Project Madurai
Copyright (c) 2001 All Rights Reserved

Nalayira tivviyap pirapantam
Part 1: Verses 1 - 947

Input: P. Dileepan &
Proof-reading: Ram Ravindran, Indianapolis, IN

THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm


(c) Project Madurai 2001
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.


*****************************************************************************

nālāyirat tivviyap pirapantam - 1tiruppallāṇṭu periyāḻvār tirumoḻikaḷiṉ taṉiyaṉkaḷ

nātamuṉikaḷ aruḷic ceytatukurumuka maṉatītya prāka vētāṉacēṣāṉ

narapatiparikluptam cūlkamātātukāmaka|

cvacuramamaravantyam raṅkaṉātacya cāXat

tvijakulatilakam tam viṣṇucittam namāmi||pāṇṭiya paṭṭar aruḷic ceytavai

iruvikaṟpa nēricai veṇpāmiṉṉārtaṭamatiḷcūḻ villiputtūreṉṟu orukāl

coṉṉārkaḻaṟkamalamcūṭiṉōm - muṉṉāḷ

kiḻiyaṟuttāṉeṉṟuraittōm, kīḻmaiyiṉiṟcērum

vaḻiyaṟuttōm neñcamē. vantupāṇṭiyaṉkoṇṭāṭap paṭṭarpirāṉvantāṉeṉṟu

īṇṭiyacaṅkameṭuttūta - vēṇṭiya

vētaṅkaḷōti viraintukiḻiyaṟuttāṉ

pātaṅkaḷyāmuṭaiyapaṟṟu.periyāḻvār tiruvaṭikaḷē caraṇam.śrī@

śrīmatē rāmānujāya nama@periyāḻvār aruḷicceyta

tiruppallāṇṭukāppu

kuṟaḷveṇcentuṟai1@

pallāṇṭupallāṇṭu pallāyirattāṇṭu

palakōṭinūṟāyiram

mallāṇṭatiṇtōḷmaṇivaṇṇā. uṉ

cevvaṭicevvitirukkāppu. (2)

aṟucīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam 1.2@

aṭiyōmōṭumniṉṉōṭum piriviṉṟiāyirampallāṇṭu

vaṭivāyniṉvalamārpiṉil vāḻkiṉṟamaṅkaiyumpallāṇṭu

vaṭivārcōtivalattuṟaiyum cuṭarāḻiyumpallāṇṭu

paṭaipōrpukkumuḻaṅkum appāñcacaṉṉiyamumpallāṇṭē. (2)3@

vāḻāṭpaṭṭuniṉṟīruḷḷīrēl vantumaṇṇummaṇamumkoṇmiṉ

kūḻāṭpaṭṭuniṉṟīrkaḷai eṅkaḷkuḻuviṉilpukutaloṭṭōm

ēḻāṭkālumpaḻippilōmnāṅkaḷ irākkatarvāḻilaṅkai

pāḻāḷākappaṭaiporutāṉukkup pallāṇṭukūṟutamē. 34@

ēṭunilattiliṭuvataṉmuṉṉamvantu eṅkaḷkuḻāmpukuntu

kūṭumaṉamuṭaiyīrkaḷ varampoḻivantuollaikkūṭumiṉō

nāṭumnakaramumnaṉkaṟiya namōnārāyaṇāyaveṉṟu

pāṭumaṉamuṭaippattaruḷḷīr. vantupallāṇṭukūṟumiṉē. 45@

aṇṭakkulattukkatipatiyāki acurarirākkatarai

iṇṭaikkulattaieṭuttukkaḷainta iruṭīkēcaṉtaṉakku

toṇṭakkulattiluḷḷīr. vantaṭitoḻutu āyiranāmamcolli

paṇṭaikkulattaittavirntu pallāṇṭupallāyirattāṇṭeṉmiṉē. 5.6@

entaitantaitantaitantaitammūttappaṉ ēḻpaṭikāltoṭaṅki

vantuvaḻivaḻiāṭceykiṉṟōm tiruvōṇattiruviḻavil

antiyampōtilariyuruvāki ariyaiyaḻittavaṉai

pantaṉaitīrappallāṇṭu pallāyirattāṇṭeṉṟupāṭutamē. 6.7@

tīyiṟpolikiṉṟaceñcuṭarāḻi tikaḻtiruccakkarattiṉ

kōyiṟpoṟiyālēoṟṟuṇṭuniṉṟu kuṭikuṭiāṭceykiṉṟōm

māyapporupaṭaivāṇaṉai āyirantōḷumpoḻikuruti

pāya cuḻaṟṟiyaāḻivallāṉukkup pallāṇṭukūṟutumē. 7.8@

neyyiṭainallatōrcōṟum niyatamumattāṇiccēvakamum

kaiyaṭaikkāyumkaḻuttukkuppūṇoṭu kātukkukkuṇṭalamum

meyyiṭanallatōrcāntamumtantu eṉṉaiveḷḷuyirākkavalla

paiyuṭainākappakaikkoṭiyāṉukkup pallāṇṭukūṟuvaṉē. 8.9@

uṭuttukkaḷainta niṉpītakavāṭaiyuṭuttuk kalattatuṇṭu

toṭuttatuḻāymalarcūṭikkaḷaintaṉa cūṭumittoṇṭarkaḷōm

viṭuttaticaikkarumamtiruttit tiruvōṇattiruviḻavil

paṭuttapainnākaṇaippaḷḷikoṇṭāṉukkup pallāṇṭukūṟutumē. 9.10@

ennāḷemperumāṉ uṉtaṉakkaṭiyōmeṉṟeḻuttuppaṭṭa

annāḷē aṭiyōṅkaḷaṭikkuṭil vīṭupeṟṟuuyntatukāṇ

cennāḷtōṟṟit tirumaturaiyuḷcilaikuṉittu aintalaiya

painnākattalaipāyntavaṉē. uṉṉaippallāṇṭukūṟutumē. 10.11@

alvaḻakkoṉṟumillā aṇikōṭṭiyarkōṉ apimāṉatuṅkaṉ

celvaṉaippōlat tirumālē. nāṉumuṉakkuppaḻavaṭiyēṉ

nalvakaiyālnamōnārāyaṇāveṉṟu nāmampalaparavi

palvakaiyālumpavittiraṉē. uṉṉaippallāṇṭukūṟuvaṉē. (2) 11.12@

pallāṇṭeṉṟupavittiraṉaipparamēṭṭiyai cārṅkameṉṉum

villāṇṭāṉtaṉṉai villiputtūrviṭṭucittaṉvirumpiyacol

nallāṇṭeṉṟunaviṉṟuraippār namōnārāyaṇāyaveṉṟu

pallāṇṭumparamātmaṉaic cūḻntiruntēttuvarpallāṇṭē. (2) 12.periyāḻvār tirumoḻi

mutaṟpattumutal tirumoḻi - vaṇṇa māṭaṅkaḷ

(kaṇṇaṉ tiruvavatārac ciṟappu)kaliviruttam13@

vaṇṇamāṭaṅkaḷcūḻ tirukkōṭṭiyūr

kaṇṇaṉkēcavaṉ nampipiṟantiṉil

eṇṇeycuṇṇam etiretirtūviṭak

kaṇṇaṉmuṟṟam kalantuaḷarāyiṟṟē. (2) 1.14@

ōṭuvārviḻuvār ukantālippār

nāṭuvārnampirāṉ eṅkuttāṉeṉpār

pāṭuvārkaḷum palpaṟaikoṭṭaniṉṟu

āṭuvārkaḷum āyiṟṟuāyppāṭiyē. 2.15@

pēṇiccīruṭaip piḷḷaipiṟantiṉil

kāṇattāmpukuvār pukkuppōtuvār

āṇoppār ivaṉnērillaikāṇ tiru

vōṇattā nulakāḷumeṉpārkaḷē. 3.16@

uṟiyaimuṟṟattu uruṭṭiniṉṟāṭuvār

naṟuneypāltayir naṉṟākattūvuvār

ceṟimeṉkūntal aviḻattiḷaittu eṅkum

aṟivaḻintaṉar āyppāṭiyarē. 4.17@

koṇṭatāḷuṟi kōlakkoṭumaḻu

taṇṭiṉar paṟiyōlaiccayaṉattar

viṇṭamullai yarumpaṉṉapalliṉar

aṇṭarmiṇṭippukuntu neyyāṭiṉār. 5.18@

kaiyumkālumnimirttuk kaṭāranīr

paiyavāṭṭip pacuñciṟumañcaḷāl

aiyanāvaḻittāḷukku aṅkāntiṭa

vaiyamēḻumkaṇṭāḷ piḷḷaivāyuḷē. 6.19@

vāyuḷvaiyakamkaṇṭa maṭanallār

āyarputtiraṉallaṉ arunteyvam

pāyacīruṭaip paṇpuṭaippālakaṉ

māyaṉeṉṟu makiḻntaṉarmātarē. 7.20@

pattunāḷumkaṭanta iraṇṭānāḷ

etticaiyum cayamaramkōṭittu

mattamāmalai tāṅkiyamaintaṉai

uttāṉamceytu ukantaṉarāyarē. 8.21@

kiṭakkil toṭṭilkiḻiyautaittiṭum

eṭuttukkoḷḷil maruṅkaiyiṟuttiṭum

oṭukkippulkil utarattēpāyntiṭum

miṭukkilāmaiyāl nāṉmelintēṉnaṅkāy. 9.22@

cennelārvayalcūḻ tirukkōṭṭiyūr

maṉṉunāraṇaṉ nampipiṟantamai

miṉṉunūl viṭṭucittaṉviritta ip

paṉṉupāṭalvallārkku illaipāvamē. (2) 10.iraṇṭām tirumoḻi - cītakkaṭal

(kaṇṇaṉatu tirumēṉiyaḻakaip pātātikēcāntamāka aṉupavittal)veṇṭaḷaiyāl vanta kalittāḻicai23@

cītakkaṭal uḷḷamutaṉṉatēvaki

kōtaikkuḻalāḷ acōtaikkuppōttanta

pētaikkuḻavi piṭittuccuvaittuṇṇum

pātakkamalaṅkaḷ kāṇīrē

pavaḷavāyīr. vantukāṇīrē. (2) 1.24@

muttummaṇiyum vayiramumnaṉpoṉṉum

tattippatittut talaippeytāṟpōl eṅkum

pattuviralum maṇivaṇṇaṉpātaṅkaḷ

ottiṭṭiruntavā kāṇīrē

oṇṇutalīr. vantukāṇīrē. 2.25@

paṇaittōḷiḷavāycci pālpāyntakoṅkai

aṇaittārauṇṭu kiṭantaippiḷḷai

iṇaikkālil veḷḷittaḷainiṉṟilaṅkum

kaṇaikkāliruntavākāṇīrē

kārikaiyīr. vantukāṇīrē. 3.26@

uḻantāḷnaṟuney ōrōrtaṭāvuṇṇa

iḻantāḷeriviṉālīrttu eḻilmattiṉ

paḻantāmpālōccap payattāltavaḻntāṉ

muḻantāḷiruntavākāṇīrē

mukiḻmulaiyīr. vantukāṇīrē. 4.27@

piṟaṅkiyapēycci mulaicuvaittuṇṭiṭṭu

uṟaṅkuvāṉpōlēkiṭanta ippiḷḷai

maṟaṅkoḷiraṇiyaṉ mārpaimuṉkīṇṭāṉ

kuṟaṅkuvaḷaivantukāṇīrē

kuvimulaiyīr. vantukāṇīrē. 5.28@

mattakkaḷiṟṟu vacutēvartammuṭai

cittampiriyāta tēvakitaṉvayiṟṟil

attattiṉpattānāḷ tōṉṟiyaaccutaṉ

muttamiruntavākāṇīrē

mukiḻnakaiyīr. vantukāṇīrē. 6.29@

iruṅkaimatakaḷiṟu īrkkiṉṟavaṉai

paruṅkippaṟittukkoṇṭu ōṭuparamaṉtaṉ

neruṅkupavaḷamum nērnāṇummuttum

maruṅkumiruntavākāṇīrē

vāṇutalīr. vantukāṇīrē. 7.30@

vantamatalaikkuḻāttai valiceytu

tantakkaḷiṟupōl tāṉēviḷaiyāṭum

nantaṉmatalaikku naṉṟumaḻakiya

untiiruntavākāṇīrē

oḷiyiḻaiyīr. vantukāṇīrē. 8.31@

atirumkaṭalniṟavaṇṇaṉai āycci

maturamulaiyūṭṭi vañcittuvaitta

patarappaṭāmē paḻantāmpālārtta

utaramiruntavā kāṇīrē

oḷivaḷaiyīr. vantukāṇīrē. 9.32@

perumāvuralil piṇippuṇṭiruntu aṅku

irumāmarutam iṟuttaippiḷḷai

kurumāmaṇippūṇ kulāvittikaḻum

tirumārpuiruntavākāṇīrē

cēyiḻaiyīr. vantukāṇīrē. 10.33@

nāḷkaḷōrnālaintu tiṅkaḷaḷavilē

tāḷainimirttuc cakaṭattaiccāṭippōy

vāḷkoḷvaḷaiyeyiṟṟu āruyirvavviṉāṉ

tōḷkaḷiruntavākāṇīrē

curikuḻalīr. vantukāṇīrē. 11.34@

maittaṭaṅkaṇṇi yacōtaivaḷarkkiṉṟa

ceyttalainīlaniṟattuc ciṟuppiḷḷai

neyttalainēmiyum caṅkumnilāviya

kaittalaṅkaḷvantukāṇīrē

kaṉaṅkuḻaiyīr. vantukāṇīrē. 12.35@

vaṇṭamarpūṅkuḻal āyccimakaṉākak

koṇṭu vaḷarkkiṉṟa kōvalakkuṭṭaṟku

aṇṭamumnāṭum aṭaṅkaviḻuṅkiya

kaṇṭamiruntavākāṇīrē

kārikaiyīr. vantukāṇīrē. 13.36@

entoṇṭaivāycciṅkam vāveṉṟeṭuttukkoṇṭu

antoṇṭaivāyamu tātarittu āycciyar

tamtoṇṭaivāyāl tarukkipparukum ic

centoṇṭaivāyvantukāṇīrē

cēyiḻaiyīr. vantukāṇīrē. 14.37@

nōkkiyacōtai nuṇukkiyamañcaḷāl

nākkuvaḻittu nīrāṭṭuminnampikku

vākkumnayaṉamum vāyummuṟuvalum

mūkkumiruntavākāṇīrē

moykuḻalīr. vantukāṇīrē. 15.38@

viṇkoḷamararkaḷ vētaṉaitīra muṉ

maṇkoḷvacutēvartam makaṉāyvantu

tiṇkoḷacurarait tēyavaḷarkiṉṟāṉ

kaṇkaḷiruntavākāṇīrē

kaṉavaḷaiyīr. vantukāṇīrē. 16.39@

paruvamnirampāmē pārellāmuyya

tiruviṉvaṭivokkum tēvakipeṟṟa

uruvukariya oḷimaṇivaṇṇaṉ

puruvamiruntavākāṇīrē

pūṇmulaiyīr. vantukāṇīrē. 17.40@

maṇṇummalaiyum kaṭalumulakēḻum

uṇṇuntiṟattu makiḻntuṇṇumpiḷḷaikku

vaṇṇameḻilkoḷ makarakkuḻaiyivai

tiṇṇamiruntavākāṇīrē

cēyiḻaiyīr. vantukāṇīrē. 18.41@

muṟṟilumtūtaiyum muṉkaimmēlpūvaiyum

ciṟṟiliḻaittut tiritaruvōrkaḷai

paṟṟippaṟittukkoṇṭu ōṭumparamaṉtaṉ

neṟṟiiruntavākāṇīrē

nēriḻaiyīr. vantukāṇīrē. 19.42@

aḻakiyapaimpoṉṉiṉkōl aṅkaikkoṇṭu

kaḻalkaḷcataṅkai kalantueṅkumārppa

maḻakaṉṟiṉaṅkaḷ maṟittuttirivāṉ

kuḻalkaḷiruntavākāṇīrē

kuvimulaiyīr. vantukāṇīrē. 20.taravu koccakakkalippā43@

curuppārkuḻali yacōtaimuṉcoṉṉa

tiruppātakēcattait teṉputuvaippaṭṭaṉ

viruppāluraitta irupatōṭoṉṟum

uraippārpōy vaikuntat toṉṟuvartāmē. (2) 21.mūṉṟām tirumoḻi - māṇikkam kaṭṭi

(kaṇṇaṉait toṭṭililiṭṭut tālāṭṭutal@ tālapparuvam)kalittāḻicai44@

māṇikkamkaṭṭi vayiramiṭaikaṭṭi

āṇippoṉṉālceyta vaṇṇacciṟuttoṭṭil

pēṇiuṉakkup piramaṉviṭutantāṉ

māṇikkuṟaḷaṉē. tālēlō

vaiyamaḷantāṉē. tālēlō. (2) 1.45@

uṭaiyārkaṉamaṇiyōṭu oṇ mātuḷampū

iṭaiviravikkōtta eḻil teḻkiṉōṭu

viṭaiyēṟukāpāli īcaṉviṭutantāṉ

uṭaiyāy. aḻēlaḻēltālēlō

ulakamaḷantāṉē. tālēlō. 2.46@

eṉtampirāṉār eḻiltirumārvarkku

cantamaḻakiya tāmaraittāḷarkku

intiraṉtāṉum eḻiluṭaikkiṇkiṇi

tantuuvaṉāyniṉṟāṉtālēlō

tāmaraikkaṇṇaṉē. tālēlō. 3.47@

caṅkiṉvalampuriyum cēvaṭikkiṇkiṇiyum

aṅkaiccarivaḷaiyum nāṇumaraittoṭarum

aṅkaṇvicumpil amararkaḷpōttantār

ceṅkaṇkarumukilē. tālēlō

tēvakiciṅkamē. tālēlō. 4.48@

eḻilārtirumārvukku ēṟkumivaiyeṉṟu

aḻakiyaaimpaṭaiyum āramumkoṇṭu

vaḻuvilkoṭaiyāṉ vayicciravaṇaṉ

toḻutuuvaṉāyniṉṟāṉtālēlō

tūmaṇivaṇṇaṉē. tālēlō. 5.49@

ōtakkaṭaliṉ oḷimuttiṉāramum

cātippavaḷamum cantaccarivaḷaiyum

mātakkaveṉṟu varuṇaṉviṭutantāṉ

cōticcuṭarmuṭiyāy. tālēlō

cuntarattōḷaṉē. tālēlō. 6.50@

kāṉārnaṟuntuḻāy kaiceytakaṇṇiyum

vāṉārceḻuñcōlaik kaṟpakattiṉvācikaiyum

tēṉārmalarmēl tirumaṅkaipōttantāḷ

kōṉē. aḻēlaḻēltālēlō

kuṭantaikkiṭantāṉē. tālēlō. 7.51@

kaccoṭupoṟcurikai kāmpu kaṉavaḷai

uccimaṇiccuṭṭi oṇtāḷniraippoṟpū

accutaṉukkeṉṟu avaṉiyāḷpōttantāḷ

naccumulaiyuṇṭāy. tālēlō

nārāyaṇā. aḻēltālēlō. 8.52@

meytimirumnāṉappoṭiyōṭu mañcaḷum

ceyyataṭaṅkaṇṇukku añcaṉamumcinturamum

veyyakalaippāki koṇṭuuvaḷāyniṉṟāḷ

ayyā. aḻēlaḻēltālēlō

araṅkattaṇaiyāṉē. tālēlō. 9.taravu koccakak kalippā53@

vañcaṉaiyālvanta pēyccimulaiyuṇṭa

añcaṉavaṇṇaṉai āyccitālāṭṭiya

ceñcolmaṟaiyavarcēr putuvaippaṭṭaṉcol

eñcāmaivallavarkku illaiiṭartāṉē. (2) 10.nāṉkām tirumoḻi - taṉ mukattu

(cantiraṉai aḻaittal, ampulipparuvam)kalinilaittuṟai54@

taṉmukattuccuṭṭi tūṅkattūṅkattavaḻntupōy

poṉmukakkiṇkiṇiyārppap puḻutiyaḷaikiṉṟāṉ

eṉmakaṉkōvintaṉkūttiṉai iḷamāmatī.

niṉmukamkaṇṇuḷavākil nīiṅkēnōkkippō. (2) 1.55@

eṉciṟukkuṭṭaṉ eṉakkōriṉṉamutuempirāṉ

taṉciṟukkaikaḷāl kāṭṭikkāṭṭiyaḻaikkiṉṟāṉ

añcaṉavaṇṇaṉōṭu āṭalāṭauṟutiyēl

mañcilmaṟaiyātē māmatī. makiḻntōṭivā. 2.56@

cuṟṟumoḷivaṭṭam cūḻntucōtiparanteṅkum

ettaṉaiceyyiṉum eṉmakaṉmukamnērovvāy

vittakaṉvēṅkaṭavāṇaṉ uṉṉaiviḷikkiṉṟa

kaittalamnōvāmē ampulī. kaṭitōṭivā. 3.57@

cakkarakkaiyaṉ taṭaṅkaṇṇālmalaraviḻittu

okkalaimēliruntu uṉṉaiyēcuṭṭikkāṭṭumkāṇ

takkataṟitiyēl cantirā. calamceyyātē

makkaṭpeṟāta malaṭaṉallaiyēlvākaṇṭāy. 4.58@

aḻakiyavāyil amutavūṟalteḷivuṟā

maḻalaimuṟṟātaiḷañcollāl uṉṉaikkūvukiṉṟāṉ

kuḻakaṉcirītaraṉ kūvakkūvanīpōtiyēl

puḻaiyilavākātē niṉcevipukarmāmatī. 5.59@

taṇṭoṭucakkaram cārṅkamēntumtaṭakkaiyaṉ

kaṇtuyilkoḷḷakkarutik koṭṭāvikoḷkiṉṟāṉ

uṇṭamulaippālaṟākaṇṭāy uṟaṅkāviṭil

viṇtaṉilmaṉṉiya māmatī. viraintōṭivā. 6.60@

pālakaṉeṉṟu paripavamceyyēl paṇṭorunāḷ

āliṉilaivaḷarnta ciṟukkaṉavaṉivaṉ

mēleḻappāyntu piṭittukkoḷḷumvekuḷumēl

mālaimatiyātē māmatī. makiḻntōṭivā. 7.61@

ciṟiyaṉeṉṟueṉṉiḷañciṅkattai ikaḻēlkaṇṭāy

ciṟumaiyiṉvārttaiyai māvaliyiṭaicceṉṟukēḷ

ciṟumaippiḻaikoḷḷil nīyumuṉtēvaikkuriyaikāṇ

niṟaimatī. neṭumāl viraintuuṉṉaikkūvukiṉṟāṉ. 8.62@

tāḻiyilveṇṇey taṭaṅkaiyāraviḻuṅkiya

pēḻaivayiṟṟempirāṉkaṇṭāy uṉṉaikkūvukiṉṟāṉ

āḻikoṇṭuuṉṉaiyeṟiyum aiyuṟavillaikāṇ

vāḻavuṟutiyēl māmatī. makiḻntōṭivā. 9.63@

maittaṭaṅkaṇṇi yacōtaitaṉmakaṉukku ivai

ottaṉacolli uraittamāṟṟam oḷiputtūr

vittakaṉviṭṭucittaṉ virittatamiḻivai

ettaṉaiyumcollavallavarkku iṭarillaiyē. (2) 10.aintām tirumoḻi - uyyavulaku

(talaiyainimirttu mukattai acaittu āṭutal, ceṅkīraipparuvam)eṇcīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam64@

uyyaulakupaṭaittuṇṭamaṇivayiṟā.

ūḻitōṟūḻipalaāliṉilaiyataṉmēl

paiyauyōkutuyilkoṇṭaparamparaṉē.

paṅkayanīḷnayaṉattuañcaṉamēṉiyaṉē.

ceyyavaḷniṉṉakalamcēmameṉakkarutic

celvupolimakarakkātutikaḻntilaka

aiya. eṉakkuorukālāṭukaceṅkīrai

āyarkaḷpōrēṟē. āṭukaāṭukavē. (2) 1.65@

kōḷariyiṉṉuruvaṅkoṇṭuavuṇaṉuṭalam

kurutikuḻampiyeḻakkūrukirālkuṭaivāy.

mīḷaavaṉmakaṉai meymmaikoḷakkaruti

mēlaiyamararpatimikkuvekuṇṭuvara

kāḷanaṉmēkamavaikalloṭu kālpoḻiyak

karutivaraikkuṭaiyākkālikaḷkāppavaṉē.

āḷa. eṉakkuorukālāṭukaceṅkīrai

āyarkaḷpōrēṟē. āṭukaāṭukavē. 2.66@

nammuṭaināyakaṉē. nāṉmaṟaiyiṉporuḷē.

nāviyuḷnaṟkamalanāṉmukaṉukku orukāl

tammaṉaiyāṉavaṉē. taraṇitalamuḻutum

tārakaiyiṉṉulakumtaṭaviataṉpuṟamum

vimmavaḷarntavaṉē. vēḻamumēḻviṭaiyum

viraviyavēlaitaṉuḷveṉṟuvarumavaṉē.

amma. eṉakkuorukālāṭukaceṅkīrai

āyarkaḷpōrēṟē. āṭukaāṭukavē. 3.67@

vāṉavartāmmakiḻavaṉcakaṭamuruḷa

vañcamulaippēyiṉ nañcamatuuṇṭavaṉē.

kāṉakavalviḷaviṉkāyutirakkarutik

kaṉṟatukoṇṭeṟiyumkaruniṟaeṉkaṉṟē.

tēṉukaṉummuraṉumtiṇtiṟalvennarakaṉ

eṉpavartāmmaṭiyacceruvatiraccellum

āṉai. eṉakkuorukālāṭukaceṅkīrai

āyarkaḷpōrēṟē. āṭukaāṭukavē. 4.68@

mattaḷavumtayirumvārkuḻalnaṉmaṭavār

vaittaṉaneykaḷavālvāriviḻuṅki oruṅku

ottaiṇaimarutamuṉṉiyavantavarai

ūrukarattiṉoṭumuntiyaventiṟalōy.

muttiṉiḷamuṟuvalmuṟṟavaruvataṉmuṉ

muṉṉamukattaṇiyārmoykuḻalkaḷalaiya

atta. eṉakkuorukālāṭukaceṅkīrai

āyarkaḷpōrēṟē. āṭukaāṭukavē. 5.69@

kāyamalarniṟavā. karumukilpōluruvā.

kāṉakamāmaṭuvilkāḷiyaṉucciyilē

tūyanaṭampayilumcuntaraeṉciṟuvā.

tuṅkamatakkariyiṉkompupaṟittavaṉē.

āyamaṟintuporuvāṉetirvantamallai

antaramiṉṟiyaḻittāṭiyatāḷiṇaiyāy.

āya. eṉakkuorukālāṭukaceṅkīrai

āyarkaḷpōrēṟē. āṭukaāṭukavē. 6.70@

tuppuṭaiyayārkaḷtamcolvaḻuvātuorukāl

tūyakaruṅkuḻalnaltōkaimayilaṉaiya

nappiṉaitaṉtiṟamānalviṭaiyēḻaviya

nallatiṟaluṭaiyanātaṉumāṉavaṉē.

tappiṉapiḷḷaikaḷaittaṉamikucōtipukat

taṉiyorutērkaṭavittāyoṭukūṭṭiya eṉ

appa. eṉakkuorukālāṭukaceṅkīrai

āyarkaḷpōrēṟē. āṭukaāṭukavē. 7.71@

uṉṉaiyumokkalaiyilkoṇṭutamilmaruvi

uṉṉoṭutaṅkaḷkaruttāyiṉaceytuvarum

kaṉṉiyarummakiḻakkaṇṭavarkaṇkuḷirak

kaṟṟavarteṟṟivarappeṟṟaeṉakkuaruḷi

maṉṉukuṟuṅkuṭiyāy. veḷḷaṟaiyāy. matiḷcūḻ

cōlaimalaikkaracē. kaṇṇapurattamutē.

eṉṉavalamkaḷaivāy. āṭukaceṅkīrai

ēḻulakummuṭaiyāy. āṭukaāṭukavē. 8.72@

pāloṭuneytayiroṇcāntoṭucaṇpakamum

paṅkayamnallakaruppūramumnāṟivara

kōlanaṟumpavaḷaccentuvarvāyiṉiṭaik

kōmaḷaveḷḷimuḷaippōlcilapallilaka

nīlaniṟattaḻakāraimpaṭaiyiṉnaṭuvē

niṉkaṉivāyamutamiṟṟumuṟintuviḻa

ēlumaṟaipporuḷē. āṭukaceṅkīrai

ēḻulakummuṭaiyāy. āṭukaāṭukavē. 9.73@

ceṅkamalakkaḻalilciṟṟitaḻpōlviralil

cērtikaḻāḻikaḷumkiṇkiṇiyum araiyil

taṅkiyapoṉvaṭamumtāḷanaṉmātuḷaiyiṉ

pūvoṭupoṉmaṇiyummōtiramumkiṟiyum

maṅkalaaimpaṭaiyumtōlvaḷaiyumkuḻaiyum

makaramumvāḷikaḷumcuṭṭiyumottilaka

eṅkaḷkuṭikkaracē. āṭukaceṅkīrai

ēḻulakummuṭaiyāy. āṭukaāṭukavē. 10.74@

aṉṉamummīṉuruvumāḷariyumkuṟaḷum

āmaiyumāṉavaṉē. āyarkaḷnāyakaṉē.

eṉavalamkaḷaivāy. āṭukaceṅkīrai

ēḻulakummuṭaiyāy. āṭukavāṭukaveṉṟu

aṉṉanaṭaimaṭavāḷacōtaiyukantaparicu

āṉapukaḻpputuvaippaṭṭaṉuraittatamiḻ

iṉṉicaimālaikaḷippattumvallār ulakil

eṇticaiyumpukaḻmikkuiṉpamateytuvarē. (2) 11.āṟām tirumoḻi - māṇikkakkiṇkiṇi

(kaikoṭṭi viḷaiyāṭutal @ cappāṇipparuvam)veṇṭaḷaiyāl vanta kalittāḻicai75@

māṇikkakkiṇkiṇiyārppa maruṅkiṉmēl

āṇippoṉṉālceyta āypoṉṉuṭaimaṇi

pēṇippavaḷavāy muttilaṅka paṇṭu

kāṇikoṇṭakaikaḷālcappāṇi

karuṅkuḻalkuṭṭaṉē. cappāṇi. (2) 1.76@

poṉṉaraināṇoṭu māṇikkakkiṇkiṇi

taṉṉaraiyāṭat taṉiccuṭṭitāḻntāṭa

eṉṉaraimēlniṉṟiḻintu uṅkaḷāyartam

maṉṉaraimēlkoṭṭāycappāṇi

māyavaṉē. koṭṭāycappāṇi. 2.77@

paṉmaṇimuttu iṉpavaḷampatittaṉṉa

eṉmaṇivaṇṇaṉ. ilaṅkupoṟṟēṭṭiṉmēl

niṉmaṇivāymuttilaṅka niṉṉammaitaṉ

ammaṇimēlkoṭṭāycappāṇi

āḻiyaṅkaiyaṉē. cappāṇi. 3.78@

tūnilāmuṟṟattē pōntuviḷaiyāṭa

vāṉilāampulī. cantirā. vāveṉṟu

nīnilāniṉpukaḻāniṉṟa āyartam

kōnilāvakkoṭṭāycappāṇi

kuṭantaikkiṭantāṉē. cappāṇi. 4.79@

puṭṭiyilcēṟum puḻutiyumkoṇṭuvantu

aṭṭiyamukki akampukkaṟiyāmē

caṭṭittayirum taṭāviṉilveṇṇeyumuṇ

paṭṭikkaṉṟē. koṭṭāycappāṇi

paṟpanāpā. koṭṭāycappāṇi. 5.80@

tārittunūṟṟuvar tantaicolkoḷḷātu

pōruttuvantu pukuntavarmaṇṇāḷa

pārittamaṉṉarpaṭap pañcavarkku aṉṟu

tēruyttakaikaḷālcappāṇi

tēvakiciṅkamē. cappāṉi. 6.81@

parantiṭṭuniṉṟa paṭukaṭal taṉṉai

irantiṭṭakaimmēl eṟitiraimōta

karantiṭṭuniṉṟa kaṭalaikkalaṅka

carantoṭṭakaikaḷālcappāṇi

cārṅkaviṟkaiyaṉē. cappāṇi. 7.82@

kurakkiṉattālē kuraikaṭaltaṉṉai

nerukkiaṇaikaṭṭi nīḷnīrilaṅkai

arakkaraviya aṭukaṇaiyālē

nerukkiyakaikaḷālcappāṇi

nēmiyaṅkaiyaṉē. cappāṇi. 8.83@

aḷantiṭṭatūṇai avantaṭṭa āṅkē

vaḷarntiṭṭu vāḷukircciṅkavuruvāy

uḷantoṭṭiraṇiyaṉ oṇmārvakalam

piḷantiṭṭakaikaḷālcappāṇi

pēymulaiyuṇṭāṉē. cappāṇi. 9.84@

aṭaintiṭṭuamararkaḷ āḻkaṭaltaṉṉai

miṭaintiṭṭu mantarammattākanāṭṭi

vaṭamcuṟṟivācuki vaṉkayiṟāka

kaṭaintiṭṭakaikaḷālcappāṇi

kārmukilvaṇṇaṉē. cappāṇi. 10.taravu koccakakkalippā85@

āṭkoḷḷattōṉṟiya āyartaṅkōviṉai

nāṭkamaḻpūmpoḻil villiputtūrppaṭṭaṉ

vēṭkaiyālcoṉṉa cappāṇiīraintum

vēṭkaiyiṉālcolluvār viṉaipōmē. (2) 11.ēḻām tirumoḻi - toṭarcaṅkilikai

(taḷar naṭai naṭattal, taḷar naṭaip paruvam)aṟucīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam86@

toṭar caṅkilikaicalārpilāreṉṉat tūṅkupoṉmaṇiyolippa

paṭumummatappuṉalcōra vāraṇampaiyaniṉṟuūrvatupōl

uṭaṅkūṭikkiṇkiṇiyāravārippa uṭaimaṇipaṟaikaṟaṅka

taṭantāḷiṇaikoṇṭucārṅkapāṇi taḷarnaṭainaṭavāṉō. (2) 1.87@

cekkariṭainuṉikkompiltōṉṟum ciṟupiṟaimuḷaipōla

nakkacentuvarvāyttiṇṇaimītē naḷirveṇpalmuḷaiyilaka

akkuvaṭamuṭuttuāmaittālipūṇṭa aṉantacayaṉaṉ

takkamāmaṇivaṇṇaṉvācutēvaṉ taḷarnaṭainaṭavāṉō. 2.88@

miṉṉukkoṭiyumōrveṇtiṅkaḷum cūḻparivēṭamumāy

piṉṉaltulaṅkumaracilaiyum pītakacciṟṟāṭaiyoṭum

miṉṉilpolintatōrkārmukilpōlak kaḻuttiṇilkāṟaiyoṭum

taṉṉilpolintairuṭīkēcaṉ taḷarnaṭainaṭavāṉō. 3.89@

kaṉṉaṟkuṭamtiṟantalottūṟik kaṇakaṇacirittuvantu

muṉvantuniṉṟumuttamtarum eṉmukilvaṇṇaṉtirumārvaṉ

taṉṉaippeṟṟēṟkuttaṉvāyamutamtantu eṉṉaittaḷirppikkiṉṟāṉ

taṉṉeṟṟumāṟṟalartalaikaḷmītē taḷarnaṭainaṭavāṉō. 4.90@

muṉṉalōrveḷḷipperumalaikkuṭṭaṉ moṭumoṭuviraintōṭa

piṉṉaittoṭarntatōrkarumalaikkuṭṭaṉ peyarntaṭiyiṭuvatupōl

paṉṉiyulakamparaviyōvāp pukaḻppalatēvaṉeṉṉum

taṉnampiyōṭappiṉkūṭaccelvāṉ taḷarnaṭainaṭavāṉō. 5.91@

orukālilcaṅkuorukālilcakkaram uḷḷaṭipoṟittamainta

irukālumkoṇṭuaṅkaṅkueḻutiṉāṟpōl ilacciṉaipaṭanaṭantu

perukāniṉṟaiṉpaveḷḷattiṉmēl piṉṉaiyumpeytupeytu

karukārkkaṭalvaṇṇaṉkāmartātai taḷarnaṭainaṭavāṉō. 6.92@

paṭarpaṅkayamalarvāynekiḻap paṉipaṭuciṟutuḷipōl

iṭaṅkoṇṭacevvāyūṟiyūṟi iṟṟiṟṟuvīḻaniṉṟu

kaṭuñcēkkaḻuttiṉmaṇikkuralpōl uṭaimaṇikaṇakaṇeṉa

taṭantāḷiṉaikoṇṭucārṅkapāṇi taḷarnaṭainaṭavāṉō. 7.93@

pakkamkaruñciṟuppāṟaimītē aruvikaḷpakarntaṉaiya

akkuvaṭamiḻintēṟittāḻa aṇiyalkulpuṭaipeyara

makkaḷulakiṉilpeytaṟiyā maṇikkuḻaviyuruviṉ

takkamāmaṇivaṇṇaṉvācutēvaṉ taḷarnaṭainaṭavāṉō. 8.94@

veṇpuḻutimēlpeytukoṇṭaḷaintatōr vēḻattiṉkaruṅkaṉṟupōl

teṇpuḻutiyāṭittirivikkiramaṉ ciṟupukarpaṭaviyarttu

oṇpōtalarkamalacciṟukkāluraittu oṉṟumnōvāmē

taṇpōtukoṇṭataviciṉmītē taḷarnaṭainaṭavāṉō. 9.95@

tirainīrccantiramaṇṭalampōl ceṅkaṇmālkēcavaṉ taṉ

tirunīrmukattuttulaṅkucuṭṭi tikaḻnteṅkumpuṭaipeyara

perunīrttiraiyeḻukaṅkaiyilum periyatōrtīrttapalam

tarunīr ciṟuccaṇṇamtuḷḷamcōrat taḷarnaṭainaṭavāṉō. 10.96@

āyarkulattiṉilvantutōṉṟiya añcaṉavaṇṇaṉtaṉṉai

tāyarmakiḻaoṉṉārtaḷarat taḷarnaṭainaṭantataṉai

vēyarpukaḻviṭṭucittaṉ cīrālvirittaṉauraikkavallār

māyaṉmaṇivaṇṇaṉtāḷpaṇiyum makkaḷaippeṟuvārkaḷē. 11.eṭṭām tirumoḻi -- poṉṉiyal

(aṇaittukkoḷḷa aḻaittal@ accōpparuvam)kalittāḻicai97@

poṉṉiyalkiṇkiṇi cuṭṭipuṟamkaṭṭi

taṉṉiyalōcai calañcalaṉeṉṟiṭa

miṉṉiyalmēkam viraintetirvantāṟpōl

eṉṉiṭaikkōṭṭarāaccōvaccō

emperumāṉ. vārāaccōvaccō. (2) 1.98@

ceṅkamalappūvil tēṉuṇṇumvaṇṭēpōl

paṅkikaḷvantu uṉpavaḷavāymoyppa

caṅkuvilvāḷtaṇṭu cakkaramēntiya

aṅkaikaḷālēvantuaccōvaccō

ārattaḻuvā vantuaccōvaccō. 2.

99@

pañcavartūtaṉāyp pāratamkaiceytu

nañcumiḻnākamkiṭanta naṟpoykaipukku

añcappaṇattiṉmēl pāyntiṭṭuaruḷceyta

añcaṉavaṇṇaṉē. accōvaccō

āyarperumāṉē. accōvaccō. 3.100@

nāṟiyacāntam namakkiṟainalkeṉṉa

tēṟiavaḷum tiruvuṭampilpūca

ūṟiyakūṉiṉai uḷḷēyoṭuṅka aṉṟu

ēṟavuruviṉāy. accōvaccō

emperumāṉ. vārāaccōvaccō. 4.101@

kaḻalmaṉṉarcūḻak katirpōlviḷaṅki

eḻaluṟṟumīṇṭē iruntuuṉṉainōkkum

cuḻalaipperituṭait tuccōtaṉaṉai

aḻalaviḻittāṉē. accōvaccō

āḻiyaṅkaiyaṉē. accōvaccō. 5.102@

pōrokkappaṇṇi ippūmippoṟaitīrppāṉ

tērokkavūrntāy. ceḻuntārvicayaṟkāy

kārokkummēṉik karumperuṅkaṇṇaṉē.

ārattaḻuvāvantuaccōvaccō

āyarkaḷpōrēṟē. accōvaccō. 6.103@

mikkaperumpukaḻ māvalivēḷviyil

takkatitaṉṟeṉṟu tāṉamvilakkiya

cukkiraṉkaṇṇait turumpālkiḷaṟiya

cakkarakkaiyaṉē. accōvaccō

caṅkamiṭattāṉē. accōvaccō. 7.104@

eṉṉitumāyam? eṉṉappaṉaṟintilaṉ

muṉṉaivaṇṇamēkoṇṭu aḷavāyeṉṉa

maṉṉunamuciyai vāṉilcuḻaṟṟiya

miṉṉumuṭiyaṉē. accōvaccō

vēṅkaṭavāṇaṉē. accōvaccō. 8.105@

kaṇṭakaṭalum malaiyumulakēḻum

muṇṭattukkāṟṟā mukilvaṇṇāvō. aṉṟu

iṇṭaiccaṭaimuṭi īcaṉirakkoḷḷa

maṇṭainiṟaittāṉē. accōvaccō

mārvilmaṟuvaṉē. accōvaccō. 9.106@

tuṉṉiyapēriruḷ cūḻntuulakaimūṭa

maṉṉiyanāṉmaṟai muṟṟummaṟaintiṭa

piṉṉivvulakiṉil pēriruḷnīṅka aṉṟu

aṉṉamatāṉāṉē. accōvaccō

arumaṟaitantāṉē. accōvaccō. 10.taravu koccakakkalippā107@

naccuvārmuṉṉiṟkum nārāyaṇaṉtaṉṉai

accōvarukaveṉṟu āycciyuraittaṉa

maccaṇimāṭap putuvaikōṉpaṭṭaṉcol

niccalumpāṭuvār nīḷvicumpāḷvarē. (2) 11.oṉpatām tirumoḻi - vaṭṭanaṭuvē

(taṉ mutukaik kaṭṭikkoḷḷumpaṭi kaṇṇaṉai aḻaittal)veṇṭaḷaiyālvanta kalittāḻicai108@

vaṭṭunaṭuvē vaḷarkiṉṟa māṇikka

moṭṭunuṉaiyil muḷaikkiṉṟamuttēpōl

coṭṭuccoṭṭeṉṉat tuḷikkattuḷikka eṉ

kuṭṭaṉvantueṉṉaippuṟampulkuvāṉ

kōvintaṉeṉṉaippuṟampulkuvāṉ. (2) 1.109@

kiṅkiṇikaṭṭik kiṟikaṭṭi kaiyiṉil

kaṅkaṇamiṭṭuk kaḻuttiltoṭarkaṭṭi

taṉkaṇattālē catirānaṭantuvantu

eṉkaṇṇaṉeṉṉaippuṟampulkuvāṉ

empirāṉeṉṉaippuṟampulkuvāṉ. 2.110@

kattakkatittuk kiṭantaperuñcelvam

ottupporuntikkoṇṭu uṇṇātumaṇṇāḷvāṉ

kottuttalaivaṉ kuṭikeṭattōṉṟiya

attaṉvantueṉṉaippuṟampulkuvāṉ

āyarkaḷēṟueṉpuṟampulkuvāṉ. 3.111@

nāntakamēntiya nampicaraṇeṉṟu

tāḻnta taṉañcayaṟkāki taraṇiyil

vēntarkaḷuṭka vicayaṉmaṇittiṇtēr

ūrntavaṉeṉṉaippuṟampulkuvāṉ

umparkōṉeṉṉaippuṟampulkuvāṉ. 4.112@

veṇkalappattiram kaṭṭiviḷaiyāṭi

kaṇpala ceyta karuntaḻaikkāviṉkīḻ

paṇpalapāṭip pallāṇṭicaippa paṇṭu

maṇpalakoṇṭāṉpuṟampulkuvāṉ

vāmaṉaṉeṉṉaippuṟampulkuvāṉ. 5.113@

cattiramēntit taṉiyorumāṇiyāy

uttaravētiyil niṉṟaoruvaṉai

kattiriyarkāṇak kāṇimuṟṟumkoṇṭa

pattirākāraṉpuṟampulkuvāṉ

pāraḷantāṉeṉpuṟampulkuvāṉ. 6.114@

pottavuralaikkaviḻttu ataṉmēlēṟi

tittittapālum taṭāviṉilveṇṇeyum

mettattiruvayiṟāra viḻuṅkiya

attaṉvantueṉṉaippuṟampulkuvāṉ

āḻiyāṉeṉṉaippuṟampulkuvāṉ. 7.115@

mūttavaikāṇa mutumaṇaṟkuṉṟēṟi

kūttuuvantāṭik kuḻalālicaipāṭi

vāyttamaṟaiyōr vaṇaṅka imaiyavar

ēttavantueṉṉaippuṟampulkuvāṉ

empirāṉeṉṉaippuṟampulkuvāṉ. 8.116@

kaṟpakakkāvu karutiyakātalikku

ippoḻutuīvateṉṟu intiraṉkāviṉil

niṟpaṉaceytu nilāttikaḻmuṟṟattuḷ

uyttavaṉeṉṉaippuṟampulkuvāṉ

umparkōṉeṉṉaippuṟampulkuvāṉ. 9.taravu koccakakkalippā117@

āycciyaṉṟāḻippirāṉ puṟampulkiya

vēyttaṭantōḷicol viṭṭucittaṉmakiḻntu

īttatamiḻivai īraintumvallavar

vāyttanaṉmakkaḷaippeṟṟu makiḻvarē. (2) 10.iraṇṭāmpattumutaltirumoḻi - meccūtu(pūccikāṭṭi viḷaiyāṭutal.)kalittāḻicai118@meccūtucaṅkamiṭattāṉ nalvēyūtipoyccūtiltōṟṟa poṟaiyuṭaimaṉṉarkkāypattūrpeṟātuaṉṟu pāratamkaiceyta

attūtaṉappūccikāṭṭukiṉṟāṉ

ammaṉē. appūccikāṭṭukiṉṟāṉ. (2) 1.119@

malaipuraitōḷmaṉṉavarum māratarummaṟṟum

palarkulaiya nūṟṟuvarumpaṭṭaḻiya pārttaṉ

cilaivaḷaiyat tiṇtērmēlmuṉṉiṉṟa ceṅkaṇ

alavalaivantuappūccikāṭṭukiṉṟāṉ

ammaṉē. appūccikāṭṭukiṉṟāṉ. 2.120@

kāyumnīrpukkuk kaṭampēṟi kāḷiyaṉ

tīyapaṇattil cilampārkkappāyntāṭi

vēyiṅkuḻalūti vittakaṉāyniṉṟa

āyaṉvantuappūccikāṭṭukiṉṟāṉ

ammaṉē. appūccikāṭṭukiṉṟāṉ. 3.121@

iruṭṭilpiṟantupōy ēḻaivallāyar

maruṭṭaittavirppittu vaṉkañcaṉmāḷap

puraṭṭi annāḷeṅkaḷ pūmpaṭṭukkoṇṭa

araṭṭaṉvantuappūccikāṭṭukiṉṟāṉ

ammaṉē. appūccikāṭṭukiṉṟāṉ. 4.122@

cēppūṇṭa cāṭucitaṟi tiruṭineykku

āppūṇṭu nantaṉmaṉaivikaṭaitāmpāl

cōppūṇṭu tuḷḷittuṭikka aṉṟu

āppūṇṭāṉappūccikāṭṭukiṉṟāṉ

ammaṉē. appūccikāṭṭukiṉṟāṉ. 5.123@

ceppiḷameṉmulait tēvakinaṅkaikku

coppaṭattōṉṟit toṟuppāṭiyōmvaitta

tuppamumpālum tayirumviḻuṅkiya

appaṉvantuappūccikāṭṭukiṉṟāṉ

ammaṉē. appūccikāṭṭukiṉṟāṉ. 6.124@

tattukkoṇṭāḷkolō? tāṉēpeṟṟāḷkolō?

cittamaṉaiyāḷ acōtaiyiḷañciṅkam

kottārkaruṅkuḻal kōpālakōḷari

attaṉvantuappūccikāṭṭukiṉṟāṉ

ammaṉē. appūccikāṭṭukiṉṟāṉ. 7.125@

koṅkai vaṉkūṉicoṟkoṇṭu kuvalayat

tuṅkakkariyum pariyumirācciyamum

eṅkumparataṟkaruḷi vaṉkāṉaṭai

aṅkaṇṇaṉappūccikāṭṭukiṉṟāṉ

ammaṉē. appūccikāṭṭukiṉṟāṉ. 8.126@

patakamutalaivāyp paṭṭakaḷiṟu

kataṟikkaikūppi eṉkaṇṇā. kaṇṇā. eṉṉa

utavappuḷḷūrntu aṅkuuṟutuyartīrtta

atakaṉvantuappūccikāṭṭukiṉṟāṉ

ammaṉē. appūccikāṭṭukiṉṟāṉ. 9.taravu koccakakkalippā127@

vallāḷilaṅkaimalaṅkac caranturanta

villāḷaṉai viṭṭucittaṉ viritta

collārnta appūccippāṭalivaipattum

vallārpōy vaikuntam maṉṉiyirupparē. (2) 10.iraṇṭām tirumoḻi - aravaṇaiyāy

(kaṇṇaṉai mulaiyuṇṇa aḻaittal)kaliviruttam128@

aravaṇaiyāy. āyarēṟē. ammamuṇṇattuyileḻāyē

iravumuṇṇātuuṟaṅkinīpōy iṉṟumuccikoṇṭatālō

varavumkāṇēṉvayiṟacaintāy vaṉamulaikaḷcōrntupāya

tiruvuṭaiyavāymaṭuttut tiḷaittutaittupparukiṭāyē. (2) 1.129@

vaittaneyyumkāyntapālum vaṭitayirumnaṟuveṇṇeyum

ittaṉaiyumpeṟṟaṟiyēṉ empirāṉ. nī piṟantapiṉṉai

ettaṉaiyumceyyappeṟṟāy ētumceyyēṉkatampaṭātē

muttaṉaiyamuṟuvalceytu mūkkuṟuñcimulaiyuṇāyē. 2.130@

tantammakkaḷaḻutuceṉṟāl tāymārāvārtarikkakillār

vantuniṉmēlpūcalceyya vāḻavallavācutēvā.

untaiyaruntiṟattarallar uṉṉaināṉoṉṟurappamāṭṭēṉ

nantakōpaṉaṇiciṟuvā. nāṉcurantamulaiyuṇāyē. 3.131@

kañcaṉtaṉṉālpuṇarkkappaṭṭa kaḷḷaccakaṭukalakkaḻiya

pañciyaṉṉamellaṭiyāl pāyntapōtunontiṭumeṉṟu

añciṉēṉkāṇamararkōvē. āyarkūṭṭattaḷavaṉṟālō

kañcaṉaiuṉvañcaṉaiyāl valaippaṭuttāy. mulaiyuṇāyē. 4.132@

tīyapuntikkañcaṉuṉmēl ciṉamuṭaiyaṉ, cōrvupārttu

māyantaṉṉālvalaippaṭukkil vāḻakillēṉvācutēvā.

tāyarvāyccolkarumamkaṇṭāy cāṟṟiccoṉṉēṉpōkavēṇṭā

āyarpāṭikkaṇiviḷakkē. amarntuvantueṉmulaiyuṇāyē. 5.133@

miṉṉaṉaiyanuṇṇiṭaiyār virikuḻalmēlnuḻaintavaṇṭu

iṉṉicaikkumvilliputtūr iṉitamarntāy. uṉṉaikkaṇṭār

eṉṉanōṉpunōṟṟāḷkolō ivaṉaippeṟṟavayiṟuṭaiyāḷ

eṉṉumvārttaiyeytuvitta iruṭīkēcā. mulaiyuṇāyē. 6.134@

peṇṭirvāḻvārniṉṉoppāraip peṟutumeṉṉumācaiyālē

kaṇṭavarkaḷpōkkoḻintār kaṇṇiṇaiyālkalakkanōkki

vaṇṭulāmpūṅkuḻaliṉār uṉvāyamutamuṇṇavēṇṭi

koṇṭupōvāṉvantuniṉṟār kōvintā. nīmulaiyuṇāyē. 7.


