Project Madurai
Copyright (c) 2000 All Rights Reserved

Remnants of Tamil Works lost over the years- ii

vaLaiyapati
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm
maṟaintu pōṉa tamiḻ nūlkaḷ - ii
aimperuṅ kāppiyaṅkaḷuḷ nāṉkāvatāṉa
vaḷaiyāpatiEtext Preparation (input, proof-reading) & introductory Notes:
Mr. Periannan Chandrasekaran, Atlanta, GA, USA
Web version: K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland


(c) Project Madurai 1999-2000
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the internet. Details of
Project Madurai are available at the website http://www.tamil.net/projectmadurai

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept
intact.
The following transcription scheme is used to represent letters that are foreign to
pure Tamil:
g='k, j='c, D(.d)='ṭ, d('dh')='t, b='p, f='v, h=ḵ, s=^c, S(sh/.s)=~c


Remnants of Tamil Works lost over the years - ii
vaLaiyapati (in Tamil Script, TSCii format)
aimperuṅ kāppiyaṅkaḷuḷ nāṉkāvatāṉa
vaḷaiyāpati
muṉṉurai

periyaṇṇaṉ cantiracēkaraṉ (perichandra@yahoo.com) aṭlāṇṭā, amerikkā.

aimperuṅ kāppiyaṅkaḷuḷ kaṭaici iraṇṭāṉa vaḷaiyāpatiyum kuṇṭalakēciyum
kiṭaikkavillai
yeṉṟu paṭittu avaṟṟil oṉṟum kiṭaikkavillaiyē eṉṟu varuntum palarukkum
vaḷaiyāpatiyil maturait
tiṭṭattiṉ kīḻ valaiyil ēṟṟuvataṟku eṉṉa irukkiṟateṉṟu aiyam eḻalām. ām, vaḷaiyāpatiyil
oṉṟu
kūṭak kiṭṭāmaṟ pōkavillai.

mutalil aimperuṅkāppiyaṅkaḷ eṉṉum karuttu evvaḷavu toṉmaiyāṉatu eṉṟu kāṇpōm.
cekkōculōvākiyat tamiḻp pēraṟiñarāṉa kamil cuvele'pil "Companion Studies to the
History of Tamil
Literature" (1992) eṉṉum tam nūlil colkiṟār (pak.70):

"tamiḻ ilakkiyattil "aimperuṅkāppiyaṅkaḷ" eṉṉum toṭarai mutalil āṇṭavar mayilainātar
āvar;
avar coṟṟoṭarait tamiḻ ilakkaṇa nūlāṉa naṉṉūliṉ 387-ām nūṟpāviṉ uraiyil āḷkiṟār;
āyiṉum
avar ententa nūlkaḷ atil aṭaṅkumeṉak kuṟippiṭavillai; 19-ām nuṟṟāṇṭiṉ toṭakkattil
eḻunta
kantappaiyariṉ tiruttaṇikait tala purāṇattokaiyil oṉṟāṉa tiruttaṇikai yulāviṉ 11:526-7 ām
ceyyuḷiltāṉ av vaimperuṅ kāppiyaṅkaḷum yāvai eṉa niraikkap paṭukiṟatu!"

vaḷaiyāpati eṉṉum peruṅkāppiyam muḻutum kiṭaittilatu. atu ceṉṟa 19-ām nūṟṟāṇṭiṉ
piṟpakutivarai
tolaiyāmal muḻutum iruntataṟkuc cāṉṟukaḷ uḷḷaṉa. makāmakōpāttiyāya ṭākṭar
u.vē.cāmināta aiyar
avarkaḷ tiruvāvaṭutuṟai ātīṉa maṭattiṉ nūlakattiṟkut tām ceṉṟapōtu vaḷaiyāpatiyiṉ
cuvaṭi yoṉṟait
tam kaṇṇālē kaṇṭatākavum appōtu paḻaṅ cuvaṭikaḷaik kākkum muyaṟciyil
īṭupaṭātatāl ataip
puṟakkaṇittuviṭṭatākavum piṟkālattil avaipōlum cuvaṭikaḷaik kākkum viruppōṭu
mīṇṭum aṅkuc
ceṉṟapōtu atu kāṇavillaiyeṉavum "eṉ carittiram" nūlil kuṟippiṭṭuḷḷār.

vaḷaiyāpatiyiṉ āciriyar, iyaṟṟap paṭṭa kālam, akkāviyat talaivaṉ peyar, kāviyattiṉ katai
eṉpaṉa yātoṉṟum namakku ippōtu teriyavillai. ikkāviyattiṉ cila ceyyuḷkaḷ maṭṭumē
kiṭaittuḷḷaṉa. ippōtu 72 ceyyuḷkaḷtām namakkuk kiṭṭiyuḷḷaṉa.

