Project Madurai
Copyright (c) 2001 All Rights Reserved

The Works of Auvaiyar (10th - 12th cent.):
1) Atticutti
2) Konraiventan
3) Muturai
4) Nalvali

oḷavaiyār nūlkaḷ
(ātticcūṭi, koṉṟaivēntaṉ, mūturai, nalvaḻi )

Input: K. Kalyanasundaram (Lausanne, Switzerland)
Proof-reading: Thirumurugan (Delhi)
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm


(c) Project Madurai 2001
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.


oḷavaiyār nūlkaḷ
(ātticcūṭi, koṉṟaivēntaṉ, mūturai, nalvaḻi )

ātticcūṭi

kaṭavuḷ vāḻttu
ātti cūṭi amarnta tēvaṉai
ētti ēttit toḻuvōm yāmē.

uyir varukkam

1. aṟam ceya virumpu
2. āṟuvatu ciṉam
3. iyalvatu karavēl
4. īvatu vilakkēl
5. uṭaiyatu viḷampēl
6. ūkkamatu kaiviṭēl
7. eṇ eḻuttu ikaḻēl
8. ēṟpatu ikaḻcci
9. aiyam iṭṭu uṇ
10. oppuravu oḻuku
11. ōtuvatu oḻiyēl
12. oḷaviyam pēcēl
13. aḵkam curukkēl

uyirmey varukkam

14. kaṇṭoṉṟu collēl
15. ṅap pōl vaḷai
16. caṉi nīrāṭu
17. ñayampaṭa urai
18. iṭampaṭa vīṭu eṭēl
19. iṇakkam aṟintu iṇaṅku
20. tantai tāyp pēṇ
21. naṉṟi maṟavēl
22. paruvattē payir cey
23. maṇ paṟittu uṇṇēl
24. iyalpu alātaṉa ceyyēl
25. aravam āṭṭēl
26. ilavam pañcil tuyil
27. vañcakam pēcēl
28. aḻaku alātaṉa ceyyēl
29. iḷamaiyil kal
30. araṉai maṟavēl
31. aṉantal āṭēl

kakara varukkam

32. kaṭivatu maṟa
33. kāppatu viratam
34. kiḻamaippaṭa vāḻ
35. kīḻmai akaṟṟu
36. kuṇamatu kaiviṭēl
37. kūṭip piriyēl
38. keṭuppatu oḻi
39. kēḷvi muyal
40. kaiviṉai karavēl
41. koḷḷai virumpēl
42. kōtāṭṭu oḻi
43. kauvai akaṟṟu

cakara varukkam
44. cakkara neṟi nil
45. cāṉṟōr iṉattu iru
46. cittiram pēcēl
47. cīrmai maṟavēl
48. cuḷikkac collēl
49. cūtu virumpēl
50. ceyvaṉa tiruntac cey
51. cēriṭam aṟintu cēr
52. caiyeṉat tiriyēl
53. coṟ cōrvu paṭēl
54. cōmpit tiriyēl

takara varukkam

55. takkōṉ eṉat tiri
56. tāṉamatu virumpu
57. tirumālukku aṭimai cey
58. tīviṉai akaṟṟu
59. tuṉpattiṟku iṭam koṭēl
60. tūkki viṉai cey
61. teyvam ikaḻēl
62. tēcattōṭu oṭṭi vāḻ
63. taiyal col kēḷēl
64. toṉmai maṟavēl
65. tōṟpaṉa toṭarēl

nakara varukkam

66. naṉmai kaṭaippiṭi
67. nāṭu oppaṉa cey
68. nilaiyil piriyēl
69. nīr viḷaiyāṭēl
70. nuṇmai nukarēl
71. nūl pala kal
72. neṟpayir viḷaivu cey
73. nērpaṭa oḻuku
74. naiviṉai naṇukēl
75. noyya uraiyēl
76. nōykku iṭam koṭēl

