Project Madurai
Copyright (c) 2001 All Rights Reserved

Nalayira tivviyap pirapantam
Part 4: Verses 2791 - 4000

Input: P. Dileepan &
Proof-reading: M. S. Venkataramanan & Kumar Mallikarjunan

THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm


(c) Project Madurai 2001
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.


*****************************************************************************


śrī
śrīmatē rāmānujāya nama

nammāḻvār tiruvāy malarntaruḷiya tiruvāymoḻi

tiruvāymoḻit taṉiyaṉkaḷ

nātamuṉikaḷ aruḷicceytatu
paktāmrutam vic vajanā numōtanam
sarvārttatam śrīcaṭakōpa vāṅkmayam
sahasfracā kōpaniṣatsamākamam
namāmyaham trāviṭa vēta sākaram.

veṇpākkaḷ

īcvaramuṉikaḷ aruḷicceytatu
tiruvaḻuti nāṭeṉṟum teṉkurukū reṉṟum,
maruviṉiya vaṇporunal eṉṟum, - arumaṟaikaḷ
antāti ceytāṉ aṭiyiṇaiyē eppoḻutum,
cintiyāy neñcē. teḷintu.

coṭṭai nampikaḷ aruḷicceytatu
maṉattālum vāyālum vaṇkurukūr pēṇum
iṉattārai yallā tiṟaiñcēṉ, - taṉattālum
ētuṅ kuṟaivilēṉ entai caṭakōpaṉ,
pātaṅkaḷ yāmuṭaiya paṟṟu.

aṉantāḻvāṉ aruḷicceyttu
ēyntaperuṅ kīrtti irāmāṉucamuṉitaṉ
vāyntamalarp pātam vaṇaṅkukiṉṟēṉ, - āyntaperuñc
cīrār caṭakōpaṉ centamiḻ vētantarikkum,
pērāta vuḷḷam peṟa.

paṭṭar aruḷicceytavai
vāṉtikaḻum cōlai matiḷaraṅkar vaṇpukaḻmēl
āṉṟa tamiḻmaṟaikaḷ āyiramum, - īṉṟa
mutaltāy caṭakōpaṉ, moympāl vaḷartta
itattāy irāmuṉucaṉ.

mikka iṟainilaiyum meyyām uyirnilaiyum,
takka neṟiyum taṭaiyākit - tokkiyalum,
ūḻviṉaiyum vāḻviṉaiyum ōtum kurukaiyarkōṉ,
yāḻiṉicai vētat tiyal.

śrīmatē rāmānujāya nama
nammāḻvār aruḷicceyta tiruvāymoḻi.

tiruvāy moḻi mutaṟ pattu.

2791
uyarvaṟa vuyarnalam muṭaiyavaṉ yavaṉavaṉ
mayarvaṟa matinalam aruḷiṉaṉ yavaṉavaṉ
ayarvaṟum amararkaḷ atipati yavaṉavaṉ
tuyaraṟu cuṭaraṭi toḻuteḻeṉ maṉaṉē. (2) 1.1.1

2792
maṉaṉaka malamaṟa malarmicai yeḻutarum
maṉaṉuṇar vaḷavilaṉ, poṟiyuṇar vavaiyilaṉ
iṉaṉuṇar, muḻunalam, etirnikaḻ kaḻiviṉum
iṉaṉilaṉ, ṉeṉaṉuyir, mikunarai yilaṉē. 1.1.2

2793
ilaṉatu vuṭaiyaṉi teṉaniṉai variyavaṉ
nilaṉiṭai vicumpiṭai uruviṉaṉ aruviṉaṉ
pulaṉoṭu pulaṉalaṉ, oḻivilaṉ, paranta an
nalaṉuṭai yoruvaṉai naṇukiṉam nāmē. 1.1.3

2794
nāmava ṉivaṉuvaṉ, avaḷivaḷuvaḷevaḷ
tāmavarivaruvar, atuvitu vutuvetu
vīmavai yivaiyuvai, yavainalan tīṅkavai
āmavai yāyavai, yāyniṉṟa avarē. 1.1.4

2795
avaravar tamatama taṟivaṟi vakaivakai
avaravar riṟaiyava reṉavaṭi yaṭaivarkaḷ
avaravar riṟaiyavar kuṟaivila riṟaiyavar
avaravar vitivaḻi yaṭaiyaniṉ ṟaṉarē. 1.1.5

2796
niṉṟaṉar riruntaṉar kiṭantaṉar tirintaṉar
niṉṟilar riruntilar kiṭantilar tirintilar
eṉṟumo riyalviṉar eṉaniṉai variyavar
eṉṟumo riyalvoṭu niṉṟaven tiṭarē. 1.1.6

2797
tiṭavicum perivaḷi nīrnila mivaimicai
paṭarporuḷ muḻuvatu māyavai yavaitoṟum
uṭalmicai yuyireṉak karanteṅkum parantuḷaṉ
cuṭarmiku curutiyu ḷivaiyaṇṭa curaṉē. 1.1.7

2798
curaraṟi varunilai viṇmutal muḻuvatum
varaṉmuta lāyavai muḻutuṇṭa paraparaṉ
puramoru mūṉṟerit tamararkku maṟiviyantu
araṉayaṉ eṉavula kaḻittamait tuḷaṉē. 1.1.8

2799
uḷaṉeṉi luḷaṉava ṉuruvamiv vuruvukaḷ
uḷaṉala ṉeṉilavaṉ aruvamiv varuvukaḷ
uḷaṉeṉa vilaṉeṉa vivaikuṇa muṭaimaiyil
uḷaṉiru takaimaiyo ṭoḻivilaṉ parantē. 1.1.9

2800
parantataṇ paravaiyuḷnīrtoṟum parantuḷaṉ
parantaa ṇ ṭamiteṉa nilavicum poḻivaṟa
karantaci liṭantoṟum iṭantikaḻ poruṭoṟum
karanteṅkum parantuḷa ṉivaiyuṇṭa karaṉē. 1.1.10

2801
karavicum perivaḷi nīrnila mivaimicai
varaṉavil tiṟalvali yaḷipoṟai yāyniṉṟa
paraṉaṭi mēlkuru kūrccaṭa kōpaṉcol
niraṉiṟai yāyirat tivaipattum vīṭē. (2) 1.1.11

2802
vīṭumiṉ muṟṟavum--vīṭuceytu ummuyir
vīṭuṭai yāṉiṭai--vīṭuceymmiṉē. (2) 1.2.1

2803
miṉṉiṉ nilaiyila--maṉṉuyi rākkaikaḷ
eṉṉu miṭattu iṟai--uṉṉumiṉ nīrē. 1.2.2

2804
nīrnuma teṉṟivai--vērmutal māyttu iṟai
cērmiṉ uyirkku ata--ṉērniṟai yillē. 1.2.3

2805
illatu muḷḷatum--alla tavaṉuru
ellaiyi lannalam--pulkupaṟ ṟaṟṟē. 1.2.4

2806
aṟṟatu paṟṟeṉil--uṟṟatu vīṭuuyir
ceṟṟatu maṉṉuṟil--aṟṟiṟai paṟṟē. 1.2.5

2807
paṟṟila ṉīcaṉum--muṟṟavum niṉṟaṉaṉ
paṟṟilai yāy avaṉ--muṟṟi laṭaṅkē. 1.2.6

2808
aṭaṅkeḻil campattu--aṭaṅkakkaṇṭu īcaṉ
aṭaṅkeḻi laḵteṉṟu--aṭaṅkuka vuḷḷē. 1.2.7

2809
uḷḷa muraiceyal--uḷḷavim mūṉṟaiyum
uḷḷik keṭuttu iṟai--yuḷḷilo ṭuṅkē. 1.2.8

2810
oṭuṅka avaṉkaṇ--oṭuṅkalu mellām
viṭumpiṉṉu mākkai--viṭumpoḻu teṇṇē. 1.2.9

2811
eṇperuk kannalattu--oṇporu ḷīṟila
vaṇpukaḻ nāraṇaṉ--tiṇkaḻal cērē. (2) 1.2.10

2812
cērttaṭat teṉkuru--kūrcṭa kōpaṉcol
cīrttoṭai yāyirattu--ōrttavip pattē. (2) 1.2.11

2813
pattuṭai yaṭiyavark keḷiyavaṉ, piṟarkaḷuk kariya
vittakaṉ malarmakaḷ virumpumnam arumpeṟa laṭikaḷ
mattuṟu kaṭaiveṇṇey kaḷaviṉil u raviṭai yāppuṇṭu
ettiṟam uraliṉō ṭiṇaintirun tēṅkiya eḷivē. (2) 1.3.1

2814
eḷivaru miyalviṉaṉ nilaivaram pilapala piṟappāy,
oḷivaru muḻunalam mutalila kēṭila vīṭām,
teḷitarum nilaimaiya toḻivilaṉ muḻuvatum, miṟaiyōṉ,
aḷivaru maruḷiṉō ṭakattaṉaṉ, puṟattaṉa ṉamaintē. 1.3.2

2815
amaivuṭai yaṟaneṟi muḻuvatu muyarvaṟa vuyarnta,
amaivuṭai mutalkeṭal oṭiviṭai yaṟanila matuvām,
amaivuṭai yamararum yāvaiyum yāvarum tāṉāma,f
amaivuṭai nāraṇaṉ māyaiyai yaṟipavar yārē? 1.3.3

2816
yārumōr nilaimaiya ṉeṉavaṟi variya vemperumāṉ,
yārumōr nilaimaiya ṉeṉavaṟi veḷiyavem perumāṉ,
pērumō rāyiram piṟapala vuṭaiyavem perumāṉ,
pērumō ruruvamu muḷatillai yilatillai piṇakkē. 1.3.4

2817
piṇakkaṟa aṟuvakaic camayamum neṟiyuḷḷi yuraitta,
kaṇakkaṟu nalattaṉaṉ antami lātiyam pakavaṉ,
vaṇakkuṭait tavaneṟi vaḻiniṉṟu puṟaneṟi kaḷaikaṭṭu,
uṇakkumiṉ pacaiyaṟa avaṉuṭai, yuṇarvukoṇ ṭuṇarntē. 1.3.5

2818
uṇarntuṇarn tiḻintakaṉ ṟuyarnturu viyantavinnilaimai,
uṇarntuṇarn tuṇarilum iṟainilaiyuṇarvari tuyirkāḷ,
uṇarntuṇarn turaitturait tariyaya ṉaraṉeṉṉumivarai,
uṇarntuṇarn turaitturait tiṟaiñcumiṉ maṉappaṭṭatoṉṟē. 1.3.6

2819
oṉṟeṉap palaveṉa aṟivarum vaṭiviṉuḷ niṉṟa,
naṉṟeḻil nāraṇaṉ nāṉmukaṉ araṉeṉṉu mivarai,
oṉṟanum maṉattuvait tuḷḷinum irupacai yaṟuttu,
naṉṟeṉa nalañceyva tavaṉiṭai nammuṭai nāḷē. 1.3.7

2820
nāḷu niṉ ṟaṭu namapaḻa maiyaṅ koṭuviṉaiyuṭaṉē
māḷum, ōr kuṟaivillai maṉaṉaka malamaṟak kaḻuvi,
nāḷūnan tiruvuṭai yaṭikaḷtam nalaṅkaḻal vaṇaṅki,
māḷumō riṭattilum vaṇakkoṭu māḷvatu valamē. 1.3.8

2821
valattaṉaṉ tiripura merittava ṉiṭampeṟat tuntit
talattu, eḻu ticaimukaṉ paṭaittanal lulakamum tāṉum
pulappaṭa piṉṉumtaṉ ulakatti lakattaṉaṉ tāṉē
colappukil ivaipiṉṉum vayiṟṟuḷa ivaiyavaṉ tuyakkē. 1.3.9

2822
tuyakkaṟu matiyilnal ñāṉattuḷ amararait tuyakkum,
mayakkuṭai māyaikaḷ vāṉilum periyaṉa vallaṉ,
pu ayarppila ṉalaṟṟuvaṉ taḻuvuvaṉ vaṇaṅkuva ṉamarntē. 1.3.10

2823
amararkaḷ toḻuteḻa alaikaṭal kaṭaintavaṉ ṟaṉṉai,
amarpoḻil vaḷaṅkuru kūrccaṭakōpaṉ kuṟ ṟēvalkaḷ,
amarcuvai yāyirat tavaṟṟiṉu ḷivaipattum vallār
amararō ṭuyarviṟceṉ ṟaṟuvartam piṟaviyañ ciṟaiyē. (2) 1.3.11

2824
añciṟaiya maṭanārāy. aḷiyattāy. nīyumniṉ
añciṟaiya cēvalumāy āvāveṉ ṟeṉakkaruḷi
veñciṟaippuḷ ḷuyarttāṟkeṉ viṭutūtāyc ceṉṟakkāl
vaṉciṟaiyil avaṉvaikkil vaippuṇṭā leṉceyyumō? (2) 1.4.1

2825
eṉceyya tāmaraikkaṇ perumāṉārk keṉtūtāy
eṉceyyum uraittakkāl iṉakkuyilkāḷ. nīralirē?
muṉceyta muḻuviṉaiyāl tiruvaṭikkīḻk kuṟṟēval
muṉceyya muyalātēṉ akalvatuvō vitiyiṉamē? 1.4.2

2826
vitiyiṉāl peṭaimaṇakkum meṉṉaṭaiya aṉṉaṅkāḷ.
matiyiṉāl kuṟaḷmāṇāy ulakiranta kaḷvaṟku
matiyilēṉ valviṉaiyē māḷātō veṉṟu , orutti
matiyellām muḷkalaṅki mayaṅkumāl eṉṉīrē. 1.4.3

2827
eṉnīrmai kaṇṭiraṅki yitutakā teṉṉāta
eṉnīla mukilvaṇṇaṟ keṉcoliyāṉ collukēṉō
naṉṉīrmai yiṉiyavar kaṇ taṅkāteṉ ṟoruvāyccol
naṉṉīla makaṉṟilkāḷ. nalkutirō nalkīrō? 1.4.4

2828
nalkittāṉ kāttaḷikkum poḻilēḻum viṉaiyēṟkē,
nalkattā ṉākāto? nāraṇaṉaik kaṇṭakkāl
malkunīrp puṉaṟpaṭappai iraitērvaṇ ciṟukurukē.
malkunīrk kaṇṇēṟkōr vācakaṅkoṇ ṭaruḷāyē. 1.4.5

2829
aruḷāta nīraruḷi yavarāvi tuvarāmuṉ
aruḷāḻip puṭkaṭavīr avarvīti yorunāḷ eṉṟu
aruḷāḻi yammāṉaik kaṇṭakkā litucolli
yaruḷ āḻi varivaṇṭē. yāmumeṉ piḻaittōmē? 1.4.6

2830
eṉpiḻaikōp patupōlap paṉivāṭai yīrkiṉṟatu
eṉpiḻaiyē niṉaintaruḷi yaruḷāta tirumālārkku
eṉpiḻaittāḷ tiruvaṭiyiṉ takaviṉuk keṉ ṟoruvāyccol
eṉpiḻaikkum iḷaṅkiḷiyē. yāṉvaḷartta nīyalaiyē? 1.4.7

2831
nīyalaiyē ciṟupūvāy. neṭumālārk keṉtūtāy
nōyeṉatu nuvaleṉṉa, nuvalātē yiruntoḻintāy
cāyaloṭu maṇimāmai taḷarntēṉ nāṉ iṉiyuṉatu
vāyalakil iṉṉaṭicil vaippārai nāṭāyē. 1.4.8

2832
nāṭāta malarnāṭi nāḷtōṟum nāraṇantaṉ,
vāṭāta malaraṭikkīḻ vaikkavē vakukkiṉṟu,
vīṭāṭi vīṟṟiruttal viṉaiyaṟṟa teṉceyvatō?
ūṭāṭu paṉivāṭāy. uraittīrāy eṉatuṭalē. 1.4.9

2833
uṭalāṭip piṟappuvī ṭuyirmutalā muṟṟumāy,
kaṭalāḻi nīrtōṟṟi yataṉuḷḷē kaṇvaḷarum
aṭalāḻi yammāṉaik kaṇṭakkā litucolli
viṭalāḻi maṭaneñcē. viṉaiyōmoṉ ṟāmaḷavē. 1.4.10

2834
aḷaviyaṉṟa ēḻulakat tavarperumāṉ kaṇṇaṉai
vaḷavayalcūḻ vaṇkurukūrccaṭakōpaṉ vāynturaitta
aḷaviyaṉṟa antāti yāyirattuḷ ippattiṉ
vaḷavuraiyāl peṟalākum vāṉōṅku peruvaḷamē. (2) 1.4.11

2835
vaḷavē ḻulakiṉ mutalāy
vāṉō riṟaiyai aruviṉaiyēṉ
kaḷavēḻ veṇṇey toṭuvuṇṭa
kaḷvā. eṉpaṉ, piṉṉaiyum,
taḷavēḻ muṟuval piṉṉaikkāy
vallā ṉāyar talaivaṉāy,
iḷavē ṟēḻum taḻuviya
entāy. eṉpaṉ niṉaintunaintē. (2) 1.5.1

2836
niṉaintu naintuḷ karainturuki,
imaiyōr palarum muṉivarum,
puṉainta kaṇṇi nīrcāntam
pukaiyō ṭēnti vaṇaṅkiṉāl,
niṉainta ellāp poruḷkaṭkum
vittāy, mutalil citaiyāmē,
maṉañcey ñāṉat tuṉperumai
mācū ṇātō māyōṉē. 1.5.2

2837
māyō ṉikaḷāy naṭaikaṟṟa
vāṉōr palarum muṉivarum,
nīyō ṉikaḷaip paṭai eṉṟu
niṟaināṉ mukaṉaip paṭaittavaṉ
cēyō ṉellā aṟivukkum,
ticaika ḷellām tiruvaṭiyāl
tāyōṉ ellā vevvuyirkkum
tāyōṉ tāṉō ruruvaṉē. 1.5.3

2838
tāṉō ruruvē taṉivittāyt
taṉṉil mūvar mutalāya
vāṉōr palarum muṉivarum
maṟṟum maṟṟum muṟṟumāy
tāṉōr perunīr taṉṉuḷḷē
tōṟṟi ataṉuḷ kaṇvaḷarum
vāṉōr perumāṉ māmāyaṉ
vaikun taṉem perumāṉē. 1.5.4

2839
māṉēy nōkki maṭavāḷai
mārvil koṇṭāy. mātavā.
kūṉē citaiya vuṇṭaivil
niṟattil teṟittāy. kōvifntā.
vāṉār cōti maṇivaṇṇā.
matucū tā.nī yaruḷāy u ṉ
tēṉē malarum tiruppātam
cēru māṟu viṉaiyēṉē. 1.5.5

2840
viṉaiyēṉ viṉaitīr maruntāṉāy.
viṇṇōr talaivā. kēcavā.
maṉaicē rāyar kulamutalē.
māmā yaṉṉē. mātavā.
ciṉaiyēy taḻaiya marāmaraṅkaḷ
ēḻum eytāy. cirītarā.
iṉaiyā yiṉaiya peyariṉāy.
eṉṟu naivaṉ aṭiyēṉē. 1.5.6

2841
aṭiyēṉ ciṟiya ñāṉattaṉ,
aṟita lārkku mariyāṉai
kaṭicēr taṇṇan tuḻāykkaṇṇi
puṉaintāṉ taṉṉaik kaṇṇaṉai
ceṭiyār ākkai yaṭiyāraic
cērtal tīrkkum tirumālai
aṭiyēṉ kāṇpāṉ alaṟṟuvaṉ,
itaṉil mikkōr ayarvuṇṭē? 1.5.7

2842
uṇṭā yulakēḻ muṉṉamē,
umiḻntu māyai yālpukku
uṇṭāy veṇṇey ciṟumaṉicar
uvalai yākkai nilaiyeyti
maṇṭāṉ cōrnta tuṇṭēlum
maṉicark kākum pīr ciṟitum
aṇṭā vaṇṇam maṇkaraiya
neyyūṇ maruntō? māyōṉē. 1.5.8

2843
māyōm tīya alavalaip
perumā vañcap pēyvīya
tūya kuḻavi yāyviṭappāl
amutā amutu ceytiṭṭa
māyaṉ vāṉōr taṉittalaivaṉ
malarāḷ mainta ṉevvuyirkkum
tāyōṉ tammā ṉeṉṉammāṉ
ammā mūrtti yaiccārntē. 1.5.9

2844
cārnta iruval viṉaikaḷum
carittu māyap paṟṟaṟuttu
tīrntu taṉpāl maṉamvaikkat
tirutti vīṭu tiruttuvāṉ,
ārnta ñāṉac cuṭarāki
akalam kīḻmēl aḷaviṟantu,
nērnta vuruvāy aruvākum
ivaṟṟi ṉuyirām neṭumālē. 1.5.10

2845
mālē. māyap perumāṉē.
māmā yaṉē. eṉṟeṉṟu
mālē yēṟi mālaruḷāl
maṉṉu kurukūrc caṭakōpaṉ
pālēy tamiḻa ricaikārar
pattar paravum āyirattiṉ
pālē paṭṭa ivaipattum
vallārk killai parivatē. 1.5.11

2846
parivati līcaṉaip pāṭi
virivatu mēva luṟuvīr.
pirivakai yiṉṟinaṉ ṉīrtūy
purivatu vumpukai pūvē. (2) 1.6.1

2847
matuvār taṇṇan tuḻāyāṉ
mutuvē tamutal vaṉukku
etuvē teṉpaṇi eṉṉā
tatuvē yāṭceyyu mīṭē. 1.6.2

2848
īṭu meṭuppumi līcaṉ
māṭu viṭāteṉ maṉaṉē
pāṭumeṉ nāvalaṉ pāṭal
āṭume ṉaṅkama ṇaṅkē. 1.6.3

2849
aṇaṅkeṉa āṭume ṉaṅkam
vaṇaṅki vaḻipaṭu mīcaṉ
piṇaṅki yamarar pitaṟṟum
kuṇaṅkeḻu koḷkaiyi ṉāṉē. 1.6.4

2850
koḷkaiko ḷāmaiyi lātāṉ
eḷkali rākami lātāṉ
viḷkaiviḷ ḷāmaivi rumpi
uḷkalan tārkkō ramutē. 1.6.5

2851
amutam amarakaṭ kīnta
nimircuṭa rāḻi neṭumāl
amutilu māṟṟa iṉiyaṉ
nimirtirai nīḷkaṭa lāṉē. 1.6.6

2852
nīḷkaṭal cūḻilaṅ kaikkōṉ
tōḷkaḷ talaituṇi ceytāṉ
tāḷkaḷ talaiyil vaṇaṅki
nāḷkaḷ talaikka ḻimiṉē. 1.6.7

2853
kaḻimiṉtoṇ ṭīrkaḷ kaḻittut
toḻumiṉ avaṉait toḻutāl
vaḻiniṉṟa valviṉai māḷvittu
aḻiviṉṟi yākkam tarumē. 1.6.8

2854
taruma arumpaya ṉāya
tirumaka ḷārtaṉik kēḷvar,
perumai yuṭaiya pirāṉār,
irumai viṉaikaṭi vārē. 1.6.9

2855
kaṭivār tīya viṉaikaḷ
noṭiyā rumaḷa vaikkaṇ
koṭiyā aṭupuḷ ḷuyartta
vaṭivār mātava ṉārē. 1.6.10

2856
mātavaṉ pālcaṭa kōpaṉ
tītava miṉṟi yuraitta
ētami lāyirat tippattu
ōtaval lārpiṟa vārē. 1.6.11

2857
piṟavittuyaraṟa ñāṉattuḷniṉṟu,
tuṟaviccuṭarviḷakkam talaippeyvār,
aṟavaṉai yāḻip paṭaiyana ftaṇaṉai,
maṟaviyai yiṉṟi maṉattuvaip pārē. 1.7.1

2858
vaippāmmaruntā maṭiyarai, valviṉait
tuppām pulaṉaintum tuñcaka koṭāṉavaṉ,
eppāl yavarkkum nalattā luyarntuyarntu,
appāla vaṉeṅka ḷāyar koḻuntē. 1.7.2

2859
āyar koḻuntā yavarāl puṭaiyuṇṇum,
māyap pirāṉaiyeṉ māṇikkac cōtiyai,
tūya amutaip parukipparuki, eṉ
māyap piṟavi mayarvaṟut tēṉē. 1.7.3

2860
mayarvaṟaveṉmaṉattē maṉṉiṉāṉ ṟaṉṉai,
uyarviṉai yētarum oṇcuṭark kaṟṟaiyai,
ayarvil amararkaḷ ātikkoḻuntai, eṉ
icaiviṉaiyeṉcolli yāṉviṭuvēṉē. 1.7.4

2861
viṭuvēṉōveṉ viḷakkaieṉṉāviyai,
naṭuvēvantuyyak koḷkiṉṟanātaṉai,
toṭuvēceytiḷa āycciyarkkaṇṇiṉuḷ,
viṭavēceytu viḻikkumpirāṉaiyē. 1.7.5

2862
pirāṉperunilaṅ kīṇṭavaṉ, piṉṉum
virāymalarttuḻāy vēyntamuṭiyaṉ,
marāmarameyta māyavaṉ, eṉṉuḷ
irāṉeṉilpiṉṉai yāṉoṭṭuvēṉō. 1.7.6

2863
yāṉoṭṭiyeṉṉuḷ iruttuva meṉṟilaṉ,
tāṉoṭṭi vanteṉ taṉineñcai vañcittu,
ūṉoṭṭi niṉṟeṉ uyiril kalantu, iyal
vāṉoṭṭu mōiṉi yeṉṉai nekiḻkkavē. 1.7.7

2864
eṉṉai nekiḻkkilum eṉṉuṭaif naṉṉeñcan
taṉṉai, akalvikkat tāṉumkillāṉiṉi,
piṉṉai neṭumpaṇait tōḷmakiḻa fpīṭuṭai,
muṉṉai yamarar muḻumuta lāṉē. 1.7.8

2865
amarara fmuḻumuta lākiya ātiyai,
amarark kamutīnta āyar koḻuntai,
amara aḻumpat tuḻāviyeṉ ṉāvi,
amarart taḻuviṟ ṟiṉiya kalumō. 1.7.9

2866
akalil akalum aṇukil aṇukum,
pukalu mariyaṉ poruvalla ṉemmāṉ,
nikaril avaṉpukaḻ pāṭi yiḷaippilam,
pakalu miravum paṭintu kuṭaintē. 1.7.10

2867
kuṭaintuvaṇ ṭuṇṇum tuḻāymuṭi yāṉai,
aṭainta teṉ kurukūrccaṭa kōpaṉ,
miṭainta col toṭai yāyirattippattu,
uṭaintu nōykaḷai yōṭu vikkumē. 1.7.11

2868
ōṭumpuḷḷēri, cūṭuma ftaṇṭuḻāy,
nīṭu niṉṟavai, āṭum ammāṉē. 1.8.1

2869
ammāṉāyp piṉṉum, emmāṇa fpumāṉāṉa,
vemmā vāykīṇṭa, cemmā kaṇṇaṉē. 1.8.2

2870
kaṇṇā vāṉeṉṟum, maṇṇōrviṇṇōrkku,
taṇṇār vēṅkaṭa, viṇṇōra fveṟpaṉē. 1.8.3

2871
veṟpai yoṉṟeṭuttu, oṟka miṉṟiyē,
niṟkum ammāṉcīr, kaṟpaṉ vaikalē. 1.8.4

2872
vaika lumveṇṇey, kaika lantuṇṭāṉ,
poyka lavātu, eṉ - meyka lantāṉē. 1.8.5

2873
kalanteṉṉāvi, nalaṅkoḷ nātaṉ,
pulaṅkoḷ māṇāy, nilamkoṇ ṭāṉē. 1.8.6

2874
koṇṭā ṉēḻviṭai, uṇṭā ṉēḻvaiyam,
taṇṭā mañceytu, eṉ - eṇṭā ṉāṉāṉē. 1.8.7

2875
āṉā ṉāṉāyaṉ, mīṉō ṭēṉamum,
tāṉā ṉāṉeṉṉil, tāṉā yacaṅkē. 1.8.8

2876
caṅku cakkaram, aṅkaiyil koṇṭāṉ,
eṅkum tāṉāya, naṅkaḷ nātaṉē. 1.8.9

2877
nātaṉñālaṅkoḷ - pātaṉ, eṉṉammāṉ,
ōtam pōlkiḷar, vētanīraṉē. 1.8.10

2878
nīrpurai vaṇṇaṉ, cīrccaṭakōpaṉ,
nerta lāyirattu, ōrtalivaiyē. 1.8.11

2879
ivaiyum avaiyum uvaiyam ivarum avarum uvarum,
avaiyuma fyavarumtaṉ ṉuḷḷē ākiyum ākkiyum kākkum,
avaiyuḷ taṉimuta lemmāṉ kaṇṇapirāṉeṉṉamutam,
cuvaiyaṉ tiruviṉ maṇāḷaṉ eṉṉuṭaiccuḻalu ḷāṉē. 1.9.1

2880
cūḻala fpalapala vallāṉ tollaiyaṅ kālat tulakai
kēḻaloṉ ṟākiyi ṭanta kēcava ṉeṉṉuṭai yammāṉ,
vēḻa maruppaiyo cittāṉ viṇṇavark keṇṇal ariyāṉ
āḻa neṭuṅkaṭala fcērntāṉ avaṉeṉa fṉarukali lāṉē. 1.9.2

2881
arukali lāya peruñcar amararkaḷ āti mutalvaṉ,
karukiya nīlanaṉ mēṉi vaṇṇaṉcena ftāmaraik kaṇṇaṉ,
poruciṟaippuḷḷuvantēṟum pūmakaḷārtaṉikkēḷvaṉ,
orukatiyiṉcuvaitantiṭ ṭoḻivilaṉeṉṉōṭuṭaṉē. 1.9.3

2882
uṭaṉamarkkātalmakaḷir tirumakaḷmaṇmakaḷ āyar
maṭamakaḷ, eṉṟivarmūvar āḷum ulakamummūṉṟē,
uṭaṉavaiyokkaviḻuṅki ālilaiccērntavaṉemmāṉ,
kaṭalmalimāyapperumāṉ kaṇṇaṉeṉ okkalai yāṉē. 1.9.4

2883
okkalaivaittumulaippāl uṇṇeṉṟutantiṭavāṅki,
cekkañcekavaṉṟavaḷpāl uyircekavuṇṭaperumāṉ,
nakkapirāṉōṭayaṉum intiraṉummutalāka,
okkavumtōṟṟiya īcaṉ māyaṉeṉṉeñciṉuḷāṉē. 1.9.5

2884
māyaṉeṉṉeñciṉuḷḷaṉ maṟṟumyavarkkum atuvē,
kāyamumcīvaṉumtāṉē kālumeriyum avaṉē,
cēyaṉ aṇiyaṉyavarkkum cintaikkum kōcara mallaṉ,
tūyaṉ tuyakkaṉmayakkaṉ eṉṉuṭaittōḷiṇaiyāṉē. 1.9.6

2885
tōḷiṇaimēlum naṉmārpiṉmēlum cuṭarmuṭimēlum,
tāḷiṇaimēlumpuṉainta taṇṇantuḻāyuṭaiyammāṉ
kēḷiṇaiyoṉṟumilātāṉ kiḷarumcuṭaroḷimūrtti,
nāḷaṇaintoṉṟumakalāṉ eṉṉuṭaināviṉuḷāṉē. 1.9.7

2886
nāviṉuḷniṉṟumalarum ñāṉakkalaikaḷukkellām,
āviyumākkaiyumtāṉē aḻippōṭaḷippavaṉtāṉē,
pūviyalnāltaṭantōḷaṉ porupaṭaiyāḻicaṅkēntum,
kāvinaṉmēṉikkamalak kaṇṇaṉeṉkaṇṇiṉuḷāṉē. 1.9.8

2887
kamalakkaṇṇaṉeṉkaṇṇiṉuḷḷāṉkāṇpaṉ avaṉkaṇkaḷālē,
amalaṅka ḷāka viḻikkum aimpula ṉumavaṉmūrtti,
kamalattayaṉnampitaṉṉaik kaṇṇutalāṉoṭumtōṟṟi
amalatteyvattōṭulakam ākkiyeṉneṟṟiyuḷāṉē. 1.9.9

2888
neṟṟiyuḷniṉṟeṉṉaiyāḷum niraimalarppātaṅkaḷcūṭi,
kaṟṟaittuḻāymuṭikkōlak kaṇṇapirāṉaittoḻuvār,
oṟṟaippiṟaiyaṇintāṉum nāṉmukaṉum intiraṉum,
maṟṟaiyamararumellām vanteṉatucciyuḷāṉē. 1.9.10

2889
ucciyuḷḷēniṟkumtēva tēvaṟkukkaṇṇapirāṟku,
iccaiyuḷcellavuṇartti vaṇkurukūrccaṭakōpaṉ,
iccoṉṉa āyirattuḷ ivaiyumōrpattempirāṟku,
niccalumviṇṇappamceyya nīḷkaḻalceṉṉiporumē. 1.9.11

2890
porumānīḷpaṭai yāḻicaṅkattoṭu,
tirumānīḷkaḻal ēḻulakumtoḻa,
orumāṇikkuṟa ḷākinimirnta, ak
karumāṇikkameṉ kaṇṇuḷatākumē. 1.10.1

2891
kaṇṇuḷḷē niṟkum kātaṉmaiyāltoḻil,
eṇṇilumvaru meṉṉiṉivēṇṭuvam,
maṇṇumnīru meriyumnalvāyuvum,
viṇṇumāyviriyu mempirāṉaiyē. 1.10.2

2892
empirāṉaiyentai tantaitantaikkum
tampirāṉai, taṇtāmaraikkaṇṇaṉai,
komparāvu nuṇṇēriṭaimārvaṉai,
empirāṉait toḻāymaṭaneñcamē. 1.10.3

2893
neñcamēnallai nallai,uṉṉaippeṟṟāl
eṉceyyōm, iṉiyeṉṉakuṟaiviṉam?
maintaṉai malarāḷmaṇavāḷaṉai,
tuñcumpōtum viṭātutoṭarkkaṇṭāy. 1.10.4

2894
kaṇṭāyēneñcē karumaṅkaḷvāykkiṉṟu, ōr
eṇṭāṉumiṉṟiyē vantiyalumāṟu,
uṇṭāṉaiyulakēḻu mōrmūvaṭi
koṇṭāṉai, kaṇṭu koṇṭaṉainīyumē. 1.10.5

2895
nīyumnāṉumin nērniṟkil, mēlmaṟṟōr,
nōyumcārkkoṭāṉ neñcamē, coṉṉēṉ,
tāyumtantaiyumā yivvulakiṉil,
vāyumīcaṉ maṇivaṇṇaṉentaiyē. 1.10.6

2896
entaiyēyeṉṟu memperumāṉeṉṟum,
cintaiyuḷvaippaṉ colluvaṉpāviyēṉ,
entaiyemperumāṉeṉṟu vāṉavar,
cintaiyuḷ vaittuc collumcelvaṉaiyē. 1.10.7

2897
celvanāraṇa ṉeṉṟacolkēṭṭalum,
malkumkaṇpaṉi nāṭuvaṉmāyamē,
allumnaṉpakalu miṭaivīṭiṉṟi,
nalkiyeṉṉai viṭāṉnampi nampiyē. 1.10.8

2898
nampiyaitteṉ kuṟuṅkuṭiniṉṟa, ac
cempoṉētika ḻumtirumūrttiyai,
umparvāṉava rātiyañcōtiyai,
empirāṉaiyeṉ collimaṟappaṉō. 1.10.9

2899
maṟappumñāṉamum nāṉoṉ ṟuṇarntilaṉ,
maṟakkumeṉṟucen tāmaraikkaṇṇoṭu,
maṟappaṟa eṉṉuḷḷē maṉṉiṉāṉ ṟaṉṉai,
maṟappaṉōviṉi yāṉeṉmaṇiyaiyē? 1.10.10

2900
maṇiyaivāṉavar kaṇṇaṉaittaṉṉatōr
aṇiyai, teṉkuru kūrccaṭakōpaṉ, col
paṇiceyāyirat tuḷḷivaipattuṭaṉ,
taṇivilar kaṟpa rēlkalvivāyumē. 1.10.11

&naṟasapai
tiruvāy moḻi iraṇṭām pattu

2901
vāyuntiraiyukaḷum kāṉalmaṭanārāy,
āyum amarulakumtuñcilum nītuñcāyāl,
nōyum payalaimaiyum mītūravemmēpōl,
nīyumtirumālāl neñcamkōṭ paṭṭāyē. 2.1.1

2902
kōṭpaṭṭacintaiyāyk kūrvāya aṉṟilē,
cēṭpaṭṭa yāmaṅkaḷ cērā tiraṅkutiyāl,
āṭpaṭṭa emmēpōl nīyum aravaṇaiyāṉ,
tāṭpaṭṭa taṇṭuḻāyt tāmamkā muṟṟāyē. 2.1.2

2903
kāmuṟṟa kaiyaṟavō ṭellē irāppakal,
nīmuṟṟak kaṇṭuyilāy neñcuruki yēṅkutiyāl
tīmuṟṟat teṉṉilaṅkai yūṭṭiṉāṉ tāḷnayanta,
yāmuṟṟa tuṟṟāyō vāḻi kaṉaikaṭalē. 2.1.3

2904
kaṭalummalaiyumvicumpum tuḻāyempōl,
cuṭarkkoḷirāppakal tuñcāyāltaṇvāṭāy,
aṭalkoḷpaṭaiyāḻi ammāṉaikkāṇpāṉnī,
uṭalamnōyuṟṟāyō vūḻitōṟūḻiyē. 2.1.4

2905
ūḻitōṟūḻi yulakukkunīrkkoṇṭu,
tōḻiyarumyāmumpōl nīrāynekiḻkiṉṟa,
vāḻiyavāṉamē, nīyuma fmatucūtaṉ,
pāḻimaiyiṟ paṭṭavaṉkaṭpācattālnaivāyē. 2.1.5

2906
naivāya emmēpōl nāṇmatiyē nīyinnāḷ,
maivāṉ iruḷakaṟṟāy māḻāntutēmputiyāl,
aivāy aravaṇaimē lāḻipperumāṉār,
meyvācakamkēṭṭuṉ meynnīrmaitōṟṟāyē. 2.1.6

2907
tōṟṟōmmaṭaneñca memperumāṉnāraṇaṟkuem
āṟṟāmaicolli yaḻuvōmai nīnaṭuvē,
vēṟṟōrvakaiyil koṭitāyeṉaiyūḻi,
māṟṟāṇmainiṟṟiyō vāḻikaṉaiyiruḷē. 2.1.7

2908
iruḷiṉtiṇivaṇṇam mānīrkkaḻiyē,pōy,
maruḷuṟṟirāppakal tuñcilumnītuñcāyāl,
uruḷumcakaṭam utaittaperumāṉār,
aruḷiṉperunacaiyā lāḻāntunontāyē. 2.1.8

2909
nontārākkātalnōy mellāviyuḷḷulartta,
nantāviḷakkamē nīyumaḷiyattāy,
centāmaraittaṭaṅkaṇ ceṅkaṉivāyemperumāṉ,
antāmattaṇṭuḻā yācaiyālvēvāyē. 2.1.9

2910
vēvārāvēṭkainōy mellāviyuḷḷulartta,
ōvātirāppaka luṉpālēvīḻttoḻintāy,
māvāypiḷantu marutiṭaipōymaṇṇaḷanta,
mūvā mutalvā iṉiyemmaiccōrēlē. 2.1.10

2911
cōrātavepporuṭku ātiyām cōtikkē,
ārātakātal kurukūrccaṭakōpaṉ,
ōrāyiramcoṉṉa avaṟṟuḷivaippattum,
cōrārviṭārkkaṇṭīr vaikuntamtiṇṇeṉavē. 2.1.11

2912
tiṇṇaṉvīṭu mutalmuḻutumāy,
eṇṇiṉmītiya ṉemperumāṉ,
maṇṇumviṇṇumellā muṭaṉuṇṭa, naṅf
kaṇṇaṉ kaṇṇalla tillaiyōrkkaṇṇē. 2.2.1

2913
ēpāvam,paramē, yēḻulakum,
īpāvañcey taruḷālaḷippārār,
māpāvamviṭa araṟkuppiccaipey,
kōpālakōḷari yēṟaṉṟiyē. 2.2.2

2914
ēṟaṉaippūvaṉaip pūmakaḷtaṉṉai,
vēṟiṉṟiviṇtoḻat taṉṉuḷvaittu,
mēltaṉṉaimītiṭa nimirntumaṇkoṇṭa,
māltaṉilmikkumōr tēvumuḷatē. 2.2.3

2915
tēvumep poruḷumpaṭaikka,
pūvilnāṉ mukaṉaippaṭaitta,
tēvaṉem perumāṉukkallāl,
pūvumpūcaṉaiyum takumē. 2.2.4

2916
takumcīrt taṉtaṉimutaliṉuḷḷē,
mikumtēvu mepporuḷumpaṭaikka,
takumkōlat tāmaraikkaṇṇaṉemmāṉ,
mikumcōti mēlaṟivāryavarē. 2.2.5

2917
yavarumyāvaiyu mellāpporuḷum,
kavarviṉṟit taṉṉuḷoṭuṅkaniṉṟa,
pavarkkoḷñāṉa veḷḷaccuṭarmūrtti,
avarem āḻiyam paḷḷiyārē. 2.2.6

2918
paḷḷiyālilai yēḻulakumkoḷḷum,
vaḷḷal valvayiṟṟupperumāṉ,
uḷḷuḷā raṟivār avaṉṟaṉ,
kaḷḷamāya maṉakkaruttē. 2.2.7

2919
karuttiltēvu mellāpporuḷum,
varuttittamāyap pirāṉaiyaṉṟi, ārē
tiruttittiṇṇilai mūvulakum tammuḷ
iruttikkākku miyalviṉarē. 2.2.8

2920
kākkumiyalviṉaṉ kaṇṇaperumāṉ,
cērkkaiceytu taṉṉuntiyuḷḷē,
vāyttaticaimuka ṉintiraṉvāṉavar,
ākkiṉāṉ teyvavulakukaḷē. 2.2.9

2921
kaḷvā emmaiyu mēḻulakum, niṉ
ṉuḷḷētōṟṟiya iṟaivā. eṉṟu,
veḷḷēṟaṉnāṉmuka ṉintiraṉvāṉavar,
puḷḷūrtikaḻal paṇintēttuvarē. 2.2.10

2922
ēttavēḻulakuṅ koṇṭakōlak
kūttaṉai, kurukūrccaṭakōpaṉcol,
vāyttavāyirattuḷ ḷivaipattuṭaṉ,
ēttavallavark killaiyōrūṉamē. 2.2.11

2923
ūṉilvāḻuyirē nallaipōuṉṉaippeṟṟu,
vāṉuḷārperumāṉ matucūtaṉeṉṉammāṉ,
tāṉumyāṉumellām taṉṉuḷḷēkalantoḻintōm,
tēṉumpālumneyyum kaṉṉalumamutumottē. 2.3.1

2924
ottārmikkārai ilaiyāyamāmāya,
ottāyepporuṭku muyirāy, eṉṉaippeṟṟa
attāyāyttantaiyā yaṟiyātaṉavaṟivitta,
attā, nīceytaṉa aṭiyēṉaṟiyēṉē. 2.3.2

2925
aṟiyākkālattuḷḷē yaṭimaikkaṇaṉpuceyvittu,
aṟiyāmāmāyat taṭiyēṉaivaittāyāl,
aṟiyāmaikkuṟaḷāy nilammāvalimūvaṭiyeṉṟu,
aṟiyāmaivañcittā yeṉatāviyuḷkalantē. 2.3.3

2926
eṉatāviyuḷkalantaperu nallutavikkaimmāṟu,
eṉatāvitantoḻintē ṉiṉimīḷvateṉpatuṇṭē,
eṉatāviyāviyumnī poḻilēḻumuṇṭaventāy,
eṉatāviyāra?fyāṉāra?f tantanīkoṇṭākkiṉaiyē. 2.3.4

2927
iṉiyārñāṉaṅkaḷā leṭukkaleḻātaventāy,
kaṉivārvīṭṭiṉpamē yeṉkaṭaṟpaṭāvamutē,
taṉiyēṉvāḻmutalē, poḻilēḻumēṉamoṉṟāy,
nuṉiyārkkōṭṭilvaittā yuṉpātamcērntēṉē. 2.3.5

2928
cērntārtīviṉaikaṭ karunañcaittiṇmatiyai,
tīrntārtammaṉattup piriyātavaruyirai,
cōrntēpōkalkoṭāc cuṭarai arakkiyaimūk
kīrntāyai, aṭiyēṉaṭaintēṉ mutalmuṉṉamē. 2.3.6

2929
muṉnalyāḻpayil nūl narampiṉmutircuvaiyē,
paṉṉalārpayilum paraṉē,pavittiraṉē,
kaṉṉalē,amutē, kārmukilē,eṉkaṇṇā,
niṉṉalālilēṉkā ṇeṉṉainīkuṟikkoḷḷē. 2.3.7

2930
kuṟikkoḷñāṉaṅkaḷā leṉaiyūḻiceytavamum,
kiṟikkoṇṭippiṟappē cilanāḷileytiṉaṉyāṉ,
uṟikkoṇṭaveṇṇeypā loḷittuṇṇumammāṉpiṉ,
neṟikkoṇṭaneñcaṉāyp piṟavittuyarkkaṭintē. 2.3.8

2931
kaṭivārtaṇṇantuḻāyk kaṇṇaṉviṇṇavarperumāṉ,
paṭivāṉmiṟanta paramaṉpavittiraṉcīr,
ceṭiyārnōykaḷkeṭap paṭintukuṭaintāṭi,
aṭiyēṉvāymaṭuttup parukikkaḷittēṉē. 2.3.9

2932
kaḷippumkavarvumaṟṟup piṟappuppiṇimūppiṟappaṟṟu,
oḷikkoṇṭacōtiyumā yuṭaṉkūṭuvateṉṟukolō,
tuḷikkiṉṟavāṉinnilam cuṭarāḻicaṅkēnti,
aḷikkiṉṟamāyappirāṉaṭiyārkaḷkuḻāṅkaḷaiyē. 2.3.10
2933
kuḻāṅkoḷpērarakkaṉ kulamvīyamuṉintavaṉai,
kuḻāṅkoḷteṉkurukūrc caṭakōpaṉterinturaitta,
kuḻāṅkoḷāyirattu ḷivaipattumuṭaṉpāṭi,
kuḻāṅkaḷāyaṭiyīruṭaṉ kūṭiniṉṟāṭumiṉē. 2.3.11

2934
āṭiyāṭi yakamkaraintu, icai
pāṭippāṭik kaṇṇīrmalki, eṅkum
nāṭināṭi naraciṅkāveṉṟu,
vāṭivāṭu mivvāṇutale. 2.4.1

2935
vāṇutalimmaṭavaral, ummaik
kāṇumācaiyuḷ naikiṉṟāḷ, viṟal
vāṇaṉāyirantōḷtuṇittīr, ummaik
kāṇa nīrirakkamilīrē. 2.4.2

2936
irakkamaṉattō ṭeriyaṇai,
arakkumeḻuku mokkumivaḷ,
irakkameḻi ritaṟkeṉceykēṉ,
arakkaṉilaṅkai ceṟṟīrukkē. 2.4.3

2937
ilaṅkaiceṟṟavaṉē, eṉṉum, piṉṉum
valaṅkoḷpuḷḷuyarttāy eṉṉum, uḷḷam
malaṅkavevvuyirkkum, kaṇṇīrmikak
kalaṅkikkaitoḻum niṉṟivaḷē. 2.4.4

2938
ivaḷirāppakal vāyverīi, taṉa
kuvaḷaiyoṇkaṇṇanīr koṇṭāḷ, vaṇṭu
tivaḷumtaṇṇan tuḻāykoṭīr, eṉa
tavaḷavaṇṇar takavukaḷē. 2.4.5

2939
takavuṭaiyavaṉē yeṉṉum, piṉṉum
mikavirumpumpirāṉ eṉṉum, eṉa
takavuyirkkamutē, eṉṉum, uḷḷam
ukavuruki niṉṟuḷḷuḷē. 2.4.6

2940
uḷḷuḷāvi yularntularntu, eṉa
vaḷḷalēkaṇṇaṉēyeṉṉum, piṉṉum
veḷḷanīrkkiṭantāy,eṉṉum, eṉ
kaḷvitāṉpaṭṭa vañcaṉaiyē. 2.4.7

2941
vañcaṉē, eṉṉum kaitoḻum, taṉ
neñcamvē vaneṭituyirkkum, viṟal
kañcaṉaivañcaṉai ceytīr, ummait
tañcameṉṟivaḷ paṭṭaṉavē. 2.4.8

2942
paṭṭapōteḻu pōtaṟiyāḷ, virai
maṭṭalartaṇtuḻāy eṉṉum, cuṭar
vaṭṭavāynuti nēmiyīr, numa
tiṭṭameṉko livvēḻaikkē. 2.4.9

2943
ēḻaipētai yirāppakal, taṉa
kēḻiloṇkaṇṇanīr koṇṭāḷ, kiḷar
vāḻvaivēva vilaṅkai ceṟṟīr, ivaḷ
māḻainōkkoṉṟum vāṭṭēṉmiṉē. 2.4.10

2944
vāṭṭamilpukaḻ vāmaṉaṉai, icai
kūṭṭivaṇcaṭakōpaṉ col, amai
pāṭṭōrāyirattip pattāl, aṭi
kuṭṭalāku mantāmamē. 2.4.11

2945
antāmattaṉpucey teṉṉāvicērammāṉukku,
antāmavāḻmuṭicaṅ kāḻinūlāramuḷa,
centāmaraittaṭaṅkaṇ ceṅkaṉivāyceṅkamalam,
centāmaraiyaṭikkaḷ cempoṉtiruvuṭampē. 2.5.1

2946
tiruvuṭampuvāṉcuṭar centāmaraikaṇkaikamalam,
tiruviṭamēmārva mayaṉiṭamēkoppūḻ,
oruviṭamumentai perumāṟkaraṉēyō,
oruviṭamoṉṟiṉṟi yeṉṉuḷkalantāṉukkē. 2.5.2

2947
eṉṉuḷkalantavaṉ ceṅkaṉivāyceṅkamalam,
miṉṉumcuṭarmalaikkuk kaṇpātamkaikamalam,
maṉṉumuḻuvēḻulakum vayiṟṟiṉuḷa,
taṉṉuḷkalavāta tepporuḷumtāṉilaiyē. 2.5.3

2948
epporuḷumtāṉāy marakatakkuṉṟamokkum,
appoḻutaittāmaraippūk kaṇpātamkaikamalam,
eppoḻutumnāḷtiṅka ḷāṇṭūḻiyūḻitoṟum,
appoḻutaikkappoḻu teṉṉārāvamutamē. 2.5.4

2949
ārāvamutamā yallāviyuḷkalanta,
kārārkkarumukilpō leṉṉammāṉkaṇṇaṉukku,
nērāvāycempavaḷam kaṇpātamkaikamalam,
pērāranīṇmuṭināṇ piṉṉumiḻaipalavē. 2.5.5

2950
palapalavēyāparaṇam pērumpalapalavē,
palapalavēcōtivaṭivu paṇpeṇṇil,
palapalakaṇṭuṇṭu kēṭṭuṟṟumōntiṉpam,
palapalavēñāṉamum pāmpaṇaimēlāṟkēyō. 2.5.6

2951
pāmpaṇaimēlpāṟkaṭaluḷ paḷḷiyamarntatuvum,
kāmpaṇaitōḷpiṉṉaikkā eṟuṭaṉēḻceṟṟatuvum,
tēmpaṇaiyacōlai marāmaramēḻeytatuvum,
pūmpiṇaiyataṇtuḻāyp poṉmuṭiyampōrēṟē. 2.5.7

2952
poṉmuṭiyampōrēṟṟai yemmāṉaināltaṭantōḷ,
taṉmuṭivoṉṟillāta taṇṭuḻāymālaiyaṉai,
eṉmuṭivukāṇātē yeṉṉuḷkalantāṉai,
colmuṭivukāṇēṉnāṉ colluvateṉcollīrē. 2.5.8

2953
collīreṉṉammāṉai yeṉṉāviyāvitaṉai,
ellaiyilcīreṉ karumāṇikkaccuṭarai,
nallavamutampeṟṟaṟkariya vīṭumāy,
allimalarviraiyot tāṇallaṉpeṇṇallaṉē. 2.5.9

2954
āṇallaṉpeṇṇallaṉ allā aliyumallaṉ,
kāṇalumākāṉ uḷaṉallaṉ illaiyallaṉ,
pēṇuṅkālpēṇumuruvākum allaṉumām,
kōṇai perituṭaittemmāṉaikkūṟutalē. 2.5.10

2955
kūṟutaloṉṟārāk kuṭakkūttavammāṉai,
kūṟutalēmēvik kurukūrccaṭakōpaṉ,
kūṟiṉavantāti yōrāyirattuḷippattum,
kūṟutalvallāruḷarēl kūṭuvarvaikuntamē. 2.5.11

2956
vaikuntāmaṇivaṇṇaṉē, eṉpollāttirukkuṟaḷā, eṉṉuḷmaṉṉi,
vaikumvaikaltōṟum amutāyavāṉēṟē,
ceykuntāvaruntīmaiyuṉṉaṭiyārkkuttīrttacurarkkuttīmaikaḷ
ceykuntā, uṉṉaināṉ piṭittēṉ koḷcikkeṉavē. 2.6.1

