Project Madurai
Copyright (c) 1999 All Rights Reserved


azakin cirippu by Bharathidasan

azakin cirippu by Bharathidaasan
( Kanakasubbaratnam, 1891-1964, Pseud. Bharathidaasan )THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htmaḻakiṉ cirippu
puraṭci kaviñar pāratitācaṉ (kaṉakacupparatṉam, 1891 - 1964)


Etext Preparation : Ms. Veena Jayaraman, Texas, USA
proof-read by Mr. Srinivasan Rajagopal, Chennai, Tamilnadu, India
Web version: K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland


(c) Project Madurai 1999
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted
to preparation of electronic texts of tamil literary works and to
distribute them free on the internet. Details of Project Madurai are
available at the website http://www.tamil.net/projectmadurai

You are welcome to freely distribute this file, provided this
header page is kept intact.


azakin cirippu by Bharathidaasan
puraṭci kaviñar pāratitācaṉiṉ "aḻakiṉ cirippu"

1. aḻaku

kālaiyiḷam paritiyilē avaḷaik kaṇṭēṉ! kaṭaṟparappil, oḷippuṉalil kaṇṭēṉ! antac
cōlaiyilē, malarkaḷilē, taḷirkaḷ tammil, toṭṭa iṭam elām kaṇṇil taṭṭuppaṭṭāḷ!
mālaiyilē mēṟṟicaiyil ilaku kiṉṟa māṇikkac cuṭarilavaḷ iruntāḷ ālañ
cālaiyilē kiḷaitōṟum kiḷiyiṉ kūṭṭan taṉil anta 'aḻake' ṉpāḷ kavitai tantāḷ.

ciṟukuḻantai viḻiyiṉilē oḷiyāy niṉṟāḷ; tiruviḷakkiṟ cirikkiṉṟāḷ, nāreṭuttu
naṟumalarait toṭuppāḷiṉ viralvaḷaivil nāṭakattaic ceykiṉṟāḷ; aṭaṭē centōṭ
puṟattiṉilē kalappaiyuṭaṉ uḻavaṉ cellum putunaṭaiyil pūrittāḷ; viḷainta naṉcey
niṟattiṉilē eṉ viḻiyai niṟuttiṉāḷ; eṉ neñcattil kuṭiyēṟi makiḻcci ceytāḷ.

ticaikaṇṭēṉ, vāṉkaṇṭēṉ, uṭpuṟattuc ceṟintaṉavām palappalavum kaṇṭēṉ. yāṇṭum
acaivaṉavum niṉṟaṉavum kaṇṭēṉ. maṟṟum aḻakutaṉaik kaṇṭēṉ nal liṉpaṅ kaṇṭēṉ.
pacaiyuḷḷa poruḷilellām pacaiyavaḷ kāṇ paḻamaiyiṉāl cākāta iḷaiyavaḷ kāṇ!
nakaiyōṭu nōkkaṭā eṅkum uḷḷāḷ! nallaḻaku vacappaṭṭāl tuṉpa millai.

2. kaṭal

maṇal, alaikaḷ

ūrukkuk kiḻakkē uḷḷa peruṅkaṭal ōra mellām,
kīriyiṉ uṭal vaṇ ṇam pōl maṇal mettai; ammet taimēl
nēriṭum alaiyō kalvi nilaiyattiṉ iḷaiñar pōlae
pūrippāl ēṟum vīḻum; puraṇṭiṭum; pārāy tampi.

maṇaṟkaraiyil naṇṭukaḷ

veḷḷiya aṉṉak kūṭṭam viḷaiyāṭi vīḻva taippōla
tuḷḷiyē alaikaḷ mēṉmēl karaiyiṉiṟ cuḻaṉṟu vīḻum!
veḷḷalai, karaiyait toṭṭu mīṇṭapiṉ ciṟukāl naṇṭup
piḷḷakaḷ ōṭi āṭip periyatōr viyappaic ceyyum.

puraṭcikkappāl amaiti

puraṭcikkap pāl a maitipoliyumām. atupōl, ōrak
karaiyiṉil alaikaḷ mōtik kalakaṅkaḷ viḷaikkum; āṉāl
arukuḷḷa alaikaṭ kappāl kaṭaliṭai amaiti aṉṟō!
perunīrai vāṉmu kakkum; vāṉniṟam perunīr vāṅkum!

kaṭaliṉ kaṇkoḷḷāk kāṭci

perumpuṉal nilaiyum, vāṉiṟ piṇanta ak karaiyum, ippāl
oruṅkāka vaṭakkum teṟkum ōṭu nīrp parappum kāṇa
iruviḻic ciṟakāl neñcam eḻuntiṭum; muḻutum kāṇa
orukōṭic ciṟaku vēṇṭum ōkōkō eṉappiṉ vāṅkum!

kaṭalum iḷaṅ katirum

eḻuntatu ceṅka tirtāṉ kaṭalmicai! aṭaṭā eṅkum
viḻuntatu taṅkat tūṟṟal! veḷiyelām ōḷiyiṉ vīccu!
muḻaṅkiya nīrppa rappiṉ muḻutumpoṉ ṉoḷipa ṟakkum.
paḻaṅkāla iyaṟkai ceyyum putukkāṭci paruku tampi!

kaṭalum vāṉum

akkarai cōlai pōlat tōṉṟiṭum! antac cōlai,
tikkelām teriyak kāṭṭum iḷaṅkatirc cempa ḻattaik
kaikkoḷḷa ammu kilkaḷ pōrāṭum! karuvā ṉattai
moyttumē cevvā ṉākki muṭittiṭum! pārāy tampi!

eḻunta katir

iḷaṅkatireḻuntāṉ; āṅkē iruḷiṉmēl ciṉattai vaittāṉ;
kaḷittaṉa kaṭaliṉ puṭkaḷ; eḻuntaṉa kaikaḷ koṭṭi!
oḷintatu kāri ruḷpōy! uḷḷattil uvakai pūkka
iḷaṅkatir, poṉṉī ṟattai eṅkaṇum iṟaikka lāṉāṉ.

kaṭal muḻakkam

kaṭalnīrum, nīla vāṉum kaikōkkum! ataṟ kitaṟkum
iṭaiyilē kiṭaikkum veḷḷam eḻilvīṇai; avvī ṇaimēl
aṭikkiṉṟa kāṟṟō vīṇai narampiṉai acait tiṉpattai
vaṭikkiṉṟa pulavaṉ! tampi vaṇkaṭal paṇpā ṭal kēḷ!

naṭuppakaliṟ kaṭaliṉ kāṭci

ceḻuṅkatir ucci ēṟic centaṇal vīcu talpār!
puḻuṅkiya makkaḷ tammaik kuḷirkāṟṟāl putumai ceytu
muḻaṅkiṟṟuk kaṭal! ivvaiya muḻuvatum vāḻviṟ cemmai
vaḻaṅkiṟṟuk kaṭal! naṟ celvam vaḷarkiṉṟa kaṭalpār tampi!

nilaviṟ kaṭal

poṉṉuṭai kaḷaintu, vēṟē putitāṉa muttuc cēlai
taṉiṭai aṇintāḷ antat taṭaṅkaṭaṟ peṇṇāḷ, tampi
eṉṉeṉṟu kēḷ; atōpār eḻil nilā oḷikoṭ ṭiṟṟu!
maṉṉiyē vāḻi eṉṟu kaṭaliṉai vāḻttāy tampi.

