Project Madurai
Copyright (c) 1999 All Rights Reserved


Maturaic Cokkanatar's Tamil Vitu Tutu
Etext Preparation (input) : Mr. S. Anbumani, Blacksburg, Virginia, U.S.A.
Etext Preparation (proof-reading) : Deeptha Thattai, Columbia, South Carolina, U.S.A.
Etext Preparation (webpage) : Kumar Mallikarjunan

(c) Project Madurai 1999
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted
to preparation of electronic texts of tamil literary works and to
distribute them free on the Internet. Details of Project Madurai are
available at the website http://www.tamil.net/projectmadurai
You are welcome to freely distribute this file, provided this
header page is kept intact.

THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm


maturaic cokkanĒtar aruḵiya tamiḻ viṯu tṛ́tu


cn̆rkoṅṯa kṛ́ṯal civarĒca tĒṉi purantu
ēr koṅṯa caṛ̀kattuiruntōrum - pōrkoṅṯu 1
icaiyum tamiḻaraci eṉṟu ētteṯuppat tikku
vicaiyam celuttiya miṉṉum - nacaiyuṟavē 2
ceyya civañĒṉat tiraḵ ēṯṯil ōrēṯu
kaiyil eṯutta kaṅapatiyum - meyyaruḵĒl 3
kṛ́ṯal purantu orukĒl kṛ́ṯaṟ pulavaretir
pĒṯal aṟivitta paṯaivēḵum - vn̆ṯu akalĒ 4
maṉṉum mṛ́vĒṅṯil vaṯakalaiyum teṉkalaiyum
aṉṉai mulaippĒlil aṟintōrum - muṉṉarē 5
mṛ́ṉṟu viḻiyĒr muṉ mutalaiyuṅṯa piḵḵaiyaippiṉ
n̆ṉṟutarac colliṉ icaintōrum - tōṉṟu ayaṉ mĒl 6
tēṯi muṯiyĒ aṯiyait tēṯĒtē nallṛ́ril
pĒṯi muṯiyĒp paṯaittōrum - nĒṯimuṯi 7
maṯṯōlaip pṛ́vaṉaiyĒr vĒrntuōlai cērttueḻutip
paṯṯōlai koḵḵap pakarntōrum - muṯṯĒtē 8
olkĒp peruntamiḻ mṛ́ṉṟu ōtiyaruḵ mĒmuṉiyum
tolkĒppiyam moḻinta tolmuṉiyum - malkĒc col 9
pĒttiram koṅṯē patipĒl pĒy pacuvaip paṉṉiraṅṯu
cṛ́ttiram koṅṯē piṅitta tṛ́yōrum - nēttiramĒm 10
tn̆til kavitait tirumĒḵikait tēvar
Ēti muṉivar aṉaivōrum - cĒti, uṟum 11
tantirattiṉĒl oḻiyĒc cĒrviṉaiyaic cĒṟṟutiru
mantirattiṉĒl oḻitta vallōrum - centamiḻil 12
poyyaṯimai illĒp pulavar eṉṟu nĒvalarcol
meyyaṯimaic caṛ̀kattu mēlōrum - aiyaṯikaḵ 13
kĒṯavarum ceñ col kaḻaṟiṟṟaṟivĒrum
pĒṯaarum teyvamoḻip pĒvalarum - nĒṯaarum 14
kallĒtĒr ciṛ̀kameṉak kalvi kēḵvikku uriyar
ellĒrum nn̆yĒy iruntamaiyĒl - col Ērum 15
eṉṉaṯikaḵē uṉaikkaṅṯu ēttiṉiṯar tn̆rumeṉṟuuṉ
poṉṉaṯikaḵē pukalĒp pōṟṟiṉēṉ - paṉṉiyameṉ 16
pañci paṯĒ nṛ́lē palarneruṯĒp pĒvē kn̆ṅṯu
eñci aḻukku ēṟĒ iyalkalaiyē - viñcuniṟam 17
tōyĒta centamiḻē colēr uḻavar akam
tn̆yĒtu colviḵaiyum ceyyuḵē - vn̆yĒtu 18
orukulattum vĒrĒtu uyirkku uyirĒy niṉṟĒy
varukulam ōr aintĒyum vantĒy - irunilattup 19
puṅṅiyam cēruntip pulattē vaḵitarittuk
kaṅṅiya vĒkkĒm karuppamĒy - naṅṅit 20
talaimiṯaṟu mṛ́kkurattil cĒrntu itaḻnĒt tantam
ulaivilĒ aṅṅattu uruvĒyt - talaitirumpi 21
ēṟpamutal muppatu eḻuttĒyc cĒrpu irunṛ́ṟṟu
nĒṟpatu eḻuttĒ naṉipiṟantĒy - mēṟpaṯavē 22
eṅmutalĒkap pakarum n̆rĒṟu eṉumparuvam
maṅmutalōr ceytuvaḵarkkum nĒḵ - kaṅmaṅipōl 23
paḵḵikkṛ́ ṯattu acaiyĒm paṟpala toṯṯil kiṯattit
taḵḵic ciṟĒrkṛ́ṯit tĒlĒṯṯi - uḵ ilaku 24
mañcaḵ kuḵippĒṯṯi maiyiṯṯu muppĒlum
miñcap pukaṯṯa mika vaḵarntĒy - mañcaraiyē 25
