Project Madurai
Copyright (c) 1999 all Rights Reserved


Songs of C. Subramania Bharathiyar - part iii

(kaNNan paTTu & kuyil paTTu)
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm
ci. cupramaṇiya pāratiyār pāṭalkaḷ
kaṇṇaṉ pāṭṭu, kuyil pāṭṭu


Etext Preparation (input, proof-reading): K. Kalyanasundaram, Lausanne,
Switzerland

(c) Project Madurai 1999-2000
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted
to preparation of electronic texts of tamil literary works and to
distribute them free on the internet. Details of Project Madurai are
available at the website http://www.tamil.net/projectmadurai

You are welcome to freely distribute this file, provided this
header page is kept intact.

Songs of C. Subramaniya Bharathiyar - Part iii
ci.cupramaṇiya pāratiyār pāṭalkaḷ - pākam 3

kaṇṇaṉ pāṭṭu
1. kaṇṇaṉ - eṉ tōḻaṉ

puṉṉākavarāḷi - tisrajāti ēkatāḷam
vatsala racam

poṉṉavir mēṉic cupattirai mātaip
puṟaṅkoṇṭu pōva taṟkē - iṉi
eṉṉa vaḻiyeṉṟu kēṭkil, upāyam
irukaṇat tēyuraip pāṉ; - antak
''kaṉṉaṉ villāḷar talaivaṉaik koṉṟiṭak
kāṇum vaḻiyoṉ ṟillēṉ - vantiṅku
uṉṉai yaṭaintēṉ'' eṉṉil upāyam
orukaṇat tēyuraip pāṉ. ... 1

kāṉakattē cuṟṟu nāḷilum neñciṟ
kalakka milātucey vāṉ; - peruñ
cēṉait talainiṉṟu pōrceyyum pōtiṉil
tērnaṭat tikkoṭup pāṉ; - eṉṟaṉ
ūṉai varuttiṭu nōyvarum pōtiṉil
uṟṟa maruntucol vāṉ; - neñcam
īṉak kavalaika ḷeytiṭum pōtil
itañcolli māṟṟiṭu vāṉ. ... 2

piḻaikkum vaḻicolla vēṇṭumeṉ ṟāloru
pēcciṉi lēcolluvāṉ;
uḻaikkum vaḻiviṉai yāḷum vaḻipayaṉ
uṇṇum vaḻiyuraip pāṉ;
aḻaikkum poḻutiṉiṟ pōkkuc collāmal
arainoṭik kuḷvaruvāṉ;
maḻaikkuk kuṭai, pacinērat tuṇaveṉṟaṉ
vāḻviṉuk keṅkaḷkaṇ ṇaṉ. ... 3

kēṭṭapoḻutil poruḷ koṭuppāṉ; colluṅ
kēli poṟuttiṭu vāṉ; - eṉai
āṭṭaṅkaḷ kāṭṭiyum pāṭṭukkaḷ pāṭiyum
āṟutal ceytiṭuvāṉ; - eṉṟaṉ
nāṭṭattiṟ koṇṭa kuṟippiṉai iḵteṉṟu
nāṉcollum muṉṉuṇar vāṉ; - aṉpar
kūṭṭatti lēyintak kaṇṇaṉaip pōlaṉpu
koṇṭavar vēṟuḷa rō? ... 4

uḷḷatti lēkaru vaṅkoṇṭa pōtiṉil
ōṅki yaṭit tiṭuvāṉ; - neñcil
kaḷḷattaik koṇṭoru vārttaicoṉ ṉālaṅku
kāṟi yumiḻntiṭu vāṉ; - ciṟu
paḷḷatti lēneṭu nāḷaḻu kuṅkeṭṭa
pāciyai yeṟṟi viṭum - peru
veḷḷattaip pōlaruḷ vārttaikaḷ colli
melivu tavirttiṭu vāṉ. ... 5

ciṉṉak kuḻantaikaḷ pōlviḷai yāṭic
cirittuk kaḷittiṭu vāṉ; - nalla
vaṉṉa makaḷir vacappaṭa vēpala
māyaṅkaḷ cūḻntiṭu vāṉ; - avaṉ
coṉṉa paṭinaṭa vāviṭi lōmikat
tollai yiḻaittiṭu vāṉ; - kaṇṇaṉ
taṉṉai yiḻantu viṭil, aiyakō! piṉ
cakattiṉil vāḻvati lēṉ. ... 6

kōpatti lēyoru colliṟ cirittuk
kuluṅkiṭac ceytiṭu vāṉ; - maṉas
tāpattilē yoṉṟu ceytu makiḻcci
taḷirttiṭac ceytiṭuvāṉ; - perum
āpatti ṉilvantu pakkatti lēniṉṟu
ataṉai vilakkiṭu vāṉ; - cuṭart
tīpatti lēviṭum pūccikaḷ pōlvarun
tīmaikaḷ koṉṟiṭu vāṉ. ... 7

uṇmai tavaṟi naṭappavar tammai
utaittu nacukkiṭuvāṉ; - aruḷ
vaṇmaiyi ṉālavaṉ māttiram poykaḷ
malaimalai yāvuraip pāṉ; - nalla
peṇmaik kuṇamuṭai yāṉ; - cila nērattil
pittar kuṇamuṭai yāṉ; - mikat
taṇmaik kuṇamuṭai yāṉ; cila nēram
taḻaliṉ kuṇamuṭai yāṉ. ... 8

kolluṅ kolaikkañci ṭāta maṟavar
kuṇamikat tāṉuṭai yāṉ; - kaṇṇaṉ
collu moḻikaḷ kuḻantaikaḷ; pōloru
cūtaṟi yātucol vāṉ; - eṉṟum
nallava rukkoru tīṅku naṇṇātu
nayamuṟak kāttiṭu vāṉ; - kaṇṇaṉ
allava rukku viṭattiṉil nōyil
aḻaliṉi luṅkoṭi yāṉ. ... 9

kātal viḷaiya mayakkiṭum pāṭṭiṉil
kaṇmakiḻ cittirat til - pakai
mōtum paṭaittoḻil yāviṉu mētiṟam
muṟṟiya paṇṭitaṉ kāṇ; - uyar
vēta muṇarnta muṉiva ruṇarviṉil
mēvu paramporuḷ kāṇ; - nalla
kītai yuraitteṉai iṉpuṟac ceytavaṉ
kīrttikaḷ vāḻttiṭu vēṉ. ... 10
---
2. kaṇṇaṉ - eṉ tāy

(noṇṭic cintu)

uṇṇa uṇṇat teviṭṭātē - ammai
uyireṉum mulaiyiṉil uyarveṉum pāl;
vaṇṇamuṟa vaitteṉak kē - eṉṟaṉ
vāyiṉiṟkoṇ ṭūṭṭumōr vaṇmaiyuṭaiyāḷ,
kaṇṇaṉeṉum peyaruṭaiyāḷ, - eṉṉai
kaṭṭiniṟai vāṉ eṉuntaṉ kaiyi laṇaittu
maṇṇeṉuntaṉ maṭiyilvaittē - pala
māyamuṟuṅ kataicolli maṉaṅkaḷip pāḷ. ... 1

iṉpameṉac cilakataikaḷ - eṉak
kēṟṟameṉṟum veṟṟi yeṉṟum cila kataikaḷ
tuṉpameṉac cila kataikaḷ - keṭṭa
tōlviyeṉṟum vīḻcciyeṉṟum cila kataikaḷ
eṉparuvam eṉṟaṉ viruppam - eṉum
ivaṟṟiṉuk kiṇaṅkaveṉ ṉuḷamaṟintē
aṉpoṭavaḷ collivaru vāḷ; - atil
aṟputamuṇ ṭāyppara vacamaṭaivēṉ. ... 2

vintaivintai yāka eṉakkē - pala
vitavitat tōṟṟaṅkaḷ kāṭṭuvip pāḷ;
cantiraṉeṉ ṟoru pommai - atil
taṇṇamutam pōlaoḷi parantoḻukum;
mantai mantaiyā mēkam - pala
vaṇṇamuṟum pommaiyatu maḻaipoḻiyum;
muntaoru cūriyaṉuṇṭu - ataṉ
mukat toḷi kūṟutaṟkor moḻiyilai yē. ... 3

vāṉattu mīṉka ḷuṇṭu - ciṟu
maṇikaḷaip pōlmiṉṉi niṟaintirukkum;
nāṉattaik kaṇakkiṭavē - maṉam
nāṭimika muyalkiṉum kūṭuvatillai;
kāṉattu malaika ḷuṇṭu - entak
kālamumo riṭamviṭṭu nakarvatillai;
mōṉatti lēyirukkum - oru
moḻiyulai yātuviḷai yāṭavaruṅ kāṇ. ... 4

nallanalla natikaḷuṇṭu - avai
nāṭeṅkum ōṭiviḷai yāṭi varuṅkāṇ;
mella mellap pōyavai tām - viḻum
virikaṭaṟ pommaiyatu mikap peritām;
ellaiyatiṟ kāṇuva tillai; - alai
eṟṟinurai kakkiyoru pāṭṭicaikkum;
olleṉumap pāṭṭiṉilē - ammai
ōmeṉum peyareṉṟum olittiṭuṅ kāṇ. ... 5

cōlaikaḷ kāviṉaṅ kaḷ - aṅku
cūḻtarum palaniṟa maṇimalar kaḷ
cālavum iṉiyaṉa vāy - aṅku
tarukkaḷil tūṅkiṭum kaṉivakai kaḷ
ñālamuṟṟilum niṟain tē - mika
nayantaru pommaikaḷ eṉakkeṉa vē;
kōlamuñ cuvaiyu muṟa - avaḷ
kōṭipala kōṭikaḷ kuvittuvait tāḷ. ... 6

tiṉṟiṭap paṇṭaṅkaḷum - cevi
teviṭṭaṟak kēṭkanaṟ pāṭṭukka ḷum,
oṉṟuṟap paḻakutaṟ kē - aṟi
vuṭaiyameyt tōḻarum avaḷkoṭut tāḷ;
koṉṟiṭu meṉaiṉi tāy - iṉpak
koṭunerup pāy aṉaṟ cuvaiyamu tāy,
naṉṟiyal kātaluk kē - inta
nāriyar tamaiyeṉaic cūḻavait tāḷ. ... 7

iṟakuṭaip paṟavaika ḷum - nilan
tirintiṭum vilaṅkukaḷ ūrvaṉaṅkaḷ
aṟaikaṭal niṟaintiṭa vē - eṇṇil
amaittiṭaṟ kariyapal vakaippaṭa vē
cuṟavukaḷ mīṉvakai kaḷ - eṉat
tōḻarkaḷ palarumiṅ keṉakkaḷit tāḷ;
niṟaivuṟa iṉpamvait tāḷ; - atai
niṉaikkavum muḻutiluṅ kūṭutillai. ... 8

cāttiram kōṭi vaittāḷ; - avai
tammiṉum uyarntōr ñāṉam vaittāḷ;
mīttiṭum poḻutiṉi lē - nāṉ
vēṭikkai yuṟakkaṇṭu nakaippataṟ kē
kōttapoy vētaṅkaḷum - matak
kolaikaḷum aracartam kūttukka ḷum
mūttavar poynnaṭai yum - iḷa
mūṭartam kavalaiyum avaḷpuṉain tāḷ; ... 9

vēṇṭiya koṭuttiṭu vāḷ; - avai
virumpumuṉ koṭuttiṭa viraintiṭu vāḷ;
āṇṭaruḷ purintiṭu vāḷ; - aṇṇaṉ
aruccuṉaṉ pōleṉai ākkiṭu vāḷ;
yāṇṭumek kālatti ṉum - avaḷ
iṉṉaruḷ pāṭunaṟ ṟeḻilpuri vēṉ;
nīṇṭator pukaḻvāḻ vum - piṟa
nikaraṟu perumaiyum avaḷ koṭuppāḷ. ... 10
---

3. kaṇṇaṉ - eṉ tantai

(noṇṭic cintu)
pratāṉa rasam - aṟputam

pūmik keṉaiya ṉuppi ṉāṉ; - antap
putumaṇṭa lattileṉ tampika ḷuṇṭu;
nēmitta neṟippaṭi yē - inta
neṭuveḷi yeṅkaṇum nittam uruṇṭē
pōmit taraikaḷi lellām - maṉam
pōlavirun tāḷupavar eṅka ḷiṉattār,
cāmi ivaṟṟiṉuk kellām - eṅka
tantaiyavaṉ caritaikaḷ ciṟi turaippēṉ. ... 1

celvattiṟkōr kuṟaiyillai; - entai
cēmittu vaitta poṉṉuk kaḷavoṉ ṟillai;
kalviyil mikac ciṟantōṉ - avaṉ
kavitaiyiṉ iṉimaiyor kaṇakki lillai;
palvakai māṇpi ṉiṭaiyē - koñcam
payittiyam aṭikkaṭi tōṉṟuva tuṇṭu;
nalvaḻi cellu pavarai - maṉam
naiyumvarai cōtaṉaicey naṭattai yuṇṭu. ... 2

nāvu tuṇikuva tillai - uṇmai
nāmattai veḷippaṭa uraippataṟkē;
yāvarun terintiṭavē - eṅkaḷ
īcaṉeṉṟum kaṇṇaṉeṉṟum colluvatuṇṭu.
mūvakaip peyar puṉaintē - avaṉ
mukamaṟi yātavar caṇṭaikaḷ ceyvār;
tēvar kulattavaṉ eṉṟē - avaṉ
ceytiteri yātavar cilaruraippār. . ... 3

piṟantatu maṟak kulattil; - avaṉ
pētamaṟa vaḷarntatum iṭaikkulattil;
ciṟantatu pārppaṉa ruḷḷē; - cila
ceṭṭimakka ḷōṭumikap paḻakka muṇṭu;
niṟantaṉiṟ karumai koṇṭāṉ; - avaṉ
nēyamuṟak kaḷippatu poṉṉiṟap peṇkaḷ!
tuṟanta naṭaika ḷuṭaiyāṉ; - uṅkaḷ
cūṉiyappoyc cāttiraṅkaḷ kaṇṭu nakaippāṉ. ... 4

ēḻaikaḷait tōḻamai koḷvāṉ; - celvam
ēṟiyār tamaikkaṇṭu cīṟi viḻuvāṉ;
tāḻavarun tuṉpa matilum - neñcat
taḷarccikoḷ ḷātavārkkuc celva maḷippāṉ;
nāḻikaikkor putti yuṭaiyāṉ; - oru
nāḷirunta paṭimaṟṟor nāḷiṉi lillai.
pāḻiṭattai nāṭi yiruppāṉ; - pala
pāṭṭiṉilum kataiyilum nēramaḻip pāṉ. ... 5

iṉpattai iṉiteṉavum - tuṉpam
iṉitillai yeṉṟumavaṉ eṇṇuva tillai;
aṉpu mikavu muṭaiyāṉ; - teḷin
taṟiviṉil uyirkkulam ēṟṟa muṟavē,
vaṉpukaḷ pala purivāṉ; - oru
mantiriyuṇ ṭentaikku vitiyeṉpavaṉ;
muṉpu vititta taṉaiyē - piṉpu
muṟaippaṭi aṟintuṇṇa mūṭṭi viṭuvāṉ. ... 6

vētaṅkaḷ kōttu vaittāṉ - anta
vētaṅkaḷ maṉitartam moḻiyi lillai;
vētaṅka ḷeṉṟu puviyōr - collum
veṟuṅkatait tiraḷilav vētamillai;
vētaṅka ḷeṉṟavaṟ ṟuḷḷē - avaṉ
vētattiṟ cilacila kalantatuṇṭu;
vētaṅka ḷaṉṟi yoṉṟillai - inta
mētiṉi māntar colum vārttaika ḷellām. ... 7

nālu kulaṅkaḷ amaittāṉ; - atai
nācamuṟap purintaṉar mūṭamaṉitar,
cīlam aṟivu karumam - ivai
ciṟantavar kulattiṉil ciṟantavarām;
mēlavar kīḻava reṉṟē - veṟum
vēṭattiṟ piṟappiṉil vitippaṉa vām
pōlic cuvaṭiyai yellām - iṉṟu
pocukkiviṭṭālevarkkum naṉmaiyuṇṭeṉpāṉ. ... 8

vayatu mutirntu viṭiṉum - entai
vālipak kaḷaiyeṉṟum māṟuvatillai;
tuyarillai; mūppu millai, - eṉṟum
cōrvillai; nōyoṉṟum toṭuva tillai;
payamillai, parivoṉṟillai, - evar
pakkamumniṉ ṟetirppakkam vāṭṭuva tillai
nayamikat terintavaṉ kāṇ; - taṉi
naṭuniṉṟu viticceyal kaṇṭu makiḻvāṉ. ... 9

tuṉpattil nontu varuvōr - tammait
tūveṉ ṟikaḻntu colli vaṉpu kaṉivāṉ;
aṉpiṉaik kaikkoḷ eṉpāṉ; - tuṉpam
attaṉaiyum appoḻutu tīrntiṭum eṉpāṉ;
eṉpuṭai paṭṭa poḻutum - neñcil
ēkkamuṟap poṟuppavar tammai ukappāṉ;
iṉpattai eṇṇu pavarkkē - eṉṟum
iṉpamikat taruvatil iṉpa muṭaiyāṉ. . ... 10
---

