Project Madurai
Copyright (c) 1998-2000 All Rights Reserved


EzaNdu ilakkiya vaLarcci by M. Thalaiyasingam

Tamil Works of Contemporary Sri Lankan authors - i
"EzaNTu ilakkiya vaLarcci" (by M. Thalaiyasingam )
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm

ēḻāṇṭu ilakkiya vaḷarcci (mu. taḷaiyaciṅkam)Etext Preparation : Mr. R. Padmanabha Iyer, London, UK & Dr. N. Kannan, Kiel,
Germany (input);
Mr. Ramanitharan Kandiah, New Orleans, USA (Proof-reading)
Web version: K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland

(c) Project Madurai 1999-2000
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted
to preparation of electronic texts of tamil literary works and to
distribute them free on the internet. Details of Project Madurai are
available at the website http://www.tamil.net/projectmadurai

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept
intact.


Tamil Works of Contemporary Sri Lankan authors - i
ēḻāṇṭu ilakkiya vaḷarcci
mu. taḷaiyaciṅkam

1. araciyal, camūka, poruḷātārap piṉṉaṇi:

1956 - 1963 ellai. palarukku 1956ām āṇṭu namnāṭṭuc carittirattil mika
mukkiyam vāyntatu. palavita carittira
ōṭṭaṅkaḷaip pala tuṟaikaḷil aviḻttuviṭṭa āṇṭu atu. pala pala accaṅkaḷ, pala pala
ilaṭciyaṅkaḷ, appaṭip pala
rakam avai. anta ōṭṭaṅkaḷiṉ vakaikaḷaiyum oṉṟaiyoṉṟu muṭṭiya avaṟṟiṉ
tākkaṅkaḷaiyum taṉmaikaḷaiyum
piṉpu ārāyalām. ippōtaikku nam īḻat tamiḻilakkiyattil ēṟpaṭṭa putiyatōr ūṟṟum,
calacalappum, piravāka
vēkamum avaṟṟuḷ oṉṟu eṉpataik kavaṉittukkoṇṭāl pōtum. maṟṟaiya ōṭṭaṅkaḷaippōl
atuvum oru putiya
ōṭṭam; iṉṉum muṭiyavillai; ōṭikkoṇṭērukkiṟatu. collappōṉāl iṉṉum atu taṉṉai
niccayamākap
purintukoḷḷavillai eṉṟutāṉ colla vēṇṭum. ōr ārampa calacalappu. ataṉāl, iṉṉum
citaṟalākavē ōṭukiṟatu.
ataṟkuriya kāla muttirai patitta ticaiyaiyum paṭukaiyaiyum iṉittāṉ atu
kaṇṭupiṭikka evvaḷavō kālam irukkiṟatu.
muṭivu eṉpatē ēṟpaṭumā? atu vēṟu piracciṉai, ippōtaikkut tēvaiyillai. āṉāl,
ārampam niccayam. atu 1956.
iṉṉum iḷamaiyaik kūṭa eṭṭavillaiyeṉiṉum ēṟakkuṟaiya ēḻāṇṭu ōṭiviṭṭirukkiṟatu.

1956, īḻac carittirattil ōru putiya ōṭṭattiṉ ārampam. īḻat tamiḻarkaḷaip
poruttavaraiyil atu 1948ai viṭa
mukkiyam vāyntatu. ēṉ, avarkaḷiṉ kaṇkoṇṭu pārttāl ulaka carittirattiṉ 1452 kūṭa
ataṟku muṉṉāl niṟka
muṭiyātu eṉṟu collalām. eṉavē, ilakkiyattilum oru putiya ōṭṭam. muṉpu vantupōṉa
āṟumuka nāvalar kālam,
piṉ vantupōṉa īḻakēcarip poṉṉaiyā kālam eṉpavai eppaṭiyō appaṭi ituvum oṉṟu. āṉāl
avaṟṟai viṭa
itu paravalāṉatu, āḻamāṉatu, atōṭu nīṇṭu cellakkūṭiyatu. tamiḻ nāṭṭil maṇikkoṭik
kālam eṉṟu oṉṟu
eppaṭiyō appaṭi 1956kkup piṉ iṅku.

appaṭiyeṉṟāl pakīrataṉ coṉṉatu cariyā? pattalla irupatu āṇṭukaḷukkuk
kūṭutalākavā nām pintip
pōykkoṇṭirukkiṟōm?

illai, itu vēṟu. pakīrataṉukkup paittiyam. putumaip pittaṉukkum pāratikkum kuḻi
tōṇṭupavarkaḷukku,
avarkaḷiṉ peyarkaḷaic collip pēca eṉṉa urimai irukkiṟatu. iṉṟaiya nam tarattai
oppiṭupavarkaḷ nam
iṉṟaiya uṭaṉ nikaḻkālat taraṅkaḷai oppiṭṭuttāṉ aḷaviṭavēṇṭum. illāviṭṭāl caṅkakālap
pāṭalkaḷaiyum, cōḻar kālak kāppiyaṅkaḷaiyum vaittē nammai otukki viṭalāmē!
eṉavē, iṉṟaiya uṭaṉ nikaḻkālat tarantāṉ mukkiyam. atai vaittu oppiṭṭāl nāmtāṉ
irupatu
varuṭaṅkaḷ muṉcellat tuṭikkiṟōm. atu mukkiyam. paravalākap pārttāl avarkaḷ
tūṅkukiṟārkaḷ. nāmtāṉ tuṭittukkoṇṭu niṟkiṟōm. iṉi, ōṭṭam nammuṭaiyatutāṉ.
pāratiyum putumaippittaṉum viṭṭaṭattiliruntu nāmtāṉ putumaiyaiyum,
puraṭciyaiyum marapaiyum iṉi varppavarkaḷ.
meḷaṉiyum ci.cu. cellappāvum maṟṟavarkaḷuṅkūṭaṉi nam iyakkattiṉ niḻaliltāṉ
aḷakkappaṭuvārkaḷ. iṅku eṉakkup piriyamāṉa oru uvamaiyaik kaiyāḷa
virumpukiṟēṉ. alpiraṭ kāsa.@i$ṉ eṉṟa amerikka vimarcakar ippōkṉar, emiṅvē kāla
ilakkiyaṅkaḷaip paṟṟik kūṟumpōtu
āṇmaiyaiyum vīrattaiyum etirpārkkum oru virakatāpamuḷḷa peṇṇaip pōl airōppāvum
iṉi amerikkāvai nōkkit tāṉ putiya vīramum āṇmaiyumuḷḷa ilakkiyattukkāka ēṅkik
kiṭakkum eṉṟu uvamittār. tamiḻnāṭum appaṭiyāṉa ilakkiyattukkāka iṉi nammaittāṉ
etirpārkkum. ataṟku aṟikuṟiyāka 1956kkup piṉ vanta vaḷarcciyē niṟkiṟatu.

aimpattāṟil ārampitta putiya pōkkiṉ muṭivu epvō varum eṉṟu colvataṟkillai. iruntum
63ṉ muṭivil inta iṭaikkāla vaḷarcciyaippaṟṟi oru kaṇakkeṭuppai avaciyamākkutaṟku
oru vicēṣak kāraṇamum illāmalillai. atē kāraṇam ārampa ellaiyāṉa 1956kkum atika
aḻuttam koṭukkiṟatu.
atutāṉ ka. kailācapatiyiṉ varukaiyum 63ṉ muṭivil avar iṅkilāntukkup pōy iruppatāl
ēṟpaṭṭuḷḷa taṟkālikamāṉa pirivum. 1957l kailācapati 'tiṉakaraṉ'
āciriyarāṉār. aṉṟutoṭṭu vaḷarnta avaratu celvākku iṉṟuvarai nam ilakkiya
ulakil palavita viḷaivukaḷai uṇṭākkum
vakaiyil, niḻal virittu, cilacamayam mikap payaṅkaramākap pēy niḻal
virittu niṟkiṟatu. 63ṉ muṭivil avar iṅkilāntukkup pōṉa piṉpum atu toṭarntu
niṟkavē ceykiṟatu. eṉṟālum, avaratu taṟkālikamāṉa pirivaic cāṭṭāka vaittu
nam ēḻāṇṭu ilakkiya vaḷarcciyōṭu
cērttu avaratu celvākkiṉ viḷaivukaḷaiyum kaṇakkeṭuppatu niyāyamākkuntāṉē? nāṉ
kailācapatiyai vaḻipaṭum ōr pērvaḻiyalla. eṉṟālum, nērmaiyāṉa oru ilakkiyak
kaṇakkeṭuppil niyāyamāṉa iṭam yār yārukkellām koṭukkappaṭavēṇṭumō avarkaḷai
vēṇṭumeṉṟē puṟakkaṇippavaṉumalla. kailācapati tōṟṟuvitta pōkkukkum avaratu
ilakkiya vimarcaṉap pārvaikkum, intap pārapaṭcamaṟṟa, puṟakkaṇikkāta, niyāyamāṉa
kaṇakkeṭuppu eṉṟa eṉ koḷkaikkumiṭaiyē mail kaṇakkāṉa tūram irukkiṟatu eṉpatai
nāṉ oppukkoḷkiṟēṉ.
āṉāl, ataṟkāka nāmum tiruppi atē vakaiyil oru etirppuṟakkaṇippuk kāṭṭuvatai nāṉ
virumpavillai. eṉṉaip poṟuttavaraiyil inta ēḻāṇṭu ilakkiyap pōkkōṭu kailācapatiyiṉ
celvākkum- atu palaraka viḷaivukaḷai uṇṭākkiṉālum- piṉṉik kiṭakkiṟatu eṉpatē
eṉ eṇṇam. eṉavē 1956-63 ellaik kaṇakkeṭuppukku eṉṉaip porutta varaiyil iraṇṭu vita
mukkiyattuvam uṇṭu. nam lakkiyap potuppōkkai aḷaviṭum atē camayam
maṟaimukamākak kailācapatiyiṉ celvākkaiyum ataṉ viḷaivukaḷaiyum aḷaviṭum oru
raṭṭaimuyaṟci.

piṉṉaṇiyum oṭṭaṅkaḷum: ivai, carittira camūkaviyal campantappaṭṭavai. ivaṟṟaip
paṭittuviṭṭu intaḷavu nīṭṭukku vaṟṟaippaṟṟi eḻuta vēṇṭumā eṉṟu cilar
niṉaikkalām. atu avaravar apippirāyam. eṉṉaip poruttavaraiyil, ivai ellāvaṟṟaiyum
eḻutiṉāltāṉ putiya paramparaiyiṉ
mukkiyattuvattai ataṟkuriya cariyāṉa piṉṉaṇiyil niṟuttik kāṭṭalām eṉṟu
tōṉṟukiṟatu. iyaṉṟaḷavu eṉ uṇarccikaḷaik kaṭṭuppaṭuttikkoṇṭu naṭunilai vakikkum
ōr carittira camūkaviyalāciriyariṉ kaṇkoṇṭēvaṟṟaik kuṟikkiṟēṉ. āṉāl, eṉṉuḷ
kiṭakkum
ilakkiyāciriyaṉ maṟṟavaṟṟai muntikkoṇṭu taṉṉaik kāṭṭikkoḷḷa māṭṭāṉ eṉṟu
niccayamākac colvataṟkumillai.

nāṉku nūṟṟāṇṭukaḷukku mēṟpaṭṭa mēṟkattaiya āṭciyiṉ mukkiya pātippukaḷil oṉṟu
nammai, īḻattamiḻarkaḷai, veṟum iyantirat turaittaṉakkārarkaḷ ākkiya taṉmaiyākum.
mukkiyamāka āṅkila āṭciyiṉ pātippu anta vakaiyāṉatu. pōrttukkēya, ollānta āṭcikaḷai
viṭa
āṅkilēya āṭci ciṟantatutāṉ. atika cutantiram, atika vaḷarcci, atikakkalvi eṉṟu potuvāka
oppiṭṭup pārttāl ellām atikamākak kiṭaikkattāṉ ceytaṉa. āṉāl atutāṉ, nāmum nam
pāṭum eṉṟu oruvitac cōmpalāṉa acirattaiyōṭu nam pāṭṭil nām aṭaṅki
naṭappataṟkum
kāraṇamāy iruntirukkiṟatu. antac cōmpalukkam acirattaikkum ēṟṟa vakaiyil avarkaḷ
tanta jaṉanāyaka muṟaiyum iruntatu. cutantirattukkāka irattam cintip pōrāṭum nilai
namakku ēṟpaṭavillai. pōrttukkēya allatu ollānta āṭci toṭarntu iruntiruntāl nām
āpattōṭu catā
vāḻntiruppōm. ataṉāl āḷpavarkaḷiṭam carvātikāram irukkiṉṟa atē camayattil
makkaḷiṭam cōmpalum acirattaiyum kalavāta oru puraṭci maṉappāṉmaiyum kaṭaici
aṭiyōṭiya nilaiyilāvatu iruntirukkum. ōr aṅkōlā allatu aljīriyāviṉ nilai. āṉāl,
ollāntārō, pōrttukkēyarō toṭarntu irukkavillai. piṉpu vanta āṅkilēyarum intiyāvil
naṭantu koṇṭatupōl iṅku naṭantukoḷḷavillai. nammai aṭakkuvataṟkup patilāka
avarkaḷ intiyarkaḷai aṭakkiṉārkaḷ. namakkup patilāka intiyarkaḷ pōriṭṭārkaḷ.
kolai
ceyyappaṭṭārkaḷ. aṭutta nāṭukaḷōṭu oppiṭṭup pārttāl namakku kōlpurūkkum,
ṭoṉamūrum, cōlpariyum kēṭkāmalē varupavarkaḷ pōlavē vantārkaḷ.
vākkurimaiyum maṟṟa urimaikaḷum oppiṭṭup pārkkum pōtu
avarkaḷākat taruvaṉa pōlavē kiṭaittaṉa. ataṉāl,
nammiṭaiyē āpattaic cantikkum @ai$tariyam tūṇṭappaṭavillai. puraṭcip pōkku
vaḷarkkappaṭavillai. kālattaiyuṇarnta oru putiya pārvai nēravillai. ellā
iṉaṅkaḷukkumiṭaiyē oru iṟukiya oṟṟumai piṟakkavillai. kānti paṭaṅkaḷum nēru
paṭaṅkaḷum iṉavēliyait tāṇṭi
intiyāvil ellā vīṭukaḷilum toṅkiyataippōl iṅku oru rāmanātaṉum, jayatilakāvum,
aruṇācalamum, ceṉanāyakāvum toṅkavillai. tamiḻarkaḷiṉ vīṭukaḷil kūṭa rāmanātaṉiṉ
paṭam toṅkavillai. rājāji, kānti, nēru, cupāṣ pōṉṟavarkaḷtāṉ
toṅkiṉārkaḷ. kaṭaiciyil puraṭci maṉappāṉmaiyaiyum, āpattaic cantikkum
@ai$tariyattaiyum, urimaikaḷaik kōrum uṇarcciyaiyum, aṭutta nāṭāṉa
intiyāviṭam oppaṭaittuviṭṭu varkaḷ iṅku cōmpalaiyum acirattaiyaiyum
turaittaṉattaiyumtāṉ vaḷarttārkaḷ.
paṭittatellām uttiyōkattukkāka. pāṭupaṭṭatellām poruḷīṭṭuvataṟkāka. avaṟṟukku
āpattu ēṟpaṭum vakaiyil ataṉāl naṭantukoḷḷa virumpavillai. āṅkilēyarai apinayitta ōr
turaittaṉantāṉ tamiḻarkaḷiṭaiyē aṟivāḷi varkkamāka iruntatu. ataṉāl, araciyal camūka
kalāccāra nilaiyaippaṟṟi anta aṟivāḷi varkkattukkuk kavalaiyillai. yār āṇṭāl eṉṉa?
eppaṭiyō irukkiṟa nilaikku āpattillāmal iruntāl pōtum. atōṭu ellām nallāka varum
eṉṟa cōmpal nampikkai. eṉavē nallākat tūṅkiṉārkaḷ. āmām atait tūkkam eṉṟutāṉ colla
vēṇṭum. camūkak kalāccārat tūkkam.

1948um vantatu.

cutantiram vantatu. āṉāl, tamiḻaṉukku ataṉ vittiyācam teriyavillai.
(ciṅkaḷavarkaḷukkum ōraḷavu appaṭittāṉ) enta māṟṟamum iruntatākat teriyavillai.
kāraṇam, turaittaṉattukku iṉṉum āpattu ēṟpaṭavillai. maṟṟavarkaḷiṉ piḻaippukkum
vaḻi tārāḷamākavē iruntatu. harttāl etuvum
vantu avarkaḷaiyum iṉṉum kaṇtiṟakkac ceyyavillai. iṉṉum tūkkam. cutantiram vanta
vittiyācam teriyavillai.

appaṭiyeṉṟāl rāmanātaṉ, aruṇācalam, ji.ji.poṉṉampalam ellārum eppaṭi vantārkaḷ?

ataiyum viḷakka vēṇṭum.

avarkaḷ taṉippaṭṭa talaivarkaḷ. makkaḷiṉ potuvāṉa viḻippaip piratipalikkātavarkaḷ.
viḻippu iṉṉum ēṟpaṭavillai. poṉṉampalattiṉ aimpatukkaimpatu kūṭamakkaḷiṉ
uṇmaiyāṉa akkaṟai kalavāta oru kōrikkai. makkaḷiṉ uṇmaiyāṉa araciyal akkaṟai
ataṟkup piṉṉaṇiyāka
niṟkavillai. makkaḷukku araciyal akkaṟai iṉṉum vaḷarakkūṭallai. iruntatellām
veṟum mantai maṉappāṉmai kalanta oru talaivar vaḻipāṭutāṉ. poṉṉampalam
ceytatellām taṉ contat tiṟamaiyilum tuṇivilum irunta nampikkaiyiṉālum
karvattiṉālumē oḻiya makkaḷ nalaṉilum
urimaikaḷilumirunta akkaṟaiyiṉāl alla. makkaḷ avariṭam kāṭṭiya
apimāṉamum veṟum vaḻipāṭē oḻiya taṅkaḷ nilaiyaiyum nalaṉaiyum tēvaikaḷaiyum
uṇarnta muyaṟciyiṉāl vanta terivu alla. eppaṭi tamiḻarkaḷiṉ aṟivāḷi varkkam
āṅkilēyarai apinayittu
avarkaḷiṭamiruntu 'capāṣ' vāṅkum turaittaṉamāka māṟiyatō appaṭiyētāṉ araciyalilum
tamiḻarkaḷ kālattiṉ nilaiyaiyum tēvaiyaiyum uṇarātu veṟum pēccu vaṉmaiyālum,
tōṟṟattālum, paḻakum muṟaiyālum 'capāṣ' vāṅkum oru talaivarai vaḻipaṭṭārkaḷ.
ataṉāl,
aimpatukkaimpatu kēṭṭa talaivarāl aikkiya tēciyak kaṭciyōṭu iṇaiya muṭintatu.
pirajā urimaic caṭṭattukkum kuṟukuṟuppillāmal kai uyartta muṭintatu.
avarai aṉuppiya makkaḷum avaṟṟil enta āpattaiyum kāṇavillai. celvanāyakam
pirintatum, camaṣṭik kaṭci tōṉṟiyatuṅ kūṭa
potuvāka avarkaḷukku oru ciṉattaittāṉ koṭuttirukka vēṇṭum. nimmatiyākak
tūṅkaviṭāmal, pēccu vaṉmaiyālum tōṟṟac ciṟappālum tālāṭṭappaṭṭut tūṅkiviṭāmal,
nilaiyai uṇarttic ceyalukku aḻaikkum kural avarkaḷukku oru tontaravākattāṉ
paṭṭirukka vēṇṭum.
eṉavē ciṉam. ammuṟai kāṅkēcaṉtuṟaiyil celvanāyakattiṉ tōlvi, ataṉ aṟikuṟi.

anta nilaiyil iṭatucārikaḷ eṉṉa ceytārkaḷ?

avarkaḷaippaṟṟi yār kavalaippaṭṭārkaḷ? cātāraṇa maṉitaṉukku araciyal akkaṟai
iṉṉum antaḷavukku vaḷaravillai. vaḷarntiruntālum iṭatucārikaḷ virumpiyatupōl
akkaṟaippaṭuvataṟku avarkaḷatu nilaiyum maṉappāṉmaiyum utaviyirukkā.
māṉyamuṟai muṟṟāka maṟaiyāta nam
nāṭṭiṉ cātāraṇa maṉitaṉ eṉappaṭupavaṉ paḻamai virumpum oru piṟpōkku
'koṉ...vaiṭṭiv' tāṉ. iṭatucārikaḷ niṉaikkum putumai virumpum 'iṟaṭikkal' alla.
atōṭu avarkaḷ kavalaippaṭuvataṟkuttāṉ taṉṉikarillāt talaivar iruntārē! avar
maṇikkaṇakkākap pēcuvār. pōtātā?
eṉavē iṭatucārikaḷāl etuvum ceyya muṭiyavillai. atōṭu iṭatucārit
talaivarkaḷ kūṭaveṟum pēccu vīrarkaḷ tāṉē? eṉavē miñciyatu tūkkantāṉ.

cōṟṟuk kaṭaiyum, curuṭṭuk kaṭaiyum puṭavaik kaṭaiyum vaittup poruḷīṭṭiya
mutalāḷimārkaḷukkum kāṟcaṭṭaiyum iṭaiyum kaṭṭi āḷpavarkaḷai apinayitta
turaittaṉakkārarkaḷukkum antat tūkkam arumaiyākap poruntiyatu. avarkaḷtāṉ atai
vaḷarttārkaḷ. avarkaḷatu laṭciyam poruḷīṭṭal.
ataṟku āpattillāta anta manta nilaitāṉ cariyāṉatu. āṉāl mutalāḷimārkaḷālum
turaittaṉakkārarkaḷālum ilakkiyam vaḷarkka muṭiyumā? illai, eppaṭi maṟṟa
tuṟaikaḷilellām mantam viḻuntu viṭṭiruntatuvō appaṭi ilakkiyat tuṟaiyilum
mantamētāṉ. eppaṭi araciyal vivakāraṅkaḷ
oru taṉṉikarillāt talaivariṭam oppaṭaikkappaṭṭiruntatō, eppaṭi camūka
vivakāraṅkaḷ iṅku pātippaik koṭukkāta oru kāntīyattaiyum katar vēṭṭiyaiyum
maṉamaṟṟa harijaṉa kōvil piravēcaṅkaḷaiyum palamiḻantu vēṇṭi niṉṟaṉavō,
appaṭiyē ilakkiyamum ilakkiya
vivakāraṅkaḷum malaṭu taṭṭiviṭṭa paḻaiya paṇṭitarkaḷiṭamum, aṅkuḷḷa ilakkiya
viḻippaiyē piratipalikkāta oru cila piṟpōkku intiyap pattirikaikaḷiṭamuntāṉ
oppaṭaikkap paṭṭiruntaṉa. tamiḻakattil nēraṭiyāka oru pāratiyaiyum
maṟaimukamāka oru maṇikoṭip
paramparaiyaiyum tōṟṟuvittatupōl iṅkum tōṟṟuvikka, oru cutantirap pōrāṭṭam iṅku
irukkavillai. eṉavē, iṅku paṇṭitarkaḷtāṉ ilakkiyap pātukāvalarkaḷ. iṅkuḷḷa
ilakkiyattai vaḷarkkavirunta cutēca caktikaḷ avarkaḷ maṭṭumtāṉ.

āṉāl, paṇṭitarkaḷukkuttāṉ paḻaiya ilakkiyaṅkaḷōṭu ilakkiya vaḷarcci eṉpatu
muṟṟuppeṟṟu viṭṭatē! eṉavē, nimmatiyāka avarkaḷum cērntu tūṅkiṉārkaḷ.
caṅkakālap pāṭalkaḷ, paḻaiya kāppiyaṅkaḷ, purāṇaṅkaḷ, tēvāraṅkaḷ eṉpavaṟṟōṭu
tiruptippaṭṭa oru nilaiyil vaṟṟai maṭṭum
pakkattil vaittukkoṇṭu nimmatiyōṭu tūṅkiṉārkaḷ. kūṭippōṉāl oru āṟumuka
nāvalaraiyum oru pāratiyaiyum oru cōmacuntarap pulavaraiyum kūṭavē oru paṇṭita
maṇiyaiyum paṟṟic cila pēccukaḷ. āṉāl, avaiyum tūkkattil vanta cila uḷaṟalkaḷtāṉ.
ciṟukatai eṉpatuvum avaṟṟaip
paṟṟiya cīriya vimarcaṉam eṉpatuvum nittiraikkup piṉ vēṟu eṅkō vantupōṉa
vicayaṅkaḷ. iṅku kēṭkavillai. ataṉāl, avai ilakkiyamāka
ēṟṟukkoḷḷappaṭamuṭiyātavai. oru cilar eppaṭiyō iṭaiyil viḻittuviṭṭu
mūṭikkoṇṭārkaḷ. etu eppaṭi eṉṟu oṉṟum teriyāmal
iraṇṭoru putiya pērkaḷai maṭṭum pāṭamākkik koṇṭārkaḷ. putumaippittaṉ, meḷaṉi!
maṟṟapaṭi potuvāṉa nilai orē tūkkantāṉ. caṅkakālam toṭṭu avivēka pūraṇakuru
varaiyum civarāttiri viḻittatu pōtātā? āmām, iṉi varupavai maṭṭiyum
maṭaiyarkaḷuntāṉ. paṭu, cummā uṉ pāṭṭil - appaṭi oru tūkkam. īḻakēcarip
poṉṉaiyāvum rāja ariya irettiṉamum iruntārkaḷām. pittaṉum ilaṅkaiyar kōṉum
campantaṉum eḻutiṉārkaḷām. āṉāl, avarkaḷiṉ cattam kēṭṭu varkaḷ, intap paṇṭitap
pātukāvalarkaḷ, eḻumpavillai. avarkaḷum ivarkaḷai
eḻuppak kūṭātu eṉṟa orē nōkkattōṭēyē 'mariyātaiyāka' ilakkiyam eḻutiṉārkaḷ.
'mariyātaiyākavē' vimarcaṉam ceytārkaḷ.

iṅku es.poṉṉutturai eṉṉiṭam kūṟiya ōr uṇmai ñāpakattukku varukiṟatu. "ilaṅkaiyar
kōṉaip paḻutākkiyavarkaḷ vitāṉaimārkaḷtāṉ; 'aiyā uṅkaṭa nāṭakam nallā runtataiyā,
aiyā uṅkaṭakatai nallā irukkutaiyā' eṉṟu mukastutikku mariyātaiyākac
colliyiruppārkaḷ.
varum nampiviṭṭār. āṉāl, avar eḻutiya rēṭiyō nāṭakaṅkaḷ nāṭakaṅkaḷē alla."

atai orunāḷ nēraṭiyāka ilaṅkaiyarkōṉiṭamē colliviṭṭārām poṉṉutturai. ilaṅkaiyarkōṉ
taṭumāṟippōyviṭṭārām. mūrccikkāta kuṟaiyām.

atu putiya paramparaiyiṉ pārvai. paḻaiya pārvai veṟum mariyātai mukastutip
pārvaitāṉ. piracciṉaikkuriya vicayaṅkaḷai yārum eḻutavum virumpavillai,
pēcavum virumpavillai. pēciṉāl tūkkam kuḻampiviṭum. ippō 1956aik kiṭṭiya kālattiṉ
nam ilakkiya
nilaiyai niṉaittup pārttāl cirippākattāṉ varum. nam tiṉacarip
pattirikaiyil katai eḻutiyavarkaḷ perumpālum mūṉṟāntara intiya eḻuttāḷarkaḷtāṉ.
iraṇṭoru ilaṅkai eḻuttāḷarkaḷum (cila camayam ce.kaṇēcaliṅkaṉait tavira) kalki,
kumutak kataikaḷtāṉ eḻutiṉārkaḷ.
avarkaḷil perumpāṉōr ippō maṟaintuviṭṭaṉar. miñci niṟkum oru cilarum iṉṉum itē
kuḻantaippiḷḷai rītiyiltāṉ eḻutukiṟārkaḷ. poṉṉutturaiyiṉ 'vāṉam pārtta pūmi'
iṉṉum varavillai. ṭomiṉik jīvā 'kalaiccelvi'yil 'ellārum innāṭṭu maṉṉar' eḻutik
kuṭṭuppaṭṭu ñāṉasnāṉam peṟuvataṟkukkūṭa iṉṉum kālam evvaḷavō iruntatu.
iḷaṅkīraṉum ṭāṉiyalum iṉṉum taṅkaḷai naṉṟāka uṇarntukoḷḷavillai. atuvarai aṟintirāta
vakaiyil kaṉakacenti 'tiṉakaraṉi'l oru muṟaiyāṉa kaṇakkeṭuppu naṭatta iṉṉum mūṉṟu
varuṭaṅkaḷ iruntaṉa. antak kālattukkuriya
oru cila viḷaiccalkaḷ eṉṟu collappaṭum campantaṉum, pittaṉum, ilaṅkaiyar
kōṉuṅkūṭaṉṟu aṭaintirukkum pirapalyattai aṉṟu peṟṟirukkavillai. āmām, īḻakēcari
āḻamākac cellavillaitāṉ. āṉāl, atu anta antaḷavukkuc ceṉṟatu kūṭa aticayantāṉ. atu
kālattai etirtta oru pōkku. kālam,
tūkkattai vaḷartta kālam. āṉāl nalla kālam atu toṭarntu nirantaramāka
nīṭittuviṭavillai- eppaṭiyō 1956 vantuviṭṭatu.

1956l atuvarai yārālum eḻuppa muṭiyātavarkaḷaip paṇṭāranāyakkā eḻuppiviṭṭār.
irupattināṉku maṇit tiyālaṅkaḷukkuḷ eḻuppiviṭṭār! 1956l tiṭīreṉṟu
etirpārātavitamāka 450 āṇṭukaḷ nam carittirattil tirumpi piṉṉōkki ōṭiviṭṭōm.
mēṟkattaiyar iṅku enta
āṇṭil vantārkaḷō anta āṇṭukkut tirumpip pōyviṭṭōm. tirumpavum 1505!
paṇṭāranāyakkāviṉ paṇi atu. irupattināṉku maṇit tiyālaṅkaḷukkuḷ carittirattai 450
āṇṭukaḷ piṉṉōkki ōṭac ceyya muṭiyumā eṉṟu āccariyappaṭalām. āṉāl oṉṟai
maṟantuviṭak kūṭātu. paṇṭāra
nāyakkā oru araciyalvātiyalla, oru mantiravāti.

oru perum puraṭci. ciṅkaḷavarkaḷaip poruttavaraiyil uṇmaiyil atu makattāṉa
puraṭci. āṭcimuṟai, poruḷātāra muṉṉēṟṟam ellām 1956l irukka camūka, kalāccāram
ōṭṭaṅkaḷ ellām 1505kku ōṭiviṭṭaṉa. aṅkiruntu tirumpavum toṭar ōṭṭam. eṅku
evai anniyariṉ varukaiyāl taṭaiceyyappaṭṭu
niṟuttappaṭṭaṉavō aṅkiruntu tirumpavum avai ōṭat toṭaṅkiviṭṭaṉa. avarkaḷaip
poruttavaraiyil atu oru maṟumalarcci. kaḷicāṉum toppiyum kaḷaiyappaṭṭaṉa. veḷḷai
vēṭṭiyum, nīṇṭa caṭṭaiyum nīlac cālvaiyōṭu mēṭaiyil ēṟṟappaṭṭaṉa. vēṭṭiyōṭum
caṭṭaiyōṭum
vēṟu palavum vantaṉa. kuttu viḷakkum, tōraṇaṅkaḷum, pikkukaḷiṉ talaimaiyum
pirittum, 'paṇa' ōtutalum, kaṇṭi naṭaṉamum, 'kavuṅ'kum, 'kiripat'tum -
appaṭip pala. avaṟṟōṭu, katāpāttiraṅkaḷum ippō vēṟu. pikkukaḷ maṭṭumalla;
tāṉuṇṭu taṉ vēlaiyuṇṭu eṉṟu atuvarai kiṭanta kirāmattu
vivacāyi kūṭa mutal mutalāka araciyalilum aṭutta vicayaṅkaḷilum akkaṟai
eṭuttukkoṇṭāṉ. kirāmattu vaittiyaṉ, kirāmattu vātti, kirāmattu vivacāyi avarkaḷtāṉ
putiya katānāyakarkaḷ. māṉiya muṟai aḻiyāta oru nāṭṭil atu camutāyattiṉ
aṭittaḷattaiyē
toṭṭuviṭṭa oru puraṭci eṉpatu arttam. ellāvaṟṟukkum muttāyppāka irupatti nāṉku
maṇittiyālattukkuḷ ciṅkaḷam maṭṭum eṉṟa culōkam niṉṟatu. kāntiyum nēruvum
intiyat tēciyat tantaikaḷ eṉṟāl kaṭṭāyam paṇṭāranāyakkāvum ciṅkaḷavarkaḷiṉ
tantaitāṉ. paḻaiya tēciyappitā
cēṉanāyakkāviṉ paṭattil tūci paṭintuviṭṭatu. ippō eṅkumē paṇṭāranāyakkāviṉ
paṭaṅkaḷtāṉ. tēciyappitā ciṉṉappeyar. paṇṭā oru tiyacēṉa kumārayā! avatāram! 450
āṇṭukaḷukku mēlāka anniya āṭciyiṉ kāraṇamāy aṭimaṉatil amukki
nacukkappaṭṭirunta oru kalāccāra
ōṭṭam tiṭīreṉṟu taṭaikaḷai uṭaittukkoṇṭōṭum veḷḷamāy mēleḻuntu 'kalai'yāṭat
toṭaṅkiviṭṭatu. paṇṭā niccayamāka oru mantiravātitāṉ. kaṭaicivarai, ciṅkaḷavarkaḷ
kai kūppattāṉ ceyvārkaḷ.

āṉāl tamiḻarkaḷ?

antak kōṇattiliruntu pārkkumpōtutāṉ tēciyat tantai eṉṟa nilaikkup paṇṭāviṉ peyar
poruttavillai eṉpatu teriyavarum. āṉāl 1505l oru taṉit tēciyat tantai eṉṟu yārum
irukkavillaiyē! atōṭu tamiḻnāṭu (yāḻppāṇam) ciṅkaḷanāṭu (kōṭṭai) eṉṟu
maṭṭumallāmal
ciṅkaḷa nāṭē palvēṟu irācciyaṅkaḷākap pirikkappaṭṭut terinta 16ām
nūṟṟāṇṭiṉ araciyal nilai ōraḷavukku nirantaramāṉa araciyal pirivukaḷaip
piratipalippatupōl terintālum cantarppam kiṭaittāl oṉṟaiyoṉṟu viḻuṅki
ellāvaṟṟaiyum taṉakkuḷḷēyē
aṭakkiviṭa virumpum ōr veṟi kalanta ōṭṭa nilaiyaittāṉ kāṭṭi niṉṟatu.

ciṅkaḷam maṭṭum eṉṟa putiya culōkattai antap paḻaiya piṉṉaṇiyil vaittuttāṉ pārkka
vēṇṭum. anta nilaiyil tēciyam eṉpataṟku arttam vēṟu. tuṭṭakamuṉuviṉ piṉṉaṇiyil
paṇṭāvai vaittuppārkkum oru araciyal putuppārvai, tēciyattukku vantuviṭṭirunta
putiya
viyākkiyāṉattaittāṉ piratipalittatu. kaṭaiciyil, vakuppuvātam eṉpatu nam araciyal
uṭampil oru karukalpōl āḻamākat tiṉṟu koṇṭu pōkiṟatu eṉṟa ṭoṉamūr aṟikkaiyiṉ
payaṉ cariyāṉatē eṉṟu nitarcaṉamāka nirūpikkappaṭṭuviṭṭatu.

itu viḻitteḻunta tamiḻarkaḷukkut terinta tiṭukkiṭum kāṭci.

āṉāl, atait tavirkka avarkaḷukkirunta vaḻi?

1505l iruntatai viṭa aṭuttavarkaḷ atika palattōṭu ippōtu iruntārkaḷ eṉṟāl ivarkaḷ,
tamiḻarkaḷ, iruntatellāvaṟṟaiyum iḻantu nalameṭukkappaṭṭu niṉṟārkaḷ.
yāḻppāṇattiṉ puviyiyal nilaiyum poruḷātārak kāraṇaṅkaḷum 400 varuṭaṅkaḷukku
mēlāṉa turaittaṉa aṭimai maṉappōkkum,
curuṭṭukkaṭai, puṭavaikkaṭai, cillaṟaikkaṭai mutalāḷic curaṇṭal pōkkum ivarkaḷai
nalameṭuttuviṭṭaṉa. attuṭaṉ veḷḷaiyaṉ viṭṭuppōṉa nalla araciyal tiṭṭat taṭuppaṟṟa
pātivēkkāṭṭu jaṉanāyaka muṟai, avarkaḷai etēccātikārap perumpāṉmaiyiṉarākavum
ivarkaḷai
nirantarac ciṟupāṉmaiyiṉarākavum ākkiviṭṭa taṉmai ivarkaḷiṉ palavīṉattukku iṉṉumōr
mukkiya kāraṇam. patiṉāṟām nūṟṟāṇṭiṉ iṉa kalāccārat tuṭippai nōkki ōṭiviṭṭa
avarkaḷ patiṉāṟām nūṟṟāṇṭilirunta araciyal atikārattai viṭa paṉmaṭaṅku atika
atikāram
peṟṟavarkaḷāka māṟiviṭa, ivarkaḷ, tamiḻarkaḷ, muṉpirunta araciyal palattaiyellām
muṟṟāka iḻantavarkaḷāka niṉṟārkaḷ. attuṭaṉ aṇmaiyil maṇittiyālak kaṇakkākap
pēcam talaivarai maṭṭumallavā muḻukka muḻukka nampiyiruntārkaḷ? ippōtāṉ
talaivariṉ veṟum pēccu
pārāḷumaṉṟa 'haṉcāṭ'ṭukku maṭṭum utaviṉatē oḻiya taṅkaḷ camūkattukku
utavavillai eṉpatu teriya vantatu. iṉi eṉṉa vaḻi?

ippō oru putiya kaṇakkeṭuppu.

taṉṉakarillāt talaivar 'haṉcāṭ'ṭukku maṭṭum utaviyirukkiṟār. aikkiya
tēciyakkaṭci, tamiḻarkaḷukkup paḻakippōyviṭṭa mutalāḷi curaṇṭalukkum turaittaṉa
aṭimai maṉappāṉmaikkum arumaiyāṉa kaṭcitāṉ. āṉāl, aṭutta mātam atuvum
ciṅkaḷam maṭṭum eṉṟu colli viṭṭatē!

miñci niṉṟavai mūṉṟē mūṉṟu kaṭcikaḷtāṉ -

āṉāl, komyūṉisṭ kaṭcikkut tamiḻarkaḷiṉ nilaiyaiviṭa moskavviṉ nilaitāṉ piratāṉam.
tūtuvarālayam oṉṟai atu ōr iṉattiṉ urimaikaḷiṉ celavil kūṭap peṟat tayārāy
iruntatu. atutāṉ ataṉ mukkiya tēvai. eṉavē 'maṭṭum' eṉṟa culōkattukku 'niyāyamāṉa'
eṉṟu vēṟu
oru culōkattai maṭṭum, arttattai alla, koṭuttuviṭṭu atuvum avarkaḷōṭu
cērntuviṭṭatu. eṉavē, perumpāṉmait tamiḻarkaḷukku (āmām, tamiḻarkaḷukkuḷḷēyē
perumpāṉmai ciṟupāṉmai eṉṟu oru iḻavum uṇṭu.) antak kaṭci enta
nampikkaiyaiyum koṭukkavillai. atu mutal kāraṇam.
iraṇṭāvatu, ataiviṭa mukkiyam vāyntatu. uḷuttuviṭṭa nam tamiḻc camutāya
amaippai etirppataṟku ataiviṭa vēṟu kaṭci illai eṉṟu taṅkaḷiṉ tāḻttappaṭṭa nilaiyiṉ
kāraṇamāka ēṟpaṭṭa uṇarcciyāl maṭṭum untappaṭṭa ciṟu pāṉmait tamiḻarkaḷukku,
antak kaṭcitāṉ kōṭṭaiyāka
māṟiviṭṭatu. perumpāṉmait tamiḻarkaḷukku ēṟpaṭṭa ōr ikkaṭṭāṉa nilaiyil
avarkaḷaip paḻivāṅkuvataṟku ciṟupāṉmait tamiḻarkaḷukku komyūṉisṭ kaṭciyil
cērvataiviṭa vēṟu ciṟanta vaḻi irukkavillai. uṭalil periya nōy tīṇṭumpōtu paḻaiya
ciṉṉak
kāyaṅkaḷum taṅkaḷai atikamāka uṇarttikkoḷḷum. ciṟupāṉmait tamiḻarkaḷiṉ nilai
ciṉṉak kāyamillai; atu muḻuttamiḻarkaḷum veṭkappaṭa vēṇṭiya oru aḻukal, kuṣṭam.
āpattāṉa nērattil ataṉāl varum vētaṉai atikam. āṉāl, ataṟkākac ciṟupāṉmait
tamiḻarkaḷiṉ ceyalaik
kuṟai kūṟavē muṭiyātu. āṉāl, avarkaḷiṉ ceyalāl komyūṉisṭ kaṭci yāḻppāṇattil ciṟiya
aḷavil palam vāyntatāka iruppiṉum periya aḷavil perumpāṉmai palattaip peṟa
muṭiyātatāki viṭṭatu. moḻip piracciṉai tīrumvaraikkum atu muṭiyātu. mēl
nāṭṭavar
vantapōtu matam māṟik kāṭṭik koṭutta ōr aintām paṭaiyiṉaraittāṉ antak kaṭciyil
cērupavarkaḷ perumpāṉmait tamiḻarkaḷukku niṉaivūṭṭukiṟārkaḷ. atutāṉ kāraṇam.
anta nilaiyil iṭatucārikaḷiṉ muṉṉaṇi eṉṟa ōṉṟu ēṟpaṭātavaraikkum taṉitta
potuvuṭamaik kaṭciyiṉ
nilai tamiḻarkaḷiṭaiyē appaṭittāṉ irukkum. atu kālattiṉ kōḷāṟu. eṉavē, 1956kkup
piṉvanta nilaiyaip pōkkuvataṟku komyūṉisṭ kaṭci pōtātu. atu tamiḻc camutāyattiṉ
paḻaiya ōr aḻukalukkut tēvaiyāṉa oru parikārattaittāṉ piratipalikkiṟatu. iṉi
varavēṇṭiya
vimōcaṉam moḻi, piratēca urimaikaḷāy maṭṭumalla; camūkap puraṭciyāyum
irukka vēṇṭum eṉpataṟku atu ōr aṟikuṟi. avvaḷavutāṉ. āṉāl, uṭaṉaṭit tēvaiyait
tīrppataṟku oru ciṟanta vaḻiyāka atu perumpāṉmait tamiḻarkaḷukkup paṭavillai.
uṭaṉaṭit tēvai moḻi urimai,
piratēca urimai.

ilaṅkai camacamājik kaṭci mika muṟpōkkāṉa oru kaṭci. kaṭaicivarai tamiḻarkaḷiṉ
nilaiyaiyum ilaṅkaiyiṉ nilaiyaiyum @ai$tariyamākak kūṟum oru kaṭci. tēciyattaip
piratipalikkum ētāvatu oru kaṭci ippō ilaṅkaiyil irukkiṟateṉṟāl atu intak kaṭciyētāṉ.
āṉāl, atu tamiḻaracuk kaṭciyaic cāṭum aḷavukku āḷum kaṭciyaic cāṭuvatillai. tuṇivu
ataṟkum avvaḷavu pōtātu. atōṭu, tamiḻaracuk kaṭciyiṉ araciyal tiṭṭak
kōrikkai mika niyāyamāṉatu, nākarikamāṉatu eṉpataiyum kaṭcip pōṭṭi
kāraṇamāka atu oppukkoḷḷa
maṟukkiṟatu. taṉiyē tamiḻakaracuk kaṭciyai maṭṭum cāṭuvatu piracciṉaiyait
tīrkkappōvatillai. tamiḻaracuk kaṭci eṉpatu nam ilaṅkai araciyal uṭalil ēṟpaṭṭa oru
kāyccal. āṉāl kāyccal oru nōy ākātu. kāyccal nōyiṉ aṟikuṟi maṭṭuntāṉ nōy, ciṅkaḷam
maṭṭum caṭṭamum
ataik koṇṭu varum kaṭciyuntāṉ. nōy tīrntāltāṉ ataṉ aṟikuṟiyum tīrum. atuvarai
aṟikuṟiyum niṟkavē ceyyum. camacamājik kaṭcikku anta nōykkuriya
parikāram ōraḷavukkut teriyum. āṉāl muḻukkat teriyātu. atōṭu etaiyum
uṭaṉaṭiyākac ceytu kāṭṭavum
ataṟkut teriyātu. tuṇivum illai. kaṭciyiṉ pōkkil oru manta nilai. pirajā
urimaip piracciṉai pōṉṟavai anta mantap pōkkiṉ kāraṇamāy eppaṭip
pōrāṭṭamaṟṟu maṟakkappaṭṭaṉavō appaṭiyē ataṉiṭam oppaṭaikkappaṭum putiya
piracciṉaikaḷum maṟakkappaṭṭuviṭum
eṉṟa oru niyāyamāṉa payam tamiḻarkaḷiṭam irukkiṟatu. atu irukkumvaraikkum
intak kaṭciyum piracciṉaiyait tīrkka oru ciṟanta vaḻiyāy tamiḻarkaḷukkup paṭātu.
ippōtaikku, tamiḻarkaḷiṉ paḻaiya cōmpal turaittaṉa aṟivāḷi varkkattukku maṭṭuntāṉ
atu oru pukaliṭamāka irukkiṟatu.
āpattaic cantikka virumpāmal tēciyam tēciyam eṉṟu colli ceyalaik kaṭattip pōṭum
oru mantap pōkku, intak kaṭcikkuḷ pukuntuviṭṭirukkam turaittaṉa aṟivāḷi
varkkattiṉ pōkku. ataṉāl cātāraṇat tamiḻaṉai iṉṉum atu toṭavillai.

cātāraṇat tamiḻaṉait toṭṭa orē kaṭci camaṣṭik kaṭcitāṉ. eppaṭi paṇṭāviṉ kaṭci
ciṅkaḷac camūkattiṉ aṭittaḷattaiyē toṭṭatō appaṭiyē tāṉ ituvum tamiḻc camūkattiṉ
aṭittaḷattaiyē toṭṭuḷḷatu. vāttiyār, vaittiyar, vitāṉai - vivacāyi. aṅkupōl iṅkum
avarkaḷtāṉ
katā pāttiraṅkaḷ. aṅku 'ciṅkaḷam maṭṭum' kavuṅ, kiripat, paṇa ōtutal, vēṭṭi,
caṭṭaiellām eppaṭiyō appaṭiyētāṉ iṅkum 'ellām tamiḻ iyakkam' tōraṇaṅkaḷ, yākaṅkaḷ,
vēṭṭi, caṭṭai, cattiyākkirakam, caṭṭamaṟuppu ellām. nōy eppaṭiyō ataṉ etirppu
aṟikuṟiyum appaṭiyētāṉ. ataṉāl
tamiḻc camūkattiṉ aṭittaḷamvarai pāyum oru putiya viḻippu, viṟuviṟuppu, vēkam,
uṇarccit tuṭippu. āṉāl, tamiḻc camūkattiṉ aṭittaḷamum ciṅkaḷac camūkattiṉ aṭittaḷam
pōl māṉyamuṟai maṟaiyāta oru piṟpōkkut taḷam. eṉavē, ataṉ piratipalippum
camaṣṭik kaṭciyiṉ yakkaṅkaḷil viḻavē
ceykiṟatu. kāntiyaiyum akimcaiyaiyum cattiyākkirakattaiyum iṭan tavaṟip pukuttiya
oru mattiyatara vakuppu, paṇṭita mutalāḷittuvap piṟpōkkuc cāyal. āṉāl,
pārāṭṭappaṭakkūṭiyavaiyum iraṇṭu ataṉiṭam irukkiṉṟaṉa. moḻi, piratēca
urimaikaḷukku viṭṭukkoṭukkāmal
kural koṭuppatuvum, avaṟṟait tīrppataṟku irupatām nūṟṟāṇṭukkut terinta
niyāyāṉa, nākarikamāṉa camaṣṭi muṟaiyaik kāṭṭiyatum avaiyākum. atai
paṇṭāranāyakkāvē uṇarntu oppukkoṇṭatai paṇṭā-celvā uṭaṉpaṭikkai nirūpikkiṟatu.
āṉāl, kuṟai eṉṉaveṉṟāl camaṣṭik
kaṭci kāṭṭum parikāram veṟum araciyal tiṭṭap parikārantāṉ. camūka,
poruḷātārap parikāramalla. ataṉāl camaṣṭi āṭci kiṭaittapiṉ muṟpōkkāṉa
tamiḻarkaḷiṉ mutal etiri, camaṣṭik kaṭciyākavē māṟiviṭum. āṭcit tiṭṭam
oṉṟu taruvatuṭaṉ ataṉ tēvai tīrntuviṭum.
eṉavē camaṣṭik kaṭciyum pūraṇamāṉa vaḻi alla.

eṉavē, pūraṇamāṉa vaḻi eṉṉa?

paṇṭā-celvā uṭaṉpaṭikkaiyiṉ aṭippaṭaiyil vaḷarum oru araciyal tiṭṭattiṉ piṉṉaṇiyil
ēṟpaṭavēṇṭiya ōr (iṭatucārikaḷ kāṭṭum) camūka, poruḷātāra māṟṟantāṉ. āṉāl
atu pala kaṭcikaḷ aikkiyappaṭṭāltāṉ ēṟpaṭakkūṭiya oru parikāram, āṉāl araciyalil
atu lakuvil muṭiyāta oṉṟu.
eṉavē, ippōtaikkup piḷavutāṉ miccam. iṉṟuvarai atutāṉ nilai. piḷavupaṭṭa
maṉappōkkil iyaṅkum ōr maṉitaṉaippōl tamiḻc camūkam iṉṟu iyaṅkukiṟatu.
niyāyamāṉa urimaikaḷaiyum ataṟkuriya vaḻikaḷaiyum kōrum atē
camayattil atika uṇarcciyaiyum atika ūḻalkaḷaiyum
atikap piṟpōkkuc cāyalaiyum parappi niṟkum nam tamiḻc camūkattiṉ aṭimaṉamāka
niṟkiṟatu. camaṣṭik kaṭci. aṭimaṉattiṉ ūḻalkaḷaiyum piṟpōkkuc cāyalaiyum
etirppatāl atu kāṭṭum niyāyamāṉa vaḻikaḷaiyum urimaikaḷaiyuṅ kūṭa
maṟuttuviṭṭu ataṉuṭaṉ camaracam ceyya
virumpāmal piḷavupaṭṭu niṟkum turaittaṉac cōmpal aṟivāka, mēlmaṉamāka
niṟkiṉṟaṉa iṭatucārik kaṭcikaḷ. eṉavē, āpattu ēṟpaṭṭuḷḷa ōr ikkaṭṭāṉa nilaiyil
āpattai uṇarnta piṉpum taṉakkuḷḷēyē piḷavupaṭṭu vivātittukkoṇṭu taṭumāṟi
niṟkiṟatu tamiḻc camūkam. āpattāl
ēṟpaṭṭa putiya vēkam, viṟuviṟuppu, uṇarccip perukkam, viḻippu ellām irukkiṉṟa atē
camayattil taṉakkuḷḷēyē uḷḷa piḷavāl ēṟpaṭṭuḷḷa caccaravu, taṭumāṟṟam, ceyalaṟṟa
pēccukkaḷ. iṉṟu nam ilakkiyattil vaḷarcci ēṟpaṭṭirukkiṟateṉṟāl, atē vaḷarcciyil atē
camayattil piḷavum tēkkac
cūḻalum viḻuntuviṭṭirukkiṉṟaṉaveṉṟāl kāraṇam, intap potup piṉṉaṇitāṉ.

cantarppa vipattum carittiramum: nam ilakkiya vaḷarcciyil īḻat tamiḻariṉ
camūka, poruḷātāra, araciyal piṉṉaṇi, cantarppa vipattāl vanta ka. kailācapatiyiṉ
varukaiyōṭu aḷavukeṭṭup piratipalikkat toṭaṅkiyatu. 'cantarppa vipattāl; aḷavu
keṭṭu; ivai kavaṉattukkuriyavai,

carittira nikaḻccikaḷaiyum vaḷarccikaḷaiyum nirṇayippatil camūka, poruḷātāra
nilaikaḷukkum, potumakkaḷ eṉṟa kūṭṭukkumuḷḷa paṅkaippōl cantarppa
vipattukaḷukkum taṉittuvam niṟainta taṉippaṭṭamaṉitarkaḷukkum camapaṅku, cila
camayam ataṟku atikamākavum uṇṭu. itu viññāṉa
rītiyil carittirattukku viyākkiyāṉam tēṭum mārkciyavātikaḷ viḻuṅka
maṟukkum ōr uṇmai. āṉāl, uṇmaiyaik kāṇavēṇṭumāṉāl, atai viḻuṅkittāṉ ākavēṇṭum.
atai nirūpippataṟku iṅku mārkcum leṉiṉum tēvaiyillai. ōr aṟpa utāraṇam pōtum. nam
ilakkiya
ulakil kailācapatiyiṉ varukai.