pakara varukkam

77. paḻippaṉa pakarēl
78. pāmpoṭu paḻakēl
79. piḻaipaṭac collēl
80. pīṭu peṟa nil
81. pukaḻntāraip pōṟṟi vāḻ
82. pūmi tirutti uṇ
83. periyārait tuṇaik koḷ
84. pētaimai akaṟṟu
85. paiyalōṭu iṇaṅkēl
86. poruḷtaṉaip pōṟṟi vāḻ
87. pōrt toḻil puriyēl

makara varukkam

88. maṉam taṭumāṟēl
89. māṟṟāṉukku iṭam koṭēl
90. mikaipaṭac collēl
91. mītūṇ virumpēl
92. muṉaimukattu nillēl
93. mūrkkarōṭu iṇaṅkēl
94. melli nallāḷ tōḷcēr
95. mēṉmakkaḷ col kēḷ
96. mai viḻiyār maṉai akal
97. moḻivatu aṟa moḻi
98. mōkattai muṉi

vakara varukkam

99. vallamai pēcēl
100. vātu muṟkūṟēl
101. vittai virumpu
102. vīṭu peṟa nil
103. uttamaṉāy iru
104. ūruṭaṉ kūṭi vāḻ
105. veṭṭeṉap pēcēl
106. vēṇṭi viṉai ceyēl
107. vaikaṟait tuyil eḻu
108. oṉṉārait tēṟēl
109. ōram collēl
--------------------------------------------------

koṉṟai vēntaṉ

kaṭavuḷ vāḻttu

koṉṟai vēntaṉ celvaṉ aṭiyiṉai
eṉṟum ēttit toḻuvōm yāmē

uyir varukkam

1. aṉṉaiyum pitāvum muṉṉaṟi teyvam
2. ālayam toḻuvatu cālavum naṉṟu
3. illaṟam allatu nallaṟam aṉṟu
4. īyār tēṭṭai tīyār koḷvar
5. uṇṭi curuṅkutal peṇṭirkku aḻaku
6. ūruṭaṉ pakaikkiṉ vēruṭaṉ keṭum
7. eṇṇum eḻuttum kaṇ eṉat takum
8. ēvā makkaḷ mūvā maruntu
9. aiyam pukiṉum ceyvaṉa cey
10. oruvaṉaip paṟṟi orakattu iru
11. ōtaliṉ naṉṟē vētiyarkku oḻukkam
12. oḷaviyam pēcutal ākkattiṟku aḻivu
13. aḵkamum kācum cikkeṉat tēṭu

kakara varukkam

14. kaṟpeṉappaṭuvatu col tiṟampāmai
15. kāvaltāṉē pāvaiyarkku aḻaku
16. kiṭṭātāyiṉ veṭṭeṉa maṟa
17. kīḻōr āyiṉum tāḻa urai
18. kuṟṟam pārkkil cuṟṟam illai
19. kūr ampu āyiṉum vīriyam pēcēl
20. keṭuvatu ceyyiṉ viṭuvatu karumam
21. kēṭṭil uṟuti kūṭṭum uṭaimai
22. kaip poruḷ taṉṉiṉ meypporuḷ kalvi
23. koṟṟavaṉ aṟital uṟṟa iṭattu utavi
24. kōḷ cevik kuṟaḷai kāṟṟuṭaṉ neruppu
25. kauvai colliṉ evvarukkum pakai

cakara varukkam

26. cannatikku aḻaku vanti ceyyāmai
27. cāṉṟōr eṉkai īṉṟōrkku aḻaku
28. ciṉattaip pēṇiṉ tavattiṟku aḻaku
29. cīrait tēṭiṉ ērait tēṭu
30. cuṟṟattiṟku aḻaku cūḻa iruttal
31. cūtum vātum vētaṉai ceyyum
32. ceytavam maṟantāl kaitavam āḷum
33. cēmam pukiṉum yāmattu uṟaṅku
34. cai ottu iruntāl aiyam iṭṭu uṇ
35. cokkar eṉpavar attam peṟuvar
36. cōmpar eṉpavar tēmpit tirivar