4. kaṇṇaṉ eṉ - cēvakaṉ

kūlimikak kēṭpār koṭuttatelām tām maṟappār:
vēlaimika vaittiruntāl vīṭṭilē taṅkiṭuvār;
'ēṉaṭā, nī nēṟṟaik kiṅkuvara villai' yeṉṟāl
pāṉaiyilē tēḷiruntu pallāl kaṭitta teṉpār;
vīṭṭilē peṇṭāṭṭi mēṟpūtam vantateṉpār; ... 5

pāṭṭiyār cettuviṭṭa paṉṉiraṇṭām nāḷeṉpār;
ōyāmal poyyuraippār; oṉṟuraikka vēṟuceyvār;
tāyāti yōṭu taṉiyiṭattē pēciṭuvār;
uḷvīṭṭuc ceytiyellām ūram palatturaippār;
eṉvīṭṭil illaiyeṉṟāl eṅkum muracaṟaivār; ... 10

cēvakarāl paṭṭa ciramamika uṇṭu kaṇṭīr;
cēvakaril lāviṭilō, ceykai naṭakkavillai.
iṅkitaṉāl yāṉum iṭarmikuntu vāṭukaiyil;
eṅkiruntō vantāṉ, 'iṭaiccāti nāṉ' eṉṟāṉ;
''māṭukaṉṟu mēyttiṭuvēṉ, makkaḷai nāṉ kāttiṭuvēṉ ... 15

vīṭu perukki viḷakkēṟṟi vaittiṭuvēṉ;
coṉṉapaṭi kēṭpēṉ; tuṇimaṇikaḷ kāttiṭuvēṉ;
ciṉṉak kuḻantaikkuc ciṅkārap pāṭṭicaittē
āṭṭaṅkaḷ kāṭṭi aḻātapaṭi pārttiṭuvēṉ;
kāṭṭuvaḻi yāṉālum, kaḷḷarpaya māṉālum; ... 20

iraviṟ pakalilē ennēra māṉālum
ciramattaip pārppatillai, tēvarīr tammuṭaṉē
cuṟṟuvēṉ taṅkaḷukkōr tuṉpamuṟā maṟkāppōṉ;
kaṟṟa vittai yētumillai; kāṭṭu maṉitaṉ; aiyē!
āṉa poḻutuṅ kōlaṭi kuttuppōr maṟpōr ... 25
nāṉaṟivēṉ; caṟṟum nayavañ caṉaipuriyēṉ''
eṉṟupala colli niṉṟāṉ ''ētu peyar? col'' eṉṟēṉ
''oṉṟumillai; kaṇṇaṉeṉpār ūriluḷḷōr eṉṉai'' eṉṟāṉ.
kaṭṭuṟuti yuḷḷavuṭal, kaṇṇilē nallakuṇam
oṭṭuṟavē naṉṟā uraittiṭuñcol -īṅkivaṟṟāl; ... 30

takkavaṉeṉ ṟuḷḷattē cārnta makiḻcciyuṭaṉ,
''mikkavurai palacolli virutupala cāṟṟukiṟāy;
kūliyeṉṉa kēṭkiṉṟāy? kūṟu'' keṉṟēṉ. ''aiyaṉē!
tālikaṭṭum peṇṭāṭṭi cantatika ḷētumillai;
nāṉōr taṉiyāḷ; naraitirai tōṉṟā viṭiṉum ... 35

āṉa vayatiṟ kaḷavillai; tēvarīr
ātarittāṟ pōtum aṭiyēṉai; neñciluḷḷa
kātal periteṉakkuk kācuperi tillai'' yeṉṟāṉ.
paṇṭaik kālattu payittiyattil oṉṟeṉavē
kaṇṭu mikavum kaḷippuṭaṉē nāṉavaṉai . ... 40

āḷākak koṇṭu viṭṭēṉ aṉṟu mutaṟkoṇṭu,
nāḷāka nāḷāka, nammiṭattē kaṇṇaṉukkup
paṟṟu mikuntuvaral pārkkiṉṟēṉ; kaṇṇaṉāl
peṟṟuvarum naṉmaiyellām pēci muṭiyātu
kaṇṇai imaiyiraṇṭum kāppatupōl, eṉ kuṭumpam ... 45

vaṇṇamuṟak kākkiṉṟāṉ vāymuṇuttal kaṇṭiṟiyēṉ
vīti perukkukiṟāṉ; vīṭu cutta mākkukiṟāṉ;
tātiyarcey kuṟṟamellām taṭṭi yaṭakkukiṟāṉ;
makkaḷukku vātti, vaḷarpputtāy, vaittiyaṉāy
okkanayaṅ kāṭṭukiṟāṉ; oṉṟuṅ kuṟaiviṉṟip ... 50

paṇṭamelām cērttuvaittup pālvāṅki mōr vāṅkip
peṇṭukaḷait tāypōṟ piriyamuṟa ātarittu
naṇpaṉāy, mantiriyāy, nalla ciriyaṉumāy,
paṇpilē teyvamāyp pārvaiyilē cēvakaṉāy,
eṅkiruntō vantāṉ, iṭaiccātiyeṉṟu coṉṉāṉ. ... 55

iṅkivaṉai yāṉ peṟavē eṉṉatavañ ceytu viṭṭēṉ!
kaṇṇaṉ eṉa takattē kālvaitta nāḷmutalāy
eṇṇam vicāram etuvumavaṉ poṟuppāyc
celvam, iḷamāṇpu, cīr, ciṟappu, naṟkīrtti,
kalvi, aṟivu, kavitai, civa yōkam, ... 60

teḷivē vaṭivām civañāṉam, eṉṟum
oḷicēr nalamaṉaittum ōṅkivaru kiṉṟaṉa kāṇ!
kaṇṇaṉaināṉ āṭkoṇṭēṉ! kaṇkoṇṭēṉ! kaṇko ṇṭēṉ!
kaṇṇaṉai yāṭkoḷḷak kāraṇamum uḷḷaṉavē!
---

5. kaṇṇaṉ eṉ aracaṉ

pakaimai muṟṟi mutirntiṭu maṭṭilum
pārttiruppa tallā loṉṟuñ ceytiṭāṉ;
nakaipurintu poṟuttup poṟuttaiyō
nāṭkaḷ mātaṅkaḷ āṇṭukaḷ pōkkuvāṉ. ... 1

kaṇṇaṉ veṉṟu pakaimai yaḻintunām
kaṇṇiṟ kāṇpa tariteṉat tōṉṟumē;
eṇṇamiṭ ṭeṇṇa miṭṭuc calittunām
iḻanta nāṭkaḷ yukameṉap pōkumē . ... 2

paṭaikaḷ cērttal paricaṉam cērttiṭal
paṇamuṇ ṭākkal etuvum purintiṭāṉ;
'iṭaiyaṉ, vīrami lātavaṉ, añciṉōṉ'
eṉṟavar collum ēcciṟku nāṇilāṉ. ... 3

kollap pūta maṉuppiṭu māmaṉē
kōlu yarttula kāṇṭu kaḷittiṭa,
mullai meṉṉakai mātarkkum pāṭṭiṟkum
mōka muṟṟup poḻutukaḷ pōkkuvāṉ. ... 4

vāṉa nīrkku varuntum payireṉa
māntar maṟṟivaṇ pōrkkut tavikkavum,
tāṉam kīrttaṉai tāḷaṅkaḷ kūttukkaḷ
taṉimai vēyṅkuḻal eṉṟivai pōṟṟuvāṉ. ... 5

kāliṉaik kaiyiṉāl paṟṟikkoṇṭu nām
katiyemak koṉṟu kāṭṭuvai yeṉṟiṭṭāl
nāli loṉṟu palittiṭuṅ kāṇeṉpāṉ;
nāmac colliṉ poruḷeṅ kuṇarvatē? ... 6

nāma vaṉvali nampiyi rukkavum,
nāṇa miṉṟip patuṅki vaḷaruvāṉ;
tīmai taṉṉai vilakkavuñ ceykuvāṉ;
ciṟumai koṇṭoḻit tōṭavuñ ceykuvāṉ. ... 7

tanti raṅkaḷ payilavuñ ceykuvāṉ;
cavuri yaṅkaḷ paḻakavuñ ceykuvāṉ;
manti rattiṟa ṉumpala kāṭṭuvāṉ;
valimai yiṉṟic ciṟumaiyil vāḻvāṉ. . ... 8

kālam vantukai kūṭumap pōtilōr
kaṇatti lēṭati tāka viḷaṅkuvāṉ;
āla kāla viṭattiṉaip pōlavē,
akila muṟṟum acaintiṭac cīṟuvāṉ. ... 9

vērum vēraṭi maṇṇu milāmalē
ventu pōkap pakaimai pocukkuvāṉ;
pārum vāṉamum āyira māṇṭukaḷ
paṭṭa tuṉpaṅkaḷ kaṇattiṭai māṟṟuvāṉ. ... 10

cakkarattai yeṭuppa torukaṇam;
tarumam pāril taḻaittal maṟukaṇam;
ikka ṇattil iṭaikkaṇa moṉṟuṇṭō?
itaṉuḷ ḷēpakai māyttiṭa vallaṉkāṇ! . ... 11

kaṇṇa ṉeṅkaḷ aracaṉ pukaḻiṉaik
kavitai koṇṭentak kālamum pōṟṟuvēṉ;
tiṇṇai vāyil perukkavan tēṉeṉait
tēcam pōṟṟattaṉ mantiri yākkiṉāṉ. ... 12

nittac cōṟṟiṉuk kēval ceyavantēṉ;
nikari lāpperuñ celvam utaviṉāṉ.
vittai naṉkukal lātavaṉ eṉṉuḷḷē
vēta nuṭpam viḷaṅkiṭac ceytiṭṭāṉ. ... 13

kaṇṇa ṉemperu māṉaruḷ vāḻkavē!
kaliya ḻintu puvittalam vāḻkavē!
aṇṇa liṉṉaruḷ vāṭi ya nāṭutāṉ
avalam nīṅkip pukaḻil uyarkavē! ... 14
---

6. kaṇṇaṉ eṉ cīṭaṉ

(āciriyappā)

yāṉē yāki eṉṉalāṟ piṟavāy
yāṉum avaiyumāy iraṇṭiṉum vēṟāy
yātō poruḷām māyak kaṇṇaṉ,
eṉṉilum aṟiviṉiṟ kuṟaintavaṉ pōlavum,
eṉṉait tuṇaikkoṇṭu, eṉṉuṭai muyaṟciyāl ... 5

eṉṉaṭai paḻakalāl eṉmoḻi kēṭṭalāl
mēmpā ṭeyta vēṇṭiṉōṉ pōlavum,
yāṉcoluṅ kavitai eṉmati yaḷavai
ivaṟṟiṉaip perumai yilaṅkiṉa veṉṟu
karutuvāṉ pōlavum, kaṇṇak kaḷvaṉ. ... 10

cīṭaṉā vanteṉaic cērntaṉaṉ, teyvamē!
pētaiyēṉ avvalaip piṉṉalil vīḻntu
paṭṭaṉa tollai palaperum pāratam;
uḷattiṉai veṉṟiṭēṉ; ulakiṉai vellavum,
tāṉakañ cuṭātēṉ piṟartamait tāṉeṉum ... 15

ciṟumaiyi ṉakaṟṟic civattilē niṟuttavum,
taṉṉuḷḷē teḷivum calippilā makiḻcciyum
uṟṟiṭēṉ; intac cakattilē yuḷḷa
māntark kuṟṟa tuyarelām māṟṟi
iṉpat tiruttavum eṇṇiya piḻaikkeṉait ... 20

taṇṭaṉai purintiṭat tāṉuḷaṅ koṇṭu,
māyak kaṇṇaṉ valinteṉaic cārntu,
pukaḻccikaḷ kūṟiyum, pulamaiyai viyantum,
palvakai yālakap paṟṟuṟac ceytāṉ;
veṟumvāy melluṅ kiḻavik kiḵtōr ... 25

avalāymūṇṭatu; yāṉumaṅ kavaṉai
uyarnilaip paṭuttalil ūkkamik kavaṉāy,
''iṉṉatu ceytiṭēl, ivarōṭu paḻakēl,
ivvakai moḻintiṭēl iṉaiyaṉa virumpēl,
iṉṉatu kaṟṟiṭēl, iṉṉanūl kaṟpāy, ... 30

iṉṉava ruṟavukoḷ, iṉṉavai virumpuvāy''
eṉappala tarumam eṭutteṭut tōti,
ōyvilā tavaṉō ṭuyirviṭa lāṉēṉ.
kataiyilē kaṇavaṉ colliṉuk kellām
etirceyum maṉaivipōl, ivaṉumnāṉ kāṭṭum ... 35

neṟiyiṉak kellām nēretir neṟiyē
naṭappā ṉāyiṉaṉ. nāṉilat tavartam
matippaiyum pukaḻuṟu vāḻvaiyum pukaḻaiyum
teyvamāk koṇṭa ciṟumati yuṭaiyēṉ,
kaṇṇaṉāñ cīṭaṉ, yāṉ kāṭṭiya vaḻiyelām ... 40

vilakiyē naṭakkum vinōtamiṅ kaṉṟiyum,
ulakiṉar veṟuppuṟum oḻukkamat taṉaiyum
talaiyāk koṇṭu cārpelām paḻiccolum
ikaḻumik kavaṉāy eṉmaṉam varunta
naṭantiṭal kaṇṭēṉ; nāṭpaṭa nāṭpaṭak ... 45

kaṇṇaṉum taṉatu kaḻipaṭu naṭaiyil
miñcuvā ṉāki, vītiyiṟ periyōr
kiḻaviya rellām kiṟukkaṉeṉ ṟivaṉai
ikaḻcciyō ṭirakkamuṟ ṟēḷaṉam puriyum
nilaiyum vantiṭṭāṉ. neñcilē yeṉakkut ... 50

tōṉṟiya varuttañ colliṭap paṭātu.
muttaṉāk kiṭanāṉ muyaṉṟatōr iḷaiñaṉ
pittaṉeṉ ṟulakiṉar pēciya pēcceṉ
neñciṉai aṟuttatu; nītikaḷ palavum
tantiram palavum cāttiram palavum ... 55

collināṉ kaṇṇaṉait toḷaittiṭa lāyiṉēṉ.
tēva nilaiyilē cērttiṭā viṭiṉum,
māṉuṭan tavaṟi maṭivuṟā vaṇṇam,
kaṇṇaṉai nāṉum kāttiṭa virumpit
tīyeṉak kotittuc ciṉamoḻi yuraittum, ... 60

ciritturai kūṟiyum, ceḷḷeṉa viḻuntum,
kēlikaḷ pēcik kiḷaṟiyum, iṉṉum
ettaṉai vakaiyilō eṉvaḻik kavaṉaik
koṇarntiṭa muyaṉṟēṉ; koḷpaya ṉoṉṟilai.
kaṇṇaṉ pittaṉāyk kāṭṭā ḷāki, ... 65

evvakait toḻililum eṇṇamaṟ ṟavaṉāy,
evvakaip payaṉiluṅ karuttiḻan tavaṉāy,
kuraṅkāyk karaṭiyāyk kompuṭaip picācāy
yātō poruḷāy, eṅṅaṉō niṉṟāṉ.
itaṉāl, ... 70

akantaiyum mamataiyum āyiram puṇṇuṟa;
yāṉkaṭuñ ciṉamuṟṟu 'evvakai yāṉum
kaṇṇaṉai nēruṟak kaṇṭē tīrppēṉ'
eṉapperun tāpam eytiṉē ṉāki,
'evvā ṟēṉum ivaṉaiyōr toḻilil ... 75

ōriṭan taṉṉil oruvaḻi valiya
niṟuttuvō māyiṉ nēruṟ ṟiṭuvāṉ'
eṉṟuḷat teṇṇi icaintiṭu ñ camayaṅ
kāttirun tiṭṭēṉ. orunāḷ kaṇṇaṉait
taṉiyē eṉatu vīṭṭiṉiṟ koṇṭu, ... 80

''makaṉē, eṉpāl varampilā nēcamum
aṉpumnī yuṭaiyai; ataṉaiyāṉ nampi,
niṉṉiṭa moṉṟu kēṭpēṉ; nīyatu
ceytiṭal vēṇṭum; cērkkaiyiṉ paṭiyē
māntartañ ceyalelām vakuppuṟal kaṇṭāy. ... 85

cāttira nāṭṭamum, tarukkamum kavitaiyil
meypporu ḷāyvatil miñciya viḻaivum
koṇṭōr tamaiyē arukiṉiṟ koṇṭu
poruḷiṉuk kalaiyum nēram pōka
miñciya poḻutelām avaruṭaṉ mēvi ... 90

iruntiṭa lākumēl eṉakkunaṉ ṟuṇṭām;
poḻutelām eṉṉuṭaṉ pōkkiṭa virumpum
aṟivuṭai makaṉiṅ kuṉaiyalāl aṟintiṭēṉ.
ātalāl,
eṉpayaṉ karuti, eṉakkoru tuṇaiyāy ... 95

eṉṉuṭaṉ cilanāḷ iruntiṭa niṉṉai
vēṇṭi niṟkiṉṟēṉ, vēṇṭutal maṟuttē
eṉṉainī tuṉpam eytuvit tiṭāmē,
ivvuraik kiṇaṅkuvāy'' eṉṟēṉ. kaṇṇaṉum,
''aṅṅaṉē purivēṉ. āyiṉ niṉ ṉiṭattē ... 100

toḻililātu yāṅṅaṉam cōmparil iruppatu?
kāriya moṉṟu kāṭṭuvai yāyiṉ,
iruppēṉ'' eṉṟāṉ. ivaṉuṭaiya iyalpaiyum
tiṟaṉaiyuṅ karuti, ''eṉ ceyyuḷai yellām
nallatōr piratiyil nāṭoṟum eḻutik ... 105

koṭuttiṭun toḻiliṉaik koḷḷuti'' eṉṟēṉ
naṉṟeṉak kūṟiyōr nāḻikai yiruntāṉ;
'celvēṉ' eṉṟāṉ; ciṉattoṭu nāṉum
paḻaṅkatai yeḻutiya pakutiyoṉ ṟiṉaiyavaṉ
kaiyiṉiṟ koṭuttuk ''kaviṉuṟa itaṉai . ... 110

eḻutuka'' eṉṟēṉ; iṇaṅkuvāṉ pōṉṟataik
kaiyilē koṇṭu kaṇappoḻu tiruntāṉ,
''celvēṉ'' eṉṟāṉ. ciṉantī yākināṉ
''ētaṭā, coṉṉa col aḻitturaik kiṉṟāy;
pittaṉeṉ ṟuṉṉai ulakiṉar colvatu ... 115

piḻaiyilai pōlum'' eṉṟēṉ. ataṟku,.
''nāḷavan tivviṉai naṭattuvēṉ'' eṉṟāṉ.
''ittoḻi liṅkē ippoḻu teṭuttuc
ceykiṉ ṟaṉaiyā? ceykuva tillaiyā?
ōrurai col'' eṉṟumiṉēṉ. kaṇṇaṉum ... 120