1956kkup piṉ ēṟpaṭṭa viḻippu nāṉ muṉpu kūṟiya piṉṉaṇikkēṟpac cariyākap
piratipalikkappaṭṭiruntāl kailācapatikkum avaruṭaiya cakākkaḷukkum kaṭṭāyam
iṭamiruntirukkātu. camūkattil cātāraṇa vivacāyikaḷiṭamum vāttiyār pōṉṟa naṭuttara
makkaḷiṭamum ēṟpaṭṭa
viḻippu vēṭṭi, caṭṭai, kuttuviḷakku, tōraṇam ellām tamiḻiyakkam eṉṟu kalāccāra
veḷikkāṭṭalkaḷāka māṟi, araciyalil eṅkum ēka camaṣṭik kaṭciyāka vaḷarntu
poṉṉampalattiṉa vīḻcciyaiyum celvanāyakattiṉ eḻucciyaiyum koṇṭuvantu,
iṭatucārit talaivarkaḷaiyum
tamiḻp piratēcaṅkaḷil piṉṉukku otukkiviṭṭa putiya ōṭṭaṅkaḷāka māṟṟiyapiṉ,
kaṭṭāyam taṅkaḷukku māṟupaṭṭaatē iṭatucārik kaṭcik karuttukaḷaik
kalaiyilum ilakkiyattilum carvātikāram ceyya viṭṭuvaikka niyāyamillai. atu
muṉṉukkup piṉ muraṇāṉatu. poṉṉampalattiṉ
nilaiyaippōl iṭatucārikaḷiṉ nilai mōcamāṉatalla eṉpatu uṇmaitāṉ. avarkaḷ, nāṉ
muṉpu kuṟippiṭṭatupōl, piracciṉaikaḷait tīrppataṟku niyāyamāṉa
vaḻikāṭṭupavarkaḷāka ōraḷavukkut terintaṉar. kuṟukiya aḷavil ōraḷavukku
yāḻppāṇattil avarkaḷ palam
vāyntavarkaḷākavē iruntaṉar. āṉāl antaḷavu palamuṅkūṭa camaṣṭik kaṭciyiṉ niḻalil
muṟṟāka viḻuṅkappaṭṭēterintatu. eṉavē, ilakkiyattilum kalaiyilum
iṭatucārik karuttukaḷ maṟṟavaṟṟai amukkik koṇṭu carvātikāram ceyya
niyāyamillai. atu piṉṉaṇikku muraṇāṉatu.
iruntum appaṭi muṉṉukkup piṉ muraṇākavētāṉ naṭantuviṭṭatu! 'aḷavu keṭṭu' eṉṟu
kūṟuvataṉ mūlam ataittāṉ nāṉ kuṟikkiṟēṉ.

kāraṇam eṉṉa?

paṇṭitarkaḷiṉ kiḻaṭu taṭṭiviṭṭa paḻamai vātattiṉ palavīṉam kāraṇamāy irukka
muṭiyātu. putiya viḻippōṭu avarkaḷ vīḻntutāṉ ākavēṇṭum. araciyalil eppaṭip
paḻaiya talaivariṉ vīḻcci iruntatō, camūkattil eppaṭi nalameṭukkappaṭṭa
mutalāḷittuva curaṇṭal ceyvatu iṉṉaveṉṟu
teriyātu tikaittu niṉṟatō, appaṭiyē kalaiyilum ilakkiyattilum intak kiḻaṭṭup
paṇṭitat taṉimarapu vātamum vīḻntutāṉ ākavēṇṭum. (catāciva vātam eppaṭi vantatu
eṉpataip piṉpu pārkka vēṇṭum.) putiya viḻippiṉ kalai ilakkiyap piratipalippu
ēṟpaṭuvatāy iruntāl
atu kālattai etirttu muṉpu pōrāṭiya īḻakēcarip parampataiyiṉ vēkaṅkūṭiya oru putu
vaḷarcciyākattāṉ iruntirukka vēṇṭum. araciyal vivakāraṅkaḷil āyutaṅkaḷāka māṟiya
akimcai, cattiyākkirakam, caṭṭamaṟuppu pōṉṟavaṟṟiṉ cāyal virikkum ōr
iṭaippaṭṭapōkkuttāṉ
lakkiyap pōkkākavum vantirukka vēṇṭum. ākap paṇṭitap paḻamai vātamumalla,
ākap piḻaittuviṭṭa puraṭcivātattukkuriya cōṣalisayatārttamumalla, ōr
iṭaippaṭṭapōkku. attakaiya pōkkukkiṇaṅka putiya vaḻikāṭṭum ilakkiya
vimarcakarāka kailācapatikkup patilāka
kaṉakacentinātaṉ vantirukkavēṇṭum. āṉāl, kaṉakacentinātaṉ kailācapatiyiṉ talaimaikku
ottuḻaikkum Collaborator ākattāṉ vantār. kāraṇam iṭatucārikaḷiṉ
karuttuvaṉmaiyalla. atuvuntāṉ, āṉāl atuvalla mukkiya kāraṇam. atē karuttu
vaṉmaiyōṭutāṉ iṭatucārik kaṭcikaḷilirukkum
aṟivāḷi varkkattaic cērnta perumpālāṉa maṟṟa turaittaṉac cōmpal pērvaḻikaḷum
irukkiṟārkaḷ. āṉāl avarkaḷ entat tuṟaiyilum peritākac cātikkavillai.
kailācapatiyum, civattampiyuṅkūṭa appaṭittāṉ. cantarppam kiṭaikkāviṭṭāl taṅkaḷ
pāṭṭil taṅkaḷ karuttukaḷōṭu
iṭaikkiṭai palamaṟṟuk kaṟuvikkoṇṭu, illai veṟum pāvaṉaikkākak kaṟuvikkoṇṭu,
uttiyōkamē periteṉṟu niṉaitta vaṇṇam cōmpal turaikaḷāy eṅkō oru mūlaiyil kiṭantu
tiruptippaṭṭiruppārkaḷ. ilakkiyattukkuḷ piravēcittirukka māṭṭārkaḷ. iruntum
piravēcittuviṭṭārkaḷ! ataṟku muḻuk kāraṇam kailācapati 'tiṉakaraṉ' āciriyar
āṉatutāṉ. atuvētāṉ nāṉ kūṟiya cantarppa vipattu!

pattirikaik kompaṉiyiṉ paṅkukkārarkaḷiṉ uṟaviṉ kāraṇamāy cantarppavacattāl
tiṉakaraṉ āciriyarāṉa ka.kailācapati, varttakattaiyē piratāṉamāṉa nōkkamākak
koṇṭu ilakkiyattaippaṟṟi akkaṟaippaṭātu atuvaraiyum veṟum putiṉattāḷāka iyaṅki
vanta
oru mutalāḷi varkkap pattirikaikkuḷ ilakkiyattaippaṟṟiya ōraḷavukkut taramāṉa
potuvuṭamaik karuttukaḷai maṭṭum pukuttavillai. kūṭavē, atē vaṇṭiyil
kā.civattampi, ē.jē.kaṉakarattiṉā pōṉṟa ilakkiyampaṟṟiya taramāṉa
karuttukkaḷaiyuṭaiya vēṟu palariṉ celvākkaiyum
pakkapalattaiyum cērttukkoṇṭum vantār. civattampiyum kaṉakarattiṉāvum nam
turaittaṉa aṟivāḷi varkkattiṉ ciṟanta pitinitikaḷ. iruvaraiyum tiṭṭavaṭṭamāṉa kaṭcip
paṟṟum koḷkaiyumuṭaiya iṭatucārikaḷ eṉṟukūṭac colla muṭiyātu.
kaṉakarattiṉā kaṭṭāyam anta rakam
illai. civattampikūṭa aṭippaṭaiyil oru tamiḻp paṟṟuṭaiya tēciyavātiyē oḻiya akila
ulakap puraṭciyai virumpum oru potuvuṭamaivātiyalla. pakkat tuṇaiyāka vēṟu
ticaikaḷiliruntu vanta kāvalūr rācaturai, cillaiyūr celvarācaṉ pōṉṟōrkūṭa appaṭittāṉ.
cantarppa
vipattāl uḷḷē pukuntavarkaḷ. ellōrum eṅkāvatu nalla uttiyōkam kiṭaittāl
nimmatiyāka eṅkaḷ pāṭṭil uṟaṅki viṭuvōm eṉṟu niṉaikkum turaittaṉakkārarkaḷtāṉ.
kailācapatikūṭa appaṭittāṉ. civil cēvaiyil cērntiruntālō allatu ārampattilēyē
carvakalācālai virivuraiyāḷarāka vantiruntālō kailācapatiyil peyarai iṉṟaiya
ilakkiya vaṭṭārattil cila camayam kēḷvippaṭṭirukkak kūṭamāṭṭōm. āṉāl,
pattirikai āciriyarāka vanta piṉpu kaṭṭāyam avariṉ taṉittaṉmaiyum
talaimaiyum vēlai
ceyyat toṭaṅkiviṭṭaṉa. palkalaik kaḻakattil paḻakkamāṉa avaratu cakākkaḷ ataṟkup
piṉṉar avarāl tiṟamaiyākap payaṉpaṭuttappaṭṭaṉar. ataṉāl, ilakkiyattil
avarkaḷukkirunta īṭupāṭṭaiviṭa kailācapatikku avarkaḷ paḻakkamāṉavarkaḷāy
iruntatutāṉ avarkaḷ īḻattamiḻ ilakkiya ulakil
piravēcittataṟku mukkiya kāraṇam eṉṟu collavēṇṭum. ilakkiyattil avarkaḷukku
īṭupāṭillai eṉpatai enta rītiyil kuṟikkiṟēṉ eṉpatum iṅku
kavaṉikkappaṭavēṇṭum atuvarai nam īḻat tamiḻilakkiyattil īṭupaṭṭirunta
maṟṟavarkaḷaiviṭa ivarkaḷukku niccayamāka ilakkiyattaip paṟṟiya
or āḻamāṉa pārvai irukkattāṉ ceytatu. atōṭu ivarkaḷ paṭṭatārikaḷ. kailācapati
eppaṭi tamiḻilakkiyam paṭitta ōru ciṟappup paṭṭatāriyō appaṭittāṉ
kaṉakarattiṉā mēṟku ilakkiyaṅkaḷaip paṭitta oru ciṟappup paṭṭatāri.
civattampiyum kailāca patiyai ottavar. eṉavē,
ilakkiyam paṟṟiya āḻamāṉa pārvai ivarkaḷiṭantāṉ iruntatu. mutaṉmutalākap
palkalaik kaḻakap paṭṭatārikaḷ uṭaṉnikaḻkālat tamiḻilakkiyattil attaṉai
kavaṉam celuttiyatu ivarkaḷōṭu tāṉ ārampamākiṟatu. ataṉāl ēṟpaṭṭaputiya
vaḷarcciyiṉ āḻam iṉṟu vaṭivamākat taṉṉaik kāṭṭi
niṟkiṟatu. eṉavē,i varkaḷukku anta vakaiyil ilakkiya aṟivu rukkavē ceykiṟatu. āṉāl
nāṉ kuṟippiṭuvatu vēṟu. cantarppa vipattu. kailācapati 'tiṉakaraṉ' āciriyarāṉa
cāṭṭil ivarkaḷai uṭaṉnikaḻkāla īḻat tamiḻilakkiyattukkuḷ varunti aḻaittirukkāviṭṭāl
ivarkaḷ aṅku
vantirukkavē māṭṭārkaḷ eṉṟu ōraḷavukku niccayamākak kūṟalām. ataittāṉ nāṉ iṅku
kuṟippiṭukiṟēṉ. cantarppam cātakamāka amaiyāmal pātakamāka amaintālkūṭa atai
etirttu ilakkiyamē mūccu eṉṟu īṭupaṭum nōkkamuṭaiyavarkaḷalla ivarkaḷ.
palkalaik kaḻakattiliruntu veḷivanta
pōtu ilakkiyak kaṉavukaḷōṭu veḷivanta 'piṟavi' ilakkiya āciriyarkaḷalla ivarkaḷ.
kār, paṅkaḷā, uttiyōkam eṉṟu turaittaṉak kaṉavukaḷōṭu veḷivanta pērvaḻikaḷtāṉ.
cantarppa vacattāl nallakālamāka, āmām, nallakālamākattāṉ, ilakkiya
vaḻikāṭṭikaḷākavum
māṟiviṭṭaṉar. kāvalūr rācaturaiyaiyum cillaiyūr celvarācaṉaiyuṅkūṭa - ēṉ
a.muttuliṅkamum atē rakantāṉ - cantarppa vipattāl uḷḷē iḻukkappaṭṭavarkaḷeṉṟutāṉ
colla vēṇṭum. eṉavē, 1956kkup piṉ ēṟpaṭṭapotup piṉṉaṇiyiṉ viḻippiliruntu vēṟupaṭṭa
oru taṉip piṉṉaṇi
itu. veṟum cantarppa vipattu. āṉāl cantarppa vipattum carittiram ceyyattāṉ
ceykiṟatu. atōṭu atai pāvikkak kūṭiya oru taṉittaṉmai vāynta talaivarum runtāl ataṉ
viḷaivu atikamāki viṭukiṟatu. kailācapati appaṭi orutalaivar.


2. potup piṉṉaṇiyaip piratipalikkātu muṉṉukkut taḷḷappaṭṭa 'muṟpōkku ilakkiyam'
intac cantarppa vipattāl vanta putiya taṉip piṉṉaṇi camūka, poruḷātāra, araciyal potup
piṉṉaṇiyil kailācapatiyāl ēṟṟappaṭṭapōtu antap potup piṉṉaṇi ilakkiya ulakattil
aḷavukeṭṭup piratipalikkat toṭaṅkiyatu. eppaṭi oru kaṉakacentinātaṉ pōṉṟavar
ilakkiyat
talaivarāka (appaṭi yārāvatu iruntutāṉ ākavēṇṭumeṉṟāl) irukka vēṇṭiya iṭattil oru
kailācapati nuḻaintārō appaṭiyē viḻippup peṟṟa mattiyatara varkkattaip
piratipalikkum ilaṅkaiyarkōṉ pōṉṟa eḻuttāḷarkaḷ (araciyalil camaṣṭik kaṭcipōla)
talaimai tāṅka
vēṇṭiya iṭattil 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷ talaimai tāṅkat toṭaṅkiviṭṭaṉar. inta
muṟpōkku eḻuttāḷarkaḷ īḻat tamiḻc camutāyattil tāḻttappaṭṭa ciṟupāṉmaiyiṉarākiya
oru ciṟu vaṭṭattaip piratipalippavarkaḷ. yāḻppāṇattil camaṣṭik kaṭciyiṉ niḻalil
maṟaikkap paṭṭuviṭṭa
komyūṉisṭ kaṭci eppaṭiyō appaṭittāṉ atē kaṭci eḻuttāḷarkaḷāṉa ivarkaḷum, tokaik
kaṇakkil aḷaviṭumpōtu, tamiḻc camutāyattil oru ciṟu kuṟuvaṭṭattiṉ piratipalippu.
iṅkē eṇṇikkaiyiṉ aḷaviltāṉ kuṟippiṭukiṟēṉ; karuttu āḻattaik kuṟippiṭavillai. 1956 varai
inta eḻuttāḷarkaḷ perumpālum anāmatēyaṅkaḷākavē iruntaṉar. maṟṟa īḻakēcarip
paramparai eṉṟu colpavarkaḷum atuvarai appaṭittāṉ. āṉāl, avarkaḷōṭu oppiṭṭup
pārkkumpōtu inta 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷ ākakkūṭiya anāmatēyaṅkaḷāka
maṭṭumalla, uṇmaiyākap
pakkuvappaṭātavarkaḷākavuntāṉ iruntaṉar. cilar iṉṟukūṭap pakkuvappaṭavillai.
mārpuk kaccaikkuḷ veṟum vārttai jālat tuṇiyaic cerukuvatu cila camayaṅkaḷil
kūḻmuṭṭaikaḷ kūṭap payaṉpaṭuttap paṭukiṉṟaṉa - - pakkuvappaṭṭavarkaḷāka
naṭikkum pōlikaḷākavē iṉṉum irukkiṉṟaṉar cilar. āṉāl,
avarkaḷ iṅku ippōtaikkut tēvaiyillai. atōṭu avarkaḷukku muraṇāka niṟkum etirk
kaṭciyil - naṟpōkku? - ataiviṭa mōcamāṉavarkaḷum irukkiṟārkaḷ. eṉavē, potup
piṉṉaṇiyil oru ciṟu kuṟukiya vaṭṭattaip piratipalikkum inta 'muṟpōkku'
eḻuttāḷarkaḷtāṉ
kailācapatiyiṉ varukaikkup piṉ kaitūkki viṭappaṭṭaṉar. ataṟkup piṉṉar avarkaḷiṉ
pirapalya vaḷarcci mail pāyccalil muṉṉēṟiyatu. avarkaḷiṉ ciruṣṭit taram antap
pirapalyap pāyccalōṭu ottu oṭamuṭiyāmal piṉṉukku noṇṭi noṇṭi iḻupaṭṭu
vicittiramākat teriyum aḷavukku
avarkaḷiṉ pirapalyam pāyntu vaḷarntatu. cīkkiram atu oru ilakkiyac
carvātikāramākavum māṟiviṭṭatu. piracurikkappaṭupavarkaḷ avarkaḷ.
vācikkappaṭupavarkaḷ avarkaḷ, vimarcikkappaṭupavarkaḷ avarkaḷ,
pēcappaṭupavarkaḷ avarkaḷ, appaṭi oru vaḷarcci. kūṭavē īḻat tamiḻilakkiyam
atuvarai
kēṭṭirāta putiya culōkaṅkaḷ -piratēca ilakkiyam, maṇvaḷam, makkaḷ ilakkiyam,
cōṣalisṭ yatārttam! kaṭaiciyil ellāmē kaṭci ilakkiyam eṉṟa aḷavukku oru karuttu
vaḷarcci! veḷiyiliruntu pārppavarkaḷukku āka avarkaḷ maṭṭuntāṉ nam nāṭṭut
tamiḻ eḻuttāḷarkaḷ eṉṟu niṉaikkumaḷavukku
avarkaḷ muṉṉukkat taḷḷappaṭṭaṉar. avarkaḷaikkoṇṭu pārkkumpōtu nam camūka,
poruḷātāra, araciyal piṉṉaṇiyaip piḻaiyāka aḷaviṭac ceyyumaḷavukku vaḷarcci. intiya
eḻuttāḷarkaḷ appaṭittāṉ tavaṟutalākak kaṇakkiṭṭaṉar. ceṉṟa āṇṭiṉ ārampavarai atutāṉ
nilai. inta aḷavu piḻaitta
vaḷarccikkuk kāraṇam cantarppavacattāl uḷḷē vanta kailācapatitāṉ.

inta iṭattil kailācapatiyaiyum avaratu vimarcaṉa cakākkaḷaiyum avarkaḷ
entaḷavukku, ēṉ komyūṉisṭ kaṭcikkārarkaḷ eṉṟu tirumpavum nōkkuvatu poruntum.
ārampa 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷ komyūṉisṭ kaṭciyaic cērntavarkaḷ. āṉāl,
avarkaḷukkuk kaikoṭutta nta vimarcakarkaḷum piṉpu
uḷḷē pukunta vēṟu eḻuttāḷarkaḷum atē vakaiyil kaṭcikkārarkaḷā? putitāka vanta inta
vimarcakarkaḷaip potuvāka iṭatucārikaḷ eṉṟu colvatu poruntum. nāṉ uṭpaṭa
iṉṟaiya perumpālāṉa eḻuttāḷarkaḷ ellōrum appaṭiyētāṉ. kālam atait tavirkka
muṭiyāmal
ceytuviṭukiṟatu. āṉāl, tiṭṭavaṭṭamāṉa kaṭcik koḷkaiyil maṟuppaṟṟu pakti
vaikkum komyūṉisṭkaḷā? ēṟkaṉavē civattampiyaiyum kaṉakarattiṉāvaiyum anta
rakattil pārkka muṭiyātu eṉṟu kuṟippiṭṭēṉ. ivarkaḷai iṭatucārikaḷākap
pārkka vēṇṭumāṉāl camacamājak
kaṭci celvākkup peṟṟirukkum nam cōmpal turaittaṉa aṟivāḷi varkkattil niṟuttittāṉ
pārkka vēṇṭum. inta aṟivāḷi varkkattiṭam kaṭcippaṟṟaiviṭa uttiyōkappaṟṟum
turaittaṉac cōmpalum acirattaiyuntāṉ atikam. perumpālōr mariyātaikkāka vēṇṭi,
tāṅka cintaṉā vaḷarcciyuṭaivarkaḷ eṉṟu maṟṟavarkaḷ niṉaikka vēṇṭumeṉpataṟkāka
vēṇṭi, veḷippaṭaiyil iṭatu cārikaḷāka naṭippavarkaḷ. intap paṇpu ilaṅkaip
palkalaikkaḻakattiliruntu varum paṭṭatārikaḷiṭam oru potuvāṉa paṇpu. atōṭu
1956kku muṉ palkalaik kaḻakattiliruntu
veḷivantavarkaḷ moḻippiracciṉaiyil kāraṇamāka vanta maṉa uṟuttalai aṉupavikkavillai.
ataṉāl iṭatucārik kaṭcikaḷiṉ vacīkarattai etirkka vēṇṭiya tēvai avarkaḷukku
ēṟpaṭṭatillai. eṉavē, turaittaṉak kaṉavukaḷōṭu iṭatucārik kaṭcikaḷuṭaṉ aṅku
vaittirunta uraicalum
uṭaipaṭāmal veḷiyē vara avarkaḷāl muṭintatu. kailācapati, civattampi, kaṉakarattiṉā
pōṉṟavarkaḷai anta rītiyiltāṉ pārkka vēṇṭum. āṉāl avvaḷavum 'muṟpōkku'
eḻuttāḷarkaḷaic cārvataṟkuriya oru cāyvai ēṟpaṭuttuvataṟkup pōtumāy
iruntatu. ataṉāl, piṉpu paḻakap
paḻaka kailācapatikkup pattirikai āciriyar eṉṟa kāraṇattāl irunta
vacatikaḷum atōṭu avarukkum avaratu cakākkaḷukkum irunta lakkiyam paṟṟiya
taramāṉa aṟivum pārvaiyum kaṭcip paṟṟuṭaiya 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷait
tūkkiviṭa, muṟpōkku eḻuttāḷarkaḷiṭamirunta kaṭcippaṟṟu
muṉṉavarkaḷaip pātittu oṉṟukkoṉṟu muṭṭuk koṭutta oru kūṭṭāka
vaḷarntirukkiṟatu. antak kūṭṭu kaṭaiciyil iṟukum pōtu uḷḷē
ḻukkappaṭakkūṭiyavarkaḷāṉa, ēṟkaṉavē antak kaṭcic cāyvuḷḷa kailācapati, civattampi
pōṉṟavarkaḷai iṟukkamākak kaṭciyōṭu ṇaittukkoṇṭu atiliruntu
viṭupaṭakkūṭiyavarkaḷāṉa kaṉakarattiṉā pōṉṟōrai veḷiyē naḻuvaviṭṭirukkiṟatu.
atōṭu aṇmaiyil 'muṟpōkku'k kaṭcikkārarkaḷukku etirāka oru ilakkiya vēkam
eḻuntapōtu antak kūṭṭu iṉṉum iṟukiviṭṭatu. appaṭittāṉ, kailācapatiyum,
kā.civattampiyum muṟpōkku
eḻuttāḷarkaḷāṉa iḷaṅkīraṉ, ṭomiṉik jīvā, ṭāṉiyal pōṉṟavarkaḷiṉ
talaivarkaḷāṉataṟkuriya kāraṇattaip pārkka vēṇṭum. atōṭu lakuvil vanta oru
talaimaip patavi kailācapatikkum civattampikkum taṅkaḷiṉ ilakkiyap paṅkil oru
putiya paṟṟai viḻutti
viṭāmalillai. ēṟkaṉavē kaṭci rītiyāka iyaṅkiya oru kōṣṭi piṉṉāl
varakkāttirukkiṟatu eṉpatu terintapōtu atai maṟuppatu kaṣṭamākattāṉ
iruntirukkum. atuvum eṅkāvatu oru nalla uttiyōkam kiṭaittāl pōtum eṉṟu palkalaik
kaḻakattaiviṭṭu veḷiyē vanta
intat turaittaṉa anāmatēya aṟivāḷikaḷukkup piṉṉāl vara oru kōṣṭiyum vaḻipāṭum
pirapalyamum kāttiruntaṉa eṉpatu terintapōtu atai āvalōṭu varavēṟkāmal
iruntirukka muṭiyātu. kaṭaiciyil iraṇṭuvakai anāmatēyaṅkaḷiṉ kalappu
pirapalyamaṭainta kūṭṭu ōṉṟaip
piracavittirukkiṟatu. intat talaimaip patavi ācaiyum pōṭṭiyuntāṉ ārampattil
'muṟpōkku'k kaṭciyiṉ vaḷarccikku atikamāka utaviya es.poṉṉut turaiyaik kaṭaiciyil
kūṭṭiliruntu veḷiyē taḷḷiya kāraṇam. poṉṉutturaikkum avarkaḷukkumiṭaiyē ippōtu
nilavum
paraspara veṟuppukkukkūṭa aṭippaṭaik kāraṇam atuvētāṉ. ivvaḷavum
'muṟpōkku'k kūṭṭilirukkum vimarcaṉat talaivarkaḷukkum avarkaḷaip piṉpaṟṟum
eḻuttāḷarkaḷukkum iṭaiyē koḷkaip piṇaippu ēṟpaṭṭataṟkuriya kāraṇam. āṉāl
avarkaḷiṉ pirapalyattukku atu maṭṭumalla kāraṇam. iṉṉum pala iruntaṉa.


ilakkiyat taram karuttilum kalaiyilum taṅkiyuḷḷatu. eḻutum eḻuttāḷarkaḷiṉ
eṇṇikkaiyilalla. appaṭiyeṉṟāl 1956kkup piṉ vanta potu viḻippaip payaṉpaṭuttuvataṟku
intap paṭṭatāri aṟivāḷi varkkattukkum 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷukkumiṭaiyē
vanta ilakkiyak kūṭṭu piṟappitta
karuttukaḷaiviṭa vēṟu taramāṉavai appōtaikku irukkavillai. atutāṉ camaṣṭik kaṭci
araciyalil peṟṟa ātikkattukku ēṟpa ilakkiyattil taṉ ātikkac cāyalaip piratipalikka
muṭiyāmal pōṉataṟkuriya aṭutta kāraṇam. ilakkiya ulakattaip potup
piṉṉaṇiyiliruntu, aḷavupiḻaittu
aḷavu keṭṭup piratipalikkac ceyvataṟku kailācapatikku utaviya aṭutta kāraṇam atu.
putiya ilakkiya kūṭṭu niccayamāka oru taramāṉa karuttaik koṇṭu varavē ceytatu.
ataṉ kuṟaikaḷ atikam. āṉāl, atai etirttavarkaḷiṉ kuṟaikaḷ ataiviṭaatikam. ilakkiyattil
karuttukaḷ avaṟṟiṉ vaṉmaiyiṉ
kāraṇamākavē oḻiya eṇṇikkaiyiṉ kāraṇamāy nilaippatillaiyātalāl 'muṟpōkku' kūṭṭiṉ
karuttukaḷ potup piṉṉaṇiyaip piratipalikkāta oru kuṟukiya vaṭṭak karuttukaḷāy
iruntālum appōtaikku muṟpōkkākavē terintaṉa. kaṉaka centinātaṉ pōṉṟavarkaḷ
ārampattil antak kūṭṭukkuḷ nuḻaintataṟku atutāṉ kāraṇam. īḻakēcari
paramparaikkut taṉittu niṟka valuvirukkavillai. ataṟku ilakkiya aṟivum pārvai
āḻamum pōtā. ātaṉāl potup piṉṉaṇiyiṉ viḻippaip payaṉpaṭutta ataṉāl muṭiyavillai. āṉāl
ataṉiṭam atēcamayam āḻamāṉa
lakkiyattait tēṭum oru tākam irukkavē ceytatu. eṉavē ataṟku vēṟu vaḻi irukkavillai.
atuvum cērntu putiya kūṭṭōṭu ārampattil iḻupaṭṭataṟku atutāṉ kāraṇam. kaṭaiciyil
'muṟpōkku'k kūṭṭaiviṭa āḻamāṉa, akalamāṉa ilakkiya ulakaik kāṭṭak kūṭiyavarkaḷ
appōtu irukkavillaiyātalāl
ilakkiyat talaimai avarkaḷiṭamē oppaṭaikkappaṭṭatu. atu appōtaikkut tavirkka
muṭiyātatu maṭṭumalla, ōraḷavukku niyāyamāṉatuṅkūṭa.

āṉāl antat talaimai īḻat tamiḻ ilakkiya ulakam muḻuvatum virumpiyō virumpāmalō
paraviviṭṭataṟku vēṟu oru kāraṇamum utaviyatu. atāvatu, avarkaḷiṉ paravalāṉa
pirapalyattukkuriya kāraṇamāka vēṟu oru vacatiyum iruntatu. tamiḻnāṭṭilpōl
kalki, āṉantavikaṭaṉ, kumutam
eṉṟu iṅku pattirikaikaḷ ilakkiya ulakattai ākkiramittukkoṇṭu irukkavillai,
iruntiruntāl camaṣṭik kaṭci taṉ cāyalai ilakkiya ulakattilum cevvaiyākap
piratipalittirukkavē ceyyum. tamiḻnāṭṭil entavakaiyāṉa āḻamāṉa ilakkiyak
karuttukaḷum taramāṉa eḻuttāḷarkaḷum cātāraṇa
makkaḷait toṭāmal iruppataṟku intap pattirikaikaḷ tāṉ kāraṇam. āṉāl iṅku,
iṅkuḷḷa ilakkiyattaip piratipalippatākap pōlittaṉam ceytu ilakkiya ulakai
ākkiramippataṟku appaṭi oṉṟu illai. eṉavē, putiya kūṭṭiṉ karuttukaḷum
eḻuttāḷarkaḷum iṅkē paravalākat teriya vantaṉar. atē
kāraṇam putiya kūṭṭu oru putiya ilakkiyac carvātikāram ceyvataṟkum kaṭaiciyil
cātakamāka amaintuviṭṭatu. atōṭu piracura vacatiyālum pirapalya ācaiyālum
piraccāra iḻuppālum atē camayattil āḻamāṉa ilakkiyak karuttil ācai koṇṭatiṉālum
iḻupaṭum vēṟu
pala putiya eḻuttāḷarkaḷaiyum, vēṟu pattirikaikaḷiṉ ākkiramippu iṅku illāmal
iruntatiṉāl, putiya 'muṟpōkku'k kūṭṭu taṉṉakattē ilakuvil iḻuttukkoṇṭatu. vēṟu
taramāṉa vaḻikaḷum vēṟu taramāṉa pattirikaikaḷum iruntiruntāl ivarkaḷ
'muṟpōkku'k kūṭṭukkuḷ pukuntutāṉ iruppārkaḷ
eṉpatu niccayamāka iruntirukkātu. cokkaṉ, nanti, yōkanātaṉ pōṉṟōr anta rakam.
kāvalūr rācaturai, cillaiyūr celvarācaṉkūṭa appaṭittāṉ. appaṭic cērntavarkaḷum etir
'muṟpōkku' yakkam oṉṟu aṇmaiyil eḻuntapiṉ uṇmaiyilēyē kaṭcik koḷkaiyilum
paṟṟuṭaiyavarkaḷpōl
'muṟpōkku' kūṭṭil iṟukkamāka oṭṭikkoṇṭaṉar.

mottattil potuviḻippu, cantarppam, cakākkaḷ, vacatikaḷ eṉṟu ellām cērntu potu
viḻippukkē puṟampāṉa, potup piṉṉaṇiyai aḷavu keṭṭup piratipalittirukkum oru
ilakkiyap pōkkai ōṭaviṭuvataṟkuk kailācapatikku utaviṉa. kailācapatiyiṉ
kuṟaikaḷaiyum
niṟaivukaḷaiyum iṉip pārkkumpōtu anta ilakkiyap pōkkiṉ viḷaivukaḷum cērntu
teriyavarum.

iṉṟu eḻuntuḷḷa 'naṟpōkku'k kūṭāram kailācapatiyiṉ peyarai muṟṟāka otukkiviṭa
muyalkiṟatu. 'muṟpōkku'k kaṭci eppaṭi avaraiyē muḻu mutal ilakkiyak kaṭavuḷāka
vaḻipaṭa virumpiṟṟō appaṭiyē 'naṟpōkku' avariṉ peyarai muṟṟāka aḻittuviṭa
muyalkiṟatu. ataṉāl
iraṇṭum piḻaittu viṭukiṉṟaṉa. uṇmai iraṇṭilum illai. iraṇṭukkumiṭaiyiltāṉ.
kailācapati kaṭṭāyam nam ilakkiyap pārvaiyai oru paṭi uyarttiyētāṉ irukkiṟār.
mutalil atai oppukkoṇṭutāṉ kailācapatiyiṉ celvākkaip paṟṟiya oru ārāycci ārampamāka
vēṇṭum. ataṉ
mukkiyattuvam pala vakaiyāṉatu. 1956kku muṉṉirunta pārvaiyai viṭa ivarōṭu vanta
ilakkiyap pārvai āḻamāṉatu. nam uṭaṉikaḻkāla ilakkiya vaḷarccikku utava
vēṇṭumāṉāl, veṟum paḻaiya ilakkiyaṅkaḷaip paṟṟiya aṟivu maṭṭum pōtātu. kūṭavē,
ulaka ilakkiyattaip paṟṟiyum
mukkiyamāka mēṟkattaiya ilakkiyattaip paṟṟiyum terintirukkum ōr oppilakkiyap
pārvaiyum tēvai eṉṟa uṇarvu mutaṉ mutalāka īḻat tamiḻ ilakkiyattil niyāyamāṉa
aḻuttam peṟat toṭaṅkiyatu. ataṉāl putiya pārvai āḻamāṉatu.
atōṭu putiya pārvai ilakkiyattiṭam atikap poṟuppai oppaṭaittu atika cēvaiyaiyum
kōriyatu. nērattaip pōkkuvataṟkākavum kavalaikaḷiliruntu
tappuvataṟkākavum eḻutappaṭum jaṉarañcakamāṉa kataikaḷ alla ilakkiyam.
ilakkiyam makkaḷai viḻikkac ceyvatu; cintikkac
ceyvatu; ataṉāl varum viḻippum cintaṉaiyum maṟṟa tuṟaikaḷil oru toṭar viḻippaiyum
cintaṉaiyaiyum kiḷaṟa vēṇṭum, maṟṟa tuṟaikaḷil ēṟkaṉavē eḻuntuḷḷa cintaṉaikkum
viḻippukkum utava vēṇṭum eṉṟa oru poṟuppaip pōṭum pārvai. ataṉāl orē viṟāṇṭalil
kalki,
kumutak kataikaḷ maṭṭumalla atuvarai periya eḻuttāḷarkaḷākak karutappaṭṭa
kalki, akilaṉ pōṉṟōrkaḷum oru mūlaikku otukkappaṭṭaṉar. rājamayyarōṭu
ārampamākiya nāval ūṟṟaiyum putumaippittaṉōṭu vanta ciṟukatai ūṟṟaiyum
pāratiyōṭu ōṭivanta kavitai ūṟṟaiyum
taṭaiceytu taṭam puraṭṭiya aḻukkukaḷ nīkkappaṭṭaṉa. putiya ōṭṭattiṉ tēvai
teriya vantatu. aḻukkukkum aḻukku allātavaṟṟukkumuḷḷa vittiyācam
uṇarttappaṭṭatu. ilakkiyattiṉ poṟuppu ataṉāl kūṭiviṭṭatu.

aṭutta paṇpu, avaṟṟaiviṭa mukkiyamāṉatu. inta āḻamāṉa atikap poṟuppu kalanta
ilakkiyap pārvai vēṟu nāṭukaḷil iruppatupōl iṅku mikak kuṟukalāka irukkavillai.
mēlvaṭṭa, mēlpuruvak kalaiñarkaḷukkum oru kuṟukiya aṟivāḷi ivarkkattiṟkum
maṭṭum uriyatāka irukkavillai.
īḻat tamiḻ ilakkiyattuṟaiyil ippārvai mikap paravalākap pirapalyam peṟat
toṭaṅkiyatu. ataṟkuk kāraṇam nam camūka, araciyal, poruḷātārap piṉṉaṇiyil vantu
viṭṭirunta potu viḻipputtāṉ. āṉāl atu maṭṭumalla, piṉṉaṇiyiṉ potu viḻippiluṅkūṭa
ataṟkēṟpa āḻamāṉa
ilakkiyap pārvai muṉpaip pōlavē oru 'īḻakēcari'yiṭamum, oru 'cutantiraṉi'ṭamum
maṭṭum oppaṭaikkappaṭṭuk kuṟukalākavē niṉṟirukkalām. mukkiyamāṉa vārap
pattirikaikaḷil paḻaiya pirakirutikaḷ iruntiruntālō allatu ilakkiya ulakai
ākkiramittuviṭṭa
taramaṟṟa vēṟu itaḻkaḷ iruntiruntālō kaṭṭāyam appaṭiyē tāṉ naṭantirukkum. āṉāl
nallakālam appaṭi irukkavillai. ataṉāl 'tiṉakaraṉu'kku āciriyarāka vanta
kailācapati putiya, āḻamāṉa, poṟuppu kalanta ilakkiyap pārvai oṉṟai allatu kaṭaici
ataṉ tēvaiyaiyāvatu veku
kuṟukiya kālattukkuḷḷēyē paravalākap pirapalyappaṭuttiviṭṭār. atu cantarppa
vipattutāṉ. āṉāl ataṉālēyētāṉ kailācapatiyiṉ paṅkum matippum uyarntu viṭukiṉṟaṉa.
vēṟu yārāvatu eṉṟāl antac cantarppa vipattāl varavirunta payaṉkaḷaic citaittirukkak
kūṭum. kailācapatiyum
piṉpu kaṭciyaip pukutti avaṟṟaic citaittuttāṉ viṭṭār. āṉāl putiya ruciyaip paravalākak
kāṭṭiya piṉputāṉ. ataṟkup piṉpu avar piḻaittuviṭṭapōtu otukkappaṭṭatu putiya
tēvaiyaip paṟṟiya uṇarvalla. otukkappaṭṭavar avarētāṉ. kāraṇam, ataṟkup piṉpu
iṭattai nirappa vēṟu
palar vantuviṭṭaṉar.

āṉāl atu piṉpu varavēṇṭiyatu. iṉṉum kailācapatiyiṉ mukkiyattuvam muṭiyavillai. atu
pala vakaiyāṉatu. potup piṉṉaṇiyiṉ viḻippu ōraḷavukkup paḻaiya māṉya muṟaiyiṉ
piṟpōkkuc cāyal kalantatu eṉṟu muṉpu kuṟippiṭṭiruntēṉ. camaṣṭik kaṭciyiṉ
camūka, poruḷātārap
pārvaiyil niḻal virittu niṟkum cāyal atutāṉ. atu ilakkiyamākap piratipalikkat
toṭaṅkiyiruntāl nam camūka, poruḷātāra marapaiyum atiluḷḷa ūḻalkaḷaiyum
kaṇṭikkāta (iṅku ilakkaṇa marapaik kuṟikkavillai. atu piṉpu vanta oṉṟu,) yatārttap
pakkapalam illāta laṭciyak
kataikaḷum jaṉarañcakak kataikaḷum atikamāka veḷivantirukkum. avaṟṟukkum,
uṇmaiyāṉa taramāṉa ilakkiyattukkumuḷḷa vittiyācattaik kāṭṭuvataṟkup paḻaiya
īḻakēcarip paramparaiyiṉ vāricukaḷ avvaḷavu utaviyirukka māṭṭārkaḷ.
avarkaḷē taṭumāṟippōy avaṟṟai
ilakkiyamāka ēṟṟukkoṇṭiruppār. atōṭu putiya araciyal viḻippu
kuḻantaippiḷḷaittaṉamāṉa piracārak kataikaḷaiyum ilakkiya nilaikkup piḻaiyāka
uyarttiyirukkum. potup piṉṉaṇiyil putitākak kiḷaṟappaṭṭa uṇarccivacam niṟainta
pōkku ellāvaṟṟukkum
vittiyācamiṉṟi iṭamaḷittirukkum. nallakālam ataittaṭuttu ōraḷavukku -
ōraḷavukkuttāṉ atu kavaṉikkappaṭa vēṇṭum - vittiyācam kāṭṭiyatu kailācapati
koṇṭuvanta ilakkiyap pārvaiyētāṉ.

āṉāl avai ellāvaṟṟaiyum viṭa mukkiyamāṉatu vēṟoṉṟu; atutāṉ vimarcaṉam. ilakkiya
vaḷarccikku vimarcaṉam attiyāvaciyamāṉatu eṉpatu kailācapatikku muṉpum iṅku
terintirukkalām. āṉāl ceyalil kāṭṭappaṭṭatu kailācapatiyiṉ varukaikkup piṉṉarē
tāṉ. iṉṟum
nam īḻattil taramāṉa vimarcakarkaḷ illāmal irukkalām. āṉāl vimarcaṉattiṉ tēvaiyai
uṇarntu atait tēṭum oru pōkku tārāḷamākap piṟantuviṭṭirukkiṟatu eṉpatai
maṟukka muṭiyātu. 'mu.va. nāvalāciriyarā?' eṉṟa ārāycci īḻat tamiḻilakkiyattiṉ
putiya viḻippai
maṭṭum piratipalikkavillai, kailācapatiyiṉ varukaiyaiyuntāṉ piratipalikkiṟatu.
uṇmaiyil, ataik kailācapati eḻutavillai. piṉpu vanta avaratu pirapalyattukkēṟpa avar
etaiyum avvaḷavu eḻutavillaitāṉ. antat taṉmaiyaip piṉpu ārāya vēṇṭum. āṉāl
iṉṟuṅkūṭakāvalūr
irācaturaiyiṉ kaṭṭuraikkup piṉṉāl kailācapatiyaik kāṇāmal irukka muṭiyātu. atu oru
marapu uṭaippu. vaḻamaikkāka, maṟṟavarkaḷ colkiṟārkaḷ eṉpataṟkāka
ēṟṟukkoḷḷāmal, eṭaipōṭṭuttāṉ ilakkiyam ēṟṟukkoḷḷappaṭavēṇṭum eṉṟa pārvai
ataṟkuppiṉ aḻuttam peṟat
toṭaṅkiyatu. 'meḷaṉi vaḻipāṭu' aṭutta mailkaḷ. ataṟkuppiṉ antap pōkkai
ārampittavarkaḷē aḷakkappaṭuvataṟku, eṭai pōṭappaṭuvataṟku nēram cella
niyāyamillai. 'vimarcaṉa vikkirakaṅkaḷ','muṟpōkku lakkiyam' eṉpavai vantapōtu
antap pōkku oru muḻuvaṭṭam cuṟṟiviṭṭatu.
ataṟkup piṉ yāraiyum peyarukkāka ēṟṟukkoḷḷa muṭiyātu eṉṟākiviṭṭatu.
tarattukkākattāṉ. paḻaiya 'mariyātai' vimarcaṉattōṭum 'vitāṉaimārkaḷiṉ
mukastutiyōṭum' oppiṭumpōtu putiya pōkkiṉ tarattai aḷaviṭalām. putiya
kaṭṭuraikaḷ periya
aḷavil etaiyum cātikkum taramaṟṟavaiyāka irukkalām. āṉāl, putiya pōkkai avai
niccayamāka nirṇayittuviṭṭaṉa. taramāṉa vimarcaṉamāka avai illāviṭṭālum ataṟku
muṉṉōṭikaḷāy avai kaṭṭāyam niṉṟaṉa. atai ārampittuvaitta paṅku
kailācapatiyiṉuṭaiyatu.

eṉavē, kailācapatiyiṉ mukkiyattuvam pala pakkaṅkaḷaik koṇṭatu. ataṉ muḻut
tākkaṅkūṭa appaṭittāṉ. mutaṉ mutalāka īḻattil tamiḻ eḻuttāḷaṉ taṉṉaip paṟṟi, taṉ
toḻilaippaṟṟik karvappaṭamuṭintatu. taṉṉil nampikkai vaikka muṭintatu.
pattirikaikaḷukkēṟṟa vitattil kataikaḷ eḻutavēṇṭiya
nilai pōy avaṉatu taṉittaṉmaiyaip pattirikaikaḷ varavēṟkum nilai ēṟpaṭṭatu.
taramāṉa kataikaḷ cutantiraṉukku, hāsya jaṉarañcakakkataikaḷ 'vīrakēcari'kku,
apāramāṉa, ataṉāl yatārttattil naṭaipeṟāta 'pḷoṭ' kataikaḷ 'tiṉakaraṉu'kku eṉṟu nāṉ
tiṭṭam pōṭṭu eḻutiya
kālam ippō eṉakkuc cirippōṭu niṉaivukku varukiṟatu. 1956 ai oṭṭiya kālam
atu. eḻuttāḷaṉ pattirikaikaḷāl paḻutākkappaṭṭakālam atu. āṉāl atu
kailācapatiyiṉ varukaiyōṭu niṉṟuviṭṭatu. ataṟkuppiṉ taṉṉai uṇarat toṭaṅkiya eḻuttāḷaṉ
taṉ cūḻaliṉ mukkiyattuvattaiyum
uṇarat toṭaṅki viṭṭāṉ. avaṉatu cūḻalukkuriya piracciṉaikaḷ, pēccu vaḻakku
ellām ilakkiyattil ēṟa vāyppu piṟantatu. atuvarai niṉṟa intiya apinayam tiṭīreṉṟu
veṭkappaṭumaḷavukku nirvāṇamākkappaṭṭatu. 1956kkup piṉ īḻat tamiḻaṉ taṉ
urimaikaḷukkākat tāṉē pōrāṭat
toṭaṅkiya nērattil ilakkiyattilum taṉ taṉittaṉmaiyaik kāṭṭat toṭaṅkiṉāṉ. pakīrataṉum
pārttacāratiyum iṅku varutaṟku muṉpē nām avarkaḷukkup patilaḷikkat
tayārākiviṭṭiruntōm. kailācapati ceyta toṇṭu atu. pakīrataṉ vantapiṉtāṉ nām viḻittōm
eṉpatu piḻai. nām avarkaḷaic cāṭuvataṟkuk kāttuk koṇṭiruntōm eṉpatutāṉ cari.
ēṟkaṉavē cāṭat toṭaṅkiviṭṭōm. 'mu.va. nāvalāciriyarā?' eṉṟu mutaṉmutalākak
kēṭṭatu nāmtāṉē? appaṭi iruntirukkāviṭṭāl avarkaḷ iṅku vantu coṉṉavaṟṟil entat
tavaṟaiyum kaṇṭirukka
māṭṭōm. iṉṟuṅkūṭa yāḻppāṇattil cilar avarkaḷait tūkkit talaiyil vaikkak
kāttiruppatupōl ellā eḻuttāḷarkaḷum aṉṟum āmām pōṭṭiruppārkaḷ. eṉavē, pakīrataṉ
pēciṉatāl viḻippu ēṟpaṭṭatu eṉpatu piḻai. avarkaḷai 'varavēṟka' nām kāttiruntōm.
avarkaḷukku etirāka
vanta muḻu etirppum 'tiṉakaraṉi'l tāṉ veḷivantatu. eḻutiyavarkaḷum kailācapatiyaic
cārntavarkaḷētāṉ. antaḷavukkāvatu kaṭṭāyam nām kailācapatikkut talai cāykkattāṉ
vēṇṭum.

appaṭi oru talai cāyppuṭaṉtāṉ avar ceyta toṇṭiṉ aṭutta pakkattai ārāyat toṭaṅkukiṟēṉ.
aṭutta pakkam 'muṟpōkku'k kaṭci, 'muṟpōkku' lakkiyam, atōṭu avaruṭaiya
taṉippaṭṭakuṟaikaḷ. aṅkē kaivaikkumpōtutāṉ avaratu toṇṭaip paṟṟit
tiruptippaṭamuṭiyātu eṉpatu niccayamākat
teriyavarum. atōṭu mēlē coṉṉa ovvoru niṟaivum paritāpamākac curuṅkiviṭum.

3. cōṣalica yatārttamum 'muṟpōkku' ilakkiyamum
'muṟpōkku' aṭippaṭaiyil pārkkumpōtu kailācapati ceyta ilakkiyat toṇṭiṉ
mukkiyattuvam curuṅkiviṭukiṟatu eṉṟu muṉpu kūṟiṉēṉ. avaruṭaiya taṉippaṭṭa
kuṟaikaḷai ārāyvataṟku muṉṉar atai viḷakkuvatu naṉṟu.

'muṟpōkku' eṉṟa aṭippaṭaiyil pārkkumpōtu mutalil curuṅkuvatu avar koṇṭuvanta
ilakkiyap pārvaiyiṉ
āḻantāṉ. ārampattil virintu parantu terinta oru taramāṉa ilakkiyap pārvai
'muṟpōkku' ilakkiyap
pārvaiyāka māṟiyapōtu taṉṉai oru kuṟukiya kaṭcikkuḷḷum koḷkaikkuḷḷum tiṇittut
tāṉum kuṟukikkoṇṭatu.
paḻaiya tamiḻ ilakkiya aṟivu maṭṭumalla maṟṟa nāṭṭu ilakkiyaṅkaḷaip paṟṟit
terintirukkum ōr oppilakkiyap
pārvaiyum tēvai eṉṟa nalla koḷkaiyum ataṉāl tēyat toṭaṅkiviṭṭatu. piṉpu, atu piṉṉar
vanta
piñcukaḷiṭam akappaṭṭapōtu tēya maṭṭum ceyyavillai, tēyntu citaintu
kōramākiyum viṭṭatu.
'tiṉakaraṉi'l veḷivanta 'nāṉ virumpum nāvalāciriyar' eṉṟa toṭarai ippō niṉaittup
pārttāl kailācapati
koṇṭuvanta pārvaiyiṉ ārampa nilaiyaiyum atu piṉṉar aṭainta tiripaiyum
yūkikkalām. atōṭu,
kailācapatiyum cari, civattampiyum cari, avarōṭu oṭṭivanta maṟṟavarkaḷum
cari, ārampattil kaṭci ilakkiyattil
avvaḷavu akkaṟaippaṭṭirukkavillai eṉpataiyum uṇara muṭiyum. anta viyāti,
avarkaḷōṭu oṭṭikkoṇṭa
paḻaiya 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷiṭamiruntutāṉ toṟṟiyirukkiṟatu. kōrkki, colokkōv,
heraṉpērk,
koṉsrāṉṭiṉ peṭiṉ, liyōṉiṭ copalōv, liyōṉiṭ leṉōv pōṉṟa raṣya cōṣalisṭ yatārtta
nāvalāciriyarkaḷaippaṟṟiyum 'nāṉ virumpum nāvalāciriyar' toṭaril
eḻutappaṭavillai. kailācapati,
jyosaippaṟṟittāṉ eḻutiṉār. jyosa.@i$ṟkum 'muṟpōkku' vātattiṟkum eṭṭām poruttam.
iṉṟuvarai avarai rassa.@i$ya eḻuttāḷar caṅkam ēṟṟukkoṇṭatillai. avarkaḷiṉ
culōkappaṭi jyos
mēṟkattaiya aḻiviṉ allatu aḻiyum mēṟkattaiya nākarikattiṉ (Decadent West)
piratipimpam tāṉ. kāvalūr
rācaturai emiṅvēyaippaṟṟittāṉ eḻutiṉār. emiṅvē pā...@i$...ttukku etirākap pōrāṭattāṉ
ceytār.
āṉāl, ataṟkākavētāṉ avar entak kaṭcikkuḷḷum taṉṉaip pukuttikkoḷḷa virumpavillai
atuvum
iyantiram pōṉṟu iṟukit taṉimaṉitaṉaic cākaṭittuviṭum amaippukkum kaṭcikkum
emiṅvē oru muḻu virōti.
atai rassa.@i$ya 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷukkē ñāpakamūṭṭa avar tavaṟiyatillai.

i cannot be a communist now because i believe in only one thing; liberty. First i
would look after myself and do my work.
Then i would care for my family. Then i would help my neighbour. But the state i
care nothing....
i believe in the absolute minimum of government.... a writer..... owes no allegiance to
any government. if he is a
good writer he will never like the government he lives under. His hand should be
against it and its hand will be always
against him. The minute anyone knows any bureaucracy well enough he will hate
it. Because the minute it passes a
certain size it must be unjust.*
____________________________________________________
* Soviet Literature, 11-1962

civattampi ērskiṉ kōlṭvellaip paṟṟittāṉ eḻutiṉār. kōlṭvel antaḷavu periya eḻuttāḷar
alla. yāḻppāṇattil vaṭapakutiyiluḷḷa vāḻkkaip piracciṉaikaḷiṉ cāyalaik kōlṭvelliṉ
kataikaḷil kāṇalām eṉpatu civattampi kāṭṭiya kāraṇam. āṉāl 'muṟpōkku'
koḷkaikkiṇaṅka atē piracciṉaikaḷaiyum atōṭu atika kaṭci cārpaiyum tarattaiyum
maṟṟa amerikka eḻuttāḷarāṉa jōṉ sṭeyiṉpekkiṉ kataikaḷil (The Grapes of Wrath)
kaṇṭirukkalām. allatu iṉṉum atika 'muṟpōkkai'yum nalla ilakkiyat tarattaiyum kāṇa
vēṇṭumāṉāl
*paral, ṭos pa@ē$...ras, ciṅkiḷeyar luvis pōṉṟavarkaḷai eṭuttirukkalām allatu
kaṭciyiṉ muḻuk koḷkaiyaiyē pārkka vēṇṭumāṉāl hovaṭ pāsṭṭaip piṭittirukkalām.
āṉāl, civattampi avarkaḷai viṭṭu viṭṭu kōlṭvellaittāṉ eṭuttār. a.na. kantacāmi kūṭa
cōlāvaippaṟṟittāṉ eḻutiṉār. cōlā iyaṟkaivātiyē oḻiya cō...lisṭ yatārttavātiyalla. atōṭu
appaṭi oruvaraittāṉ tēṭavēṇṭumeṉṟāl mārksē. pukaḻnta pālcākkaip piṭittirukkalām.
āṉāl avar cōlāvaittāṉ piṭittār. poṉṉutturai
morāviyāvaip paṟṟi eḻutiṉār. kṉēṣiyas cailōṉaip paṟṟi alla. civakumāraṉ
ṭikkaṉsaippaṟṟi eḻutiṉār. eṉavē kailācapatikkum avaratu kuḻuvukkum ārampattil
tiṭṭavaṭṭamāṉa kaṭcikkuḷḷāka lakkiyattaip pārppatai viṭakaṭcikku veḷiyāl
pārkkum oru
pārvaitāṉ atikamākat terintirukkiṟatu. cō...lisṭ yatārtta ilakkiyattaiyum anta raka
eḻuttāḷarkaḷaiyum paṟṟi vaṭivāka ivarkaḷ terintirukkavillai eṉṟu kūṭac collām.
ippavum kūṭatē nilaitāṉ. ataṉāl appaṭi oru melliya cāyal teriyum mēṟkūṟiya
nāvalāciriyarkaḷil tiruptippaṭṭirukkiṟārkaḷ. iḷaṅkīraṉ maṭṭum (avar paḻaiya
'muṟpōkku'k kaṭci eḻuttāḷar, kailācapatiyōṭu vanta putiya vimarcakar alla eṉpatu
vittiyācattukkuriya kāraṇattai viḷakkum.) 'muṟpōkku' eṉṟu collakkūṭiya
takaḻi civacaṅkarampiḷḷaiyaip
paṟṟi eḻutiṉār. āṉāl mēṟkattaiya tattuvam, maṉōviyal pōṉṟavaṟṟait terintu eḻutum
takaḻiyai, avai etuvum teriyāta iḷaṅkīraṉāl purintukoḷḷa muṭiyavillai.
'cemmīṉ'ppaṟṟi iḷaṅkīraṉukku etuvum viḷaṅkavillai eṉṟutāṉ colla vēṇṭum.
('cemmīṉ', 'nītiyē
nī kēḷ', 'kuṭṭi' ākiyavaṟṟaippaṟṟi 'mūṉṟu muṟpōkku nāvalkaḷ' eṉṟa talaippil ōr
vimarcaṉam eḻuta nāṉ eṇṇiyuḷḷēṉ. appō atai iṉṉum viḷakka muṭiyum.) eṉavē,
kailācapatiyum avaratu vimarcaka cakākkaḷum paḻaiya 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷuṭaṉ
koḷkaippiṇaippu ēṟpaṭuttiyapōtu
oru pārvaik kuḻappattaittāṉ ēṟpaṭuttiyirukkiṟārkaḷ. mēlōṭṭamākavāvatu
avarkaḷukkut terintirunta mēṟkattaiya ilakkiyattaiyum
ilakkiyāciriyarkaḷaiyum pōl, cōṣalisṭ yatārtta ilakkiyāciriyarkaḷaiyum
anta raka eḻuttāḷarkaḷaip paṟṟiyum avarkaḷ
terintirukkavillai. paḻaiya 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷukkum kūṭa 'muṟpōkku' eṉṟa
culōkattil irunta mōkattiṟku ēṟpa anta ilakkiyattaip paṟṟiyō eḻuttāḷarkaḷaip paṟṟiyō
entat taramāṉa aṟivum irukkavillai. atōṭu vēṟu veḷināṭṭu ilakkiyaṅkaḷaip paṟṟiya
ñāṉamum ivarkaḷukkuc cūṉiyantāṉ. eṉavē, kaṭaiciyil iru cārarum cērntu 'muṟpōkku
ilakkiyam' eṉṟu colvataṉ mūlam oru pārvaik kuḻappattaittāṉ ēṟpaṭuttiyirukkiṟārkaḷ.
oruvakai valuvaṟṟa improvised 'muṟpōkku' ilakkiyam. atil ārampattil kailāca
patikkum avaratu cakākkaḷukkum terinta
kaṭciyait tāṇṭiya oru paranta pārvaiyumillai; cōṣalisṭ yatārttavātam
eṉpataṟkuriya uṇmaiyāṉa arttamumillai. āṉāl, atēcamayam iraṇṭum
citaintupōyk kalantum kāṇappaṭukiṉṟaṉa. oruvakaic cāmpāṟu. ataṉāltāṉ avarkaḷai
viṭa atikam terinta kaṉaka rattiṉāvai
attaṉai cīkkirattil avarkaḷ maṟaimukamāka muṟpōkku ilakkiyak kūṭṭiliruntu
turattiviṭṭaṉar. illāviṭṭāl taṅkaḷ poṭṭukkēṭu terintuviṭum eṉṟa payam.
ataṉāltāṉ cōṣalisṭ yatārtta vātatttukkuriya mukkiya oru paṇpāṉa kūṭṭut tōṟṟam
allatu kūṭṭup pimpam (Collective image)
eṉpatu iṅku koñcañkūṭak kēḷvippaṭāta oru poruḷākap pōyviṭṭatu. ataṉāltāṉ ellā
nāṭṭu ilakkiyattukkum terinta piratēca maṇam, piratēcap pēccu eṉpavai iṅku
periya kaṇṭupiṭippukaḷākap pōṟṟappaṭukiṉṟaṉa. ētō avaitāṉ 'muṟpōkku' eṉpavai
pōla.
atē naṭaiyai iṅkuḷḷa attaṉai piñcu 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷālum attaṉai
aṭimaittaṉamāka apinayikka muṭikiṟatu. ataṉāltāṉ atē apinayattaik kaṭaiciyil jēms
jyoṣa.@i$ṉ naṭai eṉṟu colli maṟṟavarkaḷukkuc cirippūṭṭavum avarkaḷāl
muṭikiṟatu. taṉiyaṉākavē cōṣalisṭ
yatārttavātam intak kālattil cellupaṭiyāka māṭṭātu. appaṭiyirukkaiyil intac
cāmpāṟut tōṟṟattiṉ nilaiyaic collat tēvaiyillai.

