāy,
kai niṟaiya aḷḷip paruka
kālaṭiyil teṟintōṭum
aṉpu ōṭaiyāy nī.

eṉ tuyar niṉtuyarāy
eṉakkuṟṟa avamāṉam niṉakkuṟṟatāy
nekiḻnturuki nī viṭṭa kaṇṇīrālēyē
eṉ mācukaḷ kaḻuvuṇṇa
nāṉ maṉitaṉāy nimirntaṉaṉ.

eṉṉai maṉitaṉāy nimirtta uṉṉuḷ
ellaiyaṟṟa tuyar cumantu niṉṟu
puṉṉakaikkum pēṭē
niṉakku eṉṉa ceytāl takum?

etai vēṇṭi niṉṟāy nī ēntiḻaiyāy
eṉiṉum eṉṉa ceytal tarum niṉakkē?
uṉṉuṭ perukum uṇmai aṉpup perukkuḷ
eṉṉaiyē mūḻki iṟumpūtu eytalaṉṟi.


11. urāyvu

kōḷaṅkaḷ nakarum pōtu
oṉṟō ṭoṉṟurāyntu
kītam oṉṟeḻuppukutām.

māṉuṭariṉ kātukaḷai eṭṭāta
kōḷakītam
kaṭavuḷarkkē kēṭkum eṉṟār
kirēkkar.

ñālamē tūṅkum ōr naḷ yāmam
tūṅkāta nakṣattiraṅkaḷ.
nāṉ muṟṟattil niṟkiṟēṉ
maṉamō mukaiyaviḻntu
pāl vaḻi muṟṟattil pavaṉikka.

tiṭīreṉa atirntaṉa eṉ
uṭ cevi narampukaḷ
pēraṇṭa rīṅkāram
uḷḷurāyntatē kōḷakītam.

maṉaṅkiḻintu pōṉēṉ; ak
kaṇaṅkaḷilē nāṉ
māṉuṭaṉ allaṉ
māṉuṭaṉē allaṉ.

nīṅkaḷum niṉṟu pāruṅkaḷēṉ
ōr nakṣatra rāvil
maṉaṅkiḻintu pōka
uḷḷuruvic cellum
kōḷa muṭṭikaḷiṉ kaḷḷiraiccal.


12. veṟuṅ kāṟṟil kalantiṭumō.....

muṉpu tamiḻnāṭṭil oru kīḻ veṇmaṇi
iṉṟu pīkāril iṉṉoṉṟu.

cāti veṟikkētu tikku?
teṟkilē paṟṟiyatu
vaṭakkilum tī nākkuvaḷaittatu.

pīkāril oru kirāmattil
cāti veṟiyar eḷiyavarkaḷukku
eri koḷḷikaḷāl patil colliyuḷḷār.

kōyilil tīvaṭṭi ēntiya kaikaḷ
tāḻttap paṭṭavariṉ kuṭicaikaḷ koḷutta
tīvaṭṭiyōṭu ūrvalampōyiṉa.

koḷḷivāyp pēykaḷ cuṟṟivara
kuḻumi niṉṟu umiḻnta tī
paṟṟip piṭikka kuṭicaikaḷuḷ tuyiṉṟa
patiṉāṉku uyir veṇ maṇikaḷ-
piñcup pālakar, nēṟṟut tāṉ
mañcam nukarnta maṇamakkaḷ, mutiyavar-
paccai uṭampōṭu pasmīkaramāyiṉa.

harijaṉaṅkaḷai avirp poruḷākki
cāti veṟiyar vēḷvikaḷ ceyya
cannitāṉaṅkaḷ, kōyilkaḷ, pīṭaṅkaḷ
kuttuk kallāy kuntiyiruntu
slōkam corintaṉa.

āṭci pīṭaṅkaḷil māṟi māṟi āḷvōr
amarntaṉar pōyiṉar
'kīḻ veṇmaṇikaḷ' pōyāviṭṭaṉa?
cātiveṟiyariṉ ēvalāl
maṉṉuyir tiṉṟa tīyē nīyum
viṇṇeḻuntu veṟumaṉē pōkutiyō?

tīyē!
ātivēṭaṉ paṇṭorunāḷ
kallōṭu kalluracak kaṉaṉṟatīyē,
uṉṉai iṅkaḻaikkiṟōm
mīḷka.

āyiram āyiram āṇṭukaḷāka
cāti veṟiyai ūtivaḷartta
tīyavar kaiyil nī cēraṟka.

akkiṉiyē! iṭammāṟu.
añci oṭuṅki aṭaṅki vāḻum inta
ēḻai eḷiyavariṭam vantu kuṭiyēṟu.
avarkaḷ kaṇkaḷil juvāli.
neñcaṅkaḷil ñāṉa neruppāy eri.
coṟkaḷil cuṭu caramāku.
ceyalkaḷil ālaik kaṉalperukku.
meyn neruppāka mētiṉi eṅkum tirika.

ātijōtiyē! aṉaṟ koḻuntē!
niṉṉai vēṇṭiṉōm
inta eḷiyavar vāḻvu veḷiccamuṟum poruṭṭāka.

tīyē uṉṉai aḻaittaṉam
tīyavaraic ceṉṟutīṇṭutaṟkāka.

cāti iṉa, mata niṟa veṟi
ententa mūlai muṭakkilē kāṇiṉum
avaṟṟai
nīkkamaṟa erintu nīṟākkum poruṭṭāka.

.......

13. intiyāvē nī eṅku celkiṟāy?

mīṇṭum maṉitaṉ iruṇṭa kukaiyuṭ pukuntāṉ
villum ampumāy vēṭṭai viḻaiyum kuṇattiṉaṉāy.
oru vittiyācam
ippōtu avaṉkuṟi caka maṉitaṉētāṉ.

assāmil pāynta ampukaḷ ataṟkuc cāṭci.
āyiram āyiram uyirkaḷiṉ avalakkural
viṇṇai niṟaikka mīṇṭum mīṇṭum
toṇṭaik kuḻiyait tuḷaittup pōṉa ampukaḷ.
tuppākkik kuṇṭukaḷ-

piñcukaḷ, mutirntavai-
pētamiṉṟi ellāmē utirntaṉa.

piṇak kāṭu, iratta veḷḷap perukku
ivaṟṟiṉ naṭuvē kaḻukukaḷ vēṟu.

piṇam poṟukkikaḷāy,
piṇakkuviyaliṉiṭaiyē uyirāṭum ētum
talainīṭṭāvō eṉa
vākkup poṟukka natti vaṭṭamiṭum
kaḻukukaḷ eṉṟavai irurakam.

eṉṉē ivar ciṟumai
piṇak kuviyaliṉ naṭuvē cimmācaṉamiṭa
viḻaiyum vēṭkai,
vēṭṭaiyāṭum maṉitaṉiṉ uccam.

irupuṟamum īṭṭiyum vāḷum ēntiyavar
iṭaiyē camātāṉam vēṇṭi naṭanta
kāntiyiṉ yāttirai eṅkē?
piṇakkāṭṭil tērtal yāttirai ceyyum
ivarkaḷ eṅkē?

intiyāvē, nī eṅku celkiṟāy?
imayamalai ucci eṅkē? iṉṟaiya uṉ
vīḻcci eṅkē?
imayattiṉiṉṟum vaḻintōṭum uṉ puṇṇiyanatikaḷ iṉṟu
pulaimai kuḷikkiṟatē avaṟṟil ēṉinta irattaveṭil?

kuṭilkaḷ tōṟum vaḷartta akṉiyil
vāḻvu cuṭarttiya uṉ paṇṭaiyariṣikaḷ,
aṇmaik kālam varai irunta
ramaṇar, aravintar pōy maṟaiya

pōlikaḷum poymaikaḷum aṉṉak kāvaṭikaḷum
poykkāl kutiraiyāṭṭap putu maṉṉarkaḷum
vāḻvu taruvār eṉṟu vaṟumai koṇṭāyē.

"maṉṉum imayamalai eṅkaḷ malaiyē" eṉṟu
cerukkōṭu pāṭiya niṉ kavikaḷ karutiyatu
veṟum malaiyaippaṟṟi maṭṭuntāṉā?
illai yeṉiṉ,
mānilamītil uṉṉilai iḻivatēṉ iṉṟu?

utaṟu! uṉciṟumaikaḷai utaṟieḻu.
uṉṉil nī uṟuti koḷ.

paṇṭaiya ñāṉattai
iṉṟaiya kālattiyalpukaḷuṭ pāyccum
vittai payil! iruṇṭa niṉ
vīṭṭuḷ cuṭarēṟṟu.

viṭikālaikkatir oḷiyeḻutac cuṭarum
imayattiṉ neṟṟiyeṉa
vāḻvu cuṭarttum vaḻiyaṟika intiyamē.


14. viṭutalaik kuruviyum vīṭṭu muṉṟilum

pārati,
viṭutalai avāviya niṉ
ciṭṭuk kuruvi
eṅkaḷ vīṭṭu muṟṟattilum
mēytal kaṇṭēṉ.

viṭutalait tākattiṉ tuṭippuṉ kuraleṉṟāl
ataṉ itaḻkaḷilum
'viṭu viṭu' eṉṟa atē tuṭipputtāṉ.

muṟṟattil mēyum pōtum
tiṇṇaiyil tiriyum pōtum
vīṭṭu vaḷaiyiṉ mēlum
viṇṇai aḷakkum pōtum
'viṭu viṭu' eṉṟa orē japamtāṉ.

tuyilum kaṭṭilil toṟṟiyum
tūṅkum kuḻantaiyiṉ toṭṭil
kayiṟṟiṉaip paṟṟiyum
'viṭu viṭu' eṉṟē japikkiṟatu.

tāṉiyam poṟukkum pōtum,
kūṭukaṭṭak kuccup poṟukkum pōtum.
'viṭu viṭu' eṉṟa japattai atu viṭavillai.
ataṉ ciṟṟuṭalē
viṭutalaittuṭippiṉ vēka iyakkamāyirukkiṟatu.

talaiyai uruṭṭutalil
ciṟakaik kōtutalil,
kāṟṟu veḷiyil 'jiv'veṉṟa ciṟakutaippil
atē tuṭippu! catā tuṭippu!

nī nēcitta tēcattilum ataṉ
ovvōr aṅkaṅkaḷilum
peṇmaiyil, āṇmaiyil, piṇaikkiṉṟa kātalil
moḻiyil, icaiyil, kavitaiyil, urainaṭaiyil
araciyalil, toḻilil, āṉmīkattil-
itē tuṭippai nī uṭukkolittāy.