paṉṉioru pattup paruvamiṯṯu nn̆vaḵarttĒy
uṉṉai vaḵarttuviṯa oṅṅumō - muṉṉē 26
niṉaiyum paṯippellĒm niṉṉaip paṯippĒr
uṉaiyum paṯippippĒr uṅṯō - puṉaitarunal 27
ceyyuḵcol nĒṉkumuyar centamiḻccol ōrnĒṉkum
meyuṯporuḵ ēḻvitat tiṅaiyum - maiyil eḻuttu 28
ĒtiyĒppu eṯṯum alaṛ̀kĒram ēḻaintum
pētiyĒp pēreḻil mĒppiḵḵaiyĒyc - cĒtiyilē 29
Ēṛ̀kuamai ceppalpaṅ akavalpaṅ tuḵḵalpaṅ
tṛ́ṛ̀kalpaṅ paṯṯattut tōkaiyarĒ - ōṛ̀kumaṉattu 30
eṅ karuvi aintun̆ṉṟiṯu nṛ́ṟṟu mṛ́ṉṟĒṉa
paṅkaḵumpiṉ kalyĒṅap pĒvaiyarĒ - eṅkoḵum 31
naltĒrakamĒ navaracamĒm piḵḵaikaḵaip
peṟṟĒy peruvĒḻvu peṟṟĒyē - uṟṟu akalĒp 32
paṅkaḵmutal peṅkaḵoṯum pĒlaroṯum nĒṯakamĒm
peṅkoluvil vn̆ṟṟirukkap peṟṟĒyē - maṅpukaḻat 33
tĒḻvilĒ aṯṯĒtaca vaṉṉaṉaikaḵ eṉum
vĒḻvuelĒm kaṅṯu makiḻntĒyē - Ēḻa 34
neṯuṛ̀kōla vaiyaiyil eṉ nēcarmēl paṯṯa
koṯuṛ̀kōl ceṛ̀kōlĒkak koṅṯĒy - aṯaṛ̀kĒta 35
emkōvē patteṉṟu iyam pu ticaikkuḵḵē niṉ
ceṛ̀kōl celĒta ticaiyuṅṯō - iṛ̀kē uṉ 36
tēcam aimpattĒṟil ticaiccol patiṉēḻum
mĒcaṟa nn̆ vaitta kuṟumaṉṉiyarō - vn̆cu 37
kuṯakaṯalum kn̆ḻkaṯalum kōk kumariyĒṟum
vaṯavaraiyum ellai vakuttĒy - iṯaiirunta 38
muṉuṟum teṉpĒṅṯi mutal puṉalnĒṯu n̆ṟĒṉa
paṉṉiraṅṯu nĒṯum appĒl nĒṯō - annĒṯṯuḵ 39
vaiyai karuvai marutĒṟu maruvṛ́r naṯuvē
aiya! nn̆ vĒḻum araṅmaṉaiyō - ceyyapukaḻ 40
mṛ́ vēntar vĒkaṉamĒ mṛ́vulakum pōy vaḵainta
pĒvēntē nn̆ periya pĒrvēntō - kĒ ēntu 41
viṅṅavarum kĒṅariya vēta Ēkamaṛ̀kaḵ elĒm
puṅṅiyaṉē uṉṟaṉ purōkitarō - eṅṅariya 42
nalla peruṛ̀kĒppiyaṛ̀kaḵ nĒṯakam alaṛ̀kĒram
collaracē uṉṉuṯaiya tōḻarō - tol ulakil 43
cĒrpurakkum kōvē nalcĒttiraṛ̀kaḵ ellĒm uṉ
pĒr purakkum cēṉĒpatikaḵō - vn̆rar atir 44
pōrp pĒratamum purĒṅam patiṉeṯṯum
cn̆rppĒvē uṉṉuṯaiya cēṉaikaḵō - pĒrppĒrkaḵ 45
akkaravartti eṉalĒm eṉpĒr pṛ́lōka
cakkaravarttiyum nn̆tĒṉ aṉṟō - cakkarammuṉpu 46
ēnti neṯun tērmēl ēṟic cuḻikuḵam
nn̆ntiōr kṛ́ṯaniṟai catukkam - pōntu 47
maturam kamaḻ mĒlaimĒṟṟu aṅintu cṛ́ḻum
caturaṛ̀ka cēṉai tayaṛ̀kac - caturĒy 48
muracam kaṟaṛ̀ka muṯivēntar cṛ́ḻa
vara caṛ̀kam mn̆tiruntu vĒḻntē - aruḵ vaṯivĒy 49
ōṛ̀kupukaḻ mṛ́var orupaorupaḵtum
Ēṛ̀ku avai col vĒtavṛ́rĒḵi collum - ōṛ̀kum avaṉ 50
kṛ́ṟṟĒy araṉ eḻutum kōvaiyum kōtiltĒy
mĒṟṟĒ iraṯṯaimaṅi mĒlaiyum - tēṟṟamuṟa 51
paṟṟĒm ilakkaṅa nṛ́ṟpĒvum nṛ́ṟpĒ aṟintu
kaṟṟĒr vaḻaṛ̀ku pañcakĒppiyamum - koṟṟavarukku 52
eṅṅiya vaṉṉaṉaikaḵ n̆roṉpatum aṟiyak
kaṅṅiyam mikka peruṛ̀kĒppiyamum - naṉṅiyē 53
iṉpuṟu cēran araṛ̀kēṟṟa makiḻntu ampalattĒṉ
aṉpuṟu poṉvaṅṉattu antĒtiyum - muṉpu avarcol 54
mĒttamiḻĒm mummaṅi mĒlaiyum paṯṯiṉattĒr
kōttaṅinta mummaṅik kōvaiyum - mṛ́ttōrkaḵ 55
pĒṯiyaruḵ pattuppĒṯṯum eṯṯuttokaiyum
kēṯil patiṉeṯṯuk kn̆ḻkkaṅakkum - Ēṯaka mĒ 56
veṟpuaṉaiyĒr mĒtai vimalariṯattē iruvar
kaṟpaṉaiyĒl coṉṉa kalampakamum - muṟpaṯaiyōṯu 57
Ēṯal kaliṛ̀kam aḻittu Ēyiram Ēṉaikoṉṟa
pĒṯaṟku ariya paraṅiyum - kṛ́ṯal 58
narĒtipaṉ kṛ́ttaṉetir naṅṅi ōrkaṅṅikku
ōrĒyirampoṉ n̆nta ulĒvum - parĒvum avaṉ 59
piḵḵait tamiḻum muṉṉĒm pērĒta palkuravar
veḵḵattiṉum mikuttōr meykĒppa - uḵḵattu 60
vn̆riyam ceytu viṉaiyoḻiyavē rĒca