3. teṉṟal

meṉkāṟṟum vaṉkāṟṟum

aṇṭaṅkaḷ kōṭi kōṭi aṉaittaiyum taṉṉa kattē
koṇṭa ōr perum puṟattil kūttiṭu kiṉṟa kāṟṟē!
tiṇkuṉṟait tūḷ tūḷākac ceyiṉum ceyvāy nīōr
tuṇtuḷi aṉiccap pūvum nōkātu nuḻaintum celvāy!

teṉṉāṭupeṟṟa celvam

uṉṉiṭam amain tirukkum uṇmaiyiṉ virivil, makkaḷ
ciṉṉatōr pakuti yēṉum terintārkaḷ illai; yēṉum
teṉṉāṭu peṟṟa celvat teṉṟalē uṉiṉ pattait
teṉṉāṭuk kallāl vēṟē ennāṭṭil teriyac ceytāy?

teṉṟaliṉ nalam

kuḷirnaṟuñ cantaṉañ cār potikaiyil kuḷirntum, āṅkē
oḷirnaṟu malariṉ ūṭē maṇattiṉai uṇṭum, vaṇṭiṉ
kiḷarnaṟum paṇṇil nalla kēḷviyai aṭaintum nāḷum,
vaḷarkiṉṟāy teṉṟa lēuṉ varaviṉai vāḻttā ruṇṭā?

acaiviṉ payaṉ

uṉarum uruvam kāṇēṉ āyiṉum uṉṟaṉ ovvōr
ciṉṉanal acaivum eṉṉaic cilirttiṭac ceyyum! peṟṟa
aṉṉaiyaik kaṇṭōr, aṉṉai aṉpiṉaik kaṇṇiṟ kāṇār,
eṉṉiṉum uyirk kūṭṭattai iṇaittiṭal aṉpē aṉṟō?

teṉṟaliṉ kuṟumpu

ulaittīyai ūtu kiṉṟāy ulaittīyil urukum kollaṉ
malaittōḷil uṉatu tōḷum mārpiṉil uṉpū mārpum
calikkātu taḻuvat tantu kuḷircciyait taruvāy! peṇkaḷ
vilakkāta uṭaiyai nīpōy vilakkiṉum, vilakkār uṉṉai!

kuḻantaiyum teṉṟalum

iḻantiṭṭāl uyirvā ḻāta eṉṉācai malarmu kattuk
kuḻantaiyiṉ neṟṟi mītu kuḻaliṉai acaippāy; aṉpiṉ
koḻunteṉṟu niṉattuk, kaṇṇiṟ kuḷirceytu, mēṉi yeṅkum
vaḻintōṭik kilu kiluppai taṉṉaiyu m acaippāy vāḻi.

teṉṟal iṉpam

iruntaōr maṉamum, mikka iṉiyatōr kuḷirum koṇṭu
viruntāynī aṭaiyun tōṟum kōṭaiyiṉ veppat tiṟku
maruntāki ayarvi ṉukku māṟṟākip piṉṉar vāṉiṟ
paruntāki iḷaṅki ḷaimēṟ paṟantōṭip pāṭu kiṉṟāy!

teṉṟaliṉ payaṉ

eḻutikkoṇ ṭiruntēṉ; aṅkē eḻutiya tāḷum kaṇṭāy;
vaḻiyōṭu vanta nīyō vaḻakkampōl iṉpam tantāy;
"eḻutiya tāḷai nī ēṉ kiḷappiṉai" eṉṟu kēṭṭēṉ,
"puḻutiyait tuṭaittēṉ" eṉṟāy; mīṇṭumnī puṇarntāy eṉṉai!

teṉṟaliṟku naṉṟi

kamukoṭu, neṭiya teṉṉai, kamaḻkiṉṟa canta ṉaṅkaḷ,
camaikiṉṟa potikai aṉṉai, uṉaittantāḷ tamiḻait tantāḷ
tamiḻ eṉakku akattum, takka teṉṟalnī puṟattum, iṉpam
amaivuṟac ceyva taināṉ kaṉavilum maṟavēṉ aṉṟō?

teṉṟaliṉ viḷaiyāṭṭu

kaḷacciṟu tumpi peṟṟa kaṇṇāṭic ciṟakil miṉṉit,
tuḷicciṟu malar itaḻmēl kūttāṭit tuḷitēṉ cinti,
veḷicciṟu piḷḷai yāṭum pantōṭu viḷayā ṭip, pōyk
kiḷicciṟa kāṭai paṟṟik kiḻikkiṉṟāy teṉṟa lēnī!

4. kāṭu

malaippu vaḻi

nāṭiṉēṉ; naṭantēṉ; eṉṟaṉ nakaraō viyattait tāṇṭit
tēṭiṉēṉ; ciṟṟūr tanta kāṭciyaic citaittēṉ; ceṉṟēṉ;
pāṭiṉēṉ; paṟantēṉ; tēynta pātaiyai iḻantēṉ. aṅkē
māṭivī ṭoṉṟu millai maraṅkaḷō pēcavilla!

vaḻiyaṭaiyāḷam

mēṉ mēlum naṭantēṉ; aṅkē 'mēṟṟicai vāṉam' eṉṉai
"nāṉ tampi eṉṉai nōkki naṭa tampi" eṉaccol liṟṟu!
vāṉvarai mēṟkut tikkai maṟaittiṭṭa pukainī lattait
tēṉkaṇṭāṟ pōlē kaṇṭēṉ, tikaḻ kāṭu nōkkic ceṉṟēṉ.

kāṭṭiṉ aḻaku

vaṉmai koḷ parukkaik kalliṉ vaḻiyellām paḷḷam, mēṭu!
muṉṉāka iṟaṅki ēṟi mutalaikaḷ kiṭappa taippōl
ciṉṉatum peritu māṉa veṭippukkaḷ tāṇṭic ceṉṟēṉ;
"kaṉmāṭam" eṉumpu ṟākkaḷ kaṟkaḷaip poṟukkak kaṇṭēṉ.

mayiliṉ varavēṟpu

makiḻntunāṉ ēkum pōtil kāṭutaṉ mayilai ēvi
akavalāl varavēṟ poṉṟai aṉuppiṟṟu koṉṟaik kāykku
nikarāṉa vālai āṭṭik kāreli niṉṟu niṉṟu
nakarntatu. kūṭac ceṉṟēṉ naṟpātai kāṭṭum eṉṟē.

tamiḻā nī vāḻka

mukattilē koṭuvāḷ mīcai vēṭaṉ, eṉ etiril vantāṉ.
akappaṭṭa paṟavai kāṭṭa, avaṟṟiṉpēr kēṭṭēṉ! vēṭaṉ
vakaipaṭṭa parattu vācaṉ eṉpatai valiyaṉ eṉṟāṉ;
cakō tarattaic cempōt teṉṟāṉ! tamiḻā nī vāḻka eṉṟēṉ.
vēṭaṉ vaḻi kūṟiṉāṉ

"pōm aṅkē! pārum antap puṉa elu miccai" eṉṟāṉ.
" ām" eṉṟēṉ". "ataittāṉ aiyā kurunteṉṟum aṟaivār" eṉṟāṉ
"ām" eṉṟēṉ terinta vaṉpōl! "appakkam nōkkic ceṉṟāl
māmaram irukkum anta vaḻiccelvīr" eṉṟāṉ ceṉṟēṉ.

kāṭṭiṉ uccikkiḷaiyil kuraṅku ūcal

cerunti, yāccā, ilantai, tēkkīntu koṉṟai yellām
peruṅkāṭṭiṉ kūrai! antap peruṅkūrai mēlē nīṇṭa
oru muṅkil; iru kuraṅku kaṇṭēṉ poṉ ṉūcal āṭal!
kuruntaṭaiyāḷam kaṇṭēṉ kōṇalmā maramum kaṇṭēṉ!

pāmpiṉ vāyil tāyaip paṟikoṭutta māṉkaṉṟai nariyaṭittatu

āṉaioṉ ṟiḷama rattai muṟittiṭum; āntaik kūṭṭaip
pūṉai oṉ ṟaṇukum; aṅkē puli oṉṟu tōṉṟum; pāmpiṉ
pāṉaivāy tiṟakkak kaṇṭu yāvumē paṟakkum; kaṉṟō
māṉaikkā ṇātu niṟkum! atai oru naripōy māykkum.

mayilukku karaṭi vāḻttu

iḻantapeṭ ṭaiyiṉaik kaṇṭē eḻuntōṭum cēval vāliṉ
koḻuntupaṭ ṭeḻunta kūṭṭak kocukkaḷai mukiltāṉ eṉṟu
taḻaintataṉ paṭamvirikkum taṉimayilāl, aṭait "tēṉ"
vaḻintiṭum; karaṭi vantu mayilukku vāḻttuk kūṟum.

payaṉpala viḷaikkum kāṭu

āṭiya kiḷaikaḷ tōṟum koṭitoṅki, acaiyum ! puṭkaḷ
pāṭiya paṭiyi rukkum ! paṭaivilaṅ koṉṟai yoṉṟu
tēṭiya paṭiyirukkum ! kāṟṟōṭu carukum cērntu
nīṭicai kāṭṭā niṟkum ; payaṉtantu niṟkum kāṭē !

