Project Madurai
Copyright (c) 1999 All Rights Reserved

tirikaTukamTHIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm


nallātaṉāriṉ tirikaṭukam
(patiṉeṉ kīḻkkaṇakku nūlkaḷil oṉṟu)

Etext Preparation (input, proof-reading): Ms. Sarala Sandirasegarane, Kanpur, India
web-version: K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland


(c) Project Madurai 1999-2000
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted
to preparation of electronic texts of tamil literary works and to
distribute them free on the internet. Details of Project Madurai are
available at the website http://www.tamil.net/projectmadurai
You are welcome to freely distribute this file, provided this
header page is kept intact.
tirikaTukam of nallaatanaar
nallātaṉāriṉ tirikaṭukam


kāppu

kaṇṇakal ñālam aḷantutūum kāmarucīrt
taṇṇaṟum pūṅkuruntam pāyttatūum - naṇṇiya
māyac cakaṭam utaittūum immūṉṟum
pūvaippū vaṇṇaṉ aṭi.

1. nūl

aruntatik kaṟpiṉār tōḷum tiruntiya
tolkuṭiyiṉ māṇṭār teṭārcciyum - colliṉ
arilakaṟṟum kēḷviyār naṭpum immūṉṟum
tirikaṭukam pōlu maruntu.

2. oḻukkamuṭaiyār toḻilkaḷ

taṉkuṇam kuṉṟāt takaimaiyum tāvilcīr
iṉkuṇattār ēviṉaceytalum - naṉkuṇarviṉ
nāṉmaṟai yāḷar vaḻiccelavum immūṉṟum
meṉmuṟai yāḷar toḻil.

3. aṟiyāmaiyāl varum kēṭu

kallārkku iṉaṉāy oḻukalum kāḻkoṇṭa
illāḷaik kōlāl puṭaittalum - illam
ciṟiyāraik koṇṭu pukalumim mūṉṟum
aṟiyāmai yālvarum kēṭu.

4. cāvataṟkuriyavaṉ toḻilkaḷ

pakaimuṉṉar vāḻkkai ceyalum tokainiṉṟa
peṟṟattuḷ kōliṉṟic cēṟalum - muṟṟaṉṉaik
kāyvāṉaik kaivāṅkik kōṭalum immūṉṟum
cāva vuṟuvāṉ toḻil.

5. aruntuṉpam kāṭṭum neṟi

vaḻaṅkāt tuṟaiyiḻintu nīrppōkkum oppa
viḻaivilāp peṇṭīrttōḷ cērvum - uḻantu
viruntiṉaṉāy vēṟṟūr pukalum immūṉṟum
aruntuyaram kāṭṭu neṟi.

6. āṇmaic celvaṅkaḷ

piṟartaṉṉaip pēṇuṅkāl nāṇalum pēṇār
tiṟaṉvēṟu kūṟil poṟaiyum - aṟaviṉaiyaik
kārāṇmai pōla oḻukalum immūṉṟum
ūrāṇmai yeṉṉum cerukku.

7. ūmai kaṇṭa kaṉā

vāḷaimīṉ uḷḷal talaippaṭalum āḷallāṉ
celvak kuṭiyuṭ piṟattalum - palavaiyuḷ
añcuvāṉ kaṟṟa arunūlum immūṉṟum
tuñcūmaṉ kaṇṭa kaṉā.

8. pēcakkūṭāta iyalpu uṭaiyavai

tollavaiyuḷ tōṉṟum kuṭimaiyum tokkirunta
nallavaiyuḷ mēmpaṭṭa kalviyum - velcamattu
vēntuvappa vaṭṭārtta veṉṟiyum immūṉṟum
tāntammaik kūṟāp poruḷ.

9. mūṭar virumpupavai

perumai yuṭaiyā riṉattiṉ akaṟal
urimaiyil peṇṭiraik kāmuṟṟu vāḻtal
viḻumiya valla tuṇital immūṉṟum
muḻumakkaḷ kāta lavai.

10. naṉmai aḷikkātavai

kaṇakkāyar illāta ūrum piṇakkaṟukkum
mūttōrai illā avaikkaḷaṉum - pāttuṇṇum
taṉmaiyi lāḷar ayaliruppum immuṉṟum
naṉmai payattal ila.