takara varukkam
37. tantai col mikka mantiram illai
38. tāyiṟ ciṟantatoru kōyilum illai
39. tiraikaṭal ōṭiyum tiraviyam tēṭu
40. tīrāk kōpam pōrāy muṭiyum
41. tuṭiyāp peṇṭir maṭiyil neruppu
42. tūṟṟum peṇṭir kūṟṟu eṉat takum
43. teyvam cīṟiṉ kaittavam māḷum
44. tēṭātu aḻikkiṉ pāṭāy muṭiyum
45. taiyum māciyum vaiyakattu uṟaṅku
46. toḻutūṇ cuvaiyiṉ uḻutūṇ iṉitu
47. tōḻaṉōṭum ēḻaimai pēcēl

nakara varukkam

48. nalliṇakkam allal paṭuttum
49. nāṭeṅkum vāḻak kēṭoṉṟum illai
50. niṟkak kaṟṟal col tiṟampāmai
51. nīrakam poruntiya ūrakattu iru
52. nuṇṇiya karumamum eṇṇit tuṇi
53. nūlmuṟai terintu cīlattu oḻuku
54. neñcai oḷittu oru vañcakam illai
55. nērā nōṉpu cīrākātu
56. naipavar eṉiṉum noyya uraiyēl
57. noyyavar eṉpavar veyyavar āvar
58. nōṉpu eṉpatuvē (? eṉpatu) koṉṟu tiṉṉāmai

pakara varukkam

59. paṇṇiya payiril puṇṇiyam teriyum
60. pālōṭu āyiṉum kālam aṟintu uṇ
61. piṟaṉ maṉai pukāmai aṟam eṉat takum
62. pīram pēṇi pāram tāṅkum
63. pulaiyum kolaiyum kaḷavum tavir
64. pūriyōrkku illai cīriya oḻukkam
65. peṟṟōrkku illai cuṟṟamum ciṉamum
66. pētaimai eṉpatu mātarkku aṇikalam
67. paiyac ceṉṟāl vaiyam tāṅkum
68. pollāṅku eṉpavai ellām tavir
69. pōṉakam eṉpatu tāṉ uḻantu uṇṭal

makara varukkam

70. maruntē āyiṉum viruntōṭu uṇ
71. māri allatu kāriyam illai
72. miṉṉukku ellām piṉṉukku maḻai
73. mīkāmaṉ illā marakkalam ōṭātu
74. muṟpakal ceyyiṉ piṟpakal viḷaiyum
75. mūttōr col vārttai amirtam
76. mettaiyil paṭuttal nittiraikku aḻaku
77. mēḻic celvam kōḻai paṭātu
78. mai viḻiyār tam maṉaiyakaṉṟu oḻuku
79. moḻivatu maṟukkiṉ aḻivatu karumam
80. mōṉam eṉpatu ñāṉa varampu

vakara varukkam

81. vaḷavaṉ āyiṉum aḷavaṟintu aḻittu uṇ
82. vāṉam curuṅkiṉ tāṉam curuṅkum
83. viruntilōrkku illai poruntiya oḻukkam
84. vīraṉ kēṇmai kūrampu ākum
85. uravōr eṉkai iravātu iruttal
86. ūkkam uṭaimai ākkattiṟku aḻaku
87. veḷḷaikku illai kaḷḷac cintai
88. vēntaṉ cīṟiṉ ām tuṇai illai
89. vaikal tōṟum teyvam toḻu
90. otta iṭattu nittirai koḷ
91. ōtātārkku illai uṇarvoṭum oḻukkam