anta 72 ceyyuḷkaḷil 66 ceyyuḷkaḷ 14-ām nūṟṟāṇṭil tōṉṟiya puṟattiraṭṭu eṉṉum
tokainūlilum,
3 ceyyuḷkaḷ cilampiṉ aṭiyārkku nallār uraiyil mēṟkōḷākavum, 2 ceyyuḷkaḷ
yāpparuṅkalam eṉṉum
ilakkaṇa nūliṉ peyarteriyāta ōr aṟiñarāl iyaṟṟappaṭṭa viruttiyuraiyil mēṟkōḷākavum,
iḷampūraṇariṉ
tolkāppiya uraiyil mēṟkōḷāk kāṇappaṭuvatum kaṭavuḷ vāḻttuc ceyyuḷeṉṟu
karutappaṭuvatumākiya
eñciya 1 ceyyuḷ nacciṉārkkiṉiyar uraiyil mēṟkōḷākavum kiṭṭiṉa.

itu camaṇa camaya nūl eṉpatil aiyamillai. vaḷaiyāpati taṉiyaḻakuḷḷa nūleṉṟum
oṭṭakkūttarum avvāṟu
karutiyatākavum takkayākap paraṇiyiṉ paḻaiya uraiyāciriyar kūṟukiṟār.

vaḷaiyāpatiyiṉ kālam:
vaiyāpurip piḷḷai avarkaḷ virutta yāppil iyaṟṟap paṭṭa nūlkaḷil itu mikap paḻaiyatu
eṉṟu
cāṟṟi atu ki.pi. 10-ām nuṟṟāṇṭiṉ muṟpātiyatāka irukkalām eṉṟu colvār. āṉāl,
mu.aruṇācalam avarkaḷō atu ki.pi. 9-ām nūṟṟāṇṭiṉ muṟpātiyatākumeṉac colvār.

vaḷaiyāpatiyiṉ katai:
vaḷaiyāpatiyiṉ kataiyaip paṟṟi namakku uṟutiyāka ētum teriyavillai. ataip paṟṟic cila
karuttukaḷ
eḻutap paṭṭuḷḷaṉa. avaṟṟai nām iṅkē kāṇpōm.
kamil cuvelepil avarkaḷiṉ mēṟcuṭṭiya nūliṉiṉṟu cila ceytikaḷait tarukiṟēṉ.

vaiciyapurāṇam colluvatu:
cila aṟiñarkaḷ 1855-il cūṭāmaṇip pulavar eḻutiya vāṇikapurāṇam eṉappaṭukiṉṟa
vaiciya
purāṇam eṉṉum nūliṉ 35-ām paṭalattil vaḷaiyāpatiyiṉ katai collap paṭṭiruppatākak
karutukiṟārkaḷ. āṉāl aḵtu aiyappāṭṭiṟkuriyatē.
ataṉ paṭi:
vairavāṇipa makari*cik kōttirattaic cērntavaṉum civa aṉpiṉaṉum ākiya navakōṭi
nārāyaṇac
ceṭṭi eṉpāṉukku iraṇṭu maṉaiviyar iruntaṉar; avaruḷ orutti avaṉuṭaiya vaiciyac
cātiyiṉaḷ;
maṟṟorutti piṟitoru cātiyiṉaḷ. vēṟṟuc cātikkāriyai maṇantatai etirttu navakōṭi
nārāyaṇac
ceṭṭiyiṉ cātiyiṉar avaṉai otukkam (excommunication) ceyya accuṟuttavum, avaṉ
taṉṉuṭaiya
iraṇṭām maṉaiviyai vīṭṭai viṭṭu veḷiyēṟṟiviṭukiṟāṉ, avaḷ karuppamāka
iruntapōtum.

antac ceṭṭiyum vīṭṭai viṭṭuc ceṉṟu kaṭaṟpayaṇattai mēṟkoṇṭu mēlum
perumporuḷ īṭṭit
tirumpit taṉ mutal maṉaiyāḷuṭaṉ iṉpamāka illaṟam naṭattukiṉṟāṉ. cila mātaṅkaṭ
kaḻittu avaṉ
iraṇṭām maṉaivi oru makaṉai īntāḷ; avaṉai vaḷarttum varukiṟāḷ; āṉāl avaṉuṭaiya
viḷaiyāṭṭut
tuṇaip paiyaṉkaḷ avaṉait takappaṉ peyar teriyātavaṉeṉṟu eḷḷit tuṉpuṟuttukiṉṟaṉar.
kāḷiyiṉ
oru vaṭivamākiya nāḷi yeṉṉun teyvattiṉ mītu
aṉpukoṇṭa avaṉ tāy oruvaḻiyāka avaṉ tantaiyiṉ peyarai avaṉukkut terivikkiṟāḷ.