2957
cikkeṉacciṟutōriṭamumpuṟappaṭāttaṉṉuḷḷē, ulakukaḷ
okkavēviḻuṅkip pukuntāṉpukuntataṟpiṉ,
mikkañāṉaveḷḷaccuṭarviḷakkāyt tuḷakkaṟṟamutamāy, eṅkum
pakkanōkkaṟiyāṉeṉ paintāmaraikkaṇṇaṉē. 2.6.2

2958
tāmaraikkaṇṇaṉaiviṇṇōr paravumtalaimakaṉai, tuḻāyviraip
pūmaruvukaṇṇi yempirāṉaippoṉmalaiyai,
nāmaruvinaṉkēttiyuḷḷivaṇaṅkināmmakiḻntāṭa, nāvalar
pāmaruviniṟkattanta pāṉmaiyēvaḷḷalē. 2.6.3

2959
vaḷḷalē,matucūtaṉā, eṉmarakatamalaiyē, uṉainiṉaintu,
teḷkaltanta entāy u<ṉṉaiyeṅṅaṉamviṭukēṉ,
veḷḷamēpurainiṉpukaḻkuṭaintāṭippāṭikkaḷittukantukantu
uḷḷanōykaḷēllām turantuyntu pōntiruntē. 2.6.4

2960
uyntupōnteṉṉulappilātaventīviṉaikaḷainācañceytuuṉ
tantamilaṭimaiyaṭaintēṉ viṭuvēṉō,
aintupaintalaiyāṭaravaṇaimēvippāṟkaṭalyōkanittirai,
cintaiceytaventāy u<ṉṉaiccintaiceytuceytē. 2.6.5

2961
uṉṉaiccintaiceytuceytuṉneṭumāmoḻiyicaipāṭiyāṭieṉ
muṉṉaittīviṉaikaḷmuḻuvērarintaṉaṉyāṉ,
uṉṉaiccintaiyiṉālikaḻnta iraṇiyaṉ akalmārvaṅkīṇṭa,eṉ
muṉṉaikōḷariyē, muṭiyātateṉṉeṉakkē?. 2.6.6

2962
muṭiyātateṉṉeṉakkēliṉi muḻuvēḻulakumuṇṭāṉ,ukantuvan
taṭiyēṉuḷpukuntāṉ akalvāṉum allaṉiṉi,
ceṭiyārnōykaḷellāmturantemarkkīḻmēleḻupiṟappum,
viṭiyāvennarakatteṉṟum cērtalmāṟiṉarē. 2.6.7

2963
māṟimāṟippalapiṟappumpiṟan taṭiyaiyaṭaintuḷḷantēṟi
īṟiliṉpattiruveḷḷam yāṉmūḻkiṉaṉ,
pāṟippāṟiyacurartampalkuḻāṅkaḷnīṟeḻa, pāypaṟavaiyoṉ
ṟēṟivīṟṟiruntāy u<ṉṉai yeṉṉuḷnīkkēlentāy. 2.6.8

2964
entāytaṇtiruvēṅkaṭattuḷ niṉṟāyilaṅkaiceṟṟāy, marāmaram
paintāḷēḻuruvavoru vāḷikōttavillā,
kontārtaṇṇantuḻāyiṉāy, amutē,uṉṉaiyeṉṉuḷḷēkuḻaittavef
maintā, vāṉēṟē, iṉiyeṅkuppōkiṉṟatē? 2.6.9

2965
pōkiṉṟakālaṅkaḷpōyakālaṅkaḷpōkukālaṅkaḷ, tāytantaiyuyi
rākiṉṟāy u<ṉṉaināṉaṭaintēṉviṭuvēṉō,
pākiṉṟatolpukaḻmūvulakukkum nātaṉē. paramā, taṇvēṅkaṭa
mēkiṉṟāytaṇṭuḻāy viraināṟukaṇṇiyaṉē. 2.6.10

2966
kaṇṇittaṇṇantuḻāymuṭik kamalattaṭamperuṅ
kaṇṇaṉai, pukaḻ naṇṇitteṉkurukūrccaṭakōpaṉmāṟaṉcoṉṉa,
eṇṇilcōrvilantātiyāyirat tuḷḷivaiyumōrpatticaiyoṭum,
paṇṇilpāṭavallāravar kēcavaṉtamarē. 2.6.11

&naṟasapai
2967
kēcavaṉtamarkkīḻmē lemarēḻeḻupiṟappum,
mācatiritupeṟṟu nammuṭaivāḻvuvāykkiṉṟavā,
īcaṉeṉkarumāṇikkameṉ ceṅkōlakkaṇṇaṉviṇṇōr
nāyakaṉ, empirāṉemmāṉnārāyaṇaṉālē. 2.7.1

2968
nāraṇaṉmuḻuvēḻulakukkum nātaṉvētamayaṉ,
kāraṇamkiricai karumamivaimutalvaṉentai,
cīraṇaṅkamararpiṟar palarumtoḻutēttaniṉṟu,
vāraṇattaimaruppocitta pirāṉeṉmātavaṉē. 2.7.2

2969
mātavaṉeṉṟatēkoṇ ṭeṉṉaiyiṉiyippālpaṭṭatu,
yātavaṅkaḷumcērkkoṭēṉeṉ ṟeṉṉuḷpukuntiruntu,
tītavamkeṭukkumamutam centāmaraikkaṭkuṉṟam,
kōtavamileṉkaṉṉaṟkaṭṭi yemmāṉeṉkōvintaṉē. 2.7.3

2970
kōvintaṉkuṭakkūttaṉkōvalaṉeṉṟeṉṟēkuṉittu
tēvumtaṉṉaiyumpāṭiyāṭattirutti, eṉṉaikkoṇ ṭeṉ
pāvantaṉṉaiyumpāṟakkait temarēḻeḻupiṟappum,
mēvumtaṉmaiyamākkiṉāṉ vallaṉempirāṉviṭṭuvē. 2.7.4

2971
viṭṭilaṅkuceñcōtit tāmaraipātamkaikaḷkaṇkaḷ,
viṭṭilaṅkukaruñcuṭar malaiyētiruvuṭampu,
viṭṭilaṅkumatiyamcīr caṅkucakkarampariti,
viṭṭilaṅkumuṭiyammāṉ matucūtaṉaṉtaṉakkē. 2.7.5

2972
matucūtaṉaiyaṉṟimaṟṟilēṉeṉ ṟettālumkarumamiṉṟi,
tuticūḻntapāṭalkaḷ pāṭiyāṭa niṉṟūḻiyūḻitoṟum,
etircūḻalpukkeṉaittōrpiṟappumeṉakkēyaruḷkaḷceyya,
viticūḻntatāleṉakkēlammāṉ tirivikkiramaṉaiyē. 2.7.6

2973
tirivikkiramaṉcentāmaraikkaṇemmāṉēṉceṅkaṉivāy
uruvilpolintaveḷḷaippaḷiṅkuniṟattaṉaṉeṉṟeṉṟu, uḷḷip
paravippaṇintu pallūḻiyūḻiniṉpātapaṅkayamē,
maruvittoḻummaṉamētantāy vallaikāṇeṉvāmaṉaṉē. 2.7.7

2974
vāmaṉaṉeṉmarakatavaṇṇaṉ tāmaraikkaṇṇiṉaṉ
kāmaṉaippayantāy, eṉṟeṉṟuṉkaḻalpāṭiyēpaṇintu,
tūmaṉattaṉaṉāyp piṟavittuḻatinīṅka, eṉṉait
tīmaṉaṅkeṭuttā yuṉakkeṉceykēṉeṉcirī taraṉē. 2.7.8

2975
cirīitaraṉceyyatāmaraikkaṇṇaṉeṉṟeṉṟirāppakalvāy
verīi, alamantukaṇkaḷnīrmalki vevvuyirttuyirttu,
marīiyatīviṉaimāḷaviṉpamvaḷara vaikalvaikal
irīi, uṉṉaiyeṉṉuḷvaittaṉai yeṉṉiruṭīkēcaṉē. 2.7.9

2976
iruṭīkēcaṉempirā ṉilaṅkaiyarakkarkkulam,
muruṭutīrttapirāṉemmā ṉamararpemmāṉeṉṟeṉṟu,
teruṭiyākilneñcē,vaṇaṅku tiṇṇamaṟiyaṟintu,
maruṭiyēlumviṭēlkaṇṭāy nampipaṟpanāpaṉaiyē. 2.7.10

2977
paṟpanāpaṉuyarvaṟavuyarum peruntiṟalōṉ,
eṟparaṉeṉṉaiyākkik koṇṭeṉakkētaṉṉaittanta
kaṟpakam, eṉṉamutam kārmukilpōlumvēṅkaṭanal
veṟpaṉ, vicumpōrpirā ṉentaitāmōtaraṉē. 2.7.11

2978
tāmōtaraṉaittaṉimutalvaṉai ñālamuṇṭavaṉai,
āmōtaramaṟiya voruvarkkeṉṟetoḻumavarkaḷ,
tāmōtaraṉuruvākiya civaṟkumticaimukaṟkum,
āmōtaramaṟiya emmāṉaiyeṉṉāḻivaṇṇaṉaiyē. 2.7.12

2979
vaṇṇamāmaṇiccōtiyai yamarartalaimakaṉai,
kaṇṇaṉaineṭumālait teṉkurukūrccaṭakōpaṉ,
paṇṇiyatamiḻmālai yāyirattuḷḷivaipaṉṉiraṇṭum,
paṇṇilpaṉṉirunāmap pāṭṭaṇṇaltāḷaṇaivikkumē. 2.7.13

2980
aṇaivataravaṇaimēl pūmpāvaiyākam
puṇarvatu, iruvaravarmutalumtāṉē,
iṇaivaṉāmepporuṭkum vīṭumutalām,
puṇaivaṉ piṟavikkaṭalnīntuvārkkē. 2.8.1

2981
nīntumtuyarppiṟavi yuṭpaṭamaṟṟevvevaiyum,
nīntumtuyarillā vīṭumutalām,
pūntaṇpuṉalpoykai yāṉai iṭarkkaṭinta,
pūntaṇtuḻā yeṉtaṉināyakaṉpuṇarppē. 2.8.2

2982
puṇarkkumayaṉā maḻikkumaraṉām,
puṇarttataṉṉuntiyō ṭākattumaṉṉi,
puṇartatiruvākit taṉmārviltāṉcēr,
puṇarppaṉperumpuṇarp peṅkumpulaṉē. 2.8.3

2983
pulaṉaintumēyum poṟiyaintunīkki,
nalamantamillatōr nāṭupukuvīr,
alamantuvīya vacuraraicceṟṟāṉ,
palamuntucīril paṭimiṉōvātē. 2.8.4

2984
ovāttuyarppiṟavi yuṭpaṭamaṟṟevvevaiyum,
mūvāttaṉimutalāy mūvulakumkāvalōṉ,
māvākiyāmaiyāy mīṉākimāṉiṭamām,
tēvātitēvaperumā ṉeṉtīrttaṉē. 2.8.5

2985
tīrttaṉulakaḷanta cēvaṭimēlpūntāmam,
cērttiyavaiyē civaṉmuṭimēltāṉkaṇṭu,
pārttaṉteḷintoḻinta paintuḻāyāṉperumai,
pērttumoruvarāl pēcakkiṭantatē? 2.8.6

2986
kiṭantiruntuniṉṟaḷantu kēḻalāykkīḻpuk
kiṭantiṭum, taṉṉuḷkarakkumumiḻum,
taṭamperuntōḷārattaḻuvum pāreṉṉum
maṭantaiyai, mālceykiṉṟamālārkkāṇpārē. 2.8.7

2987
kāṇpārāremmīcaṉ kaṇṇaṉaiyeṉkāṇumāṟu,
ūṇpēcilellāvulakumōrtuṟṟāṟṟā,
cēṇpālavīṭō vuyirōmaṟṟepporuṭkum,
ēṇpālumcōrāṉ parantuḷaṉāmeṅkumē. 2.8.8

2988
eṅkummuḷaṉkaṇṇa ṉeṉṟamakaṉaikkāyntu,
iṅkillaiyāl eṉ ṟiraṇiyaṉ tūṇpuṭaippa,
aṅkappoḻutē avaṉvīyattōṉṟiya, eṉ
ciṅkappirāṉperumai yārāyumcīrmaittē. 2.8.9

2989
cīrmaikoḷvīṭu cuvarkkanarakīṟā,
īrmaikoḷtēvarnaṭuvā maṟṟepporuṭkum,
vērmutalāyvittāyp parantutaṉiniṉṟa,
kārmukilpōlvaṇṇaṉeṉ kaṇṇaṉaināṉkaṇṭēṉē. 2.8.10

2990
kaṇṭalaṅkaḷceyya karumēṉiyammāṉai,
vaṇṭalampumcōlai vaḻutivaḷanāṭaṉ,
paṇṭalaiyilcoṉṉatami ḻāyirattippattumvallār,
viṇṭalaiyilvīṟṟirun tāḷvaremmāvīṭē. 2.8.11

2991
emmāvīṭṭut tiṟamumceppam, niṉ
cemmāpātapaṟput talaicērttollai,
kaimmātuṉpam kaṭintapirāṉē,
ammāvaṭiyeṉ vēṇṭuvatītē. 2.9.1

2992
itēyāṉuṉṉaik koḷvateññāṉṟum, eṉ
maitōycōti maṇivaṇṇaventāy,
eytāniṉkaḻal yāṉeyta, ñāṉak
kaitā kālakkaḻivuceyyēlē. 2.9.2

2993
ceyyēltīviṉaiyeṉ ṟaruḷceyyum, eṉ
kaiyārccakkarak kaṇṇapirāṉē,
aiyārkkaṇṭamaṭaikkilum niṉkaḻal
eyyātētta, aruḷceyyeṉakkē. 2.9.3

2994
eṉakkēyāṭcey yekkālattumeṉṟu, eṉ
maṉakkēvan tiṭaivīṭiṉṟimaṉṉi,
taṉakkēyāka veṉaikkoḷḷumītē,
eṉakkēkaṇṇaṉai yāṉkoḷciṟappē. 2.9.4

2995
ciṟappilvīṭu cuvarkkamnarakam,
iṟappileytukaveytaṟka, yāṉum
piṟappil palpiṟavipperumāṉai,
maṟappoṉṟiṉṟi yeṉṟummakiḻvēṉē. 2.9.5

2996
makiḻkoḷteyva mulōkam alōkam,
makiḻkoḷcōti malarntavammāṉē,
makiḻkoḷcintai colceykaikoṇṭu, eṉṟum
makiḻvuṟṟuṉṉai vaṇaṅkavārāyē. 2.9.6

2997
vārāyuṉ tiruppātamalarkkīḻ,
pērātēyāṉ vantaṭaiyumpaṭi
tārātāy, uṉṉaiyeṉṉuḷvaippileṉṟum
ārātāy, eṉakkeṉṟumekkālē. 2.9.7

2998
ekkālattentaiyā yeṉṉuḷmaṉṉil, maṟ
ṟekkālattilum yātoṉṟumvēṇṭēṉ,
mikkārvēta vimalarviḻuṅkum, eṉ
akkārakkaṉiyē, uṉṉaiyāṉē. 2.9.8

2999
yāṉēyeṉṉai aṟiyakilātē,
yāṉēyeṉtaṉatē yeṉṟiruntēṉ,
yāṉēnīyeṉ ṉuṭaimaiyumnīyē,
vāṉēyēttu memvāṉavarēṟē. 2.9.9

3000
ēṟēlēḻumveṉ ṟērkkoḷilaṅkaiyai,
nīṟēceyta neṭuñcuṭarccōti,
tēṟēleṉṉaiyuṉ poṉṉaṭiccērttollai,
vēṟēpōka eññāṉṟumviṭalē. 2.9.10

3001
viṭalilcakkarat taṇṇalai, mēval
viṭalilvaṇkurukūrc caṭakōpaṉcol,
keṭalilāyirattuḷ ḷivaipattum,
keṭalilvīṭuceyyum kiḷarvārkkē. 2.9.11

3002
kiḷaroḷiyiḷamai keṭuvataṉmuṉṉam,
vaḷaroḷimāyōṉ maruviyakōyil,
vaḷariḷampoḻilcūḻ māliruñcōlai,
taḷarvilarākil cārvatucatirē. 2.10.1

3003
catiriḷamaṭavār tāḻcciyai matiyātu,
atirkkuralcaṅkat taḻakartamkōyil,
matitavaḻkuṭumi māliruñcōlai,
patiyatuvētti yeḻuvatupayaṉē. 2.10.2

3004
payaṉallaceytu payaṉillaineñcē,
puyalmaḻaivaṇṇar purintuṟaikōyil,
mayalmikupoḻilcūḻ māliruñcōlai,
ayaṉmalaiyaṭaivatatukarumamē. 2.10.3

3005
karumavaṉpācam kaḻittuḻaṉṟuyyavē,
perumalaiyeṭuttāṉ pīṭuṟaikōyil,
varumaḻaitavaḻum māliruñcōlai,
tirumalaiyatuvē yaṭaivatutiṟamē. 2.10.4

3006
tiṟamuṭaivalattāl tīviṉaiperukkātu,
aṟamuyal āḻip paṭaiyavaṉkōyil,
maṟuvilvaṇcuṉaicūḻ māliruñcōlai,
puṟamalaicārap pōvatukiṟiyē. 2.10.5

3007
kiṟiyeṉaniṉaimiṉ kīḻmaiceyyātē,
uṟiyamarveṇṇe yuṇṭavaṉ kōyil,
maṟiyoṭupiṇaicēr māliruñcōlai,
neṟipaṭa atuvē niṉaivatunalamē. 2.10.6

3008
nalameṉaniṉaimiṉ narakaḻuntātē,
nilamuṉamiṭantāṉ nīṭuṟaikōyil,
malamaṟumaticēr māliruñcōlai,
valamuṟaiyeyti maruvutalvalamē. 2.10.7

3009
valamceytuvaikal valaṅkaḻiyātē,
valamceyyumāya māyavaṉ kōyil,
valamceyyumvāṉōr māliruñcōlai,
valamceytunāḷum maruvutalvaḻakkē. 2.10.8

3010
vaḻakkeṉaniṉaimiṉ valviṉaimūḻkātu,
aḻakkoṭiyaṭṭā ṉamarperuṅkōyil,
maḻakkaḷiṟṟiṉañcēr māliruñcōlai,
toḻukkarutuvatē tuṇivatucūtē. 2.10.9

3011
cūteṉṟukaḷavum cūtumceyyātē,
vētamuṉvirittāṉ virumpiyakōyil,
mātuṟumayilcēr māliruñcōlai,
pōtaviḻmalaiyē pukuvatuporuḷē. 2.10.10

3012
poruḷēṉṟivvulakam paṭaittavaṉpukaḻmēl,
maruḷilvaṇkurukūr vaṇcaṭakōpaṉ,
teruḷkoḷḷaccoṉṉa vōrāyirattuḷippattu,
aruḷuṭaiyavaṉtā ḷaṇaivikkummuṭittē. 2.10.11

tiruvāy moḻi mūṉṟām pattu

3013
muṭiccōti yāyuṉatu mukaccōti malantatuvō,
aṭiccōti nīniṉṟa tāmaraiyāy alarntatuvō,
paṭiccōti yāṭaiyoṭum palkalaṉāy, niṉpaimpoṉ
kaṭiccōti kalantatuvō? tirumālē. kaṭṭuraiyē. (2) 3.1.1.

3014
kaṭṭuraikkil tāmarainiṉ kaṇpātam kaiyovvā,
kaṭṭuraitta naṉ poṉṉuḷ tirumēṉi oḷi ovvātu,
oṭṭuraittiv vulakuṉṉaip pukaḻvellām perumpālum,
paṭṭuraiyāyp puṟkeṉṟē kāṭṭumāl parañcōtī. 3.1.2.

3015
parañcōti. nīparamāy niṉṉikaḻntu piṉ, maṟṟōr
parañcōti yiṉmaiyil paṭiyōvi nikaḻkiṉṟa,
parañcōti niṉṉuḷḷē paṭarulakam paṭaitta,em
parañcōti kōvintā. paṇpuraikka māṭṭēṉē. 3.1.3.

3016
māṭṭātē yākilumim malartalaimā ñālam,niṉ
māṭṭāya malarppuraiyum tiruvuruvum maṉamvaikka
māṭṭāta palacamaya matikoṭuttāy, malarttuḻāy
māṭṭēnī maṉamvaittāy māñālam varuntātē? 3.1.4.

3017
varuntāta aruntavatta malarkkatiriṉ cuṭaruṭampāy,
varuntāta ñāṉamāy varampiṉṟi muḻutiyaṉṟāy,
varuṅkālam nikaḻkālam kaḻikāla māy,ulakai
oruṅkāka aḷippāycīr eṅkulakka ōtuvaṉē? 3.1.5.

3018
ōtuvār ōttellām evvulakat tevvevaiyum,
cātuvāy niṉpukaḻiṉ takaiyallāl piṟitillai,
pōtuvāḻ puṉantuḻāy muṭiyiṉāy, pūviṉmēl
mātuvāḻ mārppiṉāy. eṉcolliyāṉ vāḻttuvaṉē? 3.1.6.

3019
vāḻttuvār palarāka niṉṉuḷḷē nāṉmukaṉai,
mūḻttanī rulakellām paṭaiyeṉṟu mutalpaṭaittāy
kēḻttacī raraṉmutalāk kiḷarteyva māykkiḷarntu,
cūḻttamarar tutittāluṉ tolpukaḻmā cūṇātē? 3.1.7.

3020
mācūṇāc cuṭaruṭampāy malarātu kuviyātu,
mācūṇā ñāṉamāy muḻutumāy muḻutiyaṉṟāy,
mācūṇā vāṉkōlat tamararkkōṉ vaḻipaṭṭāl,
mācūṇā uṉpāta malarcōti maḻuṅkātē? 3.1.8.

3021
maḻuṅkāta vainnutiya cakkaranal valattaiyāy,
toḻuṅkātal kaḷiṟaḷippāṉ puḷḷūrntu tōṉṟiṉaiyē,
maḻuṅkāta ñāṉamē paṭaiyāka, malarulakil
toḻumpāyārk kaḷittāluṉ cuṭarccōti maṟaiyātē? 3.1.9.

3022
maṟaiyāya nālvētat tuḷniṉṟa malarcuṭarē,
muṟaiyāliv vulakellām paṭaittiṭantuṇ ṭumiḻntaḷantāy,
piṟaiyēṟu caṭaiyāṉum nāṉmukaṉum intiraṉum
iṟaiyātal aṟintētta vīṟṟiruttal ituviyappē? 3.1.10.

3023
viyappāya viyappillā meyññāṉa vētiyaṉai,
cayappukaḻār palarvāḻum taṭaṅkurukūr caṭakōpaṉ,
tuyakkiṉṟit toḻuturaitta āyirattu ḷippattum,
uyakkoṇṭu piṟappaṟukkum olimunnīr ñālattē. (2) 3.1.11

3024
munnīr ñālam paṭaittavem mukilvaṇṇaṉē,
annāḷnī tanta ākkaiyiṉ vaḻiyuḻalvēṉ,
vennāḷnōy vīya viṉaikaḷaivēr aṟappāyntu,
ennāḷyāṉ uṉṉai iṉivantu kūṭuvaṉē? (2) 3.2.1.

3025
vaṉmā vaiyam aḷanta em vāmaṉā,niṉ
paṉmā māyap palpiṟaviyil paṭikiṉṟayāṉ,
toṉmā valviṉait toṭarkaḷai mutalarintu,
niṉmātāḷ cērntu niṟpateñ ñāṉṟukolō? 3.2.2.

3026
kollā mākkōl kolaiceytu pāratappōr,
ellāc cēṉaiyum irunilat tavittaventāy,
pollā ākkaiyiṉ puṇarviṉai aṟukkalaṟā,
collāyyā ṉuṉṉaic cārvatōr cūḻcciyē. 3.2.3.

3027
cūḻcci ñāṉac cuṭaroḷi yāki,eṉṟum
ēḻccikkē ṭiṉṟi eṅkaṇum niṟaintaventāy,
tāḻccimaṟ ṟeṅkum tavirntuniṉ tāḷiṇakkīḻ
vāḻcci,yāṉ cērum vakaiyaruḷāy vantē. 3.2.4.

3028
vantāypō lēvantum eṉmaṉat tiṉainī,
cintāmal ceyyāy ituvē yituvākil,
kontārkkā yāviṉ koḻumalart tiruniṟatta
entāy,yā ṉuṉṉai eṅkuvan taṇukiṟpaṉē? 3.2.5.

3029
kiṟpaṉ killēṉ eṉṟilaṉ muṉanāḷāl,
aṟpacā raṅkaḷ avaicuvait takaṉṟoḻintēṉ,
paṟpal lāyiram uyirceyta paramā,niṉ
naṟpoṟfcō tittāḷ naṇukuva teññāṉṟē? 3.2.6.

3030
eññāṉṟu nāmirun tiruntiraṅki neñcē.
meyññāṉa miṉṟi viṉaiyiyal piṟappaḻunti,
eññāṉṟum eṅkum oḻivaṟa niṟaintuniṉṟa,
meyññāṉac cōtik kaṇṇaṉai mēvutumē? 3.2.7.

3031
mēvu tuṉpa viṉaikaḷai viṭuttumilēṉ,
ōvuta liṉṟi uṉkaḻal vaṇaṅkiṟṟilēṉ,
pāvutol cīrkkaṇṇā. eṉ parañcuṭarē,
kūvukiṉṟēṉ kāṇpālaṉf eṅkoytak kūvuvaṉē? 3.2.8.

3032
kūvikkūvik koṭuviṉait tūṟṟuḷ niṉṟu
pāviyēṉ palakālam vaḻitikait talamarkkiṉṟēṉ,
mēviyaṉ ṟānirai kāttava ṉulakamellām,
tāviya ammāṉai eṅkiṉit talaippeyvaṉē? 3.2.9.

3033
talaippey kālam namaṉtamar pācamviṭṭāl,
alaippū ṇuṇṇumav vallalel lāmakala,
kalaippal ñāṉatteṉ kaṇṇaṉaik kaṇṭukoṇṭu,
nilaippeṟṟeṉ ṉeñcam peṟṟatu nīṭuyirē. 3.2.10.

3034
uyirka ḷellā ulakamu muṭaiyavaṉai,
kuyilkoḷ cōlait teṉkurukūrc caṭakōpaṉ,
ceyirilcol icaimālai āyirattu ḷippattum,
uyiriṉmē lākkai ūṉiṭai oḻivikkumē. (2) 3.2.11

3035
oḻivil kālamellām uṭaṉāy maṉṉi,
vaḻuvilā aṭimai ceyya vēṇṭumnām,
teḻiku ralaru vittiru vēṅkaṭattu,
eḻilkoḷ cōti entaitantai tantaikkē (2) 3.3.1

3036
entai tantai tantai tantaikkum
muntai, vāṉavar vāṉavar kōṉoṭum,
cintupū makiḻum tiruvēṅ kaṭattu,
anta milpukaḻk kāreḻil aṇṇalē. 3.3.2

3037
aṇṇal māyaṉ aṇikoḷcen tāmaraik
kaṇṇaṉ, ceṅkaṉi vāykkaru māṇikkam,
teṇṇi ṟaiccuṉai nīrttiru vēṅkaṭattu,
eṇṇil tolpukaḻ vāṉava rīcaṉē. 3.3.3

3038
īcaṉ vāṉavark keṉpaṉeṉ ṟāl,atu
tēca mōtiru vēṅkaṭat tāṉukku?,
nīca ṉeṉniṟai voṉṟumi lēṉ,eṉkaṇ
pācam vaitta parañcuṭarc cōtikkē. 3.3.4

3039
cōti yākiyel lāvula kumtoḻum,
āti mūrttiyeṉ ṟālaḷa vākumō?,
vēti yarmuḻu vētat tamutattai,
tītil cīrttiru vēṅkaṭat tāṉaiyē. 3.3.5

3040
vēṅka ṭaṅkaḷmeym mēlviṉai muṟṟavum,
tāṅkaḷ taṅkaṭku nallaṉa vēceyvār,
vēṅka ṭattuṟai vārkku namaveṉṉa
lāṅka ṭamai,a tucuman tārkkaṭkē. 3.3.6

3041
cumantu māmalar nīrcuṭar tīpamkoṇṭu,
amarntu vāṉavar vāṉavar kōṉoṭum,
namaṉṟe ḻumtiru vēṅkaṭam naṅkaṭku,
camaṉkoḷ vīṭu tarumtaṭaṅ kuṉṟamē. 3.3.7

3042
kuṉṟam ēntik kuḷirmaḻai kāttavaṉ,
aṉṟu ñālam aḷanta pirāṉ,paraṉ
ceṉṟu cērtiru vēṅkaṭa māmalai,
oṉṟu mētoḻa namviṉai ōyumē. (2) 3.3.8

3043
ōyu mūppup piṟappiṟap puppiṇi,
vīyu māṟucey vāṉtiru vēṅkaṭat
tāyaṉ, nāṇmala rāmaṭit tāmarai,
vāyuḷ ḷummaṉat tuḷḷumvaip pārkaṭkē. 3.3.9

3044
vaitta nāḷvarai ellai kuṟukicceṉṟu,
eytti ḷaippataṉ muṉṉam aṭaimiṉō,
paitta pāmpaṇai yāṉtiru vēṅkaṭam,
moytta cōlaimoy pūntaṭam tāḻvarē. 3.3.10

3045
tāḷpa rappimaṇ vatāviya īcaṉai,
nīḷpo ḻilkuru kūrccaṭa kōpaṉcol,
kēḻil āyirat tippattum vallavar,
vāḻvar vāḻveyti ñālam pukaḻavē. (2) 3.3.11

3046
pukaḻunal oruvaṉ eṉkō.
poruvilcīrp pūmi yeṉkō,
tikaḻumtaṇ paravai eṉkō.
tīyeṉkō. vāyu eṉkō,
nikaḻumā kāca meṉkō.
nīḷcuṭar iraṇṭum eṉkō,
ikaḻviliv vaṉaittum eṉkō
kaṇṇaṉaik kūvumāṟē. (2) 3.4.1

3047
kūvumā ṟaṟiya māṭṭēṉ
kuṉṟaṅkaḷ aṉaittum eṉkō,
mēvucīr māri eṉkō.
viḷaṅkutā rakaikaḷ eṉkō,
nāviyal kalaikaḷ eṉkō.
ñāṉanal lāvi eṉkō,
pāvucīrk kaṇṇaṉ emmāṉ
paṅkayak kaṇṇa ṉaiyē. 3.4.2

3048
paṅkaiyak kaṇṇaṉ eṉkō.
pavaḷaccev vāyaṉ eṉkō,
aṅkatir aṭiyaṉ eṉkō.
añcaṉa vaṇṇaṉ eṉkō,
ceṅkatir muṭiyaṉ eṉkō.
tirumaṟu mārvaṉ eṉkō,
caṅkucak karattaṉ eṉkō.
cātimā ṇikkat taiyē. 3.4.3

3049
cātimā ṇikkam eṉkō.
cavikōḷpoṉ muttam eṉkō,
cātinal vayiram eṉkō,
tavivilcīr viḷakkam eṉkō,
ātiyañ cōti eṉkō.
ātiyam puruṭaṉ eṉkō,
ātumil kālat tentai
accutaṉ amala ṉaiyē. 3.4.4

3050
accutaṉ amalaṉ eṉkō,
aṭiyavar viṉaikeṭukkum,
naccumā maruntam eṉkō.
nalaṅkaṭal amutam eṉkō,
accuvaik kaṭṭi eṉkō.
aṟucuvai aṭicil eṉkō,
neyccuvait tēṟal eṉkō.
kaṉiyeṉkō. pāleṉ kēṉō. 3.4.5

3051
pāleṉkō. nāṉku vētap
payaṉeṉkō, camaya nīti
nūleṉkō. nuṭaṅku kēḷvi
icaiyeṉkō. ivaṟṟuḷ nalla
mēleṉkō, viṉaiyiṉ mikka
payaṉeṉkō, kaṇṇaṉ eṉkō.
māleṉkō. māyaṉ eṉkō
vāṉavar āti yaiyē. 3.4.6

3052
vāṉavar āti eṉkō.
vāṉavar teyvam eṉkō,
vāṉavar pōkam eṉkō.
vāṉavar muṟṟum eṉkō,
ūṉamil celvam eṉkō.
ūṉamil cuvarkkam eṉkō,
ūṉamil mōkkam eṉkō.
oḷimaṇi vaṇṇa ṉaiyē. 3.4.7

3053
oḷimaṇi vaṇṇaṉ eṉkō.
oruvaṉeṉ ṟētta niṉṟa
naḷirmatic caṭaiyaṉ eṉkō.
nāṉmukak kaṭavuḷ eṉkō,
aḷimakiḻn tulakamellām
paṭaittavai ētta niṉṟa,
kaḷimalart tuḷava ṉemmāṉ
kaṇṇaṉai māya ṉaiyē. 3.4.8

3054
kaṇṇaṉai māyaṉ ṟaṉṉaik
kaṭalkaṭain tamutaṅ koṇṭa,
aṇṇalai accu taṉṉai
aṉantaṉai aṉantaṉ taṉmēl,
naṇṇinaṉ kuṟaikiṉ ṟāṉai
ñālamuṇ ṭumiḻnta mālai,
eṇṇumā ṟaṟiya māṭṭēṉ,
yāvaiyum yavarum tāṉē. 3.4.9

3055
yāvaiyum yavarum tāṉāy
avaravar camayan tōṟum,
tōyvilaṉ pulaṉain tukkum
colappaṭāṉ uṇarviṉ mūrtti,
āvicēr uyiriṉ uḷḷāl
atumōr paṟṟi lāta,
pāvaṉai ataṉaik kūṭil
avaṉaiyum kūṭa lāmē. 3.4.10

3056
kūṭivaṇ ṭaṟaiyum taṇtārkkoṇṭalpōl vaṇṇaṉ ṟaṉṉai
māṭalar poḻilku rukūr vaṇcaṭa kōpaṉ coṉṉa,
pāṭalōr āyi rattuḷ ivaiyumōr pattum vallār,
vīṭila pōka meyti virumpuvar amarar moyttē (2) 3.4.11

3057
moymmām pūmpoḻil poykai
mutalaic ciṟaippaṭṭu niṉṟa,
kaimmā vukkaruḷ ceyta
kārmukil pōlvaṇṇaṉ kaṇṇaṉ,
emmā ṉaiccollip pāṭi
eḻuntum paṟantumtuḷ ḷātār,
tammāl karumameṉ collīr
taṇkaṭal vaṭṭattuḷ ḷīrē. (2) 3.5.1

3058
taṇkaṭal vaṭṭattuḷ ḷārait
tamakkirai yāttaṭin tuṇṇum,
tiṇkaḻaṟ kālacu rarkkut
tīṅkiḻaik kumtiru mālai,
paṇkaḷ talaikkoḷḷap pāṭip
paṟantum kuṉittuḻa lātār,
maṇkoḷ ulakil piṟappār
valviṉai mōta malaintē. 3.5.2

3059
malaiyai yeṭuttukkal māri
kāttup pacunirai taṉṉai,
tolaivu tavirtta pirāṉaic
colliccol liniṟep pōtum,
talaiyiṉō ṭātaṉam taṭṭat
taṭukuṭṭa māyppaṟa vātār,
alaikoḷ narakat taḻuntik
kiṭantuḻaik kiṉṟa vamparē. 3.5.3

3060
vampaviḻ kōtai poruṭṭā
mālviṭai yēḻum aṭartta,
cempava ḷattiraḷ vāyaṉ
cirītaraṉ tolpukaḻ pāṭi,
kumpiṭu naṭṭamiṭ ṭāṭik
kōkukaṭ ṭuṇṭuḻa lātār,
tampiṟap pālpaya ṉeṉṉē
cātu caṉaṅka ḷiṭaiyē? 3.5.4

3061
cātu caṉattai naliyum
kañcaṉaic cātippa taṟku,
ātiyañ cōti yuruvai
aṅkuvait tiṅkup piṟanta,
vēta mutalvaṉaip pāṭi
vītikaḷ tōṟumtuḷ ḷātār,
ōti yuṇarntavar muṉṉā
eṉcavip pārma ṉicarē? 3.5.5

3062
maṉicarum maṟṟum muṟṟumāy
māyap piṟavi piṟanta,
taṉiyaṉ piṟappili taṉṉait
taṭaṅkaṭal cērnta pirāṉai,
kaṉiyaik karumpiṉiṉ cāṟṟaik
kaṭṭiyait tēṉai amutai,
muṉiviṉṟi ēttik kuṉippār
muḻutuṇar nīrmaiyi ṉārē. 3.5.6

3063
nīrmai nūṟṟuvar vīya
aivark karuḷceytu niṉṟu,
pārmalku cēṉai avitta
parañcuṭa rainiṉain tāṭi.
nīrmalku kaṇṇiṉa rāki
neñcam kuḻaintunai yātē,
ūrmalki mōṭu paruppār
uttamarkkaṭ keṉcey vārē? 3.5.7

3064
vārppuṉal antaṇ ṇaruvi
vaṭatiru vēṅkaṭat tentai,
pērppala collip pitaṟṟip
pittareṉ ṟēpiṟar kūṟa,
ūrppala pukkum pukātum
ulōkar cirikkaniṉ ṟāṭi,
ārvam perukik kuṉippār
amarar toḻappaṭu vārē. 3.5.8

3065
amarar toḻappaṭu vāṉai
aṉaittula kukkum pirāṉai,
amarar maṉattiṉuḷ yōku
puṇarntavaṉ taṉṉōṭoṉ ṟāka,
amarat tuṇiyaval lārkaḷ
oḻiyaal lātava rellām,
amara niṉainteḻun tāṭi
alaṟṟuva tēkaru mamē. 3.5.9

3066
karumamum karuma palaṉum
ākiya kāraṇaṉ taṉṉai,
tirumaṇi vaṇṇaṉaic ceṅkaṇ
māliṉait tēva pirāṉai,
orumai maṉattiṉuḷ vaittu
uḷḷaṅ kuḻainteḻun tāṭi,
perumaiyum nāṇum tavirntu
pitaṟṟumiṉ pētamai tīrntē. 3.5.10

3067
tīrnta aṭiyavar tammaittiruttip paṇikoḷḷa valla,
ārnta pukaḻac cutaṉai amarar pirāṉaiyem māṉai,
vāynta vaḷavayal cūḻtaṇ vaḷaṅkuru kūrccaṭakōpaṉ,
nērntavō rāyirat tippat taruviṉai nīṟu ceyyumē. (2) 3.5.11

3068
ceyya tāmaraik kaṇṇa ṉāyula
kēḻu muṇṭa avaṉkaṇṭīr,
vaiyam vāṉam maṉicar teyvam
maṟṟum maṟṟum maṟṟum muṟṟumāy,
ceyya cūḻcuṭar ñāṉa māyveḷip
paṭṭi vaipaṭait tāṉpiṉṉum,
moykoḷ cōtiyo ṭāyi ṉāṉoru
mūva rākiya mūrttiyē. (2) 3.6.1

3069
mūva rākiya mūrtti yaimutal
mūvark kumutal vaṉṟaṉṉai,
cāva muḷḷaṉa nīkku vāṉait
taṭaṅka ṭalkiṭan tāṉtaṉṉait,
tēva tēvaṉait teṉṉi laṅkai
eriye ḻacceṟṟa villiyai,
pāva nācaṉaip paṅka yattaṭaṅ
kaṇṇa ṉaippara vumiṉō. 3.6.2

3070
paravi vāṉava rētta niṉṟa
parama ṉaipparañ cōtiyai,
kuravai kōtta kuḻaka ṉaimaṇi
vaṇṇa ṉaikkuṭak kūttaṉai,
arava mēṟi yalaika ṭalama
rumtu yilkoṇṭa aṇṇalai,
iravum naṉpaka lumvi ṭāteṉṟum
ēttu talmaṉam vaimmiṉō. 3.6.3

3071
vaimmiṉ nummaṉat teṉṟu yāṉuraik
kiṉṟa māyavaṉ cīrmaiyai
emma ṉōrka ḷuraippa teṉ? atu
niṟka nāfṭoṟum, vāṉavar
tammai yāḷum avaṉum nāṉmuka
ṉumca ṭaimuṭi aṇṇalum,
cemmai yālavaṉ pāta paṅkayam
cintit tētti tirivarē. 3.6.4

3072
tiriyum kaṟṟo ṭakalvi cumpu
tiṇinta maṇkiṭan takaṭal,
eriyum tīyo ṭirucu ṭarteyvam,
maṟṟum maṟṟum muṟṟumāy,
kariya mēṉiyaṉ ceyya tāmaraik
kaṇṇaṉ kaṇṇaṉviṇ ṇōriṟai,
curiyum palkaruṅ kuñci yeṅkaḷ
cuṭarmu ṭiyaṇṇal tōṟṟamē. 3.6.5

3073
tōṟṟak kēṭavai yilla vaṉuṭai
yāṉa vaṉoru mūrttiyāy,
cīṟṟat tōṭaruḷ peṟṟa vaṉaṭik
kīḻppu kaniṉṟa ceṅkaṇmāl,
nāṟṟat tōṟṟac cuvaiyo liū ṟal
āki niṉṟa,em vāṉavar
ēṟṟai yēyaṉṟi maṟṟo ruvarai
yāṉi lēṉeḻu maikkumē. 3.6.6

3074
eḻumaik kumeṉa tāvik kiṉṉamu
tatti ṉaieṉa tāruyir,
keḻumi yakatirc cōti yaimaṇi
vaṇṇa ṉaikkuṭak kūttaṉai,
viḻumi yavama rarmu nivarvi
ḻuṅkum kaṉṉal kaṉiyiṉai,
toḻumiṉ tūyama ṉatta rāyiṟai
yumnil lātuya raṅkaḷē. 3.6.7

3075
tuyara mētaru tuṉpa iṉpa
viṉaika ḷāya vai allaṉāy,
uyara niṉṟatōr cōti yāyula
kēḻu muṇṭumiḻn tāṉtaṉṉai,
ayara vāṅku namaṉta markkaru
nañci ṉaiyaccu taṉtaṉṉai,
tayara taṟkuma kaṉaṟaṉ ṉaiyaṉṟi
maṟṟi lēṉtañca mākavē. 3.6.8

3076
tañca mākiya tantai tāyoṭu
tāṉu māyavai allaṉāy,
eñca lilama rarkku lamutal
mūvar tammuḷḷu mātiyai,
añci nīrula kattuḷ ḷīrkaḷ.
avaṉi vaṉeṉṟu kūḻēṉmiṉ,
neñci ṉālniṉaip pāṉya vaṉavaṉ
ākum nīḷkaṭal vaṇṇaṉē. 3.6.9

3077
kaṭalvaṇ ṇaṉkaṇṇaṉ viṇṇa varkkaru
māṇik kameṉa tāruyir
paṭava raviṉa ṇaikki ṭanta
parañcu ṭarppaṇṭu nūṟṟuvar,
aṭava rumpaṭai maṅka aivarkkaṭ
kāki veñcamattu, aṉṟutēr
kaṭavi yaperu māṉka ṉaikaḻal
kāṇpa teṉṟukol kaṇkaḷē? 3.6.10

3078
kaṇkaḷ kāṇṭaṟ kariya ṉāykkarut
tukku naṉṟume ḷiyaṉāy,
maṇkoḷ ñālattu yirkkel lāmaruḷ
ceyyum vāṉava rīcaṉai,
paṇkoḷ cōlai vaḻuti nāṭaṉ
kurukaik kōṉcaṭa kōpaṉcol,
paṇkoḷ āyirat tippat tālpatta
rākak kūṭum payalumiṉē. (2) 3.6.11

3079
payilum cuṭaroḷi mūrttiyaip paṅkayak kaṇṇaṉai,
payila iṉiyanam pāṟkaṭal cērnta paramaṉai,
payilum tiruvuṭai yāryava rēlum avarkkaṇṭīr,
payilum piṟappiṭai tōṟṟemmai yāḷum paramarē. (2) 3.7.1

3080
āḷum paramaṉaik kaṇṇaṉai āḻip pirāṉṟaṉṉai,
tōḷumōr nāṉkuṭait tūmaṇi vaṇṇaṉem māṉtaṉṉai
tāḷum taṭakkaiyum kūppip paṇiyum avarkkaṇṭīr,
nāḷum piṟappiṭai tōṟu emmai yāḷuṭai nātarē. 3.7.2

3081
nātaṉai ñālamum vāṉamum
ēttum naṟuntuḻāyp
pōtaṉai, poṉṉeṭuñ cakkarat
tentai pirāṉtaṉṉai
pātam paṇiyaval lāraip
paṇiyum avarkkaṇṭīr,
ōtum piṟappiṭai tōṟemmai
yāḷuṭai yārkaḷē. 3.7.3

3082
uṭaiyārnta vāṭaiyaṉ kaṇṭikai
yaṉu ṭai nāṇiṉaṉ
puṭaiyārppoṉ ṉūliṉaṉ poṉmuṭi
yaṉmaṟṟum palkalaṉ,
naṭaiyā vuṭaittiru nāraṇaṉ
toṇṭartoṇ ṭarkkaṇṭīr,
iṭaiyār piṟappiṭai tōṟemak
kemperu makkaḷē. 3.7.4

3083
perumakka ḷuḷḷavar tamperu
māṉai, amararkaṭ
karumai yoḻiyaa ṉ ṟāramu
tūṭṭiya appaṉai,
perumai pitaṟṟaval lāraip
pitaṟṟum avarkkaṇṭīr,
varumaiyu mimmaiyum nammai
yaḷikkum pirākkaḷē. 3.7.5

3084
aḷikkum paramaṉai kaṇṇaṉai
āḻip pirāṉtaṉṉai,
tuḷikkum naṟuṅkaṇṇit tūmaṇi
vaṇṇaṉem māṉtaṉṉai,
oḷikkoṇṭa cōtiyai uḷḷattuk
koḷḷum avarkkaṇṭīr,
calippiṉṟi yāṇṭemmaic caṉmacaṉ
māntaraṅ kāpparē. 3.7.6

3085
caṉmacaṉ māntaraṅ kāttaṭi
yārkaḷaik koṇṭupōy,
taṉmai poṟuttittaṉ tāḷiṇaik
kīḻkkoḷḷum appaṉai,
toṉmai pitaṟṟaval lāṟaip
pitaṟṟum avarkaṇṭīr,
nammai peṟuttemmai nāḷuyyak
koḷkiṉṟa namparē. 3.7.7

3086
nampaṉai ñālam paṭaittava
ṉaitiru mārpaṉai,
umpar ulakiṉil yārkkum
uṇarvari yāṉtaṉṉaik,
kumpi narakarkaḷ ēttuva
rēlum avarkaṇṭīr,
empal piṟappiṭai tōṟem
toḻukulam tāṅkaḷē. 3.7.8

3087
kuvalantāṅku cātikaḷ nālilum
kīḻiḻintu, ettaṉai
nalantā ṉilātacaṇ ṭāḷacaṇ
ṭāḷarka ḷākilum,
valantāṅku cakkarat taṇṇal
maṇivaṇṇaṟ kāḷeṉṟuḷ
kalantār, aṭiyār tammaṭi
yārem maṭikaḷē. 3.7.9

3088
aṭiyārnta vaiyamuṇ ṭālilai
yaṉṉa cañceyyum,
paṭiyātu milkuḻa vippaṭi
yentaipi rāṉṟaṉakku,
aṭiyār aṭiyār tamaṭi
yāra ṭi yārtamak
kaṭiyār aṭiyār tam,aṭi
yāraṭi yōṅkaḷē. 3.7.10

3089
aṭiyōṅku nūṟṟavar vīyaa ṉ
ṟaivaruk karuḷceyta
neṭiyōṉai, teṉkuru kūrccaṭa
kōpaṉkuṟ ṟēvalkaḷ,
aṭiyārnta āyirat tuḷḷivai
pattavaṉ toṇṭarmēl
muṭivu,ārak kaṟkil caṉmamcey
yāmai muṭiyumē. (2) 3.7.11

3090
muṭiyāṉē. mūvulakum toḻutēt tumcīr
aṭiyāṉē, āḻkaṭalaik kaṭaintāy. puḷḷūr
koṭiyāṉē, koṇṭalvaṇ ṇā.aṇṭat tumaparil
neṭiyāṉē., eṉṟu kiṭakkumeṉ neñcamē. (2) 3.8.1

3091
neñcamē. nīḷnaka rāka iruntaveṉ
tañcaṉē, taṇṇilaṅ kaikkiṟai yaicceṟṟa
nañcaṉē, ñālaṅkoḷ vāṉkuṟa ḷākiya
vañcaṉē, eṉṉumep pōtumeṉ vācakamē. 3.8.2

3092
vācakamē ētta aruḷceyyum vāṉavartam
nāyakaṉē, nāḷiḷan tiṅkaḷaik kōḷviṭuttu,
vēyakam pālveṇṇey toṭuvuṇṭa āṉāyar
tāyavaṉē, eṉṟu taṭavumeṉ kaikaḷē. 3.8.3

3093
kaikaḷāl ārat toḻutu toḻutuṉṉai,
vaikalum māttiraip pōtumōr vīṭiṉṟi,
paikoḷ pāmpēṟi uṟaipara ṉē,uṉṉai
meykoḷḷak kāṇa virumpumeṉ kaṇkaḷē. 3.8.4

3094
kaṇkaḷāl kāṇa varuṅkolaiṉ ṟācaiyāl,
maṇkoṇṭa vāmaṉaṉ ēṟa makiḻntucel,
paṇkoṇṭa puḷḷiṉ ciṟakoli pāvittu,
tiṇkoḷḷa ōrkkum kiṭanteṉ cevikaḷē. 3.8.5

3095
cevikaḷāl āraniṉ kīrttik kaṉiyeṉṉum
kavikaḷē kālappaṇ tēṉuṟaip pattuṟṟu,
puviyiṉmēl poṉṉeṭuñ cakkarat tuṉṉaiyē
aviviṉṟi yātarik kumeṉa tāviyē. 3.8.6

3096
āviyē. āramu tē.eṉṉai āḷuṭai,
tūviyam puḷḷuṭai yāy.cuṭar nēmiyāy,
pāviyēṉ neñcam pulampap palakālum,
kūviyum kāṇap peṟēṉuṉa kōlamē. 3.8.7

3097
kōlamē. tāmaraik kaṇṇatōr añcaṉa
nīlamē, niṉṟeṉa tāviyai yīrkiṉṟa
cīlamē, ceṉṟucol lātaṉa muṉnilām
kālamē, uṉṉaiyen nāḷkaṇṭu koḷvaṉē? 3.8.8

3098
koḷvaṉnāṉ māvali mūvaṭi tā eṉṟa
kaḷvaṉē, kañcaṉai vañcittu vāṇaṉai
uḷvaṉmai tīra,ō rāyiram tōḷtuṇitta
puḷvallāy, uṉṉaiyeñ ñāṉṟu poruntuvaṉē? 3.8.9

3099
poruntiya māmaru tiṉṉiṭai pōyavem
peruntakāy, uṉkaḻal kāṇiya pētuṟṟu,
varuntināṉ vācaka mālaikoṇṭu uṉṉaiyē
iruntirun tettaṉai kālam pulampuvaṉē. 3.8.10

3100
pulampucīrp pūmi aḷanta perumāṉai,
nalaṅkoḷcīr naṉkuru kūrccaṭa kōpaṉ,col
valaṅkoṇṭa āyirat tuḷḷivai yumōrppattu,
ilaṅkuvāṉ yāvarum ēṟuvar coṉṉālē. (2) 3.8.11

3101
coṉṉāl virōtamitu ākilum colluvēṉ kēṇmiṉō,
eṉṉāvil iṉkavi yāṉoruvarkkum koṭukkilēṉ,
teṉṉā teṉāveṉṟu vaṇṭu muraltiru vēṅkaṭattu,
eṉṉāṉai eṉṉappaṉ emperumāṉuḷa ṉākavē. 3.9.1

3102
uḷaṉāka vēyeṇṇit taṉṉaiyoṉṟākattaṉ celvattai
vaḷaṉā matikkumim māṉiṭattaikkavi pāṭiyeṉ,
kuḷaṉār kaḻaṉicūḻ kaṇṇaṉ kuṟuṅkuṭi meymmaiyē,
uḷaṉāya entaiyai entaipemmāṉai oḻiyavē? 3.9.2

3103
oḻivoṉṟil lātapal ūḻitōṟūḻi nilāva,pōm
vaḻiyait tarumnaṅkaḷ vāṉavar īcaṉai niṟkappōy,
kaḻiya mikanalla vāṉkavi koṇṭu pulavīrkāḷ,
iḻiyak karutiyōr māṉiṭam pāṭaleṉ ṉāvatē. 3.9.3

3104
eṉṉāva tetteṉai nāḷaikkup pōtum pulavīrkāḷ,
maṉṉā maṉicaraip pāṭip paṭaikkum perumporuḷ?,
miṉṉār maṇimuṭi viṇṇavar tātaiyaip pāṭiṉāl,
taṉṉāka vēkoṇṭu caṉmamceyyāmaiyum koḷḷumē. 3.9.4

3105
koḷḷum payaṉillaik kuppai kiḷarttaṉṉa celvattai,
vaḷḷal pukaḻntunum vāymai iḻakkum pulavīrkāḷ,
koḷḷak kuṟaivilaṉ vēṇṭiṟṟel lāmtarum kōtil,eṉ
vaḷḷal maṇivaṇṇaṉ taṉṉaik kavi colla vammiṉō. 3.9.5