--------------------------------------------------
mūturai

vākkuṇṭām

kaṭavuḷ vāḻttu
vākkuṇṭām nalla maṉamuṇṭām māmalarāḷ
nōkkuṇṭām mēṉi nuṭaṅkātu -pūkkoṇṭu
tuppār tirumēṉi tumpikkai yāṉpātam
tappāmal cārvār tamakku

naṉṟi oruvarkkuc ceytakkāl annaṉṟi
eṉṟu taruṅkōl eṉa vēṇṭā - niṉṟu
taḷarā vaḷarteṅku tāḷuṇṭa nīrait
talaiyālē tāṉtaruta lāl. 1

nallār oruvarkkuc ceyta upakāram
kalmēl eḻuttuppōl kāṇumē - allāta
īramilā neñcattārk kīnta upakāram
nīr mēl eḻuttukku nēr 2

iṉṉā iḷamai vaṟumaivan teytiyakkāl
iṉṉā aḷavil iṉiyavum-iṉṉāta
nāḷallā nāḷpūnta naṉmalarum pōlumē
āḷillā maṅkaik kaḻaku 3

aṭṭālum pāl cuvaiyil kuṉṟā(tu) aḷavaḷavāy
naṭṭālum naṇpallār naṇpallar
keṭṭālum mēṉmakkaḷ mēṉmakkaḷē caṅku
cuṭṭālum veṇmai tarum 4

aṭuttu muyaṉṟālum ākumnāḷ aṉṟi
eṭutta karumaṅkaḷ ākā - toṭutta
uruvattāl nīṇṭa uyarmaraṅkaḷ ellām
paruvattāl aṉṟip paḻā 5

uṟṟa iṭattil uyirvaḻaṅkum taṉmaiyōr
paṟṟalaraik kaṇṭāl paṇivarō - kaṟṟūṇ
piḷantiṟuva tallāl perumpāram tāṅkiṉ
taḷarntu vaḷaiyumō tāṉ 6

nīr aḷavē ākumām nīr āmpal tāṉkaṟṟa
nūl aḷavē ākumām nuṇ aṟivu - mēlait
tavattu aḷavē ākumām tāṉpeṟṟa celvam
kulattu aḷavē ākumām kuṇam 7

nallāraik kāṇpatuvum naṉṟē nalamikka
nallārcol kēṭpatuvum naṉṟē - nallār
kuṇaṅkaḷ uraippatuvum naṉṟē avarōṭu
iṇaṅki iruppatuvum naṉṟu 8

tīyāraik kāṇpatuvum tītē tiruvaṟṟa
tīyārcol kēṭpatuvum tītē - tīyār
kuṇaṅkaḷ uraippatuvum tītē avarōṭu
iṇaṅki iruppatuvum tītu. 9

nelluk kiṟaittanīr vāykkāl vaḻiyōṭip
pullukkum āṅkē pociyumām - tol ulakil
nallār oruvar uḷarēl avarporuṭṭu
ellārkkum peyyum maḻai. 10

paṇṭu muḷaippatu ariciyē āṉālum
viṇṭu umipōṉāl muḷaiyātām - koṇṭapēr
āṟṟal uṭaiyārk(ku) ākātu aḷavu iṉṟi
ēṟṟa karumam ceyal. 11

maṭal peritu tāḻai makiḻ iṉitu kantam
uṭalciṟiyar eṉṟu irukka vēṇṭā - kaṭalperitu
maṇṇīrum ākā(tu) ataṉarukē ciṟṟūṟal
uṇṇīrum āki viṭum 12

kavaiyākik kompākik kāṭṭakattē niṟkum
avaiyalla nalla maraṅkaḷ - avainaṭuvē
nīṭṭōlai vāciyā niṉṟāṉ kuṟippaṟiya
māṭṭātavaṉ naṉmaram 13

kāṉa mayilāṭak kaṇṭirunta vāṉkōḻi
tāṉum atuvākap pāvittut - tāṉum taṉ
pollāc ciṟakaivirit(tu) āṭiṉāl pōlumē
kallātāṉ kaṟṟa kavi 14

