Apadana

Input by the Sri Lanka Tripitaka Project

[CPD Classification 2.5.13]
[PTS Vol Ap 1 ] [\z Ap /] [\f Ia /]
[PTS Page 001] [\q 1/]
[BJT Vol Ap 1 ] [\z Ap /] [\w Ia /]
[BJT Page 002] [\x 2/]

Suttapiṭake khuddakanikāye

Apadānapāḷi.

Paṭhamo bhagoTHIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm


Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.

1. Buddhābadānaṃ.

* 1. Tathāgataṃ jetavane vasantaṃ apucchi vedehamuni nataṅgo,
"Sabbaññabuddhā kira nāma honti bhavanti te hetuhi kehi vira?1-"

2. Tadā'ha sabbaññuvaro mahesī ānanandabhaddaṃ madhurassarena,
Ye pubba2- buddhesu katādhikārā aladdhamokkha jinasāsanesu.

3. Teneva3- sambodhimukhena dhīrā ajjhāsayenāpi mahābalena,
Paññāya teje sutikkhapaññā sabaññubhavaṃ anupāpuṇanti.

4. Ahampi pubbabuddhesu buddhattamabhipatthayiṃ,
Manasāyeva hutvāna dhammarājā asaṅkhiyā.

5. Atha buddhāpadānāni suṇātha suddhamānasā;+
Tiṃsapāramisampuṇṇā dhammarājā asaṅkhiyā.

6. Sambodhiṃ buddhaseṭṭhānaṃ sasaṅghe lokatāyake,
Dasaṅguli namassitvā sirasā abivādayiṃ4-

7. Yāvatā buddhakhettesu ratanā vijjanta'saṅkhiyā,
Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā manasā sabbamāhariṃ5-

* Ādito paṭhāya imā canasso gāthāyo [PTS] potthakesu santi. + Catutthagāthāya dutiyadedhā
ce pañcamagāthāya paṭhamandho ca syāmapotthake na santi 1. Dhīrā se 2. Sabba se 3.
Tenidha se 4. Abhivādaye se 5. Māhare [PTS] se.

[BJT Page 004] [\x 4/]

8. Tattha rūpiyabhumiyaṃ pāsādaṃ māpayiṃ1- ahaṃ,
Nekabhummaṃ2- ratanamayaṃ ubbiddhaṃ nabhamuggataṃ.

9. Vicittathambhaṃ sukataṃ suvibhatta ṃmahārahaṃ,
Kanakāmayasaṅghāṭaṃ3- toraṇacchattamaṇḍitaṃ4-

10. Paṭhamā veḷuriyā bhumi vimalābbhasamā subhā,
Nalīni5- jalajākiṇaṇavarakañcanabhumiyā.

11. Pavāḷaṃsā6- pavāḷavaṇaṇā kāci lohitakā subhā,
Indagopakavaṇṇāhā bhumi obhāsati disā.

12. Suvibhattā gharamukhā niyyuhā sīhapañajarā,
Caturo vedikā jālagandhāvela7- manoramā.

13. Nīlā pītā lobhitā odātā suddhakāḷakā,
Kūṭāgāravarūpetā satatratanabhusitā8-

[PTS Page 002] [\q 2/]

14. Olokamayā9 padumā vāḷa - vihagasobhitā,
Nakkhattatārakākiṇṇā candasuriyehi10- maṇḍitā.

15. Hemajālena sañachannā soṇṇa - kiṅkiṇikāyutā,
Vātavegena kujanti soṇṇamālā manoramā.

16. Mañjeṭṭhakaṃ lohitakaṃ pitakaṃ haripiñjaraṃ,
Nānāraṅgehi suppitaṃ ussitaddhajamāliniṃ.

17. Nānā bahu nekasatā phaḷikā rajatāmayā,
Maṇimayā lohitaṅkā masāragallamayā tathā,
Kākādavakaniñcittā saṇhakāsikasatthatā.

18. Kambalā dukulā cinā patatuṇṇā paṇḍupāvurā,
Vividhattharaṇaṃ11- sabbaṃ manasā paññapesa'haṃ12-

19. Tāsu tāsveva bhumisu ratanakuṭalaṅkatā,
Maṇiverācanā ukkā dhārayantā sutiṭṭhare.

20. Sobhanti esikāthambhā subhā kañcanatoraṇā,
Jamebānadā sāramayā atho rajatamayāpi ca.

21. Kenā sandhi13- suvibhattā kavāṭaggaḷacittitā,
Ubhato puṇṇaghaṭā'nekā padumuppalaṃyutā.

22. Atite sababbuddhe ca sasaṃghe lokanāyake,
Pakativaṇaṇarūpena nimminitvā sasāvake.

1. Māpaye [PTS] se 2. Kekabhumiṃ [PTS] 3. Saṅghātaṃ ma 4. Kontacchattehi maṇḍitaṃ ma
5. Nalina ma 6. Pavāḷaṃsa [PTS] 7. Gandhavelā [PTS] 8. Vibhusitā [PTS] 9. Olokayamayā se
10. Candasurehi ma se 11. Vivittattharaṇaṃ 12. Paññapemahaṃ se [PTS] 13. Nekāsanti a mu
se.

[BJT Page 006] [\x 6/]

23. Tena dvārena pavisitvā sabbe buddhā sasāvakā,
Sabbasovaṇṇaye= pīṭhe nisinnā ariyamaṇḍalā.

24. Ye ca etarahi atthi buddhā loke anuttarā,
Atitā1- vatatamānā ca bhavanaṃ sabbe samāruhuṃ2-

25. Paccekakhuddhe nekasate sayambhu aparājite,
Atite vattamāne3- ca bhavanaṃ sabbe samāruhuṃ4

26. Kapparukkhā bahu atthi ye dibbā ye ca mānusā,
Sabbaṃ dussaṃ samāhatvā acchādemi5- ticivarā.

27. Khajjaṃ bhojjaṃ sāyaniyaṃ sampannaṃ6- pānabhojanaṃ,
Maṇimaye pubhe patte sampuretvā adāsasahaṃ.

28. Dibbacakkhusamā hutvā maṭṭhacivarasaṃyutā, 7-
Madhunā sakkharā ceva telena madhuphāṇitā.

29. Tappitā paramannena sabbe te ariyamaṇḍalā,
[PTS Page 003] [\q 3/]
Ratanāgabbhaṃ pavisitvā kesariva guhāsayā.

30. Mahārahamhi sayane sīhaseyyamakappayuṃ,
Sampajānā samuḍhāya sayane pallaṅkamābhujuṃ,
Gocaraṃ sabbabuddhānaṃ jhānaratisamappitā.

31. Aññe dhammāni desenti aññe kiḷanti indhiyā,
Aññe abhiññā appenti abhiññāvasibhāvitā,
Vikubbanā vikubbanti aññe nekasahassiyo8-

32. Buddhāpi buddhe pucchanti visayaṃ sabbaññumālayaṃ,
Gambhiraṃ nipuṇaṃ ṭhānaṃ paññāya vinikhujjhare.

33. Sāvakā buddhe pucchanti buddhā pucchanti sāvake,
Aññamaññaṃ ca pucchanti9- aññoññaṃ10- byākaronti te.

34. Buddhā paccekabuddhā ca sāvakā paricārakā,
Evaṃ sakāya ratiyā11- pāsāde' bhiramanti te.

35. Chattā tiṭṭhantu ratanā kañcanāvelapantikā12,
Muttājālaparikkhittā sabbe13- dhārentu14- matthake.

36. Bhavantu ceḷavitānā soṇṇatārakacitatinā,
Vicittamālyavitānā15- sabbe dhārentu matthake.

37. Vitatā mālyadāmehi gandhadāmehi sobhitā,
Dussadāmehi parikiṇṇā ratanadāmavibhusitā.

1. Atite ma 2. Samāhariṃ mu a 3. Cattamānā ma 4. Samāhariṃ mu a 5. Acchādesiṃ (?) 6.
Sabbanta se ma 7. Maṭhā se ma a 8. Anekasatasahassiyo se aññeneka sahassiyo [PTS] se 11.
Evaṃ ratisurammānā [PTS] se 12. Suvaṇṇajālābhi saṃyuttaṃ rajatajālamaṇihi ca [PTS] 13.
Muttajālaparikkhittaṃ chattaṃ [PTS] 14. Dhārenti se 15. Vicittā malya - [PTS] * soṇṇamaye
(aṭṭhakathā.)

[BJT Page 008] [\x 8/]

38. Pupphābhikiṇṇā sucittā surabhigandhudhupitā, 1-
Gandhapañcaṅgulikatā2- hemacchadanachāditā3-

39. Catuddisā pokkharañño padumuppalasanthatā,
Sovaṇṇarūpā khāyantu padumareṇurajaggatā.

40. Pupphanatu pādapā sabbe pāsādasasa samantato,
Sayaṃ ca pupphā ñcitvā gantvā4- bhavanamokiruṃ5-

41. Sikhino tattha naccantu dibbahaṃsā pakujare,
Karavikā ca gāyantu dijasaṃghā samantato.

42. Bheriyo sabbā vajjantu viṇā sabbā ravantu6- tā,
Sabbā saṃgini vattantu pāsādassa samantato.

[PTS Page 004] [\q 4/]

43. Yāvatā buddhakhettamhi cakkavāḷe tato pare,
Mahantā jotisampannā acchiddā ratanāmāya.

44. Niṭṭhantu soṇṇapalalaṅkā diparukkhā jalantu te,
Bhavantu ekapajjotā dasasahassiparamparā.

45. Gaṇikā lāsikā ceva naccantu accharāgaṇā,
Nānāraṅgā padissantu pāsādassa samantato.

46. Dumagge pabbatagge vā sinerugirimuddhani,
Ussāpemi dhajaṃ sabbaṃ vicittaṃ pañcavaṇṇikaṃ.

47. Narā nāgā ca gandhabbā sabbe devā apentu te,
Namassantā pañajalikā pāsādaṃ parivārayuṃ.

48. Yaṃ kiñci kusalaṃ kammaṃ kattabbaṃ kiriyaṃ mama,
Kāyena vācā manasā tidase sukataṃ kataṃ.

49. Ye sattā saññino atthi ye ca sattā asaññino,
Kataṃ puññaphalaṃ mayhaṃ sabbe bhāgi bhavantu te.

50. Yesaṃ kataṃ suviditaṃ dinnaṃ puññaphalaṃ mayā,
Ye ca tasmiṃ na jānanti devā gananvā nivedayuṃ.

51. Sababalokambhi7- ye sattā jivantā'hārahetukā,
Manuññaṃ bhojanaṃ sabbaṃ labhantu mama tejasā8-

52. Manasā dānaṃ māya dinnaṃ manasā pāsādamāvahiṃ, 9-
Pujitā sabbasambuddhā paccekā jinasāvakā.

53. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagañachahaṃ.

54. Ave bhave pajānāmi devatte atha mānuse,
Aññaṃ gatiṃ na jānāmi manasā patthanāphalaṃ.

1. Bhusitā se 2. Gulaṅkitā se 3. Chadanamālikā se 4. Gandhā [PTS] 5. Motaruṃ se 6. Rasantu
ma 7. Sabbe - [PTS] 8. Cetasā [PTS] se 9. Māpayiṃ se.

[BJT Page 010] [\x 10/]

55. Devānaṃ adhiko homi bhavāmi manujādhipo,
Rūpalakkhaṇasampanno paññāya asamo bhave.

56. Bhojanaṃ vividhaṃ seṭhaṃ ratanañca anappakaṃ,
Nānāvidhāni1- vatthāni nabhā khippaṃ upenti maṃ.

57. Pathavyā2- pabbate ceva ākāse udake vane,
Yaṃ yaṃ hatthaṃ pasāremi dibbā bhakkhā upenati maṃ3-

58. Pathavyā2-pabbate ceva ākāse udake vane,
Yaṃ yaṃ hatthaṃ pasāremi ratanā sabba upenati maṃ

[PTS Page 005] [\q 5/]

59. Pathavyā pabbate ceva ākāse udake vane,
Yaṃ yaṃ hatthaṃ pasāremi sabba gandhā upenati maṃ

60. Pathavyā pabbate ceva ākāse udake vane,
Yaṃ yaṃ hatthaṃ pasāremi sabba yānā upenati maṃ

61. Pathavyā pabbate ceva ākāse udake vane,
Yaṃ yaṃ hatthaṃ pasāremi sabbā mālā upenati maṃ

62. Pathavyā pabbate ceva ākāse udake vane,
Yaṃ yaṃ hatthaṃ pasāremi alaṅkārā upenati maṃ

63. Pathavyā pabbate ceva ākāse udake vane,
Yaṃ yaṃ hatthaṃ pasāremi sabbā kaññāupenati maṃ

64. Pathavyā pabbate ceva ākāse udake vane,
Yaṃ yaṃ hatthaṃ pasāremi upenati madhusakkharā.

65. Pathavyā pabbate ceva ākāse udake vane,
Yaṃ yaṃ hatthaṃ pasāremi sabba khajjā upenati maṃ

66. Adhane addhikajane yācake ca pathāvino,
Dadāma'haṃ4- dānavaraṃ sambodhivarapattiyā

67. Nādento pabbataṃ selaṃ gajjento5- bahalaṃ giriṃ,
Sadevalokaṃ hāsento6- buddho loke bhavāma'haṃ.

68. Disā dasavidhā loke yāyato natthi antakaṃ,
Tasmiñca disābhāgambhi buddhakkhettā7- asaṅkhiyā.

69. Pabhā pakittinā mayhaṃ yamakā raṃsivāhanā,
Etthantare raṃsijālaṃ āloko vipulo bhave.

70. Etatake lokadhātumbhi sabbe passantu maṃ janā,
Sabbe ca sumanā hontu sabbe maṃ anuvattare, *
(Sabbe maṃ anuvattanti yāva brahmanivesanaṃ) +

71. Vissaṭṭha8- madhunādena amataṃ bherimāhaniṃ9-,
Ethentare janā sabbe suṇantu madhuraṃ giraṃ

72. Dhammameghe pavassanne sabbe hontu anāsavā,
Ye'ttha pacchimakā sattā sotāpannā bhavantu te.

73. Datvā dātabbakaṃ dānaṃ sīlaṃ puretva'sesato,
Nekkhamme pāramiṃ gantvā10- patto sambodhimuttamaṃ.

[PTS Page 006] [\q 6/]

74. Paṇḍite paripucchitvā katvā viriyamuttamaṃ,
Khantiyā pāramiṃ gantvā patto sambodhimuttamaṃ,

75. Katvā daḷhamadhiṭṭhānaṃ11- puretvā saccapāramiṃ12-,
Mettāya pāramiṃ gantvā patetā sambodhimuttamaṃ.

76. Lābhālābhe sukhe sukkhe sammāne cāvamānane13,
Sabbattha samako hutvā patto sambodhimuttamaṃ.

1. Vividhāni ca ma se 2. Puthavyā [PTS] 3. Me [PTS] 4. Yammekataṃ [PTS] 5. Gacchento ma
6. Sadevakaṃ hāsayanto ma se 7. Khette ma 8. Visiṭṭha [PTS] 9. Māhane [PTS] se 10. Patvā
[PTS] 11. Saccamadhiṭana [PTS] 12. Saccapārami puriya ma se 13. Ca vimānane ma [PTS] *
[PTS] potthekesu dissati. + Addhacandakatihi anakariko bhāgo marammapotthakesu ceva
seluttarārāmapotthake ca dissati.

[BJT Page 012] [\x 12/]

77. Kosajjaṃ bhayato disvā viriyañcāpi1- khemato,
Āraddhaviriyā hotha esā buddhānusāsanī.

78. Vivādaṃ bhayato disvā avivādañca khemato,
Samaggā sakhilā hotha esā buddhānusāsani.

79. Pamādaṃ bhayato disvā appamādaṃ ca khemato,
Bhavetha'ṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ esā buddhānusāsani.

80. Samāgatā bahu buddhā arahantā ca sabbaso,
Sambuddhe arahante ca vandamānā namassatha,

81. Evaṃ acintiyā buddhā buddhadhammā acintiyā,
Acintiyesu pasannānaṃ vipāko hoti acintiyo.

Itthaṃ sudaṃ bhagavā attano buddacariyaṃ2- sambhāvayamāna beddhāpadāniyaṃ nāma
dhammapariyāyaṃ abhāsitthāni.

- Buddhāpadānaṃ samantaṃ. -


[PTS Page 007] [\q 7/]

2. Pacceka buddhāpadānaṃ

Atha paccekkhuddhāpadānaṃ suṇātha.

82. Tathāgataṃ jevane vasantaṃ apucchi vedehamuni nataṅgo,
"Paccekabuddhā kira nāma honti, bhavanti te hetuhi kehi vīra"

83. Tadā'ha sabbaññuvaro mahesī ānandabhaddaṃ madhurassarena,
Ye pubbabuddhesu3- katādhikārā aladdhamokkhā jinasāsanesu.
84. Teneva saṃvegamukhena dhīrā vināpi buddhehi sutikkhapaññā,
Ārammaṇenāpi paritatakena pacekabodhiṃ anupāpuṇanti.

85. Sabbamhi lokamhi mamaṃ ṭhapetvā paccekabuddhehi samo'va natthi,
Tesaṃ imaṃ vaṇaṇapadesamattaṃ vakkhāmahaṃ sādhu mahāmuninaṃ.

86. Sayameva buddhānaṃ mahāisīnaṃ4- sādhuni vākyāni madhuṃva 5-khuddaṃ,
Anuttaraṃ bhesajaṃ patthayanatā suṇātha sabbesu pasannacittā.

87. Paccekabuddhānaṃ samāgatānaṃ6- paramparavyākaraṇāni yāni,
Ādīnavo yañca virāgavatthu yathā ca bodhiṃ anupāpuṇiṃsu.

1. Akosajjaṃ ca se 2. Buddhacaritaṃ ma 3. Sabbabuddhesu [PTS] mase
4. Mahesinaṃ ma 5. Madhuñca [PTS] madhuva ma 6. Sahagatānaṃ ma

[PTS Page 008] [\q 8/]
[BJT Page 014] [\x 14/]

88. Saṃrāgavatthusu1- virāgasaññi rattambhi lokambhi virattacittā,
Hitvā papañce2- vijiya endināni3- tatheva4- bodhiṃ anupāpuṇiṃsu.

89. Sabbesu bhutesu nidhāya daṇḍaṃ aviheṭhayaṃ aññatarampi tesaṃ,
Mettena cittena hitānukampi eko vare khaggavisāṇakappo*

90. Sabbesu bhutesu nidhāya daṇḍaṃ aviheṭhayaṃ aññatarampi tesaṃ,
Namettena cittena hitānukampi eko care khaggavisāṇakappo

91. Saṃsaggajātassa bhavanti senahā senahanvayaṃ dukkhamidaṃ pahoti,
Ādinaṃ senahajaṃ pekkhamāno eko vare khaggavisāṇakappo.

92. Mitte subhajje anukampamāno hāpeti atthaṃ paṭibaddhacitto,
Etaṃ bhayaṃ panthave pakkhemāno eko vare khaggavisāṇakappo.

93. Vaṃso visālova yathā visanettā puttesu dāresu ca yā apekkhā,
Vaṃsakaḷirova asajjamāno eko care khagagavisāṇakappo.

94. Migo araññambhi yathā abaddho ye nicchakaṃ gacchati gocarāya,
Viññu naro seritaṃ pekkhamāno eko vare khaggavisāṇakappo.

95. Āmantanā hoti sabāyamajjhe va ca5- ṭhāne gamane cārikāya,
Anabhijjhitaṃ seritaṃ pekkhamāno eko care khaggavisāṇakappo.

96. Khiḍḍhā rati hoti sahāyamajjhe puttesu pemaṃ vipulañca hoti,
[PTS Page 009] [\q 9/]
Piyavippayogaṃ6- vijigucchamāno eko care khaggavisāṇakappo.

97. Cātuddiso appaṭigho ca hoti santussamāno itaritarena,
Parissayānaṃ sabhitā achambhi eko care khaggavisāṇakappo.
1. Sarāgavatthūsu - ma se 2. Papañcaṃ [PTS] 3. Jita endanāni - [PTS]
4. Tattheva [PTS] *ayaṃ gāthā marammapotthake ca suttanipāte ca na vajjati
5. Vāse mu a 6. Piyababiyogaṃ ma

[BJT Page 016] [\x 16/]

98. Dussaṅgahā pabbajitāpi eke atho gahaṭṭhā gharamāvasantā,
Apposukko paraputtesu hutvā eko care khaggavisāṇakappo.

99. Oropayitvā gibhibyañajanāni saṃsinapatto1- yatā koviḷāro,
Chenvāna viro2- gigibandhanāni eko care khaggavisāṇakappo.

100. Sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃ saddhiṃvaraṃ sādhuvihāri dhiraṃ,
Abhibhuyya sabbāni parisasyāni careyya tenattamano satimā.

101. No ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ saddhiṃvaraṃ sādhuvihāri dhiraṃ,
Rājāva raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāya eko care mātaṅga' raññeva' nāgo3-

102. Addhā pasaṃsāma sabhāyasampadaṃ seṭṭhā samā sevitabbā sabhāyā,
Ete aladdhā anavajjabhoja eko care khaggavisāṇakappo.

103. Disvā suvaṇaṇasasa pabhassarāni kammāraputtena suniṭṭhitāni,
Saṃghaṭṭamānāni duve bhujasmiṃ eko care khaggavisāṇakappo.

104. Evaṃ dutiyena sabhā mama'ssa vācābhilāpo abhisajjanā ca,
Etaṃ bhayaṃ āyatiṃ pekkhamāno eko care khaggavisāṇakappo.

[PTS Page 010] [\q 10/]

105. Kāmā hi citrā madhurā manoramā virūparūpena mathetti cittaṃ,
Ādinavaṃ kāmaguṇesu disvā eko care khaggavisāṇakappo.

106. Īti ca gaṇḍo ca upadadavo ca rogo ca sallañca bhañcametaṃ,
Etaṃ bhayaṃ kāmaguṇesu disvā eko care khaggavisāṇakappo.

107. Sitañca aṇhañca khudaṃ pipāsaṃ vātātape ḍaṃsasiriṃsape ca,
Sabbāni pe'tāni abhibbhavitvā4- eko care khaggavisāṇakappo.

1. Saṃchinnapatto mu a 2. Dhīro se 3. Khaggavisāṇakappo su ni
4. Abhisambhavitva su ni.

[BJT Page 018] [\x 18/]

108. Nāgova yuthāni vivajjayitvā saṃjātakhandho padumi uḷāro,
Yathābhirantaṃ* viharaṃ1- araññe eko care khaggavisāṇakapepā.

109. Aṭṭhāna taṃ saṅgaṇikāratassa yaṃ phassaye sāmayikaṃ vimutatiṃ,
Ādiccabandhussa vaco tisamma eko care khaggavisāṇakappo.

110. Diṭṭhivisukāni upātivatetā patto niyāmaṃ paṭiladdhamaggo,
Uppannañāṇe'mhi anaññanyo eko care khaggavisāṇakappo.

111. Tillolupo nikkuho nippipāso nimmakkha2niddhantakasāvamoho,
Nirāsayo3- sabbaloke bhavitvā eko care khaggavisāṇakappo.

112. Pāpaṃ sahāyaṃ pirivajjayetha anatthadassiṃ visame niviṭṭaṃ,
Sayaṃ4- na seve pasutaṃ pamattaṃ eko care khaggavisāṇakappo.

113. Bahussutaṃ dhammadharaṃ bhajetha mittaṃ uḷāraṃ paṭibhāṇavantaṃ,
[PTS Page 011] [\q 11/]
Aññāya atthāni vineyya kaṃkhaṃ eko care khaggavisāṇakappo.

114. Khiḍḍhaṃ ratiṃ kāmasukhañca loke analaṅkaritvā anapekkhamano,
Vibhusanaṭṭhānā cirito saccavādi eko care khaggavisāṇakappo

115. Puttañca dāraṃ pitarañca mātaraṃ dhanāni dhaññāni ca khandhavāni,
Hitvāna kāmāni yathodhikāni5- eko care khaggavisāṇakappo.

116. Saṅgo eso parittaṃ ettha sobyaṃ appassādo dukkhamevettha bhiyyo,
Gaho6- eso iti ñatvā matimā eko care khaggavisāṇakappo.

117. Sandālayitvāna saṃyojanāni jālaṃ va' bhotvā7salilambhucārī,
Aggiva daḍḍhaṃ anivattamāno eko care khagagavisāṇakappo.

118. Okkhittacakkhu na ca pādalolo guttindiyo rakkhitamānasāno,
Anavassuto apariḍayhamāno eko care khaggavisāṇakappo.

* Yathābhirataṃ? 1. Vihare su ni 2. Nimmakkho se [PTS] su ni 3. Nirāsaṃso ma se 4. Passaṃ
se 5. Yatoṭṭhitāni se 6. Gāḷho ma kaṇḍo [PTS] kaḍḍho se gaḷo su ni 7. Hitvā ma se jālaṃ
pahitvā [PTS]

[BJT Page 020] [\x 20/]

119. Ohārayitvā1- giyibyañajanāni saṃchinnapatto yathā pārichatto,
Kāsāyavattho abhinikkhamitvā eko care khaggavisāṇakappo.

120. Rasesu gedhaṃ akaraṃ alolo anaññaposi sapadānacārī,
Kule kule appaṭibaddhacitto eko care khagagavisāṇakappo.
121. Pahāya pañcāvaraṇāni cetaso upakkilese byapanujja sabbe,
Anisasito chejja sinehadosaṃ2- eko care khaggavisāṇakappo.

[PTS Page 012] [\q 12/]

122. Vipiṭṭhi katvāna sukhaṃ ca dukkhaṃ3- pubebava ca somana - domanassaṃ, 4
Laddhānupekkhaṃ samathaṃ visuddhaṃ eko care khaggavisāṇakappo.

123. Āraddhavirayo5- paramatthapattiyā alinacitto akusitavutti,
Daḷhanikkamo thāmabaluppanno eko care khagagavisāṇakappo

124. Paṭisallānaṃ6- jhānamariñcamāno7- dhammesu niccaṃ anudhammacāri,
Ādinavaṃ sammasitā bhavesu eko care khagagavisāṇakappo.

125. Taṇhakkhayaṃ patthayaṃ appamatto aneḷamugo sutavā satimā,
Saṅkhātadhammo niyato padhānavā eko care khaggavisāṇakappo.

126. Sīhova saddesu asantasanto vātova jālambhi asajjamāno,
Padumaṃva toyena alippamāno eko care khaggavisāṇakappo.

127. Sīho yathā dāṭhabali pasayha rājā migānaṃ abhibhuyyacāri,
Sevetha pantāni senāsanāni eko care khaggavisāṇakappo.

128. Metaṃ upekkhaṃ karuṇaṃ vimuttiṃ āsevamāno muditañca kāle,
Sabbena lokena virujjhamāno eko care khaggavisāṇakappo.

129. Rāgañca dosañca pahāya mohaṃ sandālayitvāna saṃyojanāni,
Asantasaṃ jāvitasaṅkhayambhi eko care khaggavisāṇakappo.

1. Ohāpayitvā ma 2. Chetvā snehapadosaṃ [PTS] 3. Dukkhaṃ ca [PTS] 4. Somanassa - [PTS]
se su ni 5. Āraddhaviro ma. 6. Paṭisallina ma paṭisallāna [PTS] 7. Jhānapariccamāno ma.

[PTS Page 013] [\q 13/]
[BJT Page 022] [\x 22/]

130. Bhajanti sevanti ca kāraṇatthā nikkāraṇā dullabhā ajja mittā,
Anattatthapaññā asuci manussā eko care khaggavisāṇakappo.

131. Visuddhasīlā suvisuddhapaññā samābhitā jāgariyānuyuttā,
Vipassakā dhammavisesadassi maggaṅgabojjhaṅgagate vijaññā.

132. Suññatappaṇihinañcānimittaṃ1- āsevayitvā jinasāsanambhi,
Ye sāvakatataṃ na vajanti dhīrā bhavanti paccekajinā sayambhu.

133. Mahantadhammā bahudhammakāyā cittissarā sabbadukkhoghatiṇṇā,
Udaggacittā paramatthadassi sīhopamā khaggavisāṇakappo.

134. Santindriyā santamanā samādhi paccattagambhiramatappacārā2-
Dipā paratthaṃ idha vijjalantā paccekabuddhā sattaccitā'me3-

135. Pahīṇasabbāvaraṇā janindā lokappadīpā ghanakañcanābhā,
Nissaṃsayaṃ lokasudakkhiṇeyyā paccekabuddhā sattaccitā'me4-

136. Paccekabuddhānaṃ subhāsitāni caranti lokamhi sadevakambhi,
Sutvā tathā ye na karonti bālā caranti dukkhesu punappunaṃ te.

137. Paccekabuddhānaṃ subhāsitāni madhuṃ yathā buddamavassavanataṃ5-
Sutvā tathā ye paṭipattiyuttā bhavanti te saccadasā sapañña

[PTS Page 014] [\q 14/]

138. Paccekabudehi jinehi vuttā6- gāthā7- uḷārā abhinikkhamitvā,
Tā sakyasihena naruttamena pakāsitā dhammavijānanatthaṃ.

139. Lokānukampāya imāni tesaṃ paccekabuddhāna vikubbitāni,
Saṃvegā saṅgamati8- mativaḍḍhanatthaṃ sayambhusihena pakāsitāni.
- Pacecaka buddhāpadānaṃ samattaṃ. -

1. Paññappaṇidhiñca tathānimittaṃ [PTS] suññappanidhiṃ - ma 2. Paccantasattesu
satippacārā [PTS] se 3. Satataṃ hitā me. Ma. [PTS] se 4. Satataṃ hitā me mase 5. Khuddamiva
[PTS] 6. Bhāsitā ma 7. Kathā ma se 8. Saṃvegasaṅgaṃmati mu a

[PTS Page 015] [\q 15/]
[BJT Page 024] [\x 24/]

3. Atha therāpadānaṃ suṇātha

1. (Sāriputtattherāpadānaṃ)

140. Himavattasasa avidūre lambako nāma pabbato,
Assamo sukato mayahaṃ paṇṇasālā sumāpitā.

141. Uttānakulā nadikā supatitthā manoramā,
Susuddha1- pulinākiṇṇā avidūre mama'ssamā.

142. Asakkharā apabbhārā sādu appaṭigandhikā,
Sandati nadikā tattha sobhayantā mama'ssamaṃ.

143. Kumbhilā makarā cettha suṃsumārā ca kacchapā,
Caranti nadiyā2- tattha sobhayantā mama'ssamaṃ.

144. Pāṭhinā pāvusā macchā valajā3- mucaṃrohitā,
Maggurā4- papatāyantā5- sobhayanti mama'ssamaṃ.

145. Ubhokulesu nadiyā pupphino phalino dumā,
Ubhato abhilambantā sobhayanti mama'ssamaṃ.

146. Ambā sālā ca6- tilakā pāṭali sinduvārakā7-
Dibbagandhaṃ8- sampavantipphitā mama asasame.

147. Campakā salalā nīpā9- nāgapunnāgaketakā,
Dibbagandhaṃ8- sampavantipphitā mama asasame.

148. Atimuttā asokā ca bhaginimālā ca pupphitā,
Aṅkolā bimbijālā10- ca pupphitā mama asasame.

[PTS Page 016] [\q 16/]

149. Keṭakā11- kandali ceva godhukā12- tiṇasulikā,
Dibbagandhaṃ8- sampavanti sobhayantā13- mama'sasmaṃ.

150. Kaṇikārā kaṇṇikā14- ca asanā ajjunā15- bahu,
Dibbagandhaṃ sampavanti sobhayantā16- mamassa'maṃ.

151. Punnāgā giripunnāgā koviḷārā ca pupphitā,
Dibbagandhaṃ sampavanti sobhayantā16- mamassa'maṃ.

152. Uddālakā ca kuṭajā kadambā vakulā17- bahu,
Dibbagandhaṃ sampavanti sobhayantā mamassa'maṃ.

153. Āḷakā isimuggā ca kadali mātuluṅgiyo,
Gandhodakena saṃvaddhā phalāni dhārayanti te.

154. Aññe pupphanti padumā aññe jāyanti kesarī,
Aññe opupphā padumā pupphitā taḷāke18- sadā.

1. Saṃsuddha [PTS] 2. Sandati nadikā [PTS] se a 3. Balajā ma the jalajā [PTS] 4. Maṅgurā(?)
5. Ca patāyanti [PTS] 6. Ambā kolakā [PTS] 7. Sindhucārikā [PTS] a sindhacārikā ma se 8.
Dibbāgandhā [PTS] a. Se 9. Nimbā the 10. Bimbajālā ma 11. Ketakā [PTS] 12. Kekhukā [PTS]
se 13. Sampavannā sobhayanti ma se 14. Kaṇikā [PTS] 15. Aṃjani [PTS] se ajjanā ma the
aṃjanā a 16. Sobhamānā [PTS] 17. Bahulā ma 18. Tadā ma [PTS] se.

[BJT Page 026] [\x 26/]

155. Gabbhaṃ gaṇhanti padumā niddhāvanti mulāliyo,
Siṅghāṭakapattamākiṇṇā1- sobhanti2- taḷāke sadā.

156. Nayitā ambagandhi ca uttālā3- bandhujīvakā,
Dibbagandhaṃ sampavanti taghāke pupphitā4- dasā3-.

157. Piṭhinā pāvusā macchā valajā muñaja - rohitā
Saṅgulā5- maṅgurā6- ceva vasanti taḷāke sadā.

158. Kumbhilā suṃsumārā ca tantigāhā ca rakkhasā,
Oguhā7- ajaharaṃ8- ca vasanti taḷāke sadā.

159. Pārevatā ravihaṃsā cakkavākā nadivarā,
Kokilā sukasāḷikā9- upajivantitaṃ saraṃ.

160. Kukutthakā kulirakā vane pokkharasātakā
Dindibhā suvapotā ca upajivanti taṃ saraṃ

[PTS Page 017] [\q 17/]

161. Haṃsā kokañcā mayurā ca kokilā tamba cuḷākā,
Pampakā10- jīvaṃjivā ca upajivanti taṃ saraṃ.

162. Kosikā poṭṭhasisā ca kurarā11- senakā bahu,
Mahākālā ca sakuṇā upajivanti taṃ saraṃ.

163. Pasadā ca varāgā ca cākā12- bheraṇḍakā13- bahu,
Rohiccā suggapotā14- ca upajivanti taṃ saraṃ.

164. Sīha vyagghā ca dipi ca acchakokataracchakā,
Tidhāpabhinnā mātaṅgā15- upajivantitaṃ saraṃ.

165. Kinnarā vānarā ceva atho pi vanakammikā,
Cetā ca ludadakā ceva upajivanti taṃ saraṃ.

166. Tindukāni piyālāni madhukā kāsumārayo16-,
Dhuvapphalāni17- dhārenti avidūre mama'ssamā.

167. Kosumbhā18- salalā nīpā19- sāduphalasamāyutā20-,
Dhuvapphalāni dhārenti avidūre mama'ssamā.

168. Haritakā āmalakā ambā jambuvibhīṭakā21-,
Kolā bhallātakā billā22- phalāni dhārayanti te.

169. Āluvā ca kalambā ca biḷālitakkaḷāni23- ca,
Jivakā sutakā24- ceva bahukā mama assame.

1. Siṅghāṭi [PTS] se ma saṅghāṭi the a sipāṭi mu a 2. Sobhenti mu a sobhayanti [PTS] 3.
Utuḷahi [PTS] uttali mu a 4. Pupphitā taḷāke ma the 5. Saṅkulā [PTS] se 6. Maggurā ma the
a 7. Ogahā [PTS] 8. Ajakārā mu a 9. Sāḷi ca [PTS] se sāḷikā ma the 10. Sampakā [PTS] 11.
Kururā the 12. Camarā ma the okā se 13. Gaṇḍakā ma the 14. Sukapotā ma the puggasa 15.
Tidhappahinnā ma the 16. Madhukekā sumāriyo [PTS] the a 17. Dhuvaṃ mathe a 18.
Kosambā ma the 19. Nimbā ma the 20. Sāraphala [PTS] se a 21. Vibhedakā ma the se 22.
Belā ma the se bellā [PTS] a 23. Bilāni [PTS] takkolāni the 24. Sabhakā [PTS] saraṇā the.

[BJT Page 028] [\x 28/]

170. Assamassāvidurambhi taḷākāsuṃ1- sunimmitā,
Acchodakā sitajalā supatitthā manoramā.

171. Padumuppalasaṃcchannā puṇḍarikasamāyutā,
Mandālakehi2- saṃchannā dibbagandho pavāyati3-

172. Evaṃ sabbaṅgasampanne pupphite phalite vane,
Sukate assame ramme viharāmi ahaṃ tadā4-

173. Sīlavā vatasampanno jhāyī jhānarato sadā,
Pañcābhiññābalappatto5- suruci nāma tāpaso.

174. Catubbisasahassāni sissā mayhaṃ upaṭṭhahuṃ,
Sabbeva brāhmaṇā ete jātimanto yasassino.

175. Lakkhaṇe itihase ca sanighaṇḍusakeṭubhe,
Padakā veyyākaraṇā sadamme6- pāramiṃ gatā.

[PTS Page 018] [\q 18/]

176. Uppātesu7- nimittesu lakkhaṇesu ca kovidā,
Pathavyā bhumyantalikkhe8- mama sisasā susikkhitā.

177. Appicchā nipakā ete appāhārā alolupā,
Lābhālābhena santuṭṭhā parivārenti maṃ sadā.

178. Jhāyī jhānaratā dhīrā santacittā samābhitā,
Ākiñcaññaṃ patthayantā parivārenti maṃ sadā.

179. Abhiññāpāramippattā pettike gocare ratā,
Antalikkhacarā dhīrā parivārenti maṃ sadā.

180. Saṃvutā chasu dvaresu anejā rakkhitindriyā,
Asaṃsaṭa ca te dhīrā mama sissā durāsadā.

181. Pallaṅkena nisajjāya ṭhāna9- vaṅkamanena ca,
Vitināmenti te rattiṃ mama sissā durāsadā.

182. Rajaniye na rajjanti dusasniye na dussare,
Mohaniye na muyhanti mama sissā durāsadā.

183. Iddhiṃ vimaṃsamānā te vattanti niccakālikaṃ,
Paṭhaviṃ te pakampenti sārambena durāsadā.

1. Taḷākāpi the taḷākāsu [PTS] 2. Mandārakehi the 3. Dibbagandhā pavāyare the 4. Tadā
ahaṃ the 5. Phalappatto [PTS] se 6. Saddhamme [PTS] se 7. Uppadesu [PTS] se 8.
Bhummantalikkhe the [PTS] 9. hānā [PTS] se.

[BJT Page 030] [\x 30/]

184. Kiḷamānā ca te sissā kīḷanti jhāyakīḷitaṃ,
Jambuto phalamānenti mama sissā durāsadā.

185. Aññe gacchanti goyānaṃ aññe pubbavidehakaṃ1-
Aññe ca uttarakuruṃ esanāya durāsadā.

186. Purato khāriṃ pesenti pacchato'va vajanti te,
Catubbisasahassehi chāditaṃ hoti ambaraṃ.

187. Aggipāki anaggica danto dukkhalikā pi ca,
Asamena koṭṭakā2- keci pavattaphalabhojane.

188. Udakorohanā3- keci sāyaṃ pāto sucitā,
Toyābhisecanakarā4- mama sissā durāsadā.

189. Parūḷhakacchanakhalomā paṅkadantā rajassirā,
Gandhitā silagandhena mama sissā durāsadā.

[PTS Page 019] [\q 19/]

190. Pātova sannipatitvā5- jaṭilā uggatāpanā,
Lābhālābhaṃ pakittetvā gacchanti ambare tadā.

191. Etesaṃ pakkamantānaṃ mahāsaddo pavattiti,
Ajinacammasaddena moditā6- honti devatā.

192. Diso disaṃ pakkamanti antalikkhacarā isī,
Sake balenupatthaddhā7- te gacchanti yadicchakaṃ.

193. Paṭhavikampakā ete sabbeva tabhacārino,
Uggatejā duppasahā sāgaro'va akhobhiyā.

194. hānavaṅkamino8- keci keci nesajjikā isī,
Pavattabhojanā keci mama sissā durāsadā.

195. Ttovihārino ete hitesī sabbapāṇinaṃ,
Anattukkaṃsakā sabbe na te vambhenti kassaci.

196. Siharājāva 'sambhitā9- gajarājāva thamavā,
Durāsadā vyagghāriva āgacchanti mama'ntike.

1. Pubbavidehanaṃ ma [PTS] se 2. Koṭṭhakā [PTS] koṭṭikā mu a 3. Rohakā [PTS] se 4.
Sekacaraṇi [PTS] se secakaraṇā ma 5. Sannipātetvā ma se a 6. Muditā ma se a 7. Sakabale
[PTS] 8. hānavaṅkamiyā [PTS] 9. Ca chambhitā the

[BJT Page 032] [\x 32/]

197. Vijjādharā devatā ca nāgāgandhabbarakkhasā,
Kumbhaṇḍā dānavā garuḷā upajivanti taṃ saraṃ.

198. Te jaṭākhāribharitā1- ajinuttaravāsanā2,
Antalikkhacarā sabbe upajivanti taṃ saraṃ.

199. Sadānucchavikā ete aññamaññaṃ sagāravā,
Catubbisasahassānaṃ khipitasaddo3- na vijjati.

200. Pāde pādaṃ nikkhipantā appasaddā susaṃvutā,
Upasaṅkamma sabbe'va sirasā vandare mamaṃ.

201. Tehi sissehi parivuto santehi ca tapassibhi,
Vasāmi assame tattha jhāyī jhānarato ahaṃ.

202. Isinaṃ silagandhena pupphagandhena cubhayaṃ,
Phalīnaṃ phalagandheṇa gandhito hoti assamo.

203. Rattindivaṃ na jānāmi arati me na vijjati,
Sake sisse ovadanto bhayyo hāsaṃ labhāma'haṃ.

204. Pupphānaṃ pupphamānānaṃ phaḷānañca vipaccataṃ
Dibbā gandhā pavāyanti sobhayantā mama'sasamaṃ

[PTS Page 020] [\q 20/]

205. Samādhimbhā vuṭṭhahitvā ātāpi nipako ahaṃ,
Khāribhāraṃ gahetvā vanaṃ ajjhogahiṃ tadā.
206. Uppāte supine cāpi lakkhaṇesu susikkhito,
Pavattamānaṃ4- mantapadaṃ dhārayāmi ahaṃ tadā5-

207. Anomadassi bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,
Vivekakāmo sambuddho bhimavantamupāgami.

208. Ajjhogahetvā himavantaṃ aggo kāruṇiko muti,
Pallaṅkaṃ ābhujitvā nisīdi purisuttamo.

209. Tattha'ddasāsiṃ6- sambuddhaṃ sappabhāsaṃ manoramaṃ,
Indivaraṃ'va jalitaṃ ādittaṃ'va hutāsanaṃ.

210. Palantaṃ diparukkhaṃ'va vijjuṃ gagane7- yathā,
Suphullaṃ sālarājā va addasaṃ lokanāyakaṃ.

211. Ayaṃ nago mahāvīro dukkhassa'ntakaro muni,
Imaṃ dassanamāgamma sabbadukkhā8- pamuccare.

212. Disvāna'haṃ devadevaṃ lakkhaṇaṃ upadhārayiṃ,
Buddho nu kho na vā buddho handa passāmi9- cakkhumaṃ.

1. Bhārikā [PTS] the 2. Vāsino ma [PTS] se. 3. Khitta saddo [PTS]
4. Vattamānaṃ ma se 5. Sadā ma se 6. Tamaddasāhaṃ the ma se
7. Vijjutaṃgagane the vijjuṃvabbhaghane [PTS] 8. Sabbe dukkhā [PTS] 9. Taṃ namassāmi the

[BJT Page 034] [\x 34/]

213. Sahassārāni cakkāni dissanti caraṇuttame,
Lakkhaṇāni'sasa disvāna niṭṭhaṃ gacchiṃ tathāgate.

214. Sammajjaniṃ gahetvāna sammajjitvāna'haṃ kadā,
Atha1- pupphe samānetvā buddhaseṭṭhaṃ apūjayiṃ.

215. Pujayitvāna sambuddhaṃ oghatiṇṇamanāsavaṃ,
Ekaṃsaṃ ajinaṃ katvā namassiṃ lokanāyakaṃ.

216. Yena ñāṇena sambuddho viharittha2- anāsavo,
Taṃ ñāṇaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

217. Samuddharasi'maṃ lokaṃ sayambhu amitodaya,
Tava dasasnamāgamma kaṅkhāsotaṃ taranti te.

218. Tuvaṃ sattathā ca ketu ca dhajo yupo ca pāṇinaṃ,
Parāyaṇo pātiṭa ca dipo ca dipaduttamo.

219. Sakkā samudde udakaṃ3- pametuṃ āḷhakena vā,
Na tveva tava sabbaññu ñāṇaṃ sakkā pametave.

220. Dharetuṃ paṭhaviṃ sakkā ṭhapetvā tulamaṇḍale,
Na tveva tava sabbañuñāṇaṃ sakkā dharetave.

[PTS Page 021] [\q 21/]

221. Ākāsaṃ manituṃ sakkā rajjuyā aṅgulena vā,
Na tveva tava sabbañuñāṇaṃ sakkā pametave.

222. Mahāsamudde udakaṃ paṭhaviṃ cā'khilaṃ jahe, 4-
Buddhañāṇaṃ upādāya upamāto5- na yujjare.

223. Sadevakassa lokassa cittaṃ yesaṃ6- pavattati.
Antojālikatā7- ete tava ñāṇambhi cakkhuma.

224. Yena ñāṇena pattosi kecalaṃ bodhimuttamaṃ,
Tena ñāṇena sabbaññu maddasi paratittiye.

225. Imā gāthā thavitvāna8- suruci nāma tāpaso,
Ajinaṃ pattharitvāna paṭhaviyaṃ nisīdi so.

226. Cullāsitisahassāni ajjhogāḷho mahaṇṇave,
Accuggato tāvadeva girirāja pavuccati.

1. Aṭṭhā [PTS] se 2. Vihareti ma viharati [PTS] 3. Samudde udakaṃ sakkā the 4. Paṭhavi
cākhilā jahe [PTS] paṭhavi akhilā jaṭe ma 5. Upamā te [PTS] 6. Sesaṃ se 7. Antojālagatā
[PTS] a 8. Payitvāna [PTS]

[BJT Page 036] [\x 36/]

227. Tāva accuggato nerū āyato vitthato ca so,
Cuṇṇito aṇubhedena koṭisatasahassaso1-

228. Lakkhe ṭhapiyamānambhi parikkhayamagacchatha,
Na ttheva tava sababaññu ñāṇaṃ sakkā pametave2-

229. Sukhumacchikena jālena udakaṃ yo parikkhipe,
Ye keci udake pāṇā antejālikatā siyuṃ.

230. Tatheva hi mahāvīra ye keci puthu titthiyā,
Diṭṭhigahanapakkhantā3- paramāsena mohitā.

231. Tava suddhena ñāṇena anāvaraṇadassinā,
Antojālagatā4- ete ñāṇaṃ te nātivattare.

232. Bhagavā tamhi samaye anomadassi mahāyaso,
Vuṭṭhahitvā samādhimhā disaṃ olokayi jino.

233. Anomadassi munino nisabho nāma sāvako,
Parivuto satasahassehi santacittehi tādihi.

234. Khiṇāsavehi suddhehi chaḷabhiññehi jhāyibhi, 5-
Cittamaññāya buddhassa upesi6- lokanāyakaṃ.

235. Antalikkhe ṭhitā tattha padakkhiṇamakaṃsu te,
Namassantā pañajalikā otaruṃ buddhasantike.

236. Anomadasasi bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,
Bhikkhusaṅghe7- nisīditvā sītaṃ pātukari jino.

237. Varuṇo nāmu'paṭṭhāko sabbaññussa mahesino, 8-
Ekaṃsaṃ civaraṃ katvā apucchi lokanāyakaṃ.

[PTS Page 022] [\q 22/]

238. "Ko nu kho bhagavā hetu sitakammassa satthuno?
Na hi buddhā ahetu hi sītaṃ pātukaronti te"

239. Anomadassi bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,
Saṅghamajjhe9- tisiditvā imaṃ gāthamabhāsatha.

140. 'Yo maṃ pupphena pujesi ñāṇañcāpi anutthavi,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mamabhāsato'

141. Buddhassa giramaññāya sabbe devā samāgatā,
Saddhammaṃ sotukāmā te sambuddhaṃ upasaṅkamuṃ.

1. Sahassiyo ma [PTS] 2. Khayeta ce the 3. Pakkhandā ma the [PTS]
4. Jālikā ma 5. Tādihi [PTS] 6. Upeti the 7. Bhikkhumajjhete 8. Anomadasasissa satthuno ma
the se 9. Bhikkhumajjhe the se

[BJT Page 038] [\x 38/]

242. Dasasu1- lokadhātusu devatā yā2- mahiddhikā,
Saddhammaṃ sotukāmā te sambuddhaṃ upasaṅkamuṃ.

243. "Hatthi assā rathā patti senā ca caturaṅgini, parivāressanti 'maṃ3- niccaṃ
buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

244. Saṭṭhituriyasahassāni bheriyo samalaṅkatā,
Upaṭṭhissanti'maṃ 4- niccaṃ buddhapujāyi'daṃ.

245. Soḷasitthisahassāni nāriyo samalaṅkatā,
Vicittavatthābharaṇā āmuttamaṇikuṇaḍalā.

246. Aḷārapambhā hasulā5- susaññā tanumajjhimā,
Parivāressanti'maṃ niccaṃ buddhapurāyi'daṃ.

247. Kappasatasahassāni devaloke ramissati,
Sahassakkhantuṃ cakakvatti rājā raṭṭhe bhavissati.

248. Sahassakkhantuṃ devindo devarajjaṃ karissati,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.

249. Pacchimbhave sampatte6- manussattaṃ gamissati,
Brāhmaṇi 'sāriyā' nāma dhārayissati kucchinā.

250. Mātuyā nāmagottena paññāyissata'yaṃ naro,
Sāriputto'ti nāmena tikkhapañño bhavissati.

251. Asitikoṭi7- chaḍḍetvā pabbajissata'kiñcano,
Gavesanto santipadaṃ carissati mabhiṃ imaṃ.

252. Aparimeyye8- ito kappe okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma gottena satthā loke bhavissati.

253. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Sāriputto ti nāmena hessati aggasāvako.

[PTS Page 023] [\q 23/]

254. Ayaṃ bhāgirathi9-gaṅgā himavantā pabhāvitā,
Mahāsamuddamappeti tappayanti mahodadhiṃ.

255. Tathevā yaṃ sāriputetā sake tisu10- visārado,
Paññāya pāramiṃ gananvā tappayissati pāṇino.

156. Himavantaṃ upādāya sāgarañca mahosadadhiṃ,
Ettha'ntare yaṃ pulinaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.

157. Tampi sakkā asesena saṅkhātuṃ gaṇanā yathā,
Na tveva sāriputtassa paññāya nto bhavissati.

1. Sabbesu the 2. Devakāyā mu a 3. Parivārenti taṃ [PTS] 4. Taṃ [PTS] 5. Phasulā [PTS] 6.
Pacchime bhavasampatte ma the 7. Koṭiṃ ma the
8. Appameyya ma 9. Bhāgirasi ma [PTS] 10. Sāke tisu ma the a

[BJT Page 040] [\x 40/]

258. Lakkhe ṭhapiyamānambhi khiye gaṅgāya vālukā,
Na tveva sāriputtassa paññāya nto bhavissati.

259. Mahāsamudde ūmiyo gaṇanāto asaṅkhiyā,
Tatheva sāriputtasasa paññāya'nto na hessati.

260. Ārādhayitvā sambuddhaṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ,
Paññāya pāramiṃ gantvā hessati agagasāvako

261. Pavattinaṃ dhammacakkaṃ sakyaputtena tādinā,
Anuvantessani sammā1- vassento2- dhamamavuṭṭhiyota

262. Sabbametaṃ abhiññāya gotamo sakapuṅgavo,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā aggaṭṭhāne ṭhapessati.

263. Aho me sukataṃ kammaṃ anomadassissa satthuno,
Yassā'haṃ kāraṃ katvāna sabbattha pāramiṃ gato.

264. Aparimeyye kataṃ kammaṃ phalaṃ dassesi me idha,
Sumutto saravegova kilese jhāpayiṃ ahaṃ.

265. Asaṅkhataṃ gavesanto nibbāṇaṃ acalaṃ padaṃ,
Vicinaṃ titthiye sabbe tadā'haṃ saṃsariṃ bhave.

266. Yathāpi vyādhito poso pariyeseyya osadhaṃ,
Vicineyya vanaṃ3- sabbaṃ vyādhito parimuttiyā.

267. Asaṅkhataṃ gavesanto nibbāṇaṃ amataṃ padaṃ,
Abbokiṇṇaṃ4- pañcasataṃ pabbajiṃ isipabbajaṃ.

268. Jaṭibhārena bharito ajinuttaranivāsano5-
Abhiññāpāramiṃ gantvā brahmalokaṃ agaccha'haṃ

[PTS Page 024] [\q 24/]

269. Natthi bāhirake6- suddhi ṭhapetvā jinasāsanaṃ,
Ve keci buddhimā sattā sujjhanti jinasāsane.

270. Attakāramayaṃ7- etaṃ nayidaṃ itihitihaṃ, 8-
Adaṅkhataṃ gavesanto kutitthaṃ sañcariṃ ahaṃ.

1. Anuvattisasti sadadhammaṃ ma the 2. Vassanto ma the [PTS] se
3. Dhanaṃ ma the 4. Avyakiṇṇaṃ [PTS] 5. Nivāsaha ma [PTS] se
6. Bāhiyake the 7. Atthakāmaṃ mamaṃ [PTS] se 8. Itihaṃ tadā [PTS] se.

[BJT Page 042] [\x 42/]

271. Yathā sāratthiko poso kadaliṃ chetvāna phālaye,
Na tattha sāraṃ vindeyya sārena ritatako hi so.

272. Tatheva titthiyā loke nānādiṭṭhi bahujjanā,
Asaṅkhatena rittā'se1- sārena kadali yathā

273. Pacchīmabhave sampatte2- brahmabandhu ahosa'haṃ,
Mahābhogaṃ3- chaḍḍhayitvā pabbajiṃ anagāriyaṃ.
( Paṭhamabhāṇavāraṃ )

274. Ajjhāyako mantadharo tiṇṇaṃ vedānapāragu,
Brāhmaṇo sañajayo nāma tassa mule vasāmahaṃ.

275. Sāvako te mahāvīra assaji nāma brāhmaṇo,
Durāsado uggatejo piṇḍāya carati tadā4-

176. Tamaddasāsiṃ5- sappaññaṃ muniṃ mone samāhitaṃ,
Santacittaṃ mahānāgaṃ suphullaṃ padumaṃ yathā.

277. Disvā me cittamuppajji6- sudannaṃ suddhamānasaṃ,
Usabhaṃ pavaraṃ viraṃ arahā yaṃ bhavissati.
278. Pāsādiko iriyati abhirūpo susaṃvuto,
Uttame damathe danto amatadassi7- bhavissati.

279. Yannunā'haṃ uttamatthaṃ puccheyyaṃ tuṭṭhamānasaṃ,
So me puṭṭhā kathessati paṭipucchāma haṃ tadā.

280. Piṇḍapātaṃ8- carantassa pacchato agamāsa'haṃ,
Okāsaṃ paṭimānetto pucchituṃ amataṃ padaṃ.

281. Vithantare9- anuppatataṃ upagantvāna puccha'haṃ,
Kathaṃ gotto'si tvaṃ vīra kassa sisso'si mārisa?

282. So me puṭṭhā viyākāsi asambhitova10- kesarī,
Buddho loke samuppanto tasasa sisso'mbhi āvuso

[PTS Page 025] [\q 25/]

283. Kidisaṃ te mahāvīra anujāta mahāyasa, 11-
Buddhassa sāsanaṃ dhammaṃ? Sādhu me kathayassu bho.

1. Rittāva [PTS] 2. Pacchime bhava ma the 3. Koṭiyo sataṃ [PTS]
4. Sadā [PTS] 5. Tamaddasāhaṃ ma the tamaddasāmi se 6. Vitatimuppajji ma the
7. Anomadassi ma 8. Piṇḍacāraṃ [PTS] 9. Vithintare ma the 10. Ajambhitova the 11.
Mahāyaso [PTS]

[BJT Page 044] [\x 44/]

284. So me puṭṭhā kathi1- sabbaṃ gambhiraṃ nipuṇaṃ padaṃ,
Taṇhāsallassa bhantāraṃ sabbadukkhāpanudanaṃ2-

285. "Ye dhammā hetuppabhavā tesaṃ hetuṃ tathāgato āha,
Tesañca yo nirodho, evaṃvādi mahāsamaṇo"

286. So'haṃ vissajjite pañeha paṭhamaṃ phalamajjhagaṃ,
Virajo vimalo āsiṃ sutvāna jinasāsanaṃ.

287. Sutvāna munino vākyaṃ passitvā dhammamuttamaṃ,
Pariyogāḷhasaddhammo ima gāthaṃ abhāsa'haṃ.

288. "Eso' va dhammo yadi tāvadeva paccabyathā padamasokaṃ,
Adiṭṭhaṃ abbhathītaṃ bahukehi3- kappanahutehi.

289. Svāhaṃ dhammaṃ gavesanto kutitthe sañcariṃ ahaṃ,
So me attho anuppatto kālo me nappamajjituṃ"

290. Tosiko'haṃ assajinā patvāna acalaṃ padaṃ,
Sahāyakaṃ gavesanto assamaṃ agamā'sabhaṃ

291. Duratova mamaṃ disvā sahāyo me susikkhito,
Iriyāpathasampanno4- idaṃ vacanamabravi.

292. Pasannamukhanetto'si munibhāvova dissati
Amatādhigato kacci nibbāṇaṃ accutaṃ padaṃ?

293. Subhānurūpo āyāsi āneñajakārito viya,
Dantova dantadamathe5- upasantosi brāhmaṇa.

294. Amataṃ mayā adhigataṃ sokasallapanudanaṃ, 6-
Tvampi taṃ adhigacchāhi7- gacchāma buddhasantikaṃ.

295. Sādhu'ti so paṭissutvā6- sahāyo me susikkhito,
Hatthena hatthaṃ gaṇhitvā upāgami9- tava ntikaṃ10-

1. Kathaṃ ma 2. Dukkha - ma the 3. Bahuhi ma 4. Ariyāpathaṃ mama disvā ma the
5. Dannovuttamadamathe mu a 6. Salla visodhanaṃ the sallavinodāṃ [PTS] se
7. Adhigacchasi ma [PTS] se 8. Sādhuni paṭisuṇitvā ma the se 9. Upagamma ma
10. Santhusantikaṃ [PTS]

[BJT Page 046] [\x 46/]

296. Ubhopi pabbajissāma sakyaputta tava'ntike, 1-
Tava sāsanamāgamama viharāma anāsavā.

297. Kolito iddhiyā seṭṭho ahaṃ paññāya pārago,
Ubhova ekato hutvā sāsanaṃ sobhayāmase.

[PTS Page 026] [\q 26/]

298. Apariyositasaṅkappo kutitthe sañcariṃ ahaṃ,
Tava dassanamāgamma saṅkappo purito mama.

299. Paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya pupphanti samaye dumā,
Dibbagandhā sampavanti nosenti sabbapāṇinaṃ2-
300. Tathevā'haṃ mahāvīra sakyaputta mahāyasa,
Sāsane te patiṭṭhāya samaye'sāmi pupphituṃ.

301. Vimuttipupphaṃ esanto bhavasaṃsāramocanaṃ,
Vimuttipupphalābhena tosemi sabbapāṇinaṃ.

302. Yāvatā buddhakhettambhi ṭhapetvāna mahāmuniṃ,
Paññāya sadiso natthi tava puttassa cakkhuma.

303. Suvinitā ca te sissā parisā ca susikkhitā,
Uttame damathe dantā parivārenti taṃ sadā.

304. Jhāyī jhānaratā dhīrā santacittā samāhitā,
Munī moneyyasampannā parivārenti taṃ sadā.

305. Appicchā nipakā dhīrā appāhārā ālolupā,
Vivekābhiratā dhīrā parivārenti taṃ sadā.

306. Āraññakā dhutadharā jhāyino lukhacīvarā,
Vivekābhirātā dhīrā parivārenti taṃ sadā.

307. Paṭipannā phalaṭṭhā ca sekhā phalasamaṅgino,
Āsiṃsakā3- uttamatthaṃ parivārenti taṃ sadā.

308. Sotāpannā ca vimalā sakadāgāmino ca ye,
Anāgāmi ca arahā parivārenti taṃ sadā.

309. Satipaṭṭhanakusalā bojjhaṅgabhāvanāratā,
Sāvakā te bahu sabbe parivārenti taṃ sadā

1. Sakya puttassa santike the 2. (Evaṃ sabbattha) 3. Āsisakā ma the.

[BJT Page 048] [\x 48/]

310. Iddhipādesu1- kusalā samādhibhāvanāratā,
Sammappadhānamanuyuttā parivārenti taṃ sadā.

311. Tevijjā chaḷabhiññā ca iddhiyā pāramiṃ gatā,
Paññāya pāramiṃ pattā parivārenti taṃ sadā.

312. Edisā te mahāvira tava sissā susikkhitā,
Durāsadā uggatejā parivārenti taṃ sadā.

313. Tehi sissehi parivuto saññatehi tapassihi,
Migarājāva'sambhito2- uḷurājava sobhasi.

314. Paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya ruhanti dharaṇirūhā,
Vepullataṃ pāpuṇanti phalañca adadyanti te.

[PTS Page 027] [\q 27/]

315. Paṭhavisadiso tvaṃ'si sakyaputta mahāyasa,
Sāsane te patiṭaya labhanti amataṃ phalaṃ.
316. Sindhu sarasasati ceva tadiyo candabhāgikā, 3-
Gaṅgā ca yamunā ceva sarakhu ca atho mahi

317. Etāsaṃ sandamānānaṃ sāgaro sampaṭicchati,
Jahanti purimaṃ nāmaṃ sāgarotve'va ñāyati.

318. Tathe'vime catubbaṇṇā4- pabbajitvā tava'ntike,
Jahanti purimaṃ nāma buddhaputtāni ñāyare.

319. Yathāpi cando vimalo gacchaṃ ākāsadhātuyā,
Sabbe tāragaṇe loke ābhāya atirocati.

320. Tathe tvaṃ mahāvīra parivuto devamānuse,
Ete sabbe atikkamma jalasī sabbadā tuvaṃ.

321. Gambhire uṭṭhitā ūmi na velaṃ ativattare, 5-
Sabbāva velaṃ6- phusanti, saṃvuṇṇā vikiranti tā

322. Tatheva titthiyā loke nānādiṭṭhi bahujjanā,
Dhammaṃ vaditukāmā7- te nātivattanti taṃ muniṃ.

323. Sace ca taṃ pāpuṇanti paṭivādehi8- cakkhuma,
Tavantikaṃ upāgantvā sañcuṇṇāva bhavanti te.

324. Yathāpi udake jātā kumudā mandālakā9- bahu,
Upalimpanti toyena kadadama10- kalalena ca.

325. Tatheva bahukā sattā loke jātā virūhare,
Aṭṭitā rāgadosena kadadame kumudaṃ yathā.

326. Yathāpi padumaṃ jalajaṃ jalamajjhe virūhati,
Na so11- limpati toyena pariyuddho12- hi kesarī.

1. Iddhipāde ca ma 2. Cambhito the 3. Bhāgiyo [PTS] 4. Catuvaṇṇā ma [PTS] 5. Ativattani
ma [PTS] se 6. Sabbā velaṃ ma [PTS] the 7. Vāditukāmā ma the dhāritukāma [PTS] se 8.
Parivārehi se 9. Maddālikā [PTS]
10. Kassamaṃ ma the 11. Taṃ the 12. Parisuddhaṃ the.

[BJT Page 050] [\x 50/]

327. Tatheva tvaṃ mahāvīra goke jato mahāmuni,
No palimpasi1- lokena toyena padumaṃ yathā.

328. Yathāpi ramamake mase bahu pupphanti vārijā,
Nātikkamanti taṃ māsaṃ samayo pupphanāya so.

[PTS Page 028] [\q 28/]

329. Tatheva tvaṃ sakyaputta pupphito te vimutatiyā,
Sāsanaṃ nātivattanti2- padumaṃ vārijaṃ yathā.

330. Supupphito sālarājā dibbaṃ gandhaṃ pavāyati,
Aññasālehi parivuto sālarājāva sobhani.
331. Tatheva tvaṃ mahāvīra buddhañāṇena pupphito,
Bhikkhusaṅghaparivuto sālarājāva sobhasi.

332. Yathāpi solo himavā osadho sabbapāṇinaṃ,
Nāgānaṃ asurānañca devatānañca ālayo.

333. Tatheva tvaṃ vahāvīra osadho viya pāninaṃ,
Tevijjā chaḷabhiññā ca iddhiyā pāramiṃ gatā.

334. Anusiṭṭhā mahāvīra tayā kāruṇikena te,
Ramanti dhammaratiyā vasanti tava sāsane.

335. Vigarājā yathā sīho abhinikkhamma āsayā,
Catuddisā viloketvā3- tikkhantuṃ abhinādati4-

336. Sabbe migā uttasanti migarājassa gajjato,
Tathā hi jātimā eso pasu5- tāseti sabbadā.

337. Gajjato te mahāvīra vasudhā sampakampati, 6-
Bodhaneyyaṃ cakkhujjhanta tasanti mārakāyikā.

338. Tasanti titthiyā sabbe nadato te mahāmune, 7-
Kākasenāva vibabhantā8- migaraññā yathā migā.

339. Ye keci gaṇino loke satthāroti pavuccare,
Paramparāgataṃ dhammaṃ desenti parisāya te.

340. Na he vaṃ9- tvaṃ mahāvīra dhammaṃ desesi pāṇinaṃ,
Sāmaṃ saccāni bujjhitvā kevalaṃ bodhipakkhiyaṃ.

1. Limpati ma the 2. (Evaṃ sabbattha) 3. Disānuloketvā ma catuddisaṃ the
4. Abhinādayi ma the se 5. Pasuṃ ma 6. Vasudhāyaṃ pakampani the ma 7. Mahāmunima the
8. Kākā senāva vibbhanti ma the 9. Naheva [PTS] natvevaṃ ma the

[BJT Page 052] [\x 52/]

341. Āsayānusayaṃ ñatvā indriyānaṃ balābalaṃ,
Bhabbābhabbe viditvāna mahāmeghova gajjasi.

342. Cakkavāḷapariyantaṃ1- nisinnā parisā bhave,
Nānādiṭṭhā vicintentā2- vimaticchedanāya taṃ.

[PTS Page 029] [\q 29/]

343. Sabbesaṃ cittamaññāya opammakusalo muni,
Ekaṃ pañahaṃ kathentova vimatiṃ chindasi3- pāṇinaṃ.

344. Upatissasadiseheva4- vasudhā puritā bhave,
Sabbeva te pañajalikā kittayuṃ lokanāyakaṃ.

345. Apatissasadiseheva4- vasudhā puritā bhave,
Parimetuṃ na sakkeyyuṃ5- appameyyā tathāgatā.

346. Yathā sakena thāmena kittito hi mayā6- jino,
Kappakoṭimpi kittentā evameva pakittayuṃ.

347. Sace hi koci devo vā manusso vā susikkhito,
Pametuṃ parikappeyya7- vighātaṃ va labheyya so.

348. Sāsane te patiṭṭhāya sakyaputta mahāyasa,
Paññāya pāramiṃ gantvā viharāmi anāsavo.

349. Titthiye sampamaddāmi vattemi jinasāsanaṃ,
Dhammasenāpati ajja sakyaputassa sāsane.

350. Aparimeyye kataṃ kammaṃ phalaṃ dassesi me idha,
Sukhitto saravegova kilese jhāpayiṃ ahaṃ8-

351. Yo koci manujo bhāṃ dhāreyya matthake sadā,
Bhārena dukkhito asasa bhārehi bharito tathā.

352. Ḍayhamāno tihagagihi bhavesu saṃsariṃ ahaṃ,
Bharito bhavabhārena neruṃ uccārito9- yathā.

353. Oropito ca me bhāro bhavā ugghāṭitā mayā,
Karaṇiyaṃ kataṃ sabbaṃ sakyaputtassa sāsane.

354. Yāvatā buddhakhettambhi ṭhapetvā sakyapuṅgavaṃ,
Ayaṃ aggomhi paññāya sadiso me na vijjati.

1. Pariyantā ma the se 2. Vicintenti [PTS] vicinattā the 3. Chindi ( sabbattha) 4.
Apadisasadiseheva [PTS] a 5. Na pappeyyuṃ. Te [PTS] napabbeyyuṃ ma 6. Mahā [PTS] se
7. Puritaṃ parikaḍiḍhesya [PTS] se a 8. Jhāpayi mama a mu. 9. Giriṃ uccārito mu a giriṃ
udadharito the se

[BJT Page 054] [\x 54/]

355. Samādhimhi sukusalo iddhiyā pāramiṃ gato,
Icchāmāno ca'haṃ ajja sahassaṃ abhinimminena.

[PTS Page 030] [\q 30/]

356. Anupubbavihārassa visabhuto mahāmuni,
Kathesi sāsanaṃ mayhaṃ nirodo sayanaṃ mama.

357. Dibbacakkhu visuddhaṃ me samādhikusalo ahaṃ,
Sammappadhānānuyutto bojjhaṅgabhāvanārato.

358. Sāvakena hi pattabbaṃ sabbameva kataṃ mayā, 1-
Lokatāthaṃ ṭhapetvāna sadiso me na vijjati.

359. Samāpattinayakusalo2- jhānavimokkhānaṃ khippalābhi3,
Bojjhaṅgabhāvanārato sāvakaguṇapāramiṃ gato'smi4-

360. Sāvakaguṇenāpi phussena5- buddhiyā purisuttamagāravā, 6-
Saddhāya saṅgahitaṃ7- cittaṃ sadā sabrahmacārisu.
361. Uddhaṭaviso va 8- sappo chinnavasāṇova usabho,
Nikkhittamānadappo9- upemi garugāravena gaṇaṃ.

362. Yadi rūpani bhatvayya paññā me vasumati na sameyya,
Anomadassissa bhagavato phalametaṃ ñāṇathavanāya10-

363. Pavattinaṃ dhammacakkaṃ sakyaputtena tādinā,
Anuvattemahaṃ sammā11- ñāṇathavanāyidaṃ phalaṃ.

364. Mā me kadāci pāpicechā kusito hinavīriyo,
Appassuto anācāro sameto ahu katthaci.

365. Bahussuto ca medhāvi sīlesu susamābhito,
Cetosamathānuyutetā api muddhati tiṭṭhatu.

366. Taṃ vo vadāmi bhadhadante yāvantettha samāgatā,
Appicchā hotha santuṭṭhā jhāyī jhānaratā sadā.

[PTS Page 031] [\q 31/]

367. Yamahaṃ paṭhamaṃ disvā virajo vimalo ahuṃ,
So me ācariyo dhīro assaji nāma sāvako.

368. Tassāhaṃ vāhasā ajja dhammasenāpati ahuṃ,
Sabbattha pāramiṃ patvā12- viharāmi anāsavo.

369. Yo me ācariyo āsi assaji nāma sāvako,
Yassaṃ disāyaṃ vasati usasisamhi karomahaṃ.

1. Kataṃ mama [PTS] se 2. Samāpattinaṃ kusalo ma the samāpattivinaya se
3. Jhānavimokkhapaṭilābhi the vimokkhakhippalābhi ma. 4. Sāvakapāramiṃ gato the
sāvakapāramiṃ ma 5. Phusena se [PTS] 6. Parisuttamabhāravā [PTS] se gāravaṃ the 7.
Sabbesaṃ sahinaṃ the yaṃ saddhāsaṅgahitaṃ ma 8. Udadhata ma [PTS] the
9. Dappova ma the 10. Ñāṇathomanāya se 11. Anuvattesahaṃ sabbaṃ ma the 12. Patto se.

[BJT Page 056] [\x 56/]

370. Mama kammaṃ saritvāna gotamo sakyapuṅgavo, .
Bhikkhusaṅghe nisīditvā aggaṭṭhāne ṭhapesi maṃ.

371. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

372. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ*

373. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ*
Itthaṃ sudaṃ āyasmā sāriputto thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sāriputtattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

2. Mahāmoggallānattherāpadānaṃ.

374. Anomadassī bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,
Vihāsi himavantamhi devasaṅghapurakkhato.

375. Varuṇo nāma nāmena nāgarājā ahaṃ tadā,
Kāmarūpī vikubbāmi1- mahodadhinivāsahaṃ2-

376. Saṅgaṇiyaṃ3- gaṇaṃ hitvā turiyaṃ paṭṭhapesahaṃ,
Sambuddhaṃ parivāretvā vādesuṃ accharā tadā.

377. Vajjamānesu turiyesu4- devā turiyāni5- vajjayuṃ, 6-
Ubhinnaṃ saddaṃ sutvāna budedhāpi7- sampabujjhatha.

378. Nimantiyitvā sambuddhaṃ sakaṃ bhavanamupāgamiṃ,
Āsanaṃ paññapetvāna kālamārocayiṃ ahaṃ.

379. Khiṇāsavasahassehi parivuto lokanāyako,
Ohāsento disā sabbā bhavanaṃ me upāgami.

[PTS Page 032] [\q 32/]

380. Upaviṭṭhaṃ vahāvīraṃ devadevaṃ narāsabhaṃ,
Sabhikkhusaṅghaṃ tappesiṃ8- annapānena'haṃ tadā

381. Anumodi mahāvīro sayambhu aggapuggalo,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha.

1. Vikuppāmi the 2. Nivāsayaṃ ma the 3. Aṅgiṇiyaṃ se abiniyaṃ a
4. Turesu ma the 5. Turāni ma the 6. Vajjiṃsu [PTS] se a
7. Sambuddho the 8. Tappemi the ma *372-73 imā devā gāthāyo - se [PTS] potthakesu na
vijjanti

[BJT Page 058] [\x 58/]

382. "Yo1- so saṅghaṃ apūjesi2- buddhañca lokanāyakaṃ,
Tena cittappasādena devalokaṃ gamissati.

383. Santasattatikkhantuṃ ca devarajjaṃ karisasti,
Pathavyā rajjaṃ3- aṭṭhasataṃ vasudhaṃ āvasissati.

384. Pañca paññāsakkhantuñca cakakvatti bhavissati.
Bhogā asaṅkhiyā tassa uppajjissanti tāvade.

385. Aparimeyye ito kappo okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena4- satthā loke bhavissati.

386. Nirayā so cavitvāna manussattaṃ gamissati,
Kolito nāma nāmena brahmabandhu bhavissati.

387. So pacchā pabbajitvāna kusalamulena codito
Gotamassa bhagavato dutiyo hessati sāvako

388. Āraddhavirayo pahitatto iddhiyā pāramiṃ gato,
Sabbāsave pariññāya nibabāyissatanāsavo"
389. Pāpamittopanissāya kāmarāgavasaṃ gato,
Mātaraṃ pitarañcāpi ghatayiṃ duṭṭhamānaso.

390. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi nirayaṃ atha mānusaṃ,
Pāpakammasamaṅgittā5- bhinanasīso marāmahaṃ. 6-

391. Idaṃ pacchāmakaṃ mayahaṃ carimo cattate bhavo,
Idhāpi edisaṃ7- mayhaṃ maraṇakāle bhavissati.

392. Pavivekamanuyutto samādhibhāvanārato,
Sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.

393. Dharaṇimpi sugambhiraṃ bahalaṃ duppadhaṃsiyaṃ,
Vāmaṅguṭṭhena khobheyyaṃ8- iddhiyā pāramiṃ gato.

394. Asmimānaṃ na passāmi māno mayhaṃ na vijjati,
Sāmaṇere upādāya garucittaṃ karomahaṃ.

395. Aparimeyye ito kappe yaṃ kammamabhinihariṃ,
Tāhaṃ bhūmimanuppatto patto'mahi āsavakkhayaṃ.

396. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

397. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

[PTS Page 033] [\q 33/]

398. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ*

(379, 397, 398, Gāthā 371, 372, 373, gāthāhi samā)
Itthaṃ sudaṃ āyasmā moggallāno thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Moggallānattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

1. Yaṃ ma te 2. Ahojesi the 3. Pathavya rajjaṃ mu a 4. Gottena se 5. Samaṅgito the
samaṅginaṃ [PTS] 6. Bhavāma'haṃ [PTS] se 7. Tādiso the ediso ma 8. Caleyyaṃ the

[BJT Page 060] [\x 60/]

3. Mahākassapattherāpadānaṃ

399. Padumuttarassa bhagavato lokajeṭṭhassa tādino
Nibbute lokanāthambhi pujaṃ kubbanti satthuno.

400. Udaggacittā1- janatā āmoditapamoditā,
Tesu saṃvegajātesu piti me upapajjatha2-

401. Ñātimitte samānetvā idaṃ vacanamabraviṃ,
"Parinibbuto mahāvīro handa pujaṃ karomaye"

402. Sādhuni te paṭissutvā bhiyo hāsaṃ janiṃsu me,
"Buddhasmiṃ lokanāthasmiṃ kāhāma puññasañcayaṃ"

403. Agghiyaṃ sukataṃ katvā satahatthasamugagataṃ,
Diyaḍḍhatthapatthaṭaṃ3- vimānaṃ nabhamuggataṃ.

404. Katvāna hammiyaṃ4- tattha tālapattihi citatitaṃ,
Sakaṃ cittaṃ pasādetvā cetiyaṃ pujayuttamaṃ.

405. Aggikkhandheva jalito sālarājā'va5- phullito,
Indalaṭṭhiva ākāse obhāseti catudadisā.

406. Tattha cittaṃ pasādetvā katvana kusalaṃ bahuṃ,
Pubbakammaṃ saritvāna nidasaṃ upapajjahaṃ.

[PTS Page 034] [\q 34/]

407. Sahassayuttabhayavābhiṃ dibbayānamadhiṭṭhito,
Ubbiddhaṃ6- bhavanaṃ mayhaṃ sattabhumaṃ7- samuggataṃ.

408. Kuṭāgārasahassāni sabbasoṇṇamayā8- ahu,
Jalanni sakatejena disā sabbā pabhāsayaṃ.

409. Santi aññepi niyyuhā lohitaṅkamayā tadā,
Tepi jotenti ābhāya samantā caturo disā.

410. Puññakamāmabhinibbattā kuṭāgārā sunimmitā,
Maṇimayāpi jotenti disā dasa samantato

411. Tesaṃ ujjotamānānaṃ obhāso vipulo ahu,
Sabbe deve atibhomi puññakammassidaṃ phalaṃ.

412. Saṭṭhikappasahassamhi ubbiddho9- nāma khattiyo,
Cāturanto vijitāvi paṭhaviṃ10- āvasiṃ ahaṃ.

413. Tatheva11- bhaddake kapepa tiṃsakkhattuṃ ahosahaṃ,
Sakakammābhīraddhomhi cakakavatti mahabbalo,
Satatratanasampanno catudipamhi isasaro.

414. Tatthāpi bhavanaṃ mayahaṃ indalaṭṭhi'va uggataṃ,
Āyāmato catubbisaṃ12- vitthārena ca dvādasaṃ13-.

1. "Aggiṃ minannatā janatā"ti samuho aggiṃ ādāhanatthāya minantā - rāsi karontā" -
aṭṭhakathā. 2. Udapajjatha ma [PTS] 3. Diyaḍḍhahatthasatampi [PTS] 4. Agaghiyaṃ [PTS]
se 5. Kiṃsuko viya se 6. Ubabhidaṃ the 7. Sattabhumi [PTS] se 8. Sabbe sovaṇṇayā [PTS]
sabbe the 9. Catubbisa ma the se 10. Pathacayyaṃ the 11. Tattheva the 12. Catubbisa ma the
se 13. Davādasa se ma the dvādasā [PTS]

[BJT Page 062] [\x 62/]

415. Ramakaṃ nāma nagaraṃ daḷahapākāratoraṇaṃ,
Āyāmato pañcacasataṃ vitthārena tadaḍḍhakaṃ,
Ākinnaṃ janakāyehi tidasānaṃ puraṃ viya.

416. Yathā sucighare suci pakkhittā paṇṇavisati,
Aññamaññaṃ paghaṭṭenati ākiṇṇaṃ hoti taṃ tadā1-

417. Evampi nagaraṃ mayhaṃ hatthassarathasaṅkulaṃ,
Manussehi sadākiṇṇaṃ2- rammakaṃ nagaruttamaṃ.

418. Tattha bhutvā pivitvā3- ca puna devattanaṃ4- gato,
Bhave pacchimake mayhaṃ ahosi kulasampadā.

[PTS Page 035] [\q 35/]

419. Brahmaññakulasambhuto mahāratanasañcayo,
Asitikoṭiyo hitvā hiraññassā'pi pabbajiṃ5-

420. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

421. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ*

422. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ*
Itthaṃ sudaṃ āyasmā mahākassapo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Mahākassapattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

4. Anuruddhattherāpadānaṃ

423. Sumedhaṃ bhagavantāhaṃ lokajeṭṭhā narāsabhaṃ,
Vupakaṭṭhaṃ viharantaṃ addasaṃ lokanāyakaṃ.

424. Upagantvā sambuddhaṃ sumedhaṃ lokanāyakaṃ,
Añajalimpaggahetvāna buddhaseṭṭhamayāva haṃ.

425. "Anukampa6- mahāvīra lokajeṭṭha narāsabha,
Padīpaṃ te padassami rukkhamulambhi jhāyato"

426. Adhivāsesi so dhīro sayambhu vadataṃ varo,
Dumesu vinivijjhitvā yantaṃ yojetva haṃ7- tadā.

427. Sahassavaṭṭiṃ pādāsiṃ buddhassa lokabandhuno,
Sattāhaṃ pajjalitvāna dīpā vupasamiṃsu me8-

428. Tena cittappasādena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ vimānamupapajjahaṃ.

429. Uppannassa devattaṃ vyamhaṃ āsi sunimmitaṃ, 9-
Samantato pajjalati dipadānassi'daṃ phalaṃ

[PTS Page 036] [\q 36/]

430. Samantā yojanasataṃ virocesiṃ10- ahaṃ tadā,
Sabbe deve atibhomi dipadānassi'daṃ phalaṃ.

1. Hoti laṅkataṃ ma the laṅkato se 2. Tadākiṇṇaṃ [PTS] se. 3. Bhuttāca pītvā [PTS] bhutvā
vasitvā ca se 4. Punapi devataṃ ma the 5. Paribbajiṃ [PTS] se 6. Anukampi [PTS] 7.
Yojiya'haṃ ma the 8. Padipa vupasammisu [PTS] 9. Thambho āsi sunimamito ma [PTS] se
10. Virocemi. [PTS]

[BJT Page 064] [\x 64/]

431. Tiṃsa kappāni devindo devarajjamakārayiṃ,
Na maṃ keva'timaññanti1- dipadānassi'daṃ phalaṃ.

432. Aṭṭhavisatikkhattuñca cakkavatti ahosa'haṃ,
Divārattiñca passāmi samantā yojanaṃ tadā.

433. Sahassalokaṃ ñāṇena passāmi santhusāsane,
Dibbacakkhuṃ anuppatto dipadānassi'daṃ phalaṃ.

434. Sumedho nāma sambuddho tiṃsakappasahassi'no,
Tassa dīpo mayā dinno vippasanne cetasā.

435. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

436. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ*

437. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ*
Itthaṃ sudaṃ āyasmā anuruddho thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Anuruddhattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

5. Puṇṇattherāpadānaṃ

438. Ajjhayako mattadharo tiṇṇaṃ vedāna pāragu,
Purakkhato'mahi sissehi upagacchiṃ naruttamaṃ.

439. Padumuttaro lokavidu āhutinaṃ paṭiggaho,
Mama kammaṃ pakittesi saṅkhittena mahāmuni.

440. Tā'haṃ dhammaṃ suṇitvāna abhivādetvāna satthuno,
Añajalimpaggahetvāna pakkāmiṃ dakkhiṇamukho.

441. Saṅkhittena suṇitvāna vitthārena adesayiṃ, 2-
Sabbe sissā3- attamanā sutvāna mama bhāsato.

442. Sakadiṭṭhiṃ vinodetvā buddhe cittaṃ pasādayuṃ,
Saṅkhittenapi desemi4- vitthārena tatheva haṃ5-

[PTS Page 037] [\q 37/]

443. Abhidhammanayaññu'haṃ6- kathāvatthuvisuddhiyo,
Sabbesaṃ viññapetvāna viharāmi anāsavo.

444. Ito pañcasate kappe caturo suppakāsakā,
Sattaratanasampannā catudipambhi issarā.

445. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā puṇeṇā mattāniputto thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Puṇṇamattāniputtattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

1. Kevitimaññanti the ma 2. Abhāsayiṃ ma 3. Piyā the 4. Desesiṃ ma
5. Pibhāsayiṃ ma 6. Nayaññehaṃ ma [PTS]

[BJT Page 066] [\x 66/]

6. Upālittherāpadānaṃ

446. Nagare haṃsavatiyā sujāto nāma brāhmaṇo,
Asitikoṭinicayo pahutadhanadhaññacā.

447. Ajjhāyako mantadharo tiṇṇaṃ vedāna pāragu,
Lakkhaṇe itihāse ca sadhamme1- pāramiṃ gato.

448. Paribbājā ekasikhā2- gotamā3- buddhasāvakā,
Carakā4- nāpasā ceva caranti mabhiyā tadā

449. Tepi maṃ parivārenti brāhmaṇo vissuto iti,
Bahujjano maṃ pujeti nāhaṃ pujemi kañcanaṃ.

450. Pujārahaṃ na passāmi mānatthaddho ahaṃ tadā,
Buddhoti vacanaṃ6- natthi tāva nupapajjate jano.

451. Accayena ahorattā padumuttaranāyako7, -
Sabbaṃ tamaṃ vinodetvā loke uppajji cakkhumā.

452. Vitthārino8- bāhujaññe puthubhute ca sāsane,
Upāgami tadā buddho nagaraṃ haṃsasavhayaṃ.

[PTS Page 038] [\q 38/]

453. Pitu atthāya so buddho dhammaṃ desesi cakkhumā,
Tena kālena parisā samantā yojanaṃ tadā.

454. Sammato manujānaṃ so9- sunando nāma tāpaso,
Yāvatā buddhaparisā puppheha'cchādayi tadā.

455. Catusaccaṃ pakāsente seṭṭhe ca10- pupphamaṇḍape,
Koṭisatasahassānaṃ dhammābhisamayo ahu.

456. Sattarattindivaṃ buddho vassetvā11- dhammavuṭṭhiyo, 12-
Aṭṭhame divase patte sunandaṃ kittayī jino.

457. "Devaloke manusse vā saṃsaranto ayaṃ bhave,
Sabbesaṃ pavaro hutvā bhavesu saṃsarissati.

458. Kappasatasahassambhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma gottena satthā loke bhavissati.

459. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Mattāniputto puṇeṇāti hessati santhusāmako"

460. Evaṃ kittayi sambuddho13- sunandaṃ tāpasaṃ tadā,
Bhāsayanto janaṃ sabbaṃ dassayanto sakaṃ balaṃ.

1. Saddhamme [PTS] the 2. Ekabhikkhā ma 3. Gotama [PTS] 4. Varaṇā the
5. Kiñcanaṃ a mu 6. Savanaṃ ma 7. Nāmako ma 8. Vitthārike ma [PTS]
9. Yo ma se 10. Heṭṭhā ca ma heṭṭhato the 11. Vasasitvā ma [PTS]
12. Vuṭṭhiyā [PTS] the 13. So buddho. Ma

[BJT Page 068] [\x 68/]

461. Katañajali namassanti sunandaṃ tapasaṃ janā1-,
Buddhe kāraṃ karitvāna sodhesi2- gatimattano.

462. Tattha me ahu saṅkappo sutvāna munito vacaṃ,
Ahampi kāraṃ kassāmi yathā pasasāmi gotamaṃ.

463. Evā'haṃ cintayitvāna kiriyaṃ cintayiṃ3- mamaṃ,
Kyāhaṃ kammaṃ ācarāmi puññakkhette anuttare?

464. Ayañca pāṭhiko1- bhikkhu sabbapāṭhina5- sāsane,
Vinaye ca agganikkhitetā taṃ ṭhānaṃ patthayiṃ6- ahaṃ.

465. Idaṃ me amitaṃ bhogaṃ akkhobhaṃ sāgarūpamaṃ,
Tena bhogena buddhassa ārāmaṃ māpayiṃ7- ahaṃ.

466. Sobhanaṃ nāma ārāmaṃ nagarassa puratthato,
Kitvā8- satasahassena saṅghārāmaṃ amāpayiṃ.

[PTS Page 039] [\q 39/]

467. Kūṭāgāre ca pāsāde maṇḍape hammiye guhā,
Caṅkame sukate katvā saṅghārāmaṃ amāpayiṃ.

468. Jantāgharaṃ aggisālaṃ atho udakamāḷakaṃ,
Nahānagharaṃ māpayitvā bhikkhusaṅghassa'dāsabhaṃ.

469. Āsandiyo piṭhake ca paribhoge ca bhājane,
Ārāmikañca bhesajjaṃ sabbametaṃ adāsabhaṃ.

470. Ārakkhaṃ paṭṭhapetvāna pākāraṃ kārayiṃ daḷhaṃ,
Mā naṃ koci viheṭhesi santacittāna tādinaṃ.

471. Āvāsaṃ satasahassena9- saṅghārāme10- amāpayiṃ,
Vepullataṃ pāpayitvā11- sambuddhaṃ upanāmayiṃ.

472. "Niṭṭhāpito mayā rāmo sampaṭiccha tuvaṃ muni,
Niyyādesasāmi12- te13- vīra adhivāsehi cakkhuma"
473. Padumuttaro lokavidu āhutinaṃ paṭiggaho,
Mama saṅkappamaññāya adivāsesi nāyako

474. Adhivāsanamaññāya sabbaññussa mahesino,
Bhojanaṃ paṭiyādetvā kālamārocayiṃ ahaṃ.

475. Ārocitambhi kālambhi pudumuttaranāyako,
Khiṇāsamasahassehi ārāmaṃ me upāgami

476. Nisinnaṃ kālamaññāya annapānena tappayiṃ,
Bhuttāviṃ kālamaññāya idaṃ vacanamabuviṃ:

1. Tadā [PTS] se 2. Sodheti the 3. Citatayi the 4. Pāṭhito ma pāṭiko the 5. Sabbapāṭhissa ma
sabbapāṭhiva the sabbapāṭhika a mu 6. Patthaye a mu 7. Māpaye a mu 8. Katvā [PTS] the
9. Satasahassenāvāsaṃ ma āvāsasatasahasse se āvāsasatasabhassena the 10. Saṅghārāmaṃ
[PTS] 11. Vepullaṃ taṃ māpayitvā ma the 12. Niye jessami the 13. Taṃ ma se the

[BJT Page 070] [\x 70/]

477. "Kito satasahassena tattakene'va kārito,
Sobhano nāma ārāmo sampaṭiccha tuvaṃ muni1-

478. Iminā'rāmadānena vetanāpaṇidhibhi ca,
Bhave nibbattamāno'haṃ labhāmi mama patthitaṃ".

479. Paṭiggahetvā sambuddho saṅghārāmaṃ sumāpitaṃ,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā idaṃ vacanamabravi:

480. "Yo so buddhassa pādāsi saṅghārāmaṃ sumāpitaṃ,
Tamahaṃ kittayissāmi puṇātha mama bhāsato.

[PTS Page 040] [\q 40/]

481. Hatthi assā rathā patti senā ca caturaṅgini,
Parivāressanti'maṃ niccaṃ saṅghārāmassi'daṃ phalaṃ.

482. Saṭṭhituriyasahassāni bheriyo samalaṅkatā,
Parivāressanti'maṃ niccaṃ saṅghārāmassi'daṃ phalaṃ.

483. Chaḷāsītisahassāni nāriyo samalaṅkatā,
Vicittavatthābharaṇā āmuttamaṇikuṇḍalā.

484. Āḷārapamhā hasulā susaññā tanumajjhimā,
Parivāressanti'maṃ niccaṃ saṅghārāmassi'daṃ phalaṃ

485. Tiṃsakappasahassāni devaloke ramissati,
Sahassakkhattuṃ devindo devarajajaṃ karissati.

486. Devarājena pattabbaṃ sabbaṃ paṭilabhissati,
Anunabhogo hutvāna idavarajjaṃ karissati.

487. Sahassakkhattuṃ cakkavattī rājā raṭṭhe bhavissati,
Pathavyā rajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.
488. Kappasatasahassambhi okkākakulasambhavo. ,
Gotamo nama gottena satthā loke bhavissati.

489. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Upāli nāma nāmena hessati satthusāvako.

490. Vinaye pāramiṃ patthā2- ṭhānāṭhāne ca kovido,
Jinasāsanaṃ dhārayanto3- viharissa'nāsavo.

491. Sabbametaṃ abhiññāya gotamo sakyapuṅgavo,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā etadagge ṭhapesasti"

492. Aparimeyyu'pādāya patthemi tava sāsanaṃ,
So me attho anuppatto sabbasaṃyojanakkhayo.

1. Mune the 2. Patto [PTS] the 3. Jotayanto the dhārento [PTS] se

[BJT Page 072] [\x 72/]

493. Yathā sulāvuto poso rājadaṇḍena tajjito,
Sule sātaṃ avindanto1- parimuttiṃva icchati.

494. Tathehā'haṃ mahāvīra bhavadaṇḍena tajjito,
Kammasulāvuto santo pipāsāvedanaṭṭito2-

495. Bhave sātaṃ na vindāmi ḍayahanto tihi aggihi,
Parimuttiṃ gavesāmi yathāpi rājadaṇḍito.

[PTS Page 041] [\q 41/]

496. Yathā visādo3- puriso visena paripiḷito,
Agadaṃ so gaveseyya visaghātāyupānaṃ4-

497. Gavesamāno passeyya agadaṃ visaghātakaṃ,
Taṃ pivitvā5- sukhī assa visamhā parimuttiyā.

498. Tathehā'haṃ mahāvīra yatā visahato6- naro,
Samapiḷito avijjāya saddhammādamesayiṃ7-

499. Dhammāgadaṃ8- gavesanto adadakkhiṃ sakyasāsanaṃ,
Aggaṃ sabbosadhānaṃ taṃ sabbasallavinodanaṃ.
500. Dhammosadhaṃ pipitvāna visaṃ sabbaṃ samuhaniṃ9-,
Ajarāmaraṃ sitibhāvaṃ nibbāṇaṃ phassayiṃ10- ahaṃ.

501. Yathā bhūtaṭṭito11- poso bhūtagāhena piḷito,
Bhūtavejjaṃ gaveseyya bhūtasmā parimuttiyā.

502. Gavesamāno passeyya bhūtavijjāsu kovidaṃ, 12-
Tassa so vihane13- bhūtaṃ samulañca vināsaye.

503. Tathevā'haṃ mahāvīra tamaggāhena piḷito,
Ñāṇālokaṃ gavesāmi tamato parimuttiyā.

504. Atha'ddasaṃ sakyamuniṃ kilesatamasodhanaṃ,
So me tamaṃ vinodesi bhūtavejjova bhūtakaṃ14-

505. Saṃsārasotaṃ saṃchindiṃ tuṇhāsotaṃ nivārayiṃ,
Bhavaṃ ugghāṭayiṃ sabbaṃ bhūtavejjova mulato.

506. Garuḷo yathā opatati15- pannagaṃ bhakkhamattano,
Samantā yojanasataṃ vikkhobheti mahāsaraṃ.

507. Pannagaṃ so gahetvāna adhosisaṃ viheṭhayaṃ16-,
Ādāya so pakkamati yena kāmaṃ vihaṅgamo.

508. Tathevāhaṃ17- mahāvīra yathāpi garuḷo khalī18-,
Asaṅkhataṃ gavesanto dose vikkhālayiṃ ahaṃ

509. Diṭṭho ahaṃ dhammavaraṃ santipadamanuttaraṃ,
Ādāya viharāmetaṃ garuḷo pannagaṃ yathā.

1. Na vindanto [PTS] the 2. Vedanaddito the 3. Visārado the
4. Yupāyanaṃ ma se a yupāyaso [PTS] 5. Pivitvāna the 6. Visato ma 7. Mesa'haṃ [PTS] the
8. Dhammosadha the 9. Samuhataṃ the 10. Passayiṃ ma[PTS] 11. Bhūtaddito the 12.
Bhūtavejjaṃ sukovidaṃ the 13. Vihite the 14. Bhūtikaṃ (sabbesu) 15. Yathopatti ma opatti
[PTS] opatitaṃ the 16. Vipoṭhayaṃ the 17. Tatheva tvaṃ ma [PTS] 18. Balaṃ the.

[BJT Page 074] [\x 74/]

510. Āsāvati nāma latā jātā cittalatāvane,
Tassā vassasahassena ekaṃ nibbattate phalaṃ.

[PTS Page 042] [\q 42/]

511. Taṃ devā paṭirūpāsanti tāva dūre phale sati, 1-
Devānaṃ sā piyā2- evaṃ āsāvatilatuttamā.

512. Satasahassupādāya tā'haṃ3- paricare muniṃ,
Sāyaṃ pātaṃ namassāmi devā āsāvatiṃ yathā.

513. Avañajhā pāricariyā amoghā ca namassanā,
Durāgatampi maṃ mantaṃ khaṇo maṃ4- na virādhayī.

514. Paṭisandhiṃ na pasasāmi vicinanto bhave ahaṃ,
Nirūpadhi vippamutto upasanno carāma'haṃ.

515. Yathāpi padumaṃ nāma suriyaraṃsena pupphati,
Tathevā'haṃ mahāvīra buddharaṃsena pupphito.

516. Yathā balākāyonimbhi na vijjati pumā5- sadā,
Meghesu gajjamānesu gabbhaṃ gaṇhanti tā sadā.

517. Cirampi gabbhaṃ dhārenti yāva megho na vassati, 6-
Bhārato parimuccanti yadā megho pavassati.

518. Padumuttarabuddhassa dhammameghena gajjato,
Saddena dhammameghassa dhammagabbhaṃ agaṇhi'haṃ.

519. Satasahassupādāya7- puññagabbhaṃ dhatrama'haṃ,
Nappamuñcāmi bhārato dhammameghe8- na gajjati9-

520. Yadā tuvaṃ sakyamune ramme kāpilavatthave,
Gajjasi10- dhammameghena bhārato parimutta'haṃ. 11-

521. Suññataṃ animitataññaca tathāppaṇihitampi12- ca,
Caturo ca phale sabbe dhamme vijanayiṃ ahaṃ13-
- Dutiyabhāraṇavāraṃ -

1. Tāva duraphalaṃ pati the 2. Devānaṃ bhāsiyā the 3. Nāhaṃ the 4. Yaṃ ma 5. Pumo ma 6.
Na vacchati ma gajjati [PTS] se the a 7. Satasahassaṃ upādāya [PTS] the 8. Megho the 9.
Vacchati ma 10. Vaccasi ma gajajito the 11. Parimucca'haṃ se parimuñcihaṃ the 12. Athappa
se the 13. Dhammagabbhe vijayāhaṃ the dhamme ca vijaṭāyahaṃ [PTS] a.

[BJT Page 076] [\x 76/]

522. Aparimeyyupādāya patthemi tava sāsanaṃ,
So me attho anuppatto sannipadamanuttaraṃ.

[PTS Page 043] [\q 43/]

523. Vinaye pāramiṃ patto yathāpi pāṭhiko1- isi,
Na me samasamo atthi2- dhāremi sāsanaṃ ahaṃ.

524. Vinaye khandhake cāpi tikacchede ca pañcame,
Ettha me3- vimati natthi akkhare vyañajanepi vā.

525. Niggahe paṭikamme ca ṭhānāṭhāna ca kovido,
Osāraṇe vuṭṭhāpane sabbattha pāramiṃ gato.

526. Vinaye khandhake cāpi nikkhipitvā padaṃ ahaṃ,
Ubhato viniveṭhetvā rasato osareyya'haṃ.

527. Niruttiyā sukusalo atthānatthe ca kovido,
Anaññātaṃ mayā natthi ekaggo satthusāsane.

528. Rūpadakkho ahaṃ ajja sakyaputtasasa sāsane,
Kaṅkhaṃ sabbaṃ vinodemi chindāmi sabbasaṃsayaṃ.

529. Padaṃ anupadañcāpi akkharañcāpi vyañajanaṃ4-,
Nidāne pariyosāne sabbattha kovido ahaṃ.

530. Yathāpi rājā balavā niggaṇhitvā parantape, 5-
Vijinitvāna saṅgāmaṃ nagaraṃ tattha māpaye.

531. Pākāraṃ parikhañcāpi esikaṃ dvārakoṭṭhakaṃ,
Aṭṭālake ca vividhe kāraye nagare bahu.

532. Siṅghāṭakaṃ vaccarañca6- suvibhatta'ntarāpaṇaṃ,
Kārayeyya7- sabhaṃ tattha atthānatthavinicchayaṃ.
533. Nigghātatthaṃ amittānaṃ chiddāchiddañca jānituṃ,
Balakāyassarakkhāya8- senāpaccaṃ ṭhapeti9- so.

534. Ārakkhatthāya bhaṇḍassa nidhānakusalaṃ naraṃ,
Mā me bhaṇḍaṃ vinasasiti bhaṇḍarakkhaṃ ṭhapeti10- so.

1. Paṭiko se the pāṭako ma 2. Na mogho idānatthi the 3. Ettake the
4. (Evaṃ sabbesu) 5. Nihanatvā parakhattiye the 6. Ovaraṃ ca the 7. Kāraye so ma 8.
Sametuṃ balakāyassa the rakkhāya balakāyassa [PTS] se 9-10 ṭhapesi ma se the

[BJT Page 078] [\x 78/]

535. Māmako1- hoti yo rañño vuddhiṃ yasa ca icchati,
Tassādhikaraṇaṃ deti mittassa paṭipajjituṃ.

536. Uppātesu nimittesu lakkhaṇesu ca kovidaṃ,
Ajjhāyakaṃ mantadharaṃ porohicce ṭhapeti2- so.

[PTS Page 044] [\q 44/]

537. Etebhaṅgehi sampanno khattiyoti pavuccati.
Sadā rakkhanti rājānaṃ cakkavākova dukkhitaṃ3-

538. Tatheva tvaṃ mahāvīra hatāmittova4- khattiyo,
Sadevakassa lokassa dhammarājāti vuccati.

539. Titthiye nihanitvāna5- mārañcāpi sasenakaṃ,
Tamandhakāraṃ vidhamitvā dhammanagaraṃ amāpayī.

540. Sīlaṃ pākārakaṃ6- tattha ñāṇaṃ te dvārakoṭṭhakaṃ,
Saddhā te esikā dhira dvārapālo ca saṃvaro.

541. Satipaṭṭhānamaṭṭālaṃ paññā te vaccaraṃ mute,
Iddhipādañca siṅghāṭaṃ dhammavithi sumāpitā7-

542. Suttantaṃ abhidhammo8- ca vinayo9- cā pi kevalaṃ,
Navaṅgaṃ buddhavacanaṃ esā10- dhammasabha tava.

543. Suññataṃ animittañca appaṇibhitavihārakaṃ11-,
Anejaṃ12- ca nirodho ca esā dhammakuṭi tava.

544. Paññāya agganikkhitto13- paṭibhāne ca kovido,
Sāriputtoti nāmena dhammasenāpiti tava.

545. Cutupapātakusalo iddhiyā pāramiṅgato,
Kolito nāma nāmona mune tava purobhito14-

546. Porāṇakavaṃsadharo uggatejo durāsado,
Dhutavādiguṇena'ggo15- akkhadhasso tavaṃ mune.

1. Mamattho ma se mamato a samattho te 2. hapesi ma se the 3. Dukkhinaṃ ma pakkhinaṃ
the 4. Mahāmittova the 5. Niharitvāna se a 6. Pākārikaṃ ma [PTS] se 7. Sumāpitaṃ ma [PTS]
8. Abhidhammaṃ [PTS] ma se
9. Vinayaṃ [PTS] ma se 10. Ettha [PTS] 11. Vihārañcappaṇihitaṃ (sabbesu)
12. Anejjaṃ the 13. Aggo ma [PTS] 14. Porohicco tavaṃ mune ma [PTS] se the 15. Guṇe aggo
ma dhutaṅgādi - the

[BJT Page 080] [\x 80/]

547. Bahussuto dhammadharo sabbapāṭhi ca sāsane,
Ānando nāma nāmena dhammārakkho tavaṃ mune.

548. Ete sabbe atikkamma pamesi1- bhagavā mamaṃ,
Vinicchayamme pādāsi vinaye2- viññudesitaṃ3-

549. Yo koci vinaye pañahaṃ pucchati buddhasāvako,
Tattha me cittanā natthi taññeva'tthaṃ kathema'haṃ.

550. Yāvatā buddhakhettamhi ṭhapetvā taṃ mahāmuniṃ,
Vinaye mādiso4- natthi kuto bhīyyo bhavissati.

[PTS Page 045] [\q 45/]

551. Bhikkhusaṅghe nisīditvā evaṃ gajjati gotamo,
Upālissa samo natthi vinaye khandhakesu ca5-

552. Yāvatā buddhabhanitaṃ navaṅgaṃ satthusāsanaṃ,
Vinayogadhitaṃ6- sabbaṃ vinayamulaṃti passato7-

553. Mama kammaṃ saritvāna gotamo sakyapuṅgavo,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā etadagge ṭhapesi maṃ.

554. Satasahassupādāya imaṃ ṭhānamapatthayiṃ,
So me atthā anuppatto vinaye pāramiṅgato.

555. Sakyānaṃ nandijanano kappako āsa'haṃ pure,
Vijahitvāna8- taṃ jātiṃ putto jāto mahesino.

556. Ito dutiyake kappe añajaso nāma khattiyo,
Anantatejo amitayaso bhumipālo mahaddhano.

557. Tassa rañño ahaṃ putto candano9- nāma khattiyo,
Jātimadenupatthaddho yasabhogamadena ca.

558. Nāgasatasahassāni sababālaṅkārabhusitā,
Tidhā pabhinnamātaṅgā parivārenti maṃ sadā.

559. Sabalehi parīto'haṃ10- uyyānaṃ gantukāmako,
Ārūyha sirikaṃ nāgaṃ nagarā nikkhamiṃ tadā.

560. Caraṇena ca sampanno guttadvāro susaṃvuto,
Dovalo nāma sambuddho āgacchi purato mama.

561. Pesetvā sirikaṃ nāgaṃ budadhaṃ āsādayiṃ tadā,
Tato sañajātakopo so nago nuddharate11- padaṃ.

562. Nāgaṃ duṭṭhamanaṃ12- disvā buddhe kopaṃ akāsahaṃ,
Vihesayitvā13- sambuddhaṃ uyyānaṃ agamāsa'haṃ.

1. Mahesi ma the pihesi [PTS] 2. Vinayaṃ ma 3. Vinayaññunadesitaṃ the
4. Sadiso ma 5. Vā the 6. Vinaye kathitaṃ the 7. Vinaya mulapassino ma[PTS] mulakapassino
se 8. Vijayitvāna the 9. Sunando the 10. Paretohaṃ [PTS] a 11. Muddharate the 12.
Ruṇṇamanaṃ ma se the a
13. Viheṭhayitvā (katthivi)

[BJT Page 082] [\x 82/]

563. Sātaṃ tattha vindāma siro1- pajjalito yathā,
Pariḷāhena ḍayhāmi macchova baḷisādako.

[PTS Page 046] [\q 46/]

564. Sasāgarantā paṭhavi ādittā viya hoti me,
Pitusantiku'pāgamma idaṃ vacanamabraviṃ:

565. "Āsīvisaṃ va kupitaṃ aggikkhandhaṃ'va āgataṃ,
Matataṃ'va kuñajaraṃ dantiṃ yaṃ sayambhumasādadhiṃ.

566. Āsādito mayā buddho ghoro ugagatapo jino,
Purā sabbe vinassāma khamāpessāma taṃ muniṃ.

567. No ce taṃ nijjhapessāma2- attadantaṃ samābhitaṃ,
Orena sattadivasā3- raṭṭhaṃ me vidhamissati.

568. Sumekhalo kosiyo ca siggavo cāpi sattuko, 4-
Āsādayitvā isayo duggatā te saraṭṭhakā5-

569. Yadā kuppanti isayo saññatā brahmacārino6,
Sadevakaṃ vināsenti sasāgaraṃ sapabbataṃ"

570. Tiyojanasahassambhi purise sannipātayiṃ,
Accayaṃ desanatthāya sayambhuṃ upasaṅkamiṃ.

571. Alalavatthā allasirā sabbeva pañajali katā,
Buddhassa pāde nipatitvā idaṃ vacanamabravuṃ: 7-

572. "Khamassu tvaṃ mahāvīra abhiyācati taṃ jano,
Pariḷāhaṃ vanodehi mā no raṭṭhaṃ vināsaya.

573. Sadevamānusā sabbe sadānavasarakkhasā,
Ayomayena kuṭena siraṃ bhindeyyu me sadā. "

574. Udake8- aggi na saṇṭhāni khijaṃ selena rūhati,
Agade kimi na saṇṭhāni kopo buddhe na jāyati.

575. Yathāpi bhumi acalā appameyyo ca sāgaro,
Anannako ca ākāso evaṃ buddhā akhobhiyā9-

576. Sadā khantā mahāvīrā khamitā ca tapassino,
Khantānaṃ khamitānañca gamanaṃ taṃ10- na vijjati11"

1. Sire a mu 2. Nikkhamessāmi the 3. Sattame divase [PTS] the 4. Sattako ma 5. Sasenakā
[PTS] the 6. Brahmacārayo se [PTS] the 7. Mabuviṃ ma [PTS] the 8. Dake ma 9. Buddho
akhobhiyo a ma [PTS] 10. Khamanaṃ vo the

[BJT Page 084] [\x 84/]

577. Idaṃ vatvāna sambuddho pariḷāhaṃ vinodayaṃ1-
Mahājanassa purato nabhaṃ abbhuggami tadā.

[PTS Page 047] [\q 47/]

578. Tena kammena'haṃ dhira bhinattataṃ ajjhupāgato,
Samatikkamma taṃ jātiṃ pāvisiṃ abhayaṃ puraṃ.

579. Tadāpi maṃ mahāvīra ḍayahamānaṃ susaṇṭhitaṃ2-,
Pariḷāhaṃ vinodesi sayambhuñca khamāpayi.

580. Ajjāpi maṃ mahāvīra ḍayahmānaṃ tiha'ggihi,
Nibbāpesi tayo aggi sitibhāvañca pāpiyī

581. Yesaṃ sotāvadhāna'tthi3- suṇātha mama bhāsato,
Atthaṃ tumhaṃ pavakkhāmi yathā diṭṭhaṃ padaṃ mama.

582. Sayambhuṃ taṃ vimānetvā4- santacittaṃ samāhitaṃ,
Tena kammena'haṃ ajja jāto'mhi nicayotiyaṃ.

583. Mā vo khaṇaṃ virādhetha khaṇātītā hi socare,
Sadatthe vāyameyyātha khaṇo vo paṭipādito.

584. Ekaccānañca vamanaṃ ekaccānaṃ virecanaṃ,
Visaṃ halāhalaṃ eke5- ekaccānaṃ va osadhaṃ.

585. Vamanaṃ paṭipapannānaṃ phalaṭṭhānaṃ virecanaṃ,
Osadhaṃ phalalābhinaṃ puññakkhettaṃ gavesitaṃ.

586. Sāsanena viruddhānaṃ visaṃ hālāhalaṃ yathā,
Āsiviso diṭṭhiviso evaṃ jhāpeti taṃ naraṃ.

587. Sakiṃ pitaṃ6- halāhalaṃ uparundhati jīvitaṃ,
Sāsanena virujjhitvā kappakoṭimbhi ḍayhati.

588. Khantiyā avihiṃsāya mettacittavatāya ca,
Sadevakaṃ so tāreti7- tasmā vo avirodhiyo8-

589. Lābhālābhe na sajjanti sammanana - vimānane,
Paṭhavisadisā buddhā tasmā te na virodhiyā9-

1. Vinodayī se [PTS] the 2. (Evaṃ sabbattha) 3. Sotapathā atthi the
4. Khamāpetvā the 5. Ete [PTS] 6. Sakiṃ bhuttaṃ the 7. Tarati ma [PTS] se 8. Avirādhiyā ma
9. Virādhiyā [PTS] ma

[BJT Page 086] [\x 86/]

590. Devadatte ca vadhake vore aṅgulimālake,
Dhanapāle rāhule ca sabbesaṃ samako muni.

[PTS Page 048] [\q 48/]

591. Etesaṃ paṭigho1- natthi rāgo'seṃ na vijjati,
Sabbesaṃ samako buddho vadhakassorasassa ca.

592. Panthe disvāna kāsāvaṃ chaḍḍhinaṃ miḷhamakkhitaṃ,
Sirasmiṃ2- añjaliṃ katvā vanditabbaṃ iḍasiddhajaṃ3
593. Abbhatitā ca ye buddhā vattamānā anāgatā,
Dhajenānena sujjhanti tasmā ete namassiyā.

594. Satthukappaṃ suvinayaṃ dhāremi hadayenahaṃ
Namasasmāno vinayaṃ viharissāmi sabbadā.

595. Vinayo āsayo4- mayhaṃ vinayo ṭhānacaṅkamaṃ,
Kappami vinaye vāsaṃ vinayo mayha gocaro.

596. Vinaye pāramippatto samathe5- cāpi kovido,
Upāli taṃ mahāvīra pade vandati satthuno.

597. So ahaṃ vicarissāmi gāmā gāmaṃ purā puraṃ,
Namasasmāno sambuddheṃ dhammassa ca sudhammataṃ.
598. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Sabbāsavā parikkhiṇā6- natthi dāni punabbhavo.

599. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ*

600. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ*
Itthaṃ sudaṃ āyasmā upālithero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Upālittherāpadānaṃ chaṭṭhaṃ -

7. Aññākoṇḍaññattherāpadānaṃ

601. Padumutatrasambuddhaṃ lokajeṭṭhaṃ vināyakaṃ,
Buddhabhumimanuppattaṃ paṭhamaṃ addasaṃ ahaṃ.

602. Yāvatā bodhiyā yakkhā sabbe samāgatā,
Sambuddhaṃ parivāretvā vandanti pañajalikatā.

[PTS Page 049] [\q 49/]

603. Sabbe devā tuṭṭhamanā ākāse sañcaranti te,
"Buddho ayaṃ anuppatto andhakāratamonudo".

1. Paṭighaṃ ma [PTS] se a 2. Sirasā se the 3. Canditabbo isiddhajo the 4. Āsayaṃ [PTS] the 5.
Samaye the 6. Sabbāsavaparikkhiṇo ma

[BJT Page 088] [\x 88/]

604. Tesaṃ hāsaparetānaṃ mahānādo pavattatha:
"Kilese jhāpayissāmi sammāsambuddhasāsane"

605. Devānaṃ giramaññāya vācāsabhimudiritaṃ,
Haṭṭho haṭṭhena cittena ādibhikkhamadāsa'haṃ.

606. Mama saṅkappamaññāya satthā loke anuttaro,
Devasaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:

607. "Sattāhaṃ abhinikkhamma bodhiṃ ajjhagamaṃ ahaṃ,
Idaṃ me paṭhamaṃ bhattaṃ brahmacariyassa1- yāpanaṃ.

608. Tusitā hi idhā'gantvā yo me bhikkhaṃ upānayī,
Tama'haṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato

609. Tiṃsakappasahassāni2- devarajjaṃ karissati,
Sabbe deve abhibhotvā tidivaṃ āvasissati.

610. Devalokā civitvāna manussattaṃ gamissati,
Sahassadhā cakkavatti tattha rajjaṃ karissati.

611. Kappasatasahassambhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma gottena satthā loke bhavissati.

612. Tidasā so cavitvāna manussattaṃ gamissati,
Agārā pabbajitvāna chabbassāni vasisasti.

613. Tato sattamake vasse buddho saccaṃ kathessati,
Koṇḍaññā nāma nāmena paṭhamaṃ sacchikābhiti"

614. Nikkhantenā'nupabbajiṃ3- padhānaṃ sukataṃ mayā,
Kilese jhāpanatthāya pabbajiṃ anagāriyaṃ.

615. Abhigantvāna sabbaññu buddho loke sadevake,
Isināme4- migāraññe amataṃ bherimāhahani.

616. Sodāni patto amataṃ santaṃ padamanuttaraṃ,
Sababāsave pariññāya viharāmi anāsavo.

[PTS Page 050] [\q 50/]

617. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

618. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ*

619. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ*
Itthaṃ sudaṃ āyasmā aññā5-koṇḍaññā thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Añña koṇḍaññattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -
1. Brahmacārissa ma the [PTS] brahmacariya se 2. Sahassena [PTS] tiṃsamatte kappasahasse
ma se 3. Pabbajjaṃ [PTS] 4. Imināme ma [PTS] se 5. Aññāta a mu aññā si mu

[BJT Page 090] [\x 90/]

8. Piṇḍolabhāradvājattherāpadānaṃ.

620. Padumuttaro nāma jino sayambhu aggapuggalo,
Purato himavantassa cittakuṭe vasi tadā.

621. Abhitarūpo tatthā'siṃ migarājā catukkamo,
Yassa saddaṃ suṇitvāna vikkhambhanti bahujjanā.

622. Suphullaṃ padumaṃ gayha upagañajiṃ narāsabhaṃ,
Vuṭṭhitassa samādhimhā buddhassa abhiropayiṃ.

623. Catuddisā namassitvā buddhaseṭṭhaṃ naruttamaṃ,
Sakaṃ cittaṃ pasādetvā sihanādaṃ nadiṃ ahaṃ.

624. Padamuttaro lokavidu āhutinaṃ paṭiggaho,
Sakāsane nisīditvā imā gāthā abhāsatha.

625. Buddhassa giramaññāya sabbe devā samāgatā,
Āgato vadataṃ seṭṭho dhammaṃ sossāma.

626. Tesaṃ hāsaparetānaṃ purato lokanāyako,
Mama saddhaṃ pakittesi dighadassi mahāmuni.

627. "Yeni'daṃ padumaṃ dinnaṃ sihanādo ca nādito,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

628. Ito aṭṭhamake kappe cakkavatti bhavissati,
Sattaratanasampanno catudipambhi issaro,

629. Kārayissati issariyaṃ1- mahiyā catusaṭṭhiyā, 2
Padumo nāma nāmena cakkavatti mahabbalo.

[PTS Page 051] [\q 51/]

630. Kappasatasahassambhi okkākakulasambhavo,
Gotamonāma gottena satthā loke bhavissati.

631. Pakāsite pāvacane brahmabandhu bhavissati,
Brahmaññā abhinikkhamma pabbajissati tāvade.

632. Padhānapabhitatto so upasanto nirūpadhi,
Sabbāsave pariññāya nibbāyissata'nāsavo.

633. Vipane pannaseyyambhi vāḷamigasamākule,
Sabbāsave pariññāya nibbāyissata'nāsavo".

634. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.
635. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ*

636. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ*

Itthaṃ sudaṃ āyasmā piṇḍolabhāradvā thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Piṇḍolabharadvājattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

1. Issaraṃ ma [PTS] se 2. Catusattiyā a mu *theragāthaṭṭhakathāya na sametidaṃ apadānaṃ.

[BJT Page 092] [\x 92/]

9. Khidiravaniyarevatattherāpadānaṃ

637. Gaṅgā bhagirathi1- nāma himavantā pabhāvitā, 2-
Kutitthe3- nāviko āsiṃ orime ca tariṃ ahaṃ.

638. Pubbe mayhaṃ sutaṃ āsi padumuttaranāyako, 4
Vasīsatasahassehi gaṅgāsotaṃ tarissati5-

639. Bahu nāvā samānetvā vaḍḍhakihi susuṅkhataṃ,
Nāvāya chadanaṃ katvā patimāniṃ narāsabhaṃ.

640. Āgantvāna ca sambuddho āruhi tañca nāvukaṃ, 6
Vārimajjhe ṭhito satthā imā gāthā abhāsatha:
641. "Yo so tāresi sambuddhaṃ saṅghañcāpi anāvaṃ,
Tena cittappasādena devaloke ramissati.

642. Nibbattissati te vyambhaṃ sukataṃ nāvasaṇṭhitaṃ,
Ākāse pupphachadanaṃ dhārayissati sabbadā.

643. Aṭṭhapaññāsakappambhi tārako7- nāma khattiyo,
Cāturanto vijitāvi cakkavatti bhavissati.

[PTS Page 052] [\q 52/]

644. Sattapaññāsakappambhi campako nāma khattiyo,
Uggacchantova suriyo jotissati mahabbalo.

645. Kappasatasahassambhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma gottena satthā loke bhavissati.

646. Tidasā so cavitvāna manussattaṃ gamissati,
Revato nāma nāmena brahmabandhu bhavissati.

647. Agārā nikkhamitvāna sukkamūlena codito,
Gotamassa bhaghavato sāsāne pabbajissati.

648. So pacchā pabbajitvāna yuttayogo vipasasako, 3
Sabbāsave pariññāya nibbāyissata'nāsavo"

649. Ciriyaṃ me dhuradhorayhaṃ yogakkhemādhivāhanaṃ,
Dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.

650. Satasahasse kataṃ kammaṃ phalaṃ dassesi me idha,
Sumutto saravego'va kilese jhāpayī mama*

561. Tato maṃ vananirataṃ9-disvā lokantagu muni,
Vanavāsibhikkhunaggaṃ10- paññapesi mahāmati, *

562. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ
Itthaṃ sudaṃ āyasmā khadiravaniyo revato thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Khadiravaniyarevatattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

1. Bhāgirasi ma [PTS] se 2. Pabhūtā bhimavantato the 3. Titthassa the 4. Padumuttaranāyako
sambuddho dipaduttemo ma [PTS] a 5. Gaṅgātiramupāgato ma the 6. Nāvālañachakaṃ [PTS]
se the a 7. Tāraṇo the se a 8. Vipasastithe 9. Jhānanirataṃ the 10. Jhāyinaṃ bhikkhunaṃ the
*imā dve gāthā [PTS] se petthakesu na vijjanti.

[BJT Page 094] [\x 94/]

10. Ānandattharāpadānaṃ

653. Ārāmadvārā nikkhamma padumuttaro mahāmuni,
Vassento1- amataṃ vuṭṭhiṃ nibbāpesi mahājanaṃ.

654. Satasahassā te vīrā2- chaḷabhiññā mahiddhikā,
Parivārenti sambuddhaṃ chāyāva anapāyini3-

655. Hatthikkhandhāgato āsiṃ setacchattaṃ varuttamaṃ,
Sucārurūpaṃ disvāna vitti me upapajjatha.

656. Oruyha hatthikkhandhamhā upagacchiṃ narāsabhaṃ,
Ratanāmayachattaṃ me buddhaseṭṭhassa dhārayiṃ.

[PTS Page 053] [\q 53/]

657. Mama saṅkappamaññāya padumuttaro mahāisi,
Taṃ kathaṃ ṭhapayitvāna imā gathā abhāsata:

658. "Yo so chattaṃ adhāresi soṇṇālaṅkārabhusitaṃ,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhasato

659. Ito gantvā ayaṃ poso tusitaṃ āvasissati,
Anubhossati sampattiṃ accharāhi purakkhato.

660. Catuntiṃsanikkhantuñca devarajjaṃ karissati,
Balādhipo aṭṭhasataṃ vasudhaṃ āvasissati.

661. Aṭṭhapaññāsakkhattuñca cakkavatti bhavissati,
Padesarajjaṃ vipulaṃ mabhiyā kārayissati.

662. Kappasatasahassamhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma gottena4- satthā leke bhavissati.
663. Sakyānaṃ kulaketussa cātibandhu bhavissati,
Ānando nāma nāmena upaṭṭhāko mahesino.

664. Ātāpi nipako cāpi5- bāhusaccesu kovido,
Nivātavutti atthaddho sabbapāṭhi bhavissati.

665. Padhānapahitatto so upasanto nirūpadhi,
Sabbāsave pariññāya nibbāyissata'nāsavo"

666. Santi āraññakā nāgā kuñajarā saṭṭhihāyanā,
Nidhā pabhinnamātaṅgā īsādantā urūḷhavā.

667. Anekasatasahassā paṇḍitāpi mahiddhikā,
Sabbe te buddhanāgassa na hontu'panidhimbhi te6-

1. Vassanto ma [PTS] 2. Satasahassāni virā [PTS] 3. Anupāyini ma the 4. Nāmena the 5.
Saddho the 6. Honti paṇidimbhi ma na honta parivimbhitā [PTS]

[BJT Page 096] [\x 96/]

668. Ādiyāme namassāmi majjhime atha pacchime,
Pasannacitto sumano buddhaseṭṭhaṃ upaṭṭhahiṃ

669. Ātāpi nipako cāpi sampajāno patissato,
Sotāpattiphalampatto sekkhabhumisu kovido.

670. Tappe'to satasahasse yaṃ kammamabhinihariṃ,
Tā'haṃ bhumimanuppatto ṭhito saddhammamācalo

[PTS Page 054] [\q 54/]

671. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

672. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

673. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ānanado thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ānandattherāpadānaṃ dasamaṃ. -

Buddhavaggo paṭhamo
Uddānaṃ:
Buddho paccekabuddho ca2- sāriputto ca koḷito,
Kassapo anuruddho ca puṇṇatthero upāli ca.
Aññāsikoṇḍaññā piṇḍolo revatā'nandapaṇḍito.
Chasatāni ca paññāsa gāthāyo sabbapiṇḍitā.

1. hitā calā the 2. Paccekasambuddho se.

[BJT Page 098] [\x 98/]
[PTS Page 055] [\q 55/]

2.

11. Sīhāsanadāyakattherāpadānaṃ

674. Nibbute lokanāthambhi siddhatthe dipaduttame,
Vitthārite pāvacane bāhujaññamhi sāsane.

675. Pasannacitto sumano sihāsanamakāsa'haṃ,
Sihāsanaṃ karitvāna pādapiṭhamakāsa'haṃ.

676. Sihāsane ca vassante gharaṃ tattha akāsa'haṃ,
Tena citatappasādena tusitaṃ apapajja'haṃ.

677. Āyamena catubbisayojanaṃ āsi tāvade,
Vimānaṃ sukataṃ mayhaṃ vitthārena catuddasa1-

678. Sataṃ2- kaññāsabhassāna parivārenti maṃ sadā,
Soṇṇaṃmayañca palalaṅka vyambhe āsi sunimmitaṃ.

679. Hatthiyānaṃ assayānaṃ dibbayānaṃ upaṭṭhitaṃ,
Pāsādā sivikā ceva upapajjanti3- yadicchakaṃ.

680. Maṇimayā ca pallaṅkā aññe sāramayā bahu.
Nibbattanti mamaṃ sabbe sihāsanassi'daṃ phalaṃ

681. Soṇṇamayā rupimayā eḷikā veḷuriyāmayā,
Pādukā abhīrūhāmi pādapiṭhassi'daṃ phalaṃ

682. Catunavute ito kappe yaṃ kammavakari tadā,
Duggatiṃ nābhijānimi puññakammassi'daṃ phalaṃ.

683. Tesattanimbhito kappe indanāmā tayo janā,
Dvesattatimbhito kappe tayo sumana namakā. .

684. Samasattanimbhito kappe tayo varuṇanāmakā, sattaratanasampannā catudipambhi
issarā.

685. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sihāsanadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sīhāsanadāyakattherāpadānaṃ paṭhamaṃ. -

[PTS Page 056] [\q 56/]

12. Ekatthambhikattherāpadānaṃ.

686. Siddhatthassa bhagavato mahāpuggaṇo ahu,
Saraṇaṅgatā ca te buddhaṃ saddahanti tathāgataṃ.

687. Sabbe saṅgamma mantetvā māḷaṃ4- kubbanti satthuno,
Ekatthambhaṃ alabhantā vicinatti buhāvane.
1. Catuddasaṃ 2. Sata ma satta se 3. Nibibattanti se 4. Salā se the

[BJT Page 100] [\x 100/]
688. Te'haṃ araññe disvāna upagamma gaṇaṃ tadā,
Añajalimpaggahetvāna paṭipucchā gaṇaṃ ahaṃ.

689. Te me puṭṭhā viyākaṃsu sīlavanto upāsakā,
Māḷaṃ1- mayaṃ kattukāmā ekatthambho na labbhati.

690. "Ekatthambhaṃ mamaṃ detha ahaṃ dassāmi satthuno,
Āharissāma'haṃ thambhaṃ appossukkā bhavantu vo.

691. Te me thambhaṃ pavecchaṃsu pasannā tuṭṭhamānasā,
Tato paṭinivattitvā agamiṃsu sakaṃ gharaṃ.

692. Aciraṃ gate puggaṇe thambhaṃ adāsa'haṃ2- tadā,
Haṭṭho haṭṭhena cittena paṭhamaṃ ussapesa'haṃ

693. Tena cittappasādena vimānaṃ upapajja'haṃ
Ubbiddhaṃ bhavanaṃ mayhaṃ satabhumaṃ3- samuggataṃ.

694. Vajjamānāsu bherisu paricārema'haṃ tadā,
Pañcapaññāsakappambhi rājā āsiṃ yasodharo.

695. Tatthāpi bhavanaṃ mayhaṃ satabhumaṃ samuggataṃ,
Kuṭāgāravarūpetaṃ ekatthambhaṃ manoramaṃ.

696. Ekavisatikappambhi udeno nāma khattiyo,
Tatra'pi bhavanaṃ mayhaṃ satabhumaṃ samuggataṃ.

697. Yaṃ yaṃ yonu'ppajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,
Anubhomi sukhaṃ sabbaṃ4- ekatthambhassi'daṃ phalaṃ.