11. ūravar tuṉpappaṭum kuṟṟam uṭaiyavai

viḷiyātāṉ kūttāṭṭuk kāṇṭalum vīḻak
kaḷiyātāṉ kāvā turaiyum - teḷiyātāṉ
kūraiyuḷ palkālum cēṟalum immūṉṟum
ūrellām nōva tuṭaittu.

12. naṉmai aḷippavai

tāḷāḷaṉ eṉpāṉ kaṭaṉpaṭā vāḻpavaṉ
vēḷāḷaṉ eṉpāṉ viruntirukka uṇṇātāṉ
kōḷāḷaṉ eṉpāṉ maṟavātāṉ immūvar
kēḷāka vāḻtal iṉitu.

13. peṟaṟku ariyār

cīlam aṟivāṉ iḷaṅkiḷai cālak
kuṭiyōmpal vallāṉ aracaṉ - vaṭuviṉṟi
māṇṭa kuṇattāṉ tavaciyeṉṟa immūvar
yāṇṭum peṟaṟkari yār.

14. aṟivuṭaiyār aṭaiyātavai

iḻukkal iyalpiṟṟu iḷamai paḻittavai
collutal vaṟṟākum pētaimai - yāṇṭum
ceṟuvoṭu niṟkum ciṟumaiim mūṉṟum
kuṟukār aṟivuṭai yār.

15. naṭpuk koḷḷat takātavar.

poyvaḻaṅki vāḻum poṟiyaṟaiyum kaitirintu
tāḻviṭattu nērkarutum taṭṭaiyum - ūḻiṉāl
oṭṭi viṉainalam pārppāṉum immūvar
naṭkap paṭāa tavar.

16. iṟavāta uṭampai aṭaintavar

maṇṇiṉmēl vāṉpukaḻ naṭṭāṉum mācilcīrp
peṇṇiṉuḷ kaṟpuṭaiyāḷ peṟṟāṉum - uṇṇunīr
kūval kuṟaiviṉṟit toṭṭāṉum immūvar
cāvā uṭampeyti ṉār.

17. kalvit tōṇiyaik kaiviṭṭavar

mūppiṉkaṇ naṉmaikku akaṉṟāṉum kaṟpuṭaiyāḷ
pūppiṉkaṇ cārāta talaimakaṉum - vāyppakaiyuḷ
colveṉṟi vēṇṭum iliṅkiyum immūvar
kalvip puṇaikaiviṭ ṭār.

18. kaḷvar pōl añca vēṇṭiyavar

orutalaiyāṉ vantuṟūu mūppum puṇarntārkku
irutalaiyu miṉṉāp pirivum - uruviṉai
uḷḷurukkit tiṉṉum perumpiṇiyum immūṉṟum
kaḷvari ṉañcap paṭum.

19. paḻi mutaliyavaṟṟiṉiṉṟu nīṅkātavar

kolyāṉaik kōṭum kuṇamiliyum elliṟ
piṟaṉkaṭai niṉṟoḻuku vāṉum - maṟanteriyātu
āṭumpām pāṭṭum aṟiviliyum immūvar
nāṭuṅkāl tūṅku pavar.

20. ellārkkum iṉṉātaṉa

ācai piṟaṉkaṇ paṭutalum pācam
pacippa maṭiyaik koḷalum - katittoruvaṉ
kallāṉeṉṟu eḷḷap paṭutalum immūṉṟum
ellārkku miṉṉā taṉa.

21. nallavariṉ koḷkaikaḷ

varuvāyuḷ kālvaḻaṅki vāḻtal ceruvāyppac
ceytavai nāṭāc ciṟappuṭaimai - eytap
palanāṭi nallavai kaṟṟal immūṉṟum
nalamāṭci nallavar kōḷ.

22. vīṭu aṭaiyalām

paṟṟeṉṉum pācat taḷaiyum palavaḻiyum

paṟṟaṟā tōṭum avāttērum - teṟṟeṉap
poytturai yeṉṉum pakaiyiruḷum immūṉṟum
vittaṟa vīṭum piṟappu.