anta makaṉum taṉ tantaiyait tēṭic ceṉṟu tantaic ceṭṭiyiṉ muṉ tāṉṟāṉ avaṉāṟ kaiviṭap
paṭṭa maṉaiviyiṉ makaṉeṉṟu collit tōṉṟukiṟāṉ. tantaiyō avaṉai nampāmal avaṉ kūṟṟai
maṟuttu avaṉait turattukiṟāṉ. avaṉ mīṇṭum vantu tantaiyai vītikku iḻuttuk kāḷiyaik
kariyāka
(cāṭciyāka) aḻaikkiṟāṉ. appōtu avaṉ tāyiṉ kaṟpai niṟuvumāṟu kēṭkap paṭavum avaṉ
tāy kāḷiyiṉ
utaviyāl ceṭṭiccātip periyavarkaḷiṭam taṉ kaṟpiṉ uṇmaiyai nilaināṭṭukiṟāḷ.
tantaiyum
appaiyaṉait taṉ makaṉāka ēṟṟu avaṉukku vīravāṇipaṉ eṉṉum peyarum iṭṭu avaṉai
vāṇikaṉākat
toḻil toṭakkavum utavukiṟāṉ.

vaiciyapurāṇamāṉatu "pañcakāviyaṅkaḷ" eṉṉum talaippil mēṟkaṇṭa ceytiyai 49
ceyyuḷkaḷil
kūṟiviṭṭu "itutāṉ vaira vāṇikaṉ vaḷaiyāpati eṉṉum kataiyiṉ curukkam" eṉṟu colkiṟatu.
āṉāl
vaḷaiyāpati yeṉṉum peyar appāṭalkaḷil kāṇavē yillai. "aṟiñar mu.aruṇacālam colvatupōl
kāppiyaṅkaḷ itupōlum cātāraṇak kataikaḷaik karuvākak koḷvatillai" eṉṟu cuvelepil
colluvār.
kataiyiṉ talaivaṉ caiva ainteḻuttait taṉ iṟaivaṇakka mantiramāka mēṟkoḷkiṟāṉ; kāḷiyum
oru
maiyamāṉa pāttirattai vakikkiṟāḷ. āṉāl vaḷaiyāpatiyiṉ kiṭaittuḷḷa ceyyuḷkaḷō
akkāviyam
oru camaṇa nūleṉṟu ēṟakkuṟaiya muḻuvuṟutiyuṭaṉ terivikkiṉṟaṉa. ākavē vaiciya
purāṇattiṟ
colliyuḷḷa katai tamiḻc caiva vaiciyac ceṭṭiyār pārampariyattil iruntu tōṉṟiyateṉṟum
ataṟkum vaḷaiyāpatikkum yātoru toṭarpum illaiyeṉṟum collalām.

vaḷaiyāpati kāṭṭavarāyaṉ kataiyaip purāṇavaṭivil colliyateṉṟu karuttut terivikkap
paṭukiṟatu;
malaiyāḷattilum tamiḻilum vaḻaṅkum kāṭṭavarāyaṉ eṉṉum caivac cevivaḻik kataiyiṉ
karu cāti
varampai mīṟi maṇappatāl ēṟpaṭum tīya viḷaivukaḷē, ātalāl atu camaṇak kāviyattiṉ
kataiyāka
irukkumeṉpatu aiyattiṟ kuriyatē.

kiṭṭiyuḷḷa ceyyuḷkaḷ colvatu:
mēṟcuṭṭiya nūlil kamil cuvelepil colkiṟār: "namakkuk kiṭaittuḷḷa vaḷaiyāpatic
ceyyuḷkaḷai vaittup pārttāl, avaṟṟiṟ pātiyil ulakavāḻkkaiyiṉ iṉpaṅkaḷai maṟuttut
tuṟavaṟattaip pōṟṟuvatu terikiṟatu; peṇkaḷiṉmēl kuṟippāka veṟuppuk kāṭṭukiṟatu;
kaṟpu
oṉṟaimaṭṭumē pōṟṟuvatākat terikiṟatu. pala ceyyuḷkaḷ tirukkuṟaḷai etirolikkiṉṟaṉa.
vaḷaiyāpatiyiṉ collāṭciyum naṭaiyum mika uyarnta tarattiṉa. atai aṭiyārkku nallārum
uṇarntār eṉpatu avar cilappatikārattiṉ uraiyil vaḷaiyāpatiyai mēṟkōḷ kāṭṭuyuḷḷatilum
atil annūlaip pukaḻvatilum teṟṟeṉat terikiṟatu.

"peṇmaṟuppu, ciṟṟiṉpat tuṟavu, pulāl uṇṇāmai, ulakiṉ nilaiyāmai - ākiyavaiyum iṉṉa
piṟa
kūṟukaḷiliruntum oṉṟu teḷivu: vaḷaiyāpatiyiṉ āciriyar oru kaṟṟut tuṟaipōkiya
tiṟammikka camaṇat
tuṟaviyar āvar "

mayilai cīṉi. vēṅkaṭacāmi avarkaḷuṭaiya "maṟaintu pōṉa tamiḻ nūlkaḷ" eṉṉum nūl
itaṟkup peritum
utaviyatu. annūlai emakku iraval tantu pērutavi ceyta ḵū^cṭaṉ viṇkalaviyaṟ poṟiyāḷar
tamiḻp
pēraṟiñar nākamāṇikkam kaṇēcaṉ avarkaḷukku nām kaṭamaippaṭṭuḷḷōm.