135@

irumalaipōletirntamallar iruvaraṅkamericeytāy. uṉ

tirumalintutikaḻmārvu tēkkavantueṉṉalkulēṟi

orumulaiyaivāymaṭuttu orumulaiyaineruṭikkoṇṭu

irumulaiyummuṟaimuṟaiyā ēṅkiēṅkiiruntuṇāyē. 8.136@

aṅkamalappōtakattil aṇikoḷmuttamcintiṉāṟpōl

ceṅkamalamukamviyarppat tīmaiceytuimmuṟṟattūṭē

aṅkamellāmpuḻutiyāka aḷaiyavēṇṭāamma. vimma

aṅkamararkkamutaḷitta amararkōvē. mulaiyuṇāyē. 9.137@

ōṭavōṭakkiṅkiṇikaḷ olikkumōcaippāṇiyālē

pāṭippāṭivarukiṉṟāyaip paṟpanāpaṉeṉṟiruntēṉ

āṭiyāṭiyacaintacaintiṭṭu ataṉukkēṟṟakūttaiyāṭi

ōṭiyōṭippōyviṭātē uttamā. nīmulaiyuṇāyē. 10.138@

vāraṇintakoṅkaiyāycci mātavā. uṇṇeṉṟamāṟṟam

nīraṇintakuvaḷaivācam nikaḻanāṟumvilliputtūr

pāraṇintatolpukaḻāṉ paṭṭarpirāṉpāṭalvallār

cīraṇintaceṅkaṇmālmēl ceṉṟacintaipeṟuvārtāmē. (2) 11.mūṉṟām tirumoḻi - pōyppāṭu

(paṉṉirunāmam@ kātukuttutal)eḻucīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam139@

pōyppaṭuṭaiyaniṉtantaiyumtāḻttāṉ

porutiṟalkañcaṉkaṭiyaṉ

kāppārumillaikaṭalvaṇṇā. uṉṉait

taṉiyēpōyeṅkumtiriti

pēyppālmulaiyuṇṭapittaṉē.

kēcavanampī. uṉṉaikkātukutta

āyppālarpeṇṭukaḷellārumvantār

aṭaikkāytiruttināṉvaittēṉ. (2) 1.140@

vaṇṇappavaḷammaruṅkiṉilcātti

malarppātakkiṅkiṇiyārppa

naṇṇittoḻumavarcintaipiriyāta

nārāyaṇā. iṅkēvārāy

eṇṇaṟkariyapirāṉē. tiriyai

eriyāmēkātukkiṭuvaṉ

kaṇṇukkunaṉṟumaḻakuṭaiya

kaṉakakkaṭippumivaiyā. 2.141@

vaiyamellāmpeṟuvamvārkaṭalvāḻum

makarakkuḻaikoṇṭuvaittēṉ

veyyavēkātiltiriyaiyiṭuvaṉ

nīvēṇṭiyatellāmtaruvaṉ

uyyaivvāyarkulattiṉiltōṉṟiya

oṇcuṭarāyarkoḻuntē.

maiyaṉmaiceytuiḷavāycciyaruḷḷattu

mātavaṉē. iṅkēvārāy. 3.142@

vaṇanaṉṟuṭaiyavayirakkaṭippiṭṭu

vārkātutāḻapperukki

kuṇanaṉṟuṭaiyarikkōpālapiḷḷaikaḷ

kōvintā. nīcollukkoḷḷāy

iṇainaṉṟaḻakiyaikkaṭippuiṭṭāl

iṉiyapalāppaḻamtantu

cuṇanaṉṟaṇimulaiyuṇṇattaruvaṉnāṉ

cōttampirāṉ. iṅkēvārāy. 4.143@

cōttampirāṉ. eṉṟuirantālumkoḷḷāy

curikuḻalāroṭunīpōy

kōttukkuravaipiṇaintuiṅkuvantāl

kuṇaṅkoṇṭiṭuvaṉō? nampī.

pērttumperiyaṉaappamtaruvaṉ

pirāṉē. tiriyiṭavoṭṭil

vēyttaṭantōḷārvirumpukaruṅkuḻal

viṭṭuvē. nīiṅkēvārāy. 5.144@

viṇṇellāmkēṭkaaḻutiṭṭāy.

uṉvāyilvirumpiyataṉaināṉnōkki

maṇṇellāmkaṇṭueṉmaṉattuḷḷēyañci

matucūtaṉēyeṉṟiruntēṉ

puṇṇētumillaiuṉkātumaṟiyum

poṟuttuiṟaippōtuirunampī.

kaṇṇā. eṉkārmukilē.

kaṭalvaṇṇā. kāvalaṉē. mulaiyuṇāyē. 6.145@

mulaiyētumvēṇṭēṉeṉṟōṭi

niṉkātilkaṭippaippaṟitteṟintiṭṭu

malaiyaiyeṭuttumakiḻntukalmārikāttup

pacuniraimēyttāy.

cilaiyoṉṟuiṟuttāy. tirivikkiramā.

tiruvāyarpāṭippirāṉē.

talainilāppōtēuṉkātaipperukkātē

viṭṭiṭṭēṉkuṟṟamēyaṉṟē. 7.146@

eṉkuṟṟamēyeṉṟucollavumvēṇṭākāṇ

eṉṉaināṉmaṇṇuṇṭēṉāka

aṉpuṟṟunōkkiaṭittumpiṭittum

aṉaivarkkumkāṭṭiṟṟilaiyē

vaṉpuṟṟaraviṉpakaikkoṭivāmaṉanampī.

uṉkātukaḷtūrum

tuṉpuṟṟaṉavellāmtīrppāypirāṉē.

tiriyiṭṭuccollukēṉmeyyē. 8.147@

meyyeṉṟucolluvārcollaikkarutit

toṭuppuṇṭāyveṇṇeyaiyeṉṟu

kaiyaippiṭittukkaraiyuralōṭueṉṉaik

kāṇavēkaṭṭiṟṟilaiyē?

ceytaṉacolliccirittuaṅkuirukkil

cirītarā. uṉkātutūrum
kaiyiltiriyaiyiṭukiṭāy inniṉṟa

kārikaiyārciriyāmē. 9.148@

kārikaiyārkkumuṉakkumiḻukkuṟṟeṉ?

kātukaḷvīṅkiyeṟiyil

tāriyātākiltalainontiṭumeṉṟu

viṭṭiṭṭēṉkuṟṟamēyaṉṟē

cēriyiṟpiḷḷaikaḷellārum kātu

perukkittiriyavumkāṇṭi

ērviṭaiceṟṟuiḷaṅkaṉṟueṟintiṭṭa

iruṭīkēcā. eṉtaṉkaṇṇē. 10.149@

kaṇṇaikkuḷirakkalantueṅkumnōkkik

kaṭikamaḻpūṅkuḻalārkaḷ

eṇṇattuḷeṉṟumiruntutittikkum

perumāṉē. eṅkaḷamutē.

uṇṇakkaṉikaḷtaruvaṉ kaṭippoṉṟum

nōvāmēkātukkiṭuvaṉ

paṇṇaikkiḻiyaccakaṭamutaittiṭṭa

paṟpanāpā. iṅkēvārāy. 11.150@

vāveṉṟucollieṉkaiyaippiṭittu

valiyavēkātilkaṭippai

nōvattirikkiluṉakkiṅkiḻukkuṟṟeṉ?

kātukaḷnontiṭumkillēṉ

nāvaṟpaḻamkoṇṭuvaittēṉ

ivaikāṇāynampī. muṉvañcamakaḷaic

cāvappāluṇṭucakaṭiṟappāyntiṭṭa

tāmōtarā. iṅkēvārāy. 12.151@

vārkātutāḻapperukkiyamaittu

makarakkuḻaiyiṭavēṇṭi

cīrālacōtaitirumālaiccoṉṉacol

cintaiyuḷniṉṟutikaḻa

pārārtolpukaḻāṉputuvaimaṉṉaṉ

paṉṉirunāmattāṟcoṉṉa

ārātaantātipaṉṉiraṇṭumvallār

accutaṉukkuaṭiyārē. 13.nālām tirumoḻi - veṇṇeyaḷainta

(kaṇṇaṉai nīrāṭa aḻaittal.)aṟucīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam152@

veṇṇeyaḷaintakuṇuṅkum viḷaiyāṭupuḻutiyumkoṇṭu

tiṇṇeṉeivvirāuṉṉait tēyttukkiṭakkanāṉoṭṭēṉ

eṇṇeyppuḷippaḻamkoṇṭu iṅkuettaṉaipōtumiruntēṉ

naṇṇalariyapirāṉē. nāraṇā. nīrāṭavārāy. (2) 1.153@

kaṉṟukaḷōṭacceviyil kaṭṭeṟumpupiṭittiṭṭāl

teṉṟikkeṭumākil veṇṇeytiraṭṭiviḻuṅkumākāṇpaṉ

niṉṟamarāmaramcāyttāy. nīpiṟantatiruvōṇam

iṉṟu, nīnīrāṭavēṇṭum empirāṉ. ōṭātēvārāy. 2.154@

pēyccimulaiyuṇṇakkaṇṭu piṉṉaiyumnillātueṉṉeñcam

āycciyarellāmkūṭi aḻaikkavumnāṉmulaitantēṉ

kāycciṉanīroṭunelli kaṭārattilpūrittuvaittēṉ

vāyttapukaḻmaṇivaṇṇā. mañcaṉamāṭanīvārāy. 3.155@

kañcaṉpuṇarppiṉilvanta kaṭiyacakaṭamutaittu

vañcakappēymakaḷtuñca vāymulaivaittapirāṉē.

mañcaḷumceṅkaḻunīriṉ vācikaiyumnāṟucāntum

añcaṉamumkoṇṭuvaittēṉ aḻakaṉē. nīrāṭavārāy. 4.156@

appamkalanta ciṟṟuṇṭi akkārampālilkalantu

coppaṭanāṉcuṭṭuvaittēṉ tiṉṉaluṟitiyēlnampī.

ceppiḷameṉmulaiyārkaḷ ciṟupuṟampēciccirippar

coppaṭanīrāṭavēṇṭum cōttampirāṉ. iṅkēvārāy. 5.157@

eṇṇeykkuṭattaiyuruṭṭi iḷampiḷḷaikiḷḷiyeḻuppi

kaṇṇaippuraṭṭiviḻittuk kaḻakaṇṭuceyyumpirāṉē.

uṇṇakkaṉikaḷtaruvaṉ olikaṭalōtanīrpōlē

vaṇṇamaḻakiyanampī. mañcaṉamāṭanīvārāy. 6.158@

kaṟantanaṟpālumtayirum kaṭaintuuṟimēlvaittaveṇṇey

piṟantatuvēmutalākap peṟṟaṟiyēṉempirāṉē.

ciṟantanaṟṟāyalartūṟṟum eṉpataṉālpiṟarmuṉṉē

maṟantumuraiyāṭamāṭṭēṉ mañcaṉamāṭanīvārāy. 7.159@

kaṉṟiṉaivālōlaikaṭṭik kaṉikaḷutiraeṟintu

piṉtoṭarntōṭiōrpāmpaip piṭittukkoṇṭāṭṭiṉāypōlum

niṉtiṟattēṉallaṉnampī. nīpiṟantatirunalnāḷ

naṉṟunīnīrāṭavēṇṭum nāraṇā. ōṭātēvārāy. 8.160@

pūṇittoḻuviṉilpukkup puḻutiyaḷaintapoṉmēṉi

kāṇapperitumukappaṉ ākilumkaṇṭārpaḻippar

nāṇettaṉaiyumilātāy. nappiṉṉaikāṇilcirikkum

māṇikkamē. eṉmaṇiyē. mañcaṉamāṭanīvārāy. 9.161@

kārmalimēṉi niṟattuk kaṇṇapirāṉaiyukantu

vārmalikoṅkaiyacōtai mañcaṉamāṭṭiyavāṟṟai

pārmalitolputuvaikkōṉ paṭṭarpirāṉcoṉṉapāṭal

cīrmalicentamiḻvallār tīviṉaiyātumilarē. (2) 10.aintām tirumoḻi - piṉṉaimaṇāḷaṉai

(kaṇṇaṉkuḻal vārak kākkaiyai vāveṉal)kalittāḻicai162@

piṉṉaimaṇāḷaṉaip pērilkiṭantāṉai

muṉṉaiyamarar mutaltaṉivittiṉai

eṉṉaiyum eṅkaḷkuṭimuḻutuāṭkoṇṭa

maṉṉaṉaivantukuḻalvārāyakkākkāy.

mātavaṉtaṉkuḻalvārāyakkākkāy. (2) 1.163@

pēyiṉmulaiyuṇṭa piḷḷaiivaṉmuṉṉam

māyaccakaṭum marutumiṟuttavaṉ

kāyāmalarvaṇṇaṉ kaṇṇaṉkaruṅkuḻal

tūytākavantukuḻalvārāyakkākkāy.

tūmaṇivaṇṇaṉkuḻalvārāyakkākkāy. 2.164@

tiṇṇakkalattil tiraiyuṟimēlvaitta

veṇṇeyviḻuṅki viraiyauṟaṅkiṭum

aṇṇal amararperumāṉai āyartam

kaṇṇaṉaivantukuḻalvārāyakkākkāy.

kārmukilvaṇṇaṉkuḻalvārāyakkākkāy. 3.165@

paḷḷattilmēyum paṟavaiyurukkoṇṭu

kaḷḷavacuraṉvaruvāṉait tāṉkaṇṭu

puḷḷituveṉṟu potukkōvāykīṇṭiṭṭa

piḷḷaiyaivantukuḻalvārāyakkākkāy.

pēymulaiyuṇṭāṉkuḻalvārāyakkākkāy. 4.166@

kaṟṟiṉammēyttuk kaṉikkuorukaṉṟiṉai

paṟṟiyeṟinta paramaṉtirumuṭi

uṟṟaṉapēci nīōṭittiriyātē

aṟṟaikkumvantukuḻalvārāyakkākkāy.

āḻiyāṉtaṉkuḻalvārāyakkākkāy. 5.167@

kiḻakkilkuṭimaṉṉar kēṭilātārai

aḻippāṉniṉaintiṭṭu avvāḻiyataṉāl

viḻikkumaḷavilē vēraṟuttāṉai

kuḻaṟkuaṇiyākakkuḻalvārāyakkākkāy.

kōvintaṉtaṉkuḻalvārāyakkākkāy. 6.168@

piṇṭattiraḷaiyum pēykkuiṭṭanīrccōṟum

uṇṭaṟkuvēṇṭi nīōṭittiriyātē

aṇṭattuamararperumāṉ aḻakamar

vaṇṭottiruṇṭakuḻalvārāyakkākkāy.

māyavaṉtaṉkuḻalvārāyakkākkāy. 7.169@

untiyeḻunta uruvamalartaṉṉil

cantaccatumukaṉtaṉṉaip paṭaittavaṉ

kontakkuḻalaik kuṟantupuḷiyaṭṭi

tantattiṉcīppālkuḻalvārāyakkākkāy.

tāmōtaraṉtaṉkuḻalvārāyakkākkāy. 8.170@

maṉṉaṉtaṉtēvimār kaṇṭumakiḻveyta

muṉivvulakiṉai muṟṟumaḷantavaṉ

poṉṉiṉmuṭiyiṉaip pūvaṇaimēlvaittu

piṉṉēyiruntukuḻalvārāyakkākkāy.

pērāyirattāṉkuḻalvārāyakkākkāy. 9.taravu koccakakkalippā171@

kaṇṭārpaḻiyāmē akkākkāy. kārvaṇṇaṉ

vaṇṭārkuḻalvāra vāveṉṟaāyccicol

viṇtōymatiḷ villiputtūrkkōṉpaṭṭaṉcol

koṇṭāṭippāṭak kuṟukāviṉaitāmē. (2) 10.āṟām tirumoḻi - vēlikkōl

(kākkaiyai kaṇṇaṉukkuk kōlkoṇṭuvara viḷamputal)kalittāḻicai172@

vēlikkōlveṭṭi viḷaiyāṭuvillēṟṟi

tālikkoḻuntait taṭaṅkaḻuttiṟpūṇṭu

pīlittaḻaiyaip piṇaittuppiṟakiṭṭu

kālippiṉpōvāṟkuōrkōlkoṇṭuvā

kaṭalniṟavaṇṇaṟkuōrkōlkoṇṭuvā. (2) 1.173@

koṅkuṅkuṭantaiyum kōṭṭiyūrumpērum

eṅkumtirintu viḷaiyāṭumeṉmakaṉ

caṅkampiṭikkum taṭakkaikkuttakka nal

aṅkamuṭaiyatōrkōlkoṇṭuvā

arakkuvaḻittatōrkōlkoṇṭuvā. 2.174@

kaṟuttiṭṭuetirniṉṟa kañcaṉaikkoṉṟāṉ

poṟuttiṭṭuetirvanta puḷḷiṉvāykīṇṭāṉ

neṟittakuḻalkaḷai nīṅkamuṉṉōṭi

ciṟukkaṉṟumēyppāṟkuōrkōlkoṇṭuvā

tēvapirāṉukkuōrkōlkoṇṭuvā. 3.175@

oṉṟēyuraippāṉ orucollēcolluvaṉ

tuṉṟumuṭiyāṉ turiyōtaṉaṉpakkal

ceṉṟuaṅkuppāratam kaiyeṟintāṉukku

kaṉṟukaḷmēyppatōrkōlkoṇṭuvā

kaṭalniṟavaṇṇarkkuōrkōlkoṇṭuvā. 4.176@

cīroṉṟutūtāyt turiyōtaṉaṉpakkal

ūroṉṟuvēṇṭip peṟātaurōṭattāl

pāroṉṟip pāratamkaiceytu pārttaṟkut

tēroṉṟaiyūrntāṟkuōrkōlkoṇṭuvā

tēvapirāṉukkuōrkōlkoṇṭuvā. 5.177@

ālattilaiyāṉ araviṉaṇaimēlāṉ

nīlakkaṭaluḷ neṭuṅkālamkaṇvaḷarntāṉ

pālappirāyattē pārttarkkuaruḷceyta

kōlappirāṉukkuōrkōlkoṇṭuvā

kuṭantaikkiṭantārkkuōrkōlkoṇṭuvā. 6.178@

poṉtikaḻ cittirakūṭapporuppiṉil

uṟṟavaṭivil orukaṇṇumkoṇṭa ak

kaṟṟaikkuḻalaṉ kaṭiyaṉviraintu uṉṉai

maṟṟaikkaṇkoḷḷāmēkōlkoṇṭuvā

maṇivaṇṇanampikkuōrkōlkoṇṭuvā. 7.179@

miṉṉiṭaic cītaiporuṭṭā ilaṅkaiyar

maṉṉaṉmaṇimuṭi pattumuṭaṉvīḻa

taṉṉikaroṉṟillāc cilaikālvaḷaittiṭṭa

miṉṉumuṭiyaṟkuōrkōlkoṇṭuvā

vēlaiyaṭaittāṟkuōrkōlkoṇṭuvā. 8.180@

teṉṉilaṅkaimaṉṉaṉ ciramtōḷtuṇiceytu

miṉṉilaṅkupūṇ vipīṭaṇanampikku

eṉṉilaṅkunāmattaḷavum araceṉṟa

miṉṉilaṅkāraṟkuōrkōlkoṇṭuvā

vēṅkaṭavāṇarkkuōrkōlkoṇṭuvā. 9.taravu koccakakkalippā181@

akkākkāy. nampikkuk kōlkoṇṭuvāveṉṟu

mikkāḷuraittacol villiputtūrppaṭṭaṉ

okkavuraitta tamiḻpattumvallavar

makkaḷaippeṟṟu makiḻvarivvaiyattē. 10.ēḻām tirumoḻi - āṉirai

(kaṇṇaṉaip pūccūṭa aḻaittal)aṟucīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam182@

āṉiraimēykkanīpōti arumaruntāvataṟiyāy

kāṉakamellāmtirintu uṉkariyatirumēṉivāṭa

pāṉaiyilpālaipparukip paṟṟātārellāmcirippa

tēṉiliṉiyapirāṉē. ceṇpakappūccūṭṭavārāy. (2) 1.183@

karuvuṭaimēkaṅkaḷkaṇṭāl uṉṉaikkaṇṭālokkumkaṇkaḷ

uruvuṭaiyāy. ulakēḻumuṇṭākavantupiṟantāy.

tiruvuṭaiyāḷmaṇavāḷā. tiruvaraṅkattēkiṭantāy.

maruvimaṇamkamaḻkiṉṟa mallikaippūccūṭṭavārāy. 2.184@

maccoṭumāḷikaiyēṟi mātarkaḷtammiṭampukku

kaccoṭupaṭṭaikkiḻittuk kāmputukilavaikīṟi

niccalumtīmaikaḷceyvāy. nīḷtiruvēṅkaṭattuentāy.

paccaittamaṉakattōṭu pātirippūccūṭṭavārāy. 3.185@

teruviṉkaṉ-iṉṟu iḷavāyccimārkaḷaittīmaiceyyātē

maruvumtamaṉakamumcīr mālaimaṇamkamaḻkiṉṟa

puruvamkaruṅkuḻalneṟṟi polintamukiṟkaṉṟupōlē

uruvamaḻakiyanampī. ukantivaicūṭṭanīvārāy. 4.186@

puḷḷiṉaivāypiḷantiṭṭāy. porukariyiṉkompocittāy.

kaḷḷavarakkiyaimūkkoṭu kāvalaṉaittalaikoṇṭāy.

aḷḷinīveṇṇeyviḻuṅka añcātuaṭiyēṉaṭittēṉ

teḷḷiyanīrileḻunta ceṅkaḻunīrcūṭṭavārāy. 5.187@

erutukaḷōṭuporuti ētumulōpāykāṉ-ampi.

karutiyatīmaikaḷceytu kañcaṉaikkālkoṭupāyntāy.

teruviṉkaṇtīmaikaḷceytu cikkeṉamallarkaḷōṭu

porutuvarukiṉṟapoṉṉē. puṉṉaippūccūṭṭavārāy. 6.188@

kuṭaṅkaḷeṭuttēṟaviṭṭuk kūttāṭavallaemkōvē.

maṭaṅkoḷmatimukattārai mālceyyavallaeṉmaintā.

iṭantiṭṭuiraṇiyaṉneñcai irupiḷavākamuṉkīṇṭāy.

kuṭantaikkiṭantaemkōvē. kurukkattippūccūṭṭavārāy. 7.189@

cīmālikaṉavaṉōṭu tōḻamaikoḷḷavumvallāy.

cāmāṟuavaṉainīyeṇṇic cakkarattāltalaikoṇṭāy.

āmāṟaṟiyumpirāṉē. aṇiyaraṅkattēkiṭantāy.

ēmāṟṟameṉṉaittavirttāy. iruvāṭcippūccūṭṭavārāy. 8.190@

aṇṭattamararkaḷcūḻa attāṇiyuḷḷaṅkiruntāy.

toṇṭarkaḷneñciluṟaivāy. tūmalarāḷmaṇavāḷā.

uṇṭiṭṭuulakiṉaiyēḻum ōrālilaiyiltuyilkoṇṭāy.

kaṇṭunāṉuṉṉaiyukakkak karumukaippūccūṭṭavārāy. 9.191@

ceṇpakamallikaiyōṭu ceṅkaḻunīriruvāṭci

eṇpakarpūvumkoṇarntēṉ iṉṟuivaicūṭṭavāveṉṟu

maṇpakarkoṇṭāṉai āyccimakiḻnturaiceytaimmālai

paṇpakarvilliputtūrkkōṉ paṭṭarpirāṉcoṉṉapattē. (2) 10.eṭṭām tirumoḻi - intiraṉōṭu

(kaṇṇaṉai truṣṭitōṣam vārātapaṭi tiruvantikkāppiṭa aḻaittal)aṟucīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam192@

intiraṉōṭupiramaṉ īcaṉimaiyavarellām

mantiramāmalarkoṇṭu maṟaintuuvarāyvantuniṉṟār

cantiraṉmāḷikaicērum catirarkaḷveḷḷaṟainiṉṟāy.

antiyampōtuituvākum aḻakaṉē. kāppiṭavārāy. (2) 1.193@

kaṉṟukaḷillampukuntu kataṟukiṉṟapacuvellām

niṉṟoḻintēṉuṉṉaikkūvi nēcamēloṉṟumilātāy.

maṉṟilnillēl antippōtu matiḷtiruveḷḷaṟainiṉṟāy.

naṉṟukaṇṭāyeṉtaṉcollu nāṉuṉṉaikkāppiṭavārāy. 2.194@

ceppōtumeṉmulaiyārkaḷ ciṟucōṟumillumcitaittiṭṭu

appōtunāṉurappappōy aṭicilumuṇṭilaiāḷvāy.

muppōtumvāṉavarēttum muṉivarkaḷveḷḷaṟainiṉṟāy.

ippōtunāṉoṉṟumceyyēṉ empirāṉ. kāppiṭavārāy. 3.195@

kaṇṇilmaṇalkoṭutūvik kāliṉālpāyntaṉaiyeṉṟeṉṟu

eṇṇarumpiḷḷaikaḷvantiṭṭu ivarālmuṟaippaṭukiṉṟār

kaṇṇaṉē. veḷḷaṟainiṉṟāy. kaṇṭārōṭētīmaiceyvāy.

vaṇṇamēvēlaiyatoppāy. vaḷḷalē. kāppiṭavārāy. 4.196@

pallāyiravarivvūrilpiḷḷaikaḷ tīmaikaḷceyvār

ellāmuṉmēlaṉṟippōkātu empirāṉ. nīiṅkēvārāy

nallārkaḷveḷḷaṟainiṉṟāy. ñāṉaccuṭarē. uṉmēṉi

collāravāḻttiniṉṟēttic coppaṭakkāppiṭavārāy. 5.197@

kañcaṅkaṟukkoṇṭuniṉmēl karuniṟaccemmayirppēyai

vañcippataṟkuviṭuttāṉeṉpatu ōrvārttaiyumuṇṭu

mañcutavaḻmaṇimāṭa matiḷtiruveḷḷaṟainiṉṟāy.

añcuvaṉnīaṅkuniṟka aḻakaṉē. kāppiṭavārāy. 6.198@

kaḷḷaccakaṭummarutum kalakkaḻiyautaiceyta

piḷḷaiyaracē. nīpēyaippiṭittumulaiyuṇṭapiṉṉai

uḷḷavāṟuoṉṟumaṟiyēṉ oḷiyuṭaiveḷḷaṟainiṉṟāy.

paḷḷikoḷpōtuituvākum paramaṉē. kāppiṭavārāy. 7.199@

iṉpamataṉaiuyarttāy. imaiyavarkkueṉṟumariyāy.

kumpakkaḷiṟaṭṭakōvē. koṭuṅkañcaṉneñciṉiṟkūṟṟē.

cempoṉmatiḷveḷḷaṟaiyāy. celvattiṉālvaḷarpiḷḷāy.

kampakkapālikāṇaṅkuk kaṭitōṭikkāppiṭavārāy. 8.200@

irukkoṭunīrcaṅkilkoṇṭiṭṭu eḻilmaṟaiyōrvantuniṉṟār

tarukkēlnampi. cantiniṉṟu tāycollukkoḷḷāycilanāḷ

tirukkāppunāṉuṉṉaiccāttat tēcuṭaiveḷḷaṟainiṉṟāy.

urukkāṭṭumantiviḷakku iṉṟoḷikoḷḷaēṟṟukēṉvārāy. 9.201@

pōtamarcelvakkoḻuntu puṇartiruveḷḷaṟaiyāṉai

mātarkkuyarntaacōtai makaṉtaṉṉaikkāppiṭṭamāṟṟam

vētappayaṉkoḷḷavalla viṭṭucittaṉcoṉṉamālai

pātappayaṉkoḷḷavalla pattaruḷḷārviṉaipōmē. (2) 10.oṉpatām tirumoḻi - veṇṇeyviḻuṅki

(veṇṇey kaḷavāṭal mutaliya pālakrīṭai varṇaṉam)eṇcīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam202@

veṇṇeyviḻuṅkiveṟuṅkalattai

veṟpiṭaiyiṭṭu ataṉōcaikēṭkum

kaṇṇapirāṉkaṟṟakalvitaṉṉaik

kākkakillōmuṉmakaṉaikkāvāy

puṇṇilpuḷippeytālokkumtīmai

puraipuraiyālivaiceyyavalla

aṇṇaṟkaṇṇāṉōrmakaṉaippeṟṟa

acōtainaṅkāy. uṉmakaṉaikkūvāy. (2) 1.203@

varukavarukavarukaiṅkē

vāmaṉanampī. varukaiṅkē

kariyakuḻalceyyavāymukattuk

kākuttanampī. varukaiṅkē

ariyaṉivaṉeṉakkuiṉṟunaṅkāy.

añcaṉavaṇṇā. acalakattār

paripavampēcattarikkakillēṉ

pāviyēṉukkuiṅkēpōtarāyē. 2.204@

tiruvuṭaippiḷḷaitāṉtīyavāṟu

tēkkamoṉṟumilaṉtēcuṭaiyaṉ

urukavaittakuṭattoṭuveṇṇey

uṟiñciyuṭaittiṭṭuppōntuniṉṟāṉ

arukiruntārtammaianiyāyamceyvatu

tāṉ vaḻakkō? acōtāy.

varukaveṉṟuuṉmakaṉtaṉṉaikkūvāy

vāḻavoṭṭāṉmatucūtaṉaṉē. 3.205@

koṇṭalvaṇṇā. iṅkēpōtarāyē

kōyiṟpiḷḷāy. iṅkēpōtarāyē

teṇtiraicūḻtiruppērkkiṭanta

tirunāraṇā. iṅkēpōtarāyē

uṇṭuvantēṉammaṉeṉṟucolli

ōṭiakampukaāyccitāṉum

kaṇṭetirēceṉṟeṭuttukkoḷḷak

kaṇṇapirāṉkaṟṟakalvitāṉē. 4.206@

pālaikkaṟantuaṭuppēṟavaittup

palvaḷaiyāḷeṉmakaḷiruppa

mēlaiyakattēneruppuvēṇṭicceṉṟu

iṟaippoḻutuaṅkēpēciniṉṟēṉ

cāḷakkirāmamuṭaiyanampi

cāyttupparukiṭṭuppōntuniṉṟāṉ

ālaikkarumpiṉmoḻiyaṉaiya

acōtainaṅkāy. uṉmakaṉaikkūvāy. 5.207@

pōtarkaṇṭāyiṅkēpōtarkaṇṭāy

pōtarēṉeṉṉātēpōtarkaṇṭāy

ētēṉumcolliacalakattār

ētēṉumpēcanāṉkēṭkamaṭṭēṉ

kōtukalamuṭaikkuṭṭaṉēyā.

kuṉṟeṭuttāy. kuṭamāṭukūttā.

vētapporuḷē. eṉvēṅkaṭavā.

vittakaṉē. iṅkēpōtarāyē. 6.208@

cennelariciciṟuparuppuc

ceyta akkāramnaṟuneypālāl

paṉṉiraṇṭutiruvōṇamaṭṭēṉ

paṇṭumippiḷḷaiparicaṟivaṉ

iṉṉamukappaṉnāṉeṉṟucolli

ellāmviḻuṅkiṭṭuppōntuniṉṟāṉ

uṉmakaṉtaṉṉaiyacōtainaṅkāy.

kūvikkoḷḷāyivaiyumcilavē. 7.


209@

kēcavaṉē. iṅkēpōtarāyē

killēṉeṉṉātuiṅkēpōtarāyē

nēcamilātārakattiruntu

nīviḷaiyāṭātēpōtarāyē

tūcaṉamcollumtoḻuttaimārum

toṇṭarumniṉṟaviṭattilniṉṟu

tāycollukkoḷvatutaṉmamkaṇṭāy

tāmōtarā. iṅkēpōtarāyē. 8.210@

kaṉṉalilaṭṭuvattōṭucīṭai

kāreḷḷiṉuṇṭaikalattiliṭṭu

eṉṉakameṉṟunāṉvaittuppōntēṉ

ivaṉpukkuavaṟṟaippeṟuttippōntāṉ

piṉṉumakampukkuuṟiyainōkkip

piṟaṅkoḷiveṇṇeyumcōtikkiṉṟāṉ

uṉmakaṉtaṉṉaiyacōtainaṅkāy.

kūvikkoḷḷāy ivaiyumcilavē. 9.211@

collilaracippaṭutinaṅkāy.

cuḻaluṭaiyaṉuṉpiḷḷaitāṉē

illampukuntueṉmakaḷaikkūvik

kaiyilvaḷaiyaikkaḻaṟṟikkoṇṭu

kollaiyilniṉṟumkoṇarntuviṟṟa

aṅkoruttikkuavvaḷaikoṭuttu

nallaṉanāvaṟpaḻaṅkaḷkoṇṭu

nāṉallēṉeṉṟucirikkiṉṟāṉē. 10.212@

vaṇṭukaḷittiraikkumpoḻilcūḻ

varupuṉalkāviritteṉṉaraṅkaṉ

paṇṭavaṉceytakirīṭaiyellām

paṭṭarpirāṉviṭṭucittaṉpāṭal

koṇṭivaipāṭikkuṉikkavallār

kōvintaṉtaṉaṭiyārkaḷāki

eṇticaikkumviḷakkākiniṟpār

iṇaiyaṭieṉtalaimēlaṉavē. (2) 11.pattām tirumoḻi - āṟṟiliruntu

(āyarmaṅkaiyar yacōtaipakkal kaṇṇaṉtīmpukaḷaik kūṟi muṟaiyiṭutal)kalittāḻicai213@

āṟṟiliruntu viḷaiyāṭuvōṅkaḷai

cēṟṟāleṟintu vaḷaitukilkaikkoṇṭu

kāṟṟiṉkaṭiyaṉāy ōṭiakampukku

māṟṟamumtārāṉāliṉṟumuṟṟum

vaḷaittiṟampēcāṉāliṉṟumuṟṟum. (2) 1.214@

kuṇṭalamtāḻak kuḻaltāḻanāṇtāḻa

eṇticaiyōrum iṟaiñcittoḻutētta

vaṇṭamarpūṅkuḻalār tukilkaikkoṇṭu

viṇtōymarattāṉāliṉṟumuṟṟum

vēṇṭavumtārāṉāliṉṟumuṟṟum. 2.215@

taṭampaṭutāmaraip poykaikalakki

viṭampaṭunākattai vālpaṟṟiīrttu

paṭampaṭupaintalai mēleḻappāyntiṭṭu

uṭampaiyacaittāṉāliṉṟumuṟṟum

ucciyilniṉṟāṉāliṉṟumuṟṟum. 3.216@

tēṉukaṉāvi cekuttu paṉaṅkaṉi

tāṉeṟintiṭṭa taṭamperuntōḷiṉāl

vāṉavarkōṉviṭa vantamaḻaitaṭuttu

āṉiraikāttāṉāliṉṟumuṟṟum

avaiyuyyakkoṇṭāṉāliṉṟumuṟṟum. 4.217@

āycciyarcēri aḷaitayirpāluṇṭu

pērttavarkaṇṭupiṭikkap piṭiyuṇṭu

vēyttaṭantōḷiṉār veṇṇeykoḷmāṭṭātu aṅku

āppuṇṭiruntāṉāliṉṟumuṟṟum

aṭiyuṇṭaḻutāṉāliṉṟumuṟṟum. 5.218@

taḷḷittaḷirnaṭaiyiṭṭu iḷampiḷḷaiyāy

uḷḷattiṉuḷḷē avaḷaiyuṟanōkki

kaḷḷattiṉālvanta pēyccimulaiyuyir

tuḷḷaccuvaittāṉāliṉṟumuṟṟum

tuvakkaṟavuṇṭāṉāliṉṟumuṟṟum. 6.219@

māvalivēḷviyil māṇuruvāycceṉṟu

mūvaṭitāveṉṟu irantaimmaṇṇiṉai

ōraṭiyiṭṭu iraṇṭāmaṭitaṉṉilē

tāvaṭiyiṭṭāṉāliṉṟumuṟṟum

taraṇiyaḷantāṉāliṉṟumuṟṟum. 7.220@

tāḻaitaṇṇāmpal taṭamperumpoykaivāy

vāḻumutalai valaippaṭṭuvātippuṇ

vēḻamtuyarkeṭa viṇṇōrperumāṉāy

āḻipaṇikoṇṭāṉāliṉṟumuṟṟum

ataṟkuaruḷceytāṉāliṉṟumuṟṟum. 8.221@

vāṉatteḻunta maḻaimukilpōl eṅkum

kāṉattumēyntu kaḷittuviḷaiyāṭi

ēṉatturuvāy iṭantaimmaṇṇiṉai

tāṉattēvaittāṉāliṉṟumuṟṟum

taraṇiyiṭantāṉāliṉṟumuṟṟum. 9.taravu koccakakkalippā222@

aṅkamalakkaṇṇaṉtaṉṉai yacōtaikku

maṅkainallārkaḷtām vantumuṟaippaṭṭa

aṅkavarcollaip putuvaipkōṉpaṭṭaṉcol

iṅkivaivallavarkku ētamoṉṟillaiyē. (2) 10.


mūṉṟāmpattumutaltirumoḻi - taṉṉērāyiram

(yacōtaippirāṭṭi kaṇṇaṉatu atimānuṣa cēṣṭitaṅkaḷaik

kaṇṭu mulaikoṭukka añcutal)eḻucīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam223@

taṉṉērāyirampiḷḷaikaḷōṭu taḷarnaṭaiyiṭṭuvaruvāṉ

poṉṉēyneyyoṭupālamutuṇṭu orupuḷḷuvaṉpoyyētavaḻum

miṉṉērnuṇṇiṭaivañcamakaḷkoṅkaituñca vāyvaittapirāṉē.

aṉṉē. uṉṉaiaṟintukoṇṭēṉ uṉakkuañcuvaṉammamtaravē. (2) 1.224@

poṉpōlmañcaṉamāṭṭiamutūṭṭippōṉēṉ varumaḷavuippāl

vaṉpāraccakaṭamiṟaccāṭi vaṭakkilakampukkiruntu

miṉpōlnuṇṇiṭaiyālorukaṉṉiyai vēṟṟuruvamceytuvaitta

aṉpā. uṉṉaiaṟintukoṇṭēṉ uṉakkuañcuvaṉammamtaravē. 2.225@

kummāyattoṭuveṇṇeyviḻuṅkik kuṭattayircāyttupparuki

poymmāyamarutāṉaacuraraip poṉṟuvittuiṉṟunīvantāy

immāyamvallapiḷḷainampī. uṉṉaieṉmakaṉēyeṉparniṉṟār

ammā. uṉṉaiaṟintukoṇṭēṉ uṉakkuañcuvaṉammamtaravē. 3.226@

maiyārkaṇṭamaṭavāycciyarmakkaḷai maiyaṉmaiceytuavarpiṉpōy

koyyārpūntukilpaṟṟittaṉiniṉṟu kuṟṟampalapalaceytāy

poyyā. uṉṉaippuṟampalapēcuva puttakattukkuḷakēṭṭēṉ

aiyā. uṉṉaiaṟintukoṇṭēṉ uṉakkuañcuvaṉammamtaravē. 4.227@

muppōtumkaṭaintīṇṭiyaveṇṇeyiṉōṭu tayirumviḻuṅki

kappālāyarkaḷkāviṟkoṇarnta kalattoṭucāyttupparuki

meyppāluṇṭaḻupiḷḷaikaḷpōla nīvimmivimmiyaḻukiṉṟa

appā. uṉṉaiaṟintukoṇṭēṉ uṉakkuañcuvaṉammamtaravē. 5.228@

karumpārnīḷvayalkāykatirccennelaik kaṟṟāniṟaimaṇṭittiṉṉa

virumpākkaṉṟoṉṟukoṇṭu viḷaṅkaṉivīḻaeṟintapirāṉē.

curumpārmeṉkuḻalkaṉṉiyoruttikkuc cūḻvalaivaittuttiriyum

arampā. uṉṉaiaṟintukoṇṭēṉ uṉakkuañcuvaṉammamtaravē. 6.229@

maruṭṭārmeṉkuḻalkoṇṭupoḻilpukku vāyvaittuavvāyartampāṭi

curuṭṭārmeṉkuḻalkaṉṉiyarvantuuṉṉaic cuṟṟumtoḻaniṉṟacōti.

poruṭṭāyamilēṉemperumāṉ. uṉṉaippeṟṟakuṟṟamallāl maṟṟiṅku

araṭṭā. uṉṉaiaṟintukoṇṭēṉ uṉakkuañcuvaṉammamtaravē. 7.230@

vāḷāvākilumkāṇakillār piṟarmakkaḷaimaiyaṉmaiceytu

tōḷāliṭṭuavarōṭutiḷaittu nīcollappaṭātaṉaceytāy

kēḷārāyarkulattavarippaḻi keṭṭēṉ. vāḻvillai nantaṉ

kāḷāy. uṉṉaiaṟintukoṇṭēṉ uṉakkuañcuvaṉammamtaravē. 8.231@

tāymōrviṟkappōvar tamappaṉmārkaṟṟāniṟaippiṉpupōvar

nī āyppāṭiiḷaṅkaṉṉimārkaḷainērpaṭavēkoṇṭupōti

kāyvārkkueṉṟumukappaṉavēceytu kaṇṭārkaḻaṟattiriyum

āyā. uṉṉaiaṟintukoṇṭēṉ uṉakkuañcuvaṉammamtaravē. 9.232@

tottārpūṅkuḻalkaṉṉiyoruttiyaic cōlaittaṭamkoṇṭupukku

muttārkoṅkaipuṇarntuirānāḻikai mūvēḻuceṉṟapiṉvantāy

ottārkkuottaṉapēcuvaruṉṉai urappavēnāṉoṉṟummāṭṭēṉ

attā. uṉṉaiaṟintukoṇṭēṉ uṉakkuañcuvaṉammamtaravē. 10.233@

karārmēṉiniṟattempirāṉaik kaṭikamaḻpūṅkuḻalāycci

ārāiṉṉamutuṇṇattaruvaṉnāṉ ammamtārēṉeṉṟamāṟṟam

pārārtolpukaḻāṉputuvaimaṉṉaṉ paṭṭarpirāṉcoṉṉapāṭal

ērāriṉṉicaimālaivallār iruṭīkēcaṉaṭiyārē. 11.iraṇṭām tirumoḻi - añcaṉavaṇṇaṉai

(yacōtappirāṭṭi kaṇṇaṉaik kaṉṟiṉpiṉ pōkkiṉatai eṇṇi anutapittal)kalinilaittuṟai234@

añcaṉavaṇṇaṉai āyarkulakkoḻuntiṉai

mañcaṉamāṭṭi maṉaikaḷtōṟumtiriyāmē

kañcaṉaikkāynta kaḻalaṭinōvakkaṉṟiṉpiṉ

eṉceyappiḷḷaiyaippōkkiṉēṉ? ellēpāvamē. (2) 1.235@

paṟṟumañcaḷpūcip pāvaimāroṭupāṭiyil

ciṟṟilcitaittu eṅkumtīmaiceytutiriyāmē

kaṟṟuttūḷiyuṭai vēṭarkāṉiṭaikkaṉṟiṉpiṉ

eṟṟukkueṉpiḷḷaiyaippōkkiṉēṉ? ellēpāvamē. 2.236@

naṉmaṇimēkalai naṅkaimāroṭunāḷtoṟum

poṉmaṇimēṉi puḻutiyāṭittiriyāmē

kaṉmaṇiniṉṟatir kāṉatariṭaikkaṉṟiṉpiṉ

eṉmaṇivaṇṇaṉaippōkkiṉēṉ ellēpāvamē. 3.237@

vaṇṇakkaruṅkuḻal mātarvantualartūṟṟiṭa

paṇṇippalaceytu ippāṭiyeṅkumtiriyāmē

kaṇṇukkiṉiyāṉaik kāṉatariṭaikkaṉṟiṉpiṉ

eṇṇaṟkariyāṉaippōkkiṉēṉ ellēpāvamē. 4.238@

avvavviṭampukku avvāyarpeṇṭirkkuaṇukkaṉāy

kovvaikkaṉivāykoṭuttuk kūḻaimaiceyyāmē

evvamcilaiyuṭai vēṭarkāṉiṭaikkaṉṟiṉpiṉ

teyvattalaivaṉaippōkkiṉēṉ ellēpāvamē. 5.239@

miṭaṟumeḻumeḻuttōṭa veṇṇeyviḻuṅkippōy

paṭiṟupalaceytu ippāṭiyeṅkumtiriyāmē

kaṭiṟupalatiri kāṉatariṭaikkaṉṟiṉpiṉ

iṭaṟaeṉpiḷḷaiyaippōkkiṉēṉ ellēpāvamē. 6.240@

vaḷḷinuṭaṅkiṭai mātarvantualartūṟṟiṭa

tuḷḷiviḷaiyāṭit tōḻarōṭutiriyāmē

kaḷḷiyuṇaṅku veṅkāṉatariṭaikkaṉṟiṉpiṉ

puḷḷiṉtalaivaṉaippōkkiṉēṉ ellēpāvamē. 7.241@

paṉṉirutiṅkaḷ vayiṟṟilkoṇṭaappāṅkiṉāl

eṉiḷaṅkoṅkai amutamūṭṭiyeṭuttuyāṉ

poṉṉaṭinōvap pulariyēkāṉilkaṉṟiṉpiṉ

eṉṉiḷañciṅkattaippōkkiṉēṉ ellēpāvamē. 8.242@

kuṭaiyumceruppumkoṭātē tāmōtaraṉaināṉ

uṭaiyumkaṭiyaṉa ūṉṟuvemparaṟkaḷuṭai

kaṭiyaveṅkāṉiṭaik kālaṭinōvakkaṉṟiṉpiṉ

koṭiyēṉeṉpiḷḷaiyaippōkkiṉēṉ ellēpāvamē. 9.243@

eṉṟumeṉakkuiṉiyāṉai eṉmaṇivaṇṇaṉai

kaṉṟiṉpiṉpōkkiṉēṉeṉṟu acōtaikaḻaṟiya

poṉtikaḻmāṭap putuvaiyarkōṉpaṭṭaṉcol

iṉtamiḻmālaikaḷvallavarkku iṭarillaiyē. (2) 10.mūṉṟām tirumoḻi - cīlaikkutampai

(kaṇṇaṉ kaṉṟukaḷmēyttuvarak kaṇṭu yacōtai makiḻtal)eḻucīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam244@

cīlaikkutampaiorukātu orukātucenniṟamēltōṉṟippū

kōlappaṇaikkaccumkūṟaiyuṭaiyum kuḷirmuttiṉkōṭālamum

kālippiṉṉēvarukiṉṟa kaṭalvaṇṇaṉvēṭattaivantukāṇīr

ñālattupputtiraṉaippeṟṟār naṅkaimīr. nāṉōmaṟṟārumillai. (2) 1.245@

kaṉṉinaṉmāmatiḷcūḻtaru pūmpoḻilkāviritteṉṉaraṅkam

maṉṉiyacīrmatucūtaṉā. kēcavā. pāviyēṉvāḻvukantu

uṉṉaiiḷaṅkaṉṟumēykkac ciṟukālēyūṭṭioruppaṭuttēṉ

eṉṉiṉmaṉamvaliyāḷorupeṇillai eṉkuṭṭaṉēmuttamtā. 2.246@

kāṭukaḷūṭupōykkaṉṟukaḷmēyttumaṟiyōṭi kārkkōṭalpūc

cūṭivarikiṉṟatāmōtarā. kaṟṟuttūḷikāṇuṉṉuṭampu

pēṭaimayiṟcāyalpiṉṉaimaṇāḷā. nīrāṭṭamaittuvaittēṉ

āṭiamutuceyappaṉumuṇṭilaṉ uṉṉōṭuuṭaṉēyuṇpāṉ. 3.247@

kaṭiyārpoḻilaṇivēṅkaṭavā. karumpōrēṟē. nīyukakkum

kuṭaiyumceruppumkuḻalumtaruvikkak koḷḷātēpōṉāymālē.

kaṭiyaveṅkāṉiṭaikkaṉṟiṉpiṉpōṉa ciṟukkuṭṭacceṅkamala

aṭiyumvetumpi uṉkaṇkaḷcivantāyacaintiṭṭāynīempirāṉ. 4.248@

paṟṟārnaṭuṅkamuṉpāñcacaṉṉiyattai vāyvaittapōrēṟē.

eñciṟṟāyarciṅkamē. cītaimaṇāḷā. ciṟukkuṭṭacceṅkaṇmālē.

ciṟṟāṭaiyumciṟuppattiramumivai kaṭṭiliṉmēlvaittuppōy

kaṟṟāyarōṭunīkaṉṟukaḷmēyttuk kalantuṭaṉvantāypōlum. 5.249@

añcuṭarāḻiuṉkaiyakattēntum aḻakā. nīpoykaipukku

nañcumiḻnākattiṉōṭupiṇaṅkavum nāṉuyirvāḻntiruntēṉ

eṉceyyaeṉṉaivayiṟumaṟukkiṉāy? ētumōraccamillai

kañcaṉmaṉattukkuukappaṉavēceytāy kāyāmpūvaṇṇamkoṇṭāy. 6.250@

paṉṟiyumāmaiyummīṉamumākiya pāṟkaṭalvaṇṇā. uṉmēl

kaṉṟiṉuruvākimēypulattēvanta kaḷḷaacuraṉtaṉṉai

ceṉṟupiṭittucciṟukkaikaḷālē viḷaṅkāyeṟintāypōlum

eṉṟumeṉpiḷḷaikkuttīmaikaḷceyvārkaḷ aṅkaṉamāvārkaḷē. 7.251@

kēṭṭaṟiyātaṉakēṭkiṉṟēṉ kēcavā. kōvalarintiraṟku

kaṭṭiyacōṟumkaṟiyumtayirum kalantuṭaṉuṇṭāypōlum

ūṭṭamutalilēṉuṉtaṉṉaikkoṇṭu orupōtumeṉakkaritu

vāṭṭamilāppukaḻvācutēvā. uṉṉaiañcuvaṉiṉṟutoṭṭum. 8.252@

tiṇṇārveṇcaṅkuṭaiyāy. tirunāḷtiruvōṇamiṉṟēḻunāḷ muṉ

paṇṇōrmoḻiyāraikkūvimuḷaiyaṭṭip pallāṇṭukūṟuvittēṉ

kaṇṇālamceyyak kaṟiyumkalattariciyumākkivaittēṉ

kaṇṇā. nīnāḷaittoṭṭukkaṉṟiṉpiṉpōkēl kōlamceytiṅkēyiru. 9.253@

puṟṟaravalkulacōtainallāycci taṉputtiraṉkōvintaṉai

kaṟṟiṉammēyttuvarakkaṇṭukantu avaḷkaṟpittamāṟṟamellām

ceṟṟamilātavarvāḻtaru teṉputuvaiviṭṭucittaṉcol

kaṟṟivaipāṭavallār kaṭalvaṇṇaṉkaḻaliṇaikāṇpārkaḷē. (2) 10.nāṉkām tirumoḻi - taḻaikaḷum