[PTS Page 057] [\q 57/]

698. Catunavute ito kappe yaṃ thambhamaddiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi ekatthambhassi'daṃ phalaṃ.

699. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekatthimbhiko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ekatthambhikattherāpadānaṃ dutiyaṃ. -

13. Nandattherāpadānaṃ.

700. Padumattarassa bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,
Vatthaṃ khomaṃ5- mayā dinnaṃ sayambhussa mahesino.

701. Taṃ me buddho viyākāsi jalajuttaranāmako, 6-
Iminā vatthadānena hemavaṇṇo bhavissasi.

1. Sālaṃ the se 2. Ahāsa'haṃ a: mu ākāsahaṃ the 3. Satabhuma [PTS] sattabhumaṃ se the 4.
Anubhomi sabbametaṃ [PTS] se 5. Vatthuttamaṃ [PTS] 6. Jalajuttamanāyako [PTS] *
theragāthaṭṭhakathāya visadisaṃ.

[BJT Page 102] [\x 102/]

702. Dve sampatti anubhotvā kusalamulehi vodito,
Gotamassa bhagavato kaniṭṭho tvaṃ bhavissasi.

703. Rāgaratto sukhasilo kāmesu gedhamāyuto,
Buddhena codito santo tadā1- tvaṃ pabbajissasi.

704. Pabbajitvāna tvaṃ tattha kulamulena codito,
Sabbāsave pariññāya nibbāyissasa'nāsavo.

705. Satakappasahassambhi2- caturo celanāmakā,
Saṭṭhikappasahassambhi upacelā catujjanā.

706. Pañcakappasahassambhi celāva caturo janā,
Sattaratanasampannā catudipambhi issarā.

707. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā nanado thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Nandattherāpadānaṃ tatiyaṃ. -

[PTS Page 058] [\q 58/]

14. Cullapatthakattherāpadānaṃ.

708. Padumuttaro nāma jino āhutinaṃ paṭiggaho,
Gaṇamahā vupakaṭṭho so himavante vasī tadā.

709. Ahampi himavattamhi vasāmi assame tadā,
Acirāgataṃ vahāvīraṃ upesiṃ lokanāyakaṃ.

710. Pupphacchattaṃ gahetvāna upapagacchiṃ narāsabhaṃ,
Samādhiṃ samāpajjantaṃ antarāyamakāsa'haṃ3-

711. Ubhohatthehi paggayha pupphachattaṃ adāsa'haṃ,
Paṭiggahesi bhagavā padumuttaro mahāmuni.

712. Sabbe devā attamanā himavantaṃ upenti4- te,
Sādhukāraṃ pavattesuṃ5- anumodissati cakkhumā.

1. Tato se a 2. Sattakappasahassambhi 3. Ārādhanamakāsahaṃ te
4. (Evaṃ sabbattha) 5. Pavattiṃsu ma [PTS] se the

[BJT Page 104] [\x 104/]

713. Idaṃ vatvāna te devā upagacchuṃ naruttamaṃ,
Ākāse dhārayantaṃ me1- padumacchattamuttamaṃ2-
714. Satapattachattaṃ3- paggayha4- adāsi tāpaso mamaṃ,
Tama'haṃ kittayissāmi; suṇotha mama bhāsato:

715. Pañcavisati kappāti devarajjaṃ karissati,
Catuntiṃsatikkhattuñca cakkavatti bhavissati.

716. Yaṃ yaṃ yoniṃ saṃsarati devattaṃ atha mānusaṃ,
Abbhokāse patiṭṭhantaṃ padumaṃ dhārayissati.

717. Kappasatasahassambhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena satthā leke bhavissati.

718. Pakāsite pāvacane manussattaṃ labhissati,
Manomayambhi kāyambhi uttamo so bhavissati.

719. Dve bhātaro bhavissanti ubhopi patthakavhayā,
Anubhotvā uttamatthaṃ jotayissanti sāsanaṃ.

720. So'haṃ aṭṭhārasamasso5- pabbajiṃ anagāriyaṃ,
Visesā'haṃ na vindāmi sakyaphūttassa sāsane.

721. Dandhā mayhaṃ gati āsi paribhūto pure ahuṃ6,
Bhātā ca maṃ panāmesi: gaccha dāni sakaṃ gharaṃ.

722. So'haṃ panāmito santo saṃghārāmassa koṭṭhake,
Dummano tattha aṭṭhāsiṃ sāmaññasmiṃ7- apekkhavā.

[PTS Page 059] [\q 59/]

723. Bhagavā tattha8- āgañachi sisaṃ mayhaṃ parāmasi,
Bāhāya maṃ gahetvāna saṃghārāmaṃ pavesayi.

724. Anukampāya me satthā adāsi pādapuñachaniṃ,
Evaṃ suddhaṃ adhiṭṭhehi ekamantaṃ svadhiṭṭhitaṃ9-

725. Hatthehi tamahaṃ gayha sariṃ kokanadaṃ ahaṃ;
Tattha cittaṃ vimucci me arahattaṃ apāpuṇiṃ.

726. Manomayesu kāyesu sabbattha pāramiṅgato,
Sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.

727. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā cullapanthako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Cullapanthakattherassā'padānaṃ catutthaṃ. -

1. Dhārayantassa a mu 2. Padumaṃ ma the 3. Padumachattaṃ [PTS] 4. Gaṇaha ma
5. So aṭṭhārasavasso haṃ the aṭṭhārasañcavasso haṃ ma [PTS] se 6. Ahaṃ [PTS] the 7.
Sāsanasmiṃ the 8. Athe satthā a mu 9. Ekamannamadhiṭṭhāhaṃ ma madhiṭṭhitaṃ [PTS] se

[BJT Page 106] [\x 106/]

15. Piḷindivacchattherāpadānaṃ

728. Nibbute lokanāthambhī sumedhe aggapuggale,
Pasannacitto sumano thupapujamakāsa'haṃ

729. Ye ca khiṇāsavā tattha chaḷabhiññā mahiddhikā,
Te'haṃ tattha samānetvā saṃghabhattaṃ akāsa'haṃ

730. Sumedhassa bhagavato upaṭṭhāko tadā ahu,
Sumodho nāma nāmena anumodittha so tadā.

731. Tena cittappasādena vimānaṃ upapajjahaṃ,
Chāḷāsitisahassāni accharāyo ramiṃsu me.

732. Mameva anuvattanti sabbakāmehi tā sadā,
Aññe deve atibhomi1- puññakammassi'daṃ phalaṃ.

733. Pañcavisatikappambhi varuṇo nāma khattiyo,
Susuddhabhojano2- āsiṃ cakkavatti ahaṃ tadā.

734. Na te bījaṃ pavapanti na pi niyanti naṅgalā,
Akaṭṭhapākimaṃ sāliṃ paribhuñajanti mānusā.

[PTS Page 060] [\q 60/]

735. Tattha rajjaṃ karitvāna devattaṃ puna gaccha'haṃ,
Tadāpi edisā mayhaṃ nibbattā bhogasampadā.

736. Na maṃ mittā amittā vā bhiṃsanti sababapāṇino,
Sabbesampi piyo homi puññakammassi'daṃ phalaṃ

737. Tiṃsakappasahassambhi yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhīkānāmi gandhālepassi'daṃ phalaṃ.

738. Imasmiṃ bhaddake kappe eko āsiṃ3- janādhīpo,
Mahānubhāvo rājā'haṃ4- cakkavatti mahabbalo.

739. So'haṃ pañcasu silesu ṭhapetvā janataṃ bahuṃ,
Papetvā sugatiṃyeva devatānaṃ piyo ahuṃ.

740. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā piḷindiccho thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Piḷīndivacchattherassāpadānaṃ pañcamaṃ. -

1. Abhihomi the 2. Visudadha ma se the 3. Āsi ma se 4. Rājāsiṃ [PTS] ma

[BJT Page 108] [\x 108/]

16. Rāhulattherāpadānaṃ

741. Padumuttarassa bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,
Sattabhummabhi pāsāde ādāsaṃ satthariṃ1- ahaṃ.

742. Khiṇāsavasahassehi parikiṇṇo mahāmuni,
Upāgami gandhakuṭiṃ dipadindo narāsabho.

743. Virocento2- gandhakuṭiṃ devadevo narāsabho,
Bhikkhūsaṃghe ṭhito satthā imā gāthā abhāsatha.

744. Yenā'yaṃ jotitā seyyā3- ādāso ca susanthato,
Tama'haṃ nittayissāmi suṇotha mama bhāsato.

745. Soṇṇamayā rūpimayā4- atho veḷuriyāmayā,
Nibbantissanti ādāsā5- ye keci manaso piyā.

[PTS Page 061] [\q 61/]

746. Catusaṭṭhikkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati,
Sahassakkhantuṃ cakkavatti bhavissati anattarā.

747. Ekavisatikappambhi vimalo nāma khattiyo,
Cāturanto vijitāvi cakkavatti bhavissati.

748. Nagaraṃ reṇuvati nāma iṭṭhakābhi sumāpitaṃ,
Āyāmato tīṇi sataṃ caturassasamāyutaṃ6-
749. Sudassano nāma pāsādo vissakammena nimmito, 7-
Kuṭāgāravarūpeto sattaratanabhusito.

750. Dasa saddā acivittaṃ8- vijjādharasamākulaṃ,
Sudassanaṃva nagaraṃ devatānaṃ bhavissati.

751. Pabhā niggacchate tassa uggacchanteva suriye, 9-
Virocessati10- taṃ niccaṃ samantā aṭṭhayojanaṃ.

752. Kappasatasahassambhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.

753. Tusitā so cavitvāna sukkamūlena codito,
Gotamassa bhagavato atrajo so bhavissati.

754. Sace vaseyyā'gāraṃ cakkavatti bhaveyya so11,
Aṭṭhānametaṃ yaṃ tādi agāre ratimajjhagā.

755. Nikkhamitvā agāramhā pabbajissati subbato,
Rāhulo nāma nāmena arahā so bhavissati.

1. Ādāsiṃ sattharaṃ [PTS] sethe adāsiṃ ma 2. Virocantaṃ [PTS] 3. Ādāsiṃ sattharaṃ [PTS] 4.
Sovaṇṇamayā maṇimayā se the 5. Ākāse ma [PTS] the se 6. Caturassaṃ [PTS] se 8.
Dasasaddāvicittaṃ taṃ ma 9. Uggacchantova suriyo ma se 10. Virovissati [PTS] 11. Bhavissati
se ma

[BJT Page 110] [\x 110/]

756. Kikiva aṇḍaṃ rakkheyya, camarī viya vāladhiṃ,
Nipako silasampanno evaṃ rakkhiṃ1- mahāmune.

757. Tassā'haṃ dhammamaññāya vihāsiṃ sāsane rato,
Sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.

758. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā rahulo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Rāhulattherassāpadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

[PTS Page 062] [\q 62/]

17. Upasenattherāpadānaṃ.

759. Padumuttaraṃ bhagavantaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ,
Pabbhārambhi nisinnaṃ taṃ2- upagacchiṃ naruttamaṃ.

760. Kaṇikāraṃ pupphitaṃ disvā vaṇṭe3- chetvāna'haṃ tadā,
Alaṅkaritvā chattambhi buddhassa abhiropayiṃ.

761. Piṇḍapātañca pādāsiṃ4- paramannaṃ subhojanaṃ,
Buddheṇa navame tattha samaṇe aṭṭha bhojayiṃ.

762. Anumodi mahāvīro sayambhu aggapuggalo,

763. Tena cittappasādena sampattimanubhossati,
Chattiṃsakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati.

764. Ekavisatikkhattuñca cakkavatti bhavissati,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.

765. Satasahasse ito kappe okkāka kulasambhavo,
Gotamo nāma gottena satthā loke bhavissati*

766. Sāsane dippamānambhi manussattaṃ gamissati,
Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito
Upasenoti nāmena hessati satthūsāvako+

767. Carimā vattate mayhaṃ bhavā sabbe samubhatā;
Dhāremi antimaṃ dehaṃ chetvā māraṃ savāhanaṃ.

768. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā upaseno vaṅgataputto thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Upasenavaṅgantaputtattherassāpadānaṃ sattamaṃ. -
(Tatiyabhāṇavāraṃ)

1. Mamaṃ rakkhi [PTS] se mamarakkhi te 2. Nisidantaṃ ma se 3. Vaṇaṭā [PTS] vaṇaṭaṃ the
4. Piṇḍapātaṃ upanesiṃ the *ma se [PTS] potthakesu imissā gāthāya ṭhāne "yaṃ vadanti
sumedhoti bhūripaññaṃ sumedhaṣaṃ kappe to satasahasse esa buddho bhavissatī" iti ayaṃ
gāthā dissati. +"Samattapāsādikatāya aggaṭhāne ṭhapessati"ti gāthaddhopi theragāthaṭṭha
kathāyaṃ dissati.

[BJT Page 112] [\x 112/]
[PTS Page 063] [\q 63/]

18. Raṭṭhapālattherāpadānaṃ

769. Padumuttarassa bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,
Varanāgo mayā dinno īsādanto urūḷhavā1-

770. Setacchattopasobhito2- sakappano3- sahatthipo,
Agghāpevona taṃ sabbaṃ saṃghārāmaṃ akārayiṃ.

771. Catupaññāsa sahasasāni pāsāde kārayiṃ ahaṃ,
Mahābhattaṃ4- karitvāna niyyādesiṃ mahesino.

772. Anumodi mahāvīro sayambhu aggapuggalo,
Sabbe jane bhāsayanto desesi amataṃ padaṃ.

773. Taṃ me buddho viyākāsi jalajuttaranāmako, 5-
Bhikkhusaṃghe nisīditvā imā gātha abhāsatha.

774. Catupaññasa sahassāni pāsāde kārayī ayaṃ,
Kathayissāmi vipākaṃ suṇetha mama bhāsato.

775. Aṭṭhārasa sahassāni kuṭāgārā bhavissare,
Vyamahuttamambhī nibbattā sabbasoṇṇamayā ca te.

776. Paññāsakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karisasati.
Aṭṭhapaññāsakkhattuñca cakkavatti bhavissati.

777. Kappasatasahassambhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.

778. Devalokā cavitvāna sukkamūlena codito,
Aḍḍhe kule mahābhoge nibbattissati tāmade.

779. So pacchā pabbajitvāna sukkamūlena codito,
Raṭṭhapālo'ti nāmena hessati satthūsāvako.

780. Padhānapahitatto so upasanto nirūpadhi,
Sabbāsave pariññāya nibbāyissata'nāsavo.

781. Uṭṭhāya abhinikkhamma jahitā6- bheghasampadā,
Kheḷapiṇḍeva bhogambhi pemaṃ mayhaṃ na vijjati.

[PTS Page 064] [\q 64/]

782. Virāyaṃ me dhūradhorayhaṃ yogakkhemādhivāhanaṃ,
Dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.

783. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā raṭṭhapālo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Raṭṭhapālattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

1. Urūḷabhavo [PTS] 2. Chattopasevito [PTS] se chatto sopadhiko ma the
3. Sādabbino ma sidabbano the 4. Mahoghañca ma se a mahaṅghañca the 5.
Jalajuttamanāyako [PTS] 6. Jahitvā ma te se

[BJT Page 114] [\x 114/]

19. Sopākattherāpadānaṃ

784. Pabbhāraṃ sevayantassa1- vipine2- pabbatuttame,
Siddhattho nāma bhagavā āgacchi mama santikaṃ.

785. Buddhaṃ upāgataṃ disvā lokajeṭṭhassa tādino,
Sattharaṃ santharitvāna3- pupphasanamādāsa'haṃ

786. Pupphāsane nisīditvā siddhattho lokanāyako,
Mamañca gatimaññāya aniccatamudāhi:

787. "Aniccā vana saṅkhārā uppādavayadhammino,
Upapajjitvā nirujjhanti tesaṃ vupasamo sukho"

788. Idaṃ vatvāna sababaññu lokajeṭṭho narāsabho,
Nahaṃ abbhūggami dhīro haṃsarājāva ambare.

789. Sakaṃ diṭṭhaṃ jahitvāna bhāvayā'niccasañña'haṃ,
Ekāhaṃ bhāvayitvāna tattha kālakato ahaṃ.

790. Dve sampatti anubhotvā sukkamūlena codito,
Pacchībhave sampatte sapākayonu'pāgamiṃ4-

791. Agārā abhinikkhamma pabbajiṃ anagāriyaṃ.
Jātiyā sattavassohaṃ arahattamapāpuṇiṃ.

792. Āraddhaviriyo pahitatto sīlesu susamāhito,
Tosetvānamahānāgaṃ alatthaṃ upasampadaṃ.

[PTS Page 065] [\q 65/]

793. Vatunavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi pupphadānassi'daṃ phalaṃ.

794. Catunavute ito kappe yaṃ saññaṃ bhāvayiṃ tadā,
Taṃ saññaṃ bhāvayantassa patto me āsavakkhayo.

795. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sopāko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sopākattherassāpadānaṃ navamaṃ. -
20. Sumaṅgalattherāpadānaṃ.

796. Āhutiṃ yiṭṭhukāmo'haṃ paṭiyādetvāna bhojanaṃ,
Brāhmaṇe patimānento visāle māḷake ṭhito

797. Atha'ddasāsiṃ sambuddhaṃ piyadassiṃ mahāyasaṃ,
Sabbalokavinetāraṃ sayambhuṃ aggapuggalaṃ.

798. Bhagavantaṃ jutimantaṃ sāvakehi purakkhataṃ,
Ādiccamiva rocantaṃ rathiyaṃ paṭipannakaṃ5-

1. Sodhayantassa, [PTS] sobhayattassa, se 2. Papare, [PTS] pavane, se pavare, the 3.
Paññapetvāna. Se te 4. Sopākaṃ, the 5. Pavisantakaṃ, [PTS] *theragāthaṭṭhakathāyaṃ pana
visadisaṃ apadānaṃ paññāyati, tampana dvādasamavagge sumaṅgalāpadānne sameti.

[BJT Page 116] [\x 116/]

799. Añajalimpaggahetvāna sakaṃ cittaṃ pasādayiṃ,
Manasā ca nimantesiṃ āgacchatu mahāmuniti.

800. Mama saṅkappamaññāya satthā loke anuttaro,
Khiṇāsavasahassehi mama dvāraṃ upāgami.

801. "Namo te purisājañña namo te purisuttama,
Pāsādaṃ abhirūhitvā sihāsane nisida tvaṃ"

802. Danto dantaparivāro tiṇṇo tārayataṃ varo,
Pāsādaṃ abhirūhitvā nisīdi pavarāsane.

803. Yaṃ me atthi sake gehe āmisaṃ paccupaṭṭhitaṃ,
Tā'haṃ buddhassa pādāsiṃ pasanno sehi pāṇihi.

804. Pasannacitto sumano vedajāto katañajalī,
Buddhaseṭṭhaṃ namassāmi aho buddhassuḷāratā

[PTS Page 066] [\q 66/]

805. Aṭṭhannaṃ payirūpāsataṃ1- bhuñjaṃ2- khiṇāsavā bahu,
Tuyheveso ānubhāvo saraṇaṃ taṃ upemahaṃ.

806. Piyadassī ca bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,
Bhikkhusaṃghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:

807. "Yo so saṃghaṃ abhojesi ujubhūtaṃ samāhitaṃ,
Tathāgatañca sambuddhaṃ suṇātha mama bhāsato.
808. Sattavisatikkhattuṃ so devarajjaṃ karissati,
Sakakammābhiraddho so devaloke ramissati.

809. Dasañca'ṭṭhakkhattuṃ so cakkatti bhavissati,
Pathavyā rajjaṃ pañcasataṃ vasudhaṃ āvasissati"

810. Araññaṃ vanamogayha kātanaṃ vyagghasevitaṃ,
Padhānaṃ padahitvāna kiso jhāpitā mayā.

811. Aṭṭhārase kappasate yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhījānāmi bhattadānassi'daṃ phalaṃ

812. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sumaṅgalo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sumaṅgalattherassāpadānaṃ dasamaṃ. -

1Uddānaṃ:
Sīhāsani ekathambhi nando cullapanthako,
Piḷindo3- rāhulo ceva vaṅganto raṭṭhapālako
Sopāko maṅgalo ceva daseva dutiye vagge.
Satañca aṭṭhatiṃsā ca gāthā ettha pakāsitā.
- Sihāsanadāyakavaggo dutiyo -

1. Payirupāsaṃ, ma 2. (Sabbattha) 3. Piḷinda, ma piḷindi, se.

[BJT Page 118] [\x 118/]
[PTS Page 067] [\q 67/]

21. Subhūtittherāpadānaṃ.

813. Himavantassa avidūre nisabho nāma pabbato,
Assamo sukato mayhaṃ paṇṇasālā sumāpitā.

814. Kosiyo nāma nāmena jaṭilo uggatāpano,
Ekākiyo adutiyo vasāmi nisabhe tadā.

815. Phalaṃ mulañca paṇṇañca na bhūñajami ahaṃ tadā,
Pavattapaṇḍupattāni1- upajivāmi tāvade.

816. Nā'haṃ kopemi ājīvaṃcajamānopi jīvitaṃ,
Ārādhemi sakaṃ cittaṃ vivajjemi anesataṃ.

817. Rugupasaṃhitaṃ cittaṃ yadā upapajjane mama,
Sayaṃva paccavekkhāmi ekaggo taṃ damme'haṃ.

818. "Rajjasi rajaniye ca dosaniye ca dussasi2,
Muyhase mohaniye ca nikkhamassu vanā tuvaṃ.

819. Visuddhānaṃ ayaṃ vāso nimmalānaṃ tapassinaṃ,
Mā kho visuddhaṃ dusesi nikkhamassu vanā tuvaṃ.

820. Agāriko bhavitvāna sadā yuttaṃ3- labhissasi,
Ubhopi mā virādhesi nikkhamassu vanā tuvaṃ.

821. Chavālātaṃ yathā kaṭṭhaṃ na kvaci kiccakārakaṃ, 4-
Neva gāme araññe vā na hi taṃ kaṭṭhasammataṃ.

822. Chavālātupamo tvaṃsi na gihi nāpi saññato, 5-
Ubhato muttako ajja nikkhamassu vanā tuvaṃ.

823. Siyā nu kho tava6- etaṃ ko papajānāti te7- idaṃ,
Saddhādhūraṃ jahasi8- te* kosajjabahulāya ca.

824. Jigucchissanti taṃ viññu asuciṃ nāgariko yathā,
Ākaḍḍhitvāna isayo codayissanti taṃ sadā.

825. Taṃ viññu pavadissanti samatikkantasāsanaṃ,
Saṃvāsaṃ alabhanto hi kathaṃ jivissasi9- tuvaṃ.

1. Pavattaṃca supātābhaṃ, ma se pattā'haṃ [PTS] 2. Dussase, the ma 3. Yadā puttaṃ, ma the
4. Kāraṇaṃ, ma the 5. Gihinā nāpi paññatto, [PTS] 6. Tuvaṃ, ma 7. Ko pajānihite, [PTS] se 8.
Pāhisi, [PTS] vahasi ma pahāsi, the piṅgaduraṃpahisi, se *me 9. Jivāhisi, se ma jivihisi, [PTS]
the

[BJT Page 120] [\x 120/]
[PTS Page 068] [\q 68/]

826. Tidhā pabhinnamātaṅgaṃ kuñajaraṃ saṭṭhihāyanaṃ,
Khali nāgo upagantvā yuthā niharate gajaṃ.

827. Yuthā vinissaṭo santo sukhaṃ sātaṃ na vindati,
Dukkhito vimano1- hoti pajjhāyanto2- pavadheti3-

828. Tatheva jaṭilā tampi niharissanti dummatiṃ4,
Tehi tvaṃ nissaṭo santo sukhaṃ sātaṃ na lacchasi

829. Divā yā yadi vā rattiṃ sokasallasamappito,
Ḍayhasi pariḷāhena gajo yuthā'va nissaṭo5-

830. Jātarūpaṃ yathā kūṭaṃ neva jhāpeti6- katthaci,
Tathā silavibhino tvaṃ na jhāpessasi7- katthaci.

831. Agāraṃ vasamānopi kathaṃ jiviśisi tuvaṃ,
Mattikaṃ pettikaṃ cāpi natthi te nibhitaṃ8- dhanaṃ.

832. Sayaṃ9- kammaṃ karitvāna gatte sedaṃ pamocayaṃ,
Evaṃ jivihisi gehe sādhu te taṃ10- na ruccati"

833. Evāhaṃ tattha vāremi11- saṅkilesagataṃ manaṃ,
Nānādhammamakathaṃ katvā pāpā cittā nivārayiṃ.

834. Evaṃ me viharantassa appamādavihārino,
Tiṃsa vassasahassāni vipine me12- atikkamuṃ.

835. Appamādarataṃ disvā uttamatthagavesakaṃ,
Padumuttarasambuddho āgacchi mama santikaṃ.

836. Timbarūsakavaṇṇabho13- appameyyo anupamo,
Rūpena'sadiso buddho ākāse caṅkamī tadā.

837. Suphūllo sālarājā'va vijjū'va'bbhaghanantare14,
Ñāṇenā'sadiso buddho ākāse caṅkami tadā.

838. Sīharājāva'sambhito gajarājāva dappito,
Lasito15- vyaggharājāva ākāse caṅkami tadā.

839. Siṃginikkhasuvaṇṇābho khadiraṅgārasannibho,
Maṇi yathā jotiraso ākāse caṅkami tadā.

[PTS Page 069] [\q 69/]

840. Visuddhakelāsanibho puṇṇamāyeva16- candimā,
Majjhantikeva17- suriyo ākāse caṅkami tadā.

1. Dummano, the 2. Ujjhā, [PTS] 3. Padhācati, [PTS] 4. Dumamati, [PTS] se 5. Yuthā
vinissaṭo, a mu 6. Jhāyati yāyati, [PTS] 7. Nevayāsi, [PTS] jhāyissasi 8. Nicitaṃ, the 9. Sakaṃ,
[PTS] se 10. Kiṃ, the 11. Dhāremi, se 12. Pavaneva me, [PTS] se pavaneva, the 15. Durāsado,
the 16. Māseva, [PTS]; se 17. Kova, [PTS]; se

[BJT Page 122] [\x 122/]

841. Disvā nabhe1- caṅkamantaṃ evaṃ cintesa'haṃ tadā,
"Devo nu kho ayaṃ satto, udāhu manujo ayaṃ?

842. Na me suto vā diṭṭho vā mabhiyā ediso naro,
Api mantapadaṃ atthi, ayaṃ satthā bhavissati. "

843. Evāhaṃ cintayitvāna sakaṃ cittaṃ pasādayiṃ,
Nānāpuppañca gandhañca santipātetva'haṃ2- tadā

844. Pupphāsanaṃ paññapetvā sādhucittaṃ manoramaṃ,
Narasārathinaṃ aggaṃ idaṃ vacanamabraviṃ.

845. "Idaṃ me āsanaṃ vīra paññattaṃ tava'nucchaviṃ3,
Hāsayanto mamaṃ cittaṃ nisida kusumāsane"

846. Nisīdi tattha bhagavā asambhitova kesarī,
Sattarattindivaṃ buddho pavare kusumāsane.

847. Namassamāno aṭṭhāsiṃ sattarattindivaṃ ahaṃ,
Vuṭṭhahitvā samādhimbhā satthā loke anuttaro.

848. Mama kammaṃ pakittento idaṃ vacanamabraviṃ,
"Bhāvehi buddhānussatiṃ bhāvanānamanuttaraṃ.

849. Imaṃ satiṃ bhāvayitvā purayissasi mānasaṃ, 4-
Tiṃsa kappasahassāni devaloke ramissasi.

850. Asitikkhantuṃ devindo devarajjaṃ karissasi,
Sahassakkhattuṃ cakkavatti rājā raṭṭhe bhavissasi.

851. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ,
Anubhossasi taṃ sabbaṃ buddhānussatiyā phalaṃ

852. Bhavābhave saṃsaranto mahābhogaṃ labhīssasi,
Bhoge te ūnatā natthi buddhanussatiyā phalaṃ.

853. Kappasatasahassambhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma gottena satthā loke bhavissati.

854. Asitikoṭiṃ chaḍḍhetvā dāse5- kammakare bahu,
Gotamassa bhagavato sāsane pabbajissasi.

855. Ārādhayitvā sambuddhaṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ,
Subhūti nāma nāmena hessati satthu sāvako.

1. Disvāna taṃ, ma disvāna taṃ nabhe, the 2. Santipātesa haṃ, maṃ 3. Nucchakaṃ, se 4.
Purayassu sumātasaṃ, the 5. Pesa. Se

[BJT Page 124] [\x 124/]
[PTS Page 070] [\q 70/]

856. Bhikkhusaṅghe nisīditvā dakkhiṇeyyaguṇambhi taṃ, 1-
Tathā'raṇavihāre ca2- dvisu agge ṭhapessati3-

857. Idaṃ vatvāna sambuddho jalajuttaranāmako, 4-
Nabhaṃ abbhūggami dhīro haṃsarājāva ambare.

858. Sāsito lokanātheṇa namassitvā tathāgataṃ,
Sadā bhāvemi5- mudito buddhānussatimuttamaṃ.

859. Tena kammena sukatena cetanā paṇidhi hi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagaccha'haṃ.

860. Asitikkhattuṃ devindo devarajjamakārayiṃ,
Sahassakkhattuṃ rājā ca cakkavatti ahosa'haṃ.

861. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇaṇāto asaṅkhiyaṃ,
Anubhomi susampattiṃ buddhānussatiyā phalaṃ.

862. Bhāvābhave saṃsaranno mahābhogaṃ labhāma'haṃ,
Bhoge me ūnatā natthi buddhānussatiyā phalaṃ.

863. Satasahasse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhīkānāmi buddhānussatiyā phalaṃ.

864. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā subhūtithero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Subhūtittherassāpadānaṃ paṭhamaṃ. -

22. Upavānatthepadānaṃ.

865. Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna pāragu,
Jalitvā aggikkhandhova sambuddho parinibbuto.

866. Mahājanā samāgamma pujayitvā tathāgataṃ,
Citaṃ6- katvāna sukataṃ sarīraṃ abhīropayuṃ.

[PTS Page 071] [\q 71/]

867. Sarīrakiccaṃ katvāna dhātuṃ7- tattha samānayuṃ,
Sadevamānusā sabbe buddhathupaṃ akaṃsu te.

868. Paṭhamā kañcanamayā dutiyā'si maṇimayā,
Tatiyā rūpiyamayā catutthā8- phaḷikāmayā.

869. Tathā pañcamiyā nemi9- lohitaṅkamayā ahu,
Chaṭṭhā masāragallassa sabbaratanamayupari.
1. Etadagge ṭhapessati, the ṇeyyaguṇehi, ma 2. Vihārena, ma araṇavihāre dakkhiṇeyye, the
3. Visu ṭhānasu gotamo, the 4. Jalajuttamanāyako, [PTS] se 5. Bhāvesiṃ 6. Citakaṃ, a mu 7.
Dhātu, [PTS] 8. Catutthi ma se the
9. Pañca mikācehi, ma [PTS] se tattha pañcamikā ceti, the.

[BJT Page 126] [\x 126/]

870. Jaṅghā maṇimayā āsi vedikā ratanāmayā,
Sababasovaṇṇayo thupo uddhaṃ yojanamuggato.

871. Devā tattha samāgantvā ekato mantayuṃ tadā,
"Mayampi thupaṃ kassāma lokanāthassa tādino.

872. Dhātu āveṇikā natthi sarīraṃ ekapiṇḍitaṃ,
Imambhi buddhathupambhi kassāma kañcukaṃ mayā"

873. Devā sattaratanehi1- aññaṃ vaḍḍhesu yojanaṃ,
Thupo dviyojanubbedho timiraṃ vyapahanti so.

874. Nāgā tattha samāgantvā ekato mantayuṃ tadā,
"Manussā ceva devā ca buddhathupaṃ akaṃsu te.

875. Mā no pamattā assumhā appamattā sadevakā,
Mayampi thupaṃ kassāma lokanāthassa tādino"

876. Indanilaṃ mahānīlaṃ atho jotirasaṃ maṇiṃ,
Ekato sannipatetvā buddhathupaṃ achādayuṃ.

877. Sabbaṃ maṇimayaṃ āsi tāvatā buddhacetiyaṃ,
Tiṃsayojanamu *bbadhaṃ2- ālokakaraṇaṃ tadā.

878. Garuḷā3- ca samāgantvā ekato mantayuṃ tadā,
"Manusā devā nāgā ca buddhāthupaṃ akaṃsu te.

879. Mā no pamattā assumhā appamattā sadevakā,
Mayampi thupaṃ kassā ma lokanāthassa tādino.

880. Sabbamaṇimayaṃ thupe4- akaru'ttarakañcukaṃ, 5-
Yojanaṃ tepi vaḍḍhesuṃ āyataṃ buddhacetiyaṃ.
881. Catuyojanamubbiddho6- buddhathupo virocati,
Obhāseti disā sabbā sataraṃsiva uggato*

[PTS Page 072] [\q 72/]

882. Kumbhaṇḍā ca samāgantvā ekato mantayuṃ tadā,
"Manussā ceva devā ca nāgā ca garuḷā7- tathā

883. Paccekaṃ buddhaseṭṭhassa akaṃsu thupamuttamaṃ,
Mā no pattā assumhā appamattā sadevakā

884. Mayampi thupaṃ kassāma lokanāthassa tādino,
Ratanehi chādayissāma āyataṃ buddhacetiyaṃ.

885. Yojanaṃ tepi vaḍḍhesuṃ āyataṃ buddhacetiyaṃ,
Pañcayojanamubbiddho obhāsate tadā.

*Garūḷā"ti ādayo catasso gāthāyo se [PTS] potthakesu na vijjanti 1. Sattahi rattehi, ma se 2.
Mubbiddhaṃ, a mu 3. Kumbhaṇḍā, [PTS] the 4. Sabbaṃ manimayaṃ thupaṃ, ma the 5.
Akaruṃ te ca kañcukaṃ, ma se the 6. . Mubbedho, the 7. Nāgā kumbhaṇḍakā, the

[BJT Page 128] [\x 128/]

886. Yakkhā nattha samāgantvā ekato mantayuṃ tadā,
"Manussā devanāgā ca garuḷā kumbhaaṇḍakā.

887. Paccekaṃ buddhaseṭṭhassa akaṃsu thupamuttamaṃ,
Mā no pamattā assumhā appamattā sadevakā.

888. Mayampi thupaṃ kassāma lokanāthassa tādino,
Eḷikāhi1- chādayissāma āyataṃ buddhacetiyaṃ.

889. Yojanaṃ tepi vaḍḍhesuṃ āyataṃ buddhacetiyaṃ,
Cha tyājanāni ubbiddho thūpo obhāsate tadā.

890. Gandhabbā ca samāgantvā ekato mantayuṃ tadā,
"Manujā devatā nāgā kumbhaṇḍā guruḷā tathā

891. Sabbe'kaṃsu3- buddhathupaṃ mayamettha akārakā,
Mayampi thupaṃ kassāma lokanāthassa tādino

892. Vediyo satta katvāna chattamāropayiṃsu te4,
Sabbasoṇṇamayaṃ5- thupaṃ gandhabbaṃ kārayuṃ tadā*

893. Sattayojanamubbiddho thupo obhāsete tadā,
Rattindivā na cāyanti āloko hoti6- sabbadā.

894. Abhībhonti na tassā'hā candasurā satārakā,
Samantā yojanasate padipopi na pajjali.

895. Tena kālena ye keci thupaṃ pujenti mānusā,
Na te thūpamāruhanti ambare ukkhipanti te

896. Devehi ṭhapito yakkho abhīsammata nāmako,
Dhajaṃ vā pupphadāmaṃ vā abhiropeti uttari.

897. Na te passanti taṃ yakkhaṃ dāmaṃ passanti gacchato,
Evaṃ passitvā gacchantā7- sabbe gacchanti suggatiṃ.

898. Visaddhā8- ye pāvavane pasannā ye ca sāsane,
Pāṭibhīraṃ daṭṭhaṭukāmā thūpaṃ pujenti mānusā.

899. Nagare haṃsavatiyā ahosiṃ bhatako9- tadā,
Āmoditaṃ janaṃ disvā evaṃ cintesa'haṃ tadā.

900. "Uḷāro bhagavā he'so10- yassa dhātughata'disā,
Imā ca janatā tuṭṭhākāraṃ kubbantatappakaṃ11-

901. Ahmapi kāraṃ kassāmi lokanāthassa tādino,
Tassa dhammesu dāyādo bhavissāmi anāgate.

1. Phalikaṃ, a mu 2. Kumbhaṇḍāguyahakā tathā, [PTS] garuḷā kumbhāṇḍakā, a mu 3.
Kathā, ma [PTS] 4. Yāva jaṅghā akaṃsu te, [PTS] se dhajaṃ chattamakaṃsu te, the 5.
Sabbāsocaṇṇayaṃ, [PTS] 6. Ālokā honti, ma 7. Gacchanti, ma 8. Viruddhā, ma the 9. Varako,
ma vadako, [PTS] se 10. Neso, ma [PTS] se the 11. Kubbaṃ na tappare, ma the kubbanti
tappare, [PTS] *kumbhaṇḍādinaṃ paṭipāṭiyā visadisatā ekaccesu dissati [PTS] se the
potthakesu chayojanubbedhatā na vuttā garuḷā ca vajjitā.

[BJT Page 130] [\x 130/]
[PTS Page 073] [\q 73/]

902. Sudhotaṃ rajakenā'haṃ uttareyyapaṭaṃ mama,
Veḷagge ālagetvāna dhajaṃ ukkhīpimbare.

903. Abhīyammatako gayha ambare'hāsi me dhajaṃ,
Vātaritaṃ dhajaṃ disvā vipākaṃ puccha'haṃ dhaje.

904. Tattha cittaṃ pasādetvā samaṇaṃ upasaṅkamiṃ,
Taṃ bhikkhūṃ abhivādetvā vipākaṃ puccha'haṃ dhaje.

905. So me kathesi ānandapitisañajanataṃ mama,
"Tassa dhajassa vipākaṃ anubheṣsasi sabbadā.

906. Hatthi assā rathā patti senā ca caturaṅgini,
Parivāressanti1- taṃ niccaṃ dhajadānassi'daṃ phalaṃ.

907. Saṭṭhi turiyasahassāni bheriyo samalaṅkatā,
Parivāressanti taṃ niccaṃ dhajadānassi'daṃ phalaṃ

908. Chaḷāsitisahassāni nāriyo samalaṅkatā,
Vicittavatthābhaṇā āmuttamaṇikuṇḍalā.

909. Aḷārapamhā hasulā susaṇhā2- tanumajjhimā,
Parivāressanti taṃ niccaṃ dhajadānassi'daṃ phalaṃ
910. Tiṃsa kappasahassāni devaloke ramissasi,
Asitikkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissasi.
911. Sahassakkhattuṃ rājā ca cakkavatti bhavissasi,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhīyaṃ.

912. Kappasatasahassambhī okakāka kulasambhavo,
Gotamo nāma gottena satthā loke bhavissati

913. Delokā cavitvāna sukkamūlena codito,
Puññakammena saṃyutto brahmabandhu bhavissasi.

914. Asitikoṭiṃ chaḍḍhetvā dāse kammakare bahu,
Gotamassa bhagavato sāsane pabbajissasi.

915. Ārādhayitvā sambuddhaṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ,
Upavānoti nāmena hessasi satthu sāvako"ti.

916. Satasahasse kataṃ kammaṃ phalaṃ dassesi me idha,
Sumuttasaravegova kilese jhāpayī3- mama.

917. Cakkavattissa santassa catudipissarassa me,
Tiyojanāni sāmantā4- ussīyanti dhajā sadā.

[PTS Page 074] [\q 74/]

918. Satasahasse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi dhajadānassi'daṃ phalaṃ.

919. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā upavāno thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Upavānattherassāpadānaṃ dutiyaṃ. -

1. Parivārenti, [PTS] 2. Sutthanā, the susaññā, bahūsu 3. Kilesā jhāpitā, the 4. Tīṇi yojana
sāmattā, se the

[BJT Page 132] [\x 132/]

23. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ

920. Nagare candavatiyā1- mātupaṭṭhāyako ahuṃ,
Andhā mātā pitā mayhaṃ te posemi ahaṃ tadā.

921. Rahogato nisīditvā evaṃ cintesa'haṃ tadā,
Posento mātāpitare pabbajjaṃ na labhāma'haṃ

922. Tamandhakārapihitā2- tividhaggihi ḍayhare,
Etādise bhatya3- jāte natthi koci vināyako.

923. Buddho loke samuppanno dippati jinasāsanaṃ,
Sakkā uddharituṃ4- attā puññakammeta5- jantunā.

924. Uggayha tīṇi saraṇe pharipuṇṇaṇī gopayiṃ,
Tena kammena sukatena paṭimokkhāmi6- duggati.
925. Nisabho nāma samaṇo buddhassa aggasāvako,
Tamahaṃ upagantvāna saraṇāgamanaṃ gahiṃ.

926. Vassasatasahassāni āyu vijjati tāmade,
Tāvatā saraṇagamanaṃ paripuṇṇaṃ agopayiṃ.

927. Carime vattamānambhi saraṇaṃ taṃ anussariṃ,
Tena kammena sukatena tāvatiṃsaṃ agaccha'haṃ.

928. Devalokagato santo puññakammasamābhito,
Yaṃ desaṃ upagacchāmi7- aṭṭha hetu labhāmahaṃ.

929. Disāsu pujito homi tikkhaphañño bhanāma'haṃ,
Sabbe devā'nuvattanti amitabhegaṃ labhāma'haṃ.

[PTS Page 075] [\q 75/]

930. Suvaṇṇaṇṇo sabbattha paṭikanto bhavāma'haṃ,
Mittānaṃ acalo homi yaso accugagato8- mama.

931. Asitikkhattuṃ devindo devarajjamakārayiṃ,
Dibbaṃ sukhaṃ anubhaviṃ accharāhi purakkhato.

932. Pañcasattatikkhattuñca cakkavatti abhosa'haṃ,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.

933. Pacchimabhave sampatte puññakammasamāhito,
Pure sāvatthiyaṃ jāto mahāsalo su aḍḍhake

934. Nagarā nikkhamitvāna dārakehi purakkhato,
Hāsakhiḍḍhāsamaṃgihaṃ9- saṅghārāmaṃ upāgami.

935. Tattha'ddasāsiṃ samaṇaṃ vippamuttaṃ nirūpadhiṃ,
So me dhammadesesi saraṇañaca adāsi me.
1. Bandhumatiyā, se a 2. Mahandhakārapihitā, 3. Bhave, ma se 4. Uttarituṃ, se 5.
Puññakāmena, se 6. Pari, [PTS] 7. Upapajjāmi, ma[PTS] se 8. Abbhuggato, ma 9. Sahasā
khiḍḍa, se [PTS] *tisaraṇagamaniyattherāpadāna, ma

[BJT Page 134] [\x 134/]

936. So'haṃ sutvāna saraṇaṃ me anussariṃ,
Ekāsane nisīditvā arahattamapāpuṇiṃ.

937. Jātiyā sattavassena arahattaṃ apāpuṇiṃ,
Upasampādesi1- sambuddho guṇamaññā cakkhumā.

938. Aparimeyye ito kappe saraṇāni agacchi'haṃ,
Tato me sukataṃ kammaṃ phalaṃ dassesi me idha.

939. Sugopitaṃ me saraṇaṃ mānasaṃ suppaṇihitaṃtha
Anuśotvā yasaṃ sabbaṃ patetāmbhi acalaṃ padaṃ.

940. Yesaṃ sotāvadhānatthi suṇātha mama bhāsato,
Ahaṃ2- vo kathayissāmi sāmaṃ diṭṭhaṃ padaṃ3- mama.

941. "Buddho loke samuppanno vattate jinasāsanaṃ,
Amatā vāditā bherī sokasallavinodanā.

942. Yathā sakena thāmena puññakkhette anuttare,
Adhikāraṃ kareyyātha phassayissatha4- nibbutiṃ.

943. Paggayha tīṇi saraṇe pañca sīlāni gopiya5,
Buddhe cittaṃ pasādetvā dukkhassantaṃ karissatha.

[PTS Page 076] [\q 76/]

944. Mamopamaṃ karitvāna6- sīlāni parigopiya,
Aciraṃ arahattaṃ vo sabbepi pāpuṇissatha"

945. Tevijjo iddhipatto'mbi cetopariyakovido,
Sāvako te mahāvīra caraṇe7- vandati satthuno.

946. Aparimeyye ito kappe saraṇaṃ buddhassa gacchataṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi saraṇāgamane phalaṃ.

947. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā nisaraṇagamaniyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tisaraṇagamaniyattherassāpadānaṃ8- tatiyaṃ. -

24. Pañcasīlasamādāniyattherāpadānaṃ

948. Nagare candavatiyā bhatako āsa'haṃ tadā,
Parakammāyane yutto pabbajjaṃ labhāma'haṃ.

949. Tamandhakārapihitā9- tividhagagihi10- ḍayahare,
Kena nu kho upāyena visaṃyutto bhave ahaṃ.

950. Deyyadhammo ca me natthi varāko bhatako11- ahaṃ,
Yannunā'haṃ pañcasīlaṃ rakkheyyaṃ paripurayaṃ.

1. Upasampādayī, ma 2. Atthaṃ, se 3. Diṭṭhamidaṃ, [PTS] diṭṭhapadaṃ, se 4. Passayissatha,
(sabbattha) 5. Gopaya, se [PTS] 6. Sammā dhammaṃ bhāvetvā, ma
7. Saraṇo, ma ṣe saraṇo, [PTS] 8. Saraṇegamaniya, ma 9. Mahandhakāra pihitā, se 10.
Tividhaggi, pi [PTS] 11. Bhatako dukkhito, ma

[BJT Page 136] [\x 136/]

951. Anomadassi1- munino nisabho nāma sāvako,
Tama'haṃ upasaṅkamma pañcasikkhāpada'ggahiṃ.

952. Vassasatasahassāni āyu vijjati tāvade,
Tāvatā pañca sīlāni paripuṇṇāni gopayiṃ.

953. Maccukālambhi2- sampatte devā assāsayanti maṃ,
Ratho sahassassayutto mārisā'yaṃ3- upaṭṭhito.

954. Vattante4- carime citte mama sīlaṃ anussariṃ,
Tena kammena sukatena tātiṃsaṃ agaccha'haṃ.

[PTS Page 077] [\q 77/]

955. Tiṃsakkhattuñca devindo devarajjaṃ akārayiṃ,
Dibbaṃ sukhaṃ anubhaviṃ accharābhi purakkhato.

956. Pañcasattatikkhattuñca cakkavatti ahosa'haṃ,
Papadesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.

957. Devalokā cavitvāna sukkamūlena codito,
Pure vesāliyaṃ jāto mahāsāle suaḍḍhake.

958. Vassupanāyike kāle dippante jinasāsane,
Mātā ca me pitā ceva pañcasikkhāpada'ggahuṃ.

959. Saha sutena'haṃ sīghaṃ mama sīlaṃ anussariṃ,
Ekāsane nisīditvā arahattamapāpuṇiṃ.

960. Jātiyā pañcavasse'haṃ arahattamapāpuṇiṃ,
Upasampādayī buddho guṇamaññāya cakkhumā.

961. Paripuṇṇāni gopetvā pañca sikkhāpadāna'haṃ,
Aparimeyye ito kappe vitipātaṃ na gaccha'haṃ.

962. Svāhaṃ yasamanubhaviṃ tesaṃ silānavāhasā,
Kappakoṭimpi kittento kitteyya ekadesakaṃ.

963. Pañca sīlāni gopetvā tayo hetu labhāmahaṃ,
Dīghāyuto mahābhogo tikkhapañño bhavāma'haṃ.

964. Pakittento5- va sabbesaṃ adhimattañca porisaṃ,
Bhavābhave saṃsaritvā ete ṭhane labhāmahaṃ.

965. Aparimayya sīlesu vattanto jinasāvako, 6-
Bhavesu yadi rajjeyya70 vipāko kidiso bhave.

1. Dasasissa, ma [PTS] se 2. Kāle ca, ma 3. Māriyassa, ma 3. Marisassa, ma 4. Sampatte,
[PTS] 5. Saṃkittento, ma [PTS] 6. Vattantā jinasāvakā ma 7. Rajjayyeṃ, ma

[BJT Page 138] [\x 138/]

966. Suciṇṇaṃ me pañcasīlaṃ bhatakena vipassinā,
Tena sīlena'haṃ ajja mocayiṃ1- sabbabandhanaṃ.

967. Aparimeyye ito kappe pañca silāni gopayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi pañcasīlāni'daṃ phalaṃ.

968. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pañcasīlasamādāniyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pañcasīlasamādāniyattherassāpadānaṃ catutthaṃ. -

[PTS Page 078] [\q 78/]

25. Annasaṃsāvakattherāpadānaṃ

969. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ gacchantaṃ antarāpaṇe,
Tañcanagghiyasaṅkāsaṃ dvattiṃsavaralakkhaṇaṃ.

970. Siddhatthaṃ lokapajjotaṃ appameyyaṃ anopamaṃ,
Alatthaṃ paramaṃ pitiṃ disvā dantaṃ jutindharaṃ.

971. Sambuddhaṃ abhimattetvā2- bhojayiṃ taṃ mahāmuniṃ,
Mahākāruṇiko3- nātho4- anumodi mamaṃ tadā.

972. Tasmiṃ mahākāruṇike parassāsakārake,
Buddhe cittaṃ pasādetvā kappaṃ saggambhi moda'haṃ.

973. Catunavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi bhikkhādānassi'daṃ phalaṃ.

974. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā annasaṃsāvako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Annasaṃsāvakattherassāpadānaṃ pañcamaṃ. -

26. Dhupadāyakattherāpadānaṃ

975. Siddhatthassa bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,
Kuṭidhupaṃ5- mayā dinnaṃ vippasannena cetasā.

976. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,
Sabbesampi piyo homi dhupadānassi'daṃ phalaṃ.

1. Poṭhayiṃ, [PTS] 2. Atināmetvā, abināmetvā, ma se 3. Muni kāruṇiko, [PTS] 4. Loke, ma
5. Kuṭidhupanaṃ, [PTS] se

[BJT Page 140] [\x 140/]

977. Catunavute ito kappe yaṃ dhupaṃ adadiṃ tadā, 1-
Duggatiṃ nābhijānāmi dhupadānassi'daṃ phalaṃ.

978. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā dhupadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Dhupādāyakattherassāpadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

[PTS Page 079] [\q 79/]
27. Pulinapujakattherāpadānaṃ

979. Vipassissa bhagavato bodhiyā pādaputtame,
Purāṇapulinaṃ chaḍḍetvā suddhaṃ pulinamākiriṃ.

980. Ekanavute ito kappeyaṃ pulinamadāsa'haṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi pulinadānassi'daṃ phalaṃ

981. Tipaññāse2- ito kappe rājā āsiṃ janādhibhu,
Mahāpulina nāmena3- cakkavatti mahabbalo.

982. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pulinapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pulinapujakattherassāpadānaṃ satatamaṃ. -

28. Uttariyattherāpadānaṃ

983. Candabhāgānaditire suṃsumāro ahaṃ tadā,
Sagocarappasuto'haṃ4- tadititthaṃ agañacha'haṃ.

984. Siddhattho tambhi samaye sayambhu aggapuggalo,
Nadiṃ taritukāmo so nadititthaṃ upāgami.

985. Upāgate ca5- sambuddhe ahampi tatthu'pāgamiṃ,
Upagantvāna sambabuddhaṃ imaṃ vācaṃ udirayiṃ.

986. Abhirūha mahāvīra tāressāmi ahaṃ tuvaṃ,
Pettikaṃ visayaṃ mayhaṃ anukampa mahāmune.

987. Mama uggajjanaṃ sutvā abhirūhi mahāmuni,
Haṭṭho haṭṭhena cittena tāresiṃ lokanāyakaṃ.

988. Nadiyā pārime tīre siddhattho lokanayako,
Assāsesi mamaṃ tattha amataṃ pāpuṇissasi.

1. Yaṃ dhupanamadāsa'haṃ, ma se 2. Tiṃsatime, ma 3. Mahāpulino, [PTS] se 4. Sabhojana,
se [PTS] 5. Upāgatambhi

[BJT Page 142] [\x 142/]

989. Tamhā kāyā cavitvāna devalokaṃ agacachahaṃ,
Dibbaṃ sukhaṃ anubhaviṃ accharābhi purakkhato.

990. Sattakkhattuñca devindo devarajjaṃ akasa'haṃ,
Tīṇikkhattuṃ cakkavatti mabhiyā issaro ahuṃ.

[PTS Page 080] [\q 80/]

991. Vivekamanuyutto'haṃ nipako ca susaṃvuto,
Dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.

992. Catunavute ito kappe tāresiṃ yaṃ narāsabhaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi tāraṇāya1- idaṃ phalaṃ.
993. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā uttariyayo2- thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Uttariyattherassāpadānaṃ3- aṭṭhamaṃ. -

29. Ekañajalikattherāpadānaṃ

994. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ gacchantaṃ antarāpaṇe,
Vipassiṃ satthavāhaggaṃ naraviraṃ vinayakaṃ.

995. Adantadamakaṃ4- tādiṃ mahāvādiṃ mahāmatiṃ5,
Disvā pasanno sumano ekañcalaṃmakāsa'haṃ

996. Ekanavute ito kappe yamañajaliṃ kariṃ6- tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi bhikkhādānassi'daṃ phalaṃ.

997. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekañjaliko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ekañajalikattherassāpadānaṃ navamaṃ. -

30. Khomadāyakattherāpadānaṃ

998. Nagare bandhumatiyā ahosiṃ vāṇijo tadā,
Tene'va dāraṃ posemi ropemi bījasampadaṃ.

999. Rathiyaṃ paṭipannassa vipassissa mahesino,
Ekaṃ khomaṃ mayā dinnaṃ kusalatthāya satthuno.

1. Taraṇāya, ma [PTS] se 2. Uttiro, ma uttiyo, [PTS] 3. Uttira, ma uttiya [PTS] 4. Damanaṃ,
ma [PTS] daminaṃ, se 5. Mahāmuniṃ, [PTS] 6. Añajalimakariṃ, ma

[BJT Page 144] [\x 144/]
[PTS Page 081] [\q 81/]

1000. Ekanavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi bhikkhādānassi'daṃ phalaṃ.

1001. Sattavise ito kappe eko sindhavasandano,
Sattaratanasampanenā catudipambhi issaro.

1002. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā khomadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Khomadāyakattherassāpadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Subhūti upavāno ca saraṇo silagāhako,
Antasaṃsāvako dhupo pulino uttariyena1- ca.
Añajali khomadāyi ca daseva tatiye gaṇe,
Pañcāsiti sataṃ vuttā gāthāyo sabbapiṇḍitā.
- Subhūtivaggo tatiyo -

Catutthaṃ bhāṇavāraṃ

31. Kuṇḍadhānattherāpadānaṃ.

1003. Patatāhaṃ paṭisallinaṃ sayambhuṃ aggapuggalaṃ,
Pasannacitto sumano buddhaseṭṭhaṃ upaṭṭhabhiṃ.

1004. Vuṭṭhitaṃ kālamaññāya padumuttaraṃ mahāmuniṃ,
Mahantiṃ2- kadalikaṇṇiṃ gahetvā upagañacha'haṃ.

1005. Paṭiggahetvā3- bhagavā taṃ phalaṃ4- lokanāyako,
Mama cittaṃ pasādento paribhuñaji mahāmuni.

1006. Paribhuñajitvāna sambuddho satthavāho anuttaro,
Sakāsane5- nisīditvā imā gāthā abhāsatha.

[PTS Page 082] [\q 82/]

1007. "Ye vasanti sametāro6- yakkhā imambhi pabbate,
Araññe bhūtabhavyāti suṇantu vacanaṃ mama.

1008. Yo so budadhaṃ upaṭṭhāsi7- migarājā ca kesarī8-
Tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

1. Uttiyena, [PTS] 2. Mahantaṃ, the [PTS] 3. Paṭiggahesi, ma se 4. Sabbaññu, ma se 5.
Ekāsane, se 6. Ye ca santi samitāro, ma se 7. Yo maṃ upaṭṭhahi poso, the 8. Migarājaṃva
kesariṃ, ma

[BJT Page 146] [\x 146/]

1009. So'yamekādasakkhattuṃ1- devarājā bhavissati,
Catuttiṃsakkhattuñca2- cakkavatti bhavissati.

1010. Kappasatasahassambhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma gottena satthā loke bhavissati.

1011. Akkoyitvāna samaṇe silavante anāsave,
Pāpakammavipākena nāmadheyyaṃ labhissati.

1012. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhama nimmito,
Kuṇḍadhānoti nāmena sāvako so bhavissati.

1013. Pavivekamanuyutto jhāyī jhānarato ahaṃ,
Tosayitvāna satthāraṃ viharāmi anāsavo.

1014. Sāvakaggehi4- parivuto bhikkhusaṅghapurakkhato,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā sālākaṃ gāhayī jino.

1015. Ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā vanditvā lokanāyakaṃ,
Vadataṃ varassa purato paṭhamaṃ agagahesa'haṃ

1016. Tena kammena bhagavā asasahassipakampako,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā aggaṭṭhāne ṭhapesi maṃ

1017. Viriyaṃ me dhuradhorayhaṃ yogakkhemādhivāhanaṃ,
Dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane

1018. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kuṇḍadhāno thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kuṇḍadhānattherassāpadānaṃ paṭhamaṃ. -

[PTS Page 083] [\q 83/]

32. Sāgatattherāpadānaṃ

1019. Sobhito nāma nāmena ahosiṃ buhmaṇe tadā,
Purakkhato sasissehi ārāmaṃ agamāsa'haṃ

1020. Bhagavā tambhi samaye bhikkhusaṅghapurakkhato,
Ārāmadvārā tikkhamma aṭṭhāsi purisuttamo.

1021. Tamaddasāsiṃ sambuddhaṃ dantaṃ dantaparakkhataṃ,
Sakaṃ cittaṃ pasādetvā santhaviṃ lokanāyakaṃ.

1. Ekādasañcakkhattuṃ so ma 2. Catuvisatikkhattuñca, the catutiṃsati ma se 3. Bhavissati,
ma 4. Sāvakehi, se ma

[BJT Page 148] [\x 148/]

1022. "Ye keci pādapā sabbe mabhiyā te virūhare,
Buddhimanto tathā sattā rūhanti jinasāsate.

1023. Satthavāho'si sappañño mahesī1- bahuke jane,
Vipathā uddharitvāna pathaṃ ācikkhase tuvaṃ.

1024. Danto antaparikiṇṇo jhāyī jhānaratehi ca,
Ātāpi pahitattehi upasantehi tādihi.

1025. Alaṅkato parisāhi2- puññāṇehi3- sobhasi,
Pabhā niddhāvate tuyhaṃ suriyodayane4- yathā.

1026. Pasannacittaṃ disvāna mahesī padumuttaro,
Bhikkhusaṃghe ṭhito satho imā gāthā abhāsatha.

1027. Yo so bhāsaṃ janetvāna mamaṃ kittesi brāhmaṇo,
Kappānaṃ satasahassaṃ devaloke ramissati.

1028. Tusitā hi cavitvāna sukkamūlena codito,
Gotamassa bhagavato sāsane pabbajissati.
1029. Tena kammena sukatena5- arahattaṃ6- labhissati,
Sāgato nāma nāmena hessati satthu sāvako.

1030. Pabbajitvāna kāyena pāpakammaṃ vivajjayiṃ,
Vaciduccaritaṃ hitvā ājīvaṃ parisodhayiṃ.

[PTS Page 084] [\q 84/]

1031. Evaṃ viharamāno'haṃ tejodhātusu kovido,
Sabbāsave pariññāya viharāmi anāmavo.

1032. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sāgato thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sāgatattherassāpadānaṃ datiyaṃ. -

33. Mahākaccānattherāpadānaṃ

1033. Padumuttaranāthassa padumaṃ nāma cetiyaṃ,
Silasanaṃ7- kārayitvā suvaṇṇenā'bhilepayiṃ.

1034. Ratanāmayachattañca paggayha vāḷavijaniṃ,
Buddhassa abhiropesiṃ lokabandhussa tādino.

1. Pānesi, [PTS] 2. Parisato, [PTS] se 3. Sahagaṇehi, [PTS] 4. Suriyobbhagaṇe, [PTS] 5.
Vimbakapasuto hutvā, [PTS] 6. Tuṭṭhahaṭṭhaṃ, ma se 7. Sihāsanaṃ, ma [PTS]
*theragāthaṅkathāya vasadisaṃ apadānaṃ dissate iminā nāmena aññamapadānaṃ
catupaññāsatime vagge vijjate

[BJT Page 150] [\x 150/]

1035. Yāvatā devatā bhummā sabbe santipatuṃ tadā,
Ratanāmayachattānaṃ vipākaṃ kathayissati.

1036. Tañca sabbaṃ suṇissāma kathayantassa satthuno,
Bhiyyo bhāsaṃ janeyyāma sammāsambuddhasāsane.

1037. Hemāsane nisīditvā sayambhu aggapuggalo,
Bhikkhusaṅghaparibbuḷho imā gāthā abhāsatha.

1038. Yeni'daṃ āsanaṃ dinnaṃ sovaṇṇaratanāmayaṃ,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

1039. Tiṃsa kappāni devindo devarajjaṃ karissati.
Samantā yojanasataṃ ābhāyā'bhibhavissati.

1040. Manussalokaṃ āgantvā cakkavatti bhavissati,
Pahassaroti nāmena uggatejo bhavissati.

1041. Divā vā yadi rattiṃ sataraṃsiva uggato,
Samantā aṭṭharatanaṃ ujjetessati khattiyo.

1042. Kappasatasahassambhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.

[PTS Page 085] [\q 85/]

1043. Tusitā hi cavitvāna sukkamūlena vodito,
Kaccāno nāma nāmena brahmabandhu bhavissati.

1044. So pacchā pabbajitvāna arahā hessata'nāsavo,
Gotamo lokapajjoto aggaṭṭhāne ṭhapessati.

1045. Saṅkhittapucchitaṃ pañahaṃ vitthārena kathessati,
Kathayanto ca taṃ pañahaṃ ajjhāsaṃ1- purayissati"

1046. Aḍḍhe kule abhijato brāhmaṇo mantapāragu,
Ohāya dhanadhaññāni pabbajiṃ anagāriyaṃ.

1047. Saṅkhittenapi pucchante vitthārena kathema'haṃ,
Ajjhāsaṃ1- tesaṃ puremi, tosemi dipaduttamaṃ.

1048. Tosito me mahāvīro sayambhu aggapuggalo,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā etadagge ṭhapesi maṃ.
1049. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā mahākaccāno thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Mahākaccānattherassāpadānaṃ tatiyaṃ. -

1. Ajjhāsayaṃ, ma

[BJT Page 152] [\x 152/]

34. Kāḷudāyittherāpadānaṃ

1050. Padumuttarabuddhassa1- lokajeṭṭhassa tādino,
Addhānaṃ paṭipannassa carato cārikaṃ tadā.

1051. Suphullaṃ padumaṃ gayha uppalaṃ mallikañcahaṃ,
Paramannaṃ gahetvāna adāsiṃ satthuno ahaṃ.

1052. Paribhuñaji mahāvīro paramannaṃ2- subhojanaṃ,
Tañca pupphaṃ gahetvāna janassa sampadassasī.

1053. "Iṭṭhaṃ kantaṃ piyaṃ loke jalajaṃ pupphamuttamaṃ,
Sudukkaraṃ tena kataṃ yo3- me pupphaṃ adāsi'daṃ4-

[PTS Page 086] [\q 86/]

1054. Yo pupphamabhiropesi paramantañca'dāsi me,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

1055. Dasa caṭṭhakkhattuṃ so6- devarajjaṃ karissati,
Uppalaṃ padumañcāpi mallikañca taduttari.

1056. Assa puññavipākena dibbagandhasamāyutaṃ,
Ākāse chadanaṃ katvā dhārayissati tāvade.

1057. Pañcavisatikkhattuñca cakkavatti bhavissati,
Pathavyā rajjaṃ pañcasataṃ vasudhaṃ āvasissati.

1058. Kappasatasahassambhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma gottena satthā loke bhavissati.

1059. Sakakammābhiraddho so sukkamūlena codito,
Sakyānaṃ nandijanano ñātibandhu bhavissati.

1060. So pacchā pabbajitvāna sukkamūlena codito,
Sabbāsave pariññāya nibbāyissata'nāsavo.
1061. Paṭisambhidā ca'nuppattaṃ katakiccamanāsavaṃ,
Gotamo lokabandhu so etadagge ṭhapessati.

1062. Padhānapahitatto so upasanto nirūpadhi,
Udāyi nāma nāmena hessati satthu sāvako"

1063. Rago doso ca moho ca6- māno makkho ca dhaṃsito,
Sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.

1064. Tosayiñcāpi7- sambuddhaṃ ātāpi nipako ahaṃ,
Pamodito ca8- sambuddho etadagge ṭhapesi maṃ.

1065. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kāḷudāyī thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kaḷudāyittherassāpadānaṃ catutthaṃ. -

1. Pacadumattarassa, [PTS] the se 2. Paripuṇṇa, the 3. Yaṃ, maṃ 4. Adāsi so, se ma 5. Taṃ,
ma 6. Cittañca me suvimuttaṃ, the [PTS] 7. Tosayi tvāpi, the 8. Pāsādikoca, the

[BJT Page 154] [\x 154/]
[PTS Page 087] [\q 87/]

35. Mogharājattherāpadānaṃ

1066. Atthadassi tu bhagavā sayambhu aparājito,
Bhikkhusaṅghaparibbuḷho rathiyaṃ paṭipajjatha.

1067. Sissehi samparivuto gharamhā abhinikkhamiṃ,
Nikkhamitvānahaṃ tattha addasaṃ lokanāyakaṃ.

1068. Abhivādiya1- sambuddhaṃ sire katvāna añjaliṃ,
Sakaṃ cittaṃ pasādetvā santhaviṃ lokanāyakaṃ.

1069. "Yāvatā rupino sattā arūpi vā asaññino,
Sabbe te tava ñāṇambhi anto honti samogadhā2-

1070. Sukhumacchikajālena udakaṃ yo parikkhipe,
Ye keci udake pāṇā anto jāle bhavanti te

1071. Yesañca cetanā atthi rūpino ca arūpino,
Sabbe te tava ñāṇambhi anto honti samogadhā.

1072. Samuddharasi'maṃ lokaṃ andhakārasamākulaṃ,
Tava dhammaṃ suṇitvāna kaṅkāsotaṃ taranti te.

1073. Avijjānivuto loko andhakārena otthaṭo,
Tava ñāṇambhi jotante andhakārā padhaṃsitā.

1074. Tuvaṃ cakkhu'si sabbesaṃ mahātamapanudano,
Tava dhammaṃ suṇitvāna nibbāyati bahujjano"

1075. Piṭharaṃ3- purayitvāna madhukhuddaṃ4- aneḷakaṃ,
Ubhohatthehi paggayha upanesiṃ mahesino.

1076. Paṭigaṇhi mahāvīro sahatthena5- mahāisi,
Bhuñajitvā tañca sabbaññu vehāsaṃ nabhamuggami.

1077. Antalikkhe ṭhito satthā atthadassi narāsabho
Mama cittaṃ pasādento imā gāthā abhāsatha.

1078. "Yeni'daṃ thavitaṃ ñāṇaṃ buddhaseṭṭho ca thomito,
Tena cittappasādena duggatiṃ so na gacchati.

1079. Catuddasakkhattuṃ so devajjaṃ karissati,
Pathavyā rajjaṃ6- aṭṭhasataṃ7- vasudhaṃ āvasissati.

1. Abhivādetvāna, [PTS] 2. Samāhaṭā, [PTS] 3. Puṭakaṃ, ma te 4. Buddamadhu, the 5.
Subhakena, [PTS] se 6. Padesarajja, [PTS] se 7. Davisataṃ, the

[BJT Page 156] [\x 156/]
[PTS Page 088] [\q 88/]

1080. Atha pañcasatakkhattuṃ1- cakkavatti bhavissati,
Padesarajjamasaṅkheyyaṃ mahiyā kārayissati.

1081. Ajjhāyako mantadharo tiṇṇaṃ vedānapāragu,
Gotamassa bhagavato sāsane pabbajissati.

1082. Gambhiraṃ tipuṇaṃ atthaṃ ñāṇena vicinissati,
Mogharājāti nāmena hessati satthu sāmako.

1083. Tihi vijjāhi sampannaṃ katakiccaṃ anāsavaṃ2-
Gotamo satthavāhaggo etadagega ṭhapessati"

1084. Hitvā mānusakaṃ yogaṃ chetvāna bhavabandhanaṃ,
Sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.

1085. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā mogharājā thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Mogharājattherassāpadānaṃ pañcamaṃ. -

36. Adittattherāpadānaṃ

1086. Nibbute lokanāthambhi atthadassinaruttame,
Upaṭṭhahiṃ3- bhikkhusaṃghaṃ vippasannena cetasā.

1087. Nimantetvā saṅgharatanaṃ ujubhūtaṃ samāhitaṃ,
Ucchunā maṇḍapaṃ katvā bhojesiṃ saṃghamuttamaṃ.

1088. Yaṃ yaṃ yo'nupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,
Sabbe sate abhibhomi puññakammassi'daṃ phalaṃ

1089. Aṭṭharase kappasete yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānami ucchudānassi'daṃ phalaṃ

1090. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā adhimutto thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Adhimuttattherassāpadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

[PTS Page 089] [\q 89/]

37. Lasuṇadāyakattherāpadānaṃ

1091. Himavantassa avidūre tāpaso āsa'haṃ tadā,
Lasuṇaṃ upajivāmi lasuṇaṃ mayha bhojanaṃ.

1092. Khāriyo purayitvāna saṃghārāmamagaccha'haṃ,
Haṭṭho haṭṭhena cittena saṃghassa lasuṇaṃ adaṃ.

1. Pañcave, ma [PTS] 2. Sampanenā katakicco anāsāvo, [PTS] se *theragāthaṭṭhakathāyaṃ
dve therā iminā nāmena dissanti ayaṃ pana thero soḷasaṃnipāte dassito 3. Nimmantetvā,
[PTS]

[BJT Page 158] [\x 158/]

1093. Vipassissa naraggassa sāsane niratassa'haṃ,
Saṃghassa lasuṇaṃ datvā kappaṃ saggambhi moda'haṃ

1094. Ekanavute ito kappe lasuṇaṃ yama'daṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi lasuṇānaṃ1- idaṃ phalaṃ.

1095. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā lasuṇadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Lasuṇadāyakattherassāpadānaṃ sattamaṃ. -

38. Āyāgadāyakattherāpadānaṃ

1096. Nibbute lokanāthambhi sikhimbhi vadataṃ vare,
Haṭṭho haṭṭhena cittena avandiṃ thūpamuttamaṃ.

1097. Vaḍḍhakihi kathāpetvā mulaṃ datvāna'haṃ tadā,
Haṭṭho haṭṭhena cittena āyāgaṃ kārapesa'haṃ.

1098. Aṭṭha kappāni devesu abbocchinnaṃ vasiṃ ahaṃ,
Avasesesu kappesu vokiṇṇaṃ saṃsariṃ ahaṃ.

1099. Kāye visaṃ na kamati sattāni na ca hanti me,
Udake'haṃ na miyyāmi āyāgassa idaṃ phalaṃ.

1100. Yadicchāmi ahaṃ vassaṃ mahāmegho pavassati,
Devāpi me vasaṃ enti puññakammassi'daṃ phalaṃ.

1101. Sattaratanasampanenā tiṃsakkhattuṃ ahosa'haṃ,
Na maṃ keca'vajānanti puññakammassi'daṃ phalaṃ.

[PTS Page 090] [\q 90/]

1102. Ekatiṃse ito kappe āyāgaṃ yamakārayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi āyāgassa idaṃ phalaṃ.

1103. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā āyāgadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Āyāgadāyakattherassāpadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

39. Dhammacakkikattherāpadānaṃ

1104. Siddhatthassa bhagavato sihāsanassa sammukhā,
Dhammacakkaṃ mayā ṭhapitaṃ sukataṃ viññuvaṇṇitaṃ

[BJT Page 160] [\x 160/]

1105. Cāruvaṇṇova sobhāmi sayoggabalavāhano,
Parivārenti maṃ niccaṃ anuyuttā bahujjanā.

1106. Saṭṭhituriyasahassehi paricārema'haṃ1- sadā,
Parivārena sobhāmi puññakammassi'daṃ phalaṃ.
1107. Catunavute ito kappe yaṃ cakkaṃ ṭhapayiṃ ahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānimi dhammacakkassi'daṃ phalaṃ.

1108. Ito ekādase kappe aṭṭhā'siṃsu* janādhipā,
Sahassarājānāmena cakkavatti mahabbalā.

1109. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā dhammacakkiko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Dhammacakkikattherassāpadānaṃ navamaṃ. -

40. Kapparukkhiyattherāpadānaṃ

1110. Siddhatthassa bhagavāto thupaseṭṭhassa sammukhā,
Vicittadusse laggetvā2- kapparukkhaṃ ṭhapesa'haṃ.

1111. Yaṃ yaṃ yo'nupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,
Sobhayanto mama dvāraṃ kapparūkkho'patiṭṭhati3-

[PTS Page 091] [\q 91/]

1112. Ahañca parisā ceva ye keci mama nissitā, 4-
Tamhā dussaṃ gahetvāna nivāsema mayaṃ sadā.

1113. Catunavute ito kappe yaṃ rukkhaṃ ṭhapayiṃ5- tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi kapparukkhassi'daṃ phalaṃ

1114. Ito ca sattamo kappe suceḷā aṭṭha khattiyā,
Sattaratanasampannā cakkavatti mahabbālā.

1115. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kapparukkhiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kapparukkhiyattherassāpadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Kuṇḍa - sāgata - kaccānā udāyī mogharājako,
Adhimutto lasuṇado āyāgi6- dhammacakkiko,
Kapparukkhi ca dasamo gāthāyo dvādasa satanti.
- Kuṇḍadhānavaggo catuttho -

1. Parivāremahaṃ, [PTS] 2. Laṅghitvā, se [PTS] 3. Patiṭṭhahi, ma 4. Vāsikā, se vasasitā ma 5.
Capayiṃ, se 6. Āsabha, ma *aṭṭha āsuṃ?

[BJT Page 162] [\x 162/]

41. Bhāgineyyaupālittherāpadānaṃ.

1116. Khiṇāsamasahassehi parivuto lokanāyako,
Vivekamanuyutto so gacchate paṭisallituṃ.

1117. Ajitena nivattho'haṃ tidaṇḍaparidhārako1-,
Bhikkhusaṃghaparibbuḷahaṃ addasaṃ lokanāyakaṃ.

[PTS Page 092] [\q 92/]

1118. Ekaṃsaṃ ajinaṃ katvā sire katvāna añjaliṃ,
Sambuddhaṃ abhivādetvā santhaviṃ lokanāyakaṃ:

1119. "Yathāṇḍajā ca saṃsedā opapāti jalābujā,
Kākādipakkhino sabbe antaḷikkhavarā sadā2-

1120. Ye keci pāṇabhūtatthi saññino vā asaññino,
Sabbe te tava ñāṇambhi anto honti samogadhā.

1121. Gandhā ca pabbateyyā ye bhimavantanaguttame,
Sabbe te tava silambhi kalāya3- pi na yujjare.

1122. Mohandhakārapakkhanno ayaṃ loko sadevako,
Tava ñāṇampi jotante andhakārā vidhaṃsitā.

1123. Yathā atthaṅgate suriye honti sattā tamogatā,
Evaṃ buddho anuppanne hoti loko tamogato4-

1124. Yathodayanto ādicco vinodeti tamaṃ sadā,
Tatheva tvaṃ buddhaseṭṭha viddhaṃsesi tamaṃ sadā.

1125. Padhāpabhitatto'si buddho loke sadevake,
Tava kammābhiraddhena tosesi janataṃ bahuṃ"

1126. Taṃ sabbaṃ anumodivo padumuttaro mahāmuni,
Nabhaṃ abbhuggami dhīro haṃsarājā'va ambare.

1127. Abbhuggantvāna sambuddho mahesi padumuttaro,
Antaḷikkhe ṭhito satthā imā gāthā abhāsatha:

1128. "Yadi'daṃ thavitaṃ ñāṇaṃ opammehi samāyutaṃ,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

1129. Aṭṭhārasakkhattuṃ so devarājā bhavissati,
Pathavyā rajjaṃ tisataṃ vasudhaṃ āvasissati.

1130. Pañcavisatikkhattuñca cakkavatti bhavissati,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.

1131. Kappasatasahassambhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.

1. Dhāraṇe, se parivāreṇo, [PTS] 2. Antaḷikkhe padesagā, [PTS] 3. Kālāyo, se [PTS] 4. Honti
lokā tamogatā, se

[BJT Page 164] [\x 164/]

1132. Tusitā hi cavitvāna sukkamūlena codito,
Bhino'va jātiyā santo upāli nāma hessati.

[PTS Page 093] [\q 93/]

1133. So ca pacchā pabbajitvā virājetvāna pāpakaṃ,
Sabbasave pariññāya nibbāyissatanāsavo.

1134. Tuṭṭho ca gotamo buddho sakyaputto mahāyaso,
Vinayādhigataṃ taṃ sa etadagge ṭhapessati"
1135. Saddhāyāhaṃ pabbajito katakicco anāsavo,
Sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.

1136. Bhagavā cānukampi maṃ vinaye'haṃ visārado,
Sakakammābhiraddho ca vihārāmi anāsavo.

1137. Saṃvuto pātimokkhambhi indriyesu ca pañcasu, .
Dhāremi vinayaṃ sabbaṃ kevalaṃ ratanākaraṃ.

1138. Mamañca guṇamaññāya satthā loke anuttaro,
Bhikkhusajaṃghe nisīditvā etadagge ṭhapesi maṃ

1139. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā upāli thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Bhāgineyyaupālittherassa1- apadānaṃ paṭhamaṃ. -

42. Soṇakoṭikaṇṇa2-ttherāpadānaṃ

1140. *Anomadassimunino lokajeṭṭhassa tādino,
Sudhāya lepanaṃ katvā caṅkamaṃ kārayiṃ ahaṃ.

1141. Nānāvaṇṇehi pupphehi caṅkamaṃ santhariṃ ahaṃ,
Ākāse vitānaṃ katvā bhojasiṃ buddhamuttamaṃ.

1. Bhāgineyyaupālittherassa, aṭṭhakathā; sihalakkharamuddita potthake "bhāgineyya" iti na
dissate.
2. "Kuṭikaṇṇa" itipi pātho.
*. Ito paṭṭhāya dissamānaṃ apadānaṃ soṇakeṃḷiyavessattherassāti sihalakkharamuddita
apadānapāḷiyaṃ ca soṇakoḷivisattherassāni marammakkharamudditāpadānapāḷiyaṃ ca
āgacchati. Theragāthaṭṭhakathāyampi imā gāthā kolivisattheracarite nicesitā.
Apadānaṭṭhakathā cariyo pana apadānamidaṃ soṇakoṭikaṇṇattherassāni ca so thero
koliyarājavajase jāno ti ca dassesi so panāyaṃ thero soṇo koḷiviso vā soṇo kuṭikaṇṇo vā
bhavatu ayaṃ ambhākaṃ bhagavato sāsane etadaggaṭṭhānaṃ labhi'ti apadānapāḷiyā eva
viññāyate. Āraddhaviriyānaṃ aggataṃ gato soṇo kolivisatthero campānagare vessakule jāto
'ni ca kalyāṇavākkaraṇānaṃ aggaṭṭhānappatto koṭikaṇṇatthero avantijanapade kāḷiyā
nama seṭṭhihariyāya kucchimbhi uppanno'ti ca mahāvaggapāḷi manorathapuraṇiādihi
pāmāṇikehi gatthehi suvisadaṃ pākaṭi bhavati. Apadānapāḷiyaṃ ekunacattāḷisatime
vaggedisasamānaṃ soṇakoṭivisattherassa apadānaṃ pana manorathapuraṇiyā dassitena
āraddhaviriyānaṃ aggataṃ gatassa soṇakoḷivisattherassa caritte saddhiṃ sameti. Tasmāidaṃ
(42) apadānaṃ apadānaṭṭhakathāyaṃ dissamānassa soṇassa koṭikaṇṇattherassevā'ti
avagantabbaṃ.

[BJT Page 166] [\x 166/]

1142. Añajalimpaggahetvāna abhivādetvāna subbataṃ,
Dighasālaṃ bhagavato niyyādesamahaṃ tadā.

1143. Mama saṅkappamaññāya satthā loke anutataro,
Paṭiggahesi bhagavā anukampāya cakkhumā.

1144. Paṭiggahetvā sambuddho dakkhiṇeyyo sadevake,
Bikkhusaṃghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:
1145. "Yo so haṭṭhena cittena dighasālaṃ akāsi1- me,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

[PTS Page 094] [\q 94/]

1146. Imassa maccukālambhi puññakammasamaṅgino,
Sahassayutta'ssaratho upaṭṭhassati tāvade,

1147. Tena yānena'yaṃ poso devalokaṃ gamissati,
Anumodissare devā sampate kusale bhave.

1148. Mahārahaṃ vyamhaseṭṭhaṃ ratanamattikalepanaṃ2,
Kuṭāgāravarūpetaṃ vyambhaṃ ajjhavasissati.

1149. Tiṃsa kappasahassāni devaloke ramissati,
Pañcavisati kappāni devarājā bhavissati.

1150. Sattasattatikkhattuñca cakkavatti bhavissati.
Yasodhara sanāmā3- te sabbepi ekanāmakā.

1151. Dve sampatti anubhotvā cinitvā4-puññasañcayaṃ,
Aṭṭhavisatikappambi cakkavatti bhavissati

1152. Tatrāpi vyamhaṃ pavaraṃ vissakammena māpitaṃ,
Dasasaddāvicittaṃ taṃ puramajjhivasissati.

1153. Aparimeyye ito kappe bhumipālo mahiddhiko;
Okkāko nāma nāmena rājā raṭṭhe bhavissati.

1154. Soḷasitthisahassānaṃ sabbāsaṃ pavarā ca sā5,
Abhijātā khattiyāni tava putte janessati

1155. Tava putte janetvāna khattiyāni marissati,
Taruṇi ca piyā6- aññā* mahesittaṃ karissati.

1156. Okkākaṃ tosayitvāna varaṃ kaññā7- labhissati,
Varaṃ laddhānaṃ8- sā kaññā putte pabbajayissati.

1157. Pabbājitā ca te sabbe gamissanti taguttamaṃ,
Jātibhedabhayā sabbe bhaginihi saṃvasissare9-

1158. Ekā ca kaññā vyadhihi bhavissati parikkhatā10-
Mā no jāti pabhijja' ti nikkhiṇissanti khattiyā.

1159. Khattiyo niharitvāna tāya saddhiṃ vasisasati,
Bhavissati tadā bhedo okkākakulasambhavo.

1. Adāsi, the se machasaṃ 2. Ratanabhittisamujjalaṃ, the 3. Samānā, simu 4. Vaḍḍhetvā si
mu 5. Yā, the sāyā 6. Sāsiyā, the *kaññā, machasaṃ 7. Kaññaṃ, the 8. Varaladadhā, the 9.
Vasissare, machasaṃ [PTS] 10. Purakkhatā, [PTS] se syā

[BJT Page 168] [\x 168/]
[PTS Page 095] [\q 95/]
1160. Tesaṃ pajā bhavissanti kolāyā nāma jātiyā,
Tattha mānusakaṃ bhogaṃ anubossantanappakaṃ.
.
1161. Tamhā kāyā cavivona devalokaṃ gamissati,
Tatrāpi pavaraṃ vyambhaṃ vindissati1- manoramaṃ.

1162. Devalokā cavitvāna sukkamūlena codino,
Āgantvāna manussattaṃ soṇo nāma bhavissati.

1163. Āraddhaviriyo pabhitatto padahaṃ satthu sāsane,
Sabbāsave pariññāya nibbāyissanatāsavo.

1164. Anantadassi2- bhagavā gotamo sakyapuṅgavo,
Visesaññu mahāvīro aggaṭṭhāne ṭhapessati"

* ---

1165. Uttame damathe3- danto cittaṃ me suppaṇihitaṃ,
Bhāro me obhito sabbo nibbuto'mhi anāsavo.

1166. Aṃgiraso mahānāgo abhijātova kesarī,
Bhikkhusaṃghe nisīditvā etadagge ṭhapesi maṃ.

1167. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā soṇo koṭikaṇṇo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Soṇakoṭikaṇṇattherassa apadānaṃ dūtiyaṃ. -

43. Kāḷigodhāputtabhaddiyattherāpadānaṃ

1168. Padumuttarasambuddhaṃ mettacittaṃ mahāmuniṃ,
Upeti janatā sabbā sabbalokagganāyakaṃ.

1169. Vattha ṃsenāsanaṃ ceva5- āmisaṃ pānabhojanaṃ,
Dadanti satthuno sabbe puññakkhette anuttare

[PTS Page 096] [\q 96/]

1170. Ahampi dānaṃ dassāmi devadevassa tādino,
Buddhaseṭṭhaṃ nimantetvā saṃghampi ca anuttaraṃ.

1171. Uyyojitā mayā cete nimantesuṃ tathāgataṃ,
Kevalaṃ bhikkhusaṅghañca puññakkhettaṃ anuttaraṃ.

1. Labhissati, the machasaṃ 2. Atthadassi, se the *"vuṭṭhāmbhi deve caturaṅgulambhi - tiṇe
anilerita aṅgaṇambhi, ṭhātvāna yogassa payuttatādino - tatottariṃ pajaragatā na vijjati"
dissate cāyaṃ gāthā maramma chaṭṭhasaṅgiti potthake. Theragāthaṭṭhakathāyaṃ pana
"vaṭṭambhi deve caturaṅgule patite anileritāpādapasampaghuṭṭhe, jhane ratassappasussata
tādino tato rati paramatarā na vijjati"ti gāthā āgatā tathāpissā ḷuttha ucitanā natthi. 3.
Uttamena damathena, te 4. Bhadadiyattherāpadānaṃ, sī mu 5. Satatukañcabaddhakañca,
machasaṃ [PTS] padakaṃ, se sattukañca pavākañca, syā

[BJT Page 170] [\x 170/]

1172. Satasahassa1- pallaṅkaṃ sovaṇṇaṃ goṇakatthataṃ,
Tulikā paṭalikāya2- khomakappāsikehi3- ca,
Mahārahaṃ paññapesiṃ āsanaṃ buddhayuttakaṃ.

1173. Padumuttaro lokavidu devadevo narāsabho,
Bhikkhusaṃghaparibbuḷho mama dvāraṃ upāgami.

1174. Paccuggantvāna sambuddhaṃ lokanāthaṃ yasassinaṃ,
Pasannacitto sumāno atināmayiṃ sakaṃ4- gharaṃ.

1175. Bhikkhunaṃ satasahassaṃ buddañca lokanāyakaṃ,
Pasannacitto sumano paramannena tappayiṃ.

1176. Padumuttaro lokavidu āhutinaṃ paṭiggaho,
Bhikkhusaṃghe nisīditvā imā gāthā abhasatha:

1177. "Yenidaṃ āsanaṃ dinnaṃ sovaṇṇaṃ goṇakatthataṃ,
Tamahaṃ kittayisasāmi suṇātha mama bhāsato.

1178. Catusattatikkhattuṃ so devarajjaṃ karissati,
Anubhossati sampattiṃ accharāhi purakkhato

1179. Padesarajjaṃ sahassaṃ vasudhaṃ āvasissati,
Ekapaññasakkhattuñca cakakvatti bhavissati.

1180. Sabbāsu bhavayonisu uccākuli5- bhavissati,
So ca pacchā pabbajitvā sukkamūlena codito,
Bhaddiyo nāma nāmena hessati satthusāvako"

1181. Vivekamanuyutto'mhi pantasenanivāsahaṃ,
Phalañcādhigataṃ sabbaṃ catta6-kelayo'mhi ajaja'haṃ.

1182. Mama sabbaṃ abhiññāya sababaññu lokanāyako,
Bhikkhusaṃghe nisīditvā etadagge ṭhapesi maṃ.

1183. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

[PTS Page 097] [\q 97/]

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bhaddiyo kāḷigodhāya thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kāḷigodhāputassa bhaddiyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

1. Sahassa, [PTS] se 2. Paṭalikā ca, the 3. Kappāsikepi, the 4. Atināmayitaṃ, the saṃgharaṃ,
machasaṃ 5. Kulinova, the 6. Bhinna, the

[BJT Page 172] [\x 172/]

44. Santiṭṭhāpakattherāpadānaṃ

1184. Araññe kuṭikaṃ katvā vasāmi pabbatantare,
Lābhālābhena santuṭṭho yasena ayasena ca.

1185. Padumuttaro lokavidu āhutitaṃ paṭiggaho,
Visisatasahassehi āgacchi mama sanatikaṃ.

1186. Upāgataṃ mahāvīraṃ jalajuttaranāmakaṃ,
Tiṇasattharaṃ paññapetvā adāsiṃ satthuno ahaṃ.

1187. Pasannacitto sumano āmaṇḍaṃ pāniyañca'haṃ,
Adāsiṃ ujubhūtassa vippasannena cetasā.

1188. Satasahasse ito kappe1- yaṃ dānadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi āmaṇḍassa idaṃ phalaṃ.

1189. Ekatāḷisakappambhi eko āsiṃ arindamo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1190. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sanniṭṭhāpako2- thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sanniṭapakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

45. Pañcahatthiyattherāpadānaṃ

1191. Sumedho nāma sambuddho gacchate antarāpaṇe,
Okkhittacakkhu3- mitabhāṇi satimā saṃvutindriyo.

1192. Pañca uppalahatthāni āvalatthaṃ ahaṃsu4- me,
Tena buddhaṃ apūjesiṃ pasanto sehi pāṇihi.

[PTS Page 098] [\q 98/]

1193. Āropitā ca te pupphā chadanaṃ āsu5- satthuno,
Saṃsāviṃsu6- mahānāgaṃ sissā ācariyaṃ yathā.

1194. Tiṃsakappasahassamhi yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānami buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

1195. Ito visakappasate ahesuṃ pañca khattiyā,
Hatthiyā nāma nāmena cakkavatti mahabbalā.

1196. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pañcahatthiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pañcahattiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

1. Ito kappasatasahasse, se 2. Sannidhāpako, sī mu 3. Khitta cakkhu, (sabbattha) 4.
Ācelatthamakāsi, [PTS] se 5. Assa, machasaṃ [PTS] se assu, a 6. Samādhiṃsu, machasaṃ

[BJT Page 174] [\x 174/]

46. Padumacchadaniyattherāpadānaṃ

1197. Nibbute lokanāthambhi vipassimhaggapuggalo,
Suphullaṃ padumaṃ gayha citakamāropayiṃ ahaṃ1-

1198. Āropite ca citake cehāsaṃ nabhamuggami,
Ākāsacchadanaṃ katvā citakambhi adhārayiṃ2-

1199. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

1200. Sattatāḷisito kappe padumissaranāmako,
Cāturanto vijitāvi cakkavatti mahabbalo.

1201. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā padumacchadaniyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Padumacchadaniyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

47. Sayanadāyakattherāpadānaṃ

1202. Siddhatthassa bhagavato mettacittassa tādino,
Sayanaggaṃ mayā dinanaṃ dussabhaṇḍehi atthataṃ.

1203. Paṭiggahesi bhagavā kappiyaṃ sayanāsanaṃ,
Uṭṭhāya āsanā tamhā vehāsaṃ uggami jino.

[PTS Page 099] [\q 99/]

1204. Catunavute ito kappe yaṃ sayanamadāsahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi sayanadānassidaṃ3- phalaṃ.

1205. Ekapaññāsito kappe varuṇo4- devasavahayo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1206. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sayanadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sayanadāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

48. Caṅkamadāyakattherāpadānaṃ

1207. Atthadassa munino lokajeṭṭhassa tādino,
Iṭṭhakāhi cinitvāna caṅkamaṃ kārayiṃ ahaṃ.

1208. Uccato pañcaratanaṃ caṅkamaṃ sādhu māpitaṃ,
Āyāmato hatthasataṃ bhāvaniyaṃ5- manoramaṃ.

1209. Paṭiggahesi bhagavā atthadassi naruttamo,
Hatthena pulinaṃ gayha imā gāthā abhāsatha:

1. Tadā, sīmu 2. Adhārayi, sī mu 3. Sayanassa idaṃ, machasaṃ 4. Carako, machasaṃ 5.
Bhāvaniyyaṃ machasaṃ

[BJT Page 176] [\x 176/]

1210. "Iminā pulinadānena caṅkamaṃ sukatena ca,
Sattaratanasampannaṃ pulinaṃ anubhossati.

1211. Tīṇikappāni devesu devarajjaṃ karissati,
Anubhossati sampattiṃ accharāhi purakkhato.

1212. Manussalokaṃ āgantvā rājā raṭṭhe bhavissati,
Tikkhattuṃ cakkavatti ca mabhiyā so bhavissati"

1213. Aṭṭhārase kappasate yaṃ kammamakariṃ tadā.
Duggatiṃ nābhijānami caṅkamassa idaṃ phalaṃ

1214. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā caṅkama1-dāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Caṅkamadāyakattherassa* apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

[PTS Page 100] [\q 100/]

49. Subhaddattherāpadānaṃ

1215. Padumutaro lokavidu āhutinaṃ paṭiggaho,
Janataṃ uddharitvāna nibbāyati mahāyaso.

1216. Nibbāyante ca sambuddhe dasasahassī pakamapatha, 2-
Janakāyo mahā āsi devā sannipatuṃ.

1217. Vandanaṃ pūjayitthāna3- nagara4- mallikābhi ca,
Haṭṭho haṭṭhena cittena ālepesiṃ5- naruttamaṃ.

1218. Mama saṅkappamaññāya satthā loke anuttaro,
Nipannakova sambuddho imā gāthā abhāsatha:

1219. "Yo me pacchimake kāle gandhamālyena6- chādayī,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

1220. Ito cuto ayaṃ poso tusitakāyaṃ gamissati,
Tattha rajjaṃ karitvanā nimmānaṃ so gamissati.

1221. Eteneva upāyena datvā malyaṃ7- varuttamaṃ,
Sakakammābhiraddho so sampattiṃ anubhossati.

1222. Punāpi tusite kāye nibbattisastayaṃ naro,
Tamhā kāyā cavitvāna manussattaṃ gamissati.

1223. Sakyaputto mahānāgo aggo loke sadevake,
Bodhayitvā bahu satte nibbāyissati cakkhumā.
1. Caṅkamanā, machasaṃ se 2. Dahasahasasikampatha, machasaṃ 3. Purayitvāna, sīmu
machasaṃ 4. Tagarā, machasaṃ 5. Aropesiṃ, se syā āropayiṃ machasaṃ 6. Mālena, machasaṃ
mallena, syā 7. Mālaṃ, machasaṃ mallā, syā *caṅkamanadāyakattherassa, machasaṃ

[BJT Page 178] [\x 178/]

1224. Pabbajjupagato1- santo sukkamūlena codito,
Upasaṅkamama sambuddhaṃ pañahaṃ pucchissati tadā.

1225. Hāsayitvāna2- sambuddho sabbaññu lokanayako,
Puññakammaṃ pariññāya saccāni vicarissati.

1226. Āraddho ca ayaṃ pañeha tuṭṭho ekaggamānaso,
Satthāraṃ abhivādetvā pabbajjaṃ yāvayissati.

1227. Pasannamānasaṃ disvā sakkammena tositaṃ,
Pabbājessati so buddho aggadhammassa kovido.

1228. Vāyamitvāna'yaṃ poso sammāsambuddhasāsane,
Sabbāsave pariññāya nibbāyissatanāvo".
(Pañcamahāṇavāraṃ. )

[PTS Page 101] [\q 101/]

1229. Pubbakammena saṃyutto ekaggo susamābhito,
Buddhassa oraso putto dhammajo'mbhi sunimmito.

1230. Dhammarājaṃ upāgamma3- āpucchiṃ pañahamuttamaṃ,
Kathayanto ca me pañahaṃ dhammasotaṃ upānayī.

1231. Tassāhaṃ dhammamaññāya vihāsiṃ sāsane rato,
Sabbāseve pariññāya viharāmi anāsavo.

1232. Satasahasse ito kappe jalajuttaranāyako,
Nibbāyi anupādāno dipo'va telasaṅkhayā.

1233. Sattayojanikaṃ āsi thupañca ratanāmayaṃ,
Dhajaṃ tattha apūjesiṃ sabbabhaddaṃ manoramaṃ.

1234. Kassapassa ca buddhassa tisso nāmaggasāvako,
Putto me oraso āsi dāyado jinasāsane.

1235. Tassa bhanena manasā vācaṃ bhāsiṃ abhaddakaṃ,
Tena kammavipākena pacchime addasaṃ jinaṃ4-,

1236. Upavattane sālavane pacchime sayane muni,
Pabbājesi mahāvīro hito kāruṇiko jino.

1237. Ajjeva'dāni pabbajā ajjeva upasampadā,
Ajjeva parinibbāṇaṃ sammukhā dipaduttame.

1238. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ
Itthaṃ sudaṃ āyasmā subhaddo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Subhaddattherassa apadānaṃ navamaṃ. -


1. Tadāsopagato, sīmu machasaṃ 2. Bhāsayitvāna, se [PTS] 3. Upāgantvā, [PTS] 4. Pacchā me
āsi bhaddakaṃ, machasaṃ se

[BJT Page 180] [\x 180/]

50. Cundattherāpadānaṃ

1239. Siddhatthassa bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,
Agghiyaṃ kārayitvāna jātipupphehi chādayi.

1240. Niṭṭhāpevona taṃ pupphaṃ buddhassa upanāmayiṃ,
Pupphāvasesaṃ paggayha buddhassa abhiropayiṃ.

[PTS Page 102] [\q 102/]

1241. Kañcanagaghiyasaṅkāyaṃ buddhaṃ lokagganāyakaṃ,
Pasannacitto sumano pupphagaghiyamupānayiṃ.

1242. Vitiṇṇakaṅkho sambuddho tiṇṇoghehi purakkhato,
Bhikkhusaṃghi nisīdivo imā gāthā abhāsatha:

1243. "Dibbagandhaṃ pavāyantaṃ yo me pupphagghiyaṃ adā,
Tamahaṃ nittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

1244. Ito cuto ayaṃ peso devasaṃghapurakkhato,
Jātipupphehi parikiṇṇo devalokaṃ gamissati.

1245. Ubbiddhaṃ bhagavanaṃ tassa sovaṇṇañca maṇimayaṃ,
Vyamhaṃ pātubhavissati puññakammappabhāvitaṃ.

1246. Catusattatikkhattuṃ so devarajjaṃ karissati,
Anubhossati sampattiṃ accharāhi purakkhato.

1247. Pathavyā rajjaṃ tisataṃ vasudhaṃ āvasissati,
Pañcasattanikkhattuñca accharābhi purakkhato.

1248. Dujjayo nāma nāmena hessati manujādhipo,
Anubhotvāna taṃ puññaṃ sakakammaṃ apassito.

1249. Vinipātaṃ aganvāna1- manussattaṃ gamissati,
Hiraññassa ca nicitaṃ koṭisatamanappakaṃ.

1250. Nibbattissati yonimbhi2- brāhmaṇe3- so bhavissati,
Vaṅgattassa suto sāriyā oraso piyo.

1251. So ca pacchā pabbatvā aṅgirasassa sāsane,
Culavundo'ti nāmena hessati satthu sāvako.

1252. Sāmaṇero'va so santo khiṇāsavo bhavissati,
Sabbāsave pariññāya nibbāyissatanāsavo"

1253. Upaṭṭhahiṃ mahāvīraṃ aññe ca pesale bahu,
Bhātaraṃ ce cupaṭṭhāsiṃ uttamatthassa pattiyā.

1254. Bhātaraṃ me upaṭṭhitvā dhātu pattambhi opiya,
Sambuddhaṃ upanāmesiṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.

1. Āgantvā, [PTS] 2. Lokambhi, [PTS] 3. Brāhmaṇo, machasaṃ [PTS]

[BJT Page 182] [\x 182/]
[PTS Page 103] [\q 103/]

1255. Ubho hatthehi paggayha buddho loke sadevake,
Saṃdassayanto taṃ dhātuṃ kittayī aggasāvakaṃ.

1256. Cittaṃ ca suvimuttaṃ me saddhā mayhaṃ patiṭṭhitā,
Sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.

1257 Paṭisambhidā catasse ca vimokkhāpi ca phassito,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā cundo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Cundattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Upāli soṇo bhaddiyo santiṭṭhāpaka1- hatthiyo,
Gāthā sataṃ ca tāḷisaṃ catasso ca taduttari.
- Upālivaggo pañcamo

51. Vidhupanāyakattherāpadānaṃ

1258. Padumuttarabuddhassa lokajeṭṭhassa tādino,
Vijanikā2- mayā dinnā didapadindassa tādino.

1259. Sakaṃ cittaṃ pasādetvā paggahetvāna añjaliṃ,
Sambuddhaṃ abhivādetvā pakkāmiṃ uttarāmukho.

1260. Vijaniṃ paggahetvāna satthā loke anuttaro, 3-
Bhikkhusaṃghe ṭhito santo imaṃ gāthaṃ abhāsatha:

1261. "Iminā vijanidānena cittassa paṇidhihi ca,
Kappānaṃ satasahassaṃ vinipātaṃ na gacchati"

1262. Āraddhaviriyo pahitatto cetoguṇasamāhito,
Jātiyā pattavasso'haṃ arahattamapāpuṇiṃ.

1263. Saṭṭhakappasahassambhi vijamānasanāmakā4,
Soḷasā'siṃsu rājāno cakkavatti mahabbalā.

[PTS Page 104] [\q 104/]

1264. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā vidhupanadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Vidhupanadāyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

1. Sannidhāpaka, se 2. Bijanikā, machasaṃ 3. Santhā lokagganāyako, machasaṃ
4. Vijanāmasamānakā, se bijamānasanāmakā, machasaṃ

[BJT Page 184] [\x 184/]

52. Sataraṃsikattherāpadānaṃ

1265. Ucciyaṃ1- selamāruya nisīdi purisuttamo,
Pabbatassāvidurambhi brāhmaṇo mantapāragu.

1266. Upaviṭṭhaṃ mahāvīraṃ devadevaṃ narāsabhaṃ,
Añajalimpaggahetvāna satthaviṃ lokanāyakaṃ:

1267. "Esa buddho mahāvīro varadhammappakāsako,
Jalani aggikhandho'va bhikkhusaṃghapurakkhato.

1268. Mahāsamuddo 'vakkhobho aṇṇavo'va duruttaro,
Migarājā'vasambhito dhammaṃ deseti cakkhumā"

1269. Mama saṅkappamaññāya padumuttaranāyako,
Bhikkhusaṃghe ṭhito satthā imā gāthā abhāsatha:

1270. "Yenāyaṃ añajali dinno buddhāseṭṭho ca thomitato,
Tiṃsakappasahassāni devarajjaṃ karissati.

1271. Kappasatasahassambhi aṃgirasasanāmako,
Vivattacchaddo2- sambuddho uppajjissati tāvade.

1272. Tassa dhammesu dāyado oraso dhammanimmito, .
Sataraṃsiti nāmena arahā so bhavissati"

1273. Jātiyā sattavasso'haṃ pabbajiṃ anagāriyaṃ,
Sataraṃsi'mbhi nāmena pabhā niddhāvate mama.

1274. Maṇḍape rukkhamule vā jhāyī jhānarato ahaṃ,
Dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.

1275. Saṭṭhikappasahassambhi caturo rāma3- nāmakā,
Sattaratanasampannā vakkavatti mahabbalā.

[PTS Page 105] [\q 105/]

1276. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sataraṃsiyo4- thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sataraṃsikattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

53. Sayanadāyakattherāpadānaṃ

1277. Padumuttarabuddhassa sabbalokānukampino,
Sayanaṃ tassa pādāsiṃ vippasannena cetasā.

1278. Tena sayanadānena sukhette bijasampadā,
Bhogā nibbattare5- tassa sayanassa idaṃ phalaṃ

1. Ubbiddhaṃ, machasaṃ 2. Vicittachando, machasaṃ, se 3. Roma, [PTS] se 4. Sataraṃsi,
machasaṃ 5. Bhogo nibbattate, [PTS] se.

[BJT Page 186] [\x 186/]

1279. Ākāse seyyaṃ kappemi dharemi imaṃ,
Pāṇesu me issariyaṃ sayanassa idaṃ phalaṃ.

1280. Pañcakappasahassambhi aṭṭha āsuṃ mahāvarā, 1-
Catuttiṃse kappasate caturo ca mahabbalā.

1281 Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sayanadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sayanadāyakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

54. Gandhodakiyattherāpadānaṃ

1282. Padumuttarabuddhassa mahābodhimaho ahu,
Vicittaṃ ghaṭamādāya gandhodakamadāsahaṃ.

1283. Nahāpanakāle bodhiyā2- mahāmegho pavassatha,
Ninnādo ca mahā āsi3- asaniyā phalantiyā.

1284. Tenevāsanivegena tathe kālakato ahuṃ, 4-
Devaloke ṭhito santo imaṃ gāthaṃ abhāsahaṃ.

[PTS Page 106] [\q 106/]

1285. "Aho buddho aho dhammā aho no satthusampadā
Kalebaraṃ me patitaṃ devaloke ramāmahaṃ"

1286. Ubbadidhaṃ bhagavaṃ mayhaṃ satabhumaṃ samuggataṃ,
Kaññāsatasassāni parivārenti maṃ sadā.

1287. Ābādhā me na vijjanti soko mayhaṃ na pijjati,
Pariḷāhaṃ na passāmi puññakammassidaṃ phalaṃ

1288. Aṭṭhavise kappasate rājā saṃvasito ahuṃ,
Sattaratanampanno cakakvatti mahabbalo.

1289 Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā gandhodakiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Gandhodakiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

55. Opavayha5- ttherāpadānaṃ

1290. Padumuttarabuddhassa ājāniyamadāsahaṃ,
Niyyādetvāna sambuddhe6- agamāsiṃ sakaṃ gharaṃ.

1291. Devalo nāma nāmena satthuno aggasāvako,
Varadhammassa dāyādo āgacchi mama santikaṃ.

1. Mahātejā, machasaṃ mahāvīrā, syā [PTS] 2. Nahānakāle ca bodhiyā, simu 3. Ahuṃ, [PTS]
4. Ahaṃ, machasaṃ 5. Opavuyha, bahūsu 6. Sambuddhaṃ, [PTS]

[BJT Page 188] [\x 188/]

1292. Sapattahāro bhagavā ājāneyyo na kappati,
Tava saṅkappamaññāya adhivāsesi cakkhumā"

1293. Agaghāpevo vātajavaṃ sindhavaṃ sighavāhanaṃ,
Padumuttarabuddhassa khamaniyamadāsahaṃ.

1294. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ1,
Khamaniyā vātajavā2- cittā3- nibbattare4- mama.

[PTS Page 107] [\q 107/]

1295. Lābhā tesaṃ suladdhaṃ'va ye labhantupasampadaṃ,
Punapi payirupāseyyaṃ buddho loke save bhave.

1296. Aṭṭhavisatikkhattuṃ'haṃ rājā āsiṃ mahabbalo,
Cāturanno vijitāvi jambusaṇḍassa5- issaro.

1297. Idaṃ pacchimakaṃ mayhaṃ carimo vattate bhavo,
Patto'smi acalaṃ ṭhānaṃ hitvā jayaparājayaṃ.

1299 Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā opavayho thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Opavayhattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

56. Saparicārāsanattherāpadānaṃ

1300. Padumuttarabuddhassa piṇḍapātaṃ adāsahaṃ,
Gantvā taṃ bhojanaṭṭhānaṃ6- mallikāhi parikkhipaṃ7-

1301. Tamhāsanambhi āsino buddho lokagganāyako,
Akittayi piṇḍapātaṃ ujubhuto samābito:

1302. "Yathāpi bhaddake khette bijaṃ appampi ropitaṃ,
Sammā dhāraṃ pavecchante phalaṃ toseti kassakaṃ.

1303. Tathevāyaṃ piṇḍapāto sukhette ropito tayā,
Bave nibbattamāna ṃhi8- phalato tosayissati"9-

1304. Idaṃ vatvāna sambuddho jalajuttaranāmako,
Piṇḍapātaṃ thavitvāna10- pakkāmi uttarāmukho.

1. Deve ca mānuse bhave, simu bhavane sabbadā mama, [PTS] 2. Khamaniyaṃ vātajavaṃ,
machasaṃ khamaniyo vātajavo, se ājāniyāvātajavā, syā 3. Citte, [PTS] se cittaṃ, machasaṃ 4.
Nibbattate, machasaṃ se 5. Jambudipassa, syā 6. Kiliṭṭhakaṭṭhānaṃ, machasaṃ se 7.
Parikkhittaṃ, machasaṃ [PTS] se 8. Nibbattamānambhi, machasaṃ [PTS] 9. Phalante
kappayissati, machasaṃ 10. Gahetvāna, machasaṃ se.

[BJT Page 190] [\x 190/]

1305. Saṃvuto pātimokkhasmiṃ indriyesu ca pañcasu,
Pavicekamanuyutto viharāmi anāsavo.

[PTS Page 108] [\q 108/]

1306 Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā saparivārāsano thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Saparivārāsanattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

57. Pañcadipakattherāpadānaṃ

1307. Padumuttarabuddhassa sabbabhūtānukampino,
Susaṇṭhahitvā1- saddamme ujudiṭṭhi ahosahaṃ.

1308. Padipadānaṃ pādāsiṃ parivāretvāna bodhiyaṃ,
Saddahanto padipāni akariṃ tāvade ahaṃ.

1309. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,
Kākāse ukkaṃ dhārenti dipādānassidaṃ phalaṃ.

1310. Tirokuḍḍaṃ tiroselaṃ samatiggayha pabbataṃ,
Samantā yojanasataṃ dassanaṃ anubhomahaṃ.

1311. Catuttiṃse kappasate satacakkhusanāmakā,
Rājā'hesuṃ mahātejā cakkavatti mahabbalā.

1312. Tena kammāvasesena patto'mbhi āsavakkhayaṃ,
Dhāremi antimaṃ dehaṃ dipadindassa sāsane.

1313 Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pañcadipako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pañcadipaka*ttherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

58. Dhajadāyakattherāpadānaṃ

1314. Padumuttarabuddhassa bodhimha pādaputtame,
Haṭṭho haṭṭhena cittena dhajamāropayiṃ ahaṃ.

1315. Patita2- pattāni gaṇhitvā bahiddhā chaḍḍhayiṃ ahaṃ,
Antosuddhaṃ bahisuddhaṃ adhimuttamanāsavaṃ,
Sammukhā viya sambuddhaṃ acandiṃ bodhimuttamaṃ.

[PTS Page 109] [\q 109/]

1316. Padumuttaro lokavidu āhutinaṃ paṭiggaho,
Bhikkhusaṃghe ṭhito satthā imā gāthā abhāsatha:

1. Saddahitvāna, machasaṃ se 2. Satta, se a pana, [PTS] *padipadāyaka?

[BJT Page 192] [\x 192/]

1317. "Iminā dhajadānena upaṭṭhānena cubhayaṃ,
Kappānaṃ satasahassaṃ duggahassaṃ duggatiṃ so na gacchati.

1318. Devesu devasobhaggaṃ1- anubhossatanappakaṃ,
Anekasatakkhattuñca rājā raṭṭhe bhavissati,
Uggato nāma nāmena cakkamatti bhavissati.

1319. Sampattiṃ anubhotvāna sukkamūlena codito,
Gotamassa bhagavato sāsane'bhiramissati".

1320. Padhānapabhitatto'mbhi upasanto nirūpadhi,
Dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.

1321. Ekapaññāsasahasse kappe uggatasavahayo,
Paññāsatisahasse2- khattiyo meghasamahayo.

1322. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā dhajadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Dhajadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

59. Padumattherāpadānaṃ

1323. Catusaccaṃ pakāsento varadhammappavattako3,
Vassate amataṃ vuṭṭhiṃ nibbāpento mahājanaṃ.

1324. Sadaṇḍaṃ4- padumaṃ gayha aḍḍhakose ṭhito ahaṃ,
Padumuttaramunissa haṭṭho ukkhipimambare.

1325. Āgacchante ca padume ababhuto āsi tāvado,
Mama saṅkappamaññāya paggaṇhi vadataṃ varo.

1326. Karaseṭṭhena paggayha jalajaṃ pupphamuttamaṃ,
Bhikkhusaṃghe ṭhito satthā imā gāthā abhāsatha:

1327. "Yenidaṃ padumaṃ khittaṃ sabbaññumbhi vināyake, 5-
Tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

[PTS Page 110] [\q 110/]
1328. Tiṃsa kappāni devindo devarajjaṃ karissati,
Pathavyā rajjaṃ sattasataṃ vasudhaṃ āvasissati.

1329. Tattha pattaṃ gaṇetvāna6- cakkavatti bhavissati,
Ākāsato pupphavuṭṭhi abhivassissati tadā.

1330. Kappasatasahassambhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.

1. Sobhāgyaṃ, [PTS] se 2. Paññāsasatasahasse, machasaṃ [PTS] se 3.
Caradhammacakkappavattako, [PTS] 4. Sadhajaṃ, [PTS] se a 5. Sabbaññutamanāyake, syā
[PTS] se 6. Gahetvāna, simu

[BJT Page 194] [\x 194/]
1331. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Sabbāsave pariññāya nibbāyissatanāsavo"

1332. Nikkhamitvāna kucchimhā sampajāno patissato,
Jātiyā pañcavasso'haṃ arahattamapāpuṇiṃ.

1333 Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā padumo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Padumattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

60. Asanabodhiyattherāpadānaṃ

1334. Jātiyā sattavasso'haṃ addasaṃ lokanāyakaṃ,
Pasannacitto sumano upagacchiṃ naruttamaṃ.

1335. Tissassāhaṃ bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,
Haṭṭho haṭṭhena cittena ropayiṃ bodhimuttaṃ.

1336. Asano nāmadheyyena dharaṇi rūhapādapo,
Pañca vasse paricariṃ asanaṃ bodhimuttamaṃ.

1337. Pupphitaṃ pādapaṃ dismā abbhutaṃ lomahaṃsanaṃ,
Sakaṃ kammaṃ pakittento buddhaseṭṭhaṃ upāgamiṃ.

1338. Tisso tadā so sambuddho sayambhu aggapuggalo,
Bhikkhusaṃghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:

1339. "Yenāyaṃ ropitā bodhi buddhapujā ca sakkatā,
Tamahaṃ kittayissami suṇātha mama bhāsato

[PTS Page 111] [\q 111/]

1340. Tiṃsa kappāni devesu devarajjaṃ karissati,
Catusaṭṭhikkhattuṃ so cakkavatti bhavissati.

1341. Tusātā biba cavitvāna sukkamūlena codito,
Dve sampatti anubhotvā manussatte ramissati.

1342. Padhānapabhitatto so upasanto nirūpadhi,
Sabbāsave pariññāya nibbāyissatanāsavo"

[BJT Page 196] [\x 196/]

1343. Vivekamanuyutto'haṃ upasanto nirūpadhi,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

1344. Dvenavute ito kappe bodhiṃ ropesahaṃ tadā
Duggatiṃ nābhijānāmi bodhiropassidaṃ phalaṃ.

1345. Catusattati'to kappe daṇḍasenoti vissuto,
Sattaratanasampanno cakkavatti tadā ahuṃ.

1346. Tesattatimbhi'to kappe sattāhesuṃ mahīpati,
Samattanemi nāmena rājāto cakkamattino

1347. Paṇṇavisati'to kappe puṇṇako nāma khattiyo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1348 Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā asanabodhiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Asanabodhiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Vijani sataraṃsi ca sayano'daki vāhiyo
Parivāro padipañca dhajo padumapujako
Bodhi ca dasamo vutto gāthā dve navuti tathā.
- Vijanivaggo jaṭṭho -

61. Sakacintaniya1- ttherāpadānaṃ

1349. Pavanaṃ kānanaṃ disvā appasadadamanāvilaṃ,
Isinaṃ anuciṇṇaṃva āhutinaṃ paṭiggahaṃ.

1350. Thupaṃ katvāna pulinaṃ2- nānāpupphaṃ samokiriṃ.
Sammukhā viya sambuddhaṃ nimmitaṃ abhivandahaṃ.

[PTS Page 112] [\q 112/]

1351. Satatratanasampanenā rājā raṭṭhambhi3- issaro,
Sakakammābhiraddho'haṃ thupapujāyidaṃ phalaṃ.

1352. Ekatavute ito kappe yaṃ pupphambhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi thuppujāyidaṃ phalaṃ.
1353. Asitikappe'nattayaso cakkavatti ahosahaṃ,
Sattaratanasampanno catudipambhi issaro.

1354 Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sakavittaniyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sakavittanisattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

1. Sakavintiya, sīmu 3. Veḷunā [PTS] se a 3. Raṭṭhasami, machasaṃ si mu

[BJT Page 198] [\x 198/]

62. Avopupphiyattherāpadānaṃ.

1355. Vihārā abhinikkhamma abbhuṭṭhabhiya1- caṅkame,
Catusaccaṃ pakāsento deseti2- deseti2- amataṃ padaṃ.

1356. Sikhissa giramaññāya buddhaseṭṭhassa tādino,
Nānāpupphaṃ gahetvāna ākāsambhi samokiriṃ.

1357. Tena kammena dipadinde lokajeṭṭhe narāsabho3-
Patto'mbhi acalaṃ ṭhānaṃ hitvā jayaparājayaṃ.

1358. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphambhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi pupphapujāyidaṃ phalaṃ.

1359. Ito visatikappambhi sumedho nāma khattiyo,
Sattarananasampanno cakkavatti mahabbalo.

1360 Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā avo4-pupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Avopupphiyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

[PTS Page 113] [\q 113/]

63. Paccāgamaniyattherāpadānaṃ

1361. Sindhuyā nadiyā tīre cakkavāko ahaṃ tadā,
Suddhasevālabhakkho'haṃ pāpesu ca susaññato.

1362. Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ gacchantaṃ anilañajase,
Tuṇḍena sālaṃ5- paggayha vipassissā bhiropayiṃ.

1363. "Yassa saddhā tathāgate acalā suppatiṭṭhitā,
Tena cittappasādena duggatiṃ so na gacchati"

1364. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Vihaṅgamena santena subijaṃ ropitaṃ mayā.

1365. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphambhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi pupphujāyidaṃ phalaṃ

1366. Sucārudassanā nāma aṭṭheta ekanāmakā,
Kappe sattarase āsu cakkavatti mahabbalā.

1367 Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā paccagamaniyo6- thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Paccāgamaniyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

1. Abbhuṭṭhāsi, [PTS] a abbhuṭṭhāhi ca se 2. Desetto [PTS] se a 3. "Dipadinda, lokajeṭṭha,
narāsabha, " iti sabbattha. 4. Āvo, [PTS] se 5. Mālaṃ, se 6. Saddhāgamaniya se

[BJT Page 200] [\x 200/]

64. Parappasādakattherāpadānaṃ

1368. Usahaṃ pavaraṃ vīraṃ mahesiṃ vijitāvinaṃ,
Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ ko disvā nappasidati.

1369. Himavā vāparimeyyo sāgaro'va duruttaro,
Tatheva jhānaṃ buddhassa1- ko disvā nappasiditi.

1370. Vasudhā yathā appameyyā cittā vanavaṭaṃsakā,
Tatheva sīlaṃ buddhassa ko disvā nappasiditi.

1371. Anilajo'va asaṅkhobhā2- yathākāso asaṅkhiyo,
Tatheva ñāṇaṃ buddhassa ko disvā nappasiditi.

[PTS Page 114] [\q 114/]

1372. Imāhi catugāthāhi3- brāhmaṇo senasamhayo,
Buddhaseṭṭhaṃ thavitvāna siddhatthaṃ aparājitaṃ.

1373. Catunavutikappāni duggatiṃ nupapajjatha, 4-
Sugatisu susampattiṃ5- anubhosi6- anappakaṃ.

1374. Catunavute ito kappe thavitvā lokanāyakaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi thomanāya idaṃ phalaṃ.

1375. Catuddasambhi kappambi caturo āsumuggatā7-
Sattaratanasampannā cakkavatti mahabbalā.

1376. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā parappasādako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Parappasādakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

65. Bhisadāyakattherāpadānaṃ

1377. Vessabhu nāma nāmena isinaṃ tatiyo ahu,
Kānanaṃ vanamogayha vihāsi purisuttamo.

1378. Bhisaṃ mulālaṃ gaṇhitvā agamaṃ8- buddhasantikaṃ,
Taṃ ca buddhassa pādāsiṃ pasanno sehi pāṇihi.

1379. Karena ca parāmaṭṭho vessabhuvarabudadhinā,
Sukhāhaṃ nābhijānāmi samaṃ tena tatuttariṃ.

1380. Carimo vattate mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Hatthināgena santena kusalaṃ ropitaṃ mayā.

1. Devadevassa, se 2. Anilañajasāsaṃkhubbho, [PTS] 3. Catūhi gāthāhi, [PTS] se 4.
Nupapajjahaṃ, [PTS] se 5. Sugatiṃ sukhasampattiṃ, machasaṃ 6. Anubhomi, se anubhosiṃ,
[PTS] 7. Āsuṃ uggatā, se [PTS] 8. Āgamma, se

[BJT Page 202] [\x 202/]

1381. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi pupphapujāyidaṃ phalaṃ.

1382. Samodhānā ca rājāno soḷasa manujādhipā,
Kappambhi terase āsuṃ cakkavatti mahabbalā.

1383 Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bhisadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Bhisadāyakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

[PTS Page 115] [\q 115/]

66. Sucintitattherāpadānaṃ

1384. Giriduggacaro āsiṃ abhijātova kesarī,
Migasaṃghaṃ vadhitvāna jivāmi pabbatantare.

1385. Atthadassi tu bhagavā sabbaññu vadataṃ varo,
Mamuddharitukāmo so āgacchi pabbatuttamaṃ.

1386. Pasadañca migaṃ hanatvā bhakkhituṃ samupāgamiṃ,
Bhagavā tambhi samaye bhikkhamāno1- upāgami.

1387. Varamaṃsāni paggayha adāsiṃ tassa satthuno,
Anumodi mahāvīro nibbāpento mamaṃ tadā.

1388. Tena cittappasādena giriduggaṃ pavisahaṃ,
Pitiṃ uppādayitvāna tattha kālakato ahaṃ.

1389. Etena maṃsadānena cittassa paṇidhihi ca,
Paṇṇarase kappasate devaloke ramiṃ ahaṃ.

1390. Avasesesu kappesu kusalaṃ nicitaṃ2- mayā,
Teneva maṃsadānena buddhānussaraṇena ca.
1391. Aṭṭhatiṃsambhi kappambhi aṭṭha dighāyutāmakā,
Saṭṭhimbhi'to kappasate duve varūṇanāmakā.

1392 Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sucintito thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sucittitattherassa apadānaṃ jaṭṭhaṃ. -

1. Bhikkhayāno se 2. Kāritaṃ se [PTS] cintataṃ, machasaṃ karitaṃ, syā

[BJT Page 204] [\x 204/]
[PTS Page 116] [\q 116/]

67. Vatthadāyakattherāpadānaṃ

1393. Pakkhijāto tadā āsiṃ suvaṇṇo garūḷādhipo,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ gacchantaṃ gandhamādanaṃ.

1394. Jabhitvā garuḷaṃ1- vaṇṇaṃ māṇavakaṃ adhārayiṃ,
Ekaṃ vatthaṃ mayā dinnaṃ dipadindassa tādino.

1395. Tañca dussaṃ paṭiggayha buddho lokagganāyako,
Antaḷikkhe ṭhito satthā imaṃ gāthaṃ abhāsatha:

1396. "Iminā vatthadānena cittassa paṇidhibhi ca,
Pahāya garuḷaṃ yoniṃ devaloke ramissati"

1397. Atthadassī tu bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,
Vatthadānaṃ pasaṃsitvā pakkāmi uttarāmukho.

1398. Bhave tibbattamānambhi honti me vatthasampadā,
Ākase chadanaṃ hoti vatthadānassidaṃ phalaṃ.

1399. Aruṇakā2- satta janā cakkavatti mahabbalā,
Chattiṃsatimbhi kappambhi āsiṃsu manujādhipā.

1400 Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā catthadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Catthadāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

68. Ambadāyakattherāpadānaṃ

1401. Anomadassi bhagavā nisinno pabbatantare,
Mettāya aphari lokaṃ appamāṇaṃ nirūpadhi.

1402. Kapi ahaṃ tadā āsiṃ bhimavante taguttame,
Disvā anomaṃ amitaṃ buddhe cittaṃ padādayiṃ.

1403. Himavatantassa avidūre3- ambāsuṃ phalino tadā,
Tato pakkaṃ gahetvāna ambaṃ samadhukaṃ adaṃ.
[PTS Page 117] [\q 117/]

1404. Tamme buddho viyākāsi anomadassi mahāmuni,
"Iminā madhudānena ambadānena cubhayaṃ.

1405. Sattapaññāsa kappāni devaloke ramissati,
Avasesesu kappesu vokiṇṇaṃ saṃsarissati.

1406. Khepetvā pāpakaṃ kammaṃ paripakkāya buddhiyā,
Vinipātamagantvāna4- kilese jhāpayissati"

1407. Damena uttamenāhaṃ damito'mabi mahesinā,
Patto'mbhi acalaṃ5- ṭhānaṃ hitvā jayaparājayaṃ.

1. Garuḷā, machasaṃ [PTS] 2. Aruṇavā, machasaṃ 3. Avidūre himavantassa (sabbattha) 4.
Vinipātādiyāgantvā, [PTS] se 5. Amataṃ, machasaṃ

[BJT Page 206] [\x 206/]

1408. Sattasattatikappasate ambaṭṭhaja sanāmakā,
Catuddasā te rājāno cakkavatati mahabbalā.

1409. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ambadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ambadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

69. Sumanattherāpadānaṃ

1410. Sumano nāma nāmena mālākāro ahaṃ tadā
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ lokāhutipaṭiggahaṃ1-

1411. Ubho hatthehi paggayha sumanaṃ pupphamuttamaṃ,
Buddhassa abhiropesiṃ sikhino lokabandhuno.

1412. Imāya pupphapujāya cetanāpaṇidhibhi ca,
Duggatiṃ nābhijānāmi pupphapujāyidaṃ phalaṃ.

1413. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphambhiropayiṃ.
Duggatiṃ nābhijānāmi pupphapujāyidaṃ phalaṃ.

1414. Chabbisatimbhi kappambhi cattārosuṃ2- mahāyasā,
Sattarananasampanno rājāno cakkavattino.

1415. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sumano thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sumanattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

[PTS Page 118] [\q 118/]

70. Pupphacaṅgoṭiyattherāpadānaṃ

1416. Abhitarūpaṃ sihaṃva abhijātaṃva kesariṃ,
Vyagghusabhaṃva pavaraṃ garūḷaggaṃva pakkhinaṃ. *

1417. Sikhiṃ tilokasaraṇaṃ anejaṃ aparājitaṃ,
Nisinnaṃ samaṇānaggaṃ bhikkhusaṃghapurakkhataṃ.

1418. Vaṅgoṭake ṭhapetvāna anojaṃ pupphamuttamaṃ,
Saha caṅgoṭakoneva buddhaseṭṭhaṃ samākiraṃ.

1419. Tena cittappasādena dipadinde narāsabhe3-
Patto'mbhi acalaṃ ṭhānaṃ hitvā jayaparājayaṃ.

1420. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

1421. Sampuṇṇe tiṃsakappambhi devabhūtisanāmakā,
Sattarananasampanno pañcasuṃ cakkavattino.

1422. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pupphacaṅgoṭiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pupphacaṅgoṭiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

1. Āyutinaṃ paṭiggahaṃ [PTS] se 2. Cattārassu, [PTS] se *"atita rūpaṃ sihaṃca garuḷaggaṃva
pakkhinaṃ, iti mudditapotthakesu dissate 3. Dipadinda narāsabha, (sabbattha)

[BJT Page 208] [\x 208/]

Uddānaṃ:
Sakacinti avopupphi paccābhigamanena ca
Parappasādi bhisado sucinti vatthadāyako
Ambadāyī ca sumano pupphacaṅgoṭiyo'pi ca
Gāthekasattati vuttā gaṇitā atthadassi bhi.
- Sakavittaniyavaggo sattamo. -

[PTS Page 119] [\q 119/]

71. Nāgasamāgattherāpadānaṃ

1423. Āpāṭaliṃ1- ahaṃ pupphaṃ uccitasmiṃ mahāpathe, 2-
Phupambhi abhiropesiṃ sikhino lokabandhuno.

1424. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi thupapujāyidaṃ phalaṃ.