5. kuṉṟam

mālai vāṉum kuṉṟamum

taṅkattai urukki viṭṭa vāṉōṭai taṉṉilē ōr
ceṅkatir māṇik kattuc ceḻumpaḻam muḻukum mālai,
ceṅkuttāy uyarnta kuṉṟiṉ marakatat tirumē ṉikku
maṅkāta pavaḻam pōrttu vaittatu vaiyam kāṇa !

oḷiyum kuṉṟum

aruvikaḷ, vayirat toṅkal ! aṭarkoṭi, paccaip paṭṭē !
kuruvikaḷ, taṅkak kaṭṭi ! kuḷirmalar, maṇiyiṉ kuppai !
erutiṉmēṟ pāyum vēṅkai, nilavumēl eḻunta miṉṉal,
carukelām oḷicēr taṅkat takaṭukaḷ pāra ṭānī.

kiḷi eṟital

talaikkoṉṟāyk katiraik kotti taḻaipacuñ ciṟaka ṭittu
malaippuṉṉai marattiṉ pakkam vantiṭum kiḷikkūṭ ṭattil,
cilaippeṇṇāḷ kavaṇ eṟintu, vīḻttiṉēṉ ciṟakai eṉṟāḷ.
kulukkeṉṟu ciritto rutti "koḻumpuṉṉai ilaikaḷ" eṉṟāḷ!

kuṟavaṉ mayakkam

pataṭṭamāyk kiḷieṉ ṟeṇṇi ātoṇṭaip paḻampārt tāṉai
utaṭṭiṉaip pitukkik "kōvai" uṉkuṟi piḻaieṉ ṟōtum !
kutittaṭi māṉmāṉ eṉṟu kuṟuntaṭi tūkku vāṉaik
kotikkātē nāṉ ammāṉē eṉaōr peṇ kūṟi niṟpāḷ!

kuṉṟac cāral, piṟa

kuṉṟattiṉ "cāral", kuṉṟiṉ aruvikaḷ kutikkum "poykai"
paṉṟikaḷ maṇaṟki ḻaṅku paṟittiṭum "ūkkam" nalla
kuṉṟiyiṉ maṇiyāl, veṇmaik kompiṉāl aṇikaḷ pūṇṭu
niṉṟiṭum kuṟatti yarkaḷ "nilāmukam" pāraṭā nī !

kuṟattiyar

"niṟaitiṉaik katir" mutirntu neṭuntāḷum paḻutta kollaip
puṟattiṉil tēr pōl nīṇṭa putupparaṇ amaittu, mēlē
kuṟattiyar kavaṇ eṭuttuk kuṟippārkkum viḻi, nī lappū!
eṟiyumkai, ceṅkān taṭpū! uṭukkaitāṉ eḻili ṭuppē !

maṅkiya vāṉil kuṉṟiṉ kāṭci

maṟaikiṉṟāṉ pariti; kuṉṟa maṅkaiyō oḷiyiḻantu,
niṟaimūṅkil iḷaṅkai nīṭṭi vārāyō eṉaa ḻaippāḷ!
ciṟupuṭkaḷ alaṟum! yāṉai iruppiṭam cērum! aṅkōr
kuṟunari ūḷaic caṅkāl iruḷ iruḷ eṉṟu kūvum!

nilavum kuṉṟum

iruntaōr karunti raikkuḷ iṭṭapoṟ kuviyal pōlē,
karuntamiḻc colluk kuḷḷē karuttukkaḷ iruttal pōlē
iruḷmūṭiṟ ṟukkuṉ ṟattai! nāḻikai iraṇṭu cellat
tirumpiṟṟu nilavu ; kuṉṟam tikaḻntatu muttup pōlē!

eḻil peṟṟa kuṉṟam

nīlamuk kāṭṭuk kāri nilāppeṇṇāḷ, vaṟṟak kāynta
pālilē uṟaimōr ūṟṟip parumattāl kaṭaintu, pāṉai
mēluṟṟa veṇṇey aḷḷik kuṉṟiṉmēl vīci viṭṭāḷ!
ēlumaṭ ṭuntō ḻānī eṭuttuṇpāy eḻalai ellām!

mukil moytta kuṉṟam

āṉaikaḷ, mutalaik kūṭṭam, āyiram karuṅku raṅku,
vāṉilē kāṭṭi vanta vaṇmukil oṉṟu kūṭip
pāṉayil ūṟṟu kiṉṟa patanīrpōl kuṉṟil moykkap
pōṉatu. aṭimai neñcam pukaitalpōl tōṉṟum kuṉṟam!

6. āṟu

nīraṟṟa āṟṟuppātai

irupakkam maṇmē ṭiṭṭum, iṭaiāḻntum, nīḷa māṉa
orupātai kaṇṭēṉ, antap pātaiyiṉ uḷi ṭattil
urittanaṟ ṟāḻam pūviṉ naṟumpoṭi utirtta taippōl
perumaṇal, ataṉmē lellām katiroḷip perukkam, kaṇṭēṉ!

vaḻip pōkku

maṇalcuṭum; vaḻiccel vōrkaḷ, iṟaṅkiyum ēṟiyum pōy
aṇakarai mēṭṭiṉ aṇṭai aṭarmara niḻalil niṉṟu
taṇalēṟum tamkāl āṟṟic cālaikaṇ ṭūraik kāṇpār.
aṇinilam naṭuvil āṟṟup pātai "vāṉvil" pōl tōṉṟum.

veḷḷam varumuṉ

veppattāl vetumpu kiṉṟa veḷiyelām kuḷirkāṟ ṟoṉṟu
toppeṉṟu kutikka, aṅkē tuḷirelām cilirkkak kaṇṭēṉ.
eppakkam iruntō kūṭṭap paṟavaikaḷ ippak kattuk
kuppattu marattil vantu kuntiya putumai kaṇṭēṉ.

veḷḷattiṉ tōṟṟam

olioṉṟu kēṭṭēṉ. ōō putuppuṉal! periya veḷḷam,
calacala eṉṟu pāyntu varakkaṇṭēṉ taṇal niṟattil
nilavotta niṟamka lantu neṭuvāṉiṉ cuṭarum vāṅkip
polintatu! kōṭai yāṭci māṟṟiṟṟup puraṭci veḷḷam.

veḷḷap pāyccal

peruñciṅkam araiya vīḻum yāṉaipōl perukip pāyntu
varumveḷḷam, mōta lālē maṇaṟkarai iṭintu vīḻum !
maruṅkiṉil irunta ālum mallāntu vīḻum āṟṟil!
paruntu, mēṟ paṟakkum! nīril, paṭṭāvaic cuḻaṟṟum vāḷai!

veḷḷattiṉ varavaṟital

karaiyōrap pulattil mēyum kālikaḷ kaṭamai eṇṇum!
taraiyiṉiṟ kātai ūṉṟic caricari putuveḷ ḷattiṉ
tiraimōtum olitāṉ eṉṟu ciṟuvarkaḷ ceṅkai kāṭṭip
periyōraik kūvu kiṉṟār; pēccoṉṟē oliyō nīḷam!

veḷḷattiṉ oḷi aḻaku

irukarai tatumpum veḷḷa neḷiviṉil eṟiyum taṅkac
carivukaḷ !nuraiyō muttut taṭukkukaḷ! cuḻalmīṉ kotti
marakata vīccu! nīril mitakkiṉṟa maraṅka ḷiṉmēl
orunārai veṇṭā ḻampū! uvappukkō uvamai illai.

veḷḷam eṉum paṭaikku maraṅkaḷiṉvāḻttu

orēvakai āṭai pūṇṭa perumpaṭai oḻuṅkāy niṉṟu
carēleṉap pakaimēṟ pāyum taṉmaipōl āṟṟu veḷḷam,
irāvellām naṭattal kaṇṭa irukarai maraṅkaḷ, tōlvi
varāvaṇṇam neñcāl vāḻtti malarvīcum kiḷaittōḷ nīṭṭi!

uḻavar muyaṟci

āṟṟuveḷ ḷattaik kāṇac ciṟṟūrār aṅku vantār!
pōṟṟiṉār putuveḷḷattaip! pukaṉṟaṉar vāḻttu raikaḷ!
kāṟṟākap paṟantu ceṉṟu kaḻaṉikaḷ maṭaiti ṟantu
māṟṟiṉār vāykkāl! maṟṟum vaṭikālai maṟittār naṉṟē!

āṟṟu naṭai

nōytīrntār! vaṟumai tīrttār, nūṟṟukku nūṟu pērum!
ōyviṉṟik kalappai tūkki uḻavuppaṇ pāṭa lāṉār!
cēykaḷiṉ makiḻcci kaṇṭu cilampaṭi kuluṅka āṟṟut
tāynaṭak kiṉṟāḷ vaiyam taḻaikavē taḻaika eṉṟē!