mārccu 19, 2000, pe.cantiracēkaraṉ
aṭlāṇṭā, amerikkā.

vaḷaiyāpatiyiṟ kiṭaittuḷḷa ceyyuḷkaḷ

kaṭavuḷ vāḻttu

[iḷampūraṉar tolkāppiya uraiyil ceyyuḷiyal:98-am nūṟpāvukkum,
yāpparuṅkala viruttiyuraiyāciriyar 37-ām nūṟpāvukkum eṭutta nūṟpeyaraik
kuṟippiṭāmal
itai mēṟkōḷākak kāṭṭukiṟaṉar; nacciṉārkkiṉiyar tolkāppiyam ceyyuḷiyal 148-ām
nūṟpāviṉ uraiyil itaik kāṭṭi vaḷaiyāpatic ceyyuḷeṉṟu colvatāl itu vaḷaiyāpati
eṉṟu teḷikiṟatu]

ulakam mūṉṟum oruṅkuṭaṉ ēttumāṇ
ṭilaka māya tilaṟaṟi vaṉaṭi
vaḻuvil neñcoṭu vālitiṉ āṟṟavum
toḻuval tolviṉai nīṅkuka eṉ(ṟu)yāṉ.

puṟat tiraṭṭil tokukkap paṭṭa 66 ceyyuḷkaḷ piṉvarumāṟu:

1.
viṉaipala valiyi ṉālē vēṟuvē(ṟu) yākkai yāki
naṉipala piṟavi taṉṉuḷ tuṉpuṟūum nallu yirkku
maṉitariṉ ariya(tu) ākum tōṉṟutal, tōṉṟi ṉālum
iṉiyavai nukara eytum celvamum aṉṉa tēyām.

2.
uyarkuṭi naṉiyuḷ tōṉṟal ūṉamil yākkai yātal
mayar(vu)aṟu kalvi kēḷvit taṉmaiyāl valla rātal
peri(tu)uṇar aṟivē yātal pēraṟam kōṭal eṉṟāṅ(ku)
ari(tu)ivai peṟutal ēṭā peṟṟavar makkaḷ eṉpār.

3.
nāṭum ūrum naṉipukaḻn(tu) ēttalum
pī(ṭu)u ṟummaḻai peykeṉap peytalum
kūṭal āṟṟavar nallatu kūṟuṅkāl
pāṭu cālmiku pattiṉik(ku) āvatē.
4.
paḷḷa mutunīrp paḻakiṉum mīṉiṉam
veḷḷam putiyatu kāṇiṉ virup(pu)uṟūum
kaḷaviḻ kōtaiyar kāmaṉo(ṭu) āyiṉum
uḷḷam piṟitāy urukalum koḷnī.

5.
uṇṭiyuḷ kāp(pu)uṇ(ṭu) uṟuporuḷ kāppuṇṭu
kaṇṭa viḻupporuḷ kalvikkuk kāppuṇṭu
peṇṭiraik kāppa(tu) ilameṉṟu ñālattuk
kaṇṭu moḻintaṉar kaṟ(ṟu)aṟin tōrē.

6.
ettuṇai āṟṟuḷ iṭumaṇal nīrttuḷi
puṟpaṉi ukka marat(tu)ilai nuṇmayir
attuṉai yumpiṟar añcoli ṉārmaṉam
pukkaṉam eṉṟu potiyaṟaip paṭṭār.

7.
taṉippeyal taṇtuḷi tāmarai yiṉmēl
vaḷippeṟu māttirai niṉṟaṟ(ṟu) oruvaṉ
aḷippavaṉ kāṇum ciṟuvarai allāl
tuḷakkilar nillār tuṇaivaṉaik kaiyār.

8.
poṟaiyilā aṟivu pōkap puṇarvilā iḷamai mēvat
tuṟaiyilā vacaṉa vāvi tukililāk kōlat tūymai
naṟaiyilā mālai kalvi nalamilāp pulamai naṉṉīrc
ciṟaiyilā nakaram pōlum cēyilāc celva maṉṟē.

9.
ākkap paṭukkum; aruntaḷaivāyp peyvikkum;
pōkkap paṭukkum; pulainakarat(tu) uyppikkum;
kākkap paṭuvaṉa intiriyam aintiṉum
nāk(ku)alla(tu) illai naṉipēṇum āṟē.

10.
tāram nallitan tāṅkit talainiṉmiṉ
ūrum nāṭum uvattal orutalai
vīra veṉṟi viṟalmiku viṇṇavar
cīriṉ ēttic ciṟap(pu)etir koḷpavē.

11.
peṇṇiṉ ākiya pērañar pūmiyuḷ
eṇṇam mikkavar eṇṇiṉum eṇṇilār
piṉṉi niṉṟa peruviṉai mēlvarum
eṉṉa(tu) āyiṉum ētilpeṇ nīkkumiṉ.