23. aṟappayaṉaik kaṭṭum kayiṟu

tāṉam koṭukkum takaimaiyum māṉattār
kuṟṟam kaṭinta oḻukkamum - teṟṟeṉap
palporuḷ nīṅkiya cintaiyum immūṉṟum
nalviṉai yārkkum kayiṟu.

24. narakattaip pōṉṟavai

kāṇṭaku meṉṟōḷ kaṇikaivā yiṉcollum
tūṇṭiliṉ uṭpotinta tēraiyum - māṇṭacīrk
kāḻtta pakaivar vaṇakkamum immūṉṟum
āḻccip paṭukkum aḷaṟu.

25. aṟiñar koḷḷāta uṇavukaḷ

cerukkiṉāl vāḻum ciṟiyavaṉum paittakaṉṟa
alkul vilaipakarum āytoṭiyum - nallavarkku
vaitta aṟappuṟam koṉṟāṉum immūvar
kaittuṇṇār kaṟṟaṟin tār.

26. uyarntavar eṉappaṭupavar

olva taṟiyum viruntiṉaṉum āruyiraik
kolva tiṭainīkki vāḻvāṉum - vallitiṉ
cīlamiṉi tuṭaiya ācāṉum immūvar
ñālam eṉappaṭu vār.

27. tūyavariṉ ceyalkaḷ

uṇpoḻutu nīrāṭi uṇṭalum eṉpeṟiṉum
pālpaṟṟic collā viṭutalum - tōlvaṟṟic
cāyiṉuñ cāṉṟāṇmai kuṉṟāmai immūṉṟum
tūuya meṉpār toḻil.

28. umi kuttik kai varuntuvār

velvatu vēṇṭi vekuṇṭuraikku nōṉpiliyum
illatu kāmuṟṟu iruppāṉum - kalvi
cevikkuṟṟam pārttiruppāṉum immūṉṟum
umikkuttik kaivaruntuvār.

29. kaṟṟavar karuttu.

peṇviḻaintu piṉceliṉum taṉcelaviṟ kuṉṟāmai
kaṇviḻaintu kaiyuṟiṉum kātal poruṭkiṉmai
maṇviḻuntu vāḻnāḷ matiyāmai immūṉṟum
nuṇviḻainta nūlavar nōkku.

30. nilaitta pukaḻai uṭaiyavar

taṉnaccic ceṉṟārai eḷḷā voruvaṉum
maṉṉiya celvattup poccāppu nīttāṉum
eṉṟum aḻukkāṟi kantāṉum immūvar
niṉṟa pukaḻuṭai yār.

31. talai ciṟantavai

pallavaiyuḷ nallavai kaṟṟalum pāttuṇṭām
illaṟa muṭṭātu iyaṟṟalum - vallitiṉ
tāḷi ṉoruporu ḷākkalum immūṉṟum
kēḷviyuḷ ellām talai.

32. kaṟṟavar kaṭamai

nuṇmoḻi nōkkip poruḷkoḷalum nūṟkuēlā
veṇmoḻi vēṇṭiṉum collāmai - naṉmoḻiyaic
ciṟṟiṉam allārkaṇ collalum immūṉṟum
kaṟṟaṟintār pūṇṭa kaṭaṉ.

33. maṉṉaṉ kaiviṭalākātavai

kōlañci vāḻum kuṭiyum kuṭitaḻīi
ālamvīḻ pōlum amaiccaṉum - vēliṉ
kaṭaimaṇipōl tiṇṇiyāṉ kāppum immūṉṟum
paṭaivēntaṉ maṟṟu viṭal.

34. ulakam eṉappaṭuvār

mūṉṟu kaṭaṉkaḻitta pārppāṉum ōrntu
muṟainilai kōṭā aracum - ciṟainiṉṟu
alavalai illāk kuṭiyum immūvar
ulakam eṉappaṭu vār.

35. muktiyulakai aṭaipavar

munnīrt tiraiyiṉ eḻuntiyaṅkā mētaiyum
nuṇṇūṟ peruṅkēḷvi nūṟkarai kaṇṭāṉum
mainnīrmai iṉṟi mayaluṟuppāṉ immūvar
meynnīrmai mēl niṟpavar.