7. centāmarai

nīr, ilai, nīrttuḷikaḷ

kaṇṇāṭit taraiyiṉ mītu kaṇkavar paccait taṭṭil
eṇṇāta oḷimuttukkaḷ iṟaintatu pōlku ḷattut
taṇṇīri lēpa ṭarnta tāmarai ilaiyum, mēlē
teṇṇīriṉ tuḷiyum kaṇṭēṉ uvappōṭu vīṭu cērntēṉ.

tāmaraiyiṉ ciṟṟarumpu

cilanāṭkaḷ ceṉṟa piṉṉark kuḷakkarai ceṉṟēṉ! paccai
ilattaṭṭil cintum pālpōl eḻilnīrum, kariya pāmpiṉ
talaikaḷpōl nimirn tirunta tāmaraic ciṟṟa rumpum
ilakutal kāṇap peṟṟēṉ; kāṭciyiṉ iṉpam peṟṟēṉ.

mutir arumpu

maṇiiruḷ aṭarnta vīṭṭil maṅkaimār, ceṅkai ēnti,
aṇiceyta nalvi ḷakkiṉ aḻakiya piḻampu pōlat
taṇiilaip parappi ṉiṟcen tāmaraic cevva rumpu
piṇipōkki eṉvi ḻikkup paṭaittatu peruvi runtē!

aviḻ arumpu

virikiṉṟa paccaip paṭṭai mēṉipōrt tuk kiṭantu
varikkiṉṟa peṇkaḷ, vāṉa vītiyaip pārttup pārttuc
cirikkiṉṟa itaḻkkūṭ ṭattāl māṇikkam citaṟu talpōl
irukkumap pacci laimēl arumpukaḷ itaḻvi rikkum!

malarkaḷiṉ tōṟṟam

viṇpōṉṟa veḷḷak kāṭu, mēlelām oḷicey kiṉṟa
veṇmuttaṅ kaḷkoḻikkum paccilaik kāṭu, mēlē
maṇṇuḷār makiḻum centā maraimalark kāṭu, neñcaik
kaṇṇuḷē vaikkac collik kavitaiyaik kāṇac collum.

oppu

vāypōlac cilama larkaḷ! 'vā' eṉṟē aḻaikkum kaipōl
tūyavai cilama larkaḷ! tōyntunī rāṭi mēlē
pāyumnaṉ mukampōl neñcaip paṟippaṉa cilama larkaḷ!
āyiram peṇkaḷ nīril ārppāṭṭam pōlum pūkkaḷ!

cevvitaḻ

ōritaḻ kuḻantai kaṉṉam! ōritaḻ viḻiyai okkum!
ōritaḻ taṉma ṇāḷaṉ uruviṉaik kaṇṭu kaṇṭu
pūrikkum utaṭu! maṟṟum ōritaḻ pollār neñcam!
vārit taracci vanta uḷḷaṅkai yām maṟṟoṉṟu!

tēṉ

mūṭiya vāyti ṟantu uḷamāra muṉṉā ḷellām
tēṭiya tamiḻu ṇarvait tiṉṉavē palarkkum tantum
vāṭāta pulavar pōlē arumpippiṉ malarnta pūkkaḷ
vāṭātu tēṉko ṭukkum vaṇṭukaḷ ataik kuṭikkum!

vaṇṭukaḷ

tēṉuṇṇa, vaṇṭu pāṭum! tēṉuṇṭapiṉ, ōr kūṭṭam
tāṉōrpāl tāvum! vēṟōr taṉikkūṭṭam kaḷiyāṭṭattai
vāṉiṭai naṭattum! oṉṟu malar eṉṉum kaṭṭi luṇṭu
nāṉuṇṭeṉ ṟuṟakkam koḷḷum naṟumpoṭi iṟaikkum oṉṟu.

pāṭṭu, maṇam

eṉṉaināṉ iḻantēṉ; iṉpa ulakattil vāḻa luṟṟēṉ
poṉtukaḷ, teṉṟaṟ kāṟṟup, putumaṇam, vaṇṭiṉ pāṭṭup,
paṉṉūṟu ceḻumā ṇikkap paṟavaipōl kūṭṭap pūkkaḷ
iṉṟelām pārttiṭ ṭālum teviṭṭāta eḻiliṉ kūttē!

8. ñāyiṟu

eḻunta ñāyiṟu

oḷipporuḷ nī! nī ñālat toruporuḷ, vārāy! neñcak
kaḷippiṉil kūttaic cērkkum kaṉaṟ poru ḷē, āḻ nīril
veḷippaṭa eḻuntāy; ōkō viṇṇelām poṉṉai aḷḷit
teḷikkiṉṟāy ; kaṭaliṟ poṅkum tiraiyelām oḷiyāyc ceytāy.

vaiyattiṉ uṇarcci

eḻuntaṉa uyiriṉ kūṭṭam! iruḷ illai ayarvum illa!
eḻuntaṉa oḷiyē, eṅkum! eṅkaṇum uṇarcci veḷḷam
poḻintaniṉ katir ov voṉṟum polin tēṟi, mēṟṟi caimēl
koḻuntōṭak kōṭi vaṇṇam koḻittatu cuṭarkkō māṉē!

kāṭci ñāyiṟu

poṅkiyum polintum nīṇṭa putuppiṭar mayirci lirkkum
ciṅkamē! vāṉa vīti tiku tiku eṉa erikkum
maṅkāta taṇaṟpi ḻampē! māṇikkak kuṉṟē! tīrnta
taṅkattiṉ taṭṭē! vāṉat takaḷiyiṟ peruviḷakkē!

oḷiceyyum pariti

kaṭalilē kōṭi kōṭik katirkkaikaḷ ūṉṟukiṉṟāy!
neṭuvāṉil kōṭi kōṭi niṟaicuṭark kaikaḷ nīṭṭi
iṭaippaṭu malaiyō kāṭō illamō poykai āṟō
aṭaṅkaniṉ oḷia ḷavā amaintaṉai! pariti vāḻi!

katirum iruḷum

eṉṉakāṇ putumai! taṅka iḻaiyuṭaṉ nūlai vaittup
piṉṉiya āṭai, kāṟṟil peyarntāṭi acaiva taippōl
naṉṉīril katir kalantu naḷir kaṭal neḷital kaṇṭēṉ;
uṉ katir, iruṭpa lāvai urit toḷic cuḷaiyūṭ ṭiṟṟē!

karaipōkki eḻil ceytāy

ilakiya paṉiyiṉ muttai iḷaṅkatirk kaiyāl uṇpāy!
alai alaiyāy umiḻvāy aḻakiṉ, oliyai yellām!
ilai toṟum īram kātta karai pōkki iyalpu kāppāy!
malaiyellām cōlai yellām naṉaikkiṉṟāy cuṭarppoṉ nīrāl;

eṅkum atu

tāmarai arumpi lellām carittaṉai itaḻkaḷ tammai!
māmarat taḷira caivil maṇippaccai kuluṅkac ceytāy!
āmāmām cēvaṟ koṇṭai atilum uṉ aḻakē kāṇpēṉ!
nīmaṉṉaṉ; oḷiyiṉ celvaṉ; niṟai makkaḷ vāḻttum veyyōṉ.

paritiyum ceyalum

iṟakiṉil uyirai vaittāy eḻuntaṉa puṭkaḷ! mātar
aṟañceyyum tiṟañcey tiṭṭāy! āṭavar kuṉṟat tōḷil
uṟaikiṉṟāy! kaṉṟu kāli uyir peṟac ceykiṉ ṟāynī!
maṟat tamiḻ makkaḷ vāḻvil iṉpattai vaittāy nīyē.
pariti iṉṟēl nilāvukku oḷiyillai

vāḻum niṉ oḷitāṉ iṉṟēl vāṉilē uṭukkaḷ ellām
tāḻaṅkāy, kaṭukkāy kaḷpōl taḻaiviṉṟi aḻaki ḻakkum!
pāḻ eṉṟa nilaiyil vāḻvaip payiriṭṭa uḻavaṉ nī ; paiṅ
kūḻukku vērum nīyē! kuḷirukkup pōrvai nīyē!

ñāyiṟu vāḻi

viḻip pārvai taṭuttu vīḻa virikiṉṟa oḷiyē, cōrvai
oḷikkiṉṟa uṇarvē, vaiyat tiruḷiṉai otukkit taḷḷit
taḻaṟ peru veḷḷan taṉṉaic cāyp pōyē, veyilil āṭit
taḻaikkiṉṟōm putuñā yiṟṟut taṉiccottō vāḻi naṉṟē.