vēṅkai varippulinōy tīrtta viṭakāri
āṅkataṉuk(ku) ākāram āṉālpōl - pāṅkaṟiyāp
pullaṟi vāḷarkkuc ceyta upakāram
kalliṉmēl iṭṭa kalam 15

aṭakkam uṭaiyār aṟivilar eṉṟeṇṇik
kaṭakkak karutavum vēṇṭā - maṭait talaiyil
ōṭumīṉ ōṭa uṟumīṉ varumaḷavum
vāṭi irukkumām kokku 16

aṟṟa kuḷattil aṟunīrp paṟavaipōl
uṟṟuḻit tīrvar uṟavallar -akkuḷattil
koṭṭiyum āmpalum neytalum pōlavē
oṭṭi uṟuvār uṟavu 17

cīriyar keṭṭālum cīriyarē cīriyar maṟ(ṟu)
allātār keṭṭāl aṅ keṉṉākum? - cīriya
poṉṉiṉ kuṭamuṭaintāl poṉṉākum eṉṉākum
maṇṇiṉ kuṭam uṭaintak kāl 18

āḻa amukki mukakkiṉum āḻkaṭalnīr
nāḻi mukavātu nālnāḻi - tōḻi
nitiyum kaṇavaṉum nērpaṭiṉum tattam
vitiyiṉ payaṉē payaṉ. 19

uṭaṉpiṟantār cuṟṟattār eṉṟirukka vēṇṭā
uṭaṉpiṟantē kollum viyāti - uṭaṉ piṟavā
māmalaiyil uḷḷa maruntē piṇitīrkkum
ammaruntu pōlvārum uṇṭu 20

illāḷ akattirukka illātatu oṉṟillai
illāḷum illāḷē āmāyiṉ - illāḷ
valikiṭanta māṟṟam uraikkumēl avvil
pulikiṭanta tūṟāy viṭum 21

eḻutiyavā ṟēkāṇa iraṅku maṭaneñcē
karutiyavā ṟāmē karumam - karutippōyk
kaṟpakattaic cērntārkkuk kāñciraṅkāy īntatēl
muṟpavattil ceyta viṉai. 22

kaṟpiḷavō(ṭu) oppar kayavar kaṭuñciṉattup
poṟpiḷavō(ṭu) oppārum pōlvārē - viṟpiṭittu
nīrkiḻiya eyta vaṭuppōla māṟumē
cīroḻuku cāṉṟōr ciṉam 23

naṟṟāmaraik kayattil nal aṉṉam cērtāṟpōl
kaṟṟāraik kaṟṟāṟē kāmuṟuvar - kaṟpilā
mūrkkarai mūrkkarē mukappar mutukāṭṭil
kākkai ukakkum piṇam 24

nañcuṭaimai tāṉaṟintu nākam karantuṟaiyum
añcāp puṟaṅkiṭakkum nīrppāmpu - neñcil
karavuṭaiyār tammaik karappar karavār
karavilā neñcat tavar. 25

maṉṉaṉum mācaṟak kaṟṟōṉum cīrtūkkiṉ
maṉṉaṉil kaṟṟōṉ ciṟappuṭaiyaṉ - maṉṉarkkut
taṉtēcam allāl ciṟappillai kaṟṟōṟkuc
ceṉṟaiṭam ellām ciṟappu 26

kallāta māntarkkuk kaṟṟuṇarntār colkūṟṟam
allāta māntark(ku) aṟamkūṟṟam - melliya
vāḻaikkut tāṉīṉṟa kāykūṟṟam kūṟṟamē
illiṟ(ku) icaintu oḻukāp peṇ. 27

cantaṉa meṉkuṟaṭu tāṉtēynta kālattum
kantam kuṟaipaṭā (tu) ātalāl - tamtam
taṉamciṟiyar āyiṉum tārvēntar kēṭṭāl
maṉamciṟiyar āvarō maṟṟu. 28

