Jnanayasas: Jatakastava
Based on the ed. by D. R. Shackleton Bailey: "Jātakastava of Jñānayaśas",
in: Friedrich Weller: Asiatica: Festschrift Friedrich Weller, Leipzig 1954, pp. 22-29.
Input by Klaus Wille
[GRETIL-Version vom 9.7.2015]
TEXT WITH PADA MARKERS

THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm


PADA MARKERS

For a four-pada verse:
........ $ ........ &
........ % ........ //

For a six-pada verse:
........ $ ........ &
........ % ........ \
........ # ........ //


metre: Śārdūlavikrīḍita


kvedaṃ dāśabalaṃ guṇair aśabalaṃ caryāvibhutvaṃ vibho $ janmasyandanikāvivartanajaḍaṃ cetaḥ kva cedaṃ mama &
yenāvandhyaphalodayās tvayi bhavanty abhyāhitāḥ pāṃsavas % tena stutyanubandhinā mukharatām ālambate bhāratī // Js_1 //
cittālambanalaṅghinaḥ śamadṛśām āveṇikāḥ sadguṇā $ vācāṃ gocaratāṃ tu yānti kalayā sthūlā hi vo mādṛśām &
ratnāny ambunidher upāmbupulineṣv āvir bhavanty arthinām % antarbhinnataraṅgadyotarucakajyotsnāni gṛhṇāti kaḥ // Js_2 //
yā vo bodhipathānuyānamahatām utsāhinī karmaṇām $ āsīl lokahitodaye jina kṛpāviṣyandinī santatiḥ &
sānekāpacitaḥ punāti bhagavan saṃkīrtyamānādhunā % jñeyābhogavisāriṇo gatamalāḥ prāg eva bodhau guṇāḥ // Js_3 //
uddāmadviradasya rāgavaśino vṛttiṃ puronmādinīm $ ālokyāvyativartinā praṇihitā bodhau dhiyo yat tvayā &
vinyasyanta ivāmarās tvayi ciraṃ dharmābhiṣekaśriyaṃ % tenākampitakeśarāntam asṛjan puṣpopahāraṃ divaḥ // Js_4 //
kṣudduḥkhaglapitodarīṃ giridarīrandhrāntarālasthitāṃ $ dṛṣtvā śāvakaghālanaikarabhasāṃ vyāghrīṃ dayāghrātadhīḥ &
yat tvaṃ valkalinīṃ jaṭājanavatīṃ mūrtiṃ samutsṛṣṭavāṃs % trāṇaṃ tena bhavān bhavādrivivaravyāvartināṃ dehinām // Js_5 //
yat prāleyasitopalādribahalāṃ mātaṅgatāṃ bibhratā $ kāntārāntaravartināṃ tanubhṛtām ucchittaye vyāpadām &
śailendraṃ pṛthulopalaṃ calayatā muktas tvayātmā taṭān % manye matsariṇāṃ nitāntamalinās tena kṣatā vṛttayaḥ // Js_6 //
yal lokāmbaracandracandravapuṣā candraprabhatve tvayā $ kalmāṣāntaśikhaṃ śikhāmaṇirucā dattaṃ dvijāyārthine &
nālāl lūnam ivāravindam asinā vyutkṛttamūlaṃ śiras % tenaiṣāṃ jagatāṃ gato 'si gurutām usṇīṣavan mūrdhani // Js_7 //
bālān bālasarojakomalatanūn yat putrakān arthine $ paryastākṣacalacchikhaṇḍakabhṛto dārāṃs ca bhāvanugān &
prādās tvaṃ jina tena nūnam ahhavan mārāṅganānāṃ mukhaṃ % saṃkocāñcitapakṣmalocanadalaṃ lajjālasāmantharam // Js_8 //
śayyāsvapnavicāriṇā vanabhuvāṃ bhūtvā purā pakṣiṇā $ bhinnāśeṣakale jagaty avikale jyāyaḥpathāśaṃsinā &
vistāraṃ gamitaṃ vrataṃ vratabhṛtāṃ yan nātha kāpiñjalaṃ % tenājñānarujāṃ kirīṭakiraṇacchāyās padaṃ vo gatāḥ // Js_9 //