3106
vammiṉ pulavīr.num meyvaruttikkai cey tuymmiṉō,
immaṉ ṉulakil celvarippōtillai nōkkiṉōm,
nummiṉ kavikoṇṭu numnuñumiṭṭāteyvam ēttiṉāl,
cemmiṉ cuṭarmuṭi eṉtirumālukkuc cērumē. 3.9.6

3107
cērum koṭaipukaḻ ellaiyilāṉai,ō rāyiram
pērum uṭaiya pirāṉaiyallālmaṟṟu yāṉkilēṉ,
māri yaṉaiyakai mālvaraiyokkumtiṇ tōḷeṉṟu,
pārilōr paṟṟaiyaip paccaippacumpoykaḷ vēyavē. 3.9.7

3108
vēyiṉ malipurai tōḷipiṉṉaikku maṇāḷaṉai,
āya perumpukaḻ ellaiyilātaṉa pāṭippōy,
kāyam kaḻittua vaṉ tāḷiṇaikkīḻppukuṅ kātalaṉ,
māya maṉicarai eṉcollavallēṉeṉ vāykoṇṭē? 3.9.8

3109
vāykoṇṭu māṉiṭam pāṭavantakavi yēṉallēṉ,
āykoṇṭa cīrvaḷḷal āḻippirāṉeṉak kēyuḷaṉ,
cāykoṇṭa immaiyum cātittu vāṉavar nāṭṭaiyum,
nīkaṇṭu koḷ eṉṟu vīṭum tarumniṉṟu niṉṟē. 3.9.9

3110
niṉṟuniṉ ṟupala nāḷuykkum ivvuṭal nīṅkippōy,
ceṉṟuceṉ ṟākilum kaṇṭucaṉ maṅkaḻip pāṉeṇṇi,
oṉṟiyoṉ ṟiyula kampaṭait tāṅkavi yāyiṉēṟku,
eṉṟumeṉ ṟumiṉi maṟṟoru varkkavi yēṟkumē? 3.9.10

3111
ēṟkum perumpukaḻ vāṉavar īcaṉkaṇ ṇaṉtaṉakku,
ēṟkum perumpukaḻ vaṇkuru kūrccaṭa kōpaṉ col,
ēṟkum perumpukaḻ āyirat tuḷḷivaiyum ōrppattu
ēṟkum perumpukaḻ collavallārkkillai caṉmamē. 3.9.11

3112
caṉmam palapala ceytu veḷippaṭṭuc
caṅkoṭu cakkaramvil,
oṇmai yuṭaiya vulakkaiyoḷ vāḷtaṇṭu
koṇṭupuḷ ḷūrntu,ulakil
vaṉmai yuṭaiya arakkar acurarai
māḷap paṭaiporuta,
naṉmai yuṭaiyavaṉ cīrppara vappeṟṟa
nāṉōr kuṟaivilaṉē. (2) 3.10.1

3113
kuṟaivil taṭaṅkaṭal kōḷara vēṟittaṉ
kōlaccen tāmaraikkaṇ,
uṟaipavaṉ pōlavōr yōku puṇarnta
oḷimaṇi vaṇṇaṉ kaṇṇaṉ,
kaṟaiyaṇi mūkkuṭaip puḷḷik kaṭāvi
acuraraik kāyntavammāṉ,
niṟaipukaḻ ēttiyum pāṭiyum āṭiyum
yāṉoru muṭṭilaṉē. 3.10.2

3114
muṭṭilpal pōkat torutaṉi nāyakaṉ
mūvula kukkuriya,
kaṭṭiyait tēṉai amutainaṉ pālaik
kaṉiyaik karumputaṉṉai,
maṭṭaviḻ taṇṇantu ḻāymuṭi yāṉai
vaṇaṅki avaṉtiṟattup
paṭṭapiṉ ṉai,iṟai yākilum yāṉeṉ
maṉattup parivilaṉē. 3.10.3

3115
pariviṉṟi vāṇaṉaik kāttum eṉ ṟaṉṟu
paṭaiyoṭum vantetirnta
tiripuram ceṟṟava ṉummaka ṉumpiṉṉum
aṅkiyum pōrtolaiya,
poruciṟaip puḷḷaik kaṭāviya māyaṉai
āyaṉaip poṟcakkarat
tariyiṉai, accuta ṉaippaṟṟi yāṉiṟai
yēṉum iṭarilaṉē. 3.10.4

3116
iṭariṉṟi yēyoru nāḷoru pōḻtilel
lāvula kumkaḻiya,
paṭarppukaḻp pārttaṉum vaitika ṉumuṭaṉ
ēṟattiṇ tērkkaṭavi,
cuṭaroḷi yāyniṉṟa taṉṉuṭaic cōtiyil
vaitikaṉ piḷḷaikaḷai,
uṭaloṭum koṇṭu koṭuttava ṉaippaṟṟi
oṉṟum tuyarilaṉē. 3.10.5

3117
tuyaril cuṭaroḷi taṉṉuṭaic cōti
niṉṟa vaṇṇam niṟkavē,
tuyaril maliyum maṉicar piṟaviyil
tōṉṟikkaṇ kāṇavantu,
tuyaraṅkaḷ ceytu naṉ teyva nilaiyulakil
puka vuykkumammāṉ,
tuyaramil cīrkkaṇṇaṉ māyaṉ pukaḻtuṟṟa
yāṉōrtu ṉpamilaṉē. 3.10.6

3118
tuṉpamum iṉpamu mākiya ceyviṉai
yāyula kaṅkaḷumāy,
iṉpamil vennara kāki iṉiyanal
vāṉ cuvark kaṅkaḷumāy,
maṉpal luyirkaḷu mākip palapala
māya mayakkukaḷāl,
iṉpurum ivviḷai yāṭṭuṭai yāṉaippeṟ
ṟētumal lalilaṉē. 3.10.7

3119
allalil iṉpam aḷaviṟan teṅkum
aḻakamar cūḻoḷiyaṉ,
alli malarmakaḷ pōka mayakkukaḷ
ākiyum niṟkumammāṉ,
ellaiyil ñāṉattaṉ ñāṉamaḵtēkoṇṭel
lākkaru maṅkaḷumcey,
ellaiyil māyaṉaik kaṇṇaṉait tāḷpaṟṟi
yāṉōrtuk kamilaṉē. 3.10.8

3120
tukkamil ñāṉac cuṭaroḷi mūrtti
tuḻāyalaṅ kalperumāṉ,
mikkapaṉ māyaṅka ḷālvikir tamceytu
vēṇṭum uruvukoṇṭu,
nakkapi rāṉō ṭayaṉmuta lākael
lārum evaiyum,taṉṉuḷ
okkavo ṭuṅkavi ḻuṅkaval lāṉaippeṟ
ṟoṉṟum taḷarvilaṉē. 3.10.9

3121
taḷarviṉṟi yēyeṉṟum eṅkum paranta
taṉimutal ñāṉamoṉṟāy,
aḷavuṭai yaimpulaṉ kaḷaṟi yāvakai
yālaru vākiniṟkum,
vaḷaroḷi īcaṉai mūrttiyaip pūtaṅkaḷ
aintai yirucuṭarai,
kiḷaroḷi māyaṉaik kaṇṇaṉait tāḷpaṟṟi
yāṉeṉṟum kēṭilaṉē. 3.10.10

3122
kēṭilvi ḻuppukaḻk kēcava ṉaikkuru
kūrccaṭa kōpaṉ coṉṉa,
pāṭalō rāyirat tuḷivai pattum
payiṟṟaval lārkaṭku,avaṉ
nāṭum nakaramum naṉkuṭaṉ kāṇa
nalaṉiṭai yūrti paṇṇi,
vīṭumpe ṟuttittaṉ mūvula kukkum
tarumoru nāyakamē. (2) 3.10.11

tiruvāy moḻi nāṉkām pattu

3123
orunā yakamāy ōṭa,vulakuṭa ṉāṇṭavar,
karunāy kavarnta kālar citaikiya pāṉaiyar,
perunāṭu kāṇa immaiyilēpiccai tāmkoḷvar,
tirunāraṇaṉtāḷ kālam peṟaccintit tuymmiṉō. 4.1.1

3124
uymmiṉ tiṟaikoṇarn teṉṟulakāṇṭavar, immaiyē
tammiṉ cuvaimaṭa vāraippiṟar koḷḷat tāmviṭṭu
vemmi ṉoḷiveyil kāṉakampōykkumai tiṉparkaḷ,
cemmiṉ muṭittiru mālaiviraintaṭi cērmiṉō. 4.1.2

3125
aṭicēr muṭiyiṉa rākiyaracarkaḷ tāmtoḻa,
iṭicēr muracaṅkaḷ muṟṟattiyampa iruntavar,
poṭicēr tukaḷāyp pōvarkaḷātaliṉ nokkeṉa
kaṭicēr tuḻāymuṭik kaṇṇaṉ kaḻalkaḷ niṉaimiṉō. 4.1.3

3126
niṉaippāṉ pukilkaṭal ekkaliṉ nuṇmaṇa liṟpalar,
eṉaittō rukaṅkaḷum ivvula kāṇṭu kaḻintavar,
maṉaippāl maruṅkaṟa māytalallālmaṟṟuk kaṇṭilam,
paṉaittāḷ matakaḷi ṟaṭṭavaṉ pātam paṇimiṉō. 4.1.4

3127
paṇimiṉ tiruvaruḷ eṉṉumañcītap paimpūmpaḷḷi,
aṇimeṉ kuḻalār iṉpakkalavi amutuṇṭār,
tuṇimuṉpu nālappal lēḻaiyar tāmiḻip paccelvar,
maṇimiṉṉu mēṉinam māyavaṉ pērcolli vāḻmiṉō. 4.1.5

3128
vāḻntārkaḷ vāḻntatu māmaḻai mokkuḷiṉ māyntumāyntu,
āḻntāreṉ ṟallāl aṉṟu mutaliṉ ṟaṟutiyā,
vāḻntārkaḷ vāḻntē niṟpareṉ patillai niṟkuṟil,
āḻntār kaṭalpaḷḷi aṇṇal aṭiyavar āmiṉō. 4.1.6

3129
āmiṉ cuvaiyavai āṟoṭaṭiciluṇ ṭārntapiṉ,
tūmeṉ moḻimaṭa vārirakkappiṉṉum tuṟṟuvār,
īmiṉ emakkoru tuṟ ṟeṉṟiṭaṟuva rātaliṉ,
kōmiṉ tuḻāymuṭi ātiyañcōti kuṇaṅkaḷē. 4.1.7

3130
kuṇaṅkoḷ niṟaipukaḻ maṉṉarkkoṭaikkaṭaṉ pūṇṭiruntu,
iṇaṅki yulakuṭa ṉākkilum āṅkava ṉaiyillār,
maṇaṅkoṇṭa kōpattu maṉṉiyu mīḷvarkaḷ mīḷvillai,
paṇaṅkoḷ aravaṇai yāṉtiru nāmam paṭimiṉō. 4.1.8

3131
paṭimaṉṉu palkalaṉ paṟṟōṭaṟuttuaim pulaṉveṉṟu,
ceṭimaṉṉu kāyamceṟṟārkaḷu māṅkava ṉaiyillār,
kuṭimaṉṉu miṉcuvarkka meytiyumīḷvarkaḷ mīḷvillai,
koṭimaṉṉu puḷḷuṭai aṇṇal kaḻalkaḷ kuṟukumiṉō. 4.1.9

3132
kuṟuka mikavuṇar vattoṭu nōkkiyel lāmviṭṭa,
iṟuka liṟappeṉṉum ñāṉikkum appaya ṉillaiyēl,
ciṟuka niṉaivatōr pācamuṇṭāmpiṉṉum vīṭillai,
maṟupakalil īcaṉaip paṟṟi viṭāviṭil vīṭaḵtē. 4.1.10

3133
aḵtē uyyap pukumāṟeṉṟu kaṇṇaṉ kaḻalkaḷmēl,
koypūm poḻilcūḻ kurukūrccaṭakōpaṉ kuṟṟēval,
ceykōlat tāyiram cīrttoṭaippāṭal ivaipattum,
aḵkāmaṟ kaṟpavar āḻtuyar pōyuyyaṟ pālarē. (2) 4.1.11

3134
pālaṉā yēḻula kuṇṭu pariviṉṟi,
ālilai yaṉṉava cañceyyum aṇṇalār,
tāḷiṇai mēlaṇi taṇṇan tuḻāyeṉṟē
mālumāl, valviṉai yēṉmaṭa valliyē. (2) 4.2.1

3135
vallicēr nuṇṇiṭai yāycciyar tammoṭum,
kollaimai ceytu kuravai piṇaintavar,
nallaṭi mēlaṇi nāṟu tuḻāyeṉṟē
collumāl, cūḻviṉai yāṭṭiyēṉ pāvaiyē. 4.2.2

3136
pāviyal vētanaṉ mālai palakoṇṭu,
tēvarkaḷ māmuṉi variṟaiñ caniṉṟa
cēvaṭi mēlaṇi cempoṟ ṟuḻāyeṉṟē
kūvumāl, kōḷviṉai yāṭṭiyēṉ kōtaiyē. 4.2.3

3137
kōtila vaṇpukaḻ koṇṭu camayikaḷ,
pētaṅkaḷ collip pitaṟṟum pirāṉparaṉ,
pātaṅkaḷ mēlaṇi paimpoṟ ṟuḻāyeṉṟē
ōtumāl, ūḻviṉai yēṉtaṭan tōḷiyē. 4.2.4

3138
tōḷicēr piṉṉai poruṭṭeru tēḻtaḻīi k
kōḷiyār kōvala ṉārkkuṭak kūttaṉār,
tāḷiṇai mēlaṇi taṇṇantu ḻāyeṉṟē
nāḷunāḷ, naikiṉṟa tāle ṉtaṉ mātarē. 4.2.5

3139
mātarmā maṇmaṭan taiporuṭ ṭēṉamāy,
ātiyaṅ kālat takaliṭam kīṇṭavar,
pātaṅkaḷ mēlaṇi paimpoṟ ṟuḻāyeṉṟē
ōtummāl, eytiṉaḷ eṉtaṉ maṭantaiyē. 4.2.6

3140
maṭantaiyai vaṇkama lattiru mātiṉai,
taṭaṅkoḷtār mārpiṉil vaittavar tāḷiṉmēl,
vaṭaṅkoḷpūn taṇṇan tuḻāymalark kēyivaḷ
maṭaṅkumāl, vāṇuta līr.eṉ maṭakkompē. 4.2.7

3141
kompupōl cītai poruṭṭilaṅ kainakar
amperi yuyttavar tāḷiṇai mēlaṇi,
vampaviḻ taṇṇantu ḻāymalark kēyivaḷ
nampumāl, nāṉitaṟ keṉceykēṉ naṅkaimīr. 4.2.8

3142
naṅkaimīr. nīrumo r peṇpeṟṟu nalkiṉīr,
eṅṅaṉē collukēṉ yāṉpeṟṟa ēḻaiyai,
caṅkeṉṉum cakkara meṉṉum tuḻāyeṉṉum,
iṅṅaṉē collum irāppakal eṉceykēṉ? 4.2.9

3143
eṉceykēṉ eṉṉuṭaip pētaiyeṉ kōmaḷam,
eṉcollum eṉvaca mumallaḷ naṅkaimīr,
miṉceypūṇ mārpiṉaṉ kaṇṇaṉ kaḻaltuḻāy,
poṉceypūṇ meṉmulaik keṉṟu meliyumē. 4.2.10

3144
meliyunōy tīrkkumnaṅ kaṇṇaṉ kaḻalkaḷmēl,
malipukaḻ vaṇkuru kūrccaṭa kōpaṉcol,
olipukaḻ āyirat tippattum vallavar,
malipukaḻ vāṉavark kāvarnaṟ kōvaiyē.(2) 4.2.11

3145
kōvai vāyāḷ poruṭṭēṟṟiṉ
eruttam iṟuttāy, matiḷilaṅkaik
kōvai vīyac cilaikuṉittāy.
kulanal yāṉai maruppocittāy,
pūvai vīyā nīrtūvip
pōtāl vaṇaṅkē ṉēlum,niṉ
pūvai vīyām mēṉikkup
pūcum cānteṉ ṉeñcamē. (2) 4.3.1

3146
pūcum cānteṉ ṉeñcamē
puṉaiyum kaṇṇi eṉatuṭaiya,
vāca kamcey mālaiyē
vāṉpaṭ ṭāṭai yumaḵtē,
tēca māṉa aṇikalaṉum
eṉkai kūppuc ceykaiyē,
īcaṉ ñāla muṇṭumiḻnta
entai yēka mūrttikkē. 4.3.2

3147
ēka mūrtti irumūrtti
mūṉṟu mūrtti palamūrtti
āki, aintu pūtamāy
iraṇṭu cuṭarāy aruvāki,
nākam ēṟi naṭukkaṭaluḷ
tuyiṉṟa nārā yaṇaṉē,uṉ
ākam muṟṟum akattaṭakki
āvi yallal māyttatē. 4.3.3

3148
māyttal eṇṇi vāymulai
tanta māyap pēyuyir
māytta, āya māyaṉē.
vāma ṉaṉē mātavā,
pūttaṇ mālai koṇṭuṉṉaip
pōtāl vaṇaṅkē ṉēlum,niṉ
pūttaṇ mālai neṭumuṭikkup
puṉaiyum kaṇṇi eṉatuyirē. 4.3.4

3149
kaṇṇi yeṉatuyir kātal kaṉakac cōti muṭimutalā,
eṇṇil palka laṉkaḷum ēlu māṭai yumaḵtē,
naṇṇi mūvu lakumnaviṟṟum kīrtti yumaḵtē,
kaṇṇa ṉempi rāṉemmāṉ kāla cakkarat tāṉukkē. 4.3.5

3150
kāla cakka rattōṭu veṇcaṅ kamkai yēntiṉāy,
ñāla muṟṟu muṇṭumiḻnta nārā yaṇaṉē. eṉṟeṉṟu,
ōla miṭṭu nāṉaḻaittāl oṉṟum vārā yākilum,
kōla māmeṉ ceṉṉikkuṉ kamalam aṉṉa kuraikaḻalē. 4.3.6

3151
kuraika ḻalkaḷ nīṭṭimaṇ koṇṭa kōla vāmaṉā,
kuraika ḻalkai kūppuvārkaḷ kūṭa niṉṟa māyaṉē,
viraikoḷ pūvum nīrumkoṇṭētta māṭṭē ṉēlum,uṉ
uraikoḷ cōtit tiruvuruvam eṉṉa tāvi mēlatē. 4.3.7

3152
eṉṉa tāvi mēlaiyāy ērkoḷ ēḻu lakamum,
tuṉṉi muṟṟu mākiniṉṟa cōti ñāṉa mūrttiyāy,
uṉṉa teṉṉa tāviyum eṉṉa tuṉṉa tāviyum
iṉṉa vaṇṇa mēniṉṟāy eṉṟu raikka vallēṉē? 4.3.8

3153
uraikka vallēṉ allēṉuṉ
ulappil kīrtti veḷḷattiṉ
karaikkaṇ eṉṟu celvaṉnāṉ?
kātal maiyal ēṟiṉēṉ,
puraippi lāta paramparaṉē.
poyyi lāta parañcuṭarē,
iraittu nalla mēṉmakkaḷ
ētta yāṉum ēttiṉēṉ. 4.3.9

3154
yāṉum ētti ēḻulakum
muṟṟum ētti, piṉṉaiyum
tāṉum ētti lumtaṉṉai
ētta ētta eṅkeytum,
tēṉum pālum kaṉṉalum
amutumākit tittippa,
yāṉu mempi rāṉaiyē
ētti ṉēṉyā ṉuyvāṉē. 4.3.10

3155
uyvu pāyam maṟṟiṉmai
tēṟik kaṇṇaṉ oṇkaḻalkaḷmēl
ceyya tāma raippaḻaṉat
teṉṉaṉ kurukūrc caṭakōpaṉ,
poyyil pāṭal āyirattuḷ
ivaiyum pattum vallārkaḷ,
vaiyam maṉṉi vīṟṟiruntu
viṇṇum āḷvar maṇṇūṭē. (2) 4.3.11

3156
maṇṇai yiruntu tuḻāvi
vāmaṉaṉ maṇṇitu eṉṉum,
viṇṇait toḻutavaṉ mēvu
vaikunta meṉṟukai kāṭṭum,
kaṇṇaiyuḷ nīrmalka niṉṟu
kaṭalvaṇṇaṉ eṉṉum aṉṉē.eṉ
peṇṇaip perumayal ceytāṟ
keṉceykēṉ peyvaḷai yīrē (2) 4.4.1

3157
peyvaḷaik kaikaḷaik kūppip
pirāṉkiṭak kumkaṭal eṉṉum,
ceyyatōr ñāyiṟṟaik kāṭṭic
cirītaraṉ mūrttiyī teṉṉum,
naiyumkaṇ ṇīrmalka niṉṟu
nāraṇaṉ eṉṉuma ṉ ṉē,eṉ
teyva vuruvil ciṟumāṉ
ceykiṉṟa toṉṟaṟi yēṉē. 4.4.2

3158
aṟiyumcen tīyait taḻuvi
accutaṉ eṉṉummey vēvāḷ,
eṟiyumtaṇ kāṟṟait taḻuvi
eṉṉuṭaik kōvintaṉ eṉṉum,
veṟikoḷ tuḻāymalar nāṟum
viṉaiyuṭai yāṭṭiyēṉ peṟṟa
ceṟivaḷai muṉkaic ciṟumāṉ
ceykiṉṟa teṉkaṇṇuk koṉṟē. 4.4.3

3159
oṉṟiya tiṅkaḷaik kāṭṭi
oḷimaṇi vaṇṇaṉē eṉṉum
niṉṟa kuṉṟattiṉai nōkki
neṭumālē. vā eṉṟu kūvum,
naṉṟupey yummaḻai kāṇil
nāraṇaṉ vantāṉ eṉ ṟālum,
eṉṟiṉa maiyalkaḷ ceytār
eṉṉuṭaik kōmaḷat taiyē. 4.4.4

3160
kōmaḷa vāṉkaṉṟaip pulkik
kōvintaṉ mēyttaṉa eṉṉum,
pōmiḷa nākattiṉ piṉpōy
avaṉkiṭak kaiyī teṉṉum,
āmaḷa voṉṟum aṟiyēṉ
aruviṉai yāṭṭiyēṉ peṟṟa,
kōmaḷa valliyai māyōṉ
mālceytu ceykiṉṟa kūttē. 4.4.5
3161
kūttar kuṭameṭut tāṭil
kōvinta ṉām eṉā ōṭum,
vāytta kuḻalōcai kēṭkil
māyavaṉ eṉṟumai yākkum,
āycciyar veṇṇeykaḷ kāṇil
avaṉuṇṭa veṇṇeyī teṉṉum,
pēycci mulaicuvait tāṟkeṉ
peṇkoṭi yēṟiya pittē. 4.4.6

3162
ēṟiya pittiṉō ṭellā
vulakumkaṇ ṇaṉpaṭaip peṉṉum
nīṟucev vēyiṭak kāṇil
neṭumāl aṭiyār eṉ ṟōṭum,
nāṟu tuḻāymalar kāṇil
nāraṇaṉ kaṇṇiyī teṉṉum,
tēṟiyum tēṟātu māyōṉ
tiṟattaṉa ḷēyit tiruvē. 4.4.7

3163
tiruvuṭai maṉṉaraik kāṇil
tirumālaik kaṇṭēṉē eṉṉum,
uruvuṭai vaṇṇaṅkaḷ kāṇil
ulakaḷan tāṉ eṉṟu tuḷḷum,
karuvuṭait tēvilka ḷellām
kaṭalvaṇṇaṉ kōyilē eṉṉum
veruvilum vīḻvilum ōvākf
kaṇṇaṉ kaḻalkaḷ virumpumē. 4.4.8

3164
virumpip pakaivaraik kāṇil
viyaliṭam uṇṭāṉē. eṉṉum,
karumperu mēkaṅkaḷ kāṇil
kaṇṇaṉ eṉ ṟēṟap paṟakkum,
perumpula ānirai kāṇil
pirāṉuḷaṉ eṉṟupiṉ cellum,
arumpeṟal peṇṇiṉai māyōṉ
alaṟṟi ayarppikkiṉ ṟāṉē. 4.4.9

3165
ayarkkumcuṟ ṟumpaṟṟi nōkkum
akalavē nīḷ nōkkuk koḷḷum,
viyarkkum maḻaikkaṇ tuḷumpa
vevvuyirk koḷḷummey cōrum,
peyarttum kaṇ ṇā. eṉṟu pēcum,
perumāṉē. vā. eṉṟu kūvum,
mayalperuṅ kātaleṉ pētaik
keṉceykēṉ valviṉai yēṉē. 4.4.10

3166
valviṉai tīrkkum kaṇṇaṉai
vaṇkuru kūrccaṭa kōpaṉ,
colviṉai yālcoṉṉa pāṭal
āyirat tuḷḷivai pattum,
nalviṉai yeṉṟukaṟ pārkaḷ
nalaṉiṭai vaikuntam naṇṇi,
tolviṉai tīravel lārum
toḻuteḻa vīṟṟirup pārē. (2) 4.4.11

3167
vīṟṟirun tēḻulakum taṉikkōl cella, vīvilcīr,
āṟṟalmik kāḷum ammāṉaivemmā piḷantāṉtaṉṉai,
pōṟṟi yeṉṟē kaikaḷārat toḻutu colmālaikaḷ,
ēṟṟa nōṟṟēṟ kiṉiyeṉṉakuṟai yeḻumaiyumē? (2) 4.5.1

3168
maiya kaṇṇāḷ malarmēluṟaivā ḷuṟaimārpiṉaṉ,
ceyya kolat taṭaṅkaṇṇaṉ viṇṇōr perumāṉtaṉṉai
moyya collā licaimālaikaḷētti yuḷḷap peṟṟēṉ,
veyya nōykaḷ muḻutum viyaṉñālattu vīyavē. 4.5.2

3169
vīvi liṉpa mikaellai nikaḻntanam accutaṉ,
vīvil cīraṉ malarkkaṇṇaṉ viṇṇōr perumāṉtaṉṉai,
vīvil kālam icaimālaikaḷ ētti mēvappeṟṟēṉ,
vīvi liṉpamika ellai nikaḻntaṉaṉ mēviyē. 4.5.3

3170
mēvi niṉṟu toḻuvār viṉaipōka mēvumpirāṉ,
tūviyam puḷḷu ṭaiyāṉ aṭalāḻiyam māṉṟaṉṉai,
nāviya lālicai mālaika ḷēttinaṇ ṇappeṟṟēṉ,
āviyeṉ ṉāviyai yāṉaṟiyēṉceyta vāṟṟaiyē. 4.5.4

3171
āṟṟa nalla vakaikāṭṭum ammāṉai, amarartam
ēṟṟai yellāp poruḷum virittāṉai emmāṉtaṉṉai,
māṟṟa mālai puṉaintētti nāḷum makiḻveytiṉēṉ,
kāṟṟiṉ muṉṉam kaṭuki viṉainōykaḷ kariyavē. 4.5.5

3172
kariya mēṉimicai veḷiya nīṟuciṟi tēyiṭum,
periya kōlat taṭaṅkaṇṇaṉ viṇṇōr perumāṉtaṉṉai,
uriya collā licaimālaikaḷ ēttiyuḷḷap peṟṟēṟku,
ariya tuṇṭō eṉakkiṉṟu toṭṭumiṉi yeṉṟumē? 4.5.6

3173
eṉṟum oṉṟāki yottārummikkārkaḷum, taṉṟaṉak
kiṉṟi niṉṟāṉai yellāvulakum uṭaiyāṉ taṉṉai,
kuṉṟa moṉṟāl maḻaikāttapirāṉaiccoṉ mālaikaḷ,
naṉṟu cūṭṭum vitiyeytiṉam eṉṉa kuṟainamakkē? 4.5.7

3174
namakkum pūviṉmicai naṅkaikkum iṉpaṉai, ñālattār
tamakkum vāṉat tavarkkum perumāṉai, taṇṭāmarai
cumakkum pātap perumāṉaic coṉmālaikaḷ, collumā
ṟamaikka vallēṟ kiṉiyāvar nikarakal vāṉattē? 4.5.8

3175
vāṉattum vāṉattuḷ ḷumparum
maṇṇuḷḷum maṇṇiṉkīḻt
tāṉattum, eṇṭicai yumtavi
rātuniṉ ṟāṉtaṉṉai,
kūṉaṟcaṅ kattaṭak kaiyavaṉaik
kuṭamāṭiyai vāṉak
kōṉaik, kavicolla vallēṟ
kiṉimā ṟuṇṭō? 4.5.9

3176
uṇṭum umiḻntum kaṭantum
iṭantum kiṭantumniṉṟum,
koṇṭa kōlat toṭuvīṟ
ṟiruntum maṇaṅkūṭiyum,
kaṇṭa vāṟṟāl taṉakkē
yulakeṉa niṉṟāṉtaṉṉai,
vaṇtamiḻ nūṟka nōṟṟēṉ
aṭiyārk kiṉpamāriyē. 4.5.10

3177
māri māṟāta taṇṇammalai
vēṅkaṭat taṇṇalai,
vāri vāṟāta paimpūm
poḻilcūḻ kurukūrnakar,
kāri māṟaṉ caṭakōpaṉ
collāyirat tippattāl,
vēri māṟāta pūmē
liruppāḷ viṉaitīrkkumē. (2) 4.5.11

3178
tīrppārai yāmiṉi yeṅṅaṉam
nāṭutum aṉṉaimīr,
ōrppāliv voṇṇutal uṟṟanaṉ
ṉōyitu tēṟiṉōm,
pōrppāku tāṉceytaṉ ṟaivarai
velvitta, māyappōrt
tērppāka ṉārkkivaḷ cintai
tuḻāytticaik kiṉṟatē. 4.6.1

3179
ticaikkiṉṟa tēyivaḷ nōyitu
mikka perunteyvam,
icaippiṉṟi nīraṇaṅ kāṭum
iḷanteyvam aṉṟitu,
ticaippiṉṟi yēcaṅku cakkara
meṉṟivaḷ kēṭka,nīr
icaikkiṟṟi rākilnaṉ ṟēyil
peṟumitu kāṇmiṉē. 4.6.2

3180
itukāṇmiṉ aṉṉaimīr. ikkaṭṭu
viccicoṟ koṇṭu,nīr
etuvāṉum ceytaṅkōr kaḷḷum
iṟaicciyum tūvēlmiṉ,
matuvār tuḻāymuṭi māyap
pirāṉkaḻal vāḻttiṉāl,
atuvē yivaḷuṟṟa nōykkum
arumarun tākumē. 4.6.3

3181
maruntākum eṉṟaṅkōr māya
valavaicoṟ koṇṭu,nīr
karuñcōṟum maṟṟaic ceñcōṟum
kaḷaṉiḻait teṉpayaṉ?
oruṅkāka vēyula kēḻum
viḻuṅki umiḻntiṭṭa,
peruntevaṉ pērcolla kiṟkil
ivaḷaip peṟutirē. 4.6.4

3182
ivaḷaip peṟumpari civvaṇaṅ kāṭutal aṉṟantō,
kuvaḷait taṭaṅkaṇṇum kōvaiccevvāyum payantaṉaḷ,
kavaḷak kaṭākkaḷi ṟaṭṭapirāṉtiru nāmattāl,
tavaḷap poṭikkoṇṭu nīriṭṭiṭumiṉ taṇiyumē. 4.6.5

3183
taṇiyum poḻutillai nīraṇaṅkāṭutir aṉṉaimīr,
piṇiyum oḻikiṉṟa tillai peruku mituvallāl,
maṇiyiṉ aṇiniṟa māyaṉ tamaraṭi nīṟukoṇṭu,
aṇiya muyaliṉmaṟ ṟillaikaṇṭīriv vaṇaṅkukkē. 4.6.6

3184
aṇaṅkuk karumarun teṉṟaṅkōr āṭumkaḷ ḷumparāy
tuṇaṅkai yeṟintunun tōḷkulaikkappaṭum aṉṉaimīr,
uṇaṅkal keṭakkaḻu taiyutaṭāṭṭamkaṇ ṭeṉpayaṉ?
vaṇaṅkīrkaḷ māyap pirāṉtamar vētamval lāraiyē. 4.6.7

3185
vētamval lārkaḷaik koṇṭuviṇṇōrperu māṉtirup
pātam paṇintu,ivaḷ nōyitu tīrttukkoḷ ḷātupōy
ētam paṟaintalla ceytukaḷḷūṭu kalāyttūy,
kīta muḻaviṭṭu nīr aṇaṅ kāṭutal kīḻmaiyē. 4.6.8

3186
kīḻmaiyiṉā laṅkōr kīḻmakaṉiṭṭa muḻaviṉkīḻ,
nāḻmai palacolli nīraṇaṅkāṭumpoy kāṇkilēṉ,
ēḻmaip piṟappukkum cēmamin nōykkumī tēmaruntu,
ūḻmaiyil kaṇṇapi rāṉkaḻal vāḻttumiṉ uṉṉittē. 4.6.9

3187
uṉṉittu maṟṟoru teyvamtoḻāḷava ṉaiyallāl,
nummiccai collinum tōḷkulaikkappaṭum aṉṉaimīr,
maṉṉap paṭummaṟai vāṇaṉai vaṇtuva rāpati
maṉṉaṉai, ēttumiṉ ēttutalumtoḻu tāṭumē. 4.6.10

3188
toḻutāṭi tūmaṇi vaṇṇaṉukkāṭceytu nōytīrnta
vaḻuvāta tolpukaḻ vaṇkurukūrccaṭa kōpaṉ, col
vaḻuvāta āyirat tuḷḷivai pattu veṟikaḷum,
toḻutāṭip pāṭaval lārtukka cīlam ilarkaḷē. 4.6.11

3189
cīlam illāc ciṟiya ṉēlum ceyviṉai yōperitāl,
ñālam uṇṭāy ñāṉamūrtti nārāya ṇā. eṉṟeṉṟu,
kālan tōṟum yāṉiruntu kaitalai pūcaliṭṭāl
kōla mēṉi kāṇa vārāy kūviyum koḷḷāyē. (2) 4.7.1

3190
koḷḷa māḷā iṉpa
veḷḷam kotila tantiṭum,eṉ
vaḷḷa lēyō. vaiyaṅ koṇṭa
vāmaṉā vō. eṉṟeṉṟu,
naḷḷi rāvum naṇpakalum
nāṉirun tōlamiṭṭāl,
kaḷḷa māyā. uṉṉai
yeṉkaṇ kāṇavan tīyāyē. 4.7.2

3191
īvi lāta tīviṉaikaḷ ettaṉai ceyta ṉaṉkol?
tāvi vaiyam koṇṭa entāy. tāmōtarā. eṉṟeṉṟu
kūvik kūvi neñcurukik kaṇpaṉi cōra niṉṟāl,
pāvi nīyeṉ ṟoṉṟu collāy pāviyēṉ kāṇavantē. 4.7.3

3192
kāṇa vanteṉa kaṇmukappē tāmaraik kaṇpiṟaḻa,
āṇi cempoṉ mēṉiyentāy. niṉṟaruḷāy eṉṟeṉṟu,
nāṇa millāc ciṟutakaiyēṉ nāṉiṅ kalaṟṟuvateṉ,
pēṇi vāṉōr kāṇamāṭṭāp pīṭuṭai yappaṉaiyē? 4.7.4

3193
appa ṉē.aṭa lāḻiyāṉē,
āḻkaṭa laikkaṭainta
tuppa ṉē,uṉ tōḷkaḷ
nāṉkum kaṇṭiṭakkūṭuṅ koleṉṟu,
eppo ḻutum kaṇṇa
nīrkoṇ ṭāvi tuvarntuvarntu,
ippō ḻutē vanti
ṭāyeṉ ṟēḻaiyēṉ nōkkuvaṉē. 4.7.5

3194
nōkki nōkki uṉṉaik
kāṇpāṉ yāṉeṉa tāviyuḷḷē,
nākku nīḷvaṉ ñāṉa
millai nāṭōṟu meṉṉuṭaiya,
ākkai yuḷḷū māvi
yuḷḷum allapu ṟattiṉuḷḷum,
nīkka miṉṟi yeṅkum
niṉṟāy. niṉṉai yaṟintaṟintē. 4.7.6

3195
aṟinta ṟintu tēṟit
tēṟi yāṉeṉa tāviyuḷḷē,
niṟainta ñāṉa mūrtti
yāyai niṉmala mākavaittu,
piṟantum cettum niṉṟiṭaṟum
pētaimai tīrnto ḻintēṉ
naṟuntu ḻāyiṉ kaṇṇi
yammā. nāṉuṉṉaik kaṇṭukoṇṭē. 4.7.7

3196
kaṇṭu koṇṭeṉ kaika ḷāra
niṉtirup pātaṅkaḷmēl,
eṇṭi caiyu muḷḷa
pūkkoṇ ṭētti yukantukantu,
toṇṭa rōṅkaḷ pāṭi
yāṭac cūḻkaṭal ñālattuḷḷē,
vaṇṭu ḻāyiṉ kaṇṇi
vēntē. vantiṭa killāyē. 4.7.8

3197
iṭaki lēṉōṉ ṟaṭṭa
killēṉ aimpulaṉ vellakillēṉ,
kaṭava ṉākik kālan
tōṟum pūppaṟit tēttakillēṉ,
maṭavaṉ neñcam kātal
kūra valviṉai yēṉayarppāy,
taṭavu kiṉṟē ṉeṅkuk
kāṇpaṉ cakkarat taṇṇalaiyē? 4.7.9

3198
cakka rattaṇ ṇalēyeṉṟu
tāḻntu kaṇṇīr tatumpa,
pakkam nōkki niṉṟa
lantēṉ pāviyēṉ kāṇkiṉṟilēṉ,
mikka ñāṉa mūrtti
yāya vēta viḷakkiṉai,eṉ
takka ñāṉak kaṇka
ḷālē kaṇṭu taḻuvuvaṉē. 4.7.10

3199
taḻuvi niṉṟa kātaltaṉṉāl tāmaraik kaṇṇaṉtaṉṉai,
kuḻuvu māṭat teṉkuru kūrmā ṟaṉcaṭa kōpaṉ,col
vaḻuvi lāta voṇtamiḻkaḷ āyirattu ḷippattum,
taḻuvap pāṭi yāṭa vallār vaikunta mēṟuvarē. (2) 4.7.11

3200
ēṟāḷum iṟaiyōṉum ticaimukaṉum tirumakaḷum,
kūṟāḷum taṉiyuṭampaṉ kulaṅkulamā acurarkaḷai,
nīṟākum paṭiyāka nirumittup paṭaitoṭṭa,
māṟāḷaṉ kavarāta maṇimāmai kuṟaivilamē. (2) 4.8.1

3201
maṇimāmai kuṟaivillā malarmātar uṟaimārvaṉ,
aṇimāṉat taṭavaraittōḷ aṭalāḻit taṭakkaiyaṉ,
paṇimāṉam piḻaiyāmē yaṭiyēṉaip paṇikoṇṭa,
maṇimāyaṉ kavarāta maṭaneñcāl kuṟaivilamē. 4.8.2

3202
maṭaneñcāl kuṟaivillā makaḷtāycey torupēycci,
viṭanañca mulaicuvaitta mikuñāṉac ciṟukuḻavi,
paṭanākat taṇaikkiṭanta paruvaraittōḷ parampuruṭaṉ,
neṭumāyaṉ kavarāta niṟaiyiṉāl kuṟaivilamē. 4.8.3

3203
niṟaiyiṉāṟ kuṟaivillā
neṭumpaṇaittōḷ maṭappiṉṉai,
poṟaiyiṉāl mulaiyaṇaivāṉ
poruviṭaiēḻ aṭarttukanta,
kaṟaiyiṉār tuvaruṭukkai
kaṭaiyāviṉ kaḻikōlkai,
caṟaiyiṉār kavarāta
taḷirniṟattāl kuṟaivilamē. 4.8.4

3204
taḷirniṟattāl kuṟaivillāt
taṉicciṟaiyil viḷappuṟṟa,
kiḷimoḻiyāḷ kāraṇamāk
kiḷararakkaṉ nakareritta,
kaḷimalart tuḻāyalaṅkal
kamaḻmuṭiyaṉ kaṭalñālattu,
aḷimikkāṉ kavarāta
aṟiviṉāl kuṟaivilamē. 4.8.5

3205
aṟiviṉāl kuṟaivillā akalñālat tavaraṟiya,
neṟiyella meṭutturaitta niṟaiñāṉat torumūrtti,
kuṟiyamāṇ uruvākik koṭuṅkōḷāl nilaṅkoṇṭa,
kiṟiyammāṉ kavarāta kiḷaroḷiyāl kuṟaivilamē. 4.8.6

3206
kiḷaroḷiyāl kuṟaivillā
ariyuruvāyk kiḷarnteḻuntu,
kiḷaroḷiya iraṇiyaṉa
takalmārpam kiḻintukanta,
vaḷaroḷiya kaṉalāḻi
valampuriyaṉ maṇinīla,
vaḷaroḷiyāṉ kavarāta
varivaḷaiyāl kuṟaivilamē. 4.8.7

3207
varivaḷaiyāl kuṟaivillāp
perumuḻakkāl aṭaṅkārai,
eriyaḻalam pukavūti
yirunilamuṉ tuyartavirtta,
terivariya civaṉpiramaṉ
amarar kōṉ paṇintēttum,
viripukaḻāṉ kavarāta
mēkalaiyāl kuṟaivilamē. 4.8.8

3208
mēkalaiyāl kuṟaivillā
melivuṟṟa akalalkul,
pōkamakaḷ pukaḻttantai
viṟalvāṇaṉ puyamtuṇittu,
nākamicait tuyilvāṉpōl
ulakellām naṉkoṭuṅka,
yōkaṇaivāṉ kavarāta
vuṭampiṉāl kuṟaivilamē. 4.8.9

3209
uṭampiṉāl kuṟaivillā
uyirpirinta malaittuṇṭam,
kiṭantaṉapōl tuṇipalavā
acurar kuḻām tuṇittukanta,
taṭampuṉala caṭaimuṭiyaṉ
taṉiyorukū ṟamarntuṟaiyum,
uṭampuṭaiyāṉ kavarāta
uyiriṉāl kuṟaivilamē. 4.8.10

3210
uyiriṉāl kuṟaivillā
ulakēḻtaṉ uḷḷoṭukki,
tayirveṇṇe yuṇṭāṉait,
taṭaṅkurukūrc caṭakōpaṉ,
ceyirilcol licaimālai
yāyirattu ḷippattāl
vayiramcēr piṟappaṟuttu
vaikuntam naṇṇuvarē. (2) 4.8.11

3211
naṇṇātār muṟuvalippa
nalluṟṟār karaintēṅka,
eṇṇārāt tuyarviḷaikkum
ivaiyeṉṉa ulakiyaṟkai?,
kaṇṇāḷā. kaṭalkaṭaintāy.
uṉakaḻaṟkē varumparicu,
taṇṇāvā taṭiyēṉaip
paṇikaṇṭāy cāmāṟē. (2) 4.9.1

3212
cāmāṟum keṭumāṟum
tamaruṟṟār talaittalaippeytu,
ēmāṟik kiṭantalaṟṟum
ivaiyeṉṉa ulakiyaṟkai?,
āmāṟoṉ ṟaṟiyēṉnāṉ
aravaṇaiyāy. ammāṉē,
kūmāṟē viraikaṇṭāy
aṭiyēṉaik kuṟikkoṇṭē. 4.9.2

3213
koṇṭāṭṭum kulampuṉaivum
tamaruṟṟār viḻunitiyum,
vaṇṭārpūṅ kuḻalāḷum
maṉaiyoḻiya vuyirmāytal,
kaṇṭāṟṟēṉ ulakiyaṟkai
kaṭalvaṇṇā. aṭiyēṉaip
paṇṭēpōl karutātuṉ
aṭikkēkūyp paṇikoḷḷē. 4.9.3

3214
koḷḷeṉṟu kiḷarnteḻunta
peruñcelvam neruppāka,
koḷḷeṉṟu tamammūṭum
ivaiyeṉṉa ulakiyaṟkai?
vaḷḷalē. maṇivaṇṇā.
uṉakaḻaṟkē varumparicu,
vaḷḷalcey taṭiyēṉai
uṉataruḷāl vāṅkāyē. 4.9.4

3215
vāṅkunīr malarulakil
niṟpaṉavumī tirivaṉavum,
āṅkuyirkaḷ piṟappiṟappup
piṇimūppāl takarppuṇṇum,
īṅkitaṉmēl vennarakam
ivaiyeṉṉa ulakiyaṟkai?
vāṅkeṉainī maṇivaṇṇā.
aṭiyēṉai maṟukkēlē. 4.9.5

3216
maṟukkival valaippaṭuttik
kumaittiṭṭuk koṉṟuṇpar,
aṟapporuḷai yaṟintōrār
ivaiyeṉṉa ulakiyaṟkai?
veṟittuḷava muṭiyāṉē.
viṉaiyēṉai yuṉakkaṭimai
aṟakkoṇṭāy, iṉiyeṉṉā
ramutē.kūy aruḷāyē. 4.9.6

3217
āyē.iv vulakattu niṟpaṉavum tirivaṉavum
nīyēmaṟ ṟoruporuḷum iṉṟinī niṉṟamaiyāl,
nōyēmūp piṟappiṟappup piṇiyēyeṉ ṟivaiyoḻiyak,
kūyēkoḷ aṭiyēṉaik koṭuvulakam kāṭṭēlē. 4.9.7

3218
kāṭṭinī karantumiḻum nilanīrtī vicumpukāl,
īṭṭīnī vaittamaitta imaiyōrvāḻ taṉimuṭṭaik,
kōṭṭaiyiṉil kaḻitteṉaiyuṉ koḻuñcōti yuyarattu,
kūṭṭariya tiruvaṭikka ḷeññāṉṟu kūṭṭutiyē? 4.9.8

3219
kūṭṭutiniṉ kuraikaḻalkaḷ imaiyōrum
toḻāvakai ceytu,
āṭṭutinī yaravaṇaiyāy.
aṭiyēṉum aḵtaṟivaṉ,
vēṭkaiyellām viṭutteṉaiyuṉ
tiruvaṭiyē cumantuḻala,
kūṭṭariya tiruvaṭikkaḷ
kūṭṭiṉaināṉ kaṇṭēṉē. 4.9.9

3220
kaṇṭukēṭ ṭuṟṟumōntuṇṭuḻalum aiṅkaruvi
kaṇṭaviṉpam, terivariya aḷavillāc ciṟṟiṉpam,
oṇṭoṭiyāḷ tirumakaḷum nīyumē nilāniṟpak,
kaṇṭacatir kaṇṭoḻintēṉ aṭaintēṉuṉ tiruvaṭiyē. 4.9.10

3221
tiruvaṭiyai nāraṇaṉaikkēcavaṉaip parañcuṭarai,
tiruvaṭicēr vatukarutic ceḻuṅkurukūrc caṭakōpaṉ,
tiruvaṭimē luraittatamiḻ āyirattu ḷippattum,
tiruvaṭiyē aṭaivikkum tiruvaṭicērn toṉṟumiṉē. (2) 4.9.11

3222
oṉṟun tēvu mulakum
uyirum maṟṟum yātumillā
aṉṟu, nāṉmukaṉ taṉṉoṭu
tēva rulakō ṭuyirpaṭaittāṉ,
kuṉṟam pōlmaṇi māṭam
nīṭu tirukkuru kūrataṉuḷ,
niṉṟa ātippi rāṉniṟka
maṟṟait teyvam nāṭutirē. (2) 4.10.1

3223
nāṭi nīrva ṇaṅkum
teyvamum ummaiyu muṉpaṭaittāṉ,
vīṭil cīrppuka ḻātippi
rāṉavaṉ mēvi yuṟaikōyil,
māṭa māḷikai cūḻntaḻa
kāya tirukkuru kūrataṉaip,
pāṭi yāṭip paravic
celmiṉkaḷ pallula kīr.parantē. 4.10.2

3224
paranta teyvamum pallula
kumpaṭait taṉṟuṭa ṉēviḻuṅkik,
karantu miḻntu kaṭanti
ṭantatu kaṇṭum teḷiyakillīr,
ciraṅka ḷāla mararva
ṇaṅkum tirukkuru kūrataṉuḷ,
paraṉtiṟa maṉṟip pallulakīr.
teyvam maṟṟillai pēcumiṉē. 4.10.3

3225
pēca niṉṟa civaṉuk
kumpira maṉtaṉak kumpiṟarkkum
nāya kaṉava ṉē,ka
pālanaṉ mōkkattuk kaṇṭukoḷmiṉ,
tēca māmatiḷ cūḻntaḻa
kāya tirukkuru kūrataṉuḷ,
īcaṉ pālōr avampa
ṟaitaleṉ ṉāvati liṅkiyarkkē? 4.10.4

3226
iliṅkat tiṭṭa purāṇat
tīrum camaṇarum cākkiyarum
valintu vātucey vīrkaḷum
maṟṟunun teyvamu mākiniṉṟāṉ
malintu cennel kavari
vīcum tirukkuru kūrataṉuḷ,
polintu niṉṟapi rāṉkaṇṭī
roṉṟum poyyillai pōṟṟumiṉē. (2) 4.10.5

3227
pōṟṟi maṟṟōr teyvam
pēṇap puṟattiṭṭu ummaiyiṉṉē
tēṟṟi vaittatel līrum
vīṭu peṟṟālula killaiyeṉṟē,
cēṟṟil cennel kamalam
ōṅku tirukkuru kūrataṉuḷ,
āṟṟa vallavaṉ māyam
kaṇṭīratu aṟintaṟin tōṭumiṉē. 4.10.6

3228
ōṭi yōṭip palpiṟappum piṟantumaṟ ṟōrteyvam,
pāṭi yāṭip paṇintupalpaṭikāl vaḻiyē ṟikkaṇṭīr,
kūṭi vāṉava rēttaṉiṉṟa tirukkuru kūrataṉuḷ,
āṭu puṭkoṭi yāti mūrttik kaṭimai pukuvatuvē. 4.10.7

3229
pukku aṭimaiyiṉāl taṉṉaik kaṇṭa
mārkkaṇṭēyaṉ avaṉai
nakkapirāṉumaṉ ṟuyyakkoṇṭatu
nārāyaṇaṉaruḷē
kokkalar taṭanf tāḻai vēlit
tirukkurukūrataṉuḷ
mikka ātippirāṉ niṟka maṟṟait
teyvam viḷamputirē 4-10-8

3230
viḷampum āṟu camaya
muma vai yākiyum maṟṟumtaṉpāl,
aḷantu kāṇṭaṟ kariya
ṉākiya ātippi rāṉamarum,
vaḷaṅkoḷ taṇpaṇai cūḻntaḻa
kāya tirukkuru kūrataṉai,
uḷaṅkoḷ ñāṉattu vaimmiṉ
ummai uyyakkoṇṭu pōkuṟilē. 4.10.9

3231
uṟuva tāva tettēvum
evvulaka kaṅkaḷum maṟṟumtaṉpāl,
maṟuvil mūrttiyō ṭottit
taṉaiyum niṉṟavaṇ ṇamniṟkavē,
ceṟuvil cennel karumpo
ṭōṅku tirukkuru kūrataṉuḷ
kuṟiya māṇuru vākiya
nīḷkuṭak kūttaṉuk kāṭceyvatē. 4.10.10

3232
āṭceyta tāḻippi rāṉaic
cērntavaṉ vaṇkuru kūrnakarāṉ
nāṭka maḻmakiḻ mālai
mārpiṉaṉ māṟaṉ caṭakōpaṉ,
vēṭkai yālcoṉṉa pāṭal
āyirat tuḷippat tumvallār,
mīṭci yiṉṟi vaikunta
mānakar maṟṟatu kaiyatuvē. (2) 4.10.11

tiruvāy moḻi aintām pattu

3233
kaiyār cakkaratteṅkarumāṇikka mē. eṉṟeṉṟu,
poyyē kaimmaicollippuṟamēpuṟa mēyāṭi,
meyyē peṟṟoḻintēṉ, vitivāykkiṉṟu kāppārār,
aiyō kaṇṇapirāṉ. aṟaiyō iṉippōṉālē. (2) 5.1.1

3234
pōṉāy māmarutiṉ naṭuvēyeṉpol lāmaṇiyē,
tēṉē. iṉṉamutē. eṉṟeṉṟēcila kūṟṟuccolla,
tāṉē lemperumāṉavaṉeṉṉā kiyoḻintāṉ,
vāṉē mānilamēmaṟṟumuṟṟumeṉ ṉuḷḷaṉavē. 5.1.2

3235
uḷḷaṉa maṟṟuḷavāppuṟamēcila māyañcolli,
vaḷḷal maṇivaṇṇaṉē. eṉṟeṉṟēyuṉai yumvañcikkum,
kaḷḷama ṉamtavirntēyuṉaikkaṇṭukoṇ ṭuyntoḻintēṉ,
veḷḷat taṇaikkiṭantāyiṉiyuṉṉaiviṭ ṭeṅkoḷvaṉē? 5.1.3