(kālippiṉṉēvarum kaṇṇaṉaikkaṇṭu iṭaikkaṉṉiyar kāmuṟutal)eṇcīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam254@

taḻaikaḷumtoṅkalumtatumpieṅkum

taṇṇumaiekkammattaḷitāḻpīli

kuḻalkaḷumkītamumākieṅkum

kōvintaṉvarukiṉṟakūṭṭamkaṇṭu

maḻaikolōvarukiṉṟateṉṟucolli

maṅkaimārcālakavācalpaṟṟi

nuḻaivaṉarniṟpaṉarāki eṅkum

uḷḷamviṭṭuūṇmaṟantoḻintaṉarē. (2) 1.255@

vallinuṇitaḻaṉṉaāṭaikoṇṭu

vacaiyaṟattiruvaraivirittuṭuttu

pallinuṇpaṟṟākauṭaivāḷcāttip

paṇaikkaccuntippalataḻainaṭuvē

mullainalnaṟumalarvēṅkaimalar

aṇintu pallāyarkuḻāmnaṭuvē

elliyampōtākappiḷḷaivarum

etirniṉṟuaṅkiṉavaḷaiiḻavēṉmiṉē. 2.256@

curikaiyumteṟivillumceṇṭukōlum

mēlāṭaiyumtōḻaṉmārkoṇṭōṭa

orukaiyāloruvaṉtaṉtōḷaiyūṉṟi

āniraiyiṉammīḷakkuṟittacaṅkam

varukaiyilvāṭiyapiḷḷaikaṇṇaṉ

mañcaḷummēṉiyumvaṭivumkaṇṭāḷ

arukēniṉṟāḷeṉpeṉ-ōkkikkaṇṭāḷ

atukaṇṭuivvūroṉṟupuṇarkkiṉṟatē. 3.257@

kuṉṟeṭuttuāniraikāttapirāṉ

kōvalaṉāykkuḻalūtiyūti

kaṉṟukaḷmēyttuttaṉtōḻarōṭu

kalantuṭaṉvaruvāṉaitteruvilkaṇṭu

eṉṟumivaṉaiyoppārainaṅkāy

kaṇṭaṟiyēṉēṭi. vantukāṇāy

oṉṟumnillāvaḷaikaḻaṉṟu

tukilēntiḷamulaiyumeṉvacamallavē. 4.258@

cuṟṟiniṉṟuāyartaḻaikaḷiṭac

curuḷpaṅkinēttirattālaṇintu

paṟṟiniṉṟuāyarkaṭaittalaiyē

pāṭavumāṭakkaṇṭēṉ aṉṟippiṉ

maṟṟoruvarkkueṉṉaippēcaloṭṭēṉ

māliruñcōlaiemmāyaṟkallāl

koṟṟavaṉukkuivaḷāmeṉṟeṇṇik

koṭumiṉkaḷkoṭīrākilkōḻampamē. 5.259@

cinturamilaṅkattaṉtiruneṟṟimēl

tiruttiyakōṟampumtirukkuḻalum

antaramuḻavattaṇtaḻaikkāviṉkīḻ

varumāyarōṭuuṭaṉvaḷaikōlvīca

antamoṉṟillātaāyappiḷḷai

aṟintaṟintuivvītipōtumākil

pantukoṇṭāṉeṉṟuvaḷaittuvaittup

pavaḷavāymuṟuvalumkāṇpōmtōḻī. 6.260@

cālappalniraippiṉṉētaḻaikkāviṉkīḻ

taṉtirumēṉiniṉṟoḷitikaḻa

nīlanalnaṟuṅkuñcinēttirattālaṇintu

pallāyarkuḻāmnaṭuvē

kōlaccentāmaraikkaṇmiḷirak

kuḻalūtiyicaipāṭikkuṉittu āyarōṭu

ālittuvarukiṉṟaāyappiḷḷai

aḻakukaṇṭueṉmakaḷayarkkiṉṟatē. 7.261@

cinturappoṭikkoṇṭuceṉṉiyappit

tirunāmamiṭṭaṅkōrilaiyantaṉṉāl

antaramiṉṟittaṉṉeṟipaṅkiyai

aḻakiyanēttirattālaṇintu

intiraṉpōlvarumāyappiḷḷai

etirniṉṟaṅkiṉavaḷaiiḻavēleṉṉa

cantiyilniṉṟukaṇṭīr naṅkaitaṉ

tukiloṭucarivaḷaikaḻalkiṉṟatē. 8.262@

valaṅkātiṉmēltōṉṟippūvaṇintu

mallikaivaṉamālaimauvalmālai

ciliṅkārattālkuḻaltāḻaviṭṭut

tīṅkuḻalvāymaṭuttūtiyūti

alaṅkārattālvarumāyppiḷḷai

aḻakukaṇṭueṉmakaḷācaippaṭṭu

vilaṅkinillātuetirniṉṟukaṇṭīr

veḷvaḷaikaḻaṉṟumeymmelikiṉṟatē. 9.263@

viṇṇiṉmītuamararkaḷvirumpittoḻa

miṟaittuāyarpāṭiyilvītiyūṭē

kaṇṇaṅkālippiṉṉēeḻuntaruḷakkaṇṭu

iḷavāykkaṉṉimārkāmuṟṟa

vaṇṇam vaṇṭamarpoḻilputuvaiyarkōṉ

viṭṭucittaṉcoṉṉamālaipattum

paṇṇiṉpamvarappāṭumpattaruḷḷār

paramāṉavaikuntamnaṇṇuvarē. (2) 10.aintām tirumoḻi - aṭṭukkuvi

(kaṇṇaṉ kōvarttaṉakiriyai kuṭaiyākakkoṇṭu kalmaḻai

taṭuttu āyaraiyum āniraiyaiyum pātukāttal)eṇcīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam264@

aṭṭukkuvicōṟṟupparuppatamum

tayirvāviyumneyyaḷaṟumaṭaṅkap

poṭṭattuṟṟi mārippakaipuṇartta

porumākaṭalvaṇṇaṉpoṟuttamalai

vaṭṭattaṭaṅkaṇmaṭamāṉkaṉṟiṉai

valaivāyppaṟṟikkoṇṭu kuṟamakaḷir

koṭṭaittalaippālkoṭuttuvaḷarkkum

kōvarttaṉameṉṉumkoṟṟakkuṭaiyē. (2) 1.265@

vaḻuvoṉṟumilācceykai vāṉavarkōṉ

valippaṭṭumuṉintuviṭukkappaṭṭu

maḻaivantueḻunāḷpeytumāttaṭuppa

matucūtaṉeṭuttumaṟittamalai

iḻavutariyātatōrīṟṟuppiṭi

iḷañcīyamtoṭarntumuṭukutalum

kuḻaviyiṭaikkāliṭṭetirntuporum

kōvarttaṉameṉṉumkoṟṟakkuṭaiyē. 2.266@

ammaittaṭaṅkaṇmaṭavāycciyarum

āṉāyarumāniraiyumalaṟi

emmaiccaraṇēṉṟukoḷḷeṉṟirappa

ilaṅkāḻikkaiyentaieṭuttamalai

tammaiccaraṇeṉṟatampāvaiyaraip

puṉamēykiṉṟamāṉiṉamkāṇmiṉeṉṟu

kommaippuyakkuṉṟarcilaikuṉikkum

kōvarttaṉameṉṉumkoṟṟakkuṭaiyē. 3.267@

kaṭuvāycciṉaveṅkaṇkaḷiṟṟiṉukkuk

kavaḷameṭuttukkoṭuppāṉavaṉpōl

aṭivāyuṟakkaiyiṭṭueḻappaṟittiṭṭu

amararperumāṉkoṇṭuniṉṟamalai

kaṭalvāycceṉṟumēkamkaviḻntiṟaṅkik

katuvāyppaṭanīrmukantēṟi eṅkum

kuṭavāyppaṭaniṉṟumaḻaipoḻiyum

kōvarttaṉameṉṉumkoṟṟakkuṭaiyē. 4.268@

vāṉattilullīr. valiyīruḷḷīrēl

aṟaiyō. vantuvāṅkumiṉeṉpavaṉpōl

ēṉatturuvākiyaīcaṉentai

iṭavaṉeḻavāṅkiyeṭuttamalai

kāṉakkaḷiyāṉaitaṉkompiḻantu

katuvāymatamcōrattaṉkaiyeṭuttu

kūṉalpiṟaivēṇṭiaṇṇāntuniṟkum

kōvarttaṉameṉṉumkoṟṟakkuṭaiyē. 5.269@

ceppāṭuṭaiyatirumālavaṉ taṉ

centāmaraikkaiviralaintiṉaiyum

kappākamaṭuttumaṇineṭuntōḷ

kāmpākakkoṭuttukkavittamalai

eppāṭumparantiḻiteḷḷaruvi

ilaṅkumaṇimuttuvaṭampiṟaḻa

kuppāyameṉaniṉṟukāṭcitarum

kōvarttaṉameṉṉumkoṟṟakkuṭaiyē. 6.270@

paṭaṅkaḷpalavumuṭaippāmparaiyaṉ

paṭarpūmiyaittāṅkikkiṭappavaṉpōl

taṭaṅkaiviralaintummalaravaittut

tāmōtaraṉtāṅkutaṭavaraitāṉ

aṭaṅkacceṉṟuilaṅkaiyaiyīṭaḻitta

aṉumaṉpukaḻpāṭittamkuṭṭaṉkaḷai

kuṭaṅkaikkoṇṭumantikaḷkaṇvaḷarttum

kōvarttaṉameṉṉumkoṟṟakkuṭaiyē. 7.271@

calamāmukilpalkaṇappōrkkaḷattuc

caramāripoḻintueṅkumpūcaliṭṭu

nalivāṉuṟakkēṭakamkōppavaṉpōl

nārāyaṇaṉmuṉmukamkāttamalai

ilaivēykurampaittavamāmuṉivar

iruntārnaṭuvēceṉṟuaṇārcoṟiya

kolaivāycciṉavēṅkaikaḷniṉṟuṟaṅkum

kōvarttaṉameṉṉumkoṟṟakkuṭaiyē. 8.272@

vaṉpēymulaiyuṇṭatōrvāyuṭaiyaṉ

vaṉtūṇeṉaniṉṟatōrvaṉparattai

taṉpēriṭṭukkoṇṭutaraṇitaṉṉil

tāmōtaraṉtāṅkutaṭavaraitāṉ

muṉpēvaḻikāṭṭamucukkaṇaṅkaḷ

mutukilpeytutammuṭaikkuṭṭaṉkaḷai

kompēṟṟiyiruntukutipayiṟṟum

kōvarttaṉameṉṉumkoṟṟakkuṭaiyē. 9.273@

koṭiyēṟucentāmaraikkaiviralkaḷ

kōlamumaḻintilavāṭiṟṟila

vaṭivēṟutiruvukirnontumila

maṇivaṇṇaṉmalaiyumōrcampiratam

muṭiyēṟiyamāmukiṟpalkaṇaṅkaḷ

muṉṉeṟṟinaraittaṉapōla eṅkum

kuṭiyēṟiyiruntumaḻaipoḻiyum

kōvarttaṉameṉṉumkoṟṟakkuṭaiyē. 10.274@

aravilpaḷḷikoṇṭuaravamturantiṭṭu

aravappakaiyūrtiyavaṉuṭaiya

kuraviṟkoṭimullaikaḷniṉṟuṟaṅkum

kōvarttaṉameṉṉumkoṟṟakkuṭaimēl

tiruviṟpolimaṟaivāṇarputtūrt

tikaḻpaṭṭarpirāṉcoṉṉamālaipattum

paravumaṉanaṉkuṭaippattaruḷḷār

paramāṉavaikuntamnaṇṇuvarē. (2) 11.āṟām tirumoḻi - nāvalam

(kaṇṇaṉ pullaṅkuḻalūtaṟciṟappu)275@

nāvalamperiyatīviṉilvāḻum

naṅkaimīrkāḷ. ituōraṟputamkēḷīr

tūvalampuriyuṭaiyatirumāl

tūyavāyilkuḻalōcaivaḻiyē

kōvalarciṟumiyariḷaṅkoṅkai

kutukalippauṭaluḷaviḻntu eṅkum

kāvalumkaṭantukayiṟumālaiyāki

vantukaviḻntuniṉṟaṉarē. (2) 1.276@

iṭavaṇaraiiṭattōḷoṭucāyttu

irukaikūṭappuruvamnerintēṟa

kuṭavayiṟupaṭavāykaṭaikūṭak

kōvintaṉkuḻalkoṭuūtiṉapōtu

maṭamayilkaḷoṭumāṉpiṇaipōlē

maṅkaimārkaḷmalarkkūntalaviḻa

uṭainekiḻaōrkaiyāltukilpaṟṟi

olkiyōṭarikkaṇōṭaniṉṟaṉarē. 2.277@

vāṉilavaracuvaikuntakkuṭṭaṉ

vācutēvaṉmaturaimaṉṉaṉ nanta

kōṉiḷavaracukōvalarkuṭṭaṉ

kōvintaṉkuḻalkoṭuūtiṉapōtu

vāṉiḷampaṭiyarvantuvantīṇṭi

maṉamurukimalarkkaṇkaḷpaṉippa

tēṉaḷavuceṟikūntalaviḻac

ceṉṉivērppaccevicērttuniṉṟaṉarē. 3.278@

tēṉukaṉpilampaṉkāḷiyaṉeṉṉum

tīppappūṭukaḷaṭaṅkauḻakki

kāṉakampaṭiulāviyulāvik

karuñciṟukkaṉkuḻalūtiṉapōtu

mēṉakaiyoṭutilōttamaiarampai

uruppaciyaravarveḷkimayaṅki

vāṉakampaṭiyilvāytiṟappiṉṟi

āṭalpāṭalavaimāṟiṉartāmē. 4.279@

muṉnaraciṅkamatāki avuṇaṉ

mukkiyattaimuṭippāṉ, mūvulakil

maṉṉarañcum matucūtaṉaṉvāyil

kuḻaliṉōcai ceviyaippaṟṟivāṅka

naṉṉarampuṭaiyatumpuruvōṭu

nārataṉumtamtamvīṇaimaṟantu

kiṉṉaramituṉaṅkaḷum tamtam

kiṉṉaramtoṭukilōmeṉṟaṉarē. 5.280@

cemperuntaṭaṅkaṇṇaṉtiraḷtōḷaṉ

tēvakiciṟuvaṉtēvarkaḷciṅkam

namparamaṉinnāḷkuḻalūtak

kēṭṭavarkaḷ iṭaruṟṟaṉakēḷīr

amparamtiriyumkāntapparellām

amutakītavalaiyālcurukkuṇṭu

namparamaṉṟeṉṟunāṇimayaṅki

naintucōrntukaimmaṟittuniṉṟaṉarē. 6.281@

puviyuḷnāṉkaṇṭatōraṟputamkēḷīr

pūṇimēykkumiḷaṅkōvalarkūṭṭattu

avaiyuḷ nākattaṇaiyāṉkuḻalūta

amaralōkattaḷavumceṉṟicaippa

aviyuṇāmaṟantuvāṉavarellām

āyarpāṭiniṟaiyappukuntuīṇṭi

ceviyuṇāviṉcuvaikoṇṭumakiḻntu

kōvintaṉaittoṭarntueṉṟumviṭārē. 7.282@

ciṟuviralkaḷtaṭavipparimāṟac

ceṅkaṇkōṭacceyyavāykoppaḷikka

kuṟuveyarppuruvamkūṭalippak

kōvintaṉkuḻalkoṭuūtiṉapōtu

paṟavaiyiṉkaṇaṅkaḷkūṭutuṟantu

vantucūḻntupaṭukāṭukiṭappa

kaṟavaiyiṉkaṇaṅkaḷkālparappīṭṭuk

kaviḻntiṟaṅkicceviyāṭṭakillāvē. 8.283@

tiraṇṭeḻutaḻaimaḻaimukilvaṇṇaṉ

ceṅkamalamalarcūḻvaṇṭiṉampōlē

curuṇṭiruṇṭakuḻaltāḻntamukattāṉ

ūtukiṉṟakuḻalōcaivaḻiyē

maruṇṭumāṉkaṇaṅkaḷmēykaimaṟantu

mēyntapullumkaṭaivāyvaḻicōra

iraṇṭupāṭumtulaṅkāppuṭaipeyarā

eḻutucittiraṅkaḷpōlaniṉṟaṉavē. 9.284@

karuṅkaṇtōkaimayiṟpīliyaṇintu

kaṭṭinaṉkuṭuttapītakavāṭai

aruṅkalavuruviṉāyarperumāṉ

avaṉoruvaṉkuḻalūtiṉapōtu

maraṅkaḷniṉṟumatutāraikaḷpāyum

malarkaḷvīḻumvaḷarkompukaḷtāḻum

iraṅkumkūmpumtirumālniṉṟaniṉṟa

pakkamnōkki avaiceyyumkuṇamē. 10.285@

kuḻaliruṇṭucuruṇṭēṟiyakuñcik

kōvintaṉuṭaiyakōmaḷavāyil

kuḻalmuḻaiñcukaḷiṉūṭukumiḻttuk

koḻittiḻintaamutappuṉaltaṉṉai

kuḻalmuḻavamviḷampumputuvaikkōṉ

viṭṭucittaṉvirittatamiḻvallār

kuḻalaiveṉṟakuḷirvāyiṉarākic

cātukōṭṭiyuḷkoḷḷappaṭuvārē. (2) 11.ēḻām tirumoḻi - aiyapuḻuti

(tirumāliṉiṭattu īṭupaṭṭa talaimakaḷ iḷamai kaṇṭu

naṟṟāy iraṅkum pācuram)aṟucīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam286@

aiyapuḻutiuṭampaḷaintu ivaḷpēccumalantalaiyāy

ceyyanūliṉciṟṟāṭai ceppaṉaṭukkavumvallaḷallaḷ

kaiyiṉilciṟutūtaiyōṭu ivaḷmuṟṟilpirintumilaḷ

paiyaravaṇaippaḷḷiyāṉōṭu kaivaittuivaḷvarumē. (2) 1.287@

vāyilpallumeḻuntila mayirummuṭikūṭiṟṟila

cāyvilātakuṟuntalaic cilapiḷḷaikaḷōṭiṇaṅki

tīyiṇakkiṇaṅkāṭivantu ivaḷtaṉṉaṉṉacemmaicolli

māyaṉmāmaṇivaṇṇaṉmēl ivaḷmāluṟukiṉṟāḷē. 2.288@

poṅkuveṇmaṇalkoṇṭu ciṟṟilummuṟṟattiḻaikkaluṟil

caṅkucakkaramtaṇṭuvāḷ villumallatuiḻaikkaluṟāl

koṅkaiiṉṉamkuvinteḻuntila kōvintaṉōṭuivaḷai

caṅkaiyākieṉṉuḷḷam nāḷtoṟumtaṭṭuḷuppākiṉṟatē. 3.289@

ēḻaipētaiōrpālakaṉvantu eṉpeṇmakaḷaiyeḷki

tōḻimārpalarkoṇṭupōycceyta cūḻcciyaiyārkkuraikkēṉ?

āḻiyāṉeṉṉumāḻamōḻaiyil pāycciakappaṭutti

mūḻaiyuppaṟiyātateṉṉum mūturaiyumilaḷē. 4.290@

nāṭumūrumaṟiyavēpōy nallatuḻāyalaṅkaḷ

cūṭi nāraṇaṉpōmiṭamellām cōtittuḻitarukiṉṟāḷ

kēṭuvēṇṭukiṉṟārpalaruḷar kēcavaṉōṭuivaḷai

pāṭukāvaliṭumiṉeṉṟeṉṟu pārtaṭumāṟiṉatē. 5.291@

paṭṭamkaṭṭippoṟṟōṭupeytu ivaḷpāṭakamumcilampum

iṭṭamākavaḷartteṭuttēṉukku eṉṉōṭuirukkaluṟāḷ

poṭṭappōyppuṟappaṭṭuniṉṟu ivaḷpūvaippūvaṇṇāveṉṉum

vaṭṭavārkuḻalmaṅkaimīr. ivaḷmāluṟukiṉṟāḷē. 6.292@

pēcavum tariyātapeṇmaiyiṉ pētaiyēṉpētaiivaḷ

kūcamiṉṟiniṉṟārkaḷtammetir kōlkaḻintāṉmūḻaiyāy

kēcavāveṉṟumkēṭilīyeṉṟum kiñcukavāymoḻiyāḷ

vācavārkuḻalmaṅkaimīr. ivaḷmāluṟukiṉṟāḷē. 7.293@

kāṟaipūṇumkaṇṇāṭikāṇum taṉkaiyilvaḷaikulukkum

kūṟaiyuṭukkumayarkkum taṅkovvaiccevvāytiruttum

tēṟittēṟiniṉṟu āyirampērttēvaṉtiṟampitaṟṟum

māṟilmāmaṇivaṇṇaṉmēl ivaḷmāluṟukiṉṟāḷē. 8.294@

kaittalattuḷḷamāṭaḻiyak kaṇṇālaṅkaḷceytu ivaḷai

vaittuvaittukkoṇṭueṉṉavāṇiyam? nammaivaṭuppaṭuttum

ceyttalaiyeḻunāṟṟuppōl avaṉceyvaṉaceytukoḷḷa

maittaṭamukilvaṇṇaṉpakkal vaḷaraviṭumiṉkaḷē. 9.295@

perupperuttakaṇṇālaṅkaḷceytu pēṇinammillattuḷḷē

iruttuvāṉeṇṇināmirukka ivaḷumoṉṟeṇṇukiṉṟāḷ

maruttuvappatamnīṅkiṉāḷeṉṉumvārttai paṭuvataṉmuṉ

oruppaṭuttiṭumiṉivaḷai ulakaḷantāṉiṭaikkē. 10.296@

ñālamuṟṟumuṇṭuālilaittuyil nārāyaṇaṉukku ivaḷ

mālatākimakiḻntaṉaḷeṉṟu tāyuraiceytataṉai

kōlamārpoḻilcūḻputuvaiyarkōṉ viṭṭucittaṉcoṉṉa

mālaipattumvallavarkaṭku illaivarutuyarē. (2) 11.eṭṭām tirumoḻi - nallatōr tāmarai

(talaimakaṉuṭaṉ ceṉṟa talaimakaḷaik kuṟittu tāy

palapaṭi varuntikkūṟum pācuram)aṟucīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam297@

nallatōrtāmaraippoykai nāṇmalarmēlpaṉicōra

alliyumtātumutirntiṭṭu aḻakaḻintālottatālō

illamveṟiyōṭiṟṟālō eṉmakaḷaieṅkumkāṇēṉ

mallaraiyaṭṭavaṉpiṉpōy maturaippuṟampukkāḷkolō? (2) 1.298@

oṉṟumaṟivoṉṟillāta uruvaṟaikkōpālartaṅkaḷ

kaṉṟukālmāṟumāpōlē kaṉṉiyiruntāḷaikkoṇṭu

naṉṟumkiṟiceytupōṉāṉ nārāyaṇaṉceytatīmai

eṉṟumemarkaḷkuṭikku ōrēccukkolāyiṭuṅkolō? 2.299@

kumarimaṇamceytukoṇṭu kōlamceytuillattirutti

tamarumpiṟarumaṟiyat tāmōtaraṟkeṉṟucāṟṟi

amararpatiyuṭaittēvi aracāṇiyai vaḻipaṭṭu

tumilameḻappaṟaikoṭṭit tōraṇamnāṭṭiṭuṅkolō? 3.300@

orumakaḷtaṉṉaiyuṭaiyēṉ ulakamniṟaintapukaḻāl

tirumakaḷpōlavaḷarttēṉ ceṅkaṇmāltāṉkoṇṭupōṉāṉ

perumakaḷāykkuṭivāḻntu perumpiḷḷaipeṟṟaacōtai

marumakaḷaikkaṇṭukantu maṇāṭṭuppuṟamceyyuṅkolō? 4.301@

tammāmaṉnantakōpālaṉ taḻīikkoṇṭueṉmakaḷtaṉṉai

cemmāntirēyeṉṟucollic ceḻuṅkayaṟkaṇṇumcevvāyum

kommaimulaiyumiṭaiyum koḻumpaṇaittōḷkaḷumkaṇṭiṭṭu

immakaḷaippeṟṟatāyar iṉittariyāreṉṉuṅkolō? 5.302@

vēṭarmaṟakkulampōlē vēṇṭiṟṟucceytueṉmakaḷai

kūṭiyakūṭṭamēyākak koṇṭukuṭivāḻuṅkolō?

nāṭumnakarumaṟiya nallatōrkaṇṇālamceytu

cāṭiṟappāyntaperumāṉ takkavākaippaṟṟuṅkolō? 6.303@

aṇṭattamararperumāṉ āḻiyāṉiṉṟueṉmakaḷai

paṇṭappaḻippukkaḷcollip paricaṟaāṇṭiṭuṅkolō?

koṇṭukuṭivāḻkkaivāḻntu kōvalappaṭṭamkavittu

paṇṭaimaṇāṭṭimārmuṉṉē pātukāvalvaikkuṅkolō? 7.304@

kuṭiyilpiṟantavarceyyum kuṇamoṉṟumceytilaṉantō.

naṭaiyoṉṟumceytilaṉnaṅkāy. nantakōpaṉmakaṉkaṇṇaṉ

iṭaiyirupālumvaṇaṅka iḷaittiḷaittueṉmakaḷēṅki

kaṭaikayiṟēpaṟṟivāṅkik kaitaḻumpēṟiṭuṅkolō? 8.305@

veṇṇiṟattōytayirtaṉṉai veḷvaraippiṉmuṉeḻuntu

kaṇṇuṟaṅkātēyiruntu kaṭaiyavumtāṉvallaḷkolō?

oṇṇiṟattāmaraicceṅkaṇ ulakaḷantāṉeṉmakaḷai

paṇṇaṟaiyāppaṇikoṇṭu paricaṟaāṇṭiṭuṅkolō? 9.306@

māyavaṉpiṉvaḻiceṉṟu vaḻiyiṭaimāṟṟaṅkaḷkēṭṭu

āyarkaḷcēriyilumpukku aṅkuttaimāṟṟamumellām

tāyavaḷcolliyacollait taṇputuvaippaṭṭaṉcoṉṉa

tūyatamiḻppattumvallār tūmaṇivaṇṇaṉukkāḷarē. (2) 10.oṉpatām tirumoḻi - eṉṉātaṉ

(kruṣṇāvatāra rāmāvatāraṅkaḷiṉ kuṇacēṣṭitaṅkaḷai

iṟaṇṭu tōḻiyar etiretirākakkūṟi untipaṟittal)kalittāḻicai307@

eṉṉātaṉtēvikku aṉṟuiṉpappūīyātāḷ

taṉ nātaṉkāṇavē taṇpūmarattiṉai

vaṉṉātappuḷḷāl valiyappaṟittiṭṭa

eṉṉātaṉvaṉmaiyaippāṭippaṟa

empirāṉvaṉmaiyaippāṭippaṟa. (2) 1.308@

eṉvilvalikaṇṭu pōveṉṟuetirvantāṉ

taṉ villiṉōṭum tavattaietirvāṅki

muṉvilvalittu mutupeṇṇuyiruṇṭāṉ

taṉ villiṉvaṉmaiyaippāṭippaṟa

tācaratitaṉmaiyaippaṭippaṟa. 2.309@

uruppiṇinaṅkaiyait tērēṟṟikkoṇṭu

viruppuṟṟaṅkēka viraintuetirvantu

cerukkuṟṟāṉ vīramcitaiya talaiyaic

ciraittiṭṭāṉvaṉmaiyaippāṭippaṟa

tēvakiciṅkattaippāṭippaṟa. 3.310@

māṟṟuttāyceṉṟu vaṉampōkēeṉṟiṭa

īṟṟuttāypiṉtoṭarntu empirāṉ. eṉṟuaḻa

kūṟṟuttāycollak koṭiyavaṉampōṉa

cīṟṟamilātāṉaippāṭippaṟa

cītaimaṇāḷaṉaippāṭippaṟa. 4.311@

pañcavartūtaṉāyp pāratamkaiceytu

nañcumiḻnākamkiṭanta nalpoykaipukku

añcappaṇattiṉmēl pāyntiṭṭuaruḷceyta

añcaṉavaṇṇaṉaippāṭippaṟa

acōtaitaṉciṅkattaippāṭippaṟa. 5.312@

muṭiyoṉṟimūvulakaṅkaḷum āṇṭu uṉ

aṭiyēṟkaruḷeṉṟu avaṉpiṉtoṭarnta

paṭiyilkuṇattup paratanampikku aṉṟu

aṭinilaiyīntāṉaippāṭippaṟa

ayōttiyarkōmāṉaippāṭippaṟa. 6.313@

kāḷiyaṉpoykaikalaṅkappāyntiṭṭu avaṉ

nīḷmuṭiyaintilumniṉṟu naṭamceytu

mīḷaavaṉukku aruḷceytavittakaṉ

tōḷvalivīramēpāṭippaṟa

tūmaṇivaṇṇaṉaippāṭippaṟa. 7.314@

tārkkuiḷantampikku aracīntu taṇṭakam

nūṟṟavaḷ colkoṇṭupōki nuṭaṅkiṭaic

cūrppaṇakāvaicceviyoṭumūkku avaḷ

ārkkaarintāṉaippāṭippaṟa

ayōttikkaracaṉaippāṭippaṟa. 8.315@

māyaccakaṭamutaittu marutiṟuttu

āyarkaḷōṭupōy āniraikāttu aṇi

vēyiṉkuḻalūti vittakaṉāyniṉṟa

āyarkaḷēṟṟiṉaippāṭippaṟa

āniraimēyttāṉaippāṭippaṟa. 9.316@

kārārkaṭalaiyaṭaittiṭṭu ilaṅkaipukku

ōrātāṉpoṉmuṭi oṉpatōṭoṉṟaiyum

nērāavaṉtampikkē nīḷaracīnta

ārāvamutaṉaippāṭippaṟa

ayōttiyarvēntaṉaippāṭippaṟa. 10.taravu koccakakkalippā317@

nantaṉmatalaiyaik kākuttaṉainaviṉṟu

untipaṟanta oḷiyiḻaiyārkaḷcol

centamiḻtteṉputuvai viṭṭucittaṉcol

aintiṉōṭaintumvallārkku allalillaiyē. (2) 11.pattām tirumoḻi - neṟintakaruṅkuḻal

(ilaṅkaikku tūtuceṉṟa tiruvaṭi pirāṭṭiyaik kaṇṭu,

cakkaravarttittirumakaṉ kūṟiya cila aṭaiyāḷaṅkaḷaik

kūṟik kaṇaiyāḻikoṭuttuk kaḷippittal)kaliviruttam318@

neṟintakaruṅkuḻalmaṭavāy. niṉṉaṭiyēṉviṇṇappam

ceṟintamaṇimuṭiccaṉakaṉ cilaiyiṟuttuniṉaikkoṇarntatu

aṟintu aracukaḷaikaṭṭa aruntavattōṉiṭaivilaṅka

ceṟintacilaikoṭutavattaic citaittatumōraṭaiyāḷam. (2) 1.319@

alliyampūmalarkkōtāy. aṭipaṇintēṉviṇṇappam

collukēṉkēṭṭaruḷāy tuṇaimalarkkaṇmaṭamāṉē.

elliyampōtiṉitiruttal iruntatōriṭavakaiyil

mallikaimāmālaikoṇṭu aṅkuārttatumōraṭaiyāḷam. 2.320@

kalakkiyamāmaṉattaṉaḷāyk kaikēcivaramvēṇṭa

malakkiyamāmaṉattaṉaṉāy maṉṉavaṉumaṟātoḻiya

kulakkumarā. kāṭuṟaiyappō eṉṟuviṭaikoṭuppa

ilakkumaṇaṉtaṉṉoṭum aṅkuēkiyatuōraṭaiyāḷam. 3.321@

vāraṇintamulaimaṭavāy. vaitēvī. viṇṇappam

tēraṇintaayōttiyarkōṉ peruntēvī. kēṭṭaruḷāy

kūraṇintavēlvalavaṉ kukaṉōṭumkaṅkaitaṉṉil

cīraṇintatōḻamai koṇṭatumōraṭaiyāḷam. 4.322@

māṉamarumelnōkki. vaitēvī. viṇṇappam

kāṉamarumkallatarpōyk kāṭuṟaintakālattu

tēṉamarumpoḻiṟcāral cittirakūṭattuiruppa

pālmoḻiyāy. paratanampi paṇintatumōraṭaiyāḷam. 5.323@

cittirakūṭattuiruppac ciṟukākkaimulaitīṇṭa

attiramēkoṇṭeṟiya aṉaittulakumtirintōṭi

vittakaṉē. irāmāvō. niṉṉapayameṉṟuaḻaippa

attiramēataṉkaṇṇai aṟuttatumōraṭaiyāḷam. 6.324@

miṉṉottanuṇṇiṭaiyāy. meyyaṭiyēṉviṇṇappam

poṉṉottamāṉoṉṟu pukuntuiṉituviḷaiyāṭa

niṉṉaṉpiṉvaḻiniṉṟu cilaipiṭittuempirāṉēka

piṉṉēaṅkuilakkumaṇaṉ pirintatumōraṭaiyāḷam. 7.325@

maittakumāmalarkkuḻalāy. vaitēvī. viṇṇappam

ottapukaḻvāṉarakkōṉ uṭaṉiruntuniṉaittēṭa

attakucīrayōttiyarkōṉ aṭaiyāḷamivaimoḻintāṉ

ittakaiyālaṭaiyāḷam ītuavaṉkaimōtiramē. 8.326@

tikkuniṟaipukaḻāḷaṉ tīvēḷvicceṉṟanāḷ

mikkaperuñcapainaṭuvē villiṟuttāṉmōtiramkaṇṭu

okkumālaṭaiyāḷam aṉumāṉ. eṉṟuuccimēl

vaittukkoṇṭu ukantaṉaḷāl malarkkuḻalāḷcītaiyumē. (2) 9.327@

vārārummulaimaṭavāḷ vaitēvitaṉaikkaṇṭu

cīrārumtiṟalaṉumaṉ terinturaittaaṭaiyāḷam

pārārumpukaḻpputuvaip paṭṭarpirāṉpāṭalvallār

ērārumvaikuntattu imaiyavarōṭuiruppārē. (2) 10.nāṉkāmpattumutal tirumoḻi - katirāyiram(sarvēsvaraṉaik kāṇavēṇumeṉṟu tēṭuvār cilarum, kaṇṭār

cilarumākak kūṟutal)aṟucīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam328@katirāyiramiravi kalanterittālottanīḷmuṭiyaṉ

etirilperumaiirāmaṉai irukkumiṭamnāṭutirēl

atirumkaḻaṟporutōḷ iraṇiyaṉākampiḷantuariyāy

utiramaḷaintakaiyōṭiruntāṉai uḷḷavākaṇṭāruḷar. (2) 1.329@

nāntakamcaṅkutaṇṭu nāṇoliccārṅkamtiruccakkaram

ēntuperumaiirāmaṉai irukkumiṭamnāṭutirēl

kāntaḷmukiḻviralcītaikkākik kaṭuñcilaiceṉṟiṟukka

vēntartalaivañcaṉakarācaṉtaṉ vēḷviyilkaṇṭāruḷar. 2.330@

kolaiyāṉaikkompupaṟittuk kūṭalarcēṉaiporutaḻiya

cilaiyālmarāmarameytatēvaṉaic cikkeṉanāṭutirēl

talaiyālkurakkiṉamtāṅkicceṉṟu taṭavaraikoṇṭaṭaippa

alaiyārkaṭaṟkaraivīṟṟiruntāṉai aṅkuttaikkaṇṭāruḷar. 3.331@

tōyamparantanaṭuvucūḻalil tollaivaṭivukoṇṭa

māyakkuḻaviyataṉaināṭuṟil vammiṉcuvaṭuraikkēṉ

āyarmaṭamakaḷpiṉṉaikkāki aṭalviṭaiyēḻiṉaiyum

vīyapporutuviyarttuniṉṟāṉai meymmaiyēkaṇṭāruḷar. 4.332@

nīrēṟuceñcaṭainīlakaṇṭaṉum nāṉmukaṉum muṟaiyāl

cīrēṟuvācakañceyyaniṉṟa tirumālaināṭutirēl

vārēṟukoṅkaiuruppiṇiyai valiyappiṭittukkoṇṭu

tērēṟṟi cēṉainaṭuvupōrceyyac cikkeṉakkaṇṭāruḷar. 5.333@

pollāvaṭivuṭaippēyccituñcap puṇarmulaivāymaṭukka

vallāṉai māmaṇivaṇṇaṉai maruvumiṭamnāṭutirēl

pallāyiramperuntēvimāroṭu pauvamēṟituvarai

ellārumcūḻacciṅkācaṉattē iruntāṉaikkaṇṭāruḷar. 6.334@

veḷḷaiviḷicaṅkuveñcuṭarttiruccakkaram ēntukaiyaṉ

uḷḷaviṭamviṉavil umakkuiṟaivammiṉcuvaṭuraikkēṉ

veḷḷaippuravikkurakkuvelkoṭit tērmicaimuṉpuniṉṟu

kaḷḷappaṭaittuṇaiyākip pāratamkaiceyyakkaṇṭāruḷar. 7.335@

nāḻikaikūṟiṭṭukkāttuniṉṟa aracarkaḷtammukappē

nāḻikaipōkappaṭaiporutavaṉ tēvakitaṉciṟuvaṉ

āḻikoṇṭuaṉṟuiravimaṟaippac cayattirataṉtalaiyai

pāḻiluruḷappaṭaiporutavaṉ pakkamēkaṇṭāruḷar. 8.336@

maṇṇummalaiyummaṟikaṭalkaḷum maṟṟumyāvumellām

tiṇṇamviḻuṅkiyumiḻntatēvaṉaic cikkeṉanāṭutirēl

eṇṇaṟkariyatōrēṉamāki irunilampukkiṭantu

vaṇṇakkaruṅkuḻalmātarōṭu maṇantāṉaikkaṇṭāruḷar. 9.337@

kariyamukilpuraimēṉimāyaṉaik kaṇṭacuvaṭuraittu

puravimukamceytucennelōṅki viḷaikaḻaṉipputuvai

tiruviṟpolimaṟaivāṇaṉpaṭṭarpirāṉ coṉṉamālaipattum

paravumaṉamuṭaippattaruḷḷār paramaṉaṭicērvarkaḷē. (2) 10.iraṇṭām tirumoḻi - alampāveruṭṭā

(tirumāliruñcōlaimalaicciṟappu)kalinilaittuṟai338@

alampāveruṭṭākkoṉṟu tiriyumarakkarai

kulampāḻpaṭuttuk kulaviḷakkāyniṉṟakōṉmalai

cilampārkkavantu teyvamakaḷirkaḷāṭumcīr

cilampāṟupāyum teṉtirumāliruñcōlaiyē. (2) 1.339@

vallāḷaṉtōḷum vāḷarakkaṉmuṭiyum taṅkai

pollātamūkkum pōkkuvittāṉporuntummalai

ellāviṭattilum eṅkumparantupallāṇṭoli

cellāniṟkumcīrt teṉtirumāliruñcōlaiyē. 2.340@

takkārmikkārkaḷaic cañcalamceyyumcalavarai

tekkāneṟiyēpōkkuvikkum celvaṉpoṉmalai

ekkālamumceṉṟu cēvittirukkumaṭiyarai

akkāṉeṟiyaimāṟṟum taṇtirumāliruñcōlaiyē. 3.341@

āṉāyarkūṭi amaittaviḻavai amarartam

kōṉārkkoḻiyak kōvarttaṉattucceytāṉmalai

vāṉāṭṭilniṉṟu māmalarkkaṟpakattottiḻi

tēṉāṟupāyum teṉtirumāliruñcōlaiyē. 4.342@

oruvāraṇam paṇikoṇṭavaṉpoykaiyil kañcaṉtaṉ

oruvāraṇam uyiruṇṭavaṉceṉṟuṟaiyummalai

karuvāraṇam taṉpiṭituṟantōṭa kaṭalvaṇṇaṉ

tiruvāṇaikūṟattiriyum taṇtirumāliruñcōlaiyē. 5.343@

ēviṟṟucceyvāṉ ēṉṟetirntuvantamallarai

cāvattakartta cāntaṇitōḷcaturaṉmalai

āvattaṉameṉṟu amararkaḷumnaṉmuṉivarum

cēvittirukkum teṉtirumāliruñcōlaiyē. 6.344@

maṉṉarmaṟuka maittuṉaṉmārkkuorutēriṉmēl

muṉṉaṅkuniṉṟu mōḻaiyeḻuvittavaṉmalai

koṉṉavilkūrvēṟkōṉ neṭumāṟaṉteṉkūṭaṟkōṉ

teṉṉaṉkoṇṭāṭum teṉtirumāliruñcōlaiyē. 7.345@

kuṟukātamaṉṉaraik kūṭukalakki veṅkāṉiṭaic

ciṟukālneṟiyēpōkkuvikkum celvaṉpoṉmalai

aṟukālvarivaṇṭukaḷ āyiranāmamcolli

ciṟukālaippāṭum teṉtirumāliruñcōlaiyē. 8.346@

cintappuṭaittuc ceṅkurutikoṇṭu pūtaṅkaḷ

antippalikoṭuttu āvattaṉamceyappaṉmalai

intirakōpaṅkaḷ emperumāṉkaṉivāyoppāṉ

cintumpuṟavil teṉtirumāliruñcōlaiyē. 9.347@

eṭṭutticaiyum eṇṇiṟantaperuntēvimār

viṭṭuviḷaṅka vīṟṟiruntavimalaṉmalai

paṭṭippiṭikaḷ pakaṭuṟiñcicceṉṟu mālaivāyt

teṭṭittiḷaikkum teṉtirumāliruñcōlaiyē. 10.348@

marutappoḻilaṇi māliruñcōlaimalaitaṉṉai

karutiyuṟaikiṉṟa kārkkaṭalvaṇṇaṉammāṉtaṉṉai

viratamkoṇṭēttum villiputtūrviṭṭucittaṉcol

karutiyuraippavar kaṇṇaṉkaḻaliṇaikāṇpārkaḷē. (2) 11.mūṉṟām tirumoḻi - uruppiṇinaṅkai

(tirumāliruñcōlaimalaiyiṉ ciṟappu)kalinilaittuṟai349@

uruppiṇinaṅkaitaṉṉaimīṭpāṉ toṭarntōṭicceṉṟa

uruppaṉaiyōṭṭikkoṇṭiṭṭu uṟaittiṭṭauṟaippaṉmalai

poruppiṭaikkoṉṟainiṉṟu muṟiyāḻiyumkācumkoṇṭu

viruppoṭupoṉvaḻaṅkum viyaṉmāliruñcōlaiyatē. (2) 1.350@

kañcaṉumkāḷiyaṉum kaḷiṟummarutumerutum

vañcaṉaiyilmaṭiya vaḷarntamaṇivaṇṇaṉmalai

nañcumiḻnākameḻuntaṇavi naḷirmāmatiyai

ceñcuṭarnāvaḷaikkum tirumāliruñcōlaiyatē. 2.351@

maṉṉunarakaṉtaṉṉaic cūḻpōkivaḷaitteṟintu

kaṉṉimakaḷirtammaik kavarntakaṭalvaṇṇaṉmalai

puṉṉaiceruntiyoṭu puṉavēṅkaiyumkōṅkumniṉṟu

poṉṉarimālaikaḷcūḻ poḻilmāliruñcōlaiyatē. 3.352@

māvalitaṉṉuṭaiya makaṉvāṇaṉmakaḷirunta

kāvalaikkaṭṭaḻitta taṉikkāḷaikarutummalai

kōvalarkōvintaṉaik kuṟamātarkaḷ paṇkuṟiñcip

pāvolipāṭinaṭampayil māliruñcōlaiyatē. 4.353@

palapalanāḻamcollippaḻitta cicupālaṉtaṉṉai

alavalaimaitavirtta aḻakaṉalaṅkāraṉmalai

kulamalaikōlamalai kuḷirmāmalaikoṟṟamalai

nilamalainīṇṭamalai tirumāliruñcōlaiyatē. (2) 5.354@

pāṇṭavartammuṭaiya pāñcālimaṟukkamellām

āṇṭuaṅkunūṟṟuvartam peṇṭirmēlvaittaappaṉmalai

pāṇtakuvaṇṭiṉaṅkaḷ paṇkaḷpāṭimatupparuka

tōṇṭaluṭaiyamalai tollaimāliruñcōlaiyatē. 6.355@

kaṉaṅkuḻaiyāḷporuṭṭāk kaṇaipārittu arakkartaṅkaḷ

iṉamkaḻuvēṟṟuvitta eḻiltōḷemmirāmaṉmalai

kaṉamkoḻiteḷḷaruvi vantucūḻntuakalñālamellām

iṉamkuḻuvāṭummalai eḻilmāliruñcōlaiyatē. 7.356@

ericitaṟumcarattāl ilaṅkaiyiṉai taṉṉuṭaiya

varicilaivāyilpeytu vāykkōṭṭamtavirttukanta

araiyaṉamarummalai amararoṭukōṉumceṉṟu

tiricuṭarcūḻummalai tirumāliruñcōlaiyatē. 8.357@

kōṭṭumaṇkoṇṭiṭantu kuṭaṅkaiyilmaṇkoṇṭaḷantu

mīṭṭumatuṇṭumiḻntu viḷaiyāṭuvimalaṉmalai

īṭṭiyapalporuḷkaḷ empirāṉukkuaṭiyuṟaiyeṉṟu

ōṭṭarumtaṇcilampāṟuṭai māliruñcōlaiyatē. 9.358@

āyiramtōḷparappi muṭiyāyirammiṉṉilaka

āyirampaintalaiya aṉantacayaṉaṉāḷummalai

āyiramāṟukaḷum cuṉaikaḷpalavāyiramum

āyirampūmpoḻilumuṭai māliruñcōlaiyatē. (2) 10.359@

māliruñcōlaiyeṉṉum malaiyaiyuṭaiyamalaiyai

nālirumūrttitaṉṉai nālvētakkaṭalamutai

mēliruṅkaṟpakattai vētāntaviḻupporuḷil

mēliruntaviḷakkai viṭṭucittaṉvirittaṉavē. (2) 11.nāṉkām tirumoḻi - nāvakāriyam

(mukkaraṇaṅkaḷālum tirukkōṭṭiyūrai aṉupavippavaraik koṇṭāṭiyum,

avvāṟu aṉupaviyāta avaiṣṇavarai iḻittum kūṟutal)eḻucīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam


360@

nāvakāriyamcollilātavar nāḷtoṟumviruntōmpuvār

tēvakāriyamceytu vētampayiṉṟuvāḻtirukkōṭṭiyūr

mūvarkāriyamumtiruttum mutalvaṉaiccintiyāta ap

pāvakārikaḷaippaṭaittavaṉ eṅṅaṉampaṭaittāṉkolō. (2) 1.361@

kuṟṟamiṉṟikkuṇamperukkik kurukkaḷukkuaṉukūlarāy

ceṟṟamoṉṟumilāta vaṇkaiyiṉārkaḷvāḻtirukkōṭṭiyūr

tuṟṟiyēḻulakuṇṭa tūmaṇivaṇṇaṉtaṉṉaittoḻātavar

peṟṟatāyarvayiṟṟiṉaip perunōyceyvāṉpiṟantārkaḷē. 2.362@

vaṇṇanalmaṇiyum marakatamumaḻutti niḻaleḻum

tiṇṇaicūḻ tirukkōṭṭiyūrt tirumālavaṉtirunāmaṅkaḷ

eṇṇakkaṇṭaviralkaḷāl iṟaippoḻutumeṇṇakilātupōy

uṇṇakkaṇṭatamūttaivāykkuk kavaḷamuntukiṉṟārkaḷē. 3.363@

urakamellaṇaiyāṉkaiyil uṟaicaṅkampōlmaṭavaṉṉaṅkaḷ

niraikaṇamparantēṟum ceṅkamalavayaltirukkōṭṭiyūr

narakanācaṉaināviṟkoṇṭaḻaiyāta māṉiṭacātiyar

parukunīrumuṭukkuṅkūṟaiyum pāvamceytaṉatāṅkolō. 4.364@

āmaiyiṉmutukattiṭaikkutikoṇṭu tūmalarcāṭippōy

tīmaiceytuiḷavāḷaikaḷ viḷaiyāṭunīrttirukkōṭṭiyūr

nēmicērtaṭaṅkaiyiṉāṉai niṉaippilāvalineñcuṭai

pūmipāraṅkaḷuṇṇumcōṟṟiṉaivāṅkip pullaittiṇimiṉē. 5.365@

pūtamaintoṭuvēḷviyaintu pulaṉkaḷaintupoṟikaḷāl

ētamoṉṟumilāta vaṇkaiyiṉārkaḷvāḻtirukkōṭṭiyūr

nātaṉainaraciṅkaṉai naviṉṟēttuvārkaḷuḻakkiya

pātatūḷipaṭutalāl ivvulakampākkiyamceytatē. 6.366@

kuruntamoṉṟocittāṉoṭumceṉṟu kūṭiyāṭiviḻācceytu

tiruntunāṉmaṟaiyōr irāppakalēttivāḻtirukkōṭṭiyūr

karuntaṭamukilvaṇṇaṉaik kaṭaikkoṇṭukaitoḻumpattarkaḷ

iruntavūrilirukkummāṉiṭar ettavaṅkaḷceytārkolō. 7.367@

naḷirntacīlaṉnayācalaṉ apimaṉatuṅkaṉai nāḷtoṟum

teḷintacelvaṉaiccēvakaṅkoṇṭa ceṅkaṇmāltirukkōṭṭiyūr

kuḷirntuṟaikiṉṟakōvintaṉ kuṇampāṭuvāruḷḷanāṭṭiṉuḷ

viḷaintatāṉiyamum irākkatarmītukoḷḷakilārkaḷē. 8.368@

kompiṉārpoḻilvāy kuyiliṉamkōvintaṉkuṇampāṭucīr

cempoṉārmatiḷcūḻ ceḻuṅkaḻaṉiyuṭaittirukkōṭṭiyūr

nampaṉainaraciṅkaṉai naviṉṟēttuvārkaḷaikkaṇṭakkāl

empirāṉtaṉaciṉṉaṅkaḷ ivarivareṉṟuācaikaḷtīrvaṉē. 9.369@

kāciṉvāykkaramviṟkilum karavātumāṟṟilicōṟiṭṭu

tēcavārttaipaṭaikkum vaṇkaiyiṉārkaḷvāḻtirukkōṭṭiyūr

kēcavā. puruṭōttamā. kiḷarcōtiyāy. kuṟaḷā. eṉṟu

pēcuvāraṭiyārkaḷ entammaiviṟkavumpeṟuvārkaḷē. 10.370@

cītanīrpuṭaicūḻ ceḻuṅkaḻaṉiyuṭaittirukkōṭṭiyūr

ātiyāṉaṭiyāraiyum aṭimaiyiṉṟittirivāraiyum

kōtilpaṭṭarpirāṉ kuḷirputuvaimaṉviṭṭucittaṉcol

ētamiṉṟiuraippavarkaḷ iruṭīkēcaṉukkāḷarē. (2) 11.aintām tirumoḻi - ācaivāy

(pakavāṉiṭattil īṭupaṭāmalirukkum samsārikaḷukku

kitōpatēcam ceytal)eṇcīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam371@