"kuṭu kuṭu kuṭu nallakālam varukutu" eṉṟu
nāṭṭukku nalla kuṟi colla
tūkkiya niṉ uṭukkiṉ ovvoru muḻakkilum
viṭutalaik kuruviyiṉ vīccu nikaḻntatu.
'koṭṭu muracu'viṉ atirvilum atē
viṭṭu viṭutalaiyākum vīccētāṉ.

tūkkam eṅkeṅku kauviṟṟō aṅkellām
tuyileḻuppa intat
tuṭippuk kuruviyai nī tūtuviṭṭāy.
uyirttuṭippiṉ uṉṉatapaṭimam,
niṉ viṭutalaikkuruvi.

anta viṭutalaikkuruvi
eṅkaḷ vīṭṭumuṟṟattilum
mēytal kaṇṭēṉ.

cōmpit tuyiṉṟa eṉkuḻantaikaḷai eḻuppi
'turu turu' veṉṟa kuruviyaik kāṭṭiṉēṉ.
cōmpalai utaṟiya avarkaḷil
toṟṟiya tuṭippiṉ uyiroḷi kaṇṭēṉ.
kuruviyiṉ piṉṉāl ōr kūṭṭamē iyaṅkiṟṟu.

viṭutalaik kuruviyōṭu
'caṭukuṭu' āṭum ciṟuvariṉ kūttu.
'viṭṭēṉ viṭutalai viṭṭēṉ viṭutalai'
eṉṟan nāḷil
'caṭukuṭu' āṭiya iḷamaiyiṉ vēkam
eṉṉuḷ
putunaṭai payilum.

viṭutalaik kuruvi!
vīṭutēṭi vantāy nī vāḻi!
niṉ alakitaḻ muṉaiyil em
iruḷ tuyarellām kiḻipaṭukiṟatu.
mūlai muṭakkukaḷ, nāṭi narampukaḷ tōṟum
viṭutalai vīccōṭṭam nikaḻkiṟatu.

ciṭṭukkuruvī!
eṭṭuttikkum paṟantoru cēticol
viṭṭu viṭutalaiyāṉōm nam
kaṭṭukaḷ yāvum aṟuntaṉa vāmeṉṟu.
kuṟi coṉṉāṉē antak
kuṭukuṭuppaik kāraṉ!
avaṉ
kātilum mella ic cētiyaip pōṭu!


15. vimarcaka vikaṭaṅkaḷ

nūl veḷiyīṭu oṉṟu nikaḻntatu.
nāl vakaik kiriyaikaḷum naṭantēṟiyapiṉ
'nūlai ivar vimarcippār' eṉṉavum
eḻuntār oruvar eḻuttāḷar.

vantār araṅkil capaiyai
vaṭivāka nōṭṭam viṭṭē
eṅkō oru mūlaiyil iruppōṉai
ilakkiyattil eḷiyōṉākac
cintaiyil 'pāvam' koṇṭu
ciṉṉac cerumalōṭu ārampittār.

"...eḷimaiyāy viḷakkap pōṉāl
itaṟkoru katai colvēṉ" eṉṟu
katai collat toṭaṅki maṉuṣaṉ ōr
kaḻutaiyiṉ mēlē toṟṟi
kaḻutaiyai viṭṭiṟaṅkip piṉṉoru
kutiraiyiṉ piṭari mayir piṭittēṟiyap
peruveḷic cavāri ceytu piṉ
kutirai viṭṭiṟaṅki uṭaṉē
kuraṅ koṉṟiṉ vālaip paṟṟi....

ippaṭiyē
katai kataiyām kāraṇamām
kāraṇattukkōr kataiyām eṉṟu
palakuṭṭi īṉṟapaṉṟiyaip pōla
kuṭṭikkaikaḷai īṉṟa kaḷaippil
kulaitaḷḷi niṉṟavēḷai

kuṭṭik kataikaḷiṉ kumpaliṉ iṭainaḻuvi
vimarcaṉam mella eṅkō viṭai yūrntēkiṟṟu.

viṭai peṟukiṟēṉ eṉṟu ivarum
vimarcaṉam aṉṟu tamatu
'vikaṭaṉam' muṭittuk koṇṭē,
katiraiyil amarntār allar
tamatu
kaivākaṉam ivarntāraṉṟē!
........

16. kāṟṟuḷḷapōtē....

tūṟṟikkoḷ naṇpa
kāṟṟōṭṭam cātakamāy uḷḷa taruṇamitu.

ettaṉai nāḷtāṉ
cuppaṟṟa kollaikkuḷḷēyē puraṭcic
culōkaṅkaḷ vitaittapaṭi.....?

pōkkaiyum māṟṟi putuc culōkaṅkaḷum
vitaikkak kaṟpōm illaiyeṉil
nāḷai namakkellām nāṟkāli yārtaruvār?

varkkak kaṭalil tūṇṭiviṭṭu itukāṟum
vayiṟṟaik kaḻuvivantōm.
piccaip piḻaipputtāṉ
aṇmaiyil
pēriṉavātap puyalkaḷiṉāl kālanilai
cīraṟṟup pōyiṟṟē eṉ ceyalām?
'cevvāṉam' karukkalilē centiruḷa
poymāṉāyp pōyiṟṟē nam 'varkkap puraṭci'
iṉiyum,
'muṟpōkkil' vīṇāy
mutali muṭakkivaittu
eṉṉapayaṉ?
cintittāy;
'nīṇṭapayaṇam' iṭainiṟutti vaittuviṭṭu
mukamūṭi vēṟaṇintu mukāmiṉai māṟṟikkoṇṭāy.
'iraval tāynāṭu' tāṉ iṉṟu,
evarkkum kai koṭukkiṟatē!

kāṟṟut ticaimāṟak kaṭalōram
nīrōṭṭam pārttu
pāyiḻuttu viṭṭīr pakkuvamāy;
uṅkaḷ pōlittaṉaṅkaḷ, 'puṉaikataikaḷ' cakitam.

ikkaṇam
kalam cērntirukkum akkaraiyil.
tiraikaṭa lōṭiyun tiraviyam tēṭukeṉṟa
paḻantamiḻar varicaiyil nīvirelām
iṉṟaiya vāriceṉa nāṉaṟivēṉ.
niccayamāy orukāl
vaṅkak kaṭal muḻutum
kappal viṭuvīr kāṇ!

eppaṭi viyāpāram?
eḻuttu vilai pōkiṟatā?

iṅkutāṉ emmavar koṭṭiya
ceṅkurutiyelām kuṭamkuṭamāyc
cēmittiruppāyē naṉavōṭaiyilē.
uttikaḷil vallavar nīr
iṉiyeṉṉa? uṅkaḷ
'cemporuḷ' naṉṟāyc celavākum.
ūṟṟup pēṉaiyiṉ uṭpey teḻuta
kālam muḻutumtaṉ kāṇumē eṅkaḷ
kaṭṭipaṭāp paccairattam.

ētō eṅkaḷ ayaṟpulattil kuṭiyēṟi
ērpiṭittīr ēlēlō eṅkaḷ piracciṉaiyai
vitaittup payirākkip pōraṭittu,
polieṭuttup pōṣākkōṭu iruṅkaḷ.

maṟṟuṅkaḷ,
ēruḻavar pāṭṭāḷi ivarellām
pēriṉavātak kurutic cakatiyiltāṉ
nitamum puraḷkiṟār.
vāyōyāmal nīṅkaḷ ellām
pēciya tēcīyam varkkappōrāṭṭam
ivaiyellām
tikaittuppōy niṟkiṟatu.

vēṟeṉṉa?
muṉ kaḻaṟṟivaittuppōṉa mukamūṭikaḷ vīṭṭuk
kōṭiyuḷ pakkuvamāyk koḻuvik kiṭakkiṟatu.
piṉṉorukāl
tirumpiyum aṇintukoḷḷat
tēvaippaṭumeṉṟa uṅkaḷ
tīrkkataricaṉam vāḻka....vāḻka...!
.....

17. miṉṉiyakkam

nāṉ cantitta oru māṉuṭa nēyaṉ -
māṟṟattai virumpum eṉa maṉatuṭ kaḻiyōṭi
pōrttiya poym mēlōṭukaḷ poṭiyutira
'ūṟṟuk kaṇ uṉakkuḷḷē'
uṟṟup pār eṉṟavaṉ
iṉṟeṉ pulaṉetir illaiyeṉum pōtu....

mūccaṭaṅkic cākilum mukkuḷittu āḻkaṭalil
muttukkaḷai muyalvōm eṉak
kattum alai kaṭalil eṉakkōr
kaṭṭumaram tāṅkiyavaṉ
iṉṟeṉ pulaṉetir illaiyeṉum pōtu.....

toṭuvāṉait toṭamuṉṉam paṭakiṉ
tuṭuppukaḷai iḻantateṉa
nāṉ koṇṭa tuyariṉ naṭukkaṭal....
nīnta muṭiyā neṭun tolaivu....

nirappa muṭiyā ōr iṭaiveḷi
neñcilōr paḷḷamāyk kuḻiya
ēkkam oṉṟeḻuntu eṉṉuḷ
veṟumai kaṭum kāṟṟāy tirintalaiya...

vāṉ koṇṭa nakṣatraṅkaḷōṭum
vayal koṇaṭa veḷiyōṭum

kaṇ cōra niṉṟu

viṇṇiḻiyum tārai vīḻtukaḷil
vētaṉaiyiṉ ūcaviṭṭu....

viḻutukaḷiṉ mēluyarap paḻuttirunta
am māṉuṭap paḻattai
niṉaintu niṉaintu neñcam piḻintatu
cōkaracam.

cōkam piḻiyavā ammāṉuṭam paḻuttatu?
neñcak kuḻiyil vantutaittatu oru
mantirak kural atirvu.

'alla' eṉṟaṭutta kaṇam
ñāṉan teṟikka maṉarēkaikaḷ paḷicciṭa
mēṉimuḻuvatumē ōr miṉṉōṭṭam nikaḻntateṉa...

'miṉṉuyirppai' eṉṉuḷ muṭukkiyatār?
veḷiccamoṉṟu veḷḷi vīti kiḻikka
piṉ tirumpiṉēṉ
ulukkiṟṟu eṉṉai ōr uruvam.

mīcai varuṭiyavāṟu miṉṉuyirkkum
tūya oḷivikacippuk kaṇṭēṉ
kaṉavaṉṟu;
nitarcaṉantāṉ.

(mu.taḷaiyaciṅkam niṉaivāka.)
......

18. eṅkaḷ vītiyai emakkeṉa mīṭpōm

vītiyil pōkumpōtu vipattu nērātirukka
vitimuṟai uḷḷaṉa; vitimuṟai uḷḷaṉa.

vitimuṟai iruntum vitimuṟai iruntum
otuṅkiyē cellum pātacārikaḷiṉ
uyirkaḷukku ētum uttaravātamē illai.

uṟumiyē cellum rāṇuva untukaḷiṉ
uḷḷiruntu iyaṅkum tuvakkukaḷālē
entanēramum ivartalai citaṟalām
entac camayamum emtalai uruḷum.

otuṅkiyē celliṉum otuṅkiyē celliṉum
emmuyirkku iṅku uttaravātamē illai.

cētikaḷ varuvaṉa nāḷ tōṟum
vītiyiṉ naṭappukaḷ vipattukaḷ allavē.