12.
poyyaṉ miṉ;puṟam kūṟaṉmiṉ; yāraiyum
vaiyaṉ miṉ;vaṭi(vu) allaṉa collinīr
uyyaṉ miṉ;uyir koṉ(ṟu)uṇṭu vāḻumnāḷ
ceyyaṉ miṉ;ciṟi yāroṭu tīyaṉmiṉ.

13.
kaḷḷaṉ miṉ,kaḷa(vu) āyiṉa yāvaiyum;
koḷḷaṉ miṉ,kolai kūṭi varumaṟam;
eḷḷaṉ miṉ,ilar eṉṟeṇṉi yāraiyum;
naḷḷaṉ miṉpiṟar peṇṇoṭu naṇṇaṉmiṉ.

14.
tuṟṟaḷa vākat tokuttu viralvaitta(tu)
eṟṟuk(ku)aḵ(tu) eṉṉiṉ ituvataṉ kāraṇam
aṟṟamil tāṉam eṉaippala āyiṉum
tuṟṟaviḻ ovvāt tuṇi(vu)eṉṉum āṟē.

15.
āṟṟu miṉ,aruḷ āruyir māṭṭelām;
tūṟṟu miṉṉaṟan tōmnaṉi tuṉṉaṉmiṉ
māṟṟu miṉkaḻi māyamum māṉamum
pōṟṟu miṉporu ḷāivai koṇṭunīr.

16.
poruḷaip poruḷāp potintōmpal cellā(tu)
aruḷaip poruḷā aṟamceytal vēṇṭum
aruḷaip poruḷā aṟamceytu vāṉkaṇ
iruḷiyal peytāta(tu) eṉṉō namaraṅkāḷ.

17.
takā(tu)uyir kolvāṉiṉ mikāmaiilai pāvam
avāvilaiyiṉ uṇpāṉ pulālperukal vēṇṭum
pukāvalai vilaṅkāyp porutupiṟa ūṉkoṉ(ṟu)
avāvilaiyil viṟpāṉu māṇṭarukal vēṇṭum.

18.
piṟavik kaṭalakat(tu) ārāyn(tu) uṇariṉ
teṟuvatiṟ kuṟṟam illārkaḷum illai
aṟavakai yōrā viṭakku micaivōr
kuṟai(vu)iṉṟit tamcuṟṟam tiṉṟaṉar āvar.

19.
uyirkaḷ ōmpumiṉ ūṉviḻain(tu) uṇṇaṉmiṉ
ceyirkaḷ nīṅkumiṉ ceṟṟam ikan(tu)orīik
katikaḷ nalluruk kaṇṭaṉar kaitoḻu
matikaḷ pōla maṟuvilir tōṉṟuvīr.

20.
poruḷoṭu pōkam puṇartal uṟiṉum
aruḷutal cāṉṟa aruntavam ceymmiṉ
iruḷil katicceṉ(ṟu) iṉiivaṇ vārīr
teruḷutal uṟiṉum teruṇmiṉ atuvē.

21.
tavattiṉ mēluṟai tavat(tu)iṟai taṉak(ku)ala(tu) aritē
mayakku nīṅkutal maṉamoḻi yoṭumeyiṟ ceṟital
uvattal kaytalo(ṭu) ilātupal vakaiuyirk(ku) aruḷai
nayattu nīṅkutal poruḷtaṉai aṉaiyatum aṟinī.

22.
eṇṇiṉṟi yētuṇiyum; evvaḻi yāṉum ōṭum;
uḷniṉ(ṟu) urukkum; uravōrurai kōṭal iṉṟām
naṇṇiṉṟi yēyum; nayavārai nayantu niṟkum;
kaṇṇiṉṟu kāmam naṉikāmuṟu vārai vīḻkkum.

23.
cāṉṟōr uvarppat taṉiniṉṟu paḻippa kāṇār;
āṉ(ṟu)āṅ(ku) amainta kuravarmoḻi kōṭal īyār;
vāṉtāṅki niṉṟa pukaḻmācu paṭuppar; kāmaṉ
tāntāṅki viṭṭa kaṇaimeyppaṭum āyi ṉakkāl.

24.
māeṉ(ṟu) uraittu maṭalēṟupa maṉṟu tōṟum;
yaeṉ(ṟu) erukkiṉ iṇarcuṭupa; puṉmai koṇṭē
pēyeṉ(ṟu) eḻuntu piṟarārppavum niṟpa; kāma
nōynaṉ(ku) eḻuntu naṉikāḻk koḷvatāyi ṉakkāl.

25.
nakkē vilāi ṟuvar;nāṇuvar; nāṇūm vēṇṭār;
pukkē kiṭappar; kaṉavumniṉai kaiyu mēṟpar;
tuṟṟūṇ maṟappar; aḻuvar;naṉi tuñcal illār;
naṟṟōḷ mikaipe ritunāṭaṟi tuṉpam ākkum.