iṉi aṭutta paṇpu. kailācapatiyiṉ varukaiyōṭu ilakkiyattiṉ poṟuppum cēvaiyum iṅku
kūṭiviṭṭaṉa eṉṟu muṉpu kūṟiṉēṉ. 'kalai kalaikkāka' eṉpatu īḻattilum
nirākarikkappaṭṭuviṭṭatu. āṉāl atē camayam ilakkiyam 'muṟpōkkāka'
māṟiyapōtu kalai kaṭcikkāka eṉṟu
māṟiviṭṭatu. ataṉāl kaṭcikku appāṟpaṭṭa maṉitap piracciṉaikaḷ, uṇarccikaḷ ellām
otukkappaṭṭaṉa. avai piṟpōkkākak karutappaṭṭaṉa. antap pōkku kaṭaiciyil
kīḻcātikkāraṉaiyō allatu toḻilāḷiyaiyō vaittu eḻutiṉāltāṉ ilakkiyamākum eṉṟa koḷkai
vaḷarcciyākavum māṟiviṭṭatu. ataṉ kāraṇamāy iṅkuḷḷa kataikaḷil iṅku irukkāta ālai
mutalāḷi - toḻilāḷi caṇṭai talaitūkkiyatu. atōṭu maṉōviyal tattuva āḻamō
ilakkiyattaramō etuvumaṟṟa piracārak kataikaḷukku iṭam kiṭaittatu. maṟṟa nāṭṭu
ilakkiyaṅkaḷait
tāṅkaḷē paṭittirātapaṭiyāl maṟṟavarkaḷ colla maṭṭum kēṭṭu eḻutum paḻakkam,
taṅkaḷukkut teriyātavaṟṟai 'amerikkak kāppi' eṉṟu culōkam pāṭum
aṟiyāmaikku vittiṭṭuviṭṭatu. atōṭu atē aṟiyāmai -- veḷināṭṭavaraiyum veḷināṭṭu
vicayaṅkaḷaiyum
kaṇṭu payappaṭum potuvuṭamai nāṭṭavarkkē uriya veruṭciyaip pōl
(Xenophobia) - iṅkuḷḷa 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷiṭam, avarkaḷai viṭa muṟpōkkāṉa,
avarkaḷai viṭaāḻamum taramum kūṭiyavarkaḷāṉa vēṟu eḻuttāḷarkaḷiṉ karuttukaḷaik
kaṇṭu veruṇṭu avarkaḷaik kaḷḷarkaḷ eṉṟu tiṭṭum
kuḻantaippiḷḷaittaṉak kumuṟalkaḷukkum vaḻiviṭṭirukkiṟatu.

aṭuttu, kailācapatiyiṉ varukaiyōṭu ilaṅkaiyiṉ potup piṉṉaṇiyiṉ ēṟpaṭṭa viḻippu
ilakkiyattil kuḻantaippiḷḷaittaṉamāṉa uṇarccivacam niṟainta araciyal kataikaḷukkut
taṭai pōṭṭatu eṉṟu muṉpu kūṟiṉēṉ. āṉāl, atē taṭai anta araciyal viḻippaip
piratipalikkum
taramāṉa kataikaḷukkum iṭam illāmal ākkiviṭṭatu. ciṅkaḷac carittirāciyarkaḷē
'ciṅkaḷa vakuppuvātattiṉ eḻucci' eṉṟu uṇmaiyai oppukkoṇṭu carittiram eḻutum
nērattil ivarkaḷ uṇmaiyai maṟaittu, ceyaṟkaiyāṉa 'tēciyak' kataikaḷ eḻuta muṉaintaṉar.
ataṉāl iraṇṭoru ciṅkaḷap
peyarkaḷ kataikaḷil iṭam peṟṟaṉavē oḻiya nāṭṭiṉ uṇmaiyāṉa yatārtta nilai taramākap
paṭam piṭikkappaṭavillai. naṭunilai niṉṟu kāṭṭappaṭavillai. ataṉāl mukkiyamāṉa
oru tuṟaikku muṉṉāl inta 'muṟpōkku' vātikaḷ kaṇkaḷai mūṭikkoṇṭaṉar.

ippaṭip palvēṟu vakai citaivukkum tirukalukkum iṭam koṭuttatu kailācapatiyōṭu
vanta ilakkiya vimarcaṉa muṟai. varatarācaṉāraiyum jaṉarañcaka eḻuttāḷarkaḷaiyum
eṭaipōṭṭu otukkiya ilakkiya vimarcaṉam 'muṟpōkku' ilakkiya vimarcaṉamāka
māṟiyapōtu taṉ kaṭcikku
appāl vēṟu taramāṉa ilakkiya vimarcakarkaḷum ilakkiyap pārvaiyum illai eṉṟu
vātāṭat toṭaṅkiviṭṭatu. appaṭi oru mūṭa nampikkai antak kaṭci eḻuttāḷarkaḷiṭam
piḻaiyāka vaḷarkkappaṭṭatu. ataṉāl avarkaḷum maṟṟavarkaḷaip pārkka maṟuttaṉar.
anta māṟṟamum maṟuppumē ilakkiya vaḷarccikkut
taṭaiyāvataṟkup pōtumāṉavai. āṉāl atōṭu anta 'muṟpōkku' vimarcaṉamē,
'muṟpōkkaiyum'yum cari, maṟṟavaṟṟaiyum cari cevvaiyākat terintukoḷḷāmal oru
improvised pāṇiyil ceyyappaṭumpōtu, atōṭu appaṭi oru vimarcaṉam vēṇṭumeṉṟē
maṟṟavarkaḷiṉ
karuttukaḷaiyum eḻuttukaḷaiyum kayiṟiḻuppukaḷālum kuṟukku vaḻikaḷālum
amukkiviṭṭu naṭaipeṟumpōtu atil ilakkiyac cēvaiyē illāmal pōyviṭukiṟatu. inta
vīḻccikkuk kailācapati peritum utaviyirukkiṟār. avariṉ taṉippaṭṭa kuṟaikaḷum
cērntu ataṟku
utaviyirukkiṉṟaṉa. ilakkiya vimarcakar eṉṟa aṭippaṭaiyil antat taṉippaṭṭa
kuṟaikaḷai ārāyumpōtu atu naṉku teriyavarum. iṉi avaṟṟai ārāyalām.

nam ilakkiya vaḷarcciyil kailācapatiyiṉ celvākku taṉṉai nēraṭiyākak kāṭṭikkoḷḷa
muyaṉṟatillai. maṟaimukamāka niṉṟutāṉ ticai tiruppiyirukkiṟatu. etir kālattil tamiḻ
ilakkiya māṇavaṉ oruvaṉ kailācapatiyiṉ peyarukkum pirapalyattukkum ēṟṟa vakaiyil
avariṉ vicayatāṉaṅkaḷ illaiyē eṉṟu āccariyappaṭṭāl tavaṟu avaṉuṭaiyatalla,
kailācapatiyiṉuṭaiyatutāṉ. avar eḻutiya vimarcaṉam, kaṭṭuraikaḷ mika mikac
coṟpamāṉavai maṭṭumalla, mika mika āḻamaṟṟavaiyuṅkūṭa. tiṭṭavaṭṭamākat
tarkkarītiyākavum nērmaiyākavum kaṭṭurai
eḻutit taṉṉai viḷakkikkoḷḷa kailācapati avvaḷavu tūram muyaṉṟirukkiṟār.
vicayatāṉaṅkaḷiṉ mūlataṉattil avar taṉ celvākkai niṟuvikkoḷḷa muyaṉṟatillai. itaṟkuk
kāraṇam avar cērntuviṭṭirunta kaṭciyiṉ ilakkiyakkoḷkai tarkka rītiyākat taṉṉai
niyāyamākkikkoḷḷa muṭiyātatu eṉpatu maṭṭumalla, āḻamāṉa vimarcaṉak
kaṭṭuraikaḷ eḻutiṉāl avar tūkkiviṭa muyaṉṟa atē eḻuttāḷarkaḷiṉ ciruṣṭikaḷil
āḻamaṟṟa taṉmaiyaittāṉ mutalil cuṭṭik kāṭṭa vēṇṭi varum eṉṟa tayakkam
maṭṭumalla, avaiyuntāṉ. āṉāl avaṟṟukkum mēlāka avariṭam
uḷḷa taṉippaṭṭa kuṟaikaḷtāṉ mukkiyamāka niṟkiṉṟaṉa. kailācapati taṉ celvākkaip
patittuk koḷḷa muyaṉṟa muṟaiyaiyum avar eḻutiya coṟpak kaṭṭuraikaḷaiyum
pārkkumpōtu avar vēṇṭumeṉṟē maṟṟavarkaḷ taṉṉil kuṟaipiṭikkāmal tappikkoḷḷa
muyaṉṟavarākavē
terikiṟār. piṭipaṭāmal naḻuviviṭum oru muyaṟci. nirantaramākat taṉ karuttukkaḷai
accil viṭṭuvaikka avar virumpavillai, ārampattil pattirikāciriyar eṉṟapaṭiyāl. āṉāl
kaṭci cārpaṟṟa vēṟu viṣayaṅkaḷilkūṭa anta naḻuval varumpōtu atuvalla mukkiya
kāraṇam eṉpatu
teriyavarum. perumpālum taṉ karuttukaḷai maṟṟavarkaḷ mūlamākavētāṉ avar
parappa muyaṉṟirukkiṟār. ataṉāl maṟṟavarkaḷiṉ nirantara naṉṟiyum
kaṭamaippāṭum kūṭṭu vaḻipāṭum niyāyappaṭuttappaṭum camayattil avariṉ
karuttukaḷiṉ kuṟaikaḷ veḷiyē teriyavarāmal
pātukākkappaṭuvatōṭu, appaṭi varumpōtu maṟṟavarkaḷiṉmēl avai cumattappaṭak
kūṭiyavaiyākavum māṟiviṭukiṉṟaṉa. taṉ caktiyaiyum uruvattaiyum viṭa mikap
peritāṉa, avaṟṟiṉ kuṟaikaḷ teriyāta, yārukkum piṭipaṭāta naḻuvalāṉa oru peruniḻalai
kailācapatiyē
mika rājatantiramāka vaḷarttirukkiṟār eṉṟutāṉ collavēṇṭum. kaṭci muṟaiyil
perumpālum veḷiyē teriya varāta antaraṅkak kūṭṭaṅkaḷiṉ mūlamē ilakkiyam
vaḷarkkappaṭumpōtu ippaṭi oru naḻuvalāṉa niḻalaiyē uruvamāka vaḷarppatu
ilakuvāṉatu. ataṟkut taṭaiyāka varakkūṭiya,
kailācapatiyai viṭak keṭṭikkārarkaḷāṉa kaṉakarattiṉā, poṉṉutturai pōṉṟavarkaḷ
metuvākak kaṭciyiliruntu atē rājatantira muṟaiyil akaṟṟappaṭṭa piṉ ataṉ vaḷarccikku
uttaravātam kiṭaittuviṭṭatu. kaṭaiciyil ka.kailācapati eṉṟa peyar kailācapatiyiṉ
peruniḻalukku maṭṭum urittākiviṭṭatu. atāvatu avariṭam iruppatāka maṟṟavarkaḷ
etirpārppataṟkuriya peyar, uṇmaiyāka iruppatiṉ peyaralla. piṉpu kaṭci aṅkattavarkaḷ
vicāraṇaiyaṟṟa paktiyōṭu avariṉ pukaḻ pāṭit tiriyat toṭaṅkiyapōtu kailācapati oru
purāṇamākiviṭṭār. antap purāṇap pōrvaikkuḷḷē kailācapati taṉ conta iyalāmaiyaiyum
āḻamiṉmaiyaiyum mikak keṭṭittaṉamāka maṟaittuk koṇṭār.

taṉṉaik kāppāṟṟik koḷḷak kaiyāṇṭa inta naḻuval niḻalmuṟai maṟṟavarkaḷiṉ ilakkiyak
karuttukaḷaik kaṇṭikkumpōtukūṭa tarkkarītiyāṉa yatārtta aṇukalukku iṭam
vaikkāmal veṟum niḻal pōrāṭṭaṅkaḷukkuttāṉ vaḻiviṭṭirukkiṟatu. ivar, tāṉ cāṭa
muyalum eḻuttāḷarkaḷaiyō
avarkaḷiṉ ciruṣṭikaḷaiyō potuvākap peyar collic cāṭa muṉaintatillai. itu oru
putuvakai mariyātai; paḻaiya paṇṭitarkaḷiṉ mariyātaikkum. inta
mariyātaikkumiṭaiyē vittiyācam evvaḷavō irukkiṟatu. inta mariyātai,
maṟṟavarkaḷukku mariyātai
koṭuppatai viṭat taṉṉaik kāppāṟṟikkoḷḷum oru maṟaimukamāṉa muṟaiyētāṉ.
niyāyamākap peyar colli eḻutuvatukūṭa Personal eṉṟu kaiviṭappaṭumpōtu,
viḷakkamillāmal taraṅkuṟaintu piṭikoṭukkāmal ellāraippaṟṟiyum eḻutalām. āṉāl atē
camayam, evaruṭaiya
etirppum veḷik kiḷampātu eṉṟu niccayamākac collalām. kailācapati kāṭṭiya ilakkiya
vimarcaṉattiṉ aṭutta paṇpu atu. atāvatu aṭutta kuṟai. avariṉ taṉippaṭṭa kuṟai.
ataṉāl ilakkiya vimarcaṉam eṉpatu viḷakkamaṟṟa niḻal pōrāṭṭaṅkaḷāka iṅku
māṟiviṭṭatu. piṉpu avaraip
piṉpaṟṟiya akastiyar pōṉṟa vimarcaṉak kaṟṟukkuṭṭikaḷum (akastiyaraic ciruṣṭi
eḻuttāḷar eṉṟa rītiyil iṅku kuṟippiṭavillai) 'tēcāpimāṉi' pōṉṟa pattirikaikaḷum
('tēcāpimāṉi'kku ilakkiya viṣayaṅkaḷaippaṟṟi maṭṭumalla araciyal
viṣayaṅkaḷaippaṟṟikkūṭa
etaiyum taramākac colvataṟku takutiyillai. āṉāl utāraṇattukkāka iṅkē ataik
kuṟippiṭukiṟēṉ.) inta naḻuval muṟaiyai ataṉ uccattukkē koṇṭupōy viṭṭārkaḷ. atōṭu
avarkaḷukkup pōṭṭiyāka vanta "nāṉtāṉ" pērvaḻiyum paṇṭitar paracurāmaṉum,
pālrājuvum ataṉ aṭutta
uccattaiyum kāṭṭiviṭṭaṉar. kaṭaiciyil ivaiyellām iṅku vimarcaṉamāki
viṭukiṉṟaṉaveṉṟāl ataṟku muḻuk kāraṇam kailācapatiyētāṉ.

āṉāl avai piṉpu vantavai. ataṟku mutal, vēṟu pala irukkiṉṟaṉa. kailācapati kāṭṭiya
naḻuval vimarcaṉattāl atika kālam taṉṉaik kāppāṟṟikkoḷḷa muṭiyātu. kaṭaiciyil
kailācapatitāṉ maṟṟavarkaḷai nēraṭiyāka nērmaiyāka aṇukat tayaṅkiṉālum
maṟṟavarkaḷ avarai
aṇukat toṭaṅkumpōtu anta naḻuval vimarcaṉam taṉṉai oṉṟil niyāyamāka nirūpikka
vēṇṭum allatu atu nirvāṇamākkappaṭa vēṇṭum. appaṭi oru cōtaṉaik kālam aṇmaiyil,
etirpārttapaṭiyē tavirkka muṭiyāmal vantuviṭṭatu. ataic camāḷikka kailācapati
kaiyāṇṭa muṟai
ilakkiya māṇavarkaḷukku oru nirantarac cuvaiyaik koṭukkakkūṭiyatu.

mutalil putiya pōkkiṉ mukkiya nikaḻcciyai eṭukkāmal oru upanikaḻcciyai eṭuppatu
nallatu. marapupaṟṟi eḻunta vivātam veṟum paṇṭitarkaḷiṉ kūccalāka māṟumpōtu atu
nāṉ kūṟum ēḻāṇṭu ilakkiya vaḷarcciyiṉ kaṭaicik kaṭṭamākiviṭum. ataiyum kalāniti
catācivattaiyum piṉpu ārāya vēṇṭum. iruntum atai ippōtaikku utāraṇattukkāka
eṭuppatu iṅku kailācapatiyai viḷakkuvataṟkākavētāṉ. marapupaṟṟi 'tiṉakaraṉi'l
kaṭṭuraikaḷ vantapōtu potuvākat tākkappaṭṭa 'muṟpōkku'k kaṭciyiṉ talaivar eṉṟa
kāraṇattāl
kailācapatiyiṉ patilai palar etirpāttiruntaṉar. āṉāl kailācapati avariṉ vaḻamaikkiṇaṅkat
taṉṉaik kāṭṭikkoḷḷavillai. appaṭippaṭṭa mika ilakuvāṉa tarkkattil kūṭat contak
karuttukaḷai iḷaṅkīraṉiṭam oppaṭaittuviṭṭu avar taṉ peyarai vivakārattukkuḷ
viṭṭuviṭāmal
veḷiyē naḻuviviṭṭār. atu oru aṟpa vivakāram eṉṟa niṉaivai viṭa taṉ peyarukku āpattu
varalām eṉṟa payantāṉ anta naḻuvalukku mukkiya kāraṇam eṉṟu colla vēṇṭum. itē
cantarppattil aṇmaiyil eḻunta etir muṟpōkku vēkattiṟkup piṉ kā.civattampiyiṉ peyar
atikamāka
aṭipaṭa kailācapati piṉṉāl pōyviṭṭār eṉpataiyum kavaṉittal nallatu. muḻup
poṟuppaiyum civattampiyiṭam oppaṭaittuviṭṭu (iṅkilāntukkup pōkumuṉpē)
kailācapati tappiviṭa muyaṉṟirukkiṟār pōlavē atu uṇarttukiṟatu. atōṭu kailācapatiyai
viṭat
tuṇivum taṉṉampikkaiyum civattampiyiṭam atikam uṇṭu eṉṟu atēvākkil collavum
ippō iṭamuṇṭu.

iṉi mukkiya utāraṇattukku varalām. kailācapatiyiṉ naḻuval vimarcaṉattukkum avar
talaimai tāṅkiya 'muṟpōkku' ilakkiyattukkum uṇmaiyāṉa cōtaṉai 'kalaiccelvi' naṭattiya
'muṟpōkku ilakkiyam' eṉṟa vivātattōṭutāṉ vantatu. 'muṟpōkku' vātattiṉ vīḻcciyum,
ataiviṭa muṉṉēṟṟamum taramum koṇṭa putiya pārvaiyiṉ eḻucciyum īḻattu ilakkiyattil
anta vivātattōṭu ārampamākiṟatu eṉpatutāṉ eṉ eṇṇam. 'kalaiccelvi'yil nāṉ
eḻutikkoṇṭiruntapōta intiya vimarcaka naṇpar oruvar "nīṅkaḷ maṭṭum taṉiyāka
etirnīccal
pōṭukiṟīrkaḷē, vella muṭiyumā" eṉṟu eṉakku eḻutik kēṭṭiruntār. 'muṟpōkku'
vātattai etirttavarkaḷ ataṟku muṉpē iṅku palapēr iruntālum īḻattil mutal muṟaiyāka
tarattōṭu niyāyamāka accil ēṟiya etirppu atuvētāṉ. ataṟkup piṉputāṉ
maṟṟavarkaḷukkut tairiyam piṟantatu.
nēraṭiyāka ippō perum tuṇiccalōṭu palar etir 'muṟpōkku'k kaṭṭuraikaḷ
eḻutukiṟārkaḷ eṉṟāl ataṟku vaḻikāṭṭi, 'kalaiccelvi'yil vanta 'muṟpōkku' ilakkiyam
eṉṟa vivātamētāṉ. anta vivātattil kailācapatiyum paṅku paṟṟuvatāka
uṟutiyaḷittiruntār. āṉāl nēram
vantapōtu avar maṟuttuviṭṭār. ataṟku avar kāṭṭiya kāraṇam piṉpu anta vivātattil
paṅku paṟṟiya cō. naṭarācā personal āka eḻutiviṭṭār eṉpatutāṉām. ('kalaiccelvi'
āciriyar kūṟiṉār) kailācapatiyiṉ ilakkiyak koḷkaikkum avariṉ kaṭcikkum mutal
mutalāka oru taramāṉa
etirppuk kiḷampiyapōtu ataic camāḷikka avar kaiyāṇṭa inta muṟai paritāpamāṉatu.
āṉāl avaraip poruttavaraiyil atu vaḻakkamāṉa oṉṟē. Personal eṉṟu colli vicayattai
viṭṭu naḻuvuvatu avarukkuriya oru paṇpu. antak kaṭṭattil ataṉ arttam niḻal
pōrāṭṭam āṭa muṭiyavillai
eṉpatutāṉ. āṉāl 'kalaiccelvi'yil niḻal pōrāṭṭam āṭāviṭṭālum ataṟkup piṉ 'tiṉakaraṉi'l
avar āṭāmal illai. muṉpu kūṟiya atē intiya vimarcakariṉ vārttaikaḷil collappōṉāl,
iṉṟuṅkūṭat 'tiṉakaraṉu'kku kailācapatitāṉ oru father figure. eṉavē, atiltāṉ avar
patilaḷittār.
'eḻuttāḷarkaḷum catantiramum' eṉpatu antak kaṭṭurai. eṉ peyar, ūr collāmal nāṉ
'kalaiccelvi'yil pāvitta iraṇṭoru coṟkaḷai mēṟkōḷkuṟikkuḷ māṭṭi 'taṉittaṉmai' eṉpataic
'cutantiram' eṉṟu tirittu ataic cūṉiyattuḷ pukutti kuḻantaippiḷḷait taṉamāy eḻutiṉār.
kaṭaiciyil
kailācapatiyiṉ koḷkaip pirakaṭaṉam eṉṟākiviṭṭatu! ataip paṭitta pōtutāṉ nāṉ
'kalaiccelvi'yil 'muṟpōkku ilakkiyam' paṟṟi eḻuti atuvarai oru cetta pāmpai
aṭittukkoṇṭirukkiṟēṉ eṉpatu eṉakkut teriya vantatu. āṉāl antac cetta pāmputāṉ
atuvarai oru peru
niḻalāka, oru purāṇamāka niṉṟirukkiṟatu. kailācapatiyiṉ niḻal pōrāṭṭamum naḻuval
vimarcaṉamum appōtutāṉ vicayattil akakaṟai koṇṭa maṟṟavarkaḷukkum
teriyavantirukka vēṇṭum. kaṭaiciyil kailācapati kāṭṭiya naḻuval vimarcaṉattāl taṉṉai
niyāyamākkikkoḷḷa muṭiyavillai. atu nirvāṇamākkappaṭṭuviṭṭatu.

ataṟkup piṉ kailācapatikkum avaruṭaiya cakākkaḷukkum taṅkaḷaik kāppāṟṟikkoḷḷa
orē oru vaḻitāṉ iruntatu. etir 'muṟpōkku' vēkam atikarikka atikarikka, atil atuvarai
pēcātiruntavarkaḷ ellōrum cērntukoḷḷa anta vaḻiyaittavira avarkaḷukku vēṟu vaḻi illai
eṉṟākiviṭṭatu. uṇmai muḻuvataiyum orē kaṭcikkuḷḷēyē kāṭṭa muyaṉṟu ataṉāl
tarkkattaiyum niyāyattaiyum aṟivaiyum maṟuppaṟṟa paktiyiṉ talaimaikkuḷ
oppaṭaittuviṭṭu iyaṅka muyalum entavakaik kūṭṭum kaṭaiciyil taṉakku etirppu
varumpōtu veṟum uṭalpalattaittāṉ kaiyāḷum.
aṟivālum tarkkattālum taṉṉai niyāyamākkikkoḷḷa muṭiyāmal pōkumpōtu ataṟku
atutāṉ orē vaḻi. ataṟkup piṉ pakti carivarātu. palantāṉ pāvikkappaṭum. kaṭaiciyil
kailācapatiyum 'muṟpōkku'k kūṭṭum ataittāṉ pāvikkat toṭaṅkiṉar. pattirikaikaḷil
eḻutappaṭum kaṭṭuraikaḷāl muṭiyāmaṟpōṉa oṉṟaik kailācapati kūṭṭaṅkaḷil veṟum
āḷpalattāl ceyyat toṭaṅkiṉār. taṉ etirikaḷait tōṟkaṭippataṟkāka kūṭṭaṅkaḷil ēṟkaṉavē
oḻuṅku ceyyappaṭṭu vantirukkum avariṉ kaiyāṭkaḷ pāvikkappaṭṭaṉar. avariṉ
karuttuvaṉmaiyum vimarcaṉamum
ceyya muṭiyāta oṉṟai ataṟkup piṉ avariṉ kaiyāṭkaḷ ceyya muyaṉṟaṉar. ilakkiya
vimarcaṉattai ataṟkup piṉ kailācapati oru toḻiṟcaṅka aluvalākavum vivakāramākavum
ākkiviṭṭār. vimarcakarāka irunta avarum ataṟkup piṉ oru mūṉṟāntara toḻiṟ caṅkat
talaivarākiviṭṭār.
koḻumput tamiḻ maṉṟam vivēkāṉantā kallūriyil naṭattiya kūṭṭattil, kailācapati
naṭantukoṇṭa vitattaiyum avarukkuk kiṭaitta pakkapalattaiyum appaṭittāṉ pārkka
vēṇṭum. atē pōkkiṉ vaḷarccitāṉ yāḻppaṇattil naṭanta kūṭṭaṅkuḻampalum muṭṭai
eṟiyum. ataṟkuppiṉ
'muṟpōkku'k kūṭṭu karuttuvaṉmaiyil niṟka muṭiyāta oṉṟeṉpatu
niccayamākiviṭṭatu. ataṟkup piṉ veṟum āḷ palattiltāṉ ataṉ celvākku. āṉāl ilakkiyattai
niyāyamākak karuttuvaṉmaiyil nilaināṭṭa muyaṉṟa oru kūṭṭu, kaṭaiciyil uṭal
palattāl nilaināṭṭa muyaṉṟateṉṟāl atu
ḻumu vīḻcciyaiyum toṭṭuviṭṭatu eṉpatutāṉ arttam. kailācapatiyiṉ celvākkukkum
ataṟkup piṉ atē katitāṉ. kailācapati eṉṟa purāṇam, ataṟkup piṉ kiḻintuviṭṭatu.

purāṇam pōyviṭṭatu. āṉāl ataṉ vaṭu iṉṉum muṟṟākap pōyviṭavillai. kailācapati
kāṭṭiya naḻuval niḻal pōrāṭṭa vimarcaṉattiṉ viḷaivukaḷ pala. avaṟṟuḷ oṉṟu, atu
'muṟpōkku'k kaṭcikkārarkaḷiṉ ilakkiyattarattaiyē. kuṟaittatutāṉ. avarkaḷiṉ
ciruṣṭikaḷai atu ārāya
muyṉṟatillai. atōṭu, accil ēṟṟappaṭṭu nirantaramāka viḷakkaṅkaḷukkum,
karuttukaḷukkum viṭappaṭāmal veḷi etirppaṟṟa pakticcūḻal niṟainta kaṭcik
kūṭṭaṅkaḷil maṭṭum pēcappaṭṭuk kāṟṟil viṭappaṭumpōtu 'muṟpōkku'
eḻuttāḷarkaḷukkē taṅkaḷ karuttukaḷ piḻaiyākavum teḷivaṟṟum
niṟpatu tavirkka muṭiyātatākiviṭukiṟatu. kaṭaiciyil atē teḷivaṟṟa karuttukaḷ
putitāka vanta iḷam eḻuttāḷarkaḷālum pattirikāciriyarkaḷālum piṉpaṟṟappaṭumpōtu
ilakkiyataram veṟum pakti mārkkattil niṟuttappaṭṭa aṟivaṟṟa kēli nilaiyai
aṭaintuviṭukiṟatu.
aṇmaiyil 'tiṉakaraṉi'l yō. peṉaṭikṟ pālaṉāl 'uruvakac cittiram' eṉṟa peyaril eḻutappaṭṭa
'tattuvam' eṉṟa kataiyaip paṭittāl 'muṟpōkku'k kaṭcikkārarkaḷiṉ iṉṟaiya ñāṉam enta
nilaiyil irukkiṟatu eṉpatai uṇara muṭiyum. kataiyil varum riṣi ciruṣṭiyiṉ kāraṇattai
'ēṉ' (Why) eṉṟa
ātmīka aṭippaṭaiyil kēṭkiṟāṉ. ciṣyarkaḷ 'eṉṉa?'(What) 'eppaṭi?' (How) eṉṟa
viññāṉak kēḷvikaḷukkuriya 'pariṇāmam' eṉṟa patilaik koṭuttuviṭṭu mataṅkaḷukku
maṭṭum contamāṉa āḻnta 'ēṉ' eṉṟa kēḷvikkum patilaḷittuviṭṭatupōl
tiruptippaṭukiṟārkaḷ. viññāṉikaḷē
taṅkaḷ iyalāmaiyai oppukkoḷḷum ōr tuṟaiyilum ataṉ kēḷviyilum nam peṉaṭikṟ
pālaṉum cari, avaraip pōṉṟa maṟṟa 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷum cari, kailācapatiyiṉ
vāricukaḷtāṉ. iṉṟaiya īḻattu 'muṟpōkku' vātikaḷ `prep` vakuppil mutal mutalāka
viññāṉam paṭikka
ārampittuviṭṭut tāṅkaḷ ētō mētāvikaḷ eṉṟa niṉaivil kattum vaḷariḷam paruvap
paiyaṉkaḷākattāṉ terikiṟārkaḷ. ivarkaḷiṉ 'prep' vakuppu viññāṉa āciriyar vēṟu
yārumillai, kailācapatiyētāṉ! itaṉ piratipalippu 'naṟpōkku'k kaṭciyilum illāmalillai.
mārksait tākkukiṟōm, mārksīyattaik kēli ceykiṟōm eṉṟa niṉaivil mārksaiyō,
mārksīyattaiyō koñcamum terintu koḷḷāmal katai eḻutupavarkaḷum atil tārāḷamāy
uḷḷaṉar. utāraṇattukku cempiyaṉ celvaṉ 'kalaiccelvi'yil eḻutiya 'camattuvam'
iṅku pōtum.

kailācapatiyaip paṟṟi ivvaḷavum coṉṉa piṉ tirumpavum oṉṟai ñāpakappaṭuttuvatu
nallatu. kailācapatiyiṉ kuṟaikaḷ peritāyt terikiṉṟaṉaveṉṟāl atu avaraip paṟṟiya
purāṇam peritāy vaḷarkkappaṭṭatiṉālētāṉ eṉpatai maṟantuviṭak kūṭātu. anta
aṭippaṭaiyil
pārkkumpōtutāṉ peyarukkēṟṟa vakaiyil avar etaiyum ceyyavillaiyē eṉṟu kuṟaipaṭa
vēṇṭiyirukkiṟatu. ataṉāltāṉ avariṉ kuṟaikaḷ attaṉai peritāyt teriya vantirukkiṉṟaṉa.
āṉāl purāṇam iṉi maṟaiyat toṭaṅkiya piṉ avariṉ niṟaivukaḷ avaikkuriya
niyāyamāṉa piṉṉaṇiyil niṟuttappaṭum. appōtu kailācapati nam ilakkiya vaḷarcciyai
niccayamāka oru paṭi uyarttavē ceytirukkiṟār eṉpatu vaḻipāṭaṟṟa naṉṟiyōṭu
oppukkoḷḷappaṭum. kaṉaka centinātaṉpōl kailācapatiyum oruvakai yukacanti.
'īḻakēcari'
paramparai viṭṭa iṭattiliruntu nam ilakkiya vaḷarcciyai iṉṉumoru paṭi uyarttiya
paṅku avaruṭaiyatu. ataṟku mēl nām avariṭamiruntu atikam etirpārkkak kūṭātu.
etirpārkkumpōtutāṉ nām avarkaḷaip purāṇaṅkaḷākki viṭukiṟōm.

kailācapatiyaip paṟṟiya āyvu ittuṭaṉ muṭivaṭaikiṟatu. āṉāl ataṟkāka nam ēḻāṇṭu
ilakkiya vaḷarcciyaip paṟṟiya āyvu muṭivaṭaintuviṭātu. ēḻāṇṭiṉ muṭivil, 1963iṉ
ārampattil eppaṭi kailācapatiyum avar talaimai tāṅkiya 'muṟpōkku'k kūṭṭiṉarum
tiṭīreṉṟu vīḻcci aṭaintaṉar? eppaṭi
oru putiya pārvaiyiṉ tēvai teriyavantatu? yār yār ataik koṇṭu vantaṉar?
appaṭippaṭṭa pala kēḷvikaḷukku viṭai kāṇvēṇṭum. atōṭu 1956kkup piṉ
'muṟpōkku'k kūṭṭiṉ iṟukiya carvātikārattukkum - appaṭi ataic colla muṭiyumāṉāl -
pirapalyattukkum piṉṉāl, vēṟu pala ōṭṭaṅkaḷum
maṟaimukamāka iruntē vantirukkiṉṟaṉa. avaṟṟait terintukoṇṭāltāṉ mēlē
eḻuppappaṭṭa kēḷvikaḷukku viṭaikāṇa muṭiyum. eṉavē, vacatikkāka avaṟṟai ellām
viḷakkuvataṟku vēṟu cila piramukarkaḷai eṭuttu ārāyalām. kaṉaka centinātaṉ,
es.poṉṉutturai, tarmu civarāmu,
mu.taḷaiyaciṅkam, kalāniti catācivam. ivarkaḷ ovvoruvarum nam ilakkiyac cūḻalil
oru taṉi vakai ōṭṭattaip piratipalikkiṉṟaṉar. avaiyellām mika aṇmaiyiltāṉ
niccayamākat teriya vantālum atuvaraiyum 'muṟpōkku'k kūṭṭāl
maṟaikkappaṭṭiruntālum 'muṟpōkku'k
kūṭṭiṉ vaḷarcciyiṉ ārampattōṭu cērntē avaiyum maṟaimukamāka vaḷarat
toṭaṅkiviṭṭaṉa. iṉi avaṟṟai ārāyalām.

'naṟpōkkiṉ' ārampap piṉṉaṇi

1956kkup piṉ kailācapatiyāl tūkkiviṭappaṭṭa 'muṟpōkku'k kūṭṭu 60, 61ila
ēṟakkuṟaiya oru ilakkiyac carvātikāramākavē vaḷarntu 63iṉ ārampam varai appaṭiyē
niṉṟu piṭittatu. carvātikāram eṉṟa col iṅku cariyāṉatā eṉṟu cilar cantēkikkalām. āṉāl
atai viṭa akkāla ilakkiya
nilaiyai viḷakkuvataṟku vēṟu nalla vārttai illai. anta vakaiyil īḻattu ilakkiya ulakai
avarkaḷ ākkiramittuviṭṭiruntaṉar. anta ākkiramippukku eṟṟa vakaiyil avarkaḷiṉ
ciruṣṭikaḷ taram niṟaintaṉavāy iruntaṉavā, avarkaḷiṭaiyē taramāṉa ciruṣṭi
eḻuttāḷarkaḷ iruntārkaḷā eṉpavai
ellām vēṟu vicayaṅkaḷ. ilakkiyac carvātikāram eṉpatu ilakkiyat tara uccattaik
kuṟikkat tēvaiyillai. iṅku avarkaḷukkuk kiṭaitta pirapalyattaiyum piracura
vacatikaḷaiyuntāṉ atu kuṟikkiṟatu. oru kūṭṭu aṭippaṭaiyil avarkaḷ iyaṅkiyatum,
avarkaḷukkuc cārpāṉa kailācapati 'tiṉakaraṉu'kku
āciriyarāka vantu antap pattirikaikkut taramāṉa or ilakkiya akkaṟaiyaik koṭuttatum,
atōṭu antap pattirikaikkup pōṭṭiyāka vēṟu taramāṉa cañcikaikaḷum pattirikaikaḷum
iṅku illāmal iruntatum anta ilakkiya ākkiramippukku ottu utaviṉa. āṉāl entac
carvātikāramum
perumpālum ataṉ veḷittōṟṟattukku ēṟṟa vakaiyil uḷḷēyum iyaṅkuvatillai. uḷḷē ataṉ
atikārattukku muraṇāṉa pala etir ōṭṭaṅkaḷum etir iyakkaṅkaḷum iruntukoṇṭē
irukkum. kaṉaka centinātaṉ, es. poṉṉutturai, tarmu civarāmu, mu. taḷaiyaciṅkam,
kalāniti catācivam ākiyavarkaḷ
appaṭippaṭṭa etir ōṭṭaṅkaḷai nam ilakkiya ulakil piratipalippavarkaḷ eṉpataṉālēyē
avarkaḷait taṉittaṉiyāka ārāyalām eṉṟu muṉpu kūṟiṉēṉ. atu nam ēḻāṇṭu ilakkiya
vaḷarcciyiṉ aṭutta pakkaṅkaḷai, potuvāka veḷiyē teriyavarāta vēṟu pakkaṅkaḷai, ataṉ
uḷ ōṭṭaṅkaḷai ellām
alaci, oru pūraṇamāṉa potuk kaṇakkeṭuppu ceyya utavum. atēcamayam
'muṟpōkku'k kūṭṭiṉariṉ vīḻccikkuriya kāraṇaṅkaḷai ārāyvatāyum atu irukkum.

1956kkup piṉṉar 'muṟpōkku'k kūṭṭiṉar ilakkiyac carvātikāram ceytaṉar eṉṟāl kaṉaka
centinātaṉ ārampattil ataṟku ottuḻaippavarākattāṉ iruntār. oru Collaborator. veku
kālattukkup piṉṉartāṉ veḷippaṭaiyāka ataṟkut taṉ etirppaik kāṭṭupavarāka māṟiṉār.
mika mika aṇmaiyiltāṉ.
āṉāl atuvum potu ilakkiyac cūḻal 'muṟpōkku'k kūṭṭiṉarukku etirāka ōṭat
toṭaṅkukiṟatu eṉpatai uṇarnta piṉpu maṭṭumalla, pakkapalamāka vēṟu palar
niṟkiṟārkaḷ eṉpataiyum niccayamākat terintukoṇṭa piṉṉartāṉ. anta uṇmai taṉippaṭṭa
oru kaṉaka centiyai maṭṭum viḷakkuvatāy
illai. oru paramparaiyaiyē viḷakkuvatāy niṟkiṟatu. kaṉaka centinātaṉ veṟum
taṉippaṭṭa oru kaṉaka centinātaṉ alla, oru paramparaiyiṉ piratiniti; avar oru
paramparai. tāṉ eḻutiya 'īḻattu ilakkiya vaḷarcci' eṉṟa nūlil kaṉaka centiyē ellai piritta
1920kkup pintiya 1930kku
muntiya iṭaiveḷikkuriya, putiya ilakkiyattuṟaikaḷil akkaṟai koṇṭa eḻuttāḷarkaḷiṉ
pārvai āḻattaiyum ciruṣṭit tarattaiyum eṭaipōṭuvataṟku kaṉaka centaiyaiyē
eṭuttukkoṇṭāl pōtum. avar avaruṭaiya ellaippaṭi 1950kku muntiyavar. eṉṉuṭaiya
kaṇakkuppaṭi 1956kku muntiyavar.
paḻaiya īḻakēcarip paramparai. putiya ilakkiyat tuṟaikaḷil akkaṟai koṇṭa antap
paḻaiya paramparaiyiṉ piratinititāṉ avar. antap piratiniti 1956kkup piṉ eppaṭi
iyaṅkiṉār eṉpatai ārāyumpōtu avar piratipalikkum paramparaiyum eppaṭi iyaṅkiṟṟu,
atu eppaṭippaṭṭatu, putitāka
vanta viḻippukku muṉṉāl ataṉ taram ettaṉai āḻam vāyntatu eṉpavai ellāvaṟṟaiyuṅkūṭa
maṟaimukamāka ārāyntuviṭalām.

inta iṭattil atika viḷakkattukkāka vēṇṭi mella vaḻi tappip pōkavēṇṭiyirukkiṟatu.
'muṟpōkku'c carvātikārattiṉ piṉṉaṇiyil vaittuk kaṉaka centiyaiyum paḻaiya
paramparaiyaiyum eṭaipōṭum muṉṉar vēṟu oṉṟait teḷivupaṭuttikkoḷḷa vēṇṭum.
putiya viḻippiṉ
ārampamāka 1956ai eṭuttu atiliruntu nam īḻattu ilakkiya vaḷarcciyai ārāyvataṟkuriya
kāraṇattai ellārum viḷaṅkikkoṇṭavarkaḷāka illai. kaṉaka centinātaṉ ataiyē eṉ
mukkiyak kuṟaiyākavum karutukiṟār. kaṉaka centinātaṉ paḻaiya paramparaiyiṉ
piratiniti eṉṟa
kāraṇattāl antap paramparaikku avar mukkiyattuvam koṭukka muyalvatai
viḷaṅkikkoḷḷalām. āṉāl entaḷavukku nam ilakkiya varalāṟṟiṉ uḷtuṭippu
vittiyācaṅkaḷai avar purintukoḷḷār. 1956ai ellaiyāka vaittu nam ilakkiya vaḷarcciyai
ārāykiṟēṉ eṉṟāl ataṟku muṉṉar etuvum illai
eṉpatalla arttam. appaṭi nāṉ eppavum kuṟippiṭṭatillai. 1956ai nāṉ ōr ellaiyākattāṉ
pāvikkiṟēṉ. eṉavē, anta ellai ēṟkaṉavē uḷḷa oṉṟaip pirittuk kāṭṭiya piṉpē oru putiya
vaḷarcciyiṉ ārampamāka niṟkiṟatu. 1956kkup piṉpu vanta kālattiṉ mukkiyattuvattai
ikkaṭṭurait toṭariṉ
ārampattilēyē viḷakkiyirukkiṉṟēṉ. atai iṅku ñāpakappaṭuttikkoḷvatu nallatu. 56kku
muṉṉirunta nam potuc camūka, poruḷātāra, araciyal piṉṉaṇi taṉittaṉmai niṟainta
taramāṉa oru cutēca ilakkiya vaḷarccikkuc cātakamāka amaiyavillai. ataṉāl appō
irunta
ilakkiya muyaṟci kālattai etirtta oru muyaṟciyākavē iruntatu. atōṭu atē kāraṇattāl
atu intiyac celvākku nirampiyatākavum iruntatu. eppaṭi araciyal camūkattuṟaikaḷil
iṅkuḷḷa tamiḻarkaḷ tamiḻnāṭṭiluḷḷa nilaikaḷāl vacīkarikappaṭṭu avarkaḷai
apinayittu vaḻipaṭṭārkaḷō
appaṭiyētāṉ ilakkiyattuṟaiyilum iyaṅkiṉārkaḷ. nēruviṉ paṭattaiyum kāntiyiṉ
paṭattaiyum taṅkaḷ vīṭukaḷil toṅkappōṭṭuviṭṭu, taṅkaḷ poṟuppaiyum
kaṭamaikaḷaiyum intiyāviluḷḷavarkaḷiṭam iṭam māṟṟiviṭṭu cummā iruntārkaḷ.
allatu avarkaḷaippōl ivarkaḷum
katar āṭai aṇintārkaḷ. 'jey hint' kōcam pōṭṭārkaḷ. atu araciyal camūkattuṟaikaḷil.
atēpōl ilakkiyattuṟaiyilum taṅkaḷ poṟuppai intiya eḻuttāḷarkaḷiṭam oppaṭaittuviṭṭu
oṉṟun teriyāmal paḻaiya ilakkiyaṅkaḷōṭu tūṅkiṉārkaḷ allatu avarkaḷaiyē
apinayittārkaḷ.
kālam appaṭi. taṅkaḷ nilai, piracciṉaikaḷ ellām vēṟāṉavai, tāṅkaḷum vēṟāṉavarkaḷ eṉṟa
eṇṇamum eḻavillai. ataṟkēṟṟa ilakkiyamum paṭaikkappaṭavillai.

1956kku muṉpirunta īḻakēcari, maṟumalarccip paramparai eḻuttāḷarkaḷaippaṟṟi
kaṉaka centinātaṉē kūṟukiṟār.

"tamiḻnāṭṭu eḻuttāḷarkaḷāṉa ku.pa.rā. 'kalki' ākiyōratu eḻuttiṉ ātikka niḻal
ivarkaḷuṭaiya eḻuttukaḷil malintirukkiṟatu. 'kalaimakaḷai'yum 'āṉantavikaṭaṉai'yum
ilaṭciyap pattirikaikaḷāka vaittukkoṇṭu eḻutiya taṉmaiyaik kavaṉikka muṭikiṟatu"*

"maṟumalarcci vaṭṭac ciṟukatai āciriyarkaḷai mottamāka nōkkumiṭattu vācakarkaḷ
atikam paraviyirāta oru kālattil, ciṟukatai ilakkiyattaippaṟṟi alaci ārāyntu ataṉ
ilaṭcaṇaṅkaḷ tamiḻil varaiyaṟukkappaṭāta oru nilaiyil, mika iḷamvayatil tamakkut
terintavaṟṟai
vaittukkoṇṭu, ētāvatu eḻuttulakil ceyyavēṇṭameṉṟa tuṭippuṭaṉ eḻuta vantavarkaḷ
eṉpatai maṟantuviṭak kūṭātu."+

mēṟkūṟiya paṇpukaḷtām 1956kkup piṉ vanta paramparaiyai vēṟupaṭuttupavai.
56kkup piṉ vantavarkaḷ avaṟṟiliruntu taṅkaḷai viṭuvittukkoḷḷa maṭṭum ceyyavillai;
mutal mutalākat taṅkaḷ camūkanilai, vāḻkkai, piracciṉaikaḷ ellām tamiḻnāṭṭil
uḷḷavaṟṟai viṭa vēṟāṉavai eṉpatai
uṇarntu taṅkaḷ piravēcap piracciṉaikaḷaip piratipalikkum taṉittaṉmai vāynta
ilakkiyattai (muḻuc cuyauṇarvuṭaṉ paṭaikkavum toṭaṅkiṉar. 56varai nam ilakkiya
eṇṇaṅkaḷ ellām maṟṟa tuṟaikaḷil iruntatupōl intiyap pōkkiṉ oru kuṭalvāl (appendix)
ākavē iruntaṉa. anta nilaiyai
aṟuttukkoṇṭu nam ilakkiyam oru putu uyiraiyum uṭalaiyum peṟat toṭaṅkiyatu.
56kkup piṉṉarētāṉ. anta aṭippaṭaiyiltāṉ 56ai nam ilakkiya vaḷarcciyil ōr ellaiyākavum
putiya pōkkiṉ ārampamākavum nāṉ karutukiṟēṉ. viḻippaṭainta nam potuc camūka,
poruḷātāra,
araciyalnilai cuya
___________________________________________________________________
______________________________
* īḻattu ilakkiya vaḷarcci, pakkam 36
+ ṣai - pakkam 44

uṇarvupeṟṟa ōr taṉittuva ilakkiyattukku 56kkup piṉputāṉ utaviṟṟu. cutantiram
peṟṟapiṉpu kūṭa appaṭi oru cātakamāṉa piṉṉaṇi ēṟpaṭavillai. 56kkup piṉ
paṇṭāranāyakkāvōṭutāṉ ārampamāyiṟṟu. eṉavē, 56 varaiyum naṭanta ilakkiya
muyaṟci kālattiṉ ottuḻaippaṟṟa muyaṟci. ataṉāl
valuvaṟṟatu. taṉittaṉmai kuṟainta oṉṟu. cuyauṇarvu aṟṟatu. kaṉaka centinātaṉē
taṉatu nūlil 50kkup pintiya vaḷarccikkuttāṉ atika mukkiyattuvam koṭukkiṟār.
koṭukka vēṇṭiyavarāka irukkiṟār. 50 eṉṟu avar vacatikkākap pirikkiṟār. 56 eṉṟu
nāṉ carittira, araciyal, camūka
māṟṟaṅkaḷaik kāraṇaṅkaḷāka vaittup pirikkiṟēṉ. āṉāl, 56kkup piṉṉar ēṟpaṭṭa
māṟṟaṅkaḷil pātippu kūṭa 59,60kaḷiltāṉ uṇmaiyākat teriyavantatu. nam iṉṟaiya
ilakkiya vēkam appōtutāṉ ārampamākiyatu. 50kkup piṉṉaralla, 50kku muṉṉarē iruntu
eḻutat toṭaṅki iṉṟu varai
niṉṟupiṭippavarkaḷ kūṭa mika aṇmaiyiltāṉ - 59,60kkup piṉṉartāṉ- pirapalyam peṟat
toṭaṅkiṉar. taṅkaḷai uṇaravum ārampittaṉar. vaittiliṅkam, campantaṉ, ilaṅkaiyarkōṉ
pōṉṟu ēṟkaṉavē eḻuti muṭittavarkaḷukkuk kiṭaikkavēṇṭiya kaṇippu ippōtutāṉ
kiṭaikkiṟatu. atupōla
cokkaṉ, cu.vē. pōṉṟu muṉpē ārampittavarkaḷ kūṭa ippōtutāṉ taṅkaḷai uṇmaiyāka
uṇarntu eḻutukiṟārkaḷ. 56kku muṉpē eḻutiyavarkaḷiṉ ākkaṅkaḷ ippōtutāṉ nūlvaṭivam
peṟukiṉṟaṉa. appaṭi iruntum rājamayyariṉ nāvalaippōl, putumaippittaṉiṉ
kataikaḷaippōl muntiya
paramparaikaḷukkuc contamāy iruntum iṉṟum taṅkaḷukku nikarillāmal niṟkum enta
ākkamāvatu kaṉaka centinātaṉ kūṟum 50kku muntiya paramparaiyiliruntu iṉṟuvarai
niṉṟu piṭikkiṟatā? kavitaittuṟai oru puṟanaṭai. antat tuṟai tamiḻarkaḷukkup
paḻakkamāṉa oru paḻaiya tuṟai eṉṟa
kāraṇattāl 50kku muntiyē taram vāyntavai antat tuṟaiyil vantuviṭṭiruntaṉa. āṉāl
appaṭi iruntum antat tuṟaiyilkūṭa putiya vēkattaik kāṭṭum oru pāratiyai, 50kku
muntiya paramparaiyāl kāṭṭa muṭintatā? muntiya cōmacuntarap pulavaraiyum
iṉṟuvarai vāḻum mahākaviyaiyum
iṉṉum vaṭivāyk kaṇṭupiṭikkavillai eṉpatu uṇmaiyāy iruppiṉum avarkaḷaip pāratiyōṭu
oppiṭa muṭiyumā? pāratikkēṟṟa cūḻal nam nāṭṭil appōtu irukkavillai. kaṉaka
centinātaṉatu nūlil mutal aṟupatteṭṭu pakkaṅkaḷuṭaṉ muṭintuviṭum paḻaiya
paramparaiyiṉ varalāṟṟaip paṭikkumpōtu
ētō muṉpu toṭṭē nāṅkaḷum pututtuṟaikaḷil akkaṟaippaṭṭirukkiṟōm eṉṟu nammaiyē
nām tiruptippaṭuttikkoḷḷum oru maruṭci ēṟpaṭṭirukkiṟatē oḻiya perum
cātaṉaiyākak kāṭṭuvataṟku ētāvatu kiṭaittirukkiṟatā? uṇmai, pāratiyōṭum
putumaippittaṉōṭum rājamayyarōṭum oppiṭakkūṭiyavarkaḷai 56kkup piṉṉar kūṭa
nāṉ iṉṉam muṭivākak kaṇṭupiṭikkavillaitāṉ. āṉāl 56kkuppiṉ ēṟpaṭṭa ōṭṭaṅkaḷ
muṭivaṭaintuviṭṭaṉavā, etaiyum muṭivākac colvataṟku? ippōtutāṉ putiya
paramparai vaḷarat toṭaṅkiyirukkiṟatu.
āṉāl ārampattilēyē atu taṉṉai niccayamākap pirittuk kāṭṭikkoṇṭē ārampittirukkiṉṟatu.
ippō cākittiyap paricu veṉṟa eḻuttāḷarkaḷ ataṉ cātaṉaikaḷ alla. ataṉ viḷaiccalkaḷ iṉittāṉ
varavēṇṭum. ataṟkuriya nampikkai ataṉiṭam irukkiṟatu. airōppāviṉ kalai
ātikkattiliruntu taṉṉai viṭuvittukkoṇṭu taṉakkē urittāṉa, maṟṟavarkaḷ taṉṉai
apinayikkakkūṭiya, ākkaṅkaḷaip paṭaikkat toṭaṅkiya oru putiya paramparai
pattoṉpatām nūṟṟāṇṭiṉ iṟutiyiliruntu amerikkāvil vaḷarat toṭaṅkiyatu. appaṭi oṉṟu
'ippō īḻattil
ārampittirukkiṟatu. tamiḻnāṭṭiṉ kalai ātikkattiliruntu taṉṉai viṭuvittukkoṇṭu
taṉittaṉmaiyōṭu tāṉākavē iyaṅkum oru pōkkum putiya paramparaiyum! 1956 avaṟṟiṉ
ārampa ellai. 56kku nāṉ mukkiyattuvam koṭuppatu anta aṭippaṭaiyiltāṉ.

ivvaḷavum vaḻitappiya viḷakkaṅkaḷ. kaṭṭurait toṭariṉ ārampattilēyē ivaṟṟaik
kūṟavillaiyā? iruntum kaṉaka centinātaṉai ārāyumpōtu inta ellai
mukkiyattuvattaippaṟṟiya cariyāṉa uṇarvu iruppatu nallatu. putiya viḻippiṉ putiya
paramparaiyiṉ piṉṉaṇiyil vaittu
avarai ārāyumpōtu vittiyācattai aṟivataṟku anta uṇarvu avaciyam. iṉi avariṭam
varalām.