2

ippōtellām
ematu nakarattu vītikaḷ
kāvaṟ karuvip pēykaḷukkeṉṟē
eḻutap paṭṭatāyp pōṉatē pōlum.

'evaraiyum cuṭalām vicāraṇaiyiṉṟiyē
erikkalām aṉṟi putaikkalām' eṉṟu
iyaṟṟappaṭṭa putiya vitikaḷāl
kurutiyil tōyum nikaḻvukaḷ iṅkē.

iruḷukkum iruṭpulaiyarkkum eṉṟē
viṭappaṭṭuppōṉa eṅkaḷ vītikaḷil
veḷippaṭuvōrellām
cuṭappaṭalām terunāykaḷaippōla.
ekkaṇamēṉum ekkaṇamēṉum
emakkitu nikaḻalām.

kurutiyai uṟiñci uṟiñcik kuṭittē
koḻuttup pōkum iravukaḷ nīḷalām;
kaṭṭitta rattamāy iravukaḷ taṭikkalām.

vītikaḷai iruḷarakkaṉē āḷa
miṉviḷakku aṇaittē vīṭṭiṉuḷ
kūṭiyiruntu pīti vaḷarppavar mattiyil
ettaṉai iravukaḷ ippaṭik kaḻiyalām?

kurutiyai uṟiñci uṟiñcik kuṭittē
koḻuttuk kiṭakkum iruḷarakkaṉait taṟikka
kōṭari ēnti yār veḷivaruvār?

vīṭṭiṉuḷ patuṅki iruntē pītiyil
ōrirā īrirāk kaḻiyalām;
ettaṉai iravukaḷ ippaṭik kaḻiyalām?

ettaṉaik kālam eṅkaḷ pūmiyai
iruḷarakkaṉiṭamē oppaṭaittirukkalām?

atō
tūrattē vīḻum eri naṭcattiramalla.
uṉ ayalavaṉ vīṭṭu mukaṭṭilē arakkar
vīci eṟiyum tīppantam.

tūrattu iṭiyalla
atō aṭutta vīti vaḷaivil
avaṉ tīrkkum vēṭṭoli.

vīṅkiruḷ nikaḻvukaḷ ivaiyē āka
vīṭṭiṉuḷ uyirōṭu ettaṉai nāṭkaḷ?
vīṭu niṟainta pīti viṭuttē
kōṭari ēnti aṉaivarum varuka.

eṅkaḷ iravai emakkeṉa mīṭpōm
eṅkaḷ vītiyai ematē ākkuvōm.

iṉṟaiya iravai avaṉiṭam iḻantōm.
iṉivarum pakalum emateṉpatillai;
eṅkaḷ vītiyai avaṉiṭam iḻantapiṉ
eṅkaḷ muṉṟilum emateṉṟillai.

eṅkaḷ muṉṟilum eṟitta nilavumāy
iṉpuṟu nāṭkaḷ eṅkē tolaintaṉa
iruṭṭuḷ cīviyam ettaṉai nāṭkaḷ?

vīṭu niṟainta pīti viṭuttē
kōṭari ēntiyē yāvarum varuka
viḻutukaḷ ūṉṟiya iruḷarakkaṉait taṟippōm.

eṅkaḷ vītiyai emakkeṉa mīṭpōm;
eṅkaḷ muṉṟilai niccayam ceyvōm.


19. tūtu

naṇpa,
niṉakkāka nekiḻum eṉ neñcu;
niṉṉiṉiya tuṇaikkākavuntāṉ.

tuṉpamēcūḻa mukāmiṭṭa
tuyarvataik kūṭattuḷ
neṭuntuyaruṟum
viṭutalainēcariṉ nilaiyeṇṇi
nekiḻumeṉ neñcē

yāroṭu nōkalām?
yārk keṭutturaikkalām?

vītiyil kaṇṇuṟum naṇparoṭu
um tuyar pēcavum vāyeḻātu
kucukucukkum emakkuḷ
uṇarviṉ nacivē uṟuttum peritāy.

nīṭṭiya tuvakkukaḷiṉ nerukkuṟalil
mūṭṭukaḷ tēṭi muṭaṅkum pūccikaḷāy
māṉiṭavar nāmiṅku maraṇattuṭaṉ campāṣikkiṟōm.

kūṉip pōṉa koḷkaiyar colkiṟār
"maḻai kālattil nuḷampukaḷōṭu
paḻakkappaṭukiṟatu pōla
paṭaiyiṉarōṭum paḻakkappaṭuvōm" eṉṟu,
ētō periya pakiṭi oṉṟai utittavar
pōla urakkac cirittapaṭi.

teriyāmal kēṭkiṟēṉ naṇpa,
nuḷampiṉ kaṭiyiṉ valiyā numakkelām?
koṉṟu pōṭum koṭumaikaḷ iṅkelām
kocukkaṭi pōlvatoṉṟā?
pukaiyiṭṭu viraṭṭiṉāl kalaiyumō
kocukkaḷaippōl ikkoṭumaikaḷ?

talaivarum avarkaḷ ciṟumaiyum ciṟumatiyum
iṉṉum iruntavāṟē.

ciṟaiyuḷē vataipaṭum
viṭutalai nēcar nilai kaṇṭu
nekiḻātār ivar ceykai,
neñcuḷ muḷḷāy neruṭumē.

naṇpa,
niṉakkāka nekiḻum eṉ neñcu;
niṉṉiṉiya tuṇaikkākavuntāṉ.

niṉ tuyar nikaḻvu eṉ ceviyuṟu
kaṇattil, nāṉ
tuṇukkuṟṟēṉ
toṭarntu naṭukkuṟalāyiṟṟeṉ neñcam.
pēriṉavāta oṭukkumuṟai araciṉ
irāṭcatak karam iḷaiñariṉ toṭaṅki
matakurumār, kalaiñar, puttijīvikaḷ mēlum vīḻntāyiṟṟu.
iṉi eṉṉa?
"pattut talaikaḷum irupatu karaṅkaḷum
tikkellām tēṭivarum."

eṉ ceytōm?
veṟum vāyc collil vīrarāy
vaṉtuyarkaḷaiyum valimai illōmāy
eṉputōl pōrttiruntu
eṉ ceytōm?
kaiyil veṟumaṉē
eḻutukōl tarittōm.

naṇpa,
niṉakkāka nekiḻum eṉ neñcu;
niṉṉiṉiya tuṇaikkākavuntāṉ.

antanaḷḷiravil,
naṭcattiraṅkaḷum naṭuṅkit tuyaruṟum anta
naḷḷiravil
iruḷiṉ pulaiyarkaḷ vantu
katavait taṭṭiṉār.

katavait tiṟanta kaṇattiṉil
nīṭṭiya tuvakkukaḷiṉ kattimuṉai umatu
neñcil aḻuttavum,
avarkaḷ naiyap puṭaikkaiyil
elumpukaḷ naṟukkeṉṟa pōtilum
naṭukkuṟṟiruppāyō naṇpa
anta naḷḷiraviṉ tiraṭciyil
nīyum niṉ tuṇaiyum?
nāṉaṟivēṉ nīvir
yārkkum añcā neñcuram uṭaivīr;
etaiyum etirkoḷḷum āḷumai peṟṟīr.

eṉiṉum
naṭuṅkā nāṭṭattu naṇpa,
itu kēḷ
niṉakkum tuyar vataiyuṟum
viṭutalai nēcar evarkkum itu poruntum.
kuḷirāl naṭuṅkutalum tīyāl cūṭuṟutalum ilātatu
ātmā!
irumaikaḷ ataṟkillai
eṉpatu vētam.

ātaliṉ
naṭuṅkutal tavirkka ātma naṇpaṉē.

vētam apiṉi eṉṟu nī viyākkiyāṉippāy
eṉiṉum iṅku
ōtum uṇmai uyirt tuṇaiyāmē.

naṭuṅkutal vēṇṭā.
niṉatu
cuyēccā valuviṉ keṭṭiyāl
uṭal-maṉat taḷa vali kaṭantavaṉ ākuka.

vilaṅkukaḷ umatu karaṅkaḷaip piṇikkalām
viṭutalai mūccai vilaṅkukaḷ eṉ ceyum?

vīṟu koḷ!
vārkaṭal tāṇṭiya rāmatūtaṉiṉ
ōrmamum mūccum umakkuḷum eḻuka!

viṭutalaip paṟavaiyiṉ tolai nōkkum
vīccum uḷvāṅkuka viṟalōy.
.....

20. ciṟakaṭippukaḷ eṉṟum ciṟaippaṭā

iruḷ atirntatu
velik kaṭaic ciṟaiyiṉuḷ
kaivilaṅkukaḷum kataṟiviḻa
iruḷatirntatu ciṟaiyiṉuḷ.

iṅkō eṅkaḷ
hirutayam atirntaṉa.

kai vēṟu kāl vēṟāka
ciṟakarintu kiṭantavō paṟavaikaḷ
tuṭittiruppīrē tōḻarē.
nīṅkaḷ eḻuppiya
tīṉakkuraloli,
kēḷāc ceviṭariṉ mattiyil
mella mellat tēyntu pōka
maraṇittuk kiṭanta mayāṉa amaitiyil
mūlaiyiruṭṭil mukkāṭiṭṭu
nīti tēvatai tūkkilē toṅkiṉāḷ.