36. nūlkaḷiṉ uṇmai uṇarātavar

ūṉuṇ ṭuyirkaṭ karuḷuṭaiyēm eṉpāṉum
tāṉuṭaṉpā ṭiṉṟi viṉaiyākkum meṉpāṉum
kāmuṟu vēḷviyil kolvāṉum immūvar
tāmaṟivar tāṅkaṇṭa vāṟu.

37. vāymaiyāḷar vaḻakkam

kuṟaḷaiyuḷ naṭpaḷavu tōṉṟum uṟaliṉiya
cālpiṉil tōṉṟum kuṭimaiyum - pālpōlum
tūymaiyuḷ tōṉṟum piramāṇam immūṉṟum
vāymai yaṭaiyār vaḻakku.

38. celvam uṭaikkum paṭai

taṉṉai viyantu tarukkalum tāḻviṉṟik
koṉṉē vekuḷi perukkalum - muṉṉiya
palporuḷ veḵkum ciṟumaiyum immūṉṟum
celvam uṭaikkum paṭai.

39. aṟam aṟṟavariṉ ceyalkaḷ

pulaimayakkam vēṇṭip poruṭpeṇṭirt tōytal
kalamayakkam kaḷḷuṇṭu vāḻtal - colaimuṉintu
poymmayakkam cūtiṉ kaṇtāṅkāl immūṉṟum
naṉmaiyi lāḷar toḻil.

40. tollaṟivāḷar toḻilkaḷ

vekuḷi nuṇukkum viṟalu makaḷirkaṭku
otta loḻukkam uṭaimaiyum - pāttuṇṇum
nallaṟi vāṇmai talaippaṭalum immūṉṟum
tollaṟi vāḷar toḻil.

41. aṟaṅkaḷuḷ ciṟantavai

alantārkkoṉṟu īnta pukaḻum tuḷaṅkiṉum
taṉkuṭimai kuṉṟāt takaimaiyum - aṉpōṭi
nāḷnāḷum naṭṭārp perukkalum immūṉṟum
kēḷviyuḷ ellān talai.

42. vēḷāṇkuṭikku aḻakāvaṉa

kaḻakattāl vanta poruḷkā muṟāmai
paḻakiṉum pārppārait tīppōl - oḻukal
uḻaviṉkaṇ kāmuṟṟu vāḻtal immūṉṟum
aḻakeṉpa vēḷāṇ kuṭikku.

43.

vāyiṉ aṭaṅkutal tuppuravām mācaṟṟa
ceykai aṭaṅkutal tippiyamām - poyyiṉṟi
neñcam aṭaṅkutal vīṭākum immūṉṟum
vañcattiṉ tīrnta poruḷ.

44. aṟivuṭaiyārkku nōy āvaṉa

viruntiṉṟi uṇṭa pakalum tiruntiḻaiyār
pullappuṭai peyarāk kaṅkulum - illārkkoṉṟu
īyā toḻintakaṉṟa kālaiyum immūṉṟum
nōyē uraṉuṭai yārkku.

45. narakattil viḻupavar

āṟṟāṉai āṟṟeṉ ṟalaippāṉum aṉpiṉṟi
ēṟṟārkku iyaiva karappāṉum - kūṟṟam
varavuṇmai cintiyā tāṉumim mūvar
nirayattuc ceṉṟuvīḻ vār.

46. aṟivuṭaiyār kuṟukātavai.

kāltūymai yillāk kalimāvum kāḻkaṭintu
mēltūymai yillāta veṅkaḷiṟum - cīṟik
kaṟuvi vekuṇṭuraippāṉ paḷḷiim mūṉṟum
kuṟukār aṟivuṭai yār.

47. kākkappaṭa vēṇṭiyavai

cilcoṟ peruntōḷ makaḷirum palvakaiyum
tāḷiṉāl tanta viḻunitiyum - nāṭōṟum
nāttaḷirppa ākkiya uṇṭiyum immūṉṟum
kāppikaḻ ākāp poruḷ.

48. meypporuḷ uṇarntavar

vaitalai iṉcollāk koḷvāṉum neypeyta
cōṟeṉṟu kūḻai matippāṉum - ūṟiya
kaippataṉaik kaṭṭiyēṉṟu uṇpāṉum immūvar
meypporuḷ kaṇṭuvāḻ vār.