kĒriyam ceyyum kavitaiyē - pĒril 61
ariyĒcaṉam uṉakkē ĒṉĒl uṉakkuc
cariyĒrum uṅṯō tamiḻē - viriĒvur 62
tikaḻpĒ orunĒṉkum ceyyuḵ varampĒkap
pukaḻ pĒviṉaṛ̀kaḵ maṯaippōkkĒ - nikaḻavē 63
nalēriṉĒl ceyyuḵ nĒlkaraṅattu ērpṛ́ṯṯic
collēr uḻavar tokuttu n̆ṅṯi - nallaneṟi 64
nĒlē vitaiyĒ naṉivitaittu nĒṟporuḵum
mēlē palaṉpeṟac ceyvikkum nĒḵ - mēlōril 65
pĒttaṉatĒkak koṅṯa piḵḵaippĒṅṯiyaṉ villi oṯṯak
kṛ́ttaṉ ivar kallĒtu kōṯṯi koḵum - cn̆ttaiyaraik 66
kuṯṯic ceviaṟuttuk kṛ́ṯṯit talaikaḵ ellĒm
veṯṯik kaḵaipaṟikka mēlĒyt tṛ́r - kaṯṯi 67
vaḵarntaṉai pĒl muntirikai vĒḻaik kaṉiyĒyk
kiḵarnta karumpĒy nĒḵikērattu - iḵaṛ̀kaṉiyĒy 68
tittikkum teṉamutĒyt teḵḵamutiṉ mēlĒṉa
muttik kaṉiyē eṉ muttamiḻē - puttikkuḵ 69
uṅṅappaṯum tēṉē uṉṉōṯu uvantu uraikkum
viṅṅappam uṅṯu viḵampak kēḵ - maṅṅil 70
kuṟameṉṟu paḵeṉṟu koḵvĒr koṯuppĒykku
uṟavueṉṟu mṛ́ṉṟu iṉattum uṅṯō! tiṟamellĒm 71
vantueṉṟum cintĒmaṅiyĒ irunta uṉaic
cintueṉṟu colliya nĒc cintumē - antarammēl 72
muṟṟum uṅarnta tēvarkaḵum mukkuṅamē peṟṟĒrnn̆
kuṟṟam ilĒp pattukkuṅam peṟṟĒy - maṟṟoruvar 73
Ēkkiya vaṅṅaṛ̀kaḵ aintiṉmēl uṅṯōnn̆
nōkkiya vaṅṅaṛ̀kaḵ nṛ́ṟuuṯaiyĒy - nĒk kulavum 74
ṛ́ṉaracam ĒṟuallĒl uṅṯō cevikaḵ uṅavu
Ēṉa navaracam uṅṯĒyiṉĒy - ēṉōrkku 75
aḻiyĒ vaṉappu oṉṟualatu atikam uṅṯō
oḻiyĒ vaṉappu eṯṯu uṯaiyĒy - moḻivēntar 76
vĒṛ̀ku poruḵkōḵ vakai mṛ́ṉṟē peṟṟĒrnn̆
ōṛ̀ku poruḵkōḵ vakai eṯṯu uḵḵĒyē - pĒṛ̀kupeṟa 77
ōr muppĒl aṉṟi aimpĒl uḵḵĒy uṉaippōlac
cn̆r muppatum paṯaitta celvar Ēr - cēramĒṉ 78
taṉṉaṯik kaṅṯu taḵai viṯuttĒy ēḻtaḵai uṉ
poṉṉaṯikku uṅṯu eṉpatu eṉṉa puttiyō - eṉ aracē 79
tiṅ pĒvalarkku aṟivĒm centamiḻĒy niṉṟauṉṉai
veṅpĒ eṉṟu ōtuvatu meytĒṉō - paṅpu ēr 80
olippĒvē caṛ̀kattu ukam mṛ́ṉṟu iruntĒy
kalippĒ eṉṟu ōtal kaṅakkō - ulappu il 81
iruṯpĒ maruḵ mĒṟṟi n̆ṯēṟṟum uṉṉai
maruṯpĒ eṉṟu ōtal vaḻakkō - teruḵpĒp 82
poruttam orupattup poruntum uṉaittĒṉē
viruttam eṉṟu collal vitiyō - iruḵkuvaiyai 83
munti oḵiyĒl vilakkum muccuṯar eṉpĒr uṉaippōl
vantu eṉ maṉattu iruḵai mĒṟṟumō - cintĒ 84
maṅi koṯaiyiṉ mikkatu eṉpĒr vaṅkoṯaiyum uṉpēr
aṅiyum perumaiyiṉĒl aṉṟō - taṅiyum 85
tulaṛ̀ku Ēram kaṅṯacaram tōḵvaḵai maṟṟuellĒm
alaṛ̀kĒramē uṉaippōl Ēmō - pulamkĒṅum 86
uṉṉaip poruḵeṉṟu uraikkum toṟum vaḵarvĒy
poṉṉaip poruḵ eṉṉap pōtumō - kaṉṉamiṯṯu 87
maṉṉar kavarntum vaḵarporuḵē kaipporuḵkaḵ
eṉṉa poruḵ uṉaippōl eytĒvē - naṉṉeṟiyiṉ 88
maṅṅil pukaḻuruvĒy vĒḻvataṟkum vĒḻunar
viṅṅil pōyt tēvuruvĒy mēvutaṟkum - eṅṅiuṉaik 89
koṅṯu pukaḻ koṅṯavarkkē kṛ́ṯum uṉaikkṛ́ṯĒta
toṅṯarukkut teṉpĒlē tōṉṟumĒl - taṅtamiḻē 90
n̆ṛ̀ku uṉatu caṛ̀kattĒl n̆car uyarntĒrō
ōṛ̀kum avarĒl nn̆ uyarntĒyō - pṛ́ṛ̀kamala 91
vn̆ṯuĒḵum vĒṅi aṛ̀kai mēlē iruntĒyō
ēṯĒ uṉmēl iruntĒḵō - Ēṯu aravat 92
tĒḻ pĒyalĒḵarai nn̆ tĒṉē toṯarntĒyō
cṛ́ḻ pĒyōṯu uṉṉait toṯarntĒrō - vĒḻvē eṉṟu 93
ōti muṉikēṯka uṉai murukar coṉṉĒrō
cōti yavarai nn̆ coṟṟaṉaiyō - pētiyĒ 94
nēcar uṉakkē poruḵĒy niṉṟĒrō - nn̆ḵmaturai
vĒcarukku nn̆ poruḵĒy vantĒyō - pĒcamuṟum 95
eṉceyti nn̆ kaṅṯu iraṛ̀kuvatu nn̆ti allĒl