3236
eṉkoḷva ṉuṉṉaiviṭṭeṉ
ṉumvācakaṅ kaḷcolliyum,
vaṉkaḷva ṉēṉmaṉattai
valittukkaṇṇa nīr karantu,
niṉkaṇ neruṅkavaittē
eṉtāviyai nīkkakillēṉ,
eṉkaṇ maliṉamaṟut
teṉṉaikkūvi yaruḷāykaṇṇaṉē. 5.1.4

3237
kaṇṇapi rāṉaiviṇṇōr
karumāṇikkat taiyamutai,
naṇṇiyum naṇṇakillēṉ
naṭuvēyō ruṭampiliṭṭu,
tiṇṇa maḻuntakkaṭṭip
palaceyviṉai vaṉkayiṟṟāl,
puṇṇai maṟaiyavarin
teṉaippōravait tāypuṟamē. 5.1.5

3238
puṟamaṟak kaṭṭikkoṇṭiru
valviṉai yārkumaikkum,
muṟaimuṟai yākkaipukaloḻiyak
kaṇṭu koṇṭoḻintēṉ,
niṟamuṭai nāltaṭantōḷ
ceyyavāyceyya tāmaraikkaṇ,
aṟamuya lāḻiyaṅkaik
karumēṉiyam māṉtaṉṉaiyē. 5.1.6

3239
ammā ṉāḻippirāṉ avaṉevviṭat tāṉ?yāṉār?,
emmā pāviyarkkumvitivāykkiṉṟu vāykkumkaṇṭīr,
kaimmā tuṉpoḻittāy. eṉṟukaitalai pūcaliṭṭē,
meymmā lāyoḻintēṉempirāṉumeṉ mēlāṉē. 5.1.7

3240
mēlāt tēvarkaḷum nilattēvarum mēvittoḻum,
mālār vantiṉanāḷ aṭiyēṉmaṉattē maṉṉiṉār,
cēlēy kaṇṇiyarum peruñcelvamum naṉmakkaḷum,
mēlāt tāytantaiyum avarēyiṉi yāvārē. 5.1.8

3241
āvā rārtuṇaiyeṉṟalainīrkkaṭa luḷaḻuntum
nāvāy pōl,piṟavik kaṭaluḷniṉṟu nāṉtuḷaṅka,
tēvār kōlattoṭum tiruccakkaram caṅkiṉoṭum,
āvā veṉṟaruḷ ceytaṭiyēṉoṭu māṉāṉē. 5.1.9

3242
āṉāṉ āḷuṭaiyāṉeṉṟaḵtēkoṇ ṭukantuvantu,
tāṉē yiṉṉaruḷceyteṉṉaimuṟṟavum tāṉāṉāṉ,
mīṉā yāmaiyumāy naraciṅkamu māykkuṟaḷāy,
kāṉā reṉāmumāyk kaṟkiyāmiṉṉam kārvaṇṇaṉē. 5.1.10

3243
kārvaṇṇaṉ kaṇṇapirāṉ kamalattaṭaṅ kaṇṇaṉtaṉṉai,
ērvaḷa voṇkaḻaṉikkurukūrccaṭa kōpaṉcoṉṉa,
cīrvaṇṇa voṇ tamiḻkaḷivaiyāyirat tuḷippattum
ārvaṇṇat tāluraippār aṭikkīḻpuku vārpolintē. 5.1.11

3244
polika polika polika.
pōyiṟṟu valluyirc cāpam,
naliyum narakamum nainta
namaṉukkiṅ kiyātoṉṟu millai,
kaliyum keṭumkaṇṭu koḷmiṉ
kaṭalvaṇṇaṉ pūtaṅkaḷ maṇmēl,
maliyap pukunticai pāṭi
yāṭi yuḻitarak kaṇṭōm. (2) 5.2.1

3245
kaṇṭōm kaṇṭōm kaṇṭōm
kaṇṇuk kiṉiyaṉa kaṇṭōm,
toṇṭīr. ellīrum vārīr
toḻutu toḻutuniṉ ṟārttum,
vaṇṭār taṇṇantu ḻāyāṉ
mātavaṉ pūtaṅkaḷ maṇmēl,
paṇṭāṉ pāṭiniṉ ṟāṭip
parantu tirikiṉ ṟaṉavē. 5.2.2

3246
tiriyum kaliyukam nīṅkit
tēvarkaḷ tāmum pukuntu,
periya kitayukam paṟṟip
pēriṉpa veḷḷam peruka,
kariya mukilvaṇṇa ṉemmāṉ
kaṭalvaṇṇaṉ pūtaṅkaḷ maṇmēl,
iriyap pukunticai pāṭi
eṅkum iṭaṅkoṇ ṭaṉavē. 5.2.3

3247
iṭaṅkoḷ camayattai yellām
eṭuttuk kaḷaivaṉa pōla,
taṭaṅkaṭal paḷḷip perumāṉ
taṉṉuṭaip pūtaṅka ḷēyāy
kiṭantum iruntum eḻuntum
kītam palapala pāṭi,
naṭantum paṟantum kuṉittum
nāṭakam ceykiṉ ṟaṉavē. 5.2.4

3248
ceykiṉṟa teṉkaṇṇuk koṉṟē
okkiṉṟa tivvula kattu,
vaikuntaṉ pūtaṅka ḷēyāy
māyatti ṉāleṅkum maṉṉi,
aiyamoṉ ṟillai yarakkar
acurar piṟantīruḷ ḷīrēl,
uyyum vakaiyillai toṇṭīr.
ūḻi peyarttiṭum koṉṟē. 5.2.5

3249
koṉṟuyi ruṇṇum vicāti
pakaipaci tīyaṉa vellām,
niṉṟiv vulakil kaṭivāṉ
nēmippi rāṉtamar pōntār,
naṉṟicai pāṭiyum tuḷḷi
yāṭiyum ñālam parantār,
ceṉṟu toḻutuymmiṉ toṇṭīr.
cintaiyaic cenni ṟuttiyē. 5.2.6

3250
niṟuttinum uḷḷattuk koḷḷum
teyvaṅka ḷummaiyuy yakkoḷ
maṟuttu mavaṉōṭē kaṇṭīr
mārkkaṇ ṭēyaṉum kariyē
kaṟutta maṉamoṉṟum vēṇṭā
kaṇṇaṉal lālteyva millai,
iṟuppatel lāmavaṉ mūrtti
yāyavark kēyi ṟumiṉē. 5.2.7

3251
iṟukku miṟaiyiṟuttuṇṇa
evvula kukkumtaṉ mūrtti,
niṟuttiṉāṉ teyvaṅka ḷāka
atteyva nāyakaṉ ṟāṉē
maṟuttiru mārvaṉ avaṉṟaṉ
pūtaṅkaḷ kītaṅkaḷ pāṭi,
veṟuppiṉṟi ñālattu mikkār
mēvit toḻutuymmi ṉīrē. 5.2.8

3252
mēvit toḻutuymmi ṉīrkaḷ
vētap puṉita irukkai,
nāviṟkoṇ ṭaccutaṉ ṟaṉṉai
ñāṉa vitipiḻai yāmē,
pūvil pukaiyum viḷakkum
cāntamum nīrum malintu
mēvit toḻumaṭi yārum
pakavarum mikka tulakē. 5.2.9

3253
mikka vulakukaḷ tōṟum
mēvikkaṇ ṇaṉtiru mūrtti,
nakkapi rāṉō ṭayaṉum
intira ṉummutalāka,
tokka amarar kuḻāṅkaḷ
eṅkum parantaṉa toṇṭīr,
okkat toḻukiṟṟi rākil
kaliyuka moṉṟumil laiyē. 5.2.10

3254
kaliyuka moṉṟumiṉ ṟikkē
taṉṉaṭi yārkkaruḷ ceyyum,
maliyum cuṭaroḷi mūrtti
māyappi rāṉkaṇṇaṉ ṟaṉṉai,
kalivayal teṉṉaṉ kurukūrk
kārimā ṟaṉcaṭa kōpaṉ,
olipuka ḻāyirat tippattu
uḷḷattai mācaṟuk kummē. (2) 5.2.11

3255
mācaṟu cōtiyeṉ ceyya vāymaṇik kuṉṟattai
ācaṟu cīlaṉai yāti mūrttiyai nāṭiyē,
pācaṟa veyti yaṟiviḻan teṉainā ḷaiyam?,
ēcaṟu mūravar kavvai tōḻī. eṉceyyumē? (2) 5.3.1

3256
eṉceyyu mūravar kavvai tōḻī. iṉinammai,
eṉceyya tāmaraik kaṇṇa ṉeṉṉai niṟaikoṇṭāṉ,
muṉceyya māmai yiḻantu mēṉi meliveyti,
eṉceyya vāyum karuṅkaṇ ṇumpayap pūrntavē. 5.3.2

3257
ūrnta cakaṭam utaittapātattaṉ, pēymulai
cārntu cuvaitta cevvāyaṉ eṉṉai niṟaikoṇṭāṉ,
pērntum peyarntum avaṉōṭaṉṟiyōr collilēṉ,
tīrntaveṉ tōḻī. eṉceyyu mūravar kavvaiyē? 5.3.3

3258
ūravar kavvai yeruviṭṭaṉṉaicol nīrmaṭuttu,
īranel vitti muḷaitta neñcap peruñceyyuḷ,
pēramar kātal kaṭalpuraiya viḷaivitta,
kāramar mēṉinaṅ kaṇṇaṉ tōḻī. kaṭiyaṉē. 5.3.4

3259
kaṭiyaṉ koṭiyaṉ neṭiyamālula kaṅkoṇṭa
aṭiyaṉ, aṟivaru mēṉimāyattaṉ, ākilum
koṭiyaveṉ ṉeñcam avaṉeṉṟē kiṭakku mellē,
tuṭiko ḷiṭaimaṭat tōḻī. aṉṉaiyeṉ ceyyumē? 5.3.5

3260
aṉṉaiyeṉ ceyyileṉ ūreṉ
collileṉ tōḻimīr,
eṉṉai yiṉiyumak kācai
yillai yakappaṭṭēṉ,
muṉṉai yamarar mutalvaṉ
vaṇtuva rāpati
maṉṉaṉ, maṇivaṇ ṇaṉvācu
tēvaṉ valaiyuḷē. 5.3.6

3261
valaiyuḷ akappaṭṭut teṉṉainaṉ
neñcam kūvikkoṇṭu,
alaikaṭal paḷḷi yammāṉai
āḻip pirāṉtaṉṉai
kalaikoḷ akalalkul tōḻī.
namkaṇka ḷālkaṇṭu
talaiyil vaṇaṅka māṅkolō
taiyalār muṉpē? 5.3.7

3262
pēymulai yuṇṭu cakaṭam pāyntu marutiṭaip
pōymutal cāyttu, puḷvāy piḷantu kaḷiṟaṭṭa,
tūmuṟu valtoṇṭai, vāyppirāṉaiyen nāḷkolō,
yāmuṟu kiṉṟatu tōḻī. aṉṉaiyar nāṇavē? 5.3.8

3263
nāṇum niṟaiyum kavarnteṉṉai
naṉṉeñcam kūvikkoṇṭu,
cēṇuyar vāṉat tirukkum
tēva pirāṉtaṉṉai,
āṇaiyeṉ tōḻī. ulaku
tōṟalar tūṟṟi,ām
kōṇaikaḷ ceytu
kutiriyāy maṭalūrtumē. 5.3.9

3264
yāmaṭa lūrntum emmāḻiyaṅkaip pirāṉuṭai,
tūmaṭal taṇṇam tuḻāymalar koṇṭu cūṭuvōm,
yāmaṭa miṉṟit teruvu tōṟayal taiyalār,
nāmaṭaṅ kappaḻi tūṟṟi nāṭum iraikkavē. 5.3.10

3265
iraikkum karuṅkaṭal vaṇṇaṉ kaṇṇapirāṉtaṉṉai,
viraikkoḷ poḻilkuru kūrccaṭa kōpaṉ coṉṉa,
niraikkoḷan tāti yōrā yirattu ḷippattum,
uraikkaval lārkku vaikunta mākumtam mūrellām. (2) 5.3.11

3266
ūrellām tuñci yulakellām naḷḷiruḷāy,
nīrellām tēṟiyōr nīḷiravāy nīṇṭatāl,
pārellā muṇṭanam pāmpaṇaiyāṉ vārāṉāl,
ārellē. valviṉaiyēṉ āvikāp pāriṉaiyē? (2) 5.4.1

3267
āvikāp pāriṉiyār? āḻkaṭalmaṇ viṇmūṭi,
māvikāra māyōr valliravāy nīṇṭatāl,
kāvicēr vaṇṇaṉeṉ kaṇṇaṉum vārāṉāl,
pāviyēṉ neñcamē. nīyumpāṅ kallaiyē? 5.4.2

3268
nīyumpāṅ kallaikāṇ neñcamē. nīḷiravum,
ōyum poḻutiṉṟi yūḻiyāy nīṇṭatāl,
kāyum kaṭuñcilaiyeṉ kākuttaṉ vārāṉāl,
māyum vakaiyaṟiyēṉ valviṉaiyēṉ peṇpiṟantē. 5.4.3

3269
peṇpiṟantār eytum peruntuyarkāṇ kilēṉeṉṟu,
oṇcuṭarōṉ vārā toḷittāṉ,im maṇṇaḷanta
kaṇperiya cevvāyeṅ kārēṟu vārāṉāl,
eṇperiya cintainōy tīrppārār eṉṉaiyē? 5.4.4

3270
āreṉṉai yārāyvār? aṉṉaiyarum tōḻiyarum,
nīreṉṉē? eṉṉātē nīḷiravum tuñcuvarāl,
kāraṉṉa mēṉinaṅ kaṇṇaṉum vārāṉāl,
pēreṉṉai māyātāl valviṉaiyēṉ piṉniṉṟē. 5.4.5

3271
piṉniṉṟa kātalnōy neñcam peritaṭumāl,
muṉniṉ ṟirāvūḻi kaṇputaiya mūṭiṟṟāl,
maṉṉiṉṟa cakkarattem māyavaṉum vārāṉāl,
inniṉṟa nīḷāvi kāppārār ivviṭattē? 5.4.6

3272
kāppārār ivviṭattu? kaṅkiruḷiṉ nuṇtuḷiyāy,
cēṭpāla tūḻiyāyc celkiṉṟa kaṅkulvāy,
tūppāla veṇcaṅku cakkarattaṉ tōṉṟāṉāl,
tīppāla valviṉaiyēṉ teyvaṅkāḷ. eṉceykēṉ? 5.4.7

3273
teyvaṅkāḷ. eṉceykēṉ?ōriravēḻ ūḻiyāy,
meyvantu niṉṟeṉa tāvi melivikkum
kaivanta cakkarateṉ kaṇṇaṉum vārāṉāl,
taivanta taṇteṉṟal veñcuṭaril tāṉaṭumē. 5.4.8

3274
veñcuṭaril tāṉaṭumāl vīṅkiruḷiṉ nuṇtuḷiyāy,
añcuṭara veyyōṉ aṇineṭuntēr tōṉṟātāl,
ceñcuṭart tāmaraikkaṇ celvaṉum vārāṉāl,
neñciṭartīrp pāriṉiyār? niṉṟuruku kiṉṟēṉē. 5.4.9

3275
niṉṟuruku kiṉṟēṉē pōla neṭuvāṉam,
ceṉṟuruki nuṇtuḷiyāyccelkiṉṟa kaṅkulvāy,
aṉṟorukāl vaiyam aḷantapirāṉ vārāṉeṉṟu,
oṉṟorukāl collātulakō uṟaṅkumē. 5.4.10

3276
uṟaṅkuvāṉ pōlyōku ceyta perumāṉai,
ciṟantapoḻil cūḻkuru kūrccaṭa kōpaṉcol,
niṟaṅkiḷarnta antāti yāyirattu ḷippattāl,
iṟantupōy vaikuntam cērāvā ṟeṅṅaṉēyō? 5.4.11

3277
eṅṅaṉēyō aṉṉai mīrkāḷ.
eṉṉai muṉivatunīr?,
naṅkaḷkōlat tiruk kuṟuṅkuṭi
nampiyai nāṉkaṇṭapiṉ,
caṅkiṉōṭum nēmi yōṭum
tāmaraik kaṇkaḷoṭum,
ceṅkaṉivā yoṉṟi ṉoṭum
celkiṉṟa teṉneñcamē. (2) 5.5.1

3278
eṉneñci ṉālnōkkik kāṇīr
eṉṉai muṉiyātē,
teṉṉaṉ cōlait tirukkuṟuṅkuṭi
nampiyai nāṉkaṇṭapiṉ
miṉṉum nūlum kuṇṭalamum
mārvil tirumaṟuvum,
maṉṉum pūṇum nāṉkutōḷum
vanteṅkum niṉṟiṭumē. 5.5.2

3279
niṉṟiṭum ticaikkum naiyumeṉṟu
aṉṉaiya rummuṉitir,
kuṉṟa māṭat tirukkuṟuṅkuṭi
nampiyai nāṉkaṇṭapiṉ,
veṉṟi villum taṇṭum
vāḷum cakkaramumcaṅkamum,
niṉṟu tōṉṟik kaṇṇuḷnīṅkā
neñcuḷḷum nīṅkāvē. 5.5.3

3280
nīṅkanillāk kaṇṇa nīrkaḷeṉṟu
aṉṉaiyarum muṉitir,
tēṉkoḷ cōlait tirukkuṟuṅkuṭi
nampiyai nāṉkaṇṭapiṉ,
pūntaṇ mālait taṇṭuḻāyum
poṉmuṭi yumvaṭivum,
pāṅku tōṉṟum paṭṭumnāṇum
pāviyēṉ pakkattavē. 5.5.4

3281
pakkamnōkki niṟkum naiyumeṉṟu
aṉṉaiya rummuṉitir,
takkakīrttik tirukku ṟuṅkuṭi
nampiyai nāṉkaṇṭapiṉ
tokkacōtit toṇṭai vāyum
nīṇṭa puruvaṅkaḷum,
takkatāmaraik kaṇṇum pāviyēf
ṉāviyiṉ mēlaṉavē. 5.5.5

3282
mēlum vaṉpaḻi naṅkuṭikkivaḷ
eṉṟaṉṉai kāṇakkoṭāḷ
cōlaicūḻ taṇtiruk kuṟuṅkuṭi
nampiyai nāṉkaṇṭapiṉ,
kōlanīḷ koṭimūkkum tāmaraik
kaṇṇum kaṉivāyum,
nīlamēṉiyum nāṉku tōḷumeṉ
neñcam niṟaintaṉavē. 5.5.6

3283
niṟainta vaṉpaḻi naṅkuṭikkivaḷ
eṉṟaṉṉai kāṇakkoṭāḷ
ciṟantakīrttit tirukku ṟuṅkuṭi
nampiyai nāṉkaṇṭapiṉ,
niṟaintacōti veḷḷañ cūḻnta
nīṇṭapoṉ mēṉiyoṭum
niṟainteṉ ṉuḷḷē niṉṟoḻintāṉ
nēmiyaṅ kaiyuḷatē. 5.5.7

3284
kaiyuḷnaṉ mukamvaikkum naiyumeṉṟu
aṉṉaiya rummuṉitir,
maikoḷ māṭat tirukkuṟuṅkuṭi
nampiyai nāṉkaṇṭapiṉ,
ceyyatāmaraik kaṇṇu malkulum
ciṟṟiṭai yumvaṭivum,
moyyanīḷkuḻal tāḻnta tōḷkaḷum
pāviyēṉ muṉṉiṟkumē. 5.5.8

3285
muṉṉiṉ ṟāyeṉṟu tōḻimārkaḷum
aṉṉaiya rummuṉitir,
maṉṉu māṭat tirukkuṟuṅkuṭi
nampiyai nāṉkaṇṭapiṉ,
ceṉṉi nīṇmuṭi yātiyāya
ulappi laṇikalattaṉ,
kaṉṉal pālamu tākivanteṉ
neñcam kaḻiyāṉē. 5.5.9

3286
kaḻiyamikkatōr kātala ḷivaḷeṉ
ṟaṉṉai kāṇakkoṭāḷ,
vaḻuvil kīrttit tirukkuṟuṅkuṭi
nampiyai nāṉkaṇṭapiṉ,
kuḻumit tēvar kuḻāṅkaḷtoḻac
cōtiveḷ ḷattiṉuḷḷē,
eḻuvatō ruruveṉ ṉeñcuḷḷeḻum
ārkku maṟivaritē. 5.5.10

3287
aṟivariya pirāṉai yāḻiyaṅkaiyaṉai yēyalaṟṟi,
naṟiyanaṉ malarnāṭi naṉkurukūrccaṭakōpaṉ coṉṉa,
kuṟikoḷā yirattuḷ ḷivaipattum tirukkuṟuṅ kuṭiyataṉmēl
aṟiyak kaṟṟuvallār vaiṭṭaṇavarāḻkaṭal ñālattuḷḷē. 5.5.11

3288
kaṭalñālam ceytēṉum yāṉē eṉṉum
kaṭalñālam āvēṉum yāṉē eṉṉum,
kaṭalñālam koṇṭēṉum yāṉē eṉṉum
kaṭalñālam kīṇṭēṉum yāṉē eṉṉum,
kaṭalñālam muṇṭēṉum yāṉē eṉṉum
kaṭalñālat tīcaṉvan tēṟak kolō?,
kaṭalñā lattīrk kivaiyeṉ collukēṉ
kaṭalñā latteṉ makaḷkaṟ kiṉṟaṉavē? 5.6.1

3289
kaṟkumkal vikkellai yilaṉē eṉṉum
kaṟkumkalvi yāvēṉum yāṉē eṉṉum,
kaṟkumkalvi ceyvēṉum yāṉē eṉṉum
kaṟkumkalvi tīrppēṉum yāṉē eṉṉum,
kaṟkumkalvic cāramum yāṉē eṉṉum
kaṟkumkalvi nātaṉvaṉ tēṟak kolō?,
kaṟkum kalviyīrk kivaiyeṉ collukēṉ
kaṟkum kalviyeṉ makaḷkāṇ kiṉṟaṉavē? 5.6.2

3290
kāṇkiṉṟa nilamellām yāṉē eṉṉum
kāṇkiṉṟa vicumpellām yāṉē eṉṉum,
kāṇkiṉṟa ventīyellām yāṉē eṉṉum
kāṇkiṉṟa ikkāṟṟellām yāṉē eṉṉum,
kāṇkiṉṟa kaṭalellām yāṉē eṉṉum
kāṇkiṉṟa kaṭalvaṇṇa ṉēṟak kolō?
kāṇkiṉṟa vulakat tīrkkeṉ collukēṉ
kāṇkiṉṟa veṉkā rikaicey kiṉṟaṉavē? 5.6.3

3291
ceykiṉṟa kitiyellām yāṉē eṉṉum
ceyvāṉiṉ ṟaṉakaḷum yāṉē eṉṉum,
ceytumuṉ ṉiṟantaṉavum yāṉē eṉṉum
ceykaippaya ṉuṇpēṉum yāṉē eṉṉum,
ceyvārkaḷaic ceyvēṉum yāṉē eṉṉum
ceyyakama lakkaṇṇa ṉēṟak kolō?
ceyyavula kattīrk kivaiyeṉ collukēṉ
ceyya kaṉivā yiḷamāṉ tiṟattē? 5.6.4

3292
tiṟampāmal maṇkākkiṉṟēṉ yāṉē eṉṉum
tiṟampāmal malaiyeṭut tēṉē eṉṉum,
tiṟampāmal acuraraikkoṉ ṟēṉē eṉṉum
tiṟaṅkāṭṭi yaṉṟaivaraik kāttēṉē eṉṉum,
tiṟampāmal kaṭalkaṭain tēṉē eṉṉum
tiṟampāta kaṭalvaṇṇa ṉēṟak kolō?
tiṟampāta vulakat tīrkkeṉ collukēṉ
tiṟampā teṉtiru makaḷey tiṉavē? 5.6.5

3293
iṉavēymalai yēntiṉēṉ yāṉē eṉṉum
iṉavēṟukaḷ ceṟṟēṉum yāṉē eṉṉum,
iṉavāṉkaṉṟu mēyttēṉum yāṉē eṉṉum
iṉavānirai kāttēṉum yāṉē eṉṉum,
iṉavāyar talaivaṉum yāṉē eṉṉum
iṉattēvar talaivaṉvan tēṟak kolō?,
iṉavēṟkaṇ nallīrk kivaiyeṉ collukēṉ
iṉavēṟ kaṇṇi yeṉmaka ḷuṟṟaṉavē? 5.6.6

3294
uṟṟārka ḷeṉakkillai yārum eṉṉum
uṟṟārka ḷeṉakkiṅkel lārum eṉṉum,
uṟṟārkaḷaic ceyvēṉum yāṉē eṉṉum
uṟṟārkaḷai aḻippēṉum yāṉē eṉṉum,
uṟṟārkaḷuk kuṟṟēṉum yāṉē eṉṉum
uṟṟārili māyaṉ vantēṟak kolō?,
uṟṟīrkaṭ keṉcollic collu kēṉyāṉ
uṟṟeṉ ṉuṭaippē taiyuraik kiṉṟaṉavē? 5.6.7

3295
uraikkiṉṟa mukkaṭpirāṉ yāṉē eṉṉum
uraikkiṉṟa ticaimukaṉ yāṉē eṉṉum,
uraikkiṉṟa amararum yāṉē eṉṉum
uraikkiṉṟa amarar kōṉ yāṉē eṉṉum,
uraikkiṉṟa muṉivarum yāṉē eṉṉum
uraikkiṉṟa mukilvaṇṇa ṉēṟak kolō?,
uraikkiṉṟa ulakat tīrkkeṉ collukēṉ
uraikkiṉṟa veṉkō maḷavoṇ koṭikkē? 5.6.8

3296
koṭiya viṉaiyātu milaṉē eṉṉum
koṭiyaviṉai yāvēṉum yāṉē eṉṉum,
koṭiyaviṉai ceyvēṉum yāṉē eṉṉum
koṭiyaviṉai tīrppēṉum yāṉē eṉṉum,
koṭiyā ṉilaṅkaiceṟ ṟēṉē eṉṉum
koṭiyapuḷ ḷuṭaiyava ṉēṟak kolō?,
koṭiya vulakattīrk kivaiyeṉ collukēṉ
koṭiyēṉ koṭiyeṉ makaḷkō laṅkaḷē? 5.6.9

3297
kōlaṅkoḷ cuvarkkamum yāṉē eṉṉum
kōlamil narakamum yāṉē eṉṉum,
kōlamtikaḻ mōkkamum yāṉē eṉṉum
kōlaṅko ḷuyirkaḷum yāṉē eṉṉum,
kōlaṅkoḷ taṉimutal yāṉē eṉṉum
kōlaṅkoḷ mukilvaṇṇa ṉēṟak kolō?
kōlaṅko ḷulakat tīrkkeṉ collukēṉ
kōlan tikaḻkō taiyeṉkūn talukkē. 5.6.10

3298
kūntalmalar maṅkaikkum maṇmaṭan taikkum
kulavāyar koḻuntukkum kēḷvaṉ taṉṉai
vāynta vaḻuti nāṭaṉ maṉṉu
kurukūrc caṭakōpaṉ kuṟṟē valceytu,
āynta tamiḻmālai āyi rattuḷ
ivaiyumōr pattumval lār,ulakil
ēntu peruñcelvan tārāyt tirumāl
aṭiyār kaḷaippū cikkanōṟ ṟārkaḷē. 5.6.11

3299
nōṟṟa nōṉpilēṉ nuṇṇaṟi vilēṉākilum
iṉi yuṉṉaiviṭṭu,oṉṟum
āṟṟa kiṉṟilēṉ araviṉaṇai yammāṉē,
cēṟṟut tāmarai cenne lūṭumalar cirīvara maṅkalanakar,
vīṟṟirunta entāy. uṉakku mikaiyallē ṉaṅkē. 5.7.1

3300
aṅkuṟṟē ṉallē ṉiṅkuṟṟē ṉallēṉ
uṉṉaik kāṇum avāvil vīḻntu,nāṉ
eṅkuṟ ṟēṉumal lēṉilaṅkaiceṟṟa ammāṉē,
tiṅkaḷ cērmaṇi māṭam nīṭu cirīvara maṅkala nakaruṟai,
caṅku cakkarat tāy.tami yēṉuk karuḷāyē. 5.7.2

3301
karuḷa puṭkoṭi cakka rappaṭai
vāṉa nāṭa.eṅ kārmukil vaṇṇā,
poruḷal lāta eṉṉaip poruḷākki
aṭimai koṇṭāy,
teruḷkoḷ nāṉmaṟai vallavar palarvāḻ
cirīvara maṅkalanakarkku,
aruḷceytaṅkirun tāyaṟi yēṉoru kaimmāṟē. 5.7.3

3302
māṟu cērpaṭai nūṟṟuvar maṅka vōraivarkku
āyaṉṟu māyappōr paṇṇi,
nīṟu ceyta entāy. nilaṅkīṇṭa ammāṉē,
tēṟu ñāṉattar vēta vēḷviyaṟāc
cirīvara maṅkalanakar,
ēṟivīṟ ṟiruntāy. uṉṉai eṅkeytak kūvuvaṉē? 5.7.4

3302
eytak kūvutal āvatē eṉakku?
evvatey vattu ḷāyumāy niṉṟu,
kaita vaṅkaḷcey yumkaru mēṉiyam māṉē,
ceyta vēḷviyar vaiyat tēvaraṟāc
cirīvara maṅkalanakar,
kaittoḻa iruntāy atunāṉum kaṇṭēṉē. 5.7.5

3304
ēṉa māynilaṅ kīṇṭaveṉ appaṉē.
kaṇṇā. eṉṟu meṉṉai yāḷuṭai,
vāṉanā yakaṉē. maṇimā ṇikkac cuṭarē,
tēṉa māmpoḻil taṇcirī varamaṅkalat
tavarkkai toḻavuṟai
vāṉa māmalai yē.aṭi yēṉtoḻa vantaruḷē. 5.7.6

3305
vantaruḷi yeṉṉeñ ciṭaṅkoṇṭa vāṉavar
koḻuntē, ulakukkōr
muntait tāytantai yē.muḻu ēḻulaku muṇṭāy,
cento ḻilavar vēta vēḷviyaṟāc
cirīvara maṅkalanakar,
antamil pukaḻāy. aṭiyēṉai akaṟṟēlē. 5.7.7

3306
akaṟṟa nīvaitta māyaval laimpulaṅkaḷām
avai naṉkaṟintaṉaṉ,
akaṟṟi eṉṉaiyum nīaruñ cēṟṟil vīḻtti kaṇṭāy,
pakaṟkatir maṇimāṭam nīṭu cirīvara maṅkai
vāṇaṉē, eṉṟum
pukaṟkariya entāy.puḷḷiṉvāy piḷantāṉē. 5.7.8

3307
puḷḷiṉvāy piḷantāy. marutiṭai pōyiṉāy.
erutēḻ aṭartta,eṉ
kaḷḷa māyavaṉē.karumāṇikkac cuṭarē,
teḷḷiyār tirunāṉ maṟaikaḷ vallār
malitaṇ cirīvara maṅkai,
uḷḷirunta entāy. aruḷāy uyyumā ṟeṉakkē. 5.7.9

3308
āṟe ṉakkuniṉ pātamē caraṇākat
tantoḻintāy, uṉak kōr kaim
māṟu nāṉoṉ ṟilēṉeṉa tāviyu muṉatē,
cēru koḷkarum pumperuñ cennellum
malitaṇ cirīvara maṅkai
nāṟu pūntaṇ tuḻāymuṭi yāy.teyva nāyakaṉē. 5.7.10

3309
teyva nāyakaṉ nāraṇaṉ tirivikkiramaṉ aṭiyiṇaimicai,
koykoḷ pūmpoḻil cūḻkuru kūrccaṭa kōpaṉ
ceyta āyirat tuḷḷivai taṇcirī varamaṅkai
mēya pattuṭaṉ,
vaikal pāṭa vallār vāṉōrk kārā amutē. 5.7.11

3310
ārā amutē. aṭiyēṉ uṭalam niṉpāl aṉpāyē,
nīrāy alaintu karaiya vurukkukiṉṟa neṭumālē,
cīrār cennel kavari vīcum ceḻunīrk tirukuṭantai,
ērār kōlam tikaḻak kiṭantāy. kaṇṭēṉ emmāṉē. 5.8.1

3311
emmā ṉē.eṉ veḷḷai mūrtti. eṉṉai āḷvāṉē,
emmā vuruvum vēṇṭu māṟṟāl āvāy eḻilēṟē,
cemmā kamalam ceḻunīr micaikkaṇmalarum tirukkuṭantai,
ammā malarkkaṇ vaḷarkiṉ ṟāṉē.eṉnāṉ ceykēṉē. 5.8.2

3312
eṉnāṉ ceykēṉ. yārē kaḷaikaṇ?
eṉṉaiyeṉ ceykiṉṟāy?
uṉṉāl allāl yāva rālum
oṉṟum kuṟaivēṇṭēṉ,
kaṉṉār matiḷcūḻ kuṭantaik kiṭantāy.
aṭiyēṉ aruvāḻṇāḷ,
ceṉṉā ḷennāḷ. annā ḷuṉtāḷ
piṭittē celakkāṇē. 5.8.3

3313
celakkāṇ kiṟpār kāṇum aḷavum
cellum kīrttiyāy,
ulappi lāṉē. ellā vulakum
uṭaiya orumūrtti,
nalattāl mikkār kuṭantaik kiṭantāy.
uṉṉaik kāṇpāṉnāṉ
alappāy,ākā cattai nōkki
aḻuvaṉ toḻuvaṉē. 5.8.4

3314
aḻuvaṉ toḻuvaṉ āṭik kāṇpaṉ
pāṭi alaṟṟuvaṉ,
taḻuval viṉaiyāl pakkam nōkki
nāṇik kaviḻntiruppaṉ,
ceḻuvoṇ paḻaṉak kuṭantaik kiṭantāy.
centā maraikkaṇṇā,
toḻuvaṉ ṉēṉai yuṉtāḷ cērum
vakaiyē cūḻkaṇṭāy. 5.8.5

3315
cūḻkaṇ ṭāyeṉ tollai viṉaiyai
aṟuttuṉ aṭicērum
ūḻkaṇ ṭiruntē, tūrāk kuḻitūrttu
eṉaināḷ akaṉṟiruppaṉ?,
vāḻtol pukaḻār kuṭantaik kiṭantāy.
vāṉōr kōmāṉē,
yāḻi ṉicaiyē. amutē. aṟiviṉ
payaṉē. ariyēṟē. 5.8.6

3316
ariyē ṟē.eṉ ampoṟ cuṭarē.
ceṅkaṭ karumukilē,
eriyē. pavaḷak kuṉṟē. nāṟṟōḷ
entāy. uṉataruḷē,
piriyā aṭimai yeṉṉaik koṇṭāy
kuṭantait tirumālē,
tariyē ṉiṉiyuṉ caraṇan tanteṉ
caṉmam kaḷaiyāyē. 5.8.7

3317
kaḷaivāy tuṉpam kaḷaiyā toḻivāy
kaḷaikaṇ maṟṟilēṉ,
vaḷaivāy nēmip paṭaiyāy. kuṭantaik
kiṭanta māmāyā,
taḷarā vuṭalam eṉṉa tāvi
carintu pōmpōtu,
iḷaiyā tuṉatāḷ oruṅkap piṭittu
pōta icainīyē. 5.8.8

3318
icaivit teṉṉai yuṉtāḷ iṇaikīḻ
iruttum ammāṉē,
acaivil amarar talaivar talaivā
āti perumūrtti,
ticaivil vīcum ceḻumā maṇikaḷ
cērum tirukkuṭantai,
acaivil ulakam paravak kiṭantāy.
kāṇa vārāyē. 5.8.9

3319
vārā varuvāy varumeṉ māyā. māyā mūrttiyāy,
ārā amutāy aṭiyēṉ āvi akamē tittippāy,
tīrā viṉaikaḷ tīra eṉṉai āṇṭāy. tirukkuṭantai
ūrāy.uṉakkāṭpaṭṭum aṭiyēṉ iṉṉam uḻalvēṉō? 5.8.10

3320
uḻalai yeṉpiṉ pēycci mulaiyūṭu
avaḷai yuyiruṇṭāṉ,
kaḻalkaḷ avaiyē caraṇāk koṇṭa
kurukūrc caṭakōpaṉ,
kuḻalil maliyac coṉṉa ōrāyirattuḷ ippattum
maḻalai tīra vallār kāmar māṉēy nōkkiyarkkē. 5.8.11

3321
māṉēy nōkkunallīr. vaikalumviṉai yēṉmeliya,
vāṉār vaṇkamukum matumallikai yuṅkamaḻum,
tēṉār cōlaikaḷcūḻ tiruvalla vāḻuṟaiyum
kōṉā rai,aṭiyēṇ aṭikūṭuva teṉṟukolō? 5.9.1

3322
eṉṟukol tōḻimīrkāḷemmainīrnalin teṉceytīrō?
poṉtikaḻ puṉṉaimakiḻ putumātavi mītaṇavi,
teṉṟal maṇaṅkamaḻum tiruvalla vāḻnakaruḷ
niṉṟapi rāṉ,aṭinī ṟaṭiyōṅkoṇṭu cūṭuvatē? 5.9.2

3323
cūṭum malarkkuḻalīr. tuyarāṭṭiyē ṉaimeliya,
pāṭunal vētavoli paravaittirai pōlmuḻaṅka,
māṭuyarn tōmappukai kamaḻumtaṇ tiruvallavāḻ
nīṭuṟai kiṉṟapirāṉ kaḻalkaṇṭuṅkol niccalumē? 5.9.3

3324
niccalum tōḻimīrkāḷ. emmainīrnalin teṉceytīrō?
paccilai nīḷkamukum palavumteṅkum vāḻaikaḷum,
maccaṇi māṭaṅkaḷmī taṇavumtaṇ tiruvallavāḻ
naccara viṉaṇaimēl nampirāṉatu naṉṉalamē. 5.9.4

3325
naṉṉalat tōḻimīrkāḷ. nallavantaṇar vēḷvippukai,
mainnalaṅ koṇṭuyarviṇ maṟaikkumtaṇ tiruvallavāḻ,
kaṉṉalaṅ kaṭṭitaṉṉaik kaṉiyaiyiṉ ṉamutantaṉṉai,
eṉṉalaṅ koḷcuṭarai eṉṟukolkaṇkaḷ kāṇpatuvē? 5.9.5

3326
kāṇpateñ ñāṉṟukolo viṉaiyēṉkaṉi vāymaṭavīr,
pāṇkural vaṇṭiṉōṭu pacunteṉṟalu mākiyeṅkum,
cēṇciṉai yōṅkumarac ceḻuṅkāṉal tiruvallavāḻ,
māṇkuṟaḷ kōlappirāṉ malarttāmaraip pātaṅkaḷē? 5.9.6

3327
pātaṅkaḷ mēlaṇipūt toḻakkūṭuṅkol pāvainallīr,
ōtane ṭuntaṭattuḷ uyartāmarai ceṅkaḻunīr,
mātarkaḷ vāṇmukamum kaṇṇumēntum tiruvallavāḻ,
nātaṉiñ ñālamuṇṭa nampirāṉtaṉṉai nāṭōṟumē? 5.9.7

3328
nāṭoṟum vīṭiṉṟiyē toḻakkūṭuṅkol naṉṉutalīr,
āṭuṟu tīṅkarumpum viḷaicennelu mākiyeṅkum,
māṭuṟu pūntaṭañcēr vayalcūḻtaṇ tiruvallavāḻ,
nīṭuṟai kiṉṟapirāṉ nilantāviya nīḷkaḻalē? 5.9.8

3329
kaḻalvaḷai pūrippayām kaṇṭukaitoḻak kūṭuṅkolō,
kuḻaleṉṉa yāḻumeṉṉak kuḷircōlaiyuḷ tēṉarunti,
maḻalai varivaṇṭukaḷ icaipāṭum tiruvallavāḻ,
cuḻaliṉ malicakkarap perumāṉatu tollaruḷē? 5.9.9

3330
tollaruḷ nalviṉaiyāl collakkūṭuṅkol
tōḻimīrkāḷ,
tollaruḷ maṇṇumviṇṇum toḻaniṉṟa tirunakaram,
nallaru ḷāyiravar nalaṉēntum tiruvallavāḻ,
nallaruḷ namperumāṉ nārāyaṇaṉ nāmaṅkaḷē? 5.9.10

3331
nāmaṅka ḷāyira muṭaiyanamperu māṉaṭimēl,
cēmaṅkoḷ teṉkurukūrccaṭakōpaṉ terinturaitta,
nāmaṅka ḷāyirattuḷ ivaipattum tiruvallavāḻ,
cēmaṅkoḷ teṉṉakarmēl ceppuvārciṟan tārpiṟantē. 5.9.11

3332
piṟanta vāṟum vaḷarnta vāṟum
periya pāratam kaiceytu, aivarkkut
tiṟaṅkaḷ cāṭṭi yiṭṭuc ceytu pōṉa māyaṅkaḷum,
niṟanta ṉūṭupuk keṉatāviyai niṉṟuniṉṟu
urukki yuṇkiṉṟa,ic
ciṟanta vāṉcuṭa rē.uṉṉai yeṉṟukol cērvatuvē. 5.10.1

3333
vatuvai vārttaiyuḷ ēṟu pāyntatum
māya māviṉai vāypi ḷantatum
matuvaivār kuḻalār kuravai piṇainta kuḻakum,
atuvitu utuveṉṉa lāvaṉa valla
eṉṉaiyuṉ ceykai naivikkum,
mutuvaiya mutalvā.uṉṉai yeṉṟu talaip peyvaṉē? 5.10.2

3334
peyyum pūṅkuḻal pēymulai yuṇṭa
piḷḷait tēṟṟamum, pērntōr cāṭiṟac
ceyya pātamoṉ ṟālceyta niṉciṟuc cēvakamum,
neyyuṇ vārttaiyuḷ, aṉṉai kōlkoḷḷa
nīyuṉ tāmaraik kaṇkaḷ nīrmalka,
paiyavē nilaiyum vanteṉ ṉeñcai yurukkuṅkaḷē. 5.10.3

3335
kaḷḷa vēṭattaik koṇṭupōyp puṟampukka
vāṟum, kalantacurarai
uḷḷam pētamcey tiṭṭuyi ruṇṭa upāyaṅkaḷum,
veḷḷa nīrccaṭai yāṉum niṉṉiṭai vēṟalāmai
viḷaṅka niṉṟatum,
uḷḷamuḷ kuṭainteṉ uyirai yurukki yuṇṇumē. 5.10.4

3336
uṇṇa vāṉavar kōṉuk kāyar
oruppa ṭutta aṭici luṇṭatum,
vaṇṇamāl varaiyai yeṭuttu maḻaikāttatum,
maṇṇai muṉpaṭait tuṇṭu miḻntuka ṭanti ṭantu
maṇanta māyaṅkaḷ,
eṇṇun tōṟumeṉ ṉeñceri vāy
meḻu kokkuniṉṟē. 5.10.5

3337
niṉṟa vāṟu mirunta vāṟum
kiṭanta vāṟum niṉaippariyaṉa
oṉṟalā vuruvāy aruvāyaniṉ māyaṅkaḷ,
niṉṟu niṉṟu niṉaikkiṉ ṟēṉuṉṉai
eṅṅa ṉamniṉai kiṟpaṉ, pāviyēṟku
oṉṟunaṉ kuraiyāy ulaka muṇṭa oṇcuṭarē. 5.10.6

3338
oṇcuṭarō ṭiruḷumāy niṉṟa vāṟum
uṇmaiyō ṭiṉmaiyāy vantu,eṉ
kaṇko ḷāvakai nīkaran teṉṉaic ceykiṉṟaṉa,
eṇkoḷ cintaiyuḷ naikiṉṟēṉeṉ kariya
māṇikka mē.eṉ kaṇkaṭkut
tiṇkoḷḷa vorunāḷ aruḷāyuṉ tiruvuruvē. 5.10.7

3339
tiruvuruvu kiṭanta vāṟum koppūḻc
centā maraimēl, ticaimukaṉ
karuvuḷvīṟ ṟiruntu paṭaittiṭṭa karumaṅkaḷum,
poruvi luntaṉi nāyakamavai kēṭkun
tōṟumeṉ ṉeñcam niṉṟu nekku,
aruvi cōrum kaṇṇī reṉceykēṉ aṭiyēṉē. 5.10.8

3340
aṭiyai mūṉṟai yiranta vāṟum aṅkēniṉṟām
kaṭalum maṇṇum viṇṇum
muṭiya, īraṭiyāl muṭittuk koṇṭa mukkiyamum,
noṭiyu māṟavai kēṭkun tōṟumeṉ
neñcam niṉtaṉak kēka raintukum,
koṭiyaval viṉaiyēṉ uṉṉai yeṉṟukol kūṭuvatē? 5.10.9

3341
kūṭi nīrai kaṭainta vāṟum
amutam tēvar uṇṇa, acurarai
vīṭum vaṇṇaṅka ḷēceytu pōṉa vittakamum,
ūṭu pukkeṉa tāviyai yurukki
yuṇṭiṭu kiṉṟa, niṉtaṉṉai
nāṭum vaṇṇam collāy naccunā kaṇaiyāṉē. 5.10.10

3342
nākaṇaimicai nampirāṉ caraṇē
caraṇ namak keṉṟu, nāṭoṟum
ēka cintaiya ṉāykkuru kūrccaṭa kōpaṉ māṟaṉ,
āka nūṟṟa an tāti yāyirattuḷ
ivaiyumōr pattum vallār,
māka vaikuntattu makiḻveytuvar vaikalumē. 5.10.11

tiruvāy moḻi āṟām pattu

3343
vaikalpūṅ kaḻivāy vantu mēyum kurukiṉaṅkāḷ,
ceykoḷ cenne luyartiruvaṇvaṇ ṭūruṟaiyum,
kaikoḷ cakkarat teṉkaṉi vāyperu māṉaikkaṇṭu,
kaikaḷ kūppic collīr viṉaiyāṭṭiyēṉ kātaṉmaiyē. 6.1.1

3344
kātal meṉpeṭai yōṭuṭaṉ mēyum karunārāy,
vēta vēḷvi yolimuḻaṅkum taṇ ṭiruvaṇvaṇṭūr,
nātaṉ ñālamel lāmuṇṭa namperu māṉaikkaṇṭu,
pātam kaitoḻutu paṇiyī raṭiyēṉ tiṟamē. 6.1.2

3345
tiṟaṅka ḷākiyeṅ kumceykaḷūṭuḻal puḷḷiṉaṅkāḷ,
ciṟanta celvam malku tiruvaṇvaṇ ṭūruṟaiyum,
kaṟaṅku cakkarak kaikkaṉi vāypperu māṉaikkaṇṭu,
iṟaṅki nīrtoḻutu paṇiyīraṭiyē ṉiṭarē. 6.1.3

3346
iṭaril pōkam mūḻki yiṇaintāṭum maṭavaṉṉaṅkāḷ,
viṭalil vēta volimuḻaṅkumtaṇ tiruvaṇvaṇṭūr,
kaṭalil mēṉip pirāṉkaṇ ṇaṇaineṭu mālaikkaṇṭu,
uṭalam naintorut tiyuru kum eṉ ṟuṇarttumiṉē. 6.1.4

3347
uṇartta lūṭa luṇarntuṭaṉ mēyum maṭavaṉṉaṅkāḷ,
tiṇartta vaṇṭalkaḷ mēlcaṅku cērum tiruvaṇvaṇṭūr,
puṇartta pūntaṇ ṭuḻāymuṭi namperu māṉaikkaṇṭu,
puṇartta kaiyiṉarā yaṭiyēṉukkum pōṟṟumiṉē. 6.1.5

3348
pōṟṟiyāṉ iran tēṉpuṉṉai mēluṟai pūṅkuyilkāḷ,
cēṟṟil vāḷai tuḷḷum tiruvaṇvaṇ ṭūruṟaiyum,
āṟṟa lāḻiyaṅ kaiyama rarperu māṉaikkaṇṭu,
māṟṟaṅ koṇṭaru ḷīrmaiyal tīrva toruvaṇṇamē. 6.1.6

3349
oruvaṇ ṇamceṉṟu pukkeṉakku
oṉṟurai yoṇkiḷiyē,
ceruvoṇ pūmpoḻil cūḻcekkar
vēlai tiruvaṇvaṇṭūr,
karuvaṇṇam ceyyavāy ceyyakaṇ
ceyyakai ceyyakāl,
ceruvoṇ cakkaram caṅkaṭai
yāḷam tiruntak kaṇṭē. 6.1.7

3350
tiruntak kaṇṭeṉak koṉṟurai
yāyoṇ ciṟupūvāy.
cerunti ñāḻal makiḻpuṉṉai
cūḻtaṇ ṭiruvaṇvaṇṭūr,
peruntaṇ tāmaraik kaṇperu
nīṇmuṭi nāḷtaṭantōḷ,
karuntiṇ māmukil pōltiru
mēṉi yaṭikaḷaiyē. 6.1.8

3351
aṭikaḷ kaitoḻu talarmēl
acaiyum aṉṉaṅkāḷ,
viṭivai caṅkolik kumtiru
vaṇvaṇ ṭūruṟaiyum,
kaṭiya māyaṉtaṉ ṉaikkaṇṇaṉai
neṭu mālaikkaṇṭu,
koṭiya valviṉai yēṉtiṟam
kūṟumiṉ vēṟukoṇṭē. 6.1.9

3352
vēṟu koṇṭummai yāṉiran
tēṉveṟi vaṇṭiṉaṅkāḷ,
tēṟu nīrppam paivaṭa
pālait tiruvaṇvaṇṭūr,
māṟil pōrarak kaṉmatiḷ
nīṟeḻac ceṟṟukanta,
ēṟucēvaka ṉārkkeṉṉai
yumuḷaḷ eṉmiṉkaḷē. 6.1.10

3353
miṉkoḷ cērpuri nūlkuṟa
ḷāyakal ñālamkoṇṭa,
vaṉkaḷ vaṉaṭi mēlkuru
kūrccaṭa kōpaṉcoṉṉa,
paṇkoḷ āyirat tuḷḷivai
pattum tiruvaṇvaṇṭūrkku,
iṉkoḷ pāṭal vallār
mataṉarmiṉ ṉiṭaiyavarkkē. 6.1.11

3354
miṉṉiṭai maṭavārkaḷ niṉṉaruḷ cūṭuvār
muṉpunā ṉatañcuvaṉ,
maṉṉuṭai ilaṅkai yaraṇkāynta māyavaṉē,
uṉṉuṭaiya cuṇṭāyam nāṉaṟivaṉ ṉiṉiyatu
koṇṭu ceyvateṉ,
eṉṉuṭaiya pantum cuḻalum tantu pōku nampī. 6.2.1

3355
pōkunam pī.uṉtāmarai puraikaṇ ṇiṇaiyum
cevvāy muṟuvalum,
ākulaṅkaḷ ceyya aḻitaṟkē nōṟṟō mēyām?,
tōkaimā mayilārkaḷ niṉṉaruḷ cūṭuvār
ceviyōcai vaitteḻa,
ākaḷ pōkaviṭṭup kuḻalūtu pōyiruntē. 6.2.2

3356
pōyi runtumniṉ puḷḷuvam aṟiyāta
varkkurai nampi, niṉceyya
vāyiruṅ kaṉiyuṅ kaṇkaḷum viparīta minnāḷ,
vēyi runtaṭan tōḷiṉā rittiru
varuḷpeṟu vāryavar kol
māyiruṅ kaṭalaik kaṭainta perumāṉālē? 6.2.3

3357
āli ṉīḷilai yēḻulaka muṇṭaṉṟu nīkiṭan
tāy,uṉ māyaṅkaḷ
mēlai vāṉavaru maṟiyā riṉiyem paramē?
vēli ṉērttaṭaṅ kaṇṇiṉār viḷaiyāṭu
cūḻalaic cūḻavē niṉṟu
kāli mēykkaval lāy.emmainī kaḻaṟēlē. 6.2.4

3358
kaḻaṟēl nampī.uṉ kaitavam maṇṇum viṇṇum
naṉkaṟiyum, tiṇcakkara
nīḻaṟu tolpaṭai yāy.uṉak koṉṟuṇart tuvaṉ nāṉ,
maḻaṟu tēṉmoḻi yārkaḷ niṉṉaruḷ
cūṭuvār maṉam vāṭi niṟka,em
kuḻaṟu pūvaiyōṭum kiḷiyōṭum kuḻakēlē. 6.2.5

3359
kuḻaki yeṅkaḷ kuḻamaṇaṉ koṇṭu
kōyiṉmai ceytu kaṉmamoṉ ṟillai,
paḻaki yāmirup pōmpara mēyit tiruvaruḷkaḷ?,
aḻaki yāriv vulakumūṉ ṟukkum
tēvitamai takuvār palaruḷar,
kaḻaka mēṟēl nampī.uṉakkum iḷaitē kaṉmamē. 6.2.6

3360
kaṉmamaṉ ṟeṅkaḷ kaiyil pāvai paṟippatu
kaṭalñā muṇṭiṭṭa,
niṉmalā. neṭiyāy. uṉakkēlum piḻaipiḻaiyē,
vaṉmamē colli yemmainī viḷaiyāṭuti
atukēṭkil eṉṉaimār,
taṉma pāvameṉ ṉāroru nāṉṟu taṭipiṇakkē. 6.2.7