1425. Ito paṇṇarase kappe bhumiyo nāma khattiyo,
Sattarananasampanno cakkavatti mahabbalo.

1426 Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ
Itthaṃ sudaṃ āyasmā nāgasamalo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Nāgasamālattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. *

72. Padasaññakattherāpadānaṃ

1427. Akkantaṃ ca padaṃ disvā tissassādiccabandhuno.
Heṭṭhā haṭṭhena cittena pāde cittaṃ pasādayi.

1428. Devanavute ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi padasaññāyidaṃ phalaṃ.

1429. Ito sattamake kappe sumedho nāma khattiyo,
Sattarananasampanno cakkavatti mahabbalo.

1430 Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā padasaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Padasaññakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

1. Apāṭaliṃ, sabbattha 2. Ujjhitaṃ sumahāpathe, sabbattha *theragāthaṭṭhakathāyaṃ panassa
therassa visadisaṃ apadānaṃ dissati.

[BJT Page 210] [\x 210/]
[PTS Page 120] [\q 120/]

73. Buddhasaññakattherāpadānaṃ1-

1431. Dumagge paṃsukūlikaṃ laggaṃ disvāna satthuno,
Tato tamañajaliṃ katvā paṃsukūlaṃ avandahaṃ.

1432. Dve navute ito kappe yaṃ kammakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ phalaṃ.

1433. Ito catutthake kappe dumasāro'si khattiyo2-,
Cāturanto vijitāvi cakkavatti mahabbalo.

1434. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā buddhaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Buddhasaññakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

74. Bhisāluvadāyakattherāpadānaṃ

1435. Kānanaṃ vanamogayha vasāmi vipine3- ahaṃ,
Vipassiṃ addasaṃ buddhaṃ āhutinaṃ paṭiggahaṃ.

1436. Bhisāluvañca pādāsiṃ udakaṃ hatthadhovanaṃ,
Canditvā sirasā pāde pakkāmiṃ uttarāmukho.

1437. Ekatavute ito kappe bhisāluvamadaṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi puññākammassidaṃ phalaṃ.
1438. Ito tatiyo kappe bhisasammatakhattiyo,
Sattarananasampanno cakkavatti mahabbalo.

1439. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bhisāluvadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Bhisāluvadāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

[PTS Page 121] [\q 121/]

75. Ekasaññakattherāpadānaṃ

1440. Khaṇḍo nāmāsi nāmena vipassissa'ggasāvako,
Ekā bhikkhā mayā dinnā lokāhutipaṭiggahe.

1441. Tena cittappasādena dipadinde narāsabhe, 4-
Duggatiṃ nābhijānāmi ekabhikkhāyidaṃ phalaṃ.

1. Saññakattherāpadānaṃ, se [PTS] a 2. Dumasāro sukhattiyo [PTS] se 3. Vi cane, a [PTS] 4.
Dipadinda narāsabha, simu machasaṃ

[BJT Page 112] [\x 112/]

1442. Cattāḷise ito kappe varuṇo nāma khattiyo,
Sattarananasampanno cakkavatti mahabbalo.

1443. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekasaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ekasaññakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

76. Tiṇasantharadāyakattherāpadānaṃ 1444. Bhimavantassa avidūre mahājātassaro ahu,
Satapattehi sañachanno nānāsakuṇamālayo.

1445. Tambhi nahātvā pitvā ca avidūre vasāmahaṃ,
Addasaṃ samaṇānaggaṃ gacchantaṃ anilañajaye.

1446. Mama saṅkappamaññāya satthā loke anuttaro,
Vyambhato orubhitvāna bhumiyaṭṭhāsi tāvade.

1447. Visāṇena tiṇaṃ gayha nisidanamadāsahaṃ,
Nisīdi bhagavā tisso lokegganāyako1-

1448. Sakaṃ cittaṃ pasādetvā avandiṃ lokanāyakaṃ,
Patikuṭiko2- apasakkiṃ3- nijjhāyanto mahāmuniṃ.

1449. Tena cittappasādena nimmāṇaṃ uppajjahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi santharassa idaṃ phalaṃ.

[PTS Page 122] [\q 122/]

1450. Ito dutiyeke kappe migasammatakhattiyo,
Sattarananasampanno cakkavatti mahabbalo.

1451. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tiṇasattharadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tiṇasantharadākattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

77. Sucidāyakattherāpadānaṃ

1452. Tiṃsakappasahassambhi sambuddho lokenayako,
Sumedho nāma nāmena khattiṃsavaralakkhaṇo.

1453. Tassa kañcanavaṇṇassa dipadindassa tādino,
Pañca suci mayā dinnā sibbanatthāya cīvaraṃ.

1. Lokavināyako, [PTS] 2. Paṭikuṭiko, machasaṃ ukkuṭiko, syā paṭikkuṭiko, se
3. Avasakkiṃ, se [PTS]

[BJT Page 114] [\x 114/]

1454. Tene'va sucidānena nipuṇatthavipassakaṃ,
Tikkhaṃ lahuñca phāsuñca ñāṇaṃ me udapajjatha.

1455. Dipadādhipati nāma rājāno caturo ahuṃ,
Sattarananasampanno cakkavatti mahabbalo.

1456. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.

1457. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sucidāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sucidāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

78. Pāṭalipupaphiyattherāpadānaṃ

1458. Seṭṭhiputto tadā āsiṃ sukhumālo sukhedhito
Ucchaṅge pāṭalipupphaṃ katvā taṃ abhisaṃhariṃ.

1459. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ gacchantaṃ antarāpaṇe,
Kañcanagghiyasaṅkāsaṃ dvatatiṃsa1- varalakkhaṇaṃ*

[PTS Page 123] [\q 123/]

1460. Haṭṭho haṭṭhena cittena pupphena2- abhipujayīṃ,
Tissaṃ lokaviduṃ nāthaṃ naradevaṃ namassahaṃ.

1461. Dvenavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi pupphapujāyidaṃ phalaṃ.

1462. Ito tesaṭṭhikappambhi abhisammatanāmako,
Sattarananasampanno cakkavatti mahabbalo.

1463. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pāṭalipupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pāṭalaṭipupaphiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

79. hitañajaliyattherāpadānaṃ

1464. Migaluddo pure āsiṃ araññe kānane ahaṃ,
Tatthaddasāsiṃ sambuddhaṃ tissaṃ pavaralakkhaṇaṃ.

1465. Tassāhaṃ3- añjaliṃ katvā pakkāmiṃ pācināmukho,
Avidūre nisinnassa niyake paṇṇasatthare.

1466. Tato me asanipāto matthake nipati tadā,
So'haṃ maraṇakālambhi akāsiṃ punarañajaliṃ.

1. Khattiṃsa, machasaṃ 2. Pupphehi machasaṃ se 3. Tatthāhaṃ, machasaṃ [PTS] *ayaṃ gāthā
asamiṃ apadāne paṭhamagāthāvasne potthakesu dissate.

[BJT Page 216] [\x 216/]

1467. Dvenavute ito kappe añjaliṃ akariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi añajalissa idaṃ phalaṃ.

1468. Catupaññāsakappambhi migaketu sanāmako,
Sattarananasampanno cakkavatti mahabbalo.

1469. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ṭhitañajaliyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- hitañajaliyattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

[PTS Page 124] [\q 124/]

80. Tipadumiyattherāpadānaṃ

1470. Padumuttaro nāma jino sabbadhammānapāragu,
Danto dantaparivuto nagarā nikkhami jino.

1471. Nagare haṃsavatiyā ahosiṃ māliko tadā,
Yaṃ tattha uttamaṃ pupphaṃ tīṇi pupphāni1- aggahiṃ.

1472. Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ paṭimaggantarāpaṇe,
So'haṃ2- disvāna sambuddhaṃ evaṃ cintesahaṃ tadā:

1473. "Kimme imehi pupphehi rañño upanatehi3- me,
Gāmaṃ vā gāmakkhettaṃ vā sahassaṃ vā labheyyahaṃ.

1474. Adantadamakaṃ dhiraṃ sabbasattasukhāvahaṃ,
Lokanāthaṃ pujayitvā lacchāmi amataṃ dhanaṃ"

1475. Evāhaṃ cintayitvāna sakaṃ cittaṃ pasādayiṃ,
Tīṇilohitake gayha ākāse ukkhipiṃ4- tadā.

1476. Mayā ukkhittamattambhi ākāse patthariṃsu5- te,
Dhāriṃsu matthake tattha uddhaṃvaṇṭā adhomukhā.

1477. Ye keci manujā disvā ukkuṭṭhiṃ sampavattayuṃ,
Devatā antaḷikkhamhi sādhukāraṃ pavattayuṃ:

1. Padamapupphā, machasaṃ 2. Sabha, se 3. Upanitehi, sabbattha 4. Ukakiraṃ, se 5.
Ukakiraṃsu se

[BJT Page 218] [\x 218/]

1478. "Accheraṃ loke uppannaṃ buddhaseṭṭhassa vāhasā,
Sabbe dhammaṃ suṇissāma pupphānaṃ cāhasā mayaṃ"

1479. Padumutataro lokavidu āhuninaṃ paṭiggaho,
Vithiyaṃ hi ṭhito satthā1- imā gāthā abhāsatha:

1480. "Yo so buddhaṃ apūjesi rattapadmebhi2- māṇavo,
Tamhaṃ kittayissāmi suṇotha mama bhāsato.

1481. Tiṃsa kappasahassāni devaloke ramissati,
Tiṃsa kappāni devindo devarajjaṃ karissati.

1482. Mahācitthārikaṃ nāmaṃ vyamhaṃ hessati tāvade,
Tiyojanasatubbedhaṃ diyaḍḍhasatavitthataṃ.

[PTS Page 125] [\q 125/]

1483. Cattāri satasahassāni niyyuhā ca sumāpitā,
Kūṭāgāravarūpetā mahāsayanavositā.

1484. Koṭisatasahassāyo parivāressanti accharā
Kusalā naccagitassa vādinepi padakkhiṇā

1485. Etādise vyamhavare nārigaṇasamākule,
Vassissati pupphavasso dibbo lohitako sadā.

1486. Bhittikhile nāgadante dvārabāhāya3- toraṇe,
Cakkamattā lobhitakā olambissanti tāvade.

1487. Patetana pattasañachanne4- antovyamhavare idha,
Attharitvā pārupitvā tuvaṭṭissanti tāvade.

1488. Bhavanaṃ parivāretvā samantā satayojanaṃ,
Te visuddhā lohitakā dibbagandhaṃ pavāyare.

1489. Pañcasattatikkhattuññaca cakkavatti bhavissati,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.

1490. Sampattiyo duve bhutvā aniti anupadadavo,
Sampatte pariyosāne nibbāṇaṃ phassayissati"

1491. Sudiṭṭho vata me buddho vāṇijjaṃ suppayojitaṃ,
Padamāni5- tīṇi pujetvā anubhosiṃ tisampadaṃ.

1492. Ajja me dhammappattassa vippamuttassa sabbaso,
Supupphitaṃ lohitakaṃ dhārayissati matthake.

1. Santo, se 2. Rattapadumbhi, sīmu 3. Dvārabābhe, se 4. Pattaṃ piñajarena, se 5. Padumāni,
se [PTS]

[BJT Page 220] [\x 220/]

1493. Mama kammaṃ1- kathentassa padumuttarasatthuno,
Sattapāṇasahassānaṃ dhammābhisamayo ahu.

1494. Sattasahasse ito kappe yaṃ buddhamebhabipujayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi tiṇṇaṃ padumānidaṃ2- phalaṃ.

1495. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Sabbāsavā parikkhiṇā natthi'dāni punabbhavo.

[PTS Page 126] [\q 126/]
1496. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tipadumiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tipadumiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Nāgasamālo padasaññi sasaññoluvadāyako
Ekasaññi tiṇadado suci pāṭalipupphiyo
hitañajali tipadumi gāthāyo pañcasattati.
- Nāgasamālavaggo aṭṭhamo -

81. Timirapupphiyattherāpadānaṃ.

1497. Candabhāgānaditire anusotaṃ vajāmahaṃ,
Nisinnaṃ samaṇaṃ disvā vippasannamanāvilaṃ.

1498. Tattha3- cittaṃ pasādetvā evaṃ cinetasahaṃ tadā,
"Tārayissati tiṇṇo'yaṃ danto'yaṃ damayissati.

1499. Assāsessati asasattho santo ca samayissati,
Mocayissati mutto ca nibbāpessati nibbuto"
1500. Evaṃ saṃ4- cintayitvāna siddhattassa mahesino,
Gahetvā timiraṃ pupphaṃ matthake okiriṃ ahaṃ.

1501. Añjaliṃ paggahetvāna katvāna ca padakkhīṇaṃ,
Canditvā satthuno pāde pakkāmiṃ aparaṃ disaṃ.

1. Dhammaṃ, se 2. Tīṇipadumātidaṃ, (sabbattha) 3. Tassa, se [PTS] 4. Evāhaṃ, sabbattha.

[BJT Page 222] [\x 222/]

1502. Aciraṃ gatamatataṃ maṃ migarājā viheṭhayi1,
Papānamanugacchanto tattheva papatiṃ ahaṃ.

1503. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapujāyadaṃ phalaṃ.

[PTS Page 127] [\q 127/]

1504. Chapaññāsambhi kappambhi sattevāsuṃ mahāyasā,
Sattaratanasampannā cakkavatti mahabbalā.

1505. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā timirapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tipadumiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

83. Gatasaññakattherāpadānaṃ.

1506. Jātiyā sattavasso'haṃ pabbajiṃ anagāriyaṃ,
Avandiṃ satthuno pāde vippasannena cetasā.

1507. Satta naṅgalikipupphe ākāse ukkhipiṃ ahaṃ,
Tissaṃ buddhaṃ samuddissa anantaguṇasāgaraṃ.

1508. Sugatānugataṃ2- maggaṃ pujetvā haṭṭhamānaso
Añajaliñca tadā'kāsiṃ pasanno sehi pāṇihi.

1509. Dvenavute ito kappe yaṃ kammamakari tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

1510. Ito aṭṭhamake kappe tayo aggisibā ahuṃ,
Sattaratanasampannā cakkavatti mahabbalā.

1511. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā gatasaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Gatasaññakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

[PTS Page 128] [\q 128/]

83. Nipannañajaliyattherāpadānaṃ

1512. Rukkhamule nisinno'haṃ vyādhito paramena ca,
Paramakāruññapatto'mbhi araññe kānate ahaṃ.
1513. Anukampaṃ upādāyaṃ tisso satthā upesi maṃ,
So'haṃ nipannako sanetā sire katvāna añjaliṃ.

1. Apilayī, machasaṃ se 2. Sugatena gataṃ (aṭṭhakathā)

[BJT Page 224] [\x 224/]

1514. Pasanānacitto sumano sabbasattānamuttemaṃ,
Sambuddhaṃ abhivādetvā tattha kālakato ahaṃ.

1515. Dvenavute ito kappe yaṃ vandaṃ purisuttamaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi vandanāya idaṃ phalaṃ.

1516. Ito pañcamake kappe pañcevāsuṃ mahāsikhā,
Sattaratanasampannā cakkavatti mahabbalā.

1517. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā nipantañaliyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Nipantajaliyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

84. Adhopupphiyattherāpadānaṃ.

1518. Abhibhu nāma so bhikkhu sikhino aggasāvako,
Mahānubhāvo tevijjo himavannaṃ upāgami1-

1519. Ahampi himavantambhi ramaniyassame isi,
Vasāmi appamaññāsu iddhisu ca tadā vasi.

1520. Pakkhajāto viyākāse pabbataṃ adhivattayiṃ2,
Adhopupphaṃ gahetvāna āgacchiṃ3- pabbataṃ ahaṃ.

1521. Satta pupphāni gaṇahitvā matthake okiriṃ ahaṃ,
Ālokite ca cirena4- pakakāmiṃ pācināmukho.

[PTS Page 129] [\q 129/]

1522. Āvāsaṃ abhisambhosiṃ patvāna assamaṃ ahaṃ,
Khāribhāraṃ gahetvāna pāvisiṃ5- pabbatattaraṃ.

1523. Ajagaro maṃ piḷesi ghorarūpo mahabbalo,
Pubbakammaṃ saritvāna kattha kālakato ahaṃ.

1524. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi pupphapujāyidaṃ phalaṃ.

1525. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā adhopupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Adhopupaphiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

1. Tadāgami, se machasaṃ 2. Abhipatheyiṃ, se [PTS] abhimatthayiṃ, machasaṃ 3. Agacchiṃ,
machasaṃ 4. Dhine, se 5. Pāyāsiṃ, se machasaṃ.

[BJT Page 226] [\x 226/]

85. Raṃsisaññakattherāpādanaṃ

1526. Pabbate himavantambhi vāsaṃ kappesahaṃ pure,
Ajinuttaravāso'haṃ1- vasāmi pabbatantare.

1527. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ sataraṃsiṃva bhānumaṃ,
Vanantaragataṃ disvā sālarājaṃ'va pupphitaṃ.

1528. Raṃsyā2- cittaṃ pasādevo vipassissa mahesino,
Paggayha añjaliṃ vandiṃ sirasā ukkuṭi3- ahaṃ.

1529. Ekanavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi raṃsisaññāyidaṃ phalaṃ.

1530. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā raṃsisaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Raṃsiyaññakattherassa apadānaṃ pañcaṃ. -

[PTS Page 130] [\q 130/]

86. Dutiyaraṃsisaññakattherāpadānaṃ

1531. Pabbate himavantambhi vākaciradharo ahaṃ,
Caṅkamañca samārūḷho nisīdiṃ pācināmukho.

1532. Pabbate sugataṃ disvā phussaṃ jhānarataṃ tadā,
Añjaliṃ paggahetvāna raṃsyā4- cittaṃ pasādayiṃ.

1533. Dvenavute ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi raṃsisaññayidaṃ phalaṃ.

1534. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā raṃsisaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Dutiyaraṃsisaññakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

87. Phaladāyakattherāpadānaṃ.

1535. Pabbate himavantambhi khurājinadharo ayaṃ,
Phussaṃ jinavaraṃ disvā phalahattho phalaṃ adaṃ.

1536. Yamahaṃ phalamadāsiṃ vippasannena cetasā,
Bhave nibbattamānambhi phalaṃ nibbattate mama.

1537. Dvenavute ito kappe yaṃ adadiṃ ahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

1538. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā phaladāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Phaladāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

1. Ajinuttamavatthohaṃ, [PTS] 2. Raṃse, machasaṃ [PTS] se 3. Sirasukakuṭiko, machasaṃ 4.
Raṃse, sabbathe.

[BJT Page 228] [\x 228/]
[PTS Page 131] [\q 131/]

88. Saddasaññakattherāpadānaṃ.

1539. Pabbate himavantambhi vasāmi paṇṇasatthare,
Phussassa dhammaṃ bhaṇato sadde cittaṃ pasādayiṃ.

1540. Dvenavute ito kappe yaṃ kammamakari tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi puññakammassidaṃ phalaṃ.

1541. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā saddasaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Saddasaññakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

89. Bodhisiñcakattherāpadānaṃ

1542. Vipassissa bhagavato mahābodhimaho ahu,
Pabbajjupagato santo upagacchiṃ mahaṃ ahaṃ1-

1543. Kusumodakamādāya bodhiyā okiriṃ ahaṃ,
"Mocayissati no mutto nibbāpessati nibbuto"

1544. Ekanavute ito kappe yaṃ bodhimabhisiñcayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi bodhisiñcāyidaṃ phalaṃ.

1545. Tettiṃse vattamānambhi kappe āsuṃ janādhipā,
Udakāsecanā nāma aṭṭhete cakkavattino.

1546. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bodhisiñcako3-thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Bodhisiñcakattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

[PTS Page 132] [\q 132/]

92. Padumapupphiyattherāpadānaṃ

1547. Pokkharavanaṃ paviṭṭho bhañajanto padumānahaṃ,
Addasaṃ phussasamabuddhaṃ khattiṃsavaralakkhaṇaṃ.

1548. Padumapupphaṃ gahetvāna ākāse ukkhipiṃ ahaṃ,
Pasannakammaṃ katvāna4- pabbajiṃ anagāriyaṃ.

1549. Pabbajitvāna kayena manasā saṃvutena ca,
Vacīduccaritaṃ hitvā ājīvaṃ parisodhayiṃ.

1. Mahā tadā, 2. Bodhisaññāyidaṃ [PTS] 3. Bodhisaññako[PTS] 4. Pāpakammaṃ karitvāna, a
sīmu.

[BJT Page 230] [\x 230/]

1550. Dvenavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayi,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapujāyidaṃ phalaṃ.

1551. Padumāhāsanāmā aṭṭhārasa mahipani,
Aṭṭhārassu kappesu aṭṭhatāḷisamāsisuṃ.

1552. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā padumapupaphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Padumapupphiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Timira naṅgalipupphi nipannañajaliko adho
Dve raṃsisaññi phalado saddasaññi ca secako
Padumapupphi ca gāthāyo chappaññāsa pakittitā.
- Timirapupphiyavaggo navamo. -

[PTS Page 133] [\q 133/]

91. Sudhāpiṇḍiyattherāpadānaṃ.

1553. Pujārahe pujayato buddhe yadi ca sāvake
Papañcasamatikkante tiṇṇasokaparidadave.

1554. Te tādise pujato nibbute akutobhaye,
Na sakkā puññaṃ saṅkhātuṃ idamettamapi1- keneci.

1555. Catunnamapi dipānaṃ issaraṃ yo'dha kāraye,
Ekissā pujanāyetaṃ kalaṃ nāgghati soḷasiṃ.

1556. Siddhatthassa naraggassa cetiye eḷitantare,
Sudhāpiṇḍo mayā dinno vippasannena cetasā.

1557. Catunavute ito kappe yaṃ kammamakari tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi paṭisaṅkhārassidaṃ phalaṃ.

1558. Ito tiṃsatikappambhi paṭisaṅkhārasavahayā
Sattarananasampannā terasa cakkavattino.

1559. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sudhāpiṇḍiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sudhāpiṇḍiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

1. Idammattanti, sīmu

[BJT Page 232] [\x 232/]

92. Sucintitattherāpadānaṃ.

1560. Tissassa lokanāthassa suddhāpiṭha1- madāsahaṃ,
Haṭṭho haṭṭhena cittena buddhassādiccabandhuno.

1561. Aṭṭatiṃse ito kappe rājā āsiṃ mahāruci,
Bhogo ca vipulo āsi sayanaṃ ca anappakaṃ.

1562. Piṭhaṃ buddhassa datvāna vippasannena cetasā,
Anubhomi sakaṃ kammaṃ pubbe sukatamattano.

[PTS Page 134] [\q 134/]

1563. Dvenavute ito kappe yaṃ pīṭhamadadiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi piṭhadānassidaṃ phalaṃ.

1564. Aṭṭhatiṃse ito kappe tayo te cakakvattino,
Ruci uparuci ceva mahāruci tatiyako.

1565. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sucintito thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sucintitattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

93. Aḍḍhacelakattherāpadānaṃ.

1566. Tissassāhaṃ bhagavato upaḍḍhadussamadāsahaṃ,
Paramakāpaññapattomhi2- duggandhena3- samappapito.

1567. Upaḍḍhadussaṃ datvāna kappaṃ saggamhi modahaṃ,
Avasesesu kappesu kusalaṃ kāritaṃ4- mayā.

1568. Dvenavute ito kappe yaṃ dussamadadiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi dussadānassidaṃ phalaṃ.

1569. Ekunapaṇṇe5- kappamhi rājāno cakkavattino,
Samannacchadanā6- nāma khattiṃsāsuṃ janādhipā.

1570. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā aḍḍhacelako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Aḍḍhacelakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

1. Pubbe piṭha, [PTS] sudhāpiṭha, simu 2. Kāruñña, syā se 3. Duggatena, machasaṃ 4.
Tiritaṃ, [PTS] 5. Ekuṇapaññāsa, sīmu 6. Samantaodanā, [PTS] se.

[BJT Page 234] [\x 234/]

94. Sucidāyakattherāpadānaṃ.

1571. Kammārohaṃ pure āsiṃ bandhumāyaṃ puruttame,
Sucidānaṃ mayā dinnaṃ vipassissa mahesino.

1572. Vajiraggasamaṃ ñāṇaṃ hoti kammena tādisā1-,
Virāgo'mhi vimutto'mhi patto'mhi āsavakkhayaṃ.

[PTS Page 135] [\q 135/]

1573. Anite ca bhave sabbe vattamāne ca'nāgate,
Ñāṇena viciniṃ sabbaṃ sucidānassidaṃ phalaṃ.

1574. Ekanavute ito kappe sattāsuṃ vajiravahayā2,
Sattarananasampannā cakkavatti mahabbalā.

1575. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sucidāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sucinadāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

95. Gandhamāliyattherāpadānaṃ

1576. Siddhatthassa bhagavato gandhathupaṃ akāsahaṃ,
Sumanehi paṭicchannaṃ buddhānucchavikaṃ kataṃ3-

1577. Kañcakanagghiyasaṅkāsaṃ buddhaṃ lokagganāyakaṃ,
Indivaraṃ'va jalitaṃ ādittaṃ'va hutāsanaṃ.

1578. Vyagghusabhaṃ'va pavaraṃ abhijātaṃ'va kesariṃ,
Nisinnaṃ samaṇānaggaṃ bhikkhusaṃghapurakkhataṃ,
Canditvā satthuno pāde pakkāmiṃ uttarāmukho.

1579. Catunavute ito kappe gandhamālaṃ yato adaṃ,
Buddhe katassa kārassa phalenāhaṃ visesato,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

1580. Cattārisambhi ekune kappe āsiṃsu soḷasa,
Devagandhasanāmā te rājāno cakkavattano.

1581. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā gandhamāliyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Gandhamāliyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -
1. Tādisaṃ, sabbattha 2. Vajirāsamā, [PTS] se 3. Ahaṃ, [PTS] se

[BJT Page 236] [\x 236/]
[PTS Page 136] [\q 136/]

96. Tipupphiyattherāpadānaṃ.

1582. Migaluddo pure āsiṃ araññe kānane ahaṃ,
Pāṭaliṃ haritaṃ disvā tīṇi pupphāni okiriṃ.

1583. Sanna1- patatāni gaṇhitvā bahi chaḍḍhesahaṃ tadā,
Antosuddhaṃ bahisuddhaṃ suvimuttaṃ anāsavaṃ.

1584. Sammukhā viya sambuddhaṃ vipassiṃ lokanāyakaṃ,
Pāṭaliṃ abhivadetvā tattha kālakato ahaṃ.

1585. Ekanavute ito kappe yaṃ bodhimabhipujayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi bodhipujāyidaṃ phalaṃ.

1586. Samantapāsādikā nāma resā'siṃsu rājino,
Ito tettiṃsakappamhi cakkavatti mahabbalā.

1587. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tipupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tipupphiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

97. Madhupiṇḍikattherāpadānaṃ.

1588. Vipine2- kānane disvā appasadde nirākule,
Siddhatthaṃ isinaṃ seṭṭhaṃ āhutinaṃ paṭiggahaṃ.

1589. Nibbutattaṃ3- mahānāgaṃ nisabhājāniyaṃ yathā,
Osadhiṃ'va virocantaṃ devasaṅghanamassitaṃ,
Vitti me pahutā āsi4- ñāṇaṃ uppajji tāvade.

1590. Vuṭṭhitassa samādhimhā madhuṃ datvāna satthuno,
Vanditvā satthuno pāde pakkāmiṃ pācināmukho.

[PTS Page 137] [\q 137/]

1591. Catuttiṃsambhi kappamhi rājā āsiṃ sudassano,
Madhu bhisehi samati bhojanambhi ca tāvade,
Madhuvassaṃ pavassittha pubbakammassidaṃ phalaṃ.

1592. Catunavute ito kappe yaṃ madhuṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi madhudānassidaṃ phalaṃ.

1593. Catuttiṃse ito kappe cattāro te sudassanā,
Sattaratanampannā cakkavatti mahabbalā.

1594. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā madhupiṇḍiko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Madhupiṇḍikattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

1. Satta, sīmu patita, machasaṃ sukkhapaṇṇāni, syā 2. Vicane, [PTS] 3. Nibabutaṃ taṃ, se 4.
Mamāhu tāvade, machasaṃ me pāhuṇā tāva, simu.

[BJT Page 238] [\x 238/]

98. Senāsanadāyakattherāpadaṃ.

1595. Siddhathessa bhagavato adāsiṃ paṇaṇasattharaṃ,
Samantā upahāraṃ1- ca kusumaṃ okiriṃ ahaṃ.

1596. Pāsāde'vaṃ guṇaṃ2- rammaṃ3- anubhomi mahārahaṃ4,
Mahagghāni ca pupphāni sayane'bhisavanti5- me.

1597. Sayane'haṃ tuvaṭṭāmi vicitte pupphasanthate,
Pupphavuṭṭhi ca sayane abhivassati tāvade.

1598. Catunavute ito kappe adāsiṃ paṇṇasantharaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi santharassa idaṃ phalaṃ.

1599. Tiṇasattharakā nāma satte'te cakakvattino,
Ito te pañcame kappe uppajjiṃsu janādhipā.

[PTS Page 138] [\q 138/]

1601. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā senāsanadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Senāsanadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

99. Veyyāvaccakattherāpadānaṃ.

1601. Vipassissa bhagavato mahābhurigaṇo6- ahu,

1602. Deyyadhammo ca me natthi sugatassa mahesino,
Avandiṃ satthuno pāde vippasannena cetasā.

1603. Ekanavute ito kappe veyyāvaccaṃ akāsahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi veyyāvaccassidaṃ phalaṃ.

1604. Ito ca aṭṭhame kappe rājā āsiṃ sucintito,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1605. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā veyyāvaccako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Veyyāvaccakattherassa apadānaṃ navamaṃ. -
100. Buddhupaṭṭhākattherāpadānaṃ.

1606. Vipassino bhagavato ahosiṃ saṃkhadhammako,
Niccupaṭṭhānayuttomhi sugatassa mahesino.

1607. Upaṭṭhānaphalaṃ passa lokanāthassa tādino,
Saṭṭhi turiyasahassāni parivārenti maṃ sadā.

1. Upakāriṃ, [PTS] upakāri, te 2. Pāsāde ca guhaṃ, [PTS] se pāsāde caturo, the 3. Ramme, the
4. Mahārahe, the 5. Sayane'bhiharanti, the 6. Mahāpugagaṇo, simu machasaṃ [PTS]
*theragāthaṭṭhakāyaṃ sañajayattheranāmena dasasitaṃ.

[BJT Page 240] [\x 240/]
[PTS Page 139] [\q 139/]

1608. Ekanavute ito kappe upaṭṭhahiṃ mahāisiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi upaṭṭhānassidaṃ phalaṃ.

1609. Catuvise1- ito kappe mahānigeghāsanāmakā,
Soḷasāsiṃsu rājāno cakkavatti mahabbalā.

1610. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā buddhupaṭṭhāko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Buddhapaṭṭhākattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Sudhāsucinti celañca suci ca gandhamāliyo,
Tipupphiyo madhu senā - ceyyāvacco cupaṭṭhako2,
Samasaṭṭhi ca gāthāyo asmiṃ vagge pakittitā.
- Sudhāpiṇḍiyavaggo dasamo. -

Atha vagguddānaṃ:
Buddhavaggo hi paṭhamo sihāsana subhūti ca,
Kuṇḍadhāno upāli ca vijani sakacinti ca,
Nāgasamālo timiro sudhāvaggena te dasa,
Catuddasasataṃ gāthā pañcapaññāsameva ca.
- Buddhavaggadasakaṃ -
Paṭhamasatakaṃ samattaṃ

[PTS Page 140] [\q 140/]

101. Bhikkhādāyakattherāpadānaṃ.

1611. Suvaṇaṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ āhutinaṃ paṭiggahaṃ,
Pavanā abhinikkhantaṃ vanā nibbanamāgataṃ.

1612. Kaṭacchubhikkhaṃ pādāsiṃ siddhatthassa mahesino,
Paññassa3- upasantassa mahāvīrassatādino.

1613. Padenānupadaṃ yantaṃ4- nibabāpente5- mahājanaṃ,
Uḷārā vitti me jātā buddhe ādiccabandhuti6-
1614. Catunavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi bhikkhādānassidaṃ phalaṃ.

1615. Sattāsitimhi'to kappe mahāreṇusanāmakā,
Sattaratanasampannā satte'va cakkavattino.

1616. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bhikkhādāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Bhikkhādāyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

1. Catunavute, [PTS] 2. Ca dhammako, [PTS] 3. Paññāya, simu 4. Yanto, simu 5.
Nibbāpentaṃ, [PTS] 6. Vitti me pāhuṇā tāva buddhassādiccabandhuno, syā [PTS] se 6.
Bandhune, machasaṃ

[BJT Page 242] [\x 242/]

102. Ñāṇasaññakattherāpadānaṃ.

1617. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ nisabhājāniyaṃ yathā,
Tidhā pabhinnamātaṅgaṃ kuñajaraṃ'va mahesinaṃ.

1618. Obhāsantaṃ disā sabbā uḷurājaṃ'va puritaṃ,
Rathiyaṃ paṭipajjantaṃ lokajeṭṭhaṃ apassisaṃ1

1619. Ñāṇe cittaṃ pasādetvā paggahetvāna añjaliṃ,
Pasannacitto sumano siddhatthaṃ abhivādayiṃ.

1620. Catunavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi ñāṇasaññāyidaṃ phalaṃ.

1621. Tesattatimbhi'to kappe soḷasā'suṃ naruttamā,
Sattaratanasampannā cakkavatti mahabbalā.

[PTS Page 141] [\q 141/]

1622. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ñāṇasaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ñāṇasaññakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

103. Uppalahatthittherāpadānaṃ.

1623. Tivarāyaṃ nivāsi'haṃ ahosiṃ māliko tadā,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ siddhatthaṃ lokanāyakaṃ.

1624. Pasannacitto sumano pupphahatthamadāsahaṃ,
Yattha yatthupapajjāmi tassa kammassa vāhasā.

1625. Anubhomi phalaṃ iṭṭhaṃ pubbe sukatamattano,
Parikkhitto sumallehi pupphadānassidaṃ2- phalaṃ.

1626. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapujāyidaṃ phalaṃ.

1627. Catunavutupādāya ṭhapetvā vattamānakaṃ,
Pañcarājasatā tattha najjupama3- sanāmakā.

1628. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā uppalahatthiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Uppalahatthiyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

1. Ajassihaṃ, simu 2. Sasaññāya, [PTS] se 3. Najjasama, machasaṃ se

[BJT Page 244] [\x 244/]

104. Padapujakattherāpadānaṃ

1629. Siddhatthassa bhagavato jātipupphamadāsahaṃ,
Pādesu sattapupphāni hāsenokiritāni1- me.

1630. Tena kammena'haṃ ajja atibhomi narāmare,
Dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.

[PTS Page 142] [\q 142/]

1631. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi pupphapujāyidaṃ phalaṃ.

1632. Samantagandhanāmāsuṃ terasa cakkavattino,
Ito pañcamake kappe cāturāntā janādhipā2-

1633. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā padapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Padapujakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

105. Muṭṭhipupphiyattherāpadānaṃ.

1634. Sudassanoti nāmena mālākāro ahaṃ tadā,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.

1635. Jātipupphaṃ gahevona pujayiṃ padumuttaraṃ,
Visuddhacakkhu sumano dibbacakkhuṃ samajjhagaṃ.

1636. Etissā pupphapujāya cittassa paṇidhihi ca,
Kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nupapajjati.

1637. Soḷasāsiṃsu rājāno devuttarasanāmakā,
Chattiṃsamhi ito kappe cakkavatti mahabbalā.

1638. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā muṭṭhipupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Muṭṭhipupphiyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

1. Hāsena kāritāni, [PTS] hāsenākiritāni, the 2. Gaṇadhipā, [PTS] se

[BJT Page 246] [\x 246/]

106. Udakapujakattherāpadānaṃ.

1639. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ gacchantaṃ anilañajase,
Ghatāsanaṃ'va jalitaṃ ādittaṃ'va hutāsanaṃ.

1640. Pāṇinā udakaṃ gayha ākāse ukkhipiṃ,
Sampaṭicchi mahāvīro buddho kāruṇiko isi1-

[PTS Page 143] [\q 143/]

1641. Antalikkhe ṭhito satthā padumuttaranāmako,
Mama saṅkappamaññāya imaṃ gāthaṃ abhāsatha:

1642. "Iminedakadānena pitiuppādanena ca,
Kappasatasahassamhi2- duggatiṃ nupapajjati"3-

1643. Tena kammena dipadinde lokajeṭṭhe narāsabhe,
Pattomhi acalaṃ ṭhānaṃ hitvā jayaparājayaṃ.

1644. Sahassarājanāmena tayo te cakkavattino,
Pañcasaṭṭhi kappasate cāturantā janādhipā.

1645. Paṭisambhidā catasse ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā udakapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Udakapūjakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

107. Naḷamāliyattherāpadānaṃ.

1646. Padumuttarabuddhassa lokajeṭṭhassa tādino,
Tiṇatthare4- nisinnassa upasantassa tādino.

1647. Naḷamālaṃ gahetvāna bandhitvā vijaniṃ ahaṃ,
Buddhassa upanāmesiṃ dipadindassa tādino.

1648. Paṭiggahetvā sabbaññu vijaniṃ lokanāyako,
Mama saṅkappamaññāya imaṃ gāthaṃ abhāsatha:

1649. "Yathā me kāyo nibbāti pariḷāho na vijjati,
Tatheva tividhaggihi cittaṃ tava vimuccatu"

1650. Sabbe devā samāgacchuṃ ye keci vananissitā5-
Sossāma buddhavacanaṃ hāsayantaṃ ca dāyakaṃ'
1651. Nisinno bhagavā tattha devasaṃghapurakkhato,
Dāyakaṃ sampahaṃsento imā gāthā abhāsatha:

1. Mayi, [PTS] se 2. Sahassamhi, machasaṃ 3. Nupagacchati, [PTS] 4. Tiṇannare, [PTS] se
tiṇasatthare, the 5. Dumanissitā, [PTS] se.

[BJT Page 248] [\x 248/]

1652. "Iminā vijanidānena cittassa paṇidhihi ca,
Subbato nāma nāmena cakakvatti bhavissati.

[PTS Page 144] [\q 144/]

1653. Tena kamamāvasesena sukkamūlena codito,
Māluto nāma nāmena cakkavatti bhavissati.

1654. Iminā vijanidānena sammānavipulena ca,
Kappasatasahassamhi duggatiṃ nupapajjati"

1655. Tiṃsakappasahassamhi subbatā aṭṭhatiṃsa te,
Ekunatiṃsahasse aṭṭha mālutanāmakā.

1656. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā naḷamāliyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Naḷamāliyattherassa apadānaṃ1- sattamaṃ. -
Sattamabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.

108. Āsanupaṭṭhāpakattherāpadānaṃ.

1657. Kānanaṃ vanamogayha appasaddaṃ nirākulaṃ,
Sihāsanaṃ mayā dinnaṃ atthadassissa tādino.

1658. Mālahatthaṃ gahetvāna katvā ca naṃ padakkhiṇaṃ,
Satthāraṃ payirupāsitvā pakkāmiṃ uttarāmukho.

1659. Tena kammena dipadinde lokajeṭṭhe narāsabhe,
Sannibbāpemi attānaṃ2- bhavā sabbe samuhatā.

1660. Aṭṭhārase3- kappasate yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi sihāsanasasidaṃ phalaṃ.

1661. Ito satatakappasate sannibbāpaka khattiyo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1662. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā āsanupaṭṭhāpaka4- thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Āsanupaṭṭhāpakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

1. Naḷamāliya therassāpadānaṃ. Machasaṃ 2. Sannibbāpesimattānaṃ, se 3. Aṭṭārasa,
machasaṃ 4. Āsanupaṭṭhāhaka, machasaṃ

[BJT Page 250] [\x 250/]

109. Biḷālidāyakattherāpadānaṃ.

1663. Himavantassa avidūre vasāmi paṇṇasatthare,
Ghāsesu gedhamāpanno seyyasilo vahaṃ tadā.

1664. Khaṇāntālu kalambāni biḷāni nakkalāni ca,
Kolaṃ bhallātakaṃ billaṃ ābhitvā1- paṭiyāditaṃ.

1665. Padumuttaro lokavidu āhutinaṃ paṭiggaho,
Mama saṅkappamaññāya āgacchi mama santikaṃ.

1666. Upāgataṃ mahānāgaṃ devadevaṃ narāsabhaṃ,
Biḷāliṃ paggahetvāna pattamhi okiriṃ ahaṃ.

1667. Paribhuñaji mahāvīro tosayanetatā mamaṃ tadā,
Paribhuñajitvāna sabbaññu imaṃ gāthaṃ abhāsatha.

1668. "Sakaṃ cittaṃ padādetvā biḷāliṃ me adā tuvaṃ,
Kappānaṃ satasahasasaṃ duggatiṃ nupagacchasi"2-

1669. Catupaññāsito kappe sumekhaliya savahayo, 5-
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo*

1670. Carimaṃ vattate mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.

1671. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā biḷādāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Biḷādāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

[PTS Page 146] [\q 146/]

110. Reṇupajakattherāpadānaṃ.

1672. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ sataraṃsiṃ'va bhānumaṃ,
Obhāsentaṃ disā sabbā uḷurājaṃ'va puritaṃ.

1673. Purakkhataṃ sāvakehi sāgarehe'va3- mediniṃ,
Nāgaṃ paggayha reṇuhi vipassissā bhiropayiṃ.

1674. Ekavute ito kappe yaṃ reṇumabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapujāyidaṃ phalaṃ.

1. Āhatvā, simu āharitvā se 2. Nupapajjasi, machasaṃ se *ayaṃ gāthā asmiṃ apadāne
aṭṭhamagāthāvasena sihalakkharamudadita potthake dissati. 3. Sāgareneva, [PTS] se

[BJT Page 252] [\x 252/]
1675. Paṇṇanālisito kappe reṇu nāmāsi khattiyo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1676. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā reṇupujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Reṇupujakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.
Uddānaṃ:
Bhikkhādāyī ñāṇasaññi hatthiyo padapujako,
Muṭṭhipupphi udakado naḷamāli upaṭṭhako1-
Biḷālidāyī reṇu ca gāthāyo cha ca saṭṭhi ca.
- Bhikkhādāyivaggo ekādasamo. -

111. Mahāparivarattherāpadānaṃ.

1677. Vipassi nāma bagavā lokajeṭṭho narāsabho,
Aṭṭhasaṭṭisahassehi pāvisi bandhumaṃ tadā.

1678. Nagarā abhinikkhamma agamaṃ dipacetiyaṃ,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ āhutinaṃ paṭiggahaṃ.

1679. Cullāsitisahassāni yakkā mayhaṃ upanitike,
Upaṭṭhahanti sakkaccaṃ indaṃ'va tidasā gaṇā.

[PTS Page 147] [\q 147/]

1680. Bhavanā abhinikkhamma dussaṃ paggayha'haṃ tadā,
Sirasā abhivādesiṃ taṃ vādāsiṃ mahesino.

1681. "Aho buddho aho dhammo2- aho no santhusampadā
Buddhassa ānubhāvena vasudhā'yaṃ pakampatha.

1682. Taṃ ca acchariyaṃ disvā abbhutaṃ lomahaṃsanaṃ,
Buddhe citataṃ pasādesiṃ dipadindamhi tādine.

1683. Sohaṃ cittaṃ pasādetvā dussaṃ datvāna satthuno,
Saraṇañca upāgañachiṃ sāmacco saparijjano

1684. Ekanavute ito kappe yaṃ kamamamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

1685. Ito paṇṇarase kappe soḷasā'suṃ suvāhanā,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1662. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā mahāparivāro thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Mahāparivārattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

1. Nivāsako se [PTS] 2. Aho dhammā, simu *mahāparivārakattheraapadānaṃ, machasaṃ

[BJT Page 254] [\x 254/]

112. Sumaṅgalattherāpadānaṃ.

1687. Atthadassī jinavaro lokajeṭṭho narāsabho,
Vihārā abhinikkhamma taḷākaṃ upasaṅkami.

1688. Nahātvā pitvā ca sambuddho uttaritvekacivaro,
Aṭṭhāsi bhagavā tattha vilokento disodisaṃ.

1689. Bhavane upaviṭṭhohaṃ addasaṃ lokanāyakaṃ.
Haṭṭho haṭṭhena cittena appoṭhesiṃ ahaṃ tadā.

1690. Sataraṃsiṃva'va jotantaṃ pabhāsantaṃ'va kañcanaṃ,
Nacce gite ca yutto'haṃ1- pañcaṅgaturiyambhi ca2-

1691. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,
Sabbe satte atibhomi vipulo hoti me yaso.

[PTS Page 148] [\q 148/]

1692. "Namo te purisājañña nāmo te purisuttama,
Attānaṃ tosayitvāna pare tosesi tvaṃ mune"

1693. Pariggayha3- nisīditvā hāsaṃ katvāna subbate, 4-
Upaṭṭhahitvā sambuddhaṃ tusitaṃ upapajjahaṃ.

1694. Soḷaseto kappasate davi- nava ekacintitā,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1695. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sumaṅgalo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sumaṅgalattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

113. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ

1696. Ubhinnaṃ devarājunaṃ saṅgāmo paccupaṭṭhito5-
Ahosi samupabbuḷho mahāghoso pavatatatha.

1697. Padumuttaro lokavidu āhutinaṃ paṭiggabho,
Antaḷikkhe ṭhito satthā saṃvejesi mahājanaṃ.

1698. Sabbe devā attamanā nikkhittakavacāvudhā,
Sambuddhambhivādetvā ekaggā'siṃsu tāvade.

1. Naccagite payuntohaṃ. Machasaṃ 2. Pañcaturiyasatamhi ca, 3. Paṭiggahetvā [PTS] se
pariggahe, machasaṃ 4. Subbato, simu 5. Saṅgāmo samupaṭṭhito, machasaṃ

[BJT Page 256] [\x 256/]

1699. Amhaṃ saṅkappamaññāya vācāsabhimudirayī,
Anukampako lokamidu nibbāpesi mahājanaṃ.
1700. "Paduṭṭhacitto manujo ekapāṇaṃ1- ciheṭhayaṃ,
Tena cittappadosena apāyaṃ upapajjati.

1701. Saṅgāmasise nāgo'va bahu pāṇe viheṭhayaṃ,
Nibbāpetha sakaṃ cittaṃ mā haññittho punappunaṃ"

1702. Dvinnampi yakkarājunaṃ senāyo vimhitā ahu,
Saraṇañca upāgacchuṃ lokajeṭṭhaṃ sutādinaṃ.

[PTS Page 149] [\q 149/]

1703. Saññāpetvāna janataṃ uddhari pana2- cakkhumā,
Pekkhamānova devehi pakkāmi uttarāmukho.

1704. Paṭhamaṃ saranaṃ gañachiṃ3- dipadindassa tādino,
Kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nupapajja'haṃ.

1705. Mahādundubhināmā ca4- loḷasā'suṃ rathesabhā,
Tiṃsakappasahassambhi rājāno cakkavattino

1706. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā saraṇagamaniyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Saraṇagamaniyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

114. Ekāsanisattherāpadānaṃ.

1707. Varuṇo nāma nāmena devarājā ahaṃ tadā,
Upaṭṭhahesiṃ sambuddhaṃ sayoggabalavāhano.

1708. Nibbute lokatāthambhi atthadassinaruttame,
Turiyaṃ sabbamādiya agamaṃ bodhimuttamaṃ.

1709. Vāditena ca naccena sammatālasamāhito,
Sammukhā viya sambuddhaṃ upaṭṭhiṃ bodhimuttamaṃ.

1710. Upaṭṭhahitvā taṃ bodhiṃ dharaṇiruhapādapaṃ,
Pallaṅkaṃ ābhujitvāna tattha kālakato ahaṃ.

1711. Sakakammābhiraddho'haṃ pasanno bodhimuttame,
Tena cittappasādena nimmānaṃ upapajjahaṃ.

1. Pāṇi, simu 2. Padamuddhari, machasaṃ 3. Gacchiṃ, machasaṃ 4. Mahāsucindāhi nāma,
[PTS]

[BJT Page 258] [\x 258/]

1712. Saṭṭhi turiyasahassāni parivārenti maṃ sadā,
Manussesu ca devesu vattamānaṃ bhavābhavo.

1713. Subāhu nāma nāmena catuttiṃsāsu khattiyā
Sattaratanasampanno pañca kappasate ito

[PTS Page 150] [\q 150/]

1714. Tividhaggi nibbutā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.

1715. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekāsaniyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ekāsaniyattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

115. Suvaṇṇapupphiyattherāpadānaṃ.

1716. Vipassi nāma bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,
Nisinno janakāyassa deseti amataṃ padaṃ.

1717. Tassāhaṃ dhammaṃ sutvāna dipadindassa tādino,
Soṇṇapupphāni cattari buddhassa abhiropayiṃ.

1718. Suvaṇṇacchadanaṃ āsi yāvatā parisā tadā,
Buddhābhā ca suvaṇṇāhā āloko vipulo ahu.

1719. Udaggacitto sumano vedajāto katañajali,
Vittisañajanano tesaṃ diṭṭhadhammasukhāvaho.

1720. Āyācitvāna sambuddhaṃ vanditvāna ca subbataṃ,
Pāmojjaṃ janayitvāna sakaṃ bhavanupāgamiṃ.

1721. Bhavane upaviṭṭho'haṃ buddhaseṭṭhaṃ anussariṃ,
Tena cittappasādena tusitaṃ upapajjahaṃ.

1723. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

1724. Soḷasā'siṃsu rājāno nemata nāmakā,
Tetāḷise ito kappe cakkavatti mahabbalo.

1725. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā suvaṇṇapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Suvaṇṇapupphiyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

[BJT Page 260] [\x 260/]
[PTS Page 151] [\q 151/]

116. Citakapujakattherāpadānaṃ.

1725. Casāmi rājāyatane sāmacco saparijjano,
Parinibbute bhagavati sikine lokabandhune1-

1726. Pasannacitto sumano citakaṃ agamāsahaṃ,
Turiyaṃ tattha vādetvā gandhamālaṃ samokiriṃ.

1727. Citambhi pujaṃ katvāna2- vanditvā citakaṃ ahaṃ,
Pasannacitto sumano sakaṃ bhavanupāgamiṃ.

1728. Bhavano upaviṭṭho'haṃ citapujaṃ3- anussariṃ,
Tena kammena dipadinde lokajeṭṭhe narāsabhe.

1729. Anubhovona sampattiṃ devesu manujesu ca,
Patetāmbhi acalaṃ ṭhānaṃ hitvāna jayaparājayaṃ.

1730. Ekaniṃse ito kappe yaṃ pupphamabharopayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi citapujāyidaṃ phalaṃ.

1731. Ekūnatiṃse kappamhi ito soḷasa rājāno, 4-
Uggatā nāma nāmena cakkavatti mahabbalo.

1732. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā citakapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Citakapajakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

117. Buddhasaññakattherāpadānaṃ.

1733. Yadā vipassi lokaggo āyusaṃkhāramossaji,
Paṭhavi sampakampittha medini jalamekhalā.

1734. Otataṃ vitthataṃ5- mayhaṃ suvicittavaṭaṃsakaṃ, 6-
Bhavanampi pakampittha buddhassa āyusaṃkhaye.

[PTS Page 152] [\q 152/]

1735. Taso mayhaṃ samuppanno bhavane sampakampite,
Uppāto7- nu kimatthāya āloko vipulo ahu.

1736. Vessavaṇo idhāgamma nibbāpesī mahājanaṃ,
"Pāṇabhute8-bhayaṃ natthi ekaggā hotha saṃvutā.

1737. Aho buddho aho dhammo9- no satthu sampadā.
Yasmiṃ upapajjamānambhi paṭhavi sampakampati"

1738. Buddhānubhāvaṃ kittetvā kappaṃ saggambhi modahaṃ,
Avasesesu kappesu kusalaṃ caritaṃ10- mayā.

1. Sikhino lokabandhuno simu syā 2. Citaka pujaṃ katvā, [PTS] se 3. Citakapujaṃ, simu 4.
Rājino, simu 5. Cittaṃ, se [PTS] 6. Suvicittaṃ, [PTS] se 7. Uppādo, sabbattha 8. Pāṇabhūtaṃ
[PTS] se 9. Dhammo, itipi 10. Kāritaṃ, [PTS] se karitaṃ, simu.

[BJT Page 262] [\x 262/]

1739. Ekanavute ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ phalaṃ.

1740. Ito cuddasakappamhi rājā āsiṃ patāpavā,
Yamito nāma nāmena cakkavatti mahabbalo.

1741. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā buddhasaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Buddhasaññakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

118. Maggasaññakattherāpadānaṃ.

1742. Padumuttarabuddhassa sāvakā vanacārino,
Vippanaṭṭhā buhāraññe andhāva anusuyare.

1743. Anussaritvā sambuddhaṃ padumuttaranāmakaṃ,
Tassa te munino puttā vippanaṭṭhā mahāvane.

1744. Bhavanā oruhitvāna agamaṃ bhikkhusantikaṃ1-,
Tesaṃ maggañca ācikkhiṃ bhojanañca adāsa'haṃ.

1745. Tena kammena dipadinde lokajeṭṭhe narāsabhe,
Jātiyā sattavasso'haṃ arahattamapāpuṇiṃ.

1746. Sacakkhu nāma nāmena dvādasa cakkavattino,
Sattaratanasampannā pañcakappasate ito.

[PTS Page 153] [\q 153/]

1747. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā maggasaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Maggasaññakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

119. Paccupaṭṭhānasaññakattherāpadānaṃ.

1748. Atthadassimhi sugate nibbute samanantarā,
Yakkhayoniṃ upapajajiṃ yasaṃ patetā ca'haṃ tadā.

1749. Dulladdhaṃ vata me āsiṃ duppabhātaṃ duruṭṭhitaṃ,
Yaṃ me bhoge vijjamāne parinibbāyi cakkhumā.

1. Santite, [PTS] se

[BJT Page 264] [\x 264/]

1750. Mama saṅkappamaññāya sāgaro nāma sāvako,
Mamuddharitukāmo so āgacci mama santikaṃ1-

1751. "Ninnu socasi mā bhāsi cara dhammaṃ2- sumedhasa,
Anuppadinnā buddhena sabbesaṃ bijasampadā.
1752. Yo ca pujeyya sambuddhaṃ tiṭṭantaṃ lokanāyakaṃ,
Dhātuṃ sāsapamatataṃ hi nibbutassāpi pujaye.

1753. Same cittappasādambhi samaṃ puññaṃ mahaggataṃ,
Tasmā thupaṃ karitvāna pujehi jinadhātuyo"

1754. Sāgarassa vaco sutvā buddhathupaṃ akāsahaṃ,
Pañca vasse paricariṃ munino thupamuttamaṃ.

1755. Tena kammena dipadinde lokajeṭṭhe narāsabhe,
Sampattiṃ anubhotvāna arahattaṃ apāpuṇiṃ.

1756. Bhuripaññā ca cattāro sattakappasate ito,
Sattaratanasampannā cakkavatti mahabbalā.

1757. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā paccupaṭṭhānasaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Paccupaṭṭhānasaññakattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

[PTS Page 154] [\q 154/]

120. Jātipujakattherāpadānaṃ.

1758. Jāyantassa vipassissa aloko vipulo ahu,
Paṭhavi ca pakampittha sasāgarā3- sapabbatā.

1759. Nemittā ca viyākaṃsu budho loke bhavissati,
Aggo ca sabbasattānaṃ janataṃ uddharissati.

1760. Nemittānaṃ suṇitvāna jātipujamakāsahaṃ,
Edisā pujanā natthi yādisā jātipujanā.

1761. Saṃvaritvāna4- kusalaṃ sakaṃ citataṃ pasādayiṃ,
Jātipujaṃ karitvāna tattha kālakato ahaṃ.

1. Santike, [PTS] se the 2. Varadhamma, se 3. Sasāgara, simu 4. Saṃsaritvāna, [PTS] se
saṃharitvāna, simu

[BJT Page 266] [\x 266/]

1762. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,
Sabbe satte anibhomi jātipujāyidaṃ phalaṃ.

1763. Dhāniyo1- maṃ upaṭṭhanti mama citatavasānugā,
Na tā2- sakkonta kopetuṃ jātipujāyidaṃ phalaṃ.

1764. Ekanavute ito kappe yaṃ pujakamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi jātipujāyidaṃ phalaṃ.

1765. Supāricāriyā nāma catuttiṃsa janādhipā,
Ito tatiyakappamhi cakkavatti mahabbalo.
1766. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā jātipujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Jātipujakattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Parivāra sumaṅgalā saraṇāsana pupphakā,
Citapuji buddhasaññi maggupaṭṭhāna jātinā,
Gāthāyo navuti vuttā gaṇitāyo vibhāvihi.
- Mahāparivāravaggo dvādasamo. -

[PTS Page 155] [\q 155/]

121. Sereyyakattherāpadānaṃ.

1767. Ajjhāyako mantadharo tiṇṇaṃ vedāna pāragu,
Abbhokāse ṭhito santo addasaṃ lokanāyakaṃ.

1768. Sihaṃ yathā vanacaraṃ vyaggharājaṃva titatasaṃ,
Tidhā pabhinnamātaṅgaṃ kuñajaraṃva mahesinaṃ.

1769. Sereyyakaṃ gahetvāna ākāse ukkhipiṃ ahaṃ,
Buddhassa ānubhāvena parivārenti sabbato3-

1770. Adhiṭṭāsi mahāvīro sabbaññu lokanāyako,
Samantā pupphacchadanā4- okiriṃsu nāsabhaṃ.

1771. Tato sā pupphakañcukā5- antovaṇṭā bahimukhā,
Sattāhaṃ chadanaṃ hutvā60 tato antaradhāyatha.

1. Dhātuyo ca, se [PTS] 2. Te, [PTS] 3. Sabbaso, machasaṃ 4. Jadanaṃ, [PTS] se 5. Sapuppha,
[PTS] 6. Katvā, simu

[BJT Page 268] [\x 268/]

1772. Taṃ ca acchariyaṃ disvā abbhutaṃ lomahaṃsanaṃ,
Buddhe cittaṃ pasādesiṃ sugate lokanāyake.

1773. Tena cittappasādena sukkamūlena codito,
Kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nupapajjahaṃ.

1774. Paṇṇarasasahassambhi kappānaṃ pañcavisa te,
Cittamālāsanāmaṃ1- ca cakkavatti mahabbalo.

1775. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sereyyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Serayyekattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

122. Pupphathupiyattherāpadānaṃ.

1776. Himavantassā vidure kukkuṭo2- nāma pabbato,
Vemajjhe tassa vasati bruhmaṇomantapāragu.

1777. Pañca sissasahassāni parivārenti maṃ sadā,
Pubbuṭṭhāyi ca te āsuṃ mantesu ca visāradā.

[PTS Page 156] [\q 156/]

1778. Buddho loke samuppanno taṃ vijānātha no bhavaṃ,
Asitā vyañajanānassa khattiṃsa varalakkhaṇā, byāmappabho jinavaro ādiccova virocati.

1779. Sissānaṃ vacanaṃ sutvā buhmaṇo mantapāragu,
Assamā abhinikkhamma disaṃ pucchati sissake3-
Yambhi dese mahaviro vasati lokanāyako.

1780. Tāhaṃ disaṃ namassissaṃ4- jinaṃ appaṭipuggalaṃ,
Udaggacitto sumano pujesiṃ5- taṃ tathāgataṃ.

1781. Etha sissā gamissāma dakkhissāmatathāgataṃ,
Vanditvā santhuno pāde sossama jinasāsanaṃ.

1782. Ekāhaṃ abhinikkhamma vyādhiṃ paṭilabhiṃ ahaṃ,
Vyādhinā piḷito santo sālaṃ vesayituṃ6- gamiṃ.

1783. Sabbe sisse samānetvā apucchiṃ te tathāgataṃ7,
Kidisaṃ lokanāthassa guṇaṃ paramabuddhino.

1. Vinamālā, [PTS] citamālā, machasaṃ 2. Kukkuro, machasaṃ 3. Brāhmaṇo, [PTS] se 4. Nahi
disvāna passissaṃ, [PTS] 5. Pujessaṃ ca, [PTS] 6. Co seyituṃ, simu 7. Tathā ahaṃ, [PTS] se

[BJT Page 270] [\x 270/]

1784. Te me puṭṭhā vyākariṃsu yathā dassācino tathā,
Sakkaccaṃ1- buddhaseṭṭhaṃ taṃ dassesuṃ mama sammukhā.

1785. Tesāhaṃ vacanaṃ sutvā sakaṃ cittaṃ pasādayiṃ,
Pupphehi thupaṃ katvāna tattha kālakato ahaṃ.

1786. Te me sarīraṃ jhāpetvā agamuṃ2- buddhasantike,
Añjaliṃ paggahetvāna satthāraṃ abhivādayuṃ.

1787. Pupphehi thupaṃ katvāna sugatassamahesino,
Kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nupapajjahaṃ.

1788. Cattārisasahassamhi kappe soḷasa khattiyā,
Nāmena'ggisamā nāma cakkavatti mahabbalā.

1789. Vise kappasahassamhi rājāno cakkavattino,
Ghatāsanasanāmā ca aṭṭhatiṃsa mahipati.

1790. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pupphipiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pupphapiyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

[PTS Page 157] [\q 157/]

123. Pāyāsadāyaka*ttherāpadānaṃ.

1791. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ3- khattiṃsavaralakkhaṇaṃ, 4-
Pavanā abhinikkhantaṃ bhikkhusaṃghapurakkhataṃ.

1792. Mahaccā5- kaṃsapātiyā vaḍḍhetvā pāyasaṃ ahaṃ,
Āhutiṃ yiṭṭhukāmo so upanesiṃ6- baliṃ ahaṃ.

1793. Bhagavā tambhi samaye lokajeṭṭho narāsabho,
Caṅkamaṃ susamāruḷho ambare anilāyane.

1794. Taṃ ca acchariyaṃ disva abbhutaṃ lomahaṃsanaṃ,
hapayitvā kaṃsapātiṃ vipassiṃ abhivādayiṃ.

1795. Tuvaṃ devo'si sabbaññu sadeve sahamānuse,
Anukampaṃ upādāya paṭigaṇha mahāmuni.

1796. Paṭiggahesi bhagavā sababaññu lokanāyako,
Mama saṅkappamaññāya satthā loke mahāmuni. .

1. Kukkuṭṭha, [PTS] 2. Agamaṃsu, [PTS] se *pāyasadāyaka, machasaṃ 3. Suvaṇṇavaṇṇo
samubuddhe, machasaṃ 4. Lakkhaṇo abhinikkhanto purakkhato, machasaṃ5. Sahatthā,
[PTS] se 6. Agamāsiṃ, [PTS] se

[BJT Page 272] [\x 272/]

1797. Ekanavute ito kappeyaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi pāyāsassa idaṃ phalaṃ.

1798. Ekatāḷisito kappe buddho nāmāsi khattiyo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1799. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pāyāsadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pasāyadāyakottherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

124. Gandhodakiyattherāpadānaṃ.

1800. Nisajja pāsādavera vipassiṃ addasaṃ jinaṃ,
Kakudhaṃ vilasantaṃva sabbaññuṃ tamanāsakaṃ1-

1801. Pāsādassāvidure ca gacchati lokanāyako,
Pabhā niddhāvate tassa yathā ca

[PTS Page 158] [\q 158/]

1802. Gandhodakañca paggayha buddhaseṭṭhaṃ samokiriṃ,
Tena cittappasādena tattha kālanato ahaṃ.

1803. Ekatāḷisito kappe yaṃ gandhodakamākiriṃ, 3-,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

1894. Ekatiṃse ito kappe sugandho nāma khattiyo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1895. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā gandhodakiyo* thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Gandhodakiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

125. Sammukhātthavikattherāpadānaṃ.

1806. Jāyamāne vipassimhi nimittaṃ vyākariṃ ahaṃ,
Nibbāpayañca janataṃ buddho loke bhavissati.

1807. Yasmiñca jāyamānasmiṃ dasasahassi pakampati,
So'dāni bhagavā satthā dhammaṃ deseti cakkhumā.

1808. Yasmiñca jāyamānasmiṃ āloko vipulo ahu,
So'dāni bhagavā satthā dhammaṃ deseti cakkhumā.

1. Sabbaññutamanāsavaṃ, [PTS] 2. Sataraṃsimbhi nibabute. [PTS] se syā 3. Gandhodakaṃ
samokiriṃ, [PTS] se gandhodakamokiriṃ syā *sugandhodakiyo, simu

[BJT Page 274] [\x 274/]

1809. Yasmiṃ ca jāyamānasmiṃ saritāyo na sandisuṃ,
So'dāni bhagavā satthā dhammaṃ deseti cakkhumā.

1810. Yasmiṃ ca jāyamānasmiṃ avicaggi na pajjali,
So'dāni bhagavā satthā dhammaṃ deseti cakkhumā.

1811. Yasmiṃ ca jāyamānasmiṃ pakkhisaṃgho na sañcari,
So'dāni bhagavā satthā dhammaṃ deseti cakkhumā.

1812. Yasmiṃ ca jāyamānasmiṃ vātakkhandho na vāyati,
So'dāni bhagavā satthā dhammaṃ deseti cakkhumā.

1813. Yasmiṃ ca jāyamānasmiṃ sabbaratanāni jotisuṃ,
So'dāni bhagavā satthā dhammaṃ deseti cakkhumā.

1814. Yasmiṃ ca jāyamānasmiṃ sattā'suṃ padavikkamā,
So'dāni bhagavā satthā dhammaṃ deseti cakkhumā.

[PTS Page 159] [\q 159/]

1815. Jātamatto ca sambuddho disā sabbā vilokayi,
Vācāsabhimudiresi esā buddhāna dhammatā.
1816. Saṃvejayitvā janataṃ thavitvāna lokanāyakaṃ,
Sambuddhaṃ abhivādetvā pakkāmiṃ pācināmukho.

1817. Ekanavute ito2- kappe yaṃ buddhamahithomayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi thomanāya idaṃ phalaṃ.

1818. Ito navutikappambhi sammukhāthavikavhayo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1819. Paṭhavidunduhi3- nāma ekunanavutimbhi'to,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1920. Aṭṭhāsitimbhi'to kappe obhāso nāma khattiyo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1821. Sattāsitimbhi'to kappe saritacchedanavhayo,
Sattaratanasampanona cakkavatti mahabbalo.

1822. Agginibbāpano nāma kappānaṃ chaḷasitiyā,
Sattaratanasampanona cakkavatti mahabbalo.

1823. Gatipacchedano nāma kappānaṃ pañcasitiyā,
Sattaratanasampanona cakkavatti mahabbalo.

1824. Rājā vātasamo nāma kappānaṃ cullasitiyā,
Sattaratanasampanona cakkavatti mahabbalo.

1825. Ratanapajjalo nāma kappānaṃ teasitiyā,
Sattaratanasampanona cakkavatti mahabbalo.

1. Sattesu, [PTS] se 2. Ekanavutito, machasaṃ 3. Paṭhavidunduhi, katthavi.

[BJT Page 276] [\x 276/]

1826. Padavikkamano nāma kappānaṃ dveasitiyā,
Sattaratanasampanona cakkavatti mahabbalo.

1827. Rājā vilokano nāma kappānaṃ ekasitiyā,
Sattaratanasampanona cakkavatti mahabbalo.

1828. Girisāro'ti nāmena kappe'sitimhi khattiyo,
Sattaratanasampanona cakkavatti mahabbalo.

1829. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sammukhāthaviko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sammukhāthavikattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

[PTS Page 160] [\q 160/]

126. Kusumāsaniyattherāpadānaṃ.

1830. Nagare dhaññavatiyā ahosiṃ brāhmaṇo tadā,
Lakkhaṇe itihāse ca sanighaṇḍu sakeṭubhe.

1831. Padako veyyākaraṇo1- nimitte kovido ahaṃ,
Manneta ca sisse vācesiṃ tiṇṇaṃ vedāna pāragu.

1832. Pañca uppalahatthāni piṭhiyaṃ2- ṭhapitāni me,
Āhutiṃ yiṭṭhukāmo'haṃ pitumātusamāgame.

1833. Tadā vipassi bhagavā bhikkhusaṅghapurakkhato,
Obhāsentā disā sabbā āgacchati narāsabho.

1834. Āsanaṃ paññapetvāna nimantetvā mahāmuniṃ,
Santharitvāna taṃ pupphaṃ abhinesiṃ3- sakaṃ gharaṃ.

1835. Yaṃ me atthi sake gehe āmisaṃ paccupaṭṭhitaṃ,
Tāhaṃ buddhassa pādisiṃ pasanno sehi pāṇihi.

1836. Bhuttāviṃ kālamaññāya pupphahatthaṃ4- adāsahaṃ,
Anumoditvāna sababaññu pakkāmi uttarāmukho.

1837. Ekanavute ito5- kappe yaṃ pupphamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi pupphādānassa'idaṃ phalaṃ.

1838. Anantarā ito kappe rājā'huṃ varadassano,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1839. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kusumāsaniyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kusumāsaniyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -
1. Padake, veyyākaraṇe, simu 2. Piṭṭhiyaṃ, machasaṃ [PTS] 3. Atinesiṃ, si mu 4.
Ekahatthaṃ, [PTS] se 5. Ekanavutito, machasaṃ

[BJT Page 278] [\x 278/]

127. Phaladāyakattherāpadānaṃ.

1840. Ajjhāyako ntadharo tiṇṇaṃ vedāna pāragu,
Bhimavantassāvidure vasāmi assame ahaṃ.

1841. Aggihuttañca me atthi puṇḍarikaphalāni ca,
Puṭake nikkhipitvāna dumagge laggitaṃ mayā.

[PTS Page 161] [\q 161/]

1842. Padumuttaro lokavidu āhutitaṃ paṭiggaho,
Mamuddharitukāmo so bhikkhanto maṃ upāgami.

1843. Pasannacitto sumano phalaṃ buddhassa'dāsahaṃ,
Vittisañajanano mayhaṃ diṭṭhadhammasukhāvaho.
1844. Suvaṇṇavaṇṇo sambuddho āhutinaṃ paṭiggaho,
Antalikkhe ṭhito satthā satthā imaṃ gāthaṃ abhāsatha:

1845. "Iminā phaladānena cetanā paṇidhihi ca,
Kappānaṃ satasahassaṃ duggati nupagacchati"1-

1846. Teneva sukkamūlena anubhotvāna sampadā,
Patto'mbhi acalaṃ ṭhānaṃ hitvā jayaparājayaṃ.

1847. Ito sattasate kappe2- rājā āsiṃ sumaṅgalo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1898. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā phaladāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Phaladāyakottherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

128. Ñāṇasaññakattherāpadānaṃ.

1849. Pabbate himavantambhi vasāmi pabbatantare,
Pulitaṃ sobhanaṃ disvā buddhaseṭṭhaṃ anussariṃ.

1850. "Ñāṇe upanidhā3- natthi saṅgāmaṃ4- natthi satthuno,
Sabbaṃ dhammaṃ abhiññāya ñāṇena adhimuccati.

1851. Namo te purisājañña nāmo te purisuttama,
Ñāṇena te samo nathi yāvatā ñāṇamuttamaṃ"5-

1852. Ñāṇena cittaṃ pasādetvā kappaṃ saggamhi modahaṃ,
Avasesesu kappesu kusalaṃ karitaṃ6- mayā.

1853. Ekanavute ito7- kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi ñāṇasaññāyidaṃ phalaṃ.

1. Nupapajji'haṃ, se nupapajajasi, machasaṃ 2. Sattakappasate, [PTS] se 3. Caritaṃ, machasaṃ
4. Saṅkhāraṃ, . Machasaṃ 5. Muttame [PTS] se 6. Caritaṃ, machasaṃ 7. Ekanavutito
machasaṃ *ñāṇasaññikattherāpadānaṃ, machasaṃ

[BJT Page 280] [\x 280/]

1854. Ito tesattatikappe1- eko pulinapupphiyo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

[PTS Page 162] [\q 162/]

1855. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ñāṇasaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ñāṇasaññakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

129. Gandhapupphiyattherāpadānaṃ.
1856. Suvaṇṇavaṇṇo sambuddho vipassi dakkhiṇāraho,
Purakkhato sāvakehi ārāmā abhinikkhami.

1857. Disvāna'haṃ buddhaseṭṭhaṃ sabbaññuṃ tamanāsakaṃ,
Pasannacitto sumano gandhapupphaṃ2- apūjayiṃ.

1858. Tena cittappasādena dipadindassa tādino,
Haṭṭho haṭṭhena cittena puna vandiṃ tathāgataṃ.

1859. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

1860. Ekatāḷisi'to kappe caraṇo3- nāma khattiyo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1861. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā gandhapaphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Gandhapupphiyattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

130. Padumapujakattherāpadānaṃ.

1862. Himavantassa avidūre gotamo nāma pabbato,
Nānārukkhehi sañachanno mahābhūtagaṇālayo.

1863. Vemajjhambhi ca tassāsi assamo abhinimmito,
Purakkhato sasissehi vasāmi assame ahaṃ.

[PTS Page 163] [\q 163/]

1864. "Āyantu me sissagaṇā padumaṃ āharantu me,
Buddhapujaṃ karissāma dipadindassa tādino"

1865. Evanti te paṭissutvā padumaṃ āhariṃsu me,
Tattha5- nimittaṃ katvā'haṃ buddhassa abhiropayiṃ.

1. Sattatikappemhi, machasaṃ 2. Gaṇṭhi pupphaṃ, simu 3. Caraṇo, [PTS] 4.
Gaṇaṭhipupphiyo, simu 5. Tathā, simu *gaṇṭhipupaphiyattherāpadānaṃ simu.

[BJT Page 282] [\x 282/]

1866. Sisse tadā samānetvā sādhukaṃ anusāsahaṃ,
Mā kho tumbhe pamajjittha appamādo sukhāvaho.

1867. Evaṃ samanusāsivo te sisse1- vacanakkhame,
Appamādaguṇe yutto tadā kālakato ahaṃ.

1868. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapujiyidaṃ phalaṃ.

1869. Ekapaññāsakappambhi rājā āsiṃ jaluttamo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.
Itthaṃ sudaṃ āyasmā padumapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Padumapujakattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Sereyyako pupphathupi pāyaso'daki2- thomako,
Āsani phalasaññi ca gandhapadumapupphiyo,
Pañcuttarasatā gāthā bhaṇitā atthadassihi.
- Sereyyakavaggo terasamo. -

131. Sobhitattherāpadānaṃ.

1870. Padumuttaro nāma jino lokajeṭṭho narāsabho,
Mahato janakāyassa deseti amataṃ padaṃ.

1871. Tassāhaṃ vacanaṃ sutvā vācāsabhimudirayiṃ, 3-
Añjaliṃ paggahevona ekaggo āsahaṃ tadā.

[PTS Page 164] [\q 164/]

1872. Yathā samuddo udadhinamaggo,
Nerū nagānaṃ pavaro siluccayo,
Tatheva ye cittavasena vattare,
Na buddhañāṇassa kalaṃ upenti te.

1873. Dhamme vidhiṃ4- ṭhapevona buddho kāruṇiko isi,
Bhikkhusaṃghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:

1874. "Yo so ñāṇaṃ pakittesi buddhambhi lokanāyako,
Kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ na gamissati5-

1875. Kilese jhāpayitvāna ekaggo susamābhito,
Sobhito nāma nāmena hessati satthusāvako"

1. Te sisse, simu 2. Pāyasogandha, machasaṃ 3. Vācāsabhimudiritaṃ, simu machasaṃ 4.
Dhammavidhiṃ, machasaṃ

[BJT Page 284] [\x 284/]

1876. Paññase kappasahasse sattevāsuṃ yasuggatā,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1877. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbesamuhatā, 1-
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

1878. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sobhito thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sobhitattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

132. Sudassanattherāpadānaṃ.

1879. Vitatthānadiyā2- tīre pilakkho3- phalito ahu,
Tāhaṃ rukkhaṃ gavesanto addasaṃ lokanāyakaṃ.

1880. Kenakaṃ pupphitaṃ disvā vaṇṭe chetvanā'haṃ tadā,
Buddhassa abhiropesiṃ sikhino lokabandhuno.

1881. Yena ñāṇena patto'si accutaṃ amataṃ padaṃ,
Taṃ ñāṇaṃ abhipujemi buddhaseṭṭha mahāmuni.

1882. Ñāṇambhi pujaṃ katvāna pilakkhaṃ4- addasaṃ ahaṃ,
Paṭiladdhombhi taṃ paññaṃ5- ñāṇapujāyidaṃ phalaṃ.

[PTS Page 165] [\q 165/]

1883. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi ñāṇapujāyidaṃ phalaṃ.

1884. Ito terasakappambhi dvādasāsuṃ phaluggatā,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1885. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sudassano thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sudassanattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

133. Candanapujakattherāpadānaṃ.

1886. Candabhāgānaditire ahosiṃ kinnaro tadā,
Pupphabhakkho ca'haṃ āsiṃ pupphanivasano tathā6-

1887. Atthadassi tu bhagavā lokajeṭṭhā narāsabho,
Vipanaggena7- niyyāsi haṃsarājāva ambare.

1888. "Namo te purisājañña cittaṃ te suvisodhitaṃ,
Pasannamukhanetto'si8- vippasannamukhindriyo.

1. Samuggatā, [PTS] se 2. Vitthatāyanadi, [PTS] cintā machasaṃ simu vitthatāya, syā 3.
Pilakkhu, machasaṃ 4. Pilakkhuṃ, machasaṃ 5. Saññaṃ, [PTS] se syā 6. Ca'haṃ [PTS] se 7.
Pācanaggena, [PTS] se 8. Mukhavaṇṇe'si [PTS] se

[BJT Page 286] [\x 286/]

1889. Orohatvāna ākāsā bhuripañño sumedhaso,
Saṅghāṭiṃ pattharitvāna pallaṅkena upāvisi.

1890. Valinaṃ candanādāya agamāsiṃ jinantikaṃ,
Pasannacitto sumano buddhassa abhiropayiṃ.

1891. Abhivādetvāna sambuddhaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ,
Pāmojjaṃ janayitavona sakkāmiṃ uttarāmukho.

1892. Aṭṭhārase kappasate candanaṃ yaṃ apūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
1893. Catuddase kappasate ito āsiṃsu te tayo,
Rohitā1- nāma nāmena cakkavatti mahabbalā.

1894. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā candanapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Candanapujakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -
- Aṭṭhamabhāṇavāraṃ -

[PTS Page 166] [\q 166/]

134. Pupphachadaniyattherāpadānaṃ.

1895. Sunando nāma nāmena buhmaṇo mantapāragu,
Ajjhāyako yājayogo2- vājapeyyaṃ ayājayī.

1896. Padumuttaro lokavidu aggo kāruṇiko isi,
Janataṃ anukampanetā ambare caṅkami tadā.

1897. Caṅkamitvāna sambuddho sabbaññu lokanāyako,
Metatāya aphari satte appamāṇaṃ nirūpadhi.

1898. Vaṇṭe chetvāna pupphini brāhmaṇo mantapāragu,
Sabbe sisse samanetvā ākase ukkhipāpayi.

1899. Yāvatā nagaraṃ āsi pupphānaṃ chadanaṃ tadā,
Buddhassa ānubhāvena sattāhaṃ na vigacchatha.

1900. Teneva sukkamūlena anubhotvāna sampadā,
Sabbāsave pariññāya tiṇṇo loke visattikaṃ.

1901. Ekādase kappasate pañcatiṃsā'su khattiyā,
Ambaraṃsa sanāmā te cakkavatti mahabbalo.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pupphajadaniyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pupphachadaniyattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

1. Rohaṇi, machasaṃ [PTS] so 2. Yācayogo, machasaṃ

1797. Ekanavute ito kappeyaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi pāyāsassa idaṃ phalaṃ.

1798. Ekatāḷisito kappe buddho nāmāsi khattiyo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1799. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pāyāsadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pasāyadāyakottherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

[BJT Page 288] [\x 288/]
135. Rahosaññakattherāpadānaṃ

1902. Himavantassāvidure vasabho nāma pabbato,
Tasmiṃ pabbatapādamhi assamo āsi māpito.

1903. Tīṇi sissasahassāni vācesiṃ brāhmaṇo1- tadā,
Saṃharitavona2- te sisse ekamantaṃ upāvisiṃ.

[PTS Page 167] [\q 167/]

1904. Ekamantaṃ nisīditvā brāhmaṇo mantapāragu,
Buddhavedaṃ3- gavesanto ñāṇe cittaṃ pasādayīṃ.

1905. Tattha cittaṃ pasādetvā nisīdiṃ paṇṇasatthare,
Pallaṅkamābhujitvāna tattha kālakato ahaṃ.

1906. Ekatiṃse ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi ñāṇasaññayidaṃ phalaṃ.

1907. Sattavisatikappambhi4- rājā siridharo ahuṃ,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1908. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā rahosaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Rahosaññakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

136. Campakapupphiyattherāpadānaṃ.

1909. Kaṇikāraṃva jotantaṃ nisinnaṃ pabbatantare,
Obhāsentaṃ disā sabbā osadhiṃ viya tārakaṃ.

1910. Tayo māṇavakā āsuṃ sake sippe susikkhitā,
Khāribhāraṃ gahetvāna anventi mama pacchato.

1911. Puṭake satta pupphāni nikkittāni tapassinā,
Gahetvā tāni ñāṇambhi vessabhussā hiropayiṃ.

1912. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi ñāṇapujāyidaṃ phalaṃ.

1913. Ekunataṃse kappambhi vipulābha sanāmako,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1914. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā campakapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Campakapupphiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

1. Brāhmaṇe 2. Saṃsāvevona, [PTS] se sāsāvitvāna, syā 3. Buddhavesaṃ, [PTS] se 4.
Sattavisamahi kappamahi, [PTS] se
[BJT Page 290] [\x 290/]

137. Atthasandassakettharāpadānaṃ.

1915. Visālamāle āsino addasaṃ lokanāyakaṃ,
Khiṇāsavaṃ khalappattaṃ bhikkhusaṅghapurakkhataṃ.

1916. Satasahassā tevijjā chaḷabhiññā mahiddhikā,
Parivārenti sambuddhaṃ ko disvā nappasidati.

1917. Ñāṇe upanidhā yassa na vijjati sadevake,
Anantañāṇaṃ sambuddaṃ ko disvā nappasidati.

1918. Dhammakāyañca dipentaṃ kevalaṃ ratanākaraṃ,
Vikopetuṃ1- na sakkonti ko disvā nappasidati.

1919. Imāhi tihi gāthāhi nārado saragacchiyo, 2-
Padumuttaraṃ thavitvāna sambuddhaṃ aparājitaṃ.

1920. Tena cittappasādena buddhasanthavanena ca,
Kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nupapajjahaṃ3-

1921. Ito tiṃse kappasate sumitto nāma khattiyo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1922. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā atthasandassako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Atthasandassakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

[PTS Page 168] [\q 168/]

138. Ekapasādaniyattherāpadānaṃ.

1923. Nārado iti me nāmaṃ kesavo iti maṃ vidu,
Kusalāsalaṃ esaṃ agamaṃ buddhasantikaṃ.

1924. Mettacitto kāruṇiko atthadassi mahāmuni,
Assāsayanto satte so dhammaṃ deseti cakkhumā.

1925. Sakaṃ cittaṃ pasādetvā sire katvāna añjaliṃ,
Satthāraṃ abhivādetvā pakkāmiṃ pācināmukho.

1926. Sattarase kappasate rājā āsiṃ mahipati,
Amittatāpano nāma cakkavatti mahabbalo.

1927. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekapasādaniyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Hakapasādaniyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

1. Vikappetuṃ, machasaṃ 2. Nāradavahaya vacachalo, machasaṃ 3. Nupapajjatha, simu

[BJT Page 292] [\x 292/]

1928. Migarājā tadā āsiṃ abhijāto sukesari,
Giriduggaṃ gavesanto addasaṃ lokanāyakaṃ.

1929. Ayaṃ nukho mahāvīro nibbāpeti mahājanaṃ,
Yannunāhaṃ upāseyyeṃ devadevaṃ narāsabhaṃ.

1930. Sākhaṃ sālassa bhañajitvā sakosaṃ1- pupphamāhariṃ,
Upāgantvāna sambuddhaṃ adāsiṃ pupphamuttamaṃ.

[PTS Page 169] [\q 169/]

1931. Ekavute ito kappe yaṃ pupphamabhiroyiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi pupphadānassidaṃ phalaṃ.

1932. Ito ca navame kappe virācana sanāmakā,
Tayo āsiṃsu rājāno cakkavatti mahabbalo.
1933. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sālapupphadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sālapupphadāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

140. Piyālaphadāyakattherāpadānaṃ.

1934. Pārādhako2- tadā āsiṃ parapāṇuparodhako, 3-
Pabbhāre seyyaṃ kappemi avidūre sikhisatthuno.

1935. Sāyaṃ pātañca passāmi buddhaṃ lokagganāyakaṃ,
Deyyadhammo ca me nathi dipadindassa tādino.

[PTS Page 170] [\q 170/]

1936. Piyāpaphalamādāya agamaṃ buddhasantikaṃ,
Paṭiggahesi bhagavā lokajeṭṭho narāsabho.

1937. Tato paraṃ upādāya parivāraṃ4- vināyakaṃ,
Tena cittappasādena tattha kālakato ahaṃ.

1938. Ekatiṃse ito kappe yaṃ phalaṃ ahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

1939. Ito paṇṇarase kappe tayo āsuṃ piyālito,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1940. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā piyālaphaladāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Piyālaphaladāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -
- Sobhitavaggo cuddasamo. -

1. Sakoṭaṃ, [PTS] 2. Pārāvato, simu parādhako, [PTS] 3. Paramānuparodhako, [PTS] se 4.
Paricāriṃ, simu.

[BJT Page 294] [\x 294/]

Uddānaṃ:
Sobhitota sudassato ca candano pupphachadano
Rabho campakapupphi ca atthasandassakena ca
Ekapasādi1- sāladado dasamo phaladāyako
Gāthāyo sattati dve ca gaṇitāyo vibhāvibhi.
- Sobhitavaggo cuddasamo. -

141. Atichattiyattherāpadānaṃ

1941. Parinibbute bhagavati atthadassanaruttame,
Chattānichattaṃ2- kāretvā thupambhi abhiropayiṃ.

1942. Kālena kālaṃ āgantvā namassiṃ satthu cetiyaṃ, 3
Pupphacchadanaṃ katvāna chattamhi abhiropayiṃ.

1943. Sattarase kappasate devarajjaṃ akārayiṃ,
Manussattaṃ na gacchāmi thupapujāyi daṃ phalaṃ.

1944. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā atichattiyo4- thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Atichattiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

[PTS Page 171] [\q 171/]

142. Thambhāropakattherāpadanaṃ.

1945. Nibbute lokanāthambhi dhammadassinarāsabhe,
Āropesiṃ dhajatthamhaṃ buddhaseṭṭhassa cetiye.

1946. Nisseṇiṃ māpayitvāna thupaseṭṭhaṃ samāruhiṃ,
Jātipupphaṃ gahetvāna thupamahi abhiropayiṃ.

1947. Aho buddho dhammo aho no satthusampadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi thupapujāyi daṃ phalaṃ.

1948. Catunavute ito kappe thupasikharanāmakā,
Soḷasāsiṃsu rājāno cakkavatti mahabbalā.

1949. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā thambhāropako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Thambhāropakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

1. Ekadussi, [PTS] se syā 2. Chattādhichattaṃ, simu 3. Lokanāyakaṃ, [PTS] se machasaṃ 4.
Adhichattiyo, simu

[BJT Page 296] [\x 296/]

143. Vedikārakattherāpadānaṃ

1950. Nibbute lokanāthambhi piyadassi naruttame,
Pasannacitto sumano muttāvedimakāsahaṃ.

1951. Maṇihi paravāretvā akāsiṃ vedimuttamaṃ,
Vedikāya mahaṃ katvā tattha kālakato ahaṃ.

1952. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,
Maṇi dhārenti ākāse puññakammassidaṃ phalaṃ.

1953. Soḷase'to kappasate maṇippabhāsanāmakā,
Khattiṃsāsiṃsu rājāno cakkavatti mahabbalā.

1954. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā vedikārako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Vedikārakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

[PTS Page 172] [\q 172/]

144. Saparivāriyattherāpadānaṃ.

1955. Padumuttaro nāma jino lokajeṭṭho narāsabho,
Jalitvā aggikkhandho'va sambuddho parinibbuto.

1956. Nibbute ca mahāvire thupo vitthāriko ahu,
Ahorattaṃ1- upaṭṭhenti dhātugehe varuttame.

1957. Pasannacitto sumano akaṃ candanavedikaṃ,
Diyati dhumakkhandho ca2- thupānucchavikotadā.

1958. Bhave nibbattamānambhi devatte atha mānuse,
Omattaṃ me na passāmi pubbakammassidaṃ phalaṃ

1959. Pañcadase kappasate ito aṭṭhajanā ahu,
Sabbe samattanāmā te cakkavatti mahabbalā.

1960. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā saparivāriyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Saparivāriyattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

145. Ummāpupphiyatherāpadānaṃ.

1961. Nibbute lokanāthambhi* ahutinaṃ paṭiggahe,
Siddhatthambhi bhagavati mahāthupamaho ahu.

1962. Mahe pavattamānambhi siddhatthassa mahesino,
Ummāpupphaṃ gahetvāna thupamhi abhiropayiṃ.

1. Duratova, machasaṃ thapadattaṃ se syā 2. Dissati thupakkhandho, katthaci *lokambhite,
machasaṃ

[BJT Page 298] [\x 298/]

1963. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi thupapujāyidaṃ phalaṃ.

1964. Ito ca navame kappe somadevasanāmakā,
Pañcāsiti'su rājāno cakkavatti mahabbalo.

1965. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ummāpupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ummāpupphiyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

[PTS Page 173] [\q 173/]

146. Anulopadāyakattherāpadānaṃ.

1966. Anomadassimunino bodhivedimakāsa'haṃ,
Sudhāya piṇḍaṃ datvāna pātikammamakāya haṃ1-

1967. Disvā taṃ sukataṃ kammaṃ anomadassi naruttamo,
Bhikkhusaṃghe ṭhito satthā imā gāthā abhāsatha:

1968. "Iminā sudhākammena cetanāpaṇidhīhi ca,
Sampattiṃ anubhotvāna dukkhassantaṃ karissati. "

1969. Pasanna mukhavaṇṇomhi ekaggo susamāhito,
Dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.

1970. Ito kappasate āsiṃ paripuṇṇe anunake,
Rājā sabbaghano nāma cakakvatti mahabbalo.

1971. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā anulepadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Anulepadāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

147. Maggadāyakattherāpadānaṃ.

1972. Uttaritvāna nadikaṃ vanaṃ gacchati cakkhumā,
Tamaddasāsiṃ sambuddhaṃ siddhatthaṃ varalakkhaṇaṃ.

1973. Kudadāpaliṭakamādāya samaṃ katvānataṃ pathaṃ,
Satthāraṃ abhivādevo sakaṃ cittaṃ padādayiṃ.

1974. Catunavute ito kappe yaṃ kammamakāriṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi maggadānassidaṃ phalaṃ.

1975. Sattapaññāsakappamhi eko āsiṃ janādhipo,
Nāmena suppabuddhoti nāyako so narissaro.

1976. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā maggadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Maggadāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

1. Pāṇikammaṃ, machasaṃ phātikammaṃ, aṭṭhakathā.

[BJT Page 300] [\x 300/]
[PTS Page 174] [\q 174/]

148. Phalakakadāyakattherāpadānaṃ.

1977. Yānakāro pure dārukamme susikkhito,
Candanaṃ palakaṃ kavo adāsiṃ lokabandhuno.

1978. Pabhāsati idaṃ vyambhaṃ suvaṇṇassa sunimmitaṃ,
Hatthiyānaṃ assayānaṃ dibbayānaṃ upaṭṭhitaṃ.

1979. Pāsādā sivikā ceva nibbattanti yadicchakaṃ,
Akkhohaṃ atanaṃ mayhaṃ phalakassa idaṃ phalaṃ.

1980. Ekatanavute ito kappe phalakaṃ yamahaṃ dadiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi phalakassa idaṃ phalaṃ.

1981. Sattapaññāsakappambhi caturo nimamitacahayā,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1982. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā phalakadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Phalakadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

149. Vaṭaṃsakiyattherāpadanaṃ.

1983. Sumedho nāma nāmena sayambhu aparājito,
Vivekamanubrūhanto ajjhogāhi mahāvanaṃ.

1984. Sallaṃ puppitaṃ disvā ganthitvāna1- vaṭaṃsakaṃ,
Buddhassa abhiropesiṃ sammukhā lokanāyakaṃ.

1985. Tiṃsakappasahassambhi yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

1986. Ūnavise kappasate soḷasāsiṃsu nimamitā,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1987. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā vaṭaṃsakiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Vaṭaṃsakiyattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

[PTS Page 175] [\q 175/]

150. Pallaṅkadāyakattherāpadanaṃ

1988. Sumedhassa bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,
Pallaṅko hi mayā dinno sauttara sapacchado.

1989. Sattaratanasampanno pallaṅko āsi so tadā,
Mama saṅkappamaññāya nibbattati sadā mama.

1. Bandhitvāna, simu

[BJT Page 302] [\x 302/]

1990. Tiṃsakappasahassambhi pallaṅkamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi pallaṅkassa idaṃ phalaṃ.

1991. Visakappasahassambhi suvaṇṇābhā tayo janā,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1992. Paṭisambhidā catasso vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pallaṅkadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pallaṅkadāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Chattaṃ thambho ca vedi ca parivārummapupphiyo
Anulepo maggadāyī phalakadāyi vaṭaṃsako
Pallaṅkadāyī gāthāyo chapaññāsa pakittititā.
- Chattavaggo paṇṇarasamo. -

151. Bandhujīvakattherāpadānaṃ.

1993. Candaṃva vimalaṃ sudadhaṃ vippasannamanāvilaṃ,
Nandibhavaparikkhiṇaṃ tiṇṇaṃ loke visattikaṃ.

1994. Nibbāpayantaṃ janataṃ tiṇṇaṃ tārayataṃ varaṃ1-,
Vanasmiṃ jhāyamānaṃ taṃ ekaggaṃ susamāhitaṃ.

1995. Bandhujīvakapupphāni laggetvā suttakenahaṃ2,
Budadhassa abhiropesiṃ sibino lokabandhuno.

[PTS Page 176] [\q 176/]
1996. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammakāriṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

1997. Ito sattamake kappe manujindo brabhāyaso,
Samattacakkhu nāmāsiṃ cakkavatti mahabbalo.

1998. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bandhujīvako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Bandhujīvakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

1. Muniṃ, [PTS] se syā 2. Suttake agaṃ simu.

[BJT Page 304] [\x 304/]

152. Tambapupphiyattherāpadānaṃ.

1999. Parakammāyane yutto aparādhaṃ akāsahaṃ,
Vanannaṃ atidhāvissaṃ bhayabheravasamappito.

2000. Pupphitaṃ pādapaṃ disvā piṇḍibaddhaṃ sunimmitaṃ,
Tambapupphaṃ gahetvāna bodhiyaṃ okiriṃ ahaṃ.

2001. Gatamaggaṃ gavesanto āgacchuṃ mama santikaṃ,
Te ca disvāna'haṃ tathe ācajjaṃ bodhimuttamaṃ.

2003. Canditvā ca ahaṃ bodhiṃ vippasannena cetasā,
Anekatāle papatiṃ giridugge bhayānake.

2004. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayi,
Duggatiṃ nābhijānāmi bodhijujāyidaṃ phalaṃ.

2005. Ito ca tatiye kappe rājā susaññato1- ahaṃ,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2006. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tambapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tambapupphiyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

[PTS Page 177] [\q 177/]

135. Vithisammajjakattherāpādanaṃ.

2007. Udentaṃ sataraṃsiṃva pitaraṃsiṃva2- bhānumaṃ,
Paṇṇarase yathā candaṃ niyyantaṃ lokanāyakaṃ.

2008. Aṭṭhasaṭṭhisahassāni sabbe khiṇāsavā ahu,
Parivāriṃsu sambuddhaṃ dipadindaṃ narāsabhaṃ.

2009. Sammajjitvāna taṃ vithiṃ niyante lokanāyake,
Ussāpesiṃ dhajaṃ tathe vippasannena cetasā.

2010. Ekatavute ito kappe yaṃ dhajaṃ abhiroyiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi dhajadānassidaṃ phalaṃ.

2011. Ito catutthake kappe rājā'bhosiṃ mahabbalo,
Sabbākārena sambanno sudhajo iti vissuto.

2012. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā vithisammajjako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Vithisammajjakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

1. Samphusito ahuṃ, simu 2. Sitaraṃsiṃva, simu

[BJT Page 306] [\x 306/]

154. Kakkārupujakattherāpadānaṃ.

2013. Devaputto aśaṃ santo pujayiṃ sikhināyakaṃ,
Kakkārupupphaṃ saggayha buddhassa abhiropayiṃ.

2014. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphambhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapujāyidaṃ phalaṃ.

2015. Ito ca namame kappe rājā sattuntamo ahuṃ,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2016. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kakkārupujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kakkārupujakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

[PTS Page 178] [\q 178/]

155. Mandāravapujakattherāpadānaṃ.

2017. Devaputto ahaṃ santo pujesiṃ sikhināyakaṃ,
Mandāravena pupphena buddhassa abhiropayiṃ.

2018. Sattāhaṃ chadanaṃ āsi dibbaṃ mālyaṃ tathāgate,
Sabbe janā samāgantvā namassiṃsu tathāgataṃ.

2019. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2020. Ito ca dasame kappe rājā'hosiṃ punindharo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2021. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ
Itthaṃ sudaṃ āyasmā mandāravapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Mandāravapujakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

156. Kadambapupphiyattherāpadānaṃ.

2022. Himavantassa avidūre kukkuṭo nāma pabbato,
Tamhi pabbatapādamhi sattabuddhā vasanti te.

2023. Kadambaṃ pupaphitaṃ disvā diparājāṃ'va uggataṃ,
Ubhohatthebhi paggayha sattabuddhe samokiriṃ

2024. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ 1,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhajāyidaṃ phalaṃ.

2025. Dve navute ito kappe sattāsuṃ pupphanāmakā2,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.
2026. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kadambapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kadambapupphiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

1. Mahipujayiṃ [PTS] se 2. Thullanāyakā [PTS]

[BJT Page 308] [\x 308/]
[PTS Page 179] [\q 179/]

157. Tiṇasulakattherāpadānaṃ.

2027. Himavantassa avidūre bhūtagaṇo nāma pabbato,
Vasate'ko jino tattha sayambhu lokanissaṭo.

2028. Tiṇasule gahetvāna buddhasa abhiropayiṃ,
Ekunasatasabhassaṃ kappaṃ1- na vinipātiko.

2029. Ito ekādase kappe eko'siṃ dharaṇiruho
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2030. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tiṇasulako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tiṇasulakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

158. Nāgapupphiyattherāpadānaṃ.

2031. Sacaccho nāma nāmena brāhmaṇo mantapāragu,
Purakkhato sasissehi vasati pabbatantare.

2032. Padumuttaro nāma ji āhutinaṃ paṭiggaho,
Mamuddharitukāmo so āgacchi mama santikaṃ.

2033. Vehāsambhi caṅkamati dhupeti2- jalate tathā,
Hāsaṃ mama viditvāna3- pakkāmi pācināmukho.

2034. Tañca acchariyaṃ disvā abbhutaṃ lomahaṃsanaṃ,
Nāgapupphaṃ gahetvāna gatamaggamhi okiriṃ.

2035. Satasahasse ito kappe yaṃ pupphaṃ ekiriṃ ahaṃ4,
Tena cittappasādena duggatiṃ nupapajjahaṃ.

2036. Ekatiṃse kappasate5- rājā āsiṃ mahāratho,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2037. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā nāgapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Nāgapupphiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

1. Sahassaṃ kappānaṃ, [PTS] se sahassakappaṃ, simu 2. Dhupāya, machasaṃ 3. Disvāna,
[PTS] 4. Pupphamabhiropayiṃ, [PTS] 5. Ekaniṃse ito kappe, syā.

[BJT Page 310] [\x 310/]
[PTS Page 180] [\q 180/]

159. Punnāgapupphiyatthorāpadānaṃ.

2038. Kānanaṃ vanamogayha vasāmi luddako ahaṃ,
Punnāgaṃ pupaphitaṃ disvā buddhaseṭṭhaṃ anussariṃ.

2039. Taṃ pupphaṃ vicinitvāna sugandhaṃ gandhitaṃ subhaṃ,
Thupaṃ karitvāna puline buddhassa abhiropayiṃ.

2040. Dve navute ato kappe yaṃ pupphamaśipujayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2041. Ekamhi navute kappe eko āsiṃ tamonudo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2042. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā punnāgapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Punānāgapupphiyattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

160. Kumudadāyakattherāpadānaṃ.

2043. Himavantassa avidūre mahājātassaro ahu,
Padumupapalasañachanno puṇḍarikasamotthaṭo1-

2044. Kukuttho2- nāma nāmena tatthāsiṃ sakuṇo tadā,
Silavā buddhisampanno puññāpuññesu kovido.

2045. Padumuttaro lokavidu āhutinaṃ paṭiggaho,
Jātassarassāvidure sañcarittha mahāmuni.

2046. Jalajaṃ kumudaṃ chetvā3- upanesiṃ mahesino,
Mama saṅkappamaññāya paṭiggahi mahāmuni.

2047. Tañca dānaṃ daditvāhaṃ sukkamūlena codito,
Kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nupapajjahaṃ.

2048. Soḷaseto kappasate āsuṃ varuṇanāmakā,
Aṭṭha ete janādhipā cakkavatti mahabbalā.

[PTS Page 181] [\q 181/]

2049. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kumudadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kumudadāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

1. Samotato, [PTS] se 2. Kakudho, [PTS] se 3. Gahetvā, [PTS]

[BJT Page 312] [\x 312/]

Uddānaṃ:
Bandhujīvo tambapupphi vithi kakkārupupphiyo
Mandāravo kadambi ca sulako nāgapupphiyo
Punnāgo komudi gāthā chappaññāsa pakittitāti.
- Bandhujīvakavaggo soḷasamo. -

161. Supāricariyattherāpadānaṃ.

2050. Padumo nāma nāmena dipadindo narāsabho,
Pavanā abhinikkhamma dhamamaṃ desesi cakkhumā.

2051. Yakkhānaṃ samayo āsi avidūre mahesino,
Yena kiccena sampattā ajjhāpekkhiṃsu tāvade.

2052. Buddhassa giramaññāya amatassa ca desanaṃ,
Pasannacitto sumano apphoṭhatvā1- upaṭṭhahiṃ.

2053. Suciṇṇassa phalaṃ passa upaṭṭhānassa satthuno,
Tiṃsakappasahassesu duggatiṃ nupapajjahaṃ.

2054. Ūnatiṃse kappasate samalaṅkatanāmako,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2055. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā supāricariyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Supāricariyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

[PTS Page 182] [\q 182/]
162. Kaṇaverapupphiyattherāpadānaṃ.

2056. Sidudhattho nāma bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,
Purakkhato sāvakehi nagaraṃ paṭipajajatha.

2057. Rañño antepure āsiṃ gopako abhisammato,
Pāsāde upaviṭṭhohaṃ addasaṃ lokanāyakaṃ.

2058. Kaṇaveraṃ gahetvāna bhikkhusaṃghe samokiriṃ,
Buddhassa visuṃ katvāna tato bhayyo samākiriṃ.

2059. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayi2-,
Duggatiṃ nābhijānāmi pupphapujāyidaṃ phalaṃ.

2060. Sattāsitimhito kappe caturo āsuṃ mahiddhikā,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2061. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kaṇaverapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kaṇaverapupphayattherassa apadānaṃ ditiyaṃ. -
1. Apphoṭhetvāna, se 2. Pupphamabhipūjayiṃ, machasaṃ

[BJT Page 214] [\x 214/]

163. Khajjakadāyakattherāpadānaṃ.

2062. Tissassa kho bhagato pube phalamadāsahaṃ,
Nāḷikekarañca pādāsiṃ khajjakaṃ abhisammataṃ.

2063. Buddhassa tamahaṃ datvā tissassa tu mahesino,
Modāmahaṃ kāmakari upapajjiṃ yadicchakaṃ1-

2064. Dve navute ito pappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

2065. Ito terasakappambhi rājā indasamo ahuṃ2,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2066. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā khajjakadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Khajjakadāyakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

[PTS Page 183] [\q 183/]

164. Desapujakattherāpadānaṃ.

2067. Atthadassi tu bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,
Abbhuggantvāna vehāsaṃ gacchate anilañajase.

2068. Yamhi dese ṭhito satthā abbhuggañachi mahāmuni,
Tāhaṃ desaṃ apūjesiṃ pasanno sehi pāṇihi.

2069. Aṭṭhārase kappasate addasaṃ yaṃ mahāmuniṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi desapujāyidaṃ phalaṃ.

2070. Ekādase kappasate gosujāta sanāmako,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2071. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā desapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Desapujakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -
1. Yamicchakaṃ, simu 2. Ahu, simu

[BJT Page 316] [\x 316/]

165. Kaṇikāracchadaniyattherāpadānaṃ.

2072. Vessabhu nāma sambuddho lokajeṭṭho narāsabho,
Divāvihārāya muni obhāhittha1- mahāvanaṃ.

2073. Kaṇikāraṃ ocinitvā chattaṃ katvānahaṃ tadā,
Pupphacchadanaṃ katvāna buddhassa abhiropayiṃ.

2074. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2075. Ito visatikappamhi soṇṇābhā aṭṭhakhattiyā,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2076. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhame,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kaṇikāracchadaniyo2- thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kaṇikāracchadaniya3-ttherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -
[PTS Page 184] [\q 184/]

166. Sappidāyakattherāpadānaṃ.

2077. Phusso nāmātha bhagavā āhutinaṃ paṭiggaho,
Gacchate vithiyaṃ viro nibbāpento mahājanaṃ.

2078. Anupubbena bhagavā āgacchi mama santikaṃ,
Tatohaṃ4- pattaṃ paggayha sappitelaṃ adāsahaṃ.

2079. Dve navute ito kappe yaṃ sappimadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi sappidānassidaṃ phalaṃ.

2080. Chappaññāse ito kappe eko āsiṃ samodako,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.
2081. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sappidāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sappidāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

167. Yuthikāpupphiyattherāpadānaṃ.

2082. Candabhāgānaditire anusotaṃ vajāmahaṃ,
Sayambhuṃ addasaṃ tattha sālarājaṃ'va phullitaṃ5,

2083. Pupphaṃ yuthikamādāya upagacchiṃ mahāmuniṃ,
Pasannacitto sumano buddhassa abhiropayiṃ.

1. Ogāhayi, machasaṃ ogāyitvā, [PTS] 2. Chattiyo, machasaṃ 3. Chattiya, machasaṃ 5. Tato
taṃ, machasaṃ 5. Pupphitaṃ, [PTS]

[BJT Page 318] [\x 318/]

2084. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
2085. Sattavisatikappambhito kappe eko samuddharo ahuṃ,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2086. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā yuthikāpupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
-Yuthikāpupphiyattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

[PTS Page 185] [\q 185/]

168. Dussadāyakattherāpadānaṃ.

2087. Tivarāyaṃ pure ramme rājaputto ahaṃ tadā,
Paṇṇākāraṃ labhitvāna upasantassa'dāsahaṃ.

2088. Adhivāsesi bhagavā vatthaṃ hatthena āmasi,
Siddhattho adhivasetvā vehāsaṃ kabhamuggami.

2089. Buddhassa gacchamānassa dussā dhāvanti pacchato,
Tattha cittaṃ pāsādesuṃ buddho no aggapuggalo.

2090. Catunavute ito kappe yaṃdu ssamaddiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi dussadānassidaṃ phalaṃ.

2091. Sattasaṭṭhimbhi'to kappe cakkavatti tadā ahaṃ,
Parisuddhoti nāmena manujindo mahabbalo.

2092. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā dusasadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Dussadāyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

169. Samādapakattherāpadānaṃ.

2093. Nagare bandhumatiyā mahāpugagaṇo ahu,
Tesāhaṃ pavaro āsiṃ mama baddhavarā ca te.

2094. Te sabbe sannipātetvā puññakamme samādayiṃ,
Mālaṃ kassāma saṅghassa puññakkhettamanuttaraṃ.

2095. Sādhu'ti te paṭissutvā mama chandavasānugā,
Niṭṭhāpesuṃ1- ca taṃ mālaṃ vipassissa adamhase.

1. Niṭṭhāpetvā, simu

[BJT Page 320] [\x 320/]

2096. Ekanavute ito kappe yaṃ māpamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi māladānassidaṃ phalaṃ.

2097. Ekunasaṭṭhikappambhi1- eko āsi janādhipe,
Ādeyyo nāma nāmena cakkavatti mahabbalo.

2098. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā samādapako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Samādapakattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

[PTS Page 186] [\q 186/]

170. Pañcaṅguliyattherāpadānaṃ.

2099. Tisso nāmāsi bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,
Pavisantaṃ gandhakuṭiṃ vihārakusalaṃ muniṃ.

2100. Sugandhamālamādāya agamāsiṃ jinantikaṃ,
Appasaddo'va sambuddhe pañcaṅgulimadāsahaṃ.

2101. Dve navute ito kappe yaṃ gandhamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi pañcaṅgulissidaṃ phalaṃ.

2102. Dve sattatimbhi'to kappe rājā āsi samodabho,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2103. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pañcaṅguliyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pañcaṅguliyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Supāricāri kaṇaveri khajjako desapujako,
Kaṇikāro sappidado yuthiko dussadāyako
Mālo ca pañcaṅguliko catupaññāsa gāthakāti.
- Supāricariyavaggo sattarasamo. -

171. Kumudamāliyattherāpadānaṃ.

2104. Pabbate himavantamhi mahājātassaro ahu,
Tatthajo rakkhaso āsiṃ ghorarūpo mahabbalo.

2105. Kumudaṃ pupphate tathe cakkamattāni jāyare,
Ovināmi ca ta ṃpupphaṃ khalito samiti tadā.

1. Ekunasattatikappe, machasaṃ

[BJT Page 322] [\x 322/]
[PTS Page 187] [\q 187/]

2106. Atthadassī tu bhagavā dipadindo narāsabho,
Pupphaṃ samocitaṃ disvā āgacchi mama santikaṃ.

2107. Upāgatañca sambuddhaṃ devadevaṃ narāsabhaṃ,
Saṅgamma pupphaṃ paggayha buddhassa abhiropayiṃ.

2108. Yāvatā himavantantā parisā sā tadā ahu,
Tāvacchadanasampanno agamāsi tathāgato.

2109. Aṭṭhārase kappasate yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapujāyidaṃ phalaṃ.

2110. Ito paṇṇarase kappe sattābhasuṃ janādhipā,
Sahassarathanāmā te cakkavatti mahabbalo.

2111. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kumudamāliyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
-Kumudamāliyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

172. Nisseṇidāyakattherāpadānaṃ.

2112. Koṇḍaññassa bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,
Ārohatthāya pāsādaṃ nisseṇi kāritā mayā.

2113. Tena citatappasādena anubhovona sampadā,
Dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.

2114. Ekaniṃsambhi kappānaṃ sahassamhi tayo ahu,
Sambahulā nāma rājāno cakkavatti mahabbalā.

2115. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā nisseṇidāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Nisseṇidāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

[PTS Page 188] [\q 188/]

173. Rattipupphiyattherāpadānaṃ.

2116. Migaluddo pure āsiṃ araññe kānane ahaṃ,
Vipassiṃ addasaṃ buddhaṃ devadevaṃ narāsabhaṃ.

2117. Rattikaṃ pupphitaṃ disvā kuṭajaṃ dharaniruhaṃ,
Samulaṃ paggahetvāna upanesiṃ mahesino.

2118. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi pupphidānassidaṃ phalaṃ.

[BJT Page 324] [\x 324/]

2119. Ito ca aṭṭhame kappe suppasantasanāmako,
Sattarananasampanno rājāhosiṃ mahabbalo.

2120. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā rattipupphiya thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Rattiyapphiyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

174. Udapānadāyakattherāpadānaṃ.

2121. Vipassino bhagavato udapāno kato mayā,
Piṇḍapātañca datvānana niyyātesiṃ ahaṃ tadā.

2122. Ekanavute ito kappe yaṃ kamammakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi udapānassidaṃ phalaṃ.

2123. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā udapānadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Udapānadāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

175. Sihāsanadāyakattherāpadānaṃ.

2124. Nibbute lokanāthambhi padumuttaranāyake,
Pasannacitto sumano sihāsanamadāsahaṃ.

2125. Pahutagandhamālehi1- diṭṭhadhamme sukhāvahe,
Tattha pujaṃ karitvāna2- nibbāyati bahujjano.

[PTS Page 189] [\q 189/]

2126. Pasannacitto sumano vanditvā bodhimuttamaṃ,
Kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nupapajjahaṃ.
2127. Paṇṇarasasahassamhi kappānaṃ aṭṭha āsu te, 3
Siluccaya sanāmā ca rājāno cakkavattino.

2128. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sihāsanadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sihāsanadāyakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

1. Bahuhi gandhamālehi, machasaṃ 2. Pujañca katvāna, machasaṃ 3. Āsuno, se

[BJT Page 326] [\x 326/]

176. Maggadattikattherāpadānaṃ.

2129. Anomadassī bhagavā dipadindo narāsabho,
Diṭṭhadhammasukhatthāya abbhokāsambhi caṅkami.

2130. Pasannacitto sumano canditvā pupphamokiriṃ,
Uddhate pāde pupphāni sisamuddhani1- tiṭṭhare.

2131. Visakappasahassambhi ito pañca janā ahu,
Pupphacchadaniyā nāma cakkavatti mahabbalā.

2132. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā maggadattiko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Maggadattikattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

177. Ekadipiyattherāpadānaṃ.

2133. Padumuttarassa munino salalo bodhimuttame,
Pasannacitto sumano ekadipaṃ adāsahaṃ.

2134. Bhave nibabattamānambhi nibbatte puññasañcaye,
Duggatiṃ nābhijānāmi dipadānassidaṃ phalaṃ.

2135. Soḷasakappasahasse ito te caturo janā,
Candābhā nāma nāmena cakkavatti mahabbalā.

2136. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekadipiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ekadipiyattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

- Navamaṃ bhāṇavāraṃ -

[PTS Page 190] [\q 190/]

178. Muṇipujakattherāpadānaṃ.

2137. Orena himavantassa nadikā2- sampavattatha,
Tassā cānupakhettambhi sayambhu vasate tadā.

2138. Maṇiṃ paggayha pallaṅkaṃ sādhucittaṃ manoramaṃ,
Pasannacitto sumano buddhassa abhiropayiṃ.

2139. Catunavuto ito kappe yaṃ maṇi abhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2140. Ito ca dvādase kappe sataraṃsi sanāmakā,
Aṭṭha te āsuṃ rājāno cakkavatti mahabbalā.

2141. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā maṇipujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Maṇipujakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

1. Sohaṃ mudadhati, simu. 2. Nadekā, so

[BJT Page 328] [\x 328/]

178. Tikicchakattherāpadānaṃ.

2142. Nagare bandhumatiyā vejjo āsiṃ susikkhito,
Āturānaṃ sadukkhānaṃ mahājanasukhāvaho1-

2143. Vyādhitaṃ samaṇaṃ disvā silavantaṃ mahājutiṃ,
Pasannacitto sumano bhesajjamadadiṃ tadā.

2144. Arogo āsi teneva samaṇo saṃvutindriyo,
Asoko nāma nāmena apaṭṭhāko vipassito.

2145. Ekanavute ito kappe yamosadhamadāsabhaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi bhesajjassa idaṃ phalaṃ.

2146. Ito ca aṭṭhame kappe sabbosadhasanāmako,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2147. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tikicchako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tikicchakattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

[PTS Page 191] [\q 191/]

180. Saṅghupaṭṭhākattherāpadānaṃ.

2148. Vessabhumbhi bhagavati ahosārāmiko ahaṃ,
Pasannacitto sumano upaṭṭhiṃ saṃghamuttamaṃ.

2149. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi upaṭṭhānassidaṃ phalaṃ.

2150. Ito te sattame kappe sattevāsuṃ samodakā,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2151. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā saṅghupaṭṭhāko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Saṅghupaṭṭhākattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Kumudo atha nisseṇi rattiko udapānado
Sihāsani maggadado ekadipi maṇippado
Tikicchako upaṭṭāko ekunapaññāsa gāthakāti.
- Kumudavaggo aṭṭhārasamo. -

1. Manussānaṃ sukhāvaho?

[BJT Page 330] [\x 330/]

181. Kuṭajapupphiyattherāpadānaṃ.

2152. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ taraṃsiṃ'va uggataṃ,
Disaṃ anuvilokentaṃ gacchantaṃ anilañajase.

2153. Kuṭajaṃ pupphitaṃ disvā saṃvitthatasamotthataṃ,
Rukkhato ocinitvāna phussassa abhiropayiṃ.

2154. Devanavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhajujāyidaṃ phalaṃ.

2155. Ito sattarase kappe tayo āsiṃsu pupphitā1,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2156. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kuṭajapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kuṭajapupphiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

[PTS Page 192] [\q 192/]

182. Bandhujīvakattherāpadānaṃ.

2157. Siddhattho nāma sambuddho sayambhu sabbhi vaṇṇito,
Samādhiṃ so samāpanno nisīdi pabbatannare.

2158. Jātassare gavesanetā dakajaṃ pupphamuttamaṃ,
Bundhujivakapupphāni addasaṃ samananantaraṃ.

2159. Ubho hatthehi paggayha upagacchiṃ mahāmuniṃ,
Pasannacitto sumano siddhatthasāsabhiropayiṃ.
2160. Catunavute ito2- kappe yaṃ puppamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi pupphapujāyidaṃ phalaṃ.

2161. Ito catuddase3- kappe eko āsiṃ janādhipo,
Samuddakappo nāmena cakkavatti mahabbalo.

2162. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bandhujīvako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Bandhujīvakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

1. Āsuṃ supupphitā, machasaṃ 2. Catunnavutito, machasaṃ 3. Cātuddase, machasaṃ

[BJT Page 332] [\x 332/]

183. Koṭumabariyattherāpadānaṃ.

2163. Kaṇikāraṃ'va jotantaṃ nisinnaṃ pabbatantare,
Appameyyaṃ'va udadhiṃ vitthataṃ1- dharaṇiṃ yathā.

2164. Pujitaṃ2- devasaṅghena nisabhājāniyaṃ yathā
Haṭṭho haṭṭhena cittena upagacchiṃ naruttamaṃ.

2165. Satta pupphāni paggayha koṭumbarasamākuṃla,
Buddhassa abhiropesiṃ sikino lokabandhuno.

2166. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ3,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2167. Ito visatikappambhi mahānelasanāmako,
Eko āsiṃ4- mahātejo cakkavatti mahabbalo.

2168. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā koṭaṭumbariyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Koṭumabariyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

[PTS Page 193] [\q 193/]

184. Pañcahatthiyattherāpadānaṃ.

2169. Tisso nāmāsi bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,
Purakkhato sāvakehi rathiyaṃ paṭipajjatha.

2170. Pañca uppalatthā ca caturo ṭhapitā mayā,
Āhutiṃ dātukāmohaṃ paggaṇhiṃ vatasiddhiyā5-

2171. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambudadhaṃ gacchantaṃ antarāpaṇe,
Buddharaṃsyābhiphuṭṭhembhi6- pujeyiṃ dipadutatamaṃ.

2172. Dvenavute ito kappe yaṃ puphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2173. Ito terasakappambhi pañcāsusabhasammatā,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2174. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pañcahatthiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pañcahatthiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

1. Udadhataṃ, [PTS] ubbataṃ, se 2. Pujitaṃ, machasaṃ 3. Mabhiropayiṃ, machasaṃ 4. Āsi,
machasaṃ 5. Hitasiddhiyā, syā 6. Budadharaṃsihi phuṭṭhosmi, machasaṃ khudadharaṃsibha
phuṭṭhemahi, [PTS]

[BJT Page 334] [\x 334/]

185. Isimuggadāyakattherāpadānaṃ.

2175. Udentaṃ sataraṃsiṃ'va sitaraṃsiṃ'va1- bhānumaṃ,
Kakudhaṃ vilasantiṃ'va padumuttaranāyakaṃ.

2176. Isimuggāni piṃsetvā2- madhukhudde aniḷake,
Pāsāde'va ṭhito santo adāsiṃ lokabandhuno.

2177. Aṭṭhasatasahassāni ahesuṃ buddhasāvakā,
Sabbesaṃ pattapuraṃ taṃ3- tato cāpi bahuttaraṃ.

2178. Tena cittappasādena sukkamūlena codito,
Kappānaṃ satasahasasaṃ duggatiṃ nupapajjahaṃ.

[PTS Page 194] [\q 194/]

2179. Cattārisamhi sahasesa kappānaṃ aṭṭhatiṃse te,
Isimuggasanāmā te4- cakkavatti mahabbalā.

2180. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā isimuggadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Isimuggadāyakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

186. Bodhiupaṭṭhākattherāpadānaṃ.

2181. Nagare rammavatiyā āsiṃ murajavādako,
Niccupaṭṭhānayutto'mhi gatohaṃ bodhimuttamaṃ.

2182. Sāyaṃ pātaṃ upaṭṭhitvā sukkamūlena codito,
Aṭṭhārasakappasate duggatiṃ nupapajjahaṃ.

2183. Pañcadase5- kappasate ito āsiṃ janādhipo,
Murajo6- nāma nāmena cakkavatti mahabbalo

2184. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bodhiupaṭṭhāko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Bodhiupaṭṭhākattherassa apadānaṃ jaṭṭhaṃ. -

187. Ekacintikattherāpadānaṃ.

2185. Yadā dovo devakāyā cavate āyusaṅkhayā,
Tayo saddā niccharanti devānaṃ anumodataṃ.

2186. Ito bho sugatiṃ gaccha manussānaṃ sahavyataṃ,
Manussabhuto saddhamme saddhamanuttaraṃ7-

1. Vataraṃsiṃva, machasaṃ 2. Pisetthā, machasaṃ saṃditvā se saṃdetvā, [PTS] itimuggaṃ
nimattetvā, syā saṃdetvā, [PTS] itimuggaṃ nimattetvā, syā 3. Purettaṃ, machasaṃ [PTS] se 4.
Mahisamattanāmā syā [PTS] se 5. Pañcarase, machasaṃ 6. Damako, syā 7. Labha saddhaṃ
anuttaraṃ, machasaṃ

[BJT Page 336] [\x 336/]

2187. Sā te saddhātiviṭṭāssa1- mulajātā patiṭṭhitā,
Yāvajīvaṃ asaṃhirā saddhamme suppavedite.

[PTS Page 195] [\q 195/]

2188. Kāyena kusalaṃ katvā vādāya kusalaṃ bahuṃ,
Manasā kusalaṃ katvā avyāpajjhaṃ2- nirūpadhiṃ.

2189. Tato opadhikaṃ puññaṃ katvā dānena taṃ bahuṃ,
Aññepi macce saddhamme brahmacariye nivesaya.

2190. Imāya anukampāya devā devaṃ yadā vidu,
Vacantaṃ anumodanti ehi devapuraṃ puna3-

2191. Saṃvego me4- tadā āsi devasaṅghe samāgate,
Kaṃ su nāma ahaṃ yoniṃ gamissāmi ito cuto.

2192. Mama saṃvegamaññāya samaṇo bhāvitindriyo,
Mamuddhi tukāmo so āgacchi mama santikaṃ.

2193. Sumano nāma nāmena padumuttarasāvako,
Atthadhammānusāsitvā saṃvejesi mamaṃ tadā.

2194. Tassā haṃ vacanaṃ sutvā buddhe citataṃ pasādayiṃ,
Taṃ dhirimabhivādetvā tattha kālakato ahaṃ.

2195. Upapajjiṃ sa tattheva sukkamūlena codito,
Kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nupapajjahaṃ.

2196. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekacittiko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ekacintikattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

188. Tikaṇaṇipupphiyattherāpadānaṃ.

2197. Devabhuto ahaṃ santo accharāhi purakkhato,
Pubbakammaṃ saritvāna buddhaseṭṭhamanussariṃ.

2198. Tikaṇṇipupphaṃ paggayha sakaṃ cittaṃ padāsiya5,
Buddhamhi abhiropesiṃ vipassimhi tarāsabhe.

2199. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2200. Tesattatimbhito kappe caturāsuṃ ramuttamā,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2101. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tikaṇṇipupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tikaṇṇipupphiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

1. Niviṭṭhassaṃ, simu 2. Abyāpajjaṃ, machasaṃ avyāpajjaṃ, 3. Deva punappunaṃ, machasaṃ
4. Saṃviggohaṃ, sā 5. Pasādayiṃ, machasaṃ 6. Ekanavutito kappe yaṃ pupaphamabhipujayiṃ,
machasaṃ

[BJT Page 338] [\x 338/]
[PTS Page 196] [\q 196/]

189. Ekacāriyattherāpadānaṃ.

2202. Tāvatiṃsesu devesu mahāghoso tadā ahu,
Buddho ca loke nibbāti mayaṃ vambha sarāgino.

2203. Tesaṃ saṃvegajātānaṃ sokasallasamaṅginaṃ,
Sabalena upatthaddho agamaṃ buddhasantikaṃ.

2204. Mandāravaṃ gahetvāna saṇhitaṃ1- abhinimmitaṃ,
Parinibbāṇakālambhi buddhassa abhiropayiṃ.

2205. Sabbe devānumodiṃsu accharāyo ca me tadā,
Kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nupapajjahaṃ.

2206. Saṭṭhikappasahassambhi ito soḷasa te janā,
Mahāmallajanā nāma cakkavatti mahabbalā.

2207. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekacāriyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ekacāriyattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

190. Tivaṇṭipupphiyattherāpadānaṃ.

2208. Abhibhuto panijjhanti2- sabbe saṅgamma te mamaṃ3,
Tesaṃ nijjhāyamānānaṃ pariḷāho ajāyatha.

2209. Sunando nāma nāmena buddhassa sāvako tadā,
Dhammadassissa munino āgacchi mama santike.

2210. Ye me baddhacarā āsuṃ te me pupphaṃ aduṃ tadā,
Tāhaṃ pupphaṃ gahetvāna sāvake abhiropayiṃ.

2211. Sohaṃ kālakato tattha punāpi upapajjahaṃ,
Aṭṭhārase kappasate vinipātaṃ na gacchahaṃ.

2212. Teraseto kappasate aṭṭāsuṃ dhumaketuno,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

[PTS Page 197] [\q 197/]

2213. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tivaṇaṭipupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tivaṇaṭipupphiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Kuṭajo bandujivi ca koṭumbarikahatthiyo
Isimuggo ca bodhi ca ekacitti tikaṇṇiko
Ekacārī tivaṇaṭī ca gāthā dvāsaṭṭhi kittitā.
- Kuṭajapupphiyavaggo ekunavisatimo. -

1. Saṅgitā, machasaṃ saṅgitaṃ, syā 2. Abhibhuṃ vopanijjhanti, [PTS] 3. Abhibhuṃ theraṃ
panijjhāma sabbe te mayaṃ, syā

[BJT Page 340] [\x 340/]

191Tamālapupphiyattherāpadānaṃ.