uṉ ceyti nĒṉō urai ceyvēṉ - iṉcollĒy 96
kaṟka kacaṯaṟak kaṟpavai kaṟṟapiṉ
niṟka ataṟkut taka eṉṟa - coṟkuḵḵē 97
ellĒrkkum putti iyampik karaiyēṟṟa
vallĒy uṉakku uraikka vallēṉō - colliyauṉ 98
n̆raṯikkuḵḵē ulakamellĒm aṯaṛ̀kum eṉiṉ
nēraṯikku vēṟē nilaṉuṅṯō - ōraṯikku ōr 99
Ēyiram poṉ iṟaikkum iyarai vn̆tiyilē
pōy irantu tṛ́tu collap pōkkiṉōy - Ēyiruntum 100
mĒṅpĒy ōr tṛ́tu colli vĒ eṉpēṉ eṉvaruttam
kĒṅpĒy eṉ peṅmati nn̆kĒṅĒtē - Ēṅpaṉainal 101
peṅpaṉai ĒkkiṉaiyĒl peṅkaḵilē kĒraikkĒl
vaṅpatiyĒr oḵavaieṉa vantu utittĒy - naṅpuĒr 102
tilakavatiyĒ ruṯaṉē ceṉmittĒy mĒṯak
kula tava tiyĒṉattĒr kṛ́ṯal - pala tavam cēr 103
mēṉiyĒr kaṅṯikaiyum veṅṅn̆ṟum kaṅṯu urukum
mĒṉiyĒr tēcikaṉĒ vantuutittĒy - ñĒṉiyĒr 104
tuṛ̀ka makavĒkat tōṉṟi vaṉappakaikkum
ciṛ̀kaṯikkum tĒtaiyĒyc cn̆r ceytĒy - iṛ̀kunn̆ 105
peṅkaḵellĒm vĒḻap piṟantamaiyĒl eṉmaṉattil
puṅkaḵ ellĒm Ēṟap purikaṅṯĒy - oṅkamalattu 106
aṉṉamtaṉai viṯuppēṉ aṉṉantĒṉ aṛ̀kuavarai
iṉṉamtĒṉ kaṅṯu aṟiyĒtu eṉparē - maṉentĒy 107
appĒl ōr vaṅṯai aṉuppiṉ avar kĒmam
ceppĒtē eṉṟĒl tikaikkumē - tappĒtu 108
mĒṉaip pōyt tṛ́tu colli vĒ eṉpēṉ valliyap pṛ́n
tĒṉaip paramarpĒl cĒrĒtē - ēṉaippṛ́ṛ̀ 109
kōkilattai nĒṉ viṯuppēṉ kōkilamum kĒkkaiyiṉam
Ēki valiyĒṉukku añcumē - ĒkaiyiṉĒl 110
inta maṉattait tṛ́tĒy ēkueṉpēṉ immaṉamum
anta maṉōtn̆tarpĒl aṅṯĒtē - entavitam 111
eṉṟueṉṟu iraṛ̀kiṉēṉ eṉ kavalai ellĒmpoṉ
kuṉṟu aṉaiyĒy uṉṉuṯaṉē kṛ́ṟukēṉ - ceṉṟĒlum! 112
paṅṅiya pattoṉpatiṉ Ēyirattu irunṛ́ṟṟu
eṅṅiya toṅṅṛ́ṟṟu oṉṟeṉum toṯaiyĒy - naṅnn̆ 113
orutoṯai vĒṛ̀ki utavĒyō ōrcē
virutu uṯaiyĒrkku nn̆ vēṟō - tarumikkē 114
ōr vĒḻkkai vēṅṯi uyarkiḻi koḵvĒṉkoṛ̀ku
tēr vĒḻkkai eṉṟu eṯutta ceytiyum - kn̆raṉ 115
icaiyĒ vakaiyiṉ iyampiṉĒṉ eṉṟē
vacaiyĒṯit tarkkitta vĒkkum - icaiyĒṉa 116
pĒṯṯukku iraṛ̀ki orupĒṅaṉukkuc cēralaṉmēl
cn̆ṯṯukkavi viṯutta cn̆rĒṯṯum - pĒṯṯiyalil 117
nĒttiramĒ mēvuporuḵ naṉṟĒ aṟupateṉum
cṛ́ttiramĒp pĒṯiyaruḵ tōṟṟamum - mĒttiramō 118
uṉṉōṯu avarviḵaiyĒṯṯu oṉṟō vaṯamaturaikku
annēram uṉpiṟakē yĒr vantĒr - maṉṉavaṉ mēl 119
kĒriyĒr nĒriyĒr kaṅṯa kaviyaip pakira
vĒriilĒk kĒṉakattil vantavarĒr - nĒriṉoṯum 120
pōṟṟiuṟum pattiraṟkĒp pōntu kiḻauruvil
tōṟṟi viṟaku cumantavarĒr - tēṟṟi avaṟku 121
n̆yariya poṟpalakai iṯṯavarĒr maṟṟuavaṉtaṉ
nēya maṉaivikku etirĒ nērntavaḵaip - pōyavaiyil 122
taḵḵiicai tĒpikkat takkavarĒr teṉmaturaikku
uḵḵirunta cokkar uṉakkuḵ aṉṟō - eḵḵi 123
vaṯamoḻiyil vēta vacaṉamē n̆car
tiṯa moḻiyĒ eṉpĒr cilarē - aṯarum 124
paracamaya kōḵariyĒyp pĒṅṯi nĒṯueṛ̀kum
aracamayam nn̆ niṟuttum annĒḵ - viracu nn̆ 125
Ētikkaṅ vaiyaiyil vētĒkamattait tĒpittĒy
cōtikkin ēṯakamē collĒtō - vētattēvu 126
Ētavaṉ aṛ̀ku aṅṯĒtu aṯaitta katavam tiṟantĒy
vētavaṉam kaṅṯĒl viḵampĒtō - vētam 127
amiḻtiṉum mikkeṉṉum muṉikku aṉpar uṉaic coṉṉĒr
tamiḻmuṉi eṉṉum pēr tĒrĒtō - tamiḻĒl 128
aṟam poruḵ iṉpam vn̆ṯu Ēraṅar coṉṉĒrat
tiṟam paramar vĒkkē ceppĒtō - maṟantiṯalil 129
kaṟpualakai ōtumaṟai kĒṅĒr kn̆ḻ niṟkavum nn̆
poṉpalakai mēliruntĒy pōtĒtō - taṟpararēṅṯu 130