56kkup piṉ 'muṟpōkku'k kūṭṭiṉariṉ carvātikāram eṟpaṭṭapōtu kaṉaka centinātaṉ
ataṟkuk kaikoṭuttu utavavē ceytār. oru collaborator. atu avarukkum avaruṭaiya
paramparaikkum uriya iraṇṭu mukkiya paṇpukaḷai viḷakkukiṟatu. oṉṟu,
avarukkum avaruṭaiya paramparaiyiṉarukkum uṇmaiyākat
taramāṉa ilakkiyattil akkaṟai iruntatu. atai oppukkoḷḷa vēṇṭum. oruvakait tēṭal.
āṉāl anta akkaṟai, pārvai āḻattaiyō pārvai valuvaiyō pakkapalamākac cērntirukkāta
oṉṟu. atu iraṇṭāvatu. atu avaruṭaiya, avar paramparaiyiṉuṭaiya kuṟai. ataṉāl kaṉaka
centinātaṉ tāṉē
taṉiyāka niṟka muṭiyātavarāki viṭukiṟār. ētāvatu oru tuṇaiyil paṟṟip paṭarattāṉ
avarāl muṭiyum. ārampattil muṟpōkkuk kūṭṭum, potup piṉṉaṇiyil ēṟpaṭṭa viḻippai
ilakkiya rītiyāka atu payaṉpaṭuttiya vitamum kaṉaka centikku oru putiya ilakkiya
āḻattai maṭṭum
kāṭṭavillai. paṟṟip paṭarvataṟku oru tuṇaiyaiyuntāṉ kāṭṭiṉa. mika āvalōṭu avar
cuṟṟikkoṇṭār. āṉāl ottuḻaikkumpōtu viṭṭukkoṭukka vēṇṭi maṭṭumalla
tūkkikkoṭukka vēṇṭiyum varum 'tiṉakaraṉi'l avar īḻattu ilakkiya vaḷarccipaṟṟik
kaṭṭurai eḻutiyapōtu avai iraṇṭaiyum
ceyya avar tavaṟavillai. 'muṟpōkku'k kūṭṭiṉ carvātikāram piṉṉar vaḷarat
toṭaṅkiyapōtu, avarkaḷiṉ uḷ vivakāraṅkaḷ ottuḻaippavarukkut teriyāmal
maṟaikkappaṭṭirukka vēṇṭum. Tacticsai aṭippaṭaiyākak koṇṭa araciyal
pārvaiyuḷḷa ōr ilakkiyak kūṭṭiṉ kaikkaruviyākiviṭṭa
ōr avala nilaiyaiyum avar uṇarat toṭaṅkiyirukka vēṇṭum. atōṭu uṇmaiyākavē
avarkaḷiṉ koḷkaikaḷum naṭattaikaḷum vara varat teriyavarumpōtu avarukkup
piṭikkāmal pōyirukka vēṇṭum. koḻumpil 'muṟpōkku'k kūṭṭiṉar eḻuttāḷar
makānāṭu naṭattiyapōtu
naṭattiyapōtu antat tiruppam eṟpaṭṭatām. kaṉaka centi atai mika ārvattōṭum
uṇarcciyōṭum colvār. irupattaintu varuṭaṅkaḷāka ilakkiya vivakāraṅkaḷil īṭupaṭṭa
oruvariṉ taṇiyāta ārvam atu. kēṭkumpōtu avaril mariyātaiyum apimāṉamum
ēṟpaṭavē ceyyum.
eṉṟum nam īḻat tamiḻulakam avarukku anta apimāṉattaik kāṭṭavē ceyyum āṉāl,
eṉṟumē atu ōr aṭaimoḻi cērkkappaṭṭa apimāṉamākavē irukkum eṉpataiyum
maṟantuviṭak kūṭātu. kāraṇam avar 'muṟpōkku'k kūṭṭukku etirākat taṉṉait
tayārittatu iṉṉumoru kūṭṭil taṉṉai iḻappataṟkuttāṉ.
poṉṉutturai kuḻantaippiḷḷaittaṉamāka 'naṟpōkku' eṉṟu ataṟku ippō nāmam
cūṭṭiyirukkiṟār. 'muṟpōkku'k kūṭṭil ēṟpaṭṭa taṉatu atiruptiyaiyō veṟuppaiyō
kaṉaka centinātaṉ oru taramāṉa kaṭṭurai eḻuti veḷippaṭuttavillai. appaṭi eḻutittāṉ
ākavēṇṭum eṉṟa kaṭṭāyam
illai. āṉāl kaṉaka centinātaṉaip poruttavaraiyil appaṭit taṉ karuttai veḷippaṭuttātu
avaruṭaiya vēṟu oru taṉmaiyai veḷippaṭuttukiṟatu. aṉāvaciyamākat taṉ celvākkaik
kuṟaittukkoḷḷa virumpāmal kāṟṟu vīcum ticaiyai niccayamāka uṇarum varaikkum
matilmēl
pūṉaipōl mauṉamākak kāttirukkalām. āṉāl atumaṭṭum avaruṭaiya
mauṉattukkuk kāraṇamākātu. mukkiyamāṉa kāraṇam tarkkattālō kaṭṭuraikaḷālō
'muṟpōkku'k kūṭṭiṉarait tākkum tiṟamaiyum valuvum kaṉaka centinātaṉukku illai.
avarukku maṭṭumalla, potuvāka
avar piratipalikkum paramparaikkumē kiṭaiyātu. illāviṭṭāl, 'muṟpōkku'k
kūṭṭiṉarāl nam ilakkiya varalāṟṟil oru putu vaḷarcciyaip piratipalippavarkaḷāka
vantirukka muṭiyātu. muntiya paramparaiyiṉ valuvaṟṟa iyalāt taṉmaitāṉ putiya
paramparaiyai antaḷavu vēṟupaṭuttik
kāṭṭukiṟatu. kaṉaka centikku kaivanta vicayam, eḻuttāḷarkaḷaiyum avarkaḷiṉ
ciruṣṭikaḷaiyum paṟṟip paṭṭiyal eḻutuvatutāṉ. āṉālantak keṭṭittaṉam oṉṟu
maṭṭum 'muṟpōkku'k kūṭṭiṉarai muṟiyaṭikka utaviyirukkātu. eṉavē, taṉittu niṉṟu
taṉ atiruptiyaiyō, veṟuppaiyō, taṉ contak
karuttukaḷaiyō avarāl kāṭṭa muṭiyavillai. māṟāka, cuṟṟip paṭarvataṟku vēṟu oru
poṟuppu kiṭaikkum varaikkum avar taruṇam pārttuk kāttiruntār. taruṇam varāmal
pōyviṭavillai. putiya etir - 'muṟpōkku' vēkam piṟantapōtu taruṇamum vantatu.
kāṟṟu entap pakkam
vīcukiṟatu eṉpatum niccayamākat teriyavantatu. avar kaṇṭupiṭitta putiya poṟuppu
es. poṉṉutturai. maṭṭakkaḷappu viḻā, poṉṉutturaiyiṉ pēravāvai maṭṭum tīrkkavillai.
kaṉaka centiyiṉ capalattaiyum tīrttuvaittatu. āṉāl kaṉakacenti entaḷavukku ataṟkup
piṉ taṉṉai
kāppāṟṟik koṇṭār?

antak kēḷvi eḻumpōtutāṉ kaṉaka centiyiṉ mītuḷḷa nam apimāṉam kuṟaintuviṭukiṟatu.
ataṟku aṭaimoḻi cērkka vēṇṭiya nilai tavirkka muṭiyāmal vantuviṭukiṟatu.
uṇmaiyil avarukkāka aṉutāpap paṭāmal irukka muṭiyātu.

poṉṉutturaiyaiyum 'naṟpōkku'k kūṭṭaiyum paṟṟik koṇṭa piṉ kaṉaka centiyiṉ
irupattaintu varuṭa ilakkiya akkaṟaiyiṉ ciṉṉamāka veḷivantirukkiṟatu avaruṭaiya
'īḻattu ilakkiya vaḷarcci' eṉṉum nūl. 'tiṉakaraṉi'l īḻattilakkiya vaḷarccipaṟṟi eḻutiya
kaṭṭurait toṭar
kālattukkēṟṟavakaiyil virittu nūlākkappaṭṭirukkiṟatām. ataṉ mūlam īḻattu ilakkiya
vaḷarcciyai viṭa kaṉaka centinātaṉiṉ vaḷarcciyai, illai vīḻcciyaittāṉ, atikamākap
paṭikkalām. paṭikka vēṇṭum. 'tiṉakaraṉi'l vanta kaṭṭurait toṭaraiyum ataiyum
oppiṭṭu yārāvatu
akkaṟaippaṭṭavarkaḷ virivāka oru taṉik kaṭṭuraiyē eḻuta vēṇṭum. ilakkiya
māṇavaṉukku atu oru cuvaiyāṉa viruntāka irukkum. nam etirkāla ilakkiya
vaḷarccikku atu kaṭṭāyam tēvaiyuṅkūṭa. ikkaṭṭurait toṭarai iṭaiyil vēṇṭumeṉṟē
tēvaikkatikamāka niṟuttit tāmatikka
vaittuṅkūṭa 'tiṉakaraṉi'l vanta kaṉaka centiyiṉ paḻaiya kaṭṭuraikaḷaip peṟa
muṭiyāmal pōṉatāl appaṭi oru alacalai iṅku ceyya muṭiyāmal irukkiṟatu.
'muṟpōkku'k kūṭṭukku ottuḻaittapōtu kaṉaka centi evvaḷavu tūram taṉṉai iḻantār
eṉpataiyum piṉpu 'naṟpōkku'k kūṭṭil cērnta piṉ
evvaḷavu tūram taṉṉaip paṟikoṭuttirukkiṟār eṉpataiyum avai iraṇṭaiyum oppiṭṭup
pārttāl tāṉ vaṭivākap paṭikkalām. iṅku atu muṭiyāmal irukkiṟatu. eṉavē,
'naṟpōkki'l cērnta piṉ evvaḷavu tūram avar taṉṉai iḻantirukkiṟār eṉpatai maṭṭum
iṅku pārkkalām. āṉāl ippō atu palarukkut
terinta irakaciyamākap pōyviṭṭatu. iruntum nam ilakkiya vaḷarcciyai varalāṟṟu
rītiyil iṅku ārāya muyalvatāl oru cila utāraṇaṅkaḷaiyāvatu accil ēṟṟuvatu
tēvaiyākiṟatu.

'īḻattu ilakkiya vaḷarcci'yaip paṭikkumpōtu mutalil eḻum piracciṉai eṅkē atil kaṉaka
centinātaṉ irukkiṟār eṉpatait tēṭip piṭippatutāṉ. evvaḷavu tūram tēṭat
toṭaṅkukiṟōmō avvaḷavu tūram avar kāṇāmal pōyviṭukiṟār. kaṉaka centinātaṉatu
peyarai yārāvatu
iraval vāṅkikkoṇṭārkaḷā? allatu kaṉaka centi taṉ peyarai nam ilakkiyac cantaiyil
viṟkavum ceykiṟavarā? kaṉaka centiyiṭam pala kuṟaikaḷ irukkalām. āṉāl pōṟṟik
kāppāṟṟuvataṟkum antap peyaril niṟaivukaḷ illāmalillai. nam ilakkiyattil
akkaṟaiyuḷḷa evarum
atait tuṣpirayōkam ceyyak kūṭātu. kaṉaka centikakukkūṭa anta urimai illai.

maṭṭakkaḷappu viḻāvil kaṉaka centiyaic cantikkumpōtu tarmu civarāmuvaippaṟṟi
avar eṉṉiṭam coṉṉatai iṅku utāraṇamākak kāṭṭalām. tarmu civarāmuvaip pōṉṟu
putiya pārvaiyōṭu nalla taramāṉa ilakkiyak kaṭṭuraikaḷ eḻutuvapavarkaḷ atikam pēr
nam nāṭṭil
illaiyeṉṟum avaraip pōṉṟu iṉṉum palar namakkut tēvaiyeṉṟum avar eṉṉiṭam
kūṟiyapōtu uṇmaiyāṉa kaṉaka centiyai eṉṉāl kāṇa muṭintatu. paḻaiya
paramparaikkum putiya paramparaikkumuḷḷa vittiyācattai oppukkoḷḷum oru pāvam
maṭṭum avariṭam toṉikkavillai. paḻaiya
paramparaikkuḷḷa nērmaiyum (araciyal kāraṇaṅkaḷukkāka uṇmaiyai oppukkoḷḷāmal
ellāvaṟṟaiyum tirukum putiya tactics eṉṟa ōṉṟu putiya paramparaikku maṭṭuntāṉ
uriyatu.) kaṉaka centikkuḷḷa uṇmaiyāṉa ilakkiya akkaṟaiyum kūṭavē toṉittaṉa.
atōṭu atu uṇmaiyuṅkūṭa. tarmu
civarāmuviṭam kuṟaikaḷ pala iruntālum niṟaivukaḷ evvaḷavō irukkiṉṟaṉa.
'muṟpōkku'k kūṭṭukkup piṉ vanta atika āḻaṅkūṭiya putiya vēkattaip
piratipalippavarkaḷil avarum oruvar. eṉavē, kaṉaka centiyiṉ kūṟṟu niyāyamāṉatē. āṉāl
antak kaṉaka centiyai avaratu nūlil
kāṇavillai. tiṭīreṉṟu tarmu civarāmu, avaruṭaiya kaṇkaḷil oṉṟun teriyāta oru
kuḻantaippiḷḷaiyāka māṟiviṭṭār. atu maṭṭumalla. viññāṉa viṣayaṅkaḷaip paṟṟi
atikam terintavarāka kaṉaka centiyum attaṉai cīkkiram vaḷarntuviṭṭār. aiṉsṭīṉiṉ
cārput tattuvattukkup
piṉ paḻaiya lōkāyutavātikaḷiṉ jaṭam paṟṟiya koḷkaikaḷ piḻaittu viṭukiṉṟaṉa
eṉpatuvum vētāntattiṉ 'ellām cakti' eṉṟa koḷkai niyāyamākkappaṭukiṟateṉpatuvum
uṇmai. ataittāṉ tarmu civarāmu 'tī' paṟṟi eḻutiya kaṭṭuraiyil ñāpakappaṭutta
muyaṉṟār.
poṉṉutturai ataip purintu koḷḷāmal vitaṇṭāvātam ceytār. (ataip piṉpu viḷakka
vēṇṭum.) āṉāl tiṭīreṉṟu eppaṭi kaṉaka centiyiṉ nūlilum atē aṟiyāmaiyum
vitaṇṭāvātamum uḷ nuḻaintaṉa? kaṉaka centikkuc contamāka apippirāyam
terivikkap
payameṉṟāl, muṭiyāteṉṟāl entavita naṭippumiṉṟi cummā oru eḻuttāḷar paṭṭiyalai
maṭṭum tantirukkalām. ippaṭi iraval vāṅkappōy taṉṉaiyē iḻantirukkak kūṭātu.
varalāṟṟukkāka iṉṉamoru uṇmaiyai accil ēṟṟip patittuvaikka virumpukiṟēṉ. kāraṇam,
ataṉ mūlam kaṉaka centiyiṉ
nūlil kāṇappaṭum karuttukaḷukkuriya ūṟṟaik kaṇṭupiṭikkalām eṉpatōṭu iṉṟumōr
oppu ārāyccik kaṭṭuraikku atu utavavum kūṭum eṉpatē. utava vēṇṭum.

āṅkilattil poetry eṉpatai recite paṇṇuvārkaḷ. (ceyyuḷkaḷai oppuvippārkaḷ) song
eṉpataip pāṭuvārkaḷ. ivaṟṟiṉai oṉṟu cērttu pāṭṭai 'ōtal' eṉṟu kuḻappuvatilē
arttamiruppatāka eṉakkup paṭavillai.*

'āṅkilattil poetry eḻutukiṟārkaḷ......... atai recite paṇṇuvārkaḷ. itaik koṇṭuvantu
tamiḻiṟ pukunti 'pā ōtal' eṉṟu mōcañ ceykiṟārkaḷ.'+
___________________________________________________________________
__

*kaṉaka centinātaṉ 'īḻattu ilakkiya vaḷarcci' pakkam 198
+ es.poṉṉutturai, 'naṟpōkku ilakkiyam' - 'vīrakēcari'.

ivvaḷavum kūṟiya piṉ kaṉaka centiyaiyum avar piratipalikkum paramparaiyaiyum
putiya viḻippiṉ piṉṉaṇiyil vaittu muṭivāka eṭaipōṭṭut tīrppuk kūṟuvatu nallatu. ēṉ
ippaṭi kaṉaka centinātaṉ tāṉākavē valiyat taṉṉaip paṟikoṭuttuviṭṭirukkiṟār?
kāraṇam, avariṉ
pārvai āḻamiṉmaiyē. avar piratipalikkum paramparaiyiṉ potuvāṉa ilakkiyak kuṟai
atu. 1956aip putiya ellaiyāka eṭuppavarkaḷaic cāṭa muyalum kaṉaka centinātaṉ enta
nūlil cāṭa muyalukiṟārō anta nūlālēyē tōṟṟuviṭukiṟār. anta nūlilēyē avar kūṟum
ilakkiyap
paramparaiyiṉ āḻamiṉmaiyai accil ēṟṟi nirūpittu viṭukiṟār. paḻaiya paramparaiyiṉ
kuṟaikaḷ tavirkka muṭiyātavai. āṉāl, ataṉiṭam cila niṟaivukaḷum iruntaṉa. anta
niṟaivukaḷaittāṉ nam ilakkiya ulakam kaṉaka centi mūlam aṉupavikka
virumpukiṟatu. avaṟṟaik koṭukkak
kūṭiyavar eṉpatiṉāltāṉ kaṉaka centi nam ilakkiya ulakil oru mukkiyamāṉavar ākiṟār.
avaruṭaiya nūl antap poṟuppaip pūrtti ceytirukka vēṇṭum. āṉāl taṉakkum taṉ
paramparaikkumuriya atē kuṟaikaḷai, ellōrukkum terinta antak kuṟaikaḷai,
maṟaippataṟkāka nam ilakkiya ulakam
avariṭamiruntu etirpārkkum niṟaivukaḷaiyumē aḻittuviṭukiṟār. 'īḻattu ilakkiya
vaḷarcci'yil avar ataittāṉ pārvai āḻamiṉmaiyai maṟaittu, putiya paramparaiyiṉ
vaḷarccikkēṟṟavāṟu naṭikka muyaṉṟu (ataṉāl putiya paramparaiyiṉ pārvai appaṭi
oṉṟum peritalla eṉṟu
nirūpikka muyaṉṟu) taṉṉaiyē iḻantatumallāmal maṟṟavarkaḷiṉ karuviyākavum avar
māṟiviṭṭirukkiṟār. avaratu paramparaiyiṉ kuṟaikaḷ periyavaitāṉ. āṉāl antaḷavukku,
taṉṉai iḻakkumaḷavukku, avai oruvarait tūṇṭat tēvaiyillai. kaṉaka centiyē valintu
taṉṉai viṟṟuc cilarait
tiruptippaṭutta muyaṉṟirukkiṟār eṉpatutāṉ pātik kāraṇam. irupattaintu
varuṭaṅkaḷāka ilakkiyattil akkaṟaippaṭṭuvarum oruvar etirkālattaip paṟṟiya eṇṇam
koñcamumaṟṟu iraṇṭoruvarait tiruptip paṭuttuvataṟkāka vēṇṭit taṉṉaip
paṟikoṭuttirukkak kūṭātu. oru periya eḻuttāḷar
paṭṭiyalai nūl vaṭivil koṭuttirukkiṟār eṉpatalla kaṉaka centiyiṉ kuṟai. palvēṟu
ōṭṭaṅkaḷaiyum ārāyāmal viṭṭuviṭukiṟār eṉpatalla avariṉ kuṟai. avariṉ conta
ilakkiya apippirāyaṅkaḷ nīṭittu niṟkum valuvaṟṟavai, āḻamaṟṟavai eṉpatalla kuṟai.
kaṉaka
centinātaṉiṭamiruntō avar piratipalikkum paramparaiyiṭamiruntō nam ilakkiya
ulakam avaṟṟukkappāl vēṟu etaiyum etirpārppatillai. āṉāl kuṟai eṉṉaveṉṟāl, avaṟṟaik
kūṭa avarāl ippō cīrākat tara muṭiyavillai eṉpatutāṉ. āḻamaṟṟatāy iruntālum
avariṭamiruntu
nām etirpārtta inta nērmaiyāṉa conta apippirāyaṅkaḷaiyum avarukkē uriya anta nīṇṭa
paṭṭiyal muṟaiyaiyuṅ kūṭa ippō avar citaittuttāṉ tantirukkiṟār.

ittaṉaiyum kūṟiya piṉ iṅku oṉṟait tirumpavum ñāpakappaṭuttikkoḷḷa vēṇṭum. kaṉaka
centinātaṉait taṉiyē iṅku eṭuttu ārāyntatu avar oru taṉiyāṉa ōṭṭattaip
piratipalippatōṭu paḻaiya paramparaiyiṉ piratinitiyākavum irukkiṟār eṉpataṉālēyē.
anta
aṭippaṭaiyilēyē mēlē kūṟappaṭṭavai viḷaṅkikkoḷḷappaṭa vēṇṭum. kaṉaka centiyai
nām atikamākak kaṇṭikkiṟēṉ eṉṟu muṉpu cilar kuṟaipaṭṭirukkiṟārkaḷ. āṉāl
avarkaḷiṉ kuṟai eṉṉaveṉṟāl araciyal, camūkattuṟaikaḷai aṇukuvatupōl
ilakkiyattuṟaiyaiyum avarkaḷ aṇukuvatutāṉ.
ellōrukkum cama antastu, ellōrukkum cama urimaikaḷ eṉṟa koḷkaikku ilakkiyattil
iṭamillai. ilakkiyattil tiṟamaikkuttāṉ iṭamuṇṭu. ilakkiyattil ilakkiya
noṇṭikaḷukkum, kuruṭukaḷukkum cama urimai kiṭaiyātu. eṉavē, ilakkiyak
kaṇṭaṉam terivikkappaṭumpōtu atait taṉippaṭṭa
muṟaiyil kaṇṭippatākat tirittuk kūṟuvatu muṭṭāḷtaṉamākum. taṉippaṭṭa muṟaiyil
eṉakku kaṉaka centiyiṭam atikamāṉa akkaṟaiyum aṉpum uṇṭu. (oru cilavēḷai ataṉ
kāraṇamākattāṉ avarai nāṉ atikam ārāya muyalvatāyum irukkalām. conta aṇṇaṉai
tampi nalla eṇṇattuṭaṉ kaṇṭippatupōl)
taṉippaṭṭa muṟaiyil avarmēl eṉakku atika apimāṉam uṇṭu. āṉāl atu vēṟu. eṉṉaip
poruttavaraiyil, eṉṟu nām kaṉaka centiyai ārāyat toṭaṅkiṉōmō aṉṟutoṭṭē
vimarcakarkaḷaippaṟṟiya namatu pārvaiyil maṭṭumalla ilakkiyattaippaṟṟiya nam
pārvaiyilum
kūṭa āḻam viḻuntuviṭṭatu eṉpatutāṉ eṇṇam. anta niṉaiviltāṉ tirumpavum kaṉaka
centiyaippaṟṟi, avarukkuk kāṭṭavēṇṭiya apimāṉattōṭu, iṅku kuṟippiṭa
muyaṉṟirukkiṟēṉ.

4. 'naṟpōkkum' 'muṟpōkkum'
es.poṉṉutturaiyai aṇukumpōtu putiya paramparaikku maṭṭumē uriya pala
kōṇaṅkoṇṭa oru pērvaḻiyaic cantikkiṟōm. pala niṟam kāṭṭum pala kōṇaṅkaḷ.
muntiya paramparaiyiliruntu ivarai ottavar oruvaraik kāṇavē muṭiyātu. putiya
paramparaiyiṉ muntiya
paramparaiyiliruntu ciruṣṭi ilakkiya rītiyil vēṟupaṭuttuvataṟkup perumpālum ivar
oruvaraiyē eṭuttukkoṇṭāl pōtum eṉṟu kūṭac collalām. ataṉāl ōraḷavukku 1956 mutal
63iṉ ārampam varaiyuḷḷa nam ēḻāṇṭu ilakkiya vaḷarcci paṟṟiya varalāṟu
poṉṉutturaiyiṉ varalāṟumākum.
56kkup piṉ vanta paramparaiyaiyum ataṉ cātaṉaikaḷaiyum nirantaramāka nilaittu
niṟkac ceyyakkūṭiya oru cilaril ivar mukkiyamāṉavar. āṉāl atēcamayam putiya
paramparaiyaiyum ataṉ cātaṉaikaḷaiyum paḻutākkiviṭak kūṭiyavarum ivarētāṉ.
ataṟkuriya ōr vittum ivaratu vaḷarcciyilē
cērntu niṟkiṟatu eṉpataiyum maṟantu viṭak kūṭātu. atōṭu poṉṉutturaiyaip
paṭikkum pōtutāṉ 'muṟpōkku' ilakkiyac carvātikāram eṉpatu perumpālum veṟum
mēṟparappu vicayam eṉpatum, uḷḷē ilakkiya ciruṣṭi rītiyilum tara rītiyilum antac
carvātikārattiṉ nilai
mellitāy maṟaikkappaṭṭa cūṉyantāṉ eṉpatum teriyavarum. āṉāl atē cūṉyattai
'muṟpōkku'k kūṭṭiṉar poṉṉutturaiyiṉ celvākkaip piratipalikkum ciruṣṭikaḷaik
koṇṭētāṉ ippō maṟaittu nirappa muyalkiṟārkaḷ eṉpatai, aṭuttu ārāyumpōtu atu
poṉṉutturaiyiṉ
tarattiluḷḷa ōṭṭaiyaiyum kūṭavē kāṭṭiviṭum. uṇmaiyil poṉṉutturaikkum
'muṟpōkku'k kūṭṭiṉarukkum antaḷavu periya vittiyācamillai. 'naṟpōkku' eṉpatu
'muṟpōkku'k kūṭṭiṉ maṟupiṟapputtāṉ. poṉṉutturai eḻutiyavaṟṟaittāṉ, eḻutiya
mātiritāṉ 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷ
ippō eḻutukiṟārkaḷ. 'muṟpōkku'k kūṭṭu ceytavaṟṟaittāṉ ippō poṉṉutturai ceykiṟār.
iṉṉum atikamākac ceykiṟār. 'muṟpōkku'm cari, 'naṟpōkku'm cari avai ceyyum
ilakkiyat tirukutāḷaṅkaḷaip pārkkumpōtu iraṇṭumē nam ilakkiya vaḷarcciyil
vīḻntuviṭṭa
cāpakkēṭukaḷō eṉṟuṅkūṭa cila camayaṅkaḷil payappaṭa vēṇṭiyirukkiṟatu. āṉāl anta
payam piṉpu vara vēṇṭiyatu. ēḻāṇṭukaḷukkup piṉ vanta iraṇṭāṇṭukaḷukkuriya
payam atu. atōṭu ataṟketirāka nampikkai ūṭṭupavaiyum illāmalillai. muṉpaiviṭa
atikamākavum irukkiṉṟaṉa. eṉavē
atai viṭṭu viṭṭu ārampattukkup pōkalām.

'muṟpōkku' carvātikārattil kaṉaka centinātaṉ oru collaborator eṉṟāl es. poṉṉutturai oru
puraṭcikkāraṉ. oru rebel. cīkkiramē veḷiyē turattappaṭṭavar avartāṉ. Expelled.
'vimarcaka vikkirakaṅkaḷ' eḻutumpōtu kailācapatiyaiyum, kaṉaka rattiṉāvaiyum,
poṉṉutturaiyaiyum
nam ilakkiya ulakukkuriya leṉiṉ, ṭṟoṭski, sṭāliṉ eṉṟu kuṟippiṭṭēṉ. appaṭippaṭṭa
uvamaikaḷ appōtaiya nilaiyai maṉattil patikkum nōkkattuṭaṉ uyarvu naviṟcikkākap
pāvikkappaṭupavai. avaṟṟiliruntu atikam etirpārkka muṭiyātu. accu accākap
poruntip pārkkavum
kūṭātu. ippō ēṟakkuṟaiya mūṉṟu āṇṭukaḷukkup piṉ atait tiruppip pārkkumpōtu anta
uvamai vicittiramākap paṭakkūṭum. atu appōtu ciṟītaraṉ eṉṟa peyaril poṉṉutturai
taṉṉaippaṟṟit tāṉē eḻuti, tāṉ oru vimarcakaṉ eṉṟu nirūpikka muyaṉṟa kālattai niṉaivil
vaittu
eḻutappaṭṭatu. poṉṉutturai taṉakkup poṟuppākak kailācapatiyaiyum, kaṉaka
rattiṉāvaiyum cuṭṭikkāṭṭiya kālam atu. āṉāl ciṟītaraṉiṉ kaṭṭuraikaḷ
vantukoṇṭirukkumpōtu poṉṉutturai tēṭiya atē poṟuppukaḷ taḷarntupōy viḻat
toṭaṅkiviṭṭaṉa. iṉṟu nilai
vēṟu. atōṭu teḷivuṅkūṭa. mutalil kailācapatiyai leṉiṉāka uvamikka muṭiyātu.
antaḷavukku avaratu tiṟamai cōpikkavillai eṉṟālum, ataittāṉ ēṟṟukkoṇṭālum, kaṉaka
rattiṉāvai ṭṟoṭskiyōṭu oppiṭ muṭiyātu. kaṉaka rattiṉāvai cummā oru veḷip
pērvaḻi. ilakkiya rītiyil oru fellow traveller. avariṉ tiṟamaiyaiyum peyaraiyum
'muṟpōkku'k kūṭṭiṉarum cari, poṉṉutturaiyum cari, taṅkaḷiṉ nammaikkākattāṉ
atikam pāvittaṉar. poṉṉutturaiyai sṭāliṉukku uvamikka muṭiyātu. kāraṇam,
kaṭaiciyil avartāṉ veḷiyē
turattappaṭṭavar. oru ṭṟoṭski. eṉavē, uvamai muṉṉar poruntiya aḷavukku ippō
poruntātu. āṉāl ataṟkāka atai utaṟiviṭavum muṭiyātu. 'vimarcaka vikkirakaṅkaḷ'ḷil
poṉṉutturaiyaiyum kaṉaka centiyaiyum nāṉ mukkiyamāka ārāya muyaṉṟēṉ.
iruvaraiyum nēraṭiyākac
cantittup paḻakum muṉ avarkaḷuṭaiya eḻuttukaḷ mūlamē avatāṉittu viṭupaṭṭa oru
nilaiyiliruntu eṭaipōṭṭa oru nikaḻcci atu. āṉāl iṉṟu oruvaraiyum nēril kaṇṭu
paḻakiya piṉpum muṉpu teriyavarum ovvoru nuṇukkamum avarkaḷaippaṟṟiya eṉ
paḻaiya kaṇakkīṭṭil koñcamum picakillāmal
poruntuvataip pārkkumpōtu muṉpu eppaṭi eṉṉāl appaṭi eṭaipōṭa muṭintatu eṉṟu
āccariyappaṭa vēṇṭittāṉ irukkiṟatu. 'vimarcaka vikkirakaṅka'ḷil kaṉaka
centiyaippaṟṟiya pakuti vantatupōl poṉṉutturaiyaippaṟṟiya pakuti pūraṇamākap
piracurikkappaṭavillai.
ataṟkiṭaiyil avaruṭaiya tactics oruvēḷai kuṟukkiṭṭirukka vēṇṭum. avaraip paṟṟi
appōtu nāṉ colliyavaṟṟai nirūpikka atuvē vicayam terintavarkaḷukkup pōtumāka
iruntirukkum. 'muṟpōkku'k kūṭṭiliruntu poṉṉutturai veḷiyē turattappaṭṭālum -
atāvatu avarkaḷuṭaiya
antaraṅka vicayaṅkaḷil paṅkupaṟṟa iṭamaḷikkāmal mel mella veḷiyē
otukkappaṭṭālum - antak kūṭṭil evarāvatu oru sṭāliṉ iruntiruntāl atu
poṉṉutturaiyākattāṉ irukkavēṇṭum. sṭāliṉ maṭṭumalla, hiṭlaruṅkūṭa! sṭāliṉ mella
mella hiṭlarāka vīḻkiṟār. ataṉāl maṟṟavarkaḷukku
āpattuvarak kāttirukkiṟatu eṉṟu 'vimarcaka vikkirakaṅka'ḷil nāṉ kaṇittiruntēṉ. atai
ataṟku muṉpē uṇarntu tāṉō eṉṉavō avarkaḷ taṅkaḷ kūṭṭiliruntu avarai otukkiviṭṭaṉar.
eṉavē, ataṟkuppiṉ poṉṉutturai oru ṭṟoṭski. sṭāliṉ, ṭṟoṭski ākiviṭṭār. āṉāl
ṭṟoṭskikku
muṭiyātatu sṭāliṉukku muṭiyum. poṉṉutturai ippō cātittiruppatu ataittāṉ. ōr iṭattil
illāviṭṭāl, or iṭattiliruntu otukkappaṭṭāl iṉṉōr iṭattil muntiyatai viṭa atika
atikārattōṭu otukkit taḷḷiyavarkaḷē toṭainaṭuṅkum vitattil mikap payaṅkaramāka,
avarkaḷai
viṭa miñciya mācētuṅ cāṇakkiyattuṭaṉ, hiṭlēriyaṉ atikārattuṭaṉ, kōyapelsiṉ
piracārattuṭaṉ taṉṉai stāpittukkoṇṭuḷḷār. putiya poṉṉutturaiyiṭam, 'naṟpōkku'
poṉṉutturaiyiṭam, paḻaiya sṭāliṉ, hiṭlar taṉmai maṭṭumalla putiya mācētuṅ-ṭṟoṭski
kīṟṟukaḷum cērntirukkiṉṟaṉa. sṭāliṉ+hiṭlar+mācētuṅ+ṭṟoṭski= atikārattiṉ ati
uccam + pala ticaiyum kai nīṭṭum ataṉ ati virivu allatu ilakkiya rītiyil īḻattut tamiḻ
ilakkiya ulakil 'naṟpōkku' poṉṉutturai! 'muṟpōkku'k kūṭṭiṉarukku ippō
nittiraiyilkūṭa
nimmatiyirukkātu.

inta iṭattil cilar mukattaic cuḷikkalām. mēlē vanta peyarkaḷum uvamaikaḷum cila
ilakkiya vimarcakarkaḷukkum kaṭcip piramukarkaḷukkum kacakkakkūṭum.
maṉṉikkavum. iru cāraraippaṟṟiyum eṉakkuk kavalaiyillai. īḻattiluḷḷa carācarit
tamiḻ eḻuttāḷaṉ oruvaṉai viḷakkuvataṟkum
eṭaipōṭuvataṟkum kaṭaici oruvaṉāvatu taramāṉa vimarcakaṉ iṅku illātapōtu
vimarcakarkaḷ eṉṟu collikkoḷpavarkaḷiṉ pēccukku iṅku eḻuttāḷaṉ oruvaṉ kātu
koṭukkat tēvaiyillai. nāṉ eḻuttāḷaṉ pakkam. eṉavē, mēlē vantavai uyarvu
naviṟciyākip pōy nitāṉam
keṭṭup pōccē eṉṟu taṉakkē uriya malaṭṭuttaṉattōṭu yārāvatu vimarcakar mukattaic
cuḷittukkoṇṭāl eṉakkuk kavalai illai. kaṭcip piriyarkaḷukku eṉ aṉutāpaṅkaḷ.
avarkaḷuṭaiya pakti kalanta vārttaip pirayōkaṅkaḷiṉpaṭi mēlē vanta peyarkaḷukku
arttaṅkaḷ vēṟu eṉṟāl nāṉ
kuṟṟavāḷi alla. anta vārttaic cuvarkaḷukku appāl eppō avarkaḷ eḻutukiṟārkaḷō
appōtāṉ avarkaḷ uṇmaiyāka ilakkiyattai aṇukalām. paḻaiya carittirattil varum
neppōliyaṉ, cīcar pōṉṟa peyarkaḷ pēccuvaḻakkil eṉṉa arttaṅkaḷil pēcappaṭukiṉṟaṉavō
atēpōl
tāṉ mēlē vanta peyarkaḷ avaṟṟukkē uriya cila potu arttaṅkaḷai ilakkiya rītiyil
eṭukkiṉṟaṉa. kēli kalanta uyarvu naviṟci. ō, pacuvukku nāṉku kālkaḷ uṇṭu eṉṟu
colvatupōl irukkiṉṟaṉa inta viḷakkaṅkaḷ. Truisms. āṉāl īḻattil avaikūṭa cilarukku
viḷaṅkāmal pōyviṭukiṉṟaṉavē.
niṟka, 'muṟpōkku'k kūṭṭiliruntu poṉṉutturai ēṉ veḷiyē otukkappaṭṭār? antak
kēḷvikkuriya virivāṉa patil poṉṉutturaiyai maṭṭumalla 'muṟpōkku'k kūṭṭiṉaraiyum
viḷakkak kūṭiyatu. iṉi atai ārāyalām.

1956kkup piṉ vanta 'muṟpōkku'k kūṭṭum ataṉ carvātikāramum, kailācapati,
civattampi pōṉṟa vimarcakarkaḷiṉālum avarkaḷ ceytu koṭutta piracura
vacatikaḷiṉālum pirapalyam aṭainta aḷavukku antak kūṭṭilirunta ciruṣṭi
eḻuttāḷarkaḷ cātaṉaikaḷiṉ tarattāl pirapalyam aṭaiyavillai.
atāvatu potup piṉṉaṇiyiṉ viḻippukku ēṟpa 'muṟpōkku'k kūṭṭu ōraḷavukku ilakkiya
akkaṟaiyaiyum pārvai āḻattaiyum piṟappittatē ōḻiya atē tarattil ilakkiya ciruṣṭikaḷaip
piṟappikkavillai. appaṭip piṟantiruntāl avai perumpālum 'muṟpōkku'k kūṭṭukkuc
contamāṉavaiyāka irukkavillai. ippaṭik kūṟuvatu muṉṉukkuppiṉ muraṇākak
kūṟuvatākātu. atāvatu ippaṭik kūṟuvatāl 56kkup piṉ vanta putiya paramparai
eppaṭip paḻaiya paramparaiyai viṭac ciṟantatākum eṉṟa kēḷvi eḻat tēvaiyillai.
kāraṇam, mutalil 56kkup piṉ vanta putiya
paramparaiyai muṟṟāka 'muṟpōkku'k kūṭṭōṭu oṟṟumaippaṭutti atutāṉ itu, itutāṉ
atu eṉṟu pārkkak kūṭātu. iraṇṭāvatu, putiya paramparaiyōṭu oppiṭṭuk kūṟuvatāka
niṉaippatu tavaṟu. paḻaiya paramparaiyiṉ ciruṣṭikaḷōṭu oppiṭumpōtu putiyavai
perumpālum taramum
cuyauṇarvum taṉittaṉmaiyum kūṭiyavaiyē. āṉāl ataṟkāka, taṉiyē eṭukkappaṭumpōtu
avai taṅkaḷukkuriya kuṟaikaḷaik kāṭṭa māṭṭā eṉpatalla arttam. perumpālum avai
eppaṭik kāṭṭavē ceykiṉṟaṉa. avaṟṟaittāṉ iṅka nāṉ kuṟippiṭukiṟēṉ. kailācapati putiya
paramparaiyaip
pirittuk kāṭṭum niṟaivukaḷai uṭaiyavarāka iruntālum taṉiyāka eṭuttu or vimarcakaṉ
eṉṟa muṟaiyil avarai ārāyum pōtu appaṭip pala kuṟaikaḷai uṭaiyavarākat terintārō
appaṭi. atāvatu ellā nāṭukaḷukkum ellāk kālattukkum cellupaṭiyākak kūṭiya oru
potuvāṉa
aṭippaṭaiyil aḷappataik kuṟippiṭukiṟēṉ. attakaiya aṭippaṭaiyil pārkkumpōtukūṭat
tēṟiviṭum cila kataikaḷ putiya paramparaikkuriyavaiyāyp piṟantutāṉ irukkiṉṟaṉa. āṉāl
avai potuvāka poṉṉatturai pōṉṟa 'muṟpōkku'k kūṭṭukku
appāṟpaṭṭavarkaḷiṭamiruntē
piṟantirukkiṉṟaṉa. eṉavē 'muṟpōkku'k kūṭṭiṉ pirapalyam ataṉ ciruṣṭi eḻuttāḷarkaḷiṉ
tarattai viṭa atikamāṉa pārvai āḻattiṉālum avarkaḷ kāṭṭiya piracura vacatikaḷiṉālum
tāṉ atikamāka ēṟpaṭṭatu eṉṟu kūṟiṉāl atil muṉṉukkup piṉ muraṇāka etuvum illai.
ṭomiṉik
jīvāvaiyum, ṭāṉiyalaiyum, ce.kaṇēcaliṅkattaiyum maṭṭum nampi, perumpālum
avarkaḷ mūlamē taṅkaḷ putiya pārvaikku ilakkiya uruvam koṭukka niṉaitta entak
kūṭṭum atika nāṭkaḷ niṉṟu piṭikka muṭiyātu. āṉāl avarkaḷtāṉ 56kkup piṉvanta
'muṟpōkku'c carvātikārattiṉ
mukkiya ciruṣṭi eḻuttāḷarkaḷ. eṉavē, 'muṟpōkku'k kūṭṭiṉ carvātikāram potup
piṉṉaṇiyiṉ viḻippukkēṟṟa vakaiyil ilakkiya akkaṟaiyaiyum pārvai āḻattaiyum
ōraḷavukkuk koṭuttālum atē aḷavukku īṭāṉa ilakkiyat taramuḷḷa ciruṣṭikaḷaiyum
taṉatu potu amcamākap
piṟappikkāmal iruntatil viyappoṉṟumillai. atōṭu ṭomiṉik jīvā, ṭāṉiyal pōṉṟavarkaḷ
taṅkaḷ ārampak kataikaḷiṉ tōṟṟattukku poṉṉut turaikkup peritum
kaṭamaippaṭṭavarkaḷ. iṅku etaiyum oḷittu maṟaikka nāṉ virumpavillai.
ellōrukkum terinta oṉṟai,
poṉṉutturai ippō pōkumiṭamellām paṟaicāṟṟit tiriyum oṉṟai, cilar colvatupōl,
'poṉṉutturai ōr kālattil iṉṟaiya pirapalya eḻuttāḷarkaḷiṉ puṉaipeyarkaḷil kataikaḷ
eḻutiṉār' eṉṟu maṟaittuk kūṟa nāṉ virumpavillai. atuvum oruvakai mattiyatara
varkka
mariyātai. atai nāṉ virumpavillai. eṉ mūlamākavāvatu vicayam paccaiyāka accil ēṟi,
ampalamāki, āṭcēpaṇaikaḷaik koṇṭuvantu ellāk kālattukkum cellupaṭiyākum
vakaiyil muṭivu kaṭṭappaṭaṭṭum. ṭomiṉik jīvā, ṭāṉiyal pōṉṟa cila 'muṟpōkku'
eḻuttāḷarkaḷukku ārampattil poṉṉutturaitāṉ kataikaḷ eḻutik koṭuttārām. avarkaḷiṉ
pirapalyamāṉa cila kataikaḷ uṇmaiyil poṉṉutturaiyiṉuṭaiyavaitāṉām. eṉṉa 'tāṉām'?
āmām, avai niccayamāka ārāyappaṭṭu muṭivu kaṭṭappaṭumvarai 'tāṉām' eṉṟu
iḻuppatu
avaciyamākiṟatu. atāvatu, entaḷavu tūram eṉpatai aṟiyumvarai. āṉāl oru ciṟiya
aḷavukkāvatu atu uṇmaitāṉ eṉpatu eṉ eṇṇam. antaḷavukkut tāṉ atai iṅkē intak
kaṭṭuraiyai viḷakka nāṉ pāvikkiṟēṉ. inta kāraṇamāy avaṟṟaippaṟṟiya ārāyccik
kaṭṭuraikaḷ piṟantāl campantappaṭṭa
eḻuttāḷarkaḷukku naṉmaiyāy iruppatōṭu iṉi varakkūṭiya vēṟu putiyavarkaḷukku
eccarikkaiyākavum irukkum. āṉāl, ataṟkāka nāṉ mēṟkūṟiya eḻuttāḷarkaḷaik
kēvalamākak karutukiṟēṉ eṉṟu niṉaikkat tēvaiyillai. iṉṟu cuyamāka eḻutum ettaṉaiyō
pērkaḷ poṉṉutturai pōlavē
eḻutuvatil perumai koḷkiṟārkaḷ. vēṟu cilar poṉṉutturaiyiṉ kataikaḷaiyē taṅkaḷ peyaril
piracurikkiṟārkaḷ. akastiyariṉ 'uṇarvūṟṟuc cittiraṅkaḷ' poṉṉutturaiyiṉuṭaiyavaitāṉām.
āmām, 'ṉām.' anta 'uṇarvūṟṟuc cittiraṅkaḷ 'eṉṉaip poruttavaraiyil,
perumpālum kīṟal viḻunta ṟekkōṭṭaippōl oṉṟaiyē tiruppit tiruppi iḻukkum
arttamaṟṟa veṟum olikkūṭṭam niṟainta viḻalkaḷtāṉ. āṉāl avai uṇmaiyāka yāruṭaiya
viḻalkaḷ eṉpatai muṭivu kaṭṭuvatu attiyāvaciyamāṉatu. appaṭiyirukkaiyil aṉṟu
kaṭci oṉṟumai
kāraṇamāy, ilakkiya viḻippiṉ ārampattil cilar tavaṟu ceytataippaṟṟi nām peritupaṭutta
virumpavillai. attuṭaṉ, mēṟkūṟiya eḻuttāḷarkaḷ tāṅkaḷākavē kataikaḷai maṟupirati
ceytu eḻutiṉārkaḷ eṉṟu collappaṭumpōtu iruntataiviṭa, ippō avarkaḷiṉ taram
nallatuṅkūṭa.
aṇmaiyil veḷivanta jīvāviṉ 'paṭumuṭiccu' eṉṟa katai kaṉaka centinātaṉukku ōr
ārampakāla eḻuttāḷaṉiṉ ciruṣṭiyākap paṭukiṟatu. 'kaṟamuṟā' eṉṟa coṟkaḷ vara
eḻutiṉāltāṉ atu ciṟukataiyākum eṉpatu poṉṉutturaiyiṉ kaṇkoṇṭu pārppatiṉāl ēṟpaṭum
tavaṟu. eṉṉaip
poruttavaraiyil atu ōr nalla ciṟu katai. cila mēlnāṭṭu eḻuttāḷarkaḷiṉ kataikaḷil varum
oruvakaiyāṉa piṭipaṭāmal naḻuviviṭum kalaiyamcattaip piratipalippatōṭu, veḷiyē
teriyāmal paṭumuṭiccup pōṭṭu yāḻppāṇattavar patukkivaikkum iraṇṭu mukkiya
viṣayaṅkaḷai veḷippaṭutti nammavariṉ veḷi vēcattaic cāṭavum ceykiṟatu. veḷiyē
camaṣṭiyum tamiḻum kēṭkum yāḻppāṇam uḷḷē irakaciyamāy ciṅkaḷam paṭikkiṟatu.
veḷiyē pattiṉi vēcam pōṭum yāḻppāṇap peṇmaiyum paṇpāṭum uḷḷē 'ciṟṟiṉpam'
paṭikkiṟatu. kiḻavi mūlam piratipalikkappaṭum nam paḻaiya yāḻppāṇak kalāccāram
iṉṟu ataṉai aṟiyāmalēyē ettaṉai ūḻalkaḷai muṭiccuppōṭṭu maṟaittu vaittirukkiṟatu.
eṉavē, avarkaḷai nāṉ kēvalappaṭuttukiṟēṉ eṉṟu niṉaikkat tōṉṟavillai. āṉāl atu vēṟu.
uṇmai
vēṟu. atōṭu, ataṟkāka uṇmaiyai maṟaittuviṭavuṅ kūṭātu, muṭiyātu. ētō, eppaṭiyō
poṉṉutturai avarkaḷukkup periya eḻuttāḷaṉāy appōtu terintār. poṉṉatturai putiya
paramparaikkuriya ōru periya eḻuttāḷaṉtāṉ. āṉāl appaṭi oru vimarcakaṉ allatu
taṉṉampikkaiyuḷḷa
eḻuttāḷaṉ colvatu vēṟu, taṉṉampikkaiyuḷḷa tiṟamaiyum avvaḷavu illāta iraṇṭāntarap
pērvaḻikaḷ colvatu vēṟu. inta iraṇṭāntarap pērvaḻikaḷukku poṉṉutturaiyait tavira
vēṟu oruvarum illai. poṉṉutturaitāṉ ellām. poṉṉutturaitāṉ maṉṉaṉ. poṉṉutturaiyiṉ
naṭaitāṉ
naṭai. maṟṟavai ellām kaṭṭurai naṭai. kataiyeṉṟāl poṉṉutturaiyiṉ kataitāṉ katai!
appaṭic cintippatu cutta maṭattaṉam maṭṭumalla, muḻu aṭimai
maṉappāṉmaiyuṅkūṭa, allatu vaḷariḷam paruva aṟivaṟṟa apinayappōkku. āṉāl
appaṭippaṭṭavarkaḷtāṉ turatirṣṭa vacamāka 'muṟpōkku'k kaṭciyil
atikamāka iruntaṉar. ippōtum irukkiṉṟaṉar. jīvā pōṉṟavarkaḷum appaṭittāṉ
ārampattil iruntirukka vēṇṭum. āṉāl vicittiram eṉṉaveṉṟāl poṉṉutturaiyai vaṇaṅkiṉa atē
pērvaḻikaḷ avarait taṅkaḷōṭu ōrē kaṭciyil vaittirukka virumpavillai. ataṉ uḷ
vivakāraṅkaḷil
avarukku iṭamaḷikka virumpavillai. iṭamaḷittiruntāl avarkaḷukku āpattu.
avarkaḷukku mariyātai iruntirukkātu. atōṭu iraval vāṅkiya avarkaḷatu
poṭṭukkēṭum teriyavantuviṭum. iṉṉumoṉṟu. talaimai tāṅkiya kailācapati,
civattampi pōṉṟavarkaḷ ciruṣṭi ilakkiyam
eḻutat teriyāta vimarcakarkaḷtāṉ. ārampakālattil appaṭippaṭṭavarkaḷ talaimai
tāṅkumpōtu paḷḷikkūṭaṅkaḷukkum palkalaik kaḻakaṅkaḷukkumuriya oru malaṭṭuc
cūḻnilai academic cūḻnilai ēṟpaṭumē oḻiya ciruṣṭit taram niṟainta vēkam piṟakkātu.
atōṭu ciruṣṭit tiṟamai koṇṭa
uṇmaiyāṉa ōr eḻuttāḷaṉaik kāṇumpōtu anta malaṭṭu vāttimārukkup poṟāmai kalanta
ericcal ēṟpaṭṭiruntāl āccariyappaṭa oṉṟumillai. pakti niṟainta vaḻipāṭu anta nilaiyil
avarkaḷukkuk kiṭaikkātu. māṟākat talaimaip pōṭṭikkuriya aṟikuṟikaḷtāṉ vaḷarat
toṭaṅkiyirukkum. eṉavē 'muṟpōkku'k kūṭṭil poṉṉutturaiyiṉ nilaiyai kaṣṭamillāmal
viḷaṅkikkoḷḷalām. atiliruntu maṟṟavarkaḷ ellōrukkum avar ōr muḷḷākattāṉ
iruntiruppār. iraval vāṅkiya eḻuttāḷarkaḷukkum cari, iru cārārukkum taṅkaḷ taṅkaḷ
kuṟaikaḷai niṉaivūṭṭiya
oru muḷ. taṅkaḷukkuḷḷēyē oru vaḻipāṭu kalanta oru maruṭci nilaiyai
ēṟpaṭuttikkoṇṭu ataṉ caukariyattaip poṉṉutturai irukkum varaikkum avarkaḷāl
cukamāka aṉupavittirukka muṭiyātu. eṉavē, maṟaimukamāka 'muṟpōkku'k
kūṭṭukkuriya cāṇakkiyattiṉ cātaṉaiyāl avar
mella veḷiyē otukkappaṭṭār. mutal kūṭṭattōṭēyē avaruṭaiya kaṭci aṅkattuvam
muṭintuviṭṭatu. oru utai. Expelled. ataṉpiṉ poṉṉutturai veḷiyē. academic,
carvātikārattukkuriya cariyāṉa col. āṉāl tiṟamaiyum aṟivum poṉṉutturaiyai
avarkaḷiṭamiruntu
vēṟupaṭuttiyatāl maṭṭum poṉṉutturai veḷiyē otukkappaṭavillai. rācaturai,
celvarācaṉ, nanti, cokkaṉ pōṉṟavarkaḷiṭamum niyāyamāṉa aḷavukku avai
irukkiṉṟaṉatāṉē? iruntum avarkaḷāl 'muṟpōkku'k kūṭṭil oṭṭikkoḷḷa muṭintatē?
ēṟkaṉavē iruntavarkaḷukku avarkaḷ āpattākap
paṭavillaiyē? āmām, carvātikārattukku āpattu, tiṟamaiyum aṟivum maṭṭumalla.
avaṟṟaippaṟṟi atu atikamākak kavalaippaṭuvatillai. piraccāram eṉṟa oṉṟāl atu
avaṟṟai nalameṭuttuviṭum (ettaṉai tiṟamāṉa eḻuttāḷarkaḷ 'muṟpōkku'k kūṭṭukku
veḷiyē iruntārkaḷ. irukkiṟārkaḷ.
avarkaḷai atu eḻuttāḷarkaḷ eṉṟu ēṟṟukkoṇṭirukkiṟatā?) atu payappaṭum oṉṟē oṉṟu
palantāṉ. palam, palam, carvātikāram. cintippatellām atikārattiṉ aṭippaṭaiyiltāṉ. atu
payappaṭuvatum atē aṭippaṭaiyiltāṉ. atikāram, palam. aṭuttavarkaḷiṭam avai
iruntāl ataṟku naṭukkam. (ippō
'naṟpōkku' vaḷarcciyil 'muṟpōkku'kku irukkum payam ataittāṉ aṭippaṭaiyakak
koṇṭuḷḷatu.) poṉṉutturaiyiṭam tiṟamai maṭṭum irukkavillai. avarkaḷaiviṭap
pārvai āḻam maṭṭum irukkavillai. palamum iruntatu. atāvatu talaimai vakikka
vēṇṭum eṉṟu, carvātikāram ceyya vēṇṭum
eṉṟu ācaiyum iruntatu. sṭāliṉiyak kīṟṟu viḻunta oru taṇiyāta ācai.
maṟṟavarkaḷaippōl kūṭṭiṉ tēvaikkēṟpak kūṭṭai vaḷaikkak kūṭiya ōr ācai. anta
ācaiyai niṟaivēṟṟuvataṟku 'muṟpōkku'k kūṭṭukkukkūṭat teriyāta mācētuṅkiya
cāṇakkiyamum poṉṉutturaiyiṭam iruntatu;
irukkiṟatu. 'muṟpōkku'k kūṭṭukku vēṟu vaḻi irukkavillai. avarai veḷiyē
otukkuvarait tavira. āṉāl veḷiyē otukkappaṭṭār eṉpatu poṉṉutturaikkē teriyāta vitattil
otukkappaṭṭār. atu nēraṭiyāka utaitteṟivatai viṭap palam vāyntatu. ataippōl keṭṭa
viḷaivukaḷaiyum koṇṭu varātu. nēraṭiyāka utaittuviṭṭāl poṉṉutturai pala
rakaciyaṅkaḷai ampalamākkiviṭuvār. atōṭu putiya palam vāynta kūṭṭai pōṭṭiyāka
amaittuviṭavum kūṭum. eṉavē, maṟaimukamāka rājatantiramāka utaikkappaṭa
vēṇṭum. Tactics vēṇṭum.
otukkappaṭukiṟēṉ eṉpataip poṉṉutturaiyē uṇarāta vakaiyil avar otukkappaṭa vēṇṭum.
atu mutalāvatu. maṭṭakkaḷappukkum (poṉṉutturaiyiṉ iṭam) koḻumpu ('tiṉakaraṉ,'
kailācapati, 'muṟpōkku'k kūṭṭu, kūṭṭaṅkaḷ ellām aṅkutāṉ) yāḻppāṇam (jīvā,
ṭāṉiyal) pōṉṟa maṟṟa
pakutikaḷukkum irunta tūram atai ilakuvākkum. poṉṉutturaikkut teriyāmal
ettaṉaiyōvaṟṟai anta nilaiyil ceyyalām. iraṇṭāvatu, poṉṉutturai eṉpavar ōr eḻuttāḷar
eṉpatu yārukkum teriyāmal amukkappaṭa vēṇṭum. itu kaṭṭāyam
kailācapatiyiṉaṭaiya ācaiyāy irukka muṭiyātu.
irukkavumillai. māṟāka, iraval vāṅkiya maṟṟa eḻuttāḷarkaḷuṭaiyatu. kailācapati
pōṉṟavarkaḷ mītum inta eḻuttāḷarkaḷiṉ celvākkuttāṉ atikamāka iruntatu. eṉavē,
kailācapati mītuḷḷa ivarkaḷiṉ celvākku 'tiṉakaraṉai'yum ivarkaḷiṉ cārpākap pātikkak
kūṭiyatāka
irukkumpōtu inta iraṇṭāvatu ācaiyum ōraḷavukku niṟaivēṟak kūṭiyatāy
iruntirukkum. āṉāl tūrattaiyum vacatikaḷaiyum mēvikkoṇṭu poṉṉutturaiyiṉ tiṟamai
pōṭṭiyāka niṉṟatu. tiṟamaitāṉ maṟaikkappaṭṭiruntāluṅkūṭa avariṉ atikāra pirapalya
ācaiyai oru nāḷum
amukkiviṭṭirukka muṭiyātu. maṟṟavarkaḷaik karuvikaḷāka vaittut tāṉ talaimai
tāṅka vēṇṭum eṉpatu poṉṉatturaiyiṉ oru taṇiyāta ācai. talaimaiyum atikāramum
maṭṭumalla, peyarum pukaḻum kūṭa vēṇṭum. 'muṟpōkku'k kūṭṭiṉar pōṭṭa
muṭṭukkaṭṭaikaḷ avaṟṟai iṉṉum atikamākattāṉ
vaḷarttirukka vēṇṭum. atōṭu avaṟṟai avar mika nācūkkākat tēṭikkoḷkiṟār. anta
vicayattil 'muṟpōkku'k kūṭṭiṉar kūṭa avariṭam piccai vāṅkattāṉ vēṇṭum. kaṭaiciyil
poṉṉutturai veṉṟuviṭṭār. āṉāl anta varalāṟṟukku varuvataṟku muṉ
poṉṉutturaiyiṭamuḷḷa anta atikāra
pirapalya ācaiyaiyum atai aṭaiyum cāṇakkiyat tiṟamaiyaiyum camūkaviyal, maṉōviyal
rītiyil ciṟatu ārāyntāl cuvaiyāka irukkum. maṟṟa 'muṟpōkku' vātikaḷiṉ koḷkai
nilaiyum viḷaṅkik koḷḷa muṭiyum.

poṉṉutturaiyiṉ acātāraṇa atikāra pirapalya ācaiyai viḷaṅkikkoḷḷa vēṇṭumāṉāl avar
iruntu varum camūkap piṉṉaṇiyai viḷaṅkikkoḷḷa vēṇṭum. poṉṉutturai maṭṭumalla,
perumpālāṉa 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷum appaṭittāṉ. nam tamiḻc camūkattiṉ
tāḻttappaṭṭa
oru ciṟu vaṭṭattaip piratipalippavarkaḷtāṉ ārampakāla 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷ eṉṟu
ikkaṭṭurait toṭariṉ ārampattil kuṟippiṭṭiruntēṉ poṉṉutturaiyum atē
vaṭṭattiliruntutāṉ varukiṟār. atē vaṭṭaṭattaittāṉ piratipalikkiṟār. tāḻttappaṭṭaṭa
camūkanilai āttirattaiyum
veṟuppaiyum tūṇṭi atikārattai nāṭac ceyvatu iyaṟkai. anta atikārat tēṭalillāviṭṭāl
ataṟkup patilāka nacinta kuṇamum, nakkal kalanta pēccum, taruṇattukku
ēṟṟamātiric camāḷittuk koḷḷum tantiramum tāḻttappaṭṭa camūkattiṉariṉ
āyutaṅkaḷāka irukkum. poṉṉutturaiyiṭam
kāṇappaṭum acātāraṇa atikāra viruppamum cāṇakkiyat tiṟamum anta iraṇṭu vakai
aṭippaṭaiyiltāṉ viḷaṅkikkoḷḷappaṭa vēṇṭum. anta vaṭṭattu maṟṟa 'muṟpōkku'
eḻuttāḷarkaḷuṭaiya nilaiyum atuvētāṉ. ataṉāltāṉ kaṭciyil avarkaḷukku attaṉai pakti,
paḻaiya mata nampikkai,
kaṭci nampikkaiyāka māṟiviṭukiṟatu. kaṭciyiliruntu pirintāl avarkaḷuṭaiya nilai
ātaravu aṟṟa nilai. ataṉāltāṉ kaṭcik koḷkaikaḷai avarkaḷ ārāya muyalvatumillai; ataṉ
piḻaikaḷai maṟṟavarkaḷ kāṭṭiṉālum ēṟṟukkoḷḷa virumpuvatumillai. eṉavē, ivarkaḷ
ilakkiyattil iṟaṅkumpōtu tavirkka muṭiyāta oru tavaṟu ēṟpaṭṭu viṭukiṟatu.
ilakkiya vivakāraṅkaḷum atikārattaip peṟuvataṟkuriya vaḻikaḷāka māṟṟappaṭṭu
viṭukiṉṟaṉa. anta uṇmaitāṉ, nam ilakkiya vivakāraṅkaḷ antaḷavukku ilakkiya
nōkkaiyum nalaṉaiyun tāṇṭi iṅku
payaṉpaṭuttappaṭuvataṟkuk kāraṇamāka irukkiṟatu. antak kōṇattiliruntu
pārkkumpōtu nām perumpālāṉa eḻuttāḷarkaḷaip purintukoḷvatōṭu 1956kkup piṉ
vanta ilakkiya vaḷarcciyōṭu oṭṭi vantuḷḷa kuṟaikaḷaiyum viḷaṅkikkoḷḷa muṭiyum.
eṉavē atai iṉṉum virittu
nōkkuvatu nallatu.