2214. Cullāsitisahassāni thamhā sovaṇṇamayā ahu,
Devalaṭṭhipaṭibhāgaṃ vimānaṃ me sunimmitaṃ.

2215. Tamālapupphaṃ paggayha vippasannena cetasā,
Buddhassa abhiropesiṃ sikhino lokabandhuno.

2216. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2217. Ito visatime kappe candatittoti ekako,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2218. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tamālapphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tamālapupphiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

[PTS Page 198] [\q 198/]

192. Tiṇasattharadāyakattherāpadānaṃ.

2219. Yaṃ dāyavāsiko1- isi tiṇaṃ lāyati satthuno,
Sabbe padakkhiṇāvattā2- puthavyā3- nipatiṃsu te

2220. Tamahaṃ tiṇamādāya santhariṃ dhara ṇuttame,
Tiṇeva tālapattāni āharitvānahaṃ tadā.

2221. Tiṇena chadanaṃ katvā siddhatthassa adāsahaṃ,
Sattāhaṃ dhārayuṃ tassa satthuno devamānusā.

2222. Catunavute ito kappe yaṃ tiṇaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi tiṇadānassidaṃ phalaṃ.

2223. Pañcasaṭṭimbhito kappe cattārosuṃ mahaddhanā,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2224. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tiṇasattharadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tiṇasattharadākattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

*Tiṇasanthārakatthera apadānaṃ, machasaṃ 1. Yadā vanavāsi, machasaṃ 2. Sabbe
Padakkhiṇāvaṇaṭā, machasaṃ 3. Pathabyā, machasaṃ

[BJT Page 342] [\x 342/]

193. Khaṇḍaphulliyattherāpadānaṃ.

2225. Phassassa kho bhagavato thupā āsi mahāvane,
Kuñajarehi tadā bhinno parūḷhapādapo1- tahiṃ.

2226. Misamañña samaṃ katvā sudhāpiṇḍaṃ adāsahaṃ,
Tilokagaruno tassaguṇhi paritosito.

2227. Dvenavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi sudhāpiṇḍassidaṃ phalaṃ.

2228. Sattasattatikappambhi jitasenāsuṃ soḷasa,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.
2229. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā khaṇḍaphulliyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Khaṇḍaphulliyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

[PTS Page 199] [\q 199/]

194. Asokapujakattherāpadānaṃ.

2230. Tivarāyaṃ2- pure ramma rājuyyānamahu tadā,
Uyyānapālo tatthāsiṃ rañño baddhacaro ahaṃ.

2231. Padumo nāma nāmena sayambhu sappabho ahu,
Nisinnaṃ puṇḍarikambhi chāyā na jahi taṃ muniṃ.

2232. Asokaṃ pupphitaṃ disvā piṇḍibhāraṃ sudassanaṃ,
Buddhassa abhiropesiṃ jalajuttamanāmino.

2233. Catunavute ito kappe yaṃ pupphavabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2234. Sattatiṃsambhito kappe soḷasa aruṇañajahā3,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2235. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā asokapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Asokapujakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

1. Parūḷeyā pādapo machasaṃ, saṃrūḷho pādapo [PTS] se 2. Tivarāyaṃ, machasaṃ
Tipurāyaṃ, syā 3. Araṇañajahā machasaṃ

[BJT Page 344] [\x 344/]

195. Aṅkolakattherāpadānaṃ.

2236. Aṅkolaṃ pupphitaṃ disvā mālāvaraṃ sakosakaṃ1-
Ovinitvāna taṃ pupphaṃ agamaṃ buddhasantikaṃ.

2237. Siddhattho tamhi samaye paṭilino2- mahāmuni,
Muhuttaṃ patimānetvā guhāyaṃ pupphamokiriṃ.

2238. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamokiriṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2239. Chattiṃsambhi ito kappe āseko devagajjito,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2240. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā aṅkolako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Aṅkolakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

[PTS Page 200] [\q 200/]

196. Kisalayapujakattherāpadānaṃ.
2241. Nagare dvāravatiyā mālāvaccho mamaṃ ahu,
Udapāno ca tattheva pādapānaṃ virohano.

2242. Sabalena upatthaddho siddhattho aparājito,
Mamānukampamāno so gacchate anilañajase.

2243. Aññaṃ kiñci na passāmi pujāyoggaṃ mahesino,
Asokapallavaṃ disvā ākāse ukkhipiṃ ahaṃ.

2244. Buddhassa te kisalayā gacchato yanti pacchato,
Sohaṃ disvāna taṃ iddhiṃ4- aho buddhassuḷāratā.

2245. Catunavute ito kappe pallavaṃ abhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
2246. Sattavisa5- ito kappe eko ekassaro6- ahu,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2247. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kisalayapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tisalayapujakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -


1. Samogamaṃ, syā 2. Patilino, machasaṃ 3. Pupphadānassidaṃ phalaṃ, machasaṃ
4. Tāhaṃ disvāna saṃvijiṃ, machasaṃ 5. Sattatiṃse, machasaṃ 6. Ekissaro, machasaṃ

[BJT Page 346] [\x 346/]

197. Tindukadāyakattherāpadānaṃ.

2248. Giriduggavaro āsiṃ makakaṭo thāmavegiko,
Phalinaṃ tindukaṃ disvā buddhaseṭṭhaṃ anussariṃ.

2249. Nikkhamitvā katipāhaṃ viciniṃ lokanāyakaṃ,
Pasannacitto sumano siddhatthaṃ tibhavantuguṃ.

2250. Mama saṅkappamaññāya satthā loke anuttaro,
Khiṇāsavasahassehi āgacchi mama santikaṃ.

2251. Pāmojjaṃ janayitvāna phalahattho upāgamiṃ,
Paṭiggahesi bhagavā sabbaññu vadataṃ varo.

[PTS Page 201] [\q 201/]

2252. Catunavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānayassidaṃ phalaṃ.

2253. Sattapaññāsakappambhi upavanda sanāmako,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

254. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tindukadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tindūkadāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

198. Muṭṭhipujakattherāpadānaṃ.

2255. Sumedho nāma bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,
Pacchime anukampāya padhānaṃ padahi jino.

2256. Tassa caṅkammānassa dipadindassa tādino,
Girinelassa pupphānaṃ muṭṭiṃ buddhasa ropayiṃ.

2257. Tena cittappasādena sukkamūlena codito,
Tiṃsakappasahassāni duggatiṃ nupapajjahaṃ.

2258. Tevisatikappasate sunelo nāma khattiyo,
Sattaratanasampanno eko mahabbalo.

2259. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā muṭṭhipujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Muṭṭhipujakattherassa apadānaṃ a maṃ. -

[BJT Page 358] [\x 358/]

199. Kiṅkaṇipupphiyattherāpadānaṃ.

2260. Sumaṅgaloti nāmena sayambhu aparājito,
Pavanā nikkhamitvāna nagaraṃ pāvisi jino.

2261. Piṇḍacāraṃ caritvāna nikkhamma nagarā muni,
Katakiccova sambuddho so vasi vanamantare.

[PTS Page 202] [\q 202/]

2262. Kiṅkaṇipupphaṃ paggayha buddhassa abhiropayiṃ,
Pasannacitto sumano sayambhussa mahesino.

2263. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2264. Chaḷāsitambhito kappe apilāpiya2- nāmako,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2265. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kiṅkaṇipupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kiṅkaṇipupphiyattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

200. Yuthikāpupphiyattherāpadānaṃ3-.
2266. Padumuttaro nāma jino āhutinaṃ paṭiggaho,
Pavanā kikkhamitvāna vihāraṃ yāti cakkhumā.

2267. Ubho hatthehi paggayha yuthikaṃ pupphamuttamaṃ,
Buddhassa abhiropesiṃ mettacittassa tādino.

2268. Tena citatappasādena abhibhotvāna pasampadā,
Kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nupapajjahaṃ.

2269. Ito paññāsakappesu eko āsiṃ janādhipo,
Samittanandano nāma cakkavatti mahabbalo.

2270. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā yuthikāpupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Yuthikāpupphiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -


1. Kiṃkaṇikapupphiyattherāpadānaṃ, machasaṃ, 2. Apilāsisa, machasaṃ 3.
Yuthikapupaphiyattherāpadānaṃ, machasaṃ

[BJT Page 350] [\x 350/]

Uddānaṃ:
Tamāli tiṇasanthāro khaṇiḍuphalli asokiyo
Aṅkolaki kisalāyo tinduko nelapupphiyo
Kiṅkaṇiko yuthiko ca gāthā paññasa aṭṭha ca.
- Tamālapupphiyavaggo visatimo -

[PTS Page 203] [\q 203/]

Atha vagguddānaṃ:
Bhikkhādāyī parivāro sereyyo sobhito tathā
Chatto ca bandhujīvo ca1- supāricariyopi ca
Kumado kuṭajo ceva tamāli dasamo kato.
Chasatāni ca gāthānaṃ chasaṭṭhi ca tatutatriṃ.
- Bhikkhāvaggadasakaṃ. -
- Dutiyaṃ satakaṃ samattaṃ -

201. Kaṇikārapupphiyattherāpadānaṃ.

2271. Kanikāraṃ pupphitaṃ disvā ocinitvānahaṃ tadā,
Tissassa abhiropesiṃ oghatiṇṇassa tādino.

2272. Dvenavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2273. Pañcatiṃse ito kappe aèṇapāṇiti vissuto,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2274. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ
Itthaṃ sudaṃ āyasmā kaṇikārapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kaṇikārapupphiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

202. Miṇelapupphiyattherāpadānaṃ.

2275. Suvaṇṇavaṇṇo bhagavā sataraṃsi patāpavā.
Caṅkamanaṃ samārūḷho mettacitto sikhisabho.

2276. Pasannacitto sumano vanditvā2- ñāṇamuttamaṃ,
Minelapupphaṃ paggayha buddhassa abhiropayiṃ.

[PTS Page 204] [\q 204/]

2277. Ekaṃtise ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
1. Chattañca bandhujīviñca, machasaṃ 2. Thometva, syā

[BJT Page 352] [\x 352/]

2278. Ekunatiṃse kappamhi sumedhayasa1- nāmako,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2279. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā minelapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Minelapupphiyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

203. Kiṅkiṇikapupphiyattherāpadānaṃ.

2280. Kañcanagghiyasaṅkāso sababaññu lokanāyako,
Odakaṃ dahamogayha sināyi lokanāyako.

2281. Paggayha kiṅkiṇiṃ2- pupphaṃ vipassissā bhiropayiṃ,
Udaggacitto sumano dipadindassa tādino.

2263. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2283. Sattavisatikappambhi rājā bhimaratho ahu,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2284. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kiṅkiṇikapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kiṅkiṇikapupphiyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

204. Taraṇiyattherāpadānaṃ

2285. Atthadassitu bhagavā dipadindo narāsabho,
Purakkhato sāvakehi gaṅgātiramupāgami.
2286. Samatittikā kākapeyyā gaṅgā āsi duruttarā,
Uttārayiṃ bhikkhusaṅghaṃ buddhaṃ ca dipaduttamaṃ.

2287. Aṭṭhārase kappasate yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi taraṇāya idaṃ phalaṃ.

[PTS Page 205] [\q 205/]

2288. Teraseto kappasate pañca sabbhogavā3- ahuṃ,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

1. Sumeghaghana nāmako, machasaṃ *kiṅkaṇipupphiyattherāpadānaṃ, machasaṃ 2.
Kiṅkaṇiṃ, machasaṃ 3. Sabbobhavā, machasaṃ

[BJT Page 354] [\x 354/]

2289. Pacchime ca bhave asmiṃ jāto'haṃ brāhmaṇe kule,
Saddhiṃ tihi sahāyehi pabbajiṃ satthusāsane.

Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā taraṇiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Taraṇiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

205. Nigguṇḍipupphiyattherāpadānaṃ

2290. Vipassassa bhagavato āsimārāmiko ahaṃ,
Nigguṇḍipupphaṃ paggayaṃha buddhassa abhiropayiṃ.

2291. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2292. Pañcatiṃse ito kappe eko āsiṃ janādhipo,
Mahāpatāpo nāmena1- cakkavatti mahabbalo.

2293. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā nigguṇḍipupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Nigguṇḍipupphiyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

206. Udakadāyakattherāpadānaṃ.

2294. Bhuñjannaṃ samaṇaṃ disvā vippasannamanāvilaṃ,
Ghaṭeno'dakamādāya siddhatthassa adāsahaṃ.

2295. Nimmalo homa'haṃ ajja vimalo khiṇasaṃsayo,
Bhave nibbattamānambhi phalaṃ nibbattate subhaṃ.

2296. Catunavute ito kappe udakaṃ yaṃ tadā adaṃ, 2-
Duggatiṃ nābhijānāmi udakadānassidaṃ phalaṃ.

2297. Ekasaṭṭhimbhato kappe ekova vimalo ahuṃ,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2298. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā udakadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Udakadāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

1. Mahāpatāpanāmena, machasaṃ 2. Udakaṃ yamadāsahaṃ, machasaṃ

[BJT Page 356] [\x 356/]
[PTS Page 206] [\q 206/]

207. Salalamāliyattherāpadānaṃ

2299. Kaṇikāraṃva jotantaṃ nisinnaṃ pabbatantare,
Obhāsontaṃ disā sabbā siddhatthaṃ narasārathiṃ.

2300. Dhanumadvejjhaṃ katvāna usuṃ sannayha'haṃ tadā,
Pupphaṃ savaṇaṭaṃ chetvāna buddhassa abhiropayiṃ.

2301. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ1-,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2302. Ekapaññāsi'to kappe eko āsiṃ junindharo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2303. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sallamāliyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sallamāliyattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

208. Koraṇḍapupphiyattherāpadānaṃ

2304. Akkañatañca padaṃ disvā cakkālaṅkāra bhusitaṃ,
Padenā'nupadaṃ yanto vipassissa mahesino.

2305. Koraṇḍaṃ pupphitaṃ disvā samulaṃ pujitaṃ mayā,
Haṭṭho haṭṭhena cattena avandiṃ padamuttamaṃ.

2307. Rakanavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi padapujāyidaṃ phalaṃ.

2308. Sattapaññāsakappamhi eko vitamalo ahu,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2309. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā koraṇḍapūpphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Koraṇḍapupphiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -
1. Mabhiropayiṃ, machasaṃ

[PTS Page 207] [\q 207/]

209. Ādhāradāyakattherāpadānaṃ

2309. Ādhārakaṃ mayā dinnaṃ sikhino lokabandhuno,
Dhāremi phaṭhaviṃ1- sabbaṃ kevalaṃ vasudhaṃ imaṃ.

2310. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.

2311. Sattavise ito kappe ahesuṃ caturo janā,
Samantavaraṇā2- nāma cakkavatti mahabbalā.

2312. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ādhāradāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ādhāradāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

210. Vātātapanivāriyattherāpadānaṃ.

2313. Tissassa tu bhagavato devadevassa tādino,
Ekacchattaṃ mayā dinnaṃ vippasannena cetasā.

2314. Nivutaṃ hoti me pāpaṃ kusalassu'pasampadā,
Ākāse chattaṃ dhārenti pubbakammassidaṃ phalaṃ.

2315. Carimaṃ vattate mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.

2316. Dvenavute ito kappe yaṃ chattamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi chattadānassidaṃ phalaṃ.

2317. Dvesattatimbhito kappe aṭṭhāsiṃsu janādhipā,
Mahānidānanāmena rājāno cakkavattino.

2318. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā vātātapanivāriyo* thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Vātāpanivāriyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

[PTS Page 208] [\q 208/]

Uddānaṃ:
Kaṇikāro minelañca kiṅkiṇi taraṇenaca
Nigguṇḍipupphi dakado salalo ca kuraṇḍako
Ādhārakotapavāri3- aṭṭhatāḷisa gāthakā.
- Kaṇikārapupphiyavaggo ekavisatimo.

1. Pathaviṃ, machasaṃ 2. Samantavaraṇa, machasaṃ *pāpanivāriyattherādānaṃ, machasaṃ 3.
Pāpacāri, machasaṃ

[BJT Page 360] [\x 360/]

211. Hatthiyakattherāpadānaṃ.

2319. Siddhatthassa bhagavato dipadindassa1- tādino,
Nāgaseṭṭho mayā dinnā īsādanto urūḷhavā.

2320. Uttamatthaṃ anubhomi santipadamanuttaraṃ,
Aggadānaṃ2- mayā dinnaṃ sabbalokabhitesino.
2321. Catunavute ito kappe yaṃ nāgamadadiṃ3- tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi nāgadānassidaṃ phalaṃ.

2322. Aṭṭhasattatikappambhi soḷasā'siṃsu khattiyā,
Samantapāsādikā nāma cakkavatti mahabbalo.

2323. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā hatthidāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Hatthidāyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

212. Pānadhidāyakattherāpadānaṃ

2324. Āraññakassa4- isino cirarattatapassino,
Vuddhassa5- bhāvitattassa adāsiṃ pānadhiṃ ahaṃ.

2325. Tena kammena dipadinda lokajeṭṭha narāsabha,
Sabbaṃ yānaṃ6anubhomi pubbakammassidaṃ phalaṃ.

[PTS Page 209] [\q 209/]

2326. Catunavute7- ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi pānadhissa idaṃ phalaṃ.

2327. Sattasattati'to kappe aṭṭha āsiṃsu khattiyā,
Suyānā nāma nāmena cakkavatti mahabbalo.

2328. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pānadhidāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pānadhidāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

1. Dvipadindassa, machasaṃ 2. Nāgadānaṃ 3. Dānamadadiṃ, simu 4. Āraññikassa, machasaṃ
5. Dhammassa, syā ka 6. Dibbayānaṃ, machasaṃ 7. Catunevute

[BJT Page 362] [\x 362/]

213. Saccasaññakattherāpadānaṃ

2329. Vessabhu tambhi samaye bhikkhusaṅghapurakkhato,
Deseti ariyasaccāni nibbāpento mahājanaṃ.

2330. Paramakāruññapattombhi samitiṃ agamāsabhaṃ,
Sohaṃ nisinnako santo dhammassosiṃ satthuno.

2331. Tassāhaṃ dhammaṃ sutvāna devalokamagacchahaṃ,
Tiṃsakappāni devesu avasiṃ tatthahaṃ pure.

2332. Ekatiṃse1- ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi saccasaññāyidaṃ phalaṃ.

2334. Chabbisambhi ito kappe eko āsiṃ janādhipo,
Ekaphusitanāmena cakkavatti mahabbalo.

2335. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā saccasaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Saccasaññakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

214. Ekasaññakattherāpadānaṃ.

2335. Dumagge paṃsukulikaṃ laggaṃ disvāna satthuno,
Añjaliṃ paggahetvāna paṃsukulaṃ avandihaṃ2-

2336. Ekatiṃse ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

[PTS Page 210] [\q 210/]

2337. Pañcavise ito kappe eko āsiṃ janādhipo,
Amitābhoti nāmena cakkavatti mahabbalo.

2338. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekasaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ekasaññakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

1. Ekattiṃse machasaṃ 2. Avandahaṃ.

[BJT Page 364] [\x 364/]

215. Raṃsisaññakattherāpadānaṃ.

2339. Udentaṃ sataraṃsiṃva sitaraṃsiṃva1- bhānumaṃ,
Vyagghusabhaṃva pavaraṃ sujātaṃ pabbatannare.

2340. Buddhassa ānubhāvo so jalate pabbatantare,
Raṃse citataṃ pasādetvā kappaṃ saggambhi modahaṃ.

2341. Avasesesu kappesu kusalaṃ sukataṃ2- mayā,
Tena cittappasādena buddhānussatiyā pi ca.

2342. Tiṃsakappasahasseto yaṃ saññamalabhiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ3- phalaṃ.

2343. Sattapaññāsakappambi eko āsiṃ janādhipo,
Sujāto nāma nāmena cakakvatti mahabbalo.

2324. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā raṃsisaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Raṃsisaññakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

216. Saṇṭhitattherāpadānaṃ.

2345. Assatthe haritobhase saṃviruḷhamhi pādape,
Ekaṃ buddhagataṃ saññaṃ alabhissa4- patissato.

2346. Ekatiṃse5- ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,
Tassā saññāya vāhasā patto me āsavakkhayo.

2347. Ito terasakappambhi dhaniṭṭho nāma khattiyo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

[PTS Page 211] [\q 211/]

2348. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā saṇṭhito thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Saṇṭhitattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

1. Vitaraṃsiṃva, machasaṃ 2. Caritaṃ, machasaṃ karitaṃ, simu 3. Buddhapūjāyidaṃ, simu 4.
Alabhiṃhaṃ, machasaṃ 5. Ekantiṃse, machasaṃ

[BJT Page 366] [\x 366/]

217. Tālavaṇṭadāyakattherāpadānaṃ.

2349. Tālavaṇṭaṃ mayā dinnaṃ tisasassā' diccabandhuno,
Gimhanibbāpanatthāya pariḷābhopasantiyā.

2350. Santibbāpemi rāgaggiṃ dosaggiñca taduttariṃ,
Nibbāpemi ca mohaggiṃ tālavaṇṭassadaṃ phalaṃ.

2351. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsanaṃ.

2352. Dve navute ito kape yaṃ kammamakariṃ tadā,
Daggatiṃ nābhijānāmi budadhapujiyidaṃ1- phalaṃ.

2353. Tosaṭṭimbhi ito kappe mahānāma sanāmako,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2354. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tālavaṇṭadāko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tālavaṇṭadāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

218. Akkantasaññakattherāpadānaṃ.

2355. Kusāṭakaṃ gahetvāna upajjhāyassa'haṃ pure,
Mantaṃ ca anusikkhāmi kaṇḍabhedassa2- pattiyā,

2356. Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ āhutinaṃ paṭiggahaṃ,
Usabhaṃ pavaraṃ aggaṃ tissaṃ buddhaṃ gaṇuttamaṃ.

2357. Kusāṭakaṃ pattharitaṃ akkamantaṃ naruttamaṃ,
Samuggataṃ mahāvīraṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.

[PTS Page 212] [\q 212/]

2358. Disvā taṃ lokapajjotaṃ vimalaṃ candasannibhaṃ,
Avandiṃ satthuno pāde vippasannena cetasā.

2359. Catunavute3- ito kappe yaṃ adāsiṃ kusāṭakaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi kusāṭakassadaṃ phalaṃ.

2360. Sattatiṃse ito kappe eko āsiṃ janādhipo,
Sunando nāma nāmena cakkavatti mahabbalo.

2361. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā akkattasaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Akkantasaññakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

1. Tālavaṇṭayasidaṃ, machasaṃ 2. Ganthādosassa, machasaṃ 3. Catunnavute, machasaṃ

[BJT Page 368] [\x 368/]

219. Sappidāyakattherāpadānaṃ.

2362. Nisinno pasādavare nārigaṇapurakkhato,
Vyādhitaṃ samaṇaṃ disvā abhināmesahaṃ1- gharaṃ.

2363. Upaviṭṭhaṃ mahāvīraṃ devadevaṃ narāsabhaṃ,
Sappitelaṃ mayā dinnaṃ siddhatthassa mahesino.

2364. Passaddhadarathaṃ disvā vippasannamukhindriyaṃ,
Vanditvā satthuno pāde anusaṃsāvayiṃ pure.

2365. Disvā maṃ suppasannattaṃ2- iddhiyā pāramiṅgato,
Nabhaṃ abbhuggami dhīro haṃsarājāva ambare.
2366. Catunavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi sappitelassidaṃ phalaṃ.

2367. Ito sattarasesa kappe jutideva3- sanāmako,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2368. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sappidāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sappidāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

220. Pāpanivāriyattherāpadānaṃ.

2369. Piyadassissa bhagavato caṅkamaṃ sodhitaṃ mayā,
Naḷakehi paṭicchannaṃ vātātapanivāraṇaṃ.

[PTS Page 213] [\q 213/]

2370. Pāpaṃ vivajjanatthāya kusalassupasampadā,
Kilesānaṃ pahānāya padabhiṃ satthusāsane.

2371. Ito ekādase kappe yaṃ aggidevoti vissuto,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2372. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pāpanivāriyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pāpanivāriyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Hatthi pānadhi saccañca ekasaññi ca raṃsiyo
Saṇṭhito tālavaṇṭi ca4- tathā akkattasaññako
Sappi pāpanicāri ca catupaññāsa gāthakāti.
- Hatthivaggo bāvisatimo. -

1. Abhimānesaṃ, simu 2. Suppasananattaṃ, syā 3. . Dutideva, syā tunideva ka 4.
Tālavaṇṭañca machasaṃ

[BJT Page 370] [\x 370/]

221. Ālambanadāyakattherāpadānaṃ.

2373. Atthadassissa1- bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,
Ālambanaṃ mayā dinnaṃ dipadindassa tādino.

2374. Dharaṇiṃ paṭipajjāmi vipulaṃ sāgarapparaṃ,
Pāṇesu ca issariyaṃ vattemi vasudhāya ca.

2375. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Tisesā vijjā anuppattā kata buddhassa sāsanaṃ.

2376. Ito dvesaṭṭhikappambhi tayo āsiṃsu khatatiyā,
Ekāpassata nāmā te cakkavatti mahabbalo.

2377. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ālambanadāko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ālambanadāyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

222. Ajinadāyakattherāpadānaṃ.

2378. Ekatiṃse2- ito kappe gaṇasatthā ahosahaṃ,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ āhutinaṃ paṭiggahaṃ.

2379. Cammakhaṇḍaṃ mayā dinnaṃ sikhino lokabandhuno,
Tena kammena dipadinde3- lokajeṭṭhe narāsabhe.

[PTS Page 214] [\q 214/]

2380. Sampattiṃ anubhotvāna kilesā jhāpayiṃ ahaṃ,
Dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.

2381. Ekatiṃse ito kape ajinaṃ yamadāsa'haṃ,
Daggatiṃ nābhijānāmi ajinassa idaṃ phalaṃ.

2382. Ito pañcamake kappe rājā āsiṃ sudāyako,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2383. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ajinadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ajinadāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

1. Atthadassi, simu 2. Ekattiṃse, machasaṃ 3. Dvipadinda, machasaṃ

[BJT Page 372] [\x 372/]

223. Davirataniyattherāpadānaṃ

2384. Migaluddo pure āsiṃ araññe kānane ahaṃ,
Addasaṃ virajaṃ budadhaṃ āhuninaṃ paṭiggahaṃ.

2385. Maṃsapesi mayā dinanā vipassissa mahesino,
Sadevakasmiṃ lokasmiṃ issaraṃ kārayāmahaṃ.

2386. Iminā maṃsadānena ratanaṃ nibbattate mama,
Duve'me ratanā loke diṭṭhadhammassa pattiyā.

2387. Tehaṃ sabbe anubhomi maṃsadānassa sattiyā,
Gatañca mudukaṃ mayhaṃ paññā nipuṇavedini1-

2388. Ekanavute ito2- kape yaṃ maṃsamadadiṃ ahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi maṃsadānassidaṃ phalaṃ.

2389. Ito catutthake kappe eko āsiṃ janādhipo,
Mahārohita nāmo so cakkavatti mahabbalo.

2390. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā dviratatiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Dviratatiyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

224. Ārakkhadāyakattherāpadānaṃ

2391. Siddhatthassa bhagavato vedi kārāpitā3- mayā,
Ārakkho ca mayā dinno sugatassa mahesino.

2392. Tena kammavisesena na passe4- bhayabheravaṃ,
Kubhiñci uppannassa kāso mayhaṃ na vijjati.

[PTS Page 215] [\q 215/]

2393. Catunavute ito kappe yaṃ vediṃ kārayiṃ ahaṃ, 6-
Daggatiṃ nābhijānāmi vedikāya idaṃ phalaṃ.

2394. Ito chaṭṭambhi kappambhi apassena sanāmako,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2395. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ārakkhadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ārakkhadāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

*Devarataniyathera, machasaṃ 1. Nipuṇavedanaṇi, machasaṃ 2. Ekanavutito, machasaṃ 3.
Vedikā kāritā, syā 4. Na passiṃ, machasaṃ 5. Catunnavutito, machasaṃ 6. Pure, machasaṃ

[BJT Page 374] [\x 374/]

225. Avyādhikattherāpadānaṃ.

2396. Vipassissa bhagavato aggisālamadāsahaṃ,
Vyādhitānañca āvāsaṃ uṇhodakapaṭiggahaṃ.

2397. Tena kammena yaṃ mayhaṃ attabhāvo sunimmito,
Vyādhāhaṃ nābhijanāmi puññakammassidaṃ phalaṃ.

2398. Ekanavute ito2- kappe yaṃ sālamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi aggisālāyidaṃ phalaṃ.

2399. Ito sattamake kappe eko'siṃ aparājito,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2400. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā avyādhiko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Avyādhikattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

226. Aṅkolapupphiyattherāpadānaṃ

2401. Nārado iti me nāmaṃ kassapo iti maṃ vidu,
Addasaṃ samaṇānaggaṃ vipassiṃ devasakkataṃ.

2402. Anubyañajanadharaṃ buddhaṃ āhutinaṃ paṭiggahaṃ,
Aṅkolapupphaṃ paggayha buddhassa abhiropayiṃ.

2403. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapujāyidaṃ phalaṃ.

2404. Catusattatito kappe romaso nāma khattiyo,
Āmuttamālābharaṇo sayoggabavāhato.

[PTS Page 216] [\q 216/]

2405. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā aṅkolapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Aṅkolapupphiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

*Abyādhika, machasaṃ

[BJT Page 376] [\x 376/]

227. Sovaṇṇavaṭaṃsakiyayattherāpadānaṃ.*

2406. Uyyānabhumiṃ niyyanto addasaṃ lokanāyakaṃ,
Vaṭaṃsakaṃ gahetvāna sovaṇṇaṃ sādhunimmitaṃ.

2407. Sighaṃ tato samoruyha1- hatthikkhanvadhagato ahaṃ,
Buddhassa abhiropesiṃ sikhino lokabandhuno.

2408. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ, 2-
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2409. Sattavise ito kapepa eko āsiṃ janādhipo,
Mahāpatāpa nāmena cakkavatti mahabbalo.

2410. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sovaṇṇavaṭaṃsakiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sovaṇṇavaṭaṃsakiyattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

228. Miñajavaṭaṃsakiyattherāpadānaṃ.

2411. Nibbute lokanāthambhi sikhimhi vadataṃ vare,
Vaṭaṃsakehi ākiṇṇaṃ bodhipujamakāsahaṃ.

2412. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi bodhipujāyidaṃ phalaṃ.

2413. Ito chabbisatikappe ahuṃ meghabbha nāmako,
Sattarananasampanno cakkavatti mahabbalo.

2414. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā miñajavaṭaṃsakiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Miñajavaṭaṃsakiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

[PTS Page 217] [\q 217/]

229. Sukatāveliyattherāpadānaṃ.

2415. Asitonāma nāmena mālākāro ahuṃ4- tadā,
Āvelaṃ paggahevona rañño dātuṃ vajāmahaṃ.

2416. Asampattamhi rājānaṃ addasaṃ sikhināyakaṃ.
Haṭṭho haṭṭhena cittena buddhassa abhiropayiṃ.

2417. Ekatiṃse5- ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

*Vaṭaṃsakiyattherāpadānaṃ simu 1. Samāruyha, machasaṃ 2. Pupphamabhiropayiṃ,
machasaṃ3. Pupphapujāyidaṃ, machasaṃ 4. Ahaṃ, machasaṃ 5. Ekattiṃse, machasaṃ

[BJT Page 378] [\x 378/]

2418. Pañcavise ito kappe rājāhosiṃ mahabbalo,
Vehāro nāma cakkavatti mahabbalo.

2419. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sukatāveliyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sukatāveliyattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

230. Ekavandiyattherāpadānaṃ.

2420. Usabhaṃ pavaraṃ vīraṃ vessabhuṃ vijitāvitaṃ,
Pasannacitto sumano buddhaseṭṭhaṃ avandihaṃ1-

2421. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi vandanāya idaṃ phalaṃ.

2422. Catuvīsatikappamhi vigatānandanāmako,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2423. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekavandiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ekavandiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Ālambanañca ajinaṃ maṃsadā rakkhadāyako
Avyādhi aṅkolaṃ2- soṇṇaṃ miñajaṃ āvela vandanaṃ
Pañcapaññasa gāthāyo gaṇitā atthadassihi.
- Ālambanadāyakavaggo tevisatimo. -

[PTS Page 218] [\q 218/]

231. Udakāsanadāyakattherāpadānaṃ

2424. Ārāmadvārā nikkhamma phalakaṃ satthariṃ ahaṃ,
Udakañca upaṭṭhāsiṃ uttamatthassa pattiyā.

2425. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi āsane coke phalaṃ.

2426. Ito paṇṇarase kappe abhisāmasamavhayo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.
1. Buddhaseṭṭhamavandahaṃ, machasaṃ 2. Cakulaṃ, syā

[BJT Page 380] [\x 380/]

2427. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā udakāsanadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Udakāsanadāyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

232. Bhājanadāyakattherāpadānaṃ1-.

2428. Nagare bandhumatiyā kumbhakāro ahaṃ tadā,
Bhājanaṃ anupālesiṃ bhikkhusaṅghassa tāvade.

2429. Ekanavute ito kappe bhājanaṃ anupālayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi bhājanassa idaṃ phalaṃ.

2430. Tepaññāse ito kappe anantajāli nāmako,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2431. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bhājanadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Bhājanadākattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

233. Sālapupiyattherāpādanaṃ.
2432. Aruṇavatiyā nagare ahosiṃ pupiko ahaṃ,
Mama dvārena gacchantaṃ sikhinaṃ addasaṃ jinaṃ.

2433. Buddhassa pattaṃ paggayha sālapupaṃ2- adāsahaṃ,
Sammaggatassa buddhassa vippasannena cetasā.

[PTS Page 219] [\q 219/]

2434. Ekatiṃse ito kappe yaṃ khajjakamadāsahaṃ, 3-
Duggatiṃ nābhijānāmi sālapupassidaṃ phalaṃ.

2435. Ito cuddasakappambhi asosiṃ amitañajalo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2436. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sālapupiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sālapupiyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

1. Bhājanapālakattherāpadānaṃ, machasaṃ 2. Sālapupphaṃ, machasaṃ 3. Yaṃ
pupphamabhidāsahaṃ, machasaṃ *sālapupphiyatherāpadānaṃ, simu machasaṃ

[BJT Page 382] [\x 382/]

234. Kilañajadāyakatthorāpadānaṃ.

2437. Tivarāyaṃ pure ramme naḷakāro ahaṃ tadā,
Siddhatthe lokapajjote pasannā janatā tahiṃ.

2438. Pujatthaṃ lokanāthassa kilañajaṃ pariyesati,
Buddhapujaṃ karontānaṃ kilañajaṃ adadiṃ ahaṃ.

2439. Catunavute ito1- kappe yaṃ kammakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi kilañajassa idaṃ phalaṃ.

2440. Sattasatattikappambhi rājā āsiṃ jutindharo, 2-
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2436. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kilañajadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kilañajadāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

235. Vedikārakatthorāpadānaṃ.

2441. Vipassino bhagavato bodhiyā pādaputtame,
Pasannacitto sumano kāresiṃ vedikaṃ ahaṃ.

2442. Ekatiṃse ito kappe karosiṃ vedikaṃ ahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi vedikāya idaṃ phalaṃ.

[PTS Page 220] [\q 220/]

2443. Ito ekādase kappe asosiṃ suriyassamo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2445. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā vedikārako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Vedikārakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

236. Vaṇṇakāratthorāpadānaṃ

2446. Nagare aruṇavatiyā vaṇṇakāro ahaṃ tadā,
Cetiye dussabhaṇḍāni nātāvaṇṇaṃ rajesahaṃ3-

2447. Ekatiṃse ito kappe yaṃ vaṇṇaṃ rajayiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi vaṇṇadānassidaṃ phalaṃ.

1. Catunnavutito kappe, machasaṃ 2. Jaladadharo, machasaṃ 3. Rajemahaṃ, syā

[BJT Page 384] [\x 384/]

2448. Ito tevisatikappe candumasāmako1,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2449. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā vaṇṇākāro thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Vaṇṇakārattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.

237. Piyālapupphiyatthopadānaṃ.

2450. Migaluddo pure āsiṃ araññe kānane ahaṃ,
Piyālaṃ pupphitaṃ disvā gatamagge khipiṃ ahaṃ.

2451. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2452. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā piyālapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Piyālapupiyattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

[PTS Page 221] [\q 221/]

238. Ambayāgadākatthorāpadānaṃ.

2453. Sake sippe apatthaddho agamaṃ kānanaṃ ahaṃ,
Sambuddhaṃ yantaṃ disvāna ambayāgaṃ adāsahaṃ.

2454. Ekatiṃse ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi ambayāgassidaṃ phalaṃ.

2455. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ambayāgadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ambayāgadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

1. Vaṇṇasamasanāmako, machasaṃ, candasama, syā

[BJT Page 386] [\x 386/]

239. Jagatikārakattherāpadānaṃ.

2456. Nibbute lokanāthambhi atthadassi naruttame,
Jagati kāritā mayhaṃ buddhassa thupamuttame.

2457. Aṭṭhārase kappasate yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi jāgatiyā idaṃ phalaṃ.

2458. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā jagatikārako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Jagatikārakattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

240. Vāsidāyakattherāpadānaṃ.

2459. Kammārohaṃ pure āsiṃ tivarāyaṃ puruttame,
Ekā vāsi mayā dinnā sayambhuṃ aparājitaṃ.

2460. Catunavute1- ito kappe yaṃ vāsimadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi vāsidānassidaṃ phalaṃ.

2461. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā vāsidāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Vāsidākattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

[PTS Page 222] [\q 222/]

Uddānaṃ:
Udakāsana bhājanaṃ sālapupi2- kilañajako
Vedikā vaṇṇakāro ca piyāla ambayāgado
Jagatī vāsidātā ca gāthā tiṃsa ca aṭṭha ca.
- Udakāsanavaggo catuvisatimo. -

241. Tuvaradāyakattherāpadānaṃ.

2462. Migaluddo pure āsiṃ araññe kānane ahaṃ,
Bharitvā3- tuvaramādāya saṅghassa adadiṃ ahaṃ.
2463. Ekanavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi tuvarassa idaṃ phalaṃ.

2464. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tuvaradāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tuvaradākattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

1. Catunnacutitokappe, machasaṃ 2. Sālapupphi sīmu machasaṃ 3. Haritvā, sīmu machasaṃ

[BJT Page 388] [\x 388/]

242. Nāgakesariyattherāpadānaṃ.

2465. Dhanuṃ advejjhaṃ katvāna vanamajjhogahiṃ ahaṃ,
Kesaraṃ osaṭaṃ1- disvā satapattaṃ samuṭṭhitaṃ.

2466. Ubho hatthehi paggayha sire katvāna añjaliṃ,
Buddhassa abhiropesiṃ tissassa lokabandhuno.

2467. Dvenavute ito kappe yaṃ pupphamabhipajayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2468. Tesattatimbhi kappamhi satta kesaranāmakā,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2469. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā nāgakosariyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Nāgakesariyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.

[PTS Page 223] [\q 223/]

243. Naḷinakesariyattherāpadānaṃ

2470. Jātassarassa vemajjhe vasāmi jalakukkuṭo,
Athaddasaṃ2- devadevaṃ gacchantama nilañajase.

2471. Tuṇḍena kesariṃ3- gayha vippasannena cetasā,
Buddhassa abhiropesiṃ tissassa lokabandhuno.

2472. Dvenavute ito kappe yaṃ pupphamabipujayidaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhajāyidaṃ phalaṃ.
2473. Tesattatimbhi kappamhi satapattasanāmako4,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2474. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā naḷinakesariyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Naḷinakesariyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

244. Viravipupphiyattherāpadānaṃ.

2475. Khiṇāsavasahassehi niyyāti lokanāyako,
Viravipupphaṃ paggayha6- buddhassa abhiropayiṃ.

2476. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphambhipujayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

1. Ogataṃ, machasaṃ 2. Addasāhaṃ machasaṃ 3. Kesaraṃ, syā 4. Sattakesaranāmako,
machasaṃ 5. Ciravapupphiyattherāpadānaṃ, machasaṃ 6. Viravapupphamādā ya, machasaṃ.

[BJT Page 390] [\x 390/]

2477. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā viravipupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Viravipupphiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ.

245. Kuṭidhupakattherāpadānaṃ.

2478. Siddhatthassa bhagavato ahosiṃ kuṭigopako,
Kālena kālaṃ dhupesiṃ pasanno sehi pāṇihi.

2479. Catunavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ1- phalaṃ.

[PTS Page 224] [\q 224/]

2480. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kuṭidhupeko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kuṭidhupakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

246. Pattadāyakattherāpadānaṃ.

2481. Paramena damathena siddhatthassa mahesino,
Pattadānaṃ mayā dinnaṃ ujubhūtassa tādino.

2482. Catunavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi pattadānassidaṃ phalaṃ.

2483. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pattadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pattadāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

247. Dhātupujakattherāpadānaṃ.

2484. Nibbute lokanāthamhi siddhatthamhi naruttame,
Ekā dhātu mayā laddhā dipadindassa2- tādino.

2485. Tāhaṃ dhātuṃ gahetvāna buddhassādiccabandhuno,
Pañcavasse paricariṃ tiṭṭhantaṃ ca naruttamaṃ.

1. Dhupadānassidaṃ, machasaṃ 2. Dvipadindassa, machasaṃ

[BJT Page 392] [\x 392/]

2486. Catunavute ito kappe yaṃ dhātuṃ pujayiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi dhātupaṭṭhahane phalaṃ.

2487. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā dhātupujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Dhātupujakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

248. Sattalipupphapujakattherāpadānaṃ1-.

2488. Satta sattalipupphāni sise katvānahaṃ tadā,
Buddhassa abhiropesiṃ vessabhumbhi naruttame.

2489. Ekaniṃse ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ, 2-
Duggatiṃ nābhijānāmi pupphapujāyidaṃ3- phalaṃ.

[PTS Page 225] [\q 225/]

2490. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sattalipphapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pasattalipupphujakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

249. Bambijāliyattherāpadānaṃ.

2491. Padumuttaro nāma jino sayambhu aggapuggalo,
Catusaccaṃ pakāseti dipeti amataṃ padaṃ.

2492. Bimbijālikapupphāni4- puphu katvānahaṃ tadā,
Buddhassa abhiropesiṃ dipadindassa tādino.

2493. Aṭṭhasaṭṭhimhito kappe caturo kiñajakesarā,
Sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.

2494. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bimbijāliyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Bimbijāliyakattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

1. Sattalipu pphiyattherāpadānaṃ, machasaṃ 2. Yaṃ pupphamabhipūjayiṃ, machasaṃ 3.
Buddhapujā yidaṃ, machasaṃ 4. Bimbijālakapupphāni, machasaṃ

[BJT Page 394] [\x 394/]

250. Uddāladāyakattherāpadānaṃ.

2495. Kakusandho nāma nāmena sayambhu aparājito,
Pavanā nikkhamitvāna anuppatto mahānadiṃ.

2496. Uddālakaṃ gahetvāna sayambhussa adāsahaṃ,
Saṃyatassujabhūtassa pasannamānaso tadā. 2-

2497. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphabhijujayiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi pupphadānassida phalaṃ.

2498. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā uddāladāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Uddāladāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

[PTS Page 226] [\q 226/]

Uddānaṃ:
Tuvara nāga naḷinā viravi kuṭidhupako
Patto dhātu sattaliyo bimbi uddālakena ca
Sattatiṃsati gāthāyo gaṇitāyo vibhāvihi.
- Tuvaradāyakavaggo pañcavisatimo. -

251. Thomakettherāpadānaṃ.

2499. Devaloke ṭhito santo vipassissa mahesino,
Dhammaṃ suṇitvā mudito imaṃ vācamabhāsahaṃ3-

2500. Namo te purisājañña namo te purisuttama,
Bahuṃ janaṃ4- tārayasi desento amataṃ padaṃ.

2501. Ekanavūte ito kappe yaṃ vācamabhaṇiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi thomanāya idaṃ phalaṃ.

2502. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā thomako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Thomakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

1. Uddālakadāyakattherāpadānaṃ, machasaṃ 2. Ahaṃ, machasaṃ 3. Vācaṃ abhāsahaṃ,
machasaṃ 4. Bahujjanaṃ, machasaṃ

[BJT Page 396] [\x 396/]

252. Ekāsanadāyakattherāpadānaṃ.

2503. Vijahitvā devavaṇṇaṃ sabhariyo idhāgamiṃ,
Adhikāraṃ kattukāmo buddhaseṭṭhassa sāsane.

2504. Devalo nāma nāmena padumuttarasāvako,
Tassa bhikkhā mayā dinnā vippasannena cetasā.

2505. Satasahasse ito1- kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi piṇḍapātassidaṃ phalaṃ.

2506. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekāsanadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ekāsanadāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

[PTS Page 227] [\q 227/]

253. Citakapujakattherāpadānaṃ.

2507. Ānando nāma sambuddho sayambhu aparājito,
Araññe parinibbāyi amanussamhi kānane.

2507. Devalokā idhāgantvā citaṃ katvānahaṃ tadā,
Sarīraṃ tattha jhāpesiṃ sakkārañca akāsahaṃ.

2508. Ekanavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2509. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā cittakapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Citakapujakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

254. Ticampakapupphiyattherāpadānaṃ.

2511. Himavantassa avidūre vikato3- nāma pabbato,
Tassa vemajjhe vasati samaṇo bhāvitindriyo.

2512. Disvāna tassopasamaṃ vippasannena cetasā,
Tīṇi campakapupphāni gahetvāna samokiriṃ.

1. Sanasahassino kappe, machasaṃ 2. Himacatantassavidure, 3. Citto, machasaṃ

[BJT Page 398] [\x 398/]

2513. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2514. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tivampakapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tivampakapupphiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

255. Sattapāṭaliyattherāpadānaṃ.

2515. Kaṇikāraṃva jotantaṃ nisinnaṃ pabbatantare,
Sattapāṭalipupphāni buddhassa abhiropayiṃ.

2516. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2517. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sattapāṭaliyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tassapāṭaliyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

[PTS Page 228] [\q 228/]

256. Upāhanadākayattherāpadānaṃ.

2518. Ahosi candano nāma sambuddhassatrajo tadā,
Ekopāhano mayā dinno bodhiṃ sampajja me tuvaṃ.

2519. Catunavute ito kappe yaṃ yamupāhanaṃ dadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi upāhanassidaṃ phalaṃ.

2520. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā upāhanadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Upāhanadāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

[BJT Page 400] [\x 400/]

257. Mañajaripujakattherāpadānaṃ.

2521. Mañajirikaṃ karitvāna rathiyaṃ paṭipajja'haṃ,
Addasaṃ samaṇānaggaṃ bhikkhusaṅghapurakkhataṃ.

2522. Pasannacitto sumano paramāya ca pitiyā,
Ubho hatthehi paggayha buddhassa abhiropayiṃ.

2523. Dvenavute ito kappe yaṃ pupphamabhijujayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi pupphapujāyidaṃ phalaṃ.

2524. Ito tesattatikappe eko āsiṃ mahipati,
Jotiyo nāma nāmena cakakvatti mahabbalo.

2525. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā mañajaripujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Mañajaripujakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -
258. Paṇṇadāyakattherāpadānaṃ.

2526. Pabbate himavantambhi vākaviradhāro ahaṃ,
Aloṇapaṇṇahakkhomhi niyamesu ca saṃvuto.

2527. Pātarāse anuppatte siddhattho upagacchi maṃ,
Tāhaṃ buddhassa pādāsiṃ pasanno sehi pāṇihi.

[PTS Page 229] [\q 229/]

2528. Catunavute1- ito kappe yaṃ paṇṇamadidaṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi paṇṇadānassadaṃ phalaṃ.

2529. Sattavisatikappamhi rājā āsiṃ yadatthiyo2,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2530. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā paṇṇadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Paṇṇadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

1. Catunavutito, machasaṃ 2. Sadatthiyo, machasaṃ

[BJT Page 402] [\x 402/]

259. Kuṭidāyakattherāpadānaṃ.

2531. Vipinacārī sambuddho rukkhamule vasī tadā,
Paṇṇasālaṃ karitvāna adāsiṃ aparājite.

2532. Ekanavute ito1- kappe yaṃ paṇṇakuṭikaṃ adaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi kuṭidānassidaṃ phalaṃ.

2533. Aṭṭhavise2- ito kappe soḷasāsiṃsu rājāno3,
Sabbatthaagivassiti vuccare cakkavattino.

2534. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kuṭidāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kuṭidāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

260. Aggajapupphiyattherāpadānaṃ. *

2535. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ nisinnaṃ pabbatannare,
Obhāsayantaṃ raṃsiyā4- sikhitaṃ sikhinaṃ yathā.

2536. Aggajaṃ pupphamādāya upagacchiṃ naruttamaṃ,
Pasannacitto sumano buddhassa abhiropayiṃ.

2537. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhijujayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
2538. Pañcavisatikappambhi ahosiṃ amitavhayo5,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

[PTS Page 230] [\q 230/]

2539. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā aggajapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Aggajapupphiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Thomakekāsana citakaṃ campato sattapāṭapi
Pāhano6- mañajarī paṇṇaṃ kuṭido aggapupphiyo
Gāthāyo gaṇitā7- cettha ekatāḷisameva ca.
- Thomakavaggo chabbisatimo. -

1. Ekanavutito, machasaṃ 2. Aṭṭatiṃse, syā 3. Rājino, simu *aggapupphiyattherāpadānaṃ,
machasaṃ 4. Raṃsena, syā 5. Amitogato, machasaṃ 6. Pānadhi, machasaṃ 7. Bhaṇitā, simu

[BJT Page 404] [\x 404/]

261. Ākāsukkhipiyattherāpadānaṃ.

2540. Suvaṇṇavaṇṇaṃ siddhatthaṃ gacchantaṃ antarāpaṇe,
Jalajagge duve gayha upagacchiṃ narāsabhaṃ.

2541. Ekañca pupphaṃ pādesu buddhaseṭṭhassa nikkhipiṃ,
Ekañca pupphaṃ paggayha ākāse ukkhipiṃ ahaṃ.

2542. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi pupphadānassidaṃ phalaṃ.

2543. Ito khattiṃsakappamhi1- eko āsiṃ mahipati,
Antalikkhavaro2- nāma cakkavatti mahabbalo.

2534. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ākāsukkhipiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ākāsukkhipayattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

262. Telamakkhiyattherāpadānaṃ.

2545. Siddhatthamhi bhagavati nibbutamhi narāsabhe,
Bodhiyā vedikāyāhaṃ telaṃ makkhesiṃ tāvade.

2536. Catunavute ito kappe yaṃ telaṃ makkhayiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi makkhanāya idaṃ phalaṃ.

[PTS Page 231] [\q 231/]

2537. Catuvise ito kappe succhavi nāma khattiyo,
Sattaratanasampanenā cakkavatti mahabbalo.

2538. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā telamakkhiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Telamakkhiyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

263. Aḍḍhacandiyattherāpadānaṃ.

2549. Tissassa kho bhagavate bodhiyā pādaputtame,
Aḍḍhavandaṃ mayā dinnaṃ dharaṇiruhapādape.

2550. Dvenavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi bodhipujāyidaṃ phalaṃ.

1. Chattiṃsakappamhi, machasaṃ 2. Antalikkhakaro, machasaṃ

[BJT Page 406] [\x 406/]

2551. Paññacavise ito kappe devalo nāma khattiyo,
Sattaratanasampanenā cakkavatti mahabbalo.

2552. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā aḍḍhavandiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Aḍḍhavanidiyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

264. Padipiyattherāpadānaṃ. *

2553. Devabhuto ahaṃ santo oruyha paṭhaviṃ tadā,
Padipe pañca pādāsiṃ pasanno sehi pāṇihi.

2554. Catunavute ito kappe yaṃ padipamadaṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi dīpadānassidaṃ phalaṃ.

2555. Pañcapaññāsake kappe eko āsiṃ mahipati,
Samantacakkhu nāmena cakkavatti mahabbalo.

2556. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā padipiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Padipiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

[PTS Page 232] [\q 232/]

265. Biḷālidāyakattherāpadānaṃ.

2557. Himavantassa avidūre romaso nāma pabbato,
Tamhi pabbatapādamhi samaṇo bhāvitindriyo.

2558. Biḷālike1- gahetvāna samaṇassa adāsahaṃ,
Anumodi mahāvīro sayambhu aparājito.

2559. Biḷāli te mamaṃ2- dinnā vippasannena cetasā,
Bhave nibbattamānemhi phalaṃ nibbattataṃ tava.

2560. Catunavute ito kappe yaṃ biḷālimadāsahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi biḷāliyā idaṃ phalaṃ.

2561. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā biḷālidāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Biḷālidāyakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

1. Biḷāliyo, machasaṃ 2. Mama, machasaṃ *padipadāyakattherāapadānaṃ, machasaṃ *
apaṇṇadipāyattherāpadānaṃ, machasaṃ

[BJT Page 408] [\x 408/]

266. Macchadāyakattherāpadānaṃ.

2562. Candabhāgānaditire ukkuso āsahaṃ tadā,
Mahantaṃ macchaṃ paggayha siddhatthamuno adaṃ.

2563. Catunavute ito kappe yaṃ macchamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi macchadānassidaṃ phalaṃ.

2564. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā macchadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Macchadāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -
267. Javahaṃsakattherāpadānaṃ.

2565. Vandabhāgānaditire āsiṃ vanacaro tadā,
Siddhatthamadadasaṃ buddhaṃ gacchantamanilañajase.

2566. Añajalimpaggahetvāna ullokento mahāmuniṃ,
Sakaṃ cittaṃ pasādetvā avandiṃ nāyakaṃ ahaṃ.

[PTS Page 233] [\q 233/]

2567. Catunavute ito kappe yamavandiṃ narāsabhaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi vandanāya idaṃ phalaṃ.

2568. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā javahaṃsako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Javahaṃsakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

268. Salalapupphiyattherāpadānaṃ.

2569. Candabhāgānaditire ahosiṃ kintaro tadā,
Vipassimaddasaṃ buddhaṃ raṃsijālasamākulaṃ.

2570. Pasannacitto sumano paramāya ca pitāyā,
Paggayha salalaṃ pupphaṃ vipassiṃ okiriṃ ahaṃ.

2571. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapujāyiṃ phalaṃ.

2572. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā salalapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sallapuppiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

[BJT Page 410] [\x 410/]

269. Upāgatāsayattherāpadānaṃ.

2573. Himavantassa vemajjhe saro āsi sunimmito,
Tatthāhaṃ rakkhaso āsiṃ heṭhasilo bhayānako.

2574. Anukampako kāruṇiko vipassi lokanāyako,
Mamuddharitukāmo so āgacchi mama santike1-

2575. Upāgataṃ mahāvīraṃ devadevaṃ narāsabhaṃ,
Āsayā abhinikkhamma avandiṃ santhuno ahaṃ.

2576. Catunavute ito kappe yaṃ vandiṃ purisuttamaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi vandanāya idaṃ phalaṃ.

2577. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā upāgatāsayo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Upāgatāsayattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

[PTS Page 234] [\q 234/]

270. Taraṇiyattherāpadānaṃ.

2578. Suvaṇṇavaṇṇo sambuddho vipassi dakkhiṇārabho,
Naditire ṭhito satthā bhikkhusaṅghapurakkhato.

2579. Nāvā na vijjate tattha santāraṇi mahaṇṇave,
Nadiyā abhinikkhamma tāresiṃ lokanāyakaṃ.

2580. Catunavute ito kappe yaṃ tāresiṃ naruttamaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi taraṇāya idaṃ phalaṃ.

2581. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā taraṇiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Taraṇiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Ukkhepi tela candi ca dīpado ca biḷālido
Maccho javo salalado rakkhaso taraṇo dasa
Gāthāyo cettha saṅkhātā tāḷisaṃ cekameva ca.
- Ākāsukkhipiyavaggo sattavisatimo. -

1. Sattakaṃ, machasaṃ

[BJT Page 412] [\x 412/]

271. Suvaṇṇabimbohaniyattherāpadānaṃ.

2582. Ekāsanaṃ ahamadaṃ pasanno sehi pāṇihi,
Bimbohanañca pādāsiṃ uttamatthassa pattiyā.

2583. Catunavute ito kappe bimbohatamadāsahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi bimbohanassidaṃ phalaṃ.

2584. Ito tesaṭṭhime kappe asamo nāma khattiyo,
Sattaratanasampanenā cakkavatti mahabbalo.

2585. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā suvaṇṇabimbohaniyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Suvaṇṇabimbohaniyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

[PTS Page 235] [\q 235/]

272. Tilamuṭṭhidāyakattherāpadānaṃ.

2586. Mama saṃkappamaññāya satthā lokagganāyako,
Mānomayena kāyena iddhiyā upasaṅkami.

2587. Satthāramupasaṅkantaṃ vanditvā purisuttamaṃ,
Pasannacitto sumano tilamuṭṭhimadāsahaṃ.

2588. Ekanavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi tilamuṭṭhyā2- idaṃ phalaṃ.

2589. Ito soḷasakappamhi nandiyo3- nāma khattiyo,
Sattaratanasampanenā cakkavatti mahabbalo.

2590. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tilamuṭṭhidāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tilamuṭṭhidāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -
273. Caṅgoṭakiyattherāpadānaṃ.

2591. Mahāsamuddaṃ nissāya vasate pabbatantare,
Paccuggantvāna katvāna caṅgoṭakamadāsahaṃ.

2592. Siddhatthassa mahesino sabbasattānukampino,
Pupphacaṅgoṭakaṃ datvā kappaṃ saggamhi modahaṃ.

2. Tilamuṭṭhiyidaṃ, machasaṃ 3. Tandiso, machasaṃ khattiyo syā
*caṅkoṭakiyattherāpadānaṃ, machasaṃ

[BJT Page 416] [\x 416/]

2593. Catunavute ito kappe caṅgoṭakamadaṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi caṅgoṭakassidaṃ phalaṃ.

2594. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā caṅgoṭakiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Caṅgoṭakiyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

[PTS Page 236] [\q 236/]

274. Abahañajanadāyakattherāpadānaṃ.

2595. Koṇḍaññassa bhagavato vitarāgassa tādino,
Ākāsasamacittassa1- nippapañcassa jhāyino.

2596. Sabbamohātivattassa sabbalokahitesino,
Abbhañajanaṃ mayā dinnaṃ dipadindassa satthuno.

2597. Aparimeyye ito kappe abbhañajanamadaṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi abbhañajanassidaṃ phalaṃ.

2598. Ito paṇṇarase kappe cirappo nāma khattiyo,
Sattaratanasampanenā cakkavatti mahabbalo.

2599. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā abbhañajanadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Abbhañajanadāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

275. Ekañajaliyattherāpadānaṃ.

2600. Udumbare vasantassa niyate paṇṇasanthare,
Vutthekāso mayā dinano samaṇassa mahesino.

2601. Tissassa dipadindassa lokanāthassa tādino,
Añjaliṃ paggahetvāna santhariṃ pupphasanthariṃ.

2602. Dvenavute ito kappe yaṃ kariṃ pupphasantharaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi santharissa idaṃ phalaṃ.

1. Akakkasacittassa, aṭṭha

[BJT Page 416] [\x 416/]

2603. Ito cuddasakappambhi ahosiṃ manujādhipo,
Etañajaliko nāma cakkavatti mahabbalo.

2604. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekañajiliyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ekañajaliyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

[PTS Page 237] [\q 237/]

276. Potthadāyakattherāpadānaṃ.

2605. Satthāraṃ dhammamārabbha saṅghañcāpi mahesinaṃ1-
Potthadānaṃ mayā dinnaṃ dakkhiṇeyye anuttare.

2606. Ekanavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi potthadānassidaṃ phalaṃ.

2607. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā potthadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Potthadāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

277. Citakapujakattherāpadānaṃ.

2608. Candabhāgānaditire anusotaṃ vajāmahaṃ,
Satta māluvapupphāni citamāropayiṃ2- ahaṃ.

2609. Catunavute ito kappe citakaṃ yaṃ apūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi citapujāyidaṃ phalaṃ.

2610. Sattasaṭṭhimbhito kappe paṭijaggasanāmakā,
Sattaratanasampanenā cakkavatti mahabbalo.

2611. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā citakapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Citakapujakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

1. Mahesino, sīmu 2. Citakamāropayiṃ, simu 3. Citakapujāyidaṃ, simu.

[BJT Page 418] [\x 418/]

278. Āluvadāyakattherāpadānaṃ
2612. Pabbate himavattambhi mahāsindhu sudassanā,
Tatthaddasaṃ vitarāgaṃ sappapabhāsaṃ sudassataṃ.

2613. Parāmopasame yuttaṃ disvā vimbhitamānaso,
Āluvaṃ tassa pādāsiṃ pasanno sehi pāṇihi.

2614. Ekaṃtise ito kappe yamāluvamadaṃ1- tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi āluvassa idaṃ phalaṃ.

2615. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā āluvadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Āluvadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

[PTS Page 238] [\q 238/]

279. Ekapuṇḍarikattherāpadānaṃ.

2616. Romaso nāma nāmena sayambhu subbato2- tadā,
Puṇḍarikaṃ mayā dinnaṃ vippasannena cetasā.

2617. Catunavute ito kappe yaṃ puṇḍarikamadaṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi puṇḍarikassidaṃ phalaṃ.

2618. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekapuṇḍarīko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ekapuṇḍarikattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

280. Taraṇiyattherāpadānaṃ.

2619. Mahāpathambhi visame setu kārāpito mayā,
Taraṇātthāya lokassa pasanno sehi pāṇihi.

2620. Catunavute ito kappe setu kārāpito mayā,
Duggatiṃ nābhijānāmi setudānassidaṃ phalaṃ.

2621. Pañcapaññāsito kappe eko āsiṃ samogadho,
Sattaratanasampanenā cakkavatti mahabbalo.

2622. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā taraṇiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Taraṇiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

1. Phalamadadiṃ, machasaṃ 2. Sappabho, syā
[BJT Page 420] [\x 420/]

Uddānaṃ:
Suvaṇṇaṃ tilamuṭṭhi ca caṅgoṭabbhañaja añajali
Potthako cita māluvo ekapuṇḍari setunā
Dvettāḷisagāthāyo gaṇitāyo vibhāvihi.
- Suvaṇṇabimbohanavaggo aṭṭhavisatimo. -

[PTS Page 239] [\q 239/]

281. Paṇaṇadāyakattherāpadānaṃ.

2623. Paṇṇasāle nisinnomhi paṇṇabhojanabhojano,
Upaviṭṭhañca maṃ santaṃ upāgacchi mahāmuni1-

2624. Siddhattho lokapajjoto sabbalokatikicchako,
Tassa paṇṇaṃ mayā dinnaṃ nisinnaṃ2- paṇṇasanthare.

2625. Catunavute ito3- kappe yaṃ paṇṇamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi paṇṇadānassidaṃ phalaṃ.

2627. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā paṇṇadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Paṇṇadāyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

282. Phaladāyakattherāpadānaṃ.

2627. Sinerusamasantoso dharaṇidharasādiso,
Vuṭṭhihitvā samādimhā bhikkhāya mamupaṭṭhito.

2628. Haritakaṃ āmalakaṃ amba jambu vibhiṭakaṃ,
Kolaṃ bhallātakaṃ khillaṃ phārūsakaphalāni ca.

2829. Siddhatthassa mahesissa sabbalokānukampino,
Tañca sabbaṃ mayā dinnaṃ vippasannena cetasā.

2630. Catunavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

2631. Sattapaññāsito kappe ekajjho nāma khattiyo,
Sattaratanasampanenā cakkavatti mahabbalo.

2632. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā phaladāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
-Paladāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

*Ekāsadamaṃ bhāṇavāraṃ, machasaṃ 1. Mahāisi, machasaṃ 2. Nisinnassa, syā 3. Catunna
vutino, machasaṃ

[BJT Page 422] [\x 422/]
[PTS Page 240] [\q 240/]

283. Paccuggamaniyattherāpadānaṃ.

2633. Sihaṃ yathā vanacaraṃ nisabhājāniyaṃ yathā,
Kakudhaṃ vilasantaṃva āgacchantaṃ nanarāsabhaṃ.

2634. Siddhatthaṃ lokapajjehaṃ sabbalokatikicchakaṃ,
Akāsiṃ paccuggamanaṃ vippasannena cetasā.

2635. Ekanavute ito kappe paccuggacchiṃ narāsabhaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi paccuggamane idaṃ phalaṃ.

2636. Sattavise ito kappe eko āsiṃ janādhipo,
Saparivāroti nāmena cakkavatti mahabbalo.

2637. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā paccuggamaniyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Paccuggamaniyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

284. Ekapupphiyattherāpadānaṃ.

2638. Dakkhiṇambhi duvāramhi pisāvo āsahaṃ tadā,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ pitaraṃsiṃ'va bhānumaṃ.

2639. Vipasasissa naraggassa sabbalokahitesino,
Ekapupphaṃ mayā dinnaṃ dipadindassa tādino.

2640. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2641. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ekapupphiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

[BJT Page 424] [\x 424/]

285. Maghavapupphiyattherāpadānaṃ.

2642. Nammadānadiyā tīre sayambhu aparājito,
Samādhiṃ so samāpanno vippasanno anāvilo.

2643. Disvā pasanno sumano sambuddhaṃ aparājitaṃ,
Tāhaṃ maghavapupphena sayambhuṃ pujayiṃ tadā.

[PTS Page 241] [\q 241/]

2644. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2645. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā maghavapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Maghavapupphiyattherassa apadānaṃ pañcamayaṃ. -

286. Upaṭṭhākadāyakattherāpadānaṃ.

2646. Rathiyaṃ paṭipajjantaṃ āhutinaṃ paṭiggahaṃ,
Dipadindaṃ mahānāgaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.

2647. Pakkosāpiya tassāhaṃ sabbalokahitesino,
Upaṭṭhāko mayā dinno siddhathessa mahesino.

2648. Paṭiggahetvā sambabuddho niyyātesi mahāmuni,
Uṭṭhāya āsanā tamhā pakkāmi pācināmukho.

2649. Catunavute ito kappe upaṭṭhākamadaṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi upaṭṭhānassidaṃ phalaṃ.

2650. Sattapaññāsito kappe balasena sanāmako,
Sattaratanasampanenā cakkavatti mahabbalo.

2651. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā upaṭṭhākadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Upaṭṭhākadāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

[BJT Page 426] [\x 426/]

287. Apadāniyattherāpadānaṃ.

2652. Apadānaṃ sugatānaṃ kittayiṃ'haṃ mahesino,
Pāde ca sirasā vandiṃ pasanno sehi pāṇihi.

2653. Dvenavute ito kappe apadānaṃ pakittayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi kittanāya idaṃ phalaṃ.

2654. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā apadāniyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Apadāniyattherassa apadānaṃ sattamayaṃ. -

[PTS Page 242] [\q 242/]

288. Sattāhapabbajitattherāpadānaṃ.

2655. Vipassissa bhagavato saṅgho sakkatamānito,
Vyasanaṃ me anuppatataṃ ñātibhedo pure ahu.

2656. Pabbajja mubagantvāna vyasanupasamāya'haṃ,
Sattāhābhirato tattha satthusāsanakamyatā.
2657. Ekanavute ito kappe yamahaṃ pabbajiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi pabbajjāya idaṃ phalaṃ.

2658. Sattasaṭṭimbhito kappe satta āsuṃ mahipati,
Sunikkhamāti ñāyanti cakkavatti mahabbalo.

2659. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sattāhapabbajito thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sattāhapabbajitattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

289. Buddhupaṭṭhākattherāpadānaṃ.

2660. Veṭambariti1- me nāmaṃ pitusantaṃ mamaṃ tadā,
Mama hatthaṃ gahetvāna upānayi mahāmuniṃ.

2661. Ime maṃ uddisissanti buddhā lokagganāyakā,
Te'haṃ upaṭṭhiṃ sakkaccaṃ pasanno sehi pāṇihi.

1. Voṭambhiniti machasaṃ vedhambhiniti, syā

[BJT Page 428] [\x 428/]

2662. Ekatiṃse ito kappe buddhe paricariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi upaṭṭhānassidaṃ phalaṃ.

2663. Tevisambhi ito kappe caturo āsu khattiyo,
Samaṇupaṭṭhākā1- nāma cakkavatti mahabbalo.

2664. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā buddhupaṭṭhāko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
-Buddhapaṭṭhākattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

[PTS Page 243] [\q 243/]

290. Pubbaṅgamiyattherāpadānaṃ.

2665. Cullāsitisahassāni pabbajimha akiñcanā,
Tesaṃ pubbaṅgamo āsiṃ uttamatthassa pattiyā.

2666. Sarāgā sabhavā2- cete vippasnanamanāvilā3,
Upaṭṭhahiṃsu sakkaccaṃ pasannā sehi pāṇiha.

2667. Khiṇāsavā vantadosā katakiccā anāsavā,
Phariṃsu4- mettacittena sayambhu aparājitā.

2668. Tesaṃ upaṭṭhahitvāna sambuddhānaṃ patissato,
Maraṇañca anuppatto devattañca agamhase.

2669. Catunavute ito kappe yā silamanupālayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi saññamassa idaṃ phalaṃ.

2670. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pubbaṅgamiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pubbaṅgamiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Paṇṇaṃ phalaṃ puccuggamaṃ5- ekapupphi ca maghavā
Upaṭṭhākā padānañca pabbajjā baddhupaṭṭhāko
Pubbaṅgamo ca gāthāyo aṭṭatāḷisa kitatitāni.
- Paṇṇādāyakavaggo ekunatiṃsatimo. -

1. Samaṇupaṭṭhakā si mu 2. Samohā, syā 3. Vippasannamanāvilaṃ, simu 4. Pharisuṃ simu
5. Uggamiya, simu

[BJT Page 430] [\x 430/]

291. Citakapujakattherāpadānaṃ.

2671. Ajito nāma nāmena ahosiṃ brāhmaṇo tadā,
Āhutiṃ siṭṭhukāmā'haṃ nānāpuphaṃsamānayiṃ.

2672. Jalantaṃ citakaṃ disvā sikhino lokabandhuno,
Taṃ ca pupphaṃ samānetvā citake okiriṃ ahaṃ.

[PTS Page 244] [\q 244/]

2673. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi budadhapujāyidaṃ phalaṃ.

2674. Sattavise ito kappe sattāsuṃ manujādhipā,
Supajjalitatāmā te cakkavatti mahabbalo.

2675. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā citakapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Citakapujakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

292. Pupphadhārakattherāpadānaṃ.

2676. Vākatiradharo āsiṃ ajānuttaravāsano,
Abhāññāpañcanibbattā candassa parimajjako.

2677. Vipassiṃ lokapajjotaṃ disvā ahigataṃ mama,
Pāricchattakapupphāni dhāresiṃ satthuno ahaṃ.

2678. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhādhārayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi dhāraṇāya idaṃ phalaṃ.

2679. Sattāsitimbhito kappe eko āsiṃ mahipati,
Samantadhāraṇo nāma cakkavatti mahabbalo.

2680. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pupphadhārako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pupphadhārakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

[BJT Page 432] [\x 432/]

293. Chattadāyakattherāpadānaṃ.

2681. Putto mama pabbajito kāsāyavasano tadā,
So ca buddhattaṃ sampatto nibbuto lokapujato.

2682. Vicinanto sakaṃ puttaṃ agamaṃ pacchato ahaṃ,
Nibbutassa mahantassa citataṃ agamāsahaṃ.

2683. Paggayha añjaliṃ tattha vanditvā citakaṃ ahaṃ,
Setacchattañca paggayha āropesiṃ ahaṃ tadā.

2684. Catunavute ito kappe yaṃ chattamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi chattadānassidaṃ phalaṃ.

[PTS Page 245] [\q 245/]

2685. Pañcavise ito kappe satta āsuṃ janādhipā,
Mahāraha sanāmā te cakkavatti mahabbalo.

2686. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā chattadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Chattadāyakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

294. Saddasaññakattherāpadānaṃ.

2687. Anuggatamhi ādicce panādo vipulo ahu,
Buddhaseṭṭhassa lokamhi pātubhāvo mahesino.

2688. Sadadmassohaṃ tattha na ca passāmi taṃ jinaṃ,
Maraṇe ca anuppatte buddhasaññamanussariṃ.

2689. Catunavute ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ phalaṃ.

2690. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā saddasaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Saddasaññakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

[BJT Page 434] [\x 434/]
295. Gosisanikkhepakattherāpadānaṃ.

2691. Ārāmadvārā nikkhamma gosisaṃ santhataṃ mayā,
Anubhomi sakaṃ kammaṃ pubbakammassidaṃ phalaṃ.

2692. Ājāniyā vātajavā sindhavā sīghavāhanā,
Anubhomi sabbametaṃ gosisassa idaṃ phalaṃ.

2693. Aho kāraṃ paramakāraṃ sukhette sukataṃ mayā,
Saṅghe katassa kārassana aññaṃ kalamagghati.

2694. Catunavute ito kappe yaṃ sisaṃ santhariṃ ahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi santharassa idaṃ phalaṃ.

2695. Pañcasattatikappamhi suppatiṭṭhita nāmako,
Eko āsiṃ mahātejo cakkavatti mahabbalo.

2696. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā gosisanikkhepako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Gosisanikkhepakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

[PTS Page 246] [\q 246/]

296. Pādapujakattherāpadānaṃ.

2697. Pabbate himavantamhi ahosiṃ kinnaro tadā,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ pitaraṃsiṃva bhānumaṃ.

2698. Upetaṃ kamahaṃ1- buddhaṃ vipassiṃ lokanāyakaṃ,
Candanaṃ tagarañcāpi pāde osiñcahaṃ tadā.

2699. Catunavute ito kappe yaṃ pādamabhipujayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi pādapujāyidaṃ phalaṃ.

2700. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pādapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pādapujakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

1. Upetopi tadā, syā

[BJT Page 436] [\x 436/]

297. Desakittakattherāpadānaṃ.

2701. Upasāḷhaka nāmo'haṃ ahosiṃ brāhmaṇo tadā,
Kānanaṃ vanamogāḷhaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.

2702. Disvāna vandiṃ pādesu lokāhutipaṭiggahaṃ,
Pasannacittaṃ mā ñatvā buddho antaradhāyatha.
2703. Kānanā abhinikkhamma buddhaseṭṭhamanussariṃ,
Taṃ desaṃ kittayitvāna kappaṃ saggambhi modahaṃ.

2704. Dvenavute ito kappe yaṃ desamabhikittayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi kittanāya idaṃ phalaṃ.

2705. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā desakittako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Desakittakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

298. Saraṇagamanayatherāpadānaṃ.

2706. Pabbate himavantamhi ahosiṃ luddako ahaṃ,
Vipassiṃ addasaṃ buddhaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.

2707. Upāsitvāna sambuddhaṃ veyyāvaccamakāsahaṃ,
Saraṇañca upāgacchiṃ dipadindassa tādino.

[PTS Page 247] [\q 247/]

2708. Catunavute ito kappe saraṇaṃ yamagacchahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi saraṇagamanapphalaṃ.

2709. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā saraṇagamaniyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Saraṇagamaniyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

299. Ambapiṇḍiyattherāpadānaṃ.

2710. Romaso nāma nāmena dānavo iti vissuto,
Ambabapiṇḍī mayā dinnā1- vipassissa mahesino,

2711. Ekanavute ito kappe yammabamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi ambadānassidaṃ phalaṃ.

1. Ambapiṇḍo mayā dinno, syā

[BJT Page 438] [\x 438/]
2712. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ambapiṇḍiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ambapiṇḍiyattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

300. Anusaṃsāvakattherāpadānaṃ.

2713. Piṇḍāya caramānāhaṃ vipassiṃ addasaṃ jānaṃ,
Uḷuṅkabhikkhaṃ pādāsiṃ dipadindassa tādino.
2714. Pasannacitto sumano abhivādesahaṃ tadā,
Anusaṃsāvayiṃ buddhaṃ uttamatthassa pattiyā.

2715. Catunavute ito kappe anusaṃsāvayiṃ ahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi anusaṃsāvanāphalaṃ.

2716. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā anusaṃsāvako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Anusaṃsāvakattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Citakaṃ pārichatto ca sadda gosisasantharaṃ
Padaṃ padesaṃ saraṇaṃ ambo saṃsāvako pi ca
Sattāḷisa gāthāyo gaṇitāyo vibhāvihi.
- Citakapujakavaggo tiṃsatimo -

[PTS Page 248] [\q 248/]

Atha vagguddānaṃ:
Kaṇikāro hatthidado ālambaṇudakāsanaṃ
Tuvaraṃ thomako veca ukkhepaṃ sisupadhānaṃ
Paṇṇado citapuji ca gāthāyo ceva sabbaso
Cattāri ca satāniha ekapaññāsameva ca.
Pañcavisasatā sabbā dvāsattati taduttari,
Tisataṃ apadānānaṃ gaṇitā atthadassihi.
- Tatiyaṃ satakaṃ1- samattaṃ.
1. Kaṇikāravaggadasakaṃ, machasaṃ

[BJT Page 440] [\x 440/]

301. Padumakesariyattherāpadānaṃ.

2717. Isisaṅghe ahaṃ pubbe āsiṃ mātaṅgavāraṇo,
Mahesinaṃ pasādena padamakesaramokiriṃ

2718. Paccekajinaseṭṭhesu dhutarāgesu tādisu,
Tesu cittaṃ pasādetvā kappaṃ saggamhi modahaṃ.

2719. Catunavute ito kappe kesaraṃ okiriṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2720. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā padumakesariyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
-Padumakesariyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

302. Sabbagandhiyattherāpadānaṃ.

2721. Gandhamālaṃ mayā dinnaṃ vipassissa mahesino,
Adāsiṃ ujubhūtassa koseyyaṃ vatthamuttamaṃ.
2722. Ekanavute ito kappe yaṃ gandhamadadiṃ1- pure,
Duggatiṃ nābhijānāmi gandhadānassidaṃ phalaṃ.

[PTS Page 249] [\q 249/]

2723. Ito paṇṇarase kappe sucelo nāma khattiyo,
Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo.

2724. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sabbagandhiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sabbagandhiyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

303. Paramannadāyakattherāpadānaṃ.

2725. Ṇikāraṃ'va jotantaṃ udayantaṃ'va bhānumaṃ,
Vipassimaddasaṃ buddhaṃ lokejeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.

2726. Añajalimpaggahetvāna abhinesiṃ2- sakaṃ gharaṃ,
Abhinetvāna3- sambuddhaṃ paramannaṃ adāsahaṃ.

1. Vatthamadadiṃ, simu 2. Atinesiṃ, sīmu 3. Atinetvāna, simu

[BJT Page 442] [\x 442/]

2727. Ekanavute ito kappe paramannaṃ dadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi paramannasisidaṃ phalaṃ.

2728. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā paramannadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Paramannadāyakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

304. Dhammasaññakattherāpadānaṃ.

2729. Vipassino bhagavato mahābodhimaho ahu,
Rukkhaṭṭhe yeva1- sambuddhe lokajeṭṭhe narāsabhe.

2730. Bhagavā tamhi samaye bhikkhusaṅghapurakkhato,
Catusaccaṃ pakāseti vācāsabhimudirayaṃ.

2731. Saṅkhittena ca desenno vitthārena ca desayaṃ2,
Vivaṭṭacchado sambuddho nibbāpesi mahājanaṃ.

2732. Tassāhaṃ dhammaṃ sutvāna lokajeṭṭhassa tādino,
Vanditvā satthuno pāde pakkāmi uttarāmukho.

2733. Ekanavute ito kappe yaṃ dhammamasuniṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi dhammasaññāyidaṃ phalaṃ. 3-

2734. Tettiṃsamhi ito kappe eko āsiṃ mahipati,
Sutavā nāma nāmena cakkavatti mahabbalo.

2735. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā dhammasaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Dhammasaññakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

[PTS Page 250] [\q 250/]

305. Phalasāyakattherāpadānaṃ.

2736. Bhāgirathinaditire ahosi assamo tadā,
Tamahaṃ assamaṃ gacchiṃ phalahattho apekkhavā4,

2737. Vipassiṃ tattha addakkhiṃ pitaraṃsiṃ'va bhānumaṃ,
Yaṃ me atthi phalaṃ sabbaṃ adāsiṃ satthuno ahaṃ

1. Rukkhaṭṭhasseva smabuddho, machasaṃ 2. Desiyi, syā 3. Dhamamasavassidaṃ phalaṃ,
machasaṃ dhammasavaṇassidaṃphalaṃ, simu 4. Apekhavā, simu

[BJT Page 444] [\x 444/]

2738. Ekanavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

2739. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā phaladāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Phaladāyakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

306. Sampasādakattherāpadānaṃ.

2740. Namo te buddhaviratthu vippamuttosi sabbadhi,
Vyasanaṃ hi1- anuppatto tassa me saraṇaṃ bhava.

2741. Siddhattho tassa vyākāsi loke appaṭipuggalo,
Mahodadhisamo saṅgho appameyyo anuttaro.

2742. Tattha tvaṃ viraje khette anantaphaladāyake,
Saṅgho cittaṃ pasādehi2- subījaṃ vāpi3- ropaya.

2743. Idaṃ vavona sabbaññu lokajeṭṭho narāsabho,
Mamevaṃ4- anusāsitvā vehāsaṃ nabhamuggami.

2744. Aciraṃ gatamattamhi sabbaññumhi narāsabhe,
Maraṇaṃ samanuppatto tusitaṃ upapajjahaṃ.

2745. Tadāhaṃ viraje khette anantaphaladāyake,
Saṅghe cittaṃ pasadetvā kappaṃ saggamhi modahaṃ.

2746. Catunavute ito5- kappe pasādamalabhiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi pasādassa idaṃ phalaṃ.

2747. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sampasādāko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sampasādakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

1. Byasanamhi, machasaṃ 2. Pasādetvā, masaṃ 3. Cāpa, machasaṃ 4. Mameva, machasaṃ 5.
Catunnavutito, machasaṃ

[BJT Page 446] [\x 446/]
[PTS Page 251] [\q 251/]

307. Ārāmadākattherāpadānaṃ.

2748. Siddhatthassa bhagavato ārāmo ropito mayā,
Sandacchāyesu rukkhesu upasantesu pakkhisu.

2749. Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ āhutinaṃ paṭiggahaṃ,
Ārāmaṃ atināmesiṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.

2750. Haṭṭho haṭṭhena cittena phalaṃ pupphañcadāsahaṃ1,
Tato jātappasādo ca2- taṃ vanaṃ pariṇāmayiṃ.

2751. Buddhassa yamidaṃ dāsiṃ vippasannena cetasā,
Bhave nibbattamānamhi nibbattati phalaṃ mama.

2752. Catunavute ito kappe yamārāmaṃ phalaṃ dadiṃ3- tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi ārāmassa idaṃ phalaṃ.

2753. Sattatiṃse ito kappe sattāsuṃ mudusitalā,
Sattaratanasampannā cakkavatti mahabbalā.

2754. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ārāmadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ārāmadāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

308. Anulepadāyakattherāpadānaṃ.

2755. Atthadassa munino addasaṃ sāvakaṃ ahaṃ,
Kavakammaṃ karontassa simāya upagacchahaṃ.

2756. Niṭṭhite kavakamme ca anulepamadāsahaṃ,
Pasannacitto sumano puññakkhette anuttare

2757. Aṭṭhārase kappasate yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi anulepassidaṃ phalaṃ.

2758. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ
Itthaṃ sudaṃ āyasmā anulepadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Anulepadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

1. Phalaṃ pupphamadāsahaṃ, machasaṃ 2. Padādo ca, simu 3. Yaṃ ārāmamadaṃ tadā,
machasaṃ

[BJT Page 448] [\x 448/]
[PTS Page 252] [\q 252/]

309. Buddhasaññakattherāpadānaṃ.
2759. Udentaṃ sataraṃsiṃ'va pitarāsiṃ'va bhānumaṃ,
Vanantaragataṃ santaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.

2760. Addasaṃ supinattena siddhatthaṃ lokanāyakaṃ,
Tattha cittaṃ pasādetvā sugatiṃ upapajjahaṃ.

2761. Catunavute ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ phalaṃ.

2762. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā buddhasaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Buddhasaññakattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

310. Pabahāradāyakattherāpadānaṃ.

2763. Piyadassino bhagavato pabhāro sodhito mayā,
Ghaṭakañca upaṭṭhāsiṃ paribhogāya tādino.

2764. Taṃ me buddho viyākāsi piyadassi mahāmuni,
Sahassakaṇḍo satabheṇḍu dhajālu haritāmayo.

2765. Nibbattissati so yupo ratanañca anappakaṃ,
Pabbhāradānaṃ datvāna kappaṃ saggamhi modahaṃ.

2766. Ito khattiṃsakappamhi susuddho nāma khattiyo,
Sattaratanasampannā cakkavatti mahabbalā.

2767. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pabbhāradāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pabbhāradāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddanaṃ:
Kesaraṃ gandha mannañca dhammasaññi elena ca,
Pasādārāmadāyī ca lepako buddhasaññako,
Pabbhārado ca gāthāyo ekapaññāsa kittiyā.
- Padumakesariyavaggo1- ekatiṃsatimo. -

[BJT Page 450] [\x 450/]
[PTS Page 253] [\q 253/]

311. Ārakkhadāyakattherāpadānaṃ.

2768. Dhammadassassa munino vati kārāpitā mayā,
Ārakkho ca mayā dinno dipadindassa1- tādino.

2769. Aṭṭhārase kappasate yaṃ kammamakariṃ tadā,
Tena kammavisesena patto me āsavakkhayo.

2770. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ārakkhadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ārakkhadāyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

312. Bhojanadāyakattherāpadānaṃ.

2771. Sujāto sālalaṭṭhiva sobhañajanamivuggato,
Indalaṭṭhirivākāse virocati sadā jino.

2772. Tassa devātidevassa vessabhussa mahesino,
Adāsiṃ bhojanamahaṃ vippasannena cetasā.

2773. Taṃ me buddho anumodi sayambhu aparājito,
'Bhave nibbattamānambhi phalaṃ nibbattatu tava'

2774. Ekatiṃse2- ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi bhojanassa idaṃ phalaṃ.

2775. Pañcavise ito kappe eko āsiṃ amittabho3,
Sattaratanasampannā cakkavatti mahabbalā.

2776. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bhojanadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Bhojanadāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

313. Gatasaññakattherāpadānaṃ.

2777. Ākāse ca4- natthi ambare anilañajase,
Siddhatheṃ jinamadadakkhiṃ gacchantaṃ ticivaṅgaṇe5-

2778. Anileneritaṃ disvā sammāsambuddhacīvaraṃ,
Vitti me tāvade jātaṃ6- disvāna gamanaṃ mune7-.

1. Davipadindassa, machasaṃ 2. Ekattiṃse, machasaṃ 3. Amittako, machasaṃ 4. Ākāseca,
machasaṃ 5. Tidicaṅgaṇaṃ, syā 6. Vitti mamāhu tāvade, machasaṃ 7. Muniṃ, machasaṃ

[BJT Page 452] [\x 452/]
[PTS Page 254] [\q 254/]

2779. Catunavute ito kappe yaṃ saññamalabhi tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ phalaṃ.

2780. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā gatasaññaka thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Gatasaññakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

314. Sattapadumiyattherāpadānaṃ.

2781. Nadikule masāmahaṃ nesādo nāma brāhmaṇo,
Satapattehi pupphehi sammajajitvāna assamaṃ.

2782. Suvaṇaṃṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ siddhatthaṃ lokanāyakaṃ,
Disvā vanena1- gacchantaṃ hāso me upapajjatha.

2783. Paccuggantvāna sambuddhaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ,
Assamaṃ atināmetvā jalajaggehi okiriṃ.

2784. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2785. Ito tesattame kappe caturo pādapāvarā,
Sattaratanasampannā cakkavatti mahabbalā.

2786. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sattapadumiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sattapadumiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

315. Pupaphāsanadāyakattherāpadānaṃ.

2787. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ sataraṃsiṃ'va bhānumaṃ,
Avidūrena gacchantaṃ siddhatthaṃ aparājitaṃ.

2788. Tassa paccuggamitvāna pavesetvāna assamaṃ,
Pupphāsanaṃ mayā dinnaṃ vippasannena cetasā.

2789. Añajalimpaggahetvāna vedajāto tadā ahaṃ,
Buddhe cittaṃ pasādetvā taṃ kammaṃ pariṇāmayiṃ.

[PTS Page 255] [\q 255/]

2790. Yaṃ me atthi kataṃ puññaṃ sayambhumhaparājite,
Sabbe tena kusalena vimalo homi sāsane.

1. Nabhena, sīmu: machasaṃ 2. Pitaraṃsiṃva, machasaṃ

[BJT Page 454] [\x 454/]

2791. Catunavute ito kappe pupphāsanamadaṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi pupphāsanassadaṃ phalaṃ.

2792. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pupphāsanadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pupphāsanadāyakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

316. Āsanatthavikattherāpadānaṃ.

2793. Cetiyaṃ uttamaṃ nāma sikhino lokabandhuno,
Araññe irine1- vane andhābhiṇḍāmahaṃ tadā.

2794. Pavanā nikkhamitvāna diṭṭhaṃ sihāsanaṃ mayā,
Ekaṃsaṃ añjaliṃ katvā thavissaṃ2- lokanāyakaṃ.

2795. Divasabhāgaṃ thavitvāna buddhaṃ lokagganāyakaṃ,
Haṭṭho haṭṭhena cittena imaṃ vācamudīrayiṃ.

2796. "Namo te purisājañña namo te purisuttama,
Sabbaññusi mahāvīra lokajeṭṭha narāsabha"

2797. Abhitthavitthā sikhinaṃ nimittakaraṇenahaṃ,
Āsanaṃ abhivādetvā pakkāmi uttarāmukho.

2798. Ekatiṃse ito kappe santhaviṃ3- vadataṃ varaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi thomanāya idaṃ phalaṃ.

2799. Sattatiṃse ito kappe atulyā4- satta assu te,
Sattaratanasampannā cakkavatti mahabbalā.

2800. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā āsanatthaviko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Āsanatthavikattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

1. Irine, machasaṃ 2. Santhaviṃ, machasaṃ 3. Yaṃ thaviṃ, machasaṃ 4. Atulaṃ, machasaṃ

[BJT Page 456] [\x 456/]
[PTS Page 256] [\q 256/]

317. Saddasaññakattherāpadānaṃ.

2801. Sudassano mahāvīro desenno amataṃ padaṃ,
Parivuto sāvakehi vasati gharamuttame.

2802. Tāya vācāya madhurāya saṅgaṇhāti1- mahājanaṃ,
Ghoso ca vipulo āsi āsaṃso2- devamānuse.

2803. Nigghosasasaddaṃ sutvāna siddhatthassa mahesino,
Sadde cittaṃ pasadetvā avandiṃ lokanāyakaṃ.

2804. Catunavute ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ phalaṃ.

2805. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā saddasaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Saddasaññakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

318. Tiraṃsiyattherāpadānaṃ.

2806. Kesariṃ abhijātaṃva aggikkhandhaṃ pabbate,
Obhāsentaṃ disā sabbā3- siddhatthaṃ pabbatantare.

2807. Suriyassa ca ālokaṃ candālokaṃ tatheva ca,
Buddhālokañca disvāna vitti me udapajjatha4-

2808. Tayo āloke disvāna buddhañca5- sāvakuttamaṃ,
Ekaṃsaṃ ajinaṃ katvā santhaviṃ lokanāyakaṃ.

2809. Tayo hi ālokakarā loke lokatamonudā,
Cando ca suriyo cāpi buddho ca lokanāyako.

2810. Opammamupadassetvā kittino me mahāmuni,
Buddhassa vaṇṇaṃ kittetvā kappaṃ saggamhi mohadahaṃ.

2811. Catunavute ito kappe yaṃ buddhamabhikittayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi kittanāya idaṃ phalaṃ.

[PTS Page 257] [\q 257/]

2812. Ekasaṭṭhimbhito kappe eko ñāṇadharo ahu,
Sattaratanasampannā cakkavatti mahabbalā.

2813. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tiraṃsiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tiraṃsiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

1. Saṅgaṇahante, simu 2. Āsi so, machasaṃ 3. Disāsinnaṃ, syā 4. Upapajjathaṃ, simu 5.
Sambudadhaṃ, machasaṃ

[BJT Page 458] [\x 458/]

319. Kandalipupphiyattherāpadānaṃ.

2814. Sindhuyā nadiyā tīre ahosiṃ kassako tadā,
Parakammāyane yutto parabhattaṃ apassito.

2815. Sindhumanucaranto'haṃ siddhatthaṃ jinamaddasaṃ,
Samādhinā nisinnaṃva satapattaṃva puppitaṃ.

2816. Satta kandalipupphāni vaṇṭe chetvānahaṃ tadā,
Matthake abhiropesiṃ buddhassādiccabandhuno.

2817. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ anukūle samāhitaṃ,
Tidhā pahinnamātaṅgaṃ kuñajaraṃva durāsadaṃ.

2818. Tamahaṃ upagantvāna nipakaṃ bhāvitindriyaṃ,
Añjaliṃ paggahetvāna avandiṃ satthuno ahaṃ.

2819. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2820. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kandalipphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kandalipupphiyattherassa apadānaṃ kavamaṃ. -

320. Kumudamāliyattherāpadānaṃ.

2821. Usabhaṃ pavaraṃ vīraṃ mahesiṃ vijitāvinaṃ,
Vipassinaṃ mahāvīraṃ abhijātaṃva kesariṃ.

2822. Rathiyaṃ paṭijjantaṃ āhutinaṃ paṭiggahaṃ,
Gahetvā kumudaṃ mālaṃ buddhaseṭṭhaṃ samokiriṃ.

[PTS Page 258] [\q 258/]

2823. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2824. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kumudamāliyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kumudamāliyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Ārakkhado bhojananado gatasaññi padumiyo,
Pupphāsani santhaviko saddasaññī tiraṃsiko
Kandaliko kumudī ca sattapaññāsa gāthakā.
- Ārakkhadāyakavaggo khatatiṃsatimo. -

[BJT Page 460] [\x 460/]

321. Ummāpupphiyattherāpadānaṃ.

2825. Samāhitaṃ samāpannaṃ siddhatthamaparājitaṃ,
Samādhinā upaviṭṭhaṃ addasāhaṃ naruttamaṃ.

2826. Ummāpupphaṃ gahetvāna buddhassa abhiropayiṃ,
Sabbe pupphā ekasīsā uddhavaṇṭā1- adhomukhā.

2827. Sucittā viya tiṭṭhanne ākāse pupphasanthare2,
Tena cittappasādena tusitaṃ upapajjahaṃ.

2828. Catunavute ito3- kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2829. Pañcapaññāsiko kappe eko āsiṃ mahipati,
Samantacchadano nāma cakkavatti mahabbalā.

2830. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ummāpupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ummāpupphiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

[PTS Page 259] [\q 259/]

322. Pulitapujakattherāpadānaṃ.

2831. Kakudhaṃ vipasantaṃva nisabhājāniyaṃ yathā,
Osadhiṃva virocantaṃ obhāsantaṃ nārāsabhaṃ.

2832. Añjaliṃ paggahetvāna avandiṃ santhuno ahaṃ,
Satthāraṃ parivaṇṇesiṃ sakakammena tosito4-

2833. Susuddhaṃ pulitaṃ gayha gatamagge samokiriṃ,
Ucchaṅgena gahetvāna vipassissa mahesino.

2834. Tato upaḍḍhapulinaṃ vippasannena cetasā,
Divāvihāre osiñciṃ dipadindassa tādino.

2835. Catunavute ito kappe pulinaṃ yamasiñcahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi pulinassa idaṃ phalaṃ.

2836. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pulinapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pulinapujakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

*Umāpupphiyattherāpadānaṃ, machasaṃ 1. Udadhaṃvaṇṭā, machasaṃ 2. Pupphasantharā,
machasaṃ 3. Catunnavutito, machasaṃ 4. Tosayiṃ, machasaṃ

[BJT Page 462] [\x 462/]

323. Hāsajanakattherāpadānaṃ.

2837. Dumagge paṃsukūlakaṃ1- laggaṃ satthuno,
Añajalimpaggahetvāna bhiyyo uccaritaṃ mayā.

2838. Durato patidissāna2- haso me udapajjatha3,
Añajalimpaggahetvāna bhiyyo cittaṃ padādayiṃ.

2839. Ekanavute ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ phalaṃ.

2840. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā hāsajanako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Hāsajanakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

[PTS Page 260] [\q 260/]

324. Yaññasāmikattherāpadānaṃ.

2841. Jātiyā satatvassohaṃ ahosiṃ mantapāragu,
Kulavaṃsaṃ4- adhāresiṃ yañño usasāhito mayā.

2842. Cullāsitisahassāni pasu haññanti me tadā,
Sārathambhupanitāni5- yaññatthāya upaṭṭhitā.

2843. Ukkāmukhapahaṭṭhova khadiraṅgārasannibho,
Udayantova suriyo puṇṇamāseva candimā.

2844. Siddhattho sabbasiddhattho tilokambhito hito,
Upagantvāna sambuddho idaṃ vacanamabravi

2845. "Ahiṃsā sabbapāṇānaṃ kumāra mama ruccati,
Theyyā ca aticārā ca majjapānā ca ārati.

2846. Rati ca samacariyāya bāhusaccaṃ kataññutā,
Diṭṭhe dhamme parattha ca ete dhammā pasaṃsiyā.

2847. Ete dhamme bhāvayitvā sabbasattahite rato,
Buddhe citataṃ pasādetvā bhāvehi maggamuttamaṃ"

2848. Idaṃ vatvāna sabbaññu lokajeṭṭho narāsabho,
Mamevamanusāsitvā vehāsamuggato gato

2849. Pubbe cittaṃ visedhetvā pacchā cittaṃ pasādayiṃ,
Tena cittappasādena tusitaṃ upapajjahaṃ.

1. Paṃsukulikaṃ, syā 2. Pana disvāna, machasaṃ 3. Upapajjatha, simu 4. Kulavattaṃ,
machasaṃ 5. Sārasamiṃ, hi upatitāni, machasaṃ

[BJT Page 464] [\x 464/]

2850. Catunavute ito kappe yadā cittaṃ pasādayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ phalaṃ.

2851. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā yaññasāmiko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Yaññasāmikattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -
[PTS Page 261] [\q 261/]

325. Nimittasaññakattherāpadānaṃ.

2852. Vandahāgānaditire vasāmi assame ahaṃ,
Suvaṇṇamiga maddakkhiṃ carantaṃ vipite ahaṃ.

2853. Mige citteṃ pasādetvā lokajeṭṭamanussariṃ,
Tena cittappasādena aññe buddhe anussariṃ.

2854. Abbhatitā ca ye buddhā vattamānā anāgatā,
Evameva virocanti migarājāva te tayo.

2855. Catunavute ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ phalaṃ.

2856. Sattavise ito kappe eko āsiṃ mahipati,
Araññasatto nāmena cakkavatti mahabbalā.

2857. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā nimittasaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Nimittasaññakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

326. Annasaṃsāvakattherāpadānaṃ.

2858. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ gacchantaṃ antarāpaṇe,
Kañcanagaghiyasaṅkāsaṃ khattiṃsavaralakkhaṇaṃ.

2859. Siddhatthaṃ sabbasiddhatthaṃ anejamaparājitaṃ,
Sambuddhaṃ atināmetvā bhojayiṃ taṃ mahāmuni.

2860. Muni kāruṇiko loke obhāsayi mamaṃ tadā,
Buddhe cittaṃ pasādetvā kappaṃ saggamhi modahaṃ.

[BJT Page 466] [\x 466/]

2861. Catunavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi bhikkhādānassidaṃ phalaṃ.

2862. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ananasaṃsāvako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Annasaṃsāvayakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

[PTS Page 262] [\q 262/]

327. Nigguṇḍipupphiyattherāpadānaṃ.

2863. Yadā devo devakāyā cavati āyusaṅkhayā,
Tayo saddā niccharanti devānaṃ anumodataṃ.
2864. "Ito bho sugatiṃ gaccha manussānaṃ sahavyataṃ,
Manussabhuto saddhamme labha saddhamanuttaraṃ.

2865. Sā te saddhā niviṭṭhassa mulajātā patiṭṭhitā,
Yāvajīvaṃ asaṃhirā saddhamme suppavedite.

2866. Kāyena kusalaṃ katvā vācāya kusalaṃ bahu,
Manasā kusalaṃ katvā abyāpajjaṃ nirūpadhiṃ.

2867. Tato opadhikaṃ puññaṃ katvā dānena taṃ bahuṃ,
Aññepi macce saddhamme brahmacariye nivesaya"

2868. Imāya anukampāya devā devaṃ yadā viduṃ,
Cavantaṃ ṃanumodanti "ehi devapuraṃ puna"

2869. Imāya anukampāya devā devaṃ yadā viduṃ,
Cavantaṃ anumodanti "ehi devapuraṃ puna"

2870. Mama saṃvegamaññāya samaṇo bhāvitinduyo,
Mamuddharitukāmo so āgacchi mama santike.

2871. Sumano nāma nāmena padumuttarasāvako,
Atthadhammānusāsitvā saṃvejesi mamaṃ tadā.
(Dvādasamaṃ bhāṇavāraṃ. )

2872. Tassāhaṃ vacanaṃ sutvā buddhe cittaṃ pasādayiṃ,
Taṃ ciramabhivādetvā3- tattha kālakato ahaṃ.

1. Saṃviggohaṃ, machasaṃ 2. Kaṃ su, machasaṃ 3. Dhiraṃ abivādetvā machasaṃ

[BJT Page 468] [\x 468/]

2873. Upapajjisaṃ1- tattheva sukkamūlena codito,
Vasanto mātukucchimbhi puna dhārisa2- mātuyā.

2874. Tamhā kāyā cavitvāna tidase upapajjahaṃ,
Etthantare na passāmi domanassamahaṃ tadā.

[PTS Page 263] [\q 263/]

2875. Tāvatiṃsā cavitvāna mātukucchiṃ samokkamiṃ,
Nikkhamitvāna kucchimhā kaṇhasukkamajānahaṃ.

2876. Jātiyā sattavassova3- ārāmaṃ pāvisiṃ ahaṃ,
Gotamassa bhagavato sakyaputtassa tādino.

2877. Vitthārite4- pāvacane bāhujaññamhi sāsane,
Addasaṃ sāsanakare bhikkhavo tattha santhuno.

2878. Sāvatthi nāma nagaraṃ rājā tatthāsi kosalo,
Rathena nāgayuttena upesi bodhimuttamaṃ.

2879. Tassāhaṃ nāgaṃ disvāna pubbakammamanussariṃ,
Añjaliṃ paggahetvāna samayaṃ agamāsabhaṃ.

2880. Jātiyā sattavasseva pabbajiṃ anagāriyaṃ,
Yo so buddhaṃ upaṭṭhāsi ānando nāma sāvako.

2881. Gatimā dhitimā ceva satimā ca bahussuto,
Rañño cittaṃ pasādento niyyādesi mahājuti.

2882. Tassāhaṃ dhammaṃ sutvāna pubbakammamanussariṃ,
Tattheva ṭhitako santo arahattamapāpuṇiṃ.

2883. Ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā sire katvāna añjaliṃ,
Sambuddhamabhivādetvā imaṃ vācamudirayiṃ:

2884. Padumuttarabuddhassa dipadindassa5- santhuno,
Nigguṇḍipupphaṃ paggayha sihāsane ṭhapesahaṃ.

2885. Tena kammena dipadinda lokaṭṭhe narāsabha,
Pattombhi acalaṃ ṭhānaṃ hitvā jayaparājayaṃ.

1. Upapajjiṃ, machasaṃ upapajjissaṃ, si sabbattha 2. Dhāreti, sabbattha
'dhārisaṃ'kammatthavasena gahetabbaṃ. 3. Jātiyā sattavassena, syā 4. Vithorike, machasaṃ 5.
Dvipadindassa, machasaṃ

[BJT Page 470] [\x 470/]

2886. Pañcavisasahassamhi kappānaṃ manujādhipā,
Abbudanirabbudāni aṭṭha'ṭṭhā'siṃsu khattiyā.

2887. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā nigguṇḍipupphayo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Nigguṇaḍipupphiyattherassa apadānaṃ sattaṃ. -

[PTS Page 264] [\q 264/]

328. Sumanāveliyattherāpadānaṃ.

2888. Vessabhussa bhagavato lokajeṭṭhassa tādino, .
Sabbe janā samāgamma mahāpujaṃ karonti te.

2889. Sudhāya piṇḍaṃ katvāna āvelaṃ sumanāyahaṃ,
Sihāsanassa purato abhiropesahaṃ tadā.

2890. Sabbe janā samāgamama pekkhanti pupphamuttamaṃ,
Keni'daṃ pujitaṃ pupphaṃ buddhaseṭṭhassa tādino.

2891. Tena cittappasādena nimmāṇaṃ upapajjahaṃ,
Anubhosiṃ1- sakaṃ kammaṃ pubbe sukatamattano.

2892. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,
Sabbesānaṃ piyo homi pupphapujāyi'daṃ phalaṃ
2893. Nābhijānāmi kāyena vācāya uda cetasā,
Saṃyatānaṃ tapassinaṃ kataṃ akkositaṃ mayā2-

2894. Tena sucaritenāhaṃ cittassa paṇidhihi ca,
Sabbesaṃ pujino homi anakkossi'daṃ phalaṃ.

2895. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapujāyi'idaṃ phalaṃ2-.

2896. Ito ekādase kappe sahassāro'si khattiyo,
Sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.

2897. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sumanāveliyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sumanāveliyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

1. Anubhomi, machasaṃ 2. Esā gāthā machasaṃ' potthake natthi

[BJT Page 472] [\x 472/]

329. Pupaphachattiyattherāpadānaṃ.

2898. Siddhatthassa bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,
Saccaṃ pakāsayantassa nibbāpentassa pāṇito.

2899. Jalajaṃ āharitvāna satapattaṃ manoramaṃ,
Pupphassa chattaṃ katvāna buddhassa abhiropayiṃ.

[PTS Page 265] [\q 265/]

2900. Siddhattho ca lokavidu āhutinaṃ paṭiggabho,
Bhikkhusaṅghe ṭhito satho imaṃ gāthaṃ1- abhāsatha:

2901. "Yo me cittaṃ pasādetvā pupphachattaṃ adhārayi2-
Tena cittappasādena duggatiṃ so na gacchati"

2902. Idaṃ vatvāna sambuddho siddhattho lokanāyako,
Uyyojetvāna parisaṃ vehāsaṃ nabhamuggami.

2903. Vuṭṭhite naradevambhi setacchattampi vuṭṭhahi,
Purato buddhaseṭṭhassa gacchati chattamuttamaṃ.

2904. Catunavute ito kappe yaṃ chattamabhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi pupphachattassi'daṃ phalaṃ2-.

2905. Catusatatatikappamhi aṭṭha jalayikhā ahu,
Sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.

2906. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pupphachattiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pupphachattiyattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

330. Saparivārachattadāyakattherāpadānaṃ.

2907. Padumuttaro lokavidu āhutinaṃ paṭiggaho,
Akāse jalavuṭṭhi'va vassati dhammavuṭṭhiyā.

2908. Tamadadasāsiṃ sambuddhaṃ desentaṃ amataṃ padaṃ,
Sakaṃ cittaṃ padādetvā agamāsiṃ sakaṃ gharaṃ.

2909. Chattaṃ alaṅkataṃ gayha upagacchiṃ naruttamaṃ,
Haṭṭho haṭṭhena cittena ākāse ukkhipiṃ ahaṃ.

2910. Susaṅgahitayāvaṃva dāntova sācakuttamo,
Upagantvāna sambuddhaṃ matthake sampatiṭṭhahi.

2911. Anukampako kāruṇiko buddho lokagganāyako,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:

1. Imā gāthā sīmu 2. Ādhārayiṃ, machasaṃ akārayi, sīmu

[BJT Page 474] [\x 474/]

2912. "Yena chattamidaṃ dinnaṃ alaṅkataṃ manoramaṃ,
Tena cittappasādena duggatiṃ so na gacchati.

[PTS Page 266] [\q 266/]

2913. Sattakkhattuñca devesu devarajjaṃ karissati,
Khattiṃsakkhattuṃ rājā ca1- cakkavatti bhavissati.

2914. Kappasatasahassambhi okkākakulasambhāvo,
Gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.

2915. Tassa dhammesu dāyado oraso dhammanimmito,
Sabbāsave pariññāya nibbāyissatanāsavo"

2916. Buddhassa giramaññāya vācāsabhimudiritaṃ,
Pasannacitto sumano bhiyyo hāsaṃ janesahaṃ.

2917. Jahitvā mānusiṃ yoniṃ devayoniṃ2- samajjhagaṃ,
Vimānamuttamaṃ mayhaṃ abbhuggataṃ manoramaṃ.

2918. Vimānā nikkhamantassa detacchattaṃ dharīyati,
Tadā saññaṃ paṭilabhiṃ pubbakammassi'daṃ phalaṃ.

2919. Devalokā cavitvāna manussatattañca āgamiṃ,
Chattiṃsakkhattuṃ cakkavatti sattakappasatambhi'to

2920. Tamhā kāyā cavitvāna āgañachiṃ tidasaṃ puraṃ,
Saṃsaritvā' nupubbena mānussaṃ punarāgamiṃ.

2921. Okkāntaṃ mātukucchiṃ maṃ setacchattamadhārayuṃ,
Jātiyā sattavasso'haṃ pabbajiṃ anagāriyaṃ.

2922. Sunando nāma nāmena brāhmaṇo mantapāragu,
Phalikaṃ chattamādāya sāvakaggassa so adā3-

2923. Anumodi mahāvīro sāriputto mahākathi,
Sutvā'numodanaṃ tassa pubbakammamanussariṃ.

2924. Añajalimpaggahetvāna sakaṃ cittaṃ pasādayiṃ,
Saritvā purimaṃ kammaṃ arahattamapāpuṇaṃ.

2925. Uṭṭhāya āsanā tamhā sire katvāna añjaliṃ,
Sambuddhamabhivādetvā imaṃ vācamudirayiṃ:

2926. Satasahasse ito kappe buddho loke anuttaro,
Padumuttaro lokavidu ahutinaṃ paṭiggaho.

1. Khattiṃsakkhattuñca rājā, machasaṃ 2. Dibbaṃ yoniṃ, machasaṃ dibbayoniṃ, syā 3. Tadā,
machasaṃ

[BJT Page 476] [\x 476/]

2927. Tassa chattaṃ mayā dinnaṃ vicittaṃ samalaṅkataṃ,
Ubho hatthehi paggaṇhi sayambhu aggapuggalo.

[PTS Page 267] [\q 267/]

2928. Aho buddho aho dhammo aho no satthu sampadā,
Ekacchattassa dānane duggatiṃ nupapajja'haṃ

2929. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.

2930. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā saparivārajattadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Saparivārajattadāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Ummāpupphañca pulinaṃ haso yañño nimittako,
Saṃsāvako nigguṇḍi ca sumanaṃ pupphachattako,
Saparivārachatto ca gāthā sattasatuttarā.
- Ummāpupphiyavaggo tettiṃsatimo. -

331. Gandhadhupiyattherāpadānaṃ.

2931. Siddhatthassa bhagavato gandhadhupamadāsahaṃ,
Sumanehi paṭicchannaṃ buddhānucchavikañca taṃ.

2932. Kañcanagaghiyasaṅkā saṃ sambuddhaṃ lokanāyakaṃ1-,
Indivaraṃva jalitaṃ ādittaṃva hutāsanaṃ.
2933. Vyagghusabhaṃva pavaraṃ abhijātaṃva kesariṃ,
Nisinnaṃ samaṇānaggabhikkhusaṅghapurakkhataṃ

2934. Disvā cittaṃ pasādetvā paggahetvāna añaliṃ,
Vanditvā satthuno pāde pakkāmiṃ uttarāmukho.

2935. Catunavute ito kappe yaṃ gandhamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi gandhapujāyidaṃ phalaṃ.

2906. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā gandhadhupiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Gandhadhupiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

1. Buddhaṃ lokagganāyakaṃ, machasaṃ

[BJT Page 478] [\x 478/]
[Verse 2937 to 2969 missing in PTS]

332. Udakapujakattherāpadānaṃ.

2937. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ gacchantaṃ anilañajase,
Ghatāsanaṃva jalitaṃ ādittaṃva hutāsanaṃ.

2938. Pāṇinā udakaṃ gayha ākase ukkhipiṃ ahaṃ,
Sampaṭicci mahāvīro buddho kāruṇiko isi.

2939. Antalikkhe ṭhito satthā padumuttaranāmako,
Mama saṅkappamaññāya imaṃ gāthamabhāsatha:

2940. "Iminā dakadānena pitiupapādenena ca,
Kappasatasahassampi duggatiṃ nupapajjasi".

2941. Tena kammena dipadinda lokajeṭṭa narāsabha,
Pattomhi acalaṃ ṭhānaṃ hitvā jayaparājayaṃ.

2942. Sahassarājanāmenana tayoca cakkavattino,
Pañcasaṭṭhikappasate cāturantā janādhipā.

2943. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā udakapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Udakapujakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

333. Punnāgapupphiyattherāpadānaṃ.

2944. Kānanaṃ vanamogayha vasāmi luddako ahaṃ,
Punnāgaṃ pupphitaṃ disvā buddhaseṭaṭhaṃ anussariṃ.

2945. Taṃ pupphaṃ ocinitvāna sugandhaṃ gandhitaṃ subhaṃ,
Thupaṃ karitvā1- puline buddhassa abhiropayiṃ.
2946. Dvenavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

2947. Ekambhi navute kappe eko āsiṃ tamonudo,
Sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.

2908. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā puntāgapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Punnāgapupphiyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

1. Katvāna, machasaṃ

[BJT Page 480] [\x 480/]

334. Ekadussadāyakattherāpādanaṃ.

2949. Nagare haṃsavatiyā ahosiṃ tiṇahārako,
Tiṇahārena jivāmi tena posemi dārake.

2950. Padumuttaro nāma jino sabbadhammānapāragu,
Tamandhakāraṃ nāsetvā uppajji lokanāyako.

2951. Sake ghare nisīditvā evaṃ cintesahaṃ tadā,
Buddho loke samuppanno deyyadhammo ca natthi me.

2952. Idaṃ me sāṭakaṃ ekaṃ natthi me koci dāyako,
Dukkho nirasayasamphasso ropayissāmi dakkhiṇaṃ.

2953. Evā'haṃ cintayitvāna sakaṃ cittaṃ pasādayiṃ,
Ekaṃ dussaṃ gahetvāna buddhaseṭṭhassadāsahaṃ.

2954. Ekaṃ dussaṃ daditvāna ukkuṭṭhiṃ sampavattayiṃ,
Yadi buddho tuvaṃ vīra tārehi maṃ mahāmuni.

2955. Padumuttaro lokavidu āhutinaṃ paṭiggaho,
Mama dānaṃ pakittetto akā me anumodanaṃ:

2956. "Iminā ekadussena cetanāpaṇidhīhi ca,
Kappasatahassāni vinipātaṃ na gacchati.

2957. Chattiṃsakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati,
Tettiṃsakkhattuṃ rajā ca cattavatti bhavissati.

2958. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanato asaṃkhiyaṃ,
Devaloke manusse vā saṃsaranto tuvaṃ bhave.

2959. Rūpavā guṇasampanno anavakkantadehavā,
Akkhobhaṃ amitaṃ dussaṃ labhisasi yadicchakaṃ"

2960. Idaṃ vatvāna sambuddho jalapujattamanāmako,
Tabhaṃ abbhuggami dhīro haṃsarājāva ambare.
2961. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devatataṃ atha mānusaṃ,
Bhoge me ūnatā natthi ekadussassidaṃ phalaṃ.

2962. Paduddhāre paduddhāre dussaṃ nibbattate mama,
Heṭṭhādusamhi tiṭṭhāmi uparicchadataṃ mama.

2963. Cakkavāḷamupādāya sakānanaṃ sapabbataṃ,
Icchamāno ca' haṃ ajja dussehi chādayeyya'haṃ.

[BJT Page 482] [\x 482/]

2964. Teneva ekadussena saṃsaranno bhavābhave,
Suvaṇṇavaṇṇo hutvāna saṃsarāmi bhavābhave.

2965. Vipākaṃ ekadussassa nājjhagaṃ kathevikkhayaṃ,
Ayaṃ me antimā jāti vipaccati idhāpi me.

2966. Satasahasse ito kappe yaṃ dussamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi ekadussassidaṃ phalaṃ.

2967. Kilesā jhapitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

2968. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekadussadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
-Ekadussadāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

[PTS Page 268] [\q 268/]

335. Phusitakampiyattherāpadānaṃ.

2969. Vipassi nāma sambudedhā lokajeṭṭho narāsabho,
Khiṇāsavehi sahito saṅghārāme vasi tadā.

2970. Ārāmadvārā nikkhamma vipassi lokanāyako,
Saha satasahassehi aṭṭhakhiṇāsavehi tu1-

2971. Ajānena nivattho'haṃ vākaciradharo'pi ca,
Kusumbhodakamādāya2- sambuddhaṃ upasaṅkamiṃ.

2972. Sakaṃ cittaṃ pasādetvā vedajāto katañajali,
Kusumbhodakamādāya2- buddhambubhukkiriṃ ahaṃ.

2973. Tena kammena sambuddho jalajuttamanāmako,
Mama kammaṃ pakittetvā agamā yena patthitaṃ.

2974. Phusitā pañcasahassā yehi pujesahaṃ tadā3,
Aḍḍhateyyasahasesa hi devarajjaṃ akārayiṃ.

2975. Aḍḍhateyyasahasse hi cakkavatti ahosabhaṃ,
Avasesena kamemana arahattamapāpuṇiṃ.
2976. Devarājā yadā bhomi manujādhipati yadā,
Tameva nāmadheyaṃ me phusito nāma homa'haṃ.

1. So, machasaṃ 2. Kusumodaka, machasaṃ 3. Jinaṃ, machasaṃ

[BJT Page 484] [\x 484/]

2977. Devabhūtassa santassa athāpi mānusasa vā,
Samantā vyāmato mayhaṃ phusitaṃva pavassati.

2978. Bhavā ugghāṭitā mayhaṃ kilesā jhāpitā mama,
Sabbāsavaparikkhiṇo phusitassa idaṃ phalaṃ.

2979. Candanasesva me kāyā tathā gandho pavāyati,
Sāririko mamaṃ1- gajho aḍḍhakose pavāyati.

2980. Dibbagandhaṃ sampavantaṃ puññakammasamaṅginaṃ,
Gandhaṃ ghatvāna jānatti phusito āgato idha.

[PTS Page 269] [\q 269/]

2981. Sākhāpalāsa kaṭṭhāni tiṇāni pi ca sabba so,
Mama saṅkappamaññāya gandho sampajjate khaṇe.

2982. Satasahasse ito kappe candanaṃ abhipujayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi phusitassa idaṃ phalaṃ.

2983. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā phusitakampiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Phusitakampiyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

336. Sabhaṅkarattherāpadānaṃ.

2984. Padumuttarassa bhagavato2- lokajeṭṭhassa tādino,
Vipine cetiyaṃ āsi vāḷamigasamākule.

2985. Na koci visahi gantuṃ cetiyaṃ abhivandituṃ,
Tiṇakaṭṭhalatonaddhaṃ paluggaṃ āsi cetiyaṃ.

2986. Vanakammiko tadā āsiṃ pitupetāmahena'haṃ3,
Addasaṃ vipine thupaṃ luggaṃ tiṇalatākulaṃ.

2987. Disvānāhaṃ buddhathupaṃ garucittaṃ upaṭṭhahiṃ,
"Buddhaseṭṭhassa thupo'yaṃ paluggo acchati vane.

2988. Nacchannaṃ nappatirūpaṃ jānantassa guṇāguṇaṃ,
Buddhathupamasodhetvā aññaṃ kammaṃ payojaye"

2989. Tiṇaṃ kaṭṭhañca4- valliñca sodhayitvāna cetiye,
Vanditvā aṭṭhavārāni patikuṭiko agacchahaṃ.

1. Sāririko mama. Machasaṃ 2. Padumattara bhagavato, machasaṃ 3. Pitumātumatenahaṃ,
machasaṃ 4. Tiṇakaṭṭhañca, machasaṃ

[BJT Page 486] [\x 486/]

2990. Tena kammena sukatena vetanāpaṇidhihi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

2991. Tattha me sukataṃ myamhaṃ sovaṇṇaṃ sappabhassaraṃ,
Saṭṭhiyojanamubbedhaṃ tiṃsayojanavitthataṃ.

2992. Tisatāni ca vārāni devarajjamakārayiṃ,
Pañcavisatikkhattuñca cakkavatti ahosa'haṃ.

2993. Bhavābhave saṃsaranto mahābhogaṃ labhāmahaṃ,
Bhoge me ūnatā natthi sodhanāya idaṃ phalaṃ

[PTS Page 270] [\q 270/]

2994. Sivikā hatthikkhandhena vipine gacchato mama,
Yaṃ yaṃ disāhaṃ gacchāmi saraṇaṃ sampajjate1- vanaṃ.

2995. Khāṇuṃ vā kaṇṭakaṃ vāpi nāhaṃ passāmi cakkhunā,
Puññakammena saṃyutto sayamevāpaniyare.

2996. Kuṭṭhaṃ gaṇḍi kilāso ca apamāro vitacchikā,
Dadduṃ kacchu ca me natthi sodhanāya idaṃ phalaṃ.

2997. Aññampi me acchariyaṃ buddhathupamhi sodhite2,
Nābhājānāmi me kāye jātaṃ pilakabindukaṃ.

2998. Aññampi me acchariyaṃ buddhathupamhi sodhite,
Duve bhave saṃsarāmi devatte
2999. Aññampi me acchariyaṃ buddhathupamhi sodhite,
Suvaṇṇavaṇṇo sabbattha sappabhāsā bhavāmahaṃ.

3000. Aññampi me acchariyaṃ buddhathupamhi sodhite,
Amanāpaṃ vipajjati manāpaṃ upiṭṭhati.

3001. Aññampi me acchariyaṃ buddhathupamhi sodhite
Visuddhaṃ hoti me cittaṃ ekaggaṃ susamāhitaṃ.

3002. Aññampi me acchariyaṃ buddhathupamhi sodhite
Ekāsane nisīditvā arahattamapāpuṇiṃ.

3003. Satasahasse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi sodhanāya idaṃ phalaṃ.

3004. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pahaṅkaro thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pahaṅkarattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -
1. Sampate, machasaṃ 2. Budadhathupassa sodhane, sīmu

[BJT Page 488] [\x 488/]

337. Tiṇakuṭidāyakattherāpadānaṃ.

3005. Nagare bandhumatiyā ahosiṃ parakammiko,
Parakammāyane yutto parabhattaṃ apassino.

3006. Rahogato nisīditvā evaṃ cintesahaṃ tadā,
"Buddho loke samuppanno adhikāro ca natthi me.

[PTS Page 271] [\q 271/]

3007. Kālo gatiṃ1- sodhetuṃ khaṇo me paṭipādito,
Dukkho nirayasamphasso apuññānaṃ hi pāṇinaṃ"

3008. Evāhaṃ cintayitvāna kammasāmiṃ upāgamiṃ,
Ekāhaṃ kammaṃ yācitvā vipinaṃ pāvisiṃ ahaṃ.

3009. Tiṇakaṭṭhañca valliñcaña āharitvāna'haṃ tadā,
Tidaṇḍake ṭhapetvāna akaṃ tiṇakuṭiṃ ahaṃ.

3010. Saṅghassatthāya kuṭikaṃ niyyātetvāna taṃ ahaṃ,
Tadaheyeva āgantvā kammasāmiṃ upāgamiṃ.

3011. Tena kammena sukatena tāvatiṃsamagacchahaṃ,
Kattha me sukataṃ vyamhaṃ tiṇakuṭikāya nimmitaṃ2-

3012. Sahassakaṇḍaṃ satabheṇḍu dhajālu haritāmayaṃ3,
Satasahassaniyyuhā vyamhe pātubhaviṃsu me.

3013. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,
Mama saṅkappamaññāya pāsādo upatiṭṭhati.

3014. Bhayaṃ vā chambhitattaṃ lomahaṃso na vijjati,
Tāsaṃ mama na jānāmi tiṇakuṭikāyi'daṃ phalaṃ.

3015. Sīhavyagghā ca dipi ca acchakokataracchakā,
Sabbe maṃ parivajjenti tiṇakuṭikāyi'daṃ phalaṃ

3016. Siriṃsapā4- ca bhūtā ca abhikumbhaṇḍarakkhasā,
Te pi maṃ parivajejanati tiṇakuṭikāyi'daṃ phalaṃ.

3017. Na pāpasupinassā'haṃ5- sarāmi dassanaṃ mama,
Upaṭṭhitā sati mayhaṃ tiṇakuṭikāyi'daṃ phalaṃ.

3018. Tāyeva tiṇakuṭikāya anubhotvāna sampadā,
Gotamassa bhagavato dhammaṃ sacchikariṃ ahaṃ.

1. Kālo me gatiṃ, machasaṃ 2. Kuṭikāya sunimmitaṃ, machasaṃ 3. Sahassakaṇḍo
satabheṇḍu dhajāluharitāmayo, simu 4. Sarisapā, machasaṃ 5. Na pāpasupinasasāni,
machasaṃ.

[BJT Page 490] [\x 490/]

3019. Ekanavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi tiṇakuṭikāyi'daṃ phalaṃ.

3020. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tiṇakuṭidāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tiṇaduṭidāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

[PTS Page 272] [\q 272/]

338. Uttareyyadāyakattherāpadānaṃ.

3021. Nagare haṃsavatiyā ahosiṃ brāhmaṇo tadā,
Ajjhāyako mantadharo tiṇṇaṃ vedāna pāragu.

3022. Purakkhato sasissehi jātimā ca susikkhito,
Toyābhisevanatthāya nagarā nikkhamiṃ tadā.

3023. Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna pāragu,
Khiṇāsavasahassehi nagaraṃ pāvisi jino.

3024. Suvārurūpaṃ disvāna anejakāritaṃ1- viya,
Parivutamarahantehi disvā cittaṃ pasādayiṃ.

3025. Sirasi2- añjaliṃ katvā namassitvāna subbataṃ,
Pasannacitto sumano uttariyamadāsahaṃ.

3026. Ubho satthehi paggayha sāṭakaṃ ukkhipiṃ ahaṃ,
Yāvatā buddhaparisā tāva chādesi pāṭako.

3027. Piṇḍacāraṃ carantassa mahābhikkhugaṇādino,
Chadaṃ karonto aṭṭāsi hāsayanto mamaṃ tadā.

3028. Gharato nikkhamantassa sayambhu aggapuggalo,
Vithiyaṃva ṭhito satthā akā me3- anumodanaṃ.

3029. "Pasannacitto sumano yo me pādāsi sāṭakaṃ,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇotha mama bhāsato.

3030. Tiṃsakappasahassāni devaloke ramisasti,
Paññāsakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati.

3031. Devaloke vasantassa puññakammasamaṅgino,
Samantā yojanasataṃ dusasacchannaṃ bhavissati.

3032. Chattiṃsakkhatatuṃ rājā ca cakkavatti bhavissati,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.

1. Aneñajakāritaṃ, machasaṃ 2. Sirasmiṃ, machasaṃ 3. Akāsi anumodanaṃ, syā

[BJT Page 492] [\x 492/]

3033. Bhave saṃsaramānassa puññakammasamaṅgino,
Manasā patthitaṃ sabbaṃ nibbattissati tāvade.

3034. Koseyyakambaliyāni khomakappāyikāni ca,
Mahagghāni ca dussāni paṭilacchatayaṃ naro1-

[PTS Page 273] [\q 273/]

3035. Manasā patthitaṃ sabbaṃ paṭilacchatayaṃ naro,
Ekadussassa vipākaṃ anubhossati sabbadā.

3036. So pacchā pabbajitvāna sukkamūlena codito,
Gotamassa bhagavato dhammaṃ sacchikarissati"

3037. Aho me sukataṃ kammaṃ sabbaññussa mahesino,
Ekāhaṃ sāṭakaṃ datvā pattomhi amataṃ padaṃ.

3038. Maṇḍapepa rukkhamule vā vasato suññake ghare,
Dhāreti dussachadanaṃ samantā vyāmato mama.

3039. Aviññattaṃ nivāsemi cīvaraṃ paccayañca'haṃ,
Pābhi2- antassa pānassa uttareyyasasidaṃ phalaṃ

3040. Sattahasse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi vanthadānassidaṃ phalaṃ.

3041. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā uttareyyadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Uttareyyadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

339. Dhammasavaṇiyattherāpadānaṃ.

3042. Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna pāragu,
Catusaccaṃ pakāsento santāresi bahuṃ janaṃ.

3043. Ahaṃ tena samayena jaṭilo uggatāpano,
Dhunanto vākacirāni gacchāmi ambare tadā.

3044. Buddhaseṭṭhassa upari gantuṃ na visahāmahaṃ,
Pakkhiva selamāsajja3- gamanaṃ nālabhiṃ4- tadā,

3045. Na me idaṃ bhūtapubbaṃ iriyassa vikopanaṃ,
Dake yathā ummujjitvā evaṃ gacchāmi ambare.

1. Paṭilacchatiyaṃ naro, machasaṃ 2. Lābhimhi, syā 3. Selamāpajja, 4. Na labhāmahaṃ,
machasaṃ

[BJT Page 494] [\x 494/]
[PTS Page 274] [\q 274/]

3046. Uḷārabhuto manujo heṭṭhāsino bhavissati,
Handamenaṃ gavesissaṃ api atthaṃ labheyyahaṃ.

3047. Orohanto antalikkhā sadadamassosiṃ satthuno,
Aniccataṃ kathentassa tamahaṃ uggahiṃ tadā.

3048. Aniccasaññamuggayha agamāsiṃ mamassamaṃ,
Yāvatāyuṃ vasitvāna tattha kālakato ahaṃ.

3049. Carime catatamānambhi taṃ dhammasamaṇaṃ sariṃ,
Tena kammena sukatte tāvatiṃsamagacchahaṃ.

3050. Tiṃsakappasahassāni devaloke ramiṃ ahaṃ,
Ekapaññāyakkhattañca devarajjamakārayiṃ.

3051. Ekasattakikkhattuñca cakkavatti ahosahaṃ,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.

3052. Pitu gehe1- nisīditvā samaṇo bhāvitindriyo,
Gāthāya paridīpento aniccatamudāhari2,

3053. Anussarāmi taṃ saññaṃ saṃsaranto bhavābhave,
Na koṭiṃ paṭivijjhāmi nibbāṇaṃ accutaṃ padaṃ.

3054. Aniccā vata saṅkhārā uppādavayadhammino,
Uppajjatvā nirujjhanti tesaṃ vupasāmo sukho.

3055. Saha gāthaṃ suṇitvāna pubbakammaṃ anussariṃ,
Ekāsane nisīditvā arahattamapāpuṇiṃ.

3056. Jātiyā sattavassohaṃ arahattamapāpuṇiṃ,
Upasampādayī buddho guṇamaññāya cakkhumā.

3057. Dārakova ahaṃ santo karaṇiyaṃ samāpayiṃ,
Kiṃ me karaṇiyaṃ3- ajja sakyaputatassa sāsane.

3058. Satasahasse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi saddhammasamaṇe phalaṃ.

3059. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā dhammasavaṇiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Dhammasavaṇiyattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

1. Ghare, simu 2. Aniccavatthudāhari, syā 3. Karaṇiyaṃ, machasaṃ

[BJT Page 496] [\x 496/]
[PTS Page 275] [\q 275/]

340. Ukkhittapadumiyattherāpadānaṃ.

3060. Nagare haṃsavatiyā ahosiṃ māliko tadā,
Ogāhitvā1- padumasaraṃ satapatte2- ocināmahaṃ.

3061. Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna pāragu,
Saha satasahassehi santacittehi tādihi.