maruviṉiya cuṟṟamum vāṉporuḷum nalla
uruvum uyarkulamum ellām -tirumaṭantai
ākumpō(tu) avaḷōṭum ākumi avaḷpirintu
pōmpō(tu) avaḷōṭu (m) pōm 29

cāntaṉaiyum tīyaṉavē ceytiṭiṉum tāmavarai
āntaṉaiyum kāppar aṟivuṭaiyōr - māntar
kuṟaikkum taṉaiyum kuḷirniḻalait tantu
maṟaikkumām kaṇṭīr maram. 30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

nalvaḻi

kaṭavuḷ vāḻttu
pālum teḷitēṉum pākum paruppumivai
nālum kalantuṉakku nāṉ taruvēṉ - kōlamcey
tuṅkak karimukattu tūmaṇiyē nī eṉakku
caṅkat tamiḻ mūṉṟum tā

puṇṇiyamām pāvampōl pōṉanāḷ ceytaavai
maṇṇil piṟantārkku vaittaporuḷ -eṇṇuṅkāl
ītoḻiya vēṟillai eccamayattōr collum
tītoḻiya naṉmai ceyal 1

cāti iraṇṭoḻiya vēṟillai cāṟṟuṅkāl
nīti vaḻuvā neṟimuṟaiyiṉ - mētiṉiyil
iṭṭār periyār iṭātār iḻikulattār
paṭṭāṅkil uḷḷa paṭi 2

iṭumpaik(ku) iṭumpai iyaluṭam(pu) itaṉṟē
iṭumpoyyai meyyeṉ(ṟu) irātē - iṭuṅkaṭuka
uṇṭāyiṉ uṇṭākum ūḻil peruvalinōy
viṇṭāraik koṇṭāṭum vīṭu 3

eṇṇi orukarumam yārkkumcey oṇṇātu
puṇṇiyam vanteytu pōtallāl - kaṇṇillāṉ
māṅkāy viḻaveṟinta māttiraikkōl okkumē
āṅkālam ākum avarkku 4

varunti aḻaittālum vārāta vārā
poruntuvaṉa pōmi(ṉ) eṉṟāl pōkā - iruntēṅki
neñcam puṇṇāka neṭuntūram tāmniṉaintu
tuñcuvatē māntar toḻil 5

uḷḷatu oḻiya oruvark(ku) oruvarcukam
koḷḷak kiṭaiyā kuvalayattil -veḷḷak
kaṭalōṭi mīṇṭum karaiyēṟiṉāl eṉ
uṭalōṭu vāḻum uyirkku 6

ellāppaṭiyālum eṇṇiṉāl ivvuṭampu
pollāp puḻumalinōy puṉkurampai -nallār
aṟintiruppār ātaliṉāl āmkamala nīrpōl
piṟintiruppār pēcār piṟarkku 7

īṭṭum poruḷmuyaṟci eṇṇiṟanta āyiṉumūḻ
kūṭṭum paṭiyaṉṟik kūṭāvām - tēṭṭam
mariyātai kāṇum makitalattīr kēṇmiṉ
tariyātu kāṇum taṉam. 8

āṟṟup perukkaṟ ṟaṭicuṭuman nāḷumavvā(ṟu)
ūṟṟup perukkāl ulakūṭṭum - ēṟṟavarkku
nalla kuṭipiṟantār nalkūrntār āṉālum
illai eṉa māṭṭār icaintu 9

āṇṭāṇṭu tōṟum aḻutu puraṇṭālum
māṇṭār varuvarō mānilattīr - vēṇṭā
namakkum atuvaḻiyē nāmpōm aḷavum
emakkeṉ? eṉ(ṟu) iṭṭu, uṇṭu, irum 10

orunāḷ uṇavai oḻiyeṉṟāl oḻiyāy
irunāḷukku ēleṉṟāl ēlāy - orunāḷum
eṉnō(vu) aṟiyāy iṭumpaikūr eṉvayiṟē
uṉṉōṭu vāḻtal aṟitu 11