49. evarukkum payaṉaṟṟavar

ēvātu māṟṟum iḷaṅkiḷaiyum kāvātu
vaiteḷḷic collum talaimakaṉum - poyteḷḷi
ammaṉai tēykkum maṉaiyāḷum immūvar
immaikku uṟutiyil lār.

50. maḻaiyaik kuṟaippavar

koḷporuḷ veḵkik kuṭiyalaikkum vēntaṉum
uḷporuḷ collāc calamoḻi māntarum
illiruntu ellai kaṭappāḷum immūvar
vallē maḻaiyaṟukkum kōḷ.

51. ārāyntu collappaṭa vēṇṭiyavai

tūrntuoḻukik kaṇṇum tuṇaikaḷ tuṇaikaḷē
cārntoḻukik kaṇṇum calavar - calavarē
īrntakal iṉṉāk kayavar ivarmūvar
tērntakkāl tōṉṟum poruḷ.

52. ārāyumiṭattavar uḷḷavai

kaṇṇukku aṇikalam kaṇṇōṭṭam kāmuṟṟa
peṇṇuk kaṇikalam nāṇuṭaimai - naṇṇum
maṟumaik kaṇikalam kalvi immūṉṟum
kuṟiyuṭaiyār kaṇṇē yuḷa.

53. teriyāta poruḷkaḷ

kuruṭaṉ maṉaiyāḷ aḻakum iruḷtīrak
kaṟṟaṟivu illāṉ kataḻnturaiyum - paṟṟiya
paṇṇiṉ teriyātāṉ yāḻkēṭpum immūṉṟum
eṇṇiṉ teriyāp poruḷ.

54. aṟivaṟṟa ceyalkaḷ

taṉpayam tūkkāraic cārtalum tāmpayavā
nalpayam kāyviṉkaṇ kūṟalum - piṉpayavāk
kuṟṟam piṟarmēl uraittalum immūṉṟum
teṟṟeṉavu illār toḻil.

55. oṟṟaraip pōṉṟavar eṉak kūṟappaṭuvar

arumaṟai kāvāta naṭpum perumaiyai
vēṇṭātu viṭṭuoḻinta peṇpālum yāṇṭāṉum
ceṟṟamkoṇ ṭāṭum ciṟutoḻumpum immūvar
oṟṟāḷ eṉappaṭu vār.

56. uyarnta neṟiyait tūrkkātavai

muntai eḻuttiṉ varavuṇarntu piṟpāṭu
tantaiyum tāyum vaḻipaṭṭu - vanta
oḻukkam peruneṟi cērtal immūṉṟum
viḻuppa neṟitūrā vāṟu.

57.

koṭṭi aḷantamaiyāp pāṭalum taṭṭittup
piccaipuk kuṇpāṉ piḷiṟṟalum - tucciruntāṉ
āḷum kalaṅkā muṟutalum immūṉṟum
kēḷviyuḷ iṉṉā taṉa.

58. iḷavaracaṉiṉ ceyalkaḷ

paḻamaiyai nōkki aḷittal kiḻamaiyāl
kēḷir uvappat taḻuvutal - kēḷirāyt
tuṉṉiya collāl iṉamtiraṭṭal immūṉṟum
maṉṉaṟku iḷaiyāṉ toḻil.

59. uḷḷavai pōl keṭupavai

kiḷaiñarkku utavātavaṉ celvamum paiṅkūḻ
viḷaiviṉkaṇ pōṟṟāṉ uḻavum - iḷaiyaṉāyk
kaḷḷuṇṭu vāḻvāṉ kuṭimaiyum immūṉṟum
uḷḷaṉa pōlak keṭum.

60. tuṉpap piṟappukaḷ

pēeyp piṟappiṟ perumpaciyum pāay
vilaṅkiṉ piṟappiṉ veruvum - pulamteriyā
makkaḷ piṟappiṉ nirappiṭumpai immūṉṟum
tukkap piṟappāy viṭum.