26.
aracoṭu naṭṭavar āḷpa virutti
aravoṭu naṭṭavar āṭṭiyum uṇpar
purivalai muṉkaip puṉaiyiḻai nallār
virakilar eṉṟu viṭuttaṉar muṉṉē.

27.
pīṭil ceytika ḷāṟkaḷa viṟpiṟar
vīṭil palporuḷ koṇṭa payaṉeṉak
kūṭik kāloṭu kaikaḷaip paṟṟivait(tu)
ōṭal iṉṟi ulaiyak kuṟaikkumē.

28.
poyyiṉ nīṅkumiṉ; poyyiṉmai pūṇṭukoṇ(ṭu)
aiyam iṉṟi aṟaneṟi āṟṟumiṉ;
vaikal vētaṉai van(tu)uṟal oṉ(ṟu)iṉṟik
kauvai ilula(ku) eytutal kaṇṭatē.

29.
kalvi iṉmaiyum kaipporuḷ pōkalum
nallil cellalka ḷālnali(vu) uṇmaiyum
poyyil poyyoṭu kūṭutaṟ(ku) ākutal
aiyam illai atukaṭin(tu) ōmpumiṉ.

30.
ula(ku)uṭaṉ viḷaṅkavuyar cīrttinilai koḷḷiṉ
nilaiyilkati nāṉkiṉiṭai niṉṟutaṭu māṟum
alakiltuyar añciṉuyir añcavarum vañcak
kolaioḻimiṉ eṉṟunaṉi kūṟiṉar aṟintār.

31.
veḷḷa maṟavi viṟalvēntar tīttāyam
kaḷvareṉ(ṟu) ivvāṟiṟ kaikarappat tīrntakalum
uḷḷil uṟuporuḷai oṭṭā(tu) oḻintavar
eḷḷum peruntuyarnōy evva mikappavē.

32.
oḻinta piṟavaṟaṉ uṇṭeṉpār uṭka
aḻintu piṟaravām vampap poruḷai
iḻantu ciṟitāṉum eytā(tu) oḻintār
aḻintu peruntuyarnōyk kallāp pilarē.

33.
iṉmai iḷivām uṭaimai uyirk(ku)accam
maṉṉal ciṟitāy mayakkam peritākip
puṉmai uṟukkum puraiyil arumporuḷait
tuṉṉā(tu) oḻintār tuṟavō viḻumitē.

34.
īṇṭal aritāyk keṭutal eḷitāki
nāṇṭal ciṟitāy naṭukkam palatarūum
māṇpil iyaṟkai maruvil arumporuḷai
vēṇṭā(tu) oḻintār viṟalō viḻumitē.

35.
illeṉiṉ vāḻkkaiyum illaiuṇ ṭāyviṭiṉ
kolvar kayavar koḷappaṭṭum vīṭuvar
illaiyuṇ ṭāyviṭiṉ immai maṟumaikkum
pulleṉṟu kāṭṭum puṇarvatu maṉṟē.

36.
vēṟkaṇ maṭavār viḻai(vu)oḻiya yāmviḻaiyak
kōṟkaṇ neṟikāṭṭak kolkūṟ(ṟu) uḻaiyatā
nāṟpa(tu) ikantām naraittūtum vanta(tu)iṉi
nīttal tuṇivām nilaiyā(tu) iḷamaiyē.

37.
iḷamaiyum nilaiyāvāl iṉpamum niṉṟavalla
vaḷamaiyum aḵtēyāl vaikalum tuṉpaveḷḷam
uḷaveṉa niṉaiyātē celkatik(ku) eṉṟumeṉṟum
viḷainilam uḻuvārpōl vittunīr ceytukoṇmiṉ.

38.
maṟṟum toṭarppā(ṭu) evaṉkol piṟap(pu)aṟukkal
uṟṟārk(ku) uṭampu mikaiyavai uḷvaḻip
paṟṟā viṉaiyāyp palapala yōṉikaḷ
aṟṟāy uḻalu maṟuttaṟ karitē.


39.
uṟṟa utiram oḻippāṉ kaliṅkattai
maṟṟatu tōyttuk kaḻuvutal eṉṉokkum
paṟṟiṉāṉ ākiya pāvattai mīṭṭum
paṟṟoṭu niṉṟu paṟaik(ku)uṟum āṟē.

40.
tāṉam ceytilam tavamum aṉṉatē
kāṉam tōynila viṟkaḻi veytiṉam
nāṉam tōykuḻal namak(ku)uytal uṇṭō
māṉamtīr koḷkaiyār māṟṟampoy allavāl.

41.
paruvantu cālap palarkoleṉ(ṟu) eṇṇi
oruvantam uḷḷat(tu) uvattal oḻimiṉ
veruvanta tuṉpam viṭukkum tiṟalōṉ
oruvaṉ ulakiṟ(ku) uḷaṉeṉṉum āṟē.