2

coṉṉārkaḷ
velikkaṭaic ciṟaiyiṉuḷḷiruntu
"aiyā ammā" eṉṟu tamiḻil
alaṟum kuralkaḷ ceviyaik kiḻittatāy
ūci iḻaikaḷāy uyir narampaiyē
ūṭuruviya akkuralkaḷ
kēṭṭatu cila nimiṭaṅkaḷētāṉ.

ataṟkuḷ
ciṟaik kūṭattiṉ mēlāyp paṟanta
'helikopṭariṉ' iraiccalil
avalak kuralkaḷ amukkappaṭṭaṉa.

kālan tōṟum ippaṭiyētāṉ
eṅkaḷ kuralkaḷ nacukkappaṭṭaṉa
iṉṟō ematu kuralvaḷaikaḷum.

arakkaṉ viritta āyiram karaṅkaḷ
tikkukaḷ tōṟum muḷaikkat toṭaṅkiṉa
eṅkum oṭukkum karaṅkaḷiṉ iyakkam
eṅkaḷ mutukiṉ mēlāy
ataṉ niḻal iṟakkam.

eṅkē tiṭīreṉṟu avaṉ karam muḷaikkum,
eppōtu eṅkaḷ kuralvaḷai neriyum
eṉpatai aṟiyōm.

cantiyil cālaiyil
oḻuṅkaiyil, muṉṟalil
eṅkum muḷaikkalām
eṅkaḷ vīṭṭiṉuḷḷum muḷaikkalām.

tuvakkiṉ vicaikaḷ aḻuttap paṭukaiyil
vīṭukaḷ tōṟum piṇaṅkaḷ viḻalām
vītikaḷ cuṭukāṭāy māṟalām.

eṅkaḷ nāṭē emakku
ciṟaik kūṭamāyiṟṟu
nāṅkaḷ kaitikaḷ
viṭutalai keṭṭōm.

kaikaḷil maṭṭum vilaṅkukaḷ illai
āyiṉum
emmaic cuṟṟilum vilaṅkukaḷ, vilaṅkukaḷ.
vilaṅkukaḷ eṉpatum tavaṟē;
"vilaṅkukaḷum kaṇ putaikkum"
nikaḻvukaḷ emakkiṅku nērnta piṉṉālum
āṭcipīṭaṅkaḷai alaṅkarittirukkum
alakaikaḷ āṭciyil
iṉiyum aṭimaic ciṟaippaṭu vāḻvā?
iṉiyum narakil iṭarppaṭal naṉṟā?

illai illai illai eṉṟeḻuvōm
iṉimēl aṭimaikaḷ illai eṉṟeḻuvōm
vīḻntu keṭṭālum viṭutalai maṇṇiṉ
puḻutiyil aṉaivarum oṉṟāy vīḻvōm
iḵtu uṟuti eṉṟeḻuvōm.

viṭutalaivāṉam kāṇātu maṭinta
ciṟaip paṟavaikaḷē
uṟutik kuṉṟēṟi niṉṟivai uraittōm
em kural kēḷīrē.

viṭutalai nōkki unti eḻunta um
ciṟakaṭippukaḷ ematu uṇarvukaḷiṉ
iṉṉum iṉṉum tuṭippai ēṟṟum,
viṭutalai vīccai uṭukkolittē naṭakkum.

(1983 julaik kalavarattiṉpōtu ciṟaiyuḷ kolaiyuṇṭa pōrāḷikaḷiṉ niṉaivāka.)
........

21. puttariṉ mauṉam eṭutta pēccukkural


itō
eṉatu veḷinaṭappukkāṉa pirakaṭaṉam

neṭuñ cālaikaḷtōṟum niṟuviya eṉatu
cilaikaḷiṉ muṉṉē
maṉitariṉ niṇamum kurutiyum elumpum
paṭaiyal ceytōrē

itō ēṟṟukkoḷḷuṅkaḷ
eṉatu veḷinaṭappukkāṉa pirakaṭaṉam.

pauttattiṉ pērāl tōraṇam kaṭṭiya
vītikaḷ tōṟum nīṅkaḷ nikaḻttiya
iṉacaṅkārap peraharākkaḷiṉ piṉṉarum
iṅkē eṉakku alaṅkāra irukkaiyō?

cūḻavum neruppiṉ vekkai tākkavum
pōtimarattu niḻalum eṉai āṟṟumō?
vekkai tāḻavillai; veḷinaṭakkiṟēṉ.

puḻuti paṟanta vītikaḷ eṅkum
kuruti tōyntu pulaimaiyiṉ cuvaṭukaḷ.

vilakic celkaiyil
kālviralkaḷil ētō taṭṭuppaṭukiṟatu.
pēriṉavātap pacikku maṉitak kurutiyai ēntip
paruki eṟinta pikṣā pāttiram.

orukaṇam
amuta curapi eṉ neñcil
mitantu piṉ amiḻkiṟatu.

eṅkum vītikaḷil iṉacaṅkārattiṉ
maṅkāta aṭaiyāḷaṅkaḷ
ō! eṉmaṉatai neruṭukiṟatu.

iṉṉum kāṟṟilēṟiya antap
paṭapaṭappum patakaḷippum aṭaṅkavēyillai.

eḻumpiya avalakkuralkaḷiṉ etiroli
kāṟṟilēṟik kalanteṅkum
ēṉ? ēṉ? ikkoṭumai eṉṟaṟaikiṟatē!

ivai kēṭṭatillaiyā umakkelām?

eṉakkuḷ kēṭṭatē!
itayam muḻutaiyum cāṟāyp piḻintatē!
ō.....
itayamē illā uṅkaḷai inta
etiroli eṅkē uracic cellum?
cantikaḷ tōṟum eṉṉaik
kallil vaṭittu vaittuk
kallāy irukkak kaṟṟavarmītu
karuṇaiyiṉ kāṟṟu eppaṭi uyirkkum?

maṉaccāṭci uyirōṭiruntāl vītiyelām
maṉita iṟaiccik kaṭaikaḷ virittu
māṉuṭattai vilai kūṟiyiruppīrō?
kurutiyāl eṉṉai apiṣēkit tiruppīrō?

velikkaṭai aḻukkukaḷ uṅkaḷ vīrattiṉ peyarā?
ō! ettaṉai kurūram.

ittaṉai kurūraṅkaḷum koṭumaikaḷum
eṉatupēriltāṉ arccikkappaṭṭaṉa; araṅkēṟi āṭiṉa.

eṉatu peyarāltāṉ ākkiramippu, aṭakkumuṟai.
eṉatu peyarāltāṉ iṉap paṭukolai
kuruti apiṣēkam ivai ellāmum.

uṅkaḷ ākkiramippiṉ ciṉṉamāka
nāṉ aṟimukappaṭuttappaṭṭirukkum iḻinilai.

nāṉ pōtitta aṉpu, karuṇai ellām
kallaṟaikkuḷ pōkkiya
putaikuḻi mēṭṭil niṉṟu eṉcilaikaḷaip
pūcikkiṟīr
uṅkaḷ neñcil uyirkkāta eṉṉai
kallil uyirttiruppatāyk kāṇum uṅkaḷ
kaṟpaṉaiyai eṉṉeṉpēṉ?
nāṉō
kallalla; kallil vaṭitta cilaiyumalla.

kaṇṭatuṇṭamāy avarkaḷai nīṅkaḷ
veṭṭiyeṟinta pōtellām
utiramāy nāṉē perukivaḻintēṉ
nīṅkaḷ ataṉaik kāṇavēyillai.

kaivēṟu kālvēṟāyk kāṭṭilē kiṭantu
'tākamāyirukkiṟēṉ' eṉṟu kataṟiyatum nāṉē
ak kataṟal um cevikaḷil viḻavēyillai.

kallāy iruntīr appōtellām.

āṇavan taṭitta uṅkaḷ pēriṉavātak kūṭṭumaṉam
eṉakkuḷ maṟaintu koṇṭa ettaṉippē
eṉṉai veṟuṅ kallilmaṭṭum
kaṇṭataṉ viḷaivaṉṟō?

nāṉō kallalla; kallilvaṭitta cilaiyumalla
māṟutal iyaṟkai niyati eṉṟa
uyirnilai oṭṭattiṉ untu caktināṉ.
kallalla; kallē alla.

eṉatu rājāṅkattaiyē utaṟinaṭanta eṉṉaik
kallākkiviṭṭu uṅkaḷ
ciṅkaḷa pautta rājāṅkattuḷ
cimmācaṉam tantu ciṟaivaikkap pārkkiṟīr.

yārukku vēṇṭum uṅkaḷ
ākkiramippuk kuṭaivirippiṉkīḻ cimmācaṉam?

nāṉ viṭutalaikkuriyavaṉ.
nirvāṇam eṉ piṟappuṭaṉ kalantatu.

ciṅkaḷa pauttattuḷ ciṟaiyuṇṭa umakkelām
eṉatu nirvāṇa viṭutalai rājāṅkattiṉ
vistīraṇam
puriyātu aṉparē
pirapañcam mēvi irunta eṉrājyam
pēraṉpiṉ koluviruppu eṉpataṟiyīr;
vaḻiviṭuṅkaḷ veḷinaṭakka.

4

neñcil karuṇaipūkkāta nīṅkaḷ
tūviya pūkkaḷilum kurutikkaṟai;
cūḻavum kāṟṟilē orē kurutineṭil.

ō! eṉṉai viṭuṅkaḷ
nāṉ veḷinaṭakkiṟēṉ--
eṉṉaip piṉtoṭarātīr irattamtōynta cuvaṭukaḷōṭu.

nāṉ pōkiṟēṉ,
kāloṭinta āṭṭukkuṭṭiyum nāṉumāy
kaiyoṭinta makkaḷiṉ tāḻvāram nōkki,
atutāṉ iṉi eṉiruppiṭam.

varunti aḻaitta perum pirapukkaḷai viṭuttu
or ēḻaittāciyiṉ kuṭiliṉ tāḻvārattil
viruntuṇṭavaṉ nāṉ.

at tāḻvārattil uḷḷavarkaḷiṭantāṉ
eṉakkiṉi vēlaiyuṇṭu.

nīṅkaḷ aṟivīr
varalāṟṟil eṉmauṉam piracittipeṟṟatu.
āṉāl, nāṉ mauṉittirunta cantarppaṅkaḷō vēṟu.

ippōtō
eṉmauṉattuṭ puyaliṉ kaṉam.

orunāṭ teriyum

aṭakkap paṭṭavar kiḷarntē eḻuvar
appōteṉ mauṉam uṭaintu citaṟum;
avarkaḷiṉ eḻucciyil
veṭitteḻum eṉpēccu!


22. putu yukac caṅkoli

ūtaṭā caṅku!
ūtaṭā caṅku!

kalaiñāṉa yukamiṉṟu viṭikiṉṟa kālam
kalieṉpāṉ aracāṭci maṭikiṉṟa kālam
kaliceyta pētaṅkaḷ kaliceyta pāvam
iṉiyillai emak keṉṟu ūtaṭā caṅku

ūtaṭā caṅku
ūtaṭā caṅku

eḻuttōṭu naṭaimuṟai vēṟu vēṟāka
toḻukaiyum vāḻkaiyum vēṟu vēṟāka
naṭikkiṟār avarpōṭum vēṣaṅkaḷellām
poṭip poṭiyākuteṉ ṟūtaṭā caṅku

ūtaṭā caṅku
ūtaṭā caṅku

vētaṅkaḷaik kūṭa cāṭcik kiḻuttu
cāti iṉamata pētam viḷaikkum
caṇṭāḷarait tarmam cummā viṭāteṉak
cattiyamūcceṭut tūtaṭā caṅku

ūtaṭā caṅku
ūtaṭā caṅku

tarma atarmap pōr vantu mūḷkaiyil
tarmamē vellum eṉappaṟai cāṟṟiyē
valampuri tūkkiṉāṉ kurukṣēttirattilē
vantaṉaṉ mīṇṭu meṉ ṟūtaṭā caṅku
vantatē putuyukam ūtaṭā caṅku.

ūtaṭā caṅku
ūtaṭā caṅku
........