3361
piṇakki yāvaiyum yāvarum piḻaiyāmal
pētittum pēti yātatu,ōr
kaṇakkil kīrtti veḷḷak katirñāṉa mūrttiyiṉāy,
iṇakki yemmaiyen tōḻimār viḷaiyāṭap
pōtumiṉ eṉa pōntōmai,
uṇakki nīvaḷait tāleṉcol lāruka vātavarē? 6.2.8

3362
ukavaiyāl neñcam uḷḷuruki
uṉtāmarait taṭaṅkaṇ viḻikaḷiṉ,
akavalaip paṭuppāṉ aḻittāyuṉ tiruvaṭiyāl,
takavu ceytilai eṅkaḷ ciṟṟilum yāmaṭu
ciṟucōṟuṅ kaṇṭu,niṉ
mukavoḷi tikaḻa muṟuval ceytu niṉṟilaiyē. 6.2.9

3363
niṉṟilaṅku muṭiyiṉāy. irupat tōr kāl
aracu kaḷai kaṭṭa,
veṉṟi nīṇmaḻuvā. viyaṉñālam muṉpaṭaittāy,
iṉṟiv vāyar kulattai vīṭuyyat
tōṉṟiya karumā ṇikkaccuṭar,
niṉṟaṉṉāl nalivē paṭuvō meṉṟum āycci yōmē. 6.2.10

3364
āycci yākiya aṉṉaiyāl aṉṟu veṇṇey
vārttaiyuḷ, cīṟṟa muṇṭaḻu
kūtta appaṉ taṉṉaik kurukūrc caṭakōpaṉ,
ēttiya tamiḻmālai yāyirattuḷ ivaiyu
mōrpat ticaiyōṭum,
nāttaṉṉāl navila vuraippārk killai nalkuravē. 6.2.11

3365
nalkuravum celvum narakum cuvarkkamumāy,
velpakaiyum naṭpum viṭamum amutamumāy,
palvakaiyum parantaperu māṉeṉṉai yāḷvāṉai,
celvammalku kuṭittiru viṇṇakark kaṇṭēṉē. 6.3.1

3366
kaṇṭaviṉpam tuṉpam kalakkaṅkaḷum tēṟṟa mumāy,
taṇṭamum taṇmaiyum taḻalum niḻalumāy,
kaṇṭukō ṭaṟkariya perumāṉeṉṉai yāḷvāṉūr,
teṇṭiraip puṉalcūḻ tiruviṇṇakar naṉṉakarē. 6.3.2

3367
nakaramum nāṭukaḷum ñāṉamum mūṭamumāy,
nikarilcūḻ cuṭarāyiru ḷāynila ṉāyvicumpāy,
cikaramā ṭaṅkaḷcūḻ tiruviṇṇakarc cērntapirāṉ,
pukarkoḷ kīrttiyallālillai yāvarkkum puṇṇiyamē. 6.3.3

3368
puṇṇiyam pāvam
puṇarccipiri veṉṟivaiyāy
eṇṇamāy maṟappāy uṇmaiyāy
iṉmayāyallaṉāy,
tiṇṇamā ṭaṅkaḷcūḻ
tiruviṇṇakarc cērntapirāṉ,
kaṇṇaṉiṉ ṉaruḷēkaṇṭu
koṇmiṉkaḷ kaitavamē. 6.3.4

3369
kaitavam cemmai
karumai veḷumaiyumāy,
meypoy yiḷamai
mutumaiputumai paḻamaiyumāy,
ceyyatiṇ matiḷcūḻ
tiruviṇṇakarc cērntapirāṉ,
peytakāvu kaṇṭīr
peruntēvuṭai mūvulakē. 6.3.5

3370
mūvulakaṅ kaḷumāy
allaṉāyukap pāymuṉivāy,
pūvilvāḻ makaḷāyt
tavvaiyāyppu ḻāypaḻiyāy,
tēvarmē vitteḻum
tiruviṇṇakarc cērntapirāṉ,
pāviyēṉ maṉattē
yuṟaikiṉṟa parañcuṭarē. 6.3.6

3371
parañcuṭar uṭampāy
aḻukkupatitta vuṭampāy,
karantumtōṉ ṟiyumniṉṟum
kaitavaṅkaḷ ceyyum,viṇṇōr
ciraṅkaḷāl vaṇaṅkum
tiruviṇṇakarc cērntapirāṉ,
varaṅkoḷpāta mallālillai
yāvarkkum vaṉcaraṇē. 6.3.7

3372
vaṉcaraṇ curarkkāy
acurarkkuveṅ kūṟṟamumāy,
taṉcaraṇ niḻaṟkī
ḻulakamvaittum vaiyātum,
teṉcaraṇ ticaikkut
tiruviṇṇakarc cērntapirāṉ,
eṉcaraṇeṉ kaṇṇaṉ
eṉṉaiyāḷuṭai eṉṉappaṉē. 6.3.8

3373
eṉṉappaṉ eṉakkāyikuḷāy
eṉṉaip peṟṟavaḷāy,
poṉṉappaṉ maṇiyappaṉ
muttappaṉeṉ appaṉumāy,
miṉṉappoṉ matiḷcūḻtiru
viṇṇakarc cērntavappaṉ,
taṉṉoppā rillappaṉ
tantaṉaṉtaṉa tāḷniḻalē. 6.3.9

3374
niḻalveyil ciṟumaiperumai
kuṟumai neṭumaiyumāy,
cuḻalvaṉaniṟ paṉamaṟṟu
māyavai allaṉumāy,
maḻalaivāḻ vaṇṭuvāḻ
tiruviṇṇakar maṉṉupirāṉ,
kaḻalkaḷaṉṟi maṟṟōr
kaḷaikaṇilam kāṇmiṉkaḷē. 6.3.10

3375
kāṇmiṉka ḷulakīr. eṉṟu
kaṇmukap pēnimirnta,
tāḷiṇaiyaṉ taṉṉaik kurukūrc
caṭakōpaṉ coṉṉa,
āṇaiyā yirattuttiru
viṇṇakarppat tumvallār,
kōṇaiyiṉṟi viṇṇōrk
koṉṟumāvar kuravarkaḷē. 6.3.11

&naṟasapai
3376
kuravai yāycciya rōṭu kōttatum
kuṉṟamoṉ ṟēntiyatum
uravunīrp poykai nākam kāyntatum
uṭpaṭa maṟṟumpala,
aravil paḷḷip pirāṉtaṉ māya
viṉaikaḷai yēyalaṟṟi,
iravum naṉpaka lumta virkilam
eṉṉa kuṟaiveṉakkē? 6.4.1

3377
kēyat tīṅkuḻa lūtiṟṟum niraimēytta
tum,keṇṭai yoṇkaṇ
vācap pūṅkuḻal piṉṉai tōḷkaḷ
maṇantatum maṟṟumpala,
māyak kōlap pirāṉtaṉ ceykai
niṉaintu maṉamkuḻaintu,
nēyat tōṭu kaḻinta pōteṉak
kevvula kamnikarē? 6.4.2

3378
nikaril mallaraic ceṟṟa tumnirai
mēyttatum nīṇeṭuṅkaic,
cikara mākaḷi ṟaṭṭatum ivai
pōlvaṉavum piṟavum,
pukar koḷ cōtip pirāṉtaṉ ceykai
niṉaintu pulampi,eṉṟum
nukar vaikal vaikappeṟ ṟēṉ eṉakku
eṉi ṉi nōvatuvē? 6.4.3

3379
nōva āycci yuralō ṭārkka
iraṅkiṟṟum vañcappeṇṇaic,
cāvap pāluṇ ṭatumū r cakaṭam
iṟaccā ṭiyatum,
tēvak kōla pirāṉtaṉ ceykai
niṉaintu maṉamkuḻaintu,
mēvak kālaṅkaḷ kūṭi ṉēṉe ṉakku
eṉi ṉi vēṇṭuvatē? 6.4.4

3380
vēṇṭi tēva rirakka vantu
piṟantatum vīṅkiruḷvāy,
pūṇṭaṉ ṟaṉṉai pulampap pōyaṅkōr
āykkulam pukkatum,
kāṇṭa liṉṟi vaḷarntu kañcaṉait
tuñcavañ camceytatum,
īṇṭu nāṉa laṟ ṟappeṟ ṟeṉe ṉakku
eṉṉa ikaluḷatē? 6.4.5

3381
ikalkoḷ puḷḷai piḷanta tumi mil
ēṟukaḷ ceṟṟatuvum,
uyarkoḷ cōlaik kurunto cittatum
uṭpaṭa maṟṟumpala,
akalkoḷ vaiyam aḷanta māyaṉeṉ
appaṉṟaṉ māyaṅkaḷē,
pakalirāp paravap peṟṟēṉ eṉakkeṉṉa
maṉappa rippē? 6.4.6

3382
maṉappari pōṭa ḻukku māṉiṭa
cātiyil tāṉpiṟantu,
taṉakku vēṇṭuruk koṇṭu tāṉṟaṉa
cīṟṟattiṉai muṭikkum,
puṉattu ḻāymuṭi mālai mārpaṉeṉ
appaṉtaṉ māyaṅkaḷē,
niṉaikkum neñcuṭai yēṉe ṉakkiṉi
yārnikar nīṇilattē? 6.4.7

3383
nīṇilat toṭuvāṉ viyappa niṟaiperum
pōrkaḷ ceytu,
vāṇa ṉāyiram tōḷtu ṇittatum
uṭpaṭa maṟṟumpala,
māṇi yāynilam koṇṭa māyaṉeṉ
appaṉṟaṉ māyaṅkaḷē,
kāṇum neñcuṭai yēṉeṉak kiṉiyeṉa
kalakka muṇṭē? 6.4.8

3384
kalakka vēḻkaṭa lēḻmalai yulakē
ḻumkaḻi yakkaṭāy,
ulakkat tēr koṭu ceṉṟa māyamum
uṭpaṭa maṟṟumpala,
valakkai yāḻi yiṭakkai caṅkam
ivaiyuṭai mālvaṇṇaṉai,
malakkunā vuṭaiyēṟku māṟuḷa tōvim
maṇṇiṉ micaiyē? 6.4.9

3385
maṇmicaip perumpāram nīṅkavōrpārata
māpe rumpōr,
paṇṇi, māyaṅkaḷ ceytu, cēṉaiyaip
pāḻpaṭa nūṟṟiṭṭuppōy,
viṇmi caittaṉa tāma mēpuka
mēviya cōtitaṉtāḷ,
naṇṇi nāṉvaṇaṅ kappeṟ ṟeṉeṉak
kārpiṟar nāyakarē? 6.4.10

3386
nāya kaṉmuḻu vēḻula kukkumāy
muḻuvē ḻulakum,taṉ
vāya kampuka vaittumiḻn tavaiyāy
avaiyal laṉumām,
kēcavaṉ aṭiyiṇai micaikkuru kūrccaṭa
kōpaṉ coṉṉa
tūya vāyirat tippattāl
pattarāvar tuvaḷiṉṟiyē. 6.4.11

3387
tuvaḷil māmaṇi māṭa mōṅku
tolaivil limaṅka lamtoḻum
ivaḷai, nīriṉi yaṉṉai mīr.umak
kācai yillai viṭumiṉō,
tavaḷa voṇcaṅku cakka rameṉṟum
tāma raittaṭaṅ kaṇeṉṟum,
kuvaḷai yoṇmalark kaṇkaḷ nīrmalka
niṉṟu niṉṟu kumuṟumē. 6.5.1

3388
kumuṟu mōcai viḻavo littolai
villi maṅkalam koṇṭupukku,
amuta meṉmoḻi yāḷai nīrumak
kācai yiṉṟi akaṟṟiṉīr,
timirkkoṇ ṭālottu niṟkum maṟṟivaḷ
tēva tēvapi rāṉeṉṟē,
nimiyum vāyoṭu kaṇkaḷ nīrmalka
nekko cintu karaiyumē. 6.5.2

3389
karaikoḷ paimpoḻil taṇpa ṇaittolai
villi maṅkalam koṇṭupukku,
uraiko ḷiṉmoḻi yāḷai nīrumak
kācai yiṉṟi akaṟṟiṉīr,
tiraikoḷ pauvattu cērnta tumticai
ñālam tāvi yaḷantatum,
niraikaḷ mēyttatu mēpi taṟṟi
neṭuṅkaṇ ṇīrmalka niṟkumē. 6.5.3

3390
niṟkum nāṉmaṟai vāṇar vāḻtolai
villi maṅkalaṅ kaṇṭapiṉ,
aṟka moṉṟum aṟivu ṟāḷmalin
tāḷkaṇ ṭīrivaḷ aṉṉaimīr,
kaṟkum kalviyel lāmka ruṅkaṭal
vaṇṇaṉ kaṇṇapi rāṉeṉṟē,
oṟka moṉṟumi laḷukantukantu
uḷmakiḻntu kuḻaiyumē. 6.5.4

3391
kuḻaiyum vāḷmukat tēḻai yaittolai
villi maṅkalam koṇṭupukku,
iḻaikoḷ cōticcen tāma raikkaṭf
pirāṉi runtamai kāṭṭiṉīr,
maḻaipey tālokkum kaṇṇa nīriṉoṭu
aṉṟu toṭṭummai yāntu,ivaḷ
nuḻaiyum cintaiyaḷ aṉṉai mīr.toḻum
atti caiyuṟṟu nōkkiyē. 6.5.5

3392
nōkkum pakkamel lāmka rumpoṭu
cenne lōṅkucen tāmarai,
vāykkum taṇporu nalva ṭakarai
vanto laivilli maṅkalam,
nōkku mēla t ticaiyal lālmaṟu
nōkki laḷvaikal nāḷṭoṟum,
vāykkoḷ vācaka mumma ṇivaṇṇaṉ
nāma mēyivaḷ aṉṉaimīr. 6.5.6

3393
aṉṉai mīr.aṇi māma yilciṟu
māṉi vaḷnammaik kaivalintu,
eṉṉa vārttaiyum kēṭku ṟāḷtolai
villi maṅkalam eṉṟallāl,
muṉṉam nōṟṟa vitiko lōmukil
vaṇṇaṉ māyaṅko lō,avaṉ
ciṉṉa mumtiru nāma mumivaḷ
vāya ṉakaḷti runtavē. 6.5.7

3394
tiruntu vētamum vēḷvi yumtiru
māma kaḷirum tām,malin,
tiruntu vāḻporu nalva ṭakarai
vaṇto laivilli maṅkalam,
karunta ṭaṅkaṇṇi kaito ḻutaa n
nāḷto ṭaṅkiyin nāḷtoṟum,
irunti runtu tara vinta lōcaṉa.
eṉṟēṉ ṟēnainti raṅkumē. 6.5.8

3395
iraṅki nāḷtoṟum vāyve rīi yivaḷ
kaṇṇa nīrkaḷ alamara,
maraṅka ḷumiraṅ kuva kai maṇi
vaṇṇa vō. eṉṟu kūvumāl,
turaṅkam vāypiḷan tāṉu ṟaitolai
villi maṅkala meṉṟu,taṉ
karaṅkaḷ kūppit toḻumav vūrttiru
nāmaṅ kaṟṟataṟ piṉṉaiyē. 6.5.9

3396
piṉṉai kolnila māma kaḷkol?
tiruma kaḷkol? piṟantiṭṭāḷ,
eṉṉa māyaṅko lō?i vaḷneṭu
māleṉ ṟēniṉṟu kūvumāl,
muṉṉi vantavaṉ niṉṟi runtuṟai
yumto laivilli maṅkalam
ceṉṉi yālvaṇaṅ kuma v vūrttiru
nāmam kēṭpatu cintaiyē. 6.5.10

3397
cintai yālumcol lālum ceykaiyiṉālum
tēva pirāṉaiyē,
tantai tāyeṉ ṟaṭainta vaṇkuru
kūra varcaṭa kōpaṉcol,
muntai yāyirat tuḷḷi vaitolai
villi maṅkalat taiccoṉṉa,
centamiḻpattum vallāraṭimai
cey vārtiru mālukkē. 6.5.11

3398
mālukku vaiyam aḷanta maṇāḷaṟku,
nīlak karuniṟa mēka niyāyaṟku,
kōlaccen tāmaraik kaṇṇaṟku,eṉ koṅkalar
ēlak kuḻali yiḻantatu caṅkē. 6.6.1

3399
caṅkuvil vāḷtaṇṭu cakkarak kaiyaṟku,
ceṅkaṉi vāycceyya tāmarai kaṇṇaṟku,
koṅkalar taṇṇan tuḻāymuṭi yāṉukku,eṉ
maṅkai yiḻantatu māmai niṟamē. 6.6.2

3400
niṟaṅkari yāṉukku nīṭula kuṇṭa,
tiṟamkiḷar vāycciṟu kaḷḷa ṉavaṟku,
kaṟaṅkiya cakkarak kaiyava ṉukku,eṉ
piṟaṅkiruṅ kūntal iḻantatu pīṭē. 6.6.3

3401
pīṭuṭai nāṉmuka ṉaippaṭait tāṉukku,
māṭuṭai vaiyam aḷanta maṇāḷaṟku,
nāṭuṭai maṉṉarkkut tūtucel nampikku,eṉ
pāṭuṭai alkul iḻantatu paṇpē. 6.6.4

3402
paṇpuṭai vētam payanta paraṉukku,
maṇpurai vaiyam iṭanta varākaṟku,
teṇpuṉal paḷḷiyen tēvap pirāṉukku,eṉ
kaṇpuṉai kōtai iḻantatu kaṟpē. 6.6.5

3403
kaṟpakak kāvaṉa naṟpala tōḷaṟku,
poṟcuṭark kuṉṟaṉṉa pūntaṇ muṭiyaṟku,
naṟpala tāmarai nāṇmalark kaiyaṟku,eṉ
viṟpuru vakkoṭi tōṟṟatu meyyē. 6.6.6

3404
meyyamar palkalaṉ naṉkaṇin tāṉukku,
paiyara viṉaṇaip paḷḷiyi ṉāṉukku,
kaiyoṭu kālceyya kaṇṇa pirāṉukku,eṉ
taiyal iḻantatu taṉṉuṭaic cāyē. 6.6.7

3405
cāyak kuruntam ocitta tamiyaṟku,
māyac cakaṭam utaitta maṇāḷaṟku,
pēyaip piṇampaṭap pāluṇ pirāṉukku,eṉ
vācak kuḻali iḻantatu māṇpē. 6.6.8

3406
māṇpamai kōlattem māyak kuṟaḷaṟku,
cēṇcuṭark kuṉṟaṉṉa ceñcuṭar mūrttikku,
kāṇperun tōṟṟatteṅ kākutta nampikku,eṉ
pūṇpuṉai meṉmulai tōṟṟatu poṟpē. 6.6.9

3407
poṟpamai nīṇmuṭip pūntaṇ ṭuḻāyaṟku,
maṟporu tōḷuṭai māyap pirāṉukku,
niṟpaṉa palluru vāyniṟku māyaṟku,eṉ
kaṟpuṭai yāṭṭi yiḻantatu kaṭṭē. 6.6.10

3408
kaṭṭeḻil cōlainal vēṅkaṭa vāṇaṉai,
kaṭṭeḻil teṉkuru kūrccaṭa kōpaṉcol,
kaṭṭeḻil āyirat tippattum vallavar,
kaṭṭeḻil vāṉavar pōkamuṇ pārē. 6.6.11

3409
uṇṇuñ cōṟu parukunīr
tiṉṉumveṟ ṟilaiyumellām
kaṇṇaṉ, emperumāṉ ṉeṉṟeṉ
ṟēkaṇkaḷ nīrmalki,
maṇṇiṉuḷ avaṉcīr vaḷammik
kavaṉūr viṉavi,
tiṇṇa meṉṉiḷa māṉpuku
mūrtiruk kōḷūrē. 6.7.1

3410
ūrum nāṭum ulakum
taṉṉaippōl, avaṉuṭaiya
pērum tārkaḷu mēpitaṟṟak
kaṟpu vāṉiṭaṟi,
cērunal vaḷañcēr paḻaṉat
tirukō ḷūrkkē,
pōruṅ kolurai yīrkkoṭi
yēṉkoṭi pūvaikaḷē. 6.7.2

3411
pūvai paiṅkiḷikaḷ pantu
tūtaipūm puṭṭilkaḷ,
yāvaiyum tirumāl tirunāmaṅ
kaḷēkūvi yeḻum,eṉ
pāvai pōyiṉit taṇpaḻaṉat
tirukkō ḷūrkkē,
kōvaivāy tuṭippa maḻaikkaṇṇō
ṭeṉcey yuṅkolō? 6.7.3

3412
kollai yeṉparko lōkuṇam
mikkaṉaḷ eṉparkolō,
cilalai vāyppeṇ ṭukaḷayaṟ
cēriyuḷ ḷārumellē,
celvam malki yavaṉkiṭanta
tirukkō ḷūrkkē,
melliṭai nuṭaṅka iḷamāṉ
cella mēviṉaḷē. 6.7.4

3413
mēvi naintu naintuviḷai
yāṭaluṟā ḷeṉciṟut
tēvipōy, iṉittaṉ
tirumāl tirukkō ḷūril,
pūviyal poḻilum taṭamum
avaṉkō yiluṅkaṇṭu,
āviyuḷ kuḷira eṅṅaṉē
yukakkuṅkol iṉṟē? 6.7.5

3414
iṉṟeṉak kutavā takaṉṟa
iḷamāṉ iṉippōy,
teṉticait tilata maṉaiya
tirukkō ḷūrkkē
ceṉṟu,taṉ tirumāl tirukkaṇṇum
cevvāyum kaṇṭu,
niṉṟu niṉṟu naiyum
neṭuṅkaṇkaḷ paṉimalkavē. 6.7.6

3415
malkunīr kaṇṇōṭu maiyaluṟṟa maṉattaṉaḷāy,
allunaṉ pakalum neṭumāleṉṟaḻait tiṉippōy,
celvam malki avaṉkiṭanta tirukkō ḷūrkkē,
olki yolki naṭanteṅṅaṉē pukuṅko lōcintē? 6.7.7

3416
ocinta nuṇṇiṭai mēlkaiyai
vaittu nontunontu,
kacinta neñciṉa ḷāykkaṇṇa
nīrttuḷumpac celluṅkol,
ocinta voṇmala rāḷkoḻunaṉ
tirukkō ḷūrkkē,
kacinta neñciṉa ḷāyemmai
nīttae m kārikaiyē? 6.7.8

3417
kāriyam nallaṉa kaḷavai kāṇileṉ
kaṇṇaṉukkeṉṟu,
īriyā yiruppāḷi tellām
kiṭakka iṉippōy,
cēri palpaḻi tūyiraippat
tirukkō ḷūrkkē,
nēriḻai naṭantā ḷemmai
yoṉṟum niṉaittilaḷē. 6.7.9

3418
niṉaikkilēṉ teyvaṅkāḷ neṭuṅkaṇ
iḷamāṉ iṉippōy,
aṉaittu lakumu ṭaiya
aravinta lōcaṉaṉai,
tiṉaittaṉai yumviṭā ḷavaṉcēr
tirukkō ḷūrkkē,
maṉaikku vāṉpaḻiyum niṉaiyāḷ
cella vaittaṉaḷē. 6.7.10

3419
vaitta māniti yāmmatu
cūtaṉai yēyalaṟṟi,
kotta larpoḻil cūḻkuru
kūrccaṭa kōpaṉcoṉṉa,
pattu nūṟu ḷippat
tavaṉcēr tirukkōḷūrkkē,
cittam vaittu raippār
tikaḻpoṉ ṉulakāḷvārē. 6.7.11

3420
poṉṉula kāḷīrō? puvaṉimuḻu tāḷīrō?,
naṉṉalap puḷḷiṉaṅkāḷ. viṉaiyāṭṭiyēṉnāṉirantēṉ,
muṉṉula kaṅkaḷellām paṭaittamukilvaṇṇaṉkaṇṇaṉ,
eṉṉalaṅ koṇṭapirāṉ taṉakkeṉ nilaimaiyuraittē? 6.8.1

3421
maiyamar vāḷneṭuṅkaṇ maṅkaimārmuṉpeṉ kaiyiruntu,
neyyama riṉṉaṭicil niccalpālōṭu mēvīrō,
kaiyamar cakkaratteṉ kaṉivāypperu māṉaikkaṇṭu
meyyamar kātalcollik kiḷikāḷ.virain tōṭivantē? 6.8.2

3422
ōṭivan teṉkuḻalmēl oḷimāmala rūtīrō,
kūṭiya vaṇṭiṉaṅkāḷ. kurunāṭuṭai aivarkaṭkāy
āṭiya māneṭuntērp paṭainīṟeḻa ceṟṟapirāṉ,
cūṭiya taṇṭuḷava muṇṭatūmatu vāykaḷkoṇṭē? 6.8.3

3423
tūmatu vāykaḷkoṇṭu
vanteṉmullaikaḷ mēltumpikāḷ,
pūmatu vuṇṇaccellil
viṉaiyēṉaip poyceytakaṉṟa,
māmatu vārtaṇṭuḻāy
muṭivāṉavar kōṉaikkaṇṭu,
yāmitu vōtakkavā
ṟeṉṉavēṇṭumkaṇ ṭīrnuṅkaṭkē. 6.8.4

3424
nuṅkaṭki yāṉuraikkēṉ
vammiṉyāṉvaḷart takiḷikāḷ,
veṅkaṭpuḷ ḷūrntuvantu
viṉaiyēṉaineñ camkavarnta,
ceṅkaṭ karumukilaic
ceyyavāycceḻuṅ kaṟpakattai,
eṅkucceṉ ṟākilumkaṇ
ṭituvōtakka vāṟeṉmiṉē. 6.8.5

3425
eṉmiṉṉu nūlmārva
ṉeṉkarumperu māṉeṉkaṇṇaṉ,
taṉmaṉṉu nīḷkaḻalmēl
taṇṭuḻāynamak kaṉṟinalkāṉ,
kaṉmiṉka ḷeṉṟummaiyāṉ
kaṟpiyāvaitta māṟṟamcolli,
ceṉmiṉkaḷ tīviṉaiyēṉ
vaḷarttaciṟu pūvaikaḷē. 6.8.6

3426
pūvaikaḷ pōlniṟattaṉ
puṇṭarīkaṅkaḷ pōlumkaṇṇaṉ,
yāvaiyum yāvarumāy
niṉṟamāyaṉeṉ āḻipirāṉ,
māvaival vāypiḷanta
matucūtaṟkeṉ māṟṟamcolli,
pāvaikaḷ. tīrkkiṟṟirē
viṉaiyāṭṭiyēṉ pācaṟavē. 6.8.7

3427
pācaṟa veytiyiṉṉē
viṉaiyēṉeṉai yūḻinaivēṉ?,
ācaṟu tūviveḷḷaik
kurukē.aruḷ ceyyorunāḷ,
mācaṟu nīlaccuṭar
muṭivāṉavar kōṉaikkaṇṭu,
ēcaṟum nummaiyallāl
maṟunōkkilaḷ pērttumaṟṟē. 6.8.8

3428
pērttumaṟ ṟōrkaḷaikaṇ
viṉaiyāṭṭiyēṉ nāṉoṉṟilēṉ,
nīrttirai mēlulavi
yiraitērumpu tāviṉaṅkāḷ,
kārttiraḷ māmukilpōl
kaṇṇaṉviṇṇavar kōṉaikkaṇṭu,
vārttaikaḷ koṇṭaruḷi
yuraiyīrvaikal vantiruntē. 6.8.9

3429
vantirun tummuṭaiya
maṇiccēvalum nīrumellām,
antara moṉṟumiṉṟi
yalarmēlacai yumaṉṉaṅkāḷ,
eṉtiru mārvaṟkeṉṉai
yiṉṉāvāṟivaḷ kāṇmiṉeṉṟu,
mantirat toṉṟuṇartti
yuraiyīrvaikal maṟumāṟṟaṅkaḷē. 6.8.10

3430
māṟṟaṅka ḷāyntukoṇṭu
matucūtapi rāṉaṭimēl,
nāṟṟaṅkoḷ pūmpoḻilcūḻ
kurukūrccaṭa kōpaṉcoṉṉa,
tōṟṟaṅka ḷāyirattuḷ
ivaiyumoru pattumvallār,
ūṟṟiṉkaṇ nuṇmaṇalpōl
urukāniṟpar nīrāyē. 6.8.11

3431
nīrāy nilaṉāy tīyāyk kālāy neṭuvāṉāy,
cīrār cuṭarkka ḷiraṇṭāyc civaṉāy ayaṉāy,
kūrār āḻi veṇcaṅ kēntik koṭiyēṉpāl
vārāy, orunāḷ maṇṇum viṇṇum makiḻavē. 6.9.1

3432
maṇṇum viṇṇum makiḻak kuṟaḷāy valaṅkāṭṭi,
maṇṇum viṇṇum koṇṭa māya ammāṉē,
naṇṇi yuṉaināṉ kaṇṭu kantu kūttāṭa,
naṇṇi yorunāḷ ñālat tūṭē naṭavāyē. 6.9.2

3433
ñālat tūṭē naṭantum niṉṟum kiṭantiruntum,
cālap palanāḷ ukantō ṟuyirkaḷ kāppāṉē,
kōlat tirumā makaḷō ṭuṉṉaik kūṭātē,
cālap palanāḷ aṭiyēṉ iṉṉam taḷarvēṉō? 6.9.3

3434
taḷarntum muṟintum cakaṭa vacurar uṭalvēṟā,
piḷantu vīyat tirukkā lāṇṭa perumāṉē,
kiḷarntu piramaṉ civaṉin tiraṉviṇ ṇavarcūḻa,
viḷaṅka vorunāḷ kāṇa vārāy viṇmītē. 6.9.4

3435
viṇmītiruppāy. malaimēl niṟpāy. kaṭalcērppāy,
maṇmītuḻalvāy. ivaṟṟuḷeṅkum maṟaintuṟaivāy,
eṇmītiyaṉṟa puṟavaṇṭattāy. eṉatāvi,
uṇmītāṭi urukkāṭṭātē yoḷippāyō? 6.9.5

3436
pāyōr aṭivait tataṉkīḻp paravai nilamellām
tāy,ōr aṭiyāy ellā vulakum taṭavanta
māyōṉ, uṉṉaik kāṇpāṉ varunti yeṉaināḷum,
tīyōṭuṭaṉcēr meḻukāy ulakil tirivēṉō? 6.9.6

3437
ulakil tiriyum karuma katiyāy ulakamāy,
ulakuk kēyō ruyiru māṉāy puṟavaṇṭattu,
alakil polinta ticaipat tāya aruvēyō,
alakil polinta aṟivi lēṉuk karuḷāyē. 6.9.7

3438
aṟivi lēṉuk karuḷāy aṟivā ruyirāṉāy,
veṟikoḷ cōti mūrtti. aṭiyēṉ neṭumālē,
kiṟicey teṉṉaip puṟatiṭ ṭiṉṉam keṭuppāyō,
piṟitoṉ ṟaṟiyā aṭiyē ṉāvi tikaikkavē? 6.9.8

3439
āvi tikaikka aivar kumaikkum ciṟṟiṉpam,
pāvi yēṉaip palanī kāṭṭip paṭuppāyō,
tāvi vaiyam koṇṭa taṭantā maraikaṭkē,
kūvik koḷḷum kāla miṉṉam kuṟukātō? 6.9.9

3440
kuṟukā nīḷā iṟuti kūṭā eṉaiyūḻi,
ciṟukā perukā aḷavi liṉpam cērntālum,
maṟukā liṉṟi māyō ṉuṉakkē yāḷākum,
ciṟukā lattai yuṟumō antō teriyilē? 6.9.10
3441
terital niṉaital eṇṇal ākāt tirumālukku,
uriya toṇṭar toṇṭar toṇṭaṉ caṭakōpaṉ,
teriyac coṉṉa ōrā yirattu ḷippattum
uriya toṇṭa rākkum ulakam uṇṭāṟkē. 6.9.11

3442
ulakam uṇṭa peruvāyā.
ulappil kīrtti yammāṉē,
nilavum cuṭarcū ḻoḷimūrtti.
neṭiyāy. aṭiyē ṉāruyirē,
tilatam ulakuk kāyniṉṟa
tiruvēṅ kaṭattem perumāṉē,
kulatol laṭiyēṉ uṉpātam
kūṭu māṟu kūṟāyē. 6.10.1

3443
kūṟāy nīṟāy nilaṉākik
koṭuval lacurar kulamellām
cīṟā eṟiyum tirunēmi
valavā. teyvak kōmāṉē,
cēṟār cuṉaittā maraicentī
malarum tiruvēṅ kaṭattāṉē,
āṟā aṉpil aṭiyēṉuṉ
aṭicēr vaṇṇam aruḷāyē. 6.10.2

3444
vaṇṇa maruḷkoḷ aṇimēka
vaṇṇā. māya ammāṉē,
eṇṇam pukuntu tittikkum
amutē. imaiyōr atipatiyē,
teṇṇal aruvi maṇipoṉmut
talaikkum tiruvēṅ kaṭattāṉē,
aṇṇa lē.uṉ aṭicēra
aṭiyēṟ kāvā veṉṉāyē. 6.10.3

3445
āvā veṉṉā tulakattai
alaikkum acurar vāṇāḷmēl,
tīvāy vāḷi maḻaipoḻinta
cilaiyā. tirumā makaḷkēḷvā,
tēvā curarkaḷ muṉikkaṇaṅkaḷ
virumpum tiruvēṅ kaṭattāṉē,
pūvār kaḻalkaḷ aruviṉaiyēṉ
poruntu māṟu puṇarāyē. 6.10.4

3446
puṇarā niṉṟa maramēḻaṉ
ṟeyta voruvil valavāvō,
puṇarēy niṉṟa maramiraṇṭiṉ
naṭuvē pōṉa mutalvāvō,
tiṇarār mēkam eṉakkaḷiṟu
cērum tiruvēṅ kaṭattāṉē,
tiṇarār cārṅkat tuṉpātam
cērva taṭiyē ṉennāḷē? 6.10.5

3447
ennā ḷēnām maṇṇaḷanta
iṇaittā maraikaḷ kāṇpataṟke ṉṟu,
ennā ḷumniṉ ṟimaiyōrkaḷ
ētti yiṟaiñci yiṉamiṉamāy,
meynnā maṉattāl vaḻipāṭu
ceyyum tiruvēṅ kaṭattāṉē,
meynnā ṉeyti yennāḷuṉ
aṭikkaṇ aṭiyēṉ mēvuvatē? 6.10.6

3448
aṭiyēṉ mēvi yamarkiṉṟa
amutē. imaiyōr atipatiyē,
koṭiyā aṭupuḷ ḷuṭaiyāṉē.
kōlak kaṉivāyp perumāṉē,
ceṭiyār viṉaikaḷ tīrmaruntē.
tiruvēṅ kaṭattem perumāṉē,
noṭiyār poḻutum uṉpātam
kāṇa nōlā tāṟṟēṉē. 6.10.7

3449
nōlā tāṟṟēṉ nuṉpātam
kāṇa veṉṟu nuṇṇuṇarvil,
nīlār kaṇṭat tammāṉum
niṟaināṉ mukaṉu mintiraṉum,
cēlēy kaṇṇār palarcūḻa
virumpum tiruvēṅ kaṭattāṉē,
mālāy mayakki yaṭiyēṉpāl
vantāy pōla vārāyē. 6.10.8

3450
vantāy pōlē vārātāy.
vārā tāypōl varuvāṉē,
centā maraikkaṇ ceṅkaṉivāy
nāltō ḷamutē. eṉatuyirē,
cintā maṇikaḷ pakarallaip
pakalcey tiruvēṅ kaṭattāṉē,
antō. aṭiyēṉ uṉpātam
akala killēṉ iṟaiyumē. 6.10.9

3451
akala killēṉ iṟaiyum eṉ
ṟalarmēl maṅkai yuṟaimārpā,
nikaril pukaḻāy. ulakamūṉ
ṟuṭaiyāy. eṉṉai āḷvāṉē,
nikaril amarar muṉikkaṇaṅkaḷ
virumpum tiruvēṅ kaṭattāṉē,
pukaloṉ ṟillā aṭiyēṉuṉ
aṭikkī ḻamarntu pukuntēṉē. 6.10.10

3452
aṭikkī ḻamarntu pukuntaṭiyīr.
vāḻmiṉ eṉṟeṉ ṟaruḷkoṭukkum
paṭikkē ḻillāp perumāṉaip
paḻaṉak kurukūrc caṭakōpaṉ,
muṭippāṉ coṉṉa āyirattut
tiruvēṅ kaṭattuk kivaipattum,
piṭittār piṭittār vīṟṟiruntu
periya vāṉuḷ nilāvuvarē. 6.10.11

tiruvāy moḻi ēḻām pattu

3453
uṇṇi lāviya aiva rālkumai
tīṟṟi yeṉṉaiyuṉ pāta paṅkayam,
naṇṇilā vakaiyē nalivā ṉiṉṉa meṇṇu kiṉṟāy,
eṇṇi lāpperu māyaṉē. imaiyōrkaḷ
ēttu mulaka mūṉṟuṭai,
aṇṇa lē.amu tē.appa ṉē.eṉṉai yāḷvāṉē. (2) 7.1.1

3454
eṉṉai yāḷum vaṅkō vōrain tivaipey
tirāppakal mōtu vittiṭṭu,
uṉṉai nāṉaṇu kāvakai ceytu pōti kaṇṭāy,
kaṉṉa lē.amu tē.kār mukilvaṇṇa
ṉē.kaṭal ñālam kākkiṉṟa,
miṉṉu nēmiyi ṉāy.viṉai yēṉuṭai vētiyaṉē. 7.1.2

3455
vētiyā niṟkum aivarāl viṉaiyēṉai
mōtu vittu,uṉ tiruvaṭic
cāti yāvakai nītaṭut teṉpeṟu tiyantō,
āti yāki yakali ṭampaṭait tuṇṭu miḻantu
kaṭantiṭan tiṭṭa,
cōti nīṇmuṭi yāy.toṇṭa ṉēṉmatu cūtaṉaṉē. 7.1.3

3456
cūtu nāṉaṟi yāvakai cuḻaṟṟiyōr
aivaraik kāṭṭi,uṉ aṭip
pōtu nāṉaṇu kāvakai ceytu pōti kaṇṭāy,
yātum yāvaru miṉṟiniṉ ṉakampāl
oṭukkiyō rāli ṉīḷilai,
mītu cērkuḻavi. viṉaiyēṉ viṉaitīr maruntē. 7.1.4

3457
tīrmarun tiṉṟi yaintu nōyaṭum
cekki liṭṭut tirikkum aivarai,
nērma ruṅkuṭait tāvaṭaittu nekiḻippāṉ
okkiṉṟāy,
ārma runtiṉi yākuvar? aṭalāḻi
yēnti yacurar vaṉkulam,
vērma ruṅkaṟut tāy.viṇṇu ḷārperu māṉēyō. 7.1.5

3458
viṇṇu ḷārperu māṟka ṭimaicey
vārai yumceṟum aimpu laṉivai,
maṇṇu ḷeṉṉaip peṟṟā leñcey
yāmaṟṟu nīyumviṭṭāl?
paṇṇu ḷāy.kavi taṉṉu ḷāy.
pattiyiṉuḷ ḷāy.para mīcaṉē, vanteṉ
kaṇṇuḷāy. neñcuḷāy. colluḷāy.
oṉṟu collāyē. 7.1.6

3459
oṉṟu colli oruttiṉil niṟkilāta
oraivar vaṉkayavarai,
eṉṟu yāṉvel kiṟpaṉuṉ tiruvaru ḷillaiyēl?,
aṉṟu tēvar acurar vāṅka
alaikaṭa laravam aḷāvi,ōr
kuṉṟam vaitta entāy.koṭiyēṉ parukiṉ ṉamutē. 7.1.7

3460
iṉṉa muteṉat tōṉṟi yōraivar
yāvaraiyum mayakka, nīvaitta
muṉṉa māyamel lālmuḻu vērarintu, eṉṉaiyuṉ
ciṉṉa mumtiru mūrttiyum cintit tēttik
kaitoḻa vēyaru ḷeṉakku,
eṉṉam mā.eṉ kaṇṇā. imaiyōrtam kulamutalē. 7.1.8

3461
kulamuta liṭumtī viṉaikkoṭu vaṉkuḻiyiṉil
vīḻkkum aivarai
valamutal keṭukkum varamē tantaruḷ kaṇṭāy,
nilamuta liṉīv vulakukkum niṟpaṉa
celvaṉa eṉa,poruḷ
palamutal paṭaittāy.eṉ kaṇṇā.eṉ parañcuṭarē. 7.1.9

3462
eṉparañ cuṭarē. eṉṟuṉṉai alaṟṟiyuṉ
iṇaittā maraikaṭku,
aṉpuruki niṟkum atuniṟkac cumaṭu tantāy,
vaṉparaṅka ḷeṭuttuaivar ticaiticai
valitteṟṟu kiṉṟaṉar
muṉparavai kaṭaintamutaṅ koṇṭa mūrttiyō. 7.1.10

3463
koṇṭa mūrttiyōr mūvarāyk kuṇaṅkaḷ
paṭaittaḷit tukkeṭuk kum,ap
puṇṭa rīkapkop pūḻppuṉaṟ paḷḷi yappaṉukkē,
toṇṭar toṇṭar toṇṭar toṇṭaṉ caṭakōpaṉ
collā yirattu ḷippattum,
kaṇṭu pāṭaval lārviṉai pōmkaṅku lumpakalē. (2) 7.1.11

3464
kaṅkulum pakalum kaṇ tuyi laṟiyāḷ
kaṇṇanīr kaikaḷāl iṟaikkum,
caṅkucak karaṅka ḷeṉṟukai kūppum
tāmaraik kaṇ eṉṟu taḷarum,
eṅṅaṉē tarikkē ṉuṉṉaiviṭṭu eṉṉum
irunilam kaituḻā virukkum,
ceṅkayal pāynīrt tiruvaraṅ kattāy.
ivaḷtiṟat teñceykiṉ ṟāyē? (2) 7.2.1

3465
eñceykiṉ ṟāyeṉ tāmaraik kaṇṇā.
eṉṉumkaṇ ṇīrmalka irukkum,
eñceykē ṉeṟinīrt tiruvaraṅ kattāy?
eṉṉumvev vuyirttuyirt turukum
muṉceyta viṉaiyē. mukappaṭāy eṉṉum
mukilvaṇṇā. takuvatō? eṉṉum,
muñceytiv vulakam uṇṭumiḻan taḷantāy.
eṅkolō muṭikiṉṟa tivaṭkē? 7.2.2

3466
vaṭkilaḷ iṟaiyum maṇivaṇṇā. eṉṉum
vāṉamē nōkkummai yākkum,
uṭkuṭai yacurar uyirellā muṇṭa
oruvaṉē. eṉṉumuḷ ḷurukum,
kaṭkilī. uṉṉaik kāṇumā ṟaruḷāy
kākuttā. kaṇṇaṉē. eṉṉum,
tiṭkoṭi matiḷcūḻ tiruvaraṅkattāy.
ivaḷtiṟat teṉceytiṭ ṭāyē? 7.2.3

3467
iṭṭakāl iṭṭa kaiyaḷāy irukkum
eḻuntulāy mayaṅkumkai kūppum,
kaṭṭamē kātal. eṉṟumūrc cikkum
kaṭalvaṇṇā. kaṭiyaikāṇ eṉṉum,
vaṭṭavāy nēmi valaṅkaiyā. eṉṉum
vantiṭāy eṉṟeṉṟē mayaṅkum,
ciṭṭaṉē. ceḻunīrt tiruvaraṅ kattāy.
ivaḷtiṟat teñcintit tāyē? 7.2.4

3468
cintikkum ticaikkum tēṟumkai kūppum
tiruvaraṅ kattuḷḷāy. eṉṉum
vantikkum, āṅkē maḻaikkaṇṇīr malka
vantiṭāy eṉṟeṉṟē mayaṅkum,
antippō tavuṇaṉ uṭaliṭan tāṉē.
alaikaṭal kaṭaintavā ramutē,
cantittuṉ caraṇam cārvatē valitta
taiyalai maiyalcey tāṉē. 7.2.5

3469
maiyalcey teṉṉai maṉamkavarn tāṉē.
eṉṉum mā māyaṉē. eṉṉum,
ceyyavāy maṇiyē. eṉṉum taṇ puṉalcūḻ
tiruvaraṅ kattuḷḷāy. eṉṉum,
veyyavāḷ taṇṭu caṅkucak karamvil
ēntumviṇ ṇōrmutal. eṉṉum,
paikoḷpām paṇaiyāy. ivaḷtiṟat taruḷāy
pāviyēṉ ceyyaṟpā latuvē. 7.2.6

3470
pālatuṉ paṅkaḷ iṉpaṅkaḷ paṭaittāy.
paṟṟilār paṟṟaniṉ ṟāṉē,
kālacak karattāy. kaṭaliṭaṅ koṇṭa
kaṭalvaṇṇā. kaṇṇaṇē. eṉṉum,
cēlkoḷtaṇ puṉalcūḻ tiruvaraṅ kattāy.
eṉṉum eṉ tīrttaṉē. eṉṉum,
kōlamā maḻaikkaṇ paṉimalka irukkum
eṉṉuṭaik kōmaḷak koḻuntē. 7.2.7

3471
koḻuntuvā ṉavarkaṭku eṉṉum kuṉṟēntik
kōnirai kāttavaṉ. eṉṉum,
aḻuntoḻum āvi aṉalavev vuyirkkum
añcaṉa vaṇṇaṉē. eṉṉum,
eḻuntumēl nōkki yimaippilaḷ irukkum
eṅṅaṉē nōkkukēṉ? eṉṉum,
ceḻuntaṭam puṉalcūḻ tiruvaraṅ kattāy.
eṉceykēṉ eṉtiru makaṭkē? 7.2.8

3472
eṉtiru makaḷcēr mārvaṉē. eṉṉum
eṉṉuṭai yāviyē. eṉṉum,
niṉtiru eyiṟṟāl iṭantunī koṇṭa
nilamakaḷ kēḷvaṉē. eṉṉum,
aṉṟuru vēḻum taḻuvinī koṇṭa
āymakaḷ aṉpaṉē. eṉṉum,
teṉtiru varaṅkam kōyilkoṇ ṭāṉē.
teḷikilēṉ muṭivivaḷ taṉakkē. (2) 7.2.9

3473
muṭivivaḷ taṉakkoṉ ṟaṟikilēṉ eṉṉum
mūvula kāḷiyē. eṉṉum,
kaṭikamaḻ koṉṟaic caṭaiyaṉē. eṉṉum
nāṉmukak kaṭavuḷē. eṉṉum,
vaṭivuṭai vāṉōr talaivaṉē. eṉṉum
vaṇtiru varaṅkaṉē. eṉṉum,
aṭiyaṭai yātāḷ pōlivaḷ aṇuki
aṭaintaṉaḷ mukilvaṇṇaṉ aṭiyē. 7.2.10

3474
mukilvaṇṇaṉ aṭiyai aṭaintaruḷ cūṭi
uyntavaṉ moypuṉal porunal,
tukilvaṇṇat tūnīrc cērppaṉvaṇpoḻilcūḻ
vaṇkuru kūrccaṭa kōpaṉ,
mukilvaṇṇaṉ aṭimēl coṉṉacoṉmālai
āyirat tippattum vallār,
mukilvaṇṇa vāṉat timaiyavar cūḻa
irupparpē riṉpaveḷ ḷattē. (2) 7.2.11

3475
veḷḷaic curicaṅko ṭāḻi yēntit
tāmaraik kaṇṇaṉeṉ ṉeñci ṉūṭē,
puḷḷaik kaṭākiṉṟa vāṟṟaik kāṇīr
eñcollic collukēṉ aṉṉai mīrkāḷ,
veḷḷac cukamavaṉ vīṟṟi runta
vēta voliyum viḻā voliyum,
piḷḷaik kuḻāviḷai yāṭṭoli yum aṟāt
tiruppē raiyil cērvaṉ nāṉē. (2) 7.3.1

3476
nāṉak karuṅkuḻal tōḻi mīrkāḷ.
aṉṉai yarkāḷ.ayal cēriyīrkāḷ,
nāṉit taṉineñcam kākka māṭṭēṉ
eṉvacam aṉṟiti rāppa kalpōy,
tēṉmoytta pūmpoḻil taṇpa ṇaicūḻ
tentirup pēraiyil vīṟṟi runta,
vāṉappi rāṉmaṇi vaṇṇaṉ kaṇṇaṉ
ceṅkaṉi vāyiṉ tiṟatta tuvē. 7.3.2

3477
ceṅkaṉi vāyiṉ tiṟatta tāyum
ceñcuṭar nīṇmuṭit tāḻnta tāyum,
caṅkoṭu cakkaram kaṇṭu kantum
tāmaraik kaṇkaḷuk kaṟṟut tīrntum,
tiṅkaḷum nāḷum viḻāva ṟāta
tentirup pēraiyil vīṟṟi runta,
naṅkaḷ pirāṉukkeṉ ṉeñcam tōḻī.
nāṇum niraiyu miḻanta tuvē. 7.3.3

3478
iḻantavem māmai tiṟattup pōṉa
eṉṉeñci ṉārumaṅ kē oḻintār,
uḻantiṉi yāraikkoṇ ṭeṉu cākō?
ōtak kaṭaloli pōla eṅkum,
eḻuntanal vētat toliniṉ ṟōṅku
tentirup pēraiyil vīṟṟi runta,
muḻaṅkucaṅ kakkaiyaṉ māyat tāḻntēṉ
aṉṉaiyar kāḷ.eṉṉai yeṉmu ṉintē? 7.3.4

3479
muṉintu cakaṭam utaittu māyap
pēymulai yuṇṭu maruti ṭaippōy,
kaṉinta viḷavukkuk kaṉṟe ṟinta
kaṇṇa pirāṉukkeṉ peṇmai tōṟṟēṉ,
muṉintiṉi yeṉceytīr aṉṉai mīrkāḷ.
muṉṉi yavaṉvantu vīṟṟi runta,
kaṉinta poḻiltirup pērai yiṟkē
kālam peṟaveṉṉaik kāṭṭu miṉē. 7.3.5

3480
kālam peṟaveṉṉaik kāṭṭu miṉkaḷ
kātal kaṭaliṉ mikap peritāl,
nīla mukilvaṇ ṇattem perumāṉ
niṟkumuṉ ṉēvanteṉ kaikkum eytāṉ,
ñālat tavaṉvantu vīṟṟi runta
nāṉmaṟai yāḷarum vēḷvi yōvā,
kōlac cenneṟkaḷ kavari vīcum
kūṭu puṉaltirup pērai yiṟkē. 7.3.6

3481
pēreyil cūḻkaṭal teṉṉi laṅkai
ceṟṟa pirāṉvantu vīṟṟi runta,
pēraiyiṟ kēpukkeṉ ṉeñcam nāṭip
pērttu varaveṅkum kāṇa māṭṭēṉ,
ārai yiṉiṅ kuṭaiyam tōḻi.
eṉṉeñcam kūva vallāru millai,
ārai yiṉikkoṇṭeṉ cātik kiṉṟatu?
eṉṉeñcam kaṇṭatu vēkaṇ ṭēṉē. 7.3.7

3482
kaṇṭatu vēkoṇṭel lāruṅ kūṭik
kārkkaṭal vaṇṇaṉō ṭenti ṟattuk
koṇṭu,alar tūṟṟiṟ ṟatumuta lāk
koṇṭaveṉ kāta luraikkil tōḻī,
maṇṭiṇi ñāla mumēḻ kaṭalum
nīḷvi cumpum kaḻiyap peritāl,
teṇtirai cūḻntavaṉ vīṟṟi runta
tentirup pēraiyil cērvaṉ ceṉṟē. 7.3.8

3483
cērvañceṉ ṟeṉṉuṭait tōḻi mīrkāḷ.
aṉṉaiyar kāḷ.eṉṉait tēṟṟa vēṇṭā,
nīrkaḷ uraikkiṉṟa teṉṉi taṟku?
neñcum niṟaivum eṉakkiṅ killai,
kārvaṇṇaṉ kārkkaṭal ñāla muṇṭa
kaṇṇa pirāṉvantu vīṟṟi runta,
ērvaḷa voṇkaḻa ṉippaḻa ṉattut
teṉtirup pērai yiṉmā nakarē. 7.3.9

3484
nakaramum nāṭum piṟavum tērvēṉ
nāṇeṉak killaiyeṉ tōḻi mīrkāḷ,
cikaram aṇineṭu māṭam nīṭu
teṉtirup pēraiyil vīṟṟi runta,
makara neṭuṅkuḻaik kātaṉ māyaṉ
nūṟṟuva raiyaṉṟu maṅka nūṟṟa,
nikaril mukilvaṇṇaṉ nēmi yāṉeṉ
ṉeñcam kavarnteṉai yūḻi yāṉē? 7.3.10

3485
ūḻitō ṟūḻi yuruvam pērum
ceykaiyum vēṟavaṉ vaiyaṅ kākkum,
āḻinīr vaṇṇaṉai yaccu taṉṉai
aṇikuru kūrccaṭa kōpaṉ coṉṉa,
kēḻilan tātiyō rāyi rattuḷ
ivaitirup pēraiyil mēya pattum,
āḻiyaṅ kaiyaṉai yētta vallār
avaraṭi maittiṟat tāḻi yārē. (2) 7.3.11

3486
āḻi yeḻaccaṅkum villu meḻa,ticai
vāḻi yeḻattaṇṭum vāḷu meḻa,aṇṭam
mōḻai yeḻamuṭi pāta meḻa,appaṉ
ūḻi yeḻavula kaṅkoṇṭa vāṟē. (2) 7.4.1