61. amaiccarkaḷiṉ kōḷ

aiyaṟivum tammai aṭaiya oḻukutal
eytuvatu eytāmai muṟkāttal - vaikalum
māṟēṟkum maṉṉar nilaiaṟital immūvar
cīrēṟṟa pēramaiccar kōḷ.
62. makkaḷai iḻappavar

naṉṟip payaṉtūkkā nāṇiliyum cāṉṟōrmuṉ
maṉṟil koṭumpā ṭuraippāṉum - naṉṟiṉṟi
vaitta aṭaikkalaṅ koḷvāṉum immūvar
eccam iḻantuvāḻ vār.

63. naṉmaiyait tārātavai

nōvañcā tāroṭu naṭpum viruntañcum
īrvaḷaiyai illat tiruttalum - cīrpayavāt
taṉmaiyi lāḷar ayaliruppum immūṉṟum
naṉmai payattal ila.

64. kaṟpuṭaiyāḷiṉ kaṭamaikaḷ

nalvirun tōmpaliṉ naṭṭāḷām vaikalum
ilpuṟañ ceytaliṉ īṉṟatāy - tolkuṭiyiṉ
makkaḷ peṟaliṉ maṉaikkiḻatti immūṉṟum
kaṟpuṭaiyāḷ pūṇṭa kaṭaṉ.

65. mikka varuttattait taruvaṉa

accam alaikaṭaliṉ tōṉṟalum ārvuṟṟa
viṭṭakala killāta vēṭkaiyum - kaṭṭiya
meynnilai kāṇā vekuḷiyum immūṉṟum
tamneyyil tāmporiyu māṟu.

66. ciṟappillātavai

koḻunaṉai illāḷ kaṟaiyum vaḻiniṟkum
ciṟṟāḷil lātāṉkaim mōtiramum - paṟṟiya
kōlkōṭi vāḻum aracaṉum immūṉṟum
cālpōṭu paṭṭatu ila.

67. ceyyakkūṭiya tiṇmai

etirniṟkum peṇṇum iyalpil toḻumpum
ceyirniṟkum cuṟṟamum āki - mayirnaraippa
muntai paḻaviṉaiyāyt tiṉṉum ivaimūṉṟum
nontār ceyakkiṭantatu il.

68. aṟavuṇarvu uṭaiyāriṭattu uḷḷavai

illārkkoṉ ṟīyum uṭaimaiyum ivvulakil
nillāmai yuḷḷum neṟippāṭum - evvuyirkkum
tuṉpuṟuva ceyyāta tūymaiyum immūṉṟum
naṉṟaṟiyum māntarkku uḷa.

69. kiṭaittaṟku ariyavai

aruntoḻil āṟṟum pakaṭum tiruntiya
meynniṟaintu nīṭirunta kaṉṉiyum - nontu
neṟimāṟi vanta viruntum immūṉṟum
peṟumā ṟariya poruḷ.

70. celvam uṭaiyār eṉappaṭuvar

kāvō ṭaṟakkuḷam toṭṭāṉum nāviṉāl
vētam karaikaṇṭa pārppāṉum - tītikantu
olvatupāt tuṇṇum oruvaṉum immūvar
celvar eṉappaṭu vār.

71. kāṇak kūṭātavai

uṭuttāṭai illātār nīrāṭṭum peṇṭir
toṭuttāṇ ṭavaippōr pukalum - koṭuttaḷikkum
āṇmai yuṭaiyavar nalkuravum immūṉṟum
kāṇa ariyaveṉ kaṇ.

72. añcupavai

niṟaineñ cuṭaiyāṉai nalkura vañcum
aṟaṉai niṉaippāṉai alporuḷ añcum
maṟavaṉai evvuyirum añcum immūṉṟum
tiṟavatil tīrnta poruḷ.

73. vāḻvār pōl tāḻpavar

irantukoṇ ṭoṇporuḷ ceyvaleṉ pāṉum
parantoḻukum peṇpālaip pācameṉ pāṉum
virikaṭa lūṭucel vāṉum immūvar
ariya tuṇintuvāḻ vār.

74. aṟattaik kaṭaippiṭikkātavar iyalpukaḷ

kolainiṉṟu tiṉṟoḻuku vāṉum periyavar
pulluṅkāl tāṉpullum pētaiyum - illeṉakkoṉṟu
īkeṉ pavaṉai nakuvāṉum immūvar
yātum kaṭaippiṭiyā tār.