42.
uyttoṉṟi yērtan tuḻavuḻutu āṟṟavum
vittiṉṟip paiṅkūḻ viḷaikkuṟal eṉṉokkum
yuyttavam illāṉ poruḷoṭu pōkaṅkaṭ
keyttuḻan tētāṉ iṭarppaṭu māṟē.

43.
cennelaṅ karumpiṉo(ṭu) ikalum tīñcuvaik
kaṉṉalam karumputāṉ kamukaik kāynteḻum
iṉṉavai kāṇkilaṉ eṉṟu pūkamum
muṉṉiya mukilkaḷāṉ mukampu taikkumē.

44.
kulantarum kalvi koṇarntu muṭikkum
alanta kiḷaikaḷ aḻipaci tīrkkum
nilampaka vempiya nīḷcuram pōkip
pulampil poruḷtarap puṉkaṇmai uṇṭō.

45.
keṭṭēm ituven nilaiyeṉṟu cārtaṟkaṇ
naṭṭavar allār naṉimiku pavarcuṟṟam
peṭṭatu collip peri(tu)ikaḻn(tu) āṟṟavum
eṭṭavan tōriṭat(tu) ēkiniṟpavē.

46.
teṇṇīr parantu ticaitoṟum pōykkeṭṭa
eṇṇeykoṇ(ṭu) īṭṭaṟ(ku) ivaṟutal eṉokkum
peṇmaṉam pētit(tu) oruppaṭuppeṉ eṉṉum
eṇṇil oruvaṉ iyal(pu)eṇṇum āṟē.

47.
nīṇmukai kaiyāṟ kiḻittatu mokkuṟu
māṇviṉaip pāvai maṟainiṉṟu kēṭkuṟiṟ
pēṇalum aṉpum piṟan(tu)uḻip pētucey(tu)
āṇaippeṇ ṇaiya vaṇaikkuṟu māṟē.

48.
antakaṉ antakaṟ(ku) āṟu colalokkum
muntucey kuṟṟam keṭuppāṉ muḻuvatum
naṉ(ku)aṟi(vu) illāṉ atuvaṟi yātavaṟ(ku)
iṉpuṟu vīṭṭiṉ neṟicollu māṟē.

49.
yāṟoṭi yāḻñeli kōṉila vārkoṭip
pāṟoṭu pattiṉi māpōl oḻukeṉṟu
kūṟiṉaḷ kūtti mutirntāḷ makaṭkivai
vēṟōr iṭattu veḷippaṭa naṉṟām.

50.
āykuraṅ kañciṟai vaṇṭiṉam pōlkeṉṟu
pāyiram iṉṟip payiṟṟi moḻintaṉaḷ
mēvarum vāṉporuḷ tantuniṉ tōṇampi
yāravar aṭaintavark kavaiyum puraipa.

51.
vāri perukap perukiya kātalai
vāri curuṅkac curuṅki viṭutaliṉ
māri perukap peruki aṟavaṟum
vārpuṉal āṟṟiṉ vakaiyum puraipa.

52.
eṅṅaṉam ākiya(tu) ipporuḷ apporuṭ(ku)
aṅṅaṉam ākiya aṉpiṉar ātaliṉ
eṅṅaṉam paṭṭaṉaṉ pāṇmakaṉ pāṇmakaṟ(ku)
aṅṅaṉam ākiya yāḻum puraipa.

53.
karaṇam palaceytu kaiyuṟ(ṟu) avarkaṭ
karaṇa meṉumilar āṟṟiṟ kalantu
tiraṇi upāyattiṟ ṟiraṇporuḷ kōṭaṟ
karaṇi ñelikōl amaivara oppa.

54.
nāṭoṟum nāṭoṟum nantiya kātalai
nāṭoṟum nāṭoṟum naiya oḻukaliṉ
nāṭoṟum nāṭoṟum nanti uyar(vu)eyti
nāṭoṟum tēyum nakaimati oppa.

55.
vaṉappilar āyiṉum vaṉmaiyi lōrai
niṉaittavar mēvara niṟpamaik kāvartām
kaṉaittuṭaṉ vaṇṭoṭu tēṉiṉam ārppap
puṉattiṭaip pūtta pūṅkoṭi oppa,

56.
taṅkaṇ piṟanta kaḻiaṉpi ṉārkaḷai
vaṇkaṇmai ceytu valiya viṭutaliṉ
iṉporuḷ ēṟṟi eḻaniṉṟa vāṇikark(ku)
aṅkaṇ parappakat tāḻkala moppa.

57.
otta poruḷāṉ uṟuticey vārkaḷai
ettiṟat tāṉum vaḻipaṭ(ṭu) oḻukaliṉ
paittara alkulpoṟ pāvaiyi ṉallavar
pattiṉip peṇṭir paṭiyum puraipa.

58.
vīporu ḷaṉai akaṉṟu piṟaṉumōr
māporu ḷāṉpakkam māṇa nayattaliṉ
mēypulam pullaṟa maṟṟōṟ pulampuku
māvum puraipa malaraṉṉa kaṇṇār.