3487
āṟu malaikketirn tōṭu moli,ara
vūṟu culāymalai tēykku moli,kaṭal
māṟu cuḻaṉṟaḻaik kiṉṟa voli, appaṉ
cāṟu paṭavamu taṅkoṇṭa nāṉṟē. 7.4.2

3488
nāṉṟila vēḻmaṇṇum tāṉatta, vē,piṉṉum
nāṉṟila vēḻmalai tāṉatta vē,piṉṉum
nāṉṟila vēḻkaṭal tāṉatta vē,appaṉ
ūṉṟi yiṭanteyiṟ ṟilkoṇṭa nāḷē. 7.4.3

3489
nāḷu meḻanila nīru meḻaviṇṇum
kōḷu meḻēri kālu meḻa,malai
tāḷu meḻaccuṭar tāṉu meḻa,appaṉ
ūḷi yeḻavula kamuṇṭa vūṇē. 7.4.4

3490
ūṇuṭai mallar tatarnta voli,maṉṉar
āṇuṭai cēṉai naṭuṅku moli,viṇṇuḷ
ēṇuṭait tēvar veḷippaṭṭa voli,appaṉ
kāṇuṭaip pāratam kaiyaraip pōḻtē. 7.4.5

3491
pōḻtu melintapuṉ cekkaril,vāṉticai
cūḻu meḻuntuti rappuṉa lā,malai
kīḻtu piḷantaciṅ kamotta tāl,appaṉ
āḻtuyar ceytacu raraikkollu māṟē. 7.4.6
3492
māṟu niraittiraik kumcaraṅ kaḷ,iṉa
nūṟu piṇammalai pōlpura ḷa,kaṭal
āṟu maṭuttuti rappuṉa lā,appaṉ
nīṟu paṭavilaṅ kaiceṟṟa nērē. 7.4.7

3493
nērcarin tāṅkoṭik kōḻikoṇ ṭāṉ,piṉṉum
nērcarin tāṉeri yumaṉa lōṉ,piṉṉum
nērcarin tāṉmukkaṇ mūrttikaṇ ṭīr,appaṉ
nērcari vāṇantiṇ ṭōḷkoṇṭa aṉṟē. 7.4.8

3494
aṉṟumaṇ nīreri kālviṇ malaimutal,
aṉṟu cuṭariraṇ ṭumpiṟa vum,piṉṉum
aṉṟu maḻaiyuyir tēvummaṟ ṟum,appaṉ
aṉṟu mutalula kamcey tatumē. 7.4.9

3495
mēynirai kīḻpuka māpura ḷa,cuṉai
vāyniṟai nīrpiḷi ṟiccori ya,iṉa
ānirai pāṭiyaṅ kēyoṭuṅ ka,appaṉ
tīmaḻai kāttuk kuṉṟa meṭuttāṉē. 7.4.10

3496
kuṉṟa meṭutta pirāṉaṭi yāroṭum,
oṉṟiniṉ ṟacaṭa kōpa ṉuraiceyal,
naṉṟi puṉainta ōrāyirat tuḷḷivai
veṉṟi tarumpattum mēvikkaṟ pārkkē. (2) 7.4.11

3497
kaṟpār irāma pirāṉaiyallālmaṟṟum kaṟparō?,
puṟpā mutalāp pulleṟum pātiyoṉ ṟiṉṟiyē,
naṟpāl ayōttiyil vāḻum carācaram muṟṟavum,
naṟpāluk kuyttaṉaṉ nāṉmuka ṉārpeṟṟa nāṭṭuḷē. (2) 7.5.1

3498
nāṭṭil piṟantavar nāraṇaṟ kāḷaṉṟi yāvarō,
nāṭṭil piṟantu paṭātaṉa paṭṭu maṉicarkkā,
nāṭṭai naliyum arakkarai nāṭit taṭintiṭṭu,
nāṭṭai yaḷittuyyac ceytu naṭantamai kēṭṭumē? 7.5.2

3499
kēṭpārkaḷ kēcavaṉ kīrttiyal lālmaṟṟūm kēṭparō,
kēṭpār cevicuṭu kīḻmai vacavuka ḷēvaiyum,
cēṭpāl paḻampakaivaṉ cicu pālaṉ, tiruvaṭi
tāṭpāl aṭainta taṉmai yaṟivārai yaṟintumē? 7.5.3

3500
taṉmai yaṟipavar tāmavaṟ kāḷaṉṟi yāvarō,
paṉmaip paṭarporuḷ ātumil pāḻneṭuṅ kālattu,
naṉmaip puṉalpaṇṇi nāṉmukaṉaippaṇṇi, taṉṉuḷḷē
toṉmai mayakkiya tōṟṟiya cūḻalkaḷ cintittē? 7.5.4

3501
cūḻalkaḷ cintikkil māyaṉ kaḻalaṉṟic cūḻvarō,
āḻap perumpuṉal taṉṉuḷ aḻuntiya ñālattai,
tāḻap paṭāmaltaṉ pāloru kōṭṭiṭait tāṉkoṇṭa,
kēḻal tiruvuru vāyiṟṟuk kēṭṭum uṇarntumē? 7.5.5

3502
kēṭṭum uṇarntavar kēcavaṟ kāḷaṉṟi yāvarō,
vāṭṭami lāvaṇkai māvali vātikka vātippuṇṭu,
īṭṭaṅkoḷ tēvarkaḷ ceṉṟiran tārkkiṭar nīkkiya,
kōṭṭaṅkai vāmaṉa ṉāyacceyta kūttukaḷ kaṇṭumē? 7.5.6

3503
kaṇṭum teḷintumkaṟ ṟārkkaṇṇaṟ kāḷaṉṟi yāvarō,
vaṇṭuṉ malarttoṅkal mārkkaṇṭēyaṉukku vāḻunāḷ
iṇṭaic caṭaimuṭi yīcaṉuṭaṉkoṇṭu cāccolla,
koṇṭaṅkut taṉṉoṭum koṇṭuṭaṉceṉṟatuṇarntumē? 7.5.7

3504
cella vuṇarntavar celvaṉṟaṉ cīraṉṟik kaṟparō,
ellai yilāta peruntavat tālpala ceymiṟai,
allal amararaic ceyyum iraṇiya ṉākattai,
mallal ariyuru vāycceyta māyam aṟintumē? 7.5.8

3505
māyam aṟipavar māyavaṟ kāḷaṉṟi yāvarō,
tāyam ceṟumoru nūṟṟuvar maṅkavō raivarkkāy,
tēca maṟiyavōr cārati yāycceṉṟu cēṉaiyai
nācamcey tiṭṭu, naṭantanal vārttai yaṟintumē? 7.5.9

3506
vārttai yaṟipavar māyavaṟ kāḷaṉṟi yāvarō,
pōrtta piṟappoṭu nōyōṭu mūppoṭu iṟappivai
pērttu, peruntuṉpam vēraṟa nīkkittaṉ tāḷiṅkīḻc
cērttu,avaṉ ceyyum cēmattaiyeṇṇit teḷivuṟṟē? (2) 7.5.10

3507
teḷivuṟṟu vīvaṉṟi niṉṟavark kiṉpak katiceyyum,
teḷivuṟṟa kaṇṇaṉai teṉkuru kūrccaṭa kōpaṉfcol,
teḷivuṟṟa āyirat tuḷḷivai pattumval lāravar,
teḷivuṟṟa cintaiyar pāmaru mūvula kattuḷḷē. (2) 7.5.11

3508
pāmaru mūvulakum paṭaitta
paṟpa nāpāvō,
pāmaru mūvulakum aḷanta
paṟpa pātāvō,
tāmaraik kaṇṇāvō. taṉiyēṉ
taṉiyā ḷāvō,
tāmaraik kaiyāvō. uṉṉai
yeṉṟukol cārvatuvē? (2) 7.6.1

3509
eṉṟukol cērvatan tōaraṉ
nāṉmuka ṉēttum,ceyya
niṉtirup pātattai yāṉnilam
nīreri kāl,viṇṇuyir
eṉṟivai tāmmuta lāmuṟṟu
māyniṉṟa entāyō,
kuṉṟeṭut tānirai mēyttavai
kāttaveṅ kūttāvō. 7.6.2

3510
kāttaveṅ kūttāvō. malaiyēntik
kaṉmāri taṉṉai,
pūttaṇ ṭuḻāymuṭi yāy.puṉai
koṉṟaiyañ ceñcaṭaiyāy,
vāyttaveṉ nāṉmuka ṉē.vanteṉ
ṉāruyir nīyāṉāl,
ēttaruṅ kīrttiyi ṉāy.uṉṉai
yeṅkut talaippeyvaṉē? 7.6.3

3511
eṅkut talaippeyvaṉ nāṉ?eḻil
mūvula kumnīyē,
aṅkuyar mukkaṭfpirāṉ
piramaṉperu māṉavaṉnī,
veṅkatir vaccirak kaiyin
tiraṉmuta lātteyvamnī,
koṅkalar taṇṇan tuḻāymuṭi
yeṉṉuṭaik kōvalaṉē. 7.6.4

3512
eṉṉuṭaik kōvala ṉē.eṉ
pollākkaru māṇikkamē,
uṉṉuṭai yunti malarulakam
avaimūṉ ṟumparantu,
uṉṉuṭaic cōtiveḷ ḷattakam
pāluṉṉaik kaṇṭukoṇṭiṭṭu,
eṉṉuṭai yāruyirār eṅṅaṉē
kolvan teytuvarē? 7.6.5

3513
vanteytu māṟaṟi yēṉmalku
nīlac cuṭartaḻaippa,
ceñcuṭarc cōtikaḷ pūttoru
māṇikkam cērvatupōl,
antara mēlcempaṭ ṭōṭaṭi
untikai mārvukaṇvāy,
ceñcuṭarc cōti viṭavuṟai
eṉtiru mārpaṉaiyē. 7.6.6

3514
eṉtiru mārpaṉ taṉṉaiyeṉ
malaimakaḷ kūṟaṉtaṉṉai,
eṉṟumeṉ nāmaka ḷaiyakam
pālkoṇṭa nāṉmukaṉai,
niṉṟa cacipati yainilaṅ
kīṇṭeyil mūṉṟeritta,
veṉṟu pulamturan tavicum
pāḷiyaik kāṇēṉō. 7.6.7

3515
āḷiyaik kāṇpari yāyari
kāṇnari yāy,arakkar
ūḷaiyiṭ ṭaṉṟilaṅkaikaṭan
tupilam pukkoḷippa,
mīḷiyam puḷḷaik kaṭāyviṟal
māliyaik koṉṟu,piṉṉum
āḷuyar kuṉṟaṅkaḷ ceytaṭart
tāṉaiyum kāṇṭuṅkolō? 7.6.8

3516
kāṇṭuṅko lōneñca mē.kaṭi
yaviṉai yēmuyalum,
āṇṭiṟal mīḷimoym pilarakf
kaṉfkulat taittaṭintu,
mīṇṭumavaṉ tampikkē viri
nīrilaṅkaiyaruḷi,
āṇṭutaṉ cōtipuk kavama
rarari yēṟṟiṉaiyē? 7.6.9

3517
ēṟṟarum vaikuntat taiyaruḷum
namakku, āyarkulattu
īṟṟiḷam piḷḷaiyoṉ ṟāyppukku
māyaṅka ḷēyiyaṟṟi,
kūṟṟiyal kañcaṉaik koṉṟuaivark
kāyakkoṭuñ cēṉaitaṭintu,
āṟṟalmik kāṉperi yaparañ
cōtipuk kaariyē. 7.6.10

3518
pukka ariyuru vāyavuṇaṉuṭal kīṇṭukanta,
cakkarac celvaṉtaṉṉaik kurukūrccaṭa kōpañcoṉṉa,
mikkavō rāyirat tuḷivaipattumval lāravarai,
tokkuppal lāṇṭicait tukkavari ceyva rēḻaiyarē. (2) 7.6.11

3519
ēḻaiyar āviyuṇ ṇumiṇaik
kūṟṟaṅko lōvaṟiyēṉ,
āḻiyuṅ kaṇṇa pirāntiruk
kaṇkaḷko lōvaṟiyēṉ,
cūḻavum tāmarai nāṇmalar
pōlvantu tōṉṟumkaṇṭīr,
tōḻiyar kāḷ.aṉṉai mīr.eṉfcey
kēntuya rāṭṭiyēṉē? (2) 7.7.1

3520
āṭṭiyum tūṟṟiyum niṉṟaṉṉai
mīreṉṉai nīrnalinteṉ?
māṭṭuyar kaṟpakat tiṉvalli
yōkoḻun tō?aṟiyēṉ,
īṭṭiya veṇṇeyuṇ ṭāntiru
mūkkeṉa tāviyuḷḷē,
māṭṭiya valviḷak kiṉ
cuṭarayniṟkum vāliyatē. 7.7.2

3521
vāliya tōrkaṉi kolviṉai
yāṭṭiyēṉ valviṉaikol,
kōlam tiraḷpava ḷakkoḻun
tuṇṭaṅko lōvaṟiyēṉ,
nīla neṭumukil pōltiru
mēṉiyam māṉtoṇṭaivāy,
ēlum ticaiyuḷel lāmvantu
tōṉṟumeṉ ṉiṉṉuyirkkē. 7.7.3

3522
iṉṉuyirk kēḻaiyar mēlvaḷaiyum
iṇai nīlaviṟkol,
maṉṉiya cīrmata ṉaṅkaruppuc
cilai kol,mataṉaṉ
taṉṉuyirt tātaikaṇ ṇaperumāṉ
puru vamavaiyē,
eṉṉuyir mēlaṉa vāy
aṭukiṉṟaṉa eṉṟu niṉṟē. 7.7.4

3523
eṉṟu niṉṟētika ḻumceyya
vīṉcuṭar veṇmiṉṉukkol,
aṉṟiyeṉ ṉāvi yaṭumaṇi
muttaṅko lōvaṟiyēṉ,
kuṉṟam eṭuttapi rāṉ
muṟuvaleṉatāviyaṭum,
oṉṟum aṟikiṉṟi lēṉaṉṉai
mīr.eṉak kuyviṭamē. 7.7.5

3524
uyviṭam ēḻaiyark kum
acurarkkum arakkarkaṭkum
evviṭam? eṉṟilaṅ kimakaram
taḻaik kumtaḷirkol,
paiviṭap pāmpaṇai yāṉ
tirukkuṇṭalak kātukaḷē?
kaiviṭa loṉṟumiṉ ṟiy
aṭukiṉṟaṉa kāṇmiṉkaḷē. 7.7.6

3525
kāṇmiṉkaḷ aṉṉaiyar kāḷ.eṉṟu
kāṭṭum vakaiyaṟiyēṉ,
nāṇmaṉṉu veṇtiṅkaḷ kol.
nayantārkaṭku naccilaikol,
cēṇmaṉṉu nāltaṭan tōḷ
perumāṉtaṉ tirunutalē?,
kōḷmaṉṉi yāvi yaṭumkoṭiyēṉ
uyir kōḷiḻaittē. 7.7.7

3526
kōḷiḻait tāmaraiyum
koṭiyum pavaḷamum villum,
kōḷiḻaittaṇ muttamum
taḷirum kuḷirvāṉ piṟaiyum,
kōḷiḻaiyāvuṭaiya koḻuñ
cōti vaṭṭaṅkol, kaṇṇaṉ,
kōḷiḻaivāḷ mukamāyk koṭiyēṉ
uyir koḷkiṉṟatē? 7.7.8

3527
koḷkiṉṟa kōḷiru ḷaiccukirn
tiṭṭa koḻuñcuruḷiṉ,
uḷkoṇṭa nīlanaṉ ṉūltaḻai
kol?aṉṟu māyaṅkuḻal,
viḷkiṉṟa pūntaṇ ṭuḻāyvirai
nāṟavan teṉṉuyirai,
kaḷkiṉṟa vāṟaṟi yīraṉṉai
mīr.kaḻa ṟāniṟṟirē. 7.7.9

3528
niṟṟimuṟ ṟattuḷ eṉ ṟunerit
takaiya rāyeṉṉainīr
cuṟṟiyum cūḻntum vaitircuṭarc
cōti maṇiniṟamāy,
muṟṟavim mūvula kumviri
kiṉṟa cuṭarmuṭikkē,
oṟṟumaik koṇṭatuḷ ḷamaṉṉai
mīr.nacai yeṉnuṅkaṭkē? 7.7.10

3529
kaṭkari yapira mañcivaṉ intiraṉ eṉṟivarkkum,
kaṭkari yakaṇṇa ṉaikkuru kūrccaṭakōpaṉfcoṉṉa,
uṭkuṭai yāyirat tūḷivai yumoru pattumvallār,
uṭkuṭai vāṉava rōṭuṭa ṉāyeṉṟum māyārē. (2) 7.7.11

3530
māyā. vāmaṉa ṉē.matu cūtā. nīyaruḷāy,
tīyāy nīrāy nilaṉāy vicumpāyk kālāy,
tāyāy tantaiyāy makkaḷāy maṟṟumāy muṟṟumāy,
nīyāy nīniṉṟa vāṟivai yeṉṉa niyāyaṅkaḷē. (2) 7.8.1

3531
aṅkaṇ malarttaṇ ṭuḻāymuṭi accuta ṉē.aruḷāy,
tiṅkaḷum ñāyiṟu māycceḻum palcuṭa rāyiruḷāy,
poṅku poḻimaḻai yāyppuka ḻāypaḻi yāyppiṉṉumnī,
veṅkaṇveṅ kūṟṟamu māvivai yeṉṉa vicittiramē. 7.8.2

3532
cittirat tērvala vā.tiruc cakkarat tāy.aruḷāy,
ettaṉai yōruka mumavai yāyavaṟ ṟuḷḷiyulum,
ottavoṇ palporuḷ kaḷulap pillaṉa vāyviyavāy,
vittakat tāyniṟṟi nīyavai yeṉṉa viṭamaṅkaḷē. 7.8.3

3533
kaḷḷaviḻ tāmaraikkaṇkaṇṇa ṉē.eṉak koṉṟaruḷāy,
uḷḷatu millatu māyulap pillaṉa vāyviyavāy,
veḷḷat taṭaṅkaṭa luḷviṭa nākaṇai mēlmaruvi,
uḷḷappal yōkucey tiyivai yeṉṉa upāyaṅkaḷē. 7.8.4

3534
pācaṅkaḷ nīkkiyeṉ ṉaiyuṉak kēyuṟak koṇṭiṭṭu,nī
vāca malarttaṇ ṭuḻāymuṭi māyava ṉē.aruḷāy,
kāyamum cīvaṉu māykkaḻi vāyppiṟap pāyppiṉṉumnī,
māyaṅkaḷceytuvait tiyivai yeṉṉa mayakkukaḷē. 7.8.5

3535
mayakkā. vāmaṉa ṉē.mati yāmvaṇṇam oṉṟaruḷāy,
ayarppāyt tēṟṟamu māyaḻa lāykkuḷi rāyviyavāy,
viyappāy veṉṟikaḷāyviṉai yāyppaya ṉāyppiṉṉumnī,
tuyakkāy nīniṉṟa vāṟivai yeṉṉa tuyaraṅkaḷē. 7.8.6

3536
tuyaraṅkaḷ ceyyuṅkaṇṇā.cuṭar nīṇmuṭi yāyaruḷāy,
tuyaramcey māṉaṅka ḷāymata ṉāki ukavaikaḷāy,
tuyaramcey kāmaṅka ḷāyttulaiyāynilai yāynaṭaiyāy,
tuyaraṅkaḷ ceytuvait tiyivai yeṉṉacuṇ ṭāyaṅkaḷē. 7.8.7

3537
eṉṉaccuṇṭāyaṅkaḷāl niṉṟiṭṭāyeṉṉaiyāḷumkaṇṇā,
iṉṉatōr taṉmaiyai eṉṟuṉṉaiyāvarkkum tēṟṟariyai,
muṉṉiya mūvula kumavai yāyavaṟ ṟaippaṭaittu,
piṉṉumuḷ ḷāy.puṟat tāy.ivai yeṉṉa iyaṟkaikaḷē. 7.8.8

3538
eṉṉa iyaṟkaikaḷāl eṅṅaṉēniṉṟiṭ ṭāyeṉkaṇṇā,
tuṉṉu karacara ṇammuta lākavel lāvuṟuppum
uṉṉu cuvaiyoḷi yūṟoli nāṟṟam muṟṟumnīyē,
uṉṉai yuṇara vuṟilulap pillai nuṇukkaṅkaḷē. 7.8.9

3539
illai nuṇukkaṅka ḷēyita ṉilpiṟi teṉṉumvaṇṇam
tollainaṉ ṉūlil coṉṉa vuruvum aruvumniyē
allit tuḻāyalaṅ kalaṇi mārpa.eṉ accutaṉē,
vallatōr vaṇṇamcoṉṉālatuvēyuṉak kāmvaṇṇamē. 7.8.10

3540
āmvaṇṇa miṉṉatoṉ ṟeṉṟaṟi vatari yaariyai,
āmvaṇṇat tālkuru kūrccaṭa kōpaṉ aṟinturaitta
āmvaṇṇa voṇṭamiḻkaḷivai yāyirat tuḷippattum,
āmvaṇṇat tāluraippāramain tārtamakkeṉṟaikkumē. (2) 7.8.11

3541
eṉṟaikkum eṉṉaiyuy yakkoṇṭu pōkiya,
aṉṟaikkaṉ ṟeṉṉaittaṉ ṉākkiyeṉ ṉāltaṉṉai,
iṉṟamiḻ pāṭiya īcaṉai yātiyāy
niṉṟaveṉ cōtiyai, eñcolli niṟpaṉō? (2) 7.9.1

3542
eṉcolli niṟpaṉeṉ iṉṉuyi riṉṟoṉṟāy,
eṉcollāl yāṉcoṉṉa iṉkavi yeṉpittu,
taṉcollāl tāṉtaṉṉaik kīrttitta māyaṉ,eṉ
muṉcollum mūvuru vām mutalvaṉē. 7.9.2

3543
āmmutal vaṉiva ṉeṉṟutaṟ ṟēṟṟi,eṉ
nāmutal vantu pukuntunal liṉkavi,
tūmutal pattarkkut tāṉtaṉṉaic coṉṉa,eṉ
vāymutal appaṉai eṉṟu maṟappaṉō? 7.9.3

3544
appaṉai yeṉṟu maṟappaṉeṉ ṉākiyē,
tapputa liṉṟit taṉaik kavi tāṉcolli,
oppilāt tīviṉai yēṉaiyuy yakkoṇṭu
ceppamē ceytu tirikiṉṟa cīrkaṇṭē? 7.9.4

3545
cīrkaṇṭu koṇṭu tiruntunal liṉkavi,
nēṟpaṭa yāṉcollum nīrmai yilāmaiyil,
ērvilā eṉṉaittaṉ ṉākki eṉ ṉāltaṉṉai,
pārparavu iṉkavi pāṭum paramarē. 7.9.5

3546
iṉkavi pāṭum parama kavikaḷāl,
taṉkavi tāṉtaṉṉaip pāṭuvi yātu,iṉṟu
naṉkuvan teṉṉuṭa ṉākkiyeṉ ṉāltaṉṉai,
vaṉkavi pāṭumeṉ vaikunta nātaṉē. 7.9.6

3547
vaikunta nātaṉeṉ valviṉai māyntaṟac,
ceykuntaṉ ṟaṉṉaiyeṉ ṉākkiyeṉ ṉāltaṉṉai,
vaikunta ṉākap pukaḻvaṇ tīṅkavi,
ceykuntaṉ taṉṉaiyen nāḷcintit tārvaṉō. 7.9.7

3548
ārvaṉō āḻiyaṅ kaiyempi rāṉpukaḻ,
pārviṇnīr muṟṟum kalantu parukilum,
ērvilā eṉṉaittaṉ ṉākkiyeṉ ṉāltaṉṉai,
cīrpeṟa iṉkavi coṉṉa tiṟattukkē? 7.9.8

3549
tiṟattukkē tuppura vāmtiru māliṉcīr,
iṟappetir kālam parukilum ārvaṉō,
maṟappilā veṉṉaittaṉ ṉākkiyeṉ ṉāltaṉṉai,
uṟappala iṉkavi coṉṉa vutavikkē? 7.9.9

3560
utavikkaim māṟeṉ ṉuyireṉṉa vuṟṟeṇṇil,
atuvummaṟ ṟāṅkavaṉ ṟaṉṉateṉ ṉāltaṉṉai,
pataviya iṉkavi pāṭiya appaṉukku,
etuvumoṉ ṟumillai ceyvatiṅ kumaṅkē. 7.9.10

3551
iṅkumaṅ kumtiru mālaṉṟi iṉmaikaṇṭu,
aṅṅaṉē vaṇkuru kūrccaṭa kōpaṉ col,
iṅṅaṉē coṉṉavō rāyirat tippattum,
eṅṅaṉē colliṉum iṉpam payakkumē. (2) 7.9.11

3552
iṉpam payakka eḻilmalar
mātarum tāṉumiv vēḻulakai,
iṉpam payakka iṉituṭaṉ
vīṟṟirun tāḷkiṉṟa eṅkaḷpirāṉ,
aṉpuṟ ṟamarntuṟai kiṉṟā
ṇipoḻil cūḻtiru vāṟaṉviḷai,
aṉpuṟ ṟamarntu valamceytu
kaitoḻum nāḷkaḷum ākuṅkolō. (2) 7.10.1

3553
ākuṅkol aiyamoṉ ṟiṉṟi
akaliṭam muṟṟavum, īraṭiyē
ākum paricu nimirnta
tirukkuṟaḷ appaṉ amarntuṟaiyum,
mākam tikaḻkoṭi māṭaṅkaḷ
nīṭum matiḷtiru vāṟaṉviḷai,
mākanta nīrkoṇṭu tūvi
valañceytu kaitoḻuṅ kūṭuṅkolō. 7.10.2

3554
kūṭuṅkol vaikalum kōvinta
ṉaimatu cūtaṉaik kōḷariyai,
āṭum paṟavai micaikkaṇṭu
kaitoḻu taṉṟi yavaṉuṟaiyum,
pāṭum perumpukaḻ nāṉmaṟai
vēḷviyain tāṟaṅkam paṉṉiṉarvāḻ,
nīṭu poḻiltiru vāṟaṉ
viḷaitoḻa vāykkuṅkol niccalumē. 7.10.3

3555
vāykkuṅkol niccalum eppoḻu
tummaṉattu īṅku niṉaikkappeṟa
vāykkum karumpum peruñcen
nelumvayal cūḻtiru vāṟaṉviḷai,
vāykkum perumpukaḻ mūvula
kīcaṉ vaṭamatu raippiṟanta,
vāykkum maṇiniṟak kaṇṇapi
rāṉṟaṉ malaraṭip pōtukaḷē. 7.10.4

3556
malaraṭip pōtukaḷ eṉṉeñcat
teppoḻu tumirut tivaṇaṅka,
palaraṭi yārmuṉ paruḷiya
pāmpaṇai yappaṉ amarntuṟaiyum,
malaril maṇineṭu māṭaṅkaḷ
nīṭu matiltiru vāṟaṉviḷai,
ulakam malipukaḻ pāṭanam
mēlviṉai oṉṟumnil lākeṭumē. 7.10.5

3557
oṉṟumnil lākeṭum muṟṟavum
tīviṉai yuḷḷit toḻumintoṇṭīr,
aṉṟaṅ kamarveṉ ṟuruppiṇi
naṅkai yaṇineṭun tōḷpuṇarntāṉ,
eṉṟumep pōtumeṉ ṉeñcam
tutippavuḷ ḷēyiruk kiṉṟapirāṉ,
niṉṟa aṇitiru vāṟaṉ
viḷaiyeṉṉum nīṇaka ramatuvē. 7.10.6

3558
nīṇaka ramatu vēmalarc
cōlaikaḷ cūḻtiru vāṟaṉviḷai,
nīṇaka rattuṟai kiṉṟapi
rāṉneṭu mālkaṇṇaṉ viṇṇavarkōṉ
vāṇa purampukku mukkaṭpi
rāṉait tolaiyavem pōrkaḷceytu,
vāṇaṉai yāyiran tōḷtuṇit
tāñcaraṇ aṉṟimaṟ ṟoṉṟilamē. 7.10.7

3559
aṉṟimaṟ ṟoṉṟilam niṉcara
ṇē. eṉ ṟakalirum poykaiyiṉvāy,
niṉṟutaṉ nīḷkaḻa lēttiya
āṉaiyiṉ neñciṭar tīrttapirāṉ,
ceṉṟaṅ kiṉituṟai kiṉṟa
ceḻumpoḻil cūḻtiru vāṟaṉviḷai,
oṉṟi valañceyya oṉṟumō?
tīviṉai yuḷḷattiṉ cārvallavē. 7.10.8

3560
tīviṉai yuḷḷattiṉ cārvalla
vākit teḷivicum pēṟaluṟṟāl,
nāviṉuḷ ḷumuḷḷat tuḷḷum
amainta toḻiliṉuḷ ḷumnaviṉṟu,
yāvarum vantu vaṇaṅkum
poḻiltiru vāṟaṉ viḷaiyataṉai,
mēvi valañceytu kaitoḻak
kūṭuṅkol eṉṉumeṉ cintaṉaiyē. 7.10.9

3561
cintaimaṟ ṟoṉṟiṉ tiṟattatal
lāttaṉmai tēvapi rāṉaṟiyum,
cintaiyi ṉālceyva tāṉaṟi
yātaṉa māyaṅkaḷ oṉṟumillai,
cintaiyi ṉālcolli ṉālceykai
yālnilat tēvar kuḻuvaṇaṅkum,
cintai makiḻtiru vāṟaṉ
viḷaiyuṟai tīrttaṉuk kaṟṟapiṉṉē. 7.10.10

3562
tīrttaṉuk kaṟṟapiṉ maṟṟōr
caraṇillai yeṉṟeṇṇi, tīrttaṉukkē
tīrtta maṉattaṉa ṉākic
ceḻuṅkuru kūrccaṭa kōpaṉfcoṉṉa,
tīrttaṅka ḷāyirat tuḷḷivai
pattumval lārkaḷai, tēvarvaikal
tīrttaṅka ḷēyeṉṟu pūcittu
nalki yuraippārtam tēviyarkkē. (2) 7.10.11

tiruvāy moḻi eṭṭām pattu

3563
tēvimā rāvār tirumakaḷ pūmi
yēvamaṟ ṟamararāṭ ceyvār,
mēviya vulakam mūṉṟavai yāṭci
vēṇṭuvēṇ ṭuruvamniṉ ṉuruvam,
pāviyēṉ taṉṉai yaṭukiṉṟa kamalak
kaṇṇatōr pavaḷavāy maṇiyē,
āviyē. amutē. alaikaṭal kaṭainta
appaṉē. kāṇumā ṟaruḷāy. 8.1.1

3564
kāṇumā ṟaruḷāy eṉṟeṉṟē kalaṅkik
kaṇṇanīr alamara viṉaiyēṉ
pēṇumā ṟellām pēṇiniṉ peyarē
pitaṟṟumā ṟaruḷeṉak kantō,
kāṇumā ṟaruḷāy kākuttā. kaṇṇā.
toṇṭaṉēṉ kaṟpakak kaṉiyē,
pēṇuvār amutē. periyataṇ puṉalcūḻ
perunilam eṭuttapē rāḷā. 8.1.2

3565
eṭuttapē rāḷaṉ nantakō paṉṟaṉ
iṉṉuyirc ciṟuvaṉē, acōtaik
kaṭuttapē riṉpak kulaviḷaṅ kaḷiṟē.
aṭiyaṉēṉ periyavam māṉē,
kaṭuttapōr avuṇaṉ uṭaliru piḷavāk
kaiyuki rāṇṭaveṅ kaṭalē,
aṭuttatōr uruvāy iṉṟunī vārāy
eṅṅaṉam tēṟuvar umarē? 8.1.3

3566
umarukan tukanta vuruvamniṉ ṉuruvam
ākiyuṉ taṉakkaṉpa rāṉār
avar,ukan tamarnta ceykaiyuṉ māyai
aṟivoṉṟum caṅkippaṉ viṉaiyēṉ,
amaratu paṇṇi akaliṭam puṭaicūḻ
aṭupaṭai avittām māṉē,
amarartam amutē. acurarkaḷ nañcē.
eṉṉuṭai āruyi rēyō. 8.1.4

3567
āruyi rēyō. akaliṭam muḻutum
paṭaittiṭan tuṇṭumiḻn taḷanta,
pēruyi rēyō. periyanīr paṭaittaṅ
kuṟaintatu kaṭaintaṭait tuṭaitta,
cīriya rēyō.maṉicarkkut tēvar
pōlattē varkkumtē vāvō,
oruyi rēyō. ulakaṅkaṭ kellām
uṉṉaināṉ eṅkuvan tuṟukō? 8.1.5

3568
eṅkuvan tuṟukō eṉṉaiyāḷ vāṉē.
ēḻula kaṅkaḷum nīyē,
aṅkavark kamaitta teyvamum nīyē
avaṟṟavai karumamum nīyē,
poṅkiya puṟampāl poruḷuḷa vēlum
avaiyumō nīyiṉṉē yāṉāl
maṅkiya aruvām nērppamum nīyē
vāṉpulam iṟantatum nīyē. 8.1.6

3569
iṟantatum nīyē etirntatum nīyē
nikaḻvatō nīyiṉṉē yāṉāl,
ciṟantaniṉ taṉmai yatuvitu vutuveṉ
ṟaṟivoṉṟum caṅkippaṉ viṉaiyēṉ,
kaṟantapāl neyyē. neyyiṉ cuvaiyē.
kaṭaliṉuḷ amutamē, amutil
piṟantaviṉ cuvaiyē. cuvaiyatu payaṉē.
piṉṉaitōḷ maṇantapē rāyā. 8.1.7

3570
maṇantapē rāyā. māyattāl muḻutum
valviṉai yēṉaiyīr kiṉṟa,
kuṇaṅkaḷai yuṭaiyāy. acurarvaṉ kaiyar
kūṟṟamē. koṭiyapuḷ ḷuyarttāy,
paṇaṅkaḷā yiramum uṭaiyapain nākap
paḷḷiyāy. pāṟkaṭal cērppā,
vaṇaṅkumā ṟāṟiyēṉ. maṉamumvā cakamum
ceykaiyum yāṉumnī tāṉē. 8.1.8

3571
yāṉumnī tāṉē yāvatō meyyē
arunara kavaiyum nīyāṉāl,
vāṉuya riṉpam eytileṉ maṟṟai
narakamē yeytileṉ? eṉilum,
yāṉumnī tāṉāyt teḷitoṟum naṉṟum
añcuvaṉ narakamnā ṉaṭaital,
vāṉuya riṉpam maṉṉivīṟ ṟiruntāy.
aruḷuniṉ tāḷkaḷai yeṉakkē. 8.1.9

3572
tāḷkaḷai yeṉakkē talaittalai ciṟappat
tantapē rutavikkaim māṟā,
tōḷkaḷai yārat taḻuviteṉ ṉuyirai
aṟavilai ceytaṉaṉ cōtī,
tōḷkaḷā yirattāy. muṭikaḷā yirattāy.
tuṇaimalark kaṇkaḷā yirattāy,
tāḷkaḷā yirattāy. pērkaḷā yirattāy.
tamiyaṉēṉ periya appaṉē. 8.1.10

3573
periya appaṉaip piramaṉ appaṉai
uruttiraṉ appaṉai, muṉivark
kuriya appaṉai amarar appaṉai
ulakukkōr taṉiyappaṉ taṉṉai,
periyavaṇ kurukūr vaṇcaṭa kōpaṉ
pēṇiṉa āyirat tuḷḷum,
uriyacol mālai ivaiyumpat tivaṟṟāl
uyyalām toṇṭīr.naṅ kaṭkē. (2) 8.1.11

3574
naṅkaḷ varivaḷai yāyaṅ kāḷō.
nammuṭai ētalar muṉpu nāṇi,
nuṅkaṭ kiyāṉoṉṟu raikkum māṟṟam
nōkkukiṉ ṟēṉeṅkum kāṇa māṭṭēṉ,
caṅkam carintaṉa cāyi ḻantēṉ
taṭamulai poṉṉiṟa māytta ḷarntēṉ,
veṅkaṇ paṟavaiyiṉ pāka ṉeṅkōṉ
vēṅkaṭa vāṇaṇai vēṇṭic ceṉṟē. (2) 8.2.1

3575
vēṇṭicceṉ ṟoṉṟu peṟukiṟ pāril
eṉṉuṭait tōḻiyar nuṅkaṭ kēlum,
īṇṭitu raikkum paṭiyai yantō.
kāṇkiṉṟi lēṉiṭa rāṭṭi yēṉnāṉ,
kāṇtaku tāmaraik kaṇṇaṉ kaḷvaṉ
viṇṇavar kōṉnaṅkaḷ kōṉaik kaṇṭāl,
īṇṭiya caṅkum niṟaivum koḷvāṉ
ettaṉai kālam iḷaikkiṉ ṟēṉē. 8.2.2

3576
kālam iḷaikkilal lālvi ṉaiyēṉ
nāṉiḷaik kiṉṟilaṉ kaṇṭu koṇmiṉ,
ñālam aṟiyap paḻicu mantēṉ
naṉṉuta līr.iṉi nāṇit tāṉeṉ,
nīla malarneṭuñ cōti cūḻnta
nīṇṭa mukilvaṇṇaṉ kaṇṇaṉ koṇṭa,
kōla vaḷaiyoṭu māmai koḷvāṉ
ettaṉai kālamkū ṭacceṉṟē? 8.2.3

3577
kūṭacceṉ ṟēṉiṉi eṉko ṭukkēṉ?
kōlvaḷai neñcat toṭakka mellām,
pāṭaṟ ṟoḻiya iḻantu vaikal
palvaḷai yārmuṉ parica ḻintēṉ,
māṭak koṭimatiḷ teṉku ḷantai
vaṇkuṭa pālniṉṟa māyak kūttaṉ,
āṭal paṟavai uyartta velpōr
āḻi valaviṉai yātarittē. 8.2.4

3578
āḻi valaviṉai ātarippum āṅkavaṉ
nammil varavum ellām,
tōḻiyar kāḷ.nam muṭaiya mētāṉ?
colluva tōviṅ kariyatutāṉ,
ūḻitō ṟūḻi oruva ṉāka
naṉkuṇar vārkkum uṇara lākā,
cūḻa luṭaiya cuṭarko ḷātit
tollaiyañ cōti niṉaikkuṅ kālē. 8.2.5

3579
tollaiyañ cōti niṉaikkuṅ kāleṉ
collaḷa vaṉṟimai yōrta makkum,
ellaiyi lātaṉa kūḻppuc ceyyum
attiṟam niṟkavem māmai koṇṭāṉ,
alli malarttaṇ ṭuḻāyum tārāṉ
ārkkiṭu kōviṉip pūcal collīr,
valli vaḷavayal cūḻku ṭantai
māmalark kaṇvaḷar kiṉṟa mālē. 8.2.6

3580
mālari kēcavaṉ nāra ṇañcī
mātavaṉ kōvintaṉ vaikuntaṉ eṉṟeṉṟu,
ola miṭaveṉṉaip paṇṇi viṭṭiṭ
ṭoṉṟu muruvum cuvaṭum kāṭṭāṉ,
ēla malarkuḻal aṉṉai mīrkāḷ.
eṉṉuṭait tōḻiyar kāḷ.eṉ ceykēṉ?
kālam palaceṉṟum kāṇpa tāṇai
uṅkaḷō ṭeṅka ḷiṭaiyil laiyē. 8.2.7

3581
iṭaiyil laiyāṉ vaḷartta kiḷikāḷ.
pūvaikaḷ kāḷ.kuyil kāḷ.ma yilkāḷ,
uṭaiyanam māmaiyum caṅkum neñcum
oṉṟum oḻiyavoṭ ṭātu koṇṭāṉ,
aṭaiyum vaikunta mumpāṟ kaṭalum
añcaṉa veṟpum avaina ṇiya,
kaṭaiyaṟap pācaṅkaḷ viṭṭa piṉṉai
aṉṟi yavaṉavai kāṇko ṭāṉē. 8.2.8

3582
kāṇkoṭup pāṉalla ṉārkkum taṉṉaik
kaiceyap pālatōr māyan taṉṉāl,
māṇkuṟal kōla vaṭivu kāṭṭi
maṇṇum viṇṇum niṟaiya malarnta,
cēṇcuṭart tōḷkaḷ palata ḻaitta
tēva pirāṟkeṉ niraiviṉōṭu,
nāṇkoṭut tēṉiṉi yeṉkoṭukkēṉ
eṉṉuṭai naṉṉutal naṅkai mīrkāḷ. 8.2.9

3583
eṉṉuṭai naṉṉutal naṅkai mīrkāḷ.
yāṉiṉac ceyvateṉ? eṉneñ ceṉṉai,
niṉṉiṭai yēṉallēṉ eṉṟu nīṅki
nēmiyum caṅkum irukaik koṇṭu,
paṉṉeṭuñ cūḻcuṭar ñāyiṟ ṟōṭu
pāṉmati ēntiyor kōla nīla,
naṉṉeṭuṅ kuṉṟam varuva toppāṉ
nāṇfma larppā tamaṭain tatuvē. 8.2.10

3584
pātam aṭaivataṉ pācat tālē
maṟṟavaṉ pācaṅkaḷ muṟṟa viṭṭu,
kōtil pukaḻkkaṇ ṇaṉtaṉ ṉaṭimēl
vaṇkuru kūrccaṭa kōpaṉ coṉṉa,
tītilantātiyō rāyi rattuḷ
ivaiyumōr patticai yōṭum vallār,
ātumōr tītila rāki yiṅkum
aṅkumel lāmamai vārkaḷ tāmē. (2) 8.2.11

3585
aṅku miṅkum vāṉavar tāṉavar yāvarum,
eṅkum iṉaiyaiyeṉ ṟuṉṉai aṟiyakilā talaṟṟi,
aṅkam cērum pūmakaḷ maṇmakaḷ āymakaḷ,
caṅku cakkarak kaiyava ṉeṉpar caraṇamē. (2) 8.3.1

3586
caraṇa mākiya nāṉmaṟai nūlkaḷum cārātē,
maraṇam tōṟṟam vāṉpiṇi mūppeṉ ṟivaimāyttōm,
karaṇap palpaṭai paṟṟaṟa vōṭum kaṉalāḻi,
araṇat tiṇpaṭai yēntiya īcaṟ kāḷāyē. 8.3.2

3587
āḷum āḷār āḻiyum caṅkum cumappārtām,
vāḷum villuṅ koṇṭupiṉ celvār māṟṟillai,
tāḷum tōḷum kaikaḷai yārat toḻakkāṇēṉ,
nāḷum nāḷum nāṭuvaṉ aṭiyēṉ ñālattē. 8.3.3

3588
ñālam pōṉakam paṟṟiyōr muṟṟā vuruvāki,
ālam pērilai yaṉṉava cañceyyum ammāṉē,
kālam pērvatōr kāriru ḷuḻiyot tuḷatāl,uṉ
kōlaṅ kārēḻil kāṇaluṟ ṟāḻum koṭiyēṟkē. 8.3.4

3589
koṭiyār māṭak kōḷu rakattum puḷiṅkuṭiyum,
maṭiyā tiṉṉē nītuyil mēvi makiḻntatutāṉ,
aṭiyār allal tavirtta acaivō? aṉṟēl,ip
paṭitāṉ nīṇṭu tāviya acaivō? paṇiyāyē. 8.3.5

3590
paṇiyā amarar paṇivum paṇpum tāmēyām,
aṇiyār āḻiyum caṅkamu mēntum avarkāṇmiṉ,
taṇiyā vennō yulakil tavirppāṉ, tirunīla
maṇiyār mēṉiyō ṭeṉmaṉam cūḻa varuvārē. 8.3.6

3591
varuvār celvār vaṇpari cārat tirunta,eṉ
tiruvāḻ mārvaṟ keṉtiṟam collār ceyvateṉ,
uruvār cakkaram caṅku cumantiṅ kummōṭu,
orupā ṭuḻalvā ṉōraṭi yāṉu muḷaṉeṉṟē. 8.3.7

3592
eṉṟē yeṉṉaiyuṉ ērār kōlat tiruntaṭikkīḻ,
niṉṟē yāṭceyya nīkoṇ ṭaruḷa niṉaippatutāṉ,
kuṉṟeḻ pārēḻ cūḻkaṭal ñālam muḻuvēḻum,
niṉṟē tāviya nīḷkaḻal āḻit tirumālē. 8.3.8

3593
tirumāl nāṉmukaṉ ceñcaṭai yāṉeṉ ṟivarkaḷ,em
perumāṉ taṉmaiyai yāraṟi kiṟpār pēciyeṉ,
orumā mutalvā. ūḻip pirāṉeṉ ṉaiyāḷuṭai,
karumā mēṉiyaṉ eṉpaṉeṉ kātal kalakkavē. 8.3.9

3594
kalakka millā naltava muṉivar karaikaṇṭōr,
tuḷakka millā vāṉava rellām toḻuvārkaḷ,
malakka meyta mākaṭal taṉṉaik kaṭaintāṉai,
ulakka nāmpukaḻ kiṟpateṉ ceyva turaiyīrē. 8.3.10

3595
uraiyā vennōy tavira aruḷnīṇ muṭiyāṉai,
varaiyār māṭam maṉṉu kurukūrc caṭakōpaṉ,
uraiyēy coltoṭai ōrā yirattu ḷippattum,
niraiyē vallār nīṭula kattup piṟavārē. (2) 8.3.11

3596
vārkaṭā aruvi yāṉaimā malaiyiṉ
maruppiṇaik kuvaṭiṟut turuṭṭi,
ūrkoḷtiṇ pākaṉ uyircekut taraṅkiṉ
mallaraik koṉṟucūḻ paraṇmēl,
pōrkaṭā varacar puṟakkiṭa māṭa
mīmacaik kañcaṉait takartta,
cīrkoḷciṟ ṟāyaṉ tirucceṅkuṉ ṟūril
tirucciṟṟā ṟeṅkaḷcel cārvē. (2) 8.4.1

3597
eṅkaḷcel cārvu yāmuṭai amutam
imaiyavar appaṉeṉ appaṉ,
poṅkumū vulakum paṭaittaḷit taḻikkum
poruntumū vuruvaṉem aruvaṉ,
ceṅkayal ukaḷum tēmpaṇai puṭaicūḻ
tirucceṅkuṉ ṟūrttiruc ciṟṟāṟu
aṅkamar kiṉṟa, ātiyāṉ allāl
yāvarmaṟ ṟeṉamar tuṇaiyē? 8.4.2

3598
eṉṉamar perumāṉ imaiyavar perumāṉ
irunilam iṭantavem perumāṉ,
muṉṉaival viṉaikaḷ muḻutuṭaṉ māḷa
eṉṉaiyāḷ kiṉṟēm perumāṉ,
teṉticaik kaṇikoḷ tirucceṅkuṉ ṟūril
tirucciṟṟā ṟaṅkarai mīpāl
niṉṟavem perumāṉ, aṭiyallāl caraṇam
niṉaippilum piṟitillai eṉakkē. 8.4.3

3599
piṟitillai yeṉakkup periyamū vulakum
niṟaiyappē ruruvamāy nimirnta,
kuṟiyamāṇ emmāṉ kuraikaṭal kaṭainta
kōlamā ṇikkameṉ emmāṉ,
ceṟikulai vāḻai kamukuteṅ kaṇicūḻ
tirucceṅkuṉ ṟūrttiruc ciṟṟāṟu
aṟiya,meym maiyē niṉṟavem perumāṉ
aṭiyiṇai yallatōr araṇē. 8.4.4

3600
allatōr araṇum avaṉilvē ṟillai
atuporu ḷākilum, avaṉai
allateṉ āvi amarntaṇai killā
tātalāl avaṉuṟai kiṉṟa,
nallanāṉ maṟaiyōr vēḷviyuḷ maṭutta
naṟumpukai vicumpoḷi maṟaikkum,
nallanīḷ māṭat tirucceṅkuṉ ṟūril
tirucciṟṟā ṟeṉakkunal laraṇē. 8.4.5

3601
eṉakkunal laraṇai eṉatā ruyirai
imaiyavar tantaitāy taṉṉai,
taṉakkuṉtaṉ taṉmai aṟivari yāṉait
taṭaṅkaṭal paḷḷiyam māṉai,
maṉakkoḷcīr mūvā yiravarvaṇ civaṉum
ayaṉum tāṉumop pārvāḻ,
kaṉakkoḷtiṇ māṭat tirucceṅkuṉ ṟūril
tirucciṟṟā ṟataṉuḷkaṇ ṭēṉē. 8.4.6

3602
tirucceṅkuṉ ṟūril tirucciṟṟā ṟataṉuḷ
kaṇṭavat tiruvaṭi yeṉṟum,
tirucceyya kamalak kaṇṇūmcev vāyum
cevvaṭi yumceyya kaiyum,
tirucceyya kamala vuntiyum ceyya
kamalamār pumceyya vuṭaiyum,
tirucceyya muṭiyum āramum paṭaiyum
tikaḻaveṉ cintaiyu ḷāṉē. 8.4.7

3603
tikaḻaveṉ cintai yuḷḷirun tāṉaic
ceḻunilat tēvarnāṉ maṟaiyōr,
ticaikaikūppi yēttum tirucceṅkuṉ ṟūril
tirucciṟṟā ṟaṅkarai yāṉai,
pukarkoḷvā ṉavarkaḷ pukaliṭan taṉṉai
acurarvaṉ kaiyarveṅ kūṟṟai,
pukaḻumā ṟaṟiyēṉ poruntumū vulakum
paṭaippoṭu keṭuppukkāp pavaṉē. 8.4.8

3604
paṭaippoṭu keṭuppuk kāppavaṉ pirama
paramparaṉ civaperumāṉ avaṉē,
iṭaippukkō ruruvum oḻivillai yavaṉē
pukaḻvillai yāvaiyum tāṉē,
koṭaipperum pukaḻār iṉaiyartaṉ ṉāṉār
kūṟiya viccaiyō ṭoḻukkam,
naṭaippali yiyaṟkait tirucceṅkuṉ ṟūril
tirucciṟṟā ṟamarnta nātaṉē. 8.4.9

3605
amarnta nātaṉai yavarava rāki
avarkkaruḷ aruḷumam māṉai
amarntataṇ paḻaṉat tirucceṅkuṉ ṟūril
tirucciṟṟāṟ ṟaṅkarai yāṉai,
amarntacīr mūvā yiravarvē tiyarkaḷ
tampati yavaṉitē varvāḻvu,
amarntamā yōṉai mukkaṇam māṉai
nāṉmuka ṉaiyamarn tēṉē. 8.4.10

3606
tēṉainaṉ pālaik kaṉṉalai yamutait
tiruntula kuṇṭavam māṉai,
vāṉanāṉ mukaṉai malarntaṇ koppūḻ
malarmicaip paṭaittamā yōṉai,
kōṉaivaṇ kurukūrc vaṇcaṭa kōpaṉ
coṉṉavā yirattuḷip pattum,
vāṉiṉmī tēṟṟi yaruḷceytu muṭikkum
piṟavimā māyakkūt tiṉaiyē. (2) 8.4.11

3607
māyak kūttā. vāmaṉā.
viṉaiyēṉ kaṇṇā. kaṇkaikāl
tūya ceyya malarkaḷāc
cōtic cevvāy mukiḻatā,
cāyal cāmat tirumēṉi
taṇpā caṭaiyā, tāmarainīḷ
vācat taṭampōl varuvāṉē.
orunāḷ kāṇa vārāyē. (2) 8.5.1

3608
kāṇa vārāy eṉṟeṉṟu
kaṇṇum vāyum tuvarntu,aṭiyēṉ
nāṇi naṉṉāṭ ṭalamantāl
iraṅki yorunāḷ nīyantō,
kāṇa vārāy karunāyi
ṟutikkum karumā māṇikka,
nāṇal malaipōl cuṭarccōti
muṭicēr ceṉṉi yammāṉē. 8.5.2

3609
muṭicēr ceṉṉi yammā.niṉ
moypūn tāmat taṇṭuḻāy,
kaṭicēr kaṇṇip perumāṉē.
eṉṟeṉ ṟēṅki yaḻutakkāl,
paṭicēr makarak kuḻaikaḷum
pavaḷa vāyum nāltōḷum,
tuṭicē riṭaiyum amaintatōr
tūnīr mukilpōl tōṉṟāyē. 8.5.3

3610
tūnīr mukilpōl tōṉṟumniṉ
cuṭarkkoḷ vaṭivum kaṉivāyum,
tēnīrk kamalak kaṇkaḷum
vanteṉ cintai niṟaintavā,
mānīr veḷḷī malaitaṉmēl
vaṇkār nīla mukilpōla,
tūnīrk kaṭaluḷ tuyilvāṉē.
entāy. colla māṭṭēṉē. 8.5.4

3611
colla māṭṭēṉ aṭiyēṉuṉ
tuḷaṅku cōtit tiruppātam,
ellai yilcī riḷañāyi
ṟiraṇṭu pōleṉ ṉuḷḷavā.,
allal eṉṉum iruḷcērtaṟ
kupāyam eṉṉē?, āḻicūḻ
mallal ñāla muḻutuṇṭa
mānīrk koṇṭal vaṇṇaṉē. 8.5.5