''illai'' yeṉ ṟorucol imaikku muṉ kūṟiṉāṉ.
veṭukkeṉac ciṉattī veḷḷamāyp pāyntiṭak
kaṇvican titaḻkaḷ tuṭittiṭak kaṉaṉṟunāṉ
''cīcci, pēyē! ciṟitupōḻ tēṉum
iṉiyeṉ mukattiṉ etirniṉ ṟiṭātē. ... 125

eṉṟumiv vulakil eṉṉiṭat tiṉinī
pōntiṭal vēṇṭā, pō, pō, pō'' eṉṟu
iṭiyuṟac coṉṉēṉ; kaṇṇaṉum eḻuntu
celkuva ṉāyiṉaṉ. viḻinīr cērntiṭa
''makaṉē! pōkuti vāḻkanī; niṉṉait ... 130

tēvar kāttiṭuka! niṉtaṉaic cemmai
ceytiṭak karuti ētētō ceytēṉ.
tōṟṟuviṭṭēṉaṭā! cūḻccikaḷ aṟintēṉ.
maṟittiṉi vārāy, celluti vāḻi nī!''
eṉattuyar nīṅki amaitiyō ṭicaittēṉ. ... 135

ceṉṟaṉaṉ kaṇṇaṉ. tirumpiyōr kaṇattē
eṅkirun tōnal leḻutukōl koṇarntāṉ;
kāṭṭiya pakutiyaik kaviṉuṟa varaintāṉ.
''aiyaṉē, niṉvaḻi yaṉaittaiyuṅ koḷḷuvēṉ.
toḻilpala purivēṉ, tuṉpamiṅ keṉṟum, ... 140

iṉiniṉak keṉṉāl eytiṭā'' teṉappala
nallacol luraittu nakaittaṉaṉ maṟaintāṉ.
maṟaintatōr kaṇṇaṉ maṟukaṇat teṉṟaṉ
neñcilē tōṉṟi nikaḻttuvā ṉāyiṉaṉ:
''makaṉē, oṉṟai yākkutal māṟṟutal ... 145

aḻittiṭa lellām niṉceya laṉṟukāṇ;
tōṟṟēṉ eṉanī uraittiṭum poḻutilē
veṉṟāy; ulakiṉil vēṇṭiya toḻilellām
ācaiyun tāpamum akaṟṟiyē purintu
vāḻka nī'' eṉṟāṉ. vāḻkamaṟ ṟavaṉē! ... 150
---

7. kaṇṇaṉ - eṉatu caṟkuru

puṉṉākavarāḷi - tisra jāti - ēkatāḷam
racaṅkaḷ: aṟputam, pakti

cāttiraṅ kaḷpala tēṭiṉēṉ - aṅku
caṅkaiyil lātaṉa caṅkaiyām - paḻaṅ
kōttiraṅkaḷ collu mūṭartam - poymaik
kūṭaiyil uṇmai kiṭaikkumō? - neñcil
māttiram enta vakaiyilum - caka
māyam uṇarntiṭal vēṇṭumē - eṉṉum
āttiramniṉṟa titaṉiṭai - nittam
āyiran tollaikaḷ cūḻntaṉa. . ... 1

nāṭu muḻutiluñ cuṟṟināṉ - pala
nāṭkaḷ alaintiṭum pōtiṉil, - niṟain
tōṭum yamuṉaik karaiyilē - taṭi
ūṉṟic ceṉṟārōr kiḻavaṉār; - oḷi
kūṭu mukamum, teḷivutāṉ - kuṭi
koṇṭa viḻiyum, caṭaikaḷum, - veḷḷait
tāṭiyum kaṇṭu vaṇaṅkiyē - pala
caṅkati pēci varukaiyil, ... 2

eṉṉuḷat tācai yaṟintavar - mika
iṉpuṟ ṟuraittiṭa lāyiṉar -''tampi,
niṉṉuḷat tiṟkut takuntavaṉ, - cuṭar
nittiya mōṉat tiruppavaṉ, - uyar
maṉṉar kulattil piṟantavaṉ, - vaṭa
māmatu raippati yāḷkiṉṟāṉ; - kaṇṇaṉ
taṉṉaic caraṇeṉṟu pōvaiyil - avaṉ
cattiyaṅ kūṟuvaṉ'' eṉṟaṉar. ... 3

māmatu raippati ceṉṟunāṉ - aṅku
vāḻkiṉṟa kaṇṇaṉaip pōṟṟiyē, - eṉtaṉ
nāmamum ūrum karuttumē - colli
naṉmai tarukeṉa vēṇṭiṉaṉ; - avaṉ
kāmaṉaip pōṉṟa vaṭivamum - iḷaṅ
kāḷaiyar naṭpum paḻakkamum - keṭṭa
pūmiyaik kākkun toḻililē - entap
pōtuñ celuttiṭuñ cintaiyum, ... 4

āṭalum pāṭalum kaṇṭunāṉ - muṉṉar
āṟṟaṅ karaiyiṉil kaṇṭatōr - muṉi
vēṭan taritta kiḻavarait - kolla
vēṇṭumeṉ ṟuḷḷattil eṇṇiṉēṉ - 'ciṟu
nāṭu purantiṭu maṉṉavaṉ - kaṇṇaṉ
nāḷuṅ kavalaiyil mūḻkiṉōṉ; - tavap
pāṭupaṭ ṭōrkkum viḷaṅkiṭā - uṇmai
pārttivaṉ eṅṅaṉam kūṟuvāṉ?' ... 5

eṉṟu karuti yiruntiṭṭēṉ; - piṉṉar
eṉṉait taṉiyiṭaṅ koṇṭupōy, - ''niṉai
naṉṟu maruvūka! maintaṉē! - para
ñāṉa muraittiṭak kēṭpainī; - neñcil
oṉṟuṅ kavalaiyil lāmalē - cintai
ūṉṟa niṟuttik kaḷippuṟṟē taṉṉai
veṉṟu maṟantiṭum pōḻtiṉil - aṅku
viṇṇai yaḷakkum aṟivutāṉ! ... 6

cantiraṉ cōti yuṭaiyatām; - atu
cattiya nittiya vastuvām; - ataic
cintikkum pōtiṉil vantutāṉ - niṉaic
cērntu taḻuvi aruḷceyum -; ataṉ
mantirat tāliv vulakelām - vanta
māyak kaḷipporuṅ kūttukkāṇ -'itaic
cantatam poyyeṉ ṟuraittiṭum - maṭac
cāttiram poy yeṉṟu taḷḷaṭā! ... 7

''ātit taṉikporu ḷākumōr; - kaṭal
āruṅ kumiḻi uyirkaḷām; - antac
cōti yaṟiveṉṉum ñāyiṟu - taṉṉaic
cūḻnta katirkaḷ uyirkaḷām; - iṅku
mītip poruḷkaḷ evaiyumē - ataṉ
mēṉiyil tōṉṟiṭum vaṇṇaṅkaḷ;- vaṇṇa
nīti yaṟintiṉpam eytiyē - oru
nērmait toḻilil iyaṅkuvār; ... 8

''cittatti lēcivam nāṭuvār, - iṅku
cērntu kaḷittula kāḷuvār; - nalla
matta mataveṅ kaḷiṟupōl naṭai
vāyntiṟu māntu tirikuvār; - 'iṅku
nittam nikaḻva taṉaittumē - entai
nīṇṭa tiruvaru ḷālvarum - iṉpam
cutta cukantaṉi yānantam' - eṉac
cūḻntu kavalaikaḷ taḷḷiyē, ... 9

'cōti aṟivil viḷaṅkavum - uyar
cūḻcci matiyil viḷaṅkavum - aṟa
nīti muṟaivaḻu vāmalē - enta
nēramum pūmit toḻilceytu - kalai
ōtip poruḷiyal kaṇṭutām - piṟar
uṟṟiṭun tollaikaḷ māṟṟiyē - iṉpam
mōti viḻikkum viḻiyiṉār - peṇmai
mōkattil, celvattil, kīrttiyil, ... 10

''āṭutal, pāṭutal, cittiram -kavi
yāti yiṉaiya kalaikaḷil - uḷḷam
īṭupaṭ ṭeṉṟum naṭappavar - piṟar
īṉa nilaikaṇṭu tuḷḷuvār - avar
nāṭum poruḷkaḷ aṉaittaiyum - cila
nāḷiṉil eytap peṟukuvār - avar
kāṭu putaril vaḷariṉum - teyvak
kāvaṉam eṉṟataip pōṟṟalām. ... 11

''ñāṉiyar tammiyal kūṟiṉēṉ - anta
ñāṉam viraiviṉil eytuvāy'' - eṉat
tēṉi liṉiya kuralilē - kaṇṇaṉ
ceppavum uṇmai nilaikaṇṭēṉ - paṇṭai
īṉa maṉitak kaṉavelām - eṅṅaṉ
ēki maṟaintatu kaṇṭilēṉ; - aṟi
vāṉa taṉiccuṭar nāṉkaṇṭēṉ! - ataṉ
āṭa lulakeṉa nāṉ kaṇṭēṉ! ... 12
---

8. kaṇṇammā - eṉ kuḻantai

(parācaktiyaik kuḻantaiyākak kaṇṭu colliya pāṭṭu)
(rākam - pairavi, tāḷam - rūpakam)

sa sa sa - sā sā - papapa
tanīta - patapa - pā
papapa -patapa - pamā - karisā
rikama - rikari - sā
eṉṟa svara varicaikaḷai mātiriyāka vaittukkoṇṭu
maṉōvāpappaṭi māṟṟi pāṭuka.

ciṉṉañ ciṟu kiḷiyē, - kaṇṇammā!
celvak kaḷañciyamē!
eṉṉaik kali tīrttē - ulakil
ēṟṟam puriya vantāy! ... 1

piḷḷaik kaṉiyamutē - kaṇṇammā
pēcumpoṟ cittiramē!
aḷḷi yaṇaittiṭavē - eṉ muṉṉē
āṭi varun tēṉē! . ... 2

ōṭi varukaiyilē - kaṇṇammā!
uḷḷaṅ kuḷiru taṭī!
āṭittirital kaṇṭāl - uṉṉaippōy
āvi taḻuvu taṭī! ... 3

ucci taṉai mukantāl - karuvam
ōṅki vaḷaru taṭī!
mecci yuṉai yūrār - pukaḻntāl
mēṉi cilirkkutaṭī! ... 4

kaṉṉattil muttamiṭṭāl - uḷḷantāṉ
kaḷveṟi koḷḷu taṭī!
uṉṉait taḻuviṭilō - kaṇṇammā!
uṉmatta mākutaṭī! ... 5

caṟṟuṉ mukañ civantāl - maṉatu
cañcala māku taṭī!
neṟṟi curuṅkak kaṇṭāl - eṉakku
neñcam pataikku taṭī! ... 6

uṉkaṇṇil nīrvaḻintāl - eṉneñcil
utiram koṭṭu taṭī!
eṉkaṇṇiṟ pāvaiyaṉṟō? - kaṇṇammā!
eṉṉuyir niṉṉa taṉṟō? ... 7

collu maḻalaiyilē - kaṇṇammā!
tuṉpaṅkaḷ tīrttiṭu vāy;
mullaic cirippālē - eṉatu
mūrkkan tavirttiṭu vāy. ... 8

iṉpak kataikaḷellām - uṉṉaippōl
ēṭukaḷ colva tuṇṭō?
aṉpu taruvatilē - uṉainēr
ākumōr teyva muṇṭō? ... 9

mārpil aṇivataṟkē - uṉṉaippōl
vaira maṇika ḷuṇṭō?
cīrpeṟṟu vāḻvataṟkē - uṉṉaippōl
celvam piṟitu muṇṭō? ... 10
----

9. kaṇṇaṉ - eṉ viḷaiyāṭṭup piḷḷai

nakētāram - kaṇṭajāti - ēkatāḷam
racaṅkaḷ; aṟputam , ciruṅkāram

tīrāta viḷaiyāṭṭup piḷḷai - kaṇṇaṉ
teruvilē peṇkaḷuk kōyāta tollai. ... (tīrāta)

1.
tiṉṉap paḻaṅkoṇṭu taruvāṉ; - pāti
tiṉkiṉṟa pōtilē taṭṭip paṟippāṉ;
eṉṉappaṉ eṉṉaiyaṉ eṉṟāl - ataṉai
ecciṟ paṭuttik kaṭittuk koṭuppāṉ. ... (tīrāta)

2.
tēṉotta paṇṭaṅkaḷ koṇṭu - eṉṉa
ceytālum eṭṭāta uyarattil vaippāṉ;
māṉotta peṇṇaṭi eṉpāṉ - caṟṟu
maṉamakiḻum nēratti lēkiḷḷi viṭuvāṉ; ... (tīrāta)

3.
aḻakuḷḷa malarkoṇṭu vantē - eṉṉai
aḻaaḻac ceytupiṉ, ''kaṇṇai mūṭikkoḷ;
kuḻalilē cūṭṭuvēṉ'' - eṉpāṉ - eṉṉaik
kuruṭākki malariṉait tōḻikku vaippāṉ. ... (tīrāta)

4.
piṉṉalaip piṉṉiṉ ṟiḻuppāṉ; - talai
piṉṉē tirumpumuṉ ṉēceṉṟu maṟaivāṉ;
vaṉṉap putuccēlai taṉilē - puḻuti
vāric corintē varuttik kulaippāṉ. ... (tīrāta)

5,
pullāṅ kuḻalkoṇṭu varuvāṉ; - amutu
poṅkit tatumpunaṟ pītam paṭippāṉ;
kaḷḷāl mayaṅkuvatu pōlē - ataik
kaṇmūṭi vāytiṟan tēkēṭ ṭiruppōm. ... (tīrāta)

6.
aṅkān tirukkumvāy taṉilē - kaṇṇaṉ
āṟēḻu kaṭṭeṟum paippōṭṭu viṭuvāṉ;
eṅkākilum pārtta tuṇṭō? - kaṇṇaṉ
eṅkaḷaic ceykiṉṟa vēṭikkai yoṉṟō? ... (tīrāta)

7.
viḷaiyāṭa vāveṉ ṟaḻaippāṉ; - vīṭṭil
vēlaiyeṉ ṟālataik kēḷā tiḻuppāṉ;
iḷaiyāro ṭāṭik kutippāṉ; - emmai
iṭaiyiṟ pirintupōy vīṭṭilē colvāṉ. ... (tīrāta)

8.
ammaikku nallavaṉ kaṇṭīr! - mūḷi
attaikku nallavaṉ, tantaikku maḵtē,
emmait tuyarceyyum periyōr - vīṭṭil
yāvarkkum nallavaṉ pōlē naṭappāṉ. ... (tīrāta)

9.
kōḷukku mikavum camarttaṉ; - poymmai
kuttiram paḻicolak kūcāc caḻakkaṉ;
āḷuk kicaintapaṭi pēcit - teruvil
attaṉai peṇkaḷaiyum ākā taṭippāṉ. ... (tīrāta)
-------

10. kaṇṇaṉ - eṉ kātalaṉ

ceñcuruṭṭi - tisra ēka tāḷam
ciruṅkāra racam

tūṇṭiṟ puḻuviṉaippōl - veḷiyē
cuṭar viḷakkiṉaip pōl,
nīṇṭa poḻutāka - eṉatu
neñcan tuṭitta taṭī!
kūṇṭuk kiḷiyiṉaip pōl - taṉimai
koṇṭu mikavum nontēṉ;
vēṇṭum poruḷai yellām - maṉatu
veṟuttu viṭṭataṭī! . ... 1

pāyiṉ micai nāṉum - taṉiyē
paṭut tirukkai yilē,
tāyiṉaik kaṇṭālum - cakiyē!
calippu vanta taṭī!
vāyiṉil vantatellām - cakiyē!
vaḷarttup pēciṭuvīr;
nōyiṉaip pōlañ ciṉēṉ; - cakiyē!
nuṅka ḷuṟavai yel lām. ... 2

uṇavu cellavillai; - cakiyē!
uṟakkaṅ koḷḷavillai.
maṇam virumpavillai; - cakiyē!
malar piṭikka villai;
kuṇa muṟuti yillai; - etilum
kuḻappam vanta taṭī!
kaṇamum uḷattilē - cukamē
kāṇak kiṭaittatillai. ... 3
pāluṅ kacantaṭī taṭī! - cakiyē!
paṭukkai nonta taṭī!
kōlak kiḷimoḻiyum - ceviyil
kutta leṭutta taṭī!
nālu vayittiyarum - iṉimēl
namputaṟ killai yeṉṟār;
pālattuc cōciyaṉum - kirakam
paṭuttu meṉṟu viṭṭāṉ. ... 4

kaṉavu kaṇṭatilē - orunāḷ
kaṇṇukkut tōṉṟāmal,
iṉam viḷaṅka villai - evaṉō
eṉṉakan toṭṭu viṭṭāṉ.
viṉavak kaṇviḻittēṉ; - cakiyē!
mēṉi maṟaintu viṭṭāṉ;
maṉatil maṭṭilumē - putitōr
makiḻcci kaṇṭataṭī! . ... 5

ucci kuḷirntataṭī! - cakiyē!
uṭampu nērāccu,
maccilum vīṭumellām - muṉṉaippōl
maṉattuk kottaṭī!
iccai piṟantataṭī! - etilum
iṉpam viḷaiḷantataṭī!
acca moḻintataṭī! - cakiyē!
aḻaku vantataṭī! ... 6

eṇṇum poḻuti lellām - avaṉkai
iṭṭa viṭattiṉilē!
taṇṇeṉ ṟiruntataṭī! - putitōr
cānti piṟantataṭī!
eṇṇi yeṇṇip pārttēṉ; - avaṉtāṉ
yāreṉac cintai ceytēṉ;
kaṇṇaṉ tiruvuruvam - aṅṅaṉē
kaṇṇiṉ muṉ niṉṟataṭī! ... .7
------

11. kaṇṇaṉ - eṉ kātalaṉ - 2

uṟakkamum viḻippum
nātanāmakkiriyai - āti tāḷam
racaṅkaḷ: pīpatsam, ciruṅkāram.

nōm mikuntatiṉṉum nittiraiyiṉṟi - uṅkaḷ
niṉaipput teriyavillai, kūttaṭikkiṟīr;
cōraṉ uṟaṅkiviḻum naḷḷiravilē - eṉṉa
tūḷi paṭukutaṭi, ivviṭattilē.
ūrai yeḻuppiviṭa niccayaṅ koṇṭīr! - aṉṉai
oruttiyuṇ ṭeṉpataiyum maṟantu viṭṭīr;
cāram mikunta teṉṟu vārttai colkiṟīr, - mikac
calipput tarukutaṭi cakip peṇkaḷē! . ... 1

nāṉum pala tiṉaṅkaḷ poṟuttiruntēṉ - itu
nāḷukku nāḷatika māki viṭṭatē;
kūṉa ṉoruvaṉ vantin nāṇi piṉṉalaik
koṇṭai malarcitaṟa niṉṟiḻuttatum,
āṉaimatam piṭittiv vañci yammaiyiṉ;
arukiṉi lōṭa ivaḷ mūrccai yuṟṟatum,
pāṉaiyil veṇṇey muṟṟum tiṉṟuviṭṭatāl
pāṅki yurōkiṇikku nōvu kaṇṭatum, ... 2

pattiṉi yāḷaiyoru paṇṇai veḷiyil
pattuc ciṟuvar vantu muttamiṭṭatum,
natti makaḷiṉukkōr cōtiṭaṉ vantu
nāṟpa taracar tammai vākkaḷittatum,
kottuk kaṉal viḻiyak kōviṉip peṇṇaik
koṅkattu mūḷikaṇṭu kokkarittum,
vittaip peyaruṭaiya vīṇiyavaḷum
mēṟkut ticai moḻikaḷ kaṟṟu vantatum, ... 3

ettaṉai poykaḷaṭi! eṉṉa kataikaḷ!
eṉṉai uṟakkamiṉṟi iṉṉal ceykiṟīr!
cattamiṭuṅ kuḻalkaḷ vīṇaika ḷellām
tāḷaṅka ḷōṭukaṭṭi mūṭivait taṅkē,
metta veḷiccamiṉṟi oṟṟai viḷakkai
mēṟkuc cuvararukil vaittataṉ piṉṉar
nittirai koḷḷaeṉait taṉiyil viṭṭē.
nīṅkaḷel lōrumuṅkaḷ vīṭu celvīr. ... 4

(pāṅkiyar pōṉa piṉpu taṉiyiruntu collutal)

kaṇkaḷ uṟaṅkavoru kāraṇa muṇṭō,
kaṇṇaṉai iṉṟiravu kāṇpataṉ muṉṉē?
peṇkaḷel lōrumavar vīṭu ceṉṟiṭṭār
piriya mikunta kaṇṇaṉ kāttirukkiṉṟāṉ;
veṇkala vāṇikariṉ vīti muṉaiyil
vēlip puṟattileṉaik kāṇamuṭi yeṉṟāṉ;
kaṇkaḷ uṟaṅkaleṉuṅ kāriya muṇṭō,
kaṇṇaṉaik kaiyiraṇṭuṅ kaṭṭa liṉṟiyē? ... 5
---------

12. kaṇṇaṉ - eṉ - kātalaṉ -3
(kāṭṭilē tēṭutal)

hintustāṉi tōṭi - āti tāḷam
racaṅkaḷ: payānakam, aṟputam.

tikkut teriyāta kāṭṭil - uṉait
tēṭit tēṭi iḷaittēṉē.