'naṟpōkku' poṉṉutturaiyum cari, perumpālāṉa maṟṟa 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷum
cari, ilakkiyattil mutalil ilakkiyattaik kāṇāmal, camūkattil avarkaḷ aṉupavikkāta
atikārattaiyum palattaiyum aṭaivataṟkum, tāḻttappaṭṭa nilaiyiṉ kāraṇamāy
taṅkaḷukkuḷḷēyē aṭakki
vaittirukkum āttiraṅkaḷaiyum veṟuppaiyum veḷikkāṭṭuvataṟkumtāṉ ilakkiyattiṉ
mūlam mukkiyamāka muyalkiṟārkaḷ. itaik kuṟippiṭuvatāl ilakkiyattiṉ mūlam
etaiyum aṭaiya muṭiyātu. aṭaiyak kūṭātu eṉṟa nāṉ kūṟuvatākavō kalai
kalaikkākattāṉ eṉṟu kaṭci
cērppatākavō karutak kūṭātu. ilakkiyattiṉmūlam maṟṟavaṟṟai aṭaiyalām. aṭaiya
muyalalām. maṉitarkaḷiṉ ācai, apilācaikaḷai, cūḻalai, vāḻkkaiyai ellāvaṟṟaiyum
piratipalippatutāṉē ilakkiyam? āṉāl ilakkiyattōṭu cērkkappaṭum nōkkam eppaṭiyāy
iruppiṉum
mutalil anta ilakkiyam ilakkiyamāka irukkiṟatā, ilakkiyattōṭu cērkkappaṭum
nōkkamum poṟuppum ilakkiyattiṉ kalaiyaiyum aḻakaiyum, atāvatu ataṉ ilakkiyat
taṉmaiyaiyē keṭukkāmal irukkiṟatā eṉpavaṟṟaippaṟṟik kavalaippaṭupavarkaḷākavum
nām irukka vēṇṭum. ilakkiyattukkuk
koṭukkum nōkkamum poṟuppum ilakkiyattiṉ ilakkiyat taṉmaiyaic citaṟaṭittuviṭak
kūṭātu. anta aḷavukku, conta maṉōnilaiyiṉ kāraṇamāy antac citaivaippaṟṟik
kavalaippaṭātavarkaḷāy nām ilakkiya vivakāraṅkaḷil īṭupaṭak kūṭātu. illāviṭṭāl
atu uṇmaiyāṉa
ilakkiyattaic cākaṭittuviṭṭu mūṉṟāntarap pōlikaḷākkum veṟum araciyal
piracuraṅkaḷukkum varttaka viḷamparac cāyal kalanta viḻākkaḷukkum kuṟukiya
nōkkuṭaṉ cuya mēmpāṭṭukkākap pōrāṭum kūṭṭukaḷukkuntāṉ vaḻiviṭum.
uṇmaiyāṉa, taramāṉa ciruṣṭikaḷukkum, ellaiyait
tāṇṭiya kalait tēṭalukkum vaḻi vakukkātu. āṉāl appaṭi oru vaḻitappiya ilakkiyap
pōkkaittāṉ camūkattil tāḻttappaṭṭa oru nilaiyiliruntu tāṅkaḷ varuvataṉ kāraṇamāy
'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷum 'naṟpōkku' poṉṉutturaiyum iṉṟu īḻattil vaḷarkka
utavukiṟārkaḷ? avarkaḷai
aṟiyāmalē utavukiṟārkaḷ. taṅkaḷ taṅkaḷ kaṭcikkuḷḷēyē muḻu atikārattaiyum
pirapalyattaiyum aṭakkiviṭa muyalvatu, ataṟkāka entavitak kuṟukku vaḻikaḷaiyum
kaṭaippiṭikka avarkaḷ tayārāka iruppatu, taṅkaḷukkuḷḷēyē cuya vaḻipāṭu
naṭattikkoṇṭu taṅkaḷ tiruṣṭikaḷai ilakkiya
rītiyil ārāyāmal vaḻipāṭṭu rītiyil nōkkuvatu, taṅkaḷaic cērāta evaraiyum ēṟka
maṟuppatu, taṅkaḷ kūṭṭukku veḷiyē pārkka maṟuttu oru tīkkōḻip pārvaiyai
vaḷarppatu pōṉṟavai ellām taramāṉa ilakkiyac cūḻalukku uriya paṇpukaḷ alla.
varttakak kompaṉikaḷukkum,
atikārattai iḻakkavō paṅkiṭavō virumpāta paḻaiya piṟpōkku mēṟcātik
kūṭṭukaḷukkuntāṉ uriyavai. camūkattil tāḻttappaṭṭavarkaḷ eṉṉeṉṉa nīti nērmaiyaṟṟa
muṟaikaḷil mēṟcātikkārarkaḷāl nacukkappaṭukiṟārkaḷō, nītikkum tarmattukkum
puṟampāṉavai
eṉṟu eṉṉeṉṉa aniyāyaṅkaḷ mēṟcātikkārarkaḷ mēl cumattappaṭukiṉṟaṉavō atē nītikku
māṟāṉa vaḻikaḷaiyum muṟaikaḷaiyum aniyāyaṅkaḷaiyum pala maṭaṅkākap pāvittu
camūkattil tāḻttappaṭṭa atē pērvaḻikaḷ ilakkiyattil taṅkaḷai niṟuttikkoḷḷa
muyalkiṟārkaḷ.
atu vēṭikkaiyāṉatu. pala 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷukkum 'naṟpōkku'
poṉṉutturaikkum irukkum ilakkiya akkaṟai eṉpatu perumpālum ilakkiyat tiṟamai
allatu ciruṣṭittaram paṟṟi atikam kavalaippaṭāta atikāra pirapalyap pōṭṭiyāka iṉṟu
māṟiviṭuvatu ataṉāltāṉ. taṅkaḷ tāḻttappaṭṭa
nilai kāraṇamāy ciṉṉa vayatiliruntē ivarkaḷ vaḷarttu vanta atikāra, pirapalya ācaikkum
tāḻvuc cikkalukkum patilākat tēṭappaṭṭa mēmpāṭṭu uṇarvukkum
vacatiyaḷippavaiyāka ilakkiya vivakāraṅkaḷ ivarkaḷaip poruttavaraiyil māṟi
viṭukiṉṟaṉa. ataṉ kāraṇamāy
ilakkiyat tiṟamai illāviṭṭāluṅkūṭa kayiṟu iḻuppu, mutuku coṟital pōṉṟa kuṟukku
vaḻikaḷāl cilar taṅkaḷai ilakkiya ulakil niṟuvikkoḷḷa muyalkiṉṟaṉar. anta nilaiyil nam
nāṭṭu ilakkiya vivakāraṅkaḷ tuppaṟiyum kataikaḷil varum cila nampa muṭiyāta
marma
nikaḻccikaḷāy māṟiviṭukiṉṟaṉa. 'kūṭṭu vaḻipāṭu'. oruvar tāṉē maṟṟavarkaḷukku
eḻutik koṭuttu taṉakkup piṉṉāl vālpiṭikkum oru kūṭṭattaiyum vaḻipāṭṭaiyum tāṉē
niṟuvikkoḷḷal. nī kaviñaṉ, nāṉ ciṟukatai maṉṉaṉ, avaṉ vimarcakaṉ, aṭuttavaṉ
uruvakak katai vīraṉ eṉṟu
tāṅkaḷākavē taṅkaḷukkuḷḷēyē pēr cūṭṭip paṅkiṭṭukkoṇṭu veḷiyē pārkkāmal, veḷiyē
viṭṭuk koṭukkāmal ilakkiyam eṉṟa peyaril camūkattil tāḻttappaṭṭa taṅkaḷ nilaikku
etirāka atikārattai uruvākkikkoḷḷal eṉpavai ellām uḷḷē uḷḷa irakaciyaṅkaḷ etuvum
veḷiyē teriyāta vakaiyil ivarkaḷuṭaiya kūṭṭukaḷaic cuṟṟi oru marmamāṉa
irumputtiraiyai eḻuppiviṭukiṉṟaṉa. tuppaṟiyum kataikaḷil maṭṭum varakkūṭiya oru
cūḻal. inta vakaiyil ceykaiyāka ilakkiyam vaḷarkkappaṭumpōtu ilakkiyamum
ilakkiyat taramum citaintē viṭukiṉṟaṉa.
āṉāl perumpālum ivarkaḷukku antak kavalai eḻutuvatillai. eḻuntālum avarkaḷāl atai
maṉa cāṭciyiṉ kuṟukuṟuppiṉṟi aṭakkiviṭa muṭikiṟatu. kāraṇam, ivarkaḷaip
poruttavaraiyil perumpālum ilakkiyam eṉpatu vēṟu oṉṟukkariya oru veṟum
cātaṉantāṉ. pūraṇa vaḷarcciyōṭu tāṉākat
taṉittu niṉṟu tiruptiyaḷikkak kūṭiya oru cātaṉaiyalla.

iṅkē oṉṟu kavaṉikkappaṭa vēṇṭum. potuvāka ellāk kalaiñarkaḷukkum pirapalya ācai
illāmalillai. potuvāka ellāk kalaiñarkaḷum pirapalyattaiyum pukaḻaiyum virumpattāṉ
ceykiṟārkaḷ. itu iyaṟkai. pirapalyattukkākavum, pukaḻukkākavumētāṉ
kalaicciruṣṭiyil
īṭupaṭupavarkaḷākavum irukkalām. pirāyṭiṉ viḷakkamum atutāṉ. āṉāl atai alla, nāṉ
iṅku kūṟuvatu. antap potup paṇpai alla. avarkaḷ kalaiyaic ciruṣṭikkiṟārkaḷ. āṉāl
iṅku nāṉ kūṟa muyalvatu eṉṉaveṉṟāl potuvāka ellāk kalaiñarkaḷukkum uriya pirapalya
ācai kalaikaḷaic ciruṣṭikka
utavukiṟateṉṟāl iṅkuḷḷa pala 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷukkum 'naṟpōkku'
poṉṉatturaikkum uriya pirapalya ācai atikāra ācai kalaikaḷaic citaikka utavukiṟatu.
ciruṣṭikka alla. citaikka! (āmām, tāḻttappaṭṭa camūka nilaiyiṉ kāraṇamāy
ivarkaḷukku atikārantāṉ mukkiyam.
āṉāl toḻilāḷa varkkattukku atikāram tēṭuvatai iṅku nāṉ kuṟippiṭavillai. atāvatu
camutāya māṟṟattai nāṭic ciruṣṭikkappaṭum taramāṉa ilakkiyaṅkaḷai nāṉ
kuṟippiṭavillai. taṅkaḷ taṉippaṭṭa nalaṉkaḷukkāka ilakkiyattaiyum citaittu avarkaḷ
ceyyum
tirukutāḷaṅkaḷaiyē kuṟippiṭukiṟēṉ.) kūṭṭukaḷ amaittu kuṟukku vaḻikaḷāl
taṅkaḷukkuḷḷēyē atikārattaip paṅkiṭṭukkoṇṭu tuppaṟiyum kataikaḷukkuriya cūḻalil
ceyaṟkaiyāka ilakkiyam vaḷarttu uṇmaiyāṉa ilakkiyattaic citaippatu mutalāvatu.
aṭuttatu, iyaṟkaiyāka
uḷḷa tiṟamaiyaik kūṭa inta atikāra pirapalya viruppam citaittu viṭukiṟatu. atu
iraṇṭāvatu. poṉṉutturaikku ippō ēṟpaṭṭuḷḷa nilai atutāṉ. avaruṭaiya ilakkiyat
tiṟamaiyellām ippō veṟum veḷi vivakāraṅkaḷālum viḻākkaḷ naṭattuvatālum aṉāvaciya
aṟikkaikaḷālum naṭaic cittiraṅkaḷālum atikamākac citaṟaṭikkappaṭukiṟatu.
ilakkiyam eṉpatu atikārattukkāka (taṉippaṭṭavarkaḷiṉ atikārattukkāka)
naṭattappaṭum pōrāṭṭam eṉṟa nilaikku iṅka tirukappaṭṭiruppatāl, camūkattil
naṭattappaṭum cātip pōrāṭṭattukkuriya
muṟaikaḷtāṉ ilakkiyattilum ivarkaḷāl kaiyāḷappaṭukiṉṟaṉa. antap pōrāṭṭattilēyē
perumpālum ellāt tiṟamaiyum nī oppukkoḷḷak kūṭātu. appaṭi ottukkoṇṭāl
uṉṉuṭaiya cātikkuk kauravak kuṟaivu vantuviṭum. aṭutta cātikkāraṉai muṟṟāka
nacukkiviṭa vēṇṭum.
ataṟkāka nī entavaḻiyaiyum kaiyāḷalām. aṭuttavaṉukku viṭṭukkoṭuppatu,
aṭittavaṉiṉ tiṟamaiyai oppukkoḷvatu eṉṟa koḷkaiyellām uṉ cātikku irukkak kūṭātu.
uṉ cātikkāraṉiṉ kuṟaiyaik kaṇṭittāl nī oru turōki. karuṅkāli. itē vakaic
culōkaṅkaḷāltāṉ
iṉṟu nam ilakkiya vivakāraṅkaḷ pala naṭattappaṭukiṉṟaṉa. camūkattil atē vakaic
culōkaṅkaḷāl tiṉantōṟum aniyāyamākat tākkappaṭṭō, tākkiyō vāḻkkaiyai
aṉupavittavarkaḷ ilakkiya vivakāraṅkaḷai vēṟu muṟaiyil naṭatta muṭiyātutāṉ. āṉāl
ilakkiyamum avaṟṟāl
maṟaimukamākac citaikkappaṭukiṟatu eṉpatai maṟukka muṭiyumā?

mēlē kūṟappaṭṭavai ellām karumēkaṅkaḷākat terintāl oḷiyūṭṭupavaiyum irukkavē
ceykiṉṟaṉa. cātic caṇṭaikaḷāl pātikkappaṭṭa oru maṉō nilai, piḻaiyāka ilakkiya
ulakiṉuḷ pukuttappaṭumpōtu ilakkiya vivakāraṅkaḷum vaḻitappi viṭukiṉṟaṉa eṉpatait
kavaṉikkum
atē maṉōnilaitāṉ nam putiya ilakkiya viḻippukku oruvakai vēkattaiyum
koṭuttirukkiṟateṉpataiyum maṟantuviṭakkūṭātu. nam tamiḻc camūkattil oru ciṟu
vaṭṭattaip piratipalikkum 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷ tāṉ 56kkup piṉṉar potup
piṉṉaṇiyil vanta viḻippaip
payaṉpaṭuttikkoṇṭu ilakkiyattil akkaṟai kāṭṭaṭiṉārkaḷ eṉṟu muṉpu
kuṟippiṭṭiruntēṉ. maṟṟavarkaḷ paḻaiya ilakkiyaṅkaḷōṭu tūṅka, paṇṭitarkaḷāka
irukka, 'kalki,' 'kalaimakaḷi'ṭam taṅkaḷ poṟuppai oppaṭaittuviṭṭup pārttirukka,
ivarkaḷ potu viḻippaiyum maṟṟa vacatikaḷaiyum
payaṉpaṭutti putu ilakkiyattil antaḷavukku īṭupaṭṭārkaḷ eṉṟāl perumpālum
avarkaḷuṭaiya tāḻttappaṭṭa camūka nilaitāṉ ataṟkuk kāraṇam. antaḷavukku īḻat
tamiḻc camūkam avarkaḷukkuk kaṭamaippaṭṭirukkiṟatu. tāḻttappaṭṭō
pātikkappaṭṭō ētō oru vakaiyil tiruptiyuṟāmal uḷḷa oru
maṉōnilaitāṉ kalai ciruṣṭippukku ēṟṟa nilai. eṭmaṇṭ vilcaṉ (The wound and the
bow) kūṟum anta nontalpaṭṭa maṉōnilai ivarkaḷuṭaiyatu. tamiḻc camūkattiṉ muḻu
maṉōnilaiyil ivarkaḷ anta nontalpaṭṭa oru pakutiyaip piratipalippavarkaḷ. eṉavē,
potup piṉṉaṇiyil viḻippu
ēṟpaṭṭapōtu ataik kalai rītiyil maṟṟavarkaḷai viṭa atikamākap payaṉpaṭutta
muyaṉṟavarkaḷ avarkaḷtāṉ. putiya ilakkiya akkaṟaikkum vēkattukkum avarkaḷ anta
vakaiyil utavittāṉ irukkiṟārkaḷ. iṉṟaiya īḻat tamiḻ eḻuttāḷarkaḷiṉ pātip pērāvatu
avarkaḷāy iruppatu ataṉāltāṉ.

eṉavē, karumēkaṅkaḷukkiṭaiyē oḷi illāmalillai. ōraḷavukku iraṇṭukkum avarkaḷtāṉ
poṟuppāḷikaḷ. āṉāl piḻai eṉṉaveṉṟāl iraṇṭukkumiṭaiyē uḷḷa vittiyācattai uṇarāmal
oṉṟukkup patilāka maṟṟatai avarkaḷ māṟṟikkoḷkiṟārkaḷ eṉpatutāṉ. nontalpaṭṭa
maṉōnilaiyiliruntu piṟanta kalai uṇarvu atē maṉōnilaikku aṭiyil āḻntu kiṭakkum
atikāra ācaiyākat tirintu viṭukiṟatu. allatu mēlē eḻunta kalai uṇarvai kīḻē
kāttuk kiṭanta atikāra ācai tākki viḻuṅkiviṭṭu, tāṉē atuvāka māṟiviṭukiṟatu.
(poṉṉutturaiyaippaṟṟi 'vimarcaka vikkirakaṅkaḷi'l itē vakaiyil viḷakkiyatai ippō
niṉaivukku varukiṟatu.) atōṭu mārksiṭam vaittirukkum paktiyum, kaṭciyil
vaittirukkum nampikkaiyum antat tirukalai carikkaṭṭal ceytu
niyāyamākkukiṉṟaṉa. ilakkiyam
kaṭciyiṉ karuvi, atikārat tēṭaliṉ karuvi; appaṭi oru nilai. āṉāl, ataṉāl kaṭci vāḻumē
oḻiya ilakkiyam vāḻātu. illai, kaṭci kūṭak kaṭaiciyil ataṉāl pātikkappaṭavē
ceykiṟatu. kaṭci, camutāyam ellāmē vaḻitappiya ilakkiyattāl vaḻitappiviṭukiṉṟaṉa.
sṭāliṉ kāla raṣyāvum hiṭlar kālattu jermaṉiyum atai niccayamāka nirūpittuviṭṭaṉa.
eṉavē, ilakkiya vivakāraṅkaḷ atikārap pōrāṭṭaṅkaḷākat tirukappaṭāmal
taṭukkappaṭa vēṇṭum. 1963iṉ ārampattōṭu ēṟpaṭṭa 'muṟpōkku'k kūṭṭiṉ vīḻcci
(ataṉ atikāra vīḻcciyaik
kuṟippiṭukiṟēṉ. muṟpōkkiṉ uṇmaiyāṉa ciruṣṭi ārampam ataṟkup piṉṉartāṉ varum.
varuvatākat terikiṟatu eṉpatu eṉ eṇṇam.) appaṭi oru piḻaiyāṉa tirukal vaḷarcciyait
taṭukka utaviyatu. āṉāl poṉṉutturai 'naṟpōkku'k kūṭṭai ārampittu paḻaiya atikārap
pōrāṭṭattait
tirumpavum toṭaṅkiviṭṭār. tirumpavum paḻaiya culōkaṅkaḷ. cātic
caṇṭaikkuriya culōkaṅkaḷ. nām maṭṭuntāṉ eḻuttāḷarkaḷ, maṟṟavarkaḷ
eḻuttāḷarkaḷ alla. nāṉ paṭaippatutāṉ ilakkiyam, maṟṟavai ilakkiyamalla.
tirumpavum culōkaṅkaḷ. ciṉṉa vayatiliruntē cātip
piriviṉaikaḷiṉ viḷaivukaḷāl aniyāyamākap pātikkappaṭṭu vaḷarnta
oruvariṭamiruntu nītiyaiyum naṭunilaiyaiyum kēṭpatu muṉṉukkup piṉ muraṇ
maṭṭumalla, muṟaiyum allatāṉ. āmām, avariṭamiruntu vēṟu etaiyum etirpārkkak
kūṭātu. 'muṟpōkku'kkum 'naṟpōkku'kkum
appāṟpaṭṭavarkaḷāltāṉ ataic ceyya muṭiyum. āṉāl ataippaṟṟik kūṟuvatai ikkaṭṭurait
toṭariṉ kaṭaicip pakutikku otukkiviṭṭu, tirumpavum poṉṉutturaiyaippaṟṟi
muṉpuviṭṭa iṭattukku varalām.

'muṟpōkku'k kūṭṭiliruntu poṉṉutturai otukkappaṭṭataṟkuriya kāraṇaṅkaḷai
ituvarai pārtta putiya kōṇattiliruntu aṇukumpōtu iṉṉum avai virivatai uṇaralām.
ārampa 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷāṉa jīvā, ṭāṉiyal pōṉṟōrkaḷ kaṭciyil cērntatu
camūkattiluḷḷa
taṅkaḷ tāḻvu nilaiyai etirppataṟkē. (atu mika niyāyamāṉatu. ataippaṟṟik kuṟaiyākak
kūṟuvatākak karutak kūṭātu. itu ōr camūkaviyal, maṉōviyal pārvai, kaṭci, avarḷaip
poruttavaraiyil oru cumaitāṅki. atēpōl atu oru palamāṉa āyutamuṅkūṭa. eṉavē,
avarkaḷukkum
atikāra ācaitāṉ. āṉāl piṉpu vanta kailācapati, civattampi pōṉṟōrkaḷē anta atikāra
ācaikku utavupavarkaḷāka irukka, poṉṉutturai ataṟkut taṭaiyāka niṉṟār. eṅku tāḻvu
maṉappāṉmaiyiliruntu tappi palattaiyum, atikārattaiyum, mēmpāṭṭu uṇarvaiyum
avarkaḷ
tēṭa muyaṉṟārkaḷō aṅku, atē iṭattil, atē kūṭṭil poṉṉutturaiyiṉ irukkai avarkaḷaip
porutta varaiyil putumaiyāṉa oru tāḻvu maṉappāṉmaiyaip pukuttiyatu. poṉṉutturai
taṅkaḷiṉ kuru eṉṟa kuṟu kuṟuppu, kailācapati, civattampi pōṉṟōr avarkaḷukkuk
koṭutta
mukkiyattuvattuṭaṉ poruntiyirukkātu. eṉavē, poṉṉutturai uḷḷē iruppatai avarkaḷ
virumpavillai. iṉṉumoṉṟu, mika mukkiyamāṉa or maṉōviyal uṇmai. tāḻttappaṭṭōr
mēl cātikkāraṉ oruvaṉait taṅkaḷ talaivaṉāka vaittirukka virumpiṉālum, taṅkaḷuṭaiya
varkkattiliruntē varum oruvaṉait talaivaṉāka vaittirukka virumpa māṭṭārkaḷ. mēl
cātikkārarkaḷ kīḻē iṟaṅkivarat tayārāka iruntālkūṭa tāḻttappaṭṭa piriviṉar
taṅkaḷukkuḷḷēyē ōṟṟumaiyaik kāṇavō kalantukoḷḷavō virumpār. virumpuvatu
kaṣṭam. eṉavē,
poṉṉutturai anta rītiyil poruntavē illai. atōṭu poṉṉutturaikku irukkum atikāra
ācai avarkaḷukku iruppatai viṭa atikamāṉatu. kailācapati, civattampi pōṉṟōr taṅkaḷai
iṉṉum, tāḻttikkoḷḷa vēṇṭum eṉṟa mattiyatara aṟivāḷi varkkattukkē uriya
kuṟṟa uṇarvōṭu avarkaḷukku (jīvā, ṭāṉiyal pōṉṟōrukka) veṟum vaḻikāṭṭikaḷāka
maṭṭum iruntu utavavirumpiyapōtu, poṉṉutturai taṉṉai oru maṉṉaṉākak
karutikkoṇṭu taṉ eṇṇaṅkaḷai avarkaḷ mēl nacintō, naciyāmalō tiṇippavarāka
avarkaḷukkut
terintiruppār. eṉavē, poṉṉutturai avarkaḷaip poruttavaraiyil veḷiyē iruppatutāṉ
nallatu.

poṉṉutturaikkēṉ antaḷavu ācai? atāvatu atē varkkattu maṟṟa eḻuttāḷarkaḷukku
iruntataiviṭa avarukkēṉ atikamāka irukka vēṇṭum? appaṭik kēḷvi eḻuppumpōtutāṉ
poṉṉutturai maṟṟavarkaḷiṭamiruntu vēṟupaṭuvataṟkuriya kāraṇattaip
purintu koḷḷalām. maṟṟa 'muṟpōkku'
eḻuttāḷarkaḷ taṅkaḷiṉ camūka nilaiyil maṭṭumalla ilakkiyat tiṟamaiyiluṅkūṭa
ōraḷavukku tāḻttappaṭṭavarkaḷākavē (taṅkaḷukkuḷḷēyē) taṅkaḷaik
karutikkoḷḷumpōtu poṉṉutturai taṉ ilakkiyat tiṟamaiyaip poruttavaraiyil taṉṉai oru
maṉṉaṉākavē niṉaittukkoḷkiṟār.
camūkattil oru proletarian āka iruppiṉum ilakkiyattil, ciruṣṭit tiṟaṉil, tāṉ or aristocrat
eṉṟa eṇṇam avarukku. atu ōraḷavukku niyāyamāṉatuṅkūṭa. camūkattil tāḻttappaṭṭa
nilaiyiṉāl vanta āttirattōṭu taṉ tiṟamaiyaippaṟṟiya uṇarvum, ataṉāl varum
nampikkaiyum poṉṉutturaikku iruntaṉa. irukkiṉṟaṉa.
eṉavē, maṟṟavarkaḷai viṭa avarukku anta atikāra ācai atikam. atōṭu kailācapati,
civattampi pōṉṟavarkaḷōṭu paḻakumpōtu maṟṟa 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷukku
irukkum mariyātai ivarukku irukkat tēvaiyillai. paṭṭap paṭippum, āṅkila aṟivum
poṉṉutturaiyai avarkaḷōṭu
ottavarākka, avaratu ilakkiyattiṟamai avarkaḷaiyumviṭa mēmpāṭu uṭaiyavarākavē
avarukkuk kāṭṭacceyyum. eṉavē, 'muṟpōkku'k kūṭṭukku uḷḷē iruntāl, kaṭaici
mummūrttikaḷil oruvaṉāka iruntāl maṭṭum pōtātu. avarē pirammāvākavum avarē
civaṉākavum irukka vēṇṭum.
atu kiṭaikkātavaraikkum poṉṉutturaikkē uḷḷē iruppatu piṭikkāmal iruntirukkalām.
eṉavē veḷiyē otukkappaṭṭatu. poṉṉutturaiyiṉ iyaṟkaiyāṉa ācaikaḷukkum tiṟamaikkum
ottuppōvatākavē iruntatu. veḷiyē niṉṟu avar ceytavai carittirattil vēṟu or
cakāptattukku
uriyavai. iṉi avaṟṟai ārāyalām.

'muṟpōkku'k kūṭṭiliruntu veḷiyē otukkappaṭṭa poṉṉutturaiyiṉ nilai oruvakaiyil
paritāpakaramāṉatu. paritāpakaramāṉatu ēṉeṉṟāl, taṉittu niṉṟu (ulakantāṉ
etirttālum taṉṉaik kāppāṟṟik koḷḷalām eṉṟa kalaiñarkaḷukku maṭṭum uriya
oruvakait tuṇiccalōṭu)
iyaṅkuvarai viṭa oru kūṭṭattiṉ mattiyil, muṭiyumāṉāl ataṟkut tāṉē naṭunāyakamāka
niṉṟu iyaṅkattāṉ poṉṉatturai virumpuvār eṉpatiṉāl. avar piṟantu vaḷarntu camūka nilai
taṉinilaikku iṭaṅ koṭukkātu. kūṭṭamāka vāḻntuṅkūṭa taṉimaiyaiyum, tāḻvaiyum
uṇarttum oru
camūka nilaiyil, antat kūṭṭuvāḻkkai oṉṟai maṭṭumē āyutamākap pāvikkum oru
camūka nilaiyil piṟantavarkaḷukku taṉittu niṟpatu eṉpatu taṟkolaikkuc camamākum.
poṉṉutturai oru eḻuttāḷarāka iruntum oru extravert ākavum, organization man
ākavum, ṭoṉavaṉ aṉṭrīyiṉ kīṟṟukaḷ veḷiyē
teriya viḻākkaḷ naṭattum nirvākiyākavum ippō viḷaṅkuvataṟkuriya
kāraṇaṅkaḷai, avar piṟanta camūka nilai koṭutta ārampat tūṇṭutaliliruntu
vantavaiyāka viḷaṅkikoḷḷa vēṇṭum. 'muṟpōkku'k kūṭṭālum otukkappaṭṭu maṟṟa
yāḻppāṇa maṭṭakkaḷappu eḻuttāḷarkaḷālum
puṟakkaṇikkappaṭṭu 'piracciṉaikkuriya' eḻuttāḷarāka niṉṟa oru nilai,
poṉṉutturaiyaip porutta varaiyil ōraḷavukkup paritāpamāṉatutāṉ. āṉāl antap
'piracciṉaikkuriya nilai' poṉṉutturaiyiṭam piṉpu mūṉṟu mukkiya paṇpukaḷai
vaḷarkka utaviṟṟu. avaṟṟuḷ iraṇṭu,
iṉṟu poṉṉutturaiyiṉ vaḷarccikkup poṟuppāka irukka, mūṉṟāvatu, avaraiyum iṉivarum
paramparaiyaiyum paḻutākkakkūṭiya paṇpāka māṟiviṭṭirukkiṟatu.

mutalāvatāka, 'muṟpōkku'k kūṭṭiliruntu veḷiyē otukkappaṭṭapōtu,
otukkappaṭṭirukkiṟār eṉpatai mella mella avar uṇaravantapōtu, 'muṟpōkku'k
kūṭṭaic cārntavaṉtāṉ tāṉum eṉṟa poṉṉatturaiyiṉ paḻaiya eṇṇamum ataṉāl irukkakkūṭiya
kaṭṭuppāṭum taḷarat toṭaṅkiṉa. antat taḷarcci
'muṟpōkku'k kūṭṭiliruntavarkaḷaippaṟṟiya avaratu uṇmaiyāṉa apippirāyaṅkaḷai
veḷiyiṭa utaviyatu. atōṭu avarkaḷuṭaiya tarattaiyum eṭaipōṭat tūṇṭiyatu. taṉ
kaṭciyaic cērntavarkaḷ eṉṟa eṇṇattāl avarkaḷai eppaṭiyāvatu pōṟṟik kāppāṟṟa vēṇṭum
eṉṟa muyaṟciyum tēvaiyum
ataṟkuppiṉ poṉṉutturaiyiṭam maṟaiyat toṭaṅkiṉa. atāvatu, 'muṟpōkku'k kaṭciyaic
cārntavarkaḷai avar eṭaipōṭa muyalumpōtu avai maṟaiyat toṭaṅkiṉa. atu
poṉṉutturaiyaip poruttavaraiyil oru vaḷarcci. (ṭṟoṭskiyiṉ puraṭcikkuriya nalla
pakkam.)
kaṭciyiliruntu taṉṉaip pirittukkoḷpavaṉ aṭaiyum pakkuva uṇarvu anta
vakaiyāṉatu. kaṭci oṉṟil iruppatāl oruvaṉukku illāmal pōyviṭum niṟaivu antap
pakkuva uṇarvutāṉ. iṉimēl enta ūḻalkaḷaiyum amukki maṟaikkat tēvaiyillai. māṟāka,
iṉi payam illāmal maṉacāṭcikku
ēṟpa veḷippaṭuttalām. atil taṉippaṭṭa āttiraṅkaḷum veṟuppum kalantirukkum
eṉpatu uṇmaitāṉ. atai nāṉ maṟukkavillai. āṉāl atē pōṉṟu atil kūṭṭu vaḻipāṭum,
mukastutiyum, mutukucoṟitalum ataṟkup piṉ kiṭaiyā. ilakkiya vaḷarccikku antap
paṇpu mikat tēvaiyāṉatu. āṉāl
kaṭci uṟavu ataittāṉ cākaṭittuviṭukiṟatu. atāvatu, oru vaṭṭattukkuḷḷēyē iruntālum
taṅkaḷ vēṟupāṭukaḷaik kāṭṭikkoḷḷat tēvaiyāṉa, maṇikkoṭip
paramparaikkuriya, cutantiramum, taṉittaṉmaiyum illā yantirak kaṭci iṟukkam
antap paṇpai nacukkiviṭukiṟatu. eṉavē, anta
vakaiyil poṉṉutturai veḷiyē vilakiyatu avariṭam oru vaḷarcciyaittāṉ koṇṭu vantatu.
'kalaiccelvi'yil, 'nāṉ niṉaippavai' toṭaril kaṭciyaiyum jīvā, ṭāṉiyal pōṉṟa
eḻuttāḷarkaḷaiyum paṟṟip poṉṉutturai eḻutiyavaṟṟuḷ taṉippaṭṭa virōtaṅkaḷ
kalantirukkalām. āṉāl avaṟṟai viṭa avai, annilaiyil kaṭcip paṟṟaṟṟu uṇmaikaḷaik
kūṟavē poṉṉutturaikku atikamāka utaviyirukkiṉṟaṉa. oru objective pārvai. atu
mutalāvatu.

aṭutta paṇpu atai viṭa mukkiyamāṉatu. ataṟkuppiṉ kaṭciyai viṭa avariṭamuḷḷa
ilakkiyat tiṟamai avarukku atikamāka nampikkaiyūṭṭat toṭaṅkiyatu. atāvatu taṉ
cuya tiṟamaiyai ataṟkup piṉṉartāṉ avar pūraṇamāka uṇarat toṭaṅkiṉār eṉṟu colla
vēṇṭum. kaṭciyiṉ
tēvaikkappāl avariṉ tēvaikaḷ niṟpataiyum, kaṭci kāṭṭāta nampikkaiyai avariṉ
tiṟamai kāṭṭuvataiyum, atuvarai kaṭciyiṉ niḻal avaruṭaiya conta cuyattaiyum ataṉ
palattaiyum maṟaittuviṭṭatu eṉpataiyum avar ataṟkup piṉṉartāṉ uṇarat toṭaṅkiṉār.
kalaiñaṉukku
ēṟpaṭum pakkuvattōṭu oṭṭivarum cuya uṇarvu atu. riṣikaḷiṉ ñāṉattukkum
ātma uṇarvukkum ticai tiruppum oru paṭikkaṭṭu. 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷ tāṅkaḷ
eḻuttāḷarkaḷāy iruppataṉmūlam taṅkaḷ palattaik kāṇāmal, taṅkaḷai uṇarāmal, kaṭciyil
cērntiruppataṉ mūlantāṉ taṅkaḷaiyum taṅkaḷ palattaiyum
atikamāka uṇarkiṟārkaḷ. Self realisation eṉpatu avarkaḷukkuk kaṭcimūlantāṉ
varukiṟatu. ilakkiyattiṉmūlam alla. kaṭciyiliruntu vilakiviṭṭāl camūka nilai
koṭukkum avarkaḷatu tāḻvuc cikkalai etirkka avarkaḷāl muṭiyātu. taṅkaḷ eḻuttut
tiṟamaiyāl maṭṭum atai avarkaḷāl etirkka muṭiyātu.
anta aḷavukku avarkaḷukkup perumpālum taṅkaḷ eḻuttut tiṟamaiyil nampikkai illai.
eṉavē, avarkaḷaip poruttavaraiyil kaṭci mutalil, piṉṉar ilakkiyam eṉṟu tarācu ēṟi
iṟaṅki niṟkiṟatu. ataṉāl muḻu ulakattaiyum muḻu uṇmaiyaiyum kaṭcikkuḷḷēyē
pārkka vēṇṭiyavarkaḷāy avarkaḷ
irukkiṟarkaḷ. antap poṟiyiliruntu poṉṉutturai tappiviṭṭār. araciyal tuṟaiyil
ceyalukkākavum vacatikkākavum tiṭṭavaṭṭamāṉa koḷkaikaḷuṭaṉ iyaṅkum
kaṭcikaḷil avarukku nampikkai illāmalillai. iṉṉum poṉṉutturai mārksai utaṟavillai.
atōṭu ippō
ēṟpaṭṭuḷḷa putiya kaṭcip piḷavil avar cīṉar pakkamtāṉ cērntu niṟkiṟār. āṉāl anta
vakai araciyal apippirāyaṅkaḷ iṉṟaiya jaṉanāyakattil ellārukkum irukkavē ceykiṟatu.
irukka vēṇṭum. āṉāl ataṟkāka ilakkiyattil taṉ pārvaiyaik kaṭci kāṭṭum ōṭṭaikkuḷ
maṭṭum niṟuttiviṭa
avar virumpavillai. ellā tiṭṭavaṭṭamāṉa tattuvaṅkaḷum kaṭcikaḷum ulakattaiyum
muḻu uṇmaiyaiyum aḷappataṟkup patilākac citaikkattāṉ ceykiṉṟaṉa. ākak kūṭutalāka
avaṟṟāl ēṟpaṭum payaṉ, ceyal naṭai peṟuvataṟkut tēvaiyāṉa ōr aṭippaṭaiyaik
koṭuppataṟkuttāṉ. āṉāl ataṟkāka muḻu
uṇmaiyaiyum piratipalippatāka niṉaikkak kūṭātu. muḻu uṇmai pirapañcamāṉatu,
pirapañcattukkum appālāṉatu. eṉavē, nām pōṭum tattuvaṅkaḷellām cārpāṉavai,
muṟṟākac cariyāṉavaiyalla. viññāṉa rītiyāṉa tattuvam eṉṟu collappaṭum
mārksīyamum appaṭiyētāṉ.
ēṉ viññāṉa uṇmaikaḷē nirantaramāṉavaiyā? niyūṭṭaṉiṉ koḷkaikaḷ aiṉsṭīṉāl
māṟṟappaṭavillaiyā? ippō aiṉsṭīṉ koḷkaikaḷ preṭ hoylāl virittu
viḷakkappaṭap pōvatākat teriyavillaiyā? viññāṉa uṇmaikaḷ nirantaramāṉavai eṉṟu
viññāṉikaḷ
colvatillai. cātāraṇa arai vēkkāṭṭup pērvaḻikaḷtāṉ appaṭi niṉaittukkoḷkiṟārkaḷ. nam
kaṭcip piriyarkaḷ perumpālum attakaiya araivēkkāṭukaḷē. eṉavē, poṉṉutturai
kaṭcip pōrvaiyiliruntu taṉṉai vilakkik koṇṭatu oru periya
vaḷarcciyaiyē kuṟikkiṟatu. iyaṟkaiyilum vāḻkkaiyilumuḷḷa antap putirai, marmattai,
pulaṉkaḷukku appāl niṉṟu piṭipaṭāmal naḻuvi naḻuvi kaṇappoḻutukkuḷ mukattil
aṟaintuviṭṭu maṟaivatupōl uṇarvai eḻuppum anta nirantara ōṭṭattaik kāṭṭa
virumpumpōtu kalaiñaṉ oruvaṉ
kaṭci kāṭṭum kuṟukiya ōṭṭaiyil maṭṭum toṅkikkoṇṭirukka māṭṭāṉ.

poṉṉutturai eḻutiya 'naṟpōkku'k kaṭṭurait toṭaril eṉakkup piṭittatu orē
pantitāṉ.'kalaiccelvi'yil nāṉ eḻutiya 'muṟpōkku ilakkiyam' paṟṟiya kaṭṭuraiyil
kuṟippiṭṭavaṟṟukku ('yēcuvum mārksum pirāyṭṭum aiṉsṭīṉum ellārum
muṟṟākac cariyumalla, muṟṟākap piḻaiyumalla.
muḻu uṇmaikku iṭṭuc cellum paṭikkaṭṭukaḷtāṉ avarkaḷ. atil yēcu ataṟkuk kiṭṭē
eṉṟāl mārks koñcam tūrattil irukkiṟār. avvaḷavutāṉ.' eṉpataṟku) otta oli eḻuppum
cārpukkoḷkai paṟṟiya pantitāṉ atu. camūka nilaiyiṉ kāraṇamāy ciṉṉa vayatiliruntē maṉō
nilaiyaiyum
uṇarvukaḷaiyum nacukkit tirukikkoṇṭirukkum antac caṅkili vaḷaiyattiliruntu
poṉṉutturai ōraḷavukkāvatu tappiviṭṭār! appāṭā.

eṉṉa tappiviṭṭārtāṉā?

āmām, mutalil vanta nimmatiyāṉa perumūccu ōyumuṉ kēḷvi eḻuntu niṟkiṟatu.

tappiviṭṭārtāṉā?

ippō munti vanta nimmati toṭarntu niṉṟu piṭikka maṟukkiṟatu. kāraṇam intap
putiya kēḷviyōṭu nāṉ kūṟiya mūṉṟām paṇpu- poṉṉutturaiyaiyum nam putiya
paramparaiyaiyum paḻutākkum vittupaṟṟiya kuṟippu- atuvum kūṭavē vantu taṉṉai
ñāpakappaṭuttikkoḷkiṟatu.
ataṟku piṉ 'ōraḷavukkāvatu' eṉṟa ōr aṭaimoḻiyai ēṟṟi 'ōraḷavukkāvatu tappiviṭṭār'
eṉṟu kūṟiṉālum muṉpu vanta nimmati vara maṟuttuviṭukiṟatu.

mūṉṟāvatu paṇpu, nimmatiyaik kulaikkum anta mukkiya paṇpu, nāṉ muṉpu kūṟiya
atikāra - pirapalya pittuttāṉ. atu nērmaiyāṉa vaḻiyil taramāṉa ciruṣṭikaḷ mūlam taṉṉai
veḷikkāṭṭāmal kuṟukku vaḻikaḷaip payaṉpaṭuttumpōtu ilakkiya vivakāraṅkaḷ
veṟum viḷamparaṅkaḷākavum,
kūttukaḷākavum māṟiviṭukiṉṟaṉa. poṉṉutturaiyiṉ atikāra ācai attakaiya kuṟukku
vaḻikaḷaittāṉ kūṭutalākat tēṭukiṟatu.

muṉpu nāṉ kūṟiya anta nalla iraṇṭu paṇpukaḷum poṉṉutturaiyai ētō oru paranta
pārvaiyuṭaiyavarākavum, ellāk karuttukkaḷaiyum avaiyavaṟṟiṉ cārpu nilaikku
ēṟṟavakaiyil viḷaṅkikkoṇṭu avaṟṟiṉ payaṉkaḷai antaḷavukku ēṟṟukkoḷpavarākavum
kāṭṭi nam īḻattu ilakkiya ulakil iyaṅkum
es.poṉṉutturai eṉṟa uṇmaiyāṉa eḻuttāḷarukku etirmāṟāṉa ilaṭciya pimpattai
eḻuppukiṟateṉṟāl avaiyellāvaṟṟaiyum tirutti poṉṉutturaiyiṉ yatārttat tōṟṟattaik kāṭṭa
utavukiṟatu. inta mūṉṟāvatu paṇpu-avaruṭaiya atikāra pirapalya ācai. muṉpu kūṟiya
iraṇṭu paṇpukaḷum
poṉṉutturaiyiṉ pārvaiyil ciṟu kīṟalkaḷākattāṉ niṟkiṉṟaṉa. avai pūraṇamāka
vaḷarvataṟkut taṭaiyāka niṉṟu poṉṉutturaiyiṉ pārvaiyaiyum tiṟamaiyaiyum
tirukiviṭṭu ippōtuḷḷa 'naṟpōkku' poṉṉutturaikkuriya nicamāṉa uruvattukkuk
kāraṇamāka
niṟkiṟatu anta atikāra pirapalya ācai. inta ācaiyai muṉpu avariṉ camūka nilaiyiṉ
aṭippaṭaiyilum taṉippaṭṭa avariṉ tiṟamaiyiṉ aṭippaṭaiyilum viḷakka
muyaṉṟirukkiṟēṉ. avaṟṟiṉpaṭi poṉṉutturai catā taṉṉai oru kūṭṭattiṉ maiyamāka
vaittukkoṇṭu ataṟkut talaimai
tāṅkavē atikam virumpuvār eṉṟum kuṟippiṭṭēṉ. appaṭippaṭṭa oru ācai
'muṟpōkku'k kūṭṭiliruntu avar otukkappaṭṭa piṉ ēṟpaṭṭa taṉimai niṟainta
'piracciṉaikkuriya nilai'yil taṉṉai atikamākak kāṭṭikkoḷḷat toṭaṅkiyatu. atōṭu
'muṟpōkku'k kūṭṭai viṭṭu
vilakiyataṉāl avarukku ēṟpaṭṭa maṟṟa iraṇṭu nalla paṇpukaḷaiyumkūṭa atu
pūraṇamāṉa vaḷaraviṭāmal taṭuttatōṭu avaṟṟaiyum taṉ nōkkaṅkaḷukkēyuriya
karuvikaḷākavum amarttikkoṇṭatu. poṉṉutturaiyiṉ iṉṟaiya 'naṟpōkku'k koḷkaiyil
maṟṟavarkaḷiṉ cārpu nilaikaḷai
uṇarnta, paranta pārvaikkuriya oru nalla cāyal terintālum atu muṟṟilum oru
putiya kuṟukiya vaṭṭattiṉ ātikkattukuriya pirakaṭaṉamākat
tirukappaṭṭiruppatu ataṉāltāṉ. 'muṟpōkku'k kūṭṭiliruntu otukkappaṭṭa
poṉṉutturaiyiṭam ēṟpaṭṭa atikārat tuṭippiṉ tirupti peṟṟa uruvantāṉ
iṉṟaiya 'naṟpōkku'k kūṭṭu. atil 'muṟpōkku'k kūṭṭiliruntu veḷiyēṟṟappaṭṭa piṉ
poṉṉutturaikku ēṟpaṭṭa vaḷarccikkuriya nalla paṇpukaḷ avariṭam
taṉimaiyāka niṟkum atikāra ācaikkuriya karuvikaḷāka māṟṟappaṭṭu veṟum
kīṟalkaḷākattāṉ terikiṉṟaṉa. āṉāl,
'muṟpōkku'k kaṭṭattukku varumuṉ anta atikāra ācaiyiṉ veḷikkāṭṭalkaḷaip
paṭippaṭiyāka, āṉāl atē camayam curukkamākap pārppatu nallatu.

'muṟpōkku'k kūṭṭukku veḷiyē, taṉimai niṟainta 'piracciṉaikkuriya nilai'yil
niṉṟa poṉṉutturai taṉṉai ilakkiya ulakil niṟuvikkoḷḷa muyaṉṟavitam vēṭikkaiyāṉatu.
(kāraṇaṅkaḷ eppaṭiyāy iruppiṉum- atikāra ācaiyākavō pirapalya ācaiyākavō
iruppiṉum-avai nallailakkiyat tarattil veḷippaṭuttappaṭṭiruntāl, caplimēṭ
paṇṇappaṭṭiruntāl, avaṟṟukkuriya kāraṇaṅkaḷai nāṉ iṅku ārāyap pōvatillai. iṅkē
nāṉ camūka rītiyākavum maṉōviyal rītiyākavum ārāyvatellām, ārāya
muyalvatellām ilakkiyattil
ilakkiyat tiṟamaiyuḷḷavarkaḷāl ceyyappaṭum tirukutalkaḷaittāṉ. Distortions.
avaṟṟukkuriya kāraṇaṅkaḷaittāṉ.)