ācaivāycceṉṟacintaiyarāki

aṉṉaiattaṉeṉputtirarpūmi

vācavārkuḻalāḷeṉṟumayaṅki

māḷumellaikkaṇvāytiṟavātē

kēcavā. puruṭōttamā. eṉṟum

kēḻalākiyakēṭilī. eṉṟum

pēcuvāravareytumperumai

pēcuvāṉpukilnamparamaṉṟē. (2) 1.372@

cīyiṉālceṟintēṟiyapuṇmēl

ceṟṟalēṟikkuḻampiruntu eṅkum

īyiṉālarippuṇṭumayaṅki

ellaivāycceṉṟucērvataṉmuṉṉam

vāyiṉālnamōnāraṇāveṉṟu

mattakattiṭaikkaikaḷaikkūppi

pōyiṉālpiṉṉaiitticaikkueṉṟum

piṇaikkoṭukkilumpōkavoṭṭārē. 2.373@

cōrviṉālporuḷvaittatuṇṭākil

collucolleṉṟucuṟṟumiruntu

ārviṉavilumvāytiṟavātē

antakālamaṭaivataṉmuṉṉam

mārvameṉpatōrkōyilamaittu

mātavaṉeṉṉumteyvattainaṭṭi

ārvameṉpatōrpūviṭavallārkku

aravataṇṭattiluyyalumāmē. 3.374@

mēleḻuntatōrvāyukkiḷarntu

mēlmiṭaṟṟiṉaiuḷḷeḻavāṅki

kāluṅkaiyumvitirvitirttēṟik

kaṇṇuṟakkamatāvataṉmuṉṉam

mūlamākiyaoṟṟaiyeḻuttai

mūṉṟumāttiraiuḷḷeḻavāṅki

vēlaivaṇṇaṉaimēvutirākil

viṇṇakattiṉilmēvalumāmē. 4.375@

maṭivaḻivantunīrpulaṉcōra

vāyilaṭṭiyakañciyummīṇṭē

kaṭaivaḻivārakkaṇṭamaṭaippak
kaṇṇuṟakkamatāvataṉmuṉṉam

toṭaivaḻiummaināykaḷkavarā

cūlattālummaippāyvatumceyyār

iṭaivaḻiyilnīrkūṟaiyumiḻavīr

iruṭīkēcaṉeṉṟēttavallīrē. 5.376@

aṅkamviṭṭavaiyaintumakaṟṟi

āvimūkkiṉilcōtittapiṉṉai

caṅkamviṭṭavarkaiyaimaṟittup

paiyavētalaicāyppataṉmuṉṉam

vaṅkamviṭṭulavumkaṭaṟpaḷḷimāyaṉai

matucūtaṉaṉaimārpil

taṅkaviṭṭuvaittu āvatōrkarumam

cātippārkkueṉṟumcātikkalāmē. 6.377@

teṉṉavaṉtamarceppamilātār

cēvatakkuvārpōlappukuntu

piṉṉumvaṉkayiṟṟālpiṇitteṟṟip

piṉmuṉṉākaiḻuppataṉmuṉṉam

iṉṉavaṉiṉaiyāṉeṉṟucolli

eṇṇiuḷḷattiruḷaṟanōkki

maṉṉavaṉmatucūtaṉeṉpār

vāṉakattumaṉṟāṭikaḷtāmē. 7.378@

kūṭikkūṭiuṟṟārkaḷiruntu

kuṟṟamniṟkanaṟṟaṅkaḷpaṟaintu

pāṭippāṭiōrpāṭaiyiliṭṭu

narippaṭaikkuorupākuṭampōlē

kōṭimūṭiyeṭuppataṉmuṉṉam

kauttuvamuṭaikkōvintaṉōṭu

kūṭiyāṭiyauḷḷattarāṉāl

kuṟippiṭamkaṭantuuyyalumāmē. 8.379@

vāyorupakkamvāṅkivalippa

vārntanīrkkuḻikkaṇkaḷmiḻaṟṟa

tāyorupakkamtantaiorupakkam

tāramumorupakkamalaṟṟa

tīōrupakkamcērvataṉmuṉṉam

ceṅkaṇmāloṭumcikkeṉaccuṟṟa

māy orupakkamniṟkavallārkku

aravataṇṭattiluyyalumāmē. 9.380@

cettuppōvatōrpōtuniṉaintu

ceyyumceykaikaḷtēvapirāṉmēl

pattarāyiṟantārpeṟumpēṟṟaip

pāḻittōḷviṭṭucittaṉputtūrkkōṉ

cittamnaṉkoruṅkittirumālaic

ceytamālaiivaipattumvallār

cittamnaṉkoruṅkittirumālmēl

ceṉṟacintaipeṟuvartāmē. (2) 10.āṟām tirumoḻi - kācuṅkaṟaiyuṭai

(peṟṟapiḷḷaikaḷukkup paramapuruṣaṉuṭaiya tirunāmaṅkaḷai

iṭṭaḻaikkumpaṭi maṉamtiruntātārkku upatēcittal)kalittuṟai381@

kācumkaṟaiyuṭaikkūṟaikkum aṅkōrkaṟṟaikkum

ācaiyiṉāl aṅkavattappēriṭum ātarkāḷ.

kēcavaṉpēriṭṭu nīṅkaḷtēṉittirumiṉō

nāyakaṉnāraṇaṉ tamaṉṉainarakampukāḷ. (2) 1.382@

aṅkorukūṟai araikkuṭuppataṉācaiyāl

maṅkiyamāṉiṭacātiyiṉ pēriṭumātarkāḷ.

ceṅkaṇeṭumāl. cirītarā. eṉṟuaḻaittakkāl

naṅkaikāḷ. nāraṇaṉ tamaṉṉainarakampukāḷ. 2.383@

ucciyileṇṇeyum cuṭṭiyumvaḷaiyumukantu

eccampolintīrkāḷ. eñceyvāṉpiṟarpēriṭṭīr?

piccaipukkākilum empirāṉtirunāmamē

naccumiṉ nāraṇaṉ tamaṉṉainarakampukāḷ. 3.384@

māṉiṭacātiyiltōṉṟiṟṟu ōrmāṉiṭacātiyai

māṉiṭacātiyiṉpēriṭṭāl maṟumaikkillai

vāṉuṭaimātavā. kōvintā. eṉṟuaḻaittakkāl

nāṉuṭaināraṇaṉ tamaṉṉainarakampukāḷ. 4.385@

malamuṭaiyūttaiyiltōṉṟiṟṟu ōrmalavūttaiyai

malamuṭaiyūttaiyiṉpēriṭṭāl maṟumaikkillai

kulamuṭaikkōvintā. kōvintā. eṉṟuvaḻaittakkāl

nalamuṭaināraṇaṉ tamaṉṉainarakampukāḷ. 5.386@

nāṭumnakarumaṟiya māṉiṭappēriṭṭu

kūṭiyaḻuṅkik kuḻiyilvīḻntuvaḻukkatē

cāṭiṟappāyntatalaivā. tāmōtarā. eṉṟu

nāṭumiṉ nāraṇaṉtamaṉṉainarakampukāḷ. 6.387@

maṇṇilpiṟantumaṇṇākum māṉiṭappēriṭṭu aṅku

eṇṇamoṉṟiṉṟiyirukkum ēḻaimaṉicarkāḷ.

kaṇṇukkiṉiya karumukilvaṇṇaṉnāmamē

naṇṇumiṉ nāraṇaṉtamaṉṉainarakampukāḷ. 7.388@

nampinampiyeṉṟu nāṭṭumāṉiṭappēriṭṭāl

nampumpimpumellām nālunāḷilaḻuṅkippōm

cemperuntāmaraikkaṇṇaṉ pēriṭṭaḻaittakkāl

nampikāḷ. nāraṇaṉ tamaṉṉainarakampukāḷ. 8.389@

ūttaikkuḻiyil amutampāyvatupōl uṅkaḷ

mūttirappiḷḷaiyai eṉmukilvaṇṇaṉpēriṭṭu

kōttukkuḻaittuk kuṇālamāṭittirimiṉō

nāttakunāraṇaṉ tamaṉṉainarakampukāḷ. 9.390@

cīraṇimāl tirunāmamēyiṭattēṟṟiya

vīraṇitolpukaḻ viṭṭucittaṉviritta

ōraṇiyoṇtamiḻ oṉpatōṭoṉṟumvallavar

pēraṇivaikuntattu eṉṟumpēṇiyirupparē. (2) 10.ēḻām tirumoḻi - taṅkaiyaimūkkum

(tēvaprayākai eṉṟu vaḻaṅkum kaṇṭameṉṉuntiruppatiyiṉ perumai)aṟucīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam391@

taṅkaiyaimūkkumtamaiyaṉaittalaiyumtaṭinta emtācaratipōy

eṅkumtaṉpukaḻāviruntuaracāṇṭa empuruṭōttamaṉirukkai

kaṅkaikaṅkaiyeṉṟavācakattālē kaṭuviṉaikaḷaintiṭukiṟkum

kaṅkaiyiṉkaraimēlkaitoḻaniṉṟa kaṇṭameṉṉumkaṭinakarē. (2) 1.392@

calampotiyuṭampiṉtaḻalumiḻpēḻvāyc cantiraṉveṅkatirañca

malarnteḻuntaṇavumaṇivaṇṇavuruviṉ mālpuruṭōttamaṉvāḻvu

nalamtikaḻcaṭaiyāṉmuṭikkoṉṟaimalarum nāraṇaṉpātattuḻāyum

kalantiḻipuṉalālpukarpaṭukaṅkaik kaṇṭameṉṉumkaṭinakarē. 2.393@

atirmukamuṭaiyavalampurikumiḻtti aḻalumiḻāḻikoṇṭeṟintu aṅku

etirmukavacurartalaikaḷaiyiṭaṟum empuruṭōttamaṉirukkai

catumukaṉkaiyilcatuppuyaṉtāḷil caṅkaraṉcaṭaiyiṉiltaṅki

katirmukamaṇikoṇṭiḻipuṉalkaṅkaik kaṇṭameṉṉumkaṭinakarē. 3.394@

imaiyavariṟumāntiruntaracāḷa ēṟṟuvantetirporucēṉai

namapuramnaṇukanāntakamviciṟum nampuruṭōttamaṉnakartāṉ

imavantamtoṭaṅkiiruṅkaṭalaḷavum irukaraiulakiraittāṭa

kamaiyuṭaipperumaikkaṅkaiyiṉkaraimēl kaṇṭameṉṉumkaṭinakarē. 4.395@

uḻuvatōrpaṭaiyumulakkaiyumvillum oṇcuṭarāḻiyumcaṅkum

maḻuvoṭuvāḷumpaṭaikkalamuṭaiya mālpuruṭōttamaṉvāḻvu

eḻumaiyumkūṭiīṇṭiyapāvam iṟaippoḻutaḷaviṉilellām

kaḻuviṭumperumaikkaṅkaiyiṉkaraimēl kaṇṭameṉṉumkaṭinakarē. 5.396@

talaippeytukumuṟiccalampotimēkam calacalapoḻintiṭakkaṇṭu

malaipperuṅkuṭaiyālmaṟaittavaṉmaturai mālpuruṭōttamaṉvāḻvu

alaippuṭaittiraivāyaruntavamuṉivar avapiratamkuṭaintāṭa

kalappaikaḷkoḻikkumkaṅkaiyiṉkaraimēl kaṇṭameṉṉumkaṭinakarē. 6.397@

viṟpiṭittiṟuttuvēḻattaimurukki mēliruntavaṉtalaicāṭi

maṟporuteḻappāyntuaraiyaṉayutaitta mālpuruṭōttamaṉvāḻvu

aṟputamuṭaiyaayirāvatamatamum avariḷampaṭiyaroṇcāntum

kaṟpakamalarumkalantiḻikaṅkaik kaṇṭameṉṉumkaṭinakarē. 7.398@

tiraiporukaṭalcūḻtiṇmatiḷtuvaraivēntu taṉmaittuṉaṉmārkkāy

araciṉaiyaviyaaraciṉaiyaruḷum aripuruṭōttamaṉamarvu

nirainiraiyākaneṭiyaṉayūpam nirantaramoḻukkuviṭṭu iraṇṭu

karaipuraivēḷvippukaikamaḻkaṅkai kaṇṭameṉṉumkaṭinakarē. 8.399@

vaṭaticaimaturaicāḷakkirāmam vaikuntamtuvaraiayōtti

iṭamuṭaivatariyiṭavakaiyuṭaiya empuruṭōttamaṉirukkai

taṭavaraiyatirattaraṇiviṇṭiṭiyat talaippaṟṟikkaraimaramcāṭi

kaṭaliṉaikkalaṅkakkaṭuttiḻikaṅkaik kaṇṭameṉṉumkaṭinakarē. (2) 9.400@

mūṉṟeḻuttataṉaimūṉṟeḻuttataṉāl mūṉṟeḻuttākki mūṉṟeḻuttai

ēṉṟukoṇṭiruppārkkuirakkamnaṉkuṭaiya empuruṭōttamaṉirukkai

mūṉṟaṭinimirttumūṉṟiṉiltōṉṟi mūṉṟiṉilmūṉṟuruvāṉāṉ

kāṉtaṭampoḻilcūḻkaṅkaiyiṉkaraimēl kaṇṭameṉṉumkaṭinakarē. (2) 10.401@

poṅkolikaṅkaikkaraimalikaṇṭattu uṟaipuruṭōttamaṉaṭimēl

veṅkalinaliyāvilliputtūrkkōṉ viṭṭucittaṉviruppuṟṟu

taṅkiyaaṉpālceytatamiḻmālai taṅkiyanāvuṭaiyārkku

kaṅkaiyiltirumālkaḻaliṇaikkīḻē kuḷittiruntakaṇakkāmē. (2) 11.eṭṭām tirumoḻi - mātavattōṉ

(tiruvaraṅkam periyakōyiliṉ perumai 1)taravu koccakakkalippā402@

mātavattōṉputtiraṉpōy maṟikaṭalvāymāṇṭāṉai

ōtuvittatakkaṇaiyā uruvuruvēkoṭuttāṉūr

tōtavattittūymaṟaiyōr tuṟaipaṭiyattuḷumpieṅkum

pōtilvaittatēṉcoriyum puṉalaraṅkameṉpatuvē. (2) 1.403@

piṟappakattēmāṇṭoḻinta piḷḷaikaḷainālvaraiyum

iṟaippoḻutilkoṇarntu koṭuttu oruppaṭittavuṟaippaṉūr

maṟaipperuntīvaḷarttiruppār varuviruntaiyaḷittiruppār

ciṟappuṭaiyamaṟaiyavarvāḻ tiruvaraṅkameṉpatuvē. 2.404@

marumakaṉtaṉcantatiyai uyirmīṭṭu, maittuṉaṉmār

urumakattēvīḻāmē kurumukamāykkāttāṉūr

tirumukamāycceṅkamalam tiruniṟamāykkaruṅkuvaḷai

porumukamāyniṉṟalarum puṉalaraṅkameṉpatuvē. 3.405@

kūntoḻuttaicitakuraippak koṭiyavaḷvāykkaṭiyacolkēṭṭu

īṉṟeṭuttatāyaraiyum irācciyamumāṅkoḻiya

kāṉtoṭuttaneṟipōkik kaṇṭakaraikkaḷaintāṉūr

tēntoṭuttamalarccōlait tiruvaraṅkameṉpatuvē. 4.406@

peruvaraṅkaḷavaipaṟṟip piḻakuṭaiyairāvaṇaṉai

uruvaraṅkapporutaḻittu ivvulakiṉaikkaṇpeṟuttāṉūr

kuruvarumpakkōṅkalarak kuyilkūvumkuḷirpoḻilcūḻ

tiruvaraṅkameṉpatuvē eṉtirumālcērviṭamē. 5.407@

kīḻulakilacurarkaḷaik kiḻaṅkiruntukiḷarāmē

āḻiviṭuttuavaruṭaiya karuvaḻittavaḻippaṉūr

tāḻaimaṭalūṭuriñcit tavaḷavaṇṇappoṭiyaṇintu

yāḻiṉicaivaṇṭiṉaṅkaḷ āḷamvaikkumaraṅkamē. 6.408@

koḻuppuṭaiyaceḻuṅkuruti koḻittiḻintukumiḻtteṟiya

piḻakkuṭaiyaacurarkaḷaip piṇampaṭuttaperumāṉūr

taḻuppariyacantaṉaṅkaḷ taṭavaraivāyīrttukkoṇṭu

teḻippuṭaiyakāvirivantu aṭitoḻumcīraraṅkamē. 7.409@

valleyiṟṟukkēḻalumāy vāḷeyiṟṟuccīyamumāy

ellaiyillāttaraṇiyaiyum avuṇaṉaiyumiṭantāṉūr

elliyampōtuiruñciṟaivaṇṭu emperumāṉkuṇampāṭi

mallikaiveṇcaṅkūtum matiḷaraṅkameṉpatuvē. 8.410@

kuṉṟāṭukoḻumukilpōl kuvaḷaikaḷpōlkuraikaṭalpōl

niṉṟāṭukaṇamayilpōl niṟamuṭaiyaneṭumālūr

kuṉṟāṭupoḻilnuḻaintu koṭiyiṭaiyārmulaiyaṇavi

maṉṟūṭuteṉṟalumām matiḷaraṅkameṉpatuvē. 9.411@

paruvaraṅkaḷavaipaṟṟip paṭaiyālitteḻuntāṉai

ceruvaraṅkapporutaḻitta tiruvāḷaṉtiruppatimēl

tiruvaraṅkattamiḻmālai viṭṭucittaṉvirittaṉakoṇṭu

iruvaraṅkamerittāṉai ēttavallāraṭiyōmē. (2) 10.oṉpatām tirumoḻi - maravaṭiyai

(tiruvaraṅkam periyakōyiliṉ perumai 2)aṟucīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam412@

maravaṭiyaittampikkuvāṉpaṇaiyam

vaittuppōyvāṉōrvāḻa

ceruvuṭaiyaticaikkarumamtiruttivantu

ulakāṇṭatirumālkōyil

tiruvaṭitaṉtiruvuruvum

tirumaṅkaimalarkaṇṇumkāṭṭiniṉṟu

uruvuṭaiyamalarnīlam

kāṟṟāṭṭaōcalikkumoḷiyaraṅkamē. (2) 1.413@

taṉṉaṭiyārtiṟattakattut

tāmaraiyāḷākilumcitakuraikkumēl

eṉṉaṭiyāratuceyyār

ceytārēlnaṉṟuceytāreṉparpōlum

maṉṉuṭaiyavipīṭaṇaṟkā

matiḷilaṅkaitticainōkkimalarkaṇvaitta

eṉṉuṭaiyatiruvaraṅkaṟkaṉṟiyum

maṟṟoruvarkkuāḷāvarē? (2) 2.414@

karuḷuṭaiyapoḻilmarutum

katakkaḷiṟumpilampaṉaiyumkaṭiyamāvum

uruḷuṭaiyacakaṭaraiyummallaraiyum

uṭaiyaviṭṭuōcaikēṭṭāṉ

iruḷakaṟṟumeṟikatirōṉmaṇṭalattūṭu

ēṟṟivaittuēṇivāṅki

aruḷkoṭuttiṭṭuaṭiyavarai

āṭkoḷvāṉamarumūraṇiyaraṅkamē. 3.415@

patiṉāṟāmāyiravar tēvimārpaṇiceyya

tuvaraiyeṉṉum

atilnāyakarākivīṟṟirunta

maṇavāḷarmaṉṉukōyil

putunāṇmalarkkamalam

emperumāṉpoṉvayiṟṟilpūvēpōlvāṉ

potunāyakampāvittu

irumāntupoṉcāykkumpuṉalaraṅkamē. 4.416@

āmaiyāykkaṅkaiyāy

āḻkaṭalāyavaṉiyāyaruvaraikaḷāy

nāṉmukaṉāynāṉmaṟaiyāy

vēḷviyāyttakkaṇaiyāyttāṉumāṉāṉ

cēmamuṭainārataṉār

ceṉṟuceṉṟututittiṟaiñcakkiṭantāṉkōyil

pūmaruvippuḷḷiṉaṅkaḷ

puḷḷaraiyaṉpukaḻkuḻaṟumpuṉalaraṅkamē. 5.417@

maittuṉaṉmārkātaliyaimayirmuṭippittu

avarkaḷaiyēmaṉṉarākki

uttaraitaṉciṟuvaṉaiyumuyyakkoṇṭa

uyirāḷaṉuṟaiyumkōyil

pattarkaḷumpakavarkaḷum

paḻamoḻivāymuṉivarkaḷumparantanāṭum

cittarkaḷumtoḻutiṟaiñcat

ticaiviḷakkāyniṟkiṉṟatiruvaraṅkamē. 6.418@

kuṟaṭpiramacāriyāy

māvaliyaikkuṟumpatakkiaracuvāṅki

iṟaippoḻitilpātāḷamkalavirukkai

koṭuttukantaemmāṉkōyil

eṟippuṭaiyamaṇivaraimēl

iḷañāyiṟueḻuntāṟpōlaravaṇaiyiṉvāy

ciṟappuṭaiyapaṇaṅkaḷmicaic

ceḻumaṇikaḷviṭṭeṟikkumtiruvaraṅkamē. 7.419@

urampaṟṟiiraṇiyaṉai

ukirnutiyāloḷḷiyamārpuṟaikkavūṉṟi

cirampaṟṟimuṭiyiṭiyakkaṇpituṅka

vāyalaratteḻittāṉkōyil

urampeṟṟamalarkkamalam

ulakaḷantacēvaṭipōluyarntukāṭṭa

varampuṟṟakatirccennel

tāḷcāyttuttalaivaṇakkumtaṇṇaraṅkamē. 8.420@

tēvuṭaiyamīṉamāyāmaiyāyēṉamāy

ariyāykkuṟaḷāy

mūvuruviṉirāmaṉāyk

kaṇṇaṉāykkaṟkiyāymuṭippāṅkōyil

cēvaloṭupeṭaiyaṉṉam

ceṅkamalamalarēṟiūcalāṭi

pūvaṇaimēltutainteḻu

cempoṭiyāṭiviḷaiyāṭumpuṉalaraṅkamē. 9.421@

ceruvāḷumpuḷḷāḷaṉmaṇṇāḷaṉ

cerucceyyumnāntakameṉṉum

oruvāḷaṉ maṟaiyāḷaṉōṭātapaṭaiyāḷaṉ

viḻukkaiyāḷaṉ

iravāḷaṉpakalāḷaṉeṉṉaiyāḷaṉ

ēḻulakapperumpuravāḷaṉ

tiruvāḷaṉiṉitākat

tirukkaṇkaḷvaḷarkiṉṟatiruvaraṅkamē. 10.422@

kainnākattiṭarkaṭinta

kaṉalāḻippaṭaiyuṭaiyāṉkarutumkōyil

teṉṉāṭumvaṭanāṭumtoḻaniṉṟa

tiruvaraṅkamtiruppatiyiṉmēl

meynnāvaṉmeyyaṭiyāṉ

viṭṭucittaṉvirittatamiḻuraikkavallār

eññāṉṟumemperumāṉiṇaiyaṭikkīḻ

iṇaipiriyātiruppartāmē. (2) 11.pattām tirumoḻi - tuppuṭaiyārai

(antimakālattil kaṭāXikkumpaṭi appōtaikku ippōtē

periyaperumāḷ tiruvaṭikaḷil caraṇam pukutal.)eṇcīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam423@

tuppuṭaiyāraiaṭaivatellām

cōrviṭattuttuṇaiyāvareṉṟē

oppilēṉākilumniṉṉaṭaintēṉ

āṉaikkunīaruḷceytamaiyāl

eyppueṉṉaivantunaliyumpōtu

aṅkuētumnāṉuṉṉainiṉaikkamāṭṭēṉ

appōtaikkuippōtēcollivaittēṉ

araṅkattaravaṇaippaḷḷiyāṉē. (2) 1.424@

cāmiṭattueṉṉaikkuṟikkoḷkaṇṭāy

caṅkoṭucakkaramēntiṉāṉē.

nāmaṭittueṉṉaiaṉēkataṇṭam

ceyvatāniṟparnamaṉtamarkaḷ

pōmiṭattuuṉtiṟattuettaṉaiyum

pukāvaṇṇamniṟpatōrmāyaivallai

āmiṭattēuṉṉaiccollivaittēṉ

araṅkattaravaṇaippaḷḷiyāṉē. 2.425@

ellaiyilvācalkuṟukacceṉṟāl

eṟṟinamaṉtamarpaṟṟumpōtu

nillumiṉeṉṉumupāyamillai

nēmiyumcaṅkamumēntiṉāṉē.

collalāmpōtēuṉnāmamellām

colliṉēṉ eṉṉaikkuṟikkoṇṭueṉṟum

allalpaṭāvaṇṇamkākkavēṇṭum

araṅkattaravaṇaippaḷḷiyāṉē. 3.426@

oṟṟaiviṭaiyaṉumnāṉmukaṉum

uṉṉaiyaṟiyāpperumaiyōṉē.

muṟṟaulakellāmnīyēyāki

mūṉṟeḻuttāyamutalvaṉēyā.

aṟṟatuvāṇāḷivaṟkeṉṟeṇṇi

añcanamaṉtamarpaṟṟaluṟṟa

aṟṟaikku, nīeṉṉaikkākkavēṇṭum

araṅkattaravaṇaippaḷḷiyāṉē. 4.427@

paiyaraviṉaṇaip pāṟkaṭaluḷ

paḷḷikoḷkiṉṟaparamamūrtti.

uyyaulakupaṭaikkavēṇṭi

untiyiltōṟṟiṉāynāṉmukaṉai

vaiyamaṉicaraippoyyeṉṟeṇṇik

kālaṉaiyumuṭaṉēpaṭaittāy

aiya. iṉieṉṉaikkākkavēṇṭum

araṅkattaravaṇaippaḷḷiyāṉē. 5.428@

taṇṇeṉavillainamaṉtamarkaḷ

cālakkoṭumaikaḷceyyāniṟpar

maṇṇoṭunīrumeriyumkālum

maṟṟumākācamumākiniṉṟāy.

eṇṇalāmpōtēuṉnāmamellām

eṇṇiṉēṉ, eṉṉaikkuṟikkoṇṭueṉṟum

aṇṇalē. nīeṉṉaikkākkavēṇṭum

araṅkattaravaṇaippaḷḷiyāṉē. 6.429@

ceñcolmaṟaipporuḷākiniṉṟa

tēvarkaḷnāyakaṉē. emmāṉē.

eñcalileṉṉuṭaiyiṉṉamutē.

ēḻulakumuṭaiyāy. eṉṉappā.

vañcavuruviṉnamaṉtamarkaḷ

valintunalintueṉṉaippaṟṟumpōtu

añcalameṉṟueṉṉaikkākkavēṇṭum

araṅkattaravaṇaippaḷḷiyāṉē. 7.430@

nāṉētumuṉmāyamoṉṟaṟiyēṉ

namaṉtamarpaṟṟinalintiṭṭu inta

ūṉēpukēyeṉṟumōtumpōtu

aṅkētum nāṉuṉṉainiṉaikkamāṭṭēṉ

vāṉēyvāṉavartaṅkaḷīcā.

maturaippiṟantamāmāyaṉē. eṉ

āṉāy. nīeṉṉaikkākkavēṇṭum

araṅkattaravaṇaippaḷḷiyāṉē. 8.431@

kuṉṟeṭuttuāniraikāttaāyā.

kōniraimēyttavaṉē. emmāṉē.

aṉṟumutal iṉṟaṟutiyā

ātiyañcōtimaṟantaṟiyēṉ

naṉṟumkoṭiyanamaṉtamarkaḷ

nalintuvalintueṉṉaippaṟṟumpōtu

aṉṟaṅkunīeṉṉaikkākkavēṇṭum

araṅkattaravaṇaippaḷḷiyāṉē. 9.432@

māyavaṉaimatucūtaṉaṉai

mātavaṉaimaṟaiyōrkaḷēttum

āyarkaḷēṟṟiṉaiaccutaṉai

araṅkattaravaṇaippaḷḷiyāṉai

vēyarpukaḻvilliputtūrmaṉ

viṭṭucittaṉcoṉṉamālaipattum

tūyamaṉattaṉarākivallār

tūmaṇivaṇṇaṉukkāḷartāmē. (2) 10.aintām pattumutal tirumoḻi - vākkuttūymaieṇcīrkkaḻineṭilaṭiyāciriyaviruttam433@

vākkuttūymaiyilāmaiyiṉālē

mātavā. uṉṉaivāykkoḷḷamāṭṭēṉ

nākkuniṉṉaiyallālaṟiyātu

nāṉatañcuvaṉeṉvacamaṉṟu

mūrkkuppēcukiṉṟāṉivaṉeṉṟu

muṉivāyēlumeṉnāviṉukkuāṟṟēṉ

kākkaivāyilumkaṭṭuraikoḷvar

kāraṇā. karuḷakkoṭiyāṉē. (2) 1.434@

caḻakkunākkoṭupuṉkavicoṉṉēṉ

caṅkucakkaramēntukaiyaṉē.

piḻaipparākilumtammaṭiyārcol

poṟuppatu periyōrkaṭaṉaṉṟē

viḻikkumkaṇṇilēṉniṉkaṇmaṟṟallāl

vēṟoruvarōṭueṉmaṉampaṟṟātu

uḻaikkuōrpuḷḷimikaiyaṉṟukaṇṭāy

ūḻiyēḻulakuṇṭumiḻntāṉē. 2.435@

naṉmaitīmaikaḷoṉṟumaṟiyēṉ

nāraṇā. eṉṉumittṉaiyallāl

puṉmaiyāluṉṉaippuḷḷuvampēcip

pukaḻvāṉaṉṟukaṇṭāytirumālē.

uṉṉumāṟuuṉṉaioṉṟumaṟiyēṉ

ōvātēnamōnāraṇā. eṉpaṉ

vaṉmaiyāvatuuṉkōyililvāḻum

vaiṭṭaṇavaṉeṉṉumvaṉmaikaṇṭāyē. 3.436@

neṭumaiyālulakēḻumaḷantāy.

niṉmalā. neṭiyāy. aṭiyēṉaik

kuṭimaikoḷvataṟkuaiyuṟavēṇṭā

kūṟaicōṟuivaivēṇṭuvatillai

aṭimaiyeṉṉumakkōyiṉmaiyālē

aṅkaṅkēavaipōtarumkaṇṭāy

koṭumaikkañcaṉaikkoṉṟu niṉtātai

kōttavaṉtaḷaikōḷviṭuttāṉē. 4.437@

tōṭṭamillavaḷāttoḻuōṭai

tuṭavaiyumkiṇaṟumivaiyellām

vāṭṭamiṉṟiuṉpoṉṉaṭikkīḻē

vaḷaippakamvakuttukkoṇṭiruntēṉ

nāṭṭumāṉiṭattōṭueṉakkuaritu

naccuvārpalarkēḻaloṉṟāki

kōṭṭumaṇkoṇṭakoḷkaiyiṉāṉē.

kuñcaramvīḻakkompocittāṉē. 5.438@

kaṇṇā. nāṉmukaṉaippaṭaittāṉē.

kāraṇā. kariyāy. aṭiyēṉnāṉ

uṇṇānāḷpaciyāvatoṉṟillai

ōvātēnamōnāraṇāveṉṟu

eṇṇānāḷumirukkecuccāma

vētanāṇmalarkoṇṭuuṉpātam

naṇṇānāḷ avaitattuṟumākil

aṉṟueṉakkuavaipaṭṭiṉināḷē. 6.439@

veḷḷaiveḷḷattiṉmēlorupāmpai

mettaiyākavirittu ataṉmēlē

kaḷḷanittiraikoḷkiṉṟamārkkam

kāṇalāṅkol eṉṟācaiyiṉālē

uḷḷamcōraukantetirvimmi

urōmakūpaṅkaḷāy kaṇṇanīrkaḷ

tuḷḷamcōrattuyilaṇaikoḷḷēṉ

collāyyāṉuṉṉaittattuṟumāṟē. 7.440@

vaṇṇamālvaraiyēkuṭaiyāka

mārikāttavaṉē. matucūtā.

kaṇṇaṉē. karikōḷviṭuttāṉē.

kāraṇā. kaḷiṟaṭṭapirāṉē.

eṇṇuvāriṭaraikkaḷaivāṉē.

ēttarumperuṅkīrttiyiṉāṉē.

naṇṇināṉuṉṉaināḷtoṟumēttum

naṉmaiyēaruḷceyempirāṉē. 8.441@

nampaṉē. naviṉṟēttavallārkaḷ

nātaṉē. naraciṅkamatāṉāy.

umparkōṉulakēḻumaḷantāy

ūḻiyāyiṉāy. āḻimuṉṉēnti

kampamākarikōḷviṭuttāṉē.

kāraṇā. kaṭalaikkaṭaintāṉē.

empirāṉ. eṉṉaiyāḷuṭaittēṉē.

ēḻaiyēṉiṭaraikkaḷaiyāyē. 9.442@

kāmartātaikarutalarciṅkam

kāṇaviṉiyakaruṅkuḻalkuṭṭaṉ

vāmaṉaṉeṉmarakatavaṇṇaṉ

mātavaṉmatucūtaṉaṉtaṉṉai

cēmanaṉkamarumputuvaiyarkōṉ

viṭṭucittaṉviyantamiḻpattum

nāmameṉṟunaviṉṟuraippārkaḷ

naṇṇuvārollaināraṇaṉulakē. (2) 10.iraṇṭām tirumoḻi - neykkuṭattai

(tammiṭattu emperumāṉ tiruppatikaḷiṟpōlē

virumpippukuntataṉāl, nōykaḷai akalumpaṭi āḻvār kūṟutal.)aṟucīrkkaḻineṭilaṭiyāciriya viruttam443@

neykkuṭattaippaṟṟi ēṟumeṟumpukaḷpōlnirantu eṅkum

kaikkoṇṭuniṟkiṉṟanōykāḷ. kālampeṟauyyappōmiṉ

meykkoṇṭuvantupukuntu vētappirāṉārkiṭantār

paikkoṇṭapāmpaṇaiyōṭum paṇṭaṉṟupaṭṭiṉamkāppē. (2) 1.444@

cittirakuttaṉeḻuttāl teṉpulakkōṉpoṟiyoṟṟi

vaittailacciṉaimāṟṟit tūtuvarōṭiyoḷittār

muttuttiraikkaṭaṟcērppaṉ mūtaṟivāḷarmutalvaṉ

pattarkkamutaṉaṭiyēṉ paṇṭaṉṟupaṭṭiṉamkāppē. 2.445@

vayiṟṟiltoḻuvaippirittu vaṉpulaccēvaiyatakki

kayiṟṟumakkāṇikaḻittuk kāliṭaippācamkaḻaṟṟi

eyiṟṟiṭaimaṇkoṇṭaentai irāppakalōtuvittu eṉṉaip

payiṟṟippaṇiceyyakkoṇṭāṉ paṇṭaṉṟupaṭṭiṉamkāppē. 3.446@

maṅkiyavalviṉainōykāḷ. umakkumōrvalviṉaikaṇṭīr

iṅkuppukēṉmiṉpukēṉmiṉ eḷitaṉṟukaṇṭīrpukēṉmiṉ

ciṅkappirāṉavaṉemmāṉ cērumtirukkōyilkaṇṭīr

paṅkappaṭātuuyyappōmiṉ paṇṭaṉṟupaṭṭiṉamkāppē. 4.447@

māṇikkuṟaḷuruvāyamāyaṉai eṉmaṉattuḷḷē

pēṇikkoṇarntu pukutavaittukkoṇṭēṉpiṟitiṉṟi

māṇikkappaṇṭāramkaṇṭīr valivaṉkuṟumparkaḷuḷḷīr.

pāṇikkavēṇṭānaṭamiṉ paṇṭaṉṟupaṭṭiṉamkāppē. 5.448@

uṟṟavuṟupiṇinōykāḷ. umakkuoṉṟucollukēṉkēṇmiṉ

peṟṟaṅkaḷmēykkumpirāṉār pēṇumtirukkōyilkaṇṭīr

aṟṟamuraikkiṉṟēṉ iṉṉamāḻviṉaikāḷ. umakkuiṅkuōr

paṟṟillaikaṇṭīrnaṭamiṉ paṇṭaṉṟupaṭṭiṉamkāppē. 6.449@

koṅkaicciṟuvaraiyeṉṉum potumpiṉilvīḻntuvaḻukki

aṅkōrmuḻaiyiṉilpukkiṭṭu aḻuntikkiṭantuḻalvēṉai

vaṅkakkaṭalvaṇṇaṉammāṉ valviṉaiyāyiṉamāṟṟi

paṅkappaṭāvaṇṇamceytāṉ paṇṭaṉṟupaṭṭiṉamkāppē. 7.450@

ētaṅkaḷāyiṉavellām iṟaṅkaliṭuvittu eṉṉuḷḷē

pītakavāṭaippirāṉār piramakuruvākivantu

pōtilkamalavaṉṉeñcam pukuntumeṉceṉṉittiṭaril

pātavilacciṉaivaittār paṇṭaṉṟupaṭṭiṉamkāppē. 8.451@

uṟakaluṟakaluṟakal oṇcuṭarāḻiyē. caṅkē.

aṟaveṟināntakavāḷē. aḻakiyacārṅkamē. taṇṭē.

iṟavupaṭāmalirunta eṇmarulōkapālīrkāḷ.

paṟavaiyaraiyā. uṟakal paḷḷiyaṟaikkuṟikkōṇmiṉ. (2) 9.452@

aravattamaḷiyiṉōṭum aḻakiyapāṟkaṭalōṭum

aravintappāvaiyumtāṉum akampaṭivantupukuntu

paravaittiraipalamōtap paḷḷikoḷkiṉṟapirāṉai

paravukiṉṟāṉviṭṭucittaṉ paṭṭiṉamkāvaṟporuṭṭē. (2) 10.mūṉṟām tirumoḻi - tukkaccuḻalaiyai

(tirumāliruñcōlai emperumāṉaip pōkavoṭṭēṉeṉṟu taṭuttal)aṟucīrkkaḻineṭilaṭiyāciriya viruttam453@

tukkaccuḻalaiyaiccūḻntukiṭanta valaiyaiaṟappaṟittu

pukkiṉilpukkuṉṉaikkaṇṭukoṇṭēṉ iṉippōkaviṭuvatuṇṭō?

makkaḷaṟuvaraikkalliṭaimōta iḻantavaḷtaṉvayiṟṟil

cikkeṉavantupiṟantuniṉṟāy. tirumāliruñcōlaiyentāy. (2) 1.454@

vaḷaittuvaittēṉiṉippōkaloṭṭēṉ untaṉintirañālaṅkaḷāl

oḷittiṭilniṉtiruvāṇaikaṇṭāy nīoruvarkkummeyyaṉallai

aḷitteṅkumnāṭumnakaramum tammuṭaittīviṉaitīrkkaluṟṟu

teḷittuvalañceyyumtīrttamuṭait tirumāliruñcōlaiyentāy. 2.455@

uṉakkuppaṇiceytirukkumtavamuṭaiyēṉ, iṉippōyoruvaṉ

taṉakkuppaṇintu kaṭaittalainiṟkai niṉcāyaiyaḻivukaṇṭāy

puṉattiṉaikiḷḷipputuvavikāṭṭi uṉpoṉṉaṭivāḻkaveṉṟu

iṉakkuṟavarputiyatuṇṇum eḻiltirumāliruñcōlaiyentāy. (2) 3.456@

kātampalavumtirintuḻaṉṟēṟku aṅkōrniḻalillainīrillai uṉ

pātaniḻalallālmaṟṟōruyirppiṭam nāṉeṅkumkāṇkiṉṟilēṉ

tūtuceṉṟāy. kurupāṇṭavarkkāy aṅkōrpoycuṟṟampēcicceṉṟu

pētañceytueṅkumpiṇampaṭaittāy. tirumāliruñcōlaiyentāy. 4.457@

kālumeḻākaṇṇanīrumnillā uṭalcōrntunaṭuṅki kural

mēlumeḻāmayirkkūccumaṟā eṉatōḷkaḷumvīḻvoḻiyā

mālukaḷāniṟkumeṉmaṉaṉē. uṉṉaivāḻattalaippeytiṭṭēṉ

cēlukaḷāniṟkumnīḷcuṉaicūḻ tirumāliruñcōlaiyentāy. 5.458@

eruttukkoṭiyuṭaiyāṉum piramaṉumintiraṉum maṟṟum

oruttarumippiṟaviyeṉṉumnōykku maruntaṟivārumillai

maruttuvaṉāyniṉṟamāmaṇivaṇṇā. maṟupiṟavitavirat

tirutti uṅkōyiṟkaṭaippukappey tirumāliruñcōlaiyentāy. 6.459@

akkaraiyeṉṉumaṉattakkaṭaluḷaḻunti uṉpēraruḷāl

ikkaraiyēṟiyiḷaittiruntēṉai añcaleṉṟukaikaviyāy

cakkaramumtaṭakkaikaḷum kaṇkaḷumpītakavāṭaiyoṭum

cekkarniṟattuccivappuṭaiyāy. tirumāliruñcōlaiyentāy. 7.460@

ettaṉaikālamumettaṉaiyūḻiyum iṉṟoṭunāḷaiyeṉṟē

ittaṉaikālamumpōykkiṟippaṭṭēṉ iṉiuṉṉaippōkaloṭṭēṉ

maittuṉaṉmārkaḷaivāḻvittu māṟṟalarnūṟṟuvaraikkeṭuttāy.

cittamniṉpālataṟitiyaṉṟē tirumāliruñcōlaiyentāy. 8.461@

aṉṟuvayiṟṟilkiṭantiruntē aṭimaiceyyaluṟṟiruppaṉ

iṉṟuvantuiṅkuuṉṉaikkaṇṭukoṇṭēṉ iṉippōkaviṭuvatuṇṭē?

ceṉṟaṅkuvāṇaṉaiāyirantōḷum tiruccakkaramataṉāl

teṉṟitticaiticaivīḻacceṟṟāy. tirumāliruñcōlaiyentāy. 9.462@

ceṉṟulakamkuṭaintāṭumcuṉait tirumāliruñcōlaitaṉṉuḷ

niṉṟapirāṉ aṭimēlaṭimaittiṟam nērpaṭaviṇṇappañcey

poṉtikaḻmāṭampolintutōṉṟum putuvaikkōṉviṭṭucittaṉ

oṉṟiṉōṭoṉpatumpāṭavallār ulakamaḷantāṉtamarē. (2) 10.nālām tirumoḻi - ceṉṉiyōṅku

(emperumāṉ tamatu tiruvuḷḷattiṟ pukuntamaiyāl āḻvār

tām peṟṟa naṉmaikaḷaik kūṟi ukattal)aṟucīrkkaḻineṭilaṭiyāciriya viruttam463@

ceṉṉiyōṅku taṇtiruvēṅkaṭamuṭaiyāy. ulaku

taṉṉaivāḻaniṉṟanampī. tāmōtarā. catirā.

eṉṉaiyumeṉṉuṭaimaiyaiyum uñcakkarappoṟiyoṟṟikkoṇṭu

niṉṉaruḷēpurintiruntēṉ iṉieṉtirukkuṟippē? (2) 1.464@

paṟavaiyēṟuparampuruṭā. nīeṉṉaikkaikkoṇṭapiṉ

piṟaviyeṉṉumkaṭalumvaṟṟip perumpatamākiṉṟatāl

iṟavuceyyumpāvakkāṭu tīkkoḷīivēkiṉṟatāl

aṟivaiyeṉṉumamutavāṟu talaippaṟṟivāykkoṇṭatē. 2.465@

emmaṉā. eṉkulateyvamē. eṉṉuṭaiyanāyakaṉē.

niṉṉuḷēṉāyppeṟṟanaṉmai ivvulakiṉilārpeṟuvār?

nammaṉpōlēvīḻttamukkum nāṭṭiluḷḷapāvamellām

cummeṉātēkaiviṭṭōṭit tūṟukaḷpāyntaṉavē. 3.466@

kaṭalkaṭaintuamutamkoṇṭu kalacattainiṟaittāṟpōl

uṭalurukivāytiṟantu maṭuttuuṉṉainiṟaittukkoṇṭēṉ

koṭumaiceyyumkūṟṟamum eṉkōlāṭikuṟukappeṟā

taṭavaraittōḷcakkarapāṇī. cārṅkaviṟcēvakaṉē. 4.467@

poṉṉaikkoṇṭuuraikalmītē niṟameḻavuraittāṟpōl

uṉṉaikkoṇṭueṉnāvakampāl māṟṟiṉṟiuraittukkoṇṭēṉ

uṉṉaikkoṇṭueṉṉuḷvaittēṉ eṉṉaiyumuṉṉiliṭṭēṉ

eṉṉappā. eṉṉiruṭīkēcā. eṉṉuyirkkāvalaṉē. 5.468@

uṉṉuṭaiyavikkiramam oṉṟoḻiyāmalellām

eṉṉuṭaiyaneñcakampāl cuvarvaḻieḻutikkoṇṭēṉ

maṉṉaṭaṅkamaḻuvalaṅkaikkoṇṭa irāmanampī.

eṉṉiṭaivantuemperumāṉ. iṉiyeṅkuppōkiṉṟatē? 6.469@

paruppatattukkayalpoṟitta pāṇṭiyarkulapatipōl

tiruppolintacēvaṭi eñceṉṉiyiṉmēlpoṟittāy

maruppocittāy. mallaṭarttāy. eṉṟeṉṟuuṉvācakamē

uruppolintanāviṉēṉai uṉakkuurittākiṉaiyē. 7.470@

aṉantaṉpālumkaruṭaṉpālum aitunoytākavaittu eṉ

maṉantaṉuḷḷēvantuvaiki vāḻacceytāyempirāṉ.

niṉaintueṉṉuḷḷēniṉṟunekkuk kaṇkaḷacumpoḻuka

niṉaintiruntēciramamtīrntēṉ nēmineṭiyavaṉē. 8.471@

paṉikkaṭalilpaḷḷikōḷaip paḻakaviṭṭu ōṭivantueṉ

maṉakkaṭalilvāḻavalla māyamaṇāḷanampī.

taṉikkaṭalētaṉiccuṭarē taṉiyulakēeṉṟeṉṟu

uṉakkiṭamāyirukka eṉṉaiuṉakkuurittākkiṉaiyē. (2) 9.472@

taṭavaraivāymiḷirntumiṉṉum tavaḷaneṭuṅkoṭipōl

cuṭaroḷiyāyneñciṉuḷḷē tōṉṟumeṉcōtinampi.

vaṭataṭamumvaikuntamum matiḷtuvarāpatiyum

iṭavakaikaḷikaḻntiṭṭu eṉpāliṭavakaikoṇṭaṉaiyē. (2) 10.473@

vēyartaṅkaḷkulattutitta viṭṭucittaṉmaṉattē

kōyilkoṇṭakōvalaṉaik koḻuṅkuḷirmukilvaṇṇaṉai

āyarēṟṟaiamararkōvai antaṇartamamutattiṉai

cāyaipōlappāṭavallārtāmum aṇukkarkaḷē. (2) 11.periyāḻvār tiruvaṭikaḷē caraṇam.śrī āṇṭāḷ aruḷic ceytatiruppāvai

aṉṉa vayaṟputuvai āṇṭāḷ araṅkaṟkup

paṉṉu tiruppāvaip palpatiyam

iṉṉicaiyāl pāṭikkoṭuttāḷ naṟpāmālai

pūmālai cūṭik koṭuttāḷaic collucūṭik koṭuttāḷ cuṭark koṭiyē tolpāvai

pāṭi aruḷavalla palvaḷaiyāy

nāṭi nī vēṅkaṭavaṟku eṉṉai viti oṉṟa immāṟṟam

nāṅkaṭavā vaṇṇamē nalku.474@

mārkaḻit tiṅkaḷ mati niṟainta naṉṉāḷāl

nīrāṭap pōtuvīr pōtumiṉō nēriḻaiyīr

cīr malkum āyppāṭic celvac ciṟumīrkāḷ

kūrvēl koṭuntoḻilaṉ nantakōpaṉ kumaraṉ

ērārnta kaṇṇi yacōtai iḷam ciṅkam

kār mēṉi ceṅkaṇ katir matiyam pōl mukattāṉ

nārāyaṇaṉē namakkē paṟai taruvāṉ

pārōr pukaḻap paṭintēlōr empāvāy475@

vaiyattu vāḻvīrkāḷ nāmum nampāvaikkuc

ceyyum kiricaikaḷ kēḷīrō pāṟkaṭaluḷ

paiyat tuyiṉṟa paramaṉaṭi pāṭi

neyyuṇṇōm pāluṇṇōm nāṭkālē nīrāṭi

maiyiṭṭu eḻutōm malariṭṭu nām muṭiyōm

ceyyātaṉa ceyyōm tīkkuṟaḷaic ceṉṟōtōm

aiyamum piccaiyum āntaṉaiyum kai kāṭṭi

uyyumāṟ eṇṇi ukantēlōr empāvāy.476@

ōṅki ulakaḷanta uttamaṉ pēr pāṭi

nāṅkaḷ nam pāvaikkuc cāṟṟi nīrāṭiṉāl

tīṅkiṉṟi nāṭellām tiṅkaḷ mum māri peytu

ōṅku peṟum cen nel ūṭu kayalukaḷap

pūṅkuvaḷaip pōtil poṟi vaṇṭu kaṇ paṭuppat

tēṅkātē pukkiruntu cīrtta mulai paṟṟi

vāṅka kuṭam niṟaikkum vaḷḷal perum pacukkaḷ

nīṅkāta celvam niṟaintēlōr empāvāy477@

āḻi maḻaik kaṇṇā oṉṟu nī kai karavēl

āḻi uḷ pukku mukantu koṭu ārttu ēṟi

ūḻi mutalvaṉ uruvam pōl mey kaṟuttup

pāḻiy am tōḷuṭaip paṟpaṉāpaṉ kaiyil

āḻi pōl miṉṉi valampuri pōl niṉṟu atirntu

tāḻātē cārṅka mutaitta cara maḻai pōl

vāḻa ulakiṉil peytiṭāy nāṅkaḷum

mārkaḻi nīrāṭa makiḻntēlōr empāvāy478@

māyaṉai maṉṉu vaṭa maturai maintaṉait

tūya peru nīr yamuṉait tuṟaivaṉai

āyar kulattiṉil tōṉṟum aṇi viḷakkait

tāyaik kuṭal viḷakkam ceyta tāmōtaraṉait

tūyōmāy vantu nām tūmalar tūvit toḻutu

vāyiṉāl pāṭi maṉattiṉāl cintikkap

pōya piḻaiyum pukutaruvāṉ niṉṟaṉavum

tīyiṉil tūcākum ceppēlōr empāvāy.479@

puḷḷum cilampiṉa kāṇ puḷḷaraiyaṉ kōyilil

veḷḷai viḷi caṅkiṉ pēraravam kēṭṭilaiyō

piḷḷāy eḻuntirāy pēy mulai nañcuṇṭu

kaḷḷac cakaṭam kalakkaḻiyak kālōcci

veḷḷattaravil tuyilamarnta vittiṉai

uḷḷattuk koṇṭu muṉivarkaḷum yōkikaḷum

meḷḷa eḻuntu ari eṉṟa pēraravam

uḷḷam pukuntu kuḷirntēlōr empāvāy480@

kīcu kīcu eṉṟu eṅkum āṉaic cāttāṉ kalantu

pēciṉa pēccaravam kēṭṭilaiyō pēyp peṇṇē

kācum piṟappum kalakalappak kai pērttu

vāca naṟum kuḻal āycciyar mattiṉāl

ōcai paṭutta tayiraravam kēṭṭilaiyō

nāyakap peṇ piḷḷāy nārāyaṇaṉ mūrtti

kēcavaṉaip pāṭavum nī kēṭṭē kiṭattiyō

tēcamuṭaiyāy tiṟavēlōr empāvāy481@

kīḻ vāṉam veḷḷeṉṟu erumai ciṟu vīṭu

mēyvāṉ parantaṉa kāṇ mikkuḷḷa piḷḷaikaḷum

pōvāṉ pōkiṉṟāraip pōkāmal kāttu uṉṉaik

kūvuvāṉ vantu niṉṟōm kōtukalam uṭaiya

pāvāy eḻuntirāy pāṭip paṟai koṇṭu

māvāy piḷantāṉai mallarai māṭṭiya

tēvāti tēvaṉaic ceṉṟu nām cēvittāl

āvāveṉṟu ārāyntu aruḷēlōr empāyāy482@

tūmaṇi māṭattu cuṟṟum viḷakkeriyat

tūpam kamaḻat tuyilaṇaimēl kaṇ vaḷarum

māmāṉ makaḷē maṇik katavam tāḻ tiṟavāy

māmīr avaḷai eḻuppīrō uṉ makaḷ tāṉ

ūmaiyō aṉṟi ceviṭō aṉantalō

ēmap perun tuyil mantirap paṭṭāḷō

māmāyaṉ mātavaṉ vaikuntaṉ eṉṟeṉṟu

nāmaṉ palavum naviṉṟēlōr eṉpāvāy483@

nōṟṟuc cuvarkkam pukukiṉṟa ammaṉāy.