yat parṇāmbuphalāśinīṃ śaśatanuṃ tvaṃ nātha bibhrat purā $ tatkālātithaye kṛpāparicayād ātithyam āvedayan &
ārūḍhaḥ sphuṭavisphuliṅgam analaṃ tenādhunāpi kṣitāv % indor maṇḍalalāñchanaṃ śaśamayaṃ yuṣmadyaśo laksyate // Js_10 //
yat kopāruṇadṛṣṭinā kalabhuvā kṛtvā bhruvor bhaṅginīṃ $ lekhām ullasitāsinā vidalitapratyaṅgam āśaṅkinā &
tvām āsīt kṣaṇam apy avikṣatadhiyaṃ tyaktukṣamā na kṣamā % manye tena niraṅkuśāḥ smaraśarāḥ puṅkheṣu bhaṅgaṃ gatāḥ // Js_11 //
yad dveṣī kariṇā cirātatadhanur dantais tvayābhyarcitaḥ $ ṣaḍdantena satā sitonnatabṛhajjīmūtapuñjatviṣā &
kośākarṣaṇavāntabhūrirudhirakṣodāruṇais tena vaḥ % pātāle 'pi bhujaṃgamaiḥ ślathaphaṇair adyāpi daṃṣtrārcyate // Js_12 //
saṃrambhāt phaṇināṃ phaṇāhaticalād bhīmormimālād apāṃ $ patyur yan makaracchaṭāvilulitāt paryastanaukā narāḥ &
premṇā kāyamahāplavena bhavatā tīrāntam āpāditās % tatkarmātiśayena tena nikhilā lokāḥ kalatrīkrtāḥ // Js_13 //
śailān maṇḍalino vilaṅghya viṣayāṃs toyāvalīmekhalān $ yac cintāmaṇinā narendra badaradvīpāntarālodarāt &
labdhvā pūrṇaphalās tvayā praṇayinām āśāvabandhāḥ kṛtās % tvattas tena samudbhavanti viduṣāṃ saddharmaratnāṅkurāḥ // Js_14 //
sāndrābhrāntavitānanīlavapuṣām ojomuṣāṃ rakṣasāṃ $ khaḍgotkṛttadalair vipāṭitaśirārandhrasravallohitaiḥ &
yan māṃsair akṛthāḥ kṣudhāvyupaśamaṃ svair avyapetoṣmabhir % yogā janmarudho bhavodbhavatṛṣām ucchedinas tena vaḥ // Js_15 //
śyenottrāsaviśuṣkakampitagalasyotsaṅgasaṃsarpiṇo $ yan niḥsaṅgaratā śivāya śibinā rājñā satā pakṣiṇaḥ &
raktodgārakalaṅkitātulatulām āropitā te tanur % māras tena dukūlapakṣmataralaṃ nītas tulālāghavam // Js_16 //
lakṣmīm apy avadhūya vāñchitaphalām ākhaṇḍam ādhvaṃsinīṃ $ yat tiryakpratisandhibandham adhamaṃ kṛtvā bhavāñ janmanām &
cakre marmabhidāṃ rujāṃ svapiśitaiḥ prābandhakīnāṃ śamaṃ % tena kleśaviṣacchidāṃ tava dhiyāṃ avyāhatāḥ śaktayaḥ // Js_17 //
yat sandoham iva śriyāḥ phalam iva procchrāyi puṇyaujasāṃ $ digdhaṃ raktakaṇaiḥ sphuratkuvalayacchāyābhinīlāyitam &
utpāṭyākṣatalocanadvayam adād viprāya niścakṣuṣe % tenāndhasya tamasvato 'sya jagatas tuṅgaikadīpo bhavān // Js_18 //
ity ātmārthanibandhinedam ṛṣivākyālaṃkṛtaṃ darśitaṃ $ leśasyāpi na kīrtanaṃ jina kṛtaṃ tvadvarṇarāśer mama &
tārābdhānavatāṃ jalaṃ jalapurām ākarṣatā vāridher % velānteṣv iva rodhasāṃ jalalavacchedo hi saṃlakṣyate // Js_19 //
tvaccaryātiśayāṃśaleśaracanād yaḥ śreyasām udbhavaḥ $ sambhāro vipulaprasādavikasadbhaktyācitāṃśasya me &
tenātyantaparopakāranirataḥ svārthe 'pi mandādaro % bhūyāt sarvavidāṃ parārthaviduṣāṃ yānaikatāno janaḥ // Js_20 //

jātakastava ācāryajñānayaśasaḥ