1.
mikka nalamuṭaiya maraṅkaḷ, - pala
vintaic cuvaiyuṭaiya kaṉikaḷ, - entap
pakkattaiyum maṟaikkum varaikaḷ, - aṅku
pāṭi nakarntu varu natikaḷ, - oru ... (tikkut)

2.
neñciṟ kaṉalmaṇakkum pūkkaḷ, - eṅkum
nīḷak kiṭakkumalaik kaṭalkaḷ - mati
vañcit tiṭumakaḻic cuṉaikaḷ, - muṭkaḷ
maṇṭit tuyarpoṭukkum putarkaḷ, - oru ... (tikkut)

3.
ācai peṟaviḻikkum māṉkaḷ, uḷḷam
añcak kuralpaḻakum pulikaḷ, - nalla
nēcak kavitaicollum paṟavai, - aṅku
nīṇṭē paṭuttirukkum pāmpu, - oru ... (tikkut)

4.
taṉṉiccai koṇṭalaiyum ciṅkam - ataṉ
cattat tiṉiṟkalaṅku yāṉai ataṉ
muṉṉiṉ ṟōṭumiḷa māṉkaḷ - ivai
muṭṭā tayalpatuṅkun tavaḷai - oru ... (tikkut)

5.
kālkai cōrntuviḻa lāṉēṉ - iru
kaṇṇum tuyilpaṭara lāṉēṉ - oru
vēlkaik koṇṭukolaivēṭaṉ - uḷḷam
veṭkam koṇṭoḻiya viḻittāṉ - oru ... (tikkut)

6.
''peṇṇē uṉataḻakaik kaṇṭu - maṉam
pittaṅkoḷḷu'' teṉṟu nakaittāṉ - ''aṭi
kaṇṇē, eṉatirukaṇ maṇiyē - eṉaik
kaṭṭit taḻuvamaṉam koṇṭēṉ.

7.
cōrntē paṭuttirukka lāmō? - nalla
tuṇṭak kaṟicamaittut tiṉpōm - cuvai
tērntē kaṉikaḷ koṇṭu varuvēṉ - nalla
tēṅkaḷ ḷuṇṭiṉitu kaḷippōm.''

8.
eṉṟē koṭiyaviḻi vēṭaṉ - uyir
iṟṟup pōkaviḻit turaittāṉ - taṉi
niṉṟē irukaramuṅ kuvittu - anta
nīcaṉ muṉṉar ivai colvēṉ:
9.
''aṇṇā uṉataṭiyil vīḻvēṉ - eṉai
añcak koṭumaicolla vēṇṭā - piṟaṉ
kaṇṇalañ ceytuviṭṭa peṇṇē - eṉṟaṉ
kaṇṇaṟ pārttiṭavun takumō?''

10.
''ēṭi, cāttiraṅkaḷ vēṇṭēṉ: - niṉa
tiṉpam vēṇṭumaṭi, kaṉiyē, - niṉṟaṉ
mōṭi kiṟukkutaṭi talaiyai, - nalla
montaip paḻaiyakaḷḷaip pōlē''

11.
kātā lintavutai kēṭṭēṉ - 'aṭa
kaṇṇā!' veṉṟalaṟi vīḻntēṉ - mikap
pōtāka villaiyitaṟ kuḷḷē - eṉṟaṉ
pōtan teḷiyaniṉaik kaṇṭēṉ.

12.
kaṇṇā! vēṭaṉeṅku pōṉāṉ? - uṉaik
kaṇṭē yalaṟiviḻun tāṉō? - maṇi
vaṇṇā! eṉa tapayak kuralil -eṉai
vāḻvikka vantaaruḷ vāḻi!
-------

13. kaṇṇaṉ - eṉ kātalaṉ -4
(pāṅkiyait tūtu viṭuttal)

taṅkappāṭṭu meṭṭu
racaṅkaḷ: ciruṅkāram, rautram.

kaṇṇaṉ maṉanilaiyait taṅkamē taṅkam
(aṭi taṅkamē taṅkam)
kaṇṭuvara vēṇumaṭi taṅkamē taṅkam;
eṇṇa muraittuviṭil taṅkamē taṅkam - piṉṉar
ēteṉiluñ ceyvamaṭi taṅkamē taṅkam. . ... 1

kaṉṉikai yāyiruntu taṅkamē taṅkam - nāṅkaḷ
kālaṅ kaḻippamaṭi taṅkamē taṅkam;
aṉṉiya maṉṉar makkaḷ pūmiyiluṇṭām - eṉṉum
ataṉaiyuñ colliṭaṭi taṅkamē taṅkam. . ... 2

coṉṉa moḻitavaṟum maṉṉava ṉukkē - eṅkum
tōḻamai yillaiyaṭi taṅkamē taṅkam;
eṉṉa piḻaikaḷiṅku kaṇṭirukkiṉṟāṉ? - avai
yāvum teḷivupeṟak kōṭṭu viṭaṭī!. ... 3

maiyal koṭuttuviṭṭut taṅkamē taṅkam - talai
maṟaintu tiripavarkku māṉamu muṇṭō?
poyyai yuruvameṉak koṇṭava ṉeṉṟē - kiḻap
poṉṉi yuraittatuṇṭu taṅkamē taṅkam. ... 4

āṟṟaṅ karaiyataṉil muṉṉamorunāḷ - eṉai
aḻaittut taṉiyiṭattil pēciya tellām
tūṟṟi nakarmuracu cāṟṟuva ṉeṉṟē
colli varuvaiyaṭi taṅkamē taṅkam. ... 5

cōra miḻaittiṭaiyar peṇkaḷuṭaṉē - avaṉ
cūḻccit tiṟamai pala kāṭṭuva tellām
vīra maṟakkulattu mātariṭattē
vēṇṭiya tillaiyeṉṟu colli viṭaṭī! ... 6

peṇṇeṉṟu pūmitaṉil piṟantuviṭṭāl - mikap
pīḻai yirukkutaṭi taṅkamē taṅkam;
paṇṇoṉṟu vēyṅkuḻalil ūti vantiṭṭāṉ - ataip
paṟṟi maṟakku tillai pañcai yuḷḷamē. ... 7

nēra muḻuvatilumap pāvi taṉṉaiyē - uḷḷam
niṉaittu maṟukutaṭi taṅkamē taṅkam,
tīra orucoliṉṟu kēṭṭu vantiṭṭāl - piṉpu
teyva mirukkutaṭi taṅkamē taṅkam! ... 8
--------

14. kaṇṇaṉ - eṉ kātalaṉ - 5
(pirivāṟṟāmai)

rākam - pilahari

ācai mukamaṟantu pōccē - itai
āriṭam celvēṉaṭi tōḻi?
nēca maṟakkavillai neñcam - eṉil
niṉaivu mukamaṟakka lāmō? ... 1

kaṇṇil teriyutoru tōṟṟam - atil
kaṇṇa ṉaḻakumuḻu tillai
naṇṇu mukavaṭivu kāṇil - anta
nalla malarccirippaik kāṇōm. ... 2

ōyvu moḻitalumil lāmal - avaṉ
uṟavai niṉaittirukkum uḷḷam;
vāyu muraippa tuṇṭu kaṇṭāy - anta
māyaṉ pukaḻiṉaiyep pōtum. ... 3

kaṇkaḷ purintuviṭṭa pāvam - uyirk
kaṇṇa ṉurumaṟakka lāccu;
peṇka ḷiṉiṭattilitu pōlē - oru
pētaiyai muṉpukaṇṭa tuṇṭō? ... 4

tēṉai maṟantirukkum vaṇṭum - oḷic
ciṟappai maṟantuviṭṭa pūvum
vāṉai maṟantirukkum payirum - inta
vaiya muḻutumillai tōḻi! . ... 5

kaṇṇaṉ mukammaṟantu pōṉāl - intak
kaṇka ḷiruntu payaṉuṇṭō?
vaṇṇap paṭamumillai kaṇṭāy - iṉi
vāḻum vaḻiyeṉṉaṭi tōḻi? ... 6
------

15. kaṇṇaṉ - eṉ kāntaṉ

varāḷi - tisra ēka tāḷam
ciruṅkāra racam

kaṉikaḷ koṇṭutarum - kaṇṇaṉ
kaṟkaṇṭu pōliṉitāy;
paṉicey cantaṉamum - piṉṉum
palvakai attarkaḷum,
kuṉiyum vāṇmukattāṉ - kaṇṇaṉ
kulavi neṟṟiyilē
iṉiya poṭṭiṭavē - vaṇṇam
iyaṉṟa cavvātum. ... 1

koṇṭai muṭippataṟkē; - maṇaṅ
kūṭu tayilaṅkaḷum,
vaṇṭu viḻiyiṉukkē - kaṇṇaṉ
maiyuṅ koṇṭutarum;
taṇṭaip pataṅkaḷukkē - cemmai
cārttucem pañcutarum;
peṇṭir tamakkellām - kaṇṇaṉ
pēcarun teyvamaṭī! ... 2

kuṅkumaṅ koṇṭuvarum - kaṇṇaṉ
kuḻaittu mārpoḻuta;
caṅkaiyi lātapaṇam - tantē
taḻuvi maiyal ceyyum;
paṅkamoṉ ṟillāmal - makam
pārttirun tāṟpōtum;
maṅkaḷa mākumaṭī! - piṉṉōr
varutta millaiyaṭi! . ... 3
----

16. kaṇṇammā - eṉ kātali - 1
(kāṭci viyappu)

ceñcuruṭṭi - ēkatāḷam
racaṅkaḷ : ciruṅkāram, aṟputam

cuṭṭum viḻiccuṭar tāṉ, - kaṇṇammā!
cūriya cantira rō?
vaṭṭak kariya viḻi, - kaṇṇammā!
vāṉak karumai kollō?
paṭṭuk karunīlap - puṭavai
patitta nal vayiram
naṭṭa naṭu niciyil - teriyum
nakṣat tiraṅka ḷaṭī! ... 1

cōlai mala roḷiyō - uṉatu
cuntarap puṉṉakai tāṉ
nīlak kaṭalalaiyē - uṉatu
neñci lalaika ḷaṭī!
kōlak kuyi lōcai - uṉatu
kurali ṉimai yaṭī!
vālaik kumari yaṭī, - kaṇṇammā!
maruvak kātal koṇṭēṉ. ... 2

cāttiram pēcukiṟāy, - kaṇṇammā!
cāttira mētuk kaṭī!
āttiraṅ koṇṭavarkkē, - kaṇṇammā!
cāttira muṇṭō ṭī!
mūttavar cammatiyil - vatuvai
muṟaikaḷ piṉpu ceyvōm;
kāttirup pēṉō ṭī? - itupār,
kaṉṉattu mutta moṉṟu! ... 3
----

17. kaṇṇammā - eṉ kātali - 2
(piṉ vantu niṉṟu kaṇ maṟaittal)

nātanāmakkiriyai - ātitāḷam
ciruṅkāra racam

mālaip poḻutiloru mēṭai micaiyē
vāṉaiyum kaṭalaiyum nōkki yiruntēṉ;
mūlaik kaṭaliṉaiyav vāṉa vaḷaiyam
muttamiṭ ṭētaḻuvi mukiḻttal kaṇṭēṉ;
nīla nerukkiṭaiyil neñcu celutti,
nēraṅ kaḻiva tilum niṉaippiṉṟiyē
cālap palapala naṟ pakaṟkaṉavil
taṉṉai maṟantalayan taṉṉil iruntēṉ. ... 1

āṅkap poḻutileṉ piṉpu ṟattilē,
āḷvantu niṉṟeṉatu kaṇma ṟaikkavē,
pāṅkiṉiṟ kaiyiraṇṭun tīṇṭi yaṟintēṉ.
paṭṭuṭai vīcukamaḻ taṉṉi laṟintēṉ,
ōṅkivaru muvakai yūṟṟi laṟintēṉ;
oṭṭumi raṇṭuḷattiṉ taṭṭi laṟintēṉ;
''vāṅki viṭaṭikaiyai yēṭi kaṇṇammā!
māya mevariṭattil?'' eṉṟu moḻintēṉ. . ... 2

ciritta oliyilavaḷ kaivi lakkiyē
tirumit taḻuvi ''eṉṉa ceyti col'' eṉṟēṉ;
''neritta tiraikkaṭalil eṉṉa kaṇṭiṭṭāy?
nīla vicumpiṉiṭai eṉṉa kaṇṭiṭṭāy?
tiritta nuraiyiṉiṭai eṉṉa kaṇṭiṭṭāy?
ciṉṉak kumiḻikaḷil eṉṉa kaṇṭiṭṭāy?
pirittup pirittunitam mēkam aḷantē
peṟṟa nalaṅkaḷ eṉṉa? pēcuti'' eṉṟāḷ. ... 3

''neritta tiraikkaṭalil niṉmukaṅ kaṇṭēṉ;
nīla vicumpiṉiṭai niṉmukaṅ kaṇṭēṉ;
tiritta nuraiyiṉiṭai niṉmukaṅ kaṇṭēṉ;
ciṉṉak kumiḻikaḷil niṉmukaṅ kaṇṭēṉ;
pirittup pirittunitam mēkam aḷantē
peṟṟutuṉ mukamaṉṟip piṟitoṉ ṟillai;
ciritta oliyiṉiluṉ kaivi lakkiyē,
tirumit taḻuviyatil niṉmukaṅ kaṇṭēṉ''. ... 4
-----

18. kaṇṇammā - eṉ kātali - 3
(mukattirai kaḷaittal)

nātanāmakkiriyai - ātitāḷam
ciruṅkāra racam

tillit turukkar ceyta vaḻakkamaṭi! - peṇkaḷ
tiraiyiṭṭu mukamalar maṟaittu vaittal;
valli yiṭaiyiṉaiyum ōṅki muṉṉiṟkum - inta
mārpaiyum mūṭuvatu cāttiraṅ kaṇṭāy;
valli yiṭaiyiṉaiyum mārpu raṇṭaiyum - tuṇi
maṟaittata ṉālaḻaku maṟainta tillai;
collit teriva tillai, maṉmatakkalai - mukac
cōti maṟaittumoru kātaliṅ kuṇṭō? ... 1

āriyar muṉṉeṟikaḷ mēṉmai yeṉ kiṟāy - paṇṭai
āriyap peṇkaḷukkut tiraikaḷ uṇṭō?
ōriru muṟaikaṇṭu paḻakiya piṉ - veṟum
oppukkuk kāṭṭuvatin nāṇa meṉṉaṭī?
yārirun teṉṉai yiṅku taṭuttiṭuvār - valu
vāka mukattiraiyai akaṟṟi viṭṭāl?
kāriya millaiyaṭi vīṇṭa cappilē - kaṉi
kaṇṭavaṉ tōlurikkak kātti ruppaṉō? ... 2
------

19. kaṇṇammā - eṉ kātali - 4
(nāṇik kaṇ putaittal)

nātanāmakkiriyai - ātitāḷam
ciruṅkāra racam

maṉṉar kulattiṉiṭaip piṟantavaḷai - ivaṉ
maruva nikaḻntateṉṟu nāṇa muṟṟatō?
ciṉṉañ ciṟukuḻantai yeṉṟa karuttō? - iṅku
ceyyat takātaceykai ceytava ruṇṭō?
vaṉṉa mukattiraiyaik kaḷainti ṭeṉṟēṉ - niṉṟaṉ
mataṅkaṇṭu tukiliṉai variturintēṉ.
eṉṉa karuttilaṭi kaṇputaikkiṟāy? - eṉak
keṇṇap paṭuvatillai yēṭi kaṇṇammā! ... 1

kaṉṉi vayatiluṉaik kaṇṭatillaiyō? - kaṉṉaṅ
kaṉṟic civakkamutta miṭṭa tillaiyō!
aṉṉiya makānammuḷ eṇṇuvatillai - iraṇ
ṭāvivayumoṉ ṟākumeṉak koṇṭa tillaiyō?
paṉṉip palavuraikaḷ colluva teṉṉē? - tukil
paṟittavaḷ kaippaṟikkap payaṅkoḷvaṉō?
eṉṉaip puṟameṉavuṅ karutuvatō? - kaṇkaḷ
iraṇṭiṉil oṉṟaiyoṉṟu kaṇṭu veḷkumō? ... 2

nāṭṭiṉiṟ peṇkaḷukku nāyakar collum - cuvai
nainta paḻaṅkataikaḷ nāṉuraippatō?
pāṭṭuñ cutiyu moṉṟu kalantiṭuṅkāl - tammuḷ
paṉṉi upacaraṇai pēcuva tuṇṭō?
nīṭṭuṅ katirkaḷoṭu nilavu vantē - viṇṇai
niṉṟu pukaḻntu viṭṭup piṉmaruvumō?
mūṭṭum viṟakiḷaiyac cōti kavvuṅkāl - avai
muṉṉupa cāravakai moḻintiṭumō? ... 3

cāttirak kārariṭam kēṭṭu vantiṭēṉ; - avar
cāttirañ colliyatai niṉakkuraippēṉ;
nēṟṟu muṉṉāḷil vantu uṟavaṉṟaṭī! - mika
neṭumpaṇṭaik kālamutaṟ cērntu vantatām.
pōṟṟumi rāmaṉeṉa muṉputittaṉai, - aṅku
poṉmitilaik karacaṉ pūmaṭantai nāṉ;
ūṟṟumu teṉṉavoru vēyṅkuḻal koṇṭōṉ- kaṇṇaṉ
uruvam niṉakkamaiyap pārttaṉ aṅku nāṉ. ... 4

muṉṉai mikappaḻamai iraṇiyaṉām - entai
mūrkkan tavirkka vanta naraciṅkaṉ nī;
piṉṉaiyor puttaṉeṉa nāṉ vaḷarntiṭṭēṉ - oḷip
peṇmai acōtaraiyeṉ ṟuṉṉai yeytiṉēṉ.
coṉṉavar cāttirattil mika vallarkāṇ; - avar
colliṟ paḻutirukkak kāraṇa millai;
iṉṉuṅ kaṭaicivarai oṭṭirukkumām; - itil
ētukku nāṇamuṟṟuk kaṇputaippatē? ... 5
----