eṅiranta vĒci aḻaittiṯṯĒy caturvētap
paṅniṟainta vĒci pakarĒtō - aṅṅalĒr 131
teṉpĒl ukantĒṯum ceyti ellĒm uṉṉiṯattil
aṉpĒl eṉṟu appĒlum ĒraṟiyĒr - uṉpēr 132
paḻiĒr ticaiccollĒr paṉṉĒr tiruvĒy
moḻiyĒr kuḻaṟi moḻivĒr - aḻiyĒ 133
uruvĒl avĒy irukkum ōtariya muttit
tiruvĒlavĒy irukkum celvar - oru mĒl 134
vaṯamaturai ēṟumuṉṉē vanta vaṯivu eṉṉat
taṯamaturai mn̆ṉuyartta tĒṅu - paṯartn̆rkkum 135
cattipurattu ōrpĒl taḻaittu makiḻntōr cn̆vaṉ
muttipurattu ōrpĒl muḵaittu eḻuntōr - atticaipōl 136
Ēṛ̀kuōr irunĒṉku ayirĒvatam cumakkum
pṛ́ṛ̀kōyiṟkuḵ uṟainta puṅṅiyaṉĒr - pĒṛ̀kĒm 137
iṯam pavaṉam n̆tu Ēka intiraṉ vantu ēttum
kaṯampavaṉam mn̆tiluṟai kĒntar - aṯumpēr 138
alaku ampu arikkum ariyĒr muṯivēyntu
ulakam parikkum muṟaiuḵḵĒr - palanĒḵum 139
niṉṟavṛ́rp pṛ́calĒr nn̆ṯu iravelĒm niṉaintu
kuṉṟu pōlē camaitta kōyilum - naṉṟitarum 140
tĒyĒṉa kaṛ̀kaimuṯi tĒṉ kuḵirak kaṅṅappar
vĒyĒl umiḻnta tirumañcaṉamum - tṛ́yamaḻait 141
tuṉpuĒr tirukkuṟipput toṅṯar tuṅittuṟaiyil
aṉpĒy aḵitta parivaṯṯamum - iṉpĒt 142
taṅivuariya mĒṉakkañcĒṟaṅĒr cĒttum
maṅimuṯi cṛ́ḻ pañcavaṯiyum - aṅiviṯaiyĒr 143
kĒmaṉpĒl muṉcēnta kaṅpōla mṛ́rttiyĒr
tĒm aṉpĒl muṉcērtta cantaṉamum - pṛ́maṉpōl 144
kĒkkum aripuṉainta kaṅmalarum kĒtaloṯu
cĒkkiyar tĒmcĒttiya pṛ́ntaṅmalarum - pōkkiyamĒ 145
Ēkkiya mĒṟaṉ amutum ciṟuttoṅṯar
mĒrkkaṟiyum tĒyar taru mĒvaṯuvum - nn̆kkariya 146
kĒrĒr iravil kaṅampullar tammuṯimēl
cn̆rĒka ēṟṟiya centn̆pamum - ĒrĒl 147
amaittu vaṅaṛ̀kal uṟum aṛ̀kaṅarkkup pṛ́cai
camaittu vaṅaṛ̀kat takumō - umaikku aṉpar 148
aṟcaṉai pĒṯṯēyĒm eṉṟu Ērṛ́rarkku Ētiyilē
coṟṟamiḻ pĒṯukaeṉac coṉṉamaiyĒl - coṟpaṯiyē 149
ceytĒy nĒlvētam tikaittu otuṛ̀kap pittaṉeṉṟu
vaitĒy nn̆ vaitĒlum vĒḻttĒmē - meytĒṉ 150
iruntamiḻē uṉṉĒl iruntēṉ imaiyōr
viruntu amiḻtam eṉṟĒlum vēṅṯēṉ - varuntiṉaṉ mĒl 151
vellĒṉai tiṉṟa viḵaṛ̀kaṉi Ēṉēṉ virakak
kal Ēṉai tiṉṟa karumpĒṉēṉ - nal avarait 152
tēṯu niḻal cintaṉaiyiṉ tēmpiṉēṉ vempaṉiyĒl
vĒṯiya centĒmarai ottēṉ - ōṯammicaik 153
koḵḵampṛ́tṛ́r veḵḵak koḵḵai kaṯantĒy eṉmĒl
veḵḵam kaṯattiviṯa vēṅṯĒvō - taḵeṉṟu 154
mĒṟuiṯṯa cĒkkiyarai vaṉ kaḻuvēṟac ceytĒy
cn̆ṟiṯṯa vēḵai atu ceyyĒyō? - nn̆ṟu iṯṯē 155
aṛ̀kuarum piṉ kṛ́ṉ oḻittĒy aṉṟu vaḻutikku mataṉ
ceṛ̀karumpiṉ kṛ́n oḻiyacceyyĒyō - aṛ̀kamuṟu 156
veppunōy tn̆rkkĒy avvēntaṉukku eṉvevviraka
veppu nōy tn̆rkka virumpĒyō - tappu alavē 157
cĒkkiyar iṯṯa nañcutaṉṉai amutĒkkiṉai iṉṟu
Ēkkiya nañcai amutĒkkĒyō - nn̆kka ariya 158
ventn̆kkuḵḵē kiṯantum vēvĒy eṉpĒr kĒmac
centn̆c cuṯĒtu irukkac ceyyĒyō - vantu koṛ̀kil 159
appaṉiyĒl vĒṯĒtē yĒrkkum tuyaroḻittĒy
ippaṉiyĒl vĒṯĒtu iraṛ̀kĒyō - apparai 160
maikkaṯal kollĒtapaṯi vaṉkal mitap pittĒy
akkaṯal kollĒmal uṟavĒkkĒyō - mikku uyarnta 161
maṉṟil paṉaivaṯivam mĒṟṟiṉĒy appaṉaimēl
aṉṟilpuḵ vēṟorupuḵ ĒkkĒyō - toṉṟutoṯṯut 162
teṉpotiyil cĒntiṉoṯu teṉṟal uṟavĒy vantĒy
aṉpuṟa eṉṉōṯum uṟavu ĒkkĒyō? - muṉpuiruntu 163
pĒṯum icai ellĒm uṉ pĒvaiyarĒc cērntĒyeṉ
ṉōṯu muṉiyĒtirukka ōtĒyō - pĒṯalĒl 164