3062. Khiṇāsavehi suddhehi chaḷabhiññehi so tadā3,
Mama vuddhiṃ samatvesaṃ āgacchi mama santike4-

3063. Disvānahaṃ devadevaṃ sayambhuṃ lokanāyakaṃ,
Maṇṭe chetvā satapattaṃ ukkhipiṃ ambare tadā.

3064. Yadi buddho tuvaṃ vīra lokajeṭṭho narāsabho,
Sayaṃ gantvā satapattā matthake dhārayantu te.

3065. Adhiṭṭhahi mahāvīro lokejeṭṭho narasabho,
Buddhasa ānubhāvena matthake dhārayiṃsu te.

3066. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ deṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ,

3067. Tassa me sukataṃ vyamhaṃ satapattanti vuccati,
Saṭṭhiyojanamubbedhaṃ tiṃsayojanavitthataṃ.

3068. Sahassakkhattuṃ devindo devarajjaṃ akārayiṃ,
Pañcasattatikkhattuñca cakkavatti ahosahaṃ.

3069. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ,
Anubhomi sakaṃ kammaṃ pubbe sukatamattano.

3070. Tenevekapadumena anubhotvāna sampadā,
Gotamassa bhagavato dhammaṃ sacchikariṃ ahaṃ.

3071. Kilosā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

3072. Satasahasse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi ekapadumassidaṃ phalaṃ.

[PTS Page 276] [\q 276/]

3073. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ukkhittapadumiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ukkhittapadumiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

1. Ogāhetvā, machasaṃ 2. Satapantaṃ, machasaṃ 3. Chaḷabhiññehi jhāyihi, machasaṃ 4.
Santikaṃ, machasaṃ

[BJT Page 498] [\x 498/]

Uddānaṃ:
Gandhadhupo ca udakaṃ1- punnāgaekadusasiko,
Phusito ca pabhaṅkaro kuṭido uttariyako.
Savaṇi ekapadumi gāthāyo tattha piṇḍitā,
Ekaṃ gāthāyatañceca catutāḷisameva ca.
- Gandhadhupiyavaggo2- catuttiṃsatimo. -

341. Ekapadumiyattherāpadānaṃ.

3074. Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna pāragu,
Bhavābhave vibhāvento tāresi janataṃ bahuṃ.

3075. Haṃsarājā tadā homi dijānaṃ pavaro ahaṃ,
Jātassaraṃ samogayha kiḷāmi haṃsakiḷitaṃ.

3076. Padumuttaro lokavidu āhutinaṃ paṭiggaho,
Jātassarassa upari āgacchi tāvado jano.

3077. Disvānahaṃ devadevaṃ sayambhuṃ lokanāyakaṃ,
Vaṇṭe chetvāna padumaṃ satapattaṃ manoramaṃ.

3078. Mukhatuṇḍena paggayha pasanno lokanāyake,
Ukkhipitvāna gagane buddhaseṭṭhamapujayiṃ.

3079. Padumuttaro lokavidu āhutinaṃ paṭiggaho,
Antalikkhe ṭhito satthā akā me anumodānaṃ:

3080. "Iminā ekapadumena cetanāpaṇidhīhi ca,
Kappānaṃ satasahassaṃ vinipātaṃ na gacchasi"

3081. Idaṃ vavona sambuddho japajuttamanāmako,
Mama kammaṃ pakittetvā agamā yena patthitaṃ.

[PTS Page 277] [\q 277/]

3082. Satasahasse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

3083. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekapadumiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ekadumiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

1. Gandhokapujani ca, [PTS] se 2. Gandhodakavaggo, [PTS] ma se

[BJT Page 500] [\x 500/]

342. Tiuppalamāliyattherāpadānaṃ. *

3084. Candabhāgānaditire ahosiṃ vānaro tadā,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ nisinnaṃ pabbatantare.

3085. Obhāsentaṃ disā sabbā sālarājaṃva phullitaṃ,
Lakkhaṇabyañajanupetaṃ disvā attamano ahuṃ.
3086. Udaggacitto sumano pitiyā haṭṭhamānaso,
Tīṇi uppalapupphāni matthake abhiropayiṃ.

3087. Pupphāni abhiropetvā vipassissa mahesino,
Sagāravo gavitvāna1- pakkamiṃ2- uttarāmukho.

3088. Gacchanto patikuṭiko vippasannena cetasā,
Selannare patitvāna3- pāpuṇiṃ jīvitakkhayaṃ.

3089. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsaṃ agacchahaṃ.

3090. Satānaṃ tīṇikkhattuñca devarajjamakārayiṃ,
Tatānaṃ pañcakkhattuñca cakkavattī ahosahaṃ.

3091. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

3092. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tiuppalamāliyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tiuppalamāliyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

343. Dhajadāyakattherāpadānaṃ.

3093. Tisso nāma ahu satthā lokajeṭṭho narāsabho,
Tassopadhikkhaye disvā dhajamāropitaṃ mayā.

3094. Tena kammena sukatena cetatāpaṇidhihi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

[PTS Page 278] [\q 278/]

3095. Satānaṃ tīṇikkhattuñca devarajjamakārayiṃ,
Satānaṃ pañcakkhattuñca cakkavatti ahosahaṃ.

*. Tiṇuppalamāliyattherāpaadānaṃ, machasaṃ 1. Bhavitvāna, machasaṃ 2. Pakkāmiṃ,
machasaṃ 3. Papatitvā, syā

[BJT Page 502] [\x 502/]

3096. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ,
Anubhomi sakaṃ kammaṃ pubbe sukatamattano.

3097. Dvenanute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi dhajadānassidaṃ phalaṃ.

3098. Icchamāno'vahaṃ ajja sakānanaṃ sapabbataṃ,
Khomadussena chādeyyaṃ tadā mayhaṃ kate phalaṃ.

3099. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ
Itthaṃ sudaṃ āyasmā dhajadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Dhajadāyakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

344. Tikiṅkiṇipujakattherāpadānaṃ.

3100. Hivamantassāvidure bhūtagaṇo nāma pabbato,
Tatthadadasaṃ paṃsukūlaṃ dumaggamhi vilaggitaṃ.

3101. Tīṇi kiṅkiṇupupphāni ocinitvā ahaṃ tadā,
Haṭṭho haṭṭhena cittena paṃsukulamapujayiṃ.

3102. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi tiṇṇaṃ pupphānidaṃ phalaṃ.

3103. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tikiṅkiṇipujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tikiṅkiṇipujakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

345. Naḷāgārikattherāpadānaṃ.

3104. Himavantassa avidūre hārito nāma pabbato,
Sayambhu nārado rukkhamule visi tadā

3105. Naḷāgāraṃ karitvāna tiṇena chādayiṃ ahaṃ,
Caṅkamaṃ sodhayitvāna sayambhussa adāsahaṃ.

3106. Catuddasasu kappesu devaloke ramiṃ ahaṃ,
Catusattatikkhattuñca devarajjamakārayiṃ.

[BJT Page 504] [\x 504/]
[PTS Page 279] [\q 279/]

3107. Sattasattatikkhattuñca1- cakkavatti ahosahaṃ,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.

3108. Ubbiddhaṃ bhavanaṃ mayhaṃ indalaṭṭiva uggataṃ,
Sahassathambhaṃ atulaṃ vimānaṃ sapabhasasaraṃ.

3109. Dve sampatti anubhotvā sukkamūlena codito,
Gotamassa bhagavato sāsane pabbajiṃ ahaṃ.

3110. Padhānapabhitattomhi upasanto nirūpadhi,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

3111. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā nāḷāgāriko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Nāḷāgārikattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

346. Campakapupphiyattherāpadānaṃ.
3112. Himavantassa avidūre cāpalo2- nāma pabbato,
Buddho sudassano nāma vihāsi pabbatantare.

3113. Pupphaṃ hevamataṃ3- gayha gacchaṃ vehāsenahaṃ,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ oghatiṇṇamanāsavaṃ.

3114. Satta campakapupphāni sīse katvānahaṃ tadā,
Buddhassa abhiropesiṃ sayambhussa mahesino.

3115. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ, 4-
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

3116. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā campakapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Campakapupphiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

347. Padumapujakattherāpadānaṃ.

3117. Himavantassa avidūre romaso nāma pabbato,
Buddhopi samanave nāma abbhokāse vasi tadā.

3118. Bhavanā nikkhamitvāna padumaṃ dhārayiṃ ahaṃ,
Ekāhaṃ dhārayitvāna puna bhavanamupāgamiṃ.

1. Catusattatatikkhattuñca, machasaṃ 2. Chāpalo, syā jāpalo, machasaṃ
3. Hemavantaṃ, machasaṃ 4. Pupphamabhiropayiṃ, machasaṃ

[BJT Page 506] [\x 506/]
[PTS Page 280] [\q 280/]

3119. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

3120. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā padumapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Padumapujakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

348. Tiṇamuṭṭhidāyakattherāpadānaṃ.

3121. Himavantassa avidūre lambako nāma pabbato,
Upatisso nāma sambuddho abbhokāsamhi caṅkami.

3122. Migaluddo tadā āsiṃ araññe kānane ahaṃ,
Disvāna taṃ devadevaṃ sayambhuṃ aparājitaṃ.

3123. Vippasannena cittena tadā tadada mahesino,
Nisidanatthaṃ buddhassa tiṇamuṭṭhimadāsahaṃ.

3124. Datvāna devadevassa bhiyyo cittaṃ pasādayiṃ,
Sambuddhamabhivādetvā sakkāmiṃ uttarāmukho.

3125. Aciraṃ gatamattaṃ maṃ migarājā aheṭhayī1,
Sihena pātito2- santo tattha kālakato ahaṃ.

3126. Āsanne me kataṃ kammaṃ buddhaseṭṭhe anāsave,
Sumutto saravegova devalokamagacchahaṃ.

3127. Yupo tattha subho āsi puññakammābhinimmito,
Sahassakaṇḍo satabheṇḍu dhajālu haritāmayo.

3128. Pabhā niddhāvate tassa sataraṃsiva uggato,
Ākiṇṇo devakaññābhi āmodiṃ kāmakāmahaṃ.

3129. Devalokā cavitvāna sukkamūlena codito,
Āgantvāna manussattaṃ pattomhi āsavakkhayaṃ.

3130. Catunavute ito kappe nisidanamadāsahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi tiṇamuṭṭhisasidaṃ phalaṃ.

3131. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tiṇamuṭṭhidāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tiṇamuṭṭhidāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

1. Apothayi, machasaṃ 2. Pothito, machasaṃ

[BJT Page 508] [\x 508/]
[PTS Page 281] [\q 281/]

349. Tindukaphaladāyakattherāpadānaṃ.

3132. Kaṇikāraṃva jotantaṃ nisinnaṃ pabbatantare,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ oghatiṇṇamanāsavaṃ.

3133. Tindukaṃ saphalaṃ disvā bhinditvāna sakeṭakaṃ, 1-
Pasannacitto sumano vessabhussa adāsahaṃ.

3134. Ekanavute ito kappe yaṃ phalamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

3135. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tindukaphaladāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tindukaphaladāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

350. Ekañajaliyattherāpadānaṃ

3136. Revato2- nāma sambuddho nadikule vasī tadā,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ pitaraṃsiṃva bhānumaṃ.

3137. Ukkāmukhapahaṭṭhaṃva khadiraṅgārasannibhaṃ,
Osadhiṃva virocantaṃ ekañajalimakāsabhaṃ.

3138. Catunavute ito kappe yamañajalimakāsahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi añajaliyā idaṃ phalaṃ.

3139. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekañajaliyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ekañajaliyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Padumi uppalamāli dhajo niṅkiṇiko nāḷo
Campako padumo muṭṭi tindukakeñajali tathā
Cha ca saṭṭhi ca gāthāyo gaṇitāyo vibhāvihi.
- Ekapadumiyavaggo pañcatiṃsatimo.

1. Sakosakaṃ, machasaṃ 2. Romaso, machasaṃ

[BJT Page 510] [\x 510/]
[PTS Page 282] [\q 282/]

351. Saddasaññakattherāpadānaṃ.
3140. Migaluddo pure āsiṃ araññe kānate ahaṃ,
Tatthadadasāsiṃ sambuddhaṃ devasaṅghapurakkhataṃ.

3141. Catusaccaṃ pakāsentaṃ uddharantaṃ mahājanaṃ,
Assosiṃ madhuraṃ vācaṃ karecikarutopamaṃ*

3142. Brahmassarassa munino sikhino lokabandhuno,
Ghose cittaṃ pasādetvā pattombhi āsavakkhayaṃ.

3143. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi pasādassa idaṃ phalaṃ.

3144. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā saddasaññako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Saddasaññakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

352. Yavakalāpiyattherāpadānaṃ.

3145. Nagare aruṇavatiyā āsiṃ yāvasiko1- tadā,
Panthe disvāna sambuddhaṃ yavakalāpamavatthariṃ.

3146. Anukampako kāruṇiko sikhi lokagganāyako,
Mama saṅkappamaññāya nisīdi yavasanthare.

3147. Disvā nisinnaṃ vimalaṃ mahājhāyiṃ vināyakaṃ,
Pāmujjaṃ2- janayitvāna tattha kālakato ahaṃ.
3148. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi yavatthare idaṃ phalaṃ.

3149. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā yavakalāpiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pavakalāpiyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

1. Yavasiko, sabbattha 2. Pāmojjaṃ, machasaṃ *karavikarudopamaṃ, machasaṃ

[BJT Page 512] [\x 512/]
[PTS Page 283] [\q 283/]

353. Kiṃsukapujakattherāpadānaṃ.

3150. Kiṃsukaṃ pupphitaṃ disvā paggahetvāna añjaliṃ,
Buddhaṃ saritvā siddhatthaṃ ākāse abhipujayiṃ.

3151. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddapujāyidaṃ phalaṃ.

3152. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kiṃsukapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kiṃsakapujakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

354. Sakoṭakakoraṇḍadāyakattherāpadānaṃ.

3153. Akkantañca padaṃ disvā sikhino lokabandhuno,
Ekaṃsaṃ ajinaṃ katvā padaseṭṭhaṃ avandahaṃ.

3154. Koraṇḍaṃ pupphitaṃ disvā pādapaṃ dharaṇiruhaṃ,
Sakoṭakaṃ gahetvāna pade cakkamapūjayiṃ1-

3155. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi padapujāyidaṃ phalaṃ.

3156. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sakoṭakakoraṇḍadāyako2-thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sakoṭakakoraṇḍadāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -
355. Daṇḍadāyakattharāpadānaṃ.

3157. Kānanaṃ vanamogayha veḷuṃ chetvānahaṃ tadā,
Ālambataṃ gahetvāna3- saṅghassa adadaṃ ahaṃ.

3158. Tena cittappasādena subbate abhivādiya,
Ālambanampi datvāna pakkamiṃ uttarāmukho

1. Padacakkaṃ apūjayiṃ, machasaṃ 2. Sakosakakoraṇḍadāyako, machasaṃ 3. Karitvāna,
machasaṃ

[BJT Page 514] [\x 514/]

3159. Catunavute ito kappe yaṃ daṇḍamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi daṇḍadānassidaṃ phalaṃ.

3160. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā daṇḍadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Daṇḍadāyakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

[PTS Page 284] [\q 284/]

356. Ambayāgudāyakattherāpadānaṃ.

3161. Sataraṃsi nāma sambuddho sayambhu aparājito,
Vuṭṭahitvā samādhimhā bhikkhāya maṃ upāgami.

3162. Paccekabuddhaṃ disvāna ambayāguṃ adāsahaṃ,
Vippasannamanaṃ tassa vippasannena cetasā.

3163. Catunavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi ambayāguyidaṃ phalaṃ.

3164. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ambayāgudāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ambayāgudāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

357. Supuṭakapujakattherāpadānaṃ.

3165. Divāvihārā nikkhanto vipassi lokanāyako,
Bhikkhāya vicaranto so mama santikamupāgami.

3166. Kato patito sumano buddhaseṭṭassa tādino,
Loṇasupuṭakaṃ datvā kappaṃ saggamhi modahaṃ.

3167. Ekanavute ito kappe yaṃ supuṭakamadāsahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi puṭakassa idaṃ phalaṃ.

3168. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā supuṭakapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Supuṭakapujakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

[BJT Page 516] [\x 516/]

358. Mañcadāyakattharāpadānaṃ
3169. Vipassino bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,
Ekaṃ mañcaṃ mayā dinnaṃ pasannena sapāṇinā.

3170. Hatthiyānaṃ assayānaṃ dibbayānaṃ samajjhagaṃ,
Tena mañcakadānena pattomhi āsavakkhayaṃ.

[PTS Page 285] [\q 285/]

3171. Ekanavute ito kappe yaṃ mañcamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi mañcadānasasidaṃ phalaṃ.

3172. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā mañcadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Mañcadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

359. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ.

3173. Āruhimha tadā nāmaṃ bhikkhu cājivako cahaṃ,
Nāvāya bhijjamānāya bhikkhu me saraṇaṃ adā.

3174. Ekatiṃse ito kappe yaṃ ca me saraṇaṃ adā,
Duggatiṃ nābhijānāmi saraṇagamane phalaṃ.

3175. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā saraṇagamaniyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Saraṇagamaniyattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

360. Piṇḍajapātikattherāpadānaṃ.

3176. Tisso nāmāsi sambuddho vihāsi vipite tadā,
Tusitā hi idhāgantvā piṇḍapātamadāsahaṃ.

3177. Sambuddhamabhivādetvā tissaṃ nāma mahāyasaṃ,
Sakaṃ cittaṃ pasādetvā tusitaṃ agamāsahaṃ.

3178. Dvenavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi piṇḍapātassidaṃ phalaṃ.

3179. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā piṇaḍapātiko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Piṇḍapātikattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

[BJT Page 518] [\x 518/]

Uddānaṃ:
Saddasaññi yavasiko kiṃsu koraṇḍapupphiyo
Ālambano ambayāgu supaṭī mañcadāyako
Saraṇa piṇḍapāto da gāthā tāḷisameva ca.
- Saddasaññakavaggo jattiṃsatimo. -

[PTS Page 286] [\q 286/]

361. Mandāravapupphiyattherāpadānaṃ.

3180. Tāvatiṃsā idhāgantvā maṅgalo nāma māṇavo,
Mandāravaṃ gahetvāna vipassissa mahesino.

3181. Samādhināna nisinnassa matthake dhārayiṃ ahaṃ,
Sattāhaṃ dhārayivona devalokaṃ punāgamiṃ.

3182. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

3183. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā mandāravapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Mandāravapupphiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

362. Kakkārupupphiyattherāpadānaṃ.

3184. Yāmā devā idhāgantvā gotamaṃ sirivacchasaṃ,
Kakkārupupphaṃ1- paggayha buddhassa abhiropayiṃ.

3185. Dvenavute ito kappe yaṃ buddhamabhipujayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

3186. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kakkārupupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kakkārupuppiyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

363. Bhisamuḷāladāyakattharāpadānaṃ.

3187. Phusso nāmāsi sambuddho sabbadhammānapāragu,
Vivekakāmo sappañño āgacchi mama santike.

3188. Tasmiṃ cittaṃ pasādetvā mahākāruṇike jite,
Bhisaṃ muḷālaṃ paggayha buddhaseṭṭhassadāsahaṃ.

1. Kakkārumālaṃ, machasaṃ

[BJT Page 520] [\x 520/]
[PTS Page 287] [\q 287/]

3189. Dvenavute ito kappe yaṃ bhisamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi bhisadānassidaṃ phalaṃ.

3190. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bhisamuḷāladāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Bhisamuḷāladāyakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

364. Kesarapupphiyattherāpadānaṃ. *

3191. Vijjādharo tadā asiṃ himavattambhi pabbate,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ caṅkamantaṃ mahāyasaṃ.

3192. Tīṇi kesaripupphāni1- sise katvānahaṃ tadā,
Upasaṅkamma sambuddhaṃ vessabhuṃ abhipujayiṃ.

3193. Ekatise ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

3194. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kesarapupphiyo2- thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kesarapupphiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

365. Aṅkolapupphiyattherāpadānaṃ.

3195. Padumo nāma sambuddho cittakūṭe vasi tadā,
Disvāna tamahaṃ buddhaṃ sayambhuṃ aparājitaṃ3-

3196. Aṅkolaṃ pupphitaṃ disvā ocinitvānahaṃ tadā,
Upagantvāna sambuddhaṃ pujesiṃ padumaṃ jinaṃ.

3197. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

3198. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā aṅkolapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Aṅkolapupphiyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

1. Kesaripupphāni, simu 2. Kesaripupphiyo, simu 3. Upagacchahaṃ, simu
*kesaripupphiyattherāapadāna, simu.

[BJT Page 522] [\x 522/]

366. Kadambapupphiyattherāpadānaṃ.

3199. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ gacchantaṃ antarāpaṇe,
Kañcanagaghiyasaṅkāsaṃ khattiṃsavaralakkhaṇaṃ.

3200. Nisajja pāsādavare addasaṃ lokanāyakaṃ,
Kadambapupphaṃ paggayha vipassiṃ abhipujayiṃ.

[PTS Page 288] [\q 288/]
3201. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

3202. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kadambapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kadambapupphiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

367. Uddālapupaphiyattherāpadānaṃ.

3203. Anomo1- nāma sambuddho gaṅgākule vasī tadā,
Uddālakaṃ gahetvāna pujayiṃ aparājitaṃ.

3204. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

3205. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā uddālapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Uddālapupphiyattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

368. Ekacampakapupphiyattherāpadānaṃ

3206. Upasanto ca sambuddho vati pabbatantare,
Ekaṃ campakamādāya2- upagacchiṃ naruttamaṃ.

3207. Pasannacitto sumano paccekamunimuttamaṃ,
Ubhohatthehi paggayha pujayiṃ aparājitaṃ.

3308. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

3309. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekacampakapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ekacampakapupphiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

1. Sujāto, syā 2. Ekacampakamādāya, machasaṃ

[BJT Page 524] [\x 524/]

369. Timirapupphiyattherāpadānaṃ.

3210. Candabhāgānaditire anusotaṃ cajāmahaṃ,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ sālarāpaṃva phullitaṃ.

[PTS Page 289] [\q 289/]

3211. Pasannacitto sumano paccekamunimuttamaṃ,
Gahetvā timiraṃ pupphaṃ matthake okiriṃ ahaṃ.
3212. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapujayidaṃ phalaṃ.

3213. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā timirapupaphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Timirapupphiyattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

370. Salalapupphiyattherāpadānaṃ.

3214. Candabhāgānaditire ahosiṃ kintaro tadā,
Tatthaddasaṃ devadevaṃ caṅkamantaṃ narāsabhaṃ.

3215. Ocinitvāna salaṃ pupphaṃ buddhassa'dāsahaṃ,
Upasiṅghi mahāviru salalaṃ devagandhikaṃ.

3216. Paṭiggahetvā sambuddho vipassi lokanāyako,
Upasiṅghi mahāvīro pekkhamānassa me sato.

3217. Pasantacitto sumano vanditvā dipaduttamaṃ,
Añajalimpaggahetvāna puna pabbatamāruhiṃ.

3218. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

3219. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā salalapupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sallapupphiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Mandāravañca kakkāru bhisa kesarapupphiyo
Aṅkolako kadamabi ca uddāla ekacampako
Timiraṃ salalañceva gāthā tāḷisa evaṃ ca.
- Mandāravapupphiyavaggo sattatiṃsatimo. -

[BJT Page 526] [\x 526/]
[PTS Page 290] [\q 290/]

371. Bodhivandakattherāpadānaṃ

3220. Pāṭiliṃ haritaṃ disvā pādapaṃ dharaṇiruhaṃ,
Ekaṃsaṃ añjaliṃ katvā avandiṃ pāṭaliṃ ahaṃ.

3221. Añjaliṃ paggahetvāna garuṃ katvāna mānasaṃ,
Antosuddhaṃ bahisuddhaṃ suvimuttamanāsavaṃ.

3222. Vipassiṃ lokamahitaṃ karuṇāñāṇasāgaraṃ,
Sammukhā viya sambuddhaṃ avandiṃ pāṭaliṃ ahaṃ.

3223. Ekanavute ito kappe yaṃ bodhimabhivanda'haṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi vandānāya idaṃ phalaṃ.

3224. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bodhivandako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Bodhivandakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

372. Pāṭalipupphiyattherāpadānaṃ.

3225. Vipassi nāma bhagavā sayambhu aggapuggalo,
Purakkhato sasissehi bandhumaṃ pāvisi jino1-

3226. Tīṇi pāṭalipupphāni ucchaṅge ṭhapitāni me,
Sīsaṃ nahātukāmova2- nadititthaṃ agaccha'haṃ.

3227. Nikkhamma bandhumatiyā addasaṃ lokanāyakaṃ,
Indivaraṃva jalitaṃ ādittaṃva hutāsanaṃ.

3228. Vyagghusabhaṃva pavaraṃ abhijātaṃva kesariṃ,
Gacchantaṃ samaṇāna'ggaṃ bhikkhusaṅghapurakkhataṃ.

3229. Tasmiṃ pasanto sugate kilesamaladhovane,
Gahetvā tīṇi pupphāni buddhaseṭṭhamapujayiṃ.

3230. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

3231. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pāṭalipupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pāṭalipupphiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

1. Pāvisi bandhumaṃ jino, machasaṃ 2. Nahāyitukāmova, machasaṃ

[BJT Page 528] [\x 528/]
[PTS Page 291] [\q 291/]

373. Tiuppalamāliyattherāpadānaṃ.

3232. Candabhāgānaditire ahosiṃ vānaro tadā,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ nisinnaṃ pabbatantare.

3233. Obhāsentaṃ disā sabbā sāralarajaṃva phullitaṃ,
Tīṇi uppalapupphāni matthake abhiropayiṃ.

3234. Udaggacitto sumano pitiyā haṭṭhamānaso,
Tīṇi uppalapuphāni matthake abhiropayiṃ.

3235. Pujayitvāna pupphāni phussassāhaṃ mahesino,
Sagāravo bhavitvāna pāpuṇiṃ jīvitakkhayaṃ.

3236. Gacchanto paṭikuṭiko vippasanne cetasā,
Selantare patitvāna pāpuṇiṃ jīvitakkhayaṃ.

3237. Tena kammena sukatena cetakāpaṇidhihi ca,
Jahitvā purimaṃ jātiṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

3238. Satānaṃ tīṇikkhattuñca devarajjamakārayiṃ,
Satānaṃ pañcakkhattañca cakkavatti ahosa'haṃ.

3239. Dvenavute ito kappe yaṃ pupphamabipujayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

3240. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tiuppalamāliyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Tiuppalamāliyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

374. Paṭaṭipupphiyattherāpadānaṃ.

3241. Yadā nibbāsi3- sambuddho masi padumuttaro,
Samāgamma janā sabbe sarīraṃ niyaranti te.

3242. Nīharante sarīrambhi vajjamānāsu bherisu,
Pasannacitto sumano paṭṭipupphaṃ apūjayiṃ4-

3243. Satasahasse ito kapepa yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duttiṃ nābhijānāmi sarīrapujite phalaṃ.

1. Tiṇuppalamāliyatherāpadānaṃ, machasaṃ 2. Disvānattamano, machasaṃ 3. Nibbāyi,
machasaṃ 4. Paṭṭipupphamabhipūjayiṃ, simu.

[BJT Page 530] [\x 530/]

3244. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3245. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

[PTS Page 292] [\q 292/]

3246. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā paṭṭipupphiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Paṭṭipupphiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

375. Sattapaṇaṇiyattherāpadānaṃ.

3247. Sumano nāma sambuddho uppajji lokanāyako,
Pasannacitto sumano sattapaṇṇimapujayiṃ.

3248. Satasahasse ito kappe sattapaṇṇimapujayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi sattapaṇṇissidaṃ1- phalaṃ.

3249. *Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3250. *Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

3251. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sattapaṇṇiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sattapaṇṇiyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

376. Gandhamuṭṭhiyattherāpadānaṃ.

3252. Citake kariyamāne nānāgandhe samāhaṭe,
Pasannacitto sumano gandhamuṭṭhimapujayiṃ.

3253. Satasahasse ito kappe citakaṃ yaṃ apūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi citapujāyidaṃ phalaṃ.

1. Sattapaṇṇāpujāyidaṃ phalaṃ, machasaṃ *3249 - 3250 uppaṭipāṭiyā, āgataṃ machasaṃ

[BJT Page 532] [\x 532/]

3254. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3255. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.
3256. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā gandhamuṭṭhiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Gandhamuṭṭhiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

377. Citakapujakattherāpadānaṃ.

3257. Parinibbute bhagavati jalajuttama nāmake,
Āropitambhi citake sālapupphamapujayiṃ.

3258. Satasahasse ito kappe sattapaṇṇimapujayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi citapujayidaṃ phalaṃ.

[PTS Page 293] [\q 293/]

3259. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3260. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

3261. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā citakapujako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Citakapujakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

378. Sumanatālavaṇaṭiyattherāpadānaṃ.

3262. Siddhathesa bhagavato tālavaṇṭamadāsahaṃ,
Sumanehi paṭicchannaṃ dhārayāmi mahārahaṃ.

3263. Catunavute ito kappe tālavaṇṭamadāsahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi tālavaṇṭassidaṃ phalaṃ.

3264. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

[BJT Page 534] [\x 534/]

3265. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

3266. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sumanatālavaṇṭiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sumanatālavaṇṭiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

379. Sumanadāmiyattherāpadānaṃ.

3267. Siddhatthassa bhagavato nhātakassa tapassino,
Katvāna sumanadāmaṃ dhārayiṃ purato ṭhito.

3268. Catunavute ito kappe yaṃ dāmamabhidhārayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi sumanādhāraṇe 2- phalaṃ.

3269. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3270. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

3271. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sumanadāmiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sumanadāmiyattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

[PTS Page 294] [\q 294/]

380. Kāsumāriphaladāyakattherāpadānaṃ.
3272. Kaṇikāraṃva jotantaṃ nisinnaṃ pabbatantare,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.

3273. Pasannacitto sumano sire katvāna añjaliṃ,
Kāsumāriphalaṃ gayha buddhaseṭṭhassadāsasahaṃ.

3274. Ekitiṃse ito kappe yaṃ phalamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

3275. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

1. Yaṃ dāmaṃ dhārayiṃ tadā, machasaṃ 2. Sumanadhāraṇe phalaṃ, machasaṃ

[BJT Page 536] [\x 536/]

3276. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

3277. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kāsumāriphaladāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kāsumāriphaladāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

Uddānaṃ:
Bodhi pāṭali uppalī paṭṭi ca sattapaṇṇiyo
Gandhamuṭṭhi ca citako tālaṃ sumanadāmako
Kāsumāriphali ceva gāthā ekunasaṭṭhikā.
- Bodhivandakavaggo aṭṭatiṃsatimo. -

381. Avaṇaṭaphaladāyakattherāpadānaṃ.

3278. Sataraṃsi nāma bhagavā sayambhu aparājino,
Vivekakāmo sambuddho gocarāyā'bhinikkhami.

3279. Phalahattho ahaṃ disvā upagacchiṃ narāsabhaṃ,
Pasannacittā sumano avaṇṭaṃ adadiṃ phalaṃ.

3280. Catunavute ito kappe yaṃ phalamadadiṃ ahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

3281. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3282. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

[PTS Page 295] [\q 295/]

3283. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā avaṇaṭaphaladāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Avaṇaṭaphaladāyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

[BJT Page 538] [\x 538/]

382. Labujadāyakattherāpadānaṃ.

3284. Nagare bandhumatiyā āsiṃ ārāmiko tadā,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ gacchantaṃ anilañajase.

3285. Labujassa phalaṃ gayha buddhaseṭṭhadhammasukhāvahaṃ,
Ākase ṭhitako santo paṭigaṇhi mahāyaso.

3286. Vittisañajananaṃ mayhaṃ diṭṭhadhammasukhāvahaṃ,
Phalaṃ buddhassa datvāna vippasannena cetasā.

3287. Adhigacchiṃ tadā pitiṃ vipulañca sukhuttamaṃ,
Uppajjateva ratanaṃ nibbattassa tahiṃ tahiṃ.

3288. Ekanavute ito kappe yaṃ phalamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassida- phalaṃ.

3289. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3290. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

3291. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā labujadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Labujadāyakatherassa apadānaṃ dutiyaṃ. -

383. Udumbaraphaladāyakattherāpadānaṃ.

3292. Vinatānadiyā tīre vihāsi purisuttamo,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ ekaggaṃ susamāhitaṃ.

3293. Tasmiṃ pasannamanaso kilesamaladhovane,
Udumbaraphalaṃ gayha buddhaseṭṭhassadāsahaṃ.

3294. Ekanavute ito kappe yaṃ phalamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

3295. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

[BJT Page 540] [\x 540/]

3296. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

3297. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā udumbaraphaladāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Udumbaraphaladāyakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

[PTS Page 296] [\q 296/]

3846. Pilakkhaphaladāyakattherāpadānaṃ.

3298. Vanante buddhaṃ disvāna atthadassiṃ mahāyasaṃ,
Pasannacitto sumano pilakkhassa phalaṃ adaṃ1-

3299. Aṭṭhārase kappasate yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

3300. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3301. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

3302. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pilakkhaphaladāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Pilakkhaphaladāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

385. Phārusaphaladāyakattherāpadānaṃ.

3303. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ āhutinaṃ paṭiggahaṃ,
Rathiyaṃ paṭipajjantaṃ phārusaphalamadāsahaṃ.

3304. Ekanavute ito kappe yaṃ phalamadadiṃ ahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

3305. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

1. Pilakkhassādadiṃ phalaṃ, machasaṃ *phārusadāyakattherāapadāna, machasaṃ

[BJT Page 542] [\x 542/]

3306. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

3307. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā phārusaphaladāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Phārusaphaladāyakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

386. Valliphaladāyakattherāpadānaṃ.
3308. Sabbe janā samāgamma agamiṃsu vanaṃ tadā,
Phalamanvesamānā te alabhiṃsu phalaṃ tadā.

3309. Tatthadadasāsiṃ sambuddhaṃ sayambhuṃ aparājitaṃ,
Pasannacitto sumano valliphalamadāsahaṃ.

3310. Ekatiṃse ito kappe yaṃ palamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānasasidaṃ phalaṃ.

3311. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3312. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

[PTS Page 297] [\q 297/]

3313. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā valaliphaladāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Valaliphaladāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

387. Kadaliphaladāyakattherāpadānaṃ

3314. Kaṇikāraṃva jalitaṃ puṇṇamāseva1- candimaṃ,
Jalantaṃ diparukkhaṃva addasaṃ lokanāyakaṃ.

3315. Kadaliphalaṃ paggayha adāsiṃ satthuno ahaṃ,
Pasannacitto sumano candivatvāna apakkamiṃ.

3316. Ekatiṃse ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

1. Puṇṇamāyeva, machasaṃ

[BJT Page 544] [\x 544/]

3317. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3318. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

3319. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kadaliphaladāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Kadaliphaladāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

388. Panasaphaladāyakattherāpadānaṃ.

3320. Ajjuno nāma sambuddho bhimavante vasi tadā,
Caraṇena ca sampanno samādhikusalo muni.

3321. Kumbhamattaṃ gahetvāna panasaṃ jivajivakaṃ,
Chattapaṇṇe ṭhapetvāna adāsiṃ satthuno ahaṃ.

3322. Ekanavute ito kappe yaṃ phalamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

3323. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3324. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

3325. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā panasaphaladāko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Panasaphaladāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

[PTS Page 298] [\q 298/]

389. Soṇakoṭivisattherāpadānaṃ.

3326. Vipassino pāvacane ekaṃ leṇaṃ mayā kataṃ,
Cātuddisassa saṅghassa bandhumārājadhāniyā.

3327. Dussehi bhumiṃ leṇassa santharitvā pariccajiṃ,
Udaggacitto sumano akāsiṃ paṇidhiṃ tadā.

[BJT Page 546] [\x 546/]

3328. Ārādhayeyyaṃ sambuddhaṃ pabbajjañca labheyyahaṃ,
Anuttarañca nibbāṇaṃ phuseyyaṃ santimuttamaṃ.

3329. Teneva sukkamūlena kappaṃ1- navuti saṃsariṃ,
Devabhuto manusso vā katapuñño virocahaṃ.

3330. Tato kammāvasesena idha pacchimake bhave,
Campāyaṃ aggaseṭṭhissa jātombhi ekaputtako.

3331. Jātamattassa me sutvā pitu chando ayaṃ ahu,
Dadāmahaṃ kumārassa visakoṭi anutakā.

3332. Caturaṅgulā ca me lomā jātā pādatale ubho,
Sukhumā mudusamphassā tulapicusamā subhā.

3333. Atitā navuti kappā ayamekova2- uttari,
Nābhijānāmi nikkhitte pāde bhumyā asanthate.

3334. Ārādhito me sambuddho pabbajiṃ anagāriyaṃ,
Arahattañca me pattaṃ sitibhutombhi nibbuto.

3335. Aggo āraddhaviriyānaṃ3- nidadiṭṭho sabbadassinā,
Khiṇāsavo ca4- arahā chaḷabhiñño mahiddhiko.

3336. Ekanavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi lenadānassidaṃ phalaṃ.

3337. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3338. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

3339. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

3340. Thero koṭiviso5- soṇo bhikkhusaṅghassa aggato,
Pañcahaṃ puṭṭho viyākāsi anotatte mahāsareti.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā soṇo koṭiviso thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Soṇakoṭivisattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

1. Kappe, machasaṃ 2. Aayaṃ ekoca, machasaṃ 3. Āraddhaviriyānaṃ, machasaṃ 4.
Khiṇāsavomhi, machasaṃ 5. Koṭiviso, machasaṃ

[BJT Page 548] [\x 548/]
[PTS Page 299] [\q 299/]

390. Pubbakammapilotikāpadānaṃ

3341. Anotattasarāsante ramaṇiye silātale,
Nānāratanapajjote nānāgandhavanannare.

3342. Mahatā bhikkhusaṅghena pareto lokanāyako,
Āsino vyākari tattha pubbakammāni attano.

3343. Suṇātha bhikkhavo mayhaṃ yaṃ kammaṃ pakataṃ mayā,
Pilotikassa kammassa buddhattepi vipaccati*

3344. Munāḷi nāmahaṃ dhutto pubbe aññāsu jātisu,
Paccekabuddhaṃ sarabhuṃ1- abbhācikkhiṃ adūsakaṃ.

3345. Tena kammavipākena niraye saṃsariṃ ciraṃ,
Abbhakkhānaṃ mayā laddhaṃ sundarikāya kāraṇā.

3346. Tena kammāvasesena idha pacchimake bhave,
Abbhakkhānaṃ mayā laddhaṃ sundharikāya kāraṇā.

3347. Sabbābhibhussa buddhassa nando nāmāsi sāvako,
Taṃ abbhakkhāya niraye ciraṃ saṃsaritaṃ mayā.

3348. Dasavassasahassāni niraye saṃsariṃ ciraṃ,
Manussabhāvaṃ laddhāhaṃ abbhakkhānaṃ bahuṃ labhiṃ.

3349. Tena kammāvasesena ciñcamānavikā mamaṃ,
Abbhakkhāsi3- abhutena janakāyassa aggato.

3350. Brāhmaṇo sutavā āsiṃ ahaṃ sakkatapujito,
Mahāvane pañcasate mante vācemi māṇave.

3351. Tatthāgato isi bhimo pañcabhiñño mahiddhiko,
Tañcāhamāgataṃ disvā abbhācikkhimadūsakaṃ.

3352. Tatohaṃ avacaṃ sisse kāmabhogi ayaṃ isi,
Mayhampi bhāsamānassa anumodiṃsu māṇavā.

3353. Tato māṇavakā sabbe bhikkhamānā4- kule kule,
Mahājanassa āhaṃsu kāmabhogī ayaṃ isi.

* Suṇātha bhikkhave mayhaṃ kammaṃ pakataṃ mayā, ekaṃ araññikaṃ bhikkhuṃ disvā
dinnaṃ pilotikaṃ patthitaṃ paṭhamaṃ buddhaṃ buddhatatāya mayā tadā, pitikessa
kammassa buddhattepivipaccati gopālako pure āsiṃ gāciṃ pājeti gocaraṃ, pivantiṃ udakaṃ
ācilaṃ gāviṃ disvā nivārayiṃ tena kamamavipākena idha pacchimake bhave, pipāsito
yadicchakaṃ na hi pātuṃ labhāmahaṃ syā.
1. Surabhiṃ, machasaṃ 2. Saṃsaritaṃ, machasaṃ 3. Abbhācikkhi, machasaṃ 4. Bhikkhamānaṃ,
machasaṃ

[BJT Page 550] [\x 550/]
[PTS Page 300] [\q 300/]

3354. Tena kammavipakena pañca bhikkhusatā ime,
Abbhakkhānaṃ labhuṃ sabbe sundarikāya kāraṇā.

3355. Vemātubhātaraṃ pubbe dhanahetu haniṃ ahaṃ,
Pakkhipiṃ giriduggasmiṃ silāya ca apiṃsayiṃ.

3356. Tena kammavipakena devadatto sīlaṃ khipi,
Aṅguṭṭhaṃ piṃsayi pāde mama pāsāraṇasakkharā.

3357. Purebhaṃ dārako hutvā kiḷamāno mahāpathe,
Paccekabuddhaṃ disvāna magge sakalikaṃ khipiṃ1-

3358. Tena kammavipākena idha pacchimake bhave,
Vadhatthaṃ maṃ devadatto abhimāre payojayi.

3359. Hatthāroho pure āsiṃ paccekamunimuttamaṃ,
Piṇḍāya vicarantaṃ taṃ āsādesiṃ gajetahaṃ.

3360. Tena kammavipākena bhanto nālāgiri gajo,
Giribbaje puracare dāruṇo maṃ upāgami2-

3361. Rājāhaṃ patthivo3- āsiṃ sattinā purisaṃ hatiṃ,
Tena kammavipākena niraye paccisaṃ bhusaṃ.

3362. Kammuno tassa sesena idāni sakalaṃ mama,
Pāde chaviṃ pakopesi4- na hi kammaṃ vinassati.

3363. Ahaṃ kevaṭṭagāmasmiṃ ahuṃ kevaṭṭadārako,
Macchake ghātite disvā janayiṃ somanassakaṃ.

3364. Tena kammavipākena sisadukkhaṃ ahu mama,
Sabbe sakkā ca haññiṃsu yadā hati viḍuḍabho5-

3365. Phussassāhaṃ pāvacane sāvake paribhāsayiṃ,
Yavaṃ khādatha bhuñjatha mā ca bhujajatha sālayo6-

[PTS Page 301] [\q 301/]

3366. Tena kammavipākena temāsaṃ khāditaṃ yavaṃ,
Nimantito brāhmaṇena verañajāyaṃ vasiṃ7- tadā.

3367. Nibbuddhe vattamānambhi mallaputtaṃ niheṭhayiṃ8,
Tena kammavilākena piṭṭhidukkhaṃ mamaṃ ahuṃ.

1. Dabhiṃ, syā 2. Samupāgami, machasaṃ 3. Pattiko syā 4. Pakappesi, machasaṃ 5.
Viḍḍubho, machasaṃ 6. Sāliyo, simu 7. Vasaṃ, simu 8. Nisedhayiṃ, syā

[BJT Page 552] [\x 552/]

3368. Tikicchako ahaṃ āsiṃ seṭṭhiputtaṃ viceyiṃ,
Tena kammavipākena hoti pakkhandikā mama.

3369. Avacāhaṃ jotipālo sugataṃ kassapaṃ tadā,
Kuto nu bodhi muṇḍassa bodhi paramadullabhā.

3370. Tena kammavipākena acariṃ dukkaraṃ bahuṃ,
Chabbassānuruvelāyaṃ tato bodhimapāpuṇiṃ.

3371. Nāhaṃ etena maggenana pāpuṇiṃ bodhimuttamaṃ,
Kummaggena gavesissaṃ pubbakammena cārito.

3372. Puññapāpaparikkhiṇo sabbasantāpavajjito,
Asoko anupāyoso nibbāyissamanāsavo.

3373. Evaṃ jino viyākāsi bhikkhusaṅghassa aggato,
Sabbābhiññābalappatto anotatte mahāsare.

Itthaṃ sudaṃ bhagavā attano pubbacaritaṃ pubbakammapilotikaṃ1-nāma dhammapariyāyaṃ
abhāsi. Pubbakammapilotikaṃ nāma buddhāpadānaṃ dasamaṃ.

Uddānaṃ:
Avaṇṭaṃ labujañceva udumbarapilakkhu ca
Phāru valli ca kādali panaso koṭivisako
Pubbakammapiloti ca apadānaṃ mahesino
Gāthāyo ekanavuti gaṇitāyo vibhāvihi.
- Avaṇṭaphalavaggo ekunavatatālisatimo. -

[PTS Page 302] [\q 302/]

391. Piḷindicchattherāpadānaṃ.
3374. Nagare haṃsavatiyā āsiṃ dovāriko ahaṃ,
Akkhohaṃ amitaṃ bhogaṃ ghare santivitaṃ mama.

3375. Raho gato nisīditvā sampahaṃsitva2- mānasaṃ,
Nisajja pāsādavare evaṃ cintesahaṃ tadā.

3376. Bahu3- me'dhigatā bhogā phītaṃ antepuraṃ mama,
Rājāpi sannimantesi aānando paṭhavissaro4-

1. Kammapilonikaṃ, machasaṃ 2. Pahaṃsitvāna, machasaṃ 3. Pahu, machasaṃ 4.
Pathavisasaro, machasaṃ

[BJT Page 554] [\x 554/]

3377. Ayañca buddho uppanno adhiccuppattiko muni,
Saṃvijjanti ca me bhogā dānaṃ dassāmi satthuno.

3378. Padumana rājaputtena dinnaṃ dānavaraṃ jane,
Hatthināge ca pallaṅke apassenañca'nappakaṃ.

3379. Ahampi dānaṃ dassāmi saṅghe gaṇavaruttame,
Adinnapubbamaññesaṃ bhavissaṃ ādikammiko.

3380. Cintetvāhaṃ bahuvidhaṃ yāge yassa sukhaṃ phalaṃ,
Parikkhāradānamadadakkhiṃ mama saṅkapappuraṇaṃ.

3381. Parikkhārāni dassāmi saṅghe gaṇavaruttame,
Adinnapubbamaññesaṃ bhavissaṃ ādikammiko.

3382. Naḷakāre apāgamma chattaṃ kāreyiṃ tāvade,
Chattasatasahassāni ekato sannipātayiṃ.

3383. Dussasatasahassāni ekato sannipātayiṃ,
Pattasatasahassāni ekato sannipātayiṃ.

3384. Vāsiyo satthake cāpi suciyo takhacheke1-,
Heṭṭhā chatte laggāpesiṃ2- kāretvā tadanucchave.

3385. Vidhupane tālavaṇeṭa morahatthe ca cāmare,
Parissāvane teladhare3- kārayiṃ tadanucchave.

3386. Sucighare aṃsakhandhe athopi kāyabandhane,
Ādhārake ca sukate kārayiṃ tadanucchave.

3387. Paribhogabhājane ca athopi lohathālake,
[PTS Page 303] [\q 303/]
Bhesajje purayitvana heṭṭhāchatte ṭhapesahaṃ.

3388. Vacaṃ usiraṃ laṭṭhimadhuṃ pipphali marivacāti ca,
Haritakiṃ siṅgiveraṃ4- sabaṃ puresiṃ bhājane.

3389. Osadhañajananāḷi ca6- salākā dhammakuttarā,
Kuñcikā pañcavaṇṇehi sibbite kuñcikāghare.
3390. Āyoge dhumanette ca athopi dipadhārake,
Tumbake ca karaṇḍe ca kārayiṃ tadanucchave.

1. Nakhachedane, machasaṃ 2. hapāpesiṃ, machasaṃ 3. Teladhāre, machasaṃ 4. Siṅgiveraṃ,
machasaṃ 5. Upāhanā, machasaṃ 6. Osadhaṃ añajanāpi ca, syā

[BJT Page 556] [\x 556/]

3392. Saṇḍāse pipphale ceva athopi malahārake,
Bhesajjathavike ceva kārayiṃ tadanucchave.

3393. Āsandiyo piṭhake ca pallaṅke caturomaye,
Tadanucchave kārayitvā heṭṭhāchatte ṭhapesahaṃ.
3394. Uṇṇābhisi tulabhisi athopi piṭhikābhisi1,
Bimbohane2- ca sukate kārayiṃ tadanucchave.

3395. Kuruvinde madhusitthe telaṃ hatthappatāpakaṃ,
Sipāṭi phalake suci mañcamattharaṇena ca.

3396. Senāsane pādapuñecha sayanāsanadaṇḍake,
Dantapoṇe ca āṭali sisālepanagandhake.

3397. Araṇi palālapiṭhe3- ca pattapidhānathālake,
Udakassa kaṭacchu ca cuṇṇakaṃ rajanammaṇaṃ4-

3398. Sammajjanaṃ5- udapattaṃ tathā vassikasāṭikaṃ,
Nisidanaṃ kaṇḍuchādi atha antaravāsakaṃ.

3399. Uttarāsaṅgasaṅghāṭi natthukaṃ mukhasodhanaṃ,
Bilaṅgaloṇaṃ putaṃ ca madhuñca dadhipānakaṃ.

3400. Dhupaṃ sitthaṃ piloticañca mukhapuñacha nasuttakaṃ,
Dātabbaṃ nāma yaṃ atthi yaṃ ca kappati sutthuno.

3401. Sabbametaṃ samānetvā ānandaṃ upasaṅkamiṃ,
[PTS Page 304] [\q 304/]
Upasaṅkamma rājānaṃ janetāraṃ mahesino6,
Sirasā abhivādetvā idaṃ vacanamabraviṃ:

3402. Ekato jātasaṃvaddhā ubhinnaṃ ekato manaṃ7,
Sādhāraṇā sukhadukkhe ubho ca anuvattakā.

3403. Atthi cetasikaṃ dukkhaṃ tavādheyyaṃ arindama,
Yadi sakosi taṃ dukkhaṃ vinodeyyāsi khattiya.

3404. Tava dukkhaṃ mamaṃ8- dukkhaṃ ubhinnaṃ ekato manaṃ9,
Niṭṭhitanti vijānāhi mamādheyyaṃ sace tuvaṃ.

3405. Jānābhi me mahārāja dukkhaṃ me dubbinodayaṃ,
Pahu samano gajjassu ekaṃ te duccajaṃ varaṃ.

1. Piṭhakābhisi, syā 2. Bibbohane, syā 3. Phalapiṭhe, machasaṃ 4. Rajanambaṇaṃ, machasaṃ
5. Samamuñajanaṃ, syā 6. Mahesinaṃ, simu mahāyasaṃ, syā 7. Yaso, syā 8. Mama 9. Mano,
machasaṃ

[BJT Page 558] [\x 558/]

3406. Yāvatā vijitaṃ atthi mama jīvitaṃ,
Etehi yadi te attho dassāmi avikampito.

3407. Gajjitaṃ kho tayā deva micchā taṃ bahugajjitaṃ,
Jānissāmi tuvaṃ ajja sabbadhamme patiṭṭhitaṃ.

3408. Atibālhaṃ tipiḷesi dadamānassa me sato,
Kinte me pilitenattho patthitaṃ te kathehi me.

3409. Icchāmahaṃ mahārājā buddhaseṭṭhamanuttaraṃ,
Bhojayissāmi sambuddhaṃ vajjaṃ me māhu jīvitaṃ.

3410. Aññaṃ tehaṃ varaṃ dammi mā yācittho tathāgataṃ1,
Adeyyo kassaci buddho maṇijotiraso yathā.

3411. Nanu te gajjitaṃ deva yāva jīvitamattano2,
Jīvitaṃ dadamānena yuttaṃ dātuṃ tathāgataṃ.

3412. hapaniyo mahāvīro adeyyo kassaci jino,
Na me paṭissuto buddho carassu amitaṃ dhanaṃ.

3413. Vinicchayaṃ pāpuṇāma puccissāmi vinicchaye,
Yathāsantaṃ- kathessanti paṭipucchāma taṃ tathā.

3414. Rañño hatthe hahetthāna agamāsiṃ vinicchayaṃ,
Parato10 akkhadassānaṃ idaṃ vacanamabraviṃ.

[PTS Page 305] [\q 305/]

3415. Suṇantu me akkhadassā jīvitampi pacārayi4,
Na kiñci ṭhapayitvāna rājā varamadāsi me5,

3416. Tassa me varadinnassa buddhaseṭṭhaṃ variṃ ahaṃ,
Sudinno hoti me buddho athavā6- saṃsayaṃ mama.

3417. Sossāma tava vacanaṃ bhumipālassa rājino,
Ubhinnaṃ vacanaṃ sutvā chindissāmettha saṃsayaṃ.

3418. Sabbaṃ deva tayā dinnaṃ imassa sabbagāhikaṃ7,
Na kiñci ṭhapayitvāna jīvitampi pavārayi.

1. Ayācito tathāgato, syā 2. Javitamatthikaṃ, syā 3. Yathāsaṇḍaṃ, machasaṃ 4. Rājā
varamadāsi me, machasaṃ 5. Jīvitampi pavārayi, machasaṃ 7. Sabbagāhitaṃ, syā. 10. [Se
PTS] purato

[BJT Page 560] [\x 560/]

3419. Kicchappattova hutvāna yāci caramanuttaraṃ1,
Imaṃ sudukkhitaṃ ñātvā adāsiṃ sabbagābhikaṃ.
3420. Parājāyo tavaṃ2- deva, assa deyyo tathāgato,
Ubhinnaṃ saṃsayo jinno yathāsantambhi3- tiṭṭhatha.

3421. Rājā tattheva ṭhatvāna akkhadasestadabravi,
Sammā mayhampi deyyātha puna buddhaṃ labhāmahaṃ.

3422. Puretvā tava saṅkappaṃ bhojayitvā tathāgataṃ,
Puna deyyāsi sambuddhaṃ ānandassa yasasino.

3423. Akkhadasse'bhivādetvā ānandañcāpi khattiyaṃ,
Tuṭṭho pamudito hutvā sambuddamupasaṅkamiṃ.

3424. Upasaṅkamma sambuddhaṃ oghatiṇṇamanāsavaṃ,
Sirasā abhivādetvā idaṃ vacanamabraviṃ.

3425. Vasisatasahassehi adhivāsehi cakkhuma,
Hāsayanto mamaṃ4- cittaṃ nivesanamupehi me.

3426. Padumuttaro lokavidu āhutinaṃ paṭiggaho,
Mama saṅkappamaññāya adhivāsesi cakkhumā,

3427. Adhivāsanamaññāya abhivādiya satthuno,
Haṭṭho udaggacittohaṃ nivesanamupāgamiṃ.

3428. Mittāmacce samānetvā idaṃ vacanamabraviṃ,
Sudullabho mayā laddho maṇi jotiraso yathā.

3429. Kena taṃ pujayissāma appameyyo anupamo,
Atulo asamo dhīro jino appaṭipuggalo.

3430. Tathā samasamo ceva adutiyo narāsabho,
Dukkaraṃ adhikāraṃ hi buddhānucchavikaṃ mayā.

[PTS Page 306] [\q 306/]

3431. Nānāpupphe samānetvā karoma pupphamaṇḍapaṃ,
Buddhānucchavikaṃ etaṃ sabbapujā bhavissati.

1. Yāvajivamanuttaraṃ, syā 2. Tuvaṃ, machasaṃ 3. Yathāsaṇḍamhi, machasaṃ 4. Mama
cittaṃ, machasaṃ
[BJT Page 562] [\x 562/]

3432. Uppalaṃ padumaṃ cāpi vassikaṃ adhimuttakaṃ,
Campakaṃ nāgapupphañca maṇḍapaṃ kārayiṃ ahaṃ.

3433. Satāsanasahassāni chattacachāyāya paññapiṃ,
Pacchimaṃ āsanaṃ mayhaṃ adhikaṃ satamagghati.

3434. Satāsanasahassāni chattacchāyāya paññapiṃ,
Paṭiyādetvā antapānaṃ kālamārocayiṃ ahaṃ.

3435. Ārocitambhi kālambhi padumuttaro mahāmuni,
Vasi satasahassehi nivesanamupesi me.

3436. Dhārentamupicchatte1- suphullapupphamaṇḍape,
Visasatasahassehi nisīdi purisuttamo.

3437. Chattasatasahassāni satasahassamāsanaṃ,
Kappiyaṃ anavajjañca paṭigaṇhābhi cakkhuma.

3438. Padumuttaro lovidu āhutinaṃ paṭiggaho,
Mamaṃ tāretukāmo so sampaṭicchi mahāmuni.

3439. Bhikkhuno ekamekassa paccekaṃ pattadāsahaṃ,
Jabhiṃsu pubbakaṃ2- pattaṃ lohapattamadhārasuṃ.

3440. Sattarattandavaṃ buddho nisīdi pupphamaṇḍape,
Bodhayanto bahu satte dhammacakkaṃ pavattayi.

3441. Dhammacakkaṃ pavatente3- heṭṭhato pupphamaṇḍape,
Culalāsitisahassānaṃ dhammābhisamayo ahu.

3442. Sattame divase pate padumuttaro mahāmuni,
Chattacchāyāya māsino imā gāthā abhāsatha:

3443. "Anunakaṃ dānavaraṃ yo me pādāsi māṇavo,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇotha mama bhāsato.

3444. Hatthi assā rathā patti senā ca caturaṅgini,
Parivāressanti'maṃ4- niccaṃ sabbadānassidaṃ phalaṃ.

3445. Hatthiyānaṃ assayānaṃ savikā sandamānikā,
Upaṭṭhissanti'maṃ niccaṃ sabbadānassidaṃ phalaṃ.

3446. Saṭṭhirathasahassāni sabbālaṅkārabhusitā,
Parivāressanti'maṃ niccaṃ sabbadānassidaṃ phalaṃ.

[PTS Page 307] [\q 307/]

3447. Saṭṭhituriyasahassāni5- bheriyo samalaṅkatā,
Vajjayissanati'maṃ niccaṃ sabbadānassidaṃ phalaṃ.

1. Dhārentaṃ uparicchattaṃ machasaṃ 2. Sumahakaṃ, machasaṃ sambhataṃ, syā 3.
Pavattento, machasaṃ 4. Taṃ, syā 5. Saṭṭhituriyasahassāni, machasaṃ

[BJT Page 564] [\x 564/]

3448. Chaḷāsitisahassāni nāriyo samalaṅkatā,
Vicittavatthabharaṇā āvuttamaṇikuṇḍalā1-

3449. Aḷārapamhā hasulā susaññā tanumajjhimā,
Parivāressanti'maṃ niccaṃ sabbadānassidaṃ phalaṃ.

3450. Tiṃsakappasahassāni devaloke ramissati,
Sahassakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati.
3451. Sahassakkhattuṃ rājā ca cakkavatti bhavissati,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.

3452. Devaloke vasantassa puññakammasamaṅgino,
Devalokapariyattaṃ ratanachattaṃ dhariyati2-

3453. Icchissati yadā chāyaṃ3- chadanaṃ dussapupphajaṃ,
Imassa cittamaññāya nibaddhaṃ chādayissati.

3454. Devalokā cavitvāna sukkamupena codito,
Puññakamme na saṃyutto brahmabandhu bhavissati.

3455. Kappasatasahassambhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena4- satthā loke bhavissati.

3456. Sabbametaṃ abhiññāya gotamo sakyapuṅgavo,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā etadagge ṭhapessati.

3457. Piḷindivaccha5- nāmena hessati satthusāvako,
Devānaṃ asurānañca gandhabbānaṃ ca sakkato.

3458. Bhikkhunaṃ bhikkhunīyaṃ ca gihīnaṃ ca tatheva so,
Piyo hutvāna sabbesaṃ viharissatanāsavo"

3459. Satasahasesa kataṃ kammaṃ phalaṃ dassesi me idha,
Sumutto saravegova kilese jhāpayī mama6-

3460. Aho me sukataṃ kammaṃ puññakkhette anuttare,
Yattha kāraṃ karitvāna pattombhi acalaṃ padaṃ.

3461. Anutakaṃ dānavaraṃ adāsi yo hi māṇavo,
Ādi pubbaṅgamo āsi tassa dānassidaṃ phalaṃ.

3462. Chatte sugate datvāna7- saṅghe gaṇavaruttame,
Aṭṭhānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

[PTS Page 308] [\q 308/]

3463. Sītaṃ uṇhaṃ na jānāmi rajojallaṃ na limpati,
Anupaddavo aniti ca homi apacitto sadā.

1. Āmukkamaṇikuṇḍalā, machasaṃ 2. Dharissati, machasaṃ 3. Yadāvāyaṃ, syā 4. Gottena,
machasaṃ 5. Piḷindavaccha, machasaṃ 6. Jhāpayissati, simu 7. Chatte ca sugate datvā,
machasaṃ

[BJT Page 566] [\x 566/]

3464. Sukhumacchaviko homi visadaṃ hoti mānasaṃ,
Chattasatasahassāni bhave saṃsarato mama.

3465. Sabbālaṅkārayuttāni tassa kammassa vāhasā,
Imaṃ jātiṃ ṭhapetvāna matthake dhārayanti me.

3466. Kasmā1- imāya rātiyā natthi me chattadhāraṇā,
Mama sabbaṃ kataṃ kammaṃ vimuttichattapattiyaṃ.

3467. Dussāni sugate datvā saṅghe gaṇavarutteme,
Aṭṭānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3468. Suvaṇṇavaṇṇo virajo sappabhāso patāpavā,
Siniddhaṃ hoti me gattaṃ bhave saṃsarato mama.

3469. Dussasatasahassāni setā pitā ca lohitā,
Dhārenti matthake mayhaṃ dussadānassidaṃ phalaṃ.

3470. Koseyyakambaliyāni khomakappāsikāni ca,
Sabbattha paṭilabhāmi tesaṃ nissandato ahaṃ.

3471. Patte sugate datvāna saṅghe gaṇavarutatame,
Dasānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3472. Suvaṇṇathāle maṇithāle rajate pi ca thālake,
Lohitaṃkamaye thāle paribhuñajāmi sabbadā.

3473. Anupaddavo aniti ca homi apacito sadā,
Lābhi antassa pānassa vatthassa sayanassa ca.

3474. Na vinassanti me bhogā ṭhitacitto bhavāmahaṃ,
Dhammakāmo sadā homi appakleso anāsavo.

3475. Devaloke manussa vā anubandhā ime guṇā,
Chāyā yathāpi rukkhassa sabbattha na jahanti maṃ.

3476. Cittabandhanasambaddhā sukatā vāsiyo bahu,
Datvāna buddhaseṭṭassa saṅghassa ca tathevahaṃ,
Aṭṭhānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

[PTS Page 309] [\q 309/]

3477. Suro homa'visāri ca vesārajjesu pārami,
Dhiti viriyavā bhomi paggahītamano sadā.

3478. Kilesacchedanaṃ ñāṇaṃ sukhumaṃ atulaṃ suciṃ,
Sabbattha paṭilabhāmi tassa nissandato ahaṃ.

1. Tasmā, syā

[BJT Page 568] [\x 568/]

3479. Akakkase apharuse sudhote satthake bahu,
Pasannacitto datvāna buddhe saṅghe tatheva ca.

3480. Pañcānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama,
Kalyāṇacittaṃ viriyaṃ khattiñca mettasatthakaṃ.

3481. Taṇhāsallassa chinnattā paññāsatthaṃ anuttaraṃ,
Vajirena samaṃ ñāṇaṃ tesaṃ nissandato labhe.

3482. Suciyo sugate datvā saṅghe gaṇavarutteme,
Pañcānisase anubhomi kammānucchavike mama.

3483. Na saṃsayo kaṅkhacchedo abhirūpo ca bhogavā,
Tikkhapañño sadā homi saṃsaranto bhavābhave.

3484. Gamhīraṃ nipuṇaṃ ṭhānaṃ atthaṃ ñaṇena passayiṃ,
Vajiraggasamaṃ ñāṇaṃ hoti me tamaghātanaṃ.

3485. Nakhacchedane sugate datvā saṅghe gaṇuttame,
Pañcanisase anubhomi kammānucchavike mama.

3486. Dāsidāse gavasse bhatake ārakkhake bahu1,
Nhāpite bhattake sude sabbattheva labhāmahaṃ.

3487. Vidhupane sugate datvā tālavaṇṭe ca sobhane,
Aṭṭhānisase anubhomi kammānucchavike mama.

3488. Sītaṃ uṇhaṃ jānāmi pariḷāho na vijjati,
Darathaṃ nābhijānāmi cittasantāpanaṃ mama.

3489. Rāgaggi dosamohaggi mānaggi diṭṭiaggi ca,
Sabbaggi nibbutā mayhaṃ tassa nisasandato mama.

3490. Morahatthe cāmariyo datvā saṅghe gaṇuttame,
Upasantakileso'haṃ virāmi anaṅgaṇo.

[PTS Page 310] [\q 310/]

3491. Parissāvane sugate datvā dhammakaruttama2,
Pañcanisase anubhomi kammānucchavike mama.

3492. Sabbesaṃ samatikkhamma dibbaṃ āyuṃ labhāmahaṃ,
Appasayho sadā homi corapaccatthikehi ca.

1. Nāṭake bahu, machasaṃ 2. Datvā sukate dhammakuttare, syā

[BJT Page 570] [\x 570/]

3493. Satthena vā visena vā vihesampi na kubbate,
Antarā maraṇaṃ natthi tesaṃ nissandato mama.

3494. Teladhare1- sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Pañcānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3495. Sucārurūpo sugado2- susamuggatamānaso,
Acikkhittamano homi sabbārakkehi rakkhito.

3496. Sucighare sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Tiṇānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3497. Cetosukhaṃ kāyasukhaṃ iriyāpathajaṃ sukhaṃ,
Ime guṇe paṭilabhāmi3- tassa nissandato ahaṃ.

3498. Aṃsakhandhe4- jite datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Tiṇānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3499. Cetoñāṇañca vindāmi sarāmi dutiyaṃ bhavaṃ,
Sabbattha succhivi homi tassa nissandato ahaṃ.
3500. Kāyabandhe jine datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Chānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3501. Samādhīsu na kampāmi vasī homi samādhisu,
Abhejjapariso homi ādeyyavacano sadā.

3502. Upaṭṭitasati homi taso vayhaṃ na vijjati,
Devaloke manusse vā anubandhā ime guṇe.

3503. Ādhārake jine datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Pañcavaṇṇehi dāyādo5- acalo homi kenaci.

[PTS Page 311] [\q 311/]

3504. Ye keci me sutā dhammā satiñāṇappabodhanā,
Dhatā me na vinassanti bhavanti sucinicchitā.

3505. Bhājane paribhoge ca datvā buddhe gaṇuttame,
Tiṇānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3406. So ṇṇamaye maṇimaye atho pi phalikāmaye,
Lohitaṃkamaye ceva labhāmi bhājane ahaṃ.

1. Teladhāre, machasaṃ 2. Subhaddo, machasaṃ 3. Paṭilabhe, machasaṃ 4. Aṃsabaddhe,
machasaṃ 5. Pañcavaṇṇe bhayābhāvo, machasaṃ

[BJT Page 572] [\x 572/]

3507. Bhariyā dāsadāsi ca hatthassarathapattikā,
Itthi patibbatā ceva paribhogāni sabbadā.

3508. Vijjā mantapade ceva vividhe āgame bahu,
Sabbaṃ sippaṃ nisāmemi paribhogāni sabbadā.

3509. Thālake sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Tiṇānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3510. Soṇṇamaye maṇimaye athopi phalikāmaye,
Lohitaṅkamaye ceva labhāmi thālake ahaṃ.

3511. Assatthake1- phalamaye atho pokkharapattake,
Madhupānakasaṃkhe ca labhāmi thalake ahaṃ.

3512. Vatte guṇe paṭipatti ācārakiriyāsu ca,
Ime guṇe paṭilabhe tassa nissandato ahaṃ.

3513. Bhesajjaṃ sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Dasānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3514. Āyuvā balavā viro vaṇṇavā yasavā sukhi,
Anupaddavo aniti ca homi cāpacito2- sadā,
Na me piyaciyogatthi tassa nissandato mama.

3515. Upāhane jine datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Tiṇānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3516. Hatthiyānaṃ assayānaṃ sivikā sandamānikā,
Saṭṭhisatasahassāni parivārenti maṃ sadā.

3517. Maṇimāyā kambalikā3- soṇṇarajatapādukā,
Nimbatatanti paduddhāre bhave saṃsarato mama.

[PTS Page 312] [\q 312/]

3518. Niyāmaṃ patidhāvanti āguācārasodhanaṃ4,
Ime guṇe paṭilabhe tassa nissandato ahaṃ.

3519. Pāduke sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Iddhāpādukamāruyha viharāmi yadicchakaṃ.

3520. Udapuñchanake coḷe5- datvā buddhe gaṇuttame,
Pañcānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3521. Suvaṇṇavaṇṇo virajo sappabhāso patāpavā,
Siniddhaṃ hoti me gattaṃ rajojallaṃ na limpati,
Ime guṇe paṭilabhe tassa nissandato ahaṃ.

1. Asatthake, machasaṃ assaṭṭhake, syā 2. Apacito, machasaṃ 3. Kambamayā, machasaṃ 4.
Niyamaṃ paṭidhāvanti ācāraguṇasodhanaṃ, simu 5. Udakapuñachanacoḷe, machasaṃ

[BJT Page 574] [\x 574/]

3522. Katatradaṇḍe sugate datvā saṅghe gaṇuttame,
Chānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3523. Puttā mayhaṃ bahu honti taso mayhaṃ na vijjati,
Appasayho sadā homi sabbārakkhehi rakkhito,
Khalitampi1- na jānāmi abhattaṃ mānasaṃ mama.

3524. Osadhaṃ añajanaṃ datvā buddhe saṅghe gaṇuttame,
Aṭṭānisese anubhomi kammānucchavike mama.

3525. Visālanayato homi setapito ca lohito2,
Anāvilapasannakkho sabbarogavivajjito

3526. Labhāmi dibbanayanaṃ paññācakkhuṃ anuttaraṃ,
Ime guṇe paṭilabhe tassa nissandato ahaṃ.
3527. Kuñcike sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Dhammadvāravicaraṇaṃ labhāmi ñāṇakuñcikaṃ.

3528. Kuñcikānaṃ ghare datvā buddhe saṅghe gaṇuttame,
Dvānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama,
Appakodho anāyaso saṃsaranto bhave ahaṃ.

2529. Āyoge sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Pañcānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

2530. Samādhisu na kampāmi vasi homi samādhisu,
Abhejjapariso homi ādeyyavacano sadā,
Jāyati bhogasampatti bhāve saṃsarato mama.

2531. Dhumatette jine datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Tiṇānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

[PTS Page 313] [\q 313/]

2532. Sati me ujukā hoti susambandhā nahāravo3,
Labhāmi dibbanayanaṃ4- tassa nissandato ahaṃ.

2533. Dipaṭṭhāne5- jāne datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Tiṇānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

2534. Jātimā aṅgasampanno paññavā buddhisammato, 6
Ime guṇe paṭilabhe tassa nissandato ahaṃ.

2535. Tumbake ca karaṇḍe ca datvā buddhe gaṇutatame,
Dasānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3536. Sadā gutto7- sukhasamaṅgi mahāyasavā tathā gatī,
Vipattivigato8- sudhumālo sabbitiparivajjito.

1. Khalitaṃ maṃ, simu 2. Setapitasalohito, simu 3. Nahāravo, machasaṃ 4. Dibbasayanaṃ, syā
5. Dipadhāre, machasaṃ 6. Buddhasammato, machasaṃ 7. Suputto, machasaṃ 8.
Vibhattigatto, syā

[BJT Page 576] [\x 576/]

3537. Vipule ca guṇe lābhi samāvacaraṇaṃ1- mama,
Sucivajjitaubbego tumbake ca karaṇḍake.

3538. Labhāmi caturo vaṇṇe hatthassaratanāni ca, 2,
Tāni me na vinassanti tumbadāne idaṃ phalaṃ

3539. Añajalinnāḷiyo3- datvā buddhe saṅghe gaṇavaruttame,
Pañcānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3540. Sabbalakkhaṇasampanno āyupaññāsamāhito,
Sabbāyāsavinimmutto kāyo me hoti sabbadā.

3541. Tanudhāre sunisite saṅghe datvāna pipphile,
Kilesakantanaṃ ñāṇaṃ labhāmi atulaṃ suciṃ.

3542. Saṇḍase sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Kileseluñcanaṃ4- ñāṇaṃ labhāmi atulaṃ suciṃ.

3543. Natthuke sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Aṭṭhānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3544. Saddhaṃ sīlaṃ hiriñcāpi atho ottappiyaṃ guṇaṃ,
Sutaṃ cāgañca khatti ca paññaṃ me aṭṭhamaṃ guṇaṃ.

[PTS Page 314] [\q 314/]

3545. Piṭhake sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Pañcānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3546. Ucce kule pajāyāmi mahābhogo bhavāmahaṃ,
Sabbe maṃ apacāyanti kitti abbhuggatā mama.

3547. Kappasatasahassāni pallaṅkā caturassakā,
Paricārenti maṃ niccaṃ saṃvibhāgarato ahaṃ.

3548. Bhisiyo sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Chānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3549. Samagatto apacito5- muduko cārudassano,
Labhami ñāṇaparivāraṃ bhisidānassidaṃ phalaṃ.

3550. Tulikā vikatikāyo kaṭṭissā cittakā bahu,
Varapotthake kambale ca labhāmi vividhe ahaṃ.

3551. Pāvāriko ca muduke mudukājānaveṇiyo,
Labhāmi vividhatthare bhisidānassadaṃ phalaṃ.

1. Samāvacalanā, machasaṃ 2. Hatthissaratanāni ca, machasaṃ 3. Malaharaṇiyo, machasaṃ
hatthalilaṅgake, syā [PTS] 4. Kilesahañajanaṃ, machasaṃ 5. Samasugattopacito, machasaṃ

[BJT Page 578] [\x 578/]

3552. Yato sarāmi attānaṃ yato patto'smi viññutaṃ
Atuccho jhānamañco'mhi bhisidānassidaṃ phalaṃ.

3553. Bimbohane jine datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Chānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3554. Uṇṇike padumake ca atho lohitavandane,
Bimbohane upadhemi1- uttamaṅgaṃ sadā mama.

3555. Aṭṭaṅgike maggavare sāmaññe caturo phale,
Tesu ñāṇaṃ upanetvā2- vihare sabbakālikaṃ.

3556. Dāne dame sañcame ca appamaññāsu rūpisu,
Tesu ñāṇaṃ upanetvā3- vihare sabbakālikaṃ.
3557. Vatte guṇe paṭipatatiācārakiriyāsu ca,
Ñāṇaṃ upadahitvāna vihare sabbadā ahaṃ.

3558. Caṅkame vā padhāne vā viriyebodhipakkhiye,
Tesu ñāṇaṃ upanetvā viharāmi yathicchakaṃ.

[PTS Page 315] [\q 315/]

3559. Sīlaṃ samādhi paññā ca vimutati ca anuttarā,
Tesu ñāṇaṃ upanetvā viharāmi sukhaṃ ahaṃ.

3560. Phaḷapiṭhe4- jāne datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Dvānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3561. Soṇṇamaye maṇimaye dantasāramaye bahu,
Pallaṅkaseṭṭhe vindāmi phalapiṭhassidaṃ phalaṃ.

3562. Pādapiṭhe jāne datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Dvānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3563. Labhāmi bahuke yāne pādapiṭhassidaṃ phalaṃ,
Dāsidāsā ca bhariyā ye caññe anujivino,
Smā paricarante maṃ pādapioṭassidaṃ phalaṃ.

3564. Telānabbhañajane5- datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Pañcanisaṃse anubhomi kammānucchavike mama

3565. Avyādhitā rūpavatā khippaṃ dhammanisantitā,
Lābhitā annapānassa āyupañcamakaṃ mama.
3566. Sappitelañca datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Pañcānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

1. Bimbohane upādhemi, machasaṃ 2. Tesu ñāṇaṃ uppādetvā, machasaṃ 3. Uppādetvā,
machasaṃ 4. Palālapiṭhe, sīmu 5. Telaabbhañajane, machasaṃ

[BJT Page 580] [\x 580/]

3567. Thamavā rūpasampanenā pahaṭṭhatanujo sadā,
Avyādhi visado homi sappitelassidaṃ phalaṃ.

3568. Mukhasodhanakaṃ datvā saṅghe gaṇavaruttame,
Pañcānisase anubhomi kammānucchavike mama.

3569. Visuddhakaṇṭho madhurasaro kāsasāsavivajjito,
Uppalagandho mukhato upavāyati me sadā.

3570. Dadhiṃ datvāna sampannaṃ buddhe saṅghe gaṇuttame,
Bhuñajāmi amataṃ cittaṃ1- varaṃ kāyagatāsatiṃ.

3571. Vaṇṇagandhasopetaṃ madhuṃ datvā jine gaṇe,
Anupamaṃ atuliyaṃ pive muttirasaṃ ahaṃ.

[PTS Page 316] [\q 316/]

3572. Yathābhūtaṃ rasaṃ datvā saṅghe gaṇuttame,
Caturo phale anubhomi kammānucchavike mama.

3573. Annaṃ pānañca datvā buddhe saṅghe gaṇuttame,
Dasānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3574. Āyumā balavā dhīro maṇṇavā yasavā sukhi,
Lābhi antassa pānassa suro paññāṇavā sadā,
Ime guṇe paṭilabhe saṃsaranto bhave ahaṃ.

3575. Dhupaṃ datvā sugate saṅghe gaṇavaruttame,
Dasānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

3576. Sugandhadeho yasavā sighapañño ca kittimā,
Tikkhapañño bhuripañño hāsagambhirapaññavā.

3577. Vepullajavanapañño saṃsaranto bhavābhave,
Tasseva vāhasā'dāni patto santisukhaṃ sivaṃ.

3578. Svāgataṃ vata me āsi mama buddhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3579. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

3580. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā piḷindivaccho thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Piḷindivacchattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. -

1. Bhattaṃ, machasaṃ

[BJT Page 582] [\x 582/]

391. Selattherāpadānaṃ

3581. Nagare haṃsavatiyā vithisāmi ahosahaṃ,
Mamaṃ1- ñāti samānetvā idaṃ vacanamabraviṃ.

3582. Buddho loke samuppanno puññakkhettamanuttaraṃ2,
Āsi so3- sabbalokassa āhutinaṃ paṭiggaho.

3583. Khattiyā negamā ceva mahāsālā ca brāhmaṇā,
Pasannacittā sumanā pugadhammaṃ akaṃsu te.

3584. Hatthārohā aṇikaṭṭhā rathikā pattikārakā,
Pasannacittā sumanā pugadhammaṃ akaṃsu te.

[PTS Page 317] [\q 317/]

3585. Uggā ca rājaputtā ca cesiyānā ca brāhmaṇā,
Pasannacittā sumanā pugadhammaṃ akaṃsu te.

3586. Āḷārikā kappakā ca4- nhāpakā mālakārakā,
Pasannacittā sumanā pugadhammaṃ akaṃsu te.

3587. Rajakā pesakārā ca cammakārā ca nhāpikā,
Pasannacittā sumanā pugadhammaṃ akaṃsu te.

3588. Usukārā bhamakārā cammikā ceva5- tacchakā,
Pasannacittā sumanā pugadhammaṃ akaṃsu te.

3589. Kammārā soṇṇakārā ca tipulohakarā tathā,
Pasannacittā sumanā pugadhammaṃ akaṃsu te.

3590. Bhatakā ceṭakā ceva dāsakammakarā bahu'
Yathāsakena thāmena pugadhammaṃ akaṃsu te

3591. Udahāra kaṭṭhahārā kassakā tiṇahārakā,
Yathāsakena thāmena pugadhammaṃ akaṃsu te

3592. Pupphikā mālikā ceva paṇṇikā phalahārakā,
Yathāsakena thāmena pugadhammaṃ akaṃsu te

3593. Gaṇikā kumbhadāsī ca puvikā macchikāpi ca,
Yathāsakena thāmena pugadhammaṃ akaṃsu te

3594. Etha sabbe samāgantvā gaṇaṃ bandhama ekato,
Adhikāraṃ karissāma puññakkhette anuttare.

1. Mama, machasaṃ 2. Puññakkhetto anuttaro, machasaṃ 3. Āsisaso, simu ādhāro [PTS] 4.
Āḷārakā ca suda, syā 5. Cammakārā ca, machasaṃ

[BJT Page 584] [\x 584/]

3595. Te me sutvāna vacanaṃ gaṇaṃ bandhiṃsu tāvade,
Upaṭṭhānasālaṃ sukataṃ bhikkhusaṅghassa kārayuṃ.

3596. Niṭṭhāpetvāna taṃ sālaṃ udaggo tuṭṭhamānaso,
Pareto tehi sabbehi sambuddheṃ upasaṅkamiṃ.

3597. Upasaṅkamma sambuddhaṃ lokanāthaṃ narāsabhaṃ,
Canditvā satthuno pāde idaṃ vacanamabraviṃ.

3598. Ime tīṇi satā vīra purisā ekato gaṇā,
Upaṭṭhānasālaṃ sukataṃ niyyātenti1- tavaṃ2- muni.

3599. Bhikkhusaṅghassa purato sampaṭicchitva cakkhumā,
Tiṇṇaṃ satānaṃ purato imā gāthā abhāsatha:

3600. "Tisataṃ pi ca jeṭṭho ca anuvattiṃsu ekato,
Sampattiṃ hi3- karitvāna sabbe anubhavissatha.

[PTS Page 318] [\q 318/]

3601. Pacchimabhave4- sampatte sitibhāvamanuttaraṃ,
Ajaraṃ amataṃ santaṃ nibbāṇaṃ phassayissatha"

3602. Evaṃ buddho viyākāsi sabbaññu samaṇuttaro,
Buddhassa vacanaṃ sutvā somanassaṃ pavedayiṃ.

3603. Tiṃsakappasahassāni devaloke ramiṃ ahaṃ,
Devādhipo pañcasataṃ devarajjamakārayiṃ.

3604. Sahassakkhattuṃ rājā ca cakakvati ahosabhaṃ,
Devarajjaṃ karontassa mahādevā avandiṃsu.

3605. Idha mānuseka rajje5- parisā honti bandhavā,
Pacchimabhatva sampatte vāseṭṭho nāma brāhmaṇo.

3606. Asitikoṭinicayo tassa putto ahosahaṃ,
Selo itimamaṃ nāmaṃ chaḷaṅge pāramiṅgato.

3607. Jaṅghāvihāraṃ vicaraṃ sasissehi purakkheto,
Jaṭākhārikabharitaṃ keṇiyaṃ nāma tāpasaṃ.

3608. Paṭiyattāhutiṃ disvā idaṃ vacanamabuviṃ:
Āvaho vā vicāho cā rājā vā te nimantito.

3609. Āhutiṃ yiṭṭhukāmo'haṃ brāhmaṇe devasammate,
Na nimantemi rājānaṃ āhuti me na vijjati.

1. Niyyādenti, machasaṃ 2. Tuvaṃ, machasaṃ 3. Samāpatti hi, syā 4. Pacchime bhave,
machasaṃ 5. Rajjaṃ, machasaṃ

[BJT Page 586] [\x 586/]

3610. Na vatthi mayhaṃ āvaho vivābho me na vijjati,
Sakyānaṃ nandijanano seṭṭho loke sadevake.

3611. Sabbalokahitatthāya sabbasattasukhāvaho,
So me nimantito ajja tassetaṃ paṭiyādataṃ.

3612. Timbarūsakavaṇṇabho appameyyo anupamo,
Rūpenāsadiso buddho svātanāya nimantito.

3613. Ukkāmukhapahaṭṭho'va khadiraṅgārasannibho,
Vijjupamo mahāvīro so me buddho nimantito.

3614. Pabbatagge yathā acci puṇṇamāyeva candimā,
Naḷaggivaṇṇasaṅkāso so me buddho nimantito.

3615. Asambhito bhayānito bhavantakaraṇo muni,
Sihupamo vahāviro so me buddho nimantito.

[PTS Page 319] [\q 319/]
3616. Kusalo buddhadhammehi appasayho parehi so,
Nāgupamo mahāvīro so me buddho tivantito.

3618. Anantavaṇṇo amitayaso vicittasabbalakkhaṇo,
Sakkupamo mahāvīro so me buddho tivantito.

3619. Vasi gaṇi patāpi ca tejassi ca durāsado,
Brahmupamo mahāvīro so me buddho tivantito.

3620. Pattadhammo dasabalo balātibalapāragu,
Dharaṇupamo mahāvīro so me buddho tivantito.

3621. Silavicisamākiṇṇo dhammaviññāṇakhohito,
Uddhupamo mahāvīro so me buddho tivantito.

3622. Durāsado duppasaho acalo uggato brahā,
Nerūpamo mahāvīro so me buddho tivantito.

3623. Anantañāṇo asamasamo atulo aggataṃ gato,
Gaganupamo mahāvīro so me buddho tivantito.
1. Paṇṇarasamaṃ bhāṇavāraṃ machasaṃ

[BJT Page 588] [\x 588/]

3624. Patiṭṭhā bhayabhitānaṃ tāṇo saraṇagāminaṃ,
Assāsako mahāvīro so me buddho tivantito.

3625. Āsayo buddhimantānaṃ puññakkhettaṃ sukhesitaṃ,
Ratanākaro mahāvīro so me buddho tivantito.

3626. Assāsako vedakaro sāmaññaphaladāyako,
Meghupamo mahāvīro so me buddho tivantito.

3627. Lokacakkhu mahātejo sabbatamavinodano,
Suriyupamo mahāvīro so me buddho tivantito.

3628. Ārammaṇavimuttīsu sabhāvadassano muni,
Candupamo mahāvīro so me buddho tivantito.

3629. Vuddho1- samussito loke lakkhaṇehi alaṅkato,
Appameyyo mahāvīro so me buddho tivantito.

3630. Yassa ñāṇaṃ appameyyaṃ sīlaṃ yassa anupamaṃ,
Vimutti asadisā yassa so me buddho nimattito.

3631. Yassa dhiti asadisā thamo yassa acintiyo,
Yassa parakkamo jeṭṭho so me buddho nimattito.

3632. Rāgo doso ca moho ca visā sabbe samuhatā,
Agadupamo mahāvīro so me buddho tivantito.
[PTS Page 320] [\q 320/]

3633. Kilesavyādhi2- bahudukkhasabbatamacinodano3,
Vejjupamo mahāvīro so me buddho tivantito.

3634. Buddho'ti bho yaṃ vadesi ghosopeso sudullabho,
Buddho buddho'ti sutvāna piti me upapajjatha.

3635. Abbhantaramagaṇhanti piti me bahi nicchare,
So'haṃ pitimano santo idaṃ vacanamabraviṃ:

3636. "Kahaṃ nu kho so bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,
Tattha gantvā namassassaṃ sāmaññaphaladāyakaṃ"

3637. Paggayha dakkhiṇaṃ bāhuṃ vedajāto katañajali,
Ācikkhi me dhammarājaṃ sokapallavinodanaṃ.

1. Buddho, machasaṃ 2. Kelasavyādhi, machasaṃ 3. Sabbatamacinodako, simu

[BJT Page 590] [\x 590/]

3638. "Udentaṃ'va mahāmeghaṃ nīlaṃ añajanasannibhaṃ,
Sāgaraṃ viya dissantaṃ passasetaṃ mahāvanaṃ.

3639. Ettha so vasate buddho adantadamako muni,
Vinayanto ca veneyye bodhento bodhipakkhiye.

3640. Pipāsito'va udakaṃ bhojanaṃ'va jighacchito,
Gāmi yathā vacchagiddhā evāhaṃ viciniṃ jinaṃ.

3641. Ācāraupacāraññu dhammānucchavisaṃvaraṃ1-
Sikkhāpesiṃ sake sisse gacchante jinassantikaṃ.

3642. Durāsadā bhagavanto sihā'va ekacārino,
Pade padaṃ nikkipantā āgacechayyātha māṇavā.

3643. Āsiviso yathā ghoro migarājā'va kesari,
Mattocava kuñajaro danti evaṃ buddhā durāsadā.

3644. Ukkāsitañca khipitaṃ ajjhupekkhiya māṇavā,
Pade padaṃ nikkhipantā upetha buddhasantikaṃ.

3645. Paṭisallānagarukā appasadā durāsadā,
Durūpasaṅkamā buddhā garū honti sadevake.

3646. Yadā'haṃ pañhaṃ pucchāmi gaṭisammodayāmi vā,
Appasaddā tadā hotha munibhūtā'va tiṭṭhatha.

[PTS Page 321] [\q 321/]

3647. Yaṃ so deseti saddhammaṃ2- khemaṃ nibbaṇapattiyā,
Tamevatthaṃ nisāvetha saddhammasavaṇaṃ sukhaṃ"

3648. Upasaṅkamma sambuddhaṃ sammodiṃ muninā ahaṃ,
Taṃ kathaṃ vitasāretvā lakkhaṇe upadhārayiṃ.
3649. Lakkhaṇe dveva3- kaṅkhāmi passāmi tiṃsalakkhaṇe,
Kosobhitavatthaguyhaṃ iddhiyā dassayi muni.

3650. Jivhaṃ ninnāmayitvāna kaṇṇasote ca nāsike,
Paṭimasi nalāṭantaṃ kevalaṃ chādayi jano.

1. Dhammānucchavasaṃvareṃ, simu 2. Sambuddho, machasaṃ 3. Dve ca, machasaṃ

[BJT Page 592] [\x 592/]

3651. Tassāhaṃ lakkhaṇe disvā paripuṇṇe savyañajane,
Buddho'ti niṭṭhaṃ gantvāna saha sissehi pabbajiṃ.

3652. Satehi tihi sahito pabbajiṃ anagāriyaṃ,
Addhamāse asampatte sabbe pattā'mha nibbutiṃ.

3653. Ekato kammaṃ katvāna puññakkhette anuttare,
Ekato saṃsaritvāna ekato vinivattayuṃ.

3654. Gopānasiyo davona pugadhamme vasī1- ahaṃ,
Tena kammena sukatena aṭṭahetu labhāmahaṃ.

3655. Disāsu pujito homi bhogā ca amitā mama,
Patiṭṭhā homi sabbesaṃ tāso mama na vijjati.

3656. Vyādhayo me na vijjanti dighāyuṃ pālayāmi ca,
Sukhumacchaviko homi āvāse patthite2- vase.

3657. Aṭṭha gopānasi datvā pugadhamme vasi ahaṃ,
Paṭisambhidā'ehattañca etaṃ me aparaṭṭhamaṃ.

3658. Sabbavositavosāno katakicco anāsavo,
Aṭṭhagopānasi nāma tava putto mahāmuni.

3659. Pañcathambhāni datvāna pugadhamme vasi ahaṃ,
Tena kammena sukatena pañcahetu labhāmahaṃ.

3660. Acalo homi mettāya anunaṅgo bhavāmahaṃ,
Ādeyyavacano homi na dhaṃsemi yathā ahaṃ.

3661. Abhantaṃ hoti me cittaṃ acalo homi kassaci,
Tena kammena sukatena vimalo homi sāsane.

[PTS Page 322] [\q 322/]

3662. Sagāravo sappatisso katakicco anāsavo,
Sāvako te mahāvīra bhikkhu taṃ vandate muni.

3663. Katvā sukatapallaṅkaṃ sālāyaṃ paññapesahaṃ,
Tena kammena sukatena pañca hetu labhāmahaṃ.

3664. Ucce kule pajāyitvā mahābhogo bhavāmahaṃ,
Sabbasampattiko homi maccheraṃ me na vijjati.
3665. Gamane patthite mayhaṃ pallaṅko upatiṭṭhati,
Saha pallaṅkaseṭṭhena gacchāmi mama patthitaṃ.

1. Casiṃ, machasaṃ 2. Āvāse patte vase, syā

[BJT Page 594] [\x 594/]

3666. Tena pallaṅkadānena tamaṃ sabbaṃ vinodayiṃ,
Sabbābhiññābalappatto thero candati taṃ muni.

3667. Parakiccattakiccāni sabbakiccāni sādhayiṃ,
Tena kammena sukatena pāvisiṃ abhayaṃ puraṃ.

3668. Pariniṭṭhitasālaṃ hi paribhogamadāsahaṃ,
Tena kammena sukatena seṭṭattaṃ ajjhupāgeto.

3669. Ye keci damakā loke hatthi asse damenti ye,
Karitvā kāraṇā nānā dāruṇena dāmanti te.

3670. Nahevaṃ tvaṃ mahāvīra damesi naranāriyo,
Adaṇḍena asatthena damesi uttame dame.

3671. Dānassa vaṇṇe kittento desanākusalo muni,
Ekaṃ pañahaṃ1- kathentova bodhesi tisate muni.

3672. Dantā mayaṃ sārathinā suvimuttā anāsavā,
Sabbābhiññābalappattā nibbutā upadhikkhāye.

3673. Satasahasse ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Atikkantā bhayā sabbe sālādānassi'daṃ phalaṃ.

3674. Svāgataṃ vata me āsi mama buddhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3675. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

3676. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā selo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Selattherassapadānaṃ dutiyaṃ. -

1. Ekapañahaṃ, machasaṃ

[BJT Page 596] [\x 596/]
[PTS Page 323] [\q 323/]

393. Sabbakittikattherāpadānaṃ

3677. Kaṇikāraṃva jotantaṃ1- diparukkhaṃva ujjalaṃ2,
Osadhiṃva virovantaṃ vijjutaṃ gagane yathā.

3678. Asambhitaṃ anutrāsiṃ3- migarājaṃva kesariṃ,
Ñāṇālokaṃ pakāsentaṃ maddantaṃ titthiye gaṇo.

3679. Uddharantaṃ imaṃ lokaṃ chindantaṃ sabbasaṃsayaṃ,
Gajjantaṃ4- migarājaṃva addasaṃ lokanāyakaṃ.

3680. Jaṭājinadhāro āsiṃ bahā uju patāpavā,
Vākaviraṃ gahetvāna pādamule avatthariṃ.

3681. Kāḷānusāriyaṃ gayha anulimpiṃ tathāgataṃ,
Sambuddhamanulimpetvā santhaviṃ lokanāyakaṃ.

3682. Samuddharasi'maṃ lokaṃ oghatiṇṇa5, mahāmuni,
Ñāṇālokena jotesi nāvaṭaṃ6- ñāṇamuttamaṃ.

3683. Dhammacakkaṃ pavattesi maddase paratitthiye,
Usabho jitasaṅgāmo sampakampesi medini.

3684. Mahāsamuddo ūmiyo velantambhi pabhijjare,
Tatheva tava ñāṇamhi sabbadiṭṭhi pabhijjare.

3685. Sukhumacchikajālena sarambhi sampatānite,
Antojālagatā pāṇā pilitā honti tāvade.

3686. Tatheva titthiyā loke puthupāsaṇḍanissitā,
Antoñāṇavare tuyhaṃ parivattanti mārisa.

3687. Patiṭṭhā vuyhataṃ oghe tvaṃ hi nātho abandhunaṃ,
Bhayaṭṭitānaṃ saraṇaṃ muttatthinaṃ7- parāyaṇaṃ.

3688. Ekaviro asadiso karuṇāmettasañcayo8,
Susilo asamo9- santo vasi tādi jitañajaso.

[PTS Page 324] [\q 324/]

3689. Dhīro vigatasammoho anojo akathaṅkathi,
Vusito10- vantadoso'si nimmalo payato11- suci

1. Jalitaṃ, machasaṃ 2. Jotitaṃ, syā 3. Anuttāsiṃ, machasaṃ 4. Asambhitaṃ, syā 5. Oghatiṇṇo,
syā 6. Pavaraṃ, syā vajira, [PTS] 7. Muttatthinaṃ, machasaṃ8. Mettākaruṇā sañcayo,
machasaṃ saññuto, syā 9. Asamo susamo satto, machasaṃ 10. Tusito machasaṃ 11. Saṃyato,
machasaṃ

[BJT Page 598] [\x 598/]

3690. Saṅgātigo hatamādā1- tevijjo tibhavattago,
Simātigo dhammagaru katattho hitavappatho2-

3691. Tārako tvaṃ yathā nāvā nidhivassāsakārako,
Asambhito yathā siho gajarājāva dassito.

3692. Thometvā dasagāthāhi padumuttaraṃ mihāyasaṃ,
Vanditvā satthuno pāde tuṇhi aṭṭhāsahaṃ tadā.

3693. Padumuttaro lokavidu āhutinaṃ paṭiggaho,
Bhikkhusaṅghe ṭhito satthā imā gāthā abhāsatha.

3694. "Yo me silañca ñāṇañca dhammañcāpi pakittayi2,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

3695. Saṭṭhikappasahassāni devaloke ramissati, aññe deve abhihotvā4- issaraṃ kārayissati.

3696. So pacchā pabbajitvāna sukkamūlena codito,
Gotamassa bhagavato sāsane pabbajissati.

3697. Pabbajitvāna kāyena pāpakammaṃ vicajjiya,
Sabbāsave pariññāya nibbāyissatanāsavo5-

3698. Yathāpi megho thanayaṃ tappeti mediniṃ imaṃ,
Tatheva tvaṃ mahāvīra dhammena tapapayi mamaṃ.

3699. Sīlaṃ paññaca dhammañca thavitthā lokanāyakaṃ,
Patombhi paramaṃ santiṃ nibbāṇaṃ padamaccutaṃ.

3700. Aho nūna sa bhagavā ciraṃ tiṭṭheyya cakkhumā,
Aññatañca vijaneyyuṃ phuseyyuṃ amataṃ padaṃ.

3701. Ayaṃ me paccimā jāti bhavā sabbe samuhatā,
Sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.

3702. Satasahasse ito kappe yaṃ buddhamabhithomayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi kittanāya idaṃ phalaṃ.

1. Gatamado, syā 2. Gatatthohitavabbhuto, machasaṃ 3. Saddhammañcāpi vaṇṇayi,
machasaṃ 4. Aññe deve'bhibhavitvā, machasaṃ 5. Nibbāyissatināsavo, machasaṃ

[BJT Page 600] [\x 600/]
[PTS Page 325] [\q 325/]

3703. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

3704. Svāgataṃ vata me āsi mama buddhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3705. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sabbakittiko thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sabbakittikattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. -

394. Madhudāyakattherāpadānaṃ.

3706. Sindhuyā nadiyā tīre sukato assamo mama,
Tattha vācemahaṃ sisse itihāsaṃ salakkhaṇaṃ.

3707. Dhammakāmā vinitā te sotukāmā susāsanaṃ,
Chaḷaṅge pāramippattā sindhukule vasatti te.

3708. Upapātagamane ceva lakkhaṇesu ca kovidā,
Uttamatthaṃ gavesantā vasati pavane1- tadā.

3709. Sumedho nāma sambuddho loka uppajji tāvado,
Ambhākaṃ anukampanto upagacchi vināyako.

3710. Upāgataṃ mahāvīraṃ sumedhaṃ lokanāyakaṃ,
Tiṇasatthārakaṃ kavo lokajeṭṭhassa'dāsahaṃ.

3711. Pavanāto2- madhuṃ gayha buddhaseṭṭhassa'dāsahaṃ,
Sambuddho pibhuñajitvā idaṃ vacanamabravi

3712. "Yo taṃ adāsi madhuṃ me pasanno sehi pāṇihi,
Tamahaṃ kittasissāmi suṇātha mama bhāsato.

3713. Iminā dhudānena tiṇasatthārakena ca,
Tiṃsakappasahassāni devaloke ramissati.

3714. Tiṃsakappasahasasamhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena3- satthā loke bhavissati.

1. Vipine, machasaṃ 2. Vipanāto machasaṃ 3. Gottena, machasaṃ

[BJT Page 602] [\x 602/]

3715. Tassa dhammesu dāyado oraso dhammanimmito,
Sabbāsave pariññāya nibbāyissata'nāsavo.

3716. Devalokā idhāgantvā mātukucchiṃ upāgate,
Madhuvassaṃ pavassittha chādayaṃ madhunā mahiṃ1

3717. Mayi nikkhantamattambhi kucchiyā ca suduttaraṃ,
Tatrāpi madhuvassaṃ me vassate niccakālikaṃ.

[PTS Page 326] [\q 326/]

3718. Agārā abhinikkhamma pabbajiṃ anagāriyaṃ,
Lābhi annassa pānasa madhudānassi'daṃ phalaṃ.

3719. Sabbakāmasamiddho'haṃ bhavitvā devamānuse,
Teneva madhudānena pattombhi āsavakkhayaṃ.

3720. Vuṭṭhambhi deve caturaṅgule tiṇe
Sampupphite1- dharaṇiruhe sañachanne2,
Suññe ghare maṇḍaparukkhamule3,
Vasāmi niccaṃ sukhito anāsavo.

3721. Majjhe mahante hine ca4- bhave sabbe atikkamiṃ5,
Ajja me āsavā khiṇā nathidoni punabbhavo.

3722. Tiṃsakappasahassamhi yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi madhudāna'ssidaṃ phalaṃ.

3723. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Sabbāsavā parikkhiṇā natthidāni punabbhavo.

3724. Svāgataṃ vata me āsi mama buddhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3725. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā madhudāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Madhudāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. -

1. Supupphite, syā 2. Cappadese, syā 3. Maṇḍaparukkhamulake, machasaṃ 4. Majjhe
mayahaṃ bhavā assu, syā [PTS] 5. Ye bhave samatikkamiṃ, syā [PTS]

[BJT Page 604] [\x 604/]

395. Padumakuṭāgāriyattherāpadānaṃ.

3726. Piyadassi nāma bhagavā sayambhu lokāyako,
Vivekakāmo sambuddho samādhikusalo muni.

3727. Vanasaṇḍaṃ samogayha piyadassi mahāmuni,
Paṃsukulaṃ pattharitvā nisīdi purisuttamo.

3728. Migaluddo pure āsiṃ vipite1- kānane ahaṃ,
Pasadaṃ migamesante ābhiṇḍami ahaṃ tadā

3729. Tattha'dadasāsiṃ sambuddheṃ oghatiṇṇamanāsavaṃ,
Pupphitaṃ sālarājāṃva sataraṃsiṃva uggataṃ.

3730. Disvāna'haṃ devadevaṃ piyadassiṃ mahāyasaṃ,
Jātassaraṃ samogayha padumaṃ āhariṃ tadā.

3731. Āharitvāna padumaṃ satapattaṃ manoramaṃ,
Kuṭāgāraṃ karitvāna chādayiṃ padumena'haṃ.

[PTS Page 327] [\q 327/]

3732. Anukampako kāruṇiko piyadassi mahāmuni,
Sattarattindivaṃ buddho kuṭāgāre vasi jino.

3733. Purāṇaṃ chaḍḍhayitvāna navena chādayiṃ ahaṃ,
Añjaliṃ paggahetvāna aṭṭhāsiṃ tāvade ahaṃ.

3734. Vuṭṭhahitvā samādhimhā piyadassi mahāmuni,
Disā anucilokanto nisīdi lokanāyako

3735. Tadā sudassano nāma upaṭṭhāko mahiddhiko,
Cittamaññāya buddhassa piyadassassa satthuno.

3736. Asitāya sahassehi bhikkhuhi parivārito,
Vanante sukhamāsinaṃ upesi lokenāyakaṃ.

3737. Yāvatā vanasaṇḍamhi adhivatthā ca devatā,
Buddhassa cittamaññāya sabbe santipatuṃ tadā.

3738. Samāgatesu yakkhesu kumbhaṇḍe saha rakkhase,
Bhikkhusaṅghe ca sampatte gāthā'mā vyāhari2- jiko:

3739. "Yo maṃ sattāhaṃ pujeyi āvāsañca akāsi me,
Tamahaṃ kintiyissāmi suṇotha mama bhāsato.

1. Araññe, machasaṃ 2. Gāthā pabyāhari, machasaṃ gāthā sabyāhari, syā

[BJT Page 606] [\x 606/]

3740. Sududadasaṃ sunipuṇaṃ gambhiraṃ suppakāsitaṃ,
Ñāṇena kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

3741. Catuddasāni kappāni devarajjaṃ karissati,
Kuṭāgāraṃ brahaṃ tassa1- padumapupphehi2- chāditaṃ,
Ākāse dhārayissati pupphakammassi'daṃ phalaṃ.

3742. Catubbise kappasate vokiṇṇaṃ saṃsarissati,
Tattha pupphamayaṃ vyamahaṃ ākāse dhārayissati.

3743. Yathā padumapattambhi toyaṃ na upalimpati,
Tathevimassa cañāṇamhi kilesā nopalimpare.

3744. Manasā vinivaṭṭhetvā pañcanivaraṇe ayaṃ,
Cittaṃ janetvā nekkhamme agārā pabbajissati,
Tato pupphamaye vyambhe dhārente nikkhamissati.

3745. Rukkhamule vasantassa nipakassa satimato,
Tattha pupphamayaṃ vyamhaṃ3- matthake dhārayissati.

3746. Cīvaraṃ piṇḍapātañca paccayaṃ sayanāsanaṃ,
Datvāna bhikkhusaṅghassa nibbāyissata'nāsavo.

3747. Kūṭāgārena caratā4- pabbajjaṃ abhinikkhamiṃ,
Rukkhamule vasantamhi5- kūṭāgāraṃ dhariyati.

[PTS Page 328] [\q 328/]

3748. Cīvare piṇḍapāte ca cetanā me na vijjati,
Puññakammena saṃyutto labhāmi pariniṭṭhataṃ.

3749. Gaṇanāto asaṃkheyyā kappakoṭi bahu mama,
Rittakā te atikkantā pamutatā lokanāyakā.

3750. Aṭṭhārase kappasate piyadasasi vināyako,
Tamahaṃ payirupāsitvā imaṃ yoniṃ upāgato.

3751. Idhaddasāsiṃ sambudadhaṃ6- anomaṃ nāma cakkhumaṃ,
Tamahaṃ upagantvāna pabbajaṃ anagāriyaṃ.

3752. Dukkhassantakaro buddho maggaṃ me adesasi jino,
Tassa dhammaṃ suṇitvāna pattomahi acalaṃ padaṃ.

3753. Tosayitvāna sambudadhaṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ,
Sabbāsave pariññāya viharāmi anasāvo.

1. Mahanta'ssa, machasaṃ 2. Padamapupphehi, machasaṃ 3. Pupphamayaṃ vyambhaṃ
dhārentaṃ, machasaṃ 4. Caraṇā, simu [PTS] caete syā 5. Casantampi, machasaṃ 6. Idha
passāmi, machasaṃ

[BJT Page 608] [\x 608/]

3754. Aṭṭhārase kappasate yaṃ buddamabhipujayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapujāyi'daṃ phalaṃ.

3755. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Sabbāsavā parikkhiṇā natthidāni punabbhavo.

3756. Svāgataṃ vata me āsi mama buddhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3757. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā padumakuṭāgāriyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Padumakuṭāgāriyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. -

366. Bakkulattherāpadānaṃ. *

3758. Hivamantassa avidūre sobhito nāma pabbato,
Assamo sukato mayhaṃ sakasissehi māpito.

3759. Maṇḍapā ca bahu tattha pupphitā sinduvārakā,
Kapitthā ca bahu tattha pupphitā jivajivakā1,
3760. Nigguṇḍiyo bahu tattha badarāmalakāni ca,
Phārusakā alābu ca puṇḍarikā ca pupphitā.

3761. Ālakā2- beluvā tattha kadali mātuluṅgakā,
Mahānāmā bahu tattha ajjuṇā ca piyaṅgukā.

[PTS Page 329] [\q 329/]

3762. Kosambā salalā nipā nigrodhā ca kapitthanā,
Ediso assamo mayhaṃ sasissohaṃ tahiṃ vasiṃ.

3763. Anomadassi bhagavā sayambhu lokanāyako,
Gavesaṃ paṭisallānaṃ mamassamamupāgami.

3764. Upetamhi mahāvire anomadassimahāyase,
Khaṇena lokanāthassa vātābādo samuṭṭhahi.

3765. Vicaratto araññamhi addasaṃ lokanāyakaṃ,
Upagantvāna sambuddhaṃ cakkhumantaṃ mahāyasaṃ.

3766. Iriyañcāpi disvāna upalakkhesa'haṃ tadā,
Asaṃsayaṃ hi buddhassa vyādhi no upapajjatha3-

1. Campakā nāma ketakā, syā 2. Āḷakā, machasaṃ aḷakkā, syā 3. Udapajjatha, machasaṃ
*bākulattherāpadāna, machasaṃ

[BJT Page 610] [\x 610/]

3767. Khippaṃ assamamāgacchiṃ mama sissāna santike,
Bhesajjaṃ kattukāmo'haṃ sisse āmantayiṃ tadā.

3768. Paṭissuṇitvā me vākyaṃ sissā sabbe sagāravā,
Ekajjhaṃ sannipatiṃsu satthugāravatā mama.

3769. Kippaṃ pabbatamāruyha sabbosadhamahāsahaṃ,
Pāniyayogaṃ katvāna1- buddhaseṭṭhassa'dāsahaṃ.

3770. Paribhutte mahāvire sabbaññulokanāyake,
Khippaṃ vāto vupasami sugatassasa mahesino.

3771. Passaddhaṃ darathaṃ disvā anomadassi mahāyaso,
Sakāsane nisīditvā imā gāthā abhāsatha:

3772. "Yo me pādāsi bhesajajaṃ vyādhiñca samayi mama,
Tamahaṃ kittayisasāmi suṇātha mama bhāsato.

3773. Kappasatasahassani devaloke ramissati,
Vādite turiye tattha modissati sadā ayaṃ.

3774. Manussalokamāgantvā sukkamūlena codito,
Sahassakkhattuṃ rājā ca cakkavatti bhavissati.

3775. Pañcapaññāsakappamhi anomo nāma khattiyo,
Caturanto vijitivi jambumaṇḍassa2- issaro.

3776. Sattaratanampanno cakkavatti mahabbalo,
Tāvatiṃsepi khebhetvā issaraṃ kārayissati.

[PTS Page 330] [\q 330/]

3777. Devabhuto manusso vā appabādho bhavissati,
Pariggahaṃ vivajjetvā vyādhiṃ loke tarissati.

3778. Aparimeyye ito kappe okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena3- satthā loke bhavissati.

3779. Tassa dhammesu dāyado oraso dhammanimmito,
Sabbāsave pariññāya nibbāyissatanāsavo.
3780. Kilese jhāpayitvāna taṇhāsotaṃ tarissati,
Bakakulo4- nāma nāmena hessati satthusāvako.

3781. Idaṃ abhiññāya gotamo sakyapuṅgavo,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā etadagge ṭhapessati"

1. Pāniyayoggaṃ katvā, simu 2. Jambudipassa, syā 3. Gottena, machasaṃ 4. Bākulo,
machasaṃ

[BJT Page 612] [\x 612/]

3782. Anomadassi bhagavā sayambhu lokanāyako,
Vivekānuvilokanto mama'ssamamupāgami.

3783. Upāgataṃ mahāvīraṃ sabbaññuṃ lokanāyakaṃ,
Sabbosadhena tappesiṃ pasanno sehi pāṇihi.

3784. Tassa me sukataṃ sukhette bijasampadā,
Khepetuṃ neva sakkomi tadā hi sukataṃ mama.

3785. Lābhā mama suladdhaṃ me yo'haṃ adadakkhi nāyakaṃ,
Tena kammāvasesena pattombhi acalaṃ padaṃ.

3786. Sabbametaṃ abhiññāya gotamo sakyapuṅgavo,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā etadagge ṭhapesi maṃ.

3787. Aparimeyye ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi bhesajjassa idaṃ phalaṃ.

3788. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Sabbesavā parikkhiṇā natthidāni punabbhavo.

3789. Svāgataṃ vata me āsi mama buddhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3790. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bakakulo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Bakakulattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. -

397. Girimānandattherāpadānaṃ.

3791. Bhariyā me kālakatā putto sivathikaṃ gato,
Mātā pitā ca bhāta ca ekacitakamhi ḍayhare.

3792. Tena sokena santatto kiso paṇḍu ahosahaṃ,
Cittakkhepo ca me āsi tena sokena aṭṭito.

[PTS Page 331] [\q 331/]

3793. Sokapallapareto'haṃ vanantamupasaṅkamiṃ,
Pavattaphalaṃ bhuñjitvā rukkhamule vasāmahaṃ.

3794. Sumedho nāma sambuddho dukkhassa'ntakāro jino,
Mamuddharitukāmo so āgacchi mama santike.

[BJT Page 614] [\x 614/]

3795. Padasaddaṃ suṇitvāna sumedhassa mahesino,
Paggahetvāna'haṃ sisiṃ ullokesiṃ mahāmuniṃ.

3796. Upagacchi mahāvīro1- piti me upapajjatha,
Tadā'si mekaggamano disvāna taṃ lokanāyakaṃ.

3797. Satiṃ paṭilabhitvāna paṇṇamuṭṭhimadāsahaṃ,
Nisīdi bhagavā tattha anukampāya cakkhumaṃ.

3798. Nisajja tattha bhagavā sumedho lokanāyako,
Dhammaṃ me kathayi buddho sokasallavinodanaṃ.

3799. "Anavahitā tato āguṃ ananuññātā ito gatā,
Yathā'gatā tathā gatā tattha kā paridevanā.

3800. Yathāpi pathikā sattā vassamānāya vuṭṭhiyā,
Sabhaṇḍā upagacchanti vassassāpatanāya te.

3801. Vasse ca te oramite sampayanti yadicchakaṃ,
Evaṃ mātā pitā tuyhaṃ kattha kā paridevatā.

3802. Āgantukā pāhuṇakā caliteritakampitā,
Evaṃ mātā pitā tuyhaṃ tattha kā paridevatā.

3803. Yathāpi urago jiṇṇaṃ hitvā gacchati santacaṃ,
Evaṃ mātā pitā tuyhaṃ santuṃ idha hīyare"

3804. Buddhassa giramaññāya sokalassaṃ vivajjayiṃ,
Pāmojjaṃ janayitvāna buddhaseṭṭhamavandihaṃ2,

3805. Vanditvāna mahānāgaṃ girimañajarimapujayiṃ3,
Dibbagandhena sampannaṃ4- sumedhaṃ lokanāyakaṃ.

3806. Pujayitvāna sambuddhaṃ sire katvāna añjaliṃ,
Anussaraṃ guṇaggāni santhaviṃ lokanāyakaṃ.

[PTS Page 332] [\q 332/]

3807. Nittiṇṇosi5- mahāvīra sabbaññu lokanāyaka,
Sabbe satte uddharasi ñāṇena tvaṃ mahāmune.

3808. Vimatiṃ dveḷahakaṃ cāpi sañachindasi mahāmuni,
Paṭipadesi me maggaṃ tava ñāṇena cakkhuma.
3809. Arahā siddhipattā ca6- chaḷabhiññā mahiddhikā,
Antalikkhacarā dhīrā parivārenti tāvade.

1. Upāgate mahāvire, machasaṃ 2. Buddhaseṭṭhaṃ avandahaṃ, machasaṃ 3. Pujayiṃ
girimañajariṃ, machasaṃ 4. Dibbagandhaṃ sampavattaṃ, machasaṃ 5. Tittaṇehāsi, katthavi
6. Vasippantā ca, machasaṃ

[BJT Page 616] [\x 616/]

3810. Paṭipannā ca sekhā ca phalaṭṭhā santi sāvakā,
Surodayeva padumā pupphanti tava sāvakā.

3811. Yathā samuddo akkhobho1- atulo ca duruttaro2,
Evaṃ ñaṇena sampanno appameyyosi cakkhuma.

3812. Canditvāhaṃ lokajinaṃ cakkhamantaṃ mahāyasaṃ,
Puthu disā namassanto paṭikuṭiko agacachahaṃ.

3813. Devalokā cavitvāna sampajāno patissato,
Okkamiṃ mātuyā kucchiṃ sandhāvanto bhavābhave.

3814. Agārā abhinikkhamma pabbajiṃ anagāriyaṃ,
Ātāpi nipako jhāyī paṭisallānagocaro.

3815. Padhānaṃ padahitvāna tosayitvā mahāmuniṃ,
Candova'bbhaghanā mutto vicarāmi ahaṃ tadā.

3816. Vivekamanuyuttombhi upasanto nirūpadhi,
Sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.

3817. Tiṃsakappasahassambhi yaṃ buddhamabhipujayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

3818. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Sabbesavā parikkhiṇā natthidāni punabbhavo.

3819. Svāgataṃ vata me āsi mama buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3820. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā girimānando thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Girimānandattherassa apadānaṃ sattamaṃ. -

1. Mahāsamuddocakkhobho, machasaṃ 2. Atulopi duruttaro, machasaṃ

[BJT Page 618] [\x 618/]
[PTS Page 333] [\q 333/]

398. Salalamaṇḍapiyattherāpadānaṃ.

3821. Nibbute kakusandhambhi brāhmaṇambhi vusimati,
Gahetvā salalaṃ mālaṃ maṇḍapaṃ kārayiṃ ahaṃ.

3822. Tāvatiṃsagato santo labhāmi vyambhamuttamaṃ,
Aññe deve'tirocāmi puññakammassidaṃ phalaṃ.
3823. Divā vā yadi vā rattiṃ caṅkamanto ṭhito ca'haṃ,
Channo salalapupphehi puññakammassidaṃ phalaṃ.

3824. Imasmiṃ yeva kappambhi yaṃ buddhamabhipujayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
3825. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Sabbesavā parikkhiṇā natthidāni punabbhavo.

3826. Svāgataṃ vata me āsi mama buddhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3827. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā salalamaṇḍapiyo thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Salalamaṇḍapiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. -

399. Sabbadāyakattherāpadānaṃ.

3828. Mahāsamuddaṃ ogayha bhavanaṃ me sunimmitaṃ,
Sunimmitā pokkharaṇi cakkavākupakujitā1-

3829. Mandālakehi sañachannā padumuppalakehi ca,
Nadi ca sandate tattha supatitthā manoramā.

3830. Macchakacchapasañachannā nānādijasamotthatā,
Mayurakoñcābhirudā kokilādihi vagguhi.

3831. Pārevatā ravihaṃsā cakkavākā nadicarā,
Dindibhā sāḷikā cettha pampakā2- jivajivakā.

3832. Haṃsā koñcābhinaditā3- kosiyā piṅgalā bahu,
Sattaratanasampannā maṇimuttikavālukā.

3833. Sabbasoṇṇamayā rukkhā nānagandhasameritā,
Ujjotenti divārattiṃ bhavanaṃ sabbakālikaṃ.

1. Cakkavākapakujitā, machasaṃ 2. Pammakā, machasaṃ 3. Koñcāpi naditā, machasaṃ

[BJT Page 620] [\x 620/]
[PTS Page 334] [\q 334/]

3834. Saṭṭhituriyasahassāni sāyaṃ pāto pavajjare,
Soḷasitthisahassāni parivārenti maṃ sadā.

3835. Abhinikkhamma bhavanā sumedhaṃ lokanāyakaṃ,
Pasannacitto sumano vandayiṃ taṃ mahāyasaṃ.

3836. Sambuddhaṃ abhivādetvā sasaṅghaṃ taṃ nimantayiṃ,
Adhivāsesi so dhīro sumedho lokanāyako.

3837. Mama dhammakathaṃ katvā uyyojesi mahāmuni,
Sambuddhaṃ abhivadetvā bhavanaṃ me upāgamiṃ.

3838. Āmantayiṃ parijanaṃ sabbe sannipatātha vo,
Pubbanhasamayaṃ buddho bhavanaṃ āgamissati.

3839. Lābhā amhaṃ suladdhaṃ no ye vasāma tavantike,
Mayampi buddhaseṭṭhassa pujaṃ kassāma satthuno.

3840. Annaṃ pānaṃ paṭṭhapetvā kālamārocayiṃ ahaṃ,
Vasisatasahassehi upesi lokanāyako.

3841. Pañcaṅgikehi turiyehi paccuggamanamakāsahaṃ,
Sabbasovaṇṇamaye piṭhe nasidi purisuttamo.

3842. Uparicchadanaṃ āsi sabbasoṇṇamayaṃ tadā,
Vijaniyo pavāyanti bhikkhusaṅghassa antare.

3843. Pahutena'nnapānena bhikkhusaṃghamatappayiṃ,
Paccekadussayugale bhikkhusaṅghassa'dāsahaṃ.

3844. Yaṃ vadanti sumedhoti lokāhutipaṭiggahaṃ,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha.

3845. "Yo maṃ1- annena pātena sabbe ime ca tappayi2,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

3846. Aṭṭhārase kappasate devaloke ramissati,
Sahassakkhattuṃ rājā ca cakkavatti bhavissati.

3847. Upagacchati3- yaṃ yoniṃ devattaṃ atha mānusaṃ,
Sabbadā sabbasovaṇṇaṃ chadanaṃ dhārayissati.

3848. Tiṃsakappasahassamhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.

1. Me, machasaṃ 2. Tappayiṃ, machasaṃ 3. Upapajjati, machasaṃ

[BJT Page 622] [\x 622/]
[PTS Page 335] [\q 335/]

3849. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Sabbāsave pariññāya nibbāyisasatanāsavo1-

3850. Bhikkhusaṅghe nisīditvā sihanādaṃ nadissati
Citake chattaṃ dhārenti heṭṭhāchattambhi ḍayhatha.

3851. Sāmaññaṃ me anuppattaṃ kilesā jhāpitā mayā2,
Maṇḍape rukkhamule vā santāpo me na vijjati.

3852. Tiṃsakappasahassambhi yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi sabbadānassidaṃ phalaṃ.

3853. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Sabbesavā parikkhiṇā vihārāmi anāsavo.

3854. Svāgataṃ vata me āsi mama buddhaṭṭhessa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3855. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sabbadāyako thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Sabbadāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ. -

400. Ajitattherāpadānaṃ.

3856. Padumuttaro nāma jino sabbadhammānapāragu,
Ajjhogahetvā3- himavantaṃ nisīdi lokanāyako.

3857. Nā'haṃ addakkhiṃ sambuddhaṃ napi saddaṃ suṇomahaṃ,
Mama bhakkhaṃ gavesanto ābhiṇḍāmi vane tadā.

3858. Tattha'ddasāsiṃ sambuddhaṃ khattiṃsavaralakkhaṇaṃ4,
Disvāna cittamāpajjaṃ5- satto ko nāma'yaṃ bhave'

3859. Lakkhaṇāni viloketvā mama vijjaṃ anussariṃ,
Sutaṃ hi me'taṃ vuddhānaṃ paṇḍitānaṃ subhāsitaṃ.

3860. Tesaṃ yathā taṃ vacanaṃ ayaṃ buddho bhavissati,
Yannunāhaṃ sakkareyyaṃ gatiṃ me sodhayissati.

3861. Khippaṃ assamamāgantvā madhutelaṃ gahiṃ ahaṃ,
Koḷambakaṃ gahetvāna upagacchiṃ narāsabhaṃ6,

3862. Tidaṇḍake gahetvāna upagacchiṃ abbhokāse ṭhapesahaṃ,
Padīpaṃ pajjaletvāna7- aṭṭhakkhattuṃ avandahaṃ.

1. Nibbāyissatināsavo, machasaṃ 2. Mama, simu 3. Ajjhogāhetvā machasaṃ 4.
Davattiṃsavaralakkhaṇaṃ, machasaṃ 5. Cittināpajjiṃ, machasaṃ 6. Vināyakaṃ, machasaṃ 7.
Pajjalitvāna, machasaṃ

[BJT Page 624] [\x 624/]
[PTS Page 336] [\q 336/]

3863. Sattarattindivaṃ buddho nisīdi purisuttamo,
Tato ratyā vivasāne vuṭṭhāsi lokanāyako.

3864. Pasannacitto sumano sattarattindivaṃ ahaṃ,
Dipaṃ buddhassa pādāsiṃ pasanno sehi pāṇihi.

3865. Sabbe vanā gandhamayā pabbate gandhamādane,
Buddhassa anubhāvena1- upagacchuṃ tadā jinaṃ2.

3866. Ye keci pupphagandhāse pupphitā dharaṇiruhā,
Buddhassa anubhāvena sabbe sannipatuṃ tadā.

3867. Yāvatā himavantambhi nāgā ca garuḷā ubho,
Dhammañca sotukāmā te āgacchuṃ buddhasantikaṃ.

3868. Devalo nāma samaṇo buddhassa aggasavako,
Vasisatasahassehi buddhasantikupāgami.

3869. Padumuttaro lokavidu āhutinaṃ paṭiggaho,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha.

3870. Yo me dipaṃ padipesi pasanno sehi pāṇihi,
Tamahaṃ nittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

3871. Saṭṭhakappasahassāni devaloke ramissati,
Sahassakkhatuṃ rājā cacakkavatti bhavissati.

3872. Chattiṃsakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati,
Paṭhaviyaṃ satatasataṃ vipulaṃ rajjaṃ karissati,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāte asaṅkhiyaṃ.

3873. Iminā dipadānena dibbacakkhu bhavissati,
Samantato aṭṭhakosaṃ3- passissati ayaṃ sadā.

3874. Devalokā cavantassa nibbattantassa jantuno,
Divā vā yadi vā rattiṃ padipaṃ dhārayissati.

3875. Jāyamānassa sattassa4- puññakammasamaṅgino,
Yāvatā nagaraṃ hoti tāvatā jotayissati.

3876. Upapajjati yaṃ yoniṃ devattaṃ atha mānusaṃ,
Asseva dipadānassa aṭṭhadipaphalena hi,
Na jayissanti'maṃ5- jantu dipadānassadaṃ phalaṃ.

[PTS Page 337] [\q 337/]

3877. Kappasatasahassambhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.

1. Ānubhāvena, sabbattha, 2. Āgacchuṃ buddhasantikaṃ, machasaṃ 3. Aḍḍhakosaṃ, simu 4.
Āsi, machasaṃ 5. Upaṭṭhissanti maṃ jantuṃ, syā

[BJT Page 626] [\x 626/]

3878. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Sabbāsave pariññāya nibbāyissatanāsavo.

3879. Tosayitvāna sambuddhaṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ,
Ajito nāma nāmena hessati satthusāvako.

3880. Saṭṭhikappasahassāni devaloke ramiṃ ahaṃ,
Tatrāpi me dipasataṃ jotate sabbakālikaṃ.

3881. Devaloke manusse vā niddhāvanti pabhā mama,
Buddhaseṭṭhaṃ saritvāna bhiyo hāsaṃ janesahaṃ.
3882. Tusitā'haṃ cavitvāna okkamiṃ mātukucchiyaṃ,
Jāyamānassa sattassa āloko vipulo ahu.

3883. Agārā abhinikkhamma pabbajiṃ anagāriyaṃ,
Bācariṃ upasaṅkamma sissattaṃ ajjhupāgamiṃ.

3884. Himavante vasanenā'haṃ assosiṃ lokanāyakaṃ,
Uttamatthaṃ gavesanto upagacchiṃ vināyakaṃ.

3885. Danto buddho dametāvi oghatiṇṇo nirūpadhi,
Nibbāṇaṃ kathayi buddho sabbadukkhappamocanaṃ.

3886. Taṃ me āgamanaṃ sidadhaṃ tosito hi mahāmuni1,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3887. Satasahasse ito kappe2- yaṃ dipamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi dipadānassidaṃ phalaṃ.

3888. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Sabbesavā parikkhiṇā viharāmi anāsavo

3889. Svāgataṃ vata me āsi mama buddhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3890. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ
Itthaṃ sudaṃ āyasmā ajito thero imā gathāyo abhāsitthāti.
- Ajitattherassa apadānaṃ dasamaṃ. -

1. Tositohaṃ mahāmuniṃ, machasaṃ tositohaṃ mahāmuni, simu 2. Satasahassito kappe,
machasaṃ

[BJT Page 628] [\x 628/]

Uddānaṃ:
Piḷindivaccho so ca sabbakitti madhundado,
Kūṭāgāri khakkulo cagiri salalasavhayo,
[PTS Page 338] [\q 338/]
Sabbado ajito ceva gāthāyo gaṇitā iha,
Satāni pañca gāthānaṃ visati ca taduttari.

Piḷindivacchavaggo cattāḷisatimo.

Athavagguddānaṃ:
Padumārakkhado ceva ummā1- gandhodakena ca,
Ekapadama saddasaññi mandāraṃ bodhi vandako,
Avaṇḍañca piḷindi ca gāthāyo gaṇitā pi ca2,
Catusattati gāthāyo ekādasa satāni ca.

Padumavaggadasakaṃ.

Catutthaṃ satakaṃ samattaṃ3-
1. Umā, machasaṃ 2. Iha, machasaṃ 3. Catutthasatakaṃ samattaṃ, machasaṃ

[CPD Classification 2.5.13]
[PTS Vol Ap 2 ] [\z Ap /] [\f IIa /]
[PTS Page 339] [\q 339/]
[BJT Vol Ap 2 ] [\z Ap /] [\w IIa /]
[BJT Page 002] [\x 2/]
Suttantapiṭake khuddakanikāye

Apadānapāḷi

Dutiyo bhāgo

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.

3891. Pabbhārakūṭaṃ nissaya sobhito nāma tāpaso,
Pavattaphalaṃ bhuñjitvā vasani pabbatantare.

3892. Aggiṃ dāruṃ āharitvā ujjālesiṃ ahaṃ tadā,
Uttamatthaṃ gavesanto brahmalokūpapattiyā.

3893. Padumuttaro lokavidū āhutinaṃ paṭiggaho,
Mamuddharitukāmo so āgacchi mama santike

3894. "Kiṃ karosi mahāpuñña dehi me aggidārukaṃ,
Ahamaggiṃ parivare tato me suddhi hehiti. "1

3895. "Subhaddako tvaṃ manuje devate tvaṃ pajānasi,
Tuvamaggiṃ2 paricara handa te aggidārukaṃ. "

3896. Tato kaṭṭhaṃ gahetvāna aggiṃ ujjālayī jino,
Na tattha kaṭṭhaṃ pajjhāyi pāṭihīraṃ3 mahesino.
3897. "Na te aggi pajjalati āhutī te na vijjati,
Niratthakaṃ vataṃ tuyhaṃ aggiṃ paricarassu me. "

3898. "Kīdiso so4 mahāvīra aggi tava pavuccati,
Mahampi kathayasse'taṃ ubho parivarāmase. "

* Metteyyattherāpadānaṃ, sīmu.
1. Bhohiti, machasaṃ.
2. Tuvaṃ aggiṃ, machasaṃ. 3. Pāṭibheraṃ, machasaṃ.
4. Te, syā.