māṟṟamum tārārō vācal tiṟavātār

nāṟṟat tuḻāy muṭi nārāyaṇaṉ nammāl

pōṟṟap paṟai tarum puṇṇiyaṉāl paṇṭu oru nāḷ

kūṟṟattiṉ vāy vīḻnta kumpa karaṇaṉum

tōṟṟum uṉakkē peruntuyil tāṉ tantāṉō

āṟṟa aṉantal uṭaiyāy aruṅkalamē

tēṟṟamāy vantu tiṟavēlōr empāvāy.484@

kaṟṟuk kaṟavaik kaṇaṅkaḷ pala kaṟantu

ceṟṟār tiṟalaḻiyac ceṉṟu ceruc ceyyum

kuṟṟam oṉṟillāta kōvalarttam poṟkoṭiyē

puṟṟu aravu alkul puṉamayilē pōtarāy

cuṟṟattu tōḻimār ellārum vantu niṉ

muṟṟam pukuntu mukil vaṇṇaṉ pēr pāṭa

ciṟṟātē pēcātē celva peṇṭāṭṭi nī

eṟṟukku uṟaṅkum poruḷēlōr empāvāy485@

kaṉaittu iḷam kaṟṟerumai kaṉṟukku iraṅki

niṉaittu mulai vaḻiyē niṉṟu pāl cōra

naṉaittu illam cēṟākkum naṟ celvaṉ taṅkāy

paṉit talai vīḻa niṉ vācaṟ kaṭai paṟṟic

ciṉattiṉāl teṉ ilaṅkaik kōmāṉaic ceṟṟa

maṉattukku iṉiyāṉaip pāṭavum nī vāy tiṟavāy

iṉittāṉ eḻuntirāy īteṉṉa pēr uṟakkam

aṉaittu illattārum aṟintēlōr empāvāy486@

puḷḷiṉ vāy kīṇṭāṉaip pollā arakkaṉaik

kiḷḷik kaḷaintāṉaik kīrtti mai pāṭip pōyp

piḷḷaikaḷ ellārum pāvaik kaḷampukkār

veḷḷi eḻuntu viyāḻam uṟaṅkiṟṟu

puḷḷum cilampiṉa kāṇ pōtarik kaṇṇiṉāy

kuḷḷak kuḷirak kuṭaintu nīrāṭātē

paḷḷik kiṭattiyō. pāvāy. nī naṉ nāḷāl

kaḷḷam tavirntu kalantēlōr empāvāy.487@

uṅkaḷ puḻakkaṭait tōṭṭattu vāviyuḷ

ceṅkaḻuṉīr vāy nekiḻntu āmpal vāy kūmpiṉa kāṇ

ceṅkaṟ poṭik kūrai veṇpal tavattavar

taṅkaḷ tirukkōyil caṅkiṭuvāṉ pōtaṉṟār

eṅkaḷai muṉṉam eḻuppuvāṉ vāypēcum

naṅkāy eḻuntirāy nāṇātāy nāvuṭaiyāy

caṅkōṭu cakkaram ēntum taṭakkaiyaṉ

paṅkayak kaṇṇāṉaip pāṭēlōr empāvāy.488@

ellē. iḷam kiḷiyē iṉṉam uṟaṅkutiyō

cil eṉṟu aḻaiyēṉ miṉ naṅkaiyīr pōtarukiṉṟēṉ

vallai uṉ kaṭṭuraikaḷ paṇṭē uṉ vāy aṟitum

vallīrkaḷ nīṅkaḷē nāṉē tāṉ āyiṭuka

ollai nī pōtāy uṉakkeṉṉa vēṟuṭaiyai

ellārum pōntārō pōntār pōntu eṇṇikkoḷ

val āṉai koṉṟāṉai māṟṟārai māṟṟaḻikka

vallāṉai māyaṉaip pāṭēlōr empāvāy489@

nāyakaṉāy niṉṟa nantakōpaṉ uṭaiya

kōyil kāppāṉē. koṭi tōṉṟum tōraṇa

vāyil kāppāṉē. maṇik katavam tāḷ tiṟavāy

āyar ciṟumiyarōmukku aṟai paṟai

māyaṉ maṇi vaṇṇaṉ neṉṉalē vāy nērntāṉ

tūyōmāy vantōm tuyil eḻap pāṭuvāṉ

vāyāl muṉṉam muṉṉam māṟṟātē ammā. nī

nēya nilaik katavam nīkkēlōr empāvāy490@

amparamē taṇṇīrē cōṟē aṟam ceyyum

emperumāṉ nantakōpālā eḻuntirāy

kompaṉārkku ellām koḻuntē kula viḷakkē

emperumāṭṭi yacōtāy aṟivuṟāy

amparam ūṭa aṟuttu ōṅki uḷaku aḷanta

umpar kōmāṉē uṟaṅkātu eḻuntirāy

cem poṟ kaḻalaṭic celvā palatēvā

umpiyum nīyuṉ uṟaṅkēlōr empāvāy.491@

untu mata kaḷiṟṟaṉ ōṭāta tōḷ valiyaṉ

nantakōpaṉ marumakaḷē nappiṉṉāy

kantam kamaḻum kuḻali kaṭai tiṟavāy

vantu eṅkum kōḻi aḻaittaṉa kāṇ mātavip

pantal mēl pal kāl kuyiliṉaṅkaḷ kūviṉa kāṇ

pantu ār virali uṉ maittuṉaṉ pēr pāṭac

centāmaraik kaiyāl cīrār vaḷai olippa

vantu tiṟavāy makiḻntēlōr empāvāy.492@

kuttu viḷakkeriya kōṭṭuk kāl kaṭṭil mēl

metteṉṟa pañca cayaṉattiṉ mēl ēṟik

kottalar pūṅkuḻal nappiṉai koṅkai mēl

vaittuk kiṭanta malar mārpā vāy tiṟavāy

mait taṭam kaṇṇiṉāy nī uṉ maṇāḷaṉai

ettaṉai pōtum tuyileḻa oṭṭāy kāṇ

ettaṉaiyēlum pirivu āṟṟakillāyāl

tattuvam aṉṟu takavēlōr empāvāy493@

muppattu mūvar amararkku muṉ ceṉṟu

kappam tavirkkum kaliyē tuyil eḻāy

ceppam uṭaiyāy tiṟal uṭaiyāy ceṟṟārkku

veppam koṭukkum vimalā tuyil eḻāy

ceppeṉṉa meṉ mulaic cevvāyc ciṟu maruṅkul

nappiṉṉai naṅkāy tiruvē tuyil eḻāy

ukkamum taṭṭoḷiyum tantu uṉ maṇāḷaṉai

ippōtē emmai nīrāṭṭēlōr empāvāy494@

ēṟṟa kalaṅkaḷ etir poṅki mītaḷippa

māṟṟātē pāl coriyum vaḷḷal perum pacukkaḷ

āṟṟap paṭaittāṉ makaṉē aṟivuṟāy

ūṟṟam uṭaiyāy periyāy ulakiṉil

tōṟṟamāy niṉṟa cuṭarē tuyil eḻāy

māṟṟār uṉakku vali tolaintu uṉ vācaṟ kaṇ

āṟṟātu vantu uṉ aṭi paṇiyumā pōlē

pōṟṟiyām vantōm pukaḻntēlōr empāvāy495@

am kaṇ mā ñālattu aracar apimāṉa

paṅkamāy vantu niṉ paḷḷik kaṭṭiṟ kīḻē

caṅkam iruppār pōl vantu talaippeytōm

kiṅkiṇi vāyc ceyta tāmaraip pūp pōlē

ceṅkaṇ ciṟuc ciṟitē emmēl viḻiyāvō

tiṅkaḷum ātittaṉum eḻuntāṟ pōl

am kaṇ iraṇṭum koṇṭu eṅkaḷ mēl nōkkutiyēl

eṅkaḷ mēl cāpam iḻintēlōr empāvāy496@

māri malai muḻaiñcil maṉṉik kiṭantu uṟaṅkum

cīriya ciṅkam aṟivuṟṟut tī viḻittu

vēri mayir poṅka eppāṭum pērntu utaṟi

mūri nimirntu muḻaṅkip puṟappaṭṭup

pōtarumā pōlē nī pūvaippū vaṇṇā uṉ

kōyil niṉṟu iṅṅaṉē pōntaruḷik kōppuṭaiya

cīriya ciṅkācaṉattu iruntu yām vanta

kāriyam ārāyntu aruḷēlōr empāvāy497@

aṉṟu iv ulakam aḷantāy aṭi pōṟṟi

ceṉṟaṅkut teṉ ilaṅkai ceṟṟāy tiṟal pōṟṟi

poṉṟac cakaṭam utaittāy pukaḻ pōṟṟi

kaṉṟu kuṇil āveṟintāy kaḻal pōṟṟi

kuṉṟu kuṭaiyāy eṭuttāy kuṇam pōṟṟi

veṉṟu pakai keṭukkum niṉ kaiyil vēl pōṟṟi

eṉṟeṉṟum uṉ cēvakamē ēttip paṟai koḷvāṉ

iṉṟu yām vantōm iraṅkēlōr empāvāy498@

orutti makaṉāyp piṟantu ōr iravil

orutti makaṉāy oḷittu vaḷarat

tarikkilāṉ ākit tāṉ tīṅku niṉainta

karuttaip piḻaippittuk kañcaṉ vayiṟṟil

neruppeṉṉa niṉṟa neṭumālē., uṉṉai

aruttittu vantōm paṟai tarutiyākil

tiruttakka celvamum cēvakamum yām pāṭi

varuttamum tīrntu makiḻntēlōr empāvāy499@

mālē. maṇivaṇṇā. mārkaḻi nīrāṭuvāṉ

mēlaiyār ceyvaṉakaḷ vēṇṭuvaṉa kēṭṭiyēl

ñālattai ellām naṭuṅka muralvaṉa

pāl aṉṉa vaṇṇattu uṉ pāñca caṉṉiyamē

pōlvaṉa caṅkaṅkaḷ pōyp pāṭuṭaiyaṉavē

cālap perum paṟaiyē pallāṇṭu icaippārē

kōla viḷakkē koṭiyē vitāṉamē

āliṉ ilaiyāy aruḷēlōr empāvāy500@

kūṭārai vellum cīr kōvintā untaṉṉaip

pāṭip paṟai koṇṭu yām peṟum cammāṉam

nāṭu pukaḻum pariciṉāl naṉṟākac

cūṭakamē tōḷ vaḷaiyē tōṭē cevip pūvē

pāṭakamē eṉṟaṉaiya palakalaṉum yām aṇivōm

āṭai uṭuppōm ataṉ piṉṉē pāṟ cōṟu

mūṭa ney peytu muḻaṅkai vaḻi vārak

kūṭi iruntu kuḷirntēlōr empāvāy501@

kaṟavaikaḷ piṉ ceṉṟu kāṉam cērntu uṇpōm

aṟivu oṉṟum illāta āyk kulattu untaṉṉaip

piṟavi peṟuntaṉaip puṇṇiyam yām uṭaiyōm

kuṟai oṉṟum illāta kōvintā untaṉṉōṭu

uṟavēl namakku iṅku oḻikka oḻiyātu

aṟiyāta piḷḷaikaḷōm aṉpiṉāl untaṉṉai

ciṟu pēr aḻaittaṉamum cīṟi aruḷātē

iṟaivā nī tārāy paṟaiyēlōr empāvāy502@

ciṟṟam ciṟu kālē vantu uṉṉai cēvittu uṉ

poṟṟāmarai aṭiyē pōṟṟum poruḷ kēḷāy

peṟṟam mēyttu uṇṇum kulattil piṟantu nī

kuṟṟu ēval eṅkaḷaik koḷḷāmal pōkātu

iṟṟaip paṟai koḷvāṉ aṉṟu kāṇ kōvintā

eṟṟaikkum ēḻ ēḻ piṟavikkum uṉ taṉṉōṭu

uṟṟōmē āvōm uṉakkē nām āṭceyvōm

maṟṟai nam kāmaṅkaḷ māṟṟēlōr empāvāy503@

vaṅkak kaṭal kaṭainta mātavaṉai kēcavaṉai

tiṅkaḷ tirumukattu cēy iḻaiyār ceṉṟu iṟaiñci

aṅkap paṟai koṇṭa āṟṟai aṇi putuvaip

paiṅkamalat taṇ teriyal paṭṭar pirāṉ kōtai-

caṅkat tamiḻ mālai muppatum tappāmē (-coṉṉa

iṅku ipparicuraippār īriraṇṭu māl varai tōḷ

ceṅkaṇ tirumukattuc celvat tirumālāl

eṅkum tiruvaruḷ peṟṟu iṉpuṟuvar empāvāy.kōtai piṟanta ūr kōvintaṉ vāḻumūr

cōti maṇi māṭam tōṉṟum ūr

nītiyāl nalla pattar vāḻum ūr nāṉmaṟaikaḷ ōtumūr

villiputtūr vētak kōṉūr

pātakaṅkaḷ tīrkkum paramaṉ aṭi kāṭṭum

vētam aṉaittukkum vittākum kōtai tamiḻ

aiyaintum aintum aṟiyāta māṉiṭarai

vaiyam cumappatu vampu.tiruvāṭip pūrattu cekattutittāḷ vāḻiyē

tiruppāvai muppatum ceppiṉāḷ vāḻiyē

periyāḻvār peṟṟeṭutta peṇ piḷḷai vāḻiyē

perumputūr māmuṉikkup piṉṉāṉāḷ vāḻiyē

oru nūṟṟu nāṟpattu mūṉṟuraittāḷ vāḻiyē

uyararaṅkaṟkē kaṇṇiyukantaruḷitāḷ vāḻiyē

maruvārum tirumalli vaḷa nāṭi vāḻiyē

vaṇputuvai nakark kōtai malarp pataṅkaḷ vāḻiyēśrī āṇṭāḷ tiruvaṭikaḷē caraṇam. maṅkaḷam

śrī@śrīmatē rāmāṉujāya nama@nācciyār tirumoḻit taṉiyaṉkaḷtirukkaṇṇamaṅkaiyāṇṭāṉ aruḷiyatunēricai veṇpāallināṭ ṭāmaraimē lāraṇaṅki ṉiṉtuṇaivi

mallinā ṭāṇṭa maṭamayil - melliyalāḷ,

āyar kulavēnta ṉākattāḷ, teṉputuvai

vēyar payanta viḷakku.kaṭṭaḷaik kalittuṟaikōlac curicaṅkai māyañcev vāyiṉ kuṇamviṉavum

cīlat taṉaḷ,teṉ tirumalli nāṭi, ceḻuṅkuḻalmēl

mālat toṭaiteṉ ṉaraṅkaruk kīyum matippuṭaiya

cōlaik kiḷi,avaḷ tūyanaṟ pātam tuṇainamakkē.śrī@

āṇṭāḷ aruḷicceytanācciyār tirumoḻi1@ taiyoru tiṅkaḷaṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam504@

taiyoru tiṅkaḷum taraiviḷakkit

taṇmaṇ ṭalamiṭṭu mācimuṉṉāḷ,

aiyanuṇ maṇaṟkoṇṭu teruvaṇintu

aḻakiṉuk kalaṅkarit taṉaṅkatēvā,

uyyavu māṅkolō veṉṟucolli

uṉṉaiyu mumpiyai yumtoḻutēṉ,

veyyatōr taḻalumiḻ cakkarakkai

vēṅkaṭa vaṟkeṉṉai vitikkiṟṟiyē. (2) 1505@

veḷḷainuṇ maṇaṟkoṇṭu teruvaṇintu

veḷvaraip pataṉmuṉṉam tuṟaipaṭintu,

muḷḷumil lāccuḷḷi yerimaṭuttu

muyaṉṟuṉṉai nōṟkiṉṟēṉ kāmatēvā,

kaḷḷaviḻ pūṅkaṇai toṭuttukkoṇṭu

kaṭalvaṇṇa ṉeṉpatōr pēreḻuti,

puḷḷiṉai vāypiḷan tāṉeṉpatōr

ilakkiṉil pukaveṉṉai yeykiṟṟiyē. 2506@

mattanaṉ ṉaṟumalar murukkamalar

koṇṭumup pōtumuṉ ṉaṭivaṇaṅki,

tattuva miliyeṉṟu neñcerintu

vācakat taḻittuṉṉai vaitiṭāmē,

kottalar pūṅkaṇai toṭuttukkoṇṭu

kōvinta ṉeṉpatōr pērēḻuti,

vittakaṉ vēṅkaṭa vāṇaṉeṉṉum

viḷakkiṉil pukaveṉṉai vitikkiṟṟiyē. 3507@

cuvaril purāṇaniṉ pērēḻutic

cuṟavanaṟ koṭikaḷum turaṅkaṅkaḷum,

kavarip piṇākkaḷum karuppuvillum

kāṭṭittan tēṉkaṇṭāy kāmatēvā,

avaraip pirāyan toṭaṅkieṉṟum

ātarit teḻuntaveṉ taṭamulaikaḷ,

tuvaraip pirāṉukkē caṅkaṟpittut

toḻutuvait tēṉollai vitikkiṟṟiyē. 4508@

vāṉiṭai vāḻumav vāṉavarkku

maṟaiyavar vēḷviyil vakuttaavi,

kāṉiṭait tirivatōr naripukuntu

kaṭappatum mōppatum ceyvatoppa,

ūṉiṭai yāḻicaṅ kuttamarkkeṉṟu

uṉṉit teḻuntaveṉ taṭamulaikaḷ,

māṉiṭa varkkeṉṟu pēccuppaṭil

vāḻakil lēṉkaṇṭāy maṉmataṉē. 5509@

uruvuṭai yāriḷai yārkaḷnallār

ōttuval lārkaḷaik koṇṭu,vaikal

teruviṭai yetirkoṇṭu paṅkuṉināḷ

tiruntavē nōṟkiṉṟēṉ kāmatēvā,

karuvuṭai mukilvaṇṇaṉ kāyāvaṇṇaṉ

karuviḷai pōlvaṇṇaṉ, kamalavaṇṇat

tiruvuṭai mukattiṉil tirukkaṇkaḷāl

tiruntavē nōkkeṉak karuḷukaṇṭay. 6510@

kāyuṭai nelloṭu karumpamaittuk

kaṭṭi yarici yavalamaittu,

vāyuṭai maṟaiyavar mantirattāl

maṉmata ṉē.uṉṉai vaṇaṅkukiṉṟēṉ,

tēyamuṉ ṉaḷantavaṉ tirivikkiramaṉ

tirukkaika ḷāleṉṉait tīṇṭumvaṇṇam,

cāyuṭai vayiṟumeṉ taṭamulaiyum

taraṇiyil talaippukaḻ tarakkiṟṟiyē. 7511@

mācuṭai yuṭampoṭu talaiyulaṟi

vāyppuram veḷuttoru pōtumuṇṭu,

tēcuṭai tiṟaluṭaik kāmatēvā.

nōṟkiṉṟa nōṉpiṉaik kuṟikkoḷkaṇṭāy,

pēcuva toṉṟuṇṭiṅ kemperumāṉ

peṇmaiyait talaiyuṭait tākkumvaṇṇam

kēcava nampiyaik kālpiṭippāḷ

eṉṉumip pēṟeṉak karuḷukaṇṭāy. 8512@

toḻutumup pōtumuṉ ṉaṭivaṇaṅkit

tūmalar tūyttoḻu tēttukiṉṟēṉ,

paḻutiṉṟip pāṟkaṭal vaṇṇaṉukkē

paṇiceytu vāḻap peṟāviṭilnāṉ,

aḻutaḻu talamantam māvaḻaṅka

āṟṟavu matuvuṉak kuṟaikkuṅkaṇṭāy,

uḻuvatō reruttiṉai nukaṅkoṭupāyntu

ūṭṭamiṉ ṟitturan tālokkumē. 9513@

karuppuvil malarkkaṇaik kāmavēḷaik

kaḻaliṇai paṇintaṅkōr kariyalaṟa,

maruppiṉai yocittuppuḷ vāypiḷanta

maṇivaṇṇaṟ keṉṉai vakuttiṭeṉṟu,

poruppaṉṉa māṭampo lintutōṉṟum

putuvaiyar kōṉviṭṭu cittaṉkōtai,

viruppuṭai yiṉtamiḻ mālaivallār

viṇṇavar kōṉaṭi naṇṇuvarē. (2) 102@ nāmamāyiramkali viruttam514@

nāmamāyira mēttaniṉṟa

nārāyaṇānara ṉē,uṉṉai

māmitaṉmaka ṉākappeṟṟā

lemakkuvātai tavirumē,

kāmaṉpōtaru kālameṉṟupaṅ

kuṉināḷkaṭai pārittōm,

tīmaiceyyum cirītarā.eṅkaḷ

ciṟṟilvantu citaiyēlē. (2) 1515@

iṉṟumuṟṟum mutukunōva

iruntiḻaittaic ciṟṟilai,

naṉṟumkaṇṇuṟa nōkkināṅkoḷum

ārvantaṉṉait taṇikiṭāy,

aṉṟupālaka ṉākiyālilai

mēltuyiṉṟavem mātiyāy,

eṉṟumuṉṟaṉak keṅkaḷmēlirak

kammeḻātatem pāvamē. 2516@

kuṇṭunīruṟai kōḷarī.mata

yāṉaikōḷviṭut tāy,uṉṉaik

kaṇṭumāluṟu vōṅkaḷaikkaṭaik

kaṇkaḷāliṭṭu vātiyēl,

vaṇṭalnuṇmaṇal teḷḷiyāmvaḷaik

kaikaḷālcira mappaṭṭōm,

teṇṭiraikkaṭaṟ paḷḷiyāy.eṅkaḷ

ciṟṟilvantu citaiyēlē. 3517@

peyyumāmukil pōlvaṇṇā.uṉṟaṉ,

pēccumceykaiyum, eṅkaḷai

maiyalēṟṟi mayakkavuṉmukam

māyamantiran tāṉkolō,

noyyarpiḷḷaika ḷeṉpataṟkuṉṉai

nōvanāṅkaḷu raikkilōm,

ceyyatāmaraik kaṇṇiṉāyeṅkaḷ

ciṟṟilvantu citaiyēlē. 4518@

veḷḷainuṇmaṇal koṇṭuciṟṟil

vicittirappaṭa, vītivāyt

teḷḷināṅkaḷi ḻaittakōla

maḻittiyākilum, uṉṟaṉmēl

uḷḷamōṭi yurukalallāl

urōṭamoṉṟu milōṅkaṇṭāy,

kaḷḷamātavā. kēcavā.uṉ

mukattaṉakaṇka ḷallavē. 5519@

muṟṟilātapiḷ ḷaikaḷōmmulai

pōntilātōmai, nāṭoṟum

ciṟṟilmēliṭṭuk koṇṭunīciṟi

tuṇṭutiṇṇeṉa nāmatu

kaṟṟilōm,kaṭa laiyaṭaittarak-

karkulaṅkaḷai muṟṟavum

ceṟṟu,ilaṅkaiyaip pūcalākkiya

cēvakā.emmai vātiyēl. 6520@

pētanaṉkaṟi vārkaḷōṭivai

pēciṉālperi tiñcuvai,

yātumoṉṟaṟi yātapiḷḷaika

ḷōmainīnalin teṉpayaṉ,

ōtamākaṭal vaṇṇā.uṉmaṇa

vāṭṭimāroṭu cūḻaṟum,

cētupantam tiruttiṉāyeṅkaḷ

ciṟṟilvantu citaiyēlē. 7521@

vaṭṭavāycciṟu tūtaiyōṭu

ciṟucuḷakummaṇa luṅkoṇṭu,

iṭṭamāviḷai yāṭuvōṅkaḷaic

ciṟṟilīṭaḻit teṉpayaṉ,

toṭṭutaittunali yēlkaṇṭāycuṭarc

cakkaramkaiyi lēntiṉāy,

kaṭṭiyumkait tāliṉṉāmai

aṟitiyēkaṭal vaṇṇaṉē. 8522@

muṟṟattūṭu pukuntuniṉmukaṅ

kāṭṭippuṉmuṟu valceytu,

ciṟṟilōṭeṅkaḷ cintaiyumcitaik

kakkaṭavaiyō kōvintā,

muṟṟamaṇṇiṭam tāviviṇṇuṟa

nīṇṭaḷantukoṇ ṭāy,emmaip-

paṟṟimeyppiṇak kiṭṭakkālintap

pakkamniṉṟava reñcollār? 9523@

cītaivāyamu tamuṇṭāy.eṅkaḷ

ciṟṟilnīcitai yēl. eṉṟu,

vītivāyviḷai yāṭumāyar

ciṟumiyarmaḻa laiccollai,

vētavāyttoḻi lārkaḷvāḻvilli

puttūrmaṉviṭṭu cittaṉṟaṉ,

kōtaivāyttamiḻ vallavarkuṟai

viṉṟivaikuntam cērvarē. 2 103@ kōḻiyaḻaippataṉ524@

kōḻi yaḻaippataṉ muṉṉam

kuṭaintunī rāṭuvāṉ pōntōm,

āḻiyañ celva ṉeḻuntāṉ

aravaṇai mēlpaḷḷi koṇṭāy,

ēḻaimai yāṟṟavum paṭṭōm

iṉiyeṉṟum poykaikku vārōm,

tōḻiyum nāṉum toḻutōm

tukilaip paṇittaru ḷāyē. (2) 1525@

ituveṉ pukuntatiṅ kantō.

ippoykaik kevvāṟu vantāy,

matuviṉ tuḻāymuṭi mālē.

māyaṉē.eṅka ḷamutē,

vitiyiṉmai yālatu māṭṭōm

vittakap piḷḷāy. viraiyēl,

kutikoṇ ṭaravil naṭittāy.

kuruntiṭaik kūṟai paṇiyāy. 2526@

ellē yīteṉṉa iḷamai

emmaṉai mārkāṇi loṭṭār,

pollāṅkī teṉṟu karutāy

pūṅkurun tēṟi yirutti,

villāli laṅkai yaḻittāy.nī

vēṇṭiya tellām taruvōm,

pallārum kāṇāmē pōvōm

paṭṭaip paṇittaru ḷāyē. 3


527@

parakka viḻitteṅkum nōkkip

palarkuṭain tāṭum cuṉaiyil,

arakkanil lākaṇṇa nīrkaḷ

alamaru kiṉṟavā pārāy,

irakkamē loṉṟu milātāy.

ilaṅkai yaḻitta pirāṉē,

kurakkara cāva taṟintōm

kuruntiṭaik kūṟai paṇiyāy. 4528@

kālaik katuviṭu kiṉṟa

kayalōṭu vāḷai viravi,

vēlaip piṭittenṉai mārkaḷ

ōṭṭileṉ ṉaviḷai yāṭṭō,

kōlacciṟ ṟāṭai palavuṅ

koṇṭunī yēṟi yirātē,

kōlaṅ kariya pirāṉē.

kuruntiṭaik kūṟai paṇiyāy. 5529@

taṭattaviḻ tāmaraip poykait

tāḷkaḷeṅ kālaik katuva,

viṭattē ḷeṟintālē pōla

vētaṉai yaṟṟavum paṭṭōm

kuṭattai yeṭuttēṟa viṭṭuk

kūttāṭa vallaeṅ kōvē,

paṭiṟṟaiyel lāmtavirn teṅkaḷ

paṭṭaip paṇittaru ḷāyē. 6530@

nīrilē niṉṟayark kiṉṟōm

nītiyal lātaṉa ceytāy,

ūrakam cālavum cēyttāl

ūḻiyel lāmuṇar vāṉē,

ārva muṉakkē yuṭaiyōm

ammaṉai mārkāṇi loṭṭār,

pōra viṭāyeṅkaḷ paṭṭaip

pūṅkurun tēṟiyi rātē. 7531@

māmimār makkaḷē yallōm

maṟṟumiṅ kellārum pōntār,

tūmalark kaṇkaḷ vaḷarat

tollaiyi rāttuyil vāṉē,

cēmamē laṉṟitu cālac

cikkeṉa nāmitu coṉṉōm,

kōmaḷa āyarko ḻuntē.

kuruntiṭaik kūṟai paṇiyāy. 8532@

kañcaṉ valaivaitta vaṉṟu

kāriru ḷellil piḻaittu,

neñcutuk kamceyyap pōntāy

niṉṟaik kaṉṉiya rōmai,

añca urappāḷ acōtai

āṇāṭa viṭṭiṭ ṭirukkum,

vañcakap pēyccipā luṇṭa

macimaiyi lī.kūṟai tārāy. 9533@

kaṉṉiya rōṭeṅkaḷ nampi

kariya pirāṉviḷai yāṭṭai,

poṉṉiyal māṭaṅkaḷ cūḻnta

putuvaiyar kōṉpaṭṭaṉ kōtai,

iṉṉicai yālcoṉṉa mālai

īraintum vallavar tāmpōy,

maṉṉiya mātava ṉōṭu

vaikuntam pukkirup pārē. 2 104@ teḷḷiyār palarkali viruttam534@

teḷḷi yārpalar kaitoḻum tēvaṉār,

vaḷḷal māliruñ cōlai maṇāḷaṉār,

paḷḷi koḷḷu miṭattaṭi koṭṭiṭa,

koḷḷu mākilnī kūṭiṭu kūṭalē. 1535@

kāṭṭil vēṅkaṭam kaṇṇa puranakar,

vāṭṭa miṉṟi makiḻntuṟai vāmaṉaṉ,

ōṭṭa rāvanteṉ kaippaṟṟi, taṉṉōṭum

kūṭṭu mākilnī kūṭiṭu kūṭalē. (2) 2536@

pūma kaṉpukaḻ vāṉavar pōṟṟutaṟ

kāma kaṉ,aṇi vāṇutal tēvaki

māma kaṉ,miku cīrvacu tēvartam,

kōma kaṉvaril kūṭiṭu kūṭalē. 3537@

āycci mārkaḷu māyaru mañciṭa,

pūtta nīḷkaṭam pēṟip pukappāyntu,

vāytta kāḷiyaṉ mēlnaṭa māṭiya,

kūtta ṉārvaril kūṭiṭu kūṭalē. 4538@

māṭa māḷikai cūḻmatu raippati

nāṭi, nanteru viṉnaṭu vēvantiṭṭu,

ōṭai māmata yāṉai yutaittavaṉ,

kūṭu mākilnī kūṭiṭu kūṭalē. 5539@

aṟṟa vaṉmaru tammuṟi yanaṭai

kaṟṟa vaṉ,kañ caṉaivañ caṉaiyiṉāl

ceṟṟa vaṉ,tika ḻummatu raippati,

koṟṟa vaṉvaril kūṭiṭu kūṭalē. 6540@

aṉṟiṉ ṉātaṉa ceycicu pālaṉum,

niṉṟa nīḷmaru tummeru tumpuḷḷum,

veṉṟi vēlviṟaṟ kañcaṉum vīḻa,muṉ

koṉṟa vaṉvaril kūṭiṭu kūṭalē. 7


541@

āva laṉpuṭa yārtam maṉattaṉṟi

mēva laṉ,virai cūḻtuva rāpatik

kāva laṉ,kaṉṟu mēyttu viḷaiyāṭum,

kōva laṉvaril kūṭiṭu kūṭalē. 8542@

koṇṭa kōlak kuṟaḷuru vāycceṉṟu,

paṇṭu māvali taṉperu vēḷviyil,

aṇṭa mumnila ṉumaṭi yoṉṟiṉāl,

koṇṭa vaṉvaril kūṭiṭu kūṭalē. 9543@

paḻaku nāṉmaṟai yiṉporu ḷāy,matam

oḻuku vāraṇa muyya vaḷitta,em

aḻaka ṉāraṇi yāycciyar cintaiyuḷ,

kuḻaka ṉārvaril kūṭiṭu kūṭalē. 10544@

ūṭal kūṭa luṇartal puṇartalai,

nīṭu niṉṟa niṟaipuka ḻāycciyar,

kūṭa laikkuḻaṟ kōtaimuṉ kūṟiya,

pāṭal pattumval lārkkillai pāvamē. (2) 11

5@ maṉṉu perumpukaḻeḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam545@

maṉṉu perumpukaḻ mātavaṉ māmaṇi

vaṇṇaṉ maṇimuṭi maintaṉ

taṉṉai, ukantatu kāraṇa mākaeṉ

caṅkiḻak kumvaḻak kuṇṭē,

puṉṉai kurukkatti ñāḻal ceruntip

potumpiṉil vāḻum kuyilē,

paṉṉiyep pōtu miruntu virainteṉ

pavaḷavā yaṉvarak kūvāy. (2) 1546@

veḷḷai viḷicaṅ kiṭaṅkaiyiṟ koṇṭa

vimala ṉeṉakkuruk kāṭṭāṉ,

uḷḷam pukunteṉṉai naivittu nāḷum

uyirpeytu kūttāṭṭuk kāṇum,

kaḷḷaviḻ ceṇpakap pūmalar kōtik

kaḷitticai pāṭuṅ kuyilē,

meḷḷa viruntu miḻaṟṟi miḻaṟṟāteṉ

vēṅkaṭa vaṉvarak kūvāy. 2547@

mātali tērmuṉpu kōlkoḷḷa māyaṉ

irāvaṇaṉ mēl,cara māri

tāytalai yaṟṟaṟṟu vīḻat toṭutta

talaivaṉ varaveṅkuṅ kāṇēṉ,

pōtalar kāvil putumaṇam nāṟap

poṟivaṇṭiṉ kāmaraṅ kēṭṭu,uṉ

kātali yōṭuṭaṉ vāḻkuyi lē.eṉ

karumāṇik kamvarak kūvāy. 3548@

eṉpuru kiyiṉa vēlneṭuṅ kaṇkaḷ

imaiporun tāpala nāḷum,

tuṉpak kaṭalpukku vaikunta ṉeṉpatōr

tōṇi peṟātuḻal kiṉṟēṉ,

aṉpuṭai yāraip pirivuṟu nōyatu

nīyu maṟiti kuyilē,

poṉpurai mēṉik karuḷak koṭiyuṭaip

puṇṇiya ṉaivarak kūvāy. 4549@

meṉṉaṭai yaṉṉam parantuviḷaiyāṭum

villiput tūruṟai vāṉṟaṉ,

poṉṉaṭi kāṇpatō rācayi ṉāleṉ

porukayaṟ kaṇṇiṇai tuñcā,

iṉṉaṭi cilōṭu pālamu tūṭṭi

eṭuttaveṉ kōlak kiḷiyai,

uṉṉoṭu tōḻamai koḷvaṉ kuyilē.

ulakaḷan tāṉvarak kūvāy. (2) 5550@

etticai yumama rarpaṇin tēttum

iruṭīkē caṉvali ceyya,

muttaṉṉa veṇmuṟu vaṟceyya vāyum

mulayu maḻakaḻin tēṉnāṉ,

kottalar kāvil maṇittaṭam kaṇpaṭai

koḷḷu miḷaṅkuyi lē,eṉ

tattuva ṉaivarak kūkiṟṟi yākil

talaiyallāl kaimmāṟi lēṉē. 6551@

poṅkiya pāṟkaṭal paḷḷikoḷ vāṉaip

puṇarvatō rācayi ṉāl,eṉ

koṅkai kiḷarntu kumaittuk kutukalit

tāviyai yākulañ ceyyum,

aṅkuyi lē.uṉak keṉṉa maṟaintuṟaivu

āḻiyum caṅkumoṇ taṇṭum,

taṅkiya kaiyava ṉaivarak kūvilnī,

cālat tarumam peṟuti. 7552@

cārṅkam vaḷaiya valikkum taṭakkaic

caturaṉ porutta muṭaiyaṉ,

nāṅkaḷem millirun toṭṭiya kaccaṅkam

nāṉu mavaṉu maṟitum,

tēṅkaṉi māmpoḻil centaḷir kōtum

ciṟukuyi lē,tiru mālai

āṅku viraintollai kūkiṟṟi yākil

avaṉaināṉ ceyvaṉa kāṇē. 8553@

paiṅkiḷi vaṇṇaṉ cirītara ṉeṉpatōr

pācat takappaṭṭi runtēṉ,

poṅkoḷi vaṇṭiraik kumpoḻil vāḻkuyi

lē.kuṟik koṇṭitu nīkēḷ,

caṅkoṭu cakkarat tāṉvarak kūvutal

poṉvaḷai koṇṭu tarutal,

iṅkuḷḷa kāviṉil vāḻak karutil

iraṇṭattoṉ ṟēltiṇṇam vēṇṭum. 9554@

aṉṟula kammaḷan tāṉai yukantaṭi-

maikkaṇa vaṉvali ceyya,

teṉṟalun tiṅkaḷu mūṭaṟut teṉṉai

naliyum muṟaimai yaṟiyēṉ,

eṉṟumik kāvi liruntirun teṉṉait

takarttātē nīyum kuyilē,

iṉṟunā rāyaṇa ṉaivarak kūvāyēl

iṅkuttai niṉṟum turappaṉ. 10555@

viṇṇuṟa nīṇṭaṭi tāviya maintaṉai

vēṟkaṇ maṭantai virumpi,

kaṇṇuṟa veṉkaṭal vaṇṇaṉaik kūvu

karuṅkuyi lē. eṉṟa māṟṟam,

paṇṇuṟa nāṉmaṟai yōrputu vaimaṉṉaṉ

paṭṭarpi rāṉkōtai coṉṉa,

naṇṇuṟu vācaka mālaival lārnamō-

nārāya ṇāyaveṉ pārē. (2) 116@vāraṇamāyiramkali viruttam556@

vāraṇa māyiram cūḻava lamceytu,

nāraṇa nampi naṭakkiṉṟā ṉeṉṟetir,

pūraṇa poṟkuṭam vaittup puṟameṅkum,

tōraṇam nāṭṭak kaṉākkaṇṭēṉ tōḻīnāṉ. (2) 1557@

nāḷaiva tuvaima ṇameṉṟu nāḷiṭṭu,

pāḷai kamuku paricuṭaip pantaṟkīḻ,

kōḷari mātavaṉ kōvinta ṉeṉpāṉ,ōr

kāḷaipu kutakka ṉākkaṇṭēṉ tōḻīnāṉ. 2558@

intira ṉuḷḷiṭṭa tēvarku ḻāmellām,

vantirun teṉṉaima kaṭpēci mantirittu,

mantirak kōṭiyu ṭuttima ṇamālai,

antari cūṭṭakka ṉākkaṇṭēṉ tōḻīnāṉ. 3559@

nāṟṟicait tīrttaṅko ṇarntuna ṉinalki,

pārppaṉac ciṭṭarkaḷ pallāre ṭuttētti,

pūppuṉai kaṇṇippu ṉitaṉō ṭeṉṟaṉṉai,

kāppunāṇ kaṭṭakka ṉākkaṇṭēṉ tōḻīnāṉ. 4560@

katiroḷi tīpam kalacamu ṭaṉēnti,

catiriḷa maṅkaiyar tāmvante tirkoḷḷa,

maturaiyār maṉṉa ṉaṭinilai toṭṭu,eṅkum

atirap pukutak kaṉākkaṇṭēṉ tōḻīnāṉ. 5561@

mattaḷam koṭṭava ricaṅkam niṉṟūta,

muttuṭait tāma niraitāḻnta pantaṟkīḻ

maittuṉaṉ nampi matucūtaṉ vantu,eṉṉaik

kaittalam paṟṟak kaṉākkaṇṭēṉ tōḻīnāṉ. 6562@

vāynal lārnalla maṟaiyōti mantirattāl,

pācilai nāṇal paṭuttup paritivaittu,

kāyciṉa mākaḷi ṟaṉṉāṉeṉ kaippaṟṟi,

tīvalam ceyyakka ṉākkaṇṭēṉ tōḻīnāṉ. 7563@

immaikku mēḻēḻ piṟavikkum paṟṟāvāṉ,

nammaiyu ṭaiyavaṉ nārāya ṇaṉnampi,

cemmai yuṭaiya tirukkaiyāl tāḷpaṟṟi,

ammi mitikkak kaṉākkaṇṭēṉ tōḻīnāṉ. 8564@

varicilai vāḷmukat teṉṉaimār tāmvantiṭṭu

erimukam pāritteṉ ṉaimuṉṉē niṟutti,

arimuka ṉaccutaṉ kaimmēleṉ kaivaittu,

porimukan taṭṭak kaṉākkaṇṭēṉ tōḻīnāṉ. 9565@

kuṅkuma mappik kuḷircāntam maṭṭittu,

maṅkala vīti valamceytu maṇanīr,

aṅkava ṉōṭu muṭañceṉṟaṅ kāṉaimēl,

mañcaṉa māṭṭakka ṉākkaṇṭēṉ tōḻīnāṉ. 10566@

āyaṉuk kākattāṉ kaṇṭa kaṉāviṉai,

vēyar pukaḻvilli puttūrkkōṉ kōtaicol,

tūya tamiḻmālai īraintum vallavar,

vāyunaṉ makkaḷaip peṟṟu makiḻvarē. (2) 117@ karuppūram nāṟumōkaliviruttam567@

karuppūram nāṟumō kamalappū nāṟumō,

tiruppavaḷac cevvāytāṉ tittitti rukkummō,

maruppocitta mātavaṉṟaṉ vāyccuvaiyum nāṟṟamum,

viruppuṟṟuk kēṭkiṉṟēṉ collāḻi veṇcaṅkē. (2) 1568@

kaṭalil piṟantu karutātu, pañcacaṉaṉ

uṭalil vaḷarntupō yūḻiyāṉ kaittalat

tiṭaril kuṭiyēṟit tīya vacurar,

naṭalaip paṭamuḻaṅkum tōṟṟattāy naṟcaṅkē. 2569@

taṭavarai yiṉmītē caraṟkāla cantiraṉ,

iṭaiyuvā vilvante ḻuntālē pōl,nīyum

vaṭamaturai yārmaṉṉaṉ vācutē vaṉkaiyil,

kuṭiyēṟi vīṟṟiruntāy kōlappe ruñcaṅke. 3570@

cantira maṇṭalampōl tāmōta raṉkaiyil,

antara moṉṟiṉṟi yēṟi yavañceviyil,

mantiram koḷvāyē pōlum valampuriyē,

intiraṉu muṉṉōṭu celvattuk kēlāṉē. 4571@

uṉṉō ṭuṭaṉē yorukaṭalil vāḻvārai,

iṉṉā riṉaiyāreṉ ṟeṇṇuvā rillaikāṇ,

maṉṉāki niṉṟa matucūtaṉ vāyamutam,

paṉṉāḷu muṇkiṉṟāy pāñcacaṉ ṉiyamē. 5572@

pōyttīrtta māṭātē niṉṟa puṇarmarutam,

cāyttīrttāṉ kaittalattē yēṟik kuṭikoṇṭu

cēyttīrta māyniṉṟa ceṅkaṇmāl taṉṉuṭaya

vāyttīrttam pāyntāṭa vallāy valampuriyē.573@ceṅkamala nāṇmalarmēl tēṉukaru maṉṉampōl

ceṅkaṭ karumēṉi vācutē vaṉuṭaya,

aṅkait talamēṟi aṉṉa vacañceyyum,

caṅkaraiyā. uñcelvam cālava ḻakiyatē. 7574@uṇpatu colli lulakaḷantāṉ vāyamutam,

kaṇpaṭai koḷḷil kaṭalvaṇṇaṉ kaittalattē,

peṇpaṭai yāruṉmēl perumpūcal cāṟṟukiṉṟār,

paṇpala ceykiṉṟāy pāñcacaṉ ṉiyamē. 8575@

patiṉāṟā māyiravar tēvimār pārttiruppa,

matuvāyil koṇṭāṟpōl mātavaṉṟaṉ vāyamutam,

potuvāka vuṇpataṉaip pukkunī yuṇṭakkāl,

citaiyārō vuṉṉōṭu celvappe ruñcaṅkē. 9576@

pāñcacaṉ ṉiyattaip paṟpanā paṉōṭum,

vāyntape ruñcuṟṟa mākkiya vaṇputuvai,

ēyntapukaḻp paṭṭarpirāṉ kōtaitami ḻīraintum,

āyntētta vallā ravaru maṇukkarē. (2) 108@ viṇṇīla mēlāpputaravu koccakak kalippā577@

viṇṇīla mēlāppu

virittāṟpōl mēkaṅkāḷ,

teṇṇīrpāy vēṅkaṭatteṉ

tirumālum pōntāṉē,

kaṇṇīrkaḷ mulaikkuvaṭṭil

tuḷicōrac cōrvēṉai,

peṇṇīrmai yīṭaḻikkum

itutamakkōr perumaiyē? (2) 1578@

māmutta niticoriyum

māmukilkāḷ, vēṅkaṭattuc

cāmattiṉ niṟaṅkoṇṭa

tāṭāḷaṉ vārttaiyeṉṉē,

kāmattī yuḷpukuntu

katuvappaṭṭu iṭaikkaṅkul,

ēmattōr teṉṟalukkiṅ-

kilakkāynā ṉiruppēṉē. 2579@

oḷivaṇṇam vaḷaicintai

uṟakkattō ṭivaiyellām,

eḷimaiyā liṭṭeṉṉai

īṭaḻiyap pōyiṉavāl,

kuḷiraruvi vēṅkaṭatteṉ

kōvintaṉ kuṇampāṭi,

aḷiyatta mēkaṅkāḷ.