20. kaṇṇammā - eṉ kātali - 5
(kuṟippiṭam tavaṟiyatu)

ceñcuruṭṭi - āti tāḷam
ciruṅkāra racam

tīrttak karaiyiṉilē - teṟku mūlaiyil
ceṇpakat tōṭṭattilē,
pārttiruntāl varuvēṉ - veṇṇilāvilē
pāṅkiyō ṭeṉṟu coṉṉāy.
vārttai tavaṟiviṭṭāy - aṭi kaṇṇammā!
mārpu tuṭikku taṭī!
pārtta viṭattilellām - uṉṉaippōlavē
pāvai teriyu taṭī! ... 1

mēṉi kotikku taṭī! - talai cuṟṟiyē
vētaṉai ceyku taṭī!
vāṉi liṭattai yellām - inta veṇṇilā
vantu taḻuvutu pār!
mōṉat tirukku taṭī! inta vaiyakam
mūḻkit tuyiliṉilē,
nāṉoruvaṉ maṭṭilum - piri veṉpatōr
nakarat tuḻaluvatō? ... 2

kaṭumai yuṭaiya taṭī! - enta nēramum
kāvaluṉ māḷikaiyil;
aṭimai pukunta piṉṉum - eṇṇumpōtu nāṉ
aṅku varuvataṟ killai;
koṭumai poṟukka villai - kaṭṭuṅ kāvalum
kūṭik kiṭakku taṅkē;
naṭumai yaraci yavaḷ - etaṟkākavō
nāṇik kulaintiṭuvāḷ. ... 3

kūṭip piriyāmalē - ōri ravelām
koñcik kulavi yaṅkē,
āṭi viḷai yāṭiyē, - uṉṟaṉ mēṉiyai
āyiraṅkōṭi muṟai
nāṭit taḻuvi maṉak - kuṟai tīrntu nāṉ
nalla kaḷi yeytiyē,
pāṭip paravacamāy - niṟkavē tavam
paṇṇiya tillai yaṭi! ... 4
----

21. kaṇṇammā - eṉ kātali - 6
yōkam

pāyu moḷi nī yeṉakkup pārkkum viḻi nāṉuṉakku;
tōyum matu nī yeṉakkut tumpiyaṭi nāṉuṉakku;
vāyuraikka varukutillai, vāḻiniṉṟaṉ mēṉmai yellām;
tūyacuṭar vāṉoḷiyē! cūṟaiyamutē! kaṇṇammā! ... 1

vīṇaiyaṭi nī yeṉakku, mēvum viral nāṉuṉakku;
pūṇum vaṭam nī yeṉakku, putu vayiram nāṉuṉakku;
kāṇumiṭantōṟu niṉṟaṉ kaṇṇi ṉoḷi vīcutaṭi!
māṇuṭaiya pēraracē! vāḻvu nilaiyē! kaṇṇammā! ... 2

vāṉa maḻai nī yeṉakku, vaṇṇamayil nāṉuṉakku;
pāṉa maṭi nī yeṉakkup pāṇṭamaṭi nāṉuṉakku;
ñāṉa voḷi vīcutaṭi, naṅkai niṉṟaṉ cōtimukam;
ūṉamaṟu nallaḻakē! ūṟu cuvaiyē kaṇṇammā! ... 3

veṇṇilavu nī yeṉakku, mēvu kaṭal nāṉuṉakku;
paṇṇucuti nī yeṉakkup pāṭṭiṉimai nāṉuṉakku;
eṇṇiyeṇṇip pārttiṭilōr eṇṇamilai niṉcuvaikkē;
kaṇṇiṉ maṇi pōṉṟavaḷē! kaṭṭiyamutē! kaṇṇammā! ... 4

vīcu kamaḻ nī yeṉakku, viriyumalar nāṉuṉakku;
pēcuporuḷ nī yeṉakkup pēṇu moḻi nāṉuṉakku;
nēcamuḷḷa vāṉcuṭarē! niṉṉaḻakai yēturaippēṉ?
ācai matuvē, kaṉiyē, aḷḷu cuvaiyē kaṇṇammā! . ... 5

kātalaṭi nī yeṉakkuk kāntamaṭi nāṉuṉakku;
vētamaṭi nī yeṉakku, vittaiyaṭi nāṉuṉakku;
pōtamuṟṟa pōtiyilē poṅkivarun tīñcuvaiyē!
nātavaṭi vāṉavaḷē! nalla uyirē kaṇṇammā! . ... 6

nallavuyir nī yeṉakku, nāṭiyaṭi nāṉuṉakku;
celvamaṭi nī yeṉakku, cēma niti nāṉuṉakku;
ellaiyaṟṟa pēraḻakē! eṅkum niṟai poṟcuṭarē!
mullai nikar puṉṉakaiyāy! mōtumiṉpamē! kaṇṇammā! ... 7

taraiyaṭi nī yeṉakkut taṇmatiyam nāṉuṉakku;
vīramaṭi nī yeṉakku, veṟṟiyaṭi nāṉuṉakku;
tāraṇiyil vāṉulakil cārntirukkum iṉpamellām
ōruruvamāyc camaittāy! uḷḷamutē! kaṇṇammā! ... 8
-----

22. kaṇṇaṉ - eṉ āṇṭāṉ

puṉṉākavarāḷi - tisra ēkatāḷam
racaṅkaḷ: aṟputam, karuṇai

tañca mulakiṉil eṅkaṇu miṉṟit
tavittut taṭumāṟi,
pañcaip paṟaiyaṉ aṭimai pukuntēṉ,
pāra muṉak kāṇṭē!
āṇṭē! - pāramuṉak kāṇṭē! ... 1

tuṉpamum nōyum miṭimaiyun tīrttuc
cukamaruḷal vēṇṭum;
aṉpuṭaṉ niṉpukaḻ pāṭikkutittu niṉ
āṇai vaḻi naṭappēṉ;
āṇṭē! - āṇaivaḻi naṭappēṉ. ... 2

cēri muḻutum paṟaiyaṭit tēyaruṭ
cīrttikaḷ pāṭiṭuvēṉ;
pērikai koṭṭit ticaika ḷatiraniṉ
peyar muḻakkiṭuvēṉ;
āṇṭē! - peyar muḻakkiṭuvēṉ. ... 3

paṇṇaip paṟaiyar taṅ kūṭṭatti lēyivaṉ
pāṅkiya mōṅki viṭṭāṉ;
kaṇṇa ṉaṭimai yivaṉeṉuṅ kīrttiyil
kātaluṟ ṟiṅku vantēṉ;
āṇṭē! - kātaluṟ ṟiṅkuvantēṉ. ... 4

kāṭu kaḻaṉikaḷ kāttiṭuvēṉ, niṉṟaṉ
kālikaḷ mēyttiṭuvēṉ;
pāṭupaṭac collip pārttataṉ piṉṉareṉ
pakkuvañ collāṇṭē!
āṇṭē! - pakkuvañ collāṇṭē! ... 5

tōṭṭaṅkaḷ kottic ceṭivaḷarkkac collic
cōtaṉai pōṭāṇṭē!
kāṭṭu maḻaikkuṟi tappic coṉṉā leṉaik
kaṭṭiyaṭi yāṇṭē!
āṇṭē! - kaṭṭiyaṭi yāṇṭē! ... 6

peṇṭu kuḻantaikaḷ kañci kuṭittup
piḻaittiṭa vēṇṭumaiyē!
aṇṭai yalukkeṉ ṉālupa kāraṅkaḷ
ākiṭa vēṇṭumaiyē!
upakāraṅkaḷ - ākiṭa vēṇṭumaiyē! ... 7

māṉattaik kākkavōr nālumuḻattuṇi
vāṅkit taravēṇum!
tāṉattukkuc cila vēṭṭikaḷ vāṅkit
taravuṅ kaṭaṉāṇṭē!
cila vēṭṭi - taravuṅ kaṭaṉāṇṭē. ... 8

oṉpatu vāyiṟ kuṭiliṉaic cuṟṟi
yorucila pēykaḷ vantē
tuṉpap paṭuttutu mantirañ ceytu
tolaittiṭa vēṇṭumaiyē!
pakaiyāvun - tolaittiṭa vēṇṭumaiyē! ... 9

pēyum picācun tiruṭaru meṉṟaṉ
peyariṉaik kēṭṭaḷavil,
vāyuṅ kaiyuṅkaṭṭi añci naṭakka
vaḻi ceyya vēṇṭumaiyē!
tollaitīrum - vaḻiceyya vēṇṭumaiyē! ... 10
-----

23. kaṇṇammā - eṉatu kulateyvam

rākam - puṉṉākavarāḷi
pallavi

niṉṉaic caraṇaṭaintēṉ! - kaṇṇammā!
niṉṉaic caraṇaṭaintēṉ!

1.
poṉṉai uyarvaip pukaḻai virumpiṭum
eṉṉaik kavalaikaḷ tiṉṉat takāteṉṟu ... (niṉṉai)

2.
miṭimaiyum accamum mēviyeṉ neñcil
kuṭimai pukuntaṉa, koṉṟavaipōk keṉṟu . ... (niṉṉai)

3.
taṉceya leṇṇit tavippatu tīrntiṅku
niṉceyal ceytu niṟaivu peṟumvaḷam ... (niṉṉai)

4.
tuṉpa miṉiyillai, cōrvillai, tōṟpillai,
aṉpu neṟiyil aṟaṅkaḷ vaḷarttiṭa ... .(niṉṉai)

5.
nallatu tīyatu nāmaṟiyōm! aṉṉai!
nallatu nāṭṭuka! tīmaiyai ōṭṭuka! ... (niṉṉai)


kuyil pāṭṭu

1. kuyil

kālai yiḷampariti vīcuṅ katirkaḷilē
nīlak kaṭalōr neruppetirē cērmaṇipōl
mōkaṉamāñ cōti porunti muṟaitavaṟā
vēkat tiraikaḷiṉāl vētap poruḷpāṭi
vantu taḻuvum vaḷañcār karaiyuṭaiya ... 5

centamiḻt teṉputuvai yeṉṉun tirunakariṉ
mēṟkē, ciṟutolaiyil mēvumoru māñcōlai,
nāṟkōṇat tuḷḷapala nattattu vēṭarkaḷum
vantu paṟavaicuṭa vāynta peruñcōlai; -
antamāñ cōlai yataṉilōr kālaiyilē, ... 10

vēṭar vārāta viruntut tirunāḷil,
pēṭaik kuyiloṉṟu peṭpuṟavōr vāṉkiḷaiyil
vīṟṟiruntē, āṇkuyilkaḷ mēṉi puḷakamuṟa,
āṟṟa laḻivupeṟa, uḷḷat taṉal peruka,
cōlaip paṟavaiyellām cūḻntu paravacamāyk ... 15

kālaik kaṭaṉiṟ karuttiṉṟik kēṭṭirukka,
iṉṉamutaik kāṟṟiṉiṭai eṅkuṅ kalantatupōl,
miṉṉaṟ cuvaitāṉ melitāy mikaviṉitāy
vantu paravutalpōl, vāṉattu mōkiṉiyāḷ
intavuru veytittāṉ ēṟṟam viḷaṅkutalpōl, ... 20

iṉṉicait tīmpāṭal icaittirukkum vintaitaṉai
muṉṉik kavitaiveṟi mūṇṭē naṉavaḻiyap
paṭṭap pakalilē pāvalarkkut tōṉṟuvatām
neṭṭaik kaṉaviṉ nikaḻcciyilē - kaṇṭēṉ yāṉ.
kaṉṉik kuyiloṉṟu kāviṭattē pāṭiyatōr ... 25

iṉṉicaip pāṭṭiṉilē yāṉum paravacamāy,
''maṉitavuru nīṅkik kuyiluruvam vārōtō?
iṉitik kuyiṟpēṭṭai eṉṟum piriyāmal,
kātalittuk kūṭik kaḷiyuṭaṉē vāḻōmō?
nātak kaṉalilē nammuyiraip pōkkōmō?'' ... 30

eṉṟupala veṇṇi ēkkamuṟap pāṭiṟṟāl.
aṉṟunāṉ kēṭṭatu amarartāṅ kēṭpārō?
kukkukkū veṉṟu kuyilpāṭum pāṭṭiṉilē
tokka poruḷellām tōṉṟiyateṉ cintaikkē;
antap poruḷai avaṉik kuraittiṭuvēṉ; ... 35
vintaik kuralukku, mētiṉiyīr, eṉceykēṉ!

-----------
2. kuyiliṉ pāṭṭu
rākam - caṅkarāparaṇam tāḷam - ēka tāḷam)

svaram: ''sakā - rimā - kārī
pāpāpāpā - māmāmāmā
rīkā - rikamā - māmā''

canta pētaṅkaḷukkut takkapaṭi māṟṟik koḷka.

kātal, kātal, kātal,
kātal pōyiṟ kātal pōyiṟ
cātal, cātal, cātal. ... (kātal)

1.
aruḷē yānal loḷiyē;
oḷipō māyiṉ, oḷipō māyiṉ,
iruḷē, iruḷē, iruḷē. ... (kātal)

2.
iṉpam, iṉpam, iṉpam;
iṉpat tiṟkō rellai kāṇil,
tuṉpam, tuṉpam, tuṉpam. ... (kātal)

3.
nātam, nātam, nātam;
nātat tēyōr nalivuṇ ṭāyiṉ,
cētam, cētam, cētam. ... (kātal)

4.
tāḷam, tāḷam, tāḷam;
tāḷat tiṟkōr taṭaiyuṇ ṭāyiṉ,
kūḷam, kūḷam, kūḷam. ... (kātal)

5.
paṇṇē, paṇṇē, paṇṇē;
paṇṇiṟ kēyōr paḻutuṇ ṭāyiṉ.
maṇṇē, maṇṇē, maṇṇē. ... (kātal)

6.
pukaḻē, pukaḻē, pukaḻē;
pukaḻuk kēyōr puraiyuṇ ṭāyiṉ,
ikaḻē, ikaḻē, ikaḻē. ... (kātal)

7.
uṟuti, uṟuti, uṟuti;
uṟutik kēyōr uṭaivuṇ ṭāyiṉ,
iṟuti, iṟuti, iṟuti. ... (kātal)

8.
kūṭal, kūṭal, kūṭal
kūṭip piṉṉē kumaraṉ pōyiṉ,
vāṭal, vāṭal, vāṭal. ... (kātal)

9.
kuḻalē, kuḻalē, kuḻalē;
kuḻaliṟ kīṟal kūṭuṅkālai,
viḻalē, viḻalē, viḻalē. ... (kātal)

------------------
3. kuyiliṉ kātaṟ katai

mōkaṉap pāṭṭu muṭivupeṟap pāreṅkum
ēka mavuṉa miyaṉṟatukāṇ; maṟṟatilōr
iṉpa veṟiyun tuyarum iṇaintaṉavāl.
piṉpunāṉ pārkkap peṭaikkuyilaḵ toṉṟallāl
maṟṟaip paṟavai maṟainteṅkō pōkavumiv ... 5

oṟṟaik kuyil cōka muṟṟut talaikuṉintu
vāṭuvatu kaṇṭēṉ. marattarukē pōyniṉṟu,
''pēṭē! tiraviyamē! pēriṉpap pāṭṭuṭaiyāy!
ēḻulakam iṉpattī ēṟṟun tiṟaṉuṭaiyāy!
pīḻaiyuṉak keytiyateṉ? pēcāy!'' eṉak kēṭṭēṉ. ... 10

māyak kuyilatutāṉ māṉuṭavar pēcciṉilōr
māyaccol kūṟa maṉan tīyuṟa niṉṟēṉ.
''kātalai vēṇṭik karaikiṉṟēṉ, illai yeṉil
cātalai vēṇṭik takikkiṉṟēṉ'' eṉṟatuvāl,
''vāṉattup puḷḷellām maiyaluṟap pāṭukiṟāy. ... 15