23. nilavum nekiḻvum

1

nilāk kālattu vaḻippayaṇaṅkaḷ
eṉakku mikavum iṉimaiyuṭaiyaṉa.

maṇal pōrtta vītikaḷ tōṟum
niḻal vīḻttum neṭu maraṅkaḷūṭē
vaḻiyum nilavil naṉaintavāṟu
naṇparkaḷuṭaṉ naṭattal
eṉakkup piṭikkum.

pañcupōla oṟṟi oṟṟit
tuṉpam tuṭaikkum nilaviṉ tūymai
neñcu kaḻuva nekiḻntē naṭanta
taṉivaḻip payaṇaṅkaḷ
iṉ-tuyar icaiyāy
iṉṉum neñcil etaiyō kiḷarttum.

nilavē
iṉpam tarukiṟāy
tuyarum corikiṟāy
itaṉāltāṉ nī iṉimaiyuṭaiyāyō?

eṉṟō orunāḷ cittikkum
nīḷvaḻip payaṇaṅkaḷil
niṉatu kūṭṭu
ō! evvaḷavu iṉitu.

pālattiṉūṭē pēruntil cellukaiyil
kaṭalil irumaruṅkum vaḻintūrum
veḷḷi vāppiltāṉ maṉacu
eṉṉamāy urukip pōkiṟatu.

nekiḻntu nekiḻntu
nekku nekkuruka
tuyaril mokku viṭumē
iṉpat tuḷir nilā.

2

annāḷil
kirāmiyam uyirttuk kiṭanta annāḷil
inta nilavukkum emakkuḷḷum tāṉ
evvaḷavu contam koṇṭāṭal;
nilāvoḻukum muṉṟalkaḷiltāṉ
ettaṉai nikaḻvukaḷ.

nilāccōṟu uṇṇal
nilā ūñcal āṭal
pāyiḻaittal, kiṭuku piṉṉal
tōṭṭattuk kiṇaṟṟil
tulāmitittu nilā iṟaippu
ellāmē nilaviṉ kuṭai virippiṉkīḻ nikaḻntavai
uḻaippilum eṉṉavōr ullācam iruntatu.

aṟuvaṭai muṭinta nelvayalkaḷil
neṟpōraṭittal
nilavoḷiyiṉ kīḻttāṉ
evvaḷavu rammiyamāṉatu.
vaikkōṟ pōriṉ mēlēṟi niṉṟu pārttāl
vayalveḷi eṅkum
pālvārttuk kiṭakkum nilavu
tāymulaiyiṉ niṉaivu tarum.

ellām muṭintu
neṟpotikaḷuṭaṉ vaikkōṟ pōruñ
cumantapaṭi mella
acaiṭai pōṭum māṭṭu vaṇṭikaḷ;
vaṇṭikaḷiṉ piṉṉē nāṅkaḷ.
vayaṟkāṟṟu vantu mutukai varuṭum
pirivāṟṟāk kātaliyiṉ toṭumeṉ karamāy.
tirumpip pārttāl
piṉṉilavil,
vaḷamellām aḷḷit tantuviṭṭa
vayalveḷi
vaṟitē kiṭakkiṉṟa cōkam
neñcaip piḻiyum
tuyar-iṉ icaiyāy
etaiyō kiḷarttum.

3

nilavukkum icaikkum
ētum atyanta uṟavu uṇṭā eṉṉa?
nilavilē pāṭalām:
nilavum pāṭumē!
emmuḷḷē atu etaṉaiyō mīṭṭa
ataṉ veḷippāṭu icaiyāyk kiḷarumē;
uḷḷārnta kītattiṉ uruveḷippāṭu.
niṟainilā ōr
icaip pantāyt terivatillaiyā?
eṉakku appaṭittāṉ tōṟṟum
ōr icaittēṟal
nilavoḻukkum icaiyoḻukkē.
vēṇṭumeṉṟāl kēṭṭup pāruṅkaḷēṉ
nilavoḻukkuṇṇum cātakap paṟavaiyai,
niṟaiyac collum.

nilavoḻukkuṇṭu
icaipayiṉṟa kataiyai
nāṉum colkiṟēṉ kēḷuṅkaḷ.
orunāḷ iravu
naṇpar mu.po.vum nāṉum oṉṟāka
rayilil payaṇittōm.
natiyōramāka rayil ceṉṟu koṇṭiruntatu.
natiyōram kāynta meṉmaṇaṟ parappeṉa
neḷitaru mēkat tirainīkki
nilākkīṟṟu eṭṭip pārttatu.
yaṉṉal ūṭāka,
tuyartōynta oru tōṟṟam.

mu.po.*vukku itu
nīlāvaṇaṉiṉ kavitaik** kīṟṟoṉṟai
niṉaivu paṭuttiṟṟu.

"piṇiyil tēyum nilaviṉ niḻalnam
piṉṉāl toṭarum muṉṉē
ōō vaṇṭik kārā
oṭṭu vaṇṭiyai oṭṭu."

nāṉkēṭṭēṉ:
"itaṟku icai urukkoṭuttup pāṭiṉāl...?"
"pāṭalām."
pāṭiṉōm.
icaipiṟantu emaimaṟantu pāṭiṉōm.
nilavum icaiyum rayiliṉ katiyum
oṉṟai yoṉṟu
tuyaril tālāṭṭa
rayilum 'kōṭṭai' cērntapiṉṉālum
icaiyiṉ niḻalem piṉṉāl toṭarntatu.

nilaviṉ kīṟṟuk kiḷarttiya anta icai
nilāk kālaṅkaḷil ellām
eṉṉuḷ eḻuvatum nekiḻvatum
iyalpāyiṟṟu.

4

ippō tellām
nilavukkum emakkuḷḷum irunta
uṟavil virical; ōr nekiḻvu.
icaikkulainta vāḻvu ematu.

nilavu poḻintu koṇṭutāṉ uḷḷatu
kūṭavē tuppākki vēṭṭukaḷum
pīraṅkik kuṇṭukaḷum poḻikiṉṟaṉavē.
muṉṟalil niṉṟapaṭi nāṅkaḷ
nilavil kuḷittē palanāṭkaḷ.

nilāk kāla payaṇaṅkaḷum niṉṟu pōyiṟṟu,
vītikaḷil ellām-oḻuṅkaikaḷil kūṭa
iruḷiṉ pulaiyarkaḷ.
tiṭīreṉṟu
kuṇṭukaḷ tuppākki vēṭṭukaḷ
koṭṭum ōcaikaḷil
iraviṉ curuti kalaikiṟatu.

iruntāṟ pōleḻum tīyiṉ cuvālaikaḷ
viṇṇeḻuntu
nilavaic cuṭukiṟatu.
eṅkaḷ neñcaiyumtāṉ.

oḷipōyiṟṟu; iruḷcūḻntu
vāḻvu kuṭipōyiṟṟu.
vītikku varavum viṭutalai keṭṭapiṉ
nilaveṅkē poḻinteṉṉa?

viṭutalaip pūmiyil niṉṟavāṟē
mīṇṭum
nilāvoḻuk kuṇṇum
nāḷē eṅkaḷ tirunāḷākum.
atuvaraiyil pōyt tuyilāmal
antanāḷ nōkki
nām nakarvōm,
oḷiniṟai pūmi oṉṟē kuṟiyāka.


* kaviñar mu.poṉṉampalam
** īḻattu muṉṉaṇik kaviñarkaḷam oruvar.
.....

24. nilavukku eḻutal

yāriṭṭār cāpam inta nilavukku?

kaṟaiyōṭu uṭaṉ piṟantum
kaṇṇai uṟuttātu
kālamelām poḻinta
nilavukku nērnta teṉṉa?

kāviya kālak kaṉavē citaintateṉa
iṉṟu veṟuṅ kuṟumatiyāy...
yāriṭṭa cāpamō?

kālaṅ kālamāy kaṉṉiyarkku utāraṇittum
"nilaviṉ tukilaik kalai" yeṉṟu
uṭuttiyum urintum
vēcaiyāṭit tīrtta kaviñariṉ
veṟittaṉam ōya
'kāviya nilā'viṉ kālam tēyntatu.

kāla vaḷarcciyil
kāttiruntu.
itō pāreṉṟu
kaṟṟai virittatu viññāṉa nilā
maṉitak kālaṭic cuvaṭukaḷ ēnti.

'cuvaṭu paṟṟi eḻuka!" eṉṟārttār;
eḻuntavar eṉṉa kaṇṭōm?

viṇṇilum vēli pōṭat
toṭaṅkiṉar viññāṉattār.

nilaviṉ kuṇṭu kuḻikaḷ eṅkaḷ
neñcilum koṇṭēki
nilavulāviya nikaḻvu eṉ ceyum?

aṉṟu āti civaṉ cūṭiṉāṉ
iṉṟu nām cūṭuvōm eṉṟu
vallaracukaḷ eḻuntu vallūṟāyp paṟakka
vāḻukiṉṟa pūmiyilē-

viññāṉa yutta kāṇṭam
viḷaivitta maṉuc cāmpal
puḻuti kaṇ maṟaikka
nilaveṅkē tōṟṟum?

nilaviṉ kirakaṇamē
nittiya taricaṉamāccu.

nilavukku eḻutalē ivariṉ
nīcattaṉaṅkaḷai
maṟaikka eḻuppum
māyaiyāccu.

māyai mukil tiraikiḻittu
kaṟaiyilā nilaviṉik kārikkumō?
nāmellām
tūveṇ mati cūṭum nāḷeṉṉa
veku tolaivō?


25. poḻivu

pulaṉkaḷ atira
miṉṉi muḻaṅkip poḻintāṟṟāṉ
poḻivā?

poḻinta perumaḻaikkup piṉṉāl
kāttiruntu mella eḻumē
or pēr mauṉap perukku.

aṭai maḻaikkup piṉ muḷaikkum
katir viri kālaiyil
vaḻiyumē
ōr ellaiyaṟṟa pēramaiti.

kaḻuvit tuṭaitta vāṉiṉ
nakṣatra viḻikaḷ
coriyumē
ōr sruti cuttam.

pulaṉkaḷ uṟaintu pōka
ivaṟṟiṉ
poḻivil naṉaintilaiyā?

ilaiyutirnta neṭumaramāy
ēkap peru veḷiyiṉ
caṅkītam kuḷittilaiyā?
......

26. etirppu

etaiyum etirkoḷ
mukan tiruppātē;
maṉañ calikkātē.

taṭaikaḷ;
puṟat taṭaikaḷ
maṭaittaṉam,
vāmaṉa rūpam
mūvulakaḷantatē!

ākāyam mēviya
pāyccalil,
taṭaikaḷ veṟun tōṟṟam.

"melleṉap pāyum taṇṇīr
kallaiyum uruvip pāyum," - veṟum
pāṟaip paḻam moḻi
tāmatat tattuvam.

ōṭivarum kiḷai natikaḷ
uṭ tēkki
vēkamāyp pāy
vīccōṭu.

maṉañ calikkātē,
mukan tirup pātē,
etir koḷ etaiyum;
etirppil muḷaikoḷ....
.....