[BJT Page 004] [\x 4/]

3899. "Hetudhamma nirodhāya kilesasamanāya ca,
Issā macchariyaṃ hitvā tayo ete mamā'hunī. "

3900. "Kīdiso tvaṃ mahāvīra kathaṃ gotto'si mārisa,
Ācārapaṭipatti te bāḷahaṃ kho mama ruccatī"

3901. "Khattiyamhi [PTS Page 340] [\q 340/] kule jāto abhiññā pāramiṃ gato,
Sabbāsavaparikkhiṇo natthidāni punabbhavo. "
3902. "Yadi buddhosi sabbaññū pabhaṅkara tamonuda,
Namassissāmi taṃ deva dukkhassantakaro tuvaṃ"

3903. Pattharitvā, jinacammaṃ nisīdana madāsahaṃ,
Nisīda nātha sabbaññu upaṭṭhissamahaṃ tuvaṃ.

3904. Nisīdi bhagavā tattha ajinamhi suvitthate,
Nimantayitvā sambuddhaṃ pabbataṃ agamāsahaṃ.

3905. Khāribhārañca pūretvā tindukaphalamāhariṃ,
Madhunā yojayitvāna phalaṃ buddhassa' dāsahaṃ.

3906. Mama nijjhāyamānassa paribhuñji tadā jino,
Tattha cittaṃ pasādesiṃ pekkhanto lokanāyakaṃ.

3907. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,
Mama'ssame nisīditvā imā gāthā abhāsatha:

3908. "Yo maṃ phalena tappesi pasanno sehi pāṇihi,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

3909. Pañcavīsatikkhattuṃ so devarajjaṃ karissati,
Sahassakkhattuṃ rājā ca cakkavattī bhavissati.

3910. Tassa saṅkappamaññāya pubbakammasamaṅgino,
Annaṃ pānañca vatthañca sayanañca anāmayo.

3911. Puññakammena saṃyuttā nibbattissanti tāvade,
Sadā pamudito cāyaṃ bhavissati anāmayo.

3912. Upapajjati yaṃ yoniṃ devattaṃ atha mānusaṃ,
Sabbattha sukhito hutvā manussattaṃ gamissati.

3913. Ajjhāyako mantadharo tiṇṇaṃ vedānapāragu,
Sambuddhamupagantvāna arahā so bhavissati. "

[BJT Page 6] [\x 6/]

3914. Yato sarāmi attānaṃ yato pattosmi viññutaṃ,
Bhoge me ūnatā natthi phaladānassidaṃ phalaṃ.

3915. Varadhammamanuppatto rāgadose samūhaniṃ,
Sabbāsavaparikkhiṇo natthidāni punabbhavo,

3916. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

3917. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3918. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tissametteyyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Tissametteyyattherassa apadānaṃ paṭhama.

402. Puṇṇakattherāpadānaṃ

3919. Pabbhārakūṭaṃ [PTS Page 341] [\q 341/] nissāya sayambhu aparājito,
Ābādhiko garu buddho1 vasatī pabbatantare.

3920. Mama assamasāmantā panādo āsi tāvade,
Buddhe nibbāyamānambhi āloko upapajjatha. 2

3921. Yāvatā vanasaṇḍasmiṃ acchakokataracchakā,
Vyagghā3 ca kesarī sabbe abhigajjiṃsu tāvade.

3922. Uppānaṃ tamahaṃ disvā pabbataṃ4 agamāsahaṃ,
Tattha'ddasāsiṃ sambuddhaṃ nibbutaṃ aparājitaṃ.

3923. Suphullaṃ sālarājaṃva sataraṃsiṃva uggataṃ,
Vītaccikaṃva aṅgāraṃ nibbutaṃ aparājitaṃ.

3924. Tiṇaṃ kaṭṭhañca pūretvā citakaṃ tattha'kāsahaṃ,
Citakaṃ sukataṃ katvā sarīraṃ jhāpayiṃ ahaṃ.

3925. Sarīraṃ jhāpayitvāna gandhatoyaṃ samokiriṃ,
Antalikkhe ṭhito yakkho nāmamaggahi tāvade.

3926. Yaṃ pūritaṃ5 tayā kiccaṃ sayambhussa mahesino,
Puṇṇako nāma nāmena sadā bhohi6 tuvaṃ mune. 7

1. Ābādhiko ca so buddho, machasaṃ.
2. Ādi tāvade, syā udapajjatha, machasaṃ.
3. Vāḷā, machasaṃ.
4. Pabbhāraṃ, machasaṃ.
5. Taṃ puritaṃ, syā.
6. Yadā hosi, syā.
7. Muni, sīmu.

[BJT Page 8] [\x 8/]

3927. Tamhā kāyā cavitvāna devalokaṃ agacchahaṃ,
Tattha dibbamayo gandho antalikkhe pavāyati1.

3928. Tatrāpi nāmadheyyaṃ me puṇṇako'ti ahū tadā,
Devabhūto manusso vā saṅkappaṃ pūrayāmahaṃ.

3929. Idaṃ pacchimakaṃ mayhaṃ carimo vattatī2 bhagavā,
Idhāpi puṇṇako nāma nāmadheyyaṃ pakāsati.

3930. Tosayitvāna sambuddhaṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ,
Sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.
3931. Ekanavute ito kappe3 yaṃ kammamakariṃ tadā,
Sabbāsavā nābhijānāmi tanukiccassidaṃ phalaṃ.
3932. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Sabbāsavā parikkhiṇā viharāmi anāsavo.

3933. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3934. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā puṇṇako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Puṇṇakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.

403. Mettaguttherāpadānaṃ

3935. Himavantassa [PTS Page 342] [\q 342/] avidūre4 asoko nāma pabbato,
Tatthā'si assamo mayhaṃ vissakammena5 māpito.

3936. Sumedho nāma sambuddho aggo kāruṇiko muni,
Nivāsayitvā pubbanhe piṇḍāya maṃ upāgami.

3937. Upāgataṃ mahāvīraṃ sumedhaṃ lokanāyakaṃ,
Paggayha sugatappattaṃ6 sappitelena pūrayiṃ7.

3938. Datvānahaṃ buddhaseṭṭhe sumedhe lokanāyake,
Añjalimpaggahetvāna bhīyo8 hāsaṃ janesahaṃ.

3939. "Iminā sappidānena cetanāpaṇidhīhi ca,
Devabhūto manusso vā labhāmi vipulaṃ sukhaṃ.

3940. Vinipātaṃ vivajjetvā saṃsarāmi bhavābhave,
Tattha cittaṃ paṇidhitvā labhāmi acalaṃ padaṃ. "

1. Antalikkhā pavassati, machasaṃ.
2. Vattate, machasaṃ.
3. Ekanavutito kappe, machasaṃ.
4. Himavattassāvidure, machasaṃ.
5. Visukammena, sīmu.
6. Sugataṃ pattaṃ, sīmu. Subhakaṃ, pattaṃ [PTS.]
7. Sappitelaṃ apūrayiṃ, machasaṃ.
8. Bhiyyo, machasaṃ.
[BJT Page 10] [\x 10/]

3941. "Lābhā tuyhaṃ suladdhaṃ te yaṃ maṃ addakkhi brāhmaṇaṃ, 1
Mama dassanamāgamma arahā tvaṃ bhavissasi.

3942. Vissattho hohi mā bhiyi adhigantvā mahāyasaṃ,
Mamaṃ hi sappiṃ datvāna parimokkhasi jātiyā

3943. Iminā sappidānena cetanāpaṇidhīhi ca,
Devabhūto manusso vā labhase vipulaṃ sukhaṃ.

3944. Iminā sappidānena mettacittavatāya ca,
Aṭṭhārase kappasate devaloke ramissasi

3945. Aṭṭhatiṃsatikkhattuñca devarājā bhavissasi,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.

3946. Ekapaññāsakkhattuñca cakkavatti bhavissasi,
Cāturanto vijitāvī jambusaṇḍassa2 issaro.

3947. Mahāsamuddova'kkhobho duddharo paṭhavi yathā,
Evameva ca te bhogā appameyyā bhavissare. "

3948. Saṭṭhikoṭi bhiraññassa cajitvā3 pabbajiṃ ahaṃ,
Kiṃ kusalaṃ gavesanto bāvariṃ upasaṅkamiṃ.

3949. Tattha [PTS Page 343] [\q 343/] mante adhīyāmi chaḷaṅgaṃ nāma lakkhaṇaṃ,
Tamandhakāraṃ vidhamaṃ uppajjitvaṃ mahāmuni.

3950. Tava dassanakāmohaṃ āgatomhi mahāmuni,
Tava dhammaṃ suṇitvāna patto'mhi acalaṃ padaṃ.

3951. Tiṃsakappasahassamhi sappiṃ buddhassa'dāsahaṃ,
Etthantare nābhijāne sappi viññāpitaṃ mayā4,

3952. Mama saṅkappamaññāya uppajjati yadicchakaṃ,
Cittamaññāya nibbattaṃ sabbe santappayāmahaṃ.

3953. Aho buddho aho dhammo5 aho no satthusampadā,
Thokaṃ hi sappiṃ datvāna appameyyaṃ labhāmahaṃ.

3954. Mahāsamudde udakaṃ yāvatā nerupassato,
Mama sappiṃ upādāya kalabhāgaṃ na phassati6.

1. Brāhmaṇa, machasaṃ.
2. Jambumaṇḍassa, machasaṃ.
3. Catvā, na, sīmu datvāna, syā
4. Sappiṃ viññāpitaṃ mayā, machasaṃ.
5. Aho buddhā aho dhammā, machasaṃ.
6. Na hessati, machasaṃ. Hissati, syā.

[BJT Page 12] [\x 12/]

3955. Yāmatā cakkavāḷassa kariyantassa1 rāsito,
Mama nibbattavatvatthānaṃ okāso so na sammati.

3956. Pabbatarājā himavā pavaropi siluccayo,
Mamānulittagandhassa upanidhiṃ2 na hessati.

3957. Vatthaṃ gandhañca sappiñca aññañca diṭṭhadhammikaṃ,
Asaṅkhatañca nibbānaṃ sappidānassidaṃ phalaṃ.

3958. Satipaṭṭhānasayano samādhijhānagotaro,
Bojjhaṅgabhojano ajja3 sappidānassidaṃ phalaṃ.

3959. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Sabbāsavā parikkhiṇā viharāmi anāsavo.

3960. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3961. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ ādhismā mettagutthero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Mettaguttherassa apadānaṃ katiyaṃ.

404. Dhotakattherāpadānaṃ


3962. Gaṅgā bhāgirathi nāma himavantā pabhāvitā,
Haṃsavatiyā dvārena anusandati tāvade.

3963. Sobhito nāma ārāmo gaṅgākūle sumāpito,
Tattha padumuttaro buddho vasate lokanāyako.

3964. Tidasehi [PTS Page 344] [\q 344/] yathā indo manujehi purakkhato,
Nisīdi tattha bhagavā asambhito'va kesarī.

3965. Nagare haṃsavatiyā vasāmi4 brāhmaṇo ahaṃ,
Chaḷaṅgo nāma nāmena evannāmo mahāmuni.

3966. Aṭṭhārasasissasatā parivārenti maṃ tadā,
Tehi sissehi samito gaṅgātīrā upāgamiṃ.

3967. Tatthaddasāsiṃ samaṇe nikkuhe dhotapāpake,
Bhāgīrathiṃ tarante'haṃ5 evaṃ cittesi tāvade.

1. Kārayantassa, syā. Kayirantassa, [PTS.]
2. Upanidhaṃ, simu.
3. Bojjhaṅgajanano, syā.
4. Ahosiṃ, syā.
5. Tarantohaṃ, syā.

[BJT Page 14] [\x 14/]

3968. "Sāyaṃ pātaṃ tarantā'me buddhaputtā mahāyasā,
Vihesayanti attānaṃ tesaṃ attā vihaññati.

3969. Sadevakassa lokassa buddho aggo pavuccati.
Natthi me dakkhiṇe kāraṃ gatimaggavisodhanaṃ.

3970. Yannūna buddhaseṭṭhassa setuṃ gaṅgāya kāraye,
Kārāpetvā imaṃ kammaṃ santarāmi imaṃ bhavaṃ. "

3971. Satasahassaṃ datvāna setuṃ kārāpayiṃ ahaṃ,
Saddahanto "kataṃ kārāṃ vipulaṃ me bhavissati. "
3972. Kārāpetvāna taṃ setuṃ upesiṃ lokanāyakaṃ,
Sirasi añjaliṃ katvā idaṃ vacanamabraviṃ.

3973. "Satasahassassa vayaṃ katvā1 kārāpito mayā,
Tavatthāya mahāsetu paṭigaṇha mahāmuni. "

3974. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:

3975. "Yo me setuṃ akāresi pasanno sehi pāṇihi, tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama
bhāsato.

3976. Darito pabbatāto2vā rukkhāto3 patitopa'yaṃ,
Cutopi lacchati ṭhānaṃ setudānassidaṃ phalaṃ.

3978. Nāssa corā pasahanti nātimaññanti khattiyā,
Sabbe tarissanāmitte setudānassidaṃ phalaṃ.

3979. Abbhokāsagataṃ [PTS Page 345] [\q 345/] santaṃ kaṭhinātapatāpitaṃ,
Puññakammena saṃyuttaṃ na bhavissanti cedanā.

3980. Devaloke manusse vā hatthiyānaṃ sunimmitaṃ,
Tassasa saṅkappamaññāya nibbattissati tāvade.

3981. Sahassassā vātajavā sindhavā sīghavāhanā,
Sāyaṃ pātaṃ upessanti setudānassidaṃ phalaṃ.
3982. Āgantvāna manussattaṃ sukhito'yaṃ bhavissati,
Ihāpi4 manujasseva hatthiyānaṃ bhavissati.

1. Datvā, machasaṃ,
2. Pabbatato, machasaṃ.
3. Rukkhato, machasaṃ.
4. Vehāsaṃ, machasaṃ.

[BJT Page 16] [\x 16/]

3983. Kappasatasahassamhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena1 satthā loke bhavissati.

3984. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Sabbāsave pariññāya nibbāyissata'nāsavo. "

3985. Aho me sukataṃ kammaṃ jalajuttamanāmake,
Tattha kāraṃ karitvāna patto'haṃ āsavakkhayaṃ.

3986. Padhānapahitattomhi upasanto nirūpadhi,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

3987. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

3989. Paṭisambhidā catasso vimokkhapi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā dhotako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Dhotakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.

405. Upasivattherāpadānaṃ

3990. Himavantassa avidūre anomo nāma pabbato,
Assamo sukato mayhaṃ paṇṇasālā sumāpitā.

3991. Nadī ca sandatī tattha supatthitthā manoramā,
Anupatitthe jāyantī padumuppalakā bahu.

3992. Pāṭhinā pāvusā macchā valajā muñjarohitā,
Macchakacchapasañchannā nadikā sandate sadā.

3993. Nimirā pupphinā tattha asokā khuddamālakā,
. Punnāgā giripunnāgā sampavanti mamassamaṃ.

1. Gottena, machasaṃ.

[BJT Page 18] [\x 18/]

3994. Kūṭajā [PTS Page 346] [\q 346/] pupphinā tattha tiṇasūlavanāni ca,
Sālā ca salalā tattha campakā pupphitā bahū.

3995. Ajjunā atimuttā ca mahānāmā ca pupphitā,
Asanā madhugandhī ca pupphitā te mamassame.

3996. Uddālakā pāṭalikā yūthikā ca piyaṅgukā,
Bimbijālakasañchannā samantā aḍḍhayojanaṃ.

3997. Mātaṅgavā1 sattaliyo pāṭalī sinduvārakā,
Aṅkolakā bahū tattha tālakūṭā ca2 pupphitā.

3998. Seleyyakā bahū tattha pupphitā mama assame,
Etesu pupphamānesu3 sobhanti pādapā bahu,
Samantā tena gandhena vāyate mama assamo.

3999. Harītakā āmalakā ambā jambu vihīṭakā, 4
Kolā bhallātakā billā phārusakaphalāni ca.
4000. Tindukā ca piyālā ca madhukā kāsumāriyo, 5
Labujā panasā tattha kadalī badarīphalā. 6

4001. Ambāṭakā bahu tattha vallikāraphalāni ca,
Bījapūrasapāriyo7 phalitā mama assame.

4002. Āḷakā isimuggā ca tato modaphalā bahū,
Avaṭā pakkabharitā pilakakhudumbarāni ca.

4003. Pipphalī maricā tattha nigrodhā ca kapitthanā,
Udumbarakā babhavo kaṇḍapakkā ca pāriyo. 8

4004. Ete vaññe ca babhavo phalitā assame mama,
Puppharukkhāpi babhavo pupphitā mama assame.

4005. Āluvā ca kaḷambā ca bilāli takkalāni ca,
Ālakā tālakā ceva vijjanti assame mama.

4006. Assamassā'vīdure me mahājātassaro ahu,
Acchodako sītajalo putatittho manoramo.

4007. Padumuppalā bahū tattha puṇḍarīkasamāyutā,
Mandālakehi [PTS Page 347] [\q 347/] sañchannā nānāgandhasameritā.

1. Mātaggarā, machasaṃ. Mātakarā, syā. Mātaṅgā vā, [PTS.]
2. Tālakuṭṭhī ca, machasaṃ.
3. Pupphajātesu, machasaṃ.
4. Ambajambuvihītakā, machasaṃ.
5. Kāsumārayo, machasaṃ.
6. Candarīphalā, syā. [PTS.]
7. Cirasaṃrasapākā ca, syā.
8. Kaṇḍupaṇṇā ca bhariyo, machasaṃ.

[BJT Page 20] [\x 20/]

4008. Gabbhaṃ gaṇyahanti padumā aññe pupphanti kesarī,
Opupphapattā tiṭṭhanti padumakaṇṇikā1 bahu.

4009. Madhu bhisambhā savati khīraṃ sappī mulāḷihi,
Samantā tena gandhena nānā gandhasameritā.

4010. Kumudā ambagandhī ca nayitā dissare bahū,
Jātassarassānukūlaṃ ketakā pupphitā bahū.

4011. Suphullā bandhujīvā ca setacārī sugandhikā,
Kumbhilā suṃsumārā ca gahakā tattha jāyare.

4012. Uggāhakā ajagarā tattha jātassare bahu,
Pāṭhinā pāvusā macchā valajā2 muñjarohitā.

4013. Macchakacchapa sañchannā atho sampaṭakehi ca,
Pārevatā ravihaṃsā kukutthā3 ca nadīcarā.

4014. Dindibhā cakkavākā ca campakā jivajīvakā,
Kalandakā ukkusā ca senakā uddharā bahu.

4015. Koṭṭhakā sukapotā ca kulīrā4 camarā bahū,
Kāreṇiyo5 ca tilakā upajīvanti taṃ saraṃ.

4016. Sīhā vyagghā ca dīpī ca acchakokataracchakā,
Vānarā kinnarā ceva dissanti mama assame.

4017. Tāni gandhāṇi ghāyanto bhakkhayanto phalānahaṃ,
Gandhodakaṃ pinto ca vasāmi mama assame.

4018. Eṇimigā varāhā ca pasadā khuddarūpakā,
Aggikā jotikā ceva vasanti mama assame.

4019. Haṃsā koñcā mayūrā ca sāḷikā pi ca kokilā,
Mañjarikā bahū tattha kosikā poṭṭhasīsakā.

4020. Pisāvā dānavā ceva kumbhaṇḍā rakkhayā bahū,
Garuḷā pannagā ceva vasanti mama assame.

1. Padumākaṇṇikā, machasaṃ. 2. Balajā, machasaṃ.
3. Kukkutthā syā.
4. Tuliyā, machasaṃ.
5. Kāseniyā, syā.

Piṭuva: 22

4021. Mahānubhāvā isayo santavittā samāhitā, kamaṇḍaludharā [PTS Page 348] [\q 348/]
sabbe ajinuttaravāsanā,
Te jaṭābhārabharitā1 vasanti mama assame.

4022. Yugamattañca pekkhantā nipakā santavuttino,
Lābhālābhena santuṭṭhā vasanti mama assame.

4023. Vākacīraṃ dhunantā te phoṭentā'jinacammakaṃ,
Sabalehi upatthaddhā gacchanti ambare sadā. 2

4024. Na te dakaṃ āharanti kaṭṭhaṃ vā aggidārukaṃ,
Sayañca upasampannā pāṭihīrassidaṃ phalaṃ.

4025. Lohadoṇiṃ gahetvāna vanamajjhe vasanti te,
Kuñjarāva mahānāgā asambhītāva kesarī.

4026. Aññe gacchanti goyānaṃ aññe pubbavīdehakaṃ, 3
Aññe ca uttarakuruṃ sakaṃ balamavassitā, 4
Tato piṇḍaṃ āharitvā paribhuñjanti ekato.

4027. Sabbesaṃ pakkamantānaṃ uggatejāna tādinaṃ,
Ajinavammasaddena vanaṃ saddāyate tadā.

4028. Edisā te mahāvīra sissā uggatapā mama,
Parivuto ahaṃ tehi vasāmi mama assame.

4029. Tositā sakakammena vanītāpi samāgatā,
Ārādhayiṃsu maṃ ete sakakammābhilāsino,
Sīlavanto ca nipakā appamaññāsu kovidā.

4030. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,
Samayaṃ saṃviditvāna upagacchi vināyako.

4031. Upagantvāna sambuddho ātāpī nipako muni,
Pattaṃ paggayha sambuddho bhikkhāya mamupāgami.

4032. Upāgataṃ mahāvīraṃ jalajuttamanāyakaṃ,
Tiṇasantharaṃ paññapetvā5 sālapupphehi okiriṃ.

4033. Nisīdetvāna6 sambuddhaṃ haṭṭho saṃviggamānaso,
Khippaṃ pabbatamāruyha agaruṃ aggahiṃ ahaṃ.

1. Jaṭābhārabharitāva, machasaṃ jaṭābhārabharitā ca, syā.
2. Tadā, machasaṃ.
3. Pubbavidehakaṃ, syā [PTS.]
4. Pabamapassitā, syā. [PTS.]
5. Paññāpetvā, machasaṃ.
6. Nisādetvāna, machasaṃ nisīditvāna, syā.

[BJT Page 24] [\x 24/]

4034. Kumbhamattaṃ gahetvāna panasaṃ devagandhikaṃ,
Khandhe āropayitvāna upagacchiṃ vināyakaṃ.

4035. Phalaṃ [PTS Page 349] [\q 349/] buddhassa datvāna agaruṃ anulimpahaṃ,
Pasannacitto sumano buddhaseṭṭhaṃ avandahaṃ. 1
4036. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,
Isimajjhe nisīditvā imā gāthā abhāsatha.

4037. "Yo me phalañca agaruṃ āsanañca adāsi me,
Tamahaṃ cittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

4038. Gāme vā yadi vā'raññe pabbhāresu guhāsu vā,
Imassa cittamaññāya nibbattissati bhojanaṃ.

4039. Devaloke manusse vā upapanno ayaṃ naro,
Bhojanehi ca vatthehi parisaṃ tappayissati.

4040. Upapajjati yaṃ yoniṃ devattaṃ atha mānusaṃ,
Akkhobhabhogo hutvāna saṃsarissata'yaṃ naro.

4041. Tiṃsa kappasahassāni devaloke ramissati,
Sahassakkhattuṃ rājā ca saṃsarissata'yaṃ taro.

4041. Tiṃsa kappasahassāni devaloke ramissati,
Sahassakkhattuṃ rājā ca cakkavatti bhavissati.

4042. Ekasattatikkhattuñca devarajjaṃ karissati,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.

4043. Kappasatasahassambhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.

4044. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito, 2
Sabbāsave pariññāya viharissata'nāsavo. "

4045. Suladdhalābho laddho me yo'haṃ addakkhiṃ nāyakaṃ,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4046. Gāme vā yadi vā'raññe pabbhāresu guhāsu vā,
Mama saṅkappamaññāya bhojanaṃ hoti me sadā.

4047. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'ca bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4048. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4049. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷahiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā upasīvo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Upasīvattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.

1. Avandihaṃ, machasaṃ.
2. Upasīvo nāma nāmena hessati satthusāvako, syā.

[BJT Page 26] [\x 26/]

406. Nandakattherāpadānaṃ

4050. Migaluddo [PTS Page 350] [\q 350/] pure āsiṃ araññe kānate ahaṃ,
Pasadaṃ migamesanto sayambhuṃ addasaṃ jinaṃ. 1 4051. Anuruddho nāma sambuddho
sayambhū aparājito,
Vivekakāmo so dhīro vanamajjhogahī tadā.

4052. Catudaṇḍe gahetvāna catuṭṭhāne ṭhapesahaṃ,
Maṇḍapaṃ sukataṃ katvā padamapupphehi chādayiṃ.

4053. Maṇḍapaṃ chādayitvāna sayambhuṃ abhivādayiṃ,
Dhanuṃ tattheva nikkhippa pabbajiṃ anagāriyaṃ.

4054. Pabbajitassa aciraṃ2 vyādhi me upapajjatha,
Pubbakammaṃ saritvāna tattha kālakato ahaṃ.

4055. Pubbakammena saṃyutto tusitaṃ agamāsahaṃ,
Tattha soṇṇamayaṃ vyamhaṃ nibbattati yadicchakaṃ.

4056. Sahassayuttahavāhiṃ dibbayānamadhiṭṭhito,
Āruhitvāna taṃ yānaṃ gacchāmahaṃ yadicchakaṃ.

4057. Tato me nīyamānassa devabhūtassa me sato,
Samantā yojanasataṃ maṇḍapo me dharīyati.

4058. Sayane'haṃ tuvaṭṭāmi accantaṃ3 pupphasanthate,
Antaḷikkhā ca padumā vassanti4 niccakālikaṃ.

4059. Marīvike phandamāne tappamāne ca ātape,
Na maṃ tāpeti ātāpo maṇḍassa idaṃ phalaṃ.

4060. Duggatiṃ samatikkanto apāyā pihitā mama,
Maṇḍape rukkhamūle vā santāpo me na vijjati.
4061. Mahīsaññaṃ adhiṭṭhāya loṇatoyaṃ tarāmahaṃ,
Tassa me sukataṃ kammaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4062. Apathampi5 pathaṃ katvā gacchāmi anilañjase,
Aho me sukataṃ kammaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4063. Pubbenivāsaṃ [PTS Page 351] [\q 351/] jānāmi dibbacakkhu visodhitaṃ,
Āsavā me parikkhiṇā buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4064. Jahitā purimā jāni buddhassa oraso ahaṃ,
Dāyādo'mhi ca saddhamme buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

1. Ahaṃ, machasaṃ.
2. Na ciraṃ pabbajitassa, machasaṃ.
3. Acchante, machasaṃ.
4. Vassante, machasaṃ.
5. Abbhamhi, syā.

[BJT Page 28] [\x 28/]

4065. Ārādhito'mhi sugataṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ,
Dhammaddhajo dhammadāyādo buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4066. Upaṭṭhitvāna sambuddhaṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ,
Pāraṅgamaniyaṃ maggaṃ apucchiṃ lokanāyakaṃ.

4067. Ajjhiṭṭho kathayī buddho gambhīraṃ nipuṇaṃ padaṃ,
Tassāhaṃ dhammaṃ sutvāna pattomhi āsavakkhayaṃ.

4068. Aho me sukataṃ kammaṃ parimuttomhi jātiyā,
Sabbāsavaparikkhiṇo natthidāni punabbhavo.

4069. Kilesā jhāpitā mayhaṃ sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.
4070. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4071. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā nandako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Nandakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.

407. Hemakattherāpadānaṃ

4072. Pabbhārakūṭaṃ nissāya anomo nāma tāpayo,
Assamaṃ sukataṃ katvā paṇṇasāle vasī tadā.

4073. Siddhaṃ tassa tapokammaṃ siddhipatto sake bale,
Sakasāmaññavikkanto ātāpī nipako muni.

4074. Visārado sasamaye paravāde ca kovido,
Paṭṭho bhūmantalikkhambhi uppātambhi ca kovido.

4075. Vītasoko nirārambho appāhāro alolupo,
Lābhālābhena santuṭṭho jhāyī jhānarato muni.

4076. Piyadassī nāma sambuddho aggo kāriṇiko muni,
Satte tāretukāmo so karuṇāya pharī tadā.

4077. Bodhaneyyaṃ [PTS Page 352] [\q 352/] janaṃ disvā piyadassī mahāmuni,
Cakkavāḷasahassampi gantvā ovadate muni.

4078. Mamuddharitukāmo so mamassamamupāgami,
Na diṭṭho me jino pubbe na suto pi ca kassa ci.

[BJT Page 30] [\x 30/]

4079. Uppātā supinā mayhaṃ lakkhaṇā suppakāsitā,
Paṭṭho bhūmantalikkhambhi nakkhattapadakovido.

4080. So'haṃ buddhassa sutvāna tattha cittaṃ pasādayiṃ,
Bhuñjanto1 vā nisinno vā sarāmi niccakālikaṃ.

4081. Mayi evaṃ sarantambhi bhagavāpi anussari,
Buddhaṃ anussarantassa pīti me hoti tāvade.

4082. Kālañca punarāgamma upesi maṃ mahāmuni,
Sampattepi na jānāmi ayaṃ buddho mahāmuni.

4083. Anukampako kāruṇiko piyadassī mahāmuni,
Sañjānāpesi attānaṃ ahaṃ buddho sadevake.

4084. Sañjānitvāna sambuddhaṃ piyadassiṃ mahāmuniṃ
Sakaṃ cittaṃ pasādetvaṃ idaṃ pacanamabraviṃ:

4085. "Aññe2 pīṭhe ca pallaṅke āsandīsu nisīdare,
Tuvampi sabbadassāvī nisīdi ratanāsane"

4086. Sabbaratanamayaṃ pīṭhaṃ nimminitvāna tāvade,
Piyadassissa munino adāsiṃ iddhinimmitaṃ.

4087. Ratane ca nisinnassa pīṭhake iddhinimmite,
Kumbhamattaṃ jambuphalaṃ adāsiṃ tāvade ahaṃ.

4088. Mama hāsaṃ janetvāna paribhuñji mahāmuni,
Tadā cittaṃ pasādetvā satthārambhivādayiṃ.

4089. Piyadassī tu bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,
Ratanāsanamāsīno imā gāthā abhāsatha:

4090. "Yo me ratanamayaṃ pīṭhaṃ amataṃ ca phalaṃ adā,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

4091. Sattasattati kappāni devaloke ramissati,
Pañcasattatikkhattuñca cakkavattī bhavissati.

4092. Dvattiṃsakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.

4093. Soṇṇamayaṃ [PTS Page 353] [\q 353/] rūpimayaṃ pallaṅkaṃ sukataṃ bahuṃ,
Lohitaṅkamayaṃ3 ceva lacchati ratanāmayaṃ.

1. Tiṭṭhanto, machasaṃ.
2. Sabbe, syā.
3. Lohitaṅgamayaṃ, machasaṃ.

[BJT Page 32] [\x 32/]

4094. Caṅkamantampi manujaṃ puññakammasamaṅginaṃ,
Pallaṅkāni anekāni parivārissare tadā.

4095. Kūṭāgārā ca pāsādā sayanañca mahārahaṃ,
Imassa cittamaññāya nibbattissanti tāvade.

4096. Saṭṭhināgasahassāni sabbālaṅkārabhusitā,
Suvaṇṇakacchā mātaṅgā homakappanavāsasā1.

4097. Ārūḷhā gāmaṇiyehi tomaraṅkusapāṇihi2,
Imaṃ paricarissanti ratanapīṭhassi'daṃ phalaṃ3.

4098. Saṭṭhiassasahassāni sabbālaṅkārabhusitā,
Ājānīyāva jātiyā sindhavā sighavāhino.

4099. Ārūḷhā gāmaṇiyehi illiyāvāpadhārihi4,
Imaṃ paricarissanti ratanapīṭhassi'daṃ phalaṃ3.

4100. Saṭṭhirathasahassāni sabbālaṅkārabhūsitā,
Dīpā athopi veyyagghā sannaddhā ussitaddhajā.

4101. Ārūḷhā gāmaṇiyehi cāpahatthehi vammihi,
Parivāressanti' maṃ niccaṃ ratanapīṭhassidaṃ phalaṃ.

4102. Saṭṭhidhenusahassāni dohaññā puṅgavūsabhe,
Vacchake janayissanti ratanapīṭhassi'daṃ phalaṃ.

4103. Soḷasitthisahassāni dohaññā puṅgavūsabhe,
Vacchake janayissanti ratanapīṭhassi'daṃ phalaṃ.

4104. Aḷārapamhā hasulā susaññā tanumajjhimā,
Parivāressanti maṃ niccaṃ ratanapīṭhassidaṃ phalaṃ.

4105. Aṭṭhārase kappasate gotamo nāma cakkhumā,
Namandhakāraṃ vidhametvā5 buddho loke bhavissati.

4106. Tassa dassanamāgamma pabbajissatakiñcano6,
Tosayitvāna satthāraṃ sāsane'śiramissati.
4107. Tassa [PTS Page 354] [\q 354/] dhammaṃ suṇitvāna nilese ghātayissati,
Sabbāsave pariññāya nibbāyissatanāsavo.

4108. Viriyaṃ me dhuradhorayhaṃ yogakkhemādhivāhanaṃ,
Uttamatthaṃ patthayanto sāsane viharāmahaṃ.

4109. Idaṃ pacchimakaṃ mayhaṃ carimo vattate bhavo,
Sabbāsavaparikkhiṇo natthi dāni punabbhavo.

1. Hemakappanivāsanā, sīmu. Syā
2. Illiyācāpadhārīhi, machasaṃ
3. Ratanapiṭhassidaṃ, machasaṃ.
4. Cāpahatthehi cammibhi, sīmu.
5. Vidhamitvā, machasaṃ.
6. Pabbajissati' kiñcano, machasaṃ.

[BJT Page 34] [\x 34/]

4110. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'ca bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4111. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4112. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā hemako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Hemakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.

Sattaraghamaṃ bhāṇavāraṃ.

408. Todeyyattherāpadānaṃ

4113. Rājāsi vijayo1 nāma ketumatipuruttame,
Sūro vikkamasampanno puramajjhāvasī tadā.

4114. Tassa rañño pamattassa aṭaviyo samuṭṭhahuṃ,
Otārā2 tuṇḍikā ceva raṭṭhaṃ viddhaṃsayuṃ tadā.

4115. Paccante kupite khippaṃ sannipātesa'rindamo,
Bhaṭe ceva balatthe ca ariṃ niggāhayī tadā.

4116. Hatthārohā aṇikaṭṭhā sūrā ca cammayodhino,
Dhanuggahā ca uggā ca sabbe sannipatuṃ tadā

4117. Āḷārikā kappakā ca nahāpakā3 mālakārakā,
Sūrā vijitayaṅgāmā sabbe sannipatuṃ tadā.

4118. Khaggahatthā ca purisā vāpahatthā ca cammino,
Luddā vijitasaṅgāmā sabbe sannipatuṃ tadā.

4119. Tidhā pabhinnā mātaṅgā kuñjarā saṭṭhihāyanā,
Suvaṇṇakacchālaṅkārā sabbe sannipatuṃ tadā.

4120. Khamā sītassa uṇhassa ukkāraharaṇassa4 ca,
Yodhājīvā katakammā sabbe sannipatuṃ tadā.

1. Rājā ajitañjayo, machasaṃ. Rājā vijitajayo, syā
2. Uttarā, syā ocarā, [PTS.]
3. Nahāpakā, machasaṃ.
4. Ukkāruharaṇassa, sīmu, machasaṃ.

[BJT Page 36] [\x 36/]

4121. Saṃkhasaddaṃ [PTS Page 355] [\q 355/] bherisaddaṃ atho uddhama1saddakaṃ,
Etehi te hāsayanto sabbe sannipatuṃ tadā.

4122. Tisulakontamantehi kavacehi2 tomarehi3 ca,
Koṭṭayantā4 nipātentā sabbe sannipatuṃ tadā.

4123. Kimevāta'nisāmetvā5 sa rājā ajitaṃ jino, 6
Saṭṭhipāṇasahassāni sule uttāsayī tadā.

4124. Saddaṃ mānusakā'kaṃsu aho rājā adhammiko,
Niraye paccamānassa kadā anto bhavissati.

4125. Sayane'haṃ tuvaṭṭento sayāmi niraye tadā,
Na supāmi divārattiṃ sūlena tajjayanti maṃ.

4126. Kiṃ pamādena rajjena vāhanena balena ca,
Na te pahonti dhāretuṃ tāsayanti7 mamaṃ sadā.

4127. Kiṃ me puttehi dārehi rajjena sakalena ca,
Yannūnā pabbajeyyāhaṃ gatimaggaṃ visodhaye.

4128. Saṭṭhināgasahassāni sabbālaṅkārabhūsite,
Suvaṇṇagacche mātaṅge hemakappanavāsase8.

4129. Āruḷhe gāmaṇiyehi tomaraṅkusapāṇihi,
Saṅgāmāvacare dhāne9 anapekkho vibhāya'haṃ,
Sakakammena santatto nikkhamiṃ anagāriyaṃ.

4130. Saṭṭhiassasahassāni sabbālaṅkārabhusite,
Ājānīye ca jātiyā nindhave sīghavāhane.

4131. Ārūḷhe gāmaṇiyehi cāpahatthehi vammihi,
Pahāyitvāna 10 te sabbe nikkhamiṃ anagāriyaṃ.

4132. Saṭṭhirathasahassāni sabbālaṅkārabhūsite,
Dīpe athopi veyyagghe sannaddhe ussitaddhaje,
Te sabbe parihāretvā11 pabbajiṃ anagāriyaṃ.

4133. Saṭṭhidhenusahassāni [PTS Page 356] [\q 356/] sabbā kaṃsupadhāraṇā,
Tāyopi12 chaḍḍayitvāna pabbajiṃ anagāriyaṃ,
1. Utuja, machasaṃ uddhaṭa, syā uddhava, sīmu.
2. Tisūlakontimattehi, machasaṃ.
3. Kaccatomarehi ca, machasaṃ.
4. Koṭṭettānaṃ, sīmu.
5. Kavacānivāsetvā, syā
6. Ajitañjino, syā. Ajitañjayo, machasaṃ.
7. Tāpayanti, machasaṃ
8. Hemakappanivāsate, machasaṃ.
9. hāne, machasaṃ
10. Pahāretvāna, machasaṃ.
11. Parivajjetvā, syā
12. Pāpiyo, syā.

[BJT Page 38] [\x 38/]

4134. Saṭṭhiitthisahassāni sabbālaṅkārabhusitā,
Vicittavatthābharaṇā āmuttamaṇikuṇḍalā.

4135. Aḷārapamhā hasulā susaññā tanumajjhimā,
Tā hitvā kandamānāyo pabbajiṃ anagāriyaṃ.

4136. Saṭṭhigāmasahassāni paripuṇṇāni sabbaso,
Chaḍḍayitvāna taṃ rajjaṃ pabbajiṃ anagāriyaṃ.

4137. Nagarā nikkhamitvāna himavantamupāgamiṃ,
Bhāgirathinadītīre assamaṃ māpayiṃ ahaṃ.

4138. Paṇṇasālaṃ karitvāna aggyagāraṃ akāsahaṃ,
Āraddhaviriyo pahitatto vasāmi assame ahaṃ.

4139. Maṇḍape rukkhamūle vā suññāgāre ca jhāyato,
Na tu vijjati tāso me na passe bhayabheravaṃ.

4140. Sumedho nāma sumbuddho aggo kāruṇiko muni,
Ñāṇālokena jotanto loke uppajji tāvade.

4141. Mama assamasāmantā yakkho āsi mahiddhiko,
Buddhaseṭṭhamhi uppanne ārocesi mamaṃ tadā.

4142. "Buddho loke samuppanno sumedho nāma cakkhumā,
Tāreti janataṃ sabbaṃ tampi so tārayissati.

4143. Yakkhassa vacanaṃ sutvaṃ saṃviggo āsi tāvade,
Buddho buddhoti cintento assamaṃ paṭisāmayiṃ.

4144. Aggidāruñca chaḍḍetvā saṃsāmetvāna santhataṃ,
Assamaṃ abhivanditvā nikkhamiṃ vipinā ahaṃ.

4145. Tato vandanamādāya gāmā gāmaṃ purā purā,
Devadevaṃ gavesanto upagacchiṃ vināyakaṃ.

4146. Bhagavā tambhi samaye sumedho lokanāyako,
Catusaccaṃ pakāsento bodheti janataṃ bahuṃ.
4147. Añjalimpaggahetvāna sīse katvāna vandanaṃ,
Samubuddhaṃ abhivādetvā imā gāthā abhāsahaṃ:

4148. "Vassike pupphamānambhi santike upavāyati,
Tvaṃ vīra guṇagandhena disā sabbā pavāyasi.

4149. Campake nāgavanike atimuttakaketake,
Sālesu pupphamānesu anuvātaṃ pavāyati.

[BJT Page 40] [\x 40/]

4150. Tava [PTS Page 357] [\q 357/] gandhaṃ suṇitvāna himavantā idhāgamiṃ,
Pūjemi taṃ mahāvīra lokajeṭṭha mahāyasa.

4151. Varavandanno'nulimpiṃ sumedhaṃ lokanāyakaṃ,
Sakaṃ cittaṃ pasādetvā tuṇhī aṭṭhāsī tāvade

4152. Sumedho nāma bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:

4153. "Yo meguṇe pakittesi vandanañca apūjayī,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato

4154. Ādeyyavākyavacano brahmā uju patāpavā,
Pañcavīsatikappāni sappabhāso bhavissati.

4155. Chabbīsatikappasate devaloke ramissati,
Sahassakkhattuṃ rājā ca cakkavatti bhavissati.

4156. Tettiṃsakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.

4157. Tato cuto'yaṃ manujo manussattaṃ gamissati,
Puññakammena saṃyutto brahmabandhu bhavissati.

4158. Ajjhāyako mantadharo tiṇṇaṃ vedāna pāragū,
Tilakkhaṇena sampanno bāvarī nāma brāhmaṇo.

4159. Tassa sisso bhavitvāna hessati mantapāragū,
Upagantvāna sambuddhaṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ.

4160. Pucchitvā nipuṇe pañhe bhāvayitvāna añjasaṃ1.
Sabbāsave pariññāya nibbāyissata'nāsavo. "

4161. Tividhaggī nibbutā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.

4162. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4163. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4164. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassasa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā todeyyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Todeyyettherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.

1. Mānasaṃ, syā.

[BJT Page 42] [\x 42/]

409 Jatukaṇṇittherāpadānaṃ.

4165. Nagare haṃsavatiyā seṭṭhiputto ahosahaṃ,
Samappito kāmaguṇe parivāremahaṃ tadā.

4166. Tayo1 [PTS Page 358] [\q 358/] pāsādamāruyha ubbiddhā gehalañchakā2
Tattha taccehi gītehi parivāremahaṃ tadā.

4167. Turiyā āhatā mayhaṃ sammatālasamāhitā,
Naccantā3 itthiyo sabbā haranti yeva me mano.

4168. Velāpikā lāmaṇikā kuñjavāsī timajjhikā4
Laṅghikā sokajjhāyī 5ca parivārenti maṃ sadā.

4169. Vetālino kumbhathūnī naṭā ca naccakā bahū,
Naṭakā nāṭakā ceva parivārenti maṃ sadā.

4170. Kappakā nahāpakā sudā mālākārā sumāpakā, 6
Jallā mallāti sabbeva7 parivārenti maṃ sadā.

4171. Etesu kīḷamānesu sikkhite katupāsane,
Rattindivaṃ na jānāmi indeva tidasaṅgaṇe.

4172. Addhikā pathikā sabbe yācakā carakā bahū,
Upagacchanti te niccaṃ bhikkhayantā mamaṃ gharaṃ.

4173. Samaṇā brāhmaṇā ceva puññakkhettā anuttarā,
Vaḍḍhayantā mamaṃ puññaṃ āgacchanti mamaṃ gharaṃ.

4174. Paṭakā laṭakā8 sabbe nigaṇṭhā pupphasāṭakā,
Tedaṇḍikā ekasikhā āgacchanti mamaṃ gharaṃ.

4175. Ājīvakā viluttāvī godhammā devadhammikā,
Rajojalladharā ete āgacchanti mamaṃ gharaṃ.

4176. Parivattakā siddhipattā9 koṇḍapuggaṇikā10 bahū,
Tapassī vanacārī ca āgacchanti mamaṃ gharaṃ.

4177. Oḍḍakā damiḷā ceva sākulā malayālakā,
Sabarā11 yonakā ceva āgacchanti mamaṃ gharaṃ.

4178. Andhakā [PTS Page 359] [\q 359/] muṇḍakā sabbe kolakā sānuvindakā, 12
Ārāvacīnaraṭṭhā ca āgacchanti mamaṃ gharaṃ.

1. Tato, machasaṃ.
2. Mahābhoge valañjako, machasaṃ. 3. Rañjanti, syā.
4. Vāmanikā syā.
5. Kuñjavā sīhivajjhitā, syā.
6. Supāsakā, machasaṃ.
7. Jallā mallā ca te sabbe, machasaṃ. 8. Paṭagā, machasaṃ.
9. Parittakā santipattā, machasaṃ.
10. Koṭapugganikā, machasaṃ.
11. Savarā, machasaṃ.
12. Hanuvindakā, machasaṃ.

[BJT Page 44] [\x 44/]

4179. Alasandakā pallavakā babbarā bhaggakārusā, 1
Rohitā2 cetaputtā ca āgacchanti mamaṃ gharaṃ.

4180. Mādhurakā kosalakā kāsikā2 hatthiporikā,
Isiṇḍā makkalā ceva āgacchanti mamaṃ gharaṃ.

4181. Celāvakā arammā ca okkalā4 meghalā5 bahū,
Khuddakā suddakā ceva āgacchanti mamaṃ gharaṃ.

4182. Rohaṇā sindhavā ceva citakā ekakaṇṇikā,
Suraṭṭhā aparantā ca āgacchanti mamaṃ gharaṃ.

4183. Suppārakā kikumārā6 malayā7 soṇṇabhūmikā,
Vajjī tārā8 ca te sabbe āgacchanti mamaṃ gharaṃ.

4184. Naḷakārā pesakārā cammakārā ca tacchakā,
Kammārā kumbhakārā ca āgacchanti mamaṃ gharaṃ.

4185. Maṇikārā lohakārā soṇṇakārā ca dussikā,
Tipukārā ca sabbe āgacchanti mamaṃ gharaṃ.

4186. Usukārā bhamakārā pesakārā ca gandhīkā,
Raja kā tunnavāyā ca āgacchanti mamaṃ gharaṃ.

4187. Telikā kaṭṭhahārā ca udahārā ca pessikā,
Supikā suparakkhā ca āgacchanti mamaṃ gharaṃ.

4188. Dovārikā [PTS Page 360] [\q 360/] aṇikaṭṭhā vandikā9 pupphachaḍḍakā,
Hatthāruhā hatthipālā āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
4189. Ānandassa mahārañño10 pamattassa11 adāsahaṃ,
Sattavaṇṇena ratanena ūnattaṃ12 pūrayāmahaṃ.

4190. Ye mayā kittitā sabbe nānāvaṇṇā bahujjanā,
Tesā'haṃ cittamaññāya tappayiṃ ratanena'haṃ.

4191. Vaggūsu bhāsamānāsu vajjamānāsu bherisu,
Saṃkhesu dhamayantesu sakagehe ramāmahaṃ.

1. Dhammarāniggamānusā, machasaṃ.
2. Gehikā, machasaṃ.
3. Kaliṅgā, machasaṃ.
4. Ārabbhā, machasaṃ.
5. Oghulā, machasaṃ.
6. Kumārā, machasaṃ.
7. Malla, machasaṃ.
8. Taṅgā, machasaṃ.
9. Bandhikā, machasaṃ. Ganthikā, syā. Sandikā, [PTS.]
10. Ānandassa nāma rañño, syā. Arindamanāmarañño, [PTS.]
11. Mamattassa, machasaṃ samaggassa, syā.
12. Ūnatthaṃ, machasaṃ.

[BJT Page 46] [\x 46/]

4192. Bhagavā tambhi samaye padumuttaranāyako,
Vasīsatasahassehi parikkhīṇāsavehi so.

4193. Bhikkhūhi sahito vīthiṃ paṭipajjittha cakkhumā,
Obhāsento disā sabbā dīparukkho'va jotati.

4194. Vajjanti bheriyo sabbā gacchante lokanāyake,
Pabhā niddhāvate tassa sataraṃsīva uggato.

4195. Kavāṭantarikāyāpi paviṭṭhena ca raṃsinā, 1
Antoghare suvipulo āloko āsi tāvade.

4196. Pabhaṃ disvāna buddhassa pārisajje acocahaṃ,
Nissaṃsayaṃ buddhaseṭṭho imaṃ vīthimupāgato.

4197. Khippaṃ oruyha pāsādā āgamiṃ antarāpaṇaṃ,
Sambuddhambhivādetvā idaṃ vacanamabraviṃ:

4198. Anukampatu me sambuddhaṃ abhinesiṃ sakaṃ gharaṃ,
Tattha annena pānena santappesiṃ mahāmuniṃ.

4199. Nimantayitvā2 sambuddhaṃ abhinesiṃ sakaṃ gharaṃ,
Tattha antena pānena santappesiṃ mahāmuniṃ.

4200. Bhuttāviṃ kālamaññāya buddhaseṭṭhassa tādino,
Sataṅgikena turiyena buddhaseṭṭhaṃ upaṭṭhahiṃ.

4201. Padumuttaro lokavidū āhutinaṃ paṭiggaho,
Antoghare nisīditvā imā gāthā abhāsatha:

4202. "Yo [PTS Page 361] [\q 361/] maṃ turiyehupaṭṭhāsī antapānañca' dāsi me,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

4203. Pahūtahakkho hutvāna sabhirañño sabhojano,
Catudīpe ekarajjaṃ kārayissata' yaṃ naro.

4204. Pañcasīle samādāya dasakammapathe tato,
Samādāya pavattento parisaṃ sikkhapessati3.
4205. Turiyasatasahassāni nāriyo4 samalaṅkatā,
Vajjayissanti' maṃ niccaṃ upaṭṭhānassasidaṃ phalaṃ.

4206. Tīṃsakappasahassāni devaloke ramissati,
Catusaṭṭhikkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati.

1. Rasaminā, machasaṃ.
2. Nimantetvāna, machasaṃ.
3. Sikkhāpayissati, machasaṃ.
4. Bheriyo, machasaṃ.

[BJT Page 48] [\x 48/]

4207. Catusaṭṭhikkhattuṃ rājā ca cakkavatti bhavissati,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.

4208. Kappasatasahassambhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.

4209. Upapajjati yaṃ yoniṃ devattaṃ atha mānusaṃ, 1
Anūnabhogo hutvāna manussattaṃ gamissati.

4210. Ajjhāyako bhavitvāna tiṇṇaṃ vedānapāragū,
Uttamatthaṃ gavesanto carissati mahiṃ imaṃ.
4211. So pacchā pabbajitvāna sukkamūlena codito,
Gotamassa bhagavato sāsane'bhi ramissati.

4212. Ārādhayitvā2 sambuddhaṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ,
Kilese jhāpayitvāna arahā'yaṃ bhavissati.

4213. Vipine vyaggharājāva migarājāva kesarī,
Abhīto viharāma'jja sakyaputtassa sāsane.

4214. Devaloke manusse vā daḷidde duggatimbhi vā,
Nibbattiṃ me na passāmi upaṭṭhānassidaṃ phalaṃ.

4215. Vivekamanuyuttombhi upasanto nirūpadhi,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4216. Kilesā jhāpitā mayhaṃ gavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4217. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4218. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā jatukaṇṇithero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Jatukaṇṇittherassa apadānaṃ navamaṃ.

1. Gottena, machasaṃ.
2. Ārādhayitvāna, machasaṃ.

[BJT Page 50] [\x 50/]

410. Udenattherāpadānaṃ

4219. Himavantassa [PTS Page 362] [\q 362/] avidūre padumo nāma pabbato,
Assamo sukato mayhaṃ paṇṇasālā sumāpitā.

4220. Nadiyo sandare supatitthā manoramā,
Acchodakā sītajalā sundarā1 nadiyo sadā.

4221. Pāṭhinā pāvusā macchā valajā muñjarohitā,
Sobhentā nadiyo ete vasanti nadiyā sadā.

4222. Ambajambūhi sañchannā kareritilakā tathā,
Uddālakā pāṭaliyo sobhenti mama assamaṃ.

4223. Aṅkolakā bimbijālā māyākārī ca pupphitā,
Gandhena upavāyantā sobhenti mama assamaṃ.

4224. Atimuttā sattalikā nāgā sālā ca pupphitā,
Dibbagandhaṃ2 sampavantā sobhenti mama assamaṃ.

4225. Kosambā salalā nīpā aṭṭhaṅgā ca supupphitā,
Dabbagandhaṃ sampavantā sobhenti mama assama.
4226. Harītakā āmalakā ambajambu vibhīṭakā,
Kolā bhallātakā billā phalāni bahu assame.

4227. Kalambā kandalī tattha pupphanti mama assame,
Dibbagandhaṃ sampavantā sobhenti mama assamaṃ.

4228. Asokapiṇḍī cavarī3 nimbarukkhā ca pupphitā,
Dibbagandhaṃ sampavantā sobhenti mama assamaṃ.

4229. Punnāgā giripunnāgā timirā tattha pupphitā,
Dibbagandhaṃ smapavantā sobhenti mama assamaṃ.

4230. Nigguṇḍī sirinigguṇḍī camparukkhettha pupphitā,
Dibbagandhaṃ sampavantā sobhenti mama assamaṃ.

4231. Avidūre pokkharaṇī cakkavākūpakūjitā,
Mandalakehi sañchannā padumuppalakehi ca.

1. Sandare, machasaṃ.
2. Dibbagandhā, sīmu.
3. Asokapiṇḍicārī va, machasaṃ.

[BJT Page 52] [\x 52/]

4232. Acchodakā [PTS Page 363] [\q 363/] sītajalā supatitthā manoramā,
Acchā phalikasamānā sobhenti mama assamaṃ.

4233. Padumā pupphare tattha puṇḍarīkā ca uppalā,
Mandalakehi sañchannā sobhenti mama assamaṃ.

4234. Pāṭhinā pāvusā macchāvalajā muñjarohitā,
Vicarantā ca te tattha sobhenti mama assamaṃ.

4235. Kumbhīlā suṃsumārā ca kacchapā ca gahā bahū,
Oguhā1 ajagarā ca sobhenti mama assamaṃ.

4236. Pārevatā ravihaṃsā cakkavākā nadīcarā,
Dindibhā sālikā cettha sobhenti mama assamaṃ.

4237. Nayitā ambagandhī ca ketakā tattha pupphitā,
Dibbagandhaṃ sampavantā sobhenti mama assamaṃ.

4238. Sīhā vyagghā ca dīpī ca acchakokataracchakā,
Anusañcarantā pavane sobhenti mama assamaṃ.

4239. Jaṭābhārena bharitā ajinuttaravāsanā,
Anusañcarantā pavane sobhenti mama assamaṃ.

4240. Ajīnāni dharā ete nipakā santavuttino,
Appahārā ca te sabbe sobhenti mama assamaṃ.

4241. Khāribhāraṃ gahetvāna ajjhogayha vanaṃ tadā,
Mūlaphalāni bhuñjantā vasanti assame sadā.

4242. Na te dāruṃ āharanti udakaṃ pādadhovanaṃ,
Sabbesaṃ ānubhāvena sayamevāharīyati.

4243. Cullāsīti sahassāni isayettha samāgatā,
Sabbeva jhāyino ete uttamatthagavesakā.

4244. Tapassīno brahmacārī codentā appaṇāvate,
Ambarāvacarā sabbe vasanti assame tadā.

4245. Pañcāhaṃ sannīpatanti ekaggā santavuttino,
Aññoññaṃ abhivādetvā pakkamanti disāmukhā.

1. Ogahā, machasaṃ.

[BJT Page 54] [\x 54/]

4246. Padumuttaro nāma jino sabbadhammānapāragū,
Tamandakāraṃ1 vidhamaṃ uppajji tāvade jino.

4247. Mama [PTS Page 364] [\q 364/] assamasāmantā yakkho āsi mahiddhiko,
So me saṃsittha sambuddhaṃ jalajuttamanāyakaṃ.

4248. Esa buddho samuppanno padumuttaro mahāmuni,
Khippaṃ gantvāna sambuddhaṃ payirupāsaya2 mārisa.

4249. Yakkhassa vacanaṃ sutvā vippasannena cetasā,
Assamaṃ saṃsāmetvāna nikkhamiṃ vipinā tadā.

4250. Ceḷeva ḍayhamānambhi nikkhamitvāna assamā,
Ekarattiṃ nivasitvā3 upagacchiṃ vināyakaṃ.

4251. Padumuttaro lokavidu āhutīnaṃ paṭiggaho,
Catusaccaṃ pakāsonto desesi amataṃ padaṃ.

4252. Supullaṃ padumaṃ gayha upagantvā mahesino,
Pasannacitto sumano buddhassa abhiropayiṃ.

4253. Pūjayitvāna sambuddhaṃ jalajuttamanāyakaṃ,
Ekaṃsaṃ ajinaṃ katvā santhaviṃ lokanāyakaṃ.

4254. Yena ñāṇena sambuddho vasatīha anāsavo,
Taṃ ñāṇaṃ kittayissāmi suṇotha mama bhāsato.

4255. Saṃsārasotaṃ chinditvā tāresi sabbapāṇino,
Tava dhammaṃ suṇitvāna taṇhāsotaṃ taranti te.

4256. Tuvaṃ satthā ca ketu ca dhajo yūpo ca pāṇinaṃ,
Parāyaṇo patiṭṭhā ca dīpo ca dipaduttama. 4

4257. Yāvatā gaṇino loke satthavāhā pavuccare,
Tuvaṃ aggosi sabbaññu tava antogadhāva te.

4258. Tava ñāṇena sabbaññu tāresi janataṃ bahuṃ,
Tava dassanamāgamma dukkhassantaṃ karissare.

4259. Ye keci me gandhajātā loke vāyanti cakkhuma,
Tava gandhasamo natthi puññakkhette mahāmune.

1. Mahandhakāraṃ, sīmu.
2. Payirupāsa, machasaṃ.
3. Nivāsetvā, machasaṃ.
4. Dvīpaduttama, machasaṃ.

[BJT Page 56] [\x 56/]

4260. Tiracchānayoniṃ nirayaṃ parimocesi1 cakkhuma,
Asaṃkhataṃ padaṃ santaṃ desesi2tvaṃ mahāmune.

4261. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:

4262. "Yo [PTS Page 365] [\q 365/] me ñāṇaṃ apūjesi pasanno sehi pāṇihi,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

4263. Tiṃsakappasahassāni devaloke ramissati,
Sahassakkhattuṃ rājā ca cakkavattī bhavissati. "

4264. Suladdhalābhaṃ laddhombhi tosayitvāna subbataṃ,
Sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.
4265. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā vibharāmi anāsavo.

4266. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4267. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chalabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā udeno thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Udenattherassa apadānaṃ dasamaṃ.

Uddānaṃ:

Metteyyo puṇṇako thero mettagū dhotako'pi ca,
Upasīvo ca nando ca hemako sattamo tahiṃ
Todeyyo jatukaṇṇī ca udeno ca mahāyaso,
Tīṇi gāthāsatānettha asīti tīṇi cuttarīṃ.

Metteyyavaggo ekacattāḷīsatimo. 3

1. Parimocehi, syā.
2. Desehi, syā.
3. Ekacattāḷīsamo, sīmu, machasaṃ.

[BJT Page 58] [\x 58/]

411 Bhaddālittherāpadānaṃ

4268. Sumedho nāma sambuddho aggo kāruṇiko muni,
Vivekakāmo lokaggo himavantamupāgami.

4269. Ajjhogahetvā himavaṃ sumedho lokanāyako,
Pallaṅkamābhujitvāna nisīdi purisuttamo.

4270. Samādhiṃ so samāpanto sumedho lokanāyako,
Sattarattindivaṃ buddho nisīdi purisuttamo.

4271. Khārikājaṃ1 gahetvāna vanamajjhogahiṃ ahaṃ,
Tatthaddasāsiṃ sambuddhaṃ oghatiṇṇamanāsavaṃ.

4272. Sammajjaniṃ gahetvāna sammajjitvāna assamaṃ,
Catudaṇḍe thambhītvāna2 akāsiṃ maṇḍapaṃ tadā.

4273. Sālapupphaṃ [PTS Page 366] [\q 366/] āharitvā maṇḍapaṃ jādayiṃ ahaṃ,
Pasannacitto sumano abhivandiṃ tathāgataṃ.

4274. Yaṃ vadanti sumedhoti bhūripaññaṃ sumedhasaṃ,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha.

4275. Buddhassa giramañña sabbe devā samāgamuṃ,
Asaṃsayaṃ buddhaseṭṭho imā gāthā abhāsatha.
4276. Sumedho nāma sambuddho āhutīnaṃ paṭiggaho,
Devasaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha.

4277. "Yo me sattāhaṃ maṇḍapaṃ dhārayī sālachāditaṃ,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

4278. Devabhūto manusso vā hemavaṇṇo bhavissati,
Pahūtabhogo hutvāna kāmabhogī bhavissati.

4279. Saṭṭhināgasahassāni sabbālaṅkārabhūsitā,
Suvaṇṇakacchā mātaṅgā hemakappanavāsasā.

4280. Ārūḷhā gāmaṇiyehi tomaraṅgusapāṇihi,
Sāyaṃpāto3 upaṭṭhānaṃ āgamissanti'maṃ naraṃ,
Tehi nāgehi parivuto ramissati ayaṃ naro.

1. Bāribhāraṃ - machasaṃ.
2. hapetvāna - machasaṃ.
3. Sāyapāto - [PTS]
[BJT Page 60] [\x 60/]

4281. Saṭṭhīassahasahassāni sabbālaṅkārabhūsitā,
Ājānīyā va jāniyā sindhavā sīghavāhino.

4282. Ārūḷhā gāmaṇiyehi illiyācāpadhārihi,
Parivāressanti maṃ niccaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4283. Saṭṭhirathasahassāni sabbālaṅkārabhūsitā,
Dīpā athopi veyyagghā sannaddhā ussitaddhajā.

4284. Ārūḷhā gāmaṇīyehi cāpahatthehi vammihi,
Parivāressanti maṃ niccaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4285. Saṭṭhigāmasahassāni paripuṇṇāni sabbaso,
Pahūtadhanadhaññāni susamiddhāni sabbaso,
Sadā pātubhavissanti buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4286. Hatthi assā rasā patti senā ca caturaṅgini,
Parivāressanti maṃ niccaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4287. Aṭṭhārase kappasate devaloke ramissati,
Sahassakkhattuṃ rājā ca cakkavatti bhavissati.

4288. Satānaṃ [pts page 367] tīṇikkhatatuñca devarajjaṃ karissati,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.

4289. Tiṃsakappasahassamhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.

4290. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Sabbāsave pariññāya viharissatanāsavo.

4291. Tiṃsakappasahassambhi addasaṃ lokanāyakaṃ,
Etthantaramupādāya gavesiṃ amataṃ padaṃ.

4292. Lābhā mayhaṃ suladdhaṃ me yamahaññāsi sāsanaṃ,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4293. Namo te purisājañña namo te purisuttama,
Tava ñāṇaṃ pakittetvā pattombhi acalaṃ padaṃ.

4294. Yaṃ yaṃ yonuppajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,
Sabbattha sukhito homi phalaṃ me ñāṇakittane,

[BJT Page 62] [\x 62/]

4295. Idaṃ pacchimakaṃ mayhaṃ carimo vattane bhavo,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4296. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4297. Svāgataṃ vana me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4298. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bhaddāli thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Bhaddālittherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.

412. Ekachattiyattherāpadānaṃ

4299. Candabhāgānadītīre assamo sukato mama,
Susuddhapulinākiṇṇā paṇṇasālā sumāpitā.

4300. Uttānakūlā nadikā supatitthā manoramā,
Macchakacchapasampannā susumāranisevitā.

4301. Acchā mayūrā dīpī ca karavīkā ca sālikā,
Kūjanti sabbadā ete sobhayantā mama'ssamaṃ.

4302. Kokilā mañjubhāṇī va haṃsā ca madhurassarā,
Abhikujanti te tattha sobhayantā mamassamaṃ.

4303. Sīhā vyagghā varāhā ca cakā1 kokataracchakā,
Giriduggambhi nādenti sobhayantā mamassamaṃ.

4304. Eṇīmigā [PTS Page 368] [\q 368/] ca sarabhā bheraṇḍā sūkarā bahū,
Giriduggambhi nādenti sobhayantā mamassamaṃ.

4305. Uddālakā campakā ca pāṭalī sinduvārakā2,
Atimuttā asokā ca pupphanti mama assame.

4306. Aṅkolā yūthikā ceva sattalī bimbijālikā,
Kaṇṇikā kaṇikārā ca pupphanti mama assame.

1. Acchā - machasaṃ
2. Sinducārikā - sīmu.

[BJT Page 64] [\x 64/]

4307. Nāgā sālā ca saḷalā puṇḍarīkettha pupphitā,
Dibbagandhaṃ sampavantā sobhayanti mamassamaṃ.

4308. Ajjunā asanā cettha mahānāmā ca pupphitā,
Sālā ca kaṅgupupphā ca sobhanti mamassamaṃ.

4309. Ambā jambu ca tilakā nimbā ca sālakalyāṇi, dibbagandhaṃ sampavantā sobhayanti
mamassamaṃ.

4310. Asokā ca kapitthā ca bhaginimālettha1 pupphitā,
Dibbagandhaṃ sampavantā sobhayanti mamassamaṃ.

4311. Kadambā kadalī ceva isimuggā ca ropitā,
Dhuvaṃ phalāni dhārenti sobhayantā mamassamaṃ.

4312. Harītakā āmalakā ambā jambu vibhītakā,
Kolā bhallātakā billā phalino mama assame,
4313. Avidūre pokkharaṇī supatitthā manoramā,
Mandālakehi sañjinnā padumuppalakehi ca.

4314. Gabbhaṃ gaṇhanti padumā aññe pupphanti kesarī,
Opattakaṇaṇikā ceva pupphanti mama assame.

4315. Pāṭhinā pāvusā macchā valajā2 muñjarohitā,
Acchodakambhi vicaraṃ sobhayanti mamassamaṃ.

4316. Nayitā ambagandhi ca anukūle ca ketakā, dibbagandhaṃ sampavantā sobhayanti
mamassamaṃ.

4317. Madhū bhisambhā khirasappi mulāḷihi,
Dibbagandhaṃ sampavantā sobhayanti mamassamaṃ.

4318. Pulinā sobhanā tattha ākiṇṇā jalasevitā,
Opupphā pupphitā senti sobhayantā mamassamaṃ.

4319. Jaṭābhārena bharitā ajinuttaravāsanā,
Vākacīradharā sabbe sobhayanti mamassamaṃ.

4320. Yugamattamapekkhantā [PTS Page 369] [\q 369/] nipakā santavuttino,
Kāmabhoge anapekkhā vasanti mama assame.

1. Hiricālettha, machasaṃ
2. Khajā, machasaṃ.

[BJT Page 66] [\x 66/]

4321. Parūḷhakacchanakhalomā paṅkadantā rajassirā,
Rajojalladharā sabbe vasanti mama assame.

4322. Abhiññāpāramippattā antalikkhacarā ca te,
Uggacchantā nabhaṃ ete sobhayanti mamassamaṃ.

4323. Tehi sissehi parivuto vasāmi vipine tadā,
Rattindivaṃ na jānāmi sadā jhānasamappito.

4324. Bhagavā tambhi samaye atthadassi mahāmuni,
Tamandhakāraṃ nāsento uppajji lokanāyako.

4325. Atha aññataro sisso āgacchi mama santikaṃ,
Mante ajjhetukāmo so chaḷaṅgaṃ nāmalakkhaṇaṃ.

4326. Buddho loke samuppanno atthadassī mahāmuni,
Catusaccaṃ pakāsento deseti amataṃ padaṃ.

4327. Tuṭṭhahaṭṭho pamudito dhammantaragatāsayo,
Assamā abhinikkhamma imaṃ vacanamabraviṃ:

4328. "Buddho loke samuppanto battiṃsavaralakkhaṇo,
Hatha sabbe gamissāma sammāsambuddhasantikaṃ. "

4329. Ovādapaṭikarā te saddhamme pāramiṅgatā,
Sādhū'ti sampaṭicchiṃsu uttamatthaṃ gavesakā.

4330. Jaṭābhārabharitā te ajinuttaravāsino,
Uttamatthaṃ gavesanto1 nikkhamiṃsu vanā tadā.

4331. Bhagavā tamhi samaye atthadassī mahāyaso,
Catusaccaṃ pakāsento deseti amataṃ padaṃ.

4332. Setacchattaṃ gahetvāna buddhaseṭṭhassa dhārayiṃ,
Ekāhaṃ dhārayitvāna buddhaseṭṭhamavandahaṃ.

4333. Atthadassī tu bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:

4334. "Yo me chattamadhāresi pasanno sehi pāṇihi,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

4335. Imassa jāyamānassa devatte atha mānuse,
Dhāressati sadā chattaṃ chattadānassidaṃ phalaṃ.

1. Gavesantā, machasaṃ.

[BJT Page 68] [\x 68/]

4336. Sattasattatikappāni [PTS Page 370] [\q 370/] devaloke ramissati,
Sahassakkhattuṃ rājā ca vakkavattī bhavissati.

4337. Sattasattatikkhattuñca devarajjaṃ karissati,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.

4338. Aṭṭhārase kappasate gotamo sakyapuṅgavo,
Tamandhakāraṃ nāsento uppajjissati cakkhumā.

4339. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Sabbāsave pariññāya viharissatanāsavo. "

4340. Yato ahaṃ kammamakaṃ chattaṃ buddhassa dhārayaṃ,
Etthantare na jānāmi setacchattaṃ adhāritaṃ.

4341. Idaṃ pacchimakaṃ mayhaṃ carimo vattate bhavo,
Chattadhāraṇamajjāpi vattate niccakālikaṃ.

4342. Aho me sukataṃ kammaṃ atthadassissa tādino,
Sabbāsavaparikkhiṇo natthi'dāni punabbhavo.

4343. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4344. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4345. Paṭisambhidā vatasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekachattiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Ekachattiyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.

413. Tiṇasulakachadaniyattherāpadānaṃ

4346. Jātijarañca maraṇaṃ paccavekkhiṃ ahaṃ tadā,
Ekato abhinikkhamma pabbajiṃ anagāriyaṃ.

4347. Caramāno' nupubbena gaṅgātīra mupāgamiṃ,
Tatthaddasāsiṃ paṭhaviṃ gaṅgātīre samunnataṃ.

[BJT Page 70] [\x 70/]

4348. Asasmaṃ tattha māpetvā vasāmi assame ahaṃ,
Sukato caṅkamo mayhaṃ nānādijagaṇāyuto.

4349. Mamupenti ca vissatthā kūjanti ca manoharaṃ,
Ramamāno saha tehi vasāmi assame ahaṃ.

4350. Mama assamasāmantā migarājā catukkamo,
Āsayā abhinikkhamma gajji so asanī viya.

4351. Nidite [PTS Page 371] [\q 371/] migarāje ca hāso me upapajjatha,
Migarājaṃ gavesanto addasaṃ lokanāyakaṃ.

4352. Disvānahaṃ devadevaṃ tissaṃ lokagganāyakaṃ,
Haṭṭho haṭṭhena cittena pūjayiṃ nāgakesaraṃ.

4353. Uggacchattaṃva suriyaṃ sālarājaṃva pupphitaṃ,
Osadhiṃva virocantaṃ santhaviṃ lokanāyakaṃ.

4354. Tava ñāṇena sabbaññu mocesī'maṃ sadevakaṃ,
Tavaṃ ārādhayitvāna jātiyā parimuccare.

4355. Adassanena sabbaññu buddhānaṃ sabbadassinaṃ,
Patantyavīcinirayaṃ rāgadosehi ophuṭā. 1

4356. Tava dassanamāgamma sabbaññu lokanāyaka,
Pamuccanti bhavā sabbe phusanti amataṃ padaṃ.

4357. Yadā buddhā cakkhumanto uppajjanti pabhaṅkarā,
Kilese jhāpayitvāna ālokaṃ dassayanti te.

4358. Kittayitvāna sambuddhaṃ tissaṃ lokagganāyakaṃ,
Haṭṭho haṭṭhena cittena tiṇasūlaṃ apūjayiṃ.

4359. Mama saṅkappamaññāya tisso lokagganāyako,
Sakāsane nisīditvā imā gāthā abhāsatha:

4360. "Yo maṃ pupphehi chādehi pasanno sehi pāṇihi,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.

4361. Pañcavīsatikkhattuṃ so devarajjaṃ karissati,
Pañcasattatikkhattuñca cakkacatti bhavissati.

1. Otthaṭā, syā.

[BJT Page 72] [\x 72/]

4362. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ,
Tassa kammassa nissando1 pupphānaṃ pūjanāya ca. 2

4363. Sīsaṃ nahāto ca'yaṃ poso pupphamākaṅkhate yadi,
Puññakammena saṃyutto3 purato pātubhavissati.

4364. Yaṃ yaṃ icchati kāmehi taṃ taṃ pātubhavissati,
Saṃkappaṃ paripūretvā nibbāyissatanāsavo. "

(Aṭṭhārasamaṃ bhāṇavāraṃ. )

4365. Kilese jhāpayitvāna sampajāno patissato,
Ekāsane nisīditvā arahattamapāpuṇiṃ.

4366. Caṅkamanto [PTS Page 372] [\q 372/] nipajjanto nisinno udavā ṭhīto,
Buddhaseṭṭhaṃ saritvāna viharāmi ahaṃ sadā.

4367. Cīvare piṇḍapāte ca paccaye sayanāsane,
Tattha me ūnatā natthi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4368. So'dāni patto amataṃ santaṃ padamanuttaraṃ,
Sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.

4369. Dvenavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4370. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgoca bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4371. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4372. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tiṇasūlakachadaniyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Tiṇasulakachadaniyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.

414. Madhumaṃsadāyakattherāpadānaṃ

4373. Nagare bandhumatiyā sukariyo ahosahaṃ,
Ukkoṭakaṃ randhayitvā madhu maṃsambhi okiriṃ.

4374. Sannipātaṃ ahaṃ gantvā ekaṃ pattaṃ gahesahaṃ,
Pūrayitvāna taṃ pattaṃ bhikkhusaṅghassa'dāsahaṃ.

1. Kammanissandena, machasaṃ.
2. So, syā, [PTS.]
3. Saṃyuttaṃ, machasaṃ

[BJT Page 74] [\x 74/]

4375. Yo'ttha therataro bhikkhu niyyādesi mamaṃ tadā,
Iminā pattapūrena labhassu vipulaṃ sukhaṃ.

4376. Dvesampattiyo bhutvā sukkamūlena codito,
Pacchime vattamānambhi kilese jhāpayissati.

4377. Tattha cittaṃ pasādetvā tāvatiṃsaṃ agacchahaṃ,
Tattha bhutvā pivitvā ca labhāmi vipulaṃ sukhaṃ.

4378. Maṇḍape rukkhamūle vā pubbakammaṃ anussariṃ,
Annapānābhivasso me abhivassati tāvade.

4379. Idaṃ pacchimakaṃ mayhaṃ carimo vattate bhavo,
Idhāpi annapānaṃ me vassate sabbakālikaṃ.

4380. Teneva maṃsadānena1 sandhāvinvā bhave ahaṃ,
Sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.

4381. Ekanavute [PTS Page 373] [\q 373/] ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi madhudānassidaṃ phalaṃ.
4382. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4383. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4384. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā madhumaṃsadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Madhumaṃsadāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.

415. Nāgapallavakattherāpadānaṃ*

4385. Nagare bandhumatiyā rājuyyāne vasāmahaṃ,
Mama assamasāmantā nisīdi lokanāyako.

4386. Nāgapallavamādāya buddhassa abhiropayiṃ, pasannacitto sumano sugataṃ
abhivādayiṃ.

4387. Ekanavute ito kappe yaṃ pallavamapūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

1. Madhudānena, machasaṃ.
* Nāgapallavatthera, machasaṃ.

[BJT Page 76] [\x 76/]

4388. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4389. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisse vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4390. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā nāgapallavako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Nāgapallavakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.

416. Ekadīpiyattherāpadānaṃ

4391. Parinibbutambhi1 sugate siddhatthe lokanāyake,
Sadevamānusā sabbe pūjenti dipaduttamaṃ.

4392. Āropite ca citake siddhatthe lokanāyake,
Yathāsakena thāmena citaṃ pūjenti satthuno.

4393. Avidūre citakassa dīpamujjālayiṃ ahaṃ,
Yāva udeti suriyo dīpaṃ me tāva ujjali.

4394. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

4395. Tattha me sukataṃ vyamhaṃ ekadīpiti ñāyati,
Dīpasatasahassāni vyamhe pajjalare mama.

4396. Udayantoma [PTS Page 374] [\q 374/] suriyo deho me jotate sadā,
Sabbabhāhi sarīrassa āloko hoti me sadā.

4397. Tirokuḍḍaṃ tiroselaṃ sasamatiggayhaṃ pabbataṃ,
Samantā yojanasataṃ passāmi cakkhunā ahaṃ.

4398. Sattasattatikkhattuñca devaloke ramiṃ ahaṃ,
Ekatiṃsatikkhattuñca devarajjamakārayiṃ.

4399. Aṭṭhivīsatikkhattuñca cakkavattī ahosahaṃ,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.

4400. Devalokā cavitvāna nibbattiṃ mātukucchiyaṃ,
Mātukucchigatassāpi akkhi me na nimīlati.

4401. Jātiyā catumassohaṃ pabbajiṃ anagāriyaṃ,
Aḍḍhamāse asampatte arahattamapāpuṇiṃ.

1. Parinibbute, machasaṃ.
[BJT Page 78] [\x 78/]

4402. Dibbacakkhuṃ visodhesiṃ bhavā sabbe samūhatā,
Sabbe kilesā sañchinnā ekadīpassidaṃ phalaṃ.

4403. Tirokuḍḍaṃ tiroselaṃ pabbatañcāpi kevalaṃ,
Samatiktamma passāmi ekadīpassidaṃ phalaṃ.

4404. Visamā me samā honti andhakāro na vippati,
Nāhaṃ passāmi timiraṃ ekadīpassidaṃ phalaṃ.

4405. Catunavute ito kappe yaṃ dīpamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi dīpadānassidaṃ phalaṃ.

4406. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4407. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4408. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekadīpiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Ekadīpiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.

417. Ucchaṅgapupphiyattherāpadānaṃ
4409. Nagare bandhumatiyā ahosiṃ māliko tadā,
Ucchaṅgaṃ pūrayitvāna agamaṃ antarāpaṇaṃ.

4410. Bhagavā tamhi samaye bhikkhusaṅghapurakkhato,
Mahatā anubhāvena niyyāti lokanāyako.

4411. Disvāna [PTS Page 375] [\q 375/] lokapajjotaṃ vipassiṃ lokatāraṇaṃ,
Pupphaṃ paggayha ucchaṅgā buddhaseṭṭhaṃ apūjayiṃ.

4412. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4413. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgoca bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4414. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4415. Paṭisambhidā vatasso vimokkho pi ca aṭṭhime,
Jaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ucchaṅgapupphiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Ucchaṅgapupphiyattherassa apadānaṃ sattamaṃ

[BJT Page 80] [\x 80/]

418. Yāgudāyakattherāpadānaṃ

4416. Atitiṃ me gahetvāna agacchiṃ gāmakaṃ tadā,
Sampuṇṇanadikaṃ disvā saṅghārāma mupāgamiṃ.

4417. Āraññakā dhutadharā jhāyino lukhacīvarā,
Vivekābhiratā dhīrā saṅgharāme vasanti te.

4418. Gatī tesaṃ upacchinnā suvimuttāna tādinaṃ,
Piṇḍāya te na gacchanti oruddhanaditāya hi.

4419. Pasannacitto sumano vedajāto katañjalī,
Taṇḍulaṃ me gahetvāna yāgudānamadāsahaṃ.

4420. Pañcannaṃ yāguṃ datvāna pasanno sehi pāṇihi,
Sakakammābhiraddho'haṃ tāvatisaṃsamagacchahaṃ.

4421. Maṇimayañca me vyamhaṃ nibbatti tidase gaṇe,
Nārīgaṇehi sahito modāmi vyambhamuttame.

4422. Tetatiṃsakkhattuṃ devindo devarajjamakārayiṃ,
Tiṃsakkhattuṃ cakkavattimahārajjamakārayiṃ.

4423. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ,
Devaloke manusse vā anubhotvā yasaṃ ahaṃ.

4424. Pacchimabhave sampatte pabbajiṃ anagāriyaṃ,
Saha oropite kese sabbaṃ sampaṭivijjhahaṃ.

4425. Khayato vayato vā pi sammasanto kalebaraṃ,
Pure sikkhāpadā dānā arahatta mapāpuṇiṃ.

4426. Sudinnaṃ [PTS Page 376] [\q 376/] me dānavaraṃ vāṇijjaṃ suppayojitaṃ,
Teneva yāgudānena patto'mbhi acalaṃ padaṃ.

4427. Sokaṃ pariddavaṃ vyādhiṃ darathaṃ cittatāpanaṃ,
Nābhijānāmi uppannaṃ yāgudānassidaṃ phalaṃ.

4428. Yāguṃ saṅghassa datvāna puññakkhette anuttare,
Pañcānisaṃse anubhomi aho yāgu suyiṭṭhatā.

4429. Avyādhitā rūpavatā khippaṃ dhammanisantitā,
Lābhitā annapānassa āyu pañcamakaṃ mama.

[BJT Page 82] [\x 82/]

4430. Yo koci vedaṃ janayaṃ saṅghe yāguṃ dadeyya so,
Imāni pañcaṭhānāni patigaṇheyya paṇḍito. *

4431. Tiṃsa kappasahassambhi yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi yāgudānassidaṃ phalaṃ.

4432. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo ca bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4433. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4434. Paṭisambhidā catasesā vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā yāgudāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Yāgudāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.

419. Patthodanadāyakatthepāpadānaṃ

4435. Vanacārī pure āsiṃ satataṃ vanakammiko,
Patthodanaṃ gahetvāna kammantaṃ āgamāsahaṃ.

4436. Tatthaddasāsiṃ sambuddhaṃ sayambhuṃ aparājitaṃ,
Vanā piṇḍāya nikkhantaṃ disvā cittaṃ pasādayiṃ.

4437. Parakammāyane yutto puññañca me na vijjati,
Ayaṃ patthodano atthi bhojayissāmimaṃ1 muniṃ.

4438. Patthodanaṃ gahetvāna sayambhussa adāsahaṃ,
Mama nijjhāyamānassa paribhuñji tadā muni.

4439. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsaṃ agacchahaṃ.

4440. Chattiṃsakkhattuṃ [PTS Page 377] [\q 377/] devindo deverajjamakārayiṃ,
Tettiṃsakkhattuṃ rājā ca cakkavattī ahosahaṃ.

4441. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ,
Sukhito yasavā homi patthodanassidaṃ phalaṃ.

4442. Bhavābhave saṃsaranto labhāmi amitaṃ dhanaṃ,
Bhoge me ūnatā natthi patthodanassidaṃ phalaṃ.

* Karaṇiyaṃ kataṃ sabbaṃ bhavā ugghāṭitā mayā,
Sabbāsavā parikkhiṇā natthidāni punabbhavo.
So ahaṃ vicarissāmi gāmāgāmaṃ purāpuraṃ,
Namassamāno sambuddhaṃ dhammassa ca sudhammataṃ - machasaṃ.
1. Bhojayissāmahaṃ, sīmu.

[BJT Page 84] [\x 84/]

4443. Nadīsotapaṭibhāgā bhogā nibbattare mama,
Parimetuṃ na sakkomi patthodanassidaṃ phalaṃ.

4444. Imaṃ khāda imaṃ bhuñja imamhi sayane saya,
Tenāhaṃ sukhito bhomi patthodanassidaṃ phalaṃ.

4446. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4447. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4448. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā patthodanadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthātī.

Patthodanadāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ.

420. Mañcadāyakattherāpadānaṃ

4449. Parinibbute kāruṇike siddhatthe lokanāyake,
Vitthārite pāvacane devamānusasakkate.

4450. Caṇḍālo āsahaṃ tattha āsandipīṭhakārako,
Tena kammena jīvāmi tena posemi dārake.

4451. Āsandiṃ sukataṃ katvā pasanno sehi pāṇihi,
Sayamevupagantvāna bhikkhusaṅghassa'dāsahaṃ.
4452. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

4453. Devalokagato santo modāmi tidasaṅgaṇe, 1
Sayanāni mahagghāni nibbattanti yadicchakaṃ.

4454. Paññāsakkhattuṃ devindo devarajjamakārayiṃ,
Asītikkhattuṃ rājā ca cakkavatti ahosahaṃ.

1. Tidase gaṇe, machasaṃ.

[BJT Page 86] [\x 86/]

4455. Padesarajjaṃ [PTS Page 378] [\q 378/] vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ,
Sukhito yasavā homi mañcadanissidaṃ phalaṃ.

4456. Devalokā cavitvāna emi ce mānusaṃ bhavaṃ,
Mahārahā susayanā sayameva bhavanti me.

4457. Ayaṃ pacchimako mayhaṃ carimo vattate bhavo,
Ajjāpi sayane kāle1 sayanaṃ upatiṭṭhati.

4458. Catunavute ito kappe yaṃ dānamaddiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi mañcadānassidaṃ phalaṃ.

4459. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4460. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4461. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhīme,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā mañcadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Mañcadāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.

Uddānaṃ:

Bhaddālī ekachatto ca tiṇasūlo ca maṃsado,
Nāgapallaviko dīpī ucchaṅgī yāgudāyako.
Patthodanī mañcadado gāthāyo gaṇitā ciha,
Dvesatāni ca gāthānaṃ gāthā cekā taduttariṃ. *

Bhaddālivaggo dvācattāḷisatimo.

421. Sakiṃsammajjakattherāpadānaṃ.

4462. Vipassino bhagavato pāṭaliṃ bodhimuttamaṃ,
Disvāva taṃ pādapaggaṃ tattha cittaṃ pasādayiṃ.

4463. Sammajjaniṃ gahetvāna bodhiṃ sammajji tāvade,
Sammajjitvāna taṃ bodhiṃ avandiṃ pāṭaliṃ ahaṃ.

4464. Tattha cittaṃ pasādetvā sire katvāna añjaliṃ,
Namassamāno taṃ bodhiṃ gacchiṃ paṭikūṭī2 ahaṃ.

4465. Cārimaggena3 gacchāmi saranto bodhimuttamaṃ,
Ajagaro maṃ pīḷesi ghorarūpo mahābalo.

1. Sayanakāle, syā.
2. Paṭikuṭiṃ, machasaṃ.
3. Tādimaggena, machasaṃ.
* Asmiṃ vagge dissamānagāthānaṃ
Gaṇanā ekasatacatunavutīti paññāyati.

[BJT Page 88] [\x 88/]

4466. Āsanne [PTS Page 379] [\q 379/] me kataṃ kammaṃ phalena tosayī mamaṃ,
Kaḷebaraṃ1 me gilati devaloke ramāmahaṃ

4467. Anāvilaṃ mama cittaṃ visuddhaṃ paṇḍaraṃ sadā,
Sokasallaṃ na jānāmi cittasantāpanaṃ mama.

4468. Kuṭṭhaṃ gaṇḍo kilāso ca apamāro vitacchikā,
Daddu kaṇḍu ca me natthi phalaṃ sammajjane idaṃ. 2

4469. Soko ca paridevo ca hadaye me na vijjati,
Abhantaṃ ujukaṃ cittaṃ phalaṃ sammajjane idaṃ.

4470. Samādhīsu na sajjāmi3 visadaṃ hoti mānasaṃ,
Yaṃ yaṃ samādhimicchāmi so so sampajjate mama. 4

4471. Rajanīye na rajjāmi atho dosaniyesu ca, 5
Mohanīye na muyhāmi phalaṃ sammajjane idaṃ.

4472. Ekanavute ito6 kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phalaṃ sammajjane idaṃ.

4473. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'ca bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4474. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4475. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sakiṃsammajjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Sakiṃsammajjakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.

422. Ekadūssadāyakattherāpadānaṃ

4476. Nagare haṃsavatiyā ahosiṃ tiṇahārako,
Tiṇahārena jīvāmi tena posemi dārake.

4477. Padumuttaro nāma jino sabbadhammānapāragū,
Tamandhakāraṃ nāsetvā uppajji lokanāyako.

1. Kaḷevaraṃ, machasaṃ.
2. Sammajjanāyidaṃ, machasaṃ.
3. Namajjāmi, machasaṃ.
4. Sampajjaye, sīmu. Sampajjate mamaṃ, machasaṃ.
5. Dussaniyesu ca, machasaṃ.
6. Ekanavutito, machasaṃ.

[BJT Page 90] [\x 90/]

4478. Sake ghare nisīditvā evaṃ cittesi tāvade,
Buddho loke samuppanno deyyadhammo na vijjati.

4479. Idaṃ me sāṭakaṃ ekaṃ natthi me koci dāyako,
Dukkho nirayasamphasso ropayissāmi dakkhiṇaṃ.

4480. Evāhaṃ cinnayitvāna sakaṃ cittaṃ pasādayiṃ, ekaṃ dussaṃ gahetvāna
buddhaseṭṭhassadāsahaṃ.
4481. Ekadussaṃ [PTS Page 380] [\q 380/] daditvāna ukkuṭṭhiṃ sampavattayiṃ,
Yadi buddho tvaṃ vīra tārehi maṃ mahāmuni.

4482. Padumuttaro lokavidū āhūtinaṃ paṭiggaho,
Mama dānaṃ pakittento akā me anumodanaṃ:

4483. "Iminā ekadussena cetanāpaṇidhīhi ca,
Kappasatasahassāni vinipātaṃ na gacchasi.

4484. Chattiṃsakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissasi,
Tettiṃsakkhattuṃ rājā ca cakkavatti bhavissasi.

4485. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ,
Devaloke manusse vā saṃsaranto tuvaṃ bhave.

4486. Rūpavā guṇasampanno anavakkantadehavā,
Akkhobhaṃ amitaṃ dussaṃ labhissasi yadicchakaṃ. "

4487. Idaṃ vatvāna sambuddho jalajuttamanāyako,
Nabhaṃ abbhuggamī dhīro haṃsarājā'va ambare.

4488. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,
Bhoge me ūnatā natthi ekadussassidaṃ phalaṃ.

4489. Paduddhāre paduddhāre dussaṃ nibbattate mama,
Heṭṭhā dussambhi niṭṭhāmi uparicchadanaṃ mama.

4490. Cakkavāḷamupādāya sakānanaṃ sapabbataṃ,
Icchamāno cahaṃ ajja dussehacchādayeyya taṃ.

4491. Teneva ekadussena saṃsaranto bhavābhave,
Suvaṇṇavaṇṇo hutvāna saṃsarāmi bhavābhave.

[BJT Page 92] [\x 92/]
4492. Vipākaṃ ekadussassa nājjhagaṃ katthacikkhayaṃ,
Ayaṃ me antimā jāti vipaccati idhāpi me.

4493. Satasahasse ito kappe yaṃ dussamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi ekadussassidaṃ phalaṃ.

4494. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4495. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4496. Paṭisambhidā catasesā vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekadussadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Ekadussadāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.

423. Ekāsanadāyakattherāpadānaṃ

4497. Himavantassa [PTS Page 381] [\q 381/] avidūre gosito nāma pabbato,
Assamo sukato mayhaṃ paṇṇasālā sumāpitā.

4498. Nārado iti nāmena kassapo iti maṃ vidū,
Suddhimaggaṃ gavesanto vasāmi gosite tadā.

4499. Padumuttaro nāma jino sabbadhammānapāragū,
Vivekakāmo sambuddho āgacchi anilañjasā.

4500. Vanagge gacchamānassa disvā raṃsiṃ mahesino,
Kaṭṭhamañcaṃ paññapetvā ajinañca apatthariṃ.

4501. Āsanaṃ paññapetvāna sire katvāna añjaliṃ,
Somanassaṃ pavedetvā idaṃ vacanamabraviṃ:

4502. Sallakatto mahāvīra āturānaṃ tikicchako,
Mamaṃ rogaparetassa tikicchaṃ dehi nāyaka.

4503. Kallatthikā ye passanti buddhaseṭṭha tuvaṃ mune,
Dhuvatthasiddhiṃ papponti etesaṃ jajjaro bhavo.

[BJT Page 94] [\x 94/]

4504. Na me deyyaṃ tava atthi1 pavattaphalabhoji'haṃ,
Idaṃ me āsanaṃ atthi nisīdi kaṭṭhamañcake.

4505. Nisīdi tattha bhagavā asambhīto'va2 kesarī, muhuttaṃ vītināmetvā idaṃ
vacanamabravī:

4506. "Vissattho3 hohi mā bhāyī laddho jotiraso tayā,
Yaṃ tuyhaṃ patthitaṃ sabbaṃ paripūrissatanāgate. 4

4507. Na moghaṃ taṃ kataṃ tuyhaṃ puññakkhette anuttare,
Sakkā uddharituṃ attā yassa cittaṃ paṇihitaṃ.

4508. Imināsanadānena cetanāpaṇidhīhi ca,
Kappasatasahassāni vinipātaṃ na gacchasi.

4509. Paññāsakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissasi,
Asītikkhattuṃ rājā ca cakkavatti bhavissasi.

4510. Padesarajjaṃ [PTS Page 382] [\q 382/] vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ,
Sabbattha sukhito hutvā saṃsāre saṃsarissasi. "

4511. Idaṃ vatvāna sambuddho jalajuttamanāyako,
Nabhaṃ abbhuggamī dhīro haṃsarājāva ambare.

4512. Hatthiyānaṃ assayānaṃ sarathaṃsandamānikaṃ,
Labhāmi sabbamevetaṃ ekāsanassidaṃ phalaṃ.
4513. Kānanaṃ pavisitvāpi yadā icchāmi āsanaṃ,
Mama saṅkappamaññāya pallaṅko upatiṭṭhati.

4514. Vārimajjhagato santo yadā icchāmi āsanaṃ,
Mama saṅkappamaññāya pallaṅko upatiṭṭhati.

4515. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,
Pallaṅkasatasahassāni parivārenti maṃ sadā.

4516. Duve bhave saṃsarāmi devatte atha mānuse,
Duve kule pajāyāmi khattiye atha brāhmaṇe.

4517. Ekāsanaṃ daditvāna puññakkhette anuttare,
Dhammapallaṅkamādāya viharāmi anāsavo.

4518. Satasahasse ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi ekāsanannidaṃ phalaṃ.

1. Na me deyyadhammo atthi, machasaṃ.
2. Acchambhitoca, machasaṃ.
3. Vissaṭṭho, machasaṃ.
4. Paripūressati nāgato, machasaṃ. Paripūrissatāsanaṃ, syā

[BJT Page 96] [\x 96/]

4519. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4520. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4521. Paṭismabhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekāsanadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
Ekāsanadāyakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.

424. Sattakadambapupphiyattherāpadānaṃ

4522. Himavantassa avidūre kadambo1 nāma pabbato,
Tasmiṃ pabbatapassambhi satta buddhā vasiṃsu te.

4523. Kadambaṃ pupphitaṃ disvā paggahetvāna añjaliṃ,
Satta mālā gahetvāna puññacittena okiriṃ.

4524. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

4525. Catunavute [PTS Page 383] [\q 383/] ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4526. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4527. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4528. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sattakadambapupphiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Sattakadambapupphiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ.

1. Kukkuṭo, machasaṃ

[BJT Page 98] [\x 98/]

425. Koraṇḍapupphiyattherāpadānaṃ

4529. Vanakammiko pure āsiṃ pitumātumatenahaṃ, 1
Pasumārena jīvāmi kusalaṃ me na vijjati.

4530. Mama āsayasāmantā tisso lokagganāyako,
Padāti tīṇi dassesi anukampāya cakkhumā.

4531. Akkante ca pade disvā tissanāmassa satthuno,
Haṭṭho haṭṭhena cittena pade cittaṃ pasādayiṃ.

4532. Koraṇḍaṃ pupphitaṃ disvā pādapaṃ dharaṇiruhaṃ,
Sakoṭakaṃ2 gahetvāna padaseṭṭhe apūjayiṃ. 3

4533. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Chahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

4534. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,
Koraṇḍavaṇṇako yeva sappabhāso bhavāmahaṃ.

4535. Devanavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi padapūjāyidaṃ phalaṃ.

4536. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4537. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuttā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4538. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā koraṇḍapupphiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Koraṇḍapupphiyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.

426. Ghatamaṇḍadāyakattherāpadānaṃ

4539. Sucintitaṃ bhagavantaṃ lojeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.
Upaviṭṭhaṃ mahāraññaṃ vātābādhena pīḷitaṃ.
Disvā cittaṃ pasādetvā ghatamaṇḍaṃ upānayiṃ.

4540. Katattā [PTS Page 384] [\q 384/] ācitattā ca gaṅgā bhāgīrathi ayaṃ,
Mahāsamuddā cattāro ghataṃ sampajjare mama.

1. Pitupetāmahenahaṃ, sīmu.
2. Sakosakaṃ, machasaṃ.
3. Padaseṭṭhamapūjayiṃ, machasaṃ.

[BJT Page 100] [\x 100/]

4541. Ayaṃ ca paṭhavī ghorā appamāṇā asaṅkhiyā,
Mama sanaṅkappamaññāya bhavate madhusakkharā.

4542. Catudīpā1 ime rukkhā pādapā dharaṇīruhā,
Mama saṅkappamaññāya kapparukkhā bhavanti te.

4543. Paññāsakkhattuṃ devindo devarajjamakārayiṃ,
Ekapaññāsakkhattuñca cakkavatti ahosahaṃ,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.
4544. Catunavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi ghatamaṇḍassidaṃ phalaṃ.

4545. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgoca bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4546. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4547. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ghatamaṇḍadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
Ghatamaṇḍadāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.

427. Ekadhammasavaṇiyattherāpadānaṃ

4548. Padumuttaro nāma jino sabbadhammānapāragū,
Catusaccaṃ pakāsento santāresi bahuṃ janaṃ.

4549. Ahaṃ tena samayena jaṭilo uggatāpano,
Dhunanto vākacīrāni gacchāmi ambare tadā.

4550. Buddhaseṭṭhassa upari gantuṃ na visahāmahaṃ,
Pakkhīva selamāsajja gamanaṃ na labhāmahaṃ.

4551. Udake'vokkamitvāna evaṃ gacchāmi ambare,
Na me idaṃ bhūtapubbaṃ iriyāpathavikopānaṃ.

4552. Handametaṃ gavesissaṃ appeva'tthaṃ labheyyahaṃ,
Orohanto antalikkhā saddamassosi satthuno.

1. Cātuddasā, syā. Catuddīpā, machasaṃ.

[BJT Page 102] [\x 102/]

4553. Sarena rajanīyena savaṇiyena vaggunā,
Aniccataṃ kathentassa taññeva uggahiṃ tadā.

4554. Aniccasaññaṃ [PTS Page 385] [\q 385/] uggayha agamāsiṃ mamassamaṃ,
Yāvatāyuṃ vasitvāna tattha kālakato ahaṃ.

4555. Carime vattamānamhi saddhammamasavaṇaṃ sariṃ,
Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

4556. Tiṃsakappasahassāni devaloke ramiṃ ahaṃ,
Ekapaññāsakkhattuñca devarajjamakārayiṃ.

4557. Ekavīsatikkhattuñca cakkavatti ahosahaṃ,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.

4558. Anubhosiṃ1 sakaṃ puññaṃ sukhitohaṃ bhavābhave,
Anussarāmi taṃ saññaṃ saṃsaranto bhavābhave,
Na koṭiṃ paṭivijjhāmi nibbānaṃ accutaṃ padaṃ.

4559. Pitu gehe nisīditvā samaṇo bhāvitindiyo,
Kathayaṃ2 paridīpentā aniccatamudāhari.

4560. Aniccā vata saṃkhāra uppādavayadhammino,
Uppajjitvā nirujjhanti tesaṃ vupasamo sukho.

4561. Saha gāthaṃ suṇitvāna pubbasaññamanussariṃ,
Ekāsane nisīditvā arahattamapāpuṇiṃ.

4562. Jātiyā sattavassena arahattamapāpuṇiṃ,
Upasampādayī buddho dhammasavaṇassidaṃ phalaṃ.

4563. Satasahasse ito kappe yaṃ dhammamasuṇiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi dhammasavaṇassidaṃ phalaṃ.

4564. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4565. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

1. Anubhomi, machasaṃ.
2. Kathaṃsa, machasaṃ.

[BJT Page 104] [\x 104/]

4566. Paṭisambhidā vatasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷibhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekadhammasavaṇiyo thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Ekadhammasavaṇiyattherassa apadānaṃ sattamaṃ.

428. Sucintitattherāpadānaṃ

4567. Nagare haṃsavatiyā ahosiṃ kassako tadā,
Kasikammena jīvāmi tena posemi dārake.

4568. Susampannaṃ [PTS Page 386] [\q 386/] tadā khettaṃ dhaññaṃ me phalitaṃ1 ahu,
Pākakāle ca sampatte evaṃ citetasahaṃ tadā.

4569. Tacchannaṃ nappatirūpaṃ jānantassa guṇāguṇaṃ,
Yo'haṃ saṅghe adatvāna aggaṃ bhuñjeyya ce tadā.

4570. Ayaṃ buddho asamasamo dvattiṃsavaralakkhaṇo,
Tato pabhāvito saṅgho puññakkhetto anuttaro.

4571. Tattha dassāmahaṃ dānaṃ navasassaṃ pure pure,
Evāhaṃ cintayitvāna haṭṭho pīṇitamānaso.

4572. Khettato dhaññamāhatvā2 sambuddhamupasaṅkamiṃ,
Upasaṅkamma samubuddhaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ,
Vanditvā satthuno pāde imaṃ vacanamabraviṃ.

4573. Navasassaṃ ca sampannaṃ āyāgo pi3 ca tvaṃ mune,
Anukampamupādāya adhivāsehi cakkhuma.

4574. Padumuttaro lokavidū āhutinaṃ paṭiggaho,
Mama saṅkappamaññāya imaṃ4 vacanamabravi.

4575. "Cattāro ca paṭipannā cattāro ca phale ṭhitā,
Esa saṅgho ujubhūto paññāsīlasamāhito.

4576. Yajantānaṃ manussānaṃ puññapekkhānapāṇinaṃ,
Karotopadhikaṃ puññaṃ saṅghe dinnaṃ mahapphalaṃ.

1. Phalinaṃ, machasaṃ.
2. Dhaññamāritvā, sīmu.
3. Āyāgosi, machasaṃ. Idhahosi, syā.
4. Idaṃ, machasaṃ.

[BJT Page 106] [\x 106/]

4577. Tasmiṃ saṅghe padātabbaṃ1 navasassaṃ? Tathetaraṃ,
Saṅghato uddisitvāna bhikkhū tetvāna saṃgharaṃ,
Paṭiyattaṃ ghare yantaṃ3 bhikkhusaṅghassa dehi tvaṃ. "

4578. Saṅghato uddisitvāna bhikkhu netvānahaṃ gharaṃ,
Yaṃ ghare paṭiyattaṃ me bhikkhusaṅghassadāsahaṃ.

4579. Tena kammena sukatena cetanā paṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

4580. Tattha me sukataṃ vyamhaṃ sovaṇṇaṃ sappabhassaraṃ,
Saṭṭhiyojanamubbedhaṃ tiṃsayojanavitthataṃ.

(Ekūnavīsatimaṃ bhāṇavāraṃ. )

4581. Ākiṇṇaṃ bhavanaṃ mayhaṃ nārigaṇasamākulaṃ,
Tattha bhutvā pivitvā ca vasāmi tidase ahaṃ.

4582. Satānaṃ tīṇikkhattuṃ ca devarajjamakārayiṃ,
Satānaṃ piñcakkhattuṃ ca cakkavatti ahosahaṃ,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyo.

4583. Bhavābhave [PTS Page 387] [\q 387/] saṃsaranto labhāmi amitaṃ dhanaṃ,
Bhoge me ūnatā natthi navasassassidaṃ phalaṃ.

4584. Hatthiyānaṃ assayānaṃ sivikaṃ sandamānikaṃ,
Labhāmi sabbamevetaṃ navasassassidaṃ phalaṃ.

4585. Navavatthaṃ navaphalaṃ navaggarasabhojanaṃ,
Labhāmi sabbamevetaṃ navasassassidaṃ phalaṃ.

4586. Koseyyakambaliyāni khomakappāsikāni ca,
Labhāmi sabbamevetaṃ navasassassidaṃ phalaṃ.

4587. Dāsīgaṇaṃ dāsagaṇaṃ nāriyo ca alaṅkatā,
Labhāmi sabbamevetaṃ navasassassidaṃ phalaṃ.

4588. Na maṃ sītaṃ vā uṇhaṃ vā pariḷāho na vijjati,
Atho cetasikaṃ dukkhaṃ hadaye me na vijjati.

4589. Imaṃ khāda imaṃ bhuñja imamhi sayane saya,
Labhāmi sabbamevetaṃ navasassassidaṃ phalaṃ.

1. Saṅghedātabbaṃ, machasaṃ. Saṅghe ca dātabbaṃ syā. [PTS.]
2. Tava sassaṃ, machasaṃ.
3. Santaṃ, machasaṃ.

[BJT Page 108] [\x 108/]

4590. Ayaṃ pacchimakodāni carimo vattane bhavo,
Ajjāpi deyyadhammo1 me phalaṃ toseti sabbadā.

4591. Navasassaṃ daditvāna saṅghe gaṇavaruttame,
Aṭṭhānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.

4592. Vaṇṇavā yasavā homi mahābhogo anītiko,
Mahesakkho2 sadā homi abhejjapariso sadā.

4593. Sabbe maṃ apavāyanti ye keci paṭhavissitā,
Deyyadhammā ca ye keci pure pure labhāmahaṃ.
4594. Bhikkhusaṅghassa vā majjhe buddhaseṭṭhassa sammukhā,
Sabbepi samatikkamma denti mayheva3 dāyakā.

4595. Paṭhamaṃ navasassaṃ hi datvā saṅghe gaṇuttame,
Imānisaṃse anubhomi navasassassidaṃ phalaṃ.

4596. Satasahasse ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi navasassassidaṃ phalaṃ.

4597. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4598. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4599. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sucintito thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Sucintitattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.

429. Soṇṇakiṅkaṇiyattherāpadānaṃ

4600. Saddhāya [PTS Page 388] [\q 388/] abhinikkhamma pabbajiṃ anagāriyaṃ,
Vākacīradharo āsiṃ tapokammamapassito.

4601. Atthadassī tu bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,
Upapajji tamhi samaye tārayanto mahājanaṃ.

1. Deyyadhamme, sīmu.
2. Mahāsakkho, syā.
3. Mameva, machasaṃ.

[BJT Page 110] [\x 110/]
4602. Balañca vata me khīṇaṃ vyādhinā paramena tu,
Buddhaseṭṭhaṃ saritvāna pulite thūpamuttamaṃ-

4603. Karitvā haṭṭhavittohaṃ sahatthena samokiriṃ,
Soṇṇakiṅkaṇipupphāni udaggamanaso ahaṃ.

4604. Sammukhā viya sambuddhaṃ phūpaṃ parivariṃ ahaṃ,
Tena cetopasādena atthidassissa tādino.

4605. Devalokaṃ gato santo labhāmi vipulaṃ sukhaṃ,
Suvaṇṇavaṇṇo tatthāsiṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4606. Asītikoṭiyo mayhaṃ nāriyo samalaṅkatā,
Sadā mayhaṃ upaṭṭhanti buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4607. Saṭṭhituriyasahassāni bheriyo paṇavāni ca,
Saṅkhā ca deṇḍimā1 tattha vagguṃ nadanti2 dunduhi.

4608. Cullāsītisahassāni hatthino samalaṅkatā,
Tidhāpabhinnamātaṅgā kuñjarā saṭṭhīhāyanā -

4609. Hemajālāhi sañchannā upaṭṭhānaṃ karonti me,
Balakāye gaje ceva ūnatā me ne vijjati.

4610. Soṇṇakiṅkaṇipupphānaṃ cakkavatti ahosahaṃ,
Pathavyārajjaṃ ekasataṃ mahiyā kārayiṃ ahaṃ.

4611. Ekasattatikkhattuñca cakkavatti ahosahaṃ,
Pathavyārajjaṃ ekasataṃ mahiyā kārayiṃ ahaṃ.

4612. Sodāni patto amataṃ3 asaṅkhataṃ sududdasaṃ, 4
Saṃyojanaparikkhīṇo natthidāni punabbhavo.

4613. Aṭṭhārase kappasate yaṃ pupphambhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4614. Kilesā [PTS Page 389] [\q 389/] jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4615. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4616. Paṭisambhidā catasesā ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sovaṇṇakiṅkaṇiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Sovaṇṇakiṅkaṇiyattherassa apadānaṃ navamaṃ.

1. Ḍiṇḍimā, machasaṃ.
2. Vagguvajjanti, machasaṃ.
3. Amataṃ patto, machasaṃ.
4. Gambhīraṃ draddasaṃ padaṃ, syā.
[BJT Page 112] [\x 112/]

430. Soṇṇanakontarikattherāpadānaṃ

4617. Manobhāvanīyaṃ buddhaṃ attadantaṃ samāhitaṃ,
Irīyamānaṃ brahmapathe cittavūpasame rataṃ.

4618. Nittiṇṇaoghaṃ sambuddhaṃ jhāyiṃ jhānarataṃ muniṃ,
Upaviṭṭhaṃ samāpannaṃ indīvaradalappabhaṃ.

4619. Alābunodakaṃ gayha buddhaseṭṭhamupāgamiṃ,
Buddhassa pāde dhovitvā alābudakamadāsahaṃ.

4620. Āṇāpesi ca sambuddho padumuttaranāyako,
Iminā dakamāhatvā1 pādamūle ṭhapehi me,

4621. Sādhūti'haṃ paṭissutvā satthugāravatāya ca,
Dakaṃ alābunā'hitvā2 buddhaseṭṭhamupānayiṃ.

4622. Anumodi mahāvīro cittaṃ nibbāpayaṃ mama,
Iminā lābudānena saṅkappo te samijjhatu.

4623. Paṇṇarasasu kappesu devaloke ramiṃ ahaṃ,
Tiṃsatikkhattuṃ rājā ca cakkavatti ahosahaṃ.

4624. Divā vā yadi vā rattiṃ caṅkamantassa tiṭṭhato,
Sovaṇṇakontaraṃ gayha tiṭṭhate3 purato mama.

4525. Buddhassa lābuṃ datvāna4 labhāmi soṇṇakontaraṃ,
Appakampi kataṃ kāraṃ vipulaṃ hoti tādisu.

4526. Satasahasse ito kappe yaṃ lābumadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi alābussa idaṃ phalaṃ.

4527. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4528. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā soṇṇakontariko thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Soṇṇakontarikattherassa [PTS Page 390] [\q 390/] apadānaṃ dasamaṃ.

1. Imino dakamāhatvā, sīmu.
2. Alābunābhitvā, sīmu.
3. Tiṭṭhanti, sīmu
4. Datvāna lābu, machasaṃ.

[BJT Page 114] [\x 114/]

Uddānaṃ:

Sakiṃsammajjako thero ekadussī ekāsanī,
Kadambakoraṇḍakadā1 ghataṃ savaṇiko2 pi ca.

Sucintito kiṅkaṇiko soṇṇakontariko pi ca,
Ekaṃ gāthāsatañceva3 ekasattatimeva ca.

Sakiṃsammajjakavaggo tevattāḷisamo.

431. Ekavihāriyattherāpadānaṃ

4630. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahāyaso,
Kassapo nāma gottena uppajji vadataṃ varo.

4631. Nippapañco nirālambo ākāsasamamānaso,
Suññatābahulo tādī animittarato vasī.

4632. Asaṅgacitto nikleso4 asaṃsaṭṭho kule gaṇe,
Mahākāruṇiko vīro vinayopāyakovido.

4633. Uyyutto parakiccesu vinayanto sadevake,
Nibbānagamanaṃ maggaṃ gati5paṅkavisosanaṃ.

4634. Amataṃ paramassādaṃ6 jarāmaccunivāraṇaṃ,
Mahāparisamajjhe so nisinno lokatāraṇo7.

4635. Karavīkaruto8 nātho brahmaghoso tathāgato,
Uddharanto mahāduggā vipannaddhe9 anāyake,

4636. Desento virajaṃ dhammaṃ diṭṭho me lokanāyako,
Tassa dhammaṃ suṇitvāna pabbajiṃ anagāriyaṃ.

4637. Pabbajitvā tadā cāhaṃ10 cintento jinasāsanaṃ,
Ekakova vane ramme vasiṃ saṃsaggapīḷito.
4638. Sakāyavupakasso11 me hetubhuto mahābhavi12,
Manaso vūpakassassa13 saṃsaggahayadassino.

4639. Kilesā [PTS Page 391] [\q 391/] jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

1. Kadambakoraṇḍakado, machasaṃ.
2. Ghatassavanikopica, machasaṃ.
3. Ekagāthā satañcettha, machasaṃ.
4. Nillepo, syā.
5. Gatiṃ, machasaṃ.
6. Paramassāsaṃ, sīmu.
7. Lokatārako, machasaṃ.
8. Karavikarudo, syā.
9. Vippanaṭṭho, sīmu. Machasaṃ.
10. Pāhaṃ, machasaṃ.
1. Sakkāyavūpakāso, machasaṃ.
12. Mamāgamī, syā. [PTS.]
13. Vūpakāsassa, machasaṃ.

[BJT Page 116] [\x 116/]

4640. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4661. Paṭisambhidā catasesā ca vimokkhāpi ca aṭṭhīme,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekavihāriyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti

Ekavihāriyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.

432. Ekasaṃkhiyattherāpadānaṃ

4642. Vipassino bhagavato mahābodhimaho ahu,
Mahājanā samāgamma pūjenti bodhimuttamaṃ.

4643. Na hi taṃ orakaṃ maññe buddhaseṭṭho bhavissati,
Yassāyamediso1 bodhi pūjanīyo2 ca satthuno.

4644. Tato saṅkhaṃ gahetvāna bodhirukkhaṃ upaṭṭhahiṃ, 3
Dhamento sabbadivasaṃ avandiṃ bodhimuttamaṃ.

4645. Āsannake kataṃ kammaṃ devalokaṃ apāpayī,
Kaḷebaraṃ me patitaṃ devaloke ramāmahaṃ.

4646. Saṭṭhituriyasahassāni tuṭṭhahaṭṭhā pamoditā,
Sadā mayhaṃ upaṭṭhanti buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4647. Ekasattatime kappe rājā āsiṃ sudassano,
Cāturanto vijitāvī jambusaṇḍassa issaro.

4648. Tato aṅgasatā turā4 parivārenti maṃ sadā,
Anubhomi sakaṃ kammaṃ upaṭṭhānassidaṃ phalaṃ.

4649. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,
Mātukucchigatassāpi vajjare bheriyo sadā.

4650. Upaṭṭhahitvā5 sambuddhaṃ anubhotvāna6 sampadā,
Sivaṃ sukhemaṃ amataṃ pattomhi acalaṃ padaṃ.

4651. Ekanavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4652. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

1. Yassāyaṃ īdisā, machasaṃ. Yassāyamedisā, sī. Mu.
2. Pūjaniyo, syā. Sīmu. Machasaṃ.
3. Upaṭṭhahaṃ, sī.
4. Turiyā, machasaṃ
5. Upaṭṭhitvāna, machasaṃ.
6. Anubhutvāna, machasaṃ.
[BJT Page 118] [\x 118/]

4653. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4654. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekasaṅkhiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Ekasaṅkhiyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.

433 Pāṭihīrasaññakattherāpadānaṃ

4655. Padumuttaro [PTS Page 392] [\q 392/] nāma jino āhutīnaṃ paṭiggaho,
Vasīsatasahassehi nagaraṃ pāvisī tadā.

4656. Nagaraṃ pavisantassa upasantassa tādino,
Ratanāni pajjotiṃsu1 nigghoso āsi tāvade.

4657. Buddhassa anubhāvena bherī vajjumaghaṭṭitā,
Sayaṃ vīṇā pavajjanti buddhassa visato2 puraṃ.

4658. Buddhaseṭṭhaṃ na passāmi3 padumuttaraṃ mahāmuniṃ,
Pāṭihīraṃ ca passitvā tattha cittaṃ pasādayiṃ.

4659. Aho buddho aho dhammo aho no satthusampadā.
Acetanāpi turiyā sayameva pavajjare.

4660. Satasahasse ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ phalaṃ.

4661. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgoma bandhanaṃ chetvā vihārāmi anāsavo.

4662. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
4663. Paṭismabhidā catasso ca vimokkhopi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pāṭihīrasaññako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Pāṭihīrasaññakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.

1. Panādiṃsu, [PTS.]
2. Pacisato, machasaṃ.
3. Namassāmi, machasaṃ.

[BJT Page 120] [\x 120/]

434. Ñāṇatthavikattherāpadānaṃ

4664. Kaṇikāraṃva jalitaṃ dīparukkhaṃva jotitaṃ,
Kañcanaṃva virocannaṃ addasaṃ dipaduttamaṃ.

4665. Kamaṇḍaluṃ phapetvāna vākacīraṃ ca kuṇḍikaṃ,
Ekaṃsaṃ ajinaṃ katvā buddhaseṭṭhaṃ thaviṃ ahaṃ.

4666. Tamandhakāraṃ vidhamaṃ mohajālasamākulaṃ,
Ñāṇālokaṃ dassayitvā1 nittiṇṇosi mahāmuni.

4667. Samuddharasimaṃ lokaṃ sabbāvantamanuttara2,
Ñāṇe te upamā natthi yāvatā jagato gati. 3

4668. Tena ñāṇena sabbaññu iti buddho pavuccati,
Vandāmi taṃ mahāvīra sabbaññutamanāvaraṃ.

4669. Satasahasse [PTS Page 393] [\q 393/] ito4 kappe buddhaseṭṭhaṃ thaviṃ ahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi ñāṇatthavāyidaṃ5 phalaṃ.

4670. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4671. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

7672. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ñāṇatthaviko thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Ñāṇatthavikattherassa apadānaṃ catutthaṃ.

435. Ucchukhaṇḍikattherāpadānaṃ

4673. Nagare bandhumatiyā dvārapālo abhosahaṃ,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ sabbadhammāna pāraguṃ.

4674. Uccukhaṇḍakamādāya buddhaseṭṭhassadāsahaṃ,
Pasannacitto sumano vipassissa mahesino.

4675. Ekanavute ito kappe yaṃ ucchumadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhājānāmi ucchukhaṇḍassidaṃ phalaṃ.

1. Dassetvāna, machasaṃ.
2. Anuttaraṃ, sabbattha.
3. Yāvatā ca gatogati, [PTS.]
4. Satasahassito, machasaṃ.
5. Ñāṇathavanāyidaṃ, sīmu.

[BJT Page 122] [\x 122/]

4676. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4677. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4678. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ucchukaṇḍiko thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Ucchukhaṇḍikattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.

436 Kalambadāyakattherāpadānaṃ

[PTS Page 394 [\q 394/] 4679.] Romaso nāma sambuddho vasanī pabbatantare,
Kalambaṃ tassa pādāsiṃ pasanno sehi pāṇihi

4680. Catunavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi kalambassa idaṃ phalaṃ.

4681. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4682. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4683. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kalambadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Kalambakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.

437. Ambāṭakadāyakattherāpadānaṃ

4684. Vipine buddhaṃ disvāna sayambhuṃ aparājitaṃ,
Ambāṭakaṃ gahetvāna sayambhussa adāsahaṃ.

4685. Ekatiṃse ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

[BJT Page 124] [\x 124/]

4686. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4687. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4688. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ambāṭakadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Ambāṭakadāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.

438. Harītakadāyakattherāpadānaṃ

4689. Harītakaṃ āmalakaṃ ambajambu vibhitakaṃ,
Kolaṃ bhallātakaṃ billaṃ sayamevāharāmahaṃ.

4690. Disvāna pabbhāragataṃ jhāyiṃ jhānarataṃ muniṃ,
Ābādhena papīḷentaṃ1 adutiyaṃ mahāmuniṃ.

4691. Harītakaṃ gahetvāna sayambhussa adāsahaṃ,
Katamattambhi2 bhesajje vyādhi passambhi tāvade.

4692. Pahīnadaratho buddho anumodanīyaṃ akā3,
Bhesajjadāneniminā vyādhivūpasamena ca.

4693. Devabhūto manusso vā jāto vā aññajātiyā,
Sabbattha sukhito hohi4 mā ca te vyādhi āgamā. 5

4694. Idaṃ vatvāna sambuddho sayambhu aparājito,
Nabhaṃ abbhuggami dhīro haṃsarājāva ambare.

4695. Yato harīṭakamadaṃ6 sayambhussa mahesino,
Imaṃ jātimupādāya vyādhi me nupajjatha.

4696. Ayaṃ pacchimako mayhaṃ carimo vattate bhavo.
Tisso vijjā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

1. Āpīḷentaṃ, machasaṃ.
2. Khādamattamhi, machasaṃ.
3. Anumodamakāsi me, machasaṃ.
4. Hotu, machasaṃ.
5. Byādhimāgamā, machasaṃ.
6. Harītakaṃ dinnaṃ, machasaṃ.

[BJT Page 126] [\x 126/]

4697. Catunavute ito kappe bhesajjamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi bhesajjassa idaṃ phalaṃ.

4698. Kilesā [PTS Page 395] [\q 395/] jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4699. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4700. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā'pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchakatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā harītakadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Harītakadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.

439. Ambapiṇḍiyattherāpadānaṃ

4701. Hatthirājā tadā āsiṃ īsādanto urūḷhavā,
Vivaranto brahāraññe addasaṃ lokanāyakaṃ.

4702. Ambapiṇḍiṃ1 gahetvāna adāsiṃ satthuno ahaṃ,
Paṭigaṇhi mahāvīro siddhattho lokanāyako.

4703. Mama nijjhāyamānassa paribhuñji tadā jino,
Tattha cittaṃ pasādetvā tusitaṃ upapajjahaṃ.

4704. Tato ahaṃ cavitvāna cakkavatti ahosahaṃ,
Eteneva upāyena anubhotvāna sampadā.

4705. Padhānapahitattohaṃ upasanto nirūpadhi,
Sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.

4706. Catunavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

4707. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

1. Ambapīṇḍaṃ, machasaṃ.

[BJT Page 128] [\x 128/]

4708. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4709. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ambapiṇḍiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Ambapiṇḍiyattherassa apadānaṃ navamaṃ.

440. Jambuphaliyattherāpadānaṃ

4710. Padumuttarabuddhassa lokajeṭṭhassa tādino,
Piṇḍāya vivarantassa dhāreto1 uttamaṃ yasaṃ.

4711. Aggaphalaṃ gahetvāna vippasantena cetasā,
Dakkhiṇeyyassa vīrassa adāsiṃ satthuno ahaṃ.

4712. Tena kammena dipadinda2 lokajeṭṭha narāsabha,
Pattomhi acalaṃ ṭhānaṃ hitvā jayaparājayaṃ.

4713. Satasahasse [PTS Page 396] [\q 396/] ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi aggadādanassīdaṃ phalaṃ.

4714. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo ca bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4715. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4716. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā jambuphaliyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Jambuphaliyattherassa apadānaṃ dasamaṃ.

Uddānaṃ:

Thero ekavihārī ca saṅkhiko3 pāṭihīrako,
Thaviko ucchukhaṇḍi ca kalambambāṭakappadā4,
Harītakambapiṇḍi ca jambudo5 dasamo sati. Chaḷāsīti ca gāthāyo gaṇitāyo vibhāvīhi.

Ekavihārivaggo catuttāḷisamo.

1. Dhārato, machasaṃ.
2. Dvipadinda, machasaṃ.
3. Saṅkhiyo, machasaṃ.
4. Kalambaambāṭakado, machasaṃ.
5. Ambado, machasaṃ.
* Ambaphaliyatthera apadānaṃ, machasaṃ.

[BJT Page 130] [\x 130/]

441. Vibhīṭakamiñjiyattherāpadānaṃ

4717. Kakusandho mahāvīro sabbadhammānapāragū,
Gaṇamhā vūpakaṭṭho so agamāsi vanantaraṃ.

4718. Bījamiñjaṃ gahetvāna latāya āvuṇiṃ ahaṃ,
Bhagavā tamhi samaye jhāyate pabbatantare.

4719. Disvānahaṃ devadevaṃ vippasannena cetasā,
Dakkhiṇeyyassa vīrassa bījamiñjamadāsahaṃ

4720. Imasmiññeva kappasmiṃ1 yaṃ phalaṃ adadiṃ2 tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi bījamiñjassidaṃ phalaṃ.

4721. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4722. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4723. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā vibhiṭakamiñjiyo3 thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Vibhiṭakamiñjiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.

442 Koladāyakattherāpadānaṃ

4724. Ajinena [PTS Page 397] [\q 397/] nivatthehaṃ vākavīradharo tadā,
Khāribhāraṃ haritvāna4 kolamāharimassamaṃ. 5

4725. Tamhi kāle sikhī buddho eko adutiyo ahu,
Mamassamamupāgañchi6 jānanto sabbakālikaṃ.

4726. Sakaṃ cittaṃ pasādetvā vanditvāna ca subbataṃ,
Ubho hatthehi paggayha kolaṃ buddhassadāsahaṃ.

4727. Ekatiṃse ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi koladānassidaṃ phalaṃ.

1. Kappamhi, machasaṃ.
2. Miñjamadadiṃ, machasaṃ. Bījamadadiṃ, syā.
3. Vibhitakamiñjiyo, machasaṃ.
4. Khāriyā pūrayitvāna, machasaṃ.
5. Kolaṃhāsiṃ mamassamaṃ, machasaṃ.
6. Mamassamamupāgacchi, sīmu.

[BJT Page 132] [\x 132/]

4728. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4729. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

4730. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā koladāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Koladāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.

443. Billaphaliyattherāpadānaṃ*

4731. Candabhāgānadītīre assamo sukato mama,
Billarukkhehi1 ākiṇṇo nānādumanisevito.

4732. Sugandhaṃ beluvaṃ disvā buddhaseṭṭhamanussariṃ,
Khāribhāraṃ pūrayitvā tuṭṭho saṃviggamānaso.

4733. Kakusandhaṃ upāgamma billapakkamadāsahaṃ,
Puññakkhettassa vīrassa vippasannena cetasā.
4734. Imasmiṃ yeva kappasmiṃ yaṃ phalaṃ adadiṃ2 tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

4735. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4736. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

4737. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā billaphaliyatthero thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Billaphaliyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.

1. Belurukkhehi, sīmu. Beluvarukkhehi, syā.
2. Yaṃ phalamadadiṃ, machasaṃ.
* Bilaliyatthera apadāna, machasaṃ.

[BJT Page 134] [\x 134/]

444. Bhallātakadāyakattherāpadānaṃ*

4738. Suvaṇṇavaṇṇaṃ [PTS Page 398] [\q 398/] sambuddhaṃ khattiṃsavaralakkhaṇaṃ,
Pavanaggena1 gacchantaṃ sālarājaṃva phullitaṃ

4739. Tiṇattharaṃ paññapetvā buddhaseṭṭhamayācahaṃ,
Anukampatu maṃ buddho bhikkhamicchāmi dātave.

4740. Anukampako kāruṇiko atthadassī mahāyaso,
Mama saṅkappamaññāya oruhī mama assame.

4741. Oruhitvāna2 sambuddho nisīdi paṇṇasanthare,
Bhallātakaṃ gahetvāna buddhaseṭṭhassadāsahaṃ.

4742. Mama nijjhāyamānassa paribhuñji tadā jino,
Tattha cittaṃ pasādetvā abhivandiṃ tadā jinaṃ.

4743. Aṭṭhārase kappasate yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

4744. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4745. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

4746. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Bhallātakadāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā koladāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

445. Uttalipupphiyattherāpadānaṃ

4747. Nigrodhe haritobhāse saṃvirūḷhamhi pādape,
Uttalimālaṃ3 paggayha bodhiyā abhiropayiṃ.
4748. Imasmiṃ yeva kappamhi yaṃ pupphambhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi bodhipūjāyidaṃ phalaṃ.

1. Vipinaggena, machasaṃ.
2. Oruyahitvāna, sīmu. Orohitvāna, machasaṃ.
3. Ummāmālaṃ hi, syā.
* Bhallātadāyakattherāpadānaṃ, machasaṃ.

[BJT Page 136] [\x 136/]

4749. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4750. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

4751. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā uttalipupphiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Uttalipupphiyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.