āṟṟaṅ karaiyiṉ maramum aracaṟiya
vīṟṟirunta vāḻvum viḻum aṉṟē - ēṟṟam
uḻutuṇṭu vāḻvataṟku oppillai kaṇṭīr
paḻutuṇṭu vēṟōr paṇikku 12

āvārai yārē aḻippar atuvaṉṟic
cāvārai yārē tavirppavar- ōvāmal
aiyam pukuvārai yārē vilakkuvār
meyam puviyataṉ mēl 13

piccaikku mūtta kuṭivāḻkkai pēcuṅkāl
iccaipala colli iṭittuṇkai - ciccī
vayiṟu vaḷarkkaikku māṉam aḻiyātu
uyirviṭukai cāla uṟum 14

civāya nama eṉṟu cintit tiruppōrkku
apāyam orunāḷum illai - upāyam
ituvē matiyākum allāta ellām
vitiyē matiyāy viṭum 15

taṇṇīr nilanalattāl takkōr kuṇamkoṭaiyāl
kaṇṇīrmai māṟāk karuṇaiyāl - peṇṇīrmai
kaṟpaḻiyā āṟṟal kaṭalcūḻnta vaiyakattuḷ
aṟputamām eṉṟē aṟi 16

ceytī viṉaiyirukkat teyvattai nontakkāl
eyta varumō irunitiyam?- vaiyattu
ēaṟum-pāvamśrīē eṉṉa aṟintu aṉṟiṭārkku iṉṟu
veṟumpāṉai poṅkumō mēl? 17

peṟṟār piṟantār perunāṭṭār pērulakil
uṟṟār ukantār eṉavēṇṭār - maṟṟōr
iraṇam koṭuttāl iṭuvar iṭārē
caraṇam koṭuttālum tām 18

cēvittum ceṉṟirantum teṇṇīrk kaṭalkaṭantum
pāvittum pārāṇṭum pāṭṭicaittum - pōvippam
pāḻiṉ uṭampai vayiṟṟiṉ koṭumaiyāl
nāḻi aricikkē nām 19

ammi tuṇaiyāka āṟiḻinta vāṟokkum
kommai mulaipakarvār koṇṭāṭṭam -immai
maṟumaikkum naṉṟaṉṟu mānitiyam pōkki
veṟumaikku vittāy viṭum 20

nīrum niḻalum nilampotiyum neṟkaṭṭum
pērum pukaḻum peruvāḻvum - ūrum
varuntiruvum vāḻnāḷum vañcamillārk keṉṟum
tarumcivanta tāmaraiyāḷ tāṉ 21

pāṭupaṭṭut tēṭip paṇattaip putaittuvaittuk
kēṭukeṭṭa māṉiṭarē kēḷuṅkaḷ - kūṭuviṭṭuṅ(ku)
āvitāṉ pōyiṉapiṉ yārē aṉupavippār
pāvikāḷ antap paṇam 22

vētāḷam cērumē veḷḷerukkup pūkkumē
pātāḷa mūli paṭarumē - mūtēvi
ceṉṟiruntu vāḻvaḷē cēṭaṉ kuṭipukumē
maṉṟōram coṉṉār maṉai 23

nīṟillā neṟṟipāḻ neyyillā uṇṭipāḻ
āṟillā ūruk (ku) aḻakupāḻ - māṟil
uṭaṉpiṟap pillā uṭampupāḻ pāḻē
maṭakkoṭi illā maṉai 24