9. vāṉ

viṇmīṉ niṟainta vāṉ

maṇmītil uḻaippā rellām vaṟiyarām! urimai kēṭṭāl
puṇmītil ampu pāyccum pulaiyarcel varām; itait taṉ
kaṇmītil pakali lellām kaṇṭukaṇ ṭantik kuppiṉ
viṇmīṉāyk koppa ḷitta virivāṉam pārāy tampi!

nilāccēval, viṇmīṉ kuñcukaḷ, iruṭṭuppūṉai

pāṟpukai mukilaic cīyttup paḷicceṉṟu "tiṅkaṭ cēval"
nāṟṟikkum kural eṭuttu nalloḷi pāyccip peṭṭai
ēṟpāṭṭuk kaṭaṅkāp poṭṭup poṭiviṇmīṉ kuñcu kaṭkum
mēṟpārvai celuttip "pūṉai iruṭṭaiyum" veḷuttut taḷḷum.

pakal vāṉil mukilōviyaṅkaḷ

pakalvāṉiṟ katiriṉ vīccup parantatu! mukili ṉaṅkaḷ
vakaivakai ōvi yaṅkaḷ vaḻaṅkiṉa; yāṉaik kūṭṭam !
takataka eṉummā ṇikka aruvikaḷ ! nīlac cāral !
pukaikkūṭṭam ! erima laikaḷ! poṉ vēṅkai ! maṇippūñcōlai !

iruṇṭa vāṉum ēṟṟiya viḷakkum

kiḻakkuppeṇ viṭṭe ṟinta kiḷicciṟaip paritip pantu,
ceḻittamēṟ ṟicaivā ṉattiṉ cemparut tippūṅ kāvil
viḻuntatu ! viriviḷakkiṉ koḻuntiṉāl maṅkai mārkaḷ
iḻantatait tēṭik koḷḷa iruḷmāṟṟik koṭukkiṉ ṟārkaḷ !

kālai vāṉam

kōḻikū viṟṟu ! vaiyam, koṇṭatōr iruḷait taṅka
mēḻiyāl uḻutāṉ anta virikatirc celvaṉ ; piṉṉar
āḻicūḻ ulakiṉ kāṭci arumpiṟṟu ! muṉaiya viḻntu
vāḻiya vaiya meṉ malarntatu kālai vāṉam !

vāṉavil

atirntatu kāṟṟu! nīḷap pūṅkiḷai acaintā ṭiṟṟu!
mutirntiṭṭa mukiliṉ cēṟu mūṭiṟṟuc ! cēṟṟuk kuḷḷē
putaintiṭṭa katiriṟ pūtta putupputu vaṇṇa mellām
tatampiṟṟē vāṉa villāyp ! pāraṭi aḻakiṉ taṉmai !

maḻai vāṉ

pakalvāṉmēl karumu kilkaḷ paṭaiyeṭut taṉa ! villōṭu
tukaḷaṟṟa vāḷum, vēlum cuḻaṉṟaṉa miṉṉi miṉṉi !
nakaittatu kalakala veṉṟu nalla kārmukiltāṉ ! veṟṟi
akattuṟṟa iyaṟkaip peṇṇāḷ iṟaittāḷpū maḻaiyai aḷḷi !

erikiṉṟa vāṉam

tēṉceyyum malarum tīyum ! centīyum nīṟāyp pōkum !
kāṉ, cey, ūr, malai, kā, āṟu kaṭalellām eriva tōṭu
tāṉceyta taṇalil tāṉum erikiṉṟāṉ pakalōṉ! aṅku
vāṉceyta veppat tāliv vaiyattiṉ aṭiyum vēkum !

uccip pōtukkum mālap pōtukkum iṭai nēram

ucciyil irunta veyyōṉ, ōraṭi mēṟkil vaittāṉ,
nocciyiṉ niḻalki ḻakkil cāyntatu ! nuraiyum, nīrum,
paccaiyum, paḻuppu māṉa palavaṇṇa mukilkaḷ kūṭip
poyccāṉṟu pōla, yāṉai pukaḻum; piṉ malaiyaik kāṭṭum.

vāṉ tanta pāṭam

ettaṉai periya vāṉam ! eṇṇippār uṉaiyum nīyē ;
ittarai, koyyāp piñcu; nīatil ciṟṟe ṟumpē
attaṉai pērum meyyāy appaṭit tāṉē māṉē?
pittēṟi mēlkīḻ eṉṟu makkaḷtām pēcal eṉṉē!

10. āl

aṭi, kiḷai, kāy, ilai, niḻal

āyiram kiḷaikaḷ koṇṭa aṭimaram periya yāṉai!
pōyiṉa milārkaḷ vāṉil ! polintaṉa pavaḷak kāykaḷ !
kāyiṉai niḻalāṟ kākkum ilaiyelām, uḷḷaṅ kaikaḷ !
āyaūr aṭaṅkum nīḻal, āliṭaik kāṇa lākum !

viḻutum vērum

tūlampōl vaḷarki ḷaikku viḻutukaḷ tūṇkaḷ! tūṇkaḷ
āliṉaic cuṟṟi niṟkum aruntiṟal maṟavar ! vērō
vāliṉait taraiyil vīḻtti maṇṭiya pāmpiṉ kūṭṭam !
nīlavāṉ maṟaikkum āltāṉ oṟṟaikkāl neṭiya pantal !

paccilai, iḷaviḻutu

mēṟkiḷai yiṉvīḻ tellām miṉṉiṭum poṉṉiḻaikaḷ !
vēṟkōlpōl cilavīḻ tuṇṭām! aruviyiṉ vīḻcci pōlat
tōṟṟañcey vaṉavum uṇṭu! cuṭarvāṉkīḻp paccilai vāṉ
ēṟpaṭṭa teṉṟāl, vīḻtō eḻuntaṅkak katirkaḷ eṉpēṉ.

aṭimarac cārpu

aṭimarap pativi lellām aṭaṅkiṭum kāṭṭup pūṉai!
iṭaiyiṭai ēṟpaṭ ṭuḷḷa peruṅkiḷaip ponti lellām
paṭaippāmpiṉ perumūccukkaḷ ! paḷiṅkukkaṇ āntaic cīṟal !
taṭataṭap paṟavaik kūṭṭam ! taraiyelām carukiṉ mettai !

veḷavāl, paḻakkulai, kōtu, kuraṅku, paruntu

tolaivuḷḷa kiḷaiyil veḷavāl toṅkiṭum; vāykkuḷ koṇṭu
kulaippaḻam, kiḷai, ko ṭukkum ; kōtukaḷ maḻaiyāyc cintum !
talaikkoḻup pukku raṅku cāṭṭaikkōl oṭikkum ; piṉṉāl
ilaiccantil kuraṅkiṉ vālai eliyeṉṟu parunti ḻukkum !

kiḷikaḷ

kottāṉa paḻakku laikkuk kuṟuṅkiḷai taṉilāṇ kiḷḷai
tottuṅkāl tavaṟi, aṅkē tuṭikkuntaṉ peṭṭai yaṇṭaip
potteṉṟu vīḻum ; aṉpiṟ piṇaintiṭum ; arukil uḷḷa
tittikkum paḻaṅkaḷ akkāl āṇukkuk kacappaic ceyyum !

ciṭṭukkaḷ

vāṉattuk kumiḻpa ṟantu vaiyattil vīḻva taippōl
tāṉampā ṭumciṭ ṭukkaḷ taḻaikiḷai mītu vīḻntu,
pūṉaikkaṇ pōlo ḷikkum ; puḻukkaḷait tiṉṟu tiṉṟu
tēṉiṟai mullaik kāmpiṉ ciṟṟaṭi tattip pāṭum.

kuraṅkiṉ accam

kiḷaiyiṉiṟ pāmpu toṅka, viḻuteṉṟu, kuraṅku toṭṭu
"viḷakkiṉait toṭṭa piḷḷai veṭukkeṉak kutitta taippōl"
kiḷaitōṟum kutittut tāvik kīḻuḷḷa viḻutai yellām
oḷippāmpāy eṇṇi eṇṇi uccipōyt taṉvāl pārkkum.

paṟavai yūñcal

āliṉaik kāṟṟu mōtum ; acaivēṉō eṉacci rittuk
kōlattuk kiḷaiku luṅka aṭimarak kuṉṟu niṟkum !
tālāṭṭa āḷil lāmal tavittiṭṭa kiḷaippuḷ ḷellām
kālvaitta kiḷaikaḷ āṭak kāṟṟukku naṉṟi kūṟum !

kuyil viruntu

maḻaimukil miṉṉuk kañci māṅkuyil paṟantu vantu
"vaḻaṅkuka kuṭicai" eṉṟu vāyviṭṭu vaṇṇam pāṭak
koḻuṅkiḷait tōḷ uyarttik kuḷurilaik kaiya marttip
paḻantantu kaḷippāk kumpiṉ pacuntuḷir vaḻaṅkum ālē.