446. Ambāṭakiyattherāpadānaṃ

4752. Supupphitaṃ [PTS Page 399] [\q 399/] sālavanaṃ ogayha vessabhu muni,
Nisīdi giriduggesu abhijātova kesarī.

4753. Pasannacitto sumano ambāṭakamapūjayiṃ,
Puññakkhettaṃ mahāvīraṃ1 pasanno sehi pāṇihi.

4754. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphambhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4755. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4756. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

4757. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ambāṭakiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Ambāṭakiyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.

447. Sīhāsanikattherāpadānaṃ

4758. Padumuttarassa bhagavato sabbabhūtahitesino,
Pasannacitto sumano sīhāsanamadāsahaṃ.

4759. Devaloke manusse vā yattha yattha vasāmahaṃ,
Labhāmi vipulaṃ vyamhaṃ sīhāsanassidaṃ phalaṃ.

1. Anuttaraṃ, machasaṃ.

[BJT Page 138] [\x 138/]

4760. Soṇṇamayā rūpimayā lohitaṅkamayā1 bahū,
Maṇimayā ca pallaṅkā nibbattanti mamaṃ sadā.

4761. Bodhiyā āsanaṃ katvā jalajuttamanāmino,
Ucce kule pajāyāmi aho dhammasudhammatā.

4762. Satasahasse ito kappe sīhāsanamakāsahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi sīhāsanassidaṃ phalaṃ.

4763. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4764. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

4765. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sīhāsaniko thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Sīhāsanikattherassa apadānaṃ sattamaṃ.

448. Pādapīṭhiyattherāpadānaṃ

4766. Sumedho [PTS Page 400] [\q 400/] nāma sambuddho aggo kāruṇiko muni,
Tārayitvā bahū satte nibbuto so mahāyaso.

4767. Sīhāsanassa sāmantā sumedhassa mahesino,
Pasannacitto sumano pādapīṭhamakārayiṃ.

4768. Katvāna kusalaṃ sukhapākaṃ sukhudrayaṃ,
Puññakammena saṃyutto tāvatiṃsamagacchahaṃ.

4769. Tattha me vasamānassa puññakammasamaṅgino,
Padāni uddhārantassa soṇṇapīṭhā bhavanti me.

4770. Lābhā tesaṃ suladdhaṃ vo ye labhanti upassutiṃ,
Nibbute kāraṃ katvāna labhanti vipulaṃ sukhaṃ.

1. Lohitaṅgamayā, machasaṃ.

[BJT Page 140] [\x 140/]

4771. Mayāpi sukataṃ kammaṃ vāṇijjaṃ suppayojitaṃ,
Pādapīṭhaṃ karitvāna soṇṇapīṭhaṃ labhāmahaṃ.

4772. Yaṃ yaṃ disaṃ pakkamāmi kenaci paccayenahaṃ, 1
Soṇṇapīṭhe akkamāmi puññakammassidaṃ phalaṃ.

4773. Tiṃsakappasahassambhi yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi pādapīṭhassidaṃ phalaṃ.

4774. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4775. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

4776. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pādapīṭhiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Pādapīṭhīyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.

449. Vedikārakattherāpadānaṃ

4777. Padumuttarabuddhassa2 bodhiyā pādaputtame,
Vedikaṃ sukataṃ katvā sakaṃ cittaṃ pasādayiṃ.

4778. Atoḷārāni3 bhaṇḍāni katāni akatāni ca,
Antaḷikkhā pavassanti vedikāya idaṃ phalaṃ.

4779. Ubhato vyuḷhasaṅgāme pakkhandanto bhayānake,
Bhayabheravaṃ na passāmi vedikāya idaṃ phalaṃ.

4780. Mama [PTS Page 401] [\q 401/] saṅkappamaññāya vyambhaṃ nibbattate subhaṃ,
Sayanāni mahagghāni vedikāya idaṃ phalaṃ.

4781. Satasahasso ito kappe yaṃ vedikamakārayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi vedikāya idaṃ phalaṃ.

4782. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

1. Kiccayenahaṃ, machasaṃ.
2. Padumuttarassa bhagavato, machasaṃ.
3. Athoḷārāni, sīmu. Aggoḷārāni, syā.
[BJT Page 142] [\x 142/]

4783. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

4784. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā vedikārako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Vedikārakattherassa apadānaṃ navamaṃ.

450. Bodhighariyattherāpadānaṃ*

4785. Siddhatthassa bhagavato dipadindassa tādino,
Pasannacitto sumano bodhigharamakārayiṃ.

4786. Tusitaṃ upapannomhi vasāmi ratane ghare,
Na me sītaṃ vā uṇhaṃ vā vāto gatte na samaphuse.

4787. Pañcasaṭṭhimhito kappe cakkavatti ahosahaṃ,
Kāyikaṃ nāma nagaraṃ vissakammena1 māpitaṃ.

4788. Dasayojanaāyāmaṃ aṭṭhayojanavitthataṃ,
Na tamhi nagare atthi kaṭṭhaṃ vallī ca mattikā.

4789. Tiriyaṃ yojanaṃ āsi aḍḍhayojanacitthato, 2
Maṅgalo nāma pāsādo vissakammena māpito.

4790. Cullāsītisahassāni thamhā soṇṇamayā ahuṃ,
Maṇimayā ca niyyuhā chadanaṃ rūpiyaṃ ahu.

4791. Sabbasoṇṇamayaṃ gharaṃ vissakammena māpitaṃ,
Ajjhāvutthaṃ mayā etaṃ gharadānassidaṃ phalaṃ.

4792. Te sabbe anubhotvāna devamānusake bhave,
Ajja pattomhi nibbānaṃ santipadamanuttaraṃ.

4793. Catunavute ito kappe3 bodhigharamakārayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi gharadānassidaṃ phalaṃ.

4794. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4795. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

1. Visukammena, syā.
2. Addhayojanacitthataṃ, machasaṃ.
3. Tiṃsakappasahassamhi, machasaṃ.
* Bodhigharadāyakattherāpadāna, machasaṃ.

[BJT Page 144] [\x 144/]

4796. Paṭisambhidā [PTS Page 402] [\q 402/] catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bodhighariyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Bodhighariyattherassa apadānaṃ dasamaṃ.

Vibhīṭakavaggo pañcacattāḷisamo.

Uddānaṃ:

Viṭabhīkī kolaphalī billa bhallātakappadā1
Uttalambāṭakī2 ceva āsanī pādapīṭhako,
Vediko bodhighariko gāthāyo gaṇitā viha,
Ekūnāsītikā sabbā asmiṃ vagge sakittitā.

451. Jatatidāyakattherāpadānaṃ

4797. Dhammadassissa munino bodhiyā pādaputtame,
Pasannacitto sumano jagatiṃ kārayiṃ ahaṃ.

4798. Darito pabbatāto vā3 rukkhoto patito ahaṃ,
Cuto patiṭṭhaṃ vindāmi jagatiyā idaṃ phalaṃ.

4799. Na me corā pasahanti4 nātimaññeti khattiyo, 5
Sabbāmitte'tikkamāmi jagatiyā idaṃ phalaṃ.

4800. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,
Sabbattha pūjato homi jagatiyā idaṃ phalaṃ.

4801. Aṭṭhārase kappasate jagatiṃ kārayiṃ ahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi jagatidānassidaṃ phalaṃ.

4802. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4803. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

4804. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā jagatidāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Jagatidāyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.

1. Billabhallātakappado, machasaṃ.
2. Nigrodhambāṭakī, sīmu
3. Darito pabbatato vā, machasaṃ.
4. Vibhesanti, machasaṃ.
* Nātimaññanti khantiyā, machasaṃ.

[BJT Page 146] [\x 146/]

452. Morahatthiyattherāpadānaṃ

4805. Morahatthaṃ [PTS Page 403] [\q 403/] gahetvāna upesiṃ lokanāyakaṃ,
Pasannacitto sumano morahatthamadāsahaṃ.

4806. Iminā morahatthena cetanā paṇīdhīhi ca,
Nibbāyiṃsu tayo aggī labhāmi vipulaṃ sukhaṃ.

4807. Aho buddhā1 aho dhammā2 aho no satthusampadā,
Datvānahaṃ morahatthaṃ labhāmi vipulaṃ sukhaṃ.
4808. Tiyaggī3 nibbutā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Sabbāsavā parikkhīṇā natthi'dāni punabbhavo.

4809. Ekatiṃse ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi morahatthassidaṃ phalaṃ.

4810. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4811. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

4812. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā morahatthiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Morahatthiyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.

453. Sīhāsanavījakattherāpadānaṃ

4813. Tissassāhaṃ bhagavato bodhirukkhamavandisaṃ,
Paggayhaṃ vījaniṃ tattha sīhāsanamavījayiṃ.

4814. Dvenavute ito kappe sīhāsanamavījahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi vījanāya idaṃ phalaṃ.

4815. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

1. Buddho, machasaṃ.
2. Dhammo, machasaṃ.
3. Tidhagagī, syā. Tivaggī, [PTS.]

[BJT Page 148] [\x 148/]

4816. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

4817. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sīhāsanavījako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Sīhāsanavījakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.

454. Tiukkādhārakattherāpadānaṃ

4818. Padumuttarabuddhassa [PTS Page 404] [\q 404/] bodhiyā pādaputtame,
Pasannacitto sumano tayo ukkā adhārayiṃ.

4819. Satasahasse ito kappe sohaṃ ukkamadhārayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi ukkādānassidaṃ phalaṃ.
4820. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4821. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

4822. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tiukkādhārako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Tiukkādhārakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.

455. Akkamanadāyakattherāpadānaṃ

4823. Kakusandhassa munino brāhmaṇassa vusīvato,
Divāvihāraṃ vajato akkamanamadāsahaṃ.

4824. Imasmiṃ yeva kappasmiṃ yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi akkamanassidaṃ phalaṃ.

4825. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

[BJT Page 150] [\x 150/]

4826. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

4827. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā akkamanadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Akkamanadāyakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.

456. Vanakoraṇḍiyattherāpadānaṃ

4828. Siddhatthassa bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,
Vanakoraṇḍamādāya buddhassa abhiropayiṃ.

4829. Catunavute ito kappe yaṃ pupphambhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4830. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4831. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

4832. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā vanakoraṇḍiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Vanakoraṇḍiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhiṃ.

Vīsatimaṃ bhāṇavāraṃ.

457. Ekachattiyattherāpadānaṃ

4833. Aṅgārajātā [PTS Page 405] [\q 405/] paṭhavī1 kukkulānugatā mahī,
Padumuttaro bhagavā abbhokāsambhi caṅkami.

4834. Paṇḍaraṃ chattamādāya addhāna paṭipajjahaṃ,
Tattha disvāna sambuddhaṃ vitti me upapajjatha.

1. Pathavavī, machasaṃ.

[BJT Page 152] [\x 152/]

4835. Marīciyotthaṭā1 bhūmi aṅgārava mahī ayaṃ,
Upavāyanti2 mahāvātā sarīrassāsukhepanā. 3

4836. Sītaṃ uṇhaṃ vihanantaṃ4 vātātapanivāraṇaṃ,
Paṭigaṇha imaṃ chattaṃ phassayissāmi nibbutiṃ.

4837. Anukampako kāruṇiko padumuttaro mahāisi, 5
Mamasaṅkappamaññāya paṭigaṇhi tadā jino.

4838. Tiṃsakappāni devindo devarajjamakārayiṃ,
Satānaṃ pañcakkhattuñca cakkavatti sukatamattano.

4839. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ,
Anubhomi sakaṃ kammaṃ pubbe sukatamattano.

4840. Ayaṃ me pacchimā jāti carimo vattate bhavo,
Ajjāpi setacchattaṃ me sabbakālaṃ dharīyati.

4841. Satasahasse ito kappe yaṃ chattamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi chattadānassidaṃ phalaṃ.

4842. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4843. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

4844. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekachattiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Ekachattiyattherassa apadānaṃ sattamaṃ.

458. Jātipupphiyattherāpadānaṃ
4845. Jarinibbute bhagavati padumuttare mahāyase,
Pupphavaṭaṃsake katvā6 sarīrambhiropayiṃ.

4846. Tattha cittaṃ pasādetvā nimmāṇaṃ agamāsahaṃ,
Devalokagato santo puññakammaṃ sarāmahaṃ.

1. Marīcivophunā, syā, marīcivophuṭā, [PTS]
2. Upahanti, machasaṃ.
3. Sarīrakāyukhopana, syā.
4. Vibhanti, syā
5. Mahāyaso, machasaṃ.
6. Pupphacaṅkoṭake gahetvā, syā.

[BJT Page 154] [\x 154/]

4847. Ambarā [PTS Page 406] [\q 406/] pupphavasso me sabbakālaṃ pavassati,
Saṃsarāmi manusse ce rājā homi mahāyaso.

4848. Tahiṃ kusumavasso me abhivassati sabbadā,
Tasseva1 pupphapūjāya vāhasā sabbadassino

4849. Ayaṃ pacchimako mayhaṃ carimo vattate bhavo,
Ajjāpi pupphavasso me abhivassati sabbadā.

4850. Satasahasse ito kappe yaṃ pupphambhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi dehapūjāyidaṃ phalaṃ.

4851. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4852. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ

4853. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā jātipupphiyo2 thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Jātipupphiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.

459. Paṭaṭipupphiyattherāpadānaṃ

4854. Nīharante sarīrambhi vajjamānāsu bherisu,
Pasannacitto sumano paṭṭipupphamapūjayiṃ,

4855. Satasahasse ito kappe yaṃ pupphambhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi dehapūjāyidaṃ phalaṃ.

4856. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4857. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ
4858. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā paṭaṭipupphiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Paṭaṭipupphiyayattherassa apadānaṃ navamaṃ.

1. Kāyesu, syā tāyeva, [PTS.]
2. Sattipaṇṇiyo, syā. [PTS.]

[BJT Page 156] [\x 156/]

460. Gandhapūjakattherāpadānaṃ

4859. Citesu kayiramānesu1 nānāgandhe samāhaṭe
Pasanna citto sumano gandhamuṭṭhimapūjayiṃ.

4860. Satasahasse ito kappe citakaṃ yamapūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi citapūjāyidaṃ phalaṃ.

4861. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4862. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
4863. Paṭisambhidā [PTS Page 407] [\q 407/] catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā gandhapūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Gandhapūjakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.

Uddānaṃ:

Jagatī morahatthi ca āsanī ukkadhārako,
Akkamī vanakoraṇḍi chattado jātipūjako.
Paṭṭipupphī ca yo thero dasamo gandhapūjako,
Sattasaṭṭhi ca gāthāyo gaṇitāyo vibhāvihi.

Jagatidāyakavaggo chacattāḷīsamo,

461. Sālakusumiyattherāpadānaṃ

4864. Parinibbute bhagavati jalajuttamanāmake,
Āropitambhi catake sālapupphamapūjayiṃ.

4865. Satasahasse ito kappe yaṃ pupphambhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi citapūjāyidaṃ2 phalaṃ.

4866. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Sabbāsavā parikkhīṇā viharāmi anāsavo.

1. Citāsu kurumānāsu, machasaṃ.
2. Buddhapūjāyidā, syā.

[BJT Page 158] [\x 158/]

4867. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

4868. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sālakusumiyo thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Sālakusumiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.

462. Citakapūjakattherāpadānaṃ

4869. Jhāyamānassa bhagavato sikhino lokabandhuno,
Aṭṭhacampakapupphāni citakaṃ abhiropayiṃ.

4870. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphambhiropayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi citakapūjāyidaṃ phalaṃ.

4871. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4872. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
4873. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā citakapūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Citakapūjakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.

463. Citakanibbāpakattherāpadānaṃ

4874. Dayhamāne [PTS Page 408] [\q 408/] sarīrambhi vessabhussa mahesino,
Gandhodakaṃ gahetvāna citaṃ nibbāpayiṃ ahaṃ.

4875. Ekatiṃse ito kappe citaṃ nibbāpayiṃ ahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi gandhodakassidaṃ phalaṃ.

4876. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.
[BJT Page 160] [\x 160/]

4877. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
4878. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā citakanibbāpako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Citakanibbāpakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.

464. Setudāyakattherāpadānaṃ

4879. Vipassino bhagavato caṅkamantassa sammukhā,
Pasannacitto sumano setuṃ kārāpayiṃ ahaṃ.

4880. Ekanavute ito kappe yaṃ setuṃ kārayiṃ ahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi setudānassidaṃ phalaṃ.

4881. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4882. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
4883. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā setudāyakatthero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Setudāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.

465. Sumanatālavaṇṭiyattherāpadānaṃ

4884. Siddhatthassa bhagavato tālavaṇṭadāsahaṃ,
Sumanehi paṭicchannaṃ dhārayāmi mahāyasaṃ.

4885. Catunavute ito kappe tālavaṇṭamadāsahaṃ:
Duggatiṃ nābhijānāmi tālavaṇṭassidaṃ phalaṃ.

4886. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

162

4887. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
4888. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sumanatālavaṇṭiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Sumanatālavaṇṭiyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.

466. Avaṇṭaphaliyattherāpadānaṃ

4889. Sataraṃsi [PTS Page 409] [\q 409/] nāma bhagavā sayambhu aparājito,
Vivekakāmo sambuddho gocarāyābhinikkhami.

4890. Phalahattho ahaṃ disvā upagacchiṃ narāsabhaṃ,
Pasannacitto sumano avaṇṭaṃ adadiṃ phalaṃ. 1

4891. Catunavute ito kappe yaṃ phalamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.
4892. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4893. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
4894. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā avaṇṭaphaliyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Avaṇṭaphaliyattherāpadānaṃ chaṭṭhaṃ.

467. Labujadāyakattherāpadānaṃ

4895. Nagare bandhumatiyā ārāmiko ahuṃ tadā,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ gacchantaṃ anilañjase.

1. Adāsiṃ avaṭaṃ phalaṃ, sīmu.

[BJT Page 164] [\x 164/]

4896. Labujaṃ phalamādāya buddhaseṭṭhassadāsahaṃ,
Ākāseva ṭhito santo paṭiggaṇhi mahāyaso.

4897. Cintisañjanano mayhaṃ diṭṭhadhammasukhāvaho,
Phala buddhassa datvāna vippasannena cetasā.

4898. Adhigacchiṃ tadā pītiṃ vipulaṃ sukhamuttamaṃ,
Uppajjate ca1 ratanaṃ nibbantassa nahiṃ tahiṃ.

4899. Ekanavute ito kappe yaṃ phalamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

4900. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4901. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
4902. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā labujadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Labudāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.

468. Pilakkhaphaladāyakattherāpadānaṃ

4903. Vanante [PTS Page 410] [\q 410/] buddhaṃ disvāna2 atthadassiṃ mahāyasaṃ,
Pasannacitto sumano pilakkhassa3 phalaṃ adaṃ4.

4904. Aṭṭhārase kappasate yaṃ phalamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

4905. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4906. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
4907. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pilakkhaphaladāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Pilakkhaphaladāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.

1. Uppajjateva, machasaṃ. Uppajjate me, syā
2. Vanantare buddhaṃ disvā, machasaṃ.
3. Pilakkhussa, machasaṃ.
4. Adā, machasaṃ.

[BJT Page 166] [\x 166/]

469. Sayampaṭibhāṇiyatthorapadānaṃ

4908. Kakudhaṃ vilasantaṃva devadevaṃ narāsabhaṃ,
Rathiyaṃ paṭipajjantaṃ ko disvā nappasīdati.

4909. Tamandhakāraṃ nāsetvā santāretvā bahuṃ janaṃ,
Ñāṇālokena jotannaṃ ko disvā nappasīdati.

4910. Vasīsatasahassehi niyyantaṃ lokanāyakaṃ,
Uddharantaṃ bahu satte ko disvā nippasīdati.

4911. Āhanantaṃ1 dhammabheriṃ maddantaṃ titthiye gaṇe,
Sīhanādaṃ vinadantaṃ ko disvā nappasīdati.

4912. Yāvatā brahmalokato āgantvāna sabrahmakā,
Pucchanti nipuṇe pañhe ko disvā nappasīdati.

4913. Yassañjaliṃ karitvāna āyācanti sadevakā,
Tena puññaṃ anubhonti ko disvā nappasīdati.

4914. Sabbe janā samāgamma2 sampavārenti cakkhumaṃ,
Na vikampati ajjhiṭṭho ko disvā nappasīdati.

4915. Nagaraṃ pavisato yassa ravanti bheriyo bahū,
Vinadanti gajā mattā ko disvā nappasīdati.

4917. Vyāharantassa [PTS Page 411] [\q 411/] buddhassa cakkavāḷambhi sūyati,
Sabbe satte viññāpeti ko disvā nappasīdati.

4918. Satasahasse ito kappe yaṃ buddhambhikittayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi kittanāya idaṃ phalaṃ.

4919. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

1. Āhanitvā, machasaṃ.
2. Samāgantvā, machasaṃ.

[BJT Page 168] [\x 168/]

4920. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
4921. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sayampaṭibhāṇiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Sayampaṭibhāṇiyattherassa apadānaṃ navamaṃ.

470. Nimittavyākaraṇiyattherāpadānaṃ

4922. Ajjhogahetvā himavaṃ mante vācemahaṃ tadā,
Catupaññāsahassāni sissā mayhaṃ upaṭṭhahuṃ.

4923. Adhītā vedagū sabbe chaḷaṅge pāramiṅgatā,
Sakavijjāhupatthaddhā himavante vasanti te.

4924. Cavitvā tusitā kāyā devaputto mahāyaso,
Uppajji mātukucchismiṃ sampajāno patissato.

4945. Sambuddhe upapajjante dasasahassī pakampatha, 1
Andhā cakkhuṃ alabhiṃsu uppajjantamhi nāyake.

4926. Sabbākāraṃ pakampittha kevalā vasudhā ayaṃ,
Nigghosasaddaṃ sutvāna ubbijjiṃsu2 mahājanā.

4927. Sabbe janā samāgamma āgacchuṃ mama santikaṃ,
Vasudhā'yaṃ pakampittha kiṃvipāko bhavissati.

4928. Avavāsiṃ3 tadā tesaṃ 'mā bhetha4 natthi vo bhayaṃ,
Vissatthā hotha sabbepi uppādeyaṃ suvatthiko. 5

4929. Aṭṭhahetūhi samphussa vasudhāyaṃ pakampati,
Tathā nimittā dissanti obhāso vipulo mahā.

4930. Asaṃsayaṃ buddhaseṭṭho uppajjissati cakkhumā,
Saññāpetvāna janataṃ pañcasīle kathesahaṃ.

4931. Sutvāna [PTS Page 412] [\q 412/] pañcasīlāni buddhappādañca dullabhaṃ,
Ubbegajātā sumanā tuṭṭhahaṭṭhā ahaṃsu te.

1. Kampatha, machasaṃ.
2. Vimbhayisu, syā.
3. Vidassāmi, syā.
4. Mābhāyittha, syā.
5. Sukhatthiko, syā

[BJT Page 170] [\x 170/]

4932. Devanapute ito kappe yaṃ nimittaṃ viyākariṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi vyākaraṇassidaṃ phalaṃ.

4933. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4934. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
4935. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā nimittavyākaraṇiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Nimittavyākaraṇiyattherāpadānaṃ dasamaṃ.

Sālakusumiyavaggo1 sattacattāḷīsamo.

Uddānaṃ:

Sālakusumiyo thero pūjānibbāpako pica
Setudo tālavaṇṭī ca avaṇṭa labujappado
Pilakkha paṭibhāṇi ca veyyākaraṇiyo2 dijo
Dvesattati3 gāthāyo gaṇitāyo vibhāvihi

471. Naḷamāliyattherāpadānaṃ

4936. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ āhutinaṃ paṭiggahaṃ,
Pavanaggena4 gacchantaṃ addasaṃ lokanāyakaṃ.

4937. Naḷamālaṃ gahetvāna nikkhamantova tāvade,
Tatthaddasāsiṃ sambuddhaṃ oghatiṇṇamanāsavaṃ.

4938. Pasannacitotā sumano naḷamālaṃ apūjayiṃ,
Dakkhiṇeyyaṃ mahāvīraṃ sabbalokānukampakaṃ.

4939. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ, 5
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4940. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

1. Sālapupphiyamaggo, sīmu.
2. Veyyākaraṇako, sīmu.
3. Deva satañceca, sīmu.
4. Vipinaggena, machasaṃ.
5. Mālambhiropayiṃ, machasaṃ.

[BJT Page 172] [\x 172/]

4941. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
4942. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā naḷamāliyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Naḷamāliyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.

472. Maṇipūjakattherāpadānaṃ

4943. Padumuttaro [PTS Page 413] [\q 413/] nāma jino sabbadhammāna pāragu,
Vivekakāmo sambuddho gacchate anilañjase.

4944. Avidūre himavato mahājātassaro ahu,
Tattha me bhavanaṃ āsi puññakammena saṃyutaṃ.

4945. Bhavanā abhinikkhamma addasaṃ lokanāyakaṃ,
Indivaraṃva jalitaṃ ādittaṃva hutāsanaṃ.

4946. Vicinaṃ nāddasaṃ1 pupphaṃ pūjayissanti nāyakaṃ,
Sakaṃ cittaṃ pasādetvā avandiṃ satthuno ahaṃ.
4947. Mama sīse maṇiṃ gayha pūjayiṃ lokanāyakaṃ,
Imāya maṇipujāya vipāko hotu bhaddako.

4948. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,
Antaḷikkhe ṭhīto satthā imaṃ gāthaṃ abhāsatha.

4949. So te ijjhatu saṅkappo labhassu vipulaṃ sukhaṃ,
Imāya maṇipūjāya anubhohi mahāyasaṃ.

4950. Idaṃ vatvāna bhagavā jalajuttamanāmako,
Agamāsi buddhaseṭṭho yattha cittaṃ paṇihitaṃ.

4951. Saṭṭhikappāni devindo devarajjamakārayiṃ,
Anekasatakkhattuñca cakkavattī ahosahaṃ.

4952. Pubbakammaṃ sarantassa devabhūtassa me sato,
Maṇi nibbattate mayhaṃ ālokakaraṇo mamaṃ.

4953. Chaḷāsītisahassāni nāriyo me pariggahā,
Vicittavatthābharaṇā āmuttamaṇikuṇḍalā2

4954. Aḷārapamhā hasulā sutthanā3 tanumajjhimā,
Parivārenti maṃ niccaṃ maṇipūjāyidaṃ phalaṃ.

1. Naddasa, machasaṃ.
2. Āmukkamaṇikuṇḍalā, machasaṃ.
3. Susoññā, sīmu.

[BJT Page 174] [\x 174/]

4955. Soṇṇamayā maṇimayā lohitaṅkamayā tathā,
Bhaṇḍā me sukatā honti yadicchāya1 piḷandhanā.

4956. Kūṭāgārā guhā rammā sayanañca mahārahā,
Mama saṅkappamaññāya nibbattanti yadicchakaṃ.

4957. Lābhā tesaṃ suladdhaṃ ca ye labhanti upassutiṃ,
Puññakkhettaṃ manussānaṃ osadhaṃ sabbapāṇinaṃ.

4958. Mayhampi [PTS Page 414] [\q 414/] sukataṃ kammaṃ yohaṃ addakkhi2 nāyakaṃ,
Vinipātā pamuttomhi pattomhi acalaṃ padaṃ.

4959. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,
Samantā sattaratanā3 āloko hoti me sadā.

4960. Tāyeva maṇipūjāya anubhotvāna sampadā,
Ñāṇāloko mayā diṭṭho pattemhi acalaṃ padaṃ.

4961. Satasahasse ito kappe yaṃ maṇiṃ abhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi maṇipūjayidaṃ phalaṃ.

4962. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4963. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
4964. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā maṇipūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Maṇipūjakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.

473. Ukkāsatikattherāpadānaṃ

4965. Kosiko nāma bhagavā cittakūṭe vasī tadā,
Jhāyī jhānarato buddho vivekābhirato muni.

4966. Ajjhogahetvā4 himavantaṃ nārigaṇapurakkhato,
Addasaṃ kosikaṃ buddhaṃ puṇṇamāseva candimaṃ.

1. Yadicchanti, machasaṃ.
2. Adakkhī, machasaṃ.
3. Divasañceca rattiñca, machasaṃ.
4. Ajjhogāhetvā, machasaṃ.

[BJT Page 176] [\x 176/]

4967. Ukkāsate gahetvāna parivāresahaṃ tadā,
Sattarattindivaṃ ṭhatvā1 aṭṭhamena agacchahaṃ.

4968. Vuṭṭhītaṃ kosikaṃ buddhaṃ sayambhuṃ aparājitaṃ,
Pasannacitto vanditvā ekaṃ bhikkhaṃ adāsahaṃ.
4969. Tena kammena rattiñca āloko hoti me sadā,
Samantā yojanasataṃ obhāsena pharāmahaṃ.

4970. Divasañceva rattiñca āloko hoti me sadā,
Samantā yojanasataṃ obhāsena pharāmahaṃ.

4971. Pañcapaññāsakappamhi cakkavantī ahosahaṃ,
Cāturanto vijitāvī jambusaṇḍassa2 issaro,

4972. Tadā me nagaraṃ ādi iddhaṃ phītaṃ sunimmitaṃ,
Tiṃsayojanamāyāmaṃ vitthārena ca vīsati.

4973. Sobhanaṃ nāma nagaraṃ vissakammena māpitaṃ,
Dasasaddāvicittantaṃ sammatāḷasamāhita.

4974. Na [PTS Page 415] [\q 415/] tasmiṃ3 nagare atthi valli kaṭṭhaṃ ca matatikā,
Sabbasoṇṇamayaṃ yeva jotate kiccakālikaṃ.
4975. Catupākaraparikkhittaṃ tayo āsuṃ maṇimayā,
Cemajjhe tālapantī ca vissakammena māpitā,

4976. Dasasahassā pokkharañño padumuppalachāditā,
Puṇḍarīkehi4 sañchannā nānāgandhasameritā.

4977. Catunavute ito kappe yaṃ ukkaṃ dhārayiṃ ahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi ukkādhārassidaṃ phalaṃ.

4978. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4979. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
1. Buddho, syā
2. Jambumaṇḍassa, machasaṃ.
3. Tambhi, machasaṃ.
4. Puṇḍarīkādi, syā.

[BJT Page 178] [\x 178/]

4980. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ukkāsatiko thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Ukkāsatikattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.

474. Sumanavījaniyattherāpadānaṃ

4981. Vipassīno bhagavato bodhiyā pādaputtame,
Sumanāvavījaniṃ1 gayha avījiṃ bodhimuttamaṃ.

4982. Ekanavute ito kappe avījiṃ bodhimuttamaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi vījanāya idaṃ phalaṃ.

4983. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4984. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
4985. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sumanavījaniyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Sumanavījaniyattherassa apadānaṃ catutthaṃ.

475. Kummāsadāyakattherāpadānaṃ

4986. Esanāya carantassa vipassīssa mahesino,
Rittakaṃ pattaṃ disvāna kummāsaṃ purayiṃ ahaṃ.

4987. Ekanavute ito kappe yaṃ bhikkhamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi kummāsassa idaṃ phalaṃ.

4988. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4989. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
1. Sumanovījani. Machasaṃ.

[BJT Page 180] [\x 180/]

4990. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kummāsadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Kummāsadāyakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.

476. Kusaṭṭhadāyakakattherāpadānaṃ

4991. Kassapassa [PTS Page 416] [\q 416/] bhagavato brāhmaṇassa vusīmato,
Pasannacitto sumano kusaṭṭhakamadāsahaṃ.

4992. Imasmiṃ yeva kappasmiṃ kusaṭṭhakamadāsahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi kusaṭṭhakassidaṃ phalaṃ.

4993. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4994. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
4995. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kusaṭṭhadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
Kusaṭṭhadāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.

477. Giripunnāgiyattherāpadānaṃ

4996. Sobhito nāma samubuddho cittakūṭe vasī tadā,
Gahetvā giripunnāgaṃ sayambhumbhipūjayiṃ.

4997. Catunavute ito kappe yaṃ buddhambhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

4998. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

4999. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
[BJT Page 182] [\x 182/]

5000. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā giripunnāgiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Giripunnāgiyattherassa apadānaṃ sattamaṃ.

478. Vallikāraphaladāyakattherāpadānaṃ

5001. Sumano nāma sambuddho takkarāyaṃ vasī tadā,
Vallikāraphalaṃ gayha sayambhussa adāsahaṃ.

5002. Ekatiṃse ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

5003. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5004. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
5005. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā vallikāraphaladāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Vallikāraphaladāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.
479. Pānadhidāyakattherāpadānaṃ

5006. Anomadassī [PTS Page 417] [\q 417/] bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,
Divivihārā nikkhamma pathamāruhi cakkhumā.

5007. Pānadhiṃ sukataṃ gayha addhānaṃ paṭipajjahaṃ,
Tatthaddasāsiṃ sambuddhaṃ pattikaṃ cārudassanaṃ.

5008. Sakaṃ cittaṃ pasādetvā nīharitvāna pānadhiṃ,
Pādamūle ṭhapetvāna idaṃ vacanamabraviṃ.

5009. Abhirūha mahāvīra sugatinda vināyaka,
Ito phalaṃ labhissāmi yo me attho samijjhatu.

[BJT Page 184] [\x 184/]

5010. Anomadassī bhagavā lokajeṭṭhā narāsabho,
Pānadhiṃ abhirūhitvā idaṃ vacanamabravī:

5011. "Yo pānadhiṃ me addā pasanno sehi pāṇihi,
Tamhaṃ kittayissāmi, suṇotha mama bhāsato. "

5012. Buddhassa giramaññāya sabbe devā samāgatā,
Uddaggacittā sumanā vedajātā katañjalī.

5013. "Pānadhīnaṃ padānena sukhitoyaṃ bhavissati,
Pañcapaññāsakkhatatuñca devarajjaṃ karissati.

5014. Sahassakkhattuṃ rājā ca cakkavattī bhavissati,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.

5015. Aparimeyye ito kappe okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.

5016. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Sabbāsave pariññāya nibbāyissatanāsavo.

5017. Devaloke manusso vā nibbattissati puññavā,
Devayānapaṭibhāgaṃ yānaṃ paṭilabhissati".

5018. Pāsāda sīvikā mayhaṃ1 hatthino samalaṅkatā,
Rathā vājaññasaṃyuttā sadā pātubhavanti me.

5019. Agārā nikkhamantopi ratena nikkhamiṃ ahaṃ,
Kesesu chijjamānesu arahattamapāpuṇiṃ.

5020. Lābhā mayhaṃ suladdhaṃ me vāṇijjaṃ suppayojitaṃ,
Datvāna pānadhiṃ ekaṃ pattomhi acalaṃ padaṃ.

5021. Aparimeyye ito kappe yaṃ pānadhimadāsabhaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi pānadhissa idaṃ phalaṃ.

5022. Kilesā [PTS Page 418] [\q 418/] jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5023. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
5024. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pānadhidāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Pānadhidāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ.

1. Vayhaṃ, sīmu.

[BJT Page 186] [\x 186/]

480. Pulinacaṅkamiyattherāpadānaṃ

5025. Migaluddo pure āsi araññe kānane ahaṃ,
Vātamigaṃ gavesanto caṅkamaṃ addasaṃ ahaṃ.

5026. Ucchaṅgā pulinaṃ gayha caṅkamaṃ okiriṃ ahaṃ,
Pasannacitto sumano sugatassa sirīmato.

5027. Ekatiṃse ito kappe pulinaṃ okiriṃ ahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi pulinassa idaṃ phalaṃ.

5028. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5029. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
5030. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pulinacaṅkamiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Pulinacaṅkamiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ.

Uddānaṃ:

Naḷamālī maṇidado ukkāsatika - vījanī,
Kummāso ca kusaṭṭho ca giripunnāgiyopi ca.
Vallikāro pānadhido atho pulinacaṅkamo,
Gāthāyo pañcanavuti gaṇitāyo vibhāvihi.

Naḷamālīvaggo aṭṭhacattāḷisamo.

481. Paṃsukūlasaññakattherāpadānaṃ

5031. Tisso nāmāsi bhagavā sayambhu aggapuggalo,
Paṃsukūlaṃ ṭhapetvāna vihāraṃ pāvisī jino.

5032. Vinataṃ dhanumādāya bhakkhatthāya cariṃ ahaṃ,
Maṇḍalaggaṃ gahetvāna kānanaṃ pāvisiṃ ahaṃ.

5033. Tatthaddasaṃ [PTS Page 419] [\q 419/] paṃsukūlaṃ dumagge laggitaṃ tadā,
Cāpaṃ tattheva nikkhippa sirekatvāna añjaliṃ.

[BJT Page 188] [\x 188/]

5034. Pasannacitto sumano vipulāya ca pītiyā,
Buddhaseṭṭhaṃ paritvāna paṃsukūlaṃ avandahaṃ.
5035. Dvenavute ito kappe paṃsukūlamavandahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi vandanāya idaṃ phalaṃ.

5036. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5037. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
5038. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā paṃsukūlasaññako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Paṃsukūlasaññakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.

482. Buddhasaññakakattherāpadānaṃ

5039. Ajjhāyako mantadharo tiṇṇaṃ vedānapāragū,
Lakkhaṇe itihāse ca sanighaṇḍusakeṭubhe.

5040. Nadīsotapaṭibhāgā sissā āyanti me tadā,
Tesāhaṃ mante vācemi ratatindivamatandito.

5041. Siddhattho nāma sambuddho loke uppajji tāvade,
Tamandhakāraṃ nāsetvā ñāṇālokaṃ pavattayī.

5042. Mama aññataro sisso sissānaṃ so kathesi me,
Sutvāna te etamatthaṃ ārocesuṃ mamaṃ tadā.

5043. "Buddho loke samuppanno sabbaññū lokanāyako,
Tassānuvattati jano lābho amhaṃ na hessati. "

5044. Adhiccuppattikā buddhā cakkhumanto mahāyasā,
Yannūnanahaṃ buddhaseṭṭhaṃ passeyyaṃ lokanāyakaṃ.

5045. Ajinaṃ me gahetvāna vākacīraṃ kamaṇḍaluṃ,
Assamā abhinikkhahamma sisse āmantayiṃ āha.

[BJT Page 190] [\x 190/]

5046. "Audumbarikapupphaṃ ca candamhi sasakaṃ yathā,
Vāyasānaṃ yathā khīraṃ dullabhā lokanāyakā. 1

5047. Buddho lokamhi uppanno manussattampi dullahaṃ,
Ubhosu vijjamānesu savaṇaṃ ca sudullabhaṃ.

5048. Buddho loke samuppanno cakkhuṃ lacchāma no bhavaṃ,
Etha sabbe gamissāma sammāsambuddhasantikaṃ. "

5049. Kamaṇḍaludharā [PTS Page 420] [\q 420/] sabbe kharājinanivāsino,
Te jaṭābhārabharitā nikkhamuṃ vipinā tadā.

5050. Yugamattaṃ pekkhamānā uttamatthagavesino,
Āsatidosarahitā2 asambhitāva kesarī.

5051. Appakicchā aloluppā nipakā santavuttino,
Uñchaya caramānā te buddhaseṭṭhaṃ upāgamuṃ.

5052. Diyaḍḍhayojane sese vyādhi me upapajjatha,
Buddhaseṭṭhaṃ saritvāna tattha kālakato ahaṃ.

5053. Catunavute ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññā idaṃ3 phalaṃ.

5054. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5055. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
5056. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā buddhasaññako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Buddhasaññakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.

1. Dullabhaṃ lokanāyakaṃ, - machasaṃ.
2. Āyanatī nāgapotāca [PTS.]
3. Buddhasaññayidaṃ, sabbattha

[BJT Page 192] [\x 192/]

483. Bhisadāyakattherāpadānaṃ

5057. Ogayhāhaṃ pokkharaṇiṃ nānākuñjarasevitaṃ,
Uddharāmi bhisaṃ tattha ghāsahetu ahaṃ tadā.

5058. Bhagavā tamhi samaye padumuttarasavhayo,
Rattambaradharo buddho gacchati anilañjase.

5059. Dhunanto paṃsukūlāni saddamassosahaṃ tadā,
Uddhaṃ nijjhāyamānohaṃ addasaṃ lokanāyakaṃ.

5060. Tattheva ṭhitako santo āyāciṃ lokanāyakaṃ,
Madhuṃ bhisehi sahitaṃ khīraṃ sappiṃ muḷālikaṃ. 1

5061. Patigaṇhātu me buddho anukampāya cakkhumā,
Tato kāruṇiko satthā oruhitvā mahāyaso.

5062. Paṭigaṇhi mamaṃ bhikkhuṃ anukampāya cakkhumā,
Paṭiggahetvā sambuddho akā me anumodanaṃ.

5063. "Sukhī hohi mahāpuñña, gati tuyhaṃ samijjhatu,
Iminā bhisadānena labhassu vipulaṃ sukhaṃ. "

5064. Idaṃ [PTS Page 421] [\q 421/] vatvāna sambuddho jalajuttamanāmako,
Bhikkhamādāya sambuddho ambarena' gamā jino.

5065. Tato bhisaṃ gahetvāna sañcālesi vanaṃ tadā,
Ākāso abhinādittha asaniyā phalantiyā.

5066. Mahāvāto vuṭṭhahitvā sañcālesi vanaṃ tadā,
Ākāyo abhinādittha asaniyā phalantiyā.

5067. Tato me asanīpāto matthake nipati tadā,
Sohaṃ nisinnako santo tattha kālakato ahuṃ.

5068. Puññakammena saṃyutto tusitaṃ upapajjahaṃ,
Kalekharaṃ me patitaṃ devaloke ramiṃ abhaṃ.

5069. Chaḷāsītisahassāni nāriyo samalaṅkatā,
Sāyapātaṃ upaṭṭhanti bhisadānassidaṃ phalaṃ.

5070. Manussayo nimāgantvā sukhito homahaṃ sadā,
Bhoge me ūnatā natthi bhisadānassidaṃ phalaṃ.

5071. Anukampitako tena devadevena tādinā,
Sabbāsavaparikkhīṇo natthidāni punabbhavo.

1. Madhūbhisehi sacati khīrasappimuḷālihi, machasaṃ [PTS.]

[BJT Page 194] [\x 194/]

5072. Satasahasse ito kappe yaṃ bhikkhamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi bhisadānassidaṃ phalaṃ.

5073. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5074. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
5075. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bhiyadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Bhisadāyakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.

484. Ñāṇatthavikattherāpadānaṃ

5076. Dakkhiṇe himavantassa sukato assamo mama,
Uttamatthaṃ gavesanto vasāmi vipine tadā.

5077. Lābhālābhena santuṭṭho mulena ca phalena ca,
Anvesanto ācariyaṃ vasāmi ekako ahaṃ.

5078. Sumedho nāma sambuddho loke uppajji tāvade,
Catusaccaṃ pakāseti uddharanto mahājanaṃ.

5079. Nāhaṃ suṇomi sambuddhaṃ napi me kovi bhāsati,
Aṭṭhavasse atikkante assosiṃ lokanāyakaṃ.

5080. Aggidāruṃ [PTS Page 422] [\q 422/] nīharitvā sammajjitvāna assamaṃ,
Khāribhāraṃ gahetvāna nikkamiṃ vipinā ahaṃ.

5081. Ekarattiṃ vasantohaṃ gāmesu nigamesu ca,
Anupubbena candavatiṃ tadāhaṃ upasaṅkamiṃ.

5082. Bhagavā tamhi samaye sumedho lokanāyako,
Uddharanto bahū satte deseti amataṃ padaṃ.

5083. Janakāyamatikkamma vanditvā jinasāgaraṃ,
Ekaṃsaṃ ajinaṃ katvā santhaviṃ lokanāyakaṃ:

5084. "Tuvaṃ satthā ca ketu ca dhajo yūpo ca pāṇinaṃ,
Parāyaṇo patiṭṭhā ca dīpo ca dipaduttamo.

(Ekavīsatimo bhāṇavāro. )

[BJT Page 196] [\x 196/]

5085. Nepuñño dassane vīro tāresi janataṃ tuvaṃ,
Natthañño tārako loke tavuttaritaro mune.

5086. Sakkā bhave kusaggena pametuṃ sāgaruttamo,
Nattheva tava sabbaññū ñāṇaṃ sakkā pametave.

5087. Tulāmaṇḍale ṭhapetvāna mahiṃ sakkā dharetave,
Natveva tava paññāya pamāṇaṃ atthi cakkhuma.

5088. Ākāso minitu sakkā rajjuyā aṅgulena vā,
Natveva tava sabbaññū sīlaṃ sakkā pametave.

5089. Mahāsamudde udakaṃ ākāso ca vasundharā,
Parimeyyāni etāni appameyyosi cakkhuma. "

5090. Chahi gāthāhi sabbaññuṃ kittayitvā mahāyasaṃ.
Añjaliṃ paggahetvāna tuṇhī aṭṭhāsahaṃ tadā. .

5091. Yaṃ vadanti sumedhoti bhuripaññaṃ sumedhasaṃ,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:

5092. "Yo me ñāṇaṃ pakittesi pasanno sena cetasā,
Tamahaṃ kittayissāmi suṇotha mama bhāsato:

5093. Sattasattatikappāni devaloke ramissati,
Sahassakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati.

5094. Anekasatakkhattuñca cakkavattī bhavissati,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.

5095. Devabhūto [PTS Page 423] [\q 423/] manusso vā puññakammasamāhito,
Anūnamanasaṅkappo tikkhapañño bhavissati.

5096. Tiṃsakappasahassamhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.

5097. Agārā abhinikkhamma pabbajissatakiñcano,
Jātiyā sattavassena arahattaṃ phusissati. "

[BJT Page 198] [\x 198/]

5098. Yato sarāmi attānaṃ yato pattesmi sāsanaṃ,
Etthantare na jānāmi cetanaṃ amanoramaṃ.

5099. Saṃsaritvā bhave sabbe sampattānubhaviṃ ahaṃ,
Bhoge me ūnatā natthi phalaṃ ñāṇassa thomane.

5100. Tivaggī nibbutā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Sabbāsavā parikkhīṇā natthidāni punabbhavo.

5101. Tiṃsakappasahassamhi yaṃ ñāṇambhithomayiṃ.
Duggatiṃ nābhijānāmi phalaṃ ñāṇassa thomane.

5102. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5103. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
5104. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ñāṇatthaviko thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Ñāṇatthavikattherassa apadānaṃ catutthaṃ.

485. Candanamāliyattherāpadānaṃ

5105. Pañcakāmaguṇe hitvā piyarūpe manorame,
Asītikoṭiyo hitvā pabbajiṃ anagāriyaṃ.

5106. Pabbajitvāna kāyena pāpakammaṃ vivajjayiṃ,
Vacīduccaritaṃ hitvā nadīkule vasāmahaṃ.

5107. Ekakaṃ maṃ viharantaṃ buddhaseṭṭho upāgami,
Nāhaṃ jānāmi buddhoti akāsiṃ paṭisantharaṃ. 1

5108. Karitvā paṭisanthāraṃ nāmagottamapucchahaṃ,
Devatānu'si gandhabbo ādu sakko purindado.

5109. Ko vā tvaṃ kassa vā putto mahābrahmā idhāgato,
Virocesi disā sabbā udayaṃ suriyo yathā.

5110. Sahassārāni [PTS Page 424] [\q 424/] cakkāni pāde dissanti mārisa,
Ko vā tvā kassa vā putto kathaṃ jānemu taṃ mayaṃ.
Nāmagottāṃ pavedehi saṃsayaṃ apanehi me.

1. Paṭisatthāraṃ, machasaṃ.

[BJT Page 200] [\x 200/]

5111. "Namhi devo na gandhabbo nāpi sakko purindado,
Brahmabhāvo ca me natthi etesaṃ utatamo ahaṃ.

5112. Atīto visayaṃ tesaṃ dālayiṃ kāmabandhanaṃ.
Sabbe kilese jhāpetvā patto sambodhimuttamaṃ".

5113. Tassa vācaṃ suṇitvāhaṃ idaṃ vacanamabraviṃ:
Yadi buddhosi sabbaññu nisīda tvaṃ mahāmuni,
Tamhaṃ pūjayissāmi dukkhassantakaro tuvaṃ.

5114. Pattharitvājinavammaṃ adāsiṃ satthuno ahaṃ,
Nisīdi tattha bhagavā sīhova girigabbhare.

5115. Khippaṃ pabbatamāruyha ambassa phalamaggahiṃ,
Sālakalyāṇikaṃ pupphaṃ candanaṃ ca mahārahaṃ.

5116. Khippaṃ paggayha taṃ sabbaṃ upetvā lokanāyakaṃ,
Phalaṃ buddhassa datvāna sālapupphamapūjayiṃ.

5117. Candanaṃ anupimpitvā avandiṃ satthuno ahaṃ,
Pasannacitto sumano vipulāya ca pītiyā.

5118. Ajinambhi nisīditvā sumedho lokanāyako,
Mama kammaṃ pakittesi haṃsayanto1 mamaṃ tadā:

5119. "Iminā phaladānena gandhamālehi cūbhayaṃ,
Pañcavīse kappasate devaloke ramissati.
Anūnamanasaṃkappo vasavattī bhavissati.

5120. Chabbisatikappasate manussattaṃ gamissati.
Bhavissati cakkavatti cāturanto mahiddhiko.

5121. Vebhāraṃ nāma nagaraṃ vissakammena māpitaṃ.
Hessati sabbasovaṇṇaṃ nānāratanabhusitaṃ,

5122. Eteneva upāyena saṃsarissati so bhave.
Sabbattha pūjito hutvā devatte atha mānuse.
Pacchime2 bhave sampatte brahmabandhu bhavissati.

5123. Agārā abhinikkhamma anagāri bhavissati,
Abhiññāpāragū hutvā nibbāyissatanāsavo. "
5124. Idaṃ [PTS Page 425] [\q 425/] vatvāna sambuddho sumedho lokanāyako,
Mama nijjhāyamānassa pakkāmi anilañjase.

1. Hāsayanto, machasaṃ.
2. Pacchima bhave, sīmu.
3. Nibbāyissatināsavo, machasaṃ.

[BJT Page 202] [\x 202/]

5125. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

5126. Tusitāto1 cavitvāna nibbattiṃ mātukucchiyaṃ,
Bhoge me ūnatā natthi yamhi gabbhe vasāmahaṃ.

5127. Mātukucchigate mayhaṃ2 annaṃ3 pānañca bhojanaṃ,
Mātuyā mama chandena nibbattati yadicchakaṃ.

5128. Jātiyā pañcavassena pabbajiṃ anagāriyaṃ,
Oropitamhi kesamhi arahattamapāpuṇiṃ.

5129. Pubbakammaṃ gavesanto orena nāddasaṃ ahaṃ,
Tisakappasahassamhi mama kammaṃ anussariṃ.

5130. Namo te purisājañña namo te purisuttama,
Tava sāsanamāgamma pattomhi acalaṃ padaṃ.

5131. Tiṃsakappasahassamhi yaṃ buddhambhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5132. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5133. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5134. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā candanamāliyo thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Candanamāliyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.

486. Dhātupūjakattherāpadānaṃ

5135. Nibbute lokanāthamhi siddhatthe lokanāyake,
Mama ñātī samānetvā dhātupūjaṃ akāsahaṃ.

5136. Catunavute ito kappe yaṃ dhātumbhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi dhātupūjāyidaṃ phalaṃ.

5137. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5138. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

1. Tusitato, machasaṃ.
2. Mayi, machasaṃ.
3. Anna, machasaṃ.

[BJT Page 204] [\x 204/]

5139. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā dhātupūjako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Dhātupūjakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.

487. Pulinuppādakattherāpadānaṃ

5140. Pabbate [PTS Page 426] [\q 426/] himavantamhi devaḷo nāma tāpaso,
Tattha me caṅkamo āsi amanussehi māpito.

5141. Jaṭābhārena1 bharito kamaṇḍaludharo tadā,
Uttamatthaṃ gavosanto pavanā abhinikkhamiṃ. 2

5142. Cullāsasītisahassāni sissā mayhaṃ upaṭṭhahuṃ,
Sakakammābhipasutā vasanti pavane3 tadā.

5143. Assamā abhinikkamma akaṃ pulinacetiyaṃ,
Nānāpupphaṃ samānetvā taṃ cetiyamapūjayiṃ.

5144. Tattha cittaṃ pasādetvā assamaṃ pavisāmahaṃ,
Sabbe sissā samāgantvā etamatthamapukacchu maṃ4.

5145. "Pulinena kate thupe5 yaṃ tvaṃ devaṃ6 namassasi,
Mayampi ñātumicchāma puṭṭho ācikkha no tuvaṃ"

5146. Niddiṭṭhā no7 mantapade cakkhumanto mahāyasa,
Te kho ahaṃ namassāmi buddhaseṭṭhe mahāyase.

5147. "Kīdisā te mahāvīrā sabbaññu lokanāyakā,
Kathaṃ vaṇṇā kathaṃ sīlā kīdisā te mahāyasā?"

5148. Khattiṃ salakkhaṇā buddhā cattārīsadvijāpi ca,
Nettā gopakhumā tesaṃ jiñjukāphalasannibhā.

5149. Gacchamānā ca te buddhā yugamattaṃva8 pekkhare,
Na tesaṃ jāṇu nadati sandhisaddo na suyyati.

5150. Gacchamānā ca sugatā uddharantāva gacchare,
Paṭhamaṃ dakkhiṇaṃ pādaṃ buddhānaṃ esa dhammatā.

5151. Asambhitā ca te buddhā migarājāva kesarī, nevukakkaṃsenti attānaṃ no ca vambhenti
pāṇinaṃ.

1. Jaṭābhārassa, syā,
2. Vipīnā nikkhamiṃ tadā, machasaṃ.
3. Vipine, machasaṃ.
4. Etamatthaṃ pucchiṃsu maṃ, machasaṃ.
5. Kato thūpo, machasaṃ.
6. Deva, machasaṃ.
7. Niddiṭṭhānu, machasaṃ. Diṭṭhāno vo, syā.
8. Yugamattañca, machasaṃ.

[BJT Page 206] [\x 206/]

5152. Mānāvamānato muttā samā sabbesu pāṇisu,
Anattukkaṃsakā buddhā buddhānaṃ esa dhammatā.

5153. Uppajjantā ca sambuddhā ālokaṃ dassayanti te,
Chappakāraṃ pakampenti kevalaṃ vasudhaṃ imaṃ.

5154. Passanti [PTS Page 427] [\q 427/] nirayaṃ cete nibbāti nirayo tadā,
Pavassati mahāmegho buddhānaṃ esa dhammatā.

5155. Edisā te mahānāgā atulyā1 ca mahāyasā,
Vaṇṇato anatikkantā appameyyā tathāgatā.

5156. Anumodiṃsu me vāyyā sabbe sissā sagāravā,
Tathā ca paṭipajjiṃsu yathāsatti2 yathābalaṃ.

5157. Patipūjenti pulinaṃ sakakammābhilāsino,
Saddahantā mamaṃ3 vākyaṃ buddhattagatamānasā.

5158. Tadā cavitvā tusitā devaputto mahāyaso,
Uppajji mātukucchismiṃ4 dasasahassī pakampatha. 5

5159. Assamassāvidurambhi caṅkamamhi ṭhito ahaṃ,
Sabbe sissā samāgantvā āgacchuṃ mama santikaṃ. 6

5160. Usabho'va mahī nadati migarājā'va kujati,
Suṃsumāro'va7 salati kiṃ vipāko bhavissati.

5161. "Yaṃ patittemi sambuddhaṃ sikatāthupasantike,
So dāni bhagavā satthā mātukucchimupāgami. "

5162. Tesaṃ dhammakathaṃ katvā kittayitvā mahāmuniṃ,
Uyyojetvā sake sisse pallaṅkaṃ ābhujiṃ ahaṃ.

5163. Balañca vata me khīṇaṃ vyādhito8 paramenahaṃ, 9
Buddhaseṭṭhaṃ saritvāna tattha kālakato10 ahaṃ.

5164. Sabbe sissā samāgantvā akaṃsu citakaṃ tadā,
Kalebaraṃ ca me gayha citakaṃ abhiropayuṃ.

5165. Citakaṃ parivāretvā sīse katvāna añjaliṃ,
Sokasallaparetā te vikandiṃsu11 samāgatā.

1. Atulā, machasaṃ.
2. Yathāsantiṃ, sīmu.
3. Mama, machasaṃ.
4. Mātukucchimhi, machasaṃ.
5. Kampatha, machasaṃ.
6. Mama santike, machasaṃ.
7. Susumāroma, machasaṃ.
8. Byādhinā, machasaṃ.
9. Paramena taṃ, machasaṃ.
10. Kālaṅkato, machasaṃ.
11. Vikkandiṃsu, machasaṃ.

[BJT Page 208] [\x 208/]

5166. Tesaṃ lālappamānānaṃ agamāsiṃ citantikaṃ1,
"Ahaṃ ācariyo tumhaṃ mā sovittha sumedhasā.

5167. Sadatthe vāyameyyātha rattindivamatanditā,
Mā vo pamattā ahuvattha2 khaṇo vo paṭipādito"

5168. Sako sissenusāyitvā devalokaṃ punāgamiṃ,
Aṭṭhārasa ca kappāni devaloke ramiṃ ahaṃ.

5169. Satānaṃ [PTS Page 428] [\q 428/] pañcakkhattuñca cakkavatti ahosahaṃ,
Anekasatakkhattuñca devarajjamakārayiṃ.

5170. Avasesesu kappesu vekiṇṇaṃ saṃsariṃ ahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi pulinapūjāyidaṃ phalaṃ4.

5171. Yathā komudike māse bahū pupphanti pādapā,
Tathomahampi samaye pupphitomhi mahesinā.

5172. Viriyameva dhuradhorayhaṃ yogakkhomādhivāhanaṃ,
Nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5173. Satasahasse ito kappe yaṃ buddhambhikittayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi kittanāya idaṃ phalaṃ.

5174. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5175. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5176. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pulinuppādako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Pulinuppādakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.

488. Taraṇiyattherāpadānaṃ

5177. Atthadassī tu bhagavā sayambhu lokanāyako,
Vinakānadiyā tīraṃ upagacchi tathāgato.

5178. Udakā abhinikkhamma kacchapo vārigocaro,
Buddhaṃ tāretukāmohaṃ upesiṃ lokanāyakaṃ.

1. Agamaṃ citakaṃ tadā, machasaṃ.
2. Ahuttha, machasaṃ.
3. Vokiṇṇo, machasaṃ.
4. Uppādassa idaṃ phalaṃ, machasaṃ.

[BJT Page 210] [\x 210/]

5179. Abhirūhatu maṃ buddho atthadassi mahāmuni,
Ahaṃ taṃ tārayissāmi dukkhassantakaro tumaṃ.

5180. Mama saṅkappamaññāya atthadassī mahāyaso,
Āruhitvāna1 me piṭṭhiṃ aṭṭhāsi lokanāyako.

5181. Yato sarāmi attānaṃ yato pattosmiṃ viññutaṃ,
Sukhaṃ me tādisaṃ natthi phuṭṭhe pādatale yathā.

5182. Uttaritvāna sambuddho atthadassī mahāyaso,
Nadītīramhi ṭhatvāna imā gāthā abhāsatha.

5183. "Yāvatā [PTS Page 429] [\q 429/] vattate cittaṃ gaṅgāsotaṃ tarāmahaṃ,
Ayañca kacchapo rājā tāresi mama paññavā.

5184. Iminā buddhataraṇena mettacittavatāya ca,
Aṭṭhārase kappasate devaloke ramissati.

5185. Devalokā idhāgantvā sukkamūlena vodito,
Ekāsane nisīditvā kaṅkhāsotaṃ karissati. "

5186. Yathāpi bhaddake khette bījamappampi ropitaṃ,
Sammādhare pavacchante2 phalaṃ toseti kassakaṃ.

5187. Tathevidaṃ buddhakhettaṃ sammāsambuddhadesitaṃ,
Sammādhare pavacchante phalaṃ maṃ tosayissati.

5188. Sadhānahitattomhi upasanto nirūpadhi,
Sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.

5189. Aṭṭhārase kappasate yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi taraṇāya idaṃ phalaṃ.

5190. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5191. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

1. Abhiruhitvā, machasaṃ.
2. Pavassante, sīmu.

[BJT Page 212] [\x 212/]
5192. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā taraṇiyo thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Taraṇiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.

489. Dhammarucittherāpadānaṃ*

5193. Yadā dīpaṅkaro buddho sumedhaṃ vyākari jino,
"Aparimeyye ito kappe ayaṃ buddho bhavissati.

5194. Imassa jātiyā mātā māyā nāma bhavissati,
Pitā suddhodano nāma ayaṃ bhessati gotamo.

5195. Padhānaṃ padahitvāna katvā dukkarakārikaṃ,
Assanthamūle sambuddho bujjhissati mahāyaso.

5196. Upatisso kolito ca aggā bhessanti sāvakā,
Ānando nāmupaṭṭhāko1 upaṭṭhīssatimaṃ jinaṃ.

5197. Khemāuppalavaṇṇā ca aggā hessanti sāvikā,
Citto āḷavako ceva aggā hessantupāsakā.

5198. Khujjuntarā nandamātā aggā hessantupāsikā,
Bodhī imassa vīrassa assatthoti pavuccati. "

5199. Idaṃ [PTS Page 430] [\q 430/] sutvāna vacanaṃ asamassa mahesino,
Amoditā naramarū namassanti katañjalī.

5200. Tadāhaṃ māṇavo āsiṃ megho nāma susikkhito,
Sutvā vyākaraṇaṃ seṭṭhaṃ sumedhassa mahāmune. -

5201. Saṃvissattho bhavitvāna sumedhe karuṇāsaye2,
Suddhājīvo sato vīro jinasāsanakārako.

5202. Saṃvuto pātimokkhasmiṃ indriyesu ca pañcasu,
Suddhājīvo sato vīro jinasāsanakārako.

5203. Evaṃ viharamānohaṃ pāpamittena kenaci,
Niyojito anācāre sumaggā paradhāsito.

5204. Vitakkavasiko hutvā sāsanāto3 apakkamiṃ,
Pacchā tena kumittena payutto mātughātanaṃ.

*Dhammaruciyattherāpadānaṃ, machasaṃ.
1. Ānandonāmanāmena, sīmu.
2. Karuṇālaye, syā.
3. Sāsanato, machasaṃ.

[BJT Page 214] [\x 214/]

5205. Akariṃ ānantariyaṃ ghātayiṃ duṭṭhamānaso,
Tato cuto mahāvīciṃ upapanno sudāruṇaṃ.

5206. Vināpātagato santo sañcariṃ dukkhito ciraṃ,
Na puto addasaṃ vīraṃ sumedhaṃ narapuṅgavaṃ.

5207. Asmiṃ kappe samuddamhi maccho āsiṃ timiṅgalo,
Disvāhaṃ sāgare nāvaṃ gocaratthamupāgamiṃ.

5208. Disvā maṃ vāṇijā bhītā buddhaseṭṭhamanussaruṃ.
Gotamoti mahāghosaṃ hutvā tehi udīrutaṃ,

5209. Pubbasaññaṃ saritvāna tato kālakato1 ahaṃ, sāvatthiyaṃ kule iddhe jāto
brāhmaṇajātiyaṃ.

5210. Āsiṃ dhammaruci nāma sabbapāpajigucchako,
Disvāhaṃ lokapajjotaṃ jātiyā sattavassiko.

5211. Mahājetavanaṃ gantvā pabbajiṃ anagāriyaṃ,
Upemi buddhaṃ nikkhattuṃ rattiyā divasassa ca.

5212. Tadā disvā munī āha ciraṃ dhammarucīti maṃ,
Tatohaṃ avacaṃ buddhaṃ pubbakammapabhāvitaṃ:

5213. "Suciraṃ satapuññalakkhaṇaṃ patipubbena visuddhapaccayaṃ
Ahamajja [PTS Page 431] [\q 431/] supekkhanaṃ vata tava passāmi nirūpaviggahaṃ2

5214. Suviraṃ vihatattamo tayā sucirakkhena nadī visositā
Suciraṃ amalaṃ visodhitaṃ tayanaṃ ñāṇamayaṃ mahāmune.

5215. Cirakālaṃ samaṅgito3 tayā na vinaṭṭho4 punarantaraṃ ciraṃ,
Punarajja samāgato tayā na bhi nassanti katāni gotama. "

5216. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5217. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5218. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā dhammarucitthero imā gāthāyo abhisitthāti.

Dhammarucittherassa apadānaṃ navamaṃ.
1. Kālaṅkato, machasaṃ.
2. Nirupamaṃ viggahaṃ, machasaṃ. Nirūpamaggahaṃ, sīmu.
3. Ciragānasamaṅgito, machasaṃ. Cirakālaṃ samagato, [PTS.]
4. Avinaṭṭho, machasaṃ.
[BJT Page 216] [\x 216/]

490. Sālamaṇḍapiyattherāpadānaṃ

5219. Ajjhogahetvā sālavataṃ sukato assamo mama,
Sālapupphehi sañchanno vasāmi vipine tadā.

5220. Piyadassī ca bhagavā sayambhū aggapuggalo,
Vivekakāmo sambuddho sālavanamupāgamī.

5221. Assamā abhinikkhamma pavanaṃ agamāsahaṃ,
Mūlaphalaṃ gavesanto āhiṇḍāmi vane tadā.

5222. Tatthaddasāsiṃ sambuddhaṃ piyadassiṃ mahāyasaṃ,
Sunisinnaṃ samāpannaṃ virocantaṃ mahāvane.

5223. Catudaṇḍe ṭhapetvāna buddhassa uparī ahaṃ,
Maṇḍapaṃ sukataṃ katvā sālapupphehi chādayiṃ.

5224. Sattāhaṃ dhārayitvāna maṇḍapaṃ sālachāditaṃ,
Tattha cittaṃ pasādetvā buddhaseṭṭhaṃ avandahaṃ. 1

5225. Bhagavā [PTS Page 432] [\q 432/] tamhi samaye vuṭṭhahitvā samādhito,
Yugamattaṃ pekkhamāno nisīdi purisuttamo.

5226. Sāvako varuṇo nāma piyadassissa satthuno, vasīsatasahassehi upagacchi vināyakaṃ.

5227. Pidassī ca bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,
Bhikkhusaṅghe nisīditvā sītaṃ pātukarī jino.

5228. Anuruddho upaṭṭhāko piyadassissa satthuno,
Ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā apucchittha mahāmuniṃ:

5229. Ko nu kho bhagavā hetu sitakammassa satthuno,
Kāraṇe vijjamānambhi satthā pātukare sītaṃ.

5230. "Sattāhaṃ pupphachadanaṃ2 yo me dhāresi māṇavo,
Tassa kammaṃ saritvāna sītaṃ pātukariṃ ahaṃ.

5231. Okāsāhaṃ3 na passāmi yattha4 puññaṃ vipaccati,
Devaloke manusse vā okāso ca5 na sammati.

5232. Devaloke vasantassa puññakammasamaṅgino,
Yāvatā parisā tassa sālacchannā bhavissati.

5233. Tattha dibbehi taccehi gītehi vāditehi ca,
Ramissati sadā santo puññakammasamāhito.

1. Buddhaseṭṭhamavandahaṃ, machasaṃ.
2. Sālacchadanaṃ, machasaṃ
3. Anokāsaṃ, machasaṃ.
4. Yaṃ taṃ, syā. [PTS.]
5. Okāso va, machasaṃ.

[BJT Page 218] [\x 218/]

5234. Yāvatā parisā tassa gandhagandhī bhavissati,
Sālassa pupphavasso ca pavassissati tāvade.
5235. Tato cutoyaṃ manujo mānusaṃ āgamissati,
Idhāpi sālacchadanaṃ sabbakālaṃ dharīyati.

5236. Idha naccañca gītañca sammatālasamāhitaṃ,
Parivāressantimaṃ niccaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5237. Uggacchante ca suriye sālavassaṃ pavassati,
Puññakammena saṃyuttaṃ vassate sabbakālikaṃ.

5238. Aṭṭhārase kappasate okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena1 satthā loke bhavissati.

5239. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Sabbāsave pariññāya nibbāyisastanāsavo.

5240. Dhammaṃ abhisamentassa sālacchadanaṃ bhavissati,
Citake jhāyamānassa chadanaṃ tattha hessati. "

5241. Vipākaṃ kittayitvāna piyadassīmahāmuni,
Parisāya dhammaṃ desesi tappento dhammavuṭṭhiyā.

5242. Tiṃsakappāni [PTS Page 433] [\q 433/] devesu devarajjamakārayiṃ,
Saṭṭhi ca sattakkhattuñca cakkavatti ahosahaṃ.

5243. Devalokā idhāgantvā labhāmi vipulaṃ sukhaṃ,
Idhāpisālacchadanaṃ hessati sabbakālikaṃ.

5244. Mahāmuniṃ tosayitvā gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ,
Pattomhi acalaṃ ṭhānaṃ hitvā jayaparājayaṃ.

5245. Aṭṭhārase kappasate yaṃ buddhambhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhājānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5246. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5247. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5248. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sālamaṇḍapiyo thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Sālamaṇḍapiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ.

1. Gottena, machasaṃ.

[BJT Page 220] [\x 220/]

Uddānaṃ:

Paṃsukūla buddhasaññi bhisado ñāṇakittako
Candanī dhātupūjī ca pulinuppādako pica
Taraṇo dhammaruciko sālamaṇḍapiyo tathā
Gāthāsatāni dve honti1 ūnavīsati eva ca.

Saṃsukulavaggo ekunapaññāsamo.

491. Tikiṅkaṇipupphiyattherāpadānaṃ

5249. Kaṇikāraṃva jotantaṃ nisinnaṃ pabbatantare,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ vipassiṃ lokanāyakaṃ.

5250. Tīṇi kiṅkaṇipupphāni paggayha abhiropayiṃ,
Sambuddhambhipūjetvā gacchāmi dakkhiṇāmukho.

5251. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

5252. Ekanavute ito kappe yaṃ buddhambhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
5253. Kilesā [PTS Page 434] [\q 434/] jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5254. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5255. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tikiṅkaṇipupphiyo thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Tikiṅkaṇipupphiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.

492. Paṃsukūlapujakattherāpadānaṃ

5256. Himavantassa avidūre udaṅgaṇo nāma pabbato,
Tatthaddasaṃ paṃsukūlaṃ dumaggamhi vilambitaṃ.

5257. Tīṇi kiṅkaṇipupphāni ocinitvānahaṃ tadā,
Haṭṭho haṭṭhena cittena paṃsukūlaṃ apūjayiṃ.

5258. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

1. Satāni dve honti gāthā, machasaṃ.

[BJT Page 222] [\x 222/]

5259. Ekanavute ito kappe yaṃ kammamakarīṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi pujetvā arahaddhajaṃ.

5260. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.
5261. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5262. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā paṃsukūlapūjako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Paṃsukūlapujakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.

493. Koraṇḍapupphiyattherāpadānaṃ

5263. Vanakammiko pure āsiṃ pitupitāmahenahaṃ1,
Pasumārena jīvāmi kusalaṃ me na vijjati.

5264. Mama āsayasāmantā tisso lokagganāyako,
Tīṇi padāni2 dassesi anukampāya cakkhumā.

5265. Akkante ca pāde disvā tissanāmassa satthuno,
Haṭṭho haṭṭhena cittena pāde cittaṃ pasādayiṃ.

5266. Koraṇḍaṃ pupphitaṃ disvā pādapaṃ dharaṇiruhaṃ,
Sakosakaṃ gahetvāna padaseṭṭhamapūjayiṃ3.

5267. Tena [PTS Page 435] [\q 435/] kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

5268. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,
Koraṇḍakacchavī4 homi passabhāso5 bhavāmahaṃ.

5269. Dvenavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi padapūjāyidaṃ phalaṃ.

5270. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

1. Pitumātumatenahaṃ, machasaṃ.
2. Padāni tīṇi, machasaṃ.
3. Padaseṭṭhe apūjayiṃ, sīmu.
4. Koraṇḍakachavi, machasaṃ.
5. Suppabhāso, machasaṃ.

Piṭava: 224

5271. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5272. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā koraṇḍapupphiyo thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Koraṇḍapupphiyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.
494. Kiṃsukapupphiyattherāpadānaṃ

5273. Kiṃsukaṃ pupphitaṃ disvā paggahetvāna añjaliṃ,
Buddhaseṭṭhaṃ saratvāna ākāse abhipūjayiṃ.

5274. Tena kammena sukatena cetanā paṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatisamagacchahaṃ.

5275. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5276. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5277. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5278. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kiṃsukapupphiyo thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Kiṃsukapupphiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ.

495. Upaḍḍhadussadāyakattherāpadānaṃ

5279. Padumuttarassa bhagavato sujāto nāma sāvako,
Paṃsukūlaṃ gavesanto saṃkāre caratī1 tadā,

5280. Nagare haṃsavatiyā paresaṃ bhatako ahaṃ,
Upaḍḍhadussaṃ datvāna sirasā abhivādayiṃ.

5281. Tena kammena sukatena cetanāpaṇīdhihi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

1. Carate, machasaṃ.

[BJT Page 226] [\x 226/]

5282. Tettiṃsakkhattuṃ [PTS Page 436] [\q 436/] devindo devarajjamakārayi,
Sattasattatikkhattuñca cakkavattiṃ ahosahaṃ.

5283. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ,
Upaḍḍhadussadānena modāmi akutobhayo.

5284. Icchamāno cahaṃ ajja sakātanaṃ sapabbataṃ,
Khomadussehi chādeyyaṃ aḍḍhadussassidaṃ phalaṃ.

5285. Satasahasse ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi aḍḍadussassidaṃ phalaṃ.

5286. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.
5287. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5288. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā upaḍḍhadussadāyako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Upaḍḍhadussadāyakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.

496. Ghatamaṇḍadāyakattherāpadānaṃ

5289. Sacintitaṃ bhagavantaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ,
Upaviṭṭhaṃ mahāraññaṃ1 mātābādhena pīḷitaṃ.
Disvā cittaṃ pasādetvā ghatamaṇḍaṃ upānayiṃ. 2

5290. Katattā ācitattā ca3 gaṅgā bhāgīrathi4 ayaṃ,
Mahāsamuddā cattāro ghataṃ sampajjare mama.

5291. Ayaṃ ca paḍhavī ghorā appamāṇā asaṃkhiyā,
Mama saṅkappamaññāya bhavate madhusakkharā. 5

5292. Cātuddipā ime rukkhā pādapā dharaṇiruhā,
Mama saṅkappamaññāya kapparukkhā bhavanti te.

5293. Paññāsakkhattuṃ devindo devarajjamakārayiṃ,
Ekapaññāsakkhattuñca cakkavattī ahosahaṃ.
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.

5294. Channavute ito6 kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi ghatamaṇaḍassidaṃ phalaṃ.

1. Mahāvīraṃ, sīmu.
2. Ghatamaṇḍamupānayiṃ, machasaṃ.
3. Upacittāca, syā.
4. Bhāgīrasī, sīmu,
5. Madhusakkarā, machasaṃ.
6. Catunnavutito, machasaṃ.

[BJT Page 228] [\x 228/]

5295. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5296. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5297. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ghatamaṇḍadāyako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Ghatamaṇḍadāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.
497. Udakadāyakattherāpadānaṃ

5298. Padumuttarabuddhassa [PTS Page 437] [\q 437/] bhikkhusaṅghe anuttare,
Pasannacitto sumano pānīyaghaṭamapūjayiṃ1.

5299. Pabbatagge dumagge vā ākāse vātha bhūmiyaṃ,
Yadā panīyamicchāmi khippaṃ nibbattate mama.

5300. Satasahasse ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi dākadānassidaṃ2 phalaṃ.

5301. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5302. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5303. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā udakadāyako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Udakadāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.

498. Pulinathūpiyattherāpadānaṃ

5304. Himavantassa avidūre yamako nāma pabbato,
Assamo sukato mayhaṃ paṇṇasālā sumāpitā.

5305. Nārado nāma nāmena jaṭilo uggatāpano,
Catuddasasahassāni sissā paricaranti maṃ.

1. Pānīyaghaṭamapūrayiṃ, machasaṃ.
2. Ghatamaṇḍassidaṃ, sīmu.

[BJT Page 230] [\x 230/]

5206. Paṭisallīnako santo evaṃ cintesahaṃ tadā:
Sabbo jano maṃ pūjeti nāhaṃ pūjemi kiñcanaṃ.

5307. Na me ovādako atthi vattā koci na vijjati,
Anācariyupajjhāyo vane vāsaṃ upemahaṃ.

5308. Upāsamāno yamahaṃ garucittaṃ upaṭṭhahe,
So me ācariyo natthi vanavāso niratthako.

5309. Āyāgamme gavesissaṃ garuṃ bhāvaniyaṃ tathā,
Sāvassayo vasissāmi na koci karahissati.

5310. Uttānakūlā nadikā supatitthā manoramā,
Susuddhapulinākiṇṇā avidūre mamassamaṃ.

5311. Nadiṃ amarikaṃ nāma upagantvanahaṃ tadā,
Saṃvaḍḍhayitvā pulinaṃ akaṃ pulinacetiyaṃ.

5312. Ye [PTS Page 438] [\q 438/] te ahesuṃ sambuddhā bhavantakaraṇā munī,
Tesaṃ etādiso thūpo tantimittaṃ karomahaṃ.

5313. Karitvā pulinaṃ1 thūpaṃ sovaṇṇaṃ māpayiṃ ahaṃ,
Soṇṇakiṅkapupphānaṃ2 sahasse tīṇi pūjayiṃ.

5314. Sāyaṃ pātaṃ namassāmi vedajāto katañjali,
Sammukhā viya sambuddhā vandiṃ pulinacetiyaṃ.

5315. Yadā kilesā jāyanti vitakkā gehanissitā,
Sarāmi sugataṃ3 thūpaṃ paccavekkhāmi tāvade.

5316. Upanissāya viharaṃ satthamāhaṃ vināyakaṃ,
Kilese saṃvaseyyāsi na yutta tava mārisa.

5317. Saha āvajjite thūpe gāravaṃ hoti me tadā,
Kuvitakke vinodemi4 nāgo tuttaṭṭito yathā.

5318. Evaṃ viharamānaṃ maṃ maccurājābhimaddatha,
Tattha kālakato5 santo brahmalokaṃ agacchahaṃ. 6

5319. Yāvatāyuṃ vasitvāna tidase upapajjahaṃ,
Asītikkhattuṃ devindo devarajjamakārayiṃ.

5320. Satānaṃ tīṇikkhattuñca cakkavatti ahosahaṃ,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.

1. Puline, sīmu. Syā. [PTS.]
2. Soṇṇakiṅkaṇipupphāni, machasaṃ.
3. Sukataṃ, machasaṃ.
4. Vinodesiṃ, machasaṃ
5. Kālaṅkato, machasaṃ.
6. Brahmalokamacchahaṃ, machasaṃ.

[BJT Page 232] [\x 232/]

5321. Tesaṃ kiṅkaṇipupphānaṃ1 vipākaṃ anubhomahaṃ,
Dhānīsatasahassāni parivārenti maṃ bhave.

5322. Thūpassa pariciṇṇattā rajojallaṃ na limpati,
Gatte sedā na muccanti sappabhāso2 bhavāmahaṃ.

5323. Aho me sukato thūpo sudiṭṭhāmarikā nadī,
Thūpaṃ katvāna pulinaṃ3 pattomhi acalaṃ padaṃ.

5324. Kusalaṃ kattukāmena jantunā sāgāhinā,
Natthi khettaṃ akhettā vā paṭipattīva sādhakā4.

5325. Yathāpi balavā poso aṇṇavaṃ taritussahe,
Parittaṃ kaṭṭhamādāya pakkakhandeyya mahāsaraṃ:

5326. Imāhaṃ kaṭṭhaṃ nissāya tarissāmi mahodadhiṃ,
Ussāhena ca viriyena tareyya udadhiṃ naro.

5327. Tatheva [PTS Page 439] [\q 439/] me kataṃ kammaṃ parittaṃ thokakañca yaṃ,
Taṃ kammaṃ upanissāya saṃsāraṃ samatikkamiṃ.

5328. Pacchime bhave sampatte sukkamūlena vodito,
Sāvatthiyaṃ pure jāto mahāsāle suaḍḍhake.

5329. Saddhā mātāpitā mayhaṃ buddhassa saraṇaṃ gatā,
Ubho diṭṭhapadā ete anuvattanti sāsanaṃ.

5330. Bodhipapaṭikaṃ gayha soṇṇathūpaṃ akārayuṃ,
Sāyaṃpātaṃ namassanti sakyaputtassa sambukhā.

5331. Uposathamhi divase soṇṇathūpaṃ vinīharuṃ,
Buddhassa vaṇṇaṃ kittentā tiyāmaṃ vītināmayuṃ.

5332. Saha disvānahaṃ thūpaṃ sariṃ pulinacetiyaṃ,
Ekāsane nisīditvā arahattamapāpuṇiṃ.

(Dvāvīsatimaṃ bhāṇavāraṃ. )

5333. Gavesamāno taṃ vīraṃ dhammasenāpatiddasaṃ,
Agārā nikkhamitvāna pabbajiṃ tassa santike.

5334. Jātiyā sattavassena arahattamapāpuṇiṃ,
Upasampādayī buddho guṇamaññāya cakkhumā

1. Soṇṇakiṅkaṇipupphānaṃ, machasaṃ.
2. Suppabhāso, machasaṃ.
3. Puline, sīmu.
4. Sāritā, [PTS.] Sāratā, syā.

[BJT Page 234] [\x 234/]

5336. Dārakeneva santena kiriyaṃ niṭṭhitaṃ mayā,
Kataṃ me karaṇiyajja sakyaputtassa sāsane.

5337. Sabbaverabhayānīto sabbasaṅgātigo isi,
Sāvako te mahāvīra soṇṇapupphassasidaṃ phalaṃ.

5338. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5339. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5340. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā pilinathūpiyo thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Pulinathūpiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.

499. Naḷakuṭidāyakattherāpadānaṃ

5341. Himavantassa [PTS Page 440] [\q 440/] avidūre hārito nāma pabbato,
Sayambhū nārado nāma rukkhamūle vasī tadā.

5342. Naḷāgārā karitvāna tiṇena chādayiṃ ahaṃ,
Caṅkamaṃ sodhayitvāna sayambhussa adāsahaṃ.

5343. Tena kamemana sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

5344. Tattha me sukataṃ vyambhaṃ naḷakuṭikāya nimmitaṃ,
Saṭṭhiyojanamubbedhaṃ tiṃsayojanavitthataṃ.

5345. Catuddasasu kappesu devaloke ramiṃ ahaṃ,
Ekasattatikkhattuñca devarajjamakārayiṃ.

5346. Catuttiṃsakkhattuñca cakkavattī ahosahaṃ,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.

5347. Dhammapāsādamāruya sabbākāravarūpamaṃ,
Yadicchakāhaṃ vihare sakyaputtassa sāsane.

[BJT Page 236] [\x 236/]

5348. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi naḷakuṭiyā idaṃ phalaṃ.

5349. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5350. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5351. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā naḷakuṭidāyako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Naḷakuṭidāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ.

500. Piyālaphaladāyakattherāpadānaṃ

5352. Migaluddo pure āsi vipine vicaraṃ tadā,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ sabbadhammānapāraguṃ.

5353. Piyālaphalamādāya buddhaseṭṭhassadāsahaṃ,
Puññakkhettassa vīrassa pasanno sehi pāṇihi.

5354. Ekatiṃse ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.
5355. Kilesā [PTS Page 441] [\q 441/] jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5356. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5357. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā piyālaphaladāyako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Piyālaphaladāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.

Tikiṅkaṇipupphiyavaggo paññāsamo.

Uddānaṃ:

Kiṅkaṇi paṃsukūlañca koraṇḍamatha kiṃsakaṃ
Upaḍḍhadussī ghatado udakaṃ thupakārako
Naḷāgārī ca navamo piyālaphaladāyako. Sataṃ eka ca gāthānaṃ navakañca taduttariṃ.

Atha vagguddānaṃ:

Metteyyavaggo bhaddāli sakiṃsammajjako pi ca
Ekavihārī vībhīṭakī jagatī sālapupphiyo
Naḷāgāraṃ paṃsukūlaṃ kiṅkaṇipupphiyo tathā.
Asīti dve ca gāthāyo catuddasasatāni ca.

Metteyyavaggadasakaṃ.

Pañcamaṃ satakaṃ samattaṃ.

501. Tikaṇikārapupphiyattherāpadānaṃ

5358. Sumedho nāma sambuddho battiṃsavaralakkhaṇo,
Vivekakāmo bhagavā himavantamupāgami. 1

5359. Ajjhogahetvā hivavantaṃ aggo kāruṇiko muni,
Pallaṅkaṃ ābhujitvāna nisīdi purisuttamo.

5360. Vijjādhare tadā āsiṃ antalikkhavaro ahaṃ,
Tisulaṃ sukataṃ gayha gacchāmi ambare tadā.

5361. Pabbatagge yatha aggi puṇṇamāsīva2 candimā,
Vane obhāsate buddho sālarājāva phullito.

5362. Vanaggā [PTS Page 442] [\q 442/] nikkhamitvāna buddharaṃsī vidhāvare, 3
Naḷaggivaṇṇasaṅkāsā disvā cittaṃ pasādayiṃ.

5363. Vicinaṃ addasaṃ pupphaṃ kaṇikāraṃ devagandhikaṃ,
Tīṇi pupphāni ādāya buddhaseṭṭhaṃ apūjayiṃ.

5364. Buddhassa ānubhāvena tīṇi pupphāni me tadā,
Uddha vaṇṭā adhopattā chāyaṃ kubbanti satthuno.

6365. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

1. Mupāgamiṃ, machasaṃ.
2. Puṇṇamāseva, machasaṃ.
3. Buddharaṃsīhidhāvare, machasaṃ

[BJT Page 240] [\x 240/]

5366. Tattha me sukataṃ vyahmaṃ kaṇikārīti ñāyati,
Saṭṭhiyojanamubbedhaṃ tiṃsayojanavitthataṃ.

5367. Sahassakaṇḍaṃ sataheṇḍu dhajālu haritāmayaṃ,
Satasahassaniyyuhā vyambhe pātubhaviṃsu me.

5368. Soṇṇamayā maṇimayā lohitaṅkamayāpi ca,
Phalikāpi ca pallaṅkā yenicchakā yadicchakā1.

5369. Mahārahañca sayanaṃ tulikāvikatīyutaṃ,
Uddalomika2 ekantaṃ bimbohanasamāyutaṃ.

5370. Bhavanā nikkhaminvāna caranto devacārikaṃ,
Yadā icchāmi gamanaṃ devasaṅghapurakkhato.

5371. Pupphassa heeṭhā tiṭṭhāmi uparicchadanaṃ mama,
Samantā yojanasataṃ kaṇikārehi chāditaṃ.

5372. Saṭṭhituriyasahassāni sāyaṃ pātaṃ upaṭṭhahuṃ,
Parivārenti maṃ niccaṃ rattindivamatanditā.

5373. Tattha nachi gītehi tālehi vāditehi ca,
Ramāmi khiḍiḍāratiyā modāmi kāmakāmahaṃ3.

5374. Tattha bhutvā pivitvā ca modāmi tidase tadā,
Nārīgaṇehi sahito modāmi vyamhamuttame.

5375. Satānaṃ pañcakkhattuñca devarajjamakārayiṃ,
Satānaṃ tīṇikkhattuñca cakkavatti ahosahaṃ,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.

5376. Bhavābhave saṃsaranto mahābhogaṃ labhāmahaṃ,
Bhoge me ūnatā natthi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5377. Duve [PTS Page 443] [\q 443/] bhave saṃsarāmi devatte atha mānuse,
Aññaṃ gatiṃ na jānānami budadhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5378. Duve kule pajāyāmi khattiye cāpi brāhmaṇe,
Nīce kule na jānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

1. Yenicchakā yadicchakaṃ, syā.
2. Uddhalomika, sīmu machasaṃ.
3. Kāmakāmihaṃ, machasaṃ.

[BJT Page 242] [\x 242/]

5379. Hatthiyānaṃ assayānaṃ sivikaṃ sandamānikaṃ,
Labhāmi sabbamevetaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5380. Dāsigaṇaṃ dāsagaṇaṃ nāriyo samalaṅkatā,
Labhāmi sabbamevetaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5381. Koseyyakambalīyāni khomakappāsikāni ca,
Labhāmi sabbamevataṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5382. Navavatthaṃ navaphalaṃ navaggarasabhojanaṃ,
Labhāmi sabbamevataṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5383. Imaṃ khāda imaṃ bhuñja imamhi sayane saya
Labhāmi sabbamevataṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5384. Sabbattha pūjito homi yaso abbhuggato mama,
Mahāpakkho sadā homi abhejjapariso sadā,
Ñātīnaṃ uttamo homi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5385. Sītaṃ uṇhaṃ na jānāmi pariḷāho na vijjati,
Atho cetasiṃka dukkhaṃ hadaye me na vijjati.

5386. Suvaṇṇavaṇṇo hutvāna saṃsarāmi bhavābhave,
Vevaṇṇiyaṃ na jānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5387. Devalokā cavitvāna sukkamūlena codito,
Sāvatthiyaṃ pure jāto mahāsāle suaḍḍhake,

5388. Pañcakāmaguṇe hitvā pabbajiṃ anagāriyaṃ,
Jātiyā sattavassehaṃ arahattamapāpuṇiṃ.

5389. Upasampādayi buddho guṇamaññāya cakkhumā,
Taruṇo jūjanīyohaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5390. Dibbacakkhu visusaddhaṃ me samādhukusalo ahaṃ,
Abhiññāpāramippatto buddhapūjayidaṃ phalaṃ.
5391. Paṭisambhidā anuppatto iddhipādesu kovido,
Dhammesu pāramippatto buddhajūjāyidaṃ phalaṃ.

5392. Tiṃsakappasahassamhi [PTS Page 444] [\q 444/] yaṃ buddhambhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5393. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5394. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

1. Mama buddhassa santike machasaṃ.
[BJT Page 244] [\x 244/]

5395. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tikaṇikārapupphiyo thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Tikaṇikārapupphiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.

502. Ekapattadāyakattherāpadānaṃ

5396. Nagare haṃsavatiyā kumbhakāro ahosahaṃ,
Addasaṃ virajaṃ buddha oghatiṇṇamanāsavaṃ.

5397. Sukataṃ mattikāpattaṃ buddhaseṭṭhassa'dāsahaṃ,
Pattaṃ datvā bhagavato ujubhūtassa tādino.

5398. Bhave nibbattamānohaṃ soṇṇathāle labhāmahaṃ,
Rūpimaye ca sovaṇṇe taṭiṭike ca maṇīmaye.
5399. Pātiyo paribhuñjāmi puññakammassidaṃ phalaṃ,
Yasānañca dhanānañca1 pattabhūto2 ca homahaṃ.

5400. Yathāpi bhaddake khette bījamappampi ropitaṃ,
Sammā dhāre3 pavecchante phalaṃ toseti kassakaṃ.

5401. Tathevimaṃ4 pattadānaṃ buddhakkhettamhi ropitaṃ,
Pītidhāre pavassante phalaṃ maṃ tosayissati.

5402. Yāvatā khettā vijjanti saṅghāpi ca gaṇāpi ca,
Buddhakkhettasamo natthi sukhado sabbapāṇinaṃ.

5403. Namo te purisājañña namo te purisuttama,
Ekapattaṃ daditvāna pattomhi acalaṃ padaṃ.

5404. Ekanavute ito kappe yaṃ pattamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi pattadānassidaṃ phalaṃ.
5405. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5406. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

1. Yassā ca janānañca, syā.
2. Aggabhūto, machasaṃ. 3. Sammādhāraṃ, machasaṃ.
4. Tathevidaṃ, machasaṃ.

[BJT Page 246] [\x 246/]

5407. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ekapattadāyako thero imā gāthāyo abhisitthāti.
Ekapattadāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.

503. Kāsumāriphaladāyakattherāpadānaṃ*

5408. Kaṇikāraṃ'va [PTS Page 445] [\q 445/] jotantaṃ nisinnaṃ pabbatantare,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.

5409. Pasannacitto sumano sire katvāna añjaliṃ,
Kāsumārikamādāya buddhaseṭṭhassa'dāsahaṃ.

5410. Ekatiṃse ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

5411. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5412. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5413. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kāsumāriphaladāyako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Kāsumāriphaladāyakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.

504. Avaṭaphaliyattherāpadānaṃ

5414. Sahassaraṃsī bhagavā sayambhu aparājito,
Vivekā vuṭṭhahitvāna gocarāyābhinikkhami.

5415. Phalahattho ahaṃ disvā upagacchiṃ narāsabhaṃ,
Pasannacitto sumano avaṭaṃ adadiṃ phalaṃ.

5416. Catunavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

* Kāsumāraphaliyattheraapadāna, machasaṃ.

[BJT Page 248] [\x 248/]

5417. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5418. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5419. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā avaṭaphaliyo thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Avaṭaphaliyattherassa apadānaṃ catutthaṃ.
.
505. Vāphaliyattherāpadānaṃ*

5420. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ āhutīnaṃ paṭiggahaṃ,
Rathiyaṃ paṭipajjantaṃ vāraphalamadāsahaṃ. 1

5421. Ekanavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

5422. Kilesā [PTS Page 446] [\q 446/] jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5423. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5424. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā vāraphaliyo thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Vāraphaliyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.

506. Mātuluṅgaphaladākattherāpadānaṃ

5425. Kaṇikāraṃva jalitaṃ puṇṇamāseva candimaṃ,
Jalantaṃ dīparukkhaṃ va addasaṃ lokanāyakaṃ.

5426. Mātuluṅgaphalaṃ gayha adāsiṃ satthuno ahaṃ,
Dakkhiṇeyyassa dhīrassa pasanno sehi pāṇihi.

5427. Ekatiṃse ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

* Pādaphaliyattherāpadāna, machasaṃ.
1. Pādaphalā, machasaṃ. Cāraphalaṃ, syā.

[BJT Page 250] [\x 250/]

5428. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5429. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5430. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā mātuluṅgaphaladāyako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Mātuluṅgaphaladāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.

507. Ajeliphaladāyakattherāpadānaṃ

5431. Ajjuno nāma sambudedhā himavante vasī tadā,
Caraṇena ca sampanno samādhikusalo muni.

5432. Kumhamattaṃ gahetvāna ajeliṃ jīvajīvakaṃ,
Chattapaṇṇaṃ gahetvāna adāsiṃ satthuno ahaṃ.

5433. Catunavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

5434. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5435. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5436. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ajeliphadāyako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Ajeliphaladāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.

508. Amodaphaliyettherāpadānaṃ

5437. Suvaṇṇavaṇṇaṃ [PTS Page 447] [\q 447/] sambuddhaṃ āhutīnaṃ paṭiggahaṃ,
Rathiyaṃ paṭipajjantaṃ amodamadadiṃ phalaṃ.

5438. Ekanavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

[BJT Page 252] [\x 252/]

5439. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5440. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5441. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā amodaphaliyo thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Amodaphaliyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.

509. Tālaphaladāyakattherāpadānaṃ

5442. Sataraṃsī nāma bhagavā sayambhu aparājito,
Vivekā vuṭṭhahitvāna gocarāyābhinikkhami.

5443. Phalahattho ahaṃ disvā upagacchiṃ narāsahaṃ,
Pasannacitto sumano tālaphalamadāsahaṃ.

5444. Catunavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

5445. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5446. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5447. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tālaphaladāyako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Tālaphaladāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ.

510. Nāḷikeradāyakattherāpadānaṃ

5448. Nagare bandhumatiyā ārāmiko ahaṃ tadā,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ gacchantaṃ anilañjase.

[BJT Page 254] [\x 254/]

5449. Nāḷikeraphalaṃ yagha buddhaseṭṭhassadāsahaṃ,
Ākāse ṭhitako santo patigaṇhī mahāyaso.

5450. Vittisañjananaṃ [PTS Page 448] [\q 448/] mayhaṃ diṭṭhadhammasukhāvahaṃ,
Phalaṃ buddhassa datvāna vippasannena cetasā.

5451. Adhigacchiṃ tadā pītiṃ vipulaṃ ca sukhuttamaṃ,
Uppajjate ca ratanaṃ nibbattassa tahiṃ tahiṃ.

5452. Ekanavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

5453. Dibbacakkhu visuddhaṃ me samādhikusalo ahaṃ,
Abhiññāpāramippatto phaladānassidaṃ phalaṃ.

5454. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5455. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5456. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā nāḷikeradāyako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Nāḷikeradāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.

Uddānaṃ:

Kaṇikārekapatto ca kāsumārī tathāvaṭaṃ,
Vārañca mātuluṅgañca ajelāmodameva ca.
Tālaṃ tathā nāḷikeraṃ gāthāyo gaṇitā ciha,
Ekaṃ gāthāsataṃ hoti ūnādhikavivajjitaṃ.

Kaṇikāravaggo ekapaññāsamo.

511. Kurañjiyaphaladāyakattherāpadānaṃ

5457. Migaluddo pure āsiṃ vipine vicaraṃ ahaṃ,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ sabbadhammānapāraguṃ.

5458. Kurañjiyaphalaṃ gayha buddhaseṭṭhassa'dāsahaṃ,
Puññakkhettassa vīrassa pasanno sehi pāṇihi.

5459. Ekatiṃse ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

[BJT Page 256] [\x 256/]

5460. Kilesā [PTS Page 449] [\q 449/] jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5461. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5462. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kurañjiyaphaladāyako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Kurañjiyaphaladāyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.

512. Kapitthaphaladāyakattherāpadānaṃ

5463. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ āhutīnaṃ paṭiggahaṃ,
Rathiyā paṭipajjantaṃ kapitthaṃ phalaṃ.

5464. Ekanavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

5465. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5466. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5467. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kapitthaphaladāyako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Kapitthaphaladāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.
513. Kosumbhaphaladāyakattherāpadānaṃ

5468. Kakudhaṃ vilasantaṃva devadevaṃ narāsabhaṃ,
Rathiyaṃ paṭipajjantaṃ kosumbhaṃ adadiṃ phalaṃ.

5469. Ekanavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

5470. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.
[BJT Page 258] [\x 258/]

5471. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5472. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kosumbhaphaladāyako1 thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Kosumbhaphaladāyakattherassa2 apadānaṃ tatiyaṃ.

514. Ketakapupphiyattherāpadānaṃ

5473. Vinatānadiyā tīre vihāsi purisuttamo,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ ekaggaṃ susamāhitaṃ.

5474. Madhugandhassa pupphena ketakassa ahaṃ tadā,
Pasannacitto sumano buddhaseṭṭhaṃ apūjayiṃ.

5475. Ekanavute [PTS Page 450] [\q 450/] ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5476. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5477. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5478. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ketakapupphiyo thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Ketakapupphiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ.

515. Nāgapupphiyatthorāpadānaṃ

5479. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ āhutīnaṃ paṭiggahaṃ,
Rathiyaṃ paṭipajjantaṃ nāgapupphaṃ apūjayiṃ.

5480. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
5481. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

1. Kosambaphaliyo, machasaṃ.
2. Kosambaphalisattherassa, machasaṃ.

[BJT Page 260] [\x 260/]

5482. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5483. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā nāgapupphiyo thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Nāgapupphiyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.

516. Ajjunapupphiyattherāpadānaṃ

5484. Candabhāgānadītīre ahosiṃ kinnaro tadā,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ sayambhuṃ aparājitaṃ.
5485. Pasannacitto sumano vedajāto katañjalī,
Gahetvā ajjunaṃ pupphaṃ sayambhuṃ abhipūjayiṃ.
5486. Tena kammena sukatena cetanā paṇīdhīhi ca,
Jahitvā kinnaraṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

5487. Chattiṃsakkhattuṃ devindo devarajjamakārayiṃ,
Dasakkhattuṃ cakkavattī mahārajjamakārayiṃ.

5488. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ,
Sukhette vapitaṃ bījaṃ sayambhusmiṃ aho1 mama.

5489. Kusalaṃ vijjate mayhaṃ pabbajiṃ anagāriyaṃ,
Pūjāraho ahaṃ ajja sakyaputtassa sāsane.

5490. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5491. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5492. Paṭisambhidā [PTS Page 451] [\q 451/] catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ajjunapupphiyo thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Ajjunapupphiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.

1. Ahosi me, syā.

[BJT Page 262] [\x 262/]

517. Kuṭajapupphiyattherāpadānaṃ

5493. Himavantassa avidūre cāvalo1 nāmapabbato,
Buddho sudassano nāma vasate pabbatattare.

5494. Pupphaṃ hemavataṃ gayha vehāsaṃ agamāsahaṃ,
Tatthaddasāsiṃ sambuddhaṃ oghatiṇṇamanāsavaṃ.

5495. Pupphaṃ kuṭajamādāya sire katvāna añjaliṃ, 2
Buddhassa abhiropesiṃ sayambhussa mahesino.

5496. Ekaṃtisse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5497. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5498. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5499. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kuṭajapupphiyo thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Kuṭajapupphiyattherassa apadānaṃ sattamaṃ.

518. Ghosasaññatattherāpadānaṃ

5500. Migaluddo pure āsiṃ araññe kānane ahaṃ,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ devasaṃghapurakkhataṃ.

5501. Ghose cittaṃ pasādesiṃ asamappaṭipuggale,
Tattha cittaṃ pasādetvā atariṃ3 duttaraṃ bhavaṃ.

5502. Ekatiṃse ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi ghosaññāyidaṃ phalaṃ.

5504. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5505. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

1. Vasalo, machasaṃ. Accayo, syā.
2. Sīre katvānahaṃ tadā, syā [PTS.]
3. Uttariṃ, machasaṃ.

[BJT Page 264] [\x 264/]

5504. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā ghosasaññako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Ghosasaññakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.

519. Sabbaphaladāyakattherāpadānaṃ

5505. Varuṇo [PTS Page 452] [\q 452/] nāma nāmena brāhmaṇo mantapāragu,
Chaḍḍetvā dasa puttāni vanamajjhogahiṃ tadā.

5506. Assamaṃ sukataṃ katvā suvibhattaṃ manoramaṃ,
Paṇṇasālaṃ karitvāna vasāmi vipine ahaṃ.

5507. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,
Mamuddharitukāmo so āgacchi mama assamaṃ.

5508. Yāvatā vanasaṇḍasmiṃ1 obhāso vipulo ahu,
Buddhassa ānubhāvena pajjali vipinaṃ tadā.

5509. Disvāna pāṭibhīraṃ taṃ2 buddhaseṭṭhassa tādino,
Pattapuṭaṃ gahetvāna phalena pūrayiṃ ahaṃ.

5510. Upagantvāna sambuddhaṃ sahakhārimadāsahaṃ,
Anukampāya me buddho idaṃ3 vacanamabravī:

5511. "Khāribhāraṃ gahetvāna pacchato ehi me tuvaṃ,
Paribhutte ca saṅghamhi puññaṃ tava bhavissati. "

5512. Puṭakaṃ taṃ gahetvāna bhikkhusaṃghassadāsahaṃ,
Tattha cittaṃ pasādetvā tusitaṃ upapajjahaṃ.

5513. Tattha dibbehi naccehi gītehi vāditehi ca,
Puññakammena saṃyuttaṃ anubhomi sadā sukhaṃ.

5514. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,
Bhoge me ūnatā natthi phaladānassidaṃ phalaṃ.

5515. Yāvatā caturo dīpā sasamuddā sapabbatā,
Phalaṃ buddhassa datvāna issaraṃ kārayāmahaṃ.

5516. Yāvatā me pakkhigaṇā ākāse uppatti ca,
Tepi maṃ vasamenventi phaladānassidaṃ phalaṃ.

1. Vanasaṇḍamhi machasaṃ.
2. Disvāna taṃ pāṭihīraṃ, machasaṃ.
3. Imaṃ. Sīmu.

[BJT Page 266] [\x 266/]

5517. Yāvatā vanasaṇḍasmiṃ yakkhā bhūtā ca rakkhasā,
Kumbhaṇḍā garuḷā cāpi pāricariyaṃ upenti me.

5518. Kummā [PTS Page 453] [\q 453/] soṇā madhukarā ḍaṃsā ca makasā ubho,
Tepi maṃ vasamanventi phaladānassidaṃ phalaṃ.
5519. Supaṇṇā nāma sakuṇā pakkhijātā mahabbalā,
Tepi maṃ saraṇaṃ yanti phaladānassidaṃ phalaṃ.
5520. Yepi dīghāyukā nāgā iddhimanto mahāyasā,
Tepi me vasamanventi phadalānassidaṃ phalaṃ.

5521. Sīhā vyagghā ca dīpi ca acchakokataracchakā,
Tepi me vasamanventi phaladānassidaṃ phalaṃ.

5522. Osadhi tiṇavāsī ca ye vaca ākāsavāsino,
Sabbe maṃ saraṇaṃ yanti phaladānanassidaṃ phalaṃ.

5523. Sududdasaṃ sunipuṇaṃ gambhiraṃ suppakāsitaṃ,
Phassayitvā viharāmi phaladānassīdaṃ phalaṃ.
5524. Vimokkhe aṭṭha phassitvā viharāmi anāsavo,
Ātāpī tipako cāhaṃ phaladānassidaṃ phalaṃ.

5525. Ye phalaṭṭhā buddhaputtā khīṇadosā mahāyasā,
Ahamaññataro tesaṃ phaladānassidaṃ phalaṃ.

5526. Abhiññāpāramiṃ gantvā sukkamūlena codito,
Sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.

5527. Tevijjā iddhipattā ca buddhaputtā mahāyasā,
Dibbasotaṃ samāpannā tesamaññataro ahaṃ.

5528. Satasahasse ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

5529. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

[BJT Page 268] [\x 268/]

5530. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5531. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sabbaphaladāyako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Sabbaphaladāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ.

520. Padumadhārakattherāpadānaṃ*

5532. Himavantassa avidūre romaso nāma pabbato,
Buddhopi sambhavo nāma abbhokāse vasī tadā.

5533. Bhavanā nikkhamitvāna padumaṃ dhārayiṃ ahaṃ,
Ekāhaṃ dhārayitvāna bhavanaṃ punarāgamiṃ.

5534. Ekatiṃse [PTS Page 454] [\q 454/] ito kappe yaṃ buddhambhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
5535. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5536. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5537. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā padumadhārako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Padumadhārakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.

Phaladāyakavaggo dvipaññāsamo.

Uddānaṃ:

Kurañjiyaṃ kapitthañca kosumbhamatha ketakaṃ, 1
Nāgapupphajjunaṃ ceva kuṭajī ghosasaññako,
Thero ca sabbaphalado tathā padumadhārako2,
Asīti cettha gāthāyo tisso gāthā taduttarī.

1. Kosambamathaketakaṃ, machasaṃ.
2. Padumadhāriko, machasaṃ.
* Padumadhārikattherāpadānaṃ, machasaṃ.
[BJT Page 270] [\x 270/]

521. Tiṇamuṭṭhidāyakattherāpadānaṃ

5538. Himavantassa avidūre lambako nāma pabbato,
Tatthopatisso1 sambuddho abbhokāsambhi caṅkami.

5539. Migaluddo pure āsiṃ araññe kānane ahaṃ,
Disvāna taṃ devadevaṃ tiṇamuṭṭhiṃ adāsahaṃ.

5540. Nisīdanatthaṃ buddhassa datvā cittaṃ pasādayiṃ,
Sambuddhambhivādetvā pakkāmiṃ uttarāmukho.

5541. Aciraṃ gatamattaṃ maṃ2 migarājā aheṭhayi, 3
Sīhena pātito4 santo tattha kālakato5 ahaṃ.

5542. Āsanne me kataṃ kammaṃ buddhaseṭṭha anāsave,
Sumutto saravegova devalokaṃ agacchahaṃ.

5543. Yūpo tattha subho āsi puññakammābhinimmito,
Sahassakaṇḍo satabheṇḍu dhajālu haritāmayo.

5544. Pabhā niddhāvate tassa sataraṃsīva uggato,
Ākiṇṇo devakaññāhi āmodiṃ kāmakāmahaṃ. 6

5545. Devalokā [PTS Page 455] [\q 455/] ito kappe nisīdanamadāsahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi tiṇamuṭṭhimbhidaṃ phalaṃ. 7

5547. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5548. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5549. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā tiṇamuṭṭhidāyako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Tiṇamuṭṭhidāyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.

1. Tattheva tisso, machasaṃ.
2. Aciraṃgatamattassa, machasaṃ.
3. Apothayī, machasaṃ.
4. Pophito, machasaṃ
5. Kālaṅkato, machasaṃ.
6. Kāmakāmihaṃ, machasaṃ.
7. Tiṇamuṭṭhe idaṃ phalaṃ, machasaṃ.

[BJT Page 272] [\x 272/]

522. Mañcadāyakattherāpadānaṃ

5550. Vipassinona bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,
Ekamañcaṃ1 mayā dinnaṃ pasannena sapāṇinā.

5551. Hatthiyānaṃ assayānaṃ dibbayānaṃ samajjhagaṃ,
Tena mañcakadānena pattomhi āsavakkhayaṃ.

5552. Ekanavute ito kappe yaṃ mañcakamadāsahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi mañcadānassidaṃ phalaṃ.

5553. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5554. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5555. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā mañcadāyako2 thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Mañcadāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.

523. Sarāṇagamaniyattherāpadānaṃ*

5556. Āruhimbha tadā nāvaṃ bhikkhu cājīvako ca'haṃ,
Nāvāya bhijjamānāya bhikkhu me saraṇaṃ adā.

5557. Ekatiṃse ito kappe yaṃ so me saraṇaṃ adā,
Duggatiṃ nābhijānāmi saraṇagamane phalaṃ.

5558. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5559. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5560. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā saraṇagamaniyo thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Saraṇagamaniyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.

* Chattiṃsatimavaggepi idamapadānamuddiṭṭhaṃ.
1. Ekaṃ veccaṃ, syā. Eka pacchaṃ [PTS]
2. Veccakadāyako, syā.

[BJT Page 274] [\x 274/]

524. Ababhañjanadāyakatterāpadānaṃ

5561. Nagare [PTS Page 456] [\q 456/] bandhumatiyā rājuyyāne vasāmahaṃ,
Cammavāsī tadā āsiṃ kamaṇḍaludharo ahaṃ.

5562. Addasaṃ vimalaṃ buddhaṃ sayambhuṃ aparājitaṃ,
Padhānapahitattaṃ taṃ1 jhāyiṃ jhānarataṃ vasiṃ2

5563. Sabbakāmasamiddhaṃ ca oghatiṇṇanananamanāsavaṃ,
Disvā pasanno sumano abbhañjanamadāsahaṃ.

5564. Ekanavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi abbhañjanassidaṃ phalaṃ.

5565. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5566. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5567. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā abbhañjanadāyako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Abbhañjanadāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.

525. Supaṭadāyakattherāpadānaṃ

5568. Divāvihārā nikkhanto vipassi lokanāyako,
Lahuṃ supaṭakaṃ3 katvā kappaṃ saggamhi modahaṃ.

5569. Ekanavute ito kappe supaṭakaṃ adāsahaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi supaṭassa idaṃ phalaṃ.

5570. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5571. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

1. Padhānaṃ payitantaṃ ta, machasaṃ.
2. Isiṃ, syā.
3. Supaṭikaṃ, syā suppaṭaṃ, [PTS]

[BJT Page 276] [\x 276/]

5572. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā supaṭadāyako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Supaṭadāyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.

526. Daṇḍadāyakattherāpadānaṃ

5573. Kānanaṃ vananemāgayha veḷuṃ chetvānahaṃ tadā,
Ālambanaṃ karitvāna saṅghassa adadiṃ ahaṃ.

5574. Tena cittappasādena subbate abhivādiya,
Ālambadaṇḍaṃ datvāna pakkāmiṃ uttarāmukho.
5575. Catunavute [PTS Page 457] [\q 457/] ito kappe yaṃ daṇḍa madadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi daṇḍadānassidaṃ phalaṃ.

5576. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5577. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5578. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā daṇḍadāyako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Daṇḍadāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.

527. Girinelapūjakattherāpadānaṃ

5579. Migaluddo pure āsiṃ vipine vicaraṃ ahaṃ,
Addasaṃ virajaṃ buddha sabbadhammānapāraguṃ.

5580. Tasmiṃ mahākāruṇike sabbasathite rate,
Pasannacitto sumano nelapupphamapūjayiṃ.
5581. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

[BJT Page 278] [\x 278/]

5582. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5583. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5584. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā girinela pūjako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Girinesapūjakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.

528. Bodhisammajjakattherāpadānaṃ

5585. Ahaṃ pure bodhipattaṃ ujjhitaṃ vetiyaṅgaṇe,
Taṃ gahetvāna chaḍḍesiṃ alabhiṃ vīsati guṇe.

5586. Tassa kammassa tejena saṃsaranto bhavābhave,
Duve bhave saṃsarāmi devatte cāpi mānuse.

5587. Devalokā cavitvāna āgantvā mānusaṃ bhavaṃ,
Duve kule pajāyāmi khattiye cāpi mānuse.

5588. Aṅgapaccaṅgasampanno ārohapariṇahavā,
Abhirūpo suci homi sampuṇṇaṅgo anūnako.
5589. Devaloke manusse vā jāto vā yattha katthaci,
Bhave suvaṇṇavaṇṇova uttattakanakūpamo.

5590. Mudukā [PTS Page 459] [\q 459/] maddavā saniddhā1 sukhumā sukumārikā,
Chavi me sabbadā hoti bodhipatte suchaḍḍite.
5591. Yato kutoci gatisu sarīre samudāgate,
Na limpati rajojallaṃ vipāko pattachaḍḍane. 2

5592. Uṇhe vātātape tassa aggitāpena vā puna3,
Gatte sedā na muccanti vipāko pattachaḍḍane.

5593. Kuṭṭhaṃ gaṇḍo kilāso ca tilakā piḷakā tathā,
Na honti kāye daddū ca vipāko pattachaḍḍane.

1. Mudumaddavā siniddhā, syā.
2. Pattachaḍḍhite, (sabbattha) machasaṃ.
3. Pana, machasaṃ.

[BJT Page 280] [\x 280/]

5594. Aparampi guṇaṃ tassa nibbattati bhavābhave,
Rogā na honti kāyasmiṃ vipāko pattachaḍḍane.
5595. Aparampi guṇaṃ tassa nibbattati bhavābhave,
Na hoti cittajā pīḷā vipāko pattachaḍḍane.

5596. Aparampi guṇaṃ tassa nibbattati bhavābhave,
Amittā na bhavantassa vipāko pattachaḍḍane.

5597. Aparampi guṇaṃ tassa nibbattati bhavābhave,
Anūnabhogo bhavati vipāko pattachaḍḍane.

5598. Aparampi guṇaṃ tassa nibbattati bhavābhave,
Aggirājuhi corehi na hoti udake bhayaṃ.

5599. Aparampi guṇaṃ tassa nibbattati bhavābhave,
Dāsidāsā anuvarā honti cittānuvattakā.

5600. Yamhi āyuppamāṇamhi jāyate mānuse bhave,
Tato na hāyate āyu tiṭṭhate yāvatāyukaṃ.

5601. Abbhantarā bāhirā ca1 negamā ca saraṭṭhakā,
Anuyuttā2 honti sabbe vuddhikāmā sukhicchakā.

5602. Bhogavā yasavā homi sirimā ñātipakkhavā,
Apetabhayasantāso bhave'haṃ sabbato bhave.

5603. Devā manussā asurā gandhabbā yakkharakkhasā,
Sabbe te parirakkhanti bhave saṃsarato sadā.

5604. Devaloke manusse ca anubhotvā ubho yase,
Avasānena ca nibbānaṃ sivaṃ patto anuttaraṃ.

5605. Sambuddhamuddisitvāna bodhiṃ vā tassa satthuno,
Yo puññaṃ pasave poso tassa kiṃ nāma dullabhaṃ.

5606. Magge phale āgame ca jhānābhiññāguṇesu ca,
Aññosaṃ adhiko hutvā nibbāyāmi anāsavo.

1. Abbhantarā ca bāhirā, machasaṃ.
2. Nuyuttā, machasaṃ.

[BJT Page 282] [\x 282/]

5607. Pure'haṃ bodhiyā pattaṃ chaḍḍetvā haṭṭhamānaso,
Imehi vīsataṅgehi samaṅgi homi sabbadā.

5608. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5609. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5610. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bodhisammajjako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Bodhisammajjakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.

529. Āmaṇḍaphaladāyakattherāpadānaṃ

5611. Padumuttaro nāma jino sabbadhammānapāragū,
Vuṭṭhahitvā samādhimhā caṅkami lokanāyako.

5612. Khāribhāraṃ gahetvāna āharanto phalaṃ tadā,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ caṅkamantaṃ mahāmuniṃ.

5613. Pasannacitto sumano sire katvāna añjaliṃ,
Sambuddhaṃ abhivādetvā āmaṇḍamadadiṃ phalaṃ.

5614. Satasahasse ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā, duggatiṃ nābhijānāmi āmaṇḍassa idaṃ
phalaṃ.

5615. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5616. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5617. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā āmaṇḍaphaladāyako thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Āmaṇḍaphaladāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ.

[BJT Page 284] [\x 284/]

530. Sugandhatthorāpadānaṃ

5617. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahāyaso,
Kassapo nāma gottena1 uppajji vadataṃvaro.

5618. Anuvyañjanasampanno2 battisaṃvaralakkhaṇo,
Byāmappabhāparivuto raṃsujālasamosaṭo3.

5619. Assāsetā yathā cando suriyova pabhaṅkaro,
Nibbāpetā yathā megho sāgaro'va guṇākaro.

5620. Dharaṇiriva [PTS Page 460] [\q 460/] sīlena himavā'va samādhinā,
Ākāso viya paññāya asaṅgo anīlo yathā.

5621. Sa kadāci mahāvīro parisāsu visārado,
Saccāni sampakāsesi uddharanto mahājanaṃ.

5622. Tadāhi bāraṇasiyaṃ seṭṭhiputto mahāyaso,
Āsahaṃ dhanadhaññassa pahutassa pabhu tadā4.

5623. Jaṅghāvihāraṃ vicaraṃ migadāyamupeccahaṃ,
Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ desentaṃ amataṃ padaṃ.

5624. Vissaṭṭhakantavacanaṃ5 karavīkasamassaraṃ,
Haṃsarudābhinigghosaṃ6 viññāpentaṃ mahājanaṃ.

5625. Disvā devātidevaṃ taṃ sutvā ca7 madhuraṃ giraṃ,
Pahāyānappake8 bhoge pabbajiṃ anagāriyaṃ.

5626. Evaṃ pabbajito cāhaṃ na cirena bahussuto,
Ahosiṃ dhammakathiko vicittapaṭibhāṇavā.

5627. Mahāparisamajjhehaṃ haṭṭhacitto punappunaṃ,
Vaṇṇayiṃ hemavaṇṇassa vaṇṇaṃ vaṇṇavisārado.

5628. Esa khiṇāsavo buddho anīgho chinnasaṃsayo,
Sabbakammakkhayaṃ patto vimuttopadhisaṃkhaye.

5629. Esa so bhagavā buddho esa sīho anuttare,
Sadevakassa lokassa brahmacakkappavattako

1. Nāmena, sīmu.
2. Anubyañjanasampanno, machasaṃ.
3. Raṃsijālasamotthaṭo, machasaṃ.
4. Bahūtadā, machasaṃ.
5. Visaṭṭhakantavacanaṃ, machasaṃ.
6. Haṃsarutehi nigghosaṃ, machasaṃ.
Haṃsadundubhinigghosaṃ, syā. [PTS.]
7. Sutthāva, machasaṃ
8. Pahāyanappake, machasaṃ.

[BJT Page 286] [\x 286/]

5630. Danto dametā santo ca sametā nibbuto isi,
Nibbāpetā ca assattho assāsetā mahājanaṃ.

5631. Vīro suro ca dhīro ca1 pañño kāruṇiko vasī,
Vijitāvī ca sa jino appagabbho anālayo.

5632. Anejo acalo dhīmā amoho asamo muni,
Dhorayho usabho usabho nāgo sīho sakko garūsupi.

5633. Virāgo vimalo brahmā vādasūro raṇanañjaho,
Akhilo ca visallo ca asamo saṃyuto2 suci.

5634. Brāhmaṇo [PTS Page 461] [\q 461/] samaṇo nātho bhisakko sallakattako,
Yodho buddho suto suto3 acalo muditodito. 4

5635. Dhātā dhatā ca hantā ca5 kattā tetā pakāsitā,
Sampahaṃsitā bhettā ca chettā sotā pasaṃsitā.

5636. Akhilo ca visallo ca anīgho akathaṅkathi,
Anejo virajo khantā6 gantā7 vattā pakāsitā8
5637. Tāretā atthakāretā kāretā sampadālitā9,
Pāpetā sahitā kantā hantā ātā pī tāpaso10.

1. Vikanto, machasaṃ.
2. Vusabho, syā, payato, [PTS.]
3. Sutāsuto, machasaṃ.
4. Sito, machasaṃ.
5. Santi ca, machasaṃ.
6. Kattā, machasaṃ.
7, Gandhā, machasaṃ.
8. Pasaṃsitā, machasaṃ.
9. Samapadāritā, machasaṃ.
10. Tāpitā ca visositā, syā.

[BJT Page 288] [\x 288/]

5638. Samacitto1 samasamo asahāyo dayāsayo, 2
Accherasatto3 akuho katāvī isisattamo.

5639. Nittiṇṇakaṅkho nimmāno appameyyo anūpamo,
Sabbavākyapathānīto saccañeyyantagū4 jino.

5640. Sattasāravare5 tasmiṃ pasādo amatāvaho,
Tasmā buddhe ca dhamme ca saṃghe saddhā mahiddhikā. 6

5641. Guṇehi evamādīhi tilokasaraṇuttamaṃ,
Vaṇṇento parisāmajjhe akaṃ7 dhammakathaṃ ahaṃ.

5642. Tato cutohaṃ8 tuyite anubhetvā mahāsukhaṃ,
Tato cuto manussesu jāto bhomi sugandhiko.
5643. Nissāso mukhagandho ca dehagandho tatheva me,
Sedagandho ca satataṃ sabbagandhe'tiseti'me. 9

5644. Mukhagandho sadā mayhaṃ padumuppalacampake10,
Ādisanto11 sadā vāti sarīro ca tatheva me,

5646. Guṇaṃ [PTS Page 462] [\q 462/] buddhassa vatvāna hitāya janasandhisu14,
Sukhito15 homi sabbattha saradvadhanisamāyuto16

5647. Yasassī sukhito kanto jutimā piyadassano,
Vattā aparibhuto ca niddoso paññavā tathā.

5648. Khīṇe āyusi17 nibbānaṃ sulabhaṃ buddhabhattino,
Tesaṃ hetuṃ pavakkhāmi taṃ suṇātha yathātathaṃ.

5649. Santaṃ yasaṃ bhagavato vidhinā abhivādayaṃ,
Yattha tatthupapannopi yasassī tena homahaṃ.

1. Saccaṭṭhito syā.
2. Dayālayo, machasaṃ.
3. Accheramanto, syā
4. Sabbaneyyantiko, syā
5. Sataraṃsīvare, syā.
6. Mahatthikā, machasaṃ.
7. Kathiṃ syā.
8. Cutāhaṃ, machasaṃ.
9. Sabbagandhova hoti me, machasaṃ.
10. Padūmuppalavampako, machasaṃ.
11. Parisanto, machasaṃ atikanto, syā. Atīsanto, [PTS]
12. Phalantaṃ, syā.
13. Bhāsitassa, syā.
14. Hitāya ca nasadisaṃ, machasaṃ.
15. Sucitto, syā.
16. Saṅghebirasamāyuto, machasaṃ.
17. Pāvusi, syā.

[BJT Page 290] [\x 290/]

5650. Dukkhassantakaraṃ buddhaṃ dhammaṃ santamasaṅkhataṃ,
Vaṇṇayaṃ sukhado āsiṃ sattānaṃ sukhito tato.

5651. Guṇaṃ vadanto buddhassa buddhapītisamāyuto,
Sakantiṃ parakantiñca janayiṃ tena kantimā.

5652. Janoghe1 titthakākiṇṇe2 abhibhuyya kutitthiye,
Guṇaṃ vadanto jotesiṃ nāyakaṃ jutimā tato.

5653. Piyakārī janassāpi sambuddhassa guṇaṃ vadaṃ,
Saradova sasaṅkohaṃ tenāsiṃ3 piyadassano.

5654. Yathāsattivasenāhaṃ sabbavācāhi santhaviṃ,
Sugataṃ tena vāgīso vicittapaṭibhāṇavā.

5655. Ye bālā vimatippattā paribhonti mahāmuni,
Niggahiṃ te sadhammena paribhūto na tenahaṃ4.

5656. Buddhavaṇṇena5 sattānaṃ kilese apanesahaṃ,
Nikkilesamano homi tassa kammassa vāhasā.

5657. Sotunaṃ [PTS Page 463] [\q 463/] buddhimajaniṃ6 buddhānussatidesako,
Tenāhamāsiṃ7 sappañño nipuṇatthavipassako.

5658. Sabbāsavariparikkhiṇo tiṇṇasaṃsārasāgaro,
Sikhīva anupādāno pāpuṇissāmi nibbutiṃ.

5659. Imasmiṃ yeva kappasmiṃ yamahaṃ santhaviṃ jinaṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhavaṇṇassidaṃ phalaṃ.

5660. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5661. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5662. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
Itthaṃ sudaṃ āyasmā sugandho thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Sugandhattherassa apadānaṃ dasamaṃ.

1. Jino te, machasaṃ.
2. Titthikākiṇṇe, machasaṃ.
3. Thomesīṃ, syā.
4. Paribhutena tenahaṃ, syā.
5. Buddhavaṇṇehi, sīmu.
6. Vuṇḍimajaniṃ, machasaṃ.
7. Tenāpi cāsiṃ, syā.

[BJT Page 292] [\x 292/]

Uddānaṃ:

Tiṇado mañcado ceva saraṇabbhañjanappado,
Supaṭo daṇḍadāyī ca nelapūji tatheva ca,
Bodhisammajjakāmeṇḍo1 sugandho dasamo dijo. 2
Gāthāsataṃ satevītaṃ cettha sabbaso.

Tiṇadāyakavaggo tepaññāsamo.

531. Mahākaccānattherāpadānaṃ

5663. Padumuttaro nāma jino anejo ajitañjayo,
Satasahasse kappānaṃ ito uppajji nāyako.

5664. Vīro kamalapattakkho sasaṅkavimalānano,
Kanakāvalasaṅkāso3 ravidittiyasamappabho.

5665. Sattanettamanohārī varalakkhaṇabhusito,
Sabbavākyapathātīto manujāmarasakkato.

5666. Sambuddho bodhayaṃ satte vāgīso madhurassaro,
Karuṇānibaddha4 santāno parisāsu visārado.

5667. Deseti [PTS Page 464] [\q 464/] madhuraṃ dhammaṃ catusaccupasaṃhitaṃ,
Nimugge mohapaṅkamhi samuddharati pāṇino.

5668. Tadā ekacaro hutvā tāpaso himavālayo,
Nabhasā mānusaṃ lokaṃ gacchanto jinamaddasaṃ.

5669. Upecca santikaṃ tassa assosiṃ dhammadesanaṃ,
Vaṇṇayantassa vīrassa sāvakassa mahāguṇaṃ.

5670. Saṃkhittena mayā vuttaṃ vitthārena pakāsayaṃ,
Parisaṃ mañca toseti yathā kaccāyano ayaṃ.

5671. Nāhaṃ evaṃ vidhaṃ kañci5 aññaṃ passāmi sāvakaṃ,
Tasmātadagge6 esaggo evaṃ dhāretha bhikkhavo.

5672. Tadāhaṃ vimhito hutvā sutvā vākyaṃ manoramā,
Himavantaṃ gamitvāna āhatvā7 pupphasañcayaṃ.

5673. Pūjetvā lokasaraṇaṃ taṃ ṭhānaṃ abhipatthayiṃ,
Tadā mamāsayaṃ ñatvā vyākāsi saraṇañjaho.

1. Bodhisammajjako maṇḍo, machasaṃ.
2. Ti ca, machasaṃ.
3. Kañcanakavasaṅkalāso, syā
4. Nibandha, sabbattha.
5. Nāśaṃ evaṃmidhekakaccaṃ, machasaṃ.
6. Tasematadagge, sīmu. Tasmātadagge ṭhapemi, theragāthaṭṭhakathā.
7. Āhitvā.

[BJT Page 294] [\x 294/]

5673. "Passathetaṃ isivaraṃ niddhantakanakattacaṃ,
Uddhaggalomaṃ pīṇaṃsaṃ acalaṃ pañjaliṃ ṭhitaṃ.

5674. Hāsassupuṇṇanayanaṃ1 buddhavaṇṇagatāsayaṃ,
Dhammaṃva viggahavaraṃ2 amatāsittasantibhaṃ.

5675. Kaccānassa guṇaṃ sutvā taṃ ṭhānaṃ patthayaṃ ṭhito,
Anāgatamhi addhāne gotamassa mahāmune.

5676. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Kaccāno nāma nāmena hessi satthusāvako.