3612
koṇṭal vaṇṇā. kuṭakkūttā.
viṉaiyēṉ kaṇṇā. kaṇṇā,eṉ
aṇṭa vāṇā. eṉṟeṉṉai
āḷak kūppiṭ ṭaḻaittakkāl,
viṇṭaṉ mēltāṉ maṇmēltāṉ
virinīrk kaṭaltāṉ maṟṟuttāṉ,
toṇṭa ṉēṉuḷ kaḻallāṇa
orunāḷ vantu tōṉṟāyē. 8.5.6

3613
vantu tōṉṟā yaṉṟēluṉ
vaiyam tāya malaraṭikkīḻ,
munti vantu yāṉniṟpa
mukappē kūvip paṇikoḷḷāy,
centaṇ kamalak kaṇkaikāl
civanta vāyōr karunāyiṟu,
anta millāk katirparappi
alarnta tokkum ammāṉē. 8.5.7

3614
okkum ammā ṉuruvameṉ
ṟuḷḷam kuḻaintu nāṇāḷum,
tokka mēkap palkuḻāṅkaḷ
kāṇun tōṟum tolaivaṉnāṉ,
takka aivar tamakkāyaṉṟu
ṟīraim patiṉmar tāḷcāya,
pukka naltērt taṉippākā.
vārāy ituvō poruttamē? 8.5.8

3615
ituvō poruttam miṉṉāḻip
paṭaiyāy. ēṟum iruñciciṟaippuḷ,
atuvē koṭiyā vuyarttāṉē.
eṉṟeṉ ṟēṅki yaḻutakkāl,
etuvē yākak karutuṅkol
immā ñālam poṟaitīrppāṉ,
matuvār cōlai yuttara
maturaip piṟanta māyaṉē? 8.5.9

3616
piṟanta māyā. pāratam
poruta māyā. nīyiṉṉē,
ciṟanta kāltī nīrvāṉmaṇ
piṟavu māya perumāṉē,
kaṟanta pāluḷ neyyēpōl
ivaṟṟu ḷeṅkum kaṇṭukoḷ,
iṟantu niṉṟa perumāyā.
uṉṉai eṅkē kāṇkēṉē? 8.5.10

3617
eṅkē kāṇkēṉ īṉtuḻāy
ammāṉ ṟaṉṉai yāṉ? eṉṟeṉṟu
aṅkē tāḻnta coṟkaḷāl
antaṇ kurukūrc caṭakōpaṉ,
ceṅkēḻ coṉṉa vāyirattuḷ
ivaiyum pattum vallārkaḷ,
iṅkē kāṇa ippiṟappē
makiḻvar elliyum kālaiyē. (2) 8.5.11

3618
elliyum kālaiyum taṉṉai niṉainteḻa,
nalla aruḷkaḷ namakkētan taruḷceyvāṉ,
alliyan taṇṇan tuḻāymuṭi yappaṉūr,
celvarkaḷ vāḻum tirukkaṭit tāṉamē. (2) 8.6.1

3619
tirukkaṭit tāṉamum eṉṉuṭaic cintaiyum,
orukkaṭut tuḷḷē uṟaiyum pirāṉkaṇṭīr,
cerukkaṭut taṉṟu tikaitta arakkarai,
urukkeṭa vāḷi poḻinta oruvaṉē. 8.6.2

3620
oruva riruvarōr mūva reṉaniṉṟu,
uruvu karantuḷ ḷuntōṟum tittippāṉ,
tiruvamar mārvaṉ tirukkaṭit tāṉattai,
maruvi yuraikiṉṟa māyap pirāṉē. 8.6.3

3621
māyap pirāṉeṉa valviṉai māyntaṟa,
nēyatti ṉālneñcam nāṭu kuṭikoṇṭāṉ,
tēcat tamarar tirukkaṭit tāṉattai,
vācap poḻilmaṉṉu kōyilkoṇ ṭāṉē. 8.6.4

3622
kōyilkoṇ ṭāṉtaṉ tirukkaṭit tāṉattai,
kōyilkoṇ ṭāṉata ṉēṭumeṉ ṉeñcakam,
kōyilkoḷ teyvamel lāmtoḻa, vaikuntam
kōyilkoṇ ṭakuṭak kūttavam māṉē. 8.6.5

3623
kūttavam māṉkoṭi yēṉiṭar muṟṟavum,
māyttavam māṉmatu cūtavam māṉuṟai,
pūtta poḻiltaṇ tirukkaṭit tāṉattai,
ēttanil lākuṟik koṇṭamiṉ iṭarē. 8.6.6

3624
koṇṭamiṉ iṭarkeṭa vuḷḷattuk kōvintaṉ,
maṇviṇ muḻutum aḷantavoṇ ṭāmarai,
maṇṇavar tāmtoḻa vāṉavar tāmvantu,
naṇṇu tirukkaṭit tāṉa nakarē. 8.6.7

3625
tāṉa nakarkaḷ talaiciṟan teṅkeṅkum,
vāṉin nilamkaṭal muṟṟumem māyaṟkē,
āṉa viṭattumeṉ neñcum tirukkaṭit
tāṉa nakarum, taṉatāyap patiyē. 8.6.8

3626
tāyap patikaḷtalaiciṟan teṅkeṅkum,
māyatti ṉālmaṉṉi vīṟṟirun tāṉuṟai,
tēyat tamarar tirukkaṭit tāṉattuḷ,
āyark katipati aṟputaṉ tāṉē. 8.6.9

3627
aṟputaṉ nārā yaṇaṉari vāmaṉaṉ,
niṟpatu mēvi yiruppateṉ ṉeñcakam,
naṟpukaḻ vētiyar nāṉmaṟai niṉṟatir,
kaṟpakac cōlait tirukkaṭit tāṉamē. 8.6.10

3628
cōlai tirukkaṭit tāṉat tuṟaitiru
mālai, matiḷkuru kūrccaṭakōpaṉfcol,
pālō ṭamutaṉṉa āyirat tippattum,
mēlaivai kuntat tiruttum viyantē. (2) 8.6.11

3629
iruttum viyanteṉṉait taṉpoṉ ṉaṭikkīḻeṉṟu,
aruttit teṉaittōr palanāḷ aḻaittēṟku,
porutta muṭaivā maṉaṉtāṉ pukuntu,eṉtaṉ
karuttai yuṟavīṟ ṟiruntāṉ kaṇṭukoṇṭē. (2) 8.7.1

3630
iruntāṉ kaṇṭukoṇ ṭeṉatēḻai neñcāḷum,
tiruntāta vōraiva raittēyn taṟamaṉṉi,
peruntāḷ kaḷiṟṟuk karuḷceyta perumāṉ,
taruntāṉ aruḷtāṉ iṉiyāṉ aṟiyēṉē. 8.7.2

3631
aruḷtā ṉiṉiyāṉ aṟiyēṉ avaṉeṉṉuḷ,
iruḷtāṉ aṟavīṟ ṟiruntāṉ ituvallāl,
poruḷtā ṉeṉilmū vulakum poruḷalla,
maruḷtāṉī tō?māya mayakku mayakkē. 8.7.3

3632
māya mayakkumayak kāṉeṉṉai vañcittu,
āyaṉ amarark kariyē ṟeṉatammāṉ,
tūya cuṭarccōti taṉateṉṉuḷ vaittāṉ,
tēyam tikaḻumtaṉ tiruvaruḷ ceytē. 8.7.4

3633
tikaḻuntaṉ tiruvaruḷ ceytula kattār,
pukaḻum pukaḻtā ṉatukāṭṭit tantu,eṉṉuḷ
tikaḻum maṇikkuṉṟa moṉṟē yottuniṉṟāṉ,
pukaḻum pukaḻmaṟ ṟeṉakkumōr poruḷē? 8.7.5

3634
poruḷmaṟ ṟeṉakkumōr poruḷtaṉṉil cīrkkat
tarumēl,piṉ yārkkavaṉ taṉṉaik koṭukkum?,
karumā ṇikkak kuṉṟattut tāmaraipōl,
tirumārpu kālkaṇkai cevvāy untiyāṉē. 8.7.6

3635
cevvāyunti veṇpal cuṭarkkuḻai, taṉṉōṭu
evvāyc cuṭarum tammilmuṉ vaḷāykkoḷḷa,
cevvāy muṟuvalō ṭeṉatuḷḷat tirunta,
avvā yaṉṟiyāṉ aṟiyēṉmaṟ ṟaruḷē. 8.7.7

3636
aṟiyēṉmaṟ ṟaruḷeṉṉai yāḷum pirāṉār,
veṟitē yaruḷceyvar ceyvārkaṭ kukantu,
ciṟiyē ṉuṭaiccintai yuḷmū vulakum,tam
neṟiyā vayiṟṟiṟkoṇṭu niṉṟoḻin tārē. 8.7.8

3637
vayiṟṟiṟkoṇṭu niṉṟoḻin tārum yavarum,
vayiṟṟiṟkoṇṭu niṉṟoru mūvula kum,tam
vayiṟṟiṟkoṇṭu niṉṟavaṇ ṇamniṉṟa mālai,
vayiṟṟiṟkoṇṭu maṉṉavait tēṉmati yālē. 8.7.9

3638
vaittēṉ matiyā leṉatuḷḷat takattē,
eyttē yoḻivēṉal lēṉeṉṟum eppotum,
moyttēy tiraimōtu taṇpāṟ kaṭaluḷāl,
paittēy cuṭarppām paṇainam paraṉaiyē. 8.7.10

3639
cuṭarppām paṇainam paraṉait tirumālai,
aṭiccēr vakaivaṇ kurukūrc caṭakōpaṉ,
muṭippāṉ coṉṉavā yirattippat tumcaṉmam
viṭa,tēyn taṟanōkkum taṉkaṇkaḷ civantē. (2) 8.7.11

3640
kaṇkaḷ civantu periyavāy
vāyum civantu kaṉintu,uḷḷē
veṇpal ilaku cuṭarilaku
vilaku makara kuṇṭalattaṉ,
koṇṭal vaṇṇaṉ cuṭarmuṭiyaṉ
nāṉku tōḷaṉ kuṉicārṅkaṉ,
oṇcaṅ kataivā ḷāḻiyāṉ
oruvaṉ aṭiyē ṉuḷḷāṉē. (2) 8.8.1

3641
aṭiyē ṉuḷḷāṉ uṭaluḷḷāṉ
aṇṭat takattāṉ puṟattuḷḷāṉ,
paṭiyē yituveṉ ṟuraikkalām,
paṭiyaṉ allaṉ paramparaṉ,
kaṭicēr nāṟṟat tuḷḷālai
iṉpat tuṉpak kaḻinērmai,
oṭiyā iṉpap perumaiyōṉ
uṇarvi lumpa roruvaṉē. 8.8.2

3652
uṇarvi lumpa roruvaṉai
avaṉa taruḷā luṟalporuṭṭu,eṉ
uṇarvi ṉuḷḷē yiruttiṉēṉ
atuvum avaṉa tiṉṉaruḷē,
uṇarvum uyirum uṭampummaṟ
ṟulappi laṉavum paḻutēyām,
uṇarvaip peṟavūrn tiṟavēṟi
yāṉum tāṉā yoḻintāṉē. 8.8.3

3643
yāṉum tāṉā yoḻintāṉai
yātum yavarkkum muṉṉōṉai,
tāṉum civaṉum piramaṉum
ākip paṇaitta taṉimutalai,
tēṉum pālum kaṉṉalum
amutum ākit tittittu,eṉ
ūṉi luyiri luṇarviṉil
niṉṟa voṉṟai yuṇarntēṉē. 8.8.4

3644
niṉṟa oṉṟai yuṇarntēṉuk
kataṉuḷ nērmai atuvituveṉṟu,
oṉṟum oruvark kuṇaralākā
tuṇarntum mēlum kāṇparitu
ceṉṟu ceṉṟu paramparamāy
yātu miṉṟit tēyntaṟṟu,
naṉṟu tīteṉ ṟaṟivaritāy
naṉṟāy ñāṉam kaṭantatē. 8.8.5

3645
naṉṟāy ñāṉam kaṭantupōy
nallin tiriya mellāmīrttu,
oṉṟāyk kiṭanta arumperumpāḻ
ulappi lataṉai yuṇarntuṇarntu,
ceṉṟāṅ kiṉpa tuṉpaṅkaḷ
ceṟṟuk kaḷaintu pacaiyaṟṟāl,
aṉṟē yappō tēvīṭu
atuvē vīṭu vīṭāmē. 8.8.6

3646
atuvē vīṭu vīṭu
pēṟṟiṉpan tāṉum atutēṟi,
etuvē tāṉum paṟṟiṉṟi
yātu milika ḷākiṟkil,
atuvē vīṭu vīṭu
pēṟṟiṉpan tāṉum atutēṟātu,
etuvē vīṭē tiṉpam? eṉ
ṟeyttā reyttā reyttārē. 8.8.7

3647
eyttā reyttā reyttāreṉ
ṟillāt tārum puṟattārum
moyttu,āṅ kalaṟi muyaṅkattām
pōkum pōtu,uṉ mattarpōl
pittē yēṟi yaṉurākam
poḻiyum pōtem pemmāṉōṭu
ottē ceṉṟu,aṅ kuḷamkūṭak
kūṭiṟ ṟākil nalluṟaippē. 8.8.8

3648
kūṭiṟ ṟākil nalluṟaippuk
kūṭā maiyaik kūṭiṉāl,
āṭal paṟavai yuyarkoṭiyem
āya ṉāva tatuvatuvē,
vīṭaip paṇṇi yoruparicē
etirvum nikaḻvum kaḻivumāy,
ōṭit tiriyum yōkikaḷum
uḷaru millai yallarē. 8.8.9

3649
uḷaru millai yallarāy
uḷarā yillai yākiyē,
uḷarem moruvar avarvanteṉ
uḷḷat tuḷḷē yuṟaikiṉṟār
vaḷarum piṟaiyum tēypiṟaiyum
pōl acaivum ākkamum,
vaḷarum cuṭarum iruḷumpōl
teruḷum maruḷum māyttōmē. 8.8.10

3650
teruḷum maruḷum māyttuttaṉ
tiruntu cempoṟ kaḻalaṭikkīḻ
aruḷi yiruttum ammāṉām
ayaṉām civaṉām,tirumālāl
aruḷap paṭṭa caṭakōpaṉ
ōrā yirattu ḷippattāl,
aruḷi yaṭikkī ḻiruttumnam
aṇṇal karumā ṇikkamē. (2) 8.8.11

3651
karumā ṇikka malaimēlmaṇit
taṭantāmaraik kāṭukaḷpōl,
tirumārvu vāykaṇkai yuntikāluṭai
yāṭaikaḷ ceyyapirāṉ
tirumā lemmāṉ ceḻunīrvayal
kuṭṭanāṭṭut tiruppuliyūr,
arumāyaṉ pēraṉṟip pēccilaḷ
aṉṉaimīritaṟ keṉceykēṉā. (2)8.9.1

3652
aṉṉaimī ritaṟkeṉ ceykēṉ?
aṇimēruviṉ mītulavum,
tuṉṉu cūḻcuṭar ñāyiṟum
aṉṟiyumpal cuṭarkaḷumpōl,
miṉṉu nīṇmuṭi yārampalkalaṉ
ṟāṉuṭai yemperumāṉ,
puṉṉai yampoḻil cūḻtirup
puliyūr pukaḻumivaḷē. 8.9.2

3653
pukaḻu mivaḷniṉ ṟirāppakal
porunīrkkaṭal tīppaṭṭu,eṅkum
tikaḻu meriyōṭu celvatoppac
ceḻuṅkati rāḻimutal
pukaḻum porupaṭai yēntippōr
pukkacuraraip poṉṟuvittāṉ
tikaḻu maṇineṭu māṭamnīṭu
tiruppūli yurvaḷamē. 8.9.3

3654
ūrva ḷamkiḷar cōlaiyum
karumpumperuñ cennelumcūḻntu
ērva ḷamkiḷar taṇpaṇaik
kuṭṭanāṭṭut tiruppūliyur,
cīrva ḷamkiḷar mūvula
kuṇṭumiḻ tēvapirāṉ,
pērva ḷamkiḷarn taṉṟip
pēccilaḷiṉṟip puṉaiyiḻaiyē. 8.9.4

3655
puṉaiyiḻaikaḷ aṇivum āṭaiyuṭaiyum putukka ṇippum,
niṉaiyum nīrmaiya taṉṟivaṭkitu niṉṟu niṉaikkappukkāl,
cuṉuyi ṉuḷtaṭan tāmarai malarumtaṇ tiruppuliyur,
muṉaivaṉ mūvula kāḷiyappaṉ tiruvaruḷ mūḻkiṉaḷē.8.9.5

3656
tiruvaruḷ mūḻki vaikaḷum ceḻunīrniṟak kaṇṇapirāṉ,
tiruvaruḷ kaḷumcērn tamaikkaṭai yāḷam tiruntavuḷa,
tiruvaruḷ aruḷāl avaṉfceṉṟu cērtaṇ tiruppūliyur,
tiruvaruḷ kamukoṇ paḻattatu melliyal cevvitaḻē.8.9.6

3657
mellilaic celvaṇ koṭipulka vīṅkiḷan tāḷkamukiṉ,
mallilai maṭalvāḻai yīṅkaṉi cūḻntu maṇamkamaḻntu,
pullilait teṅki ṉūṭukāl ulavumtaṇ tiruppūliyur,
mallalam celvak kaṇṇantāḷ aṭaintāḷ im maṭavaralē. 8.9.7

3658
maṭavaral aṉṉaimīrkaṭ keñcollic
collukēṉ? mallaiccelva
vaṭamoḻi maṟaivāṇar vēḷviyuḷ
neyyaḻal vāṉpukaipōy
tiṭavicum pilamarar nāṭṭai
maṟaikkumtaṇ tiruppūliyur,
paṭavara vaṇaiyāṉ ṟaṉnāmam
allāl paravā ḷivaḷē. 8.9.8

3659
paravā ḷivaḷniṉ ṟirāppakal
paṉinīrniṟak kaṇṇapirāṉ,
viravā ricaimaṟai vētiyaroli
vēlaiyiṉ niṉṟolippa,
karavār taṭantoṟum tāmaraik
kayantīvikai niṉṟalarum,
puravār kaḻaṉikaḷ cūḻtirup
puliyūrppuka ḻaṉṟimaṟṟē. 8.9.9

3660
aṉṟimaṟ ṟōrupāya meṉṉiva
ḷantaṇṭu ḻāykamaḻtal,
kuṉṟa māmaṇi māṭamāḷikaik
kōlakku ḻāṅkaḷmalki,
teṉti caittila tampuraik
kuṭṭanāṭṭut tiruppūliyur,
niṉṟa māyappi rāntiru
varuḷāmivaḷ nērppaṭṭatē. 8.9.10

3661
nērppaṭṭa niṟaimū vulakukkum
nāyakaṉ ṟaṉṉaṭimai,
nērppaṭṭa toṇṭartoṇṭar
toṇṭartoṇṭaṉ caṭakō paṉ,col
nērppaṭṭa tamiḻmālai yāyirattuḷ
ivaiyu mōrpattum
nērppaṭ ṭāravar, nērppaṭṭār
neṭumāṟkaṭi maiceyyavē. (2) 8.9.11

aṟucīr āciriya viruttam

3662
neṭumāṟ kaṭimai ceyvēṉpōl
avaṉai karuta vañcittu,
taṭumāṟ ṟaṟṟa tīkkatikaḷ
muṟṟum tavirnta catirniṉaintāl,
koṭumā viṉaiyēṉ avaṉaṭiyār
aṭiyē kūṭum ituvallāl,
viṭumā ṟeṉpa teṉṉantō.
viyaṉmū vulaku peṟiṉumē? (2)9.9.1

3663
viyaṉmū vulaku peṟiṉumpōyt
tāṉē tāṉē yāṉālum,
puyalmē kampōl tirumēṉi
ammāṉ puṉaipūṅ kaḻalaṭikkīḻ,
cayamē yaṭimai talainiṉṟār
tiruttāḷ vaṇaṅki, immaiyē
payaṉē yiṉpam yāṉpeṟṟa
tuṟumō pāvi yēṉukkē? 9.9.2

3664
uṟumō pāvi yēṉukkiv
vulakam mūṉṟum uṭaṉniṟaiya,
ciṟumā mēṉi nimirttaveṉ
centā maraikkaṇ tirukkuṟaḷaṉ
naṟumā viraināṇ malaraṭikkīḻp
pukutal aṉṟi avaṉaṭiyār,
ciṟumā maṉica rāyeṉṉai
āṇṭā riṅkē tiriyavē. 9.9.3

3665
iṅkē tirintēṟ kiḻakkuṟṟeṉ.
irumā nilamuṉ ṉuṇṭumiḻnta,
ceṅkō latta pavaḷavāyc
centā maraikka ṇeṉṉammāṉ
poṅkēḻ pukaḻkaḷ vāyavāyp
pulaṉkoḷ vaṭiveṉ maṉattāy
aṅkēy malarkaḷ kaiyavāy
vaḻipaṭ ṭōṭa aruḷilē? 9.9.4

3666
vaḻipaṭ ṭōṭa aruḷpeṟṟu
māyaṉ kōla malaraṭikkīḻ,
cuḻipaṭ ṭōṭum cuṭarccōti
veḷḷat tiṉpuṟ ṟiruntālum,
iḻipaṭ ṭōṭum uṭaliṉiṟ
piṟantu taṉfcīr yāṉkaṟṟu,
moḻipaṭ ṭōṭum kaviyamuta
nukarcci yuṟumō muḻutumē? 9.9.5

3667
nukarcci yuṟumō mūvulakiṉ
vīṭu pēṟu taṉkēḻil,
pukarccem mukatta kaḷiṟaṭṭa
poṉṉā ḻikkai yeṉṉammāṉ,
nikarccem paṅki yeriviḻikaḷ
nīṇṭa acura ruyirellām,
takarttuṇ ṭuḻalum puṭpākaṉ
periya taṉimāp pukaḻē? 9.9.6

3668
taṉimāp pukaḻē yeññāṉṟum
niṟkum paṭiyāt tāṉtōṉṟi,
muṉimāp pirama mutalvittāy
ulakam mūṉṟum muḷaippitta,
taṉimāt teyvat taḷiraṭikkīḻp
pukutal aṉṟi avaṉaṭiyār,
naṉimāk kalavi yiṉpamē
nāḷum vāykka naṅkaṭkē. 9.9.7

3669
nāḷum vāykka naṅkaṭku
naḷirnīrk kaṭalaip paṭaittu,taṉ
tāḷum tōḷum muṭikaḷum
camaṉi lāta palaparappi,
nīḷum paṭarpūṅ kaṟpakak
kāvum niṟaipaṉ ṉāyiṟṟiṉ,
kōḷu muṭaiya maṇimalaipōl
kiṭantāṉ tamarkaḷ kūṭṭamē. 9.9.8

3670
tamarkaḷ kūṭṭa valviṉaiyai
nācañ ceyyum catirmūrtti,
amarkoḷ āḻi caṅkuvāḷ
viltaṇ ṭāti palpaṭaiyaṉ,
kumaraṉ kōla aiṅkaṇaivēḷ
tātai kōtil aṭiyārtam.
tamarkaḷ tamarkaḷ tamarkaḷām
catirē vāykka tamiyēṟkē. 9.9.9

3671
vāykka tamiyēṟ kūḻitō
ṟūḻi yūḻi mākāyām
pūkkoḷ mēṉi nāṉkutōḷ
poṉṉā ḻikkai yeṉṉammāṉ,
nīkka millā aṭiyārtam
aṭiyār aṭiyār aṭiyāreṅ
kōkkaḷ, avarkkē kuṭikaḷāyc
cellum nalla kōṭpāṭē. 9.9.10

3672
nalla kōṭpāṭ ṭulakaṅkaḷ
mūṉṟi ṉuḷḷum tāṉniṟainta,
allik kamalak kaṇṇaṉai
antaṇ kurukūrc caṭakōpaṉ,
collap paṭṭa āyirattuḷ
ivaiyum pattum vallārkaḷ,
nalla patattāl maṉaivāḻvar
koṇṭa peṇṭir makkaḷē. (2) 9.9.11

tiruvāy moḻi oṉpatām pattu

3673
koṇṭa peṇṭir makkaḷuṟṟār cuṟṟat tavarpiṟarum,
kaṇṭa tōṭu paṭṭatallāl kātalmaṟṟu yātumillai,
eṇṭi caiyum kīḻummēlum muṟṟavu muṇṭapirāṉ,
toṇṭa rōmā yuyyalallā lillaikaṇ ṭīrtuṇaiyē. (2) 9.1.1

3674
tuṇaiyum cārvu mākuvārpōl cuṟṟat tavarpiṟarum,
aṇaiyavanta ākkamuṇṭēl aṭṭaikaḷpōlcuvaippar,
kaṇaiyoṉ rālē yēḻmāmaramu meytēṅ kārmukilai,
puṇaiyeṉ ṟuyyap pōkilallā lillaikaṇ ṭīrporuḷē. 9.1.2

3675
poruḷkai yuṇṭāyc cellak
kāṇil pōṟṟiyeṉ ṟēṟṟeḻuvar,
iruḷkoḷ tuṉpat tiṉmai
kāṇil eṉṉēeṉ pārumillai,
maruḷkoḷ ceykai yacurar
maṅka vaṭamatu raippiṟantāṟku
aruḷkoḷ āḷāy uyyal
allāl illaikaṇ ṭīraraṇē. 9.1.3

3676
araṇam āvar aṟṟa
kālaik keṉṟeṉ ṟamaikkappaṭṭār,
iraṇam koṇṭa teppar
āvar iṉṟiyiṭ ṭālumaḵatē,
varuṇit teṉṉē vaṭamatu
raippi ṟantavaṉ vaṇpukaḻē,
caraṇeṉ ṟuyyap pōkal
allāl illaikaṇ ṭīrcatirē. 9.1.4

3677
caturam eṉṟu tammait
tāmē cammatit tiṉmoḻiyār,
matura pōka matuvuṟ
ṟavarē vaikimaṟ ṟoṉṟuṟuvar,
atirkoḷ ceykai yacurar
maṅka vaṭamatu raippiṟantāṟku ,
etirkoḷ āḷāy uyyal
allāl illaikaṇ ṭīriṉpamē. 9.1.5

3678
illai kaṇṭīr iṉpam
antō. uḷḷatu niṉaiyātē,
tollai yārka ḷetta ṉaivar
tōṉṟik kaḻintoḻintār?
mallai mūtūr vaṭama
turaippi ṟantavaṉ vaṇpukaḻē,
colli yuyyap pōkal
allāl maṟṟoṉṟil laicurukkē. 9.1.6

3679
maṟṟoṉ ṟillai curuṅkac
coṉṉōm mānilat tevvuyirkkum,
ciṟṟa vēṇṭā cintip
pēyamai yumkaṇ ṭīrkaḷantō.
kuṟṟamaṉ ṟeṅkaḷ peṟṟat
tāyaṉ vaṭamatu raippiṟantāṉ,
kuṟṟa milcīr kaṟṟu
vaikal vāḻtalkaṇ ṭīrkuṇamē. 9.1.7

3680
vāḻtal kaṇṭīr kuṇami
tantō. māyavaṉ aṭiparavi,
pōḻtu pōka vuḷḷa
kiṟkum puṉmaiyi lātavarkku,
vāḻtu ṇaiyā vaṭama
turaippi ṟantavaṉ vaṇpukaḻē,
vīḻtu ṇaiyāyp pōmi
taṉilyā tumillai mikkatē. 9.1.8

3681
yātu millai mikka
taṉileṉ ṟaṉṟa tukaruti,
kātu ceyvāṉ kūtai
ceytu kaṭaimuṟai vāḻkaiyumpōm,
mātu kiliṅko ṭikkoḷ
māṭa vaṭamatu raippiṟanta,
tātu cērtāḷ kaṇṇaṉ
allāl illaikaṇ ṭīricaraṇē. 9.1.9

3682
kaṇṇaṉ allāl illai
kaṇṭīr caraṇatu niṟkavantu,
maṇṇiṉ pāram nīkku
taṟkē vaṭamatu raippiṟantāṉ,
tiṇṇa mānum muṭaimai
yuṇṭēl avaṉaṭi cērntuymmiṉō,
eṇṇa vēṇṭā numma
tātum avaṉaṉṟi maṟṟillaiyē. 9.1.10

3683
ātum illai maṟṟa
vaṉileṉ ṟatuvē tuṇintu,
tātu cērtōḷ kaṇṇa
ṉaikkuru kūrccaṭakōpaṉfcoṉṉa,
tīti lāta voṇtamiḻ
kaḷ ivai āyirattu ḷippattum,
ōta valla pirākkaḷ
nammai yāḷuṭai yārkaḷpaṇṭē. (2) 9.1.11

3684
paṇṭainā ḷālē nintiru varuḷum
paṅkayat tāḷtiru varuḷum
koṇṭu,niṉ kōyil cīyttuppal paṭikāl
kuṭikuṭi vaḻivantāṭ ceyyum,
toṇṭarōrk karuḷic cōtivāy tiṟantuṉ
tāmaraik kaṇkaḷāl nōkkāy,
teṇṭiraip porunal taṇpaṇai cūḻnta
tirupuḷiṅ kuṭikkiṭan tāṉē. (2) 9.2.1

3685
kuṭikiṭan tākkañ ceytuniṉ tīrtta
aṭimaikkuṟ ṟēvalceytu, uṉpoṉ
aṭikkaṭa vātē vaḻivaru kiṉṟa
aṭiyarōrk karuḷi,nī yorunāḷ
paṭikkaḷa vāka nimirttaniṉ pāta
paṅkaya mētalaik kaṇiyāy,
koṭikkoḷpoṉ matiḷcūḻ kuḷirvayal cōlait
tirupuḷiṅ kuṭikkiṭan tāṉē. 9.2.2

3686
kiṭantanāḷ kiṭantāy ettaṉai kālam
kiṭattiyuṉ tiruvuṭam pacaiya,
toṭarntukuṟ ṟavēl ceytutol laṭimai
vaḻivarum toṇṭarōrk karuḷi,
taṭantōḷtā maraikkaṇ viḻittunī yeḻuntuṉ
tāmarai maṅkaiyum nīyum,
iṭaṅkoḷmū vulakum toḻavirun taruḷāy
tirupuḷiṅ kuṭikkiṭan tāṉē. 9.2.3

3687
puḷikuṭik kiṭantu varakuṇa maṅkai
iruntuvai kuntattuḷ niṉṟu,
teḷintaveṉ cintai akaṅkaḻi yātē
eṉṉaiyāḷ vāyeṉak karuḷi,
naḷintacī rulakam mūṉṟuṭaṉ viyappa
nāṅkaḷkūt tāṭiniṉ ṟārppa,
paḷiṅkunīr mukiliṉ pavaḷam pōl kaṉivāy
civappanī kāṇavā rāyē. 9.2.4

3688
pavaḷam pōl kaṉivāy civappanī kāṇa
vantuniṉ paṉṉilā muttam,
tavaḻkatir muṟuval ceytuniṉ tirukkaṇ
ṭāmarai tayaṅkuniṉ ṟaruḷāy,
pavaḷanaṉ paṭarkkīḻc caṅkuṟai porunal
taṇtirup puḷiṅkuṭik kiṭantāy,
kavaḷamā kaḷiṟṟi ṉiṭarkeṭat taṭattuk
kāyciṉap paṟavaiyūrn tāṉē. 9.2.5

3689
kāyciṉap paṟavai yūrntupoṉ malaiyiṉ
mīmicaik kārmukil pōla,
māciṉa māli mālimāṉ eṉṟaṅ
kavarpaṭak kaṉaṉṟumuṉ ṉiṉṟa,
kāyciṉa vēntē. katirmuṭi yāṉē.
kalivayal tirupuḷiṅ kuṭiyāy,
kāyciṉa āḻi caṅkuvāḷ viltaṇ
ṭēntiyem iṭarkaṭi vāṉē. 9.2.6

3690
emmiṭar kaṭintiṅ keṉṉaiyāḷ vāṉē.
imaiyavar tamakkumāṅ kaṉaiyāy,
cemmaṭal malarum tāmaraip paḻaṉat
taṇtirup puḷiṅkuṭik kiṭantāy,
nammuṭai yaṭiyar kavvaikaṇ ṭukantu
nāmkaḷit tuḷanalam kūra,
immaṭa vulakar kāṇanī yorunāḷ
iruntiṭāy eṅkaḷkaṇ mukappē. 9.2.7

3691
eṅkaḷkaṇ mukappē ulakarkaḷ ellām
iṇaiyaṭi toḻuteḻun tiṟaiñci
taṅkaḷaṉ pārat tamatucol valattāl
talaitalaic ciṟantapū cippa,
tiṅkaḷcēr māṭat tiruppuḷiṅ kuṭiyāy.
tiruvaikun tattuḷḷāy. tēvā,
iṅkaṇmā ñālat titaṉuḷu morunāḷ
iruntiṭāy vīṟṟiṭaṅ koṇṭē. 9.2.8

3692
vīṟṟiṭaṅ koṇṭu viyaṅkoḷmā ñālat
titaṉuḷu miruntiṭāy, aṭiyōm
pōṟṟiyō vātē kaṇṇiṉai kuḷirap
putumalar ākattaip paruka,
cēṟṟiḷa vāḷai cennelū ṭukaḷum
ceḻumpaṇait tiruppuḷiṅ kuṭiyāy,
kūṟṟamāy acurar kulamutal arinta
koṭuviṉaip paṭaikaḷval lāṉē. 9.2.9

3693
koṭuviṉaip paṭaikaḷ vallaiyāy amarark
kiṭarkeṭa, acurarkaṭ kiṭarcey,
kaṭuviṉai nañcē. eṉṉuṭai amutē.
kalivayal tiruppuḷiṅ kuṭiyāy,
vaṭiviṇai yillā malarmakaḷ maṟṟai
nilamakaḷ piṭikkummel laṭiyai,
koṭuviṉai yēṉum piṭikkanī orunāḷ
kūvutal varutalcey yāyē. 9.2.10

3694
kūvutal varutal ceytiṭāy eṉṟu
kuraikaṭal kaṭaintavaṉ taṉṉai,
mēvinaṉ kamarnta viyaṉpuṉal porunal
vaḻutinā ṭañcaṭa kōpaṉ,
nāviyal pāṭal āyirat tuḷḷum
ivaiyumōr pattumval lārkaḷ,
ōvuta liṉṟi yulakammūṉ ṟaḷantāṉ
aṭiyiṇai yuḷḷattōr vārē. (2) 9.2.11

3695
ōrā yiramāy ulakēḻ aḷikkum
pērā yiramkoṇ ṭatōrpī ṭuṭaiyaṉ
kārā yiṉakā ḷanaṉmē ṉiyiṉaṉ,
nārā yaṇaṉnaṅ kaḷpirāṉ avaṉē. (2) 9.3.1

3696
avaṉē akalñā lampaṭait tiṭantāṉ,
avaṉē yaḵtuṇ ṭumiḻntāṉ aḷantāṉ,
avaṉē yavaṉum avaṉum avaṉum,
avaṉē maṟṟellā mum aṟin taṉamē. 9.3.2

3697
aṟintaṉa vēta arumporuḷ nūlkaḷ,
aṟintaṉa koḷka arumporuḷ ātal,
aṟintaṉar ellām ariyai vaṇaṅki,
aṟintaṉar nōykaḷ aṟukkum maruntē. 9.3.3

3698
maruntē naṅkaḷ pōkama kiḻccikkeṉṟu,
peruntē varkuḻāṅ kaḷpitaṟ ṟumpirāṉ
karuntēva ṉemmāṉ kaṇṇaṉ viṇṇulakam
tarumtē valaicō rēlkaṇṭāy maṉamē. 9.3.4

3699
maṉamē. uṉṉaival viṉaiyēṉ irantu,
kaṉamē colliṉēṉ itucō rēlkaṇṭāy,
puṉamē viyapūn taṇṭuḻāy alaṅkal,
iṉamē tumilā ṉaiyaṭai vatumē. 9.3.5

3700
aṭaiva tumaṇi yārmalar maṅkaitōḷ,
miṭaiva tumacu rarkkuvem pōrkaḷē,
kaṭaiva tumkaṭa luḷ amutu, eṉmaṉam
uṭaiva tum avaṟ kēyoruṅ kākavē. 9.3.6

3701
ākam cērnara ciṅkama tāki,ōr
ākaṅ vaḷḷuki rālpiḷan tāṉuṟai,
māka vaikuntam kāṇpataṟku, eṉmaṉam
ēka meṇṇum irāppaka liṉṟiyē. 9.3.7

3702
iṉṟip pōka iruviṉai yumkeṭuttu,
oṉṟi yākkai pukāmaiyuy yakkoḷvāṉ,
niṉṟa vēṅkaṭam nīṇilat tuḷḷatu,
ceṉṟu tēvarkaḷ kaitoḻu vārkaḷē. 9.3.8

3703
toḻutu māmalar nīrcuṭar tūpamkoṇṭu,
eḻutu meṉṉum itumikai yātalil,
paḻutil tolpukaḻp pāmpaṇaip paḷḷiyāy,
taḻuvu māṟaṟi yēṉuṉa tāḷkaḷē. 9.3.9

3704
tāḷa tāmarai yāṉuṉa tuntiyāṉ,
vāḷkoḷ nīḷmaḻu vāḷiyuṉ ākattāṉ,
āḷa rāyttoḻu vārum amararkaḷ,
nāḷum eṉpukaḻ kōvuṉa cīlamē? 9.3.10

3705
cīla mellaiyi lāṉaṭi mēl,aṇi
kōla nīḷkuru kūrccaṭa kōpaṉfcol,
mālai yāyirat tuḷḷivai pattiṉiṉ
pālar, vaikunta mēṟutal pāṉmaiyē. (2) 9.3.11

3706
maiyār karuṅkaṇṇi kamala malarmēl
ceyyāḷ, tirumār viṉilcēr tirumālē,
veyyār cuṭarāḻi curicaṅka mēntum
kaiyā, uṉaikkāṇak karutumeṉ kaṇṇē. 9.4.1

3707
kaṇṇē yuṉaikkāṇak karuti,eṉ ṉeñcam
eṇṇē koṇṭa cintaiyatāy niṉṟiyampum,
viṇṇōr muṉivark keṉṟumkāṇ pariyāyai,
naṇṇā toḻiyē ṉeṉṟunāṉ aḻaippaṉē. 9.4.2

3708
aḻaikkiṉṟa vaṭināyēṉ nāykūḻai vālāl,
kuḻaikkiṉ ṟatupōl eṉṉuḷḷam kuḻaiyum,
maḻaikkaṉṟu kuṉṟameṭutta tānirai kāttāy,
piḻaikkiṉṟa taruḷeṉṟu pētuṟu vēṉē. 9.4.3

3709
uṟuvatitu veṉṟuṉak kāṭpaṭṭu, niṉkaṇ
peṟuva tetukoleṉṟu pētaiyēṉ neñcam,
maṟukalceyyum vāṉavar tāṉavark keṉṟum,
aṟiva tariya ariyāya ammāṉē. 9.4.4

3710
ariyāya ammāṉai amarar pirāṉai,
periyāṉaip piramaṉai muṉpaṭait tāṉai,
varivāḷ araviṉ aṇaippaḷḷi koḷkiṉṟa,
kariyāṉ kaḻalkāṇak karutum karuttē. 9.4.5

3711
karuttē yuṉaikkāṇak karuti,eṉ ṉeñcat
tiruttāka iruttiṉēṉ tēvarkaṭ kellām
viruttā, viḷaṅkum cuṭarccōti yuyarat
toruttā, uṉaiyuḷḷum eṉṉuḷḷam ukantē. 9.4.6

3712
ukantē yuṉaiyuḷḷu meṉṉuḷḷattu, akampāl
akantāṉ amarntē yiṭaṅkoṇṭa amalā,
mikuntāṉa vaṉmār vakalam irukūṟā
nakantāy, naraciṅ kamatāya vuruvē. 9.4.7

3713
uruvā kiyāaṟu camayaṅkaṭ kellām,
poruvāki niṉṟāṉ avaṉellāp poruṭkum,
aruvākiya ātiyait tēvarkaṭ kellām,
karuvākiya kaṇṇaṉaik kaṇṭukoṇ ṭēṉē. 9.4.8

3714
kaṇṭukoṇ ṭēṉēkaṇ ṇiṇaiyārak kaḷittu,
paṇṭai viṉaiyāyiṉa paṟṟō ṭaṟuttu,
toṇṭark kamutuṇṇac coṉmālaikaḷ coṉṉēṉ,
aṇṭat tamarar perumāṉ. aṭiyēṉē. 9.4.9

3715
aṭiyā ṉivaṉeṉ ṟeṉakkā raruḷceyyum
neṭiyāṉai, niṟaipukaḻ añciṟaip puḷḷiṉ
koṭiyāṉai, kuṉṟāmal ulakam aḷanta
aṭiyāṉai, aṭaintaṭi yēṉuynta vāṟē. 9.4.10

3716
āṟa matayāṉai aṭarttavaṉ ṟaṉṉai,
cēṟār vayalteṉ kurukūrc caṭakōpaṉ,
nūṟē coṉṉavō rāyirattu ḷippattum,
ēṟē tarumvā ṉavartamiṉ ṉuyirkkē. (2) 9.4.11

3717
iṉṉuyirc cēvalum nīrum
kūvikkoṇṭuyiṅ kettaṉai,
eṉṉuyir nōva maḻiṟṟēṉ
miṉkuyil pēṭaikāḷ,
eṉṉuyirk kaṇṇa pirāṉai
nīrvarak kūvukilīr,
eṉṉuyirk kūvik koṭuppārkkum
ittaṉai vēṇṭumō? (2) 9.5.1

3718
ittaṉai vēṇṭuva taṉṟantō.
aṉṟil pēṭaikāḷ,
ettaṉai nīrum nuñcē
valumkarain tēṅkutir,
vittakaṉ kōvintaṉ meyya
ṉalla ṉoruvarkkum,
attaṉai yāmiṉi yeṉṉu
yiravaṉ kaiyatē. 9.5.2

3719
avaṉkaiya tēyeṉa tāruyir
aṉṟil pēṭaikāḷ,
evaṉcolli nīrkuṭain tāṭu
tirpuṭai cūḻavē,
tavamcey tillā viṉaiyāṭṭi
yeṉuyi riṅkuṇṭō,
evaṉcolli niṟṟumnum ēṅku
kūkkural kēṭṭumē. 9.5.3

3720
kūkkural kēṭṭum naṅf kaṇṇaṉ
māyaṉ veḷippaṭāṉ,
mēṟkiḷai koḷḷēṉmiṉ nīrum
cēvalum kōḻikāḷ,
vākkum maṉamum karuma
mumnamak kāṅkatē,
ākkaiyu māviyum antaram
niṉṟu ḻalumē. 9.5.4

3721
antaram niṉṟuḻal kiṉṟa
yāṉuṭaip pūvaikāḷ,
nuntirat tētu miṭaiyil
laikuḻa ṟēṉmiṉō,
intira ñālaṅkaḷ kāṭṭiyiv
vēḻula kumkoṇṭa,
nantiru mārpaṉ nammāvi
yuṇṇanaṉ keṇṇiṉāṉ. 9.5.5

3722
naṉkeṇṇi nāṉva ḷartta
ciṟukiḷip paitalē,
iṉkural nīmiḻiṟ ṟēleṉ
ṉāruyirk kākuttaṉ,
niṉceyya vāyokkum vāyaṅkaṇ
ṇaṅkai kāliṉaṉ,
niṉpacuñ cāma niṟattaṉ
kūṭṭuṇṭu nīṅkiṉāṉ. 9.5.6

3723
kūṭṭuṇṭu nīṅki kōlat
tāmaraik kaṭcevvāy,
vāṭṭami leṅkaru māṇikkam
kaṇṇaṉ māyaṉpōl,
kōṭṭiya villoṭu miṉṉum
mēkak kuḻāṅkaḷkāḷ,
kāṭṭēṉ miṉnum muruveṉ
ṉuyirkkatu kālaṉē. 9.5.7

3724
uyirkkatu kālaṉeṉ ṟummai
yāṉiran tēṟku,nīr
kuyiṟpaital kāḷ.kaṇṇaṉ nāma
mēkuḻa ṟikkoṉṟīr,
tayirppa ḻañcōṟ ṟoṭupā
laṭicilum tantu,col
payiṟṟiya nalvaḷa mūṭṭiṉīr
paṇpuṭai yīrē. 9.5.8

3725
paṇpuṭai vaṇṭoṭu tumpikāḷ.
paṇmiḻaṟ ṟēṉmiṉ,
puṇpurai velkoṭu kuttālok
kumnum iṉkural,
taṇperu nīrttaṭan tāmarai
malarntā lokkum
kaṇperuṅ kaṇṇaṉ, nammāvi
yuṇṭeḻa naṇṇiṉāṉ. 9.5.9

3726
eḻanaṇṇi nāmum namvāṉa
nāṭaṉō ṭoṉṟiṉōm,
paḻaṉanaṉ ṉāraik kuḻāṅkaḷ
kāḷ.payiṉ ṟeṉṉiṉi,
iḻainalla vākkai yumpaiya
vēpuyak kaṟṟatu,
taḻainalla iṉpam talaippey
teṅkum taḻaikkavē. 9.5.10

3727
iṉpam talaippey teṅkum
taḻaittapal lūḻikku,
taṇpuka ḻēttat taṉakkaruḷ
ceyta māyaṉai,
teṅkuru kūrccaṭa kōpaṉfcol
lāyirat tuḷḷivai,
oṉpatō ṭoṉṟuk kummū
vulaku murukumē. (2) 9.5.11

3728
urukumāl ceñcam uyiriṉ paramaṉṟi,
perukumāl vēṭkaiyum eñceykēṉ toṇṭaṉēṉ,
teruvellām kāvi kamaḻtiruk kāṭkarai,
maruviya māyaṉtaṉ māyam niṉaitoṟē. (2) 9.6.1

3729
niṉaitoṟum collun toṟumneñ ciṭintukum
viṉaikoḷcīr pāṭilum vēmeṉa tāruyir,
cuṉaikoḷpūñ cōlaitteṉ kāṭkarai yeṉṉappā,
niṉaikilēṉ nāṉuṉak kāṭceyyum nīrmaiyē. 9.6.2

3730
nīrmaiyāl neñcam vañcittup pukuntu,eṉṉai
īrmaicey teṉṉuyi rāyeṉ ṉuyiruṇṭāṉ,
cīrmalku cōlaitteṉ kāṭkarai yeṉṉappaṉ,
kārmukil vaṇṇaṉtaṉ kaḷvam aṟikilēṉ. 9.6.3

3731
aṟikilēṉ taṉṉuḷ aṉaittulakam niṟka,
neṟimaiyāl tāṉum avaṟṟuḷniṟ kumpirāṉ,
veṟikamaḻ cōlaitteṉ kāṭkarai eṉṉappaṉ,
ciṟiyaveṉ ṉāruyi ruṇṭa tiruvaruḷē. 9.6.4

3732
tiruvaruḷ ceypavaṉ pōlaveṉ ṉuḷpukuntu,
uruvamum āruyirum uṭaṉē yuṇṭāṉ,
tiruvaḷar cōlaitteṉ kāṭkarai yeṉṉappaṉ,
karuvaḷar mēṉieṉ kaṇṇaṅkaḷ vaṅkaḷē. 9.6.5

3733
eṅkaṇṇaṉ kaḷvam eṉakkuccem māyniṟkum,
aṅkaṇṇa ṉuṇṭaveṉ ṉāruyirk kōtitu,
puṅkaṇmai yeytip pulampi yirāppakal,
eṅkaṇṇa ṉeṉṟavaṉ kāṭkarai yēttumē. 9.6.6

3734
kāṭkarai yēttum ataṉuḷkaṇ ṇāveṉṉum,
vēṭkainōy kūra niṉaintu karaintukum,
āṭkoḷ vāṉotteṉ ṉuyiruṇṭa māyaṉāl,
kōṭkuṟai paṭṭateṉ ṉāruyir kōḷuṇṭē. 9.6.7

3735
kōḷuṇṭāṉ aṉṟivan teṉṉuyir tāṉuṇṭāṉ,
nāḷunāḷ vanteṉṉai muṟṟavum tāṉuṇṭāṉ,
kāḷanīr mēkatteṉ kāṭkarai yeṉṉappaṟku,
āḷaṉṟē paṭṭateṉ āruyir paṭṭatē. 9.6.8

3736
āruyir paṭṭa teṉatuyir paṭṭatu,
pēritaḻ tāmaraik kaṇkaṉi vāyatōr,
kāreḻil mēkatteṉ kāṭkarai kōyilkoḷ,
cīreḻil nāltaṭan tōḷteyva vārikkē. 9.6.9

3737
vārikkoṇ ṭuṉṉai viḻuṅkuvaṉ kāṇil eṉṟu
ārvuṟṟa eṉṉai yoḻiyaveṉ ṉilmuṉṉam
pārittu, tāṉeṉṉai muṟṟap parukiṉāṉ,
kārokkum kāṭkarai yappaṉ kaṭiyaṉē. 9.6.10

3738
kaṭiyaṉāyk kañcaṉaik koṉṟa pirāṉṟaṉṉai,
koṭimatiḷ teṅkuru kūrccaṭa kōpañcol,
vaṭivamai yāyirat tippatti ṉāl,caṉmam
muṭiveyti nācaṅkaṇ ṭīrkaḷeṅ kāṉalē. (2) 9.6.11

3739
eṅkāṉal akaṅkaḻivāy
iraittērntiṅ kiṉitamarum,
ceṅkāla maṭanārāy.
tirumūḻik kaḷattuṟaiyum,
koṅkārpūn tuḻāymuṭiyeṅ
kuṭakkūttark keṉftūtāy,
nuṅkālka ḷeṉ talaimēl
keḻumīrō numarōṭē. (2) 9.7.1

3740
numarōṭum piriyātē
nīrumnum cēvalumāy,
amarkātal kurukiṉaṅkāḷ.
aṇimūḻik kaḷattuṟaiyum,
emarālum paḻippuṇṭiṅ
keṉ?tammāl iḻippuṇṭu,
tamarōṭaṅ kuṟaivārkkut
takkilamē. kēḷīrē. 9.7.2

3741
takkilamē kēḷīrkaḷ
taṭampuṉalvāy iraitērum,
kokkiṉaṅkāḷ. kurukiṉaṅkāḷ.
kuḷirmūḻik kaḷattuṟaiyum,
cekkamalat talarpōlum
kaṇkaikāl ceṅkaṉivāy,
akkamalat tilaipōlum
tirumēṉi yaṭikaḷukkē. 9.7.3

3742
tirumēṉi yaṭikaḷukku
tīviṉaiyēṉ viṭutūtāy
tirumūḻik kaḷameṉṉum
ceḻunakarvāy aṇimukilkāḷ,
tirumēṉi yavaṭkaruḷīr
eṉṟakkāl, ummaittaṉ
tirumēṉi yoḷiyakaṟṟit
teḷivicumpu kaṭiyumē? 9.7.4

3743
teḷivicumpu kaṭitōṭit
tīvaḷaittu miṉṉilakum,
oḷimukilkāḷ. tirumūḻik
kaḷattuṟaiyum oṇcuṭarkku,
teḷivicumpu tirunāṭāt
tīviṉaiyēṉ maṉattuṟaiyum,
tuḷivārkaṭ kuḻalārkkeṉ
tūturaittal ceppamiṉē. 9.7.5

3744
tūturaittal ceppumiṉkaḷ
tūmoḻiyāy vaṇṭiṉaṅkāḷ,
pōtiraittu matunukarum
poḻilmūḻik kaḷattuṟaiyum,
mātaraittam mārvakattē
vaittārkkeṉ vāymāṟṟam,
tūturaittal cepputirēl
cuṭarvaḷaiyum kalaiyumē. 9.7.6

3745
cuṭarvaḷuyum kalaiyuṅkoṇṭu
aruviṉaiyēṉ tōḷtuṟanta,
paṭarpukaḻāṉ tirumūḻik
kaḷattuṟaiyum paṅkayakkaṭ,
cuṭarpavaḷa vāyaṉaikkaṭu
orunāḷōr tūymāṟṟam,
paṭarpoḻilvāyk kurukiṉaṅkāḷ.
eṉakkoṉṟu paṇiyīrē. 9.7.7

3746
eṉakkoṉṟu paṇiyīrkaḷ
irumpoḻilvāy iraitērntu,
maṉakkiṉpam paṭamēvum
vaṇṭiṉaṅkāḷ. tumpikāḷ,
kaṉakkoḷtiṇ matiḷpuṭaicūḻ
tirumūḻik kaḷattuṟaiyum,
puṉalkoḷkā yāmēṉip
pūntuḻāy muṭiyārkkē. 9.7.8

3747
pūntuḻāy muṭiyārkkup
poṉṉāḻi kaiyārkku,
ēntunī riḷaṅkurukē.
tirumūḻik kaḷattārkku,
ēntupūṇ mulaippayanteṉ
iṇaimalarkkaṇ ṇīrtatumpa,
tāmtammaik koṇṭakaltal
takavaṉṟeṉ ṟuraiyīrē. 9.7.9

3748
takavaṉṟeṉ ṟuraiyīrkaḷ
taṭampuṉalvāy iraitērntu,
mikaviṉpam paṭamēvum
meṉṉaṭaiya aṉṉaṅkāḷ,
mikamēṉi meliveyti
mēkalaiyum īṭaḻintu,eṉ
akamēṉi yoḻiyāmē
tirumūḻik kaḷattārkkē. 9.7.10