11. puṟākkaḷ

kūṭṭiṉ tiṟappu, puṟākkaḷiṉ kutippu

vīṭṭukku veḷip puṟattil vēlaṉvan tēpu ṟāviṉ
kūṭṭiṉait tiṟakku muṉpu "kuṭukuṭu" eṉakku tittal
kēṭṭatu kātil ! kūṭṭait tiṟantatum kīḻc carinta
kōṭṭuppūp pōṟpu ṟākkaḷ kutittaṉa kūṭṭi ṉiṉṟē !

puṟākkaḷiṉ paṉṉiṟam

irunilā iṇaintu pāṭi iraiyuṇṇum ! cev vitaḻkaḷ
viriyāta tāmarai pōl ōriṇai ! melli yarkaḷ
karuṅkoṇṭai ! kaṭṭi īyam kāyāmpūk kottu ! mēlum,
orupakkam iruvā ḻaippū ! uyiruḷḷa aḻakiṉ mēyccal !

puṟākkaḷiṭam ottuṇṇal uṇṭu

iṭṭatōr tāmaraip pū itaḻvirin tiruttal pōlē
vaṭṭamāyp puṟākkaḷ kūṭi iraiyuṇṇum ; avaṟṟiṉ vāḻvil
veṭṭillai; kuttu millai; vēṟuvē ṟirunta runtum
kaṭṭillai ; kīḻmēl eṉṉum kaṇmūṭi vaḻakka millai.

naṭai aḻaku
akaṉ ṟavāyc caṭṭi oṉṟiṉ viḷimpiṉil aṭiporuntap
pukumtalai ; nīrvāy moṇṭu nimirntiṭum ; poṉ imaikaḷ
nakum;maṇiviḻināṟ pāṅkum nāṭṭiṭum; kīḻi ṟaṅki
makiḻcciyāy ulavi, vaiya maṉṉarkku naṭai kaṟpikkum!

puṟāviṉ oḻukkam

orupeṭṭai taṉ āṇ aṉṟi vēṟoṉṟuk kuṭaṉ paṭātām;
orupeṭṭai mattāp paippōl oḷipurin tiṭa niṉṟālum
tirumpiyum pārppa tillai vēṟoru cēval! tammil
orupuṟā iṟantiṭṭāl tāṉ oṉṟumaṟ ṟoṉṟai nāṭum!

puṟākkaḷukku maṉitar pāṭam

avaḷtaṉi; oppa villai; avaṉ, avaḷ varuntum vaṇṇam
tavaṟiḻaik kiṉṟāṉ. intat takācceyal taṉṉai, aṉpu
tavaḻkiṉṟa puṟākkaḷ tammil oru cila tarutalaikaḷ,
kavalaicēr makka ḷiṉpāl kaṟṟuk koṇṭiruttal kūṭum!

puṟākkaḷ kātal

talaitāḻttik kuṭuku ṭeṉṟu taṉaic cuṟṟum āṇpuṟāvaik
kolai pāyccum kaṇṇāl, peṇṇē kuṟukkiṟ ceṉṟē tirumpit
talanāṭṭit, taraiyaik kāṭṭi, "iṅkuvā" eṉa aḻaikkum;
malaikāṭṭi aḻaittā luntāṉ maṟuppārō maiyal uṟṟār?

tāyaṉpu tantaiyaṉpu

tāy irai tiṉṟa piṉpu taṉkuñcaik kūṭṭiṟ kaṇṭu
vāyiṉait tiṟakkum; kuñcu tāyvāykkuḷ vaikkum mūkkait;
tāyarun tiyataik kakkit taṉkuñciṉ kuṭalni rappum;
ōyntatum tantai ūṭṭum! aṉpukkōr eṭuttuk kāṭṭām!

mayiṟpuṟā āṭal

mayilpuṟā, paṭam virikkum; mārpiṉai muṉ uyarttum;
nayappuṟu kaḻuttai vāṅki naṉṟāka nimirntu, kālaip
payiṟṟiṭum āṭal nūliṉ paṭi, tūkki aṭaivu pōṭum;
mayiṟpuṟā veṇcaṅ kokkum; vāl tanta viciṟi okkum !

aṭaipaṭum puṟākkaḷ

kūṭṭamāyp paṟantu pōkum, cuḻaṟṟiya kūrvāḷ pōlē!
kūṭṭiṉil aṭaiyum vantē kottaṭi maikaḷ pōlē!
kūṭṭiṉai vēlaṉ vantu cāttiṉāṉ, kuḻaittu vaṇṇam
tīṭṭiya oviyattait tiraiyiṭṭu maṟaittal pōlē!

12. kiḷi

mukku, kaṇ, vāl, pacumai

ilaviṉkāy pōlum cekkac cevēleṉa irukkum mūkkum,
ilakiṭu maṇal takkāḷi eḻiloḷic ceṅkāyk kaṇṇum,
nilaioḷi taḻuvum māviṉ neṭṭilai vālum, koṇṭāy,
palarpukaḻ kiṉṟa paccaip pacuṅkiḷi vārāy ! vārāy !

kaḻuttu vari, cokkup paccai

nīlavāṉ taṉṉaic cuṟṟum, neṭitāṉa vāṉa villaip
pōlaniṉ kaḻuttil ōṭum poṉvari miṉ virikkum!
āl, ala rikko ḻuntil alliyiṉ ilaiyil uṉṟaṉ
mēluḷa cokkup paccai mēṉipōl ciṟitu millai!

aḻakuc carakku

koḷḷāta poruḷka ḷōṭum, aḻakiṉiṟ ciṟitu kūṭṭik
koḷḷavē ceyum iyaṟkai, tāṉkoṇṭa koḷkai mīṟit
taṉṉarum kai yiruppām aḻakeṉum talaic carakkaik
kiḷḷiyamait tiṭṭa kiḷḷāy kiṭṭavā cummā vānī!

coṉṉataic collum

iḷittavā yarkaḷ, maṟṟum ēmāṟṟuk kārar kūṭi
viḷaittiṭum tollai vāḻvil, mēlōṭu naṭakka eṇṇi
uḷappāṅka ṟintu makkaḷ uraittatai uraitta vaṇṇam
kiḷattiṭum kiḷiyē eṉcol kēṭṭuppō paṟantu vārāy !

ēṟṟiya viḷakku

kiḷiccelva mēnī aṅkuk kiṭantiṭṭa paccilai mēl
paḷicceṉa eriyum kōvaip paḻattiluṉ mukkai ūṉṟi
viḷakkiṉil viḷakkai ēṟṟic cellalpōl ceṉṟāy ! āliṉ
kiḷaikkiṭai ilaiyum, kāyum kiṭattalpōl atil kiṭantāy!

niṟainta āṭci

teṉṉaitāṉ ūñcal ! viṇtāṉ tiruvulā vīti ! vārit
tiṉṉattāṉ paḻam, koṭ ṭaikaḷ! tirunāṭu vaiyam pōlum!
puṉṉaikkāyt talaiyil cemmaip putumuṭi puṉainti ruppāy!
uṉṉaittāṉ kāṇu kiṉṟēṉ kiḷḷāynī āṭci uḷḷāy!

iruvakaip pēccu

kāṭṭiṉil tiriyum pōtu kirīcceṉṟu kaḻaṟu kiṉṟāy;
kūṭṭiṉil nāṅkaḷ peṟṟa kuḻantaipōl koñcu kiṉṟāy!
vīṭṭilē tūttam eṉpār veḷiyilē piḻaippuk kāka
ēṭṭilē taṇṇīr eṉpār uṉpōltāṉ avarum kiḷḷāy!

makkaḷai makiḻvikkum

koñcuvāy aḻaku taṉṉaikkoḻippāynī, aracar vīṭṭu
vañciyar tamaiyum, maṟṟa vaṟiyavar tamaiyum, okka
neñciṉil makiḻcci veḷḷam nirappuvāy, avar aḷikkum
naintanaṟ paḻattai uṇpāy; kūḻēṉum naṉṟē eṉpāy!

kiḷikkuḷḷa perumai

uṉakkinta ulakil uḷḷa perumaiyai uṇarttu kiṉṟēṉ;
tiṉaikkollaik kuṟavaṉ uṉṉaic ciṟaikoṇṭu nāṭṭil vantu,
maṉaitōṟum, ceṉṟē uṉṟaṉ aḻakiṉai etiril vaippāṉ;
taṉakkāṉa poruḷaic celvar tamiḻkkītal pōla īvār!

ōviyark kutavi

pāvalar ellām nāḷum paṇattukkum, perumaikkum pōyk
kāviyam ceyvār nāḷum kaṇ kaikaḷ karuttum nōka!
ōviyap pulava rellām unaippōla eḻuti viṭṭāl
tēvaikkup paṇam kiṭaikkum kīrttiyum kiṭaikkum naṉṟē!