āṉa mutalil atikam celavāṉāl
māṉam aḻintu matikeṭṭup - pōṉaticai
ellārkkum kaḷḷaṉāy ēḻpiṟappum tīyaṉāy
nallārkkum pollaṉām nāṭu 25

māṉam kulam kalvi vaṇmai aṟivuṭaimai
tāṉam tavaruyarcci tāḷāṇmai - tēṉiṉ
kacivanta colliyarmēl kāmuṟutal pattum
pacivantiṭap paṟantu pōm 26

oṉṟai niṉaikkiṉ atuoḻintiṭ ṭoṉṟākum
aṉṟi atuvariṉum vanteytum - oṉṟai
niṉaiyāta muṉvantu niṟpiṉum niṟkum
eṉaiyāḷum īcaṉ ceyal 27

uṇpatu nāḻi uṭuppatu nāṉkumuḻam
eṇpatu kōṭi niṉaintu eṇṇuvaṉa - kaṇputainta
māntar kuṭivāḻkkai maṇṇiṉ kalampōlac
cāntuṇaiyum cañcalamē tāṉ 28

marampaḻuttāl vauvālai vāveṉṟu kūvi
irantaḻaippār yāvarumaṅ killai - curantamutam
kaṟṟā taralpōl karavātu aḷipparēl
uṟṟār ulakat tavar 29

tāmtāmmuṉ ceytaviṉai tāmē aṉupavippār
pūntā marai yōṉ poṟivaḻiyē - vēntē
oṟuttārai eṉceyalām ūrellām oṉṟā
veṟuttālum pōmō viti 30

iḻukkuṭaiya pāṭṭiṟ(ku) icainaṉṟu cālum
oḻukkam uyarkulattiṉ naṉṟu - vaḻukkuṭaiya
vīrattiṉ naṉṟu viṭānōy paḻikkañcāt
tārattiṉ naṉṟu taṉi 31

āṟiṭum mēṭum maṭuvumpō lāmcelvam
māṟiṭum ēṟiṭum mānilattīr - cōṟiṭum
taṇṇīrum vārum tarumamē cārpāka
uṇṇīrmai vīṟum uyarntu 32

veṭṭeṉavai mettaṉavai vellāvām vēḻattil
paṭṭuruvum kōlpañcil pāyātu - neṭṭiruppup
pāraikku nekkuviṭāp pāṟai pacumarattiṉ
vērukku nekku viṭum 33

kallāṉē āṉālum kaipporuḷoṉ ṟuṇṭāyiṉ
ellārum ceṉṟaṅ ketirkoḷvar - illāṉai
illāḷum vēṇṭāḷ maṟṟīṉṟeṭutta tāyvēṇṭāḷ
cellā(tu) avaṉvāyiṟ col 34

pūvātē kāykkum maramuḷa makkaḷuḷum
ēvātē niṉṟuṇarvār tāmuḷarē - tūvā
viraittālum naṉṟākā vitteṉavē pētaikku
uraittālum tōṉṟā(tu) uṇarvu 35

naṇṭucippi vēykatali nācamuṟuṅ kālattil
koṇṭa karuvaḷikkum koḷkaipōl - oṇtoṭī
pōtam taṉamkalvi poṉṟavarum kālamayal
mātarmēl vaippār maṉam 36

viṉaippayaṉai velvataṟku vētam mutalām
aṉaittāya nūlakattum illai - niṉaippateṉak
kaṇṇuṟuva tallāl kavalaip paṭēl neñcē
viṇṇuṟuvārk killai viti 37

naṉṟeṉṟum tīteṉṟum nāṉeṉṟum tāṉeṉṟum
aṉṟeṉṟum āmeṉṟum ākātē - niṉṟanilai
tāṉatām tattuvamām campaṟuttār yākkaikkup
pōṉavā tēṭum poruḷ. 38

muppatām āṇṭaḷavil mūṉṟaṟṟu oruporuḷait
tappāmal taṉṉuḷ peṟāṉāyiṉ - ceppum
kalaiyaḷavē ākumām kārikaiyār taṅkaḷ
mulaiyaḷavē ākumām mūppu 39

tēvar kuṟaḷum tirunāṉ maṟaimuṭivum
mūvar tamiḻum muṉimoḻiyum - kōvai
tiruvā cakamum tirumūlar collum
oruvā cakameṉ ṟuṇar. 40