ñāṉattiṟ puṭkaḷilum naṉku ciṟantuḷḷāy,
kātalarnī yeytukilāk kāraṇantāṉ yā'' teṉṟēṉ.
vētaṉaiyum nāṇum mikunta kuraliṉilē
kāṉak kuyilik kataicolla lāyiṟṟu:-
''māṉak kulaivum varuttamunāṉ pārkkāmal, ... 20

uṇmai muḻutum uraittiṭuvēṉ mēṟkulattīr!
peṇmaik kiraṅkip piḻaipoṟuttal kēṭkiṉṟēṉ
aṟivum vaṭivuṅ kuṟuki, avaṉiyilē
ciṟiyatoru puḷḷāyc ciṟiyēṉ piṟantiṭiṉum,
tēvar karuṇaiyilō teyvac ciṉattālō ... 25

yāvar moḻiyum eḷituṇarum pēṟu peṟṟēṉ;
māṉuṭavar neñca vaḻakkellān tērntiṭṭēṉ:
kāṉap paṟavai kalakaleṉum ōcaiyilum,
kāṟṟu maraṅkaḷiṭaik kāṭṭum icaikaḷilum,
āṟṟu nīrōcai aruvi yoliyiṉilum, ... 30

nīlap peruṅkaṭalen nēramumē tāṉicaikkum
ōlat tiṭaiyē utikkum icaiyiṉilum,
māṉuṭap peṇkaḷ vaḷamoru kātaliṉāl
ūṉurukap pāṭuvatil ūṟiṭuntēṉ vāriyilum,
ēṟṟanīrp pāṭṭiṉ icaiyiṉilum, nelliṭikkuṅ ... 35

kōṟṟoṭiyār kukkuveṉak koñcum oliyiṉilum
kaṇṇa miṭippārtañ cuvaimikunta paṇkaḷilum
paṇṇai maṭavār paḻaku pala pāṭṭiṉilum
vaṭṭamiṭṭup peṇkaḷ vaḷaikkaraṅkaḷ tāmolikkak
koṭṭi yicaittiṭumōr kūṭṭamutap pāṭṭiṉilum, ... 40

vēyiṉ kuḻalōṭu vīṇaimutalā maṉitar
vāyiṉiluṅ kaiyālum vācikkum palkaruvi
nāṭṭiṉiluṅ kāṭṭiṉilum nāḷellām naṉṟolikkum
pāṭṭiṉilum, neñcaip paṟikoṭuttēṉ pāviyēṉ.
nāvum moḻiya naṭukkamuṟum vārttaikaḷaip ... 45

pāvimaṉan tāṉiṟukap paṟṟiniṟpa teṉṉaiyō?
neñcattē taikka neṭunōkku nōkkiṭuvīr.
mañcarē, eṉṟaṉ maṉanikaḻcci kāṇīrō?
kātalai vēṇṭik karaikiṉṟēṉ, illaiyeṉil,
cātalait vēṇṭit tavikkiṉṟēṉ'' eṉṟatuvē. ... 50

ciṉṉak kuyilitaṉaic ceppiyavap pōḻtiṉilē,
eṉṉaip putiyatōr iṉpac curaṅkavara,
uḷḷat tiṭaiyum uyiriṭaiyum āṅkantap
piḷḷaik kuyiliṉatōr pēccaṉṟi vēṟaṟṟēṉ;
''kātalō kātaliṉik kātal kiṭaittilatēl ... 55

cātalō cātal'' eṉac cāṟṟumoru pallaviyeṉ
uḷḷamām vīṇaitaṉil, uḷḷavī ṭattaṉaiyum
viḷḷa olippatāl vēṟor oliyillai.
cittam mayaṅkit tikaippoṭunāṉ niṉṟiṭavum,
attaruṇat tēpaṟavai yattaṉaiyun tāntirumpic ... 60

cōlaik kiḷaiyilelān tōṉṟi yolittaṉavāl,
nīlak kuyilum neṭituyirttāṅ kiḵturaikkum,
'kātal vaḻitāṉ karaṭumura ṭāmeṉpār;
cōtit tiruviḻiyīr! tuṉpak kaṭaliṉilē
nallutuṟuti koṇṭatōr nāvāypōl vantiṭṭīr; ... 65

allalaṟa nummō ṭaḷavāḷāy nāṉpeṟumiv
viṉpat tiṉukkum iṭaiyūṟu mūṇṭatuvē;
aṉpoṭu nīriṅkē aṭuttanāṉ kānāḷil
vantaruḷal vēṇṭum, maṟavātīr, mēṟkulattīr!
cintai paṟikoṇṭu celkiṉṟīr vārīrēl, ... 70

āvi tariyēṉ, aṟintiṭuvīr, nāṉ kānāḷ.
pāviyanta nāṉkunāḷ pattuyukamākak kaḻippēṉ,
ceṉṟu varuvīr, eṉcintai koṭupōkiṉṟīr,
ceṉṟu varuvīr'' eṉat tēṟāp peruntuyaraṅ
koṇṭu ciṟukuyiruṅ kūṟi maṟaintatukāṇ. ... 75

------------------
4. kātalō kātal!

kaṇṭatoru kāṭci kaṉavunaṉa veṉṟaṟiyēṉ,
eṇṇutaluñ ceyyēṉ, irupatupēy koṇṭavaṉpōl
kaṇṇum mukamum kaḷiyēṟik kāmaṉār
ampu nuṉikaḷ akattē amiḻntirukka,
kompuk kuyiluruvaṅ kōṭipala kōṭiyāy ... 5

oṉṟē yātuvāy ulakamelān tōṟṟamuṟa
ceṉṟē maṉaipōntu cittan taṉatiṉṟi,
nāḷoṉṟu pōvataṟku nāṉpaṭṭa pāṭaṉaittum
tāḷam paṭumō? taṟupaṭumō? yār paṭuvār?
nāḷoṉṟu pōyiṉatu; nāṉu meṉatuyirum, ... 10

nīḷaccilai koṇṭu niṉṟatoru maṉmataṉum
māyak kuyilumataṉ māmāyat tīmpāṭṭum,
cāyaipō lintiramā cālampōl vaiyamumā
miñci niṉṟōm. āṅku maṟunāḷ viṭintavuṭaṉ,
(vañcaṉai nāṉ kūṟavillai) maṉmataṉār vintaiyāl, ... 15

puttimaṉañ cittam pulaṉoṉ ṟaṟiyāmal,
vittaiceyuñ cūttirattiṉ mēvumoru pommai yeṉa
kāliraṇṭuṅ koṇṭu kaṭukavunāṉ cōlaiyilē
nīlitaṉaik kāṇa vantēṉ, nīṇṭa vaḻiyiṉilē
niṉṟaporuḷ kaṇṭa niṉaivillai. cōlaiyiṭaic ... 20

ceṉṟunāṉ pārkkaiyilē, ceññāyiṟ ṟoṇkatirāl
paccaimara mellām paḷapaḷeṉa eṉṉuḷattiṉ
iccai yuṇarntaṉapōl īṇṭum paṟavaiyellām
vēṟeṅkō pōyiruppa vemmaik koṭuṅkātal
mīṟaleṉait tāṉpurinta vintaic ciṟukuyilaik ... 25

kāṇanāṉ vēṇṭik karaikaṭanta vēṭkaiyuṭaṉ
kōṇamelāñ cuṟṟimarak kompaiyelām nōkki vantēṉ.

-----------------
5. kuyilum kuraṅkum

maṟṟaināṭ kaṇṭa marattē kuyilillai,
cuṟṟumuṟṟum pārttum tuṭittu varukaiyilē -
vañcaṉaiyē! peṇmaiyē! maṉmataṉām poyttēvē!
neñcakamē! tolvitiyiṉ nītiyē! pāḻulakē!
kaṇṇālē nāṉkaṇṭa kāṭcitaṉai eṉṉuraippēṉ! ... 5

peṇṇāl aṟiviḻakkum pittarelāṅ kēṇmiṉō!
kātalaip pōṟṟuṅ kaviñarelāṅ kēṇmiṉō!
mātarelāṅ kēṇmiṉō! valvitiyē kēḷāy nī!
māyak kuyilōr marakkiḷaiyiṉ vīṟṟiruntē
pāyum viḻi nīr pataikkuñ ciṟiyapuṭal ... 10
vimmip parintu colum ventuyarccol koṇṭatuvāy
ammavō! maṟṟāṅkōr āṇkuraṅku taṉṉuṭaṉē
ētētō kūṟi iraṅkum nilaikaṇṭēṉ.
tītētu? naṉṟētu? ceykait teḷivētu?
antak kaṇamē ataiyuṅ kuraṅkiṉaiyum ... 15

cintak karuti uṭaivāḷiṟ kaicērttēṉ,
koṉṟuviṭu muṉṉē kuyiluraikkum vārttaikaḷai
niṉṟu caṟṟē kēṭpataṟkeṉ neñcam virumpiṭavum,
āṅkavaṟṟiṉ kaṇṇil akappaṭā vāṟārukē
ōṅku marattiṉpāl oḷintuniṉṟu kēṭkaiyilē, ... 20

pēṭaik kuyilitaṉaip pēciyatu: - ''vāṉararē!
īṭaṟiyā mēṉmaiyaḻa kēyntavarē! peṇmaitāṉ
eppiṟappuk koṇṭālum, ēntalē! niṉṉaḻakait
tappumō? maiyal taṭukkun taramāmō?
maṇṇiluyirk kellān talaivareṉa māṉiṭarē, ... 25

eṇṇiniṉṟār tammai; eṉilorukāl ūrvakuttal,
kōyil, aracu, kuṭivakuppup pōṉṟa cila
vāyililē, anta maṉitar uyarveṉalām.
mēṉi yaḻakiṉilum, viṇṭuraikkum vārttaiyilum
kūṉi yirukkum kolunērtti taṉṉilumē, ... 30

vāṉarartañ cātikku māntar nika rāvārō?
āṉa varaiyum avar muyaṉṟu pārttālum,
paṭṭumayir mūṭappaṭāta tamatuṭalai
eṭṭuṭaiyāl mūṭi etirumakku vantālum,
mīcaiyaiyum tāṭiyaiyum vintaiceytu vāṉarartam ... 35

ācai mukattiṉaip pōla lākka muyaṉṟiṭiṉum
āṭik kutikkum aḻakilumai nērvataṟkē
kūṭik kutikkum kutittālum, kōpurattil
ēṟat teriyāmal ēṇi vaittuc ceṉṟālum,
vēṟettaic ceytālum vēkamuṟap pāyvatilē ... 40

vāṉararpō lāvarō? vālukkup pōvateṅkē?
īṉamuṟuṅ kaccai itaṟku nikarāmō?
pākaiyilē vālirukkap pārttatuṇṭu kantaipōl;
vēkamuṟat tāvukaiyil vīci eḻuvataṟkē
teyvaṅ koṭutta tiruvālaip pōlāmō? ... 45

caivacutta pōcaṉamum cāturiyap pārvaikaḷum -
vāṉarar pōṟ cātiyoṉṟu maṇṇulakiṉ mītuḷatō?
vāṉarar tammuḷḷē maṇipōl umaiyaṭaintēṉ,
piccaip paṟavaip piṟappilē tōṉṟiṭiṉum,
niccayamā muṉpurinta nēmat tavaṅkaḷiṉāl ... 50

tēvarīr kātalpeṟuñ cīrtti koṇṭēṉ; tammiṭattē
āvaliṉāṟ pāṭukiṉṟēṉ. āriyarē kēṭṭaruḷvīr!''
(vāṉarap pēcciṉilē maikkuyili pēciyatai
yāṉaṟintu koṇṭuviṭṭēṉ, yātō oru tiṟattāl)
kātal, kātal kātal;
kātal pōyiṟ kātal pōyiṟ
cātal, cātal, cātal.
mutaliyaṉa (kuyiliṉ pāṭṭu)
nīcakkuyilum neruppuc cuvaikkuralil ... 55

ācai tatumpi amutūṟap pāṭiyatē: -
kāṭṭiṉ vilaṅkaṟiyum, kaikkuḻantai tāṉaṟiyum,
pāṭṭiṉ cuvaiyataṉaip pāmpaṟiyum eṉṟuraippār.
vaṟṟaṟ kuraṅku matimayaṅkik kaḷḷiṉilē
muṟṟum veṟipōl muḻuveṟikoṇ ṭāṅṅaṉē ... 60

tāvik kutippatuvun tāḷaṅkaḷ pōṭuvatum
''āvi yurukutaṭi, āhā hā'' eṉpatuvum,
kaṇṇaic cimiṭṭuvatum, kālāluṅ kaiyālum
maṇṇaip piṟāṇṭiyeṅkum vāriyiṟaippatuvum
''ācaik kuyilē! arum poruḷē! teyvatamē! ... 65

pēca muṭiyāp peruṅkātal koṇṭuviṭṭēṉ,
kātalillai yāṉāṟ kaṇattilē cātaleṉṟāy;
kātaliṉāṟ cākuṅ katiyiṉilē taṉṉai vaittāy,
eppoḻutum niṉṉai iṉippiriva tāṟṟukilēṉ,
ippōtē niṉṉai muttamiṭṭuk kaḷiyuṟuvēṉ'' ... 70

eṉṟupala pēcuvatum eṉṉuyiraip puṇceyavē,
koṉṟuviṭa eṇṇik kuraṅkiṉmēl vīciṉēṉ
kaivāḷai yāṅkē! kaṉavō? naṉavukolō?
teyva valiyō? ciṟu kuraṅkeṉ vāḷukkut
tappi mukañcuḷittut tāvi yoḷittiṭavum, ... 75

oppilā māyat torukuyilun tāṉmaṟaiya,
cōlaip paṟavai tokaitokaiyāt tāmolikka,
mēlaic ceyalaṟiyā veḷḷaṟiviṟ pētaiyēṉ
taṭṭut taṭumāṟic cārpaṉaittun tēṭiyumē,
kuṭṭip picācak kuyilaiyeṅkum kāṇavillai. ... 80

-----------------
6. iruḷum oḷiyum

vāṉa naṭuvilē māṭciyuṟa ñāyiṟutāṉ
mōṉavoḷi cūḻntiṭavum moympiṟ koluviruntāṉ,
meyyellāñ cōrvu viḻiyil mayakkamuṟa,
uyyum vaḻiyuṇarā tuḷḷam pataipataikka,
nāṇun tuyarum nalivuṟutta nāṉmīṇṭu ... 5

pēṇummaṉai vantēṉ; pirakkiṉaipōy vīḻntuviṭṭēṉ,
mālaiyilē mūrccainilai māṟit teḷivaṭaintēṉ;
nālupuṟamumeṉai naṇpar vantu cūḻntuniṉṟār.
''ēṉaṭā mūrccaiyuṟṟāy? eṅku ceṉṟāy? ētu ceytāy?
vāṉam veḷiṟumuṉṉē vaikaṟaiyi lētaṉittuc ... 10

ceṉṟaṉai eṉkiṉṟārac ceyti eṉṉē? ūṇiṉṟi
niṉṟateṉṉē?'' eṉṟu nerittuviṭṭār kēḷvikaḷai,
iṉṉārk kitucolva teṉṟu teriyāmal,
''eṉṉāṟ palavuraittal ippoḻutu kūṭātām.
nāḷai varuvīrēl naṭantatelāñ colvēṉ iv ... 15

vēḷai eṉaittaṉiyē viṭṭakalvīr'' eṉṟuraittēṉ.
naṇparellāñ ceṉṟuviṭṭār; naintuniṉṟa tāyārtām
uṇpataṟkup paṇṭam utavinalla pālkoṇarntār,
caṟṟu viṭāytīrntu taṉiyē paṭuttiruntēṉ;
muṟṟum maṟantu mumuttuyilil āḻntu viṭṭēṉ. ... 20

paṇṭu naṭantataṉaip pāṭukiṉṟa ippoḻutum,
maṇṭu tuyarareṉatu mārpai yelāṅ kavvuvatē!
ōṭit tavaṟi uṭaiyaṉavām coṟkaḷelām,
kūṭi matiyiṟ kuvintiṭumām ceytiyelām,
nācak kataiyai naṭuvē niṟuttiviṭṭup ... 25

pēcu miṭaip poruḷiṉ piṉṉē matipōkkik
kaṟpaṉaiyum varṇaṉaiyuṅ kāṭṭik kataivaḷarkkum
viṟpaṉartañ ceykai vitamun terikilaṉyāṉ,
mēlaik kataiyuraikka veḷkik kulaiyumaṉam,
kāraik katiraḻakiṉ kaṟpaṉaikaḷ pāṭukiṟēṉ. ... 30

taṅka murukkit taḻal kaṟaittut tēṉākki
eṅkum parappiyatōr iṅkitamō? vāṉveḷiyaic
cōti kavarntu cuṭarmayamām vintaiyiṉai
ōtip pukaḻvār uvamaiyoṉṟu kāṇpārō?
kaṇṇaiyiṉi teṉṟuraippār; kaṇṇukkuk kaṇṇāki ... 35

viṇṇai aḷakkummoḷi mēmpaṭumōr iṉpamaṉṟō?
mūlat taṉipporuḷai mōṉattē cintai ceyyum
mēlavarum aḵtōr viriyumoḷi eṉpārēl
nalloḷikku vēṟuporuḷ ñālamicai yop puḷatō?
pullai nakaiyuṟuttip pūvai viyappākki ... 40

maṇṇait teḷivākki, nīril malarcci tantu
viṇṇai veḷiyākki vintaiceyuñ cōtiyiṉaik
kālaip poḻutiṉilē kaṇviḻittu nāṉtoḻutēṉ.
nālu puṟattumuyir nātaṅka ḷōṅkiṭavum,
iṉpak kaḷiyil iyaṅkum puvikaṇṭēṉ. ... 45
tuṉpak kataiyiṉ toṭaruraippēṉ, kēḷīrō!