ciṉṉamoṯu kĒḵam civikai pantar muttuaṯaintĒy
poṉṉē cuṯĒtu aṅiyap pṛ́ṯṯĒyō - muṉiṟantĒḵ 165
aṛ̀kattaip pṛ́mpĒvai ĒkkiṉĒy Ētaliṉeṉ
aṛ̀kattaip pṛ́mpĒvai ĒkkĒyō - maṛ̀kattĒṉ 166
mĒyntĒlum mĒmutalaivĒyp piḵḵaiyaip paṯaittĒy
mĒyntĒlum piṉpaṯaikka vallaiyē - ēyntaurai 167
ceytĒṉ eṉṟu eṉcol cevi ōrntu celvĒy iṛ̀ku
eytĒmal aṛ̀kuirukka eṅṅĒtē - poytn̆rat 168
tēcu ivarum cokkarukkē ceṉṟiruntu Ēṛ̀ku avaraip
pēci varum tṛ́tu piṟitu uṅṯō - nēcamoṯu 169
taivariṉum kĒṯṯat takĒtĒrait tĒtaiyarkkuk
kaiviralĒl kĒṯṯi aruḵkĒḵaiyum - teyvaveḵḵip170
pṛ́tara vĒṉavaraip pōṟṟa muyaṉṟu aiyĒṟṟil
ĒtaravĒyk kaṉṯa aracarum- nĒtar 171
aḵantu aruḵ cempoṉṉai maṅiyĒṟṟil iṯṯu Ērṛ́rk
kuḵam taṉilē tēṯiaruḵ kōvum - vaḵam tikaḻum 172
kĒḵattiyil vanta kĒṯci kayilĒyattu
nn̆ḵattĒṉ coṟṟavaṉum nn̆yaṉṟō - kēḵappĒl 173
ammai tamakku illĒtĒr ammai tĒmĒ iruntĒr
ammai eṉṟu muṉuraitta ammaiyĒrt - tametirē 174
veḵĒṉai mēṟkoṅṯa vēntar varaviṯutta
veḵĒṉai mēṟkoṉṯa vittakarĒyt - taḵḵĒtu 175
viñcu uvarĒl vaṅṅĒṉai veṅṅn̆ṟṟar eṉṟupaṅintu
añcali ceytu Ēṯceyta aṉparĒyc - cañcariyĒt 176
teṉkaiyilĒya varaic celvarpĒl ceṉṟĒyē
uṉkaiyil ĒkĒtatu oṉṟu uṅṯō - eṉkaiyĒl 177
Ēyum avaḵ pĒkattu aṉparum ukkirarĒm
cēyum purantirukkum teṉmaturai - vĒy iṉiya 178
cevvaḻiyē celvĒy nn̆ celvaḻi nalvaḻitĒṉ
evvaḻi eṉṟĒl iyampak kēḵ - evvaḻiyum 179
velvĒy uṉainiṉaintu vēyuṟu tōḵi eṉṟu
celvĒr tam kĒriyam cittikkumē - celvĒy 180
taṯaiuṅṯō aiyĒṟu taṉṉilē poṉṉi
iṯaivilaṛ̀kac ceṉṟatu aṟiyēṉō - iṯaiyilē 181
pĒlainilam neytalĒp paṅṅiṉĒy iṉṉumataic
cōlainilam Ēkkuvai nĒṉ colluvatueṉ - mēlĒṉĒr 182
kṛ́ṟum poticōṟu koṅṯuvariṉ uṉakku
vēṟum poticōṟu vēṅṯumō - vn̆ṟĒkak 183
kaṟpĒr poruḵkĒṅĒr kĒcupaṅam kĒṅil uṉai
viṟpĒr avarpĒl nn̆ mēvĒtē - kaṟṟĒrai 184
eḵḵiṯuvĒr colporuḵ kēṯṯu iṉpuṟĒr nĒy pōlac
caḵḵiṯuvĒr tam arukē cĒrĒtē - teḵḵutamiḻp 185
pĒyirammuṉ coṉṉapaṯi paṯiyĒmal kuḻaṟi
Ēyiramum colvĒrpĒl aṅṯĒtē - Ēytarunṛ́l 186
ōtiaṟiyĒta oṅ pētaiyaruṯaṉē
nn̆ti muṟaiyĒ nikaḻttum nṛ́l - pētamaiyĒm 187
kĒṅĒtĒṉ kĒṯṯuvĒṉ tĒṉkĒṅĒṉ kaṅetirē
nĒṅĒtu irĒtē navilĒtē - vn̆ṅĒka 188
Ēṟṟiṉ aḵavaṟintu kallĒtu avaiañcum
kṛ́ṟṟiṉar pĒl ēkĒtē kṛ́ṯĒtē - pōṟṟĒrai 189
vēṅṯĒtē kēṯil viḻuccelvaṛ̀ kalvieṉṟu
pṛ́ṅṯĒy nn̆tĒṉē poruḵ aṉṟō - Ēṅṯa 190
valavĒ nala Ēvaṯutuṟaiyil uṉpōl
ulavĒkkiḻi peṟṟĒr uṅṯō - nala iruppuatu 191
Ēkka arum ceṛ̀kalaip poṉ ĒkkiṉĒy maṅ muḻutum
mĒkkaṉakam Ēkkiviṯa vallaiyē - nōkku pukĒr 192
pĒṯiyatuōr vañci neṯumpĒṯṯĒl patiṉĒṟu
kōṯipoṉ koṅṯatu niṉkoṟṟamē - tēṯi aruḵ 193
nallĒrkaṅ paṯṯa vaṟumaiyiṉ iṉṉĒtē
kallĒr kaṅ paṯṯa tiruk kaṅṯĒyē - kallĒrpĒl 194
ēkĒtē aṉpilĒr intiraṉpōl vĒḻntĒlum
pōkĒtē aṛ̀kē puciyĒtē - mĒkaviñar 195
tĒm iṉpuṟuvatu ulaku iṉpuṟak kaṅṯu
kĒmuṟuvar kaṟṟarintĒr eṉṉum - mĒmakimai 196
cērntatu uṉpĒl aṉṟō tiruppĒṟkaṯal amutam
Ērntavarkku allĒtu paci Ēṟumō - cērntu uṉṉai 197
nampĒtĒr vn̆ti naṅukĒtē nallĒrkaḵ
tampĒl iruntu tarittu ēki - vampĒkap 198
piṉpōy yamaṉōṯap pērntuōṯum vaiyaiyilē
muṉpōy etirpōy muḻukiyē - aṉpōṯa 199
tĒḻntu nn̆ḵ cattam taṉaik kaṟṟĒr uḵḵampōl