āvikāt tiruppēṉē. 3580@

miṉṉākat teḻukiṉṟa

mēkaṅkāḷ, vēṅkaṭattut

taṉṉākat tirumaṅkai

taṅkiyacīr mārvaṟku,

eṉṉākat tiḷaṅkoṅkai

virumpittām nāṭōṟum,

poṉṉākam pulkutaṟkeṉ

purivuṭaimai ceppumiṉē. 4581@

vāṉkoṇṭu kiḷarnteḻunta

māmukilkāḷ, vēṅkaṭattut

tēṉkoṇṭa malarccitaṟat

tiraṇṭēṟip poḻivīrkāḷ,

ūṉkoṇṭa vaḷḷukirāl

iraṇiyaṉai yuṭaliṭantāṉ,

tāṉkoṇṭa carivaḷaikaḷ

tarumākil cāṟṟumiṉē. 5582@

calaṅkoṇṭu kiḷarnteḻunta

taṇmukilkāḷ, māvaliyai

nilaṅkoṇṭāṉ vēṅkaṭattē

nirantēṟip poḻivīrkāḷ,

ulaṅkuṇṭa viḷaṅkaṉipōl

uḷmeliyap pukuntu,eṉṉai

nalaṅkoṇṭa nāraṇaṟkeṉ

naṭalainōy ceppumiṉē. 6583@

caṅkamā kaṭalkaṭaintāṉ

taṇmukilkāḷ, vēṅkaṭattuc

ceṅkaṇmāl cēvaṭikkīḻ

aṭivīḻcci viṇṇappam,

koṅkaimēl kuṅkumattiṉ

kuḻampaḻiyap pukuntu,orunāḷ

taṅkumē leṉṉāvi

taṅkumeṉ ṟurayīrē. (2) 7


584@

kārkālat teḻukiṉṟa

kārmukilkāḷ, vēṅkaṭattup

pōrkālat teḻuntaruḷip

porutavaṉār pērcolli,

nīrkālat terukkilam

paḻavilaipōl vīḻvēṉai,

vārkālat torunāḷtam

vācakamtan taruḷārē. 8585@

matayāṉai pōleḻunta

māmukilkāḷ, vēṅkaṭattaip

patiyāka vāḻvīrkāḷ.

pāmpaṇaiyāṉ vārttaiyeṉṉē,

katiyeṉṟum tāṉāvāṉ

karutātu,ōr peṇkoṭiyai

vataiceytāṉ. eṉṉumcol

vaiyakattār matiyārē. (2) 9586@

nākatti ṉaṇaiyāṉai

naṉṉutalāḷ nayanturaicey,

mēkattai vēṅkaṭakkōṉ

viṭutūtil viṇṇappam,

pōkattil vaḻuvāta

putuvaiyarkōṉ kōtaitamiḻ,

ākattu vaitturaippār

avaraṭiyā rākuvarē. (2) 10@

9@ cintūrac cempoṭikalinilaittuṟai587@

cinturac cempoṭippōl

tirumāliruñ cōlaiyeṅkum,

intira kōpaṅkaḷē

eḻuntumparan tiṭṭaṉavāl,

mantaram nāṭṭiyaṉṟu

maturakkoḻuñ cāṟukoṇṭa

cuntarat tōḷuṭaiyāṉ

cuḻalaiyiṉiṉ ṟuytuṅkolō. (2) 1588@

pōrkaḷi ṟuporummā

liruñcōlaiyam pūmpuṟavil,

tārkkoṭi mullaikaḷum

tavaḷanakai kāṭṭukiṉṟa,

kārkkoḷ paṭākkaḷniṉṟu

kaḻaṟiccirik kattariyēṉ,

ārkkiṭu kōtōḻi.

avaṉtārcceyta pūcalaiyē. 2589@

karuviḷai yoṇmalarkāḷ.

kāyāmalar kāḷ,tirumāl

uruvoḷi kāṭṭukiṉṟīr

eṉakkuyvaḻak koṉṟuraiyīr,

tiruviḷai yāṭutiṇṭōḷ

tirumāliruñ cōlainampi,

varivaḷai yilpukuntu

vantipaṟṟum vaḻkkuḷatē. 3590@

paimpoḻil vāḻkuyilkāḷ.

mayilkāḷ.oṇ karuviḷaikāḷ,

vampak kaḷaṅkaṉikāḷ.

vaṇṇappūvai naṟumalarkāḷ,

aimperum pātakarkāḷ.

aṇimāliruñ cōlainiṉṟa,

emperu māṉuṭaiya

niṟamuṅkaḷuk keñceyvatē ? 4591@

tuṅka malarppoḻilcūḻ

tirumāliruñ cōlainiṉṟa,

ceṅkaṭ karumukiliṉ

tiruvurup pōl,malarmēl

toṅkiya vaṇṭiṉaṅkāḷ.

tokupūñcuṉai kāḷ,cuṉaiyil

taṅkucen tāmaraikāḷ.

eṉakkōrcaraṇ cāṟṟumiṉē. 5592@

nāṟu naṟumpoḻilmā

liruñcōlai nampikku, nāṉ

nūṟu taṭāvilveṇṇey

vāynērntu parāvivaittēṉ,

nūṟu taṭāniṟainta

akkāra vaṭicilcoṉṉēṉ,

ēṟu tiruvuṭaiyāṉ

iṉṟuvantivai koḷḷuṅkolō. (2) 6593@

iṉṟuvan tittaṉaiyum

amutucey tiṭappeṟil,nāṉ

oṉṟunū ṟāyiramāk

koṭuttuppiṉṉum āḷumceyvaṉ,

teṉṟal maṇaṅkamaḻum

tirumāliruñ cōlaitaṉṉuḷ

niṉṟa pirāṉ,aṭiyēṉ

maṉattēvantu nērpaṭilē. 7594@

kālai yeḻuntiruntu

kariyakuru vikkaṇaṅkaḷ,

māliṉ varavucolli

maruḷpāṭutal meymmaikolō,

cōlai malaipperumāṉ

tuvarāpati yemperumāṉ,

āli ṉilaipperumāṉ

avaṉ vārttai yuraikkiṉṟatē. 8595@
kōṅkala rumpoḻilmā-

liruñcōlayil koṉṟaikaḷmēl

tūṅkupoṉ mālaikaḷō-

ṭuṭaṉāyniṉṟu tūṅkukiṉṟēṉ,

pūṅkoḷ tirumukattu

maṭuttūtiya caṅkoliyum,

cārṅkavil nāṇoliyum

talaippeyvateñ ñāṉṟukolō. 9596@

cantoṭu kārakilum

cumantutaṭaṅ kaḷporutu,

vantiḻi yumcilampā-

ṟuṭaimāliruñ cōlainiṉṟa,

cuntaraṉai, curumpār

kuḻalkōtai tokutturaitta,

centamiḻ pattumvallār

tirumālaṭi cērvarkaḷē. (2) 10

10@ kārkkōṭal pūkkāḷ .kalinilaittuṟai597@

kārkkōṭal pūkkāḷ. kārkkaṭal

vaṇṇaṉeṉ mēlummaip

pōrkkōlam ceytu pōra

viṭuttava ṉeṅkuṟṟāṉ,

ārkkō iṉinām pūca

liṭuvatu, aṇituḻāyt

tārkkōṭum neñcan taṉṉaip

paṭaikkaval lēṉantō. (2) 1598@

mēṟṟōṉṟip pūkkāḷ mēlula

kaṅkaḷiṉ mītupōy,

mēṟṟōṉṟum cōti vēta

mutalvar valaṅkaiyil,

mēṟṟōṉṟu māḻiyiṉ veñcuṭar

pōlac cuṭātu,emmai

māṟṟōlaip paṭṭavar kūṭṭattu

vaittukoḷ kiṟṟirē. 2599@

kōvai maṇāṭṭi. nīyuṉ

koḻuṅkaṉi koṇṭu,emmai

āvi tolaiviyēl vāyaḻa-

kartammai yañcutum

pāvi yēṉtōṉṟip pāmpaṇai-

yārkkumtam pāmpupōl,

nāvu miraṇṭuḷa vāyttu

nāṇili yēṉukkē. 3600@

mullaip pirāṭṭi.nīyuṉ

muṟuvalkaḷ koṇṭu,emmai

allal viḷaiviyē lāḻinaṅ

kāy.uṉṉa ṭaikkalam,

kollai yarakkiyai mūkkarin

tiṭṭa kumaraṉār

collum poyyāṉāl, nāṉum

piṟantamai poyyaṉṟē. 4601@

pāṭum kuyilkāḷ. īteṉṉa

pāṭal,nal vēṅkaṭa

nāṭar namakkoru vāḻvutan

tālvantu pāṭumiṉ,

āṭum karuḷak koṭiyuṭai

yārvan taruḷceytu,

kūṭuva rāyiṭil kūvinum

pāṭṭukaḷ kēṭṭumē. 5602@

kaṇamā mayilkāḷ. kaṇṇapi

rāṉtiruk kōlampōṉṟu,

aṇimā naṭampayiṉ ṟāṭukiṉ

ṟīrkkaṭi vīḻkiṉṟēṉ,

paṇamā ṭaravaṇaip paṟpala

kālamum paḷḷikoḷ,

maṇavāḷar nammai vaitta

paricitu kāṇmiṉē. 6603@

naṭamāṭit tōkai virikkiṉṟa

māmayil kāḷ,ummai

naṭamāṭṭaṅ kāṇap pāviyēṉ

nāṉōr mutalilēṉ,

kuṭamāṭu kūttaṉ kōvintaṉ

kōmiṟai ceytu,emmai

uṭaimāṭu koṇṭā ṉuṅkaḷuk

kiṉiyoṉṟu pōtumē ? 7604@

maḻaiyē. maḻaiyē. maṇpuṟam

pūciyuḷ ḷāyniṉṟa,

meḻukūṟṟi ṉāṟpōl ūṟṟunal

vēṅkaṭat tuḷniṉṟa,

aḻakap pirāṉār tammaiyeṉ

neñcat takappaṭat

taḻuvaniṉṟu, eṉṉait tatarttikkoṇ

ṭūṟṟavum vallaiyē? 8605@

kaṭalē. kaṭalē. uṉṉaik

kaṭaintu kalakkuṟuttu

uṭaluḷ pukuntuniṉ ṟūṟal

aṟuttavaṟku, eṉṉaiyum

uṭaluḷ pukuntuniṉ ṟūṟal

aṟukkiṉṟa māyaṟkueṉ

naṭalaika ḷellām nākaṇaik

kēceṉṟu raittiyē. 9606@

nallaeṉ tōḻi. nāka

ṇaimicai namparar,

celvar periyar ciṟumā

ṉiṭavarnām ceyvateṉ,

villi putuvai viṭṭucit

tartaṅkaḷ tēvarai,

valla paricu varuvippa

rēlatu kāṇṭumē. (2) 1011@ tāmukakkumtaravu coccakak kalippa607@

tāmukakkum tamkaiyil caṅkamē pōlāvō,

yāmukakku meṅkaiyil caṅkamu mēntiḻaiyīr,

tīmukattu nākaṇaimēl cērum tiruvaraṅkar,

āmukattai nōkkārāl ammaṉē. ammaṉē. (2) 1608@

eḻiluṭaiya vammaṉaimīr. eṉṉaraṅkat tiṉṉamutar,

kuḻalaḻakar vāyaḻakar kaṇṇaḻakar, koppūḻil

eḻukamalap pūvaḻaka remmāṉār, eṉṉuṭaiya

kaḻalvaḷaiyait tāmum kaḻalvaḷaiyē yākkiṉarē. 2609@

poṅkōtam cūḻnta puvaṉiyum viṇṇulakum,

aṅkātuñ cōrāmē yāḷkiṉṟa vemperumāṉ,

ceṅkō luṭaiya tiruvaraṅkac celvaṉār,

eṅkōl vaḷaiyā liṭartīrva rākātē. (2) 3610@

maccaṇi māṭa matiḷaraṅkar vāmaṉaṉār,

paccaip pacuntēvar tāmpaṇṭu nīrēṟṟa,

piccaik kuṟaiyāki yeṉṉuṭaiya peyvaḷaimēl,

iccai yuṭaiyarē litteruvē pōtārē ? 4611@

pollāk kuṟaḷuruvāyp poṟkaiyil nīrēṟṟu,

ellā vulaku maḷantukoṇṭa vemperumāṉ,

nallārkaḷ vāḻum naḷiraraṅka nākaṇaiyāṉ,

illātōm kaipporuḷu meytuvā ṉottuḷaṉē. 5612@

kaipporuḷkaḷ muṉṉamē

kaikkoṇṭār, kāvirinīr

ceyppuraḷa vōṭum

tiruvaraṅkac celvaṉār,

epporuṭkum niṉṟārkku

meytātu, nāṉmaṟaiyiṉ

coṟporuḷāy niṉṟāreṉ

meypporuḷum koṇṭārē. 6613@

uṇṇā tuṟaṅkā tolikaṭalai yūṭaṟuttu,

peṇṇākkai yāppuṇṭu tāmuṟṟa pētellām,

tiṇṇār matiḷcūḻ tiruvaraṅkac celvaṉār,

eṇṇātē tammuṭaiya naṉmaikaḷē yeṇṇuvarē. 7614@

pācitūrt tukkiṭanta pārmakaṭku, paṇṭorunāḷ

mācuṭampil nīrvāra māṉamilāp paṉṟiyām,

tēcuṭaiya tēvar tiruvaraṅkac celvaṉār,

pēci yiruppaṉakaḷ pērkkavum pērāvē. (2) 8615@

kaṇṇālaṅ kōṭittuk kaṉṉitaṉṉaik kaippiṭippāṉ,

tiṇṇārn tirunta cicupālaṉ tēcaḻintu,

aṇṇān tirukkavē yāṅkavaḷaik kaippiṭitta,

peṇṇāḷaṉ pēṇumūr pēru maraṅkamē. 9616@

cemmai yuṭaiya

tiruvaraṅkar tāmpaṇitta,

meymmaip peruvārttai

viṭṭucittar kēṭṭiruppar,

tammai yukappārait

tāmukappa reṉṉumcol,

tammiṭaiyē poyyāṉāl

cātippā rāriṉiyē . (2) 10

12@ maṟṟiruntīraṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam617@

maṟṟirun tīrkaṭ kaṟiyalākā

mātava ṉeṉpatō raṉputaṉṉai,

uṟṟirun tēṉuk kuraippatellām

ūmaiya rōṭu ceviṭarvārttai,

peṟṟirun tāḷai yoḻiyavēpōyp

pērttoru tāyil vaḷarntanampi,

maṟporun tāmaṟ kaḷamaṭainta

maturaip puṟatteṉṉai yuyttiṭumiṉ. (2) 1618@

nāṇi yiṉiyōr karumamillai

nālaya lārum aṟintoḻintār,

pāṇiyā teṉṉai maruntu ceytu

paṇṭupaṇ ṭākka vuṟutirākil,

māṇi yuruvā yulakaḷanta

māyaṉaik kāṇil talaimaṟiyum,

āṇaiyāl nīreṉṉaik kākkavēṇṭil

āyppāṭik kēyeṉṉai yuyttiṭumiṉ. 2619@

tantaiyum tāyumuṟ ṟārumniṟkat

taṉivaḻi pōyiṉāḷ. eṉṉumcollu,

vantapiṉ ṉaippaḻi kāpparitu

māyavaṉ vanturuk kāṭṭukiṉṟāṉ,

kontaḷa mākkip parakkaḻittuk

kuṟumpucey vāṉōr makaṉaippeṟṟa,

nantakō pālaṉ kaṭaittalaikkē

naḷḷiruṭ kaṇeṉṉai yuyttiṭumiṉ. 3620@

aṅkait talattiṭai yāḻikoṇṭāṉ

avaṉmukat taṉṟi viḻiyēṉeṉṟu,

ceṅkaccuk koṇṭukaṇ ṇāṭaiyārttuc

ciṟumā ṉiṭavaraik kāṇilnāṇum,

koṅkait talamivai nōkkikkāṇīr

kōvinta ṉukkallāl vāyilpōkā,

iṅkuttai vāḻvai yoḻiyavēpōy

yamuṉaik karaikkeṉṉai yuyttiṭumiṉ. 4621@

ārkkumeṉ nōyi taṟiyalākā

tammaṉai mīr.tuḻa tippaṭātē,

kārkkaṭal vaṇṇaṉeṉ pāṉoruvaṉ

kaikaṇṭa yōkam taṭavattīrum,

nīrkkarai niṉṟa kaṭampaiyēṟik

kāḷiya ṉucciyil naṭṭampāyntu,

pōrkkaḷa māka niruttañceyta

poykaik karaikkeṉṉai yuyttiṭumiṉ. 5622@

kārttaṇ mukilum karuviḷaiyum

kāyā malarum kamalappūvum,

īrttiṭu kiṉṟaṉa veṉṉaivantiṭ

ṭiruṭīkē caṉpakkal pōkēyeṉṟu,

vērttup pacittu vayiṟacaintu

vēṇṭaṭi ciluṇṇum pōtu,īteṉṟu

pārttirun tuneṭu nōkkukkoḷḷum

pattavi lōcanat tuyttiṭumiṉ. 6623@

vaṇṇam tirivum maṉaṅkuḻaivum

māṉami lāmaiyum vāyveḷuppum,

uṇṇa luṟāmaiyu muḷmelivum

ōtanīr vaṇṇaṉeṉ pāṉoruvaṉ,

taṇṇan tuḻāyeṉṉum mālaikoṇṭu

cūṭṭat taṇiyum, pilampaṉṟaṉṉaip

paṇṇaḻi yappala tēvaṉveṉṟa

pāṇṭi vaṭatteṉṉai yuyttiṭumiṉ. 7624@

kaṟṟiṉam mēykkilum mēykkappeṟṟāṉ

kāṭuvāḻ cātiyu mākappeṟṟāṉ,

paṟṟi yuraliṭai yāppumuṇṭāṉ

pāvikāḷ. uṅkaḷuk kēccukkolō,

kaṟṟaṉa pēci vacaiyuṇātē

kālika ḷuyya maḻaitaṭuttu,

koṟṟak kuṭaiyāka vēntiniṉṟa

kōvart taṉatteṉṉai yuyttiṭumiṉ. 8625@

kūṭṭi liruntu kiḷiyeppōtum

kōvintā. kōvintā. eṉṟaḻaikkum,

ūṭṭuk koṭātu ceṟuppaṉākil

ulakaḷan tāṉ. eṉ ṟuyarakkūvum,

nāṭṭil talaippaḻi yeytiyuṅkaḷ

naṉmai yiḻantu talaiyiṭātē,

cūṭṭuyar māṭaṅkaḷ cūḻntutōṉṟum

tuvarā patikkeṉṉai yuyttiṭumiṉ. 9626@

maṉṉu maturai toṭakkamāka

vaṇtuva rāpati taṉṉaḷavum,

taṉṉait tamaruyttup peyyavēṇṭit

tāḻkuḻa lāḷtuṇin tatuṇivai,

poṉṉiyal māṭampo lintutōṉṟum

putuvaiyar kōṉviṭṭu cittaṉkōtai,

iṉṉicai yālcoṉṉa ceñcolmālai

ēttaval lārkkiṭam vaikuntamē. (2) 10

13@ kaṇṇaṉeṉṉumaṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam627@

kaṇṇa ṉeṉṉum karunteyvam

kāṭci paḻakik kiṭappēṉai,

puṇṇil puḷippey tāṟpōlap

puṟaniṉ ṟaḻaku pēcātē,

peṇṇiṉ varutta maṟiyāta

perumā ṉaraiyil pītaka

vaṇṇa āṭai koṇṭu,eṉṉai

vāṭṭam taṇiya vīcīrē. (2) 1628@

pālā lilaiyil tuyilkoṇṭa

paramaṉ valaippaṭ ṭiruntēṉai,

vēlāl tuṉṉam peytāṟpōl

vēṇṭiṟ ṟellām pēcātē,

kōlāl niraimēyt tāyaṉāyk

kuṭantaik kiṭanta kuṭamāṭi,

nīlār taṇṇan tuḻāykoṇṭeṉ

neṟimēṉ kuḻalmēl cūṭṭīrē. 2629@

kañcaik kāynta karuvalli

kaṭaikka ṇeṉṉum ciṟaikkōlāl,

neñcū ṭuruva vēvuṇṭu

nilaiyum taḷarntu naivēṉai,

añcē leṉṉā ṉavaṉoruvaṉ

avaṉmār vaṇinta vaṉamālai,

vañci yātē tarumākil

mārvil koṇarntu puraṭṭīrē. 3630@

ārē yulakat tāṟṟuvār

āyar pāṭi kavarntuṇṇum,

kārē ṟuḻakka vuḻakkuṇṭu

taḷarntum muṟintum kiṭappēṉai,

ārā vamuta maṉaiyāṉṟaṉ

amuta vāyi lūṟiya,

nīrtāṉ koṇarntu pularāmē

parukki yiḷaippai nīkkirē. 4631@

aḻilum toḻilu murukkāṭṭāṉ

añcē leṉṉā ṉavaṉoruvaṉ,

taḻuvi muḻukip pukunteṉṉaic

cuṟṟic cuḻaṉṟu pōkāṉāl,

taḻaiyiṉ poḻilvāy niraippiṉṉē

neṭumā lūti varukiṉṟa

kuḻaliṉ toḷaivāy nīrkoṇṭu

kuḷira mukattut taṭavīrē. 5632@

naṭaiyoṉ ṟillā vulakattu

nanta kōpaṉ makaṉeṉṉum,

koṭiya kaṭiya tirumālāl

kuḷappuk kūṟu koḷappaṭṭu,

puṭaiyum peyara killēṉnāṉ

pōṭkaṉ mititta aṭippāṭṭil

poṭittāṉ koṇarntu pūcīrkaḷ

pōkā vuyireṉ ṉuṭampaiyē. 6633@

veṟṟik karuḷa koṭiyāṉṟaṉ

mīmī tāṭā vulakattu,

veṟṟa veṟitē peṟṟatāy

vēmpē yāka vaḷarttāḷē,

kuṟṟa maṟṟa mulaitaṉṉaik

kumaraṉ kōlap paṇaittōḷōṭu,

aṟṟa kuṟṟa mavaitīra

aṇaiya vamukkik kaṭṭīrē. 7634@

uḷḷē yuruki naivēṉai

uḷaḷō ilaḷō veṉṉāta,

koḷḷai koḷḷik kuṟumpaṉaik

kōvart taṉaṉaik kaṇṭakkāl,

koḷḷum payaṉoṉ ṟillāta

koṅkai taṉṉaik kiḻaṅkōṭum

aḷḷip paṟittiṭ ṭavaṉmārvil

eṟinteṉ aḻalai tīrvēṉē. 8635@

kommai mulaika ḷiṭartīrak

kōvin taṟkōr kuṟṟēval,

immaip piṟavi ceyyātē

iṉippōyc ceyyum tavantāṉeṉ,

cemmai yuṭaiya tirumārvil

cērttā ṉēlum oruñāṉṟu,

meymmai colli mukamnōkki

viṭaitāṉ tarumēl mikanaṉṟē. 9636@

allal viḷaitta perumāṉai

āyar pāṭik kaṇiviḷakkai,

villi putuvai nakarnampi

viṭṭu cittaṉ viyaṉkōtai,

villait tolaitta puruvattāḷ

vēṭkai yuṟṟu mikavirumpum,

collait tutikka vallārkaḷ

tuṉpak kaṭaḷuḷ tuvaḷārē. (2) 10

14@ paṭṭi mēyntuaṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam637@

paṭṭi mēyntōr kārēṟu

palatē vaṟkōr kīḻkkaṉṟāy,

iṭṭī ṟiṭṭu viḷaiyāṭi

iṅkē pōtak kaṇṭīrē?-

iṭṭa māṉa pacukkaḷai

iṉitu maṟittu nīrūṭṭi,

viṭṭuk koṇṭu viḷaiyāṭa

viruntā vaṉattē kaṇṭōmē. (2) 1638@

aṉuṅka veṉṉaip pirivucey

tāyar pāṭi kavarntuṇṇum,

kuṇuṅku nāṟik kuṭṭēṟṟaik

kōvart taṉaṉaik kaṇṭīrē?-

kaṇaṅka ḷōṭu miṉmēkam

kalantāṟ pōla, vaṉamālai

miṉuṅka niṉṟu viḷaiyāṭa

viruntā vaṉattē kaṇṭōmē. 2639@

mālāyp piranta nampiyai

mālē ceyyum maṇāḷaṉai,

ēlāp poyka ḷuraippāṉai

iṅkē pōtak kaṇṭīrē?-

mēlāl paranta veyilkāppāṉ

viṉatai ciṟuvaṉ ciṟakeṉṉum,

mēlāp piṉkīḻ varuvāṉai

viruntā vaṉattē kaṇṭōmē. 3640@

kārttaṇ kamalak kaṇṇeṉṉum

neṭuṅkayi ṟupaṭut ti,eṉṉai

īrttuk koṇṭu viḷaiyāṭum

īcaṉ ṟaṉṉaik kaṇṭīrē?-

pōrtta muttiṉ kuppāyap

pukarmāl yāṉaik kaṉṟēpōl,

vērttu niṉṟu viḷaiyāṭa

viruntā vaṉattē kaṇṭōmē. 4641@

māta vaṉeṉ maṇiyiṉai

valaiyil piḻaitta paṉṟipōl,

ētu moṉṟum koḷattārā

īcaṉ ṟaṉṉaik kaṇṭīrē?-

pītaka vāṭai yuṭaitāḻap

peruṅkār mēkak kaṉṟēpōl,

vīti yāra varuvāṉai

viruntā vaṉattē kaṇṭōmē. (2) 5642@

taruma maṟiyāk kuṟumpaṉait

taṅkaic cārṅka matuvēpōl,

puruva vaṭṭa maḻakiya

porutta miliyaik kaṇṭīrē?-

uruvu karitāy mukamceytāy

utayap paruppa tattiṉmēl,

viriyum katirē pōlvāṉai

viruntā vaṉattē kaṇṭōmē. 6643@

porutta muṭaiya nampiyaip

puṟampō luḷḷum kariyāṉai

karuttaip piḻaittu niṉṟaak

karumā mukilaik kaṇṭīrē?-

aruttit tārā kaṇaṅkaḷāl

ārap peruku vāṉampōl,

viruttam peritāy varuvāṉai

viruntā vaṉattē kaṇṭōmē. 7644@

veḷiya caṅkoṉ ṟuṭaiyāṉaip

pītaka vāṭai yuṭaiyāṉai,

aḷinaṉ kuṭaiya tirumālai

āḻi yāṉaik kaṇṭīrē?-

kaḷivaṇ ṭeṅkum kalantāṟpōl

kaḻampūṅ kuḻalkaḷ taṭantōḷmēl,

miḷira niṉṟu viḷaiyāṭa

viruntā vaṉattē kaṇṭōmē. 8645@

nāṭṭaip paṭaiyeṉṟu ayaṉmutalāt

tanta naḷirmā malarunti,

vīṭṭaip paṇṇi viḷaiyāṭum

vimalaṉ ṟaṉṉaik kaṇṭīrē?-

kāṭṭai nāṭit tēṉukaṉum

kaḷiṟum puḷḷu muṭaṉmaṭiya,

vēṭṭai yāṭi varuvāṉai

viruntā vaṉattē kaṇṭōmē. 9646@

paruntāṭ kaḷiṟṟuk karuḷceyta

paramaṉ ṟaṉṉai, pāriṉmēl

viruntā vaṉattē kaṇṭamai

viṭṭu cittaṉ kōtaicol,

maruntā meṉṟu tammaṉattē

vaittuk koṇṭu vāḻvārkaḷ,

peruntā ḷuṭaiya pirāṉaṭikkīḻp

piriyā teṉṟu miruppārē. (2) 10śrī āṇṭāḷ tiruvaṭikaḷē caraṇamśrī@śrīmatē rāmānujāya nama@perumāḷ tirumoḻi taṉiyaṉkaḷuṭayavar aruḷic ceytatunēricai veṇpāiṉṉamutam ūṭṭukēṉ iṅkēvā paiṅkiḷiyē

teṉṉaraṅkam pāṭavalla cīrpperumāḷ poṉṉañ

cilaicēr nutaliyarvēḷ cēralarkōṉ eṅkaḷ

kulacē karaṉeṉṟē kūṟumaṇakkāl nampi aruḷiyatukaṭṭaḷaik kalittuṟaiāram keṭappara ṉaṉparkoḷ ḷāreṉṟu avarkaḷukkē

vāraṅ koṭukuṭap pāmpilkai yiṭṭavaṉ māṟṟalarai

vīraṅ keṭuttaceṅ kōlkolli kāvalaṉ villavarkōṉ

cēraṉ kulacē karaṉmuṭi vēntar cikāmaṇiyēkulacēkarapperumāḷ tiruvaṭikaḷē caraṇamśrī@

kulacēkarapperumāḷ aruḷicceyta

perumāḷ tirumoḻieṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam647@

iruḷiriyac cuṭarmaṇika ḷimaikkum neṟṟi

iṉattutti yaṇipaṇamā yiraṅka ḷārnta

aravaracap peruñcōti yaṉanta ṉeṉṉum

aṇiviḷaṅku muyarveḷḷai yaṇaiyai mēvi

tiruvaraṅkap perunakaruḷ teṇṇīrp poṉṉi

tiraikkaiyā laṭivaruṭap paḷḷi koḷḷum

karumaṇiyaik kōmaḷattaik kaṇṭu koṇṭu eṉ

kaṇṇiṇaika ḷeṉṟukolō kaḷikkum nāḷē (2) 1.1648@

vāyōrī raiñnūṟu tutaṅka ḷārnta

vaḷaiyuṭampi ṉaḻalnākam umiḻnta centī

vīyāta malarcceṉṉi vitāṉa mēpōl

mēṉmēlum mikaveṅkum paranta taṉkīḻ

kāyāmpū malarppiṟaṅka laṉṉa mālaik

kaṭiyaraṅkat taravaṇaiyil paḷḷi koḷḷum

māyōṉai maṇattūṇē paṟṟi niṉṟeṉ

vāyāra eṉṟukolō vāḻttum nāḷē 1.2649@

emmāṇpiṉ ayaṉnāṉku nāvi ṉālum

eṭuttētti īriraṇṭu mukamuṅ koṇṭu

emmāṭu meḻiṟkaṇka ḷeṭṭi ṉōṭum

toḻutētti yiṉitiṟaiñca niṉṟa cempoṉ

ammāṉṟaṉ malarkkamalak koppūḻ tōṉṟa

aṇiyaraṅkat taravaṇaiyil paḷḷi koḷḷum

ammāṉṟa ṉaṭiyiṇaikkī ḻalarka ḷiṭṭaṅ

kaṭiyavarō ṭeṉṟukolō aṇukum nāḷē 1.3650@

māviṉaivāy piḷantukanta mālai vēlai

vaṇṇaṇaieṉ kaṇṇaṇaivaṉ kuṉṟa mēnti

āviṉaiyaṉ ṟuyakkoṇṭa āya rēṟṟai

amararkaḷtan talaivaṉaian tamiḻi ṉiṉpap

pāviṉaiav vaṭamoḻiyaip paṟṟaṟ ṟārkaḷ

payilaraṅkat taravaṇaiyil paḷḷi koḷḷum

kōviṉainā vuṟavaḻutti eṉṟaṉ kaikaḷ

koymmalartūy eṉṟukolō kūppum nāḷē 1.4651@

iṇaiyillā viṉṉicaiyāḻ keḻumi yiṉpat

tumpuruvum nārataṉu miṟaiñci yētta

tuṇiyillāt toṉmaṟainūl tōtti rattāl

toṉmalarkka ṇayaṉvaṇaṅki yōvā tētta

maṇimāṭa māḷikaikaḷ malku celva

matiḷaraṅkat taravaṇaiyil paḷḷi koḷḷum

maṇivaṇṇa ṉammāṉaik kaṇṭu koṇṭeṉ

malarceṉṉi yeṉṟukolō vaṇaṅkum nāḷē 1.5652@

aḷimalarmē layaṉaraṉin tiraṉōṭu ēṉai

amararkaḷtam kuḻuvumaram paiyarum maṟṟum

teḷimaticēr muṉivarkaḷtam kuḻuvu muntit

ticaiticaiyil malartūvic ceṉṟu cērum

kaḷimalarcēr poḻilaraṅkat turaka mēṟik

kaṇvaḷarum kaṭalvaṇṇar kamalak kaṇṇum

oḷimaticēr tirumukamum kaṇṭu koṇṭeṉ

uḷḷamika eṉṟukolō vurukum nāḷē 1.6653@

maṟantikaḻu maṉamoḻittu vañca māṟṟi

aimpulaṉka ḷaṭakkiyiṭarp pārat tuṉpam

tuṟantu,irumup poḻutētti yellai yillāt

toṉṉeṟikkaṇ nilainiṉṟa toṇṭarāṉa

aṟamtikaḻum maṉattavartam katiyaip poṉṉi

aṇiyaraṅkat taravaṇaiyil paḷḷi koḷḷum

niṟamtikaḻum māyōṉaik kaṇṭeṉ kaṇkaḷ

nīrmalka eṉṟukolō niṟkum nāḷē 1.7654@

kōlārnta neṭuñcārṅkam kūṉaṟ caṅkam

kolaiyāḻi koṭuntaṇṭu koṟṟa voḷvāḷ

kālārnta katikkaruṭa ṉeṉṉum veṉṟik

kaṭumpaṟavai yivaiyaṉaittum puṟañcūḻ kāppa

cēlārnta neṭuṅkaḻaṉi cōlai cūḻnta

tiruvaraṅka taravaṇaiyil paḷḷi koḷḷum

mālōṉaik kaṇṭiṉpak kalavi yeyti

valviṉaiyē ṉeṉṟukolō vāḻum nāḷē 1.8655@

tūrāta maṉakkātal toṇṭar taṅkaḷ

kuḻāmkuḻumit tiruppukaḻkaḷ palavum pāṭi

ārāta maṉakkaḷippō ṭaḻuta kaṇṇīr

maḻaicōra niṉainturuki yētti nāḷum

cīrārnta muḻuvōcai paravai kāṭṭum

tiruvaraṅka taravaṇaiyil paḷḷi koḷḷum

pōrāḻi yammāṉaik kaṇṭu tuḷḷip

pūtalatti leṉṟukolō puraḷum nāḷē 1.9656@

vaṉperuvā ṉakamuyya amara ruyya

maṇṇuyya maṇṇulakil maṉica ruyya

tuṉpamiku tuyarakala ayarvoṉ ṟillāc

cukamvaḷara akamakiḻun toṇṭar vāḻa

aṉpoṭuteṉ ticainōkkip paḷḷi koḷḷum

aṇiyaraṅkaṉ tirumuṟṟattu aṭiyār taṅkaḷ

iṉpamiku peruṅkuḻuvu kaṇṭu yāṉum

icaintuṭaṉē yeṉṟukolō virukku nāḷē (2) 1.10657@

tiṭarviḷaṅku karaippoṉṉi naṭuvu pāṭṭut

tiruvaraṅka taravaṇaiyil paḷḷi koḷḷum

kaṭalviḷaṅku karumēṉi yammāṉ ṟaṉṉaik

kaṇṇārak kaṇṭukakkum kātal taṉṉāl

kuṭaiviḷaṅku viṟaltāṉaik koṟṟa voḷvāḷ

kūṭalarkōṉ koṭaikulacē karaṉcoṟ ceyta

naṭaiviḷaṅku tamiḻmālai pattum vallār

nalantikaḻnā raṇaṉaṭikkīḻ naṇṇu vārē (2) 1.11cantak kali viruttam658@

tēṭṭarumtiṟal tēṉiṉaitteṉ

ṉaraṅkaṉaittiru mātuvāḻ

vāṭṭamilvaṉa mālaimārvaṉai

vāḻttimālkoḷcin taiyarāy

āṭṭamēvi yalantaḻaittayar

veytummeyyaṭi yārkaḷtam

īṭṭamkaṇṭiṭak kūṭumēlatu

kāṇumkaṇpaya ṉāvatē (2) 2.1659@

tōṭulāmalar maṅkaitōḷiṇai

tēyntatumcuṭar vāḷiyāl

nīṭumāmaram ceṟṟatumnirai

mēyttumivai yēniṉaintu

āṭippāṭi araṅkavōeṉṟa

ḻaikkumtoṇṭa raṭippoṭi

āṭaṉāmpeṟil kaṅkainīrkuṭain

tāṭumvēṭkaiyeṉ ṉāvatē 2.2660@

ēṟaṭarttatum ēṉamāynilam

kīṇṭatummuṉṉi rāmaṉāy

māṟaṭarttatum maṇṇaḷantatum

collippāṭivaṇ poṉṉippē

rāṟupōlvarum kaṇṇanīrkoṇṭa

raṅkaṉkōyil tirumuṟṟam

cēṟuceytoṇṭar cēvaṭicceḻuñ

cēṟeñceṉṉik kaṇivaṉē 2.3661@

tōyttataṇtayir veṇṇeypāluṭaṉ

uṇṭalumuṭaṉ ṟāyccikaṇṭu

ārttatōḷuṭai yempirāṉeṉṉa

raṅkaṉukkaṭi yārkaḷāy

nāttaḻumpeḻa nāraṇāveṉṟa

ḻaittumeytaḻum pattoḻu

tētti,iṉpuṟum toṇṭarcēvaṭi

ēttivāḻttumeṉ neñcamē 2.4662@

poycilaikkura lēṟṟeruttami

ṟuttupōrara vīrttakōṉ

ceycilaiccuṭar cūḻoḷittiṇṇa

māmatiḷteṉṉa raṅkaṉām

meycilaikkaru mēkamoṉṟutam

neñcilniṉṟu tikaḻappōy

meycilirppavar tammaiyēniṉain

teṉmaṉammeyci lirkkumē 2.5663@

ātiyantama ṉantamaṟputam

āṉavāṉavar tampirāṉ

pātamāmalar cūṭumpattiyi

lātapāvika ḷuyntiṭa

tītilnaṉṉeri kāṭṭiyeṅkum

tirintaraṅkaṉem māṉukkē

kātalceytoṇṭark keppiṟappilum

kātalceyyumeṉ ṉeñcamē 2.6664@

kāriṉampurai mēṉinalkatir

muttaveṇṇakaic ceyyavāy

āramārva ṉaraṅkaṉeṉṉum

arumperuñcuṭa roṉṟiṉai

cērumneñciṉa rākiccērntuka

cintiḻintakaṇ ṇīrkaḷāl

vāraniṟpavar tāḷiṇaikkoru

vāramākumeṉ ṉeñcamē 2.7665@

mālaiyuṟṟaka ṭalkiṭantavaṉ

vaṇṭukiṇṭuna ṟuntuḻāy

mālaiyuṟṟava raipperuntiru

mārvaṉaimalark kaṇṇaṉai

mālaiyuṟṟeḻun taṭippāṭitti

rintaraṅkaṉem māṉukkē

mālaiyuṟṟiṭum toṇṭarvāḻvukku

mālaiyuṟṟateṉ neñcamē 2.8666@

moyttukkaṇpaṉi cōrameykaḷci

lirppaēṅki yiḷaittuniṉṟu

eyttukkumpiṭu naṭṭamiṭṭeḻun

tāṭippāṭiyi ṟaiñci,eṉ

attaṉacca ṉaraṅkaṉukkaṭi

yārkaḷāki avaṉukkē

pittarāmavar pittarallarkaḷ

maṟṟaiyārmuṟṟum pittarē 2.9667@

allimāmalar maṅkainātaṉ

araṅkaṉmeyyaṭi yārkaḷtam

ellaiyilaṭi maittiṟattiṉil

eṉṟumēvu maṉattaṉām

kollikāvalaṉ kūṭalnāyakaṉ

kōḻikkōṉkula cēkaraṉ

colliṉiṉtamiḻ mālaivallavar

toṇṭartoṇṭarka ḷāvarē (2) 2.10kali viruttam668@

meyyil vāḻkkaiyai meyyeṉak koḷḷumiv

vaiyan taṉṉoṭum kūṭuva tillaiyāṉ

aiya ṉēaraṅ kāeṉṟa ḻaikkiṉṟēṉ

maiyal koṇṭāḻin tēṉeṉṟaṉ mālukkē (2) 3.1669@

nūli ṉēriṭai yārtiṟat tēniṟkum

ñālan taṉṉoṭum kūṭuva tillaiyāṉ

āliyā aḻaiyā araṅkā veṉṟu

māle ḻuntoḻin tēṉeṉṟaṉ mālukkē 3.2670@māra ṉārvari veñcilaik kāṭceyyum

pāri ṉāroṭum kūṭuva tillaiyāṉ

āra mārva ṉaraṅka ṉaṉantaṉnal

nāra ṇaṉnara kāntakaṉ pittaṉē 3.3671@

uṇṭi yēyuṭai yēyukan tōṭum,im

maṇṭa lattoṭum kūṭuva tillaiyāṉ

aṇṭa vāṇa ṉaraṅkaṉvaṉ pēymulai

uṇṭa vāyaṉṟa ṉuṉmattaṉ kāṇmiṉē 3.4672@

tītil naṉṉeṟi niṟkaal lātucey

nīti yāroṭum kūṭuva tillaiyāṉ

āti āya ṉaraṅkaṉ,an tāmaraip

pētai māmaṇa vāḷaṉṟaṉ pittaṉē 3.5673@

empa rattaral lāroṭum kūṭalaṉ

umpar vāḻvaiyoṉ ṟāka karutilaṉ

tampi rāṉama rarkku,araṅ kanakar

empi rāṉukke ḻumaiyum pittaṉē 3.6674@

etti ṟattilum yāroṭum kūṭum,ac

cittan taṉṉait tavirttaṉaṉ ceṅkaṇmāl

atta ṉēaraṅ kāeṉṟa ḻaikkiṉṟēṉ

pitta ṉāyoḻin tēṉempi rāṉukkē 3.7675@

pēya rēyeṉak kiyāvarum yāṉumōr

pēya ṉēyevark kumitu pēciyeṉ

āya ṉēaraṅ kāeṉṟa ḻaikkiṉṟēṉ

pēya ṉāyoḻin tēṉempi rāṉukkē 3.8676@

aṅkai yāḻi yaraṅka ṉaṭiyiṇai

taṅku cintait taṉipperum pittaṉāy

koṅkar kōṉkula cēkaraṉ coṉṉacol

iṅku vallavark kētamoṉ ṟillaiyē (2) 3.9tāvu koccakak kalippā677@

ūṉēṟu celvat tuṭaṟpiṟavi yāṉvēṇṭēṉ

āṉēṟēḻ veṉṟā ṉaṭimait tiṟamallāl

kūṉēṟu caṅka miṭattāṉtaṉ vēṅkaṭattu

kōṉēri vāḻum kurukāyp piṟappēṉē (2) 4.1678@

āṉāta celvat tarampaiyarkaḷ taṟkuḻa

vāṉāḷum celvamum maṇṇaracum yāṉvēṇṭēṉ

tēṉārpūñ cōlait tiruvēṅka ṭaccuṉaiyil

mīṉāyp piṟakkum vitiyuṭaiyē ṉāvēṉē 4.2679@

piṉṉiṭṭa caṭaiyāṉum piramaṉu mantiraṉum

tuṉṉiṭṭu pukalariya vaikunta nīḷvācal

miṉvaṭṭac cuṭarāḻi vēṅkaṭakkōṉ tāṉumiḻum

poṉvaṭṭil piṭittuṭaṉē pukappeṟuvē ṉāvēṉē 4.3680@

oṇpavaḷa vēlai yulavutaṇ pāṟkaṭaluḷ

kaṇtuyilum māyōṉ kaḻaliṇaikaḷ kāṇpataṟku

paṇpakarum vaṇṭiṉaṅkaḷ paṇpāṭum vēṅkaṭattu

ceṇpakamāy niṟkum tiruvuṭaiyē ṉāvēṉē 4.4681@

kampamata yāṉai kaḻuttakattiṉ mēliruntu

iṉpamarum celvamu mivvaracum yāṉvēṇṭēṉ

emperumā ṉīca ṉeḻilvēṅ kaṭamalaimēl

tampakamāy niṟkum tavamuṭaiyē ṉāvēṉē 4.5682@

miṉṉaṉaiya nuṇṇiṭaiyā ruruppaciyum mēṉakaiyum

aṉṉavartam pāṭaloṭu māṭalavai yātariyēṉ

teṉṉaveṉa vaṇṭiṉaṅkaḷ paṇpāṭum vēṅkaṭattuḷ

aṉṉaṉaiya poṟkuṭavā maruntavatta ṉāṉavaṉē 4.6683@

vāṉāḷum māmatipōl veṇkuṭaikkīḻ maṉṉavartam

kōṉāki vīṟṟiruntu koṇṭāṭum celvaṟiyēṉ

tēṉārpūñ cōlait tiruvēṅ kaṭamalaimēl

kāṉāṟāyp pāyum karuttuṭaiyē ṉāvēṉē 4.7684@

piṟaiyēṟu caṭaiyāṉum piramaṉu mintiraṉum

muṟaiyāya peruvēḷvik kuṟaimuṭippāṉ maṟaiyāṉāṉ

veṟiyārtaṇ cōlait tiruvēṅ kaṭamalaimēl

neṟiyāyk kiṭakkum nilaiyuṭaiyē ṉāvēṉē 4.8685@

ceṭiyāya valviṉaikaḷ tīrkkum tirumālē

neṭiyāṉē vēṅkaṭavā niṉkōyi liṉvācal

aṭiyārum vāṉavaru marampaiyarum kiṭantiyaṅkum

paṭiyāyk kiṭantuṉ pavaḷavāy kāṇpēṉē (2) 4.9686@

umpa rulakāṇ ṭorukuṭaikkīḻ uruppacitaṉ

ampoṟ kalaiyalkul peṟṟālu mātariyēṉ

cempavaḷa vāyāṉ tiruvēṅ kaṭameṉṉum

emperumāṉ poṉmalaimē lētēṉu māvēṉē 4.10687@

maṉṉiyataṇ cāral vaṭavēṅ kaṭattāṉṟaṉ

poṉṉiyalum cēvaṭikaḷ kāṇpāṉ purintiṟaiñci

koṉṉavilum kūrvēl kulacē karañcoṉṉa

paṉṉiyanūl tamiḻvallār pāṅkāya pattarkaḷē (2) 4.11taravu koccakak kalippā688@

tarutuyaram taṭāyēluṉ caraṇallāl caraṇillai

viraikuḻuvu malarppoḻilcūḻ viṟṟuvakkōṭ ṭammāṉē

ariciṉattā līṉṟatāy akaṟṟiṭiṉum maṟṟavaḷtaṉ

aruḷniṉaintē yaḻumkuḻavi atuvēpōṉ ṟiruntēṉē (2) 5.1689@

kaṇṭā rikaḻvaṉavē kātalaṉṟāṉ ceytiṭiṉum

koṇṭāṉai yallā laṟiyāk kulamakaḷpōl

viṇṭōy matiḷpuṭaicūḻ viṟṟuvakkōṭ ṭammānī

koṇṭāḷā yākilumuṉ kuraikaḻalē kūṟuvaṉē 5.2690@

mīṉnōkkum nīḷvayalcūḻ viṟṟuvakkōṭ ṭammāeṉ

pālnōkkā yākilumuṉ paṟṟallāl paṟṟillēṉ

tāṉnōkkā tettuyaram ceytiṭiṉum tārvēntaṉ

kōlnōkki vāḻum kuṭipōṉṟi runtēṉē 5.3691@

vāḷā laṟuttuc cuṭiṉum maruttuvaṉpāl

māḷāta kātalnō yāḷaṉpōl māyattāl

mīḷāt tuyartariṉum viṟṟuvakkōṭ ṭammānī

āḷā vuṉataruḷē pārppa ṉaṭiyēṉē 5.4692@

veṅkaṇtiṇ kaḷiṟaṭarttāy viṟṟuvakkōṭ ṭammāṉē

eṅkuppō yuykēṉuṉ ṉiṇaiyaṭiyē yaṭaiyalallāl

eṅkumpōyk karaikāṇā teṟikaṭalvāy mīṇṭēyum

vaṅkattiṉ kūmpēṟum māppaṟavai pōṉṟēṉē 5.5693@

centaḻalē vantaḻalaic ceytiṭiṉum ceṅkamalam

antarañcēr veṅkatirōṟ kallā lalarāvāl

ventuyarvīṭ ṭāviṭiṉum viṟṟuvakkōṭ ṭammāuṉ

antamilcīrk kallā lakaṅkuḻaiya māṭṭēṉē 5.6694@

ettaṉaiyum vāṉmaṟanta kālattum paiṅkūḻkaḷ

maitteḻunta māmukilē pārttirukkum maṟṟavaippōl

meyttuyarvīṭ ṭāviṭiṉum viṟṟuvakkōṭ ṭammāeṉ

cittammika vuṉpōlē vaippa ṉaṭiyēṉē 5.7695@

tokkilaṅki yāṟellām parantōṭi toṭukaṭalē

pukkaṉṟip puṟamniṟka māṭṭāta maṟṟavaipōl

mikkilaṅku mukilniṟattāy viṟṟuvakkōṭ ṭammāuṉ

pukkilaṅku cīrallāl pukkilaṉkāṇ puṇṇiyaṉē 5.8696@

niṉṉaiyē tāṉvēṇṭi nīḷcelvam vēṇṭātāṉ

taṉṉaiyē tāṉvēṇṭum celvampōl māyattāl

miṉṉaiyē cērtikiri viṟṟuvakkōṭ ṭammāṉē

niṉṉaiyē tāṉvēṇṭi niṟpa ṉaṭiyēṉē 5.9697@

viṟṟuvakkōṭ ṭammānī vēṇṭāyē yāyiṭiṉum

maṟṟārum paṟṟillē ṉeṉṟuavaṉait tāḷnayanta

koṟṟavēl tāṉaik kulacē karañcoṉṉa

naṟṟamiḻpat tumvallār naṇṇār narakamē (2) 5.10aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam698@

ērmalarp pūṅkuḻa lāyarmātar

eṉaippal ruḷḷaviv vūril,uṉṟaṉ

mārvu taḻuvutaṟ kācaiyiṉmai

aṟintaṟin tēyuṉṟaṉ poyyaikkēṭṭu

kūrmaḻai pōlpaṉik kūtaleytik

kūci naṭuṅki yamuṉaiyāṟṟil

vārmaṇaṟ kuṉṟil pularaniṉṟēṉ

vācutē vāuṉ varavupārttē (2) 6.1699@

koṇṭaiyoṇ kaṇmaṭa vāḷorutti

kīḻai yakattut tayirkaṭaiyak

kaṇṭuollai nāṉum kaṭaivaṉeṉṟu

kaḷḷa viḻiviḻit tuppukku

vaṇṭamar pūṅkuḻal tāḻntulāva

vāṇmukam vērppaccev vāyttuṭippa

taṇṭayir nīkaṭain tiṭṭavaṇṇam

tāmōta rāmey yaṟivaṉnāṉē 6.2700@

karumalark kūnta loruttitaṉṉaik

kaṭaikkaṇittu āṅkē yoruttitaṉpāl

maruvi maṉamvaittu maṟṟoruttik

kuraittoru pētaikkup poykuṟittu

purikuḻal maṅkai yoruttitaṉṉaip

puṇarti yavaḷukkum meyyaṉallai

marutiṟut tāyuṉ vaḷarttiyūṭē

vaḷarkiṉṟa tāluṉṟaṉ māyaitāṉē 6.3701@

tāymulaip pāli lamutirukkat

tavaḻntu taḷarnaṭai yiṭṭucceṉṟu

pēymulai vāyvaittu nañcaiyuṇṭu

pittaṉeṉ ṟēpiṟa rēcaniṉṟāy

āymiku kātalōṭu yāṉiruppa

yāṉviṭa vantaveṉ tūtiyōṭē

nīmiku pōkattai naṉkukantāy

atuvumuṉ kōrampuk kēṟkumaṉṟē 6.4702@

miṉṉotta nuṇṇiṭai yāḷaikkoṇṭu

vīṅkiruḷ vāyeṉṟaṉ vītiyūṭē

poṉṉotta vāṭaikuk kūṭaliṭṭup

pōkiṉṟa pōtunāṉ kaṇṭuniṉṟēṉ

kaṇṇuṟ ṟavaḷainī kaṇṇāliṭṭuk

kaiviḷik kiṉṟatum kaṇṭēniṉṟēṉ

eṉṉuk kavaḷaiviṭ ṭiṅkuvantāy

iṉṉamaṅ kēnaṭa nampinīyē 6.5703@

maṟporu tōḷuṭai vācutēvā

valviṉai yēṉtuyil koṇṭavāṟē

iṟṟai yiraviṭai yēmatteṉṉai

iṉṉaṇai mēliṭṭa kaṉṟunīpōy

aṟṟai yiravumōr piṟṟaināḷum

arivaiya rōṭum aṇaintuvantāy

eṟṟukku nīyeṉ maruṅkilvantāy

emperu māṉnī yeḻuntaruḷē 6.6704@

paiyara viṉṉaṇaip paḷḷiyiṉāy

paṇṭaiyō mallōmnām nīyukakkum

maiyari yoṇkaṇṇi ṉārumallōm

vaikiyem cēri varavōḻinī

ceyya vuṭaiyum tirumukamum

ceṅkaṉi vāyum kuḻalumkaṇṭu

poyyoru nāḷpaṭṭa tēyamaiyum

puḷḷuvam pēcātē pōkunampī 6.7705@

eṉṉai varuka veṉakkuṟittiṭ

ṭiṉamalar mullaiyiṉ pantarnīḻal

maṉṉi yavaḷaip puṇarappukku

maṟṟeṉṉaik kaṇṭuḻa ṟānekiḻntāy

poṉṉiṟa vāṭaiyaik kaiyiltāṅkip

poyyaccaṅ kāṭṭinī pōtiyēlum

iṉṉameṉ kaiyakat tīṅkorunāḷ

varutiyē leñciṉam tīrvaṉnāṉē 6.8706@

maṅkala nalvaṉa mālaimārvil

ilaṅka mayiltaḻaip pīlicūṭi

poṅkiḷa vāṭai yaraiyilcāttip

pūṅkottuk kātiṟ puṇarappeytu

koṅku naṟuṅkuḻa lārkaḷōṭu

kuḻaintu kuḻaliṉi tūtivantāy

eṅkaḷuk kēyoru nāḷvantūta

uṉkuḻa liṉṉicai pōtarātē 6.9707@

alli malarttiru maṅkaikēḷvaṉ

ṟaṉṉai nayantiḷa vāyccimārkaḷ

ellip poḻutiṉi lēmattūṭi

eḷki yuraitta vuraiyataṉai

kolli nakarkkiṟai kūṭaṟkōmāṉ

kulacē karaṉiṉ ṉicaiyilmēvi

colliya iṉtamiḻ mālaipattum

collaval lārkkillai tuṉpantāṉē (2) 6.10eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam708@