'piracciṉaikkuriya taṉitta nilai'yil poṉṉutturai tāṉē taṉṉaippaṟṟi eḻutat toṭaṅkiṉār,
ciṟītaraṉ pōṉṟa peyarkaḷil veḷivanta kaṭṭuraikaḷ veṟum cuya viḷamparaṅkaḷtāṉ. atu
mutaṟ kaṭṭam. āṉāl avaṟṟil ōraḷavukku ilakkiyat taramum uṇmaiyum iruntapaṭiyāl
avai atē
aḷavukku niyāyamākap paṭukiṉṟaṉa. āṉāl aṭutta kaṭṭam ataiyum tāṇṭiviṭukiṟatu.
aṭutta kaṭṭam muḻuc carvātikāra muyaṟcikkuriya kaṭṭam. viyākēca tēcikar
eṉpatu poṉṉutturaiyiṉ atikāra ācaikkuriya tirunāmam. atil poṉṉutturaiyiṉ
nōkkam ilakkiya ārāycci
alla. tāṉ colpavaitāṉ cari eṉṟa rītiyil, atuvarai irunta apippirāyaṅkaḷaiyellām
akaṟṟiviṭṭu avaṟṟukku māṟāka muṟṟilum putiyavaṟṟai (tarattai aṭippaṭaiyāka
vaikkāmal taṉṉāl putitākac collappaṭukiṟatu eṉṟa oṉṟai maṭṭum aṭippaṭaiyākki)
tiṇippatutāṉ
ataṉ muḻu nōkkam. nāṉ colkiṟēṉ, nīṅkaḷ kēṭṭukkoḷḷuṅkaḷ. kai kaṭṭi vāy potti,
pēcāmaliruntu kēṭṭukkoḷḷuṅkaḷ, appaṭi oru toṉiyil. avar koṭutta paṭṭiyalil cila
putiya peyarkaḷum iruntaṉa. antap putiyavarkaḷ poṉṉutturaiyiṭamē kataikaḷai iraval
vāṅkiyavarkaḷākavum iruntāl atil āccariyappaṭa oṉṟumillai. poṉṉutturaiyiṉ
vimarcaṉam ellām appaṭippaṭṭatutāṉ. paṭṭiyalil uḷḷa paḻaiya peyarkaḷ varum
iṭaṅkaḷil avarkaḷuṭaiya kataikaḷāka atuvarai yārum
mukkiyattuvappaṭuttātavaṟṟaiyē avar tantiruntār. ataṉ nōkkam muṟṟilum
putitāka oru paṭṭiyal taṉṉāl koṭukkappaṭa vēṇṭum eṉpatē oḻiya, tarattiṉ
aṭippaṭaiyil tarappaṭa vēṇṭum eṉpatalla. taṉṉait tiṇikkum oru carvātikāram.
viyākēcatēcikar paṭalam poṉṉutturaiyiṉ carvātikāra avatārap paṭalamākum.
attiyāyam oṉṟu.

ciṟītaraṉ, viyākēca tēcikar pōṉṟa peyarkaḷai ellām hiṭlariṉ kōyapels, kōyariṅ
eṉpavarkaḷukku oppiṭṭu avarkaḷaip poṉṉutturaiyiṉ uruvamaṟṟa parivāraṅkaḷ eṉṟu
'vimarcaka vikkirakaṅkaḷi'l kuṟippiṭṭiruntēṉ. (antap pakuti veḷivaravillai.) nāṉ
parimāṟa virumpiya aṅkatac cuvaiyaiyum nakaiccuvaiyaiyum ellōrukkam
veḷikkāṭṭiyirukkumā eṉpatu niccayamillai. eṉṉaip poruttavaraiyil hiṭlariṉ
carvātikāra amaippilum iyakkattilum paṭupayaṅkaram maṭṭum terivatillai.
mella iḻaiyōṭiya oru
kōmāḷittaṉattaiyum atil nāṉ kāṇpatuṇṭu. eṉavē, poṉṉutturaiyiṉ avatāraṅkaḷai hiṭlariṉ
parivāraṅkaḷōṭu 'vimarcaka vikkirakaṅkaḷi'l nāṉ oppiṭṭapōtu piṉṉataittāṉ,
kōmāḷittaṉattait tāṉ, atikamāka aḻutta virumpiṉēṉ. āṉāl ippō ataiviṭa
poṉṉutturaiyai oru vēṭikkaiyāṉa Ventriloguist vimarcakar eṉṟāl viḷakkamāka
irukkum eṉṟu niṉaikkiṟēṉ. poṉṉutturaiyiṉ kural ettaṉai ettaṉai pērkaḷiṉ vāykaḷiliruntu
veḷivarukiṟatu. pattirikaiyil avar oru Ventriloguist vimarcakar. (atai
neruppup pārvai eṉṟu colvatai
niṉaittup pāruṅkaḷ.) viḻākkaḷil avar oru pommaiyāṭṭam naṭattupavar. oru
ṭairakṭar. āṉāl iraṇṭukkumuriya piṉṉaṇip pāṭal oṉṟē oṉṟutāṉ! 'kuvāy
natippālam' eṉṟa āṅkilap paṭattil varum cīṭṭi irukkiṟatē atuvētāṉ. Hitler, had only
one big.... inta iṭattil curuti keṭṭuviṭāmal, vimarcaka
vikkirakaṅkaḷ maṉṉikka vēṇṭum, iraṇṭu kuṭṭu, oru tōppukkaraṇam. iṉi, aṭutta
kaṭṭattukku varalām. aṭutta kaṭṭam iraval paṭalam. maṟṟavarkaḷakkut taṉ
eḻuttukaḷai iraval koṭuppatu poṉṉutturaiyaip poṟuttavarai ārampattiliruntē
vantirukkiṟatu. antap paṇpai intak kālakaṭṭattukku maṭṭum contamākap
pārkkat tēvaiyillai. āṉāl inta iṭattil atai ārāyvatu poruttamāka irukkum.
poṉṉutturaikkēṉ antaḷavu tārāḷa maṉappāṉmai? atu piḻaiyāṉa kēḷvi. tārāḷa
maṉappāṉmaiyai viṭa cāṇakkiyamtāṉ atil atikam. avaruṭaiya atikāra ācaiyōṭu oṭṭiya
nacinta
rājatantira cāṇakkiyam. poṉṉutturaiyiṉ putiya tactics. aṭuttavarkaḷuṭaiya
maṉacāṭciyai vāṅkiviṭuvataṟku avar koṭukkum lañcamtāṉ atu. piṉpu atuvē
blackmail ākiviṭukiṟatu. taṉṉaic cuṟṟi, taṉakkuk kaṭamaippaṭṭa, taṉṉai
vaḻipaṭakkūṭiya oru parivārattai vaittirukka,
poṉṉutturai koṭukkum oru ilakkiya lañcam atu. putiya paramparaiyaip paḻutākkak
kūṭiya vittiṉ pala vērkaḷil atuvum oṉṟu. āṉāl putiyavarkaḷāka varakkūṭiyavarkaḷ
maṭṭumalla paḻaiya pērvaḻikaḷuṅkūṭa ataṉāl paḻutākkappaṭṭuviṭukiṟārkaḷē!

aṭutta kaṭṭam kiḻakkilaṅkai eḻuttāḷar caṅkappaṭalam. itaṉ vivakāraṅkaḷiṉ
mūlamum poṉṉutturai atē atikāra ācaikkuttāṉ vaḻitēṭiṉār. kiḻakkilaṅkai maṭṭumalla,
vēṟu entap pakutiyākattāṉ iruppiṉum aṅkē poṉṉutturai iruntāl antap pakutiyiṉ
eḻuttāḷar caṅkattil avar mukkiya
paṅkeṭuppatu niyāyamāṉatē. ataṟkēṟṟa ilakkiyat tiṟamaiyum nirvāka cātaṉaiyum
avariṭam irukkiṉṟaṉa eṉpatai maṟukka muṭiyātu. āṉāl ilakkiya vivakāraṅkaḷ avarāl
tirukappaṭukiṉṟapōtutāṉ avariṉ atikāra pirapalya ācai piḻaiyāka
veḷikkāṭṭappaṭuvatāka
māṟiviṭukiṟatu. kiḻakkiḻaṅkai eḻuttāḷar caṅkattaip poruttavaraiyil poṉṉutturai nam
ilakkiya vaḷarccikku utavattāṉ ceytirukkiṟār. anta vakaiyil pārkkumpōtu
'muṟpōkku'kkup pōṭṭiyāka oru caṅkattai avar nirvakikkat toṭaṅkiyatu, avaruṭaiya
taṉimaiyaiyum 'piracciṉaikkuriya nilai'yaiyum pōkkiṉa eṉpavai iraṇṭāntara
vicayaṅkaḷē. iṅka avai tēvaiyaṟṟavaiyuṅkūṭa eṉṟālum, vēṟu oru kāraṇattāl
avaṟṟaiyum cērkka vēṇṭi irukkiṟatu. intak kaṭṭattiltāṉ poṉṉutturai taṉ eḻuttut
tiṟamaiyiṉ pūraṇa valuvai uṇarat
toṭaṅkiṉār eṉpatutāṉ antak kāraṇam. ilakkiya rītiyil tāṉ ōr aristocrat eṉṟa eṇṇam
ēṟkaṉavē avariṭam iruntālum, atu, camūka nilaiyiṉ kāraṇamāy iruntuvanta
tāḻvuṇarvukkup patilāka intak kaṭṭattil vaittuttāṉ avariṭam muṟṟāka iṭam
māṟikkoṇṭatu. maṟṟa 'muṟpōkku'
eḻuttāḷarkaḷukku iruppatupōl araciyal kaṭci mutalāvatu, ilakkiyam iraṇṭāvatu eṉṟa
nilai avarukku ataṟkup piṉ irukkavillai. araciyal cārpaṟṟa oru eḻuttāḷar caṅkattiṉ
mūlamē taṉṉai uṇarakkūṭiya valuvai ataṟkup piṉ avar pūraṇamāka uṇarntu koṇṭār
eṉpatutāṉ eṉ apippirāyam.
kiḻakkiḻaṅkaiyil atuvarai avarukkirunta kaṭci akkaṟaiyum ataṟkup piṉ tēvaiyaṟṟu
maṟaiyat toṭaṅkiviṭṭatu eṉpataiyum iṅku kavaṉippatu nallatu. intak kaṭṭattil
poṉṉutturai veṟum niṉaivil maṭṭum alla ceyalilumkūṭa oru oru aristocrat āka māṟik
kāṭci tarukiṟār. paṇṭitaṅkaḷukkum
oru paṇṭitar. āṉāl paṇṭitam eṉpatu atikārattai viṭṭuk koṭukkāta dogmatic pārvai
kalanta oru pōkkaiyum kuṟikkiṟatu eṉpataiyum kavaṉikka vēṇṭum. anta nilaiyil
putiya māṟṟam paḻaiya atikāra ācaiyōṭu ottuppōvatākavē iruntatu. tāḻttappaṭṭa
nilaiyil uḷḷavarkaḷum
atikārattait tāṅkaḷ peṟṟak koṇṭa piṉ appaṭi oru viṭṭukkoṭukkāta paṇṭitap
pōkkaittāṉ kaṭaippiṭikka virumpukiṉṟaṉar. iṅkē paṇṭitam eṉpataṉ mūlam dogmatism
eṉpataik karutukiṟēṉ eṉpatai niṉaivil vaittuk koḷḷa vēṇṭum. āṉāl araciyal kaṭciyai
mutalil nampum
'muṟpōkku'vātikaḷ araciyal koḷkaikaḷil antap paṇṭitattaik kaṭaippiṭikka, ilakkiyattai
mutalil nampat toṭaṅkiviṭṭa poṉṉutturai inta kaṭṭattukkup piṉ ilakkiyattil atē
vakaip paṇṭitattai virumpat toṭaṅkiyatil āccariyappaṭa oṉṟumillai. eṉavē, ataṟkup
piṉ paḻaiya
paṇṭitarkaḷē avarai virumpum vakaiyil, avarum avarkaḷaiyē nāṭum vakaiyil
poṉṉutturai oru putup paṇṭitarākavē māṟiviṭṭār.

inta māṟṟam mukkiyamāṉatu. kāraṇam, poṉṉutturai intak kaṭṭattai aṭuttu 'etir -
muṟpōkku' vēkattaiyum putiya pārvai virivaiyum, taṉ conta māṟṟattiṉ
kāraṇamāy paḻaiya paṇṭitarkaḷukkuc cārpāṉa oru paṇṭaiya pōkkāka māṟṟiviṭṭār.
kailācapatiyum,
civattampiyum cērnta mummūrttikkūṭṭil talaimai tāṅka vēṇṭiya, talaimai tāṅka
virumpiya poṉṉutturai kaṭaiciyil kalāniti catācivamum, ev.eks.ci.naṭarācāvum cērnta
oru putiya mummūrttik kūṭṭukkut talaimai tāṅkat toṭaṅkiyatu muḻut talaikīḻāṉa
māṟṟam
maṭṭumalla, turuvak kataikaḷuṅkūṭa. āṉāl paṇṭitam eṉpatu atikārattaip paṅkiṭa
virumpāmal taṅkaḷukkuḷḷēyē vaittuk koḷḷa virumpum taṉik kaṭci. dogmatism ai
piratipalikkumpōtu 'muṟpōkku'kkum, paṇṭitaṅ kalanta 'naṟpōkku' miṭaiyil
vittiyācam avvaḷavu illaittāṉ. 'muṟpōkku'
carvātikāram 'naṟpōkku' carvātikāramāka māṟiviṭṭirukkiṟatu.

veṟum peyar māṟṟam. avvaḷavutāṉ. 'naṟpōkku'k kūṭṭil 'muṟpōkku'k kūṭṭai viṭa
cila vicayaṅkaḷaip poruttavaraiyil pārvai virivu illāmalillai. āṉāl atē camayam
cila vicayaṅkaḷaip poruttavaraiyil ataṟku etirmāṟāṉa kuṟukkamum irukkavē
ceykiṟatu. atōṭu
atikārattaip poruttavaraiyil iraṇṭukkumiṭaiyē veṟum peyar māṟṟantāṉ vittiyācamāka
irukkiṟatu. eṉavē, anta nilaiyil ilakkiyam? ilakkiyattiṉ kati? Dogmatism.
atikārattait taṉakkuḷḷēyē, taṉakkuḷ maṭṭumē, tiṇikka muyalum entak
kūṭṭukkuḷḷum akappaṭum ilakkiyattiṉ
kati atō katitāṉ. eṉavē, intak kaṭṭattiltāṉ 'mūṉṟām pakkam' eṉṟa oṉṟu
tēvaippaṭukiṟatu. mūṉṟām pakkam mutaliraṇṭu pakkaṅkaḷaiyum nacukkuvatāka
illāmal (nacukka niṉaikkum pōkka, atikārattai nāṭum pōkkāka māṟiviṭum. eṉavē
atu kūṭātu) avai iraṇṭilumuḷḷa
taramāṉavaṟṟai ellām taṉṉōṭu cērttukkoṇṭu avaṟṟukkappālum viriya vēṇṭum.
'naṟpōkku' ataittāṉ ceyyat tavaṟiviṭṭatu. 'muṟpōkku'k kūṭṭai viṭa atu pārvaiyil
ōraḷavukku virivāṉatāka iruppiṉum 'muṟpōkku'k kūṭṭaip pōlavē atu
atikārattait taṉakkuḷḷēyē
tiṇittukkoḷḷa virumpuvatāl, aṭutta pakkam pārkka maṟuppatāl, 'muṟpōkku'vaip
pōlavē atuvum taṉ ellaiyaiyum pārvaiyaiyum kuṟukkiviṭukiṟatu. etir 'muṟpōkku'
vēkattōṭu piṟanta putiya tēvaikku ēṟṟa vakaiyil atu taṉṉai virittukkoḷḷat
tavaṟiviṭukiṟatu.
tavaṟiviṭṭatu. ataṉ pārvaiyaiyum koḷkaiyaiyum poruttavaraiyil atu iṉṟu mūṉṟām
pakkamāka illai. putitākat talaikāṭṭiya paṇṭitamākavum illai. eṉavē, kā.civattampi
aṇmaiyil kuṟippiṭṭatupōl antak koḷkaip palavīṉattaip pōkkuvataṟkāka payaṉaṟṟa
naṭaiccittiraṅkaḷil taṉṉai niṟuttikkoṇṭu ('muṟpōkku' vimarcaṉam kaṭaiciyil
toḻiṟcaṅka vivakāramāka māṟiyatupōl) ceyalaḷavil cila paṇṭitarkaḷiṉ utaviyōṭu
poṉṉutturai ceyyum carvātikāramāka 'naṟpōkku' ippō māṟiviṭṭirukkiṟatu.
putiya paramparaiyaip paḻutākkum vittiṉ aṭutta vēr atu. pala kiḷaikaḷ viṭṭu pala
pakkaṅkaḷaip paḻutākkakkūṭiya vēr.

āṉāl ataippaṟṟi mēlum toṭarāmal ivaṟṟōṭu iṅkē atai niṟuttikkoḷḷa vēṇṭum. ataṉ
viḷaivukaḷai ittoṭariṉ kaṭaicip pakutiyil mūṉṟām pakkattiṉ tēvaiyaik
kuṟippiṭumpōtu, tēvaippaṭṭāl viḷakkalām. aṭuttu, poṉṉutturaiyiṉ eḻuttukaḷil
kāṇappaṭum
cila potup paṇpukaḷai ārāya vēṇṭum. ituvarai es. poṉṉutturaikkuriya eḻuttāḷap
pōkkaiyum avar naṭattum iyakkattaiyum maṭṭumē camūkaviyal rītiyākavum
maṉōviyal rītiyākavum viḷakka muyaṉṟuḷḷēṉ. avai iraṇṭum ilakkiyat
tirukalkaḷait tōṟṟuvippataṟkuk
kāraṇamāka iruntiruppatāl ittakaiya ārāycci tēvaippaṭṭatu. atōṭu, 59kkup piṉ vanta
putiya vēkam potup piṉṉaṇiyōṭu ōṭṭivantatu. ataṉ viḻippaip payaṉpaṭutti vantatu.
eṉavē, nam ilakkiya vivakāraṅkaḷil potup piṉṉaṇiyiṉ cāyal ēṟpaṭuttiya māṟṟaṅkaḷai
ārāyvatu
mikat tēvaiyāṉa oṉṟē. camūka nilaikaḷaik kāraṇaṅkaḷākak kāṭṭiyatu iṅka yāraiyum
puṇpaṭuttum nōkkattiṉālalla. appaṭi niṉaippavarkaḷ eṉ nōkkattai maṭṭumalla,
taramāṉa kalai ārāyccikaḷaiyum puriyatavarkaḷākavē irukka vēṇṭum. atōṭu
poṉṉutturaiyaippaṟṟiya
ārāycci taṉippaṭṭa muṟaiyil personal ākac ceyyappaṭum kaṇṭaṉamum alla. iṉṉum
cilarukku inta vittiyācam puriyāmal iruppatākavē terikiṟatu. iṅku es.
poṉṉutturai eṉṟa ōr eḻuttāḷariṉ muḻu eḻuttāḷap pōkkaiyum avar naṭattum ilakkiya
iyakkattaiyumē ārāyntēṉ. ataṉāl ittakaiya
pārvai niyāyamāṉatu maṭṭumalla, kaṭṭāyam tavirkka muṭiyāta oru tēvaiyuṅkūṭa.
taṉippaṭṭa oru ciruṣṭiyai ārāyntāl aṅkē intap pārvai oruvēḷai tēvaiyaṟṟatāka
iruntirukkum. 'eḻuttu'vil nāṉ eḻutiya 'tī'yaip pārttāl vēṟṟumai teriyavarum.
taṉippaṭṭa muṟaiyil
personal āka eḻutuvatu eṉpataṟku utāraṇam vēṇṭumāṉāl 'tēcāpimāṉi'yil varum cila
uḷaṟalkaḷaip pārkkalām. poṉṉutturaiyiṉ naṭaic cittiraṅkaḷaip pārkkalām.

poṉṉutturaiyiṉ eḻuttukaḷiṉ paṇpukaḷai ārāyum pōtu mutalil avar oru
puraṭcivātiyākavē terivār. oru rebel. āṉāl atu ārampat tōṟṟantāṉ. veṟum
mēṟtōṟṟamtāṉ. uṇmaiyil poṉṉutturai antaḷavukku oru puraṭcivātiyalla. avarum oru
dogmatist. oru putup paṇṭitar. ārampa kālattil
avarmītu eṉakkirunta kavarcci appaṭippaṭṭatu. āṉāl pōkap pōka avar eṉṉai
ēmāṟṟupavarākavē māṟukiṟār. atāvatu, mukkiyamākat tattuvaṅkaḷ pōṭuvatilum
koḷkai vakuppatilum eṉṉaip poruttavaraiyil 'muṟpōkku'vātikaḷ eṉṟu
collappaṭupavarkaḷ puraṭcivātikaḷalla.
paḻaiya marapu muḻuvataiyum kaṇmūṭittaṉamāka ēṟṟakkoḷpavarkaḷai viṭa inta
'muṟpōkku'vātikaḷtāṉ periya dogmatists. periya vaitīkaṅkaḷ. paḻaiya marapai
viṭa ivarkaḷ tiṇikkum putiya marapu atika yantiramāṉatu. iṟukkamāṉatu.
taṉimaṉitaṉaic cākaṭikkak kūṭiyatu. eṉavē,
paḻaiya paṇṭitarkaḷaiyum, putiya 'muṟpōkku'vātikaḷaiyum etirkkum oru
puraṭcivātipōlattāṉ poṉṉutturai ārampattil terintār. āṉāl piṉṉar avarum oru putiya
vaitīkamāka, oru putiya dogmatist āka, oru putiya paṇṭitarāka māṟiviṭṭār.
māṟiviṭṭār eṉṟukūṭa
colliviṭa muṭiyātu. ārampattiliruntē avar appaṭittāṉ eṉṟutāṉ colla vēṇṭum. ippō
antap paṇpu muṉpai viṭak kūṭutalākat terikiṟatu. vittiyācam avvaḷavutāṉ. caṭṭa
tiṭṭaṅkaḷ, koḷkaikaḷ, culōkaṅkaḷ eṉṟu tiṭṭavaṭṭamākap pōṭṭuk koṇṭu muḻu
uṇmaiyum avaṟṟukkuḷtāṉ
irukkiṟatu eṉṟu cātikka muyalumpōtu aṅkē dogmatism, vaitīkam, paṇṭitam ellām
piṟantuviṭukiṉṟaṉa. uṇmaiyaip paṟṟiya vicāraṇaikkup patilāka atikārat tēṭaltāṉ
avaṟṟukku aṭippaṭaiyāka niṟkiṟatu eṉṟum collalām. poṉṉutturaiyiṉ eḻuttukaḷ
perumpālum - perumpālum
eṉpatu kavaṉikkattakkatu - anta rakattaic cērntavai.

pāl vivakāraṅkaḷaip piratipalikkum poṉṉutturaiyiṉ eḻuttukaḷ ārampattil
terintaḷavukku ippō puraṭcikaramākat teriyavillai. nam camūka amaippil pāl
vivakāraṅkaḷaippaṟṟi eḻutuvatē puraṭcikaramāṉatutāṉ. āṉāl veṟum yatārttap
paṭaippu pātip puraṭcitāṉ.
eṉṉaip poruttavarai yla, puraṭci eṉpatu ceyyappaṭa vēṇṭum eṉṟa oṉṟukkākac
ceyyappaṭuvatalla. atāvatu yatārttamāka eḻutappaṭa vēṇṭum eṉpataṟkāka (pāl
vivakāraṅkaḷaip poruttavaraiyil maṭṭum) eḻutuvatalla. camūka amaippu,
stāpaṉaṅkaḷ, paḻakka vaḻakkaṅkaḷ, camayak koḷkaikaḷ ellām
yantiramayamāki vāḻkkaiyiṉ arttamum cutantiramum keṭṭuppōkiṟapōtu vāḻkkaiyil
oru arttattaiyum viṭutalaiyaiyum uṇmaiyaiyum kāṇpataṟku eṭukkum muyaṟcitāṉ
eṉṉaip poruttavaraiyil puraṭciyākiṟatu. anta nilaiyil oruvaṉ pāl vivakāraṅkaḷil
vāḻkkaiyiṉ
maṟṟa tuṟaikaḷil kāṇa muṭiyāta viṭutalaiyaiyum cutantirattaiyum uṇmaiyaiyum kāṇa
muyalalām. āṉāl antap pārvaiyil poṉṉutturai pāl vivakāraṅkaḷaip pāvippatākat
teriyavillai. veṟum yatārttam eṉṟa pārvai maṭṭuntāṉ avarukkuriyatu.
veṟum yatārttattil
pāl vivakāraṅkaḷ kūṭa yantira vicayaṅkaḷāka māṟṟappaṭṭu viṭukiṉṟaṉa. anta
vittiyācattaip poṉṉutturai uṇarntatākat teriyavillai. ataṉāl poṉṉutturaiyiṉ kataikaḷ
nam marapiṉ taṇikkaiyai mīṟi yatārttamāka eḻutappaṭumaḷavukkuttāṉ
puraṭcikaramāka irukkiṉṟaṉa.
yantiramākiviṭṭa vāḻkkaiyiṉ maṟṟa tuṟaikaḷai viṭa pāl vivakāraṅkaḷ koṭukkum
vittiyācattaiyum viṭutalaiyaiyum uṇarttumaḷavukku avai puraṭcikaramāṉavai alla.
eṉavē, pātippuraṭci maṭṭuntāṉ. āṉāl maṟṟa vicayaṅkaḷil ellām oru paṇṭitarākavum
oru
vaitikamākavum oru dogmatist ākavum māṟiviṭṭa poṉṉutturai iṉṉum ōraḷavukku
oru puraṭcivātiyākavum muraḷiyākavum (rebel) terikiṟār eṉṟāl intap pātippuraṭci
kāṭṭum avaruṭaiya pāl vivakārak kataikaḷiṉāltāṉ eṉpataiyum maṟantuviṭak kūṭātu.
atōṭu antap paṇpu
pātip puraṭciyāka maṭṭum terivatu nam aḷavukōl peritākiviṭṭataṉālēyē
eṉpataiyum maṟantuviṭak kūṭātu. yatārttamākap pāl vivakāraṅkaḷaippaṟṟi
eḻutuvatu pātip puraṭciyāy iruppiṉum nam ippōtaiya camūka nilaiyil ataṉ viḷaivukaḷ
periya
viṭutalaiyaiyum cutantirattaiyum ēṟpaṭuttak kūṭiyavai eṉpatai ñāpakattil
iruttikkoḷḷa vēṇṭum. poṉṉutturaiyiṉ 'tī'yiṉ mukkiyattuvam anta vakaiyāṉatu. Tropic
of Cancer pōṉṟa āṅkila nāvalkaḷ eppaṭiyō appaṭi. eṉṉeṉṉa vakaiyāṉa piḻaikaḷ atil
iruppiṉum 'tī' nam eḻuttāḷarkaḷiṉ
muyaṟcikaḷai nacukki amukkikkoṇṭu, nam ilakkiya ulakil niṟkum antap piṟpōkku
'mariyātai'p pārvaiyai uṭaittirukkiṟatu. ataṉāl ēṟpaṭṭuḷḷa viṭutalaiyum,
cutantiramum, putiya marapum oru putiya cakāpttukku, avaṟṟaic cariyākap
payaṉpaṭutta nam eḻuttāḷarkaḷ muyaṉṟāl vaḻi
vakuttirukkiṉṟaṉa. eṉavē, poṉṉutturaikkuriya puraṭci amcam-atu pātip
puraṭciyāy iruppiṉum-intat tuṟaiyiltāṉ terikiṟatu.

poṉṉutturaiyiṉ eḻuttukaḷil teriyum iṉṉōr paṇpu avaruṭaiya tarkkat tiṟaṉtāṉ. illai,
atait tarkkameṉṟu colla muṭiyātu. ataik kutarkkam eṉṟutāṉ colla vēṇṭum. intak
kutarkkattil vārttaikku mukkiyattuvam irukkumē oḻiya vicayaṅkaḷukkum
uṇmaikaḷukkum mukkiyattuvam irukkātu.
ataṉāl vicayattai naḻuva viṭṭuviṭṭu veṟum vārttaikaḷil toṅkikkoṇṭirukkum oru
paritāpa nilaiyil poṉṉutturaiyai aṭikkaṭi pārkka nēriṭukiṟatu. mukkiyamāka
avaruṭaiya kaṭṭuraikaḷil kāṇak kiṭaikkum paṇpu inta vakaiyāṉatu. āṉāl inta vārttai
vittai
īḻattu iṉṟaiya ilakkiyac cūḻalil cellupaṭiyākiṟatākavē terikiṟatu. kāraṇam, iṅkē
ellōrum ataittāṉ ilakkiyat tiṟamaiyākak kaṇikkiṟārkaḷ. ilakkiyap pōrāṭṭaṅkaḷ
perumpālum ittakaiya vicayattai naḻuvaviṭṭa vārttaip pōrāṭṭaṅkaḷākavē irukkiṉṟaṉa.
potuvāka 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷukkup puriyak kūṭiyavai avaiyākattāṉ
terikiṉṟaṉa. āṉāl anta vittai uṇmaiyil poṉṉutturaiyiṉ kaṭṭuraikaḷaip
payaṉaṟṟavaiyākattāṉ ākkiviṭukiṟatu. tarmu civarāmuvukkup patilāka 'eḻuttu'vil
antaḷavukku aḻakāka eḻutappaṭṭa
kaṭṭuraiyil kūṭa vicayam viṭupaṭṭuppōy vārttaikaḷtāṉ miñci niṟkiṉṟaṉa. uṇmaiyil
poṉṉutturai tarmu civarāmuviṉ kaṭṭuraikkup patilaḷikkavillai eṉṟutāṉ collavēṇṭuma.
eppaṭi tarmu civarāmuviṉ 'tī' paṟṟiya kaṭṭuraiyil avacarattālum, āttirattālum,
yatārttattaippaṟṟiya aṟiviṉmaiyālum vicayaṅkaḷ viṭupaṭṭuppōy viṭukiṉṟaṉavō
appaṭiyē poṉṉutturaiyiṉ kaṭṭuraiyil kutarkkattāl vicayaṅkaḷ viṭupaṭṭuppōy
viṭukiṉṟaṉa. tarmu civarāmuviṉ avacaramum āttiramum kalanta kaṭṭuraiyai aṅkam
aṅkamākak
kiḻittirukkalām. āṉāl, antak kaṭṭuraiyil eḻuppappaṭṭa kēḷvikaḷukkup
patilaḷikkāmal poṉṉutturai vēṟu vicayaṅkaḷaippaṟṟittāṉ perumpālum pēcukiṟār.
aiṉsṭīṉ atman - Energy eṉac camappaṭuttiṉārā eṉṟu poṉṉutturai eḻuppiya kēḷvi
mikak kuḻantaittaṉamāṉatu. aiṉsṭīṉukkēṉ
ātmaṉaip paṟṟiya akkaṟai irukka vēṇṭum? eṉavē, atu veṟum arttamaṟṟa kutarkkam.
āṉāl ataṉ vārttai vittai ēṟpaṭuttiya maruṭciyil, maṟṟa tuṟaikaḷukku ēṟpa viññāṉikaḷ
equations pōṭuvatillai, māṟāka maṟṟa tuṟaiyiluḷḷavarkaḷ viññāṉa uṇmaikaḷait
tāṅkaḷē payaṉpaṭuttikkoḷvar
eṉṟa uṇmaikaḷ ellām maṟaintuviṭukiṉṟaṉa.

'naṟpōkku' ilakkiyam paṟṟiya kaṭṭuraiyil, kalāniti caratcantirā mēṟkunāṭṭu
ilakkiyaṅkaḷai nām paṭikka vēṇṭum eṉṟu kūṟiyataṟku etirāka, appaṭiyeṉṟāl mēṟku
nāṭṭavarkaḷ tāṅkaḷ eḻutuvataṟkāka kiḻakkiluḷḷavaṟṟaip paṭikka vēṇṭum eṉṟu
colkiṟārkaḷā eṉṟa arttattil
poṉṉutturai kēṭṭiruppatu avaruṭaiya kutarkkattukku aṭutta utāraṇam. nāval,
ciṟukatai, nāṭakam, ciṉimā pōṉṟa putiya kalai muyaṟcikaḷ kiḻakkiliruppatai viṭa
mēṟkil atikam vaḷarntiruppatāl avarkaḷuṭaiya ciruṣṭikaḷaippaṟṟiya pariccayam
namakku utavum eṉpataittāṉ
kalāniti caratcantirā karutukiṟār. oru ulakap pārvaiyai, veḷiyē talainīṭṭi
maṟṟavarkaḷaiyum pārkka vēṇṭiya oru tēvaiyaittāṉ caratcantirā valiyuṟuttukiṟār.
ataip poṉṉutturai tavaṟaviṭṭuviṭukiṟār. atōṭu piḻaiyāṉa etirk kēḷvi oṉṟaiyum
eḻuppukiṟār. mēṟkē pārkka vēṇṭumeṉṟāl kiḻakkē oṉṟumillai eṉpatalla arttam.
kiḻakkē evvaḷavō irukkiṟatu. atikamākavum irukkiṟatu. kalāniti caratcantirā
kiḻakkāltāṉ atikamāka ākkiramikkappaṭṭirukkiṟār. jappāṉiya kalāccārattai vaittu
avar or
nāvalē eḻutiyirukkiṟār. atōṭu nam nāṭṭu nāṭaka muṟaiyai mēṟkiṉ utaviyōṭu, avar
merukūṭṭi putuppittumirukkiṟār. avaraip piṉpaṟṟit tayārikkappaṭṭa
'naripāṉā' eṉṟa nāṭakattukku poṉṉutturaiyē maṭṭakkaḷappu viḻāvil
iṭaṅkoṭukkavillaiyā?
(inta muṟaiyaip payaṉpaṭuttum kalāniti vittiyāṉantaṉaip piṉṉar 'naṟpōkku ilakkiyam'
kaṭṭuraiyil poṉṉutturai kuṟai kūṟuvatum atēvakaiyāṉa kutarkkantāṉ.) eṉavē, avai
vēṟu, mēṟkē pārkka vēṇṭum eṉpatu vēṟu. mēṟkē pārttāltāṉ, nammuṭaiya
celvaṅkaḷaiyum
nām aṟikiṟōm. nammuṭaiya kuṟaikaḷaiyum tēvaikaḷaiyum uṇarkiṟōm. ataittāṉ
kalāniti caratcantirā kūṟukiṟār. atōṭu mēṟkiluḷḷavarkaḷ kiḻakkaip pārkka vēṇṭum
eṉṟu collāmalumillai. esrā pavuṇṭiṉ putu muyaṟcikaḷ kiḻakkē pārttatiṉ kāraṇamākat
tāṉē piṟantaṉa? jaṅ (Jung) kiḻakkiṉ āḻattaik kūṟavillaiyā? haksli vētāntattai nammai
viṭa atikamāka aḻuttavillaiyā? ippaṭip pala utāraṇaṅkaḷai maṟṟa tuṟaikaḷilum
kāṭṭalām. nam moḻi varalāṟṟiṉ makimaiyaiyē mēṟkattaiyavarkaḷtāṉ namakkuk
kāṭṭikkoṭuttārkaḷ. eṉavē, caratcantirāviṉ pārvai oru ulakap pārvai. nammuṭaiya
pārvai kuṟukiya pārvai. ataṉāl nammaippaṟṟiyē nām aṟiya muṭiyāmal irukkiṟōm.
veṟum marapuk kūccal. āṉanta kumāracāmiyiṉ pārvai ulakappārvai. veṟum marapuk
kūccal alla.
āṉāl poṉṉutturaiyiṉ kutarkkattil ittakaiya uṇmaikaḷukku iṭamillai. kutarkkam eṉpatē
uṇmaiyaippaṟṟiya carccai alla. atu, tāṅkaḷē cariyāṉavarkaḷ eṉṟu eppaṭiyāvatu
nirūpittuviṭa vēṇṭum eṉpataṟkāka ceyyappaṭum, uṇmaiyaik kūṟuvatu pōṉṟa oru
pāvaṉai maṭṭuntāṉ. veṟum vārttai
vittaikaḷukkuriya dogmatism iṉ oru taṉi āyutam intak kutarkkantāṉ.
atikārattaip paṅkiṭa virumpāta kāraṇattāl itu kaiyāḷappaṭukiṟatu. iṉṟaiya carvatēca
araciyal kūṭāraṅkaḷil, mukkiyamāka cīṉa-raṣṣiya takarāṟil, itē kutarkkantāṉ
kaiyāḷappaṭukiṟatu. eṉavē, atu
poṉṉutturaiyiṉ āyutamākavum 'muṟpōkku'k kūṭṭiṉar viḷaṅkikoḷḷakkūṭiya oru
mukkiya cātaṉamākavum iṅku māṟiviṭṭiruppataṟkuriya kāraṇattai
viḷaṅkikkoḷvatu kaṣṭamāṉatalla.

poṉṉutturaiyiṉ eḻuttukaḷ iṉṉōr paṇpai veḷikkāṭṭukiṉṟaṉa. poṉṉutturaikkup pārvai
āḻam avvaḷavu illai eṉṟutāṉ colla vēṇṭum. perumpālāṉa 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷai
viṭa avarukkup pārvai āḻam atikantāṉ. āṉāl nam nāṭṭu 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷiṉ
taram oru
carvatēca aḷavukōlākum eṉṟu yār coṉṉārkaḷ? perumpālāṉa 'muṟpōkku'
eḻuttāḷarkaḷukku muṟpōkku ilakkiyam eṉpatē teriyāta vicayamāka irukkiṟatu
eṉpatu ippōtu eṉakkut teriyavantirukkiṟatu. eṉavē, avarkaḷaik koṇṭu aḷappataip
poṉṉutturai peritākak
karutakkūṭātu. maṟṟa nāṭukaḷil uḷḷa carācari eḻuttāḷaṉukku irukkum pārvai
āḻamkūṭa nam nāṭṭu eḻuttāḷarkaḷukku iṉṉum ēṟpaṭavillai. anta aṭippaṭaiyil
pārkkumpōtu poṉṉutturaiyiṉ nilai tiruptikaramāka illai. eḻutum tiṟamaiyum
caktiyum iruntāl maṭṭum pōtātu. pārvai
āḻamum atē aḷavukku vēṇṭum. Romanticism, extrovert, introvert eṉpavai
ellāvaṟṟaiyum vēṇṭāta mēṟkattaiya vicayaṅkaḷ eṉṟu avar muṟṟāka otukkiviṭuvataik
koṇṭē poṉṉatturaiyiṉ pārvai āḻam eppaṭippaṭṭatu eṉpatai purintukoḷḷalām.
Extrovert introvert eṉpavai tāṅkaḷākavē eḻuppum pārvai.
virivōṭu ñāṉayōkam, karmayōkam, paktiyōkam pōṉṟa nam nāṭṭu
vicayaṅkaḷaiyum iṉṉum atikamāka viḷakkuvataṟkum utavukiṉṟaṉa eṉpaṉa
pōṉṟavaṟṟaip poṉṉutturai tavaṟaviṭṭirukkiṟār. avaruṭaiya pārvaiyiṉ tarattukku atu
ōr utāraṇam. iṉṉumōr utāraṇamāka
avaruṭaiya 'nūṟu malarkaḷ malaraṭṭum' eṉṟa mācē tuṅkiya koḷkaiyaik kāṭṭalām.
cīṉāvil 'nūṟu malarkaḷ' naṭaimuṟaikku varāta veṟum culōkamākattāṉ
māṟiviṭṭirukkiṟatu eṉpataip poṉṉutturai uṇarattavaṟiviṭukiṟār. atōṭu 'nūṟu
malarkaḷ' eṉpatu uḷḷaṭakka
vittiyācaṅkaḷaiyum karuttu vittiyācaṅkaḷaiyum maṭṭum kuṟippatāy iruntāl
ataṉmūlam ilakkiya vaḷarcci piṟakkātu eṉpataiyum avar tavaṟaviṭṭirukkiṟār. atu
veṟum ēmāṟṟuvittai, vārttai vittai. āmām. poṉṉutturaikkup pārvai āḻam pōtātu
eṉṟutāṉ colla vēṇṭum.
oppiṭṭup pārkkum ōr ulakap pārvai avariṭam iṉṉum tiruptikaramāka vaḷaravillai.
avariṭam irukkum eḻuttut tiṟamaikkum caktikkum ēṟpa avaruṭaiya pārvai āḻam
vaḷaravillai. ataṉāltāṉ perumpālum avar ceyyum cōtaṉaikaḷ ellām
'vaṇṇamalar'kaḷākavum 'mattāppu'kaḷākavum
ceyaṟkaiyāka māṟiviṭukiṉṟaṉa. ataṉāltāṉ avaruṭaiya kataikaḷil pala, ellāmalla, atu
mukkiyam - kīṟal viḻunta kirāmapōṉ naṭai pōṉṟākiviṭṭa oru ceyaṟkaiyāṉa eḻuttu
naṭaiyaiyē taṅkaḷ muḻu palamākavum āyutamākavum ākkikkoḷkiṉṟaṉa. āṉāl,
naṭaiyaip
paṟṟiya intak kaṭaicip paṇpu poṉṉutturaikku maṭṭum uriya oṉṟāka irukkāmal
iṉṟu nam īḻattu ilakkiya ulakukkē uriya oru potup paṇpāka māṟiyiruppatāl
atai iṉṉum virivāka viḷakkuvatu nallatu.

poṉṉutturai taṉ eḻuttu naṭaiyaic cantarppattukku ēṟṟavitattil, kataikaḷukku ēṟṟa
muṟaiyil, māṟṟak kūṭiyavar. maṟṟa enta īḻattu eḻuttāḷaṉukkum illāta antat tiṟamai
avarukkuṇṭu. āṉāl vara vara avaruṭaiya naṭai eṉṟu muttirai patippikkum nōkkattil,
atiltāṉ taṉ muḻut tiṟamaiyum irukkiṟateṉṟa
nampikkaiyil poṉṉutturai oru ceyaṟkaiyāṉa eḻuttu naṭaiyaittāṉ vaḷarttu varukiṟār eṉṟu
terikiṟatu. eṉṉaip poruttavaraiyil atu avaruṭaiya pārvai āḻamiṉmaiyiṉatum putiya
paṇṭitattiṉatum muttiraiyākavē paṭukiṟatu. poṉṉutturaiyiṉ uṇmaiyāṉa muttiraiyaik
kāṭṭum naṭai, avaruṭaiya ciṟukataikaḷāṉa 'oḷi', 'niḻal', 'paṅkam', 'mēyccal'
pōṉṟavaṟṟil kaiyāḷappaṭṭuḷḷatutāṉ. avaruṭaiya paḻaiya kaṭṭuraikaḷil varum
avarukkē uriya naṭaivaṉmaiyaip pōl (kaṭṭuraikaḷil kutarkkam vēṟu, naṭai
vēṟu) ciruṣṭi ilakkiyattukkuriya avarukkē
contamāṉa iyaṟkaiyāṉa kalaiyum kaṭṭukkōppum niṟainta naṭai intak kataikaḷil
irukkiṟatu. 'paṅkam' poṉṉutturaiyiṉ uccaṅkaḷil oṉṟu. itaṟku māṟāka 'tī', 'vīṭu'
pōṉṟavaṟṟil varum eḻuttu naṭai ceyaṟkaiyākavē niṟkiṟatu. āṉāl intac ceyaṟkaiyāṉa
naṭaiyiltāṉ
poṉṉutturaikku atika viruppamum, taṉ muḻu palamum taṅkiyirukkiṟatu eṉṟa
eṇṇamum. ataṉāl ataṉ cāyal illāta entak kataiyumē avar eḻutavillai eṉṟu kūṭac
collalām. āṉāl atu atikamākap pōy atuvē muḻuk kalaiyākavum keṭṭittaṉamākavum
karutappaṭum kataikaḷaittāṉ nāṉ iṅku kuṟippiṭa
virumpukiṟēṉ. ippō avaratu kaṭṭuraikaḷilkūṭa inta naṭai toṟṟiviṭṭiruppatākat
terikiṟatu. 'marapupaṟṟi oru nōkku' anta vakaiyāṉatu. poṉṉutturaiyiṉ palamum
palavīṉamum avaruṭaiya naṭaiyiltāṉ irukkiṉṟaṉa eṉṟu civakumāraṉ eḻutiyapōtu inta
naṭaiyaittāṉ
karutukiṟār eṉṟu niṉaikkiṟēṉ. āṉāl inta naṭaiyil avaruṭaiya muḻup palavīṉantāṉ tokki
niṟkiṟatu. poṉṉutturaiyiṉ palam avaruṭaiya naṭaiyil irukkiṟateṉṟāl, atu 'paṅkam'
pōṉṟa ciṟukataikaḷil kaiyāḷappaṭṭuḷḷa naṭaiyilākattāṉ irukka vēṇṭum. maṟṟatil alla.
'vīṭu' eṉṟa kuṟunāvalil varum naṭai avaruṭaiya muḻup palavīṉattiṉ muttirai.

kataikaḷil varum poruḷukkum cantarppattukkum ēṟṟavakaiyil naṭaiyai māṟṟalāntāṉ.
'paṅkam' kataikkuriya mika iyaṟkaiyāṉa kalai cērnta naṭaiyai maṟṟa
poruḷkaḷai viḷakkum kataikaḷukku, avaṟṟukkēṟṟa vakaiyil māṟṟalām eṉpatai nāṉ
maṟukkavillai. āṉāl poruḷukkēṟṟa
vakaiyil māṟṟappaṭṭirukkiṟatu eṉṟu collappaṭum iṭaṅkaḷil ellām perumpālum itē
vakaiyāṉa ceyaṟkaiyāṉa naṭaitāṉ varukiṟatu eṉpataik kavaṉikka vēṇṭum. pāl
vivakāraṅkaḷai viḷakkum 'tī', peḷatta tattuvaṅkaḷaik kūṟa muyalum 'vīṭu', maṟṟa
karuttukaḷaik kāṭṭa muyalum uruvakak
kataikaḷ ellāvaṟṟilumē atē naṭaitāṉ. kaṭaiciyil 'marapu paṟṟi oru nōkku' eṉṟa
kaṭṭuraiyilum atē naṭaitāṉ. eṉavē, ittakaiya naṭai varum kataikaḷil kataikkēṟṟa
vakaiyil poṉṉutturai taṉ naṭaiyai māṟṟukiṟār eṉpatai viṭa inta vakaiyāṉa naṭaiyaittāṉ
taṉ ciṟanta naṭaiyākak karutukiṟār eṉpatutāṉ niccayamākiṟatu. itu oru ceykaiyāṉa
kaṟpaṉāvāta naṭai. civakumāraṉ kuṟippiṭṭatupōl kuṟiyīṭukaḷaiyum, maṉōviyal
rītiyil varum aṭimaṉa veḷiyīṭukaḷaiyum kāṭṭuvataṟkākak kaiyāḷappaṭāmal,
veṟum
vārttai jōṭaṉaiyākavē kaiyāḷappaṭukiṟatu. poṉṉutturaiyiṉ kaṭṭuraikaḷil varum
kutarkkattukkum inta naṭaikkum oru potuvāṉa paṇpuṇṭu. avai iraṇṭum
avaruṭaiya putup paṇṭitattukkuriya muttiraikaḷ. vicayaṅkaḷai naḻuvaviṭṭu
vārttaikaḷil, vārttai vittaiyil toṅkum
oru paṇpu. cintaṉaiyil āḻattāl, pārvaiyiṉ putiya kōṇattāl, taṉpāṭṭilēyē naṭai kalaiyai
eṭukkāmal, cintaṉaiyiṉ āḻamiṉmaiyum, pārvaiyiṉmaiyum, putumaiyiṉmaiyum taṅkaḷai
maṟaikku mukamāka inta vārttai jōṭaṉai naṭaiyaik kaiyāḷkiṉṟaṉa. 'tī'yil
varum inta vārttai jōṭaṉaiyai oruvāṟu poṟuttukkoḷḷalām. mutal mutalākap pāl
vivakāraṅkaḷai antaḷavukkup payaṉpaṭutti oru nāval eḻutip puraṭci ceyyum
muyaṟci, taṇikkaiyiṉ piṭiyiliruntu tappuvataṟkāka, appaṭi oru kalai maruṭciyaik
kaiyāṇṭatil kāraṇam irukkiṟatu.
āṉāl ippō poṉṉutturaiyiṉ 'paṅkam' eṉṟa kataiyaip paṭikkumpōtu 'tī'yiṉ naṭai
taṇikkaiyiliruntu tappuvataṟkuk kūṭat tēvaiyaṟṟatākavē terikiṟatu. 'paṅkat'tiṉ
naṭaiyil 'tī' eḻutappaṭṭiruppiṉ ataṉ taram iṉṉum uyar iṉṉum uyarntirukkum.
eṉṟālum 'tī' uḷḷaṭakkat taṉmaiyāl oru marapu
uṭaippu. atōṭu ataṉ eḻuttu naṭaiyum atōṭēyē niṉṟuviṭṭiruntāl ataṉ kuṟai
peritākat terintirukkātu. āṉāl poṉṉutturai anta naṭaiyaiyē taṉ muḻu muttirai
potinta naṭaiyākak karuti vēṟu kataikaḷai eḻutumpōtutāṉ vivakāram mukattil
aṟaivatupōl
muṉṉukkut teriyavarukiṟatu. 'vīṭu' ōr utāraṇam. 'vīṭu' poṉṉutturaiyiṉ palvēṟu
akkaṟaikaḷiṉ parappu vittiyācattaik kāṭṭum or katai. pāl vivakāraṅkaḷ toṭṭu
peḷatta tattuvaṅkaḷ varai ellai tāṇṭum oru parappu. anta vakaiyil atu
mukkiyamāṉatu. āṉāl paḻaiya kataip
poruḷaip paḻaiya mātiriyē tarumpōtu uḷḷaṭakkattil putumaikkup patilākap
puḷipputāṉ miñcukiṟatu. ōr uḷḷaṭakka varaṭci. āṉāl anta varaṭci vēṟu palavaṟṟai
veḷivanta utavukiṟatu. 'tī'yil varum uḷḷaṭakkap puraṭci naṭaiyiṉ kuṟaiyai mēvi
niṉṟu
maṟaittuviṭukiṟateṉṟāl 'vīṭu'vil varum uḷḷaṭakka varaṭci eḻuttu naṭaiyiṉ
kuṟaiyaiyum viḷamparappaṭuttuvatōṭu attakaiya ceyaṟkaiyāṉa vārttai jōṭaṉaiyil
poṉṉutturai taṉ kataikaḷai niṟuva muyalvataṟkuriya kāraṇattaiyum
kāṭṭiviṭukiṟatu.

'vīṭu'paṟṟi vimarcaṉam ceyta kaṉaka centinātaṉ kūṟum ōr karuttu poṉṉutturaiyiṉ inta
vārttai jōṭaṉaikkuriya kāraṇattai viḷakka utavum. paḻaiya kataikaḷaip paḻaiya
mātiriyē koṭukka vēṇṭum, appaṭik koṭuppatutāṉ poṉṉutturaiyiṉ nōkkamākum
eṉṟu
kūṟum kaṉaka centinātaṉ paḻaiya kataikaḷaip putiya pārvaiyil allatu putiya
viyākkiyāṉattil eḻuta vēṇṭum eṉṟu kūṟum vimarcakarkaḷaic cāṭavum ceykiṟār. itu
muḻup piḻaiyāṉa vātam. āṉāl poṉṉutturaiyiṉ nōkkattaik kūṟum vakaiyil atu
cariyāṉatākavē
irukkiṟatu. poṉṉutturaiyiṉ tavaṟum palavīṉamum avaiyētāṉ. poṉṉutturaiyiṉ pārvai
āḻam pōtātu eṉṟu muṉpu kuṟippiṭṭēṉ. antap paṇputāṉ intak kuṟaikaḷukkuriya
kāraṇam. pārvai āḻamō maṉōviyal uṇmaikaḷaippaṟṟiya pariccayamō pōtātapaṭiyāl
putu viyākkiyāṉattil, putukkōṇaṅkaḷil poṉṉutturaiyāl eḻuta muṭivatillai. ātaṉāl avar
avaṟṟai maṟaippataṟku ittakaiya vārttai jōṭaṉaiyaik kaiyāḷkiṟār. paḻaiya kataikaḷaip
paḻaiya mātiriyē tantu inta vārttai jōṭaṉaiyāl avaṟṟukkup putumai
koṭukka muyalkiṟār. itu ṭekṉik kalaril piramāṇṭamāṉa kāṭcikaḷōṭu paṭam
eṭuppatāl maṭṭum paṭattil kalaiyaip pukuttiviṭalām eṉṟu niṉaippatai okkum. āṉāl
uṇmaiyil inta muṟai cātāraṇa makkaḷaip piramikka vaikkumē oḻiya kataikaḷiṉ
kalaiyai
uyarttuvatillai. The Commandments, Ben Hur eppaṭiyō appaṭi. atē vakaiyāṉa
veṟum jālam. vittai. poṉṉutturaiyiṉ kataikaḷil vārttai jālam - intap paṭaṅkaḷil kalar
jālam, kāṭci jālam avvaḷavutāṉ. āṉāl cātāraṇa makkaḷai avaitāṉ piramikkavaikkiṉṟaṉa!
Breathless, Savage Eye,
La Dalce Vita. Judgement at Nuremburg, apparajito pōṉṟavaṟṟiluḷḷa
kalaittēkkamum uruva amaippum puraṭcikaḷum uḷḷaṭakkac ceṟivum Ten
Commandments Ben Hur pōṉṟavaṟṟil illai eṉpatu cātāraṇa makkaḷukkut
terivatillai. poṉṉutturai inta iraṇṭu vakaiyāṉa kataikaḷaiyum eḻutukiṟār. āṉāl
uṇmaiyāṉa
kalai eṅkē irukkiṟateṉṟu avarukkē terivatillai. avarukku ṭekṉik kalaril mōkam,
'ciṅkamukak kātalaril koṅkai cārtti niṉṟāḷ' eṉṟa toṭaraip poṉṉutturaiyiṉ eḻuttu
naṭaikku utāraṇam eṉṟu racikkiṟār kaṉaka centi. evvaḷavu pakkuvappaṭāta racaṉai!
vaḷariḷam
paruvattil nāṉ eḻuti eṉakkuḷḷēyē makiḻnta kātal kavitaikaḷaittāṉ anta aṭi eṉakku
niṉaivūṭṭukiṟatu. atē vaḷariḷam paruvattu racaṉai! intac ceyaṟkaiyāṉa naṭaikku
aṭippaṭaik kāraṇam poṉṉutturaiyiṉ pārvai āḻam pōtātu eṉpatē. ataṉāltāṉ cātāraṇa
aṉṟāṭa vāḻkkai
vicayaṅkaḷaippaṟṟi avar eḻutum kataikaḷ ('oḷi,' niḻal,' 'paṅkam,' mēyccal')
poṉṉutturaikkē uriya muttirai peṟṟu kalaic ceṟivu mikunta naṭaiyōṭu miḷira,
pārvai āḻattaiyum putiya viyākkiyāṉaṅkaḷaiyum kōrum maṉōviyal, tattuvak kataikaḷ
vārttai
jōṭaṉaiyai maṭṭumē nampi veṟum ceyaṟkaiyāṉavaiyāy vīḻntuviṭukiṉṟaṉa.

poṉṉutturaiyiṉ piḻaiyāṉa naṭaiyai intaḷavukku ārāyntataṟku iṅku kāraṇam irukkiṟatu.
poṉṉutturaiyiṉ itē piḻaiyāṉa eḻuttu naṭaiyētāṉ iṉṟaiya īḻattu eḻuttāḷarkaḷiṉ potuvāṉa
naṭaiyāka māṟiviṭṭirukkiṟatu eṉpatutāṉ atu. mukkiyamāka 'muṟpōkku' iḷam
eḻuttāḷarkaḷ attaṉai vērum apinayikkum naṭai inta naṭaiyētāṉ. ilakkiya vimarcaṉam
eṉpatu iṅkē nallatōr vaḷarcciyaṭainta nilaiyiliruntāl inta eḻuttu naṭaiyaippaṟṟi
maṭṭumē pala nūlkaḷ eḻutappaṭṭirukkalām. āṉāl appaṭi oru vaḷarcciyaṭainta
nilaiyai irupatu irupattaintu varuṭaṅkaḷukkup
piṉtāṉ iṅku etirpārkkalām pōlirukkiṟatu. eṉavē, ticai kāṭṭum mukamāka,
mātirikkākac cila utāraṇaṅkaḷai iṅku tara virumpukiṟēṉ. āṉāl iṅku ivvaḷavu
pōtum. ivaiyellām orē mātiriyāka iruppiṉum ivaṟṟai eḻutiyavarkaḷ palar.
vēṇṭumeṉṟē
pantikaḷōṭu cērttu avaṟṟai eḻutiyavarkaḷiṉ peyarkaḷaip pōṭāmal viṭṭuviṭukiṟēṉ.
avaṟṟukkuriya oṟṟumaiyai appaṭik kāṭṭalām eṉpatu eṉ eṇṇam. ivaṟṟai
eḻutiyavarkaḷ poṉṉutturai ('tī,' marapupaṟṟiya oru nōkku'), nīrvaip poṉṉaiyaṉ
('niṟaivu'), yō.peṉaṭikṟ
pālaṉ ('kuṭṭi') marutūr kottaṉ ('oḷi'), em.ē.rakumāṉ ('palam'), kā.makēntiraṉ
('vaṭikāl'), ce. yōkanātaṉ ('kalaiñaṉ'), akastiyar ('ñāṉōtayam'). poṉṉutturaiyiṉ
pantikaḷ mūṉṟu iṭaikkiṭai cerukappaṭṭuḷḷaṉa. avaṟṟuḷ iraṇṭu oru kataiyil
varupavai. oṉṟu oru kaṭṭuraiyil varuvatu. inta vakaiyāṉa
eḻuttu naṭaiyiṉ 'cūṭcuma'ttai viḷakkak kaṭaiciyākak kāṭṭappaṭṭuḷḷa pantiyil
varum oru vārttai maṭṭum pōtumāṉatu - 'ūṟṟai.'