Ēḻnta akaḻi akaṉṟu pōyc - cṛ́ḻntu ulakil 200
mēṉmēl uyarntuōṛ̀ku vētampōl mēlĒka
vĒṉmēl uyarnta matil kaṯantu - pōṉĒl 201
miruti purĒṅam kalaipōl vēṟuvēṟĒka
varu tiruvn̆ti cṛ́ḻvantē - iruviṉaiyai 202
mōtum civaĒkamampōl muttikku vittĒka
ōtun tirukkōyiluḵ pukuntu - nn̆ teṉpĒl 203
muṉṉē vaṅaṛ̀ki muṟaiyiṉ apiṯēkamuṉi
taṉ nēyam pōlĒm taḵavicaiyum - taṉ aṯaintu 204
tēṟum paṯivar civalōkam cērntu irukka
ēṟum paṯi niṟuttum ēṅipōl - vn̆ṟu uyarnta 205
kōmēvu kōpuramum kṛ́ṯaliṉmēl muṉ orunĒl
mĒmēkam cērntatu pōl maṅṯapamum - pṛ́mēvum 206
maṯṯu aḵaiyum vaṅṯueṉappōy mĒḵikaippatti aṟaik
kaṯṯaḵaiyum kaṅṯu kaḵi kṛ́rntē - iṯṯa maṅic 207
ciṛ̀kĒ taṉattil ciṟantatiru vōlakkam
eṛ̀kĒkilum oruvarkku eytumō - paiṛ̀kaḻal cṛ́ḻ 208
tēmkamalat tēcu tericaṉam ceytu avarkkē
pṛ́ṛ̀kamalak kaṅ koṯutta puttēḵum -ōṛ̀ku amala 209
maiyil aṯiyil vaṅaṛ̀kĒt talai oṉṟaik
kaiyil aḵitta kaṯavuḵum - moy iḻanta 210
mĒṉam taṉakku vakutta kaṯampĒṯavikku
mĒṉam taṉai vakutta vĒṉavaṉum- tēṉ aṛ̀ku 211
aṅi malarttĒḵ neñcṛ́ṯu aḻutti aḻuttĒtē
maṅimuṯikaḵ nn̆kki vaṅaṛ̀kak - kaṅanĒtar 212
ōtutuṉiyōṯu ciṉam uṟṟa pakai ceṟṟa muraṅ
pōta muṉivar puṯaicṛ́ḻat - tn̆tuil 213
ariya ticaippĒlar attam mutal tĒṛ̀ki
tericaṉak kaṅ pĒrttu ēval ceyyap - paraviyē 214
muṉiruvar eṅmaroṯu moytta patiṉoruvar
paṉṉiruvar niṉṟu paṅiceyya - muṉṉē 215
natikaḵ eṉakkaṅṯu nanti pirampu ōṛ̀ka
utakam irupĒliṉ otuṛ̀kip - patiṉeṅ 216
kulattēvar tam makuṯakōṯi patiṉeṯṯu
nilattōr muṯiyĒl neriya - nilattē 217
cerukkum cinēkam uṟṟa tēviyuṯaṉē
irukkum ciṉakarattuḵ eytip - porukkeṉappōy 218
entĒy eṉṟu ēttum iṯaikkĒṯaṉ piṉpōṉa
centĒmarai pōl tiruttĒḵum - vantu maṉam 219
tēṟik kaḻuttu ariyat teṉpĒṅṯi nĒṯaṉukku
mĒṟit tirumpum maṅik kuṟaṛ̀kum - cn̆ṟip 220
paṅikkaṟku mĒṟĒp paṯaiuṯaivĒḵ cērttu
maṅikkaccu uṯutta maruṛ̀kum - tuṅikku amaiyat 221
toṅṯupaṯu vanti corintiṯum piṯṯu aḵḵiaḵḵi
uṅṯu pacitn̆rtta utaramum - aṅṯum oru 222
tĒymulaippĒl uṅṯu aṟiyĒt tĒm paṉṟikkuṯṯikaḵiṉ
vĒy mulaippĒl ṛ́ṯṯiya pṛ́ṅmĒrpakamum - tṛ́yamuṯi 223
Ēṅik kaṉakattu aḻutta vaḻutikku
mĒṅikkam viṟṟa malarkkaiyum - kĒṅikkĒp 224
pṛ́mpaṯalai Ēttip puṉaimalaraip pṛ́ṅĒmal
vēmpu alaraip pṛ́ṅṯa viyaṉpuyamum - ōmpukoṯi 225
vĒtil karikkuruvi vĒḻtaṟku upatēcam
kĒtil pukaṉṟa kaṉivĒyum - tn̆tuil col 226
vĒyilĒ nn̆ iruntu vĒḻumpaṯi uṉakkuk
kōyilĒt tanta kuḻaikkĒtum - pōy vaṅikap 227
peṅnn̆rĒḵ kaṅṅn̆r perukat taḻuvit tam
kaṅṅn̆rĒl Ēṟṟi aruḵ kaṅkaḵum - teṅṅn̆rĒr 228
paṅcumanta pĒṯṯiṉukkum pĒvaitanta piṯṯiṉukkum
maṅcumanta cōti maṅimuṯiyum - kaṅ cumantu 229
kaṅṯu kaḵikṛ́rntu kacintu kacintu uḵurukit
toṅṯu ceytu tĒḵmuṯimēl cṛ́ṯiyē - maṅṯum 230
uṯukkalam tamkōkkulam eṉṟu uṟṟaṟintĒleṉṉa
aṯukku ilaṛ̀ku tn̆pam etirĒkak - kaṯuttiṯēl 231
veṛ̀katir uṅṯu uṉkulattu veṅmatiuṅṯu eṉṉalpōl
taṛ̀ka Ērat tn̆pam tĒm acaiyat - tuṛ̀ka viṯai 232
ēṛ̀kum orumn̆ṉ uyarttiṉ eṛ̀kiruppēṉ eṉpatupōl
Ēṛ̀ku iṯapatn̆pam aḻaṉṟuĒṯa - nn̆ṛ̀kĒtu 233
aruḵ tĒm mirukattuuru ĒṉĒrkku uvantē
puruṯĒ mirukat tn̆pam pōṟṟa - maruvĒr 234