27. iṭipāṭukaḷiṉmēl oru paṭaivīṭu

kōpuraṅkaḷ eḻumpiya kōyilkaḷai viṭavum
iṭipāṭuṟṟavaikaḷil
eṉakku atikam īṭupāṭu.

iṭipāṭu kaḷiṭaiyēyum
'itō nāṉ eḻuntaruḷi' eṉṟu
citilaṅkaḷiṉ mēlāyk kūvumkuralai
nāṉ kēṭpatiṅkētāṉ ātaliṉāl,

iṭipāṭukaḷiṭaiyēyum iṟai kāṇār
eḻuppuvār kōpuram.

ellāmē iṭinta veḷiyil
tiru naṭam kāṇa vēṇṭum.
parantillai veḷiyil anta
naṭam kāṇāp pērvaḻikaḷ
iṭipāṭukaḷ nīkka eḻukiṟār tūṇkaḷāka.
tūkki niṟuttum ovvoru tūṇilum
nāmam poṟikkum kāmikaḷ eḻukiṟār.

iṭintu viḻap pōkum inta
naṭamāṭun tūṇkaḷ
eḻuppiya tūṇkaḷ niṟkavā pōkutu?
kōpurattai pommaikaḷā tāṅki niṟkutu?
iḷiccavāyp pommaikaḷ.

ellāmē orunāḷ iṭiviḻunta kuṇṭākātō?
eḻumpiya kōyil vēṟu iṭiviḻuntakuṇṭu vēṟā?
iṭiviḻunta kuṇṭiṉuḷḷum
nīrūṟṟu mukaṅkāṭṭum.

aḻivilum ākkamuṇṭu
taṉṉiṉ aḻivu taricaṉam kāṭṭum
taṉṉai eḻuppiṉāl cūraṉiṉ talaimāṟṟam.

2

cūraṉ pōr naṭantatu
kōyil oṉṟil.
kōpuram eḻumpiya kōyil.

cūraṉ vantāṉ vītiyellām
cuṟṟittirintu talaikāṭṭiṉāṉ.
talaicuḻaṟṟi talaimāṟṟi
'kalai' yāṭit tirintāṉ.
"uruvēṟiya cūraṉiṉ uṭal aṟa
cēvalum mayilum varum" eṉṟār oruvar.

(cēvalukkum mayilukkumā cūraṉ
uṭal kiḻittāṉ murukaṉ?)

'cūraṉ yār? yār cūraṉ?'
'cūraṉaic ceytavaṉ cūraṉā?'
'cūraṉaik kāviyavaṉ cūraṉā?'

cūravimarcaṉaṅkaḷil cuṟṟi niṉṟōr īṭupaṭa
cūraṉaik kāviṉōrum murukaṉaik kāviṉōrum
cuṟucuṟuppāy muṉpiṉṉāyc cuḻaṉṟu vara
tiṭīreṉṟu
mōtuṇṭu vīḻntār
kōyil mutalāḷi, kurukkaḷ, nārata vēṭar
palarum vīcuṇṭu vīḻntu muḻaṅkālil
nōvuṇṭu eḻuntu mella noṇṭinaṭakka.....

vāṉilē eṉṉa atu?
cūṟaik kāṟṟuc cuḻaṉṟaṭikka
cūraṉāyp parutta mēkaṅkaḷ karjikka
pīṟivarum vēlāyutaṅkaḷeṉa miṉṉal perukkutira
poḻiyum maḻaikkuruti.

cūraṉ pōr ippōtu vāṉil iṭamāṟṟam
cuṟṟiniṉṟōr añci kōyiliṉ uṭpatuṅka
kōpuramē takarntu koṭṭuvatāy
iṭimuḻakkam.

'kōpurattil iṭiviḻak kūṭumō?' eṉṟu
añcun toṉikaḷ: ēkkam kauviya
mukaṅkaḷ kaṟcilaikaḷāy viṟaittuniṟka--

iṭiviḻuntāl tāṉ eṉṉa?
iṭiyum iṭi viḻunta paḷḷamum....
kaṭalum karaikaṭanta veḷḷamum....
tīyum tīkkaṭainta ūḻiyum....
ūḻikkāṟṟiṉ 'hō'veṉṟa iraiccalum....?

'ulakaḻintu pōkumē!'

ulakaḻintu pōṉāl tāṉ eṉṉa?
cūraṉāyp paruttuk kiṭakkum ulaku.
cūraṉiṉ aḻivil cukam illaiyā?

cūraṉiṉ kōṭṭai cukku nūṟāyc citaṟa
iṭipāṭukaḷaiyē paṭaivīṭākki
iṟai koluvirukkātā?

muppuraṅkaḷ erinta cāmpariṭai
mūṉṟāvatu kaṇ juvālittatē.

carukukaḷ 'kupīre'ṉṟu paṟṟi erikaiyilum
ōr icai eḻal uṇṭaṉṟē.

ellāmē iṭinta veḷiyil tirunaṭam
inta icaiyiṉ piṉṉaṇi layattilē aṉṟō!

itaṉāltāṉ
kōpuraṅkaḷ eḻumpiya kōyilkaḷaiviṭavum
iṭipāṭukaḷil eṉakkup piriyam atikam.

iṭipāṭukaḷiṭaiyē eḻum
puḻutiyiṭait tōyāc cuvaṭukaḷiṉ
tūrattuc cilampoli
kātil viḻuvatu iṅkētāṉ.

kātu koṭuṅkaḷ akkaḻalolikku.
ellāmē iṭinta paraveḷiyil
tirunaṭam kāṇa vārum.

.....

28. tūrak kaṭal tāṇṭi.....

ōṭattil ēṟic celvōmē
toṭuvāṉam kuṟiyāka
nīla neṭuṅ kaṉavāy virikaṭalil
ōlamiṭum alaikaḷ naṭuvē.

pirintu cellum tuṟaimukattil-tuyar
corinteriyum viḷakkukaḷil
eṅkaḷ neñcaṅkaḷ ēṅkuvatō?
eṅkumē tuṉpaṅkaḷtāṉ contamō?

viṭivai nōkkiya payaṇamitu
viṭivateppō? payaṇam muṭivateppō?
oḷiyiṉ kīṟṟukaḷ veḷippaṭumō?
iruḷiṉ pāṟaitāṉ toṭar iruppō?

viṭiyum viṭiyum eṉṟevarō coṉṉār
iruḷiṉ pāḻil eḻunta kuralkaḷō?
mayaṅkum maṉaṅkaḷiṉ māyaṅkaḷ tāṇṭi
tuyilum nampikkaic cuṭar tūṇṭip pōvōm.

oḷiyum iruḷum ulakiṉ viti eṉṟa
iruḷiṉ valaiyil viḻuntu paṭāmal
tuyilum nampikkaic cuṭar tūṇṭip pōvōm
tōṇi eṭuttōm tuṭuppai valippōm.

oḷikkum oḷiyāka uṟṟa tuyarukku viṭivāka
veḷikkum veḷiyāka veḷiccamē vāḻvāka
uṉṉatam oṉṟiṉ iruppuḷatu
tuṉpak kaṭal tāṇṭip pōvōmē
tuṉpak kaṭal tāṇṭip pōvōmē.
........

29. cuḻaliṉ maiyam tēṭi....

ammā ovvoru nāḷum
muṟṟam perukkuvāḷ
kuppaikaḷ cērum koḷutti erippāḷ.

koḷuttak koḷuttak kuppaikaḷ cērum
kuppaikaḷ cēraccēra koḷuttalum toṭarum
koḷuttiya piṉ eñciya cāmpalai
kāṟṟeṭuttut tūva
viḻunta tūcikaḷ viḻikaḷai uṟuttum.

pakkattu vīṭṭil kuppaikaḷ cērntāl
veṭṭit tāḻppār pacaḷaiyāy māṟum
pacaḷaiyiṉ mēlē paccai koṭi viḻum
koṭiviṭṭut taḷirttavai
nāṭcela nāṭcela carukukaḷ utirkkum.
taḷirppatum utirppatum utirppatum taḷirppatum
orē cuḻal vaṭṭam.

2

eppōtiruntu ivvulakam
kuppai koṭṭa ārampittirukkum?
ulakaṅkaḷ tāṉeṉṉa oṉṟā iraṇṭā?
avaiyum
koṭṭik kiṭakkutē kuppaik kaṇakkil

vāṉa maṇṭalattil tūcikaḷ tiraṇṭu
tiṇintu peruttu ūti
veṭitta oru kaṇan toṭṭu
paruttik koṭṭaip pañcukaḷāy
iruṭṭil viḻikkum ulakaṅkaḷtāṉ

ettaṉai! ettaṉai!

pāl vaḻip payaṇikaḷ,
uṭuk kottu ūrvala
mattāppūc citaṟalkaḷ.
eṇṇutaṟku eṭṭāp peruveḷiyil
piṉṉip piṉṉik kaṇṇaic cimiṭṭum
araiviḻippu, kālviḻippu tūkkak kalakkaṅkaḷ,
oḷivaruṭat tiraimaṟaippukaḷ
kuṟāvik kiṭakkum rahasyaṅkaḷ
iṉṉum
emmaiyē āḷum iyalpiṉarāya
uṉṉata nākarīkattu oḷi viḷakkukaḷ.

ippaṭi ippaṭi
ettaṉai ulakam cittukaḷ pōla.

ellaiyaṟu viṇveḷiyiṉ ēkāntat tālāṭṭil
kaṇṇayarvaṉa pōl kāṇum aṇṭamellām
aḷḷuṇṭa vāṉap pērāṟāy
eṅkō eṅkō eṅkōvāy
muṭivili eṉṉum paravaiyuṭ pāyntapaṭi.....
orē pirapañca ōṭṭam.

3

iṅkēyum
ematakattuḷ ettaṉai nakarvukaḷ.

maṉaveḷiyil kuravaiyiṭum
eṇṇat tuṇukkukaḷ
ciṟuc ciṟu kaṇaṅkaḷiṉ
cērkkai valaṅkaḷ-
laya melloḻukkukaḷāy
uṭaip peṭut tōṭalkaḷāy....

maṉatiṉ ōraviḻi nōkkil
āḻap putaikuḻi nīttuk kiḷarvuṟum
uṇarvukaḷiṉ muḷai mīṟalkaḷ,
kiḷaittup paṭarntu
pūccoriyum iṉ kaṉavukaḷ,
tuyar cumantu kaciyum meṉpaṉit tūṟalkaḷ,
caṭaitta iruṭ tōppuḷ
āḻtuyilum marmaṅkaḷ,
iruṭtōppai ūṭuruvi niṉṟa nicaptattiṉ pēriraiccal
mūcciṉ narampatirum miṉveṭṭukaḷ.

iruḷiṭai miṉmiṉi valaṅkaḷāy, ippaṭi
oṉṟaiyoṉṟu viḻuṅkiyum umiḻntum
turattik koṇṭōṭum eṇṇat tuṇukkukaḷiṉ
ōṭṭam iṭaiyaṟā ōṭṭam.

jīvaṉ aṟuntapiṉṉum kāṟṟu veḷiyil
tūviya karuttiṉ tukaḷkaḷāy
maṉōcūkkumattiṉ māyap pantayam.