'akastiyar'. ō! intap pantiyiṉ āciriyar avarētāṉ. (tamiḻ vaḷarkkum putiya
kuṟumuṉi) 'ūttai' eṉpataṟkup patilāka 'ūṟṟai' eṉṟu oru taramalla mūṉṟu taram atē
pantiyil pāvikkiṟār. ēṉ? inta eḻuttu naṭaiyiṉ mavucu atutāṉ. illai. 'cūṭcumam'.
vicayattai viṭṭu veṟum vārttaikaḷai aṭukki atuvum
'pirāṇṭi' 'kirāṇṭi' eṉṟu ōr acātāraṇa ōcaiyai eḻuppum vārttaikaḷai aṭukki, kalaiyaic
cērppatāka oru maruṭciyai ēṟpaṭuttum mūṉṟāntara kaṟpaṉāvātantāṉ itu. veṟum
ceyaṟkaittaṉam.

"eṉ viḻikaḷil vāḷvīccuk kāṭṭi avaḷaip pārkkat toṭaṅkukiṟēṉ. eṉ itaḻkaḷil lākirip
pukaikaḷiṉ karumai paṭiyātu, kaṉṉimaip pacumaiyuṭaṉ viḷaṅkum itaḻkaḷil,
vāyppuṟṟil vācam ceyyum nākattiṉ talaiyaik kiṭatti..... ētō paripāṣaip parimāṟṟam
naṭaipeṟukiṟatu. kavaṉikkavillaiyā? kuruṭiyalla. pēcāta kaṇkaḷ. avaruṭaiya itaḻkaḷ
iḻukkappaṭṭa nēr varaikkōṭṭiṉaippōl neḷiyāmal, puraḷāmal, alaiyāmal cilaiyil patitta
paḷapaḷa itaḻkaḷaip pōla, ōviyattil ciṟaippaṭṭa nerupput tuṇṭukaḷaip pōla.... utaṭṭuc
cāyam appiya veḷḷaikkāricciyiṉ itaḻkaḷaip pō...."

(1)

"anittiya ulakil nittiya aḻakiṉai vaṭiveṭuttuviṭum vēṭkaiyil maṉataip putaittu,
svappaṉalōkattil mitakkum uṇarcciyil avasttaippaṭṭu, vaṇṇak kuḻampukaḷil tōyntu,
kāyntu, oṭṭiya mayirkaḷaik koṇṭa tūrikaiyuṭaṉ cilaiyāka niṉṟa avaṉai
aḻaippatu yār....? māyai
maṟaintu, akkiṉiyil urukiya meḻukākat tacaip piratēcaṅkaḷ pacai ularntu-veṟum
elumpuk kūṭu....! ivvaḷavu kālamum aḻaku eṉṟu taṉ kaṟpaṉaip pacaḷaikaḷaiyellām
varaṭṭi vaḷartta aṟuvaṭai elumpukkūṭu.

cūṉiyattiṉ cūṉiya viḷimpāy cūṉiyamuṟṟa maṉakkiṟakkam caṟṟē viḻippukkoḷḷa...."

(2)

"tāmiram kalanta taṅka vikkirakam pōṉṟa mēṉi. taḷir koṭivākkil ocintu ocintu
naṭakkum antac cekkac civanta mēṉiyil iṟukak kaṭṭappaṭṭa kuṟukkai,
kuṟukkaikku mēlākat terinta cataip pirāntiyam, moḻumoḻuveṉṟu...."

(3)

"mēleḻuntu kumuṟum āttirap piḷampukaḷ, narumpalil cuvālaiyiṭa kālkaḷ taraiyai
urāyntu aḻuttukiṉṟaṉa. antarātmāvuḷ oru pāva kāriyattai nērē niṉṟu pārkkum
kuṟṟa uṇarvu visvarūpameṭukkiṟatu...."

(4)
"maṉam mēṭai, aṅku kēḷvikaḷ nittirai muṟintu eḻuntu āṇi aṟainta pātaraṭcaikaḷil ēṟi
niṉṟu kūttiṭukiṉṟaṉa. avai kēḷvikaḷalla, kēṭṭavarkaḷukku avai kēḷvikaḷtāṉ. āṉāl
avarukku kōrvaiyāy neḷiyum puḻukkaḷ. aṭuttavar vāyil yōcaṉaiyaṟṟu, tiṭīr tiṭīr
eṉap puṟappaṭṭa
vārttaik kuvaikaḷukku taṉakkuḷ tāṉē mattāppu varṇa arttaṅkaḷai jaṉittu, avaṟṟiṉ
kūṭṭil uyir koṭuttirukkiṟār. avai appa appa veṟikoḷḷum kūttāṭikaḷ...."

"aciṅkamāy mukam māṟa vāyai aruvaruppil iḻittu talaiyaic carittu veṭṭi
vārttaikaḷaip paṟkaḷil naṟukkiṉār..."

"maṉakkotippil tiraṇṭu puraṇṭu nākkiṉ teṟippil uruppaṭṭu utaṭukaḷil
pōriṭṭa vārttai..."

(5)

"nittiya nimmatikku ācaippaṭṭu, alai kāṟṟuc carukāy alaikiṟēṉ. vētaṉai eṉṟa -
ēmāṟṟam (iḻanta iṉpattiṟka nāṉ cūṭṭum peyar) eṉṟa cuṭu maṇalil, uḷḷattiṉ viḷimpiṉ
jaṭattiṉ cūṭcumat taṉmaikaḷilellām, pōliyāka, nicameṉṟa mayakka niḻaṟ kāṭciyai,
alaipāyccum kāṉal
nīrai iṉṉum nampikkoṇṭē naṭakkiṟēṉ. pacuntaraikaḷum nīrūṟṟukaḷum eṉṟu nāṉ
kaṟpittavaiyellām, cuṭumaṇaliṉ cūṉya veḷi. karaiyē teriyāta cuṭumaṇaliṉ cūṉyaveḷi.
ētō niṉaivukaḷil - iraitēṭum tōḻiyiṉ pāvattuṭaṉ nāṭkaḷai uruṭṭikkoṇṭu, vāḻkkai
vaḻiyil oṇṭip pirayāṇattil īṭupaṭṭirukkiṉṟēṉ...."

(6)

"ūcimallikaip pūviṉ vāciyil neruppukkucciyiṉ nuṉiyil tīyiṉ nākku paratam payilkiṟatu.
āṭal aṇaṅkai āliṅkaṉikkat tuṭikkum nāyakaṉē pōla veṭiyiṉ mukaiyiṟ tiri...."

"tantaiyaiyum taṉaiyaṉaiyum iru antaṅkaḷil cumantukoṇṭu, paṉṉiraṇṭu āṇṭukaḷai
aṉāyācamāka utaṟiviṭṭa mutumai ilacciṉaikaḷ karīmiṉ ciṭcaiyil maṟaivu
koṇṭirukkum perumitattil mārkkaṇṭēya varam peṟṟa maṅkaiyiṉ tarukkuṭaṉ tōṇi
vaḻukkic celkiṟatu..."

(7)

"maṇṇiṉ ceḻippuc ciṉaippil, aṉupava vēr iṟakki, āṉālum avāntara veḷiyilē eṇṇa ilaikaḷaip
parappi, kaṟpaṉaic cukattilē tiḷaittu - taḷir tavippil viṇṇōkkip putiya kaṟpaṉaikaḷ kālac
cuḻaṟciyilē paḻuttu, pūṭṭaṟuntu puḻutiyilē ulara;.... mīṇṭum putiya tuḷirkaḷum
putiya kaṟpaṉaikaḷum, kaṟpaṉai ilaikaḷum, ilaik kaṟpaṉaikaḷum.... oṉṟiṉ oṉṟiṟku
maṟṟatiṉ iṇaippuk kūṭak kaṟpaṉaitāṉ...."

(8)

"meḻukuvartti camaittuḷḷa vēḷvik kuṇṭalattilē jaṉittu, iruṭpāḷattaip piḷantu, ceṉṉiyilē
īspara nāmattait tāṅki, tiyāṉap polivuṭaṉ, cuṭar pirakācittukkoṇṭiruntatu...."

(9)

"paṭciyum veṭittu, ataṉ maiyamāṉa itayamum veṭittatu. irattam veḷḷak kāṭāki,
ulakattai ataṟkuḷ amiḻttukiṉṟatu. amuṅki pirāṇāvastaippaṭukiṉṟatu ulakam. iratta
veḷḷam uṟaintu pāḷam pāḷamāy veṭikkiṟatu. ovvoru irattap pāḷamum ovvoru
maṉitat talaiyāka māṟukiṟatu.
carukiṉ paṭciyil, paṭciyiṉ itayattil, itayattiṉ irattattil, irattattiṉ pāḷattil maṉitat talaikaḷ
vaḷarkiṉṟaṉa. eṇṇa iyalāta talaikaḷ. eṟumpu veḷḷattaiyum viñcum talaikaḷ.
piṇṭamaṟṟa veṟum talaikaḷil āravāram. antat talaikaḷukkut talaivaṉāka ōr elumpuk
kūṭu! cāyalil ōviyattaip piḷantu,
aḻakiṉ aḻakiyāy tikaḻnta taṅkaniṟat taṉakkaṭṭukkāriyiṉ elumpuk kūṭā?
elumpuk kūṭu avaṉ muṉṉāl niṇa neṭil nāṟum cirippuṭaṉ niṟkiṟatu."
(poṉṉutturaiyiṉ 'kumiḻ' alla.)

(10)

"kulaintaviḻntu vaḻiyum avaḷiṉ nīḷak karuṅkūntalai uṇāvip pārkkiṟār. atu avaḷ
mutukup puṟamāka vaḻintu kiḻinta ūṟṟaip pāvāṭai viḷimpu varai toṭṭu niṟkiṟatu.
eṇṇaic cikkalāl kākak kūṭākat tiraṇṭirukkum ūṟṟaic caraṭukaḷ. kaḻuttiṉ vaṭṭa
varikaḷai maṟaittuk
kīlakam viṭṭut terikiṉṟaṉa. pacikkaḷaiyiṉ mikutiyāl naiyittu avaḷ mukattiliruntu
caḷiyum viyarvait tuḷikaḷ anta ūṟṟaic callaṭaikaḷait turaṭṭik kīḻē taḷḷi neñcuc
caṭṭaikkuḷḷē caraṇākatiyaṭaiyac ceykiṉṟaṉa...."

(11)

ivaṟṟai viṭa nalla utāraṇaṅkaḷai itil akkaṟaip paṭṭavarkaḷ tēṭi eṭukkalām. iṉṟu
veḷivarum perumpālāṉa kataikaḷil taṭṭuppaṭupavaiyellām avaiyākattāṉ irukkum.


5. 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷiṉ aruvarukkattakka kāṭcikaḷ

itē ōcaiyiṉ tēvaikkākattāṉ ivarkaḷuṭaiya perumpālāṉa kataikaḷil aruvarukkattakka
kāṭcikaḷ atikamāka iṭam peṟukiṉṟaṉa. 'pirāṇṭi', 'virāṇṭi' eṉṟa coṟkaḷaip pōl 'cīḻ',
'pīḻai' eṉṟa coṟkaḷum avai campantappaṭṭa kāṭcikaḷum varṇaṉaikaḷum
ivarkaḷuṭaiya kataikaḷil
atikamāka varukiṉṟaṉa. mukkiyamāka 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷ eṉṟu
collappaṭupavarkaḷiṉ kataikaḷil ivai atikam. utāraṇattukku cila.

"neñcup paṟkaḷ narumpukiṉṟaṉa. vīṭṭu vācakaṅkaḷilē ilaiyāṉ moykkum malat
tuṇukkukaḷum, jala vaṭicalkaḷiṉ vaṭukkaḷum, aḻukiya patārtta aḻukalkaḷum nittiya
vācamākiviṭṭaṉa. cikkup piṭitta talaimayirōṭu pīḻai cāṟum kaṇkaḷait tuṭaittuk
koṇṭu avar muṉpāka oru
piḷḷaittācci kuḷḷavāttuppōl acaintu naṭantu varukiṉṟāḷ. aṅkaṅkaḷai mūṭa muṭiyāmal
mēlum kīḻum kiḻiyuṇṭum naintum aḻukkil tēyntu kiṭakkiṉṟatu avaḷuṭaiya āṭai.
kaṭavāy avintu, vīṇīr paṭintu kāyntuviṭṭa ayaṟup porukkukaḷ vāy acaivil
utirkiṉṟaṉa."

(ce.yōkanātaṉ -
'kalaiñaṉ')

"kaṇ etirē oru maram. cāvil caṅkamittu, moṭṭai paṟṟi ammaṇamāṉa cuḷḷik
kiḷaikaḷait tāṅki niṟkiṟatu. cuḷḷikkiḷai nakattil taṉṉan taṉiyaṉāka oru caruku tuṭittu
naṭuṅkic cuḻalkiṟatu. anittiya aḻakiṉ alaikkaḻivu.

pīḻai cēr kaṇkaḷuḷ pīṟiṭṭeḻum aticayam...... elumpukkūṭṭiṉ ōṅkārac
cirippu.....elumpuk kūṭu, tacaippiṭippaṟṟa veṟum elumpukkūṭu vāyait
tiṟakkiṟatu. tacai ukki utiram vaṟṟa, varaṇṭu eñcum elumpukkūṭā kalai?"

(nīrvaip poṉṉaiyaṉ - 'niṟaivu')

"stiramāṉa veṟuppiṉ valatu pāricattil oṭṭi maṉattil ilai arikkum eṇṇap
puḻu. atu mayir muḷaitta puḻu..... vārttaikaḷil vaḻintu kaḻinīr uṭpukuntu cīḻāki
mañcaḷāyk kaṭṭipaṭṭu, neñcukaḷ cikkik kotikkiṉṟatu........

........kālam kālamāy vārttaikaḷum, ceykaikaḷum, niṉaippukaḷum maṉa uḷ mutukil
moḻi moḻiyāy, kaṇuk kaṇuvāy nōṇṭi, tōl kāyntu, uḷ maṉaintu muraṭuppaṭum
kāyaṅkaḷai niṉaiviṉ viralkaḷāl mīṇṭum nacippataṉ viḷaivāy mukam viṉāṭikku viṉāṭi
varampu
kaṭṭi allaluṟuvatu kaṇṇīr".

(peṉaṭikṟ pālaṉ
- 'kuṭṭi')

ivai cilarukku paccai yatārttamākap paṭalām. āṉāl appaṭip paṭṭāl anta yatārttam
paṭṭiṉattaṭikaḷukkum peḷatta eḻuttāḷarkaḷukkum cila putiya existentialists
eḻuttāḷarkaḷukkuriya yatārttam. vāḻkkaiyaiyum maṉitaṉaiyum avaṉatu uṭal
valimaiyaiyum āmōtippatākac collappaṭum 'muṟpōkku'
yatārttatukku ivai muraṇāṉavai. atāvatu avarkaḷuṭaiya culōkappaṭi ivai decadent
āṉa vicayaṅkaḷ, varṇaṉaikaḷ. nammuṭaiya muṟpōkkuk kuñcukaḷukku inta
vittiyācaṅkaḷ teriyumā? cari, ivai vēṟu ticaiyil vaḷarkkappaṭa vēṇṭiyavai.
avaṟṟaip paṟṟiya vicāraṇaiyai itōṭu
niṟuttiviṭṭu tirumpavum inta vakaiyāṉa naṭaiyiṉ 'cūṭcuma'ttukku varalām.

'cūṭcumam' muḻutum akastiyariṉ 'ūṟṟai'yil tokki niṟkiṟatu. illai veḷippaṭaiyākavē
niṟkiṟatu. ūttai eṉpatu ūṟṟaiyāka ēṉ eppaṭi māṟukiṟatō appaṭiyē, atē kāraṇattukkāka
maṟṟavaiyum taṅkaḷ ōcaiyaiyum uruvattaiyum māṟṟikkoḷkiṉṟaṉa. ataṉ kāraṇamāy
iraṇṭu
vārttaikaḷil collappaṭum vicayaṅkaḷkūṭa aṉāvaciyamāka aimpatu vārttaikaḷāka
iḻukkappaṭukiṉṟaṉa. āṉāl miñcuvatu arttamalla. veṟum olik kūṭṭaṅkaḷaik kēṭkum
oru paritāpa nilaitāṉ. āṉāl atutāṉ ivarkaḷukkuk kalaiyāka māṟi oru maruṭciyaik
koṭukkiṟatu. 'avaṉ
yōcittāṉ' eṉṟa cātāraṇa uṇmai ceṉṉikkuḷ jaṉittu, kapālattiṉ narampukaḷai utaittu, itaya
veḷiyil kuḷampōcai taṉṉai maṟantu......' eṉṟu muṭivillāta vārttaic cilampāka
māṟiviṭukiṟatu. nāṉ caricature paṇṇukiṟēṉ eṉṟu niṉaikkat tēvaiyillai. inta naṭaiyaip
periyatōr cātaṉaiyāka matippiṭuvatupōl, ataṟkōr periyatōr cātaṉaiyāka
matippiṭuvatupōl, ataṟkōr utāraṇamākak 'kuṭṭi' eṉṟa kataiyiṉ aṭṭaiyil
acciṭappaṭṭirukkum ōr vacaṉattaip pārttāl pōtum.

"avaṉ kēḷviyiṉ uḷ varṇam nīḷiya varṇam nīḷiya cuṭaril avaḷ maṉa ōṭu veṭittu,
nakam muḷaitta kōḷa uyir pituṅki, atuvum accuṭaril avinta tuṭippil uruṇṭu,
vāḻkkaiyiṉ kāy muṉaikaḷai naka muṉaikaḷāl kiḷaṟi, kiḷaṟi aḷavil taṉakkuḷ tāṉē aḻintu,
kāṟṟiṉ caṭamāyk kaṇatip
paṭṭu, paṭṭam āṭi neñcu veḷiyil ticaiyiṉṟi antaramāyk kaṉakkiṉṟatu."

araivāci paṭikkum muṉpē kātaip pottat tūṇṭum oru vacaṉam itu kalaiyā? malivāṉa
kaṟpaṉāvātattukkuriya vārttaikaḷ ivai. ivaṟṟāl arttam etuvum eḻutuvatillai.
māṟāka, ōr icaik kūṭṭantāṉ kēṭkiṟatu. ataṟkāka eḻutappaṭupavai ellām veṟum
'yatārtta'mākattāṉ eḻutappaṭa vēṇṭum
eṉṟu nāṉ kūṟavillai. collappaṭum vitamum, pāvikkappaṭum vārttaikaḷum,
cantarppaṅkaḷum, kalaiyaiyum karuttaiyum koṭukka vēṇṭumeṉpatē eṉ karuttu.
mutal tōṟṟattil nampa muṭiyāmal yatārttattukkup puṟampākat teriyum vacaṉaṅkaḷ
kalaiyaiyum āḻnta karuttaiyum koṇṭuḷḷavaiyāka
irukkalām. utāraṇattukku takaḻi civacaṅkaram piḷḷaiyiṉ 'cemmīṉi'liruntu ōr panti.

"kaṭaṟpāmpukaḷ avaṉuṭaiya tōṇikkuḷ nuḻaintaṉa. karunīlap piṉṉaṇiyil ellaiyiṉṟi
virintu kiṭakkum veḷḷit takaṭukaḷiṉ mītellām avai iḻaintōṭikkoṇṭiruntaṉa.
tōṇi viḷimpil vālai maṭṭum ūṉṟikkoṇṭu eḻuntu niṉṟaṉa cila. mīṇṭum nīril avai
viḻuntu maṟaintaṉa. tōṇikkuḷ iraṇṭu aravukaḷ oṉṟōṭu oṉṟu piṉṉip piṇaintapaṭi
kiṭantaṉa."

ivai kuṟiyīṭukaḷāy vantu kataiyiṉ karuttai āḻamākka utavukiṉṟaṉa. maṉōviyal
uṇmaikaḷai veḷippaṭuttak kaiyāḷappaṭṭirukkiṉṟaṉa. intap pantiyai mēlē kuṟippiṭṭa
'kuṭṭi'yiṉ pantiyōṭu oppiṭṭāl vittiyācam viḷaṅkum. muntaiya pantiyil, eppaṭi
ōcaikkāka
vēṇṭi ūttai eṉpatu ūṟṟaiyākkappaṭṭatō atēpōl veṟum arttamaṟṟa ōcaiyai
eḻuppuvataṟkākavē eḻutappaṭṭatu. atil arttamum illai, kalaiyum illai. pintaiya
panti cātāraṇa vārttaikaḷil colla muṭiyāta oru karuttai veḷiyiṭak
kaiyāḷappaṭṭirukkiṟatu. atōṭu kaṉavuk
kāṭcikaḷ eppaṭi āccariyappaṭum muṟaiyil kalai niṟainta uruva amaippukaḷaik
koṇṭuḷḷaṉavō atēpōl attakaiya amaippaiyum atu peṟa muyalkiṟatu. āṉāl nam nāṭṭu
eḻuttāḷarkaḷukku ivai teriyavillai. veṟum aṭimai maṉappāṉmaiyōṭu aṟiyāmaiyiṉ
kāraṇamāyc
ceyyappaṭum apinayantāṉ avarkaḷukkup paḻakkamāka irukkiṟatu. arttamaṟṟa
veṟum vārttaik kuviyalkaḷ 56kkup piṉ vanta yatārttap pārvai inta vakaiyāṉa naṭaiyai
eppaṭi īṉṟatu eṉṟu yōcikkumpōtutāṉ poṉṉutturaiyiṉ paṅkum poṟuppum
teriyavarum. itutāṉ poṉṉutturaiyiṉ
putiya paṇṭitam ēṟpaṭuttiya mukkiya viḷaivu. nam nāṭṭu iḷam eḻuttāḷarkaḷiṉ
pakkuvamiṉmaikkum pārvai āḻak kuṟaivukkumuriya oru muttiraiyāka atu
ippō māṟiviṭṭirukkiṟatu. oru carvātikāra amaippil ēṟpaṭakkūṭiya vārttai viḷaiccal,
vārttai vittai. pāsṭar nāk
kūṟum 'Power of glittering phrases' eṉpatu itai viḷakkuvataṟku utavum. inta naṭai
malintuviṭṭa ittakaiya nam ilakkiyac cūḻal iṉṉum cila varuṭaṅkaḷ nīṭikkumāṉāl
itaṟku etirāka mikac cātāraṇamāṉa vārttaikaḷil eḻutuvatu kūṭa oru perum kalaip
puraṭciyāka māṟiviṭum. atu maṭṭumalla, vicayaṅkaḷukkum
poruṭkaḷukkumuriya mikac cātāraṇamāṉa coṟkaḷaiyum kūṭa nam
eḻuttāḷarkaḷukku collikkoṭukka vēṇṭiya nilaiyum vantuviṭum. hiṭlariṉ
carvātikāram ēṟpaṭuttiya vārttait tirukalkaḷiliruntu timiṟit tappuvataṟkāka ōr
kaviñaṉ tirumpavum, ariccuvaṭi
paṭippatupōla paḻaiya peyarkaḷaiyum, paḻaiya coṟkaḷaiyum oppuvikka muyalum or
puraṭcik kavitaiyai iṅkē niṉaivupaṭuttikkoḷvatu cuvaiyāka irukkum, Gunter Eich
kavitai oṉṟu.

itu eṉatu kullā.
itu eṉatu kōṭ
itō liṉaṉ paikkuḷ
iruppatu eṉatu cavarap peṭṭi.
itu eṉatu kuṟippuk koppi.
itu eṉatu nila virippu.
itu eṉatu tuvāy.
itu eṉatu nūl kayiṟu.

(Encounter - September, 1963)

poṉṉutturaiyiṉ inta eḻuttu naṭaikkuriya iṉṟaiya carvātikārattukku etirāka, nam
eḻuttāḷarkaḷai etirkālattil mēṟkūṟiya kaviñarukkuriya pāṇiyil eḻutat tūṇṭumāṉāl
āccariyappaṭa oṉṟumillai. antaḷavukku iṉṟu nam iḷam eḻuttāḷarkaḷ poṉṉutturaiyai
aṭimaittaṉamāka
apinayikkiṟārkaḷ! antaḷavukku aṭimaittaṉa orumaippāṭu!

āṉāl, atu eppaṭi ēṟpaṭṭatu? poṉṉutturaiyōṭu atu niṟkāmal eppaṭi avarai oru muḻu
virōtiyāka niṉaikkum, poṉṉutturaiyaiyē cāṭum, inta muṟpōkku kuñcukaḷaiyum atu
paṟṟikkoṇṭatu?

antak kēḷvi 'muṟpōkku'k kūṭṭai viḷakkak kūṭiyatu. curukkamāka atai ippaṭi
vakaippaṭuttik kūṟalām.

(1) 'muṟpōkku'k kūṭṭukku 'muṟpōkku ilakkiyam, 'cōṣalisa yatārttam' 'tēciya
ilakkiyam' eṉpavai eppaṭippaṭṭavai eṉpatu cevvaiyākat teriyātu. (2) 'muṟpōkku'
ciruṣṭi eḻuttāḷarkaḷukkup pārvai āḻam pōtātu. (3) atai nivartti ceyya avarkaḷatu
vimarcakarkaḷum muyalvatillai.
kaṭciyiluḷḷa ellōraiyum eppaṭiyāvatu pōṟṟa vēṇṭum eṉṟa eṇṇam uṇmaiyāṉa
vimarcaṉattukku iṭam vaippatillai. atōṭu inta vimarcakarkaḷukkum pārvai antaḷavu
illai. (4) 'muṟpōkku'k kūṭṭilirukkum paḻaiya eḻuttāḷarkaḷiṉ ciruṣṭikaḷ avarkaḷatu
iḷam eḻuttāḷarkaḷaiyē kavara muṭiyātavai.
muṭintiruntāl iḷam eḻuttāḷarkaḷ poṉṉutturaiyaip piṉpaṟṟiyirukka māṭṭārkaḷ. (5)
'muṟpōkku' carvātikāram poṉṉutturaiyai veḷiyē ōtukkiviṭṭālum avarait tāṉ ilakkiya
rītiyil piṉpaṟṟiyirukkiṟatu. 'muṟpōkku' carvātikārattukkuriya ciruṣṭi
veṟumaiyai maṟaippataṟkup poṉṉutturaiyiṉ ilakkiyac cāyaltāṉ
kaiyāḷappaṭṭirukkiṟatu. (6) muṟpōkku iḷam eḻuttāḷarkaḷiṭam (ēṉ
ellōriṭamumtāṉ) iruppatellām perumpālum vaḷariḷam paruvap
pakkuvamiṉmaiyum taṅkaḷ kaṭcitāṉ ciṟantateṉṟa oru fanaticism mum tāṉ.

āṟāvatu paṇpai virivāka viḷakkuvatu nallatu. ataṟku utaviyāka yō. peṉaṭikṟ
pālaṉiṉ 'kuṭṭi'yai eṭuttukkoḷḷalām. peṉaṭikṟ pālaṉ poṉṉutturaiyiṉ naṭaiyai maṭṭum
piṉpaṟṟuvatōṭu niṉṟuviṭavillai. poṉṉutturai 'tī'yil kaiyāṇṭa panti amaippumuṟaiyaik
kūṭak kāraṇan teriyātu kaiyāṇṭirukkiṟār. poṉṉutturai 'tī'yil mūṉṟu vakaiyāṉa
amcaṅkaḷaik kāṭṭuvataṟkāka mūṉṟu aḷavāṉa pantikaḷaik kaiyāṇṭuḷḷār. oṉṟu,
naṭanta kataiyaippaṟṟiya vivaraṇam. iraṇṭu, appōtu katānāyakaṉukku ēṟpaṭṭa
niṉaivukaḷ. mūṉṟu, naṭanta kataiyait
tirumpa niṉaikkumpōtu, eḻutumpōtu eṟpaṭum niṉaivukaḷ. āṉāl peṉaṭikṟ pālaṉ
avaiyoṉṟaiyum purintukoḷḷāmal panti aḷavai māṟṟa vēṇṭum eṉpataṟkāka,
cummā māṟṟuvatiṉālēyē kalai ēṟpaṭṭuviṭukiṟatu eṉṟa aṟiyāmaiyiṉ kāraṇamāy
māṟṟukiṟār.
nālaintu vakaiyāṉa pantikaḷ 'kuṭṭi'yil iṭam peṟukiṉṟaṉa. āṉāl eṉṉa aṭippaṭaiyil?
patil, tirumpavum 'ūttai' eṉpatu 'ūṟṟai'yākiya kataitāṉ. 'niṟka, aṭuttatu 'kuṭṭi' eṉṟa
nāval poṉṉutturaiyiṉ katai naṭaiyai nakkal ceyya eḻutappaṭṭatākac collappaṭa
vēṇṭiya oru parody tāṉ. appaṭi atu
pāvikkappaṭṭiruntāl ataṉ mukkiyattuvam niccayamāka niṉṟupiṭikkak kūṭiyatāka
māṟiviṭṭirukkum. āṉāl teriyāttaṉamāka oru parodyai eḻutiviṭṭu atait taṉittaṉmai
kalanta oru putiya ciruṣṭiyākak karutumpōtu atu vēṭikkaiyaiyum tāṇṭiya vicittirattiṉ
ucciyait
toṭṭuviṭukiṟatu. atōṭu jēms jyosiṉ peyaraiyum iḻukkumpōtu tirumpavum kātaittāṉ
pottikkoḷḷa vēṇṭum. poṉṉutturai appaṭi eṉṉa puraṭciyaic ceytuviṭṭār eṉṟu etirkkum
muṟpōkku eḻuttāḷarkaḷ poṉṉutturai ceyta puraṭciyiṉ uṇmaiyāṉa taramāṉa
pakutiyai viṭṭuviṭṭup piḻaiyāṉa pakutiyaip piṉpaṟṟuvatutāṉ vicittiramāka
irukkiṟatu.

itōṭu poṉṉutturaiyaippaṟṟiya kuṟippukaḷai muṭittukkoḷḷa vēṇṭum. ituvarai
coṉṉavaṟṟiliruntu aṟintavaṟṟaic curukkamākac colla vēṇṭumāṉāl ippaṭittāṉ colla
vēṇṭum. nam ēḻāṇṭu ilakkiya vaḷarcciyai viḷaṅkikkoḷvataṟku eppaṭi 'muṟpōkku'k
kūṭṭiṉarait
terintukoḷḷa vēṇṭiyiruntatō, appaṭi, poṉṉutturai eṉṟa oru taṉippaṭṭa
pērvaḻiyaiyum terintukoḷḷa vēṇṭiyirukkiṟatu. āṉāl, poṉṉutturaiyai viḷaṅkikkoḷḷum
pōtu ēḻāṇṭu ilakkiya vivakāraṅkaḷai maṭṭumalla, 'muṟpōkku'k kūṭṭiṉaraiyum
viḷakkikkoḷḷalām. ataṉāltāṉ poṉṉutturaiyai intaḷavukku nāṉ ārāya muyalkiṟēṉ. āṉāl
poṉṉutturaiyaip paṟṟiya pārvaiyai muṭikkumpōtu avarukkuc cātakamākavē
muṭiveṭukka vēṇṭum. appaṭi muṭiveṭukka vēṇṭum eṉṟa 'mariyātai'kkāka alla,
nāṉ appaṭik kūṟuvatu.
appaṭi muṭikkāmal irukka muṭiyātu. poṉṉutturaiyiṉ kuṟaikaḷai antaḷavukku
ārāyntatum ataṉāltāṉ. poṉṉutturai putiya paramparaikkuriya ēḻāṇṭu
ellaikkuriya oru major eḻuttāḷar, major eḻuttāḷar eṉṟu kuṟippiṭakkūṭiya
vakaiyil putiya ilakkiyattuṟaikaḷil nam nāṭṭil ituvarai yārāvatu
tōṉṟiyiruntāl! poṉṉutturaiyiṉ kuṟaikaḷaik kāṭṭuvatu, avaruṭaiya niṟaivukaḷai
aḻuttuvataṟkākavētāṉ. avaṟṟaippaṟṟiya uṇarvai avariṭamē eḻuppuvataṟkākattāṉ.
vaḷarccikkut tēvaiyāka mutalil kuṟaikaḷait terintukoḷḷum tiṟamai irukka vēṇṭum.
(inta
iṭattil vēṟu oṉṟaiyum kūṟuvatu poruttam. 'ēḻāṇṭu ilakkiya vaḷarcci' eṉṟu kūṟiviṭṭu
ikkaṭṭurait toṭaril inta ellaikkuriya kuṟaikaḷaittāṉ atikamākak
kāṭṭiyirukkiṟēṉ. appaṭiyeṉṟāl, atu eppaṭi vaḷarcciyākum? eṉṟa kēḷvi eḻakkūṭum.
āṉāl vaḷarcci eṉpatu antap paṇpilēyē,
kuṟaikaḷaik kaṇṭupiṭippatilēyē irukkiṟatu eṉpatutāṉ eṉ eṇṇam. eppaṭi ātmat
tēṭalukku cuya vicāraṇai avaciyamō appaṭi. ituvarai illāta vakaiyil ippōtu ittakaiya
ilakkiya vicāraṇaikaḷ iṅku ārampittirukkiṉṟaṉa. atu oṉṟu maṭṭum pōtum nām vaḷara
ārampittirukkiṟōm
eṉpatai kāṭṭutaṟku.) poṉṉutturai pala vakaikaḷil taṉ tiṟamaiyaic celuttakkūṭiya ōr
pērvaḻi. nāṭakam, uruvakak katai, nāval, kaṭṭurai, ciṟukatai pōṉṟa ellāt
tuṟaikaḷilumē taṉ kaivaricaiyaik kāṭṭak kūṭiyavar. cātāraṇa vāḻkkai
vicayaṅkaḷaiyum avaṟṟiluḷḷa
uṇmaikaḷaiyum paṟṟiya avaruṭaiya avatāṉam mikap piramātamāṉatu. appaṭippaṭṭa
kataikaḷai avar eḻutumpōtutāṉ uṇmaiyāka avar taṉ uccaṅkaḷaik kāṭṭukiṟār. cātāraṇa
makkaḷiṉ pēccu vaḻakkaik kaiyāḷvatilum avarukku nikar avarākavē irukkiṟār.
'paṅkam' pōṉṟa kataikaḷ
piratēcap pēccuvaḻakkaik kaiyāḷvatilum camakāla camūka oṭṭaṅkaḷaik kalaiyōṭu
piṭittu nirantaramākkiviṭuvatilum nam īḻattu ilakkiya ulakil nikaraṟṟavaiyāka
niṟkiṉṟaṉa. poṉṉutturai ulaka ilakkiyat tarattait toṭuvataṟku ōṭikkoṇṭirukkum ōr
eḻuttāḷaṉ. atai aṭaivataṟku
avar ceyya vēṇṭiyatu, avaruṭaiya tiṟamai eppaṭippaṭṭatu, eṅku kiṭakkiṟatu
eṉpavaṟṟai avar kaṇṭupiṭippatutāṉ. ataṟkēṟṟa vakaiyil avar taṉ pārvaiyai
virittu āḻamākkik koḷvatutāṉ. antak kuṟaikaḷtāṉ avarai aṭikkaṭi
tākkiviṭukiṉṟaṉa. avaitāṉ avaruṭaiya tēvaikaḷ. kāraṇam,
perumpālum ōr `misguided talent` ākavē tāṉ avar ippō niṟkiṟār. āṉāl kuṟai
nīkkappaṭakkūṭiyatu. nīkkappaṭṭa piṉ etirkālam avaruṭaiya uṇmaiyāṉa
vaḷarcciyaiyum uccattaiyum kāṭṭi niṟkum.

6. carvātikārattaik kaṇṭu tappi ōṭiyavar
56kkup piṉ vanta putiya paramparaiyiṉ pārvaiyil iṉṉumōr paṭi vaḷarcciyaik
kāṭṭupavar tarumu civarāmu. 56kkup piṉ nam ilakkiyac cūḻalil putiya vēkamum
akkaṟaiyum piṟantaṉa. nam paḻaiya ilakkiyaṅkaḷaip paṟṟiya aṟivōṭu veḷiyē
pārkkum or oppilakkiyap pārvai
aḻutappaṭṭatu. āṉāl attakaiya pārvaiyait tēṭupavarkaḷāka aṟikuṟi kāṭṭupavarkaḷ
mikac cilarē vantirukkiṉṟaṉar. avarkaḷil mukkiyamāṉavarkaḷ mikap pintiyē
vantirukkiṉṟaṉar. avarkaḷukku utāraṇamākac colla vēṇṭumāṉāl murukaiyaṉ, kaṉaka
rattiṉā, tarumu civarāmu,
mu. taḷaiyaciṅkam pōṉṟavarkaḷaic collalām. kailācapati pōṉṟōr veḷip pārvaiyiṉ
tēvaiyaik kāṭṭiṉārkaḷtāṉ. āṉāl ataṟku avarkaḷ muḻu utāraṇamāka niṟkavillai. ulaka
ilakkiyaṅkaḷaip paṟṟi maṭṭumalla, potuvāka iṉṟu or carācari ulaka eḻuttāḷaṉ
akkaṟai
kāṭṭum attaṉai palvēṟu tuṟaikaḷilum mēlaḻuntavāriyākavāvatu
īṭupaṭumaḷavukku avarkaḷ taṅkaḷaik kāṭṭikkoḷḷavillai. atu varuvataṟku muṉṉarē
taṅkaḷai 'muṟpōkku' ilakkiyam eṉṟa oṉṟukkuḷ ciṟaippaṭuttikkoṇṭaṉar. eṉavē, antap
paranta, virinta, āḻamāṉa pārvai tarmu civarāmu,
mu. taḷaiyaciṅkam, es.civakumāraṉ pōṉṟōrkaḷuṭaṉtāṉ paravalāka
ārampippataṟkuriya aṟikuṟiyaik kāṭṭukiṟatu. curuṅkac colliṉ cuya uṇarvuṭaṉ
carvatēcat tarattait toṭuvataṟkum ataṟkēṟṟa oru pārvaiyaip
peṟuvataṟkumuriya muyaṟcikku ivarkaḷ tāṉ utāraṇamāka
niṟkiṟārkaḷ eṉṟu colla vēṇṭum. es. civakumāraṉaippaṟṟi iṅku oṉṟu kuṟippiṭappaṭa
vēṇṭum. eṉ 'vimarcaka vikkirakaṅkaḷ' vantapōtu irunta civakumāraṉukkum ippōtuḷḷa
civakumāraṉukkumiṭaiyē periya vittiyācamirukkiṟatu. ivaraippaṟṟi 'viḻāviṉ veṭṭu
mukattil' nāṉ kuṟippiṭṭavai ēṉō amukkappaṭṭuviṭṭaṉa. peṉaṭikṟ pālaṉ, cempiyaṉ
pōṉṟavarkaḷiṉ parampararaiyil ippō mika āḻamāṉa pārvaiyuḷḷavar ivar oru oruvarētāṉ.
ciruṣṭi ilakkiyattil avvaḷavu īṭupaṭuvatākat teriyāviṭṭālum paḻaiya ciruṣṭi
eḻuttāḷarkaḷaiviṭa
ivariṭam kūṭutalāṉa pārvai āḻam irukkiṟatu. ivariṭam illātavaṟṟuḷ tuṇiccalum,
taṉṉampikkaiyum mika mukkiyamāṉavai. iruntālum, kaṭaici vimarcaṉat tuṟaiyilāvatu
ivar etirkālattil nam ilakkiya vaḷarccikku utavuvār eṉpatē eṉ eṇṇam.

niṟka, tarumu civarāmuviṭam tirumpavum varalām. 'muṟpōkku' ilakkiya
carvātikārattil kaṉaka centinātaṉ ottuḻaippavarāka iruntār eṉṟāl, es.poṉṉutturai
otukkappaṭṭavarāka iruntār eṉṟāl, tarumu civarāmu tāṉākavē veḷiyē, veḷināṭṭukkē
ōṭiyavarāka
niṟkiṟār. Emigre. puraṭciyaiyum atu koṇṭuvarum carvātikārattaiyum kaṇṭu
atiruptippaṭṭu veḷināṭṭukku ōṭupavarkaḷ oru nāḷum taṅkaḷ uḷnāṭṭut
tēvaikaḷukku utavupavarkaḷāy iruppatillai. avarkaḷ āttirattālum veṟuppālum
pīṭikkappaṭṭu, puraṭciyāl uḷnāṭṭil ēṟpaṭṭa nalla paṇpukaḷaik
kūṭa oppukkoḷḷātavarkaḷāka māṟiviṭukiṉṟaṉar. pireñcup puraṭciyiliruntu tappi
ōṭiyavarkaḷum cari, raṣyap puraṭciyiliruntu tappi ōṭiyavarkaḷum cari, appaṭi
oru maṉanilaiyaittāṉ kāṭṭukiṉṟaṉar. uḷnāṭṭuc carvātikāraṅkaḷ āpattai
viḷaivittirukkalām. āṉāl avarkaḷ
niṉaippatupōl nammai etaiyum ceyyāmal viṭṭuviṭuvatumillai. tarumu civarāmuviṉ
nilai appaṭittāṉ. tarumu civarāmu, īḻattu ilakkiya vivakāraṅkaḷiṭamiruntu tappi
ōṭippōy intiya eḻuttāḷarkaḷiṭam aṭaikkalam pukuntirukkiṟār. (mu.taḷaiyaciṅkattaip
pōl
iṅkuḷḷa nilaiyai iṅkiruntē etirttut tiruttum tuṇivum poṟumaiyum avariṭamillai.)
ataṉāl 56kkup piṉ īḻattil vanta vaḷarcciyaippaṟṟik koñcamum oppukkoḷḷātavarākavē
avar māṟiviṭṭirukkiṟār. intiya ilakkiyat tarattālum maṟṟa veḷināṭṭut tarattālum
iḻukkappaṭum
ivar uḷnāṭṭu nilaiyai uṇarātavarākat terikiṟār; uṇara avar muyalvatillai. appaṭi
oru maṉōnilai! avaraip poruttavaraiyil tamiḻnāṭu, īḻam eṉṟa vittiyācamē illaiyām!
'tī'paṟṟi avar 'eḻuttu'vil eḻutiya maṟuppuk kaṭṭuraiyil 'tī' eṉṟa nāvaliṉ peyaraiyō
atai eḻutiya poṉṉutturaiyiṉ peyaraiyō oru taṭavaikūṭa avar pāvikkavillai.
(avaṟṟukkup patilāka pirastāpa nāval pōṉṟa nīṇṭa coṟṟoṭarkaḷtāṉ
kaiyāḷappaṭṭuḷḷaṉa.) pāvippataṟku avarukku maṉam varavillai. attaṉai maṟuppu,
attaṉai āttiram, attaṉai veṟuppu.
ittakaiya maṟuppiṉ kāraṇamāy avariṭam pārvai āḻam iruppiṉum ataṉ payaṉai īḻattut
tamiḻ ilakkiyam peṟa muṭiyāmalē irukkiṟatu. carvatēcat tarattait toṭa muyalum
muyaṟci contap piratēcattaippaṟṟiya aṟiyāmaiyāka māṟiviṭṭāl āpattāka māṟiviṭum.
atu
oruvakai schizophrenia. tarumu civarāmuviṉ eṇṇaṅkaḷum apippirāyaṅkaḷum appaṭi
oru schizophreniavaiyē kāṭṭukiṉṟaṉa. ataṉāltāṉ entap piṉṉaṇiyil vaittu 'tī'yiṉ
mukkiyattuvattai oru marapu uṭaippāka nāṉ ārāytēṉō atai avarāl uṇara muṭiyavillai.
vētāntattiṉ aṭippaṭaiyil
'tī'yai maṟukka muyalum avar vētāntattiṉ aṭippaṭaiyil veḷiyāṉa mulkrāj āṉantiṉ
'kāmakalā'vukkuk kūṭa iṅku taṭai vitikkappaṭṭirukkiṟateṉpatai uṇarat
tavaṟiviṭukiṟār. kajurāhō, koṉōrāk kōyiṟ cilaikaḷai maṭṭumalla,
avaṟṟaippaṟṟiya nūlkaḷaikkūṭap
pārkka muṭiyāta nilai īḻattut tamiḻarkaḷukku irukkiṟatu eṉpatu avarukkut
terivatillai. avar yatārttattiliruntu viṭupaṭṭavarāka niṟkiṟār. atōṭu pāl eṉṟa oru
tuṟaiyai maṭṭumē aṭippaṭaiyāka vaittu eḻutappaṭṭirukkiṟatu eṉṟu 'tī'yiṉ
muṉṉuraiyil eḻutappaṭṭiruntum atai maṟantu,
ātmīkattiṉ aṭippaṭaiyil poṉṉutturaiyaip potuppaṭaiyāka etirkkum tarumu civarāmu
ātmīkattiṉ aṭippaṭaiyil poṉṉutturai eḻutiya maṟṟa kataikaḷai maṟantuviṭukiṟār. atē
schizophrenia. (tarumu civarāmuviṉ kaṭṭuraikkup patilāka nāṉ eḻutiya kaṭṭurai
nam ilakkiya
carccaikaḷil mikac cuvaiyāṉa oru pakutiyaik kāṭṭiyirukkum. āṉāl 'eḻuttu' ataip
piracurikkavillai. mēlnāṭṭu ilakkiya muṟaikaḷaik kaiyāḷvatākak kūṟum
'eḻuttu' aṅku mukkiyamākak karutappaṭum oru ciṟanta muṟaiyaip puṟakkaṇittatu
āccariyantāṉ. carccaiyai ārampitta kaṭṭurai
āciriyaṉtāṉ kaṭaiciyāka eḻutic carccaiyai muṭikka vēṇṭum. 'eḻuttu' ataṟku
iṭam koṭukkavillai. kaṭcic cāyvu eṉpatu 'eḻuttu'vukkum illāmalillai.) iruntālum
tarumu civarāmuviṭam ōr āḻnta kalaiyuḷḷam irukkavē ceykiṟatu eṉpatai maṟukka
muṭiyātu. eppaṭi oru schizophrenia kīṟṟukaḷ avaratu
eḻuttukaḷil (mukkiyamāka īḻam campantappaṭṭavaiyāy varumpōtu) irukkiṉṟaṉavō
appaṭiyē mysticismṟkuriya muttiraikaḷum illāmalillai. ataṉāltāṉ tarumu
civarāmuvai eṉakku appaṭip piṭikkiṟatu. āṉāl avar cila camayaṅkaḷil aticaya
simplificationil īṭupaṭṭuviṭukiṟār. itōṭu avaratu
eḻuttukaḷ viḷaṅkāmal irukkiṉṟaṉa eṉpatum ōraḷavukku uṇmaitāṉ. āṉāl atē camayam,
paṭippavarkaḷiṉ pārvai āḻattaiyum poruttirukkiṟatu eṉṟu colvatum uṇmaitāṉ. atōṭu
avaruṭaiya eḻuttukaḷil nam nāṭṭu ciruṣṭi eḻuttāḷarkaḷ palaruṭaiya kataikaḷil varāta
kalaiyaik kāṇa muṭiyum
eṉpataiyum kūṟittāṉ āka vēṇṭum.

ēḻāṇṭu ilakkiya vaḷarcciyil tarumu civarāmuvukku uriya iṭam or emigre eṉṟa
kāraṇattāltāṉ. atu oru taṉi ōṭṭam. ataṉāltāṉ iṅku avaraippaṟṟiyum kuṟippiṭṭuḷḷēṉ.