--------------
7. kuyilum māṭum

kālait tuyileḻuntu, kāliraṇṭu muṉpōlē
cōlaik kiḻuttiṭa, nāṉ contavuṇar villāmē
cōlaiyiṉil vantuniṉṟu, cuṟṟumuṟṟun tēṭiṉēṉ.
kōlap paṟavaikaḷiṉ kūṭṭamelāṅ kāṇavillai.
mūlaiyilōr māmarattiṉ mōṭṭuk kiḷiyiṉilē ... 5

nīlak kuyiliruntu nīṇṭa katai colluvatum,
kīḻē yiruntōr kiḻakkāḷai māṭataṉai
āḻa matiyuṭaṉē āvaluṟak kēṭpatuvum,
kaṇṭēṉ, vekuṇṭēṉ, kalakkamuṟṟēṉ; neñcilaṉal
koṇṭēṉ, kumaintēṉ, kumuṟiṉēṉ, meyveyarttēṉ; ... 10

kollavāḷ vīcal kuṟittēṉ. ip poyppaṟavai
collumoḻi kēṭṭataṉpiṉ 'kollutalē cūḻcci' yeṉa
muṉpōl maṟaintuniṉṟēṉ; mōkap paḻaṅkataiyaip
poṉpōṟ kuralum putumiṉpōl vārttaikaḷum
koṇṭu, kuyilāṅkē kūṟuvatām. 'nantiyē! ... 15

peṇṭir maṉattaip piṭittiḻukkum kāntamē!
kāmaṉē! māṭākak kāṭcitarum mūrttiyē!
pūmiyilē māṭupōṟ poṟpuṭaiya cātiyuṇṭō?
māṉuṭarun tammuḷ valimikunta maintar tamai
mēṉuyuṟuṅ kāḷaiyeṉṟu mēmpā ṭuṟappukaḻvār. ... 20

kāḷaiyartam muḷḷē kaṉamikuntīr āriyarē!
nīḷa mukamum, nimirntirukkum kompukaḷum,
pañcup potipōl paṭarnta tiruvaṭivum,
miñcup puṟaccumaiyum, vīrat tiruvālum,
vāṉat tiṭipōla 'mā'veṉ ṟuṟumuvatum, ... 25

īṉap paṟavai mutukiṉmicai ēṟiviṭṭāl
vālaik kuḻaittu vaḷaittaṭikkum nērmaiyum, pal
kālamnāṉ kaṇṭu kaṭumōka meytiviṭṭēṉ.
pāra vaṭivum payilu muṭalvaliyum
tīra naṭaiyum ciṟappumē illāta ... 30

callit tuḷippaṟavaic cātiyilē nāṉ piṟantēṉ.
allum pakalunitam aṟpa vayiṟṟiṉukkē
kāṭellāñ cuṟṟivantu kāṟṟilē eṟṟuṇṭu,
mūṭa maṉitar muṭaivayiṟṟuk kōruṇavām,
ciṉṉak kuyiliṉ ciṟukulatti lētōṉṟi ... 35

eṉṉapayaṉ peṟṟēṉ? eṉṉaip pōlōr pāviyuṇṭō?
cēṟṟilē tāmaraiyum cīḻuṭaiya mīṉ vayiṟṟil
pōṟṟumoḷi, muttum puṟappaṭutal kēṭṭilirō?
nīcap piṟapporuvar neñcilē tōṉṟivarum
ācai taṭukkavalla tākumō? kāmaṉukkē ... 40

cātip piṟapput tarātaraṅkaḷ tōṉṟiṭumō?
vātittup pēccai vaḷarttōr payaṉumillai,
mūṭamatiyālō, muṉṉait tavattālō,
āṭavartam muḷḷē aṭiyāḷumait terintēṉ.
māṉuṭarām pēykaḷ vayiṟṟukkuc cōṟiṭavum ... 45

kūṉartamai ūrkaḷilē koṇṭu viṭuvataṟkum
teyvameṉa nīrutavi ceytapiṉṉar mēṉiviṭāy
eyti yirukka miṭaiyiṉilē, pāviyēṉ
vantumatu kātil maturavicai pāṭuvēṉ;
vantu mutukil otuṅkip paṭuttiruppēṉ, ... 50

vālilaṭi paṭṭu maṉamakiḻvēṉ, 'mā' veṉṟē
oliṭunum pēroliyō ṭoṉṟupaṭak kattuvēṉ,
mēṉiyuḷē uṇṇikaḷai mēvātu koṉṟiṭuvēṉ,
kāṉiṭaiyē cuṟṟik kaḻaṉiyelām mēyntu, nīr
mikkavuṇa vuṇṭuvāy meṉṟacaitāṉ pōṭukaiyil ... 55

pakkattiruntu palakataikaḷ colliṭuvēṉ,
kāḷai yerutarē! kāṭṭiluyar vīrarē!
tāḷaic caraṇaṭaintēṉ. taiyaleṉaik kāttaruḷvīr.
kātaluṟṟu vāṭukiṉṟēṉ. kātaluṟṟa ceytiyiṉai
māta ruraittal vaḻakkamillai eṉṟaṟivēṉ. ... 60

āṉālum eṉpōl apūrvamāṅ kātal koṇṭāl,
tāṉā vuraittaliṉṟic cārum vaḻiyuḷatō?
otta kulattavarpāl uṇṭākum veṭkamelām,
ittaraiyil mēlōrmuṉ ēḻaiyarkku nāṇamuṇṭō?
tēvar muṉṉē aṉpuraikka cintai veṭkaṅ koḷva tuṇṭō? ... 65

kāvalarkkut taṅkuṟaikaḷ kāṭṭārō kīḻaṭiyār?
ācaitāṉ veṭkam aṟiyumō?'' eṉṟupala
nēcavurai kūṟi neṭituyirttup poykkuyili
paṇṭupō lētaṉatu pāḻaṭainta poyppāṭṭai
eṇṭicaiyum iṉpak kaḷiyēṟap pāṭiyatē; ... 70

kātal, kātal, kātal;
kātal pōyiṟ kātal pōyiṟ,
cātal, cātal, cātal
mutaliyaṉa (kuyiliṉ pāṭṭu)

pāṭṭu muṭiyumvarai pāraṟiyēṉ, viṇṇaṟiyēṉ;
kōṭṭup perumaraṅkaḷ kūṭiniṉṟa kāvaṟiyēṉ!
taṉṉai yaṟiyēṉ; taṉaippōl erutaṟiyēṉ;
poṉṉai nikarttakural poṅkivarum iṉpamoṉṟē
kaṇṭēṉ, paṭaippuk kaṭavuḷē! nāṉ mukaṉē! ... 75

paṇṭē yulaku paṭaittaṉainī eṉkiṉṟār.
nīraip paṭaittu nilattait tiraṭṭi vaittāy
nīraip paḻaiya neruppiṟ kuḷirvittāy.
kāṟṟaimuṉṉē ūtiṉāy kāṇariya vāṉaveḷi
tōṟṟuvittāy, niṉṟaṉ, toḻilvalimai yāraṟivār? ... 80

uḷḷantāṉ kavva oruciṟituṅ kūṭāta
koḷḷaip periyavuruk koṇṭa palakōṭi
vaṭṭa vuruḷaikaḷ pōl vāṉattil aṇṭaṅkaḷ
eṭṭa nirappiyavai eppōtum ōṭṭukiṉṟāy;
ellā macaivil iruppataṟkē caktikaḷaip ... 85

pollāp piramā, pukuttiviṭṭāy ammāvō!
kālam paṭaittāy kaṭappatilāt tikkamaittāy;
ñālam palaviṉilum nāṭōṟun tāmpiṟantu
tōṉṟi maṟaiyum toṭarpāp pala aṉantam!
cāṉṟa uyirkaḷ camaittuviṭṭāy, nāṉmukaṉē! ... 90

cāla mikapperiya cātaṉaikāṇ iḵtellām!
tālamicai niṉṟaṉ camartturaikka vallār yār?
āṉālum niṉṟaṉ aticayaṅkaḷ yāviṉumē
kāṉā mutampaṭaitta kāṭcimika vintaiyaṭā!
kāṭṭuneṭu vāṉam, kaṭalellām vintaiyeṉil, ... 95

pāṭṭiṉaippōl āccariyam pāriṉmicai illaiyaṭā!
pūtaṅka ḷottup putumaitaral vintaiyeṉil
nātaṅkaḷ nērum nayattiṉukku nērāmō?
ācaitaruṅ kōṭi aticayaṅkaḷ kaṇṭatilē,
ōcaitarum iṉpam uvamaiyilā iṉpamaṉṟō! ... 100

cettaik kuyilpurinta teyvikattīm pāṭṭeṉumōr
vittai muṭintavuṭaṉ, mīṭṭumaṟi veytināṉ
kaiyiṉil vāyeṭuttuk kāḷaiyiṉ mēl vīciṉēṉ.
meyyiṟ paṭumuṉ viraintutatutāṉ ōṭiviṭa,
vaṉṉak kuyilmaṟaiya maṟṟaip paṟavaiyelām ... 105

muṉṉaippōṟ kompu muṉaikaḷilē vantolikka,
nāṇamillāk kātalkoṇṭa nāṉuñ ciṟukuyilai
vīṇilē tēṭiyapiṉ, vīṭuvantu cērntuviṭṭēṉ.
* * *
eṇṇiyeṇṇip pārttēṉ etuvum viḷaṅkavillai.
kaṇṇilē nīrtatumpak kāṉak kuyileṉakkē ... 110
kātaṟ kataiyuraittu neñcaṅ kataittataiyum,
pētainā ṉaṅku periyamayal koṇṭataiyum,
iṉpak kataiyiṉ iṭaiyē taṭaiyākap
puṉpaṟavai yellām pukunta viyappiṉaiyum
oṉṟaip poruḷceyyā uḷḷattaik kāmavaṉal ... 115

tiṉṟeṉatu cittam tikaippuṟavē ceytataiyum,
coṟṟaik kuraṅkum toḻumāṭum vanteṉakku
muṟṟum vayirikaḷā mūṇṭa koṭumaiyaiyum,
ittaṉaikō lattiṉukku yāṉvēṭkai tīrāmal,
pittam piṭitta periya koṭumaiyaiyum ... 120
eṇṇiyeṇṇip pārttēṉ. etuvum viḷaṅkavillai;
kaṇṇiraṇṭum mūṭak kaṭuntuyilil āḻntuviṭṭēṉ.

---------------------
8. nāṉkām nāḷ

nāṉ kāmnāḷ eṉṉai nayavañ caṉaipurintu
vāṉkātal kāṭṭi mayakkic caticeyta
poymmaik kuyileṉṉaip pōntiṭavē kūṟiyanāḷ
meymmai yaṟiviḻantēṉ. vīṭṭilē māṭamicai
cittat tikaippuṟṟōr ceykai yaṟiyāmal, ... 5

ettuk kuyileṉṉai eytuvitta tāḻc ciyelām
mīṭṭum niṉaittaṅku vīṟṟirukkum pōḻtiṉilē,
kāṭṭut ticaiyiṉileṉ kaṇṇiraṇṭum nāṭiyavāl,
vāṉattē āṅkōr karumpaṟavai vantiṭavum
yāṉataṉaik kaṇṭē, 'itu namatu poykkuyilō?' ... 10

eṉṟu tikaittēṉ; 'iruntolaikkē niṉṟataṉāl
naṉṟu vaṭivam tulaṅkavillai; nāṭumaṉam
āṅkataṉai viṭṭup pirivataṟku māka villai.
ōṅkun tikaippil uyarmāṭam viṭṭunāṉ
vītiyilē vantuniṉṟēṉ. mēṟṟicaiyil avvuruvam ... 15

cōtik kaṭalilē tōṉṟukarum puḷḷiyeṉak
kāṇutalum, caṟṟē kaṭuki yarukē pōy,
'nāṇamilāp poykkuyilō', eṉpataṉai naṉkaṟivōm
eṉṟa karuttuṭaṉē yāṉviraintu ceṉṟiṭuṅkāl,
niṉṟa paṟavaiyuntāṉ nērākap pōyiṉatāl. ... 20

yāṉ niṉṟāl tāṉniṟkum ceṉṟāl tāṉcellum;
mēṉinaṉku tōṉṟa arukiṉilē mēvātu
vāṉi latutāṉ vaḻikāṭṭic ceṉṟiṭavum
yāṉnilattē ceṉṟēṉ iṟutiyil muṉpunām
kūṟiyuḷḷa māñcōlai taṉṉaik kuṟukiyanta ... 25

ūrilāp puḷḷumata ṉuḷḷē maṟaintatuvāl,
māñcōlaik kuḷḷē matiyilināṉ ceṉṟāṅkē
āñcōti veḷḷam alaiyumoru kompariṉmēl
ciṉṉak karuṅkayili cevvaṉē vīṟṟiruntu,
poṉṉaṅkuḻaliṉ putiya oḷitaṉilē ... 30

paṇṭaip poykkātaṟ paḻampāṭṭait tāmpāṭik
koṇṭiruttal kaṇṭēṉ, kumaintēṉ; etirēpōy,
'' nīcak kuyilē, nilaiyaṟiyāp poymmaiyē,
ācaik kuraṅkiṉaiyum aṉpār erutiṉaiyum
eṇṇinī pāṭum iḻinta pulaippāṭṭai ... 35

naṇṇiyiṅku kēṭka naṭattivantāy pōlumeṉai''
eṉṟu ciṉamperuki ētētō colluraittēṉ.
koṉṟuviṭa neñciṟ kuṟittēṉ; maṟupaṭiyum
neñca miḷaki niṟuttiviṭṭēṉ. īṅkitaṟkuḷ,
vañcak kuyili maṉattai irumpākkik ... 40

kaṇṇilē poynnīr kaṭakaṭaveṉat tāṉūṟṟap
paṇṇicaipō liṉkuralāṟ paraviyatu kūṟiṭumāl;
'aiyaṉē, eṉṉuyiriṉ ācaiyē! ēḻaiyeṉai
vaiyamicai vaikkat tiruvuḷamō? maṟṟeṉaiyē
koṉṟuviṭac cittamō? kūṟīr, orumoḻiyil! ... 45

aṉṟiṟ ciṟupaṟavai āṇpiriya vāḻātu,
ñāyiṟutāṉ vemmaiceyil, nāṇmalakku vāḻvuḷatō?
tāyiruntu koṉṟāl caraṇmatalaik koṉṟuḷatō?
tēvar ciṉantuviṭṭāl, ciṟṟuyirkaḷ eṉṉākum?
āvaṟ poruḷē! aracē! eṉ āriyarē! ... 50

cintaiyil nīr eṉmēṟ ciṉaṅkoṇṭāl māyntiṭuvēṉ
ventaḻalil vīḻvēṉ, vilaṅkukaḷiṉ vāyppaṭuvēṉ.
kuṟṟamnīr eṉmēṟkoṇarntataṉai yāṉaṟivēṉ.
kuṟṟanumaik kūṟukilēṉ; kuṟṟamilēṉ yāṉamma!
puṉmaik kuraṅkaip potimāṭṭai nāṉkaṇṭu ... 55

meṉmaiyuṟak kātal viḷaiyāṭi ṉēṉeṉṟīr;
eṉcolkēṉ! eṅṅaṉuyvēṉ! ētuceykēṉ, aiyaṉē!
niṉcol maṟakka neṟiyillai; āyiṭiṉum
eṉmēl piḻaiyillai; yāritaṉai nampiṭuvār?
niṉmēl cumaimuḻutum nērākap pōṭṭuviṭṭēṉ. ... 60

vevvitiyē! nī eṉṉai mēmpāṭuṟac ceytu
cevvitiṉiṅ keṉṉai eṉṟaṉ vēntaṉoṭu cērttiṭiṉum
allāteṉ vārttai avarciṟitum nampāmē
pullāka eṇṇip puṟakkaṇittup pōyviṭa, nāṉ
akkaṇattē tīyil aḻintuviḻa nēriṭiṉum, ... 65
ekkatikkum āḷāvēṉ; eṉceykēṉ? vevvitiyē!

---------------
9. kuyil taṉatu pūrva jaṉmak kataiyuraittal

''tēvaṉē! eṉṉarumaic celvamē? eṉṉuyirē!
pōvataṉ muṉṉoṉṟu pukalvataṉaik kēṭṭaruḷ vīr!
muṉṉamorunāḷ muṭinīḷ potiyamalai
taṉṉarukē nāṉum taṉiyēyōr cōlaitaṉil
tāṅkiḷaiyi lētō maṉatileṇṇi vīṟṟiruntēṉ. ... 5

āṅkuvantār ōr muṉivar. ārō periyareṉṟu
pātattil vīḻntu paraviṉēṉ; aiyareṉai
ātarittu vāḻtti aruḷiṉār. maṟṟataṉpiṉ,
'vēta muṉivarē, mētiṉiyil kīḻppaṟavaik
cātiyilē nāṉ piṟantēṉ, cātik kuyilkaḷaippōl ... 10

illāmal, eṉṟaṉ iyaṟkai pirivāki,
ellām moḻiyum eṉakku viḷaṅkuvatēṉ?
māṉuṭarpōl cittanilai vāyittirukkuñ ceytiyēṉ?
yāṉuṇarac colvīr' eṉa vaṇaṅkik kēṭkaiyilē,
kūṟukiṉṟāy aiyar: 'kuyilē! kēḷ, muṟpiṟappil ... 15

vīṟuṭaiya ventoḻilār vēṭar kulattalaivaṉ
vīra murukaṉeṉṉum vēṭaṉ makaḷākac
cēra vaḷanāṭṭil teṉpuṟattē ōrmalaiyil
vantu piṟantu vaḷrntāy nī, nalliḷamai
muntu maḻakiṉilē mūṉṟutamiḻ nāṭṭil ... 20

yārum niṉakkōr iṇaiyillai eṉṟiṭavē
cīruyara niṉṟāy; ceḻuṅkāṉa vēṭariluṉ
māmaṉ makaṉoruvaṉ māṭaṉeṉum pērkoṇṭāṉ,
kāmaṉ kaṇaikkiraiyāy, niṉṉaḻakaik kaṇṭuruki,
niṉṉai maṇakka neṭunāḷ virumpi, avaṉ ... 25

poṉṉai malaraip pututtēṉaik koṇṭuṉakku
nittam koṭuttu niṉaivellām nīyākac
cittam varuntukaiyil, tēmoḻiyē, nīyavaṉai
mālaiyiṭa vākkaḷittāy; maiyaliṉā lillai; avaṉ
cāla varuntal cakikkāmal colliviṭṭāy. ... 30

āyiḻaiyē, niṉṟaṉ aḻakiṉ peruṅkīrtti
tēyameṅkun tāṉparavat tēṉamalaiyiṉ cārpiṉilōr
vēṭarkōṉ, celvamum nal vīramumē tāṉuṭaiyāṉ,
nāṭaṉaittum añci naṭuṅkuñ ceyaluṭaiyāṉ,
moṭṭaip puliyaṉuntaṉ mutta makaṉāṉa ... 35

neṭṭaik kuraṅkaṉukku nērāṉa peṇvēṇṭi,
niṉṉai maṇam puriya niccayittu, niṉṉappaṉ
taṉṉai yaṇuki, ''niṉṉēr taiyalaiyeṉ piḷḷaikkuk
kaṇṇālañ ceyyum karuttuṭaiyēṉ'' eṉṟiṭalum,
eṇṇāp perumakiḻcci eytiyē, niṉtantai ... 40