13. iruḷ

vāṭiya uyirkaḷa aṇaippāy

āṭiō ṭippōy iṭṭum, aruntutal arunti yum, piṉ
vāṭiyē irukkum vaiya makkaḷai, uyirkkūṭ ṭattai,
ōṭiyē aṇaippāy uṉṟaṉ maṇinīlac ciṟakaḷāva
mūṭuvāy iruḷē, aṉpiṉ muḻakkamē, uṉakku naṉṟi!

iruḷiṉ pakalāṭai iravāṭai

viṇmutal maṇ varaikkum viyakkumuṉ mēṉi taṉṉaik
kaṇṇilē kāṇpēṉ; nīyō aṭikkaṭi uṭaiyil māṟṟam
paṇṇuvāy iruḷē, uṉṟaṉ pakaluṭai taṅkac cēlai!
veṇpaṭṭil irāc cēlaimēl vēlaippā ṭeṉṉa colvēṉ!

iruḷ, nīrnilai, katir, cuḻalvaṇṭu

'eṅkuc cel kiṉṟāy' eṉṟu paritiyai oru nāḷ kēṭṭēṉ;
'kaṅkulai oḻikka' eṉṟāṉ. kaṭitucel tampi eṉṟēṉ.
aṅkuṉṉait toṭarntāṉ; nīyō akalvatāy niṉaittāṉ; eṉṉē!
eṅkaṇum niṟainta nīr nī! atil, 'katir', cuḻalvaṇ ṭaṉṟō! nī

nī muttuṭai pōrttu niṉṟāy

kaḷḷarai veḷip paṭuttum iruṭpeṇṇē, katai oṉṟaik kēḷ ;
piḷḷaikaḷ tūṅkiṉārkaḷ ; peṇṭāṭṭi arukil niṉṟāḷ ;
uḷḷamō etilum oṭṭā tirukkaiyil, nimirntēṉ, nīyō
veḷḷaimut tukkaḷ taitta pōrvaiyai mēṉi pōrttē.

koṇṭaiyil nilāk koṇṭaippū

maṇmutal viṇ varaikkum vaḷarntauṉ uṭal tiruppik
kaṇmalar tiruppi niṉṟāy! piṉpuṟam kariya kūntaṟ
koṇṭaiyil oḷiyaik kāṭṭum kuḷirnilā vayira villai
kaṇṭēṉ; eṉ kalaṅkum neñcam maṉaiviyiṉ tirumuṉ cellum!

piṟappum iṟappum

vāṉoṭu nīpi ṟantāy! maṟupaṭi, kaṭalil tōṉṟum
mīṉ eṉa uyir uṭalkaḷ viḷaintaṉa! evvi ṭattum
nīniṟai vuṟṟāy! eṅkum, poruḷuṇṭēl niḻaluṇ ṭaṉṟō!
pāṉaiyil iruppāy ; pāliṉ aṇuttōṟum paranti ruppāy!

uruppaṭiyiṉ aṭaiyāḷattai iruḷ aṟivikkum

uyarntuḷḷa aḻaku mūkkiṉ irupuṟam uṟaivāy ; maṅkai
kayalviḻik kaṭaiyil uḷḷāy; kātiṉil naṭuppu ṟattum,
ayalilum, cūlvāy peṇṇiṉ mukattiṉil aṭaiyā ḷattai
iyakkuvāy iruḷē, uṉcīr, ōviyar aṟinti ruppār !

iruḷē aḻakiṉ vēr

aṭukkitaḻt tāmaraip pū itaḻtōṟum aṭippu ṟattil
paṭuttirup pāynī ! pūviṉ pacaiitaḻ ovvoṉ ṟukkum
tappukkāṭ ṭukiṉṟāy ! iṉṟēl, tāmarai aḻaku cākum !
aṭuttiṭum iruḷē, eṅkum, aṉaittuḷḷum aḻaku nīyē !

aṟiyāmaitāṉ iruḷ;
āṉāl atutāṉ aṟivaic ceyyum

aṟiveṉṟāl oḷiyām. āmām! aṟiyāmai iruḷām. āmām!
aṟiyāmai aṟivaic ceyyum; aṟiyāmai aṟivāl uṇṭō?
ciṟuvaṉait tīṇṭiṟṟut tēḷ; naḷḷiruḷ ; viḷakkut tēvai;
niṟaivēṟṟa neruppuk kucci tēṭiṉār ; kiṭaikka villai.

iruḷiṉ perumai iyampa aritu

peṭṭiyil iruppa tākap pēciṉār ; cāvi illai;
eṭṭuppēr itaṟkuḷ tēḷāl koṭṭappaṭ ṭuttu ṭittār;
"kaṭṭāyam tūymai vēṇṭum" eṉṉumōr aṟivu taṉṉai
iṭṭaḷit tiṭṭa nalla iruḷē uṉ perumai eṉṉē!

14. ciṟṟūr

neṭuñ cālai eṉai aḻaittu nērākac ceṉṟu, piṉṉar,
iṭaiyilōr muṭakkaik kāṭṭi ēkiṟṟu ! nāṉō oṟṟai
aṭippātai kaṇṭēṉ, aṅkōr āliṉkīḻk kāli mēykkum
iṭaippaiyaṉ iruntāṉ; eṉṉai " entaūr" eṉṟu kēṭṭāṉ.

putuccēri eṉṟu collip pōmvaḻi kēṭ@ē$ṉ, paiyaṉ
'itaittāṇṭi atō irukkum paḻañcēri iṭattil taḷḷi
otic cālaiyōṭu ceṉṟē ōṇāṉ paccēri vāykkāl
kuticcēṟip pōṉāl ūrtāṉ kūppiṭu tolaivē' eṉṟāṉ!

paṉittuḷi maṇikaḷ kāykkum cumpuṟkaḷ aṭar pulattil,
taṉittaṉia kalā vaṇṇam cāyttiṭṭa pacukkaḷ ellām,
taṉakkoṉṟu piṟarkkoṉ ṟeṇṇāt taṉmaiyāl pullai mēyum!
iṉittiṭap pāṭum paiyaṉ tāḷampōl icic ceṉṟāṉ.

mantaiyiṉ veḷi aṭuttu varicaiyāy irupak kattil,
kontiṭum aṇiliṉ vālpōl kulaimuttuc cōḷak kollai,
cantilāc caturak kaḷḷi, vēlikkuḷ taḻainti rukkum;
ventayac ceṭika ḷiṉmēl miṉṉiṭum taṅkap pūkkaḷ!

muṟṟiya kulaippa ḻattai mutukiṉiṟ cumantu niṉṟu
'vaṟṟiya makkāḷ vārīr eṉṟatu vāḻait tōṭṭam;
ciṟṟōṭu kaiyil ēnti orukāṇip parutti tēṟṟa
oṟṟaiāḷ nīri ṟaittāṉ, uḻaippoṉṟē celvam eṉpāṉ.


kuṭṭaiyil tavaḷai oṉṟu kutittatu, pāmpiṉ vāyiṟ
paṭṭatāl atu viḻuṅkik karaiyiṉiṟ puraḷap pārtta
peṭṭaip paruntu tūkkip peruṅkiḷai taṉṉiṟ kuntac
ciṭṭukkaḷ āli ṉiṉṟu tiṭukkiṭṭu mēṟpa ṟakkum!

iḷaiyavaḷ mutiya vaḷpōl iruntaṉaḷ orutti; eṉṉai
vaḷaittaṉaḷ, 'kōḻi muṭṭai vāṅkavā vantīr?' eṉṟāḷ.
viḷaiyāṭṭāyc 'cēri muṭṭai vēkātē!' eṉṟēṉ. kēṭṭup
puḷittaṉaḷ; eṉiṉum eṉcol, 'poy' eṉṟu maṟukkavillai!

" eṉṟēṉum muṭṭai uṇṭa tuṇṭō nī" eṉṟu kēṭṭēṉ.
"oṉṟēṉum uṇṭa tillai; orunāḷum uṇṭa tillai;
tiṉṟēṉēl puḷitta kūḻil cērntiṭum uppuk kāṉa
oṉṟaraik kācuk keṉṟaṉ uyirviṟṟāl oppār" eṉṟāḷ.

cērikkup peritu ciṟṟūr, teṉṉa mā cūḻntirukkum;
tēroṉṟu, kōyil oṉṟu cērnta or vīti, ōṭṭuk
kūraikaḷ, kūṇṭu vaṇṭi koṭṭilcēr vīti aintē;
ūr itu; nāṭṭārkkellām uyirtarum uṇaviṉ ūṟṟu.

naṉceyyaic cuṟṟum vāykkāl nallāṟṟu nīrai vāṅkip
poṉceyum uḻavu ceyvōṉ, 'poḻutelām uḻavu ceytēṉ
eṉceytāy' eṉṟa pāṭṭai eṭuttiṭṭāṉ; etiril vañci
'muṉceyta kūḻuk kattāṉ muṭakkattāṉ tuvaiyal' eṉṟāḷ.