varukulattĒr pĒṉu varal naṯukkuṟṟu eṉṉa
aruku ulavum taṯṯa acaiya - irucuṯarkkum 235
cokkar uṉaittĒṉē cuṯareṉṟu kĒṯṯutalpōl
akkarĒ latti oḵiyĒy viḵaṛ̀kat - takkavaḵōṯu 236
eṟkum payantu oḵittĒr eṉṟu kaṛ̀kai tēṯutalpōl
poṟkumtn̆pam etirpōy vaḵaiyac - coṟkuurukum 237
aṟpuṛ́r attoṅṯarkku aruḵmutti n̆tueṉalpōl
kaṟpṛ́rat taṯṯil vĒyppap - poṟpuĒka 238
namkulattum vantuutittĒr nĒtareṉṟu pĒṉumakiḻntu
aṛ̀ku uṟalpōl kaṅṅĒṯi aṛ̀kaṅuṟa - iṛ̀kuaracar 239
emkulattĒr ĒyiṉĒr eṉṟupiṟai tōṟṟutalpōl
tuṛ̀ka muṯimēl kuṯai veṅcōtiviṯap - poṛ̀kieḻum 240
muntukaṯal veṅtiraikaḵ muṉṉē mĒmikkĒka
vantavaṉpōl veṅcĒmarai iraṯṯa - vintai ceyum 241
Ēṯuaravac cittar ivar ĒtaliṉĒl Ēlavaṯṯam
nn̆ṯuaravam pōla etirniṉṟu Ēṯa - nĒṯu akalĒ 242
vĒla naṟumteṉṟal nam maṉṉareṉṟu kĒṅpatupōl
kōla viciṟi kuḵirntu aṅukak - kĒlait 243
tiruvaṉantal muṉṉĒkac cēvikkum kĒlattu
uruaṉanta tēvaruṯaṉē - maruvi etir 244
pōṟṟuvĒy nn̆yum purōkitarai muṉaṉuppit
tōṟṟaravu ceytu tutittaṉpiṉ - Ēṟṟal 245
ariya civaĒkamattōr Ēticaivar tampĒl
uriya paṯaiyĒ otuṛ̀ki - arumaiyuṯaṉ 246
mṛ́var kaviyē mutalĒm kaviaintum
mṛ́varĒy niṉṟĒrtam muṉōti - ōvĒtē 247
cn̆pĒtam eṅṅĒta tn̆viṉaippĒvi ceyta
mĒpĒtakam tn̆rtta mĒmaruntait - tn̆pamaṅip 248
painnĒkam cṛ́ḻ maturaip pĒṅṯiyaṉē pĒramaṅik
kainnĒkam cṛ́ḻkōyil kaṅmaṅiyē - maṉĒka 249
maikkaṅ karumpai maruvip piriyĒta
mukkaṅ kaṉiyē muḻu mutalē - mikka puṉal 250
kaṛ̀kĒ natikku iṟaiyē kaṉṉittuṟaikku aracē
ciṛ̀kĒtaṉat turaiyē celvamē - emkōvē 251
nĒṯa viḵaiĒṯi vanta naṟpĒvaipōl aṯiyĒr
kṛ́ṯa viḵaiyĒṯi vanta kōmĒṉē - tēṯaariya 252
cintai makiḻntu aṉpuṯaiyĒr tēṯiyanĒḵ ōṯietir
vanta viḵaiyĒṯṯu iṉimēl vĒrĒtō - vantu aruḵĒl 253
pĒvum pukaḻcēr paḻikku añci eṉṟu ulakil
mēvum peyar iṉimēl vēṅṯĒvō - ĒvaliṉĒl 254
pukku vantĒr tammēl poṯipōṯṯu uḵam mayakkiḵ
cokkaliṛ̀kam eṉṟu evarum collĒrō - ikku aṅaitta 255
aṛ̀kai vēḵtĒṉē aracĒḵavum ciṟiya
maṛ̀kaitaṉaik kōṯṯi koḵal vallamaiyō - kaṛ̀kai elĒm 256
nalla maikkaṅ ṛ́ṯuvara nalkutiyēnalnaṛ̀kai ellĒm
valla cittar eṉṟu aḻaikkamĒṯṯĒḵē - nallavarpōl 257
maik kuvaḵaikkaṅṅi vaḵaikavarntu maṛ̀kaiyartam
kaikku vaḵai viṟkak kaṉakku uṅṯō - tikku vaḵai 258
tōḵ tĒrum vēmpĒyt toṯarntu toṯarntē orutĒr
kaṯṯĒrum vēmpu Ēkak kēṯṯōmē - nĒṯṯamuṟa 259
vēḵaierittĒykku iyalpō miṉṉĒr kalaikavartal
kĒḵaiyiṯai iruntu kaṟṟatō - mn̆ḵĒtu 260
ceṉṟu ilaku nĒrai aṉṟu ceṉṟa civalōkattē
iṉṟu eṉai aṛ̀ku eytaviṯal ĒkĒtō - aṉṟi aḻal 261
kuṉṟē virutta kumĒrar iḵampĒlar
eṉṟē ōr peṅ vn̆ṯṯu irukkalĒm - ceṉṟu orunĒḵ 262
poṉṉaṉaiyĒḵ vn̆ṯum pukuntirukkalĒm eṉiṉeṉ
poṉ aṉaiyĒḵ vn̆ṯum poruntĒtō - eṉṉum moḻi 263
ellĒm tirucceviyil ēṟumpaṯi uraikka
vallĒy uṉpōl evarkku vĒykkumē - nallĒḵ 264
karuṅai viḻiyĒḵ aṛ̀kayaṟkaṅṅi taṉṉōṯu
aruḵ puriya vĒḻntirukkum aiyar - tirumaturai 265
tĒṉē civa rĒcatĒṉi eṉṟu vn̆ṟṟiruntĒl
tēṉē nam pĒkkiyattiṉ ceytiyē - ĒṉamaiyĒl 266
antaralōkattiṉ mēlĒṉa tiruĒlavĒyc
cuntara mn̆ṉavaṉ niṉ coṟpaṯiyē - vantu 267
tuṟavĒtē cērntu cukĒnantam nalka
maṟavĒtē tṛ́tucolli vĒ. 268