āṅkē uṭampaṭṭāṉ; āṟiraṇṭu nāṭkaḷilē
pāṅkā maṇampuriyat tāmuṟuti paṇṇiviṭṭār,
paṉṉiraṇṭu nāṭkaḷilē pāvaiyuṉait tēṉmalaiyil
aṉṉiyaṉkoṇ ṭēkiṭuvāṉ eṉṉum atukēṭṭu,
māṭaṉ maṉampukaintu maṟṟaināḷ uṉṉai vantu ... .45

nāṭic ciṉattuṭaṉē nāṉā moḻikūṟa,
nīyum avaṉiṭattē nīṇṭa karuṇaiyiṉāl,
''kāyuñ ciṉantavirppāy māṭā, kaṭumaiyiṉāl
neṭṭaik kuraṅkaṉukkup peṇṭāka nērntālum,
kaṭṭup paṭiavartaṅ kāvaliṟpōy vāḻntālum ... 50

mātamoru mūṉṟil marumam cilaveytu
pētam viḷaivittup piṉṉiṅkē vantiṭuvēṉ;
tālitaṉai mīṭṭumavar taṅkaḷiṭamē koṭuttu
nāliraṇṭu mātattē nāyakaṉā niṉṟaṉaiyē
peṟṟiṭuvēṉ; niṉṉiṭattē pēccut tavaṟuvaṉō? ... 55

maṟṟitaṉai nampiṭuvāy māṭappā'' eṉṟuraittāy;
kātaliṉā lillai, karuṇaiyiṉāl iḵturaittāy,
(mātaracāy, vēṭaṉ makaḷāṉa muṟpiṟappil,
ciṉṉak kuyiliyeṉṟu ceppiṭuvār niṉnāmam)
piṉṉarc cilatiṉaṅkaḷ ceṉṟataṉpiṉ peṇkuyili, ... 60

niṉṉotta tōḻiyarum nīyumoru mālaiyilē
miṉṉaṟ koṭikaḷ viḷaiyāṭu talpōlē
kāṭṭi ṉiṭaiyē kaḷittāṭi niṟkaiyilē,
vēṭṭaik keṉavantāṉ velvēntaṉ cēramāṉ
taṉṉarumai maintaṉ; taṉiyē, tuṇaipirintu, ... 65

maṉṉavaṉṟaṉ maintaṉoru māṉait toṭarntuvarat
tōḻiyarum nīyum tokuttuniṉṟē āṭuvatai
vāḻiyavaṉ kaṇṭuviṭṭāṉ, maiyal karaikaṭantu
niṉṉait taṉakkāka niccayittāṉ; mātu nī
maṉṉavaṉaik kaṇṭavuṭaṉ māmōkaṅ koṇṭuviṭṭāy. ... 70

niṉṉaiyavaṉ nōkkiṉāṉ; nīyavaṉai nōkki niṉṟāy;
aṉṉatoru nōkkiṉilē āvi kalantuviṭṭīr.
tōḻiyarum vēntaṉ cuṭarkkōlan tāṉkaṇṭē
āḻiyaracaṉ arumputalvaṉ pōlu meṉṟē
añci maṟaittu viṭṭār. āṅkavaṉum niṉṉiṭattē. ... 75

''vañcit talaivaṉ makaṉyāṉ'' eṉavuraittu,
''vēṭar tavamakaḷē! vintai yaḻakuṭaiyāy!
āṭavaṉāt tōṉṟi yataṉpayaṉai iṉṟu peṟṟēṉ;
kaṇṭatumē niṉmicaināṉ kātalkoṇṭēṉ'' eṉṟicaikka,
maṇṭu peruṅkātal maṉattaṭakki nī moḻivāy; ... 80

''aiyaṉē! uṅkaḷ aramaṉaiyil ainnūṟu
taiyalaruṇ ṭām; aḻakil taṉṉikaril lātavarām;
kalvi terintavarām; kallurukap pāṭuvarām;
aṉṉavaraic cērntē nīr aṉpuṭaṉē vāḻntiruppīr,
maṉṉavarē vēṇṭēṉ, malaikkuṟavar tammakaḷyāṉ; ... 85

kollu maṭaṟciṅkam kuḻimuyalai vēṭpatuṇṭō?
vellutiṟalmāvēntar vēṭaruḷḷō peṇṇeṭuppār?
pattiṉiyā vāḻvatallām pārvēntar tāmeṉiṉum
natti viraimakaḷā nāṅkaḷkuṭi pōvatillai,
poṉṉaṭiyaip pōṟṟukiṉṟēṉ, pōy varuvīr tōḻiyarum ... 90

eṉṉaiviṭṭup pōyiṉarē, eṉceykēṉ?'' eṉṟu nī
neñcaṅ kalakkameyti niṟkaiyilē, vēntaṉ makaṉ
miñcuniṉṟaṉ kātal viḻikkuṟippi ṉālaṟintē,
pakkattil vantu paḷicceṉ ṟuṉatu kaṉṉañ
cekkac civakka muttamiṭṭāṉ ciṉaṅkāṭṭi ... 95

nī vilakic ceṉṟāy - neṟiyētu cāmiyarkkē? -
tāvi niṉṉaivantu taḻuviṉāṉ mārpiṟuka.
''niṉṉaiyaṉṟi ōr peṇ nilattiluṇṭō eṉṟaṉukkē?
poṉṉai, oḷirmaṇiyē. puttamutē, iṉpamē,
nīyē maṉaiyāṭṭi, nīyē aracāṇi, ... 100

nīyē tuṇai eṉakku. nīyē kulateyvam.
niṉṉaiyaṉṟip peṇṇai, niṉaippēṉo; vīṇilē
eṉṉai nī aiyuṟutal ētukkām? ippoḻutē
niṉmaṉaikkuc ceṉṟiṭuvōm; niṉvīṭṭi luḷḷōrpāl
eṉmaṉataic colvēṉ. eṉatunirai yuraippēṉ. ... 105

vēta neṟiyil vivākamuṉaic ceytukoḷvēṉ,
mātaracē!'' eṉṟu valak kaitaṭṭi vākkaḷittāṉ.
pūrippuk koṇṭāy puḷakamnī eytiviṭṭāy.
vārip peruntiraipōl vanta makiḻcciyilē
nāṇan tavirttāy; naṉavē tavirntavaḷāy, ... 110

kāṇat teviṭṭātōr iṉpak kaṉavilē
cērntuviṭṭāy, maṉṉaṉṟaṉ tiṇṭōḷai nīyuvakai
ārntu taḻuvi avaṉitaḻil tēṉparukac
cintai koṇṭāy, vēntaṉ makaṉ, tēṉil viḻum vaṇṭiṉaippōl
vintaiyuṟu kāntamicai vīḻum irumpiṉaippōl, ... 115

āvaluṭaṉ niṉṉai yaṟaktaḻuvi, āṅkuṉatu
kōvai yitaḻparukik koṇṭirukkum vēḷaiyilē, -
caṟṟumuṉṉē ūriṉiṉṟu tāṉvan tiṟaṅkiyavaṉ,
maṟṟunī vīṭṭaiviṭṭu mātaruṭaṉ kāṭṭiṉilē
kūttiṉukkuc ceṉṟataṉaik kēṭṭu kutūkalamāy ... 120

āttirantāṉ miñciniṉṉai āṅkeytik kāṇavantōṉ,
neṭṭaik kuraṅkaṉ neruṅkivantu pārttu viṭṭāṉ.
''paṭṭap pakalilē! pāvimakaḷ ceytiyaip pār!
kaṇṇālaṅ kūṭaiṉṉuṅ kaṭṭi muṭiyavillai
maṇṇākki viṭṭāḷ! eṉmāṉantolaittuviṭṭāḷ. ... 125

'niccaya tāmpūlam' nilaiyā naṭa ntirukkap
piccaic ciṟukki ceyta pētakattaip pārttāyō?''
eṉṟu maṉatil eḻukiṉṟa tīyuṭaṉē
niṉṟu kalaṅkiṉāṉ ceṭṭaik kuraṅkaṉaṅkē
māppiḷḷaitāṉ ūrukku vantataiyum, peṇkuyili, ... 130

tōppilē tāṉuntaṉ tōḻikaḷu mācceṉṟu
pāṭi viḷaiyāṭum paṇpukēṭ ṭēkuraṅkaṉ
ōṭi yiruppatōr uṇmaiyaiyum māṭaṉiṭam
yārō uraittuviṭṭār: īriraṇṭu pāyccalilē
nīrōṭum mēṉi neruppōṭuṅ kaṇṇuṭaṉē ... 135

māṭaṉaṅku vantuniṉṟāṉ. maṟṟitaṉait tēṉmalaiyiṉ
vēṭarkōṉ maintaṉ viḻikoṇṭu pārkkavillai.
neṭṭaik kuraṅkaṉaṅku nīṇṭa marampōla
eṭṭiniṟkuñ ceyti ivaṉpārkka nēramillai.
aṉṉiyaṉaip peṇkuyili ārntirukkuñ ceytiyoṉṟu ... 140

taṉṉaiyē ivviruvar tāṅkaṇṭār, vēṟaṟiyār.
māṭaṉatait tāṉkaṇṭāṉ, maṟṟavaṉum aṅṅaṉamē.
māṭaṉ veṟikoṇṭāṉ, maṟṟuvaṉum avvāṟē.
kāvalaṉṟaṉ maintaṉumak kaṉṉikaiyum tāṉumaṅku
tēvacukaṅ koṇṭu viḻiyē tiṟakkavillai. ... 145

āvik kalappiṉ amuta cukantaṉilē
mēviyaṅku mūṭi yirunta viḻināṉku
āṅkavaṟṟaik kaṇṭamaiyāl āviyilē tīppaṟṟi
ōṅkum poṟikaḷ utirkkum viḻināṉku.
māṭaṉuntaṉ vāḷuruvi maṉṉavaṉaik koṉṟiṭavē ... 150

ōṭivantāṉ; neṭṭaik kuraṅkaṉum vāḷōṅki vantāṉ;
veṭṭiraṇṭu vīḻntaṉakāṇ vēntaṉ mutukiṉilē.
caṭṭeṉavē maṉṉavaṉum tāṉtirumpi vāḷuruvi
vīcciraṇṭil āṅkavarai vīḻttiṉāṉ; vīḻntavartām
pēcciḻantē aṅku, piṇamākak kiṭantuviṭṭār. ... 155

maṉṉavaṉum cōrveyti maṇmēl viḻuntu viṭṭāṉ,
piṉṉavaṉai nīyum peruntuyarkoṇ ṭēmaṭiyil
vāri yeṭuttuvaittu vāypulampak kaṇṇiraṇṭum
māri poḻiya maṉamiḻantu niṟkaiyilē
kaṇṇai viḻittuṉatu kāvalaṉum kūṟukiṉṟāṉ; ... 160

''peṇṇē, iṉināṉ piḻaittiṭēṉ; cilkaṇattē
āvi tuṟappēṉ, aḻutōr payaṉillai.
cāvilē tuṉpamillai; taiyalē, iṉṉamum nām
pūmiyilē tōṉṟiṭuvōm, poṉṉē, niṉaikkaṇṭu
kāmuṟuvēṉ; niṉṉaik kalantiṉitu vāḻntiṭuvēṉ; ... 165

iṉṉum piṟaviyuṇṭu; mātaracē iṉpamuṇṭu,
niṉṉuṭaṉ vāḻviṉiṉi nērum piṟappiṉilē!''
eṉṟu collik kaṇmūṭi, iṉpamuṟu puṉṉakaitāṉ
niṉṟu mukattē nilavutara, māṇṭaṉaṉkāṇ.
māṭaṉiṅku ceytatōr māyattāl ippoḻutu ... 170

pīṭaiyuṟa puḷvaṭivam pētaiyuṉak keytiyatu.
vāḻi niṉṟaṉaṉ maṉṉavaṉum toṇṭai vaḷanāṭṭil
āḻik karaiyiṉ arukēyōr paṭṭiṉattil
māṉiṭaṉāt tōṉṟi vaḷarukiṉṟāṉ. niṉṉaiyora
kāṉiṭattē kāṇpāṉ. kaṉintunī pāṭumnalla ... 175

pāṭṭiṉaittāṉ kēṭpāṉ. paḻaviṉaiyiṉ kaṭṭiṉāl
mīṭṭu niṉmēṟ kātalkoḷvāṉ, meṉkuyilē!'' eṉṟantat
teṉ potiyai māmuṉivar ceppiṉār. ''cāmī,
kuyiluruvaṅ koṇṭēṉ yāṉ, kōmāṉō meṉmai
payilu maṉitavurup paṟṟiniṉṟāṉ, emmuḷḷē ... 180

kātalicain tāluṅ kaṭimaṇantāṉ kūṭātām.
cātaṟ poḻutilē tārvēntaṉ kūṟiyacol
poyyāy muṭiyāyatō?' eṉṟicaittēṉ, puṉṉakaiyil
aiyar uraippār: 'aṭi pētāy! ippiṟavi
taṉṉilum nī vintikiric cārpiṉilōr vēṭaṉukkuk ... 185

kaṉṉiyeṉat tāṉ piṟantāy karma vacattiṉāl,
māṭaṉ kuraṅkaṉ iruvarumē vaṉpēyāk
kāṭumalai cuṟṟi varukaiyilē kaṇṭukoṇṭār
niṉṉaiyaṅkē ippiṟappil nīyum paḻamaipōl
maṉṉaṉaiyē cērvaiyeṉṟu tāñcūḻntu maṟṟavarum ... 190

niṉṉaik kuyilākkinī cellun tikkilelām
niṉṉuṭaṉē cuṟṟukiṉṟār. nīyitaṉait tērkilaiyō?''
eṉṟār. ''vitiyē: iṟantavartām vāḻvārai
niṉṟu tuyaruṟuttal nītiyō? pēykaḷeṉaip
pētaip paṭuttip piṟappai maṟappuṟutti ... 195

vātaip paṭutti varumāyil, yāṉeṉatu
kātalaṉaik kāṇuṅkāl, kāyciṉattāl ētēṉum
tītiḻaittāl eṉceyvēṉ? tēvarē, maṟṟitaṟ kōr
māṟṟilai yō?'' eṉṟu maṟuki nāṉ kēṭkaiyilē,
tēṟṟamuṟu māmuṉivar ceppu kiṉṟār; - 'peṇkuyilē! ... 200

toṇṭaivaḷa nāṭṭilōr cōlaiyilē vēntaṉmakaṉ
kaṇṭuṉatu pāṭṭil karuttiḷakik kātalkoṇṭu
nēcam mikutiyuṟṟu niṟkaiyilē, pēyiraṇṭum
mōcam mikunta muḻumāyac ceykaipala
ceytupala poyttōṟṟaṅ kāṭṭit tiṟal vēntaṉ. ... 205

aiyamuṟac ceytuviṭum, āṅkavaṉum niṉṟaṉaiyē
vañcakiyeṉ ṟeṇṇi matimaruṇṭu niṉmītu
veñciṉantāṉ eytiniṉai viṭṭuviṭa niccayippāṉ.
pinti viḷaivatellām piṉṉē nī kaṇṭu koḷvāy.
canti japam ceyyuñ camayamāyviṭṭa' teṉṟē ... 210

kāṟṟil maṟaintu ceṉṟār māmuṉivar, kātalarē!
māṟṟi uraikkavillai. māmuṉivar coṉṉatellām
appaṭiyē colliviṭṭēṉ aiyā! tiruvuḷattil
eppaṭinīr koḷvīrō, yāṉaṟiyēṉ, āriyarē!
kāta laruḷpurivīr, kātalillai yeṉṟiṭilō ... 215

cāta laruḷit tamatu kaiyāl koṉṟiṭuvīr!''
eṉṟu kuyilum eṉatukaiyil vīḻntatukāṇ.
koṉṟuviṭa maṉantāṉ koḷḷumō? peṇṇeṉṟāl
pēyu miraṅkātō? pēykaḷ irakkamiṉṟi
māyamiḻait tālataṉai māṉiṭaṉuṅ koḷḷuvatō? ... 220

kātalilē aiyam kalantālum niṟpatuṇṭō?
mātaraṉpu kūṟil maṉamiḷakār iṅkuḷarō?
aṉpuṭaṉē yāṉum aruṅkuyilaik kaikkoṇṭu
muṉpuvaittu nōkkipiṉ mūṇṭuvatum iṉpaveṟi
koṇṭataṉai muttamiṭṭēṉ. kōkilattaik kāṇavillai. ... 225

viṇṭuraikka māṭṭāta vintaiyaṭā! vintaiyaṭā!
ācaik kaṭaliṉ amutamaṭā! aṟputattiṉ
tēcamaṭā! peṇmaitāṉ teyvikamām kāṭciyaṭā!
peṇṇorutti aṅkuniṉṟāḷ; pēruvakai koṇṭu tāṉ
kaṇṇeṭukkāteṉṉaik kaṇappoḻutu nōkkiṉāḷ; ... 230

caṟṟē talaikuṉintāḷ, cāmī! ivaḷaḻakai
eṟṟē tamiḻil icaittiṭuvēṉ? kaṇṇiraṇṭum
āḷai viḻuṅkum aticayattaik kūṟuvaṉō?
mīṉa viḻiyil mitanta kavitaiyelām
collil akappaṭumō? tūyacuṭar muttaiyoppām . ... 235

pallil kaṉiyitaḻil pāynta nilaviṉai yāṉ
eṉṟum maṟattal iyalumō? pāriṉmicai
niṉṟatorumiṉ koṭipōl nērntamaṉip peṇṇaraciṉ
mēṉi nalattiṉaiyum, veṭṭiṉaiyuṅ, kaṭṭiṉaiyum
tēṉi liṉiyāḷ tirutta nilaiyiṉaiyum. ... 240

maṟṟavarkkuc colla vacamāmō? ōr vārttai
kaṟṟavarkkuc colvēṉ kavitaik kaṉipiḻinta
cāṟṟiṉilē, paṇkūt teṉumivaṟṟiṉ cāramelām
ēṟṟi, ataṉōṭē iṉṉamutait tāṉkalantu,
kātal veyililē kāyavaitta kaṭṭiyiṉāl ... 245

mātavaḷiṉ mēṉi vakuttāṉ piramaṉeṉpēṉ.
peṇṇavaḷaik kaṇṭu peruṅkaḷikoṇ ṭāṅṅaṉē
naṇṇit taḻuvi naṟuṅkaḷ ḷitaḻiṉaiyē
muttamiṭṭu muttamiṭṭu mōkap perumayakkil
cittam mayaṅkic cilapōḻ tirunta piṉṉē, . ... 250

pakkat tiruntamaṇip pāvaiyuṭaṉ cōlaiyelām
okka maṟaintiṭalum, ōhō! eṉakkataṟi
vīḻntēṉ. piṟaku viḻitiṟantu pārkkaiyilē
cūḻntirukkum paṇṭaic cuvaṭi, eḻutukōl,
pattirikaik kūṭṭam, paḻampāy - varicaiyellām ... 255

ottirukka 'nām vīṭṭil uḷḷōm' eṉavuṇarntēṉ.
cōlai, kuyil, kātal, coṉṉakatai yattaṉaiyum,
mālai yaḻakiṉ mayakkattāl uḷḷattē
tōṉṟiyatōr kaṟkaṉaiyiṉ cūḻcciyeṉṟē kaṇṭu koṇṭēṉ.
āṉṟa tamiḻp pulavīr, kaṟpaṉaiyē yāṉālum, ... 260

vētānta māka virittup poruḷuraikka
yātāṉuñ caṟṟē iṭamiruntāṟ kūṟīrō?

This page was first put up on Feb. 2, 2000