15. paṭṭaṇam

ettaṉai vakait terukkaḷ! eṉṉeṉṉa vakai illaṅkaḷ!
ottiṭum cuṇṇa vēlai uyar maravēlai ceyyum
attiṟam vēṟē; maṟṟum avaravark kamainta tāṉa
kaittiṟam vēṟē eṉṟu kāṭṭiṉa kaṭṭiṭaṅkaḷ.

iyaṟkaiyiṉ uyirkaṭ kuḷḷē maṉitaṉtāṉ evaṟṟi ṉukkum
uyarcciyum, tāṉ aṟinta uṇmaiyai ulakuk kākkum
muyaṟciyum, iṭaivi ṭāmal muṉṉēṟṟac ceyalaic ceyyum
payiṟciyum uṭaiyāṉ eṉṟu paṭṭaṇam eṭuttuk kāṭṭum.

naṭuviṉiṟ pukaiyiṉ vaṇṭi ōṭiṭum naṭaip pātaikkuḷ
iṭaiviṭā tōṭum 'tammil iyaṅkiṭum ūrti' yellām
kaṭalōram kappal vantu kaṇakkaṟṟa poruḷ kuvikkum
paṭaimakkaḷ ciṭṭup pōlap paṟappārkaḷ payaṉai nāṭi!

vāṇikap paṇṭaka cālai vaittuḷḷa poruḷkaḷ tāmum,
kāṇ eṉak kāṭṭi viṟkum aṅkāṭip poruḷkaḷ tāmum,
vīṇāḷaip payaṉ paṭuttum viyaṉkāṭcip poruḷkaḷ tāmum,
kāṇuṅkāl maṉitar peṟṟa kalaittiṟam kāṇac ceyyum.

uḷḷattai ēṭṭāl tīṭṭi ulakattil putumai cērkkum
koḷkaicēr nilaiya mellām aṟiñariṉ kūṭṭam kaṇṭēṉ;
koḷkaioṉ ṟirukka vēṟu koḷkaikkē aṭimai yākum
veḷḷuṭai eḻuttā ḷarkaḷ veṟuppuṟum ceyalum kaṇṭēṉ.

uṇmaikkum poykkum oppum uyarvaḻak kaṟiñar tammai
viṇvarai vaḷarnta nīti maṉṟattil viḷaṅkak kaṇṭēṉ;
puṇpaṭṭa perumak kaṭkup potunalam tēṭu kiṉṟa
tiṇmaicēr maṉṟiṟ ceṉṟēṉ avaraiyē aṅkum kaṇṭēṉ.

mālaippō teṉṉum aṉṉai, uḻaippiṉāl maṭivār tammaic
cālilē cārā yattāl tālāṭṭum kaṭaiyiṉ uḷḷē
kālattaik kaḷiyāṟ pōkkak karutuvōr irukkak kaṇṭēṉ,
mālaiyil kōḻi muṭṭai marakkaṟi ātal kaṇṭēṉ.

iyaṟkaiyiṉ eḻilai yellām ciṟṟūril kāṇa ēlum!
ceyaṟkaiyiṉ aḻakai yellām paṭṭaṇam teriyak kāṭṭum!
muyaṟciyum muḻutu ḻaippum ciṟṟūril kāṇuki ṉṟēṉ;
payiṟciyum kalaiyu ṇarvum paṭṭaṇat tiṟpārk kiṉṟēṉ!

varunāḷiṉ nāṭu kākka vāḻntiṭum iḷaiñar kūṭṭam,
tirunāḷiṉ kūṭṭa mākat teruōram cuvaṭi yōṭu,
perunāḷaip payaṉnā ḷākkum perumperuṅ kaḻakam nōkki
orunāḷum tavaṟiṭāmal varicaiyāy uvakkac celvār!

kalaiyiṉil vaḷarntum, nāṭṭuk kavitaiyil oḷimi kuntum,
nilaviṭum nilā mukattu nīlappū viḻi maṅkaimār
talaiyāya kalaikaḷ āyntu tamvīṭu pōtal kaṇṭēṉ
ulaviṭu maṭamaip pēyiṉ uṭampiṉtōl urital kaṇṭēṉ!

16. tamiḻ

mutalil uṇṭāṉatu tamiḻ

puṉalcūḻntu vaṭintu pōṉa nilattilē "putiya nāḷai"
maṉitappaiṅ kūḻmu ḷaittē vakuttatu! maṉita vāḻvai,
iṉiyanaṟ ṟamiḻē nītāṉ eḻuppiṉai! tamiḻaṉ kaṇṭa
kaṉavutāṉ, innāḷ vaiyak kaviṉvāḻvāy malarnta taṉṟō?

icai kūttiṉ muḷai

paḻantamiḻ makkaḷ annāḷ paṟavaikaḷ vilaṅku, vaṇṭu,
taḻaimuṅkil icaittatait, tām taḻuviyē icaitta tālē
eḻumicait tamiḻē! iṉpam eytiyē kutitta tālē
viḻiyuṇṇap piṟanta kūttut tamiḻē! eṉ viyappiṉ vaippē!

iyaṟṟamiḻ eḻal

ammā eṉ ṟaḻaittal, kākā eṉaccollal, aḵkeṉ ṟoṉṟaic
cemmaiyiṟ cuṭṭal eṉṉum iyaṟkaiyiṉ ceṟivi ṉālē
immā nilattai āṇṭa iyaṟṟami ḻēeṉ aṉpē!
cummātāṉ coṉṉār uṉṉai oruvaṉpāl tuḷirttāy eṉṟē!

tamiḻarkkut tamiḻ uyir

vaḷarpiṟai pōl vaḷarnta tamiḻaril aṟiñar taṅkaḷ,
uḷattaiyum, ulakil ārnta vaḷattaiyum eḻuttuc collāl,
viḷakkiṭum iyalmu tirntum, vīṟukoḷ icai yaṭaintum,
aḷavilā uvakai aṭaṟ ṟamiḻēnī eṉṟaṉ āvi!

cākāttamiḻ

paṭuppiṉum pāṭatu, tīyar paṉṉārum muṉṉēṟ ṟattait
taṭuppiṉum, tamiḻar taṅkaḷ talaimuṟai talaimu ṟaivan
taṭukkiṉṟa tamiḻē! piṉṉar akattiyar kāppi yarkaḷ
keṭuppiṉum keṭāmal neñcak kiḷaitottum kiḷiyē vāḻi!

kalaikaḷ tanta tamiḻ

icaiyiṉaik kāṇu kiṉṟēṉ; eṇnuṭpam kāṇu kiṉṟēṉ;
acaikkoṇāk kaltac carkaḷ ākkiya poruḷkāṇ kiṉṟēṉ;
pacaipporuṭ pāṭal āṭal pārk kiṉṟēṉ; ōviyaṅkaḷ,
nacaiyuḷḷa maruntu vaṉmai palapala nāṉkāṇ kiṉṟēṉ.

muṉṉūlil ayalār nañcam

paṉṉūṟu nūṟṟāṇ ṭākap paḻantamiḻ malaiyiṉ ūṟṟāy
maṉṉariṉ kāppi ṉālē, vaḻivaḻi vaḻātu vanta
aṉṉavai kāṇu kiṉṟēṉ. āyiṉum avaṟṟait tanta
muṉṉūlai, ayalāṉa, nañcāl muṟittatum kāṇu kiṉṟēṉ!

pakaikkañcāt tamiḻ

vaṭakkiṉil tamiḻar vāḻvai vatakkip, piṉ teṟkil vantē
iṭakkiṉac ceyaniṉaitta etiriyai, annāḷ toṭṭē
"aṭakkaṭā" eṉṟu raitta aṟaṅkākkum tamiḻē! iṅkut
taṭaikkaṟkaḷ uṇṭeṉ ṟālum taṭantōḷuṇ ṭeṉac cirittāy!

veṟṟit tamiḻ

āḷuvōrk kāṭpaṭ ṭēṉum, araciyal talaimai koḷḷa
nāḷumē muyaṉṟār tīyōr; tamiḻēnī naṭuṅka villai!
"vāḷiṉai eṭuṅkaḷ cāti matamillai! tamiḻar peṟṟa
kāḷaikāḷ" eṉṟāy; kātil kaṭalmuḻak kattaik kēṭpāy!

paṭait tamiḻ
iruḷiṉai vaṟumai nōyai iṭaṟuvēṉ; eṉṉu ṭalmēl
uruḷkiṉṟa pakaikkuṉṟai nāṉ oruvaṉē mitippēṉ; nīyō
karumāṉcey paṭaiyiṉ vīṭu! nāṉ aṅkōr maṟavaṉ! kaṉṉaṟ
poruḷtarum tamiḻē nī ōr pūkkāṭu; nāṉōr tumpi!

--end of azhakin cirippu -