ālai nīḷkarum paṉṉavaṉ tālō

ampu yuttaṭaṅ kaṇṇiṉaṉ tālō

vēlai nīrniṟat taṉṉavaṉ tālō

vēḻap pōtaka maṉṉavaṉ tālō

ēla vārkuḻa leṉmakaṉ tālō

eṉṟeṉ ṟuṉṉaieṉ vāyiṭai niṟaiya

tālo littiṭum tiruviṉai yillāt

tāya rilkaṭai yāyiṉa tāyē (2) 7.1709@

vaṭikko ḷañcaṉa meḻutucem malarkkaṇ

maruvi mēliṉi toṉṟiṉai nōkki

muṭakkic cēvaṭi malarcciṟu karuntāḷ

poliyu nīrmukil kuḻaviyē pōla

aṭakki yāracceñ ciṟuvira laṉaittum

aṅkai yōṭaṇain tāṉaiyiṟ kiṭanta

kiṭakkai kaṇṭiṭap peṟṟila ṉantō

kēca vākeṭu vēṉkeṭu vēṉē 7.2710@

muntai naṉmuṟai yuṉpuṭai makaḷir

muṟaimu ṟaintam kuṟaṅkiṭai yirutti

entai yēeṉṟaṉ kulapperuñ cuṭarē

eḻumu kilkaṇat teḻilkava rēṟē

untai yāvaṉeṉ ṟuraippaniṉ ceṅkēḻ

virali ṉumkaṭaik kaṇṇiṉum kāṭṭa

nantaṉ peṟṟaṉaṉ nalviṉai yillā

naṅkaḷ kōṉvacu tēvaṉpeṟ ṟilaṉē 7.3711@

kaḷini lāveḻil matipurai mukamum

kaṇṇa ṉētiṇkai mārvumtiṇ ṭōḷum

taḷima larkkaruṅ kuḻalpiṟai yatuvum

taṭaṅkoḷ tāmaraik kaṇkaḷum polinta

iḷamai yiṉpattai yiṉṟeṉṟaṉ kaṇṇāl

paruku vēṟkivaḷ tāyeṉa niṉainta

aḷavil piḷḷaimai yiṉpattai yiḻanta

pāvi yēṉeṉa tāvinil lātē 7.4712@

maruvu niṉtiru neṟṟiyil cuṭṭi

acaita ramaṇi vāyiṭai muttam

taruta lum,uṉṟaṉ tātaiyaip pōlum

vaṭivu kaṇṭukoṇ ṭuḷḷamuḷ kuḷira

viralaic ceñciṟu vāyiṭaic cērttu

vekuḷi yāyniṉṟu raikkummav vuraiyum

tiruvi lēṉoṉṟum peṟṟilēṉ ellām

teyva naṅkai yacōtaipeṟ ṟāḷē 7.5713@

taṇṇan tāmaraik kaṇṇaṉē kaṇṇā

tavaḻnte ḻuntu taḷarntatōr naṭaiyāl

maṇṇil cempoṭi yāṭivan teṉṟaṉ

mārvil maṉṉiṭap peṟṟilē ṉantō

vaṇṇac ceñciṟu kaivira laṉaittum

vāri vāykkoṇṭa aṭiciliṉ miccal

uṇṇap peṟṟilēṉ ōkoṭu viṉaiyēṉ

eṉṉai eñceyyap peṟṟatem mōyē 7.6714@

kuḻaka ṉēeṉṟaṉ kōmaḷap piḷḷāy

kōvin tāeṉ kuṭaṅkaiyil maṉṉi

oḻuku pēreḻi liḷañciṟu taḷirpōl

orukai yāloru mulaimukam neruṭā

maḻalai meṉṉakai yiṭaiyiṭai yaruḷā

vāyi lēmulai yirukkaveṉ mukattē

eḻilkoḷ niṉtiruk kaṇṇiṇai nōkkan

taṉṉai yumiḻan tēṉiḻan tēṉē 7.7715@

muḻutum veṇṇe yaḷaintutoṭ ṭuṇṇum

mukiḻi ḷañciṟut tāmaraik kaiyum

eḻilkoḷ tāmpukoṇ ṭaṭippataṟ keḷkum

nilaiyum veṇtayir tōyntacev vāyum

aḻukai yumañci nōkkuman nōkkum

aṇikoḷ ceñciṟu vāyneḷip patuvum

toḻukai yumivai kaṇṭa acōtai

tollai yiṉpat tiṟutikaṇ ṭāḷē 7.8716@

kuṉṟi ṉālkuṭai kavittatum kōlak

kuravai kōtta tumkuṭa māṭṭum

kaṉṟi ṉālviḷa veṟintatum kālāl

kāḷi yaṉtalai mitittatu mutalā

veṉṟi cērpiḷḷai nalviḷai yāṭṭam

aṉaitti lumaṅkeṉ ṉuḷḷamuḷ kuḷira

oṉṟum kaṇṭiṭap peṟṟilē ṉaṭiyēṉ

kāṇu māṟiṉi yuṇṭeṉi laruḷē 7.9717@

vañca mēviya neñcuṭaip pēycci

varaṇṭu nārnaram peḻakkarin tukka

nañca mārtaru cuḻimulai yantō

cuvaittu nīyaruḷ ceytu vaḷarntāy

kañcaṉ nāḷkavar karumuki lentāy

kaṭaippaṭ ṭēṉveṟi tēmulai cumantu

tañca mēloṉṟi lēṉuynti runtēṉ

takka tēnalla tāyaippeṟ ṟāyē 7.10718@

mallai mānakark kiṟaiyavaṉ ṟaṉṉai

vāñce luttivan tīṅkaṇai māyattu

ellai yilpiḷḷai ceyvaṉa kāṇāt

teyvat tēvaki pulampiya pulampal

kolli kāvalaṉ mālaṭi muṭimēl

kōla māmkula cēkaraṉ coṉṉa

nalli caittamiḻ mālaival lārkaḷ

naṇṇu vārollai nāraṇa ṉulakē (2) 7.11taravu koccakak kalippā719@

maṉṉupukaḻ kaucalaitaṉ maṇivayiṟu vāyttavaṉē

teṉṉilaṅkai kōṉmuṭikaḷ cintuvittāy cempoñcēr

kaṉṉinaṉmā matiḷpuṭaicūḻ kaṇapuratteṉ karumaṇiyē

eṉṉuṭaiya iṉṉamutē irākavaṉē tālēlō (2) 8.1720@

puṇṭarika malarataṉmēl puvaṉiyellām paṭaittavaṉē

tiṇṭiṟalāḷ tāṭakaitaṉ uramuruvac cilaivaḷaittay

kaṇṭavartam maṉamvaḻaṅkum kaṇapuratteṉ karumaṇiyē

eṇṭicaiyu māḷuṭaiyāy irākavaṉē tālēlō 8.2721@

koṅkumali karuṅkuḻalāḷ kōcalaitaṉ kulamatalāy

taṅkuperum pukaḻccaṉakaṉ tirumarukā tācaratī

kaṅkaiyilum tīrttamali kaṇapuratteṉ karumaṇiyē

eṅkaḷkula tiṉṉamutē irākavaṉē tālēlō 8.3722@

tāmaraimē layaṉavaṉaip paṭaittavaṉē tacarataṉṟaṉ

māmatalāy maitilitaṉ maṇavāḷā vaṇṭiṉaṅkaḷ

kāmaraṅka ḷicaipāṭum kaṇapuratteṉ karumaṇiyē

ēmaruvum cilaivalavā irākavaṉē tālēlō 8.4723@

pārāḷum paṭarcelvam paratanampik kēyaruḷi

ārāvaṉ piḷaiyavaṉō ṭaruṅkāṉa maṭaintavaṉē

cīrāḷum varaimārpā tirukkaṇṇa purattaracē

tārāḷum nīṇmuṭiyeṉ tācaratī tālēlō 8.5724@

cuṟṟamellām piṉtoṭarat tolkāṉa maṭaintavaṉē

aṟṟavarkaṭ karumaruntē ayōttinakark katipatiyē

kaṟṟavarkaḷ tāmvāḻum kaṇapuratteṉ karumaṇiyē

ciṟṟavaitaṉ colkoṇṭa cīrāmā tālēlō 8.6725@

āliṉilaip pālakaṉā yaṉṟulaka muṇṭavaṉē

vāliyaikoṉ ṟaraciḷaiya vāṉarattuk kaḷittavaṉē

kāliṉmaṇi karaiyalaikkum kaṇapuratteṉ karumaṇiyē

ālinakark katipatiyē ayōttimaṉē tālēlō 8.7726@

malaiyataṉā laṇaikaṭṭi matiḷilaṅkai yaḻittavaṉē

alaikaṭalaik kaṭaintamarark kamutaruḷic ceytavaṉē

kalaivalavar tāmvāḻum kaṇapuratteṉ karumaṇiyē

cilaivalavā cēvakaṉē cīrāma tālēlō 8.8727@

taḷaiyaviḻum naṟuṅkuñcit tayarataṉṟaṉ kulamatalāy

vaḷaiyavoru cilaiyataṉāl matiḷilaṅkai yaḻittavaṉē

kaḷaikaḻunīr maruṅkalarum kaṇapuratteṉ karumaṇiyē

iḷaiyavarkaṭ karuḷuṭaiyāy irākavaṉē tālēlō 8.9728@

tēvaraiyu macuraraiyum ticaikaḷaiyum paṭaittavaṉē

yāvarumvan taṭivaṇaṅka araṅkanakart tuyiṉṟavaṉē

kāvirinal natipāyum kaṇapuratteṉ karumaṇiyē

ēvariveñ cilaivalavā irākavaṉē tālēlō (2) 8.10729@

kaṉṉinaṉmā matiḷpuṭaicūḻ kaṇapuratteṉ kākuttaṉ

taṉṉaṭimēl tālēlō eṉṟuraitta tamiḻmālai

kolnavilum vēlvalavaṉ kuṭaikkulacē karañcoṉṉa

paṉṉiyanūl pattumvallār pāṅkāya pattarkaḷē (2) 8.11aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam730@

vaṉtāḷi ṉiṇaivaṇaṅki vaḷanakaram

toḻutētta maṉṉa ṉāvāṉ

niṉṟāyai ariyaṇaimē liruntāyai

neṭuṅkāṉam paṭarap pōku

eṉṟāḷ,em irāmāvō uṉaippayanta

kaikēci tañcoṟ kēṭṭu

naṉṟāka nāṉilattai yāḷvittēṉ

naṉmakaṉē uṉṉai nāṉē (2) 9.1731@

vevvāyēṉ vevvuraikēṭ ṭirunilattai

vēṇṭātē viraintu veṉṟi

maivāya kaḷiṟoḻintu tēroḻintu

māvoḻintu vaṉamē mēvi

neyvāya vēlneṭuṅkaṇ nēriḻaiyum

iḷaṅkōvum piṉpu pōka

evvāṟu naṭantaṉaiyem iramāvō

emperumāṉ eñcey kēṉē 9.2732@

kollaṇaivēl varineṭuṅkaṇ kōcalaitaṉ

kulamatalāy kuṉivil lēntum

mallaṇainta varaittōḷā valviṉaiyēṉ

maṉamurukkum vakaiyē kaṟṟāy

mellaṇaimēl muṉtuyiṉṟāy iṉṟiṉippōy

viyaṉkāṉa marattiṉ nīḻal

kallaṇaimēl kaṇṭuyilak kaṟṟaṉaiyō

kākuttā kariya kōvē 9.3733@

vāpōku vāiṉṉam vantorukāl

kaṇṭupō malarāḷ kūntal

vēypōlu meḻiltōḷi taṉporuṭṭā

viṭaiyōṉṟaṉ villaic ceṟṟāy

māpōku neṭuṅkāṉam valviṉaiyēṉ

maṉamurukkum makaṉē iṉṟu

nīpōka eṉṉeñca mirupiḷavāyp

pōkātē niṟku māṟē 9.4734@

poruntārkai vēlnutipōl paralpāya

mellaṭikaḷ kuruti cōra

virumpāta kāṉvirumpi veyiluṟaippa

vempacinōy kūra iṉṟu

perumpāvi yēṉmakaṉē pōkiṉṟāy

kēkayarkōṉ makaḷāyp peṟṟa

arumpāvi coṟkēṭṭa aruviṉaiyēṉ

eñceykēṉ antō yāṉē 9.5735@

ammāveṉ ṟukantaḻaikku mārvaccol

kēḷātē aṇicēr mārvam

eṉmārvat tiṭaiyaḻuntat taḻuvātē

muḻucātē mōvā tucci

kaimmāviṉ naṭaiyaṉṉa meṉṉaṭaiyum

kamalampōl mukamum kāṇātu

emmāṉai yeṉmakaṉai yiḻantiṭṭa

iḻitakaiyē ṉirukkiṉ ṟēṉē 9.6736@

pūmaruvu naṟuṅkuñci puñcaṭaiyāyp

puṉaintupūn tukilcē ralkul

kāmareḻil viḻaluṭuttuk kalaṉaṇiyā

taṅkaṅka ḷaḻaku māṟi

ēmarutō ḷeṉputalvaṉ yāṉiṉṟu

celattakka vaṉantāṉ cērtal

tūmaṟaiyīr itutakavō cumantiraṉē

viciṭṭaṉē collīr nīrē 9.7737@

poṉpeṟṟā reḻilvētap putalvaṉaiyum

tampiyaiyum pūvai pōlum

miṉpaṟṟā nuṇmaruṅkul melliyaleṉ

marukikaiyum vaṉattil pōkki

niṉpaṟṟā niṉmakaṉmēl paḻiviḷaittiṭ

ṭeṉṉaiyumnīḷ vāṉil pōkka

eṉpeṟṟāy kaikēcī irunilattil

iṉitāka virukkiṉ ṟāyē 9.8738@

muṉṉorunāḷ maḻuvāḷi cilaivāṅki

avaṉtavattai muṟṟum ceṟṟāy

uṉṉaiyumuṉ ṉarumaiyaiyu muṉmōyiṉ

varuttamumoṉ ṟākak koḷḷātu

eṉṉaiyumeṉ meyyuraiyum meyyākak

koṇṭuvaṉam pukka entāy

niṉṉaiyē makaṉākap peṟappeṟuvēṉ

ēḻpiṟappum neṭuntōḷ vēntē 9.9739@

tēṉnakumā malarkkūntal kaucalaiyum

cumittiraiyum cintai nōva

kūṉuruvil koṭuntoḻuttai coṟkēṭṭa

koṭiyavaḷtaṉ coṟkoṇṭu iṉṟu

kāṉakamē mikavirumpi nītuṟanta

vaḷanakarait tuṟantu nāṉum

vāṉakamē mikavirumpip pōkiṉṟēṉ

maṉukulattār taṅkaḷ kōvē 9.10740@

ērārnta karuneṭumāl irāmaṉāy

vaṉampukka ataṉuk kāṟṟā

tārarnta taṭavaraittōḷ tayarataṉṟāṉ

pulampiyaap pulampal taṉṉai

kūrārnta vēlvalavaṉ kōḻiyarkōṉ

kuṭaikkulacē karañcoṟ ceyta

cīrārnta tamiḻmālai yivaivallār

tīneṟikkaṇ cellār tāmē (2) 9.11eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam741@

aṅkaṇeṭu matiḷpuṭaicū ḻayōtti yeṉṉum

aṇinakarat tulakaṉaittum viḷakkum cōti

veṅkatirōṉ kulattukkōr viḷakkāyt tōṉṟi

viṇmuḻutu muyakkoṇṭa vīraṉ ṟaṉṉai,

ceṅkaṇeṭuṅ karumukilai yirāmaṉ ṟaṉṉait

tillainakart tiruccitra kūṭan taṉṉuḷ

eṅkaḷtaṉi mutalvaṉaiyem perumāṉ ṟaṉṉai

eṉṟukolō kaṇkuḷirak kāṇu nāḷē (2) 10.1742@

vantetirnta tāṭakaitaṉ urattaik kīṟi

varukuruti poḻitaravaṉ kaṇaiyoṉ ṟēvi

mantiraṅkoḷ maṟaimuṉivaṉ vēḷvi kāttu

vallarakka ruyiruṇṭa maintaṉ kāṇmiṉ

centaḷirvāy malarnakaicēr ceḻuntaṇ cōlait

tillainakart tiruccitra kūṭan taṉṉuḷ

antaṇarka ḷorumūvā yirava rētta

aṇimaṇiyā caṉattirunta vammāṉ ṟāṉē 10.2743@

celvarinaṟ karuneṭuṅkaṇ cītaik kākic

ciṉaviṭaiyōṉ cilaiyiṟuttu maḻuvā ḷēnti

vevvarinaṟ cilaivāṅki veṉṟi koṇṭu

vēlvēntar pakaitaṭinta vīraṉ ṟaṉṉai

tevvarañca neṭumpuricai yuyarnta pāṅkart

tillainakart tiruccitra kūṭan taṉṉuḷ

evvariveñ cilaittaṭakkai yirāmaṉ ṟaṉṉai

iṟaiñcuvā riṇaiyaṭiyē yiṟaiñci ṉēṉē 10.3744@

tottalarpūñ curikuḻalkai kēci collāl

teṉṉakaran turantutuṟaik kaṅkai taṉṉai

pattiyuṭaik kukaṉkaṭatta vaṉampōyp pukkup

parataṉukku pātukamu maracu mīntu

cittirakū ṭattiruntāṉ ṟaṉṉai yiṉṟu

tillainakart tiruccitra kūṭan taṉṉuḷ

ettaṉaiyum kaṇkuḷirak kāṇap peṟṟa

irunilattārk kimaiyavarnē rovvār tāmē 10.4745@

valivaṇakku varaineṭuntōḷ virātaik koṉṟu

vaṇṭamiḻmā muṉikoṭutta varivil vāṅki

kalaivaṇakku nōkkarakki mūkkai nīkkik

karaṉōṭu tūṭaṇaṉṟa ṉuyirai vāṅki

cilaivaṇakki māṉmariya veytāṉ ṟaṉṉait

tillainakart tiruccitra kūṭan taṉṉuḷ

talaivaṇakkik kaikūppi yētta vallār

tiritalāl tavamuṭaittit taraṇi tāṉē 10.5746@

taṉamaruvu vaitēki piriya luṟṟut

taḷarveytic caṭāyuvaivai kuntat tēṟṟi

vaṉamaruvu kaviyaracaṉ kātal koṇṭu

vāliyaikoṉ ṟilaṅkainaka rarakkar kōmāṉ

ciṉamaṭaṅka mārutiyāl cuṭuvit tāṉait

tillainakart tiruccitra kūṭan taṉṉuḷ

iṉitamarnta ammāṉai irāmaṉ ṟaṉṉai

ēttuvā riṇaiyaṭiyē yētti ṉeṉe 10.6747@

kuraikaṭalai yaṭalampāl maṟuka veytu

kulaikaṭṭi maṟukaraiyai yataṉā lēri

erineṭuvē larakkaroṭu milaṅkai vēntaṉ

iṉṉuyirkoṇ ṭavaṉtampik karacu mīntu

tirumakaḷō ṭiṉitamarnta celvaṉ ṟaṉṉait

tillainakart tiruccitra kūṭan taṉṉuḷ

aracamarntā ṉaṭicūṭu maracai yallāl

aracāka veṇṇēṉmaṟ ṟaracu tāṉē 10.7748@

ampoṉeṭu maṇimāṭa ayōtti yeyti

araceyti akattiyaṉvāyt tāṉmuṉ koṉṟāṉ

ṟaṉperuntol kataikkēṭṭu mitilaic celvi

ulakuyyat tiruvayiṟu vāytta makkaḷ

cempavaḷat tiraḷvāyttaṉ caritai kēṭṭāṉ

tillainakart tiruccitra kūṭan taṉṉuḷ

emperumāṉ ṟañcaritai ceviyāl kaṇṇāl

parukuvō miṉṉamutai matiyō miṉṟē 10.8749@

ceṟitavaccam pukaṉṟaṉṉaic ceṉṟu koṉṟu

ceḻumaṟaiyō ṉuyirmīṭṭut tavattō ṉīnta

niṟaimaṇippū ṇaṇiyuṅkoṇ ṭilavaṇaṉ ṟaṉṉait

tampiyāl vāṉēṟṟi muṉivaṉ vēṇṭa

tiṟalviḷaṅku milakkumaṉaip pirintāṉ ṟaṉṉait

tillainakart tiruccitra kūṭan taṉṉuḷ

uṟaivāṉai maṟavāta vuḷḷan taṉṉai

uṭaiyōmmaṟ ṟuṟutuyara maṭaiyō miṉṟē 10.9750@

aṉṟucarā caraṅkaḷaivai kuntat tēṟṟi

aṭalaravap pakaiyēṟi yacurar tammai

veṉṟu,ilaṅku maṇineṭuntōḷ nāṉkum tōṉṟa

viṇmuḻutu metirvarattaṉ tāmam mēvi

ceṉṟiṉitu vīṟṟirunta vammāṉ ṟaṉṉait

tillainakart tiruccitra kūṭan taṉṉuḷ

eṉṟumniṉṟā ṉavaṉivaṉeṉ ṟētti nāḷum

iṉṟaiñcumiṉō veppoḻutum toṇṭīr nīrē 10.10751@

tillainakart tiruccitra kūṭan taṉṉuḷ

tiṟalviḷaṅku mārutiyō ṭamarntāṉ ṟaṉṉai

ellaiyilcīrt tayarataṉṟaṉ makaṉāyt tōṉṟiṟ

ṟatumutalāt taṉṉulakam pukka tīṟā

kolliyalum paṭaittāṉaik koṟṟa voḷvāḷ

kōḻiyarkōṉ kuṭaikkulacē karañcoṟ ceyta

nalliyaliṉ tamiḻmālai pattum vallār

nalantikaḻnā raṇaṉaṭikkīḻ naṇṇu vārē (2) 10.11kulacēkarap perumāḷ tiruvaṭikaḷē caraṇamśrī@śrīmatē rāmāṉujāya nama@

tiruccanta viruttat taṉiyankaḷtirukkacci nampikaḷ aruḷicceytavaitaravu koccakak kalippātaruccantap poḻiltaḻuvu tāraṇiyiṉ tuyartīra

tiruccanta viruttamcey tirumaḻicaip paraṉvarumūr,

karuccantum kārakilum kamaḻkōṅkum maṇanāṟum,

tiruccantat tuṭaṉmaruvu tirumaḻicai vaḷampatiyē.iruvikaṟpa nēricai veṇpāulakum maḻicaiyu muḷḷuṇarntu, tammil

pulavar pukaḻkkōlāl tūkka,- ulakutaṉṉai

vaitteṭutta pakkattum, mānīr maḻicaiyē

vaitteṭutta pakkam valitu.tirumaḻicaippirāṉ aruḷicceyta

tiruccanta viruttamcantak kali viruttam752@

pūnilāya vaintumāyp

puṉaṟkaṇniṉṟa nāṉkumāy,

tīnilāya mūṉṟumāyc

ciṟantakā liraṇṭumāy,

mīnilāya toṉṟumāki

vēṟuvēṟu taṉmaiyāy,

nīnilāya vaṇṇaniṉṉai

yārniṉaikka vallarē? (2) (1)753@

āṟumāṟu māṟumāyo

raintumaintu maintumāy,

ēṟucīri raṇṭumūṉṟu

mēḻumāṟu meṭṭumāy,

vēṟuvēṟu ñāṉamāki

meyyiṉoṭu poyyumāy,

ūṟoṭōcai yāyavaintu

māya āya māyaṉē. (2)753@

aintumaintu maintumāki

yallavaṟṟu ḷāyumāy,

aintumūṉṟu moṉṟumāki

niṉṟavāti tēvaṉē,

aintumaintu maintumāki

yantaratta ṇaintuniṉṟu,

aintumaintu māyaniṉṉai

yāvarkāṇa vallarē? (3)755@

mūṉṟumuppa tāṟiṉōṭo

raintumaintu maintumāy,

mūṉṟumūrtti yākimūṉṟu

mūṉṟumūṉṟu mūṉṟumāya,

tōṉṟucōti mūṉṟumāyt

tuḷakkamil viḷakkamāy,

ēṉṟeṉāvi yuḷpukunta

teṉkolōvem mīcaṉē. (4)756@

niṉṟiyaṅku moṉṟalāvu

rukkaṭōṟum āviyāy,

oṉṟiyuḷka lantuniṉṟa

niṉṉataṉmai yiṉṉateṉṟu,

eṉṟumyārkku meṇṇiṟanta

ātiyāyniṉ ṉuntivāy,

aṉṟunāṉmu kaṟpayanta

vātitēva ṉallaiyē? (5)757@

nākamēntu mēruveṟpai

nākamēntu maṇṇiṉai,

nākamēntu mākamāka

mākamēntu vārpuṉal,

mākamēntu maṅkultīyor

vāyuvain tamaintukāttu,

ēkamēnti niṉṟanīrmai,

niṉkaṇēyi yaṉṟate. (6)758@

oṉṟiraṇṭu mūrttiyā

yuṟakkamōṭu ṇarcciyāy,

oṉṟiraṇṭu kālamāki

vēlaiñāla māyiṉāy,

oṉṟiraṇṭu tīyumāki

yāyaṉāya māyaṉē

oṉṟiraṇṭu kaṇṇiṉuṉu

muṉṉaiyētta vallaṉē? (7)759@

ātiyāṉa vāṉavarkku

maṇṭamāya vappuṟattu,

ātiyāṉa vāṉavarkku

mātiyāṉa vātinī,

ātiyāṉa vāṉavāṇa

rantakālam nīyuraitti,

ātiyāṉa kālaniṉṉai

yāvarkāṇa vallarē? (8)760@

tātulāvu koṉṟaimālai

tuṉṉuceñca ṭaiccivaṉ,

nītiyālva ṇaṅkupāta

niṉmalā.ni lāyacīr

vētavāṇar kītavēḷvi

nītiyāṉa vēḷviyār,

nītiyāl vaṇaṅkukiṉṟa

nīrmainiṉkaṇ niṉṟatē (9)761@

taṉṉuḷēti raitteḻum

taraṅkaveṇta ṭaṅkaṭal

taṉṉuḷēti raitteḻun

taṭaṅkukiṉṟa taṉmaipōl,

niṉṉuḷēpi ṟantiṟantu

niṟpavum tiripavum,

niṉṉuḷēya ṭaṅkukiṉṟa

nīrmainiṉkaṇ niṉṟatē. (10)761@

taṉṉuḷēti raitteḻum

taraṅkaveṇta ṭaṅkaṭal

taṉṉuḷēti raitteḻun

taṭaṅkukiṉṟa taṉmaipōl,

niṉṉuḷēpi ṟantiṟantu

niṟpavum tiripavum,

niṉṉuḷēya ṭaṅkukiṉṟa

nīrmainiṉkaṇ niṉṟatē (10)762@

colliṉālto ṭarccinī

colappaṭumpo ruḷumnī,

colliṉālco lappaṭātu

tōṉṟukiṉṟa cōtinī,

colliṉālpa ṭaikkanīpa

ṭaikkavantu tōṉṟiṉār,

colliṉālcu ruṅkaniṉku

ṇaṅkaḷ colla vallarē? (11)763@

ulakutaṉṉai nīpaṭaitti

yuḷḷoṭukki vaitti, mīṇ-

ṭulakutaṉṉu ḷēpiṟatti

yōriṭattai yallaiyāl

ulakuniṉṉo ṭoṉṟiniṟka

vēṟuniṟṟi yātalāl,

ulakilniṉṉai yuḷḷacūḻal

yāvaruḷḷā vallarē? (12)764@

iṉṉaiyeṉṟu collalāva

tillaiyātum iṭṭiṭaip

piṉṉaikēḷva ṉeṉparuṉpi

ṇakkuṇarnta peṟṟiyōr

piṉṉaiyāya kōlamōṭu

pērumūru mātiyum,

niṉṉaiyār niṉaikkavallar

nīrmaiyālni ṉaikkilē. (13)765@

tūymaiyōka māyiṉāytu

ḻāyalaṅkal mālaiyāy,

āmaiyāki yāḻkaṭaltu

yiṉṟavāti tēva,niṉ

nāmatēya miṉṉateṉṉa

vallamalla mākilum,

cāmavēta kītaṉāya

cakrapāṇi yallaiyē? (14)766@

aṅkamāṟum vētanāṉku

mākiniṉṟa vaṟṟuḷē,

taṅkukiṉṟa taṉmaiyāyta

ṭaṅkaṭalpa ṇattalai,

ceṅkaṇnāka ṇaikkiṭanta

celvamalku cīriṉāy,

caṅkavaṇṇa maṉṉamēṉi

cārṅkapāṇi yallaiyē? (15)767@

talaikkaṇattu kaḷkuḻampu

cāticōti tōṟṟāmāy,

nilaikkaṇaṅkaḷ kāṇavantu

niṟṟiyēlum nīṭiruṅ,

kalaikkaṇaṅkaḷ coṟporuḷka

ruttiṉālni ṉaikkoṇā,

malaikkaṇaṅkaḷ pōluṇarttum

māṭciniṉṟaṉ māṭciyē. (16)768@

ēkamūrtti mūṉṟumūrtti

nālumūrtti naṉmaicēr,

pōkamūrtti puṇṇiyattiṉ

mūrttiyeṇṇil mūrttiyāy

nākamūrtti cayaṉamāyna

laṅkaṭalki ṭantu,mēl

ākamūrtti yāyavaṇṇa

meṅkolāti tēvaṉē. (17)769@

viṭattavāyo rāyirami

rāyiramkaṇ ventaḻal,

viṭattuvīḻvi lātapōkam

mikkacōti tokkacīr,

toṭuttumēlvi tāṉamāya

pauvanīra rāvaṇai

paṭuttapāyal paḷḷikoḷva

teṉkolvēlai vaṇṇāṇē. (18)770@

puḷḷātāki vētanāṉku

mōtiṉāya taṉṟiyum,

puḷḷiṉvāypi ḷantupuṭko

ṭippiṭitta piṉṉarum,

puḷḷaiyūrti yātalāla

teṉkolmiṉkoḷ nēmiyāy,

puḷḷiṉmeyppa kaikkaṭalki

ṭattalkāta littatē. (19)771@

kūcamoṉṟu miṉṟimācu

ṇampaṭuttu vēlainīr,

pēcaniṉṟa tēvarvantu

pāṭamuṉki ṭantatum,

pācamniṉṟa nīrilvāḻu

māmaiyāṉa kēcavā,

ēcavaṉṟu nīkiṭanta

vāṟukūṟu tēṟavē.772@

araṅkaṉē.ta raṅkanīrka

laṅkavaṉṟu kuṉṟucūḻ,

maraṅkaṭēya mānilamku

luṅkamācu ṇamculāy,

neruṅkanī kaṭaintapōtu

niṉṟacūra reñceytār,

kuraṅkaiyā ḷukantaventai.

kūṟutēṟa vēṟitē. (21)773@

paṇṭumiṉṟu mēlumāyor

pālaṉāki ñālamēḻ,

uṇṭumaṇṭi yālilaittu

yiṉṟavāti tēvaṉē,

vaṇṭukiṇṭu taṇṭuḻāya

laṅkalāy.ka lantacīrp,

puṇṭarīka pāvaicēru

mārpa.pūmi nātaṉē. (22)774@

vāṉiṟattor cīyamāyva

ḷaintavāḷe yiṟṟavaṉ,

ūṉniṟattu kirttalama

ḻuttiṉāy.u lāyacīr,

nālniṟatta vētanāvar

nallayōki ṉālvaṇaṅku,

pālniṟakka ṭalkiṭanta

paṟpanāpa ṉallaiyē? (23)775@

kaṅkainīrpa yantapāta

paṅkayattem maṇṇalē,

aṅkaiyāḻi caṅkutaṇṭu

villumvāḷu mēntiṉāy,

ciṅkamāya tēvatēva.

tēṉulāvu meṉmalar,

maṅkaimaṉṉi vāḻumārpa.

āḻimēṉi māyaṉē. (24)776@

varattiṉilci rattaimikka

vāḷeyiṟṟu maṟṟavaṉ,

urattiṉilka rattaivaittu

kirttalattai yūṉṟiṉāy,

irattanīyi teṉṉapoyyi

rantamaṇva yiṟṟuḷē

karatti,uṉka ruttaiyāvar

kāṇavallar kaṇṇaṉē. (25)777@

āṇiṉōṭu peṇṇumāki

yallavōṭu nallavāy,

ūṇoṭōcai yūṟumāki

yoṉṟalāta māyaiyāy,

pūṇipēṇu māyaṉākip

poyyiṉōṭu meyyumāy,

kāṇipēṇum māṇiyāykka

rantuceṉṟa kaḷvaṉē. (26)778@

viṇkaṭanta cōtiyāyvi

ḷaṅkuñāṉa mūrttiyāy,

paṇkaṭanta tēcamēvu

pāvanāca nātaṉē,

eṇkaṭanta yōkiṉōṭi

rantuceṉṟu māṇiyāy,

maṇkaṭanta vaṇṇamniṉṉai

yārmatikka vallarē? (27)779@

paṭaittapāri ṭantaḷanta

tuṇṭumiḻntu pauvanīr,

paṭaittaṭaitta tiṟkiṭantu

muṉkaṭainta peṟṟiyōy,

miṭaittamāli mālimāṉvi

laṅkukāla ṉūrpuka,

paṭaikkalam viṭuttapalpa

ṭaittaṭakkai māyaṉē. (28)780@

parattilumpa rattaiyāti

pauvanīra ṇaikkiṭantu,

urattilummo ruttitaṉṉai

vaittukanta taṉṟiyum,

narattilumpi ṟattināta

ñāṉamūrtti yāyiṉāy,

oruttarumni ṉātutaṉmai

yiṉṉateṉṉa vallarē. (29)781@

vāṉakammum maṇṇākammum

veṟpumēḻka ṭalkaḷum,

pōṉakamcey tālilaittu

yiṉṟapuṇṭa rīkaṉē,

tēṉakañcey taṇṇaṟumma

larttuḻāynaṉ mālaiyāy,

kūṉakampu katteṟitta

koṟṟavilli yallaiyē? (30)

782@

kālanēmi kālaṉē.

kaṇakkilāta kīrttiyāy,

ñālamēḻu muṇṭupaṇṭōr

pālaṉāya paṇpaṉē,

vēlaivēva vilvaḷaitta

velciṉatta vīra,niṉ

pālarāya pattarcittam

mutticeyyum mūrttiyē. (31)783@

kurakkiṉappa ṭaikoṭuku

raikaṭaliṉ mītupōy

arakkaraṅka raṅkaveñca

ranturanta vātinī,

irakkamaṇko ṭuttavaṟki

rakkamoṉṟu miṉṟiyē,

parakkavaitta ḷantukoṇṭa

paṟpapāta ṉallaiyē? (32)784@

miṉṉiṟatte yiṟṟarakkaṉ

vīḻaveñca ramturantu,

piṉṉavaṟka ruḷpurinta

racaḷitta peṟṟiyōy,

naṉṉiṟatto riñcolēḻai

piṉṉaikēḷva. maṉṉucīr,

poṉṉiṟatta vaṇṇāṉāya

puṇṭarīka ṉallaiyē? (33)785@

ātiyāti yātinīyo

raṇṭamāti yātalāl,

cōtiyāta cōtinīa

tuṇmaiyilvi ḷaṅkiṉāy,

vētamāki vēḷviyāki

viṇṇiṉōṭu maṇṇumāy

ātiyāki yāyaṉāya

māyameṉṉa māyamē? (34)786@

ampulāvu mīṉumāki

yāmaiyāki āḻiyār,

tampirāṉu mākimikka

taṉpumikka taṉṟiyum

komparāvu nuṇmaruṅku

lāyarmātar piḷḷaiyāy

empirāṉu māyavaṇṇa

meṉkolōvem mīcaṉē. (35)787@

āṭakatta pūṇmulaiya

cōtaiyāycci piḷḷaiyāy

cāṭutaittōr puḷḷatāvi

kaḷḷatāya pēymakaḷ

vīṭuvaitta veyyakoṅkai

aiyapāla mutuceytu,

āṭakakkai mātarvā

yamutamuṇṭa teṉkolō? (36)788@

kāyttanīḷvi ḷaṅkaṉiyu

tirttetirnta pūṅkuruntam

cāyttu,māpi ḷantakaitta

lattakaṇṇa ṉeṉparāl

āyccipālai yuṇṭumaṇṇai

yuṇṭuveṇṇe yuṇṭu,piṉ

pēyccipālai yuṇṭupaṇṭo

rēṉamāya vāmaṉā. (37)789@

kaṭaṅkalanta vaṉkarima

ruppocittuōr poykaivāy,

viṭaṅkalanta pāmpiṉmēlna

ṭampayiṉṟa nātaṉē

kuṭaṅkalanta kūttaṉāya

koṇṭalvaṇṇa. taṇṭuḻāy,

vaṭaṅkalanta mālaimārpa.

kālanēmi kālaṉē. (38)790@

veṟpeṭuttu vēlainīrka

lakkiṉāya taṉṟiyum,

veṟpeṭuttu vēlainīrva

rampukaṭṭi vēlaicūḻ,

veṟpeṭutta iñcicūḻi

laṅkaikaṭṭa ḻittanī

veṟpeṭuttu mārikātta

mēkavaṇṇa ṉallaiyē. (39)791@

āṉaikātto rāṉaikoṉṟa

taṉṟiyāyar piḷḷaiyāy,

āṉaimēytti yāṉeyuṇṭi

aṉṟukuṉṟa moṉṟiṉāl,

āṉaikāttu maiyarikkaṇ

mātarārti ṟattu,muṉ

āṉaiyaṉṟu ceṉṟaṭartta

māyameṉṉa māyamē? (40)792@

āyaṉāki yāyarmaṅkai

vēyatōḷvi rumpiṉāy,

āya.niṉṉai yāvarvalla

ramparatto ṭimparāy,

māya.māya māyaikola

taṉṟinīva kuttalum,

māyamāya mākkiṉāyuṉ

māyamuṟṟu māyamē. (41)793@

vēṟicainta cekkarmēṉi

nīraṇinta puñcaṭai,

kīṟutiṅkaḷ vaittavaṉkai

vaittavaṉka pālmicai,

ūṟuceṅku rutiyālni

ṟaittakāra ṇantaṉai

ēṟuceṉṟa ṭarttavīca.

pēcukūca miṉṟiyē. (42)794@

veñciṉatta vēḻaveṇma

ruppocittu uruttamā,

kañcaṉaikka ṭintumaṇṇa

ḷantukoṇṭa kālaṉē,

vañcaṉattu vantapēycci

yāvipāluḷ vāṅkiṉāy,

añcaṉatta vaṇṇāṉāya

ātitēva ṉallaiyē? (43)795@

pāliṉīrmai cempoṉīrmai

pāciyiṉpa cumpuṟam,

pōlunīrmai poṟpuṭaitta

ṭattuvaṇṭu viṇṭulām,

nīlanīrmai yeṉṟivaini

ṟaintakālam nāṉkumāy,

māliṉīrmai vaiyakamma

ṟaittateṉṉa nīrmaiyē? (44)796@

maṇṇuḷāykol viṇṇuḷāykol

maṇṇuḷēma yaṅkiniṉṟu,

eṇṇumeṇṇa kappaṭāykol

eṉṉamāyai, niṉtamar

kaṇṇuḷāykol cēyaikola -

ṉantaṉmēlki ṭantavem

puṇṇiyā,pu ṉantuḻāya

laṅkalampu ṉitaṉē. (45)797@

tōṭupeṟṟa taṇṭuḻāya

laṅkalāṭu ceṉṉiyāy,

kōṭupaṟṟi āḻiyēnti

añciṟaippuḷ ḷūrtiyāl,

nāṭupeṟṟa naṉmainaṇṇa

millaiyēṉum nāyiṉēṉ,

vīṭupeṟṟi ṟappoṭumpi

ṟappaṟukku mācolē. (46)798@

kāroṭotta mēṉinaṅkaḷ

kaṇṇa. viṇṇiṇ nātaṉē,

nīriṭatta rāvaṇaikki

ṭattiyeṉpar aṉṟiyum

ōriṭattai yallaiyellai

yillaiyeṉpa rātalāl,

cērviṭattai nāyiṉēṉ

terintiṟaiñcu mācolē. (47)799@

kuṉṟilniṉṟu vāṉiruntu

nīḷkaṭalki ṭantu,maṇ

oṉṟuceṉṟa toṉṟaiyuṇṭa

toṉṟiṭantu paṉṟiyāy,

naṉṟuceṉṟa nāḷavaṟṟuḷ

nalluyirpa ṭaittavarkku,

aṉṟutēva maittaḷitta

ātitēva ṉallayē? (48)780@

koṇṭaikoṇṭa kōtaimītu

tēṉulāvu kūṉikūṉ,

uṇṭaikoṇṭa raṅkavōṭṭi

yuḷmakiḻnta nātaṉūr,

naṇṭaiyuṇṭu nāraipēra

vāḷaipāya nīlamē,

aṇṭaikoṇṭu keṇṭaimēyu

mantaṇīra raṅkamē. (2) (49)781@

veṇṭiraikka ruṅkaṭalci

vantuvēva muṉṉōrnāḷ,

tiṇṭiṟalci laikkaivāḷi

viṭṭavīrar cērumūr,

eṇṭicaikka ṇaṅkaḷumi

ṟaiñciyāṭu tīrttanīr,

vaṇṭiraitta cōlaivēli

maṉṉucīra raṅkamē. (50)802@

caraṅkaḷaittu rantuvilva

ḷaittuilaṅkai maṉṉavaṉ,

ciraṅkaḷpatta ṟuttutirtta

celvarmaṉṉu poṉṉiṭam,

parantupoṉni rantununti

vantalaikkum vārpuṉal,

araṅkameṉpar nāṉmukat

tayaṉpaṇinta kōyilē. (51)803@

poṟṟaiyuṟṟa muṟṟalyāṉai

pōretirntu vantatai,

paṟṟiyuṟṟu maṟṟataṉ

maruppocitta pākaṉūr,

ciṟṟeyiṟṟu muṟṟalmūṅkil

mūṉṟutaṇṭa roṉṟiṉar,

aṟṟapaṟṟar cuṟṟivāḻu

mantaṇīra raṅkamē. (52)804@

mōṭiyōṭi laccaiyāya

cāpameyti mukkaṇāṉ,

kūṭucēṉai makkaḷōṭu

koṇṭumaṇṭi veñcamat

tōṭa,vāṇa ṉāyiram

karaṅkaḻitta vātimāl,

pīṭukōyil kūṭunīra

raṅkameṉṟa pēratē. (53)805@

ilaittalaicca ranturanti

laṅkaikaṭṭa ḻittavaṉ,

malaittalaippi ṟantiḻintu

vantununtu cantaṉam,

kulaittalaitti ṟatteṟinta

kuṅkumakku ḻampiṉōṭu,

alaittoḻuku kāviriya

raṅkamēya vaṇṇalē. (54)806@

maṉṉumāma larkkiḻatti

vaiyamaṅkai maintaṉāy,

piṉṉumāyar piṉṉaitōḷma

ṇampuṇarnta taṉṟiyum,

uṉṉapāta meṉṉacintai

maṉṉavaittu nalkiṉāy,

poṉṉicū ḻaraṅkamēya

puṇṭarīka ṉallaiyē? (55)807@

ilaṅkaimaṉṉa ṉaintoṭaintu

paintalaini lattuka,

kalaṅkavaṉṟu ceṉṟukoṉṟu

veṉṟikoṇṭa vīraṉē,

vilaṅkunūlar vētanāvar

nītiyāṉa kēḷviyār,

valaṅkoḷakku ṭantaiyuḷki

ṭantamālu mallaiyē? (56)808@

caṅkutaṅku muṉkainaṅkai

koṅkaitaṅka luṟṟavaṉ,

aṅkamaṅka vaṉṟuceṉṟa

ṭartteṟinta vāḻiyāṉ,

koṅkutaṅku vārkuḻalma

ṭantaimārku ṭaintanīr,

poṅkutaṇku ṭantaiyuḷki

ṭantapuṇṭa rīkaṉē. (57)809@

maraṅkeṭana ṭantaṭarttu

mattayāṉai mattakattu,

uraṅkeṭappu ṭaittorkompo

cittukanta vuttamā,

turaṅkamvāypi ḷantumaṇṇa

ḷantapāta, vētiyar

varaṅkoḷakku ṭantaiyuḷki

ṭantamālu mallaiyē? (58)810@

cālivēli taṇvayalta

ṭaṅkiṭaṅku pūmpoḻil,

kōlamāṭa nīṭutaṇku

ṭantaimēya kōvalā,

kālanēmi vakkaraṉka

raṉmurañci rammavai,

kālaṉōṭu kūṭavilku

ṉittaviṟkai vīraṉē. (59)811@

ceḻuṅkoḻumpe rumpaṉipo

ḻintiṭa,u yarntavēy

viḻuntularnte ḻuntuviṇpu

ṭaikkumvēṅka ṭattuḷniṉṟu

eḻuntiruntu tēṉporuntu

pūmpoḻilta ḻaikkoḻuñ

ceḻuntaṭaṅku ṭantaiyuḷki

ṭantamālu mallaiyē? (2) (60)