75. marampōl acaivaṟṟavar

vaḷḷaṉmai pūṇṭāṉkaṇ celvamum uḷḷattu
uṇarvuṭaiyāṉ ōtiya nūlum - puṇarviṉkaṇ
takka taṟiyum talaimakaṉum immūvar
pottiṉṟik kāḻtta maram.

76. pātukāttaṟku ariyavar

mārināḷ vanta varuntum maṉampiṟitāyk
kāriyattiṟ kuṉṟāk kaṇikaiyum - vīriyattu
māṟṟam maṟutturaikkum cēvakaṉum immūvar
pōṟṟaṟku ariyār purintu.

77. kuṭippiṟappil kuṟṟam aṟṟavar ceyal

kayavaraik kaiyikantu vāḻtal nayavarai
naḷḷiruḷum kaiviṭā naṭṭoḻukal - teḷḷi
vaṭuvāṉa vārāmal kāttal immūṉṟum
kuṭimā cilārkkē uḷa.

78. naṟṟavamuṭaiyār ceyalkaḷ

tūymai uṭaimai tuṇivām toḻilakaṟṟum
vāymai uṭaimai vaṉappākum - tīmai
maṉattiṉum vāyiṉum collāmai mūṉṟum
tavattil tarukkiṉār kōḷ.

79. neñcukku oru nōy

paḻiañcāṉ vāḻum pacuvum aḻiviṉāl
koṇṭa aruntavam viṭṭāṉum - koṇṭiruntu
illañci vāḻum erutum ivarmūvar
nelluṇṭal neñciṟkōr nōy.

80. putaril vitaitta vitai

muṟaiceyyāṉ peṟṟa talaimaiyum neñcil
niṟaiyilāṉ koṇṭa tavamum - niṟaioḻukkam
tēṟṟātāṉ peṟṟavaṉappum ivaimūṉṟum
tūṟṟiṉkaṇ tūviya vittu.

81. ācaik kaṭalukkuḷ mūḻkupavar

tōḷvaḻaṅki vāḻum tuṟaipōl kaṇikaiyum
nāḷkaḻakam pārkkum nayamilāc cūtaṉum
vācikoṇ ṭoṇporuḷ ceyvāṉum immūvar
ācaik kaṭaluḷ āḻvār.

82. nallavar vaḻikaḷ

cāṉṟāruḷ cāṉṟāṉ eṉappaṭutal eññāṉṟum
tōyntāruḷ tōyntāṉ eṉappaṭutal - pāynteḻuntu
koḷḷāruḷ koḷḷāta kūṟāmai immūṉṟum
nallāḷ vaḻaṅkum neṟi.

83. nalvaḻiyaik keṭukkātavai

uppiṉ peruṅkuppai nīrpaṭiyiṉ ilākum
naṭpiṉ koḻumuḷai poyvaḻaṅkiṉ ilākum
ceppam uṭaiyār maḻaiyaṉaiyar immūṉṟum
ceppaneṟi tūrā vāṟu.

84. vaṟumaiyāl paṟṟappaṭṭār

vāynaṉku amaiyāk kuḷaṉum vayiṟārat
tāymulai uṇṇāk kuḻaviyum cēymarapil
kalvimāṇ pillāta māntarum immūvar
nalkuravu cērappaṭ ṭār.

85. oṟṟariṉ iyalpukaḷ

eḷḷap paṭumarapiṟṟu ākalum uḷporuḷaik
kēṭṭu maṟavāta kūrmaiyum muṭṭiṉṟi
uḷporuḷ collum uṇarcciyum immūṉṟum
uḷḷiya oṟṟāḷ kuṇam.

86. kuṟṟaṅkaḷai uṇṭākkum pakaikaḷ

aṉpup peruntaḷai yāppu nekiḻntoḻital
kaṟpup perumpuṇai kātaliṉ kaiviṭutal
naṭpiṉ nayanīrmai nīṅkal ivaimūṉṟum
kuṟṟam tarūum pakai.

87. mūṭariṉ ceyalkaḷ

kolvatu tāṉañcāṉ vēṇṭalum kalvikku
akaṉṟa iṉampuku vāṉum iruntu
viḻuniti kuṉṟuvip pāṉum immūvar
muḻumakka ḷākaṟpā lār.