5677. Bahussuto mahāñāṇi adhippāyavidū mune,
Pāpuṇissati taṃ ṭhānaṃ yathāyaṃ vyākato mayā.

5678. Satasahasse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5679. Duve bhave saṃsarāmi devatte atha mānuse,
Aññaṃ gatiṃ na gacchāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5680. Duve kule pajāyāmi khattiye atha brāhmaṇe,
Nīce kule na jāyāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5681. Pacchime [PTS Page 465] [\q 465/] va3 bhave dāni jāto ujjeniyā pure, 4
Pajjotassa ca caṇḍassa purohitadijātino. 5

5682. Putto tiraṭavacchassa6 nipuṇo vedapāragū,
Mātā ca candimā nāma kaccānohaṃ varattavo.

5683. Vīmaṃsatthaṃ buddhassa bhumipālena pesito,
Disvā mokkhapuradvāraṃ nāyakaṃ guṇasañcayaṃ.

5684. Sutvā ca vimalaṃ vākyaṃ gatipaṅkavisosanaṃ,
Pāpuṇiṃ amataṃ santaṃ sosehi saha sattahi. 7

5685. Adhippāyavidū jāto sugatassa mahāmune, 8
hapito etadagge ca susamiddhamanoratho.
5686. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

1. Bhāsaṃsapuṇṇanayanaṃ, machasaṃ.
2. Dhammajaṃuggahadayaṃ, machasaṃ. Dhammapaṭiggabhavaraṃ, syā.
3. Pacchime ca, machasaṃ.
4. Ujjeniyaṃ pure, machasaṃ.
5. Purohitadijādhino, machasaṃ.
6. Nidīvacchassa, theragāthaṭṭhakathā. Tiriṭivacchassa, machasaṃ.
7. Sesebhi saha pañcahi, sīmu: theragāthaṭṭhakathā. "Sesehi saha sattahi" iti
manorathapūraṇi ādiaṭṭhakathāhi saddhiṃ sameti.
8. Mahāmate, machasaṃ.

[BJT Page 296] [\x 296/]

5687. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5688. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Ittha sudaṃ āyasmā mahākaccāno thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Mahākaccānattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.

532. Vakkalittherāpadānaṃ

5689. Ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako,
Anomanāmo amito nāmena padumuttaro.

5690. Padumākāravadano padumāmalasucchavī,
Lokenānupalittova teyena padumaṃ yathā.

5691. Vīro padumapattakkho santo ca padumaṃ yathā,
Padumuttaragandho ca1 tasmā so padumuttaro.

5692. Lokajeṭṭho ca nimmāno andhānaṃ nayanūpamo,
Santaveso guṇanidhi karuṇāmatisāgaro.

5693. Sakadāci mahāvīro brahmāsurasuraccito,
Sadevamanujākiṇṇo2 janamajjhe anuttamo. 3

5694. Vadanena sugandhena madhurena rutena ca,
Rañjayaṃ parisaṃ sabbaṃ santhavī sāvakaṃ sakaṃ.

5695. "Saddhādhimutto [PTS Page 466] [\q 466/] sumatī mama dassanalālaso, 4
Natthi etādiso añño yathāyaṃ bhikkhu vakkali".

5696. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ nagare brāhmaṇatrajo,
Hutvā sutvā ca taṃ vākyaṃ taṃ ṭhānamabhirocayiṃ.

5697. Sasāvakaṃ taṃ vimalaṃ nimantetvā tathāgataṃ,
Sattāhaṃ bhojayitvāna dussegacchādayiṃ tadā.
5698. Nipacca sirasā tassa anantaguṇasāgare,
Nimuggo pītisampuṇṇo idaṃ pacanamabraviṃ:

1. Padumuttaragandhova, machasaṃ.
2. Sadevamanujākiṇṇe, machasaṃ.
3. Jinuttamo, machasaṃ.
4. Dassanasālayo, syā.

[BJT Page 298] [\x 298/]

5699. "Yo so tayā santhavito ito sattamake'hani, 1
Bhikkhu saddhāvataṃ aggo tādiso homahaṃ mune. "

5700. Evaṃ vutte mahāvīro anāvaraṇadassano,
Imaṃ vākyaṃ udīresi parisāyaṃ2 mahāmuni:

5701. "Passathetaṃ māṇavakaṃ pītamaṭṭhanivāsanaṃ,
Hemayaññopavītaṅgaṃ3 jananettamanoharaṃ.

5702. Eso anāgataddhāne gotamassa mahesino,
Aggo saddhādhimuttānaṃ sāvakoyaṃ bhavissati.

5703. Devabhūto manusso vā sabbasantāpavajjito,
Sabbabhogaparibbūḷho sukhito saṃsarissati.

5704. Satasahasse ito kappe okkākakusalasambhavo,
Gotamo nāma nāmena4 satthā loke bhavissati.

5705. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Vakkalī nāma nāmena hessati satthūsāvako.

5706. Tena kammavisesena cetanāpaṇīdhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

5707. Sabbattha sukhito hutvā saṃsaranto bhavābhave,
Sāvatthiyaṃ pure jāto kule aññatare ahaṃ.

5708. Nonītasukhumālaṃ maṃ jātapallavakomalaṃ,
Mandaṃ uttānasayanaṃ pisācībhayatajjitā. 5

5709. Pādamūle mahesissa sāyesuṃ dīnamānasā,
'Imaṃ dadāma te nātha saraṇaṃ hohi nāyaka. '

5710. Tadā [PTS Page 467] [\q 467/] paṭiggahi so maṃ bhītānaṃ saraṇo muni,
Jālitā saṅkhalaṅkena6 mudukomalapāṇinā.

5711. Tadāppabhūti tenāhaṃ arakkheyyena rakkhito,
Sabbaveravinimmutto7 sukhena parivaḍḍhito.

5712. Sugatena vinābhūto ukkaṇṭhāmi muhuttakaṃ,
Jātiyā sattavassohaṃ pabbajiṃ anagāriyaṃ.

1. Ito sattamake muni, machasaṃ. Ito saddhādhimutto iti, syā.
2. Parisāya, machasaṃ.
3. Hemayaññopacitaṅgaṃ, machasaṃ.
4. Gottena, machasaṃ.
5. Pisācabhayatajjitā, sīmu. Machasaṃ.
6. Jālinācakkakitena, machasaṃ.
7. Sabbāpadāvinimmutto, theragāthaṭṭhakathā, sabbabyādhivinimmutto, syā
sabbupadhivinimmutto, [PTS]

5713. Sabbapāmisambhūtaṃ lakkhīnilayanaṃ paraṃ, 1
Rūpaṃ sabbasubhākiṇṇaṃ atitto pihayāmahaṃ2.

5714. Buddharūparataṃ3 ñatvā tadā ovadi maṃ jino,
"Alaṃ vakkali kiṃ rūpe ramase bālanandite.

5715. Yo hi passati saddhammaṃ so maṃ passati paṇḍito,
Apassamāno saddhammaṃ maṃ passampi na passati.

5716. Anattādīnavo kāyo visarukkhasamūpamo,
Āvāso sabbarogānaṃ puñjo dukkhassa kevalo.

5717. Tibbandiya tato rūpe khandhānaṃ uyadabbayaṃ,
Passa sabbakilesānaṃ sukhenantaṃ gamisassi. "

5718. Evaṃ tenānusiṭṭhohaṃ nāyakena hitesinā,
Gijjhakūṭaṃ samāruyha jhāyāmi girikandare.

5719. hito pabbatapādamhi mamāha so mahāmuni, 4
Vakkalī'ti jino vācaṃ taṃ sutvā mudito ahaṃ.

5720. Pakkhandiṃ selapabbhāre anekasataporise,
Tadā buddhānubhāvena sukhena'va mahiṃ gato.

5721. Punopi5 dhammaṃ desesi6 khandhānaṃ udayabbayaṃ,
Tamhaṃ dhammamaññāya arahattamāpuṇiṃ.

5722. Sumahāparisāmajjhe7 tadā maṃ maraṇantago8,
Aggaṃ saddhādhimuttānaṃ paññapesi mahāmati.

5723. Satasahasse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhajūjāyidaṃ phalaṃ.

5724. Kilesā [PTS Page 468] [\q 468/] jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5725. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassaṃ sāsanaṃ.

1. Nīlakkhitayanaṃ varaṃ, machasaṃ.
2. Vibharāmahaṃ, machasaṃ.
3. Buddho rūparataṃ, sīmu buddharūparatiṃ, machasaṃ.
4. Assāsayi mahāmuni, machasaṃ.
5. Punāpi, sīmu. Syā.
6. Deseti, machasaṃ.
7. Sumahāparisamajjhe, machasaṃ.
8. Caraṇantago, machasaṃ.

[BJT Page 302] [\x 302/]

5726. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā vakkalitthero imaṃ gāthāyo abhisitthāti

Vakkalittherassa apadānaṃ dutiyaṃ

533. Mahākappinattherāpadānaṃ

5727. Padumuttaro nāma jino sabbadhammānapāragu,
Udito jagadākāse1 ravīva saradambare.

5728. Vacanābhāya bodheti veneyyapadumāni so,
Kilesapaṅkaṃ soseti matiraṃsīhi nāyako.

5729. Titthiyānaṃ yaso hanti khajjotābhā yathā ravi,
Saccatthābhaṃ pakāseti ratanaṃva divākaro.

5730. Guṇānaṃ āyatibhūto ratanānaṃva sāgaro,
Pajjunnoriva bhūtāni dhammameghena vassati.

5731. Akkhadasso tadā āsiṃ nagare haṃsasavhaye,
Upecca dhammamassosiṃ jalajuttaranāmino.

5732. Ovādakassa bikkhūnaṃ sāvakassa katāvino,
Guṇaṃ pakāsayantassa tosayantassa2 me manaṃ.

5733. Sutvā patīto sumano nimantetvāna taṃ ṭhānambhipatthayiṃ.
Sasissaṃ bhojayitvāna taṃ ṭhānambhipatthayiṃ.

5734. Tadābhāsi mahābhāgo3 haṃsadundubhisussaro, 4
Passathetaṃ mahāmattaṃ vinicchayavisāradaṃ.

5735. Maṃpādamūle patītaṃ5 samuggatatanūruhaṃ,
Jimutavaṇṇaṃ pīṇaṃsaṃ pasannanayanānanaṃ.

5736. Parivārena mahatā rañjayaṃ taṃ6 mahāyasaṃ,
Eso katāvino ṭhānaṃ pattheti muditāsayo.

5737. Iminā [PTS Page 469] [\q 469/] piṇḍapātena7 cetanāpaṇidhīhi ca, 8
Kappasatasahassāni nūpapajjati duggatiṃ.

5738. Devesu devasobhaggaṃ manussesu mahantataṃ,
Anubhotvāvasesena9 nibbānaṃ pāpuṇissati.

1. Ajaṭākāse, machasaṃ. Jaladākāse, [PTS.]
2. Tappayantassa, machasaṃ.
3. Tadā haṃsasambhāgo, machasaṃ.
4. Haṃsadundubhinissaro, theragāthaṭṭhakathā: haṃsadundubhinissano, machasaṃ.
5. Patitaṃ pādamūle me, machasaṃ.
6. Rañjayannaṃ, sīmu, rājayuttaṃ, machasaṃ. 7. Paṇipātenaṃ, machasaṃ.
8. Cāgena paṇidhīhi ca, machasaṃ.
9. Anubhotvāna sesena, machasaṃ

[BJT Page 304] [\x 304/]

5739. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo.
Gotamo nāma gottana satthā loke bhavissati.
5740. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Kappino nāma nāmena hessati satthusāvako.

5741. Tatohaṃ sukataṃ kāraṃ katvāna jinasāsane,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tusitaṃ agamāsahaṃ.
5742. Devanamānusarajjāni sataso anusāsiya,
Bārāṇasīsamāsanne jāto keniyajātiyaṃ.

5743. Sahassaparivārena1 sapajāpatiko ahaṃ,
Pañca paccekabuddhānaṃ satāni samupaṭṭhahiṃ.

5744. Temāsaṃ bhojayitvāna pacchā'dambha ticīvaraṃ,
Tato cutā mayaṃ sabbe ahumbha tidasūpagā.

5745. Puto sabbe manussattaṃ āgamimbha2 tato cutā,
Kukkuṭambhi pure jātā himavantassa passato.

5746. Kappino nāmahaṃ āsiṃ rājaputto mahāyaso,
Sesāmaccakule jātā mameva parivārayuṃ.

5747. Mahārajjasukhaṃ patto sabbakāmasamiddhimā,
Vāṇijehi samakkhātaṃ buddhappādamahaṃ suṇiṃ.

5748. "Buddho loke samuppanno asamo ekapuggalo,
So pakāseti saddhammaṃ amataṃ sukhamuttamaṃ.

5749. Suyuttā tassa sissā ca sumuttā ca anāsavā, "
Sutvā tesaṃ suvacanaṃ sakkaritvāna vāṇije.

5750. Pahāya rajjaṃ sāmacco nikkhamaṃ buddhamāmako,
Nadiṃ disvā mahācandā pūritaṃ samatittikaṃ.

5751. Appatiṭṭhaṃ anālambaṃ duttaraṃ sīghavāhiniṃ,
Guṇaṃ saritvā buddhassa sotthinā samatikkamiṃ.

5752. Bhavasotaṃ sace buddho tiṇṇo lokantagū vidu,
Etena saccavajjena gamanaṃ me samijjhatu.

1. Satasahasseparivāro, syā.
2. Agamimha, machasaṃ.

[BJT Page 306] [\x 306/]

5753. Yadi [PTS Page 470] [\q 470/] santigamo maggo mokkho vaccantikaṃ1 sukhaṃ,
Etena saccavajjena gamanaṃ me samijjhatu.

5754. Saṅgho ce tiṇṇakantāro puññakkhetto anuttaro,
Etena saccavajjena gamanaṃ me samijjhatu.

5755. Saha kate saccavare maggā apagataṃ jalaṃ,
Tato sukhena uttiṇṇo nadītīre manorame.

5756. Nisisannaṃ addasaṃ buddhaṃ udentaṃva pabhaṅkaraṃ,
Jalantaṃ hemaselaṃva dīparukkhaṃva jotitaṃ.

5757. Sasī va2 tārāsabhitaṃ sāvakehi purakkhataṃ, vāsavaṃ viya vassantaṃ desanājaladaṃ
tadā3

5758. Vanditvāna sahāmacco ekamantaṃ upāvisiṃ4
Tato no āsayaṃ5 ñatvā buddho dhammamadesayī.

5759. Sutvāna dhammaṃ vimalaṃ avocumha mayaṃ jinaṃ,
Pabbājehi mahāvīra nibbittamha6 mayaṃ bhave.

5760. Savākkhāto7 bhikkhave dhammo dukkhantakaraṇāya vo,
Caratha brahmacariyaṃ iccāha muni sattamo.

5761. Saha vācāya sabbepi bhikkhuvesadharā mayaṃ,
Ahumbha upasampannā sotāpannā ca sāsane.

5762. Tato jetavanaṃ gavatvā anusāsi vināyako,
Anusiṭṭho jinenāhaṃ arahattamapāpuṇiṃ.

5763. Tato bhikkhusahassaṃ8 taṃ anāsāsiṃ ahaṃ tadā,
Mamānusāsanakarā tepi āsuṃ anāsavā.

5764. Jino tasmiṃ guṇe tuṭṭho etadagge ṭhapesi maṃ,
Bhikkhu ovādakānaggo kappinoti mahājane.

5765. Satasahasse kataṃ kammaṃ phalaṃ dassesi me idha,
Sumutto saravevegova kilese jhāpayi9 mama.

1. Mokkhadaṃ santikaṃ, syā.
2. Sasiṃva, machasaṃ.
3. Desanājaladantaraṃ, machasaṃ. Devenajaladantaraṃ, syā. [PTS.]
4. Ekamantamupācisaṃ, machasaṃ. 5. Tatosajjhāsayaṃ, syā.
6. Nibbinnāmha, machasaṃ
7. Svakkhāto, machasaṃ.
8. Tatobhikkhusahassāni, machasaṃ.
9. Jhāpayiṃ, machasaṃ.

[BJT Page 308] [\x 308/]

5766. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5767. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassaṃ sāsanaṃ.

5768. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā mahākappino thero imaṃ gāthāyo abhisitthāti

Mahākappinattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.

534. Dabbattherāpadānaṃ

5769. Padumuttaro [PTS Page 471] [\q 471/] nāma jino sabbalokavidū muni,
Ito satasahassamhi kappe uppajji cakkhumā.

5770. Ovādako viññāpako tārako sabbapāṇinaṃ,
Desanākusalo buddho tāresi ranataṃ bahuṃ.

5771. Anukampako kāruṇiko hitesī sabbapāṇinaṃ,
Sampatte titthiye sabbe pañcasīle patiṭṭhapi1

5772. Evaṃ nirākulaṃ āsi suññataṃ2 titthiyehi ca,
Vicittaṃ arahantehi vasībhūtehi tādihi.

5773. Ratanānaṭṭhapaññāsa3 uggato so mahāmuni,
Kañcanagghiyasaṅkāso battiṃsavaralakkhaṇo.

5774. Vassasatasahassāni āyu vijjati tāvade,
Tāvatā tiṭṭhamāno so tāresi janataṃ bahuṃ.

5775. Tadāhaṃ haṃsavatiyā seṭṭhiputto mahāyaso,
Upetvā lokapajjotaṃ assosiṃ dhammadesanaṃ.

5776. Senāsanāni bhikkhūnaṃ paññāpentaṃ sasāvakaṃ,
Kittayantassa vacanaṃ suṇitvā mudito ahaṃ.

5777. Adhikāraṃ sasaṅghassa katvā tassa mahesino,
Nipacca sirasā pāde taṃ ṭhānambhipatthayiṃ.

1. Patiṭṭhahi, syā.
2. Suññakaṃ, syā.
3. Paññāsaṃ, machasaṃ.

[BJT Page 310] [\x 310/]

5778. Tadā bhāsi1 mahāvīro mama kammaṃ pakittayaṃ,
Yo sasaṅghamabhojesi sattāhaṃ lokanāyakaṃ.

5779. Soyaṃ kamalapattakkho sīhaṃso kanakattavo,
Mama pādamūle nipatī2 patthayaṃ ṭhānamuttamaṃ.

5780. Sahasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena3 satthā loke bhavissati.

5781. Sāvako tassa buddhassa dabbo nāmena vissuto,
Senāsanapaññāpako aggo hessati'yaṃ4 tadā.

5782. Tena kammena sukatena cetanāpaṇīdhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

5783. Satānaṃ tīṇikkhattuñca devarajjamakārayiṃ,
Satānaṃ pañcakkhattuñca cakkavatti ahosahaṃ.

5784. Padesarajjaṃ [PTS Page 472] [\q 472/] vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ,
Sabbattha sukhito āsiṃ tassa kammassa vāhasā.

5785. Ekanavute ito kappe vipassī nāma nāyako,
Uppajji cārunayano5 sabbadhammavipassako.

5786. Duṭṭhacitto upavadiṃ sāvakaṃ tassa tādino,
Sabbāsavaparikkhīṇaṃ suddhoti ca vijāniya.

5787. Tasseva naravīrassa sāvakānaṃ mahesinaṃ,
Salākaṃ paggahetvāna6 khīrodanamadāsahaṃ.

5788. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahāyaso,
Kassapo nāma nāmena uppajji vadataṃ varo.

5789. Sāsanaṃ jotayitvā so abhibhuyya kutitthiye,
Veneyye7 vinayitvāna nibbuto so sasāvako.

5790. Sasisse nibbute nāthe atthamentamhi8 sāsane,
Devā kandiṃsu saṃviggā muttakesā rudammukhā.

1. Tadāhāsa, sīmu. Machasaṃ.
2. Patito, [PTS.]
3. Gottena, machasaṃ.
4. Hessatayā, sīmu.
5. Cārudassano, machasaṃ.
6. Salākañcagahetvāna, machasaṃ.
7. Vineyya, machasaṃ.
8. Antappattambhi, theragāthaṭṭhakathā.

[BJT Page 312] [\x 312/]

5791. "Nibbāyissatī dhammakkho na passissāma subbate,
Na suṇissāma saddhammaṃ aho no appapuññatā. "

5792. Tadāyaṃ paṭhavī1 sabbā acalā sācalā'calī2,
Sāgaro ca sasokova vinadī karuṇaṃ giraṃ.

5793. Catuddisā dundubhiyo nādayiṃsu amānusā,
Sammantato asaniyo phaliṃsu3 ca bhayāvahā.

5794. Ukkā patiṃsu nabhasā dhūmaketu ca'dissatha, 4
Sabbatthalajasattā ca5 raviṃsu karuṇaṃ migā.

5795. Uppāte6 dāruṇe disvā sāsanatthaṅgamasuvake,
Saṃviggā bhikkhavo satta cintayimha mayaṃ tadā.

5796. Sāsanena vināmhākaṃ jīvitena alaṃ mayaṃ,
Pavisitvā mahāraññaṃ yuñjāma jinasāsane7.

5797. Addasumbha8 tadāraññe ubbiddhaṃ selamuttamaṃ,
Tissenaṇiyā tamāruyha tisseṇiṃ pātayimhase.

5798. Tadā [PTS Page 473] [\q 473/] ovadi no thero buddhuppādo sudullabho,
Saddhā ca dullabhā9 laddhā thokaṃ sesañca10 sāsanaṃ.

5799. Nipatanti khaṇātītā anante dukkhasāgare,
Tasmā payogo kattabbo yāva ṭhāti mune mataṃ. 11

5800. Arahā āsi so thero anāgāmī tadānugo,
Susīlā itare yuttā devalokaṃ agamhase.

5801. Nibbuto tiṇṇasaṃsāro suddhāvāse ca ekako,
Ahaṃ ca pukkusātī ca sabhiyo bāhiyo tathā.

5802. Kumārakassapo ceva tattha tatthūpagā mayaṃ,
Saṃsārabandhanā muttā gotamenānukampitā.

5803. Mallesu kusinārāyaṃ jāto gabbheva me sato,
Matā mātā citārūḷhā tato nippatito ahaṃ.

5804. Patito dabbapuñjamhi tato dabboti vissuto,
Brahmacārībalenāhaṃ vimutto sattavassiko.

1. Pathavi, machasaṃ.
2. Calācalā, machasaṃ. Pulāpūlī, syā.
3. Patiṃsu, sīmu.
4. Dissati, machasaṃ.
5. Sadhūmā jālavaṭṭā ca, machasaṃ.
6. Uppāde, machasaṃ.
7. Sāsanaṃ, machasaṃ.
8. Addasamha, machasaṃ. Sīmu.
9. Saddhātidullabhā, machasaṃ.
10. Thokasesañca, sīmu.
11. Yāva tiṭṭhati sāsanaṃ, syā. Theragāthaṭṭhakathā
12. Pakkusāti ca, machasaṃ.

[BJT Page 314] [\x 314/]

5805. Khīrodanaphalenāhaṃ pañcahaṅgehupāgato,
Khīṇāsavopavādena pāpehi bahucotito.

5806. Ubho puññaṃ ca pāpañca vītivattomhi' dānahaṃ. 1
Patvāna paramaṃ santiṃ viharāmi anāsavo.

5807. Senāsanaṃ paññāpayiṃ bhāsayitvāna subbate,
Jino tasmiṃ guṇe tuṭṭho etadaggo phapesi maṃ.
5808. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5809. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassaṃ sāsanaṃ.

5810. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā dabbo mallaputto thero imaṃ gāthāyo abhisitthāti

Dabbo mallaputtattherassa apadānaṃ catutthaṃ.

535. Kumārakassapattherāpadānaṃ

5811. Ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako,
Sabbalokahito vīro padumuttaranāmako.

5812. Tadāhaṃ brāhmaṇo hutvā vissuto vedapāragū,
Divāvihāraṃ vivaraṃ addasaṃ lokanāyakaṃ.

5813. Catusaccaṃ [PTS Page 474] [\q 474/] pakāsentaṃ bodhayantaṃ sadevakaṃ,
Vicittakathikānaggaṃ vaṇṇayantaṃ mahājane.

5814. Tadā muditacittohaṃ nimantetvā tathāgataṃ,
Nānārattehi vatthehi alaṅkatvāna maṇḍapaṃ.

5815. Nānāratanapajjotaṃ sasaṅghaṃ bhojayiṃ tahiṃ,
Bhojayitvāna sattāhaṃ nānaggarasabhojanaṃ.

5816. Nānāvaṇṇehi2 pupphehi pūjayitvā sasāvakaṃ,
Nipajja pādamūlamhi taṃ ṭhānaṃ patthayiṃ ahaṃ.

1. Dānihaṃ, machasaṃ.
2. Nānācittehi, machasaṃ,

[BJT Page 316] [\x 316/]

5817. Tadā munivaro āha kāruṇekarasāsayo, 1
Passathetaṃ dijavaraṃ padumānalovanaṃ.

5818. Pītipāmojjabahulaṃ samuggatatanūruhaṃ,
Bhāsāhitavisālakkhaṃ2 mama sāsanalālasaṃ.

5819. Mama pādamūle patitaṃ3 ekāvatta sumānasaṃ,
Esa pattheti taṃ ṭhānaṃ vicittakathikattanaṃ4.

5820. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma gottena satthā loke bhavissati.

5821. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Kumārakassapo nāma hessati satthusāvako.

5822. Vicittapupphadussānaṃ ratanānaṃ ca vāhasā,
Vicittakaṭhikānaṃ so aggataṃ pāpuṇissati.

5823. Tena kammena sukatena cetanāpaṇīdhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

5824. Parimbhamaṃ bhavākāse5 raṅgamajjhenaṭo yathā, 6
Sākhāmigatrajo hutvā migiyā kuccimokkamiṃ.

5825. Tadā mayi kucchigate majjhavāro upaṭṭhito,
Sākhena vattā me mātā nigrodhaṃ saraṇaṃ gatā.

5826. Tena sā migarājena maraṇaṃ parimocitā,
Pariccajitvā saṃ pāṇaṃ7 mamevaṃ ovadī tadā.

5827. Nigrodhameva seveyya na sākhamupasaṃvase,
Nigrodhasmiṃ mataṃ seyyo yaṃ ce sākhamhi8 jīvitaṃ.

5828. Tenānusiṭṭho9 migayuthapena ahaṃ ca mātā ca tathetare ca,
Āgamma [PTS Page 475] [\q 475/] rammaṃ tusitādhivāsaṃ gatā pavāsaṃ sagharaṃ
yatheva.

5829. Puno kassapavīrassa atthamentamhi sāsane,
Āruyha selasikharaṃ yuñjitvā jinasāsanaṃ.

1. Karuṇokaruṇālayo, syā. Karuṇākarasāsayo, theragāthāṭṭhakathā.
2. Hāsamhitavisālakkhaṃ, machasaṃ. Sīmu. Hāsādhikaṃ, theragāthaṭṭhakathā
3. Patitaṃ pādamūle me, machasaṃ.
4. Vicittakathikatthadaṃ, sīmu.
5. Bhavābhave, machasaṃ.
6. Raṅgamajjhe yathā naṭo, theragāthaṭṭhakathā, raṅgamajjhanaṭo yathā, sīmu. Machasaṃ.
7. Sapāṇaṃ, machasaṃ.
8. Sākhasmi, machasaṃ.
9. Tenānusiṭṭhā, machasaṃ.

[BJT Page 320] [\x 320/]

5830. Idānahaṃ1 rājagahe jāto seṭṭhikule ahu, 2
Āpannasattā3 me mātā pabbaji anagāriyaṃ.

5831. Sagambhaṃ taṃ viditvāna devadattamupānayuṃ,
So avoca vināsetha pāpikaṃ bhikkhunīṃ imaṃ.

5832. Idānipi munindena jinena anukampitā,
Sukhīni ajanī mayhaṃ mātā bhikkhunupassaye.

5833. Taṃ viditvā mahīpālo kosalo maṃ aposayi,
Kumāraparihārena nāmenāhañca kassapo.

5834. Mahākassapamāgamma ahaṃ kumārakassapo,
Vammikasadisaṃ kāyaṃ sutvā buddhena desitaṃ.

5835. Tato cittaṃ vimucci me anupādāya sabbaso,
Pāyāyiṃ damayitvāhaṃ etadaggaṃ apāpuṇiṃ.
5836. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5837. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassaṃ sāsanaṃ.

5838. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kumārakassapo thero imaṃ gāthāyo abhisitthāti

Kumārakassapattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.

Catuvīsatimaṃ bhāṇāvāraṃ.

536. Bāhiyattherāpadānaṃ

5839. Ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako,
Mahappabho tilokaggo nāmena padumuttaro.

5840. Khippābhiññassa bhikkhuno guṇaṃ kittayato mune,
Sutvā udaggacittohaṃ kāraṃ katvā mahesino-

1. Idānāhaṃ machasaṃ.
2. Ahuṃ, machasaṃ.
3. Āpannagambhā, sīmu.

[BJT Page 320] [\x 320/]

5841. Datvā sattāhikaṃ dānaṃ sasissassa mune ahaṃ,
Abhivādiya sambuddhaṃ taṃ ṭhānaṃ patthayiṃ tadā.

5842. Tato maṃ vyākarī1 buddho etaṃ passatha brāhmaṇaṃ,
Patitaṃ pādamūle me pasannanayanānanaṃ2.

5843. Hemayaññopavitaṅgaṃ [PTS Page 476] [\q 476/] avadātananuttavaṃ,
Palambibimbatamboṭṭhaṃ sitatiṇhasamaṃ dvījaṃ3

5844. Guṇatthāmabahutaraṃ4 samuggatatanūruhaṃ,
Guṇoghāyatanībhūtaṃ pītisamphullitānanaṃ.

5845. Eso patthayate ṭhānaṃ khippābhiññassa bhikkhuno,
Anāgate mahāvīro gotamo nāma hessati.

5846. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Bāhiyo nāma nāmena hessati satthusāvako.

5847. Tadātituṭṭho5 vuṭṭhāya yāvajīvaṃ mahāmune,
Kāraṃ katvā cuto saggaṃ agaṃ sabhavanaṃ yathā.

5848. Devabhūto manusso vā sukhito tassa kammuno,
Vāhasā saṃsaritvāna sampattiṃ anubhosahaṃ6.

5849. Puno7 kassapavīrassa atthamentamhi sāsane,
Āruyha selasikharaṃ yuñjitvā jinasāsanaṃ.

5850. Visuddhasīlā sappaññā jinasāsanakārakā,
Tato cutā pañcajanā devalokaṃ agamhase.

5851. Tatohaṃ bāhiyo jāto bhārukacche puruttame,
Tato nāvāya pakkhanto8 sāgaraṃ appasiddhiyaṃ. 9

5852. Tato nāvā abhijjittha gantvāna katipāhakaṃ,
Tadā bhiṃsanake10 ghore patito makarākare.

5853. Tadāhaṃ vāyamitvāna santaritvā mahodadhiṃ.
Suppāra11 paṭṭanavaraṃ sampatto mandamedhiko. 12

5854. Dārucīraṃ nivāsetvā gāmaṃ piṇḍāya pāvisiṃ,
Tadāha so jano tuṭṭho arahāyamidhāgato.

1. Byākari, machasaṃ
2. Cariyaṃ paccavekkhaṇaṃ, machasaṃ.
3. Setatiṇahasmiṃ dijaṃ, machasaṃ.
4. Guṇathāmbahutaraṃ, machasaṃ.
5. Tadāhituṭṭho, machasaṃ.
6. Anubhomahaṃ, machasaṃ.
7. Puna, machasaṃ.
8. Pakkhando, machasaṃ. Pakkanto, [PTS.]
9. Appasiddhikaṃ, sīmu.
10. Bhiṃsasanake, machasaṃ.
11. Suppāda, machasaṃ.
12. Mandamedhito, machasaṃ.

[BJT Page 322] [\x 322/]

5855. Imaṃ annena pānena vatthena sayanena ca,
Bhesajjena ca sakkaccā hessāma sukhitā mayaṃ.

5856. Paccayānaṃ tadā lābhī tehi sakkatapūjito,
Arahā'hanti saṃkappaṃ uppādesiṃ ayoniso.

5857. Tato [PTS Page 477] [\q 477/] me cittamaññāya codayī pubbadevatā,
Na tvaṃ upāyamaggaññū kuto tvaṃ arahaṃ bhave.

5858. Codito tāya saṃviggo tadāhaṃ paripucchisaṃ,
Ke vā ete kuhiṃ loke arahanto naruttamā.

5859. Sāvatthiyaṃ kosalamandire jino pahūtapañño varabhurimedhaso
So sakyaputto arahā anāsavo deseti dhammaṃ arahattapattiyā.

5860. Tadassa sutvā vacanaṃ supīṇito
Tidhiṃva laddhā kapaṇo'tivimhito,
Udaggacitto arahattamuttamaṃ1
Sudussanaṃ daṭṭhumanantagocaraṃ.

5861. Tadā tato nikkhamitūna satvaraṃ2
Kadā jinaṃ passāmi vimālananaṃ
Upecca rammaṃ vijitavhayaṃ vanaṃ
Dije apucchiṃ kuhiṃ lokanandano.

5862. Tato avocuṃ naradevavandito
Puraṃ paviṭṭho asanesanāsayo3
Sace hi4 khippaṃ munidassanussuko
Upecca vandāhi tamaggapuggalaṃ.

5863. Tatohaṃ tuvaṭṭaṃ gantvā sāvatthipuramuttamaṃ,
Vicarantaṃ tamaddakkhiṃ piṇḍatthamapihāgidhaṃ5.

5864. Pattapāṇiṃ alolakkhaṃ bhājayantaṃ viyāmataṃ6,
Sirīnilayasaṅkāsaṃ ravidittiharānanaṃ.

5865. Pāṇasantāraṇatthāya [PTS Page 478] [\q 478/] piṇḍāya vicarāmahaṃ,
Na te dhammakathākālo iccāha munisattamo.

1. Arahattamuttamaṃ, machasaṃ.
2. Nikkhamitvāna satthuno, machasaṃ.
3. Asanesanāya so, machasaṃ.
4. Sasova, machasaṃ paccehi, syā.
5. Piṇḍatthaṃ apihāgidhaṃ, machasaṃ jotayantaṃ idhāmataṃ, syā.
6. Pācayantaṃ pītākaraṃ, machasaṃ.

[BJT Page 324] [\x 324/]

5867. Tadā punappunaṃ buddhaṃ āyāciṃ dhammalālaso,
So me dhammadesesi gambhīraṃ suññataṃ padaṃ.

5868. Tassa dhammaṃ suṇitvāna pāpuṇiṃ āsavakkhayaṃ,
Parikkhīṇāyuko santo aho satthā'nukampako.

5869. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5870. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassaṃ sāsanaṃ.

5871. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

5872. Evaṃ thero viyākāsi bāhiyo dārucīriyo,
Saṅkārakūṭe patito bhūtāviṭṭhāya gāviyā.

5873. Attano pubbacaritaṃ1 kittayitvā mahāmati,
Parinibbāyī so vīro2 sāvatthiyaṃ puruttame.

5874. Nagarā nikkhamanto taṃ disvāna isisattamo,
Dārucīradharaṃ dhīraṃ bāhiyaṃ bāyināgamaṃ.

5875. Bhūmiyaṃ patitaṃ dantaṃ indaketuṃva3 pātitaṃ,
Gatāyusaṃ gatakelasaṃ4 jinasāsanakārakaṃ.

5876. Tato āmantayī satthā sāvake sāsane rate,
"Gaṇhatha netvā5 jhāpetha tanuṃ sabrahmacārino.

5877. Thūpaṃ karotha pūjetha nibbuto so mahāmati,
Khippābhiññānamesaggo sāvako me vacokaro.

5878. Sahassampi ce gāthā anatthapadasaṃhitā,
Ekaṃ kāthāpadaṃ seyyo sutvā upasammati.

5879. Yattha āpo ca paṭhavī6 tejo vāyo na gādhati,
Na tattha sukkā jotanti ādicco nappakāsati,
Na tattha candimā bhāti tamo tattha na vijjati.

1. Pubbacariyaṃ, machasaṃ.
2. Thero, machasaṃ. Dhīro, syā.
3. Indaketuva, machasaṃ.
4. Gatāyuṃ sukkhakilesaṃ, machasaṃ.
5. Hutvā, syā. [PTS.]
6. Pathavī, machasaṃ.

[BJT Page 326] [\x 326/]

5880. Yādā ca attanā vedi muni monena brāhmaṇo,
Atha rūpā arūpā ca sukhadukkhā vimuccati.
Iccovaṃ abhaṇī nātho tilokasaraṇo muni.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bāhiyo thero imā gāthāyo abhisitthāti.

Bāhiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.

537. Koṭṭhitattherāpadānaṃ

5881. Padumuttaro [PTS Page 479] [\q 479/] nāma jino sabbalokavidu muni,
Ito satasahassamhi kappe uppajji cakkhumā.

5882. Ovādako viññāpako tārako sabbapāṇinaṃ,
Desanākusalo buddho tāresi janataṃ bahuṃ.

5883. Anukampako kāruṇiko hitesī sabbapāṇinaṃ,
Sampatte titthiye sabbe pañcasīle patiṭṭhapi. 1

5884. Evaṃ nirākulaṃ āsi suññakaṃ titthiyehi ca,
Vicittaṃ arahantehi vasībhūtehi tādihi.

5885. Ratanānaṭṭhapaññāsaṃ uggato so mahāmuni,
Kañca nagghiyasaṅkāso battiṃsavaralakkhaṇo.

5886. Vassasatasahassāni āyu vijjati tāvade,
Tāvatā tiṭṭhamāno so tāresi janataṃ bahuṃ.

5887. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ brāhmaṇo vedapāragu,
Upetvā sattasāraggaṃ2 assosiṃ dhammadesanaṃ.

5888. Tadā so sāvakaṃ vīro pabhinnamatigocaraṃ,
Atthe dhamme ca nerutte3 paṭibhāne ca kovidaṃ.

5889. hapesi etadaggamhi taṃ sutvā mudito ahaṃ,
Sasāvakaṃ jinavaraṃ sattāhaṃ bhojayiṃ tadā.

5890. Dussehakacchādayitvāna sasissaṃ buddhisāgaraṃ,
Nipacca pādamūlamhi taṃ ṭhānaṃ patthayiṃ ahaṃ.

5891. Tato avoca lokaggo passathetaṃ dijuttamaṃ,
Vinataṃ pādamūle me kamalodarasappabhaṃ.

1. Patiṭṭhayī, theragāthaṭṭhakathā.
2. Upeccasabbalokaggaṃ, machasaṃ.
3. Atthe dhamme nirutte ca, machasaṃ.

[BJT Page 328] [\x 328/]

5892. Buddhaseṭṭhassa bhikkhussa1 ṭhānaṃ patthayate ayaṃ,
Tāya saddhāya cāgena dhammassa savaṇena2 ca.

5893. Sabbattha sukhito hutvā saṃsaritvā bhavābhave,
Anāgatamhi addhāne ladacchate taṃ manorathaṃ.

5894. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena3 satthā loke bhavissati.

5895. Tassa [PTS Page 480] [\q 480/] dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito
Koṭṭhito nāma nāmena hessati satthu sāvake.

5896. Taṃ sutvā mudito hutvā yāvajīvaṃ tadā jinaṃ,
Mettacitto paricariṃ sato paññāsamāhito.

5897. Tena kammavipākena cetanāpaṇīdhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

5898. Sataṃ tīṇikkhattuñca devarajjamakārayiṃ,
Satānaṃ pañcakkhattuñca cakkavattī ahosahaṃ.

5899. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ,
Sabbattha sukhito āsiṃ tassa kammassa vāhasā.

5900. Duve bhave saṃsarāmi devatte atha mānuse,
Aññaṃ gatiṃ na gacchāmi suciṇṇassa idaṃ phalaṃ.

5901. Duve kule pajāyāmi khattiye atha brāhmaṇe,
Nīce kule na jāyāmi suciṇṇassa idaṃ phalaṃ.

5902. Pacchimbhave4 sampatte brahmabandhu ahosahaṃ,
Sāvatthiyaṃ vippakule paccājāto mahaddhane.

5903. Mātā candavatī nāma pitā me assalāyano,
Yadā me pitaraṃ buddho vinayī sabbasuddhiyā.

5904. Tadā pasanno sugate pabbajiṃ anagāriyaṃ,
Moggallāno ācariyo upajjho5 sārisambhavo.

1. Seṭṭhaṃ buddhassa bhikkhussa, syā.
2. Tena dhammassavanena, sīmu. Saddhammassavanena, machasaṃ.
3. Gontena, machasaṃ.
4. Pacchime bhave, machasaṃ.
5. Upajjhā, machasaṃ.

[BJT Page 330] [\x 330/]

5905. Kesesu chijjamānesu diṭṭhi chinnā samūlikā,
Nivāsento1 ca kāsāmaṃ arahattamapāpuṇiṃ.

5906. Atthadhammaniruttīsu paṭibhāne ca me mati,
Pahinnā tena lokaggo etadagge ṭhapesi maṃ.

5907. Asandiddhaṃ vīyākāsiṃ upatissena pucchito,
Paṭisambhidāsu tenāhaṃ aggo sambuddhasāsane.

5908. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5909. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassaṃ sāsanaṃ.

5910. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā mahākoṭṭhito thero imaṃ gāthāyo abhisitthāti

Mahākoṭṭhitattherassa apadānaṃ sattamaṃ.

538. Uruvelakassapattherāpadānaṃ

5911. Padumuttaro [PTS Page 481] [\q 481/] nāma jino sabbalokavidu muni,
Ito satasahassamhi kappe uppajji cakkhumā.

5912. Ovādako viññāpako tārako sabbapāṇinaṃ,
Desanākusalo buddho tāresi janataṃ bahuṃ.

5913. Anukampako kāruṇiko hitesī sabbapāṇinaṃ,
Sampatte titthiye sabbe pañcasīle patiṭṭhapi. 2

5914. Evaṃ nirākulaṃ āsi puññakaṃ titthiyehi ca,
Vicittaṃ arahantehi vasībhutehi tādihi.

5915. Ratanānaṭṭhapaññāsaṃ uggato so mahāmuni,
Kañcanagghiyasaṅkāso battiṃsavaralakkhaṇo.

1. Nivāsanto, sīmu.
2. Patiṭṭhayī, sīmu. Theragāthaṭṭhakathā.

[BJT Page 332] [\x 332/]

5916. Vassasatasahassāni āyu vijjati tāvade,
Tāvatā tiṭṭhamāno so tāresi janataṃ bahuṃ.

5917. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ brāhmaṇo sādhusammato,
Upecca lokapajjotaṃ assosiṃ dhammadesanaṃ.

5918. Tadā mahāparisatiṃ mahāpurisasāvakaṃ,
hapentaṃ etadaggamhi sutvāna mudito ahaṃ.

5919. Mahatā parivārena nimannetvā mahājinaṃ,
Brāhmaṇānaṃ sahassena saha dānamadāsahaṃ.

5920. Mahādānaṃ daditvāna abhivādiya nāyakaṃ,
Ekamante1 ṭhito haṭṭho saha dānamadāsahaṃ.

5921. Tayi saddhāya me vīra adhikaraguṇena ca,
Parisā mahatī hotu nibbattassa tahiṃ tahiṃ.

5922. Tadā avoca parisaṃ gajagajjitasussaro,
Karavīkaruto satthā etaṃ passatha brāhmaṇaṃ.

5923. Hemavaṇṇaṃ mahābāhuṃ kamalānanalovanaṃ,
Uddhaggatanujaṃ2 haṭṭhaṃ saddhāvantaṃ3 guṇe mama.

5924. Esa patthayate ṭhānaṃ4 sīhaghosassa bhikkhuno,
Anāgatamhi addhāne lacchite taṃ manorathaṃ.

5925. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma gottena satthā loka bhavissati.

5926. Tassa [PTS Page 482] [\q 482/] dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Kassapo nāma nāmena5 hessati satthu sāvako.

5927. Ite dvenavute kappe ahu satthā anuttaro,
Anūpamo asadiso phusso lokagganāyako.

5928. So ca sabbaṃ namaṃ hantvā vijaṭetvā mahājaṭaṃ,
Vassate amataṃ vuṭṭhiṃ tappayanto sadevakaṃ.

5929. Tadāhi hi bārāṇasiyaṃ rājāpaccā ahumhase,
Bhātaromha tayo sabbe saṃvissatthā ca6 rājino.

1. Ekamantaṃ, machasaṃ.
2. Udaggatanujaṃ, machasaṃ.
3. Saddhavatta, machasaṃ.
4. Patthayi taṃ ṭhānaṃ, syā.
5. Gottena, machasaṃ.
6. Saṃvisaṭṭhāva, machasaṃ.
[BJT Page 334] [\x 334/]

5930. Vīraṅgarūpā balino saṅgāme aparājitā,
Tadā kupitapaccanto amhe āha mahipati.

5931. Etha gantvāna paccantaṃ sodhetvā aṭavībalaṃ,
Khemaṃ mevijitaṃ katvā punarethā ti1 bhāsatha.

5932. Tato mayaṃ avocumha yadi deyyāsi nāyakaṃ,
Upaṭṭhānāya amhākaṃ sādhayissāma vo tato.

5933. Tato mayaṃ laddhavarā bhūmipālena pesitā,
Nikkhittasatthaṃ paccantaṃ katvā punarupecca taṃ.

5934. Yācitvā satthupaṭṭhānaṃ rājānaṃ lokanāyakaṃ,
Munivīraṃ labhitvāna yāvajīvaṃ yajimha taṃ.

5935. Mahagghāni ca vatthāni paṇītāni rasāni ca, senāsanāni rammāni bhesajjāni hitāni ca.

5936. Datvā sasaṃghassa mune2 dhammenuppāditāni no,
Sīlavanto kāruṇikā bhāvatāyuttamānasā.

5937. Sadā3 paricaritvāna mettacittena nāyakaṃ,
Nibbute tamhi lokagge pūjaṃ katvā yathābalaṃ.

5938. Tato cutā santusitaṃ gatā tattha mahāsukhaṃ,
Anubhūtā mayaṃ sabbe buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

5939. Māyākāro [PTS Page 483] [\q 483/] yathā raṅge4 dasseti vikatī bahu, 5
Tathā bhave bhamantohaṃ videhādhipatī ahuṃ.

5940. Guṇāvelassa vākyena micchādiṭṭhīgatāsayo,
Narakammaggamārūḷho rujāya6 mama dhītuyā.

5941. Ovādaṃ nādiyitvāna brahmunā nāradenahaṃ,
Bahudhā sāsito7 santo diṭṭhaṃ hitvāna pāpikaṃ.

5942. Pūrayitvā visesena dasakammapathānahaṃ,
Hitvāna dehamagamiṃ saggaṃ sabhavanaṃ yathā.

5943. Pacchimbhave sampatte8 brahmabandhu ahosahaṃ,
Bārāṇasiyaṃ phitāyaṃ jāto vippamahākule.

5844. Maccuvyādhijarābhīto jahitvāna mahādhanaṃ, 9
Nibbānaṃ padamesanto jaṭilesu paribbajiṃ.

1. Punadethāti, machasaṃ.
2. Sasaṅghamunino, machasaṃ.
3. Saddhā, machasaṃ.
4. Laddho, syā. [PTS.]
5. Vikatiṃ bahuṃ, machasaṃ.
6. Rucāya, machasaṃ. Rūpāsa theragāthaṭṭhakathā
7. Saṃsito, machasaṃ.
8. Pacchime bhave sampatte, machasaṃ.
9. Ogāhetvā mahāvanaṃ, machasaṃ.

[BJT Page 336] [\x 336/]

5945. Tadā dve bhātaro mayhaṃ pabbajiṃsu mayā saha,
Uruvelāyaṃ māpetvā assamaṃ nivasiṃ ahaṃ.

5946. Kassapo nāma gottena uruvelanivāsiko1,
Tato me āsi paññatti uruvelakassapo iti.

5947. Nādīsakāse bhātā me nādīkassapaavhayo,
Āsī samīpassanāmena yagāya gayakassapo. 2

5948. Dve satāni kaniṭṭhassa tīṇi majjhassa bhātuno,
Mama pañcasatānūnā sissā sabbe mamānugā.

5949. Tadā pecca maṃ buddho katvā nānāvidhani me, 3
Pāṭihīrāni lokaggo vinesi narasārathi.

5950. Sahassaparivārena ahosiṃ ehibhikkhuko,
Teheva saha sabbehi arahattamapāpuṇiṃ

5951. Te [PTS Page 484] [\q 484/] cevaññe ca bahavo sissā maṃ parivārayuṃ,
Sāsituṃ va samatthohaṃ tato maṃ isisattamo.

5952. Mahāparisabhāvasmiṃ etadagge ṭhapesi maṃ,
Aho buddhe kataṃ kāraṃ saphalaṃ me ajāyatha.

5953. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5954. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassaṃ sāsanaṃ.

5955. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā uruvelakassapo thero imaṃ gāthāyo abhisitthāti

Uruvelakassapattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.

539. Rādhattherāpadānaṃ

5956. Padumuttaro nāma jino sabbalokavidu muni,
Ito satasahassamhi kappe uppajji cakkhumā.

5957. Ovādako viññāpako tārako sabbapāṇinaṃ,
Desanākusalo buddho tāresi janataṃ bahuṃ.

1. Uruvelāya nivasiṃ, syā.
2. Gayāyaṃ gayākassapo, machasaṃ.
3. Katvāna vividhāni me, machasaṃ.
[BJT Page 338] [\x 338/]

5958. Anukampako kāruṇiko hitesī sabbapāṇinaṃ,
Sampatte titthiye sabbe pañcasīle patiṭṭhapi.

5959. Evaṃ nirākulaṃ āsi suññakaṃ1 titthiyehi ca,
Vicittaṃ arahantehi vasībhūtehi tādihi.

5960. Ratanānaṭṭhapaññāsaṃ uggato so mahāmuni,
Kañcanagghiyasaṅkāso battiṃsavaralakkhaṇo.

5961. Vassasatasahassāni āyu vijjati tāvade,
Tāvatā tiṭṭhamāno so tāresi janataṃ bahuṃ.

5962. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ brāhmaṇo mantapāragū,
Upecca taṃ naravaraṃ assosiṃ dhammadesanaṃ.

5963. Paññāpentaṃ mahāvīraṃ parisāsu visāradaṃ,
Paṭibhāṇeyyakaṃ bhikkhuṃ etadagge vināyakaṃ.

5964. Tadāhaṃ kāraṃ katvāna sasaṅghe lokanāyake,
Nipacca sirasā pāde taṃ ṭhānambhipatthayiṃ.

5965. Tato maṃ bhagavā āha siṅgīnikkhasamappabho,
Sarena rajanīyena kilesamalahārinā.

5966. "Sukhī bhavassu dighāyu sijjhataṃ2 paṇidhi tava,
Sasaṅghe me kataṃ kāra anīva vipulaṃ tayā.

5967. Satasahasse [PTS Page 485] [\q 485/] ito kappe okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena satthā loka bhavissati.

5968. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Rādhoti nāmadheyyena hessati satthusāvako.

5969. Sa te hetuguṇe tuṭṭho sakyaputto narāsabho,
Paṭibhāṇeyyakānaggaṃ paññāpessati nāyako. "

5970. Taṃ sutvā mudito hutvā yāvajīvaṃ tadā jinaṃ,
Mettacitto paricariṃ sato paññāsamāhito.

5971. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

1. Suññataṃ, machasaṃ.
2. Sijjhatu, machasaṃ.

[BJT Page 340] [\x 340/]

5972. Satānaṃ tīṇikkhattuṃ ca devarajjamakārayiṃ,
Satānaṃ pañcakkhattuṃ ca cakkavattī ahosahaṃ.

5973. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ,
Sabbattha sukhito āsiṃ tassa kammassa vāhasā.

5974. Pacchimbhave sampatte giribbapuruttame,
Jāto vippakule'niddhe vikalacchādanāsate,

5975. Kaṭacchubhikkhā pādāsiṃ sāriputtassa tādino,
Yadā jiṇṇo ca vuddho ca tadā' rāmamupāgamiṃ.
5976. Pabbājenti na maṃ kekaci1 jiṇṇaṃ dubbalathāmakaṃ,
Tena dīno vivaṇṇaṅgo sokī2 cāsiṃ tadā ahaṃ.

5977. Disvā mahākāruṇiko mamāha so mahāmuni3,
Kimatthā putta sokaṭṭo brūhi te cittajaṃ rujaṃ.
5978. Pabbajjaṃ na labhe vīra svākkhāte tava sāsane,
Tena sokena dīnosmi saraṇaṃ hohi nāyaka.

5979. Tadā bhikkhu samānetvā āpucchi muni sattamo,
Imassa adhikāraṃ ye saranti vyāvarantu te.

5980. Sāriputto tadāvoca kāramassa sarāmahaṃ,
Kaṭacchubhikkhaṃ dāpesi piṇḍāya cārato mama.

5981. Sādhu sādhu kataññusi sāriputta imaṃ tuvaṃ,
Pabbājehi dijaṃ vuddhaṃ hessatājāniyo ahaṃ.

5982. Tato [PTS Page 486] [\q 486/] alatthaṃ pabbajjaṃ kammavācepasampadaṃ,
Na cireneva kālena pāpuṇiṃ āsavakkhayaṃ.

5983. Sakkaccaṃ munino vākyaṃ suṇomi mudito yato,
Paṭibhāneyyakānaggaṃ tato maṃ ṭhapayī jino.

1. Pabbajati na maṃ koci, machasaṃ.
2. Soko, machasaṃ.
3. Mamamāha mahāmunī, machasaṃ.
[BJT Page 342] [\x 342/]

5984. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

5985. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassaṃ sāsanaṃ.

5986. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā rādho thero imaṃ gāthāyo abhisitthāti

Rādhattherassa apadānaṃ navamaṃ.

540. Mogharājattherāpadānaṃ*

5987. Padumuttaro nāma jino sabbalokavidū muni,
Ito satasahassamhi kappe uppajji cakkhumā.

5988. Ovādako viññāpako tārako sabbapāṇinaṃ,
Desanākusalo buddho tāresi janataṃ bahuṃ.

5989. Anukampako kāruṇiko hitesī sabbapāṇinaṃ,
Sampatte titthiye sabbe pañcasīle patiṭṭhapi.

5990. Evaṃ nirākulaṃ āsi suññakaṃ titthiyehi ca,
Vicittaṃ arahantehi vasībhūtehi tādihi.

5991. Ratanānaṭṭhapaññāsaṃ uggato so mahāmuni,
Kañcanagghiye saṅkāso battiṃsavaralakkhaṇo. 1

5992. Vassasatasahassāni āyu vijjati tāvade,
Tāvatā tiṭṭhamāno so tāresi janataṃ bahuṃ.

5993. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ kule aññatare ahuṃ,
Parakammāyane yutto natthi me kiñci saṃdhanaṃ.

5994. Paṭikkamanasālāyaṃ vasanto katabhumiyaṃ,
Aggimujjālayiṃ natthi daḷhaṃ kaṇhāsi sā2 mahi.

5995. Tadā parisatiṃ nātho catusaccappakāsako,
Sāvakā sampakittesi lukkhacivaradhārakaṃ.

* Catutthavagge aññaṃ mogharājāpadānaṃ vijjati. Theragāthaṭṭhakathāyaṃ tameva
uddharitvā dassitaṃ.

1. Bāttiṃsavaralakkhaṇo, machasaṃ
2. Daḷhaṃ kaṇhāsiyā, sīmu. Daḷhakaṇhā sisā, syā.

[BJT Page 344] [\x 344/]

5996. Tassa tamhi guṇe tuṭṭho paṇipacca1 tathāgataṃ,
Lukhacīvaradhāggaṃ patthayiṃ ṭhānamuttamaṃ.

5997. Tadā avoca bhagavā sāvake padumuttaro,
Passathetaṃ purikasaṃ kucelaṃ tanudehakaṃ.

5998. Pītippasannavadanaṃ [PTS Page 487] [\q 487/] saddhādhanasamanvitaṃ,
Uddhaggatanujaṃ haṭṭhaṃ acalaṃ sālapiṇḍikaṃ2.

5999. Eso pattheti taṃ ṭhānaṃ saccasenassa bhikkhuno.
Lukhacīvaradhārissa tassa vaṇṇagatāsayo. 3

6000. Taṃ sutvā mudito hutvā nipacca sirasā jinaṃ,
Yāvajīvaṃ subhaṃ kammaṃ karitvā jinasāsane.

6001. Tena kammena sukatena cetanāpaṇīdhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsupago ahaṃ.

6002. Paṭikkamanasālāyaṃ bhūmidāhakakammunā,
Samasahassaṃ niraye adayhaṃ vedanaṭṭito.

6003. Tena kammāvasesena pañcajātisatānabhaṃ,
Manusso kulajo hutvā jātiyā lakkhaṇaṅkito.

6004. Pañcajātisatāneva kuṭṭharogasamappito,
Mahādukkhaṃ anubhaviṃ tassa kammassa vāhasā.

6005. Imasmiṃ bhaddake kappe upariṭṭhaṃ yasassinaṃ,
Piṇḍapātena tappesiṃ pasannamānaso ahaṃ.

6006. Tena kammavisesena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

6007. Macchimabhave sampatte ajāyiṃ khattiye kule,
Pituno accayenāhaṃ mahārajjasamappito.

6008. Kuṭṭharogābhibhutohaṃ na ratiṃ na sukhaṃ labhe,
Moghaṃ rajjasukhaṃ4 yasmā mogharājā tato amaṃ.

6009. Kāyassa dosaṃ disvāna pabbajiṃ anagāriyaṃ,
Bāvarissa dijaggassa sissattaṃ ajjhupāgamiṃ.

6010. Mahatā parivārena upecca naranāyakaṃ,
Apucchiṃ nipuṇaṃ pañhaṃ taṃ vīraṃ vādisūdanaṃ.

1. Patipajja, syā
2. Sālapiṇḍitaṃ, machasaṃ.
3. Vaṇṇasitāsayo, machasaṃ.
4. Rajjaṃ sukhaṃ, machasaṃ.

[BJT Page 346] [\x 346/]

6011. Ayaṃ loko paro loko brahmaloko sadevako,
Diṭṭhiṃ1 te nābhijānāti2 gotamassa yasassino.

6012. Evābhikkantadassāviṃ [PTS Page 488] [\q 488/] atthi pañhena āgamaṃ,
Kathaṃ lokaṃ avekkhantaṃ maccurājā na passati.

6013. Suññato lokaṃ avekkhassu mogharāja sadā sato,
Attānudiṭṭhiṃ ūhacca evaṃ maccutaro siyā.

6014. Evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ maccurājā na passati,
Iti maṃ abhaṇi buddho sabbarogatikicchako,

6015. Saha gāthāvasānena kesamassuvivajjito,
Kāsāvavatthavasano āsiṃ bhikkhu tathārahā.

6016. Saṃghikesu vihāresu na vasiṃ rogapiḷito,
Mā vihāro padussīti vātarogehi piḷito. 3

6017. Saṃsārakūṭā āhitvā4 susānā rathākāhi ca,
Tato saṃghāṭikaṃ katvā dhārayiṃ lukhacīvaraṃ.

6018. Mahābhisakko tasmiṃ me guṇe tuṭṭho vināyako,
Lukhacīvaradhārīnaṃ etadagge ṭhapesi maṃ.

6019. Puññapāpaparikkhīṇo sabbarogavivajjito,
Sikhīva anupādāno nibabāyissamanāsavo.

6020. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

6021. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassaṃ sāsanaṃ.

6022. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhāpi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā mogharājatthero imaṃ gāthāyo abhisitthāti

Mogharājattherassa apadānaṃ dasamaṃ.

Kaccānavaggo catupaññāsamo.

1. Diṭṭhiṃ no, machasaṃ. Diṭṭhaṃ no, [PTS.] Sīmu.
2. Nābhijānāmi, sīmu. Machasaṃ. Syā.
3. Vācāyābhisupīḷito, syā. [PTS.]
4. Āhatvā, sīmu.

[BJT Page 348] [\x 348/]

Uddānaṃ: -

Kaccāno vakkalī thero mahākappinasavhayo
Dabbo kumāranāmo ca bāhiyo koṭṭhito vasī
Uruvelakassapo rādho mogharājā ca paṇḍito,
Tīṇi gāthāsatānettha dvāsaṭṭhi ceva piṇḍitā

541. Lakuṇaṭakabhaddiyattherāpadānaṃ

6023. Padumuttaro [PTS Page 489] [\q 489/] nāma jino sabbadhammesu cakkhumā,
Ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako.

6024. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ seṭṭhiputto mahādhano,
Jaṅghāvihāraṃ vicaraṃ saṃghārāmamagacchahaṃ1.

6025. Tadā so lokapajjoto dhammaṃ desesi nāyako,
Mañjussarānaṃ pavaraṃ sāvakaṃ abhikittayī.

6026. Taṃ sutvā mudito hutvā kāraṃ katvā mahesino,
Vanditvā satthuno pāde taṃ ṭhānambhipatthayiṃ.

6027. Tadā buddho viyākāsi saṃghamajjhe vināyako,
Anāgatamhi addhāne lacchase taṃ manorathaṃ.

6028. Satasahasse ito2 kappe okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.
6029. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Bhaddiyo nāma nāmena hessati satthu sāvako.

6030. Tena kammena sukatena cetanāpaṇīdhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

6031. Dvānavute3 ito kappe phusso uppajji nāyako,
Durāsade duppasaho sabbalokuttamo jino.

6032. Caraṇena ca sampanno brahā uju patāpavā,
Hitesī sabbapāṇinaṃ4 bahuṃ5 mocesi bandhanā.

1. Saṅghārāmaṃ agacchahaṃ, machasaṃ.
2. Satasahassito, machasaṃ.
3. Devanavute, machasaṃ.
4. Sabbasattānaṃ, machasaṃ.
5. Bahu, machasaṃ.


[BJT Page 350] [\x 350/]

6033. Nandarāmavane tassa ahosiṃ phussakokilo, 1
Gandhakuṭisamāsante ambarukkhe vasāmahaṃ.

6034. Tadā piṇḍāya gacchantaṃ dakkhiṇeyyaṃ jinuttamaṃ,
Disvā cittaṃ pasādetvā mañjunādena kūjahaṃ. 2

6035. Rājuyyānaṃ tadā gantvā supakkaṃ kanakattacaṃ,
Ambapiṇḍiṃ3 gahetvāna sambuddhassopanāmayiṃ.

6036. Tadā me cittamaññāya mahākāruṇiko jino,
Upaṭṭhākassa hatthano pattā paggaṇhi nāyako.

6037. Adāsiṃ [PTS Page 490] [\q 490/] tuṭṭhacitto'haṃ4 ambapiṇḍiṃ mahāmune,
Patte pakkhippa pakkhehañjaliṃ katvāna mañjunā.

6038. Sarena rajanīyena sacaṇīyena vaggunā,
Vassanto buddhajūjatthaṃ niḷaṃ5 gantvā nipajjahaṃ.

6039. Tadā muditacittaṃ maṃ buddhapemagatāsayaṃ,
Sakuṇagghiṃ upāgantvā ghātayī duṭṭhamānaso.

6040. Tato cutohaṃ tusite anubhotvā mahāsukhaṃ,
Manussayonimāgacchiṃ tassa kammassa vāhasā.

6041. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahāyaso,
Kassapo nāma gottena uppajji vadataṃvaro.

6042. Sāsanaṃ jotayitvā so abhibhuyya kutitthiye,
Vinayitvāna veneyye nibbuto so sasāvako.

6043. Nibbute tamhi lokagge pasannā janatā bahu,
Pūjanatthāya buddhassa thūpā kubbanti satthuno.
6044. Sattayojanikaṃ thūpaṃ sattaratanabhūsitaṃ,
Karissāma mahesissa iccevaṃ mantayanti te.

6045. Kikito kāsirājassa tadā senāya nāyako,
Hutvāhaṃ appamāṇassa pamāṇaṃ cetiye vadiṃ.

6046. Tadā te mama vākyena cetiyaṃ yojanuggataṃ,
Akaṃsu naravīrassa nānāratanabhūsitaṃ.
6047. Tena kammena saketena cetanāpaṇīdhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

1. Pussakokilo, syā.
2. Mañjunābhinikujahaṃ, machasaṃ.
3. Ambapiṇḍaṃ, machasaṃ.
4. Haṭṭhacittohaṃ, machasaṃ.
5. Niḍḍaṃ, syā [PTS.]

[BJT Page 352] [\x 352/]

6048. Pacchime ca bhave'dāni jāto seṭṭhikule ahaṃ,
Sāvatthiyaṃ puravare phīte mahaddhane.

6049. Purappavese sugataṃ disvā vimhitamānaso,
Pabbatvājāna na ciraṃ arahattamapāpuṇiṃ.

6050. Cetiyassa pamāṇaṃ yaṃ akariṃ tena kammutā,
Lakuṇṭakasarīrohaṃ jāto paribhavāraho.

6051. Sarena madhurenāhaṃ pūjetvā isisattamaṃ,
Mañjussarānaṃ bhikkhūnaṃ aggattamanupāpuṇiṃ.

6052. Phaladānena [PTS Page 491] [\q 491/] buddhassa guṇānussaraṇena ca,
Sāmaññaphalasampanno viharāmi anāsavo.

6053. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

6054. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

6055. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā lakuṇaṭakabhaddiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Lakuṇaṭakabhaddiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.

542. Kaṅkhārevatattherāpadānaṃ

6056. Padumuttaro [PTS Page 489] [\q 489/] nāma jino sabbadhammesu cakkhumā,
Ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako.

6057. Sīhahanu brahmagiro haṃsadundūbhinissaro1,
Nāgavikkantagamano candasurādhikappabho2.

6058. Mahāmati mahāvīro mahājhāyī bahābalo, 3
Mahākāruṇiko nātho mahātamapanūdano4.

1. Haṃsadundunissano, machasaṃ - nisāvano, syā. - Nissavano. [PTS.]
2. Candasurādikappabho, machasaṃ.
3. Mahāgati, syā. Mahābhito, [PTS.]
4. Mahātamavidhaṃsato, syā mahātamanisudano, [PTS.]
[BJT Page 354] [\x 354/]

6059. Sakadāci tilokaggo veneyye vinayaṃ bahu, 1
Dhamma desesi sambuddho sattāsayavidū muni.

6060. Jhāyi jhānarataṃ vīraṃ upasantaṃ anāvilaṃ,
Vaṇṇayanto parisatiṃ tosesi2 janatā jino.

6061. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ brāhmaṇo vedapāragu,
Dhammaṃ sutvāna mudito taṃ ṭhānambhipatthayiṃ.

6062. Tadā jino viyākāsi saṅghamajjhe vināyako,
Mudito hehi tvaṃ brahme lacchase taṃ manorathaṃ.

6063. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena hessasi3 satthusāvako.

6064. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Revato nāma nāmena hessasi3 satthusāvako.

6065. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehi tāvatisamagacchahaṃ.

6066. Pacchime ca bhave dāni jātohaṃ koliye pure,
Khattiye kulasampanne iddhe phīte mahaddhane.

6067. Yadā [PTS Page 492] [\q 492/] kapilavatthusmiṃ buddho dhammamadesayi,
Tadā pasanno sugate pabbajiṃ anagāriyaṃ.

6068. Kaṅkhā me bahulā āsi kappākappe tahiṃ tahiṃ,
Sabbaṃ taṃ vinayī buddho desetvā dhammamuttamaṃ.

6069. Tatohaṃ tiṇṇasaṃsāro sadā jhānasukhe rato,
Viharāmi tadā buddho maṃ disvā etadabravi:

6070. Yaṃ kāci kaṅkhā idha vā huraṃ vā,
Sakavediyā vā paravediyā vā:
Ye jhāyino tā pajahanti sabbā
Ātāpino brahmacariyaṃ carantā.

1. Bahuṃ, machasaṃ.
2. Toseti, syā. [PTS.]
3. Hessati, machasaṃ.
[BJT Page 356] [\x 356/]

6071. Satasahasse kataṃ kammaṃ phalaṃ dassesi me idha,
Sumutto saravegova kilese jhāpayī1 mama.

6072. Tato jhānarataṃ disvā buddho lokantagū muni,
Jhāyīnaṃ bhikkhūnaṃ aggo paññāpesi2 mahāmati.

6073. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.
6074. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

6075. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā khaṅkhārevato thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Kaṅkhārevatattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.

543. Sīvalittherāpadānaṃ

6076. Padumuttaro nāma jino sabbadhammesu cakkhumā,
Ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako.

6077. Sīlaṃ tassa asaṅkheyyaṃ samādhi vajirūpamo,
Asaṅkheyyaṃ ñāṇavaraṃ vimutti ca anūpamā.

6078. Manujāmaranāgānaṃ brahmānaṃ ca samāgame, samaṇabrāhmaṇākiṇṇe dhammaṃ
desesi nāyako.

6079. Sasāvakaṃ mahālābhiṃ puññavantaṃ jutindharaṃ,
hapesi etadaggamhi parisāsu visārado.

6080. Tadāhaṃ khattiyo āsiṃ nagare haṃsasavhaye,
Sutvā jinassa taṃ vākyaṃ sāvakassa guṇaṃ bahuṃ.

6081. Nimantayitvā [PTS Page 493] [\q 493/] sattāhaṃ bhojayitvā sasāvakaṃ,
Mahādānaṃ daditvāna taṃ ṭhānambhipatthayiṃ.

6082. Tadā maṃ cittaṃ pāde disvāna purisāsabho,
Sussarena mahāvīro idaṃ vacanamabravī:

1. Jhāpayiṃ, machasaṃ.
2. Paññāpeti, machasaṃ.

[BJT Page 358] [\x 358/]

6083. Tato jinassa vacanaṃ sotukāmā mahājanā,
Devadānavagandhabbā brahmāno ca mahiddhikā.

6084. Samaṇabrāhmaṇā ceva namassiṃsu katañjalī,
Namo te purisājaññā namo te purisuttama.
6085. Khattiyena mahādānaṃ dinnaṃ sattāhikaṃ yi vo, 1
Sotukāmā phalaṃ tassa vyākarohi mahāmune.

6086. Tato avoca bhagavā suṇātha mama bhāsitaṃ,
Appameyyamhi buddhamhi saṅghamhi suppatiṭṭhitā. 2

6087. Dakkhiṇā tāya ko vattā appameyyaphalā hi sā,
Apivesa mahābhogo ṭhānaṃ pattheti uttamaṃ.

6088. Lābhī vipullābhānaṃ yathā bhikkhu sudassano,
Tathāhampi bhaveyyanti lacchatetaṃ anāgate.

6089. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.

6090. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Sīvali nāma nāmesa hessati satthusāvako.

6091. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsūpago ahaṃ.

6092. Ekanavute ito kappe vipassī lokanāyako,
Uppajji cārunayano3 sabbadhammavipassako.

6093. Tadāhaṃ bandhumatiyaṃ kulassaññatarassa ca,
Dayito patthito ceva4 āsiṃ kammantavyāvaṭo5.

6094. Tadā aññataro pūgo vipassissa mahesino,
Parivesaṃ akāresi6 mahantamativissutaṃ.

6095. Tiṭṭhite [PTS Page 494] [\q 494/] ca mahādāne dadaṃ7 khajjakasaṃhitaṃ8,
Navaṃ dadhiṃ madhuṃ ceva vicinaṃ neva addasa9.

6096. Tadāhaṃ taṃ gahetvāna navaṃ dadhiṃ madhumpi ca,
Kammassāmigharaṃ gacchiṃ tamesantā mamaddasuṃ.

1. Sattabhikādhikaṃ, syā sattāhikampi co, machasaṃ.
2. Patiṭṭhitā, machasaṃ.
3. Cārudassano, machasaṃ.
4. Passito ceva, machasaṃ.
5. Vāvaṭo, machasaṃ.
6. Akāreyi.
7. Daduṃ, machasaṃ.
8. Khajjakasañhitaṃ, machasaṃ.
9. Addasuṃ, machasaṃ.

[BJT Page 360] [\x 360/]

6097. Sahassampi datvāna nālahiṃsu ca taṃ dvayaṃ,
Tatohaṃ evaṃ cintesiṃ netaṃ hessati orakaṃ.

6098. Yathā ime janā sabbe sakkaronti tathāgataṃ,
Ahampi kāraṃ kassāmi sasaṅghe lokanāyake.
6099. Tadāhamevaṃ cintetvā dadhiṃ madhuñca ekato,
Madditvā lokanāthassa sasaṅghassa adāsahaṃ.

6100. Tena kammena sukatena cetanāpaṇīdhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsaṃ agacchahaṃ.

6101. Punāhaṃ bārāṇasiyaṃ rājā hutvā mahāyaso,
Sattukassa tadā ruṭṭho1 dvārarodhaṃ akārayiṃ.

6102. Tadā sapattino2 ruddhā sattāhaṃ3 rakkhitā ahuṃ,
Tato tassa vipākena papatiṃ4 nirayaṃ bhūsaṃ.

6103. Pacchime ca bhave dāni jātohaṃ koliye pure,
Suppavāyā ca me mātā mahālilicchavī pitā.

6104. Khattiye puññakammena dvārarodhassa vāhasā,
Sattavassāni nivasiṃ mātukucchimhi dukkhito.

6105. Sattāhaṃ dvāramūḷhohaṃ mahādukkhasamappito,
Mātā me chandadānena evamāsi sudukkhitā.

6106. Svatthitohaṃ nikkhanto buddhena anukampito,
Nikkhantadivaseyeva pabbajiṃ anagāriyaṃ.

6107. Upajjhā5 sāriputto me moggallāno mahiddhiko,
Kese oropayanto me anusāsi mahāmati.

6108. Kesesu [PTS Page 495] [\q 495/] chijjamānesu arahattamapāpuṇiṃ,
Devā nāgā manussā ca paccaye upanenti me.

6109. Padumuttaranāthañca vipassiñca vināyakaṃ,
Yaṃ pūjayiṃ pamudito paccayehi visesato.

1. Duṭṭho, machasaṃ.
2. Tapassito, machasaṃ.
3. Ekāhaṃ, sabbattha
4. Pāpatiṃ, machasaṃ. Pāpiṭṭhaṃ, syā.
5. Upajjho, sīmu.

[BJT Page 362] [\x 362/]

6110. Tato tesaṃ visesena1 kammānaṃ vipuluttamaṃ,
Lābhaṃ labhāmi sabbattha vane gāme jale thale.

6111. Revataṃ dassanatthāya yadā yāti vināyako,
Tiṃsabhikkhusahassehi saha lokagganāyako.

6112. Tadā devopanītehi mamatthāya mahāmati,
Paccayehi mahāvīro sasaṅgho lokanāyako.

6113. Upaṭṭhito mayā buddho gantvā revatamaddasa,
Tato jetavanaṃ gantvā etadagge ṭhapesi maṃ.

6114. Lābhīnaṃ sivalī aggo mama sissesu bhikkhavo,
Sabbalokahito satthā kittayī parisāsu maṃ.

6115. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

6116. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

6117. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sīvalī thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Sīvalittherassa apadānaṃ tatiyaṃ.

544. Vaṅgīsattherāpadānaṃ

6118. Padumuttaro nāma jino sabbadhammesu cakkhumā,
Ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako.

6119. Yathāpi sāgare ūmi gagane viya tārakā,
Evaṃ pāvacanaṃ tassa arahantehi cittitaṃ.

6120. Sa devāsuranāgehi manujehi purakkhato,
Samaṇabrāhmaṇākiṇṇe janamajjhe januttamo.

6121. Pabhābhi anurañjento2 lokaṃ3 lokantagū jino,
Vacanena vibodhento veneyyapadumāni so.

1. Vipākena, sīmu.
2. Anurañjananto, machasaṃ.
3. Loke, machasaṃ.

[BJT Page 364] [\x 364/]

6122. Vesārajjehi sampanno catūhi purisuttamo,
Pahīnabhayasārajjo khemappatto visārado.

6123. Āsahaṃ [PTS Page 496] [\q 496/] pavaraṃ ṭhānaṃ buddhabhūmiṃ ca kevalaṃ,
Paṭijānāti lokaggo natthi sañcodako kvaci.

6124. Sīhanādamasambhītaṃ nadato tassa tādino,
Devo naro vā brammā vā paṭivattā na vijjati.

6125. Desento pavaraṃ dhammaṃ santārento sadevakaṃ,
Dhammacakkaṃ pavatteti parisāsu visārado.

6126. Paṭibhānavataṃ aggaṃ sāvakaṃ sādhusammataṃ,
Guṇaṃ bahuṃ pakittetvā etadagge ṭhapesi taṃ.

6127. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ brāhmaṇo sādhusammato,
Sabbavedavidu jāto vaṅgīso1 vādisudano.
6128. Upecca taṃ mahāvīraṃ sutvā taṃ dhammadesanaṃ,
Pītivaraṃ paṭilabhiṃ sāvakassa guṇe rato.

6129. Nimattayitvā2 sugataṃ sasaṅghaṃ lokanandanaṃ,
Sattāhaṃ bhojayitvāhaṃ dussehacchādayiṃ tadā.

6130. Nipacca sirasā pāde katokāso katañjalī,
Ekamantaṃ ṭhito haṭṭho santhaviṃ jinamuttamaṃ:

6131. "Namo te vādisaddūla3 namo te purisuttama, 4
Namo te sabbalokagga namo te abhayaṅkara.

6132. Namo te māramathana namo te diṭṭhisudana,
Namo te santisukhada namo te saraṇaṅkara.

6133. Anāthānaṃ bhavaṃ nātho bhītānaṃ abhayappado,
Vissāmabhūmi4 sattānaṃ saraṇaṃ saraṇesitaṃ.

1. Vāgīso, sīmu.
2. Nimantetvāva, machasaṃ.
3. Vādimaddana, machasaṃ.
4. Isisattama, machasaṃ.
5. Vissāsaṃ bhūmi, syā. Vissāsabhūmi, [PTS.]

[BJT Page 366] [\x 366/]

6134. Evamādīhi sambuddhaṃ santhavitvā mahāguṇaṃ,
Avocaṃ vādisūrassa1 gatiṃ pappomi bhikkhūno.

6135. Tadā avoca bhagavā anantapaṭibhānavā,
Yo so buddhaṃ abhojesi sattāhaṃ saha sāvakaṃ.

6136. Guṇaṃ ca me pakittesi pasanto sehi pāṇihi,
Eso patthayate ṭhānaṃ vādisūrassa bhikkhuno.

6137. Anāgatamhi [PTS Page 497] [\q 497/] addhāne lacchate taṃ manorathaṃ,
Devamānusasampattiṃ anubhotvā anappakaṃ.

6138. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.

6139. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Vaṅgīso nāma nāmena hessati satthusāvako.

6140. Taṃ sutvā mudito hutvā yāvajīvaṃ tadā jinaṃ,
Paccayehi upaṭṭhāsi mettacitto tathāgataṃ.

6141. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tusitaṃ2 agamāsahaṃ.

6142. Pacchime ca bhavedāni paribbājakule3 ahaṃ,
Paccājāto yadā āsiṃ jātiyā sattavassiko.

6143. Sabbavedavidū jāto vādasatthavisārado,
Vādissaro cittakathi paravādappamaddano.

6144. Vaṅge jāto'ti vaṅgiso vacane issaroti vā,
Vaṅgīso iti me nāmaṃ abhavī lokasammataṃ.
6145. Yadāhaṃ viññutaṃ patto ṭhito paṭhamayobbane,
Tadā rājagahe ramme sāriputtamathaddasaṃ4.

Pañcavisatimaṃ bhāṇavāraṃ.

6146. Piṇḍāya vicarantaṃ taṃ pattapāṇiṃ susaṃvutaṃ,
Alolakkhiṃ mitabhāṇiṃ yugamattanirikkhakaṃ. 5

1. Vādisudassa, machasaṃ.
2. Tāvatiṃsaṃ, syā.
3. Jāto vippakule, machasaṃ.
4. Sāriputtamabhaddasaṃ, machasaṃ. Ca addasaṃ, syā.
5. Nidakkhitaṃ, machasaṃ.

[BJT Page 368] [\x 368/]

6147. Taṃ disvā vimhito hutvā avocaṃ mananucchavaṃ1
Khaṇikaṃ ṭhānaracitaṃ2 cittaṃ gāthāpadaṃ ahaṃ.

6148. Ācikkhi so me satthāraṃ sambuddhaṃ lokanāyakaṃ,
Tadā so paṇḍito vīro uttaraṃ3 samavoca me.

6149. Virāgasaṃhitaṃ vākyaṃ katvā duddasamuttamaṃ,
Vicittapaṭibhānehi tosito tena tādinā,
Nipacca sirasā pāde pabbājehīti maṃ braviṃ.

6150. Tato maṃ sa mahāpañño buddhaseṭṭhamupānayi,
Nipacca sirasā pāde nisīdiṃ satthu sattike.

6151. Mamāha vadanaṃ seṭṭho kacci vaṅgīsa jānasi, 4
Kiñci sippanti tassāhaṃ jānāmi ti ca abraviṃ. 5

6152. Matasīsaṃ [PTS Page 498] [\q 498/] vanacchaddhaṃ api bārasavassikaṃ,
Tava vijjāvisesena sace sakkosi bhāsaya. 6

6153. Āmāti me paṭiññāte tīṇi sīsāni dassayī.
Niraya nara devesu upapanne avācayiṃ.

6154. Tadā paccekabuddhassa7 siraṃ dassesi nāyako,
Tatohaṃ vihatārambho pabbajjaṃ samayācisaṃ.

6155. Pabbajitvāna sugataṃ santhavāmi tahiṃ tahiṃ,
Tato maṃ kabbavīttoti8 ujjhāyantiha bhikkhavo.

6156. Tato vimaṃsanatthaṃ me āha buddho vināyako,
Takkitā panimā gāthā ṭhānaso paṭibhanti vā

6157. Na kabbavittohaṃ vīra ṭhānaso paṭibhanti maṃ, 9
Tena hi dāni vaṅgīsa ṭhānaso santhavāhi maṃ.

1. Mamanucchaṃ, machasaṃ.
2. Kaṇikāraṃvanicitaṃ, machasaṃ.
3. Uttariṃ, machasaṃ.
4. Saccaṃ vaṅgīsa kaccino, syā.
5. Braciṃ, machasaṃ.
6. Vācāya, machasaṃ.
7. Khīṇasavasseva, machasaṃ.
8. Kavicittoti, syā. [PTS.]
9. Taṃ, machasaṃ.

[BJT Page 370] [\x 370/]

6158. Tadāhaṃ santhaviṃ vīraṃ gāthāhi isisattamaṃ,
hānāso me tadā tuṭṭho jino agge ṭhapesi maṃ.

6159. Paṭibhānena cittena aññe samatimaññahaṃ,
Pesale tena saṃviggo arahattamapāpuṇiṃ.

6160. Paṭibhānavataṃ aggo añño koci na vijjati,
Yathāyaṃ bhikkhu vaṅgīso evaṃ dhāretha bhikkhavo.

6161. Satasahasse kataṃ kammaṃ phalaṃ dassesi me idha,
Sumutto saravegova kilese jhāpayiṃ ahaṃ1.

6162. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

6163. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

6164. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā vaṅgīso thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Vaṅgīsattherassa apadānaṃ catutthaṃ.

545. Nandakattherāpadānaṃ

6165. Padumuttaro [PTS Page 499] [\q 499/] nāma jino sabbadhammesu cakkhumā,
Ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako.

6166. Hitāya sabbasattānaṃ sukhāya vadataṃ varo,
Atthāya purisājañño paṭipanno sadevake.

6167. Yasaggappatto sirimā kittivaṇṇabhato2 jino,
Pūjito sabbalokassa disāsabbāsu vissuto.

6168. Uttiṇṇavicikiccho so vītivattakathaṃkatho,
Paripuṇṇamanasaṃkappo patto sambodhimuttamaṃ.
1. Jhāpayiṃ mama, sīmu.
2. Kittivaṇṇabhaṭo, syā.

[BJT Page 372] [\x 372/]

6169. Anuppannassa maggassa uppādetā naruttamo,
Anakkhātañca akkhāsi asañjātaṃ ca sañjanī.

6170. Maggaññū so maggavidū1 maggakkhāyī nārāsabho,
Maggassa kusalo satthā sārathīnaṃ varuttamo.

6171. Tadā mahākāruṇiko dhammaṃ deseti2 nāyako,
Nimugge mohapaṅkamhi3 samuddharati pāṇito4.

6172. Bhikkhūnīnaṃ ovadane sāvakaṃ seṭṭhasammataṃ,
Vaṇṇayaṃ etadaggamhi paññāpesi mahāmuni.

6173. Taṃ sutvāhaṃ pamudito nimantetvā tathāgataṃ,
Bhojayitvā sasaṅghaṃ taṃ patthayiṃ ṭhānamuttamaṃ.

6174. Tadā pamudito nātho maṃ avoca mahāisi,
Sukhī bhavassu dighāyu5 lacchase taṃ manorathaṃ.

6175. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.

6176. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Nandako nāma nāmena hessati satthusāvako.

6177. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsupago ahaṃ.

6178. Pacchime ca bhave'dāni jāto seṭṭhikule ahaṃ,
Sāvatthiyaṃ puravare6 iddhe phīte mahaddhane.

6179. Purappavese sugataṃ disvā vimhitamānaso,
Jetārāmapaṭiggāhe pabbajiṃ anagāriyaṃ.

6180. Na [PTS Page 500] [\q 500/] cireneva kālena arahattamapāpuṇiṃ,
Tatohi tiṇṇasaṃsāro sāsito sabbadassitā.

1. Maggaññūmaggavidu ca, machasaṃ.
2. Desesī, machasaṃ.
3. Kāmapaṅkamhi, machasaṃ.
4. Pāṇine, machasaṃ.
5. Dighāvu, machasaṃ.
6. Pure vare, machasaṃ.

[BJT Page 374] [\x 374/]

6181. Bhikkhūnīnaṃ dhammakathaṃ paṭipucchā kariṃ ahaṃ,
Sāsitā tā mayā sabbā abhaviṃsu anāsavā.

6182. Satāni pañcanūnāni tadā tuṭṭho mahāhito,
Bhikkhunīnaṃ ovadataṃ aggaṭṭhāne ṭhapesi maṃ.

6183. Satasahasse kataṃ kammaṃ phalaṃ dassesi me idha,
Sumutto saravegova kilese jhāpayiṃ ahaṃ.

6184. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

6195. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

6186. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā nandako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Nandakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.

546. Kāḷudāyittherāpadānaṃ

6187. Padumuttaro nāma jino sabbadhammesu cakkhumā,
Ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako.

6188. Nāyakānaṃ varo satthā guṇāguṇavidu jino,
Kataññu katavedi ca titthe yojeti pāṇino2

6189. Sabbaññutena ñāṇena tulayitvā dayāsayo,
Deseti pavaraṃ dhammaṃ anantaguṇasañcayo.

6190. Sa kadāci mahāvīro anantajanasaṃsadi3,
Deseti madhuraṃ dhammaṃ catusaccupasaṃhitaṃ.

6191. Sutvāna taṃ dhammavaraṃ ādimajjhantasobhanaṃ,
Pāṇasatasahassānaṃ dhammābhisamayo ahu.

1. Jhāpayiṃ mama, sīmu.
2. Pāṇine, machasaṃ
3. Anantajinasaṃsari, machasaṃ. Anantajanasaṃsudhi, syā. Anantajanataṃsari, [PTS.]

[BJT Page 376] [\x 376/]

6192. Ninnāditā tadā bhūmi gajjiṃsu ca payodharā,
Sādhukāraṃ pavattesuṃ1 devabrahmanarāsurā.

6193. Aho kāruṇiko satthā aho saddhammadesanā,
Aho bhavasamuddamhi nimugge uddharī jino.

6194. Evaṃ pavedajātesu2 satarāmarabrahmasu,
Kulappasādakānaggaṃ sāvakaṃ vaṇṇayī jino.

6195. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ jātomaccakule ahuṃ,
Pasādiko dassanīyo pahūtadhanadhaññavā.
6196. Haṃsārāma [PTS Page 501] [\q 501/] mupeccāhaṃ vanditvā taṃ tathāgataṃ,
Suṇitvā madhuraṃ dhammaṃ kāraṃ katvā ca tādino.

6197. Nipacca pādamūlehaṃ imaṃ vacanamabraviṃ,
Kulappasādakānaggo yo tayā santhūto3 mune.

6198. Tādiso hemahaṃ vīra4 buddhaseṭṭhassa sāsane,
Tadā mahākāruṇiko siñcanto'vāmatena maṃ. -

6199. Āha maṃ putta uttiṭṭha lacchase taṃ manorathaṃ,
Kathaṃ nāma jine kāraṃ katvāna viphalo siyā.

6200. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.

6201. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Udāyi nāma nāmena hessati satthū sāvako.

6202. Taṃ sutvā mudito hutvā yāvajīvaṃ tadā jinaṃ,
Mettacitto paricariṃ paccayehi vināyakaṃ.

6203. Tena kammavipākena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

6204. Pacchime ca bhave'dāni ramme kāpilavatthave,
Jāto mahāmaccakule suddhodanamahīpate.

6205. Yadā ajāyi siddhattho ramme lumbinikānate,
Hitāya sabbalokassa sukhāya ca narāsabho.

1. Pavantiṃsu, machasaṃ.
2. Saṃvegajātesu, sīmu.
3. Yo tava sāsane, syā.
4. Tādisohaṃ mahāvīra, syā.

[BJT Page 378] [\x 378/]

6206. Tadaheva ahaṃ jāto saha teneva vaḍḍhito,
Piyo sahāyo dayito viyatto tītikovido.

6207. Ekūnatiṃso vayasā nikkhanto pabbajittha so, 1
Chabbassaṃ vītināmetvā buddho āsi vināyako.

6208. Jetvā sasenakaṃ māraṃ khepayitvā āsave,
Bhavaṇṇavaṃ taritvāna āsi buddho sadevake. 2

6209. Isivhayaṃ gamitvāna3 vinetvā pañcavaggiye,
Tato vinesi bhagavā gantvā gantvā tahiṃ tahiṃ.

6210. Veneyye vinayanto so saṃgaṇahanto sadevakaṃ,
Upecca māgadhagiriṃ4 viharittha tadā jino.

6211. Tadā [PTS Page 502] [\q 502/] suddhodanenāhaṃ bhūmipālena pesito,
Gantvā disvā dasabalaṃ pabbajitvā'rahā ahuṃ.

6212. Tadā mahesiṃ yācitvā pāpayiṃ kapilavhayaṃ,
Tato purāhaṃ gantvāna pasādesiṃ mahākulaṃ.

6213. Jino tasmiṃ guṇe tuṭṭho maṃ mahāparisāya so, 5
Kulappasādakānaggaṃ paññāpesi vināyako.

6214. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

6215. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

6216. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kāḷudāyi thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Kāḷudāyittherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.

547. Abhayattherāpadānaṃ

6217. Padumuttaro nāma jino sabbadhammesu cakkhumā,
Ito satasamassamhi kappe uppajji nāyako.

6218. Saraṇagamane kañci6 niveseti tathāgato,
Kañci sīle niveseti dasakammapathuttame.

1. Nikkhamitvā agārato, machasaṃ.
2. Buddho āsi sadevake, machasaṃ. 3. Isivhayaṃ pattaṃ gantvā, syā.
4. Magadhe giriṃ, machasaṃ. Maṅgalāgiriṃ. [PTS.]
5. Mamāha purisāsabho syā. [PTS.]
6. Kiñci, machasaṃ.

[BJT Page 380] [\x 380/]

6219. Deti kassavi so vīro sāmaññaphalamuttamaṃ,
Samāpatti tathā aṭṭha tisso vijjā pavecchati. 1

6220. Chaḷabhiññāsu yojeti kañci sattaṃ naruttamo,
Deti kassaci so nātho catasso paṭisambhidā.

6221. Bodhaneyyaṃ pajaṃ disvā asaṅkheyye pi yojane, 2
Khaṇena upagantvāna vineti narasārathi.

6222. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ ahosiṃ brāhmaṇatrajo,
Pāragu sabbavedānaṃ veyyākaraṇasammato.

6223. Niruttiyā ca kusalo nighaṇṭumhi visārado,
Padako keṭubhavidu chandovicitikovido.

6224. Jaṅghāvihāraṃ vivaraṃ haṃsārāmamupeccahaṃ,
Addasaṃ vadataṃ seṭṭhaṃ3 mahājanapurakkhataṃ.

6225. Desentaṃ virajaṃ dhammaṃ paccanīkamatī ahaṃ,
Upetvā tassa vākyāti sutvāna vimalānahaṃ. 4

6226. Vyāhaṭaṃ5 [PTS Page 503] [\q 503/] punaruttaṃ vā apatthaṃ vā niratthakaṃ,
Nāddasaṃ tassa munito tato pabbajito ahaṃ.

6227. Na cireneva kālena sabbasatthavisārado,
Nipuṇo buddhavacane ahosiṃ gaṇisammato.

6228. Tadā catasso gāthāyo ganthayitvā suvyañjanā,
Santhavitvā tilokaggaṃ desayissaṃ dine dine.

6229. Virattoyiṃ mahāvīra saṃsāre sabhaye vasaṃ,
Karuṇāya na nibbāyi tato kāruṇiko muni.

6230. Puthujjanova yo santo na kilesavaso ahu,
Sampajāno satiyutto tasmā eso acintiyo.

1. Pavacchati, machasaṃ.
2. Asaṅkheyyampiyojanaṃ, machasaṃ.
3. Varadaṃ seṭṭhaṃ, machasaṃ. Pavaraṃ seṭṭhaṃ, syā.
4. Vākyānaṃ, machasaṃ.
5. Vyāhataṃ, machasaṃ.

[BJT Page 382] [\x 382/]

6231. Dubbalāni kilesāni yassāsayagatānime,
Ñāṇaggiparidaḍḍhāni na khīyiṃsu tadabbhutaṃ1.

6232. Yo sabbalokassa garu loko yassa tathā garu,
Tthāpi lokācariyo loko tassānuvattako.

6233. Evamādīhi sambuddhaṃ kittayaṃ dhammadesanaṃ,
Yāvajīvaṃ karitvāna gato saggaṃ tato cuto.

6234. Evamādīhi sambuddhaṃ kittayaṃ dhammadesanaṃ,
Yāvajīvaṃ karitvāna gato saggaṃ tato cuto.

6234. Satasahasse ito kappe yaṃ buddhambhikittayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi kittanāya idaṃ phalaṃ.

6235. Devaloke mahārajjaṃ rajjā pādesikaṃ ca yaṃ, 2
Cakkavattimahārajjaṃ bahuso'nubhaviṃ ahaṃ.

6236. Duve bhave pajāyāmi devatte atha mānuse,
Aññaṃ gatiṃ na jānāmi kittanāya idaṃ phalaṃ.

6237. Duve kule pajāyāmi khattiye atha brāhmaṇe,
Nīce kule na jāyāmi kittanāya idaṃ phalaṃ.

6238. Pacchime ca bhave' dāni giribbajapuruttame,
Raññohaṃ bimbisārassa putto nāmena cābhayo.

6239. Pāpamittavasaṃ gantvā nigaṇṭhena vimohito,
Pesito nātaputtena3 buddhaseṭṭhaṃ upeccahaṃ.

6240. Puccitvā [PTS Page 504] [\q 504/] nipuṇaṃ pañhaṃ sutvā vyākaraṇuttamaṃ,
Pabbajitvāna naciraṃ arahattamapāpuṇiṃ.

6241. Kittayitvā jinavaraṃ kittito bhomi sabbadā,
Sugandhadehavadano āsiṃ sukhasamappito.

6242. Tikkha hāsu lahupañño4 mahāpañño tathevahaṃ,
Vicittapaṭibhāno ca tassa kammassa vāhasā.

6243. Abhitthavitvā padumuttarābyaṃ4
Pasannacitto asamaṃ sayambhuṃ,
Na gacchi kappāni apāyabhūmiṃ
Sataṃ sahassāni phalena tassa.

6244. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

1. Tambabhūtaṃ, machasaṃ.
2. Pādesiṃ kañcanagghiyaṃ, machasaṃ. 3. Nāṭaputtena, sīmu.
4. Tikkhabhāsalahupaññā, machasaṃ.
5. Padumuttarāhaṃ, machasaṃ.

[BJT Page 384] [\x 384/]

6245. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

6246. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā abhayatthero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Abhayattherassa apadānaṃ sattamaṃ.

548. Lomasakaṅgiyattherāpadānaṃ

6247. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahāyaso,
Kassapo nāma nāmena1 uppajji vadanaṃ varo.

6248. Tadāhaṃ candano ceva pabbajitvāna sāsane,
Āpāṇakoṭikaṃ dhammaṃ pūrayitvāna sāsane-

6249. Tato cutā santusitaṃ upapannā ubho mayaṃ. Tattha dibbehi naccehi gītehi vāditehi ca-

6250. Rūpādidasahaṅgehi abhibhotvāna sesake,
Yāvatāyuṃ vasitvāna anubhotvā mahāsukhaṃ-

6251. Tato cavitvā tidasaṃ candano upapajjatha,
Ahaṃ kapilavatthusmiṃ ahosiṃ2 sākiyatrajo.

6252. Yadā udāyitherena ajjhiṭṭho lokanāyako,
Anukampiya sakyānaṃ upesi kapilavhayaṃ.

6253. Tadātimānino sakyā na buddhassa guṇaññuno,
Panamanti na sambuddhaṃ jātitthaddhā anādarā.

6254. Tesaṃ [PTS Page 505] [\q 505/] saṅkappamaññāya ākāse caṅkamī jino,
Pajjunno viya vassittha pajjalittha yathā sīkhi.

6255. Dassetvā rūpamatulaṃ puna antaradhāyatha,
Ekopi hutvā bahudhā ahosi punarekako.

6256. Andhakāraṃ pakāsaṃ ca dassayitvā anekadhā,
Pāṭihīraṃ3 karitvāna vinayī ñātake muni.

1. Gottena, machasaṃ.
2. Ajāyiṃ, machasaṃ.
3. Pāṭiheraṃ, machasaṃ.

[BJT Page 386] [\x 386/]

6257. Cātuddīpo mahāmegho tāvade sampavassatha, 1
Tadā hi jātakaṃ buddho vessantaramadesayi.

6258. Tadā te khattiyā sabbe tihantvā jātijaṃ madaṃ,
Upesuṃ saraṇaṃ buddhaṃ - āha suddhodano tadā:

6259. Idaṃ tatiyaṃ tava bhūripañña
Pādāni vandāmi samantacakkhu,
Yadā'bhijāno paṭhaviṃ2 pakampayi
Yadā ca taṃ tajjahi jambuchāyā.

6260. Tadā buddhānubhāvaṃ taṃ disvā vimhitamānaso,
Pabbajitvāna tattheva nivasiṃ mātupūjako.

6261. Candano devaputto maṃ upagantvāna'pucchatha,
Bhaddekarattassa tadā saṃkhepavitthāranayaṃ3.

6262. Coditohaṃ tadā tena upecca naranāyakaṃ,
Bhaddekarattaṃ sutvāna saṃviggo vanamāmako.

6263. Tadā mātaramāpucchiṃ4 vane vacchāmi ekako,
Sukhumāloti me mātā vārayi taṃ tadā'vacaṃ:

6264. Dabbaṃ kusaṃ5 poṭakilaṃ usīraṃ muñjababbajaṃ6,
Urasā panudissāmi vivekamanubrūhayaṃ.

6265. Tadā vanaṃ paviṭṭhohaṃ saritvā jinasāsanaṃ,
Bhaddekarattaovādaṃ arahattamapāpuṇiṃ.

6266. Atitaṃ [PTS Page 506] [\q 506/] nanvāgameyya nappaṭikaṃkhe anāgataṃ,
Yadititaṃ pahīnaṃ taṃ appattañca anāgataṃ.

6267. Paccuppannañca yo dhammaṃ tattha tattha vipassati,
Asaṃhīraṃ asaṃkuppaṃ taṃ vidvā anubrūhaye.

1. Tāvadeva pavassatha, machasaṃ.
2. Pathavī, machasaṃ.
3. Saṅkhepavitthāraṃ nayaṃ, machasaṃ.
4. Tadāmātaramapucchiṃ, machasaṃ.
5. Te, machasaṃ.
6. Muñjapabbajaṃ, machasaṃ.

[BJT Page 388] [\x 388/]

6268. Ajjeva kiccaṃ ātappaṃ ko jaññā maraṇaṃ suve,
Na hi no saṃgaraṃ tena mahāsenena maccunā.
6269. Evaṃ viharamātāpī1 ahorattamatanditaṃ,
Taṃ ve bhaddekarattoti santo ācikkhate muni.

6270. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

6271. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

6272. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā lomasakaṅgiyo2 thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Lomasakaṅgiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.

549. Vanavacchattherāpadānaṃ

6273. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahāyaso,
Kassapo nāma nāmena3 uppajji vadataṃvaro.

6274. Tadāhaṃ pabbajitvāna tassa buddhassa sāsane,
Yāvajīvaṃ caritvāna brahmacariyaṃ tato cuto.

6275. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

6276. Tato cuto araññamhi kapoto āsahaṃ tahiṃ,
Vasate guṇasampanno bhikkhu jhānarato sadā -
6277. Mettacitto kāruṇiko sadā pamuditānano,
Upekkhako mahāvīro appamaññāsu kovido.

6278. Vinīvaraṇasaṅkappe sabbasattahitāsaye,
Vissattho4 nacirenāsiṃ tasmiṃ sugatasāvake.

6279. Upecca [PTS Page 507] [\q 507/] pādamūlamhi nisinnassa tadā sa me, 5
Kadāci āmisaṃ deti dhammaṃ deseti cekadā
1. Vihāriṃ ātāpiṃ, machasaṃ.
2. Lomasaṃkhiyo, syā.
3. Gottena, machasaṃ.
4. Visaṭṭho, machasaṃ.
5. Tadāssame, machasaṃ.

[BJT Page 390] [\x 390/]

6280. Tadā vipulapemeta upāsitvā jinatrajaṃ,
Tato cuto gato saggaṃ pavāsā1 sagharaṃ yathā.

6281. Saggā cuto manussesu nibbatto puññakammunā,
Agāraṃ chaḍḍayitvāna pabbajiṃ lahuso ahaṃ.

6282. Samaṇo tāpaso vippo paribbājo tathevahaṃ,
Hutvā vāsiṃ araññamhi anekasataso ahaṃ.

6283. Pacchime ca bhade dāni ramme kāpilavatthave2,
Vacchagotto dvijo3 tassa jāyāya ahamokkamiṃ.

6284. Mātu me dohaḷo āsi tirokucchigatassa me,
Jāyamānasamīpamhi vanavāsāya nicchayo.

6285. Tato me ajanī mātā ramanīye vanantare,
Gabbhato nikkhamantaṃ maṃ kāsāyena paṭiggahuṃ.

6286. Tato kumāro siddhattho jāto sakyakuladdhajo,
Tassa mitto piyo āsiṃ saṃvissattho sumāniyo.

6287. Sattasāre'hi nikkhante ohāya vipulaṃ yasaṃ,
Ahampi pabbajitvāna himavantamupāgamiṃ.

6288. Vanālayaṃ bhāvanīyaṃ kassapaṃ dhūtavādakaṃ4,
Disvā sutvā jinuppādaṃ upesiṃ narasārathiṃ.

6289. So me dhammamadesesi sabbatthaṃ sampakāsayaṃ,
Tatohaṃ pabbajitvāna vanameva punāgamiṃ5.

6290. Tatthāppamatto6 viharaṃ chalabhiññā aphassayiṃ7,
Aho suladdhalābhomhi sumittenānukampito.

6291. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

6292. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

6293. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā vanavaccho thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Vanavacchattherassa apadānaṃ navamaṃ.
1. Pavāso, machasaṃ.
2. Kapilavatthave, machasaṃ. 3. Dijo, machasaṃ.
4. Dhūtavādikaṃ, machasaṃ.
5. Pūnāgamaṃ, machasaṃ.
6. Tatthappamatto, sīmu.
7. Apassayiṃ, syā.

[BJT Page 392] [\x 392/]

550. Cūḷasugandhattherāpadānaṃ

6294. Imamhi [PTS Page 508] [\q 508/] bhaddake kappe brahmabandhu mahāyaso,
Kassapo nāma nāmena1 uppajji vadataṃ varo.

6295. Anuvyañjanasampanno battiṃsavaralakkhaṇo2,
Byāmappabhāparivuto raṃsijālasamotthato3.

6296. Assāsetā yathā cando suriyova pabhaṅkaro,
Nibbāpetā yathā megho sāgarova guṇākaro.

6297. Dharaṇiriva sīlena himavāva samādhinā,
Ākāso viya paññāya asaṅgo anilo yathā.

6298. Tadāhaṃ bārāṇasiyaṃ upapanno mahākule,
Pahūtadhanadhaññasmiṃ nānāratanasañcaye.

6299. Mahatā parivārena nisinnaṃ lokanāyakaṃ,
Upecca dhammamassosiṃ amataṃva manoharaṃ.

6300. Khattiṃsalakkhaṇadharo4 sanakkhattova candimā,
Anuvyañjanasampanno sālarājāva phullito.

6301. Raṃsijālaparikkhitto dittova kanakācalo,
Byāmappabhāparivuto sarasmīva divākaro.

6302. Soṇṇānano jinavaro samaṇīva5 siluccayo,
Karuṇāpuṇṇahadayo guṇena viya sāgaro.

6303. Lokavissutakitti ca sinerūva naguttamo,
Yasasā vitthato vīro ākāsasadiso muni.

6304. Asaṅgacitto sabbattha anilo viya nāyako,
Patiṭṭhā sabbabhūtānaṃ mahīva muni sattamo.

6305. Anupalitto lokena toyena padumaṃ yathā,
Kuvādagacchadahano aggikkhandhova sobhati6.

6306. Agado viya sabbattha kilesavisanāsako,
Gandhamādanaselova guṇagandhavibhusito.

6307. Guṇānaṃ ākaro vīro ratanānaṃva sāgaro,
Sindhūva vanarājinaṃ kilesamalahārako.

1. Gottena, machasaṃ.
2. Bāttiṃsavaralakkhaṇo, machasaṃ.
3. Samotthaṭo, machasaṃ.
4. Davattiṃsalakkhaṇadharo, machasaṃ.
5. Ramaṇīva, syā.
6. Sobhasi, machasaṃ. Sovasi, syā.

[BJT Page 394] [\x 394/]

6308. Vijayīva [PTS Page 509] [\q 509/] mahāyodho mārasenappamaddano1,
Cakkavattīva so rājā bojjhaṅgaratanissaro.
6309. Mahābhisakkasaṅkāso dosavyādhitikicchako,
Sallakatto yathā seṭṭho2 diṭṭhigaṇḍaviphālako.

6310. So tadā lokapajjoto sanarāmarasakkato,
Parisāsu narādicco dhammaṃ desayate jino.

6311. Dānaṃ datvā mahābhogo sīlena sugatūpago,
Bhāvanāya ca nibbāti iccevamanusāsatha.

6312. Desanaṃ taṃ mahassādaṃ ādimajjhantasobhanaṃ,
Suṇanti parisā sabbā amataṃva mahārasaṃ.

6313. Sutvā sumadhuraṃ dhammaṃ pasanno jinasāsane,
Sugataṃ saraṇaṃ gantvā yāvajīvaṃ namassahaṃ.

6314. Munino gandhakuṭiyā opuñchesiṃ3 tadā mahiṃ,
Catujjātena gandhena māse aṭṭhadinesvahaṃ.

6315. Paṇidhāya sugandhattaṃ sarīrassa dugandhino4,
Tadā jino viyākāsi sugandhatanulābhitaṃ.

6316. Yo yaṃ gandhakuṭibhūmiṃ gandhenopuñchate'sakiṃ,
Tena kammavipākena upapanno tahiṃ tahiṃ.

6317. Sugandhadeho sabbattha bhavissati ayaṃ naro,
Guṇakandhayuto5 hutvā nibbāyissatanāsavo.

6318. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

6319. Pacchime ca bhave dāni jāto vippakule ahaṃ,
Gabbhe me vasato mātā dehenāsi sugandhikā6.

6320. Yadā ca mātukucchimhā nikkhamāmi tadā purī7,
Sāvatthi sabbagandhehi vāsitā viya vāyatha.

6321. Pupphavassaṃ ca surabhi dibbagandhamanoramaṃ,
Dhūpāni ca mahagghāni upavāyiṃsu tāvade.

6322. Devā [PTS Page 510] [\q 510/] ca sabbagandhehi dhūpapupphehi taṃ gharaṃ,
Vāsayiṃsu sugandhena yasmiṃ jāto ahaṃ ghare.
1. Mārasenāvamaddano, machasaṃ.
2. Vejjo, machasaṃ.
3. Ubbaṭṭesiṃ, syā. 4. Sarīravissagandhino, machasaṃ. Vigandhino, sīmu.
5. Guṇagandhayutto, machasaṃ.
6. Sugandhitā, machasaṃ.
7. Puraṃ, machasaṃ.

[BJT Page 396] [\x 396/]

6323. Yadā ca taruṇo bhaddo paṭhame yobbane ṭhito,
Tadā selaṃ1 saparisaṃ vinetvā narasārathi-

6324. Tehi sabbehi sahito2 sāvatthipuramāgato,
Tadā buddhānubhāvaṃ taṃ disvā pabbajito ahaṃ.

6325. Sīlaṃ samādhiṃ paññañca3 vimuttiñca anuttaraṃ,
Bhāvetvā caturo dhamme pāpuṇiṃ āsavakkhayaṃ.

6326. Yadā pabbajito cāhaṃ yadā ca arahā ahuṃ,
Nibbāyissaṃ yadā cāhaṃ gandhavasso tadā ahu.

6327. Sarīragandho ca sadā'tiseti me
Mahārahaṃ candanavampakuppalaṃ,
Tatheva gandhe itare ca sabbaso
Pasayha vāyāmi gato tahiṃ4 tahiṃ.

6328. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

6329. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

6330. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā cūḷasugandho thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Cūḷasugandhattherassa apadānaṃ dasamaṃ.

Bhaddiyavaggo pañcapaññāsamo.

Uddānaṃ: -

Bhaddiyo revato thero mahālābhi ca sīvalī
Vaṅgiso nandako ceva kāḷudāyi tathābhayo
Lomaso vanavaccho ca sugandho dasamo kato5.
Tīṇi gāthāsanā tattha soḷasa6 ca taduttariṃ.

Atha vagguddānaṃ: -

Kaṇikāravhayo vaggo phalado tiṇadāyako,
Kaccāno bhaddiyo vaggo gāthāyo gaṇitā cimā.
Navagāthā [PTS Page 511] [\q 511/] satānīha caturāsīti eva ca.
Sapaññāsā pañcasatā7 apadānā pakāsitā.
Saha uddānagāthāhi chasahassani hontimā,
Dve satāni ca gāthānaṃ aṭṭhārasa taduttariṃ.

1. Sesaṃ, syā.
2. Parivuto, machasaṃ.
3. Sīlaṃsamādhipaññañca, machasaṃ.
4. Yahiṃ, syā.
5. Sugandho cevadasamo, machasaṃ.
6. Soḷasāca taduttari, machasaṃ.
7. Sapaññāsaṃ pañcasataṃ, machasaṃ.

[BJT Page 398] [\x 398/]

551. Yasattherāpadānaṃ

6331. Mahāsamuddaṃ ogayha1 bhavanaṃ me sunimmitaṃ,
Sunimmitā pokkharaṇi cakkavākupakujitā.

6332. Mandālakehi2 sañchannā padumuppalakehi ca,
Nadī ca sandate tattha supatitthā manoramā.

6333. Macchakacchapasañchannā nānādijasamākulā3,
Mayurakoñcābhirudā kokilādibhi4 vaggubhi.

6334. Pārevatā ravihāsā cakkavākā nadīvarā,
Dindibhā5 sāḷikā cettha pampakā jīvaṃjīvakā.

6335. Haṃsā koñcābhinaditā kosiyā piṅgalā bahū,
Sattaratanasampannā maṇimuttikavālikā6.

6336. Sabbe soṇṇamayā rukkhā nānāgandhasameritā,
Ujjotenti divārattiṃ bhavanaṃ sabbakālikaṃta

6337. Saṭṭhituriyasahassāni sāyaṃ pāto pavajjare,
Soḷasitthisahassāni parivārenti maṃ sadā.

6338. Abhinikkhamma bhavanā sumedhaṃ lokanāyakaṃ,
Pasannacitto sumano vandayiṃ taṃ mahāyasaṃ.

6339. Sambuddhaṃ abhivādetvā sasaṅghaṃ taṃ nimantayiṃ,
Adhivāsesi so dhīro sumedho lokanāyako.

6340. Mama dhammakathaṃ katvā uyyojesi mahāmuni,
Sambuddhaṃ abhivādetvā bhavanaṃ me upāgamiṃ.

6341. Āmantayiṃ parijanaṃ sabbe sannipatuṃ tadā,
Pubbanhasamayaṃ buddho bhavanaṃ āgamissati.

6342. Lābhā amhaṃ suladdhā no ye vasāma navantike,
Mayampi buddhaseṭṭhassa pūjayissāma satthuno.

6343. Annaṃ pānaṃ paṭṭhapetvā kālaṃ ārocayiṃ ahaṃ,
Vasīsatasahassehi upesi lokanāyako.

6344. Pañcaṅgikehi turiyehi paccuggamamakāsahaṃ,
Sabbasoṇṇamaye pīṭhe nisīdi purisuttamo.

6345. Uparicchadanaṃ āsi sabbasoṇṇamayaṃ tadā,
Vījaniyo pavāyanti bhikkhusaṅghaṃ anuttaraṃ.

1. Oggayha, machasaṃ.
2. Mandārakehi, machasaṃ.
3. Nānādijasamotthaṭā, machasaṃ, nānāmihasamotthaṭā, syā.
4. Kokilādīhi, machasaṃ.
5. Tittirā, machasaṃ.
6. Maṇimuttavāḷikā, machasaṃ.

[BJT Page 400] [\x 400/]

6346. Pahūtenannapānena1 bhikkhusaṅghaṃ atappayiṃ,
Paccekadussayugale bhikkhusaṅghassadāhaṃ.

6347. Yaṃ vadanti sumedhoti2 āhutīnaṃ paṭiggaho,
Bhikkhu saṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:

6348. "Yo me annena pānena sabbe ime ca tappayi,
Tamhaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato:

6349. Aṭṭhārase kappasate devaloke ramissati,
Sahassakkhattuṃ rājāyaṃ cakkavatti bhavissati.

6350. Upagacchati yaṃ yoniṃ devattaṃ athamānusaṃ,
Sabbasoṇṇamayaṃ tassa chadanaṃ dhārayissati.

6351. Tiṃsakappasahassamhi okkākakulasambhavo,
Gotamo nāma nāmena3 satthā loke bhavissati.

6352. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,
Sabbāsave pariññāya nibbāyissatanāsavo.

6353. Bhikkhu saṅghe nisīditvā sīhanādaṃ nadissati,
Citake chattaṃ dhārenti heṭṭhā chattamhi ḍayhatha. "

6354. Sāmaññaṃ me anuppattaṃ kilesā jhāpitā mayā,
Maṇḍape rukkhamūle vā santāse me na vijjati.

6355. Tiṃsa kappasahassamhi yaṃ dānamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhājānāmi sabbadānassidaṃ phalaṃ.

6356. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

6357. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

6358. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā yaso thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Yasattherassāpadānaṃ paṭhamaṃ.

1. Pahute annapānena, machasaṃ.
2. Sumedho so, machasaṃ.
3. Gottena, machasaṃ.
4. Mama buddhassa, machasaṃ.

[BJT Page 402] [\x 402/]

552. Nadīkassapattherāpadānaṃ

6359. Padumuttarassa bhagavato lokajeṭṭhassa tādino
Piṇḍacāraṃ carantassa vārato uttamaṃ yasaṃ,
Aggaphalaṃ gahetvāna adāsiṃ satthuno ahaṃ.

6360. Tena kammena devindo lokajeṭṭhā narāsabho,
Sampattomhi acalaṃ ṭhānaṃ bhitvā jayaparājayaṃ.

6361. Satasahassito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi aggadānassidaṃ phalaṃ.

6362. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

6363. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

6364. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā nadīkassapo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Nadīkassapatthepadānaṃ dutiyaṃ.

553. Gayākassapattherāpadānaṃ

6365. Ajinacammavatthohaṃ1 khāribhāradharo tadā,
Khārikaṃ hārayitvāna kolaṃ ahāsimassamaṃ.

6366. Bhagavā tasmiṃ2 samaye eko adutiyo jino,
Mamassamaṃ upaṃgañji3 jotento sabbakālikaṃ.

6367. Sakaṃ cittaṃ pasādetvā abhivādetvāna subbataṃ,
Ubhohatthehi paggayha kolaṃ buddhassa'dāsa'haṃ.

6368. Ekatiṃse ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi koladānassidaṃ phalaṃ.

1. Abhinavatthaṃ nivatthohaṃ - sī
2. Tamhi - machasaṃ. 3. Upāgacchi - machasaṃ.

[BJT Page 404] [\x 404/]

6369. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

6370. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

6371. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā gayākassapo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Gayākassapattherassāpadānaṃ tatiyaṃ.

554. Kimbilattherāpadānaṃ

6372. Nibbute kakusandhasmiṃ2 brāhmaṇasmiṃ3 vusīmati,
Gahetvā salalaṃ mālaṃ maṇḍapaṃ kārayiṃ ahaṃ.

6373. Tāvatiṃsaṃ gato santo labhimha vyamhamuttamaṃ,
Aññe deve'tirocāmi puññakammassidaṃ phalaṃ.

6374. Divā vā yadi vā rattiṃ caṅkamanto ṭhito cahaṃ,
Chatto salalapupphehi puññakammassidaṃ phalaṃ.

6375. Imasmiṃ yeva kappamhi yaṃ buddhambhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

6376. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

6377. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

6378. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā kimbilo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Kimbilattherāpadānaṃ catutthaṃ.

1. Kimila - machasaṃ.
2. Kakusandhamhi - machasaṃ.
3. Brāhmaṇampi - machasaṃ.

[BJT Page 406] [\x 406/]

555. Vajjiputtattherāpadānaṃ

6379. Sahassaraṃsī bhagavā sayambhu aparājito,
Vivekā vuṭṭhahitvāna govarāyābhinikkhami.

6380. Phalahattho ahaṃ disvā upagañchiṃ1 narāsahaṃ,
Pasannacitto sumano savaṇṭaṃ adadiṃ phalaṃ.

6381. Catunavutito2 kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.

6382. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

6383. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

6384. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā vajjiputto thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Vajjiputtattherassāpadānaṃ pañcamaṃ.

556. Uttarattherāpadānaṃ

6385. Sumedho nāma sambuddho battiṃsa3 varalakkhaṇo,
Vivekakāmo bhagavā himavanta mupāgami.

6386. Ajjhogahetvā himavantaṃ aggo kāruṇiko muni,
Pallanaṅkaṃ ābhujitvāna nisīdi purisuttamo.

6387. Vijjādharo4 tadā āsiṃ antalikkhacaro ahaṃ,
Tisūlaṃ sugataṃ gayha gacchāmi ambare tadā.

6388. Pabbatagge yathā aggi puṇṇamāyeva candimā,
Vanaṃ obhāsate buddho sālarājāva phullito.

6389. Vanaggā nikkhamitvāna buddharaṃsī vidhāvare, 5
Naḷaggivaṇṇasaṅkāsā6 disvā cittaṃ pasādayiṃ.

6390. Vicinaṃ addasaṃ pupphaṃ kaṇikāraṃ devagandhikaṃ,
Tīṇi puppāni ādāya buddhaseṭṭhamapūjayiṃ.

1. Upagacchiṃ - machasaṃ.
2. Catunanavutito - machasaṃ.
3. Bāttiṃsa - machasaṃ.
4. Vijjadharo - machasaṃ.
5. Abhidhāvare - machasaṃ.
6. Naḷagagivanasaṅkāsaṃ - sīmu.

[BJT Page 408] [\x 408/]

6391. Buddhassa ānubhāvena tīṇi pupphāni me tadā,
Uddhavaṇṭā1 adhopattā chāyaṃ kubbanti satthuno.
6392. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,
Jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.

6393. Tattha me sukataṃ vyamhaṃ2 kaṇikārīti3 ñāyate4.
Saṭṭhiyejanamubbedhaṃ tiṃsayojanavitthataṃ.

6394. Sahassakaṇḍaṃ satabheṇḍu dhajālu haritāmayaṃ,
Satasassaniyyuhā5 vyamhe pāturahaṃsu6 me.

6395. Sovaṇṇamā maṇimayā lohitaṅkamayā'pi ca,
Phalikā'pi ca pallaṅkā yenicchakā yadicchakā.

6396. Mahārahañca sayanaṃ tulikāvikatīyutaṃ,
Uddhalomiñca ekantaṃ bimbohanasamāyutaṃ.

6397. Bhavanā nikkhamitvāna caranto devacārikaṃ,
Yadā icchāmi7 gamanaṃ devasaṅghapurakkhato.

6398. Pupphassa heṭṭhā tiṭṭhāmi uparicchadanaṃ mama,
Samantā yojanasataṃ kaṇikārehi chāditaṃ.

6399. Saṭṭhituriyasahassāni sāyaṃ pātaṃ upaṭṭhahuṃ,
Parivārenti maṃ niccaṃ rattindivamatanditā.

6400. Tattha naccehi gītehi tāḷehi8 vāditehi ca,
Ramāmi khiḍḍāratiyā modāmi kāmakāmahaṃ.

6401. Tattha bhutvā pivitvā ca modāmi tidase pure,
Nārigaṇehi sahito modāmi vyamhamuttame.

6402. Satānaṃ pañcakkhattuñca devarajjamakārayiṃ,
Satānaṃ tīṇikkhattuñca cakkavatti ahosa'haṃ,
Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.

1. Uddhaṃ vaṇṭā - machasaṃ.
2. Byamhaṃ - machasaṃ.
3. Kaṇikāroti - sī
4. Ñāyati - machasaṃ.
5. Satasahassāni byuhāni - sī
6. Pātubhaviṃsu - machasaṃ.
7. Yathā gacchāmi - sī
Yathā icchāmi - machasaṃ.
8. Tālehi - machasaṃ.

[BJT Page 410] [\x 410/]

6403. Bhave bhave saṃsaratto mahābhogaṃ labhāmahaṃ,
Bhoge me ūnatā natthi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

6404. Duve bhave saṃsarāmi1 devatte atha mānuse,
Aññaṃ gatiṃ na jānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

6405. Duve kule pajāyāmi khattiye cāpi brāhmaṇe,
Nīce kule na jānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

6406. Hatthiyānaṃ assayānaṃ sivikaṃ sandamānikaṃ,
Labhāmi sabbamevetaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

6407. Dāsigaṇaṃ dāsagaṇaṃ nāriyo samalaṅkatā,
Labhāmi sabbamevetaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

6408. Koseyya kambaliyāni khomakappāsikāni ca,
Labhāmi sabbamevetaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

6409. Navavatthaṃ navaphalaṃ navaggarasabhojanaṃ,
Labhāmi sabbamevetaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

6410. Imaṃ khāda imaṃ bhuñja imasmiṃ2 sayane saya,
Labhāmi sabbamevetaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

6411. Sabbattha pūjito bhomi yaso accuggato mama,
Mahāpakkho sadā homi abhejjapariso sadā.

6412. Sītaṃ uṇhaṃ na jānāmi parilābho na vijjati,
Atho cetasikaṃ dukkhaṃ hadaye me na vijjati.

6413. Suvaṇṇavaṇṇo hutvāna saṃsarāmi bhavābhave,
Vevaṇṇiyaṃ na jānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

6414. Devalokā cavitvāna sukkamūlena codito,
Sāvatthiyaṃ pure jāto mahāsālesu aḍḍhake.

6415. Pañcakāmaguṇe hitvā pabbajiṃ anagāriyaṃ,
Jātiyā sattavasso'haṃ arahattamapāpuṇiṃ.

1. Yattha pacchā pajāyāmi - sīmu.
2. Imambhi - machasaṃ.

[BJT Page 412] [\x 412/]

6416. Upasampādayī1 buddho guṇamaññāya cakkhumā,
Taruṇo pūjanīyo'haṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

6417. Dibbacakkhu visuddha me samādhikusalo ahaṃ,
Abhiññāpāramippatto buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

6418. Paṭisambhidā anuppatto iddhipādesu kovido,
Dhammesu pāramippatto buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

6419. Tiṃsakappasahassamhi yaṃ buddhamhipujayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.

6420. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

6421. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

6422. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā uttaro thero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Uttaratherassāpadānaṃ chaṭṭhaṃ.

557. Aparauttarattherāpadānaṃ

6423. Nibbute lokanāthamhi siddhate lokanāyake,
Mama ñāti samānetvā dhātupūjaṃ akāsa'haṃ.

6424. Catunavutito kappe yaṃ dhātumhipūjayiṃ,
Duggatiṃ nābhijānāmi dhātupūjāyidaṃ phalaṃ.

6425. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

6426. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

6427. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā apara uttāratthero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Aparassa uttarattherassāpadānaṃ sattamaṃ.

1. Upasampadayi - machasaṃ

[BJT Page 414] [\x 414/]

558. Bhaddajīttherāpadānaṃ

6428. Ogayha yaṃ pokkharaṇiṃ nānākuñjarasevitaṃ,
Uddharāmi bhisaṃ tattha ghāsahetu ahaṃ tadā.

6429. Bhagavā tamhiṃ1 samaye padumuttarasavhayo,
Rattambaradharo buddho gacchate anilañjase.

6430. Dhunanto paṃsukūlāni saddaṃ asso'haṃ tadā,
Uddhaṃ nijjhāyamāno'haṃ addasaṃ lokanāyakaṃ.

6431. Nattheva ṭhitako santo āyāciṃ lokanāyakaṃ,
"Madhuṃbhisehi sahitaṃ khīraṃ sappiṃ mulālikaṃ,
Patitaṇhātu2 me buddho anukampāya cakkhumā. "

6432. Tato kāruṇiko satthā orohitvā mahāyaso,
Patigaṇhī3 mama bhikkhuṃ anukampāya cakkhumā,
Paṭiggahetvā sambuddho akā me anumodanaṃ.

6433. "Sukhī hotu mahāpuñña gati tuyhaṃ samijjhatu,
Iminā bhisadānena labhassu vipulaṃ sukhaṃ".

6435. Tato bhisaṃ gahetvāna āgañjiṃ4 mama assamaṃ,
Bhisaṃ rukkhe laggetvāna mama dānaṃ anussariṃ.

6436. Mahāvāto uṭṭhahitvā sañcālesi vanaṃ tadā,
Ākāso abhinādittha asanī ca phalī tadā.

6437. Tato me asanīpāto matthake nipatī tadā,
Sohaṃ nisinnako santo tattha kālakato5 ahaṃ.

6438. Puññakammena saññutto tusitaṃ upapajja'haṃ,
Kalevaraṃ me patitaṃ devaloke ramā'mahaṃ.

6439. Chaḷāsīti6 sahassāni nāriyo samalaṅkatā,
Sāyaṃ pātaṃ upaṭṭhāhanti bhisadānassidaṃ phalaṃ.

1. Tasmiṃ - sīmu.
2. Paṭiggaṇhātu - machasaṃ.
3. Paṭigagaṇhi - machasaṃ.
4. Āgacchiṃ - machasaṃ.
5. Kālaṅkato - machasaṃ. 6. Chalasīti - machasaṃ.

[BJT Page 416] [\x 416/]

6440. Manussayonimāgantvā sukhito bhoma'haṃ tadā,
Bhoge1 me unatā natthi bhisadānassidaṃ phalaṃ.

6441. Anukampitako tena devadevena tādinā,
Sabbāsavāparikkhiṇā2 natthidāni punabbhavo.

6442. Satasahassito kappe yaṃ bhisaṃ adadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi bhisadānadassiṃ phalaṃ.

6443. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

6444. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

6445. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bhaddajitthero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Bhaddajittherassāpadānaṃ aṭṭhamaṃ.

559. Sīvakattherāpadānaṃ

6446. Esanāya carantassa vipassissa mahesino,
Rittakaṃ pattaṃ disvāna kummasaṃ pūrayiṃ ahaṃ.

6447. Ekanavutito kappe yaṃ bhikkhamadadiṃ tadā,
Duggatiṃ nābhijānāmi kummāsassa idaṃ phalaṃ.

6448. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,
Nāgo'va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.

6449. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,
Tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

6450. Paṭisambhidā catasso ca vimokkhā pi ca aṭṭhime,
Chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sīvakatthero imā gāthāyo abhāsitthāti.

Sīvakattherassāpadānaṃ navamaṃ.

Tasasuddānaṃ

Yaso nadīkassapo ca gayākimbilavajjino,
Dve uttarā bhaddaji ca sīvako cāpi uttamo.

Yavavaggo chapaññāsatimo.

Therāpadānaṃ samattaṃ.

(Raṭṭhapāla - upavāna ttherānaṃ apadānāni "machasaṃ" potthake yasavaggantogadhāni
dissante, tathāpi apadānapāḷi paṭhamabhāge dutiya tatiyavaggesu tesaṃ āgatattā idha na
dassitānīti daṭṭhabbaṃ. )

1. Bhogā - machasaṃ.
2. Sabbasava parikkhiṇā - machasaṃ.
[CPD Classification 2.5.13]
[PTS Vol Ap 2 ] [\z Ap /] [\f IIa /]
[PTS Page 512] [\q 512/]
[BJT Vol Ap 3 ] [\z Ap /] [\w IIb /]
[BJT Page 002] [\x 2/]
Suttantapiṭake khuddaka nikāye
Apadānapāḷi
Tatiyo bhāgo
Therī apadāna pāḷi

Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa

1. Sumedhāvaggo
1. 1 Sumedhāpadānaṃ.

1. Bhagavati koṇāgamane saṅghārāmambhi navanivesamhi1-
Sakhiyo tisso janiyo vihāradānaṃ adāsimbha.

2. Dasakkhattuṃ satakkhattuṃ dasasatakkhattuṃ satānaṃ ca satakkhattu2-
Devesu upapajjimha ko vādo mānusake bhave.

3. Deve mahiddhikā ahumbha mānusakamhi ko vādo
Sattaratanassa mahesi3- itthiratanaṃ ahaṃ āsiṃ4-

4. Idha5- sañcitakusalā susamiddhakulappajā
Dhanañajāni ca khemā ca ahmapi ca tayo janā.

5. Ārāmaṃ sukataṃ katvā sabb