7. carvātikārattai taṉittu niṉṟu etirttavar
tarmu civarāmu veḷiyē ōṭiyavar eṉṟāl mu. taḷaiyaciṅkam aṭiyōṭip (underground)
patuṅkiyavar. patuṅkic cantarppattukkākak kāttiruntuviṭṭup piṉpu tākkiyavar.
'muṟpōkku' ilakkiyac carvātikārattai etirtta uṇmaiyāṉa muraḷi, puraṭcivāti (rebel)
ivarētāṉ.

ivar vimarcakarā?

niccayamāka illai. vimarcaṉat tarattait toṭum pōtellām hiṭlariṉ kōyapels, kuvāy
natippālam eṉṟellām mikka uyarvu naviṟciyāka eḻuti vēṇṭumeṉṟē ataik kulaippavar.
'vēṇṭumeṉṟē' - atu kavaṉikkappaṭa vēṇṭum. kāraṇam, vimarcakarāka iruppatalla
ivaratu
nōkkam. kaṭṭuraikaḷ ellām oru eḻuttāḷaṉiṉ cuya 'viḷamparaṅkaḷē'.

ivaṟṟaip paṭittavuṭaṉ cilar tuḷḷik kutikkalām. appāṭā or āpattait taṭṭik
kaḻippataṟku oru cāṭṭu kiṭaittuviṭṭatē eṉṟa cantōcattil. 'avaracakkuṟippukaḷ' eṉṟa
aṭaimoḻi oṉṟai maṭṭum vaittukkoṇṭu avaṟṟiṉ mūlam āciriyar
coṉṉavaṟṟaippaṟṟi oṉṟum kavalaippaṭātu etirkkum
cilarukku itu iṉṉum utavakkūṭum. iruntum, avarkaḷaip paṟṟi iṅku kavalaippaṭat
tēvaiyillai. eṉṉa vakaiyāṉa vārttaikaḷaik koṇṭum avarkaḷait tiruptippaṭutta
muṭiyātu.

mu. taḷaiyaciṅkam 56ai ōṭṭi eḻuta ārampittār. 'muṟpōkku'k kūṭṭiṉ uṇmaiyāṉa
carvātikārattukku muntiyavar. ivaratu muntaiya kataikaḷ perumpālum
taramaṟṟavai. āṉāl 'aruḷi moṭṭu' 'pepravari-4' pōṉṟavai taramāṉavai maṭṭumalla,
56kkup piṉṉar vanta paramparaikkuriya ciṟanta
kataikaḷil cila eṉṟu eṭukkappaṭa vēṇṭiyavaiyuṅkūṭa. 'putuyukam piṟakkiṟatu'
eṉpatōṭu ivaruṭaiya 'putuyukam' ārampamākiṟatu. āṉāl putuyukattukkum paḻaiya
pukattukkumiṭaiyil ivar cila kālam - vēṇṭameṉṟē patuṅkik kiṭantār. anta
iṭaikkālattil iraṇṭukku mēṟpaṭṭa nāvalkaḷaiyum
pala ciṟukataikaḷaiyum eḻutikkoṇṭē iruntālum etaiyum pattirikaikku
aṉuppiyatillai. anta meḷaṉamum 'muṟpōkku' carvātikārattiṉ ucca vaḷarcciyum
cilarukku vāl piṭippataiyum, pirapalyattukkāka vēṇṭi taṉakkup piṭikkāta oru
kaṭcikkuḷ taṉṉait tiṇittuk koḷvataiyum
avar virumpavillai. ataṉāl meḷaṉam. āṉāl anta meḷaṉa iṭaiveḷiyil avaratu pārvai
vaḷara vaḷara maṟṟavākaḷ, maṟṟa pattirikaikaḷ, vimarcakarkaḷ ellōrum orē
iṭattil niṟpataiyē avar uṇarntār. atē vakaiyil iṉṟaiya nilaiyil oru taramāṉa eḻuttaḷaṉiṉ
ciruṣṭikaḷukku araṅkamaikka
nam nāṭṭup pattikaikaḷukkut taram pōtātu eṉṟum muṭivu kaṭṭikkoṇṭār. atu
maṭṭumallāmal 56kkup piṉ vanta ilakkiya vēkamum mella mella oru kaṭciyiṉ
ilakkiyamāka iṟuki orē rakamāṉa manta nilaiyil vīḻntu uṇmaikaḷaiyum anta
orumaippāṭṭukkuḷ tiṇittut tiruka muyalvataiyum
avar uṇarat toṭaṅkiṉār. atē nilaiyil meḷaṉamāka iruntu taṉ ciruṣṭikaḷaip
pattirikai etilum veḷiyiṭāmal nūl vaṭivaṅkaḷāka veḷiyiṭṭu puraṭci ceyyak
kāttiruntār. avaṟṟukkāka mutalil kaṭṭuraikaḷ eḻuti vaḻivakukka vēṇṭiyavarāka
cūḻalāl nirpantikkappaṭṭār.
anta vakaiyil 'muṟpōkku' carvātikāram muḻu uṇmaiyaiyum nītiyaiyum niyāyattaiyum
taṉ kaṭcikkuḷḷēyē amukka muyaṉṟapōtu avai timiṟikkoṇṭu mu. taḷaiyaciṅkam
mūlam veḷikkiḷampiṉa eṉṟum collalām. 'muṟpōkku' carvātikāram ārampattil nam
ilakkiya
vēkattukku utaviṉālum piṉṉar paṭip paṭiyāka ataic citaikkakkūṭiya vakaiyil
orumaippāṭṭaiyum yantira iṟukkattaiyum pukuttiyapōtu viṭutalai cērnta oru
iḷakalai (thaw) koṇṭu varuvataṟku ivartāṉ utaviyirukkiṟār eṉalām. iṟukkamāka
māṟiyatōṭu ellārālum atuvē
niyati eṉṟum ēṟṟukkoḷḷappaṭṭum irunta oru nilaiyiliruntu māṟṟam tēṭum kalaiñaṉ
taṉṉai veḷikkāṭṭuvataṟkum taṉṉai racikkac ceyvataṟkum ēṟṟavakaiyil putiya
cūḻalaiyum vaḻikaḷaiyum ēṟpaṭutta vēṇṭiyavaṉākiviṭukiṟāṉ. ilakkiya vivakāraṅkaḷ
eṉṟu naṭattappaṭum kūṭṭu
vaḻipāṭukaḷum vimarcaṉam eṉṟu ceyyappaṭum mutuku coṟitalum cātaṉaiyākap
pōṟṟappaṭum malinta carakkukaḷum eṟpaṭuttiya oru manta nilaiyiliruntu taṉṉai
viṭuvittuk koḷḷavē ivar kaṭṭuraikaḷ eḻutat toṭaṅkiṉār. anta vakaiyil ivaruṭaiya
kaṭṭuraikaḷ eḻutat toṭaṅkiṉār.
anta vakaiyil ivaruṭaiya kaṭṭuraikaḷ oru putiya pōkkukkuriya
viḷamparaṅkaḷē. āṉāl anta viḷamparaṅkaḷ uṇmaiyiṉ pakkam, tarattiṉ pakkam. avar
uṇmaiyai virumpuvataṉāltāṉ 'muṟpōkku'k kūṭṭiluḷḷa taṉippaṭṭa palariṉ
tiṟamaiyaiyum atē camayam avar oppukkoḷḷa maṟuppatillai.

mu. taḷaiyaciṅkattiṉ uṇmaiyāṉa nōkkattaiyum pōkkaiyum viḷaṅkuvataṟku ivarai
ikkaṭṭurait toṭaril kuṟippiṭṭa maṟṟavarkaḷuṭaṉ oppiṭṭup pārppatu avaciyam.
uṇmaiyaiyō tarattaiyō maṉacāṭciyiṉ kuṟukuṟuppaiyō nītiyaiyō niyāyattaiyō
etaippaṟṟiyum kavalaippaṭāmal veṟum pirapalyattaiyum piracura vacatikaḷaiyuntāṉ
ivar tēṭiyiruntāl appōtaikkappōtu atikārattai aṉupavippavarkaḷōṭu ivar
ottiḻaittirukkalām. kaṭaici kaṉaka centiyaip pōlāvatu iṭaikkiṭai viṭṭuk
koṭuttirukkalām.
ivar appaṭic ceyyavillai. atikāram tēvaiyeṉṟāl maṟṟavarkaḷiṉ tarattaiyum
keṭṭattaṉattaiyum muṟṟāka maṟuttirukkalām. koḷkaikaḷaip poruttavaraiyil
aṭuttavarkaḷ muraṇpāṭuṭaiyavarkaḷāka iruppiṉum avarkaḷiṭam tiṟamai irukkalām
eṉpatai ēṟṟukkoḷḷāmal kutarkkam
ceytirukkalām. appaṭiyum ivar ceyyavillai, ceyya virumpavillai. allatu nam cūḻaliṉ
pōkkil ēṟpaṭṭa atiruptiyiṉ kāraṇamāka muṟṟāka ataip pārkkavē maṟuttirukkalām.
aṭutta nāṭṭu ilakkiyaṅkaḷiṭam aṭaikkalam pukuntirukkalām. āṉāl appaṭi oṉṟum
ceyya ivar virumpavillai.
māṟāka, tāṉākat taṉiyākavē niṉṟu ticai tiruppa muyalkiṟār. atutāṉ mukkiyam.
ivariṭamuḷḷa taṉṉampikkaiyum taṉ tiṟamaiyaip paṟṟiya uṇarvuntāṉ ivarai
vēṟupaṭuttukiṟatu. āṉāl atē kāraṇattāltāṉ 56kkup piṉ vanta vaḷarcciyaic cila camayam
atikappaṭuttiyum ivā
kūṟiviṭukiṟār. ivar taṉṉiṭam kāṇum nampikkaiyaiyum vaḷarcciyaiyum cila camayam
cūḻalilum ēṟṟi ataṉāl ataṉ mukkiyattuvattai atikappaṭuttukiṟār eṉṟu collavum
iṭamuṇṭu. tarmu civarāmu ōraḷavukku uṇmaiyaittāṉ kūṟukiṟār. ulakat tarattai
vaittu oppiṭumpōtu nam muyaṟcikaḷ
mika mikac ciṉṉavaiyākavē paṭakkūṭum. āṉāl mu. taḷaiyaciṅkam taṉ contat
taṉṉampikkaiyiṉ kāraṇamāy taṉ cūḻalilum atiluḷḷa maṟṟa eḻuttāḷarkaḷiṭamum atai
ēṟṟikkāṇa muyalkiṟār. 'muṟpōkku'k kūṭṭaippaṟṟiyum kailācapati, civattampi,
kāvalūr rācaturai, celvarācaṉ
pōṉṟōraippaṟṟiyum poṉṉutturaiyaip paṟṟiyum ivar tēvaikku miñci atikamākavē
kūṟukiṟār, pukaḻa muyalkiṟār eṉṟu kūṟavum iṭamuṇṭu. 56kkup piṉ vanta
paramparaikkum ilakkiya vēkattukkum ivar koṭukkum mukkiyattuvam atē vakaiyil
atē kāraṇattāl atikamākkik
kāṭṭappaṭukiṟatu eṉṟu collavum iṭamuṇṭu.

ivaruṭaiya taṉip pōkkilum oru kuṟaiyuṇṭu. maṟṟavarkaḷuṭaiya cāṇakkiyattaiyum
kayiṟiḻuppukaḷaiyum kaṭci veṟiyaiyum, itai maṭṭum koṇṭu camāḷikka muṭiyum
eṉṟu colliviṭa muṭiyātu. mukkiyamāka 'muṟpōkku' vātikaḷai etirkka, avarkaḷukkut
terinta atē
cāṇakkiyattilum viḷamparattilum kaṭci amaippilum avarkaḷaiyum vellakkūṭiya oru
poṉṉutturai pōṉṟavartāṉ tēvai. atai mu. taḷaiyaciṅkam aṭikkaṭi uṇarāmalillai. atōṭu
ivaruṭaiya pōkku taṉip pōkku. ovvoruvaṉaiyum ētō oru kaṭcikkuḷ pōṭṭup pārkka
muyalum cātāraṇa makkaḷukku itu puriyāta oṉṟākum. ataṉāl ivar ellōrālum
otukkappaṭṭu evaruṭaiya ātaravaiyum peṟāmal pōyviṭum āpattum ēṟpaṭalām.
avaṟṟai ellām ivar uṇarāmalillai. iruntum avaṟṟukkāka vēṇṭi ivar taṉṉai iḻakkavum,
nērmaikkum uṇmaikkum māṟāṉavaṟṟōṭu
camaracam ceytukoḷḷavum ivar virumpuvatillai. intap pōkkukku aṭippaṭaiyāka oru
mukkiya kāraṇam illāmalillai.

ivar oruvakaiyāṉa existentialist. ataṉāl tiṭṭavaṭṭamāṉa entak koḷkaikaḷum
tattuvaṅkaḷum ivarukkup piṭippatillai. uṇmai eṉpatai entat taṉit tiṭṭattukkuḷḷum
amukkiviṭa muṭiyātu eṉpatē ivaruṭaiya eṇṇam. atē camayam atu ellāvaṟṟiṟkuḷḷum
ōraḷavukkāvatu illāmalillai eṉpataiyum maṟukka muyalvatillai.
uṇmaiyaippaṟṟiya tēṭal kaṭaiciyil ātma vicāraṇaiyāka muṭiyum eṉpatē ivaruṭaiya
eṇṇam. anta vakaiyil camayattiṉ tēvaiyai ivar ēṟṟukkoḷkiṟār. āṉāl
camayakkoḷkaikaḷum tattuvaṅkaḷum stāpaṉaṅkaḷum anta uṇmaikkum
paramporuḷukkum patilāka avaiyē ivaiyāka
māṟṟappaṭuvatutāṉ uṇmaiyāṉa āpattu eṉpataiyum uṇarntavar. iṉṟu makkaḷ
kaṭavuḷaik kāṇa muyalāmal camayaṅkaḷaiyum tattuvaṅkaḷaiyumtāṉ vaḻipaṭa
muyalkiṟār eṉpatutāṉ ivaratu apippirāyam. ataṉāltāṉ camayac caṇṭaikaḷum
'eṉmatantāṉ ellām', 'eṉ matantāṉ periyatu' eṉṟa aṟiyāmaiyum
piṟakkiṉṟaṉa eṉpatu ivaratu apippirāyam. āṉāl enta oru taṉi matattukkuḷḷum taṉṉai
niṟuvikkoḷḷa ivar virumpuvatillai. ellā mataṅkaḷaiyum paṭittu ellāvaṟṟukkum appāl
cella vēṇṭum eṉpatē ivaruṭaiya apippirāyam. attakaiya tēvaiyaiyum pārvaiyaiyum
maṟṟa tattuvaṅkaḷaiviṭa
vētāntam atikamāka valiyuṟuttukiṟatu eṉpataiyum ivar maṟuppatillai. ataṉāltāṉ
kāḷiyaiyum allāvaiyum yēcuvaiyum vaṇaṅki avarkaḷukka appālum cella muyaṉṟa
rāmakiruṣṇar ivarukku mikavum piṭittamāṉavar. ramaṇarum appaṭiyē. ilakkiyattil
ivaruṭaiya nērmaiyaiyum
taṉittaṉmaik koḷkaiyaiyum inta ātma vicāraṇaiyiṉ aṭippaṭaiyilēyē pārkka vēṇṭum.
atē ātma vicāraṇaiyiṉ aṭippaṭaiyil pārttāl inta ilakkiyak kaṭṭuraikaḷam cuya
viḷamparaṅkaḷum, cuya vicāraṇaiyākavum cūḻal vicāraṇaiyākavum iruppatupōl
ellaitāṇṭiviṭṭāl
aṉāvaciyamāṉavaiyākavum, āṇavattai, egovai palavīṉappaṭuttuvataṟkup patilāka
palappaṭuttupavaiyākavum māṟiviṭak kūṭiyavai eṉpataiyum ivar uṇarāmalillai.
ataippaṟṟi aṭikkaṭi kavalaippaṭāmalumillai. oruvēḷai inta kaṭṭurait toṭarē
ikkālattu īḻattu ilakkiyampaṟṟiya
ivaruṭaiya kaṭaicik kaṭṭuraiyākavum irukkalām.

iruntālum mottattil ēḻāṇṭu ilakkiya vaḷarcciyil mu.taḷaiyaciṅkattiṉ paṅkāṉatu, nērmai,
nīti, taram, taṉittaṉmai, cutantiram, uṇmai eṉpavaṟṟait tēṭum ōr virinta
pārvaiyai pukutta ēṟpaṭṭa muyaṟciyākum. ataṉāl ivaruṭaiya cuya viḷamparaṅkaḷ
avaṟṟukkuriya viḷamparaṅkaḷākavum
māṟiviṭukiṉṟaṉa.

8. potup piṉṉaṇi kaṇṭupiṭitta ilakkiyap pōkku:
nam ēḻāṇṭu ilakkiya varalāṟṟil kalāniti catācivattiṉ varukai mikac caṭutiyāṉa varukai.
aṭimaṉattil amukkappaṭṭavai aṟivukkut teriyāmal timiṟikkempi mēleḻuntu
'kalai'yāṭṭam pōṭṭuviṭṭup pōvatu pōṉṟa oru vakai. āṉāl kalāniti catācivattiṉ
varukai 'kalai'yāṭṭam mātiri vanta vēkattilēyē pōyviṭṭatu eṉṟu colliviṭa
muṭiyātu. oru teḷivum nitāṉamāṉa pārvaiyum pōkkum nam ilakkiyac cūḻalil
cērātavaraikkum kalāniti catācivam piratipalikkum pōkkum pōyviṭātu eṉṟutāṉ
colla vēṇṭum. 56uṭaṉ oṭṭivanta ilakkiya vēkam 'muṟpōkku' ilakkiya vēkamāka
māṟat toṭaṅkiyapōtē, oru kalāniti catācivattukku iṭam vantuviṭṭatu eṉṟu collalām.
56ai oṭṭi ilaṅkaiyil paṇṭāranāyakkā koṇṭuvanta camūka araciyal puraṭci, ciṅkaḷac
camūkattaip
poruttavaraiyil, 16ām nūṟṟāṇṭiṉ ārampattil mēṟkattaiyar varukaiyāl niṉṟuviṭṭa
avarkaḷiṉ marapu vaḷarcciyum, amukkappaṭṭuviṭṭa avarkaḷuṭaiya kalāccāra
ōṭṭamum, tirumpavum mēlē varuvataṟku iṭamkoṭuttatu eṉṟu ārampattil
kuṟippiṭṭiruntēṉ. cila camayaṅkaḷil anta 'maṟumalarcci'
niyāyamāṉa ellaikaḷaiyum tāṇṭiya oru collective psychosis ākak kāṭciyaḷittālum ataṉāl
avarkaḷuṭaiya camūkattaip poruttavaraiyilāvatu ōraḷavukku vaḷarcciyum
viṭutalaiyum ēṟpaṭavē ceytaṉa eṉpatai maṟukka muṭiyātu. avarkaḷuṭaiya
iṉattukkum kalāccārattukkum aḻuttam koṭutta attakaiya
'maṟumalarcci' tamiḻc camūkattilum atē vakaiyāṉa oru maṟumalarcciyaittāṉ
etiroliyāka eḻuppiṟṟu. araciyalil camaṣṭik kaṭciyiṉ pirapalyattai anta etirolikku ōr
utāraṇamākak kāṭṭalām. kalāccāra, camūkat tuṟaikaḷil atē vakai utāraṇaṅkaḷāka
taṉittamiḻ
iyakkam, vēṭṭi, cālvai, tōraṇam, kumpam, cattiyākkirakam pōṉṟavaṟṟaik kāṭṭalām.
tamiḻc camūkattil ēṟpaṭṭa viṟuviṟuppum vēkamum appaṭippaṭṭavaitāṉ. āṉāl
uṭaṉaṭit tēvaikaḷum appaṭippaṭṭavaitāṉ. ataṉ atē viḻippaiyum viṟuviṟuppaiyum
vēkattaiyum payaṉpaṭuttiya
ilakkiyap pōkkum vaḷarcciyum antap potup piṉṉaṇikku muraṇāka, tamiḻc camūkattiṉ
perumpāṉmait tuṭippukkum ataṉ uṭaṉaṭit tēvaikaḷukkum etirāka, 'muṟpōk'kāka
vaḷarat toṭaṅkiyapōtu muraṇpāṭu ēṟpaṭat toṭaṅkiyatu. uṇmaiyil kailācapati
tūkkiviṭṭa 'muṟpōkku'k
kūṭṭu potup piṉṉaṇiyiṉ viḻippaiyum, viṟuviṟuppaiyum ilakkiyarītiyil
payaṉpaṭuttikkoṇṭālum avaṟṟai ilakkiya rītiyil piratipalikka muyalavillai.
māṟāka, avaṟṟukku muraṇākattāṉ ilakkiyam paṭaikkappaṭṭatu. eṉavē, eṉṉeṉṉa
uṇarccikaḷālum eṉṉeṉṉa
tēvaikaḷālum muḻut tamiḻc camūkamē untappaṭṭukkoṇṭiruntatō atē uṇarccikaḷum
tēvaikaḷum potuvuṭamaik kaṭciyaip pakkapalamākak koṇṭa 'muṟpōkku' ilakkiyap
pakkapalamākak koṇṭa amukki maṟaikkappaṭṭapōtu allatu 'piṟpōkku' āṉavai eṉṟu
piḻaiyāka
otukkappaṭṭa pōtu timiṟalum veṭippum eṅkiruntāvatu varattāṉ ceyyum.

mu. taḷaiyaciṅkattiṉ etirppum pōkkum antap potup piṉṉaṇiyiṉ uṭaṉaṭit tēvaiyai
ōramcamākap piratipalikkāmalillai. āṉāl ōramcamtāṉ. mu. taḷaiyaciṅkam ataṟkum
ataṟku muraṇāka vanta 'muṟpōkku'kkum appāl pōka muyalkiṟār. atōṭu atē potup
piṉṉaṇiyiṉ
viḻippil tavirkka muṭiyāmal kalantu niṟkum oruvakaip piṟpōkkuc cāyalai avar
etirkkavum ceykiṟār. ataṉāl avaraip potup piṉṉaṇi puriya maṟuttuviṭukiṟatu
eṉṟētāṉ colla vēṇṭum. ataṟkuriya avacaramum tuṭippum uṇarcci vacamum
mu.ta.vai viḷaṅkuvataṟkut tēvaiyāṉa
nitāṉattukku iṭamillāmal ākkiviṭukiṉṟaṉa. nitāṉam iruntālkūṭa viḷaṅkakkūṭiya
pārvai irukkātu. atu etirkālattiltāṉ ēṟpaṭa vēṇṭum. eṉavē, anta nilaiyil tamiḻc
camūkattiṉ ilakkiyat tuṟaiyil ippōtaikku akappaṭṭavar kalāniti catācivantāṉ.

kalāniti catācivam atōṭu, atāvatu 'muṟpōkku' vātattukku etirākat timiṟi eḻum potup
piṉṉaṇiyōṭu, cariyākap poruntukiṟārā?

illai eṉṟutāṉ colla vēṇṭum. potup piṉṉaṇi avarai viṭa vaḷarntuviṭṭirukkiṟatu. āṉāl
anta vaḷarcciyaiyum nilaiyaiyum piratipalikkumvakaiyil, araciyalil camaṣṭik
kaṭciyaik kaṇṭupiṭitta aḷavukku atu ilakkiyattil vellavillaiyeṉṟutāṉ colla vēṇṭum.
kalāniti
catācivattāl 'aimpatukku - aimpatu' kālattai - antat tūkkattaiyum tēkkattaiyum
paṇṭitap pōkkaiyum talaivar vaḻipāṭṭaiyum - piratipalikkalāmē oḻiya 56kkup piṉ
vanta camaṣṭik kaṭcikkuriya kālattaip piratipalikka muṭiyātu. ciṅkaḷac
camūkattil 56kkup piṉ vanta puraṭciyaiyum
maṟumalarcciyaiyum piratipalippatupōl avarkaḷuṭaiya ilakkiya ulakil oru 'koḻumpu
vaṭṭam' eṉṟa oṉṟu irukkiṟatē ataippōl īḻat tamiḻ ilakkiya ulakil illai.
(avarkaḷuṭaiya 'pērātaṉai vaṭṭam' 56kkup piṉ vanta puraṭcikkum appāṟpaṭṭatu.
ataṟkuc camamāka nam muṟpōkku'k kaṭciyaik
kāṭṭa muṭiyātu. atu vaṭṭam. itu kaṭci. atōṭu avarkaḷuṭaiya pārvai āḻamum
'muṟpōkku'kku illai. āmām, ciṅkaḷa ilakkiya ulakil 56kkup piṉ vanta potup piṉṉaṇiyiṉ
viḻippukkum appāl cellumaḷavukku oru ilakkiya vaṭṭam vaḷarntuviṭṭirukka,
nammiṭam potup piṉṉaṇiyaip
piratipalikkak kūṭiya oru vaṭṭaṅkūṭa iṉṉum cevvaiyāka vaḷaravillai. 1963kkum
piṟakutāṉ avai iraṇṭukkum uriya aṟikuṟikaḷ terikiṉṟaṉa. 'naṟpōkku'
oruvakaik 'koḻumpu vaṭṭa'mākavum mu.taḷaiyaciṅkam, civakumāraṉ, murukaiyaṉ,
tarmu civarāmu pōṉṟōr oruvakaip
'pērātaṉai vaṭṭamāka'vum ippō terikiṟārkaḷ eṉṟu collalām. eṉavē, 'koḻumpu
vaṭṭam' pōl nammiṭaiyē irukkavillai. paḻaiya īḻakēcarip paramparaikku
antaḷavukku vēkam illai. eṉavē, kalāniti catācivam nam ilakkiya ulakukkuḷ
iṟaṅkiyavuṭaṉ vēṟu vaḻiyiṉṟi
atiruptippaṭṭuk kāttirunta potup piṉṉaṇi avaraic cuṟṟi ōṭat toṭaṅkiviṭṭatu.
mu.taḷaiyaciṅkam ēṟpaṭuttiya vaḻiyaiyum etirpaiyum avarē payaṉpaṭuttikkoṇṭār.
ataṉ piṉṉar potup piṉṉaṇiyiṉ atiruptiyum, tēvaiyum avarukkut tākkuk koṭukka,
atuvarai otukkappaṭṭuk
kāttirunta paṇṭitarkaḷ ellōrum ōṭōṭi vantu avarukkuk kuṭaipiṭikkat
toṭaṅkiviṭṭaṉar. uṇmaiyil intap paṇṭitarkaḷiṉ piratinititāṉ kalāniti catācivam. āṉāl
vēṟu vaḻiyillāta kāraṇattālum taṉ tēvaikaḷaip piratipalikkāta 'muṟpōkku'k kūṭṭiṉ
mītuḷḷa
veṟuppālum potup piṉṉaṇi avarukkut tākkup piṭittatu. ataṉāltāṉa 'muṟpōkku'kku
etirāṉa perumpālāṉa yāḻppāṇattuc ciruṣṭi eḻuttāḷarkaḷ catācivam pakkam
cārntavarkaḷāy irukkiṉṟaṉar.

ivvaḷavum kalāniti catācivattiṉ varalāṟṟiṉ mutaṟkaṭṭam eṉṟu colla vēṇṭum. āṉāl
aṭutta kaṭṭattukku varumuṉ avaruṭaiya inta mutaṟkaṭṭattukku uriya
kuṟaikaḷai-avaratu marapuvātattiṉ kuṟaikaḷai-kuṟittukkoḷvatu nallatu. kalāniti
catācivam nam ilakkiya ulakil pukuntataṟkuriya
mukkiya kāraṇam ilaṅkaip palkalaik kaḻakattut tamiḻttuṟai vivakāraṅkaḷē. ataṉāl
iṉṟaiya ilakkiyattiṉ tēvaikaḷai uṇarntu koṇṭō allatu atil uṇmaiyāṉa akkaṟai
eṟpaṭṭatiṉālō avar nam ilakkiya ulakil pukavillai. ataṉāl, pariccayam illāta
ōriṭattukkuḷ pukuntatiṉāl
'ciṟukatai, ilakkiyamā?', 'kataikaḷil ataip pukuttalāmā?, 'itaic cērkkalāmā?, eṉpaṉa
pōṉṟa pala taṭaṅkaḷil taṭṭuppaṭṭu, muṭṭuppaṭṭu, talaikappuṟa viḻuntu
taḷḷāṭikkoṇṭu palavitamāka ārampattil avatippaṭṭār. kaṭaiciyil oruvāṟa teḷivu
eṟpaṭṭapōtu eḻuttup piḻai
irukkavillai. āṉāl 'pakti' eṉpatu 'patti'yāka eḻutappaṭa vēṇṭum eṉṟu avar taṉ ilakkaṇa
marapait tiṇikka muyaṉṟapōtu (ciṟukatai, ilakkiyamā? eṉṟu kēṭṭapōtu
kāṭṭikkoṇṭatupōl) tirumpavum, irupatām nūṟṟāṇṭiṉ inta aṟupatukaḷukku
uriyavarallātavarākavē taṉṉai niccayamākak
kāṭṭikkoṇṭār. kalāniti catācivattiṉ marapu vātam veṟum ilakkaṇa marapu paṟṟiya
vātamē. āṉāl ataṟkāka atu ilakkaṇa ellaiyait tāṇṭi camūka kalāccārap potu marapai
aḻuttuvatāy iruntāl cariyākiviṭum eṉpatalla. potu marapiliruntu viṭupaṭṭu enta
eḻuttāḷaṉum
iyaṅkuvatillai. antap potu marapai mīṟuvatum āmōtippatum atē potu marapāl
nirṇayikkappaṭṭē naṭaipeṟukiṟatu. veḷiccelvākkukaḷai ēṟkāmal taṉittu eṅkaḷ
marapu eppōtum iruntatillai. potuvāka ellā marapukaḷum ippaṭiyē. veḷic
celvākkukaḷai ēṟṟu
taṅkaḷ taṅkaḷukkēṟṟa vakaiyil avaṟṟai jīraṇittukkoḷvē ceykiṉṟaṉa. (jīraṇam
cariyākaviṭṭāl nōy ēṟpaṭattāṉ ceyyum. pattoṉpatām nūṟṟāṇṭiṉ pātikkup piṉ cīṉa
nākarikattukku ēṟpaṭṭa viḷaivaiyum ippō polivē...@i$ya makkaḷukku ēṟpaṭṭa
nilaiyaiyum
ataṟku utāraṇamākak kāṭṭalām. āṉāl nam varalāṟu appaṭiyalla.) nam marapu veḷic
celvākkukaḷai jīraṇikkak kūṭiyatu. nam ilakkiya varalāṟu ataṟku utāraṇamāka
niṟkiṟatu. eṉavē, 'muṟpōkku' ilakkiyam nam marapukkup puṟampāṉatu eṉṟu colla
muṭiyātu. 'muṟpōkku' koḷkaikaḷaip
payaṉpaṭutti tamiḻil ōr eḻuttāḷaṉ taramāṉa kataikaḷaic ciruṣṭittuviṭṭāl kālap pōkkil
avai nam marapu vaḷarccikku utaviyavaiyākavē niṟkum. kamparāmāyaṇattaiyum
maṇimēkalaiyaiyum pērilakkiyaṅkaḷ eṉṟu eppaṭi nām karutukiṟōm? kaṭcip
paṟṟu, ōr eḻuttāḷaṉiṉ
cutantarattaiyum pārvai āḻattaiyum kuṟaittu, taṉittaṉmaiyaik keṭuttu, avaṉatu
tiṟamaikaḷaic citaittuviṭukiṟatu; perumpālāṉa orumaippāṭuṭaiya iraṇṭāntarak
kataikaḷaiyē ciruṣṭikka utavukiṟatu eṉṟa vātam vēṟu. kaṭcik koḷkaikaḷaip
payaṉpaṭutti ōr eḻuttāḷaṉ taramāṉa
kataikaḷai oru nāḷum eḻutavē muṭiyātu; eḻutiṉālum atai ēṟṟuk koḷḷa muṭiyātu; atu
marapukku puṟampāṉatu eṉṟa vātam vēṟu. iraṇṭaiyum māṟāṭṭam
ceytuviṭakkūṭātu. kalāniti catācivam nam potu marapaip piḻaiyāka aḻutti (cila
camayam ilakkaṇa marapai viṭṭu avā
maṟṟavaṟṟaik kūṟumpōtu) marapu vātam ceyyum pōtu anta māṟāṭṭantāṉ ceykiṟār.
atōṭu, ōr eḻuttāḷaṉ taṉ marapai aṟintiruppatu avaciyantāṉ. paḻaiya ilakkiyaṅkaḷ,
paḻaiya purāṇaṅkaḷ, paḻaiya tattuvaṅkaḷ, paḻaiya paḻakka vaḻakkaṅkaḷ ellām ōr
eḻuttāḷaṉ ārāyntu aṟiya vēṇṭiya
tuṟaikaḷ. āṉāl kalāniti catācivam karutuvatupōl avaṟṟai eḻuttu eḻuttāka muṟṟāka
āmōtippataṟkalla. māṟāka, avaṉukkuc cariyāṉavai eṉṟu paṭupavaṟṟaic cērttuk
koḷvataṟkum, ippō piḻaiyākap pāvaṉaiyil iruppavaiyākap paṭupavaṟṟai
otukkuvataṟkum, maṟaintu
pōyviṭṭaṉavaṟṟaip putuppippataṟkum, illaiyeṉṟu paṭupavaṟṟai veḷiyē iruntu iḻuttuc
cērppataṟkumē tāṉ avaṉ atikamāka marapaippaṟṟi ārāya vēṇṭiyavaṉāka irukkiṟārṉa.
marapupaṟṟiya aṟivu, eṉṉaip poruttavaraiyil, anta vakaiyiltāṉ
avaciyamākappaṭukiṟatu. atōṭu
intu marapu ellāvaṟṟaiyum uḷḷaṭakkak kūṭiyatu. tamiḻ marapu intu marapāka
viriyak kūṭiyatu. eṉavē, carvatēcap pārvaikkum tēvaikkum uriya
vittukaḷ nammiṭam tārāḷamākavē irukkiṉṟaṉa. kalāniti catācivam, ivai oṉṟum
puriyāta paḻaiya paṇṭitarkaḷiṉ piratinitiyākavē
avaruṭaiya mutaṟ kaṭṭattil kāṭci aḷikkiṟār. antap potup piṉṉaṇi, 'muṟpōkku'
carvātikārattiṉ mītu ēṟpaṭṭa atiruptiyiṉ kāraṇamāy, vēṟu vaḻiyiṉṟi avarukkut tākkup
piṭittālum atuvarai otukkappaṭṭirunta paḻaiya paṇṭitarkaḷiṉ kuṭaiyiṉ kīḻtāṉ avar
niṉṟukoṇṭiruntār. atu mutalāvatu kaṭṭam.

iṉi aṭutta kaṭṭam. kalāniti catācivattāl mutal kaṭṭattukkuriya paṇṭitarāy
niṉṟu atika nāḷ potup piṉṉaṇiyiṉ ilakkiyat tēvaiyaiyum tākattaiyum tīrttirukka
muṭiyātu. paḻaiya īḻakēcarip paramparaiyiṉ piranitiyāṉa kaṉaka centinātaṉ pōtāmal
pōyviṭṭa oru putiya nilaiyil paḻaiya paṇṭitar oruvar atika kālam camāḷittirukka
muṭiyātu.

atōṭu 'muṟpōkku'k kūṭṭai etirkkum potup piṉṉaṇi, 'muṟpōkku' ilakkiyattāl ēṟpaṭṭa
muntiyatai viṭa ōraḷavu atikamāṉa, āḻattaiyum vēkattaiyum aṉupavittuviṭṭu
niṟkiṟatu. ataṉāl ataṉ tēvaiyum racaṉaiyum ippō atikam. eṉavē, catācivattāl atika nāḷ
camāḷittirukka muṭiyātu. āṉāl anta āpattāṉa nilaiyiliruntu cantarppavacattāl avar
kāppāṟṟappaṭṭuviṭṭār. kalānitiyaik kāppāṟṟiyavar atōṭu oṭṭikkoṇṭa
es.poṉṉutturaiyētāṉ. allatu poṉṉutturaiyōṭu kalāniti oṭṭikkoṇṭa kāraṇantāṉ.
catācivattiṉ
paṇṭitap pōkkai intak kūṭṭu ōraḷavukkup putiya nilaikkēṟṟa vakaiyil uyarttiṟṟu.
ataṉpiṉ paḻaiya paṇṭitattaip piratipalikkum kalāniti catācivam, ep.eks.ci.naṭarācā
pōṉṟavarkaḷum īḻakēcarip paramparaiyaip piratipalikkum kaṉaka centinātaṉ
pōṉṟōrum
putiya vēkattaiyum atē camayam putiya paṇṭitattaiyum kāṭṭum poṉṉutturai
pōṉṟōrum cērnta 'naṟpōkku' uruvākiyatu. 'naṟpōkku' uruvākiya piṉṉartāṉ ciṅkaḷa
ilakkiya ulakil irukkum 'koḻumpu vaṭṭa'ttai otta oru vaṭṭam iṅka vaḷara
ārampittarukkiṟatu. 'naṟpōkku', araciyal
tuṟaiyil camaṣṭik kaṭciyaippōl iraṇṭuṅ kalantu niṟkiṟatu. mattiyatara vakuppup
piṟpōkkuttaṉam, paḻamai eṉpavaṟṟōṭu irupatām nūṟṟāṇṭukkuriya (araciyalil
camaṣṭik kōrikkaiyai otta) taramum cērntu niṟkiṉṟaṉa. piṉṉataip
poṉṉutturaiyiṉ taramāṉa kataikaḷum nalla
naṭaiyum (piḻaiyāṉa naṭaiyalla) koṭukkiṟatu. atē kāraṇattāl itu ciṅkaḷa ilakkiyattiṉ
koḻumpu vaṭṭattai viṭa iṭaikkiṭai uyarntum niṟkiṟatu. eṉavē, kaṭaiciyil
'muṟpōkku' carvātikārattiliruntu timiṟit tappiya potup piṉṉaṇiyiṉ, potup
piṉṉaṇiyiṉuṭaiya perumpāṉmaiyiṉarāy iruppavariṉ, ilakkiya akkaṟaikaḷum
tēvaikaḷum taṅkaḷukkēṟṟa oru pōkkaiyum vaṭṭattaiyum kaṇṭupiṭittuviṭṭaṉa
eṉṟutāṉ colla vēṇṭum. 'naṟpōkku' araciyalil camaṣṭik kaṭci eppaṭiyō appaṭi
ilakkiyat tuṟaiyil iṉṟu oru 'naṟpōkku'.
atāvatu tamiḻc camūkattiṉ perumpāṉmait tēvaikaḷaip piratipalikkum vakaiyil nam
ilakkiya vaḷarcciyil ēḻāṇṭu ellai, 'naṟpōk'kiṉ ārampattōṭu muṭivaṭaikiṟatu eṉṟu colla
vēṇṭum.

'naṟpōkku' eṉṟa peyar mikak kuḻantaippiḷḷait taṉamāṉatu. ōr ilakkiyap pōkku appaṭi
oru peyarai vēṟu enta nāṭṭilum cūṭṭiyirukka māṭṭātu eṉṟē nāṉ niṉaikkiṟēṉ.
'muṟpōkku' eṉṟatōr ilakkiyak kaṭci iruppatāl ataṟku etirāka vēṟu ōr ilakkiyak
kaṭciyai amaikka
vēṇṭumeṉpatē aṉāvaciyamāṉatu. 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷtāṉ ōr ilaṭciyattōṭu or
ilaṭciyattukkāka eḻutukiṟārkaḷ maṟṟavarkaḷukku appaṭi enta oru ilaṭciyamum
illaiyeṉṟu cila 'muṟpōkku' aṉutāpikaḷ colvatai nāṉ kēṭṭirukkiṟēṉ. āṉāl uṇmaiyil
appaṭik kūṟupavarkaḷ kaṭciyaiyum
ilaṭciyam eṉṟa oṉṟaiyum orē poruḷākki māṟāṭṭantāṉ ceykiṟārkaḷ. kaṭciyil
iruppavaṉukkuttāṉ ilaṭciyam irukkum eṉṟa kaṭṭāyam illai. kaṭci oṉṟil cērāmalēyē
ilaṭciyattōṭu vāḻalām. eḻutalām. atōṭu uṇmaiyāṉa ilaṭciyattukku kaṭci eṉpatu
taṭaiyākavē irukkum.
uṇmai eṉpatu ulakaḷavum, ulakattukku appālum niṟkiṟatu; ataṉai enta oru
tiṭṭavaṭṭamāṉa koḷkaiyālum ciṟaippaṭutta muṭiyātu eṉpatai uṇarnta oruvaṉukku
kaṭci eppaṭi ilaṭciyamāka muṭiyum? kaṭci cātāraṇa makkaḷiṉ pārvaiyaiyum
uyarttiviṭukiṟatu eṉpatai oppukkoḷḷattāṉ vēṇṭum.
cila eḻuttāḷarkaḷukku atu atē vakaiyil utavak kūṭum. āṉāl atē camayam
mutircciyaṭainta oruvaṉukku atuvē taṭaiyākavum pārvaik kuṟukkamākavum
paittiyakkārattaṉamākavum irukkum eṉpataiyum maṟantuviṭak kūṭātu.
poṉṉutturaikku inta vicāraṇaikaḷ kiṭaiyātu. eṉavē,
ceḷakariyamāka 'naṟpōkku' eṉṟu nāmam cūṭṭiya avar ōr taramāṉa 'naṟpōkku' eṉṟu
nāmam cūṭṭiya avar ōr taramāṉa peyaraiyāvatu cūṭṭiṉārā eṉṟāl atuvumillai. uṇmaiyil
'naṟpōkku' tirumpavum avaruṭaiya pārvai āḻamiṉmaiyiṉ muttiraiyāṉa avarukkē
urittāṉa vārttai
vittaiyētāṉ. muṟpōkku eṉpataṟkup pōṭṭiyāka ivar 'naṟpōkku'eṉkiṟār. appaṭic
colvatāl varum ōcai mayakkattait tavira atil arttametuvumillai. āṉāl ōcaikkākavētāṉ
atai avar tērnteṭuttiruppatākat terikiṟatu. uṇmaiyil 'naṟpōkku' eṉpatu nallavai,
kūṭātavai
eṉṟa pākupāṭṭaik kuṟikkiṟatu. appaṭi eṉṟāl eṉṉa aṭippaṭaiyil oṉṟai nallatu,
kūṭātatu eṉṟu nirṇayippatu? nallavai, kūṭātavai eṉpavai cariyāṉavai, piḻaiyāṉavai
(right and wrong) eṉpavaṟṟaik karutiṉāl anta arttaṅkaḷ taṟkālikamāṉavai ākiviṭum.
kālattukkuk kālam iṭattukku iṭam
māṟupaṭuvakaiyākiviṭum. iṉṟu cari eṉṟu paṭupavai nāḷaiyum cariyākat
teriyavillai. muṉpu ōr āṭavaṉ pala peṇkaḷai maṇantukoḷḷalām. ippō nam
camūkattil atu piḻaiyākak karutappaṭukiṟatu. appaṭip pala utāraṇaṅkaḷaik
kāṭṭalām. eṉavē cariyāṉavai,
piḻaiyāṉavai eṉṟa aṭippaṭaiyil 'naṟpōk'kai niṟuva muṭiyātu. avaṟṟukku māṟāka
nallavai, kūṭātavai eṉpavai tarmam, atarmam eṉṟa arttattil eṭukkappaṭalām (good
and bad). appaṭiyeṉṟāl atu ātmīka aṭippaṭaiyil eḻunta vittiyācam. āṉāl atē
aṭippaṭaiyil pārkkumpōtu 'muṟpōkku'm
ōraḷavukku 'naṟpōk'kākavē paṭum. poṉṉutturai ceytatupōl atai muṟṟāka otukkiviṭa
muṭiyātu. 'naṟpōkku'kku 'muṟpōkku' muḻu etirāṉa oṉṟu eṉṟu kāṭṭa muṭiyātu. atē
pōl 'naṟpōkku' eṉpatai cari. piḻai eṉṟa aṭippaṭaiyil pārkkum pōtu 'muṟpōkku'
eṉpatu āḷukku
āḷ, iṭattukkiṭam cariyākavum piḻaiyākavum paṭum. atu mutalāvatu. iraṇṭāvatu,
ilakkiyattai 'nallatu', 'kūṭātatu' eṉṟa aṭippaṭaiyil aḷakkat toṭaṅkiṉāl, atu 'pāṭaṅkaḷ'
(lessons) allatu upatēcaṅkaḷ kūṟum paḻaiya camayakkataikaḷukkum īcāp
kataikaḷukkuntāṉ vaḻivakukkum. appaṭip pārttāl yatārttap
paṭaippu eṉpatum kūṭātatākiviṭum. 'naṟpōkku' eṉṟa aṭippaṭaiyil aḷantāl
mutalāvatāka otukkappaṭum kataikaḷ 'tī', 'paṅkam' pōṉṟa poṉṉutturaiyiṉ kataikaḷākat
tāṉ irukkum. poṉṉutturaiyiṉ kataikaḷākat tāṉ irukkum. poṉṉutturaikku inta
vicāraṇaikaḷ etuvum
terivatillai. avar, ōcai oṉṟukkāka maṭṭum peyar cūṭṭiyirukkiṟār.

tirumpavum muṉpu viṭṭa iṭattukku varalām. iṉṟu 'muṟpōkku', 'naṟpōkku' eṉṟu
iraṇṭu kūṭṭukaḷāka nam ilakkiyac cūḻal piḷavupaṭṭuk kiṭakkiṟatu. kaṭaiciyil
nam ilakkiya vivakāraṅkaḷiṉ nilai nam araciyal nilaiyaittāṉ ottirukkiṟatu.
ikkaṭṭurait toṭaril ārampattil potup
piṉṉaṇiyaippaṟṟik kūṟum pōtu kuṟippiṭṭavaṟṟait tirumpavum niṉaivupaṭuttik
koḷvatu nallatu. piḷavupaṭṭa maṉōnilaiyai uṭaiya oruvaṉaippōl īḻattut tamiḻ iṉam
araciyal camūkattuṟaikaḷil iṭatucārikaḷukkiṭaiyēyum
camaṣṭivātikaḷukkiṭaiyēyum piḷavupaṭṭuk
kiṭakkiṟatu eṉṟu kūṟiṉēṉ. ippō ilakkiyat tuṟaiyilum atē nilaitāṉ. 'muṟpōkku',
'naṟpōkku'. ataṉāl iraṇṭum taṉittaṉiyē nam īḻat tamiḻiṉattiṉ uṇmaiyāṉa tēvaikaḷaiyum
nilaiyaiyum piratipalikka muṭiyātavaiyāka niṟkiṉṟaṉa. uṇmaiyāṉa tēvaiyum
vaḷarcciyum iraṇṭilumuḷḷa taramāṉavaṟṟai iṇaittuk koṇṭu iraṇṭukkum appāl
pōvatutāṉ. eppaṭi paṇṭā, celvā oppantattiṉ aṭippaṭaiyil ēṟpaṭum oru camaṣṭi
āṭciyālum, iṭatu cārikaḷ kāṭṭum poruḷātāra vaḷarcciyālum
camattuvattālumtāṉ nam araciyal poruḷātārat tēvaikaḷait
tīrkka muṭiyumō appaṭiyētāṉ 'muṟpōkku, 'naṟpōkku' eṉpavaṟṟiluḷḷa taramāṉavaṟṟai
eṭuttukkoṇṭu, iṇaittukkoṇṭu avaṟṟukku appālum pōkkum ōr ilakkiyap pōkku
oṉṟāltāṉ nam ilakkiyat tēvaikaḷait tīrkka muṭiyum. antap pōkkai nāṉ taṟkālikamāka
'mūṉṟām pakkam'
eṉṟu kuṟippiṭṭiruntēṉ. 'mūṉṟām pakkam' eṉpatu mutal iraṇṭaiyum otukkiya mūṉṟām
pakkam eṉṟillāmal mutal iraṇṭaiyum iṇaittu avaṟṟukku appālum pōkkum mūṉṟu
pakkaṅkaḷum eṉpataiyē kuṟikkum.

ilakkiya ulakil vaṭṭaṅkaḷum kūṭṭukaḷum ēṟpaṭuvatu iyaṟkaiyē. ōraḷavukku
avaciyamuṅkūṭa. avaṟṟukkiṭaiyē ēṟpaṭum mōtalkaḷ oru vēkattaiyē piṟappikkiṉṟaṉa.
āṉāl maṟṟa nāṭukaḷil appaṭi irukkumpōtu ataṟkēṟṟa vakaiyil aṅkellām ēṟkaṉavē
iruntu toṭarntu vaḷarntu varum oru nīṇṭa
kāla varalāṟṟum marapum, ilakkiyat tērcciyum, āḻamāṉa pārvaiyum pakkapalamāka
niṟkiṉṟaṉa; piṉṉaṇiyāka irukkiṉṟaṉa. īḻattil appaṭi illai. atōṭu nām iṉṟu īṭupaṭum
putut tuṟaikaḷaippaṟṟi nammiṭaiyē āḻamāṉa pārvaiyum illai; payiṟciyum illai. inta
nilaiyil kaṭcikaḷ
veṟum fanaticism aittāṉ vaḷarkkiṉṟaṉa. ataṉ kāraṇamāy aṭuttavaṉiṉ tiṟamaiyum
cātaṉaiyum oṉṟil muṟṟāka maṟukkappaṭukiṟatu allatu kuṟaikaḷaik kāṭṭāmal
muṟṟāka aṭimaittaṉamāka ēṟṟukkoḷḷappaṭukiṟatu, pōṟṟappaṭukiṟatu,
apinayikkappaṭukiṟatu. inta nilai toṭarntāl
56kkup piṉ ēṟpaṭṭa vēkamum akkaṟaiyum avaikkēṟṟa cātaṉaikaḷaip piṟappikkāmalē
orumaippāṭṭukkuḷ muṟṟāka ōṭi viḻuntu mantaṭaintu cettuviṭum, citaintuviṭum.
atōṭu iṉi varum etirkālap paramparaikku āṅkilamum vēṟu mēṟkattaiya moḻikaḷum
attaṉai
aṉṉiyōṉṉiyamāṉavaiyāka illāmal pōyviṭakkūṭum eṉṟa āpattum eṟpaṭuvatākat
terikiṟatu. appaṭiyāṉāl pārvai iṉṉum kuṟaintuviṭum. anta nilaiyil ippōtuḷḷa
paramparai ceypavaitāṉ ellāvaṟṟaiyum ticai tiruppuvatāka niṟkum. eṉavē, nām
ataṟkēṟṟa vakaiyil
naṭantukoḷḷa vēṇṭum. ataṟkēṟṟa vakaiyil naṭantukoḷḷa vēṇṭumāṉāl nām
aṭuttavarkaḷiṉ tiṟamaiyaiyum cātaṉaiyai m oppukkoḷḷa vēṇṭum. nam koḷkaiyum
kaṭcip paṟṟum nam kaṇkaḷai maṟaittuviṭak kūṭātu. kaṭcikaḷai mīṟiya oru
kalapput tēvai. kaṭcip paṟṟum
avaravar tēvaikkēṟṟa vakaiyil irukkalām. āṉāl aṭuttavaṉiṉ tiṟamaiyaiyum
cātaṉaiyaiyum maṟukkakkūṭiya vakaiyil vaḷarkkappaṭak kūṭātu. māṟāka, kaṭcip
paṟṟu irukkiṟa atē camayattil ilakkiya rītiyil oru kalappu ēṟpaṭuvataṟku
iṭamum koṭukka vēṇṭum. ataṟku vaḻivakukkappaṭa
vēṇṭum.

pattirikaiyil vanta eṉ paḻaiya kaṭṭurai oṉṟil turatiṣṭavacamākap
piracuramākāmal viṭupaṭṭup pōyviṭṭa ōr pantiyai iṅku tirumpavum cērkka
virumpukiṟēṉ. 1963il 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷukku etirāka ēṟpaṭṭa etir vēkattiṉ
ucca kālattil eḻutappaṭṭa oru kaṭṭuraiyiṉ pakuti
itu:

"nēṟṟu varaiyum nam ilakkiya ulakiṉ catukkaṅkaḷiḷellām uyarttivaikkappaṭṭirunta
sṭāliṉ uruvaṅkaḷum toḻutu pāṭappaṭṭa caṭaṉōv vikkirakaṅkaḷum iṉṟu
uṭaikkappaṭṭu ilakkiyat terukkaḷilellām kora kora eṉṟu iḻukkappaṭukiṉṟaṉaveṉṟāl
nērmaiyaiyum tiṟamaiyaiyum
niyāyattaiyum taṉittaṉmaiyaiyum cutantirattaiyum virumpum ellā eḻuttāḷarkaḷukkum
cantēkamākattāṉ irukkum. atu oru puraṭci, perum puraṭci. āṉāl aṅkutāṉ āpattum
muḷaikkiṟatu......"

puraṭci, vaḷarcciyai maṟantuviṭumpōtu putiya oru kūṭārattaittāṉ amaikkum.
puraṭci putiya oru kūṭāram pōṭumpōtu palarakap pērvaḻikaḷ uḷḷē nuḻaintu
patuṅkiviṭuvar. atu oru maṟaiviṭam. ataṟkup piṉ avarkaḷ ellōraiyum pātukākkattāṉ
vēṇṭum. piṉṉar taṉittuvam
irukkātu. nērukku nēr niṟaikuṟaikaḷaip pēcum nēriya nōkkam irukkātu.
kāraṇam, nōkkam ellām etir kūṭārattait tākkuvatākattāṉ irukkum. ataṉāl nam
kūṭārattukkuḷḷē nuḻaiyum viḻalkaḷai ellām viḻuṅkittāṉ ākavēṇṭum. niyāyamākkittāṉ
tīravēṇṭum.
paṇṭitar paracurāmarkaḷaiyum nām vimarcakarkaḷākki makiḻattāṉ vēṇṭum.
kaṭaiciyil miñcuvatu tēkkantāṉ, vaḷarcciyalla. atai nām kaṭṭāyam tavirkka vēṇṭum.
ilakkiyattil pukuttappaṭum kaṭci muṟaiyaiyum koḷkaik kaṭṭuppāṭṭaiyum
etirkkalāmē oḻiya taṉippaṭṭa
rītiyil 'muṟpōkku'vātikaḷai muṟṟāka maṟuttuviṭa muṭiyātu.
taṉittaṉmaiyaiyum cutantirattaiyum kōrum nām aṭuttavarkaḷukkiṭaiyē irukkum
kaṭci muṟaiyai etirkkalāmē oḻiya aṅkuḷḷa taṉippaṭṭavarkaḷiṉ tiṟamaiyaiyum
ataṟkāka maṟuttuviṭa muṭiyātu. nam puraṭci
iṉṉum oru paṭi mēlē cellum vaḷarcciyē oḻiya atē paḻaiya paṭiyil iṉṉōr kūṭāramalla.
appaṭi irukkak kūṭātu. kailācapatikku avariṉ ceyalālum tiṟamaiyālum
niyāyamākka muṭiyāta vaḻipāṭṭaiyum, mariyātaiyaiyum mutuku coṟitalaiyuntāṉ
nām ceyyakkūṭātu.
āṉāl ataṟkāka avar oru kālattil taṉakkut terinta ētō oru vitattil nam ilakkiya
vaḷarccikkuc ceyta ciṟu utaviyaiyuṅkūṭa muṟṟāka maṟantuviṭa vēṇṭumeṉpatalla
arttam. 'muṟpōkku'k kaṭci eṉpataṟkāka murukaiyaṉai nām muṟṟāka otukkiviṭa
muṭiyumā? taṉippaṭṭa muṟaiyilkūṭap
piṭittukkoḷḷāviṭṭālum tāṉtōṉṟiyiṉ oru cila kavitaikaḷaik kūṭavāvatu nām
virittuc cuvaikkak kūṭātā? kaṭci muṟaiyai nām virumpāviṭṭāl nantiyaiyum
cokkaṉaiyum nalla muṟaiyilāvatu ārāyak kūṭātā? 'nāṉtāṉ' eṉṟa peyaril
maṟaintiruntu
vicar piṭitta rītiyil cittiravataiyā ceyya vēṇṭum? eḻuttāḷaṉiṉ taṉittaṉmaiyaiyum
tiṟamaiyaiyum cutantirattaiyum kaṭcimuṟai nacukkiviṭukiṟatu eṉṟa vātam, aṭutta
eḻuttāḷaṉ taṉ kaṭcik koḷkaikaḷai ilakkiyat tarattiṟku uyarttiviṭumpōtukūṭa ataip
pārkkāmal
otukkiviṭa vēṇṭum eṉṟu māṟiviṭak kūṭātu. appaṭi eṟpaṭṭāl atu vaḷarcci alla. atu
putiya kaṭci maṉappāṉmai. eṉavē, tirumpavum tēkkam. avarkaḷ kuruṭarkaḷeṉṟāl,
ēṭṭikkup pōṭṭiyāka nāmum iṟuka mūṭikkoḷḷavā vēṇṭum? atutāṉ nāṉ kūṟum taṉit
taṉmai, nammavarkku irukkavēṇṭiya pōkku.

itē kēḷvikaḷai 'muṟpōkku' eḻuttāḷarkaḷiṭamum kēṭkalām. cātāraṇa iḷam
'veṟi'kaḷukku itu viḷaṅkum eṉṟu nāṉ niṉaikkavillai. āṉāl kā.civattampi, kailācapati,
kantacāmi, pōṉṟavarkaḷukku viḷaṅkum eṉṟē etirpārkkiṟēṉ. avarkaḷiṭam aṉpākak
kēṭkiṟēṉ.
ēṉ mella mella oru kalappukku, oru mēl vaṭṭattukku vaḻivakukkak kūṭātu?
poṉṉutturaiyiṭam nāṉ kēṭkum aṉpāṉa kēḷviyum atuvētāṉ. ippōtuḷḷa maṉak
kuṟaikaḷai otukkiviṭṭu etirkālattaiyāvatu maṉattil vaittu oru kalappukku iṭam
vakuttāl eṉṉa? iṉṟaiya kurōtaṅkaḷum virōtaṅkaḷum
etirkālattil cātaṉaikaḷāka niṟkumā? ēṟkaṉavē eḻutat toṭaṅkiyuḷḷa iḷam
eḻuttāḷarkaḷāṉa cempiyaṉ celvaṉ, ceṅkaiyāḻiyāṉ, akastiyar, peṉaṭikṟ pālaṉ, yōkanātaṉ
pōṉṟavarkaḷaiyē nam virōtaṅkaḷum kaṇmūṭittaṉamum tiruki, nacukki, ticai māṟṟip
paḻutākkiviṭṭateṉṟāl etirkālattil varupavarkaḷ eppaṭi iruppārkaḷ? ippōtē nam
cātaṉaikaḷ ellām 'tattuvaṅka'ḷākavum, 'camattuvaṅka'ḷākavum 'kuṭṭi'kaḷākavum
'uṇarvūṟṟuc cittiraṅka'ḷākavum paḻutākat toṭaṅkiviṭṭaṉaveṉṟāl etirkālattai
nampikkaiyōṭu
etirpārkkalāmā?

ikkēḷviyōṭēyē eṉ kaṭṭuraiyai muṭittukkoḷvatu nallatu inta muḻuk kaṭṭurait toṭarē
oru kēḷvitāṉ. oru tēṭal. cuya vicāraṇaiyaiyum cūḻal vicāraṇaiyaiyum tēṭalaiyum
kāṭṭupavai. atē kāraṇattāl tāṉ ikkaṭṭurait toṭarai oru 'cuya viḷamparam' eṉṟu
kūṟiṉēṉ.
viḷamparamum ētō oṉṟait tēṭittāṉ ceyyappaṭukiṟatu. (āṉāl inta viḷamparam 'kaṭil'
kalanta kōp, 'kōlv-eks' kalanta mai eṉpavaṟṟiṉ rakattukku appāṟpaṭṭatu)
ikkaṭṭurait toṭarai eḻutuvataṟkuriya kāraṇaṅkaḷāy niṟkum tēṭal
vicāraṇaiyuntāṉ itu 'ceyti'yil piracuramāvataṟkuriya
kāraṇaṅkaḷākavum niṉṟaṉa. eṉ aṉupavattaip poruttavaraiyil iṉṟu īḻattiluḷḷa entat
tiṉappattirikaikaḷilum enta vārap pattirikaikaḷilum ōr taramāṉa eḻuttāḷaṉ
taṉ karuttukaḷaik kuṟukkīṭu iṉṟi eḻuta muṭiyāmal irukkiṟāṉ. kaṭcip paṟṟum
kaṭcik karuvikaḷum kuṟukkiṭṭu kaṭṭuraikaḷaip
panti pantiyāy amukkiviṭukiṉṟaṉa. nam ilakkiya nilai appaṭippaṭṭatu. eṉavē, anta
nilaiyiliruntu tappi cutantirattōṭum cuya keḷaravattōṭum eḻuta iṭantēṭiyē 'ceyti'yil
itaip piracurikka virumpiṉēṉ. āmām ituvum oru tēṭalētāṉ. tēṭal, piracurattaip
poruttavaraiyilāvatu veṟṟikaramāka muṭivataṟku utaviya 'ceyti'kkum ataṉ
āciriyarukkum eṉ naṉṟiyait terivittukkoṇṭu itai muṭittukkoḷkiṟēṉ.
kaṭaiciyāka oṉṟu, nam kaṭcip paṟṟum viḷakkaṅkaḷum kuṟukkīṭukaḷum etirkālattil
niṉṟu piṭikka māṭṭā. niṉṟu
piṭippavai taramāṉa ilakkiyaṅkaḷtāṉ. avaṟṟai nām ciruṣṭikkiṟōmā? atutāṉ mukkiya
kēḷviyāka irukka vēṇṭum.


**ēḻāṇṭu ilakkiya vaḷarcci** muṟṟum.

.... mu. taḷaiyaciṅkam.This page was first put up on March 31, 2000