59.
nuṇporu ḷāṉai nukarntiṭṭu vāṉporuḷ
naṉkuṭai yāṉai nayantaṉar kōṭaliṉ
vampiḷa meṉmulai vāḷneṭuṅ kaṇṇavar
kompiṭai vāḻuṅ kuraṅkum puraipa.

60.
muruk(ku)alar pōṟcivan(tu) oḷḷiya rēṉum
parukkara ṭillavar pakkam niṉaiyār
aruppiḷa meṉmulai amco lavartām
varicciṟai vaṇṭiṉ vakaiyum puraipa.

61.
makkḷ payantu maṉaiyaṟam āṟṟutal
takka(tu) aṟintār talaimaik kuṇameṉpa
pait(tu)ara(vu) alkul paṭiṟ(ṟu)urai yāroṭu
tuyttuk kaḻippatu tōṟṟamoṉ(ṟu) iṉṟē.

62.
nakainaṉi tītu tuṉinaṉṟi yārkkum
pakainaṉi tītu paṇintī yārōṭum
ivaimiku poruḷeṉ(ṟu) iṟattal ilarē
vakaimiku vāṉula(ku) eytivāḻ pavarē.

63.
peṇṭir matiyār peruṅkiḷai tāṉatu
koṇṭa virakar kuṟippiṉiṉ aḵkupa
veṇṭaṟai niṉṟu veṟukkai ilarāyiṉ
maṇṭiṉar pōvartam makkaḷum oṭṭār.

64.
collavai collār curuṅkupu cūḻntuṇar
nallavai yārum naṉmatip pārallar
kalviyum kaipporuḷ illār payiṟṟiya
pulleṉṟu pōtalai meyyeṉṟu koḷnī.

65.
toḻumakaṉ āyiṉum tuṟṟuṭai yāṉaip
paḻumaram cūḻnta paṟavaiyiṉ cūḻpa
viḻumiya rēṉum veṟukkai ulantāl
paḻumaram vīḻnta paṟavaiyiṉ pōpa.

66.
poruḷil kulaṉum poṟaimaiil nōṉpum
aruḷil aṟaṉum amaic(cu)il aracum
iruḷiṉuḷ iṭṭa iruṇmaiyi teṉṟē
maruḷil pulavar maṉamkoṇ(ṭu) uraippa.

cilappatikāram aṭiyārkku nallār uraiyil mēṟkōḷāka varuvaṉa:

67.
[cilampu: kaṉāttiṟam: 13-kku]

tukkan tuṭaikkun tukaḷaṟu kāṭciya
nikkanta vēṭat(tu) iruṭi kaṇaṅkaḷai
okka aṭivīḻn(tu) ulakiyal ceytapiṉ
akkatai yāḻkoṇ(ṭu) amaivarap paṇṇi.

68.
[cilampu: kaṉāttiṟam: 14-kku]

paṇṇāṟ ṟiṟattiṟ paḻutiṉṟi mēmpaṭṭa
toṇṇūṟ(ṟu) aṟuvakaik kōvaiyum vallavaṉ
viṇṇā(ṟu) iyaṅkum viṟalavar āyiṉum
kaṇṇāṟi nōkkik kaṭunakai ceyvāṉ.

69.
[cilampu: āycciyarkuravai: 3-kku]

aṉṟaip pakaṟkaḻin tāḷiṉ ṟirāppakaṟ
kaṉṟiṉ kuralum kaṟavai maṇikaṟaṅkak
koṉṟaip paḻakkuḻaṟ kōvalar āmpalu
moṉṟal curumpu narampeṉa ārppavum.

yāpparuṅkala uraiyāciriyar mēṟkōḷākak kāṭṭuvaṉa:
[yāpparuṅ kalam: 93-ām nūṟpāviṟku]
70.
nīla niṟattaṉavāy neykaṉintu pōtaviḻntu
kōlam kuyiṉṟa kuḻalvāḻi neñcē
kōlam kuyiṉṟa kuḻalum koḻuñcikaiyum
kālak kaṉaleriyiṉ vēmvāḻi neñcē
kālak kaṉaleriyiṉ vēvaṉa kaṇṭālum
cāla mayaṅkuva(tu) eṉvāḻi neñcē.

71.
vittakar ceyta viḷaṅku muṭikavittār
mattaka māṇpaḻital kāṇvāḻi neñcē
mattaka māṇpaḻital kaṇṭāl mayaṅkātē
uttama naṉṉeṟikkaṇ nilvāḻi neñcē
uttama naṉṉeṟikkaṇ niṉ(ṟu)ūkkañ ceytiyēṟ
citti paṭartal teḷivāḻi neñcē.


vaḷaiyāpatiyiṟ kiṭṭiyuḷḷa ceyyuḷkaḷiṉ tokai muṟṟiṟṟu.
This page was first put up on april 9, 2000