3749
oḻiviṉṟit tirumūḻik
kaḷattuṟaiyum oṇcuṭarai,
oḻivillā aṇimaḻalaik
kiḷimoḻiyāḷ alaṟṟiyacol,
vaḻuvillā vaṇkurukūrc
caṭakōpaṉ vāynturaitta,
aḻivillā āyirattip
pattumnōy aṟukkumē. (2) 9.7.11

3750
aṟukkum viṉaiyā yiṉa ākattavaṉai,
niṟuttam maṉattoṉ ṟiyacin taiyiṉārkku,
veṟittaṇ malarcō laikaḷcuḻ tirunāvāy,
kuṟukkum vakaiyuṇṭu kolokoṭi yēṟkē? (2) 9.8.1

3751
koṭiyē riṭaikkō kaṉakat tavaḷkēḷvaṉ,
vaṭivēl taṭaṅkaṇ maṭappiṉṉai maṇāḷaṉ,
neṭiyā ṉuṟaicō laikaḷcūḻ tirunāvāy,
aṭiyēṉ aṇukap peṟu nāḷ evaikolo. 9.8.2

3752
evaikol aṇukap peṟunāḷ? eṉ ṟeppōtum,
kavaiyil maṉamiṉṟik kaṇṇīrkaḷ kaluḻvaṉ,
navaiyil tirunāraṇaṉfcēr tirunāvāy,,
avaiyuḷ pukalāva tōrnāḷ aṟiyēṉē. 9.8.3

3753
nāḷel aṟiyēṉ eṉakkuḷ ḷaṉa,nāṉum
mīḷā aṭimaip paṇiceyyap pukuntēṉ,
nīḷār malarcō laikaḷcuḻ tirunāvāy,
vāḷēy taṭaṅkaṇ maṭappiṉṉai maṇāḷā. 9.8.4

3754
maṇāḷaṉ malarmaṅ kaikkummaṇ maṭantaikkum,
kaṇṇāḷaṉ ulakat tuyirtēvar kaṭkellām,
viṇṇāḷaṉ virumpi yuṟaiyum tirunāvāy,
kaṇṇārak kaḷikkiṉṟa tiṅkeṉṟu kolkaṇṭē? 9.8.5

3755
kaṇṭē kaḷikkiṉṟa tiṅkeṉṟu kolkaṇkaḷ,
toṇṭē yuṉakkā yoḻintāṉ turiciṉṟi,
vaṇṭār malarcō laikaḷcuḻ tirunāvāy,
koṇṭē yuṟaikiṉṟa eṅkō valarkōvē. 9.8.6

3756
kōvā kiyamā valiyai nilaṅkoṇṭāy,
tēvā curamceṟ ṟavaṉē. tirumālē,
nāvā yuṟaikiṉṟa eṉnā raṇanampī,
āvā aṭiyā ṉivaṉ eṉ ṟaruḷāyē. 9.8.7

3757
aruḷā toḻivāy aruḷceytu, aṭiyēṉaip
poruḷākki yuṉpoṉ ṉaṭikkīḻp pukavaippāy,
maruḷē yiṉṟiyuṉṉai eṉṉeñcat tiruttum,
teruḷē taruteṉ tirunāvāy eṉtēvē. 9.8.8

3758
tēvar muṉivark keṉṟumkāṇ ṭaṟkariyaṉ,
mūvar mutalvaṉ orumū vulakāḷi,
tēvaṉ virumpi yuṟaiyum tirunāvāy,
yāvar aṇukap peṟuvār iṉiyantō. 9.8.9

3759
antō. aṇukap peṟunāḷeṉ ṟeppōtum,
cintai kalaṅkit tirumāleṉ ṟaḻaippaṉ,
kontār malarcō laikaḷcuḻ tirunāvāy,
vantē yuṟaikiṉṟa emmā maṇivaṇṇā. 9.8.10

3760
vaṇṇam maṇimāṭa naṉṉāvāy uḷḷaṉai,
tiṇṇam matiḷteṉ kurukūrc caṭakōpaṉ,
paṇṇar tamiḻā yirattippat tumvallār,
maṇṇāṇṭu maṇamkamaḻ varmallikaiyē. (2) 9.8.11

3761
mallikai kamaḻteṉṟal īru mālō.
vaṇkuṟiñ ciyicai tavaḻu mālō,
celkatir mālaiyum mayakku mālō.
cekkarnaṉ mēkaṅkaḷ citaikku mālō,
alliyan tāmaraik kaṇṇaṉ emmāṉ
āyarkaḷ ēṟari yēṟem māyōṉ,
pulliya mulaikaḷum tōḷum koṇṭu
pukaliṭam aṟikilam tamiya mālō. (2) 9.9.1

3762
pukaliṭam aṟikilam tamiya mālō.
pulampuṟum aṇiteṉṟal āmpa lālō,
pakalaṭu mālaivaṇ cānta mālō.
pañcamam mullaitaṇ vāṭai yālō,
akaliṭam paṭaittiṭan tuṇṭu miḻntu
aḷanteṅkum aḷikkiṉṟa āyaṉ māyōṉ,
ikaliṭat tacurarkaḷ kūṟṟam vārāṉ
iṉiyirun teṉṉuyir kākku māṟeṉ? 9.9.2

3763
iṉiyirun teṉṉuyir kākku māṟeṉ
iṇaimulai namukanuṇ ṇiṭainu ṭaṅka,
tuṉiyiruṅ kalavicey tākam tōyntu
tuṟantemmai yiṭṭakal kaṇṇaṉ kaḷvaṉ,
taṉiyiḷañ ciṅkamem māyaṉ vārāṉ
tāmaraik kaṇṇumcev vāyum,nīlap
paṉiyiruṅ kuḻalkaḷum nāṉku tōḷum
pāviyēṉ maṉattēniṉ ṟīru mālō. 9.9.3

3764
pāviyēṉ maṉattēniṉ ṟīru mālō.
vāṭaitaṇ vāṭaivev vāṭai yālō,
mēvutaṇ matiyamvem matiya mālō.
meṉmalarp paḷḷivem paḷḷi yālō,
tūviyam puḷḷuṭait teyva vaṇṭu
tutainta em peṇmaiyam pūvi tālō,
āviyim paramalla vakaika ḷālō.
yāmuṭai neñcamum tuṇaiyaṉ ṟālō. 9.9.4

3765
yāmuṭai neñcamum tuṇaiyaṉ ṟālō.
āpukum mālaiyum ākiṉ ṟālō,
yāmuṭai āyaṉtaṉ maṉamkal lālō.
avaṉuṭait tīṅkuḻa līru mālō,
yāmuṭai tuṇaiyeṉṉum tōḻi mārum
emmiṉmuṉ ṉavaṉukku māyva rālō,
yāmuṭai āruyir kākku māṟeṉ?
avaṉuṭai yaruḷpe ṟumpōtu aritē. 9.9.5

3766
avaṉuṭai yaruḷpe ṟumpō taritāl
avvaruḷ allaṉa aruḷum alla,
avaṉaruḷ peṟumaḷa vāvi nillātu
aṭupakal mālaiyum neñcum kāṇēṉ
civaṉoṭu piramaṉvaṇ tiruma ṭantai
cērtiru vākamem māvi yīrum,
evaṉiṉip pukumiṭam? evañcey kēṉō?
ārukkeṉ collukēṉ aṉṉai mīrkāḷ. 9.9.6

3767
ārukkeṉ collukēṉ aṉṉai mīrkāḷ.
āruyir aḷavu aṉṟu ikkūrtaṇ vāṭai,
kārokkum mēṉinaṅ kaṇṇaṉ kaḷvam
kavarntavat taṉineñcam avaṉfka ṇaḵtē,
cīruṟṟa akiṟpukai yāḻna rampu
pañcamam taṇpacuñ cānta ṇaintu,
pōruṟṟa vāṭaitaṇ malli kaippūp
putumaṇam mukantukoṇ ṭeṟiyu mālō. 9.9.7

3768
putumaṇam mukantukoṇ ṭeṟiyu mālō.
poṅkiḷa vāṭaipuṉ cekka rālō,
atumaṇan takaṉṟanaṅ kaṇṇaṉ kaḷvam
kaṇṇiṉiṟ koṭitiṉi ataṉi lumpar,
matumaṉa mallikai mantak kōvai
vaṇpacuñ cāntiṉil pañca mamvaittu,
atumaṇan tiṉṉaruḷ āycci yarkkē
ūtumat tīṅkuḻaṟ kēyuy yēṉnāṉ. 9.9.8

3769
ūtumat tīṅkuḻaṟ kēyuy yēṉnāṉ.
atumoḻin tiṭaiyiṭait tañcey kōlat,
tūtucey kaṇkaḷkoṇ ṭoṉṟu pēcit
tūmoḻi yicaikaḷkoṇ ṭoṉṟu nōkki,
pētuṟum mukamceytu nontu nontu
pētaineñ caṟavaṟap pāṭum pāṭṭai,
yātumoṉ ṟaṟikilam amma amma.
mālaiyum vantatu māyaṉ vārāṉ. 9.9.9

3770
mālaiyum vantatu māyaṉ vārāṉ
māmaṇi pulampal lēṟa ṇainta,
kōlanaṉ ṉākukaḷ ukaḷu mālō.
koṭiyeṉa kuḻalkaḷum kuḻaṟumālō,
vāloḷi vaḷarmullai karumu kaikaḷ
mallikai yalampivaṇ ṭālu mālō,
vēlaiyum vicampilviṇ ṭalaṟu mālō.
eṉcolli yuyvaṉiṅ kavaṉai viṭṭē? 9.9.10

3771
avaṉaiviṭ ṭakaṉṟuyir āṟṟa killā
aṇiyiḻai āycciyar mālaip pūcal,
avaṉaiviṭ ṭakalvataṟ kēyi raṅki
aṇikuru kūrccaṭa kōpaṉ māṟaṉ,
avaṉiyuṇ ṭumiḻntavaṉ mēlu raitta
āyirat tuḷḷivai pattum koṇṭu,
avaṉiyuḷ alaṟṟiniṉ ṟuymmiṉ toṇṭīr.
accoṉṉa mālai naṇṇit toḻutē. (2) 9.9.11

3772
mālainaṇ ṇittoḻu teḻumiṉō viṉaikeṭa,
kālaimā laikama lamalar iṭṭunīr,
vēlaimō tummatiḷ cūḻtiruk kaṇṇapurattu,
āliṉmē lālamarn tāṉaṭi yiṇaikaḷē. (2) 9.10.1

3773
kaḷḷavi ḻummalar iṭṭunī riṟaiñcumiṉ,
naḷḷicē rumvayal cūḻkiṭaṅ kiṉpuṭai,
veḷḷīyēyn tamatiḷ cūḻtiruk kaṇṇapuram
uḷḷi,nā ḷumtoḻu teḻumiṉō toṇṭarē. 9.10.2

3774
toṇṭar.nun tantuyar pōkanīr ēkamāy,
viṇṭuvā ṭāmalar iṭṭunī riṟaiñcumiṉ,
vaṇṭupā ṭumpoḻil cūḻtiruk kaṇpurat
taṇṭavā ṇaṉ,ama rarperu māṉaiyē. 9.10.3

3775
māṉainōk kimaṭap piṉṉaitaṉ kēḷvaṉai,
tēṉaivā ṭāmalar iṭṭunī riṟaiñcumiṉ,
vāṉaiyun tummatiḷ cūḻtiruk kaṇṇapuram,
tāṉ nayan taperu māṉ cara ṇākumē. 9.10.4

3776
caraṇamā kumtaṉa tāḷaṭain tārkkelām,
maraṇamā ṉālvaikun tamkoṭuk kumpirāṉ,
araṇamain tamatiḷ cūḻtiruk kaṇṇapuram,
taraṇiyā ḷaṉ,taṉa taṉparkkaṉ pākumē. 9.10.5

3777
aṉpaṉā kumtaṉa tāḷaṭain tārkkelām,
cempoṉā kattavu ṇaṉuṭal kīṇṭavaṉ,
naṉpoṉēyn tamatiḷ cūḻtiruk kaṇṇapurat
taṉpaṉ,nā ḷumtaṉ meyyarkku meyyaṉē. 9.10.6

3778
meyyaṉā kumvirum pittoḻu vārkkelām,
poyyaṉā kumpuṟa mētoḻu vārkkelām,
ceyyilvā ḷaiyuka ḷumtiruk kaṇṇapurattu
aiyaṉ,ā kattaṇaip pārkaṭ kaṇiyaṉē. 9.10.7

3779
aṇiyaṉā kumtaṉa tāḷaṭain tārkkelām,
piṇiyum cārā piṟavi keṭuttāḷum,
maṇipoṉēyn tamatiḷ cūḻtiruk kaṇapuram
paṇimiṉ,nā ḷumpara mēṭṭitaṉ pātamē. 9.10.8

3780
pātanā ḷumpaṇi yattaṇi yumpiṇi,
ētamcā rāeṉak kēliṉi yeṉkuṟai?,
vētanā varvirum pumtiruk kaṇapurattu
ātiyā ṉai,aṭain tārkkallal illaiyē. 9.10.9

3781
illaiyal laleṉak kēliṉi yeṉkuṟai?,
allimā tarama rumtiru mārpiṉaṉ,
kallilēyn tamatiḷ cūḻtiruk kaṇapuram
colla,nā ḷumtuyar pāṭucā rāvē. 9.10.10

3782
pāṭucā rāviṉai paṟṟaṟa vēṇṭuvīr,
māṭanī ṭukuru kūrccaṭa kōpañcol,
pāṭalā ṉatamiḻ āyirattu ḷippattum
pāṭiyā ṭip,paṇi miṉavaṉ tāḷkaḷē. (2) 9.10.11

tiruvāy moḻi pattām pattu

3783
tāḷa tāmarait taṭamaṇi vayal tiru mōkūr
nāḷum mēvinaṉ kamarntuniṉ ṟacurarait takarkkum
tōḷum nāṉkuṭaic curikuḻal kamalakkaṇ kaṉivāy
kāḷa mēkattai yaṉ ṟimaṟ ṟoṉ ṟilam katiyē. (2) 10.1.1

3784
ilaṅkati maṟṟoṉ ṟemmaikkum īṉtaṇ tuḻāyiṉ
alaṅkalaṅ kaṇṇi āyiram pēruṭai ammāṉ
nalaṅkoḷ nāṉmaṟai vāṇarkaḷ vāḻtiru mōkūr
nalaṅka ḻalavaṉ aṭiniḻal taṭamaṉṟi yāmē. 10.1.2

3785
aṉṟi yāmoru pukaliṭam ilam eṉṟeṉ ṟalaṟṟi
niṉṟu nāṉmukaṉ araṉoṭu tēvarkaḷ nāṭa
veṉṟim mūvula kaḷittuḻal vāṉtiru mōkūr
naṉṟu nāmiṉi naṇukutum namatiṭar keṭavē. 10.1.3

3786
iṭarkeṭa emmaip pōntaḷi yāy eṉṟeṉ ṟētti
cuṭarkoḷ cōtiyait tēvarum muṉivarum toṭara
paṭarkoḷ pāmpaṇaip paḷḷikoḷ vāṉtiru mōkūr
iṭarke ṭavaṭi paravutum toṇṭīr. vammiṉē. 10.1.4

3787
toṇṭīr. vammiṉnam cuṭaroḷi yorutaṉi mutalvaṉ
aṇṭa mūvula kaḷantavaṉ aṇitiru mōkūr
eṇṭi caiyumīṉ karumpoṭu poruñcennel viḷaiya
koṇṭa kōyilai valañceytiṅ kāṭutum kūttē. 10.1.5

3888
kūttaṉ kōvalaṉ kutaṟṟuval lacurarkaḷ kūṟṟam
ēttum naṅkaṭakum amararkkum muṉivarkkum iṉpaṉ
vāytta taṇpaṇai vaḷavayal cūḻtiru mōkūr
āttaṉ tāmarai yaṭiyaṉṟi maṟṟilam araṇē. 10.1.6

3789
maṟṟi lamaraṇ vāṉperum pāḻtaṉi mutalā
cuṟṟu nīrpaṭait tataṉvaḻit toṉmuṉi mutalā
muṟṟum tēvarō ṭulakucey vāṉtiru mōkūr
cuṟṟi nāmvalañ ceyyanam tuyarkeṭum kaṭite. 10.1.7

3790
tuyarke ṭumkaṭi taṭaintuvaṉ taṭiyavar toḻumiṉ
uyarkoḷ cōlaiyoṇ taṭamaṇi yoḷitiru mōkūr
peyarkaḷ āyira muṭaiyaval larakkarpuk kaḻunta
tayarataṉ peṟṟa marataka maṇittaṭat tiṉaiyē. 10.1.8

3791
maṇitta ṭattaṭi malarkkaṇkaḷ pavaḷac cevvāy
aṇikakoḷ nāltaṭan tōḷteyvam acurarai yeṉṟum
tuṇikkum vallaraṭ ṭaṉuṟai poḻiltiru mōkūr
naṇittu nammuṭai nallaraṇ nāmaṭain taṉamē. 10.1.9

3792
nāma ṭaintanal laraṇtamak keṉṟunal lamarar
tīmai ceyyumval lacurarai yañcicceṉ ṟaṭaintāl
kāma rūpamkoṇ ṭeḻuntaḷip pāṉtiru mōkūr
nāma mēnaviṉ ṟeṇṇumiṉ ēttumiṉ namarkāḷ. 10.1.10.

3793
ēttu miṉnamar kāḷ eṉṟu tāṉkuṭa māṭu
kūttaṉai kuru kūrccaṭa kōpaṉkuṟ ṟēval
vāytta āyirat tuḷḷivai vaṇtiru mōkūrkku
ītta pattivai yēttaval lārkkiṭar keṭumē. (2) 10.1.11

3794
keṭumiṭa rāyavellām kēcavā veṉṉa nāḷum
koṭuviṉai ceyyumkūṟṟiṉ tamarkaḷum kuṟukakillār
viṭamuṭai yaravilpaḷḷi virumpiṉāṉ curumpalaṟṟum
taṭamuṭai vayal aṉantapuranakarp pukutumiṉṟē. (2) 10.2.1

3795
iṉṟupōyp pukutirāki leḻumaiyum ētamcāra
kuṉṟuṉēr māṭamāṭē kuruntucēr ceruntipuṉṉai
maṉṟalar pōḻil aṉantapuranakar māyaṉnāmam
oṉṟumō rāyiramām uḷḷuvārk kumparūrē. 10.2.2

3796
ūrumpuṭ koṭiyumaḵtē yulakollāmuṇṭumiḻntāṉ
cērumtaṇ ṇaṉantapuram cikkeṉap pukutirākil
tīrumnōyviṉaikaḷellām tiṇṇanām aṟiyaccoṉṉōm
pērum ōrāyirattuḷ oṉṟunīr pēcumiṉē. 10.2.3

3797
pēcumiṉ kūcamiṉṟip periyanīr vēlaicūḻntu
vācamē kamaḻuñcōlai vayalaṇi yaṉantapuram
nēcamcey tuṟaikiṉṟāṉai neṟimaiyāl malarkaḷtūvi
pūcaṉai ceykiṉṟārkaḷ puṇṇiyam ceytavāṟē. 10.2.4

3798
puṇṇiyam ceytunalla puṉaloṭu malarkaḷtūvi
eṇṇumi ṉentaināmam ippiṟap paṟukkumappāl
tiṇṇamnām aṟiyaccoṉṉōm ceṟipoḻil aṉantapurattu
aṇṇalār kamalapātam aṇukuvār amararāvār. 10.2.5

3799
amararāyt tirikiṉṟārkaṭku āticēra aṉantapurattu
amararkōṉ arccikkiṉṟaṅ kakappaṇi ceyvarviṇṇōr
namarkaḷō. collakkēṇmiṉ nāmumpōy naṇukavēṇṭum
kumaraṉār tātaituṉpam tuṭaittakō vintaṉārē. 10.2.6

3800
tuṭaittakō vintaṉārē yulakuyir tēvummaṟṟum
paṭaittavem paramamūrtti pāmpaṇaip paḷḷikoṇṭāṉ
maṭaittalai vāḷaipāyum vayalaṇiyaṉantapuram
kaṭaittalai cīykkappeṟṟāl kaṭuviṉai kaḷaiyalāmē. 10.2.7

3801
kaṭuviṉai kaḷaiyalākum kāmaṉaip payantakāḷai
iṭavakai koṇṭateṉpar eḻilaṇiyaṉantapuram
paṭamuṭai yaravilpaḷḷi payiṉṟavaṉ pātamkāṇa
naṭamiṉō namarkaḷuḷḷīr. nāmumak kaṟiyaccoṉṉōm. 10.2.8

3802
nāmumak kaṟiyaccoṉṉa nāḷkaḷum naṇiyavāṉa
cēmam naṅkuṭaittukkaṇṭīr ceṟipoḻilaṉantapuram
tūmanal viraimalarkaḷ tuvaḷaṟa āyntukoṇṭu
vāmaṉaṉ aṭikkeṉṟetta māyntaṟum viṉaikaḷtāmē. 10.2.9

3803
māyntaṟum viṉaikaḷtāmē mātavā eṉṉa nāḷum
ēyntapoṉ matiḷaṉantapura nakarentaikkeṉṟu
cāntoṭu viḷakkamtūpam tāmarai malarkaḷnalla
āyntukoṇ ṭēttavallār antamil pukaḻiṉārē. 10.2.10.

3804
antamil pukaḻaṉantapura nakar ātitaṉṉai
kontalar poḻilkurukūr māṟaṉ col lāyirattuḷ
aintiṉō ṭaintumvallār aṇaivarpōy amarulakil
paintoṭi maṭantaiyartam vēymaru tōḷiṇaiyē. (2) 10.2.11

3805
vēymaru tōḷiṇai meliyu mālō.
melivumeṉ taṉimaiyum yātum nōkkā
kāmaru kuyilkaḷum kūvu mālō.
kaṇamayil avaikalantālu mālō
āmaru viṉanirai mēykka nīpōkku
orupaka lāyira mūḻi yālō
tāmaraik kaṇkaḷkoṇ ṭīrti yālō.
takavilai takavilaiyē nī kaṇṇā. (2) 10.3.1

3806
takavilai takavilai yēnī kaṇṇā.
taṭamulai puṇar toṟum puṇaṟccik kārā
cukaveḷḷam vicumpiṟantu aṟivai mūḻkkac
cūḻntatu kaṉaveṉa nīṅki yāṅkē
akavuyir akamatantōṟum uḷpuk
kāviyiṉ paramalla vēṭkai yantō
mikamika iṉiyuṉṉaip pirivai yāmāl
vīva niṉ pacunirai mēykkap pōkkē. 10.3.2

3807
vīvaṉniṉ pacunirai mēykkap pōkku
vevvuyir koṇṭeṉa tāvi vēmāl
yāvarum tuṇaiyillai yāṉi runtuṉ
añcaṉa mēṉiyai yāṭṭam kāṇēṉ
pōvataṉ ṟorupakal nīya kaṉṟāl
porukayaṟ kaṇṇiṇai nīrum nillā
cāvativ vāykkulat kāycci yōmāyp
piṟantavit toḻuttaiyōm taṉimai tāṉē. 10.3.3

3808
toḻuttaiyōm taṉimaiyum tuṇaipi rintār
tuyaramum niṉaikilai kōvin tā niṉ
toḻuttaṉil pacukkaḷai yēvi rumpit
tuṟantemmaiyiṭṭu avai mēykkap pōti
paḻuttanal lamutiṉiṉ cāṟṟu veḷḷam
pāviyēṉ maṉamakan tōṟu muḷpuk
kaḻutta niṉ ceṅkaṉi vāyiṉ kaḷvap
paṇimoḻi niṉai toṟum āvi vēmāl. 10.3.4

3809
paṇimoḻi niṉaitoṟum āvi vēmāl
pakalnirai mēykkiya pōya kaṇṇā
piṇiyaviḻ mallikai vāṭai tūvap
perumata mālaiyum vantiṉ ṟālō
maṇimiku mārviṉil mullaip pōteṉ
vaṉamulai kamaḻvittuṉ vāyamu tamtantu
aṇimiku tāmaraik kaiyai yantō.
aṭicci yōmtalai micainī yaṇiyāy. 10.3.5

3810
aṭicci yōmtalai micainī yaṇiyāy
āḻiyaṅ kaṇṇā. uṉ kōlap pātam
piṭittatu naṭuvuṉak karivai mārum
palaratu niṟkavem peṇmai yāṟṟōm
vaṭittaṭaṅ kaṇṇiṇai nīrum nillā
maṉamumnil lāvemak katutaṉ ṉālē
veṭippuniṉ pacu nirai mēykkap pōkku
vēm ematu uyir aḻal meḻukil ukkē. 10.3.6

3811
vēmema tuyiraḻal meḻukil ukku
veḷvaḷai mēkalai kaḻaṉṟu vīḻa
tūmalark kaṇṇiṇai muttam cōrat
tūṇaimulai payantu eṉa tōḷkaḷ vāṭa
māmaṇi vaṇṇā uṉceṅkamala
vaṇṇameṉ malaraṭi nōva nīpōy
āmakiḻn tukantavai mēykkiṉ ṟuṉṉōṭu
acurarkaḷ talaippeyyil evaṉkol āṅkē? 10.3.7

3812
acurarkaḷ talaippeyyil evaṉko lāṅkeṉṟu
āḻumeṉ ṉāruyir āṉpiṉ pōkēl
kacikaiyum vēṭkaiyum uḷka lantu
kalaviyum naliyumeṉ kaikaḻi yēl
vaciceyuṉ tāmaraik kaṇṇum vāyum
kaikaḷum pītaka vuṭaiyum kāṭṭi
ociceynuṇ ṇiṭaiyiḷa āycci yarnī
ukakkunal lavaroṭum uḻita rāyē. 10.3.8

3813
ukakkunal lavaroṭum uḻitan tuṉṟaṉ
tiruvuḷḷam iṭarkeṭun tōṟum nāṅkaḷ
viyakka iṉpuṟutum empeṇmai yāṟṟōm
emperu māṉ. pacu mēykkap pōkēl
mitappala acurarkaḷ vēṇṭum uruvaṅ
koṇṭuniṉ ṟuḻitaruvar kañca ṉēva
akappaṭil avaroṭum niṉṉo ṭāṅkē
avattaṅkaḷ viḷaiyumeṉ coṟkoḷ antō. 10.3.9

3814
avattaṅkaḷ viḷaiyumeṉ coṟkoḷ antō.
acurarkaḷ vaṅkaiyar kañca ṉēvat
tavattavar maṟuka niṉṟuḻi taruvar
taṉimaiyum perituṉakku irāmaṉaiyum
uvarttalai uṭantiri kilaiyu meṉṟeṉṟu
ūṭuṟa veṉṉuṭai yāvivēmāl
tivattilum pacunirai mēyppu vatti
ceṅkaṉi vāyeṅkaḷ āyar tēvē. 10.3.10.

3815
ceṅkaṉi vāyeṅkaḷ āyar tēvu
attiruvaṭi tiruvaṭi mēl po runal
caṅkaṇi tuṟaivaṉ vaṇteṉ kurukūr
vaṇcaṭa kōpaṉcol lāyi rattuḷ
maṅkaiya rāycciya rāynta mālai
avaṉoṭum pirivataṟ kiraṅki taiyal
aṅkavaṉ pacunirai mēyppo ḻippāṉ
uraittaṉa ivaiyumpat tavaṟṟiṉ cārvē. (2) 10.3.11

3816
cārvētava neṟikkut tāmōtaraṉ tāḷtaḷ,
kārmēka vaṇṇaṉ kamala nayaṉattaṉ,
nīrvāṉam maṇṇerikā lāyniṉṟa nēmiyāṉ,
pērvā ṉavarkaḷ pitaṟṟum perumaiyaṉē. (2) 10.4.1

3817
perumaiyaṉē vāṉat timaiyōrkkum kāṇṭaṟ
karumaiyaṉē ākat taṇaiyātārkku eṉṟum
tirumey yuṟaikiṉṟa ceṅkaṇmāl nāḷum
irumai viṉaikaṭintiṅku eṉṉaiyāḷ kiṉṟāṉē. 10.4.2

3818
āḷkiṉṟā ṉāḻiyāṉ ārāl kuṟaivuṭaiyam?
mīḷkiṉṟa tillaip piṟavit tuyarkaṭintōm,
vāḷkeṇṭaiyoṇkaṇ maṭappiṉṉai taṉ kēḷvaṉ,
tāḷkaṇṭu koṇṭu eṉ talaimēl puṉaintēṉē. 10.4.3

3819
talaimēl puṉaintēṉ caraṇaṅkaḷ āliṉ
ilaimēl tuyiṉṟāṉ imaiyōr vaṇaṅka
malaimēltāṉ niṉṟeṉ maṉattu ḷiruntāṉai
nilaipērkka lākāmai niccit tiruntēṉē. 10.4.4

3820
niccit tiruntēṉeṉ neñcam kaḻiyāmai
kaiccak karattaṇṇal kaḷvam perituṭaiyaṉ
meccap paṭāṉpiṟarkku meypōlum poyvallaṉ
naccap paṭumnamakku nākat taṇaiyāṉē. 10.4.5

3821
nākat taṇaiyāṉai nāḷtōṟum ñāṉattāl
ākat taṇaippārkku aruḷceyyum ammāṉai
mākat tiḷa matiyam cērum caṭaiyāṉai
pākattu vaittāṉ taṉ pātam paṇintēṉē. 10.4.6

3822
paṇineñcē. nāḷum parama paramparaṉai
piṇiyoṉṟum cārā piṟavi keṭuttāḷum
maṇiniṉṟa cōti matucūtaṉ eṉṉammāṉ
aṇiniṉṟa cempoṉ aṭalāḻi yāṉē. 10.4.7

3823
āḻiyā ṉāḻi yamararkkum appālāṉ
ūḻiyā ṉūḻi paṭaittāṉ niraimēyttāṉ
pāḻiyan tōḷāl varaiyeṭuttāṉ pātaṅkaḷ
vāḻiyeṉ neñcē. maṟavātu vāḻkaṇṭāy. 10.4.8

3824
kaṇṭēṉ kamala malarppātam kāṇṭalumē
viṇṭē yoḻinta viṉaiyā yiṉavellām
toṇṭēcey teṉṟum toḻutu vaḻiyoḻuka
paṇṭē paramaṉ paṇitta paṇivakaiyē. 10.4.9

3825
vakaiyāl maṉamoṉṟi mātavaṉai nāḷum
pukaiyāl viḷakkāl putumalarāl nīrāl
tikaitō ṟamararkaḷ ceṉṟiṟaiñca niṉṟa
takaiyāṉ caraṇam tamarkaṭakōr paṟṟē. 10.4.10.

3826
paṟṟeṉṟu paṟṟip parama paramaparaṉai
maṟṟiṇṭōḷ mālai vaḻuti vaḷanāṭaṉ
coṟṟoṭaiyan tātiyō rāyirattu ḷippattum
kaṟṟārkkōr paṟṟākum kaṇṇaṉ kaḻaliṇaiyē. (2) 10.4.11

pattu vakai pattiyum pirapattiyum

3827
kaṇṇaṉ kaḻaliṇai
naṇṇum maṉamuṭaiyīr
eṇṇum tirunāmam
tiṇṇam nāraṇamē. (2) 10.5.1

3828
nāraṇaṉ emmāṉ
pāraṇaṅkāḷaṉ
vāraṇam tolaitta
kāraṇaṉ tāṉē. 10.5.2

3829
tāṉē ulakelām
tāṉē paṭaittiṭantu
tāṉē uṇṭumiḻntu
tāṉē yāḷvāṉē. 10.5.3

3830
āḷvāṉ āḻinīr
kōḷvāya aravaṇaiyāṉ
tāḷvāy malariṭṭu
nāḷvāy nāṭīrē. 10.5.4

3831
nāṭīr nāḷtōṟum
vāṭā malarkoṇṭu
pāṭīr avaṉnāmam
vīṭē peṟalāmē. 10.5.5

3832
mēyāṉ vēṅkaṭam
kāyā malarvaṇṇaṉ
pēyār mulaiyuṇṭa
vāyāṉ mātavaṉē. (2) 10.5.6

3833
mātavaṉ eṉṟeṉṟu
ōta vallīrēl
tītoṉṟu maṭaiyā
ētam cārāvē. 10.5.7

3834
cārā ētaṅkaḷ
nīrār mukilvaṇṇaṉ
pēr ār ōtuvār
ārār amararē. 10.5.8

3835
amararkku ariyāṉai
tamarkaṭku eḷiyāṉai
amarat toḻuvārkaṭku
amarā viṉaikaḷē. 10.5.9

3836
viṉaival iruḷeṉṉum
muṉaikaḷ veruvippōm
cuṉai naṉ malariṭṭu
niṉaimiṉ neṭiyāṉē. 10.5.10.

3837
neṭiyāṉ aruḷ cūṭum
paṭiyāṉ caṭakōpaṉ
noṭi āyirattippattu
aṭiyārkku aruḷ pēṟē. (2) 10.5.11

3838
aruḷpeṟuvār aṭiyārtam aṭiyaṉēṟku āḻiyāṉ
aruḷtaruvāṉ amaikiṉṟāṉ atunamatu vitivakaiyē
iruḷtarumā ñālattuḷ iṉippiṟavi yāṉvēṇṭēṉ
maruḷoḻinī maṭaneñcē. vāṭṭāṟṟāṉ aṭivaṇaṅkē. (2) 10.6.1

3839
vāṭṭāṟṟā ṉaṭivaṇaṅki māñālap piṟappaṟuppāṉ
kēṭṭāyē maṭaneñcē. kēcavaṉem perumāṉai
pāṭṭāya palapāṭip paḻaviṉaikaḷ paṟṟaṟuttu
nāṭṭārō ṭiyalvoḻintu nāraṇaṉai naṇṇiṉamē. 10.6.2

3840
naṇṇiṉam nāraṇaṉai nāmaṅkaḷ palacolli
maṇṇulakil vaḷammikka vāṭṭāṟṟāṉ vantiṉṟu
viṇṇulakam taruvāṉāy viraikiṉṟāṉ vitivakaiyē
eṇṇiṉavā ṟākāvik karumaṅka ḷeṉṉeñcē. 10.6.3

3841
eṉṉeñcat tuḷḷiruntiṅ kiruntamiḻnūlivaimoḻintu
vaṉṉeñcat tiraṇiyaṉai mārviṭanta vāṭṭāṟṟāṉ
maṉṉañcap pāratattup pāṇṭavarkkāp paṭaitoṭṭāṉ
naṉṉeñcē. namperumāṉ namakkaruḷtāṉ ceyvāṉē. 10.6.4

3842
vāṉēṟa vaḻitanta vāṭṭāṟṟāṉ paṇivakaiyē
nāṉēṟap peṟukiṉṟeṉ narakattai nakuneñcē
tēṉēṟu malarttuḷavam tikaḻpātaṉ ceḻumpaṟavai
tāṉēṟit tirivāṉa tāḷiṇaiyeṉ talaimēlē. 10.6.5

3843
talaimēla tāḷiṇaikaḷ tāmaraikkaṇ eṉṉammāṉ
nilaipērāṉ eṉneñcat teppoḻutum emperumāṉ
malaimāṭat taravaṇaimēl vāṭṭāṟṟāṉ matamikka
kolaiyāṉai maruppocittāṉ kuraikaḻaltaḷ kuṟukiṉamē. 10.6.6

3844
kuraikaḻalkaḷ kuṟukiṉam nam kōvintaṉ kuṭikoṇṭāṉ
tiraikuḻuvu kaṭalpuṭaicūḻ teṉṉāṭṭut tilatamaṉṉa
varaikuḻuvum maṇimāṭa vāṭṭāṟṟāṉ malaraṭimēl
viraikuḻuvum naṟuntuḷavam meynniṉṟu kamaḻumē. 10.6.7

3845
meynniṉṟu kamaḻtuḷava viraiyēṟu tirumuṭiyaṉ
kainniṉṟa cakkarattaṉ karutumiṭam porutupuṉal
mainniṉṟa varaipōlum tiruvuruva vāṭṭāṟṟāṟku
ennaṉṟi ceytēṉā eṉṉeñcil tikaḻavatuvē? 10.6.8

3846
tikaḻkiṉṟa tirumārpil tirumaṅkai taṉṉōṭum
tikaḻkiṉṟa tirumālār cērviṭamtaṇ vāṭṭāṟu
pukaḻkiṉṟa puḷḷūrti pōrarakkar kulamkeṭuttāṉ
ikaḻviṉṟi eṉṉeñcat teppoḻutum piriyāṉē. 10.6.9

3847
piriyātāṭ ceyyeṉṟu piṟappaṟuttāḷ aṟakkoṇṭāṉ
ariyāki iraṇiyaṉai ākaṅkīṇ ṭāṉaṉṟu
periyārkkāṭ paṭṭakkāl peṟātapayaṉ peṟumāṟu
varivāḷvāy aravaṇaimēl vāṭṭāṟṟāṉ kāṭṭiṉaṉē. 10.6.10.

3848
kāṭṭittaṉ kaṉaikaḻalkaḷ kaṭunarakam pukaloḻitta
vāṭṭāṟṟem perumāṉai vaḷaṅkurukūrc caṭakōpaṉ
pāṭṭāya tamiḻmālai yāyirattuḷ ippattum
kēṭṭu ārār vāṉavarkaḷ cevikkiṉiya ceñcollē. (2) 10.6.11

3849
ceṅcoṟ kavikāḷ. uyirkāttāṭ
ceymiṉ tirumā liruñcōlai
vañcak kaḷvaṉ māmāyaṉ
māyak kaviyāy vantu eṉ
neñcu muyiru muḷkalantu
niṉṟār aṟiyā vaṇṇam eṉ
neñcu muyirum avaiṭuṇṭu
tāṉē yāki niṟaintāṉē. (2) 10.7.1

3850
tāṉē yāki niṟaintellā
ulakum uyirum tāṉēyāy
tāṉē yāṉeṉ pāṉākit
taṉṉait tāṉē tutittu eṉakkut
tēṉē pālē kaṉṉalē
amutē tirumāliruñcōlai
kōṉē yāki niṉṟoḻintāṉ
eṉṉai muṟṟum uyiruṇṭē. 10.7.2

3851
eṉṉai muṟṟum uyiruṇṭeṉ
māya ākkai yitaṉuḷpukku
eṉṉai muṟṟum tāṉēyāy
niṉṟa māya ammāṉ cēr
teṉṉaṉ tirumā liruñcōlait
ticaikai kūppic tērntayāṉ
iṉṉam pōvē ṉēkolō.
eṅkol ammāṉ tiruvaruḷē? 10.7.3

3852
eṉkol ammāṉ tiruvaruḷkaḷ?
ulakum uyirum tāṉēyāy
naṉkeṉ ṉuṭalam kaiviṭāṉ
ñālat tūṭē naṭantuḻakki
teṉkoḷ ticaikkut tilatamāy
niṉṟa tirumāliruñcōlai
naṅkaḷ kuṉṟam kaiviṭāṉ
naṇṇā acurar naliyavē. 10.7.4

3853
naṇṇā acurar naliveyta
nalla amarar poliveyta
eṇṇā taṉakaḷ eṇṇumnaṉ
muṉiva riṉpam talaiciṟappa
paṇṇār pāṭal iṉkavikaḷ
yāṉāyt taṉṉait tāṉpāṭi
teṉṉā veṉṉum eṉṉammāṉ
tirumāliruñcōlaiyāṉē. 10.7.5

3854
tirumāliruñcōlaiyāṉē
ākic ceḻumū vulakum taṉ
orumā vayiṟṟi ṉuḷḷēvaittu
ūḻi yūḻi talaiyaḷikkum
tirumāleṉṉai yāḷumāl
civaṉum piramaṉumkāṇātu
arumā leyti yaṭiparava
aruḷai yīnta ammāṉē. 10.7.6

3855
aruḷai īyeṉ ammāṉē.
eṉṉum mukkaṇ ammāṉum
teruḷkoḷ piramaṉ ammāṉum
tēvar kōṉum tēvarum
iruḷkaḷ kaṭiyum muṉivarum
ēttum ammāṉ tirumalai
maruḷkaḷ kaṭiyum maṇimalai
tirumāliruñcōlaimalaiyē. 10.7.7

3856
tirumāliruñcōlaimalaiyē
tiruppāṟ kaṭalē eṉtalaiyē
tirumālvaikuntamē taṇ
tiruvēṅkaṭamē eṉatuṭalē
arumā māyat teṉatuyirē
maṉamē vākkē karumamē
orumā noṭiyum piriyāṉ eṉ
ūḻi mutalvaṉ oruvaṉē. (2) 10.7.8

3857
ūḻi mutalvaṉ oruvaṉē
eṉṉum oruvaṉ ulakellām
ūḻi tōṟum taṉṉuḷḷē
paṭaittuk kāttuk keṭuttuḻalum
āḻi vaṇṇaṉ eṉṉammāṉ
antaṇ tirumāliruñcōlai
vāḻi maṉamē kaiviṭēl
uṭalum uyirum maṅkavoṭṭē. 10.7.9

3858
maṅka voṭṭuṉ māmāyai
tirumāliruñcōlaimēya
naṅkaḷ kōṉē. yāṉēnī
yāki yeṉṉai yaḷittāṉē
poṅkaim pulaṉum poṟiyaintum
karumēntiriyum aimpūtam
iṅku ivvuyirēy pirakiruti
māṉāṅkāra maṉaṅkaḷē. 10.7.10.

3859
māṉāṅkāra maṉamkeṭa
aivar vaṉkai yarmaṅka
tāṉāṅkāra māyppukkut
tāṉē tāṉē yāṉāṉai
tēṉāṅ kārap poḻilkurukūrc
caṭakōpaṉcollāyirattuḷ
māṉāṅkārattivaipattum
tirumāliruṅcōlaimalaikkē. (2) 10.7.11

3860
tirumāliruñcōlai malaimeṉṟēṉ eṉṉa
tirumālvantu eṉ neñcu niṟaiyap pukuntāṉ
kurumā maṇiyuntu puṉalpoṉṉit teṉpāl
tirumālceṉṟu cērviṭam teṉ tiruppērē. (2) 10.8.1

3861
pērē yuṟaikiṉṟa pirāṉ iṉṟu vantu
pērēṉeṉ ṟeṉṉeñcu niṟaiyap pukuntāṉ
kārēḻ kaṭalēḻ malaiyē ḻulakuṇṭum
ārāva yiṟṟāṉai yaṭaṅkap piṭittēṉē. 10.8.2

3862
piṭittēṉ piṟavi keṭuttēṉ piṇicārēṉ
maṭittēṉ maṉaivāḻkkai yuḷniṟpatōr māyaiyai
koṭikkō puramāṭaṅkaḷ cūḻtirup pērāṉ
aṭiccērvateṉeṉakkeḷi tāyiṉa vāṟē. 10.8.3

3863
eḷitā yiṉavāṟeṉ ṟeṅkaṇkaḷ kaḷippa
kaḷitā kiyacin taiyaṉāyk kaḷikkiṉṟēṉ
kiḷitā viyacōḻaikaḷ cūḻtirup pērāṉ
teḷitā kiyacēṇ vicumputaru vāṉē. 10.8.4

3864
vāṉē taruvā ṉeṉakkāyeṉ ṉōṭoṭṭi
ūṉēy kurampai yitaṉuḷ pukuntu iṉṟu
tāṉē taṭumāṟṟa viṉaikaḷ tavirttāṉ
tēṉē poḻilteṉ tiruppēr nakarāṉē. 10.8.5

3865
tiruppēr nakarāṉ tirumāliruñcōlaip
poruppē yuṟaikiṉ ṟapirāṉiṉṟuvantu
iruppēṉ eṉ ṟeṉṉēñcu niṟaiyap pukuntāṉ
viruppē peṟṟamuta muṇṭu kaḷittēṉē. 10.8.6

3866
uṇṭu kaḷittēṟ kumpareṉ kuṟai mēlait
toṇṭu kaḷittanti toḻumcollup peṟṟēṉ
vaṇṭu kaḷikkum poḻilcūḻ tiruppērāṉ
kaṇṭu kaḷippak kaṇṇuḷniṉ ṟakalāṉē. 10.8.7

3867
kaṇṇuḷniṉ ṟakalāṉ karuttiṉkaṇ periyaṉ
eṇṇilnuṇ poruḷē ḻicaiyiṉ cuvaitāṉē
vaṇṇanaṉ maṇimāṭaṅkaḷ cūḻtirup pērāṉ
tiṇṇameṉ maṉattup pukuntāṉ ceṟintiṉṟe. 10.8.8

3868
iṉṟeṉṉaip poruḷākkit taṉṉaiyeṉ ṉuḷvait tāṉ
aṉṟeṉṉaip puṟampokap puṇarttateṉ ceyvāṉ?
kuṉṟeṉṉat tikaḻmāṭaṅkaḷ cūḻtirup pērāṉ
oṉṟeṉak karuḷceyya vuṇarttaluṟ ṟēṉē. 10.8.9

3869
uṟṟē ṉukantu paṇicey tuṉapātam
peṟṟēṉ ītēyiṉ ṉamvēṇ ṭuvatentāy
kaṟṟār maṟaivāṇar kaḷvāḻ tiruppērāṟku
aṟṟār aṭiyār tamakkallal nillāvē. (2) 10.8.10.

3870
nillā allal nīḷvayalcūḻ tiruppērmēl
nallār palarvāḻ kurukūrc caṭakōpaṉ
collār tamiḻā yirattuḷ ivaipattum
vallār toṇṭarāḷ vatucūḻpoṉ vicumpē. (2) 10.8.11

3871
cūḻvicum paṇimukil tūriyam muḻakkiṉa
āḻkaṭal alaitirai kaiyeṭut tāṭiṉa
ēḻpoḻi lumvaḷam ēntiya eṉṉappaṉ
vāḻpukaḻ ṉāraṇaṉ tamaraikkakaṇ ṭukantē. (2) 10.9.1

3872
nāraṇaṉ tamaraikkaṇ ṭukantunaṉ ṉīrmukil
pūraṇa poṟkuṭam pūritta tuyarviṇṇil
nīraṇi kaṭalkaḷniṉ ṟārttaṉa neṭuvarait
tōraṇam niraitteṅkum toḻutaṉar ulakarē. 10.9.2

3873
toḻutaṉar ulakarkaḷ tūpanal malarmaḻai
poḻivaṉar pūḻiyaṉ ṟaḷantavaṉ tamarmuṉṉē
eḻumiṉ eṉ ṟimaruṅkicaittaṉar muṉivarkaḷ
vaḻiyitu vaikuntaṟ keṉṟuvan tetirē. 10.9.3

3874
etiretir imaiyavar iruppiṭam vakuttaṉar
katiravar avaravar kainnirai kāṭṭiṉar
atirkural muracaṅkaḷ alaikaṭal muḻakkotta
matuviri tuḻāymuṭi mātavaṉ tamarkkē. 10.9.4

3875
mātavaṉ tamareṉṟu vācalil vāṉavar
pōtumiṉ ematiṭam pukutuka eṉṟalum
kītaṅkaḷ pāṭiṉar kiṉṉarar keruṭarkaḷ
vētanal vāyavar vēḷviyuḷ maṭuttē. 10.9.5

3876
vēḷviyuḷ maṭuttalum viraikamaḻ naṟumpukai
kāḷaṅkaḷ valampuri kalanteṅkum icaittaṉar
āḷumiṅkaḷ vāṉakam āḻiyāṉ tamar eṉṟu
vāḷoṇkaṇ maṭantaiyar vāḻttiṉar makiḻntē. 10.9.6

3877
maṭantaiyar vāḻttalum marutarum vacukkaḷum
toṭarnteṅkum tōttiram colliṉar toṭukaṭal
kiṭantaveṉ kēcavaṉ kiḷaroḷi maṇimuṭi
kuṭantaiyeṉ kōvalaṉ kuṭiyaṭi yārkkē. 10.9.7

3878
kuṭiyaṭi yārivar kōvintaṉ taṉakkeṉṟu
muṭiyuṭai vāṉavar muṟaimuṟai etirkoḷḷa
koṭiyaṇi neṭumatiḷ kōpuram kuṟukiṉar
vaṭivuṭai mātavaṉ vaikuntam pukavē. 10.9.8

3879
vaikuntam pukutalum vācalil vāṉavar
vaikuntaṉ tamaremar ematiṭam pukukeṉṟu
vaikuntat tamararum muṉivarum viyantaṉar
vakuntam pukuvatu maṇṇavar vitiyē. 10.9.9

3880
vitivakai pukuntaṉar eṉṟunal vētiyar
patiyiṉil pāṅkiṉil pātaṅkaḷ kaḻuviṉar
nitiyunaṟ cuṇṇamum niṟaikuṭa viḷakkamum
matimuka maṭantayar ēntiṉar vantē. 10.9.10.

3881
vantavar etirkoḷḷa māmaṇi maṇṭapattu
antamil pēriṉpat taṭiyarō ṭiruntamai
kontalar poḻilkuru kūrccaṭa kōpañcol
cantaṅkaḷ āyirat tivaivallār muṉivarē. 10.9.11

3882
muṉiyē. nāṉmuka ṉē.mukkaṇ
ṇappā eṉ pollāk
kaṉivāyt tāmaraik kaṇ karu
māṇikkamē. eṉkaḷvā
taṉiyēṉ āruyirē. eṉ talai
micaiyāy vantiṭṭu
iṉināṉ pōkaloṭ ṭēṉ oṉṟum
māyam ceyyēl eṉṉaiyē. (2) 10.10.1

3883
māyamcey yēleṉṉai uṉtiru
mārvattu mālainaṅkai
vācamcey pūṅkuḻalāḷ tiruvāṇai
niṉṉāṇai kaṇṭāy
nēcamceytu uṉṉōṭu eṉṉai
uyir vēṟiṉṟi oṉṟākavē
kūcamcey yātukoṇ ṭāyeṉṉaik
kūvickoḷ ḷāyvantantō. 10.10.2

3884
kūvikkoḷ ḷāyvantan tō.eṉ
pollākkaru māṇikkamē
āvikkōr paṟṟukkompu niṉṉalāl
aṟikiṉṟi lēṉyāṉ
mēvit toḻumpiramaṉ civaṉ
intira ṉātikkellām
nāvik kamala mutaṟkiḻaṅkē.
umpar antatuvē. 10.10.3

3885
umpa rantaṇ pāḻēyō.
ataṉuḷmicai nīyēyō
ampara naṟcōti. ataṉuḷ
piramaṉ araṉ nī
umparum yātavarum paṭaitta
muṉivaṉ avaṉnī
emparam cātikka luṟṟeṉṉaip
pōraviṭ ṭiṭṭāyē. 10.10.4

3886
pōraviṭ ṭiṭṭeṉṉai nīpuṟam
pōkkaluṟṟāl piṉṉaiyāṉ
āraikkoṇ ṭettaiyantō.
eṉateṉpateṉ yāṉeṉpateṉ
tīra irumpuṇṭa nīratu
pōlaveṉ āruyirai
ārap paruka,eṉakku
ārāvamutāṉāyē. 10.10.5

3887
eṉakkā rāvamu tāyeṉa
tāviyai iṉṉuyirai
maṉakkā rāmaimaṉṉi yuṇṭiṭṭā
yiṉiyuṇ ṭoḻiyāy
puṉakkā yāniṟatta puṇṭarī
kakkaṭf ceṅkaṉivāy
uṉakkēṟkum kōla malarppāvaik
kaṉpā..eṉ aṉpēyō. 10.10.6

3888
kōla malarppāvaik kaṉpā
kiyaveṉ aṉpēyō
nīla varaiyiraṇṭu piṟaikavvi
nimirnta toppa
kōla varākamoṉ ṟāynilaṅ
kōṭṭiṭaik koṇṭēntāy
nīlak kaṭalkaṭain tāyuṉṉaip
peṟṟiṉip pōkkuvaṉō? (2) 10.10.7

3889
peṟṟiṉip pōkkuvaṉō uṉṉai
eṉ taṉip pēruyirai
uṟṟa iruviṉaiyāy uyirāyp
payaṉāy avaiyāy
muṟṟavim mūvulakum perun
tūṟāyt tūṟṟilpukku
muṟṟak karantoḷit tāy.eṉ
mutaltaṉi ṉittēyō. 10.10.8

3890
mutaltaṉi vittēyō. muḻumū
vulakātik kellām
mutaltaṉi yuṉṉaiyuṉṉai eṉaināḷ
vantu kūṭuvaṉnāṉ
mutaltaṉi aṅkumiṅkum muḻumuṟ
ṟuṟuvāḻ pāḻāy
mutaltaṉi cūḻntakaṉ ṟāḻntuyarnta
muṭivi līyō. 10.10.9

3891
cūḻntakaṉ ṟaḻntuyarnta muṭivil
perumpā ḻēyō
cūḻntata ṉilperiya paranaṉ
malarccō tīyō
cūḻntata ṉilperiya cuṭarñāṉa
viṉpa mēyō
cūḻntata ṉilperiya eṉṉavā
aṟaccūḻn tāyē. (2) 10.10.10.

3892
avāvaṟac cūḻariyai ayaṉai
araṉai alaṟṟi
avāvaṟṟu vīṭupeṟṟa kurukūrc
caṭakōpaṉ coṉṉa
avāvilan tātikaḷāl ivaiyā
yiramum muṭinta
avāvilan tātiyip pattaṟin
tārpiṟan tāruyarntē. (2) 10.10.11

nammāḻvār tiruvaṭikaḷē caraṇam
tiruvāymoḻi niṟaivuṟṟatu.
āka pācuram 1102.