812@

naṭantakālkaḷ nontavō

naṭuṅkuñāla mēṉamāy,

iṭantameyku luṅkavōvi

laṅkumālva raiccuram

kaṭantakālpa rantakāvi

rikkaraikku ṭantaiyuḷ,

kiṭantavāṟe ḻuntiruntu

pēcuvāḻi kēcaṉē. (2) (61)813@

karaṇṭamāṭu poykaiyuḷka

rumpaṉaippe rumpaḻam,

puraṇṭuvīḻa vāḷaipāyku

ṟuṅkuṭine ṭuntakāy,

tiraṇṭatōḷi raṇiyañci

ṉaṅkoḷāka moṉṟaiyum,

iraṇṭukūṟu ceytukanta

ciṅkameṉpa tuṉṉaiyē (2) (62)814@

naṉṟiruntu yōkanīti

naṇṇuvārkaḷ cintaiyuḷ,

ceṉṟiruntu tīviṉaikaḷ

tīrttatēva tēvaṉē,

kuṉṟirunta māṭanīṭu

pāṭakattu mūrakattum,

niṉṟiruntu veḵkaṇaikki

ṭantateṉṉa nīrmaiyē? (63)815@

niṉṟatentai yūrakatti

runtatentai pāṭakattu,

aṉṟuveḵka ṇaikkiṭanta

teṉṉilāta muṉṉelām,

aṉṟunāṉpi ṟantilēṉpi

ṟantapiṉma ṟantilēṉ,

niṉṟatum miruntatumki

ṭantatummeṉ neñcuḷē. (64)816@

niṟpatummor veṟpakatti

ruppumviṇki ṭappatum,

naṟperunti raikkaṭaluḷ

nāṉilāta muṉṉelām,

aṟputaṉa ṉantacayaṉa

ṉātipūtaṉ mātavaṉ,

niṟpatummi ruppatumki

ṭappatumeṉ neñcuḷē. (65)817@

iṉṟucātal niṉṟucāta

laṉṟiyārum vaiyakattu,

oṉṟiniṉṟu vāḻtaliṉmai

kaṇṭunīca reṉkolō,

aṉṟupāra ḷantapāta

pōtaiyuṉṉi vāṉiṉmēl,

ceṉṟuceṉṟu tēvarāyi

rukkilāta vaṇṇamē? (66)818@

caṇṭamaṇṭa lattiṉūṭu

ceṉṟuvīṭu peṟṟumēl

kaṇṭuvīṭi lātakāta

liṉpamnāḷu meytuvīr,

puṇṭarīka pātapuṇya

kīrttinuñce vimaṭuttu

uṇṭu,nummu ṟuviṉaittu

yaruḷnīṅki yuymmiṉō. (67)819@

muttiṟattu vāṇiyatti

raṇṭiloṉṟu nīcarkaḷ,

mattarāyma yaṅkukiṉṟa

tiṭṭatili ṟantapōntu,

ettiṟattu muyvatōru

pāyamillai yuykuṟil,

tottuṟatta taṇṭuḻāynaṉ

mālaivāḻtti vāḻmiṉō. (68)820@

kāṇilummu ruppolārce

vikkiṉāta kīrttiyār,

pēṇilumva rantarami

ṭukkilāta tēvarai,

āṇameṉṟa ṭaintuvāḻum

ātarkāḷ.em mātipāl,

pēṇinumpi ṟappeṉumpi

ṇakkaṟukka kiṟṟirē. (69)821@

kuntamōṭu cūlamvēlkaḷ

tōmaraṅkaḷ taṇṭuvāḷ,

pantamāṉa tēvarkaḷpa

rantuvāṉa kammuṟa,

vantavāṇa ṉīraiñnūṟu

tōḷkaḷaittu ṇittanāḷ,

antavanta vākulama

mararēya ṟivarē. (70)822@

vaṇṭulāvu kōtaimātar

kāraṇatti ṉālvekuṇṭu

iṇṭavāṇa ṉīraiñnūṟu

tōḷkaḷaittu ṇittanāḷ,

muṇṭaṉīṟaṉ makkaḷveppu

mōṭiyaṅki yōṭiṭak,

kaṇṭu,nāṇi vāṇaṉukki

raṅkiṉāṉem māyaṉē. (71)823@

pōtilmaṅkai pūtalakki

ḻattitēvi yaṉṟiyum,

pōtutaṅku nāṉmukaṉma

kaṉavaṉma kañcolil

mātutaṅku kūṟaṉēṟa

tūrtiyeṉṟu vētanūl,

ōtukiṉṟa tuṇmaiyalla

tillaimaṟṟu raikkilē (72)824@

marampotac ranturantu

vālivīḻa muṉṉornāḷ,

urampotacca ranturanta

vumparāḷi yempirāṉ,

varamkuṟippil vaittavarkka

lātuvāṉa māḷilum,

nirampunīṭu pōkametti

ṟattatumyārkku millaiyē. (73)825@

aṟintaṟintu vāmaṉaṉa

ṭiyaṇaiva ṇaṅkiṉāl,

ceṟinteḻunta ñāṉamōṭu

celvamumci ṟantiṭum,

maṟinteḻunta teṇṭiraiyuḷ

maṉṉumālai vāḻttiṉāl,

paṟinteḻuntu tīviṉaikaḷ

paṟṟaṟutal pāṉmaiyē. (74)826@

oṉṟiniṉṟu naltavamcey,

tūḻiyūḻi tōṟelām,

niṉṟuniṉṟa vaṉkuṇaṅka

ḷuḷḷiyuḷḷam tūyarāy,

ceṉṟuceṉṟu tēvatēva

rumparumpa rumparāy,

aṉṟiyeṅkaḷ ceṅkaṇmālai

yāvarkāṇa vallarē? (75)827@

puṉpulava ḻiyaṭaitta

rakkilacci ṉaiceytu,

naṉpulava ḻitiṟantu

ñāṉanaṟcu ṭarkoḷīi,

eṉpileḷki neñcuruki

yuḷkaṉinte ḻuntatōr,

aṉpilaṉṟi yāḻiyāṉai

yāvarkāṇa vallarē? (76)828@

eṭṭumeṭṭu meṭṭumāyo

rēḻumēḻu mēḻumāy,

eṭṭumūṉṟu moṉṟumāki

niṉṟavāti tēvaṉai,

eṭṭiṉāya pētamōṭi

ṟaiñciniṉṟa vaṉpeyar,

eṭṭeḻuttu mōtuvārkaḷ

vallarvāṉa māḷavē. (77)829@

cōrvilāta kātalālto

ṭakkaṟāma ṉattarāy,

nīrarāva ṇaikkiṭanta

niṉmalaṉna laṅkaḻal,

ārvamōṭi ṟaiñciniṉṟa

vaṉpeyareṭ ṭeḻuttum,

vāramāka vōtuvārkaḷ

vallarvāṉa māḷavē. (78)830@

pattiṉōṭu pattumāyo

rēḻiṉōṭo roṉpatāy,

pattiṉālti caikkaṇiṉṟa

nāṭupeṟṟa naṉmaiyāy,

pattiṉāya tōṟṟamōṭo

rāṟṟalmikka vātipāl,

pattarāma varkkalātu

muttimuṟṟa lākumē? (79)831@

vāciyāki nēcamiṉṟi

vantetirnta tēṉukaṉ,

nācamāki nāḷulappa

naṉmaicērpa ṉaṅkaṉikku,

vīcamēlni mirntatōḷi

lillaiyākki ṉāy,kaḻaṟku

ācaiyāma varkkalāla

mararāka lākumē? (80)832@

kaṭaintapāṟka ṭalkiṭantu

kālanēmi yaikkaṭintu,

uṭaintavāli taṉpiṉukku

tavavanti rāmaṉāy,

miṭaintavēḻma raṅkaḷuma

ṭaṅkaveytu,vēṅkaṭam

aṭaintamāla pātamē

yaṭaintunāḷu muymmiṉō (81)833@

ettiṟattu mottuniṉṟu

yarntuyarnta peṟṟiyōy,

muttiṟattu mūrinīra

rāvaṇaittu yiṉṟa,niṉ

pattuṟutta cintaiyōṭu

niṉṟupācam viṭṭavarkku,

ettiṟattu miṉpamiṅku

maṅkumeṅku mākumē. (82)834@

maṭṭulāvu taṇṭuḻāya

laṅkalāy.po laṉkaḻal,

viṭṭuvīḷvi lātapōkam

viṇṇilnaṇṇi yēṟiṉum,

eṭṭiṉōṭi raṇṭeṉumka

yiṟṟiṉālma ṉantaṉaik

kaṭṭi,vīṭi lātuvaitta

kātaliṉpa mākumē. (83)835@

piṉpiṟakka vaittaṉaṉko

laṉṟiniṉṟu taṉkaḻaṟku,

aṉpuṟaikka vaittanāḷa

ṟintaṉaṉko lāḻiyāṉ,

tantiṟatto raṉpilāva

ṟivilāta nāyiṉēṉ,

entiṟatti leṉkolempi

rāṉkuṟippil vaittatē? (84)836@

naccarāva ṇaikkiṭanta

nāta.pāta pōtiṉil,

vaittacintai vāṅkuvittu

nīṅkuvikka nīyiṉam,

meyttaṉvallai yātalāla

ṟintaṉaṉniṉ māyamē,

uyttuniṉma yakkiṉilma

yakkaleṉṉai māyaṉē. (85)837@

cāṭucāṭu pātaṉē.ca

laṅkalanta poykaivāy,

āṭarāviṉ vaṉpiṭarna

ṭampayiṉṟa nātaṉē,

kōṭunīṭu kaiya.ceyya

pātanāḷu muṉṉiṉāl,

vīṭaṉāka meyceyāta

vaṇṇameṉkol? kaṇṇaṉē. (86)838@

neṟṟipeṟṟa kaṇṇaṉviṇṇi

ṉātaṉōṭu pōtiṉmēl,

naṟṟavattu nātaṉōṭu

maṟṟumuḷḷa vāṉavar,

kaṟṟapeṟṟi yālvaṇaṅku

pāta.nāta. vēta,niṉ

paṟṟalālor paṟṟumaṟṟa

tuṟṟilēṉu raikkilē. (87)839@

veḷḷaivēlai veṟpunāṭṭi

veḷḷeyiṟṟa rāvaḷāy,

aḷḷalākka ṭaintavaṉṟa

ruvaraikko rāmaiyāy,

uḷḷanōykaḷ tīrmaruntu

vāṉavarkka ḷitta,em

vaḷḷalārai yaṉṟimaṟṟor,

teyvamnāṉma tippaṉē? (88)840@

pārmikutta pāramuṉṉo

ḻiccuvāṉa ruccaṉaṉ,

tērmikuttu māyamākki

niṉṟukoṉṟu veṉṟicēr,

māratarkku vāṉkoṭuttu

vaiyamaivar pālatām,

cīrmikutta niṉṉalālor

teyvamnāṉma tippaṉē? (89)841@

kulaṅkaḷāya vīriraṇṭi

loṉṟilumpi ṟantilēṉ,

nalaṅkaḷāya naṟkalaikaḷ

nāvilumna viṉṟilēṉ,

pulaṉkaḷaintum veṉṟilēṉpo

ṟiyilēṉpu ṉita,niṉ

ilaṅkupāta maṉṟimaṟṟor

paṟṟilēṉem mīcaṉē. (90)842@

paṇṇulāvu meṉmoḻippa

ṭaittaṭaṅka ṇāḷporuṭṭu

eṇṇilāva rakkaraine

ruppiṉālne rukkiṉāy,

kaṇṇalālor kaṇṇilēṉka

lantacuṟṟam maṟṟilēṉ,

eṇṇilāta māya.niṉṉai

yeṉṉuḷnīkka leṉṟumē. (91)843@

viṭaikkulaṅka ḷēḻaṭarttu

veṉṟivēṟkaṇ mātarār,

kaṭikkalanta tōḷpuṇarnta

kāliyāya. vēlainīr,

paṭaittaṭaitta tiṟkiṭantu

muṉkaṭaintu niṉṟaṉakku,

aṭaikkalampu kuntaveṉṉai

yañcaleṉṉa vēṇṭumē. (92)844@

curumparaṅku taṇṭuḻāytu

taintalarnta pātamē,

virumpiniṉṟi ṟaiñcuvēṟki

raṅkaraṅka vāṇaṉē,

karumpirunta kaṭṭiyē.ka

ṭalkiṭanta kaṇṇaṉē,

irumparaṅka veñcaramtu

rantavilli rāmaṉē. (93)845@

ūṉiṉmēya āvinīu

ṟakkamōṭu ṇarccinī,

āṉilmēya aintumnīa

vaṟṟuḷniṉṟa tūymainī,

vāṉiṉōṭu maṇṇumnīva

ḷaṅkaṭaṟpa yaṉumnī,

yāṉumnīya taṉṟiyempi

rāṉumnīyi rāmaṉē. (94)846@

aṭakkarumpu laṉkaḷainta

ṭakkiyācai yāmavai,

toṭakkaṟuttu vantuniṉto

ḻiṟkaṇiṉṟa veṉṉainī,

viṭakkaruti meyceyātu

mikkorācai yākkilum,

kaṭaṟkiṭanta niṉṉalālor

kaṇṇilēṉem maṇṇalē. (95)847@

varampilāta māyaimāya.

vaiyamēḻum meymmaiyē,

varampilūḻi yēttilumva

rampilāta kīrttiyāy,

varampilāta palpiṟappa

ṟuttuvantu niṉkaḻal,

poruntumāti runtanīva

rañceypuṇṭa rīkaṉē. (96)848@

veyyavāḻi caṅkutaṇṭu

villumvāḷu mēntucīrk

kaiya,ceyya pōtilmātu

cērumārpa nātaṉē,

aiyilāya vākkainōya

ṟuttuvantu niṉṉaṭaintu,

uyvatōru pāyamnīye

ṉakkunalka vēṇṭumē. (97)849@

maṟamtuṟantu vañcamāṟṟi

yaimpulaṉka ḷācaiyum

tuṟantu,niṉka ṇācaiyēto

ṭarntuniṉṟa nāyiṉēṉ,

piṟantiṟantu pēriṭarccu

ḻikkaṇiṉṟu nīṅkumā,

maṟantiṭātu maṟṟeṉekku

māya.nalka veṇṭumē. (98)850@

kāṭṭiṉāṉcey valviṉaippa

yaṉṟaṉālma ṉantaṉai,

nāṭṭivaittu nallavalla

ceyyaveṇṇi ṉāreṉa,

kēṭṭataṉṟi yeṉṉatāvi

piṉṉaikēḷva. niṉṉoṭum,

pūṭṭivaitta veṉṉainiṉṉuḷ

nīkkalpūvai vaṇṇaṉē. (99)851@

piṟappiṉōṭu pēriṭarc

cuḻikkaṇniṉṟum nīṅkumaḵtu,

iṟappavaitta ñāṉanīca

raikkaraikko ṭēṟṟumā,

peṟaṟkariya niṉṉapāta

pattiyāṉa pācaṉam,

peṟaṟkariya māyaṉē.

eṉakkunalka vēṇṭumē. (100)852@

iranturaippa tuṇṭuvāḻi

ēmanīrti ṟattamā,

varartarumti rukkuṟippil

vaittatākil maṉṉucīr,

parantacintai yoṉṟiniṉṟu

niṉṉapāta paṅkayam,

nirantaramni ṉaippatāka

nīniṉaikka vēṇṭumē. (101)853@

viḷvilāta kātalāl

viḷaṅkupāta pōtilvaittu,

uḷḷuvēṉa tūṉanōyo

ḻikkumāte ḻikkunīr,

paḷḷimāya paṉṟiyāya

veṉṟivīra, kuṉṟiṉāl

tuḷḷunīrva rampuceyta

tōṉṟaloṉṟu colliṭē. (102)854@

tirukkalantu cērumārpa.

tēvatēva tēvaṉē,

irukkalanta vētanīti

yākiniṉṟa niṉmalā,

karukkalanta kāḷamēka

mēṉiyāya niṉpeyar,

urukkalanto ḻivilātu

raikkumāṟu raiceyē. (103)855@

kaṭuṅkavantaṉ vakkaraṉka

raṉmuraṉci rammavai,

iṭantukūṟu ceytapalpa

ṭaittaṭakkai māyaṉē,

kiṭantiruntu niṉṟiyaṅku

pōtumniṉṉa poṟkaḻal,

toṭarntuviḷvi lātatōrto

ṭarccinalka vēṇṭumē. (104)856@

maṇṇaiyuṇṭu miḻntupiṉṉi

rantukoṇṭa ḷantu,maṇ

kaṇṇuḷalla tillaiyeṉṟu

veṉṟakāla māyiṉāy,

paṇṇaiveṉṟa viñcolmaṅkai

koṅkaitaṅku paṅkayak

kaṇṇa,niṉṉa vaṇṇamalla

tillaiyeṇṇum vaṇṇamē. (105)857@

kaṟuttetirnta kālanēmi

kālaṉōṭu kūṭa,aṉ

ṟaṟuttavāḻi caṅkutaṇṭu

villumvāḷu mēntiṉāy,

toṟukkalanta vūṉamaḵto

ḻikkavaṉṟu kuṉṟammuṉ,

poṟuttaniṉpu kaḻkkalālor

nēcamillai neñcamē. (106)858@

kāyciṉatta kācimaṉṉaṉ

vakkaraṉpa vuṇṭiraṉ,

māciṉatta mālimāñcu

mālikēci tēṉukaṉ,

nācamuṟṟu vīḻanāḷka

varntaniṉka ḻaṟkalāl,

nēcapāca mettiṟattum

vaittiṭēṉem mīcaṉē. (107)859@

kēṭilcīrva rattaṉāykke

ṭumvaratta yaṉaraṉ,

nāṭiṉōṭu nāṭṭamāyi

rattaṉnāṭu naṇṇilum,

vīṭatāṉa pōkameyti

vīṟṟirunta pōtilum,

kūṭumācai yallatoṉṟu

koḷvaṉōku ṟippilē? (108)860@

curukkuvārai yiṉṟiyēcu

ruṅkiṉāycu ruṅkiyum,

perukkuvārai yiṉṟiyēpe

rukkameytu peṟṟiyōy,

cerukkuvārkaḷ tīkkuṇaṅkaḷ

tīrttatēva tēvaṉeṉṟu,

irukkuvāymu ṉikkaṇaṅka

ḷēttayāṉu mēttiṉēṉ. (109)861@

tūyaṉāyu maṉṟiyumcu

rumpulāvu taṇṭuḻāy,

māya.niṉṉai nāyiṉēṉva

ṇaṅkivāḻttu mītelām,

nīyuniṉku ṟippiṉiṟpo

ṟuttunalku vēlainīrp,

pāyalōṭu pattarcittam

mēyavēlai vaṇṇaṉē. (110)862@

vaituniṉṉai vallavāpa

ḻittavarkkum māṟilpōr

ceytuniṉṉai ceṟṟatīyil

ventavarkkum vantuṉṉai

eytalāku meṉparāta

lālemmāya. nāyiṉēṉ,

ceytakuṟṟam naṟṟamāka

vēkoḷñāla nātaṉē. (111)863@

vāḷkaḷāki nāḷkaḷcella

nōymaikuṉṟi mūppeyti,

māḷunāḷa tātalālva

ṇaṅkivāḻtteṉ neñcamē,

āḷatāku naṉmaiyeṉṟu

naṉkuṇarnta taṉṟiyum,

mīḷvilāta pōkamnalka

vēṇṭummāla pātamē. (112)864@

calaṅkalanta ceñcaṭaikka

ṟuttakaṇṭaṉ veṇṭalaip

pulaṉkalaṅka vuṇṭapāta

kattaṉvaṉtu yarkeṭa,

alaṅkalmārvil vācanīrko

ṭuttavaṉṉa ṭuttacīr,

nalaṅkoḷmālai naṇṇumvaṇṇa

meṇṇuvāḻi neñcamē. (113)865@

īṉamāya veṭṭunīkki

yētamiṉṟi mītupōy,

vāṉamāḷa vallaiyēlva

ṇaṅkivāḻtteṉ neñcamē,

ñāṉamāki ñāyiṟāki

ñālamuṟṟu mōreyiṟṟu,

ēṉamāyi ṭantamūrtti

yentaipāta meṇṇiyē. (114)866@

attaṉāki yaṉṉaiyāki

yāḷumempi rāṉumāy,

ottovvāta palpiṟappo

ḻittunammai yāṭkoḷvāṉ,

muttaṉārmu kuntaṉārpu

kuntunammuḷ mēviṉār,

ettiṉāli ṭarkkaṭalki

ṭattiyēḻai neñcamē. (2) (115)867@

māṟuceyta vāḷarakkaṉ

nāḷulappa, aṉṟilaṅkai

nīṟuceytu ceṉṟukoṉṟu

veṉṟikoṇṭa vīraṉār,

vēṟuceytu tammuḷeṉṉai

vaittiṭāmai yāl,namaṉ

kūṟuceytu koṇṭiṟanta

kuṟṟameṇṇa vallaṉē. (116)868@

accamnōyo ṭallalpalpi

ṟappuvāya mūppivai,

vaittacintai vaittavākkai

māṟṟivāṉi lēṟṟuvāṉ,

accutaṉa nantakīrtti

yātiyanta millavaṉ,

naccunāka ṇaikkiṭanta

nātaṉvēta kītaṉē. (117)869@

colliṉumto ḻiṟkaṇumto

ṭakkaṟāta vaṉpiṉum,

allunaṉpa kaliṉōṭu

māṉamālai kālaiyum,

allināṇma larkkiḻatti

nāta.pāta pōtiṉai,

pulliyuḷḷam viḷvilātu

pūṇṭumīṇṭa tillaiyē. (118)870@

poṉṉicūḻa raṅkamēya

pūvaivaṇṇa. māya.kēḷ,

eṉṉatāvi yeṉṉumvalvi

ṉaiyiṉuḷko ḻunteḻuntu,

uṉṉapāta meṉṉiniṉṟa

voṇcuṭarkko ḻumalar,

maṉṉavantu pūṇṭuvāṭṭa

miṉṟuyeṅkum niṉṟatē. (2) (119)871@

iyakkaṟāta palpiṟappi

leṉṉaimāṟṟi yiṉṟuvantu,

uyakkoḷmēka vaṇṇaṉnaṇṇi

yeṉṉilāya taṉṉuḷē,

mayakkiṉāṉṟaṉ maṉṉucōti

yātalāleṉ ṉāvitāṉ,

iyakkelāma ṟuttaṟāta

viṉpavīṭu peṟṟatē. (2) (120)tirumaḻicaiyāḻvār tiruvaṭikaḷē caraṇam

tirumālaitaṉiyaṉtiruvaṅkapperumāḷaraiyar aruḷicceytatumaṟṟoṉṟum vēṇṭā maṉamē. matiḷaraṅkar,kaṟṟiṉam mēytta kaḻaliṇaikkīḻ,- uṟṟa

tirumālai pāṭumcīrt toṇṭaraṭippoṭiyem

perumāṉai, eppoḻutum pēcu.śrī toṇṭaraṭippoṭiyāḻvār aruḷicceytatirumālai872@

kāvaliṟ pulaṉai vaittuk

kalitaṉaik kaṭakkap pāyntu,

nāvaliṭ ṭuḻitaru kiṉṟōm

namaṉtamar talaikaḷ mītē,

mūvula kuṇṭu miḻnta

mutalva.niṉ nāmam kaṟṟa,

āvalip puṭaimai kaṇṭāy

araṅkamā nakaru ḷāṉē. (2) (1)873@

paccaimā malaipōl mēṉi

pavaḷavāy kamalac ceṅkaṇ

accutā. amara rēṟē.

āyartam koḻuntē. eṉṉum,

iccuvai tavira yāṉpōy

intira lōka māḷum,

accuvai peṟiṉum vēṇṭēṉ

araṅkamā nakaru ḷāṉē. (2) (2)874@

vētanūl pirāyam nūṟu

maṉicartām pukuva rēlum,

pātiyu muṟaṅkip pōkum

niṉṟatil patiṉai yāṇṭu,

pētaipā lakaṉa tākum

piṇipaci mūpput tuṉpam,

ātalāl piṟavi vēṇṭēṉ

araṅkamā nakaru ḷāṉē. (3)875@

moyttaval viṉaiyuḷ niṉṟu

mūṉṟeḻut tuṭaiya pērāl,

kattira pantu maṉṟē

parāṅkati kaṇṭu koṇṭāṉ,

ittaṉai yaṭiya rāṉārk

kiraṅkumnam maraṅka ṉāya

pittaṉaip peṟṟu mantō.

piṟaviyuḷ piṇaṅku māṟē. (4)876@

peṇṭirāl cukaṅka ḷuyppāṉ

periyatō riṭumpai pūṇṭu

uṇṭirāk kiṭakkum pōtu

uṭalukkē karaintu naintu,

taṇṭuḻāy mālai mārpaṉ

tamarkaḷāyp pāṭi yāṭi,

toṇṭupūṇ ṭamuta muṇṇāt

toḻumparcō ṟukakku māṟē. (5)877@

maṟamcuvar matiḷe ṭuttu

maṟumaikkē veṟumai pūṇṭu,

puṟamcuva rōṭṭai māṭam

puraḷumpō taṟiya māṭṭīr,

aṟamcuva rāki niṉṟa

araṅkaṉārk kāṭcey yātē,

puṟamcuvar kōlañ ceytu

puḷkavvak kiṭakkiṉ ṟīrē. (6)878@

pulaiyaṟa māki niṉṟa

puttoṭu camaṇa mellām,

kalaiyaṟak kaṟṟa māntar

kāṇparō kēṭpa rōtām,

talaiyaṟup puṇṭum cāvēṉ

cattiyaṅ kāṇmiṉ aiyā,

cilaiyiṉā lilaṅkai ceṟṟa

tēvaṉē tēva ṉāvāṉ. (7)879@

veṟuppoṭu camaṇar muṇṭar

vitiyilcāk kiyarkaḷ, niṉpāl

poṟuppari yaṉakaḷ pēcil

pōvatē nōya tāki

kuṟippeṉak kaṭaiyu mākil

kūṭumēl talaiyai āṅkē,

aṟuppatē karumaṅ kaṇṭāy

araṅkamā nakaru ḷāṉē. (8)880@

maṟṟumōr teyva muṇṭē

matiyilā māṉi ṭaṅkāḷ,

uṟṟapō taṉṟi nīṅkaḷ

oruvaṉeṉ ṟuṇara māṭṭīr,

aṟṟamē loṉṟa ṟīyīr

avaṉallāl teyva millai,

kaṟṟiṉam mēytta ventai

kaḻaliṇai paṇimi ṉīrē. (9)881@

nāṭṭiṉāṉ teyva meṅkum

nallatō raruḷtaṉ ṉālē,

kāṭṭiṉāṉ tiruva raṅkam

uypavark kuyyum vaṇṇam,

kēṭṭirē nampi mīrkāḷ.

keruṭavā kaṉaṉum niṟka,

cēṭṭaitaṉ maṭiya kattuc

celvampārt tirukkiṉ ṟīrē. (10)

882@

oruvillā lōṅku munnīr

aṉaittula kaṅka ḷuyya,

ceruvilē yarakkar kōṉaic

ceṟṟanam cēva kaṉār,

maruviya periya kōyil

matiḷtiru varaṅka meṉṉā,

karuvilē tiruvi lātīr.

kālattaik kaḻikkiṉ ṟīrē. (11)883@

namaṉummuṟ kalaṉum pēca

narakilniṉ ṟārkaḷ kēṭka,

narakamē cuvarkka mākum

nāmaṅka ḷuṭaiya nampi,

avaṉatū raraṅka meṉṉātu

ayarttuvīḻn taḷiya māntar,

kavalaiyuḷ paṭukiṉ ṟāreṉ

ṟataṉukkē kavalkiṉ ṟēṉē. (12)884@

eṟiyunīr veṟikoḷ vēlai

mānilat tuyirka ḷellām,

veṟikoḷpūn tuḷava mālai

viṇṇavar kōṉai yētta,

aṟivilā maṉita rellām

araṅkameṉ ṟaḻaippa rākil,

poṟiyilvāḻ naraka mellām

pulleḻun toḻiyu maṉṟē? (13)885@

vaṇṭiṉa muralum cōlai

mayiliṉam ālum cōlai,

koṇṭalmī taṇavum cōlai

kuyiliṉam kūvum cōlai,

aṇṭarkō ṉamarum cōlai

aṇitiru varaṅka meṉṉā,

miṇṭarpāyn tuṇṇum cōṟṟai

vilakkināyk kiṭumi ṉīrē. (2) (14)886@

meyyarkkē meyya ṉākum

vitiyilā veṉṉaip pōla,

poyyarkkē poyya ṉākum

puṭkoṭi yuṭaiya kōmāṉ,

uyyappō muṇarvi ṉārkaṭ

koruvaṉeṉ ṟuṇarnta piṉṉai,

aiyappā ṭaṟuttut tōṉṟum

aḻakaṉū raraṅka maṉṟē? (15)887@

cūtaṉāyk kaḷva ṉākit

tūrttarō ṭicainta kālam,

mātarār kayaṟka ṇeṉṉum

valaiyuḷpaṭ ṭaḻuntu vēṉai,

pōtarē yeṉṟu collip

puntiyil pukuntu, taṉpāl

ātaram peruka vaitta

aḻakaṉū raraṅka maṉṟē? (16)888@

virumpiniṉ ṟētta māṭṭēṉ

vitiyilēṉ matiyoṉ ṟillai,

irumpupōl valiya neñcam

iṟaiyiṟai yurukum vaṇṇam

curumpamar cōlai cūḻnta

araṅkamā kōyil koṇṭa,

karumpiṉaik kaṇṭu koṇṭēṉ

kaṇṇiṇai kaḷikku māṟē. (17)889@

iṉitirait tivalai mōta

eṟiyumtaṇ paravai mītē,

taṉikiṭan taracu ceyyum

tāmaraik kaṇṇa ṉemmāṉ,

kaṉiyirun taṉaiya cevvāyk

kaṇṇaṇaik kaṇṭa kaṇkaḷ,

paṉiyarum putiru mālō

eñceykēṉ pāvi yēṉē. (18)890@

kuṭaticai muṭiyai vaittuk

kuṇaticai pātam nīṭṭi,

vaṭaticai piṉpu kāṭṭit

teṉticai yilaṅkai nōkki,

kaṭalniṟak kaṭavu ḷentai

aravaṇait tuyilu mākaṇṭu,

uṭaleṉak kuruku mālō

eñceykē ṉulakat tīrē. (2) (19)891@

pāyunī raraṅkan taṉṉuḷ

pāmpaṇaip paḷḷi koṇṭa,

māyaṉār tirunaṉ mārpum

marakata vuruvum tōḷum,

tūya tāmaraik kaṇkaḷum

tuvaritaḻ pavaḷa vāyum,

āyacīr muṭiyum tēcum

aṭiyarōrk kakala lāmē? (20)

892@

paṇiviṉāl maṉama toṉṟip

pavaḷavā yaraṅka ṉārkku,

tuṇiviṉāl vāḻa māṭṭāt

tollaineñ cē.nī collāy,

aṇiyaṉār cempo ṉāya

aruvarai yaṉaiya kōyil,

maṇiyaṉār kiṭanta vāṟṟai

maṉattiṉāl niṉaikka lāmē? (21)893@

pēciṟṟē pēca lallāl

perumaiyoṉ ṟuṇara lākātu,

ācaṟṟār taṅkaṭ kallāl

aṟiyalā vāṉu mallaṉ,

mācaṟṟār maṉattu ḷāṉai

vaṇaṅkinā miruppa tallāl,

pēcattā ṉāva tuṇṭō?

pētaineñ cē.nī collāy. (22)894@

kaṅkayiṟ puṉita māya

kāviri naṭuvu pāṭṭu,

poṅkunīr parantu pāyum

pūmpoḻi laraṅkan taṉṉuḷ,

eṅkaḷmā liṟaiva ṉīcaṉ

kiṭantatōr kiṭakkai kaṇṭum,

eṅṅaṉam maṟantu vāḻkēṉ

ēḻaiyē ṉēḻai yēṉē. (23)895@

veḷḷanīr parantu pāyum

viripoḻi laraṅkan taṉṉuḷ,

kaḷḷaṉār kiṭanta vāṟum

kamalanaṉ mukamum kaṇṭu

uḷḷamē. valiyai pōlum

oruvaṉeṉ ṟuṇara māṭṭāy,

kaḷḷamē kātal ceytuṉ

kaḷḷattē kaḻikkiṉ ṟāyē. (24)896@

kuḷittumūṉ ṟaṉalai yōmpum

kuṟikoḷan taṇamai taṉṉai,

oḷittiṭṭē ṉeṉka ṇillai

niṉkaṇum patta ṉallēṉ,

kaḷippateṉ koṇṭu nampī.

kaṭalvaṇṇā. kataṟu kiṉṟēṉ,

aḷitteṉak karuḷcey kaṇṭāy

araṅkamā nakaru ḷāṉē. (25)897@

pōtellām pōtu koṇṭuṉ

poṉṉaṭi puṉaiya māṭṭēṉ,

tītilā moḻikaḷ koṇṭuṉ

tirukkuṇam ceppa māṭṭēṉ,

kātalāl neñca maṉpu

kalantilē ṉatutaṉ ṉālē,

ētilē ṉaraṅkarkku ellē.

eñceyvāṉ tōṉṟi ṉēṉē. (26)898@

kuraṅkukaḷ malaiyai nūkkak

kuḷittuttām puraṇṭiṭ ṭōṭi,

taraṅkanī raṭaikka luṟṟa

calamilā aṇilam pōlēṉ,

maraṅkaḷpōl valiya neñcam

vañcaṉēṉ neñcu taṉṉāl,

araṅkaṉārk kāṭcey yātē

aḷiyattē ṉayarkkiṉ ṟēṉē. (27)899@

umparā laṟiya lākā

oḷiyuḷār āṉaik kāki,

cempulā luṇṭu vāḻum

mutalaimēl cīṟi vantār,

nampara māya tuṇṭē?

nāykaḷōm ciṟumai yōrā,

empirāṟ kāṭcey yātē

eñceyvāṉ tōṉṟi ṉēṉē. (28)900@

ūrilēṉ kāṇi yillai

uṟavumaṟ ṟoruva rillai,

pārilniṉ pāta mūlam

paṟṟilēṉ parama mūrtti,

kāroḷi vaṇṇa ṉē.(eṉ)

kaṇṇaṉē. kataṟu kiṉṟēṉ,

āruḷark kaḷaik ṇammā.

araṅkamā nakaru ḷāṉē. (29)901@

maṉattilōr tūymai yillai

vāyilō riñco lillai,

ciṉattiṉāl ceṟṟam nōkkit

tīviḷi viḷivaṉ vāḷā,

puṉattuḻāy mālai yāṉē.

poṉṉicūḻ tiruva raṅkā,

eṉakkiṉik katiyeṉ collāy

eṉṉaiyā ḷuṭaiya kōvē. (30)

902@

tavattuḷār tammi lallēṉ

taṉampaṭat tāri lallēṉ,

uvarttanīr pōla veṉṟaṉ

uṟṟavark koṉṟu mallēṉ,

tuvarttacev vāyi ṉārkkē

tuvakkaṟat turica ṉāṉēṉ,

avattamē piṟavi tantāy

araṅkamā nakaru ḷāṉē. (31)903@

ārttuvaṇ ṭalampum cōlai

aṇitiru varaṅkan taṉṉuḷ,

kārttira ḷaṉaiya mēṉik

kaṇṇaṉē. uṉṉaik kāṇum,

mārkkamo ṟaṟiya māṭṭā

maṉicaril turica ṉāya,

mūrkkaṉēṉ vantu niṉṟēṉ,

mūrkkaṉēṉ mūrkka ṉēṉē. (32)904@

meyyellām pōka viṭṭu

virikuḻa lāril paṭṭu,

poyyelām potintu koṇṭa

pōṭkaṉēṉ vantu niṉṟēṉ,

aiyaṉē. araṅka ṉē.uṉ

aruḷeṉṉu mācai taṉṉāl,

poyyaṉēṉ vantu niṉṟēṉ

poyyaṉēṉ poyya ṉēṉē. (33)905@

uḷḷattē yuṟaiyum mālai

uḷḷuvā ṉuṇarvoṉ ṟillā,

kaḷḷattēṉ nāṉum toṇṭāyt

toṇṭukkē kōlam pūṇṭēṉ,

uḷḷuvā ruḷḷiṟ ṟellām

uṭaṉirun taṟiti yeṉṟu,

veḷkippō yeṉṉuḷ ḷēnāṉ

vilavaṟac cirittiṭ ṭēṉē. (34)906@

tāviyaṉ ṟulaka mellām

talaiviḷāk koṇṭa entāy,

cēviyē ṉuṉṉai yallāl

cikkeṉac ceṅkaṇ mālē,

āviyē.amutē eṉṟaṉ

āruyi raṉaiya entāy,

pāviyē ṉuṉṉai yallāl

pāviyēṉ pāvi yēṉē. (35)907@

maḻaikkaṉṟu varaimu ṉēntum

maintaṉē.matura vāṟē,

uḻaikkaṉṟē pōla nōkkam

uṭaiyavar valaiyuḷ paṭṭu,

uḻaikkiṉṟēṟ keṉṉai nōkkā

toḻivatē,uṉṉai yaṉṟē

aḻaikkiṉṟēṉ āti mūrtti.

araṅkamā nakaru ḷāṉē. (36)908@

teḷivilāk kalaṅkal nīrcūḻ

tiruvaraṅkaṅ kattuḷ ḷōṅkum,

oḷiyuḷār tāmē yaṉṟē

tantaiyum tāyu māvār,

eḷiyatō raruḷu maṉṟē

entiṟat tempi rāṉār,

aḷiyaṉnam paiyal eṉṉār

ammavō koṭiya vāṟē. (37)909@

mēmporuḷ pōka viṭṭu

meymmaiyai mikavu ṇarntu,

āmpari caṟintu koṇṭu

aimpula ṉakatta ṭakki,

kāmpuṟat talaici raittuṉ

kaṭaittalai yiruntu,vāḻum

cōmparai ukatti pōlum

cūḻpuṉal araṅkat tāṉē. (2) (38)910@

aṭimaiyil kuṭimai yillā

ayalcatup pēti māril,

kuṭimaiyil kaṭaimai paṭṭa

kukkaril piṟappa rēlum,

muṭiyiṉil tuḷapam vaittāy.

moykaḻaṟ kaṉpu ceyyum,

aṭiyarai yukatti pōlum

araṅkamā nakaru ḷāṉē. (39)911@

tirumaṟu mārva.niṉṉaic

cintaiyuḷ tikaḻa vaittu,

maruviya maṉatta rākil

mānilat tuyirka ḷellām,

veruvarak koṉṟu cuṭṭiṭ

ṭīṭṭiya viṉaiya rēlum,

aruviṉaip payaṉa tuyyār

araṅkamā nakaru ḷāṉē. (40)

912@

vāṉuḷā raṟiya lākā

vāṉavā. eṉpa rākil,

tēṉulān tuḷapa mālaic

ceṉṉiyāy. eṉpa rākil,

ūṉamā yiṉakaḷ ceyyum

ūṉakā rakarka ḷēlum,

pōṉakam ceyta cēṭam

taruvarēl puṉita maṉṟē? (41)913@

paḻutilā voḻuka lāṟṟup

palacatup pēti mārkaḷ,

iḻikulat tavarka ḷēlum

emmaṭi yārka ḷākil,

toḻumiṉīr koṭumiṉ koḷmiṉ.

eṉṟuniṉ ṉōṭu mokka,

vaḻipaṭa varuḷi ṉāypōṉm

matiḷtiru varaṅkat tāṉē. (42)913@

amaravō raṅka māṟum

vētamōr nāṉku mōti,

tamarkaḷil talaiva rāya

cātiyan taṇarka ḷēlum,

numarkaḷaip paḻippa rākil

noṭippatō raḷavil, āṅkē

avarkaḷtām pulaiyar pōlum

araṅkamā nakaru ḷāṉē. (43)915@

peṇṇulām caṭaiyi ṉāṉum

piramaṉu muṉṉaik kāṇpāṉ,

eṇṇilā vūḻi yūḻi

tavañceytār veḷki niṟpa,

viṇṇuḷār viyappa vantu

āṉaikkaṉ ṟaruḷai yīnta

kaṇṇaṟā, uṉṉai yeṉṉō

kaḷaikaṇāk karutu māṟē. (2) (44)916@

vaḷaveḻum tavaḷa māṭa

maturaimā nakaran taṉṉuḷ,

kavaḷamāl yāṉai koṉṟa

kaṇṇaṉai araṅka mālai,

tuvaḷattoṇ ṭāya tolcīrt

toṇṭara ṭippo ṭicol,

iḷaiyapuṉ kavitai yēlum

empiṟār kiṉiya vāṟē. (2) (45)toṇṭaraṭippoṭi āḻvār tiruvaṭikaḷē caraṇamtiruppaḷḷiyeḻucci taṉiyaṉkaḷtirumalaiyāṇṭāṉ aruḷiyatutamēvamatvā paravāsutēvam

raṅkēcayam rājavatarkaṇīyam-

prāpōtakīm yōkruta sūktimālām

paktāṅkri rēṇum pakavanta mīṭē.

tiruvaraṅkapperumāḷaraiyar aruḷiyatumaṇṭaṅ kuṭiyeṉpar māmaraiyōr, maṉṉiyacīrt

toṇṭa, raṭippoṭi toṉṉakaram, - vaṇṭu

tiṇarttavayal teṉṉaraṅkat tammāṉaip, paḷḷi

uṇarttum pirāṉutitta vūr.917@

katiravaṉ kuṇaticaic cikaramvan taṇaintāṉ

kaṉaviru ḷakaṉṟatu kālaiyam poḻutāy,

matuvirin toḻukiṉa māmala rellām

vāṉava raracarkaḷ vantuvan tīṇṭi,

etirticai niṟaintaṉa rivaroṭum pukunta

iruṅkaḷiṟ ṟīṭṭamum piṭiyoṭu muracum,

atirtali lalaikaṭal pōṉṟuḷa teṅkum

araṅkattam mā.paḷḷi yeḻuntaru ḷāyē. (2) (1)918@

koḻuṅkoṭi mullaiyiṉ koḻumala raṇavik

kūrntatu kuṇaticai māruta mituvō,

eḻuntaṉa malaraṇaip paḷḷikoḷ ḷaṉṉam

īṉpaṉi naṉaintata miruñciṟa kutaṟi,

viḻuṅkiya mutalaiyiṉ pilampurai pēḻvāy

veḷḷeyi ṟuṟavataṉ viṭattaṉuk kaṉuṅki,

aḻuṅkiya āṉaiyi ṉaruntuyar keṭutta

araṅkattam mā.paḷḷi yeḻuntaru ḷāyē. (2)919@

cuṭaroḷi parantaṉa cūḻticai yellām

tuṉṉiya tārakai miṉṉoḷi curuṅki,

paṭaroḷi pacuttaṉaṉ paṉimati yivaṉō

pāyiṟu ḷakaṉṟatu paimpoḻil kamukiṉ,

maṭaliṭaik kīṟivaṇ pāḷaikaḷ nāṟa

vaikaṟai kūrntatu māruta mituvō,

aṭaloḷi tikaḻtaru tikiriyan taṭakkai

araṅkattam mā.paḷḷi yeḻuntaru ḷāyē. (3)920@

mēṭṭiḷa mētikaḷ taḷaiviṭu māyarkaḷ

vēyṅkuḻa lōcaiyum viṭaimaṇik kuralum,

īṭṭiya icaiticai parantaṉa vayaluḷ

iruntiṉa curumpiṉam ilaṅkaiyar kulattai,

vāṭṭiya varicilai vāṉava rēṟē.

māmuṉi vēḷviyaik kāttu,ava piratam

āṭṭiya aṭutiṟal ayōttiyem maracē.

araṅkattam mā.paḷḷi yeḻuntaru ḷāyē. (4)921@

pulampiṉa puṭkaḷum pūmpoḻil kaḷiṉvāy

pōyiṟṟuk kaṅkul pukuntatu pulari,

kalantatu kuṇaticai kaṉaikaṭa laravam

kaḷivaṇṭu miḻaṟṟiya kalampakam puṉainta,

alaṅkalan toṭaiyalkoṇ ṭaṭiyiṇai paṇivāṉ

amararkaḷ pukuntaṉa rātali lammā

ilaṅkaiyar kōṉvaḻi pāṭucey kōyil

emperu māṉ.paḷḷi yeḻuntaru ḷāyē. (5)922@

iraviyar maṇineṭun tēroṭu mivarō?

iṟaiyavar patiṉoru viṭaiyaru mivarō?

maruviya mayiliṉa ṉaṟumuka ṉivaṉō?

marutarum vacukkaḷum vantuvan tīṇṭi,

puraviyō ṭāṭalum pāṭalum tērum

kumarataṇ ṭampukun tīṇṭiya veḷḷam,

aruvarai yaṉaiyaniṉ kōyilmuṉ ṉivarō?

araṅkattam mā.paḷḷi yeḻuntaru ḷāyē. (6)923@

antarat tamararkaḷ kūṭṭaṅka ḷivaiyō?

aruntava muṉivarum marutaru mivarō?

intira ṉāṉaiyum tāṉumvan tivaṉō?

emperu māṉuṉ kōyiliṉ vācal,

cuntarar nerukkavic cātarar nūkka

iyakkarum mayaṅkiṉar tiruvaṭi toḻuvāṉ,

antaram pāriṭa millaimaṟ ṟituvō?

araṅkattam mā.paḷḷi yeḻuntaru ḷāyē. (7)924@

vampaviḻ vāṉavar vāyuṟai vaḻaṅka

māniti kapilaiyoṇ kaṇṇāṭi mutalā,

emperu māṉpaṭi makkalam kāṇṭaṟku

ēṟpaṉa vāyiṉa koṇṭunaṉ muṉivar,

tumpuru nāratar pukuntaṉa rivarō?

tōṉṟiṉa ṉiraviyum tulaṅkoḷi parappi,

ampara talattilniṉ ṟakalkiṉṟa tiruḷpōy

araṅkattam mā.paḷḷi yeḻuntaru ḷāyē. (8)925@

ētamil taṇṇumai yekkammat taḷiyē

yāḻkuḻal muḻavamō ṭicaiticai keḻumi,

kītaṅkaḷ pāṭiṉar kiṉṉarar keruṭarkaḷ

kantaru varavar kaṅkulu ḷellām,

mātavar vāṉavar cāraṇa riyakkar

cittarum mayaṅkiṉar tiruvaṭi toḻuvāṉ,

ātali lavarkkunā ḷōlakka maruḷa

araṅkattam mā.paḷḷi yeḻuntaru ḷāyē. (2) (9)926@

kaṭimalark kamalaṅkaḷ malarntaṉa ivaiyō?

katiravaṉ kaṉaikaṭal muḷaittaṉaṉ ivaṉō?

tuṭiyiṭai yārcuri kuḻalpiḻin tutaṟit

tukiluṭut tēṟiṉar cūḻpuṉa laraṅkā,

toṭaiyotta tuḷavamum kūṭaiyum polintu

tōṉṟiya tōḷtoṇṭa raṭippoṭiyeṉṉum

aṭiyaṉai, aḷiyaṉeṉ ṟaruḷiyuṉ ṉaṭiyārk-

kāṭpaṭut tāy.paḷḷi eḻuntaru ḷāyē. (2) (10)toṇṭaraṭippoṭiyāḻvār tiruvaṭikaḷē caraṇam

amalaṉātipirāṉ taṉiyaṉkaḷperiya nampikaḷ aruḷiyatuāpāta cūṭamanupūya harimsayānam

mattyēkavēra tuhiturmutitāntarātmā

atraṣṭrutām nayanayōr viṣayāntarāṇām

yōniccikāyamanavaimunivāhanantam.tirumalai nampikaḷ aruḷiyatukāṭṭavē kaṇṭa pāta

kamalamnal lāṭai yunti,

tēṭṭaru mutara pantam

tirumārpu kaṇṭam cevvāy,

vāṭṭamil kaṇkaḷ mēṉi

muṉiyēṟit taṉipu kuntu,

pāṭṭiṉāl kaṇṭu vāḻum

pāṇartāḷ paravi ṉōmē.927@

amala ṉātipirā ṉaṭiyārk

keṉṉai yāṭpaṭutta

vimalaṉ, viṇṇavar kōṉvirai

yārpoḻil vēṅkaṭavaṉ,

nimalaṉ niṉmalaṉ nīti vāṉavaṉ,

nīḷmati ḷaraṅkat tammāṉ, tiruk

kamala pātamvan teṉkaṇṇi

ṉuḷḷaṉa vokkiṉṟatē. (2) (1)928@

uvanta vuḷḷattaṉā yulakamaḷan taṇṭamuṟa,

nivanta nīḷmuṭiyaṉ aṉṟu nērnta nicācararai,

kavarnta veṅkaṇaik kākuttaṉ kaṭiyārpoḻil

araṅkat tammāṉ, araic

civanta āṭaiyiṉ mēlceṉṟa

tāmeṉ cintaṉaiyē. (2)929@

manti pāyvaṭa vēṅkaṭa māmalai, vāṉavarkaḷ,

canti ceyya niṉṟā ṉaraṅkat taravi ṉaṇaiyāṉ,

anti pōlniṟat tāṭaiyu mataṉmēl

ayaṉaip paṭaitta tōreḻil

unti mēlataṉ ṟōaṭi

yēṉuḷḷat tiṉṉuyirē. (2) (3)930@

caturamā matiḷcūḻ ḻilaṅkaik

kiṟaivaṉ talaipattu

utira vōṭṭi,ōr veṅkaṇai

yuyttava ṉōta vaṇṇaṉ

maturamā vaṇṭu pāṭa māmayi lāṭaraṅkat

tammāṉ,tiruvayiṟ

ṟutarapan taṉameṉ

ṉuḷḷattuḷniṉ ṟulākiṉṟatē. (4)931@

pāramāya paḻaviṉai paṟṟaṟuttu, eṉṉaittaṉ

vāramākki vaittāṉ vaittataṉṟi

yeṉṉuḷ pukuntāṉ,

kōra mātavam ceytaṉaṉko laṟiyē

ṉaraṅkat tammāṉ,tiru

vāra mārpataṉ ṟōaṭi

yēṉai yāṭkōṇṭatē. (5)932@

tuṇṭa veṇpiṟai yāṉtuyar

tīrttavaṉ, añciṟaiya

vaṇṭuvāḻ poḻilcū ḻaraṅkanakar mēya vappaṉ

aṇṭa raṇṭapaki raṇṭattoru mānilam

eḻumālvarai, muṟṟum

uṇṭa kaṇṭaṅkaṇ ṭīraṭi

yēṉai yuyyakkoṇṭatē. (6)933@

kaiyi ṉārcuri caṅkaṉa lāḻiyar, nīḷvaraipōl

meyyaṉār tuḷapa viraiyār kamaḻnīḷ muṭiyem

aiyaṉār, aṇiyaraṅkaṉā raravi

ṉaṇaimicai mēya māyaṉār,

ceyyavā yaiyō. eṉṉaic

cintai kavarntatuvē. (7)934@

pariya ṉāki vanta avuṇa ṉuṭalkīṇṭa, amararkku

ariya ātipirā ṉaraṅkat tamalaṉ mukattu,

kariya vākip puṭaiparantu miḷirntu

cevvari yōṭi, nīṇṭavap

periya vāya kaṇka

ḷeṉṉaip pētaimai ceytaṉavē. (8)935@

ālamā maratti ṉilaimē lorupālakaṉāy,

ñāla mēḻu muṇṭā ṉaraṅkat taravi ṉaṇaiyāṉ,

kōla māmaṇi yāramum muttut tāmamum

muṭivilla tōreḻil

nīla mēṉi yaiyō.

niṟai koṇṭateṉ neñciṉaiyē. (2) (9)936@

koṇṭal vaṇṇaṉaik

kōvala ṉāyveṇṇey

uṇṭa vāyaṉeṉṉuḷḷam kavarntāṉai,

aṇṭar kōṉaṇi yaraṅkaṉeṉ ṉamutiṉaik

kaṇṭa kaṇkaḷ,maṟ ṟoṉṟiṉaik kāṇāvē. (2) (10)tiruppāṇāḻvār tiruvaṭikaḷē caraṇamkaṇṇi niṇciṟuttāmput taṉiyaṉkaḷśrīman nātamuṉikaḷ aruḷicceytavaiavititaviṣayāntaraccaṭārē

rupaniṣatāmupakānamātrapōka@

apicakuṇavasāt tatēkasēṣī

maturakavir hrutayē mamāvirastu.irukaviṟpa nēricai veṇpāvēṟoṉṟum nāṉaṟiyēṉ vētam tamiḻceyta,

māṟaṉ caṭakōpaṉ vaṇkurukūr- ēṟu,eṅkaḷ

vāḻvāmeṉ ṟēttum maturakavi yāremmai

āḷvār avarē yaraṇ.śrī maturakaviyāḻvār aruḷicceyta

kaṇṇi nuṇciṟuttāmpu937@

kaṇṇi nuṇciṟut tāmpiṉāl kaṭṭuṇṇap

paṇṇi yaperu māyaṉ,eṉ ṉappaṉil,

naṇṇit teṉkuru kūrnampi yeṉṟakkāl,

aṇṇik kumamu tūṟumeṉ nāvukkē. (2) (1)938@

nāvi ṉālnaviṟ ṟiṉpa meytiṉēṉ,

mēvi ṉēṉavaṉ poṉṉaṭi meymmaiyē,

tēvu maṟṟaṟi yēṉkuru kūrnampi,

pāvi ṉiṉṉicai pāṭit tirivaṉē. (2)939@

tiritan tākilum tēva pirāṉuṭai,

kariya kōlat tiruvuruk kāṇpaṉnāṉ,

periya vaṇkuru kūrnakar nampikkāḷ

uriya ṉāy,aṭi yēṉpeṟṟa naṉmaiyē. (3)940@

naṉmai yālmikka nāṉmaṟai yāḷarkaḷ,

puṉmai yākak karutuva rātaliṉ,

aṉṉai yāyatta ṉāyeṉṉai yāṇṭiṭum

taṉmai yāṉ,caṭa kōpaṉeṉ nampiyē. (4)941@

nampi ṉēṉpiṟar naṉporuḷ taṉṉaiyum,

nampi ṉēṉmaṭa vāraiyum muṉṉellām,

cempoṉ māṭat tirukkuru kūrnampik

kaṉpa ṉāy,aṭi yēñcatirt tēṉiṉṟē. (5)942@

iṉṟu toṭṭu meḻumaiyu mempirāṉ,

niṉṟu taṉpuka ḻētta varuḷiṉāṉ,

kuṉṟa māṭat tirukku kūrnampi,

eṉṟu meṉṉai yikaḻvilaṉ kāṇmiṉē. (6)943@

kaṇṭu koṇṭeṉṉaik kārimā ṟappirāṉ,

paṇṭai valviṉai pāṟṟi yaruḷiṉāṉ,

eṇṭi caiyu maṟiya iyampukēṉ,

oṇṭa miḻccaṭa kōpa ṉaruḷaiyē. (7)944@

aruḷkoṇ ṭāṭu maṭiyava riṉpuṟa,

aruḷi ṉāṉav varumaṟai yiṉporuḷ,

aruḷkoṇ ṭāyira miṉtamiḻ pāṭiṉāṉ,

aruḷkaṇ ṭīriv vulakiṉil mikkatē. (8)945@

mikka vētiyar vētatti ṉuṭporuḷ

niṟkap pāṭiyeṉ neñcuḷ niṟuttiṉāṉ,

takka cīrccaṭa kōpaṉeṉ nampikku,āṭ

pukka kāta laṭimaip payaṉaṉṟē? (9)946@

payaṉaṉ ṟākilum pāṅkala rākilum

ceyalnaṉ ṟākat tiruttip paṇikoḷvāṉ,

kuyilniṉ ṟārppoḻil cūḻkuru kūrnampi,

muyalkiṉ ṟēṉuṉṟaṉ moykaḻaṟ kaṉpaiyē. (2) (10)947@

aṉpaṉ taṉṉai yaṭaintavar kaṭkellām

aṉpaṉ, teṉkuru kūrnakar nampikku,

aṉpa ṉāymatu rakavi coṉṉacol

nampu vārppati, vaikuntam kāṇmiṉē. (2) (11)śrī matukaviyāḻvār tiruvaṭikaḷē caraṇam