4

akaveḷi muṟṟan toṭṭu
aṇṭaveḷi muṟṟam varaiyum
ettaṉai nikaḻvukaḷ! ettaṉai nakarvukaḷ!
attaṉai nikaḻvup puyalkaḷum vārik
kuppai koṭṭa
toṅkum toṭṭikaḷā ivvulakaṅkaḷ?
pirapañcamē kuppaimayam tūcimayamā?
eṉiṉ intat
tūcikaḷ akalvateppō?
kuppaikaḷ oḻivateppō?

attaṉai ulakum tīppaṭṭaḻinta
ūḻiyiṉ muṭivil oḻiyumā
neñciṉ viḻiyuṟu tūci?
piraccaṉaiyiṉ muṭivu
pirapañcattiṉ piṭicāmparil kiṭaikkumā?

piṭicāmpariṭaiyum pirapañca aṇuviliruntu
aṭaikāttu muṭuki muṟuki peruttūti
mīṇṭum kōḷaṅkaḷ porittāl....?
kuppaikaḷ mīṇṭum cērntāl....?

utirtalum taḷirtalum
uḷḷiḻuttalum umiḻtalum
orē cuḻal vaṭṭat toṭar nikaḻlīlaiyām.
toṭarnikaḻ līlaiyil
eṉatu iruppu eṅkē?

cuḻalvaṭṭa nakarvil eṉatum
ōr ciṟuttuḷi nakarvē.
eṉiṉ
nakarvilā eṉatu iruppu?
aṉṟi
tuḷi nakarveṉum tuṇ aṇuppuraiya
viriyum pēr veḷiyilā?
ōyātu uḻalum pirapañcattiṉ
uḷ mauṉat toṉiyilā?
.....

30. stala purāṇam


1. stala varalāṟum makimaiyum

kōyil kumpiṭuvatil eṅkaḷ caivat tamiḻarai
kuṟai colla ēlātu nīṟiṭṭa neṟṟiyil
cantaṉap poṭṭum,
miñciṉa cantaṉam mēṉimuḻuvatum
pūciṉa kōlamum carikaic cālvai yoṭu
nīḷavē toṅkum taṅkac caṅkiliyum
āṭavarum aḻakō appappā ippuviyil
tēvarum kāl patiyār tikaittu.
kāci katirkāmam cēticitamparamum
tiruppatiyum ceṉṟu tiruppāṟ kaṭal
kaṭaintu varu varaṉṟē.

kōyil kaṭṭuvatilum eṉṉa kuṟaivō?
ātit tamiḻ maṉṉar mūṭṭutirup paṇiyiṉ
mītiyai emmutalāḷi mārtāṉ toṭarukiṟār
āḷukkoru kōyil! araciṉ kīḻum
āliṉ kīḻum irunta vayiravar cūlaṅkaḷ
kōyil koṇṭatu ivar koḷkaiyāl aṉṟō.
ayyaṉār kōyil vayiravā kōyil
ammaṉ kōyil piḷḷaiyār kōyil
ettaṉai ettaṉai eṇṇil aṭaṅkā
kaṟaiyāṉ puṟṟukaḷ kaṭṭiṉāṟpōla
muḻattuk korukōyil muṉṉiṉṟu kaṭṭiṉār.

curaṇṭiya paṇattil potup paṇikkeṉṟu
ceppuc calliyum celaviṭṭaṟiyār
nāṉoru kōyil mutalāḷi eṉṟu
nālu pēr mattiyil 'nāṉai' eḻuppum
pisiṉesil viḻunta kaṟuppai maṟaikkavum
pirāyac cittam tēṭum vakaiyilum

kōyil kaṭṭiṉār kōyil kaṭṭiṉār
kaṭṭiya kōyilil eṉṉatāṉ kaṇṭār?
eṇ cāṇ uṭampiṟku or iruppiṭam tēṭi
pañcāyattil patavi koṇṭamarntatum.

kōyil kācai ṟōḷil viṭṭatum
kurukkaḷ mārai peruccāḷiyākkiyatum
kuṟaikaḷai maṟaikkak kōpuram eḻuppi
kōpurattilē pātiyai viḻuṅkum
kumpiṭukaḷḷaraik koṇṭu tirintatum
kūjā kāvikaḷukkut 'tampiṭi' īntatum-
ippaṭiyāṉa
cariyai kiriyaikaḷ cakalatum kaṇṭār.

tiruviḻākkaḷukkum ētum pañcamā eṉṉa?
mutalāḷimār tam
contap perumait tontikaḷ nimirtta
vantu pōkum varuṣaṅkaḷ tōṟum.

mutalān tiruviḻā upayakārarō
mallākattuc cikaram amaittāl
iraṇṭān tiruviḻā upayakārarō
aḷaveṭṭic cikaram amaiyātu uṟaṅkār.

ciṉṉamēḷa, nāṭṭiyak kaccēri eṉṉa kuṟaivō?
orunāḷ
'kaṉṉikā' kuḻu vantu kalakkiyeṟiya
maṟunāḷ
mallikā kuḻuvō puḻuti kiḷappum.

kāvaṭi, karakam, ēṟupaṭi yōṭu
cīṉaṭi cilampaṭi mōcaṭi ellām
ālaya muṉṟaliṉ araṅkeḻuntu āṭum.

kaṇkoḷḷā ik kāṭcikaḷ kaṇṭu
iṟaivaṉiṉ iṣṭa citti peṟṟuyya
cāricāriyāy caṉamvantu kūṭum.

kūttāṭṭu avaik kuḻām kalaintēki
tāmasa kuṇattil aḻuntik kuṟaṭṭai iḻukkum.

2. stalak kuḻappamum
cattiyākkirakamum

ippaṭiyāka nam vēḷāṇ marapuc
caivat tamiḻp peruṅkuṭi makkaḷ
ālaya vaḻipāṭu ceytu varukaiyil
ālayac cuvarkaḷiṉ aṭaippukku veḷiyil
ūrmaṉaiyeṅkum olittaṉa kuralkaḷ
urimai kōrum viḻittōr kuralkaḷ!

"uḷḷē viṭuṅkaḷ urimai koṭuṅkaḷ"
urimai iḻantōr urattuk kēṭṭār
eḻunta kuralkaḷil ēṟiya ñāṉam
āṇavac cuvarkaḷil aṟaintu olittaṉa.

māviṭṭapurattuk kantaṉ kōyil
paṉṟittalaicci ammaṉ kōyil
vallipurattu āḻvār kōyil
eṅkum urimaik kuralkaḷ kēṭṭaṉa
"uḷḷē viṭuṅkaḷ urimai koṭuṅkaḷ"
iḻicaṉar eṉṟu ivarāl nacukkappaṭṭōr
vaḻipāṭṭurimai kōri eḻuntār.

"eṅkaḷaiyun taṇṇīr aḷḷaviṭuṅkaḷ"
"potuk kiṇaṟukaḷil camattuvam vēṇṭum"
ciṉṉañ ciṟiya tīvukaḷil kūṭa
urimaik kuralkaḷ urattē kēṭṭaṉa.

urimaikkuralkaḷ kēṭkak kēṭka
uṟaṅkik kiṭanta caiva marapu
caṭutiyāy viḻittatu caṉṉatam koṇṭatu
caṉṉatam koṇṭatum 'caivācāram'
taṉṉilai maṟantu āṭat toṭaṅkiṟṟu.

ciṉṉamēḷak 'kūttai' maṟantatu
uṇṭiyal kācil piḻaittatai maṟantatu
vēṣam viḷamparam yāvum maṟantatu
vētākamaṅkaḷaic cāṉṟuk kiḻuttu
ācāra vitikaḷai alacik kāṭṭiṟṟu.

'pēcāmal pōṉāl cāmiyum poṟukkum
nāmum poṟuppōm piṟaku mella
kālam cellap pārkkalām' eṉṟu
pūci meḻukiyum pārttatu
āyiṉum
pōrāṭṭamō mēlum toṭarntatu.

oṭukkap paṭṭōr, muṟpōk kāḷar
oṉṟu tiraṇṭār
kōyilkaḷ muṉpum kiṇaṟukaḷ muṉpum
urimai kōri uṭkārntārkaḷ.

catyākkirakam.

catyāk kirakam eṉṟatum uṭaṉē
caivācāram koṇṭatē kōpam
pañcāyattum paripālaṉa capaiyum
oṉṟāykkūṭi camikñaikaḷ ceytaṉa.

mutalāḷimārkaḷ, muḻucāy viḻuṅkum
kurukkaḷ mārkaḷ, koṇṭaikkārar
kuṟukal putti ācāra cīlarkaḷ
koṭukkai varintu paṇiyil iṟaṅkiṉār.

caṉṉatam koṇṭa aṉpuc caivam
caṇṭit taṉaṅkaḷ ceyya eḻuntatu.

kōyiṟ celavilē 'tīrttam' vārkkavum
kuṭitta veṟiyarō tuḷḷi eḻumpiṉār
koṇṭaikkārar taṭi koṇṭu āṭiṉār
kurukkaḷmār yāka aṭuppai ūtiṉār.

viratakārap peṇṭukaḷ ellām
ciracukaḷ āṭṭic ciluppat toṭaṅkiṉār

ācāra cīlarō ivaṟṟuk kellām
ātāramāy niṉṟu tēvāram pāṭiṉār

kōyilai aṭaittum kiṇaṟukaḷ cuṟṟi
vēlikaḷ pōṭṭum kāttaṉar cilapēr

mutalāḷimārō mēliṭam varaiyum
muḻumūccōṭu 'kāriyam' pārttaṉar
kākkic caṭṭaikkārar vantār
tāḻttappaṭṭōr, muṟpōkkāḷar
tākkappaṭṭār amaitiyōṭiruntu
urimai kēṭṭōr utaikkappaṭṭār
ciṟaiyiṉuḷḷum taḷḷap paṭṭār.

iṟaivaṉiṉ pērāl ittaṉai naṭantum
caivattiṉ pērāl caṇṭittaṉaṅkaḷ,
catikaḷ naṭantum eṅkaḷ cittāntac
cemmalkaḷ, maṇikaḷ ellām
aṉpē civam eṉṟu amarntē iruntār;
nantikaḷākavē kuntiyiruntār.

viḻākkaḷil pēciya kaḷaippu mēlīṭṭāl
viḻuntu paṭutta nam tamiḻt talaivarkaḷō
vīṭṭai iṟukkip pūṭṭiyē paṭuttār
cattiyam katavilē taṭṭik kēṭkavum
puraṇṭum paṭuttilār! piracciṉaiyiliruntu
tapputaṟkākavō
'tamiḻ tamiḻ' eṉṟu ivar pitaṟṟuvār ētō
kaṉavilun tamiḻaik kāppavar pōla.

kaṉavulakattil evartāṉ uṟaṅkiṉum
cattiyam maṭṭum uṟaṅkuvatillai.
viḻittapaṭiyē caliyātiyaṅkum
viḻippu cattiyam iyakkam cattiyam.
cattiya iyakkac cuḻaṟciyiṉ pōkkē
camūka varalāṟu.
varalāṟṟu vaḷarcciyil vantatōr caṭṭam
caṭṭattukkāṉa tiruttaṅkaḷum vantaṉa.

caṭṭattaiyum orukai pārkkiṟēṉ eṉṟu
caivācārattai kiṟīstavar muṉṉē
piṟivik kavuṉcilil nirūpikkap pōṉavariṉ
'kayiṟi'ṉ purikaḷum aṟupaṭalāṉatu.
cāmiyait tūkki uḷḷē aṭaittum
cātiyait tūkkit talaiyilē vaittum
caṉṉatam āṭiyavar viṟaittup pōka
cattiyam katavai aṭittut tiṟantatu.
tēṉīrk kaṭaikaḷum cila tiṟantu koṇṭaṉa.
ciṟṟūr oṉṟil
taṇṇīrk kiṇaṟum cakalarkkum tiṟantatu.
ivvāṟāka
ūrukkovvoru utāraṇam viḷaintatu.