88. maṉavuṟutiyai nilaikulaiyac ceyvaṉa

piṇitaṉṉait tiṉṉuṅkāl tāṉvaruntu māṟum
taṇivil peruṅkūṟ ṟuyiruṇṇu māṟum
piṇaicelva māṇpiṉṟu iyaṅkalivai mūṉṟum
puṇaiyiṉ nilaikalakkum āṟu.

89. piṟantum piṟavātavar

aruḷiṉai neñcat taṭaikoṭā tāṉum
poruḷiṉait tuvvāṉ putaittuvaip pāṉum
iṟantu iṉṉā collakiṟ pāṉumim mūvar
piṟantum piṟantilā tār.

90. naraka ulakaic cērāmaikkuriya vaḻikaḷ

ītaṟkuc ceyka poruḷai aṟaneṟi
cērtaṟkuc ceyka perunūlai - yātum
aruḷpurintu colluka collaiim mūṉṟum
iruḷulakam cērāta āṟu.

91. uṭal paṟṟuṭaiya mūṭar ceykai

peṟutikaṇ poccāntu uraittal uyirai
iṟutikkaṇ yāmiḻantēm eṉṟal - maṟuvantu
taṉṉuṭampu kaṉṟuṅkāl nāṇutal immūṉṟum
maṉṉā uṭampiṉ kuṟi.

92. piṟappiṉ payaṉai aṭaiyātavar

viḻuttiṇait tōṉṟā tavaṉum eḻuttiṉai
oṉṟum uṇarāta ēḻaiyum - eṉṟum
iṟanturai kāmuṟu vāṉum immūvar
piṟantum piṟavā tavar.

93. uyirkku aṟiyāmaiyai aḷippavai

iruḷāyk kaḻiyum ulakamum yātum
teriyā turaikkum vekuḷvum - poruḷalla
kātal paṭukkum viḻaivum ivaimūṉṟum
pētaimai vāḻum uyirkku.

94. nalloḻukkam illātavar

naṇpillār māṭṭu nacaikkiḻamai ceyvāṉum
peṇpālaik kāppikaḻum pētaiyum - paṇpil
iḻukkāṉa collāṭu vāṉum immūvar
oḻukkam kaṭaippiṭiyā tār.

95. nalviṉaiyai nīkkum āyutaṅkaḷ
aṟivuaḻuṅkat tiṉṉum pacinōyum māntar
ceṟivaḻaṅkat tōṉṟum viḻaivum - ceṟunariṉ
vevvurai nōṉā vekuḷvum ivaimūṉṟum
nalviṉai nīkkum paṭai.

96. peyyeṉap peyyum maḻai

koṇṭāṉ kuṟippaṟivāṉ peṇṭāṭṭi koṇṭaṉa
ceyvakai ceyvāṉ tavaci koṭitorīi
nallavai coyvāṉ aracaṉ ivarmūvar
peyeṉap peyyum maḻai.

97. pāvac ceyalkaḷ

aiṅkuravar āṇai maṟuttalum ārvuṟṟa
eñcāta naṭpiṉuḷ poyvaḻakkum - neñcamarnta
kaṟpuṭai yāḷait tuṟattalum immūṉṟum
naṟpuṭaiyi lāḷar toḻil.

98. mummārikku vittu

centī mutalvar aṟamniṉaintu vāḻtalum
veñciṉa vēntaṉ muṟaineṟiyil cērtalum
peṇpāl koḻunaṉ vaḻiccelavum immūṉṟum
tiṅkaḷmum mārikku vittu.

99. nallulakam cērātavar

kaṟṟāraik kaiviṭṭu vāḻtalum kāmuṟṟa
peṭṭāṅku ceytoḻukum pētaiyum - muṭṭiṉṟi
allavai ceyyum alavalaiyum immūvar
nallulakam cērā tavar.

100. maṉṉarkku uṟuppukaḷ

pattimai cāṉṟa paṭaiyum palartokiṉum
ettuṇaiyum añcā eyilaraṇum - vaittuamainta
eṇṇiṉ ulavā viḻunitiyum immūṉṟum
maṇṇākum mēntarkku uṟuppu.


tirikaṭukam muṟṟiṟṟu.This Etext file was first put up in the Web on 24 January 2000.