āyiṉum
cāti iṉṉum oḻinta pāṭillai
nīti muṟṟāy nimiravē illai.
caṭṭattaiyum mīṟic cuḻittu
cātit taṭippu vāḻavē ceyyutu

caṭṭattaik kākkum amaippukaḷē
muṭṭukkaṭṭaip piṟpōkkāyiṉa.
amaippiṉ kaṭṭukaḷ aṟupaṭātavarai
caṭṭam veṟum caṭalamē
ataṉāl
amaippai māṟṟi amaittal avaciyam.

3. stala māṟṟam

amaippiṉ māṟṟam eṉpatu
puṟattai maṭṭum karutuvataṉṟu
cattiyavirōtamāy
cātikaḷ āyiram akattilē uḷḷaṉa.

akattai āḷum aṟiyāmai amaippu
amaippaik kākkum mukkuṇak kūṭṭu
kūṭṭil viḷainta cātikaḷ.

avaṟṟaiyum takarttal vēṇṭum
akattai nīkkiya puṟam
puṟattai nīkkiya akam
iraṇṭum aṟiyāmaiyiṉ aṭuttapakkam

akamum puṟamum oruṅkē māṟṟam
atuvē ñāṉam.
akattil cāti maṉōpāvam vīṅkiyavaṉ
puṟattil māṟṟam viḷaippaṉ eṉpatu poy.

ataṉāl iṉṟu
akappiravēcam avaciyamākum.
cātikaḷ tēṅkiya kāyaṅkaḷāka
kōyilkaḷ irukkaiyil
ālayaṅkaḷōṭu ālayap piravēcamum
avaciyamaṟṟē pōvatuṇmaiyē.

kāyaṅkaḷ iṉimēl kāyntu utirum
akamum uṭalum ālayam ākum
vāḻum maṉitar teyvaṅkaḷ āvar
vāḻkkaiyē kalaiyum vaḻipāṭumākum.

vāḻkkaiyē kalaiyum vaḻipāṭumāki
vāḻum maṉitar teyvaṅkaḷāka
cāti varkkaṅkaḷ ivai tāṇṭappaṭumē
cāti varkkaṅkaḷ tāṇṭuta leṉpatu
cattiyattōṭu oṉṟutaltāṉē.

camūkam muḻumaiyum
cattiyattōṭu oṉṟutal nikaḻa
cattiya ñāṉam potu uṭaimai ākum;
poruḷātārap potuvuṭamaip pōkkiṉ
pūraṇat tōṟṟamum aṅkē piṟakkum.
......

31. mīṇṭum uyirttal


kallaṟaikaḷ oru nāṭ peyarum
aṉṟu
putaikuḻi nīttu em uṇarvukaḷ
uyirpeṟum.

camāti kaṭṭiyāyiṟṟu eṉa
orukaṇam cantōṣattōṭu
cukapāṇam aruntik kaḷittiruppīr
ciṟu poḻutē.
ataṟkuḷ mīṇṭum
uyir peṟṟeḻuvōm.

etir pārttirukka māṭṭīr
em uyirtteḻalai
um tikaippukaḷ
kallaṟaiyāy māṟa.

muṉṉorukāl
ciluvai tāṅkiya nāyakaṉiṉ
cuvaṭukaḷ iṉṉum aḻintu paṭavillai
itō mīṇṭum avaṉ
uyirc cuvaṭukaḷiṉ aravam
kāṟṟil uyirkkum
āṭai acaiviṉ toṉi.

ciluvaiyiṉ kīḻ avaṉ
cintiya kurutit tuḷikaḷ
eṉṟumē kāyntilatu
itō
iṉṉum paccaiyāka
iṉṟaikkum cattiyamāy.

ciluvaiyil aṟaintavarkaḷum
eṅkēyumalla
iṅkētāṉ iṉṉum
uyar pīṭaṅkaḷil irukkai pōṭṭuḷḷār.

muḷ muṭi cūṭṭiyavar
cavukkāl aṭittavarkaḷ
āṇi aṟaintavarkaḷ
iṉṉum uḷḷār;
iṉṉum uḷḷār.
āṭci pīṭaṅkaḷil
atikārattōṭu uḷḷār.

avarkaḷiṉ koṭumaiyil
ciluvai tāṅkuvōr
cintum kurutit tuḷikaḷ
iṉṉum intap
pūmiyai naṉaikkiṟatu.

oṭukku muṟaikkuḷḷāṉōriṉ
ovvoru kallaṟaiyilum
avarkaḷ niṉaippatu pōl
utiram uṟaintu viṭuvatillai,
uṭkaṉaṉṟu kotikkum atu
putiya uruveṭukkum.

2

ciluvai ēṟṟuvōrkkum
ciluvai cumappavarkkum
iṭaiyiluḷḷa muraṇpāṭu
iṉṟu nēṟṟu eḻuntataṉṟu.

mōti mōti muraṇpaṭṭup putitu
kutirvatu uṇmaiyē.
ñāṉam-aññāṉam
tarmam-atarmam eṉa
ōtiṟṟē vētam aṉṟu,
atuvētāṉ.

anta varalāṟṟiṉ ōṭṭam
eṉṟum uṟaintu pōvatillai
cintum ovvoru viyarvait tuḷiyilum
kurutit tuḷiyilum uṟaintu paṭāmal
unti eḻum uyirōṭṭam ataṉ iyalpu.
ovvoru pututtaḷamāy atu
kaḷam virikkum.
taḷam uyarttum.

iṉṟaikkum ataṉ
iyalpu untal nikaḻvētāṉ
uṇmaiyaip putaikuḻik kuṭpaṭuttip
puṟam vīṟṟirukkum poymaiyiṉ pūccukaḷ
poṭi utira itō
uṇmai uyirt teḻukiṟatu.

aññāṉa iruṭ pāṟai
aṭaippukkuḷ atirvuṟavarum
uṇmaiyiṉ veḷippāṭu cilavēḷai
aciṅkamāyp paṭalām,
aruvaruppāyt teriyalām.
avaiyellām poymai cārnta
pūccukaḷ pōli matippīṭukaḷ.

tūṇ piḷan teḻunta
naraciṅka avatārattiṉ
piṟāṇṭalkaḷāl piḷavuṟṟu
utiram vaḻiyum acuraṉiṉ vīḻcci
eḻutappaṭukiṟatu.
ataṉ iṉṟaiya cāṭciyāy
iṅkum nikaḻvaṉa
putteḻucciyiṉ kōlamē!
.....


32. viṭutalai oṉṟē uṭaimaiyāy....

viṭutalai
ātmārttamāṉatu.

eṉṉiṭamiruntu yārum ataip paṟittuviṭa muṭiyātu,
eṉakkuḷḷa orē oru uṭaimai
viṭutalaiyuṭaimaiyē.

kaivilaṅku, ciṟaikkāval, muḷvēli
cittiravataikaḷ, tūkkukkayiṟu ivaiyellām
viṭutalaiyaic ciṟaiyiṭā, māṟāka
ciṟaiyuṇṭirunta eṉ kuṟukiya uṇarvu vaṭṭattiṉiṉṟum
eṉṉai viṭuvittu
viṭutalaiyiṉ sparicittalai nōkki viraivupaṭuttum;
viṭutalai nāṭṭattai vēkappaṭuttum.

eṉṉakaviṭutalaiyai viparikka iyalātu itukāṟum
tūṅkik kiṭanta māyait taḷaṅkaḷ
tūṅkum appiratēcaṅkaḷil
aṭakkumuṟai āṇavakkārariṉ paṭaikaḷiṉ ūṭuruvalāl
viṭutalai uṇarvukaḷ viḻippeytukiṉṟaṉa.

oṭukkumuṟaiyiṉ ukkirakattāl
viḻippeytal nikaḻa
viṭutalai vīryam vikacittu eḻukiṟatu
āṉma vīryam.

ataṉ eḻucciyil,
vēli kaṭṭi niṉṟa
ciṟuvaṭṭam takarvuṟa
viṭutalai uṇarvup peruntaḷam virikiṟatu.

ippōtu
nāṉ pōrukku eḻukiṟēṉ;
eṉ viṭutalaip piratēcaṅkaḷiṉ mītāṉa ākkiramippukku
etirāka.

oṭukku muṟaikku etirāṉa pōrāṭṭam
āṇavattiṟku etirāṉa pōrāṭṭam
atarmattiṟku etirāṉa pōrāṭṭam
ārampamāki vaḷara vaḷara
viṭutalaiyiṉ sparicam cittikkiṟatu.

viṭutalai oṉṟē ilakkāyirukka
catā akamum puṟamum pōrāṭutal oṉṟē
eṉ toḻil.
oṭukku muṟaikku etirākap pōrāṭum atētaruṇam
oruṅkē nikaḻum tiyākam, cuyanalamaṟuppu eṉpavaṟṟiṉ
viḷaivāṉa akac cuttikarippu.

cuttikarikkappaṭṭa ip peruntaḷa uṇarvunilaiyil
poruḷārnta cumai illai
pōli matippīṭukaḷ illai.
ciṟuvaṭṭac cēmippukaḷ illai.
cāti, camayap pēta vīkkaṅkaḷ illai.
eṉakku nāṉē pūṭṭik koṇṭa
ivvilaṅkukaḷai utaṟi eḻuntu
viṭutalaip pirāntiyattuḷ itō nāṉ
kālaṭi vaikkiṟēṉ.

cumaikaḷillātavaṉ vaḻippayaṇam mika ilakuvāṉatu.
iṉimai niṟaintatu.
maṉa vīkkaṅkaḷ kaḻaṉṟu pōka
viṭutalait teṉṟalai nukarntu
maṉacu nirampi vaḻiya
viṭutalai oṉṟē uṭaimaiyāy....


* * * muṟṟum* * *


This page was first put up on april 17, 2000